About the Authors (2019)
Адамчук В. В. - Аспекти процесів збирання незернової частини врожаю кукурудзи та соняшнику як твердого біопалива, Кузьменко В. Ф., Кузьмич А. Я., Максіменко В. В. (2019)
Булгаков В. М. - Розробка і розрахунок нової конструктивної схеми спіральногоочисника картопляного вороху, Головач І. В., Ружило З. В., Рибалко В. М. (2019)
Вольський В. А. - Результати досліджень щодо уточнення процесу різання ґрунту сферичним дисковим робочим органом (2019)
Фесенко Г. В. - Обґрунтування кузовної машини для внесення мінеральних добрив та інших сипучих матеріалів із верхнім подавальним пристроєм (2019)
Ратушний В. В. - Експериментальні дослідження якості пошарової обробки насіння сільськогосподарських культур захисно-стимулюючими препаратами, Косовець Ю. В. (2019)
Панасюк В. І. - Oбґрунтування технічного рішення для покращення застосування хімічних засобів захисту рослин із використанням пневмогідравлічних розпилювачів (2019)
Маранда С. О. - Експериментальна перевірка дозуюче-висівного пристрою безпілотного літального апарата для розселення трихограми (2019)
Шейченко В. О. - Дослідження впливу пропускної здатності комбайна на якість зерна, відокремленого пристроєм попереднього обмолоту, Кузьмич А. Я., Дудніков І. А., Шевчук М. В. (2019)
Алієв Ельчин Бахтияр огли - Економічна оцінка впровадження прецизійної технологічної лінії сепарації насіннєвого матеріалу соняшнику (2019)
Макаєв В. І. - Відокремлення насіннєвих коробочок льону-довгунця від стебел за допомогою обчісування, Василюк В. І. (2019)
Каспрович І. К. - Технічний засіб для викопування кореневищ міскантусу з розділенням їх на ризоми (2019)
Дмитрів В. Т. - Аналітична модель дійкової гуми з попередніми навантаженнями, Дмитрів І. В., Красниця Б. С. (2019)
Братішко В. В. - Модель розподілу матеріалу в робочій камері порційного подрібнювача, Ребенко В. І., Мілько Д. О., Хмельовська А. В. (2019)
Банга В. І. - Методика експериментальних досліджень робочих органів індивідуального дозатора комбікормів, Крупич О. М., Яцко С. А. (2019)
Афанасьєв І. А. - Удосконалений блок керування адаптивної доїльної апаратури на базі порційного лічильника вагового типу, Ткач В. В. (2019)
Броварець О. О. - Методика розрахунку питомої електропровідності ґрунтового середовища робочими електродами інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу агробіологічного стану сільськогосподарських угідь (2019)
Герасимчук Ю. В. - Визначення параметрів осаджуючого електрода електротехнологічного засобу для очищення повітряного середовища тваринницьких приміщень від шкідливих газів і бактеріальної забрудненості, Адаменко О. І., Лавріщев О. О., Новосилецький Ю. Л. (2019)
Довбненко О. Ф. - Розроблення ультрафіолетового бактерицидного рециркулятора для очищення повітря тваринницьких приміщень, Колесник І. В. (2019)
Василенко М. О. - Обґрунтування раціональних параметрів зміцнення робочих органів ґрунтообробних машин способом електроконтактного оброблення, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. (2019)
Василенко М. О. - Обґрунтування ефективності застосування локального зміцнення культиваторних лап із використанням зносостійкого матеріалу, Буслаєв Д. О., Калінін О. Є., Кононогов Ю. А. (2019)
Мироненко В. Г. - Інформаційні технології як основа створення "розумних" сільськогосподарських машин (2019)
Грицишин М. І. - Екологізація землеробства і проблеми її технічного забезпечення, Перепелиця Н. М. (2019)
Грицишин М. І. - Ефективність інвестування матеріально-технічної бази виробництва енергетичної верби, Перепелиця Н. М. (2019)
Лисий О. О. - Екологічна безпека в сільськогосподарському виробництві як складова сталого розвитку, Шелудченко Л. С., Павельчук Ю. Ф., Замойський С. М. (2019)
Днесь В. І. - Ефективність застосування різних технологій вирощування сільськогосподарських культур, Кудринецький Р. Б., Крупич С. О., Скібчик В. І. (2019)
Дуганець В. І. - Обґрунтування сезонного навантаження бурякозбирального комбайна СКС-624 "Палессе BS624-1" за різного часу початку збиральних робіт, Пукас В. Л., Луб П. М., Днесь В. І. (2019)
Крупич Р. О. - Математична модель системи "ручний віброударний струшувач – плодова гілка", Ніщенко І. І., Шевчук Р. С., Крупич С. О. (2019)
Лисенко В. П. - Інтелектуальний аналіз у керуванні виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2019)
Aнонс. XI Українсько-Баварський Симпозіум. 20 років Українському медичному центру реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України "Медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності" (Україна, м. Київ, 29 – 30.09.2016 р.) (2016)
Пресс-релиз компании "Бионорика", 12 апреля, "Президент отель", Киев. Пресс-конференция "Современные подходы к назначению фитопрепаратов" (2016)
Вороненко Ю. В. - Організація паліативної допомоги дітям в Україні — вимога часу, Моісеєнко Р. О., Князевич В. М., Мартинюк В. Ю., Терещенко А. В., Назар О. В. (2016)
Муквіч О. М. - Організація профілактично"реабілітаційних заходів у дітей в умовах школи, Камінська Т. М. (2016)
Охотникова Е. Н. - Интерстициальные заболевания легких у детей (обзор иностранной литературы). Часть 2. Интерстициальные заболевания легких у детей старше двух лет и их дифференциальная диагностика, Ткачева Т. Н., Горбатюк О. И. (2016)
Косаковський А. Л. - Антибіотики при гострому середньому отиті: огляд світових рекомендацій, Юрочко Ф. Б. (2016)
Hassan A. M. - Вплив урсодезоксихолевої кислоти на зниження рівня неонатальної непрямої гіпербілірубінемії: рандомізоване контрольоване дослідження, Abdulrahman A., Husain R. H. (2016)
Hassan A. M. - Effect of Ursodeoxycholic Acid in Lowering Neonatal Indirect Hyperbilirubinemia: A Randomized controlled trial, Abdulrahman A., Husain R. H. (2016)
Джафарова К. А. - Принципы эффективной терапии бактериальных гнойных менингитов (2016)
Джафарова С. М. к. - Особенности анемического синдрома при ревматоидном артрите (обзор литературы) (2016)
Бережной В. В. - Комплексные подходы в терапии дефицита железа, цинка, витаминов группы В у детей школьного возраста, Корнева В. В. (2016)
Безшапочний С. Б. - Комплексна терапія пацієнтів після ендоскопічних хірургічних втручань у носовій порожнині, Подовжній О. Г., Гришина І. С. (2016)
Бережний В. В. - Феротерапія залізодефіцитних анемій у дітей, Корнєва В. В. (2016)
Починок Т. В. - Залізодефіцитна анемія у дітей (2016)
Яблонь О. С. - Особливості перебігу рахіту у дітей, які народилися передчасно та перенесли бронхолегеневу дисплазію, Русак Н. П. (2016)
Абатуров А. Е. - Эволюция и возрастные особенности врожденной и адаптивной иммунной системы, Агафонова Е. А., Абатурова Н. И., Бабич В. Л. (2016)
Уманець Т. Р. - Алергічний риніт і бронхіальна астма у дітей: оцінка ефективності левоцетиризину, Лапшин В. Ф., Матвеева С. Ю., Пустовалова О. I. (2016)
Литвинець Л. Я. - Бронхіальна астма у дітей: аспекти перебігу та профілактики (2016)
Сельська З. В. - Досвід застосування вітаміну D3 у комплексній терапії атопічного дерматиту у дітей (2016)
Гончарь М. О. - Особливості психологічного статусу у дітей з патологією органів дихання, Сенаторова Г. С., Чайченко Т. В., Цюра О. М., Тельнова Л. Г., Черненко Л. М. (2016)
Мартинюк В. Ю. - Уніфікований клінічний протокол "Церебральний параліч та інші органічні ураження головного мозку у дітей, які супроводжуються руховими порушеннями". Частина І, Назар О. В. (2016)
Стеценко Т. І. - Основні клінічні симптоми розсіяного склерозу у дітей у дебюті. Власні спостереження, Савченко О. І., Федушка Г. М. (2016)
Шадрін О. Г. - Проблемні питання харчування дітей раннього віку і шляхи їх вирішення, Гайдучик Г. А. (2016)
Боброва В. І. - Синдром діареї у дітей (2016)
Муквич Е. Н. - Прогрессирующая гемиатрофия лица Парри-Ромберга как проявление системной склеродермии, Бельская Е. А., Петренко Л. Б., Гончаренко Н. И., Мацкевич А. Н. (2016)
Іванців-Гріга І. С. - Ахалазія стравоходу у дітей: опис клінічного випадку та огляд літератури (2016)
Спахи О. В. - Диагностика и лечение мультикистозной дисплазии почек у детей раннего возраста, Кокоркин А. Д. (2016)
Мінченко Д. О. - Експресія генів NAMPT, PLOD2, FBN1 та IFRD у клітинах крові у підлітків з ожирінням, ускладненим резистентністю до інсуліну, Тяжка О. В., Гнатюк О. C., Мінченко О. Г. (2016)
Водолажський М. Л. - Наукометрична оцінка інформаційних та інноваційних ресурсів, створених за результатами науково-дослідних робіт за проблемою охорони здоров'я дітей та підлітків у 2001 – 2014 роках (2016)
Правила подачи и оформления статей (2016)
Титул, зміст (2016)
Бошицький Ю. Л. - Часопису Київського університету права - 15 років, Ходаківська Т. В. (2016)
Шемшученко Ю. С. - Проблеми подальшого розвитку конституційного процесу в Україні (2016)
Усенко І. Б. - Академік двох академій Ф. В. Тарановський (2016)
Веклич В. О. - Політико-правові аспекти системи протидії корупції: до питання щодо її ефективності й функціональної значущості (спрямованості) (2016)
Горбачев В. П. - Прокурор на этапе возбуждения уголовного преследования за должностные преступления в Российской империи (2016)
Дудченко О. С. - Конституційно-правовий статус суб'єктів права законодавчої ініціативи в УСРР в 1920-1930-х рр. (2016)
Минькович-Слободяник О. В. - Вплив економічних чинників на формування і розвиток правової та політичної культури (2016)
Островська Б. В. - Позиція Ватикану щодо захисту цінності людського життя у світлі біоетики (2016)
Прокопенко І. П. - Правові аспекти українсько-російських відносин 1919-1922 рр. Втрата українського суверенітету, Довгалюк В. С. (2016)
Коваль О. Я. - Правові форми легітимації влади (2016)
Батанов О. В. - Тенденції розвитку муніципальних прав людини в умовах глобалізації (2016)
Журавльова Г. С. - Забезпечення прав внутрішньо переміщених осіб: міжнародний досвід та Україна (2016)
Калиновський Б. В. - Міжнародно-правові стандарти організації та функціонування місцевої публічної влади (2016)
Гринь А. А. - Конституційні гарантії в ході проведення негласних слідчих дій у країнах Центрально-Східної Європи та України (2016)
Харатян Т. Н. - Право людини на життя та суміжні з ним права в системі прав людини (2016)
Ozerskyi I. - National police of Ukraine: issues of personnel policy and legal regulation (2016)
Карпунцов В. В. - Новітнє концептуальне праворозуміння функціональної природи органів прокуратури (2016)
Козачук О. С. - Досвід функціонування спеціалізованих прокуратур України та країн Європи (2016)
Кулак Н. В. - Актуальні питання правового статусу добровольчих формувань в Україні (2016)
Охотнікова О. М. - Роль державного управління в галузі використання і охорони земель сільськогосподарського призначення, Леляк М. В. (2016)
Роговенко О. В. - Партиципаторний бюджет місцевих громад, Пинчук Б. В. (2016)
Трофімова Л. В. - Вплив практики національних судів на здійснення фінансової політики держави (2016)
Фукс Н. А. - Теоретико-правові засади визначення сутності понять "універсалізація" та "спеціалізація" в банківській діяльності (2016)
Литвиненко Є. Ю. - Загальна характеристика кодифікації адміністративного законодавства (2016)
Майданевич Г. А. - Окремі питання нормативно-правового регулювання адміністративно-деліктних відносин у сфері використання та охорони природних ресурсів (2016)
Одоладов Д. А. - Правове регулювання діяльності інвестиційних банків (2016)
Потапов Є. В. - Аналіз наукової думки щодо становлення державного кредитування будівництва житла (2016)
Рой О. В. - Поняття нормативно-правового акта як предмета публічно-правового спору (2016)
Савенкова В. Г. - Суть правових принципів здійснення банківської діяльності в Україні та Європейському Союзі (2016)
Уложенко В. М. - Правові аспекти модернізації державного управління вищими навчальними закладами в Україні (2016)
Шашенок Я. В. - Поняття державного фінансового контролю в законодавстві України (2016)
Шостаковський М. Л. - Щодо визначення основних завдань органів управління фінансовою діяльністю в Україні (2016)
Дякович М. М. - Договір як підстава набуття суперфіцію (2016)
Запара С. І. - Становлення інституту медіації в Україні, Виглазова М. В., Коломієць І. С. (2016)
Шишка Р. Б. - Методологія досліджень за спеціальністю 12.00.03 (2016)
Антошкіна В. К. - Поняття та правова природа судових інтерпретаційних актів (2016)
Великанова М. М. - Окремі етапи розвитку вчень про ризик (2016)
Гончаренко О. М. - Щодо співставного аналізу саморегулювання господарської діяльності (2016)
Григорчук М. В. - Значення судового захисту в утвердженні конституційних засад під час здійснення діяльності суб'єктами господарювання (2016)
Демченко І. С. - Найкращі інтереси дитини у сфері охороні здоров'я: український підхід (2016)
Захарченко А. М. - Господарські відносини у сфері управління об'єктами державної власності як складова предмету господарського права (2016)
Кожевникова В. О. - Межі здійснення суб'єктивних сімейних прав (2016)
Кот О. О. - Поняття захисту суб'єктивних цивільних прав (2016)
Левківський Б. К. - Способи захисту прав та інтересів дитини від зловживання батьківськими правами (2016)
Машуков Р. О. - Методологічні аспекти легального врегулювання відносин за участю кооперативів (2016)
Опанасенко О. В. - "Законні очікування" на пільги щодо сплати судового збору (2016)
Пленюк М. Д. - Особливості механізму правового регулювання користування житлом (2016)
Степанов Є. В. - Щодо окремих правових аспектів механізму набуття права власності на предмет іпотеки в позасудовому порядку (2016)
Гриник Л. І. - Розірвання кредитного договору та визнання його недійсним: правові наслідки (2016)
Дика А. О. - Сутність цивілістичного процесу та його значення для розробки оптимальних процедур, спрямованих на охорону та захист цивільних прав (2016)
Ільющенкова К. О. - Особливості правового регулювання донорства грудного молока (2016)
Куліцька С. В. - Компенсація немайнової (моральної) шкоди, заподіяної внаслідок протиправної діяльності/бездіяльності органів судової влади (2016)
Панченко Є. В. - Проблемні питання судового оскарження рішень, дій або бездіяльності державних виконавців щодо виконання рішень господарських судів (2016)
Снєгірьов О. М. - Статут гаражного кооперативу як джерело закріплення суб'єктивних прав його учасників (2016)
Ширшова В. М. - Значення фармацевтичної діяльності в системі охорони здоров'я України (2016)
Бошицький Ю. Л. - Освіта в сфері інтелектуальної власності як складова інвестицій в людський капітал нації, Лузан А. В. (2016)
Андрусів У. Б. - Правові засади переходу України на цифрове мовлення (2016)
Гавловський В. Д. - До питання захисту кіберпростору України (2016)
Рассомахіна О. А. - Абсолютна підстава для відмови у наданні правової охорони торговельним маркам - їх описовий характер (2016)
Бондаренко О. О. - Виникнення і розвиток правової охорони промислових зразків (2016)
Макаренко О. Ю. - Міжнародно-правова охорона атмосферного повітря (2016)
Гафурова О. В. - Проблеми правового регулювання аграрних трудових відносин (2016)
Nimko O. - Legal regulation of biosafety in Ukraine (2016)
Позняк Е. В. - Проблеми розвитку еколого-правової культури туризму в Україні (2016)
Дударенко В. В. - Поняття аграрних холдингів як суб'єктів аграрних правовідносин (2016)
Мошак Г. Г. - Німецький конгрес запобігання злочинності ("DPT") та міжнародні аспекти його діяльності (2016)
Багіров С. Р. - Дискусії щодо співучасті в необережному злочині до реформи кримінального законодавства 1958-1961 рр. (1917-1961) (2016)
Бакаянова Н. М. - Принципи адвокатури (2016)
Білокінь Р. М. - Підстави та умови застосування видалення з зали судового засідання як заходу кримінальної процесуальної відповідальності (2016)
Ващук О. П. - Негласні слідчі (розшукові) дії: верифікація даних (2016)
Калиновський О. В. - Предмет відання детектива (слідчого) в кримінальному судочинстві України (2016)
Мудрак І. В. - Щодо обов'язкової участі представника потерпілого в кримінальному провадженні (2016)
Скрипа Є. В. - Кримінально-процесуальна регламентація функціонування місць несвободи: національний та міжнародний досвід (2016)
Черниченко І. В. - Впровадження інституту кримінальних проступків в Україні (2016)
Биков К. Г. - Міжнародно-правові стандарти криміналізації корупційних злочинів, пов'язаних із незаконним заволодінням майном або іншими предметами (2016)
Білецька К. К. - Судовий контроль та прокурорський нагляд за виконанням ухвали слідчого судді про обрання запобіжного заходу у вигляді особистої поруки (2016)
Вітрова Д. В. - Соціально-правова обумовленість кримінальної відповідальності за сепаратизм (2016)
Карпова Н. Ю. - Особливості визначення потерпілого від порушення права на захист (2016)
Краснопольська Л. П. - Угоди як компромісне вирішення конфліктних ситуацій у кримінальному судочинстві України (2016)
Криворучко І. О. - Вдосконалення кримінально-правової протидії терористичній діяльності з урахуванням світового досвіду (2016)
Чечин М. Ю. - Завдання неформальної освіти засуджених до позбавлення волі (2016)
Чорнуха О. С. - Об'єктивна сторона злочинів, пов'язаних із неправомірним збиранням, розголошенням та використанням комерційної таємниці (2016)
Гулиев А. Д. - Государственный терроризм - неотъемлемый элемент политики экспансии Нагорного Карабаха Азербайджана (2016)
Пазюк А. В. - Європейські стандарти захисту персональних даних у поліцейському секторі: сучасний стан і тенденції розвитку (2016)
Братко І. В. - Міжнародний суд ООН у розвитку міжнародного права (2016)
Нуруллаєв І. С. о. - Наукові підходи щодо визначення поняття та видів міжнародної злочинності (2016)
Попко В. В. - Місцеве самоврядування в Королівстві Данія (2016)
Хмельова І. Є. - Ефективність міжнародного права (на прикладі інституту визнання в міжнародному праві) (2016)
Jeszenszky G. - Central Europe - the Stepchild of the West? (2016)
Csaba C. - The theory of the distribution of powers and its practical implementation (2016)
Махарадзе А. - О судебном решении Конституционного суда Грузии относительно обратной силы уголовного закона (2016)
Ореховський М. Л. - Клопотання про повернення обвинувального акту прокурору, як інструмент захисту, Коломієць В. А. (2016)
Авраменко М. Ф. - Особливості правової природи фотографічних творів (2016)
Влад В. Ф. - Роль органів прокуратури при забезпеченні виконання судових рішень (2016)
Грицик А. С. - Відповідальність у разі невиконання чи неналежного виконання умов шлюбного договору (2016)
Zayets V. - Implementation of the UN Guiding Principles on business and human rights in agribusiness with respect to lessons in the extractive sector (2016)
Кириченко К. М. - Деякі проблемні аспекти вчинення морського протесту в Україні (2016)
Матат А. В. - Загальні принципи права як сучасне джерело конституційного права України (2016)
Федорова Д. О. - Проблеми правового регулювання розпорядження правами на добре відомі торговельні марки в Україні (2016)
Школьніков В. І. - Застосування негласних методів розслідування у кримінальному процесі: зарубіжний досвід (2016)
Шрамова О. С. - Здатність дитини на пренатальній стадії розвитку бути носієм суб'єктивних прав і обов'язків (пренатальна правоздатність) (2016)
Біленчук П. Д. - Правові і психофізіолого-криміналістичні засади безпекознавства в третьому тисячолітті, Шульга О. О. (2016)
Мяловицька Н. А. - Новий погляд на розвиток місцевої публічної влади в Україні (2016)
Крижанівський А. Ф. - Конституціоналізація правового порядку: загальнотеоретичний вимір (2016)
Кофанов А. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку експертної служби України в ХХІ столітті (2016)
Міжнародна конференція з питань інтелектуальної власності (2016)
Майстер-клас представників Асоціації адвокатів України (2016)
Круглий стіл на тему: "Сучасна кримінологічна наука і світова практика протидії злочинності" (2016)
8-ма Міжнародна науково-практична конференція "Сучасні проблеми правової системи України" (2016)
Міжнародна конференція з інтелектуальної власності (Женева, Швейцарія) (2016)
Зустріч делегації КУП НАНУ з Президентом Всесвітньої організації інтелектуальної власності Френсісом Гаррі (2016)
Відкриття щорічного Всеукраїнського тижня права (2016)
Майстер-клас Надзвичайного посланника і Повноваженого міністра Угорщини, заступника глави місії Ласло Чапа Пап (2016)
Англо-український семінар-дискусія щодо зобов'язань держав jus cogens (2016)
Круглий стіл на тему: "Кримінально-правові та криміналістичні засади протидії корупції" (2016)
Круглий стіл "Звичаєве козацьке право – історичне джерело українського права" (2016)
Науковий семінар "Кодифікація трудового законодавства: проблеми, підходи та можливі наслідки для України" (2016)
Круглий стіл "Слідчий суддя у кримінальному провадженні України" (2016)
Круглий стіл "Співробітництво України та Європейського Союзу у сфері надання притулку" (2016)
Майстер-клас Асоціації адвокатів України "Участь адвоката у вирішенні питань, пов’язаних із сімейними правовідносинами" (2016)
Майстер-клас керівника консульського відділу Посольства Угорщини Яноша Коллара (2016)
2-ий Форум з прав людини (2016)
Майстер-клас декана юридичного факультету Батумського державного університету ім. Шота Руставелі Адама Махарадзе (2016)
Редакційні повідомлення (2016)
Захаров В. В. - Застосування алгоритмів машинного навчання в імовірнісно-статистичних моделях для прогнозування та розрахунку процесів озонування, Устінов О. А., Змієвський Ю. Г., Мирончук В. Г. (2019)
Чаплінський Ю. П. - Використання онтологокерованої системної оптимізації при розв’язанні задач безпеки продуктів харчування (2019)
Гайдук Ю. М. - Одержання підсолоджувачів мікробним синтезом, Пенчук Ю. М. (2019)
Скроцький С. О. - Ідентифікація сольвентогенних бактерій Clostridium beijerinckii, Clostridium аcetobutylicum, ізольованих з природних джерел, Хоменко Л. А., Василюк О. М., Зелена Л. Б., Войчук С. І. (2019)
Осадчук О. П. - Теоретичні основи сутності якості як соціально-економічної категорі, Майстренко В. М. (2019)
Сотніченко О. А. - Податкова політика в Україні та її вплив на соціальноекономічне зростання (2019)
Кундєєва Г. О. - Розвиток м’ясопереробних підприємств з позиції забезпечення продовольчої безпеки України, Топчій О. А. (2019)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Шляхи протидії тіньовому ринку спирту і алкоголю як складова економічної безпеки (2019)
Гіренко Н. І. - Економічна ефективність виробництва напівфабрикату "Фарш з м’ясом птиці та рослинними гідробіонтами", Крамаренко Д. П. (2019)
Онищенко Я. Д. - Аналіз тенденцій споживання енергетичних ресурсів харчовою промисловістю України, Замулко А. І. (2019)
Ніколишак М. В. - Моделювання процесу розподілення теплоносія в підігрівачі солоду, Лементар С. Ю., Пономаренко В. В., Якобчук Р. Л., Риндюк Д. М. (2019)
Бондар В. І. - Аналіз результатів експериментального дослідження процесу конденсації пари на поверхні циліндричного вільностікаючого струменя рідини (Частина 2), Солодка К. М., Василенко С. М., Іващенко Н. В. (2019)
Шевченко О. Ю. - Повітряна сушарка на основі замкнутих енергоматеріальних контурів, Степанець О. І., Бут С. А., Костюк В. С. (2019)
Соколенко А. І. - Термодинамічне визначення параметрів фазових переходів в умовах вакуумних технологій, Максименко І. Ф. (2019)
Негрей О. В. - Визначення механічних характеристик волоських горіхів у процесах їх лущення, Укpaїнeць A. I. (2019)
Вишняк В. В. - Виявлення фальсифікатів бджолиного воску методом інфрачервоної спектроскопії відбивання, Літвинчук С. І., Носенко В. Є., Коробка Ю. В., Домбровський В. П. (2019)
Грушковська А. О. - Порівняльний аналіз способів отримання пюре з кизилу для виробництва соусів, Матко С. В., Мельник Л. М., Ткачук Н. А. (2019)
Костенко Є. Є. - Дослідження властивостей ягід журавлини, Мілюкін М. В., Бутенко О. М., Рубаха Н. С. (2019)
Алексеенко М. С. - Отимизация технологических условий получения кислотногидролизованного крахмала, Литвяк В. В., Новикова Н. М. (2019)
Українець О. О. - Оцінка ризиків мармеладних виробів, Грегірчак Н. Н. (2019)
Камінська С. В. - Математична модель прогнозування вмісту аскорбінової кислоти в заморожених ягодах, Мисюра Т. Г., Сімахіна Г. О. (2019)
Пахомська О. В. - Впровадження системи НАССР у виробництві хлібобулочних виробів (2019)
Кроніковський О. І. - Особливості комплексоутворення та екстракції бісмуту в системі Ві3+–18-краун-6–ССl3COOН, Терещук Д. О., Фоменко В. В., Кроніковська О. П. (2019)
60 років підготовки фахівців з автоматизації виробництва: наші досягнення (2019)
До 70-річчя кафедри технології хлібопекарських і кондитерських виробів (2019)
До відома авторів (2019)
Содержание (2019)
Задорожный О. С. - Прицельная транссклеральная лазерная коагуляция цилиарного тела у больных вторичной неоваскулярной глаукомой, Гузун О. В., Кустрин Т. Б., Насинник И. О., Чечин П. П., Король А. Р. (2019)
Якименко С. А. - Сучасні методи хірургічної реабілітації пацієнтів з тотальними симблефаронами обох повік, Костенко П. О. (2019)
Алиева И. Д. - Распространенность и факторы риска диабетической ретинопатии в условиях разной доступности эндокринологической помощи, Абдыева Я. Д. (2019)
Дрожжина Г. И. - Ошибки в лечении, Тройченко Л. Ф., Осташевский В. Л., Коган Б. М., Гайдамака Т. Б., Ивановская Е. В. (2019)
Коган М. Б. - Визуализация внутриглазных инородных тел, расположенных в проекции цилиарного тела, способом инфракрасной диафаноскопии, Задорожный О. С., Петрецкая О. С., Красновид Т. А., Король А. Р., Пасечникова Н. В. (2019)
Цуканова И. В. - Динамика иммунологических показателей у больных меланомой хориоидеи стадии Т1 малых размеров после проведения диод-лазерной (810 нм) транспупиллярной термотерапии по разработанной методике, Полякова С. И., Величко Л. Н., Богданова А. В. (2019)
Гулиева Р. Н. - Структурные изменения сетчатки у пациентов с болезнью Альцгеймера (2019)
Бондарчук О. Д. - Імунний статус хворих с фронто-базальною травмою при використанні імпланта "Синтекість" при хірургічному лікуванні, Кіщук В. В., Мельников О. Ф., Тимченко М. Д., Дідик Н. Д. (2019)
Хомякова О. В. - Порівняльні особливості структурних змін у судинному тракті ока після застосування радіохвильового ножа або ріжучого інструмента в експерименті, Віт В. В., Малецький А. П. (2019)
Щур М. Б. - Модифікація глікому структурних компонентів рогівки при експериментальному гіпотирозі за даними лектинової гістохімії, Струс Х. І., Ященко А. М. (2019)
Михейцева І. М. - Вплив високого внутрішньоочного тиску на ферментативну антиоксидантну систему тканин увеального тракту ока кроликів при експериментальному алергічному увеїті, Бондаренко Н. В., Коломійчук C. Г., Сіроштаненко Т. І., Трофімов М. М., Загродська Л. В. (2019)
Дрожжина Г. И. - Состояние процессов пероксидации в тканях поверхности глаза при моделированном гипотиреозе, Павловский М. И., Павловская Г. Я. (2019)
Заболотний Д . І. - Сучасні уявлення про метастазування та можливості прогнозування перебігу плоскоклітинного раку голови та шиї, Лукач Е. В., Самбур М. Б. (2019)
Мальцев Д. В. - Токсоплазмозний хоріоретиніт при первинному дефіциті мієлопероксидази фагоцитів: презентація клінічного випадку, Гуржій О. О. (2019)
Надрага М. С. - Українська офтальмологія в іменах: др. Михайло Кос (1863-1930), Турчак О. В. (2019)
Морозова М. Ю. - "Пробіг наосліп" в підтримку Інституту очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова (2019)
Гречко А. В. - Фіскальні стимули та мотиви як складові забезпечення сталого розвитку регіонів, Худолей В. Ю. (2018)
Гончар В. В. - Методологія інформаційного забезпечення процесів управління промисловим підприємством, Якименко І. Ю. (2018)
Дергалюк Б. В. - Різноманіття понятійно-категоріального апарату теорії структурних змін економіки (2018)
Меліхов А. А. - Глобалізація як чинник впливу на стан трудового потенціалу підприємств металургійної галузі України, Шишканова Т. О. (2018)
Коваленко Ю. О. - Інтелектуальний капітал як складова формування знань регіонального інформаційного менеджменту (2018)
Шаповал В. М. - Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України), Герасименко Т. В., Бєлобородова М. В. (2018)
Чумак О. В. - Методологічне забезпечення прозорості економічної діяльності державних підприємств (2018)
Потапова Н. М. - Регіональні аспекти утилізації відходів в Україні (2018)
Мінц О. Ю. - Методи аналізу впливу неекономічних факторів на сталий розвиток країни, Дмитрієнко О. В. (2018)
Бойченко С. Г. - Управління сталим розвитком природно-господарських систем, Горошкова Л. А., Жарова Л. В., Карамушка В. І., Хлобистов Є. В. (2018)
Шабельник Т. В. - Інформаційні системи підтримки прийняття рішень в умовах глобалізації фармацевтичного ринку (2018)
Котькалова-Литвин І. В. - Розробка стратегії рековерингу бізнес-процесів на основі розширення організаційно-інноваційних горизонтів розвитку підприємства (2018)
Швець Г. О. - Співробітництво ЄБРР та України у сфері малого та середнього підприємництва (2018)
Черніченко Г. О. - Концептуальні засади формування енергетичної безпеки країн в умовах глобалізації, Мітюшкіна Х. С. (2018)
Сагірова А. С. - Розвиток рекреаційно-туристичного потенціалу регіонів України (2018)
Хаджинова О. В. - Теоретичні аспекти забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств України, Куртяник М. С. (2018)
Маматова Л. Ш. - Інноваційний підхід в створенні та фінансуванні бізнесу в Україні (2018)
Білоус-Сергєєва С. О. - Дослідження "жорстких" та "м’яких" підходів загального управління якістю, Маштакова О. Г. (2018)
Мальцев М. М. - Формування стратегії інноваційного розвитку морського порту, Шаповалов А. В. (2018)
Калінін О. В. - Нейромаркетинг як фактор інвестиційної привабливості фінансових послуг, Папуш Г. О. (2018)
Псарьова І. С. - Дослідження потенціалу вогнетривких підприємств України та виявлення можливостей його удосконалення, Єрьоменко О. І. (2018)
Горохова Т. В. - Маркетингова товарна політика як фактор конкурентоспроможності підприємства в посткризових умовах, Фоменко Ю. Р. (2018)
Рязанова Н. О. - Оцінка розвитку альтернативної енергетики на засадах стійкості (2018)
Капранова Л. Г. - Управління персоналом в глобальній економіці, Мельнікова Л. В. (2018)
Колосок В. М. - Менеджмент комунікацій в логістичному бізнесі, Лазаревська Ю. А. (2018)
Кравченко М. С. - Антикризове управління в сучасних економічних умовах, Митюк М. С. (2018)
Обухова Н. О. - Стратегія сталого маркетингу в рамках загальної програми сестейного розвитку, Прима Д. А. (2018)
Козлова В. Я. - Соціально-економічна сутність системи пенсійного страхування населення (2018)
Любчук О. К. - Перспективи розвитку ціннісного простору споживачів туристичних послуг міста Маріуполя (2018)
Безчасний О. У. - Аналіз результатів та якості інвентаризації (2018)
Белопольський М. Г. - Оцінка ризиків як складового елементу інноваційного потенціалу підприємства, Человань С. В. (2018)
Боднарук О. В. - Вплив людського капіталу на стратегічне управління маркетингом персоналу в умовах сталого розвитку, Український С. С. (2018)
Новиков Д. Ф. - Социально-ответственный маркетинг в управлении прибылью предприятия (2018)
Калініна С. П. - Формування рівня життя населення: методологічний дискурс, Ланська С. П. (2018)
Приймак Н. С. - Двоконтурна система управління змінами на підприємстві (2018)
Бондаренко В. М. - Концептуальні основи управління розміщенням підприємств регіону на засадах реконструктуризації (2018)
Горошкова Л. А. - Фінансові механізми сталого використання територіальних ресурсів природно-господарських систем, Хлобистов Є. В., Трофимчук В. О. (2018)
Толпежніков Р. О. - Механізм формування економічної безпеки промислового підприємства, Балашов М. І. (2018)
Антонюк К. І. - Еволюція безпеки споживання на різних етапах глобалізації (2018)
Данилкович А. Г. - Модифікація колагенвмісних матеріалів для формування водостійких виробів, Хлєбнікова Н. Б. (2019)
Пирог Т. П. - Нетрадиційні продуценти поверхнево-активних речовин, Мартинюк А. О., Пенчук Ю. М., Мучник Ф. В. (2019)
Боднар О. В. - Мікроорганізми як продуценти інтерферонів І та ІІ типу: сучасний стан досліджень, Скроцька О. І. (2019)
Булій Ю. В. - Підвищення експлуатаційних характеристик масообмінних колонних апаратів циклічної дії, Куц А. М., Шиян П. Л. (2019)
Якимчук В. М. - Ефективне використання енергетичного ресурсу в мехатронних модулях пакувальних машин, Гавва О. М. (2019)
Черевко О. І. - Оцінка тепломасообмінного обладнання шляхом імітаційного моделювання, Маяк О. А., Костенко С. М., Сардаров А. М. (2019)
Мирончук В. Г. - Застосування екологічних способів для переробки нанофільтраційного пермеату молочної сироватки та отримання природних концентратів мінеральних речовин, Змієвський Ю. Г., Захаров В. В., Устінов О. А., Дзязько Ю. С. (2019)
Зав’ялов В. Л. - Вплив режимних параметрів на кінетику безперервного віброекстрагування з рослинної сировини, Мисюра Т. Г., Запорожець Ю. В., Попова Н. В. (2019)
Соколенко А. І. - Перехідні процеси в бродильних технологіях, Шевченко О. Ю., Літвинчук С. І. (2019)
Головко М. П. - Дослідження показників якості страв і кулінарних виробів на основі напівфабрикату з молюска прісноводного та їх змін під час зберігання, Головко Т. М., Геліх А. О., Применко В. Г. (2019)
Гречко В. В. - Використання гелів з нетрадиційної сировини для виробництва м’ясних напівфабрикатів, Страшинський І. М., Пасічний В. М. (2019)
Дробот В. І. - Перспектива збагачення безглютенових хлібобулочних виробів казеїном, Сорочинська Ю. С., Грищенко А. М. (2019)
Іоргачова К. Г. - Сучасні аспекти використання рослинної сировини для гальмування псування хлібобулочних виробів зниженої вологості, Соколова Н. Ю., Макарова О. В., Гордієнко Л. В. (2019)
Іващенко К. Ю. - Аналіз причин і заходів щодо запобігання утворенню токсинів C. botulinum у консервованих продуктах протягом усього виробничого циклу, Стоянова Л. О., Красуля О. О. (2019)
Кочубей-Литвиненко О. В. - Обґрунтування доцільності використання природних наповнювачів у технології масляних паст, Яценко О. В., Ющенко Н. М., Кузьмик У. Г., Миколів І. М. (2019)
Дейниченко Г. В. - Визначення вмісту йоду в ламінарії та збагаченому нею ягідному соусі, Листопад Т. С., Вишнікін А. Б., Тамен А.-Е. (2019)
Михайлов В. М. - Створення якісно нових плодоовочевих напівфабрикатів і кондитерських виробів на їх основі з оздоровчими властивостями, Загорулько О. Є., Загорулько А. М., Касабова К. Р., Гордієнко І. О. (2019)
Носенко Т. Т. - Особливості складу олії із насіння ненаркотичних конопель вітчизняної селекції, Музика О. С., Циганкова Г. А., Левчук І. В., Маринченко І. О. (2019)
Паска М. З. - Експрес-метод гігієнічного контролю якості удосконаленого технологічного процесу приготування м’ясних посічених напівфабрикатів з рослинною сировиною, Маслійчук О. Б. (2019)
Котляр Є. О. - Антиокислювальні властивості олій, отриманих з різних сортів виноградного насіння, Ткаченко Н. А., Здоренко К. С., Радзієвська І. Г. (2019)
Сімахіна Г. О. - Нові виклики перед харчовою промисловістю України в стратегії поліпшення національного здоров’я (2019)
Тарасюк Л. А. - Актуальність застосування опало-халцедонового матеріалу у технології горілок, Олійник С. І., Прибильський В. Л. (2019)
Большак Ю. В. - Вивчення впливу КВЧ-опромінення води на її структурно-енергетичний стан і можливі біологічні наслідки процесу, Українець А. І., Маринін А. І., Святненко Р. С. (2019)
Сухенко В. Ю. - Розробка комплексної харчової добавки на основі тваринної та рослинної сировини для м’ясних продуктів, Штонда О. А., Сонько Н. М., Шевчук Л. М. (2019)
Юкало В .Г. - Характеристика молекулярних мас продуктів протеолізу концентрату сироваткових білків, отриманих за дії панкреатину, Дацишин К. Є., Семенишин Г. М. (2019)
Ковтун А. В. - Дослідження вмісту вологи у формованих картопляних чипсах, Ковбаса В. М., Солошенко К. В., Солошенко В. Ю. (2019)
Цісарик О. Й. - Дослідження оксидантної стабільності кисловершкового масла під час зберігання, Мусій Л. Я., Сливка І. М., Готіна О. М. (2019)
До відома авторів (2019)
Содержание (2019)
Якименко І. В. - Результати застосування нового методу прогнозування розвитку і перебігу глаукомної оптиконейропатії при первинній відкритокутовій глаукомі, Ульянова Н. А., Венгер Л. В., Шакун К. С. (2019)
Могілевський С. Ю. - Нові чинники ризику рецидивів діабетичної макулопатії після хірургічного лікування у хворих на цукровий діабет II типу, Панченко Ю. О., Зябліцев С. В. (2019)
Сук С. А. - Показники sICAM-1 в крові у хворих на цукровий діабет II типу залежно від стадії діабетичного набряку макули, Кирилюк М. Л., Риков С. О. (2019)
Єгорова К. С. - Особливості нейроофтальмологічної симптоматики при супрапараселярному поширенні аденоми гіпофіза, Гук М. О., Гук О. М., Даневич Л. О., Цюрупа Д. М., Мумлєв А. О. (2019)
Цуканова І. В. - Динаміка рівня експресії молекулярних маркерів активації лімфоцитів периферичної крові у хворих на меланому хоріоідеї стадії Т1 малих розмірів після транспупілярної термотерапії, Полякова С. І., Величко Л. М., Богданова О. В. (2019)
Власова О. І. - Особливості соціально-психологічної адаптації підлітків з вадами зору, Подшивалкіна В. І., Родіна Н. В., Мілютіна К. Л., Льовочкіна А. М. (2019)
Бондарчук О. Д. - Стан факторів гуморального імунітету в периферичній крові у хворих з фронто-орбітальною травмою в віддаленому періоді після хірургічного лікування з використанням біокомпозиційного матеріалу, Кіщук В. В., Мельников О. Ф., Тимченко М. Д., Дідик Н. Д. (2019)
Бабкина Т. М. - Возможности лучевой диагностики в мониторинге радиохирургического лечения увеальной меланомы, Спиженко Н. Ю., Вальчишин С. В., Дыкан И. Н., Колотилов Н. Н. (2019)
Задорожный О. С. - Структура хориоретинальногокомплекса глаз кролика после витрэктомии. Сообщение 3. Ирригация витреальной полости раствором температурой 36°С, Назаретян Р. Э., Науменко В. А., Мальцев Э. В., Пасечникова Н. В. (2019)
Абдулхади Мохаммед - О роли липидного метаболизма и липидной пероксидации в развитии нарушений в сетчатке крыс при диабете II типа с миопией, Михейцева И. Н., Коломийчук С. Г. (2019)
Консенсус экспертов. Оптимизация режимов интравитреальной анти-VEGF-терапии препаратом афлиберсепт у пациентов с неоваскулярной возрастной макулярной дегенерацией и нарушениями зрения вследствие диабетического отека макулы (2019)
Філіпковська Л. О. - Дослідження підходів до управління вартістю інноваційних проектів, Нос М. М. (2018)
Безверхнюк Т. М. - Управління проектами просторового розвитку, Азарова І. Б. (2018)
Iyambo P. S. - The study of relevance for the project of developing hybrid solar electricity systems in urban areas in Namibia (2018)
Кривуля П. В. - Ситуационные параметры описания и анализа графика освоения инвестиций, Штапаук С. С. (2018)
Борулько Н. А. - Бинарные лотереи как инструмент обработки мягкой информации в рамках мягкого управления рисками проекта и создания риск-культуры на основе коммитмента (2018)
Ситник В. А. - Планування проектів з урахуванням динаміки фінансових ринків, Тесленко П. О., Бедрій Д. І., Шерстюк О. І. (2018)
Ігнатова О. В. - Порівняння підходів щодо обстеження сільськогосподарської діяльності населення в сільській місцевості на регіональному рівні, Овчіннікова Г. О., Ізюмська Н. В. (2018)
Дворниченко М. В. - Проектный контекст R&D деятельности малого и среднего инновационного бизнеса (2018)
Гончаренко Я. В. - Зміст і структура тренінгу "Психологія розвитку орієнтації на клієнта в персоналу комерційних організацій" (2018)
Гуцуляк Н. М. - Особливості соціально-психологічної реадаптації демобілізованих учасників АТО, Корнівська М. М., Матейчук Н. Г. (2018)
Діденко М. С. - Дослідження психологічних особливостей розвитку професійно значущих якостей майбутніх менеджерів організацій (2018)
Жовнер В. Ю. - Порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності контрольних і експериментальних груп фахівців туристичного бізнесу в процесі професійного навчання (2018)
Карамушка Л. М. - Класифікація видів соціальної напруженості в освітніх організаціях (2018)
Карамушка Л. М. - Соціальна напруженість на рівні взаємодії освітнього персоналу та організації: зв’язок з типами організаційної культури, Терещенко К. В. (2018)
Клибанівська Т. М. - Психологічна готовність студента-менеджера до майбутньої діяльності, Недбалюк О. О. (2018)
Клочко А. О. - Комплекс методик для дослідження психологічних особливостей традиційних та інноваційних стилів управління менеджерів в освітніх організаціях (2018)
Креденцер О. В. - Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку організаційної культури в умовах соціальної напруженості (2018)
Paschenko S. Yu. - Socialization of university students by means of the Peer-to-Peer technology, Moskalenko A. M., Paschenko K. S. (2018)
Шевченко А. М. - Теоретичні аспекти дослідження психологічного здоров’я особистості (2018)
Ягупов В. В. - Особливості діагностування психічної саморегуляції у майбутніх фахівців екстремальних видів діяльності, Фурс О. Й. (2018)
Баранова В. А. - Зв’язок між психологічними характеристиками педагогічних працівників та особливостями розвитку типів організаційної культури позашкільних навчальних закладів (2016)
Брюховецька О. В. - Взаємозв’язок стилю управління і управлінської емпатії керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Вашека Т. В. - Зв’язок соціально-психологічної адаптації переселенців із Донецької та Луганської областей із вибором ними копінг-стратегій, Гічан І. С., Гічан К. І. (2016)
Гончаренко Я. В. - Методики для дослідження орієнтації на клієнта персоналу комерційних організацій (2016)
Горбанюк О. C. - Методичне забезпечення оцінювання багатовимірного впливу іміджу брендів виробів та послуг на власний образ споживача, Куц О. C. (2016)
Грубі Т. В. - Взаємозв’язок між особистісними чинниками та складовими професійного вигорання працівників державної фіскальної служби України (2016)
Drozdova Yu. V. - Self-identification as an important factor of professional realization, Kolot L. A. (2016)
Журавльов В. В. - Результати реалізації тренінгу "Організаційно-психологічна підготовка до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону" (2016)
Захаренко Л. М. - Взаємозв’язок негативної агресивності особистості з типом міжособистісних відносин (2016)
Karamushka L. M. - Occupational burnout: the relationships with internal and external professional characteristics of businessmen, Gnuskina G. V., Ivkin V. M. (2016)
Карамушка Л. М. - Cоціальна фрустрованість освітнього персоналу: зв’язок із типами організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів, Заіка І. В. (2016)
Кот Г. М. - Ґендерний аспект психологічної підготовки майбутніх менеджерів культурно-дозвіллєвої діяльності (2016)
Мушегов О. М. - Особливості самоефективності педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Вихідні дані (2016)
Бахмутова Л. М. - Дослідження задоволеності працею як вагомого чинника ефективної міжособистісної взаємодії в умовах довготривалих полярних експедицій (2019)
Брюховецька О. В. - Роль рефлексії у професійній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів (2019)
Вознюк А. В. - Зв’язок між типами психологічної готовності керівників закладів освіти до управління педагогічними працівниками в освітніх округах та чинниками, які стосуються діяльності закладу освіти (2019)
Гура Н. А. - Задоволеність кар’єрою як фактор кар’єрного розвитку та соціально-професійної мобільності (2019)
Карамушка Л. М. - Інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій у контексті розвитку емоційного інтелекту: зв’язок з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації, Клочко А. О. (2019)
Карамушка Л. М. - Аналіз індексу ставлення до здоров’я менеджерів освітніх організацій, Шевченко А. М. (2019)
Креденцер О. В. - Психологічна підготовка персоналу освітніх організацій до розвитку внутрішньоорганізаційного підприємництва (2019)
Лазос Г. П. - Теоретико-методологічна модель резильєнтності як основа побудови психотехнології її розвитку (2019)
Лоленко К. М. - Методики для дослідження психологічних чинників споживчої поведінки молоді (2019)
Прошукало І. Л. - Психологічна специфіка діяльності сервісних організацій (2019)
Смирнова О. П. - Дослідження емоційного інтелекту, здоров’я та способу життя безробітних, які перебувають на етапі професійної перепідготовки, Кас’янова С. Б. (2019)
Снігур Ю. С. - Зв’язок копінг-стратегій керівників закладів загальної середньої освіти з чинниками мікрорівня (2019)
Баранова В. А. - Оцінка типів і параметрів організаційної культури позашкільних навчальних закладів працівниками різного віку і статі (2018)
Бахмутова Л. М. - Особливості динаміки самоефективності діяльності зимівників українських антарктичних експедицій (2018)
Грубі Т. В. - Адаптація психодіагностичної методики "Велика тривимірна шкала перфекціонізму" (2018)
Заіка І. В. - Зв’язок рівня розвитку "реального" та "бажаного" типів організаційної культури із особистісною напруженістю педагогічних працівників закладів освіти (2018)
Карамушка Л. М. - Тренінгова програма "Психологія соціальної напруженості в освітніх організаціях на рівні взаємодії персоналу та організації та індивідуально-особистісному рівні": зміст, структура та основні інтерактивні техніки (2018)
Карамушка Л. М. - Взаємозв’язок між рівнем професійного вигорання та організаційно-професійними характеристиками персоналу Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, Ковровський Ю. Г. (2018)
Karamushka L. M. - Organizational and psychological factors in the development of social tension in educational organizations and conditions for its overcoming, Tereschenko K. V., Kredentser O. V., Lagodzinska V. I., Kovalchuk O. S., Ivkin V. М. (2018)
Лисенко О. Г. - Рівень вияву гострого та хронічного професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги: зв’язок з місцем розташування та напрямом діяльності медичного закладу (2018)
Панченко О. А. - Безпечна діяльність водія-професіонала за медико-психологічними параметрами, Кабанцева А. В., Сердюк І. О. (2018)
Паршак О. І. - Методики для дослідження ставлення персоналу комерційних організацій до грошей (2018)
Романова О. В. - Методики для дослідження феномену відданості організації у персоналу медичних закладів (2018)
Соломка Т. М. - Поліпарадигмальна модель особистісного самоконструювання персоналу організацій (2018)
Терещенко К. В. - Зв’язок між толерантністю освітнього персоналу та організаційно-функціональними чинниками (2018)
Брюховецька О. В. - Авторський навчальний модуль "Формування професійної толерантності майбутніх керівників у процесі професійної підготовки (отримання вищої освіти)" та аналіз результатів його впровадження (2016)
Вознюк А. В. - Зміст та структура тренінгу "Психологічні особливості управління педагогічними працівниками в освітніх округах" (2016)
Grubi T. V. - А set of techniques to investigation a perfectionism of personality of scientific and pedagogical staff of the higher school (2016)
Дзюба Т. М. - Математична верифікація критеріальної валідності методики дослідження ризиків професійного здоров’я (2016)
Журавльов В. В. - Аналіз психологічної готовності до професійно-управлінської діяльності керівників органів охорони державного кордону (2016)
Заіка І. В. - Взаємозв’язок соціальної фрустрованості освітнього персоналу з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками (2016)
Зубіашвілі І. К. - Дослідження психологічних особливостей монетарної культури старшокласників (2016)
Ishchuk O. V. - The organizational culture of the institution of higher education: psychological research (2016)
Карамушка Л. М. - Типи організаційної культури позашкільних навчальних закладів: зв’язок з чинниками мезорівня, Баранова В. А. (2016)
Карамушка Л. М. - Методи дослідження соціальної напруженості в організації, Терещенко К. В., Креденцер О. В., Івкін В. М., Ковальчук О. С., Лагодзінська В. І. (2016)
Мушегов О. М. - Особливості внутрішніх психологічних детермінант самоефективності педагогічних працівників (2016)
Дзюба Т. М. - Професійне здоров’я як умова успішної соціалізації працівника в ситуації мобінгу (2017)
Журавльов В. В. - Психологічні чинники професійно-управлінської діяльності в контексті прийняття рішень керівниками органів охорони державного кордону (2017)
Карамушка Л. М. - Зміст та структура навчального спецкурсу "Формування психологічної готовності керівників до управління педагогічними працівниками в освітніх округах", Вознюк А. В. (2017)
Котлова Л. О. - Ґендерні відмінності в уявленнях про "ідеального" керівника організації, Гарбовська І. Л. (2017)
Льовочкіна А. М. - Соціально-психологічні проблеми організації волонтерської діяльності, Стоколос Г. М. (2017)
Станишевская Ж. - Коммуникативная компетентность у специалистов, работающих в социальном секторе (2017)
Станишевский М. - Развитие профессионльной компетентности у специалистов, работающих в социальном секторе (2017)
Терещенко К. В. - Зміст та структура тренінгу розвитку толерантності персоналу закладів освіти в умовах соціальної напруженості (2017)
Урусова О. Г. - Результати експериментальної перевірки програми формування психологічної готовності майбутніх медіаторів до професійної діяльності (2017)
Чуйко О. В. - Управлінські засади створення середовища особистісно-професійного розвитку на кафедрі (2017)
Щотка О. П. - Розвиток кар’єрної орієнтації "менеджмент" у магістранток (2017)
Балахтар В. В. - Соціально-психологічні особливості комунікативної толерантності фахівців соціальної роботи на різних стадіях професійного становлення (2018)
Баранова В. А. - Тренінг "Психологічна підготовка педагогічних працівників до розвитку організаційної культури позашкільних навчальних закладів" (2018)
Заіка І. В. - Тренінг "Роль організаційної культури закладів освіти у зниженні впливу соціальної напруженості на педагогічних працівників" (2018)
Karamushka L. M. - Educational staff ambiguity intolerance: relationship with organizational tension, Tereshchenko K. V., Kredentser O. V., Lagodzinska V. I., Ivkin V. M., Kovalchuk O. S. (2018)
Кулаковський Т. Ю. - Гендерні особливості образу успішного підприємця в свідомості студентської молоді, Кулаковська О. Г. (2018)
Кунцевська А. В. - Професійна позиція як механізм регулювання діяльності (на прикладі діяльності працівників сервісних центрів МВС України) (2018)
Лисенко О. Г. - Зв’язок між рівнем вияву професійного стресу в персоналу швидкої медичної допомоги та чинником "винагорода за працю та соціальний клімат" (2018)
Нікітіна О. П. - Психологічні чинники організаційного стресу в ріелторів: попередження та ефективний менеджмент, Резніченко А. А. (2018)
Поплавська А. П. - Формування та розвиток кадрового резерву промислового підприємства за допомогою технології управління талановитими працівниками (2018)
Синельников Р. Ю. - Діагностика сформованості громадянської ідентичності української молоді (2018)
Гончаренко Я. В. - Зв’язок типів персоналу комерційних організацій щодо його орієнтації на клієнта з організаційним розвитком і організаційною культурою (2017)
Danyliuk I. V. - Acculturation strategies as determinants of organizational communication in foreign cultural environment, Kurapov A. O. (2017)
Заіка І. В. - Вплив соціальної напруженості на вияви особистісної напруженості педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів (2017)
Карамушка Л. М. - Соціальна напруженість в освітній організації: вираженість основних видів і зв’язок з організаційно-функціональними чинниками мезорівня (2017)
Karamushka L. M. - Features of secondary school principals' professional tolerance orientation, Brukhovetska O. V., Ivkin V. M. (2017)
Карковська Р. І. - Етична організаційна поведінка у вітчизняних психологічних дослідженнях (2017)
Когут О. О. - Теоретичні аспекти дослідження розвитку організаційної культури (2017)
Креденцер О. В. - Вплив організаційної культури на рівень задоволеності працею персоналу освітніх організацій в умовах соціальної напруженості (2017)
Кривоногова О. В. - Організація медико-психологічного супроводу дошкільників із гіперкінетичним розладом в умовах родини та освітньої організації, Карманова С. В. (2017)
Пасічна В. Г. - Аналіз результатів дослідження емоційно-вольової сфери безробітних у процесі адаптації до професійної перепідготовки (2017)
Терещенко К. В. - Взаємозв’язок між толерантністю і рівнем суб’єктивного благополуччя освітнього персоналу (2017)
Шевченко А. М. - Комплекс методик для дослідження психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій (2017)
Карамушка Л. М. - ХІІ Міжнародна науково-практична конференція з організаційної та економічної психології "Організаційна та економічна психологія в Україні: сприяння регіональному розвитку" (1–3 червня 2017 року, м. Харків), Терещенко К. В., Креденцер О. В., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С., Івкін В. М., Власов П. К., Соколова І. М., Кисельова Г. А. (2017)
Балахтар В. В. - Цінність особистісно-професійної самореалізації фахівця як одного з компонентів професійного становлення у сфері соціальної роботи (2018)
Борець О. А. - Дослідження мотиваційної сфери особистості, що шукає роботу (2018)
Власенко А. А. - Про когнітивну складову професійної соціалізації особистості студента (2018)
Ishchuk O. V. - Directed motivation as a factor influencing the efficiency of organizational staff’s activities, Deeva T. V. (2018)
Карамушка Л. М. - Оцінка працівниками комерційних організацій ролі грошей у їх життєдіяльності: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними характеристиками працівників, Паршак О. І. (2018)
Карамушка Л. М. - Модифікація та адаптація методики "Індекс організаційної напруженості (на прикладі освітніх організацій)", Терещенко К. В. (2018)
Клочко А. О. - Традиційні та інноваційні стилі управління менеджерів освітніх організацій (у контексті формування взаємостосунків менеджерів і педагогічного колективу) (2018)
Рутина Ю. В. - Зв’язок рівня професійної самоактуалізації державних службовців з психологічними та організаційно-функціональними характеристиками організації (2018)
Синельников Р. Ю. - Психологічні чинники громадянської ідентичності особистості (2018)
Гончаренко Я. В. - Орієнтація на клієнта комерційних організацій різного типу (2017)
Горбань Г. О. - Соціально-психологічний супровід соціалізації вчителя в умовах реформування освіти (2017)
Дембицька Н. М. - Мотивуючі практики для батьків як агентів економічної соціалізації школярів (2017)
Заіка І. В. - Методики для дослідження психологічних особливостей організаційної культури загальноосвітніх навчальних закладів в умовах соціальної напруженості (2017)
Ivkin V. M. - Psychological features of the unemployed: analysis of the latest research (2017)
Карамушка Л. М. - Зв’язок негативних психічних станів персоналу з типом та силою організаційної культури освітніх організацій, Терещенко К. В., Креденцер О. В., Лагодзінська В. І., Ковальчук О. С., Івкін В. М. (2017)
Карамушка Т. В. - Связь между уровнем развития готовности аспирантов к осуществлению профессиональной карьеры и ролевым взаимодействием и профессионально-деловым общением на кафедре (2017)
Кулаковський Т. Ю. - Особливості рівня макіавеллізму службовців бюрократичних установ, Кулаковська О. Г. (2017)
Никоненко О. В. - Дослідження моральнісного компонента монетарної соціалізації студентської молоді (2017)
Полякова В. І. - Психологічні особливості комунікативної складової гендерної толерантності вчителів закладів середньої освіти (2017)
Пустовий О. М. - Дослідження емоційного стану учасників бойових дій на Cході України (2017)
Ткалич М. Г. - Гендерно-орієнтовані технології розвитку професійної самоактуалізації персоналу: розробка тренінгової програми, Шутько Д. О. (2017)
Ульянова В. С. - Аналіз джерел мотивації праці персоналу фермерських господарств (2017)
Шевченко Н. Ф. - Аналіз поняття "кар’єра" в теоріях зарубіжних науковців, Швігл О. В. (2017)
Козьолкін О. А. - Ефективність комплексного лікування з застосуванням мануальної терапії у хворих на вертебральні торакалгії, Мєдвєдкова С. О., Лісова О. А. (2019)
Нікішкова І. М. - Моніторинг адекватності/ефективності патогенетичної терапії у пацієнтів з хворобою Вільсона — Коновалова за допомогою комп’ютеризованого тестування моторики рук, Кутіков Д. О., Волошин-Гапонов І. К. (2019)
Петюніна О. В. - Роль однонуклеотидного поліморфізму VAL66MET гена BDNF у формуванні кінцевих точок після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST, Копиця М. П., Скринник О. В. (2019)
Прокопів М. М. - Оцінка функціональних наслідків вертебробазилярних інфарктів залежно від ураженої інтракраніальної судинної території задньої циркуляції (2019)
Фломін Ю. В. - Прогностичні чинники відсутності істотного поліпшення функціонального стану і збереження великої потреби у сторонній допомозі серед пацієнтів з церебральним інсультом, які перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці (2019)
Будьонний П. В. - Клініко-психопатологічні особливості суїцидальної поведінки осіб, які хворіють на шизофренію і проживають в зоні проведення операції об’єднаних сил (2019)
Денисенко М. М. - Характеристика функціональних зв’язків різних варіантів аддикцій (2019)
Харитонов В. І. - Аналіз емоційного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді (2019)
Хоміцький М. Є. - Структура і типи реагування на хворобу та показники адаптивності/дез адап тивності при ендогенних психозах з епізодичним перебігом в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при змішаних деменціях тяжкого ступеня вираженості (2019)
Шевчук М. В. - Фактори ризику виникнення депресії у пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу, Циганенко О. О., Тараненко О. В., Крижевський В. В., Маньковський Б. М. (2019)
Сухоруков В. В. - Клінічний випадок: інсомнія у хворого на синдром Дауна у поєднанні з симптоматичною епілепсією, Забродіна Л. П., Бовт Ю. В. (2019)
Літовченко Т. А. - Зіставлення клінічних, електроенцефалографічних та томографічних даних у дітей, хворих на епілепсію з контрольованими та неконтрольованими нападами, Сухоносова О. Ю., Сорочан О. П., Сальникова В. В., Гекова М. В. (2019)
Лук’янцева О. Ю. - Аналіз значущих чинників формування неврозоподібного енурезу у дітей, Привалова Н. М. (2019)
Мар’єнко Л. Б. - Проблема менеджменту медичної допомоги пацієнтам з епілепсією при переході з дитячого/підліткового до дорослого віку, Кунта О. В., Мар’єнко К. М. (2019)
Михайлова Э. А. - Особенности течения депрессивных расстройств у детей и подростков с неврологическими расстройствами, Матковская Т. Н., Мителев Д. А. (2019)
Петренко В. М. - Особливості сполучнотканинного обміну у дітей із закритою черепно-мозковою травмою (2019)
Танцура Л. М. - Можливості оптимізації підходів до лікування резистентних епілепсій у дітей з використанням даних фармакогенетичного дослідження, Пилипець О. Ю., Танцура Є. О., Третьяков Д. В. (2019)
Шатилло А. В. - Анализ оказания медицинской помощи больным мышечной дистрофией дюшенна, динамика за семь лет, Федоренко А. В. (2019)
Завязкіна Н. В. - Психологічна діагностика дітей з епілептичними нападами, які виникли внаслідок порушення функцій прищитоподібних залоз, Музичук Г. О. (2019)
Пилипець О. Ю. - Особливості співвідношень макро- та мікроелементів у дітей з епілепсіями (2019)
Померанцева Т. І. - Характеристика клініко-нейропсихологічного поліморфізму дітей з затримкою психомовного розвитку, Скоробогатова О. В. (2019)
Стеценко Т. І. - Випадок аутоімунного енцефаліту з ураженням мозочка, асоційований з антитілами до глютаматдекарбоксилази (анти-GAD65) у дитини, Іванова Т. П., Савченко О. І., Федушка Г. М. (2019)
Стеценко Т. І. - Випадок фокальної лобної епілепсії у дитини трьох місяців з мутацією гену NRPL3 (2019)
Танцура Е. А. - Метаболизм антиэпилептических препаратов, ассоциированный с генетическим полиморфизмом (2019)
Третьяков Д. В. - Роль етіологічних та спадково-зумовлених чинників у виникненні епілепсій у дітей (2019)
Бошицький Ю. Л. - Юридичний факультет КУП НАНУ: сучасний стан та тенденції розвитку у 2019–2020 навчальному році, Тарасевич Т. Ю. (2019)
Удовика Л. Г. - Формування теорії правової системи у юридичній науці (частина 1) (2019)
Бігун В. С. - Доброчесність як правовий режим і правовідносини (2019)
Іванов О. Ю. - Іонічна республіка (1798–1807 рр.) в контексті політики російського експансіонізму: історико-правовий аспект (2019)
Кахнич В. С. - Вплив римського права на діяльність юридичного факультету Львівського університету з 1661 до 1918 рр. (2019)
Ковальова С. Г. - Ремісничий цех європейського середньовічного міста ХІІ–ХV ст.: виробничо-соціальна стратифікація та відносини між стратами (на матеріалах цехових статутів) (2019)
Костенко І. В. - Становлення і розвиток системи комерційної освіти в Україні (2019)
Минькович-Слободяник О. В. - Основні етапи формування правової культури на теренах сучасної України (2019)
Окіпнюк В. Т. - Радянські органи державної безпеки в Україні в період Другої світової війни: історико-правовий аналіз (2019)
Ромашко А. О. - Сучасні тенденції застосування принципу пропорційності у судовій практиці (2019)
Батанов О. В. - Концептуальні проблеми забезпечення контролю у сфері місцевого самоврядування: теорія та практика (2019)
Білоскурська О. В. - Конституційна доктрина в системі сучасних джерел конституційного права (2019)
Копча В. В. - Захист прав людини в ключових рішеннях Конституційного Суду Угорщини (1990–2011 роки) (2019)
Васін М. С. - Сучасна державна-церковна взаємодія в Україні: переосмислення конституційних засад (2019)
Гайдар М. Є. - До питання поняття об’єднаної територіальної громади в Україні (2019)
Діміч А. В. - Характеристика окремих нормативно-правових актів у сфері логістичного забезпечення державної безпеки України в особливий період (2019)
Микитюк А. А. - Деякі проблемні питання, пов’язані із застосуванням сільськогосподарськими підприємствами системи електронного адміністрування ПДВ (2019)
Охотнікова О. М. - Публічне адміністрування землеустрою в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Пухтецкая А. А. - Развитие научных подходов к основаниям классификации принципов административного права: сравнительно-правовой аспект (2019)
Rzayeva G. A. - Digital age, globalization: ensuring economic rights in the new information society (2019)
Шереметьєва О. Ю. - Інституціонально-правові основи запобігання і протидії корупції та відмиванню грошей в Україні (2019)
Атаманчук І. В. - Межі розуміння понять "заробіток" і "дохід" у контексті правозастосування у відносинах стягнення аліментів, Ковальчук Ю. І. (2019)
Бутинська Р. Я. - Вплив цифрових технологій на трудове право: виклики та завдання (2019)
Гуйван П. Д. - Розумний строк розгляду справи. Українські законодавчі та правозастосовні реалії (2019)
Гулик А. Г. - Шлях становлення та розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві (2019)
Крижевський А. В. - Становлення та розвиток міжнародних стандартів щодо правового регулювання праці, Дерій О. О. (2019)
Погребняк В. Я. - Доктринальні підходи щодо визначення сутності переходу цивільних прав та обов’язків: основи теорій континуальності та дискретності (2019)
Сахарук І. С. - Правові основи забезпечення безпечних та здорових умов праці згідно зі стандартами МОП у XXI столітті (2019)
Цувіна Т. А. - Зворотна дія нормативно-правових актів у часі та право на справедливий судовий розгляд у цивільних справах в контексті принципу верховенства права (2019)
Бережняк Н. В. - Зміст зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави за Цивільним кодексом України: проблемні питання (2019)
Деменко С. О. - Суб’єктно-об’єктний склад зобов’язань у зв’язку з набуттям, збереженням майна без достатньої правової підстави (2019)
Бондаренко О. О. - Апроксимація правової охорони промислових зразків в Україні до законодавства країн Європейського Союзу (2019)
Софіюк Т. О. - Стан законодавства та система управління авторськими та суміжними правами в Україні на сучасному етапі (2019)
Яшарова М. М. - Окремі питання правового регулювання авторських прав на пародії, карикатури та попурі, Паламарчук М. А. (2019)
Потурай К. С. - Проблематика визначення автором твору кінематографії особи, відмінної від фізичної особи (2019)
Стройко І. А. - Адаптація законодавства України до новел законодавства Європейського Союзу у сфері авторського права і суміжних прав в Інтернет-середовищі (2019)
Андрушко А. В. - Проблемні питання кваліфікації незаконного позбавлення волі або викрадення людини (2019)
Ландіна А. В. - Кримінально-правові заходи запобігання алкоголізму: порівняльно-правовий аспект, Лисенко О. М. (2019)
Мудрак І. В. - Поняття, значення, окремі категорії кримінально-процесуальної активності потерпілого у кримінальному провадженні (2019)
Муляр Г. В. - Механізм оскарження повідомлення про підозру як засіб захисту прав підозрюваної особи, Ховпун О. С., Часова Т. О. (2019)
Новіков О. В. - Злочини проти інтелектуальної власності: поняття, види, сучасний стан та тенденції розвитку (2019)
Грубський А. В. - Свобода адвоката як невід’ємний елемент реалізації права на захист у кримінальному провадженні (2019)
Szmyt A. - Europeanization of Law in Poland from the point of view of Constitutional Law, Rytel-Warzocha A. (2019)
Mgeladze M. - The maritime industry and the role of women seafarers: a legal regulatory framework, Phutkaradze N. (2019)
Савчук К. О. - Особливості правового регулювання членства в Організації Північноатлантичного договору, Проценко І. М. (2019)
Аягут Н. Г. - Регулювання ринку портових послуг в законодавстві України та праві ЄС: порівняльний аналіз (2019)
Сегеда І. С. - Аналіз досвіду Тунісу у сфері правового регулювання стартапів (2019)
Самедова Ш. Т. - О построении санкций и формализации назначения наказания в уголовном праве в Азербайджанской Республике (2019)
Фокіна А. О. - Удосконалення стадії виконання судових рішень в національній правозастосовній практиці та європейських країнах (2019)
Тарасевич Т. Ю. - Введення в європейське податкове право: пряме оподаткування (2019)
Захист наукових робіт студентів та аспірантів КУП НАНУ в Будапешті (2019)
Візит делегації КУП НАНУ до Офісу Уповноваженого з прав людини в Угорщині (2019)
Міжнародна конференція "Уроки з досвіду країн ЄС для України" (2019)
Круглий стіл "Європейська стратегія України: двосторонні та багатосторонні відносини як інструменти досягнення зовнішньополітичних цілей України" (2019)
Презентація "Енциклопедії міжнародного права" в Інституті держави і права ім. В. М. Корецького НАН України (2019)
Круглий стіл на тему "Заборона катування: аналіз практики Європейського суду з прав людини" (2019)
Круглий стіл "Правове регулювання темпоральних меж життя людини" (2019)
Міжнародний форум "Колективне управління авторськими і суміжними правами: основні принципи та міжнародна практика" (м. Баку, Азербайджанська Республіка) (2019)
Зустріч ректора КУП НАНУ з колективом юридичного факультету Бакинського державного університету (2019)
Професор В. Батлер як історик міжнародного права. До 80-річчя з дня народження (2019)
60-річний ювілей професора Ю. Л. Бошицького (2019)
До відома авторів (2019)
Петлюк Ю. С. - Правова категорія "екологічна безпека": наукові підходи до інтерпретації, Ситніченко О. М. (2019)
Похиленко І. С. - Поняття авіаційної діяльності (2019)
Хом’яченко С. І. - Правове регулювання використання авіатранспорту за договорами мультимодальних перевезень: окремі аспекти, Хоцяновська Н. Ф. (2019)
Аскеров З. - Принцип правовой определенности (2019)
Голуб О. А. - Теоретичні аспекти соціального та правового регулювання гендерних відносин (2019)
Матвійчук А. В. - Місце деонтологічної теорії у практиці вищої школи (2019)
Пильгун Н. В. - Поняття правової системи України та її функціонування у суспільстві (2019)
Шапенко Л. О. - Сутність та зміст інноваційного розвитку суспільства в контексті сучасного праворозуміння (2019)
Дараганова Н. В. - Пріоритетні напрями досліджень проблем адміністративно-правового регулювання праці в Україні (2019)
Nisan Yu. - A review on doping in sports in terms of sports law and penal law in the light of international legislation (2019)
Пивовар І. В. - Правова природа індексації пенсій військовослужбовців: нормативний підхід до визначення, Пивовар Ю. І. (2019)
Толкачова І. А. - Проблеми забезпечення участі громадян України у всеукраїнському та місцевих референдумах (2019)
Ustynova I. P. - The current state of the legislative ensurance of the market regulation of crypto currency in Ukraine (2019)
Вишновецька С. В. - Суб’єкти дисциплінарної відповідальності за корупційні правопорушення за трудовим законодавством України, Вишновецький В. М. (2019)
Дибань М. П. - Особливості вікового критерію в законодавстві про працю: теорія та практика (2019)
Filinovych V. - Website regulatory laws of the USA (2019)
Барабаш А. Г. - Правова форма фермерського господарства (2019)
Ібрагімова Н. В. - Господарсько-правова відповідальність учасників холдингів (2019)
Kozyreva V. P. - Economic contracts: notions, signs and conditions of conclusion, Myniuk O. Yu. (2019)
Літвінова І. Ф. - Деякі історичні аспекти оперативно-розшукової діяльності (2019)
Малярчук Н. В. - Відкриття матеріалів досудового розслідування, Самко А. В. (2019)
Semchuk N. - The Nordic Model approach to prostitution: foreign experience and Ukraine, Zaytseva O. (2019)
Станкевич Ю. В. - Проблеми визначення предмета кримінально-правової охорони інтелектуальної власності і його місця у нормативно-правовій системі (2019)
Головко С. Г. - Дослідження особистісних стереотипів образу юриста у студентів-першокурсників: гендерний підхід, Жук Ю. О. (2019)
Лихова С. Я. - Актуальні проблеми протидії транскордонній злочинності (2019)
Бєліков А. С. - Технологія евакуації природного газу, Мацук З. М., Шаломов В. А., Рагімов С. Ю. (2019)
Бондаренко Л. М. - Опір коченню в механізмах з точковими та лінійними схемами дотику, Дьомін Г. К., Буратинський А. П., Дорофєєва В. C. (2019)
Доненко В. І. - Виявлення та оцінка недоліків і потенційних можливостей впровадження bim-технологій для моделювання проекту реновації об’єктів незавершеного будівництва, Лук’янова Т. В. (2019)
Дубов Т. Н. - Влияние электромагнитной обработки концентрированной цементной суспензии на физико-механические свойства (2019)
Іщенко О. С. - Особливості формування вибору організаційно-технологічних рішень реконструкції діючих промислових підприємств, Доненко В. І., Марченко М. П. (2019)
Іщенко О. Л. - Удосконалення організаційно-технологічних рішень відновлення інженерних мереж діючих промислових підприємств, Доненко І. В., Охрименко О. В. (2019)
Колохов В. В. - Вимірювання швидкості ультразвуку під час визначення технічного стану стійок естакад технологічних трубопроводів, Сопільняк А. М., Смирнов А. С. (2019)
Моторный А. Н. - Расчетные схемы деформированного массива грунта при передаче на массив внешних и внутренних силовых воздействий, Моторный Н. А. (2019)
Нестерова О. В. - Проблеми басейнів малих річок, Шарков В. В., Журавльова О. А., Нестеров Я. С. (2019)
Ткач Д. І. - Філософське обґрунтування системності теорії і практики оборотних зображень (2019)
Романенко А. О. - Оцінка тріщинуватості гірського масиву через метод визначення фрактальної розмірності тріщин, Кушнір Є. Г., Остапчук А. О. (2019)
Рижков І. В. - Методи вторинного перетворення інформації для оцінювання просторової орієнтації об'єктів (2019)
Ярова Т. П. - Реконструювання за фотознімками пам'яток архітектури, що містять поверхні обертання, Середа С. Ю., Сопільняк А. М. (2019)
Видатні вчені Одеського національного морського університету (2019)
Калюжна В. Є. - До 100-ліття кафедри "Морські і річкові порти, водні шляхи та їх технічна експлуатація" Одеського національного морського університету (2019)
Егоров Г. В. - Анализ состава флота грузовых судов водного транспорта по данным на май 2019 года и перспективы их обновления (2019)
Егоров А. Г. - Строительсство круизных судов с использованием элементов судов-доноров (2019)
Нильва В. А. - Анализ аварийных происшествий корпусов судов внутреннего и смешанного районов плавания (2019)
Вассерман А. А. - Об исключении промежуточного перегрева пара в паротурбинных установках (2019)
Сагин С. В. - Определение диапазона стратификации вязкости смазочного материала в трибологических системах судовых дизелей (2019)
Тымкив А. В. - Оценка эффективности технической эксплуатации судовой энергетической установки (2019)
Чередник В. М. - Експериментальний аналіз продуктивності ерліфтної установки з шнековим інтенсифікатором для днопоглиблювальних робіт (2019)
Стальниченко О. И. - Технология ультразвуковой ударной обработки сварных швов и примеры практического применения в судоремонте, Опарин O. (2019)
Kвасницкий В. В. - Напряженно-деформированное состояние при диффузионной сварке и пайке циллиндрических узлов с мягкой прослойкой в условиях силового и термического нагружения в пределах упругости, Матвиенко М. В., Бутурля Е. А., Квасницкий В. Ф., Ермолаев Г. В. (2019)
Блажко А. П. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в межиріччі Дністер-Південний Буг Одеської області, Бааджи В. Г. (2019)
Блажко А. П. - Екологічне оцінювання якості поверхневих вод в басейні річки Кучурган, Горенко О. В., Бааджи В. Г. (2019)
Плясунова О. О. - Заносимість підхідних каналів портів України (2019)
Лапкина И. А. - О выборе судна с учетом изменений коньюнктуры фрахтового рынка и цены на топливо, Малаксиано Н. А. (2019)
Чернова Л. С. - Концептуальна модель форсайт-орієнтованої методології стратегічного управління програмами розвитку організації (2019)
Пізінцалі Л. В. - Інтегрована система менеджменту – основа створення проекту утилізаційного підприємства, Александровська Н. І., Никифоров Ю. О. (2019)
Чайковский И. В. - Становление контроля и анализа как функций управления на водном транспорте (2019)
Кошарская Л. В. - О проблемах отечественного и зарубежного морского образования, Бреднёва В. П., Левицкий А. В. (2019)
Левченко В. В. - Из истории истоков становления и развития высшего морского образования в Одессе в первой половине ХХ века (2019)
Вихідні дані (2019)
Шамсієв А. М. - Сравнительная оценка результатов хирургического лечения варикоцеле, Юсупов Ш. А., Кодиров Н. Д. (2019)
Іоффе О. Ю. - Імплементація протоколів ERAS у хірургічному лікуванні кіст підшлункової залози, Стеценко О. П., Цюра Ю. П., Кривопустов М. С., Стець М. М. (2019)
Венгер І. К. - Хірургічна тактика при поєднаному стенотично-оклюзивному ураженні екстракраніальних артерій та аорто/клубово-стегнової зони, Колотило О. Б., Костів С. Я., Герасимюк Н. І., Качмар В. Й. (2019)
Баязітов Д. М. - Порівняльна оцінка якості життя пацієнтів оперованих методом лапароскопічної апендектомії та із застосуванням системи комп’ютерної автоматизованої діагностики та гармонійного скальпеля (2019)
Гнатюк М. С. - Кількісна морфологічна оцінка структурної перебудови артерій яєчка при артеріальній гіпертензії в малому колі кровообігу, Татарчук Л. В., Коноваленко С. О. (2019)
Морар І. К. - Вплив гіалуронової кислоти на морфологічні особливості грануляційної тканини лапаротомної рани при використанні безперервного обвивного шва, Власов В. В., Бодяка В. Ю., Походун К. А., Чупровська Ю. Я. (2019)
Кащак Т. В. - Вплив комбінованої механічної і термічної травми на жовчовидільну функцію печінки в період пізніх проявів травматичної хвороби (2019)
Подпрятов С. Є. - Хірургічне лікування діастазу прямих м’язів живота та гриж на його тлі, Бєлоусов І. О., Подпрятов С. С., Іваха В. В., Корчак В. П. (2019)
Дзюбановський І. Я. - Порівняльна оцінка різних методів закриття ранових дефектів у пацієнтів із синдромом стопи діабетика, Антощук Р. М., Продан А. М. (2019)
Сизий М. Ю. - Реконструктивно-пластичні операції після поранень шиї, Макаров В. В., Шевченко О. М., Лихман В. М. (2019)
Конопліцький В. С. - Пілонідальна хвороба у дітей. Чи усі питання патогенезу вирішені?, Шавлюк Р. В., Шавлюк В. М. (2019)
Яковлев П. Г. - Чи може бути гормонотерапія елементом комбінованого радикального лікування хворих на низькодиференційований рак сечового міхура? (2019)
Гуда Б. Б. - Токсичність МАРК у карциномах щитоподібної залози. Механізми пригнічення сигнального каскаду (огляд літератури та власних даних), Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2019)
Гриценко С. Й. - Фактори ризику неспроможності колоректальних анастомозів при обтураційній непрохідності (огляд літератури) (2019)
Івачевський М. М. - Успішне хірургічне лікування пацієнта з аорто-кавальною норицею на фоні розшаровуючої інфраренальної аневризми черевного відділу аорти без гемотрансфузії (огляд літератури та опис клінічного випадку), Івачевська В. В., Писаренко І. В. (2019)
Супрунець Б. О. - Органозберігальні операції при диференційованій карциномі щитоподібної залози, Супрунець О. Л. (2019)
Виноградов Г. - Теоретико­методологічне підґрунтя інтелектуальної моделі давньоруського феодалізму (2019)
Дубляниця Т. - Розвиток міст Ковельського староства в XVI ст. (2019)
Кулаковський П. - Новгород-Сіверська ґродська канцелярія: персональний склад (2019)
Німенко Н. - Конструювання наукової біографії за матеріалами архівних установ: приклад Миколи Макаренка (1877 – 1938) (2019)
Марчук В. - Державні банки Волинського воєводства в 1921 – 1939 роках (2019)
Рибачок І. - Основні напрями діяльності Об’єднання українських жінок на еміграції (1945 – 1950) (2019)
Мельник О. - М. П. Ковальський як організатор наукових заходів та установ, Трофимович В. (2019)
Ворончук І. - Ґродські і земські книги Волині як джерело до історії української шляхетської родини XVI – XVII ст. (2019)
Дячок О. - Хроніка Алессандро Ґваньїні в дослідженнях проф. М. П. Ковальського та в сучасній польській гуманітаристиці (2019)
Атаманенко В. - Проблеми класифікації документальних джерел XVI – першої половини XVII ст. У науковій спадщині М. П. Ковальського (2019)
Слісаренко О. - Полтавська битва в польській історіографії ХХ століття (2019)
Стопчак М. - Другий зимовий похід армії УНР в українській зарубіжній історіографії повоєнного періоду (2019)
Фініковський Ю. - Мемуари Данила Шумука як історичне джерело (2019)
Близняк М. - "Як і Ярослав Дмитрович я був студентом історичного факультету Львівського державного університету ім. І. Франка…". Листи Ярослава Ісаєвича (1936 – 2010) до Миколи Ковальського (1929 – 2006), Ковальська-Павелко І. (2019)
Мицик Ю. (o.) - Із спогадів про Миколу Павловича Ковальського (2019)
Берковський В. - Формування інтегрованої економічної системи: європейський ринок наприкінці XIV – в середині XV ст. (2019)
Смирнов А. - Усунення варшавського митрополита Діонісія Валединського і початок реорганізації Православної Церкви в окупованій Польщі (1939 – 1940) (2019)
Шишкін І. - Концепції вирішення української проблеми в польській політичній думці (1939 – 1945 рр.) (2019)
Атаманенко А. - Рецензія на монографію: Слісаренко О.М. Військово­стратегічні аспекти утворення українсько­шведського союзу 1708 – 1714 рр. Дніпро : Ліра, 2018. 360 с. (2019)
Атаманенко А. - Рецензія на монографію: Виноградов Г. М. Давньоруська державність: теологічно­лінгвістична модель та принципи практичної реалізації. Дніпро : Аспект ПП, 2018. 372 с. (2019)
Анісімов М. В. - Побудова інтегрованих предметів у професійній школі (2019)
Асмыкович И. К. - О роли математики в формировании творческих навыков студентов технических университетов, Борковская И. М., Пыжкова О. Н. (2019)
Астрейко С. Я. - Учебно-методические основы культуры технического труда учителя в школьных учебных мастерских, Ревут Н. С., Похыла Т. Р., Стасилович Е. И. (2019)
Атаманчук О. М. - Особливості адаптивного тестового контролю знань учнів (2019)
Атаманчук Ю. М. - Характеристика сучасних моделей освіти в аспекті організації процесу інформатизації управлінської діяльності (2019)
Батарейна І. О. - Моральне виховання учнів початкових класів в умовах нової української школи (2019)
Бєльчева Т. Ф. - Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації результатів педагогічної діяльності, Бєльчев П. В., Коробченко А. А. (2019)
Братишко Т. А. - Інклюзивна освіта в Україні та особливості її концепції (2019)
Волощук І. А. - Педагогічні умови формування професійних компетентностей майбутніх вчителів (2019)
Ганаба С. О. - Методики та принципи групової психокорекційної роботи в системі професійної підготовки майбутніх офіцерів-прикордонників, Топольницька Г. Ю. (2019)
Гаруля Н. А. - Инновационные технологии в учебно-воспитательном процессе высшей школы, Гаруля Ф. А. (2019)
Herasymenko L. S. - A case study: a tool for developing critical thinking skills of management students, Muravska S. М. (2019)
Даниленко О. Б. - Неперервна професійна підготовка майбутніх судноводіїв як предмет наукових досліджень (2019)
Дорошенко Т. М. - Визначення поняття "професійної готовності авіаційних менеджерів" як психолого-педагогічна проблема (2019)
Єршова В. О. - Організаційно-педагогічні проблеми формування готовності майбутніх офіцерів національної гвардії України до участі у міжнародних миротворчих операціях (2019)
Житнік Т. С. - Проблема креативного мислення особистості у професійної діяльності: теоретичний аспект (2019)
Завальнюк О. С. - Інформаційно-технологічне забезпечення науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії (2019)
Зеленська Л. М. - Формування мотивації до іншомовного спілкування як запорука професійного успіху майбутніх диспетчерів управління повітряним рухом, Тимченко С. В. (2019)
Іванова Г. І. - Ефективні прийоми розумової діяльності при вивченні математичних дисциплін (2019)
Коваленко О. П. - Методичні рекомендації щодо формування професійної компетентності майбутніх авіафахівців у процесі вивчення природничих дисциплін (2019)
Козир І. С. - Педагогічні умови формування конкурентоспроможності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності авіаційної галузі (2019)
Корінна О. В. - Метеорологічна готовність як складова професійної підготовки діспетчерів УПР (2019)
Корольов С. В. - Розвиток базових питань механіки в епоху середніх віків, Максимова Л. О. (2019)
Корольова Н. Ю. - Педагогічні проблеми навчання студентів дисципліні "Фізичне виховання" у сучасних умовах (2019)
Кучерук О. Я. - Прикладні задачі в процесі формування математичної компетентності майбутніх інженерів-програмістів, Кисіль Т. М. (2019)
Лаврентьєва О. О. - Методичні підходи до організації самостійної навчальної діяльності студентів технолого-педагогічних і інженерно-педагогічних спеціальностей в інформаційному навчальному середовищі закладу вищої освіти, Цись О. О. (2019)
Литвин А. В. - Рефлексивний підхід до психологічної підготовки майбутніх співробітників ДСНС (2019)
Макеренкова И. А. - Аспекты развития художественно-эстетических навыков будущих учителей технологии (2019)
Окса М. М. - Професійна і світоглядна культура як особистісний і світоглядний феномен у сучасній педагогічній науці, Добровольська Л. П. (2019)
Омельяненко С. В. - Формування моделей професійної діяльності майбутніх соціальних педагогів у процесі ділової гри (2019)
Пальоний А. С. - Індивідуальні стратегії навчання майбутніх авіадиспетчерів в адаптивній тренажерній підготовці, Суркова К. В., Сурков К. Ю. (2019)
Пісоцька Л. С. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій (2019)
Роман І. М. - Зміст і методика впровадження педагогічних умов формування професійно-ціннісних орієнтацій у майбутніх фахівців військового управління (2019)
Романишин Ю. Л. - Формування навчально-професійної мотивації студентів у технічних закладах вищої освіти, Магас Б. Я., Шекета В. І. (2019)
Руденко Л. А. - Актуалізація здоров'язбережувального аспекту освітнього процесу (2019)
Скрипник О. С. - Художня компетентність майбутнього викладача хореографічних дисциплін (2019)
Стрілець-Бабенко О. В. - Підготовка майбутніх учителів до формування оцінювальних умінь у молодших школярів (2019)
Суркова К. В. - Аналіз підходів до формування складності навчальних завдань для майбутніх авіадиспетчерів, Ломакіна М. Є. (2019)
Таблер Т. І. - Сучасні дидактичні засоби навчання математики (2019)
Ткачук Д. В. - Обґрунтування педагогічних умов професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції (2019)
Хорунжа Л. А. - Ефективність впровадження системи завдань до навчального процесу закладів вищої освіти (2019)
Щетина Т. П. - Становлення і розвиток караїмської освіти в Херсонській губернії у ХІХ столітті (2019)
Щоголєва І. В. - Теоретичні та методичні підходи до формування змісту та структури професійно орієнтованих дисциплін під час підготовки менеджерів туризму, Соколовський В. А. (2019)
Балендр А. В. - Перспективні напрями підготовки персоналу державної прикордонної служби України на основі європейського досвіду (2019)
Горохівська Т. М. - Зарубіжний досвід підвищення кваліфікації викладачів вищої школи як форми розвитку їх професійно-педагогічної компетентності (2019)
Гуджеджиани И. - Масдар в картвельских языках (2019)
Гунько Л. О. - Місце університетів у системі освіти КНР (2019)
Кулєшов С. О. - Особливості професійної підготовки фахівців з інформаційних технологій в університетах США (2019)
Невзоров Р. В. - Закордонний досвід професійної підготовки майбутніх військових пілотів (2019)
Редькин В. П. - Роль тестирования в ходе становления социального сознания молодёжи при подготовке специалистов образовательной области технология, Семененко Е. В., Кулага М. С. (2019)
Рябовол Л. Т. - Професійна підготовка фахівців у закладах вищої освіти: деякі загальні проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Антонець А. В. - Мета, зміст і значущість фізико-математичних дисциплін в процесі підготовки майбутніх агроінженерів (2019)
Баранов В. В. - Еволюція та сучасне використання проектного методу навчання при підготовці менеджерів (2019)
Бохан Ю. В. - Особливості викладання курсу "Загальна та неорганічна хімія" в професійній підготовці майбутніх вчителів природознавчих дисциплін, Форостовська Т. О. (2019)
Герасимчук Т. В. - Дистанційне викладання іноземних мов в технічному ЗВО, Герасимчук В. Л., Жуванов А. В. (2019)
Желясков В. Я. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії (2019)
Завидівська О. І. - Навчання здоров'яорієнтованому управлінню як нова стратегія професійної освіти майбутніх менеджерів (2019)
Колотуха О. В. - Упровадження нових підходів до організації професійної підготовки фахівців туристичної галузі як умова підвищення їх конкурентоспроможності, Миргородська О. Л. (2019)
Кондрашов М. М. - Діалогічний підхід до навчання як засіб якісної підготовки майбутніх фахівців до професійної діяльності (2019)
Криштанович М. Ф. - Організаційні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні права у закладі вищої освіти (2019)
Криштанович С. В. - Інноваційні підходи до організації навчання майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту (2019)
Онищенко Г. О. - Професійна підготовка бакалаврів з комп'ютерних наук в аграрних університетах (2019)
Тарасова В. А. - Формування професійної компетентності майбутніх вчителів засобами творчих завдань (2019)
Шатов С. В. - Професійна підготовка фахівців у сфері технічного обстеження будівельних об'єктів, Євсєєва Г. П., Лисенко Г. І. (2019)
Багрій Г. В. - STEM-технології в професійній підготовці фахівців у сфері енергозбереження та енергоефективних технологій (2019)
Бондар О. П. - Педагогічні технології у STEM-викладанні основ безпілотних літальних апаратів, Ковальов Ю. Г., Ковальова О. С. (2019)
Перерва В. В. - Віртуальна біологічна лабораторія як перспективний напрям фахової підготовки майбутнього вчителя (2019)
Плачинда Т. С. - Доцільність впровадження STEM-освіти в навчальний процес ЗВО, Урсол О. В. (2019)
Сосницька Н. Л. - Моделювання кванторозмірних гетеросистем та методичне забезпечення курсу "Фізичні основи інформаційних технологій", Морозов М. В., Онищенко Г. О., Халанчук Л. В. (2019)
Сосницька Н. Л. - Формування науково-дослідницької компетентності при навчанні фізики на засадах STEM-освіти (2019)
Якуніна І. Л. - STEM-технології в теоретичній підготовці майбутніх пілотів цивільної авіації, Задорожна О. В., Семенюта М. Ф. (2019)
Бабишена М. І. - Використання інтерактивних методів навчання під час вивчення української мови для іноземців (2019)
Гриджук О. Є. - Дослідження лінгвокультурних концептів під час навчання української мови студентів лісотехнічних спеціальностей (2019)
Дроздова І. П. - Методика реалізації концепції розвитку українськомовного мовлення студентів ЗВО нефілологічного профілю у професійній підготовці сучасних фахівців (2019)
Калініченко Л. В. - Формування медіакультури майбутніх фахівців в процесі викладання української мови в немовних вишах (2019)
Кондрашова О. В. - Педагогічні проблеми застосування методу проектів у навчанні майбутніх менеджерів ділової англійської мови (2019)
Мартиненко М. Ю. - ІКТ у аспекті активізації самостійної роботи студентів з іноземної мови професійного спрямування (2019)
Новікова Є. Б. - Формування вмінь ділового спілкування іноземною мовою у студентів немовних ЗВО (2019)
Tsarova L. V. - Assessing listening skills in the context of aviation english training (2019)
Захарова О. В. - Професійна надійність викладача фізичного виховання: складові та шляхи реалізації (2019)
Скрипник Л. М. - Здоров'язбережувальні технології як необхідна складова у підготовці майбутніх кваліфікованих фахівців у закладах професійної освіти (2019)
Стаднік А. В. - Медико-психологічна допомога та реабілітація військовослужбовців – учасників ООС, Мельник Ю. Б., Прокопенко Ю. О., Васищев В. С. (2019)
Апалат Г. П. - Теоретичні та методичні засади формування дисциплінованості студентів для підвищення ефективності фахової підготовки, Максимова О. П. (2019)
Бондар О. П. - Об'єм вибірки в педагогічному дослідженні, Ковальов Ю. Г., Ковальова О. С. (2019)
Булава В. В. - До питання професійної надійності пілотів цивільної авіації (2019)
Вайнтрауб М. А. - Професійна підготовка викладача вищої школи в контексті інтернаціоналізації освітнього простору (2019)
Herasymenko L. - Results of measuring critical thinking skills of first year student pilots, Muravska S. (2019)
Дорошенко Т. М. - Компоненти, критерії та показники готовності до професійної самореалізації авіаційних менеджерів (2019)
Желясков В. Я. - Структура готовності майбутніх судноводіїв до професійної комунікативної взаємодії (2019)
Задкова Е. В. - Особенности организации процесса специальной теоретической подготовки курсантов-пилотов в контексте формирования готовности к решению проблемных ситуаций профессиональной деятельности, Бродова О. В. (2019)
Іллюк О. О. - Інформація і фізіологія організму як основні чинники посттравматичних стресових розладів та психологічного захисту (2019)
Конівіцька Т. Я. - Модель формування риторичної компетентності майбутніх психологів у ЗВО (2019)
Лазоренко О. В. - Основні напрями удосконалення практичної підготовки майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону під час навчання військово-спеціальних дисциплін (2019)
Ломакіна М. Є. - Структура навчального матеріалу з адаптивного навчання майбутніх авіадиспетчерів, Суркова К. В. (2019)
Мазуренко Ю. А. - Готовність до професійної комунікації як важливий складник підготовки майбутніх авіаційних інженерів-механіків (2019)
Мельниченко Т. Є. - Система факторів, що формують мотивацію іноземних студентів (2019)
Плачинда Т. С. - Інтерпретування оцінних суджень суб'єктів освітньої діяльності щодо іміджу викладача ЗВО, Довга Т. Я., Левченко О. О. (2019)
Радул С. Г. - Експериментальне дослідження процесу підготовки майбутнього авіаційного фахівця до професійної самореалізації (2019)
Романько І. І. - Становлення авіаційної освіти в Україні на початку XX ст. (2019)
Чорноглазова Г. В. - Інтеграція дисциплін в професійній підготовці авіаційних інженерів-механіків, Єніна І. І., Мунштуков І. В. (2019)
Шумовецька С. П. - Формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання дослідницького методу для поглиблення знань з проблематики лідерства та управління прикордонним підрозділом (2019)
Багдасарян А. Р. - Особенности структуры и содержания учебных планов подготовки журналистов в вузах Армении, Чатинян А. А. (2019)
Гуджеджиани И. - "Масдари" (инфинитив) в сванском языке (2019)
Анісімов М. В. - Історичний погляд на професійну систему підготовки фахівців у професійно-технічному училищі (2019)
Замфереско О. В. - Педагогічні умови професійної підготовки майстрів ресторанного обслуговування до підприємницької діяльності (2019)
Кірюхіна М. В. - Можливості інноваційних технологій щодо гуманітарної підготовки майбутніх технічних фахівців авіаційної галузі: теоретичний аспект (2019)
Онипченко П. М. - Методичні аспекти автоматизації процесу професійної підготовки льотного складу, Полуйко О. М. (2019)
Шевченко В. Б. - Можливості електронної навчальної платформи MOODLE щодо організації англомовного тестування (2019)
Семенюта М. Ф. - Математичне моделювання як елемент STEM-освіти, Якуніна І. Л., Задорожна О. В. (2019)
Гуменюк І. М. - Компетентнісна лінгводидактична парадигма як кінцевий результат навчання української мови за професійним спрямуванням (2019)
Зеленська Л. М. - Основні вимоги до професійного мовлення диспетчерів управління повітряним рухом, Тимченко С. В. (2019)
Колмикова О. О. - Реалізація військово-морського компонента на уроках англійської мови за професійним спрямуванням в військово-морських ліцеях (2019)
Чала Н. Д. - Ситуативні методи вивчення іноземної мови у закладах вищої освіти не гуманітарного профілю, Ковальова І. В. (2019)
Klymovych V. - Efficiency of author professionally applied physical preparation program using and it's influence on the psychophysiological functions level of students studying on the educational direction "micro- and nanoelectronics", Oderov A., Romanchuk S., Lesko O., Korchagin М. (2019)
Ліхоносова Г. С. - Прийняття управлінських рішень щодо регулювання соціально-економічного відторгнення на підприємствах (2017)
Мазниченко В. Г. - Реалии и перспективы устойчивого развития (2017)
Чурсин М. М. - Философия и парадигматика социально-экономических инноваций, Рач В. А. (2017)
Бірюков О. В. - Науково-комунікативні заходи та апробація наукових результатів: визначення, зміст, призначення, Зеленська В. В., Захарова Н. О. (2017)
Шарова О. С. - Теорія та практика управління проектами девелопменту: аналіз в ретроспективі десятиріччя (2017)
Медведева Е. М. - Математические основы метода формирования портфеля проектов на основе базовых S-образных кривых, Абдулкадир К. (2017)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Владимир Николаевич Ренненкампф (2019)
Гарат М. Р. - Будівельна діяльність як об'єкт науково-правових досліджень (2019)
Петруненко Я. В. - Зарубіжний досвід регулювання публічних закупівель як господарсько-правового засобу забезпечення ефективного використання державних коштів (2019)
Придатко С. А. - Вплив припинення юридичної особи – боржника на існування зобов'язання поручителя (2019)
Стукаленко В. В. - До питання про основні детермінанти трансформації інституту адміністративної відповідальності у сфері містобудування (2019)
Костенко С. О. - Земельний банк в Україні – бути чи не бути : аналіз з точки зору перспективного законодавства (2019)
Лесько А. О. - Врегулювання спору за участю судді: проблеми і перспективи (2019)
Скоробагатько А. В. - Поняття пенсії у праві соціального забезпечення (2019)
Токарчук Л. М. - Дитячий будинок сімейного типу: питання правового регулювання (2019)
Яблокова О. І. - До питання про класифікацію авторських договорів (2019)
Назаров В. В. - Засади кримінального провадження та проблеми їх реалізації під час досудового розслідування (2019)
Ніпіаліді О. Ю. - Рейдерство як реальна загроза безпеці власника бізнесу в Україні (2019)
Павлова Т. О. - Правова природа обмежувальних заходів за чинним Кримінальним кодексом України (2019)
Панасюк А. О. - Алгоритмізація використання мережі Інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів (2019)
Богустов А. А. - Соотношение понятий "коммерческая тайна" и "рационализаторское предложение" в законодательстве Беларуси и Украины: сравнительно-правовой анализ (2019)
Гачкевич А. О. - Вжиття адекватних заходів як ознака комерційної таємниці: аналіз досвіду США, Казарян Т. Р. (2019)
Левандовски Е. Н. - Торпедирующий иск как разновидность forum shopping в процессуальном праве Европейского Союза. Часть I: Предпосылки "торпедирующего иска" и Декрет ЕС № 44/2001 (2019)
Мануїлова К. В. - Інституційна система регулювання міжнародної міграції (2019)
Палько В. И. - Международно-правовое регулирование репатриации моряков (2019)
Горошкова Л. А. - Нова загроза фінансовій стійкості об’єднаних територіальних громад, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Горошкова Л. А. - Аналіз та оцінка методів державної підтримки реформування житлово-комунального господарства, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2018)
Молоканова В. М. - Інтегрування поведінкового підходу у ціннісний контекст розвитку організації через проекти, Ольховікова Ю. М. (2018)
Савіна О. Ю. - Ідентифікація та аналіз ризиків портфеля наукомістких проектів підприємства з утилізації відходів за технологією "Екопірогенезіс", Маркіна Л. М. (2018)
Кулик В. О. - Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі ресурсного підходу, Петренко В. О. (2018)
Bisimwa M. C. - Management of the creation of vocational training center in Bukavu based on the project methodology (2018)
Maagone A Mpone C. C. B. - Management of the creation of Cameroonian tea shops based on the project methodology in Cameroon (2018)
Omoloba O. - Review of project, portfolio and program management in the agricultural sector of Nigeria (2018)
Sheriff V. S. - Analysis of projects programs and portfolio management methodologies used in municipal engineering management sector in Freetown city Council (2018)
Asare J. - Conceptual model of the risks of financing small and medium enterprises’ business-projects in developing economies (2018)
Ліхоносова Г. С. - Структурна впорядкованість підприємства як базис регулювання рівня його соціально-економічного відторгнення (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Гриценко В. І. - Система бездротового зв'язку 5G, Суровцев І. В., Бабак О. В. (2019)
Barseghyan V. R. - The Problem of Control of Membrane Vibrations with Non-Separated Multipoint Conditions at Intermediate Moments of Time (2019)
Zhiteckii L. S. - Solving a Problem of Adaptive Stabilization for Some Static MIMO Systems, Azarskov V. N., Solovchuk K. Yu. (2019)
Bondarenko M. A. - Mathematical Modeling of DNA Damages in Irradiated Cells at Different Oxygenation Degrees, Knigavko V. G., Zaytseva O. V., Rukin A. S. (2019)
Aralova N. I. - Mathematical Models of Conflict Controlled Processes under Functional Self-Organization of the Respiratory System, Aralova A. A. (2019)
Kiforenko S. I. - Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients, Hontar T. M., Orlenko V. L., Ivaskiva K. Y., Obelets T. A. (2019)
До уваги авторiв (2019)
Волянська Я. Б. - Метод відбору організацій для технічного обслуговування і ремонту багатоцільових суден подвійного призначення, Мазур О. М., Обнявко Т. С., Онищенко О. А. (2018)
Горошкова Л. А. - Моделювання складних систем кластерного типу, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Горошкова Л. А. - Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2018)
Бхушан Ш. Ш. - Удосконалення метаевристичної кластеризаціі при реалізаціїї проекту розгортання бездротових сенсорних мереж, Антощук С. Г., Лобачев І. М., Тесленко П. О. (2018)
Рач Д. В. - Управление рисками в проектах в условиях контекстной и поведенческой неопределенности: резюме исследования (2018)
Хлевна Ю. Л. - Проблеми впровадження методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах (2018)
Asare J. - Administration and finance as factors of ensuring the success of projects in developing economies: practical aspect (case on projects within Ghana youth employment program) (2018)
Пилипенко А. І. - Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень (2018)
Россошанська О. В. - Проблеми оцінювання економічної безпеки сучасних інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2018)
Завгородній А. В. - Специфіка експорту та імпорту підприємств агропродовольчої сфери Причорноморського регіону (2019)
Школа В. Ю. - Стратегічний вимір впливу глобалізації на розвиток національної інноваційної системи, Омельяненко В. А., Касьяненко Т. В. (2019)
Бурляй А. П. - Оцінка виробництва органічних ягід в Україні, Бурляй О. Л., Світовий О. М. (2019)
Дергалюк Б. В. - Інституціональне забезпечення збалансування структури економіки України (2019)
Колокольчикова І. В. - Принципи сегментування ринку плодово-ягідної продукції півдня України (2019)
Аранчій В. І. - Стратегічні напрями інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на галузевому та господарському рівнях, Зоря О. П., Голбан Т. Т. (2019)
Вареник І. В. - Фінансові інновації для підтримки підприємництва в Україні, Руденко Т. В. (2019)
Власенко Т. А. - Оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування України (2019)
Гайдаєнко О. М. - Методичні аспекти вдосконалення бізнес-процесів підприємств, Шевчук Н. С. (2019)
Дем'яненко Н. В. - Основні складові організації мотивації праці в сільськогосподарському підприємстві, Галич О. А., Тараненко В. С. (2019)
Денисенко М. П. - Заходи активізації інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств (на прикладі ТОВ "Агентство "Pan Ukraine""), Шацька З. Я., Захарченко О. О. (2019)
Куліш Г. П. - Особливості оцінки та систематизація чинників вартості компаній на ринках, що розвиваються, Галай Т. О. (2019)
Нагорний Є. І. - Дослідження та аналіз причин комерційних невдач товарних інновацій (2019)
Федоренко I. А. - Комплексний підхід до визначення сутності фінансової стійкості промислового підприємства, Верещак В. О., Яцишина А. О. (2019)
Шира Т. Б. - Забезпечення корпоративної безпеки шляхом розвитку корпоративної культури підприємства (2019)
Музиченко-Козловська О. В. - Використання туристичних артефактів у процесі формування та просування бренду міста Одеси (2019)
Панасюк В. М. - Механізми та інструменти удосконалення і модернізації соціальної інфраструктури регіону (2019)
Хомюк Н. Л. - Наукові підходи до вивчення розвитку сільських територій (2019)
Голодовська О. Я. - Теоретичні аспекти еколого-економічної діагностики річки Рата, Кохалевич К. Р. (2019)
Грабар М. В. - Ревайлдінг: ідеологічні засади та перспективи розвитку через туристичну діяльність, Сіденко Н. О. (2019)
Pidkhomnyi O. - Management of counteracting the invasive crops' spread in the Ukrainian economy agrarian sector security system, Revak I. (2019)
Фещур І. В. - Екологічний маркетинг та концепція екологічно відповідального бізнесу в Україні (2019)
Захарчин Г. М. - Інтелектуальна культура та духовний інтелект як сучасні чинники інноваційного розвитку (2019)
Лозинська Т. М. - Стан державного контролю щодо якості та безпечності харчових продуктів, Дем’яненко Н. В., Чупилко В. О. (2019)
Благун І. І. - Необанки як нова бізнес-модель фінансового посередництва (2019)
Денис О. Б. - Перспективи використання технології Blockchain на фінансових ринках, Делас В. А. (2019)
Дубина М. В. - Світовий досвід розвитку пірингового (Р2Р) кредитування, Жаворонок А. В., Савчук Д. Г. (2019)
Житар М. О. - Методичний підхід до моделювання властивостей побудови фінансової архітектури економіки (2019)
Плескун І. В. - Теоретичний підхід до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банків в системі фінансового моніторингу (2019)
Харченко Т. О. - Обґрунтування прийняття управлінських рішень, Шестакова Ю. В. (2019)
Смірнова І. В. - Підходи до формування облікової політики машинобудівних підприємств щодо оперативного обліку незавершеного виробництва, Смірнова Н. В. (2019)
Хорунжак Н. М. - Облік в умовах цифрової економіки: проблеми і перспективи, Лукановська І. Р. (2019)
Рахман М. С. - Аналіз тенденцій розвитку експортно-імпортних операцій сільськогосподарської продукції України, Книш А. С. (2019)
Доценко С. І. - Про природний та штучний інтелект кібернетичних систем (2019)
Абрамов С. К. - Анализ и прогнозирование эффективности фильтрации одномерных сигналов на основе дискретного косинусного преобразования, Абрамова В. В., Кривенко С. С., Лукин В. В. (2019)
Олійник В. П. - Безконтактне електроживлення імплантатів, Теличко Д. В. (2019)
Соколов Д. Д. - Екологічний моніторинг з використанням безпровідних сенсорних мереж: розроблення та експерименти, Мерлак В. Ю., Орєхов О. О., Плахтеев А. П. (2019)
Стрєлкіна А. А. - Інформаційна технологія оцінювання і забезпечення гарантоздатності медичних ІоТ систем (2019)
Морікова А. Д. - Модифікація методу урахування ризиків проекту розробки технічних систем, Погудіна О. К. (2019)
Фесенко Г. В. - Визначення оптимального маршруту обльоту заданих точок території потенційно небезпечного об’єкту флотом БПЛА, Харченко В. С. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2019)
Скрипнюк О. В. - Державна влада в Україні: питання вдосконалення її організації та розвитку на сучасному етапі (2019)
Мороз О. О. - Шлях до гідності (2019)
Карпунцов В. В. - Органи прокуратури в системі координат державної влади на сучасному етапі (2019)
Оніщенко Н. М. - Довіра і мотивація до інститутів влади: доктринальний контекст (2019)
Нагребельний В. П. - Концептуальні засади вдосконалення правового забезпечення державного управління та підвищення його ефективності (2019)
Пархоменко Н. М. - Теоретичні та практичні виміри ефективності законодавчої влади в Україні (окремі аспекти) (2019)
Ющик О. І. - Конституція України і політика: до питання критерію істинності (2019)
Андрійко О. Ф. - Органи державної влади як суб’єкти державного управління (2019)
Батанов О. В. - Конституційний лад України: протиріччя, конфліктогенний потенціал, виклики сучасності (2019)
Кресіна І. О. - Основні принципи і напрями реформування системи освіти і науки в Україні (2019)
Тарасюк В. М. - Системна криза суспільства й парламентаризму (2019)
Бовкун Е. М. - Проблемні питання реалізації конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні (2019)
Рекомендації круглого столу "Питання вдосконалення державного управління та забезпечення ефективності діяльності органів державної влади в Україні" (до 23-ї річниці Конституції України) (2019)
Прилуцький С. В. - Судова влада в Україні: сучасні проблеми легальності (2019)
Ахтирська Н. М. - Консультативний висновок ЄСПЛ як засіб формування єдності судової практики (2019)
Шпенова П. Ю. - Актуальні питання щодо структури та чисельності апарату суду (2019)
Кравець О. О. - Конституційна скарга в Україні: теоретичні та практичні питання визначення і застосування (2019)
Ахмедов В. А. - Роль особистості злочинця в системі факторів, що обумовлюють вчинення злочинів проти правосуддя (2019)
Короєд С. О. - Характеристика підстав застосування інституту повернення заяви (скарги, клопотання) в цивільному судочинстві України (2019)
Бутирська І. А. - Професійна правнича допомога у господарському процесі (2019)
Короєд С. О. - Грунтовне дослідження міжнародного співробітництва в кримінальному провадженнні (2019)
Шушура О. М. - Фактори створення стратегії безпеки інформаційних технологій сучасного підприємства, Довбешко С. В., Золотухіна О. А., Асєєва Л. А. (2019)
Ярцев В. П. - Пристрій для усунення міжсимвольної інтерференції сигналів у волоконно-оптичних лініях зв’язку, Гололобов Д. О., Котомчак О. Ю., Сударєва О. В., Сєньков О. В. (2019)
Зайченко В. В. - Модель тропосферного каналу зв’язку з повторною передачею інформації у двох частотних діапазонах (2019)
Сорокін Д. В. - Приватні мережі на базі LTE в гірничо-видобувній промисловості, Бондарчук А. П., Сторчак К. П., Горба Д. Б. (2019)
Торошанко О. С. - Багатокрокова модель прогнозування та виявлення перевантаження телекомунікаційної мережі (2019)
Dibrivniy О. А. - Application-oriented usage of neural networks (2019)
Ткаленко О. М. - Інтелектуальні технології та системи штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень, Макаренко А. О., Полоневич О. В. (2019)
Кресін О. - Вступне слово (2019)
П’ять бесід із майстром Інтерв’ю професора Університету штату Пенсильванія (США) Батлера Вільяма Елліотта – головному редакторові журналу "Право України” Святоцькому Олександру та координатору актуальної теми Кресіну Олексію (2019)
Тихомиров О. Д. - Проблеми компаративної саморефлексії порівняльного правознавства як юридичної компаративістики (2019)
Varga C. - Comparative Jurisprudence as Scholarship and Profile of Education (2019)
Бехруз Х. - Порівняльне правознавство як навчальна дисципліна у системі юридичної освіти України: занепад чи сподівання на оновлення? (2019)
Ткаченко О. В. - Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння (2019)
Дамірлі М. - Порівняльний фікх: предметна характеристика (2019)
Кресін О. В. - Особливе в праві та класифікація національних правопорядків у другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. (до питання про генезис порівняльно-правової картини світу) (2019)
Butler W. E. - What Makes Socialist Legal Systems Socialist? (2019)
Лук’янов Д. В. - Правова система: поняття та різноманітність у сучасному світі (2019)
Харитонов Є. О. - Лабільність правових систем як чинник правової акультурації, Харитонова О. І. (2019)
Оніщенко Н. М. - Порівняльно-правові дослідження: прагматичний контекст (2019)
Саїдов А. - Порівняльне правознавство і національна правова система Узбекистану (2019)
Ancel F. - Is Renovating the General Law of Contracts Useful? The French Experience, Fauvarque-Cosson B. (2019)
Кресін О. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина порівняльного правознавства” (2019)
Кологойда О. В. - Щодо поняття та критеріїв корпоративного спору (2019)
Теленик С. С. - Служба безпеки України як суб’єкт державної системи захисту критичної інфраструктури (2019)
Тітов М. І. - Визначення правових дефініцій як ключ до успішного продовження реформи з децентралізації влади в Україні (2019)
Kресін О. В. - Видатний компаративіст Патрик Гленн (2019)
Тихомиров О. Д. - Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень (рецензія на монографію Олексія Кресіна "Становление теоретических оснований сравнительно-правовых исследований во второй половине XVIII – первой трети XIX века: компаративная концептуализация”) (2019)
Кресін О. - Міжнародна асоціація юридичних наук при ЮНЕСКО (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 29 червня 2006 р. у справі "Пантелеєнко проти України” (2019)
Про новацію як підставу припинення існуючого зобов’язання за договором оренди землі (2019)
Вихідні дані (2019)
Фера М. О. - Особливості впливу соціально-гігієнічних факторів на формування стоматологічної захворюваності органів ротової порожнини у жителів низинної зони Закарпаття, Фера О. В., Криванич В. М., Форос А. І., Кухарчук Л. В. (2019)
Фера М. О. - Дослідження впливу способу життя на виникнення карієсу серед населення віком від 30 до 35 років у м. Мукачево, Фера О. В., Криванич В. М., Головчак В. Ю., Кобака К. С. (2019)
Maidannyk V. - Correlation connections of calcium metabolism disorders in children with paroxysmal autonomic failure against the back pathology of the cervical spine, Mityuryayeva I., Hnyloskurenko H., Kreposniak A., Dotson S., Churilina A., Kornienko A. (2019)
Корчинська О. О. - Cоціальна напруга як один із факторів виникнення акушерсько-перинатальних ускладнень, Вайнагій С. М., Чабан Ю. А., Чабан А. Т., Костур К. П. (2019)
Дудник В. М. - Oцінка ризиків і шансів розвитку дефіциту заліза у дітей, хворих на бронхіальну астму, як предикторів тяжкості перебігу і контролю захворювання, Жмурчук В. (2019)
Horlenko F. V. - Ultrasound examination criteria for the choice of surgical treatment in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities (2019)
Рогач І. М. - Огляд динаміки демографічної ситуації в Україні та її регіонах на фоні країн ЄС та світу: проблеми та перспективи, Керецман А. О., Гаджега І. І. (2019)
Архій Е. Й. - Розлади системи антиоксидантного захисту у пацієнтів із хронічним панкреатитом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та шляхи корекції, Прилипко Л. Б., Горленко О. М., Галай Б. М. (2019)
Паламарчук О. С. - Взаємозв'язок між психофізіологічним статусом студентів-медиків і функціональним станом автономної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму (2019)
Kishko O. - Prevalence of silent myocardial ischemia in middle-aged patients with type 2 diabetes mellitus, Kishko N., Derňarová Ľ. (2019)
Волянська Я. Б. - Методика підтримки прийняття "компромісних рішень" при синтезі складних систем різного призначення, Обнявко Т. С., Волянський С. М., Онищенко О. А. (2018)
Кулик В. О. - Метод відбору та оцінки інноваційної компоненти проекту (2018)
Чернова Л. С. - Теоретичні аспекти процесів управління реалізацією програм розвитку (2018)
Марущак І. О. - Моделі і методи проактивного управління змінами у проектах територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій (2018)
Петренко В. О. - Застосування нейронних мереж в системах підтримки та прийняття рішень маркетингової інформаційної системи підприємства, Бушуєв К. М., Савчук Л. М., Фонарьова Т. А. (2018)
Ченчик О. О. - Особливості впровадження Agile-методології управління ІТ-проектами компанії: аналіз практичного досвіду (2018)
Штапаук С. С. - Відстрочений вибір інвестиційного проекту в стадії впровадження (2018)
Гжешчик K. - Системи відеоспостереження та методи виділення контурів на зображеннях, Загородня Д. І., Саченко А. О., Русин Б. П. (2018)
Каньовський А. А. - Віртуальне просторове відображення динамічних графічних об’єктів, Саченко А. О., Кочан В. В., Карачка А. Ф. (2018)
Ситник В. А. - Управління прототипуванням та ризиками IT-проектів з відкритим кодом, Тесленко П. О., Бедрій Д. І., Шерстюк О. І. (2018)
Шведчикова І. О. - Удосконалення пластинчастої матриці поліградієнтного електромагнітного сепаратора, Романченко Ю. А., Мелконова І. В. (2019)
Шавьолкін О. О. - Моделювання комбінованої системи електроживлення локального об’єкту з багатофункціональним перетворювальним агрегатом фотоелектричної батареї, Становський Є. Ю., Підгайний М. О. (2019)
Злотенко Б. М. - Комп’ютерна енергоефективна система керування опаленням та гарячим водопостачанням будівель, Стаценко Д. В. (2019)
Бурмістенков О. П. - Дослідження енергоефективності обладнання для змішування сипких матеріалів, Біла Т. Я., Стаценко В. В. (2019)
Смолянінов В. Г. - Енергоефективне керування лінійним кроковим пристроем, Сухопара О. М. (2019)
Залюбовський М. Г. - Визначення кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей: енергетичний підхід, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2019)
Демішонкова С. А. - Функціональна діагностика параметрів трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Демішонков Я. В., Кулік Т. І. (2019)
Pavlenko V. - Investigation of recuperator efficiency using in residential premises, Volianyk O. (2019)
Дешко В. І. - Використання енергетичного моделювання будівель при розробці проектів з підвищення енергоефективності, Суходуб І. О., Сердечний П. Ю. (2019)
Шевченко О. М. - Енергоефективний кампус КПІ: інструменти та методи досліджень, Шовкалюк М. М. (2019)
Арабулі С. І. - Оцінка показників комфортності білизняних трикотажних полотен для занять спортом, Арабулі A. Т., Ототюк С. С., Клочко В. В., Черепенко Д. Ю. (2019)
Жигун С. - Моделювання простору в українському детективі другої половини ХХ ст. (2019)
Федоренко О. - Образотворчі риси козака-характерника – героя роману Ю. Мушкетика "Погоня" (2019)
Вірченко Т. - Засади оцінки та канонізації драматургічних творів українськими публіцистами кінця XIX початку XX ст., Козлов Р. (2019)
Врублевський І. Й. - Визначення параметрів двомасового вібраційного транспортера великої вантажності (2019)
Залипка В. Д. - Вплив радіальної зміни розмірів коліс на курсову стійкість автомобіля, Манзяк М. О. (2019)
Климчук В. Т. - Використання полімерної добавки "Nanoterrasoil" виробництва Німеччини для стабілізації ґрунтів військово-автомобільних (польових, лісових) доріг та площадок, Прищепа О. А., Совєцький В. Л. (2019)
Нанівський Р. А. - Дослідження кінематики робочого органа трала під час руху по мінному полю з нерівностями, Ємельянов О. В. (2019)
Khaustov Ya. - Image fusion for a target sightseeing system of armored vehicles, Khaustov D., Lychkovskyi Е., Ryzhov Ye., Nastishyn Yu. (2019)
Вода Ю. Л. - Рекомендації щодо визначення вогневих можливостей артилерійських підрозділів, Казаков В. М. (2019)
Мирончук Ю. А. - Методика підготовки і планування повітряної розвідки на оперативно-тактичну глибину з використанням БпЛА, Оверчук С. П. (2019)
Степаненко О. В. - Спосіб застосування снарядів, обладнаних пристроєм ретрансляції навігаційних сигналів з метою визначення установок для стрільби, Діденко Є. Ю. (2019)
Ткачук П. П. - Науково-методичний апарат моделювання процесу розвідки, Стеців С. В., Бурдейний М. В., Мізін В. С. (2019)
Коротченко Л. А. - Аналіз застосування методу прогнозування надійності радіоелектронних засобів за рівнем тестового шуму, Радзівілов Г. Д., Гулій В. С., Яковенко С. М. (2019)
Sakovych L. - Method of time distribution for repair of radio electronic means with multiple defects, Ryzhov Ye., Soboliev A. (2019)
Чорний М. В. - Формалізація "еталонного" механіка-водія в системі оцінювання рівня базової підготовки з водіння бойових машин на тренажерах, Купріненко О. М., Матузко Б. П. (2019)
Андрєєв С. М. - Застосування анаморфозних картографічних моделей для аналізу геоданих, Жилін В. А., Мельник А. П. (2019)
Zaporozhets O. - Risk and exposure control of aviation impact on environment, Levchenko L., Synylo K. (2019)
Mikay?lov T. N. - The possibility of creating an automated control system of the various military groups, Bayramov A. A. (2019)
Шейкус А. Р. - Оптимізація процесу ректифікації використанням неперервних рухливих керуючих впливів шляхом перерозподілу живлення (2019)
Borozenec I. - Method development of the information models' design and synthesis for infocommunication systems of air traffic control, Dmitriiev О., Melnichuk М., Pavlenko М., Shcherbak G., Shylo S. (2019)
Маковейчук О. М. - Новий тип маркерів доповненої реальності (2019)
Серков О. А. - Технологія забезпечення вимог електромагнітної сумісності мобільних систем безпроводового зв'язку, Трубчанінова К. А. (2019)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление индикаторов подобия и численное интегрирование критериев подобия, интервально определённых в системе центр – радиус, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2019)
Kuznietsov O. - Evaluation of the possibilities of providing the necessary accuracy of the radial velocity measuring of a target by coherent-pulse radars outside the line of sight, Karlov V., Petrushenko V., Biesovа O., Lukashuk O. (2019)
Shyshatskyi A. - Vector-space approach to evaluation of the efficiency of use of radio electronic controls, Zhuravskyi Yu., Kuvshinov O., Hurskyi T., Vozniak R., Pikul R., Pikul O. (2019)
Тітов Г. О. - Recognition of road objects as a means of solving the problem of inattention on the road, Розсоха С. В. (2019)
Chalyi S. - Knowledge representation in the recommendation system based on the white box principle, Leshchynskyi V. (2019)
Yevseiev S. - Mathematical models of hybrid crypto code constructions on damaged codes, Bakirova L., Sushchenko M. (2019)
Pevnev V. - Use of a method of Pascal of calculation of checksums in noise proof coding, Tsuranov M., Zemlianko H., Kharchenko V. (2019)
Rudnytskyi V. - The implementation of strict stable cryptographic coding operation, Opirskyy I., Melnyk O., Pustovit M. (2019)
Aloshin G. - Method of radioelectronic measurer's optimization, Kolomiytsev O., Tkachev A., Klivets S., Posohov V. (2019)
Kasimov A. - Application of the automatic control theory for searching rational ways of technical diagnostics and improvement of technical characteristics of 2E36 stabiliser, Shpinda Ye., Horbov O., Kovtunov Yu., Kolobov I., Krasnoshapka Yu. (2019)
Makogon H. - Definition of residual operation resource of starter batteries by way of impedance research at different service terms, Vasylenko D., Potapov D., Piskun S., Bazilevskij I., Ivanov V., Klimov O., Prichina V., Zobnin O. (2019)
Momit O. S. - Method of forecasting the condition of radio-electronic situation of multiple systems in the conditions of uncertainty (2019)
Сокол Є. І. - Підвищення ефективності глюкозотолерантних тестів при використанні поліноміальних моделей динаміки глікемії, Щапов П. Ф., Чмихова О. В., Куліченко В. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Коломієць Т. - Вступне слово, Колпаков В. (2019)
Kolomoіets T. - Legal Identificatino of Administrtive Procedure, Kolpakov V. (2019)
Лук’янець Д. М. - Категорія протиправності в доктрині адміністративного судочинства (2019)
Смокович М. І. - Правова природа поняття "інтерес” як об’єкта судового захисту в адміністративному судочинстві (2019)
Писаренко Н. Б. - Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та принципи адміністративного судочинства (2019)
Стеценко С. Г. - Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві як наукова та практична проблема, Щавінський В. Р. (2019)
Мельник Р. С. - Про допустимість оскарження в адміністративному суді індивідуальної податкової консультації (за матеріалами судової практики) (2019)
Slaveykova-Rukova M. - Der Einfluss der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte auf Normbildende und Rechtssprechungspraxis (Erfahrung des Bulgariens in Bezug auf Einführung der Kompensatorischen Mechanismen zur Sicherstellung der Gerichtlichen Beilegung der Konflikte in Einer Angemessenen Zeit) (2019)
Бевзенко В. М. - Зміст і види процесуального розсуду Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (2019)
Kuzmenko O. - Topical Issues of Consideration by the Administrative Courts of Proceedings on the Cases on the Administrative Claims Related to Refoulement or Compulsory Deportation and Detention of Foreigners or Stateless Persons, Chorna V. (2019)
Лученко Д. В. - Правова природа позову в адміністративному судочинстві (2019)
Коломоєць Т. - Висновки та рекомендації з актуальної теми, Колпакова В. (2019)
Вибрана Бібліографія З Актуальної Теми "Національна доктрина адміністративного судочинства” (2019)
Галецька Н. Б. - Автоматизація правового регулювання: праволюдинний аспект (2019)
Самбор М. А. - Надзвичайний стан як умова обмеження права на свободу мирних зібрань (2019)
Рогатюк І. В. - Невинуватість чи невинність. Невідповідність дефініцій Кримінального процесуального та Кримінального кодексів статті 62 Конституції України, Мінченко О. В. (2019)
Опришко В. Ф. - Вагомий крок на шляху формування наукової теорії правової культури (рецензія на монографію Лариси Макаренко "Правова культура: теоретико-методологічні основи дослідження”) (2019)
Посикалюк О. О. - Науковий коментар рішення Суду Європейського Союзу у справі "Компанія Гугл Спейн СЛ і Гугл ІНК проти Іспанського агентства із захисту даних (AEPD) і Маріо Костеха Гонсалеса” (щодо права бути забутим) (2019)
Надмірні вимоги стосовно дозволу керувати автомобілем можуть перешкоджати вільному пересуванню осіб (2019)
Про обставини, що підлягають встановленню при розгляді позову про визнання недійсною податкової консультації (2019)
Вихідні дані (2019)
Була C. C. - Глибина обвуглення вогнезахищених стійок дерев’яних каркасних стін в умовах пожежі, Шналь Т. М. (2019)
Вознюк Л. І. - Виготовлення ефективних збірних плит перекриття в заводських умовах, Демчина Б. Г., Сурмай М. І., Артеменко В. В. (2019)
Воловецький В. Б. - Спорудження міжпромислових газопроводів для стабільного видобутку вуглеводнів, Щирба О. М. (2019)
Гнідець Б. Г. - Нові збірні залізобетонні конструкцій каркасів багатоповерхових будинків і технології їх виготовлення та монтажу, Гнідець З. Б. (2019)
Гоголь М. М. - Показники енергоефективності мультикомфортних будинків (2019)
Жук В. М. - Гідрографи притоку з водонепроникних басейнів стоку за методикою SWMM та за секторним методом, Мисак І. В. (2019)
Ілів В. В. - Дослідження піноутворювачів для виробництва пінобетонів безавтоклавного тверднення, Ілів Х. В. (2019)
Камінський А. Т. - Використання лужного прискорювача на основі алюмінату натрію в технології бетону (2019)
Kapalo P. - Evaluating the state of sanitary and hygienic conditions in ventilated rooms, Klymenko H., Voznyak O., Zhelykh V., Adamski M. (2019)
Качмар І. З. - Особливості використання водопроникних удосконалених покриттів для управління дощовим стоком, Жук В. М. (2019)
Коренєв Р. В. - Вплив діафрагм на напружено-деформований стан та стійкість аркових систем спеціального типу (2019)
Коцій Я. Й. - Методика вибору схем руху екскаваторів при влаштуванні котлованів (2019)
Kramarchuk А. - The influence of long term dynamic and vibratory loads on bearing structures of the ammonia refrigerating system building, Ilnytskyy B, Bobalo Т., Barabash О., Lytvyniak O. (2019)
Кропивницька Т. П. - Концепція екоефективних наномодифікованих лужноактивованих композиційних цементів із високою ранньою міцністю (2019)
Кущенко В. М. - Підсилення фундаментів шахтних вентиляційних установок за умов техногенної ерозії грунтової основи, Канюк В. М., Лободанов М. М. (2019)
Мельник І. В. - Дослідження порожнистих бетонних блоків, Приставський Т. В., Сорохтей В. М., Партута В. П. (2019)
Менейлюк І. О. - Варіантний розрахунок окупності будівництва за різних організаційних та фінансових умов, Нікіфоров О. Л. (2019)
Онищенко А. М. - Оцінювання напружень від усадки в цементобетонному покритті автомобільних доріг, Лапченко А. С., Чиженко Н. П. (2019)
Перетятко Б. М. - Аналіз технологічних схем просочення деревини у автоклавних печах, Гаврилко О. А., Білінський Б. О. (2019)
Позняк О. Р. - Перспективи виробництва теплоізоляційного ніздрюватого бетону на основі композиційних в’яжучих, Луцюк І. В., Якимечко Я. Б., Мельник В. М. (2019)
Сало В. Ю. - Дослідження міцності і деформативності попередньо напруженої збірно-монолітної балки прогонової будови довжиною 18 м при різних режимах завантаження, Сало О. Ю. (2019)
Сидор Н. І. - Дослідження властивостей інженерних цементуючих композитів (2019)
Соболь Х. С. - Аналіз ефективності використання тонкомеленого доменного гранульованого шлаку в бетоні, Марків Т. Є., Петровська Н. І., Гідей В. В. (2019)
Соболь Х. С. - Активність полідисперсних мінеральних компонентів та їх роль у формуванні структури та міцності цементів, Марків Т. Є., Петровська Н. І., Гуняк О. М. (2019)
Солодкий С. Й. - Ефективність дорожніх основ під бетонні покриття із матеріалів, укріплених цементом, Думич І. Ю., Турба Ю. В. (2019)
Flys І. Y. - Cylindric nozzles with lateral inlets installed in distributive pipeline. Investigational bench for investigation of operation of nozzles, Ivaniv V. V., Bihun I. V. (2019)
Холод П. Ф. - Спорудження фундаментів оперного театру у м. Львові, Гнатюк О. Т., Лапчук М. А., Мазурак А. В. (2019)
Юркевич Ю. С. - Застосування кімнатних рекуператорів для вентилювання шкільних приміщень, Возняк О. Т., Савченко О. О., Гулай Б. І. (2019)
Бахтін О. К. - Задача про екстремальне розбиття комплексноії площини з вільними полюсами (2019)
Бойчук О. А. - Критерій розв'язності резонансних рівнянь та побудова іхніх розв'язків, Макаров В. Л., Ферук В. А. (2019)
Голуб А. П. - Узагальнені моментні зображення та багатовимірні багатоточкові апроксимації типу Паде, Пожарський О. А., Чернецька Л. О. (2019)
Islomov B. I. - On a Frankl-type boundary-value problem for a mixed-type degenerating equation, Ochilova N. K., Sadarangani K. S. (2019)
Літовченко В. А. - Гіперболічні системи у просторах Гельфанда і Шилова (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського