Щербан Р. - У відповідь на статтю І. Хемчян "Експеримент, що надто затягнувся" (2008)
Кириченко Г. - Сучасний читач і бібліотека (2008)
Барабаш С. - Практика корпоративних зв’язків університетської бібліотеки: З досвіду роботи Науково-технічної бібліотеки ім. Г. І. Денисенкa Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" (2008)
Лазарєва О. - Українська бібліотека імені Симона Петлюри в Парижі, Ніколенко Л. (2008)
Перепелицина Г. - Оцінювання документів, що надійшли до бібліотеки без визначеної вартості (2008)
Сосова Л. - Імена авторів особливих категорій у бібліографічних записах (2008)
Стадник О. - Бібліотека допомагає повірити в себе (2008)
Лахнова Р. - Артемівська міська бібліотека для дітей: нові форми роботи (2008)
Юридична консультація (підготувала Н. Розколупа) (2008)
Біла Т. - Усе життя – служіння справі (про П. Красножона) (2008)
Життя, освячене книгою (про О. Ботушанську) (2008)
Кириченко Г. - "Чорна сповідь моєї Вітчизни...", Соколова А. (2008)
Памяті Ганни Іванівни Погребняк (2008)
Покажчик публікацій, надрукованих у журналі "Бібліотечна планета" за 2008 рік (підготував Ю. Ворона) (2008)
Указ Президента України (2009)
Постанова Верховної Ради України (2009)
Вилегжаніна Т. - Менеджмент бібліотеки в сучасних умовах: розподілене керівництво і відповідальність (2009)
Баньковська І. - Особливості роботи Наукової бібліотеки Києво-Могилянської Академії в режимі автоматизованої книговидачі (2009)
Бездрабко В. - Модерний факт документознавчої "часописної науки" (2009)
Книга року Бі-Бі-Сі–2008 (Підготував Ю. Ворона) (2009)
Політова О. - Модель вторинної документальної інформації з історії України (2009)
Ярощук В. - Реабілітація за допомогою інформації, Щербан Р. (2009)
Воскобойнікова-Гузєва О. - "Відкритий Світ" американських бібліотек. Інформаційні ресурси публічних бібліотек м. Сієтла (2009)
Чернецька О. - Бібліографічні посібники з краєзнавства – потенціал інформаційно-виховного ресурсу для роботи з користувачами бібліотеки для дітей, Олейнікова А. (2009)
Розколупа Н. - Окремі аспекти управління обласною універсальною науковою бібліотекою та районною централізованою бібліотечною системою (2009)
Кравцова О. - Бібліотечні ресурси ЮНЕСКО: структура та специфіка інформаційного доступу (2009)
Кудря Л. - Віртуальна книжкова виставка – нова форма популяризації документів (2009)
Тарлінська О. - Сучасний бібліотекар: професіонал та особистість (2009)
Європейська цифрова бібліотека (Підготувала Т. Ярошенко) (2009)
Пам’ятаємо (Про Катерину Володимирівну Камінську) (2009)
Вилегжаніна Т. - Українська класична література - значний ресурс невичерпного натхнення (2009)
Стрішенець Н. - Критерії відбору у процесі комплектування: американський досвід (2009)
Васильєв О. - Системи пошуку наукової інформації (Огляд), Чьочь В. (2009)
Москаленко О. - Розвиток нових технологій у Державній науково-технічній бібліотеці України (2009)
Онищенко С. - Краєзнавчі ресурси на сайтах обласних бібліотек (2009)
Некипелова О. - Краєзнавчі електронні ресурси: погляд крізь призму сайту Центральної міської бібліотеки ім. М. Л. Кропивницького ЦБС для дорослих м. Миколаєва (2009)
Любаренко Л. - "Гоголь і Україна" (2009)
Баркова О. - Перші та прижиттєві видання М. Гоголя з фондів бібліотек України: реалізація проекту цифрового та факсимільного відтворення (2009)
Абдуллаєва Н. - Бібліографічний довідник "Українські бібліографи” (2009)
Гаращенко О. - Від громадської до наукової: 110-річна історія Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського - історія успіху (2009)
Головна бібліотека Дніпропетровщини (2009)
Димарчук З. - Бібліотека-музей у селі: знайомство зблизька (З практики роботи книгозбірні с. Середи Ємільчинського району Житомирської області) (2009)
Книжка року’2008 (Підготувала О. Александрова) (2009)
Дисертації, захищені у 2007-2008 рр. (2009)
Артамонова С. - Покликання – бібліотекар (2009)
Душа твоя не знає віку... (2009)
Електронні бібліотеки світу (підготував Ю. Ворона) (2009)
Андрій Йосипович Лучко (некролог) (2009)
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу”" (2009)
Вилегжаніна Т. - Інновації – визначальний фактор розвитку бібліотек України (2009)
Нікіфоренко Л. - Координуюча роль Міністерства культури і туризму України у формуванні і реалізації державної політики в бібліотечній сфері (2009)
Розколупа Н. - Шістнадцята Міжнародна конференція "Крим–2009" (2009)
Мотульський Р. - Основні етапи становлення і розвитку бібліотек Білорусі у Х–ХХІ ст. (2009)
Богун Н. - У пошуках шляхів покращання іміджу бібліотекаря (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) (2009)
Бабій Л. - Наукова бібліотека в сучасному суспільстві (2009)
Розколупа Н. - Окремі питання організації роботи бібліотеки-клубу і бібліотеки-музею (2009)
Заморіна Т. - Висвітлення питань бібліографії та бібліографознавства на сторінках фахової бібліотечної періодики у 2005–2007 роках (2009)
Ботушанська О. - Сприяння ОДНБ ім. М. Горького органам влади в діяльності з розвитку культурної, мовної і релігійної самобутності національних меншин на Одещині (2009)
Владова Т. - Публічні бібліотеки регіону як осередки сприяння розвитку і збереженню культур національних і етнічних груп населення (З досвіду роботи Вільшанскої ЦБС Кіровоградської області) (2009)
Біланич Г. - З турботою про розквіт культури національних меншин Закарпаття (2009)
Казакова Н. - До ювілею антології "Розстріляне відродження" (2009)
Бібліотека – справа її життя (Про Надію Миколаївну Тітову) (2009)
Матвеєва Н. - Робота за покликом душі (Про Олену Федорівну Соколову) (2009)
Бібліографія – її доля (Про Ніну Максимівну Реву) (2009)
Вилегжаніна Т. - Бібліотеки інформаційного суспільства: проблеми, завдання (2009)
Розширене засідання Кабінету Міністрів України. Підготувала О. Мастіпан (2009)
Бейліс Л. - Важливі аспекти популяризації української літератури як складової соціокультурної діяльності бібліотек (2009)
Хромець М. - Вплив сучасних соціокультурних процесів на формування електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів (2009)
Розколупа Н. - Бібліотека як юридична особа (2009)
Вилегжаніна М. - Задоволення інформаційних потреб користувачів у правовій інформації (2009)
Ярошенко Т. - Знімаючи рожеві окуляри: LIBER про нові зміни та можливості для академічних бібліотек Європи (2009)
Ворона Ю. - Публічні бібліотеки Німеччини: погляд зблизька (2009)
Войцехівська Г. - Проблеми спорудження бібліотечних будівель в Україні, Войцехівська І., Облап І. (2009)
Новальська Т. - Вчений, організатор, педагог (Про О. Сокальського) (2009)
Капкаєва Л. - Черкаська ОУНБ імені Тараса Шевченка: віхи історії і сьогодення (2009)
Творчий пошук не знає меж: До ювілею М. Слободяника (2009)
Кушнаренко Н. - Вагомий внесок в історію і теорію світового бібліотекознавства, Загуменна В. (2009)
Перший Міжнародний форум "Проблеми розвитку інформаційного суспільства": підсумки роботи (підготували: О. Баркова, О. Пархоменко, В. Матусевич, О. Васильєв) (2009)
Цуріна І. - Всеукраїнська школа методиста–2009 (2009)
Конкурс бібліотек України (2009)
Панчук Н. - Обласний огляд-конкурс "Сільська бібліотека року" (2009)
Пам’яті Юстини (Ольги) Ярославівни Дурдель (2009)
Покажчик публікацій, надрукованих у журналі "Бібліотечна планета" за 2009 рік (2009)
Укази Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України (2009)
Вилегжаніна Т. - Бібліотеки у вихорі війни (2010)
Мастіпан О. - Треті соціологічні читання в Національній парламентській бібліотеці України (2010)
Любаренко Л. - Науково-дослідна робота Національної парламентської бібліотеки України (1969–2009): стан і тенденції (2010)
Скокова Л. - Читання у структурі культурно-дозвілевих практик населення України (2010)
Капустіна Н. - Регіональний дослідницький проект "Харків – територія читання молоді": підґрунтя формування регіональної програми молодіжного читання, Ходарєва Ю. (2010)
Александрова О. - Повертаються в Україну (2010)
У паперових книг все менше читачів (підготував Ю . Ворона) (2010)
Події в бібліотеках країни (2010)
Погонець О. - Шевченкознавчі студії (2010)
Лупінос М. - Авторитетний контроль (2010)
Вітенко О. - Видавництво "Грані-т": на перехрестях культури (2010)
Мартинова В. - Ніч у бібліотеці: цікаво, весело і ... зовсім не страшно! (2010)
Максименко З. - Морально-правове виховання користувачів у Зінківській ЦРБ ім. В. Г. Короленка Полтавської області (2010)
Бондаренко З. - Інтернет-центр у дії (2010)
Бахмет Т. - Біобліографічні поеми (2010)
П’ятдесят років служіння бібліотеці (про І. Іоненко) (2010)
Згадуючи про вчителя і колегу (про О. Сокальского) (2010)
Вергунов В. - Знаний вчений і кваліфікований бібліотекар (До 50-річчя доктора с.-г. наук, професора О. Тарабріна) (2010)
Літературні відзнаки 2009 року (2010)
Ільченко А. - Новинки українських видавництв (2010)
Створюємо бібліотечну енциклопедію (2010)
Питання стандартизації (2010)
Вилегжаніна Т. - До проблеми державної реєстрації документальної спадщини в Україні (Оприлюднено на IV Міжнародній науково-практичній конференції "Бібліотека і книга в контексті часу", квітень 2010 р.) (2010)
Савіна З. - Діяльність бібліотек зі збереження національної культурної спадщини (ІV Міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу"), Баркова О. (2010)
Стрішенець Н. - Поняття предметних рубрик в американському бібліотекознавстві (2010)
Казакова Н. - Книгознавець, публіцист, історик (До 115-річчя від дня народження Л. Биковського) (2010)
Добровольська Л. - Л. Биковський і Звенигородщина (2010)
Ковальчук Л. - Сторінки історії розповідають… Відновлення публічних бібліотек м. Києва у післявоєнні роки, Громовенко І. (2010)
Вірьовка Т. - Трансформація методичної діяльності відповідно до потреб користувачів бібліотек Миколаївського регіону (2010)
Три погляди на роботу бібліотек в умовах кризи (опрацював Ю. Ворона) (2010)
Ковальчук Н. - Сучасність і максимальна географія – нинішні тенденції перекладної української літератури (2010)
Трокай А. - Фантастика і фентезі в сучасній українській літературі (2010)
Німецький фонд ім. Конрада Аденауера випустив книгу "Україна в світі" (підготував Ю. Ворона) (2010)
Трохименко Г. - Бібліотечний калейдоскоп (Харківська обласна бібліотека для дітей) (2010)
Кушнерчук М. - Публічна бібліотека – осередок духовності та знань (Із досвіду роботи Делятинської селищної бібліотеки Надвірнянської ЦБС Івано-Франківської області) (2010)
Читання знову стає популярним (2010)
Хронограф подій у Національній парламентській (2010)
Талант керівника – дар рідкісний (Про Л. Григаш) (2010)
Федик Л. - Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці ім. І. Франка – 70 (2010)
Дерлеменко Т. - Із славним полуднем віку! (До ювілею директора Державної наукової сільськогосподарської бібліотеки Національної академії аграрних наук України), Дерлеменко В. (2010)
Вилегжаніна Т. - Національна електронна бібліотека України: мрія чи реальність? (2010)
Ярошенко Т. - Світова цифрова бібліотека: будуємо глобальне партнерство (2010)
Ковальчук Г. - Діяльність бібліотек зі збереження національної документальної спадщини: проблеми кооперації (2010)
Кунанець Н. - Благодійні джерела формування фондів наукових книгозбірень м. Львова в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2010)
Богуш Т. - Удосконалення практичної діяльності – основне завдання бібліотечної (прикладної) соціології (2010)
Петренко О. - Соціологічні дослідження бібліотек України для дітей як підґрунтя підготовки Державної цільової програми підтримки та розвитку читання (2010)
Ручка А. - Культурний капітал сучасного українського соціуму: стан та особливості реалізації (2010)
Зеленська Н. - Головна бібліотека Кіровоградщини в роки окупації (1941–1943 рр.) (2010)
Романюк О. - Краєзнавча діяльність публічних бібліотек м. Києва (2010)
Сак О. - Книги – взірці поліграфічного мистецтва у фонді Херсонської ОУНБ ім. Олеся Гончара (2010)
Бабій Л. - Роль творчого потенціалу молодих спеціалістів у формуванні гідного іміджу бібліотеки (2010)
Федака С. - Головна книгозбірня Закарпаття (2010)
Патока В. - З глибин пам’яті. Неформальний відгук на книгу В. Бабича "Тарасовичі” (2010)
Зворський С. - Покажчик з історії бібліотечної справи і бібліографії (2010)
Політова О. - Покажчик "Бібліотекознавство України (1991–2008)” (2010)
Лехцер В. - Бібліотеки і національне різноманіття Закарпатської області (2010)
Єремко К. - Виставка творів Валерія Франчука в НПБУ (2010)
Вилегжаніна Т. - Бібліотека в контексті реформ (2010)
Гапченко П. - Національна парламентська бібліотека України в роки війни (2010)
Гуцол Г. - Формування фондів електронних бібліотек: шляхи розв’язання проблеми (2010)
Микитенко А. - Співпраця з Президентською бібліотекою імені Б. М. Єльцина зі створення електронної колекції "Територія Росії": технологія підготовки документів (2010)
Погонець О. - На скрижалях часу: Рідкісне видання про Київ (2010)
Білик О. - Відображення методичної діяльності публічних бібліотек в українському сегменті Інтернету (2010)
Миколенко Р. - Сучасні критерії оцінювання діяльності бібліотек (2010)
Саприкін Г. - Китай: погляд бібліотекаря (2010)
Бабій Л. - У світі американських бібліотек (2010)
Лешнівська І. - Львівська ОУНБ – репрезентант галицької культури (2010)
Західноукраїнський бібліотечний форум (підготувала О. Погонець) (2010)
Груніна Л. - "Інформація органів влади для громадян у бібліотеці: пошук, доступ, консультування" (2010)
Казакова Н. - Бібліографія має майбутнє, Кононенко В. (2010)
Мороз Л. - Популяризація краєзнавчої літератури в Зіньківській районній ЦБС Полтавської області (2010)
Стовба О. - Робота Молодіжного інформаційного центру Нікопольської міської ЦБС із громадськими об’єднаннями міста (2010)
Цуріна І. - На порядку денному – сільська бібліотека (2010)
Бугай Т. - Широкий репертуар послуг бібліотеки на селі (2010)
Зі славним ювілеєм (Про С. Савченко) (2010)
Наша Антонівна (Про Н. Кочмар) (2010)
Вилегжаніна Т. - Закон про культуру: що далі? (2011)
Микитенко А. - Електронна бібліотека "Культура України" (2011)
Погонець О. - Соціокультурна діяльність як візитівка НПБУ (2011)
Круліковська О. - Центр правової інформації НПБУ (2011)
Шалівський М. - Зал довідково-інформаційного обслуговування (2011)
Ковальчук Г. - Чим є для нас "Парламентка" (2011)
Зворський С. - Храм знань на дніпровському пагорбі: з історії будівлі Національної парламентської бібліотеки України (2011)
Кононенко В. - Національна парламентська бібліотека України як центр професійної бібліографії (2011)
Ярошенко Т. - Бібліотека, бібліотекарі та користувачі бібліотек в епоху Веб 2.0: виклики часу (2011)
Кузьмініч Т. - Фактографічні бази даних Національної бібліотеки Білорусі: новий етап розвитку (2011)
Богун Н. - Сучасна публічна бібліотека: нові пріоритети (За матеріалами зарубіжної фахової періодики) (2011)
Райкова Г. - Проектна діяльність Бібліотечної Асамблеї Євразії (2011)
Проект Концепції "Української бібліотечної енциклопедії" (2011)
Концепція електронної бібліотеки "Культура України" (2011)
Загуменна В. - Електронний журнал як засіб наукової комунікації та складова інформаційних ресурсів сучасної бібліотеки (2011)
Александрова О. - Книжка року’2010 (2011)
Ворона Ю. - Книгою року Бі-Бі-Сі–2010 названо роман Сергія Жадана "Ворошиловград" (2011)
У Парижі вийшов друком роман про Голодомор (2011)
Малолітніх злочинців засуджують у Німеччині до … читання (2011)
Німці ходять у бібліотеки частіше, ніж на футбол (2011)
Закон України № 2778–VI "Про культуру" (Витяг) (2011)
Вітаємо Леоніда Ілліча Бейліса (2011)
Вітаємо Любов Олексіївну Кирилюк (2011)
Вилегжаніна Т. - Сільській бібліотеці – увагу суспільства (2011)
Розвиток сільських бібліотек як інформаційних і культурних центрів (За результатами слухань у Комітеті Верховної Ради України з питань культури і духовності 18 травня 2011 р.) (2011)
Бойко Е. - Сільська бібліотека сьогодні: досягнення, проблеми, пропозиції щодо їх вирішення (2011)
Афонін О. - Манікюр для українського книговидання (2011)
Бейліс Л. - До сторіччя першого бібліотечного з’їзду (2011)
Зворський С. - Будівля основного книгосховища НПБУ (Сторінки зі 100-літньої історії) (2011)
Амельченко Ю. - Бібліотечний проект "Читаюча Одещина" (2011)
Пескіна Л. - Бібліотека ім. О. Шварцмана – інформаційно-культурний центр єврейської громади м. Києва, Талалаєвська М. (2011)
Димарчук З. - Новий ракурс методичної діяльності Центральної бібліотеки ЦБС Баранівського району Житомирської області (2011)
Розміровська О. - На підтримку іміджу дитячого читання (2011)
Гуляк М. - Як подружити дітей із бібліотекою (З досвіду роботи ЦМБ ім. Лесі Українки м. Львова) (2011)
Бейліс Л. - Дружба, співробітництво, спільне служіння освіті й культурі, Цуріна І. (2011)
Соломончук В. - Запрошуємо до "Світлиці" (Сімейний клуб за інтересами при Новоград-Волинській ЦМБ), Тищик А. (2011)
Березна Т. - Професійне читання бібліотекаря: бюлетень "ЛібМаркет" (2011)
Розколупа Н. - Щорічні відпустки працівникам бібліотек: (Юридична консультація) (2011)
Павленко Р. - Високопрофесійне фахове видання, Рогова П. (2011)
Сварник І. - Книги в дар (2011)
Добірка матеріалів (2011)
До уваги фахівців інформаційної сфери (2011)
Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про інформацію" (2011)
Пам’яті Валентини Валентинівни Мирошнікової (2011)
Вилегжаніна Т. - Криза читання як сучасна проблема світового рівня (2011)
Шевченко І. - Бібліотеки нині – більше, ніж бібліотеки (2011)
Савіна З. - Учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції директорів державних та обласних універсальних наукових бібліотек приймає Івано-Франківськ (2011)
Форум сільських бібліотек Дніпропетровщини (2011)
Резолюція Першого регіонального форуму "Сільські бібліотеки Дніпропетровщини: стратегія поступу в майбутнє" (2011)
Тітова Н. - Роль головної бібліотеки регіону в зміцненні позицій сільської бібліотеки (2011)
Цуріна І. - ІІІ Всеукраїнська школа методиста, Білик О. (2011)
Юхневич Ю. - Інтелектуальний простір публічних бібліотек (2011)
Бабій Л. - Івано-Франківська ОУНБ ім. І. Франка – духовна скарбниця Прикарпаття (2011)
Богза Н. - Публічна бібліотека в процесі трансформації: від інформаційної установи – до центру місцевої громади (2011)
Амельченко Ю. - Бібліотека проти самотності (2011)
Розколупа Н. - До питання організації мережі публічних бібліотек в Україні (2011)
Бейліс Л. - До питання креативності бібліотечної роботи і особистісних мотивів її виконання (2011)
Білик О. - Роздуми щодо оцінювання якості роботи бібліотеки, Гудімова Н. (2011)
Хамедюк А. - Відкриті захисти дипломних робіт у бібліотеці (2011)
Ракитянська В. - Харківській державній науковій бібліотеці ім. В. Г. Короленка – 125 років (2011)
Мирош Т. - Мережа Інтернет-центрів у бібліотеках розширюється (2011)
Присудження Нобелівської премії з літератури–2011 (2011)
Серебріян О. - Книги, яким сто років (2011)
Найкраща книга Форуму видавців–2011 (2011)
"Є поети для епох" (2011)
Указ Президента України. Про відзначення державними нагородами України з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек (2011)
Указ Президента України. Про внесення змін до Указу Президента (2011)
Ада Семенівна Чачко (2011)
Покажчик публікацій "Бібліотечної планети" за 2011 рік (2011)
Вилегжаніна Т. - Бібліотечне обслуговування в сільській місцевості: стан і перспективи (2012)
Книги стануть більш доступними (2012)
Сидоренко Л. - "Бібліотека – влада – громада: стратегія єдності в інформаційному суспільстві" (ІІ Форум соціального партнерства) (2012)
Гаращенко О. - У майбутнє – разом із бібліотекою: роль ОУНБ у соціокультурній інфраструктурі регіону (на прикладі Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського) (2012)
Московець Л. - Відроджуємо смак до читання (2012)
Тарантюк З. - Аспекти методичного забезпечення діяльності бібліотек Долинської ЦБС (2012)
Амеліна Є. - Інноваційні послуги сучасних українських бібліотек, Пiлярчук В. (2012)
Людвік Н. - Вебінар як нова форма професійного спілкування, Шевченко О. (2012)
Семілет Н. - Бібліотекарі "капіталістичної праці", або Гол у порожні ворота (2012)
Розколупа Н. - Платні послуги в бібліотеках (2012)
Черевко Г. - Професія, що має майбутнє (Ужгородському коледжу культури і мистецтв – 65) (2012)
Життя, присвячене служінню книзі (Про Є. та В. Бабичів) (2012)
Вчений, викладач, лідер бібліотечного співтовариства (Про І. Шевченко) (2012)
Книжка року’2011 (2012)
Книжка року Бі-Бі-Сі–2011 (2012)
Результати українського читацького рейтингу в мережі Facebook за 2011 рік (2012)
Шевченківською премією нагороджено двох письменників (2012)
Бібліотеку-лабіринт із стінами з книжок побудували в одному з гуманітарних вишів Японії (2012)
Соціально-культурна акція російських бібліотек (2012)
Американський учений вирішив зібрати по одній копії всіх існуючих книг (2012)
Виставка алфавітів, що зникають, у Нью-Йоркcькій бібліотеці (2012)
Букрідери та "планшетники" сприяють зростанню книжкового піратства? (2012)
Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо доставляння обов’язкового безоплатного примірника документів : Закон України від 12.01.2012 № 4319-VІ (2012)
Про впровадження мораторію на закриття державних і комунальних закладів культури у сільській місцевості: Постанова Верховної Ради України від 8 лютого 2012 року № 4356-VI (2012)
Про відзначення в Україні деяких пам’ятних дат та професійних свят : Указ Президента України № 1209/2011 (Витяг) (2012)
Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності : постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2001 р. № 1271. Перелік платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності (2012)
Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного казначейства України від 29.11.2010 № 447 : наказ Міністерства фінансів України від 14.10. 2011 № 1297 (2012)
Адель Романівна Калашник (2012)
Вилегжаніна Т. - Мобільний комплекс інформаційно-бібліотечного обслуговування (2012)
Пилипенко І. - Нестаціонарне обслуговування населення Донецької області (2012)
Риб’янцева І. - Комфортний простір – підґрунтя для якісного бібліотечного обслуговування (2012)
Григаш Л. - Бібліотечне краєзнавство – шлях до об’єднання громади (2012)
Пескіна Л. - "Університет третього віку" (2012)
Повідомлення про вихід у світ "Методичних рекомендацій для авторів "Української бібліотечної енциклопедії"" (2012)
Романюк О. - Блог методиста як інструмент для професійного розвитку бібліотекарів та впровадження бібліотечних інновацій (2012)
Розколупа Н. - Рішення, небезпечне для бібліотек, або Нова інструкція щодо застосування класифікації видатків бюджету (2012)
Рожков А. - Пожежна безпека в приміщеннях шкільної бібліотеки (2012)
Соляник А. - Наукові дослідження як чинник розвитку бібліотечних інновацій (2012)
Комаренко М. - Робота обласних універсальних наукових бібліотек з формування своїх фондів у 2008–2010 роках (Огляд) (2012)
Журнал "Шкільний бібліотечно-інформаційний центр": Інтерв’ю з головним редактором часопису Л. Поперечною (2012)
Проценко Т. - Всеукраїнські бібліотечні форуми (2012)
Лосієвський І. - Московська конференція за участю ЮНЕСКО (2012)
Іванків М. - Лідія Пустовідко: співпричетність часу та долі (2012)
Новинки видавництва "Грані-Т" (2012)
"Киев. Конспект 1970-х" (2012)
Бейліс Л. - Літературно-критичні журнали і бібліотеки (2012)
Бібліотеки світу в цифрах (2012)
У Лондоні протестують проти масового закриття бібліотек (2012)
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Соборності та Свободи України. (Витяг). Указ Президента України (2012)
Про нагородження відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "20 років незалежності України". (Витяг). Указ Президента України (2012)
Всеукраїнський день бібліотек – 30 вересня. Привітання Української бібліотечної асоціації (2012)
Вилегжаніна Т. - Бібліотечна професія в сучасній Україні (2012)
Рогальчук Л. - "Дати і події" – нове видання Національної парламентської бібліотеки України (2012)
Пашкова В. - Міжнародний кодекс етики (2012)
Бейліс Л. - Формування творчої спрямованості діяльності бібліотечного колективу (2012)
Плакіда А. - Проектний розвиток кримських бібліотек як інструмент модернізації і фактор формування соціально-культурної сфери регіону (2012)
Зніщенко М. - Судак – столиця міжнародного бібліотечного спілкування (2012)
Новакова Л. - Інформаційні продукти і послуги універсальної наукової бібліотеки (2012)
Козлова В. - "Бібліотека – острів фантазії і творчості". (Програма літнього відпочинку дітей і дорослих у Кіровоградській ОУНБ ім. Д. І. Чижевського) (2012)
Шматько О. - Робота Регіонального тренінгового центру Львівської ОУНБ у рамках освітньої програми "Золоті роки" (2012)
Лагута Л. - Експертно-діагностичний аналіз діяльності бібліотеки (2012)
Димарчук З. - Основні напрями методичної діяльності Попільнянської ЦРБ (2012)
Тимів І. - Маргіналії в рукописних книгах і стародруках як джерело з історії татарських і турецьких набігів на українські землі в XVІ–XVII ст. (2012)
Стельмах Х. - Львівщина в польській художній літературі (2012)
Переможці "Коронації слова–2012" (2012)
Перший лауреат незалежної премії за україномовну книгу для дітей (2012)
Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України. (Витяг). Указ Президента України (2012)
Про нагородження відзнакою Президента України – ювілейною медаллю "20 років незалежності України". (Витяг). Указ Президента України (2012)
Про відзначення державними нагородами України. (Витяг). Указ Президента України (2012)
З відкритим серцем до людей (2012)
Євгенія Миколаївна Завадська (2012)
Людмила Володимирівна Матвієнко (2012)
Сенченко М. - Державній науковій установі "Книжкова палата України імені Івана Федорова" — 90 років (2009)
Президент України Колективові Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (2009)
Голова Верховної Ради України Колективу Державної наукової установи "Книжкова палата України імені Івана Федорова" (2009)
Прем'єр-міністр України Працівникам Книжкової палати України з нагоди 90-річчя від дня її заснування (2009)
На честь ювілею (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Постанова Верховної Ради України "Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження" (2009)
Колегія Держкомтелерадіо України підбила підсумки роботи в 2008 році та намітила завдання на наступний рік (2009)
Паливода Ю. - Сутність і способи діяльності редактора щодо формування видавничого портфеля (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Ярошенко Т. - Книжки Зиновія Антонюка: усвідомлення себе як українця (2009)
Політова О. - Динаміка відображення документального потоку з вітчизняної історії у бібліографічному покажчику "Історія України" (2009)
Дурєєва Т. - Застосування інформаційних технологій у бібліотечній сфері (2009)
Філіпова Л. - Професійні компетенції фахівців з документальних комунікацій: освітній аспект (2009)
Давидова І. - Інноваційність в управлінні діяльністю документно-комунікаційних структур (2009)
Сербін О. - Класифікація наук Платона (у парадигмі структурного цілого) (2009)
Синюк С. - Бібліотека Волинського Князя Володимира Васильковича (2009)
Васьківська О. - Друкар книг, перед тим небачених, та книгодрукування на Україні у ХVІ—ХІХ століттях (2009)
Указ Президента України "Про деякі невідкладні заходи щодо підтримки культури і духовності в Україні" (2009)
Андрійчук М. - Висвітлення українсько-єврейських взаємин на сторінках часопису "Рідний Край" (2009)
Кручек В. - Модель особистості сучасного педагога як носія культури педагогічної взаємодії (2009)
Сташків М. - Життя і слово письменника (2009)
Рева Л. - Духовність літератури, її ментальність як категорії вічного (2009)
Заславець Г. - Щоб не згасла пам'ять поколінь (2009)
Заславець Г. - Буковинські книги очима українців та росіян (2009)
Добровольський О. - Оптимізація книговидання за критерієм "ціна — якість" як єдиної системи підготовки, виготовлення і розповсюдження друкованої продукції (2009)
Звіт Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів про діяльність за період з 27 лютого 2008 року до 25 лютого 2009 року. Доповідь Президента УАВК О. Афоніна (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2008 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Ковальчук Г. - Друковане слово під радянською цензурою (2009)
Дзюбан Р. - Портрет ученого мовою бібліографії (2009)
Мілясевич І. - Зведений краєзнавчий каталог обласних універсальних наукових бібліотек: проблемні питання методики ведення (2009)
Мар'їна О. - Сучасні форми інформаційно-комунікаційної взаємодії в регіональних бібліотечних системах (2009)
Стрішенець Н. - Поняття "комплектування" в американській бібліотечній термінології (2009)
Мурашкевич Т. - Дарунки Науковій бібліотеці Чернівецького національного університету, Заславець Г. (2009)
Асєєв Г. - Концепція електронного сховища даних (2009)
Коханова І. - Реферування документів як затребувана сфера інформаційної діяльності (2009)
Головацька І. - Бібліотечно-інформаційні ресурси Галичини: питання формування та забезпечення доступу (2009)
Черниш Н. - Енциклопедія "Британіка": складний шлях до світового лідерства (2009)
Бондарчук О. - Українські букварі XIX — початку XX століття у фондах Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2009)
Схвалено Концепцію Державної цільової програми розвитку Національної словникової бази на 2009—2015 роки (2009)
Пам’ять, честь, гідність, саме життя нашого народу (2009)
Духовний скарб народу (2009)
Воронцовська Ірина. - Наша професія в особистостях (2009)
Українська книга бажана в Білорусі (2009)
Українська революція — мовою історичних документів та книжкових видань (2009)
Татарчук Л. - Лінгвістичне забезпечення формування єдиного інформаційного простору в мережі сільськогосподарських бібліотек (2011)
Якушко Б. - Оптимізація інформаційно-бібліотечного, інформаційно-аналітичного обслуговування користувачів на основі використання мережевих ресурсів ООН (2011)
Ковальчук Г. - Книжкове пам’яткознавство в системі бібліотекознавства (2011)
Лиханова І. - Джерельна база ретроспективного покажчика "Книга в Україні. 1861–1917: Матеріали до репертуару української книги" (2011)
Малолєтова Н. - Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Австрії (2011)
Попик В. - Витоки та ранні етапи еволюції ресурсів біографічної інформації (2011)
Заболотна Н. - Діяльність церковних братств в Україні середини XVIII – першої половини XIX ст. за матеріалами покрайніх записів на кириличних стародруках (2011)
Яременко Л. - Біобібліографічний інформаційний ресурс про нагороди Національної академії наук України (2011)
Ковальчук Г. - Четверті Всеукраїнські наукові читання, присвячені пам’яті професора Миколи Павловича Ковальського (2011)
Бондарчук А. - 125 років від дня народження Івана Петровича Крип’якевича (1886–1967) (2011)
Науменко С. - Видатний вчений, лицар науки, патріот (до 130-річчя від дня народження академіка О. О. Богомольця), Дєгтярьова К. (2011)
Лобузіна К. - Електронний каталог НБУВ: проблеми адаптації до умов сучасного інформаційного середовища, Клочок А. (2011)
Добко Т. - Довідково-бібліографічне обслуговування в електронному середовищі: віртуальне чи реальне (2011)
Дрыбин В. - Отражение национального документа в системе каталогов Национальной библиотеки Беларуси: современное состояние и перспективы развития (2011)
Сербін О. - "Таблиця відповідності скорочених варіантів УДК і ББК" як приклад консолідації різноструктурних класифікаційних систем (2011)
Лазоренко Ю. - Розвиток корпоративної взаємодії сільськогосподарських бібліотек територіальних об’єднань в Україні (2011)
Клименко О. - Основні напрями діяльності бібліотек вишів Міністерства культури України на сучасному етапі, Бачинська Н. (2011)
Попик В. - Світовий досвід формування ресурсів історико-біографічної інформації за нової і новітньої доби (2011)
Юхимець Г. - Вагомий внесок в українське галузеве бібліографознавство (2011)
Рогов П. - Формування всеукраїнського інформаційного ресурсу з психолого-педагогічних питань та освіти: сучасний стан, шляхи розвитку (2011)
Добко Т. - XII Всеукраїнська виставка-форум "Українська книга на Одещині" (2011)
Смаглова Н. - Проблеми накопичення і використання електронних ресурсів у бібліотеках НДУ НАН України (2011)
Андріюк В. В. - Перспективний підхід в юридичному прогнозуванні: деякі методологічні проблеми (2009)
Грицан О. А. - Організаційно-правове забезпечення контролю за раціональним використанням та охороною надр в умовах входження України до складу Російської імперії (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2009)
Дунаєва О. С. - Уточнення напрямків юридичної діяльності та деяких інших актуальних проблем юриспруденції (2009)
Коритко Л. Я. - Характеристика суб’єктів господарювання згідно австрійського Торговельного закону 1862 року (2009)
Легін Л. М. - Правове врегулювання нормотворчого та законодавчого процесів (2009)
Микитин Ю. І. - Історичний розвиток примирення і посередництва в джерелах права, що діяли на українських землях у ХVI-XIX століттях (2009)
Олійник О. С. - Особливості правового регулювання інституту шлюбного договору в Німеччині: порівняльно-правовий аспект (2009)
Присташ Л. Т. - Правове регулювання воєводського самоврядування на західноукраїнських землях у складі Польщі (1918-1939 р.р.) (2009)
Процик В. М. - Правові основи розбудови прикордонних військ України у 1994-1999 роках (2009)
Редько А. - Облаштування кордону як комплекс адміністративно-територіальних змін у Західній Україні періоду Другої світової війни (2009)
Дерев’янко С. М. - Акти Кабінету Міністрів України як джерело референдного права (2009)
Темех І. Т. - Суспільно-правова природа правозахисних громадських організацій (2009)
Яцків І. І. - Загальні положення протидії корупції: адміністративно-правовий аспект (2009)
Височан В. М. - Місце договору про надання комунальних послуг в системі цивільно-правових договорів (2009)
Гейнц Р. М. - Комунальна послуга як правова категорія (2009)
Калаур І. Р. - Строк користування майном як істотна умова договору найму (оренди) (2009)
Ковалишин О. Р. - Корпоративний спір: характерні особливості та класифікація (2009)
Логвінова М. В. - Згода дитини на усиновлення (2009)
Багай Н. О. - Поняття та ознаки державного комерційного сільськогосподарського підприємства: проблеми законодавчого регулювання (2009)
Вітовська І. В. - Принцип дотримання екологічних стандартів та нормативів (2009)
Денега В. П. - Становлення інституту зелених насаджень (2009)
Романюк М. З. - Право власності на землі оборони України (2009)
Бомбергер І. Л. - До питання про поняття "Спеціальна пенсія" (2009)
Парамонова О. С. - Належне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником як гарантія права на охорону здоров’я (2009)
Барчук І. В. - Особливості кримінально-правової відповідальності за забруднення водних об'єктів (2009)
Билиця А. Я. - Основні ознаки поняття виправданого ризику (2009)
Габуда А. С. - Потерпілий від опору у кримінально-правовому значенні (2009)
Гуцуляк М. Я. - Гуманізація виконання кримінальних покарань в Україні у контексті міжнародних стандартів поводження із засудженими (2009)
Кос О. Д. - Місце та роль оперативно-розшукової діяльності в сфері боротьби зі злочинністю (2009)
Марчак В. Я. - Обмежена осудність: актуальні питання практичного застосування (2009)
Медицький І. Б. - Основні підходи до розуміння міжнародного кримінального права (2009)
Палюх Л. М. - Деякі питання конкуренції кримінально-правових норм при вирішенні питання про звільнення від кримінальної відповідальності неповнолітніх (2009)
Погребняк О. О. - Щодо злочинів, вчинених на релігійному грунті (2009)
Розенфельд Н. А. - До питання кримінально-правової політики в сфері охорони медіа-простору України (2009)
Стеблинська О. С. - Основні напрями реалізації державної політики по запобіганню пияцтву і наркотизму серед неповнолітніх (2009)
Федорак Л. М. - Проблеми призначення покарання при наявності у кримінальній справі як пом’якшуючих, так і обтяжуючих покарання обставин (2009)
Шимко Т. В. - Окремі аспекти визначення об’єкта посягання у злочинах проти правосуддя (2009)
Басиста І. В. - Окремі проблемні аспекти прийняття і реалізації тактичних рішень слідчого (2009)
Батюк О. В. - Актуальність питання криміналістичного дослідження слідчих помилок, Чернета С. Ю. (2009)
Бондар О. В. - Поняття і значення застосування аналогії в кримінальному судочинстві (2009)
Бородовська Н. О. - Структура механізму забезпечення кримінально-процесуального статусу засудженого (2009)
Загурський О. Б. - Особливості судової промови захисника в суді апеляційної інстанції (2009)
Кириченко С. А. - Удосконалення класифікації суб’єктів антикримінального судочинства (2009)
Коросташова Т. О. - Подальший розвиток концепції освітянської та наукової юридичної діяльності (2009)
Олейняш Е. М. - Фактичні підстави проведення обшуку в кримінальному процесі (2009)
Ярошенко Т. - Зелений шлях відкритого доступу. Репозитарії та їх роль у науковій комунікації: перші двадцять років (2011)
Копанєва Є. - Когнітивно орієнтовані ресурси й наукові Інтернет-комунікації (2011)
Лобузіна К. - Проблеми адаптації, впровадження та адміністрування сучасної автоматизованої бібліотечної інформаційної системи, Лобузін І. (2011)
Березкина Н. - Зарубежные информационные ресурсы для науки Беларуси: из опыта ЦНБ НАН Беларуси, Сикорская О., Хренова Г. (2011)
Дрозд О. - Корпоративная каталогизация и формирование общего электронного ресурса, Мыхлик В. (2011)
Трачук Л. - Вебліографічні посібники бібліотек як джерела електронного довідково-бібліографічного обслуговування (2011)
Бодак О. - Електронний інформаційний ресурс "Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського у дзеркалі газетної періодики", Федорчук А. (2011)
Лисенко Л. - Бібліотека ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі": сторінки історії (2011)
Шкира О. - Просторова модель бібліотеки вишу (2011)
Моісеєнко Н. - Метабібліографічний посібник з правознавства (2011)
"Я тобою, Україно, живу…" (Пам’яті Петра Тимофійовича Тронька) (2011)
Швецова-Водка Г. - Бібліотека як документальна комунікаційна система (2011)
Кунанець Н. - Мультимедійні технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів (з досвіду укладання бібліографічного покажчика "Бібліотечна справа на західноукраїнських землях") (2011)
Матвієнко А. - Розроблення метаданих інтернет-навігатора для веб-ресурсу "Туристична Україна" як документальної системи: бібліографічно-археографічний аспект (2011)
Попик В. - Ранні етапи формування ресурсів біографічної інформації на східноєвропейських землях (2011)
Марченко Н. - "Біографія дитинства" в науковому полі біографіки та колі дитячого читання (2011)
Каліберда Н. - Ресурси бібліотек, їх роль в організації знань та системному наповненні вітчизняного інформаційного простору, Василенко О. (2011)
Костенко Л. - Наукові бібліотеки та перспективні інтернет-технології, Соловяненко Д. (2011)
Гранчак Т. - Бібліотеки як суспільні центри управління сучасними інформаційними потоками (2011)
Любовець Н. - Біографіка у сучасному інформаційному просторі, Попик В. (2011)
Дубровіна Л. - Цифрові ресурси архівної, рукописної та книжкової спадщини в бібліотечно-інформаційному просторі, Ковальчук Г., Яременко Л., Мяскова Т. (2011)
Костенко Л. - Корпоративна взаємодія бібліотек у мережевому середовищі, Жабін О. (2011)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів у процесі формування електронних бібліотечних ресурсів, Затока Л. (2011)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Формування і розвиток бібліотечного електронного середовища" (2011)
Радченко А. - Зібрання знавців академічної видавничої справи (V Сесія Ради з книговидання при Міжнародній асоціації академій наук), Болкотун З. (2011)
Губко Г. - "Везде исследуй всечасно, что есть велико и прекрасно" (До 300-річчя від дня народження М. В. Ломоносова) (2011)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2011 рік (2011)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Закон України "Про внесення змін до статті 9 Закону України "Про оренду державного та комунального майна" щодо книговидавничої справи " (2009)
Афонін О. - Динаміка змін у видавничій сфері в умовах кризи у січні — лютому 2009 року (2009)
Фідельська А. - Аналітичний огляд щодо стану оформлення видавцями вихідних відомостей у книжкових виданнях у 2008 році (2009)
Бужбецька А. - Рекламно-інформаційна діяльність у гуртовій та роздрібній торгівлі книгою в Україні (з використанням даних про практику роботи ДП "Самміт-книга" та ДВАТ "Укркнига") (2009)
Бабич Є. - Шляхи вітчизняної історії на сторінках альманаху, Патока В. (2009)
Устіннікова О. - Відкриваючи нові грані непізнаного (2009)
Литвиненко Н. - Довідкові та бібліографічні джерела про Донбас кінця XIX — початку XX століття (2009)
Осаула Володимир. - Бібліотечна картково-каталожна ера: класика інформаційно-пошукових систем в електронному середовищі сучасних бібліотек (2009)
Дуцяк Ігор. - Термінологічні аспекти Універсальної десяткової класифікації (2009)
Васюк Оксана. - Використання можливості бібліотеки вищої школи у професійній підготовці майбутніх соціальних педагогів (на прикладі Національного університету біоресурсів і природокористування України) (2009)
Кислюк Любов. - Аналіз структури та ступеня впровадження електронних ресурсів і баз даних бібліотек вищих навчальних закладів України (2009)
Федотова Оксана. - Обмеження друкованого слова в Україні у тридцятих роках ХХ століття (2009)
Сербін Олег. - Класифікаційна система наук Арістотеля: аналіз дуалістичного генезису старогрецького мислителя (2009)
Скляренко Оксана. - Інформаційне забезпечення реформування державного управління (2009)
Кручек Вікторія. - Умови організації педагогічної взаємодії: за матеріалами наукової літератури (2009)
Кудлач Володимир. - Одесити вшановують Шевченка (2009)
Березюк Ніна. - Василь Якович Джуньковський — перший каталогознавець в Україні, Сєдих Віктор. (2009)
Причинилися чи зачинилися ворота? (2009)
До уваги авторів — здобувачів наукових ступенів доктора і кандидата наук. (2009)
Указ Президента України "Про нагородження працівників Державного спеціалізованого видавництва дитячої літератури "Веселка", м. Київ " (2009)
Привітання т.в.о. Голови Держкомтелерадіо України Анатолія Мураховського із Всесвітнім днем книги (2009)
Маркова В. - До питання еволюції авторської діяльності в контексті книжкової комунікації (2009)
Харитоненко К. - Особливості створення Алфавітно-предметного покажчика до другого україномовного видання УДК (2009)
Вахнован В. - Впровадження системи менеджменту якості в практику роботи Науково-технічної бібліотеки Національного авіаційного університету, Шкурко О. (2009)
Зніщенко М. - Науково-методичній діяльності обласних бібліотек для дітей України — законодавчу підтримку (2009)
Демчук Н. - Парадигма бібліопсихології в системі реформування вищої бібліотечно-інформаційної освіти (2009)
Макеєва І. - Психологічні основи використання технічних засобів навчання майбутніх бібліотекарів (2009)
Головацька І. - Особливості використання Інтернет-ресурсів бібліотеками Галичини (2009)
Черниш Н. - Традиції та новаторство "Большой Российской энциклопедии" (2009)
Терещенко К. - Російською мовою про Україну на весь світ (2009)
В Америці знайшли оригінал другого тому "Мертвих душ" Миколи Гоголя (2009)
Добко Т. - Бібліограф, бібліофіл, лікар Михайло Грузов, Кончаковський Анатолий. (2009)
Афанасьєва З. - Книгою покликана і мобілізована (2009)
Теслюк Валентина. - Соціальна реабілітація дітей та молоді (2009)
Андрійчук Т. - Принцип прозорості комунікації органів державної влади з населенням: понятійно-концептуальне бачення (2009)
Петренко О. - Весняне Медвіновське свято дитячої книги (2009)
Сенченко М. - Травневі події (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Постанова Верховної Ради України "Про внесення змін та доповнень до Постанови Верховної Ради України "Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження" (2009)
Вітчизняне книгорозповсюдження потребує удосконалення (виступ тимчасово виконуючого обов’язки голови Державного комітету телебачення та радіомовлення України А. Л. Мураховського на нараді з питань функціонування вітчизняної мережі книгорозповсюдження; 15 травня, м. Луцьк, Волинська ОДА) (2009)
Буряк С. - Аналіз випуску друкованої продукції в 2008 році (2009)
Велика подія Волині (2009)
Сівашова І. - Журнал "Книголюб" стане читацьким компасом у світ книжки (2009)
Ганжуров Ю. - Дискурс: від милозвучності слова до наукового узагальнення (2009)
Войцехівська Г. - Бібліографічне видання про будівлі бібліотек (2009)
Афонін О. - З професійним святом — Днем працівників видавництв, поліграфії і книгорозповсюдження (2009)
Стрішенець Н. - Розвиток бібліотечного фонду в часи змін (2009)
Про набуття чинності нового національного стандарту (2009)
Васюк О. - Організація контролю навчання студентів, Майданюк Н. (2009)
Асєєв Г. - Методологія створення сховищ даних: стандарти та моделювання (2009)
Сенченко Н. - Документальні свідчення про витоки Немирівського монастиря (2009)
Васильченко М. - Український бібліотекознавець і педагог, Сєдих В., Тамм (Янович) Н. (2009)
24 травня — День слов'янської писемності і культури (2009)
Петренко О. - Видавництву "Веселка" — 75 років: здобутки та пріоритети веселчан у незалежній Україні (2009)
Кухарський В. - Роль духовенства у глобальній інформаційно-економічнній війні так званого демократичного світу проти України (2009)
Кудлач В. - Оптимізм і тверезий розрахунок: ювілейна книжкова виставка-форум в Одесі (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня Конституції України" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Литвиненко О. - Криза дитячого читання в контексті національного книговидання (2009)
Сербенська О. - Постать Теофіля Комаринця: біобібліографічний вимір (2009)
Прокопенко Л. - Принципи рівних можливостей: проблеми бібліотечного обслуговування людей з особливими потребами в проектах ІФЛА (2009)
Семінар-практикум "Нове в УДК" (2009)
Женченко М. - Оформлення списків використаної літератури відповідно до вимог нових стандартів: спроба відповіді на проблемні питання (2009)
Білан Л. - Формування системи підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників (2009)
Кузнецова М. - Класифікація бібліотечних електронних ресурсів з краєзнавства як платформа функціонування їхньої цілісної системи (2009)
Проценко Т. - Електронна бібліотека як складова системи бібліотечно-інформаційного забезпечення сімейних лікарів (2009)
Плитус О. - Роль бібліотек товариства "Рідна школа" у вихованні дітей Галичини в першій третині ХХ століття (2009)
Василишин О. - Публіцистична та редакторська діяльність Дмитра Паліїва на сторінках часопису "Заграва" (2009)
Орлик О. - Журнальні видання 20—30-х років ХХ століття як джерело дослідження видавничої справи в Україні (2009)
Останні орли уславленого українського роду (2009)
Федотова О. - Методологічні принципи дослідження політичної цензури творів друку: українознавчий ракурс (2009)
Кухарський В. - Роль духовенства у глобальній інформаційно-економічній війні так званого демократичного світу проти України (2009)
Українські книги здобули перемогу на VI Міжнародному конкурсі "Мистецтво книги" (2009)
Погореловська І. - Свято книги на Слобожанщині: зустрічі, презентації, налагодження ділових контактів (2009)
Постанова Кабінета Міністрів України "Про затвердження Порядку визначення обсягу книжкової продукції державною мовою, підготовка, випуск та/або розповсюдження якої здійснюються вітчизняними видавництвами і підприємствами розповсюдження книжкової продукції, для укладення договорів оренди приміщень" (2009)
Держкомтелерадіо підбито підсумки розвитку інформаційної та видавничої сфер України (2009)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2009 року (2009)
Устіннікова Т. - Аналіз стану функціонування системи обов’язкового примірника неперіодичних видань у 2008 — першому півріччі 2009 року (2009)
Шатрова М. - Дослідження документного потоку авторефератів дисертацій з образотворчого мистецтва, виданих в Україні в 1996—2008 роках (2009)
Швецова-Водка Г. - Студентам про симбіоз науки і бібліографії, Мілясевич І. (2009)
Стельмах Н. - Інформаційно-бібліографічне забезпечення наукових досліджень з питань дошкільної освіти (2009)
Редакційно-видавничий процес підготовки і випуску видання. Коректурні знаки для розмічування оригіналів і виправлення коректурних і пробних відбитків (2009)
Зніщенко М. - Проблеми комплектування бібліотек для дітей та шляхи їхнього вирішення, Омеляненко Т. (2009)
Колесникова Т. - Сучасна бібліотека вищої школи очима студентів: за результатами соціологічного дослідження (2009)
Барабанова Н. - "Теорія комунікації" в комплексі дисциплін для підготовки менеджерів-документознавців (2009)
Маценко Л. - Теоретико-методичні аспекти застосування кредитно-модульної системи навчання, Павленко Т. (2009)
Заголовок бібліографічного запису (2009)
Литвиненко Н. - Краєзнавчо-бібліографічний контент веб-сайтів бібліотек Донбасу як складова краєзнавчої електронної бібліотеки (2009)
Свістельник І. - Спортивна періодика та книговидання: 20—30-ті роки ХХ століття (2009)
Шейко В. - Культурологічно-глобалізаційні процеси в сучасному інформаційному полі України (2009)
Кушнаренко Н. - Яскрава постать Xарківської бібліотекознавчої школи, Сєдих Віктор. (2009)
Українській асоціації видавців та книгорозповсюджувачів — 15 років (2009)
Бейліс Л. - Гоголь у часі і просторі українських бібліотек (2009)
Указ Президента України "Про присвоєння А. Кобзаренко звання Герой України" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників комунального закладу культури "Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека"" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Сошинська Я. - Сучасний дитячий часопис: можливості створення і виведення на ринок, Бояринова О. (2009)
Худавердян В. - Російсько-український книжковий ринок: стан і перспектива, Сапожніков Ю. (2009)
Федотова О. - У пошуках пракоренів світової міфології, або Духовні мандри Сергія Плачинди (2009)
Федоренко О. - Геополітичний контент візії України у світовій цивілізації: спроба концептуального осмислення книги В. Крисаченка "Образ України у світовій культурі: природні та духовні виміри" (2009)
Пашкова В. - Причини вступу до бібліотечних асоціацій: аналіз зарубіжних публікацій і досвід Української бібліотечної асоціації (2009)
Кобєлєв О. - Інформаційна аналітика як складова системи діагностики діяльності бібліотек (2009)
Зніщенко М. - Доброчинна діяльність Міжнародного благодійного Фонду "Україна —3000": з книгою — до дітей (2009)
Шейко В. - Провідний центр вищої культурологічно-мистецької та бібліотечно-інформаційної освіти в Україні, Каністратенко М., Кушнаренко Н. (2009)
Артамонова Н. - Сучасні тенденції розвитку наукової медичної інформації (2009)
Головацька І. - Підвищення якості інформаційного сервісу бібліотеки вищої школи (на прикладі Наукової бібліотеки Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника) (2009)
Сербін О. - Систематизація читання як наслідок формування класифікаційної системи (на прикладі класифікації наук Гуго Сен-Вікторського) (2009)
Крижанівська Т. - Пантелеймон Куліш — першорядна зірка української культури: письменник, видавець, редактор (2009)
Кисельова В. - Державна історична бібліотека України у виданнях і публікаціях: 2004—2008 (2009)
Ювілей і ювіляри (2009)
Теслюк В. - Використання можливостей бібліотек у соціально-педагогічній роботі з "дітьми вулиці" (2009)
Пащенко М. - Популяризація сучасної української книги, налагодження ділових контактів (2009)
Національний конкурс "Краща книга України" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України" (2009)
Указ Президента України "Про надання державному закладу "Одеська державна ордена Дружби народів наукова бібліотека імені М. Горького" статусу національного" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників бібліотечної справи" (2009)
Шатрова М. - Випуск неперіодичних друкованих видань літератури з образотворчого мистецтва в Україні в 1996—2005 роках (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2009)
Сташків М. - Бібліотеки Львівщини: історичний екскурс (2009)
Заслужений національний статус (2009)
За повноцінні бібліотеки (2009)
Ахвердова М. - Універсальна десяткова класифікація. Підготовка другого видання, Чунакова Н. (2009)
Кириленко В. - Із досвіду запровадження директив ЄС через технічні регламенти України (2009)
Васюк О. - Організація кредитно-модульної системи навчання у вищій школі, Кустов Валентин. (2009)
Проценко Т. - Галузеві бібліотечні ресурси в інформаційному забезпеченні сімейних лікарів: сучасний стан та проблеми використання (2009)
Климчук Л. - Газетні видання Поділля як складова документальної забезпеченості краєзнавчих досліджень (2009)
Рева Л. - Доля України — в українській літературі (2009)
Кудлач В. - Шлях творення: Одеська бібліотека стала національною (2009)
Гастинщиков В. - Цензура як елемент інформаційної війни (2009)
Вахнован В. - Методологічні та соціокультурні аспекти становлення бібліотечної соціології в Україні (2009)
Веремієнко Т. - Імена сучасників у німецькій художній літературі (2009)
Українські книжки користувались великим попитом у Москві (2009)
Легасова Л. - Світові війни мовою плаката (2009)
Карий В. - Зі звітом — на рідну землю: Форум видавців у Снятині, Стражник Л. (2009)
Калиновий міст Богдана-Ігоря Антонича (2009)
Бакинська міжнародна книжкова виставка-ярмарок (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про особливості закупівлі послуг з випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга"" (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення зміни до пункту 6 Положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти" (2009)
Постанова Кабінету Міністрів України "Про затвердження Порядку використання у 2009 році коштів Стабілізаційного фонду для забезпечення випуску книжкової продукції за програмою "Українська книга" в рамках здійснення заходів з підтримання зв'язків із закордонними українцями" (2009)
Проблеми Книжкової палати України потребують нагального вирішення (2009)
Устіннікова О. - Життя як історичне явище (2009)
Ковба Ж. - Вічний двигун цивілізації (2009)
Коханова І. - Непропорційність відбиття пошукових образів документів з питань наукового опрацювання у талицях УДК (2009)
Скора Ю. - Медицина в Універсальній десятковій класифікації, Набхан Ахмед. (2009)
Завалій В. - Духовні бібліотеки Києва (2009)
Головацька І. - Бібліотечно-бібліографічне та інформаційне обслуговування у вищій школі: забезпечення якості й оперативності (2009)
Кобєлєв О. - Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек як соціокомунікаційний феномен (2009)
Лопата О. - Електронні журнали в сучасній системі бібліотечно-інформаційних послуг (2009)
Цибенко І. - Михайло Грушевський та міжнаціональні бібліографічні зв'язки (2009)
Назарчук Т. - З історії розвитку кримознавчої бібліографії в 20—30-х роках ХХ століття: народознавчий аспект (2009)
Крижанівська Т. - Батько нової української літератури: до 240 річниці від дня народження Івана Котляревського (2009)
Мельничук Т. - Застосування бібліотечних фондів Клубу ділової жінки "Гармонія" у навчально-виховному процесі, Сопівник І. (2009)
Воронцовська І. - У Чернігівській медичній — майже 40 років (2009)
Теслюк В. - Роль бібліотеки у дослідженні місця обдарованих підлітків у групі однолітків, Бойко В. (2009)
Погореловська І. - Не лише свято, а й оцінювання стану сучасного книговидання (2009)
Франкфуртський книжковий ярмарок: українські видавці розширюють співробітництво з іноземними колегами (2009)
Грицяк І. А. - Глобалізація як основа інтеграційних процесів (2009)
Квеліашвілі І. М. - Концепція національної безпеки: інтерпретація базових понять (2009)
Ковальов В. Г. - Концептуальні засади дослідження актів державного управління (2009)
Пісьмаченко Л. М. - Методологічні основи державного управління зовнішньоторговельними операціями (2009)
Поспєлова Т. В. - Оцінка результативності державного регулювання розвитку людського потенціалу в Україні (2009)
Сіцінський А. С. - Історична наукова думка щодо сутності управлінської діяльності в органах державної влади (2009)
Хаджирадєва С. К. - Моделювання як метод науково-практичного пізнання (2009)
Шаров Ю. П. - Демократичні зміни в публічному управлінні: програмно-цільова ідеологія здійснення (2009)
Бобровська О. Ю. - Корпоративна співпраця в системі освіти як напрям її подальшого розвитку (2009)
Доротич С. І. - Правові механізми адаптації митної системи України до вимог СОТ (2009)
Єдинак Т. С. - Проблеми державного регулювання операцій з давальницькою сировиною як способу незаконного відшкодування експортного ПДВ та ухилення від оподаткування, Тоцька Т. С. (2009)
Коліжук О. О. - Напрями гармонізації податкової політики України до норм Європейського Союзу (2009)
Косинський Р. В. - Розвиток системи внутрішнього контролю в органах державної влади (2009)
Халецька А. А. - Особливості державного регулювання соціальної сфери в сільській місцевості (2009)
Липовська Н. А. - Напрями підвищення якості професійної підготовки державних службовців (2009)
Ченцов В. В. - Застосування порівняльного підходу для аналізу організаційної структури митної служби (2009)
Колесников Д. В. - Якість життя як основний показник соціально-економічного розвитку територіальної громади, Винокурова К. В. (2009)
Кухарчук П. М. - Регіональна освітня політика в умовах глобалізації (2009)
Халецький А. В. - Соціальна напруга в суспільстві: регіональний вимір (2009)
Хожило І. І. - Польський досвід децентралізації управління у соціальній сфері (2009)
Умаров А. - Національна бібліотека Узбекистану імені Алішера Навої: сторінки історії і сучасний стан (2010)
Ахунджанов Е. - Книжкова культура Узбекистану: найважливіші тенденції розвитку та соціокультурні особливості (2010)
Рахматуллаєв М. - Розвиток інформаційних технологій у бібліотеках Узбекистану. Реформи та їх результати (2010)
Борисов В. - Культура читання – культура самостійної дослідницької діяльності (2010)
Тешабаєва У. - Організаційно-методична діяльність Національної бібліотеки Узбекистану імені Алішера Навої (2010)
Мамінова І. - Нові інформаційні технології зберігання національної культурної спадщини Республіки Узбекистан (2010)
Мамінова І. - Значення "Туркестанського альбому", укладеного О. Л. Куном, для вивчення історії Туркестанського краю (2010)
Рузієва Ф. - З історії створення бібліографічних джерел на території Середньої Азії (2010)
Видання Національної бібліотеки Узбекистану імені Алішера Навої (2003–2009 рр.) (2010)
Здановська В. - Інформаційно-бібліотечний складник сайтів науково-дослідних установ НАН України (2010)
Лопата О. - Електронні ресурси: порядок доступу та їх використання читачами наукової бібліотеки (2010)
Стрішенець Н. - Каталог у епоху Google та Amazon (2010)
Лобузіна К. - Український кіноплакат 1920–1990 рр. у фондах НБУВ: наукове упорядкування, дослідження та представлення матеріалів зібрання, Гутник Л. (2010)
Кунанець Н. - Історія та сучасні тенденції розвитку бібліотечної освіти в Галичині (2010)
Амлінський Л. - Бібліотечний комфорт: розкіш чи веління часу (2010)
Дем’янюк Л. - Становлення та розвиток друкарства в Ірані (2010)
Олтаржевський Д. - Корпоративні медіа та сучасне інформаційне суспільство (2010)
Каліберда Н. - Висвітлення теоретичних і організаційних основ бібліотечного обслуговування читачів у дослідженнях науковців Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Новальська Т. - Нове видання з історії розвитку педагогічних бібліотек України (2010)
Солонська Н. - Київська філологічна школа і Володимир Перетц (до 140-річчя від дня народження вченого) (2010)
В. А. Вергунову – 50 (2010)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина перша. Академічна бібліотека як видавець (2010)
Стрішенець Н. - Поняття "каталогізація" у компаративному контексті (2010)
Добко Т. - Розвиток довідкової служби Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (до 30-річчя відділу довідково-бібліографічного обслуговування) (2010)
Балагура І. - Проектування моделі українського рейтингу наукових публікацій (2010)
Захарова Н. - Культурно-просвітницька функція національної бібліотеки в умовах державотворення (з досвіду Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2010)
Самохіна Н. - Вітчизняні "Губернские ведомости" у колекції газетних видань Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2010)
Литвинова Л. - Дисертація як інформаційне, наукознавче та документознавче джерело (на прикладі спеціальності 07.00.08 - "Книгознавство, бібілотекознавство, бібліографознавство") (2010)
Березкіна В. - Видавнича діяльність Канадського інституту українських студій (2010)
Лямець А. - IV міжнародна науково-практична конференція "Бібліотека і книга в контексті часу" (2010)
Сербін О. - Перша міжнародна наукова конференція молодих учених "Дослідник і віртуальне середовище" як здійснення запланованих перспектив, Удовик В. (2010)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина друга. Інфраструктура зберігання електронних науково-інформаційних ресурсів (2010)
Сербін О. - Оптимізація інформації як передумова індексування та систематизації у рамках еволюції структури і функцій бібліотечної науки (2010)
Дорофеєва О. - Актуалізація інформаційного повідомлення у веб-комунікації: психолінгвістичний аспект (2010)
Стрішенець Н. - Класифікація в електронному середовищі (2010)
Супронюк О. - Українці у США: енциклопедичний підсумок (2010)
Солоіденко Г. - Наукова конференція "День науки-2010" в Національній бібліотеці України імені В. І. Вернадського" (2010)
Ігнатюк М. - XVII Міжнародна конференція "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти і бізнесу" – "Крим-2010" (2010)
Смаглова Н. - Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: проблеми, досвід, перспективи (2010)
У нашої колеги ювілей (2010)
Соловяненко Д. - Академічні бібліотеки у новому соціотехнічному вимірі: Частина третя. Роль академічних бібліотек у конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ (2010)
Ігнатюк М. - Упровадження АIБС "ІРБІС 64" у практику роботи бібліотек (з досвіду Житомирської універсальної наукової бібліотеки ім. О. Ольжича) (2010)
Вертій Ж. - Застосування тренінгових форм роботи у вітчизняному бібліотечному процесі (2010)
Малолєтова Н. - Німецька національна бібліотека у Лейпцигу: основні напрями діяльності (2010)
Амонс Ю. - Сучасне бібліотекознавство: комплекс традицій та оновлень (2010)
Здановська В. - Теоретико-методологічні засади розвитку бібліотекознавства , Бровкін А. (2010)
Чекмарьов А. - Електронне середовище бібліотечної галузі: нові ресурси та можливості, Соловяненко Д. (2010)
Гранчак Т. - Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій (2010)
Любовець Н. - Біографіка і новітні інформаційні технології, Попик В. (2010)
Дубровіна Л. - Книгознавство та документознавство: нові пріоритети розвитку в інформаційному просторі, Ковальчук Г., Яременко Л., Мяскова Т. (2010)
Костенко Л. - Система ІРБІС в українських бібліотеках, Жабін О. (2010)
Муха Л. - Інноваційні технології збереження бібліотечних фондів, Затока Л. (2010)
Рекомендації міжнародної наукової конференції "Еволюція структури і функцій бібліотекознавства під впливом сучасних інформаційних технологій" (2010)
Симоненко Т. - Проект "відкритого доступу" — портал "Наукова періодика України" (2009)
Стрішенець Н. - Відбір при комплектуванні: мистецтво чи наука? (2009)
Лобузіна К. - Ілюстрований електронний каталог "Радянський лубок із фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського", Донець О. (2009)
Самохіна Н. - Російські газетні видання XVIII-XIX ст. у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2009)
ель Бекрі-Дінуар К. - "Зелена бібліотека" імені Робера де Сорбона — соціокультурний об'єкт майбутнього (2009)
Добко Т. - Нове видання з бібліографічної сухомлиністики (2009)
Чайка М. - Путешествие с "Bеsame мucho": размышления о новой книге В. П. Леонова (2009)
Ковальчук Г. - Дев'ятий міжнародний навчальний семінар з машинозчитувальної каталогізації стародруків (2009)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Книга — джерело культури. Проблеми і методи дослідження" (2009)
У нашої колеги величний ювілей (2009)
Півстоліття праведної праці (2009)
Дубровіна Л. - Бібліотечна діяльність емігрантських українознавчих центрів у 20-30-х роках XX ст. (2009)
Боряк Т. - Історія колишнього спецфонду Державної архівної бібліотеки як депозитарію бібліотечних колекцій "Празького архіву" (2009)
Стрішенець Н. - Від управління фондом до управління знаннями (2009)
Черниш Н. - До історії українських біобібліографічних словників (2009)
Шапалина О. - Экспонирование документов (из опыта Российской государственной библиотеки) (2009)
Романча Л. - Джерела з історії Музею театрального, музичного і кіномистецтва України (1921-1934) (2009)
Танатар Н. - Імідж Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського у ЗМІ: контент-моніторинг традиційних та електронних джерел (2002-2007 рр.) (2009)
Непомнящий А. - Повернення Бузескула (2009)
Зленко В. - Перше навчальне видання з аграрної історії України (2009)
Ярошенко Т. - Проект "Електронна бібліотека: центри знань в університетах України" – інновації через співробітництво (2009)
Трачук Л. - Електронна бібліографічна продукція на сайтах українських бібліотек (2009)
Онищенко О. - Українські бібліотеки у 90-х роках XX ст.: основні тенденції розвитку та напрями діяльності (2009)
Василенко О. - З історії формування та розвитку методології бібліотечної статистики (2009)
Качур І. - Маргінальні записи як джерело дослідження рецепції французької книги в Галичині у другій половині XVIII ст. (2009)
Сергєєва І. - Юдаїка в бібліотеках й архівах пострадянських країн: проблеми збереження та використання (2009)
Міщук С. - Роль одеських учених у колекціонуванні та дослідженні рукописних фондів бібліотек другої половини XIX – початку XX ст. (2009)
Савченко І. - Видавнича фірма "Леон Ідзіковський" (до 150-річчя заснування) (2009)
Дубровіна Л. - Нове просопографічне видання з серії "Біобібліографія кримознавства" (2009)
Соловяненко Д. - Цифровий ідентифікатор об’єкта (DOI): "ISBN суспільства знань" (2009)
Лобановська І. - Удосконалення традиційних карткових систематичних каталогів, Грудініна Н. (2009)
Федорчук А. - Особливості створення інформаційних ресурсів на основі традиційних та електронних ЗМІ (2009)
Малолєтова Н. - Книгообмінні зв’язки Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського з науковими установами та бібліотеками Німеччини. Історія, сучасний стан, перспективи (2009)
Остапчук Ю. - Обґрунтування терміна "довідково-бібліографічний апарат бібліотеки" (2009)
Макеєва І. - Форми і методи професійного навчання співробітників бібліотек вищих навчальних закладів (2009)
Клименко І. - Періодичні видання першої половини XIX – початку XX ст. в Україні. Загальний огляд (2009)
Солонська Н. - Міжнародна наукова конференція "Слов’янський ідентитет: спільне коріння і спільне майбутнє – парадигма XXI століття" (2009)
Вергунов В. - Сучасний стан та перспективи наукового реферування (2009)
Воробей М. - Виставка творів Крістофа Рансмайра в "Австрійській бібліотеці" НБУВ (2009)
Василенко О. - Статистична інформація в бібліотечному маркетингу (2009)
Бібліотека у світі відкритого доступу до інформації (2009)
Леонов В. - Участие Библиотеки Российской академии наук в программе "Электронная библиотека научного наследия РАН" (2009)
Ловейкина Л. - Каталогизация документов в условиях развития компьютерных технологий, Бадылевич М. (2009)
Сербін О. - "Таблиці…" Каллімаха: бібліотечна систематизація крізь призму класифікації наук (2009)
Захарова Н. - Інформаційно-культурологічна діяльність Центральної наукової бібліотеки Академії наук УРСР у 1965–1980 рр. (2009)
Ковальчук Г. - Розвиток теорії книгознавства на сучасному етапі (2009)
Вальо М. - Визнаний фахівець з питань бібліографії та книгознавства Луїза Ільницька (2009)
Смаглова Н. І. - Підвищення кваліфікації працівників бібліотечної системи НАН України (2009)
Каліберда Н. - Формування та використання бібліотечно-інформаційних ресурсів: традиції і інновації, Бровкін А. (2009)
Чекмарьов А. - Інтернет-технології та управління знаннями в бібліотечних комплексах і мережах, Жабін О. (2009)
Гранчак Т. - Інформаційно-аналітичні структури бібліотеки як інструмент творення, систематизації та введення в суспільний обіг наукових знань (2009)
Любовець Н. - Українська біографістика у сучасному науково-дослідному та інформаційному вимірі, Попик В. (2009)
Дубровіна Л. - Архівні та рукописні фонди бібліотек у формуванні суспільства знань, Мяскова Т. (2009)
Муха Л. - Оптимізація доступу до рукописних і книжкових пам’яток: превентивні заходи зі збереження та оцифрування, Затока Л. (2009)
Костенко Л. - Бібліотека та наукометрія: світовий досвід, українська перспектива, Соловяненко Д. (2009)
Горовий В. - Бібліотеки як джерело наповнення соціальних інформаційних комунікацій сучасності (2009)
Каленов Н. - Электронная библиотека "Научное наследие России", Савин Г., Сотников А., Глушановский А., Кириллов С. (2009)
Юхименко Ю. - Формування електронної документно-інформаційної бази вищого закладу освіти – важливий чинник його розвитку (2009)
Новальська Т. - Ґрунтовне монографічне дослідження у галузі історії кодикографії, бібліографії рукописних книг та стародруків (2009)
Яценко О. - Нове видання з дослідження літературно-педагогічної спадщини А. С. Макаренка (2009)
Приліпко Т. - 40 років бібліографічному покажчику "Історія України" (2009)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник" за 2009 рік (2009)
Онищенко А. С. - Организация всеукраинского библиографического диалога на основе виртуальной библиографической лаборатории, Широков В. А., Костенко Л. И., Костышин А. М. (2005)
Горовой В. Н. - Библиотеки как информационные центры постиндустриального общества (2005)
Воскобойникова-Гузева Е. В. - Библиотековедческие исследования НБУВ в контексте инновационного развития научных библиотек (2005)
Авгуль Л. А. - Проблемы информационного обслуживания ученых и специалистов Республики Беларусь в области природоохранной деятельности и экологии: по итогам НИР, Невский Б. Б., Купрещенкова Е. Е. (2005)
Алиева-Кенгерли А. И. - История становления, состояние и перспективы развития НИР в ЦНБ НАН Азербайджана, Гусейнова Ф. И. (2005)
Каленов Н. Е. - Централизованная библиотечная система БЕН РАН и информационное обеспечение науки в современных условиях (2005)
Коцере В. Я. - Интеграция информационных ресурсов академических библиотек Латвии (2005)
Кулаковская Т. Л. - Научно-информационная деятельность библиотечно-информационной системы НАН Украины: направления, приоритеты и перспективы (2005)
Кембаев Б. А. - Научно-информационное обеспечение инновационной деятельности в Республике Казахстан (2005)
Березкина Н. Ю. - Информационное обеспечение проблем экологии в ЦНБ НАН Беларуси (2005)
Танатар Н. В. - Библиотечное дело в Украине: контент-мониторинг газетных публикаций за 2004 год (2005)
Петров В. В. - Новейшие технологии долговременного хранения электронных информационных ресурсов, Крючин А. А., Шанойло С. М. (2005)
Ядрова Г. В. - Создание электронных ресурсов Крымского региона: от издательской инициативы до инновационного проекта (2005)
Дрозд О. М. - Проблемы и перспективы создания и использования электронного каталога в ЦНБ НАН Беларуси (2005)
Баркова О. В. - Формирование электронной библиотеки как направление развития научных коммуникаций (2005)
Нежурбеда Г. Г. - Обеспечение сохранности электронных документов в библиотеках (2005)
Федорчук А. Г. - Контент-мониторинг информационных потоков (2005)
Калиберда Н. Ю. - Библиотечно-информационное обслуживание: современные тенденции (2005)
Озеркова Н. Н. - Изучение состава и использования фонда иностранных периодических и продолжающихся изданий в ЦНБ НАН Беларуси (2005)
Хренова Г. С. - Современные тенденции международного книгообмена в ЦНБ НАН Беларуси, Парникель О. Г. (2005)
Масловская С. Н. - Библиотековедческий фонд НБУВ: история формирования, современное состояние (2005)
Жук Т. И. - Вопросы организации работы с фондами личного происхождения в отделе редких книг и рукописей ЦНБ НАН Беларуси, Лис М. М. (2005)
Мищенко В. Н. - Физико-химические методы сохранения и обработки архивных документов, Осипов В. В., Прокопенко С. Л., Серенко Е. Г. (2005)
Корчак Г. И. - Воздействие экологии помещений на сохранность библиотечных и архивных фондов, Сурмашева Е. В. (2005)
Солоиденко Г. И. - Проблемы и перспективы развития библиотечной терминологии в Украине (2005)
Ковальчук Г. И. - Книжное памятниковедение: теоретико-методологические аспекты (2005)
Стришенец Н. В. - Англо-украинский словарь библиотечной терминологии (2005)
Леонов В. П. - Библиограф: профессия "переживает" парадигму (2005)
Кучмаренко В. А. - Деятельность учреждений Академии наук Украины в помощь фронту в период эвакуации: июль 1941-май 1944 гг. (по материалам архивов Украины) (2005)
Малолетова Н. И. - Библиотеки научных учреждений Киева в 1941-1943 гг.: киевские оккупационные архивы как документальная база исследований (2005)
Кашеварова Н. Г. - Деятельность зондерштаба "Наука" Оперативного штаба рейхсляйтера Розенберга по конфискации ценностей научных учреждений Украины (1941-1943 гг.) (2005)
Аслитдинова А. А. - Доступ к документальному наследию: книги как объект международного сотрудничества (из опыта ЦНБ АН Республики Таджикистан) (2005)
Олексив И. В. - К галицко-сербским культурным связям (история и современность) (2005)
Онищенко А. С. - Центр украинско-сербского культурного сотрудничества: аспекты создания, перспективы исследований, Солонская Н. Г., Айдачич Д. В. (2005)
Зафировски Б. - Народная и Университетская библиотека им. Св. Климента Охридски: страницы истории (2005)
Стришенец Н. В. - Библиотеки ХХІ века: Зальцбургский семинар - 2004 (2005)
Список сокращений (2005)
Авторы выпуска (2005)
Решетніченко А. В. - Розмежування політики та управління в системі державної влади: концептуальні аспекти, Кірєєва О. Б., Голубчик Г. Д. (2010)
Крушельницька Т. А. - Розвиток теорії державного управління податковою системою в умовах економічної кризи (2010)
Безрукова А. В. - Наукова рефлексія митної справи в Україні та Росії (2010)
Таранова С. В. - Особливості розвитку митної служби США (кінець XVIІІ – перша половина XX ст.) (2010)
Буренко Т. О. - Особливості адаптації в Україні європейського досвіду функціонування інституту публічних послуг (2010)
Гніздилов А. М. - Нетарифне регулювання у сфері зовнішньоекономічної діяльності: методи та інструменти (2010)
Драган І. О. - Наукове забезпечення оптимальної системи державного управління у сфері виробництва та реалізації житлово-комунальних послуг (2010)
Кузьмич О. О. - Сутність державного антикризового управління банківським сектором (2010)
Маляренко Т. А. - Економічна нерівність як фактор соціальної напруженості та конфліктів (2010)
Мороз В. М. - Формування і розвиток науково-теоретичних основ спільного інвестування (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Світовий досвід державного регулювання закупівель за бюджетні кошти, Критенко О. О. (2010)
Халецька А. А. - Методологічні передумови формування політики соціального захисту населення (2010)
Павленко О. О. - Етапи становлення і розвитку системи неперервної професійної освіти фахівців Держмитслужби України (2010)
Письменна І. І. - Концептуалізація поняття "наступність у системі державної служби" (2010)
Хожило І. І. - Розвиток кадрового потенціалу в державному секторі економіки та соціогуманітарній сфері як основа підвищення стандартів життя громадян України, Антонова О. В. (2010)
Ченцов В. В. - Кадрова політика Федеральної митної адміністрації Німеччини в контексті модернізації європейських державних інституцій, Чіка Т. М. (2010)
Черкасова А. С. - Атестація державних службовців як складова кадрових технологій (2010)
Бобровська О. Ю. - Формування інституту регіонального партнерства в соціальних сферах регіонів як шлях їх інноваційного розвитку, Шумік І. В. (2010)
Семенченко О. Г. - Реформаторські процеси в управлінні освітою і наукою: загальнодержавний та регіональний аспекти (2010)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України з нагоди Дня української писемності та мови" (2009)
Указ Президента України "Про відзначення державними нагородами України працівників радіо, телебачення та зв'язку" (2009)
Грет Г. - Дистрибуція як канал книгорозповсюдження (2009)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Кнажкову палату України) (2009)
Добко Т. - Семимовний словник прислів'їв і приказок (2009)
Солоіденко Г. - Російська бібліотечна енциклопедія — ще один крок в теорії і практиці бібліотекознавства (2009)
Кучеренко Л. - "Літопис газетних статей": нотатки з історії та сучасні реалії, Муклімбаєва О. (2009)
Рогова П. - Стан і перспективи збереження фонду в добу цифрових технологій у Державній науково-педагогічній бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського, Мацібора Н. (2009)
Грабар Н. - Прояв креативності фахівців бібліотек (2009)
Філіпова Л. - Інформаційне забезпечення наукових досліджень: тенденції розвитку (на прикладі медичної науки), Артамонова Неоніла. (2009)
Смага О. - Упровадження інформаційного моніторингу в документаційне забезпечення управління закладів освіти України (2009)
Буслаєва Ю. - Започаткування підготовки бібліотечних фахівців в Україні: до 90-річчя заснування Бібліотечного семінару в Києві (2009)
Іващук Л. - Документи щодо створення та наукової діяльності Кабінету-музею антропології та етнології імені Ф. К. Вовка (2009)
Лавріненко Л. - У полоні тихої праці (2009)
Лучанська В. - Методологічні проблеми дослідження екології культури (2009)
Петренко О. - Представлення дитячої книги на Форумі видавців (2009)
Указ Президента України "Про щорічну премію Президента України "Українська книжка року" (2009)
Буряк С. - Аналіз випуску друкованої продукції в 2009 році (2009)
Сошинська В. - Посібник, який довго очікували (2009)
Скора Ю. - Впровадження національного еталона Універсальної десяткової класифікації: підсумки роботи за 2009 рік і плани на 2010 рік (2009)
Татарчук Л. - З досвіду впровадження технології штрихового кодування в Державній науковій сільськогосподарській бібліотеці Української академії аграрних наук (2009)
Бобришева О. - Правові засади формування комплексної системи захисту інформації в бібліотеках (2009)
Устіннікова О. - Біля витоків державної бібліографії (до 85-річчя "Літопису українського друку"), Палащина Н. (2009)
Цибенко І. - Деякі аспекти статті Михайла Грушевського "Звичайна схема "русскої" історії й справа раціонального укладу історії східного слов'янства" (до 105-х роковин з дня виходу) (2009)
Олена Пчілка: світло добра і любові (2009)
Виноградова О. - Науковець, практик, педагог (2009)
Зніщенко М. - Київській обласній дитячій бібліотеці — 100 років (2009)
Добра Д. Ю. - "Дитяча бібліотека" Д. Ю. Доброї в Києві (2009)
Олянишен Т. - Зміни форм культурної діяльності в Україні, Мельников О. (2009)
Сидоренко Л. - Сучасна бібліотека: інноваційне бачення, трансформація діяльності: засідання міжрегіональної Ради директорів ЦБС (2009)
І знову свято книги (2009)
З книгою — до дітей! (2009)
Покажчик статей і матеріалів, опублікованих у журналі за 2009 рік (2009)
Григорова З. - Добре забуте старе? (ще раз про книжкову торгівлю в Україні), Ковба Ж., Барзилович О. (2010)
Паливода Ю. - Перемовини з автором як ключовий етап співпраці автора та редактора навчальної книги (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Бідзюра І. - На книжкову полицю видавця та журналіста (2010)
Розраховано на широке коло читачів (2010)
Литвиненко Н. - Основні напрями розвитку краєзнавчої бібліографії Донбасу в 30—60-х роках XX століття (2010)
Мар’їна О. - Розвиток корпоративних бібліотечних проектів в Україні (2010)
Веретій Ж. - Конфлікти та їхнє розв’язання в процесі бібліотечної взаємодії (2010)
Білоус Н. - Деякі питання теорії та практики збереження документних ресурсів (на прикладі Книжкової палати України) (2010)
Кислюк Л. - Удосконалення інформаційних технологій бібліотек вищих навчальних закладів (2010)
Синюк С. - Літописний список книг князя Володимира Васильковича як один з перших в Україні бібліографічних документів (2010)
Сербін О. - Концептуальне представлення предметності тріади з позиції класифікації наук стоїків (2010)
Наймушина Ю. - Інформаційний центр з питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки України: етапи створення (2010)
Лучанська В. - Екологічна культура в релігії і народних традиціях слов’ян (2010)
Виговська С. - Готовність студентської молоді до сімейного життя у контексті сучасного інформаційного простору, Кружаліна Юлія. (2010)
Кудлач В. - Голодомор: позиція нашого сумління (2010)
Звіт Правління Української асоціації видавців та книгорозповсюджувачів про діяльність за період з 25 лютого 2009 року до 24 лютого 2010 року. Доповідь президента УАВК О. Афоніна (2010)
Ганжуров Ю. - Основні етапи композиційного редагування (2010)
Котляров И. - Показатели качества научного журнала (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2009 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Патока В. - Бібліографічні ключі до календарів знаменних і пам’ятних дат (2010)
Назарчук Т. - Розвиток галузевої бібліографії в Кримській АСРР (1921—1941) (2010)
Пашкова В. - Українська бібліотечна асоціація: аналіз реалізації стратегічних напрямів розвитку в 2006—2009 роках (2010)
Колесникова Т. - Інформатизація бібліотек вищої школи: шляхи еволюції та сучасний стан (2010)
Рубан А. - Бібліографічне забезпечення безперервної професійної освіти бібліотекарів навчальних закладів (2010)
Асєєв Г. - Основні компоненти інформаційного сховища (2010)
Біличенко О. - Особливості існування художньої літератури в інформаційному просторі сучасності (2010)
Домбровська Л. - Науково-інформаційний потенціал українських журналів педагогічної тематики другої половини ХІХ — початку ХХ століття: з фонду Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Дмитрів Л. - Становлення та розвиток польської видавничої періодики в XIX—ХХ століттях (2010)
Тітова А. - Громадянське виховання як метод правової соціалізації учнів (2010)
Читай книжки, що стали подією" (2010)
Рева Л. - Українська література: проблеми духовності та ментальності (2010)
Виставка, що об'єднала культури, простір і час (2010)
Кононенко В. - "Календар знаменних і пам’ятних дат" — цінне джерело бібліографічної інформації, Сівашова І. (2010)
23-й Міжнародний книжковий ярмарок у Гвадалахарі (2010)
Повне зібрання творів та листів Миколи Гоголя — у фондах Книжкової палати України (2010)
Афонін О. - Українська книга в контексті фінансово-економічної кризи 2009 року (2010)
Фідельська А. - Аналіз дотримання нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у неперіодичних виданнях за 2009 рік (2010)
Назаркевич Л. - Сучасні процеси сканування й одночасного мікрофільмування, збереження та оперативного доступу до документованої інформації (2010)
Сошинська В. - Діяльність книжкових клубів як засіб торговельної комунікації видавництва і читача, Іваненко С. (2010)
Котляров И. - Новая методика оценки качества научных журналов (2010)
Указ Президента України "Про надання державному спеціалізованому видавництву дитячої літератури "Веселка" статусу національного" (2010)
Вовк Л. - Джерело знань поповнюється, Коваленко А. (2010)
Трачук Л. - Вебліографічні ресурси українських бібліотек (2010)
Поліщук Р. - Проблеми захисту авторського права в бібліотечному обслуговуванні (2010)
Теслюк В. - Бібліотека як один із засобів, що сприяють соціально-психологічній адаптації першокурсників, Ткачик В. (2010)
Корчемна І. - База даних "Електронна справа рукописного фонду ІР НБУВ" (2010)
Сербін О. - Структурний огляд та аналіз класифікаційної системи Йоана Еріугени (2010)
Рева Л. - Документалістика початку ХХІ століття: проблеми теорії та історії (2010)
Канівець О. - Особливості різнорівневої підготовки фахівців у Великобританії (2010)
23 квітня — День книги і авторського права (2010)
Поляков В. - Виконання Закону України "Про обов’язковий примірник документів" державними видавництвами сфери управління Держкомтелерадіо України (2007—2009), Устіннікова Т. (2010)
Заряда Н. - Аналітичний огляд газет, виданих в Україні у 2009 році (2010)
Халікян Н. - Інноваційні технології книговидання і книгорозповсюдження в умовах економічної кризи з використанням веб-технологій (2010)
Швецова-Водка Г. - Бібліотечні асоціації світу очима українського дослідника (2010)
Судіна Т. - Стан відображення періодичних видань України з питань педагогіки, психології та освіти в УРЖ "Джерело" (1999—2009), Букшина Т. (2010)
Артамонова Н. - Роль підрозділів з наукової медичної інформації в інформаційному забезпеченні інновацій (2010)
Андрійчук М. - Газети "Громадська думка" та "Рада" про єврейське питання (2010)
Крижанівська Т. - Друковане слово — солдат Перемоги (2010)
З думкою про перспективу (2010)
Сенченко М. - Віктору Анатолійовичу Вергунову — 50 (2010)
Олянишен Т. - Зміна місця читання серед інших форм діяльності у вільний час, Мельников О. (2010)
Книжкова весна у Києві (2010)
Джерело чистої, холодної води (2010)
Книжковий салон у Парижі (2010)
Сівашова І. - Людина-книга: пам’яті Федора Погребенника (2010)
Грицяк І. А. - Публічне управління в Україні: становлення за європейськими стандартами (2010)
Анисимов Е. Г. - Концептуальные основы развития теории таможенного дела, Липатова Н. Г., Черныш А. Я. (2010)
Іваницька О. М. - Державне управління розвитком людського капіталу (2010)
Крушельницька Т. А. - Теорія синергетики – нова методологія розвитку податкової системи (2010)
Решетніченко А. В. - Теорія управління процесами митно-тарифних відносин, Войтов С. Г. (2010)
Царенко О. В. - Глобальна інституціоналізація світового економічного простору (2010)
Soboń J. - Corporate social responsibility as a new ethical management formula, Wołowiec T. (2010)
Алимова О. О. - Сутнісний аспект державного управління зовнішньоторговельною діяльністю в умовах розвитку інтеграційних процесів (2010)
Войцещук А. Д. - Митне регулювання в умовах глобалізації, Фесько Д. Л. (2010)
Дацій Н. В. - Державна інституційна структура як складова екологічної політики (2010)
Драган І. В. - Розвиток державного регулювання процесів використання природних ресурсів (2010)
Драган І. О. - Вплив економічної діяльності на сферу природокористування (2010)
Кармазіна Н. В. - Наукові підходи до вдосконалення державного регулювання процесами формування акціонерної власності (2010)
Латинін М. А. - Оренда як ефективний спосіб управління державним майном в Україні, Круглов В. В. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Реформування системи державного управління на засадах концепції контролінгу (2010)
Поспєлова Т. В. - Дослідження методик розрахунку індексу людського потенціалу: проблеми та перспективи (2010)
Тоцька Т. С. - Концептуальний підхід до державного регулювання митної вартості в Україні (2010)
Ісаєнко І. А. - Європеїзація державної служби України (2010)
Куц Ю. О. - Успішність територіальної громади (2010)
Пушкарь І. В. - Механізми вдосконалення системи управління сталим розвитком регіону (2010)
Халецький А. В. - Система взаємодії органів виконавчої влади з громадськими організаціями (2010)
Шкуратова І. І. - Формування інноваційного середовища в регіональній інвестиційній політиці (2010)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску друкованої продукції в 2009 році (2010)
Хювенен Ю. - Аналіз дотримання редакціями друкованих ЗМІ нормативних документів щодо оформлення вихідних відомостей у періодичних (крім газет) і продовжуваних виданнях за 2009 рік (2010)
Бужбецька А. - Маркетингові стратегії та українське книговидання (2010)
Бубнова Т. - Державний бібліографічний покажчик "Літопис журнальних статей" у системі соціальних комунікацій, Кузьміна Н., Пугач І. (2010)
Астапенко Т. - Управління фондами: наукове підґрунтя, критерії ефективності, практичні аспекти(досвід Миколаївської ОУНБ ім. О. Гмирьова) (2010)
Хемчян І. - Вести "у дивовижний квітучий сад": роль шкільної бібліотеки у розвитку дитячого читання (2010)
Вилегжаніна М. - До питання упорядкування нормативно-правових актів (2010)
Туровська Л. - Електронні документи як чинник оперативного обслуговування (2010)
Солонська Н. - Ключове слово — книга (слідами віртуальної бібліотеки Миколи Гоголя) (2010)
Маркова В. - Читач як комунікативний діяч (2010)
Присвячено ювілею Великої Перемоги (2010)
Кудлач В. - Українська книга потребує державного піклування. Форум в Одесі (2010)
Олтаржевський Д. - Історична генеза та соціально-інформаційне функціонування корпоративної преси (2010)
Періодичні та продовжувані видання, випуск яких розпочато у 2010 році (за матеріалами надходжень обов’язкових примірників у Книжкову палату України) (2010)
Мілясевич І. - До питання про дефініцію назви "каталог місцевих видань" та відбір матеріалу до нього (2010)
Воронцовська І. - Медичне краєзнавство Чернігівщини (2010)
Мухамед’яров Н. - Бібліотека як соціально-комунікаційний центр формування здорового способу життя (2010)
Дубова С. - Стан наукової розробленості проблеми підготовки документознавців для сфери державного управління (2010)
Овсяннікова Л. - Концептуальна модель розвитку системи інформаційного забезпечення медичної науки в Україні, Артамонова Неоніла. (2010)
Барабаш С. - Паблік рилейшнз як інструмент маркетингової комунікації бібліотеки (2010)
Сербін О. - Систематизація науки і теології в класифікації Фоми Аквінського (2010)
Орлик О. - Журнальний фонд Книжкової палати України 1941—1945 років (2010)
Лыс Л. - Спасительница библиотек (2010)
Соколов В. - Українсько-французькі зв’язки у сфері культури (2010)
Олянишен Т. - Читання в сучасному суспільстві, Мельников О. (2010)
Рева Л. - Творчість Михайла Драй-Хмари крізь призму неокласичних тенденцій у світовій літературі (2010)
Семінари з УДК (2010)
Антонова Л. В. - Методологічні підходи до розробки перспективної державної інноваційно-інвестиційної політики (2011)
Єдинак Т. С. - Контроль як функція державного управління: сутність та класифікація, Павлишен О. В. (2011)
Корх О. М. - Феномен ризику як об’єкт осмислення в теорії державного управління, Кулик Г. Ю. (2011)
Дацій Н. В. - Роль міжнародних стандартів e процесі розвитку та оптимізації інституту корпоративного управління (2011)
Драган І. В. - Формування еколого-економічного механізму регулювання сфери природокористування в Україні (2011)
Драган І. О. - Напрями реалізації державної політики у сфері природокористування в Україні (2011)
Нестеров Д. Ю. - Механізми правового та організаційного забезпечення пенсійного страхування в Україні (2011)
Бакуменко Д. О. - Державне регулювання діяльності митних органів щодо надання адміністративних послуг (2011)
Бутирська Т. О. - Державне будівництво як основа діяльності державної служби (2011)
Даньшина Ю. В. - Правове забезпечення надання адміністративних послуг в Україні (2011)
Карамишев Д. В. - Реалізація державної політики щодо професійної підготовки керівних кадрів галузі охорони здоров’я, Федак Н. М. (2011)
Шапошник С. П. - Прийняття управлінських рішень у системі керування документацією в митній службі України (2011)
Дацій О. І. - Земля як основний ресурс і фактор управління будь-якою локальною територією (2011)
Корецький М. Х. - Реалізація регіональних програм демонополізації економіки та розвитку конкуренції (2011)
Шкуратова І. І. - Управління природно-ресурсним потенціалом в економічній системі регіону (2011)
Бойко В. П. - Державне регулювання процесу оцінки та переоцінки основних засобів бюджетних установ (2011)
Колесников Д. В. - Качество жизни как целевой ориентир и показатель эффективности государственного управления, Кривогубова Е. Е. (2011)
Ліханіна Ю. О. - Митний постаудит як інструмент державного контролю ЗЕД (2011)
Мініч В. Г. - Європейський та світовий досвід державної політики щодо підвищення інвестиційної активності (2011)
Крутій О. М. - Державноуправлінський аспект діалогу органів влади та громадськості: від форми спілкування до методологічної основи (2011)
Оржель О. Ю. - Джерела формування Європейського адміністративного простору (2011)
Кухарчук П. М. - Науковий менеджмент у теорії управління освітою (2011)
Решетніченко А. В. - Управління розвитком комунікативної культури: філологічні аспекти, Соколова К. В. (2011)
Сиченко О. О. - Ситуаційний аналіз стану і можливостей реалізації концепції державного сприяння розвитку соціально відповідального бізнесу в Україні (2011)
Туркіна І. Є. - Конституційні засади судової влади в Україні: теоретичний аналіз (2011)
Борисенко О. П. - Проблеми застосування митно-податкового механізму в Україні та напрями його вдосконалення, Крушельницька Т. А. (2011)
Беглиця В. П. - Інституціональні важелі регулювання суднобудівної галузі в умовах глобальної конкуренції (2011)
Даньшина Ю. В. - Проблеми нормативно-правового регулювання надання адміністративних послуг (2011)
Долгий О. О. - Дотримання принципу соціальної спрямованості економіки в контексті реалізації норм Податкового кодексу України, Сидоренко О. М. (2011)
Драган І. В. - Удосконалення податкового інструментарію державного регулювання у сфері використання природно-ресурсного потенціалу (2011)
Кобець А. С. - Напрями та механізми державного регулювання вищої освіти (2011)
Кулик Г. Ю. - Модернізація митної служби України в контексті управління змінами і стратегічного ризик-менеджменту, Літовченко Б. В. (2011)
Кондратюк Т. В. - Посилення ролі чоловіків у родинному житті як одне з головних завдань сучасної сімейної політики держави (2011)
Лисов І. В. - Забезпечення державного регулювання і контролю щодо використання та утримання житлового фонду та об’єктів комунального призначення (2011)
Павленко О. О. - Стратегія міжнародної діяльності як чинник функціонування механізмів державного управління в галузі митної справи (на прикладі Академії митної служби України) (2011)
Ткачова О. К. - Напрями вдосконалення державного управління митними органами, Говоруха В. Б. (2011)
Шкуратова І. І. - Принципи і організація фінансового контролю в діяльності митних органів, Халецька А. А. (2011)
Шупік Б. В. - Державне митне регулювання як фактор впливу на галузевий ринок туризму (2011)
Курасова Є. Є. - Престиж державних службовців: сутність та особливості (2011)
Могильний С. А. - Корпоративна аксіологія: управлінські цінності посадових осіб в загальнокультурних координатах (2011)
Письменна І. І. - Система принципів державної служби України в сучасних умовах суспільного розвитку (2011)
Сорока Л. С. - Напрями розвитку системи підвищення кваліфікації посадових осіб митних органів України, Івашова Л. М. (2011)
Ченцов В. В. - Порівняльний аналіз елементів кадрової політики федеральної митної адміністрації Німеччини та федеральної митної служби Росії, Чіка Т. М. (2011)
Дорофієнко В. В. - Особливості соціально-економічного розвитку регіонів України, Макаренко М. В. (2011)
Жовнірчик Я. Ф. - Оцінка якості нормативно-правової бази в системі захисту регіональних інтересів (2011)
Сорока М. П. - Формування стратегічних пріоритетів розвитку міжнародної економічної діяльності регіону з урахуванням впливу світових глобалізаційних процесів (2011)
Бондарчук Н. В. - Інноваційний розвиток як шлях забезпечення економічної стійкості держави до зовнішніх загроз (2011)
Разумей М. М. - Сучасні принципи управління зовнішньоторговельною безпекою держави в умовах реформування митної служби України (2011)
Тоцька Т. С. - Контроль за правильністю визначення митної вартості товарів та його вплив на економічну безпеку держави (2011)
Бобрижна Г. В. - Роль митного регулювання в процесі реалізації зовнішньоекономічної політики держави (2011)
Комаров О. В. - Митний ризик як ключовий елемент механізму державного ризик-менеджменту в митній галузі (2011)
Сурдіна А. А. - Сутнісно-понятійний підхід до осмислення змісту державного фінансового контролю (2011)
Сенченко М. - Формування електронної депозитарної бібліотеки на основі обов’язкового примірника документів (Матеріали з доповіді автора на семінарі, присвяченому створенню електронної парламентської бібліотеки й електронного архіву Верховної Ради України 2 липня 2010 року) (2010)
Буряк С. - Аналітичний огляд випуску книжкових видань за перше півріччя 2010 року (2010)
Палащина Н. - Аналіз публікацій з питань книгознавства та видавничої справи за 2008 рік (2010)
Гуч С. - Еволюція системи краєзнавчих бібліографічних покажчиків про історичні та природно-географічні регіони України (2010)
Ґнолі К. - Універсальна десяткова класифікація: проект перегляду розділу Філософія, Маззоччі Ф., Славік А. (2010)
Лога Т. - Фонд довідкових видань психолого-педагогічної тематики ДНПБ України імені В. О. Сухомлинського (2010)
Наймушина Ю. - Діяльність Інформаційного центру з питань культури і мистецтва Національної парламентської бібліотеки України (2010)
Афанасьєва З. - Комерційна освіта в Російській імперії та історія заснування Київського комерційного інституту (2010)
Ярошенко Т. - Більше не таємно: розсекречені документи з фондів архіву СБУ — у вільному доступі через бібліотеку Могилянки (2010)
Грипич С. - Глобалізація як фактор розвитку інформаційної та "віртуальної" культури (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського