Данова К. В. - Аналіз працездатності осіб із обмеженнями життєдіяльності в контексті безпеки праці, Малишева В. В. (2018)
Колосова Е. П. - Некоторые аспекты геометрического моделирования технических объектов и процессов формования полимерных композитов. 2. Моделирование структуры дисперсно-наполненных реактопластов, а также проектирование технологии и оборудования для формования полимерных композитов, Ванин В. В., Колосов А. Е. (2018)
Петров О. В. - Застосування методу "ЛП-пошуку" для оптимізації параметрів переливного клапана гідророзподільника для LS-гідроприводів, Козлов Л. Г., Трофимчук М. В. (2018)
Семенюк В. Ф. - Обоснование возможности защиты грузоподъемных кранов мостового типа от систематических перегрузок, Лингур В. Н. (2018)
Чайка Д. О. - Дослідження можливостей транспортування бетонної суміші універсальним шланговим бетононасосом (2018)
Бондаренко А. Г. - Визначення параметрів барж із перевезення довгих рейок (2018)
Терещенко Т. О. - Огляд основних моделей прогнозування енергоспоживання в MicroGrid, Ямненко Ю. С., Клепач Л. Є., Лайкова Л. Г., Палій Д. М. (2018)
Ямненко Ю. С. - Підвищення ефективності корекції коефіцієнта потужності, Демченко Ю. С. (2018)
Кватернюк С. М. - Мультиспектральний екологічний контроль пігментних параметрів фітопланктону у водних середовищах з використанням квадрокоптера (2018)
Кравченко А. Ю. - Терапевтичні апарати для лікування артрозугомілково-ступневого суглобу ультразвуком, Терещенко М. Ф. (2018)
Паньков С. Б. - Залежність параметрів проникнення фармакологічних препаратів у біологічну тканину від дії ультразвукових коливань різної інтенсивності, Терещенко М. Ф. (2018)
Євдокименко М. О. - Метод оцінювання впливу атак на інфокомунікаційну мережу з урахуванням наявних вразливостей, Шаповалова А. С. (2018)
Лазебний В. С. - Оцінювання ефективності передавання аудіовізуальної інформації засобами безпроводової мережі 802.11n, Інь Ченлян (2018)
Семенов А. О. - Оптимізація транзисторного генератора Кияшка-Піковського-Рабіновича за інформаційними параметрами хаотичних сигналів (2018)
Андрущенко В. Б. - Підходи до визначення критеріївдля аналізу online ресурсів наукової інформації (2018)
Бабаков Р. М. - Синтез логической схемы микропрограммного автомата с операционным автоматом переходов (2018)
Біряк В. В. - Розрахунок динамічних властивостей трубопроводувід ПНТ-4 до ПНТ-3 по витраті конденсату в групі підігрівачів низького тиску енергоблоку 1000 МВт Запорізької АЕС (2018)
Бойко О. В. - Розробка та дослідження автоматизованої системи управління режимом навантаження реакторної установки з ВВЕР-1000 з урахуванням параметра деформаційного пошкодження оболонок твелів, Пелих С. В. (2018)
Бородкіна І. Л. - Методи й технології захисту інформаціїв системах електронного документообігу, Бородкін Г. О. (2018)
Вовк І. В. - Автоматизація технологічного процесу виготовлення кавітаційного водно-вугільного палива (2018)
Вяткин С. И. - Рейкастинг объемных данных и функционально заданных поверхностей для медицинских приложений с применением графических ускорителей, Павлов С. В., Романюк C. A. (2018)
Дмитришин С. С. - Підвищення ефективності горіння вуглеводних газів у парогенеруючих установках за рахунок зміни відношення пальне/повітря, Давидов В. О. (2018)
Дуба І. Е. - Сучасна цифрова багатозв'язна система управління основним контуром – положення плазмового шнура – установки термоядерного синтезу ТОКАМАК (2018)
Жученко О. А. - Дослідження процесу охолодження у багатокамерних печах випалювання вуглецевих виробів, Коротинський А. П. (2018)
Киселёва Н. И. - Сравнительный анализ программ регулирования мощности для суточного маневрирования энергоблоком АЭС с реактором ВВЭР-1000, Погребной Я. С., Беглов К. В. (2018)
Кисельов Г. Д. - Інфраструктура платформи електронної підтримки навчального процесу, Мироненко С. С. (2018)
Комаров М. Ю. - Аналіз і дослідження загроз для захищеного вузла інтернет доступу, Гончар С. Ф. (2018)
Конушбаєва Т. В. - Автоматизовані системи управління процесом зневоднення вологої пари для енергоблоку ВВЕР-1000 (2018)
Кравченко С. М. - Використання методології DevOps в управлінні IT проектами, Марчук Г. В. (2018)
Мацуй А. М. - Аналіз роботи кульового млина першої стадії подрібнення руди як об’єкта оптимального керування, Кондратець В. О. (2018)
Мещеряков Д. В. - Анализ влияния запаздывания на устойчивость системы с биологической обратной связью (2018)
Пасічна М. В. - Оптимізаційне та імітаційне моделюванняструктури електрогенеруючих потужностей енергетичних компаній (2018)
Пелещишин А. М. - Побудова формальної моделі віртуальних спільнот як середовища соціокомунікативного протиборства, Вус В. А., Марковець О. В. (2018)
Петросян А. А. - Автоматизована система управління технологічними процесами живлення парового котла ГМ-50, Давидов В. О. (2018)
Саць Е. Ф. - Сопоставление постоянных регулирования в регуляторе мощности реактора при программе регулирования с постоянной средней температурой теплоносителя в первом контуре и постоянной температурой теплоносителя на входе в АКЗ реактора по аксиальному офсету, Саць Т. А., Максимов М. В. (2018)
Саць Т. А. - Сопоставление постоянных регулирования в регуляторе мощности реактора при программе регулирования с постоянным давления во втором контуре и постоянной температурой теплоносителя на входе в АКЗ реактора по аксиальному офсету, Саць Е. Ф. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Дятлова Ю. В. - Банківський сектор в умовах конкуренції з іноземним капіталом: систематизація досвіду країн і тенденції (2018)
Васильєва Т. А. - Перспективи розвитку вітчизняного ринку лізингових послуг в контексті трансформації фінансових відносин в Україні, Бойко А. О., Кіріл'єва А. В. (2018)
Добрик Л. О. - Імперативи регіонального розвитку в формуванні потенціалу держави (2018)
Дрогомирецька Л. Ф. - Cутність і роль сільських територіальних громад в українській сучасності (2018)
Захарченко Н. В. - Социальная защита в Украине: проблемы и пути решения, Лакиза Е. Р., Наумовская М. Ю. (2018)
Кочин T. М. - Корпоративні скандали як наслідок низької якості фінансової звітності та передумова трансформації аудиту (2018)
Кощинець М. І. - Удосконалення механізму обліку безспірного списання коштів державного бюджету (2018)
Левицька С. О. - Аналітичне забезпечення планування фінансування державних закладів вищої освіти, Луцька Н. І. (2018)
Євтушенко Н. О. - Етапи формування організаційно-економічного механізму внутрішньої консалтингової взаємодії підприємств: маркетінговій аспект (2018)
Кобзар Н. І. - Oсобливості застосування засобів забезпечення договірних зобов'язань, Лаухіна Л. М., Скачедуб С. А. (2018)
Ковальчук B. В. - Механізм відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій з приймання та передачі об'єкту концесії (2018)
Чумак O. В. - Емерджентність економічної та облікової політики в управлінні фінансовою стійкістю підприємства, Нагорна I. В. (2018)
Довгаль О. А. - Екологічні аспекти світового соціально-економічного розвитку, Панова І. О. (2018)
Замула I. В. - Методика внутрішнього контролю операцій з гмо та витрат на екологічну якість продукції, Cироїд Н. П. (2018)
Орловський Є. С. - Теоретичні засади та сучасні тенденції становлення екологічного будівництва як чинника сталого розвитку (2018)
Pimonenko T. - Marketing instruments to promote green investment: declining greenwashing, lyulyov O., liulova L. (2018)
Степанов Д. С. - Моделювання процесу формування економічної безпеки підприємств в умовах їх інноваційного розвитку (2018)
Адамчук А. А. - Дослідження параметрів розвитку робочої зони при доробці глибоких крутоспадних родовищ, Шустов О. О., Шустова А. О., Тертишний В. А. (2019)
Садовенко И. А. - Геолого-экономические перспективы освоения геотермальной энергии в Украине, Инкин А. В., Деревягина Н. И., Хрипливец Ю. В. (2019)
Саїк П. Б. - Дослідження матеріально-теплових показників процесу газифікації вугілля, Лозинський В. Г., Фальштинський В. С., Демидов М. С., Ганушевич К. А. (2019)
Симоненко В. І. - Організація добувних робіт при відпрацюванні борту нерудного кар'єра крутими шарами, Савенков С. С. (2019)
Собко Б. Ю. - Встановлення параметрів розробки обводненого кар’єру при застосуванні плавучої збагачувальної фабрики, Ложніков О. В. (2019)
Фальштинський В. С. - Стендові дослідження технології свердловинної підземної газифікації вугілля (СПГВ), Кошка О. Г., Сулаєв В. І. (2019)
Фомичев В. В. - Проведение и анализ результатов вычислительного эксперимента для определения эффективности функционирования конструкций секции механизированной крепи, Соцков В. А. (2019)
Богданов А. А. - Выбор рациональной стратегии измерения деталей на координатно-измерительной машине Mora Primus 564, Закора В. В. (2019)
Моркляник Б. В. - Перспективы использования подземных сооружений в качестве источника тепловой энергии, Шаповал В. Г., Халимендик А. В., Иваськевич О. М., Лавренюк В. М. (2019)
Бубліков А. В. - Алгоритм фазифікації вхідної величини системи нечіткого автоматичного керування виконавчим органом видобувного комбайна за гіпсометрією вугільного пласта (2019)
Мещеряков Л. І. - Розпізнавання технологічних станів барабанних млинів на основі нейронних мереж адаптивного резонансу, Галушко О. М., Сироткіна О. І., Демідов О. Т. (2019)
Безщасний О. В. - Програмне забезпечення розрахунку промислової механічної вентиляції, Столбченко О. В. (2019)
Беляев Н. Н. - Математические и дискретные модели в задачах аварийного загрязнения атмосферного воздуха, Калашников И. В., Козачина В. А., Берлов А. В. (2019)
Біляєв М. М. - Комплексна оцінка впливу інгредієнтів викидів промислових підприємств на рівень забруднення повітря внутрішніх майданчиків, Русакова Т. І. (2019)
Голінко В. І. - Зниження концентрації дрібнодисперсного пилу при проходці гірничих виробок з використанням енергії вибуху, Савельєв Д. В., Чеберячко І. М., Пустовой Д. С. (2019)
Павличенко А. В. - Перспективи впровадження системи оперативного інформування населення про якість атмосферного повітря промислових міст за міжнародними стандартами, Бучавий Ю. В., Ангурець О. В., Хазан П. В. (2019)
Юрченко А. А. - Утилизация биогаза полигонов твердых бытовых отходов, Куликова Д. В., Дмитрук Е. А., Чеберячко Л. Н., Безпятый И. Н. (2019)
Грицай О. М. - Методи лікування фібриляції передсердь у пацієнтів з клапанною патологією серця, Скибчик Я. В., Мокрик І. Ю., Житинський Є. В., Куць В. О., Жарінов О. Й., Тодуров Б. М. (2019)
Жарінов О. Й. - Аналіз медикаментозного лікування в пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця до і після хірургічної реваскуляризації міокарда, Єпанчінцева О. А., Міхалєв К. О., Шклянка І. В. (2019)
Скибчик В. А. - Клінічний перебіг та ремоделювання лівого шлуночка в пацієнтів з гострим інфарктом міокарда з елевацією сегмента ST після первинного стентування коронарних артерій, Мелень Ю. П. (2019)
Целуйко В. Й. - Фібриляція передсердь при гострому коронарному синдромі: клініко-анамнестичні особливості та вплив на перебіг, Салем Ф. Б., Лопіна Н. А., Кузнецов І. В. (2019)
Коморовський Р. Р. - Коморбідність і ризик серцевих подій у хворих із гострим коронарним синдромом (2019)
Стогова О. В. - Анатомія коронарних артерій при коригованій транспозиції магістральних артерій, Руденко Н. М., Мотречко О. О., Шипов Д. О. (2019)
Галич С. С. - Влияние угла между шунтом и коронарной артерией на объемную скорость кровотока через коронарный анастомоз, Руденко А. В., Настенко Е. А., Стародуб Ю. С. (2019)
Жарінов О. Й. - Післядипломне навчання лікарів з функціональної діагностики в Україні, Куць В. О., Єпанчінцева О. А., Вєрєжнікова Г. П., Ткаченко Л. О., Ліфантьєва Н. О., Понич Н. В., Іванюк Н. Б., Васильєва Н. Ю. (2019)
Інфаркт міокарда та серцева недостатність. Новини кардіології 2018 року (2019)
Оголошення (2019)
Умови публікації статей у журналі "Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія" (2019)
Вихідні дані (2019)
Урочисте засідання загальних зборів Національної академії аграрних наук України на честь 100-річчя академії (2018)
Ромащенко М. І. - Концептуальні засади реформування водогосподарської галузі України, Яцюк М. В., Дехтяр О. О. (2018)
Седіло Г. М. - Родючість ґрунту під пшеницею озимою за екологічно безпечних систем удобрення, Дубицька А. О., Качмар О. Й., Вавринович О. В., Дубицький О. Л. (2018)
Соловей В. Б. - Опідзолені ґрунти однолесових терас річок Лісостепу, Лебедь В. В. (2018)
Зуза В. С. - Порівняльна оцінка ефективності гербіцидів у посівах ячменю ярого, Шекера С. Ю., Гутянський Р. А. (2018)
Жукорський О. М. - Вплив важких металів у раціонах на рівень їх накопичення в органах і тканинах забійних свиней, продуктивність та екскрецію аміачного азоту, Семенов С. О., Семенов Є. С. (2018)
Задорожня Г. П. - Стан наукових досліджень у галузі ветеринарної медицини, виконаних на основі дисертаційних, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, Мандигра М. С., Новіцька Г. В. (2018)
Роїк М. В. - Використання рекомбінантних матеріалів у селекції батьківських компонентів гібридів буряків цукрових за формою коренеплоду, Парфенюк О. О. (2018)
Камінський В. Ф. - Аналіз і оцінка ризику небезпек у професійній діяльності працівників на механізованих процесах у галузях землеробства та рослинництва, Лапін В. М., Піхало Г. C. (2018)
Тарасов В. І. - Вплив прияружно-прибалкових лісосмуг на ерозійно-акумулятивний процес на улоговинних схилах (2018)
Воротинцева Л. І. - Науково-методичні підходи до сталого управління ґрунтовими ресурсами Степу України в умовах зрошення (2018)
Спаський Г. В. - Розвиток кредитного забезпечення сільського господарства Закарпаття (2018)
Надруковано у 2018 році (2018)
Новаковський Л. Я. - Формування землекористування об’єднаних територіальних громад на другому етапі децентралізації влади, Новаковська І. О. (2019)
Лісовий М. В. - Визначення залежності вмісту білка в зерні пшениці озимої від показників родючості ґрунту, Малярець Л. М. (2019)
Кривенко А. І. - Ефективність форм і строків внесення цинку на посівах пшениці озимої, Бурикіна С. І. (2019)
Сеник І. І. - Кормова продуктивність люцерно-злакової травосумішки залежно від системи удобрення та способу передпосівної обробки насіння бобового компонента (2019)
Кормош С. М. - Оцінка вихідного матеріалу Levisticum officinalіs C. Koch та Leonurus guinguelobatus Gilib за комплексом ознак (2019)
Роїк М. В. - Фрактальний аналіз як елемент інтелектуальної експертної системи в селекції рослин, Чернуський В. В. (2019)
Івченко Т. В. - Ефективність використання світлодіодів для клонального мікророзмноження батату та м’яти перцевої в культурі in vitro, Хареба О. В., Баштан Н. О., Мозговська Г. В., Віценя Т. І. (2019)
Яцик А. В. - Сучасний екологічний стан малих річок Західного Полісся України (на прикладі річок Луга та Гапа), Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2019)
Бутрим О. В. - Інституційні важелі забезпечення еколого-економічної ефективності сільськогосподарського землекористування, Дорощук В. В., Комарова Н. В., Терещенко Ю. Є. (2019)
Вергунов В. А. - Професор В. І. Ковалевський — видатний учений та організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (2019)
Дем’янюк О. С. - Земля потребує стратегічного аналізу, Бойко А. Л. (2019)
До 80-річчя від дня народження О. О. Малиніна (1939–2010) (2019)
Пам’яті Б. С. Носка (2019)
Пам’яті Д. Г. Тихоненка (2019)
Губенко Л. В. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на продуктивність ріпаку ярого, Тарасенко Т. В. (2019)
Іващенко О. О. - Фізіологічна роль епікутикулярних восків для рослин і їх практичне значення, Іващенко О. О. (2019)
Слюсаренко О. М. - Поширення хвороб деревини винограду й удосконалення заходів з обмеження їх шкодочинності в умовах Північного Причорномор’я, Шматковська К. А. (2019)
Хареба О. В. - Адаптивна здатність, стабільність і пластичність салату посівного листкового у мінливих умовах середовища, Горова Т. К. (2019)
Дзіцюк В. В. - Каріотип овець української гірськокарпатської породи, Типило Х. Т., Каплінський В. В. (2019)
Бузевич І. Ю. - Стан та динаміка поповнення промислового запасу іхтіофауни Дніпровсько-Бузької гирлової системи, Гейна К. М. (2019)
Кринична Н. В. - Джерела цінних ознак гороху та нуту для селекції (2019)
Черновол М. І. - Дослідження ефективності підвищення питомого робочого об’єму шестеренного насоса, Кулєшков Ю. В. (2019)
Балюк С. А. - Оцінювання продукційних екосистемних послуг засолених і солонцевих ґрунтів півдня України, Дрозд О. М. (2019)
Яцик А. В. - Районування території Західного Полісся України за антропогенним навантаженням і екологічним станом басейнів малих річок, Пашенюк І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2019)
Петік І. П. - Рідке мило на основі соапстоків, отриманих за нейтралізації олій селективними розчинниками, Петік П. Ф., Федякіна З. П. (2019)
Харламов О. І. - Ефективність систематичного горизонтального дренажу на слабостічних та безстічних територіях зрошуваних масивів (2019)
Ґрунтові ресурси: вчора, сьогодні, завтра (ХІ Делегатський з’їзд ґрунтознавців та агрохіміків України) (2019)
Крізь вітри десятиліть (2019)
В .В. Адамчуку — 65 (2019)
До 115-річчя від дня народження Й. А. Даниленка (1903–1980) (2019)
Тогочинський О. - Здоров’язбережувальна компетентність як світоглядна орієнтація майбутніх працівників пенітенціарної системи (2019)
Binytska O. - Training of the future specialists of pre-school education: learning the experience of the republic of Poland, Zdanevych L. (2019)
Журавльова Л. - Формування творчих здібностей старших дошкільників засобами інтеграції різних видів художньої-творчої діяльності, Іпкаєва К. (2019)
Костенко Д. - Формування міжкультурної компетентності у професійній підготовці сучасного фахівця (2019)
Гаврилюк Н. - Етапи становлення системи вищої аграрної освіти в США (2019)
Ревть А. - Особливості соціально-педагогічної роботи з профілактики насильства щодо дітей, Гриник І. (2019)
Пліско Є. - Зв’язок ювенальної юстиції з сучасною соціально-педагогічною роботою із неповнолітніми правопорушниками (2019)
Лиходід В. - Дисципліна "Основи фахової підготовки” у професійному становленні фахівців садово-паркового господарства Хортицької національної академії (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Підготовка викладачів професійно-художнього профілю у Польщі (2019)
Меняйло В. - Рефлексивно-перспективний компонент готовності майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності: сутність і структура (2019)
Карасєвич С. - Досвід здійснення фізкультурно-спортивної діяльності у закладах середньої освіти (2019)
Василиків І. - Основні проблеми та шляхи впровадження мультимедійних технологій в початковій школі (2019)
Tymoshchuk N. - Professionally-oriented teaching of a foreign language at the agrarian university (2019)
Гарбуза Т. - Тьютор як суб’єкт освітнього процесу в системі дистанційного навчання (2019)
Скалич Л. - Розвиток творчої особистості майбутнього педагога за творами Василя Сухомлинського (до 100-річчя від дня народження) (2019)
Машкіна Л. - Формування фахової компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку в освітньому процесі закладів вищої освіти (2019)
Карпова Л. - Дослідницька компетентність вчителя Нової української школи (2019)
Yildyrym A. - An analysis of the practice of smart advice in terms of gender perspective (2019)
Галелюк І. - Інтерактивні методи навчання на заняттях зарубіжної літератури, Гарбич-Мошора О. (2019)
Пінчак С. - Творча діяльність Корифея бандурного мистецтва Гната Хоткевича (2019)
Скварок О. - Лексичні дериватемні експресеми як засіб суб’єктивізації мовлення І. Франка (2019)
Сірант Н. - Проблеми естетичного виховання дітей в історичній ретроспективі (2019)
Ільїна О. - Гендерне виховання в концепціЇ нової української школи (2019)
Дуржинська О. - Формування здоров’язберігаючого простору в навчально-виховному процесі (2019)
Георгадзе Т. - Функціонування сім’ї в умовах української соціальної політики (2019)
Іванова О. - Поняття "професійна позиція” у науковому дискурсі (2019)
Височан З. - Компетентнісний підхід формування культури українського діалогічного мовлення майбутніх правознавців (2019)
Бровко К. - Діагностика стану сформованості корпоративної культури студентів університету (2019)
Гаоян С. - Специфіка видів мистецтва як орієнтир для поліхудожньої підготовки майбутнього вчителя музики (2019)
Корольова Л. - Сучасні аспекти підготовки вчителя іноземної мови у Румунії в загальноєвропейському вимірі (2019)
Горошкова Л. А. - Роль міжбюджетного регулювання у фінансовій спроможності територіальних громад, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Бурак П. В. - Теоретичні та методологічні основи економічної безпеки країни, Горохова Т. В. (2018)
Горбунова А. В. - Еволюція розвитку бізнес-інкубаторів та їх роль у життєдіяльності малого підприємництва, Череп О. Г. (2018)
Завгородний А. В. - Теоретико-методичні аспекти впливу прямих іноземних інвестицій на регіональну економіку (2018)
Попова О. Ю. - Особливості екологічно ініціативної стратегії розвитку промислових підприємств, Герасименко Т. В. (2018)
Сагірова А. С. - Економічний потенціал ринку туристичних послуг у стимулюванні економічного зростання: досвід країн ЄС та України (2018)
Кучерова Г. Ю. - Розподіл вартості основних засобів підприємств в процесі їх функціонування, Кулько-Лабинцева І. В. (2018)
Кравченко М. С. - Напрямки креативного менеджменту на основі системи збалансованих показників, Левченко О. А. (2018)
Антонюк Д. А. - Концептуальні основи розвитку територіальних громад в умовах реалізації регіональної політики (2018)
Макаренко М. В. - Особливості управління логістичними системами підприємств, Потапова Н. М. (2018)
Камишникова Е. В. - Типологія рефлексивного управління відносинами зі стейкхолдерами у системі корпоративної соціальної відповідальності (2018)
Славкіна М. А. - Сучасні тенденції розвитку банківського сектору України в контексті стратегічних завдань забезпечення його економічної безпеки (2018)
Гречко А. В. - Вплив фіскальних стимулів на сталий розвиток регіонів (2018)
Гончарук В. В. - Партнерська взаємодія органів управління і бізнес-структур у сфері житлово-комунального господарства (2018)
Богуславська С. І. - Роль ресурсного забезпечення регіону на різних фазах економічного циклу в умовах глобалізації (2018)
Підвальна О. Г. - Особливості формування кластерів в туристичному секторі регіональної економіки (2018)
Лаглер К. - Формування моделі інвестиційного розвитку регіональної господарської системи (2018)
Загородня Ю. В. - Актуальні проблеми тарифної політики портів України (2018)
Бойченко Е. Б. - Особливості відтворення продуктивних сил в умовах реструктуризації економіки регіону, Дроботенко Я. М. (2018)
Дергалюк Б. В. - Сутність модернізації економіки як передумови структурних змін у державі (2018)
Фролова З. В. - Методологічні аспекти управління трудовими ресурсами на сучасних об’єктах господарювання (2018)
Клименко О. М. - International investment position of Ukraine: possibilities for improvement in the context of tax policy changes, Мала С. І., Матвієнко Г. А. (2018)
Макарова М. В. - Інформаційні інноваційні технології в управлінні промисловими підприємствами: сучасні аспекти (2018)
Патошина Г. М. - Секторальні пріоритети розвитку регіональних кластерів в Україні (2018)
Ковалевська В. В. - Управління людськими ресурсами транснаціональних корпорацій: організаційно-економічний дискурс, Кушнаренко О. П., Калінін В. В. (2018)
Гончар В. В. - Інформаційне забезпечення процесів управління промислових підприємств: шляхи та перспективи розвитку, Симанавичене Ж. (2018)
Філіпішина Л. М. - Стратегічне управління інноваційним розвитком морських портів: закордонний досвід (2018)
Зибарева О. В. - Роль зовнішньоекономічних зв’язків держави при пошуку оптимального місця розміщення підприємства (2018)
Колосок В. М. - Моделі управління логістичної системи інтегрованого підприємства корпоративного холдингу, Бірюков М. М. (2018)
Меліхов А. А. - Вплив міжнародної економічної міграції на трудовий потенціал підприємств країни-донора (2018)
Пімоненко Т. В. - Маркетинг зелених інвестицій: механізм колаборації між основними стейкхолдерами, Люльов О. В., Чигрин О. Ю. (2018)
Солідор Н. А. - Аналіз розвитку зеленого бізнесу в Україні на прикладі відновлюваних джерел енергії (2018)
Человань С. В. - Стан інноваційної діяльності промислових підприємств України (2018)
Усикова О. М. - Обліково-економічне обґрунтування товарно-продуктових стратегій підприємства (2018)
Крапівіна Г. О. - Механізми державного управління запозиченою працею нестандартних форм зайнятості (на прикладі волонтерства) (2018)
Мельничук М. О. - Облікова політика соціального капіталу торговельного підприємства (2018)
Рязанова Н. О. - Система енергетично-логістичних кластерів як елемент розвитку альтернативної енергетики (2018)
Шестакова Т. М. - Підходи до розвитку емоційної компетентності сучасних керівників (2018)
Потапова Н. М. - Еколого-економічні аспекти регіональної організації безвідходного виробництва в Україні (2018)
Маматова Л. Ш. - Розвиток інноваційної діяльності України в міжнародному контексті (2018)
Чайковська М. А. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління інноваційним розвитком підприємства в умовах євроінтеграції (2018)
Угрин М. - Шановні читачі (2019)
Кононова О. В. - Віддалені результати лікування хворих на генералізований пародонтит з проявами психоемоційного стресу (2019)
Кільмухаметова Ю. Х. - Індексна оцінка захворювань пародонту у пацієнтів з патологією сечовивідної системи (2019)
Данко Е. М. - Комплексне лікування хронічного генералізованого пародонтиту I–II ступенів у пацієнтів із супутньою патологією цукровий діабет першого типу, Добровольська М. К., Костенко С. Б. (2019)
Ватаманюк Н. В. - Імунокоригуюча терапія при комплексному лікуванні запальних захворювань пародонту, Токар О. М. (2019)
"Люмі-Дент": як створити мережу стоматологічних клінік і вийти в топ (2019)
Луцкая І. К. - Повна пряма реставрація верхніх центральних різців, Білоіваненко І. О. (2019)
Палков Т. А. - Вимоги до параметрів кута збіжності при препаруванні зубів під сучасні види незнімних зубних протезів. Огляд літератури (2019)
Гветадзе Р. Ш. - Динаміка мікробіома імпланто-ясенного і протезного з’єднання у пацієнтів із мостоподібними протезами з опорою на дентальні імплантати, Дмитрієв А. Ю., Дмитрієва Н. А., Купец Т. В., Поповкіна О. А., Саввіна Ю. А. (2019)
Запара П. С. - Порівняльна оцінка якості відновлення жувальної ефективності при лікуванні пацієнтів знімними ортопедичними конструкціями, виготовленими за різними лабораторними технологіями, на підставі даних електроміографічного дослідження (2019)
Конехо X. - CAD/CAM протезування на імплантатах: коронки на імплантатах з гібридної кераміки (2019)
Yanishen I. V. - Clinical Technologies for Providing the Quality of Dental Orthopedic Treatment Using Patient-Oriented Innovations on Base of Material Science, Fedotova O. L., Youchenko P. L., Yarova A. V., Andrienko K. Y. (2019)
Касіянчук М. В. - Застосування імпланто-ортопедичної системи за концепцією схожості з фізіологічним процесом прорізування зуба (на прикладі імплантатів U-IMPL), Касіянчук Ю. М., Тащук В. К., Остапов С. Е., Руснак М. А. (2019)
Олійник А. Г. - Лікування одонтогенних флегмон з використанням озонованої титанізованої дистильованої води, Мигович І. М., Мартинець М. Я. (2019)
Макєєв В. Ф. - Визначення зубного віку 6–9-річних дітей Прикарпатського регіону України за методом Cameriere, Ісакова О. О. (2019)
Потапчук А. М. - Оцінка ураженості карієсом зубів у дітей забруднених територій екосистеми Верхнього Потисся, Мельник В. С., Горзов Л. Ф., Алмаші В. М. (2019)
Semko N. N. - Linear groups saturated by subgroups of finite central dimension, Skaskiv L. V., Yarovaya O. A. (2019)
Tushev A. V. - On induced modules over locally Abelianbypolycyclic groups of finite rank (2019)
Поліщук О. Д. - Редукція складності моделей мережевих структур та систем (2019)
Мейш В. Ф. - До побудови чисельного алгоритму розв’язку динамічних задач теорії дискретно підкріплених конічних оболонок в неортогональній системі координат, Мейш Ю. А., Бєлов Є. Д. (2019)
Селіванов М. Ф. - Крайова тріщина із зоною зчеплення в ортотропному тілі (2019)
Наконечна О. І. - Магнітні властивості карбіду NiCx з дефектною структурою типу сфалериту , Білявина Н. М., Остапенко Р. В., Курилюк А. М., Макара В. А. (2019)
Куриленко В. С. - Соляной диапиризм Днепровско-Донецкой впадины с позиций флюидодинамических представлений (2019)
Сачук О. В. - Нанодисперсні ZnO-MoO3 каталізатори селективного окиснення етанолу, синтезовані нетрадиційними методами (2019)
Сірик О. О. - Адсорбція барвників різної природи на пористих сорбентах на основі полівінілформалю , Самченко Ю. М., Полторацька Т. П., Крикля С. О., Трохимчук А. К. (2019)
Shevchenko I. V. - Influence of the solar energy on the self-organization of water molecules. Diurnal, annual, and 11-year variations (2019)
Максименко Л. О. - Властивості низькомолекулярних каротоворицинів, виділе них з природних ізолятів Pectobacterium carotovorum subsp. carotovorum , Горб Т. Ю. (2019)
Оберніхіна Н. В. - π-Eлектронна афінність азотистих основ нуклеїнових кислот , Ніколаєв Р. O., Качковський О. Д., Ткачук З. Ю. (2019)
Zdorevskyi O. O. - On a possibility of the blocking of DNA specific recognition sites by hydrogen peroxide molecules during ion beam therapy, Piatnytskyi D. V., Volkov S. N. (2019)
Albu A. - Evaluation of time granted for exercise and dietary habits to a group of students in Iaşi-pilot study, Onose I. (2017)
Cebanu S. - Public health measures in prevention of diseases among young athletes from the Republic of Moldova (2017)
Hodorcă R. M. - The reeducation of flat foot in a batch of preschoolers in the county of Iasi (2017)
Crăciun M. D. - Screening and prophylaxis in children from urban and rural environment: 6-12 year old, Raluca Găitan R. (2017)
Moraru C.-E. - Conceptual delimitations regarding school show choreography (2017)
Onesim F. - The impact of the methods that resides from video/biomechanical analysis on "top service" in the game of volleyball (junior II), Păcuraru A. (2017)
Petrariu I. - Study regarding sports training influence of the somatic and functional development on children in elementary school (2017)
Sinziana Calina Silisteanu - A trial on the role of the kinetic therapy and on the importance of the body weight index in the recovery of patients diagnosed with coxarthrosis, Andrei Emanuel Silisteanu (2017)
Бабій Я. А. - Вимоги до сучасного уроку фізичної культури в початковій школі згідно нової програми за державним стандартом (2017)
Балацька Л. В. - Рівень теоретичних знань з олімпійської освіти студентів напрямку підготовки "Фізичне виховання" Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича (2017)
Бейгул І. О. - Динаміка показників фізичного розвитку та психоемоційного стану студенток волейболісток, Тонконог В. М., Шишкіна О. М. (2017)
Бермудес Д. В. - Професійно-педагогічна діяльність учителів фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах, Лоза Т. О. (2017)
Бойчук Р. Р. - Імунологічні показники периферичної крові у дітей, хворих на бронхіальну астму фізичної напруги, Білоус В. В., Колоскова О. К., Білоус Т. М., Гнатюк М. Г., Микалюк Л. В. (2017)
Борисова Ю. Ю. - Аналіз засобів капоейри та особливості їх використання під час оздоровчих занять, Шкарупіло П. О., Лиходій О. О. (2017)
Васкан І. Г. - Стан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Вілігорський О. М. - Особливості суддівської діяльності у вільній боротьбі (2017)
Власюк О. О. - Порівняльний аналіз розвитку гнучкості у дівчаток 7-8 років, що займаються художньою гімнастикою оздоровчої спрямованості і класичним танцем, Федоряка А. В., Целуйко Є. В. (2017)
Власюк О. О. - Розвиток гнучкості та координаційних здібностей дівчаток 5–6 років, які займаються гімнастикою в оздоровчих групах, Федоряка А. В., Грушко О. А. (2017)
Гакман А. В. - Мотиваційні чинники рекреаційно-оздоровчої діяльності людей похилого віку, Байдюк М. Ю. (2017)
Гакман А. В. - Стан реалізації олімпійської освіти у навчально-виховному процесі (на прикладі міста Чернівці), Крушельницький Б. М. (2017)
Галан Я. П. - Використання сучасних форм навчання спортивному орієнтуванню на уроках фізичної культури в школі (2017)
Гвоздецька С. В. - Розвиток координаційних здібностей дівчат 11 років на секційних заняттях з баскетболу, Волчек І. А. (2017)
Гладощук О. Г. - Професійно-прикладна фізична підготовка як складова в формуванні компетентності студентів вищих технічних навчальних закладів (2017)
Гнесь Н. О. - Організаційне забезпечення фізичного виховання в народних школах Буковини другої половини ХІХ століття (2017)
Гончерюк М. А. - Сьогодення олімпійської освіти у навчальному процесі з підготовки фахівців фізичної культури та спорту, Фоменко Л. А., Петричук П. А. (2017)
Городинський С. І. - Особливості впровадження олімпійської освіти у навчальний процес в Україні, Ібрагімова Л. С. (2017)
Горюк П. І. - Особливості харчування як засобу відновлення у панкратіоні (2017)
Григоришина Т. Б. - Основні тенденції функціонування спортивного руху на Північній Буковині (1918-1940 роки) (2017)
Гусак В. В. - Дослідження впливу медико-біологічних засобів відновлення на організм легкоатлетів, Палічук Ю. І. (2017)
Гуцул Н. З. - Дослідження рівня реакції антиціпації у кваліфікованих кікбоксерів індивідуальних стилів ведення бою (2017)
Данелюк А. К. - Наукові підходи до вивчення екстремальних ситуацій в спортивно-туристичній діяльності особистості (2017)
Данило С. М. - Особливості професійно-педагогічної діяльності учителя фізичної культури і його готовність до роботи з фізичного виховання, Данило М. Г. (2017)
Дарійчук С. В. - Тіловиховна тематика на сторінках буковинських православних календарів (ІІ половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Доцюк Л. Г. - Використання адаптивної фізичної культури для корекції фізичного розвитку школярів з порушенням слуху, Гауряк О. Д. (2017)
Дудіцька С. П. - Базовий компонент дошкільної освіти як основа фізичного розвитку та виховання дітей в дошкільних навчальних закладах (2017)
Євстратов П. І. - Особливості показників індексу маси тіла у школярів 1-4 класів сільської місцевості різних районів Чернівецької області (2017)
Галаманжук Л. Л. - Динаміка показників фізичного стану дітей у період 3–6 років, Єдинак Г. А., Балацька Л. В., Кубай Г. В. (2017)
Зорій Я. Б. - Особливості професійно-особистісної фізичної підготовки майбутніх офіцерів запасу у вищих навчальних закладах України, Шпанко М. А. (2017)
Кашуба В. А. - Использование информационно-коммуникационного вектора в процессе занятий оздоровительным фитнесом, Дудко М. В., Мартынюк О. А. (2017)
Киселиця О. М. - Діагностика рівня знань батьків і вихователів щодо особливостей організації здорового способу життя у дошкільному навчальному закладі та сім’ї, Богданюк А. М. (2017)
Клюс О. А. - Визначення і врахування інтересів молодших школярів до рухової активності в процесі фізичного виховання, Скавронський О. П. (2017)
Кожокар М. В. - Аспекти трансформації напрямів діяльності молодіжних товариств у нові студентські організації (Буковина, міжвоєнний період) (2017)
Козій Т. П. - Морфо-функціональні адаптаційні зміни серця спортсменів-орієнтувальників (2017)
Козік Н. М. - Дослідження особливостей харчування студентів вищої школи як складової способу життя, Стратійчук Н. А., Пилип Г. М., Логуш Л. Г. (2017)
Кошура А. В. - Концептуальні засади розвитку фізичного виховання в системі вищої освіти Польщі, Бражанюк А. О. (2017)
Круцевич Т. Ю. - Врахування гендерного підходу в процесі занять з фізичного виховання учнівської молоді, Захарченко М. О., Марченко О. Ю. (2017)
Курилюк Ю. І. - Значення фізичної активності у формуванні професійного довголіття майбутніх педагогів (2017)
Курнишев Ю. А. - Використання профілактично-коригувальної програми для дітей, що мають відхилення у стані здоров’я, Палагнюк Т. В. (2017)
Леоненко А. В. - Застосування інноваційних технологій у фізичному вихованні дітей та молоді, Красілов А. Д. (2017)
Лоза Т. О. - Важливість та ефективність дій гнучкісних вправ на організм жінок зрілого віку (2017)
Луканьова С. М. - Формування культури здоров'язбереження як світоглядної орієнтації студентів ВНЗ в умовах ком'ютерізації навчання, Бойчук Р. Р., Селіверстов С. І., Лютик М. Д. (2017)
Лясота Т. І. - Інноваційні технології в системі фізичного виховання студентів, Левицька О. М. (2017)
Медвідь А. М. - Фізична підготовка як важливий фактор підвищення рівня арбітражу у футзалі (2017)
Мединський С. В. - Використання досвіду США з організації оздоровчої рухової активності в Україні, Ківерник О. В. (2017)
Молдован А. Д. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців фізичної культури та спорту до професійної діяльності у вищих навчальних закладах (2017)
Мосейчук Ю. Ю. - Вплив рекреаційно-оздоровчих занять по системі хатха-йоги на показники фізичного та психоемоційного стану жінок першого періоду зрілого віку, Мороз О. О. (2017)
Наконечний І. Ю. - Взаємозв'язок спеціальної фізичної підготовки та психологічного супроводу в багаторічній підготовці висококваліфікованих спортсменів з панкратіону (2017)
Ніколайчук О. П. - Нормативно-правове забезпечення фізичного виховання та масового спорту школярів та студентської молоді сучасної Румунії (2017)
Первухіна С. М. - Особливості застосування допоміжних технологій як інструментальної основи у підготовці фахівців фізичної культури в умовах сьогодення, Курка І. В. (2017)
Пилип Г. М. - Валеологічна оцінка стилю життя студентської молоді, Куковська І. Л., Стратійчук Н. А., Козік Н. М., Логуш Л. Г. (2017)
Романів Л. В. - Культура безпеки, як складова базової культури особистості, Пішак О. В., Бойчук Р. Р. (2017)
Романів Л. В. - Вивчення процесів формування мотивації культури і безпеки і здоров'я в процесі професійної підготовки студентів, Іванушко Я. Г., Пішак О. В. (2017)
Самсутіна Н. М. - Моніторинг сформованості професійних умінь та навичок майбутніх учителів фізичної культури (2017)
Скрипка І. М. - Застосування елементів панкратіону в процесі фізичного виховання молодших школярів, Чередніченко С. В. (2017)
Слобожанінов А. А. - Соціальна адаптація дітей із вадами слуху засобами спортивного орієнтування (2017)
Мужичок В. О. - Профілактика та попередження травматизму в фізкультурній та спортивній діяльності студентів ВНЗ, Слобожанінов П. А. (2017)
Сорока В. А. - Бойовий гопак в системі фізичного виховання молоді України, Сорока О. І. (2017)
Сорока О. І. - Інновації в методиці навчання базовим гімнастичним вправам на видах чоловічого багатоборства, Сорока В. А. (2017)
Спесивих О. О. - Визначення мотивації учнів молодшого шкільного віку до занять фізичною культурою, Карапіщенко К. О. (2017)
Стратійчук Н. А. - Розвиток культури здоров'я та безпеки молоді засобами рекреативних технологій, Козік Н. М., Пилип Г. М. (2017)
Тесліцький Ю. П. - Психологічна сумісність гравців як передумова спортивного успіху у волейболі (2017)
Томенко О. А. - Кількісна оцінка фізкультурної освіченості молоді (2017)
Томенко О. А. - Особливості курсової підготовки фітнес-тренерів, що спеціалізуються на силових напрямах фітнесу, Ісаєва О. О. (2017)
Тумак Ю. І. - Форми та методи роботи з молоддю у громадських товариствах Буковини тіловиховного спрямування (друга половина ХІХ століття), Тумак О. М. (2017)
Хавруняк І. В. - Вплив фізичної культури на формування особистісних морально-вольових якостей студентів, Музика В. І. (2017)
Циба Ю. Г. - Особливості організації методики тренувань пауерліфтерів на різних етапах багаторічної спортивної підготовки (2017)
Цибанюк О. О. - Історичні передумови становлення сучасної системи фізичного виховання Румунії (2017)
Цюпак Т. Є. - Вплив засобів реабілітації на кардіореспіраторну систему молодших підлітків з хронічним бронхітом, Цюпак Ю. Ю., Філак Ф. Г. (2017)
Чебан В. І. - Вплив санітарно-освітнього рівня студентів на їх мотивацію до здорового способу життя, Чебан Л. Г. (2017)
Beatrice Abalasei - Considerations on psychomotor education: perceptual-motor behaviors, Iacob Mihai Radu (2017)
Ячнюк І. О. - Теоретична підготовка майбутніх учителів фізичної культури, як один з компонентів професійного становлення (2017)
Ячнюк М. Ю. - Теоретичні засади використання засобів активного туризму в рекреаційній діяльності студентської молоді, Благій О. Л., Верцімага А. В. (2017)
Ячнюк Ю. Б. - Модель управління процесом навчання рухових дій в гандболі студентів факультету фізичного виховання та здоров'я людини, Гук О. М. (2017)
Бєлєнька Г. В. - Підготовка фахівців для дошкільної галузі: стратегія змін (2017)
Мельник Н. І. - Аналіз сучасних досліджень з питань професійної підготовки дошкільних педагогів у європейському освітньому просторі (2017)
Волинець К. І. - Історичні домінанти виховання підростаючого покоління в українців (2017)
Волинець Ю. О. - Навчання на засадах дослідження як запит соціуму і ознака сучасності професійної підготовки педагога (2017)
Коваленко О. В. - Вимоги суспільства до особистості вихователя дітей дошкільного віку (2017)
Ліннік О. О. - Формування суб'єктної позиції майбутнього педагога (2017)
Машовець М. А. - Лідерство-служіння як професійна компетентність дошкільного педагога (2017)
Половіна О. А. - Ранній розвиток дитини у контексті потреб соціуму та батьківських амбіцій (2017)
Стаєнна О. О. - Підготовка майбутніх педагогів до громадянського виховання дітей дошкільного віку (2017)
Стаднік Н. В. - Формування відповідальності у майбутніх педагогів дошкільної освіти у позааудиторній діяльності (2017)
Козлітін Д. О. - Медіа середовища сучасного дошкільника та роль майбутнього педагога у ньому, Матющенко І. І. (2017)
Ліннік О. О. - Дитяча субкультура у світі дорослих цінностей, Барна Х. В. (2017)
Літіченко О. Д. - Трудове виховання дітей дошкільного віку на сторінках педагогічних журналів (2017)
Данієлян А. - Навчальна праця як засіб формування у майбутніх педагогів ціннісного ставлення до професії (2017)
Кондратюк С. Г. - Шляхи розвитку мовленнєвої компетентності майбутнього працівника сфери дошкільної освіти (2017)
Товкач І. Є. - Майбутнім педагогам про індивідуальні особливості пізнавальної активності старших дошкільників в мовленнєвій діяльності (2017)
Карнаухова А. В. - Формування читацької культури сучасного вихователя (2017)
Гаращенко Л. В. - Забезпечення здоров'язбережувального характеру фізичного виховання дітей дошкільного віку: пошук механізмів (2017)
Ярич О. Я. - Довільність як головна характеристика формування вольової поведінки дитини дошкільного віку (2017)
Іваненко О. А. - Ефективні умови активізації художньо-творчого розвитку дітей дошкільного віку в процесі музичних занять (2017)
Голота Н. М. - Ознайомлення з простором та часом як передумова розвитку творчості в дошкільному дитинстві (2017)
Новоселецька І. Е. - Вплив мистецтва на розвиток художньо-творчих здібностей дітей п'ятого року життя в початкових мистецьких навчальних закладах (2017)
Вертугіна В. М. - Інклюзивна освіта дітей дошкільного віку (2017)
Мальцева Т. Ю. - Педагогічні умови впровадження інклюзивних практик в діяльність дошкільних навчальних закладів (2017)
Рейпольська О. Д. - Співпраця кафедри дошкільної освіти і лабораторії дошкільної освіти і виховання щодо забезпечення науково-дослідницької діяльності (2017)
Баркасі В. В. - Професійні компетенції майбутніх викладачів іноземних мов у сучасному суспільстві (2017)
Ганніченко Т. А. - Використання міждисциплінарної інтеграції у формуванні іншомовної професійної компетентності студентів аграрного профілю, Жебко О. О. (2017)
Дем’яненко О. Є. - Кроскультурна компетентність і культурний інтелект педагога як умова ефективної професійної діяльності (2017)
Євтух М. Б. - Педагогічні засади формування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови у процесі функціонування польських університетів, Раковська М. А. (2017)
Єфименко Т. М. - Культурний інтелект та критерії його розвитку (2017)
Майборода Р. В. - Маніпулятивні типи особистості та їх роль у процесі комунікації (2017)
Майстренко Л. В. - Вплив біологічних факторів на розвиток емоційного інтелекту (2017)
Монашненко А. М. - Структура компетентності майбутніх філологів у письмовому двосторонньому перекладі в аграрній галузі (2017)
Мороз Т. О. - Загальнокультурна компетентність як складова формування професійно успішної особистості майбутнього вчителя іноземної мови (2017)
Плужнік А. В. - Наукова проблема виховання комунікативної культури у студентів філологічних спеціальностей (2017)
Пустовойченко Д. В. - Розвиток крос-культурної комунікативної компетентності майбутніх психологів у процесі вивчення іноземної мови (2017)
Рускуліс Л. В. - Формування предметних компетентностей із дисциплін лінгвістичного циклу під час проходження педагогічної практики майбутніми вчителями української мови (2017)
Смірнова О. О. - Формування лінгвокультурологічної компетенції у студентів в процесі навчання іноземної мови (2017)
Tishechkina K. V. - Intensive study of the English language in higher education (2017)
Баркасі В. В. - Здійснення військово-патріотичного виховання студентів університету засобами іноземних мов, Філіпп’єва Т. І. (2017)
Шевченко І. В. - Самостійна робота студентів I курсу факультетів іноземної філології ВНЗ України з метою формування у них граматичних навичок під час вивчення курсу "Практика усного та писемного мовлення" в умовах змішаної форми навчання, Кордюк О. М. (2017)
Шиян Т. В. - Формування культурної грамотності студентів немовних спеціальностей засобами дисципліни "Англійська мова за професійним спрямуванням", Айзікова Л. В. (2017)
Щербакова О. Л. - Змішане навчання як форма організації навчального процесу з іноземної мови у ВНЗ, Ніколаєва Ж. В. (2017)
Агєєва В. О. - Стереотипна символіка вогню та її відображення в інваріантних лексемах англійської та української мов (2017)
Васина И. В. - Основные характеристики horror как жанра художественной литературы в диахроническом аспекте (2017)
В’єнцко В. І. - Принципи опису етнокультурного змісту внутрішньої форми фразеологічних одиниць (2017)
Водяна Л. В. - Етнокультурологічні особливості символічних маркерів екзистенційних станів (творчість Г. Носсака та І. Франка), Умарова А. А. (2017)
Волченко О. М. - Використання синтаксичних трансформацій для досягнення еквівалентності перекладу (2017)
Зуєнко Н. О. - Особливості перекладу фахової мови тваринництва (2017)
Кирилюк С. В. - Функціональна семантика лексичних одиниць з часовим значенням в тексті німецької народної казки (2017)
Корнєва Н. А. - Функціонування соматизмів у фразеологізмах німецької та української мов, Коваленко О. В. (2017)
Мироненко Т. П. - Теоретичні аспекти адаптації художнього тексту в кінотекст, Добровольська Л. С. (2017)
Нікіфорчук С. С. - Функціонування прецедентних текстів в енциклопедичних біографічних статтях британської лінгвокультурної традиції (2017)
Нікішина В. В. - Відтворення інтернаціональної та псевдоінтернаціональної лексики як перекладознавча проблема (2017)
Похитун Т. А. - Особливості артикуляції німецьких приголосних (2017)
Ружевич Я. І. - Світ у дзеркалі гротеску (на матеріалі творів Е. Гофмана) (2017)
Свєточева С. М. - Теоніми бога Njörðr 'Ньорда': їх етимологія, семантика та функції (2017)
Сидоренко Ю. І. - Теоретичний підхід до визначення поняття лінгвокультурема (2017)
Солодка А. К. - Інтегральна модель дискурсу у міжкультурній комунікації (2017)
Усаченко І. В. - Англійська мова в європейському контексті (2017)
Шапочка К. А. - Взаємодія культури і перекладу (2017)
Білоцерківець В. В. - Пріоритети управління конкурентоспроможністю національних економік або чи є альтернативи інноваційному шляху розвитку в глобальній гонитві за лідерством? Частина ІІ, Завгородня О. О., Єфименко А. О., Михайленко О. А. (2019)
Золотарьова О. В. - Політика залучення прямих іноземних інвестицій: шляхи удосконалення та вплив на діяльнісну мобільність, Савчук С. В. (2019)
Леонідов І. Л. - Власність і привласнення інтелектуального продукту: характеристики екстеріоризації (2019)
Летуча О. В. - Бюджетування як інструмент гнучкого управління підприємством в умовах глобалізації економіки, Летуча А. А., Таран О. В. (2019)
Ткаченко Н. І. - Складові економічного механізму реалізації рентних відносин в надрокористуванні: міжнародний досвід та українські реалії, Божанова О. В., Мушникова С. А., Кербікова А. С. (2019)
Alsufieva O. O. - Strategic priorities and current tasks of harmonization the economic interests of the subjects of NIS (2019)
Король Г. О. - Методичний підхід до вибору натуральних показників виміру готової продукції виробничого підприємства, Акімова Т. В., Ізвєкова І. М., Сотникова В. А. (2019)
Петрова Л. В. - Дослідження міжнародної практики оподаткування нерухомого майна (2019)
Бандоріна Л. М. - Моделювання системи аналізу фінансового стану підприємства, Удачина К. О., Татарчук А. Д. (2019)
Goloviy U. A. - Application neuro-fuzzy economic-mathematical model to determine the optimal volume of insurance payments, Lozovska L. I. (2019)
Вікторов В. В. - Розподілені обчислення як інструмент блокчейн технологій (2019)
Бандоріна Л. М. - Тенденції використання аутсорсингу стартап компаніями, Булавка О. С. (2019)
Липов В. В. - Особливості трансформації засад інституціональної комплементарності української системи вищої освіти, Чернуха Т. С. (2019)
Приступенко Т. - Мовна політика України: ретроспективний огляд за часи незалежності держави (2018)
Алавацька С. - Християнський журнал для родини "Кана" як морально-ціннісний орієнтир для сучасного читача (2018)
Пузанов В. - Функції та види перекладного українськомовного трейлеру фільму (2018)
Стеблина Н. - Ексклюзивні новини місцевих сайтів: якість контенту та методи збору інформації (2018)
Плахтій А. - Професійна підготовка бібліотечних фахівців у контексті розвитку електронного урядування в Україні (2018)
Сидоренко Т. - Культурно-просвітницька діяльність публічних бібліотек півдня України: екологічний формат (2018)
Шуляк С. - Електронні бібліотеки країн Скандинавії (2018)
Гиріна Т. - Радіопрограми мовами національних меншин в Україні: інформаційні інтервенції та контрпропаганда (2018)
Прядко Ю. - Соціально-комунікаційна адаптація франчайзингових типів видань до українського медіапростору (2018)
Сидоренко Н. - Сатирично-гумористична преса Одеси кінця ХІХ століття (2018)
Досенко А. - Блоги і традиційні медіа: аналіз співіснування (2018)
Руденко Н. - Сугестивний інструментарій електронної версії газети "The Guardian" (2018)
Жугай В. - Особливості роботи журналістів в умовах інформаційної війни, Тарасюк В. (2018)
Шевченко В. - Фактчекінг і верифікація у журналістській роботі (2018)
Kovalova T. - Rights observance of socially vulnerable groups in mass media: educational praxes, Sypchenko I., Havryliuk I. (2018)
Syrota L. - "The Tiny Library" (1877–1880) I. Franko’s as one an example of a successful communicative interaction in a cultural context (2018)
Вийшли друком (2018)
Забіяка І. - Приємний спогад із перчинкою (2018)
Александров Олександр Васильович (2018)
Шоробура І. - Тренінгові технології у закладах вищої освіти, Ткаченко Ю. (2019)
Шматков Д. - Редукція змісту навчання моніторингу стану ґрунту середовища існування, Бєлікова Н., Шелковий О. (2019)
Шпак О. - Економічна освіта як засіб формування соціальної активності учнів, Булавенко С., Примаченко Н. (2019)
Ільницький В. - Методика використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні правознавчих дисциплін, Стецик Ю. (2019)
Кобрій О. - Педагогічні умови досягнення самовизначення та самореалізації особистост, Ренчка Г. (2019)
Лук'янченко М. - Взаємозв'язок "військово-патріотичного виховання" із мілітарною культурою українського народу, Проць Р. (2019)
Гевко І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій в сучасній концепції дистанційного навчання, Невмержицька О. (2019)
Безлюдна В. - Методика викладання іноземних мов у вищих навчальних закладах: історія та сучасність (2019)
Tymoshchuk N. - Professional training of agrarian sector specialists in the UK (2019)
Король А. - Розвиток комунікативних здібностей учнів: теоретичний аналіз (2019)
Потапчук О. - Особливості проектної діяльності студентів в навчальному процесі закладів вищої освіти (2019)
Алєксєєва Г. - Удосконалення професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю з використанням платформи Arduino, Горбатюк Л., Антоненко О. (2019)
Гердова Т. - Духовні училища у розвитку музичного просвітництва південно-східної України другої половини XIX – початку ХХ ст, Мітлицька В. (2019)
Kravchuk L. - Professional preparation of foreign language teachers in the period of state independence (1990 – 2000) (2019)
Божко Н. - Інтегроване проектно-тематичне навчання кваліфікованих робітників (2019)
Гречаник Н. - Художньо-специфічні принципи інтегрованого викладання музичного мистецтва в початковій школі, Пішун С. (2019)
Ілляш С. - Розвиток професійного саморозуміння в процесі підготовки майбутніх учителів (2019)
Dyjak W. - Istota metodyki wykladania filozofii (aspekty stosowany i teoretyczny), Tuszko K., Sowa S. (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Феноменологічний та системний наукові підходи у контексті підготовки викладачів професійно-художніх дисциплін (2019)
Черненко C. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту у закладах вищої освіти, Сорокін Ю. (2019)
Яковчук О. - Перспективи розвитку дуальної системи здобуття вищої освіти в Україні (2019)
Майковська В. - Workshop як інструмент практико-орієнтованого навчання і методико-технологічний засіб формування підприємницької компетентності, Юрко І. (2019)
Баштовенко О. - Визначення фізичного розвитку – складової здоров'язбереження (2019)
Гладкевич М. - Обов'язкове ЗНО і різнорівневі програми з математики, Заяць О., Кишакевич Ю. (2019)
Гушоватий П. - До історії хорового мистецтва Тернопільщини: Ярослав Смеречанський хоровий диригент, композитор, педагог (до 110-ї річниці від дня народження) (2019)
Крaвченкo O. - Прoфесio-психoгрaмa (iнфoрмaцiйнo-кoмунiкaцiйний aспект) прoфесiйнoї пiдгoтoвки мaйбутнiх oфiцерiв Збрoйних Сил Укрaїни (2019)
Педоренко Н. - Модель формування культурологічної компетентності майбутніх медичних сестер у процесі фахової підготовки (2019)
Резніченко Г. - Розвиток інтегральної компетентності учителя образотворчого мистецтва в системі післядипломної освіти (2019)
Рябова О. - Дослідження сформованості музично-стильових уявлень підлітків – учасників камерного оркестру (2019)
Дзіковська М. - Проблема професійної підготовки фахівців у педагогічній теорії (2019)
Керекеша-Попова О. - Експериментальна перевірка ефективності моделі формування управлінської компетентності майбутніх інженерів-педагогів у процесі професійно-педагогічної підготовки (2019)
70-річчя доктора хімічних наук Алексєєвої Тетяни Трохимівни (2019)
Радченко О. А. - Хімічна й фізична модифікація крохмалю – сучасні тенденції, Сінельніков С. І., Рябов С. В., Гончаренко Л. А. (2019)
Malysheva T. L. - Miscibility of the polyurethane elastomer with poly(vinyl chloride), Tolstov A. L., Gres E. V. (2019)
Карабанова Л. В. - Структурні особливості та пористість ПОСС-вмісних нанокомпозитів на основі поліуретан/полігідроксипропілметакрилатної матриці, що створена за принципом послідовних ВПС, Гончарова Л. А., Сапсай В. І., Климчук Д. О. (2019)
Шевчук Т. М. - Фрактально-перколяційне моделювання структурної організації наповненого полівінілхлориду, Бордюк М. А., Крівцов В. В., Мащенко В. А. (2019)
Дінжос Р. В. - Вплив нанонаповнювача на механізм кристалізації систем на основі поліпропілену та аеросилу, Лисенков Е. А., Фіалко Н. М., Клепко В. В. (2019)
Стрюцкий А. В. - Полимерные органо-неорганические протонообменные мембраны на основе протонной анионной олигомерной ионной жидкости гиперразветвленного строения, Собко О. А., Гуменная М. А., Клименко Н. С., Кравченко А. В., Кравченко В. В., Шевчук А. В., Шевченко В. В. (2019)
Толстов О. Л. - Полімерні композити на основі полівінілбутиралю та аміновмісних олігомерних силсесквіоксанів, що містять координаційно зв’язані іони Ag+, Матюшов В. Ф., Лебедєв Є. В. (2019)
Ткаченко Л. П. - Нова українська школа (2019)
Довженко Т. Р. - Готуємо вчителя для нової української школи (2019)
Довгопола Н. С. - Інтеграція — шлях до нової української школи, Глінка І. І. (2019)
Джежелей О. А. - Оптимизация процесса формирования читателя в современной начальной школе, Емец А. К. (2019)
Коваленко О. В. - Нові концептуальні підходи до вивчення української мови як державної в сучасній початковій школі (2019)
Цепова І. Н. - Навчально-методичне забезпечення інтегрованого курсу "Навчання грамоти" в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової школи (2019)
Масюк О. Р. - Розвиток математичних здібностей учнів у новій українській школі (2019)
Партола В. І. - Використання методу проектів у процесі викладання інтегрованого курсу "Я досліджую світ", Смолянюк Н. В. (2019)
Титаренко Л. В. - Мнемотехніка на уроках математики в початковій школі (2019)
Глінка І. І. - Розвиток творчої особистості молодшого школяра на уроках трудового навчання, Довгопола Н. С. (2019)
Дорожко І. В. - Особливості розвитку критичного мислення молодших школярів у процесі відгадування загадок, Туріщева Л. М. (2019)
Панченко С. М. - Розвиток Українського державного університету залізничного транспорту: досягнення і перспективи, Астахов В. І. (2019)
Хацаюк О. В. - Удосконалення військово-професійних навичок військовослужбовців Національної гвардії України в процесі спеціальної фізичної підготовки, Любчич Р. С., Оленченко В. П. (2019)
Леу С. С. - Професійна освіта і навчання Великої Британії (2019)
Даньшева С. О. - Особливості викладання нанотехнологій у технічному університеті, Череднік Д. Л., Подус Г. В. (2019)
Гуліна М. М. - Особливості формування професійної етики магістрів технічних спеціальностей (2019)
Пільгун М. С. - Децентралізація влади в умовах реформування публічного управління в Україні (2019)
Анотації (2019)
Гевко І. - Методика навчання комп'ютерної графіки студентів закладів вищої освіти, Коляса П. (2019)
Варецька О. - Особливості соціальної компетентності майбутнього економіста (2019)
Казачінер О. - Використання технології енерджайзингу на навчальних заняттях "Технології інклюзивної освіти" для вчителів філологічних дисциплін у системі підвищення кваліфікації (2019)
Карпенко О. - Передумови становлення форм опіки над дітьми Польщі (історико-педагогічний аспект) (2019)
Oliinyk N. - Criteria and levels of nurses' cultural competence formation, Pedorenko N. (2019)
Волошко Л. - Застосування фреймових технологій у процесі медико-біологічної підготовки майбутніх фізичних терапевтів (2019)
Гринчук І. - Фортепіанні твори Ф. Якименка: історико-музикознавчий та виконавсько-педагогічний аспекти, Грищенко Т. (2019)
Ісаєва С. - Дванадцять типів реакцій як перешкоди на шляху ефективної педагогічної комунікації (2019)
Резніченко І. - Формування дисциплінованості молодших школярів під час освітнього процесу (2019)
Григорович А. - Компетентнісно зорієнтовані педагогічні технології як фактор забезпечення якості освіти у Дрогобицькому ліцеї, Заяць О., Гладкевич М. (2019)
Паласевич І. - Розвиток зв'язного мовлення старших дошкільників засобом сюжетних картин (2019)
Василиків І. - Основні психолого-педагогічні вимоги до застосування інформаційних технологій в освітньому процесі початкової школи (2019)
Матвіїв-Лозинська Ю. - Особливості застосування віртуального навчального середовища у контексті іншомовної підготовки фахівців (2019)
Попович О. - Репрезентація творчості Мирослава Скорика на польських сценах (2019)
Кузан Г. - Освітній коучинг як інноваційна технологія професійної підготовки фахівців соціальної та соціально-педагогічної сфери у вищій школі, Гордієнко Н. (2019)
Король С. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції майбутніх вчителів іноземної мови за допомогою методу інтелект-карт (2019)
Кобрин Н. - Концептуальні ідеї музичної педагогіки Станіслава Людкевича в контексті епохи (2019)
Івасів Н. - Інтегрований підхід до професійної іншомовної підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства (2019)
Баглай О. - Міжкультурна складова професійної підготовки фахівця туристичної сфери (2019)
Довгань Л. - Система неформальної освіти дорослих у сільській місцевості (2019)
Булавенко С. - Формування ціннісних орієнтацій як основи соціальної активності учнів (2019)
Серняк О. - Професійно-фахова підготовка вчителя іноземної мови для нової української школи (2019)
Туташинський В. - Науково-методичне забезпечення варіативного складника змісту технологічної освіти у професійному ліцеї (2019)
Шаров С. - Аналіз навчального плану підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня гуманітарного напрямку (2019)
Щербак І. - Підготовка майбутніх учителів до створення еколого-валеологічного освітнього середовища як основи здров'язбереження учнів, Дрожик Л. (2019)
Адобовська М. - Інтерактивне навчання географічним дисциплінам та формування за його допомогою спеціальних професійних компетентностей у студентів педагогічного напряму (2019)
Коленко А. - Аналітико-синтетичні вправи з текстом як засіб удосконалення мистецтва сценічної мови (2019)
Колесник Г. - Гумор як засіб подолання афективного фільтру під час навчання іноземної мови студентів технічних спеціальностей (2019)
Переверзєва О. - Поліфункціональність професійних компетенцій концертмейстера як педагогічна проблема (2019)
Вахняк Н. - Технологія веб-квест у формуванні культури батьківства молодих сімей (2019)
Кай Ч. - Використання творчих завдань і активних методів навчання у процесі виконавсько-просвітницької підготовки вчителя музики (2019)
Осмачко Ю. - Музикознавча спадщина Д. Гординської-Каранович та її роль у розкритті музичного життя української діаспори США (2019)
Демченко К. В. - Вплив екологічної модернізації виробництва на к онкурентну позицію виробників цементу (2018)
Надточий І. І. - Методические подходы к оценке привлекательности рынка, Огорь Г. М. (2018)
Огієнко Л. В. - Активізація зовнішньоекономічної діяльності аграрного сектору економіки регіону під впливом стратегічного розвитку Миколаївського морського порту, Кайтанський І. В., Яцкевич В. В. (2018)
Strashynska L. L. - Trends, problems and prospects for fishery market development in Ukraine (2018)
Стройко Т. В. - Глобальна інфраструктура як базис інноваційного розвиткунаціональних економік, Рехтета І. І., Лоскутова Ю. В. (2018)
Ужва А. М. - Організаційна стратегія та структура управління зовнішньоекономічної діяльності в умовах інтеграції, Чекіна А. В. (2018)
Хомутовська І. О. - Стратегічні виміри розвитку України в період "перебудови"(1985–1991 рр.), Федосова А. В., Кіщак І. П. (2018)
Альбещенко О. С. - Аналіз процесу формування земельно-ресурсного потенціалу сільських територій (2018)
Горлачук В. В. - Моделювання процесів соціально-економічного розвитку сільських територій, Лазарева О. В. (2018)
Дунська А. М. - Вступ України до ЄС: проблеми та перспективи, Лютенко Д. В, Фищук К. С. (2018)
Саблук О. О. - Суть і принципи комерційного підприємництва і комерційної діяльності (2018)
Садиков С. Р. - Прогнозування обмінного курсу EURUSD за допомогою моделі лінійної регресії (2018)
Слюсаренко В. Є. - Державна політика підтримки та розвитку міжсекторного партнерства (2018)
Соболева І. В. - Проведення судово-бухгалтерської експертизи в економічній сфері України в сучасних умовах, Бібікова А. В., Басова Ю. В. (2018)
Ткаліч Т. І. - Інклюзивна економіка як модель світового економічного зростання (2018)
Рехтета О. М. - Особливості обліку доходів і витрат домогосподарств, Портненко О. С. (2018)
Бурова Т. А. - Проблемні питання екологічного аудиту в умовах економічної безпеки підприємства (2018)
Гнатенко Є. П. - Суперечності у визначенні економічної категорії "основні засоби", Горбатюк О. В. (2018)
Гуцаленко Л. В. - Дієвість контрольної функції обліку в управлінні трансакційними витратами підприємства (2018)
Марчук У. А. - Облік операцій з земельними ділянками (2018)
Мікрюкова Л. В. - Облік власного капіталу суб'єктів державного сектору в контексті змін чинного законодавства, Млінцова О. С. (2018)
Соболева І. В. - Облік і оподаткування дивідендів у сучасних умовах господарювання в Україні, Козаченко А. В., Гулювата А. В. (2018)
Терлецька І. В. - Особливості організації аудиту та оподаткування діяльності акціонерних товариств України та Швейцарії, Андронатій О. П., Волкова А. Г. (2018)
Павлюк Р. Ю. - Вплив кріогенного заморожування та неферментативного каталізу на руйнування інулін-білкових нанокомплексів топінамбура до мономеров, Погарська В. В., Балабай К. С., Лосєва С. М. (2017)
Михайлов В. М. - Водопоглинання кишкових плівок, оброблених рослинним дубителем, Онищенко В. М., Большакова В. А., Борисова А. О. (2017)
Погожих М. І. - Наукове обґрунтування аліментарного забезпечення гомеостазу та мінерального обміну організму людини, Головко Т. М. (2017)
Камсуліна Н. В. - Вивчення технологічних властивостей розсольних сумішей фірми Nesse, Дроменко О. Б., Сьома М. О., Талащенко М. С. (2017)
Погарська В. В. - Вивчення впливу процесів кріомеханоактивації та кріомеханодеструкції під час отримання заморожених дрібнодисперсних каротиноїдних добавок, Павлюк Р. Ю., Тимофєєва Н. М., Біленко Л. М. (2017)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Аналіз хімічного складу насіння чіа як перспективної сировини для кондитерських виробів, Шкляєв О. М., Рогова А. Л. (2017)
Дейниченко Г. В. - Ефективність виробництва десертної продукції з використанням УФ-похідних молочної сировини, Круглова О. А., Федак В. І. (2017)
Тютюкова Д. О. - Аналіз технологій продукції з сиру кисломолочного як передумова інноваційного задуму нової продукції, Гринченко Н. Г., Пивоваров П. П., Гринченко О. О. (2017)
Дейниченко Г. В. - Природа аномально високої ефективності процесу гідроструминної водополімерної обробки харчових продуктів різанням, Погребняк А. В. (2017)
Погожих М. І. - Аналіз процесу індукованого тепломасообміну методом фазового простору, Пак А. О., Пак А. В., Жеребкін М. В. (2017)
Терешкін О. Г. - Дослідження процесів очищення часнику з подальшим їх конструктивним оснащенням, Горєлков Д. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В., Перекрест В. В. (2017)
Потапов В. О. - Моделювання плину білково-мінеральної кормової суміші у шнековому каналі екструдера, Євлаш В. В., Паржанов Ж. А., Тастанбекова Г. Р., Толеген М. Є. (2017)
Дейниченко Г. В. - Дослідження якісних характеристик процесу ультрафільтрації з використанням барботування нежирної молочної сировини, Гузенко В. В., Удовенко О. О., Омельченко О. В., Перекрест В. В. (2017)
Куценко В. А. - Науковий підхід до вибору і розрахунку посадок у машинобудуванні (2017)
Петренко О. В. - Використання СО2 у системах холодопостачання торговельних підприємств, Семенюк Д. П., Діц І. Р. (2017)
Якушенко Є. М. - Вплив потоку повітря на температуру рослинної сировини під час сушіння в масообмінному модулі, Стоян Є. Ю. (2017)
Черевко О. І. - Проектування та аналіз добових раціонів для систем харчування лікувально-профілактичного призначення, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Мовенко С. Ю., Борисова А. О. (2017)
Шульга О. С. - Модифікація пектину як плівкоутворювача для їстівних плівок хлібобулочних і кондитерських виробів, Чорна А. І., Кобилінський С. М., Шульга С. І. (2017)
Корзун В. Н. - Технологія фруктового шербету з покращеним нутрієнтним складом, Антонюк І. Ю. (2017)
Городиська О. В. - Дослідження мікробіологічних показників якості кондитерської глазурі з додаванням порошків виноградних кісточок, Гревцева Н. В., Самохвалова О. В., Савченко О. М. (2017)
Камбулова Ю. В. - Фруктові та желейні мармеладні маси з глюкозою, Матяс Д. С., Оверчук Н. О., Федій Т. C. (2017)
Рудавська Г. Б. - Підвищення якості харчових продуктів із цикорію шляхом раціоналізації процесу переробки, Хахалєва І. В., Бузіян М. І. (2017)
Дюкарева Г. І. - Особливості проведення митного оформлення й експертизи тортів із морозива під час експортно-імпортних операцій, Дубова Ю. О. (2017)
Віннікова Л. Г. - Вплив спрямованих раціонів годівлі на регулювання якісних показників свинини, Цигура В. В. (2017)
Цихановська І. В. - Дослідження впливу біологічно активної добавки на якість м’ясних посічених напівфабрикатів, Скуріхіна Л. А., Александров О. В., Гонтар Т. Б. (2017)
Черевко О. І. - Фільтрація раціонів одноразового споживання за критерієм збалансованості груп нутрієнтів як етап проектування систем харчування, Крутовий Ж. А., Запаренко Г. В., Лук’янчиков П. В., Борисова А. О. (2017)
Черно Н. К. - Іммобілізація папаїну на глюкані дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Науменко К. І., Бордя Д. П. (2017)
Євлаш В. В. - Дослідження фізико-хімічних показників екструдованого ядра соняшникового насіння, Фотченко К. В., Старостенко Б. О., Серік М. Л., Нікітін С. В. (2017)
Дубініна А. А. - Дослідження кольору цукатів із редьки з використанням суб’єктивних та об’єктивних методів, Щербакова Т. В., Селютіна Г. А., Хацкевич Ю. М., Виродова О. В. (2017)
Погожих М. І. - Фізико-математичне моделювання ефективності енерготехнологічних процесів, Сєдунова В. В., Чеканов М. А. (2017)
Захаренко В. О. - Вплив форми електродів і рецептурних компонентів на електропровідність дріжджового тіста, Сорокіна С. В., Хайдова Г. Б., Колієнко С. О. (2017)
Савчук Ю.Ю. - Дослідження жирнокислотного складу білковмісного напою з ядер волоського горіха, Усатюк С.І. (2017)
Cтоян Є. Ю. - Один із підходів до рішення класу задач призначення геометричних об’єктів, Якушенко Є. М. (2017)
Куліненко Л. Б. - Нанотехнології в електроніці: перспективи розвитку, Тірон-Воробйова Н. Б. (2017)
Власенко В. В. - Використання пряних овочів у технології приготування пирогів зниженої енергетичної цінності, Криворук В. М. (2017)
Дюкарева Г. І. - Порядок та особливості митного оформлення комп’ютерних столів змінної висоти під час переміщення через митний кордон у режимі "імпорт", Савчук Н. П. (2017)
Акмен В. О. - Правильне кодування оздоблювальних товарів – необхідний фактор запобігання порушенню митних правил, Сорокіна С. В. (2017)
Гасанова А. Е. - Споживчі переваги: поліетиленові чи паперові пакети, Кідік М. І. (2017)
Уважаемые коллеги! (2019)
Бондар М. В. - Ускладнений перебіг цукрового діабету: у центрі уваги гіпоглікемія (лекція з демонстрацією клінічного спостереження), Пилипенко М. М., Галушко О. А., Овсієнко Т. В. (2019)
Нестеренко О. М. - Обґрунтування доцільності застосування левофлоксацину 750 мг внутрішньовенно для лікування тяжких негоспітальних пневмоній в умовах стаціонару (огляд літератури), Прокопенко Б. Б., Нестеренко О. О., Воробйова Т. І. (2019)
Марков Ю. І. - Поширеність психоактивних речовин як анестезіологічна проблема, Лоскутов О. А., Поліщук В. О. (2019)
Пилипенко М. М. - Поєднання карбапенемрезистентності та колістинрезистентності збудників тяжких грамнегативних нозокоміальних інфекцій: перші ознаки настання постантибіотичної ери, Овсієнко Т. В., Бондар М. В. (2019)
Недашківський С. М. - Медикаментозно зумовлені ураження печінки: принципи діагностики, патологічні зміни й підходи до лікування (2019)
Доморацкий А. Э. - Сложные дыхательные пути, экстубация: сложная/неудачная?, Крылюк В. Е., Иванченко Р. В., Свинтуковский М. Ю., Лисянский М. С., Пятковская Н. В., Олейник Ю. А. (2019)
Мазуренко О. П. - Аналіз геморагічних і тромбоемболічних ускладнень у пацієнтів з імплантованими пристроями механічної підтримки лівого шлуночка, Лоскутов О. А., Згржебловська Л. В. (2019)
Лоскутов О. А. - Лідокаїн у мультимодальній анестезії: панацея сьогодення чи новий модний напрям?, Данчина Т. А., Колесников В. Г., Дружина О. М. (2019)
Лоскутов О. А. - Порівняння кардіопротекторних властивостей штучної електричної фібриляції серця і розчину Бретшнайдера при операціях аортокоронарного шунтування, Дружина О. М., Дзюба Д. О., Пащенко С. В. (2019)
Кузьменко В. О. - Клінічне значення впливу інфузійної терапії за рестриктивним типом на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції, Скумс А. В., Мазур А. П., Кучинська І. А. (2019)
Целуйко В. Й. - Рівень NT-proBNP як предиктор розвитку фібриляції передсердь у хворих на гострий коронарний синдром, Матузок О. Е. (2019)
Бишовець С. М. - Застосування катетерної субарахноїдальної блокади в абдомінальній хірургії (2019)
Кучерявченко В. В. - Функціональний стан ліпідного обміну при травматичній хворобі у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В. (2019)
Черній В. І. - Удосконалення методу штучного кровообігу при кардіохірургічних втручаннях, Собанська Л. О., Тополов П. О., Лазаренко О. Н., Алексєєва Т. А., Гур’янов В. Г. (2019)
Тхоревский А. В. - В помощь практикующему врачу: энтеральный путь коррекции синдрома кишечной недостаточности у больных после хирургических вмешательств, Присяжнюк А. О., Слободянюк Р. М. (2019)
Танцюра Л. Д. - Метаболічний алкалоз у недоношеної новонародженої дитини, Кисельова І. В. (2019)
Марков Ю. І. - Інформована згода в клінічній практиці, Жежер А. О. (2019)
Лоскутов О. А. - Розвиток анестезіології в Україні: шлях від мистецтва до науки, Бондар М. В., Марков Ю. І., Болюк М. В., Єфименко Р. А. (2019)
Dmytriiev D. V. - Comparison of continuous fentanyl infusion analgesia with bilateral erector spinae plane block for perioperative pain management in thoracic surgery in pediatric patients, Glazov E. O. (2019)
Dmytriiev D. V. - Ultrasound guided bilateral erector spinae plane block for acute postsurgical pain in patients after thoracic trauma, Glazov E. O. (2019)
Dziuba D. O. - Caudal analgesia after ventral hernioplastic: technical difficulties and side effects, Donec V. V., Byshovets S. M. (2019)
Halushko O. A. - Water and electrolytes disbalance in patients with acute stroke and concomitant diabetes (2019)
Orel V. V. - X-linked myotubular myopathy and dilated cardiomyopathy as the cause of respiratory failure in a ventilated child in the ICU (case report), Kyselova I. V., Winder T. L. (2019)
Tarasenko S. O. - Sevoflurane consumption over the low-flow or minimal-flow anesthesia during thyroid surgery in thyrotoxicosis patients, Tovkai O. A., Dubrov S. O., Kunatovskiy M. V., Yefimova O. O., Rudenko V. L. (2019)
Zaletska О. А. - Anterior rectus sheath blocks in children with abdominal wall pain due to anterior cutaneous nerve entrapment syndrome after laparoscopic surgery: a prospective case series of 15 children, Dmytriiev D. V., Glazov E. O. (2019)
Адамчук Н. А. - Анализ психоэмоционального состояния и выраженности астенического синдрома у детей с острыми лейкозами на фоне химиотерапии в зависимости от методов обезболивания, Сорокина Е. Ю. (2019)
Андронов Я. В. - Досвід застосування блока сідничного нерва у поранених, Левченко Т. М. (2019)
Андрющенко В. В. - Етіологія гострих отруєнь наркотичними речовинами у дорослих в урбанізованому регіоні, Іващенко О. В., Калиш М. М., Курділь Н. В. (2019)
Андрющенко В. В. - Практичний досвід застосування озонотерапії в роботі відділення інтенсивної терапії та екстракорпоральної детоксикації, Курділь Н. В. (2019)
Бабак С. І. - Результати проведення нейропротекторної терапії у хворих на гострий ішемічний інсульт, Дяченко С. П., Юрків В. В., Галушко О. А. (2019)
Бабіна Ю. М. - Антимікробна активність локальних анальгетиків проти збудників ранової інфекції, пов’язаної з наданням медичної допомоги, Дмитрієв Д. В., Назарчук О. А. (2019)
Бадюк М. І. - Динаміка структури невідкладних станів військовослужбовців, Хитрий Г. П., Хухлей В. О., Жупан Б. Б. (2019)
Бадюк М. І. - Невідкладні стани військовослужбовців Збройних сил України в сучасних умовах, Хитрий Г. П., Хухлей В. О., Жупан Б. Б. (2019)
Бєлих О. В. - Моніторинг глибини анестезії Sedline при проведенні лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів похилого та старечого віку, Георгіянц М. А. (2019)
Бігняк П. І. - Вплив пероральних регідратаційних розчинів на відновлення перистальтики у післяопераційних пацієнтів, Креньов К. Ю., Гомон М. Л., Гончарук О. С. (2019)
Білецький О. В. - Магнезіальна терапія у складі комплексу інтенсивної терапії в постраждалих із тяжкою черепно-мозковою травмою (2019)
Білецький О. В. - Випадок успішного лікування постраждалого з тяжкою черепно-мозковою травмою з початковим негативним прогнозом для виживання, Колєй Л. І., Курсов С. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Білогуров С. М. - Анестезіологічне та трансфузійне забезпечення гемігепатектомії у дитини грудного віку (випадок із клінічної практики), Данилова В. В., Козлова Т. В., Піонтковська О. В., Борисов О. В., Стрілець Є. В. (2019)
Бишовець С. М. - Пневмоперитонеальна брахіалгія при лапароскопії під спінальною анестезією: чи впливає позиціонування пацієнта на розвиток синдрому? (2019)
Маркова С. О. - Окремі показники роботи спеціалізованих токсикологічних відділень у 2018 році (2019)
Бодулєв О. Ю. - Постопераційна інсомнія: погляд анестезіолога і пацієнта, Шкурупій Д. А. (2019)
Бойко А. Д. - Продовжена епідуральна блокада в комплексному лікуванні панкреатиту, Хитрий Г. П. (2019)
Бондар М. В. - Етіологія і патогенез порушень водно-електролітного обміну: в центрі уваги — тубулопатії (демонстрація рідкісного клінічного спостереження набутого синдрому Барттера), Маліновський В. В., Овсієнко Т. В. (2019)
Борщов С. П. - Лікувально-діагностичне значення інтратекального застосування дексаметазону при ураженнях центральної нервової системи, Панасюк О. Л., Матяш В. І., Трембачова Н. С. (2019)
Буднюк О. О. - Менеджмент пацієнток з HELLP-синдромом, Янак В. Д. (2019)
Буднюк О. О. - Причини післяопераційного стридору у тиреоїдній хірургії, Бедрега В. А., Крачев В. С. (2019)
Валенко О. О. - Базові принципи ультразвук-асистованого вибору стратегії цілеорієнтованої інфузійної терапії, Матвійчук М. С. (2019)
Волкова Ю. В. - Вплив рівня передопераційної тривожності на ступінь вираженості постнаркозної когнітивної дисфункції, Науменко В. О. (2019)
Воротинцев С. І. - Ключові питання періопераційної безпеки пацієнтів з ожирінням (2019)
Воротинцев С. І. - Safety II — інновація сучасної анестезіології та інтенсивної терапії (2019)
Воротняк М. О. - Чи зменшує біль після операції зрошення рани лідокаїном?, Лісецький В. А., Катеринич О. О. (2019)
Гаврилов О. О. - Стан проблеми адекватної седації у хворих із психічними й поведінковими розладами внаслідок вживання психоактивних речовин, Мазур Г. М., Гомон Т. М. (2019)
Гарга А. Й. - Erector spinae plane block для післяопераційної аналгезії після кесарева розтину: серія клінічних випадків, Гріжимальський Є. В., Суліменко Є. М., Ступакова Г. В. (2019)
Георгіянц М. А. - Небулайзерна профілактика вентилятор-асоційованих пневмоній, Корсунов В. А., Скорик В. С. (2019)
Георгіянц М. А. - Інтенсивна терапія критичної внутрішньочерепної гіпертензії при інфекціях центральної нервової системи у дітей. Фокус на перфузії та оксигенації, Корсунов В. А., Кухар Д. І., Пороша Н. С., Столяров К. Є., Зубко В. О. (2019)
Георгіянц М. А. - Вибір методу анестезії при вишкрібанні порожнини матки на основі часових характеристик післяопераційного відновлення свідомості, Юрченко О. М. (2019)
Голубничий В. О. - Внутрішньовенна інфузія пропофолу за цільовою концентрацією при анестезіологічному забезпеченні ургентних лапароскопічних холецистектомій, Машин О. М., Мальцева Л. О., Рзаєв Т. І. (2019)
Горкавый Е. А. - Влияние методов периоперационного обезболивания на активность Т-лимфоцитов при хирургическом лечении колоректального рака, Лесной И. И. (2019)
Городкова Ю. В. - Аналіз змін центральної гемодинаміки у дітей раннього віку з позалікарняними пневмоніями ускладненого перебігу, Курочкін М. Ю. (2019)
Гріжимальський Є. В. - Patient Blood Management при placenta percreta, Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О. (2019)
Гріжимальський Є. В. - QL-блок як ефективний компонент післяопераційної аналгезії в акушерстві, Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О. (2019)
Гріжимальський Є. В. - Blood patch як метод вибору лікування постпункційного головного болю, Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О., Лушніков В. В. (2019)
Грижимальский Е. В. - Современные принципы обезболивания родов, Гарга А. И., Сулименко Е. Н., Будник Н. Н., Ступакова А. В., Сивук С. О., Угнивенко С. В. (2019)
Гріжимальський Є. В. - ERAS-протокол в акушерстві, Сівук С. О., Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Ступакова Г. В. (2019)
Гриценко С. Н. - Два метода ведения периоперационного периода при лапароскопических операциях на придатках матки (2019)
Данчина Т. А. - Використання мультимодальної малоопіоїдної анестезії при оперативних втручаннях у кардіохірургії, Колесников В. Г., Дружина О. М., Лоскутов О. А. (2019)
Дацюк О. І. - Корекція когнітивної дисфункції у хворих після оториноларингологічних оперативних втручань, виконаних в умовах загальної анестезії з керованою гіпотензією, Бондар Р. А., Титаренко Н. В. (2019)
Демитер І. М. - Післяопераційний делірій і когнітивні розлади у планових пацієнтів похилого віку, Воротинцев С. І., Гудзь Д. П., Бамбизов Л. М., Момот Н. В. (2019)
Денисенко А. І. - Оцінка ефективності використання парацетамолу в періопераційному знеболюванні під час лапароскопічних операцій у дорослих, Черній В. І. (2019)
Дзюба Д. О. - Показники активації запальної відповіді під час стентування коронарних артерій в умовах рутинної седації, Болюк М. В., Єфименко Р. А., Антонюк Я. А., Лоскутов О. А. (2019)
Дмитришина Є. О. - Антибактеріальна терапія госпітальних пневмоній, Говенко А. В. (2019)
Дмитрієв Д. В. - Пацієнт-контрольована аналгезія в дитячій хірургії, Семененко А. І., Глазов Є. О., Калінчук О. О. (2019)
Долженко М. О. - Особливості методів знеболювання у геронтологічних хворих із політравмою з урахуванням етіологічної ролі синдрому системної запальної відповіді, Баранова Н. В., Шарлай К. Ю., Лантухова Н. Д., Бойко О. В. (2019)
Доморацький О. Е. - Деякі аспекти інфузійної терапії в лікуванні опікового шоку, Кабачинський М. К. (2019)
Драч С. О. - Провідникова анестезія при ушкодженнях верхніх і нижніх кінцівок як компонент знеболювання в ранньому післяопераційному періоді, Журко М. М. (2019)
Дружина О. М. - Вибір режиму штучного кровообігу у пацієнтів похилого та старечого віку при аортокоронарному шунтуванні, Маруняк С. Р., Лоскутов О. А. (2019)
Дундаров Э. З. - Клинический случай применения морфина в качестве адъюванта у ребенка при операции на нижних конечностях, Козлова Ю. Н. (2019)
Дундаров Э. З. - Случай из практики: анестезия у пациентки с дистрофической миотонией Россолимо — Штейнерта — Куршмана при операции кесарево сечение, Козлова Ю. Н. (2019)
Дундаров Э. З. - Влияние различных видов трахеостомии на гемодинамику пациентов, Корольчук К. Р. (2019)
Дундаров Э. З. - Влияние дозы транексамовой кислоты на уровень кровопотери при эндопротезировании тазобедренного сустава, Корольчук К. Р., Лапицкая Е. С., Варганова К. М. (2019)
Дундаров Э. З. - Способы профилактики опиоид-индуцированной тошноты и рвоты, Сумарук И. Ю., Алейников Н. А. (2019)
Євсєєва В. В. - Успішна імплементація протоколу ERABS у пацієнтів із морбідним ожирінням під час лапароскопічних баріатричних втручань (2019)
Залецький Б. В. - Оцінка анальгетичної ефективності блокади квадратного м’яза попереку (Qudratus Lumborum Block), виконаної під контролем ультразвуку в дітей після оперативних втручань на органах черевної порожнини, Дмитрієв Д. В., Глазов Є. О. (2019)
Зварічук О. А. - Сучасна тактика нутритивної підтримки при гострому панкреатиті, Говенко А. В. (2019)
Іваськевич О. В. - Комплекс протишокових заходів, ресусцитація у хворого з вогнепальним кульовим пораненням органів черевної порожнини, Банар Ю. В., Скуратівський Ю. Є. (2019)
Йовенко И. А. - Показания к жидкостной реанимации: мнение специалистов (Европа, США, Украина), Балака И. В. (2019)
Йовенко И. А. - Экстракорпоральная гемокоррекция по внепочечным показаниям в ОИТ, Павловский М. Э., Гавриченко Д. Г., Дубина В. Н. (2019)
Кіндяк І. Р. - Методика оцінки болю за допомогою спірометрії, Тітов І. І., Волошинський О. В., Пулик І. Ю., Голуб В. В. (2019)
Клюцевський Д. О. - Особливості інфузійної детоксикаційної терапії у хворих із печінковою недостатністю (2019)
Ковтун А. І. - Нові європейські підходи до використання гіпербаричної оксигенації в інтенсивній терапії, Коновчук В. М., Карпо П. М., Сажин А. П., Аносов А. Є. (2019)
Коновчук В. М. - Шляхи відновлення мікроциркуляторного русла при дофамін-залежній компенсації сепсис-індукованої гіпотензії, Андрущак А. В., Кушнір С. В. (2019)
Коновчук В. М. - Вплив гіпербарооксії на оксидантно-антиоксидантну систему у хворих на перитоніт, Ковтун А. І., Карпо П. М., Сажин А. П., Аносов А. Є. (2019)
Корбут Ю. В. - Реінфузія дренажної крові при ендопротезуванні кульшових суглобів, Циба А. М. (2019)
Корецький О. Є. - Мультимодальна анестезія при втручаннях у панкреатодуоденальній зоні, Хитрий Г. П. (2019)
Корсунов В. А. - Можливості використання інтелектуальних режимів респіраторної підтримки під час інтенсивної терапії у дітей, Георгіянц М. А., Скорик В. С., Пороша Н. С., Павлов В. В. (2019)
Коробко Е. Ю. - Ефективність методів субарахноїдальної анестезії при травмах нижніх кінцівок, Георгіянц М. А. (2019)
Косеченко Н. Ю. - Комплексний підхід фармакотерапії больового синдрому у хворих з опіками, Гомон М. Л., Нагайчук В. І. (2019)
Котко О. М. - Ефективність премедикації НПЗП у лікуванні післяопераційного болю у хворих після мастектомій, Марценюк Г. О. (2019)
Котурбаш Р. Ю. - Розвиток післяопераційних когнітивних розладів залежно від виду анестезіологічного забезпечення, Тхоревський О. В., Кривопишин В. М. (2019)
Кришевський Ю. П. - Мікробіологічна структура у хворих із пораненнями черевної порожнини, Горошко В. Р. (2019)
Криштафор Д. А. - Структура гражданской и боевой политравмы в стационаре III уровня, Клигуненко Е. Н. (2019)
Кузнецов А. Д. - Методи покращення ефективності провідникової анестезії у травматологічних поранених і хворих, Закала Х. В. (2019)
Кузьменко Т. С. - Оцінка ефективності спонукальної спірометрії у передопераційному періоді, Воротинцев С. І., Доля О. С. (2019)
Кузьменко В. О. - Клінічне значення інфузійної терапії рестриктивного типу для відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції, Гурін П. В., Бабіч М. М. (2019)
Кулик І. В. - Вплив введення лідокаїну в корінь брижі на розвиток болю та відновлення пасажу після операції з приводу раку товстої кишки, Кошель К. В., Лісецький В. А., Ліпич О. П. (2019)
Курділь Н. В. - Сучасна структура кримінальних отруєнь в місті Києві, Андрющенко В. В., Богомол А. Г., Калиш М. М., Іващенко О. В., Падалка В. М. (2019)
Курділь Н. В. - Причини та структура гострих виробничих отруєнь хімічної етіології у місті Києві за даними госпітального аналізу, Богомол А. Г., Падалка В. М. (2019)
Курділь Н. В. - Особливості гострих отруєнь хімічної етіології у підлітків, Падалка В. М., Іващенко О. В. (2019)
Курсов С. В. - Оцінка вмісту рідини у грудній клітці у постраждалих із забоєм легень на тлі політравми за допомогою визначення електричного грудного імпедансу, Білецький О. В. (2019)
Курсов С. В. - Порівняльне дослідження продуктивності серця у хірургічних хворих за допомогою електричної імпедансної реоплетизмографії з використанням різних частот зондуючого струму, Білецький О. В., Белашко С. А., Воронцов В. Л., Калапуц В. І. (2019)
Курсов С. В. - Інформативність гемодинамічного моніторингу за допомогою найпоширеніших методик електричної імпедансної реоплетизмографії у пацієнтів з політравмою, Білецький О. В., Лизогуб К. І., Скоропліт С. М. (2019)
Курсов С. В. - Виявлення кардіогенного компонента в механізмі формування синдрому малого серцевого викиду, Білецький О. В., Скоропліт С. М. (2019)
Курсов С. В. - Визначення чутливості до застосування рідини за допомогою її малого болюсного введення до верхньої порожнистої вени під контролем перфузійного індексу, Ніконов В. В., Білецький О. В., Скоропліт С. М. (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів ліпідного обміну у пацієнтів із підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Кучинська І. А. - Анестезіологічний періопераційний менеджмент пацієнтів із раком підшлункової залози, Дронов О. І., Тинкалюк В. В., Рокун В. В., Кузьменко В. О. (2019)
Кущ К. О. - Вплив комбінованої нейрометаболічної терапії на неврологічний і когнітивний статус у хворих у гострому періоді ішемічного інсульту, Клигуненко О. М. (2019)
Левченко Е. В. - Сучасний погляд на оптимізацію системи аеромедичної евакуації поранених, Слободянюк А. Т. (2019)
Ліпич О. П. - Застосування місцевих анестетиків у складі анестезіологічного забезпечення та інтенсивної терапії пацієнтів з гострою тонкокишковою непрохідністю, Лісецький В. А. (2019)
Лизогуб М. В. - Можливості контрольованої гіпотензії при операціях на поперековому відділі хребта, Георгіянц М. А., Лизогуб К. І. (2019)
Лозовська О. В. - Можливості сучасного анестезіологічного забезпечення онкологічних хворих із ризиком періопераційних серцево-судинних ускладнень, Тхоревський О. В., Котко О. М. (2019)
Лоскутов О. А. - Протиішемічний ефект антигіпоксантів із групи похідних конденсованих інденотіазолів під час моделювання гострої ішемії міокарда, Дзюба Д. О., Волочнюк Д. М., Демянчук В. Б. (2019)
Мазуренко О. П. - Дослідження сучасного стану проблеми оцінки порушень згортання крові й персоналізації їх лікування у пацієнтів із LVAD у ранньому післяопераційному періоді, Надзякевич П., Лоскутов О. А., Згржебловська Л. В., Дмитрієв Д. В. (2019)
Майсурадзе А. О. - Вплив препарату меглюміну натрію сукцинату на захист і швидкість відновлення когнітивних функцій під час періопераційного періоду у пацієнтів з ожирінням, Науменко В. О., Волкова Ю. В. (2019)
Максимчук Н. О. - Можливості ренопротекції при синдромі ендогенної інтоксикації гнійно-септичного генезу, Коновчук В. М. (2019)
Малигон О. І. - Застосування нанотехнології для зберігання еритроцитів крові людини, Білоусов А. М., Яворський В. В., Богданчикова О. А., Гоженко А. І. (2019)
Мальцева Л. А. - Постсептический синдром, Лисничая В. Н., Мосенцев Н. Ф., Завьялов Р. С., Бонадыга Н. В. (2019)
Мальцева Л. А. - Современная концепция модуляции метаболического ответа при неотложных состояниях: использование интермедиатов цикла Кребса, Лисничая В. Н., Мосенцев Н. Ф., Завьялов Р. С., Конопацкий Я. Ю. (2019)
Марков Ю. І. - Отруєння фосфорорганічними сполуками: покроковий підхід у діагностиці та лікуванні (2019)
Марков Ю. І. - Холодові ушкодження: рекомендації 2014 року штату Аляска (США) (2019)
Маркова С. О. - Клінічний випадок успішного лікування токсичного гепатиту, обумовленого гострим отруєнням ненаркотичним анальгетиком парацетамолом, Курділь Н. В. (2019)
Марценюк Г. О. - Основні причини розвитку постпункційного головного болю (2019)
Марцінів В. В. - Порівняння післяопераційної аналгезії пекторальною та грудною паравертебральною блокадою в онкохірургії молочної залози, Михальчишина І. В. (2019)
Маслій В. А. - Ефективність післяопераційного знеболювання при лапароскопічних холецистектоміях, Гомон М. Л., Вигонюк А. В., Гончарук О. С., Перова В. П., Пахно І. П. (2019)
Масуді А. В. - Анестезіологічне забезпечення пацієнта з міастенією без використання міорелаксантів під час тимектомії (клінічний випадок), Донець В. В., Мельник О. Ф., Злочевський О. М., Дивак В. В. (2019)
Матолінець Н. В. - Ефективність раннього ентерального харчування з розширеним білково-калорійним забезпеченням у комплексі інтенсивної терапії пацієнтів із політравмою (2019)
Машин О. М. - Низькопоточна інгаляційна анестезія севораном в умовах ургентної лапароскопічної холецистектомії, Голубничий В. О., Мальцева Л. О., Рзаєв Т. І. (2019)
Мельник О. Ф. - ESP-блок як ключовий метод малоопіоїдної мультимодальної анестезії при операціях транспедикулярної стабілізації хребта, Соклакова Ю. О., Мельник О. В., Дивак В. В., Дзюба Д. О. (2019)
Міщук В. Р. - Проблемні питання лікування дітей з масивною резекцією кишечника (2019)
Момот Н. В. - TAP-блок для післяопераційного знеболювання в ургентній абдомінальній хірургії, Воротинцев С. І., Демитер І. М., Гриценко К. В. (2019)
Морозова Я. В. - Режим інфузійної терапії і перебіг періопераційного періоду після розширених оперативних втручань у хворих із супутньою ІХС (2019)
Мосенцев Н. Ф. - Варианты диагностики сепсиса у обожженных пациентов, Лисничая В. Н., Мальцева Л. А., Базиленко Д. В., Мосенцев Н. Н. (2019)
Мошківська Л. В. - Захист легень під час штучного кровообігу у дітей з вродженими вадами серця, Лазоришинець В. В. (2019)
Муризіна О. Ю. - Акмеологічні технології проблемно-пошукового навчання під час практичних занять на очному циклі вищої медичної післядипломної освіти (2019)
Муризіна О. Ю. - Перебіг порушень фібринолітичної ланки системи згортання крові у пацієнтів з гострою ТЕЛА і проведеним системним тромболізисом (2019)
Настенко О. М. - Дві новинки для акушерських анестезіологів, Фесенко В. С. (2019)
Науменко В. О. - Оптимізація анестезіологічного забезпечення із застосуванням BIS-технології в амбулаторній стоматологічній практиці (2019)
Недашківський С. М. - Сучасні можливості інфузійної терапії при тяжких інфекційних захворюваннях, Бабак С. І., Третьяченко С. О., Кобець О. О., Галушко О. А. (2019)
Нестеренко А. Н. - Принципы выбора препаратов для стартовой эмпирической противомикробной терапии тяжелой госпитальной хирургической инфекции и сепсиса, Прокопенко Б. Б., Нестеренко Е. А. (2019)
Ніконов В. В. - Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому амантадину сульфату в здорових добровольців, Білецький О. В., Курсов С. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Ніконов В. В. - Дослідження змін церебрального кровообігу під впливом одноразового прийому холіну альфосцерату у здорових добровольців, Білецький О. В., Курсов С. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Ніконов В. В. - Сприятливі результати проведення рідинної ресусцитації за допомогою гіпертонічного розчину на основі натрію лактату та сорбітолу з додаванням декстрану-40 у пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою, Курсов С. В., Білецький О. В., Полторацький В. Г., Чернов О. Л. (2019)
Орлецький Б. Ю. - Dryving рressure як показник контролю механічної вентиляції, Фрончко В. П. (2019)
Падалка В. М. - Актуальні питання профілактики сезонних грибних отруєнь, Курділь Н. В., Іващенко О. В. (2019)
Пилипенко М. М. - Гострий респіраторний дистрес-синдром: що нового у 2019 р.? (2019)
Пилипенко М. М. - Тяжка позагоспітальна пневмонія: що нового у 2019 р.? (2019)
Пращерук П. В. - Анестезия при операциях в нижних отделах позвоночника: что выбрать, Федоров Ю. П., Пугачев В. А., Меренков В. Г., Кабат А. Л., Ракова С. В. (2019)
Пясецька Н. В. - Дексаметазон як компонент спінальної анестезії при кесаревому розтині, Ткаченко Р. О., Петриченко В. В. (2019)
Пятковская Н. В. - Аспекты анестезиологического обеспечения в современной эстетической хирургии (2019)
Ремень І. І. - Роль застосування гравітаційного плазмаферезу в комплексній інтенсивній терапії хворих на набрякову форму гострого панкреатиту, Поліщук Л. М., Кривопишин В. М. (2019)
Світлик Ю. О. - Альтерація фосфору при кардіогенному шоку, зумовленому STEMI, Підгірний Я. М., Гарбар М. О., Світлик Г. В., Сало В. М. (2019)
Слободянюк Р. М. - Сучасні методи застосування раннього ентерального харчування в комплексному лікуванні поранених і хворих, Мельник В. М. (2019)
Сорокина Е. Ю. - Особенности течения гнойно-септических осложнений у больных с тяжелыми ожогами, Коваль М. Г., Тацюк С. В. (2019)
Старіков А. В. - Особливості інтенсивної терапії у хворих із печінковою недостатністю, Левченко Т. М., Клюцевський Д. О. (2019)
Старіков А. В. - Застосування неінвазивної вентиляції в інтенсивній терапії дихальної недостатності, Правдіна Н. С. (2019)
Телегань В. О. - Постопераційний біль у геріатричній практиці, Шкурупій Д. А. (2019)
Терів П. С. - Кишково-мозкова вісь при гострій церебральній недостатності: акцент на метаболізмі цинку, Шкурупій Д. А. (2019)
Тітов І. І. - Особливості виникнення когнітивних дисфункцій у хворих, які перенесли коронарне шунтування (2019)
Тітов І. І. - Високопотокова трансназальна оксигенотерапія й неінвазивна вентиляція легень в анестезіології й інтенсивній терапії, Волошинський О. В., Венгрович В. В., Нестор І. І., Мельник С. В., Голуб В. В. (2019)
Тітов І. І. - Агрегатний стан крові у хворих з ішемічними інсультами при надходженні в стаціонар, Гриб В. А., Дяченко Б. М., Тітов О. І., Данилюк О. П., Марусин С. О. (2019)
Тітов І. І. - BIS-моніторинг при контрольованій седації й оцінці ефективності нейропротекторної терапії в пацієнтів із гострими церебральними катастрофами, Гриб В. А., Мартин А. Ю., Вінтоняк І. В., Нестор І. І., Майданська І. С. (2019)
Тітов І. І. - Оптимізація технічних проблем при проведенні тривалої хіміотерапії, Кіндяк І. Р., Волошинський О. В., Попівняк Х. І. (2019)
Тітов І. І. - Дилатаційна черезшкірна трахеостомія в пацієнтів із гострими церебральними катастрофами, Мартин А. Ю., Вінтоняк І. В., Майданська І. С., Мельник С. В., Пулик І. Ю. (2019)
Тітов І. І. - Оцінка інтенсивності післяопераційного больового синдрому у хворих після лапароскопічної холецистектомії, Мельник С. В., Мельник Ю. В., Тітов О. І., Марусин С. О. (2019)
Тітов І. І. - Динаміка інтрагастрального рН у потерпілих із закритою черепно-мозковою травмою, Нестор І. І., Вінтоняк І. В., Мартин А. Ю., Марусин С. О., Тітов О. І. (2019)
Ткаченко Р. О. - Періопераційний період у пацієнтів при гінекологічних операціях, Зайченко С. П., Рибін М. С., Тян О. В. (2019)
Тробюк К. В. - Застосування пропофолу для седації онкологічних хворих при мастектомії, Лісецький В. А. (2019)
Трофимович Є. О. - Періопераційні зміни тромбоцитарно-судинного гемостазу у хворих з ішемічною хворобою серця (2019)
Федоров Ю. П. - Анестезиологическое обеспечение при операциях в нижних отделах позвоночника, Пращерук П. В., Пугачев В. А., Меренков В. Г., Гречишкина Ю. А., Антошкин Р. В. (2019)
Фесенко У. А. - Контраст-індукована нефропатія: реалії проти прогнозів, Якимович Ю. С., Сироїд М. В., Родзоняк А. І., Ступницький М. А. (2019)
Фрончко В. П. - Спірні питання респіраторної терапії у хворих із дихальною недостатністю, Семицький Я. В., Шевченко С. Б., Мельник Р. В. (2019)
Холод Д. А. - Слизова оболонка шлунково-кишкового тракту: діагностика стану й оцінка протекції в новонароджених в інтенсивній терапії, Шкурупій Д. А. (2019)
Ціома В. А. - Ефективність ультразвукового дослідження гортані для прогнозування тяжкої інтубації трахеї у вагітних, Буднюк О. О. (2019)
Черній В. І. - Оптимізація методів загальної анестезії при лапароскопічних антирефлюксних операціях, Науменко А. В., Штомпель І. В. (2019)
Черній В. І. - Діагностика та корекції гемодинамічних розладів у кардіохірургічних хворих із серцевою недостатністю, які перенесли оперативне втручання — шунтування коронарної артерії із застосуванням штучного кровообігу, Куриленко Я. В., Собанська Л. О., Тополов П. О. (2019)
Шадлун Д. Р. - Клінічний випадок гострої кишкової непрохідності у вагітної, Гріжимальський Є. В., Гарга А. Й., Суліменко Є. М., Буднік Н. М., Ступакова Г. В., Сівук С. О., Лушніков В. В. (2019)
Шевчук В. М. - Застосування препаратів протромбінового комплексу при резекції печінки, Левченко Т. М (2019)
Юхимчук Т. Я. - Застосування гіпербаричної оксигенації в комплексному лікуванні поранень нижніх кінцівок, Левченко Т. М. (2019)
Якобчук Х. Р. - Моніторинг нейром’язової провідності та глибини наркозу як основа керування етапами загальної анестезії при оперативних втручаннях на черевній порожнині, Тхоревський О. В. (2019)
Лобузіна К. - Алфавітно-предметний покажчик як лінгвістичний засіб бібліотечно-інформаційних технологій, Галицька С. (2019)
Крещенко Л. - Відображення видань з новітньої історії України в електронному каталозі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Соколов В. - Особливості еволюції публічних бібліотек у губернських містах в Україні у XIX – на початку ХХ ст. (2019)
Супронюк О. - Дискурс модернізму в книжковій культурі видань Ігоря Костецького: журнал "ХОРС" як попередник видавництва "На горі" (2019)
Головащук А. - Гідна пошана книгознавцю Віктору Іваницькому (2019)
Тренінг "Інноваційний розвиток спеціальних наукових бібліотек установ НАПН України: пошук нових форматів" (2019)
Семінар "Сучасні завдання та пріоритети діяльності бібліотек наукових установ: від традицій до інновацій" (2019)
Піонтковська О. В. - Досвід використання еритроцитовмісних компонентів крові в дитячій анестезіології, Білогуров С. М., Данилова В. В. (2019)
Плотная Е. В. - Клинический случай сочетания множественной миеломы и декомпенсированного сахарного диабета, Артеменко В. Ю., Пальжок А. Д. (2019)
Скуратівський Ю. Є. - Випадок системної дії бупівакаїну, Баранова Т. С., Фесенко У. А. (2019)
Суліма С. В. - Метод формування слайсів мультсервісної базової мережі мобільного зв’язку (2019)
Тонкошкур А. С. - Моделирование ограничения тока в фотоэлектрических системах солнечных батарей с использованием самовосстанавливающихся предохранителей "Polyswitch", Накашидзе Л. В. (2019)
Tyurin S. F. - Investigation of a hybrid redundancy in the fault-tolerant systems (2019)
Zhadnov V. V. - Method for predicting the durability of electronic equipment, Kulygin V. N., Zotov A. N. (2019)
Gorev V. N. - Polynomial solutions for the kolmogorov-wiener filter weight function for fractal processes, Gusev A. Yu., Korniienko V. I. (2019)
Кошевой Н. Д. - Исследование множества планов многофакторных экспериментов с минимальным числом переходов уровней факторов, Костенко Е. М., Павлик А. В., Кошевая И. И., Рожнова Т. Г. (2019)
Melnyk K. V. - Improving the quality of credit activity by using scoring model, Borysova N. V. (2019)
Тарасов В. Н. - Анализ двух систем массового обслуживания HE2/M/1 с обычными и сдвинутыми входными распределениями (2019)
Tymoshchuk O. L. - A combined approach to modeling nonstationary heteroscedastic processes, Huskova V. H., Bidyuk P. I. (2019)
Grygor O. O. - Optimization method based on the synthesis of clonal selection and annealing simulation algorithms, Fedorov E. E., Utkina T. Yu., Lukashenko A. G., Rudakov K. S., Harder D. A., Lukashenko V. M. (2019)
Гороховатський В. О. - Вивчення статистичних властивостей моделі блочного подання для множини дескрипторів ключових точок зображень, Гадецька С. В., Стяглик Н. І. (2019)
Khabarlak K. S. - Scoping adversarial attack for improving its quality, Koriashkina L. S. (2019)
Khodakov V. Ye. - Trainer and trainees modeling based on complex information approach to improvement of training information technologies and systems, Sokolov A. Ye., Veselovskaya G. V. (2019)
Марценюк В. П. - Комп’ютерне моделювання кібер-фізичної імуносенсорної системи на гексагональній решітці з використанням решітчастих диференціальних рівнянь із запізненням, Сверстюк А. С. (2019)
Nosov P. S. - Approaches going to determination periods of the human factor of navigators during supernumerary situations, Ben A. P., Safonova A. F., Palamarchuk I. V. (2019)
Процько І. О. - Ефективне обчислення цілочисельного ДКП-ІІ для стиснення зображень, Кузьмінський Р. Д., Теслюк В. М. (2019)
Prykhodko N. V. - A multiple non-linear regression model to estimate the agile testing efforts for small web projects, Prykhodko S. B. (2019)
Романюков М. Г. - Метод розрахунку оптимальності витрат на інформаційну та кібербезпеку (2019)
Каминская Ж. К. - Метод оценки деятельности оператора автоматизированной системы управления технологическим процессом газобетонного производства, Сердюк С. Н., Кулинич Э. М. (2019)
Kulanina Y. V. - Linearization of object model with vector control, Yarymbash D. S., Kotsur М. І., Yarymbash S. T. (2019)
Kaniuk G. I. - Unified basic software and hardware complex for precision energy-saving systems of automatic regulation and control, Mezeria A. Yu., Knіazіeva V. N., Кhoroshun D. M., Fursova T. N. (2019)
Суский В. Н. - Эффективность применения графической таблицы "Помощник пациента" для улучшения контакта с пациентами в послеоперационном периоде, Пионтковский В. О., Базиленко Д. В. (2019)
Товкай О. А. - Вибір анестезіологічного забезпечення при первинному гіперпаратиреозі, Паламарчук В. О., Руденко В. Л. (2019)
Тодуров Б. М. - Стан внутрішньосерцевої та центральної гемодинаміки у пацієнтів із недостатністю мітрального клапана, Харенко Ю. О., Хартанович М. В. (2019)
Григоревский Е. С. - Применение модифицированного алгоритма KRAB для сегментации медицинского изображения, Настенко Е. А. (2014)
Лысая Я. П. - Разработка датчика для мониторинга температуры процесса лиофилизации биологического материала, Тындык В. С. (2014)
Бабишена Л. Л. - Оценка адаптации студентов к электромагнитной обстановке среды (2014)
Адамович Е. Д. - Спидометрические, тахометрические и герцметрические хронаксиметры и тетанометры с аналоговым реотомом для экспериментальных биомедицинских практикумов, Градов О. В. (2014)
Гринько С. С. - Применение телеметрии для мониторинга и передачи данных о состоянии пациента, Новиков А. А. (2014)
Самойлов Н. А. - Спектральная зависимость коэффициента пропускания системы ito-стекло от технологических режимов нанесения слоя ito на поверхность стекла, Деменский А. Н., Литвиненко В. Н., Фролов А. Н. (2014)
Новикова А. А. - Изучение учителя средней школы с точки зрения биологической системы, Быковская Ю. О. (2014)
Новикова А. А. - Изучение процессов формирования и превращения жиров в организме человека, Васильева М. В. (2014)
Биба Є. - Корпоративність української інтелігенції: традиції вшанування пам’яті Т. Шевченка (2018)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з НТШ (кінець ХІХ ‒ початок ХХ ст.) (2018)
Човік С. - Політичний аспект процесу українізації армії доби Центральної Ради (2018)
Коляда І. - Роль О. Довженка у формуванні та становленні М. Вінграновського як кінорежисера (2018)
Заставецька Л. - Історико-суспільні аспекти урбанізаційного процесу в Україні, Заставецький Т., Дударчук К., Філюк С., Смочко Н. (2018)
Андрейко В. - Досвід чесько-словацького дипломатичного співробітництва в контексті європейської інтеграції України (2018)
Боренько Н. - Традиційна кераміка Буковини ХІХ – ХХ ст.: історичний і культурний аспекти (на основі фондової збірки Львівського скансену) (2018)
Ніколайчук Д. - Київський віце-губернатор (1860-ті – 1917 рр.): історико-політичний портрет (2018)
Rusnak O. - Calendar reform of bishop H. Khomyshyn and Bukovyna (2018)
Королько А. - Культурно-освітня діяльність українських повітових шкільних рад Покуття періоду ЗУНР (листопад 1918 – травень 1919 рр.) (2018)
Драпак І. - Процеси формування та реорганізації тернопільської єпархії Української Греко-Католицької Церкви (2018)
Дробіна Л. - Соціально-страхова допомога радянської повоєнної системи в західних областях УРСР (2018)
Безаров О. - Єврейські погроми в історичному контексті першої російської революції (2018)
Данилюк І. - Діяльність Католицької церкви на міжнародній арені: позиція Папи Бенедикта XVI (2018)
Щигельська Г. - Взаємодія української діаспори та державної влади в США щодо відзначення Дня незалежності України 22 січня (2018)
Тимошенко Ю. - Основи історіософії (2018)
Авксентьєва О. О. - Дослідження впливу контрастних умов трофічного забезпечення за яровизації на мітотичну активність меристем, ріст та розвиток озимої пшениці, Шулік В. В. (2017)
Гейна К. М. - Аналіз морфологічної мінливості тюльки (Clupeonella Cultriventris, Nordmann, 1840) Дніпровсько-Бузької Гирлової системи, Шашликова С. С. (2017)
Kolomiets Y. - Investigation of the influence of salicylic acid on the causes of bacterial diagnostics of tomatoes (2017)
Конопельнюк В. В. - Дослідження впливу trigonella foenum graecum l. на активність ферментів антиоксидантного захисту за умов дієтіндукованого ожиріння у щурів (2017)
Мельничук С. С. - Флористичне різноманіття та систематична структура флори національного природного парку "Білобережжя Святослава", Трохименко Г. Г. (2017)
Рубановська Н. В. - Дослідження популяції Allium Ursinum L. у західному Поділлі (Україна) (2017)
Чайка О. В. - Дослідження ефективності застосування біопрепарату мікро-1 проти хвороб ячменю ярого в умовах полісся, Лапа С. В., Тимощук Т. М., Грицюк Н. В. (2017)
Собкова Ж. В. - Вивчення видового складу мікроорганізмів в біоплівках на судинних та сечових катетерах у багатопрофільному стаціонарі, Філоненко Г. В., Сурмашева О. В., Росада М. О. (2017)
Охрей А. Г. - Аналіз швидкості когнітивної обробки чистих тонів за умови їх бі- та моноуральної подачі у музикантів і немузикантів, Куценко Т. В., Макарчук М. Ю. (2017)
Жиліна Т. М. - Порівняльний аналіз нематодофауни епіфітних мохів рекреаційних парків міста Чернігова, Шевченко В. Л. (2017)
Бойко Л. І. - Морфолого-анатомічна характеристика листків рослин різних вікових станів Murraya Exotica L. (2017)
Abstract and References (2017)
Беловол А. Н. - Прогностическая роль биомаркера-гликопротеина в диагностике патологических изменений у пациентов с артериальной гипертензией и сахарным диабетом 2 типа, Бобронникова Л. Р. (2017)
Завгородний А. А. - Цитокиновый ответ после радикальных операций по поводу опухолей толстого кишечника (2017)
Керечанин І. В. - Дослідження ультраструктури ендотеліоцитів кровоносних капілярів тимуса щура в нормі та під впливом метилтретбутилового ефіра (2017)
Авраменко Н. В. - Озонотерапія аденоміозу у безплідних жінок з гіпотиреозом, Барковський Д. Є., Постоленко В. Ю. (2017)
Радченко В. О. - Особливості метаболічних порушень у хворих на грижі поперекового відділу хребта у поєднанні з артеріальною гіпертензією, Піонтковський В. К., Скіданов А. Г., Морозенко Д. В., Корж І. В. (2017)
Ткаченко О. В. - Оптимізація підходів до покращення комплаєнсу хворих до лікування цукрового діабету 2-го типу важкого ступеня тяжкості шляхом залучення сімейної терапії (2017)
Яценко О. В. - Порівняльна характеристика рівня показників матриксної металопротеїнази-9 та високочутливого с -реактивного білку при коморбідному перебігу гіпертонічної хвороби та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Довгань А. О. - Оцінка якості життя хворих на хронічне обструктивне захворювання легень за супутніх розладів психоемоційної сфери, Константинович Т. В. (2017)
Дмитрієв Д. В. - Синдром гіперальгезії у тварин та методи його лікування за експериментальними даними та морфометрією (2017)
Авраменко И. В. - Особенности распространенности и течения негоспитальной пневмонии (2017)
Abstract and References (2017)
Вьюн В. В. - Вплив професійного дистресу на стан адаптації лікарів-інтернів в сучасних умовах (2017)
Козерацька О. А. - Судово-психіатрична оцінка віктимної поведінки потерпілих внаслідок сексуального насильства (2017)
Колісник Д. В. - Спінальна м'язова атрофія – проблеми патогенезу та вибору методів лікування , Турчина Н. С. (2017)
Назаренко К. В. - Роль коморбідної патології у веденні хворих на сполучення бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Резуненко О. Ю. - Оцінка ефективності психоосвіти у структурі реабілітації хворих на біполярний афективний розлад (2017)
Сокол А. М. - Малярія vivax на Буковині: клінічний випадок безконтрольного самолікування, Сидорчук А. С., Богачик Н. А., Венгловська Я. В. (2017)
Зайченко Г. В. - Морфологічна оцінка лікувальної дії ректального крему комбінованого складу на моделі гострої ускладненої анальної тріщини , Стахорська М. О., Лар’яновська Ю. Б., Файзуллін О. В. (2017)
Феськов В. О. - Сучасні підходи до лікування безпліддя у жінок, хворих на ендометріоз яєчників, з використанням екстракорпорального запліднення (2017)
Щербенко А. О. - Дослідження поширеності захворювань твердих тканин зубів у студентів (2017)
Abstract and References (2017)
Вознюк А. А. - Кримінальна відповідальність за домашнє насильство: актуальні питання теорії та практики (2019)
Гаркуша А. Г. - Деякі аспекти надання безоплатної правової допомоги в Україні (2019)
Завальна Ж. В. - Законодавча ідентифікація та її роль для суспільства (2019)
Зозуля О. І. - Критерії та принципи формування персонального складу комітетів верховної ради україни (2019)
Лосич С. В. - Складнощі застосування примусових заходів медичного характеру до обмежено осудних осіб, Рутвян К. О. (2019)
Любашенко В. І. - Відкликання денонсації міжнародного договору (2019)
Марущак О. А. - Формування та становлення наукової категорії "функції держави" (2019)
Перепелиця С. І. - Дотримання прав особи під час втручання у приватне спілкування в кримінальному провадженні (2019)
Титко А. В. - Фаворитизм, непотизм, кронізм, клієнтелізм як форми конфлікту інтересів: quid pro quo (2019)
Тягло А. В. - О понимании истинного и ложного в англо-американском праве (2019)
Бандура А. I. - Добуток двох цiлих функцiй обмеженого L-iндексу за напрямком є функцiєю з того ж класу (2016)
Бондар I. А. - Умови керування для незавжди розв'язних iнтегро-диференцiальних рiвнянь з виродженим ядром та крайових задач для них (2016)
Волошин Г. А. - Про пошарово рiвномiрну апроксимацiю нарiзно неперервних функцiй, Маслюченко В. К. (2016)
Гончар I. В. - Про обмеженi розв'язки рiзницевого рiвняння з операторними коефiцiєнтами (2016)
Городецький В. В. - Про одну задачу для еволюцiйних рiвнянь з гармонiйним осцилятором, Колiсник Р. С. (2016)
Грод I. М. - Деякi класи регулярних лiнiйних розширень динамiчних систем на торi, Кулик В. Л. (2016)
Гузик Н. М. - Визначення невiдомих параметрiв у параболiчному рiвняннi з довiльним слабким виродженням (2016)
Дерев'янко Т. О. - Необхiднi умови оптимальностi в задачi оптимального керування напiвлiнiйною гiперболiчною системою з нелокальними крайовими умовами i нескiнченним горизонтом планування, Середяк М. О. (2016)
Звоздецький Т. I. - Про еквiвалентнiсть лiвих обернених до узагальненого iнтегрування операторiв у просторах послiдовностей (2016)
Клевчук I. I. - Iнтегральнi многовиди i принцип зведення для диференцiально-функцiональних рiвнянь нейтрального типу (2016)
Король Ю. Ю. - Iснування обмежених розв'язкiв виродженої iмпульсної лiнiйної неоднорiдної системи (2016)
Козлова Н. О. - Iнтегральнi рiвняння Фредгольма з керуванням, Ферук В. А. (2016)
Лаврова О. Є. - Принцип максимуму Понтрягiна для рiвнянь на часових шкалах (2016)
Лiнчук Ю. С. - Про узагальненi деривацiйнi пари операторiв у просторi аналiтичних функцiй (2016)
Лiтовченко В. А. - Задача Кошi для одного класу параболiчних рiвнянь iз регулярними початковими розподiлами типу S′, Унгурян Г. М. (2016)
Lukivska D. V. - Generalization of the Weierstrass ℘, ζ and σ functions (2016)
Маслюченко В. К. - Теореми про промiжну афiнну функцiю для опуклої i вгнутої функцiй, Мельник В. С. (2016)
Маценко В. Г - Аналiз стiйкостi стацiонарних розв'язкiв в моделях динамiки вiкової структури популяцiй з внутрiшньовидовою конкуренцiєю (2016)
Moklyachuk M. P. - Extrapolation problem for functionals of stationary processes with missing observations, Sidei M. I. (2016)
Овчар I. - Теорема типу Вiмана-Валiрона для цiлого ряду Дiрiхле з довiльною комплексною послiдовнiстю показникiв, Савчук Я., Скаскiв О. (2016)
Слюсарчук В. Ю. - Умови iснування розв'язкiв нелiнiйних рiвнянь у скiнченновимiрних просторах (2016)
Слюсарчук Л. М. - Нелiнiйнi диференцiально-рiзницевi рiвняння з асимптотично сталими розв'язками (2016)
Чуйко С. М. - Регуляризацiя матричної крайової задачi за допомогою збурення крайової умови, Чуйко О. В., Дзюба М. В. (2016)
Широковських А. О. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюцiйних рiвнянь з оператором Бесселя дробового диференцiювання (2016)
Антонова Т. М. - Деякi властивостi наближень гiллястого ланцюгового дробу спецiального вигляду з недодатними частинними чисельниками, Возна С. М. (2017)
Банах I. Я. - Сильно σ-метризовнi простори є супер σ-метризовними, Банах Т. О. (2017)
Бокало M. M. - Класичнi розв'язки задач для параболiчних рiвнянь зi змiнним iнтегральним запiзненням, Iльницька О. В. (2017)
Власов В. - Обернена задача для двовимiрного анiзотропного параболiчного рiвняння зi слабким виродженням (2017)
Городецький В. В. - Узагальненi простори типу S°, Вережак Г. П. (2017)
Гуменчук Г. I. - Про суму вузького та скiнченновимiрного операторiв на векторних ґратках, Попов М. М. (2017)
Грод I. М. - Iнварiантнi множини розширень динамiчних систем на многовидах, Кулик В. Л. (2017)
Дронь В. С. - Властивостi об'ємного потенцiалу для вироджених ⃗2b-параболiчних рiвнянь типу Колмогорова, Iвасишен С. Д. (2017)
Дiльний В. М. - Критерiй розщеплення у просторi Пелi - Вiнера, Гук Х. О. (2017)
Коренков М. Є. - Про розподiл значень функцiй Вейєрштрасса та елiптичних функцiй, Харкевич Ю. I (2017)
Лiнчук Ю. С. - Про перетворення оператора Бесселя в просторах аналiтичних функцiй (2017)
Lopotko O. V. - On the theory of generalized even Toeplitz kernels on the finite interval (2017)
Маслюченко В. К. - Про секвенцiально неперервнi функцiї, Фотiй О. Г. (2017)
Моклячук М. П. - Iнтерполяцiя гармонiзованих процесiв за спостереженнями з шумом, Остапенко В. I. (2017)
Сергєєва Л. М. - Про глобальний розв'язок деякого неоднорiдного диференцiального рiвняння з частинними похiдними, що мiстить вiдхилення за часом (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Теореми про нерухому точку для розтягувальних вiдображень (2017)
Фiлiпчук М. П. - Двоточкова крайова задача для системи з багатьма перетвореними аргументами (2017)
Khrystiyanyn A. Ya. - On some generalizations of p-loxodromic functions, Lukivska Dz. V. (2017)
Шавала О. В. - Про нелогарифмiчнi розв’язки диференцiального рiвняння другого порядку (2017)
Широковських А. О. - Нелокальна багатоточкова за часом задача для еволюцiйних псевдодиференцiальних рiвнянь iз змiнними символами (2017)
Chuiko G. P. - Processing and analysis of electroneuromyograms with Maple tools, Shyian I. A. (2015)
Градов О. В. - Микрорефрактометрическая и гониометрическая томография с использованием многоосной роботизированной машинерии на базе столика Федорова, гибридизованного с пуш-интегратором Глаголева и интегрирующей платформой Андина, управляемыми шаговыми двигателями через PIC-контроллер и модули "Camac”, Нотченко А. В., Оганесян В. А. (2015)
Богуш А. Р. - Методология формирования экспертных групп (2015)
Гринько С. С. - Оценка уровня мотивации студентов на здоровый образ жизни, Игнатова Т. М. (2015)
Богуш А. Р. - Интеграция технической документации в систему знаний организации, Новиков А. А. (2015)
Богуш А. Р. - Информационные технологии в учебном процессе и управлении учебным заведением. Динамика развития и психологические стереотипы, Новиков А. А. (2015)
Ігнатова Т. М. - Вивчення впливу ультразвуку на популяцію мікроорганізмів, Глазкова В. В. (2015)
Литвиненко В. Н. - Методы и средства контроля санитарно-гигиенических параметров среды в помещениях (2015)
Литвиненко В. Н. - Конструкции имплантатов и материалы для их изготовления в технологии зубной имплантации (2015)
Литвиненко В. Н. - Особенности создания биосовместимых имплантационных материалов (2015)
Новиков А. А. - Влияния ультразвукового излучения на скорость прорастания семян томатов, Глазкова В. В. (2015)
Новиков А. А. - Влияние натурального и соевого мяса на водную среду (2015)
Новиков А. А. - Связь биоинженерии селького хозяйства, пищевой промышленности и здоровья человека (2015)
Богуш А. Р. - Иследование связи текущей успеваемости с результатами опросника Кеттелла, Игнатова Т. М. (2015)
Рожко Ж. А. - Роль биотехнологий в формирования экологического сознания человека, Новикова Л. В. (2015)
Рожко Ж. А. - Анализ влияния различных факторов при лабораторно-аналитическом исследовании тиреотропного гормона, Новикова Л. В. (2015)
Trunov A. - Application of analytical learning to the syntesis of neural network for process control of physical rehabilitation (2015)
Бандура А. I. - Метричний простiр Iєра, теорема iснування та цiлi функцiї обмеженого L-iндексу за сукупнiстю змiнних, Скаскiв О. Б. (2017)
Бондар I. А. - Iмпульсна крайова задача для iнтегро-диференцiальних рiвнянь з виродженим ядром. Некритичний випадок, Громяк М. I. (2017)
Вережак Г. П. - Про одне узагальнення задачi Кошi для еволюцiйних рiвнянь з гармонiйним осцилятором (2017)
Вiра М. Б. - Про побудову асимптотики розв’язку крайової задачi для лiнiйної сингулярно збуреної системи диференцiальних рiвнянь у випадку кратного спектра головного оператора (2017)
Гержановська Г. А. - Властивостi повiльно змiнних розв'язкiв iстотно нелiнiйних диференцiальних рiвнянь другого порядку (2017)
Горбаль Г. П. - Скрiзь розривнi нарiзно полiномiальнi функцiї на добутках всюди щiльних пiдмножин числової прямої, Маслюченко В. К. (2017)
Городецький В. В. - Перетворення Бесселя у просторах типу S, Готинчан Т. I. (2017)
Грушка Я. I. - Одностайно-поступальний рух систем вiдлiку в унiверсальних кiнематиках (2017)
Дмитришин Р. I. - Про збiжнiсть багатовимiрного J-дробу з нерiвнозначними змiнними (2017)
Дорош А. Б. - Апроксимацiя розв'язкiв крайових задач для лiнiйних iнтегро-диференцiальних рiвнянь iз багатьма запiзненнями, Черевко I. М. (2017)
Заболоцький М. В. - Достатнi умови iснування кутової υ-щiльностi нулiв цiлих функцiй в термiнах характеристик їх логарифмiчної похiдної, Мостова М. Р. (2017)
Ковальчук I. Р. - Про наближення перiодичних функцiй класу Hω (2017)
Khrystiyanyn A. Ya. - Modulo-elliptic and modulo-loxodromic functions, Lukivska Dz. V. (2017)
Куриляк А. О. - Про абсциси збiжностi рядiв Дiрiхле з випадковими показниками та коефiцiєнтами, Скаскiв О. Б., Стасiв Н. Ю. (2017)
Linchuk Yu. S. - On a generalization of Leibnitz's rule for the second-order derivative on the case of functionals (2017)
Лопотко О. В. - Iнтегральне зображення пари мiшаних додатно визначених функцiй двох змiнних (2017)
Maslyuchenko V. - Mykhailo Kravchuk - pride and glory of ukrainian science, Zaderei P., Nefodova G., Zaderei N., Shtenda J. (2017)
Маслюченко В. К. - Про точки диференцiйовностi за Фреше, Томащук Н. I. (2017)
Матiйчук М. I. - Про зв'язок мiж фундаментальними розв'язками параболiчних рiвнянь i рiвнянь з дробовими похiдними та їх застосування (2017)
Мулява О. М. - Про спiввiдношення мiж максимальними членами двох цiлих рядiв Дiрiхле та властивостi тейлорових коефiцiєнтiв цiлих функцiй, Шеремета М. М. (2017)
Новiков О. О. - Наближення аналiтичних перiодичних функцiй повторними сумами Валле Пуссена, Ровенська О. Г. (2017)
Слюсарчук В. Ю. - Iнтегральнi методи дослiдження збiжностi подвiйних рядiв (2017)
Тимкiв I. Р. - Задача з багатоточковими умовами для параболiчного рiвняння зi змiнними коефiцiєнтами (2017)
Тугай Г. В. - Задача на власнi значення при сингулярних не симетричних збуреннях (2017)
Турчина Н. I. - Про модельну крайову задачу з векторною вагою, Iвасишен С. Д. (2017)
Шавала О. В. - Про повноту систем функцiй, породжених функцiєю Бесселя (2017)
Григорiй Петрович Хома (до 75-рiччя з дня народження) (2017)
Belov M. - Complex "Termodin" for contactless remote medical diagnostics, Makhrova Ye., Bogorosh A., Kramar V., Oleksiuk I., Shaiko-Shajkovskij A. (2017)
Trunov A. - The vector rotor of second order as means of impruvement of tools for automation of image preprocessing (2017)
Novicova A. - Model analysis of the eating physiology (2017)
Nikonova Z. - The impact of the method of underlay surface processing on the development of defects in epitaxial compositions in the course of silicon photo-transducers production, Nvebesnyuk O., Nikonova A., Ivanchikov S., Zahoda A. (2017)
Tsupik H. - Mathematical model of error of analog-digital conversion of bioobject response at excitation (2017)
Fainzilberg L. - Analysis of subtle changes in biomedical signals based on entropy phase portrait, Orikhovskа K., Vakhovskyi I. (2017)
Кременецки К. С. - Моделирование лапароскопического инструмента для сварки живых тканей, Лебедев А. В. (2017)
Драгомирецкий Н. Я. - Метод высокочастотной электросварки биологических тканей в офтальмологии, Лебедев А. В. (2017)
Фролов А. Н. - Применение пористого анодного окисла кремния в производстве полупроводниковых приборов, Крапивко Г. И., Марончук А. И., Самойлов Н. А. (2017)
Голуб И. В. - Использование 3D принтинга в протезировании, Лебедев А. В. (2017)
Шпак А. А. - Исследования влияния электромагнитных полей и электромагнитных излучений на биообъекты, Новиков В. А. (2017)
Kovalenko V. - To the question about brain memory nature (2017)
Сліжевський А. Б. - Дослідження впливу параметрів і конфігурації перфорації корпусів реа на ефективність забезпечення теплового режиму, Циганов О. В. (2017)
Майструк В. Ф. - Технологія виготовлення гнучко-жорстких друкованих плат з електронними компонентами на гнучкій частині, Єфіменко А. А. (2017)
Паламар О. С. - Вибір параметрів реперних знаків для забезпечення достовірності при позиціонуванні друкованих плат, Щербакова Г. Ю. (2017)
Амірова М. В. - Дослідження кластеризації з вейвлет перетворенням для систем передбачення параметрів радіокомпонентів, Щербакова Г. Ю. (2017)
Danilova V. A. - The heat transfer model for device of cardiopulmonary bypass with the implementation of the mechanism of free convection heat in the myocardium, Shlykov V. V. (2017)
Денисов О. Є. - Фактори модернізації індексу глобальної конкурентоспроможності (2019)
Yakubovskiy S. O. - North American insurance markets: features and experience for Ukraine, Lomachynska I. A., Hriaznova V. V. (2019)
Дробот С. А. - Аналітична оцінка типу та рівня розвитку атомно-промислового комплексу (2019)
Дудкін О. М. - Використання моделі короткострокової енергетичної безпеки (MOSES) як методологічної передумови формування стратегічних нафтогазових резервів національної економіки (2019)
Клепанчук О. Ю. - Концептуальні засади впровадження структурних змін та інституційних реформ на внутрішньому ринку (2019)
Бакалінський О. В. - Оцінювання якості міських пасажирських перевезень в умовах автомобілізації населення, Петровська С. І. (2019)
Блакита Г. В. - Наукова парадигма фінансової безпеки підприємства, Бутова Т. Ю. (2019)
Бошота Н. В. - Конкуренція у сфері туристичного бізнесу (2019)
Домбровська С. О. - Вплив деіндустріалізаційних процесів на управління структурою капіталу підприємств України (2019)
Захаров В. А. - Конкурентне середовище промислового підприємства та його вплив на операційний менеджмент (2019)
Квілінський О. С. - Напрями автоматизації управління на підприємствах промисловості: проблеми та перспективи (2019)
Кислюк Л. В. - Соціальний медіа-маркетинг у діяльності аграрних підприємств (2019)
Мельник Ю. М. - Теоретичні аспекти формування стратегій комерціалізації інноваційної продукції, Сагер Л. Ю., Сигида Л. О. (2019)
Гречко А. В. - Податкове стимулювання розвитку регіональних суб'єктів (2019)
Моргачов І. В. - Особливості розвитку регіональних наукових організацій України в сучасних умовах (2019)
Ракович О. І. - Формування механізму моніторингу підприємницького потенціалу сільських територій (2019)
Леoсь O. Ю. - Потенціал розвитку іпотечного кредитування в аграрному виробництві, Романюта В. С. (2019)
Гнатюк Т. О. - Політика реінтеграції зворотних трудових мігрантів в Україні (2019)
Столбуненко Н. М. - Управління молодіжним безробіттям в Україні (2019)
Бугель Ю. В. - Напрями оптимізації митно-тарифного регулювання в контексті змін у регуляторній політиці держави (2019)
Галущак В. В. - Особливості розвитку страхового маркетингу в Україні, Галущак В. О. (2019)
Безкоровайна Л. В. - Проблеми ідентифікації та оцінки нематеріальних активів (2019)
Гончаренко О. О. - Форми організації бухгалтерського обліку в небанківських фінансово-кредитних установах: аналіз альтернатив (2019)
Домбровська Н. Р. - Порівняльний аналіз класифікацій капітальних інвестицій, Бандер О. І. (2019)
Дутка Г. Я. - Економетричне моделювання впливу активів на обсяги реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємств України, Савіцька О. П. (2019)
Курбала Я. С. - Алюзії як різновид інтертекстуальності (на матеріалі роману "Місто" Валер’яна Підмогильного) (2017)
Савенко О. П. - Християнські витоки різдвяних та великодніх драматичних творів (2017)
Курочкіна І. В. - Розмаїття громадянських мотивів у ліриці О. Олеся (2017)
Кавун Л. Ю. - Проблема злочину і кари в новелах Василя Стефаника (2017)
Ткалич І. В. - Художня своєрідність іронії в українському романі 20-х років ХХ століття (2017)
Басюк Л. М. - Психологізм дитячих творів Миколи Вінграновського (2017)
Кавун С. Ю. - Феномен "тихої лірики" і поетична творчість Володимира Підпалого (2017)
Шевченко І. В. - Проблематика публіцистики поетів-шістдесятників 1990-х – 2000-х років (на матеріалі творчості Дмитра Павличка, Ліни Костенко та Бориса Олійника) (2017)
Басс О. О. - Філософське осмислення сенсу життя у віршах Бориса Олійника (2017)
Скобіна О. М. - Мотиви історичного минулого в поезії Ліни Костенко (2017)
Коломійчук О. С. - Типологія і функції епіграфів у прозі Валер’яна Підмогильного (2017)
Скорина Л. В. - Український театр 1920-х і література: грані взаємодії (2017)
Немченко Г. В. - Стильові особливості поезії Ліни Костенко та Наталі Лівицької-Холодної (2017)
Білогруд Л. С. - Кольоросимволіка в літературному синтезі мистецтв українських поетів "зрілого” модернізму (2017)
Долецька Л. О. - Особливості інтерпретації біблійних мотивів та образів у драматургії Миколи Куліша (на матеріалі п'єс "97" і "Народний Малахій") (2017)
Коваль Н. А. - Майстерність змалювання антитетичних жіночих образів у романі Алессандро Барікко "Шовк" (2017)
Клименко Г. А. - Екзистенційні домінанти в сучасній вірменській літературі (2017)
Вертипорох О. В. - Текстуальний аналіз повісті "Москалиця" Марії Матіос (2017)
Погасій Ю. В. - Специфіка художнього конфлікту "український селянин – місто" в прозописі Люко Дашвар (2017)
Цокало В. В. - Автобіографізм як жанрова домінанта твору Юрія Винничука "Груші в тісті" (2017)
Лижова О. І. - Тема російсько-української війни у творчості Івана Дробного та Людмили Солончук (2017)
Соловйова Н. Ю. - Специфiка жiночої прози Iрен Роздобудько (за романом "Ґудзик") (2017)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача дванадцята) (2017)
Гунтик В. В. - Тема війни в українських народних оповідях (2017)
Вертипорох О. В. - Мистецтво розуміння і читання. Роздуми над книгою Т. Фостера "Мистецтво читання: як розуміти книги" (2017)
Мартинова Г. І. - Мовознавчі студії в збірнику пам’яті Юрія Олексійовича Жлуктенка (2017)
Бібліографія (2017)
Хроніка подій (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського