Білик Д. А. - Псевдонаукові тексти: недоліки аргументації (2019)
Климентовська К. Ю. - Щодо музичного рішення пантоміми (2019)
Пашковська Т. А. - Дослідження історичного розвитку постижерного мистецтва, його роль в моделюванні сучаних зачісок (2019)
Ozerova A. P. - Lexical embodiment of racial conflict in harper lee's " To Kill a Mockingbird" (2019)
Акіншина І. М. - Рецепція біблійних образів у життєписній прозі межі ХХ-ХХІ ст. (2019)
Агафонова Н. В. - Ліквідація партійних осередків проурядових, профашистських, націоналістичних партій в Придунайському краї України у ході політичної уніфікації 1940-1941 рр., Луньова О. К. (2019)
Пашковська Т. А. - Дослідження історичного розвитку одягу школярів. Аналіз сучасного напрямку моди в дитячому костюмі (2019)
Доронкіна Н. Є. - Парадигмальний аспект сучасної філології (2019)
Куковська В. І. - Риторичні характеристики успішної американської захисної промови (2019)
Васильева О. О. - "Она спасает его": частий случай восприятия подростками новой гендерной парадигмы (2019)
Сєростанова К. 0. - Просторова семантика в системі фразових дієслів (2019)
Канкаш Г. Д. - Промова Ангели Меркель на зібранні інтернаціонального комітету з приводу 70-річниці звільнення концентраційного табору Аушвітц-Біркенау (2019)
Акіншина І. М. - Роман Н. Дзюбенко "Андрій Первозванний" як вияв художніх життєписів межі ХХ-ХХІ ст. (2019)
Клименко М. С. - Етнонаціональна парадигма творчості Олександра Архипенка (2019)
Кирпита Т. В. - Двійник і портрет як уособлення дуалізму людської природи у романі Дж. Шеридана Ле Фаню "Дядько Сайлас" (2019)
Терещенко С. О. - Problems of teaching humanitarian subjects at technical universities in post-soviet countries (2019)
Горєва А. С. - Калькулювання собівартості продукції на підприємтсвах молочної промисловості (2019)
Пятков А. М. - Трансформація державного сектору економіки країн ЄС в умовах глобалізації світового господарства, Кириченко М. В. (2019)
Порфіренко В. І. - Організація оплати проїзду в міському пасажирському транспорті та перспективи її автоматизації, Дехтяренко Д. П. (2019)
Тоня Е. П. - Особенности функционирования криптовалют и их государственное регулирование (2019)
Єгорова А. С. - Застосування інноваційних чинників підвищення продуктивності праці в Україні (2019)
Степанов В. Н. - Экономико-экологическое взаимодействие как базовая категория теории управления экологизацией экономики (2019)
Димитров В. І. - Сучасні тенденції прямих іноземних інвестицій в умовах глобалізаціі економіки (2019)
Бібікова М. О. - Конституційна відповідальність як самостійний вид юридичної відповідальності (2019)
Ковалевська А. В. - Визначення стейкхолдерів стійкого розвитку міст України, Зеленський С. В. (2019)
Щока С. В. - Сутність емітента з позиції вітчизняного законодавства та законодавств оркемих країн Європи (2019)
Шматко А. Ю. - Аналіз динаміки показників міжнародної торгівлі послугами інтеграційного об’єднання АСЕАН (2019)
Підпалок А. О. - Моделювання процесів міграції робочої сили України та країн ЄС за допомогою кореляційно-регресійного аналізу (2019)
Серченко В. Б. - Державний борг України: сутність та структура (2019)
Купіна В. Я. - Вплив Версальського договору на економіку Веймарської республіки у 1920-1923 рр., Колошко О. В. (2019)
Гончаренко Т. І. - Сучасні тенденції розвитку рекламної діяльності в Україні (2019)
Дацюк В. В. - Системний підхід як методологічна основа дослідження публічної політики у сфері протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД (2019)
Устименко О. В. - Інформаційне забезпечення системи стратегічного керівництва силами оборони, Саричев Ю. О. (2019)
Василенко О. В. - Стратегії інтернаціоналізації та забезпечення доступності міжнародної вищої освіти (2019)
Савчук С. О. - Інституційнe забeзпeчeння дepжавнoї пoлітики запoбігання та пpoтидії тepopизму (2019)
Пошедін О. І. - Демократичний цивільний контроль над сектором безпеки і оборони України і перспективи його вдосконалення (2019)
Khadzhyradieva S. K. - The mechanism of activation of readiness for innovations perception in Ukraine, Hrechko T. K. (2019)
Левон С. Б. - Управління системою публічних закупівель: досвід ЄС та практика України (2019)
Марухленко О. В. - Обґрунтування критеріїв оцінки кризи розвитку соціального потенціалу регіонів України (2019)
Телешун С. О. - Управління людьми в нестабільному інституційному середовищі. Світові тенденції та українські реалії (2019)
Купрійчук В. М. - Культурні чинники консолідації українського суспільства (2019)
Смолянський П. С. - Математичне моделювання процесу пошуку локальних порожнин для бінарного середовища в тривимірному випадку, Козіков А. В., Шамрай О. В. (2019)
Олійник Л. О. - Операторна модель рекомбінації в генетичних алгоритмах (2019)
Поліський Ю. Д. - Методи реалізації деяких складних операцій у системі залишкових класів (2019)
Пишнограєв Ю. М. - Спектральна задача з кусково-постійними коефіцієнтами в тривимірній області, Штанько Г. І. (2019)
Байбуз О. Г. - Автоматизація процесу отримання відстані від мобільного пристрою до об'єкта, Божуха Л. М., Федій О. Д. (2019)
Олійник Л. О. - Алгоритм пошуку екстремумів функції однієї змінної, Бажан C. М. (2019)
Буря О. І. - Використання математичного моделювання при дослідженні теплофізичних властивостей графітопластів, Єрьоміна К. А. (2019)
Мацуй А. М. - Моделювання отримання і оцінювання результуючих характеристик кульового навантаження рудорозмельного млина першої стадії, Кондратець В. О. (2019)
Kaverinsky V. V. - Modeling of in-mold placed Мg-containing modifier briquettes melting during pig-iron casting, Bagluk G. A., Kurovsky V. Ya. (2019)
Хина Б. Б. - Анализ применимости полуэмпирической модели миедемы к описанию парциальных термодинамических характеристик многокомпонентного аморфного сплава на основе железа, Горанский Г. Г., Середа Б. П. (2019)
Єременко А. П. - Моделювання оптимального складу модифікатора для отримання виливків із високоміцного чавуну без вибілення і термічної обробки, Колєснік Є. В., Сіваєва Г. О., Вовк О. О. (2019)
Гаценко К. В. - Математичне моделювання впливу ультразвуку на основні параметри метаноутворення, Строєва В. О. (2019)
Мещанінов С. К. - Алгоритм скорочення тривалості паузи між пропускамизлитку у процесі реверсивної прокатки, Нельга А. Т., Волошин Р. В., Кривенцов Д. С. (2019)
Середа Б. П. - Термодинамічне моделювання отримання алітованих покриттів легованих титаном в умовах саморозповсюджувального високотемпературного синтезу, Гайдаєнко О. С., Середа Д. Б. (2019)
Вернигора В. Д. - Математична модель процесу очищення водних рідин від механічних домішок, Коробочка О. М., Авер’янов В. С., Коржавін Ю. А. (2019)
Barsky V. D. - Тhe criteria of chemical similarity revisited, Kravchenko A. V., Gulyaev V. М., Jakovlev-Barsky D. V. (2019)
Гайдук С. В. - Моделювання термодинамічних процесів для оцінки впливу танталу на критичні температури і cтруктуроутворення багатокомпонентних нікелевих систем, Глотка О. А., Дорогокупля А. С. (2019)
Баскевич О. С. - Фізико-математична модель взаємодії високошвидкісної частинки зі сталевою перешкодою, Соболєв В. В., Ушеренко С. М. (2019)
Романюк Р. Я. - Прогнозування поздовжньої сталості процесу тонколистової прокатки за різних моделей тертя, Левчук К. О. (2019)
Бейгул О. О. - Вплив типу підвіски при формуванні динамічних навантажень на несучу систему зчленованого контейнеровоза з бугельною рамою, Грищенко Д. І., Бейгул В. О., Лепетова Г. Л. (2019)
Кругляк І. В. - Моделювання процесу отримання покриттів в композиційних насичуючих середовищах (2019)
Чернета О. Г. - Дослідження відновленого поверхневого шару деталей із сталі 45 із зміцнюючою обробкою на зносостійкість, Сухомлін В. І., Калісніченко С. В. (2019)
Середа Б. П. - Термодинамічне моделювання формування багатокомпонентних титанових покриттів в умовах СВС, Палехова І. В. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Bondarchuk O. - The features of teachers’ inner freedom with different levels of psychological safety of their educational environment (2019)
Брюховецька О. В. - Особливості комунікативного контролю як чинника професійної толерантності керівників закладів середньої освіти (2019)
Ємець О. Я. - Чинники стабілізації психоемоційного стану жінок у пренатальний та постнатальний періоди (2019)
Жебєлєва П. В. - Психологічна програма сприяння проектуванню життєвого сценарію студентської молоді (2019)
Казакова С. В. - Особливості психологічної готовності керівників закладів професійно-технічної освіти до маркетингу освітніх послуг (2019)
Колосов А. Б. - Психологічні детермінанти функціональної неграмотності суб’єкта педагогічної діяльності, Волянюк Н. Ю., Ложкін Г. В. (2019)
Кравцова О. К. - Стресостійкість особистості як психологічний феномен: основні теоретичні підходи (2019)
Лямець А. М. - Актуальні класифікації обсесивно-компульсивного розладу (2019)
Москальова А. С. - Особливості уявлень керівників закладів загальної середньої освіти про професійні кризи в управлінській діяльності та способи їх подолання (2019)
Прокопенко О. А. - Особливості креативного потенціалу вчителів закладів загальної середньої освіти з різними рівнями професійної ідентичності (2019)
Sardarzadeh S. - Dominant cognitive and emotional schemas in depression and anxiety disorders (2019)
Філь О. А. - Розвиток психологічної компетентності керівника як основи психологічного забезпечення системи управління персоналом на залізничному транспорті: результати формувального експерименту, Ванченко Л. В. (2019)
Яцина О. Ф. - Першооснови трансформацій практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2019)
Мальцев Д. В. - Клініка і діагностика скроневого медіанного склерозу, асоційованого з герпесвірусною інфекцією (2019)
Олексенко Н. П. - Фібриновий біоматрикс як середовище для підтримки життєдіяльності, направленого диференціювання та трансплантації нейрогенних прогеніторних клітин різного походження (огляд) (2019)
Мінко О. І. - Використання тіаприду в психоневрології (огляд літератури) (2019)
Живило Л. М. - Наслідки інтра- й постнатальної ішемії мозку із психомовленневомоторною затримкою (Q04.9), Осадча О. П. (2019)
Лекомцева Є. В. - Клініко-неврологічні особливості перебігу та вміст нейроамінокислот у хворих із віддаленими наслідками легкої закритої черепно-мозкової травми (2019)
Дзяк Л. А. - Роль холинергического дефицита в патогенезе психоневрологических заболеваний, Цуркаленко Е. С. (2019)
Юрьева Л. Н. - Проблема диагностики и терапии депрессии у лиц пожилого возраста, Шустерман Т. И. (2019)
Копчак О. О. - Головний біль напруження й цервікогенний головний біль: особливості клінічної картини, діагностики й лікувальної тактики (2019)
Бурчинский С. Г. - Коррекция расстройств адаптации при психосоматической патологии: проблема и пути ее решения (2019)
Синяченко О. В. - Роль вегетативного портрета больных с пептическими язвами желудка и двенадцатиперстной кишки, осложненными кровотечениями, Гмошинский Н. В., Селезнева С. В., Сокрут В. Н. (2019)
Марценковський І. А. - Стабілізатори настрою: дискусійні питання терапії алкогольної залежності, Марценковська І. І. (2019)
Березуцкий В. И. - Музыкальная терапия в лечении болезни Альцгеймера, Березуцкая М. С. (2019)
Яців І. - Особливості концентрації виробництва та її вплив на ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств (2018)
Гавука І. - Універсальний спосіб оцінювання ефекту, отриманого від реалізації інвестиційних проектів на будь-який рік їхнього життєвого циклу (2018)
Руліцька К. - Форсайт-дослідження в економічній політиці держави (2018)
Ільчук В. - Виробничі сільськогосподарські кооперативи Львівщини: сучасний стан, проблеми та шляхи їхнього подолання (2018)
Шиян Н. - Теоретичні і практичні аспекти формування раціональних розмірів концентрації виробництва продукції скотарства (2018)
Корчинський І. - Фермерство як новий елемент соціогосподарської системи в архітектоні ці аграрної сфери (2018)
Федик О. - Напрями державної підтримки господарств населення (2018)
Зеліско Н. - Розвиток інноваційного потенціалу аграрного сектору економіки України, Мельник В. (2018)
Станько Т. - Конкурентний ринок у теплопостачанні (2018)
Іваницький І. - Розвиток інформаційного суспільства і освіта (2018)
Янишин Я. - Проблеми та перспективи експорту продукції сільського господарства України на ринки Європейського Союзу (2018)
Андрушко Р. - Актуальні аспекти вдосконалення кооперації українських агровиробників відповідно до міжнародного досвіду, Мирончук З. (2018)
Шолудько О. - Важливість використання фінансового моніторингу в ході здійснення фінансового контролінгу, Онисько C., Грицина О. (2018)
Східницька Г. - Оптимізація процесу управління фінансовими ресурсами суб’єктів господарювання, Содома Р. (2018)
Брик Г. - Витрати, доходи і фінансові результати як об’єкти облікової політики підприємства, Ціцька Н., Поверляк Т. (2018)
Колодій А. - Розвиток системи недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2018)
Черевко І. - Нішеві культури: досвід зарубіжних країн у часниківництві (2018)
Милованов Є. - Значення органічного сільського господарства у системі розвитку сільських територій (2018)
Щербата І. - Стан, тенденції та ефективність рослинництва у Буському районі Львівської області (2018)
Хомич Н. - Сільський туризм як один із напрямів розвитку сільських територій (2018)
Дудяк Р. - Розвиток туризму на міжнародному рівні, Піскун О., Бугіль С. (2018)
Дудяк P. - Становлення та розвиток ресторанного бізнесу в Україні, Польнюк X., Більський І. (2018)
Ліщинська І. - Стратегічні аспекти менеджменту логістичних систем у бурякоцукровому підкомплексі АПК (2018)
Антонюк Г. - Створення доданої вартості для традиційних локальних високоякісних продуктів: на прикладі квасолі Ясь (2018)
Грещук Г. - Інституціональні засади планування сталого використання земель сільськогосподарського призначення, Бочко О. (2018)
Дудяк Р. - Маркетинг туризму та його особливості, Березівська О., Бугіль С., Грабовський Р. (2018)
Дудяк Р. - Маркетингові комунікації в інноваційному розвитку туризму, Гошко О., Дадак О. (2018)
Оліщук П. - Взаємозв’язок і вплив елементів інфраструктури аграрного ринку на процес реалізації сільськогосподарської продукції (2018)
Дудяк Р. - Маркетингова цінова політика на ринку туристичних послуг, Березівська О ., Бугіль С. (2018)
Булик О. - Напрями розвитку ТЗОВ"РСП"ШУВАР" в умовах кооперації (2018)
Сиротюк Г. - Соціальна звітність компаній як інструмент соціально відповідального бізнесу, Янковська К. (2018)
Кохана Т. - Мотиваційні процеси в аграрних підприємствах, Пархуць М. (2018)
Грицина О. - Реформування пенсійної системи України, Шолудько О. (2018)
Савченюк М. О. - Стрептококова інфекція свиней, актуальні проблеми утворення антибіотикорезистентності, Корнієнко Л. Є., Царенко Т. М. (2017)
Гуменний О. Г. - Вплив тканниного препарату Пульмолізату на морфогенез яєчників телиць-реципієнтів, Сідашова С. О., Горобей О. О. (2017)
Рубленко С. В. - Медісон в анестезіологічному забезпеченні оперативних втручань на черевній порожнині собак, Яремчук А. В., Рубленко М. В., Ображій А. Ф. (2017)
Стоцький О. Г. - Зміни температури поверхні ранового ложа в процесі загоєння гнійних шкірном’язових ран у коней (2017)
Субботина И. А. - Болезни заразной этиологии как причина развития опухолей (2017)
Анфьорова М. В. - Показники еритроцитопоезу у собак різних кліматичних зон України (2017)
Левченко В. І. - Вплив препарату Геп-А-Стрес на обмін речовин у курчат-бройлерів, Мельник А. Ю., Москаленко В. П., Безух В. М., Богатко Л. М., Щуревич Г. О., Тишківський М. Я., Сакара В. С. (2017)
Личук М. Г. - Аналіз раціону годівлі сухостійних корів української чорно-рябої молочної породи за результатами диспансеризації, Слівінська Л. Г., Паска М. З. (2017)
Максимович І. А. - Гематологічний статус коней за астматичного синдрому (2017)
Niedzwiedz А. - Role of free radicals in oxidative stress – basic knowledge for clinician, Maksymovych I., Кubiak K., Jankowski M. (2017)
Сахнюк В. В. - Гепатодистрофія високопродуктивних корів, Левченко В. І., Івченко В. М., Петренко О. Ф., Чуб О. В., Тишківський М. Я., Бурлаченко О. Я. (2017)
Шмаюн С. С. - Стан природної резистентності та імунної реактивності поросних свиноматок за спонтанної езофагостомозної інвазії, Ніщеменко М. П., Саморай М. М., Порошинська О. А., Стовбецька Л. С. (2017)
Antipov A. - Clinical and hematological indices of cats with otodectosis, Bakhur T., Feshchenko D., Poberezhets S. (2017)
Лігоміна І. П. - Клінічний прояв бабезіозу коней, Соловйова Л. М. (2017)
Минич А. В. - Влияние эзофагостомозной инвазии на морфологические и биохимические показатели крови крупного рогатого скота, Антипов А. А., Бахур Т. И. (2017)
Nebeshсuk О. - Reliable diagnosis of trichinosis, Litvinenko O., Martynenko D., Artemenko L., Bukalova N., Bogatko N., Goncharenko V. (2017)
Сыса С. А. - Динамика микроорганизмов желудочно-кишечного тракта и показателей крови при комплексном лечении ассоциативных паразитозов телят (2017)
Сыса С. А. - Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта крупного рогатого скота при гельминтозно-протозоозных инвазиях, Субботина И. А., Сыса Л. В. (2017)
Bilan A. - Enzootic case of pheasants aspergillosis, Zotsenko V., Andriychuk A. (2017)
Гриневич Н. Є. - Мікроорганізми процесів нітрогенного циклу у воді реактора біофільтра в установках замкнутого водопостачання за використання різних наповнювачів (2017)
Івченко В. М. - Проблема колібактеріозу телят та її вирішення, Папченко І. В., Федорченко А. М. (2017)
Корнієнко Л. М. - Вплив епізоотичної ситуації з африканської чуми свиней на розвиток галузі та біозахист свинарських господарств в Україні (2017)
Новгородова О. Ю. - Модифікація поверхні імуносенсора для іммобілізації антибактеріальних антитіл, Стародуб М. Ф., Ушкалов В. О., Огороднійчук Ю. О. (2017)
Островський Д. М. - Токсигенні властивості мікроміцетів Fusarium та Aspergillus, Корнієнко Л. Є., Андрійчук А. В. (2017)
Пінчук Н. Г. - Стандартизація тесту зараження свиней штамами Erysipelothrix rhusiopathiae, Головко А. М., Колеснікова К. Ю. (2017)
Рубленко І. О. - Визначення серопозитивності за імунізації великої рогатої худоби різними дозами вакцини (2017)
Амирбеков М. - Эпидемиологическая ситуация по контагиозной плевропневмонии коз в Таджикистане, Зиёев О. М., Вахобов Д. С., Вазиров Ш. (2017)
Ziyoyev O. - Contagious caprine pleuropneumonia among the markhor in southern Tajikistan, Amirbekov M., Abdulloev A., Turdiev Sh., Vakhobov D. (2017)
Титаренко В. М. - Фонетико-графічна параметризація полонізмів в історичному словнику запозичених слів (2018)
Білобровець О. М. - Демократизація польських товариств надання допомоги біженцям в Україні у 1917 р. (2018)
Існюк І. В. - Художні практики і некласична естетика: концепт естезису (2018)
Калач В. М. - Форми та рівні релігійної ідентичності: теоретико-методологічний аналіз (2018)
Коваленко О. В. - Міграційні процеси у контексті глобальної соціальної транзитивності (2018)
Козловець М. А. - Принципи соціально-політичної сoncordia у доктрині Августина Блаженного, Туренко О. С. (2018)
Поліщук О. П. - Етос та естетичні основи міфотворчості в інтелектуальних і художніх практиках країн Східно-Центральної Європи (2018)
Слюсар М. В. - Міфічне та міфізація в медіа просторі і рекламі: теоретико-методологічні проблеми (2018)
Соколовський О. Л. - Основоположні засади нисхідної христології у сучасній католицькій теології (2018)
Туровська О. А. - Философское понимание истории Мариана Здзеховского и его актуальность в современном мире (2018)
Бредіхіна І. В. - Педагогічна команда та педагогічне лідерство як чинники удосконалення управління освітнім процесом у Польщі та Україні (2018)
Генсяк Л. - Освітній вимір функціонування медіа. Приклад "Радіо Ватикану" (2018)
Дубасенюк О. А. - Розвиток педагогічної освіти у контексті педевтологічних пошуків (2018)
Коновальчук І. М. - Методологічні підходи до підготовки майбутніх учителів початкових класів до взаємодії з батьками та дітьми в ситуації конфлікту (2018)
Марченко Г. В. - Особливості впровадження медіаосвіти в Польщі (2018)
Мороз М. О. - Особливості здійснення фахової підготовки майбутніх учителів музики в закладах вищої освіти України та Польщі: порівняльний аналіз (2018)
Павелків К. М. - Іншомовна підготовка фахівців у Республіці Польща в контексті європейської мовної політики (2018)
Павлик Н. П. - Становлення неформальної освіти дорослих: європейський контекст (2018)
Портницька Н. Ф. - Стигматизація проблем психічного здоров'я в українському та польському освітньому просторі, Савиченко О. М. (2018)
Самойленко О. А. - Неформальна освіта дорослих у Польщі (2018)
Ситняківська С. М. - Навчання студентів на білінгвальній основі в Україні та Польщі: результати пілотного дослідження, Сейко Н. А. (2018)
Stańkowski B. - W labiryncie "Wartości europejskich" – fundamenty i perspektywy wychowania w dobie pluralizmu i spotkania się kultur (2018)
Ziółkowski P. - Pamięć – rola i znaczenie w późnej dorosłości (2018)
Журналу "Імідж сучасного педагога” – 20 років (2019)
Зелюк В. - Інноваційна діяльність журналу "Імідж сучасного педагога": 20-річний ювілей, Білик Н. (2019)
Швед О. - Модернізація консолідованого інформаційного ресурсу для медичного університету, Сєров Ю., Федушко С. (2019)
Ільчишин Н. - Інформаційно-комунікаційні технології у вищих навчальних закладах (2019)
Журавська Н. - Професійна підготовка майбутніх учителів: формування системи мотивації та стимулювання, Ящук С., Комар М. (2019)
Барда С. - Особливості реалізації синергетичного підходу в початковій школі (2019)
Артюшенко П. - Науково-педагогічна школа професора Олександра Миколайовича Коберника: лідерство у галузі трудового навчання і технологій (2019)
Комліченко О. - Ділова гра як метод формування соціальної компетентності майбутніх економістів у коледжі, Одозьорова А. (2019)
Слухенська Р. - Структура формування творчого потенціалу студентів-медиків у процесі професійної підготовки, Іванушко Я., Селіверстов С. (2019)
Орищин І. - Використання комунікативного підходу до навчання іноземних мов студентів ВНЗ (2019)
Купіна Л. - Розвиток педагогічної майстерності вчителів іноземної мови в системі післядипломної освіти, Армейська Л. (2019)
Сем’ян Н. - Добір поетичних творів для формування у майбутніх філологів англомовної лінгвосоціокультурної компетентності в читанні (2019)
Хомяк О. - Педагогічний аспект виховання дитини у сучасному світі, Кірюхіна М., Кошева Ю. (2019)
Регеша Н. - Деякі особливості композиторського стилю В. С. Косенка (на прикладі аналізу "11 етюдів у формі старовинних танців") (2019)
Дубінченко Є. - Вплив фольклору на хорову творчість композиторів Галичини наприкінці XIX - першої половини XX століття, Гнатюк Л. (2019)
Сліпченко О. - Клавірна музика на території' України в XVI–XVII ст., Ельниченко І. (2019)
Кречко Н. - Дитячий хоровий спів та його роль у музичній культурі, Якобенчук Н. (2019)
Виноградча Д. - Методичні особливості навчання академічному вокалу, Грицюк О. (2019)
Іваненко М. - Подолання страху сцени у вокаліста-початківця: інтерпретаційний контекст (2019)
Ільєнко О. - Традиції ВІА "Червона рута" в контексті сучасного естрадного виконавства (2019)
Титул, зміст (2019)
Роїк М. В. - Економічні аспекти вирощування багаторічних енергетичних культур, Ганженко О. М., Фучило Я. Д., Квак В. М. (2019)
Заришняк А. С. - Продуктивність буряків цукрових за біологізації їх вирощування на слабокислих грунтах в умовах Лісостепу України, Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Сінчук Г. А., Гончарук Г. С., Гончарук Н. П., Грицишина Л. Г., Мазур Г. М. (2019)
Саблук В. Т. - Заселеність посівів буряків цукрових шкідливою ентомофауною та прогноз її шкідливості у новому сезоні, Грищенко О. М (2019)
Гументик М. Я. - Особливості технології змішаного вирощування біоенергетичних злакових культур для виробництва біопалива (2019)
Сінченко В. М. - Європейський досвід сталого виробництва біосировини на малопродуктивних землях - в Україні, Ягольник О. О. (2019)
Різник В. М. - Динаміка процесів забур’янення посівів сочевиці – Lens culinaris Medic (2019)
Чернелівська О. О. - Продуктивність буряків цукрових залежно від системи удобрення та обробітку ґрунту, Сичук Л. В., Дзюбенко І. М., Наконечний В. О. (2019)
Гізбуллін Н. Г. - Технологічні аспекти ефективного виробництва цукрових буряків і якісного цукру (2019)
Войтова Г. П. - Елементи біологізації для забезпечення високої рентабельності та підвищення родючості грунту при вирощуванні буряків цукрових в умовах Поділля (2019)
Михайлик В. А. - Стан води при зневодненні паренхімних тканин цукрових буряків до та після тривалого зберігання, Давидова О. О. (2019)
Стефанюк В. Й. - Способи вирощуваня стевії медової та її ефективність (2019)
Гонтаренко С. М. - Метод стерилізації агару та живильних середовищ для біотехнологічних досліджень в культурі in vitro, Герасименко Г. М. (2019)
Пересипкіна Т. В. - Актуальні питання організації медичного забезпечення дітей та підлітків в умовах закладів освіти, Сидоренко Т. П., Голубнича Г. І., Пересипкіна А. М. (2019)
Лоскутов О. Є. - Методика підготовки та проведення семінару з дисципліни "Травматологія та ортопедія" з урахуванням принципу проблемності, Лушня С. Л. (2019)
Бойцанюк С. І. - Організація самостійної роботи студентів-медиків, Залізняк М. С., Манащук Н. В., Чорній Н. В. (2019)
Страшок Л. А. - Досвід використання статичної гепатосцинтиграфії для оцінки функціонального стану печінки у підлітків із метаболічним синдромом , Бузницька О. В. (2019)
Фуштей І. М. - Зміни показників ендотеліальної дисфункції у пацієнтів із гіпертонічною хворобою ІІ стадії під впливом лікування, Байдужа О. М., Сідь Є. В. (2019)
Главатских Т. С. - Инфекционный эндокардит протезированного митрального клапана, Макиенко Н. В., Степанова С. В. (2019)
Лизогуб Н. В. - Реакции системы кровообращения при повороте пациента на живот на фоне внутривенной анестезии (2019)
Кравец О. В. - Алгоритм проведения инфузионной терапии у больных среднего хирургического риска в неотложной абдоминальной хирургии (2019)
Микитин В. З. - Ефективність різних методів діагностики у хворих на спайкову непрохідність кишечнику, Бойко В. В., Пак В. Я., Макаров В. В., Пиндзин Д. М. (2019)
Сикал І. М. - Внутрішньоматкові синехії, Ольховська В. М. (2019)
Макаров В. В. - Особливості використання електрохірургічних технологій при виконанні мастектомії, Камарчук В. В., Цодіков В. В. (2019)
Бабалян В. О. - Аналіз кореляції госпітальної летальності постраждалих із переломами проксимального відділу стегнової кістки з оцінкою фізичного стану за класифікацією ASA (2019)
Макаров В. В. - Особливості визначення лабораторних маркерів прогнозування виникнення лімфореї після мастектомії, Цівенко О. І., Цодіков В. В., Мельник Д. Ю. (2019)
Золотарьова Т. В. - Катетерна абляція в разі фібриляції передсердь і супутньої серцевої недостатності, Прохорова О. О., Бринза М. С., Більченко О. В. (2019)
Вороньжев І. О. - Особливості променевої діагностики пневмоцистної пневмонії у ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД, Лімарєв С. В., Коломійченко Ю. А., Пальчик С. М. (2019)
Федоренко Н. О. - Проблеми немедикаментозних методів лікування тютюнопаління у спортсменів, Яроцька Е. П. (2019)
Бєлих О. В. - Можливості сучасного анестезіологічного забезпечення лапароскопічної холецистектомії у пацієнтів похилого віку (2019)
Лакида П. І. - Структура, породний склад та продуктивність лісів Черемського природного заповідника, Гоцик О. С. (2019)
Бугайов С. М. - Таблиці ходу росту модальних вільхових деревостанів Лівобережного Лісостепу України, Пастернак В. П., Біла Ю. М. (2019)
Шпарик Ю. С. - Емпіричні підходи до прогнозування площі та запасу ялинових (Picea abies (L.) Karst.) лісів Українських Карпат (2019)
Федорук Е. А. - Живий надґрунтовий покрив як індикатор стану лісопаркових масивів (2019)
Бредіхіна Ю. Л. - Досвід вирощування, заготівлі та використання рослинного матеріалу малопоширених сільськогосподарських культур в аранжуванні, Туровцева Н. М., Пюрко О. Є., Вельчева Л. Г. (2019)
Іванюк А. П. - Ґрунтова схожість насіння павловнії повстистої Paulownia tomentosa (Thunb.) Steud. різного географічного походження, Харачко Т. І. (2019)
Кратюк О. Л. - Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Центрального Полісся (2019)
Мельник В. В. - Оцінювання санітарного стану соснових насаджень зони безумовного відселення у свіжих борах лісів Українського Полісся (2019)
Паламаренко О. В. - Тваринне населення дендрарію Ботанічного саду НЛТУ України, Різун Е. М. (2019)
Ситник С. А. - Моделювання компонентів фітомаси стовбурів робінієвих деревостанів Північного Степу України (2019)
Скробала В. М. - Фітоценологічна типологія букових лісів Карпатського біосферного заповідника, Кабаль М. В., Каспрук О. І., Дида А. П. (2019)
Ковалевський C. Б. - Бурштинові копалини: історія вивчення, методи добування та вплив на лісові екосистеми, Ковалевський С. С. (2019)
Radomska М. М. - Protection of avifauna for the provision of the Kyiv urban ecosystem stability, Horobtsov I. V. (2019)
Петрушка І. М. - Вплив поліелементного складу батарейок на стан довкілля та визначення надійності екосистем, Руда М. В., Гивлюд А. М., Коваль Н. М. (2019)
Манюк О. Р. - Вплив галітових відходів калійних родовищ Прикарпаття на техногенне засолення ґрунтів та фітоценоз, Михайлюк Ю. Д., Манюк М. І. (2019)
Фиалко Н. М. - Эксергетические потери в воздухонагревателе теплоутилизационной системы котельной установки, Степанова А. И., Навродская Р. А., Шевчук С. И., Гнедаш Г. А. (2019)
Кшивецький Б. Я. - Загальні відомості про клеї, склеювання та термічно модифіковану деревину, Дацків Г. М., Андрашек Й. В. (2019)
Удовицька М. В. - Дослідження формозміни пиломатеріалів для виробництва клеєних щитових конструкцій, Тисовський Л. О., Маєвський В. О., Удовицький О. М. (2019)
Korendiy V. M. - Analysis of technical and operational characteristics of turning-and-shunting door opening mechanism of electric public transport, Kotsiumbas O. Yо., Lanets O. V. (2019)
Одноріг З. С. - Модернізація технологічної лінії очищення стічних вод птахофабрики, Василюк О. Р., Рубай О. І., Березюк Д. О. (2019)
Похмурська А. В. - Термометричні дослідження полімеризації 2-гідроксіетилметакрилату в присутності полівінілпіролідону з одночасним відновленням йонів нікелю, Гриценко О. М., Суберляк О. В., Горбенко Н. Є. (2019)
Гавриш В. І. - Математична модель визначення температурних режимів у біпластині, зумовлених точковим джерелом тепла, Король О. С., Уханська О. М., Козак І. Г., Куспиш О. Л. (2019)
Бойко Т. Г. - Стійкість складних ландшафтних комплексів: формалізація моделі, Паславський М. М., Руда М. В. (2019)
Вовк О. Б. - Алгоритм вторинного перероблення паперу в умовах природо-ресурсного господарства, Войцеховська В. В., Загорецька О. Я., Лесик Л. І., Пашкевич В. З., Симак А. В. (2019)
Nazarkevych M. A. - Identification of latent images in printed documents, Troyan O. A. (2019)
Мочурад Л. І. - Використання технології OpenMP для розрахунку електростатичного поля систем електронної оптики, Бойко Н. І. (2019)
Дуда Н. М. - Дослідження традицій у сучасній побутовій культурі українців: міждисциплінарний аспект, Лободинська О. М. (2019)
Yinglin Ji - Risk management for an ERP project (2018)
Бушуєв С. Д. - Модель бенчмаркінгу на основі генетичних механізмів в управлінні проектами, Бушуєв Д. А., Бушуєва Н. С., Чернова Л. С. (2018)
Діего Фернандо Сепеда Гуаман - Аналіз проблематики створення проекту з обслуговування літаків в Еквадорі (2018)
Мальцев А. С. - Управління проектною командою та математичні моделі колективної поведінки малих груп, Крамський С. О. (2018)
Петренко В. О. - Процеси управління інноваціями протягом життєвого циклу проекту, Кулик В. О. (2018)
Придатко О. В. - Модель портфельного управління проектами розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності, Солотвінський І. В., Кокотко І. Я., Івановський М. Я. (2018)
Пузійчук А. В. - Аналіз підходів до концептуального моделювання проектів реінжинірингу великих будівельних компаній (2018)
Тімінський О. Г. - Модель біадаптивної оптимізації на основі використання теорії ймовірностей (2018)
Liu Xiaotian - Cloud computing workflow scheduling with maximum reduction of effective resources, Gu Daming (2018)
Цюцюра М. І. - Застосування генетичного алгоритму для формування функції належності нечітких множин, Єрукаєв А. В. (2018)
Gu Qi - The research and application on highlight line of curved surface quality evaluation based on 3D assembly environment, Ben Nengjun, Hui Weidong, Wang Chao, Huang Mingxin (2018)
Li Tianjing - Research on modal characteristics of Shanghai metro vehicle car body (2018)
Гордієнко С. Б. - Аналіз доцільності реалізації заходів щодо забезпечення інформаційної безпеки, Манько О. О., Манько В. О., Скубак О. М. (2018)
Ісаєнко Д. В. - Аналіз математичного забезпечення інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень з технічного регулювання в будівництві (2018)
Терентьєв О. О. - Аналіз сучасних інформаційних технологій системи діагностики технічного стану будівель і споруд, Київська К. І., Горбатюк Є. В., Доля О. В. (2018)
Yinglin Ji - Business model analysis of Meituan (2018)
Рижакова Г. М. - Ризик-менеджмент в системі управління інтеграційними процессами як складова модернізації економіки України, Малихіна О. М., Рижаков Д. А., Локтіонова Я. Ф., Лугіна Т. С., Коваль Т. С. (2018)
Чуприна Ю. А. - Проблеми розвитку будівельних кластерів як механізмів реалізації державних інвестиційних цільових програм (2018)
Chen Jie - Compare and analysis of detection algorithm of crop leaf area based on MatLab software (2018)
Chernyshev D. - Determination of the biosphere compatible environment attractors of urbanized territories at the organization of modern construction development, Predun K., Ivakhnenko I., Druzhynin M., Ruchinskaya Ju. (2018)
Антонова-Рафі Ю. В. - Комп’ютерна модель ортопедичного супінатора для реабілітаційної інженерії в середовищі ANSYS, Соломін А. В., Гетун Г. В., Вихляєв Ю. М., Матвієнко Л. В. (2018)
Савенко В. І. - Ентропія як прояв системної і діалектичної сутності будівельної організації, Пальчик С. П., Клюєва В. В., Победа С. С. (2018)
Anzhu Chen - The investigation of eutectic nucleation and growth mechanism of Al-Si alloy, Pengfei Zhou (2018)
Gu Jianhua - A 12-bit 250 MS/s single-channel pipeline ADC with 81 dB SFDR in 0.13 um CMOS, Yan Guojun, Ben Nengjun (2018)
Hu Yucai - Research and design of raw silk evenness detector based on CCD image sensor (2018)
Hui Weidong - Intelligent brake design based on RBR and CBR hybrid reasoning, Zhou Huan, Gu Qi (2018)
Luo Wenhua - Development of the temperature and humidity intelligent control system for fig orchard based on RFID technology (2018)
Sun Lixiang - An electronic device integrating linear and non-linear metering, Wang Chunmo (2018)
Wang Bin - Mechanical design of small vertical axis wind turbine (2018)
Xu Zhipeng - Pipe line gravity heat pipe heat transfer numerical analysis research, Wang Qisong (2018)
Zhang Hui - An improved CARI algorithm based on sliding Window in MIMO-OFDM system, Xia Liling, Dong Rongwei, Wang Huihui (2018)
Zhou Huan - Design and research on bending mould of high-strength plates, Hui Weidong (2018)
Иносов С. В. - Синтез и анализ динамики цифрового алгоритма регулирования теплового технологического объекта с большим шагом квантования во времени, Самойленко Н. И. (2018)
Босак Е. - Ритуально-обрядова складова релігійних уявлень вікінгів та її роль у повсякденному житті (2018)
Баковецька О. - Політика самодержавства в сфері освіти в другій половині ХІХ століття: остаточна ліквідація мережі римо-католицьких навчальних закладів в Україні (2018)
Біловус Л. - Релігійний аспект як маркер збереження національної ідентичності в україномовній періодиці діаспори США (від 1947 р.) (2018)
Гамза В. - Громадська діяльність Спиро Гулабчева в Україні в кінці XIX століття (2018)
Докашенко В. - Реформа управління та організаційні трансформації політичної системи "відлиги" (2018)
Зеркаль М. - Складні переплетіння долі: шлях звичайних героїв в усній історії повсякдення (на прикладі життя Софійчука Олександра Олександровича) (2018)
Мороз Н. - Формування багатопартійності як чинник розвитку громадянського суспільства України (1989–2004 рр.) (2018)
Mudryi M. - The problem of dual citizenship in Ukraine (2018)
Босак Е. - Військово-морська практичність та адаптаційність стародавніх римлян (на прикладі Пунічних війн) (2018)
Каштанов К. - Ирак в ближневосточной политике СССР (1958–1961 гг.) (2018)
Kozak I. - Die geschichte der entwicklung des rechtes in Deutschland (2018)
Соловйов В. - Румунський фронт у політиці держав Антанти в умовах мирних перемовин Радянської Росії з країнами Четверного союзу (листопад 1917 р. – березень 1918 р.) (2018)
Алтухов О. - Звіти Київського та Одеського біржових комітетів як джерело з історії біржової справи в Україні у останній третині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Кириченко М. - Славянский племенной союз Северян в античных источниках (2018)
Торопцева А. - Вивчення особистості автора як один з етапів критики мемуарних джерел в історичному дослідженні (2018)
Філас В. - Візуальні джерела з історії Північного Причорномор’я останньої чверті XVIII – середини XIX ст. у зібраннях Російського музею та Державного Ермітажу (2018)
Єрмілов В. - Утворення і діяльність організації Червоного Хреста у дорадянському Миколаєві (до 100-річчя з дня заснування Товариства Червоного Хреста України) (2018)
Кожуленко І. - Текстильна творчість тернівських болгар (2018)
Ласінська М. - До історії співпраці Миколаївського юридичного ліцею та МНУ імені В. О. Сухомлинського в галузі історико-краєзнавчих та археологічних досліджень Миколаївщини, Варшавська М. (2018)
Мартинюк Я. - Діяльність органів міського самоврядування на Волині (1919–1939 рр.) (2018)
Мудрий М. - Зміївка в етнокультурному коді Півдня України (2018)
Пархоменко В. - Березневе повстання 1918 р. у Миколаєві у спогадах сучасників (2018)
Щебетюк Н. - У витоків Національної академії аграрних наук України. Рецензія на книгу: Грищенко Т. Р. Сільськогосподарський науковий комітет України (1918–1927): монографія / наук. ред. В. А. Вергунов. – К., 2017. – 360 с. (2018)
Ласінська М. Ю. - Про проведену VІІ міжнародну науково-практичну конференцію "Історичні мідраші Північного Причорномор’я. Україно-єврейські відносини: історичні наративи та проблеми пам’яті" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Chaban N. - Political images and perceptions at the interdisciplinary crossdoards. Introduction to the Special Issue "Ukraine—EU Relations: Verbal Narratives, Images, and Perceptions", Zhabotynska S. (2018)
Chaban N. - Constructing bridges and fostering growth: Interdisciplinary insights into European Union conceptions and perceptions, Elgström O. (2018)
Kleinschnitger K. - Frames and images facing Ukraine: comparing Germany's and Russia's media perceptions of the EU relations with Ukraine, Knodt M., Safonova N. (2018)
Kryvenko A. - Constructing a Narrative of European Integration in the Verkhovna Rada of Ukraine: A Corpus-Based Discourse Analysis (2018)
Miskimmon A. - An EU recovery programme for Ukraine? Towards a new narrative for EU—Ukraine relations?, O’Loughlin B. (2018)
Hobova Ye. - East-West dichotomy in the context of Ukrainian conflict resolution (2018)
Velivchenko V. - Donbas crisis key actors: narratives and perceptions in the interviews of Ukrainian elites (2018)
Zhabotynska S. - Images of Ukraine—EU relations in conceptual metaphors of Ukrainian mass media (2018)
Morozova O. - The influence of context on the metaphoric framing of the European Union in Ukrainian mass media (2018)
Сірацький Й. З. - Конституційна і генетична адаптація бурої худоби України, Меркушин В. В., Демчук С. Ю., Євтух І. С., Шапірко В .В. (1999)
Полупан Ю. П. - Екстер'єрні особливості первісток різних порід та їх поєднань (1999)
Коваленко Г. С. - Вплив рівня годівлі на господарськи корисні ознаки української чорно-рябої молочної породи (1999)
Любинський О. І. - Молочна продуктивність корів різних генотипів української червоно-рябої молочної породи, Пахолок А. А. (1999)
Полупан Ю. П. - Сезон народженнята його вплив на живу масу бутайців, Костенко О. І., Савчук Д. І., Полупан Н. Л. (1999)
Павліченко М. Ф. - Зв'язок продуктивних якостей великої рогатої худоби з типом вищої нервової діяльності і поведінкою тварин (1999)
Дубін A. M. - Залежність продуктивності та стану здоров'я корів молочних порід від вгодованості (1999)
Сірацький Й. З. - Генетична структура поліморфних систем і їх взаємозв'язок з господарськи корисними ознаками у худоби чорно-рябої породи (1999)
Гавриленко М. С. - Результати використання корів голштинської породи (1999)
Боякова В. М. - Продуктивність та відтворювальна здатність корів червоно-рябої молочної породи, Коваль А. І., Дубін A. M. (1999)
Сохацький П. С. - Вплив рівня продуктивності матерів на ріст, розвиток та відтворювальну здатність бугаїв, Гавриленко М. С. (1999)
Савчук Д. І. - Динаміка ознак статевого диморфізму в ремонтних бугаїв із віком, Сохацький П. С. (1999)
Бочков В. М. - Селекція в стадах імпортної м'ясної худоби, Шевченко В. І. (1999)
Фурманюк О. Г. - Морфологічні та біохімічні показники крові бичків чорно-рябої породи різної селекції, їх взаємозв'язок із показниками росту і розвитку, Сірацький Й. З. (1999)
Гавриленко М. С. - Вплив генетичних і паратипних факторів на мертвонароджуваність телят молочних порід (1999)
Шеремета В. І. - Оцінка гонадотропних гормонів за рівнем суперовуляції та морфологією яєчників тварин (1999)
Кругляк А. П. - Підвищення рівня відтворення стада шляхом трансплантації ембріонів, Стаховський В. Ф. (1999)
Давиденко В. М. - Багатопліддя овець, Бондар А. О. (1999)
Касянчук В. В. - Критерії відбору молочних корів, стійких до маститу (1999)
Білошицький В. М. - Характеристика бугайців поліського зонального типу, вирощених на Новоград-Волинському племпідприємстві (1999)
Шаран M. M. - Вплив синтетичних аналогів гонадоліберину на формування жовтих тіл та приживлення трансплантованих ембріонів у телиць-реципієнтів (1999)
Шавкун В. Ю. - Регуляція гормональної функції жовтого тіла у телиць реципієнтів, Шаловило С. Г., Шаран М. М. (1999)
Шаловило С. Г. - Запліднення яйцеклітин у корів-донорів залежно від часу осіменіння їх і кількості сперміїв, Шаран M. M., Пасіцький М. Д. (1999)
Мадіч А. В. - Розвиток половинок мишачих ембріонів, одержаних поділом на мікроманіпуляторі та вручну, Саєнко І. М., Шаловило Л. Є. (1999)
Семенченко М. А. - Екологічне забруднення і його вплив на клініко-фізіологічні показники у тварин (1999)
Попадюк С. С. - Природна резистентність коней гуцульської породи (1999)
Бродюк Ю. М. - Художньо-естетична інтерпретація архетипу землі в романі "Жменяки" М. Томчанія (2019)
Козубенко Л. М. - Естетика, теорія і критика літературного екзистенціалізму (2019)
Мазоха Г. С. - Драматургія О. Коломійця як реалізація світоглядних та естетичних позицій митця (2019)
Panhelova M. - Ulas Samchuk's private letters of 50-70's of XX century as an indicator of literary époque (2019)
Потапенко О. І. - Концепт "духовна любов" через призму сакральної грецької лексики оригіналу Нового Заповіту, Потапенко Г. І. (2019)
Савчук В. І. - Закономірності інтонаційного оформлення президентського мовлення у кризових і військових промовах (2019)
Свириденко О. М. - Іронічний пафос романтичного листа (2019)
Скляренко О. Б. - Композиційно-мовленнєві форми у структурі художнього тексту (на матеріалі КМФ опис німецькомовних оповідань) (2019)
Токмань Г. Л. - Тарас Шевченко - Євген Плужник - Іван Світличний: діалог текстів (2019)
Хома К. М. - Спільність мотивів у поемі "Княжна" та повісті "Княгиня" Т. Шевченка (2019)
Чубань Т. В. - Суфіксація та суплетивізм як видотворчі засоби у системі дієслів, Левченко Т. М. (2019)
Ленська С. В. - Епістолярні діалоги доби романтизму Свириденко Оксана. Епістолярій у творчій спадщині українських письменників-романтиків: Монографія. – Київ: Міленіум, 2019. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Кальченко В. І. - Розрахунок сил різання одиничним абразивним зерном орієнтованого шліфувального круга, Кальченко В. В., Кологойда А., Кужельний Я. (2018)
Музичка Д. - Вплив зносу зерен на теоретичну довжину твірної головного різального конуса (2018)
Сіра Н. - Експериментальне дослідження теплонапруженості процесу зносу круга, сил різання та потужності при двосторонньому шліфуванні торців заготовок різного діаметра, Литвин О., Кальченко Д., Морочко В. (2018)
Ванько В. - Удосконалена методика оцінювання якості гільзи циліндра двигуна внутрішнього згорання сільськогосподарської техніки, Приходько О. (2018)
Jánoš R. - Cell design for gearbox assembly, Baňasová A. (2018)
Marcinko P. - Automobile with pneumatic, Hajduk M., Palko M. (2018)
Semjon J. - Using the simulation program for the design and optimization of the production line, Kostka J., Mako P. (2018)
Tuleja P. - Application of industrial pneumatic components in the educational process, Mamontov P. (2018)
Hroncová D. - Construction of equations of motion of multibody systems and computer modeling (2018)
Kelemen M. - Machine motion optimization (2018)
Virgala I. - Algorithm of Euler-Lagrange method for deisgning of dynamic model, Filakovský F. (2018)
Дубягін О. - Модель міжрівневого балансу: агрегатна форма (2018)
Ільєнко А. - Чисельний алгоритм для знаходження ймовірності виродження в моделі Крамера-Лундберга, Руновська Л. (2018)
Радченко С. - Дослідження та моделювання технологічного процесу контактного зварювання труб, Лапач С. (2018)
Новомлинець О. - Зварювання тиском алюмінієвих сплавів через модифіковані поверхневі шари, Олексієнко С., Ющенко С., Байдала О., Половецький Є. (2018)
Башинська О. - Формування телеметричних лог-файлів для оперативної технічної діагностики безпілотних авіаційних комплексів, Казимир В., Нестеренко С. (2018)
Лактіонов О. - Індексна оцінка якості підготовки оператора верстата з числовим програмним керуванням (ЧПК) (2018)
Бойко С. - Застосування нейронних мереж при автоматизації діагностики стану авіаційного генератора гвинтокрила, Волканін Є., Городній О., Борисенко О., Вершняк Л. (2018)
Šarga P. - Design and implementation of smart home model, Cocuľa J. (2018)
Bazylevych V. - Development of criteria of protection from cyber threats at social enterprise, Mekhed D., Guryev V. (2018)
Rákay R. - Possibilites of communication enhancement for experimental production system, Višňovský M., Galajdová A., Šimšík D. (2018)
Juruš O. - Smart camera for simple sorting tasks, Koukolová L. (2018)
Денисов Ю. - Оптимізація енергодинамічних процесів у системі керування приводом стабілізації польоту безпілотного літального апарата, Шаповалов О., Середа О., Куц Є. (2018)
Тительмаєр К. - Порівняння методів керування двофазним двонаправленим перетворювачем постійної напруги з чергуванням фаз, Хоменко М. (2018)
Шевченко В. - Огляд і порівняння базових топологій компенсації для бездротової передачі енергії, Трейко Б., Гусев О., Пахалюк Б., Хоменко О. (2018)
Miková L. - Didactic model of lift (2018)
Vagaš M. - Summary of chosen legislation used in automated operation (2018)
Сиза О. - Екстракт із коріння кульбаби лікарської як перспективна сировина у виробництві харчових концентратів, Кичка А., Гусол Т., Савченко О. (2018)
Воробйова В. - Вивчення компонентного складу та протикорозійної ефективності продуктів переробки абрикоса (Prunus Armeniaca L.), Шакун А., Трус І., Cердюк О., Ткачук В., Чигиринець О. (2018)
Челябієва В. - Використання заквасок спонтанного бродіння та борошна бобових культур у виробництві хліба, Соседова К. (2018)
Крячок С. - Застосування полюсного методу визначення координат на приаеродромній території, Щербак Ю., Мамонтова Л. (2018)
Марченко Н. - Особливості кінетики водо- та вологопоглинання сухостійної деревини сосни звичайної, Новицький С., Зав’ялов Д. (2018)
Клопенко Н. І. - Вплив генотипних факторів на формування господарсько корисних ознак корів української чорно-рябої молочної породи, Ставецька Р. В., Буштрук М. В., Старостенко І. С., Бабенко О. І. (2018)
Дяченко Л. С. - Склад мікрофлори кишечнику, збереженість та продуктивність курчат-бройлерів за згодовування різних форм і доз підкислювача, Сиваченко Є. В., Сивик Т. Л. (2018)
Микитюк В. В. - Особливості перетравності поживних речовин раціону кітними вівцематками за додаткового введення кобальту, Василенко Т. О., Оріщук О. С., Цап С. В., Поротікова І. І. (2018)
Панянчук М. С. - Вплив згодовування живих дріжджів дійним коровам на якісні показники молока, Титарьова О. М. (2018)
Хмельова О. В. - Ефективність використання свиней породи п'єтрен за чистопородного розведення і схрещування, Ставецька Р. В. (2018)
Пономаренко Н. В. - Вплив біологічно активних речовин амаранту на склад ліпідів в організмі перепелів, Цехмістренко С. І., Цехмістренко О. С., Поліщук В. М., Поліщук С. А. (2018)
Селезньова О. О. - Стабілізація ферментного препарату протосубтилін Г3Х з метою використання його у птахівництві, Цехмістренко С. І., Поліщук В. М., Поліщук С. А. (2018)
Розпутній О. І. - Оцінка надходження 137Сs і 90Sr в організм дійних корів на радіоактивно забруднених агроландшафтах Центрального Лісостепу у віддалений період Чорнобильської катастрофи, Перцьовий І. В., Герасименко В. Ю., Скиба В. В., Савеко М. Є. (2018)
Гуцол Г. В. - Оцінка інтенсивності накопичення радіонуклідів у білковій продукції бджільництва за вапнування ґрунтів (2018)
Антонюк П. - Кадровий потенціал підприємства як основа зростання продуктивності праці (2018)
Береза І. - Модель розрахунку величини плати за доступ до об'єктів міської пасажирської інфраструктури з урахуванням участі підприємств транспортного будівництва у процесах її розвитку, Міщенко М. (2018)
Вдовічен А. - Управління державними борговими зобов’язання як фактор можливого поглиблення дисбалансів національної економіки (2018)
Грішнова О. - Підвищення продуктивності праці – головна конкурентна перевага сучасного підприємства (2018)
Іжко І. - Стан та перспективи розвитку галузі інформаційних технологій в Україні (2018)
Ковальов А. - Методи оптимізації капіталоозброєності на підприємствах України в умовах ринку, Янковий В. (2018)
Кузнецова І. - Формування конкурентної стратегії лідирування за витратами на засадах бережливого виробництва, Горбатюк В. (2018)
Маммадова Н. - Діагностичні основи експертизи і деталізація хімічного складу і харчової цінності сухого молока, Балаев Г. (2018)
Полянська А. - Проектна діяльність як інструмент розвитку енергетичних підприємств в умовах ринкових трансформацій, Савка Ю. (2018)
Салавеліс Д. - Сучасні підходи до оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства (2018)
Танасюк І. - Основні напрями підвищення продуктивності праці персоналу в сучасних умовах, Орленко О. (2018)
Тарасевич Н. - Основні тенденції банківського кредитування фізичних осіб в Україні, Брит А. (2018)
Тарасенко Д. - Моделювання еколого-економічних процесів для забезпечення ефективної політики сталого розвитку та зеленої модернізації (2018)
Алієв З. - Територіальна політика царської Росії і радянської влади на Південному Кавказі на початку ХХ століття (2018)
Намазова Е. - Про деякі перші середньовічні релігійні пам'ятники Товузського району (2018)
Остащук В. - Органи виконавчої влади губернаторства Трансністрії (2018)
Наші автори (2018)
Зюзін В. О. - Діагностика та профілактика метаболічного синдрому поєднаного із хронічним обструктивним захворюванням легень, Черно В. С., Ларичева О. М., Половенко Л. С., Зюзін Д. В. (2019)
Кузнєцова Л. П. - Особливості фунціональних показників у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з супутнім ожирінням, Гопко О. Ф. (2019)
Лисоконь Ю. Ю. - Сучасні уявлення про етіологію та лікування періапікальних вогнищ запалення (2019)
Sokolova І. І. - Some Aspects of Dental Caries Prevention, Yaroshenko O. G., Oleinichuk V. V. (2019)
Ткаченко А. С. - Применение вестерн-блоттинга и метода проточной цитометрии для оценки интенсивности процессов некроптоза клеток (обзор), Онищенко А. И., Гопкалов В. Г., Горбач Т. В., Харченко Э. А., Склярук Д. О. (2019)
Zherebiatiev A. S. - Simvastatin and Recombinant Antagonist of Receptors of Interleukin-1 Modulate Aryl Hydrocarbon Receptors in Experimental Colitis in Rats, Voitovich A. V. (2019)
Нефьодов О. О. - Модифікуючий вплив цитрату селену та цитрату германію на ембріотоксичність солей кадмію при комбінованому введенні у щурів, Білишко Д. В., Земляний О. А., Шаторна В. Ф., Демиденко Ю. В., Мальчугін Р. К., Мірошніченко М. Е. (2019)
Рыкова Ю. А. - Морфологическая характеристика щитовидной железы половозрелых крыс при воспроизведении хронической гипертермии средней степени и введении инозина, Шупер В. А., Шупер С. В., Полякова А. И., Карпяк Т. Ф. (2019)
Скляр Н. І. - Антибіотикочутливість штамів Pseudomonas Aeruginosa та Escherichia Coli у планктонній формі та у стані біоплівки, Саркіс-Іванова В. В., Перетятко О. Г., Ягнюк Ю. А., Мані Ханс (2019)
Бабак О. Я. - Параметры углеводного метаболизма и выраженность стеатоза печени у пациентов с неалкогольной жировой болезнью печени на фоне гипертонической болезни в зависимости от показателей липидного профиля, Башкирова А. Д. (2019)
Журавльова М. І. - Зміни параметрів цитокінового статусу на підставі визначення активності кальпротектину й інтерлейкіну-22 у хворих на гострий інфаркт міокарда в залежності від наявності супутнього цукрового діабету 2 типу, Риндіна Н. Г., Кравчун П. Г. (2019)
Зубченко С. О. - Дослідження впливу хронічної Епштейна-Барр вірусної інфекції на рівень експресії miR -146a та miR -155 у пацієнтів з алергопатологією, Маруняк С. Р., Ломіковська М. П. (2019)
Кальбус О. І. - Оцінка повсякденної активності у хворих на міастенію (2019)
Кравец О. В. - Гемодинамический паттерн при рестриктивном режиме инфузионной терапии у больных высокого хирургического риска с острой абдоминальной патологией (2019)
Кучерявченко В. В. - Динаміка маркерів тромбоцитарної ланки гемостазу у хворих з підвищеним індексом маси тіла при політравмі, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Мушегян М. М. - Результати оцінювання клініко-психопатологічних змін у хворих на симптоматичну "судинну" епілепсію при хронічних порушеннях мозкового кровообігу, Літовченко Т. А., Бокатуєва В. В. (2019)
Панченко О. А. - Клініко-функціональна оцінка ефективності методу загальної екстремальної аерокріотерапії в лікуванні дегенеративно-дистрофічних захворювань хребта, Оніщенко В. О., Сердюк І. А. (2019)
Приткова Г. В. - Динаміка інтерлейкіну-6 як предиктора формування ниркової дисфункції та критерію ефективності нефропротективної стратегії при ранньому ревматоїдному артриті (2019)
Псарьова В. Г. - Активність системи оксидативного стресу – антиоксидантного захисту при гіпертонічній хворобі з різними ступенями ожиріння (2019)
Риндіна Н. Г. - Динаміка кардіогемодинамічних показників, профібротичного маркера й параметрів ліпідограми у хворих з хронічною серцевою недостатністю при ішемічній хворобі серця й цукровому діабеті 2 типу на тлі лікування блокаторами ?-адренорецепторів, Кравчун П. Г., Наріжна А. В., Кожин М. І., Табаченко О. С. (2019)
Тащук В. К. - Значення двостулкового аортального клапану у розвитку серцево-судинних ускладнень, Гречко С. І., Трефаненко І. В., Палига Х. В. (2019)
Тодуров Б. М. - Состояние внутрисердечной и центральной гемодинамики у пациентов с недостаточностью митрального клапана при хирургической коррекции с применением кристаллоидной кардиоплегии в периоперационном периоде, Харенко Ю. А., Хартанович М. В., Демянчук В. Б. (2019)
Тягла О. С. - Прогностична значимість біомаркера ST2 у хворих на гіпертонічну хворобу на тлі хронічного обструктивного захворювання легень (2019)
Фуштей І. М. - Особливості показників ремоделювання лівого шлуночка у хворих на гіпертонічну хворобу, Байдужа О. М., Сідь Є. В., Соловйов О. В. (2019)
Шерстюк Л. Л. - Прогностичне значення недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку коморбідної патології (2019)
Безрук В. В. - Показники динаміки захворюваності та поширеності інфекційно-запальних хвороб сечовивідної системи серед дитячого населення Чернівецької області, Шкробанець І. Д., Безрук Т. О., Юрнюк С. В., Веля М. І., Сенюк Б. П., Ткач А. В. (2019)
Крячкова Л. В. - Застосування методів варіаційної статистики для оцінки діяльності медичного персоналу, Махова І. Б., Борвінко Е. В., Козир О. А. (2019)
Заболотний Т. Д. - Динаміка мікробіоценозу ротової порожнини розумово відсталих дітей з основними стоматологічними захворюваннями в процесі їх корекції, Дутко Г. З., Виноградова О. М. (2019)
Кабанова А. А. - Показатели иммунного статуса пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями челюстно-лицевой области и шеи в зависимости от распространенности процесса (2019)
Походенько-Чудакова И. О. - Сравнительная оценка показателя микрокристаллизации ротовой жидкости при проведении различных комплексов послеоперационного лечения у пациентов с хроническим одонтогенным синуситом верхнечелюстной пазухи, Сурин А. В. (2019)
Рябоконь Є. М. - Стоматологічний статус та показники електрокінетичної рухливості ядер клітин букального епітелія у осіб з інтраоральним пірсингом, Шатов П. O., Каміна Т. В., Стоян О. Ю. (2019)
Черненко В. М. - Система підтримки прийняття рішення лікарем щодо вибору метода дентальної імплантації, Любченко О. В., Кочина М. Л. (2019)
Коновал Н. С. - Структурно-біохімічні зміни тканини міжреберних м'язів та їх значення в судово-медичній діагностиці давності настання смерті (2019)
Мішалов В. Д. - Перспективи дослідження біологічних рідин для визначення давності смерті, Дунаєв О. В., Костенко Є. Я., Козлов С. В. (2019)
Зайченко Г. В. - Біотехнологічні препарати: особливості структури та властивостей і методологія викладання їх фармакології студентам профільних вищих навчальних закладів, Горчакова Н. О., Шумейко О. В., Клименко О. В., Ходаківська О. В. (2019)
Богуславський К. І. - Мічення клітин лінії PK-15 наночастинками на основі ортованадату гадолінію: вплив часу та умов інкубації, Алабедалькарім Н. М. (2019)
Бречка Н. М. - Андрогенний статус самців щурів після застосування препаратів природного походження в умовах кріотравми передміхурової залози (2019)
Дичко Д. В. - Ефективність впливу реабілітаційних заходів на динаміку фізичного розвитку та фізичної підготовленості у дітей віком 10-16 років з патологією зору (2019)
Дичко О. А. - Функціональний стан опорно-рухового апарату дітей 7-10 років зі сколіозом (2019)
Земляний О. А. - Деякі особливості виведення свинцю з екскреціями лабораторних щурів в умовах експерименту (2019)
Калабухова А. С. - Аналіз захворюваності органів дихання та рівня фізичної активності у дітей молодшого шкільного віку (2019)
Колесник Ю. І. - Аналіз показників вищої нервової діяльності в залежності від ступеня короткозорості, Шейко В. І., Львов О. С. (2019)
Салига Н. О. - Дія L-глутамінової кислоти та N-ацетилцистеїну на імунологічні та гематологічні показники за дії CCL4-індукованого стресу у щурів (2019)
Тихвинская О. А. - Флуоресцентная визуализация мезенхимальных стромальных клеток на поверхности полнослойных эксцизионных кожных ран у мышей, Рогульская Е. Ю., Васильев Р. Г., Петренко Ю. А. (2019)
Шевчук Т. І. - Біохімічний метод антропогенетики як основа діагностики і профілактики спадкової патології (2019)
Шкурашівська С. В. - Вплив шоломниці байкальської на вуглеводний обмін щурів при адреналіновому стресі, Ерстенюк Г. М. (2019)
Дичко В. В. - Рухові якості дітей віком 7-10 років з порушеннями інтелектуального розвитку та патологією зору, Бобирєв В. Є., Клименко Ю. С. (2019)
Бріскін Ю. А. - Експертний аналіз інноваційної форми олімпійської освіти #OLYMPICLAB, Передерій В. В. (2019)
Палатний А. - Основи діяльності національних організаційних структур із розвитку тхеквандо в Україні (2019)
Orlova А. - International experience in the implementation of the state policy for facilitating civil society development (2019)
Попов М. - Галузь знань "Публічне управління та адміністрування": хто буде формувати наукову галузь? (2019)
Бабов К. - Сталий розвиток туризму: пріоритети для України, Безверхнюк Т., Бабова І. (2019)
Vorotin V. - Risk management as an innovation approach in public administration of customs procedures in GUAM countries, Shirinova A. (2019)
Demianchuk I. - Combining functions by the governing bodies of the civil protection of the population of big cities (2019)
Дзюрах Ю. - Особливості державного регулювання інвестицій у сільському господарстві України (2019)
Дуліна О. - Внутрішній аудит як основа системи внутрішнього контролю Канади: адаптивні аспекти для України (2019)
Коваль З. - Підходи до визначення критеріїв оцінки інформаційно-психологічної стійкості України (2019)
Ковтун Ю. - Упорядкування поля функцій системи органів публічної влади в умовах децентралізації (2019)
Комаровський І. - Оптимізація функціональних механізмів управління місцевим розвитком через розподіл їх ризиків (2019)
Корвецький О. - Розбудова системи громадського здоров’я як пріоритет публічної політики України, Бондарева Л. (2019)
Лаврук О. - Державне регулювання розвитку тваринництва (2019)
Непомнящий О. - Підготовка кадрів для забезпечення сталого розвитку, Дєгтяр О. (2019)
Піддубна В. - Вплив маркетингу на рівень фінансової стабільності банків: аспект державної політики (2019)
Семенюк Ю. - Управління освітою України в умовах децентралізації: світові тенденції та вітчизняні реалі (2019)
Янюк С. - Територіальна оборона як протидія загрозам національній безпеці України (2019)
Бабич О. - Особливості стратегічного управління інноваційними проектами розвитку малих міст (2019)
Балабаева З. - Еволюція суб’єктності територіальної громади в умовах реформи місцевого самоврядування, Бойченко П., Маківничук К. (2019)
Карпенко О. - Партисипативні трансформації на місцевому рівні: електронна та цифрова демократія, Левченко О., Сакалош С. (2019)
Мустафаєва Е. - Застосування міжнародних стандартів щодо захисту меншин в процесі формування об’єднаних територіальних громад (2019)
Колінько О. - "Шукати нову блакить, нову любов…": проекції символізму на поезію і прозу рубежу ХІХ-ХХ ст. (2019)
Бульбачинська О. - Роман Є. Гуцала "Позичений чоловік": кінематографічний вимір образотворення (2019)
Музичук В. - Художнє осмислення екзистенціалу страху в драмах Г. Хоткевича (2019)
Панова Н. - Суицидальный литературный сюжет: дискуссии вокруг тематического метода (2019)
Рева Л. - Втрачене / невтрачене покоління: Ернест Хемінгуей – шістдесятництво – майдан – гібридна війна (2019)
Філоненко С. - Соціопатичний Шерлок, галюциногенний собака Баскервілів: адаптації класичного детективного сюжету для телебачення (2019)
Школа В. - Поетика казок Олександра Олеся (2019)
Борисенко К. - Рецепція богословсько-полемічних трактатів XVI – XVII століть у творах Іоаникія Галятовського та Теофіла Рутки (2019)
Макарадзе Х. - Радянське "правосуддя" крізь призму ідеології Івана Багряного (за романом "Сад Гетсиманський") (2019)
Прадивлянная Л. - Смыслообразующая функция эвфонических элементов в сюрреалистической поэзии (2019)
Новик О. - Франсуа Війон – Віктор Домонтович: між новим і минулим (2019)
Нагай І. - З історії фольклору Північного Приазов’я (2019)
Ліпич В. - Специфіка суфіксації в композитно-суфіксальному способі творення іменників (2019)
Юносова В. - Варіантні форми іменників жіночого роду в заперечних конструкціях сучасної української мови (2019)
Шипович М. - Визначення роду іменників в українській мові (2019)
Юдко Л. - Синонімічна парадигма концепту толерантність (на матеріалі англійської, німецької, російської, української мов) (2019)
Новікова О. - Вставні та вставлені конструкцій у сучасній українській мові: статус, функції (2019)
Олійник Е. - Семантична організація з’ясувальних конструкцій у романі Василя Шкляра "Ключ" (2019)
Павлик Н. - Функціювання загальнотекстових та специфічних дискурсивних одиниць в епістолярії Миколи Зерова (2019)
Khalabuzar O. - Certain peculiarities of the juridical translation (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Гогонянц С. - Основні показники оцінювання рівня воєнної небезпеки (2019)
Ткач М. - Людський потенціал та людській капітал як основний фактор розвитку економічного потенціалу країни, Ковальська М. (2019)
Бериславська О. - Цивільно-військове співробітництво як вид суспільно-правових відносин у системі публічного управління (2019)
Кустріч К. - Аналіз факторів зовнішнього та внутрішнього впливу на ефективність функціонування системи внутрішнього контролю, Лойшин А. (2019)
Ігнатенко А. - Методичні рекомендації щодо проведення аудиту фінансового органу розпорядника коштів нижчого рівня, Лисенко М., Мазка С., Мірненко В., Бегма В. (2019)
Borohvostov I. - Formation of base data list and content for determining of the ways for military teams procurement with armament, Bilokur N., Kolotukhin Y., Tkach I. (2019)
Голота О. - Аналіз міжнародного досвіду підходів до формування та управління системою державних закупівель для потреб оборони (На прикладі діяльності Міністерства оборони Великобританії) (2019)
Боняк В. О. - Організація та функціонування органів, що здійснювали карально-репресивні та правоохоронні функції, у радянській правовій доктрині (2018)
Барабаш О. О. - Правові засоби стимулювання позитивної поведінки людини: загальнотеоретичний аспект (2018)
Пайда Ю. Ю - Визначення юридичних засобів захисту прав людини (2018)
Саксонов В. Б. - Ґенеза категорії "джерело (форма) права" (2018)
Сердюк І. А. - Плюралізм підходів до визначення кількісного аспекту стадій правозастосовного процесу (2018)
Талдикін О. В. - Криптовалюта як фінансовий фактор нетократії (2018)
Гаркуша В. В. - Особливості реформування інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності Національної поліції (2018)
Єрменчук О. П. - Європейський досвід захисту критичної інфраструктури: правовий аналіз та перспективи впровадження в Україні (2018)
Іваниця А. В. - Завдання, напрями та принципи кадрової політики в органах поліції України (2018)
Кравченко І. С. - Актуальні питання комплектування підрозділів Національної поліції України (2018)
Краснобрижий І. В. - Можливості матеріально-технічного оснащення працівників Національної поліції України, що покликані боротися зі злочинами у сфері економіки та високих технологій (2018)
Мирошниченко В. О. - Відеоспостереження як інструмент забезпечення безпеки на транспорті, Гавриш О. С. (2018)
Соловйова О. М. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на зброю в Україні: проблеми та перспективи, Ганжело В. О. (2018)
Чумак В. В. - Реформування національної поліцейської системи Литви: стратегічні напрями та результати (2018)
Щокін Р. Г. - Адміністративний договір як особлива форма публічного адміністрування в сфері освіти (2018)
Большаков С. В. - Оперативно-розшукове забезпечення службово-бойової діяльності Національної поліції під час виникнення кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці: постановка проблеми (2018)
Захарова О. В. - Міжнародні стандарти та їх вплив на правову охорону суспільної моралі в Україні (2018)
Михайлов В. О. - Історико-правові аспекти становлення режиму законності і дисципліни в діяльності поліції України (2018)
Преловський К. В. - Сутність і зміст поняття критичної інфраструктури банківської системи України (2018)
Пугач А. В. - Класифікація заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (2018)
Мінченко С. І. - Проблеми реалізації міжнародних стандартів запобігання домашньому насильству в Україні, Дмитращук О. С. (2018)
Попович Є. М. - Теоретико-правовий аналіз взаємодії органів досудового розслідування з науково-дослідними експертними установами (2018)
Макаренко Н. К. - Кримінологічне розуміння професійної злочинної поведінки людини та її вивчення в європейській науковій думці (2018)
Свиридова Л. В. - Лінгвістична експертиза мовлення на сучасному етапі її розвитку (2018)
Філіпенко Н. Є. - Використання тварин-біодетекторів при проведенні спеціальних та антитерористичних операцій (2018)
Карпенко Р. В. - Характеристика етапів розслідування заподіяння тілесних ушкоджень, учинених неповнолітніми (2018)
Коломієць В. Ю. - Історико-правовий аналіз кримінальної відповідальності за заподіяння тілесних ушкоджень (ХХ-ХХІ століття) (2018)
Коцюба С. А. - Тактичні аспекти розслідування незаконного заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю (2018)
Крижановський О. М. - Основні напрями реалізація стратегії запобігання злочинам у сфері господарської діяльності (2018)
Мартиненко В. О. - Особа злочинця-державного службовця у системі емпіричного дослідження запобігання зловживанню владою або службовим становищем (2018)
Мрочко Р. М. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики сутенерства (2018)
Цибенко О. С. - Криміналістична характеристика особи злочинця, що вчинює незаконні заволодіння автомобілями шляхом подолання систем захисту (2018)
Чіпець О. І. - Наукові підходи до визначення способів незаконного переміщення вогнепальної зброї (2018)
Рецензії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Contents (2019)
Dzhus A. - Improvement of tank for gas transportation in compressed condition and comparative evaluation criteria, Yurych A. (2019)
Milowanov V. - Improvement of thermotechnical properties of refrigerator’s evaporator using nanoparticles, Balashov D. (2019)
Kalinichenko N. - Experimental studies of the grinding process by planetary grinding head (2019)
Selivorstov V. - Determination of the essential effect of modification in the composition of the combined vibration treatment technology on the mechanical properties of AK7 alloy, Dotsenko N., Dotsenko Y., Dotsenko V. (2019)
Chulieieva O. - Regulation of electrophysical properties of fireproof polymer compositions filled with hydromagnesite for cable productsd, Zolotaryov V. (2019)
Shybetskyi V. - Analysis of the special features of hydrodynamics in the boundary layer of the nozzle of the developed surface, Kostyk S. (2019)
Lymarenko O. - Influence of ventilated enclosing structures on the regulation of house energy supply (2019)
Kvasnikov V. - Development of methods of processing sensor signal, Perederko A. (2019)
Halytskyi V. - Analysis of the heat exchange processes of the remote measurement device of mechanical values (2019)
Abstract and References (2019)
Черепанська І. Ю. - Прецизійна інтелектуальна гоніометрична система, Безвесільна О. М., Сазонов А. Ю. (2019)
Лорія М. Г. - Комбінована математична модель триполичного газового реактора у виробництві аміаку (2019)
Сакалова Г. В. - Дослідження адсорбційного вилучення іонів нікелю(ІІ) бентонітовими глинами, Василінич Т. М., Петрук Г. Д., Шевчук О. А. (2019)
Іванченко А. В. - Комплексне очищення промислових фенольних стічних вод з використанням адсорбентів з природної сировини, Хавікова К. Є. (2019)
Радіонов М. О. - Аналіз впливу наглядової діяльності з питань охорони праці на рівень виробничого травматизму в ризиконебезпечних галузях економіки України (2019)
Штовба О. В. - Брендингові дослідження в XXI столітті : бібліометричний аналіз (2019)
Розводюк М. П. - Синтез структури пристрою для визначення залишкового ресурсу асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Бомбик В. С. (2019)
Ковтун В. В. - Напівмарковське оцінювання гарантоспроможності інформаційної системи критичного застосування (2019)
Польгуль Т. Д - Аналіз різнорідних даних в інтелектуальних системах виявлення шахрайства, Яровий А. А. (2019)
Перетяка Н. О. - Аналіз даних теплового контролю шпиндельних опор настільного токарно-гвинторізного верстата (2019)
Савін Ю. Х. - Визначення економічно доцільних відстаней доставки автомобілів на підприємства автосервісу, Митко М. В. (2019)
Герасименко О. В. - Моделювання процесів деформування пустотілих заготовок без оправки (2019)
Райковська Г. О. - Шляхи вдосконалення підготовки фахівців машинобудівної галузі (2019)
Дегтярьова Н. В. - Змішане навчання як чинник формування навичок самоосвіти у майбутніх вчителів інформатики, Петренко С. І. (2019)
Подлєсний С. В. - Актуальність використання STEM-STEAM- STREAM-технологій в сфері інженерно-технічної освіти для сталого розвитку економіки України, Тарасов О. Ф. (2019)
Кошарний В. В. - Мікроциркуляторні зміни та ушкодження епітелію сім’яних пухирців щурів за умов моделювання та ремоделювання порушень кровообігу, Каграманян А. К., Абдул-Огли Л. В., Бондаренко Н. С., Губаренко О. В., Твердохліб І. В. (2019)
Курик О. Г. - Патоморфологічні аспекти рецидиву варикозного розширення вен нижніх кінцівок, Гупало Ю. М., Наболотний О. І., Швед О. Є., Шапринський В. В., Шаповалов Д. Ю., Шамрай-Сас А. В. (2019)
Лоскутов А. Е. - Предоперационная оценка секторального дефицита вертлужной впадины в условиях диспластического коксартроза, Ковбаса Е. А., Олейник А. Е., Стрыженый В. Г., Губарик А. В. (2019)
Надрага Б. О. - Морфофункціональні особливості серця щура при експериментальному інфаркті міокарда, Ященко А. М., Луцик О. Д. (2019)
Новиков С. П. - Роль стимуляции эритропоэза в предоперационной подготовке при хирургическом лечении больных с колоректальным раком, Бондаренко Н. С., Василишин А. В., Кириллова Л. А., Фролов К. Б., Твердохлеб И. В. (2019)
Носивец Д. С. - Влияние функциональной недостаточности щитовидной железы на костно-хрящевую ткань (2019)
Попко С. С. - Особливості васкулогенезу передміхурової залози людини в пренатальному періоді онтогенезу, Євтушенко В. М., Сирцов В. К. (2019)
Сокол В. К. - Оцінка структурно-функціонального стану м’язів стегна у хворих з наслідками переломів стегнової кістки за даними ультразвукової діагностики (2019)
Хитрик А. Й. - Морфофункціональні особливості сечового міхура щурів першого місяця життя (2019)
Shyshkin M. A. - Distal colonic polyps: immunohistochemical study of proliferation and apoptosis, Khrystenko T. O. (2019)
Шканд Т. В. - Течение экспериментального некроза миокарда при имплантации альгинатного гидрогеля, насыщенного экстрактом криоконсервированных фрагментов сердца поросят (гистологическое исследование), Волина В. В., Чиж Н. А., Слета И. В., Гальченко С. Е., Мусатова И. Б. (2019)
Алексєєнко Н. С. - Порівняльна характеристика річних змін поперечних параметрів тіла юнаків на першому році навчання в університеті, Андрійчук В. М. (2019)
Станишевская Н. В. - Восприятие образовательной среды иностранными студентами медицинского и стоматологического факультетов Днепропетровской медицинской академии, Марченко Д. Г. (2019)
Петріас K. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2019)
Балицький В. В. - Морфологічні зміни тканин після використання високочастотних електрохірургічних апаратів "ERBE ICC 200" та "ЭФА" при лікуванні поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Курик О. Г., Захараш М. П. (2018)
Власенко О. А. - Оцінка ризику розвитку ендопротікань крові в аневризматичний мішок після ендоваскулярного ендопротезування інфраренального відділу аорти (2018)
Волошин М. А. - Динаміка експресії та кількості СК5+-імунопозитивних епітеліоцитів субкапсулярної зони тимуса у щурів раннього постнатального періоду після пренатального введення стафілококового анатоксину, Кущ О. Г., Аравіцький Є. О. (2018)
Даниелян М. А. - Протекторное влияние таурина на клеточные структуры гиппокампа крыс после интоксикации этанолом, Хачатрян В. П., Саваян А. А., Назарян О. А., Карапетян К. В., Саркисян Дж. С. (2018)
Кіндратів Е. О. - Математичне моделювання прогнозування процесу прогресування дисплазії шийки матки, що асоційована з папіломавірусною інфекцією у жінок хворих на безпліддя (2018)
Корнієнко В. В. - Особливості регенерації шкіри тварин зрілого віку після опікової травми та застосування хітозанових плівок, Голубнича В. М., Гусак Є. В., Калінкевич О. В., Олешко О. М., Гапченко А. В., Погорєлов М. В. (2018)
Лисенко В. М. - Експериментальне дослідження морфофункціональних характеристик зварювального анастомозу тонкої кишки, Глаголєва А. Ю., Крестянов М. Ю., Завертиленко Д. С., Рубленко М. В., Рубленко С. В., Радкевич Я. С., Дядик О. О. (2018)
Перцева Н. О. - Кількісна морфологічна характеристика тромбоцитарного гемостазу у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типу в залежності від швидкості клубочкової фільтрації, Твердохліб І. В., Чуб Д. І. (2018)
Pivovarenko Y. V. - The nature of axonal arborization occurring un-der the action of low-frequency electromagnetic fields (2018)
Силенко Ю. В. - Клініко-морфологічні особливості емалі при пігментній гіпоплазії тканин зуба, Єрошенко Г. А., Животовський І. В., Кузенко Є. В. (2018)
Сокол В. К. - Экспертная оценка функции нижних конечностей при исходах переломов бедренной кости (2018)
Ульянов В. А. - Ультраструктура роговицы кролика после воспроизведения бактериального кератита и воздействия пленок, содержащих наночастицы серебра, Макарова М. Б., Молчанюк Н. И., Давтян Л. Л. (2018)
Чернявський А. В. - Особливості розподілу та динаміки волокон сполучної тканини міокарда шлуночків щурів в нормі та після внутрішньоутробного впливу дексаметазону (2018)
Яловенко М. І. - Вибір оптимальної медикаментозної терапії у хворих з фібриляцією передсердь і коморбідною палогією, Ханюков О. О. (2018)
Григор’єва О. А. - До питання про класифікацію фолікулів яєчників щурів, Ковальчук К. С. (2018)
Петріас K. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2018)
Вступне слово ректора Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ А. Є. Фоменка (2018)
Вступне слово ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, академіка НАН України В. Я. Тація (2018)
Вітальне слово президента Національної академії правових наук України О. В. Петришина (2018)
Вступне слово начальника Департаменту протидії наркозлочинності Національної поліції України А. О. Кіхтенка (2018)
Бабенко А. М. - Сучасний стан та тенденції наркозлочинності, вбивств та самогубств у містах і сільских районах України: кримінологічний вимір та запобігання (2018)
Батиргареєва В. С. - Вплив наркоманії на злочинність та замісна терапія як захід обмеження подальшого поширення наркоманії (2018)
Бідняк Г. С. - Дослідження канабіноїдів у виробах з шоколаду, Вергун Т. І. (2018)
Буковський Ю. Д. - Стан оперативно-службової діяльності органів та підрозділів Національної поліції України у сфері протидії наркозлочинності за 2017 рік, Бобій А. В. (2018)
Данилевська Ю. О. - Звільнення від кримінальної відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів (2018)
Кириченко О. В. - Кримінально-правові засоби протидії незаконному збутунаркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, що вчинюється організованими групами та злочинними організаціями, Міщанинець О. М. (2018)
Коцюба С. А. - Особливості використання спеціальних знань у кримінальних провадженнях, Чаплинський К. О. (2018)
Кузьменко А. С. - Наукові підходи до визначення криміналістичної характеристики квартирних крадіжок, учинених раніше засудженими особами (2018)
Літун О. О. - Особливості проведення невідкладних розшукових заходів стосовно безвісти зниклих дітей, втягнених у злочинну діяльність, пов’язану із незаконним обігом наркотиків (2018)
Луценко Ю. В. - Суб’єкт контрабанди наркотичних засобів у теорії кримінального права України, Полторацький О. Б., Тарасюк А. В. (2018)
Марчук В. В. - Практика прокурорского надзора относительно квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров и аналогов (2018)
Мрочко Р. М. - Проблемні питання примусового освідування підозрюваного, потерпілого та свідка, Чаплинський К. О. (2018)
Настюк В. Я. - Административно-правовые режимы в сфере оборота наркотиков в секторе безопасности: типология и признаки (2018)
Пиріг І. В. - Особливості виявлення наркотиків на залізничному транспорті та початку досудового розслідування (2018)
Птушкін Д. А. - Особливості пред’явлення для впізнання підозрюваного у кримінальному провадженні, Чаплинський К. О. (2018)
Телійчук В. Г. - Оперативно-розшукова протидія наркозлочинності в мережі Інтернет як стратегія протидії наркозлочинності в Україні (2018)
Ткаченко В. І. - Аналіз впливу окремих факторів на оперативно-розшукову протидію контрабанді наркотиків, Ханькевич А. М. (2018)
Tozova R. - Illegal drug trafficking (2018)
Трофименко Р. В. - Щодо перспективної побудови загальнодержавної системи протидії оргзлочинності (2018)
Фальченко С. Л. - Проблеми законодавчої регламентації правового механізму виявлення активів, одержаних внаслідок незаконного обігу наркотиків, Шептуховський С. Є. (2018)
Філіппов С. О. - Протидія контрабанді наркотиків у США (2018)
Фоменко А. Є. - Чинники, які сприяють наркозлочинності, та деякі напрями превентивної діяльності правоохоронних органів (2018)
Христов О. Л. - Особливості використання допомоги громадськості під час виявленнята розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків (2018)
Цибенко О. С. - Сучасний стан тактичного забезпечення досудового розслідування, Чаплинський К. О. (2018)
Chikhladze K. - Drug-related crime in Georgia, Svianadze G. (2018)
Чіпець О. І. - Криміналістичне забезпечення проведення допиту підозрюваних у кримінальних провадженнях, Мельниченко С. П. (2018)
Шевчук О. М. - Види та класифікація державного контролю за законним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2018)
Шинкаренко І. Р. - Проблеми наукового забезпечення державної політики у сфері протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів (2018)
Шуміло О. О. - Проблеми запобігання наркотичній злочинності в місцях позбавлення волі за умов реформування національної пенітенціарної системи, Ярошенко М. І. (2018)
Юнацький О. В. - Особливості підготовки до проведення судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів (2018)
Довідка про авторів (2018)
Лямець А. М. - Обсесивно-компульсивний розлад психіки: еволюційні зміни сприйняття цього феномена (2019)
Маркова М. В. - Порушення здоров’я сім’ї в учасників бойових дій: феноменологія, механізми розвитку, психокорекція, Росінський Г. С. (2019)
Яворська Т. П. - Рівень психосоціального стресу у пацієнтів із цереброваскулярними захворюваннями (2019)
Потоцька І. С. - Залежність суб’єктивного переживання щастя від ціннісно-мотиваційних орієнтацій у сучасної студентської молоді, Белов О. О., Герасимук В. А., Новицький А. В. (2019)
Гончар Ю. О. - Міжособистісна поведінка молодих людей зі статусом дитини-інваліда у контексті їхньої життєвої перспективи та інтеграції у суспільство (2019)
Іщук В. В. - Систематика копінг-стратегій при психоендокринному синдромі на тлі розповсюджених форм ендокринних порушень (2019)
Марута О. С. - Особливості екзистенційних переконань у хворих на психічні розлади (2019)
Дьома І. С. - Особливості сприйняття та копінгу нозогенного стресу в осіб із іпохондричними симптомами після перенесених судинних катастроф (2019)
Скрипніков А. М. - Хронобіологічні основи терапії афективних психічних розладів, Животовська Л. В., Рудь В. О., Шкідченко О. І., Животовська А. І. (2019)
Чугунов В. В. - Одонтофобічні реакції у дітей із різним рівнем психічного здоров’я: класифікація та клінічне наповнення, Дац В. В., Скрипник А. С. (2019)
Рахман Л. В. - Роль нейробіологічної аугментації в лікуванні терапевтично резистентних депресій, Білобривка Р. І., Плевачук О. Ю., Шпильовий Я. В., Осадця М. О. (2019)
Хоміцький М. Є. - Клініко-психопатологічна характеристика ремісій параноїдної шизофренії з епізодичним перебігом та шизоафективного розладу у контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (компаративний клініко-етологічний аналіз) (2019)
Опря Є. В. - Комплексна реабілітація хворих на шизофренію, поєднану з цукровим діабетом 2-го типу (стратегія, принципи, завдання та методи терапії) (2019)
Лінська К. І. - Ставлення до вербальних і невербальних звукових стимулів та час реакції на них як діагностичні маркери депресії пацієнтів (2019)
Гончарук О. В. - Референтні стосунки як чинник соціальної реадаптації жінок із психічними розладами (2019)
Сосін І. К. - Клініко-дидактичні парадигми алкогольних амнезій та палімпсестів у наркології, Бабенко Є. Ю., Гончарова О. Ю. (2019)
Гапонов К. Д. - Структурно-феноменологічний аналіз агресивності й ворожих реакцій у хворих з алкогольною залежністю та різним рівнем психосоціального стресу (2019)
Столяренко А. М. - Стан поведінкових патернів, асоційованих із інтернет-користуванням, у хворих на залежність від алкоголю (2019)
Ященко В. А. - Нейроподобные растущие сети - базовая структура для разработки сильного искусственного интеллекта (2018)
Шаховська Н. Б. - Метод аналізу відгуків клієнтів з природномовних текстів, Шаховська Х. Р. (2018)
Шинкаренко В. І. - Визначення ознак авторства природномовних текстів, Демидович І. М. (2018)
Чаплінський Ю. П. - Онтолого-керована системна оптимізація у контексті прийняття рішень в управлінських задачах, Субботіна О. В. (2018)
Шерстюк В. Г. - Гибридный метод интеллектуальной диагностики процессов разрушительного характера, Жарикова М. В. (2018)
Анісімов А. В. - Застосування системи ПАРКС.NET в Docker контейнерах та Google Cloud Platform для розподілених хмарних обчислень, Деревянченко О. В., Хавро А. Ю. (2018)
Бармак О. В. - Принципи та підходи до формування ансамблів класифікаторів на підставі агрегатування їх результатів, Манзюк Е. А., Крак Ю. В., Куляс А. І. (2018)
Telenyk S. F. - On reliability modeling and evaluating in cloud services system, Savchuk O. V., Pokrovskyi E. O., Morgal O. M., Pokhylenko O. A. (2018)
Терещенко В. М. - Алгоритми Машинного Навчання у контексті Великих Даних, Бугайов А. Д. (2018)
Тимофієва Н. К. - Про комбінаторні числа та симетрію в біології (2018)
Voranau A. A. - Machine Learning approach for malware detection using executable files features extraction, Harakhavik Y. V. (2018)
Ганченко В. В. - Сверточные нейронные сети в задачах мониторинга состояния сельскохозяйственной растительности по данным аэрофотосъемки, Дудкин А. А. (2018)
Кнопов П. С. - Інтелектуальні засоби поквартального оцінювання економічної ефективності й цільової структури експорту у 2017–2018 рр. на прикладі Київщини, Горбачук В. М., Кирилюк В. С., Атоєв К. Л., Дунаєвський М. С., Сирку А. А. (2018)
Ковалевська О. С. - Синтез виконавчих ланок мобільних інтелектуальних машин (2018)
Сверстюк А. С. - Модель імуносенсора з використанням різницевих рівнянь на гексагональній решітці (2018)
Шуть В. Н. - Интеллектуальная система городского общественного транспорта, Касьяник В. В. (2018)
Содержание (2019)
Садогурская С. С. - Сообщества Cystoseira barbata и Codium vermilara в акватории Национального природного парка "Джарылгачский" (Чёрное море, Украина) (2019)
Баженова О. П. - Особенности распространения редких видов водорослей в планктоне водных объектов Омского Прииртышья (Россия), Игошкина И. Ю., Барсукова Н. Н., Коржова Л. В. (2019)
Комулайнен С. Ф. - Фитоперифитон реки Кемь и ее притоков (Республика Карелия, Россия) (2019)
Герасимюк В. П. - Микрофитобентос побережья Красного моря в районе г. Шарм-эль-Шейх (Египет) (2019)
Алимжанова Х. А. - Особенности распределения индикаторно-сапробных водорослей по течению реки Кашкадарья (Республика Узбекистан), Соатов Г. Т. (2019)
Пушкарь В. С. - Зональная диатомовая шкала континентального неогена Приморья (Юг Дальнего Востока России), Лихачева О. Ю., Усольцева М. В. (2019)
Ольштынская А. П. - Предварительные исследования Bacillariophyta из водной взвеси реки Днепр (Украина), Наседкин Е. И., Иванова А. Н. (2019)
Генкал С. И. - Thalassiosira duostra C. Pienaar (Bacillariophyta) – новый вид для флоры Украины (2019)
Kornieiev S. - The basic definitions of Artificial Intelligence operating system: "AI-Consciousness”, "AI-Time”, "AI-Know/not_know” and "AI-Memory” concepts (2018)
Бармак О. В. - Інформаційна технологія альтернативної комунікації для людей з обмеженими можливостями спілкування, Багрій Р. О., Крак Ю. В., Касьянюк В. С. (2018)
Ахметшина Л. Г. - Нечеткая кластеризация полутоновых изображений на основе преобразования исходных данных, Егоров А. А. (2018)
Березький О. М. - Засоби штучного інтелекту в системах автоматизованої мікроскопії, Піцун О. Й., Дубчак Л. О. (2018)
Dudar V. V. - Column drop: making CNNs invariant to image cropping, Semenov V. V. (2018)
Колчин А. В. - Интерактивный метод автоматизированного создания тестового набора для формальных моделей программных систем, Потиенко С. В. (2018)
Нестеренко А. Н. - Деякі підходи до розробки паралельних алгоритмів розв’язування задач на комп’ютерах з процесорами Intel Xeоn Phi, Герасимова Т. О., Баранов І. А. (2018)
Павлова О. О. - Діяльність інтелектуального агента для оцінювання інформації у специфікаціях вимог до програмного забезпечення, Говорущенко Т. О., Іванов О. В. (2018)
Бердник М. Г. - Математичне моделювання температурних полів в довільних областях при електронно-променевому зварюванні (2018)
Карканица А. В. - Моделирование предметных областей для адаптивных систем поддержки принятия решений, Краснопрошин В. В. (2018)
Марценюк В. П. - Про підходи щодо математичного моделювання біосенсорних та імуносенсорних динамічних систем, Сверстюк А. С., Козодій Н. В. (2018)
Буза М. К. - Программно-аппаратная поддержка ускорения вычислений (2018)
Нікітченко М. С. - 7-значнi логіки та логіки загальних недетермінованих предикатів, Шкільняк O. С., Шкільняк С. С. (2018)
Терещенко А. Н. - Параллельное сложение на основе векторных операций, Задирака В. К. (2018)
Коновалов С. Н. - Особенности разработки искусственной нейронной сети гибридной экспертной системы, Егошина А. А. (2018)
Файнзильберг Л. С. - Интеллектуальная информационная технология обработки сигналов с локализованной информацией (2018)
Title (2019)
Goretzki P. - Price discrimination and market power in the international fertiliser market: empirical evidence for exports from Russia, Perekhozhuk O., Glauben T., Loy J. P. (2019)
Lavruk A. - Problems of formation of the modern state policy on development of animal husbandry (2019)
Stoyanets N. - The evolution and experience of China’s rural governance reforml, Hu Z., Chen J. (2019)
Tanklevska N. - Theoretical basis of managing of enterprises’ financial potential on the basis of anti-crisis management, Miroshnichenko V. (2019)
Yang C. - Environmental quality and economic sustainable development in Henan province, Lukash S., Ran G. Q. (2019)
Yarmolenko V. - Peculiarities of insurance of agrarian enterprises’ activity (2019)
Божидай І. - Кластеризація агропромислових підприємств України як основа ефективного стратегічного управління (2019)
Кучер А. - Оцінка впливу якості земель на конкурентоспроможність підприємств (2019)
Ляліна Н. - Механізм забезпечення розвитку органічного аграрного виробництва в Україні, Матвієнко-Біляєва Г. (2019)
Сумець О. - Економічна оцінка ефективності системи менеджменту аграрного закладу освіти (2019)
Шиян Д. В. - Рецензія на навчальний посібник Сумця Олександра Михайловича і Сиромятнікова Петра Степановича. Виробнича логістика: технічні системи і прийоми раціоналізації переміщення матеріальних потоків. Харків: ТОВ "Пром-Арт", 2018. 100 с. (2019)
Запрошення до публікації (2019)
Учитель, Ученый, Водник - К 80-летию со дня рождения Ю. Л. Воробьева (2017)
Егорова О. Г. - Совершенствование конструкции сухогрузных несамоходных речных судов для системы "Дунай – Майн – Рeйн" (2017)
Егоров Г. В. - Перспективы существующих судов смешанного река-море и внутреннего плавания, Егоров А. Г. (2017)
Егоров Г. В. - Опыт применения аварийно-спасательных судов новых концептов, Ильницкий И. А., Тонюк В. И., Автутов Н. В. (2017)
Егоров Г. В. - Обоснование главных параметров комбинированных судов смешанного река-море плавания для перевозки нефтепродуктов, навалочных грузов, контейнеров, накатной техники и негабаритов, Тонюк В. И., Ворона О. А., Бутенко Н. В. (2017)
Егоров Г. В. - Фактическое списание судов смешанного река-море плавания и прогноз состава флота до 2025 года, Егоров А. Г. (2017)
Саустіян Я. П. - Архітектурно-конструктивні особливості безекіпажних надводних катерів (2017)
Мехтиев Г. А. - Исследование режимов работы частотно управляемого электропривода судового якорного устройства, Гасанов Э. А. (2017)
Коноплев А. В. - Особенности построения кривой усталости при напряжениях, близких к пределу выносливости, Греченко П. И., Чередарчук П. И., Сологуб В. О. (2017)
Балобанов А. О. - Метод обоснования целесообразности страхования риска сюрвейерской компании в порту, Петров И. М., Постан М. Я. (2017)
Перепичко М.Е. - Идентификация потоковых процессов в системе "порт-парк" (2017)
Дубровский М. П. - Особенности проектирования подпорной стены комбинированного типа, Суходоев Ю. Ф., Стехун А. А. (2017)
Shakhov A. V. - Risk assessment methods in innovative projects, Piterska V. M. (2017)
Chernova L. S. - Development of investment projekt business plan (2017)
Автори збірника (2017)
Фоменко А. Є. - Концепції природного права та природних прав людини як ідеологічна основа загальної декларації прав людини (2018)
Наливайко Л. Р. - Міжнародні стандарти забезпечення права на доступ до правосуддя, Верба І. О. (2018)
Боняк В. О. - Термінологічна невизначеність категорії, що відображає можливості людини, необхідні для її існування та розвитку (2018)
Завгородня Ю. С. - Інтереси дитини як фактор пізнання прав дитини: теоретико-правовий аспект (2018)
Загоруй І. С. - Про рівнозначність соціально-економічних прав і прав першого покоління: спроба теоретико-правового обґрунтування (2018)
Мороз С. П. - Політико правова думка України про місцеве самоврядування (2018)
Мудриєвська Л. М. - Позитивістський підхід до визначення суб’єктивних прав у правовій державі (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Перепьолкін С. М. - Феномен Загальної декларації прав людини, Жовтоніжко Л. М. (2018)
Саєнко М. І. - Теоретичні аспекти дискримінації як об'єкта правового дослідження (2018)
Сердюк І. А. - Цінність правових актів в аспекті утвердження і забезпечення прав людини (2018)
Сердюк Л. М. - Класифікація категорії права людини: аналіз існуючих та нові підходи (2018)
Талдикін О. В. - Реальний суверенітет держави в умовах глобалізації (2018)
Долгорученко К. О. - Терор як спосіб девальвації цінності людського життя в умовах сталінського тоталітарного режиму (історико-правовий аспект), Рец В. В. (2018)
Бережна К. В. - Права громадян Європейського Союзу: міжнародно-правовий та наднаціональний аспекти (2018)
Berkmanas T. - Reflections on Hannah Arendt’s "the perplexities of the rights of man”, the problem of a refugee and the problem of a state of exception (2018)
Калашников В. М. - Загальна декларация прав людини ООН і конституційне право США (2018)
Кучук А. М. - Радянська законність v. людська гідність (на матеріалах окремих рішень Європейського суду з прав людини) (2018)
Серьогін В. О. - Реформа системи захисту даних в Європейському Союзі: причини та новації (2018)
Сироїд Т. Л. - Захист жертв тероризму: міжнародно-правовий аспект (2018)
Абзалбекова М. Т. - Методологические основы решений в уголовном судопроизводстве (2018)
Адашис Л. І. - Права людини в глобалізованому світі (2018)
Ильясова Г. А. - Защита прав пассажиров в сфере транспортного обслуживания в Республике Казахстан, Кумарова У. К. (2018)
Ильясова Г. А. - Правовые механизмы защиты прав потребителей в Республике Казахстан, Султанова А. Т. (2018)
Имангалиев Н. К. - Обзор ситуации и сравнительно-правовой анализ законодательства некоторых зарубежных стран по хищениям нефти как объекта права собственности, Завотпаева А. Т. (2018)
Кириченко В. М. - Вплив міжнародно-правових актів з прав людини на Конституцію України, Соколенко Ю. М. (2018)
Марчук М. І. - Верховний Суд Республіки Польща як правозахисна інституція (2018)
Маслова Н. Г. - Академічна свобода як право людини: міжнародні перспективи (2018)
Омаров Е. А. - Фонд потерпевших в уголовном судопроизводстве как инструмент восстановления нарушенных прав человека (2018)
Самотуга А. В. - "Lawfare" ("правовійна") як засіб виправдання агресивної війни: ґенеза поняття (2018)
Султанбекова Г. Б. - Реализация международных стандартов соблюдения прав несовершеннолетних в казахстанском уголовном судопроизводстве, Збинская Е. Ю., Жумабаева Ж. Ж. (2018)
Логвиненко Б. О. - Значення "e-health" у забезпеченні медичних прав людини в Україні (2018)
Нестерович В. Ф. - Зміст та структура суб’єктивного виборчого права в Україні (2018)
Олійник А. Ю. - Класифікація прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій (2018)
Шаблистий В. В. - Поняття інтересу в кримінальному праві Україні: постановка проблеми (2018)
Юзікова Н. С. - Вплив інформаційно-комунікативного простору на поведінку неповнолітнього (2018)
Гудзь Т. І. - Право на зброю: досвід країн Європейського Союзу, Мальцев В. В. (2018)
Загоруй Л. М. - Права дітей на майно (2018)
Орлова О. О. - Право людини на сприятливе навколишнє середовище в аспекті реалізації екологічної функції сучасної Української держави, Полонська О. Л. (2018)
Припутень Д. С. - Генеза розвитку службового права у сучасній Україні (2018)
Радченко О. І. - Класифікація громадянства у сучасному конституційному праві (2018)
Самбор М. А. - Свобода як елемент права на свободу мирних зібрань (2018)
Філяніна Л. А. - Армія vs жінки: питання гендерної рівності в деяких сучасних збройних силах світу (2018)
Афоніна О. В. - Реалізація політичних прав громадян через онлайнові (електронні) консультації (2018)
Пекарчук А. В. - Гендерна рівність в Україні: необхідність переосмислення підходу до розуміння (2018)
Уваров В. Г. - До проблеми інституту негласних слідчих (розшукових) дій у доказовому праві України (2018)
Дараган В. В. - Здійснення громадського контролю у сфері публічних закупівель як форма реалізації конституційних прав громадян (2018)
Уварова Н. В. - До проблеми удосконалення прав представників сексуальних меншин та трансгендерних особистостей як учасників кримінального провадження (2018)
Завгородній В. А. - Правоохоронний аспект впливу практики Страсбурзького суду Ради Європи на національну юридичну діяльність (2018)
Коваленко А. В. - Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності Національної поліції: теоретичний і практичний підхід (2018)
Колосков В. В. - Необхідність легалізації оперативного експерименту, проведення якого обмежує права людини, Христов О. Л., Христова Ю. В. (2018)
Коцюба С.А. - Забезпечення прав людини під час проведення обшуку при розслідуванні незаконного заволодіння військовослужбовцем вогнепальною зброєю (2018)
Ramos G. - Use of video and photo fixation as evidence in court proceedings: comparative analysis of Ukraine and Spain, Kononets V. (2018)
Рижков Е. В. - Європейський досвід інституту добровільних помічників поліцейських (на прикладі Естонської Республіки), Рижкова С. А. (2018)
Сіроух І. В. - Забезпечення прав підозрюваного під час допиту при розслідуванні злочинів проти моральності (2018)
Миронюк Р. В. - Можливості й гарантії дотримання прав й інтересів громадян в оновленій редакції Кодексу адміністративного судочинства України (2018)
Миронюк С. А. - Інформаційно-роз’яснювальна діяльність як форма реалізації публічно-сервісної функції поліції (2018)
Довідка про авторів (2018)
ХІІІ Всеукраїнський фестиваль науки (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (13 березня 2019 року) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (27 березня 2019 року) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (10 квітня 2019 року) (2019)
Ахонін С. В. - Тенденції розвитку спеціальної електрометалургії титану в Україні (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 березня 2019 року) (2019)
Геєць В. М. - Про виконання цільового наукового проекту "Економічні, техніко-технологічні та екологічні імперативи цільового розвитку енергетики України" (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 13 березня 2019 року) (2019)
Крижанівський Є. І. - Про наукове забезпечення видобутку вуглеводневої сировини (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 березня 2019 року), Єгер Д. О. (2019)
Загородній А. Г. - Про підсумки виконання цільової комплексної програми НАН України "Грід-інфраструктура і грід-технології для наукових і науково-прикладних застосувань" за 2014–2018 рр. (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 27 березня 2019 року) (2019)
Дубодєлов В. І. - Створення високотехнологічної бази вітчизняних металургійних мікровиробництв на основі фундаментальних і прикладних досліджень в галузі магнітної гідродинаміки, електротехніки та металургії (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 10 квітня 2019 року) (2019)
Богданов В. Л. - Про хід реалізації Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 роки та затвердження плану заходів з її виконання на період 2019–2023 років (стенограма виступу на засіданні Президії НАН України 10 квітня 2019 року) (2019)
Пирожков С. І. - Євроатлантичний вектор України: реальні перспективи і небезпеки, Хамітов Н. В. (2019)
Тринько Р. І. - Раціональне водокористування як чинник національної безпеки України, Бомба М. Я., Сливка М. М. (2019)
Шереметьєв О. В. - Творець двигунів високої надійності і великого ресурсу (до 90-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Ф. М. Муравченка), Кравченко І. Ф. (2019)
90-річчя академіка НАН України М. І. Гасика (2019)
70-річчя академіка НАН України Ю. Ю. Глеби (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. О. Тараненка (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ю. Денисова (2019)
Рябець К. А. - Політико-правова складова публічного управління у сфері запобігання шкідливій дії вод під час формування повеней та паводків (2018)
Яцків І. Я. - Забезпечення ефективності нормативно-правових актів органів публічного управління: вітчизняний і європейський досвід (2018)
Чупрій Л. В. - Стaн тa пepcпeктиви деокупації та peiнтeгpaцiї Кpиму в кoнтeкcтi пoдoлaння cучacних викликiв, Савчук С. О. (2018)
Голованова Н. В. - Питання створення ціннісної моделі інформаційної політики у медіапросторі Україна–ЄС (2018)
Акулов-Муратов В. В. - Визначення принципів побудови моделей систем стейкхолдерських відносин у державному управлінні (на прикладі Донбасу, Україна) (2018)
Matsuzaki H. - Effects of Regional Party Structures on Building Unrecognized States: Comparative Analysis of Transnistria and Crimea (2018)
Гайдук С. А. - Національна морська політика: проблеми та шляхи їх подолання (2018)
Андрейчук В. С. - Теоретичні основи прогнозування в системі національної безпеки: класифікація, методи, зв’язок з іншими науками (2018)
Кіндрат Л. Р. - Класифікаційна та видова структура основних форм участі молоді в публічному управлінні (2018)
Барило О. Г. - Удосконалення системи інформаційно-аналітичного забезпечення щодо підготовки органів управління до дій у надзвичайних ситуаціях (2018)
Пірен М. І. - Конструктивне мислення еліт щодо творчості та єдності суспільства – дорожня карта для позитивних змін в Україні (2018)
Марухленко О. В. - Обґрунтування критеріїв оцінки кризи розвитку соціального потенціалу регіонів України (2018)
Кожина А. В. - Інклюзивний місцевий розвиток: поняття та сутнісні характеристики (2018)
Мозгова Л. А. - Місцева демократія як передумова успішного діалогу влади і громади (2018)
Репп Г. І. - Особливості державної та регіональних кластерних політик в Україні на період до 2020 року (2018)
Мельник Т. О. - Окремі аспекти організації інформаційно-аналітичного забезпечення публічного управління регіональним розвитком (2018)
Дима В. В. - Теоретичні засади формування концепції "зеленої” економіки як парадигми сталого розвитку України (2018)
Даниленко А. І. - Стан реального сектору економіки України: тенденції змін за роки незалежності (2019)
Lovinska L. - Measurement of revenue of higher education state institutions on the principles of reformed budget accounting, Levitska S., Sushko N. (2019)
Тимченко О. М. - Податковий борг в Україні: зміни в тренді, Сибірянська Ю. В., Поліщук Є. А. (2019)
Лютий І. О. - Зовнішні державні запозичення як інструмент фінансової політики уряду, Софієнко А. П. (2019)
Малиняк Б. С. - Недоліки планування бюджетів об’єднаних територіальних громад органами місцевого самоврядування та шляхи їх усунення (2019)
Пашко П. В. - Інституціональне забезпечення координованої реалізації податкової та митної політики в Україні, Пашко Д. В. (2019)
Білорус О. Г. - Новітній вимір екологічної безпеки в умовах посилення глобалізаційних викликів (2019)
До 70-річчя талановитого вченого, організатора науки та освіти Віктора Дмитровича Базилевича (2019)
Ясиніцький Е. П. - Система автоматичного керування цехом Дніпровської водоподготовчої станції, Ясиніцька І. Е., Торхов К. М., Втюрін Г. О., Роганов А. В. (2018)
Ребезнюк І. І. - Уживання української науково-технічної термінології на засадах національних стандартів (2018)
Аврунин Г. А. - Рабочие жидкости и их кондиционирование в объемных гидроприводах мобильных подъемников с рабочими платформами, Мороз И. И. (2018)
Лурье З. Я. - Oпределение параметров исходного контура шестеренного насоса как решение обратной задачи многокритериальной идентификации, Гасюк А. И., Цента Е. Н., Соловьев В. М. (2018)
Іванов М. І. - Моделювання роботи гідростатичної трансмісії типу ГСТ90, Переяславський О. М., Ковальова І. М., Гречко Р. О. (2018)
Аврунін Г. А. - Сравнительные характеристики гидромеханических трансмиссий для железнодорожных мотовозов, Самородов В. Б., Ковалевський С. Г., Мороз І. І. (2018)
Чердинцев О. О. - Система стаціонарного моніторингу та діагностики газоперекачувального агрегата ГТК-10, Торхов К. М., Ясиніцький Е. П., Ясиніцька І. Е. (2018)
Каратник І. Р. - Обґрунтування ефективності відстані дії маніпулятора лісозаготовельної машини для рубок у молодняках, Цимбалюк Ю. І., Боратинський О. В. (2018)
Відомості про авторів (2019)
Антонова О. Р. - Конституційно-правовий механізм участі Президента України у регулюванні питань шлюбу і сім'ї (2019)
Дмитренко Г. А. - Унікальний вектор підвищення ефективності державного управління в контексті модернізації України (2019)
Козенко Р. В. - Реалізація освітньої політики в умовах формування інклюзивного освітнього простору, Пікож Т. М., Супрун К. В. (2019)
Марусіна Л. М. - Організаційні аспекти управління освітніх округів, мережі опорних шкіл, забезпечення рівного доступу до освіти, зокрема дітей із особливими потребами, Логінов А. Ю. (2019)
Супрун В. В. - Державно-громадське управління в професійній (професійно-технічній) освіті як пріоритет державної освітньої політики, Лопата М. П. (2019)
Циган В. В. - Міжсекторальне партнерство у сфері професійної освіти як посилення спроможності територіальних громад (2019)
Звернення ректора НФаУ А. А. Котвіцької з нагоди 20-ї річниці заснування Дня фармацевтичного працівника України (2019)
Grubnik I. M. - Development of quality control methods of active ingredients of the gel with the venotonic action, Gladukh Ye. V., Bevz N. Yu., Grinenko V. V. (2019)
Popova N. V. - The analysis of serotonin derivatives from safflower seeds, Litvinenko V. I., Kaidanska O. V., Boyko M. M., Alferovа D. O. (2019)
Karpova S. P. - The kinetic spectrophotometric method for the determination of azlocillin in solutions, Blazheyevskiy M. Ye., Mozgova O. O., Ivashura M. M. (2019)
Гриценко В. І. - Фізико-хімічні дослідження порошків рослинних екстрактів з метою створення м'якої лікарської форми для терапії дерматологічних захворювань, Кієнко Л. С., Бобрицька Л. О., Мига М. М. (2019)
Бурдак О. С. - Перспективи створення противірусного лікарського препарату на основі сировини синтетичного походження, Борщевський Г. І., Борщевська М. І., Олійник С. В. (2019)
Lebedynets О. V. - Marketing research of the contemporary market of parapharmaceuticals based on wine, Kovalenko Sv. М., Breusova S. V. (2019)
Котвицкая А. А. - Анализ фармацевтической составляющей системы экстренной медицинской помощи в Украине, Кубарева И. В., Карпенко Л. А., Гавриш Н. Б., Чмыхало Н. В., Крупеня В. И., Забашта В. Ф. (2019)
Яковлєва Л. В. - Клініко-економічний аналіз фармакотерапії пацієнтів з хронічним панкреатитом у закладі охорони здоров'ям Дружківки, Герасимова О. О., Шершньова С. С., Матяшова Н. О. (2019)
Bondarev Ye. V. - The study of the effect of preparations of glucosamine and acetylsalicylic acid on the behavioral reactions and the physical endurance of rats on the model of acute local cold trauma (2019)
Правила підготовки матеріалів до публікації в журналі "Вісник фармації" (2019)
Мозговий В. - Анімаційна педагогіка: сутність та перспективи розвитку явища (2019)
Коваленко В. - Інтеграція природничих знань як неодмінний складник Stem-освіти, Стець Н., Варгалюк В. (2019)
Коваленко В. - Конституційне право та конституційна інженерія в сучасних українських реаліях, Товста С. (2019)
Мовмига Н. - Визначення цілей маркетингового управління для прогнозування розвитку кафедри в закладах вищої освіти, Кравченко Г. (2019)
Журавська Н. - Розвиток особистісних якостей керівника як засіб підвищення ефективності управління колективом закладу освіти, Ящук С., Мелещенко А. (2019)
Королюк С. - Розвиток професійної культури керівника освітнього закладу в системі післядипломної освіти (2019)
Сінельнікова В. - Продюсерство в українській практичній фольклористиці: сучасні реалії, Сінельніков І. (2019)
Кедіс О. - Формування навчального репертуару співака-баритона, Клюєва С. (2019)
Дяченко А. - Ретроспектива розвитку методичної художньо-промислової освіти (2019)
Глобина Л. - Лингвистический юмор как метод активизации учебной деятельности студентов-иностранцев на занятиях языковой подготовки в медицинском вузе (2019)
Казачінер О. - Реалізація положень інклюзивної освіти в сучасному підручнику іноземної мови: яким йому бути? (2019)
Алмаші О. - Специфіка професійної діяльності соціального педагога в інклюзивному середовищі закладу загальної середньої освіти, Кушнір І., Старова Ю. (2019)
Кошева Ю. - Подружня сумісність у психологічному аспекті, Кірюхіна М., Хомяк О. (2019)
Шнуренко Т. - Геометрична орнаментика традиційних жіночих сорочок Полісся (2019)
Москалик Г. - Проблеми зниження успішності учнів 10-11 класів з профільних предметів, Максимова Л. (2019)
Левченко Н. - Виховання духовності на уроках української літератури: творчість Григорія Квітки-Основ’яненка (2019)
Шутов Д. - Застосування художніх творів на уроках історії як засіб формування компетенції вчителя історії (2019)
Левчук Я. - Роль музики у формуванні молодіжних субкультурних об’єднань (2019)
Власова С. - Духовна релігійність як творче кредо А. Авдієвського (2019)
Сліпченко О. - Клавірні сюїти Г. Персела. Стилістичні особливості виконання (2019)
Верменич Я. - Специфіка порубіжнофї ідентичності: теоретичні конструкти і сучасні виклики (2019)
Kononenko N. - Secular Plays in Churches: Folklore-Based Drama on the Canadian Prairies (2019)
Сенів-Макогон Н. - Переміщені особи та культурна ідентичність (2019)
Дрогобицька О. - День матері у святково-обрядовій культурі українського населення Галичини (1929–1939) (2019)
Ігнатенко І. - Домашнє насильство в традиційній культурі українців (2019)
Дмитренко А. - Способи покарання бджолодерів у звичаєвому праві населення Правобережного Полісся (2019)
Требик О. - Персонажний код кумулятивної казки: Ведмідь (2019)
Соболь В. - |рец.| Козак С. Літературно-культурологічні меморабіліа / зібрав і до друку приготував В. Пилипович ; передмову написав Р. Радишевський. Перемишль : Товариство "Український народний дім", 2017, 440 с. (2019)
Мушкетик Л. - |рец.| Magyar Z. A Magyar tцrtйneti mondбk katalуgusa. Budapest : Kairosz kцnyvkiadу kft., 2018. K. I–XІ (2019)
Бідношия Ю. - |рец.| Кульбеда Д. Мотольський словник / уклад. М. Кульбеда, А. Скащук, В. Місіюк. Мінск : Смэлтак, 2018. 136 с. (2019)
Іванчишен В. - Кароєва Т. Історія має право сподіватися від міста Вінниці блискучого майбуття… : монографія. Вінниця : Нілан-ЛТД, 2018. 204 с.; Гон М. Równe: обриси зниклого міста. Рівне : Волинські обереги, 2018. 196 с. (2019)
Юрченко В. - Ткачук А., Дацишин М. Внутрішні та зовнішні ресурси для розвитку громади, або Чому брак грошей не є первинною проблемою громади? (навчальний модуль). Київ : Легальний статус, 2016. 152 с. (2019)
Курінна М. - Турек В. Коваленко С. Чеські стопи в Україні: історія чеського села Мала Зубівщина. Прага, 2018. Кн. 1. 592 с. (2019)
Дєдуш О. - Lewin E., Bick E. Introduction: Civil religion and nationalism on a godly-civil continuum. Comparative Perspectives on Civil Religion, Nationalism and Political Influence. Ariel University, 2016 (2019)
Інформація про авторів (2019)
Березняк Н. В. - Європейська платформа смарт-спеціалізації — нові можливості для інновацій в Україні (2019)
Кваша Т. К. - Інноваційна діяльність у регіонах: пріоритетні напрями та особливості їх реалізації, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2019)
Kiryukhin M. M. - Science literacy as the tool for surviving in the changing world, Parkhomenko V. D. (2019)
Алиева Вюсаля Сафар кызы - Влияние экономических факторов на потребление населения (2019)
Баланчук І. С. - Побудова інноваційної системи в Китайській Народній Республіці (2019)
Андрощук Г. О. - Проблеми патентування винаходів у фармацевтичній галузі: економіко-правовий аспект (Частина ІІ), Работягова Л. І. (2019)
Абдулова А. А. - Влияние информационных технологий на управление кадрами на примере азербайджанских предприятий и банков (2019)
Куранда Т. К. - Моніторинг наукового забезпечення пріоритетного напряму розвитку науки і техніки "Інформаційні та комунікаційні технології", Кочеткова О. П., Осадча А. Б. (2019)
Нові та відновлювані джерела енергії; біобезпека; водопостачання та очищення води; гірничорудна промисловість; фармакологія (2019)
Каліновський Я. О. - Методика вибору гіперкомплексних числових систем для моделювання цифрових реверсивних фільтрів, Боярінова Ю. Є. (2019)
Додонов О. Г. - Автоматизована система формування сценарію аналітичної діяльності, Коваль О. В., Сенченко В. Р., Шпурик В. В. (2019)
Morozova O. I. - Data processing in interactive training methods on the basis of web technologies (2019)
Матов О. Я. - Аналітичні моделі багатопріоритетних хмарних дата-ценрів зі змішаною дисципліною надання послуг з урахуванням особливостей функціонування та можливих відмов (2019)
Ткачев В. Н. - Разработка алгоритма мультиагентного управления группой мобильных "s-bot", Токарев В. В., Чурюмов Г. И. (2019)
Корнієнко О. Б. - Нейромережеве моделювання критичних температур піттінгоутворення сталі, Субботін С. О., Наринський О. Е. (2019)
Антонов Є. Є. - Хроматизм і кольорові фільтри для мікропризм Френеля (2019)
Ланде Д. В. - Дослідження показника мережевої релаксації як характеристики вузлів мережі, Дмитренко О. О., Снарський А. О. (2019)
Реферати (2019)
Благодаренко Л. Ю. - Висвітлення проблеми квантової гравітації в курсі фізики педагогічних університетів, Ротозей А. О. (2018)
Миколайко В. В. - Ефективність методології продуктивного навчання фізики в закладах середньої освіти (2018)
Cеменишена Р. В. - Значущість технічніх дисциплін у процесі професійної підготовленості майбутніх фахівців, Шевчук О. В. (2018)
Слободянюк І. Ю. - Сайт викладача як сучасний комунікативний засіб у системі організації освітньої діяльності учнів (2018)
Бевз В. Г. - Навчальний тренінг як засіб фахової підготовки майбутніх учителів математики, Годованюк Т. Л. (2018)
Васильєва Д. В. - Організація навчання математики учнів з покоління Z (2018)
Воєвода А. Л. - Застосування концепції "Game Based Learning” в освітньому процесі, Михайленко Л. Ф., Пудова С. С. (2018)
Кузьмич В. І. - Побудова прямолінійно та плоско розміщених множин, при вивченні метричних просторів, Кузьмич Л. В. (2018)
Ленчук І. Г. - Метричні задачі з кутами у стереометрії, Працьовитий М. В. (2018)
Працьовитий М. В. - Тема: "Лінійні простори числових послідовностей” у курсі "Вступ до спеціальності математика”, Василенко Н. М., Лисенко І. М. (2018)
Швець В. О. - Математичне моделювання в курсі алгебри під час розв’язування задач на рух, Новікова А. О. (2018)
Наші автори (2018)
Москаленко В. В. - Метод побудови траєкторії розвитку підприємства для стратегічної цілі, Фонта Н. Г., Ершова С. И., Афанас'єв О. В. (2019)
Бринза Н. О. - Формування моделі оцінювання показників розвитку ІТ-галузі в регіонах України, Гаврилова А. А. (2019)
Гадецька С. В. - Використання закону Бенфорда (закону першої цифри, закону аномальних відхилень) під час проведення фінансового аудиту, Дубницький В. Ю., Лукін В. О., Ходирєв О. І. (2019)
Гусарова І. Г. - Застосування методу Бройдена при комп’ютерному моделюванні перехідних режимів течії газу, Соловйов О. М. (2019)
Егорова И. Н. - О применении кривых Безье для улучшения CSS анимации, Антипенко К. Д. (2019)
Засядько А. А. - Символічні моделі фізичних процесів, що описуються інтегральним рівнянням Фредгольма першого роду (2019)
Кулик И. А. - Метод оценки границ применения сжатия на основе двоичных биномиальных чисел, Новгородцев А. И., Шевченко М. С. (2019)
Голян В. В. - Порівняння моделей життєвих циклів програмного забезпечення з метою виявлення найефективнішого, Кравченко О. К. (2019)
Савенко А. Г. - Распределение нагрузки при построении отчётов и запросов с большим объёмом данных, Гавриленко А. С. (2019)
Ушакова І. О. - Підходи до створення інтелектуальних чат-ботів (2019)
Ганношина І. М. - Метод автоматизації процесу визначення маршруту судна при плануванні переходу, Дакі О. А. (2019)
Литвин Ю. О. - Система поливу ґрунту на платформі мікроконтролера Arduino, Строкань О. В. (2019)
Сторчак В. С. - Формалізація правил отримання оцінок діяльності диспетчера управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки (2019)
Борисенко О. А. - Система передачі та відображення інформації із захистом числових даних, Бережна О. В., Новгородцев А. І., Сердюк В. В., Яковлев М. М. (2019)
Gavrilenko S. - Development of identification templates of anomal computer systems status based on control charts (2019)
Дудикевич В. Б. - Безпровідні сенсорні мережі Zigbee, Wi-Fi та Bluetooth в кіберфізичних системах: концепція "об'єкт – загроза – захист" на основі моделі OSI, Микитин Г. В., Ребець А. І., Мельник М. В. (2019)
Сальник С. В. - Аналіз вразливостей та атак на державні інформаційні ресурси, що обробляються в інформаційно-телекомунікаційних системах, Сторчак А. С., Крамський А. Є. (2019)
Parfonov Y. - Managing user data of the web application for computer-based testing academic performance of the students (2019)
Гришманов Є. О. - Оцінка ефективності застосування інформаційної технології автоматизованого прогнозування несприятливих авіаційних подій в польоті, Хижняк І. А., Бердник П. Г. (2019)
Єлєазаров О. П. - Синтез методу оцінки ступеня небезпеки ситуацій під час руху судна, Масік І. П. (2019)
Придатко О. В. - Оптимізація методів теорії масового обслуговування для вирішення прикладних завдань розвитку регіональних систем безпеки життєдіяльності, Смотр О. О., Мартин Є. В., Придатко В. В., Солотвінський І. В. (2019)
Тимощук О. М. - Метод формалізації знань про оцінку обстановки судноводієм при виникненні небезпечної ситуації зближення (зіткнення) (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Barbaniuk O. O. - Representation Model of Hyperreal Fantasy World: Phraseological Dimension (2018)
Bober N. M. - English Phrasal Verbs as Cognitive and Semantic Complexes and Fragment of Multilateral Knowledge of Matrix Format (2018)
Borysov O. O. - Contrastive Parameterisation of the Interview as a Genre of British and Ukrainian Media Spaces (2018)
Halii L. H. - Typological Structure as a Model to Study Languages in Contrast (2018)
Kapranov Y. V. - Degree of Affinity Between Korean *mōi (h), *mōró and Japanese *mə'rı ́ Against Altaic *mōr|u| "tree, forest” (According to Starostin’s Version) (2018)
Karlova V. O. - Methodology of Language Contact Studies and Their Result – Lexical Borrowings (2018)
Kishchenko N. D. - Models of Artistic-Figurative Metaphors of Wisdom in English Fairy Tales (2018)
Kravtsova Y. V. - Metaphoric Modelling in Modern Linguistics (2018)
Stefanova N. O. - Psycho- and Sociolinguistic Tools for Reconstruction of Inference / Association Mechanism as Individual Cognitive Ability (2018)
Petrenko M. О. - Smart working fluid selection in refrigeration systems, Mazur V. О. (2018)
Бошкова И. Л. - Разработка теплообменника с неподвижной гранулированной насадкой для утилизации низкопотенциальной теплоты, Волгушева Н. В., Солодкая А. В. (2018)
Сухий К. М. - Експлуатаційні характеристики полімерних сонячних колекторів для адсорбційних холодильних геліоустановок, Козлов Я. М., Бєляновська О. А., Прокопенко О. М., Суха І. В., Дорошенко О. В. (2018)
Gerasim A. - Influence of biologically inert protective coating based on pectin substances on PUFA quality and shelf-life of frozen fish, Patyukov S., Patyukova N. (2018)
Бігун С. А. - Шляхи створення вузлів стикування систем термостатування ракет космічного призначення, Хорольський М. С. (2018)
Титлов А. С. - Методика определения термодинамической эффективности абсорбционных холодильных установок на основе анализа эксергетических потерь в их элементах, Осадчук Е. А., Биленко Н. А. (2018)
Kravchenko M. B. - Effect of adsorbent grain size on the pressure swing adsorption (2018)
Сахаров В. І. - Застосування інтернету речей для контролю температури та вологості повітря, Сахарова С. В. (2018)
Baidak Yu. V. - Smart Refrigerators in Return for Energy Efficiency, Vereitina I. A. (2018)
Снігур Т. С. - Автоматизація розрахунків і конструювання тепло-масообмінних апаратів, Стукаленко A. О. (2018)
Бобрікова І. С. - Застосування технологій CIDR та VLSM для планування адресної системи мережі, Барабаш Т. Н. (2018)
Стоянов П. Ф. - Моделирование работы воздухоохладителей холодильных установок, Биленко Н. А., Стоянов Я. А. (2018)
Титлов А. С. - Разработка бытовых комбинированных приборов абсорбционного типа, Козонова Ю. А., Приймак В. Г. (2018)
Yakovleva O. Y. - Energy Efficiency Projects, Khmelniuk M. G., Ostapenko O. V. (2018)
Прусенков Н. А. - Модернизация систем, регулирующих температуры поверхностей многослойных ограждающих конструкций (2018)
Бошкова И. Л. - Аналитическое исследование теплопереноса в плотном слое гранулированного материала с внутренними источниками теплоты, Солодкая А. В., Бодюл Е. С., Альтман Э. И. (2018)
Піщанська Н. О. - Регулярні насадки для апаратів зволоження повітря, Подмазко І. О., Подмазко О. С. (2018)
Подмазко О. С. - Аналіз зміни середньооб'ємної температури при охолодженні харчових продуктів, Подмазко І. О. (2018)
Kravchenko M. B. - The depth of sorbate penetration in periodic adsorption processes (2018)
Савчук Б. А. - Реконструкція турбін методом аналогового моделювання, зображення структури потоку і вдосконалення частин потоку, Арсірій В. А. (2018)
Глава М. Г. - Метод виділення властивостей, які характеризують об'єкт предметної області, Малахов Є. В. (2018)
Запорожець В. А. - Динаміка розвитку мережі УАПЦ, УПЦ КП та УПЦ у незалежній Україні (1991-2017 рр.): закономірності та тенденції (2018)
Корнійчук Ю. Ю. - Сучасна міська релігійна громада: розвиток напрямів дослідження (2018)
Стрєлкова Ю. В. - Еміль Бруннер як представник діалектичної теології: релігієзнавчо-філософський аналіз вихідних ідей (2018)
Ломачинська І. М. - ІДейні засади економічної діяльності православних монастирів в Україні (2018)
Осадча Л. В. - Бунтар як культурний архетип "текучої сучасності" (2018)
Мозгова Н. Г. - До питання про гносеологічні засади формальної логіки (М. Троїцький і П. Ліницький) (2018)
Немчинов І. Г. - Радянський "міф заснування" у 1940-50-х роках: повернення до "київської спадщини" (2018)
Довгань А. О. - Прояви сутнісних сил життєвої стійкості людини, Гнасевич Н. В. (2018)
Ніколенко Г. С. - Зелена енергетика на основі горизонтальних зв'язків – модель відкритого суспільства Дж. Ріфкіна (2018)
Сімакова Н. М. - Позанавчальні правові практики у підготовці майбутнього суб’єкта освітянського законотворення (2018)
Захаренко К. - Засоби масової інформації як інструмент та механізм розвитку інформаційного суспільства (2018)
Лукашук М. А. - Основні ознаки інноваційності освіти (2018)
Рубський В. М. - Співвідношення світоглядів у філософії мови (2018)
Бондар Т. І. - Інформаційна війна як засіб тероризму (2018)
Хрипко С. А. - Комунікативний чинник аксіології освіти як духовний феномен і праксеологічний інструментарій подолання посттравматичного стресу (ПТС) в умовах війни (2018)
Гончаренко К. С. - Відраза та порожнеча в концептосфері кінотексту (2018)
Глушко Т. П. - Нова економічна ідеологія як стратегічний вектор України (2018)
Матюшко Б. К. - Суперечка про філософські засади психології Костянтина Кавеліна: спроба нового осмислення (2018)
Остапчук Г. О. - Синтез філософії та риторики в едиктах Єгипту (2018)
Облова Л. А. - Особливості метафізики відсутності (читання з метафізики ХХ століття) (2018)
Шушкевич Є. М. - Ф. Достоєвський та Л. Толстой в житті Л. Вітгенштайна (2018)
Нікітчук Є. О. - Еволюція наукового етосу у сфері ядерної та радіаційної безпеки: від некласичної до постнекласичної науки (2018)
Подмазко І. О. - Дослідження характеристик холодильної машини, що працює на натуральних альтернативних холодоагентах, Подмазко О. С. (2018)
Іщенко І. М. - Удосконалення режимних параметрів водоаміачних абсорбційних холодильних агрегатів, що працюють у широкому діапазоні температур навколишнього середовища, Тітлов О. С. (2018)
Титлов А. С. - Моделирование режимов ручейкового течения жидкой фазы рабочего тела в элементах абсорбционных холодильных аппаратов, Васылив О. Б., Адамбаев Д. Б. (2018)
Kravchenko M. B. - Wave approach for modeling pressure swing adsorption (2018)
Бошкова И. Л. - Аналитическое исследование нагрева диэлектрического материала в микроволновом поле, Волгушева Н. В., Бошков Л. З., Бодюл О. С. (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського