Копетюк М. І. - Деякі особливості і правові наслідки відмови прокурора від державного обвинувачення (2008)
Єні О. В. - Клопотання та інші форми звернень у кримінальному процесі України (2008)
Коновалова Г. В. - Участь адвоката-захисника у кримінальних справах в умовах застосування на досудовому слідстві до окремих учасників заходів безпеки (2008)
Комарницька О. Б. - Дві інстанції для судового розгляду справ приватного обвинувачення (2008)
Сегай М. Я. - Інтегративна модель використання спеціальних криміналістичних знань у кримінальному судочинстві, Бондар В. С. (2008)
Михайлов М. А. - Метод криминалистической идентификации как основа биометрических технологий (2008)
Когутич І. І. - Окремі аспекти "судової криміналістики” (2008)
Архипова А. Н. - Роль одорологической экспертизы при расследовании убийства "без трупа”, Китаев Н. Н. (2008)
Бурак О. В. - Реформування судової системи в Україні (2008)
Хливнюк А. М. - Участь Державної судової адміністрації України у фінансуванні судів (2008)
Руденко А. В. - Забезпечення доступності адміністративного судочинства (2008)
Птуха С. С. - Проблеми теорії і практики застосування концепцій "культурної спадщини” та "спільної спадщини людства” у сучасному міжнародному праві (2008)
Гребенюк М. С. - Роль Конференції ООН з торгівлі і розвитку (ЮНКТАД) у формуванні міжнародного права на розвиток (2008)
Локтєв В. - З надією на ренесанс вітчизняної науки (2007)
Нанотехнології в українському вимірі (2007)
Дорогунцов С. - Метатеорія господарювання як арбітр у розв’язанні проблем цивілізаційного розвитку, Ральчук О. (2007)
Омельчук А. - Альтернативна хімічна енергетика у дзеркалі сьогодення : об’єднана сесія наукових рад НАН України з проблем "Неорганічна хімія" та "Електрохімія" (11–15 вересня 2006 р., м. Львів) (2007)
10 інноваційних проектів, відібраних для фінансування в рамках спільної програми УНТЦ–НАН України "Ініціативи цільових науково-дослідних і випробувально-конструкторських розробок" (2007)
Вакуленко М. - У якому часі, у якому році, у яку хвилину, о котрій годині... : до проблеми означування часу в українській мові (2007)
Бандальєр Г. - На літературознавчому роздоріжжі (2007)
Ковтун Г. - Як народжуються відкриття (2007)
90-річчя академіка НАН України Ю. О. Митропольського (2007)
80-річчя академіка НАН України І. К. Походні (2007)
70-річчя академіка НАН України Є. Я. Хруслова (2007)
90-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Єфименка (2007)
Доповідь президента НАН України академіка Б. Патона (2001)
Марчук Г. (2001)
Ліндквіст П. (2001)
Митропольський Ю. (2001)
Лаврентьєв М. (2001)
Куліпанов Г. (2001)
Звітує Інститут чорної металургії ім. З. І. Некрасова (2001)
Методи підвищення рівня властивостей сплавів (2001)
Мамутов В. - Економіко-правові важелі проти тіньової економіки (2001)
Москаленко В. - Професійне здоров'я шахтарів — проблема соціальна і наукова, Кундієв Ю., Мухін В., Передерій Г. (2001)
Малиновський Б. - Відоме і невідоме в історії інформаційних технологій (2001)
Вагапов В. - Науковий журнал — дискусійна трибуна (2001)
Наумовець А. - "Наукові засади створення нової зброї" чи пропаганда псевдонаукових поглядів?, Загородній А. (2001)
90-річчя академіка НАН України С. Я. Брауде (2001)
80-річчя академіка НАН України М. П. Лисиці (2001)
60-річчя академіка НАН України В. П. Шевченка (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Л. Ганула (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Д. Федоровського (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Загороднього (2001)
Керча Ю. - Полімерна наука на рубежі двох століть : дев'ята Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 26-28 вересня 2000 р.) (2001)
Пам'яті В. М. Шимановського (2001)
Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2000 року (2001)
Патон Б. - Інноваційний шлях розвитку економіки України (2001)
Курас І. - Українське суспільство на рубежі століть: утвердження реформаторського курсу (2001)
Геєць В. - Ринкова трансформація в 1991—2000 роках: здобутки, труднощі, уроки (2001)
Згуровський М. - Науково-технічна інтелігенція та суспільний прогрес (2001)
Саблук П. - Аграрна складова в економічних реформах України (2001)
Костюк П. - Кальцій: іон життя, іон смерті (2001)
70-річчя академіка НАН України А. О. Лебедєва (2001)
70-річчя академіка НАН України С. В. Пелетминського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Комісарова (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Коноваленка (2001)
Біота в мегаполісі (2001)
Неруйнівний контроль конструкційних матеріалів (2001)
Шемшученко Ю. - Правові чинники формування соціально-економічної моделі України (2001)
Пахомов Ю. - Ринкові трансформації в Україні у контексті світового досвіду (2001)
Мамутов В. - Економіко-правові аспекти розвитку господарського комплексу (2001)
Дзюба І. - Деякі проблеми і перспективи української культури (2001)
Кремень В. - Модернізація освіти — важливий чинник соціального, економічного і політичного розвитку України (2001)
Чухно А. - Цивілізаційні засади економічної політики в Україні (2001)
Шидловський А. - Проблеми розвитку енергетики (2001)
Долішній М. - Розвиток регіонів України (2001)
Чебаненко І. - На новому напрямі нафтогазорозвідки, Краюшкін В., Євдощук М. (2001)
Боровський В. - Соя — їжа, ліки, корми (2001)
Волошин В. - Обговорюються проблеми Дунайського біосферного заповідника (2001)
Корсунь А. - Час, єдиний для всього світу : відлуння всесвітнього форуму астронавтів (2001)
Загородній А. - Фізика плазми сьогодні : Міжнародний конгрес з фізики плазми-2000 і 13 Міжнародна (київська) конференція з теорії плазми (Квебек-сіті (Канада), 23-27 жовтня 2000 р.) (2001)
Артур Кларк про ХХІ століття (2001)
80-річчя академіка НАН України В. О. Єфімова (2001)
90-річчя члена-кореспондента НАН України О. М. Боголюбова (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Пирога (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Й. Бурака (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Мартинюка (2001)
Злупко С. Екосистеми і людина : Голубець М. А. Екосистемологія. - Львів: Поллі, 2000. (2001)
Пам'яті Г. С. Писаренка (2001)
Пошуки та розвідка нафти і газу в акваторіях морів (2001)
Звітує Інститут геологічних наук (2001)
Семиноженко В. - Глобалізація і стратегія гуманітарної економіки (2001)
Лукінов І. - Інвестиційний потенціал економічного зростання (2001)
Тацій В. - Правові засоби детінізації економіки (2001)
Руденко Л. - Природно-ресурсний потенціал економічного зростання, Лісовський С. (2001)
Боровой О. - Уроки Чорнобиля: проблеми об'єкта "Укриття", Бар'яхтар В., Кухар В. (2001)
Недавня О. - Римо-католицизм у контексті релігійних шукань українців (2001)
Корсунь А. - Наукова школа дослідників глобальної геодинаміки (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. М. Сеньковського (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Б. Молодкіна (2001)
Вишневський І. - Систематизоване дослідження теорії атомного ядра : Ситенко О. Г., Тартаковський В. К. Теорія ядра. - К.: Либідь, 2000. - 600 с. (2001)
Долішній М. - Стратегія — інтелектуалізація суспільства : Україна: інтелект нації на межі століть. - К.: Інтелект, 2000. - 508 с., Злупко С. (2001)
Договір про співробітництво Національної академії наук України і Московського державного університету ім. М. В. Ломоносова (2001)
Договор об учебном и научно-техническом сотрудничестве между Черноморским филиалом Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова и Океанологическим центром Национальной академии наук Украины (2001)
Міжвідомча рада з координації фундаментальних досліджень (2001)
Координація — завдання номер один : коментар голови новоствореної Ради - президента НАН України академіка Б. Є. Патона) (2001)
Кизима В. - Культурологія і сучасна методологія гуманітарного пізнання (2001)
Буравльов Є. - Сума технологій як передумова сталого розвитку (2001)
Сизов Ф. - Інфрачервона мікрофотоелектроніка: тенденції розвитку (2001)
Поплавська Ж. - Ефект взаємодії : синергізм в економіці (2001)
Шульга М. - Київ: утвердження у столичному статусі (2001)
Лялько В. - Знайти свою нішу... : досвід організації наукових досліджень у сучасних умовах (2001)
Ковалевська О. - Видатний вчений, освітянин, громадський діяч : 24 травня - 180 років від дня народження І. В. Вернадського (2001)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Тимошенка (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Саєнка (2001)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. Г. Білоуса (2001)
Наулко В. - Відоме й невідоме про італійсько-українські історичні та культурні взаємини : М. М. Варварцев. Італійці в культурному просторі України. - Київ: Інститут історії НАН України, Італійський інститут культури в Києві, 2000. - 340 с. (2001)
Баранський П. - Книга українця, перекладена з німецької : Смакула Олександр. Монокристали: вирощування, виготовлення та застосування. - К.: Рада, 2000. - 428 с. Пер. з німецької., Доценко Л. (2001)
Пам'яті В. І. Трефілова (2001)
Курдюков В. В. - Розвиток вітчизняного медичного права: внесок Академії адвокатури України, Гревцова Р. Ю. (2012)
Yohanna Y. D. - The impact of patients’ autonomy in medical practice in the United Kingdom:responsibilities of stakeholders (2012)
Yohanna Y. D. - The impact of patients’ autonomy in medical practice in the United Kingdom:infringements and remedies (2012)
Рогова О. Г. - Застосування етичних кодексів у медицині (2012)
Корнацький В. М. - Правові проблеми клінічних випробувань лікарських засобів в Україні, Талаєва Т. В., Сілантьєва О. В. (2012)
Наровська К. Б. - До питання уніфікації законодавства України, що регулює застосування примусового лікування (2012)
Миронова Г. А. - Європейські принципи захисту прав та гідності недієздатних пацієнтів (2012)
Клочко Т. Ю. - Деякі проблеми цивільно-правового режиму та використання назв лікарських засобів (2012)
Булеца С. Б. - Договір медиколатрії (2012)
Горобець К. В. - Ієрархія цінностей права (2012)
Фалалєєва Л. Г. - Особливості реалізації спільної зовнішньої та безпекової політики Європейського Союзу, Давиденко О. І. (2012)
Гриняк А. Б. - Структура механізму правового регулювання підрядних договірних відносин (2012)
Чундак М. В. - Витребування майна з чужого незаконного володіння. Основні проблеми та шляхи до захисту цивільного права (2012)
Шаповал К. В. - Функціонування спеціальних судових органів із вирішення земельних спорів у Сполучених Штатах Америки: досвід для України (2012)
Чупринський Б. О. - Кримінальна відповідальність за порушення недоторканності житла або іншого володіння особи в Україні (2012)
Коротюк О. В. - Кримінально-правова характеристика нотаріуса як спеціального суб’єкта злочину (2012)
Вереша Р. В. - Поняття та зміст вини в межах об’єктивної кримінально-правової концепції, Федорущенко О. О. (2012)
Кучинська О. П. - Принцип недоторканості житла чи іншого володіння особи у кримінальному процесі (2012)
Бондар В. С. - Функціональне призначення криміналістичної характеристики злочинів у сучасних умовах (2012)
Берладин О. Б. - Правові аспекти участі адвоката в досудовому провадженні у кримінальному процесі Великобританії (2012)
Антонюк Н. М. - Англо-українська еквівалентність при підготовці перекладачів, Возна М. О. (2012)
Про підсумки діяльності НАН України у 2000 році та основні напрями її роботи в сучасних умовах : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Патона (2001)
Де високо стоїть наука, там високо стоїть людина : промова Президента України Л. Кучми (2001)
Литвиненко Л. (2001)
Бар'яхтар В. (2001)
Лібанова Е. (2001)
Кухар В. (2001)
Яцків Я. (2001)
Кулик М. (2001)
Голубець М. (2001)
Панасюк В. (2001)
Грінченко В. (2001)
Довгий С. (2001)
Ворона В. (2001)
Шпак П. (2001)
Звітують віділення (2001)
70-річчя академіка НАН України В. М. Русанівського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України П. Ф. Шпака (2001)
Премії молодим ученим та студентам (2001)
Робота з науковою молоддю в НАН України (2001)
Алфьоров Ж. - Напівпровідникові гетероструктури (2001)
Жорес Алфьоров — про науку та її місце у суспільстві (2001)
Ситник К. - Нове століття сформує новий екологічний світогляд?, Багнюк В. (2001)
Галиця І. - Симбіозна форма організації інноваційного бізнесу : обґрунтування ефективності інноваційних концернів (2001)
Смирнова Г. - Через художні образи — до філософського осмислення категорії Бога : релігійні сюжети у творчості Лесі Українки (2001)
Габович О. - Гуманітаризація науки чи її криза? (2001)
Сумнівна науковість, неправдиві реквізити : Кандеревич А. В., Аршинов В. А. Основі полевой физики. - 2000. - 500 с. (2001)
Голубець М. - Як захистити екологію від "неоекологів" (2001)
80-річчя академіка НАН України Д. А. Дудка (2001)
70-річчя академіка НАН України А. А. Долінського (2001)
70-річчя академіка НАН України І. М. Дзюби (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кордюма (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Євдокимова (2001)
Створюється Національний атлас України (2001)
Програма науково-технічного розвитку Донецької області (2001)
Проблеми української етнологічної науки (2001)
Красножон М. - Ресурси мінерально-сировинного комплексу України, Лебідь М., Паталаха Є. (2001)
Ксенжек О. - Соціальні реалії з позицій термодинаміки (2001)
Гриценко В. - У пошуках "зони здоров'я" : становлення біоекомедицини, Вовк М., Котова А. (2001)
Фірстов С. - Глобальна спрямованість науки третього тисячоліття, Левіна Д., Чернишов Л., Коміренко Р. (2001)
Веклич О. - Економічний механізм природокористування: аналіз дієвості (2001)
Сухачов С. - Активний власник — ключова фігура в механізмі трудових відносин (2001)
Корсунь А. - Паризький хранитель часу з Одеси (2001)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Б. М. Малиновського (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. П. Мельника (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Сивоконя (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. Г. Руденка (2001)
Бацак К. - "Італійці в культурному просторі України" (2001)
Шатерник В. - Теоретичні результати торують шлях у практику : XIV семінар з високотемпературної надпровідності (м. Протвино Московської області, 28-31 травня 2001р.), Білоголовський М., Мєлков Г. (2001)
Пам'яті З. А. Бутенко (2001)
Угода між Урядом України та Урядом Сполучених Штатів Америки про співробітництво у сфері науки та технологій (2001)
Закон України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки" (2001)
Охорона винаходів та інших об'єктів промислової власності в Україні (2001)
Вишневський І. - Екологічно чиста атомна енергетика: технічний, економічний, соціальний, політичний аспекти, Давидовський В., Трофименко А. (2001)
Багнюк В. - Якою буде наша енергетична стратегія? : аргументи проти атомної енергетики (2001)
Семененко В. - Космоекологія — наука про роль позаземного середовища для земного життя, Соботович Е. (2001)
Сита Г. - "...Краса виявляється в чітких, яскраво окреслених ідеях…" : до 200-річчя від дня народження М. В. Остроградського (2001)
70-річчя академіка НАН України М. С. Бродина (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Лялька (2001)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Р. Малашенка (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. В. Лебедєва (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ю. Ільченка (2001)
Круглашов А. - Актуальний діалог істориків і політологів : Міжнародна наукова конференція "Україна — Румунія — Молдова: історичні, політичні та культурні взаємини" (Чернівці, 16-17 травня 2001 р.) (2001)
Пам'яті К. Л. Ющенко (2001)
Рослини в антропогенно трансформованому довкіллі (2001)
Захист водного басейну від радіоактивного забруднення (2001)
Созінов О. - Агросфера України у ХХІ столітті (2001)
Дорогунцов С. - Сталий розвиток — цивілізаційний діалог природи і культури, Ральчук О. (2001)
Фірстов С. - Матеріалознавство: внесок державних науково-технічних програм, Кузьмінська Г., Левіна Д., Ткаченко Л., та ін. (2001)
Туркевич В. - "Алмазні" проблеми на рубежі тисячоліть : інституту надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля НАН України — 40 років, Колесниченко Н. (2001)
Галиця І. - Пошуки нової ідеології економічного розвитку : V зустріч учених-економістів Національної академії наук України і Російської академії наук (Одеса, 21-22 травня 2001р.), Аносова Л. (2001)
Ситенко Ю. - Підготовка обдарованої молоді до наукової творчості (Міжнародна школа ІТФ - ІТЕФ з теоретичної та математичної фізики), Шадура В. (2001)
70-річчя академіка НАН України О. О. Мойбенка (2001)
70-річчя академіка НАН України В. І. Махненка (2001)
60-річчя академіка НАН України В. В. Гончарука (2001)
60-річчя члена-кореспондента НАН України І. П. Григорюка (2001)
Нові кроки на шляху наукового співробітництва України і Білорусі (2002)
Договір про співробітництво між Національною академією наук України і Національною академією наук Білорусі (2002)
Протокол о взаимопонимании по вопросам сотрудничества между Национальной академией наук Беларуси и Национальной академией наук Украины (2002)
Україна у системі світової цивілізації : виступи академіка НАН України Ю. Пахомова, доктора філософських наук С. Кримського, члена-кореспондента НАН України О. Білоруса, доктора філософських наук Є. Головахи, доктора філософських наук Б. Парахонського, академіка НАН України І. Кураса, академіка НАН України Б. Патона (2002)
Бєлєнький П. - Механізми розвитку ринкової інфраструктури в Україні : методологічні аспекти (2002)
Долінський А. - Когенерація — нові потужності для енергетики, Клименко В. (2002)
Созінов О. - Агробіотехнології: біосферно-ноосферний підхід (2002)
Грубінко В. - Від антропоцентризму — до біоцентризму, Степанюк А. (2002)
Гуковський М. - Система механіки Леонардо : до 550-річчя від дня народження Леонардо да Вічні (2002)
Боярська Л. - "Не спокушаючись жагою відкриття нових фактів…" : до 175-річчя від дня народження М. М. Бекетова (2002)
Круглашов А. - Регіональні та національні еліти: хто формує політику? : Міжнародна наукова конференція (Чернівці, 6-7 грудня 2001 р.) (2002)
70-річчя академіка НАН України М. В. Новикова (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Максимовича (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Монченка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. Г. Гнесіна (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Самойленка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Дончика (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Й. Ядренка (2002)
50-річчя члена-кореспондента НАН України З. Т. Назарчука (2002)
Звітує Фізико-хімічний інститут ім. О. В. Богатського (2002)
Звітує Інститут органічної хімії (2002)
Нові підходи до створення технологій переробки вторинної сировини (2002)
Білорус О. - Міжнародний маркетинг у сфері торгівлі інтелектуальним продуктом, Ярова Н., Гузенко І. (2002)
Сергієнко І. - Індуктивна математика, Гупал А. (2002)
Лукін О. - Нова модель зародження життя, Лисенко О., Загнітко В. (2002)
Костенко Л. - Інтеграційна основа наукової інфосфери України, Сорока М. (2002)
Мякушко С. - Роль договірно-правової бази у становленні та розвитку українсько-грецьких зв'язків (2002)
Амосов М. - Експеримент: звіт за 8 років (2002)
Габович О. - Першовідкривач теплового руху атомів і молекул : до 130-річчя від дня народження Маріана Смолуховського (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Т. П. Мар'яновича (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Тимошенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Степанця (2002)
Про діяльність Національної академії наук України у 2001 році та основні напрями її подальшої роботи : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Патона (2002)
Дзюба І. (2002)
Коноваленко О. (2002)
Кінах А. (2002)
Єрмольєв Ю. (2002)
Лякишев М. (2002)
Юхновський І. (2002)
Шевченко В. (2002)
Попович М. (2002)
Булавін Л. (2002)
Скрипник І. (2002)
Назарчук З. (2002)
Лебедєв Є. (2002)
Булат А. (2002)
Пирожков С. (2002)
Неклюдов І. (2002)
Шемшученко Ю. (2002)
Широков А. (2002)
Карп І. (2002)
Куліш Є. (2002)
Руденко Л. (2002)
80-річчя академіка НАН України В. К. Лебедєва (2002)
70-річчя академіка НАН України В. І. Скока (2002)
70-річчя академіка НАН України І. М. Карпа (2002)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. Р. Родіна (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Стогнія (2002)
Обговорення проекту будівництва судноплавного шляху р. Дунай — Чорне море "Соломонове гирло — Жебріянська бухта" (2002)
Проблеми реабілітації Чорнобильської зони відчуження (2002)
Звітує Інститут проблем природокористування та екології (2002)
Лауреати премій імені видатних учених України (2002)
Премії молодим ученим і студентам за кращі наукові роботи (2002)
Грамоти молодим ученим і студентам (2002)
Сергієнко І. - Нечіткі інформаційно-діагностичні технології: проблеми становлення, Парасюк І. (2002)
Крейн І. - Грані гуманітарної кібернетики (2002)
Капіца Ю. - Оцінка вартості інтелектуальної власності в наукових організаціях, Мальчевський І., Аралова Н., Федченко Л. (2002)
Керча Ю. - Справа всього життя (2002)
80-річчя академіка НАН України Д. В. Затонського (2002)
80-річчя академіка НАН України В. О. Марченка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Ф. Котляра (2002)
Загальні збори відділень (2002)
Спільне засідання президій РАН і НАН України (2002)
Пам'яті П. Ф. Шпака (2002)
Складові національної стратегії сталого розвитку (2002)
На шляху інтеграції науки і освіти (2002)
Наукова рада з соціально-економічних проблем регіональної політики розглядає плани на 2002—2004 рр. (2002)
Хорошковський В. - Державні запозичення України: використані можливості чи втрачені шанси? (2002)
Соснін О. - Стратегічний напрям — розвиток високих технологій : оптика та оптоелектроніка на сучасному етапі НТП (2002)
Захарченко В. - З позицій постмодерністської раціональності : нові підходи до дослідження промислових територіальних систем (2002)
Пироженко В. - Наукова раціональність: ціннісна норма і методологічний регулятив (2002)
Мацевитий Ю. - Яскраве служіння науці (2002)
70-річчя академіка НАН України В. В. Єременка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Г. М. Бутенка (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Опришка (2002)
Лялько В. - Центр аерокосмічних досліджень Землі: десять років розвитку, Левчик О. (2002)
Наумовець А. - Три іпостасі видатного вченого : Малиновський Б. М. Академік Борис Патон - праця на все життя. - К.: Наук. думка, 2002. - 340 с. (2002)
Роль вищої нервової системи у професійній діяльності (2002)
Лікування патологій хребта (2002)
Теплопостачальні геліосистеми (2002)
Активоване вугілля з горіхової шкаралупи (2002)
Пам'ятi В. В. Немошкаленка (2002)
Звітує Інститут географії (2002)
Фірстов С. - На шляху до створення єдиного європейського дослідницького простору, Бордюк Є., Левіна Д., Патрах Т., Чернишев Л. (2002)
Буравльов Є. - Важелі екологічно безпечної політики : розробка алгоритму комплексного аналізу соціально-економічних систем, Стогній В. (2002)
Бевзенко Л. - Соціальні зміни у дзеркалі самоорганізаційного моделювання (2002)
Гончарук В. - Знесолена вода і життєдіяльність організмів, Архипчук В. (2002)
Куликова Л. - Проект антропологічно зорієнтованої історії : історико-педагогічна спадщина М. В. Гоголя (2002)
Голобородько Я. - "…Я всеодно буду відбивати і освітлювати національну проблему…" : світоглядний стрижень Миколи Куліша (2002)
Богданов В. - Нові підходи в керуванні процесами електронно-променевого зварювання (2002)
Трахтенберг І. - Шляхетне служіння покликанню : академіку Ю. І. Кундієву — 75 років (2002)
80-річчя академіка НАН України І. І. Ляшка (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Д. Войтовича (2002)
МААН аналізує стан науки та освіти в країнах — учасницях СНД (2002)
Шеляг-Сосонко Ю. - Як відновити баланс екосистеми?, Мовчан Я., Вакаренко Л., Дубина Д. (2002)
Злупко С. - Наука про органічний розвиток людини і довкілля : передумови виникнення екогомології (2002)
Большаков В. - Самоорганізація матеріалів: науковий факт чи фантом?, Дубров Ю. (2002)
Малиновський Б. - Пророк у своїй Вітчизні : 2 листопада - 100 років від дня народження С. О. Лебедєва (2002)
Іваненко Л. - "МЭСМ": відлуння у США (2002)
Патон Б. - Стела Корольова. Замовлення на машину контактного захворювання труб (2002)
Кондратик Л. - Взаємодія політики і релігії : теоретична спадщина В'ячеслава Липинського (2002)
Лозинський М. - Присвячено видатному хіміку : Міжнародний науковий симпозіум з нагоди 100-річчя від дня народження академіка О. В. Кірсанова (Київ, 21-23 серпня 2002 р.) (2002)
Антибіотичні властивості бактерій (2002)
Сміттєпереробка на… коксохімічних заводах (2002)
Утилізація розливів аміаку (2002)
Дешеве тепло для метро (2002)
Рецепт "оздоровлення" шиферу (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Б. П. Мацелюха (2002)
Гайдай Т. - Теоретичний спадок вітчизняного економіста у загальносвітовому контексті : Горкіна Л. П. М. І. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. - К.: ІЕ НАН України, 2001. - 268 с. (2002)
Дорогунцов С. - Освітня сфера в інформаційному суспільстві, Куценко В. (2002)
Кундієв Ю. - Біоетика — новий ступінь інтеграції природничих і гуманітарних наук, Дембновецький О., Чащин М., Рудий Р. (2002)
Захарченко В. - Суспільно-економічні трансформації і "осьовий час" промислового розвитку (2002)
Поджарський М. - Конфлікт цивілізацій (2002)
Караульна Н. - Духовність: сфера сутності чи існування людини? (2002)
Буркинський Б. - Транспортні проблеми Українського Придунав'я (2002)
Лисенко О. - Пізнаючи Землю і Космос : академіку НАН України Е. В. Соботовичу — 75 (2002)
Корсунь А. - Ім'я земне і небесне : 21 листопада - 100 років від дня народження О. І. Казимирчак-Полонської (2002)
80-річчя академіка НАН України Ф. Б. Гриневича (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Л. Кордюм (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Б. В. Буркинського (2002)
Генетична модифікація рослин — об'єктивний етап у розвитку науки (2002)
Не тільки науковий пошук, а й стратегія патентування : виступ академіка НАН України Ю. Ю. Глеби (2002)
Поплавська Ж. - Економіко-філософські аспекти людського капіталу, Поплавський В. (2002)
Соснін О. - Важлива складова національної безпеки : проблеми захисту науково-технічної інформації (2002)
Шпак А. - Ім'я, яке назавжди залишиться в історії науки (2002)
Багнюк В. - Водно-меліоративні реалії України, Мовчан Я., Цивінський Г. (2002)
Кримський С. - Феномен мудрості у творчості Григорія Сковороди : до 280-річчя від дня народження українського мислителя (2002)
Іваненко Л. - Будинок, де живе дух утвердження : до 75-річчя Будинку вчених НАН України (2002)
Шемшученко Ю. - Гетьман України — президент Російської академії наук, Акуленко В. (2002)
90-річчя академіка НАН України В. П. Васильєва (2002)
80-річчя академіка НАН України В. М. Кошлякова (2002)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Д. Крижицького (2002)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. А. Халатова (2002)
Трахтенберг І. - Данина пам'яті вченого : Антомонов Ю. Г. Воспоминание об эволюции тонкой материи. - Ужгород: РИО, 2001; Биоэкомедицина. Единое информационное пространство. - К.: Наук. думка, 2001. (2002)
Злупко С. - Розвиток природознавства в Україні і шори старих стереотипів : Павленко Ю. В., Руда О. П., Хорошева С. А., Храмов Ю. О. Природознавство в Україні до початку ХХ ст. в історичному, культурному та освітньому контекстах. - К.: Академперіодика, 2002. - 420 с. (2002)
Підготовка до відзначення 150-річчя від дня народження Івана Франка (2003)
Електрофізичні радіаційні технології (2003)
Завдання у галузі корозії та протикорозійного захисту (2003)
Блер Т. - Про значення науки : промова прем'єр-міністра Великої Британії у Королівському товаристві Великої Британії 23 травня 2002 року (2003)
Сергієнко І. - Сучасна математика — поєднання дедуктивного та індуктивного підходів, Гупал А. (2003)
Поліщук Л. - Сімейний раковий синдром: вирок чи засторога? (2003)
Зубаков В. - Аспекти екогеософської парадигми (2003)
Амосов М. - Кілька принципових питань (2003)
Торжевська Г. - Не експеримент, а життя (2003)
Ворона П. - Українські сторінки в біографії "головного ядерника" : 12 січня - 100 років від дня народження І. В. Курчатова, Вишневський І. (2003)
Голобородько Я. - Аристократ філологічної думки : 4 грудня - 150 років від дня народження Дмитра Овсянико-Куликовського (2003)
Ситенко Ю. - Неевклідова геометрія в сучасній фізиці : третя міжнародна конференція (м. Тиргу-Муреш, Румунія, 3-6 липня 2002 р.), Іоргов М. (2003)
Костерін С. - Імені видатного біохіміка : IV Парнасівська конференція (Вроцлав, Польща, 15-17 вересня 2002 р.) (2003)
80-річчя академіка НАН України О. М. Лук'янової (2003)
70-річчя академіка НАН України Ю. Р. Шеляга-Сосонка (2003)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Боброва (2003)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Огенка (2003)
Долішній М. - Актуальне видання з української регіоналістики : Янукович В. Социально-экономическое развитие региона: проблемы, пути решения. - К.: Наук. думка, 2002. - 348 с.), Злупко С. (2003)
Коштовні метали випускає завод (2003)
Оновлений "Булат" (2003)
Целюлозу "варять" із пшениці (2003)
За новітньою технологією (2003)
Фізичні поля і здоров'я (2003)
Укази Президента України "Про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2002 року" (2003)
Указ Президента України "Про присудження Державної премії України в галузі науки і техніки 2002 року" (2003)
Проблеми Карпатської гірської геосоціосистеми (2003)
Єремєєв В. - Регіональні аспекти глобальної зміни клімату, Єфімов В. (2003)
Похмурський В. - Протикорозійний захист металофонду України (2003)
Адаменко С. - "Несиловий" метод керованого нуклеосинтезу (2003)
Лем С. - На роздоріжжях інформатики (2003)
Ральчук О. - Інформаційне суспільство: між ейфорією спокус та законами універсуму : заглиблюючись у світ "антиідеалів" Станіслава Лема (2003)
Ситник К. - Він бачив через століття : 12 березня - 140 років від дня народження В. І. Вернадського, Багнюк В. (2003)
Український вчений - лауреат премії Наукового комітету НАТО (2003)
Шевера М. - Екологія міського природного середовища : V міжнародна конференція "Антропізація навколишнього середовища малих поселень. Флора і рослинність" (Ужгород, Кострино, 16-18 травня 2002 р.), Протопопова В., Губарь Л. (2003)
Кручинін С. - Сучасні проблеми надпровідності : Міжнародна конференція (Ялта, 9-14 вересня 2002 р.) (2003)
Кераміка для техніки (2003)
Жирні кислоти з мікроводоростей (2003)
Біокоректори із злаків (2003)
Світло для грацілярії (2003)
Йодована спіруліна (2003)
Нове "амплуа" зміїної отрути (2003)
"Антикорозійні" відходи (2003)
Радіоктивність — у шлаки (2003)
Пам'яті В. О. Єфімова (2003)
Про присудження щорічних премій Президента України для молодих вчених Національної академії наук України 2002 року (2003)
Звітує Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля (2003)
Кримський С. - Наука як феномен цивілізації (2003)
Кундієв Ю. - Професійна захворюваність в Україні : соціально-економічний та гігієнічний аспекти, Нагорна А. (2003)
Гвоздяк П. - За принципом біоконвеєра : біотехнологія охорони довкілля (2003)
Габович О. - Гіркі плоди фальсифікацій у науці (2003)
Міжакадемічне співробітництво країн Чорноморського регіону (2003)
Костерін С. - Рубежі біохімічної науки : VIII Український біохімічний з'їзд (Чернівці, 1-3 жовтня 2002 р.) (2003)
Бродин М. - Актуальні проблеми теоретичної фізики : Міжнародна конференція, присвячена 90-річчю від дня народження О. С. Давидова (Київ, 9-15 грудня 2002 р.), Антонченко В. (2003)
Дубина Д. - Ю. Д. Клеопов та сучасна ботанічна наука : Міжнародна наукова конференція (Київ, 10-12 листопада 2002 р.), Куземко А., Протопопова В., Шевера М., Шеляг-Сосонко Ю. (2003)
Онопрієнко В. - Наука і наукознавство в умовах соціально-економічних реформ : Міжнародна конференція (Москва, 20-22 листопада 2002 р.), Попович О. (2003)
Павловський В. - Сьогодення крізь призму філософії (2003)
Бережной Ю. - Ядерна фізика в Україні : Ю. Ранюк. Лабораторія № 1. Ядерна фізика в Україні. - Харків: Акта, 2001. - 590 с. (2003)
Щит від біокорозії (2003)
"Мисливці" за глюкозою (2003)
Увага! Новий бур'ян (2003)
Радіоактивні "ласощі" для грибів (2003)
На вітчизняній сировині (2003)
Сонячні установки для котелень (2003)
90-річчя академіка НАН України О. Г. Івахненка (2003)
80-річчя академіка НАН України О. С. Космодаміанського (2003)
70-річчя академіка НАН України П. С. Кислого (2003)
70-річчя академіка НАН України О. С. Онищенка (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Черкесова (2003)
Звітує Карадазький природний заповідник НАН України (2003)
Інтелектуальний капітал — найважливіший ресурс нації : виступи Б. Патона, А. Наумовця, Ю. Пахомова на Інтелектуальному форумі України (2003)
Інтелект нації — на службу суспільству : звернення учасників Інтелектуального форуму України (2003)
Ситенко Ю. - Система неперервної освіти для обдарованої молоді, Авраменко В., Шадура В. (2003)
Гродзинський Д. - Перспективи використання та утримання радіаційно уражених земель, Дембновецький О., Левчук О. (2003)
Кордюм В. - Еволюція вірусів : спроба нелінійного прогнозу (2003)
Сергієнко М. - Парадокси людського ока, Молебний В. (2003)
Вовканич С. - "ДІМ" нації і глобалізаційні тенденції : соціогуманістична компонента стратегії розвитку України (2003)
Амоша О. - На "перехресті" економіки і права (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Мишанича (2003)
Олійник Я. - Новий погляд на звичні речі : С. Дорогунцов, А. Ральчук. Управление техногенно-экологической безопасностью в контексте парадигмы устойчивого развития: концепция системно-динамического решения. - К.: Наук. думка, 2002. - 200 с. (2003)
Злупко С. - "Економічна енциклопедія" та українські економісти : Економічна енциклопедія/ Відповідальний редактор С. В. Мочерний. - Київ: Видавничий центр "Академія". - Т. 1, 2000. - 863 с.; Т. 2, 2001. - 847 с.; Т. 3, 2002. - 952 с. (2003)
Рижко Л. - Наукова творчість як феномен людської діяльності : А. Юревич. Социальная психология науки. - СПб.: Изд-во РХГИ, 2001. - 352 с. (2003)
Пам'яті О. Ю. Ішлінського (2003)
Теремко В. - Відкритість до змін як ключова умова стабільності видавництва (2012)
Булах Т. - Роль соціальної реклами в підвищенні збуту видавничої продукції (2012)
Ракушина М. - "Історія Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 1965—1991" очима ветерана (2012)
Кочупалова В. - Книги України в дзеркалі бібліографії (за матеріалами державного бібліографічного покажчика "Літопис книг" за 2010—2011 рр.), Клюшніченко О. (2012)
Ісаєнко О. - Комплексне інформаційне обслуговування віддалених користувачів НБУВ: концепція, регламентувальна документація, Каліберда Н. (2012)
Колесникова Т. - Впровадження інноваційної моделі бібліотеки університету як чинник глибокої інтелектуалізації бібліотечної професії (2012)
Іващенко Н. - Джерельна база ветеринарної імунобіології (2012)
Каїді В. - Електронне видання як інструмент підвищення якості дистанційної освіти (2012)
Цибенко І. - Українська періодика у творчому житті Михайла Грушевського (2012)
Тихоненко О. - Різноманіття образотворчих видань 1933—1935 років (2012)
Шейко В. - Харківська наукова школа книгознавства, бібліотекознавства та бібліографознавства: система комунікаційних зв'язків, Кушнаренко Н., Соляник А. (2012)
Біличенко О. - Соціальне функціонування масової літератури в загальній системі текстів (2012)
Терещенко К. - Свято книги завжди з нами (за матеріалами ЗМІ) (2012)
Сенченко М. - Пам'яті Маргарити Семенівни Ракушиної (2012)
Шейко В. М. - Трансформація освітніх процесів у Харківській державній академії культури у 2011/2012 навчальному році (2012)
Богдашина О. М. - Методика історичних досліджень М. С. Грушевського (2012)
Рубан В. С. - Виникнення та законодавче оформлення Харківського купецтва у ХVIII ст. (2012)
Бабкова Н. В. - Клейноди українського козацтва у вітчизняному фольклорі (2012)
Божко Л. Д. - Генезис та еволюція наукового туристського дискурсу (2012)
Шейко В. М. - Рефлексія розвитку Харківської державної академії культури: 2007–2011 рр., Каністратенко М. М., Кушнаренко Н. М. (2012)
Шемаєва Г. В. - Організація трансферу інновацій бібліотеками України (2012)
Кучерова О. М. - Модернізація бібліотек загальноосвітніх закладів у контексті гуманізації та інформатизації освіти (2012)
Жукова В. П. - Кадровий ресурс у структурі професійно-діяльнісного середовища бібліотеки (2012)
Мар’їна О. Ю. - Інформатизація бібліотек України: стратегії опанування медіапростору (2012)
Шемаєв С. О. - Створення бібліотечних музеїв: завдання та функції (2012)
Ткаченко Т. П. - Засади формування системи якості бібліотеки (2012)
Кобєлєв О. М. - "Аналітика тексту" як навчальний курс для бакалаврів зі спеціальності "книгознавство, бібліотекознавство і бібліографознавство" (2012)
Кислюк Л. В. - Опанування мультимедійних технологій у бібліотеках України (2012)
Стрілець Н. О. - Електронний архів як засіб архівного зберігання цифрових документів у бібліотеках: організаційні засади (2012)
Печена А. В. - Теоретико-методологічні аспекти дослідження бібліотеки в системі масової комунікації (2012)
Низовий М. А. - Тематично-цільові аспекти українського дореволюційного книговидання (1901–1917 рр.) (2012)
Біличенко О. Л. - Внесок французьких постструктуралістів у соціокомунікаційне розуміння тексту художньої літератури (2012)
Промська О. Л. - Сучасні метабібліографічні ресурси України: всеукраїнський і регіональний рівні, Глазунова Л. В. (2012)
Каїді В. В. - Взаємодія електронного книговидання з інформаційно-комунікаційними структурами (2012)
Афенченко Г. В. - Роль засобів комунікації в подоланні соціальних конфліктів (2012)
Коновченко О. В. - Класифікація міжнародної контрактно-договірної документації: документознавчий аспект (2012)
Коваленко І. П. - Роль тележурналістики в електоральному процесі (2012)
Тишевська-Шапошник О. В. - Інформаційне середовище як чинник формування комунікативних стратегій розвитку туристичної діяльності (2012)
Пелехата О. Г. - Технології електронного обміну даними в Інтернеті (2012)
Савченко А. А. - Еволюція наукових поглядів на енергоінформаційну теорію (2012)
Дмитренко Т. О. - Аналіз методологічної системи дослідження в галузі соціальної педагогіки (2012)
Максимовська Н. О. - Активізація соціально-виховного потенціалу регіонального соціокультурного простору в процесі анімаційної діяльності (2012)
Щука Г. П. - Спеціальності та спеціалізації в системі професійної туристичної освіти: теорія та практика (2012)
Іванова О. І. - Організація самопізнання молодших підлітків як стимул до самовдосконалення (2012)
Степанов В. Ю. - Інформаційна культура особистості в освіті (2012)
Абрамов О. М. - Про становлення, розвиток і взаємозв’язок стандартів та специфікацій електронного навчання (e-Learning) (2012)
Єгоров І. - "Стратегія запозичень" і розвиток науки, Попович О., Соловйов В. (2003)
Резніков О. - Превентивна нейроендокринологія: час збирати каміння (2003)
Новіков М. - На рівні світових досягнень (2003)
Вербицький А. - Електроніка органічних матеріалів, Верцімаха Я., Курик М. (2003)
Богданов В. - Важлива складова надійності залізничного транспорту : нове у системі моніторингу рейок і коліс (2003)
Фірстов С. - Рамкові програми Євросоюзу в контексті створення єдиного наукового європейського простору, Левіна Д., Патрах Т., Чернишев Л. (2003)
Ситник К. - Ноосфера: міфи і реальність (2003)
Дідух Я. - В. І. Вернадський і сучасна екологія (2003)
Вишневський І. - "Він був не лише видатним науковцем, а й інженером з великої літери" : до 100-річчя від дня народження А. П. Александрова, Ворона П. (2003)
Хідекелі А. - Алмаз "Академік Б. Є. Патон" (2003)
70-річчя академіка НАН України В. Г. Манжелія (2003)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Є. І. Паталахи (2003)
Созінов О. - Влада і наука: від патерналізму до партнерства (2005)
Маліцький Б. - Академічна наука: традиції і відповіді на нові виклики (2005)
Алєксєєв А. - Новітні технології — надійний ключ до надр (2005)
Дідух Я. - Сучасні підходи до класифікації біотичних об'єктів (2005)
Звітують Морський гідрофізичний інституту й Інститут біології південних морів ім. О. О. Ковалевського (2005)
Про діяльність Океанологічного Центру НАН України (2005)
Звітує Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського (2005)
Академік Б. Є. Патон — лауреат премії "Тріумф" (2005)
Керча Ю. - Сьогодні і завтра полімерів : десята Українська конференція з високомолекулярних сполук (Київ, 12-14 жовтня 2004 р.) (2005)
Таньшина А. - Незгасимий світоч знань (2005)
Ковтун Г. - Вирок для "відпрацьованих" білків. Сумнозвісний діоксин. Молекула задоволення (2005)
80-річчя академіка НАН України М. Г. Находкіна (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Слободяника (2005)
Крейн І. - Україна: метавиклик — метавибір (2005)
Енергоблокам — друге життя (2005)
Ковтун Г. - Альтернативні моторні палива (2005)
Плаксін С. - Гібридні енергосистеми, Шкіль Ю., Юрко В. (2005)
Паталаха Є. - Цунамі в Індійському океані: геодинаміка й уроки для України, Трегубенко В. (2005)
Світовий лідер фундаментальної освіти. Московському державному університету ім. М. В. Ломоносова - 250 років (2005)
"Московський університет — наша спільна гордість і слава" : виступ президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона на урочистостях з нагоди 250-річчя МДУ ім. М. В. Ломоносова (2005)
Козирський В. - Сповнене праці життя : до 160-річчя від дня народження Івана Пулюя, Рокіцький О., Шендеровський В. (2005)
Куликова Л. - Портретна галерея вчених-візантійців (2005)
70-річчя академіка НАН України І. М. Неклюдова (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України М. Д. Глинчук (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Васильєва (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Ключникова (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України О. Я. Савченка (2005)
Павленко Ю. - Структура глобальної цивілізації (2005)
Звітує Інститут програмних систем (2005)
Звітує Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка (2005)
Для комплексної модернізації комунальної енергетики (2005)
Комісаренко С. - "Не мислю життя без науки..." : академіку НАН України М. Ф. Гулому — 100 років (2005)
Буравльов Є. - Науково-технологічна безпека України у контексті глобалізації, Стогній В. (2005)
Микитенко В. - На чому базується енергетична безпека держави (2005)
Гончарук В. - Комплексна оцінка якості фасованих вод, Архіпчук В., Терлецька Г., Корчак Г. (2005)
Кононов Ю. - Скарби і таємниці морського дна : академіку НАН України Є. Ф. Шнюкову — 75, Орловський Г. (2005)
Селігей П. - Флагман українського мовознавства : до 75-річчя Інституту мовознавства ім. О. О. Потебні НАН України (2005)
Ковтун Г. - Невичерпні можливості каталізу (2005)
80-річчя академіка НАН України І. І. Чебаненка (2005)
70-річчя академіка НАН України І. М. Коваленка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Д. Присяжного (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Макари (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. І. Якименка (2005)
Боряк Г. В. - Документальні ресурси національної і державної спадщини України: бібліографічна, кодикографічна та археографічна "україніка" (сфери дії і розмежування понять) (1996)
Голобуцький П. В. - Проблеми створення сучасної моделі національної бібліографії (1996)
Півторак Г. П. - Києворуська писемність ХІ–ХІІІ ст. як джерело дослідження історії східнослов’янських мов (1996)
Гнатенко Л. А. - Графіко-орфографічні особливості староукраїнського узусу в правописі конфесійних рукописних пам’яток останньої чверті XIV – першої чверті XVII ст. (1996)
Горенко Л. І. - Щоденники Я. Марковича та М. Ханенка як джерело вивчення музичного побуту гетьмансько-старшинського середовища першої половини XVIII ст. на Україні (1996)
Сергеева И. А. - Русско-еврейская периодическая печать на Украине во второй половине XIX – начале ХХ в. (по материалам собрания еврейских рукописей и печати ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины), Горшихина О. Ю. (1996)
Шаріпова Л. В. - Хроніка королів Англії від Вільгельма Завойовника до Георга ІІ: визначення прагматичної спрямованості тексту (1996)
Таланчук О. - Одарка Володимирівна Романова (ще одна сторінка нашої напівзабутої історії) (1996)
Василенко В. Н. - Восточный источниковедческий аспект автографов Циприана Камиля Норвида (1996)
Булатова С. О. - Рукописи Collectio regia в фондах Института рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины (1996)
Юхимець Г. М. - Колекція офортів Лева Михайловича Жемчужникова у фондах ЦНБ ім. В. І. Вернадського НАН України (1996)
Киржаев С. Н. - Фонд Н. П. Баллина в Институте рукописей ЦНБ им. В. И. Вернадского НАН Украины (1996)
Сажин А. Е. - Архівні матеріали кінорежисера та театрального діяча П. Т. Долини (1996)
Терещенко К. П. - Фонд Олексія Петровича Новицького (1996)
Воронкова Т. І. - Олександр Тихонович Дзбановський (1870–1938) (1996)
Волкова Т. Ф. - Усть-Цилемский список повести о табаке (1996)
Матяш І. Б. - "Первісне громадянство” – перший науковий етнографічний часопис в Україні 20-х років ХХ ст. (за матеріалами архівного фонду) (1996)
Степченко О. П. - З історії бібліотечної справи в Україні: Микола Баллін про реорганізацію бібліотечної діяльності в Харківському університеті (1883–1884 рр.) (1996)
Новикова Г. М. - Микодеструкция произведений графики (1996)
Дубровіна Л. А. - Визначний здобуток української історичної науки (Мацюк О. Я. Історія паперу в Україні. – К., 1995. – 186 с.) (1996)
Глазко В. - Чорнобиль: новий погляд на вплив малих доз, Глазко Т. (2005)
Дружина М. - Радіаційні ураження і радіопротектори, Мойсеєв А., Лепська А., Гриневич Ю. (2005)
Крупка Ю. - Ядерна енергетика: аргументи pro і contra (2005)
Як оптимізувати діяльність НАН України (2005)
Сучасні проблеми зоології (2005)
Ковтун Г. - Що робити з фундаментальною наукою? (2005)
Дука Г. - Організація науки та інноваційного процесу на пострадянському просторі: молдавський досвід (2005)
Гвоздяк П. - Біологічні аномалії води, або Чотири запитання для обміркування (2005)
Адамчук-Чала Н. - Феномен існування двох екологічних форм частухи подорожникової : Alisma plantago-aguatica L. (2005)
Таньшина А. - Засновник школи плазмової електроніки : пам'яті Я. Б. Файнберга (2005)
Дротянко Л. - Вища освіта як цивілізаційний чинник : Артемчук Г. І., Попович В. В., Січкаренко Г. Г. Вища школа України: реальність і тенденції розвитку. - Київ: Ленвіт, 2004. - 176 с., Онопрієнко В. (2005)
Вовканич С. - "ПРОГРЕС" і вдосконалення містобудівних систем : Габрель М. М., Просторова організація містобудівних систем. - К.: Видавничий дім А.С.С., 2004. - 400 с. (2005)
60-річчя академіка НАН України В. І. Гейця (2005)
Дорогунцов С. - На вістрі цивілізаційних проблем, Ральчук О. (2005)
Онопрієнко В. - Міжнародний рейтинг української науки (2005)
Шестопалов В. - Підземні води як стратегічний ресурс, Лялко В., Гудзенко В., Дробноход М., та ін. (2005)
Абросимова С. - Нестор Запорізької січі : до 150-річчя Д. І. Яворницького (2005)
Голобородько Я. - Концепти війни і моря у прозі Костянтина Кудієвського : до 60-річчя Перемоги (2005)
Щербань Т. - Фундатор наукового слов'янознавства : до 190-річчя В. І. Григоровича (2005)
80-річчя академіка НАН України М. Г. Чумаченка (2005)
80-річчя академіка НАН України Ю. М. Березанського (2005)
60-річчя академіка НАН України В. М. Локтєва (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. А. Летичевського (2005)
Ситник К. - Глобальне потепління: внесок атомної енергетики, Багнюк В. (2005)
Загородній А. - Грід ― нова інформаційно-обчислювальна технологія для науки, Зінов’єв Г., Мартинов Є., Свистунов С., Шадура В. (2005)
Звітує Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні (2005)
Фінансові стимули для молодих учених (2005)
Гриценко В. - Суспільство в інформаційну епоху: реалії і перспективи розвитку (2005)
Болотін Ю. - Шумова діагностика атомних реакторів : аналіз інформаційних потоків, Шепелєв А., Пономаренко Т., Юрченко Л. (2005)
Одрін В. - Технологія наукової і технічної творчості: нова наука та високоінтелектуальна інформаційна метатехнологія (2005)
Костерін С. - Школа для молодих біохіміків : п’ята Парнасівська конференція (Київ, 26-29 квітня 2005 р.) (2005)
Повпред україністики в Башкортостані (2005)
Романюк В. - Антична культура у середній школі: ретроспекція і сьогодення : Л. Б. Куликова. Классическая греко-римская мифология в структуре школьного исторического образования. - К.: Університетське видавництво "Пульсари", 2004. - 376 с. (2005)
70-річчя члена-кореспондент НАН України Г. П. Півторака (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Кузнецова (2005)
Про підсумки звітного періоду та основні завдання НАН України : доповідь президента НАН України академіка НАН України Б. Є. Патона на сесії Загальних зборів НАН України (12 травня 2005 року) (2005)
Томенко М. В. (2005)
Скопенко В. В. (2005)
Березанський Ю. М. (2005)
Мельничук Д. О. (2005)
Кунцевич В. М. (2005)
Захараш М. П. (2005)
Стогній Б. С. (2005)
Варюхін В. М. (2005)
Бойко В. М. (2005)
Буркинський Б. В. (2005)
Амоша О. І. (2005)
Звітують відділення (2005)
Вручено золоті медалі імені В. І. Вернадського (2005)
90-річчя академіка НАН України П. Т. Тронька (2005)
60-річчя академіка НАН України О. О. Кришталя (2005)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. В. Акуленка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. Є. Божка (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Чикрія (2005)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Т. І. Гундорової (2005)
Самойленко Г. - Знаний науково-просвітницький осередок у Ніжині, Самойленко О. (2005)
Пам’яті К. Б. Яцимирського (2005)
Ковальчук Г. І. - Доля репресованих директорів Всенародної бібліотеки України у 20–30-х роках (1998)
Матусевич В. В. - Науково-дослідна комісія бібліотекознавства та бібліографії Всенародної бібліотеки України: завдання й напрями діяльності (1925–1929) (1998)
Гнатенко Л. А. - Є. О. Ківлицький – подвижник Всенародної бібліотеки України, Кучинський М. В. (1998)
Каліберда Н. Ю. - Система обслуговування у Державній публічній бібліотеці УРСР (1948–1965) (1998)
Стоян Ф. В. - Розвиток концепції поняття "українська книга” в бібліографічному та історико-культурологічному аспектах, Франчук Є. І. (1998)
Захарова Н. Б. - Виставочна діяльність Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 80-річчя НАН України) (1998)
Пуцько В. Г. - Київський рукопис французької королеви Анни (1998)
Запаско Я. П. - Нотатки з історії українського рукописного мистецтва (1998)
Зінченко С. В. - Унікальний вид інтролігаторства (іконопис на українських книжкових оправах) (1998)
Кръстанов Тр. - Четиво в Чест на Св. Димитър Солунски Лука 12: 2–12 в "Българския ватикански палимпсест” Codex vatican. gr. 2502 (1998)
Андрушко В. А. - Ареопагитики в средневековой греко-славянской и западноевропейской традиции (1998)
Мицик Ю. А. - Кілька документів до історії козацько-татарського союзу 1625 року та православної церкви в Україні (1998)
Матяш І. Б. - Джерела до історії архівної освіти в Україні 20–30-х років ХХ ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998)
Ходоровський М. Д. - До проблеми вивчення масонського руху в Україні XVIII ст. (джерелознавчий аспект) (1998)
Сохань С. В. - Огляд архіву митрополита Платона (1998)
Шуміліна О. А. - Творча спадщина Івана Домарацького (за матеріалами київської рукописної пам’ятки української партесної музики), Гнатенко Л. А. (1998)
Фрис В. Я. - Українська рукописна книга XVI – першої половини XVII ст.: проблема репрезентативності та відтворення цілісності (1998)
Гончаренко М. І. - Біографічні матеріали на сторінках журналу "Архітектура Радянської України". Спроба класифікації (1998)
Ціборовська-Римарович І. О. - Бібліотека Вишневецького замку та її книжки у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998)
Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. - Бібліотека київського митрополита Євгенія Болховітінова (1998)
Булатова С. О. - Обзор изданий второй половины XVI века книжного собрания Яблоновских (1998)
Чернухін Є. К. - Книжкова спадщина греків України (Монастир Св. Катерини в Києві) (1998)
Голобуцький П. В. - Українсько-білоруський рід Хрептовичів (Хребтовичів) в історичних подіях XV – початку XVIII ст. (1998)
Мяскова Т. Є. - Заснування та комплектування Бібліотеки Університету св. Володимира (1834–1841) (1998)
Сергієнко І. - СКІТ — український суперкомп’ютерний проект, Коваль В. (2005)
Попович М. - Українська національна ідея (2005)
Халатов А. - Створення революційних технологій — критерій ефективності технічних наук (2005)
Костенко О. - Природні і людські фактори у праві : дослідження з позиції соціального натуралізму (2005)
Селігей П. - Homo sapiens: як він відображений в українській мові (2005)
Завілопуло А. - Електронна фізика: теоретичні і прикладні аспекти : Міжнародна конференція молодих учених та аспірантів (18-21 травня 2005 р., Ужгород) (2005)
Ковтун Г. - Labore et zelo — працею і натхненням (2005)
Голобородько Я. - Силуети великої реформації : панорама українського буття у творчості Сави Божка (2005)
Пружинін Б. - Псевдонаука сьогодні (2005)
80-річчя академіка НАН України В. С. Королюка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Клименка (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Л. А. Булавіна (2005)
Кухар В. - Екобіотехнологія та біоенергетика: проблема становлення і розвитку, Кузьмінський Є., Ігнатюк О., Голуб Н. (2005)
Неклюдов І. - Еволюційні алгоритми у природничих науках : науковометричне дослідження, Клепіков В., Корда В., Шепелєв А., та ін. (2005)
Данилишин Б. - Інноваційна модель економічного розвитку: роль вищої освіти, Куценко В. (2005)
Долгих Л. - Новатор фізичної хімії : до 110-річчя від дня народження академіка О. І. Бродського (2005)
Фонд, який допоміг зберегти наукову еліту (2005)
Бандальєр Г. - Експресивність як визначальна риса поетики В. Стуса (2005)
Михайлов О. - "Академіїв я не закінчував..." (2005)
Гродзинський Д. - Еколого-генетичні пріоритети інтенсифікації рослинництва : А. А. Жученко. Экологическая генетика культурных растений и проблемы агросферы (теория и практика). В двух томах. - М.: ООО "Издательство Агрорус", 2004. - 1156 с., Глазко В. (2005)
Долішній М. - Особлива форма наукового знання : Степан Злупко. Наукові діалоги. - Львів: Тріада плюс, 2005. - 704 с. (2005)
80-річчя академіка НАН України І. Р. Юхновського (2005)
70-річчя академіка НАН України І. О. Луковського (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Р. Бершеди (2005)
Ковальчук Г. І. - Видання Біблії з фондів відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000)
Матяш І. Б. - Бібліографічні раритети архівознавства: перші українські підручники з архівістики (2000)
Булатова С. О. - Бібліотека Яна Станіслава Яблоновського в Підкамені та її книжки у складі родового зібрання Яблоновських у Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2000)
Голобуцький П. В. - Бібліотека Хрептовичів: люди, події, книги (2000)
Горшихіна О. Ю. - Російсько-єврейські періодичні видання другої половини ХІХ ст. як фундамент створення єврейської історичної наукової школи (2000)
Кучмаренко В. А. - З історії формування бібліотек академічних установ України і розвитку видавничої справи УАН (1918–1928), Старовойт С. В. (2000)
Папакіна Т. П. - Діяльність комісій порайонного дослідження історії України ВУАН (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Луговський О. Г. - Видання біобібліографічних покажчиків учених-природознавців НАН України (1919–1999) (2000)
Вересовська Т. В. - Внесок Інституту демографії УАН-ВУАН на чолі з академіком М. В. Птухою у розвиток статистичної науки та демографії в Україні (1919–1928) (2000)
Варава Т. В. - Основні етапи діяльності "Постійної комісії для складання словника українських діячів науки, історії, мистецтва та громадського руху" (1918–1933) (2000)
Малолєтова Н. І. - Нацистська бібліотечна політика у період окупації Києва у 1941–1943 рр. і доля книжкових фондів Бібліотеки Академії наук УРСР, Дубровіна Л. А. (2000)
Видатний учений — матеріалознавець : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка І. М. Францевича (2005)
Іван Микитович Францевич — фундатор Інституту проблем матеріалознавства : доповідь академіка НАН України В. В. Скорохода (2005)
Савицький В. - Небезпечні іммігранти : вплив біополютантів Зони відчуження ЧАЕС на екологічну ситуацію за її межами (2005)
Шестопалов В. - Лікувальні властивості мінеральних вод типу "Нафтуся" і методи їх консервації, Мойсеєва Н., Дружина М., Ясевич Г. (2005)
Поплавська Ж. - Економічні аспекти екологізації, Поплавський В. (2005)
Голобородько Я. - Енергетика людино центризму : Борису Олійнику — 70 (2005)
Гриневич Ю. - Практична онкотерапія на пучку швидких нейтронів циклотрона У-120, Дряпаченко І. (2005)
Ковтун Г. - Нобелівські премії — 2005 (2005)
Саченко А. - Комп’ютерні системи: співпраця науковців Східної і Західної Європи : третій науково-технічний симпозіум — IDAACS’2005 (м. Софія, Болгарія, 5-7 вересня 2005 р.) (2005)
Онопрієнко В. - Обґрунтування людиновимірної тотальності : Кизима В. В. Тоталлогия: Философия обновления. - Киев: Парапан, 2005. - 272 с. (2005)
70-річчя академіка НАН України В. Ю. Сторіжка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. І. Францевича (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Шульженка (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. Р. Вихованця (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Г. Стояна (2005)
Академік НАН України став віце-президентом МАА. Alma mater видатних науковців. Оглядини винаходів і технологій (2005)
Пам’яті І. Ф. Кураса (2005)
Про діяльність Західного наукового центру (2005)
Халатов А. - Поверхневі генератори вихорів: фундаментальні досягнення і нові застосування (2005)
Пироженко В. - Поняття істини в суспільствознавстві у контексті ситуаційного аналізу (2005)
Туниця Ю. - Екологічна Конституція Землі: сутність і концептуальні засади (2005)
Картель М. - Комбіновані та гібридні адсорбенти: теоретичні та прикладні аспекти : Міжнародна школа-конференція за підтримки НАТО (15-17 вересня 2005 р., Київ) (2005)
Каменєв В. - Вік зрілості : до 40-річчя Донецького фізико-технічного інституту ім. О. О. Галкіна НАН України (2005)
Дротянко Л. - Наукова і побутова мови у процесі взаємопроникнення культур (2005)
Гінзбург М. - "Ефірна олія" чи "есенція"? : наукове обґрунтування вибору терміна, Іщук Ю., Кобилянський Є., Ярмолюк Б., Коваленко С. (2005)
Вакуленко М. - На зло ворогам… : кілька коментарів до нового старого мовознавчо-правописного процесу (2005)
Крахмальна Т. - Безцінна спадщина зоолога-енциклопедиста : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка І. Г. Підоплічка, Михалевич О. (2005)
Коваленко О. - Вірність науковій істині : до 120-річчя від дня народження академіка В. Г. Дроботька (2005)
Продайвода Г. - Наукові пріоритети українського мінералога : В. И. Оноприенко, В. М. Оноприенко. Александр Сергеевич Поваренных. 1915-1986. - М.: Наука, 2004. - 330 с. (2005)
Савіна Г. - Стратегічні орієнтири для менеджера : І. А. Ігнатьєва. Стратегічний менеджмент: теорія, методологія, практика. - К.: Знання України, 2005. - 250 с. (2005)
70-річчя академіка НАН України В. В. Пилипенка (2005)
70-річчя академіка НАН України С. В. Волкова (2005)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. О. Кулика (2005)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. І. Нікішова (2005)
Колодезєва С. П. - Біобібліографічні матеріали з історії мистецтва в особовому архіві О. П. Новицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2000)
Гнатенко Л. А. - Правопис приголосних та буквених знаків у староукраїнських конфесійних писемних пам’ятках (у зв’язку з другим південнослов’янським графіко-орфографічним впливом) (2000)
Савченко І. В. - Українські нотні видання 1917–1923 рр. (особливості відбору та датування) (2000)
Вакульчук О. А. - Музично-фольклористична спадщина Порфирія Демуцького (2000)
Клименко І. В. - В. П. Науменко і його роль у розвитку українського просвітництва кінця ХІХ – початку ХХ ст. (за матеріалами з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Сохань С. В. - Внесок Г. П. Житецького в розробку перших нормативних документів для описування рукописних зібрань відділу рукописів ВБУ (20-і роки ХХ ст.) (2000)
Донець О. М. - До проблеми вивчення графічного лубка 20–40-х років ХХ ст. (за матеріалами колекції лубкових картинок Сектору естампів та репродукцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2000)
Булатова С. О. - Матеріали з історії бібліотеки баронів де Шодуар у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (архівна та рукописна спадщина), Біленький Є. А. (2000)
Шаріпова Л. В. - Внутрішній устрій та функціонування бібліотеки Києво-Могилянської академії до пожежі 1780 р.: спроба реконструкції (2000)
Папакін Г. В. - Створення фамільного архіву Скоропадських: доробок Павла Скоропадського (2000)
Мяскова Т. Є. - Передача Бібліотеки Університету св. Володимира до фондів Всенародної бібліотеки України (2000)
Яременко Л. М. - Шляхи оптимізації складу архівного фонду Національної академії наук України (2000)
Непомнящий А. А. - Церковное краеведение в Крыму и краеведческая библиография (2000)
Петрикова В. Т. - Краєзнавча бібліографія як одна із засад розвитку наукового краєзнавства України (20-і роки ХХ ст.) (2000)
Мицик Ю. А. - Кілька листів з архіву козацького полковника Іллі Новицького (2000)
Старовойт С. В. - А. Ю. Кримський і видавнича справа в Українській Академії наук (2000)
Варава Т. В. - Доля особистого архіву та бібліотеки професора Є. К. Тимченка (за матеріалами Інституту рукопису НБУВ та ЦДАГО України), Портнова Л. Ю. (2000)
Тупчиенко-Кадырова Л. Г. - Гипертекстовые технологии в библиотеке: некоторые аспекты использования (2000)
Микола Петрович Візир – археограф і організатор української архівної й рукописної справи (до 40-річчя професійної та громадської діяльності) (2000)
Булатова С. О. - До витоків історії книжкового колекціонування польського роду магнатів Яблоновських (2002)
Сохань С. В. - Родинне листування М. І. Петрова у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Клименко І. В. - Часопис "Рада" як джерело для вивчення редакційно-видавничої діяльності в Україні кінця ХІХ – початку ХХ ст. (на матеріалах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Миронець Н. Р. - Епістолярна спадщина Ф. Р. Штейнгеля у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело його життя та діяльності (2002)
Бондар Н. П. - З досвіду атрибуції кириличних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: міфічне львівське Євангеліє 1683 р. друкарні Львівського братства (2002)
Кисельов Р. Є. - Видання Спиридона Соболя у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Бобришева І. Ф. - Рукописи музично-сценічних творів сучасних українських композиторів з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2002)
Іщенко Я. О. - Використання військової символіки у гербах українських міст 60–80-х років ХХ ст. (2002)
Міцан Т. В. - Листування Києво-Могилянської академії як документальне джерело з історії розвитку і діяльності першого вищого навчального закладу східних слов’ян (2002)
Росовецька Т. М. - Примірник видання "Ключа разумЂнія" 1665 року Михайла Сльозки в рукописних коментарях (до реконструкції образу українського читача другої половини XVII – першої половини XVIII ст.) (2002)
Савченко І. В. - Бєляєвське видання "Шехерезади" М. А. Римського-Корсакова (2002)
Міщук С. М. - Регіональне наукове краєзнавство України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (Товариство дослідників Волині, Волинський музей у Житомирі, Волинське церковно-археологічне товариство, Волинський окрархів) (2002)
Паславський Т. Б. - Сучасні поняття періодизації в історичній картографії середніх віків та картознавстві України (2002)
Непомнящий А. А. - Новые материалы об изучении Крыма украинскими историками в конце ХІХ – начале ХХ века (2002)
Ковальчук Г. І. - Про роботу С. І. Маслова над темою "П. П. Должиков та його бібліотека "Аптека для души" (2002)
Мицик Ю. А. - З документації козацької старшини другої половини XVII – першої третини XVIII ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Іванова О. А. - До питання датування рукописних книг (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2002)
Іваннікова М. К. - Філігранознавчий аналіз у кодикології рукописних книг XVII ст. (на прикладі Руського Хронографа редакції 1620 р.) (2002)
Маслакова Н. М. - Рукописна та книжкова спадщина на сторінках видання "Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського" (1998-2002 рр.): анотований бібліографічний огляд (2002)
Вступительное слово редакции (2012)
Спасибо-Фатєєва І. - Суб’єкти та особливості захисту авторських прав (2012)
Кібенко О. - Характеристика регіонального ринку юридичних послуг (2012)
Коптилец В. - Перспективы защиты авторских прав на программное обеспечение, Доменте М. (2012)
Вовк Д. О. - Людина у біблійній правовій реальності (2012)
Мандрікова К. О. - Розумність у філософсько-правовій думці нового та новітнього часу (2012)
Никонова Л. И. - Истоки и традиции представительного правления в России: исторический аспект (2012)
Косінов С. А. - Контроль в системі органів виконавчої влади в умовах демократії (2012)
Ваксман Р. В. - Проблеми вдосконалення законодавства України про рекламну діяльність (2012)
Ковальова О. - Концептуальні положення розробки проекту Закону України "Про житлово-будівельні кооперативи" (2012)
Творець української біохімічної школи : з нагоди 120-річчя від дня народження академіка О. В. Палладіна та 80-річчя Інституту біохімії ім. О. В. Палладіна НАН України (2005)
Взаємодія науки й освіти — ключовий чинник сучасного цивілізаційного процесу (2005)
Про основні результати діяльності Міжнародної асоціації академій наук у 2005 р. і подальший розвиток міжнародного наукового співробітництва : доповідь президента МААН академіка НАН України Б. Є. Патона (2005)
Ємельянов В. - Спільна перспектива на шляху до Європейського Союзу : дні науки України в Республіці Македонія, Шевченко Л. (2005)
Погорілко В. - Роль і значення Конституції в українському правотворенні і розбудові держави (2005)
Гриценко В. - Інформаційні технології цифрової обробки сигналів: нові підходи і перспективи впровадження, Скурихін В., Цепков Г. (2005)
Онопрієнко В. - Інноваційна економіка: методологія, прогнози, реалії : десята міжнародна науково-практична конференція (Алушта, 12-16 вересня 2005 р.), Соловйов В. (2005)
Ковтун Г. - Альтернатива нафтопродуктам (2005)
Куликова Л. - Історичні уроки Є. В. Тарле (2005)
Рудяков П. - Від "Нації-держави" до "Нації-цивілізації"? : Горєлов М., Моця О., Рафальський О. Цивілізаційна історія України. - К.: 2005. - 629 с. (2005)
70-річчя академіка НАН України К. А. Ющенка (2005)
70-річчя академіка НАН України Ю. С. Шемшученка (2005)
70-річчя академіка НАН України В. В. Скопенка (2005)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. Б. Ткаченка (2005)
Зміст журналу за 2005 рік (2005)
Бовгиря А. М. - Рукописні збірники Василя Ломиковського "Припасы для Малороссийской истории" (2003)
Папакін Г. В. - Фамільні архіви української лівобережної шляхти у XVII і XVIII ст. та збірка Скоропадських (2003)
Винокурова Ф. А. - Особові архівні фонди Державного архіву Вінницької області як джерело з історії євреїв Вінниччини у німецькій та румунській зонах окупації у 1941–1944 рр. (2003)
Іванова О. А. - Півчі богослужбові книги у репертуарі рукописних книг XVI ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Дубровіна Л. А. (2003)
Чернухін Є. К. - Мова нотаріальних документів італійських греків ХІІ–ХІІІ ст. (за фрагментом словника юридичних термінів ХІ–ХІІ ст.) (2003)
Іванова О. А. - Характерні риси східнослов’янських мовних редакцій у церковнослов’янських пам’ятках постійного змісту XVI ст. (на матеріалі фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2003)
Михальський І. С. - Публіцистичні твори українських есерів початку ХХ ст. як складова частина джерелознавчої бази історії українських політичних партій (на прикладі творів М. Залізняка) (2003)
Булатова С. О. - Огляд родового архівного фонду Болсуновських у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2003)
Белічко Н. Ю. - Українська книжкова графіка 50–70-х років ХХ ст. (2003)
Ковальчук К. В. - Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело дослідження кооперативно-просвітницької діяльності Миколи Балліна (2003)
Девільє М. А. - Рукописний фонд історика та археолога Василя Юхимовича Данилевича як джерело дослідження творчого та життєвого шляху вченого (2003)
Міщук Г. А. - Матеріали до вивчення розвитку нумізматики наприкінці ХІХ – у 30-х роках ХХ ст. в особовому архівному фонді В. Ю. Данилевича (2003)
Міщук С. М. - Фонди Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерело з історії духовної освіти в Україні (загальний огляд), Стоян Т. А. (2003)
Миронець Н. Р. - Бібліотека барона Ф. Р. Штейнгеля як науково-дослідний відділ Городоцького музею Волинської губернії (2003)
Дениско Л. М. - Матеріали до історії бібліотеки і особового архіву Олексія Захаровича Попельницького (2003)
Бугаєва О. В. - Музично-теоретична бібліотека імені К. Стеценка в архівних документах Музичного товариства імені М. Леонтовича (2003)
Лисенко Л. В. - Наукові категорії "колекція", "зібрання", "бібліотека" як об’єкт вивчення, опису та реєстрації: до проблеми класифікації понять (2003)
Гнатюк М. М. - Шляхами пам’яті (листування Івана Сенченка та Олени Компан із Василем Півторадні) (2003)
Старовойтенко І. М. - Листи Д. Мордовця до Є. Чикаленка (1896–1898 рр.) (2003)
Дубровіна Л. А. - Концепція книжкового фонду україніки П. Я. Стебницького, Степченко О. П. (2003)
Яременко Л. М. - Рукописна та бібліографічна спадщина Комісії ВУАН для виучування продукційних сил України (1926–1930) (2004)
Міцан Т. В. - Директивно-розпорядчі акти XVIII ст. як інформативне джерело з історії Києво-Могилянської академії (з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2004)
Ткаченко І. В. - Видання українського народного тижневика "Засів" у Києві (1911–1912) (2004)
Клименко І. В. - Характерні особливості організації змісту та внутрішньої структури українських часописів кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2004)
Сохань С. В. - Бібліотечна діяльність М. І. Петрова (2004)
Росовецька Т. М. - Михайло Сльозка – друкар, письменник, бібліофіл та його бібліотека як джерело творчості (2004)
Солонська Н. Г. - Документи з історії видання Археографічною комісією ВУАН тексту Руської Правди (1928–1933) (2004)
Діденко Л. М. - Інтелігенція Білоцерківщини та українське Відродження другої половини ХІХ – початку ХХ ст. в архівній колекції Білоцерківського краєзнавчого музею (2004)
Січова О. В. - З історії колонізації південних земель Правобережжя і приєднання їх до Гетьманщини (перша третина XVIII ст.) (2004)
Бабару (Семесько) Т. М. - Архівні документи Синайського монастиря св. Катерини у Єгипті як джерело з історії церкви в Україні (за наслідками археографічної експедиції 1997 р.) (2004)
Скрипка Л. В. - Фонди архівних установ України як джерело з історії розвитку біологічної науки у Київському університеті та Всеукраїнській академії наук в 20–30-х роках ХХ ст. (2004)
Ясіновський Ю. П. - Друкарня і бібліотека Святоуспенської Унівської Лаври (2004)
Булатова С. О. - До історії бібліотеки Станіслава Яна Яблоновського, краківського каштеляна (2004)
Іванова О. А. - Папір кириличних рукописів XVI ст.: аналіз походження та динаміка використання (2004)
Гнатенко Л. А. - Радивиловський Апостол 1568 року волинської рукописної школи (у порівнянні з Пересопницьким Євангелієм) (2004)
Клименко Е. С. - Музична знаменна рукописна книга кириличного письма XVI–XVII ст. у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2004)
Сукало А. М. - Архівна галузь України в умовах глобального інформаційного середовища (2004)
Зінченко С. В. - До питання уніфікації спеціальної термінології для створення електронної пошукової бази суперекслібрисів (2004)
Новальська Т. В. - Спроба статистичного аналізу читацького контингенту та наукової тематики досліджень Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за матеріалами архіву ІР НБУВ) (2004)
Кисельова А. А. - Українські архівні ресурси в Інтернеті (2004)
Мицик Ю. А. - З архіву митрополита Тимофія (Щербацького) (2004)
Старовойтенко І. М. - Лист прихильника та популяризатора газети "Рада" Л. Жебуньова до її видавця Є. Чикаленка (2004)
Даневич С. Г. - Публікації співробітників Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (1998–2004). Аналітичний огляд (2004)
Бодак О. П. - Про нові надходження архівних матеріалів М. Ю. Брайчевського до фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. Тематичний огляд (2004)
Міцан Т. В. - Комплекс рукописних документів з історії Києво-Могилянської академії: до проблеми реконструкції (2005)
Сохань С. В. - До історії формування фонду "Київська духовна академія” Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Горобець В. Й. - Мова староукраїнських календарів і календарна поезія XVII–XVIII ст (2005)
Бодак О. П. - Архівна спадщина М. Ю. Брайчевського як джерело вивчення історичної науки та поширення історичних знань (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Чернухін Є. К. - Митрополит Готії та Кафи Гедеон (2005)
Лось В. Е. - Освітня та видавнича діяльність Греко-католицької церкви (Правобережна Україна першої третини XIX ст.) (2005)
Ткаченко І. В. - "Село” – перша українська суспільно-політична селянська газета (2005)
Клименко І. В. - Видавниче товариство "Друкарь” (1916–1924): склад та зміст архівного фонду Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Варава Т. В. - Структура, персональний склад і діяльність словникових комісій УАН–ВУАН (1918–1931) (за документами Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Дениско Л. М. - Документи Державної Ради Росії ХІХ – початку ХХ ст. з бібліотеки та архіву О. З. Попільницького (2005)
Сергєєва І. А. - Семен Ан-ський – письменник, етнограф, громадський діяч (за документами періоду Першої світової війни з архівів Києва та Москви) (2005)
Купчинський О. А. - Реконструйовані акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ –першої половини ХІV ст. (2005)
Булатова С. О. - Кароль Васильович Болсуновський – колекціонер екслібрисів (на матеріалах листування з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Ціборовська-Римарович І. О. - Видання друкарні Бердичівського монастиря босих кармелітів (1760–1840) як джерело до історії видавничої справи в Україні (2005)
Цинковська І. І. - Панегіричні композиції Івана Мигури (за матеріалами колекції мідних гравірувальних дощок XVII–XIX ст. Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського), Юхимець Г. М. (2005)
Черниш Н. І. - Українське енциклопедичне книговидання: маловідомі факти XIX – першої третини XX ст. (2005)
Бондар Н. П. - До історії побутування книжкових ілюстрацій у якості самостійних естампних гравюр наприкінці XVI–XVII ст. (2005)
Коваль Т. В. - Книжкові видання колекції Д. Г. Бібікова у фонді Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Афанасьєва З. Б. (2005)
Гнатенко Л. А. - Ідентифікація часу написання українських канонічних манускриптів XIV ст. Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (за графіко-орфографічними особливостями письма) (2005)
Кольбух М. М. - Історія формування збірки кириличних рукописних книг відділу рукописів Львівської наукової бібліотеки ім. В. Стефаника (2005)
Симчич М. В. - До питання атрибуції філософських курсів Інокентія Ґізеля (2005)
Клименко Е. С. - Основні принципи опису музичної знаменної рукописної книги кириличного письма ХІІ – початку ХХ ст. (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2005)
Кулешов С. Г. - Документаційні ресурси інформаційного забезпечення прийняття управлінських рішень у місцевому органі державної влади (2005)
Рукавіцина-Гордзієвська Є. В. - Бібліографія наукової спадщини київського митрополита Євгенія (Болховітінова) (2005)
Антоненко І. Є. - Засоби класифікації та словниковий контроль у керуванні документацією (2005)
Кульчицька Л. Я. - Бібліографічна інформація і типологія: до постановки проблеми (2005)
Паславський Т. Б. - Бібліографічне джерелознавство і питання репертуару історичної картографії та історичних картографічних джерел (2005)
Мицик Ю. А. - З листування козацької старшини середини XVIII ст. (2005)
Старовойтенко І. М. - Листування П. Стебницького з Є. Чикаленком як джерело просопографічної інформації про кореспондентів (2005)
Вовченко В. Б. - Документ з історії української та російської кооперації: спогади Й. Маєвського про перебування М. В. Левитського в Женеві 1896 р. (2005)
Березкіна В. В. - Документальна спадщина видань української діаспори у фондах відділу зарубіжної україніки (2005)
Кондратенко О. Ю. - Архівні фонди особового походження видатних українських учених-істориків як джерело вивчення розвитку історичної науки в АН УРСР (1944–1959) (2005)
Корчемна І. С. - Архівна спадщина Ф. П. Шевченка в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у світлі сучасної історичної науки (2005)
Мацібора Н .Г. - Підручники ХІХ – початку ХХ століття з фондів Державної науково-педагогічної бібліотеки імені В. О. Сухомлинського як складова національної історико-культурної спадщини (2005)
Стельмашева М. А. - Франкомовні періодичні видання кінця ХVІІ – початку ХХ ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2005)
Рабчун О. С. - Праці Юзефа-Ігнаци Крашевського у складі родової книгозбірні Урбановських-Стажинських як джерело вивчення історії польського народу (2005)
Іваннікова М. К. - Наукове дослідження історичних книжкових колекцій та зібрань в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського: історико-книгознавчі засади, завдання та перспективи (2005)
Яроцька М. В. - Рукописні книги ХVІІ ст. з монастирських збірок у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: питання наукового опису (2005)
Солонська Н. Г. - Бібліотека Ярослава Мудрого: бібліографічне моделювання як засіб наукової реконструкції бібліотеки Київської Русі (2005)
Купчинський О. А. - З документів-фальсифікатів Галицько-Волинського князівства ХІV ст.: дарча грамота князя Лева Кунатові Біличу (2005)
Чекмарьова Л. А. - Формування законодавчих засад документальних електронних ресурсів бібліотек та архівів в Україні 1998–2003 роках і питання їх подальшого вдосконалення (2005)
Юхновський І. - Базові принципи вдосконалення українського суспільства : закономірності буття у контексті законів стаціонарної термодинаміки (2006)
Неперевершений організатор науки : з нагоди 75-річчя від дня народження академіка В. І. Трефілова (2006)
Указ Президента України : про присудження Державних премій України в галузі науки і техніки 2005 року (2006)
Розпорядження Президента України : про призначення грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених (2006)
Глазко В. - Прогрес у різних іпостасях : чому ми відстаємо і не лідирує Європа (2006)
Наумовець А. - Підґрунтя високих технологій : Всеукраїнський з’їзд "Фізика в Україні" (2-6 жовтня 2005 р., Одеса), Литовченко В., Локтєв В., Сминтина В., Стронський О. (2006)
Новак І. - Демографічна стратегія на тлі депопуляції : Міжнародна науково-практична конференція "Демографічний розвиток України та пріоритетні завдання демографічної політики" (20-21 жовтня 2005 р., Київ) (2006)
Демографічний розвиток України: сучасне та майбутнє : доповідь академіка НАН України С. І. Пирожкова (2006)
Загородній А. - Флагман фізичної науки в Україні : інституту теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова НАН України — 40 років (2006)
Непокупний А. - Ризька адреса Лесі Українки : до 135-річчя від дня народження великої української поетеси (2006)
Бандальєр Г. - Феномен міфу : прадавні символи у сучасному інтер’єрі (2006)
Ковтун Г. - Козацьке чорнило (2006)
70-річчя академіка НАН України А. Г. Наумовця (2006)
70-річчя академіка НАН України В. Д. Походенка (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. О. Перестюка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Ю. Ю. Керчі (2006)
Проблеми розвитку енергетики України : інформаційне повідомлення (2006)
Геєць В. М. - Питання взаємопов’язаного розвитку економіки та енергетики України (2006)
Неклюдов І. М. - Сьогодення і шляхи розвитку ядерної енергетики в Україні (2006)
Мацевитий Ю. М. - Напрями розвитку електроенергетики та машинобудування, Шидловський А. К. (2006)
Долінський А. А. - Енергозбереження та екологічні проблеми енергетики (2006)
Карп І. М. - Нафтогазовий комплекс України (2006)
Кучук-Яценко С. І. - Інноваційні технології зварювання та діагностики транспортних енергетичних систем, Лобанов Л. М. (2006)
Корчевой Ю. П. - Нові технології використання вугілля в енергетиці, Півняк Г. Г. (2006)
Гожик П. Ф. - Резерви видобутку нафти і газу, Крижанівський Є. Г. (2006)
80-річчя академіка НАН України В. В. Панасюка (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Королюка (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І. В. Волкова (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Л. І. Мусатенко (2006)
Дорогунцов С. - Реалії цивілізаційного розвитку — проблема ідентифікації, Ральчук О. (2006)
Блюм Я. - Нова хвиля хвиля "зеленої революції" : перспективи застосування в Україні досягень молекулярної біотехнології та геноміки, Сиволап Ю., Рудий Р., Созінов О. (2006)
Сибірний А. - Біопаливний етанол з лігноцелюльози (рослинної біомаси): досягнення, проблеми, перспективи (2006)
Веклич О. - Потрібен "євроремонт" економічного механізму екологічного регулювання, Бугас В. (2006)
Харченко О. - Токсична дія етанолу та його продуктів на організм, Гавриш Л., Остапченко Л. (2006)
Онопрієнко В. - Інноваційним шляхом до суспільства знань : Міжнародна конференція "Суспільство, засноване на знаннях: нові виклики науці і вченим" (Київ, 23-37 листопада 2005 р.) (2006)
Бандальєр Г. - Як звучить українське слово? : круглий стіл "Мова та культура" (21 лютого 2006 р., м. Київ) (2006)
Ковтун Г. - Паливний елемент — основа водневої енергетики, Полункін Є. (2006)
Голобородько Я. - Українська проза: від художнього фактажу до образного моделювання : колізії та аспекти новітніх тенденцій (2006)
Щербань Т. - Теорії, затребувані практикою : до 100-річчя від дня народження академіка О. Н. Щербаня (2006)
70-річчя академіка НАН України Я. Д. Ісаєвича (2006)
70-річчя академіка НАН України Б. С. Стогнія (2006)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Д. Д. Зербіно (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України С. Г. Таранова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Є. Б. Патон (2006)
100 стипендій імені Михайла Грушевського (2006)
У центрі уваги — проблеми енергозбереження (2006)
Від дискусії до співпраці (2006)
Пам’яті О. М. Онищенка (2006)
Патон Б. - Майбутнє атомної енергетики, Бар’яхтар В., Бакай О., Неклюдов І. (2006)
Серкіз Я. - Радіобіологічні ефекти у ссавців: погляд через 20 років після аварії на ЧАЕС, Липська А., Дрозд І., Родіонова Н. (2006)
Дряпаченко І. - Перспективи модульних малих АЕС, Трофимова Н. (2006)
Глазко Т. - Чорнобиль: новий фактор еволюції : нез'ясовані популяційно-генетичні наслідки, Глазко В. (2006)
Багнюк В. - Умовно патогенні інфекції: як їм протидіяти (2006)
Творець нової еволюційно-генетичної концепції у біології : з нагоди 100-річчя від дня народження академіка С. М. Гершензона (2006)
Засновник наукової школи молекулярної біології та генетики : доповідь академіка НАН України Г. В. Єльської (2006)
Дуцяк І. - Муніципальний менеджмент: ставка на інновації (2006)
Ніколайчук І. - Наукова молодь у боротьбі з "чумою" ХХ століття : VII Міжнародна конференція молодих онкологів "Проблеми експериментальної та клінічної онкології" (2-3 лютого 2006 р., Київ) (2006)
Ковтун Г. - Будьте першовідкривачами! (2006)
80-річчя академіка НАН України В. І. Скуріхіна (2006)
50-річчя академіка НАН України В. М. Литвина (2006)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Ушкалова (2006)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Кунаха (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Б. В. Гриньова (2006)
50-річчя члена-кореспондента НАН України Я. Б. Блюма (2006)
Чернухін Є. К. - Архів Львівської Греко-Католицької митрополичої консисторії та архів Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: погляд археографа та питання реконструкції джерел (2007)
Міщук С. М. - Зародження наукового опису рукописних пам’яток та стародруків як напрям українського книгознавства: друга половина ХІХ – початок ХХ ст. (2007)
Бондар Н. П. - Невідомі аркуші віленського друку у складі примірника віленського видання Євангелія з сигнатурами 1600 р. зі збірки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Швець Н. П. - До методології дослідження "власницького знаку” : досвід роботи Наукової бібліотеки Львівського національного університету ім. І. Я. Франка (2007)
Вовченко В. Б. - Спогади сучасників про М. В. Левитського як історико-біографічне джерело та джерело з історії кооперації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття (за мемуарами особового архіву) (2007)
Ковальчук Г. І. - Реєстр І. П. Крип’якевича "Київські друки XVII–XVIII ст.” (2007)
Зубкова Н. М. - Документи С. О. Єфремова в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Кондратенко О. Ю. - Документальні архівні фонди НАН України як джерело вивчення основних напрямів наукових досліджень в Інституті історії АН УРСР (1944–1956) (2007)
Степченко О. П. - П. М. Попов як археограф та історик книги: маловідомі сторінки наукової біографії (2007)
Мяскова Т. Є. - Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія виникнення, функціонування та сучасний стан (2007)
Шекера І. С. - Бібліотеки Київського Пустинно-Миколаївського, Київського Видубицького Михайлівського та Київського Братського Училищного монастирів у фондах відділу бібліотечних зібрань та історичних колекцій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Лось В. Е. - Уніатська церква Правобережної України кінця XVIII – початку XIX століття: історіографія проблеми (2007)
Бодак О. П. - Джерелознавчий та бібліографічний аспекти наукової діяльності Михайла Брайчевського (2007)
Старовойтенко І. М. - Леонід Жебуньов: джерела до біографії (2007)
Клименко Е. С. - Музичні знаменні рукописи поморської традиції в фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Лиханова І. Г. - Бібліографічний покажчик "Книга в Україні, 1861–1917” як складова Українського бібліографічного репертуару (2007)
Затока Л. П. - Досвід, проблеми та перспективи стабілізації документів з ослабленою матеріальною основою на паперових носіях (2007)
Даневич С. Г. - Тематичний покажчик студій, опублікованих у збірнику "Рукописна та книжкова спадщина України. Археографічні дослідження унікальних архівних та бібліотечних фондів” (1993–2005. – Вип. 1–10) (2007)
Сохань С. В. - Актові документи Київського Золотоверхого Михайлівського монастиря на Бодаківські, Хрулівські і Ведкалівські землі (2007)
Міцан Т. В. - Документи засвідчувального характеру з діловодної документації Києво-Могилянської академії (за матеріалами Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2007)
Клименко І. В. - Документ з історії літературного об’єднання "Плуг” (1922–1932 рр.) (2007)
Чекмарьова Л. О. - Інформаційні ресурси урядового веб-порталу та веб-сайтів обласних державних адміністрацій України як джерельна база історико-культурних досліджень (2007)
Вербіцька О. І. - Актуальні проблеми репрезентації архівних ресурсів в інформаційно-комунікативних технологіях: вітчизняний та закордонний досвід (2007)
Олексів І. - Сербська книжка ХІХ століття у Львівській науковій бібліотеці ім. В. Стефаника (за матеріалами фонду відділу рідкісної книги) (2007)
Ковальчук Г. І. - Федір Пилипович Максименко як дослідник стародруків і знавець рідкісних видань (2007)
Бодак О. П. - Історико-бібліографічні методи в наукових дослідженнях М. Ю. Брайчевського (2007)
Лось В. Е. - "Україніка” в Любліні: короткий огляд церковних джерел (2007)
Ціборовська-Римарович І. О. - Книжковий фонд Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського як джерельна база історичних досліджень (2007)
Заболотна Н. В. - Почаївські трефологіони 1777 р. у Відділі стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (2007)
Сергеева И. А. - Фоноархив еврейской народной музыки: история, содержание фондов и перспективы развития (2007)
Матвійчук Л. О. - Біобібліографічні матеріали з історії української літератури в особовому архівному фонді Миколи Плевака (1890–1941) в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Старовойт С. В. - Документи фізіолога В. М. Нікітіна у фондах Інституту архівознавства Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Кондратенко О. Ю. - Особовий архівний фонд академіка А. А. Смирнова: структура та документальний склад, Шипко Л. В. (2007)
Корчемна І. С. - Комплектування архівних фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: сучасний стан (2007)
Січова О. В. - Становлення гетьманського уряду К. Розумовського до створення Нової Сербії (2007)
Воскобойнікова-Гузєва О. В. - Бібліотечна думка в контексті європейського історико-культурного розвитку ХVІІІ- початку ХХ ст. (2007)
Ващенко В. В. - Бранець класичної освіти: "філологічна свідомість” як рушій політичних проектів М. Грушевського (2007)
Гнатенко Л. А. - Переклади Пилипа Морачевського книг Нового Завіту та Псалтиря українською мовою середини ХІХ ст. (оригінали та списки у книгосховищах Росії та України), Котенко Т. І. (2007)
Мяскова Т. Є. - Бібліотека Київського комерційного інституту: історія, сучасний стан (2007)
Кириченко Р. С. - Французька книга у бібліотеках подвижників української науки і культури кінця ХІХ – початку ХХ ст. (до проблеми вивчення розпорошених книгозбірень В. Антоновича, Хв. Вовка в фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2007)
Рабчун О. С. - Родова книгозбірня Урбановських-Стажинських: перспектива наукового дослідження (2007)
Сохань С. В. - "Книга-архів” як джерело вивчення документальної спадщини київських монастирів: археографічний та книгознавчий аспекти (2007)
Гнатенко Л. А. - Апостол ХV ст. з колекції ЦАМу КДА – повернення через 150 років (2007)
Тупчієнко М. П. - До питання про міфо-ритуальну символіку крові в контексті її впливу на формування символіки руди й заліза в уявленнях східних слов’ян (2007)
Кольбух М. М. - Кириличні рукописні Служебники ХVІ ст. у збірках Львова (2007)
Мицик Ю. А. - Деякі універсали польських королів середини ХVII ст. у зібранні Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Міщук С. М. - П. М. Попов як бібліограф рукописів та стародруків Волині (2007)
Зубкова Н. М. - Листування П. Я Стебницького з С. О. Єфремовим як джерело з історії просвітництва в Україні початку ХХ ст, Степченко О. П. (2007)
Ткаченко І. В. - Листи М. Шаповала до М. Грушевського як історичне джерело (2007)
Лосієвський І. Я. - Ірина Василівна Шашкова-Знаменська (1918–1987) – поет, книгознавець, бібліограф (2007)
Фоменко И. Ю. - Машиночитаемая каталогизация старопечатной книги в научно-исследовательском отделе редких книг (Музее книги) Российской государственной библиотеки (2007)
Боброва М. І. - До історії відділу рідкісних видань та рукописів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету інені В. Н. Каразіна, Кононенко І. І. (2007)
Подкупко Т. Л. - Відділ рідкісних видань і рукописів Одеської державної бібліотеки ім. М. Горького (2007)
Полевщикова Е. В. - О. Л. Вайнштейн как исследователь Воронцовского фонда Научной библиотеки Одесского университета (2007)
Трегуб Л. М. - Документальні ресурси ХVІІІ – початку ХХ ст. як культурне надбання (дослідницька робота відділу рідкісних і цінних видань Миколаївської Обласної універсальної наукової бібліотеки ім. О. Гмирьова) (2007)
Рукавіцина Є. В. - Проект каталогу книг з автографами з колекції видань гражданського друку Відділу стародруків та рідкісних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2007)
Настенко-Капалєт Л. Д. - Прообраз Бояна – Янь (літописний життєпис) (2007)
Батанова Т. О. - Документы по истории и культуре евреев в архивах Киева: Путеводитель / Науч. ред.-сост.: Е.И. Меламед, М.С. Куповецкий; Рос. гос. гуманитар. ун-т и др. – К.: Дух і Літера, 2006. – 752 с. (2007)
Феномен Сігура Оттовича Шмідта (до 85-річчя від дня народження) (2007)
Бондар Н. П. - Папір заблудівських видань Івана Федорова та Петра Мстиславця (2009)
Бочковська В. Г. - Історія Почаївського монастиря у візитаціях XVIII – першої чверті XIX ст. (2009)
Ковальчук Г. І. - Архів професора С. І. Маслова як джерело з історії філологічних студій та Київського національного університету імені Тараса Шевченка (2009)
Заболотна Н. В. - Почаївські видання акафістів у XVIII ст.: приклад компонування видавничих конволютів (2009)
Суторіус К. В. - Два рукописи з теологічними лекціями Стефана Яворського з Російської національної бібліотеки (2009)
Сохань С. В. - Київські Богословський та Йорданський дівочі монастирі XVI–XVIII ст.: сплетіння долі в історичному просторі (2009)
Мицик Ю. А. - Рукопис білоруського шляхтича першої половини XVII ст. (2009)
Цинковська І. І. - Мідні гравійовані дошки Аверкія Козачковського з колекції Відділу образотворчих мистецтв НБУВ, Юхимець Г. М. (2009)
Боряк Т. Г. - Дарчі написи в бібліотечному сегменті "Празького архіву” (Державна наукова архівна бібліотека, м. Київ) (2009)
Ціборовська-Римарович І. О. - Книгозбірня монастиря Ордену босих кармелітів у Вишневці: історія та книгознавча характеристика фонду (2009)
Кривенко М. О. - Книгозбірня "Студіону” (1909–1940) у фонді Львівської національної наукової бібліотеки України ім. В. Стефаника: видання ХІХ – першої половини ХХ ст. (2009)
Афанасьєва З. Б. - Історико-книгознавче дослідження бібліотеки Київського комерційного інституту (1906–1920 рр.) (2009)
Булатова С. О. - Екслібриси Станіслава Шодуара на книжках родового бібліотечного зібрання Шодуарів у фондах НБУВ (2009)
Сергеева И. А. - "…Эта коллекция является неповторимой и единственной в мире…”. Судьба Музея Еврейского историко-этнографического общества после 1917 года (2009)
Лось В. Е. - "Acta monasterii lubarensis”: джерело до вивчення історії василіанського чернецтва Правобережної України (друга половина XVIII – перша половина XIX ст.) (2009)
Буряк Л. І. - Історична фемінологія у науковій спадщині Олександра Лазаревського (2009)
Міцан Т. В. - Києво-Могилянська академія в історіографічних дослідженнях її діяльності (2009)
Гнатенко Л. А. - Нові відомості про "Четью Мінею 1489 р.” (за результатами кодиколого-орфографічного дослідження) (2009)
Старовойт С. В. - Іван Іларіонович Лукінов: життя і діяльність у документах (за матеріалами особового фонду в Інституті архівознавства НБУВ) (2009)
Деменко Л. М. - Наукова періодика Київської духовної академії другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: перші знахідки з історіографії періоду до 1919 р. (2009)
Шипко Л. В. - Становлення М. М. Бережкова як особистості та науковця (1850–1878 роки) (2009)
Клименко Е. С. - Безлінійні співочі рукописні книги XVI ст. з фондів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
Ковальчук В. М. - Біобібліографічні розвідки культурно-просвітницької діяльності М. П. Балліна в роботах вітчизняних та зарубіжних дослідників (2009)
Яковлєв О. В. - Особливості розвитку книговидавничої справи в Україні в 20-х роках ХХ ст. (2009)
Іващук Л. А. - Джерела зі створення та наукової діяльності Київської картинної галереї при ВУАН: археографічний огляд (2009)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського