Вихідні дані (2017)
Тарасенко Я. В. - Моделювання синтаксичних структур для атаки семантичним стисненням на лінгвістичну стегосистему (2018)
Ткаченко В. В. - Порівняння методів вимірювання витрати пари за допомогою звужуючого пристрою та різниці температур води першого контуру, Уліцька О. О. (2018)
Томашевский Р. С. - Оценка возможности применения биоимпедансометрии для мониторинга процедуры ультрафильтрации (2018)
Топалов А. М. - Комп’ютеризована система для дистанційної діагностики датчиків рівня баластного комплексу плавучого доку, Кондратенко Ю. П., Козлов О. В. (2018)
Яворська Є. Б. - Метод опрацювання біосигналів для задачі відновлення комунікативної функції людини, Дозорський В. Г., Дедів Л. Є., Дозорська О. Ф. (2018)
Бойко С. М. - Щодо проблеми формування джерел розосередженої генерації в умовах залізорудних підприємств, Носач І. В., Кірюхіна М. В., Хебда А. С. (2018)
Дурас М. В. - Типи автономних джерел електричної енергії України та способи їх підключення до споживачів (2018)
Кириленко М. В. - Дослідження ефективності використання пневмоімпульсних технологій (2018)
Комарчук Д. С. - Розробка алгоритму використання нечітких нейронних мереж для визначення енергоефективних режимів функціонування електротехнологічного комплексу індукційного нагріву дисперсних матеріалів (2018)
Кулик М. П. - Комбінована ПГТУ змінної структури як елемент швидкого відновлення теплової енергетики України (2018)
Кучма В. С. - Аналіз можливостей щодо вимірювання концентрації борного поглинача нейтронів у теплоносії ЯЕУ з ВВЕР-1000, Погосов О. Ю. (2018)
Лавріщев О. О. - Зменшення енерговитрат у тваринництві за рахунок використання вологого електрофільтру (2018)
Щербина В. Ю. - Підвищення енергоефективності обертових теплових агрегатів, Швачко Д. Г. (2018)
Косенко А. В. - Дослідження технологічного процесу випуску руди на основі фізичного моделювання, Тарасютін В. М. (2018)
Зінченко В. Ю. - Про управління стадійним спалюванням палива в методичних печах, Іванов В. І., Нестеренко Т. М., Чепрасов О. І., Каюков Ю. М. (2018)
Вікуль С. І. - Грейпфрутовий сік як біологічно активний складник фреш-міксів, Антіпіна О. О. (2018)
Гомеля Н. Д. - Эффективность использования баромембранных методов в процессах глубокой очистки воды от ионов тяжелых металлов, Иванова В. П., Иваненко Е. И., Галимова В. М. (2018)
Гомеля М. Д. - Вилучення іонів амонію з води електролізом, Петриченко А. І., Шаблій Т. О. (2018)
Петриченко А. И. - Удаление фосфатов из воды методом химического и электролитического осаждения, Гомеля Н. Д., Радовенчик Я. В. (2018)
Фролова Л. А. - Дослідження умов синтезу синього алюмокобальтового пігменту, Півоваров О. А. (2018)
Дорохович А. М. - Використання ди- і моносахаридів під час виробництва фруктової начинки для мафінів, Горзей О. В. (2018)
Маринін А. І. - Дослідження впливу режимів ЕГО на мікрофлору сокостружкової суміші, Прохоренко Ж. І., Святненко Р. С., Мартиненко Т. А. (2018)
Миколенко С. Ю. - Розроблення безглютенового печива на основі нетрадиційних видів борошна, Козяр Ю. В. (2018)
Силка І. М. - Страви української кухні в контексті сучасного харчування, Кирпіченкова О. М., Карпенко В. О. (2018)
Сімахіна Г. О. - Комбінування складу заморожених плодово-ягідних сумішей за принципами харчової комбінаторики (2018)
Прокудін Г. С. - Оптимізація роботи вантажного митного комплексу за допомогою застосування багатоетапної транспортної задачі, Ремех І. О., Майданик К. О., Редіч Ю. А. (2018)
Санницький Н. М. - Дослідження ефективності використання приватної локомотивної тяги на залізницях України (2018)
Турпак С. М. - Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства, Васильєва Л. О., Падченко О. О., Лебідь Г. О. (2018)
Шелудченко Л. С. - Функціональні ознаки автотранспортного потоку та шляхи забезпечення екологічної безпеки придорожньої території, Чинчик О. С., Поліщук Д. В. (2018)
Арсеньєва Н. О. - Аналіз напружено-деформованого стану асфальтобетонних шарів нежорсткого дорожнього одягу під час моделювання його конструкції (2018)
Менейлюк А. И. - Разработка методики проведения эксперимента со шнековым оборудованием, Петровский А. Ф., Борисов А. А., Кирилюк С. В. (2018)
Кутова О. Ю. - Швидкий аналіз СРБ з використанням біосенсора на основі ІСПТ, Душейко М. Г., Шкель К. О., Тимофєєв В. І. (2018)
Ямненко Ю. С. - Біотелеметричний модуль для бездротової локальної мережі, Онищенко О. М. (2018)
Яненко М. В. - Класифікація рухів пальцями на основі параметричної моделі мозкової активності (2018)
Відомості про авторів (2018)
Кім О. О. - Поведінкові основи формування нерівності розподілу доходів, Кім Т. І. (2019)
Крамар І. Ю. - Роль освіти у формуванні людського капіталу як чинника економічного розвитку України (2019)
Гурова Ю. С. - Трансформація сутності поняття "глобальні бренди" та глобальний соціально-економічний розвиток (2019)
Яценко М. С. - Актуальні питання розвитку сектору фінансових послуг із застосуванням сучасних фінансових технологій, Бондаренко А. О. (2019)
Алієв Ф. М. - Управління надійністю руху матеріальних потоків регіону (2019)
Дибчук Л. В. - Сувенірно-подарункова продукція як потужний інструмент маркетингових комунікацій, Пітик О. В. (2019)
Кравчук А. О. - Проблеми та пріоритетні напрями розвитку виноградарсько-виноробної галузі України, Казанджі А. В. (2019)
Кіктенко О. В. - Державне регулювання комерціалізації туристичного продукту, Набока К. О. (2019)
Крутько М. А. - Компаративний аналіз теорій управління інтеграційними процесами в аграрному секторі (2019)
Мінакова С. М. - Проблемні аспекти визначення та коригування митної вартості товарів в Україні, Запорожець О. Ф. (2019)
Ткаленко С. І. - Стратегія інвестиційної безпеки національної економіки в умовах євроінтеграційного вектору розвитку (2019)
Абдуллаєва А. Є. - Необхідність інноваційного розвитку України в умовах глобалізації інвестиційних процесів, Любчак І. С. (2019)
Буздиган М. О. - Дослідження процедури оцінювання інноваційно-інвестиційного складника ділової активності підприємств (2019)
Гуріна Г. С. - Можливості та перешкоди інтеграції авіаційного комплексу України до європейських норм і стандартів (2019)
Kravchuk R. - Theoretical and applied aspects of environmental investment of domestic oil and gas enterprises development (2019)
Курков М. С. - Розвиток та впровадження сучасних інтелектуальних систем управління фінансами на підприємствах, Гіваргізов І. Г. (2019)
Мельник С. І. - Загрози фінансовій безпеці підприємств: методичні аспекти реалізації захисних заходів (2019)
Ольшанський О. В. - Аналіз методів удосконалення бізнес-процесів підприємств торгівлі (2019)
Петровська С. І. - Маркетингове дослідження оцінювання якості поїздок містом (2019)
Серьогіна Н. В. - Оцінка стану та перспективи розвитку виробництва будівельних матеріалів, Пашинов В. О., Петренко О. В. (2019)
Сітак І. Л. - Діагностика фінансової стійкості підприємства на основі руху грошових потоків, Мурашко І. М. (2019)
Скляр Є. В. - Взаємозв’язок дебіторської та кредиторської заборгованості в контексті фінансової безпеки підприємств харчової промисловості (2019)
Шимановська-Діанич Л. М. - Термінологічна база інноваційного розвитку підприємств сфери туризм, Білінська О. П. (2019)
Белявцева В. В. - Функциональные особенности управления: аналитическая и проектная работа (2019)
Савчин І. З. - Окреслення шляхів підвищення аналізування ефективності методики формування політики економічного розвитку регіонів (2019)
Доманчук А. І. - Управління фінансами страхових компаній в Україні: прикладні аспекти (2019)
Стеценко Т. В. - Державні видатки на соціальну сферу: досвід Європи для України, Яременко В. Г., Бондаренко А. Г. (2019)
Гершман Ю. В. - Методичні засади оподаткування орендної плати за землі сільськогосподарського призначення (2019)
Падій І. О. - Методичне забезпечення формування резервів в обліку сільськогосподарських підприємств (2019)
Поздняков Ю. В. - Интерпретация результатов ретроспективной оценки с учетом требований законодательно-нормативной базы, Лапишко М. Л. (2019)
Білоцерківський О. Б. - Використання CRM-систем для управління торговельними підприємствами (2019)
Данилюк Н. М. - Моделі ділової гри підприємств – учасників маркетингового каналу (2019)
Ревенко Д. С. - Моделювання стійкості функціонування і розвитку галузевих систем (2019)
Шологон Л. - Форми актуалізації документів і матеріалів офіційного характеру з історії національно-культурного руху українців Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Добржанський С. - Галицькі та буковинські міста другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: порівняльні особливості системи управління (2018)
Гуйванюк М. - Вплив літературної інтелігенції на розвиток українського шкільництва у Галичині й Буковині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Богачик Т. - Сільські громади Хотинщини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Rusnak O. - New seal of district chief: to the centenary of ukrainian authority in Khotyn region, Ilkiv M., Holovlov M. (2018)
Баженова С. - До питання про діяльність польської молодіжної організації "корпорація" в Правобережній Україні (1890 – 1904 рр.) (2018)
Дубіцька Т. - Система управління та економічні заходи австро-угорських властей на окупованій Хотинщині у 1918 р. (2018)
Давидюк Р. - Українська революція 1917-1921 рр. у дискурсі національної пам’яті міжвоєнної Волині (2018)
Паска Г. - Участь Лева Бачинського у діяльності міжпартійної ради (1921‒1923 рр.) (2018)
Сухобокова О. - Спроба створення єдиного національного фронту на еміграції українськими соціалістами в першій половині 1920-х рр. (2018)
Тичина І. - Товариство "Просвіта" на Волині 1918 – 1939 рр.: виникнення та діяльність (2018)
Паска Б. - Кампанія дискредитації дисидента Валентина Мороза з боку радянського режиму (2018)
Безаров О. - До питання про мотиви вбивства П. А. Столипіна (2018)
Криськов А. - Політика УСРР/СРСР стосовно української еміграції у Чехословаччині (1920-ті роки) (2018)
Яценко Л. Ф. - Структура та властивості поверхні зміцнених гребенів бандажів коліс тягового рухомого складу після плазмової обробки, Петренко В. О., Наріжна Т. М. (2019)
Омеляненко Т. В. - 60 років ПКТБ РЛ, Матяш В. О. (2019)
Демченко С. М. - Удосконалення конструкції анкерів закладних для пружних рейкових скріплень, Татуревич А. А., Суслов В. М. (2019)
Випробувальна лабораторія Науково-впроваджувального центру інституту підтвердила свою компетентність (2019)
Капіца М. І. - "Блок когенерації" – генератор електричної і теплової енергії з біомаси, Куклін Л. Ю., Горячкін В. М. (2019)
Гриценко Л. Л. - Відмінності фінансового планування і бюджетування та необхідність впровадження системи бюджетування на АТ "Укрзалізниця", Рябенков О. В., Даниленко О. В., Мостова І. А. (2019)
Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (2019)
Грищенко С. Г. - Развитие тепловозостроения в Украине (2019)
Реферати (2019)
Савчук Б. - Проблема професійної підготовки майбутніх учителів до діагностики педагогічного супроводу в контексті сучасного наукового дискурсу, Білавич Г., Валігунда О. (2019)
Чепіль М. - Розвиток шкільної біологічної освіти в Україні у 80 – 90-ті роки ХХ ст. (історіографія проблеми) (2019)
Marushkevych A. - Professionally significant competencies of teachers at higher learning institutions in the USA and Ukraine: (comparative aspect), Zvarych I. (2019)
Микитюк О. - Дослідження аспектів емоційного вигорання у вчителів системи післядипломної педагогічної освіти, Зачепа А., Микитюк А. (2019)
Шквир О. - Критичне мислення молодших школярів: сутність і особливості (2019)
Binytska K. - Dual model of professional training of the future specialists: by the example of Ukraine, the republic of Poland and Romania, Nahornyi Y. (2019)
Гринчук І. - Концертний та конкурсно-фестивальний напрямки у роботі з студентськими хоровими колективами, Іздепська-Новіцька М. (2019)
Kutova S. - Formation of professional personal qualities of the future teachers-philologists, Nikitova I. (2019)
Смолікевич Н. - Забезпечення якості університетської освіти США (2019)
Багрій М. - Відображення у творчості письменників Західної України актуальних освітніх проблем українського суспільства кінця ХVIII – 30-тих років ХХ сторіччя (2019)
Сакалюк О. - Формування здоров’язбережувальної компетентності учнів початкових класів засобами кінезіологічних фізкультхвилинок (2019)
Михаць Р. - Організація театральних осередків у навчальних закладах Східної Галичини в контексті формування національної ідентичності дітей та молоді (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Тушко К. - Сутність та зміст компетентностей у здійсненні професійної взаємодії майбутніми офіцерами-прикордонниками (2019)
Клепар М. - Підготовка майбутніх фахівців-міжнародників: досвід Великої Британії і Німеччини (2019)
Колісник О. - Сучасні підходи до формування національної свідомості та патріотизму у курсантів закладів військової освіти (2019)
Городиська В. - Змістові аспекти підготовки свят та розваг у ЗДО (2019)
Попов Р. - Модель системи розвитку автономності студентів вищого навчального закладу (2019)
Чайка-Петегирич Л. - Екологічний менеджмент в системі фахової підготовки майбутніх менеджерів (2019)
Турянський П. - Роль емоційних засобів у виконанні вокально-камерного твору, Радевич-Винницька Л. (2019)
Якімець Ю. - Дослідно-експериментальна перевірка ефективності формування проектувальних умінь у майбутніх техніків-механіків автотранспортної галузі в процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін (2019)
Гуркова Т. - Дефініції понять "освітній простір”, "середовище”, "освітнє середовище” (2019)
Фельцан І. - Іншомовна освіта дорослих у Швеції (2019)
Дрібнюк Н. - Музично-педагогічні посібники Східної Галичини першої половини ХХ ст (2019)
Ек Н. - Фортепіанна спадщина Федора Надененка та її використання в процесі підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Перегняк І. - Критеріальний підхід до формування правової компетентності у військовослужбовців за контрактом (2019)
Харченко Ю. - Професійна культура концертмейстера закладу вищої освіти: теоретико-методологічний аспект (2019)
Сірант Н. - Освітньо-виховний та естетичний потенціал української народної педагогіки (2019)
Krainyk L. - Motivation as a key factor of students’ success in learning ESP (2019)
Авраменко К. - Удосконалення методичної підготовки майбутніх педагогічних працівників засобами інтерактивного навчання на уроках англійської мови (2019)
Маковецька І. - Дикція як особлива складова роботи над постановкою голосу в студентів (2019)
Прохорчук П. - Критерії, компоненти, показники та рівні формування професійно-етичної культури майбутніх графічних дизайнерів (2019)
Ткаченко У. - Актуальні проблеми національно-патріотичного виховання в закладах вищої освіти (2019)
Літовченко В. А. - Властивість локалізації регулярних розв’язків задачі Коші для фрактального рівняння інтегрального вигляду (2018)
Лінчук Ю. С. - Деякі властивості узагальненого інтегрального оператора Бесселя, Лінчук С. С. (2018)
Чепок О. О. - Асимптотичні зображення швидко змінних розв’язків диференціальних рівнянь другого порядку з швидко та правильно змінними нелінійностями (2018)
Василишин Т. В. - Алгебри симетричних * -поліномівна просторі C2, Струтинський М. М. (2018)
Ладзоришин Н. Б. - Стандартна форма матриць над квадратичними кільцями відносно (z,k) -еквівалентності та структура розв’язків матричних двобічних лінійних рівнянь, Петричкович В. М. (2018)
Пастернак Я. М. - Взаємодії фізико-механічних полів у тілах із тонкими структурними неоднорідностями: огляд, Сулим Г. Т., Ільчук Н. І. (2018)
Кіт Г. С. - Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за теплоізоляції у паралельній до неї стрічковій області, Івасько Н. М. (2018)
Богданов В. Л. - К исследованию разрушения полуограниченного тела при сжатии вдоль межфазной приповерхностной трещины, Кипнис А. Л. (2018)
Курпа Л. В. - Розв’язання задач стійкості шаруватих пластин з отворами за допомогою методу R – функцій, Ткаченко В. В. (2018)
Янковский А. П. - Уточненная модель термоупругопластического изгиба слоистых пластин регулярной структуры. ІІ. Модельные задачи (2018)
Бабич Д. В. - Структурно-вероятностная интерпретация деформационной теории пластичности, Дородных Т. И. (2018)
Шваб’юк В. І. - Дослідження динамічного напруженого стану мікропористих середовищ у рамках псевдоконтинууму Коссера, Мікуліч О. А. (2018)
Чернуха О. Ю. - Математична модель процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду мігруючих частинок, Білущак Ю. І. (2018)
Савула Я. Г. - Про один підхід до числового розв’язування задач масоперенесення з великими числами Пекле, Турчин Ю. І. (2018)
До 70-річчя професора Георгія Сулима (2018)
Вихідні дані (2018)
Христан Н. - Данило Романович у радянській історичній уяві: князь чи король (2017)
Петрович В. - Люстрації – джерело вивчення соціально-економічної історії міста Володимира середини XIV – XVIII століття (2017)
Дробіна Л. - Формування українсько-молдавських відносин у 1650 р. (2017)
Руснак О. - Єпископ Григорій Хомишин:родинне середовище і ранні роки життя (2017)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція радикального спрямування у релігійному житі Галичини й Буковини (кінець XIX – початок XX ст.) (2017)
Ботушанський В. - Чернівецький університет у роки Першої світової війни (2017)
Гучко О. - Розвиток медичної освіти на території Північної Буковини у 20-30-ті роки ХХ ст. (2017)
Борчук С. - "Українська загальна енциклопедія” 1930-х рр.: підвалини створення та її виконавці (2017)
Ключук Ю. - Польсько-українське міжнаціональне порозуміння та примирення крізь призму взаємин президентів (1991 – 2010 рр.) (2017)
Стрільчук Л. - Питання історичної пам’яті в сучасних українсько-польських взаєминах, Нінічук А. (2017)
Калініченко В. - Клинкова зброя з Середнього Подністров’я і військова справа болгарської держави в ІХ – першій половині Х ст. (2017)
Безаров О. - "Еврейський антисемітизм” Карла Маркса (2017)
Піддубний І. - Червнева реставрація 1930 р. в Румунії у висвітленні газети "Universul” (2017)
Удот О. - Політична боротьба СРСР та західних союзників навколо питань про репатріацію радянських громадян (2017)
Нечипоренко М. - Між Варшавою та Москвою: формування зовнішньополітичного курсу гетьмана Івана Самойловича в перші роки гетьманування (2017)
Добржанський С. - Галицькі та буковинські міста другої половини XIX – початку XX ст.: порівняльні особливості системи управління (2017)
Гуйванюк М. - Українська літературна інтелігенція Галичини й Буковини у взаєминах з "Просвітою" (кінець ХІХ ‒ початок ХХ ст.) (2017)
Потіха О. - Стратегія і тактика політичної діяльності УНДО у першій половини 1930-х рр. (2017)
Любчик І. - Західне етнічне пограниччя під впливом російсько-радянської пропаганди напередодні та в роки Другої світової війни (2017)
Паска Б. - Івано-Франківський судовий процес над дисидентом Валентином Морозом (2017)
Христан Н. - Історія як зображення: екранізація короля Данила Романовича (2017)
Jakubowski M. - Przynależność etniczna a wyznanie na Bukowinie w źródłach z przełomu XVIII i XIX wieku (2017)
Безаров О. - Феномен міжетнічної толерантності на Буковині (1861-1914 рр.): випадок із євреями (2017)
Валявська К. - Емануель Розенцвайг (1843 – 1906) – людина модерного часу в підавстрійських Чернівцях (2017)
Rusnak О. - Чернівецький і Сучавський деканати греко-католицької церкви у роки душпастирської діяльності владики Г. Хомишина (2017)
Королько А. - Депутатська діяльність Лева Бачинського в австрійському парламенті (1907-1912), Паска Г. (2017)
Федоришин І. - Внесок населення товмаччини в зміцнення боєздатності армії ЗУНР під час війни 1918 – 1919 рр. (2017)
Доброчинська В. - "Жіноча служба Україні" в організації дошкільних закладів на Волині у період Другої світової війни (2017)
Федорак В. - Музеї етнографічного і мистецького профілю галицької гуцульщини в етнотуристичній сфері: стан і перспективи і розвитку (2017)
Данилюк І. - Навчальні музеї Івано-Франківської області (2017)
Кривенко В. І. - Динаміка показників оксидативного стресу та кісткового метаболізму на тлі терапії тіотріазоліном у хворих з поєднаним перебігом цукрового діабету 2 типу та остеопорозу, які постійно проживають в умовах антропогенного навантаження, Бородавко О. І. (2019)
Целуйко В. Й. - Вплив медикаментозної терапії на клінічний перебіг гострого інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST у пацієнтів після проведення черезшкірного коронарного втручання, Дьолог М. М., Леоненко О. А. (2019)
Золотухина Ю. А. - Состояние антикоагулянтной и свертывающей активности крови у больных ишемической болезнью сердца с сопутствующим сахарным диабетом 2-го типа в зависимости от его компенсации (2019)
Ата М. А. - Особенности биохимических изменений у больных ограниченной склеродермией (2019)
Перепада Г. В. - Периферична нейропатія у хворих на ревматоїдний артрит (2019)
Забудська Л. Р. - Аналіз комп’ютерного томографічного зображення: скелетно-м'язовий індекс як критерій саркопенії у хворих на рак підшлункової залози, Колеснік О. О. (2019)
Віннік Ю. О. - Прогностичні можливості імуногістохімічних маркерів папілярного раку щитоподібної залози, Хазієв В. В., Коркеліа А. Г., Горбуліч О. В. (2019)
Литвиненко В. В. - Сучасні особливості формування алкогольної залежності у чоловіків як основа їх реабілітації (2019)
Хаустов М. М. - Психодіагностичні особливості осіб молодого віку з розладами адаптації (2019)
Спіріна І. Д. - Соціально-демографічні фактори ризику розвитку психогенних тривожно-депресивних розладів у хворих на панкреатит, Шевченко Ю. М., Шорніков А. В. (2019)
Abstract and References (2019)
Фуштей І. М. - Вплив імунологічних маркерів кардіоваскулярного ризику на ранній розвиток атеросклерозу у хворих на ревматоїдний артрит, Подсевахіна С. Л., Паламарчук О. І., Ткаченко О. В. (2019)
Андреєва Я. О. - Особливості клінічного перебігу хронічної серцевої недостатності зі зниженою фракцією викиду у хворих з синдромом обструктивного апное сну, Мирний Д. П., Сурмило М. М., Різник О. І. (2019)
Шульга О. Д. - Моторні та немоторні прояви доброякісного розсіяного склерозу: результати 5-річного проспективного дослідження (2019)
Спринчук Н. А. - Вплив лікування рекомбінантним гормоном росту на стан гіпофізарно-тиреоїдної та гіпофізарно-надниркової систем у дітей з синдромом біологічно неактивного гормону росту, Большова О. В. (2019)
Виговська Я. І. - Аналіз співіснування хронічного мієлопроліферативного та лімфопроліферативного захворювання в одного хворого, Бойко О. І., Масляк З. В., Пеленьо Н. В., Кароль Ю. С., Шевченко Л. В. (2019)
Георгіянц М. А. - Вплив різних методів анестезії на якість життя пацієнток в післяопераційному періоді вишкрібання порожнини матки, Доцевич Т. І., Висоцька О. В., Юрченко О. М. (2019)
Крамаренко Н. Н. - Анализ рационального питания детей с хронической гастропатологией, Скрябина Е. В., Сапа Н. Б. (2019)
Любченко О. В. - Біохімічні показники ротової рідини дітей раннього віку з захворюваннями дихальної системи (ЗДС), Северин Л. В. (2019)
Abstract and References (2019)
Кравченко А. О. - Експериментальна перевірка ефективності методики диференційованого формування англійськомовної лексичної компетентності в читанні у майбутніх філологів (2019)
Березовська Л. І. - Формування комунікативно-мовленнєвої компетентності соціальних працівників на засадах системно-цілісного підходу (2019)
Сотська Г. І. - Методологічні аспекти підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Кузьменко Г. В. (2019)
Сабатовська І. С. - Моделювання професійної діяльності майбутніх викладачів в умовах магістерської підготовки, Бобокало С. В. (2019)
Асадчих О. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики формування компетентності в китайському писемному мовленні у майбутніх філологів (рубіжний рівень), Савченко А. С. (2019)
Самохвал О. О. - Загальні закономірності підготовки фахівців у закладах туристичної освіти німецькомовних країн Західної Європи, Войнаровська Н. В. (2019)
Семенова А. В. - Педагогічна майстерність викладача вищої школи ХХІ століття: синергія віртуального і реального в освітньому просторі (2019)
Abstract and References (2019)
Кавун Л. І. - Модерністська естетика й поетика роману Майка Йогансена "Подорож ученого доктора Леонардо і його майбутньої коханки прекрасної Альчести у Слобожанську Швейцарію" (2018)
Сулима М. М. - До тлумачення кількох щоденникових записів Тараса Шевченка (2018)
Погасян Н. І. - До питання про ключову проблему історико-біографічної прози (реферований аналіз із акцентом у шевченкіану) (2018)
Завгородня Т. С. - Особливості інтерпретації образу Афродіти в поезії Максима Рильського 20–30 рр. ХХ ст. (2018)
Якубоська М. С. - Наукові відкриття Ніли Зборовської: синенергетичне мислення в архетипі художнього-естетичного коду (2018)
Смольницька О. О. - Антична міфологія в психоаналізі Ніли Зборовської: літературно-філософський та історичний дискурси (2018)
Мірошник О. Ю. - Проблема самогубства у внутрішньому світі Василя Стефаника: психобіографічний і творчий аспекти (2018)
Вертипорох О. В. - Діалог між автором і читачем у сучасному художньому тексті: психосемантична та рецептивна проблема (2018)
Скорина Л. В. - "Російський слід" в українській епіграфістиці 20-х років ХХ століття: відлуння "Золотого віку" (2018)
Качур М. О. - "Зорова" поезія Івана Величковського та Олексія Софієнка: типологічні паралелі (2018)
Савич А. А. - Життєві й творчі долі Люко Дашвар і Марго Л. Стедман: типологічний аналіз (2018)
Кошова І. О. - Музика, живопис і слово в ліриці Миколи Шамрая (2018)
Клименко Г. А. - Літературне письмо як синхронізація з минувшиною (2018)
Марценішко В. О. - Історія і травматична пам’ять у романі Бернгарда Шлінка "Читець" (2018)
Ярмоленко Н. М. - Як то було: прицерковний фольклор Наддніпрянської України (із фольклорного архіву) (2018)
Поліщук В. Т. - Літературна енциклопедія Черкащини (подача чотирнадцята) (2018)
Поліщук Р. В. - Фізичне здоров'я в системі етнопедагогіки (2018)
Ромащенко Л. І. - Олесь Гончар у "Спогадах" Дмитра Павличка (роздуми над книгою) (2018)
Солецький О. М. - Новий рівень пізнання гуцульського тексту (2018)
Кавун Л. І. - Рецензія на монографію Ольги Башкирової "Гендерні художні моделі сучасної української романістики" (2018)
Ромащенко Л. І. - "Лебеді летять над моїм життям": Михайлові Стельмаху – 105 років (2018)
Бібліографія (2018)
Хроніка подій (2018)
Зміст (2019)
Кириленко А. А. - Разработки лаборатории вычислительной электродинамики: от математических моделей до антенно-фидерных устройств, Кулик Д. Ю., Мосьпан Л. П., Стешенко С. А. (2019)
Ivanchenko I. - Development of the concept of near-field technology in designing the effective small-aperture microwave antennas, Popenko N., Khruslov M., Chernobrovkin R., Radionov S., Pischikov V. (2019)
Лихачев А. А. - Разработка компактных генераторных комплексов на основе клинотронов терагерцевого диапазона в ИРЭ им. А.Я. Усикова НАН Украины, Даник А. А., Ковшов Ю. С., Кишко С. А., Пономаренко С. С., Хуторян Э. М., Кулешов А. Н., Тищенко А. С., Завертанный В. В., Забродский А. Ф. (2019)
Солован М. М. - Електричні і фотоелектричні властивості поверхнево-бар'єрних структур МoN/n-Si, Мар’янчук П. Д. (2019)
Величко Е. А. - Рассеяние плоской электромагнитной волны кусочно-однородной линзой Люнеберга, Николаенко А. П. (2019)
Власенко С. А. - Пространственно-энергетические характеристики сфокусированных мод металлического резонатора терагерцевого лазера, Дегтярев А. В., Дубинин Н. Н., Маслов В. А. (2019)
Дзюбенко М. И. - Измерение электродинамических характеристик одномерных металлических ленточных решеток в терагерцевом диапазоне, Каменев Ю. Е., Масалов С. А., Радионов В. П. (2019)
Памяти Анатолия Семеновича Тищенко (2019)
Дёмин Н. М. - Исследование ментальности городской среды, Арзили А. Ю. (2018)
Drahulian M. - Clinical blood analysis of the great tit Parus major, Chaplygina A., Savynska N., Kostenko S., Buchek P. (2018)
Вергунова Н. С. - Прикладные исследования в науке и их влияние на инновационные процессы в архитектуре и дизайне (2018)
Krivenko A. - The effect of nitrogen fertilizer application time on the yield, quality and fractional composition of winter wheat grain after different precursors under conditions of the southern steppe of Ukraine, Smetanko O., Burykina S. (2018)
Shevchenko O. - Sectoral terminology of the Ukrainian trade activity: main aspects of functioning (2018)
Молчанов В. П. - Підвищення ефективності навчальних WEB-додатків за рахунок кешування (2018)
Ведь В. В. - Гідравлічний розрахунок циркуляційного контуру апарату зі струменево-інжекційним газонаповненням, Нікольський В. Є. (2018)
Сорокун А. Д. - Дослідження особливостей використання сучасних автоматизованих систем управління проектами для підвищення ефективної діяльності підприємств, Юдін О. К. (2018)
Abstract and References (2018)
Рибалко О. - Організація обліку на підприємстві за центрами відповідальності: особливості та проблеми, Танковський М. (2019)
Горлачук В. - Модель формування земельно-територіальної політики на селі, Бульбук В. (2019)
Злотенко О. - Циклічність небезпек, загроз та ризиків інвестиційної діяльності підприємства (2019)
Клим С. - Методологічні основи формування сільськогосподарського землекористування на сучасному етапі, Бульбук В. (2019)
Грушева А. - Управлінські аспекти гендерної політики в Україні: інституційні механізми регулювання, Канцур І. (2019)
Краснова О. - Роль держави в регулюванні сфери охорони здоров’я в ринкових умовах, Плужнікова Т. (2019)
Рибалко О. - Застосування різних систем оплати праці в зарубіжних країнах та можливості їх використання в Україні, Етібарян А. (2019)
Кіщак І. - Теоретико-методологічні підходи до формування організаційно-економічного механізму управління підприємством, Слюсаренко А. (2019)
Горлачук В. - Про абсурдність сучасної конструкції рентоутворення землі, Павлінчак О. (2019)
Клим С. - Безпрецедентне руйнування сільських територій у контексті сучасної земельної реформи (2019)
Бондарчук М. - Фінансово-кредитне регулювання інноваційного розвитку фінансово-промислових груп в контексті їхньої антикризової діяльності, Волошин О., Вівчар О. (2019)
Патарідзе-Вишинська М. - Економічне моделювання оцінки рівня фінансової безпеки підприємств (2019)
Бурова Т. - Облік і аудит собівартості реалізованої продукції (робіт, послуг): теорія та удосконалення (2019)
Радзевіло І. - Шляхи удосконалення організації обліку розрахунків з працівниками на підприємствах України в сучасних умовах (2019)
Мікрюкова Л. В. - Адаптація обліку витрат і доходів суб'єктів державного сектору до змін чинного законодавства, Гуцайлюк Л. О. (2019)
Бобровник В. М. - Методика розрахунку енергозберігаючого ефекту від застосування паралельного активного фільтра в трифазній чотирипровідній системі електроживлення з урахуванням його власних втрат, Каплун В. В., Артемннко М. Ю. (2018)
Денисюк С. П. - Аналіз можливостей оптимізації добового графіку споживання електричної енергії, Опришко В. П. (2018)
Яганов П. О. - Персептронний класифікатор теплового комфорту, Редько І. В. (2018)
Асаулюк Т. С. - Дослідження властивостей стирол-акрилової полімерної матриці для створення покриття на бавовняному трикотажі, Семешко О. Я., Скалозубова Н. С., Сарібєкова Ю. Г. (2018)
Кулікова І. О. - Надання підвищеної зносостійкості тканинам для захисного одягу, Міщенко Г. В., Міщенко О. В., Венгер О. О., Попович Т. А. (2018)
Боброва С. Ю. - Деформаційні характеристики трикотажу підвищеної міцності, Галавська Л. Є., Кулик А. А. (2018)
Савчук Б. П. - Полімер-полімерний композит на основі відходів зшитого етиленвінілацетату, Савченко Б. М., Сова Н. В., Костюк І. М. (2018)
Ниркова Л. І. - Кореляція між електрохімічними властивостями зварного з’єднання алюмінієвого сплаву системи Al-Mg-Cu-Si та його стійкістю проти локальної корозії, Лабур Т. М., Рябико О. М., Борисенко Ю. В. (2018)
Бессарабов В. І. - Дослідження методу очищення технологічного обладнання фармацевтичних та хімічних виробництв з використанням міцелярної системи дезактивації, Вахітов Л. М., Кузьміна Г. І., Василенко В. Ю. (2018)
Іщенко О. В. - Дослідження кінетики вивільнення антимікробного препарату декаметоксину в полімерних плівках медичного призначення, Бессарабов В. І., Плаван В. П., Баула О. П., Ресницький І. В., ЧЕРКАС С. С. (2018)
Василенко В. І. - Інформаційне забезпечення впровадження енергозберігаючих заходів в бюджетних установах міста з використанням рангового аналізу (2019)
Воляник О. Ю. - Експериментальне дослідження інтенсивності оброблення матеріалу в автоматичній пральній машині (2019)
Себко В. В. - Реалізація вихорострумового методу контролю на основі визначення компонентів різницевого сигналу трипараметрового перетворювача з трубчастим виробом, Здоренко В. Г. (2019)
Арабулі С. І. - Порівняльний аналіз фізичних властивостей матеріалів для лікарняної постільної білизни, Супрун Н. П., Очеретна Л., Арабулі A. Т., Кучеренко В. І. (2019)
Первая Н. В. - Дослідження впливу процесів рідинного оздоблення на властивості натуральної шкіри, Ніконова А. В., Андреєва О. А. (2019)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу хімічної будови кислотних барвників на світлостійкість забарвлень (2019)
Чулєєва О. В. - Моделювання електрофізичних перетворень в пожежобезпечних композиціях кополімеру етилену з вінілацетатом та тригідратів оксиду алюмінію, Плаван В. П. (2019)
Contents (2019)
Katkova N. - The forming of scenarios of enterprise development on the basis of four-level indicator of sustainable development, Murashko I. (2019)
Ostapiuk N. - Systemization of accounting and taxation approaches of commission operations, Stashenko J. (2019)
Fresner J. - Exploratory research into energy efficiency investment and strategy, Krenn C., Kleshchov A., Tomasi F. (2019)
Lelyuk N. - Identification of threats to the financial security of banks, Rodchenko S. (2019)
Malyshev V. - Investigation of state, trends and structure of the world market of nanopowders, Kushchevska N., Korotyeeva A., Bruskova D.-M., Lukashenko T., Zalubovskiy M. (2019)
Malynka O. - Comparison of lateral vs. vertical marketing concepts in brand creation process, Perevozova I. (2019)
Malakhova Yu. - Diagnosis of the perspective condition of the investment activity of the cargo auto-operating enterprises (2019)
Skrynkovskyy R. - Improvement of the system of indicators for the efficiency evaluation of the production capacity of industrial enterprises, Sopilnyk R., Seliverstova L., Koropetskyi O., Protsiuk T. (2019)
Riazanova N. - Research of the interaction of public-private partnership as a tool of development of alternative energy (2019)
Abstracts and References (2019)
Лузан С. О. - Tеоретичні основи подрібнення і механоактивації матеріалів для наплавлення і газотермічного напилення, Сідашенко О. І., Лузан А. С., Петренко Д. М. (2019)
Скобло Т. С. - Применение нанотехнологогий в машиностроении, Сидашенко А. И., Тихонов А. В., Гончаренко А. А., Мартыненко А. Д., Романюк С. П., Плугатарьов А. В., Мальцев Т. В., Рибалко И. Н. (2019)
Козаченко О. В. - Польові випробування удосконалених культиваторних лап, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В. (2019)
Скобло Т. С. - Характер и особенности разрушений опорных валков стана 2300/1700, Автухов А. К., Сидашенко А. И., Цыганкова И. В. (2019)
Сорокін С. П. - Обґрунтування параметрів пневмотестера для контролю технічного стану циліндро-поршневої групи двигуна, Козаченко О. В., Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В., Зозуля Д. (2019)
Скобло Т. С. - Aнализ способов изготовления, упрочнения и восстановления стрельчатых лап культиватора, Рыбалко И. Н., Тихонов А. В., Мартыненко А. Д. (2019)
Банга В. І. - Eкономічна ефективність роздачі комбікормів автоматизованим індивідуальним роздавачем-дозатором (2019)
Нанка О. В. - Bплив частоти обертання ротора грунтообробної експериментальної установки на показники якості, Сиромятников Ю. М. (2019)
Волков В. П. - Pеалізація інформаційно-програмного комплексу при оцінці технічного стану автомобіля, Грицук І. В., Волкова Т. В., Грицук Ю. В., Волков Ю. В. (2019)
Тришевський О. І. - Bизначення тиску металу на валки при накатці рельєфу на елементах гнутих профілей, Воробйов Д. С. (2019)
Колєснік І. В. - Aналіз можливостей Creo Parametric, Калінін Є. І., Лупенко В. В. (2019)
Нанка О. В. - Oсобливості мінливості розмірних характеристик зерна кукурудзи, Бакум М. В., Ієвлєв І. І., Нагорний С. А., Семенцов В. В., Бойко Д. І. (2019)
Скобло Т. С. - Использование лазерных технологий для упрочнения и восстановления изделий из сталей и сплавов, Мартыненко А. Д., Бантковский В. А., Гончаренко А. А., Сайчук А. В., Тихонов А. В., Лысенко С. В. (2019)
Шило И. Н. - К вопросу разработки конструкции упругой муфты, Романюк Н. Н., Агейчик В. А., Лакутя С. М., Эвиев В. А. (2019)
Романюк Н. Н. - Совершенствование конструкции предохранительной муфты, Сашко К. В., Лакутя С. М., Эвиев В. А. (2019)
Larina T. F. - Implementation of logistic approaches in forming the agricultural export strategy in Ukraine, Kravcov A. G., Berezhnaja N. G., Kutiya O. V., Fenenko K. A. (2019)
Калюжный А. Б. - Распределение проницаемых поровых каналов пористой среды по размерам из пневматических характеристик, Платков В. Я. (2019)
Войтов В. А. - Вибір інформативних параметрів акустичної емісії для визначення швидкості зношуванння трибосистеми на перехідних режимах, Бєкіров А. Ш., Войтов А. В. (2019)
Кутья О. В. - Разработка математической модели городских грузовых перевозок (2019)
Мигаль В. Д. - Оцінка інтелектуальних якостей автомобілів, Лебедєв А. Т., Шуляк М. Л., Калінін Є. І. (2019)
Сиромятніков П. С. - Проектно-орієнтоване управління організацією: узагальнені критерії вибору проектів, Сумець О. М. (2019)
Подригало М. А. - Энергетическая эффективность автомобилей и методы ее оценки, Тарасов Ю. В., Шеин В. С., Радченко И. А. (2019)
Кордюм В. А. - Хроника в контексте представлений фундаментальной биологии (2017)
Дёмина Э. А. - Почему и как погибают облученные клетки?, Фильченков А. А. (2017)
Заболотный Д. И. - Иммобилизованные протеолитические ферменты in vivo (обзор литературы и собственных исследований), Савченко Т. Д., Ворошилова Н. М., Веревка С. В. (2017)
Берченко О. Г. - Роль окремих ланок антиноцицептивної системи головного мозку у механізмах регуляції болю у щурів з експериментальним ішемічним інсультом, Шляхова А. В., Веселовська О. В., Тіткова А. М. (2017)
Степанов Ю. М. - Взаємозв’язок між морфологічними змінами печінки та жорсткістю її паренхіми при моделюванні алкогольного та токсичного гепатиту, Діденко В. І., Динник О. Б., Коненко І. С., Ошмянська Н. Ю., Галінський О. О., Руденко А. І. (2017)
Гаврисюк В. К. - Впровадження персоніфікованого підходу до діагностики, лікування та профілактики імунозалежних захворювань (огляд літератури та власних досліджень), Драннік Г. М., Дріянська В. Є., Ждан В. М., Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П., Колесник Ю. М., Чоп’як В. В. (2017)
Руденко А. В. - Інформативність мікробіологічної діагностики для підвищення ефективності лікування гострого неускладненого пієлонефриту у жінок, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Бавіна О. М., Третяк В. В. (2017)
Бойко В. В. - Особливості втрати автотолерантності при різних клінічних фенотипах міастенії, Клімова О. М., Кордон Т. І., Дроздова Л. А., Калашникова Ю. В., Лавінська О. В., Скок М. В., Лихмус О. Ю., Мінухін Д. В. (2017)
Кужко М. М. - Особливості рецидиву туберкульозу під час застосованої антимікобактеріальної терапії, Бутов Д. О., Бутова Т. С. (2017)
Корж М. О. - Сучасні тенденції використання пар тертя в ендопротезах суглобів людини (огляд літератури та власних досліджень), Філіпенко В. А., Танькут В. О., Косяков О. М., Танькут О. В., Сохань С. В. (2017)
Сердюк А. М. - Виробничий травматизм в медичній галузі: стан і тенденції, Яворовський О. П., Скалецький Ю. М., Риган М. М., Майстренко В. В., Протас С. В., Різник К. С. (2017)
Дикан І. М. - Коефіцієнт автокореляції Морана КТ зображень нейроендокринних пухлин підшлункової залози, Гордієнко К. П., Синюта С. Б., Тарасюк Б. А., Шкарбан В. П. (2017)
28-ий Національний конгрес кардіологів України (Київ, 20-22 вересня 2017 р.) (2017)
5-ий з’їзд нефрологів України (Вінниця, 21-22 вересня 2017 року) (2017)
6-ий з’їзд української гастроентерологічної асоціації (Київ, 28-29 вересня 2017 р.) (2017)
12-ий Конгрес педіатрів України з міжнародною участю "Актуальні питання педіатрії” (Київ, 10-12 жовтня 2017 р.) (2017)
Академіку НАМН України А. О. Лобенку — 80 років (2017)
Академіку НАМН України Д. І. Заболотному — 70 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України І. М. Дикан — 60 років (2017)
Члену-кореспонденту НАМН України Ю. О. Філіппову — 80 років (2017)
Зміст тому (2017)
Авторський покажчик (2017)
Кравцов Ю. С. - Феноменологічна складова онтології соціальної реальності (2016)
Сащук Г. М. - Феномен конфліктогенності та насильства в інформаційному просторі (2016)
Віцько О. В. - Ризики використання соціальних технологій у сучасній Україні (2016)
Кудлач В. - Вплив мережевих комунікативно-інформаційних технологій на трансформацію суспільства (2016)
Хилько М. І. - Класифікація пріоритетів політики екобезпечного розвитку (2016)
Дзьобань О. П. - Суспільний ідеал: деякі особливості античного розуміння (2016)
Громова О. В. - Дихотомії людського існування та екзистенційна самотність в теорії Еріха Фромма (2016)
Матвієнко І. С. - Автор, текст, дискурс: філософські розвідки Мішеля Фуко (2016)
Клочков І. В. - Апофатико-пантеїстичний характер docta ignorantia М. Кузанського (2016)
Петров Є. П. - Актуальні аспекти теорії ідей Дж. Локка (2016)
Кіхно О. В. - Ідея Суб’єктивної доби у соціальній філософії Шрі Ауробіндо (2016)
Максюта М. Є. - Філософія гідності: до єдності морально-етичних та навчально-виховних конотацій (2016)
Співак В. В. - Морально-філософський аспект образу воїна в українській філософській думці епохи Бароко (2016)
Туренко В. Е. - Етико-естетична експлікація вчення про двох Афродіт у промові Павсанія |Symp. 180с – 185с| (2016)
Буцикіна Є. О. - Трансформація категорії "потворне" в межах постнекласичного естетичного дискурсу (2016)
Дергачов Є. В. - Правова свідомість суспільства: від праворозсудковості до праворозумності (2016)
Комаха Л. Г. - Наукове пізнання в аргументах "методологічного анархізму" (2016)
Зінкевич Т. - Ідеї національної громадянської релігії у творах діячів українського культурного відродження кінця ХVІ – початку ХVІІ ст. (2016)
Шевченко С. Л. - Модернізація православ’я Миколою Бердяєвим та проблема тлумачення екзистенціальної природи духовного (2016)
Базика Д. А. - Розподіл генотипів поліморфного варіанту rs6983267 у некодуючій ділянці хромосоми 8q24.1 у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію та ризик розвитку вторинних пухлин, Чумак А. А., Білоус Н. І., Абраменко І. В., Дягіль І. С., Мартина З. В. (2018)
Педаченко Є. Г. - Вплив збагаченої тромбоцитами плазми різної концентрації на хондрогенез клітин пульпозного ядра щурів in vitro, Хижняк М. В., Васильєва І. Г., Чопик Н. Г., Педаченко Ю. Є., Олексенко Н. П., Шуба І. М., Галанта О. С., Цюбко О. І. (2018)
Лисяный Н. И. - Функции и фенотипы микроглиальных клеток центральной нервной системы (обзор литературы и собственных исследований) (2018)
Котенко О. Г. - Выбор метода хирургического лечения перихилярной холангиокарциномы, Попов А. О., Гриненко А. В., Гусев А. В., Григорян М. С., Федоров Д. А., Коршак А. А., Остапишен А. Н., Минич А. А., Жиленко А. И., Юзвик К. А. (2018)
Тронько М. Д. - Хірургічні аспекти тиреотоксикозу та хронічного аутоімунного тиреоїдиту (огляд літератури та власних досліджень), Коваленко А. Є., Таращенко Ю. М., Остафійчук М. В. (2018)
Щеглов Д. В. - Сучасні можливості надання невідкладної допомоги при ішемічному інсульті (огляд новітніх методів лікування та власних досліджень), Чебанюк С. В., Конотопчик С. В., Свиридюк О. Є. (2018)
Медведь В. І. - Тромбоемболія легеневої артерії в акушерстві (сучасні міжнародні рекомендації та нотатки з практики), Савка Т. Р. (2018)
Шатило В. Б. - Эффективность препарата "Кратал” у больных с предиабетическим нарушением углеводного обмена (результаты рандомизированного многоцентрового исследования), Ена Л. М., Орынчак М. А., Вакалюк И. П., Антонюк-Щеглова И. А., Наскалова С. С., Чижова В. П., Наумчук Н. С., Гаркавенко О. Г., Мудрук И. В. (2018)
Романенко А. М. - Особенности репарации поврежденной ДНК уротелия мочевого пузыря у лиц, проживающих на загрязненных радионуклидами территориях Украины, Возианов С. А., Фукушима Ш. (2018)
Мавров Г. І. - Клініко-епідеміологічні аспекти протозойної інвазії Trichomonas vaginalis та ультраструктурні особливості морфотип ів збудника, Федорич П. В., Репін М. В., Джораєва С. К., Осінська Т. В. (2018)
Горяінова Н. В. - Оцінка ефективності лікування та прогноз перебігу мієлодиспластичного синдрому на підставі врахування експресії внутрішньоядерного білка Кі-67, Третяк Н. М., Гордієнко А. І., Кубарова В. О., Басова О. В., Стародуб Г. С., Бортнік А. А. (2018)
Сердюк А. М. - Результати вивчення взаємозв’язку між суб’єктивною оцінкою опитуваними стану свого здоров’я та умовами природного освітлення та інсоляції їх житла, Акіменко В. Я., Стеблій Н. М. (2018)
Antipkin Yu. G. - An update on the abortion problem in Ukraine, Podolskyi V. V., Podolskyi Vl. V., Marions L., Gemzell-Danielson K., Makarenko M. V., Govseev D. O. (2018)
Магльований А. В. - Пам’яті Михайла Васильовича Даниленка (до 100-ї річниці від дня народження), Гриновець В. С., Тищенко В. І. (2018)
24 з’їзд хірургів України (Київ, 26-28 вересня 2018 р.) (2018)
19-ий національний конгрес кардіологів України (Київ, 26–28 вересня 2018 р.) (2018)
Академіку НАМН України А. М. Романенко — 80 років (2018)
Академіку НАМН України С. В. Комісаренку — 75 років (2018)
Зміст тому (2018)
Авторський покажчик (2018)
Klyuchko O. M. - Biotechni cal information systems for monitoring of chemicals in environment: biophysical approach (2019)
Panchak L. V. - Russulaceae family mushrooms lectins: function, purification, structural features and possibilities of practical applications (2019)
Pirog T. P. - Antimicrobial activity of surfactants of microbial origin, Lutsay D. A., Kliuchka L. V., Beregova K. A. (2019)
Kiseleva E. K. - Diagnostic characteristics of the ELISA test for the hepatitis B virus surface antigen detection, Ganova L. A., Chumak E. N., Trokhimchuk T. Yu., Serdyuk V. G., Spivak N. Ya. (2019)
Dziubenko N. V. - Influence of C60-fullerene aqueous colloid solution on liver and pancreas morphological state and blood aminotransferases of rats with experienced acute cholangitis, Kuznietsova H. M., Lynchak O. V., Rybalchenko V. K. (2019)
Tigunova O. - Rape biomass (Brassica napus) as raw materials for biobutanol production, Andrijash G., Beyko N., Zaharova O., Priyomov S., Shulga S. (2019)
Zlatska A. V. - Expression of estrogen and progesterone receptors by human endometrial multipotent mesenchymal stromal/ stem cells in vitro under hypoxia conditions, Gordiienko I. M., Zubov D. О., Vasyliev R. G., Novikova S. N. (2019)
Author rules (2019)
Фоменко А. Є. - Боротьба з розкраданням вантажів на залізничному транспорті України, Вишня В. Б. (2019)
Вітер Д. В. - До питання класифікації типових способів учинення злочинів у сфері фінансування соціальних цільових програм (2019)
Максіменцев М. Г. - Політичні фактори злочинності у сфері надрокористування в Україні (2019)
Тютченко С. М. - Групування методів оцінки економічної безпеки підприємства (2019)
Кириченко Ю. В. - Право на життя: відповідність конституційної практики України європейським стандартам, Кіхтенко М. В. (2019)
Нестерцова-Собакарь О. В. - Розвиток цивільного процесуального законодавства у Радянській Україні: історико-правове дослідження (2019)
Пайда Ю. Ю. - Правові особливості анексії Західної України у 1920-х рр., Куруц Н. В. (2019)
Сердюк І. А. - Поняття, що відображають повну або часткову відсутність правових норм чи їх окремих елементів, необхідних для врегулювання поведінки право-дієздатних суб´єктів: питання термінологічної визначеності та змістовної наповненості (2019)
Талдикін О. В. - Сучасні недемократичні форми державного (політичного) режиму (2019)
Миронюк Р. В. - Корупційні ризики в діяльності поліцейського та шляхи їх усунення (2019)
Голобутовський Р. З. - Класифікація суб’єктів адміністрування публічною службою в органах судової влади (2019)
Єрменчук О. П. - Приватний сектор як важливий суб'єкт захисту критичної інфраструктури (2019)
Мурзіна О. А. - Формування ціннісних орієнтацій в системі вищої освіти, Мирошниченко В. О., Каблуков А. О., Костенко І. О. (2019)
Резворович К. Р. - Особливості процедури медіації у врегулюванні медичних конфліктів (2019)
Самбор М. А. - Інформування відповідача у справах за адміністративними позовами суб’єктів владних повноважень про встановлення обмежень щодо реалізації права на свободу мирних зібрань про розгляд справи у суді (2019)
Палій Є. А. - Характеристика публічно-правових спорів, які вирішуються у спрощеному провадженні (2019)
Розгон О. Г. - Елементи механізму адміністративно-правового регулювання малої приватизації в Україні (2019)
Хайдарова І. О. - Правовий статус осіб, що займають адміністративні посади у Вищому антикорупційному суді (2019)
Шинкаренко І. Р. - Гемологічна судова експертиза: поняття, проблеми проведення та напрями розвитку, Оболенцева-Красивська О. С. (2019)
Bidnyak H. S. - Obtaining samples of papillary paterns: realities and prospects (2019)
Єфімов М. М. - Організаційно-тактичні особливості допиту підозрюваних під час розслідування кримінальних правопорушень у сфері торгівлі людьми, Старова Т. А. (2019)
Кирбят’єв О. О. - Кримінально-правовий вимір проблеми презумпції правоти працівників правоохоронних органів, які виконують професійні обов’язки (2019)
Гріненко Я. В. - Завдання Збройних Сил України у сфері протидії злочинності (2019)
Євтушок В. А. - Протидія кібербулінгу в Україні: правовий аспект, Кущенко В. О. (2019)
Крищенко А. Є. - Оперативно-розшукова характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним відтворенням та розповсюдженням комп’ютерних програм (2019)
Макотченко Л. М. - Заходи попередження перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2019)
Савенко В. П. - Перспективи запровадження в Україні ювенальної юстиції (2019)
Фещин М. А. - Запобігання кишеньковим крадіжкам (2019)
Фурса В. В. - До питання реформування чинного кримінального законодавства України, яке спрямоване на захист неповнолітніх від сексуальних посягань (2019)
Щербинський К. С. - Організація взаємодії оперативних і слідчих підрозділів Національної поліції під час досудового розслідування розбоїв, вчинених неповнолітніми (2019)
Янчук А. М. - Наукова розробленість проблематики використання позаштатних негласних працівників підрозділами кримінальної поліції (2019)
Рецензії (2019)
Міжніродні та Всеукраїнські наукові конференції, що відбулися в ДДУВС у 2019 році (2019)
Персоналії (2019)
Нові видання (2019)
Довідка про авторів (2019)
Макаренко М. В. - Бюджетування, як фактор удосконалення корпоративного управління ПАТ "Укрзалізниця", Даниленко О. В. (2018)
Вітаємо (2018)
Даніленко Е. І. - Поздовжня стійкість рейкових плітей Р65 при скріпленнях безпідкладкового (КПП-5, КПП-1) та підкладкового типу (КБ), Карпінський С. Л., Молчанов В. М. (2018)
Яновський П. О. - Передумови формування сучасної системи контролю за якістю транспортних послуг (2018)
Мямлін С. В. - Підвищення надійності п’ятникового вузла вантажного вагону, Мурадян Л. А., Подосьонов Д. О. (2018)
Будниченко В. Б. - Основні тенденції оновлення парку трамвайних вагонів в Україні, Краснокутська З. І., Покшевницька Т. В. (2018)
Кошель О. О. - Вдосконалення системи контролю технічного стану несучих конструкцій рухомого складу шляхом застосування неруйнівних методів контролю, Титорчук Р. І., Ліщинський О. В. (2018)
Крюков Д. О. - Порівняльний аналіз акустичних характеристик чорнових і механічно оброблених осей колісних пар рухомого складу залізниць, Хміль М. В. (2018)
Матяш В. О. - Підвищення ефективності роботи тепловоза серії 2ТЕ116 шляхом його модернізації, Бова М. М. (2018)
Капіца М. І. - Залізнична станція, як єдиний транспортно-енергетичний вузол, Мартишевський М. І., Сербулов О. Ю. (2018)
Реферати статей (2018)
Ćwiąkała-Małys A. - An influence of auniform control file for tax on efficiency of fiscal administration activities in the scope of VAt tax return verification, Piotrowska I. (2018)
Владимир О. - Особливості розвитку науково-інноваційного потенціалу та національної економіки за умов глобалізаційних процесів (2018)
Крамар І. - Передумови інтернаціоналізації машинобудівних підприємств, Мариненко Н. (2018)
Струтинська І. - Інформаційні технології організації бізнесу – імператив інноваційного розвитку бізнес-структур (2018)
Дмитрів Д. - Обгрунтування чинників конкурентоспроможності підприємств дорожнього господарства на основі міжнародного досвіду, Ковальчик О., Рогатинська О. (2018)
Зеленський К. - Нормування праці як фактор підвищення конкурентоспроможності працівника в системі освіти, Стельмащук Л. (2018)
Мельник О. - Вибір та обґрунтування показників оцінювання ресурсного потенціалу підприємства (2018)
Мукомела-Михалець В. - Роль і функції брендингу в управлінні сталим розвитком підприємницьких структур, Соколюк Г. (2018)
Островська Г. - Управління інтелектуальним потенціалом підприємства (2018)
Семенюк С. - Ефективний пошук покупців – основа бізнесу (2018)
Шпилик С. - Facebook як ефективний маркетинговий інструмент розвитку бізнесу, Вовчук О. (2018)
Kilyar O. - Accounting policy as a tool of enterprise management system (2018)
Лучко М. - Децентралізація: окремі питання методики аналізу ефективності управління коштами місцевих бюджетів (2018)
Мельничук І. - Облік фінансового забезпечення відтворення основних засобів будівельних підприємств, Мужевич Н. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Ломотько Д. В. - Формування залізничних логістичних ланцюгів постачання контейнерних вантажів на базі когнітивних технологій, Сморкісь І. В. (2018)
Сіроклин І. М. - Концепція побудови комплексної системи визначення технічного стану рухомого складу: напольні пристрої, Мороз В. П., Петухов В. М., Каргін А. О. (2018)
Кравець А. М. - Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу – рейка". Результати лабораторних досліджень, Євтушенко А. В., Погребняк А. В. (2018)
Муха А. М. - Контактні вставки полозів струмоприймачів електрорухомого складу з покращеними показниками, Устименко Д. В., Балійчук О. Ю., Куриленко О. Я., Малишко І. В., Адамович Ю. О. (2018)
Батюшин І. Є. - Дослідження впливу товщини бандажів колісних пар локомотивів на показники їх міцності та надійності, Яценко Л. Ф., Гончаров О. М., Повисший В. М., Лукашевич А. О. (2018)
Батюшин І. Є. - Досвід впровадження раціональних міжремонтних періодів локомотивів, Гончаров О. М. (2018)
Пінчук О. В. - Соціально-психологічні засоби попередження соціально небезпечних дій сторонніх осіб на залізничному транспорті (2018)
Бочаров О. П. - Валерій Флейтман – головний конструктор АСК ПП УЗ (2018)
Реферати (2018)
Бочаров О. П. - ІР-телефонія, як сучасний засіб корпоративного зв’язку ПАТ "Укрзалізниця", Доліна Н. Л., Коломієць Є. П. (2018)
Самарська А. В. - Закономірності поширення та акумуляції важких металів у ґрунтах залізничної інфраструктури, Зеленько Ю. В. (2018)
Демченко С. М. - Технічні вимоги до безпідкладкових анкерних пружних проміжних скріплень, Татуревич А. А. (2018)
Леонец В. А. - Бортовой измерительный комплекс БВК-6 (2018)
Ігнатов Г. С. - Система контролю нагріву букс дизель-поїзда ДПКр-2, Богун І. А., Гамбарян Г. Р., Зюков А. А. (2018)
Грищенко С. Г. - Александр Бородин – ученый, инженер-новатор и организатор железнодорожного транспорта (2018)
Реферати (2018)
Кравець А. М. - Нові матеріали для змащування пари тертя "колесо рухомого складу – рейка". Результати експлуатаційних випробувань, Євтушенко А. В., Почеква Р. Є., Лобозинський В. С. (2018)
Демченко С. М. - Покращення конструкцій елементів верхньої будови колії на вузькоколійних залізницях з рейками типу Р43, Курган А. М. (2018)
Bałuch H. - Improvement of methods for planning railway superstructure repair (2018)
Петренко В. О. - Дослідження можливостей відновлення хребтової балки вантажних вагонів в районі шворневого вузла на основі вагона-зерновоза моделі 19-752, Буліч Д. І. (2018)
Фомін О. В. - Оцінка залишкового ресурсу вантажних вагонів з терміном служби, який перевищує нормативний, Прокопенко П. М. (2018)
Мямлін С. В. - Новини науково-технічного життя галузі (2018)
Горобець В. Л. - Дослідження причин виникнення пожеж на локомотивах, Коваленко В. В. (2018)
Бочаров О. П. - П’яних А. П. – талановитий організатор перевізного процесу (2018)
Реферати (2018)
Балей С. - Трійця у творчості Тараса Шевченка (2012)
Юр М. - Автопортрети Шевченка як літопис життя (2012)
Білоус П. - Тарас Шевченко і давня українська література. Пролегомени (2012)
Яременко В. - Устим Кармалюк (Карманюк) і Тарас Шевченко (2012)
Сподарець М. - Рецепція формалізму в українському шевченкознавстві 1920-х років (2012)
Іванишин П. - "Садок" і "шабля": два онтологічно-екзистенціальні типи художнього світу в поезії Тараса Шеченка (2012)
Яковина О. - Парадигма пророцтва у вірші Тараса Шевченка "Бували войни й військовії свари..." (2012)
Клочек Г. - Художній смисл поезії Тараса Шевченка "У Бога за дверима лежала сокира..." та "кінематографічний" спосіб її вираження (2012)
Боронь О. - Художня своєрідність прози Шевченка (спроба узагальнення) (2012)
Альварт Є. - Тарас Шевченко в сучасній літературі та культурі України (2012)
Поліщук В. - Петро Альтман і його "шевченківський" нарис (2012)
Ткаченко С. - Що, Лисянко? - Пожалйте сюди! (2012)
Діженко В. - Шевченко і Лисянщина (2012)
Білокінь О. - У третьому разку - любов... (2012)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1965-1969 роки) (2012)
Козак О. - Тарас Шевченко. 2004-2011. Матеріали до бібліографії (2012)
Барабаш М. - Міжнародний симпозіум "Тарас Шевченко - апостол українського народу" у місті Сату Маре (Румунія) (2012)
Сластіон О. - Шевченко як маляр (2013)
Багрій О. - Шевченко і Схід (2013)
Новицький М. - "Мочиморди" перед судом сучасників і досліду (2013)
Пахаренко В. - Геній читає генія (Творчість Тараса Шевченка в інтерпретації Івана Франка) (2013)
Химинець А. - Концепція Юрія Бойка-Блохина стильової та ідейно-естетичної парадигми творчості Тараса Шевченка (2013)
Боронь О. - Структура та семантика словообразу хати в поезії Тараса Шевченка (2013)
Клочек Г. - Із Косаральського циклу (До проблеми критеріїв художності поезії Тараса Шевченка) (2013)
Яковина О. - "Хіба самому написать...": поет між собою і покликанням, Слободян О. (2013)
Яременко В. - "А помолимося Богу..." (Шевченкова молитва в богословському контексті) (2013)
Поліщук В. - Шевченківська тема у творчості Григорія Донця (2013)
Дяченко-Лисенко Л. - Тарас Шевченко в житті українців на мусульманському Сході: 80-ті роки ХХ століття (2013)
Степенькіна П. - Петро Жур про зв'язки Тараса Шевченка і Корсунщини (2013)
Левицький В. - Шевченківська тема на сторінках газети "Рада": від поезії до реклами (2013)
Гончар Ю. - Шевченкіана журналу "Визвольний шлях" (1970-1975 роки) (2013)
Андрієвський Л. - "Криниця" у шевченкіані (2013)
Поліщук В. - Книга про двої побратимів-подвижників (2013)
Коваленко В. - Про Шевченківське свято на Харківщині (2013)
Демиденко Г. - Словник фразеологізмів української мови на позначення невербальної комунікації: засади і принципи побудови (2019)
Yelovska Yu. - Somatic idioms describing traits of character in teaching English (2019)
Колоїз Ж. - Відонімні деривати в термінології гірничої справи (2019)
Сегін Л. - Структурні типи мікротопонімів села Великі Дідушичі Стрийського району Львівської області (2019)
Масляєва І. - Особливості функціонування глютонічних найменувань у жіночому романі Лариси Денисенко "Кавовий присмак кориці” (2019)
Онікієнко І. - Полідискурсивність роману Сергія Жадана "Інтернат” (2019)
Остроушко О. - Параметри українського кулінарного сайту: соціально-комунікативна ситуація, комунікативна мета, концепції адресанта й адресата (2019)
Соловйова Т. - Вимір вербалізованих типів прецедентних феноменів у теледебатах (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського) (2019)
Бакум З. - Навчання іноземних мов на крос-культурній основі: прикладний аспект, Пальчикова О. (2019)
Бузько С. - Робота з текстами фахового спрямування під час навчання української мови як іноземної (2019)
Костюк С. - Українська мова: критерії, показники, рівні сформованості міжкультурної компетентності міжкультурної комунікації студентів-іноземців (2019)
Лапіна В. - Реалізація іншомовної підготовки студентів на засадах педагогіки співпраці (2019)
Tsehelska M. - English language instruction for clip thinkers (2019)
Жак В. - Рецензия |Антчак А., Плашкина И. Культовая пропаганда. Российский дискурс политической коммуникации в телевещании "Первого канала”. Торунь: Изд-во Адам Маршалек, 2017. 235 с.| (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Maksymova O. О. - Diagnosis of the Interpersonal Tolerance Manifestation of Senior Preschool Children (2019)
Fedorova M. А. - Diagnosis of the Emotional Component of the Moral Value Formation of Senior Preschool Children (2019)
Dubaseniuk О. A. - Competency Principles of Teacher's Professional Training and Development in the Conditions of European Integration, Vozniuk О. V. (2019)
Myronchuk N. M. - Research of Volitional Efforts in a Structure of a Regulatory-Volitional Component of Readiness to Self-Organization in Professional Activity of a Future Lecturer in Higher Education, Makarevych O. O. (2019)
Tereshchuk H. V. - Pre-Diploma Training of a Teacher-Philologist of the English Language, Yashchuk I. P., Binytska K. M., Binytska O. P. (2019)
Vitvytska S. S. - Model of Professional Competence Formation of Future Specialists of Food Technologies in the Process of Studying Natural Science Disciplines at College, Melnyk O. F. (2019)
Zahorodnia L. P. - Empirical Study on the Formation of the Motivational-Personal Component of Masters' Readiness to Ensure the Quality of Educational Process in the Preschool Educational Institutions (2019)
Antonova O. Ye. - Study of the Development of the Teacher's Information and Communication Mobility within the System of Postgraduate Education, Familiarska L. L. (2019)
Shanskova T. I. - Analysis of the Results of the Experimental Work in the Formation of Pedagogical Knowledge of the Future Teachers in the Process of Obtaining a Second Higher Education, Guzhanova T. S. (2019)
Horpinich T. I. - Optimization of the Management of Higher Medical Educational Establishments in the USA (2019)
Pavlyk N. P. - The Content Analysis of Practices and Projects of Organizing Non-Formal Education in Ukraine, Pustovit H. P. (2019)
Презентую особливий, кафедральний номер (2019)
Кузнецов А. Ю. - К генезису метамодернизма (2019)
Проценко О. П. - Моральні вимоги в практиці сучасного комунікативного менеджменту, Агапова О. О. (2019)
Ковалевская О. В. - Феномен идентичности в рефлексии современного философствования (2019)
Shyroka S. I. - Value management as a phenomenon of moral culture: perspectives of research (2019)
Качуров Е. В. - Дефолт идеологий, Качурова С. В. (2019)
Більчук Н. Л. - Осягнення феномена смерті як екзистенційна ідентичність особистості, Більчук А. В. (2019)
Кунденко Я. М. - Туризм як духовна подорож сучасної людини, Гаплевська О. І. (2019)
Свящук А. Л. - Софія для авіа (2019)
Соловйов В. Г. - Релігієзнавча експертиза нових релігійних рухів: основні ракурси проблеми (2019)
Чмихун С. Є. - ЗМІ як агент неявного примусу поведінкової культури, Більчук Н. Л. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Contents (2019)
Bushuyev S. - Strategic audit of infrastructure projects and programs, Kozyr В., Zaprivoda A. (2019)
Kulyk I. - Development of data compressing coding methods on basis of binary binomial numbers, Berezhna O., Shevchenko M. (2019)
Dihtievskiy O. - Analysis of the methods of measurement of the cylindrical gear involute, Kvasnikov V. (2019)
Akimova O. - Development of a method for selecting a way of raw material transportation from the offshore drilling platform to the onshore infrastructure, Kravchenko O. (2019)
Ogorodnyk І. - Ensuring a specified reliability level of complex spectral-binary diagnostics by the "Quanton" method (2019)
Pisarchyk O. - Mathematical foundations of navigation parameters of the air transport by magnetominal circulation by using the method of least squares, Grinenko О., Vasilieva M., Lopatin K. (2019)
Morozova O. - Development of innovative learning technology in systems with dual processes (2019)
Arutiunian V. - Analysis of the reliability of the information system of mass notification with "client-server" architecture and using Google Maps service (2019)
Abstracts and References (2019)
Кукурудза С. І. - Юліан Левицький – педагог- географ (до 100-річчя виходу підручника "Географія”) (2019)
Назарук М. М. - Історичні аспекти формування промислового природокористування в Львівській області та його екологічні наслідки, Галянта Л. (2019)
Малик Р. Г. - Ретроспективний аналіз досліджень ґрунтів белігеративних комплексів та їх періодизація (2019)
Позняк С. П. - Грунтово-географічне районування широколистяно-лісової ґрунтово-біокліматичної зони України, Папіш І. Я., Іванюк Г. С., Ямелинець Т. С. (2019)
Войтків П. С. - Морфологічні особливості буроземів (cambisols) пралісів Угольсько-Широколужанського масиву Карпатського біосферного заповідника, Іванов Є. А. (2019)
Лихолат В. - Субфоссільні спорово-пилкові спектри висотних поясів Карпат і Західного Кавказу, Чернюк Г. В. (2019)
Тиханович Є. Є. - Лавинні геокомплекси Горган: формування, параметри і класифікація (2019)
Калинич О. Р. - Сучасний стан вивчення конкреційних ферум-манганових новоутворень (2019)
Яворська А. М. - Ініціальні ґрунти Верховинського Вододільного хребта Українських Карпат (2019)
Малик С. З. - Морфогенез буроземно-підзолистих ґрунтів Пригорганського Передкарпаття (2019)
Афоніна О. О. - Демографічні фактори формування регіонального ринку праці (на прикладі Чернігівської області) (2019)
Ріпа В. М. - Сепаратизм у південно-східній Азії: основні осередки, Філоненко І. М., Філоненко Ю. М. (2019)
Кольчак О.-М. Ю. - Основні аспекти виділення меж міської агломерації: аналіз вітчизняних і закордонних досліджень (2019)
Байрамов Т. Ш. - Социально-экономические предпосылки развития миграционных процессов в северо-западных районах Азербайджанской республики (на примере Губа-Хачмазского экономического района) (2019)
Машіка Г. В. - Базові тригери стратегічного розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Карпатського регіону (2019)
Горожанкіна Н. А. - Танцювальні фестивалі України як складова фестивального туризму, Бойко З. В., Горб К. М. (2019)
Мариняк Я. О. - Особливості розвитку туризму в Тернопільській області (2019)
Кузишин А. В. - Організація лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області, Галицька І. Б. (2019)
Горожанкіна Н. А. - Просторовий аналіз краєзнавчого напряму діяльності дитячо-юнацького туризму в регіонах України станом на 2017 рік, Грушка В. В. (2019)
Флінта Н. І. - Принципи та побудова моделі класифікації туристичних послуг (2019)
Питуляк М. Р. - Сучасний стан і тенденції розвитку лікувально-оздоровчого туризму в Тернопільській області, Питуляк М. В. (2019)
Сич В. А. - Концептуальні основи розвитку екологічного туризму (2019)
Паньків Н. М. - Територіальна диференціація туристично-ресурсного потенціалу як чинника внутрішнього туризму Львівської області, Лесик І. (2019)
Стецько Н. П. - Тернопільське водосховище як рекреаційний об’єкт, Бицюра Л. О. (2019)
Царик Л. П. - Геоекологічні параметри компонентів навколишнього середовища міста Тернополя, Царик П. Л., Янковська Л. В., Кузик І. Р. (2019)
Чернюк Г. В. - Стан ландшафтних геосистем на території Зарічненського району Рівненської області, Царик Л. П., Логінов В. (2019)
Барна І. М. - ОВД як механізм забезпечення екологічної безпеки (2019)
Янковська Л. В. - Антропогенна трансформація геосистем Тернопільської області, Новицька С. Р., Таранова Н. Б. (2019)
Лященко А. А. - Концептуальне моделювання та принципи реалізації бази геопросторових даних кадастру природних лікувальних ресурсів, Захарченко Є. А. (2019)
Соколовський В. А. - Перспективи розвитку екологічного туризму на природоохоронних територіях середнього Придніпров’я, Щлголєва І. В. (2019)
Визначні події, постаті (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бондар І. А. - Слабконелінійні крайові задачі для систем інтегро-диференціальних рівнянь із імпульсним впливом. Критичний випадок другого порядку (2019)
Бурилко О. А. - Колективна динаміка та біфуркації у симетричних мережах фазових осциляторів. I (2019)
Городній М. Ф. - Про обмежені розв’язки одного різницевого рівняння другого порядку, Кравець В. П. (2019)
Журавлев В. Ф. - Обобщенно-обратный оператор к интегро-дифференциальному в банаховом пространстве (2019)
Кошманенко В. Д. - Проблема достовірної події в багатокомпонентних динамічних системах з притягальною взаємодією, Сатур О. Р. (2019)
Покутний О. О. - Крайові задачі для еволюційного рівняння Шредінгера. I (2019)
Пришляк О. О. - Трикольоровий граф потоку Морса на компактній поверхні з межею, Прус А. А. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - Зображення обмежених розв’язків лінійних дискретних рівнянь (2019)
Feketa P. - Exponential stability of invariant manifold for nonlinear impulsive multifrequency system, Meurer T., Perestyuk M. M., Perestyuk Yu. M. (2019)
Пономаренко В. - Спектрофотометричні дослідження навколоядерної області комети 46P/WIRTANEN, Чурюмов К., Сергєєв О. (2018)
Лозицька Н. - Магнітні поля сонячних плям в 24 циклі сонячної активності (2018)
Пішкало М. - Зміна знака полярного магнітного поля Сонця у 24-му циклі активності (2018)
Парновський C. - Оцінювання теплового випромінювання дифузних галактик з активним зореутворенням у радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц, Ізотова I. (2018)
Лозицький В. - Вимірювання просторово нероздільних магнітних полів змішаної полярності за спостереженнями ефекту Зеємана у сонячному факелі (2018)
Sergijenko O. - Dipole of the luminosity distance as a test for dark energy models (2018)
Войцеховський В. - Прискорення та поширення космічних променів надвисоких енергій в локальному Всесвіті, Гнатик Б., Кудря Ю. (2018)
Плотко П. - Залишок наднової Вітрила та її пульсарно-вітрова туманність: фізичні характеристики та радіовипромінювання, Гнатик Б. (2018)
Гулиев А. - Абсолютный блеск ряда долгопериодических комет 1990-2015гг., Поладова У. (2018)
Гнатик Р. - Гама-випромінювання ТеВного діапазону від залишку наднової Вітрила, Винокурова К. (2018)
Козак П. - Метеори з мультимодальними кривими блиску: спостереження та якісні моделі (2018)
Zupancic B. - On the sense of justice: spoudaios vs. legal formalists (2019)
Косович В. - Кодифікація сучасного законодавства України: відповідність юридико-технічним вимогам (на прикладі проекту Кодексу ;України з процедур банкрутства) (2019)
Пашук Т. - Інституційно-правові основи дисциплінарної відповідальності суддів (2019)
Стецик Н. - Прецедентна судова практика: аналіз етапів запровадження та розвитку в Україні (2019)
Sushko Y. - Pilot and quasi-pilot judgments of the European Court of human rights: ensuring enhanced protection of human rights (2019)
Бедрій М. - Форми фіксації українського звичаєвого права: історико-правовий аналіз (2019)
Бойко І. - Місце і роль Києво-Руської держави в багатовіковій історії українського державотворення (2019)
Гутів Б. - Становлення канонічного права як одного з основних джерел права держави-міста Ватикан (2019)
Едер П. - Організація і діяльність судових органів у Галичині в складі Австрії та Австро-Угорщини (1772–1918 роки) (2019)
Кахнич В. - Формування наукової школи публічного права у Львівському університеті (1661–1772) (2019)
Олійник Ю. - Конституційно-правові засади розвитку судової системи другої Речі Посполитої (1918–1939 роки) (2019)
Трепак Л. - Утворення, структура та повноваження німецької окупаційної влади у дистрикті Галичина (1941–1944 роки) (2019)
Бедрій Р. - Правове забезпечення муніципальної реформи в Україні (2019)
Ревер С. - Конституційно-правовий статус адвокатури (пошук оптимальної моделі) (2019)
Задирака Н. - Перспективи впливу особливого адміністративного права на інститут публічного майна (2019)
Клапатий Д. - Правові наслідки припинення інвестиційної діяльності у формі пайового інвестиційного фонду (2019)
Пласкач С. - Заборона примусової праці у міжнародно-правових актах (2019)
Бурдін В. - До питання про розуміння кваліфікуючої ознаки "проникнення в житло, інше приміщення чи сховище" (2019)
Федорович Н. - Історія становлення та розвитку нормативного регулювання співучасті у злочині зі спеціальним суб’єктом (2019)
Шкодяк А. - Згода пацієнта як підстава, що виключає караність діяння у медичному кримінальному праві ФРН (2019)
Басиста І. - Застосування положень ст. 440 КПК України і п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України у випадку смерті засудженого, виправданого до завершення розгляду касаційної скарги (2019)
Лубчук О. - Поняття та ознаки аудіовізуального твору як об’єкта права інтелектуальної власності (2019)
Тарасенко Л. - Об’єкти авторського права у цифровому середовищі (2019)
Тищик Б. - Євген Олесницький – правник, політик, парламентарій та Галицькі соціально-політичні реалії другої половини ХІХ – початку ХХ століть (2019)
Федущак-Паславська Г. - Аристократ духу (до 140-річчя від дня народження Володимира Старосольського) (2019)
Бєліков А. С. - Теоретичне обґрунтування застосування великогабаритної техніки під час виконання робіт із ліквідації завалів на дорогах і прилеглих територіях до об’єкта НС, Крекнін К. А., Нестеренко С. В. (2018)
Сєдін В. Л. - Поширення підтоплення на території України, Грабовець О. М. (2018)
Шатов С. В. - Технологічне обладнання об’єктів видобутку лікувальних грязей, Корольов В. М., Голубченко О. І. (2018)
Кірічек Ю. О. - Державна система кадастрової реєстрації нерухомого майна, Гряник В. О. (2018)
Волчук В. Н. - Фрактальный анализ балловой системы (2018)
Рабіч О. В. - Проблема створення безпечного та комфортного світлового середовища на робочому місці, Чумак Л. О., Мещерякова І. В. (2018)
Дадіверіна Л. М. - Інженерні, економічні, соціальні та екологічні переваги зеленої покрівлі, Комишня А. В. (2018)
Налисько Н. Н. - Виртуальная лаборатория изучения процессов горения и взрыва в подготовке инженеров гражданской безопасности (2018)
Фортигін А. А. - Ідентифікація робочої зони параметрів сталі 40 (2018)
Романенко А. А. - Сравнение интегрального показателя и коэффициента запаса устойчивости бортов карьера (2018)
Ивченко Н. А. - Понятие "графический дизайн" (2018)
Євсєєва Г. П. - Давні льохи: технологія забудови та відновлення, Дунда В., Сіренок К. (2018)
Неіленко С. М. - Проектування приміщень культурно-дозвіллєвого призначення в закладах ресторанного господарства (2018)
Рощина Ю. М. - Мовна підготовка фахівців будівельної галузі (2018)
Лоу Яньхуа - Педагогічні умови і методи формування орфоепічної культури майбутніх викладачів вокалу (2018)
Геркерова О. М. - Професійно спрямоване іншомовне спілкування вчителя іноземної мови як складник комунікативної компетентності (2018)
Московчук Н. - Чинники позитивної адаптації студентів-іноземців в україномовному освітньому просторі України (2018)
Масур Г. С. - Стратегічна компетенція як компонентна детермінанта професійної компетентності майбутніх перекладачів (2018)
Русалкіна Л. Г. - Характеристика англомовної професійно-мовленнєвої діяльності майбутніх лікарів (2018)
Лещій Н. П. - Методологічний вектор дослідження фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми зі складними порушеннями розвитку (2018)
Руденко Ю. А. - Методичний супровід формування мовленнєво-творчої компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти, Галятовська К. С. (2018)
Кірдан О. П. - Інформаційно-когнітивний підхід дослідження теорії і практики професійної підготовки майбутніх економістів у системі неперервної освіти (2018)
Линенко А. Ф. - Герменевтичний підхід у педагогіці і його принципи (2018)
Кьон Н. Г. - Методологічні засади підвищення пізнавальної активності майбутніх викладачів вокалу, Чжу Юньжуй (2018)
Christensen M. K. - Preparing students for leadership: The role of universities (2019)
Zamotaieva N. - Gender approach to education organization in higher military educational institution (2019)
Sobol N. - Lifelong learning: music adult education (2019)
Ракітянська Л. - Проблема єдності раціонального та чуттєвого в розвитку пізнавальних здібностей (2019)
Корнят В. - Професійна освіта осіб з особливими освітніми потребами: проблеми та перспективи змін, Островська К., Островський І., Слободян С. (2019)
Ковальова О. - Впровадження симуляційних технологій навчання в медичну освіту (2019)
Kolomiiets E. - Productive learning technology as means of education quality provision (2019)
Крашеніннік І. - Компетентнісно орієнтовані завдання у формуванні фахових компетентностей майбутніх інженерів-програмістів (2019)
Бульвінська О. - Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників в університеті: актуальність тренінгів, Капралова І. (2019)
Лопіна Н. - Програма підвищення кваліфікації педагогів закладів вищої медичної освіти з використання інформаційно-освітніх веб-технологій в медичній освіті, Журавльова Л. (2019)
Zaskaleta S. - Implementation of principles of interdisciplinary links in professional training in eu countries (2019)
Pavliuk R. - Research-based training for preparation of professionals of the social sphere in Germany (2019)
Паламарчук О. - Участь академічного персоналу в ефективному врядуванні в університетах: досвід Франції (2019)
Тригуб І. - Підготовка експертів у галузі освіти: досвід східної Європи (2019)
Knysh O. - Quality assurance in Israely higher education system (2019)
Kobylynska T. V. - The Satellite Account of Expenditures on Environmental Protection: Methodological Aspects of Its Introduction in Ukraine, Momotiuk L. Ye., Motuzka O. M. (2019)
Моцний Ф. В. - Аналіз непараметричних і параметричних критеріїв перевірки статистичних гіпотез. Частина 2. Критерії узгодження Романовського, Стьюдента і Фішера (2019)
Голубова Г. В. - Застосування індексних моделей в оцінюванні зовнішньоекономічної діяльності України (2019)
Саріогло В. Г. - Оцінка потреб у заміщенні робочої сили в Україні, обумовлених її вибуттям за віком та трудовою міграцією, Огай М. Ю. (2019)
Gerasymenko S. S. - Argument Statistique des Faits Historiques, Gerasymenko V. S. (2019)
Щурик М. В. - Нові національні пріоритети використання земельних угідь в аграрному секторі, Гудзик І. В. (2019)
Олійник О. О. - Аналітика інформаційного забезпечння управління знаннями в Україні (2019)
Ryngach N. O. - Statistical Estimation of the Awareness of the Working Age Population about Harmful Consumption of Alcohol as a Risk Factor of Cardiovascular Diseases (2019)
Ishchuk S. O. - Core Trends in the Development of the Industrial Sector in the Ukrainian Regions (2019)
Hamkalo O. B. - Benchmarking as a Tool for Providing Analytical Support to Mortgage Lending Operations of a Bank, Demkiv Kh. S. (2019)
Хроніка (2019)
Інформація для авторів (2019)
Гайдей О. С. - Проблема фальсифікації м’ясних продуктів в Україні, Баланчук І. С, Тишківська Н. В. (2018)
Лясота В. П. - Вплив комплексного імуностимулятора ферамін на інтер’єрні показники свиней та якість свинини, Букалова Н. В., Соколова Л. М., Ткачук С. А., Мачула О. С. (2018)
Вовкотруб Н. В. - Менеджмент поголів’я дійних корів як основа профілактики хвороб високої продуктивності (2018)
Джалладов Г. Ш. - Влияние амарант-кукурузного силоса на динамику белковых веществ в организме дойных коров, Оруджова К. Н., Мидык С. В., Ушкалов В. А. (2018)
Коренєва Ж. Б. - Аналіз поширення патології селезінки у дрібних тварин в сучасних умовах міста, Чеботарьова Г. М., Крикун В. М., Токар Є. М., Столяренко М. C. (2018)
Коренєва Ж. Б. - Моніторинг порушення функції печінки удрібних тварин в сучасних екологічних умовах, Чеботарьова Г. М., Голованова А. І., Лотоцький В. І., Кернова М. П. (2018)
Курдеко А. П. - Клинические аспекты дисбиозов при абомазоэнтерите у телят, Коваленок Ю. К. (2018)
Maksymovych I. А. - Correction of anemia syndrome in sport horses, Slivinskа L. G. (2018)
Мельник А. Ю. - А-, Е-вітамінний та кальціє-фосфорний обмін у курчат-бройлерів за використання препарату абетка для тварин (2018)
Мельник А. Ю. - Вплив препарату "абетка для тварин" на показники еритроцитопоезу в поросят, Безух В. М., Дубін О. М., Москаленко В. П., Вовкотруб Н. В., Богатко Л. М., Щуревич Г. О. (2018)
Артеменко Л. П. - Деякі питання епізоотології і лікування собак за демодекозу, Гончаренко В. П., Букалова Н. В., Зубрицька В. М. (2018)
Білик С. А. - Епізоотологія, діагностика, лікування та профілактика лептоспірозу собак у приватній ветеринарній клініці у м. Вінниця в 2015–2016 рр., Корнієнко Л. Є., Ярчук Б. М., Тирсін Р. В., Довгаль О. В., Шульга П. Г., Тирсіна Ю. М., Царенко Т. М., Уховський В. В. (2018)
Довгаль О. В. - Епізоотологічний моніторинг та основні засади щодо заходів профілактики і боротьби з лейкозом великої рогатої худоби, Тирсін Р. В., Шульга П. Г., Тирсіна Ю. М., Білик С. А., Ярчук Б. М. (2018)
Корнієнко Л. М. - Африканська чума свиней: епізоотологічний моніторинг і реалії сьогодення в Україні та основні чинники, що впливають на ситуацію (2018)
Кулак В. В. - Вплив гігієнічних факторів на інвазування кролів psoroptus cunculi та змінення імунного статусу їх організму, Чорний М. В., Сілінська О. І. (2018)
Нечипоренко О. Л. - Визначення параметрів гострої токсичності нового дезінфікуючого засобу "Дезсан", Улько Л. Г., Фотіна Г. А. (2018)
Островський Д. М. - Мікроміцети зерна пшениці в Україні, Корнієнко Л. Є., Андрійчук А. В., Зоценко В. М. (2018)
Радзиховський М. Л. - Мікроскопічні зміни в тонкій кишці цуценят за експериментального зараження ізолятом парвовірусу, культивованим у гетерологічній культурі клітин (2018)
Рубленко І. О. - Визначення оптимальної імунізуючої дози вакцини від сибірки із штаму Bacillusanthracis UA–07 на мурчаках (2018)
Скрипка М. В. - Дослідження ефективності пробіотичного препарату споро-лекс за застосування у виробничих умовах, Коваленко В. Л., Мачуський О. В., Мачуська В. А., Аль-Бкур Тарек Яхйа. (2018)
Стецько Т. І. - Порівняльна ефективність нового вітчизняного антибактеріального препарату на основі колістину за лікування колібактеріозу телят, Падовський В. Н., Дубін О. М. (2018)
Фотіна Т. І. - Вплив кормової добавки "мікростимулін" на резистентність та обмін речовин курчат-бройлерів в умовах псевдомонозної інфекції, Ващик Є. В. (2018)
Гриневич Н. Є. - Молекулярно-генетичний аналіз складу мікрофлори води біофільтра в установках замкнутого водопостачання, Кухтин М. Д. (2018)
Салата В. З. - Оцінка м’яса яловичини на наявність зеранолу – стимулятора росту жуйних та вплив технології зберігання на його вміст (2018)
Коваленко В. Л. - Експериментальний підбір безпечних та ефективних концентрацій дезінфікуючого засобу щодо вірусу міксоматозу кролів, Напненко О. О., Гаркавенко В. М. (2018)
Ільніцький М. Г. - Клініко-морфологічна характеристика гнійних ран у собак за різних методів лікування, Гєрдєва А. О. (2018)
Субботина И. А. - Роль биологических моделей в изучении лимфопролиферативных заболеваний (2018)
Логвиновский С. В. - Исследование внутреннего и внешнего эффекта формы на структуру воды, Коваленко В. Ф. (2016)
Новіков О. О. - Розробка підсилювача для давача хола на ниткоподібному кристалі, Черема С. Ю. (2016)
Больбо Д. Н. - Разработка методики ускорения процесса формирования фаций в методе открытой капли, Новиков В. А., Гавриш А. В. (2016)
Литвиненко В. Н. - Исследование геттерирующих свойств пленок халькогенидных стекол, Дощенко Г. Г., Самойлов Н. А. (2016)
Новіков О. О. - Моделювання наночасток для зменшення росту онкоклітин, Новікова А. О., Грамотов М. В., Гавриш О. В. (2016)
Цибанюк О. Р. - Розробка систем метрологічного контролю кардіосистеми, Новіков О. О. (2016)
Лукашова А. М. - Статистичні методи оцінювання якості технологічних операцій отримання продукції, Новіков О. О. (2016)
Новікова А. О. - Вивчення впливу теплового поля на результати тезіографії, Соболь І. Ю. (2016)
Новікова А. О. - Оцінювання невизначеності результатів морфології біорідини, Таран О. М. (2016)
Мізюріна В. І. - Розробка біотехнічної системи вивчення стану дітей-спортсменів, Новікова Л. В. (2016)
Смирнов Б. П. - Інформаційно-вимірювальна система контролю рівня рідини, Литвиненко В. М. (2016)
Лапін О. І. - Інформаційно-вимірювальна система контролю частоти, Литвиненко В. М. (2016)
Новиков О. О. - Визначення магнітної прийнятливості давача Холла, Проценко В. Е. (2016)
Яременко О. В. - Вивчення впливу аероіонів на властивості біооб’єктів, Новікова Л. В. (2016)
Гаврілін Р. Е. - Квaлiмeтричнi oцiнки хaрaктeриcтик eлeктрoлiтичних кoндeнcaтoрiв мeдичних приcтрoїв, Новікова Л. В. (2016)
Видьмаченко А. П. - Особенности вулканов на разных телах Солнечной системы (2018)
Видьмаченко А. П. - Космический эксперимент по "отлову" астроматериалов в ближнем космосе с целью поиска внеземной жизни, Стеклов А. Ф. (2018)
Адыгезалзаде А. Н. - Переменность в линии Нα у Ае звезды Хербига HD 179218 (2018)
Семенів О. В. - Методи підвищення точності класифікації агрофітоценозів за супутниковими зображеннями, Підгородецька Л. В. (2018)
Марченкo О. М. - Апробація методу побудови моделі глобального гравітаційного поля з недіагональною матрицею нормальних рівнянь на основі аномалій сили тяжіння DTU10, Лук'янченко Ю. О. (2018)
Скульський М. Ю. - Діаграма "середня густина – глобальний період" як відображення гравітаційного впорядкування Сонячної планетної системи (2018)
Видьмаченко А. П. - Изменения фактора активности полушарий Юпитера снова периодические (2018)
Фис М. М. - Алгоритм та основні формули зведення фундаментальних постійних до планетарної системи координат, Бридун А. М., Юрків М. І. (2018)
Криводубський В. Н. - Конвективний овершут і тахоклін – найбільш сприятливі глибинні шари Сонця для збудження тороїдального магнітного поля (2018)
Зєлик Я. І. - Оцінювання поля термодинамічної температури земної поверхні за супутниковими даними на основі класифікації земного покриву, Підгородецька Л. В., Чорний С. В. (2018)
Гончаренко О. С. - Використання картографічного сервісу "Wikimapia" для оперативного визначення планових координат топографічних об'єктів, Гладілін В. М., Катушков В. О. (2018)
Тугай А. В. - Спостереження взаємодіючих галактик NGC 2341 та NGC 2342 в рентгенівському діапазоні, Шевченко С. Ю., Пономаренко О. О. (2018)
Тугай А. В. - Філаменти темної матерії (2018)
Бродецкая Ю. Ю. - Творческий потенциал феномена труда (2018)
Шевцов С. В. - Человек у Платона и Софокла: опыт компаративного анализа (2018)
Кривошеїн В. В. - Соціальні ризики постсучасності: сутність та класифікація (2018)
Альмугхід І. - Демократичні інститути у країнах Арабського Сходу: особливості становлення й трансформації (2018)
Арабаджи Ю. І. - Проблеми та перспективи врегулювання конфлікту на сході України: дипломатичні баталії (2018)
Боярська О. А. - Політико-комунікаційна стратегія сучасної України: напрямки модернізації (2018)
Двуреченська О. С. - Нормативно-правове забезпечення хімічної безпеки в Україні (2018)
Клячин А. К. - "Активізм" як специфічна форма впливу громадянського суспільства на державну владу в сучасній Україні, Тіт О. Г. (2018)
Константинівська А. К. - Електронна петиція як ефективний інструмент політичної участі громадян (2018)
Mykytchuk N. - Energy factor in China-Turkmenistan relations, Hanko V. (2018)
Muradov I. - The Impact of NATO Enlargement on Ukraine Crisis: Neorealist Perspective (2018)
Токовенко О. С. - Суб’єктність політичного пізнання: гносеологічний вимір (2018)
Третяк О. А. - Природничо-наукова тенденція формулювання понять у практиці політичного пізнання (2018)
Шуліка А. А. - Особливості розуміння політичної справедливості в концепції Дж. Роулза (2018)
Алєксєєв О. О. - Система професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до організації індивідуальної роботи з учнями (2019)
Бабіч О. В. - Методика проведення вступного комплексного тестування персоналу Державної прикордонної служби України на курсах інтенсивного вивчення англійської мови (2019)
Бойчук В. М. - Інформаційно-комунікаційні технології у підготовці студентів педагогічних закладів вищої освіти напряму підготовки "Професійна освіта", Уманець В. О. (2019)
Гребенюк Л. В. - Практика інтерактивного навчання (ділові та рольові ігри) при формуванні готовності майбутніх офіцерів Збройних Сил України до професійної взаємодії в міжнародних операціях з підтримання миру і безпеки (2019)
Воротняк Л. І. - Формування навичок невербальної передачі інформації в процесі міжкультурної комунікації у магістрів педагогічних закладів вищої освіти (2019)
Гапеєва О. Л. - Завдання підрозділів рекрутингу збройних cил США, Григорчук О. М., Первак С. В. (2019)
Даниленко О. В. - Особливості професійної підготовки фахівців морських спеціальностей в Україні (початок ХХ – початок ХХІ ст.) (2019)
Дарманська І. М. - Експериментальна перевірка ефективності системи формування управлінської компетентності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти (2019)
Дніпровська Т. В. - Педагогічні проблеми змішаного навчання майбутніх інженерів англійської мови за професійним спрямуванням (2019)
Зозуляк-Случик Р. В. - Педагогічна система сформованості професійної етики майбутніх соціальних працівників в університетах: аналіз експериментальної перевірки (2019)
Катеруша О. В. - Змістовий аспект навчального дискурсу під час фахової підготовки студентів економічних спеціальностей на інтегративних засадах (2019)
Лемешко В. В. - Formation of skills for use of force and weapon engagement by future border guard officers in course of professional training, Лемешко О. В., Янковець О. В., Янковець А. В. (2019)
Маслій О. М. - Удосконалення національної системи вищої військової освіти за досвідом підготовки військових фахівців сухопутних військ провідних армій країн-членів НАТО (2019)
Невзоров Р. В. - Компонентний склад фахової компетентності майбутніх військових пілотів та модель її формування (2019)
Пріма Д. А. - Професійна позиція майбутнього вчителя початкової школи : структурно-компонентна характеристика (2019)
Пухальська Г. А. - Педагогічні аспекти продуктивного навчання майбутніх інженерів при формуванні умінь комунікативної взаємодії, Керницький О. М. (2019)
Романчук О. В. - Нормативна база професійної підготовки фахівців з фізичного виховання в Австрії (2019)
Сиско Н. М. - Професійний розвиток викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти у контексті неперервності (2019)
Сінкевич С. В. - Компетентнісний підхід до оцінювання підготовленості майбутніх офіцерів-прикордонниківщодо організації робіт і виконання прийомів часткової та повної спеціальної обробки, Гаврилюк В. В. (2019)
Сорока О. В. - Управлінська компетентність менеджерів соціокультурної діяльності (2019)
Татарін О. В. - Аналіз результатів дослідно-експериментальної роботи з формування готовності фахівців прикордонної служби до застосування заходів фізичного впливу в оперативно-службовій діяльності (2019)
Тимофеєва О. Я. - Особливості формування професійної комунікативної компетентності осіб командного плавскладу морського торговельного флоту у процесі підвищення кваліфікації (2019)
Лімбах Ф. З. - Самостійна робота здобувачів вищої освіти заочної форми навчання у процесі іншомовної підготовки як педагогічна проблема, Яковенко Н. В. (2019)
Опанасенко Л. О. - Теоретичні засади регулювання діяльності транснаціональних компаній (2019)
Фролова А. А. - Удосконалення міграційної політики України, Грінько І. М. (2019)
Корженівська Н. Л. - Вплив трудового потенціалу аграрного сектору на демографічну безпеку, Коваль Н. В. (2019)
Lytvyn O. V. - The current state and problems of investment attraction of Ukraine through the prism of the world ratings and indicators of its socio-economic development, Kamenska A. K. (2019)
Салашенко T. І. - Оцінкa прогресивності електроенергетичного циклу України у європейському просторі (2019)
Циток Р. П. - Зростання капітальних інвестицій від чистих заощаджень та їх вплив на ВВП в Україні (2019)
Milka А. І. - Matrix model for administrative decision-making: stages of application, Voronina V. L. (2019)
Продіус О. І. - Теоретико-методичні основи ділового адміністрування в контексті інноваційного розвитку підприємства (2019)
Руденко О. А. - Методичні основи оцінки інвестиційного потенціалу: вітчизняний і зарубіжний досвід (2019)
Сабецька Т. І. - Теоретичні засади стратегічного планування економічної безпеки підприємства, Сабецький В. Б. (2019)
Савіцький А. В. - Критерії та вимоги до активізації експортної спрямованості підприємства в рамках створення зони вільної торгівлі "плюс" (2019)
Серських Н. С. - Дослідження поведінки споживачів на ринку консалтингових послуг (2019)
Сосновська О. О. - Особливості управління ризиками підприємств сфери зв'язку та інформатизації (2019)
Страпчук С. І. - Категорійний менеджмент як ефективна система управління асортиментом аптеки (2019)
Романко О. П. - Розроблення рекомендацій з активізації інноваційно-інвестиційної діяльності регіону (2019)
Сімків Л. Є. - Концептуальна модель формування регіональної економічної політики в сучасних умовах (2019)
Яков’юк В. А. - Економічна сутність транскордонних водних ресурсів (2019)
Джеджула В. В. - Удосконалення кадрової політики як чинник підвищення конкурентоспроможності підприємств, Єпіфанова І. Ю., Гладка Д. О. (2019)
Давидов О. І. - Методичний інструментарій фінансової оцінки фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств (2019)
Рущишин Н. М. - Сучасний стан та напрями розвитку депозитної діяльності банків України, Милян І. І. (2019)
Хоружий С. Г. - Уточнення базових понять щодо регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ (2019)
Жидовська Н. М. - Передумови запровадження оподаткування операцій із криптовалютами в Україні (2019)
Потійко С. В. - Удосконалення облікового забезпечення оцінки об’єктів страхування та збитків від настання страхових подій (2019)
Кузьменко О. В. - Прогнозування соціально-політико-економічного розвитку України, Італії та Франції на основі дослідження циклічних детермінант, Колотіліна О. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Вошколуп Г. Ю. - Критерії наявності лідерських здібностей у майбутніх економістів (2019)
Диса О. В. - Педагогічна система як основа розвитку особистісної зрілості студентів (2019)
Каленик О. О. - Методичні аспекти формування предметних та комунікативних компетентностей іноземних слухачів при вивченні фізики на підготовчих відділеннях, Цареградська Т. Л., Плющай І. В. (2019)
М'ясоїд Г. І. - Формування життєвих компетентностей у зв'язку із засвоєнням цілей сталого розвитку у процесі інтегрованого навчання у середній та вищій школах (на прикладі дисциплін "Іноземна мова" та "Біологія"), Юсипіва Т. І. (2019)
Сапожников С. В. - Психологічна підготовка майбутнього учителя до спілкування з учнями: основні завдання (2019)
Федів В. І. - Медична і біологічна фізика як складова просвітницької роботи у боротьбі з тютюнопалінням, Олар О. І., Шинкура Л. М., Єгоренков А. І. (2019)
Альохін М. М. - Соціально-емоційне навчання (sel-program) як предикатор вибору ненасильницьких стратегій поведінки серед старшокласників (2019)
Гаркуша І. В. - Детермінанти стійкості військових ЗСУ до бойового стресу, Кайко В. І. (2019)
Нетьосов С. І. - Шляхи забезпечення освіти особливої дитини в умовах інклюзії, Ляшенко В. В. (2019)
Переворська О. І. - Ефективність корекційної роботи студентів з дітьми дошкільного віку з ускладненими мовленнєвими порушеннями, Приходько Т. П., Кобзєва І. М. (2019)
Берестень Е. Е. - Лингвострановедение на уроке иностранного язика (2019)
Бірюкова Т. В. - Використання елементів історизму при вивченні медичної та біологічної фізики, Остафійчук Д. І. (2019)
Верітова О. С. - Забезпечення фасилітації потоків емоційної інформації у педагогічній діяльності викладачів вищої школи (2019)
Волкова Н. В. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів до використання комунікативних технологій у закладах професійно-технічної освіти (2019)
Волкова Н. П. - Конфлікти у педагогічному колективі закладу вищої освіти: причини виникнення та шляхи запобігання (2019)
Давидченко І. Д. - Формування лінгвокультурологічної компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти як педагогічна проблема (2019)
Іванова О. А. - Форми прояву активної професійної позиції фахівців сфери послуг (2019)
Ключник Р. М. - Использование рекламных материалов в процессе обучения иностранному языку, Опалева О. И. (2019)
Маслій О. М. - Умови формування професійної компетентності майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2019)
Олійник І. В. - Використання коучинг-технології в процесі формування дослідницької компетентності у майбутніх докторів філософії в умовах аспірантури (2019)
Письменна І. І. - Імплементація зарубіжного досвіду щодо використання принципів інтегрованого навчання у вищій школі (2019)
Пінська О. Л. - Особистісно орієнтований підхід до організації самостійної роботи студентів (2019)
Попов Р. А. - Сукупність організаційно-дидактичних умов реалізації моделі системи розвитку автономності студентів (2019)
Тимченко-Міхайліді Н. С. - Формування перекладацької компетентності у процесі підготовки студентів економічного профілю, Пугач В. Б. (2019)
Тарнопольський О. Б. - Зміни парадигм навчання в історії методики викладання іноземних мов: з ХІХ сторіччя до наших днів, Сторожук С. Д., Бредбієр П. В. (2019)
Фрицюк В. А. - Професійна мобільність у контексті підготовки майбутніх педагогів до професійного саморозвитку, Герасимова І. Г. (2019)
Шепеленко Т. Л. - Психологічна готовність майбутніх фахівців юридичного профілю до професійного самовизначення (2019)
Шамоня В. Г. - Неформальна освіта на платформі Udemy: аналіз курсів з вивчення 3D-графіки, Бєсєдін І. О., Острога М. М. (2019)
Джі Йон Бе - Глобалізація корейської освітньої системи та просування корейської мови в Україні (досвід регіону Придніпров’я) (2019)
Кузьменко Ю. А. - Проблема вияву лідерської позиції в ході контекстної практичної підготовки та стажування майбутніх магістрів з управління навчальним закладом (2019)
Лебідь О. В. - Система формування готовності майбутнього керівника загальноосвітнього навчального закладу до стратегічного управління в умовах магістратури (2019)
Черевко С. В. - Реанімаційні реформи в Україні: логічна структура програми зі зниження загрози здоров'ю нації, Черевко А. Д., Суркова О. Б., Подолкіна З. К., Лопуха А. В. (2019)
Часковський О. Г. - Зміни лісового вкриття Українських Карпат за період 1984–2016 років, Карабчук Д. Ю., Іванюк А. П. (2019)
Ріпецький Є. Й. - Облік зміни площ лісових угідь у структурі земельного фонду за характеристиками супутникового знімка, Ріпецький Р. Й., Дорош Л. І. (2019)
Матусяк М. В. - Використання типологічного потенціалу основних лісотвірних порід в умовах Поділля (2019)
Ковалевський С. Б. - Комплексна оцінка декоративності рослин культиварів Thuja occidentalis L., Кривохатько Г. А. (2019)
Трунов О. П. - Динаміка популяцій воронових і їхній вплив на мисливську фауну Луганської області, Колєнкіна М. С., Мусієнко С. І., Тарнопільська О. М., Скаковський С. І. (2019)
Бокотей А. А. - Методичні підходи до визначення розміру охоронної ділянки навколо гнізда лелеки чорного Ciconia nigra (L.) (2019)
Задорожний А. І. - Залежність компонентів надземної фітомаси ялинових деревостанів від середніх таксаційних показників у переважаючих типах лісорослинних умов полонинського хребта Українських Карпат, Гриник Г. Г. (2019)
Каленюк Ю. С. - Формування лісової підстилки в деревостанах за участю липи дрібнолистої в умовах свіжої грабової діброви Західного Поділля, Заїка В. К. (2019)
Керімов Е. І. - Лісовідновні процеси в деревостанах за участю модрини європейської в умовах Кременецького горбогір'я, Заїка В. К. (2019)
Коваль І. М. - Реакція на зміни клімату радіального приросту ясена звичайного в насадженнях Лівобережного Лісостепу, Борисова В. Л. (2019)
Ковтун Т. І. - Таксономічний склад кормових рослин гусені совкоподібних (Lepidoptera: Noctuoidea) в умовах напівприродних екосистем приміської зони міста Житомир (2019)
Кратюк О. Л. - Типологічна структура лісових насаджень та біотопічна характеристика вольєрів Центрального Полісся (2019)
Літвіненко С. Г. - Дендросозофіти ботанічного саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, Виклюк М. І. (2019)
Прокопчук В. М. - Таксономічна та біолого-екологічна оцінка видів альпійських рослин на кам'янистій гірці Вінницького Національного аграрного університету, Монарх В. В. (2019)
Харачко Т. І. - Особливості росту біогрупи гіркокаштана звичайного у Зіболківському лісництві ДП "Жовківське лісове господарство", Іванюк А. П., Король М. М., Мандзюк Р. І. (2019)
Шквірко О. М. - Адаптація світового досвіду утилізації осадів стічних вод до екологічних умов України, Тимчук І. С., Мальований М. С. (2019)
Артамонов Б. Б. - Прогноз впливу кліматичних змін у Хмельницькій області на навколишнє середовище і населення, Шевченко С. М., Дячук А. О. (2019)
Рудий Р. М. - Рельєф стартових зон виникнення снігових лавин на Чорногірському хребті Українських Карпат, Кравець О. Я. (2019)
Гурець Л. Л. - Експериментальні дослідження кінетики розчинення капсульованих азотних добрив, Цапко Ю. Л., Мальований М. С., Вакал В. С. (2019)
Цапко Ю. В. - Встановлення умов застосування вогнезахищеної деревини на об'єктах різного призначення, Пінчевська О. О., Цапко О. Ю. (2019)
Губер Ю. М. - Дослідження процесу гнуття деревини бука у пресі з високочастотним нагріванням, Петришак І. В., Гуменюк Ж. Я., Ільків М. М. (2019)
Гуліда Е. М. - Аналіз сучасного стану забезпечення пожежної безпеки промислових будівель та складів, Коваль О. М., Паснак І. В., Шарий В. В. (2019)
Юрженко М. В. - Аналіз виробництва та використання поліетиленових труб для будівництва трубопроводів різного призначення (огляд) (2019)
Андрашек Й. В. - Експериментальні дослідження кінцевої вологості термічно модифікованої деревини ясеня, Максимів В. М., Петросюк О. М. (2019)
Dendarenko Yu. Yu. - Peculiarities of development and extinguishing fires at the objects where liquified petroleum gas is stored, Dyven V. I., Tyshchenko Ye. O., Blashchuk O. D. (2019)
Коваленко Р. І. - Удосконалення процесу доставки води під час гасіння лісових пожеж (2019)
Небесний Р. В. - Синтез акрилової кислоти на B–P–V–W–Ox/Sio2 каталізаторах, модифікованих механохімічною обробкою, Кубіцька І. І., Харандюк Т. В. (2019)
Карпа Д. М. - Засоби підтримки прийняття рішень для визначення пріоритетності виконання енергозберігаючих проектів, Цмоць І. Г., Теслюк В. М. (2019)
Грицюк Ю. І. - Методи уточнених точкових оцінок параметра розподілу ймовірностей випадкової величини на підставі обмеженого обсягу даних, Грицюк П. Ю. (2019)
Титул, зміст (2019)
Мармуль Л. О. - Економічний механізм управління безпекою аграрних підприємств (2019)
Дубас Р. Г. - Особливості стратегічного управління підприємствами лісового комплексу України, Камратов С. В. (2019)
Коценко К. Ф. - Сільський та екологічний туризм: сучасні тенденції та роль у підвищенні рівня соціально-економічного розвитку сільського населення України, Громоздова Л. В. (2019)
Федорченко А. В. - Основні способи збору електронних адрес клієнтів у рамках реалізації email-маркетингу, Пономаренко І. В. (2019)
Негода Ю. В. - Аграрні розписки як інструмент структурної трансформації фінансово-кредитних відносин в аграрному бізнесі регіону (2019)
Чобітько М. Г. - Формування людського капіталу засобами освіти (2019)
Щукін Д. В. - Управління ризиками в діяльності промислових підприємств: сутність та класифікація (2019)
Громоздова Л. В. - Проблеми інноваційного розвитку туристичної індустрії в Україні, Аблова О. К., Коценко К. Ф. (2019)
Панченко С. А. - Управління сферою туризму на специфічному ринку України (2019)
Михальчишина Л. Г. - Дія організаційно-економічного механізму регулювання в умовах конкурентного середовища й інноваційного розвитку аквакультури і модернізації системи збору даних, Вдовенко Н. М., Шарило Ю. Є. (2019)
Захожай К. В. - Роль прямих та непрямих податків у формуванні доходів Державного бюджету України, Жам О. Ю. (2019)
Павленко М. М. - Методичні підходи для моделювання ринку зерна в Україні за умов ринкової рівноваги із використанням інноваційної моделі "AGMEMOD" (2019)
Деренько О. О. - Інноваційні організаційно-економічні рішення розвитку ринку продукції аквакультури Латвії і можливість їх застосування в Україні (2019)
Сіненок І. О. - Інноваційна складова організаційно-економічного механізму забезпечення простежуваності біологічної сировини водного походження в Україні (2019)
Мартинюк О. І. - Економіко-правові засади громадського контролю діяльності органів місцевого самоврядування в Україні (2019)
Contents (2018)
Asmaa Missoum - The role of gene GJB2 and connexin 26 in hearing impairment (2018)
Kolupaev Yu. E. - Phenylalanine ammonia-lyase activity and content of flavonoid compounds in wheat seedlings at the action of hypothermia and hydrogen sulfide donor, Horielova E. I., Yastreb T. O., Popov Yu. V., Ryabchun N. I. (2018)
Chernyshenko V. O. - Haemostasis modulation by calix|4|arene methylenebisphosphonic acid C-145 and its sulfur-containing analogue, Savchuk O. V., Cherenok S. O., Silenko O. M., Negelia A. O., Kasatkina L. O., Pirogova L. V., Didkivskyi V. A., Yusova O. I., Kalchenko V. I. (2018)
Tykhomyrov A. A. - Plasminogen modulates formation of reactive oxygen species in human platelets, Zhernosekov D. D., Guzyk M. M., Korsa V. V., Grinenko T. V. (2018)
Siromolot A. A. - Specificity and sensitivity of the new test for serological evaluation of tuberculosis using MPT83-MPT63 fusion antigen, Chudina T. O., Danilova I. S., Rekalova O. M., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. (2018)
Lylyk M. P. - Effects of alpha-ketoglutarate on lifespan and functional aging of Drosophila melanogaster flies, Bayliak M. M., Shmihel H. V., Storey J. M., Storey K. B., Lushchak V. I. (2018)
Purkan P. - Immunogenicity assay of KatG protein from Mycobacterium tuberculosis in mice: preliminary screening of TB vaccine, Budiyanto R., Akbar R., Wahyuningsih S. P. A., Retnowati W. (2018)
Zavodovskyi D. O. - Influence of C60 fullerene on the ischemia-reperfusion injury in the skeletal muscle of rat limb: mechanokinetic and biochemical analysis, Zay S. Yu., Matvienko T. Yu., Prylutskyy Yu. I., Nurishchenko N. Y., Paradizova S. S., Bezuh L. L., Ritter U., Scharff P. (2018)
Nakonechna O. A. - Disturbance of the transmembrane phosphatidylserine asymmetry in hepatocytes as an apoptosis marker under the action of xenobiotics on rats, Babijchuk L. A., Bezrodna A. I. (2018)
Aminizadeh S. - The effects of PDK4 inhibition on AMPK protein levels and PGC-1α gene expression following endurance training in skeletal muscle of Wistar rats, Masoumi-Ardakani Y., Shahouzehi B. (2018)
Horid’ko T. M. - Preventive effect of N-stearoylethanolamine on memory disorders, blood and brain biochemical parameters in rats with experimental scopolamine-induced cognitive impairment, Kosiakova H. V., Berdyshev A. G., Meged O. F., Onopchenko O. V., Klimashevsky V. M., Tkachenko О. S., Bazylianska V. R., Kholin V. O., Peschana K. O. (2018)
Hurmach Y. - The effect of intranasally administered TLR3 agonist larifan on metabolic profile of microglial cells in rat with C6 glioma, Rudyk M., Svyatetska V., Senchylo N., Skachkova O., Pjanova D., Vaivode K., Skivka L. (2018)
Marounek M. - Long-term hypocholesterolemic effect of amidated alginate in rats, Volek Z., Taubner T., Dušková D., Kalachniuk L. (2018)
Данилова В. М. - Внесок нобелівських лауреатів початку ХХ ст. в розвиток молекулярної імунології: Е. Берінг, І. І. Мечников, П. Ерліх, Ш. Ріше, Ж. Борде, К. Ландштейне, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2018)
Дмитро Олексійович Мельничук. До 75-річчя з дня народження (2018)
Contents vol. 90, N 1–5, 2018 (2018)
Шаульська Л. В. - Людські ресурси нової економіки: ключові компоненти та ефективність регулювання (2018)
Орєхова Т. В. - Вплив процесу діджиталізації на розвиток електронної комерції в Україні, Дубель М. В. (2018)
Ахновська І. О. - Теоретичні засади формування освітнього середовища в контексті економіки знань (2018)
Березіна О. Ю. - Смарт-спеціалізація для покращення умов життя домогосподарств: європейський досвід (2018)
Барткова К. М. - Податкова система як інструмент на шляху до стабільності економіки, Андронік О. Л. (2018)
Іноземцева Є. В. - Концептуальні засади удосконалення формування ресурсного потенціалу банку, Волкова В. В. (2018)
Соколова Х. О. - Активи та пасиви банків України: сучасний стан та фактори впливу, Волкова В. В. (2018)
Подлужна Н. О. - Трансформація організації оплати праці персоналу органів місцевого самоврядування України на основі адаптації досвіду розвинених країн світу, Єна Л. С. (2018)
Середа Г. В. - Досвід університетів в області впровадження kpi-показників досягнення стратегічних цілей (2018)
Томчук В. В. - Сучасні аспекти аудиту основних засобів, Лесік Є. С. (2018)
Разборська О. О. - Особливості публічного аудиту: виклики сьогодення, Курдибаха К. В., Серженік Я. С. (2018)
Хмелинська К. В. - Розробка механізму управління маркетинговою діяльністю з використанням інформаційних технологій, Янчук Т. В. (2018)
Lymar V. V. - Modern vision of the bioeconomy dashboard (2018)
Коваш Л. - Модель для определения уровня устойчивости компании (2018)
Стихи Л. - Роль информационных ресурсов в направление деятельности семейного бизнеса для внедрения принципов "зеленой экономики" (2018)
Таранич О. В. - Корпоративний сектор: тенденції розвитку в Україні, Таранич А. В. (2018)
Чернушкіна О. О. - Сучасні аспекти управління продуктивністю праці (2018)
Томчук О. В. - Категоріально-понятійний концепт дослідження економіки міст (2018)
Усик І. О. - Методичні підходи оцінки структурної трансформації країн світу і України в умовах глобалізації (2018)
Гнилорибов М. А. - Виміри глобального інноваційного розвитку та трансформація промислової політики країн (2018)
Никифоренко В. Г. - Рецензія на монографію Карпенка А. В. "Розвиток інтелектуальних активів людського потенціалу: теорія та практика" (2018)
Вступне слово редактора (2019)
Gunia D. J. - Necessity of follow-up cerebral digital subtraction angiography after endovascular coiling or microsurgical cliping of ruptured intracranial aneurysms to exclude de novo or aneurysmal regrow and avoid its rupture: report of 2 cases, Ekvtimishvili E. T., Basiladze G. Z. (2019)
Фломін Ю. В. - Ризик неповного функціонального відновлення та стійких обмежень життєдіяльності у пацієнтів, котрі перебували на лікуванні в інтегрованому інсультному блоці (2019)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне та мікрохірургічне лікування спінальних артеріовенозних мальформацій. Наш досвід, Свиридюк О. Є., Найда А. В., Самоненко Ю. М., Слободян О. В. (2019)
Литвак С. О. - Результати хірургічного лікування артеріальних аневризм комплексу передньої мозкової – передньої сполучної артерії, Яковенко Л. Н. (2019)
Щеглов Д. В. - Механічна тромбекстракція і тромбаспірація при ішемічному інсульті. Проблемні випадки, Конотопчик С. В., Пастушин О. А., Свиридюк О. Є. (2019)
Чередниченко Ю. В. - Эндоваскулярное лечение пациента с мультифокальным окклюзионно-стенотическим поражением магистральных артерий головы с использованием модифицированной якорной методики стентирования и подтверждением эффективности и достаточности лечения посредством контроля изменения церебральной гемоперфузии, Мірошниченко А. Ю., Дзяк Л. А., Зорин Н. А., Чередниченко Н. А. (2019)
Antosik P. - Management of acute ischaemic stroke due to Sheldon catheter insertion into the right common carotid artery using the aspiration thrombectomy: a case report, Filus M., Błaszyk M., Juszkat R. (2019)
Литвак С. О. - Мікрохірургічне лікування розриву фузиформної артеріальної аневризми задньої нижньої мозочкової артерії: клінічне спостереження, Єлейнік М. В., Яковенко Л. М., Мінов С. В. (2019)
Молотковець В. Ю. - Морфологічні зміни нерва після відновного лікування із застосуванням електрозварної технології (експериментальне дослідження) (2019)
Strelchenko I. - Dear authors and readers of the journal "Economic Herald of SHEI USUCT" (2019)
Ostapenko V. V. - Economy and social changes, Kulabneva E.A. (2019)
Fedorova N. Ye. - Informatization of modern society and its socio-economic consequences (2019)
Dubnitsky V. I. - The conditions of modernizing the economic safety of national economy in the context of provision of energy safety, Fedulova S. O., Tyutyunnik O. V., Hotinets A. O. (2019)
Harmider L. D. - Integral assessment of the labor potential of the enterprise, Honchar L. A., Klimovich N. I. (2019)
Naumenko O. P. - Utilization composition of packaging-transformer "convenient packaging" for concept of "convenient food" (2019)
Ruban О. V. - Labor migration and human welfare in Ukraine under the current conditions: interrelationship, development trends and ways of tackling the challenges, Dryuk О. G. (2019)
Dubnytskyi V. I. - Methodological approaches to management of industrial clusters, Naumenko N. Yu., Pysarkova V. R. (2019)
Аксьонова Л. О. - Управління ліквідністю банку в сучасних економічних умовах, Мусаєв Е. (2019)
Юрченко Б. І. - Управління проблемними активами в банківській установі, Аксьонова Л. О. (2019)
Ivanova M. V. - Industrial technologies: market adaptation potential, Sannikova S. F. (2019)
Kutsynska M. V. - The implementation of decentralization processes under modern conditions of functioning of the economy of Ukraine (2019)
Tkachenko A. M. - Prospects for iron and steel industry in Ukraine, Silenko S. A. (2019)
Levchenko N. M. - Modification of architectonics of project analysis by new european approaches, Bobko N. A. (2019)
Nefedova A. G. - Analysis of assessment methods of enterprise competitiveness (2019)
Parshyna O. A. - Scientific and methodological providing of the forming process of the chemical industry enterprises strategy, Chernysheva O. M., Yashkina N. V. (2019)
Pozhuieva T. O. - Crisis diagnostics and the threat of bankruptcy research – the main crisis management way (2019)
Shitikova L. V. - Theoretical and methodological aspects of effective technical maintenance and repair of production assets in order to reduce costs and increase enterprise potential, Tkachenko A. M., Voitenko S. V. (2019)
Ishchenko I. - Analysis of smart hours and fitness trackers in the market of Ukraine, Savenko A., Chupryna N., Kovalova M. (2019)
Serheev S. - Assessment of the prospects of new companies in the telecommunications services market, Riabtseva O., Yavorska M. (2019)
Slyuta A. O. - Research of the market of confectionery of Ukraine; Tools of the research of tiled chocolate, Zhuravel V. V., Pariahs S., Shevchenko Y. (2019)
Федотова І. В. - Формування багаторівневої моделі логістичної системи (2019)
Криворучко О. М. - Поняття "логістичний сервіс" і "логістичне обслуговування" (2019)
Бочарова Н. А. - Удосконалення структури механізму формування ланцюга постачань (2019)
Кононов О. І. - Складові інтелектуального маркетингового капіталу (2019)
Догадайло Я. В. - Сутність та призначення CVP-аналізу в сучасних умовах, Лабунська А. О. (2019)
Шинкаренко В. Г. - Совершенствование структуры управления конкурентоспособностью автотранспортных предприятий, Димитракиева С. Р. (2019)
Ачкасова Л. М. - Критерії оцінки ефективності контролю працівників підприємства (2019)
Овчаренко А. Г. - Процес логістичного обслуговування споживачів (2019)
Величко Я. І. - Класифікація кадрових ризиків підприємства (2019)
Волков С. М. - Cучасні модуси дитячої субкультури в культуротворчих процесах України (2017)
Yudkin I. - Hermeneutics, heuristics, morphology: the construction of metatext as the prerequisite for interpretation (2017)
Гриценко О. А. - Теоретичне осмислення культурного простору: попередні підсумки та прагматичні висновки щодо національного культурного простору України (2017)
Кретов А. І. - Феномен піаніста-концертмейстера в соціокультурному просторі: діалог історії й сучасності, Новік-Кретова І. Б. (2017)
Афендик Г. О. - Естетика шахів: ідея, композиція, практична гра (2017)
Sudakova V. - The integrative foundations of the contemporary multicultural social practices, Sudakov V. (2017)
Демещенко В. В. - Творчість Самюеля Беккета в контексті театральної культури ХХ-го століття (2017)
Курілов Д. В. - Особливості організації середньовічної містерії та її соціально-полічитний контекст (2017)
Bezruchko O. - Ivan Mykolaichuk Institute of Screen Arts as an experiment in the Ukrainian audiovisual art and production (2017)
Гаєвська Т. І. - Еволюція дитинства під впливом соціокультурних процесів (2017)
Щербань А. Л. - Рігведа як засіб тлумачення ідеограм на кераміці Лівобережної України першої половини ІІ тисячоліття до н. е. (2017)
Холодинська С. М. - Микола Бажан: від "футуристичної молодості" до "соцреалістичної зрілості" (2017)
Червонюк О. А. - Збереження графіті-мистецтва як національного надбання: питання та відповіді (2017)
Оляніна С. В. - Мотив євхаристичної чаші в орнаментиці українського іконостаса: смисли очевидні й приховані (2017)
Koreniuk Y. - A new look on periodization of parts of monumental ensemble of the St. Sophia Cathedral in Kyiv in the light of the latest studies of mosaics and frescoes in the dome-space, Hutsuliak R., Shevchenko N. (2017)
Міщенко М. О. - Матеріальні культурні цінності в національному культурному просторі України (2017)
Захарченко Г. Я. - Вокально-виконавська майстерність: психофізичні аспекти розвитку співацького голосу (2017)
Грищенко В. І. - MIDI-нотація як сучасний спосіб шифрування й запису музичного матеріалу, Козлін В. Й. (2017)
Бойко О. С. - До питання дослідження мюзиклу (2017)
Козловський Є. В. - Особливості використання технології доповненої реальності у сфері туризму (2017)
Крупа І. П. - Подієвий туризм як інструмент ефективного розвитку туристичного потенціалу Львівщини (2017)
Миславський В. Н. - Діяльність видавництва "Укртеакіновидав" наприкінці 1920-х — на початку 1930-х років (2017)
Шатунов В. А. - Мистецькі об'єднання у дискурсі формування громадянського суспільства (2017)
Чміль Г. П. - Міркування про "Польсько-українське сусідство на кінематографічному екрані" (за редакцією Лариси Брюховецької, Славоміра Бобовського, Wsdawnictvo Uniwersytetu Wroclawskiego, Wroclaw, 2016) (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Москальова Л. Ю. - Формування цінностей сімейного життя у вихованців шкіл-інтернатів, Жовтоног А. В. (2019)
Zaitseva M. O. - Influence extralinguistic factors on the behaviour strategy of a communicative personality in a dispute (2019)
Пукало М. І. - Особливості процесу підготовки майбутніх фахівців автотранспортного профілю (2019)
Триморуш Н. О. - Гуманітарний аспект розвитку креативності та творчих здібностей студентів при викладанні іноземних мов у технічному навчальному закладі, Семенова С. І., Кайгер Ю. В. (2019)
Олексін Ю. П. - Сутність понять "освітній процес" та "об'єкт і суб'єкт управління", Якубовська С. С., Козлюк О. І. (2019)
Григорчук Т. В. - Попереднє проектування навчально-методичного комплексу для дистанційного навчання майбутніх менеджерів соціокультурної сфери (2019)
Борисенко Н. А. - Психологічні особливості громадянської ідентичності (2019)
Шпак Е. Ю. - Ирония: проблемы психологического исследования (2019)
Семенюк К. М. - Просування малого і середнього бізнесу в умовах українського ринку (2019)
Харенко С. Г. - Психологічні захисти та їх вплив на виникнення емоційних дисфункцій підлітків (2019)
Грод І. М. - Використання освітніх ресурсів мережі Інтернет при вивченні многонранників (2019)
Ткемаладзе З. П. - Арт-педагогіка в сучаній освіті (2019)
Шуплецова Л. Ю. - Впровадження сучасних технологій підготовки майбутніх педагогів у контексті реформи "Нова українська школа" (2019)
Сергина С. В. - Интенсификация обучения иностранному языку с помощью компьютерных технологий (2019)
Ярмолович Г. Ю. - Виховання патріотизму як скаладової професійної підготовки в закладах вищої освіти України, Ярмолович О. І. (2019)
Даценко В. С. - Прогнозування соціальних трендів (2019)
Урущак Б. А. - Стилі управління військовим колективом (2019)
Ладика І. Я. - До питання визначення терміна "Фемінізм", Луць Ю. М. (2019)
Куб'як Н. І. - Соціально-педагогічна робота з дистантними сім'ями, Романюк Д. Я. (2019)
Демчик К. В. - Новинний медіатекст в системі Інткрнет-комунікацій (2019)
Середюк В. С. - Особливості навчальної мотивації студентів (2019)
Міщенко А. М. - Морально-естетичне виховання майбутніх педагогів, Теслюк В. М. (2019)
Прищепа Т. В. - Можливості використання дистанційної форми навчання для студентів немовних спеціальностей (2019)
Пекарева В. В. - Невербальні засоби комунікації як основа педагогічної взаємності (2019)
Бабак В. І. - Обґрунтування необхідності інноватизації професійної підготовки майбутніх офіцерів десантно-штурмових військ, Романишина Л. М. (2019)
Сорокіна О. А. - Тренінг як засіб підвищення комунікативної компетентності працівників сфер обслуговування (2019)
Малишева А. В. - Посилення інтеграції у суспільство дітей з інвалідністю за допомогою суспільно-культурних заходів (2019)
Narodovska O. M. - Electronic commerce sestem analysis patterns (2019)
Джаббарова Л. В. - Структура психологічного благополуччя студентської молоді (2019)
Барінова Л. Я. - Психологічне здоров'я сучасних моряків далекого плавання (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського