Левченко О. П. - Проблеми організації обліку основних засобів та шляхи їх вирішення (2017)
Прус Ю. О. - Інвестиційна діяльність в АПК України (2017)
Сахно Л. А. - Облік і аудит екологічної складової в діяльності агропромислового підприємства (2017)
Сокіл О. Г. - Інституціональність, як головна характеристика сталого розвитку (2017)
Терещенко М. А. - Економічна сутність фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств (2017)
Терновський В. О. - Грошові потоки сільськогосподарських підприємств: зв’язки та закономірності (2017)
Трачова Д. М. - Теоретичні засади облікового-аналітичного забезпечення формування амортизаційної політики аграрних підприємств (2017)
Трусова Н. В. - Методологія потокового підходу до планування фінансового потенціалу підприємств аграрної галузі (2017)
Цап В. Д. - Вплив інфляційно-девальваційних процесів на формування витрат виробництва сільськогосподарської продукції (2017)
Бакумов О. С. - Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини юридичної відповідальності держави (2018)
Марчук М. І. - Законодавча влада в Республіці Польща (2018)
Слинько Д. В. - Особливості установчого процесу в діяльності Міністерства внутрішніх справ України (2018)
Васильєв В. М. - Адміністративно-правове забезпечення режиму законності підприємницької діяльності в Україні (2018)
Книш С. В. - Юридична відповідальність за правопорушення у сфері охорони здоров’я в Україні (2018)
Бойчук В. Ю. - Предмет злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України (2018)
Заяць К. Д. - Окремі проблеми досудового розслідування вуличних шахрайств і шляхи їх вирішення (2018)
Левченко К. Б. - Терміновий заборонний та обмежувальний приписи як спеціальні форми реагування на випадки домашнього насильства: міжнародний досвід і національна практика, Легенька М. М. (2018)
Місюра Л. Ю. - Залучення експерта та проведення експертизи у кримінальному провадженні у сфері довкілля (2018)
Мілорадова Н. Е. - Концептуальна модель професійної орієнтації населення стосовно професії "слідчий" (2018)
Ванєєва О. О. - Групоїди еквівалентності класів нелінійних еволюційних рівнянь другого порядку (2019)
Волуйко О. М. - Психологічна готовність до інноваційної діяльності та здатність до самоуправління у керівників поліцейських підрозділів (2018)
Barannyk A. F. - On exact solutions of the nonlinear heat equation, Barannyk T. A., Yuryk I. I. (2019)
Джагупов Г. В. - Психологічні складові поліцейського піклування як чинник забезпечення публічної безпеки (2018)
Ведель Я. И. - Сходимость брэгмановского экстраградиентного метода, Денисов С. В., Семёнов В. В. (2019)
Кокун О. М. - Специфіка професійного самоздійснення працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Рущицький Я. Я. - Про поверхневу хвилю вздовж циліндричної порожнини в неоднорідному пружному середовищі (2019)
Колесніченко О. С. - Особливості відновлення психічного здоров’я правоохоронців, які брали участь в операції Об’єднаних сил (2018)
Селіванов М. Ф. - Розв’язання задачі про крайову тріщину з зоною зчеплення шляхом регуляризації сингулярного інтегрального рівняння (2019)
Маравська К. І. - Особливості професійних моральних якостей курсантів закладів вищої освіти МВС України (2018)
Семенюк М. П. - Деформування тришарових циліндричних оболонок з трансверсально пружним заповнювачем в околі критичного стиску, Трач В. М., Жукова Н. Б. (2019)
Милославська О. В. - Міжособистісна залежність і диференційні типи рефлексії у студентів – юнаків та дівчат (2018)
Хорошун Л. П. - Эффективные упругие свойства слоистых композитов при несовершенной адгезии, Левчук О. И. (2019)
Мітрошкіна О. В. - Специфіка психологічної готовності до змін і психологічної життєздатності у працівників кримінально-виконавчої служби (2018)
Гайдар Г. П. - До методології визначення тензоопору n-Ge та n-Si у кристалографічних напрямках 〈110〉 (2019)
Охріменко І. М. - Проблематика психологічного забезпечення професійної діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Соломянний Р. М. - 8-(Ме тилсульфоніл)-2,6-дигідроімідазо|1,2-c|піримідин-5(3Н)-они - нові гетероциклічні похідні сульфонів з противірусною активністю, Броварець В. C., Шабликіна О. В., Москвіна В. С., Хиля В. П. (2019)
Твердохлєбова Н. Є. - Місце тренінгу в психологічному супроводі особистісних трансформацій працівників поліції (2018)
Туров В. В. - Особенности формирования композитной системы полиметилсилоксан/кремнезем/вода в присутствии поверхностно активного вещества - декаметоксина, Геращенко И. И., Крупская Т. В., Степанюк Е. А. (2019)
Тімченко О. В. - Психологічний аналіз екстремальних ситуацій у професійній діяльності працівників Державної кримінально-виконавчої служби України (2018)
Романчук С. М. - Вплив Х-опромінення на експресію гена β-глюкозидази PYK 10 в проростках Arabidopsis thaliana (L.) Heynh (2019)
Харченко С. В. - Особливості соціального інтелекту курсантів, які навчаються в закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2018)
Ovrutska I. I. - PIP2;1 aquaporin gene expression in maize hybrids different for drought tolerance to water deficit, Kordyum E. L. (2019)
Цільмак О. М. - Різновиди діяльності судді на етапі підготовки до судового засідання (2018)
Вацеба Т. С. - Фосфорилювання PRAS40 у лейкоцитах хворих на рак та діабет, Соколова Л. К., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2019)
Шиліна А. А. - Специфіка долаючої поведінки у взаємозв’язках з толерантністю до невизначеності засуджених чоловіків, Скляров О. М. (2018)
Шломін О. Ю. - Особливості особистісної компетентності працівників підрозділів превентивної діяльності Національної поліції (2018)
Сторінка редакції (2018)
Рубрики журналу з 2019 року (2018)
Вихідні дані (2018)
Горошанська О. О. - Фінансовий потенціал підприємства: теоретичний аспект, Маккі Л. М. (2018)
Krutova A. - Foreign-economic activity of an enterprise as an object of accounting modeling (2018)
Нестеренко О. М. - Людський капітал: соціальна значущість та ефективність вкладень, Бугріменко Р. М., Сахненко О. І., Смірнова П. В. (2018)
Волосов А. М. - Розвиток теорії конкурентних переваг (2018)
Chorna M. - Technology of forming competitive advantages of a trading enterprise, Buhrimenko R., Zonwire A. (2018)
Погожих М. І. - Метод формування бази даних для задачі оптимального планування діяльності підприємства, Софронова М. С. (2018)
Гросул В. А. - Сучасний досвід, проблеми та перспективи розвитку молодіжного підприємництва в Україні, Дядюк М. А., Зубков С. О. (2018)
Козуб С. О. - Особливості формування фінансових результатів підприємств торгівлі (2018)
Smolnyakova N. - Peculiarity of the activities of enterprises of the national retail under the conditions of euro integration, Mykhailova О., Haidar N. (2018)
Лисак Г. Г. - Суть, причини та фактори виникнення кризових явищ, Андріюк Е. І. (2018)
Чорна М. В. - Кластерний підхід до розробки стратегії інноваційного розвитку регіонів, Бредіхін В. М., Вербицька В. І. (2018)
Козуб В. О. - Формування інформаційного забезпечення зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2018)
Velychko K. - Agency problems as a threat for investment attractiveness of Ukrainian corporations under conditions of eurointegration, Shapoval G. (2018)
Науменко Т. О. - Визначення підходів до побудови управлінських моделей успішного розвитку рекреаційних регіонів України, Жувагіна І. О. (2018)
Олініченко К. С. - Вплив освітніх технологій на маркетингову політику закладу вищої освіти, Прядко О. М., Чміль Г. Л., Шкреба Д. С. (2018)
Бубенець І. Г. - Інформаційно-комунікаційні методи менеджменту в освіті як чинник інтенсифікації навчального процесу, Артеменко В. С., Кухарьонок О. К., Коновалова Т. В. (2018)
Власенко І. В. - Аналіз міжнародних туристичних потоків України (2018)
Забродська Г. І. - Організаційно-економічне забезпечення функціонування туристичного підприємства, Забродська Л. Д., Пічугіна Т. С. (2018)
Жегус О. В. - Стратегічний аналіз як інформаційна основа прийняття маркетингових рішень у закладах вищої освіти (2018)
Жегус О. В. - Особливості розвитку роздрібної торгівлі України в умовах діджиталізації, Афанасьєва О. П., Парцирна Т. М. (2018)
Чукурна О. П. - Удосконалення системи складської логістики в контексті технологій "Індустрії 4.0", Ніценко В. С., Михайлова М. В., Одиноков Р. Д. (2018)
Ілляшенко О. В. - Соціальна система як об’єкт безпеки, Шкарупета О. О. (2018)
Ілляшенко О. В. - Теоретичні основи формування обліково-аналітичного забезпечення управління на підприємствах водопостачання та водовідведення (2018)
Скрынник Н. А. - Аспекты гуманитарной подготовки студентов УВО к вопросу рассмотрения творческого метода А. Ф. Писемского в научном освещении XIX века (2018)
Біла С. - Історико-краєзнавчі погляди Стефана Коваліва у працях українських гуманітаріїв часу незалежної України, Драган В. (2018)
Галик В. - Зв՚язки Івана Франка із польськомовним середовищем Дрогобича в останній чверті ХІХ – на початку ХХ ст.: на матеріалах епістолярної спадщини українського вченого (2018)
Гриценко Г. - Культурно-просвітницька діяльність українців і білорусів у міжвоєнний період (2018)
Драган В. - Наслідки розвитку нафтової промисловості для населення Борислава у канві творчої спадщини Стефана Коваліва (2018)
Іваник М. - Міські урядники Самбора доби галицької автономії (друга половина XIX – початок XX ст.) (2018)
Комарницький Я. - Діяльність філії товариства "Просвіта" в Дрогобичі (1921–1939) (2018)
Лазорак Б. - За кулісами театральної сцени Дрогобича: епізоди з історії українських, польських та єврейських гастролей у добу Івана Франка (1866–1914 рр.) (2018)
Лазурко Л. - Становлення польських криптоісторичних видань у Львові XIX ст. (2018)
Смуток І. - Родовий склад та господарсько-суспільне життя руської шляхти Перемишльської землі через призму історії шляхетського осідку (на прикладі с. Уличне), Смуток Л. (2018)
Тельвак В. - Михайло Грушевський в історіографічній спадщині Мирона Кордуби, Тельвак В. (2018)
Тиміш Л. - Українська церква у пошуках ідентичності: греко-католицькі дослідження у міжвоєнному Львові (2018)
Тимошенко О. - Українська радикальна партія Наддніпрянської України та її ідеологічна платформа (2018)
Маркович М. - Освітня реформа імператора Флавія Клавдія Юліана 362 р. (2018)
Олійник М. - Проблема добровільності у комплектуванні римського війська (V–II ст. до н. е.) (2018)
Петречко О. - Податкова політика римського уряду у добу принципату (2018)
Тарасюк Я. - Перська кампанія Александра Севера (2018)
Тарнавський Р. - Діяльність Марка Ліцінія Красса у період диктатури Сулли (2018)
Тимошенко М. - Антична спадщина у коментарі голландського картографа Абрагама Ортелія до мапи Понту Евксинського 1590 року (2018)
Цюпак В. - Політика Марка Аврелія щодо християн (2018)
Список скорочень (2018)
Вимоги (2018)
Грінько А. П. - Aктуалізація базових положень податкового консультування в умовах модернізації сучасної економіки, Бочуля Т. В., Коробкіна І. С. (2018)
Кирильєва Л. О. - Організаційні аспекти обліку розрахунків із загальнообов’язкового державного соціального страхування працівників, Шеховцова Д. Д. (2018)
Krutova A. - Methodological aspects of accounting for operations of a joint venture agreement (2018)
Чернікова І. Б. - Теоретичні основи обліку поточних зобов’язань у системі управління, Гладій І. О. (2018)
Кащена Н. Б. - Концептуалізація фінансової діагностики в системі управління фінансово-економічною безпекою підприємства, Ставерська Т. О. (2018)
Sifurova А. - Trade enterprises working capital management on the base of the system and reproducing approaches (2018)
Buhrimenko R. - Features of activities of trade enterprises in modern conditions, Smirnova P., Zonwire A. (2018)
Волосов А. М. - Класифікація конкурентних переваг підприємств роздрібної торгівлі (2018)
Колесников А. А. - Развитие предпринимательства в Республике Беларусь – стратегическая платформа для сотрудничества с приграничными регионами Украины, Яцевич Н. В., Трусевич И. В. (2018)
Чорна М. В. - Сучасні особливості розвитку інтернет-реклами, Смольнякова Н. М., Шинкар C. М., Петленко К. Ю. (2018)
Филипенко О. М. - Сучасний стан і проблеми розвитку торговельної галузі в Україні, Колєснік Т. С. (2018)
Андросова Т. В. - Особливості формування системи соціальної відповідальності бізнесу на міжнародному ринку, Козуб В. О., Чернишова Л. О., Кот О. В. (2018)
Velychko К. - Consolidation of the role of corporate structures’ innovative development, Borysova А., Nosach L., Shapoval G. (2018)
Єсінова Н. І. - Сучасні проблеми якості трудового життя населення України (2018)
Гросул В. А. - Предпринимательская среда в странах восточного партнерства: состояние и перспективы развития, Дядюк М. А., Зубков С. А. (2018)
Dyadyuk M. - Analysis of the condition of medium and small business in Ukraine as a basis for the development of youth entrepreneurship, Yesinova N., Timchenko O. (2018)
Мелушова І. Ю. - Визначення цілей управління результативністю маркетингу на засадах сталого розвитку підприємства, Кот О. В. (2018)
Ольшанський О. В. - Бенчмаркінг бізнес-процесів підприємств торгівлі, Яцун Л. М. (2018)
Власенко І. В. - Інклюзивний туризм: досвід Європи, проблеми та перспективи України (2018)
Москальов В. В. - Вимоги сучасної вищої освіти – застосування інформаційно-комунікаційних технологій у фізичному вихованні, Русанов М. В. (2018)
Скрынник Н. А. - Аспекты гуманитарной подготовкистудентов ЗВО к вопросу рассмотрения особенностей композиции, конфликта и сюжета трагедии А. Ф. Писемского "Самоуправцы" (2018)
Кудряшов І. О. - Ефективність упровадження елементів національних видів спорту в навчально-тренувальний процес фізичного виховання студентів, Артюгін А. В., Спіцин В. В. (2018)
Borysova A. - Game technology and its place in teaching russian language as a foreign, Lazarieva V. (2018)
Ганношина І. М. - Метод розрахунку траєкторії руху судна при автоматизованому визначенні маршруту, Пархоменко Д. О. (2019)
Дакі О. А. - Метод розрахунку критерію інформативності про технічний стан радіонавігаційних комплексів засобів водного транспорту (2019)
Подліпаєв В. О. - Базовий набір типових геоінформаційних ресурсів для здійснення геоінформаційної підтримки та ведення геопросторового аналізу (2019)
Гришманов Є. О. - Вибір математичного апарату для побудови векторної моделі текстових повідомлень для навчання глибокої нейронної мережі прогнозуванню несприятливих авіаційних подій в польоті, Захарченко І. В., Берднік П. Г., Кас’яненко М. В. (2019)
Павленко М. А. - Метод формалізації процесу формування інформаційних ознак ситуацій обстановки в автоматизованих системах управління повітряним рухом, Шило С. Г., Борозенець І. О., Дмітрієв О. М. (2019)
Бороздін М. К. - Регулювання швидкостей електроприводів універсальної реверсивної кліті прокатного стану, Калашник Є. Д. (2019)
Борщ В. В. - Енергоощадний інкубатор для фермерських та присадибних господарств, Борщ О. Б., Ханюков В. О., Олійник Я. В. (2019)
Кононов В. Б. - Обґрунтування доцільності проміжних контрольних перевірок для підвищення метрологічної надійності зразків контрольно-перевірочної апаратури авіаційної техніки, Котов О. Б., Полянська А. Д. (2019)
Куравська Н. М. - Аналіз перетворювачів синхронної частоти із складу озброєння та військової техніки для їх модернізації з урахуванням досвіду операції об’єднаних сил, Попов М. О., Шелякін Д. С., Плошко Р. О. (2019)
Мезенцев М. В. - Розроблення та дослідження системи керування електропередачі дизель-поїзда на основі методів цифрового управління, Заполовський М. Й., Ліпчанський М. В. (2019)
Shefer O. - Optimization of electric energy use in telecommunication objects under the conditions of non-linear loading, Topikha B., Shefer V., Zhurkin O. (2019)
Anoushirvan Rashidinia - Software Security Overview, Gavrilenko S., Pochebut M., Sytnikova O. (2019)
Hafiiak A. - Information technology as a component of improving the training quality future specialists in higher education institutions, Yastreba S., Nosach O., Borodina E. (2019)
Golovko G. - Update the computer network at the enterprise "Magnetik Corporation", Chaika Ye., Luchko M. (2019)
Гороховатський В. О. - Дослідження системи ієрархічних ознак при блочному поданні опису у складі множини ключових точок зображення, Руденко Д. О., Сірик Т. О. (2019)
Goroshko A. - Program development for mobile control of functional human condition on android platform, Derkach T., Dmytrenko T. (2019)
Дегтярьова Л. М. - Аналіз структури системи захисту інформації, Мірошникова М. В., Волошко С. В. (2019)
Дем’яненко В. О. - Використання сучасних веб-технологій для системи контролю та моніторингу знань студентів, Ічанська Н. В. (2019)
Дергачёв K. Ю. - Разработка методов и средств цветовой коррекции web-камер в системах бинокулярного зрения, Краснов Л. А., Челядин А. А., Плахотний А. В. (2019)
Ічанська Н. В. - Модернізація верстки сайту шляхом використання методу адаптивних сіток, Сіровий C. C. (2019)
Клименко Д. О. - Веб-додаток для сервісу складання раціону здорового харчування та доставки продуктів, Руденко О. А. (2019)
Коваленко А. А. - Поведінка черг під час використання ієрархічної моделі, Ляшенко О. С., Даниленко О. Ф. (2019)
Краснобаев В. А. - Основні властивості непозиційної системи числення у класі лишків і їх вплив на структуру та принципи реалізації арифметичних операцій комп’ютерної системи, Кошман С. А., Курчанов В. М., Зіневич Д. А. (2019)
Кучук Н. Г. - Рівномірний розподіл ресурсів комп'ютерних систем, що мають гіперконвергентну інфраструктуру, Панченко В. І., Філоненко А. М., Петровська І. Ю. (2019)
Мартінкус І. О. - Метрики та засоби для дослідження проявів наскрізної функціональності в успадкованих програмних системах, Нагорний К. А., Ткачук М. В. (2019)
Мелешко Є. В. - Методи кластеризації графів соціальних мереж для побудови рекомендаційних систем (2019)
Морозова О. І. - Модель формування процесів, що протікають в освітніх та виробничих системах, заснована на використані онтологічного інжинірингу (2019)
Петровський О. М. - Фізико-математична модель електричних властивостей біологічних тканин насіння пшениці та їх зміна під впливом електромагнітного випромінення високочастотного діапазону, Кузнецова Т. Ю., Лейко С. В., Азарова Л. І. (2019)
Поворознюк А. И. - Разработка функциональной модели этапов диагностико-лечебных мероприятий в системах поддержки принятия решений в медицине, Поворознюк О. А., Мумладзе Г. Р. (2019)
Смірнова Т. В. - Експертна система оптимізації процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей типу "ВАЛ" електродуговим напиленням, Дрєєв О. М., Смірнов О. А. (2019)
Федоров А. В. - Метод юстування радіолокаційної станції радіотехнічних військ з використанням технології автоматичного залежного спостереження, Худов Г. В., Сова О. В. (2019)
Чалий С. Ф. - Ситуаційна модель користувацького вибору в рекомендаційній системі, Прібильнова І. Б. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Yudkin-Ripun I. - Mythos, Sprachliches Weltbild und Geschichtsbewusstsein (2018)
Гелитович М. - Майстер ікон другої половини ХVІ століття із церкви Різдва Пресвятої Богородиці в селі Лісковате на Західній Бойківщині (2018)
Ходак І. - Сакральне мистецтво Київщини: за матеріалами експедиції Марії Новицької 1925 року (2018)
Студенець Н. - Хатнє настінне та гончарне малювання Поділля як синтез художніх практик (2018)
Кукіль Н. - Григорій Синиця і мозаїчний комплекс школи № 5 м. Донецька (1965–1966) (2018)
Ламонова О. - Рання графіка Наталії Ніколайчук (1980–1990 ті роки) (2018)
Чегусова З. - Всеукраїнські трієнале художнього текстилю Національної спілки художників України: історія виникнення, мистецькі спрямування (2018)
Луковська О. - Сакральне в сучасному арттекстилі України: провідні тенденції (2018)
Сторчай О. - Подробиці з творчого життєпису Івана Їжакевича (за архівними джерелами) (2018)
Ф. З. Коновалюк. Виступ, присвячений пам'яті І. С. Їжакевича (2018)
Скляренко Г. - Українське мистецтво другої половини ХХ століття: офіційне vs неофіційне, конформізм vs нонконформізм (проблеми інтерпретації художнього досвіду) (2018)
Про авторів (2018)
Карамишев Д. В. - Домінанти Global Governance у вимірах глобального розвитку (2018)
Машкаров Ю. Г. - Реформування державного пенсійного фонду в умовах інформаційного суспільства, Дейнека А. А. (2018)
Степаненко С. В. - Конституційно-правовий зміст інституту Президента України в системі державної влади (2018)
Боковикова Ю. В. - До питання реалізації державної екологічної політики в Україні, Коваль Н. В. (2018)
Громова О. В. - Теоретико-практичні аспекти модернізації системи державної служби, Крихтіна Ю. О. (2018)
Лаврук О. В. - Формування державної регіональної політики розвитку тваринництва (2018)
Токар М. Ю. - Концептуальна дилема сутнісного розуміння державної політики розвитку неурядових громадських організацій (2018)
Федорчак О. В. - Державна підтримка розвитку індустріальних парків в Україні (2018)
Знаткова О. М. - Методологія застосування технології краудсорсингу в публічному управлінні в Україні (2018)
Зюзь О. С. - Становлення сфери поводження з твердими побутовими відходами як об’єкта публічного управління (2018)
Кожуріна В. М. - Нормативна база управління земельними ресурсами в Україні: ретроспективний аналіз (2018)
Малишева О. В. - Експлікація концепту "публічна влада" у вітчизняному науковому дискурсі (2018)
Грицко Р. Ю. - Роль сімейних лікарів у реалізації правового механізму державного управління трансплантацією анатомічних матеріалів людини, Надюк З. О. (2018)
Ковальчук В. Г. - Інноваційні підходи до оцінки стратегічного розвитку банківської установи, Майстренко І. С. (2018)
Майстро С. В. - Результативність та напрями удосконалення державної податкової політики в умовах економічних трансформацій, Майстро Р. Г., Майстро Д. С. (2018)
Афанасьєва Ю. В. - Розроблення основних положень стратегії підвищення рівня народжуваності в Україні (2018)
Калінкіна Н. В. - Оцінка якості вищої освіти в ХарРІ НАДУ: соціологічний аспект, Герасименко А. Г. (2018)
Марушева О. А. - Стратегічне управління механізмом нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві (2018)
Сєріков А. В. - Тандем "синергізм & стратегізація" в сучасному управлінні соціально-економічними системами, Пелипенко О. С. (2018)
Чумак О. В. - Фінансове планування в структурі економічної політики державного підприємства (2018)
Благовестов М. О. - Неформальна освіта в системі публічної служби в Україні (2018)
Вишняк І. О. - Енергоменеджмент як аспект реалізації державної політики енергоефективності на рівні муніципалітетів (2018)
Дзядук Г. О. - Окремі засади державної політики щодо підтримки малих та середніх агропідприємств (2018)
Лукашов О. О. - Обґрунтування організаційної структури комплексного механізму державного регулювання стратегічного розвитку регіону (2018)
Лиска О. Г. - Довіра населення до влади: результати опитування в містах і об'єднаних територіальних громадах (2018)
Білуха Л. А. - Теоретичні основи реалізації державної політики розвитку спроможних територіальних громад в Україні (2018)
Гаврилечко Ю. В. - Система розподілу в комплексі публічного маркетингу (2018)
Газарян С. В. - Здатність генерувати нові ідеї (креативність) – нова компетентність сучасного державного службовця (2018)
Андрєєва Т. Є. - Процесний підхід до управління кадровим потенціалом органів державної влади, Гетьман О. О., Терещенко Д. А. (2018)
Коняєва В. В. - Сучасний український корпоратизм і корпоративна культура державних службовців: огляд проблемного поля дослідження, Коняєв Є. А. (2018)
Сиволапенко Т. Л. - Сучасний стан та перспективи подальшого розвитку структурно-функціонального аналізу стратегічного управління (2018)
Адамчук О. В. - Загальний аналіз різних аспектів національної безпеки України як поняття в сучасних наукових дослідженнях, Дмитренко О. М., Салюк С. В. (2018)
Рябець К. А. - Політико-правові важелі публічного управління у галузі водного господарства США (2018)
Асєєва Г. - Педагогічна діяльність як творчість (2018)
Борисенко З. - Особливості прояву та причини виникнення емоційного вигорання студентської молоді (2018)
Гаврилишин Т. - Психологічні особливості аутоагресивної поведінки юнацтва (2018)
Гаврищак Л. - Булінг як соціально-психологічне явище сьогодення, Мащак С. (2018)
Гладкевич М. - Дослідження гендерних особливостей самоусвідомлення та ставлення підлітків до побудови життєвих планів (2018)
Гриник І. - Теоретичні підходи до проблеми свободи та відповідальності особистості (2018)
Дуб В. - Соціально-психологічний тренінг як засіб розвитку гармонійних міжособистісних відносин студентів-переселенців (2018)
Каут Н. - Особливості роботи психолога з розвитку пізнавальної сфери учнів з дитячим церебральним паралічем (2018)
Мосевич І. - Дезадаптована поведінка молоді як психолого-педагогічна проблема (2018)
Подоляк Н. - Структура асертивності з позиції континуально-ієрархічного підходу (2018)
Попіль М. - До проблеми оптимізації становлення професійної ідентичності майбутніх медсестер, Левицька І. (2018)
Ригель О. - Психологічний аналіз чинників батьківсько-дитячих конфліктів, Посацький О. (2018)
Стець В. - Проблемні аспекти та фактори готовності до інклюзивної освіти педагогів і батьків (2018)
Сухраменда Є. - Психологічні основи активних методів навчання ліцеїстів іноземної мови (2018)
Хавула Р. - Особливості психологічного супроводу самоствердження старшокласників (2018)
Вимоги (2018)
Опанасюк О. - Суть музичного: до визначення фундаментальних підоснов музики, езотеричний контекст (2018)
Васюта О. - Концепція музичної культури Чернігівщини ХХ століття як проблема музичної україністики (2018)
Юрченко М. - Виконавсько-структурні особливості хорових концертів Максима Березовського (2018)
Яковчук О. - Збірка "Українські народні пісні для жіночого хору без супроводу в обробці Олександра Яковчука": композиторське переосмислення жанрових інваріантів (2018)
Kuzyk V. - Style Modifications of Threepions Rhythmointonеmа (2018)
Гула Є. - Дизайн – культура народів, Осадча А., Мазніченко О. (2018)
Журавльова Т. - Авторський кінематограф України початку ХХІ століття. Інтерпретації мелодрами у творах Кіри Муратової та Єви Нейман (2018)
Фетисов І. - Леонід Марчук – скрипаль з Волинського Полісся (2018)
Назаркевич Є. - Стереозображення в контексті мистецьких практик: стереофотографія і стереокіно (2018)
Бурковська Л. - Житійна тематика в італійському та іспанському мистецтві ХІ–ХV століть: особливості художнього втілення (2018)
Чегусова З. - Український рукотворний килим: історичне минуле та перспективи (2018)
Гуменюк В. - Ролі Валерія Карпова у виставах за творами української літературної класики (2018)
Ламонова О. - Рання творчість Андрія Чебикіна (1970-1980-ті роки) (2018)
Ільницька Л. - Зображення акторського піднесення Марії Заньковецької: естетичний аналіз портретних творів Петра Оссовського та Володимира Слєпченка (2018)
Максимюк С. - До 100-ліття Української капели бандуристів ім. Т. Шевченка в Детройті (2018)
Луковська О. - Творчі пошуки київських живописців і графіків у галузі арттекстилю другої половини ХХ століття (2018)
Забашта Р. - До питання історико-культурного контексту й обставин появи бушанського рельєфу (2018)
Азарова А. - Думка в українсько-польських музичних зв'язках (2018)
Попович К. - Літографії київських художників-графіків другої половини 1930 х – 1950 х років (2018)
Поспєлов О. - Циркове мистецтво у Львові наприкінці 1830-х – упродовж 1840-х років (2018)
Кушнірук О. - Хорові обробки Олександра Яковчука: на шляху оновлення жанру (2018)
Яковчук Н. - Камерно-інструментальна мініатюра в зрілий період творчості Олександра Яковчука (2018)
Ладний А. - Народні хорові колективи: сучасний український контекст (2018)
Паньків Б. - Львівський музичний інститут Анни Нєментовської на перехресті традиції та інноваційності (2018)
Батицька Т. - "Чеховський" театр Алли Бабенко (2018)
Мельничук О. - Творче кредо народного художника України Миколи Попова (2018)
Курінна М. - Несподівані зустрічі на кіровоградській землі (з експедиційних вражень хореографа) (2018)
Сторчай О. - Євген Горбач: спогади про навчання, автобіографія, енциклопедична стаття Степана Бутника-Сіверського (до сторіччя заснування Української академії мистецтва) (2018)
Горбач Є. - Лист-анкета зі спогадами про навчання (2018)
Кара-Васильєва Т. - Книга про церковне малярство Закарпаття (2018)
Хай М. - Актуальна і принципова наукова позиція (2018)
Шульгіна В. - Смислові засади концепції інтенціоналізму культури і мистецтва Олександра Опанасюка, Яковлєв О. (2018)
Грабовський В. - Усвідомлене покликання просвітянина (2018)
Сікорська І. - І шана, і пам'ять, і наука (2018)
Курінна М. - Сучасний погляд на історію Давнього Риму в Національній опері України (рецензія на балетну прем'єру "Юлій Цезар") (2018)
Фесенко Д. - Новий досвід дослідження іконописного образу святого Миколи (2018)
Інформація про авторів (2018)
Солошич І. О. - Діяльнісний підхід до формування науково-дослідницької компетентності у майбутніх фахівців-екологів (2019)
Штефан Л. В. - Інноваційне середовище сучасного закладу вищої освіти як об’єкт конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг (2019)
Канюк Г. І. - Узагальнення досвіду створення лабораторної бази для проведення занять з дисциплін професійного циклу при підготовці інженерів-педагогів для нафтогазової галузі, Андреєв О. В., Мезеря А. Ю., Прокопенко О. О., Антоненко Н. С. (2019)
Лунячек В. Е. - Захист об’єктів інтелектуальної власності в закладах загальної середньої освіти: проблеми на сучасному етапі, Кравчук Н. Л. (2019)
Bakumenko O. O. - Formation of program results of training in the process of studying social-political disciplines (2019)
Zelenin H. І. - Authentic materials management system in the process of English language teaching to future engineer-teachers (2019)
Шалімова І. М. - Удосконалення комунікативної компетентності менеджерів освіти шляхом залучення до роботи в групах управлінського тренінгу, Шалімова А. С. (2019)
Ящун Т. В. - Формування загальної інструментальної компетенції інженерів-педагогів на основі комп’ютерних інформаційно-навчальних засобів: стан проблеми, Громов Е. В. (2019)
Дудка У. Т. - Експериментальна перевірка ефективності структурно-організаційної моделі підготовки майбутніх економістів засобами ІКТ (2019)
Бердо Р. С. - Теоретичні аспекти визначення поняття "самоідентифікація студентства" (2019)
Фесенко Н. С. - Навчання соціальних працівників у країнах Європейського Союзу, Рубашка В. П. (2019)
Інформація (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Shevchenko N. S. - Connective tissue metabplism in patients with juvenile idiopathic arthritis:10-year follow-up study, Panko N. O., Rakovska L. O., Holovko T. O. (2019)
Chaychenko T. V. - School-age children awareness of the causes of obesity and its health related outcomes, Gonchar M. O., Chumachenko T. O., Klymenko V. A., Samsonenko T., Kharkova M. O. (2019)
Makieieva N. I. - Disorders of haemostasis, complications and their correction in children with acute leukemia, Gubar S. O., Koval V. A., Zharkova T. S. (2019)
Gonchar M. O. - Congenital carditis in a newborn (case report), Senatorova A. V., Matsiyevskaya N. K., Zatoloka D. V. (2019)
Chaychenko T. - Nutritional rickets in children (case report), Shulha N., Kharkova M., Rybka O., Buginskaya N., Chercun A. (2019)
Shelest B. O. - Interleukin levels in patients with essential hypertension combined with type 2 diabetes mellitus (2019)
Viun T. I. - Genetic determinants of osteoporotic risk in calcium-dependent diseases – chronic pancreatitis and hypertensive disease, Pasieshvili L. M. (2019)
Gaponov K. D. - Variativity of clinical-psychopathological content of disorders related to alcohol conumption in persons with different psychologic traumatic experiences and levels of psychosocial stress (2019)
Gargin V. V. - Age features of bone tissue density in the posterior and inferior walls of the frontal sinus, Lupyr A. V., Alekseeva V. V., Yurevych N. O. (2019)
Барвінок І. В. - Теоретичні підходи до розуміння особливостей сприймання музики молодшими школярами (2017)
Баришникова В. П. - Геопоетична мандрівка в часі і просторі власного життя у романі "Лексикон інтимних міст" Юрія Андруховича, Гаврилова О. В. (2017)
Борко Т. М. - Аспекти лінгвістики тексту в формуванні професійної компетентності майбутніх документознавців (2017)
Воронцова Т. А. - Хореографія неореалізму у творчості Ролана Петі (2017)
Гаврилова О. В. - Квест як проектна інтерактивна форма роботи при підготовці студентів туристичної галузі (2017)
Єрмолаєва Г. А. - Організація самостійної роботи студентів документознавців (на прикладі вивчення дисципліни "Спеціальні системи документації") (2017)
Іванова В. Л. - Творча лабораторія як форма організації музично-освітньої діяльності (2017)
Ігнатенко А. О. - Культура паркового дозвілля в соціокультурному просторі США (2017)
Калініна Л. А. - Роль інтерактивних технологій у змісті методичної підготовки майбутніх фахівців культурно-дозвіллєвої сфери (2017)
Мерлянов М. В. - Взаємовідношення та взаємовплив українського танцювального мистецтва на танцювальне мистецтво національних меншин Півдня України (2017)
Мозговий В. Л. - Синтез педагогічної і культурологічної освіти: вектори розвитку явища (2017)
Орлова О. В. - Проектна діяльність як чинник формування крос-культурної професійної компетенції студентів вишів культури (2017)
Піхтар О. А. - Методика активізації музичного мислення студентів інструментально-оркестрових спеціалізацій, Сологуб В. Д. (2017)
Путіловська Н. Б. - Життя і творчість Григорія Сковороди як феномен української культури епохи просвітництва (2017)
Сапак Н. В. - Художнє життя Миколаєва наприкінці ХІХ – першої третини ХХ століття (2017)
Сенета Т. В. - Роль творчості М. Д. Леонтовича у становленні української культури ХХ століття (2017)
Сидоренко А. І. - Моделі підготовки фахівців бібліотечно-інформаційної сфери: історичний екскурс та сучасні реалії (2017)
Соловйов В. А. - Специфіка музичної інтерпретації: технологічний підхід (2017)
Чеботаєва О. М. - Інформаційно-семіотична концепція культури в регіональних культурологічних дослідженнях (2017)
Shuliak S. O. - European model of modernization of higher library education (from experience of Separated Subdivision "Mykolaiv branch of Kyiv National University of Culture and Arts") (2017)
Вихідні дані (2017)
Pavlyuk R. - Development of natural nanoproducts from bean and spicy vegetables for restaurant business enterprises for healthy food, Pogarskaya V., Kotuyk T., Dudnyk E. , Pogarskyi A., Loseva S. (2018)
Дейниченко Г. В. - Інтенсифікація процесу ультрафільтрації знежиреного молока, Гузенко В. В., Мельник О. Є., Шеїна А. В. (2018)
Гринченко Н. Г. - Дослідження впливу декальцифікації молока знежиреного на фізико-хімічні властивості сиру кисломолочного, Тютюкова Д. О. (2018)
Перцевой Ф. В. - Дослідження впливу технологічних параметрів отримання гелів на основі білків тваринного походження на їх структурно-механічні властивості, Бідюк Д. О., Душенок Д. К. (2018)
Павлюк Р. Ю. - Визначення комплексу БАР хлорофіловмісних овочів та розробка нанотехнологій продуктів для здорового харчування, Погарська В. В., Михайлов В. М., Погарський О. С., Тельонков О. Є., Лосєва С. М. (2018)
Погарська В. В. - Нове слово про вплив паротермічної та кріообробки і механолізу на біополімери та БАР плодів та овочів під час отримання оздоровчих нанопродуктів, Павлюк Р. Ю., Какадій Ю. П., Погарський О. С., Стуконоженко Т. А., Тельонков О. Є. (2018)
Dorochovych А. - Technology of candy caramel with dietary-functional properties, Mazur L., Gubsky S., Evlash V. (2018)
Божко Н. В. - Розробка рецептури напівкопченої ковбаси з м’яса пекінської качки, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Вертелецька Н. (2018)
Перцевой Ф. В. - Аналітичне обґрунтування та вибір бінарної комбінації полісахаридів для термостійких молоковмісних начинок, Бідюк Д. О., Кошель О. Ю. (2018)
Погарська В. В. - Інноваційні технології оздоровчих соусів-дресингів із використанням кріодобавок із пряних овочів без синтетичних компонентів, Павлюк Р. Ю., Дудник К. В., Котюк Т. В., Погарський О. С. (2018)
Гусарова О. В. - Вплив видів бланшування яблук на процес зневоднення під час виробництва чипсів (2018)
Ботштейн Б. Б. - Розробка технології кавових напоїв із новими структурними властивостями, Чорна Н. В. (2018)
Капустян А. І. - Дослідження лізису клітин молочнокислих бактерій під дією протеолітичних ферментів (2018)
Михайлов В. М. - Дослідження електричних показників і кінетики температури під час електроконтактної обробки напівфабрикатів, Шевченко А. О., Бабкіна І. В., Прасол С. В., Бабанов І. Г. (2018)
Дейниченко Г. В. - Створення ресурсо-зберігального обладнання для мембранної обробки харчових рідин, Гузенко В. В., Мазняк З. О., Удовенко О. О., Омельченко О. В. (2018)
Потапов В. О. - Імітаційне моделювання температурної кінетики інфрачервоного жарення м’ясних напівфабрикатів, Костенко С. М. (2018)
Михайлов В. М. - Рух частинок у ковші з рухомим днищем півкруглої форми, Удовікова С. В., Чуйко Л. О., Гайдар Н. О., Борисова А. О., Жданович О. М., Голованьова С. П. (2018)
Лебединець I. В. - Методи конструювання виконавчих механiзмiв фасувально-пакувальних машин та автоматiв харчових виробництв (2018)
Пазюк В. М. - Сучасний стан проблеми підвищення енергоефективності процесу сушіння насіння зернових культур, Петрова Ж. О., Дуб В. В. (2018)
Шеїна А. В. - Методика дослідження якості нарізки овочевої сировини та визначення факторів впливу, Хорольський В. П. (2018)
Овсянникова Л. К. - Вплив умов зберігання на зміну показників якості нових сортів льону, Валевська Л. О., Грищук Ю. В., Євдокимова Г. Й. (2018)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Оцінювання впливу горіхових шротів на якість здобного печива під час зберігання, Новік Г. В., Рогова А. Л., Савенко А. Д. (2018)
Жигунов Д. О. - Підвищення хлібопекарської якості пшеничного борошна, Ковальова В. П. (2018)
Корзун В. Н. - Дослідження якості бісквітного торта "Шарм" підвищеної біологічної цінності, Антонюк І. Ю. (2018)
Челябієва В. М. - Отримання пектину з вичавків смородини для виготовлення зефіру на основі аґрусового пюре, Сиза О. І., Савченко О. М. (2018)
Чуйко М. М. - Вивчення показників якості ірису з додаванням нетрадиційної рослинної сировини (2018)
Грушецький Р. І. - Дієтична добавка "Інулін з момордикою харантія", Гриненко І. Г., Хомічак Л. М. (2018)
Погожих Н. И. - Определение физических свойств смеси в технологических процесах, Торяник Д. А. (2018)
Пономарева С. Д. - Рассеивание мелкодисперсной пыли кондитерского предприятия за пределами санитарно-защитной зоны, Юрченко В. А., Аксенова Е. Ф. (2018)
Головко М. П. - Наукове обґрунтування рецептурного складу й удосконалення споживчих властивостей рідкого мила-скрабу, Полупан В. В., Колесник В. В., Полупан Я. І., Сенатосенко А. Г. (2018)
Дюкарева Г. І. - Порядок та особливості митного оформлення й експертизи бензинових мотокіс закордонного виробництва під час переміщення через митний кордон України в режимі "імпорт", Павленко І. Р. (2018)
Pavlyuk R. - The carotenoid "SunRoll" buns vitaminized by natural nanoadditives for healthful nutrition, Pogarska V., Maximova N., Balabai K., Loseva S., Kotyuk T. (2017)
Pogarska V. - Natural healthful fruit and vegetable nanobeverages with а record amount of BAS for enterprises of restaurant business, tourism and fitness, Mykhailov V., Poharskii O., Balabai K., Kakadii I., Stukonozhenko T. (2017)
Pavlyuk R. - Sensational facts and the discovery of hidden forms of protein in mushrooms during the obtaining of nanoproducts in an easily digestible form, Pogarska V., Tauber R., Pavlyuk V., Jasiurkowska M. (2017)
Снєжкін Ю. Ф. - Обґрунтування режимів зневоднення яблук під час виробництва фруктових чипсів, Гусарова О. В. (2017)
Неклеса О. П. - Визначення вологоутримуючої здатності харчових систем на основі альгінату натрію та полісахаридів, Яранцева Є. О., Пивоваров П. П., Вовк В. С., Костигов К. В. (2017)
Крамаренко Д. П. - Дослідження емульгуючих властивостей добавок гідробіонтів, Гіренко Н. І., Дуб В. В. (2017)
Kondratjuk N. - Rheological properties of food film-forming gels on the basis of uroconate polysaccharides, Pyvovarov Y., Padalka A., Polyvanov Y. (2017)
Божко Н. В. - Розробка рецептури сардельок із м’яса мускусної качки, Тищенко В. І., Пасічний В. М., Мізь Є. М. (2017)
Odarchenko D. - Determination of safety indicators of frozen fruit semi-finished products for the production of smoothies, Sokolova E., Aksonova O., Ababova A. (2017)
Дзюба Н. А. - Оцінювання конкурентоспроможності борошняного кондитерського виробу "Бульбашка", Валевська Л. О., Калугіна І. М. (2017)
Заморська І. Л. - Якість і кріорезистентність заморожених ягід суниці за попередньої обробки в розчинах зі структуроутримуючими властивостями (2017)
Дейниченко Г. В. - Розробка енергоефективного обладнання для сушіння гідробіонтів (нерибних продуктів моря), Гузенко В. В., Мельник О. Є., Перекрест В. В. (2017)
Кіптела Л. В. - Розробка універсальної ІЧ-сушарки органічної природної сировини, Загорулько А. М., Загорулько О. Є., Ляшенко Б. В. (2017)
Потапов В. О. - Конструктивні особливості транскритичних бустерних холодильних систем, Петренко О. В., Семенюк Д. П., Білий Д. В. (2017)
Дейниченко Г. В. - Створення ресурсозбережного обладнання для екстрагування рослинної сировини, Гузенко В. В., Мазняк З. О., Удовенко О. О., Омельченко О. В. (2017)
Потапов В. О. - Масообмінний модуль для реалізації процесу сушіння рослинної сировини, Якушенко Є. М., Стоян Є. Ю. (2017)
Постнов Г. М. - Удосконалення способу отримання водно-жирових емульсій для змащування хлібопекарських форм, Червоний В. М., Челомбітько В. О., Постнова О. М. (2017)
Маяк О. А. - Дослідження тепловіддачі в процесах виробництва роздільних концентратів із рослинної сировини, Сардаров А. М., Шершньов Г. Г. (2017)
Афукова Н. О. - Удосконалення комбінованого процесу очищення топінамбура, Горєлков Д. В., Дмитревський Д. В., Бондаренко Р. Ю. (2017)
Самойчук К. О. - Прискорення емульсії як основний фактор гідродинамічного диспергування жирової фази молока (2017)
Михайлов В. М. - Создание новейших конструкций наклонных ковшовых элеваторов путём модернизации существующих, Шевченко А. А., Удовикова С. В., Гайдар Н. А. (2017)
Мирошніченко К. А. - Реологічні властивості основних видів м’ясного фаршу, що переробляються в емульситаторі, Батраченко О. В. (2017)
Черевко О. І. - Забезпечення різноманітності харчування в довготривалій системі харчування та створення циклового раціону, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Лук’янчиков П. В., Борисова А. О. (2017)
Цихановська І. В. - Дослідження впливу біологічно активної добавки на процеси окиснення ліпідів, Демидов І. М., Александров О. В., Гонтар Т. Б., Павлоцька Л. Ф. (2017)
Онищенко В. М. - Дослідження кількісних і якісних показників у технології субпродуктових смажених ковбас, Селютіна Г. А., Дроменко О. Б., Онищенко А. В. (2017)
Камсуліна Н. В. - Вивчення технологічних властивостей сумішей гідроколоїдів, Мурликіна Н. В., Бударіна А. І., Погорєлов М. О., Бондаренко П. О. (2017)
Колтунов В. А. - Швидкість охолодження плодів перцю солодкого технічної стадії стиглості, Калайда К. В. (2017)
Гуменюк О. Л. - Бісквітний напівфабрикат підвищеної харчової цінності з добавкою лляного шроту, Городиська О. В., Ксенюк М. П. (2017)
Рубанка К. В. - Дослідження якості сухого екстракту кореня імбиру, Терлецька В. А., Абрамова А. Г. (2017)
Черевко О. І. - Двоетапна фільтрація раціонів одноразового споживання для створення систем харчування, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Мовенко С. Ю., Борисова А. О. (2017)
Михайлов В. М. - Визначення якісних показників продукції, виробленої з використанням ІЧ-нагрівання в умовах газового середовища, Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Прасол С. В., Ялинич С. І. (2017)
Тормосов Ю. М. - Наближений метод пошуку екстремуму функціонала на множині перестановок, Стоян Є. Ю., Якушенко Є. М. (2017)
Євлаш В. В. - Вивчення взаємодії желатину і вітаміну С в модельних системах, Кузнецова Т. О., Железняк З. В. (2017)
Кіптела Л. В. - Аналіз існуючих способів визначення якості продуктів харчування за кольором, Загорулько А. М., Загорулько О. Є., Ляшенко Б. В. (2017)
Захаренко В. О. - До питання визначення електропровідності натуральної шкіри, Сорокіна С. В., Акмен В. О. (2017)
Дубініна А. А. - Вплив технологічних чинників на колір рослинної сировини, Щербакова Т. В., Хацкевич Ю. М., Ленерт С. О., Борисова А. О. (2017)
Дюкарева Г. І. - Особливості здійснення попереднього документального контролю та експеризи пастили в ході зовнішньоекономічних операцій, Романюк А. І. (2017)
Чаговець В. В. - Реалізація інноваційних підходів до навчання з використанням сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, Чаговець М. О. (2017)
Богуцький Ю. П. - Потенціал міжнародної культурної співпраці в умовах глобалізації: українсько-польські кореляції (2018)
Юдкін І. М. - Логіка морфологічного аналізу тексту в практиці інтерпретації (2018)
Безклубенко С. Д. - Громадянське суспільство як продукт соціокультурного розвитку (2018)
Причепій Є. М. - Культові керамічні вироби та орнаменти посуду трипільців у світлі ідей праміфу (2018)
Гуцул І. А. - Генеза храмової архітектури в контексті християнської доктрини (2018)
Гончаренко Н. К. - Інституційний аспект державної культурної політики в країнах Європейського Союзу та його уроки для реформування системи забезпечення розвитку культури в Україні, Гриценко О. А., Демещенко В. В. (2018)
Жукова Н. А. - Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі європейскої гуманістики 40–60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз (2018)
Гаєвська Т. І. - Культурний дитячий феномен громадянина-споживача у дитячих медіа-ресурсах (2018)
Данник К. О. - Система вірменських національних громад: правові основи і культурні запити (2018)
Дульська О. В. - Культурологичний аспект становлення національної вищої освіти європейського зразка (2018)
Рябенький В. С. - Україна - Росія: культурологічні відмінності (2018)
Bezruchko O. - Origins of creative and pedagogical activity of V. B. Kisin (2018)
Міщенко М. О. - Плагіат як невід’ємна складова залучення людини до екранного простору (2018)
Пацунов В. П. - Генеза догматизму театральної школи (2018)
Оляніна С. В. - Семантика мотиву сосудів в орнаментиці українського іконостаса (2018)
Коренюк Ю. O. - Художній ансамбль Софії Київської - історичні приклади втілення реставраційної концепції "відтворення пам’ятки в первинному вигляді" (2018)
Судакова В. М. - Культурний простір та особливості його відтворення в умовах глобалізації (2018)
Грабарчук О. М. - Театралізація повсякдення: феномен відеоблогу (2018)
Захарченко Г. Я. - Вплив психології на розвиток музичних здібностей та художньо-виконавської майстерності співака на прикладах оперного мистецтва (2018)
Чміль Г. П. - Рецензія на авторську монографію Кирилової Ольги Олексіївни "Декадентський кінематограф у вимірах культурології та філософської танатології" (2018)
Вимоги до оформлення статті (2018)
Титул, зміст (2018)
Bochkovskyi A. P. - The theory and practice of risk assessment of professional dangers, Sapozhnikova N. Yu. (2018)
Ovsiannykova L. K. - Features of the technological line of thermal processing of small-seeded crops (2018)
Tymchak D. O. - Production of popped sorghum with using microwave treatment, Mykolenko S. Y., Kuianov Y. Y. (2018)
Sots S. M. - Use of corn grain in production of food products, Bnyiak O. V., Valevskaya L. O. (2018)
Лакіза О. В. - Ефективність застосування високобілкових функціональних продуктів у виробництві булочок, Маслікова К. П., Іщенко М. В. (2018)
Макаринская А. В. - Пятая юбилейная сесия международной школы кормов, Фигурская Л. В. (2018)
Карунський О. Й. - Динаміка показників крові курчат при використанні ферментного препарату "Клерізим гранульований” в їх годівлі, Макаринська А. В., Севастьянов О. В. (2018)
Левицький А. П. - Перспективи використання горохової соломи при виробництві комбікормової продукції, Лапінська А. П., Січкар В. І., Мудрик Л. М., Ніколенко М. Є. (2018)
Солдатенко Л. С. - Особливості конструкції і застосування фотоелектронного обладнання для розділення зерна і зернопродуктів на фракції за ознакою кольору (2018)
Международная школа кормов (2018)
Факультет технології зерна і зернового бізнесу (2018)
Долінський А. А. - Утворення кислого конденсату при глибокій утилізації теплоти продуктів згоряння природного газу і обладнання для його нейтралізації, Целень Б. Я., Гартвіг А. П., Коник А. В., Радченко Н. Л., Щепкін В. І. (2016)
Ульев Л. М. - Интеграция теплового насоса в процесс разделения легких углеводородов, Зебешев Т. З., Рябова И. Б., Васильев М. А., Маатоук А. (2016)
Симак Д. М. - Кінетика розчинення полідисперсного калію сульфату за перемінної рушійної сили, Гумницький Я. М., Атаманюк В. М., Данилюк О. М. (2016)
Черемисінова А. О. - Дослідження взаємодії розплаву натрій пірофосфату з окалиною, утвореною в процесі гарячого оброблення металів тиском (2016)
Корнієнко Я. М. - Моделювання стохастичних процесів гранулоутворення мінерально-гумінових добрив у псевдозрідженому шарі, Сачок Р. В. (2016)
Снєжкін Ю. Ф. - Дериватографічне дослідження зневоднення бетаніновмісних рослинних матеріалів та їх термічної стійкості, Петрова Ж. О., Самойленко К. М., Михайлик В. А. (2016)
Кіндзера Д. П. - Кінетика фільтраційного сушіння подрібнених стебел соняшника, Атаманюк В. М., Госовський Р. Р. (2016)
Семенишин Є. М. - Рівновага, механізм і кінетика процесів екстрагування та сушіння, Цюра Н. Я., Римар Т. І., Крвавич А. С. (2016)
Володін С. О. - Підвищення працездатності трубопровідної арматури в технологічних процесах, Мирончук В. Г. (2016)
Парняков О. С. - Застосування електроімпульсної енергії при екстракції біологічно активних речовин з відходів переробки екзотичних фруктів, Барба Ф., Грімі Н., Лебовка М. І., Воробьев Е. (2016)
Дубковецький І. В. - Визначення основних тепломасообмінних параметрів сушіння культивованих грибів при різних способах енергопідведення, Малежик І. Ф., Бурлака Т. В. (2016)
Бурдо О. Г. - Массоперенос при экстрагировании из лечебного растительного сырья в электромагнитном поле, Бурдо А. К., Альхури Юсеф, Сиротюк И. В. (2016)
Левтринская Ю. О. - Микроволновые технологии иненсификации массообменных и тепловых процессов при перерабоке растительного сырья, Ружицкая Н. В., Резниченко Т. А., Бандура В. Н. (2016)
Безбах І. В. - Застосування термомеханічних систем в харчових технологіях, Воскресенська О. В (2016)
Снежкин Ю. Ф. - Математическое моделирование динамики сушки коллоидных капиллярно-пористых тел в условиях кипящего слоя, Сороковая Н. Н. (2016)
Мисюра Т. Г. - Математичний опис гідродинамічної структури потоків при безперервному віброекстрагуванні на основі коміркової моделі із застійними зонами, Зав’ялов В. Л., Лобок О. П., Бодров В. С., Попова Н. В., Запорожець В. В. (2016)
Потапов В. О. - Системно-динамічне моделювання процесу інфрачервоного жарення біфштексів, Костенко С. М. (2016)
Пащенко Б. С. - Визначення концентрацій фаз при мембранному фільтруванні рідких середовищ, Штефан Є. В. (2016)
Дячок В. В. - Розроблення екологічно безпечної технології одержання фізіологічно активних сполук методом екстрагування рослинної сировини, Запорожець Ю. В., Гуглич С. І. (2016)
Самойчук К. О. - Механізми диспергування жирових кульок в струминному гомогенізаторі молока, Ковальов О. О. (2016)
Kolomiyets O. V. - Operating characteristics of adsorptive regenerator of low-potential heat and moisture based on composite sorbents ‘silica gel – sodium sulphate’ and ‘silica gel – sodium acetate’ synthesized by sol – gel method, Sukhyy К. М., Belyanovskaya E. A., Tomilo V. I., Prokopenko O. M., Sukhyy M. P. (2016)
Рябова И. Б. - Использование энергетического потенциала процесса ректификации смеси вода – уксусная кислота, Селихов Ю. А., Коцаренко Ю. А., Горбунов К. А., Быканов С. Н., Бабак Т. Г., Сиренко Е. В., Горбунова О. В. (2016)
Гнатів З. Я. - Дослідження процесу дезактивації коолігомеризату із фракції С9 отриманого двостадійним термічно-каталітичним способом, Никулишин І. Є., Гузьова І. О., Матківська І. Я. (2016)
Smirnov H. F. - The determinaton of energy source optimal parameters for vacuum evaporation, Zykov A. V., Reznichenko D. N. (2016)
Гивлюд А. М. - Проблема очищення стічних вод молокопереробних підприємств, Сабадаш В. В., Гумницький Я. М. (2016)
Гавва О. М. - Синтез просторових потоково-транспортних систем ліній пакування харчових продуктів, Кривопляс-Володіна Л. О., Деренівська А. В., Якимчук М. В., Токарчук С. В. (2016)
Куц В. П. - Можливості застосування пиловловлювачів комбінованої дії на підприємствах переробної галузі регіону і економічна оцінка ефективності процесу пилоочищення, Гумницький Я. М., Марціяш О. М. (2016)
Ткаченко С. Й. - Відходи олійножирового підприємства, як джерело енергії, Денесяк Д. І., Іщенко К. О. (2016)
Кепін М. І. - Використання методів теорії подібності та розмірностей при фізико-математичному моделюванні процесів переробки плодів кісточкових культур холодним способом (2016)
Самойчук К. О. - Визначення вмісту цукрового сиропу в напої при змішуванні у протитечійно-стуминному апараті, Паніна В. В., Полудненко О. В. (2016)
Титул, зміст (2019)
Fesenko O. O. - Risk-oriented approach to labor protection at grain process enterprises, Lysyuk V. M., Sakharova Z. M. (2019)
Bochkovskyi A. P. - Aspect of minimization areas of "human factor" in labor safety, Sapozhnikova N. Yu. (2019)
Babkov A. V. - Study of physiological processes in сorn grain during storage under hermetic conditions, Zhelobkova M. V. (2019)
Sots S. M. - Study of moisture absorption of sweet corn grain of different fractions, Bunyak A. V. (2019)
Zhygynov D. О. - Analysis of the quality of flour from different systems of the technological process of a flour mill, Kovalova V., Dragomyr А. (2019)
Shapovalenko O. I. - Features of corn consumption in the food production industry, Kustov I. O., Ribchinskiy R. S. (2019)
Iegorov B. V. - The characteristic of compound feeds for clarias gariepinus, Fihurska L. V., Terzi М. (2019)
Makarynska A. V. - Using of biotesting in safty assesment of the extruded feed additive with algae, Vorona N. V. (2019)
Karunkyi O. Y. - Chlorella suspension and its usage in finishing pigs’ rations, Reznik T. L., Kulidzhanov Ye. V. (2019)
Step into the future (2019)
Одеська національна академія харчових технологій (2019)
Благой В. В. - Формування комплексу заходів спрямованих на попередження фінансової кризи вітчизняних підприємств, Базарнова Є. О. (2017)
Борисюк О. В. - Імплементація зарубіжних моделей соціального страхування до вітчизняних реалій (2017)
Бредіхін В. М. - Управління проектами: проблеми та перспективи, Тарасенко С. І. (2017)
Брітченко І. Г. - Обґрунтування стратегії самодостатнього розвитку транспортно-комунікативної системи України, Чернявська Т. А. (2017)
Gelich N. V. - Research of development of organic sector of Ukraine (2017)
Гришина Л. О. - Аналіз сучасного рівня використання виробничого потенціалу харчової сфери економіки регіону, Камінська Т. П. (2017)
Гришина Н. В. - Роль малого підприємництва у формуванні транспортної системи регіону (2017)
Євсєєв С. Є. - Економіка повітряного транспорту України у 20-30-ті роки, Тодріна І. В. (2017)
Жувагіна І. О. - Аналіз реалізації бюджетної децентралізації в контексті соціально-економічного розвитку країни, Філіпішина Л. М. (2017)
Журавка А. В. - Модель нелінійної динаміки у вирішенні проблем макроекономічної нестабільності на ринку праці робочої сили і вільних робочих місць, Мудаширу Тайо Мусбау (2017)
Журавка А. В. - Модель росту кількості інноваційно орієнтованих фірм, Мудаширу Тайо Мусбау (2017)
Журавка А. В. - Моделі нелінійної динаміки у вирішенні проблем макроекономічної нестабільності на ринку праці та капіталу, Мудаширу Тайо Мусбау (2017)
Забродська Г. І. - Організаційний розвиток підприємства: основи визначення дефініціїї, Забродська Л. Д. (2017)
Калініченко Л. Л. - Особливості впровадження тайм- менеджменту на підприємстві, Гаврилова А. О. (2017)
Калініченко Л. Л. - Аналіз тенденцій розвитку будівельної галузі та будівельної продукції України, Сидорова Ю. Р. (2017)
Колмакова О. М. - Основні аспекти процесу формування та активізації механізму управління витратами сільськогосподарських підприємств у позаштатних ситуаціях, Білоножко М. М. (2017)
Кузьменко Л. В. - Економічні аспекти використання вторинного ринку сільськогосподарських машин та роль вітчизняних машинобудівних підприємств у цьому процесі (2017)
Мігай Н. Б. - Моніторинг ефективності використання трудового потенціалу регіону (2017)
Пакуліна А. А. - Підвищення ефективності діяльності проектної будівельної організації, Довбня Д. А. (2017)
Польова В. В. - Теоретико-методичні основи дослідження сутності маркетингової конкурентоспроможності регіональних соціально-економічних систем, Зінченко В. Є. (2017)
Сізова Н. Д. - Оцінка інвестиційної привабливості з використанням інформаційної системи, Петрова О. О., Солодовник Г. В., Перун М. Ю. (2017)
Сінческул І. Л. - Аналіз функціонування комунальних підприємств теплоенергетичного комплексу на прикладі міст Харкова, Львова, Одеси (2017)
Смачило В. В. - Фактори конкурентоспроможності будівельних підприємств, Головко-Марченко І. С. (2017)
Смачило В. В. - Аналіз детермінантів впливу на кадровий потенціал підприємства, Корпан М. В. (2017)
Терещенко В. В. - Перспективи вдосконалення інформаційного пошуку, Терещенко В. Л. (2017)
Устіловська А. С. - Мотивація персоналу як один з основних інструментів успішного управління персоналом (2017)
Халіна В. Ю. - Місце системи збуту у маркетинговій діяльності підприємства, Корсунський Г. Ю. (2017)
Чупир О. М. - Шляхи визначення ефективної стратегії фінансування інвестиційно-будівельних проектів залізничної галузі, Бурлака Є. О. (2017)
Янченко Н. В. - Шляхи подолання дефіциту робітничих кадрів і промислових спеціалістів, Харлан А. В. (2017)
Бодак В. - Основні напрями соціально-філософської спадщини Івана Франка, Биців Н. (2018)
Бодак В. - Методологічні засади формування освітнього середовища сучасного університету (2018)
Возняк В. - Диалектика как логика нравственного отношения (2018)
Возняк С. - Діяльнісно-комунікативна парадигма як методологічна основа аналізу освітнього процесу (2018)
Галущак М. - Філософсько-культурологічний аналіз поняття "криза" (2018)
Дудурич В. - Феномен "фентезі" та здатність продуктивної уяви (2018)
Кобзєва І. - Тілесність у філософсько-антропологічних вимірах (2018)
Limonchenko V. - About the internal self-differences of modern (2018)
Ткаченко О. - Сімʼя як потенційна умова входження дитини в духовну повноту буття (2018)
Филипчук С. - Вияви конфесійної ідентичності в книговидавничій сфері (2018)
Чорна В. - Тьютор особистісного розвитку дитини з особливими освітніми потребами в умовах інклюзії, Яковенко І. (2018)
Вимоги "Проблеми гуманітарних наук: збірник наукових праць". Серія "Філософія" (2018)
Ботвин Т. - Назви родів занять в українських перекладах Біблії ХIХ–ХХ століть: семантико-культурологічний аспект (2018)
Галів У. - Національно маркована лексика як домінанта мовостилю Любові Проць (на матеріалі поетичної збірки "Полювання на світло"), Мельник Т. (2018)
Колесник Н. - Основні методи дослідження фольклоронімів (2018)
Кондратів І. - Метафора як засіб омовлення поняттєвого апарату міжкультурної комунікації (2018)
Котович В. - Етнолінгвістичний аспект вивчення ойконімікону України (2018)
Куза А. - Ідеографічна диференціація української релігійної фразеології (2018)
Купчинська З. - До словника власних назв (на матеріалі архаїчної ойконімії України). ІІ (2018)
Лужецька Н. - Смислова реалізація термінів-політонімів у наукових текстах Івана Франка (2018)
Мацьків П. - Особливості функціонування дієслів мовлення в біблійному тексті (2018)
Москвичова О. - Емергентні когнітивні структури в поетичному тексті у світлі теорії концептуальної інтеграції ментальних просторів (2018)
Ніколаєва Т. - Особливості художнього перекладу з української на англійську мову (2018)
Пуряєва Н. - Українська мова в літургійній практиці українських церков (2018)
Романов С. - Онтологічна персоналізація Лесі Українки та Ольги Кобилянської: родинний простір (2018)
Федурко М. - Лексичні домінанти збірки Петра Карманського "Ой люлі, смутку" (2018)
Харченко І. - Формування професійної мовної компетентності сучасного професіонала аграрного профілю (2018)
Чобанюк М. - "Синтез" як художньо-естетичний феномен культури ХХ – ХХІ століття (2018)
Shchepanska Kh. - The levels of imagery in the poetic text (2018)
Yavorska O. - Reprezentacja Drohobycza okresu międzywojennego i pierwszych lat wojny w pamięci traumatycznej na podstawie opowieści Henryka Grynberga "Drohobycz, Drohobycz" (2018)
Яцків Р. - Сакральний лінгвопростір моно-ідеологічної поеми "Євангеліє від Єви" Миколая Шостака (2018)
Сирко І. - Культура пам’яті і пам’ять культури у вимірі цитатності (Рецензія на монографію: Сюта Г. М. Цитатний тезаурус української поетичної мови ХХ століття: монографія / Галина Мирославівна Сюта. – К.: КММ, 2017. – 384 с.) (2018)
Федурко М. - Про мову "як найтісніший зв’язок … силу і захист групової спільноти" (Рецензія на монографію: Гірняк С. Соціолект галицької інтелігенції у формуванні норм української літературної мови (кінець ХІХ – початок ХХ століття) : монографія / Світлана Гірняк. – Дрогобич : Посвіт, 2018. – 620 с.) (2018)
Айзенбарт М. М. - Сутність поняття "соціально-комунікативна компетенція" в сучасній науковій парадигмі (2017)
Білецька О. В. - Взаємодія вербальних та невербальних кодів у постмодерністському мультимодальному художньому тексті: когнітивний аспект (2017)
Бондарь Н. А. - "Время" как слово и понятие, Гайдай В. О. (2017)
Брода М. В. - Формування полікультурної особистості майбутнього вчителя англійської мови у ВНЗ України (2017)
Будій З. І. - Конвенційність та інтенціональність у концепції перформативності (2017)
Вайдич Т. В. - Внесок Івана Панькевича у розвиток мовної освіти Закарпаття міжвоєнного періоду (2017)
Винар С. М. - Ремарка як паравербальний елемент комунікативної структури драми (2017)
Vynarchyk M. P. - Pluralisme et francophonie selon les concepts développés, Pankiv U. P. (2017)
Vytrykush B. O. - Types of relations between the elements in English compound adjectives (2017)
Вишнівський Р. Й. - Новітні спортивні англіцизми у мові українських електронних ЗМІ (2017)
Вовк О. В. - Основні ідеї народництва у парадигмальному аспекті (2017)
Гамерська І. І. - Принципи і стратегії гармонізації національних і європейських стандартів вищої освіти (2017)
Голомідова Л. В. - Образотворча функція символів у новелах Роберта Музіля (2017)
Грабівська Г. І. - Презентація націоцентричної культурної концепції Івана Франка на сторінках газети "Kurjer Lwowski" (2017)
Грущак О. М. - Метафоричне представлення концепту life в англомовній афористиці (2017)
Гутиряк О. І. - Семантична продуктивність та інші синтаксичні характеристики англійських термінів бізнесу (2017)
Дашко Л. Т. - За лаштунками чотирьох строф: Кіплінгове "If" (2017)
Демків Ю. М. - Англійська літературна мова та її територіальні діалекти: компаративний аналіз (2017)
Дубравська З. Р. - Паремії як засіб пізнання системи мови (2017)
Дучимінська Г. Ю. - Особистісна та соціально-побутова персоніфікація образу Гамлета в текстах І. Анненського (2017)
Жирик У. Ю. - Циклічність концепту часу в англійському, українському та французькому весільному фольклорі (2017)
Іванишин М. В. - Сучасний літературний процес та метакритичний дискурс: проблеми класифікації стильової ідентифікації та стратегій інтерпретацій (2017)
Капленко О. М. - Художня модель урбаністичного простору у романі Євгена Плужника "Недуга" (2017)
Ковцуняк М. М. - Особливості перекладу ФО німецькою та українською мовами (на матеріалі казки О. Вайлда "Відданий друг"), Мецан І. В. (2017)
Колток Л. Б. - Реалізація педагогічного дискурсу у професійній підготовці студентів вищого навчального закладу (2017)
Коляса О. В. - Дефініції абсурду у різних сферах гуманітарного знання (2017)
Кондратів І. І. - Культуромовний потенціал професійної наукової комунікації (2017)
Курило О. Й. - Вербальні та невербальні аспекти культури спілкування, Розман І. І. (2017)
Легка Л. І. - Наголошування суфіксальних та префіксально-суфіксальних дієслів із суфіксом -ува- (-юва-) в поетичних творах Івана Франка (2017)
Лисенко Н. О. - Значення комунікативної складової при дистанційному викладанні мовних дисциплін (2017)
Лук'янченко М. П. - Особливості об'єктивного письма Анні Ерно в його суб’єктивному вимірі (2017)
Луцик В. І. - Проблематика релігійно-філософських аспектів буття у малій прозі Еліс Манро (2017)
Луцик Х. Ю. - Стратегії відтворення побутової культурно-специфічної лексики поеми "Енеїда" І. Котляревського у німецькому перекладі І. Качанюк-Спєх (2017)
Лучечко Т. М. - Структурна та функційна диференціація паремій (на матеріалі загадок і прислів'їв) (2017)
Лучкевич В. В. - Підготовка викладачів французької мови як іноземної у Франції (2017)
Маркова М. В. - Джон Донн: ступаючи на terra incognita (2017)
Матвіїшин О. М. - "Заповіт" Т. Шевченка в контексті множинності перекладів німецькою мовою (2017)
Матусевич Л. М. - Статус категорії "мовленнєвий жанр" у сучасній лінгвістиці (2017)
Наливайко Н. Б. - Мовна гра як засіб творення комічного у творі Л. Керролла "Alice in Wonderland" (2017)
Науменко У. В. - Інноваційні методи викладання ділової англійської мови (2017)
Овчаренко Л. Р. - Професійна спрямованість процесу навчання іноземної мови вчителів природничо-математичних спеціальностей (2017)
Орел О. В. - Формування математичної компетентності молодших школярів: історія і сьогодення (2017)
Павлішак О. Р. - Професійна педагогічна та іншомовна комунікація у підготовці вчителя іноземної мови (2017)
Павлюх Н. М. - Проблема читача доби романтизму в російському та українському літературознавстві (2017)
Палиця Г. С. - Вербалізація концепту "виховання" в україномовних і німецькомовних цитатах (2017)
Патен І. М. - Ідеографічний та структурно-семантичний методи моделювання фразем з дієсловами руху у зіставному мовознавстві (2017)
Петрик О. М. - Варіативний лексичний повтор в аспекті перекладу (2017)
Пікуш О. І. - Аналіз впливу психологічних факторів на розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних ВНЗ (2017)
Пітин В. М. - Особливості науково-технічного перекладу французької мови та способи його навчання (2017)
Погоріла А. І. - Oсобливості функціонування неологізмів у молодіжному мовленні (2017)
Пристай Г. В. - Функціональні моделі творення демінутивів у англійській та українській мовах, Пристай Б. Р. (2017)
Прокопович Л. С. - Мовно-естетична репрезентація назв небесних світил сонце, місяць, зорі в сучасному поетичному дискурсі, Луца М. В. (2017)
Радченко О. А. - Українські контексти іманентної поетики Еміля Штайґера (2017)
Савченко О. О. - Етнокультурні особливості семантики паремій з компонентом море/sea (2017)
Сирко І. М. - Категорія інтимізації: традиційні й новітні аспекти інтерпретації (2017)
Сікора Л. Т. - Жіноча проза як спроба самовизначення жінки в якості суб'єкта (2017)
Ступницька Г. І. - Комедійний жанр в англійській, німецькій та українській драматургії: особистісний дискурс (2017)
Сухраменда Є. В. - Особистісно-зорієнтоване навчання ліцеїстів як чинник розвитку вмінь розуміння іншемовленнєвого тексту (2017)
Тимчук О. Т. - Функціональний аспект прецедентних текстів, Сеньків О. М. (2017)
Тонконог І. В. - Педагогічні погляди на підготовку вчителів викладачів Полтавської духовної семінарії (І. І. Случевський, П. С. Попов) (2017)
Удяк Г. І. - Специфіка вживання англійських фразеологізмів (на прикладі британських електронних ЗМІ), Петриця Л. І. (2017)
Федина М. М. - Сутність і специфіка іншомовної професійної компетентності майбутніх фахівців нафтогазової промисловості (2017)
Фідик В. І. - Омонімна лексика в англійському фольклорі: структурно-семантичний аспект (2017)
Хало З. П. - Ейдетика як інструмент розвитку пам'яті учнів молодших класів на уроках іноземної мови, Кравців М. М. (2017)
Харкавців І. Р. - Духовна культура як складова професійної самореалізації педагога (2017)
Хомишак О. Б. - Професійно-методична підготовка вчителя англійської мови в сучасних умовах (2017)
Чернявська А. В. - Флоролексеми крізь призму лінгвокультурного символічного змісту (2017)
Чобанюк М. М. - Гуманізм як складова концептуального синтезу (релігійний аспект) (2017)
Гвоздяк О. М. - Реалізація духовних запитів українців у Польщі в умовах інонаціонального середовища, Шагала Л. Б. (2017)
Шепетяк О. М. - Веди в контексті індуської релігійної літератури (2017)
Юзьвяк О. О. - Мотивація як складова частина професійної спрямованості навчання майбутніх вчителів, що вивчають французьку мову як другу іноземну, Ковальчук О. П. (2017)
Яворська О. М. - (Не) наше місто: конкуруюча пам'ять про міжвоєнний Дрогобич у польській та українській літературах (2017)
Ясіновська О. В. - Засоби невербального коду у вираженні смертного гріха "гординя" (на матеріалі християнського релігійного дискурсу) (2017)
Бєлова І. Й. - Творчі взаємовідносини вокаліста й концертмейстера в контексті українського виконавства (2017)
Винничук Р. В. - Культурологічний дискурс проблем соціокультурної динаміки (2017)
Дмитренко В. А. - Оплата треб у ранньомодерному соціумі Гетьманщини: законодавче регулювання та регіональна практика (2017)
Кавунник О. А. - Культуротворчість митців Ніжина в контексті музичної регіоналістики (2017)
Кравченко Л. М. - Педагогічна модель формування інформаційної компетентності майбутніх менеджерів індустрії дозвілля, Яремака Н. С. (2017)
Лебединська М. О. - Становлення музичної освіти в шкільній системі Києва XI століття (2017)
Лук'яненко О. В. - Заочні відділи у структурі провінційних педагогічних вишів доби "наступу соціалізму" (1930-ті роки) (2017)
Литвиненко А. І. - Культурологічні засади та основні підходи до вивчення джерел регіональної мемуаристики (2017)
Мужикова І. М. - Мистецькі проекти як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2017)
Наталевич Н. П. - Застосування педагогічних технологій при вивченні дисциплін культурологічного циклу (2017)
Опенько В. В. - Вокальна школа Франческо Ламперті та її значення для становлення української мистецької педагогіки (2017)
Оскоменко-Парулава Т. Г. - Вплив української народної пісні на творчість грузинського поета Давида Гурамішвілі (1705-1792) (2017)
Погребняк М. М. - Танець "модерн" Галичини 20-30-х років ХХ століття (2017)
Полянська Г. М. - Композитор Сергій Горюнович: музикант і культурний діяч (2017)
Раструба Т. В. - Технологічні аспекти реалізації ідеї особистісно орієнтованого музичного навчання учнів XXI століття (2017)
Сайбеков М. Г. - Уявлення Ісидора Севільського про зміст знань в контексті ранньосередньовічної освіти у Вестготській Іспанії (VI-VII ст. н. е.) (2017)
Скорик Б. С. - Історико-педагогічні основи розвитку полемічних методів у духовній освіті України XVII-XVIII століття (2017)
Степура Ю. Г. - Педагогічні погляди І. А. Зязюна на творчий розвиток вчителя початкової школи (2017)
Цебрій І. В. - Французька романтика в розмаїтті мистецьких жанрів (2017)
Цина А. Ю. - Культурно-історичні аспекти розвитку особистості майбутнього вчителя в регіональному соціокультурному середовищі (2017)
Українець Л. Ф. - Звуковий лад віршів полтавських митців в естетичному вимірі (2017)
Богуш В. М. - Особливості прояву екзаменаційного стресу у студентів ДВНЗ (2017)
Бокшиц О. М. - Формування знань з безпеки життєдіяльності у студентів вищих навчальних закладів й заходи запобігання нещасних випадків на виробництві (2017)
Бокшиц О. М. - Формування знань про електробезпеку та причини електротравм на виробництві при вивчені безпеки життєдіяльності у вищих навчальних закладах, Каменська І. С. (2017)
Буц М. А. - Формування культури здорового харчування школярів (2017)
Варивода К. С. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх вчителів до створення психологічно безпечного освітнього середовища (2017)
Видолоб Н. О. - Розуміння психічного здоров'я особистості представниками гуманістичної психології (2017)
Воловик Л. М. - Відтворення населення Київської області в контексті збалансованого розвитку регіону (2017)
Глоба О. Ф. - Дослідження мікроорганізмів: історичний та історіографічний аспекти бродіння (2017)
Гозак С. В. - Навчальне навантаження як детермінанта підвищення тривожності у старшокласників, Єлізарова О. Т., Парац А. М., Станкевич Т. В., Філоненко О. О. (2017)
Горденко С. І. - Інформаційна безпека в сучасному світі (2017)
Грукач В. О. - Історія охорони материнства та дитинства: соціально-правовий аспект (2017)
Дем'яненко В. М. - Інформаційна гігієна в епоху "пост-правди" (2017)
Дига Н. В. - Врахування індивідуально-психологічних особливостей учнів під час вивчення літератури в школі (2017)
Єрічева Т. Ю. - Становлення та розвиток безпеки життєдіяльності як науки (2017)
Каменська І. С. - Формування національної свідомості майбутніх фахівців до питань захисту населення, життя та здоров'я людей у процесі вивчення дисципліни "Цивільний захист" (2017)
Ковальська К. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства в Київському регіоні, Чернов Б. О. (2017)
Кожевнікова Л. В. - Застосування здоров'язберігаючих технологій майбутніми вчителями музичного мистецтва у процесі фортепіанної підготовки (2017)
Козубенко Ю. Л. - Зниження рівня травматизму у спортсменів шляхом впровадження лікувальної фізичної культури та масажу (2017)
Колач Н. І. - Здоров'язбережувальні технології в профілактиці порушень зору у школярів, Коцур Н. І. (2017)
Костенко О. О. - Природоохоронні аспекти в науковому доробку вченого-мікробіолога Імператорського університету Святого Володимира А. Країнського при Імператорському університеті Святого Володимира (кінець ХIХ – початок ХХ століття) (2017)
Коцур В. В. - Німецька національна меншина в українсько-німецьких міждержавних відносинах першої половини 1990-х років (2017)
Коцур Л. М. - Політизація німецької національної меншини України в умовах безпекових викликів у 1990 роках (2017)
Коцур Н. І. - Ризики професійних захворювань учителя та оздоровчі технології їх попередження (2017)
Коцур Н. І. - Психоемоційні стреси в школярів: ризики розвитку та шляхи запобігання, Годун Н. І. (2017)
Крецул Н. І. - Знання про синантропні отруйні рослини – одна з основ запобігання біологічної небезпеки, Джуран В. М. (2017)
Кулалаєва Н. В. - Категоріально-понятійний аналіз дефініції "культура безпеки професійної діяльності майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю" (2017)
Мартинюк А. К. - Розвиток і охорона співацького голосу у дзеркалі музикознавчої думки, Колос М. Г. (2017)
Миздренко О. М. - Використання комп'ютера у навчанні сучасних школярів і його вплив на формування їхньої психіки, Бегаль М. В. (2017)
Миздренко О. М. - Оздоровчі технології у профілактиці захворювань дихальної системи школярів, Жадан А. В. (2017)
Новак О. М. - Теоретичні аспекти формування здоров'язбережувальної компетенції майбутніх педагогів професійного навчання в теорії та практиці вищої школи (2017)
Паламарчук В. М. - Здоров'язберігаючі технології в процесі вивчення музичного твору як основна форма навчання грі на баяні майбутніх учителів музики (2017)
Палієнко О. А. - Демографічна криза в Україні: шляхи її подолання (2017)
Прядко Т. П. - Актуалізація популізму як один із проявів зростання психологічної тривожності суспільства в умовах глобалізації (2017)
Рубан А. О. - Сучасні інформаційні комунікації та їх вплив на масову політичну свідомість і здоров’я людини (2017)
Сиротюк О. А. - Психолого-педагогічні аспекти формування готовності до професійної діяльності фахівців із охорони праці (2017)
Танана С. М. - Безпека використання мультимедійних засобів навчання при вивченні іноземних мов у ВНЗ (2017)
Ткаченко О. В. - Медичне обслуговування соціально-вразливих верств населення Києва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття, Соловйова Т. М. (2017)
Товкун Л. П. - Стан раціонального харчування сучасних школярів, Голубівська К. А. (2017)
Товкун Л. П. - Фактори тривожності в навчальному процесі як негативні чинники порушення психічного здоров’я школярів, Сіфорова В. О. (2017)
Товкун Л. П. - Оцінка рівня соматичного здоров'я студентів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди, Царьова М. П. (2017)
Трускавецька І. Я. - Епідеміологічні особливості при укусі іксодових кліщів (Ixodidae) (2017)
Хаметова Л. М. - Маніпуляція та мотивація: соціально-психологічний аспект (2017)
Блага О. Б. - Українська освіта в XVII столітті: історіософський аналіз (2017)
Водоп'ян Т. В. - Правові наслідки визнання фізичної особи – сторони договірного зобов’язання недієздатною (2017)
Водоп'ян Т. В. - Відмова у відкритті провадження у справі та касаційного провадження: проблемні питання цивільного судочинства, Кубай І. Ю. (2017)
Гришко В. І. - Особливості видозміни антропологічного вчення Ф. Ніцше про "надлюдину" в умовах зростання ідей націоналізму в Німеччині у 30-х роках ХХ століття, Романюк І. І. (2017)
Давидович С. Н. - Сучасні підходи до реформування місцевого самоврядування в Україні (2017)
Давидюк П. П. - Судова балістика: класифікація слідів вогнепальної зброї та огляд вогнепальної зброї, Гоменюк І. М., Богуш Р. Ю. (2017)
Давидюк П. П. - Висунення і перевірка слідчих версій про цифрове алібі підозрюваного (обвинуваченого), Кубай І. Ю. (2017)
Денисюк П. Д. - Особливості ексгумації трупа в кримінальному провадженні, Шевчук М. М. (2017)
Дробуш І. В. - Проблеми набуття громадянства України, Кутинець В. В. (2017)
Іщенко О. М. - Евтаназія за кримінальним законодавством України, Мазяр А. К. (2017)
Кафарська А. В. - Конституційно-правове регулювання спонсорства в Україні (2017)
Кафарський В. І. - Структура та функції органів самоврядування об'єднаної територіальної громади, Коновейчук Х. Б. (2017)
Кафарський О. В. - Конституційно-правові механізми функціонування сільського туризму в Україні (2017)
Ковалевич С. П. - Особливості правового регулювання умов праці жінок, Хоружа І. Г. (2017)
Кочубей А. В. - Гуманітарна підготовка майбутніх юристів у процесі формування професійної комунікації (2017)
Кристопчук Т. Є. - Законодавче регулювання та особливості видів освітньої діяльності у контексті неперервної освіти у європейських країнах (2017)
Кузьмич В. С. - Основні аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці (2017)
Мисковець Н. О. - Переваги використання проблемного методу у професійній підготовці магістрів (2017)
Міщук І. В. - Правове регулювання сурогатного материнства, Слаб’як Т. Б. (2017)
Новак Р. С. - Розвиток особистісного потенціалу студента в процесі навчання за інтерактивною моделлю (2017)
Окерешко М. В. - Поняття і склад адміністративного правопорушення вчиненого лікарем у сфері охорони здоров'я населення (2017)
Оксентюк Н. В. - Людиновимірність сучасного соціогуманітарного знання: цивілізаційні виклики, Шидей Н. В. (2017)
Олексін Ю. П. - Застосування елементів освіти дорослих в професійній підготовці магістрів, Якубовська С. С. (2017)
Олексін Ю. П. - Методична модель формування рис громадянськості особистості, Якубовська С. С. (2017)
Осадча Н. О. - Психолого-педагогічна характеристика підлітків та особливості переживання ними самотності (2017)
Пасічнюк В. Б. - Окремі аспекти локального нормативно-правового регулювання охорони праці, Забава М. В. (2017)
Родоман Т. О. - До питання судової практики застосування положень статті 652 Цивільного кодексу України щодо зміни умов договору у зв'язку з істотною зміною обставин (2017)
Романюк І. І. - Від євроромантизма до європрагматизма (2017)
Самороков В. О. - Торгівля людьми: кримінально-правовий аспект (2017)
Сахнюк В. В. - Роль та місце судового прецеденту у системі джерел національного права (2017)
Сокаль В. А. - Формування професійної культури майбутній юристів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2017)
Сталовєров В. М. - Проблеми реформування законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність (2017)
Сталовєрова А. В. - Американський структурно-функціональний аналіз Т. Парсонса та його вплив на соціально-політичні процеси в сучасній Україні (2017)
Тичковська О. В. - Правовий режим спільної власності подружжя (2017)
Філюк С. М. - Сутність поняття, умови та перспективи агротуристичної діяльності (2017)
Фрицький О. Ф. - Конституційно-правові аспекти забезпечення гендерної рівності в Україні, Романюк І. І. (2017)
Цимбалюк В. І. - Звернення громадян як важлива складова захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні, Кісілевич К. О. (2017)
Чернюк І. А. - Політична еліта в контексті демократичних перетворень в Україні (2017)
Шанюк В. І. - Європейське відродження та комунікаційні процеси в документальних жанрах давньої української мемуаристики (2017)
Бондаренко В. - Геометрична модель топології та покриття мережі GPON системи eHealth м. Дніпро, Антіпов Н. (2019)
Борисенко В. - Адаптація профілів NACA 65-ої серії до моделювання лопаток осьових компресорів газотурбінних двигунів, Корчагіна О., Рябова А. (2019)
Євдокимов С. - Розробка системи захисту інформації в локальній мережі підприємства, Устенко С. (2019)
Кравців С. - Оптимізація розміщення оперативно-рятувальних підрозділів за допомогою опуклих багатокутників на прикладі Близнюківського району Харківської області, Соболь О. (2019)
Кузьма К. - Аналіз методів та моделей оцінки знань в системах тестування (2019)
Куліш А. - Інформаційно-геометрична модель оптимізації енергетичного покриття бездротових систем зв’язку, Бондаренко В. (2019)
Мельник В. - Мікропроцесорна система для керування випробувальним вібростендом (2019)
Поздєєв В. - Методи мінімізації спотворень профілю збурень при вимірювані імпульсного тиску в рідких середовищах, Мельник О. (2019)
Пугачов Є. - Визначення особливих точок дискретного невпорядкованого векторного поля в двовимірному просторі, Черняк В. (2019)
Савєльєва О. - Інформаційні технології в процесі навчання дизайну ювелірних прикрас, Артемьєва І., Александрійська С. (2019)
Ustenko I. - Linearization of the contours of the regions recognized by neural networks on images, Ustenko A., Ustenko S. (2019)
Хошаба О. - Оценка производительности канального уровня стека протоколов TCP/IP (2019)
Щербина М. - Програмна система створення та зберігання EAV структур даних, Охрименко А., Кузніченко С. (2019)
Яковенко М. - Програмна реалізація агрегатора соціальних мереж, Охрименко А., Кузніченко С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Abstracts (2019)
Баклашова Т. М. - Методологічне обґрунтування М. Драгомановим права "недержавних" народів на національну історію (2017)
Бачинська Г. В. - Прізвища жителів смт. Козови Козівського району Тернопільської області, утворені від чоловічих християнських імен, Рябініна І. М. (2017)
Біличенко О. Л. - Доля національного романтизму: сучасне прочитання (2017)
Бондаренко Г. І. - Поетичні твори М. Вороного в контексті українського символізму, Масюченко В. П. (2017)
Воронова Н. С. - Вираження народного духу в ментальності українців музичними засобами, Погорєла В. С. (2017)
Жижченко Л. Б. - Жанрова специфіка повістей Миколи Костомарова, Князєва Р. В. (2017)
Казаков И. Н. - Оппозиция "автор – читатель" в романе Т. Толстой "Кысь" (2017)
Карабльова О. В. - Сюжетна модель на основі зіткнення/зіставлення різних жіночих досвідів у малій прозі Ірини Вільде (2017)
Лисенко Н. В. - Михайло Драгоманов у рецепціях Олени Пчілки, Ковальов Р. Д. (2017)
Луковенко Т. О. - Проблема полісемії в українській термінології гомеопатії (2017)
Ляшов Н. М. - Позиції Г. Боплана у творчості українських митців (2017)
Маторина Н. М. - Слова категории состояния как часть речи (лингвометодический аспект). Статья 2 (2017)
Холодов О. В. - Роль субстрату в східнослов'янському глотогенезі, Холодова Н. В., Орел А. С. (2017)
Пашко Л. В. - Структурна характеристика суфіксальних авторських неологізмів-дієслів у творах М. П. Стельмаха "Правда і кривда" та "Чотири броди", Прядко О. О., Сугак О. М. (2017)
Плюхіна Н. П. - Роль громадських діячів (М. Грушевського, М. Драгоманова) в розвитку національної освіти, Шевченко В. В. (2017)
Полякова Т. В. - Диференціація лінгвоодиниць у поетичних творах Яра Славутича (на матеріалі іменникової синонімії), Шевченко Г. Д. (2017)
Помирча С. В. - Вербалізація фразеологічних одиниць на позначення якостей характеру людини (2017)
Разживін В. М. - Відображення посольської місії Адама Киселя в драматичних візіях М. Костомарова та М. Грушевського, Красуля Д. Г. (2017)
Решетняк О. О. - Символьне навантаження лінгвокультурологічних одиниць як універсального засобу ретрансляції світоглядних орієнтирів українців (2017)
Сушко О. І. - Увиразнення ідеї державотворення в семантиці фразеологічних одиниць службових листів Михайла Грушевського, Довгоспинний Я. В. (2017)
Тендітна Н. М. - Смерть як прагнення до самовираження у романі А. Крісті "Таємниця Індіанського острова" (2017)
Тищенко Л. М. - Історія формування й дослідження південнослобожанських говірок, Кльок К. І. (2017)
Тищенко О. О. - Парадокс "Ідеальної жінки" в контексті творчої спадщини Юрія Тарнавського, Гончарук Д. С. (2017)
Тищенко К. А. - Національна ідентичність Агатангела Кримського (на матеріалі полеміки з Михайлом Драгомановим), Сватко А. Д. (2017)
Ткаченко Є. М. - Фонетичні варіанти у слобожанській ойконімії (на прикладі контактних назв річок і поселень) (2017)
Лузан А. А. - Николай Костомаров – историк и патриот украинского народа, Ткаченко К. А. (2017)
Шалашна Н. М. - Принцип телеологічності в "Історії України-Руси" Михайла Грушевського (2017)
Швидка Н. В. - Своєрідність репрезентації концепту краса в сакральному вимірі (2017)
Щербатюк В. С. - Методика застосування проектних технологій на заняттях із літературознавчих дисциплін у ВНЗ (2017)
Андрієвський Т. Г. - Криза інституту демократії в умовах гібридної війни: електоральний ракурс (2019)
Баян Ель Сафи Максед Салех - Єменський конфлікт в рамках "холодної війни" на Близькому Сході: геополітичний аспект (2019)
Безрук О. О. - Мобілізаційний потенціал суспільства ризику: політологічний аспект (2019)
Воронкова А. І. - Мода і політична соціалізація у сучасному суспільстві: основні напрями взаємодії (2019)
Горбачов А. В. - Вплив лобізму на формування політичної еліти США (2019)
Данько Ю. А. - Електронне голосування: можливості української рецепції (2019)
Денисенко І. Д. - Армія сучасної держави:визначення стратегії дослідження, Тяпкіна Ю. О. (2019)
Застава І. В. - Теоретичні підходи до визначення індикаторів демократії (2019)
Захаренко К. К. - Міжнародний досвід інформаційної безпеки (2019)
Калюжна Ю. І. - Сценарії майбутнього глобального порядку в умовах "нової кліматичної ери" (2019)
Куц Г. М. - Традиції розрізнення правих та лівих політичних партій: методологічний контекст (2019)
Нечаєва Г. М. - Політико-правові аспекти законодавчого забезпечення виборчого процесу в сучасній Україні (2019)
Пасісниченко В. Л. - Особливості східноєвропейської концептуалізації громадянського суспільства, Пасісниченко І. М. (2019)
Поліщук І. О. - Концептуальні основи електоральної культури (2019)
Размєтаєв А. С. - Сучасні окупаційні режими: огляд концептуальних інтерпретацій (2019)
Роговський О. М. - Інклюзивне суспільство: соціально-політичні виміри (2019)
Савельєва Т. П. - Громадські об'єднання як інституціоналізована форма суспільних рухів: український контекст, Пелішенко І. І. (2019)
Свистун І. Ю. - Громадські об'єднання як чинник державотворення: визначення проблемного поля досліджень у вітчизняному політологічному дискурсі (2019)
Стогова О. В. - Адміністративно-територіальний устрій в Україні: основні етапи становлення та їхні характеристики (2019)
Стрельнікова О. О. - Поняття та сутність соціальної інклюзії у соціальній роботі, Єсіна Н. О. (2019)
Виноградов О. Г. - Опис соціальної ніші на прикладі працюючих студентів НаУКМА (2018)
Грузинова К. М. - Сасмореалізаційні характеристики як чинники психологічного благополуччя особистості (2018)
Klymenko I. V. - Features of price perception by consumers with different psychological characteristics (2018)
Кличковський С. О. - Дослідження взаємозв'язку деструктивних установок міжособистісної взаємодії з соціально-психологічним кліматом підприємства (2018)
Коваленко А. Б. - Особливості прояву стилів міжособистісних стосунків у старшокласників та вчителів, Грищук Е. Ю., Рогаль Н. І. (2018)
Колесніченко О. С. - Методика "Оцінки травматичності бойового досвіду" у військовослужбовців-учасників бойових дій (2018)
Кудріна Т. С. - Роль батьківського виховання у формуванні деструктивного перфекціонізму підлітків, Вавілова А. С. (2018)
Марусинець М. М. - Стратегії поведінкових дій безробітних:статевий і віковий аспекти дослідження, Барчі Б. В. (2018)
Pakhol В. E. - The structure of professional well-being: the definition of the phenomenon, factor structure and predictorse (2018)
Соснюк О. П. - Психосемантичні особливості стриймання молоддю наративу декомунізації у сучасному українському мистецтві, Лягутко Д. О. (2018)
Шамич O. M. - Особистісні чинники мотивації самореалізації паралімпійців (2018)
Шелег Т. В. - Психологічні чинники розвитку життєтворчості у дітей молодшого шкільного віку (2018)
Титул, зміст (2015)
Кремень В. - Освіта і майбутнє України: точки перетину (2015)
Ватковська М. - Освіта як фактор становлення "суспільства знання" (2015)
Романенко М. - Духовність як складова змісту та цілей постсучасної освітньої діяльності: на перетині релігійних та світських духовних цінностей (2015)
Середня В. - Специфіка духовності як філософсько-освітня проблема (2015)
Кушнікова С. - Філософсько-освітні ідеї гуманізму та гуманізація сучасної освіти (2015)
Рогова О. - Час, моральність, дитина (2015)
Братанич Б. - Просторовий вибір медіа-освіти (2015)
Романенко К. - Маркетинг як складова філософсько-освітнього знання: методологічний аспект (2015)
Осадчий І. - Макропараметри стану освітніх систем і принцип невизначеності (2015)
Асаєва В. - Мультикультурність та мультилінгвізм як чинники модернізації сучасної освітньої системи (2015)
Камишин В. - Проектування освітньо-інформаційного середовища ідентифікації і розвитку обдарованості (2015)
Довгаль С. - Медіа-освітній простір як простір трансляції цінностей (2015)
Сагуйченко В. - Нова філософія навчального плану в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Овчаренко Н. - Самоактуалізація та самореалізація особистості у практичному освітньому процесі постсучасного зразка (2015)
Петренко Н. - Медіа-освітній простір як середовище розвитку та соціалізації особистості у медіа-культурі (2015)
Висоцька О. - Випереджаюча освіта для сталого розвитку: теоретико-методологічні засади (2015)
Струкова Т. - Превентивний потенціал освітньої діяльності (2015)
Коломієць Д. - Освітня комунікація в електронному інформаційному просторі (2015)
Романовський С. - Сучасна профільна освіта: як актуальну проблему вирішує київський ліцей "Інтелект" (2015)
Філь О. - Розвиваюча гра "Садиба" як технологія формування конкурентоздатності учнів молодших класів як майбутніх фахівців (2015)
Бойко Н. - Психологічний вплив віртуального простору на комунікативну компетентність дитини молодшого підліткового віку (2015)
Кот М. - Музична терапія як засіб виховання дитини з вадами розвитку (2015)
Виговська О. - Нова педагогічна діяльність: практико-технологічні аспекти. Обґрунтування концептуальних змін (2015)
Ягоднікова В. - Інноваційно-виховувальна компетентність педагога (2015)
Гуменюк В. - Оцінка інноваційного потенціалу школи в контексті експертизи якості інноваційної діяльності (2015)
Литвиненко Н. - Соціокультурна детермінованість маркетингового управління в освіті та його роль у становленні освітньої діяльності постсучасного зразка (2015)
Мірошниченко А. - Методологія синергетики в управлінні інформаційними процесами та системами сучасної освіти (2015)
Вознюк А. - Роль функції мотивації в діяльності керівника загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Гірліна Н. - Онтологічний вимір медіа-освітнього простору як об’єкта управління (2015)
Шевченко Т. - Формування позитивного іміджу сучасного загальноосвітнього навчального закладу. З досвіду роботи (2015)
Сулима О. - Музейний простір як інноваційний чинник створення духовно-інтелектуально-культурного середовища ліцею. Організаційна роль директора школи (2015)
Дудка В. - Партнерство в освіті (2015)
Макаренко О. - "Учитель року 2015”: конкурсний рух педагогів-пріоритетне завдання управлінської діяльності освітян Донеччини, Лаврут О., Сєрікова Ж. (2015)
Волкова Н. - Навчаємось енергозбереженню, Лорер М. (2015)
Плешко Т. - Плагіат і поурочний план: ваші запитання-наші відповіді (2015)
Акція "Старість в радість триває! (2015)
Наші ювіляри (2015)
Виговська О. - Промовимо слово за освіту! (2015)
Журавель В. М. - Успадкування забарвлення пелюсток квіток у гірчиці сизої, Ведмедєва К. В., Буділка Г. І., Вендель Г. В. (2018)
Махно Ю. О. - Можливості використання електрофорезу запасних білків насіння в насінництві льону олійного (2018)
Синяева Н. П. - Определение микроэлементного состава в растительном материале льна, Полякова И. А., Курченко Л. Г. (2018)
Тигова А. В. - Наследование маркерных признаков у растений Linum humile Mill., Сорока А. И., Таранец Т. А. (2018)
Ведмедєва К. В. - Урожайність сої у конкурсному сортовипробованні, Якубенко О. В., Бойко К. Я. (2018)
Зінченко О. С. - Пластичність, стабільність та мінливість сортів сої за господарсько-цінними ознаками у екологічному cортовипробуванні, Ведмедєва К. В., Якубенко О. В. (2018)
Кутіщева Н. М. - Біологічні особливості батьківських компонентів соняшнику, Литяга О. Ю. (2018)
Леус Т. В. - Характеристика образцов рыжика посевного из коллекции Института масличных культур НААН по хозяйственно ценным признакам, Мартыненко Е. Е. (2018)
Носаль О. О. - Господарська оцінка крупноплідних гібридів соняшнику, Ведмедєва К. В., Макляк К. М., Леонова Н. М. (2018)
Одинець С. І. - Порівняльна оцінка цінних господарських ознак гібридів соняшника, Кутіщева Н. М., Шудря Л. І., Безсусідній О. В., Середа В. О. (2018)
Товстановська Т. Г. - Створення нових сортів льону олійного різних напрямів використання, Махно Ю. О., Лях В. О. (2018)
Костюченко Н. І. - Вплив гербіциду імідазолінонової групи на стан грунтової мікробіоти при вирощуванні соняшника на богарі, Лях В. О. (2018)
Поляков О. І. - Реакція льону олійного на додаткове живлення за різних систем основного обробітку грунту, Нікітенко О. В., Махно О. О. (2018)
Поляков О. І. - Особливості водоспоживання соняшнику гібриду ратник, Нікітенко О. В., Літошко С. В. (2018)
Чехова І. В. - Методичні підходи щодо проведення SWOT-аналізу виробництва олійних культур (2018)
Алієв Е. Б. - Раціональна прецизійна технологічна лінія процесів сепарації насіннєвого матеріалу соняшника, Чеботарьов В. П. (2018)
Резнікова О. О. - Розробка стратегії національної безпеки з урахуванням принципів національної стійкості (2018)
Семенченко А. І. - Підготовка аналітиків стратегічного рівня як пріоритетний напрям кадрового забезпечення сектору безпеки і оборони, Пунда Ю. В. (2018)
Лоссовський І. Є. - Зовнішньополітична стратегія Росії щодо країн пострадянського простору як реалізація "нової доктрини обмеженого суверенітету" (2018)
Коновальчук П. І. - Зміст та основні напрями пропаганди Російської православної церкви у контексті гібридної війни Росії проти України (2018)
Степико М. Т. - Консолідаційний потенціал української нації (2018)
Бакальчук В. О. - Становлення національної ідентичності як складової європейського культурного простору: можливості копродукції (2018)
Даниляк О. О. - Політико-правові аспекти неособистого голосування у Верховній Раді України (2018)
Орлик В. В. - Політичні процеси в Республіці Казахстан у контексті "транзиту влади" (2018)
Бегма В. М. - Сучасні виклики для спеціальних експортерів України у ході реалізації військово-технічного співробітництва на світовому ринку озброєння, Рубель К. В., Філіп Д. О. (2018)
Мошенець І. О. - Поняття енергетичної безпеки у політичній науці та прикладній оцінці державної політики (2018)
Ожеван М. А. - Академічна доброчесність як політико-правова та морально-етична проблема (2018)
Горбулін В. П. - Індикативне оцінювання науково-технологічного розвитку України: методологічний аспект, Полумієнко С. К., Стрижак О. Є. (2018)
Шевцов А. І. - Агресія РФ проти України як фактор геополітичних та геоекономічних змін, Мерніков Г. І. (2018)
Дубов Д. В. - Аудит спроможностей органів державної влади у сфері кризових комунікацій, Баровська А. В. (2018)
Замікула М. О. - Зовнішня та безпекова політика Саудівської Аравії в умовах актуальної дестабілізації Близькосхідного простору (2018)
Іщенко А. Ю. - Освіта і людський капітал як складники національної безпеки: досвід США та висновки для України (2018)
Власюк О. С. - Земельна реформа в Україні: наслідки гальмування та пріоритети вирішення (2018)
Шемаєва Л. Г. - Фінансові інструменти прискорення реінтеграції окупованих територій Донбасу, Касперович Ю. В., Гладких Д. М. (2018)
Суходоля О. М. - Виклики та загрози енергетичній безпеці України: результати реформування енергетики у період 2014–2017 років, Рябцев Г. Л. (2018)
Собкевич О. В. - Політика інноваційного розвитку промисловості у контексті формування національної інноваційної системи України, Шевченко А. В. (2018)
Олійник Д. І. - Моделі та сценарії інноваційного розвитку "розумних" громад на прикладі міжнародного досвіду формування мережевої інфраструктури (2018)
Содержание (2019)
I. Нагороди державного підприємства "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К.Янгеля" співробітникам інституту механіки ім. С. П.Тимошенка НАНУ (2019)
ІІ.Вітання екс-президента федерації ALLEA*, екс-президента Естонської академії наук Енгельбрехта Ю. (*ALLEA – Всі Європейські Академії) (2019)
Гузь А. Н. - Неклассические проблемы механики разрушения: к 50-летию исследований (обзор). II (2019)
Кубенко В. Д. - Об определении динамических характеристик вязкой жидкости в цилиндрической полости при действии сферического излучателя (2019)
Кирилюк В. С. - Напряженное состояние ортотропного пьезоэлектрического тела с трехосным эллипсоидальным включением при растяжении, Левчук О. И. (2019)
Мольченко Л. В. - Несимметричная деформация оболочек вращения переменной жесткости в нестационарном магнитном поле, Лоос И. И. (2019)
Шакери Мобараке П. - Изгибные колебания биморфных пьезокерамических пластин неканонической формы, Гринченко В. Т., Солтанниа Б. (2019)
Алиев Ф. А. - Компьютерное моделирование добычи нефти штанговыми насосами в системе "скважина – пласт", Джаламбеков М. А., Валиев Н. А., Гасанов И. Р., Ализаде Н. А. (2019)
Gratulacje dla pani profesor dr hab. Ireny Stawowy-Kawki z okazji czterdziestolecia pracy badawczej i naukowej (2018)
Максимець В. - Концепція "балансу сил" в Центрально-Європейському регіоні крізь призму російської агресії проти України: теоретико-методологічні аспекти (2018)
Tkaczyński J. W. - Narodowosocjalistyczny Lebensraum we wschodniej Europie: między anachronizmem a zbrodnią (2018)
Sroka J. - Krajobraz stosunków przemysłowych i dialogu społecznego w obszarze poradzieckim (2018)
Демартино А. - Військова і безпекова складові внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації у 2007–2014 рр. (2018)
Дем’яненко Б. - "Рашизм” як квазіідеологія пострадянського імперського реваншу (2018)
Кукуруз О. - Інформаційна політика президентів Російської Федерації і Республіки Польща щодо України (2018)
Горбатенко В. - Джерела і методологія дослідження сучасних українсько-польських відносин (2018)
Cziomer E. - Stanowisko Niemiec wobec współpracy z Rosją: nowe tendencje i wybrane problemy w drugiej dekadzie XXI wieku (2018)
Клачиньскі Р. - Взаємовідносини по лінії Москва – Мінськ у рамках енергетичного сектору (2018)
Явір В. - Інтеграційно-дезінтеграційні процеси у Молдові (2018)
Nowak M. - Cena jako wartość oddziałująca na fenomenologię polskiej przestępczości przeciwko własności przemysłowej (2018)
Новакова О. - Зовнішні дилеми політичної ідентифікації українців (2018)
Газізов М. - Державна політика України: між цивілізаційними і національними викликами (2018)
Зеленько Г. - Довіра до суспільно-політичних інститутів в Україні і наслідки її дефіциту для країни (2018)
Гулай В. - Внутрішньополітична безпека України крізь призму концептуалізації гібридних викликів та загроз (2014-2018 рр.) (2018)
Денисюк С. - Чинники та особливості політичної адаптації внутрішньо переміщених осіб в Україні, Корнієнко В. (2018)
Havrylyuk V. - Przestrzeń medialna Ukrainy: postkomunistyczne doświadczenie, Jachimowski M. (2018)
Остапець Ю. - Вплив місцевих виборів 2010 та 2015 років на конфігурацію партійної структури Закарпатської області (2018)
Стойко О. - Децентралізація як виклик для партійної системи України (2018)
Сухачов С. - Середній клас як гарант політичної стабільності сучасного українського суспільства, Лужанська Т. (2018)
Rudnicki S. - Pojęcie dyskursu – przegląd definicji (2018)
Бортніков В. - Витоки становлення теорії модернізації як процесу соціальних змін (2018)
Буряченко О. - Репутація політичної партії: основні підходи до її розуміння (2018)
Годний С. - Лобізм і теоретичні моделі політичної комунікації (2018)
Меньшеніна А. - Вплив постмодерних реалій на процес трансформації політичних цінностей у світі і в Україні (2018)
Петренко І. - "Фабрики думок” у США як функціональний прототип сучасних аналітичних центрів (2018)
Смірнова В. - Мотиваційні детермінанти політичної волі (2018)
Герасимович А. М. - Інжиніринговий бухгалтерський облік: практичний аспект, Герасимович І. А. (2019)
Гик В. В. - Методологічні засади формування інтегрованої звітності у кластері в умовах інституційних перетворень (2019)
Грицай О. І. - Фінансування діяльності представництв: особливості оподаткування та бухгалтерського обліку (2019)
Лень В. С. - Облікова політика та її складові, Гливенко В. В. (2019)
Остапчук С. М. - Облік водних, земельних та біологічних активів в контексті управління сталим розвитком: вибір пріоритетного вимірника, Царук Н. Г. (2019)
Сергєєва Н. В. - Поняття та економічна сутність капітальних інвестицій (2019)
Usatenko O. V. - Interaction between Managerial Reporting and Managerial Decision-Making: Cause-Effect Relationships in Startups' Accounting, Makurin A. A. (2019)
Ясишена В. В. - Аналіз методів оцінки нематеріальних активів, Пилявець В. М. (2019)
Бережна Л. В. - Шлях до стійкої фінансової інклюзії в Україні: аналіз актуальних проблем, Снитюк О. І. (2019)
Лемішко О. О. - Індикатори державної фінансової підтримки відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: Європейський Союз та Україна (2019)
Олейнікова Л. Г. - Спрощена система оподаткування в наративі проблем малого підприємництва в Україні, Точиліна І. В. (2019)
Трусова Н. В. - Венчурне фінансування суб'єктів агробізнесу, Танклевська Н. С., Пристемський О. С. (2019)
Чут М. А. - Впровадження системи вартісно-орієнтованого бюджетування на підприємствах України (2019)
Домінова І. В. - Внутрішній контроль банків на основі моделі "чотири лінії захисту": особливості та переваги (2019)
Криклій О. А. - Внутрішній аудит як превентивна складова в системі кібербезпеки банку, Павленко Л. Д. (2019)
Манько Н. Ф. - Процедурне забезпечення доказовості професійного судження в контексті дотримання якісних характеристик фінансової звітності (2019)
Утенкова К. О. - Методологічні засади формування моделі аудиту економічної безпеки (2019)
Гончаренко М. Л. - Формування механізму управління прибутком комерційних підприємств (2019)
Лещух І. В. - Методичний підхід до оцінювання ендогенного інвестиційного потенціалу об'єднаних територіальних громад (2019)
Янголь Г. В. - Індикатори результативності металургійних підприємств у контексті впровадження моделі корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Аксенченко К. Б. - Взаємозв’язок адаптивності особистості та її мобільності в структурі проблеми безробіття (2017)
Бєлік Н. О. - Складові психологічної готовності фахівця до професійної діяльності ріелтора (2017)
Боярин Л. В. - Теоретичний аналіз вивчення проблеми соціальної та комунікативної компетентності молоді в міжособистісному спілкуванні, Жигаренко І. Є., Завацька Н. Є., Тоба М. В., Шаповалова В. А. (2017)
Борозенцева Т. В. - Психология инноваций – системный срез, Малюта А. Н., Приймакова Ю. А. (2017)
Бурлакова І. А. - Соціально-психологічні особливості формування культури професійного здоров’я майбутніх фахівців економічного напряму (2017)
Ващенко І. В. - Концепти "компетентність особистості" та "інтраперсональний конфлікт" в соціальних мережах: соціально-психологічний аспект, Карамушка Т. В., Катасанов О. М., Шостя І. В., Омелянюк С. М. (2017)
Дубова О. Ю. - Зміст і показники автентичності самопрезентації особистості керівника загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Завацький В. Ю. - Соціально-психологічні проблеми адаптації молоді та їїсоціальної зрілості в умовах життєвих змін, Ковальова О. В., Суслова В. О. (2017)
Комар Т. В. - Психологічні основи становлення професійної зрілості спеціаліста (2017)
Міщенко Н. В. - Структурно-функціональний аналіз системної соціальної підтримки особистості в період життєвих змін, Завацький Ю. А. (2017)
Морозова О. В. - Емоційна зрілість в структурі життєвих стратегій подружжя: соціально-психологічний аспект (2017)
Нагайцева І. Д. - Психологічні підходи у вивченні особистості сучасного управлінця середньої ланки (2017)
Сінодова Ю. М. - Психологічні особливості формування свідомості підлітків (2017)
Сірко Р. І. - Концептуальна модель професійної підготовки майбутніх психологів оперативно-рятувальної служби до діяльності в екстремальних умовах (2017)
Спицька Л. В. - Структурно-функціональний аналіз процесу адаптації особистості зрілого віку в кризові періоди життя (2017)
Турбан В. В. - Соціально-психологічні передумови розвитку самообмеження особистості (2017)
Гейко Є. В. - Соціально-психологічні чинники становлення і розвитку цілісності – основи професійної зрілості особистості (2017)
Кононенко О. І. - Соціально-психологічні детермінанти проблеми зайвої ваги, Захарчук Г. В. (2017)
Турбан В. В. - Суспільний конфлікт і дискурс зміни парадигм (2017)
Савчук О. А. - Складові професійного самовизначення фахівців соціальної сфери: соціально-психологічний аспект (2017)
Борисенко В. М. - Розробка програми формування емоційної компетентності у студентів-майбутніх фахівців соціономічного напряму (2017)
Назимко О. В. - Аналіз розумових дій студентів при сприйнятті та порожденні іншомовного висловлювання (2017)
Вихідні дані (2017)
Програма конференції (2017)
Савйовский В. В. - Алгоритм анализа организационно-технологических решений восстановления стен при ревитализации промышленных зданий, Броневицький А. П., Каржинерова Е. Г. (2017)
Менейлюк О. І. - Зниження собівартості продукції підприємства з будівництва та реконструкції елеваторів, Нікіфоров О. Л. (2017)
Коробко Б. О. - Енергетичні характеристики гідравлічного привода диференціального розчинонасоса, Задворкін Д. Ю., Васильєв Є. А. (2017)
Василенко А. Б. - Архитектурное освещение общественных зданий г. Одессы, Сташенко М. С., Новиков М. А., Пигович Е. Г. (2017)
Мартинов В. Л. - Оптимізація розташування енергогенеруючих вікон на гранях будівель в історично сформованих навчально-житлових університетських комплексах, Лялько В. A., Корба Д.B. (2017)
Білик С І. - Конструктивні коефіцієнти та раціональна висота сталевої коробчастої балки постійного перерізу, Лавриненко Л. І. (2017)
Ігнатьєва В. Б. - Творчий підхід до розширення технічних і споживчих властивостей віконної системи (2017)
Терновий В. І. - До створення вітчизняної реставраційної штукатурки, Іщук О. С. (2017)
Постернак И. М. - Формирование потоков по методу непрерывного использования ресурсов комплекса градостроительной знергореконструкции, Постернак С. А. (2017)
Закорчемний Ю. О. - Розвиток нормативної бази з питань енергетичної ефективності будівель, Закорчемна Н. О., Буренін O. I., Нагорнюк Н. П. (2017)
Гапонова Н. В. - Оценка огнестойкости конструктивно-анизотропной железобетонной плиты, Резник П. А. (2017)
Бабий И. Н. - Использование новых энергосберегающих технологий в проектируемой бизнес-гостинице "Аеропорт", Багмет О. Ю., Яковенко Р. А. (2017)
Трофимова Л. Е. - Топологическое моделирование в технологий дисперсньїх строительньїх композитов (2017)
Білик С. І. - Визначення найбільш відповідального елементу системи консольного сталевого колеса огляду, Бут М. О. (2017)
Сердюк Т. В. - Організаційно-управлінське забезпечення процесу підвищення енергетичної ефективності виробництва, Франишина С. Ю. (2017)
Тимофєєв Ю. Е. - Реформи в науково-освітянському середовищі україни як назріла потреба розвитку будівельного комплексу держави (на прикладі Київського національного університету будівництва і архітектури) (2017)
Мальований І. В. - Аналіз існуючих організаційно-технологічних рішень облицювання будівель, Корнійчук Ю. О., Афанасьєв В. В. (2017)
Чебанов Л. С. - Освещение в теплицах сведодиодными свeтильниками, Воротилов М. С. (2017)
Церковна О. Г. - Аналіз державних будівельних норм України, що регламентують проектування, будівництво та експлуатацію фонтанів (2017)
Алтухова Д. В. - Системний підхід до безперервного вдосконалення календарного планування будівництва (2017)
Мартинець А. Р. - Суміщення професій: можливість реалізації за наявних діючих нормативних документів (2017)
Ізаров О. М. - Розвиток малих міських агломерацій в Україні: приклад об'єднання Ірпеня, Бучі та Ворзеля (2017)
Чебанов Т. Л. - Область раціонального використання технології будівництва мобільних теплиць, Рябощук Ю. О., Мальований В. Ю. (2017)
Куйбіда В. С. - Проблеми та напрями результативного проведення реформ місцевого самоврядування (2018)
Адамська О. С. - Понятійно-категоріальне визначення антикризового управління щодо реагування на регіональні виклики (2018)
Кожина А. В. - Фактори інклюзивного місцевого розвитку: підходи до класифікації (2018)
Рождєственська І. В. - Особливості правового регулювання громадських об'єднань в Україні (2018)
Troshchynskyi V. P. - Integration, consolidation, and their social dimensions, Skuratyvskyi V. A. (2018)
РЯбець К. А. - Теоретико-правові засади державної політики раціонального водокористування в Україні (2018)
Удовиченко В. П. - Пошук оптимальної та ефективної стратегії економічних відносин за філософією розбудови української державності: Україна до України (2018)
Устименко О. В. - Запровадження міжнародної тимчасової адміністрації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей як частина миротворчої стратегії для України – один із громадських проектів реінтеграції (2018)
Лелюк Р. В. - Концептуальні підходи до процесу взаємодії органів державної влади та громадськості (2018)
Тусупова Л. А. - Уніфікація механізмів парламентського контролю у сфері публічних фінансів, Базика С. К. (2018)
Шайхет С. О. - Концепція сommunity policing як інструмент ефективної взаємодії національної поліції, місцевих органів влади та громад: український та зарубіжний досвід упровадження, Карпенко Ю. В. (2018)
Білинська М. М. - Державна політика щодо збереження здоров'я дітей у перші роки їхнього життя: міжсекторальний підхід, Дакал А. В. (2018)
Клименко П. М. - Інституалізація національної системи охорони здоров'я: організаційний та правовий аспекти, Грабовський В. А., Гусева Г. В. (2018)
Лукіна Т. О. - Вплив сучасних змін правових норм на розвиток інклюзивної освіти в галузі дошкільної та загальної середньої освіти в Україні, Грищенко Г. А. (2018)
Худоба О. В. - Вплив глобальних ініціатив на тенденції управління у сфері охорони здоров'я України (2018)
Гук О. І. - Аксіологічний підхід до формування нової управлінської культури в Україні (2018)
Демченко Л. Д. - Культура державного управління в контексті постбюрократичної парадигми Б.Армаджані та М.Барзелея (2018)
Дідок Ю. В. - Реформування системи державних органів ветеринарної медицини в Україні: соціологічний вимір (2018)
Олефір О. О. - Інститут виконавчої служби в системі державно-управлінських відносин в Україні (2018)
Пірен М. І. - Професійна відповідність управлінської культури керівників владних інститутів – об'єктивна потреба суспільних змін в Україні (2018)
Karpenko O. V. - Digital transformation and good data governance in Ukraine, Ryzhenko O. V. (2018)
Андрейчук В. С. - Iнcтитуцiйнe зaбeзпeчeння впpoвaджeння пpoгнoзувaння в cиcтeмi дepжaвнoгo упpaвлiння нaцioнaльнoю бeзпeкoю Укpaїни (2018)
Мойсієнко В. В. - Урожайність ромашки лікарської залежно від строків сівби та удобрення в умовах змін клімату, Назарчук О. П. (2019)
Сладковська Т. А. - Вплив елементів технології вирощування на динаміку густоти травостою пажитниці багаторічної, Мойсієнко В. В. (2019)
Гамаюнова В. В. - Наростання надземної маси та формування врожайності зерна ячменю ярого в умовах південного Степу України, Панфілова А. В. (2019)
Кирилюк В. П. - Урожайність гірчиці білої залежно від систем основного обробітку ґрунту та удобрення, Тимощук Т. М., Кальчук М. М. (2019)
Панчишин В. З. - Формування урожайності зерна бобів кормових в умовах Полісся, Мойсієнко В. В., Яценко Т. О. (2019)
Новицька Н. В. - Посівні якості насіння нуту при зберіганні EX-SITY (2019)
Василишина О. В. - Вплив особливостей сорту на якість заморожених плодів вишні, Постоленко Є. П. (2019)
Іванюк І. Д. - Радіальний приріст пристигаючих дубових деревостанів сугрудів центрального Полісся України, Іванюк Т. М. (2019)
Зимароєва А. А. - Просторово-часові закономірності варіювання урожайності кукурудзи в Україні (2019)
Сераджимова А. Г. - Профілактика травмування родових шляхів під час родів у корів, Краєвський А. Й., Чекан А. М., Пономаренко В. П. (2019)
Черевко Г. В. - Глобальні проблеми сільського розвитку: гендерний аспект (2019)
Бондаренко О. В. - Біхевіоризм від Джона Б. Уотсона до Е. Толмена, Слюсаренко Ю. Л. (2019)
Вимоги (2019)
Cодержание (2018)
Тимофієва Н. К. - Про деякі властивості множини розв'язків задачі комівояжера (2018)
Семенюта М. Ф. - Неполные турниры и магические типы разметок, Шерман З. Ф., Дмитриев О. М. (2018)
Бондар С. О. - Перспективи та особливості групового викорис-тання безпілотних літальних апаратів, Кожохіна О. В., Боровик В. О., Ліндер Я. М., Коршунов М. В. (2018)
Баркалов А. А. - Смешанное кодирование наборов микроопераций в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В. (2018)
Гриценко В. И. - Цифровые трансформации и массовое непрерывное обучение, Манако А. Ф., Синица Е. М. (2018)
Antonyuk Ya. M. - Performance Evaluation of Computer Campus Network Segments (2018)
Романюк О. О. - Інформаційне забезпечення функції зберігання цифрових медичних зображень в інформаційному середовищі закладу охорони здоров'я (2018)
Соловчук К. Ю. - Математичні моделі типових неперервних технологічних процесів, орієнтованих на комп'ютерне керування (2018)
Оформлення пристатейного списку посилань (References) за стандартом Harvard (2018)
Cодержание (2018)
100 років Національній академії наук України (2018)
100-річчя з дня народження Президента Національної академії наук Украини академіка Бориса Євгеновича Патона (2018)
Вінцюк Т. К. - Автоматичне розпізнаван-ня, розуміння та синтез мовленнєвих сигналів в Україні, Сажок М. М., Селюх Р. А., Федорин Д. Я., Юхименко О. А., Робейко В. В. (2018)
Єфіменко С. М. - Прогнозна аналітика як ефективний інструмент підтримки рішень у системах цифрової економіки, Степашко В. С. (2018)
Сухоручкина О. Н. - О формировании моделей объектов ресурсами автономного мобильного робота, Прогонный Н. В. (2018)
Тимчишин Р. М. - Сучасні підходи до розв'язання задач комп'ютерного зору, Волков О. Є., Господарчук О. Ю., Богачук Ю. П. (2018)
Antonyuk Ya. M. - The Principles of Application of Machine Learning in Classification of Network Traffic, Oleksyuk T. N., Kovalenko Ya. O., Shiyak B. A. (2018)
Тутова О. В. - Оцінювання впливу розвитку цифрової економіки на соціально-економічне середовище, Савченко Є. А. (2018)
Алфавитный именной указатель за 2018 год (2018)
Систематический указатель статей, опубликованных в 2018 году (2018)
Abramowicz I. - Oleg Tistol: wizualna historia ukraińskiej tożsamości (2019)
Molenda A. - Nie maluję obrazow, nie kręcę filmow, nie dbam o linię (2019)
Pastuszek A. - Cyfrowe ujarzmienie: Sztuka w pułapce technologii (2019)
Sapeńko R. - Sztuka w świecie posthumanistycznym (2019)
Skutnik J. - W poszukiwaniu matryc — w procesie (2019)
Wozniak R. - Gest w sztuce, model DD (2019)
Savchuk I. - Intencje mitologiczne we wspołczesnej ukraińskiej kulturze muzycznej (na przykładzie muzyki kameralnej Włodzimierza Runczaka i Оlega Bezborodki) (2019)
Rohotchenko O. - Civil Society as a Component Part of the Cultural Field of the State (2019)
Zubavina I. - |Re| animation of a Simulacrum. Digitograph (2019)
Клековкін О. Ю. - Homo Digital: Формула споживання (Малий органон) (2019)
Протас М. О. - Тенденції та ризики кризи мистецтва посткультури (2019)
Стоян С. П. - Медіа-теорія та медіа-технології у сучасних арт-проектах (2019)
Тормахова А. М. - Візуальні практики та мистецтво в інтернет-просторі (2019)
Вихідні дані (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського