Линник Г. А. - Методические положения определения загрузки железнодорожных станций предприятий (2011)
Литвинов А. П. - Организация международной транспортно - экспедиторской деятельности на мировом рынке услуг (2011)
Шапошникова С. В. - Врахування гендерного аспекту при ана-лізі виробничого травматизму (2011)
Висоцький В. - Володимир Висоцький: робимо все для того, щоб установчий з’їзд адвокатів України відбувся (2012)
Зайкан Я. - Вислухаймо другу сторону.. (2012)
Попелюшко В. О. - Оскарження захисником рішень, дій чи бездіяльності органів досудового розслідування та прокурора (2012)
Задоя К. П. - Положення кримінального процесуального кодексу україни 2012 року як орієнтири при підготовці проекту закону україни про кримінальні проступки (2012)
Ляш А. О. - Захисник як суб’єкт доказування в судових стадіях кримінального процесу, Благодир В. С. (2012)
Дмитришин В. С. - Забезпечення реал (2012)
Шульга Є. В. - Реалізація виключного права власності українського народу на надра (2012)
Шевчук О. Р. - Ринок фінансових послуг як об’єкт наукового дослідження фінансово-правової науки (2012)
Федорич І. Я. - Способи прийняття спадщини: теоретично-правовий аналіз спадкового правовідношення (2012)
Кравченко А. В. - Проблемні питання визначення та цивільного обороту цілісного майнового комплексу як об’єкта нерухомості , Зеленкова І. І. (2012)
Недибалюк В. Д. - Функція забезпечення права людини на повагу до її гідності в діяльності органів державної влади (2012)
Цюкало Ю. В. - Принципи здійснення суб’єктивних цивільних прав у англосаксонській правовій системі (2012)
Лазебний Л. - Такої демократії вітчизняна адвокатура ще не знала (2012)
Шишкова Надежда. - Хартия основных прав Европейского Союза и вопросы судебной защиты (2012)
Вільгушинський М. Й. - До питання застосування домашнього арешту як запобіжного заходу відповідно до Кримінального процесуального кодексу України , Ліхолєтова Ю. А. (2012)
Давидович І. І. - Загальні правила кваліфікації насильницьких злочинів, Задоя К. П. (2012)
Курило В. І. - Порівняльний аналіз діяльності контрольно-інспекційних органів у сфері земельних ресурсів України та Російської Федерації , Іщук Ю. В. (2012)
Макаренко О. Ю. - Деякі аспекти відповідальності суб’єктів нафтогазовидобування за порушення законодавства про нафту та газ (2012)
Шевчук О. Р. - Доктринальні підходи до визначення правового змісту та класифікації фінансових послуг (2012)
Дзюбенко О. Л. - Особливості правового регулювання договорів перевезення (2012)
Зайцева-Калаур І. В. - Деякі аспекти регулювання договірних відносин між організаціями змі та штатними авторами (2012)
Сенчак І. І. - Проблеми законодавчого визначення статусу юридичних клінік в Україні (2012)
Ткач І. В. - Участь держави у зобов’язаннях з публічної обіцянки винагороди за результатами конкурсу (2012)
Сірий Микола. - Право адвоката вільно публічно висловлюватися - незаперечна гарантія професійної діяльності (2012)
Ноцький О. - Роз’яснення та постанови судів касаційної інстанції: ліки чи плацебо? (2012)
Берзін П. С. - Проблеми кваліфікації закінчених злочинів у сфері господарської діяльності (2012)
Давидович І. І. - Кваліфікація випадків умисного спричинення смерті людини при вчиненні складених насильницьких злочинів: теоретичні та правозастосовчі підходи, Задоя К. П. (2012)
Кухнюк Д. В. - Актуальні питання страхування професійної відповідальності адвокатів в Україні, Кухар А. В. (2012)
Ліхолєтова Ю. А. - До питання запровадження інституту медіації згідно з Кримінальним процесуальним кодексом України (2012)
Совгиря О. В. - Парламентська відповідальність Кабінету Міністрів України: теоретичні та практичні аспекти (2012)
Трушківська Л. В. - Деякі питання караності посягання на життя захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною із наданням правової допомоги (2012)
Тарасенко Л. Л. - Форма договору найму (оренди) транспортного засобу (2012)
Оприско М. В. - Підстави та правові наслідки визнання недійсними договорів про відчуження корпоративних прав (2012)
Слободяник М. С. - 2011 року (2012)
Особиста бібліотечна справа: Олександр Кириленко (2012)
Вітання Георгію Сааприкіну ! (2012)
Нестерович Ю. В. - Корреляция базисных понятий документоведения, коррелятивных понятию системы (2012)
Тур О. М. - Іншомовні номінації грецького походження в системі логіко-поняттєвого апарату документознавців в Україні (2012)
Добровольська В. В. - Теоретико-методичні засади стратегічного управління системою керування документацією (2012)
Лобузіна К. В. - Бібліотека 3:0: знання, сховища даних та експерти (2012)
Соловяненко Д. В. - Нова технологічна платформа для проекту "Наукова періодика України", Симоненко Т. В. (2012)
Лисенко Л. В. - Сайт бібліотеки ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" як інструмент обслуговування віддалених користувачів (2012)
Пелехата О. Г. - Інтернет­технології в документних комунікаціях (2012)
Вінічук І. М. - Особливості впливу глобальних систем масової комунікації на особистість (2012)
Клименко О. В. - Формування та розвиток Європейського освітнього простору (2012)
Політова О. А. - Наукові розробки магістрів з документознавства та інформаційної діяльності в НАКККіМ (2012)
Швецова-Водка Г. М. - Українське бібліотекознавство 1991-2008 р.: бібліографічне підбиття підсумків (2012)
Слободяник М. С. - Роздуми бібілографа з приводу рецензії професора Г. М. Швецової-Водки (2012)
Ларьков Н. С. - Документ в меняющемся мире (2012)
Брошков С. Д. - Настройка электронного ограничителя нагрузки SELMA-MARINE (2007)
Вагущенко А. Л. - Оперативное изменение маршрута для расхождения с судами и препятствиями, Вагущенко Л. Л., Заичко С. И. (2007)
Глазева О. В. - Методы компенсации погрешностей измерений расхода тяжелого топлива главного двигателя, Дранкова А. О., Муха Н. И. (2007)
Горб С. И. - Тенденции развития технического обслуживания судов (2007)
Дулдиер А. П. - Датчик контроля излучения пламени с использованием метода цветовой пирометрии, Хнюнин С. Г. (2007)
Егоров Г. В. - Обоснование характеристик сухогрузных судов с повышенным экологическим стандартом безопасности, Тонюк В. И. (2007)
Кондратенко Ю. П. - Синтез та анналiз властивостей нечiтких регуляторiв для стабiлi зацii температури в суднових примiщеннях, Кондратенко Г. В., Мельник Т. Л. (2007)
Коханский А. И. - Идентификация передаточных функций охладителя надувочного воздуха, Колпакчи Э. М. (2007)
Кувшинов А. И. - Идентификация параметров схемы замещения асинхронного электродвигателя на основе экспертных оценок, Муха Н. И., Онищенко О. А. (2007)
Морозов А. И. - Дискретные В-сплайн фильтры в системах мониторинга рабочего процесса судорвых дизелей, Варбанец Р. А. (2007)
Никольский В. В. - Повышение качества регулирования вязкости топлива на судне, Оженко Е. М., Уранковский И. Г. (2007)
Суворов П. С. - Оценка влияния мелководья на ходовые характеристики морских судов, Тарасенко Т. В. (2007)
Суворов П. С. - Оценка расхода топлива и потери скорости в условиях штормового волнения, Тарасенко Т. В. (2007)
Урбанский И. А. - Оптимизация параметров возвращения судна на заданную траекторию движения после расхождения с целью, Цымбал Н. Н. (2007)
Рефераты (2007)
Туренко А. Н. - О выборе параметров поршневого пневмодвигателя, работающего в составе гибридной энергоустановки автомобиля, Богомолов В. А., Абрамчук Ф. И., Харченко А. И., Шилов А. И. (2008)
Левтеров А. М. - Экспериментальный образец водородного автомобиля на базе модели ГАЗ-2705, Савицкий В. Д. (2008)
Волков В. П. - Особенности диагностики мехатронных систем автомобилей, Алекса Н. Н., Мищенко А. В., Рыжко А. Ю. (2008)
Канило П. М. - Пути улучшения экологических показателей автомобилей при использовании высокоароматизированных нефтяных топлив, Костенко К. В., Сарапина М. В. (2008)
Подригало М. А. - Устойчивость автомобиля при бортовой неравномерности коэффициентов сцепления колес с дорогой, Корчан Н. С., Клец Д. М. (2008)
Торлин В. Н. - Колебания и устойчивость эластичных панелей кузова автомобиля, Фалалеев А. П., Огрызков С. В. (2008)
Рабинович Э. Х. - Определение сопротивлений движению автомобиля методом однократного выбега, Кемалов З. Э., Сосновый А. В. (2008)
Рабинович Э. Х. - Определение сопротивлений движению автомобиля методом двухкратного выбега, Зуев В. А., Воскобойников Н. В. (2008)
Мармут И. А. - Методика поверки канала измерения скорости инерционного стенда с беговыми барабанами, Мармут В. И. (2008)
Gorbik Y. - Main directions of increase of ecological safety of motor transport, Voronova E., Vnukova N. (2008)
Нагорний Є. В. - Математична формалізація поведінки суб’єктів складської системи в умовах невизначеності, Шраменко Н. Ю. (2008)
Алексеев О. П. - Постановка задачи моделирования оперативным управлением пассажирским транспортом, Пронин С. В. (2008)
Горбачев П. Ф. - Закономерности распределения трудовых корреспонденций пассажиров в малых городах, Любый Е. В. (2008)
Алексієв В. О. - Універсальна автотранспортна лабораторія, Дзюбенко О. В., Хабаров В. О. (2008)
Горбачов П. Ф. - Аналіз забруднення повітря транспортними потоками , Холодова О. О. (2008)
Ткач М. М. - Дослідження структурних компонент технологічних структур гнучких виробничих систем (2008)
Канило П. М. - Природный газ – наиболее эффективный заменитель нефтяных топлив на автотранспорте, Абрамчук Ф. И., Марченко А. П., Парсаданов И. В. (2008)
Абрамчук Ф. И. - Пути снижения вредных веществ с отработавшими газами автомобильных дизелей, Кабанов А. Н., Майстренко Г. В. (2008)
Левтеров А. М. - Экспериментальная оценка энерго-экологических показателей автомобильного двигателя на бензоэтаноле, Мараховский В. П., Бганцев В. Н., Сарапина М. В. (2008)
Зенкин Е. Ю. - Метод определения неравномерности срабатывания цилиндров дизеля в условиях электронной компенсации частоты вращения (2008)
Врублевский А. Н. - Математическая модель движения элементов и течения топлива в полостях низкого давления электрогидравлической форсунки (2008)
Абрамчук Ф. И. - Анализ камер сгорания, используемых в современных високооборотных автомомобильных дизельних двигателях, Воронков А. И., Отченашко С. И. (2008)
Сорокотяга А. С. - Повышение эффективности процесса выпуска в четырехтактных ДВС, Жилин С. С. (2008)
Семикин В. М. - Анализ области применения жидкостной нейтрализации отработавших газов дизелей (2008)
Шаша И. К. - Выработка требований к эксплуатационной безопасности транспортных машин при проведении государственного технического осмотра, Конциялов О. В., Шаша Л. И. (2008)
Кулик А. С. - Диагностирование технического состояния датчика влажности в климатической камере, Нарожный В. В., Таран А. Н. (2008)
Голотюк М. В. - Динамічне руйнування льодової поверхні доріг активним робочим органом (2008)
Фесенко Г. И. - Оценка ожидаемого социально-экономического эффекта обеспечения эксплуатационной безопасности транспортных машин, Шаша Е. И. (2008)
Мощенок В. И. - Наноиндентирование и нанотвердость материалов (2008)
Тропина А. А. - Кинематический анализ манипуляционной системы робота, Марасов С. Н. (2008)
Памятка авторам (2008)
Ковальчук Г. - Чи потрібен Україні Державний реєстр книжкових пам’яток? (2012)
Лобузіна К. - Комплексний інформаційний ресурс "Книжкові пам’ятки НБУВ" (2012)
Сербін О. - Розвиток таблиць класифікації НБУВ як відображення інноваційної трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності, Галицька С. (2012)
Малолєтова Н. - Централізоване комплектування зарубіжними періодичними виданнями бібліотек мережі НАН України: історичний огляд, Полякова О. (2012)
Черепуха Л. - Дослідження з бібліографознавства і документології (2012)
Безпала Г. - Науково-культурне "посольство" Австрії в Україні (До 20-річчя заснування австрійської бібліотеки у НБУВ) (2012)
Коваленко І. - Кооперація освітянських бібліотек в інформаційному забезпеченні національної науки й освіти (2012)
Самохіна Ж. - Пленарне засідання конференції (2012)
Каліберда Н. - Інноваційні трансформації бібліотечно-інформаційної діяльності, Попик В., Василенко О. (2012)
Костенко Л. - Стратегії технологічної модернізації наукових бібліотек, Симоненко Т. (2012)
Гранчак Т. - Бібліотека і розвиток доступу до правової та соціально значущої інформації (2012)
Любовець Н. - Біографічна інформація в сучасному освітньому, науковому, культурному інформаційному просторі, Попик В. (2012)
Мяскова Т. - Рукописна, книжкова та архівна спадщина України: проблеми створення цифрового інформаційного ресурсу, Ковальчук Г. (2012)
Костенко Л. - Наукова періодика в умовах глобалізації, Жабін О. (2012)
Муха Л. - Нові технології збереження бібліотечних фондів, Потшебніцка Є., Затока Л. (2012)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Інноваційна модель наукової бібліотеки ХХІ століття" (2012)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2012 р. (2012)
Постельжук О. - Новітні види інформаційно-аналітичної продукції обласних універсальних наукових бібліотек України (2013)
Лобузіна К. - Інформаційні технології створення національних бібліографічних ресурсів (2013)
Юрик И. - Роль белорусских библиотек в интеграции отечественной научной периодики в международное информационное пространство (2013)
Добко Т. - Платні довідково-бібліографічні послуги бібліотек: історія і сучасність (2013)
Головаха С. - Наукова бібліотека в соціальних мережах (2013)
Ніколаєва Т. - Документи з фондів Центрального архіву зарубіжної україніки до ІІ Українського наукового з’їзду у Празі 1932 р. (2013)
Зуб В. - Бібліотечні втрати та шляхи їх мінімізації: документознавчий аспект (2013)
Дем’янюк Л. - Публічні бібліотеки у сучасному Ірані (2013)
Дари Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (2013)
Долинна Л. - Презентація книги "Лікарські рослини Туркменістану" в Національній науковій медичній бібліотеці України (2013)
Зайчик А. Ш. - Быть здоровым или иметь здоровье? Сообщение I. Медико-этическая проблема в индустриальном и постиндустриальном мире, Чурилов Л. П. (2013)
Салюков А. О. - Первинна профілактика виробничо-обумовленої патології, спричиненої природним ультрафіолетовим випромінюванням , Варивончик Д. В. (2013)
Мокиенко А. В. - Галогенсодержащие соединения (ГСС) как продукты хлорирования воды. сообщение первое. общее состояние проблемы (Часть 2), Петренко Н. Ф. (2013)
Шафран Л. М. - Метод оценки экспозиции работающих и населения при химическом загрязнении нефтепродуктами производственной и окружающей среды , Басалаева Л. В., Ляшенко К. И. (2013)
Колганов А. В. - ГІгієнічна оцінка шуму: проблема адекватності, Мищенко І. А. (2013)
Шепель А. П. - Дослідження екологічного стану Одеського узбережжя Чорного моря за 2010-2012 роки, Золотарьов О. М., Карпенко Г. В., Подгорна І. В., Канцева І. М. (2013)
Rutowski J. A. - Activation of neutrophils in pathological conditions of ischemia and cardiovascular consequences, roles of nitric oxide /no/ and pharmacological ways of regulation (2013)
Гоженко А. І. - Використання аналізу варіабельності серцевого ритму для оцінки стану вегетативної дисфункції у пацієнтів із станом відміни внаслідок вживання алкоголю, Петров В. А. (2013)
Капустинська О. А. - Порушення системи кровообігу у дорослого населення, евакуйованного з м. Припяті та 30-км зони у віддалений період після аварії на ЧАЕС (2013)
Калиниченко Н. В. - Опыт лечения больных хроническим вирусным гепатитом С (2013)
Спіріна І. Д. - Роль соматопсихічних взаємодій у патогенезі формування дезадаптаційної поведінки хворих на коксартроз, які потребують ендопротезування та алгоритм їх діагностики , Феденко Є. С., Леонов С. Ф., Шустерман Т. Й. (2013)
Авраменко А. А. - Особенности стабилизации уровня кислотности желудочного сока после лечения у больных хроническим хеликобактериозом с внутриклеточным "депо" хеликобактерной инфекции и при его отсутствии, Шухтина И. Н., Ковалевская Е. С. (2013)
Кравчук А. В. - Клубочкова фільтрація та функціональний нирковий резерв у нефрологічно здорових працівників залізниці м. Ковеля , Жіжневська О. О., Романів Л. В., Гоженко О. А. (2013)
Маметкулыев Б. - Профилактика гнойно-септических осложнений реконструктивно-восстановительных операций при обструктивных резекциях толстой кишки (2013)
Ковалевська Л. А. - Особливості гіпоксичних порушень у хворих з хронічним обструктивним захворюванням легень при наявності супутньої патології, Горбенко Т. М. (2013)
Щуцька Г. В. - Особливості ремоделювання кісткової тканини в умовах гіпокінетичного остеопорозу та політравми в есперименті , Гудима А. А., Борис Р. М. (2013)
Мё Х. - Этиология и патогенез скученности зубов (2013)
Гоженко А. И. - Патогенетическая классификация дизрегуляторных состояний у операторов транспорта (сообщение 1), Горша О. В., Савченко В. М., Щулипенко Л. И., Горша В. И., Поветкина Т. Н. (2013)
Черненко Е. В. - Особенности прогнозирования профессиональной надежности водителей автотранспорта с учетом психофизиологических характеристик (2013)
Левицкий А. П. - Влияние квертулина на содержание липидов в печени и в сыворотке крови крыс с эндотоксинемиеЙ, Гоженко А. И., Левченко Е. М. (2013)
Файзрахманов Р. А. - Моделирование неявных возмущающих факторов при формировании команды управления сложными системами , Слаутин Ю. А., Ивашкевич Е. А., Прохоров В. А., Мальгота А. А. (2013)
Наши поздравления (2013)
Єрмоленко Д. О. - Основні внутрішні фактори формування правосвідомості молоді (2012)
Кудін С. В. - Епістемологічні аспекти порівняльної історії права у працях М. Ф. Владимирського-Буданова (2012)
Іванова О. І. - Юридична відповідальність як різновид соціальної відповідальності (2012)
Делія Ю. В. - Окремі питання методології дослідження проблем правотворчості суб’єктів місцевого самоврядування в Україні (2012)
Турчин-Кукаріна І. В. - Цивільно-процесуальне оціночне поняття "загальновідомі обставини" та його судове застосування (2012)
Зеленяк Е. С. - Правове регулювання оцінки доказів у цивільному процесі (2012)
Чернега В. М. - Поняття та значення морально-правових принципів у системі принципів сімейного права (2012)
Чучкова Н. О. - Консул як суб’єкт захисту прав, свобод та інтересів іноземних осіб у цивільному процесі України (2012)
Прокопанич Г. К. - Сучасні проблеми використання спеціальних знань в господарському процесі України (2012)
Федоришин О. О. - Особливості розвитку поняття облігацій юридичних осіб (2012)
Мосьондз С. О. - Підготовка професійних кадрів як умова успішної реалізації державної політики у сфері науки (2012)
Ляшук Р. М. - Загально-правові засади діяльності відділів прикордонної служби (2012)
Макарова О. В. - Правові основи регулювання правової освіти в Україні (2012)
Костюченко О. А. - До питання формування національного спортивного законодавства (2012)
Крупко М. О. - Нормативно-правові засади дисципліни водіїв та пішоходів в Україні (2012)
Фесенко С. І. - Обмеження права і свободи особи на фізичну (тілесну) недоторканність при проведенні експертизи у судових справах з визначення спірного батьківства (материнства), підміни дітей (2012)
Вереша Р. В. - Зміст та значення психологічної теорії вини в кримінальному праві, Сулим Л. Л. (2012)
Гаврилова К. Ю. - Відмежування порушення правил поводження з вибуховими, легкозаймистими та їдкими речовинами або радіоактивними матеріалами від суміжних складів злочинів (2012)
Курдюков В. В. - Історичний екскурс до норм законодавства щодо обов’язкового призначення судової експертизи у кримінальному процесі України (2012)
Легких К. В. - Катування: чи є зміни на краще у зв’язку з прийняттям нового КПК України (2012)
Сукач І. - Підтримання державного обвинувачення прокурором у злочинах, вчинених в сфері оподаткування (2012)
Цірат Г. В. - Конвенція про загальні ризики 2009 року (2012)
Хмелевська Н. В. - Розмежування понять "правова допомога" та "юридична допомога" як основа цілісної системи правової допомоги (2012)
Шалагінова А. В. - Міжнародні стандарти судового захисту прав працівників ОВС (2012)
Шпачук А. О. - Евтаназія: правові та етичні аспекти (2012)
Багмет М. І. - Право як предмет культурології (есе) (2012)
Вишновецька С. В. - Методологічні проблеми забезпечення права на працю (2012)
Васильківська І. П. - Використання дитячої праці: кримінально-правовий аспект (2012)
Пустовіт Ж. М. - Поняття, зміст та гарантії реалізації права на працю в Україні (2012)
Оніщенко О. В. - Персональні дані працівників: деякі особливості використання (2012)
Припхан І. І. - Право працівника на повагу його гідності і честі (2012)
Підпалий В. Л. - Випадок з практики (2012)
Дараганова Н. В. - Питання застосування в Україні медіації як альтернативного способу вирішення індивідуальних трудових спорів (2012)
Ковальчук Я. В. - Соціально-економічна сутність права на працю (2012)
Снігур І. Й. - До питання про обмеження наукової та викладацької діяльності державних службовців (2012)
Вереша Р. В. - Кримінально-правове значення окремих положень Конституції України (2012)
Головченко О. В. - Конституційно-правові засади права на безпечні і здорові умови праці (2012)
Петлюк Ю. С. - Дисциплінарна відповідальність за екологічні правопорушення: окремі правові аспекти (2012)
Короленко В. - Уніфікація і диференціація судових форм захисту права на працю в контексті вимог Європейської конвенції з прав людини (2012)
Севрук О. - Проблемні питання визначення підстав звернення прокурора до суду за захистом права громадян на оплату праці у наказному провадженні (2012)
Дубчак Н. С. - Класифікація юридичних клінік: загальнотеоретичний аналіз (2012)
Воронецька І. Я. - Юридичні гарантії працевлаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Білик Л. Д. - Деякі питання виконання рішень в індивідуальних трудових спорах (2012)
Шемелинець І. І. - Удосконалення юридичної відповідальності за порушення трудового законодавства (2012)
Новосельська І. В. - Теоретико-правові питання визначення трудоправової відповідальністі як виду юридичної відповідальності за порушення зобов’язань, передбачених трудовим договором (2012)
Губань Р. В. - Поняття "аморального проступку" та "працівника, який виконує виховні функції" при розірванні трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу (2012)
Ірха Ю. Б. - Акція соціального протесту як можлива умова екстремістської діяльності (2012)
Ковтун О. М. - Місце і роль дисциплінарної відповідальності в системі юридичної відповідальності за порушення законодавства про природно-заповідний фонд України. (2012)
Куян І. А. - До питання про право на страйк як форму прояву народного суверенітету (2012)
Нецька Л. С. - Договір про створення виконання малолітніми та неповнолітніми особами: трудовий чи цивільно-правовий?, Боржемська О. М. (2012)
Новак Т. С. - До питання забезпечення права на охорону праці у сільському господарстві (2012)
Смокович М. І. - Вибори як спосіб заміщення посад в органах місцевого самоврядування (2012)
Нецька Л. - Про відповідальність власника підприємства, установи, організації за порушення законодавства про оплату праці (2012)
Севрюков В. В. - До питання про оплату праці в Україні (2012)
Турський В. М. - Конституційне право інвалідів на працю в Україні (2012)
Ромовська З. В. - Сімейний кодекс України є взірцем ушляхетнення законодавчого регулювання сімейних відносин (2012)
Матеева Е. - Договорный режим имущества супругов в Республике Болгария (2012)
Білик Л. Д. - Стабільність сімейного законодавства (2012)
Дубчак Л. С. - Участь адвоката у наданні правової допомоги у справах про встановлення режиму окремого проживання подружжя (2012)
Євко В. Ю. - Співвідношення поняття "дитина" за цивільним та сімейним правом України (2012)
Ліпак Г. М. - Рецепція Австрійського цивільного кодексу 1811 р. в чинному Сімейному кодексі України (2012)
Свіжа О. О. - Система видів улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2012)
Явор О. А. - Загальні засади регулювання сімейних відносин: традиційний та сучасний підходи (2012)
Демиденко К. Є. - Правосуб’єктність дитини як учасника сімейних правовідносин (2012)
Мураховський А. - Поточна статистика книг і брошур у 2012 році, Буряк С. (2012)
Устіннікова О. - Наука України мовою бібліографії (2012)
Букшина Т. - Відображення галузевої науково-реферативної інформації в УРЖ "Джерело": кооперативна взаємодія освітянських бібліотек (2012)
Наконечна О. - Наукова бібліотека як джерело інформації про нормативно-правові засади формування професійної компетентності майбутніх фахівців (2012)
Збанацька О. - Управлінські документи: методика описування розпорядчих документів (2012)
Лобузіна К. - Сучасні підходи до інтеграції електронних інформаційних ресурсів бібліотек (2012)
Стрілець Н. - Проблеми архівного збереження документів в українських бібліотеках (2012)
Зніщенко М. - "Красный библиотекарь" — рік 1925: події, факти, коментарі. Погляд із ХХІ століття. Хроніка надій та ілюзій (2012)
Мельник В. - Григорій Сковорода — "національний філософ" (2012)
"Задля сьогодення і майбутнього України". До 90-річчя "Наукової думки" (2012)
Массовер Г. - Рушник поетової долі: Андрію Малишку — 100 (2012)
Остапенко Г. - Маніпулятивні технології як загроза у соціально-комунікативних інтернет-практиках студентської молоді (2012)
Біличенко О. - Література для еліти і масова аудиторія в сучасному соціально-комунікаційному просторі (2012)
"Книжкові контракти 2012": перспективи вітчизняної книги (2012)
"Книжковий Арсенал 2012" (2012)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2012 рік (2012)
До 150-річчя з дня народження академіка Володимира Івановича Вернадського (2013)
Вступне слово президента Національної академії наук України академіка Національної академії наук України та Російської академії наук Бориса Євгеновича Патона (2013)
Загородній А. Г. - В. І. Вернадський — вчений, мислитель, організатор науки, Волков С. В., Онищенко О. С., Шестопалов В. М. (2013)
Онищенко О. С. - В.І. Вернадський і Україна, Смолій В. А., Дубровіна Л. А. (2013)
Онопрієнко В. І. - Динаміка зростання дослідницьких інтересів В. І. Вернадського (2013)
Павлишин В. І. - Академік В. І. Вернадський у Києві: науково-організаційна діяльність у галузі мінералогії та суміжних наук (2013)
Мазур О. А. - Наука України: цифри, факти, проблеми (2013)
Генетика — справа всього життя (до 75-річчя члена-кореспондента НАН України С.С. Малюти) (2013)
80-річчя академіка НАН України П. С. Кислого (2013)
80-річчя академіка НАН України О. С. Онищенка (2013)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Л. В. Черкесова (2013)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Г. Ніколаєва (2013)
50-річчя члена-кореспондента НАН України П. Є. Стрижака (2013)
Кіт Н. - Еволюція екслібрису (на матеріалах фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) (2012)
Седляр О. - Хрестоматія руської літератури Якова Головацького як інформаційний та освітній проект: плани та їх реалізація (2012)
Вуйцік Е. - Казімєж Станіслав Якубовський – львівський видавець шкільних підручників (2012)
Голик Р. - Між Дмовським і Донцовим: читання, інтелектуальні та ідеологічні течії в Галичині 1920–30-х рр. (2012)
Колосовська О. - Творення музею Івана Федорова у Львові (1948–1949 рр.) (2012)
Rogoz М. - Polish editions of guidebooks to L’viv in 1989–2010 (2012)
Грет Г. - Книгорозповсюдження в структурі книжкової справи України (2012)
Шатрова М. - Наука про книготорговельну справу в системі книгознавства (2012)
Скшиняж Р. - Бібліотека та інтелектуальна культура лицарів ордену Святого Гробу Господнього з Мєхова: історія – книгозбірня – люди (2012)
Грицай О. - Вплив мовної політики в УРСР 1970–1980-х років на формування бібліотечного фонду наукової бібліотеки Львівського державного університету імені Івана Франка. (2012)
Русинська-Ґєртих Г. - Фонди та інформаційні засоби шкільних бібліотек у Польщі (2012)
Воскобойнікова-Гузєва О. - Модернізаційні моделі розвитку бібліотечно-інформаційних установ в період глобалізації: постановка питання (2012)
Грогуль О. - Аналіз веб-сайтів Обласних бібліотек (на прикладі Рівненської державної обласної бібліотеки та Кіровоградської обласної універсальної наукової бібліотеки імені Д. І. Чижевського) (2012)
Коваль Т. - Маркетингові дослідження – головний чинник оптимізації бібліотечно-інформаційного обслуговування (2012)
Карпин І. - Юліан Насальський – редактор і видавець "Бібліотеки для рускои молодежи” (2012)
Карацупа В. - Українська фантастика другої половини ХХ століття у періодиці та книжкових виданнях, Левченко О. (2012)
Біла Т. - Актуальні психологічні якості бібліографа та вимоги до професії інформаційного працівника на сучасному етапі (2012)
Лобузіна К. - Електронне середовище як засіб формування комплексних бібліографічних ресурсів Національної бібліотеки (2012)
Гуль О. - Суспільний конфлікт у Львові 1576–1578 рр.: скарги міщан і рішення короля Стефана Баторія (2012)
Соловйова А. - Літературно-мистецький Львів 1941–1944 рр. (за матеріалами української періодики з фондів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка) (2012)
Бєлоус І. - Особливості формування фонду бібліотеки Львівської політехніки до 1939 року (2012)
Семенюк Г. - Фонд рідкісних і цінних видань Наукової бібліотеки Рівненського державного гуманітарного університету як джерело історико-культурної спадщини (2012)
Дікунова О. - Діалогічна взаємодія бібліотечних фахівців та користувачів бібліотеки вищого навчального закладу як чинник підвищення якості освіти (2012)
Лебедюк О. - Вплив інформаційних потреб користувачів на модель обслуговування в бібліотеці вищого навчального закладу (2012)
Онисько Г. - Завдання вікі-ресурсу та інституційного репозитарію у формуванні науково-освітнього середовища вищого навчального закладу, Шкодзінський О. (2012)
Фоміних В. - Комплектування бібліотечних фондів вищого навчального закладу: сучасні технології та вимоги часу (2012)
Воропаєва А. - Проблеми створення, використання та управління електронними ресурсами в бібліотеці Донецького національного технічного університету, Воропаєва В. (2012)
Ткаченко Н. - Досвід створення відкритого електронного архіву в Донецькому національному технічному університеті (2012)
Медведь М. - Проблема зберігання та захисту електронних документів у бібліотеці: на прикладі колекції магістерських та дипломних робіт студентів Закарпатського державного університету (2012)
Степанченко Г. - Моніторинг ефективності використання періодичних видань у Науково-технічній бібліотеці Національного університету "Львівська політехніка” (2012)
Кровицька О. - Беркещук І. С. Структура словотвірних парадигм іменників у сучасній українській мові (назви знарядь праці). Кам’янець-Подільський, 2010. 157 с. (2012)
Міжнародна наукова конференція "Як секуляризація монастирів змінила бібліотеки Європи (XVI–XIX ст.)” (2012)
Вибрана бібліографія публікацій про Львівський національний університет імені Івана Франка та його Наукову бібліотеку за 2011 рік (2012)
Сутність і структурно-системні пріоритети редакційно-видавничої підготовки до друку основних видів видань: матеріали до бібліографії (за матеріалами фахової періодики (2006–2010 рр.)) (2012)
Тенденції розвитку сучасної видавничої справи: матеріали до бібліографії (за матеріалами книгознавчої періодики (2006–2011 рр.)) (2012)
Хроніка культурно-просвітницьких заходів Наукової бібліотеки Львівського національного університету імені Івана Франка (кінець 2011 – перша половина 2012 рр.) (2012)
Лавренченко Г. К. - Информационное обеспечение производителей и потребителей продуктов разделения воздуха (2011)
Lavrenchenko G. K. - Information for producers and consumers of air separation products (2011)
Лавренченко Г. К. - Международная конференция в год юбилеев и кафедры, и альма-матер (2011)
Lavrenchenko G. K. - International conference in year of department and alma mater anniversaries (2011)
Таран В. Н. - Особенности расчёта ректификации воздуха. 3. Учёт неидеальности процессов массообмена (2011)
Taran V. N. - Features of air rectification calculation. 3. Account of nonideal mass-exchange process (2011)
Лавренченко Г. К. - Оптимизация состава абсорбента вода-амины узла извлечения СО2 из дымовых газов, Копытин А. В., Пятничко А. И., Иванов Ю. В. (2011)
Lavrenchenko G.K. - Optimization of compound amines?water absorbents of unit extraction CO 2 from smoke gases, Kopytin A. V., Piatnichko A. I., Ivanov Yu. V. (2011)
Бондаренко В. Л. - Новые технологии извлечения концентратов редких газов, Лосяков Н. П., Лосяков И. А., Симоненко Ю.М., Вигуржинская С. Ю., Дьяченко Т. В. (2011)
Bondarenko V. L. - New technologies extraction concentrates of rare gases, Losyakov N. P., Losyakov I. A., Simonenko Yu. M., Vigurginskaya S.Yu., Diachenko T. V. (2011)
Белашов В. Н. - Совершенствование азотных станций с мембранными газоразделительными блоками (2011)
Belashov V. N. - Perfection nitrogen stations with gas separation membrane blocks (2011)
Троценко А. В. - Ступени охлаждения криогенных систем (2011)
Trotsenko A. V. - Cooling stages of cryogenic systems (2011)
Кортиков А. В. - Практические вопросы безопасности при работе с оборудованием для производства, транспортирования и потребления продуктов разделения воздуха. Азот и аргон (2011)
Kortikov A. V. - Practical safety matters under operation with the equipment for production, transportation and consumption of air separation products. Nitrogen and argon (2011)
Лавренченко Г. К. - Перспективы использования в автомобильном транспорте водного раствора AdBlue, Копытин А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Prospects for use water solution AdBlue in automobile transport, Kopytin A. V. (2011)
Лавренченко Г. К. - Презентация криогенного оборудования и низкотемпературных технологий (2011)
Lavrenchenko G. K. - Presentation of the cryogenic equipment and low-temperature technologies (2011)
Борзенко Е. И. - Кафедра криогенной техники Санкт-Петербургского государственного университета низкотемпературных и пищевых технологий накануне юбилея альма-матер (2011)
Borzenko E. I. - Department of Cryogenic Engineering of Saint Petersburg State University of Refrigeration and Food Technologies on the eve of the anniversary alma-mater (2011)
Лавренченко Г. К. - Тепловая машина как ступень охлаждения в циклах криогенных систем, Кравченко М. Б. (2011)
Lavrenchenko G. K. - The heat machine as the cooling step in cycles of cryogenic systems, Kravchenko M. B. (2011)
Лавренченко Г. К. - Повышение эффективности подачи диоксида углерода на синтез карбамида, Копытин А. В., Афанасьев С. В., Рощенко О. С. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Improving the efficiency of carbon dioxide supply on urea synthesis, Kopytin A. V., Afanasyev S. V., Roshchenko O. S. (2011)
Лавренченко Г. К. - Новые технологии извлечения СО2 из дымовых газов тепловых станций, Копытин А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - New technologies of extraction CO2 from smoke gases of thermoelectric power station, Kopytin A. V. (2011)
Троценко А. В. - Термодинамический анализ использования работы детандера в криогенных установках, Лавренченко Г. К., Плесной А. В. (2011)
Trotsenko A. V. - Thermodynamic analysis of the expander work usage in cryogenic units, Lavrenchenko G. K., Plesnoy A. V. (2011)
Бродянский В. М. - Доступная энергия Земли и устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. 1. Эффективность искусственных систем (2011)
Brodjansky V. M. - Available energy of the Earth and sustainable development of the life support systems. 1. Efficiency of synthetic systems (2011)
Иванов Б. А. - Cпособы предотвращения взрывов кислородных баллонов, Розовский А. С., Файнштейн В. И. (2011)
Ivanov В. А. - Methods to prevent explosions of oxygen cylinders, Rozovsky A. S., Fainshtein V. I. (2011)
Шарубин С. В. - Эффективное оборудования для систем производства, хранения и транспортирования криопродуктов (2011)
Sharubin S. V. - The effective equipment for production systems, storage and transportation cryoproducts (2011)
Черемных О. Я. - Создание транспортного и заправочного оборудования для ракеты-носителя "Восток" (2011)
Cheremnikh O. Ya. - Creating of transport and filling equipment for launcher "Vostok" (2011)
Таран В. Н. - Исследование энергетических и конструктивных характеристик детандерно-дроссельной ожижительной установки , Лавренченко Г. К., Плесной А. В. (2011)
Taran V. N. - Research of energetic and design characteristics of the expander-throttle liquefier unit, Lavrenchenko G. K., Plesnoy A. V. (2011)
Алимов С. П. - Комплект оборудования, обеспечивающего эффективное и экологически безопасное использование диоксида углерода, Лазарев П. Д. (2011)
Alimov S. P. - Suite of equipment, providing the effective and ecologically friendly use of carbon dioxide, Lazarev P. D. (2011)
Рутковский Ю. А. - Эффективность производства сжатого воздуха как энергоносителя в поршневом компрессоре с резонансными явлениями во всасывающей системе, Сокур Н. И. (2011)
Rutkowskiy Yu. A. - Efficiency of compressed air production as energy carrier in the piston compressor with the resonant phenomenons in suction system, Sokur N. I. (2011)
Лавренченко Г. К. - Оценка энергоэкологической эффективности переработки биогаза в комплексах различной структуры, Копытин А. В., Пятничко А. И. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Estimation of an energy ecological efficiency biogas reprocessing in the complexes of a different structure, Kopytin A. V., Piatnichko A. I. (2011)
Лавренченко Г. К. - Совместное представление газового и других проектов (2011)
Lavrenchenko G. K. - Joint presentation of gas and other projects (2011)
Бродянский В. М. - Доступная энергия Земли и устойчивое развитие систем жизнеобеспечения. 2. Ресурсы Земли (2011)
Brodjansky V. M. - Available energy of the Earth and sustainable development of the life support systems. 2. Resources of the Earth (2011)
Сергеев Ю. А. - Использование жидкого диоксида углерода для поддержания стабильной нагрузки на агрегат получения карбамида, Андержанов Р. В. (2011)
Sergeev Yu. A. - Use of liquid carbon dioxide for maintenance of stable loading on the unit of the urea production, Anderzhanov R. V. (2011)
Галкин А. Д. - Автоматическая арматура для специальных условий применения, Коленко Н. Н., Панов Е. И. (2011)
Galkin A. D. - Automatic armature for special conditions of application, Kolenko N. N., Panov E. I. (2011)
Брицун В. М. - Структурні особливості та антибактеріальна активність 1,2 ­дизаміщених бензімідазолів, Вринчану Н. О. (2013)
Кононевич Ю. М. - Вивчення кількісного взаємозв’язку між структурою похідних циклопента, Бобкова Л. С., Демченко А. М. (2013)
Чекман І. С. - Гомеопатія і наномедицина: спільне та особливості, Мощич О. П., Антонченко В. Я., Максимюк Л. М., Загородний М. І. (2013)
Маринич Л. І. - Вплив похідних 6­заміщених 3R­2H­, Степанюк Г. І., Пашинська О. С, Коваленко С. І., Воскобойнік О. Ю. (2013)
Сидорова Ю. В. - Розробка раціональних підходів до терапії тривожного та депресивного синдромів при експериментальному хронічному запаленні, Образцова О. Г., Талалаєнко О. М. (2013)
Вороніна А. К. - Гепатопротекторна ефективність препарату Лесфаль за експериментального гепатиту в щурів, Борщевський Г. І. (2013)
Єрьоменко Р. Ф. - Дослідження фармакологічної активності екстракту з трави люцерни посівної за умов субхронічного гепатиту в щурів, Малоштан Л. М., Яценко О. Ю. (2013)
Киричок Л. Т. - Антиоксидантна та стреспротекторна дія пірацетаму за умов моделювання хірургічної травми та запалення слизової оболонки порожнини рота, Перепелиця А. В., Кальчук Р. О. (2013)
Кононенко А. В. - Листя горобини звичайної – перспективна сировина для отримання препаратів з антиартритною дією (2013)
Романенко Е. Г. - Значение оксида азота в обеспечении трофической функции собственной пластинки десны при экспериментальном гастродуодените, Мамчур В. И., Левых А. Э. (2013)
Семенченко О. М. - Дослідження вмісту органічних кислот у траві деяких видів шавлії за допомогою високоефективних інструментальних методів аналізу, Цуркан О. О., Корабльова О. А. (2013)
Серединська Н. М. - Порівняльна оцінка протизапальної активності німесуліду, диклофенаку та амлодипіну за ад’ювантного артриту, Киричок Л. М., Мохорт М. А., Павлюк Г. В. (2013)
Шарикіна Н. І. - Вплив адренергічних засобів на пухлинний ріст та протипухлинну дію Хлофідену, Хавич О. О., Карацуба Т. А., Пенделюк С. І., Мєшкова Н. О, Захаренко В. В. (2013)
Шиш А. М. - Механізми кардіопротекторного ефекту омега­3 поліненасичених жирних кислот при гострому ушкодженні міокарда за умов іммобілізаційного стресу, Французова С. Б., Нагибін В. С, Мойбенко О. О. (2013)
Дроговоз С. М. - Переваги хронофармакологічного підходу до лікування гіпертонічної хвороби, Матвєєва О. В. (2013)
Юрченко А. І. - Скринінг аналгетичної дії похідних 4­оксо (аміно­) хіназоліну (2013)
Лавренченко Г. К. - Проблемы повышения эффективности производства и использования диоксида углерода (2011)
Lavrenchenko G. K. - Problems of improving the efficiency of manufacturing and using of carbon dioxide (2011)
Лавренченко Г. К. - Анализ показателей ожижителей воздуха низкого давления. 1. Цикл Капицы, Плесной А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Analysis liquefier characteristics of low-pressure air. 1. Kapitsa’s cycle, Plesnoy A.V. (2011)
Аверу Д. - Обеспечение высоких эффективности и надёжности паяных алюминиевых пластинчато-ребристых теплообменников при их конструировании, Пикар Ф., Обэр Г. (2011)
Averous D. - Software development of efficient and reliable of aluminium plate-fin heat exchangers by their construction, Picard F., Aubert G. (2011)
Кузьменко И. Ф. - Технологическое оборудование для производств извлечения гелия из природного газа (2011)
Kuzmenko I. F. - Process qeuipment for provision of helium recovery from natural gas (2011)
Смирнов А. В. - Направления совершенствования поршневых компрессоров для диоксида углерода и других газов, Фесенко В. Н., Коротенко С. В., Попельнух П. К., Шаповалов А.В. (2011)
Smirnov A. V. - Directions of perfection of piston compressors for carbon dioxide and other gases, Fesenko V. N., Korotenko S. V., Popelnukh P. K., Shapovalov A.V. (2011)
Бондаренко В. Л. - Системы получения смесей на основе редких газов теплофизические свойства газов и их смесей, Лосяков Н. П., Симоненко Ю. М., Дьяченко О. В., Дьяченко Т. В., Бугайчук И. А. (2011)
Bondarenko V. L. - Systems for preparation mixtures based on rare gases, Losyakov N. P., Simonenko Yu. M., Diachenko O. V., Diachenko T. V., Bugaychuk I. A. (2011)
Троценко А. В. - Инициализация элементов криогенных систем (2011)
Trotsenko A. V. - Initialization of cryogenic system’s elements (2011)
Файнштейн В. И. - Особенности осушки воздуха методом короткоцикловой адсорбции, Пуртов Н. А., Максимова Л. В., Шкадов В. Я. (2011)
Fainshtein V. I. - Features air dryer by method of pressure swing adsorption, Purtov N. A., Maksimova L. V., Shkadov V. Ya. (2011)
Павлов Н. В. - Генераторы пищевых и сварочных газовых смесей, Иванов К. А. (2011)
Pavlov N. V. - Generators of food and welding gas mixtures, Ivanov K. A. (2011)
Мінарченко В. М. - Розроблення методів експрес-обліку ресурсів Convallaria majalis L. (2013)
Василишин Р. Д. - Хід росту штучних модальних букових деревостанів в умовах Українських Карпат, Терентьєв А. Ю., Бала О. П., Василишин О. М. (2013)
Вегера Л. В. - Таксономічний склад дерев кварталу №2 Національного дендропарку "Софіївка" (2013)
Лісовий М. М. - Розмноження декоративних форм Abіes alba Mіll. щепленням, Гузь М. М., Мандзюк Р. І., Кантерук О. В. (2013)
Погрібний О. О. - Стійкість реліктової сосни звичайної (Pinus sylvestris l.) до ураження кореневою губкою (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) в Українських Карпатах, Юсипович Ю. М., Заячук В. Я., Гут Р. Т. (2013)
Данько Т. І. - Структуризація лісів як елемент збалансування лісоресурсного потенціалу (2013)
Скибіцька М. І. - Перспективи інтродукції лікарських та декоративних рослин з родини Lamiaceae у західному лісостепу України, Могиляк М. Г. (2013)
Шпаківська І. М. - Постагрогенна трансформація фізичних властивостей ґрунтів сильватизаційної серії на території Верхньодністровських Бескидів, Сторожук І. М. (2013)
Bacieczko W. - Аsclepias syriaca l. z rodziny asclepiadaceae - ergazjofit we florze polski, Winiarska M., Baszutska M. (2013)
Артамонов Б. Б. - Шляхи зменшення кількості сумарних викидів забруднювальних речовин внаслідок експлуатації автомобільного транспорту з карбюраторними двигунами (2013)
Бардиш Г. О. - Особливості та ефективність використання природних термальних вод, Гунько М. М., Стах І. Я. (2013)
Безділь Р. В. - Агроекологічне обґрунтування ефективного внесення кролячого гною для вирощування кукурудзи звичайної - Zea mays L., Пушкарьова-Безділь Т. М. (2013)
Колісник З. Б. - Вплив екологічної відповідальності на економічні результати діяльності лісопромислового сектора (2013)
Ландін В. П. - Емпіричні засади методології реабілітації радіоактивно забруднених лісових земель (2013)
Пархуць Л. В. - Планування та зміни у землекористуванні села Розлуч, Базаронова С. В. (2013)
Білей П. В. - Методика дослідження витрати теплової енергії в процесах сушіння шпону, Приставський Б. І. (2013)
Іщук В. В. - Обґрунтування параметрів канатних установок з рухомим тягово-несним канатом, Ацбергер Й. Л. (2013)
Борисов В. М. - Кругова діаграма стану вологи в деревині та інших гігроскопічних пористих матеріалах, Кенс І. Р. (2013)
Шевчук Г. П. - Вдосконалення конструкцій сучасних дерев'яних будинків (2013)
Бринь О. І. - Дослідження властивостей шпону, просоченого антипіренами, Копанський М. М. (2013)
Ділай І. В. - Дослідження коефіцієнта кінцевих ефектів витратної характеристики капіляра (2013)
Фединець В. О. - Техніко-економічне порівняння методів вимірювання температури газових потоків, Фединець О. В. (2013)
Башнянин Г. І. - Часова ефективність лібералізації економічних систем, Турянський Ю. І., Дунас О. І. (2013)
Римар М. В. - Визначення основних напрямів оцінювання стану професійної адаптації на виробничому підприємстві, Козак П. З. (2013)
Жихор О. Б. - Сутність поняття "фінансовий ризик" та його класифікація, Штехан М. О. (2013)
Карпінський Б. А. - Фінансова глобалізація в контексті зрушень у національних фінансових системах: еволюційний підхід, Дубик В. Я., Буряк О. П. (2013)
Важинський Ф. А. - Ефективна торгово-економічна транскордонна взаємодія між прикордонними регіонами України та Польщі, Черторижський В. М. (2013)
Вишивана Б. М. - Обов'язкові резервні вимоги - монетарний механізм регулювання грошового ринку, Щуревич О. І. (2013)
Воськало В. І. - Зміни у фінансовій звітності: підвищення якості та гармонізація із міжнародними стандартами, Воськало Н. М. (2013)
Городня Т. А. - Механізм проведення діагностики кризового стану підприємства, Піддубчишин О. М. (2013)
Городня Т. А. - Діагностика капіталу підприємства, Савів М. Р. (2013)
Грищук А. М. - Теоретичні основи інвестиційної діяльності банків, Шарко А. Р. (2013)
Демчишак Н. Б. - Концептуалізація фінансового потенціалу в економіці держави, Горобець І. Ю. (2013)
Задорожна А. В. - Початки теорії економіки добробуту в працях А. Сміта й С. Сісмонді (2013)
Ковач М. Й. - Формування стратегічного потенціалу підприємства (2013)
Лалакулич М. Ю. - Основні підходи щодо оцінювання ефективності інформаційної системи моніторингу (2013)
Луцків О. М. - Особливості та передумови структурної трансформації економіки регіону, Габрель М. С. (2013)
Максимець О. В. - Огляд проблем організації діяльності лісових підприємств на зовнішніх ринках: зарубіжний досвід, Лесюк Г. М. (2013)
Михайловський В. І. - Теоретичні підходи щодо оцінювання ризиків збалансованого зростання підприємства в контексті концепції сталого розвитку, Михайловська І. В. (2013)
Новак У. П. - Вплив інвестування на екологізацію економіки, Мандрик В. О. (2013)
Новосельська Л. І. - Методи оцінювання рівня податкового навантаження підприємств (2013)
Овчарук В. В. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності регіону на основі розвитку лісогосподарського виробництва (2013)
Осідач О. Б. - Еволюційність управління інноваційною діяльністю - засіб збереження цілісності національної економіки в кризових умовах (2013)
Петик М. І. - Залучення фінансових ресурсів на фінансових ринках шляхом випуску депозитарних розписок, Левус Н. М. (2013)
Трут О. О. - Роздрібний товарообіг - індикатор потреб населення України, Тимчина А. І. (2013)
Цигиль І. Я. - Сучасний стан і перспективи розвитку процесів злиття та поглинання в Україні, Петльована О. О. (2013)
Червінська О. С. - Переваги та недоліки відшкодування податку на додану вартість, Батько М. Й. (2013)
Юринець З. В. - Розвиток інноваційної діяльності в Україні та світі, Задорожний Д. Б., Звір В. В. (2013)
Озарків І. М. - Особливості розрахунку пиловловлювальних апаратів у процесах механічного оброблення деревини, Дадак Р. М. (2013)
Теслюк В. М. - Модель роботи підсистем освітлення та охорони інтелектуального будинку, Береговська Х. В., Береговський В. В. (2013)
Коваль О. М. - Моделювання розвитку та поширення пожежі на відкритих складах пиломатеріалів (2013)
Грицюк П. Ю. - Особливості захисту електронних платіжних систем у мережі Інтернет, Грицюк Ю. І. (2013)
Коржов В. Л. - Еколого-економічні критерії вибору альтернативних варіантів канатних лісотранспортних установок, Собко Н. М. (2013)
Муниб М. Б. - Использование генетических алгоритмов для обучения сетей обратного распространения ошибки (2013)
Онишкевич В. М. - Моделювання теплового контакту в трибологічних задачах, Гнідець Б. М., Солтис І. Ф. (2013)
Цікало Є. І. - Властивості інтегрованих систем управління: кібернетичний аспект формування та реалізації (2013)
Василишин Х. Р. - Науково-методичні засади оцінювання екологічного ризику в Україні у контексті реалізації екологічного страхування (2013)
Буяк Л. М. - Математична модель впливу загальнодержавних виборів на лібералізовану економіку, Паучок В. К. (2013)
Максимець Ю. В. - Шляхи подолання конфліктних ситуацій на підприємстві, Дадак В. М. (2013)
Остапишин П. П. - Значення органів державної влади та управління у забезпеченні інформаційних відносин у галузі реклами (2013)
Парненко В. С. - Веб-дизайн як фундамент сучасного віртуального середовища (2013)
Сохецька А. В. - Економіко-інституційний механізм реалізації конкурентної політики держави, Сухарська О. Я. (2013)
Юринець З. В. - Роль організаційної культури у формуванні іміджу компанії, Штогрин О. П. (2013)
Якимів А. І. - Прогнозування як інструмент розроблення проекту (2013)
До відома авторів статей (2013)
Большаков В. И. - Эффективное покрытие для повышения эксплуатационной надёжности и срока службы труб в жёстких условиях нефтегазодобычи, Проскуркин Е. В., Дергач Т. А. (2013)
Большаков В. И. - Разработка методов расчёта обобщенных показателей отдельных сталей, Юшкевич О. П. (2013)
Могила М. В. - Исследование фазового состава диффузионного соединения гексаборид лантана−ниобий, Мамчур С. И., Носова Т. В., Калинина Н. Е. (2013)
Кононенко Ю. І. - Прямий ріст пластинчастих зерен разом із частинками надлишкової фази в однофазному середовищі, Ольшанецький В. Ю. (2013)
Брехаря Г. П. - Дослідження впливу механо- та термообробки на процеси перетворення гематиту на магнетит, Бондарь Н. П., Гуляєва Т. В. (2013)
Міщенко В. Г. - Дослідження структури та властивостей вториннотвердіючих цементованих сталей, Меняйло О. І., Багрійчук О. С. (2013)
Егоров Н. Т. - Прокаливаемость и технология закалки крупногабаритных листов из низколегированных сталей для сварных металлоконструкций (2013)
Полишко С. А. - Исследование влияния групп элементов стали СТ1КП на структуру и свойства под влиянием модифицирования (2013)
Чайковский О. А. - Актуальность применения в строительстве арматуры класса А500С, Петрук О. Я. (2013)
Носенко О. П. - Сталь для трубчатых шпунтовых свай , Пудова М. О. (2013)
Буткевич И. К. - Успехи прикладной сверхпроводимости и прогресс криогенной техники (2011)
Butkevich I. K. - The advances in applied superconductivity and cryogenic engineering progress (2011)
Лавренченко Г. К. - Проблемы эффективного использования сжиженных и сжатых газов (2011)
Lavrenchenko G. K. - The problems of effective using liquefied and compressed gases (2011)
Лавренченко Г. К. - Анализ показателей ожижителей воздуха низкого давления. 2. Циклы с агрегатами детандер-компрессор, Плесной А. В. (2011)
Lavrenchenko G. K. - Analysis liquefier characteristics of low-pressure air. 2. Cycles with expander-compressor units, Plesnoy A. V. (2011)
Горбачёв С. П. - Термодинамические модели заправки резервуара криогенной жидкостью, Коледова К. И., Красноносова С. Д. (2011)
Gorbachev S. P. - Thermodynamic models of a filling tank by the cryogenic liquid, Koledova K. I., Krasnonosova S. D. (2011)
Рутковский Ю. А. - Газодинамические резонансные явления во всасывающей системе и их использование для повышения эффективности воздушных поршневых компрессоров. 1. Относительные показатели резонансной интенсификации, Лавренченко Г. К. (2011)
Rutkowskiy Yu. A. - Gasdynamic resonance phenomenons suction system and their use for improvement efficiency of air reciprocating compressors. 1. Relative performances resonance intensification, Lavrenchenko G. K. (2011)
Кравченко М. Б. - Волновая адсорбция. 1. Аналитическое описание и анализ процессов (2011)
Kravchenko M. B. - Wave adsorption. 1. Analytical description and analysis of processes (2011)
Троценко А. В. - Определение констант трёхпараметрического кубического уравнения состояния для низкотемпературных агентов, Валякина А. В. (2011)
Trotsenko A. V. - Determination of constants for three-parameter cubic equation of state for low-temperature agents, Valiakina A. V. (2011)
Савицкий А. И. - Первый опыт заправки автомобилей газифицированным СПГ в Москве, Левдик Г. Н., Машункин Б. М., Уткин В. Н. (2011)
Savitsky A. I. - The first refueling experience of gasified LNG in Moscow, Levdik G. N., Mashunkin B. M., Utkin V. N. (2011)
Павлов Н. В. - Моноблоки на основе баллонов компании "Worthington Cylinders GmbH" для газов высокой чистоты, Иванов К. А. (2011)
Pavlov N. V. - Monoblocks based on cylinders company "Worthington Cylinders GmbH" for high?purity gases, Ivanov K. A. (2011)
Тарасова Е. Ю. - Новые решения, высокая эффективность: опыт создания ВРУ КдАдАр-18/14 (2011)
Tarasova E. Yu. - New solutions, high efficiency: the experience creation ASU KdAdAr-18/14 (2011)
Братута Э. Г. - Оптимальные условия реализации сверхкритических циклов холодильных машин и тепловых насосов, Шерстюк А. В., Харлампиди Д. Х. (2011)
Braruta E. G. - The optimal conditions for realization of a supercritical cycles refrigeration machines and heat pumps, Sherstyk A. V., Kharlampidi D. Kh. (2011)
Рутковский Ю. А. - Газодинамические резонансные явления во всасывающей системе и их использование для повышения эффективности воздушных поршневых компрессоров. 2. Исследования возрастания давления газа в цилиндре при всасывании в режиме резонансной интенсификации, Лавренченко Г. К. (2011)
Rutkowskiy Yu. A. - Gasdynamic resonance phenomenons suction system and their use for improvement efficiency of air reciprocating compressors. 2. Research of increasing pressure gas in the cylinder by sucking mode resonance intensification, Lavrenchenko G. K. (2011)
Востриков С. Н. - Развитие производства технических газов компанией ООО "НИИ КМ", Левин И. В., Уткин В. Н., Васильев И. В., Угроватов А. Е., Логинов С. Г., Машункин Б. М. (2011)
Vostrikov S. N. - Industrial gases production development by company "NII KM", Levin I. V., Utkin V. N., Vasiliev I. V., Ugrovatov A. E., Loginov S. G., Mashunkin B. M. (2011)
Наталуха Ю. Б. - Совершенствование параметров поршневых компрессоров на оппозитной базе 4М10 для ВРУ среднего давления, Смирнов А. В., Фесенко В. Н. (2011)
Nataluha Y. B. - Improved parameters for piston compressors on the opposed basis for 4M10 ASU medium pressure, Smirnov A. V., Fesenko V. N. (2011)
Кравченко М. Б. - Волновая адсорбция. 2. Практическое применение (2011)
Kravchenko M. B. - Wave adsorption. 2. Practical application (2011)
Вассерман А. А. - Характеристики бинарных смесей диоксида углерода с этаном и пропаном как рабочих веществ холодильных машин, Козловский С. В. (2011)
Vasserman A. A. - Characteristics of binary mixtures of carbon dioxide with ethane and propane as working substances of refrigerating machines, Kozlovsky S. V. (2011)
Недоступ В. И. - Методика расчёта термодинамических свойств газовых смесей (2011)
Nedostup V. I. - Calculation method of thermodynamic properties gaseous mixtures (2011)
Кортиков А. В. - Практические вопросы безопасности при проектировании и эксплуатации оборудования для производства и потребления продуктов разделения воздуха. Кислород (2011)
Kortikov A. V. - Practical safety matters at the designing and operating the equipment for production and consumption air separation products. Oxygen (2011)
Устенко А. Н. - Система диагностики и защиты поршневых компрессоров "Техпрогноз 2210", Гусаченко С. И. (2011)
Ustenko A. N. - System of diagnostic and protection "Tekhprognoz 2210" piston compressor, Gusachenko S. I. (2011)
Глухов А. В. - Эффективный осушитель воздуха "РС-400" для криогенных воздухоразделительных установок, Глухов В. А., Таныгин А. В. (2011)
Gluckhov A. V. - Efficient air dehumidifier "RS-400" for cryogenic air separation units, Gluckhov V.A., Tanygin A. V. (2011)
Лавренченко Г. К. - Обсуждаются вопросы совершенствования производств продуктов разделения воздуха (2008)
Lavrenchenko G. K. - Question of perfection manufacturers for air separation plant are discussed (2008)
Увлечённый делом (к 50-летию Владимира Борисовича Сычёва) (2008)
Infatuated by business (devoted to 50 th anniversary of Vladimir Suchev) (2008)
Лавренченко Г. К. - Энерготехнологические многоцелевые комплексы на природном газе, содержащие углекислотную станцию, когенерационную и воздухоразделительную установки, Копытин А. В. (2008)
Lavrenchenko G. K. - Energotechnological multi-purpose complexes, on the natural gas, containig carbon dioxide station, co-generation and air separation plants, Kopytin A. V. (2008)
Жунь Г. Г. - Оптимизация многоэлементных теплозащитных конструкций криососудов (2008)
Zhun’ G. G. - Optimization of multielement heat-reflecting constructions of cryocontainers (2008)
Таран В. Н. - Расчёт многопоточных теплообменников нелинейной прогонкой (2008)
Taran V. N. - Calculation of multistream heat exchangers by nonlinear sweep method (2008)
Алексеев А. Ю. - Особенности современных ВРУ (2008)
Alekseev A. Yu. - Features of modern air separation plants (2008)
Бумагин Г. И. - Автомобильная многоцелевая воздухоразделительная установка АКДС-100 нового поколения, Рогальский Е. И., Попов Л. В. (2008)
Bumagin G. I. - Automobile multi-purpose air separation plant "AOES-100" of new generatio, Rogalskiy E. I., Popov L. V. (2008)
Кузьменко И. Ф. - Современные тенденции в конструировании и изготовлении резервуаров для хранения и транспортирования жидкого водорода, Румянцев Ю. Н., Сайдаль Г. И. (2008)
Kuzmenko I. F. - Modern tendencies in designing and manufacturing of tanks for storage and transportation of liquid hydrogen, Rumyantsev Yu. N., Sajdal G. I. (2008)
Троценко А. В. - Формализация понятия узловой точки термодинамической системы (2008)
Trotsenko A. V. - Formalization of nodal point conception for thermodynamic system (2008)
Лепихин А. П. - Опыт сравнительной эксплуатации кислородных компрессоров в металлургическом производстве электростали (2008)
Lepihin A. P. - Experience of comparative operation of oxigen compressors in metallurgical manufacture of electric steel (2008)
Габа А. М. - Применение современных газоанализаторов и гигрометров в производствах чистых газов и их метрологическое обеспечение, Семчевский А. К., Пирог В. П. (2008)
Gaba A. M. - Application of modern gas analyzers and hygrometers in manufacturing of pure gases and its metrological supply, Semchevskiy A. K., Pirog V. P. (2008)
Лавренченко Г. К. - Рост интереса к криогенному оборудованию и низкотемпературным технологиям (2008)
Lavrenchenko G. K. - Growth of interest to cryogenic equipment and low-temperature technologies (2008)
Памяти Льва Антоновича Макарова (2008)
Таран В. Н. - Температурное поле и определение работоспособности многопоточного противоточного теплообменника с фазовыми переходами в потоках (2008)
Taran V. N. - Temperature field and definition of serviceability of the multi_flow counter_current heat exchanger with changes of phase in streams (2008)
Сухин Е. И. - Разработка технологических комплексов для производства моторных газовых топлив из генераторного газа, Пятничко А. И., Крушневич Т. К., Лавренченко Г. К., Копытин А. В. (2008)
Suhin E. I. - Development of a technological complexes for manufacture motor gas fuels from generating gas, Pyatnichko A. I., Krushnevich T. K., Lavrenchenko G. K., Kopytin A. V. (2008)
Горбачёв С. П. - Особенности производств СПГ на газораспределительных станциях при переменном давлении в магистральном газопроводе, Логинов А. А. (2008)
Gorbachyov S. P. - Features of LNG’ manufacture on gas_disributing stations at variable pressure in the gas main, Loginov A. A. (2008)
Тарасенко И. А. - ВРУ низкого давления для производства от 350 до 8000 кг/ч жидких криопродуктов: схемы, конструкции и характеристики, Руцкий С. В. (2008)
Tarasenko I. A. - Air separation plant of low pressure for manufacture from 350 up to 8000 kg/h of liquid cryoproducts: circuits, designs and characteristics, Rutsky S. V. (2008)
Павлов Н. В. - Создание автореципиентов для хранения, транспортирования и выдачи сжатого водорода (2008)
Pavlov N. V. - Creation of autorecipients for storage, transportations and deliveries of the compressed hydrogen (2008)
Рубан А. Г. - Инновационное обеспечение лидерства на рынке газовых баллонов (2008)
Ruban А. G. - Securing innovative leadership on the gas cylinders market (2008)
Троценко А. В. - Термодинамическая идеализация процессов и циклов низкотемпературных систем (2008)
Trotsenko A. V. - Thermodynamic idealization for processes and cycles of low-temperature systems (2008)
Файнштейн В. И. - Безопасность производства криптонового концентрата и сырого криптона (2008)
Fajnshtejn V. I. - Safety of manufacture krypton concentrate and crude krypton (2008)
Воронин И. Б. - Особенности и характеристики трёхосного полуприцепа для хранения и перевозки криопродуктов (2008)
Voronin I. B. - Features and characteristics triaxial semitrailer for storage and transportations cryoproducts (2008)
Попередне слово (2012)
Харитонова О. І. - Школа права інтелектуальної власності у Національному університеті "Одеська юридична академія": 5 років пошуків (2012)
Саглаєва Н. О. - Огляд проблематики інтелектуальної власності у творах одеських науковців кінця ХІХ - початку XX ст. (2012)
Васьковский Е. В. - Учебник гражданскаго права (2012)
Цитович П. П. - Права авторские. Лекции по гражданскому праву (2012)
Біля витоків школи права інтелектуальної власності на півдні України (2012)
Підопригора О. А. - Поняття авторського права (2012)
Підопригора О. О. - Право на засоби індивідуалізації учасників цивільного обороту (2012)
Гарєєв Є. Ш. - Володілець патенту на винахід як суб’єкт права інтелектуальної (2012)
Власності (2012)
Іевіня О. В. - Система договірних відносин у сфері створення та використання (2012)
Фонограм (2012)
Колісник А. С. - Історичні етапи розвитку ідей правової охорони програмного забезпечення ЕОМ 3 1960-1990 рр. (2012)
Ришкова О. В. - Перспективи розвитку системи захисту права інтелектуальної власності (2012)
Романідзе Л. Д. - Правове регулювання окремих способів захисту прав на знаки для товарів та послуг україни (2012)
Харитонов Є. О. - До питання про методологічне підгрунтя вітчизняного цивільного законодавства у галузі інтелектуальної власності (2012)
Харитонова О. І. - Проблемні питання виникнення творчих (авторських) правовідносин інтелектуальної власності (2012)
Басай О. В. - Особливі підстави набуття права на використання об’єктів промислової власності (2012)
Дмитришин В. С. - Міжнародний досвід правового регулювання відносин у сфері франчайзингу (2012)
Кулініч О. О. - Порушення авторських прав на персонажі художніх творів при реєстрації прав на торговельні марки: вирішення спорів за законодавством України, Романадзе Л. Д. (2012)
Мазуренко С. В. - Принцип вичерпання права як підстава обмеження правомочності власника об’єкта інтелектуальної власності (2012)
Сляднєва Г. О. - Питання про суб’єкта права на комерційну таємницю (2012)
Бааджи Я. Я. - Піратство як порушення авторських (2012)
Еннан Р. Є. - Правова охорона інтелектуальної власності в Європейському союзі: передумови формування, сучасний стан, тенденції розвитку (2012)
Кирилюк А. В. - Особливості розмішених в інтернеті творів як предмета авторського права (2012)
Ульянова Г. О. - Правове забезпечення захисту авторських прав від плагіату (2012)
Кетрар А. А. - Щодо визначення правової природи авторського договору (2012)
Бібліографія праць представників одеської школи права інтелектуальної власності (2012)
Андрушкевич Ф. - Компаративний аналіз особливостей освітніх інновацій в освітніх системах України й Польщі (2011)
Богачев Р. М. - Прогрес – це реалізація утопії? (2011)
Богданова Н. Г. - Формування культури життєтворчості особистості (2011)
Бойченко О. І. - Держава заради держави: зародження філософії легізму (2011)
Бойчук М. А. - Запровадження громадянської освіти в Україні як необхідна умова виховання демократії (2011)
Буковинський А. Й. - Курс приготування до життя в подружжі: потреба, зміст і результати (2011)
Бурий А. - Людина, історія, екзистенція: італійські кіноверсії (2011)
Виселко І. В. - Медіапростір як соціокультурне явище: теоретичні розвідки та практичні наслідки (2011)
Муратова І. А. - Філософські основи ґенези наукової теорії (2011)
Ніколова Н. І. - Космологічний символізм трипільської кераміки (2011)
Новиков Г. Б. - Религиозно-политическая аналогия (2011)
Павлова О. Ю. - Механіка і телеологія тіла: раціоналізм у контексті культурних практик нового часу (2011)
Панасенко О. В. - Державно-політичні аспекти регулювання релігійної освіти (2011)
Пінчук Є. А. - Концептуальні основи та тенденції розвитку безперервної освіти (2011)
Янко Ж. - Соціальне пізнання художнього твору як реконструкція соціальної дійсності (2011)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Опыт применения рефлексивной техники "хронологизация творческого процесса" к философско-психологической эссеистике (2011)
Винославська О. В. - Перегляд етичних настановлень персоналом як умова організаційного розвитку (2011)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості структурних складових неоміфолгіного наративу (2011)
Жирун О. А. - Моральна свідомість у професійному становленні (2011)
Редькіна Г. М. - Психодіагностичний потенціал тренінгових технологій в організації соціальної взаємодії студентів, Сорокіна Л. М. (2011)
Чукавіна Т. Е. - Дослідження особливостей керівної діяльності менеджера нижчого рівня в умовах виробництва, Чукавіна А. Д. (2011)
Войтенко К. І. - Виховання студентів як полікультурних мовних особистостей на заняттях з іноземної мови (2011)
Гущина Т. Ю. - Професіоналізація педагогів профільної шкільної освіти, Царенко Я. М. (2011)
Демиденко О. П. - Аналіз результатів експериментальної перевірки ефективності методики навчання студентів І курсу немовного ВНЗ стандартів повсякденної комунікативної поведінки американців (2011)
Цимбал І. В. - Психологічні особливості навчання студентів технічних спеціальностей роботі з іншомовними науковими текстами (2011)
Golovina L. - Some aspects of teaching language skills to students of non-linguistic specialities (2011)
Tyschenko M. A. - Multimedia recourses as an indispensible tool for foreign language teaching (2011)
Архипова Є. О. - Соціально-філософське осмислення поняття "інформаційна безпека" (2011)
Богачев Р. М. - Діалектика добробуту: діалектична єдність заперечення та збереження (2011)
Дмитренко М. Й. - Особистісний потенціал корпоративної культури (2011)
Кавалеров В. А. - Від "техносфери" до "ноосфери": філософсько-освітній аспект (2011)
Кармадонова Т. М. - Адаптаційні процеси соціалізації особистості в навчальному процесі у вищій школі (2011)
Логвиненко В. М. - Теоретичні основи феномену екологічної культури (2011)
Літценберг Л. В. - Процес соціокультурної ідентифікації в умовах сучасного суспільства (2011)
Машталер А. А. - "Я" і "ми" в контексті постмодерністської індивідуації: соціофілософський вимір (2011)
Мельниченко А. А. - Подолання кризи в сфері освіти як чинник забезпечення стійкого розвитку суспільства , Лазарєва С. В. (2011)
Мечкало Ж. М. - Сучасне місто в умовах глобалізації (2011)
Нерсесян Г. - Пошук контурів соціальної ідентичності в епоху маргіналізації соціального життя суспільства споживацтва (2011)
Рябінчук М. В. - Дослідження марксової категорії "verkehr" (спілкування) у спорідненості з теорією соціального капіталу (2011)
Смольц С. П. - Інформаційна війна як чинник формування суспільного буття (2011)
Чорна А. М. - Концепція А. Тойнбі як основний етап у розвитку теорії локальних цивілізацій (2011)
Федорова І. І. - Філософська рефлексія технологій медіаосвіти у вищій школі, Жеребко І. С. (2011)
Апишева А. Ш. - Представления будущих инженеров о творчестве и социальной ответственности (2011)
Блохіна І. О. - До проблеми морального становлення особистості майбутнього фахівця з управління навчальними закладами (2011)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Герои сопротивления на кушетке Прокруста (2011)
Винославська О. В. - Етичний кодекс університету як система координат для ділової поведінки учасників навчально-виховного процесу (2011)
Гуцол С. Ю. - Мифологические аспекты психотерапевтического пространства в современной культуре , Залесская Р. А. (2011)
Кононець М. О. - Психологічний аналіз основних підходів до дослідження проблеми реалізації професійної етики підприємцями (2011)
Конюшенко Ю. В. - Соціально-психологічні особливості формування організаційної культури наукових бібліотек (2011)
Чукавіна Т. Е. - Маси та масова свідомість. Людина в масі (2011)
Мальцева И. - Синтез профессиональной и языковой подготовки в формировании личности студента-социолога (2011)
Новикова В. В. - Особенности реализации процесса обучения иностранному языку у студентов высших учебных технических заведений , Гордиенко Н. Н. (2011)
Сингаївська А. М. - Розмежування понять "навчання" та "учіння" (2011)
Сусь Б. А. - Організація самостійної роботи студентів під час лекційних занять , Міночкін А. І., Кравченко О. Б. (2011)
Tyschenko M. A. - The implementation of interactive-learning theory by means of multimedia presentations in the foreign language teaching process (2011)
Васильєва І. В. - Міфологічне мислення: етнографічні розвідки і психоаналіз (2010)
Герчанівська П. Е. - Традиції: стабільність і варіативність (2010)
Держко І. З. - Метафізика людини в концепції "переоцінки всіх цінностей" Ф. Ніцше (2010)
Довгань А. О. - М. Мальбранш про гносеологічний зміст категорії "відношення" (2010)
Кармадонова Т. М. - Когнітивні чинники подолання невизначеності поведінки людини, Рубанець О. М. (2010)
Лісовський П. М. - Комунікативна опосередкованість духовного капіталу: риторичні контексти (2010)
Пінчук Є. А. - Філософський аналіз педагогічної діяльності як суспільно-історичної категорії (2010)
Покулита І. К. - Започаткування і вкорінення наукової рефлексії соціальної природи жанру в філософсько-естетичній думці (2010)
Семенов В. Г. - И. Кант "идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане" (2010)
Шаповал А. П. - Старые законы "нового мира" (2010)
Блохіна І. О. - Основні шляхи вдосконалення етичної компоненти управлінської діяльності керівників ВНЗ (2010)
Божок О. О. - Емпіричне дослідження соціальних та психологічних детермінант виникнення фрустрації у період дорослішання (2010)
Большакова А. М. - Рівень самоактуалізації та характеристики потенційності/реалізованості життєвого шляху (2010)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Событийный контекст геополитического мифа, оправдывавшего "миротворческий" образвоенной операции НАТО по расчленению Югос (2010)
Гуцол С.Ю. - Политической культуры постинформационного общества (2010)
Жирун О. А. - Педагогічна комунікація в аспекті професійної ідентичності (2010)
Зливков В. Л. - Атракція як чинник єдності процесів виховання, розвитку й навчання у гармонізації спільно розподільної діяльності, Агачева Ю. А. (2010)
Ковальчук О. С. - Соціальна відповідальність як складова вищої інженерної освіти (2010)
Кочубейник О. М. - Постмодерн: автентичність особистості та трансформація дискурсу соціальності (2010)
Краєва О. А. - Самість підлітка в контексті подолання кризи його ідентичності (2010)
Москаленко О. В. - До історії дослідження проблеми розвитку ціннісно-смислової сфери особистості (2010)
Павлык Н. В. - Нравственное становление как процесс и результат конструктивного развития личности в юношеском возрасте (2010)
Семенів Н. М. - Психологічні параметри міжособистісної взаємодії у структурі розвитку особистості (етнопсихологічний аспект) (2010)
Ярослав Л. О. - Психологічний аналіз структури конфліктологічної компетентності майбутнього вчителя (2010)
Власова В. П. - Модульно-рейтингові технології формування професійно-комунікативної компетентності в процесі навчання іноземній мові (2010)
Воронова О. В. - Социально-педагогические технологии переподготовки безработных в высших учебных заведениях (2010)
Добровська Л. М. - Інваріантна складова професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх інженерів (2010)
Дяк Т. П. - Феномен педагогічної свідомості у стратегіях сучасного мислення (2010)
Зайчук Г. - Педагогічні технології як засіб формування професійних компетенцій майбутніх фахівців туристичної галузі (2010)
Зіньковський Ю. Ф. - Соціальні та психологічні елементи сучасної освітньої парадигми, Мірських Г. О. (2010)
Карпюк І. Ю. - Вивчення проблеми формування професійної компетенції майбутніх спеціалістів у сучасній освіті (2010)
Квас О. - Проблеми дитинства через призму європейських дослідницьких студій на зламі ХХ та ХХІ ст., Кемінь В. (2010)
Ковалинська І. - Створення умов для формування загальнокультурної компетенції студентів технічного фаху (2010)
Кофанова О. В. - Комплексне застосування інформаційних технологій та хімічних знань у дипломному проектуванні студентів-екологів (2010)
Kuzmina I. P. - Computer-based testing: advantages and disadvantages (2010)
Мирошниченко А. В. - Влияние состояния образования на положение национальных меньшинств в российской империи на рубеже ХIХ-ХХ вв. (2010)
Несин Ю. М. - Особливості перекладу висловлювань-незадоволень мовців різних соціокультурних рівнів (2010)
Нікітіна І. В. - Формування професійної мотивації студента як детермінанти його творчого розвитку і працевлаштування, Мартич В. В. (2010)
Новикова В. В. - Оптимизация процесса обучения иностранному языку с помощью использования принципов нейролингвистического программирования, Гордиенко Н. Н. (2010)
Панов C. Ф. - Аналіз системи показників якості при оцінюванні фахової підготовки технічних перекладачів (2010)
Романова Г. М. - Дидактичне проектування як напрям психолого-педагогічної підготовки викладачів ВНЗ (2010)
Самойленко Н. Б. - Формирование проектных умений будущего учителя в процессе творческой проектной деятельности (2010)
Сичов С. О. - Сутність та смислові характеристики цінностей фізичної культури у творені нової якості людського життя (2010)
Тарнавська Т. В. - Формування навичок безпомилкового іншомовного спілкування (на матеріалі коротких гумористичних оповідань) (2010)
Богачев Р. М. - Розвиток або звиття? (2010)
Давидов П. Г. - Державна політика в сфері освіти: аксіологічний вимір (2010)
Іщенко О. - Інтернаціоналізація студентського освітнього середовища: особливості протікання процесу в Україні (2010)
Коваль О. А. - Гуманітарна експертиза у просторі освіти інформаційного суспільства, Макарчук І. О. (2010)
Ковальова С. Б. - Інновація в суспільній перспективі (2010)
Кудря І. Г. - Новітні підходи до феномену виробництва (2010)
Мельниченко С. В. - Соціально-філософська рефлексія діалектики бідності та багатства (2010)
Муратова І. А. - Методологічна роль категорії заперечення в розробці принципів філософії освіти (2010)
Полулях Ю. Ю. - Семіологія інформації: онтологічний аспект (2010)
Рубанець О. М. - Сучасна наука в пошуках нового образу (2010)
Сторіжко Л. В. - Вирішення проблеми несвідомого в німецькій класичній філософії (2010)
Щербань О. О. - Символічна функція художнього образу (2010)
Большакова А. М. - Опитувальник життєтворчих здібностей (2010)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Сочинение легенды по опорным словам (2010)
Винославська О. В. - Вплив етичної стратегії організації на етичну поведінку менеджерів (2010)
Гуцол С. Ю. - Психологічні особливості феномену футболу як неоміфологічного наративу (2010)
Кононець М. А. - Анализ основных этико-психологических проблем профессиональной деятельности предпринимателей (2010)
Костіна Т. О. - Вивчення формування життєвого сценарію у психології розвитку (2010)
Кузікова С. Б. - Конструювання методики дослідження саморозвитку особистості, Кузіков Б. О. (2010)
Москаленко О. В. - Сучасні концепції ціннісно-смислової сфери особистості (2010)
Павлык Н. В. - Характерологические факторы невротического развития личности (2010)
Пішко І. О. - Умови та особливості військово-професійної діяльності миротворчих підрозділів (2010)
Ашеров А. Т. - Професійно важливі якості фахівця як складова його проектної культури, Шеховцова В. І., Полякова Ю. М. (2010)
Бондар Л. В. - Особливості формування компетенції у французькому професійно орієнтованому монологічному мовленні за допомогою стратегій у студентів технічних вузів просунутого ступеня (2010)
Данилевська Л. М. - Відбір змісту навчання усного аргументування англійською мовою магістрів немовних спеціальностей (2010)
Добровська Л. М. - Загальні тенденції у процесі формування професійної компетентності з інформаційних технологій майбутніх фахівців інженерного профілю (2010)
Квас О. - Дитинство у психолого-педагогічних дослідженнях Степана Балея (2010)
Kovalska N. - Using video in the classroom: authentic and student-centered activity, Prisyazhnyuk N. (2010)
Ковш Т. О. - Формування лінгвістичного досвіду на різних етапах вивчення іноземної мови (2010)
Мелешко М. А. - Моніторинг механізму взаємодії мультимедійного навчального середовища і особи, що навчається, Жирун О. А., Денисенко С. М. (2010)
Метьолкіна О. М. - Етапи формування іншомовної компетенції у діалогічному мовленні студентів-митників (2010)
Погорєлова Т. Ф. - Педагогічні методи формування етичної компетенції у майбутніх працівників прокуратури (2010)
Полюк І. С. - Особливості формування професійної франкомовної комунікативної компетенції студентів вищих технічних навчальних закладів (2010)
Пузырев Е. В. - Формирование творческой личности преподавателя технического высшего учебного заведения (2010)
Руда О. Ю. - Толерантність у роботі викладача з підлітками (2010)
Сичов С. О. - Сучасні підходи прилучення студентської молоді до цінностей фізичної культури (2010)
Тарнавська Т. - Аналіз мовних помилок у процесі навчання англійської мові майбутніх фахівців економічного профілю (2010)
Більовський О. А. - Суб’єкт-історіо-творчий потенціал класу найманих працівників та деякі особливості його реалізації на різних етапах історії (2010)
Божок О. І. - Риторика державного службовця як інструмент адміністративної субкультури: історично-філософський аспект (2010)
Бойченко М. І. - Соціально-філософське бачення системоутворюючого характеру світогляду (2010)
Зуєв В. М. - Поняття технології в сучасній філософії (2010)
Коваль О. А. - Генеза досліджень ризику в сфері культури за умов глобалізації, Шерф Ю. Е. (2010)
Колотило М. - Дослідницький університет як інноваційна модель розвитку вищої освіти (2010)
Косенко В. Д. - Феномен інтелігенції: історичні етапи становлення (2010)
Майданюк І. З. - Природні засади права у спадщині львівського братства (2010)
Нерсесян Г. А. - Глобалізм і нація: пошуки контурів соціального (2010)
Пархоменко Т. С. - Поп-освіта як елемент мас-культури (2010)
Пиголенко Л. В. - Актуальні аспекти гуманізації вищої освіти (2010)
Писаренко О. Л. - Окремі виміри інформаційної складової філософії освіти в умовах сучасного інформаційного суспільства (2010)
Руденко Т. П. - Особистість у художній творчості романтизму. Взаємозв’язок філософії і літератури (2010)
Рябінчук М. В. - Особливості структури та функціонування соціального капіталу в умовах модерності (2010)
Ставрояні С. С. - Аналіз релігійної ситуації в сучасній Україні (2010)
Стецюра К. О. - Проблеми трансформацій естетичної культури людини у техногенній цивілізації (2010)
Шаповал О. П. - Погляди постіндустріалізму та постмодернізму на сучасний стан суспільства (2010)
Апішева А. Ш. - Особливості маніпулятивної поведінки батьків та підлітків у конфліктних ситуаціях, Карманова М. М. (2010)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - К социально-психологической реабилитации военнослужащего в связи с экстремальными ситуациями миротворческой миссии (2010)
Винославська О. В. - Етико-психологічні проблеми менеджменту організаційних змін в умовах економічної кризи (2010)
Гуцол С. Ю. - Механизмы функционирования мифологической информации в культуре (2010)
Живанова В. А. - Дослідження страху як психологічного феномену в історичній ретроспективі (2010)
Конюшенко Ю. В. - Вплив організаційної культури вищого навчального закладу на соціально-психологічну адаптацію молодого викладача (2010)
Лазорко О. В. - Професійно-психологічний тренінг менеджерів як метод корекції та розвитку професійно важливих якостей (2010)
Мейтарчан С. Ю. - Розвиток комунікативної компетентності у ході професійної соціалізації майбутніх менеджерів (2010)
Слезенко А. О. - Суттєві особливості професійного спілкування викладача економіки (2010)
Стрілковська Н. П. - Дослідження внутрішньої інноваційної політики кафедри технічного університету (2010)
Бондар Л. В. - Методична характеристика комплексу вправ для навчання французького професійно орієнтованого монологічного мовлення студентів технічних спеціальностей (2010)
Гарєєва Ф. М. - Використання НІТ під час проведення лекції з фізики, Бондар О. В. (2010)
Гнатовская Л. Ю. - Теоретические основы дистанционного обучения иностранному языку (2010)
Назарова Д. В. - Психолого-педагогічне вирішення конфліктних ситуацій серед молодших школярів (2010)
Павленко О. О. - Формування готовності майбутніх педагогів до використання національних традицій у виховній роботі на прикладі творчості М. В. Гоголя (2010)
Полюк І. С. - Організація самостійної роботи студентів технічних спеціальностей у процесі формуваннякомпетенції у французькому писемному мовленні (2010)
Саєнко Н. С. - Реалізація функцій іншомовної освіти студентів немовних спеціальностей у навчальному процесі (2010)
Сингаївська А. М. - Розвиток вищої економічної освіти: тенденції, періодизація, пріоритети (2010)
Сімкова І. О. - Використання кейсового методу для навчання іншомовної професійно орієнтованої дискусії студентів інженерних спеціальностей (2010)
Сусь Б. А. - Виховання патріотизму у студентів вищої технічної школи (2010)
Шеховцова В. И. - Проектное мышление как компонент проектной культуры специалиста (2010)
Абакумова О. О. - Феномен дистанційної освіти в контексті сучасних соціокультурних змін (2011)
Акімова О. А. - Університет як потенційне втілення універсальності у вищій освіт (2011)
Архипова Є. О. - Творчість як засіб відродження суспільної свідомості (2011)
Балакірова С. Ю. - Вплив медіакультури на комунікативну компетентність управлінця, Павленко В. В. (2011)
Більовський О. А. - Революція як форма історичної творчості та спосіб зміни суб’єкта історії (2011)
Богачев Р. М. - Неопалимая купина жизни понимающей (2011)
Божок О. І. - Творчий потенціал адміністративної субкультури у становленні української державності (2011)
Босенко А. В. - Немузыкальное приношение (2011)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Основные направления творчества в области психологии личности: рефлексия с опорой на учение Л. П. Карсавина (2011)
Вайнілович Н. А. - Професіоналізація волонтерської діяльності як умова формування нового статусу волонтерів у суспільстві (2011)
Іващенко І. А. - Діалектика творчості: від "нездійсненного ідеалу" до "трагічної втрати" (2011)
Іщенко А. М. - Творчість як подолання відчуження (2011)
Колотило М. О. - Творчість як засадничий ресурс навчання студентів у сучасному університеті (2011)
Косенко В. Д. - Творчість як спосіб буття інтелігенції та інтелігентності (2011)
Макарчук І. О. - Рефлексивний потенціал освітньої парадигми (2011)
Мельниченко А. А. - Управління у вимірах гуманізму (2011)
Мельниченко С. В. - Суспільство споживацтва як хронотоп антитворчості (2011)
Муратова И. А. - Переживание творчества в восприятии его произведения (2011)
Нерсесян Г. А. - Постнекласичні теорії суспільного відтворення: криза економічної думки крізь призму механізмів і модусів перетворених форм (2011)
Новиков Г. Б. - Феномен постгосударственности как предмет философской рефлексии (2011)
Новіков Б. В. - Філософія як теорія і методологія творчості (2011)
Пашов Р. І. - Роль соціальної творчості в подоланні феномену бюрократії (2011)
Писаренко О. Л. - Освіта у вимірах соціо-інформаційного простору та часу (2011)
Пихорович В. Д. - Интеллигенция и контрреволюция (2011)
Пінчук Є. А. - Ідеал особистості у християнській антропології (2011)
Покулита І. - Розкриття соціально-креативної специфіки жанру в естетичних теоріях ХVІІІ – ХІХ століть (2011)
Препотенська М. П. - Логосфера: бар’єри креативності (2011)
Радчич С. О. - Індивідуальна творчість як чинник відродження України (2011)
Синяков С. В. - Украинская история как пространство современного творчества (2011)
Сторіжко Л. В. - Творчість як самотворення людини (2011)
Сторожик М. І. - Проблема акультурації і наступництва культурних традицій у мультикультурному суспільстві (2011)
Федорова І. І. - Творчий потенціал освіти в умовах аксіологічного релятивізму сучасного суспільства, Гончар Д. А. (2011)
Цимбал Т. В. - Індетермінованість локального виміру екзистування у філософії Ж.-П.Сартра (2011)
Шаповал О. П. - Феномен транзитивності в історії суспільно-економічної думки (2011)
Балакірова С. Ю. - Інформаційна компетентність управлінця в контексті "культури реальної віртуальності", Павленко В. В. (2012)
Буяк Б. Б. - Світоглядна складова розвитку студентства в контексті формування молодіжного середовища (2012)
Зуєв В. М. - Теоретичні засади дослідження соціальних технологій розвитку суспільства (2012)
Іщенко О. А. - Інтернаціональне освітнє середовище: визначення проблем та шляхів їх подолання (2012)
Кавалеров В. А. - Самоорганізаційні аспекти розвитку якості освіти в контексті соціоекономічних перетворень (2012)
Карівець І. В. - (Cамо)визначення та повсякденний буддизм (2012)
Кармадонова Т. М. - Методологічні засади постнекласичного дискурсу в дослідженнях соціальної адаптації (2012)
Каталзен А. І. - Проблема співвідношення мови, мислення та людської діяльності в структуралістських та генеративних концепціях лінгвістики і філософії (2012)
Кравченко А. А. - Формування інституту вчительства у соціокультурних детермінаціях епохи Нового часу (2012)
Москаленко К. А. - Колективність як фундаментальний організаційний принцип у педагогічній концепції А. С. Макаренка (2012)
Роєнко В. О. - Усвідомлення соціальних стереотипів як умова гармонійного розвитку особистості (2012)
Столяренко Д. А. - Феномени командності та колективності в корпоративній культурі (в контексті проблеми усуспільнення людини) (2012)
Тоічкіна С. А. - Герменевтичні та структуралістські параметри естетичного досвіду (2012)
Тургенєва О. Ю. - Проблема аномії у сучасному суспільстві: соціально-філософський аспект, Дудкова Я. (2012)
Фабрикантова Ю. Б. - Дослідження феномену політехнізму як необхідного елементу формування особистості у творчості В. О. Босенка (2012)
Блохіна І. О. - Психологічні особливості ціннісних орієнтацій майбутніх фахівців з управління навчальними закладами (2012)
Гущина Т. Ю. - Смислові індикатори системи самоставлення в студентському віці (2012)
Дубініна О. С. - Використання гумору у педагогічній діяльності (2012)
Живанова В. А. - Прийоми стимулювання пізнавального інтересу студентів у процесі навчання у вищому навчальному закладі (2012)
Жирун О. А. - Рефлексія як дефініція професійного становлення особистості (2012)
Кузьміна І. П. - Професійна ідентичність майбутніх фахівців (2012)
Мелащенко О. М. - Сучасна ціннісна орієнтація студентства технічного університету (2012)
Обіщенко С. О. - Цинічність у системі ціннісних орієнтацій особистості (2012)
Потоцька І. С. - Психологічні детермінанти розвитку педагогічної обдарованості майбутнього вчителя (2012)
Рисинець Т. П. - Етимологія категорій "механізми психологічного захисту" та "копінг-стратегії" (2012)
Глушко В. В. - Идеи модернизации технического образования в наследии Николая Андреевича Бунге (1842-1915), Мирошниченко А. В. (2012)
Пузирьов Є. В. - Формування соціально-психологічної компетентності викладача, Жавко О. А. (2012)
Свирепчук И. А. - Особенности обучения иностранным языкам студентов технических вузов (2012)
Селезньова Н. П. - Кореляційний аналіз навчального процесу на прикладі підсумкових оцінок учнів, Селезньова Н. В., Селезньов С. В. (2012)
Терентьєв О. М. - Розробка системи виявлення рівня незасвоєння навчальної дисципліни, Радченко А. В., Клещов А. Й. (2012)
Цареградська К. В. - Використання навчально-рольових ігор для розвитку іншомовної комунікативної компетенціїстудентів-магістрів економічних спеціальностей (2012)
Абакумова О. О. - Історичний підхід до рефлексії феномена дистанційної освіти (2012)
Архипова Є. О. - Медіаосвіта в контексті захисту людини від деструктивних інформаційних впливів (2012)
Василенко М. С. - Баланс категорій "душа" і "тіло" у людській свідомості як каталізатор суспільних трансформацій (у контексті філософських теорій античності), Тургенєва О. Ю. (2012)
Гончар Д. А. - Філософська рефлексія проблеми гуманізації освіти в ХХІ столітті (2012)
Дмитренко М. Й. - Інституціалізація соціальних відносин як умова буття корпоративної культури (2012)
Кітов М. Г. - Критичний характер філософського доробку В. І. Леніна (2012)
Мельниченко А. А. - Управління у сфері вищої освіти в контексті забезпечення сталого розвитку суспільства: філософський аспект, Тютюннікова М. М. (2012)
Препотенська М. П. - Філософсько-антропологічні та екзистенціальні аспекти буття людини у вимірі мегаполісу (2012)
Рябінчук М. В. - Соціальний капітал: структура та зміст (2012)
Щириця Т. В. - Освітні практики в панорамі картини людини (2012)
Якубіна В. Л. - Креативні віртуальні спільності за умов нестабільності сучасного світу: мас-медійний та соціальний контексти проекту "multitude" (2012)
Бреусенко-Кузнецов А. А. - Метафизические теории личности: право на прописку в психологической науке (2012)
Винославська О. В. - Розвиток соціальної відповідальності майбутніх інженерів у процесі професійної підготовки в технічному університеті, Ковальчук О. С. (2012)
Подольська Т. А. - Емпіричне вивчення психологічної структури довірливих стосунків у майбутніх практичних психологів (2012)
Шопіна М. О. - Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу у підлітковому віці (2012)
Юрченко О. В. - Взаємозв’язок інтернальності та міжособистісної довіри студентів технічного ВНЗ (2012)
Апишева А. Ш. - Проблема конфліктних стосунків сучасних підлітків та юнаків з батьками (2012)
Пузырев Е. В. - Основные направления совершенствования воспитательной работы в высшем техническом учебном заведении (2012)
Сингаївська А. М. - Вища економічна освіта: праксеологічний аспект (2012)
Aldona A. - Development of argumentation skills in IBT/L context: a complex case study of teacher professional development programme, Nijole C. (2012)
Виселко І. В. - Адміністративна субкультура в інтердисциплінарному векторі осмислення (2012)
Дранник В. А. - Лідерство як засіб вдосконалення процесу управління в трудовому колективі (2012)
Жовновата В. О. - Соціальна справедливість як концепт (2012)
Захарчук Н. В. - Філософсько-соціологічний аспект категорії "толерантність" та її роль у міжкультурній комунікації (2012)
Зуєв В. М. - Поняття технології у новітньому філософському дискурсі (2012)
Мелащенко О. М. - Проблема діалогічності та сучасна ціннісна орієнтація студенства технічного університету (2012)
Ніколаєнко Н. В. - Аксіологічний вимір новітніх біотехнологічних практик (2012)
Потіщук О. О. - Методологічні стратегії соціальної історії науки (2012)
Стецюра К. О. - Природа та специфіка буття медіатекстів у культурній картині світу сучасного суспільства (2012)
Цюпак І. Г. - Культурна ідентичність і проблема модернізації сучасного освітнього простору (2012)
Винославська О. В. - Теоретичний аналіз методичних підходів до дослідження психологічної культури викладачів технічного університету (2012)
Кононець М. О. - Взаємозв’язок загальнопрофесійних, професійно-етичних і психологічних складових у структурі професійної діяльності підприємця (2012)
Цимбал І. В. - Когнітивні утруднення у процесі читання іншомовних наукових текстів та шляхи їх подолання (2012)
Kalinina O. - The developmental level of the international student‘s psychological culture as a key point of succesful learning of the foreign language (2012)
Буцька Л. В. - Базові засади біоетики та психотерапії як основа психосоматичного блоку дисциплін у програмі підготовки фізичних реабілітологів (2012)
Вихляєв Ю. М. - Інноваційна методика навчання технічного прийому підрізка зліва у студентів-початківців, Чечиньова О. М. (2012)
Доценко О. В. - Оптимізація процесу навчання підлітків, що займаються спортивним орієнтуванням (2012)
Дудорова Л. Ю. - Особливості застосування педагогічних технологій у викладанні туризму (2012)
Зенина И. В. - Оценка функционального состояния вестибулярной системыв поддержании статического равновесия у студентов (2012)
Хіміч І. Ю. - Особливості проведення навчального заняття оздоровчого плавання зі студентами технічних ВНЗ (2012)
Харитонов Е. О. - Концепция гражданского законодательства, регулирующего, Некит Е. Г. (2013)
Babich I. - Cancellation of contract and principle of justice in civil law of Ukraine (2013)
Згама А. О. - Правове регулювання цiноутворення у сферi сiльського господарства, Захарова А. В. (2013)
Кваснiцька О. О. - Теоретичнi аспекти та практичнi проблеми правового регулювання об'єктiв будiвництва (2013)
Сафончик О. І. - Деякi питання реалiзацiї права спільної часткової власностi за законодавством України (2013)
Черногор Н. В. - Вiдповiдальнiсть спадкоємцiв за борги спадкодавця: проблема потребує законодавчого вирiшення (2013)
Адаховська Н. С. - Опiка над майном неповнолiтнiх і управлiння спадщиною: досвiд законодавчого вирiшення у Нiмеччинi (2013)
Харитонова О. І. - Особливостi акту управлiння як пiдстави виникнення цивiльних правовiдносин (2013)
Akimenko Y. - Legal personality in Ukrainian private law (2013)
Воронина Н. В. - Находка в гражданском праве: понятие и основная характеристика (2013)
Голубєва Н. Ю. - Поняття боргу як складової змiсту зобов'язальних правовiдносин (2013)
Давыдова И. В. - Заблуждение как основание признания сделки недействительной в гражданском праве и законодательстве (2013)
Деревнiн В. С. - Проблемнi питання системи органiв товарної бiржi (2013)
Колянковская Т. А. - К вопросу о сущности гражданско-правового договора (2013)
Костова Н. І. - Правове регулювання статуту акцiонерного товариства (2013)
Денисяк Н. М. - Розвиток нотарiату як запорука глобальної перебудови української цивiльно-правової системи (2013)
Адамова Е. С. - Страхование ответственности судовладельцев в клубах взаимного страхования и в коммерческих страховых компаниях (2013)
Глиняна К. М. - Договiрне регулювання майнових правовiдносин подружжя (2013)
Дiденко Л. В. - Договiрне представництво у цивiльному процесуальному правi (2013)
Калiтенко О.М. - До питання про правопорушення в сферi особистих немайнових сiмейних відносин (2013)
Кужко О. С. - Сторони у договорi перевезення вантажу (2013)
Маковiй В. П. - Лiквiдацiя об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку як спосiб припинення юридичної особи (2013)
Смилянець И. П. - Фактические брачные отношения: правовые последствия (2013)
Tokareva V. - Making a claim under home insurance police (2013)
Shemonaev V. - The enforcement of execution of the obligations arising out of general average (2013)
Iльїна Ю. П. - Деякi правовi аспекти оскарження дiй нотарiусiв у цивiльному процесi (2013)
Mykhailiuk G. - The essence of forfaiting under the UK law (2013)
Ulyanova G. - Legal adjusting of relations of co-authorship under the laws of Ukraine and of The Russian Federation, Kirilyuk A. (2013)
Эннан Р. Е. - Правовая охрана авторских и смежных прав в Германии (2013)
Posova D. - То the problem of bootlegging (2013)
Симонян Ю. Ю. - Авторськi права, якi порушуються внаслiдок плагiату (2013)
Slyadneva A. - Legal foundations of plagiarism: common knowledge (2013)
Кривенко М. О. - До питання виникнення "плагiату" (2013)
Кулiбаба В. С. - Арбiтражний керуючий за новою редакцiєю закону "Про вiдновлення платоспроможностi боржника або визнання його банкрутом" (2013)
Цибульська О. Ю. - Мiжнародна наукова конференцiя "Римське право i сучаснiсть" (2013)
Адаховська Н. С. - Круглий стiл "Методологiчнi засади вдосконалення цивiльного законодавства україни на сучасному етапi", Абрамов М. В. (2013)
Адаховська Н. С. - Цивiлiстичнi читання, присвяченi пам'ятi I. В. Шерешевського "Пiдгрунтя формування сучасного цивiльного законодавства" (2013)
Скакун О. - До питання про політичні та державно-правові погляди Т. Г. Шевченка (відгук на статтю К. В. Харабета), Крестовська Н. (2010)
Скрипнюк О. - Теоретичні засади реформування системи місцевого самоврядування в Україні на сучасному етапі (2010)
Бик Т. - Поняття і правові засади захисту соціальних прав людини в Україні (2010)
Бистрик Г. - Установча діяльність у системі правових форм діяльності держави: проблеми теорії (2010)
Гайдамака І. - Юридична конструкція правового режиму (2010)
Дроботова Т. - Правові ознаки демократичного державно-правового режиму: актуальні питання систематизації (2010)
Макаренков О. - Сучасна інтерпретація попперівської концепції демократії (теоретико-правовий аспект) (2010)
Кравчук О. - Проблеми класифікації юридичних осіб державної і комунальної власності як об’єктів управлінського впливу (2010)
Мацелик Т. - Статус адміністративних судів (2010)
Пасічник А. - Сутність та особливості адміністративної дієздатності (2010)
Чубенко А. - Організаційно-правові проблеми підвищення ефективності матеріально-технічної та фінансової підсистеми цивільного захисту в Україні, Удовик М., Павлов Д. (2010)
Луць В. - Проблемні питання становлення ринку земель в Україні, Лапечук П., Попович Т. (2010)
Тупицька Є. - Проценти за новаційним договором позики (2010)
Когут Н. - Сучасний стан правового регулювання приватизації земельних часток (паїв) (2010)
Пеліванова Н. - Археологічний фактор у правовому забезпеченні планування територій: зарубіжний досвід та висновки для України (2010)
Батрин С. - Господарське право як самостійна галузь права: до постановки питання (2010)
Воловик О. - Межі відповідальності акціонерів: проблеми і перспективи правового регулювання (2010)
Митрофанов І. - Кримінально-правові засоби забезпечення законності та обґрунтованості покарання (2010)
Міловідов Р. - Огляд кримінально-правової політики України у сфері протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (2010)
Плугатир М. - Особа, що має право доступу до комп’ютерної інформації, як суб’єкт злочину, передбаченого ст. 362 КК України (2010)
Шаблистий В. - Кримінальна відповідальність за погрозу у законодавстві деяких зарубіжних держав (2010)
Форостяний А. - Прокурорський нагляд за виконанням міліцією як органом дізнання профілактичної функції (2010)
Чича Р. - Теоретичні та практичні аспекти вивчення захисником особи обвинуваченого (2010)
Король В. - Правові засади розвитку двосторонніх економічних відносин Європейського Союзу та Росії в умовах глобальних трансформацій (2010)
Копиленко О. - Перше вітчизняне комплексне наукове дослідження проблем кодифікації законодавства про працю (2010)
Реклама (2010)
Сторінка вихідних даних (2010)
Харитонов Є. О. - Проблемнi питання визначення спiввiдношення понять "приватне право", "цивiльне право" та "цивiльне законодавство" (2013)
Голубєва Н. Ю. - Методологiчнi засади визначення категорiї "зобов'язання iз нематерiальним змiстом" (2013)
Кривенко Ю. В. - Законодавчi гарантiї здiйснення релiгiйних прав та свобод (2013)
Адаховська Н. С. - До питання про правовий статус опiкуна майна за цивiльним законодавством України (2013)
Гребенщікова Т. А. - До питання про особливостi вiдшкодування майнової шкоди в залежностi вiд зовнiшнiх факторiв (2013)
Степанович Д. Г. - Договiр обслуговування авiацiйної технiки в державнiй прикордоннiй службi україни як державний договiр (2013)
Кизлова Е. С. - Ипотека движимого имущества как особый вид залога (2013)
Adamova O. S. - Forming of the institute of shipowners' liability insurance (2013)
Дрішлюк А. І. - Методологiя дослiдження джерел цивiльного права України (2013)
Крисань Т. Є. - Теоретико-правова характеристика категорiї "юридична гарантiя": загальнотеоретичний аналiз (2013)
Форманюк В. І. - Вiк як умова правосуб'єктностІ особи (2013)
Sukha Yu. S. - Transfer contracts in professional sports: problematic issues of legal regulation (2013)
Kіvalova T. S. - Subsidiary application of damages compensation obligations (2013)
Резніченко С. В. - Права та обов'язки сторiн за договором комерцiйної концесiї (франчайзингу) (2013)
Сафончик О. І. - Деякi питання розiрвання шлюбу в судовому порядку за законодавством України (2013)
Сєрих О. В. - Сторони договору зберiгання, який укладається у державнiй митнiй справі (2013)
Токарева В. О. - Виконання та змiна договору страхування творiв мистецтва (2013)
Цибульська О. Ю. - Щодо питання про спадкування за заповiтом осiб, що перебувають у плаваннi на морському або рiчному суднi (2013)
Денисюк В. В. - Оферта як стадiя укладення цивiльно-правового договору (2013)
Сірко Р. Б. - Загальна характеристика договору перевезення пасажира залiзничним транспортом за законодавством України (2013)
Басай О. В. - Право пІслякористування у сферІ патентного права за законодавством росІйської федерацІї (2013)
Omelchuk O. S. - Some aspects of israel housing law and governmental housing policy (2013)
Харитонова О. І. - Деякi проблеми визначення спiввiдношення цивiльного законодавства i законодавства про iнтелектуальну власнiсть, Ульянова Г. О. (2013)
Bіgnyak O. V. - The defence of corporate rights (2013)
Kіrіlyuk A. V. - The criteria for legal protection of the objects of copyright (2013)
Петренко В. С. - Поняття та види плагiату (2013)
Позова Д. Д. - Контрафакцiя чи пiратство? (2013)
Симонян Ю. Ю. - Аудiовiзуальнi твори як об'єкти пiратської дiяльностi (2013)
Кетрарь А. А. - Правовi проблеми захисту авторських та сумiжних прав вiд пiратства в мережi Iнтернет (2013)
Берназ-Лукавецька О.М. - Особливостi правового регулювання обмiну житла за проектом Житлового кодексу України (2013)
Черногор Н. В. - Международная научно-практическая конференция "Частно-правовое регулирование общественных отношений: традиции, современность, перспектива" (2013)
Iнформацiя для авторiв (2013)
Федоренко В. Л. - Столиця України – місто-герой Київ: поняття, адміністративно-територіальний устрій і функції (частина 2) (2013)
Маріно І. - Рада Федерації: Шахрайська модель (частина 1) (2013)
Мендик Б. - Медіація в судових спорах, пов’язаних з лікарськими помилками, як доповнення конституційного права на судовий захист (2013)
Подорожна Т. С. - Конституційно-правові проблеми удосконалення механізму державної влади: світовий досвід (2013)
Берназюк Я. О. - Особливості видання Президентом України актів, які не передбачені Конституцією України (2013)
Процюк І. В. - Законодавча влада в президентській республіці (на прикладі США) (2013)
Приймаченко Д. В. - Правова природа актів планування: сучасний аналіз (2013)
Діхтієвський П. В. - Повноваження представницьких органів місцевого самоврядування Польщі та України: порівняльний аналіз, Бучинська А. Й. (2013)
Перепелюк В. Г. - Уніфікація процесуального права: погляд через призму адміністративного судочинства (частина 1) (2013)
Щавінський В. Р. - Публічно-правовий спір як категорія адміністративно-правової науки (2013)
Гошовський В. С. - Роль міністерств у системі органів виконавчої влади (2013)
Журавльов Д. В. - Правові форми діяльності центральних органів виконавчої влади України (2013)
Кіріка Д. В. - Удосконалення інституту адміністративно-правового примусу у сфері страхової діяльності в Україні (2013)
Овчарук С. С. - Місце адміністративних процедур у системі процесуального права (2013)
Чумак О. О. - Адміністративно-правовий статус державного виконавця (2013)
Романова А. А. - Фінансування галузі охорони здоров’я як окремий елемент системи забезпечення права людини на здоров’я (2013)
Канцір В. С. - Втягнення у вчинення терористичного акту: об’єктивна оцінка складу злочину, Серкевич І. Р. (2013)
Загурський О. Б. - До питання про необхідність дослідження проблем кримінально-правової політики України (2013)
Зубрицький М. І. - Поняття, особливості та значення організації роботи у здійсненні прокурорського нагляду за додержанням законів при розслідуванні злочинів проти життя особи (2013)
Євтушенко В. В. - Європейський підхід до нормування та стандартизації у будівництві (2013)
Головкін Б. М. - Удосконалення діяльності правоохоронних, контролюючих та інших органів щодо протидії злочинності у паливно-енергетичній сфері України (2013)
Ільченко О. В. - Актуальні питання, щодо визначення поняття та загальної структури органів внутрішніх справ (2013)
Васечко Л. О. - Роль органів прокуратури у забезпеченні законності у сфері охорони здоров’я в Україні (2013)
Юсупов В. А. - Удосконалення системи професійної підготовки персоналу правоохоронних органів (2013)
Лисенко О. М. - Правоохоронна діяльність митних органів (2013)
Іншин М. І. - Окремі аспекти правового регулювання державної служби нормами Конституції України (2013)
Ярошенко О. М. - Основні ознаки відсторонення працівника від роботи: на прикладі відмінностей від суміжних правових явищ (2013)
Старчук О. В. - Щодо ознак принципів трудового права України (2013)
Величко Л. Ю. - Становлення правового регулювання розірвання договору найму з ініціативи роботодавця (2013)
Кисельова О. І. - Правова природа та зміст поняття "відсутність працівника" (2013)
Щотова Ю. М. - Проблема правового статусу виборного органу первинної профспілкової організації на підприємстві, в установі або організації (2013)
Сіроха Д. І. - Несамостійність праці як критерій розмежування трудових та інших відносин (2013)
Клемпарський М. - Щодо сутності та особливостей службово-трудових відносин (2013)
Тищенко О. В. - Соціально-правове становище бездомних громадян України (2013)
Юрченко А. А. - Основні засади регулювання найманої праці: проблеми правового визначення (2013)
Васильєв А. С. - Чи може бути корисним для України досвід функціонування недержавних (третейських) трибуналів за кордоном?, Балух В. С. (2013)
Завальна Ж. В. - Використання логіко-лінгвістичного методу щодо визначення сутності поняття "зобов’язання" (2013)
Бариська Я. О. - Генезис демократичної держави: основні етапи, Попович Т. П. (2013)
Щербак Н. М. - Діяльність цензури по формуванню образу Верховної влади Російської імперії у ХVІІІ – першій пол. ХІХ ст. (2013)
Манько Д. Г. - Легалізаційна діяльність як вид юридичної діяльності (2013)
Жаровська І. М. - Авторитетний ресурс у механізмі державно-владних відносин (2013)
Севрюков Д. Г. - Соціальна функція держави (2013)
Захарченко А. М. - Щодо визначення і застосування поняття "державне акціонерне товариство" (2013)
Фесюра М. В. - Ліквідація, реорганізація, банкрутство підприємства, установи, організації в сучасний період: поняття та юридична сутність (2013)
Харчук Р. С. - Правове регулювання нормативної діяльності голови виконавчої влади в США (2013)
Арсірій М. В. - Поняття та зміст повноважень прокурора при здійсненні нагляду за додержанням законів у сфері санітарного та епідемічного благополуччя населення (2013)
Василишен В. В. - Організація праці та професійного зростання слідчих органів внутрішніх справ України (2013)
Маліков В. В. - Організація охорони громадського порядку підрозділами міліції (2013)
Пришляк М. І. - Пріоритетні напрями адміністративно-правового забезпечення медичного обстеження наречених (2013)
Гробова А. А. - Трудові спори про поновлення на роботі: поняття та ознаки (2013)
Савенко Д. Л. - Реформування інституту прокуратури як прояв загального процесу гуманізації в правовій системі України (2013)
Чеботарьов С. С. - Гуманістичні засади права: до історії питання (2013)
Наливайко Є. О. - Проблемні питання повідомлення особі про підозру та зупинення досудового розслідування (2013)
Мацюк А. А. - Досвід конституційного розвитку України в перспективі проведення конституційної реформи (2013)
Якусик Д. В. - "Квазізакони" як результат делегованої законотворчості (2013)
Кабаченко М. О. - Методи забезпечення дисципліни праці: підходи до їх визначення (2013)
Орлова В. О. - Управлінські процедури в системі інформаційного забезпечення оперативного управління виробництвом (2013)
Муравенко О. Ю. - Вдосконалення окремих положень Закону України "Про прокуратуру" (2013)
Шукліна Н. В. - Сучасний підручник з конституційного права України (Рецензія на підручник В. Ф. Погорілка, В. Л. Федоренка "Конституційне право України"), Совгиря О. В. (2013)
Дмитрієв А. І. - Роль міжнародних організацій у світовому процесі глобалізації (Рецензія на монографію О.М. Шпакович "Вплив актів міжнародних організацій на внутрішні правопорядки держав-членів: теорія і практика") (2013)
Бернацький Г. Г. - Творча спадщина професора М.В. Вітрука. Наукова конференція в Російській академії правосуддя (8 листопада 2012 р.), Нудненко Л. О. (2013)
Короєд С. О. - До 55-річчя В.І. Олефіра (2013)
Бродянский В. М. - Столетие ожижения самого "неподдающегося" газа — гелия, Лавренченко Г. К. (2008)
Brodjansky V. M. - Century of liquefaction of the most "unmanageable" gas — helium, Lavrenchenko G. K. (2008)
Пятничко А. И. - Основные направления совершенствования газотранспортной системы Украины, Крушневич Т. К. (2008)
Pyatnichko A. I. - Basic directions of perfection of gas-transport system at Ukraine, Krushnevich T. K. (2008)
Притула В. В. - Повышение эффективности работы парогазовых установок, Кологривов М. М. (2008)
Pritula V. V. - Increasing of work’s efficiency of streamgas plants, Kologrivov M. M. (2008)
Эрсмамбетов В. Ш. - Установки переработки углеводородных газов с волновым детандером_компрессором (2008)
Ersmambetov V. Sh. - Plants for processing of hydrocarbonic gases with the wave expander_compressor (2008)
Лавренченко Г. К. - Особенности проектирования центробежной компрессорной ступени, работающей в составе детандер-компрессорного агрегата, Швец С. Г. (2008)
Lavrenchenko G. K. - Features of designing of centrifugal compressor step working in structure of the expander-compressor unit, Shvets S. G. (2008)
Кузьменко И. Ф. - Тенденции развития СПГ_установок средней производительности для организации газоснабжения (2008)
Kuzmenko I. F. - Development' tendencies of LNG-plants of average productivity for the organization of gas supply (2008)
Кузнецов М. А. - Криогенный комплекс для накопления, хранения и технологического использования СПГ, Ластовский Ю. В., Машканцев М. А., Поляков В. А. (2008)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського