Кологойда О. В. - Правові аспекти оцінки ринкової вартості акцій у процедурах squeeze-out та sell-out, Маленко О. М. (2019)
Попова А. В. - Поняття, ознаки та види господарських правовідносин на ринках небанківських фінансових послуг (2019)
Мілаш В. С. - Законодавчі дефініції термінів "зовнішньоекономічна діяльність” і "зовнішньоекономічний договір”: подальший розвиток чи поглиблення дефекту (2019)
Рєзнікова В. В. - Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин, Кравець І. М. (2019)
Щербина В. - Висновки та рекомендації з актуальної теми, Рєзнікова В. (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина господарського права” (2019)
Доліва-Клепацька А. - Право на справедливий суд: окремі питання застосування у Республіці Польща, Бутирська І. А. (2019)
Самбор М. А. - Конституційні форми здійснення права на мирні зібрання: збори, мітинги, походи, демонстрації (2019)
Кучерявенко М. П. - Ще раз до питання щодо рівня наукових наробок: запрошення до дискусії (2019)
Акуленко В. І. - Етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі (до 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України та виходу в світ "Енциклопедії міжнародного права” в трьох томах) (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 27 червня 2019 року у справі "ТОВ ‘Світ розваг’ та інші проти України” (переклад неофіційний) (2019)
Про реалізацію дискреційних повноважень адміністративного органу та врахування обсягу таких повноважень (2019)
Вихідні дані (2019)
Tsjovh L. - Implementation of innovative pedagogical technologies in the control of physical education of students of special medical groups, Koryahin V., Blavt O. (2019)
Андрійчук О. - Підготовка фізичних терапевтів до практичної діяльності (2019)
Бєлікова Н. - Сучасний стан організації позакласної роботи з фізичної культури, Подубінська С. (2019)
Богуш А. - Практичне забезпечення модернізації занять фізичною культурою дітей у дошкільний період, Галаманжук Л. (2019)
Боднар А. - Аналіз динаміки сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, Солопчук Д., Стасюк І. (2019)
Заікін А. - Динаміка морфофункціональних показників студентів наявних соматотипів із різною спортивною спеціалізацією, Воронецький В., Рябцев С. (2019)
Носко М. - Передумови персоналізації в розвитку координації учнів початкової школи, Єдинак Г. (2019)
Прозар М. - Зміна показників фізичної підготовленності юних борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки, Стасюк І., Петров А., Чобітько М. (2019)
Слюсарчук В. - Загальна фізична підготовленість дівчат – майбутніх офіцерів на початку навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти, Панчук Н. (2019)
Вихідні дані (2019)
Кюрчев В. М. - Експериментальні дослідження механічного висівного апарату, Сербій Є. К. (2019)
Леженкін О. М. - Математична модель руху часточки обчісаного вороху зернових у повітряному потоці, Головльов В. А., Михайленко О. Ю., Рубцов М. О. (2019)
Головльов В. А. - Методика аналітичного визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху, Леженкін О. М., Вершков О. О., Рубцов М. О. (2019)
Михайлов Є. В. - Теоретичний аналіз процесу псевдозрідження зернового вороху, Задосна Н. О., Афанасьєв О. О. (2019)
Михайлов Є. В. - Методика обґрунтування конструктивної схеми стрілчастої лапи на основі біологічного прототипу, Волик Б. А., Теслюк Г. В., Коновий А. В. (2019)
Дереза О. О. - Визначення конструктивних параметрів змішувача-кормороздавача з вертикальним бункером, Болтянський Б. В., Дереза С. В. (2019)
Журавель Д. П. - Моделювання працездатності машино-тракторного агрегату при експлуатації на біодизелі (2019)
Сербій В. К. - Обґрунтування параметрів комбінованого сошника для стрічкового посіву зернових та внесення повних доз мінеральних добрив посівного комплексу, Михайленко О. Ю., Антонова Г. В., Чаплінський А. П. (2019)
Самойчук К. О. - Оптимізація експериментальних параметрів та визначення експериментального значення критерію вебера струминно-щілинного гомогенізатора молока, Ковальов О. О., Колодій О. С., Сєрий І. О. (2019)
Стручаєв М. І. - Підвищення ефективності використання твердопаливних топок, Постол Ю. О., Борохов І. В. (2019)
Пеньов О. В. - Підвищення довговічності та надійності роботи роликових розкаток, Черкун В. В., Мирненко Ю. П. (2019)
Єременко О. І. - Результати досліджень процесу брикетування соломистих матеріалів ударним пресом, Зубок Т. О., Лук’янець В. О. (2019)
Караєв О. Г. - Термодинамічна модель отримання добрив з тріски зрізаних гілок плодових дерев, Бондаренко Л. Ю., Стручаєв М. І. (2019)
Леженкін О. М. - Теоретичний аналіз руху шару ґрунту по криволінійній робочій поверхні розпушувача, Сєрий І. О., Коломієць С. М., Рубцов М. О. (2019)
Леженкін О. М. - Дослідження руху компостної суміші в циліндричному решеті, Чаплинський А. П., Науменко М. М., Гурідова В. О. (2019)
Галько С. В. - Використання когенераційних фотоелектричних модулів для зарядки акумуляторів електромобілів (2019)
Квітка С. О. - Енергозберігаючі режими роботи асинхронних електродвигунів при змінному завантаженні, Вовк О. Ю., Стребков О. А., Волошина А. А. (2019)
Дідур В. В. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів електрофлотаційної установки для очищення пресової рицинової олії, Дідур В. А., Назаренко І. П. (2019)
Гулевський В. Б. - Удосконалення конструкції електромагнітного відстійника для очищення технічних рідин від механічних домішок, Постол Ю. О., Яценко В. В. (2019)
Тиховод С. М. - Планирование эксперимента для выбора оптимальных значений параметров асинхронного двигателя, Афанасьева И. О., Романиченко Г. Н., Козлов В. В. (2019)
Броварець О. О. - Методика розрахунку питомої електропровідності агробіологічного ґрунтового середовища стаціонарним контактним методом робочих електродів інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу (2019)
Данченко О. О. - Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні, Здоровцева Л. М., Данченко М. М., Майборода Д. О., Коляденко В. В., Федорко А. С., Гапоненко Т. М. (2019)
Федорова Д. В. - Кулінарні вироби з використанням риборослинних напівфабрикатів (2019)
Товма Л. Ф. - Обгрунтування інгредієнтного складу та розробка технології продукту спеціального споживання батончиків "Vitabar", Морозов І. Є., Євлаш В. В., Штриголь С. Ю. (2019)
Кравченко М. Ф. - Оптимізація хімічного складу марципанових паст, Рибчук Л. А. (2019)
Бандура І. І. - Аналіз морфологічних характеристик гливи легеневої штаму Pleurotus pulmonarius (fr.) Quél.2314 ІВК як складових якості грибної сировини, Кулик А. С., Гапріндашвілі Н. А., Макогон С. В. (2019)
Кулик А. С. - Розробка рецептури пресервів на основі бичка азовського та гливи звичайної, Бандура І. І., Булгаков І. В., Макогон С. В., Загорко Н. П. (2019)
Григоренко О. В. - Розширення асортименту та поліпшення якості хлібобулочних виробів з тритикале (2019)
Жукова В. Ф. - Вплив антиоксидантної обробки плодів на збереженість якості гетерозисних сортів томата з генами уповільненого достигання, Гапріндашвілі Н. А., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. (2019)
Miguel H. M. - Аnalysis of the efficiency of data compression in a three-dimensional scanning system using the rle algorithm, Gregorio T. G., Jose I. C., Jose L. A., Fernanda M. S., Cesar Antonio A. R., Alieksieieva H., Sosnytska N. (2019)
Єремєєв В. С. - Математична модель для вивчення впливу швидкості відкачування рідини на тиск ґрунтових вод в зоні опускних колодязів, Наумук О. В., Брянцев О. А., Печерський Р. В. (2019)
Єремєєв В. С. - Програмне забезпечення для оптимізації процесу методом бокса-бенкіна у разі трифакторного експерименту з декількома вихідними параметрами, Прокоф’єв Є. Г., Наумук О. В., Брянцев О. А. (2019)
Пихтєєва І. В. - Алгоритм до знаходження верхньої граничної траєкторії на лемішно-відвальній поверхні, Антонова Г. В. (2019)
Пихтєєва І. В. - Вирішення задачі по визначенню технологічних параметрів процесу простого обтягування, Івженко О. В., Лубко Д. В. (2019)
Дьоміна Н. А. - Моделювання сферичних та циліндричних квантових точок, Морозов М. В. (2019)
Вихідін дані (2019)
Голованова В. В. - Исследование структуры и химического состава тонких поликристаллических пленок сульфида кадмия при γ-облучении, Буковский В. Е., Назарчук Б. В., Голованов В. В. (2015)
Каримов А. В. - Особенности усилительных свойств полевого транзистора в схеме с динамической нагрузкой, Ёдгорова Д. М., Каманов Б. М., Джураев Д. Р., Тураев А. А. (2015)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і товщинні залежності термоелектричних властивостей парофазних конденсатів last на ситалі, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Межиловська Л. Й., Тринога Ю. Т. (2015)
Конотопский Л. Е. - Многослойные периодические композиции ZrC/Mg для длины волны 30,4 нм, Копылец И. А., Кондратенко В. В. (2015)
Мокляк В. В. - Оцінка структурної досконалості епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату (2015)
Зозуля В. Л. - Эволюция напряженного состояния и структуры поверхности трения подшипника, Исаков Д. И., Колупаева З. И., Пугачев А. Т., Суровицкий С. В. (2015)
Белоус В. А. - Модификация поверхности сплава Zr1Nb осаждением многослойных Ti/TiN и Zr/ZrN покрытий, Леонов С. А., Носов Г. И., Хороших В. М., Толмачева Г. Н., Клименко И. О. (2015)
Каримов Ш. Б. - Технология получения и исследование гетероструктурных солнечных элементов на основе n-CdS/p-CdTe, Каримов Б. Х. (2015)
Лисенков Е. А. - Вивчення структурних особливостей багатошарових вуглецевих нанотрубок методом рентгеностуктурного аналізу, Клепко В. В., Бохван С. І., Яковлев Ю. В., Гомза Ю. П., Несін С. Д. (2015)
Соболь О. В. - Твердость и адгезионная прочность ионно-плазменных покрытий квазибинарных систем TiB2-WB2 и TiC-WC, Шовкопляс О. А., Сребнюк П. А., Арсеенко М. Ю. (2015)
Сердюк І. В. - Дослідження властивостей вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі високоентропійних сплавів, Андреєв А. О., Горбань В. Ф., Соболь О. В., Столбовий В. О. (2015)
Будзуляк І. М. - Адсорбційні властивості пористих вуглецевих матеріалів, отриманих методом хімічної активації, Ващинський В. М., Рачій Б. І. (2015)
Малеев М. В. - Особенности распыления кремниевых и углеродных мишеней ускоренными ионами фуллерена C60, Зубарев Е. Н., Пуха В. Е., Дроздов А. Н., Вус А. С., Девизенко А. Ю. (2015)
Геворкян Е. С. - Структуроутворення та властивості композиційних матеріалів алмаз–(Fe-Cu-Ni-Sn), отриманих гарячим пресуванням, Мечник В. А., Бондаренко М. О., Нестеренко Ю. В., Мельник О. М., Чишкала В. О., Литовченко С. В. (2015)
Правила оформлення рукописів (2015)
Тематичні напрямки (2015)
Афанасьева Е. С. - О граничном поведении классов Соболева с критическим показателем, Рязанов В. И., Салимов Р. Р. (2019)
Семенов В. В. - Дворівнева оптимізація розподілу міжбюджетних трансфертів при заданих обмеженнях (2019)
Бабич С. Ю. - До задачі розповсюдження поверхневих хвиль Релея в попередньо напружених тілах з криволінійними границями, Глухов Ю. П., Корнієнко В. Ф. (2019)
Быстров В. М. - Краевой эффект и приповерхностная потеря устойчивости в слоистом композитном материале при сжатии поверхностной нагрузкой (2019)
Діхтярук М. М. - Плоска періодична контактна за дача для двох пружних смуг з початковими напруженнями (2019)
Васильєва А. О. - Квантово-хімічне моделювання низькотем пературної аргонової матриці з вбудованими кластерами води, Дорошенко І. Ю., Булавін Л. А. (2019)
Стратійчук Д. А. - Отримання надтвердих композитів у системі Салм—SiB4—WC в умовах високих тисків та температур, Туркевич В. З., Бушля В. М. (2019)
Лялько В. І. - Зміна параметрів вітру на території України в період глобальних кліматичних змін, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Ходоровський А. Я. (2019)
Іванніков Р. В. - Прототипи лікарських форм для пролонгованої десорбції антиоксидантів на основі кремнезем-желатинових матриць та екстрактів орхідних, Лагута І. В., Ставинська О. М., Казакова О. О., Буюн Л. І. (2019)
Кловак В. О. - Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100, Нечпай Л. О., Лелюшок С. О., Куліченко С. А., Запорожець О. А. (2019)
Ковальчук І. А. - Сорбційне очищення мінералізованих підземних вод від сполук урану з використанням піларованих глин, Пилипенко І. В., Корнілович Б. Ю., Бащак О. Є. (2019)
Кузнєцова Г. М. - Цитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки — похідногомалеіміду, Линчак О. В., Бєлінська І. В., Черещук І. О., Мілохов Д. С., Хиля О. В., Рибальченко В. К. (2019)
Межжерин С. В. - Зона генетической нестабильности у полиплоидных гибридных щиповок (Сypri niformes, Cobitidae, Cobitis) на Среднем Днепре, Циба А. А., Салий Т. В., Луценко Д. С. (2019)
Інформація для авторів журналу "Доповіді Національної академії наук України" (2019)
Орлов В. В. - Гордость ОНУ имени И.И. Мечникова – его ученые (о юбилярах 2018 года) (2019)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Александр Фёдорович Фёдоров (2019)
Берестова І. Е. - Правова категорія "публічний інтерес" з позиції системного підходу (2019)
Буроменська Н. Л. - Поняття та ознаки принципу заборони зловживання правом (2019)
Плавич В. П. - Філософсько-правові проблеми феномену "душі" (2019)
Плавич В. П. - Природний самоконтроль суб’єкта: становлення і розвиток нової концепції душі, Стрілецька О. В. (2019)
Смазнова И. С. - Философские основы толерантности (2019)
Клейман М. Ю. - Адміністративно-правовий статус приватного детектива (2019)
Миколенко О. І. - "Конфлікт інтересів" в національній правосвідомості та законодавстві України (2019)
Миколенко О. М. - Каральна функція адміністративно-деліктного права (2019)
Нефедова А. В. - Спеціальні ознаки суб’єкта адміністративних проступків на автомобільному транспорті (2019)
Петруненко Я. В. - Поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів: пошук оптимальних моделей (2019)
Лавриненко М. Р. - Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН (2019)
Лесько А. О. - Проблеми дотримання прав та інтересів осіб, які не брали участі у справі (2019)
Труба В. І. - Забезпечення права дітей на утримання: новели законодавства (2019)
Жученко О. Д. - До питання про передумови розроблення електронного кримінального провадження в Україні (2019)
Кучанська Л. С. - Моральність як кримінально-правова та кримінологічна категорія (2019)
Форос Г. В. - Особливості трактування поняття "кібербезпека" в сучасній юридичній науці, Жогов В. С. (2019)
Чуваков О. А. - К вопросу о структуре национальной безопасности Украины (2019)
Шаповалова К. Г. - Роль прокурора в додержанні законності під час обмеження конституційних прав і свобод людини в кримінальному провадженні (2019)
Ващенко В. А. - Вихід держави з міжнародної організації як особливий вид денонсації її установчого акту (2019)
Карвацька C. Б. - Включення норм міжнародних договорів до національного законодавства України: проблеми та пошуки шляхів вирішення (2019)
Любашенко В. І. - Денонсація міжнародних договорів між Україною та Росією у світлі агресії Росії проти України (2019)
Фединяк Г. С. - Юрисдикція держав стосовно транснаціональних корпорацій (2019)
Чайковський Ю. В. - Міжнародна міграція і внутрішня безпека держави (2019)
Бєлогубова О. О. - Визначення підсудності справ з іноземним елементом (2019)
Дорофєєв О. В. - Плюрілатеральні угоди в системі права СОТ (на прикладі угоди СОТ про урядові закупівлі) (2019)
Кононенко Д. Ф. - Економічні санкції як обставини непереборної сили (2019)
Лефтерова О. І. - Міжнародно-правове забезпечення реалізації права дитини на інформацію про власне походження (2019)
Дзера О. В. - Рецензія на монографію Мальського Маркіяна Маркіяновича "Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика" (2019)
Джигирей В. С. - Зниження рівня шуму під час роботи деревообробного обладнання, Катренко Л. А., Яцюк Р. А., Литвиняк О. Я. (2019)
Сліпчук А. М. - Дослідження напруженого стану елементів шарошок та вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт, Яким Р. С. (2019)
Стоцько З. А. - Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2019)
Карпик Р. Т. - Дослідження технологічних параметрів процесу обробки отворів малого діаметра під час глибокого свердління, Костюк Н. О. (2019)
Литвиняк Я. М. - Технологічне забезпечення нарізання зубчастих коліс середніх і великих модулів черв’ячними фрезами, оснащених вставними твердосплавними зубцями із зменшеним кутом профілю, Юрчишин І. І., Гвоздик Є. В. (2019)
Сокіл Н. І. - Оптимізація температурних режимів формувальних елементів автомату випічки зернових хлібців, Бойко М. В., Серкіз О. Р. (2019)
Дейнека Р. - Визначення характеристик накладного сенсора для дефектоскопії феромагнітних матеріалів (2019)
Вікович І. А. - Обґрунтування підвищення ефективності вітроенегетичної установки із обертовим ротором, Афтаназів І. С., Строган О. І., Балабанська І. І. (2019)
Завербний А. Р. - Визначення параметрів пневматичної вимірювальної системи автоматичного контролю керамічних сопел розпилювачів, Шеремета Р. М., Кодра Ю. В. (2019)
Школяр М. - Актуалізація історичної пам’яті в контексті національної ідентичності (2019)
Масюк О. - Креативне сподівання як засіб для соціальних перетворень (2019)
Іваненко В. - Червоний терор проти меншовицької опозиції на Катеринославщині початку 1920-х років (2019)
Borysov R. - The influence of the ascriptive statuses at the intensity of students’ educational practices, Sheremet I. (2019)
Kulyk O. - Chaos in Heinrich Rickert’s philosophy (2019)
Семенець-Орлова І. - Політика системних змін у сфері вищої освіти в Україні (2019)
Крашевська Є. - Державна служба як соціальний ліфт до регіональних еліт: у вимірі якісної соціології, Ратушна Т., Кудінов І. (2019)
Бойко В. - Якість життя у великому місті (на прикладі міста Дніпро) (2019)
Берладин О. - Початкова школа сільської місцевості як компонент соціальної інфраструктури села (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Durmanenko O. - The monitoring of the organization of educational work at the university (2017)
Кузьмінська Ю. - Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні (2017)
Мельничук О. - Історичні аспекти становлення та організації вищої педагогічної освіти у Великій Британії (2017)
Сергеєва В. - Загальні тенденції актуалізації дошкільного виховання в Україні на межі ХІХ - ХХ століть (2017)
Алексінцева Т. - Артпедагогіка та коучинг як інноваційні технології творчого розвитку студентів (2017)
Альоша О. - Психологічні проблеми інноваційних форм інклюзивної та дистанційної освіти в Україні (2017)
Галацин К. - Тренінг у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей, Фещук А. (2017)
Гарбуз Т. - Вокально-хорова робота в процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в сучасній вищій школі, Потапчук Т. (2017)
Данилюк О. - До проблеми формування правильної звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком у процесі вивчення української мови (2017)
Єлова Т. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного cамовизначення: теоретичні аспекти (2017)
Іовхімчук Н. - Мовленнєво-комунікативна культура як компонент ділового етикету (2017)
Книш Т. - організація самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (2017)
Корміна Л. - Методичні основи формування світоглядних знань студентів у навчанні: емоційно-особистісний аспект (2017)
Мацюк З. - Комунікативні здібності як домінантна характеристика мовленнєвої особистості дитини, Хвесик О. (2017)
Пріма Р. - До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя, Рославець Р., Орлова С. (2017)
Стасюк Л. - Формування педагогічної культури як складової педагогічної етики майбутніх вихователів (2017)
Фенко М. - Діалог культур у контексті мовної освіти особистості, Кулак М., Рущак М. (2017)
Гладун О. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх педагогів до роботи з низькостатусними учнями в колективі (2017)
Гунько С. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з соціально дезадаптованими дітьми (2017)
Остапйовський І. - Використання інтерактивних технологій як важлива педагогічна умова формування професійного іміджу майбутніх соціальних працівників (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Дубовая Е. В. - Морфологические и биохимические особенности подземных органов различных видов многолетнего подсолнечника, Груба Е. А., Лях В. А. (2018)
Журавель В. М. - Використання рецесивної маркерної ознаки блідо-жовте забарвлення пелюсток квіток у селекції гірчиці сизої (Brassica juncea czern.), Буділка Г. І., Вендель Г. В. (2018)
Ведмедева К. В. - Наследование признака крупности семян у подсолнечника (Hellianthus annuus L.) в комбинации скрещивания Л12Б х КП11Б, Носаль Е. А. (2018)
Сорока А. И. - Особенности влияния гормональных компонентов питательной среды на индукцию новоообразований при получении гаплоидов у рапса в культуре in vitro (2018)
Ведмедева К. В. - Оценка образцов клещевины по хозяйственно - ценным признакам, Кавязина М. Ю., Махова Т. В. (2018)
Ведмедєва К. В. - Морфологічні ознаки зразків кунжуту, відмінних за забарвленням насіння, Білозуб А. С., Кобзєва Д. О. (2018)
Одинець С. І. - Біометричний аналіз сім'ядольних листків проростків рицини (2018)
Поляков О. І. - Продуктивність соняшнику залежно від густоти стояння рослин та застосування біодобрива (2018)
Поляков О. І. - Вплив системи догляду за посівами на продуктивність сортів сафлору на безгербіцидному та гербіцидному фонах, Алієва О. Ю. (2018)
Поляков О. І. - Вплив мінерального живлення на продуктивність гірчиці ярої за різних норм висіву, Нікітенко О. В., Вендель Г. В. (2018)
Ткаліч Ю. І. - Оцінка біологічної та господарської ефективності гербіцидів в посівах соняшнику (2018)
Шувар А. М. - Вплив форм азотних добрив на продуктивність льону олійного в умовах лісостепу західного (2018)
Чехова І. В. - Регіональний аспект виробництва соняшнику (2018)
Оляк А. - Социальная активность индивида в информационном обществе, Крауз А., Тшына А. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Спортивно-масові заходи як інструмент ресоціалізації та реабілітації комбатантів, що отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, Шинкарук О. В. (2018)
Бугера Ю. Ю. - До проблеми соціальної адаптації дітей з розладами спектру аутизму засобами казкотерапії (2018)
Вержиховська О. М. - Особливості використання методів емоційного стимулювання при роботі з учнями з порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Гевчук Н. С. - Дослідження соціально-психологічної готовності молоді до проходження військової служби в Збройних Силах України, Тимків М. В. (2018)
Горянін І. І. - Методи формування прихильності до АРВ-лікування у ВІЛ-інфікованого партнера в дискордантній щодо ВІЛ сімейній парі (2018)
Грабчак О. В. - Вплив куратора академічної групи на формування професійного становлення майбутніх фахівців соціальної сфери (2018)
Grzybek G. - Sexual ethics of catholic religion versus development ethics, Tobiczyk P. (2018)
Гомонюк О. М. - Психологічна складова професійної підготовки менеджерів (2018)
Данилюк О. І. - Теоретико-методологічні підходи щодо професійної підготовки фахівців соціономічного профілю, Опалюк Т. Л. (2018)
Дідик Н. М. - Соціально-психологічна підтримка сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями психофізичного розвитку (2018)
Дідух І. Я. - Проблематика застосування корпоративного волонтерства в Україні та світі, Дідух А. П. (2018)
Ковальчук О. В. - Профілактика торгівлі людьми: реалії і перспективи, Савицька В. А. (2018)
Куліковська І. С. - Естетичне виховання у вокально-хоровій роботі вчителя загальноосвітньої школи (2018)
Левко М. І. - Педагогічні умови формування політичної культури майбутніх офіцерів у фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів (2018)
Мельник Ж. В. - Визначення поняття "інноваційні технології", їх види та функції у роботі фахівця соціальної сфери (2018)
Мельник Л. П. - Теоретико-діагностичний аспект дослідження просоціальної поведінки в умовах позашкільного освітнього середовища, Чайковська О. М. (2018)
Опалюк О. М. - Впровадження традиційних та нетрадиційних технік образотворчого мистецтва в прикладні методики соціальної роботи (2018)
Платаш Л. Б. - Інклюзивна компетентність суб’єктів освітнього середовища сучасної школи (2018)
Попов Р. А. - Розвиток автономності студентів в умовах інтеграції освітньої й самоосвітньої діяльності: дидактичні закономірності (2018)
Маликовский Р. - Историческое знание и заинтересованность студентов – на примере выборки учащихся в университете г. Жешув (2018)
Раєвська Я. М. - Сучасний стан професійної підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії (2018)
Рудкевич Н. І. - Характеристика форм організації позааудиторної роботи зі студентами (2018)
Букальски С. - Социальная работа с мигрантами как один из современных вызовов государственных институтов и костела (2018)
Сербалюк Ю. В. - Історичний досвід правового регулювання соціальної допомоги в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Співак В. І. - Основні проблеми українського суспільства і шляхи їх вирішення, Бойчук М. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Содержание (2019)
Рудыка В. И. - Государственному предприятию "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИ-РОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (ГП "ГИПРОКОКС") – 90 лет (2019)
Ковалев Е. Т. - Сотрудничество отраслевых научно-исследовательского и проектного институтов в современных условиях (2019)
Кравченко С. А. - Разработка отопительной системы коксовых печей со ступенчатым подводом воздуха, Коськова Г. Э., Стельмаченко С. Ю., Васильев Ю. С., Шульга И. В., Фидчунов Л. Н. (2019)
Кравченко С. А. - Комплекс полупромышленной коксовой печи для испытаний насыпных и трамбованных угольных шихт, Земляной А. И. Колесников А. Г. (2019)
Кудрявцев Е. И. - Грануляция сульфата аммония методом компактирования, Манекина Н. И., Присняк И. И., Казак Л. А. (2019)
Трембач Т. Ф. - Возможные техногенные аварийные ситуации на коксохимическом производстве, Мезенцева М. В., Радычук И. А., Карножицкий П. П. (2019)
Рудыка В. И. - Новая редакция "Правил технической эксплуатации коксохимических предприятий". ПТЭ – 2017, Боровок С. В., Борисов Л. Н., Борзенкова Т. С. (2019)
Абдуллин C. Ю. - Повышение энергоэффективности коксохимического производства, Качура А. А. (2019)
Авдєєва С. О. - Тренінг "Формування психологічної готовності керівників до управління освітніми організаціями в умовах інклюзії" (2019)
Канівець Т. М. - Загальний показник психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: рівень розвитку та зв’язок з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками, Фесун Г. С. (2019)
Карамушка Л. М. - Феномен "здоров’я" як актуальний напрям досліджень в організаційній психології, Дзюба Т. М. (2019)
Карамушка Л. М. - Роль внутрішньо організаційного підприємництва в реалізації концепції "Нова українська школа", Креденцер О. В. (2019)
Клибанівська Т. М. - Особливості адаптації до навчальної діяльності студентів-правників (2019)
Клочко А. О. - Розвиток емоційного інтелекту у менеджерів освітніх організацій: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними чинниками (2019)
Паршак О. І. - Вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу комерційних організацій на його оцінку способів отримання грошей (2019)
Снігур Ю. С. - Рівень професійного стресу в керівників загальної середньої освіти: зв’язок з чинниками мезорівня (2019)
Tereshchenko K. V. - Assessment of educational staff’s tolerance (2019)
Борисенко А. Л. - Получение высококачественного кокса из шихт с повышенным участием газовых углей с применением метода частичного брикетирования шихты. Сообщение 2. Коксование частично-брикетированных шихт с использованием в качестве связующего отдельных углеводородных продуктов коксохимического производства и их смесей с оценкой свойств получаемого из них кокса, Дроздник И. Д., Десна Н. А, Кафтан Ю. С., Балаева Я. С. (2019)
Хоха Ю. В. - Напівкоксування сапропелітового вугілля окремих шахт Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, Брик Д. В. (2019)
Кучеренко В. А. - Щелочное промотирование окисления антрацита кисло родом, Тамаркина Ю. В., Фролова И. Б. (2019)
Касимов А. М. - Влияние породных отвалов угледобывающих предприятий и угольных ТЭС Украины на состояние окружающей природной среды, Борисенко А. Л. (2019)
Хоботова Э. Б. - Очистка промывных вод кавитационной обработки нефти от хлорид-ионов, Даценко В. В. (2019)
Sokolov A. V. - Effect of binary orthogonal transform type on the cardinality and structure of constant amplitude codes for the MC-CDMA technology (2019)
Лебедєва О. Ю. - Розробка алгоритму створення панорамного відео, Золотарьова Д. О., Ситник В. М. (2019)
Хорошко В. О. - Виявлення локального порушення цілісності цифрового зображення, Бобок І. І. (2019)
Ахмаметьєва Г. В. - Модифікація стеганографічного методу вбудови цифрового водяного знаку в зображення на основі вейвлет-перетворення, Баранюк Г. А., Казаков А. І. (2019)
Зоріло В. В. - Алгоритм виявлення обробки цифрового зображення фільтром "Motion Blur", Карпова О. А. (2019)
Лебедєва О. Ю. - Розробка алгоритму пошуку та відстеження об’єктів на відео, Бирченко Т. О., Лебіга В. М. (2019)
Зоріло В. В. - Модифікація алгоритму хеш-стеганографії, Бохонько М. В., Казаков А. І. (2019)
Яковенко О. О. - Розробка системи розпізнавання осіб на основі згорткової нейронної мережі, Кушніренко Н. І., Дорофєєва І. С., Євтушенко А. Р. (2019)
Zorilo V. V. - Analysis and modification of the algorithm for the blur detection in a digital image, Lebedieva O. Yu., Safronov P. S. (2019)
Тігарєв В. М. - Розробка інформаційної моделі опори для ходьби дітей хворих на ДЦП, Салій В. І., Бабич Ю. І., Кіценко К. В. (2019)
Технічна сторінка (2019)
Тамаркина Ю. В. - Изменение надмолекулярной структуры ископаемых углей при активации гидроксидом калия, Саберова В. А.; Мысык Р. Д., Кучеренко В. А. (2019)
Борисенко А. Л. - Получение высококачественного кокса из шихт с повышенным участием газовых углей с применением метода частичного брикетирования шихты. Сообщение 1. Изучение возможности использования в качестве связующих для брикетирования углеводородных продуктов коксохимического производства, Дроздник И. Д., Десна Н. А, Кафтан Ю. С., Балаева Я. С. (2019)
Швед М. Є. - Застосування інден-кумаронової фракції для отримання адгезійної добавки до нафтових дорожніх бітумів, Присяжний Ю. В., Астахова О. Т., Колісник А. Ю. (2019)
Пиш'єв С. В. - Вплив кількості каталізатора на процес одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам'яновугільної смоли, Демчук Ю. Я., Гунька В. М., Банніков Л. П. (2019)
Григоров А. Б. - Применение вакуумной перегонки для получения дисперсионной среды пластичных смазок (2019)
Малік І. К. Мірошниченко Д. В. - Розробка пристрою для піролізу вуглецьмістких матеріалів, Шумейко В. М. (2019)
Поздравляем (2019)
Содержание (2019)
Дунаєвський М. С. - Моделювання системи оптимального використання водних, енергетичних та продовольчих ресурсів (2019)
Петренюк B. I. - Нова верхня межа неорієнтованого роду склейки простих графів, Петренюк Д. А. (2019)
Панченко Б. Е. - Высокоточные максимальные напряжения в задаче о взаимодействии упругих волн с неподвижным включением в условиях плоской деформации, Ковалев Ю. Д., Сайко И. Н. (2019)
Верёвка О. В. - Структуры данных в задачах с неопределенностью (2019)
Горбачук В. М. - Теорія організації конкурсів, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2019)
Писаренко В. Г. - Про засоби 3D-навчання "Управління_ТЕП", Писаренко Ю. В., Остапенко В. О., Чумаков В. Г., Коваль О. С. (2019)
Саввакін В. О. - Діагностична система на основі нечітких знань, Провотар О. І. (2019)
Березовский О. А. - Об одной оценке для сепарабельной минимаксной задачи квадратичной оптимизации (2019)
Вагис А. А. - Генетические алгоритмы оптимизации (2019)
Вдовиченко Р. О. - Реалізація розріджено-розподіленої пам’яті на сучасних графічних процесорах і дослідження характеристик моделі (2019)
Гуляницький Л. Ф. - Оптимізація маршрутів групи БПЛА модифікованим алгоритмом мурашиних систем, Сторчевий В. В. (2019)
Семенов В. Ю. - Метод извлечения квадратных корней в кольцах полиномов с помощью решения систем нелинейных уравнений (2019)
Гупал А. М. - Генетические алгоритмы в биоинформатике, Гупал Н. А. (2019)
Гупал А. М. - Об эволюции живых организмов (2019)
Лукьянов И. О. - Использование разнообразности начальной популяции в многопопуляционном генетическом алгоритме, Литвиненко Ф. А., Криковлюк Е. А. (2019)
Журбенко Н. Г. - К численной эффективности одной модификации r-алгоритма, Лиховид А. П. (2019)
Измаилов А. Ф. - Алгоритм emshor и его octave реализация, Стецюк П. И., Фишер А. (2019)
Сидорук В. А. - Інтелектуалізація обчислень для задач математичного моделювання складних процесів і об’єктів, Єршов П. С., Богурський Д. О., Марочканич О. Р. (2019)
Титул, зміст (2019)
Трубчанінова К. А. - Модуляція випромінювання лазерного діода OFDM-сигналом, Курцев М. С., Михайлов М. В., Дученко В. Ю. (2019)
Нерубацький В. П. - Аналіз енергетичних процесів у семирівневому автономному інверторі напруги при різних алгоритмах модуляції, Плахтій О. А., Карпенко Н. П., Гордієнко Д. А. , Цибульник В. Р. (2019)
Прохоров В. М. - Розробка математичної моделі для оптимізації плану формування швидкісних пасажирських поїздів, Калашнікова Т. Ю., Мураховський Т. О., Лотиш Ю. О., Шабатура В. В (2019)
Клименко Л. А. - Аналіз методів стиснення зображень на основі дискретно - косинусного перетворення, Гордієнко А. Ю. (2019)
Прилипко А. А. - Моделювання точкових колійних датчиків з підвищеною завадостійкістю, Змій С. О., Бойнік О. А. (2019)
Продащук С. М. - Обґрунтування доцільності впровадження швидкісних поїздів на напрямку Київ–Львів, Ковальов А. О., Шаповал Г. В., Дуля В. В., Писаренко Г. М., Коваленко Д. Г. (2019)
Штомпель М. А. - Аналіз особливостей застосування оптичних волокон у телекомунікаційній інфраструктурі залізничного транспорту, Парпура С. Ю. (2019)
Анненкова Н. - Музичне мистецтво як засіб розвитку естетичного досвіду майбутніх вчителів музичного мистецтва, Потапчук Т. (2017)
Білоконь Г. - Теоретичні засади проблеми гуманізації виховного процесу (2017)
Гац Г. - Музичне виховання як невід’ємний чинник гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, Добринюк Л. (2017)
Клименко Ю. - Методичне забезпечення просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів: до історії питання (2017)
Лякішева А. - Гуманізація навчально-виховного процесу у початкових класах, Баховська А. (2017)
Ольхова А. - Виміри професійної культури майбутнього педагога (2017)
Потапчук Т. - Аналіз морального й естетичного ідеалів у наукових дослідженнях (2017)
Рожко І. - Емоції в музично-мнемічній діяльності молодших школярів (2017)
Савчук В. - Історія фізики і її можливості в сучасній системі підготовки вчителя фізики (2017)
Березіна О. - Вимірювання вихідного рівня ефективності освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (2017)
Боярчук С. - Інтегроване навчання як засіб оптимізації освітньо-виховного процесу в сучасному дошкільному закладі (2017)
Горбач В. - Професійна спрямованість змісту математичних дисциплін у процесі організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей (2017)
Новосельська Н. - Поезія Ліни Костенко як чинник національного виховання учнів початкових класів (на матеріалах читанок для початкової школи) (2017)
Olkhova N. - Aspects of mathematical preparation of future primary school teacher, Olkhova N. (2017)
Осадченко І. - Психодидактичні проблеми інноваційної діяльності педагога у контексті застосування сучасних креативних технологій навчання, Ковальчук М. (2017)
Прокопчук В. - Методична компетентність вчителя історії та правознавства як складова професійної компетентності (2017)
Смолюк І. - Використання інноваційних методів навчання у підготовці фахівців дошкільного профілю, Солодуха Ю., Ясінська Н. (2017)
Чосік Л. - Системний підхід у навчанні старших дошкільників розв’язувати арифметичні задачі (2017)
Бартків О. - Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до мультидисциплінарної взаємодії (2017)
Єгорова К. - Модель формування готовості майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2017)
Корпач Н. - Проблеми молоді та шляхи їх вирішення в сучасній Україні, Філонова Н. (2017)
Кузава І. - Особливості розвитку толерантної особистості у період становлення інклюзивної освіти, Кайдалова Г. (2017)
Кузава І. - Спектр аутизму: особливості і проблеми психологічної допомоги учням спеціальної школи, Нечипорук Л. (2017)
Орлянська А. - Особливості поведінки у дітей раннього віку з порушеннями розумового розвитку (2017)
Стасюк Л. - Аналіз проблем сімей, які виховують дитину з вадою слуху, Слюсар М. (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Маслова Г. С. - Джерело мудрості вченого, педагога і лікаря (до 50-річчя з дня народження д. мед. н., проф. Скрипника І. М.), Гопко О. Ф. (2019)
Невмержицкая Н. Н. - Леонардо да Винчи – гениальный анатом эпохи возрождения (к 500-летию со дня памяти), Дзевульская И. В., Кузьменко Ю. Ю. (2019)
Білаш С. М. - Сучасне уявлення про морфологію венозної системи серця та методи її дослідження, Проніна О. М., Люлька Є. М. (2019)
Гальченко А. В. - Вимушена міграція як фактор виникнення психосоціальної дезадаптації та невротичних розладів, Погорілко О. В., Волошин В. А., Гринь К. В., Лук'янченко О. В. (2019)
Катеренчук І. П. - Вторинний гіперпаратиреоз: особливості перебігу, вплив на ступінь кардіоваскулярного ризику та на якість життя у хворих з хронічною хворобою нирок V стадії, Рустамян С. Т. (2019)
Кока В. М. - Сучасні погляди на функціональну морфологію слизової оболонки язика та її зміни за умов соматичних захворювань та впливу окремих екзогенних полютантів, Старченко І. І., Мустафіна Г. М., Ройко Н. В. (2019)
Неміш І. Л. - Патогенетичні особливості коморбідного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця при поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень та ожирінням (огляд літератури), Ступницька Г. Я., Федів О. І. (2019)
Федорченко І. Л. - Морфологія великого чепця людини та клінічні аспекти, Степанчук А. П. (2019)
Яковцова І. І. - Молекулярні характеристики раків легень та сучасні уявлення щодо їх молекулярно-біологічної діагностики, Янчевський О. В., Чертенко Т. М., Долгая О. В., Олійник А. Є. (2019)
Али С. Г. - Некоторые фенотипические характеристики культуры клеток спинальных ганглиев неонатальных поросят, Коваленко И. Ф., Божок Г. А. (2019)
Землянских Н. Г. - Асимметричное распределение фосфатидилсерина в мембране эритроцитов при криоконсервировании с глицеролом и полиэтиленгликолем, Бабийчук Л. А., Мигунова Р. К. (2019)
Новикова О. Ю. - Характеристики нативной и криоконсервированной культур клеток дермальной папиллы вибрисс новорожденных кроликов, Бондаренко Т. П. (2019)
Поліщук О. І. - Акумуляція металів у гаметофітах деяких видів мохів на території міста Львова (Україна), Антоняк Г. Л., Першин О. І. (2019)
Pocherniaeva V. F. - Prevention of free radical-induced pathology in the staff dealing with sources of ionizing radiation, Zhukova T. O., Vasko L. M., Nestulia K. I., Sokolova N. A. (2019)
Багмут І. Ю. - Компресійні деструктивні пошкодження корінців спинного мозку та аспекти антиоксидантного захисту нейросудинних структур поперекового відділу хребта, Погорєлов В. В., Жуков В. І. (2019)
Білай С. І. - Дослідження функціонального стану нирок та показників метаболічних порушень у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом, Довбиш М. А. (2019)
Білай І. М. - Дослідження гострої токсичності похідних 3-метил-(1,3-диметил)-7-β-гідрокси-γ-арилоксипропілксантиніл-8-тіооцтової кислоти, Цис О. В., Іванченко Д. Г., Романенко М. І. (2019)
Білецький О. В. - Вплив магнезіальної терапії на виживаність у пацієнтів з політравмою вкрай тяжкого ступеня, що загинули в профільному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, Курсов С. В. (2019)
Бубало Н. М. - Лептин, як біомаркер метаболічних порушень і ожиріння у хворих, що перенeсли гострі отруєння гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, Балан Г. М., Жмінько П. Г., Проданчук М. Г., Кравчук О. П., Рашківська І. О., Усенко Т. В., Бубало В. О., Колянчук Я. В., Колесник С. Д. (2019)
Городкова Ю. В. - Мікробіологічні особливості розподілу патогенів та антибіотикорезистентність при позалікарняних пневмоніях ускладненого перебігу у дітей раннього і дошкільного віку, Курочкін М. Ю., Давидова А. Г. (2019)
Дубівська С. С. - Віддалені наслідки післяопераційної когнітивної дисфункції, Григоров Ю. Б. (2019)
Ждан В. М. - Кардіоренальний синдром 2 типу: патогенетичний підхід до діуретичної терапії, Катеренчук О. І., Кир'ян О. А., Хайменова Г. С. (2019)
Завгородній С. М. - Порівняння результатів лікування пацієнтів після симультанних та ізольованих оперативних втручань, Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Рилов А. І. (2019)
Завгородний С. Н. - Частота диагностики паховых грыж и доброкачественной гиперплазии предстательной железы у лиц пожилого возраста в условиях урологического стационара, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Кубрак М. А., Мороз И. Ю., Щуров Н. Ф. (2019)
Золотько К. Н. - Динамика поведенческих тестов у крыс с интрацеребральным кровоизлиянием после введения криоконсервированных нейральных клеток, Сукач А. Н., Компаниец А. М. (2019)
Іманов Е. - Хірургічні методи лікування немовлят з критичним аортальним стенозом, Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В. (2019)
Казаков Ю. М. - Клініко-біохімічні особливості функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Мануша Ю. І., Трибрат Т. А., Чекаліна Н. І., Шуть С. В. (2019)
Кальбус О. І. - Показники оксидантного та нітрозинового стресу при генералізованій міастенії (2019)
Колянчук Я. В. - Модулирующее действие пестицида лямбда-цигалотрина в исследовании репродуктивной токсичности на самцах и самках крыс Wistar Han, Шeпельская Н. Р., Проданчук Н. Г., Бубало Н. Н., Петрашенко Г. И. (2019)
Кулєш Д. В. - Дослідження біодеградації та біосумісності полімерних плівкових матеріалів з лізоцимом, Сташенко К. В., Наражайко Л. Ф., Гриценко В. П., Закашун Т. Є. (2019)
Лавро З. Я. - Оцінка стану системи гемостазу у пацієнтів із шлунково-кишковою кровотечею, Лебедь Г. Б., Ястремська О. О., Максимюк Г. В., Дем’янчук Н. Р., Порохнавець Л. Є. (2019)
Лаповець Л. Є. - Особливості змін кліренсу креатиніну при ішемічній хворобі серця, ускладненій ожирінням, Башта Г. В., Щурко М. М., Ткачук С. О. (2019)
Марченко О. Г. - Предиктори прогресування та прогнозування розвитку туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії (2019)
Машин О. М. - Аналіз анестезіологічного забезпечення з використанням севофлюрану при лапароскопічній холецистектомії в умовах розширеного моніторингу перебігу анестезії, Кобеляцький Ю. Ю. (2019)
Муратова Т. М. - Профілактика постінсультної депресії в умовах інсультного центру, Храмцов Д. М., Ворохта Ю. М., Вікаренко М. С. (2019)
Носівець Д. С. - Дослідження впливу хондроітину сульфату на прояви остеоартрозу внаслідок гіпотиреозу (2019)
Оклей Д. В. - Вплив глюкозаміну гідрохлориду на ефект стрептокінази за регіонарного тромболізису на моделі венозного тромбозу, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2019)
Панченко Ю. О. - Частота та значення діабетичного макулярного набряку у структурі рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Могілевський С. Ю. (2019)
Процак В. В. - Ефективність застосування ентеросорбенту Ентероклін у комплексі зі стандартною терапією хворим з атопічним дерматитом у стадії загострення з мокнуттям (2019)
Псарьова В. Г. - Рівні адипокінів і прозапальна активність при гіпертонічній хворобі з різною масою тіла (2019)
Ракша Н. Г. - Протеолітичний дисбаланс як фактор розвитку хронічного панкреатиту окремо та за наявності цукрового діабету 1 типу, Галенова Т. І., Вовк Т. Б., Суходоля С. А., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2019)
Старішко О. М. - Лактобацили у складі мікробіоти урогенітального тракту жінок, які ведуть здоровий спосіб життя і тих, які палять, Воронкова О. С. (2019)
Stepanov Y. M. - Aspects of immunological status and carbon metabolism in patients with non-alcoholic fatty liver disease in correlation with its fibrous transformation, Didenko V. I., Konenko I. S., Tatarchuk O. M., Petishko O. P. (2019)
Фелештинський Я. П. - VAC-терапія в комплексному хірургічному лікуванні абсцесів і флегмон у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Шиленко Ю. О., Сміщук В. В. (2019)
Ханюков О. О. - Роль модифікації факторів ризику серцево-судинних ускладнень в покращенні якості життя пацієнтів та попередженні розвитку фатальних і нефатальних ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію, Єгудіна Є. Д., Сапожниченко Л. В., Каракай В. Л. (2019)
Цвіренко С. М. - Клінічний випадок дифузного токсичного зобу у дитини 3-річного віку, Фастовець М. М., Похилько В. І., Калюжка О. О., Черевко І. Г. (2019)
Чорнобай А. В. - Вплив однонуклеотидного поліморфізму Т869C (rs1982073) гену TGF-β1 на розвиток дифузного типу пухлини у хворих на рак шлунка, Чорнобай М. А., Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2019)
Шейко Н. І. - Характеристика функціонального стану автономної нервової системи молодих осіб після курсу дихальної гімнастики йога (2019)
Дмитренко І. В. - Рівень експресії гена BCR/ABL1 через 3 місяці терапії інгібіторами тирозинкіназ — прогностичний фактор відповіді на терапію у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, Мінченко Ж. М., Мартіна З. В., Шляхтиченко Т. Ю., Дмитренко О. О., Дягіль І. С. (2019)
Шаргородська Є. Б. - Рівень фактору росту ендотелію судин під час вагітності та алельний поліморфізм rs2010963 гена VEGF у жінок з вродженими вадами серця у плода, Макух Г. В., Гайбонюк І. Є., Малахова А. Й., Бобик О. Б. (2019)
Шкарупа В. М. - Поліморфізм Lys198Asn гена EDN1 у чоловіків з хронічним обструктивним захворюванням легень, Сєркова В. К., Лілевська А. А. (2019)
Воробій В. Д. - Удосконалення засвоєння окремих тем з дисципліни "Акушерство та гінекологія" при викладанні студентам медичного факультету (2019)
Ждан В. М. - Сучасні інтерактивні методи в підготовці сімейного лікаря, Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Ткаченко М. В., Кир'ян О. А. (2019)
Курташ Н. Я. - Проблема формування мотивації у студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів при вивченні дисципліни "Акушерство та гінекологія" (2019)
Римарчук М. І. - Дистанційна форма навчання – прогресивний крок в освітній післядипломній платформі (2019)
Скрипников П. М. - Вдосконалення підготовки лікарів у проблемі "Актуальні питання онкології в стоматології", Баштан В. П., Марченко А. В., Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Гуржій О. В., Коломієць С. В. (2019)
Ярмошук І. Р. - Ефективність інтерактивних форм навчання та мультимедійних технологій на курсі "Хірургічна стоматологія" навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету (2019)
Калашніков Д. В. - Переваги та недоліки 3-D моделювання в стоматології, Король Д. М., Тончева К. Д., Кіндій Д. Д., Зубченко С. Г. (2019)
Кошарний В. В. - Використання діагностичних речовин для вивчення регіонального кровообігу в нормі та при патології, Пілін Є. В., Молчанов Р. М., Абдул-Огли Л. В., Дем'яненко І. А. (2019)
Єлисеєва І. В. - До питання розробки комплексної дифтерійної вакцини з бактеріальним ад'ювантом, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2019)
Kryvtsova M. V. - Antimicrobial, antioxidant and some biochemical properties of Arnica montana L., Trush K., Koščová J., Eftimova J. (2019)
Скрипій К. Ю. - Біологічні особливості стафілококів та стрептококів виділених при запальних захворюваннях дихальних шляхів, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2019)
Антонюк О. П. - Морфогенез дванадцятипалої кишки у ранньому періоді онтогенезу людини, Вовк Ю. М. (2019)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови кардіоміоцитів передсердь в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2019)
Головацький А. С. - Морфометрична характеристика лімфатичних пазух клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців в умовах довготривалого впливу опіоїду налбуфіну, Валько О. О., Кочмарь М. Ю. (2019)
Єрошенко Г. А. - Особливості структурної організації нервового апарату залозистої зони твердого піднебіння щурів, Білаш С. М., Вільхова О. В., Лисаченко О. Д., Борута Н. В., Ячмінь А. І. (2019)
Єрошенко Г. А. - Структурні зміни нирок щурів при гострому іммобілізаційному стресові та їх корекція, Білаш С. М., Проніна О. М., Коптєв М. М., Ячмінь А. І. (2019)
Коноваленко С. О. - Особливості структурної перебудови венозного русла яєчок при пострезекційній портальній гіпертензії (2019)
Медицька А. К. - Структурні особливості слизової оболонки кінчика язика щурів після дії 1 % ефіру метакрилової кислоти, Єрошенко Г. А. (2019)
Радчук В. Б. - Деякі аспекти перебудови ясенних епітеліоцитів після протезування металокерамічними коронками у віддалені терміни клінічних спостережень (2019)
Рожнов В. Г. - Мінливість положення піднижньощелепного вузла у залежності від форми черепа, Горбаченко О. Б., Шепітько К. В., Білич А. М., Дубровіна О. В., Коптев М. М. (2019)
Фік В. Б. - Тканини пародонта на ультраструктурному рівні за умов восьмитижневого впливу опіоїду, Пальтов Є. В., Дмитрів Г. М., Кривко Ю. Я. (2019)
Щерба В. В. - Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонтиту на тлі гіпотиреозу, Мачоган В. Р., Небесна З. М., Корда М. М. (2019)
Яковенчук Н. М. - Експресія металлопротеїнази-1 в суглобовому хрящу та субхондральній кістці в умовах остеоартрозу та остеопорозу (експериментально-клінічне дослідження) (2019)
Потапов С. М. - Імуногістохімічна характеристика проліферативно-апоптотичних процесів в окремих герміногенних пухлинах яєчка, Плітень О. М., Галата Д. І., Сидоренко Р. В., Андрєєв А. В. (2019)
Возна І. В. - Ефективність психологічної підготовки працівників заводу "Дніпроспецсталь" на рівень комфортності взаємодії з лікарем стоматологом (2019)
Ошивалова О. О. - Аналіз думки практикуючих лікарів та організаторів охорони здоров'я щодо клініко-організаційних підходів профілактики епідермальних дисплазій шкіри, Зюков О. Л. (2019)
Лук’янцева Г. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму та динаміки збудження у серці легкоатлетів, Пастухова В. А. (2019)
Гармаш О. В. - Стан стоматогнатичної системи осіб популяції Харківської області та прилеглих областей, які народилися макросомами (2019)
Коваль О. І. - Церебральна оксиметрія під час проведення санації порожнини рота у дітей віком 0-3 роки під загальним знеболенням в амбулаторних умовах (2019)
Kruchak R. Yu. - Acute odonthogenic inflammatory diseases of maxillofacial area. Variant of the course of different clinical forms, Ilnytskyy Ya. M. (2019)
Пантус А. В. - Вивчення біохімічних маркерів кісткового ремоделювання при застосуванні волокнистого полімерного матриксу в процесі направленої кісткової регенерації щелеп, Рожко М. М., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В., Когут В. Л. (2019)
Смаглюк Л. В. - Результати міографії жувальних м’язів у молодих людей різних соматотипів, Шешуков Д. В. (2019)
Удод О. А. - Вплив карієспрофілактичних заходів на динаміку біохімічних показників ротової рідини у хворих на цукровий діабет, Куліш А. С. (2019)
Дичко Д. В. - Рівень клітинної реактивності організму дітей з патологією зору віком 10-16 років, Дичко В. В., Буров Ю. В. (2019)
Бурляй А. П. - Оцінка впливу еколого-економічних чинників на розвиток сільського господарства (2019)
Жук О. П. - Освітня компонента у процесі формування людського потенціалу національної економіки, Дроздовська Л. О. (2019)
Забаштанський М. М. - Виклики та загрози туристичній індустрії України у сучасних умовах, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2019)
Кравченко С. І. - Обґрунтування цільових орієнтирів розвитку національних інноваційних систем (2019)
Лойко Д. М. - Аналіз сучасного стану споживчого сектору економіки України в умовах розвитку циркулярної економіки (2019)
Мартиненко В. В. - Боргова безпека України: теоретичні засади та оцінка стану, Замота І. О. (2019)
Стаматін О. В. - Економічна ефективність спільного використання e-ticket та GPS у громадському транспорті (2019)
Matthnai Ekouaghe - Practical features of the use of marketing technologies in the management of a tourism enterprise (2019)
Гребинаха А. В. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємств вагонобудування (2019)
Пилипенко А. А. - Ресурсний менеджмент та управління витратами інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств, Пилипенко С. М. (2019)
Пряхіна К. А. - Людський капітал як основа розвитку малого підприємництва полтавського регіону, Білик М. Ю. (2019)
Савіцький А. В. - Формування змісту "економічності" у контексті факторів управління прибутковістю експортоорієнтованого підприємства (2019)
Соловйов І. О. - Ко-маркетинг як сучасний етап розвитку концепції маркетингу, Соловйов А. І. (2019)
Швець Ю. О. - Особливості управління структурою капіталу промислового підприємства в умовах кризи, Кузнецова А. В. (2019)
Томашук І. В. - Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденціії здійснення (2019)
Давидов О. І. - Оцінка інвестованого капіталу в моделі фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств (2019)
Мельник Л. В. - Формування заставного потенціалу під час іпотечного кредитування аграрної сфери (2019)
Гудзенко Н. М. - Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку, Гавриш Н. Л. (2019)
Дорошенко О. О. - Інформація системи бухгалтерського обліку як підґрунтя оцінки показників економічної безпеки реального сектору економіки, Вашай Ю. В., Якимчук А. Ю. (2019)
Здирко Н. Г. - Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві (2019)
Каричковський В. - Теоретичні основи професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у немовних ВНЗ України, Каричковська С. (2017)
Остапйовська І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках математики, Свистун Н. (2017)
Панасюк С. - Музично-педагогічні ідеї Василя Верховинця (2017)
Пріма Р. - Новаторство педагогічних ідей Я. А. Коменського, Новосад В. (2017)
Сеник А. - Формування державницької позиції учнівської молоді позашкільних навчальних закладів як виховна система (2017)
Гладуш В. - Перетворення Лоренца в освіті учнів фізико-математичного профілю навчання, Савчук В. (2017)
Ковальова К. - Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компететності майбутніх інженерів-аграрників (2017)
Остапйовська І. - Інтерактивні технології у початковій школі, Ласкевич О. (2017)
Гапончук О. - Консультативна діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі: зарубіжний досвід (2017)
Єрьоміна Л. - Готовність особистості до сімейного життя: соціально-правовий аспект (2017)
Остапйовська І. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання математики в умовах інклюзивного підходу (2017)
Потапчук Т. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Ґрещук В. В. - Василь Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дитини (2019)
Tverdokhlib Т. с. - Homiletics in Kyiv theological academy: specific features of teaching pedagogically oriented discipline (the end of the 19th century – the beginning of the 20th century) (2019)
Баб'як Ж. В. - Використання матеріалів на заняттях еsр: автентичні завдання чи традиційні підручники, Джиджора Л. А., Перенчук О. З. (2019)
Bеi I. Y. - Retrospective analysis of using project-based learning in educational institutions of the USA (2019)
Bilianska І. P. - Developing speech perception skills for better listening comprehension (2019)
Маруневич Б. М. - Специфіка навчання німецької мови як спеціальності в умовах штучного субординативного білінгвізму (2019)
Сівкович Г. М. - Навчання та виховання дівчат у жіночих виділових школах Галичини: методичні аспекти (кінець ХІХ – початок ХХ століть), Бойчук А. П., Титунь О. Л. (2019)
Гелеш А. В. - Кадрове забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти України (2019)
Стойчик Т. І. - Умови формування соціального партнерства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в Україні (2019)
Чжиюн Пей - Сутність поняття "професійні цінності" (2019)
Джус О. В. - Мистецький компонент змісту професійної підготовки вчителів Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі (2019)
Карбашевська О. В. - Інтерпретація поетичних текстів як засіб розвитку лінгвосоціокультурної компетентності студентів, Білянська І. П. (2019)
Марченков С. М. - Наукові аспекти формування інформаційно-аналітичної компетентності в майбутніх офіцерів (2019)
Сабат Н. В. - Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього соціального працівника, Сабат Н. І. (2019)
Сушенцева Л. Л. - Проблема взаємозв'язку академічної та професійної мобільності студентів, Тютченко С. М. (2019)
Тимченко М. Ю. - Художньо-проектна діяльність як провідний засіб розвитку творчих здібностей майбутніх дизайнерів (2019)
Царьова Є. С. - Роль майстра виробничого навчання у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця (2019)
Chumak M. E. - The development of technical education of Naddnipryanshchyna in the first twenty years of the XX century (2019)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Петр Евгеньевич Казанский (2018)
Іванова Н. Г. - Інноваційні методи вивчення іноземних мов: аналітичний огляд сайту для студентів-юристів, Пахалкова-Соіч Т. В. (2018)
Смазнова І. С. - Парність категорій агресії і толерантності: юридичний вимір (2018)
Соіч О. В. - Колективні суб’єкти як особливий різновид суб’єктів права (2018)
Тернавська В. М. - Принципи сучасної правової політики України (2018)
Берестова І. Е. - Прояв публічного інтересу у практиці Конституційного Суду України (2018)
Кармазіна К. Ю. - Надання безоплатної правової допомоги засудженим особам в Україні, Гончарук Ю. О. (2018)
Гаран О. В. - До питання про шляхи вирішення проблеми в сфері використання транспортних засобів, ввезених з Європейського Союзу, Каташинський Є. О. (2018)
Клімова С. М. - Оптимізація інформаційно-правового забезпечення управління публічними фінансами (2018)
Петруненко Я. В. - Податкова пільга як засіб державного регулювання господарської діяльності: порівняльно-правовий аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду (2018)
Сливінська А. В. - Проблеми визнання недійсними рішень загальних зборів господарських товариств (2018)
Степанова Т. В. - Щодо відповідності Кодексу України з процедур банкрутства вимогам до кодифікації та стану економіки України (2018)
Ященко Н. Л. - Поняття та ознаки державно-приватного партнерства (2018)
Богустов А. А. - Проблема определения правового режима имущества государственных предприятий (на примере законодательства Польши) (2018)
Завертнева-Ярошенко В. А. - Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні, Ячменська М. М. (2018)
Труба В. І. - Виконання батьками обов’язку з утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання (2018)
Каташинський Є. О. - До питання про сучасні тенденції реформування органів досудового розслідування в Україні, Миколенко О. М. (2018)
Павлова Т. О. - Правовий аналіз норм Кримінального кодексу України щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству, Кривошликова А. С. (2018)
Гольденберг Т. В. - Юридичні підстави діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я (2018)
Кононенко В. П. - Доказування в міжнародному суді ООН (2018)
Тетерук М. А. - Визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів: новели законодавства та судова практика (2018)
Фединяк Г. С. - Правові підстави виконання роботи громадянами України за кордоном (2018)
Богуш Л. - Теоретичне обгрунтування закономірностей становлення професійної кар’єри майбутніх фахівців з міжнародної інформації (2017)
Задорожна Г. - Правове виховання особистості дитини: поняття, сутність, особливості (2017)
Малишева Л. - Феномени здоров’я та здоров’язбереження молоді в контексті сучасних наукових поглядів (2017)
Мельникова О. - Превентивне виховання дітей дошкільного віку – педагогічна проблема сучасності (2017)
Таможська І. - Роль попечителів навчальних округів у вирішенні кадрових питань університетами України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Вахнова А. - Формування культури здоров’я учнів старшої школи на уроках фізичної культури, Смоляр І. (2017)
Войтович О. - Виконання студентами-екологами технологічних проектів із використанням хмарних технологій, Сергієнко В. (2017)
Вірста С. - Критичне мислення як спосіб формування літературної компетентності на уроках зарубіжної літератури (2017)
Галацин К. - Методичний аспект критеріально-рівневого дослідження сформованості комунікативної культури студентів (2017)
Гончарук О. - Змістовий потенціал навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля школярів (2017)
Дурманенко О. - Підготовка майбутніх педагогів до моніторингової діяльності (2017)
Кліпа Ю. - Практика як складова підготовки майбутніх економістів до професійної діяльності (2017)
Cідоров В. - Розроблення електронних освітніх ресурсів у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Трофаїла Н. - Експериментальна модель підготовки майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку (2017)
Шкарупа Г. - Проблема розвитку художньо-конструктивної компетентності у майбутнього дизайнера (2017)
Бартків О. - Діагностика мотивацій студентів до відповідального батьківства, Смалько О. (2017)
Долинний Ю. - Модель системи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Кузава І. - Вертебрологія як метод комплексної реабілітації в умовах інклюзії, Печерських В. (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Маляр В. А. - Патогенетичні аспекти пізніх абортів у жінок із недеференційованими дисплазіями сполучної тканини на тлі порушень мікробіоценозу піхви, Маляр Вол. В., Цмур О. В., Маляр В. В. (2019)
Архій Е. Й. - Варіабельність ланок гомеостазу у маніфестації системної запальної відповіді при хронічному панкреатиті в поєднанні з гіпертонічною хворобою,шляхи корекції, Прилипко Л. Б., Галай Б. М. (2019)
Бисага Н. Ю. - Сучасні можливості діагностики прееклампсії у вагітних жінок групи високого ризику, Корчинська О. О., Гецко Н. В. (2019)
Бойко С. О. - Алгоритм хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени (2019)
Гарапко Т. В. - Гістологічна перебудова структурних компонентів лімфатичних вузлів при експериментальному ожирінні (2019)
Лоя Н. О. - Актуальні питання функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок з дефіцитом вітаміну D, Корчинська О. О., Гецко Н. В. (2019)
Ібадова Т. В. - Гестаційний процес при недиференційованій дисплазії сполучної тканини на тлі йододефіційних станів (огляд літератури), Маляр В. В., Маляр В. А. (2019)
Романенко С. Ю. - Особливості клінічних проявів функціональних розладів жовчного міхура і сфінктера Одді, Марфіян О. М. (2019)
Микита Х. І. - Гігієнічна оцінка джерел децентралізованого водопостачання населених пунктів Закарпатської області в динаміці впродовж 2014-2018 років, Рогач І. М. (2019)
Турінський О. В. - Автоматизація управління функціонуваннямта структурною динамікою складних систем військового призначення при динамічній зміні оперативно-стратегічної обстановки, Гриб Д. А., Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Хмелевська О. О. (2019)
Головін О. О. - Застосування методології трансдисциплінарних онтологій в інформаційно-аналітичній системі підтримки процесів оснащення озброєнням та військовою технікою (2019)
Боровик О. В. - Методика оцінки ефективності військових перевезень колоною техніки, Купельський В. В. (2019)
Малюга В. Г. - Вибір показників ефективності застосування авіаційного угруповання, чутливих до змін його організаційної структури, Крижанівський І. М. (2019)
Лазебник С. В. - Моделі та методика формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряного командування, Поплавець С. І. (2019)
Зоц Ф. Ф. - Застосування BDS-статистики для розпізнавання повітряних цілей за дальнісними портретами (2019)
Канюк Г. І. - Розробка fuzzy регулятора для трьохмасової електромеханічної системи з застосуванням Matlab, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Близниченко О. М., Толсторебров О. Т. (2019)
Карлов Д. В. - Використання поля фрактальної розмірності для векторизації об’єктів розвідки, Березіна С. І., Рєзніков Ю. В., Коробецький О. В. (2019)
Климченко В. Й. - Радіоелектронне подавлення комплексів бістатичної локації "на просвічування”, Тютюнник В. О., Трофимов І. М., Дончак Д. А. (2019)
Луковський О. Я. - Розробка методу селекції і виявлення малорозмірних, малошвидкісних надводних об'єктів на фоні моря, Дзеверін І. Г., Карлов В. Д., Ряполов І. Є., Дудко М. В., Трофименко Ю. В. (2019)
Піскунов С. М. - Метод врахування кореляційного моменту оцінок згладжених координат цілі для застосування розширеного фільтру Калмана в когнітивних РЛС, Шевченко А. Ф., Ясинський О. М., Дрібниця C. C. (2019)
Коцюруба В. І. - До питання оцінювання рівня мінної небезпеки, Черних І. В., Малюга В. Г., Місюра О. М. (2019)
Павловський О. В. - Методичний підхід до визначення потрібної чисельності резерву людських ресурсів, періодичності та тривалості навчальних зборів з резервістами (військовозобов’язаними), Клепіков В. Ф. (2019)
Семенюк В. І. - "Михтиму" або неперевершеному Калашникову – 100, Жуйков Д. Б., Фрунт Р. М. (2019)
Чупрун В. Т. - Методика визначення раціонального складу пошукових команд (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Денисенко О. В. - Моделювання скануючого детектора транспорту в пакеті VisSim (2019)
Korzhov I. - Space optimization models of informative features for control and diagnostics of the technical state of dynamic industrial objects, Shchapov P., Mygushchenko R., Kropachek O. (2019)
Kosenko V. - Models of making decisions to select the techniques for countering innovative project risks (2019)
Meteshkin K. - Modelling of professional knowledge as an educational technologies method, Morozova O. (2019)
Aloshin G. - Separable programming method for solving multi-dimensional problems of optimizing the parameters of laser information measurement systems, Kolomiitsev O., Tkachov A., Posokhov V. (2019)
Dergachov K. - Web-cameras stereo pairs color correction method and its practical implementation, Krasnov L., Cheliadin O., Plakhotnyi O. (2019)
Meleshko Ye. - Method of generating recommendations lists with considering activity indexes of users in a recommendation system (2019)
Нескородєва Т. В. - Постановка елементарних задач аудиту передумови положень бухгалтерського обліку в ІТ системи підтримки прийняття рішень (2019)
Yaskov G. - Methodological basis of solving sphere packing problem: transformation of knapsack problem to open dimension problem, Shekhovtsov S. (2019)
Galagan R. - Statistical analysis of thermal nondestructive testing data, Momot A. (2019)
Главчева Ю. М. - Розробка підходу для ранжування академічних установ за показниками наукової діяльності, Главчев М. І., Каніщева О. В., Кучук Г. А. (2019)
Karlov V. - Evaluation of the accuracy of measuring the radial velocity of a target with an exponential and alternating decrease in phase correlation of the burst radio signal, Kuznietsov O., Artemenko A., Karlov А. (2019)
Kovtun A. - Determination of reliability indicators of complex elements of rocket complexes in transportation of rockets, Tabunenko V. (2019)
Makogon H. - Studying of the information exchange process in office local networks by using mathematical apparatus of the queuing theory, Musaiev R., Dychko A., Krylenko I., Dumych Ye. (2019)
Sotnikov A. - The existing methods and protection products analysis of radio electronic equipment from the powered pulmonary electromagnetic radiation effect of ultrasonic short-term permeability, Yasechko M., Tantsiura A., Ochkurenko A., Maksiuta D. (2019)
Yakhno I. - Method of assessment of information availability of radio inflammation sources by devices of radioelectronic recognition, Malyk O., Hatsenko S., Shyshatskyi A., Pikul O. (2019)
Gryshmanov E. - Prognosis method of unfavorable airborne events during flight based on convolutional and recurrent neural networks, Kalimulin T., Zakharchenko I. (2019)
Shmatko O. - A new framework designed for knowledge management in distributed software development, Liang Dong, Havrylova A., Aleksiyev V. (2019)
Yaloveha V. - Usage of convolutional neural network for multispectral image processing applied to the problem of detecting fire hazardous forest areas, Hlavcheva D., Podorozhniak A. (2019)
Даник Ю. Г. - Методологічні та змістовні особливості підготовки фахівців кібербезпеки для дій в умовах комплексних кібервпливів, Воробієнко П. П. (2019)
Qasim Abbood Mahdi. - The method of increasing the immunity of communication systems (2019)
Milov O. - Adaptive decision support systems for cyber security (2019)
Serkov A. - The concept of information security in the IoT system, Kravets V., Kasilov O., Lazurenko B., Mickus A. (2019)
Андрєєв С. М. - Методика розробки земельно-кадастрової документації ділянки під забудову об’єкту медичного призначення, Жилін В. А. (2019)
Bayramov A. A. - Development of UAV SoS flight combat reconnaissance mission program, Hashimov E. G. (2019)
Павлій В. О. - Інформаційна технологія обробки зображень бортових систем оптико-електронного спостереження в умовах розфокусування та змазування (2019)
Наші автори (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Титул, зміст (2018)
Вей В. - Сучасні моделі періодизації річної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики, Козлова О. (2018)
Гуцол Є. - Актуальність показників крові як маркера під час інноваційної підготовки елітних легкоатлетів в умовах середньогір’я, Пилипей Л. (2018)
Кравченко О. - Змагальна діяльність біатлоністів високої кваліфікації: проблеми та перспективи, Карленко В. (2018)
Нікітенко О. - Розвиток спритності та координації спортсменів, які займаються рукопашним боєм (2018)
Подгурський С. - Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів різних вагових категорій у таїландському боксі (2018)
Хом'яченко O. - Шляхи вдосконалення координаційних здібностей спортсменів-танцюристів на етапі підготовки до вищих досягнень з урахуванням виду обраної спеціалізації (2018)
Бишевець Н. - Візуальний скринінг робочої пози студентів у процесі навчання із використанням інформаційних комп’ютерних технологій, Денисова Л., Сергієнко К. (2018)
Бурка В. - Сучасні технології, програми, які використовують у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з депривацією сенсорних систем (2018)
Вавренюк С. - Сучасні підходи до підвищення загальної фізичної роботоздатності курсантів у процесі їх фізичної підготовки (2018)
Випасняк І. - Корекція статури студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням стану їхньої постави, Шанковський А. (2018)
Кузнецова Л. - Оцінка добової рухової активності студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту, Трачук С., Покас Б. (2018)
Маляренко А. - Сучасні підходи до використання засобів функціонального багатоборства у процесі фізичної підготовки військовослужбовців-десантників (2018)
Нагорний Я. - Особливості реабілітації осіб з цервікальною атаксією із застосуванням мануальної терапії, Федоренко С. (2018)
Савлюк С. - Визначальні чинники покращення фізичного стану та здоров’я дітей молодшого шкільного віку, Слюсарчук В. (2018)
Бріскін Ю. - Впровадження інноваційних форм олімпійської освіти, Передерій В. (2018)
Круглик И. И. - Эволюция идей олимпизма от античности до современности, Круглик И. П. (2018)
Фігурний Ю. - Аналіз українських етнічних, націєтворчих та етнокультурних процесів (2018)
Дмитренко В. - Вікові характеристики парафіяльних ієреїв Пирятинської протопопії 60-70-х років XVІІІ ст. (2018)
Кагамлик С. - Українська церковна еліта у захисті інтересів Православної Церкви проти російського централізму часів Катерини ІІ (2018)
Колесник О. - Доброчинна діяльність Російської Православної Церкви у Полтавській єпархії на сторінках часопису "Полтавские Епархиальные Ведомости" (2018)
Мельников Е. - Реформування Київського та Харківського військових округів у 80-ті роки ХІХ ст. (2018)
Левицький В. - Розвиток шкіряної промисловості у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Буравський О. - Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. (2018)
Магась В. - Діяльність Союзу робітників для захисту своїх прав у Харкові у роки Першої російської революції (2018)
Магась-Демидас Ю. - Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2018)
Радчук А. - Творча співпраця Михайла Старицького та Марії Заньковецької у контексті історії українського професійного театру (2018)
Доморослий В. - Українська парламентська еліта та її діяльність у боротьбі за вирішення політичних прав і свобод у діяльності Першої Державної Думи Російської імперії (1906 р.) (2018)
Гусєва С. - Місце ІV Універсалу Центральної Ради в українському державотворенні (до 100-сторіччя прийняття) (2018)
Дацків І. - Створення дипломатичних представництв Української Народної Республіки, Крушельницька С. (2018)
Рудько С. - Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Гетьманату Павла Скоропадського (2018)
Шишко О. - Контррозвідувальні відділення у системі білого терору в Одесі (серпень 1919 р. – лютий 1920 р.) (2018)
Нагірняк А. - Польська освітня політика на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (2018)
Старжець В. - Ідеологізація навчально-виховного процесу у педагогічних училищах Західної України (1944-1953 рр.) (2018)
Касьянова Н. - Система житлового забезпечення сільськогосподарських переселенців в УРСР (1940-1960-ті рр.) (2018)
Лук’яненко О. - Остарбайтери серед студентів повоєнних випускників Полтавського педінституту (2018)
Лахно О. - Опозиційні Євангельські християни-баптисти vs органи влади: повсякденні практики радянського соціуму другої половини ХХ століття (2018)
Лаврут О. - Нормативно-правове забезпечення діяльності учителів Української РСР у 1970-х – першій половині 1980-х рр. (2018)
Кожанов А. - Розгортання національно-демократичного руху на Одещині наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. (2018)
Лєбєдєва Ю. - Система громадянського суспільства та місце у ній держави (2018)
Теміров Б. - Місця пам’яті щодо постаті Степана Бандери (2018)
Михайлуца М. - Китайці в Одесі: трудова міграція та заробітна платня в умовах становлення національної валюти (90-ті рр. ХХ ст.), Деречина В. (2018)
Хрящевська Л. - Мовна структура та рівень урбанізації етнічних меншин в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2018)
Попович О. - УПА vs АК у публічному дискурсі української та польської влади (2005-2017) (2018)
Титул, зміст (2019)
Борисова О. - Організація й управління гандболом у Франції, Петрушевський Є. (2019)
Когут І. - Сучасні підходи до класифікації спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату в карате, Маринич В., Чебанова К. (2019)
Лісенчук Г. - Дослідження функціонального стану футзалістів високої кваліфікації протягом змагального макроциклу, Тищенко В. (2019)
Мічуда Ю. - Умови формування організаційних основ застосування маркетингу в футболі Лівану, Ісмаїл М. (2019)
Мухаммед Фахмі Рабін Х - Методичні підходи до участі у змаганнях легкоатлетів високої кваліфікації (2019)
Мулик В. - Характеристика фізичних якостей єдиноборців-ветеранів різних вікових груп, Ананченко К., Перевозник В., Перебийніс В., Сорока В. (2019)
Олешко В. - Динаміка спортивних досягнень важкоатлетів світового рівня після введення нових вагових категорій, Деха Н., Янг ТанСунг, Мухін Є. (2019)
Русанова О. - Сучасні основи контролю функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності кваліфікованих спортсменів, Ван В. (2019)
Уварова Н. - Аналіз результатів швидкісного спортивного лазіння на еталонній трасі серед жінок і перспективи його розвитку в Україні, Кадієва М. (2019)
Чжао Дун - Вплив спеціальної силової підготовки на специфічні компоненти функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів у веслуванні академічному, Дяченко А. (2019)
Приступа Є. - Вплив занять за авторською програмою спортивно-реабілітаційної підготовки в адаптивному спорті на якість життя осіб з ушкодженнями опорно-рухового апарату, Бріскін Ю., Розторгуй М., Передерій А. (2019)
Андрєєва О. - Використання засобів оздоровчого фітнесу у професійно- прикладній фізичній підготовці майбутніх фахівців правоохоронної сфери, Гресь М., Пилипей Л. (2019)
Метелица А. - Влияние интеллектуальных учебных заданий на актуализацию потребностей в физкультурных знаниях и физкультурном мышлении учащихся, Старченко В. (2019)
Нагорний Я. - Мануальна терапія як засіб фізичної реабілітації при атаксіях (2019)
Сущик В. - Характеристика фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку та їх мотиваційної спрямованості до занять оздоровчим плаванням (2019)
Борисова О. - Формування клубної системи у тенісі в Європі наприкінці XIХ – на початку ХХ ст., Петренко Г., Ши Ш. (2019)
Булатова М. - Міжнародному олімпійському комітету 125 років (2019)
Содержание (2018)
Shatrovskiy O. G. - First record of Helophorus villosus Düftschmid, 1805 (Coleoptera: Hydrophyloidea: Helophoridae) in Ukraine (2018)
Kravchenko O. М. - First record of the soft-winged flower beetle from the genus Cerapheles Mulsant et Rey (Coleoptera: Malachiidae) in Ukraine (2018)
Lezhenina I. P. - Megabruchidius dorsalis (Fåhreus, 1839) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) is a new adventive species in the Kharkiv Region (Ukraine), Vasylieva Yu. V. (2018)
Єпішін В. В. - Видовий склад лускокрилих (Insecta: Lepidoptera) Регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" (Чернігівська область, Україна), Кавурка В. В. (2018)
Гончар Г. Ю. - Різноманіття диких бджіл (Hymenoptera: Apoidea) Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Гнатюк А. М. (2018)
Правила для авторов (2018)
Кузовков В. - Італія та Візантія: до проблеми політичного статусу Остготського королівства у 493-540 рр. (2018)
Шеретюк Р. - Станіслав Конарський як видатний реформатор сфери освіти та виховання Речі Посполитої (середина – друга половина ХVІІІ ст.), Стоколос Н. (2018)
Верховцева І. - Уніфікація волосного самоврядування у прибалтійських губерніях Російської імперії у 1866-1889 рр.: між становим і територіальним (2018)
Бондаренко Д. - Монархічна контрреволюція у Центральній і Східній Європі у період завершення Першої світової війни: термінологія, класифікація, географія, хронологія (2018)
Попенко Я. - Політична боротьба за Бессарабію на Паризькій мирній конференції упродовж травня-серпня 1919 р. (2018)
Срібняк І. - Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації (2018)
Малець О. - "Більшовизація" Комуністичного інтернаціоналу в 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Стародубець Г. - Міжнародна політика періоду завершення Другої світової війни в оцінці ідеологів українського повстанського руху (2018)
Священко З. - Участь СРСР у громадянській війні у Китаї (1945-1949 рр.) (2018)
Скрипник О. - Історичні передумови становлення співробітництва ЄС з країнами Північної Африки (2018)
Бурцева М. - Канадська провінційна імміграційна політика на прикладі Квебеку у 1970-х рр. (2018)
Поспелов А. - Израильская внешняя политика в зоне Ближневосточного конфликта на фоне внешнеполитического противостояния США и СССР (1973-1979 гг.) (2018)
Вовчук Л. - Стан відносин між Румунією та Європейським Союзом після вступу до організації, Поляшенко А. (2018)
Хмель А. - Євроскептицизм у зовнішній політиці Великої Британії на початку ХХІ століття, Єрьоміна В. (2018)
Любич О. - Соціально-економічне становище малоросійського козацтва через призму історіографічно-джерелознавчого аналізу (2018)
Бараненко С. - Вивчення сучасними російськими дослідниками дворянства на українських землях (2018)
Петренко І. - Історія німецьких поселенців (колоністів) на Полтавщині у науковій спадщині історика Віри Жук (1928-2008) (2018)
Каран Д. - Оцінка праць К. В. Харламповича про стан і розвиток православних шкіл на теренах Речі Посполитої його сучасниками (2018)
Ломако Л. - Підготовка вчителів на педагогічних курсах у Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія проблеми (2018)
Бундак О. - Всеросійський селянський союз в енциклопедичних виданнях (2018)
Мальшина К. - "Жолгерова устава" як джерело для вивчення проблем словенського державотворення за часів Держави СХС (жовтень-листопад 1918 р.), Волобуєв В. (2018)
Ковальов М. - Обставини утворення та розпаду союзу махновців з військами Директорії УНР влітку 1919 року: історіографія питання (2018)
Біловус Л. - Тематика голодомору в україномовній періодиці діаспори США як чинник збереження національної ідентичності (2018)
Горбуров Е. - О награждении граждан СССР британскими орденами и медалями и британских подданных – советскими знаками отличия в годы Второй мировой войны, Горбуров К. (2018)
Нефьодов Д. - Повоєнне робітництво УРСР (1946-1965 рр.) у сучасній російській історіографії (2018)
Кондратюк О. - Розвиток суднобудування на Півдні України у 1945-1991 рр.: історіографія проблеми (2018)
Бондарчук А. - Перебудова в дії: політика відкритого діалогу з читацькою аудиторією журналу "Огонек" (2018)
Неєжмаков П. І. - Чому керівники міжнародної метрології назвали Нову SI "фундаментально кращою” і чи може вона бути ще кращою?, Павленко Ю. Ф., Буняєва Ю. Ю. (2019)
Velychko O. - Main Results of GULFMET.EM-S4 Supplementary Comparison of Inductance for 10 and 100 mH at 1 kHz, Shevkun S., Gordiyenko T. (2019)
Солдатов В. В. - Служба єдиного часу і еталонних частот України. Синхронізація часу з використанням Інтернет протоколів NTP і PTP: стан та перспективи розвитку (2019)
Івков А. Г. - Щодо оцінювання вимог до меж припустимої невизначеності вимірювань координат кольорів Державного Прапора України, Неєжмаков П. І., Говорова К. В. (2019)
Neyezhmakov P. - Development of standard conditions for measuring the illuminance, Kupko O., Tereshchenko V. (2019)
Скляров В. В. - Індустрія 4.0 та дигіталізація національних еталонів, Прокопов О. В. (2019)
Tiupa S. - Determination of the reliability of control of curved surfaces by eddy current transducer, Tiupa I., Boussi S. (2019)
Затока С. А. - Моделювання оцінки характеристик магнітних матеріалів осцилографічним методом (2019)
Гіленко О. П. - 13-та Генеральна Асамблея EURАMET, Неєжмаков П. І. (2019)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2019)
Содержание (2019)
Karolinskiy Ye. O. - On the fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park "Dvorichanskyi" (Kharkiv Region, Ukraine) and its environs. Contribution 3, Demyanenko S. O., Bidzilya O. V., Budashkin Yu. I., Guglya Yu. O., Kavurka V. V., Mushinskiy V. G., Zhakov O. V. (2019)
Будашкин Ю. И. - Аннотированный список молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) Луганской области, Бидзиля А. В., Демьяненко С. А. (2019)
Маркина Т. Ю. - Памяти Александра Зиновьевича Злотина (28.08.1937–29.06.2016), Шатровский А. Г., Вовк Д. В. (2019)
Правила для авторов (2019)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Ilin V. - Prosopography of Kharkiv Medical Institute in 1945–1991 (2019)
Ashcheulova T. - Subclinical cardiac damage in cardiopulmonary polymorbidity (review) Part 1., Ambrosova T., Kochubiei O., Gonchar O., Sytina I. (2019)
Zhuravlyova L. V. - The role of trace element selenium in cardiovascular disease development (review), Filonenko M. V. (2019)
Kryvoruchko I. A. - Comparison of modified method of ligation of intersphincteric fistula tract (lift) and standard operations in patients with transsphincteric rectal fistulas, Firsyk T. M., Bozhko O. P. (2019)
Olkhovsky V. O. - Forensic medical examination in non-fatal laryngeal trauma, Gubin M. V., Grygorian E. K. (2019)
Shevchenko O. - Peculiarities of drug-resistant tuberculosis in Ukraine and Kharkiv region, Matveyeva S., Stepanenko A., Choporova O., Pohorielova O. (2019)
Sliepchenko M. Yu. - Features of the clinical course of rotavirus infection in children infected with herpes viruses and their blood interleukin reactions (2019)
Gradil G. I. - Lethal case of viral-bacterial pneumonia with relative lymphopenia. Retrospective evaluation (Case study) (2019)
Vashkite I. - Features of clinical picture of depressive disorders of different registers in university students, Khaustov M. (2019)
Титул, зміст (2018)
Борисова О. - Система організації та управління спортом в Україні в умовах глобалізації, Петрушевський Є. (2018)
Дрюков О. - Оцінка та формування конкурентоздатності українських спортсменів з фехтування на світовій арені (2018)
Сосновський В. - Оцінка ефективності тренування в умовах середньогір’я як засобу підвищення рівня фізичного стану бігунів на середні дистанції (2018)
Строганов С. - Порівняльний аналіз сил реакції опори під час виконання рухових дій у баскетболістів різної кваліфікації, Сергієнко К., Жирнов О. (2018)
Альошина А. - Особливості вертикальної стійкості тіла школярів 11–14 років з вадами слуху, Іваніцький Р. (2018)
Баннікова Р. - Сучасні підходи до побудови програми фізичної реабілітації осіб з наслідками гострих порушень мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді, Керестей В. (2018)
Бондар О. - Характеристика морфологічних ознак фізичного розвитку школярів у процесі фізичного виховання, Носова Н. (2018)
Вавренюк С. - Розвиток координаційних здібностей курсантів профільних навчальних закладів на заняттях з фізичної культури (2018)
Дутчак М. - Зарубіжний досвід організації фізичного виховання студентів країн, які мають високий рівень залучення населення до оздоровчої рухової активності, Андрєєва О., Катерина У. (2018)
Івановська О. - Теоретичне обґрунтування застосування гідрокінезитерапії для жінок другого зрілого віку, хворих ожирінням, Марченко О. (2018)
Калінкін К. - Вплив кардіореспіраторного тренування на покращення когнітивних функцій та рівень топографічного орієнтування осіб з черепно-мозковою травмою, Баннікова Р., Остроушко О. (2018)
Кашуба В. - Теоретико-методичні основи профілактики та корекції просторової організації тіла дітей 6–10 років з депривацією сенсорних систем у процесі адаптивного фізичного виховання, Савлюк С. (2018)
Марченко О. - Вікові та гендерні особливості формування цінностей індивідуальної фізичної культури школярів (2018)
Сухомлинов Р. - Організаційно-методичне забезпечення оздоровчо-рекреаційної діяльності дитячих футбольних клубів (2018)
Ткачова А. - Мотиваційні пріоритети фізкультурно-оздоровчої діяльності жінок першого зрілого віку (2018)
Yarmoliuk O. - Sustainability and legacy of Beijing’s 2008 Olympics, Shengwen Shi (2018)
Гуслистова И. - Олимпийские ценности в системе образования Республики Беларусь (2018)
Імас Є. - Cталий розвиток та спадщина в глобальному середовищі: екологія і спорт, Шинкарук О. (2018)
Кучерявий О. - Дистанційне навчання в системі вищої освіти в галузі фізичної культури та спорту (2018)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Ashcheulova T. - Subclinical cardiac damage in cardiopulmonary polymorbidity (review) Part 2., Ambrosova T., Kochubiei O., Gonchar O., Sytina I. (2019)
Bilovol O. M. - Influence of hormonal disorders on endothelial dysfunction in patients with arterial hypertension and comorbidide endocrinopathies, Nemtsova V. D., Ilchenko I. A., Zlatkina V. V. (2019)
Babak O. - Cytokeratin-18 fragments for predicting steatohepatitis in patients with nonalcoholic fatty liver disease, Zhelezniakova N., Molodan V., Prosolenko K., Lapshyna K., Vizir M. (2019)
Holka G. - FCurrent clinical and pathomorphological features of the course of experimental extrapulmonary tuberculosis, Vesnin V., Fadeev O., Oliynyk A., Garchusha M., Hanyk T. (2019)
Vovk O. - Method of morphometric analysis of the corpus callosum form on the basis of mr-images and applicable to its natural preparations, Boiagina O. (2019)
Popova L. - Menstrual cycle-related changes in blood serum testosterone and estradiol levels and their ratio stability in young healthy females, Vasylyeva L., Tkachenko A., Polikarpova H., Kökbaş U., Tuli A., Kayrin L., Nakonechna A. (2019)
Syrova G. - Experimental investigation of the effect of pharmaceutical composition on the central nervous system, Lukianova L., Sinelnik V., Krasnikova Yu., Salam Logina (2019)
Piatykop V. - Efficacy of fibrin matrix with neuroinduced mesenchymal stem cells transplantation for restoration sciatic nerve function after its complete rupture in rats, Kaliuzhka V., Shchegelska O., Markevych M. (2019)
Shevchenko-Bitensky K. - Risk factors of development of hallucinatory-paranoidal disorders in patients with mixed dementia (2019)
Garmash O. - Oral disorders risk prediction in macrosomic newborns and infants using their height-weight index at birth (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Andriienko O. - Protecting mental health in an epoch of virtualization (2018)
Avramchuk O. - Features of the application of the cognitive-behavioral therapy techniques as the method of early intervention in therapy of psychotic disorders, Shalak H. (2018)
Baranova S. - Emotional characteristic of personality maturity of teachers in conditions of social transformation (2018)
Bevz H. - Acceptance of own corporeality as sanogene factor in the development of the marital relationship (2018)
Bik O. - Preserving human mental health through control of pathogenic text in mass media by means of indexing and marking (2018)
Borshchevska A. - Bulling as a model of systemic deficit. Healing strategies, Ryshkovska N. (2018)
Girnyk A. - Explorative study of psychosocial stress factors that cause professional burnout among teachers, who leave near the front-line zone in the East of Ukraine, Donets Y., Bogdanov S., Solovyova V., Romanenko L. (2018)
Didyk N. - Features of psychosocial support of combatants’ wives (2018)
Dramnescu M. - The mental health between epigenetics and individual beliefs, Enachescu V., Paduraru M. (2018)
Heisonyuk N. - Role models’ peculiarities of women with crisis pregnancies, Andrieieva Y. (2018)
Hubeladze I. - Psychological sense of ownership: from disorders to norm (2018)
Humeniuk O. - Nuclear power plant disaster: impact on mental health and lifestyle of liquidators (2018)
Khramtsova V. - The adaptability factor of young people with the status of a disabled child in the context of medical and social expertise, Honchar Y. (2018)
Khudoba O. - Changing approaches to dementia management: how relevant is it for Ukraine? (2018)
Khvorova H. - Parental competence with autism’s children: current and perspective research (2018)
Kireeva Z. - The research of the "courage to continue" using narrative and ideographic approaches, Odnostalko O. (2018)
Klos L. - On solving the problem of mental health care with the social work input, Klymanska L., Hayduk N., Herasym H. (2018)
Klymenko M. - The narcissistic ways to the existential self-fulfillment (2018)
Kogut A. - Phenomenon in patients with diabetes mellitus, Bobryk M., Potapov O., Frankova I., Komisarenko J., Haustova O., Chaban O. (2018)
Kolisnyk L. - The influence of the emotional intelligence features on the intensity of the loneliness experience in adolescence (2018)
Korobanova O. - Emotional characteristic of personality maturity of teachers in conditions of social transformation (2018)
Korobka L. - Public health strengthening in the context of community adaptation to the consequences of a military conflict: salutogenic approach (2018)
Krainikov E. - Personality features of pet owners, Prokopovich E., Bezkrovna T. (2018)
Kryvenko I. - Subjective dimension of mental health: Ukrainian adaptation of the orientation to happiness scale, Petryk G. (2018)
Lazorenko B. - Readaptation of ato veterans and their wives: experience of psychosocial assistance school, Kalnytska K. (2018)
Martseniuk M. - Reasons of healthy behaviour disorders in adolescence (2018)
Martyniuk I. - Stress resistance in the structure of individual psychological characteristics of students (2018)
Milutina K. - Relationship between indicators of a person’s mental health and attitude to pets (2018)
Naidenov S. - East and West about mental health: personal and social strategies for the achievement (2018)
Nakonechna M. - Intersubjectness as a resource to maintain mental health (2018)
Nikonenko L. - Political and legal informing of students in conditions of military conflict between Russia and Ukraine (2018)
Papucha M. - Psychological health of a person: theoretical issues (2018)
Proshukalo I. - Employee’s mental health in the service organizations as the object of psychological research (2018)
Rakhman L. - The quality of social functioning in patients with depression, as a parameter of state severity, Plevachuk O., Shpylovyi I. (2018)
Richiteanu-Nastase L.-R. - Are extrovert people more satisfied with life? Case study, Staiculescu C. (2018)
Savychenko O. - Pilot study of stigmatization of mental health problems in the Ukrainian educational environment, Portnytska N. (2018)
Semkiv I. - Confession as a psychotherapeutic tool to work with ego inflation (2018)
Sergiienko A. V. - Psycho-information (psychotronic) technologies for overcoming the effects of operative-combat mental trauma: addictive disorders, drug-resistant major depression, anhedonia and alexithymia. First report, Sergiienko T. A., Kovalyk O. O., Kovalyk T. I. (2018)
Shtryhol D. - Attitude to supervision as the form of professional support: survey results of the helping professions’ specialists, Spitsyna L., Melman V., Vydysh O., Stankus-Visa I., Gailius Z. (2018)
Strilchuk O. - The cognitive methods of protection the adolescences’ mental health in the world wide web (2018)
Tanasiienko O. - Is autism spectrum disorder (ASD) a mind-and-somatic state "neuro-managing" system malfunction? About some possible mechanisms of this kind of neurodevelopmental disorder, Tanasiienko O. (2018)
Titova K. - Applying the semantic differential to compare the experiences of existential fears, Savinov V. (2018)
Vakulich T. - Psychological factors of the formation of victimization of women in the modern world (2018)
Voznesenska O. - Media-art-therapy for mental health care (2018)
Weber T. Ch. - Traumafokus (ТF) – psychotherapy for chronic pain regulation and pain syndromes (2018)
Yablonska T. - Ethical grounds of psychological help as a means of preserving mental health of a person, Bulatevych N. (2018)
Yashna O. - Neurofitness as a method of psychotherapy for children with psychoneurological pathologies, Makarenko O., Shapovalova A. (2018)
Бровендер Ю. - Металовиробництво бережнівсько-маївської зрубної культури доби пізньої бронзи Дніпро-Донецького регіону (2018)
Беліменко А. - Сировинні бази бронзових виробів Сухогомільшанського могильника відносно хронології поховань (2018)
Крютченко О. - Довгі вали скіфського часу Дніпровського Лівобережного лісостепу (2018)
Масюта Д. - Новая разновидность боспорских амфор римского времени (2018)
Красножон А. - Новые данные о локализации и датировке Хаджибейского замка (2018)
Сердюк І. - Дитина та "квартирне питання" в Гетьманщині (2018)
Земський Ю. - Становлення краєзнавчого туризму в Україні ХІХ ст. (2018)
Кязимова Г. - Державотворення чи соціально-економічне визволення: порівняльний аналіз пріоритету поглядів лідерів української революції 1917-1921 рр. (2018)
Власюк І. - Діяльність державних комісій допомоги дітям на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.) (2018)
Бистра М. - Образ представника науково-педагогічної інтелігенції в українських радянських періодичних виданнях періоду Другої світової війни (2018)
Усиков О. - Промисловість Миколаївщини у другій половині 1960-х – першій половині 1980-х рр. (2018)
Спіркіна О. - Роль аматорських творчих колективів у формуванні національного відродження Черкаського краю у перше десятиріччя незалежності України (2018)
Ткаченко В. - Деякі аспекти мистецтвознавчих студій писанкарства науковцями другої половини ХХ – початку ХХІ ст. (2018)
Довбня О. - Дослідження реабілітаційних процесів в Україні у сучасній вітчизняній історіографії (2018)
Шип Н. - Інтелектуальний перехід від монометодології до методологічного плюралізму (2018)
Кушпетюк О. - Орест Левицький і волинське музейництво (до 170-річчя від дня народження) (2018)
Шкіра М. - Сволоки у контексті дослідження традиційного народного житла кінця ХІХ – початку ХХ століття Музею народної архітектури та побуту Середньої Наддніпрянщини Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав", Шкіра Н., Шкіра Л. (2018)
Хоркава І. - Роль професорсько-викладацького колективу та студентів Греко-католицької богословської академії у м. Львові в організації її музею (2018)
Богдалов А. - Документально-речові експонати виставки "Динамо Київ – символ українських перемог" з колекції Національного музею історії України та музею ФК "Динамо" (Київ), Срібна М., Пуля І., Лук’янов О., Романік А. (2018)
Александров О. - Внесок академіка В. Г. Шухова у розробку парових котлів (2018)
Ничкалюк В. - Науково-педагогічна діяльність професора К.Г. Воблого у Київському комерційному інституті (2018)
Грушицька І. - Підкорювач Шпіцбергену астроном О. С. Васильєв(1868-1947) (2018)
Орехівський В. - Тенденції розвитку вермикультури – одного з основних напрямів органічного землеробства в Україні (2018)
Бородай І. - Розвиток зоотехнічної науки в Україні через призму особистості (2018)
Бей Н. - Розвиток науково-технологічних процесів на ВАТ "Український інститут автобусо-тролейбусобудування" (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Itskovich G. - DIR-informed approach to anxiety and trauma in school age children (2019)
Kolodych D. - Anxiety and informal education (cross-cultural aspect), Milutina K., Zelenin V., Andrushchenko T. (2019)
Koshelieva O. - Physical development as a chance for autism (2019)
Lisova N. - Характерологічні та психологічні особливості жінок з надмірною масою тіла (2019)
Shopsha E. - Main tendencies in modern psychology, Vakulich T. (2019)
Bilous R. - Особенности эмоционально-волевой сферы лиц с сосудистыми заболеваниями головного мозга (2019)
Kononchuk A. - Conscious choice of a healthy lifestyle as a manifestation of safe personal behavior in adulthood, Svatenkova T., Svatenkov O., Kononchuk D. (2019)
Kostyuk O. - Psychological condition of grieving family members and their resocialization, Boychuk O. (2019)
Fradelos E. - Art and psychosis: Elements of psychopathology in the work of Edgar Allan Poe. The case of tale tell heart (2019)
Golembievska N. - Тренінг з відновлення комунікативних навичок особистості "Дорога додому" (2019)
Guzenko I. - Аспекти охорони психічного здоров’я військовослужбовців в умовах бойових дій і в постбойовий адаптивний період (2019)
Larina T. - Mental health and communication risks: socio-psychological support of the individual in the process of adaptation to peaceful life (2019)
Abdenacer T. - Mental Health Levels among University Students - Bordj Bou Arreridj University as a Model (2019)
Vus V. - What is "good", what is "bad"? Experience of institutional (medical) system of MHC. The staff and patients of MHC medical institutions as a small social groups. Interpersonal and intergroup relations (2019)
Fedorenko V. - Розвиток впевненості музикантів-початківців при підготовці до виконавської діяльності (2019)
Kulesha-Liubinets M. - Features of the Idea of University Students About Mental Health, Ruban E. (2019)
Hundertailo Y. - Mental health and art therapy: socio-psychological support of IDPs in the process of adaptation to peaceful life (2019)
Gayova I. - The clinical practice’s case. Syndrome of megacytolysis at the patient with the ischemic stroke, Romash I., Romash I., Reevu N. (2019)
Guba N. - Perinatal psychological support, counseling and education, Mosol N. (2019)
Kazannikova E. - Параметри психічного здоров’я в дитинстві (2019)
Kostenko M. - Психологічні основи здоров’я людини (2019)
Malyna O. - Destigmatizing direction of psychologist’s work in the field of mental health care (2019)
Romash I. - Peculiarities of individual indicators of collagen metabolism and level of matrix metalloproteinase-9 in case of gastroesophageal reflux disease in patients with syndrom of undifferentiated connective tissue dysplasia (2019)
Romash I. - Peculiarities of individual indicators of anxiety-depressive symptoms in students from medical university in the period of altered psychoemotional status, Vynnyk M., Romash I., Polinyk A., Yevchyk O. (2019)
Breaz A. M. - New methods for insuring psychic health in dolescents in the residential environment (2019)
Los O. - The role of sexual education in preschool mental health care (2019)
Korobanova O. - Групові психологічні феномени і збереження ментального здоров’я у складних соціальних cитуаціях (2019)
Paskevska Y. - Моніторинг прав людини у сфері психічного здоровя:європейський та національний вимір (2019)
Spitsyna L. - System supervision tasks for practicing psychologists at the initial stage of professional activity (2019)
Kosyhina O. - Комплексна програма збереження професійного здоров’я як базового ресурсу особистісного розвитку педагога (2019)
Geyko E. - Poly-systemic integrity of the personality (2019)
Kryvenko I. - Subjective well-being in late adulthood: the views of elderly people and younger generation (2019)
Содержание (2019)
Погудин А. В. - Математическое моделирование электронагревного двигателя на этапе запуска (2019)
Литовченко Л. В. - Особливості побудови систем електроживлення інверсної магнетронної розпорошувальної системи для формування багатокомпонентних покриттів (практичні аспекти розробки резистивних ланцюжків у складі генератора плазми), Колесник В. П., Чугай О. М., Бояркін А. О., Слюсар Д. В., Степанушкін М. П., Олійник С. В. (2019)
Трушляков Є. І. - Аналіз екологічної ефективності систем кондиціювання повітря комбінованого типу, Радченко А. М., Фордуй С. Г., Зубарєв А. А., Кантор С. А., Ткаченко В. С. (2019)
Кравченко И. Ф. - Результаты усовершенствования ступени высоконагруженной турбины низкого давления, Хомылев C. А. (2019)
Ястремский В. Л. - Исследование возможности создания авиационно-космического ракетного комплекса на базе перспективных украинских транспортных самолетов, Попов Д. А., Комаченко О. Я., Аксененко А. В., Калиниченко Д. С., Сенчакова С. В. (2019)
Маслей В. Н. - О комплексе мероприятий, обеспечивающих прочностной ресурс космических аппаратов для дистанционного зондирования Земли (2019)
Фомичев П. А. - Коэффициенты деградации прочности силовых элементов купола парашюта после длительной эксплуатации или хранения, Сила И. М. (2019)
Рева О. М. - Превентивне оцінювання комплексної значущості характерних помилок авіадиспетчерів, Камишин В. В., Невиніцин А. М., Недбай С. В. (2019)
Алфавитный указатель (2019)
Абрамовіч Н. Д. - Оцінювання функціонального стану мікроциркуляції крові в тканинах людини методами спекл-метрії і допплерівської флоуметрії, Дік С. К., Васілевська Л. О., Хлудеєв І. І., Петрук В. Г., Кватернюк С. М. (2018)
Ісмаілова Н. П. - Дослідження міцності та деформативності бетонних плит на вапняковому піску, Кушнарьова Г. О., Ковтун М. Я. (2018)
Римар Т. Е. - Дослідження структури рідкоскляного теплоізоляціоного матеріалу з використанням гранульованого наповнювача (2018)
Сакалова Г. В. - Синтез пролонгованих добрив шляхом адсорбції елементів живлення цеолітом з комунальних стоків, Василинич Т. М., Петрук Г. Д. (2018)
Вітюк А. В. - Суперечливі тенденції розвитку фармацевтичної промисловості України, Траченко К. Р. (2018)
Заюков І. В. - Світовий досвід правового забезпечення формування моделі самозбереження здоров’я зайнятого населення України (2018)
Грабко В. В. - Метод діагностування електромагнітного привода вакуумного вимикача на основі вебер-амперних характеристик, Дідушок О. В. (2018)
Мокін Б. І. - Метод ідентифікації математичної моделі одного класу лінійних динамічних систем зі змінними параметрами, Мокін О. Б., Кривоніс О. М. (2018)
Ковтун В. В. - Моделювання залежності конфіденційності автентифікації і доступності у інформаційній системі критичного застосування (2018)
Барабан М. В. - Розробка програмного забезпечення для знаходження шляху між двома точками за допомогою Google Maps API, Довгалець К. С., Щиров О. С. (2018)
Дусанюк Ж. П. - Вплив схеми базування на першій операції на величину припуску для розточування отворів в заготовках корпусних деталей на настроєних верстатах, Дерібо О. В., Репінський С. В., Боровський Д. А. (2018)
Митко М. В. - Удосконалення структури виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів (2018)
Іванов В. О. - Обґрунтування вибору схем базування заготовок у верстатних пристроях для обробки на багатоцільових верстатах свердлильно-фрезерно-розточувальної групи, Залога В. О., Басова Е. В. (2018)
Антоненко А. С. - Вплив шорсткості поверхні комутуючих елементів НВЧ перетворювачів на ємність системи, Гераїмчук М. Д. (2018)
Прищак М. Д. - Порівняльний аналіз особистісно орієнтованого, компетентнісного та комунікативного підходів в освіті (2018)
Слободянюк О. М. - Роль науково-педагогічного колективу у формуванні культури академічної доброчесності студентів (2018)
Нездолій О. - Пошуки родовищ крем’яної сировини поблизу стоянки Коробчине-курган на Новомиргородщині (2018)
Сапожников И. - Из истории изучения именных курганов Юга Восточной Европы: работы П. И. Кеппена 1820-х – 1850-х годов (2018)
Tütüncü M. - The monuments of the Ottoman epigraphy of the XVIII-th century from Budjak, Krasnozhon A. (2018)
Янчук М. - Учительський корпус церковнопарафіяльних шкіл у фонді Київської Єпархіальної училищної ради (2018)
Гайдай О. - Приватна колекція П. І. Харитоненка (друга половина XIX – початок XX століття) (2018)
Нагірняк А. - Постать К. Трильовського у суспільно-політичних процесах на західноукраїнських землях (кінець XIX – перша половина XX століття) (2018)
Крот В. - Культурно-освітня діяльність Михайла Грушевського у період Української революції на шпальтах часопису "Книгар" (2018)
Савченко В. - "Чорний матрос" з Чорного моря (доля Г. Борзенка) (2018)
Гордієнко В. - Діти в Ізмаїльській області під час голоду 1946-1947 рр., Гордієнко Г. (2018)
Нефедов К. - Культ правителя в политике Лисимаха в 323-289 гг. до н.э. (2018)
Мирончук А. - Законодавча комісія зі створення нового "Уложення" 1767-1768 рр. в європейській мемуарно-публіцистичній літературі другої половини XVIII ст. (2018)
Поспелов А. - Становление проблемы Организации освобождения Палестины в качестве ключевой в региональной политике Государства Израиль (1974-1982 гг.) (2018)
Жолонко Т. - Українська діаспора Азербайджану та її внесок в азербайджанську культуру (2018)
Аванесян Г. - Соціальна доктрина Католицької церкви: нормативно-правові засади конституювання (2018)
Семергей Н. - Новітні українознавчі студії про державотворчу ідентичність суспільно-політичних поглядів Миколи Міхновського (2018)
Дацків І. - Дипломатичні відносини між Антантою та Гетьманатом П. Скоропадського у працях вітчизняних дослідників (2018)
Федоренко Я. - Соціально-економічний розвиток українського села періоду незалежності: історіографія проблеми (2018)
Бурдак А. - Зародження контрольно-насіннєвої справи у країнах Європи (кінець XIX – початок XX ст.) (2018)
Вергунов В. - Штрихи до портрета Сергія Кудашева – сина піонера вітчизняного літакобудування князя О. С. Кудашева (2018)
Устяк Н. - Внесок вчених та інженерів у розвиток вагонобудування (2018)
Бойко М. - Віхи життєдіяльності професора В. В. Колкунова (2018)
Орехівський В. - Розвиток наукових основ органічного землеробства в умовах недостатнього зволоження Лісостепу України у другій половині ХХ – на початку ХХІ століть (2018)
Николаев Н. - Критические заметки к монографии В. П. Яйленко "История и эпиграфика Ольвии, Херсонеса и Боспора VII в. до н.э. – VII в. н.э." (2018)
Маслійчук В. - Дитинство до "революцій" (2018)
Куйбіда В. - Історія вітчизняного тваринництва як складова соціокультурного простору в Україні (2018)
Bialynicki-Birula P. - System perspective of public governance (2019)
Даніч В. М. - Моделювання динаміки менталітету суб'єкта масових комунікацій (2019)
Соколовська З. М. - Імітаційні технології в моделюванні поведінки користувачів на ринку фармацевтичної продукції, Капустян І. В. (2019)
Мельникова О. П. - Моделювання залежності рівня споживання від споживчого кредитування, Пономарьова Т. В. (2019)
Меркулова Т. В. - Комплексна оцінка ефективності інтернет-магазинів в електронній комерції, Лубенець С. В., Янголенко А. А. (2019)
Ніколаєва О. Г. - Інноваційні шляхи розвитку наукового періодичного видання економічного профілю, Тітомир О. С. (2019)
Швайко М. Л. - Діяльність міжнародних фінансових інститутів та особливості їх взаємин з Україною (2019)
Wojciechowska A. - Employee involvement in a manufacturing company, operating in Central Poland (2019)
Клепікова О. А. - Аналіз головних показників фінансової стійкості страхової компанії з використанням імітаційного моделювання, Поліщук С. О., Сарамков О. А., Нечай Д. В. (2019)
Dotsenko O. V. - Investment analysis of the world's largest producer in food and beverages sector, Lutsenko R. R., Ivankina O. V. (2019)
Гончарова М. К. - Диспропорції інституту контролю України, Субота А. Г. (2019)
Вихідні дані (2019)
Стеценко Е. В. - Хроматографическое определение крезоксим-етила и пропиконазола в воде, Гиренко Т. В., Омельчук С. Т. (2017)
Земцова О. В. - Использование методологии QuEChERS для разработки методик определения массовой концентрации пестицидов в растительных маслах и маслосодержащем сырье, Максимчук И. С., Баранов Ю. С., Белоус А. А., Кучма П. А., Бродецкая Е. М., Захаревич Д. С. (2017)
Chumachenko S. M. - Hazardous gas-geochemical contamination of geological enviroment from the Horlivka chemical plant, Yakovliev Y. O. (2017)
Самченко Ю. - Видалення важких металів з водних розчинів за допомогою гібридного гідрогелю на основі полівінілформалю та поліакрилової кислоти, Коротич О., Керносенко Л., Полторацька Т., Літцис О., Пасмурцева Н., Легенчук О., Крикля С. (2017)
Запорожец О. А. - Рецензия на книгу "Хроматографические методы в аналитическом обеспечении создания и контроля качества лекарственных средств в Украине", Зуй О. В. (2017)
Демченко В. Ф. - Методики вимірювання для контролю забруднення повітря робочої зони, Коваль Р. В., Яструб Т. О., Мартинова А. Ю. (2017)
Банах О. С. - Спогади про Карла Сакодинського (2017)
Демченко В. Ф. - Видатний вчений, засновник наукової школи з аналітичної хімії пестицидів Марта Клисенко, Баранов Ю. С. (2017)
Памяти Виктора Петровича Георгиевского (2017)
П’ята міжнародна конференція: "Хімічна і радіаційна безпека: проблеми і рішення" (2017)
24 th International Symposium on Separation Sciences (ISSS 2018) (2017)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2017)
Земцова О. В. - Методи визначення мультизалишкових кількостей пестицидів в Україні (2018)
Новохацька О. О. - Аналітичне забезпечення гігієнічного контролю залишкових кількостей флуфенацету в об’єктах навколишнього середовища та картоплі, Ліпавська А. О., Коршун О. М., Вавріневич О. П., Омельчук С. Т. (2018)
Стеценко Е. В. - Хроматографическое определение крезоксим-метила и пропиконазола, Гиренко Т. В., Зинченко Т. И., Билоус С. В. (2018)
Козак В. А. - Екологічна безпека і методи визначення поліциклічних ароматичних вуглеводнів. І. Джерела походження та екотоксичні властивості, Герцюк М. М., Нежина М. В., Кубашко А. В. (2018)
Самченко Ю. М. - Термочутливі та рН-чутливі гідрогелеві нанокомпозити з магнітним лапонітом, Керносенко Л. О., Гончарук О. В., Полторацька Т. П., Пасмурцева Н. О., Стерник Д., Косоруков П. О., Крикля С. О. (2018)
Гринько А. П. - Перелік методичних вказівок із визначення залишкових кількостей пестицидів у різних середовищах, Кузнецова О. М., Вавріневич О. П. (2018)
Вакуумна ультрафіолетова спектроскопія (GC-VUV) – новий інструмент для ідентифікації та кількісного визначення аналітів у газовій хроматографії (2018)
Вимоги до оформлення рукописів статей (2018)
Амоша О. І. - Розвиток металургійної смарт-промисловості: світовий досвід та уроки для України, Нікіфорова В. А. (2019)
Венгер В. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку металургійної галузі України: напрями технологічної модернізації, Хаустов В. К. (2019)
Пустовойт О. В. - Нематеріальні ресурси економічного зростання (2019)
Ільїна М. В. - Соціально-екологічні імперативи економічного розвитку сільських територій, Шпильова Ю. Б. (2019)
Риндзак О. Т. - Інгібування міграційних втрат людського потенціалу України (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні норми (2019)
Содержание (2018)
Kuznietsov K. A. - Methods comparative analysis while liquefied natural gas sales forecasting, Matsuga O. M., Bautina M. V. (2018)
Krasnikov K. S. - Granule dissolution in steel during ladle filling based on computational (2018)
Зимогляд А. Ю. - Возможности применения термопар без защитной оболочки для измерения температуры испаряемого вещества в вакууме, Гуда А. И. , Станчиц А. Г., Ковтун В. В. (2018)
Михалев А. И. - Движение интеллектуального шагающего робота в условиях неопределенности рельефа местности, Стенин А. А., Тимошин Ю. А., Мелкумян Е. Ю., Польшакова О. М. (2018)
Дмитрієва І. С. - Аналіз властивостей надійності дуплексних структур систем аварійного захисту з постійним резервуванням, Лігвінов В. К. (2018)
Горобей А. В. - Багатокритеріальний порівняльний аналіз інструментів менеджменту розробки програмних засобів за системою Agile, Євтушенко Г. Л., Кузнецов В. І. (2018)
Bozhukha L. N. - Тhe research of the voice web interface usage, Babenko M. V. (2018)
Мозговой Д. К. - Автоматизированное обнаружение антропогенных изменений растительности на спутниковых снимках субметрового разрешения, Гнатушенко В. В. (2018)
Островська К. Ю. - Дослідження технічних індикаторів для оптимальної стратегії біржевого ринку з використанням Python та бібліотеки Ta-lib, Кислова Н. О., Головацький О. О. (2018)
Кавац О. О. - Комп`ютерний аналіз радарних зображень високої роздільної здатності моніторингу паводків, Кібукевич Ю. О., Калашник І. В., Артеменко К. А., Кавац Ю. В. (2018)
Стовпченко І. В. - Реалізація генетичного алгоритму налаштування ваг нео-нечіткого нейрону, Бакал В. В. (2018)
Гнатушенко В. В. - Дослідження статистичної моделі аналізу мережевої активності користувачів, Дейнека Б. М. (2018)
Осипенко І. О. - Системне використання пилу техногенного походження у складі фосфатних холодно-твердіючих сумішей, Солоненко Л. І., Білий О. П. (2018)
Островська К. Ю. - Дослідження індикатору macd та back-testing різних стратегій, Костюк О. В., Краснощок Д. А. (2018)
Sokolova N. O. - Verification of building recognition in shadow analysis (2018)
Гожий В. О. - Алгебра для моделювання взаємодії web-сервісів (2018)
Сокол Г. И. - Инфразвук в атмосфере как информационный фактор о природных явлениях и техногенных катастрофах, Котлов В. Ю., Кучер Р. С. (2018)
Цыбуля Е. И. - Применение методов machine learning к задаче определения готовности расплава металла, Гуда А. И. (2018)
Алексеенко С. В. - Анализ моделей, теоретических и иммитационных исследований обледенения летательных аппаратов, Юшкевич О. П. (2018)
Білик С. І. - Проблеми конструювання ребристо-кільцевих куполів, Тонкачеєв В. Г. (2018)
Ялова К. М. - Алгоритм динамічного трансформування часу в задачі розпізнавання мовного сигналу, Яшина К. В. (2018)
Чумаков Л. Д. - Выбор стратегии контроля исправности технической системы на основе заданной эффективности (2018)
Шевченко В. А. - Методы измерения и контроля нагрузки электростанции с использованием вероятностных характеристик (2018)
Куцін В. С. - Зниження вмісту фосфору у марганцевих сплавах при окислювальній обробці, Величко О. Г., Камкіна Л. В., Мяновська Я. В., Ду Юншен (2018)
Селівьорстова Т. В. - Розробка спеціалізованого програмного засобу для дослідження матричної гри у змішаних стратегіях "Яструби і голуби”, Ткаленко О. С. (2018)
Мерімерін Є. - Національна революція у контексті протистояння двох світів – православного та мусульманського у другій половині XVII ст. як одна з основних тем народних дум і пісень (на матеріалах тогочасної поетичної творчості) (2018)
Tütüncü M. - A Monument from 1881 for Mass grave of Turkish Soldiers in Strizawka (2018)
Грималюк О. - Благодійна діяльність православного духовенства та громадськості на Волині у XIX – початку ХХ ст. (2018)
Кузнець Т. - Вікарії Київської митрополії ХІХ – початку ХХ ст.: спроба узагальненого портрета (2018)
Бутко Л. - Історія дерматовенерологічної служби м. Кременчука (1881-1981 рр.) за архівними матеріалами, Маслак В., Василенко Д., Бутко В., Ожема А. (2018)
Срібняк І. - Генерал В. Павленко vs міністра О. Ковалевського: спроба реконструкції конфлікту між двома членами уряду УНР в екзилі (за матеріалами ЦДАВО України та ZNiO) (2018)
Пуйда Р. - Політика умиротворення Українського національно-демократичного об’єднання (2018)
Гуцало Л. - Національні меншини Житомирщини у період Великого терору (2018)
Буренков В. - Дніпропетровська номенклатура у роки Другої світової війни (2018)
Опацький І. - Еміграційний період діяльності Петра Куринного (2018)
Біловус Л. - Освітньо-мовний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності (1947-1990 рр.), Іванова С. (2018)
Спіркіна О. - Аматорські творчі колективи навчальних закладів регіону як запорука формування національного відродження Черкаської області у перше десятиріччя незалежності України (2018)
Петричак І. - Зраджений союзник: польсько-абіссинські відносини у першій половині 1930-х рр. (2018)
Богданова Т. - Латиноамериканська політика адміністрації Д. Трампа (2017-2018 рр.) (2018)
Мельник І. - Єврейське населення Уманського повіту наприкінці XVІІІ – на початку ХХ ст.: історіографічний огляд (2018)
Крот В. - Історія Полтавщини у творчій спадщині Михайла Грушевського, Матета О. (2018)
Стоберська Н. - Обмеження польського землеволодіння у правобережних губерніях: сучасний науковий дискурс (2018)
Рогожа М. - Кадрова робота персональної управи Генштабу Армії УНР: джерелознавчий аспект (2018)
Хоменко В. - Українське село 20-х рр. ХХ ст. в історіографічних дослідженнях представників Київської школи істориків-аграрників (2018)
Ухач В. - Сучасна вітчизняна історіографія національно-визвольної боротьби Української повстанської армії (вибрані аспекти) (2018)
Грушицька І. - Становлення та розвиток досліджень з історії науки і техніки в ОНПУ (до 65-річчя від дня народження професора Л. І. Сухотеріної) (2018)
Німенко Н. - Начерки з історії створення першої археологічної карти України у 20-х роках ХХ ст. (2018)
Грушицька І. - Становлення фотометричних досліджень штучних супутників Землі в Україні (2018)
Гоцуляк В. - Видатний письменник, літературознавець, публіцист, громадський і політичний діяч (2018)
Турченко Ф. - "Від Підкарпатської Русі до Закарпатської області" |рец.|: Міщанин В. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2018. 644 с., Буренков В. (2018)
Тригуб О. - Українська діаспоріана (2018)
Степанчук Ю. - Про роботу четвертих "історіографічних студій" (2018)
Корнієнко В. - Середньовічний скляний посуд з розкопок некрополя ХІ-ХІІІ ст. на подвір’ї Софійського собору у Києві: реставраційні дослідження, Стрихар М. (2018)
Красножон А. - Порты Северо-западного Причерноморья в XV-XVIII вв. (2018)
Мерімерін Є. - Соціально-економічні взаємини основних персонажів у народному поетичному фольклорі на Гетьманщині кінця XVII – 60-х рр. XVIII ст. (на матеріалах поетичної народної творчості) (2018)
Мартинюк Ю. - Визначні постаті роду Аркасів (2018)
Тацієнко В. - Київське єпархіальне опікунство у системі матеріального забезпечення православного духовенства (2018)
Крот В. - Становлення та розвиток земської медицини у Кременчуцькому повіті у другій половині XIX століття, Матета О. (2018)
Глоба О. - Освітні сільськогосподарські заклади Харківської губернії (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): науково-практична діяльність з агрономії та підготовки спеціалістів (2018)
Шишко О. - Каральна політика комуністичної влади в Одеській губернії на початку 1921 р.: причини та наслідки (2018)
Мельник В. - Організаційні засади розвитку колгоспного птахівництва в Українській РСР у 1951-1964 роках (2018)
Кірчев В. - Галузеві кіностудії на Миколаївщині у кінці 1950-х – на початку 1990-х років (2018)
Рябчикова Н. - Громадський і культурний резонанс діяльності істориків-краєзнавців Миколаївщини у другій половині 1980-х – першій половині 1990-х років (2018)
Чемоданова О. - Модернізація Аргентини за правління ліберальних урядів 1862-1880 рр. (2018)
Лашук Н. - Концепції масонства у російському інтелектуальному просторі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Петричак І. - "Завтра на Мадагаскар!": польські колоніальні плани в Індійському океані (2018)
Каштанов К. - Арабский вектор ближневосточной политики СССР (1961-1964 гг.) (2018)
Кириченко М. - Антропологические исследования в историографии истории сиверян (2018)
Степанчук Ю. - Проблема походження Богдана Хмельницького та його діяльність до 1648 року у сучасній українській історіографії (2018)
Семергей Н. - Причини поразки політизації національно-культурного відродження у добу Директорії УНР: інтерпретації української історіографії (2018)
Карасевич О. - Розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства у добу відлиги у працях вітчизняних істориків доби незалежності (2018)
Христан Н. - Мистецтво пам’яті: образ короля Данила Романовича у візуальній культурі сучасної України (2018)
Стародубець Г. - Радянізація Закарпаття: спроба формулювання нових дефініцій |рец.|: Міщанин В. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. Монографія. Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2018. 644 с. (2018)
Удод О. - Робітництво у полі зору істориків: історіографічний екскурс (рецензія на монографію: Нефьодов Д. Робітництво УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946-1965 рр.) в історіографії. Миколаїв: Іліон, 2018. 404 с.) (2018)
Неліпа К. - Запоріжжя як центр регіональної системи розселення (2019)
Слащук А. - Наукові підходи до визначення та класифікації туристичної інфраструктури, Бернадська Г. (2019)
Bielousova N. - Characteristics of the Main Directions of Inclusive Rehabilitation and Social Tourism in Ukraine (2019)
Вінтоняк А. - Аналіз політико-географічних напрямів досліджень академіка Аркадія Жуковського (2019)
Провотар Н. - Мінливі повсякденні практики у приміських просторах: методика дослідження місцевих трендів, Мельничук А., Гнатюк О., Денисенко О. (2019)
Левицька Х. М. - Устойчивость линий подсолнечника разного происхождения к септориозу и ее наследование гибридами F1, Лях В. О. (2019)
Левчук Г. М. - Зміни лектинової активності льону олійного в залежності від стадії розвитку, органної приналежності, клітинної локалізації та генотипу (2019)
Ведмедєва К. В. - Вплив генів маркерних морфологічних ознак ліній соняшнику на господарські якості гібридів, Махова Т. В. (2019)
Ведмедєва К. В. - Мінливість вмісту олеїнової кислоти в олії колекційних ліній соняшнику за різних погодних умов, Яндола А. Ю., Таранець Т. О. (2019)
Вітковська Ю. С. - Оцінка різних генотипів льону олійного до дії низьких температур, Полякова І. О. (2019)
Донцова Ю. І. - Мінливість урожайності зразків сої в умовах Півдня України, Махно Ю. О., Григорчук Н. Ф, Якубенко О. В. (2019)
Кутіщева Н. М. - Мінливість господарських показників у гібридів соняшнику під впливом зміни навколишнього середовища, Шудря Л. І., Одинець С. І., Безсусідній О. В., Середа В. О. (2019)
Литяга О. Ю. - Вплив фракції посівного матеріалу на якісні показники насіння соняшнику (2019)
Полякова І. О. - Селекційна оцінка сортових ресурсів льону олійного (2019)
Губенко Л. В. - Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність та якість насіння сої, Голодна А. В., Ремез Г. Г. (2019)
Костюченко Н. І. - Вплив гербіциду Євро-Лайтнінг Плюс на таксономічне різноманіття мікроміцетних комплексів у кореневій зоні соняшника, Лях В. О. (2019)
Поляков О. І. - Вплив агроприйомів вирощування на забур’яненість посівів та врожайність соняшнику, Нікітенко О. В., Літошко С. В. (2019)
Поляков О. І. - Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання льону олійного сорту водограй, Нікітенко О. В., Махно О. О. (2019)
Гайдаш Є. В. - Структура реєстру сортів рослин України за основними олійними культурами, Бєлка О. В., Кузьменко О. Р. (2019)
Підгайна Є. Ю. - Показники якості та маркери фальсифікації оливкової олії, Корнет М. М. (2019)
Бондаренко Д. - Землянкове будівництво доби грецької колонізації у Нижньому Побужжі: історіографія проблеми (2018)
Савельєва К. - Теракоти в культовій практиці еллінів Нижнього Подністров'я (VI-I ст. до н.е.) (2018)
Сердюк І. - Дитяча праця в Гетьманщині: ризики і небезпеки наймитування (2018)
Друздєв О. - Соціальний склад львівського Успенського братства у XVIII ст. (2018)
Марченко Н. - Творчі контакти П. Тичини та Ю. Михайліва на тлі історичної епохи 1917-1920-ті рр. (2018)
Срібняк І. - Створення та діяльність Електротехнічної школи у таборі інтернованих Військ УНР (Каліш, Польща, 1921-1922 рр.) (2018)
Авхутська С. - Реалізація атеїстичної політики радянської влади на Конотопщині (1919-1988 рр.) (2018)
Тюрменко І. - Документальна україніка про становище українських переміщених осіб у повоєнній Європі (1945-1957) (2018)
Стасюк О. - Радянські виборчі кампанії 1950-1951 років у західноукраїнських областях УРСР (2018)
Соломенна Т. - Європейська Україна: сучасні тенденції та перспективи (2018)
Полянская В. - Историческая динамика украинской культуры в контексте мировой культуры (2018)
Добролюбский А. - Джинестра: "археология" имени, Смирнов И. (2018)
Господаренко О. - Топографія культових пам'ятників Кафи ХІІІ-XV ст.: історична реконструкція за наративними та археологічними матеріалами (2018)
Земський Ю. - Міжнародний чинник у тактиці приборкання Російською імперією польського Січневого повстання 1863-64 рр., Дячок В. (2018)
Юшкевич В. - Внесок американської журналістки Дороті Томпсон у боротьбу за права іноземних біженців (2018)
Петрів Н. - Ініціатива створення Євангельсько-Баптистської Церкви у Другій Речі Посполитій (2018)
Кожухаренко Л. - Полідисциплінарність досліджень волонтерського руху вітчизняними та зарубіжними науковцями (2018)
Банах В. - Музейна співпраця наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові (1921-1939 рр.): напрямки й особливості, Нагірняк А. (2018)
Мірошниченко-Гусак Л. - Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського