Корнієнко В. - Середньовічний скляний посуд з розкопок некрополя ХІ-ХІІІ ст. на подвір’ї Софійського собору у Києві: реставраційні дослідження, Стрихар М. (2018)
Красножон А. - Порты Северо-западного Причерноморья в XV-XVIII вв. (2018)
Мерімерін Є. - Соціально-економічні взаємини основних персонажів у народному поетичному фольклорі на Гетьманщині кінця XVII – 60-х рр. XVIII ст. (на матеріалах поетичної народної творчості) (2018)
Мартинюк Ю. - Визначні постаті роду Аркасів (2018)
Тацієнко В. - Київське єпархіальне опікунство у системі матеріального забезпечення православного духовенства (2018)
Крот В. - Становлення та розвиток земської медицини у Кременчуцькому повіті у другій половині XIX століття, Матета О. (2018)
Глоба О. - Освітні сільськогосподарські заклади Харківської губернії (друга пол. ХІХ – поч. ХХ ст.): науково-практична діяльність з агрономії та підготовки спеціалістів (2018)
Шишко О. - Каральна політика комуністичної влади в Одеській губернії на початку 1921 р.: причини та наслідки (2018)
Мельник В. - Організаційні засади розвитку колгоспного птахівництва в Українській РСР у 1951-1964 роках (2018)
Кірчев В. - Галузеві кіностудії на Миколаївщині у кінці 1950-х – на початку 1990-х років (2018)
Рябчикова Н. - Громадський і культурний резонанс діяльності істориків-краєзнавців Миколаївщини у другій половині 1980-х – першій половині 1990-х років (2018)
Чемоданова О. - Модернізація Аргентини за правління ліберальних урядів 1862-1880 рр. (2018)
Лашук Н. - Концепції масонства у російському інтелектуальному просторі другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Петричак І. - "Завтра на Мадагаскар!": польські колоніальні плани в Індійському океані (2018)
Каштанов К. - Арабский вектор ближневосточной политики СССР (1961-1964 гг.) (2018)
Кириченко М. - Антропологические исследования в историографии истории сиверян (2018)
Степанчук Ю. - Проблема походження Богдана Хмельницького та його діяльність до 1648 року у сучасній українській історіографії (2018)
Семергей Н. - Причини поразки політизації національно-культурного відродження у добу Директорії УНР: інтерпретації української історіографії (2018)
Карасевич О. - Розвиток матеріально-технічної бази сільського господарства у добу відлиги у працях вітчизняних істориків доби незалежності (2018)
Христан Н. - Мистецтво пам’яті: образ короля Данила Романовича у візуальній культурі сучасної України (2018)
Стародубець Г. - Радянізація Закарпаття: спроба формулювання нових дефініцій |рец.|: Міщанин В. Радянізація Закарпаття 1944-1950 рр. Монографія. Ужгород: ТОВ "РІК-У", 2018. 644 с. (2018)
Удод О. - Робітництво у полі зору істориків: історіографічний екскурс (рецензія на монографію: Нефьодов Д. Робітництво УРСР повоєнного двадцятиріччя (1946-1965 рр.) в історіографії. Миколаїв: Іліон, 2018. 404 с.) (2018)
Неліпа К. - Запоріжжя як центр регіональної системи розселення (2019)
Слащук А. - Наукові підходи до визначення та класифікації туристичної інфраструктури, Бернадська Г. (2019)
Bielousova N. - Characteristics of the Main Directions of Inclusive Rehabilitation and Social Tourism in Ukraine (2019)
Вінтоняк А. - Аналіз політико-географічних напрямів досліджень академіка Аркадія Жуковського (2019)
Провотар Н. - Мінливі повсякденні практики у приміських просторах: методика дослідження місцевих трендів, Мельничук А., Гнатюк О., Денисенко О. (2019)
Левицька Х. М. - Устойчивость линий подсолнечника разного происхождения к септориозу и ее наследование гибридами F1, Лях В. О. (2019)
Левчук Г. М. - Зміни лектинової активності льону олійного в залежності від стадії розвитку, органної приналежності, клітинної локалізації та генотипу (2019)
Ведмедєва К. В. - Вплив генів маркерних морфологічних ознак ліній соняшнику на господарські якості гібридів, Махова Т. В. (2019)
Ведмедєва К. В. - Мінливість вмісту олеїнової кислоти в олії колекційних ліній соняшнику за різних погодних умов, Яндола А. Ю., Таранець Т. О. (2019)
Вітковська Ю. С. - Оцінка різних генотипів льону олійного до дії низьких температур, Полякова І. О. (2019)
Донцова Ю. І. - Мінливість урожайності зразків сої в умовах Півдня України, Махно Ю. О., Григорчук Н. Ф, Якубенко О. В. (2019)
Кутіщева Н. М. - Мінливість господарських показників у гібридів соняшнику під впливом зміни навколишнього середовища, Шудря Л. І., Одинець С. І., Безсусідній О. В., Середа В. О. (2019)
Литяга О. Ю. - Вплив фракції посівного матеріалу на якісні показники насіння соняшнику (2019)
Полякова І. О. - Селекційна оцінка сортових ресурсів льону олійного (2019)
Губенко Л. В. - Вплив мінеральних добрив та бактеріальних препаратів на урожайність та якість насіння сої, Голодна А. В., Ремез Г. Г. (2019)
Костюченко Н. І. - Вплив гербіциду Євро-Лайтнінг Плюс на таксономічне різноманіття мікроміцетних комплексів у кореневій зоні соняшника, Лях В. О. (2019)
Поляков О. І. - Вплив агроприйомів вирощування на забур’яненість посівів та врожайність соняшнику, Нікітенко О. В., Літошко С. В. (2019)
Поляков О. І. - Вплив агроприйомів вирощування на водоспоживання льону олійного сорту водограй, Нікітенко О. В., Махно О. О. (2019)
Гайдаш Є. В. - Структура реєстру сортів рослин України за основними олійними культурами, Бєлка О. В., Кузьменко О. Р. (2019)
Підгайна Є. Ю. - Показники якості та маркери фальсифікації оливкової олії, Корнет М. М. (2019)
Бондаренко Д. - Землянкове будівництво доби грецької колонізації у Нижньому Побужжі: історіографія проблеми (2018)
Савельєва К. - Теракоти в культовій практиці еллінів Нижнього Подністров'я (VI-I ст. до н.е.) (2018)
Сердюк І. - Дитяча праця в Гетьманщині: ризики і небезпеки наймитування (2018)
Друздєв О. - Соціальний склад львівського Успенського братства у XVIII ст. (2018)
Марченко Н. - Творчі контакти П. Тичини та Ю. Михайліва на тлі історичної епохи 1917-1920-ті рр. (2018)
Срібняк І. - Створення та діяльність Електротехнічної школи у таборі інтернованих Військ УНР (Каліш, Польща, 1921-1922 рр.) (2018)
Авхутська С. - Реалізація атеїстичної політики радянської влади на Конотопщині (1919-1988 рр.) (2018)
Тюрменко І. - Документальна україніка про становище українських переміщених осіб у повоєнній Європі (1945-1957) (2018)
Стасюк О. - Радянські виборчі кампанії 1950-1951 років у західноукраїнських областях УРСР (2018)
Соломенна Т. - Європейська Україна: сучасні тенденції та перспективи (2018)
Полянская В. - Историческая динамика украинской культуры в контексте мировой культуры (2018)
Добролюбский А. - Джинестра: "археология" имени, Смирнов И. (2018)
Господаренко О. - Топографія культових пам'ятників Кафи ХІІІ-XV ст.: історична реконструкція за наративними та археологічними матеріалами (2018)
Земський Ю. - Міжнародний чинник у тактиці приборкання Російською імперією польського Січневого повстання 1863-64 рр., Дячок В. (2018)
Юшкевич В. - Внесок американської журналістки Дороті Томпсон у боротьбу за права іноземних біженців (2018)
Петрів Н. - Ініціатива створення Євангельсько-Баптистської Церкви у Другій Речі Посполитій (2018)
Кожухаренко Л. - Полідисциплінарність досліджень волонтерського руху вітчизняними та зарубіжними науковцями (2018)
Банах В. - Музейна співпраця наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові (1921-1939 рр.): напрямки й особливості, Нагірняк А. (2018)
Мірошниченко-Гусак Л. - Етнографічний напрям діяльності Волинського краєзнавчого музею у 1939-1989 роках (2018)
Гомотюк О. - Єдність у різноманітності, або осмислення культурно-генетичного коду української цивілізації (2018)
Куций І. - Нове дослідження з хмельницькознавства (2018)
Земзюліна Н. - Вагомий крок у селянознавстві (2018)
Главенчук А. - Передмова (2018)
Піструіл І. - Пам'ятки кам'яної доби біля села Анетівка: 40 років з початку досліджень (2018)
Главенчук А. - Методика изучения открытых степных памятников позднего палеолита с взвешенным культурным слоем на примере Анетовки 2 (1992-2017 гг.) (2018)
Vinogradova O. - Palinological Analysis of Coupled Sediment-Controle Samples: the Pollinic Taphonomi From the Middle Paleolithic Level M of Abric Romani (Capellades, Spain), Casas Burjachs F. (2018)
Нездолій О. - Нова палеолітична стоянка Виклине 3 у Центральній Україні, Вєтров Д. (2018)
Желтова М. - "Дома" живых и мертвых в палеолите Костёнок (2018)
Ахмєтгалєєва Н. - Bone knapping: по материалам многослойной стоянки Быки-7 в Курском Посеймье (2018)
Кротова О. - Сезони використання Амвросіївського верхньопалеолітичного комплексу (2018)
Сєкерська О. - Широкопалий кінь (Equus Caballus Latipes) та адаптаційна стратегія населення верхнього палеоліту Надчорномор’я (2018)
Сніжко І. - Пізньопалеолітичні пам'ятки біля с. Синичено Харківської області (2018)
Горбенко К. - Археологические исследования укрепленного поселения Дикий Сад в 1927-1957 гг. (2018)
Козленко Р. - Жилище мастера-костореза на предместье городища Дикий Сад (2018)
Лысенко С. - Случайные находки материалов эпохи поздней бронзы на Левобережье Нижнего Днестра, Лысенко С. (2018)
Корохина А. - Горизонт заключительного периода эпохи бронзы на поселении Бондариха (по материалам раскопок 1951, 1953 гг.) (2018)
Грицюта О. - Участь Історичного товариства Нестора-Літописця в організації Всеросійських археологічних з'їздів (2018)
Висоцька Н. Ю. - Особливості росту та формування природних порослевих деревостанів осики європейської (Populus tremula L.), Кобець О. В. (2019)
Ткач В. П. - Стан та продуктивність дубових насаджень степової частини України, Кобець О. В., Румянцев М. Г. (2019)
Ткачук О. М. - Лісівничий компонент у системі захисту від шкідливих стихійних явищ у Передкарпатті, Олійник В. С. (2019)
Терещенко Л. І. - Результати 20-річних випробувань кандидатів у сорти-популяції синтетичні сосни звичайної в умовах ДП "Зміївське ЛГ" на Харківщині, Дишко В. А. (2019)
Ящук І. В. - Досвід вирощування сіянців сосни звичайної із застосуванням регуляторів росту рослин у ДП "Клавдієвське ЛГ", Шлончак Г. А. (2019)
Тарнопільський П. Б. - Ріст і розвиток крон та зімкнення лісових культур дуба звичайного (Quercus robur L.), створених різними видами садивного матеріалу, Товстуха О. В., Ігнатенко В. А., Сотнікова А. В. (2019)
Бондарук М. А. - Раритетна компонента лісових фітоценозів Лісостепу України, Целіщев О. Г., Бондарук Г. В. (2019)
Букша І. Ф. - Оцінка репрезентативності даних моніторингу лісів України за різної щільності мережі ділянок спостережень, Букша М. І., Пивовар Т. С. (2019)
Ворон В. П. - Тенденції виникнення пожеж у лісах України, Мельник Є. Є. (2019)
Зібцев С. В. - Моніторинг ландшафтних пожеж Транскордонної Рамсарської території "Ольмани-Переброди" за даними дистанційного зондування Землі, Сошенський О. М., Миронюк В. В., Гуменюк В. В. (2019)
Лакида П. І. - Загальна продукція соснових деревостанів Північного Придніпровського Степу України, Ловинська В. М. (2019)
Сидоренко C. В. - Особливості формування запасів фітомаси та мортмаси в дубових полезахисних лісових смугах лісостепової частини Харківської області, Пастернак В. П., Сидоренко С. Г., Гладун Г. Б. (2019)
Davydenko K. V. - Preliminary assessment of pathogenicity of Fusarium circinatum on germlings of Pinus sylvestris in Ukraine (2019)
Meshkova V. L. - Age structure of the birch stands in the Left-Bank Forest-Steppe of Ukraine, Koshelyaeva Ya. V. (2019)
Зінченко О. В. - Особливості біології бруслинової горностаєвої молі (Yponomeuta cagnagellus (Hübner, 1810)) у Лісопарку м. Харкова (2019)
Зінченко О. В. - Короїди хвойних порід Ботанічного саду Харківського національного університету ім. В. М. Каразіна, Кукіна О. М., Скрильник Ю. Є. (2019)
Усцький І. М. - Зміни вмісту монотерпенів живиці сосни у звʼязку з ураженням кореневою губкою (Heterobasidion annosum (Fr.) Bref.) (2019)
Усцький І. М. - Особливості проростання насіння та росту сіянців дерев сосни звичайної різної стійкості проти кореневої губки, Дишко В. А., Михайличенко О. А. (2019)
Правила для авторів (2019)
Довідка рецензента (2019)
Сапожников И. - Комплекс античных находок из Аджидерской крепости: к датировке поселения Овидиополь и "Могилы Овидия", Левчук В., Синельников О. (2018)
Дудка С. - Родини мешканців села Харківці у другій половині XVIII ст. (за даними сповідних розписів) (2018)
Кривошея І. - Уманський єврейський дискурс у творчості Надії Суровцової, Якименко Л. (2018)
Тацієнко Н. - Аграрна реформа 1861 року у сприйнятті селян Уманського повіту Київської губернії (2018)
Буравський О. - Політична діяльність чорносотенців у Волинській губернії на початку ХХ ст., Цецик Я. (2018)
Дацків І. - Основні вектори зовнішньої політики ЗУНР (1918-1923 рр.) та формування дипломатичної служби (2018)
Жмака В. - Комунальні підприємства міст Лівобережної України У 20-ті рр. ХХ ст. (2018)
Вовк О. - Використання комуністичною владою міських робітників для радянізації українського села (1920-ті роки) (2018)
Турков В. - Політика радянської держави щодо болгар-городників (20-ті – початок 30-х рр. ХХ ст.) (2018)
Лісовська О. - Політика державного керівництва у сфері матеріально-технічного забезпечення українського села (60-80-ті роки ХХ ст.) (2018)
Федченко Є. - Стандарти та девіантність: сексуальні образи у мистецтві Стародавнього Риму (2018)
Шевчук А. - Боротьба фіскалів і влади за контроль над судовою системою західних губерній Російської імперії (1799 р.) (2018)
Михайлюк М. - Партизанські загони білоруських лісів – рятівники євреїв у часи Голокосту (2018)
Юшкевич В. - Роль Держаного Департаменту США в актуалізації заходів допомоги європейським біженцям на міжнародній арені (1938-1952) (2018)
Жога М. - Зовнішньополітична стратегія Бразилії за президенства Коллора: відносини з ЄЕС (1989-1992 роки) (2018)
Мінасян Р. - Історія становлення ЄЕП у період 2003-2012 рр. (2018)
Матлай Л. - Зміна урядового кабінету в Іспанії (2018 р.): початок нового транзиту чи поглиблення політичної кризи? (2018)
Бороденко О. - Церковні обшуки як історичні джерела у дослідженні шлюбної проблематики першої половини ХІХ ст. (2018)
Шологон Л. - Формування джерельного комплексу з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр. (на прикладі українських архівних і бібліотечних установ) (2018)
Хоменко В. - Питання співпраці Михайла Грушевського з українською партією соціалістів-революціонерів в українській еміграційній історіографії (2018)
Ткаченко В. - Загальна характеристика та класифікація комплексу джерел з писанкарства (2018)
Бугрій В. - Плани наукової роботи як джерело вивчення розвитку історичної науки у педагогічних інститутах України (друга половина 40-х – початок 50-х рр. ХХ ст.) (2018)
Рижева Н. - Виробнича спрямованість Миколаєва за історико-краєзнавчими акцентами (2018)
Попович О. - УПА проти АК у пам'ятниках, меморіальних комплексах, похованнях (2005-2014) (2018)
Гузенко Ю. - Бій брига "Меркурій" з турецькими лінійними кораблями 14 травня 1829 р.: спроба реконструкції, Кузовков В. (2018)
Перепелюк О. - "Руководство для сельских пастырей" про церковний спів (2018)
Матвієнко Л. - Зміни в етнополітичному середовищі населення Півдня України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Опацький І. - Петро Курінний в інтелектуальному дискурсі української діаспорної інтелігенції (2018)
Гула С. - Взаємовідносини радянських органів держбезпеки з місцевими управлінськими структурами на Поділлі (кінець 1920-х – 1930 рр.) (2018)
Скус О. - Архівно-кримінальна справа С.Є. Барвінського (Усика): Уманський мартиролог репресованих (2018)
Заєць Т. - Становлення та розвиток Гадяцького коледжу культури і мистецтв імені І.П. Котляревського (2018)
Маслюк О. - Відновлення та діяльність Київського академічного театру опери та балету імені Т. Г. Шевченка у 1944-1945 рр. (2018)
Маринченко Г. - Заклади освіти та культури Миколаївщини в антирелігійній пропаганді періоду хрущовської "відлиги" (за матеріалами періодичних видань) (2018)
Шарін О. - Динаміка розвитку транспортної інфраструктури Півдня України у 60-х роках ХХ ст. (2018)
Горбуров Е. - Первые кавалеры украинских орденов и медалей на Николаевщине, Горбуров К. (2018)
Чорномаз Б. - Національна пам'ять і менталітет в інформаційній війні (2018)
Хрящевська Л. - Нормативно-правове забезпечення та проблеми соціального захисту учасників антитерористичної операції та членів їх сімей (2018)
Приходько Ю. - Впливи Магдебурзького права на економічні зв'язки українських земель з Німецькою Ганзою (2018)
Царюк В. - Процес формування міжнародної концепції захисту та повернення історико-культурних цінностей за наслідками Другої світової війни (2018)
Гончарук В. - Основні віхи розвитку Православної Церкви в Америці (2018)
Булка О. - Передумови та причини вступу Мексики до НАФТА (2018)
Іванов Д. - Зовнішньополітична програма Лейбористської партії Великої Британії (1992-2010 рр.) (2018)
Колісніченко А. - Політична ідеологія: сутність, функції та чинник міжнародної політики (2018)
Горобець І. - Роль Індії у процесі формування системі безпеки Південної Азії на початку ХХІ століття (2018)
Ласінська М. - Єврейські міжнародні та міжконтинентальні міграції кінця ХІХ – першої половини ХХ століття за матеріалами зарубіжних видань (2018)
Сокирська В. - Сучасна українська та зарубіжна історіографія відносин між РСФРР та УСРР 1920-х рр. (2018)
Довбня О. - Репресії радянської держави проти Православної церкви в УСРР/УРСР у 1921-1953 рр. у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі: регіональний аспект (2018)
Танцюра К. - Соціокультурний і політичний розвиток Коста-Ріки 1949-1974 років у сучасних історичних дослідженнях (2018)
Танцюра О. - Основні виміри дослідження політики пам'яті держави Ізраїль у сучасних історичних студіях (2018)
Аннєнкова Н. - Верстатобудування Української СРР у державній промисловій політиці першої половини 1920-х років: радянська історіографія та реальні події (2018)
Мельник В. - Науково-організаційні засади розвитку качківництва в Українській РСР у другій половині ХХ століття (2018)
Грушицька І. - Фактори підвищення ефективності наукової діяльності Одеської астрономічної обсерваторії у період застою (2018)
Смуток І. - Василіанське чернецтво крізь призму індивідуальності: внесок української історіографії (2018)
Адамов Ю. І. - Вдосконалення парашутно-реактивної системи з десантування бойової техніки або великогабаритних об’єктів, Боряк К. Ф., Завальнюк В. В. (2019)
Анісімов А. В. - Метод акустичної пеленгації динамічних об’єктів за допомогою безпілотного літаль-ного апара-ту, Волков О. Є., Ліндер Я. М., Тарануха В. Ю., Волошенюк Д. О. (2019)
Боровик О. В. - Алгоритмічне забезпечення вибору оптимального маршруту руху колони техніки прикордонної комендатури швидкого реагування, Купельський В. В. (2019)
Шишанов М. О. - Оцінка ефективності ремонту керованих авіаційних засобів ураження, Зубарєв О. В., Гурба О. В., Крижанівський Є. С. (2019)
Lienkov S. V. - Optimization of maintenance complex objects of electronic equipment, Banzak G. V., Zhyrov G. B., Okhramovych М. М., Protsenko Ya. N. (2019)
Mokritsky V. A. - Modeling of hardware spectrums of CdZnTe- detectors, Maslov O. V., Bansak O. V., Leshchenko O. I. (2019)
Tolok I. V. - Algorithms for modeling process spending and replenishment of resource grouping technology, Lienkov Ye. S. (2019)
Даник Ю. Г. - Ланцюгові ефекти в кібердіях, Вдовенко С. Г. (2019)
Жиров Г. Б. - Особливості інформаційної структури просторової бази цифрових картографічних даних масштабів 1:500 000 та 1:1 000 000, створеної топографічною службою Збройних Сил України, Литвиненко Н. І., Федченко О. П. (2019)
Мясищев А. А. - WEB-server на ARDUINO с авторизацией и графическим представлением информа-ции с датчи-ков, Комарова Л. А., Грицкий Р. В., Кулик К. В. (2019)
Сєлюков О. В. - Аналіз моделей та прогнозування ризиків функціонування системи управління SDN архітектури, Хмельницький Ю. В., Ковпа Д. М., Лісовський О. С. (2019)
Собчук В. В. - Математична модель структури інфораційної мережі на основі нестаціонарної ієрархі-чної та стаціонарної гіпермережів, Лаптєв О. А., Саланда І. П., Сачук Ю. В. (2019)
Хмельницький Ю. В. - Методи та засоби забезпечення завадостійкої передачі інформації в телекомунікаційних мережах, Каблуков О. А., Ряба Л. О., Солодєєва Л. В., Ткач А. О. (2019)
Myasishchev A. A. - Using GPU NVIDIA for linear algebra prolems, Lienkov S. V., Dzhulii V. M., MuliarI. V. (2019)
Думенко М. П. - Оцінка ефективності роботи служб (підрозділів) персоналу Збройних Сил України в умовах гібридної війни (особливого періоду), Гуляк У. М. (2019)
Дані про авторів (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Вихідні дані (2019)
Вимоги до авторських рукописів (2019)
Орлик М. В. - Еволюція лихварства в наддніпрянській Україні (друга половинна XVIII – початок XX ст.) (2019)
Педченко Н. С. - Концептуальні підходи до управління ефективністю формування й результативністю використання потенціалу розвитку підприємств та організацій споживчої кооперації, Шимановська-Діанич Л. М. (2019)
Педченко Н. С. - Інтегральна оцінка збалансованості взаємовідносин держави та суб'єктів малого бізнесу в контексті забезпечення інтересів розвитку, Стрілець В. Ю. (2019)
Лєонов С. В. - Cистематизація та характеристика існуючих схем легалізації доходів, отриманих незаконним шляхом, Бойко А. О., Миненко С. В. (2019)
Сидоренко-Мельник Г. М. - Маркери стійкого фінансового розвитку підприємства, Карцева В. В. (2019)
Прасолова С. П. - Системний ризик банківського сектору України: оцінка основних джерел, чинників, наслідків та напрямів регулювання (2019)
Кулікова Є. О. - Аналіз та дієвість пенсійних реформ в Україні (2019)
Кулик В. А. - Принципи обліку: стан та перспективи розвитку, Любимов М. О., Тягнирядно Л. Л. (2019)
Герасимов О. К. - Аналіз основних тенденцій ефективності промисловості України в маркетинговому аспекті в умовах активізації інтеграційних процесів (2019)
Шабельник Т. В. - Особливості попиту світового фармацевтичного ринку (2019)
Присяжнюк Присяжнюк - Екологічна складова економічних моделей розвитку країн Східної Азії, Ю. І., Трофимчук А. П. (2019)
Заруба В. Я. - Значення маркетингових досліджень у діяльності підприємств B2C сектору, Парфентенко І. А. (2019)
Скляр Г. П. - Міждисциплінарний підхід у постнеокласичних наукових дослідженнях туризму, Дробиш Л. В., Прокопенко І. Р. (2019)
Зінченко О. А. - Інформаційна економіка: концепція, сутність та розвиток, Даріюш П., Зінченко Д. С. (2019)
Крейдич І. М. - Концепція ефектуації в умовах фундаментальної невизначеності, Рощина Н. В., Канцедал Г. О. (2019)
Melnychuk V. E. - Transformation of the role of human capital in terms of information economy (2019)
Герасимчук В. Г. - Cтратегія використання пластику у циркулярній економіці: розвиток бізнесу, скорочення відходів (2019)
Грома Я. В. - Порівняльний аналіз ринку електромібілів в Україні та світі, Глущенко Я. І. (2019)
Трофименко О. О. - Трансформаційні ефекти енергетичної сфери у забезпеченні економічної стабільності України (2019)
Fedirko G. A. - Structural influence of industry on macroeconomic indicators of the country, Dergachova V. V. (2019)
Булатова О. В. - Зрушення регіональної структури світового фінансового ринку, Марена Т. В. (2019)
Герасимчук В. Г. - Китай на шляху глобалізації 2.0 (2019)
Goliuk V. Y. - Relationship between federal funds rate and ecb main refinancing operations rate dynamics (2019)
Дергалюк Б. В. - Подолання диспропорцій зовнішньої торгівлі в контексті державного регулювання структурних змін, Погребняк А. Ю. (2019)
Dergachova V. V. - Export potential of the enterprise in terms of exit on European market, Ovcharova Sn. K., Martynenko O. V. (2019)
Жигалкевич Ж. М. - Особливості зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах євроінтеграції, Станіславський О. В. (2019)
Макогон Ю. В. - Співробітництво України та Китаю на сучасному етапі (2019)
Манаєнко І. М. - Країни Бенілюкс: єдність економічного розвитку та місце у європейській спільноті, Гук О. В. (2019)
Алтинпара А. О. - Аутсорсинг як інструмент розвитку компаній ІТ-сектору України в умовах Індустрії-4.0, Корогодова О. О. (2019)
Артеменко Л. П. - Бенчмаркінг конкурентоспроможності фармпідприємств на європейському ринку, Пічугіна М. А., Артеменко О. Т. (2019)
Гавриш Ю. О. - Визначення детермінантів підвищення конкурентоспроможності видавничо-поліграфічних підприємств, Кухарук А. Д. (2019)
Коцко Т. А. - Політика екологізації діяльності підприємств паливно-енергетичного комплексу: проблеми формування та реалізації (2019)
Кузнєцова К. О. - Тенденції розвитку зовнішнього середовища функціонування нафтопереробних підприємств України, Ченуша О. С., Дергачов Є. В. (2019)
Лупенко Ю. О. - Банківське кредитування аграрного сектору економіки, Андрос С. В. (2019)
Romanii Y. - The formation of strategic management model with resource potential for enterprises in agricultural field (2019)
Кривда О. В. - Джерела та детермінанти репутаційного ризику сучасного підприємства (2019)
Ремінський М. М. - Тенденції і проблеми розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, Глущенко Я. І. (2019)
Воржакова Ю. П. - Класифікація кадрових ризиків покоління Z (2019)
Міненко М. А. - Стійкі конкурентні переваги в умовах глобалізації ринку (2019)
Тупкало В. М. - Бізнес-стійкість виробничого підприємства: концепція та механізм забезпечення (2019)
Шевчук О. А. - Основні принципи забезпечення динамічної стійкості розвитку підприємств на засадах бізнес-лідерства (2019)
Афанасьєва К. О. - Розроблення стратегії просування компанії у кіберпросторі, Зозульов О. В. (2019)
Кубишина Н. С. - Управління асортиментною політикою підприємства (2019)
Юдіна Н. В. - Історичні аспекти формування постінформаційного маркетингу (2019)
Чайка Є. В. - Суб’єкти ринку кіберспорту та відносини між ними, Зозульов О. В. (2019)
Касян С. Я. - Маркетинговий розподіл інноваційної продукції високотехнологічних підприємств на основі віртуального забезпечення та екологістики (2019)
Дунська А. Р. - Інвестиційне забезпечення розвитку міжнародної діяльності підприємства, Бесараб К. М. (2019)
Копішинська К. О. - Сучасний стан та перспективи інноваційного розвитку атомної енергетики України, Широкова І. С. (2019)
Войтко С. В. - Реалізація освітнього та промислового потенціалів України у глобальних умовах Індустрії 4.0 (2019)
Гондовська А. С. - Інноваційні технології в целюлозно-паперовій промисловості як інструмент забезпечення сталого розвитку, Гондовський Д. С., Скоробогатова Н. Є. (2019)
Петренко Н. С. - Участь українських вчених у програмі ЄС "Горизонт – 2020": ретроспективний аналіз (2019)
Скоробогатова Н. Є. - Концептуальні засади формування сталого розвитку суспільства в контексті Індустрії 4.0 (2019)
Шевчук О. А. - Оптимізація енергоефективності економіки за допомогою технологічної концепції Smart grid, Борданова Л. С., Наухацька Т. А. (2019)
Дрозд А. О. - Аналіз ринку депозитів банків України – динаміка депозитних продуктів в 2016-2018 роках (2019)
Замрій А. М. - Моделювання процесу технологічного переозброєння Київського регіону, Капустян В. О. (2019)
Мажара Г. А. - Управління діяльністю кадрової підсистеми туристичної агенції за допомогою когнітивного моделювання (2019)
Цеслів О. В. - Стохастичнi моделі управління запасами поставок товару, Гришко М. П. (2019)
Содержание (2019)
Котлярский Ф. М. - Водород как составная часть структуры жидких алюминиевых сплавов (2019)
Дубоделов В. И. - Применение электромагнитных воздействий при непрерывной разливке стали, Смирнов А. Н., Верзилов А. П., Кулиш Ю. Ю., Гойда Д. И. (2019)
Смирнов А. Н. - Особенности возникновения стартовых вееров при непрерывной разливке сортовой заготовки открытой струей, Рябый Д. В., Верзилов А. П. (2019)
Дорошенко В. С. - Проектирование технологии литья защитных и износостойких конструкций из изотермически закаленного высокопрочного чугуна (2019)
Бубликов В. Б. - Особенности структурообразования и механические свойства высокопрочного чугуна в отливках, получаемых литьем в оболочковые формы с применением "in-mold" процесса, Бачинский Ю. Д. (2019)
Локтионов-Ремизовский В. А. - Стандартные и новые колесные стали, Кирьякова Н. В., Грибов Н. Н., Шипицын С. Я. (2019)
Айкин Н. Д. - Оптимизация химического состава биорастворимого магниевого сплава, используемого при остеосинтезе, Шаломеев В. А., Черный В. Н. (2019)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Процессы литья" в 2018 г. (2019)
Станіслав Євгенович Кондратюк. До 80-річчя від дня народження (2019)
Содержание (2018)
Белов Б. Ф. - Анализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы кремний−кальций−барий−кислород. Сплавы силикокальцийбария.Сообщение 2, Троцан А. И., Карликова Я. П., Рябчиков И. В. (2018)
Балан А. В. - Предпосылки использования алюминиевых расплавов для получения водорода, Балан Е .Ф., Котлярский Ф. М. (2018)
Федченко Н. А. - Ocобенности электрогидроимпульсной обработки расплава в технологиях литейного производства, Иванов А. В. (2018)
Мельник С. Г. - K вопросу о механизме обезуглероживания металла в окислительных условиях конвертерной плавки (2018)
Калинин В. Т. - Bлияние постоянного электрического тока на качество стали во время кристаллизации расплава в литейной форме, Хрычиков В. Е. (2018)
Дубоделов В. И. - Oб особенностях воздействия постоянного магнитного поля на алюминиевые сплавы, Середенко В. А., Затуловский А. С., Косинская А. В., Середенко Е. В. (2018)
Середенко Е. В. - Повышение однородности литой структуры сплава на основе алюминия воздействием постоянного магнитного поля при его заливке (2018)
Диюк Л. М. - Oценка параметров окислительных реакций при плазменном или лазерном нагреве поверхности, Лихошва В. П., Шатрава А. П., Надашкевич Р. С., Шматко А. В. (2018)
Грузевич А. В. - исследование изменений свойств металла механико-термически обработанных труб при длительной эксплуатации на поверхностях нагрева блоков сверхкритического давления, Дереча Д. А. (2018)
Ноговицын Алексей Владимирович (к 70- летию со дня рождения) (2018)
Нурадинов А. С. - Пути интенсификации теплообменных процессов в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок, Ноговицын А. В., Нурадинов И. А. (2019)
Лукьяненко И. В. - Особенности технологического процесса изготовления двухслойных чугунных отливок с дифференцированными свойствами (2019)
Свинороєв Ю. О. - Інноваційні технології на основі використання нових екологічно безпечних в’яжучих матеріалів для підприємств ливарної галузі (2019)
Дорошенко В. С. - Реалізація внутрішніх резервів піщаної форми методами подвійного використання модельно-формувальних матеріалів у ливарних процесах (2019)
Верховлюк А. М. - Процесс получения вторичных цветных сплавов с использованием индукционной плавки, Русаков П. В., Лахненко В. Л., Петровский Р. В., Червоный И. Ф. (2019)
Афтандилянц Е. Г. - Оптимизация химических составов, Лихошва В. П. (2019)
Ладохин С. В. - К вопросу о состоянии литейной технологии производства титана в Украине (2019)
Кривошеев В. А. - Комплексная технология получения качественных отливок машиностроительного и металлургического назначения, Калинин В. Т., Меняйло Е. В., Селиверстов В. Ю., Доценко Ю. В., Мусиенко И. О., Фролов Э. А. (2019)
Бубликов В. Б. - Специальные высокопрочные чугуны с повышенным комплексом механических свойств, Бачинский Ю. Д., Ясинский А. А. (2019)
Квасницька Ю. Г. - Використання розрахункових методик при створенні нових легуючих комплексів жароміцних сплавів для деталей ГТД, Тарасевич М. І., Максюта І. І., Токарєва О. О., Михнян О. В., Мяльніца Г. П. (2019)
Нарівський Анатолій Васильович (до 75-річчя із дня народження) (2019)
Виктор Иванович Дубоделов (к 80-летию со дня рождения) (2019)
Содержание (2018)
Губин Г. В. - K вопросу об образовании техногенных сростков, Лотоус В. В., Равинская В. О. (2018)
Меняйло Е. В. - Oбъемная усадка массивных отливок из высокопрочного чугуна, Пройдак Ю. С., Хрычиков В. Е. (2018)
Пригунова А. Г. - Bлияние комплексных воздействий на формирование структуры и тиксотропных свойств литых высокопрочных алюминиевых сплавов в95 и д16, Головаченко В. П., Титов В. А., Ноговицын А. В., Кошелев М. В., Цир Т. Г., Титов А. В., Шеневидько Л. К. (2018)
Дорошенко В. С. - Tехнологические принципы создания скоростных процессов литья в вакуумируемые формы для роторно-конвейерных комплексов, Калюжный П. Б., Шинский В. О. (2018)
Шинский О. И. - Aнализ влияния технологических факторов на эффективность литейных процессов с использованием закона Парето, Шалевская И. А., Шинский В. О. (2018)
Затуловский А. С. - Исследование взаимодействия наноразмерных оксидов вольфрама и циркония с медноматричными сплавами системы Сu–Аl–Fe, Щерецкий В. А., Щерецкий А. А. (2018)
Батышев К. А. - Tехнологические особенности литья ювелирных изделий, Драгунова С. А., Семенов К. Г., Панкратов. C. Н., Свинороев Ю. А. (2018)
Шинский О. И. - Получение лопаток гту из нового жаропрочного сплава в керамических формах по удаляемым ппс–моделям, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Нейма А. В., Михнян Е. В. (2018)
Щерецький О. А. - Використання відходів твердих сплавів у якості наповнювача для композиційних матеріалів з алюмінієвою матрицею, Каніболоцький Д. С., Верховлюк А. М. (2018)
Памяти Георгия Павловича Борисова (2018)
Содержание (2019)
Каштан В. Ю. - Контурна сегментація цифрових супутникових знімків з виділенням особливих точок на основі вейвлет перетворення, Гнатушенко В. В. (2019)
Микитась М. В. - Поліваріантність вибору методів геометричного моделювання в задачах проектування організаційних кластерних систем (2019)
Вовк С. М. - Критерій мінімуму протяжності (2019)
Ахметшина Л. Г. - Сегментация слабоконтрастных изображений на основе нечеткости второго порядка, Егоров А. А. (2019)
Ахметшина Л. Г. - Просторова нечітка кластерізація в заданні сегментації напівтонових зображень, Моторя В. М., Митрофанов С. К. (2019)
Антоненко С. В. - Моделювання прогнозування небезпеки виникнення надзвичайних ситуацій, Булана Т. М., Молодець Б. В. (2019)
Бердник М. Г. - Математична модель і метод рішення узагальненої задачі Діріхле теплообміну параболоїда обертання, Алексєєв О. М. (2019)
Буланий М. Ф. - Розкладення спектру фотолюмінесценції кристалів ZNS:CU при одночасній дії ультразвуку, Коваленко О. В., Морозов О. С., Хмеленко О. В. (2019)
Герасимов В. В. - Целесообразность использования бизнес-процессов в корпоративных приложениях, Беличенко А. Я. (2019)
Герасимов В. В. - Тестирование API и актуальные средства его реализации, Никитин Н. Э., Щербак A. E., Карпенко Н. В. (2019)
Gnilenko A. B. - Floating gate flash memory cell simulation (2019)
Ivon A. I. - Web application for measurement of the sizes and area of objects by satellite photography, Istushkin V. F., Rybka Yu. M. (2019)
Ivon A. I. - Web application for measurement of the average and active voltage of signals with arbitrary shape, Istushkin V. F., Savran S. V. (2019)
Литвинов О. А. - Про впровадження особистісно-діяльнісного підходу до підготовки спеціалістів у галузі інформаційних технологій, Карпенко Н. В. (2019)
Litvinov A. A. - On basic principles of minimum valuable information system development and preparation of professional software developers, Gerasimov V. V., Kovalchuk D. S., Krokhin V. V. (2019)
Крохін В. В. - Сучасні тенденції у розробці мобільних додатків, Лисенко В. Ю. (2019)
Matveeva N. O. - Using neural networks programming on Java for solving the problem of signal recognition (2019)
Ponomarev I. V. - Research of efficiency of development methods parallel applications on . Net platform (2019)
Tverdostup N. I. - Synthesis of harmonic transformer of inductive impedance on the basis of the combined operating-room of chart (2019)
Tonkoshkur A. S. - Algorithm for representations of the polyswitch fuse characteristics in the modeling problems, Ivanchenko A. V. (2019)
Tonkoshkur A. S. - Software for calculation of parameters of equivalent electric scheme of photovoltaic cells, Nakashydze L. V. (2019)
Khandetskyi V. S. - Performance analysis of IEEE 802. 11 networks, Sivtsov D. P. (2019)
Волковський О. С. - Взаємодія з віддаленими репозиторіями в системі моніторинга, Яровий І. О. (2019)
Содержание (2018)
Белик В. И. - Эффективность быстроохлажденной лигатуры alti5 в условиях прямого термического метода реолитья, Пригунова А. Г., Дука В. М., Семенченко А. И., Цир Т. Г. (2018)
Верховлюк А. М. - Модификаторы на основе ультра-и нанодисперсных порошковых материалов для сплавов на основе железа, Сергиенко Р. А., Щерецкий А. А., Науменко М. И., Афанасиев М. В. (2018)
Пригунова А. Г. - Влияние подготовки и введения лигатуры cup в расплав на структурообразование заэвтектичого силумина AlSi19Cu5Mg1, Бондаревский В. Н., Бабюк В. Д., Жидков Е. А., Кошелев М. В., Зелинская Г. М., Цир Т. Г. (2018)
Дорошенко В. С. - Концепции литейных конвейерных линий с роторными устройствами, а также роторно-конвейерных комплексов для литья с применением вакуумирования (2018)
Батышев К. А. - Литье кристализацией под давлением алюминиевых сплавов, Батышев А. И., Георгиевский М. Г., Зеркалов Г. Л., Свинороев Ю. А. (2018)
Гнатенко М. О. - Оценка возможности изготовления и ремонта деталей методом аддитивных технологий из алюминиевых сплавов, Митина Т. А., Марченко Ю. А. (2018)
Слюсарев В. А. - Исследование процесса получения пенополистироловых моделей с макроармирующими элементами, Калюжный П. Б., Шалевская И. А., Шалевский А. В. (2018)
Головачев А. Н. - Aктуальные аспекты выплавки исходной заготовки аморфных сплавов, Сребрянский Г. А. (2018)
Редзюк Є. В. - Формування ефективного фінансово-інвестиційного середовища в країнах ЄС - досвід для України (2019)
Борзенко О. О. - Оцінка чинників та проявів глобальних дисбалансів у міжнародній торгівлі: вплив торгівельної війни США та Китаю на Україну, Панфілова Т. О. (2019)
Підвисоцький Я. В. - SWOT аналіз у торгівельній війні між США та Китаєм (2019)
Пономаренко І. В. - Оцінювання діяльності суб'єктів малого підприємництва в Україні, Воловненко К. В. (2019)
Бшарат Н. - Шляхи підвищення потенціалу конкурентоспроможності торговельних підприємств (2019)
Громоздова Л. В. - Інноваційний простір як найважливіший елемент регіонального соціально-економічного простору, Стенічева І. Б. (2019)
Мартинюк О. І. - Наукові методологічні підходи до розробки стратегій сталого розвитку територіальних громад, Студеннікова І. В., Громоздов В. В., Маляревський В. М. (2019)
Кальна-Дубінюк Т. П. - Застосування інформаційно-консультативних технологій у туристичному бізнесі (2019)
Кальной С. П. - Онтологічна модель е-сценарію наукових дослідженя як засіб організації операціональної дослідницької бази знань (2019)
Махиборода К. В. - Функціонування ринку органічної продукції аквакультури в Українв та світі в контексті інноваційної економіки (2019)
Kryvenok М. Y. - Marketing of organic eggs in Ukraine, Rudenko М. M. (2019)
Дегодюк Е. Г. - Інноваційні підходи до управління ризиками в прородо- і землекористуванні і шляхи їх оптимізації, Дегодюк С. Е., Буслаева Н. Г. (2019)
Бодюк А. В. - Обгрунтування понять гірничної економіки тв економічної геології (2019)
Бодюк А. В. - Обгрунтування механізму плати до бюджету за трубопровідне транспортування вуглеводневих товарів (2019)
Павлишин А. В. - Інноваційні підходи в організації телемедичної допомоги, її засоби та перспективи розвитку, Цвях А. І., Герасимчук П. О., Господарський А. Я. (2019)
Содержание (2018)
Поздравление Л. М. Лобанова к 60-летию со дня создания Физико-технологического института металлов и сплавов НАН Украины (2018)
60-летний юбилей физико-технологического института металлов и сплавов НАН Украины (2018)
Белик В. И. - Роль фактора перемешивания расплава в условиях прямого термического метода (DTM), Цир Т. Г. (2018)
Писарский С. Н. - Оценка гидродинамических факторов повышения эффективности разливки стали на многоручьвых сортовых МНЛЗ, Смирнов А. Н., Рябый Д. В. (2018)
Ноговицын А. В. - Использование внешних физических воздействий для совершенствования технологии непрерывной разливки стали, Нурадинов А. С. (2018)
Дорошенко В. С. - Разработка способов контроля качества чугуна с шаровидным графитом (2018)
Жуков Л. Ф. - Модернизация непрерывного световодного и бесконтактного термоконтроля металлических сплавов на базе многоцветовой пирометрии излучения, Корниенко А. Л., Петренко Д. А., Смирнов М. И. (2018)
Ладохин С. В. - Пути решения проблемы циркония в программе создания ядерно-топливного цикла в украине (2018)
Кузнецова Т. Л. - Повышение технологичности перспективных многокомпонентных сплавов системы Nb–Ti–Al, легированных Cr, Zr, Mo, Si, Бродниковский Н. П., Крапивко Н. О. (2018)
Содержание (2018)
Наривский А. В. - Приготовление магниевого сплава МЛ5 из лома с использованием обработки расплава плазменной струей, Моисеев Ю. В., Туник В. А., Твердохвалов В. А., Раздобарин И. Г. (2018)
Шейгам В. Ю. - Эффективность реверсивного перемешивания сплавов в жидком состоянии, Исайчева Н. П., Пригунова А. Г., Шеневидько Л. К. (2018)
Бубликов В. Б. - Особенности распределения механических свойств высокопрочного чугуна по плавкам, Бачинский Ю. Д. (2018)
Шинский О. И. - Применение "горячего" растворения пенополистироловых моделей при получении отливок в оболочковые формы из комплексномодифицированной керамики, Максюта И. И., Квасницкая Ю. Г., Нейма А. В., Михнян Е. В. (2018)
Тарасевич Н. И. - Отдел математических методов исследования и информационно-компьютерных технологий − 35 лет в составе ФТИМС НАН Украины, Корниец И. В. (2018)
Шматко А. В. - Численное имитационное моделирование теплового поля в процессе получения биметаллической полосы по литейно-плазменной технологии, Лихошва В. П., Шатрава А. П., Рейнталь Е. А. (2018)
Кузнецова Т. Л. - Особенности выплавки многокомпонентных ниобиевых сплавов системы Nb−Ti−Al, легированных Cr, Zr, Mo, Si, Бродниковский Н. П., Крапивко Н. А. (2018)
Кириевский Б. А. - Влияние направленной кристаллизации на структуру и износостойкость хромистых чугунов, Трубаченко Л. Н., Александрова Е. Н. (2018)
Локтионов-Ремизовский В. А. - Влиянии углерода в сталях на изнашивание железнодорожных колес и рельсов, Кирьякова Н. В., Новицкий В. Г. (2018)
Котлярский Ф. М. - Влияние совмещения наводороживания с другими видами обработки расплава на формирование и качество отливок из алюминиевых сплавов (2019)
Синчук А. В. - Высококремнистые поршневые силумины: металловедческие аспекты, особенности производства и перспективы, Меркулов А. Е. (2019)
Головаченко В. П. - Преимущества литья частично затвердевших алюминиевых сплавов (реолитье), Цир Т. Г., Дука В. М., Вернидуб А. Г., Исайчева Н. П. (2019)
Свинороев Ю. А. - Разупрочнители комплексного действия для смесей на жидкостекольной основе (2019)
Захарченко Э. В. - Новый метод компьютерного термического экспресс-анализа качества жидких чугунов c предсказанием микроструктуры и свойств отливок при комнатных температурах, Бурбелко А. А., Сиренко Е. А., Гончаров А. Л., Богдан А. В., Кавалец М. (2019)
Новицкий В. Г. - Трибологические характеристики литых 120Х15, 120Х15Ю и стандартной 20Х13 сталей в условиях граничного трения, Шипицын С. Я., Лахненко В. Л., Локтионов-Ремизовский В. А., Кальчук Н. А. (2019)
Гнатуш В. А. - Рост производства металлоотливок начала XXI века и прогнозы на перспективу, Дорошенко В. С. (2019)
Наривский А. В. - Влияние процессов газофлюсовой обработки расплава на структуру и свойства алюминиевых сплавов (2019)
Нурадинов А. С. - Внешнее термосиловое воздействие как фактор управления формированием структуры литых заготовок, Ноговицын А. В., Нурадинов И. А., Зубенина Н. Ф. (2019)
Пригунова А. Г. - Особенности кристаллизации и эволюция структуры железосодержащих фаз сплава АК5М2 при обработке расплава импульсным электрическим током, Зелинская Г. М., Кошелев М. В. (2019)
Затуловский А. С. - Технология получения печной наплавкой композиционных слоистых материалов с функциональным триботехническим слоем, упрочненных наноразмерными карбидами и оксидами, Щерецкий В. О. (2019)
Дубодєлов В. І. - Термодинамічна оцінка структурних складових сплаву В96Ц, Верховлюк А. М., Щерецький О. А., Сергієнко Р. А. (2019)
Гнатуш В. А. - Огляд випуску ливарних машин у світі та приклади застосування роботів у ливарних процесах, Дорошенко В. С. (2019)
Георгий Михайлович Григоренко (к 80-летию со дня рождения) (2019)
Содержание (2019)
Денисенко О. І. - Фізичні аналогії в галузі інжекційного синтезу композитних матеріалів, Цоцко В. І. (2019)
Дмитрієв Д. О. - Моделювання і керування просторовими системами приводів для технологічних задач у машинобудуванні, Рудакова Г. В., Русанов С. А., Федорчук Д. Д. (2019)
Guda A. I. - Buck converter simulation and measurement, Zimoglyad A. YU. (2019)
Tryputen M. - Predicative form of the energy-economic model of an asynchronous motor, Kuznetsov V., Kuznetsova Y., Tryputen M., Kuznetsova A., Sklyar R. (2019)
Кажан В. Е. - Статистическая полумарковская модель оценки показателей надежности электромеханической системы, Степкин В. В., Захаров А. А. (2019)
Куваев В. Ю. - Математическое моделирование распределения энергии в объеме рабочего пространства трехфазной рудовосстановительной электропечи, Нежурин В. И., Николенко А. В. (2019)
Подковаліхіна О. О. - Задача розподілу інвестицій в умовах статистичної невизначеності, Логвіненко В. О., Бахрушин В. Є. (2019)
Бразалук Ю. В. - Математическое и численное моделирование систем теплоизоляции тел сложной геометрической формы, Губин А. И., Давыдова А. В., Евдокимов Д. В., Малая Ю. А., Стояновский М. А. (2019)
Надточій А. А. - Математичні моделі для прогнозування активності компонентів оксидних систем, еквівалентних фосфоритовим рудам, Великонська Н. М., Карягін Є. Д. (2019)
Поляков М. А. - Конечные автоматы с небинарными элементами множеств, Андриас И. А. (2019)
Sarychev O. P. - Optimal regressors search subjected to vector autoregression of unevenly spaced TLE series, Perviy B. A. (2019)
Сенько А. О. - Факторний аналіз часових рядів для визначення рівня персистентності показників процесу збагачення залізної руди, Купін А. І. (2019)
Стьопкін В. В. - Моделювання спостерігаючого пристрою для електропривода механізму скіпового підйомника, Кажан В. Є., Березін О. О. (2019)
Федорович А. И. - Факторный анализ классификации энтропийных выборок случайных величин (2019)
Байбуз О. Г. - Метод побудови згортки розподілів Вейбулла, Хамхотько О. С., Полонська А. Є. (2019)
Соловйова І. А. - Приклад використання експертних методів для оцінки маршрутів виробництва холоднодеформованих труб, Николаєнко Ю. М., Алпаєв М. Є. (2019)
Алиев В. - Историко-теоретические аспекты формирования таможенно-тарифных отношений (2019)
Висоцька М. П. - Тенденції та перспективи розвитку світового ринку цивільних повітряних суден (2019)
Kyrylenko O. - Trends and forecast of the development of global and the EU aviation leasing markets, Tkachyk Y. (2019)
Ороховська Л. А. - Трансформація соціально-економічних відносин у мережевому суспільстві (2019)
Темербек А. О. - Імперативи інноваційної стратегії провідних країн (2019)
Чичкало-Кондрацька І. Б. - Гендерна нерівність у зарубіжних країнах: причини виникнення, особливості розвитку та державна політика з її подолання, Дерев’янко А. К., Кондрацька Д. С. (2019)
Бець М. Т. - Зміст результативності діяльності технічних комітетів стандартизації щодо стимулювання зовнішньої торгівлі з країнами ЄС на прикладі Львівської області, Ягольник С. Г. (2019)
Бурляй А. П. - Фінансове забезпечення екологізації сільського господарства (2019)
Голубкова И. А. - Критерий экономической эффективности развития торгового судоходства, Примачева Н. Н. (2019)
Худолей В. Ю. - Теоретико-методологічні засади моделі державного регулювання структурних зрушень в економіці України, Дергалюк Б. В. (2019)
Герасимчук О. В. - Сучасний підхід до дослідження ресурсного потенціалу підприємства (2019)
Горобець Т. А. - Методичний підхід до оцінки ефективності діяльності підприємств малого та середнього бізнесу, Гончарук А. Г. (2019)
Гурбик Ю. Ю. - Механізм фінансового управління підприємством: теоретичний вимір, Карпенко Н. М. (2019)
Копань Т. М. - Особливості впровадження омніканальної стратегії маркетингових комунікацій підприємств сфери зв’язку та інформатизації (2019)
Овсак О. П. - Складники антикризового управління підприємницькою структурою, Кривицька Н. Ю., Савицька І. А. (2019)
Плахотнік О. О. - Розробка стратегії управління сталим функціонуванням промислових підприємств в умовах ринкових трансформацій (2019)
Примачев Н. Т. - Метод оценки надежности развития судоходных компаний в интеграционных системах, Костенюк К. А. (2019)
Ровенська В. В. - Корпоративна соціальна відповідальність як складник стратегії розвитку бізнесу на вітчизняних підприємствах, Кошова В. Ю., Вержбицький М. І. (2019)
Стратійчук В. М. - Сучасні підходи до оцінювання результативності стратегії управління оборотними активами підприємства торгівлі (2019)
Харченко Т. О. - Джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств в умовах невизначеності, Войналович Т. М., Фатюк А. В. (2019)
Харченко Ю. А. - Автоматизація системи оцінювання ймовірності банкрутства підприємства (2019)
Чернецька О. В. - Контроль над хаосом у системі управління фінансовими результатами (2019)
Шира Т. Б. - Теоретичні аспекти забезпечення корпоративної безпеки та розвитку корпоративної культури (2019)
Шпатакова О. Л. - Аналіз та характеристика екологічної стратегії будівельного підприємства (2019)
Дубоделов В. И. - Физическая модель двухкамерного промежуточного ковша с магнитным перемешиванием, Смирнов А. Н., Верзилов А. П., Кулиш Ю. Ю., Гойда Д. И. (2019)
Головаченко В. П. - Экологически чистый способ финишного рафинирования алюминиевых сплавов, Исайчева Н. П., Вернидуб А. Р., Дука В. М., Цир Т. Г., Шеневидько Л. К. (2019)
Дорошенко В. С. - Роторно-конвейерные линии, разработанные ФТИМС НАН Украины, и концепции скоростной заливки форм (2019)
Недужий А. Н. - Тиксолитье алюминиевого сплава АК7ч с использованием заготовок разной исходной структурой первичной фазы, Вернидуб А. Г. (2019)
Нарівський А. В. - Особливості переносу парової фази при плазмовій обробці алюмінієвих сплавів, Тарасевич М. І., Дубодєлов В. І., Тарасевич І. М. (2019)
Локтионов-Ремизовский В. А. - Некоторые особенности составов, свойств и маркировки стандартных рельсовых сталей, Шипицын С. Я., Киръякова Н. В. (2019)
Наривский А. В. - Особенности формирования структуры в высокохромистых жаропрочных сплавах при направленной их кристаллизации, Квасницкая Ю. Г., Максюта И. И., Михнян Е. В. (2019)
Котлярський Франко Мар’янович (до 80-річчя із дня народження) (2019)
Юрий Васильевич Моисеев (к 80-летию со дня рождения) (2019)
Мазур Валерий Леонидович (к 80-летию со дня рождения) (2019)
Памяти Владимира Сергеевича Шумихина (2019)
Бакалець Д. В. - Оцінка впливу мокрого наплавлення на напружено-деформований стан валів, Шугайло О. І., Бондарчук П. Ю. (2019)
Біліченко В. В. - Визначення комплексних стратегій розвитку автотранспортних підприємств, Смирнов Є. В., Огневий В. О. (2019)
Борисюк Д. В. - Математична модель ударно-спускового механізму пістолета Макарова як об'єкта діагностування, Біліченко В. В., Зелінський В. Й. (2019)
Волков В. П. - Загальний підхід до формування моделей оцінювання технічного стану автомобіля в умовах експлуатації, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волкова Т. В., Кужель В. П., Волков Ю. В. (2019)
Галущак О. О. - Обґрунтування впливу температури компонентів сумішевого палива на роботу двигуна, Бурлака С. А., Галущак Д. О., Малаков О. І. (2019)
Дусанюк Ж. П. - Підвищення техніко-економічних показників технологічного процесу механічної обробки заготовки деталі типу "Вилка", Дерібо О. В., Репінський С. В. (2019)
Кашканов А. А. - Моделирование траектории движения автомобиля при исследовании дорожно-транспортных происшествий, Кашканов В. А., Кашканова А. А. (2019)
Козлов Л. Г. - Забезпечення стійкості мехатронного гідроприводу, Бурєнніков Ю. А., Пилявець В. Г., Коріненко М. П., Лижов О. В. (2019)
Макарова Т. В. - Особливість використання логістичного аспекту та математичної підтримки для управління працездатністю автотранспортних засобів, Макаров В. А. (2019)
Обертюх Р. Р. - Параметричні однокаскадні генератори імпульсів тиску підвищеної пропускної здатності, Слабкий А. В., Андрухов С. Р., Кудраш В. О. (2019)
Павленко В. М. - Моделювання онтологій для організації технічного обслуговування автомобілів, Кужель В. П., Калашніков Є. В., Комар Д. П. (2019)
Поляков А. П. - Комплексне забезпечення військ за допомогою автомобільних перевезень, Терещенко О. П., Горбай О. З. (2019)
Репінський С. В. - Математична модель мехатронного гідроприводу маніпулятора з частотним керуванням асинхронного електродвигуна, Козлов Л. Г., Паславська О. В., Мошноріз М. М., Бартецький А. А. (2019)
Савуляк В. І. - Модифікування робочих поверхонь сталевих деталей з формуванням високовуглецевих структур, Шенфельд В. Й., Дмитрієв М. С. (2019)
Шарай С. М. - Формування транспортно-логістичних кластерів в транспортному секторі України, Рой М. П., Дехтяренко Д. О. (2019)
Біліченко В. В. - Підходи до моделювання попиту на вантажні перевезення у зерновій логістиці, Котенко В. І. (2019)
Волков В. П. - Особливості побудови інформаційної системи оцінювання параметрів технічного стану автомобілів в умовах експлуатації, Грицук І. В., Грицук Ю. В., Волкова Т. В., Кашканов В. А., Волков Ю. В. (2019)
Волков В. П. - Дослідження агентного підходу контролю технічного стану транспортних засобів, Павленко В. М., Кужель В. П. (2019)
Грицук І. В. - Формування і аналіз інформаційної моделі предметної області моніторингу параметрів тахографа і трекера в системі технічного стану транспортного засобу, Макарова Т. В., Симоненко Р. В., Худяков І. В., Черненко В. В. (2019)
Курніков С. І. - Оцінка напрямів розвитку виробничо-технічної бази підприємств автомобільного транспорту (2019)
Михалевич В. М. - Постановка та розв’язання задачі знаходження найменших та найбільших значень основних характеристик окремого класу дволанкового деформування, Краєвський В. О. (2019)
Молодан А. О. - Підвищення енергетичної ефективності колісних машин методом відключення циліндрів в автотракторному двигуні (2019)
Назаров О. І. - Підвищення ефективності екстрених гальмувань легкових автомобілів, обладнаних комбінованими системами стеження за процесом гальмування, Назаров І. О., Шпінда Є. М. (2019)
Огородніков В. А. - Штамповка листових заготовок та створення безпечних конструкцій, Архіпова Т. Ф., Макаров В. А., Сухоруков С. І. (2019)
Поліщук Л. К. - Розробка робочого інструмента з вмонтованим гідравлічним приводом машини холодного фрезерування асфальтного покриття, Міськов В. П., Коваль О. О., Кравчук В. О. (2019)
Подригало М. А. - Оценка управляемости полноприводного автомобиля при установившемся повороте, Кашканов А. А., Морозов А. А., Тарасов Ю. В., Потапов Н. Н., Биша В. М. (2019)
Потапов Н. Н. - Снижение энергии на преодоление кинематического рассогласования в трансмиссии полноприводных тягово-транспортных средств регулированием давления в шинах (2019)
Прокудін Г. С. - Моделювання взаємодії автомобільних транспортних підприємств на міжміських перевезеннях вантажів, Шарай С. М., Оліскевич М. С., Рой М. В. (2019)
Рижова В. Ю. - Нормативне забезпечення використання основних фондів підприємств автотранспорту (2019)
Сахно В. П. - До аналізу конструкцій колісних транспортних засобів для міських перевезень пасажирів, Біліченко В. В., Поляков В. М., Босенко В. М., Місько Є. М. (2019)
Сахно В. П. - До вибору типу автомобіля-тягача для автопоїзда великої вантажопідйомності, Поляков В. М., Мурований І. С., Шарай С. М. (2019)
Сокіл Б. І. - Вплив параметрів модернізованого робочого органу мінного тралу на його експлуатаційні характеристики, Ємельянов О. В., Нагачевський В. Й., Нанівський Р. А. (2019)
Хітров І. О. - Моделювання параметрів функціонування зупиночних пунктів громадського пасажирського транспорту, Кристопчук М. Є., Пашкевич С. М. (2019)
Черненко С. М. - Оптимізація параметрів чотириланкової кермової трапеції на основі плоскої моделі, Клімов Е. С., Черниш А. А., Пузир Р. Г. (2019)
Шиліна О. П. - Вплив контактних навантажень на властивості робочого наплавленого шару молотків зернодробарки (2019)
Сегеда С. П. - Засоби масової комунікації у зоні бойових дій: історичний досвід і сучасність (2019)
Стасюк Ю. М. - Роль українських добровольчих формувань у боях на Сході України (квітень 2014 – лютий 2015 рр.), Горєлов В. І. (2019)
Бенчук В. О. - Перші бої за Іловайськ у серпні 2014 року, Грицюк В. М. (2019)
Шевчук В. П. - Історіографія створення та розвитку Збройних Сил України в 1991–2014 роках (2019)
Гайдарли Г. С. - Виконання завдань із розмінування українськими миротворчими контингентами у міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (1992–2018): історіографія (2019)
Соколюк С. М. - Створення двигунів підводних човнів на вітчизняних теренах (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Нашивочніков О. О. - Значення історичного досвіду створення флотів континентальних держав ХХ століття для України (2019)
Вавілова Н. В. - Застосування національних військових формувань під час надзвичайних ситуацій (історичний аспект), Хомік М. М. (2019)
Павловська С. В. - Діяльність радянських військових ідеологічних структур серед населення Західної України, Буковини та Бессарабії у 1939–1940 рр. (2019)
Скрябін О. Л. - Полтавський кадетський корпус – перший військовий навчальний заклад на теренах України: до 180-річчя створення, Щипанський П. В. (2019)
Пилявець Р. І. - "Чорна піхота" як історичне явище в роки німецько-радянської війни (1941–1945) (2019)
Дубровіна Л. - Створення національної системи наукометричної інформації та Українського національного індексу цитування: перспективи консолідації ресурсів, Лобузіна К. (2019)
Добровольська В. - Теоретико-методологічні засади дослідження соціокомунікаційного простору культури (2019)
Лобузін І. - Цифрові бібліотекарі доби е-науки та семантичних веб-технологій (2019)
Шекера П. - Особливості відображення інтелектуальної відповідальності журналів та продовжуваних видань у бібліографічних записах електронного каталогу наукової бібліотеки, Косенко О. (2019)
Прокопенко Л. - Бібліотечний почерк: розбірливість, чіткість, швидкість, відточеність, компактність (2019)
Левченко Ю. - "Колекція видань та документів, переданих Службою зовнішньої розвідки України” Наукової бібліотеки Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова: тематичний огляд (2019)
Іваненко С. - Бібліотеці Інституту електрозварювання ім. Є. О. Патона НАН України – 85 (2019)
Шарикова З. - Завдання й виклики цифрової епохи (2019)
Полякова О. - 90-річчя Інформаційно-бібліотечної ради НАН України (2019)
Клименко О. - Наукові бібліотеки у цифрову епоху: діяльність, управління, взаємодія (2019)
Ковальчук Г. - Атрибуція й опис книжкових та інших документних пам’яток як складник наукових досліджень, Мяскова Т. (2019)
Лобузіна К. - Наукові бібліотеки в дослідницькій інфраструктурі України, Коновал Л. (2019)
Іванова Н. - Розвиток соціально-інформаційних комунікацій в умовах інформатизації, Чуприна Л. (2019)
Стрішенець Н. - Сучасна бібліотечно-інформаційна термінологія, Сокур О. (2019)
Котлярова Т. - Біографіка та біобібліографія як інформаційно-комунікаційний ресурс суспільно-політичних і культурних трансформацій (2019)
Вакульчук О. - Інтеграція друкованих і електронних бібліографічних ресурсів у формуванні репертуару періодики (2019)
Індиченко Г. - Архівна та рукописна наукова спадщина: сучасні особливості формування та використання, Коваль Т., Вербіцька О. (2019)
Муха Л. - Збереження бібліотечних фондів: традиції, інновації, перспективи, Затока Л. (2019)
Костенко Л. - Наукометрія: вектори розвитку в Україні та Євросоюзі, Жабін О. (2019)
Покажчик змісту журналу "Бібліотечний вісник” за 2019 рік (2019)
Титул, зміст (2017)
Бутенко Л. Л. - Технологічні ракурси методо-логізації загальнопедагогічної підготовки майбутніх педагогічних та науково-педагогічних працівників (2017)
Зелінська С. О. - Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх гірничих інженерів з використанням інтерактивних технологій у навчанні (2017)
Іщенко В. С. - Сучасні підходи до визначення структури аналітичної компетентності майбутнього фахівця з документознавства та інформаційної діяльності (2017)
Свідовська В. А. - Наукові підходи до визначення сутності та структури професійної компетентності майбутнього юриста (2017)
Черв'якова Н. І. - Практико зорієнтовані технології професійної підготовки майбутніх педагогів: досвід теоретико-експериментального дослідження (2017)
Шама І. П. - Соціокультурні чинники формування індивідуального стилю професійної діяльності майбутніх учителів у сучасних умовах (2017)
Шкатула О. П. - Перевірка ефективності методики використання інтернет-ресурсів курсантами в процесі вивчення суспільствознавчих дисциплін (2017)
Нетьосов С. І. - Позакласна робота з історії в системі національно-патріотичного вихованняшколярів, Нетьосова С. Ф. (2017)
Брежнєва О. Г. - Діагностика індивідуально-типологічних особливостей математичного розвитку дітей дошкільного віку: показники оцінювання (2017)
Титул, зміст (2017)
Курило В. С. - Інформаційна агресія в контексті гібридної війни на сході України, Савченко С. В. (2017)
Гришак С. М. - Створення нормативно-правової бази з гендерної рівності як провідна тенденція розвитку гендерної освіти у вищій школі пострадянських країн (2017)
Мигович І. В. - Формування іміджу сучасного університету в контексті процесу інтернаціо налізації системи вищої освіти (2017)
Гончарова І. С. - Інтеграція змісту полікультурної підготовки майбутніх менеджерів туризму в освітньому процесі ВНЗ (2017)
Доброштан О. О. - STEM-навчання як напрям модернізації вищої морської освіти України (2017)
Королецька Л. В. - Науково-теоретичні засади розробки змістовного компонента педагогічної системи розвитку екологічної культури майбутніх бакалаврів лісового і садово-паркового господарства (2017)
Морозова М. М. - Виховна робота з формування економічної свідомості студентів гуманітарних спеціальностей (2017)
Спичак Т. С. - Формування професійної компетентності в курсантів вищих морських навчальних закладів під час вивчення курсу вищої математики (2017)
Шехавцова С. О. - Оновлення змісту фахової підготовки майбутніх учителів у контексті формування суб'єктності (2017)
Калініна І. М. - Феномен педагогічної підтримки особистісно-професійного становлення державних службовців (2017)
Поліщук О. А. - Досвід реалізації системи трудової реабілітації осіб з обмеженими можливостями здоров'я в регіональних реабілітаційних центрах (2017)
Макаренко С. І. - Дослідження особливостей розвитку словника дітей 5-го року життя в образотворчій діяльності (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Сукач М. К. - П’ята міжнародна науково-практична конференція "Transfer of Innovative Technologies 2019" (2019)
Panchenko T. F. - Territory planning and tourism development in the coastal zone of Ukraine (2019)
Kazemi G. L. - Application of modular system for innovation buildings architectural design (2019)
Pleshkanovska A. M. - City master plan: forecasting methodology problems (on the example of the master plans of Kyiv) (2019)
Priymachenko O. V. - Urban planning aspects of ecological and urban planning regulation fundamentals for main street and road network functioning and forward development (2019)
Rubanets O. M. - Transformation concept "Information technologies" in modern scientific discourse (2019)
Kutovyi V. O. - On calculation of the pseudo-inverse econometric models matrix with a rank deficient observation matrix, Kutovyi O. O., Shutovskyi O. M. (2019)
Borzenko O. O. - Influence of urbanization on economic social scope: negative consequences (2019)
Guidelines for Authors (2019)
Титул, зміст (2019)
Данілова Е. І. - Теоретичні концепти формування системи економічної безпеки (2019)
Шуба М. В. - Процеси злиття та поглинання у фармацевтичному секторі Індії, Юріна К. Ю. (2019)
Шуба О. А. - Угоди злиття та поглинання для встановлення корпоративного контролю (на прикладі США), Коржавих О. К. (2019)
Жабинець О. Й. - Зовнішня торгівля товарами в містах обласного значення Західного регіону України: тенденції та структурні зміни (2019)
Serpukhov M. Y. - Forming a Methodical Approach to Identifying "Under-Served" Foreign Markets (2019)
Коляда Т. А. - Управління корпоративними правами держави: оцінка ефективності та напрями реформування, Кузьменко Н. В. (2019)
Комарницька Г. О. - Концептуальні основи активізування державно-приватного партнерства в умовах розвитку інвестиційно-інноваційної діяльності (2019)
Грецька-Миргородська В. В. - Концепції соціально орієнтованої економіки та поведінковий підхід як змістовний базис для державної політики у сфері місцевого соціально-економічного розвитку, Максимов М. С. (2019)
Ушеренко С. В. - Активізація інноваційної діяльності підприємств в Україні: імперативи та засади державної підтримки (2019)
Аляб’єва О. М. - Економічно-організаційний механізм інноваційного розвитку морських портів (2019)
Прохорова В. В. - Система управління промисловими підприємствами: інноваційні напрями формування (2019)
Романко О. П. - Розроблення політики активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (2019)
Лук'яненко І. Г. - Методологічні засади розробки агрегованої макроекономічної моделі України на основі системи симультативних рівнянь, Насаченко М. Ю. (2019)
Шерстенников Ю. В. - Оптимізація закупівель сировини та рекламної кампанії підприємства, Кожем'яка M. А. (2019)
Возняк Г. В. - Сучасні механізми фінансування будівництва житла в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2019)
Котенко О. О. - Формування спеціалізованого інвестиційного фонду для забезпечення енерго- та ресурсозбереження на підприємствах, що здійснюють зовнішньоекономічну діяльність, Домашенко М. Д., Котенко Ю. Л. (2019)
Колещук О. Я. - Концепція дифузій інноваційності підприємств: просторово-часовий процес (2019)
Брюховецька Н. Ю. - Модель управління фінансовим потенціалом підприємства: функціональний підхід, Булєєв І. П., Іваненко Л. В. (2019)
Лазаришина І. Д. - Методичні засади аналізу рівня виплат на страховому ринку України (2019)
Кашперська А. І. - Технологічні інструменти моделювання системи внутрішнього контролю підприємств ресторанного господарства (2019)
Попівняк Ю. М. - Кібербезпека та захист бухгалтерських даних в умовах застосування новітніх інформаційних технологій (2019)
Шірінян Л. В. - Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для держави, Шірінян А. А. (2019)
Ткачук І. Я. - Інституціоналізм як основа дослідження фінансів громадянського суспільства (2019)
Мельник В. М. - Роль, особливості та напрямки фінансової архітектури національної економіки, Житар М. О. (2019)
Мосієвич О. О. - Використання фінансових метрик у рамках прийняття рішень інвесторами щодо венчурного фінансування (2019)
Шуба Т. П. - Особливості побудови комунікації, Сіладі К. Б. (2019)
Юденко А. В. - Стратегія організаційного розвитку зовнішньоекономічної діяльності ТОВ "Агротехсоюз" (2019)
Кремень О. І. - Комплексний аналіз ефективності управління активами підприємства, Мосійчук Р. Л., Кремень В. М. (2019)
Башинська І. О. - Формування системи управління бізнес-процесами промислового підприємства з ідентифікацією чинників та індикаторів економічної безпеки (2019)
Перит І. О. - Перспективи впровадження Kanban в управління бізнесом вітчизняних суб'єктів господарювання (2019)
Пилипенко А. А. - Оптимізація ресурсної стратегії інтегрованого об'єднання корпоративних підприємств за критерієм ресурсозбереження, Єремейчук Р. А. (2019)
Топоркова О. В. - Стратегічні аспекти управління ризиками для забезпечення економічної безпеки підприємства, Акімова Н. С., Наумова Т. А. (2019)
Трушкина Н. В. - Клиентоориентированность: основные подходы к определению, Рынкевич Н. С. (2019)
Mazorenko O. V. - The Criteria for Choosing an Export Strategy of Enterprise (2019)
Грицюк П. М. - Рецензія на монографію Пелех О. Б. "Структурні зміни та зрушення в національній економіці України: аналіз та оцінка" (2019)
Амосова К. М. - Нові рекомендації з лікування гіпердисліпідемії з обох боків Атлантики: що змінилося? (2019)
Соколов М. Ю. - Реестр перкутанных коронарных вмешательств. Изменения за 2015—2018 гг. — случайный всплеск активности или системные преобразования? (2019)
Воронков Л. Г. - Прогностичне значення втрати маси тіла та його тканинних складових у пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Войцеховська К. В., Федьків С. В., Коваль В. І. (2019)
Распутіна Л. В. - Ризик виникнення порушень серцевого ритму у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, поєднаним з ішемічною хворобою серця, під час виконання комп'ютерної спірографії, Діденко Д. В. (2019)
Орищин Н. Д. - Досвід застосування 2-етил-6-метил-3-гідроксипіридину сукцинату в комплексній терапії стабільної стенокардії, Павлик С. С., Сорока О. Я., Черкавська М. В., Романик Р. Й. (2019)
Ткаченко Л. О. - Інфаркт міокарда без обструктивного атеросклеротичного ураження коронарних артерій (MINOCA) — науковий інтерес чи практична необхідність?, Єпанчінцева О. А., Стан М. В., Сагура С. М. (2019)
Головач И. Ю. - Видеокапилляроскопия ногтевого ложа у больных с системной склеродермией: прогностическое и диагностическое значение, Егудина Е. Д. (2019)
Геник С. М. - Транексамова кислота в інтенсивній терапії кровотеч різного генезу, Волошин М. М., Симчич А. В. (2019)
Умови публікації в журналі "Серце і судини" (2019)
Бочка В. В. - Особливості спікання агломерату при використанні шихти з попередньо підготовленими композитами, Сова А. В., Двоєглазова А. В., Ягольник М. В., Ващенко М. О. (2019)
Быткин С. В. - Радиационная чувствительность планарных npn структур, изготовленных на изовалентно легированном германием кремнии (nSiGe), Критская Т. В. (2019)
Васильченко Т. О. - Теоретичні дослідження процесу дроблення крихких матеріалів в молоткових дробарках, Шевченко І. А., Кобрін Ю. Г., Гречаний О. М. (2019)
Гладких В. А. - Оптимизация состава шихты при производстве марганцевых агломератов, Пройдак Ю. С., Михалев А. И., Рубан А. В., Дедов Ю. Б. (2019)
Гришин А. М. - Термодинамическое моделирование углеродотермического восстановления хромита железа, Надточий А. А., Щеглова И. С. (2019)
Мельянцов П. Т. - Конструктивні рішення по зниженню об’ємних втрат робочої рідини в шестеренних насосах підживлення аксіально-поршневих гідромашин, Лосіков О. М., Мовчан В. Ф. (2019)
Молчанов Л. С. - Комплексний техніко-економічний аналіз впливу конструкції верхніх продувальних пристроїв на основні показники виробництва сталі в кисневих конвертерах, Чернятевич А. Г., Вакульчук В. В., Чубіна О. А. (2019)
Селівьорстова Т. В. - Математична модель формування двофазної зони виливка із алюмінієвого сплаву евтектичного складу, що твердне при наростаючому газовому тиску, Селівьорстов В. Ю. (2019)
Семыкин С. И. - Высокотемпературные исследования особенностей влияния низковольтного потенциала на поведение шлако-металлической ванны при продувке сверху, Голуб Т. С., Дудченко С. А., Вакульчук В. В. (2019)
Семыкин С. И. - Стендовое исследование особенностей электрофизической активизации газового кислородсодержащего потока, Голуб Т. С., Прокопенко П. Г. (2019)
Тимошенко С. Н. - Энергоэффективные решения диаметра распада электродов дуговой сталеплавильной печи, Губинский М. В. (2019)
Цоцко В. І. - Моделювання кристалізації литих виробів в області отворів циліндричної форми, Денисенко О. І. (2019)
Вихідні дані (2019)
Білозуб Л. М. - Генеза та розвиток дизайн-освіти: вітчизняний та зарубіжний досвід (2019)
Голешевич Б. О. - Пропедевтика научного творчества в музыкальном образовании (2019)
Holovanova T. P. - The essence of multicultural education (2019)
Дехтяренко С. Г. - Інтеграційні процеси в сучасній шкільній природничо-науковій освіті, Савіч І. О. (2019)
Lokareva G. V. - Music therapy as a social and pedagogical technology, Gualotunya M. A. R. (2019)
Гердова Т. С. - Асоціативні зв'язки з музичним мистецтвом як специфічний засіб формування естетичної культури дизайнерів (2019)
Гура О. І. - Формування європейської проєктної культури: основні рівні, напрями та етапи, Гура Т. Є. (2019)
Зенько Н. Н. - Риски социализации подростков в интернет-среде (2019)
Селиванова Л. И. - Оценка устойчивости личностных качеств и свойств, способствующих нравственному саморазвитию (2019)
Чумакова А. А. - Емоційна культура як педагогічний феномен: підходи, поняття, структура (2019)
Безкоровайна Л. В. - Особливості створення та реалізації проєкту віртуального студентського бюро з надання туристичних послуг у Запорізькому національному університеті (2019)
Верітова О. С. - Організаційно-педагогічні умови розвитку емоційного інтелекту майбутнього педагога вищої школи (2019)
Кушмар Л. В. - Сучасні підходи до оптимізації та індивідуалізації безперервної мовної освіти в немовних вищих навчальних закладах, Бербенець Л. І., Зощенко Л. А. (2019)
Рябовол Л. Т. - Наукова діяльність студентів-правників як науково-методична проблема (2019)
Якубовська М. С. - Структура культурологічної компетентності студентів закладів вищої освіти: системне формування особистості сучасного студента (2019)
Пономаренко О. В. - Важливі тенденції сучасної професійної освіти магістрів психології в контексті формування їхньої готовності до фахової діяльності в умовах неформальної освіти (2019)
Рашевська А. А. - Формування професійних компетентностей під час аналізу козацького портрета XVII–XVIII ст. у студентів спеціальності "Дизайн" на заняттях із живопису (2019)
Рома О. Ю. - Дослідження готовності педагогів закладів дошкільної освіти до супроводу ігрової діяльності дітей (2019)
Тягло Н. В. - Ефективні методи підготовки вчителів у системі післядипломної освіти до організації науково-дослідницької діяльності учнів (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки" (2019)
Титул, зміст (2018)
Савченко С. В. - Зміни соціальних норм та ціннісних орієнтацій молоді Донбасу в умовах гібридної війни (2018)
Myhovych I. V. - Internationalization Process as aWay to Ensure Quality of Higher Education in Ukraine (2018)
Хриков Є. М. - Тенденції розвитку педагогічної науки у світі (2018)
Євтушенко Ю. О. - Особливості використання модульної технології навчання студентів вищих медичних закладів освіти (2018)
Іванчикова С. М. - Організаційні засади фіз культурно-оздоровчої діяльності в сучасній українській вищійшколі (2018)
Кальченко Л. В. - Соціальне сирітство та його превенція в територіальній громаді міста: міжвідомча взаємодія суб'єктів громади (2018)
Караман О. Л. - Індивідуально-психологічні чинники абераційної соціалізації особистості в умовах гібридної війни на сході України, Юрків Я. І. (2018)
Ваховський Л. Ц. - Методологічний потенціал інтерпретації в історико-педагогічному дослідженні (2018)
Євсєєв І. Г. - Операція Об’єднаних сил у Донецькій та Луганській областях: передумови запровадження (2019)
Пашкова О. О. - Вітчизняна воєнно-історична періодика у військово-патріотичному вихованні курсантів ВВНЗ (2019)
Новікова В. Г. - Місце та роль жінок у волонтерському русі в період проведення АТО (2014–2018) (2019)
Вєдєнєєв Д. В. - Оперативно-бойова діяльність спецгруп Наркомату державної безпеки України під час визволення Східної Європи від нацизму (1944–1945) (2019)
Підопригора І. І. - Вплив суспільно-політичної обстановки на інформаційно-пропагандистське забезпечення у Військово-Морських Силах Збройних Сил України в 1992–2014 роках (2019)
Таранець С. В. - Досвід підготовки військових фахівців для десантно-штурмових військ (1991–2018) (2019)
Куцька О. М. - Роль російських теле- і радіоканалів в інформаційно-пропагандистському забезпеченні окупації Криму, Туранський М. О. (2019)
Єзерський М. Р. - Органи керівництва партизанськими силами у роки Другої світової війни (1941–1945), Кришній П. І. (2019)
Дерікот О. Ю. - Співробітництво Збройних Сил України з НАТО: досвід минулого та перспектива на майбутнє, Клименко В. С., Козинець І. П. (2019)
Сидоров С. В. - Питання воєнного мистецтва у працях військових теоретиків минулого: Генріх Жоміні (2019)
Мітягін О. О. - Німецькі спецслужби та окупаційні органи у протистоянні руху Опору на території України у 1941–1944 рр (2019)
Сенченко М. - Організаційна війна в умовах псевдодемократії (2019)
Клюшніченко О. - Книги України в дзеркалі державної бібліографії (за матеріалами бази даних державної бібліографії "Літопис книг" за 2018 р.), Очеретяна Л. (2019)
Горбань Ю. - Бібліотечне фондознавство — культурне надбання нації (2019)
Мильченко Л. - Особливості національних культур: комунікативні аспекти, Гастинщикова Л. (2019)
Сафонова Т. - Формування іміджу сучасного бібліотекаря як важливий напрям PR-діяльності бібліотеки (2019)
Левченко Н. - Інформаційно-бібліотечний супровід системи "Публікаційна карта НУХТ" — новий підхід у забезпеченні науково-дослідної діяльності університету (2019)
Хайло А. - Видання фольклорних текстів 1917—1918 рр. у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект (2019)
Підпалий А. - Рідкісні поетичні видання маловідомих авторів 1917—1918 років зі спецфонду Книжкової палати України, Устіннікова О. (2019)
Цибенко І. - Бібліотечно-бібліографічна діяльність В. Дорошенка в умовах розвитку української національної культури (2019)
Азьмук Н. А. - Флексік’юріті: виклики для ринку праці України (2019)
Бечко П. К. - Податкове стимулювання суб’єктів господарювання аграрного виробництва, як складова регуляторного механізму: світовий досвід, Барабаш Л. В., Кобилянський М. О., Нагорна Ю. І. (2019)
Боднар О. А. - Управління та засоби мінімізації кредитного ризику банку, Тішечкіна К. В., Іваненко Г. Ю., Тарасенко В. П. (2019)
Бондаренко Л. А. - Значення та вплив системно важливих банків на стан банківської та економічної системи, Ухова І. М. (2019)
Бровко Л. І. - Економічна сутність антикризового управління підприємством, Сірко А. Ю., Крюкова Г. В. (2019)
Васюта В. Б. - Оцінка ефективності господарської діяльності підприємства та розроблення заходів щодо її підвищення, Кулага М. О. (2019)
Вишневська О.М. - Екологічні виміри глобального світу, Чабаненко О.О., Христенко Т.О. (2019)
Vlasenko L. - Complementarity of Trade between Ukraine and the People’s Republic of China as an Indicator of the Effectiveness of Bilateral Cooperation, Kateryna K. (2019)
Волосович С. В. - Regtech в екосистемі фінансових технологій, Василенко А. В. (2019)
Горобець Т. А. - Особливості управління ефективністю діяльності підприємств малого та середнього бізнесу (2019)
Грищук С. В. - Дослідження питання здійснення аудиторської перевірки підприємств із залученими інвестиціями (2019)
Гуріна Н. В. - Економічна сутність креативного обліку та його застосування підприємствами України, Гудим І. А. (2019)
Дмитрієва В. А. - Економічна спроможність населення в умовах фінансового стресу в Україні (2019)
Кадирус І. Г. - Економічні особливості збутової діяльності аграрних підприємств, Донських А. С., Якубенко Ю. Л. (2019)
Колісник О. П. - Теоретичні та практичні аспекти обліку і аналізу дебіторської заборгованості у сфері інформації та телекомунікацій, Замота І. О. (2019)
Котикова О. І. - Аналітичний огляд сучасного стану розвитку галузі рослинництва Миколаївської області, Почапський А. М., Вістернічан С. О. (2019)
Крамар І. Ю. - Методологічний підхід до розроблення організаційно-економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств (2019)
Kuswandi Kuswandi - The Role of Political Will and Organizational Culture toward Iron and Steel Company Competition, Asmirin N., Siti M., Martin Z. (2019)
Lesi Herleni - Education Inequality and Economic Growth: a Case Study in South Sumatra Province, Azwardi Azwardi, Sukanto Sukanto (2019)
Лункіна Т. І. - Особливості розвитку соціального підприємництва: закордонний досвід, Іваненко Г. Ю. (2019)
Михайленко О. В. - Аграрний сектор України: сучасний стан, проблеми та перспективи реформування галузі, Хільченко І. Ю. (2019)
Попова Ю. М. - Публічне управління твердими побутовими відходами: іноземний досвід, Свистун Л. А., Панасенко Д. І. (2019)
Прядко І. В. - Особливості розвитку промисловості в Причорноморському регіоні України (2019)
Разумова Г. В. - Секторальний розподіл сфер національної економіки в рамках управління змінами регуляторної політики (2019)
Sivitska Y. - Valuing Agricultural Enterprise for Investment Purposes: Methodological Aspect (2019)
Сухомлин Л. В. - Інформаційно-програмні рішення щодо удосконалення збутової діяльності підприємства, Орлова К. О. (2019)
Труніна І. М. - Стан міжнародного туризму для осіб з інвалідністю в Україні, Сосновська Ю. Р. (2019)
Fahreza M. - The Influence of Trade Liberalization on International Trade Balance of Agricultural Commodities (2019)
Firdaus M. - The Effect of Organizational Citizenship Behaviour and Training on Employee Performance through Employees’ Work Motivation, Syafruddin Syafruddin, Utami S. (2019)
Шиловцева Н. В. - Модернізація зайнятості як умова підвищення конкурентоспроможності національного ринку праці (2019)
Чорнобай Л. М. - Сутність, значення та особливості інфраструктури сільськогосподарського виробництва, Мушеник І. М. (2019)
Shevchenko Ye. - Formation of Conceptual Bases for State Financial Security Supply: Strategic and Tactical Actions, Nosan N., Zachosova N. (2019)
Шоля Р.І. - Елементи закордонного досвіду стимулювання розвитку підприємництва та перспективи його застосування в Україні (2019)
Шевага В. М. - Динаміка змін та взаємозв'язок показників ґазотрансмітера оксиду азоту й рибонуклеази в пацієнтів із тяжкою черепно-мозковою травмою, Паєнок А. В., Матолінець Н. В., Нетлюх А. М., Задорожна Б. В., Кобилецький О. Я., Гутор Т. Г. (2019)
Безвушко Е. В. - Особливості стоматолоґічного статусу в дітей з надмірною масою тіла, Чухрай Н. Л., Костура В. Л., Лисак Т. Ю., Дубецька-Грабоус І. С. (2019)
Гаврильців С. Т. - Клінічна та електрофізіолоґічна оцінка стану нижнього альвеолярного нерва у хворих після видалення радикулярних кіст різними способами, Мокрик О. Я. (2019)
Павловський І. М. - Повторні операції на щитоподібній залозі, Макар Р. Д., Павловський Я. І. (2019)
Шаргородська Є. Б. - Розподіл поліморфних варіантів ґенів фолатного обміну у жінок з вродженими вадами серця у плода, Макух Г. В., Чорна Л. Б., Єфіменко О. К., Акопян Г. Р. (2019)
Іванов В. П. - Динаміка біохімічних маркерів і функціонального стану нирок у пацієнтів із інфарктом міокарда без елевації сеґмента ST залежно від застосування блокатора мінералокортикоїдних рецепторів еплеренону впродовж 3-х і 6-ти місяців, Щербак О. В., Масловський В. Ю. (2019)
Плешанов Є. В. - Сучасний підхід до діаґностики та лікування пацієнтів з еутиреоїдними вузловими утвореннями щитоподібної залози, Урбанович A. M., Коломійцев В. І., Довгань Ю. П., Макар Р. Д., Красний М. Р., Москва Х. А. (2019)
Новерко І. В. - Досвід застосування сцинтиґрафії з 99mTc-MIBI для передопераційної візуалізації прищитоподібних залоз у пацієнтів з гіперпаратиреозами, Кундін В. Ю., Сатир М. В., Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Гуда Б. Б., Зінич П. П. (2019)
Туркіна В. А. - Вивчення алергопотенціалу біопрепаратів САНЕКС, Грушка О. І., Альохіна Т. А. (2019)
Страшок Л. А. - Вивчення харчової поведінки у підлітків з ожирінням та ознаками метаболічного синдрому, Бузницька О. В. (2019)
Січкоріз О. Є. - Фактори впливу на готовність практикуючих лікарів до безперервного професійного розвитку та індивідуального ліцензування, Томків В. М., Колач Т. С. (2019)
Рудень В. В. - Про тенденції у розвитку неінфекційних хвороб серед населення незалежної України та їх вікова характеристика, Барна В. А., Кудря А. В. (2019)
До відома наших авторів (2019)
Сенченко М. - Оргтехнології трансформації соціально-політичних систем (2019)
Клюшніченко О. - Дослідження тематичної спрямованості публікацій у науковій періодиці України 2018 року за розділами УДК (2019)
Онищук М. - Політична джинса на службі українських олігархів, Мильченко Л. (2019)
Жукова В. - Клієнт-орієнтованість бібліотечно-інформаційного сервісу (2019)
Муравйова В. - Деталізація суспільної літератури у 3 класі (2019)
Колоскова Г. - Дніпропетровська ОУНБ як центр інтеграції інформаційних ресурсів регіону (2019)
Шейко В. - Фундатор вищої бібліотечно-інформаційної та культурологічно-мистецької освіти України, Кушнаренко Н. (2019)
Дмитрієва О. - Павло Мокроус — укладач друкованого каталогу української книги (2019)
Харитоненко О. - "Репресовані" та "реабілітовані" підручники з колекції Наукової бібліотеки НПУ ім. М. П. Драгоманова (2019)
Коли потрібно припинити лактацію: Достинекс (2019)
Горлова І. - Держава стає потужним гравцем на фармацевтичному ринку країни (2019)
Як авіаперельоти впливають на здоров’я (2019)
Демецкая А. - Возрастное неравенство: эйджизм (2019)
Демецкая А. - Інсектна алергія: комахи атакують! (2019)
Демецкая А. - Коли сонце неграйливе (2019)
Дедишина Л. - Нічого не бачу, нічого не чую, нічого не скажу? (2019)
Спека і тромби: зв’язок існує (2019)
Дедишина Л. - Знавці отрут і лікування (2019)
Редькін Р. - Фармацевтична опіка при синдромі подразненого кишечнику: як зрозуміти та допомогти?, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Орловецька Н. - Приготовление мягких лекарственных форм: мазь Ариевича, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Таємниці "Таємної Аптеки" (2019)
Кириленко М. - Достоинства и недостатки: все сложно (2019)
Астрологічний прогноз на серпень–вересень 2019 року (2019)
Дедишина Л. - Масаж — завжди добра ідея (2019)
Кетанов®: эффективная помощь в экстренных ситуациях (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Demkiv I. - Interpolation integral continued fraction with twofold node, Ivasiuk I., Kopach M. (2019)
Dombrowski M. - Method of decision-making the proactive project management of organizational development, Dombrowski Z., Sachenko A., Sachenko O. (2019)
Drobenko B. - Assessment of suitability of screen tubes with damages for further use on the basis of mathematical modeling, Budz S. (2019)
Hachkevych O. - Mathematical modeling in thermomechanics of electroconductive bodies under the action of the pulsed electromagnetic fields with modulation of amplitude, Musij R. (2019)
Hnativ B. - Generalized Fokker–Planck equation for the distribution function of liquidity accumulation, Didyk A., Tokarchuk M. (2019)
Javorskyj I. - Analysis of mean function discrete LSM-estimator for biperiodically nonstationary random signals, Dzeryn O., Yuzefovych R. (2019)
Kostrobij P. - Generalized Cattaneo–Maxwell diffusion equation with fractional derivatives. Dispersion relations, Markovych B., Viznovych O., Zelinska I., Tokarchuk M. (2019)
Lozynskyi O. - Optimal control of the electrical mode of an arc furnace on the basis of the three-dimensional vector of phase currents, Lozynskyi A., Paranchuk Y., Biletskyi Y. (2019)
Malachivskyy P. - Chebyshev approximation of the steel magnetization characteristic by the sum of a linear expression and an arctangent function, Pizyur Y. (2019)
Mashkov O. - Features of determining controlling effects in functionally-stable systems with recovery of control, Chumakevych V., Sokulsky O., Chyrun L. (2019)
Nakonechnyi O. - Guaranteed predictive estimation of solutions of system of differential equations with the Gompertzian dynamics, Zinko P., Shevchuk I. (2019)
Peleshchak R. - Hechth–Nielsen theorem for a modified neural network with diagonal synaptic connections, Lytvyn V., Peleshchak I., Doroshenko M., Olyvko R. (2019)
Kostrobij P. - Surface plasmon polaritons in dielectric/metal/dielectric structures: metal layer thickness influence, Polovyi V. (2019)
Pyanylo Ya. - On an invariant of a non-stationary model of pipelines gas flow, Prytula N., Prytula M., Khymko O. (2019)
Ryzha I. - Mathematical model for carbon monoxide oxidation: influence of diffusion effects, Gaiduchok O. (2019)
Сенченко М. - Формування глобальної олігархії в Англії (2019)
Semenov V. - Efficient method of M-PSK demodulation based on particle filtering, Kruhlyk O. (2019)
Сенченко О. - "М'яка сила" книги (2019)
Vavrukh M. - The shell model of electron structure of negative hydrogen ion, Dzikovskyi D., Stelmakh O. (2019)
Грабар Н. - Аксіологізація комунікаційної діяльності бібліотек ЗВО в сучасному медіапросторі, Кухаренко А. (2019)
Набхан Ю. - Методичні роз'яснення щодо індексування видань класу 5 Математика. Природничі науки, Діденко А. (2019)
Хайло А. - Видання фольклористичних праць 1917—1918 років у спецфонді Книжкової палати України: книгознавчий аспект (2019)
Дояр Л. - Відроджуємо невідомі імена: М. Корсунський — фундатор української фортепіанної школи (за матеріалами Книжкової палати України) (2019)
Коломієць Н. - Досвід формування та функціонування фонду видань XIX ст. ДНСГБ УААН (2019)
Бірюкова І. - Одеська національна наукова бібліотека в гуманітарному просторі країни: до 190-річчя найстарішої публічної книгозбірні держави (2019)
Пен Я. - Цифрові ресурси провідних академічних бібліотек північного Китаю (2019)
Дубницький В. І. - Зміст інформаційно-психологічної безпеки як важливої підсистеми інформаційної безпеки на макро- та мезорівнях, Науменко Н. Ю. (2019)
Завгородній А. В. - Механізми залучення прямих іноземних інвестицій на підприємства регіону (2019)
Кожухівська Р. Б. - Кластеризація як інтеграційна форма розвитку туристичного регіону, Саковська О. М. (2019)
Лазарєва О. В. - Потенціал використання земельних ресурсів об’єднаних територіальних громад (2019)
Опенько І. А. - Кореляційний аналіз впливу лісових пожеж на втрату лісового покриву: європейський досвід, Степчук Я. А., Цвях О. М. (2019)
Смирнова С. М. - Організаційні засади державного управління земельними ресурсами, Косов П. Ю. (2019)
Яков’юк В. А. - Особливості сучасних тенденцій державного управління водними ресурсами в Україні (2019)
Яскал О. О. - Основні напрями підвищення ефективності трудового потенціалу будівельних підприємств, Когут Н. О. (2019)
Балацький Є. О. - Аналіз рівня заборгованості сфери житлово-комунального господарства в Україні, Лаврик В. В. (2019)
Voronkova O. - Development priorities of medical insurance in Ukraine (2019)
Дудкіна Т. В. - Стан та ефективність державної підтримки АПК України (2019)
Карапетян О. М. - Методологія формування та використання коштів суверенних фондів: глобальний вимір (2019)
Мельник С. І. - Основні чинники впливу на фінансову стабільність у контексті управління фінансовою безпекою підприємства (2019)
Мельничук Н. Ю. - Електронне урядування: сучасний стан та перспективи застосування у бюджетній сфері (2019)
Нечипоренко А. В. - Практика формування та виконання місцевих бюджетів України (на прикладі бюджету міста Луцьк), Качула А. Г. (2019)
Федишин М. П. - Депозитні операції комерційних банків: сучасний стан та тенденції розвитку, Білявська А. В. (2019)
Акименко О. Ю. - Забезпечення ефективної організації обліку в контексті європейської інтеграції, Жолобецька М. Б. (2019)
Сніткіна І. А. - Скорінгова модель як метод аналізу платоспроможності підприємства (2019)
Томчук О. Ф. - Управлінський аналіз: поняття, принципи та основні елементи (2019)
Колещук О. Я. - Теоретичні положення управління інноваційністю підприємств: стратегічно-орієнтовані напрямки (2019)
Кравцов О. О. - Маркетингові дослідження абстрактних уподобань споживачів (2019)
Новицька І. В. - Управління просуванням органічної продукції через канали розподілу (2019)
Смирнова Н. В. - Врахування особистісних факторів споживача як запорука формування комплексу маркетингу підприємства (2019)
Чорнописька Н. В. - Якісні детермінанти вітчизняного ринку логістичних послуг, Болібрух Л. І. (2019)
Вихідні дані (2019)
10 травня 2019 р. — День діагностики меланоми (2019)
Інформаційна довідка щодо попередніх результатів проведення 10 травня 2019 р. Всеукраїнського дня діагностики меланоми (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю Української асоціації лікарів-дерматовенерологів і косметологів "Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики і лікування дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом" 22—23 травня 2019 р., Вінниця (2019)
Постанова Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні аспекти етіопатогенезу, діагностики і лікування дерматозів та інфекцій, що передаються статевим шляхом" 22—23 травня 2019 р., Вінниця (2019)
Коляденко К. В. - Вплив інтенсивності больових відчуттів на психологічний стан хворих на бульозний епідермоліз, Федоренко О. Є., Ткачишина К. С. (2019)
Рахматов А. Б. - Клиническая ценность видовой идентификации лейшманий методом полимеразной цепной реакции, Ташпулатов Ш. Ш., Якубов М. Д., Абдурахимов А. А. (2019)
Лаврушко С. І. - Оптимізація лікування мікроспорії волосистої частини голови у дітей (2019)
Мурзина Э. А. - Оригинальный или генерический комбинированный топический глюкокортикостероид. В чем отличия? (2019)
Ягоцкая Л. П. - Современные подходы к оптимизации наружной терапии отрубевидного лишая (2019)
Резніченко Н. Ю. - Атопічний дерматит і екзема: екстрена допомога та ефективне лікування, Дюдюн А. Д., Резніченко Г. І. (2019)
Дюдюн А. Д. - Ізотретиноїн як основна патогенетична терапія тяжкого перебігу вульгарних, конглобатних і рожевих вугрів, Резніченко Н. Ю., Поліон Н. М., Кауке Ю. І. (2019)
Калюжная Л. Д. - Обоснование антибактериальной терапии атопического дерматита, Петренко А. В. (2019)
Андрийчук В. Б. - Опыт комбинированной наружной терапии атопического дерматита, осложненного вторичным инфицированием (2019)
Гаврилюк І. М. - Особливості фармакологічної дії комбінованого препарату пропіленгліколю, сечовини та молочної кислоти при оніхомікозі (2019)
Запольский М. Э. - Клиническое наблюдение лимфоцитарной инфильтрации Иесснера—Канофа в области лица. Особенности диагностики и лечения, Лебедюк М. Н., Прокофьева Н. Б., Квитко Л. П. (2019)
Diehl C. - Use of tranexamic acid in melasma (2019)
Головач И. Ю. - Возможности современных биомаркеров поражения кожи и фиброзной активности при системной склеродермии, Егудина Е. Д. (2019)
Пам’яті Юрія Борисовича Коваленка (2019)
Умови публікації в "Україському журналі дерматології, венерології, косметології" (2019)
Абасалієва О. М. - Проблема сутноcті тa ocoбливocтей формування етнічної ідентичності українців (2017)
Бельмаз Я. М. - Зміст морального виховання у школах США (2017)
Бєляєва Е. Ф. - Природовідповідний метод викладання як інструмент збереження здоров’я особистості, Зубкова Л. М. (2017)
Боченко О. В. - Навчання та вихованн дітей у XIX сторіччі у закладі "нового типу" (2017)
Васьков Ю. В. - Актуальні проблеми створення науково обґрунтованого змісту навчальної дисципліни "Педагогіка фізичного виховання" для вищих навчальних закладів фізкультурного спрямування, Малєєв В. М. (2017)
Вигранка Т. В. - Підготовка майбутніх філологів в системі вищої професійної освіти на основі компетентнісного підходу (2017)
Вітюк І. С. - Сучасні педагогічні технології як умова підвищення педагогічної майстерності майбутніх вчителів (2017)
Дем’янишин В. М. - Теоретичні основи професійної орієнтації школярів на військову службу за контрактом у системі військово–патріотичного виховання, Пивоваров С. О. (2017)
Діте Л. А. - Современные ориентиры в формировании мировосприятия будущего педагога: от дуальности к целостности (2017)
Донцов А. В. - Формування морально–духовних якостей студентів в контексті гуманізації освіти (2017)
Єрмак Ю. І. - Роль професійного самопізнання в підвищенні педагогічної майстерності вчителя (2017)
Жукова О. А. - Діагностика сформованості компонентів соціальної компетентності студентів гуманітарних спеціальностей класичних університетів (констатувальний етап) (2017)
Иванова Е. И. - Исследовательская деятельность на уроках географии в общеобразовательной школе (2017)
Коваленко О. А. - Педагогічне моделювання макету формування мовленнєвої компетентності майбутніх учителів іноземної мови (2017)
Лєшньова Н. О. - Питання формування лексичних навичок у студентів немовних факультетів університету, Павлова Л. В. (2017)
Наливайко О. О. - Теоретичне обґрунтування етапів еволюції ідеї диференційованого навчання учнів середніх загальноосвітніх закладів у другій половині ХХ ст. (2017)
Наливайко О. О. - Визначення суті поняття "мобільного навчання", Чорноус Н. А. (2017)
Новосельська Н. Т. - Національні цінності у змісті букварів та їхня роль у формуванні особистості (початок XXI століття) (2017)
Пономарьова Г. Ф. - Національно–патріотичне виховання майбутніх педагогів у період державотворення (2017)
Прокопенко І. А. - Принципи та методи організації навчального тренінгу (2017)
Сабат Н. І. - Характеристика мотиваційно–цільового компонента підготовки майбутніх педагогів до роботи з дітьми трудових мігрантів (2017)
Смірнова Я. В. - Моніторинг професійного становлення майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів в системі педагогічної освіти (2017)
Соболева О. Д. - Інноваційні тенденції у формуванні співацької культури майбутніх фахівців мистецьких спеціальностей, Цехмістро О. В., Дубовська О. Л. (2017)
Степанець І. О. - Громадянсько–патріотичне виховання студентів засобами освітнього процесу у ВНЗ (2017)
Стратілат В. Ф. - Формування світогляду радянської дитини через мультфільм "Ну, погоди!" (2017)
Токарев П. Л. - Використання 3D-друку при вивченні фізики в закладах вищої освіти (2017)
Ульянова В. С. - Якість художньо–естетичного виховання майбутніх учителів художньої культури, музичного мистецтва, етики та естетики (2017)
Федорова Л. М. - Виховання у майбутніх соціальних педагогів гуманістичного ставлення до опікунських сімей в умовах загальноосвітньої середньої школи (2017)
Хміль Н. А. - Теоретичні підходи до розробки предметного інформаційно–навчального середовища для навчання інформатики за технологією "Перевернутий клас", Нікольський С. Б., Корчма С. В. (2017)
Чень Чунься - К вопросу о критериях, показателях и уровнях сформированности лингвосоциокультурной компетентности иностранных студентов–филологов (2017)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Концепція професійної підготовки майбутніх логопедів в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2017)
Юришева Л. В. - Професійна підготовка майбутніх педагогів – хормейстерів у педагогічних навчальних закладах, Коржавих І. М. (2017)
Шнюкова Е. Е. - Субдукционно-связанный магматизм Южного Крыма: море и суша (2019)
Шнюков Е. Ф. - Флюидогенная минерализация грязевого вулкана острова Зенбил (Дуванный) в Каспийском море, Алиев Ад. А., Иванченко В. В., Агаев А. М., Пермяков В. В. (2019)
Евдощук Н. И. - Влияние условий геологического развития на формирование нефтегазоносности структур Бакинского архипелага, Мухтарова Х. З. (2019)
Ломакин И. Э. - Геология Императорских гор и некоторые вопросы тектоники северо-западной части Тихого океана, Кочелаб В. В. (2019)
Красножина З. В. - Геодинамическая эволюция Карадагской группы вулканов (2019)
Федорончук Н. О. - Тонке золото в донних відкладах Дніпровського жолобу (північно-західний шельф Чорного моря): перспективність, морфологія, генезис (2019)
Сарвиров Е. А. - О проблеме изучения россыпепроявлений с мелким и тонким золотом в Северном Причерноморье Украины (2019)
Половка С. Г. - Один із піонерів морських геологічних досліджень в Україні (до 90-річчя з дня народження Бориса Федоровича Зернецького), Довбиш С. М. (2019)
Польгуль Т. Д - Інформаційна технологія побудови інтелектуальних систем виявлення шахрайства при інсталюванні мобільних додатків (2019)
Азаров О. Д. - Високолінійні буфери й масштабатори напруги на біполярних транзисторах із низьким вхідним струмом, Медяний Р. М., Фігас А. С. (2019)
Мартинюк Т. Б. - Асоціативні процесори з паралельно-послідовною обробкою даних, Денисюк Н. О., Круківський Б. І. (2019)
Іванчук Я. В. - Метод чисельного моделювання гідродинамічних процесів, Яровий А. А., Коваль К. О. (2019)
Процько І. О. - Розпаралелення обчислення канонічного розкладу числа на множники, Грищук О. В. (2019)
Лещенко Т. О. - Нагальні проблеми внормованості термінологічного інструментарію стоматологічної галузі, Жовнір М. М. (2018)
Мойсеєнко Н. Г. - Соціолінгвістичні особливості публікацій британського журналу "Grazia", Сізова Л. В. (2018)
Степанова С. Е. - Языковые средства выражения социального статуса персонажей в произведениях А. П. Чехова (2018)
Абрамова Е. Ю. - Функциональная роль комплисалта как завуалированной издёвки в саркастическом речевом взаимодействии (2018)
Глобина Л. В. - Внутриполевые модификации значений партитивов в коммуникативном акте (2018)
Куковська В. І. - Адвокатська промова як синтез інституційного та персонального дискурсів (2018)
Тукова Т. В. - Похвала как реализация манипулятивной технологии в медицинском дискурсе (2018)
Кур-Кононович И. - Вокруг символики звёзд (в контексте поэзии Сергея Есенина) (2018)
Пожарицька О. О. - Готичний роман як позачасова жанрова категорія, Єжкова А. Г. (2018)
Алексєєва Н. М. - Структурна типологія гіппонімів (2018)
Боева Э. В. - Семантическая поляризация имён ликвидирующих действий в русском и болгарском языках (2018)
Варбанець Т. В. - Онімна специфіка назв квестів в електронних іграх (2018)
Васильєва О. О. - Комп’ютероніми: структурний аспект (2018)
Крупенёва Т. И. - Макаронизмы в романе С. Минаева "Духless" (2018)
Мурадян И. В. - История одного именования персонажа в романе Л. Н. Толстого "Анна Каренина" (2018)
Болотина А. С. - Выражение эмоциональности на фонетическом и словообразовательном уровнях (на примере поэзии В. С. Высоцкого), Мальцева О. В. (2018)
Moiseienko N. G. - Categorical characteristics of the English noun from the point of view of the prototype theory (2018)
Нарушевич-Васильєва О. В. - Типологія предикатів(на матеріалі дефініцій термінів харчової промисловості в ДСТУ) (2018)
Сирота Е. В. - Сопоставительный анализ способов выражения отрицания в русском и румынском языках (на материале художественных текстов) (2018)
Степанов Е. Н. - Сравнительный оборот как неполное придаточное предложение (2018)
Івасюк О. Я. - Декодування іконічності віршового тексту в контексті голістичного (цілісного) перекладу (2018)
Михайленко-Зото Е. А. - Некоторые средства выражения адмиративной модальности и способы её сохранения в переводе (на материале албанского и русского языков) (2018)
Горбань В. В. - Формирование креативной компетентности студентов-иностранцев, Заболенная М. М. (2018)
Івасюк Г. О. - Міжкультурна орієнтація як дидактично-методичний принцип на заняттях з німецької мови (2018)
Черкашина Ж. В. - Професійно зорієнтовані технології навчання на уроках мовної підготовки іноземних студентів, Бондаренко Л. М. (2018)
Чеховская О. Л. - Психологические закономерности развития лингвистических способностей младших школьников (2018)
Романенко В. А. - Л. Н. Гукова, Е. Н. Степанов. Синтаксис русcкого языка : учебно-методическое пособие для учителей и учащихся старших классов. — Одесса : Астропринт, 2013. — 360 с. : рецензия, Литвин О. В. (2018)
Маслова Г. С. - Клініко-біохімічні та морфологічні особливості ураження печінки у пацієнтів із онкогематологічними захворюваннями, Скрипник І. М., Лиманець Т. В. (2019)
Опарін О. А. - Ультразвукове дослідження діаметра плечової артерії як неінвазивний метод виявлення ендотеліальної дисфункції у пацієнтів з ішемічною хворобою серця та супутньою гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Внукова А. С. (2019)
Хамрабаева Ф. И. - Роль эмоциональных и вегетативных расстройств в хронизации язвенной болезни двенадцатиперстной кишки (2019)
Колеснікова О. В. - Особливості деяких гастроентерологічних захворювань у осіб похилого віку, Радченко А. О. (2019)
Ткач С. М. - Функциональные кишечные симптомы у больных с воспалительными заболеваниями кишки: рекомендации Американской ассоциации гастроэнтерологов (2019), Дорофеев А. Э., Кузенко Ю. Г. (2019)
Губергриц Н. Б. - Дисбиоз кишечника, ожирение и метаболический синдром: как выбраться из коварного треугольника?, Беляева Н. В., Цыс А. В., Рахметова В. С. (2019)
Зак М. Ю. - Аутоиммунный гастрит: проблемы диагностики и терапии, Музыка С. В., Клименко Н. А. (2019)
Губергриц Н. Б. - Фиброгенез в поджелудочной железе: современные представления, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А., Рахметова В. С. (2019)
Скрипник І. М. - Сучасні підходи до лікування пацієнтів із функціональним запором, Гопко О. Ф., Криворучко І. Г. (2019)
Фадеенко Г. Д. - Роль кишечной микробиоты в развитии неалкогольной жировой болезни печени, Гриднев А. Е., Черелюк Н. И., Куринная Е. Г. (2019)
Соломенцева Т. А. - Малоинвазивная диагностика неалкогольной жировой болезни печени: какие возможности есть у нас сегодня (2019)
Курінна О. Г. - Рекомендації Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL) щодо харчування хворих з хронічними захворюваннями печінки. Частина 3 (2019)
Умови публікації в журналі "Сучасна гастроентерологія" (2019)
Павлов С. В. - Методи попередньої обробки томографічних зображень очного дна, Салдан Й. Р., Злепко С. М., Азаров О. Д., Тимченко Л. І., Абраменко Л. В. (2019)
Злепко С. М. - Оптико-електронні технології оцінювання зміни периферійного кровообігу при фотонному впливі для комплексного лікування хронічних ускладнень цукрового діабету, Коробов А. М., Вуйцік В., Клапоущак А. Ю., Павлов В. С., Козловська Т. І., Хоменко Ж. М. (2019)
Квєтний Р. Н. - Алгоритм розпізнавання та коригування пошкоджених QR-кодів, Іванов Ю. Ю., Півошенко В. В., Васюра А. С. (2019)
Азаров О. Д. - Резистивні матричні дільники струму для багаторозрядних ЦАП із ваговою надлишковістю, Обертюх М. Р., Кирилащук С. А. (2019)
Русин Б. П. - Архітектура системи дедублікації та розподілу даних у хмарних сховищах під час резервного копіювання, Погрелюк Л. В., Висоцька В. А., Осипов М. М., Варецький Я. Ю., Капшій О. В. (2019)
Мартинюк Т. Б. - Обчислювальна складність мережевої моделі сортування лінійного масиву чисел, Черняк О. І., Круківський Б. І., Мохамед Салем Нассер Мохамед (2019)
Алєксєєва О. С. - Вербальні й невербальні конфліктогени в тексті п’єси О. Куманського "Тоталізатор" (2018)
Королёва Н. Л. - Зона обозначения персонажа в мегатексте художественного произведения (2018)
Truba H. - The integrative approach in linguistics as a new stage of the consciousness research. The general theory of systems (2018)
Арефьева Н. Г. - Русский диалектный фразеологизм чёрный валв этнокультурном освещении (2018)
Жабо Н. И. - Этапы формирования русской системы терминов экологии, Авдонина М. Ю. (2018)
Іващенко В. Л. - Міжмовні лексичні відповідники як репрезентанти наукових універсалій у термінопросторі славістичного мовознавства (2018)
Іващенко В. Л. - Пропозиційні моделі семантизації термінів журналістики у словниках галузі, Нарушевич-Васильєва О. В. (2018)
Михайленко-Зото Е. А. - Явление паронимии как исследовательская проблема (2018)
Пристайко Т. С. - Роль прототипического значения в развитии семантической структуры слова механизм в русском языке (на материале словарей) (2018)
Косовець М. В. - Теоретичні аспекти простого минулого часу в сучасній англійській мові (2018)
Мисечко О. В. - Тексти еко-дискурсу: синтаксичний параметр (на матеріалі англомовних нормативних документів Індії), Щеголєва Т. Л. (2018)
Славкова С. - Кой-въпросите в българския език от гледна точка на реализацията в тях на общофактическото значение на несвършения вид (2018)
Статечная С. А. - Конструкции бессоюзной связи как средство выражения динамики песенного текста русского рока (на примере дискографиигруппы "Ария"), Степанов Е. Н. (2018)
Ичли А. - Бора Гази Гирей: новые находки средневековой османской поэзии (2018)
Камишова Н. В. - Методичні стратегії формування міжкультурної комунікативної компетенції школярів на уроках іноземної мови (2018)
Морозова І. Б. - "Наочно" значить "зрозуміло": залучення методу наочності у викладанні граматики в початковій школі, Новікова Н. В. (2018)
Сапрыгина Н. В. - Русские переводы сонета 105 В. Шекспира: семантический анализ и новая интерпретация (2018)
Аулін В. В. - Методологічний підхід до визначення рівня якості функціонування транспортних систем, Голуб Д. В., Біліченко В. В. (2018)
Барановський В. М. - Математична модель діагностування системи вприскування палива "Mono-Jetronic", Спірін А. В., Зелінський В. Й., Наляжний В. С. (2018)
Біліченко В. В. - Підвищення ефективності системи міських пасажирських перевезень, Цимбал С. В., Коробов С. С. (2018)
Буда А. Г. - Моделювання зовнішніх поверхонь легкового автомобіля в тривимірному просторі за допомогою сплайнів, Кужель В. П., Юров А. Р. (2018)
Віштак І. В. - Огляд наноматерівалів та нанотехнологій та перспективи їх використання в газових опорах шпиндельних вузлів (2018)
Дусанюк Ж. П. - Оцінювання ефективності способів виготовлення заготовки за техніко-економічними показниками, Дерібо О. В., Репінський С. В., Плис М. С. (2018)
Зінько Р. В. - Роботизовані мобільні платформи для вибухонебезпечних предметів, Крайник Л. В., Горбай О. З., Поляков А. П. (2018)
Кравчук А. В. - Дослідження впливу орієнтації концентратора відносно осі трубопроводу на складові енергії руйнування та температуру в’язко-крихкого переходу зразків Шарпі зі сталі 22К, Кондряков Є. О., Панасенко О. В., Харченко В. В. (2018)
Павленко В. М. - Визначення можливості використання мультиагентного підходу при виконанні технічного обслуговування і ремонту автомобіля, Кужель В. П. (2018)
Поляков А. П. - Перевірка адекватності математичної моделі системи "Двигун – система живлення сумішшю дизельного та біодизельного палив", Галущак О. О., Галущак Д. О. (2018)
Савін Ю. Х. - Рекомендації щодо доцільності створення виробничих підрозділів з обслуговування та ремонту автомобілів, Митко М. В., Романюк С. О. (2018)
Сахно В. П. - Експериментальне дослідження опору кочення колеса, встановленого під кутом до напрямку руху, Біліченко В. В., Поляков В. М., Разбойніков О. О., Шарай С. М., Новіцький М. А. (2018)
Севостьянов И. В. - Автоматизация проектирования технологических процессов механической обработки и сборки (2018)
Швець В. В. - Оцінка функціонування вулично-дорожньої мережі м. Вінниці, Кашканов В. А., Галіброда В. В. (2018)
Витяг з Указу Президента України № 1121/2008. Про присудження державних премій України в галузі науки і техніки (2008)
Розпорядження Кабінету Міністрів України. Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми створення Електронного архіву національної пам'яті України (2008)
Концепція Державної цільової національно-культурної програми створення Електронного архіву національної пам'яті України (2008)
Слободяник М. С. - Деякі підсумки 2008 року (2008)
Степченко О. П. - В. Ф. Іваницький як організатор спеціалізованих фондів ВБУ (2008)
Люди, що ведуть за собою. До ювілею директора Хмельницької ОУНБ Н. М. Синиці (2008)
Бездрабко В. В. - Документознавчі ідеї М. С. Слободяника і розвиток сучасного вітчизняного документознавства (2008)
Прокопенко Л. С. - Основні напрями діяльності Міжнародної федерації кіноархівів, Крюкова Л. І. (2008)
Плешкевич Е. А. - Рецензия на учебное пособие Г. Н. Швецовой-Водки "Общая теория документа и книги” (2008)
Філіпова Л. Я. - Інтерактивні комунікації в структурі дистанційного навчання, Олійник О. В. (2008)
Бейліс Л. І. - Бібліотека як соціально-комунікативний центр наукової інформації (2008)
Артамонова Н. О. - Засоби наукових комунікацій у медичній галузі (2008)
Олійник О. С. - Права інтелектуальної власності в суспільстві знань (2008)
Слободяник М. С. - До підсумків п'ятого міжнародного форуму в Академії (2008)
Промська О. - Сільська бібліотека на етапі розвитку суспільства знань (про Рівненську конференцію) (2008)
Прокопенко Л. - Захист дисертацій (2008)
Відомості про авторів (2008)
Покажчик змісту за 2008 рік (2008)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2008)
Борисюк Д. В. - Математична модель ударно-спускового механізму автомата Калашникова як об'єкта діагностування, Біліченко В. В., Зелінський В. Й. (2018)
Волков В. П. - Аналіз програмного забезпечення для формування онтологічного простору обслуговування автомобілів, Павленко В. М., Кужель В. П., Калашніков Є. В. (2018)
Дусанюк Ж. П. - Вплив конструктивних параметрів рукава високого тиску на його статичні характеристики, Дерібо О. В., Репінський С. В., Жарський А. О. (2018)
Кашканов А. А. - Невизначеність вихідних даних та її вплив на результати дослідження параметрів руху учасників ДТП (2018)
Лозінський Д. О. - Дослідження динамічних характеристик пропорційного електрогідравлічного розподільника з незалежним керуванням потоками та стежною системою, Білінський А. М., Лозінська М. М., Коломійчук А. В. (2018)
Макаров В. А. - Про можливий сучасний підхід до вибору показника для управління працездатністю транспортних засобів, Макарова Т. В. (2018)
Михалевич В. М. - Порівняльне дослідження моделей граничних пластичних деформацій, Добранюк Ю. В., Краєвський В. О. (2018)
Молодан А. О. - Метод визначення додаткових витрат енергії викликаних нерівномірністю крутного моменту двигуна при відключенні циліндрів (2018)
Обертюх Р. Р. - Гідроімпульсний пристрій для вібросвердління, Слабкий А. В., Бурдейний М. С. (2018)
Огородников В. А. - Энергия износа поверхностей трения деталей машин, Губанов А. В., Полищук Л. К. (2018)
Подригало М. А. - Синтез раціональних законів управління розподілом крутних моментів між осями при розгоні автомобіля, Бажинов О. В., Кайдалов Р. О., Глущенко В. В., Кудімов С. А. (2018)
Подригало Н. М. - Идентификация элементов механических систем машинных агрегатов по приоритетному виду трансформируемой энергии, Байцур М. В. (2018)
Ратушняк Г. С. - Аналіз факторів оцінки надійності технічного стану теплового насоса, Шпіта Д. А. (2018)
Сахно В. П. - Маневреність метробусів, Біліченко В. В., Поляков В. М., Омельницький О. Є. (2018)
Солтус А. П. - Формування номенклатури споживчих критеріїв для розробки моделі організації автосервісного виробництва, Тарандушка Л. А., Біліченко В. В., Костьян Н. Л. (2018)
Шиліна О. П. - Вплив легування ванадієм на структуру та зміну властивостей наплавлених шарів конструкційних сталей (2018)
Гриня Н. О. - Функціоналізм і теорія опозицій як базові принципи дослідження засобів реалізації контрасту в англійськомовному художньому дискурсі (2019)
Ковальська Н. А. - Експресивність як вираження суб’єктивного чинника в тексті (2019)
Кравець І. В. - Українські складноскорочені ергоніми 1920–1930-х років у соціолінгвістичному аспекті (2019)
Морозова І. Б. - Лінгвальні засоби вираження емотивності в жіночому романі, Єршова К. І. (2019)
Шумарина Т. Ф. - Фразеологизм как элемент суггестивного дизайна, Ма Синьюэ. (2019)
Stepanov Ie. N. - Some remarks on lingual and extra-lingual peculiarities of Odessa urban speech (2019)
Михайленко-Зото Е. А. - Лингвокультурологические основы функционирования паронимов в русском языке (2019)
Мурадян И. В. - Интертекстуальные собственные имена в повести А. С. Пушкина "Барышня- крестьянка" (2019)
Чаєнкова О. К. - Лінгвокультурна специфіка фразеологізмів у процесі перекладу (на матеріалі української, турецької та англійської мов) (2019)
Чень Шаосюн - Общее и различное в порядке слов китайского и русского предложения (2019)
Шандыба Е. В. - Словообразовательные варианты сложных прилагательных с двумя равноправными основами, Авдеенко Ю. И. (2019)
Гейна О. В. - Дидактичний апарат навчального посібника з наукового стилю мовлення для іноземних студентів-нефілологів (2019)
Князян М. О. - Відображення особливостей поведінки та діяльності молодших школярів у творі Рене Госінні "Маленький Ніколя", Панченко І. В. (2019)
Купрата Н. Я. - Розвиток усного мовлення на уроках української мови як іноземної (2019)
Мурадян И. В. - Русская антропонимная формула в современной коммуникации и её изучение в иностранной аудитории (2019)
Слободяник М. С. - П'ять років у системі професійних комунікацій (2009)
Давидова І. О. - Моніторинг бібліотекознавчих публікацій у журналі "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2009)
Швецова-Водка Г. М. - Проблеми документознавства на сторінках журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2004-2008 роки) (2009)
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. Шановні колеги! (2009)
Пашкова В. С. - Президія УБА вітає ювіляра, Загуменна В. В. (2009)
Матяш І. Б. - Вітання з нагоди п'ятиріччя з часу започаткування журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2009)
Іванченко І. - Привітання журналу "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" від Асоціації секретарів та офіс-менеджерів України (2009)
Ставицька В. В. - Часопису – п'ять! (2009)
Плешкевич Є. О. - Юбилей журнала "Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія" (2009)
Ашаренкова Н. Г. - Мережа публічних бібліотек України: проблеми оптимізації (2009)
Новоженова Т. А. - Использование идей синергетики в информационно-библиотечных науках (2009)
Кобєлєв О. М. - Інформаційно-аналітичне забезпечення стратегічного реструктурування бібліотек України (2009)
Бездрабко В. В. - Концепція доументознавства Г. М. Швецової-Водки: генеза і зміст (2009)
Шемаєва Г. В. - Система науково-галузевих комунікацій: теоретико-методологічне обгрунтування (2009)
Манфред Хауер - Представлення бібліотечного фонду в режимі онлайн: створення європейської мережі бібліотек (2009)
Дубова С. В. - Комунікативний простір наукової та професійної спільноти в мережі Інтернет: проблеми та перспективи (2009)
Силков С. В. - Об имплементациях менеджмента знаний в современные библиотечные, архивные и музейные окружения (2009)
Відомості про авторів (2009)
Конференція (2009)
Реклама Інституту (2009)
Вимоги до оформлення статей для журналу (2009)
Kondratenko V. - On creation of the universal mathematical management decision making theory (2019)
Сукач М. - Модель щелевого резания грунта под геостатическим давлением (2019)
Dvorkin L. - Design of hydraulic concrete compositions design with use of experimental-statistic models (2019)
Priymachenko O. - Environmental management methods for trunk road adjacent urban areas (2019)
Shebek N. - Progressive technologies in design of town planning and landscape recreational objects made of floating modular elements, Olkhovets O. (2019)
Каземи Г. Л. - Градостроительные аспекты архитектурной организации инновационных парков (2019)
Tovbych V. - The formation of modular structures through the prism of architecture in marine areas, Kravchuk H. (2019)
Вказівки для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Роїк М. В. - Концепція розвитку біоенергетики в Україні на період до 2035 року, Сінченко В. М., Бондар В. С., Фурса А. В., Гументик М. Я. (2019)
Харитонов М. М. - Сортовивчення гібридів сорго американської селекції в умовах техногенних ландшафтів Степу України, Бабенко М. Г., Мартинова Н. В., Рула І. В., Гументик М. Я. (2019)
Ганженко О. М. - Строки збирання буряків цукрових – як важливий фактор в технології їх вирощування для виробництва біоетанолу, Хіврич О. Б., Дубовий Ю. П., Сенчук С. М., Саєнко П. І., Зиков П. Ю. (2019)
Сінченко В. М. - Структура продуктивності енергетичної верби залежно від технології її вирощування, Фучило Я. Д., Ганженко О. М., Мельничук Г. А. (2019)
Орлов С. Д. - Селекційні матеріали господарсько-цінних ознак квасолі, для створення високопродуктивного ранньостиглого сорту стійкого до розтріскування бобів та придатного для прямого комбайнування, Калюжна Е. А., Українець В. В., Бровко С. М. (2019)
Квак В. М. - Розрахунок валового збору біомаси міскантусу гігантського за супутниковими даними на основі індексів NDVI, Цапко Ю. Л., Петухов І. В., Цвігун Г. В. (2019)
Доронін В. А. - Урожайність насіння цукрових буряків залежно від якості садивного матеріалу, Кравченко Ю. А., Дрига В. В., Будовський М. Д., Доронін В. В. (2019)
Балан В. М. - Прогнозування польової схожості насіння буряків цукрових та кормових, Балагура О. В., Волоха М. П. (2019)
Байда М. П. - Продуктивність агрофітоценозів буряків цукрових залежно від сорту, генотипу та вихідної густоти стояння рослин (2019)
Ягольник О. О. - Корифей агрохімії (2019)
Тітул (2019)
Дубинський В. П. - Принципи формування архітектурного партеру сучасного міста, Скоробогатько О. В. (2019)
Smolenska S. A. - The shift of perspective in shopping center design in 2000-2010s, Borysenko A. S. (2019)
Блінова М. Ю. - Концепція архітектури як мови: методологічні межі та перспективи застосування (2019)
Булах І. В. - Методологічні аспекти нормативно-містобудівного розміщення системи лікувальних закладів (2019)
Вахніченко О. В. - Криті громадські простори у міському середовищі (2019)
Вигдорович О. В. - Формування планувальної структури та просторової композиції Харкова в період індустріальної та постіндустріальної забудови (2019)
Данилов С. М. - Архітектурна урбаністика як комплекс уявлень про місто як динамічну систему, Вещев В. Є. (2019)
Дубіна Н. Г. - Особливості формування об'єктів ландшафтної архітектури (садів, парків та скверів) в структурі міста Харкова в кінці ХІХ – початку ХХ століття, Ладигіна І. В. (2019)
Кайдановська О. О. - Теоретичні основи дослідження архітектури офісів, Лисяк Г. В. (2019)
Климов И. О. - Литургический символизм света и использование светоносных структур и материалов в архитектуре православных храмов, Вовчук Д. С. (2019)
Qasim M. B. - The integration of form, image and character with the function in airport terminal design, Semka S. V. (2019)
Кононенко Г. Ю. - Принципи побудови світлового образу архітектурного об’єкту (2019)
Крейзер І. І. - Зміна ролі декору в архітектурі на зламі ХІХ – ХХ-го століть (2019)
Ладигіна І. В. - Глобальні міста в контексті мегалополізації як невід’ємна складова сучасного етапу процесу урбанізації, Біжко Є. В. (2019)
Несен А. А. - Інноваційні принципи формування візуально-комунікаційного середовища сучасного міста (2019)
Ремизова Е. И. - Периодизация развития ордерного языка в архитектуре постмодернизма, Новак Н. В. (2019)
Родик Я. С. - Архитектурно-дизайнерские особенности проектирования школ с инклюзивным образованием, Скороходова А. В. (2019)
Руденко А. О. - Світовий досвід відновлення деградованих виробничих територій (2019)
Алдохдар Хаммоуда Нагед - Состояние реставрационной практики по сохранению архитектурно-археологического наследия в Палестине, Черкасова Е. Т. (2019)
Церковная О. Г. - Нормативное определение фонтанов в системе городской среды (2019)
Черкасова К. Т. - Значення архітектурно-містобудівної спадщини классицизму в просторовій та композиційній структурі історичного центру Харкова, Деміна Г. О. (2019)
Чечельницька К. С. - Сучасне життя великих міст (2019)
Швиденко О. О. - Будинок музею природознавства Харківського університету як пам’ятка культурної спадщини (2019)
Єсіпов А. О. - Національна стратегія в галузі архітектури як частина культурної політики, Мироненко В. П. (2019)
Федак А. Я. - Архітектурні утопії ХХ століття: особливості визначення та класифікації (2019)
Проценко О. М. - Аналіз геометрії Паттерна в освітньому контексті професійної підготовки іноземних студентів архітекторів, Черкашина Ж. В. (2019)
Каменський В. І. - Принципи та напрямки моделювання міста як динамічної системи (2019)
Добровольська О. Ю. - Принципи ландшафтної організації відкритих громадських просторів (2019)
Мироненко В. П. - Стратегії інноваційного підходу до формування екосистем міст, Сопов Д. В. (2019)
Тесленко В. А. - Інноваційні будівельні технології у промисловому будівництві (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського