Негода Ю. В. - Удосконалення інституційних основ відносин земельної власності на базі інструментів державно-приватного партнерства (2019)
Панкова Л. І. - Гармонізація та консолідація економічних інтересів використання потенціалу кластерної політики регіонів (2019)
Спатар О. В. - Вплив регіональних особливостей на функціонування труботранспортної системи на прикладі Миколаївської області, Підпала І. В. (2019)
Турленко Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти в класифікації інвестицій з урахуванням особливостей агропродовольчої сфери регіону, Алєксєйчук О. О. (2019)
Ужва А. М. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку залізничного транспорту регіону (2019)
Швець О. В. - Проблема безробіття в регіонах України: оцінка рівня та напрями її подолання (2019)
Заяц О. В. - Перспектива розвитку транспорту з використанням альтернативних видів палива, Франовська В. О. (2019)
Прокопець Л. В. - Вплив демографічних процесів на формування інвестиційного потенціалу України, Бабчук А. М., Рудько К. І. (2019)
Ботвіна Н. О. - Андеррайтерська політика страхових компаній (2019)
Бутенко В. В. - Цифрова трансформацiя банкiв в Українi, Дроздина А. А. (2019)
Вовк Є. О. - Державна фінансова політика та її вплив на поведінку іноземних інвесторів в Україні (2019)
Doga M. - Theoretical concepts focused on the system of financial business, Mіrzac V. (2019)
Кисільова І. Ю. - Розвиток недержавного пенсійного страхування, Дроневич А. М. (2019)
Руденко В. В. - Теоретична концептуалізація інвестиційного розвитку національної економіки (2019)
Бондарєва Т. Г. - Зародження сучасної бухгалтерії: Лука Пачолі та подвійний запис, Немкович О. Б. (2019)
Кирильєва Л. О. - Концепція формування обліково-аналітичного забезпечення управління системою економічної безпеки підприємства, Шеховцова Д. Д. (2019)
Лесняк В. О. - Організація зовнішнього аудиту операцій з використання та утримання основних засобів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2019)
Назарова І. Я. - Актуальні питання щодо електронного митного документування (2019)
Сатушева К. В. - Звітність за результатами інноваційної діяльності як інструмент податкового адміністрування міжнародного бізнесу, Коптєва О. В. (2019)
Сопко В. В. - Обліковий аспект витрат на соціальний захист персоналу в контексті дотримання принципів соціальної відповідальності, Овсюк Н. В., Ромашко О. М. (2019)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання обліку інших необоротних матеріальних активів та напрями їх вирішення, Карченкова О. Л. (2019)
Лобода О. М. - Економіко–математичні моделі для розрахунку оптимальної спеціалізації аграрних підприємств, Кавун Г. М. (2019)
Степаненко Н. В. - Математичні методи та моделі дослідження показників ефективності виробництва яєць (2019)
Нотатки (2019)
Вихідні дані (2019)
Borkowski G. - Сurrent Judicial Reform in Ukraine and in Poland:Constitutional and European Legal in the Context of Independent Judiciary (2019)
May J. - European Small Claims Procedure and Its Placein the System of Polish Separate Proceedings , Malczyk M. (2019)
Gajda–Roszczynialska K. - Abuse of Procedural Rights in Polish and European Civil Procedure Law and the Notion of Private and Public Interest (2019)
Golab A. - Inadmissibility of Civil Proceedings and Access to Court (2019)
Shepitko M. - Counteraction to Miscarriage of Justice in Ukraine (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Silvestri E. - The Singapore Convention on Mediated Settlement Agreements:A New String to the Bow of International Mediation? (2019)
Abushenko D. - The Procedural and Legal Consequences of an Unapproved Settlement Agreement in the Lawsuit (2019)
Terekhov V. - Online Mediation: A Game Changer or Much Ado About Nothing? (2019)
Khanyk-Pospolitak R. - Financial Ombudsman: Towards an Effective Customers Rights Protection in Ukraine (2019)
Собчук В. В. - Методика оцінювання якості функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством з ієрархічною організацією засобів забезпечення функціональної стійкості, Мусієнко А. П., Ільїн О. Ю. (2018)
Барабаш О. В. - Метод визначення добротності резонатора нерегулярної лінії передавання, Ліщиновська Н. О., Бойко Ю. П. (2018)
Афанасьєв П. В. - Порівняльна характеристика джерел безперебійного живлення центрів обробки даних, Трембовецький М. П., Бондаренко В. М., Трінтіна Н. А., Седченко М. М. (2018)
Гаманюк І. М. - Варіант застосування байєсівських методів для машинного навчання штучного інтелекту системи підтримки прийняття рішень у боротьбі зі спамом (2018)
Катков Ю. І. - Загрози від інтелектуальних інформаційних систем пошуку для критичних інфраструктур, Хоменко М. В. (2018)
Отрох С. І. - Ситуаційний опис змін стану систем зв’язку 4-го покоління та зовнішнього середовища, Кравченко В. І., Ярош В. О., Мирута О. М., Сисоєв Д. Ю. (2018)
Полоневич О. В. - Використання технології Big Data в ІТ-системах операторів мобільного зв’язку, Ткаленко О. М., Косенко В. Р., Живаго К. В. (2018)
Руденко Н. В. - Особливості побудови систем фазового автопідстроювання з диференціальним зв'язком по фазі вхідного сигналу (2018)
Сторчак К. П. - Кластерний аналіз даних із використанням штучних нейронних мереж, Тушич А. М., Бондарчук А. П. (2018)
Голубенко О. І. - Дослідження ефективності балансування трафіку в мобільних мережах за допомогою протоколу MPTCP, Осадчий Я. О., Овдій Д. О., Козицький П. К., Сумцов Д. В. (2018)
Ищук І. В. - Стандарт шифрування даних DES, Федотов В. І., Малюженко М. В., Мельник Ю. В. (2018)
Лаптєв О. А. - Модель інформаційної безпеки на основі марковських випадкових процесів (2018)
Пархоменко В. Л. - Дослідження побудови та методу розрахунку передвихідного каскаду цифрового передавача, Ільєнко М. С., Пархоменко В. В., Кривобок В. С., Огороднік О. А. (2018)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" (№ 1-6) за 2018 рік (2018)
Вакульчик О. М. - Визнання нематеріальних активів підприємства відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку, Фесенко В. В., Калугіна А. В. (2019)
Голінач Л. І. - Доцільність обліку витрат соціально відповідальної діяльності на підприємствах машинобудівної промисловості (2019)
Здирко Н. Г. - Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку, Остапчук С. М., Царук Н. Г. (2019)
Свірко С. В. - Калькулювання вартості основних функціональних продуктів діяльності державних закладів вищої освіти: теоретико-організаційні положення, Тростенюк Т. М. (2019)
Соколенко Л. Ф. - Цифровізація як вектор розвитку економічних систем та модернізації системи бухгалтерського обліку (2019)
Сук Л. К. - Облік витрат за елементами і статтями, Сук П. Л. (2019)
Уманців Г. В. - Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, Мартинів І. К. (2019)
Шевчук Н. С. - Етапи становлення інтегрованої звітності (2019)
Десятнюк О. М. - Переваги та недоліки фіскальних правил як інструментів антициклічного регулювання економіки, Маршалок Т. Я. (2019)
Козарезенко Л. В. - Оподаткування в умовах економіки вільного заробітку: світова практика й виклики для України, Точиліна І. В. (2019)
Мельник О. В. - Фінансові новації в оцінюванні капіталізації підприємства (2019)
Синютка Н. Г. - Трансформація оподаткування та податкових процедур в інформаційному суспільстві: теоретичний концепт (2019)
Стольник І. В. - Теоретичні засади покращення фінансового стану підприємства (2019)
Худолій Л. М. - Розвиток кредитних спілок в Україні, Слєсар В. М. (2019)
Шірінян Л. В. - Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для страхових компаній, Шірінян А. А. (2019)
Фабіянська В. Ю. - Комп’ютерний аудит в Україні в контексті вимог європейського законодавства, Бельдій А. М. (2019)
Дибач І. Л. - Формування та розвиток корпоративного управління (2019)
Вітання ювіляру: 50-річчя від дня народження доктора економічних наук Лади Василівни Шірінян (2019)
Кісільов Р. В. - Вдосконалення конструкції дозатора кормів грабельного типу, Лузан П. Г., Сисоліна І. П., Лузан О. Р. (2019)
Пісарькова І. О. - Травмування зерна пшениці зерноочисною машиною ОВУ-25 та шляхи його зниження (2019)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження руху сипкого матеріалу в постачальному пристрої установок безперервної дії, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2019)
Вербицький С. Б. - Удосконалення математичної моделі подрібнення м’ясної сировини на роторному емульситаторі, Батрачеко О. В., Філімонова Н. В. (2019)
Аулін В. В. - Розв’язання проблеми надійності технологічних процесів вантажних перевезень підприємствами агропромислового виробництва, Голуб Д. В., Великодній Д. О., Дьяченко В. О. (2019)
Бевз О. В. - Результати тестування гальмівного механізму автомобіля Ford Focus ІІІ, Алієв Ш. Р., Алієва Г. Н. (2019)
Субочев О. І. - Удосконалення забезпечення запасними частинами сервісних підприємств, Завалій Т. А., Погорєлов М. Г. (2019)
Бевз О. В. - Дослідження характеристик гальмівного механізму автомобіля Hyundai Accent, Магопець С. О., Матвієнко О. О. (2019)
Кропівний В. М. - Термодинамічні процеси при кристалізації і формуванні ліквації у виливках з високоміцного чавуну, Босий М. В., Кузик О. В., Кропівна А. В. (2019)
Чумало Г. В. - Дослідження ефективності антикорозійних покриттів конструктивних елементів на основі цинку та алюмінію в хлоридно-сульфідних середовищах, Студент М. М., Дацко Б. М., Гвоздецький В. М., Маркович С. І. (2019)
Кропівний В. М. - Порівняльна промислова оцінка графітових родовищ та руд України, характеристика збагачення руд, Молокост Л. А., Кузик О. В., Кропівна А. В. (2019)
Аулін В. В. - Напружено-деформований стан поверхневого шару деталей при реалізації триботехнологій припрацювання і відновлення, Лисенко С. В., Гриньків А. В., Яцун В. В., Скриннік І. О., Гупка А. Б. (2019)
Ageev M. - The Influence of Design Parameters for Electric ARC Equipment on the Factors of Spray Process and Properties of Coatings, Dovzhuk S., Nikolaychuk V., Khrypko T. (2019)
Свяцький В. В. - Комбіновані методи обробки глибоких отворів, Скрипник О. В., Сіса О. Ф., Конончук С. В. (2019)
Конончук С. В. - Принципи побудови математичної моделі газогенераторного процессу, Скрипник О. В., Свяцький В. В. (2019)
Азарян А. А. - Разработка измерительного канала для оперативного контроля содержания железа магнитного во взрывных скважинах, Трачук А. А., Гриценко А. Н., Швец Д. В. (2019)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою як наступний етап розвитку електророзрядної обробки, Шмельов В. М., Пащенко А. А. (2019)
Боков В. М. - Розмірна обробка тіл обертання електричною дугою з використанням дротового електрода-інструмента (2019)
Плєшков П. Г. - Проблеми визначення ефективності та ранжування енергоощадних заходів на об'єктах бюджетної сфери, Серебренніков C. В., Петрова К. Г., Савеленко І. В., Сіріков О. І. (2019)
Дрєєва Г. М. - Метод генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату для моделювання трафіку у мережі, Смірнов О. А., Дрєєв О. М. (2019)
Смірнова Т. В. - Побудова хмарних інформаційних технологій оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей, Солових Є. К., Смірнов О. А., Дрєєв О. М. (2019)
Trushakov D. - To substantiate the principle of building local computer networks, Glushenko T., Nuzhny V. (2019)
Павленко І. І. - Розрахунок не зрівноважено утримуваних деталей захватними пристроями роботів, Годунко М. О. (2019)
Зозуля В. А. - Аналіз характеристики точності відтворення еталонної траєкторії платформою Гауфа-Стюарта з системою управління для різних видів завдань, Осадчий С. І., Мельніченко М. М. (2019)
Голик О. П. - Обґрунтування автоматизації комп’ютерно-інтегрованої технології ідентифікації та моніторингу нафтових забруднень, Жесан Р. В., Мухаммед І. (2019)
Пашинський В. А. - Вагові характеристики та області раціонального використання сталевих балок у будівлях та конструкціях вантажопідйомних машин, Скриннік І. О., Харченко І. В., Хачатурян С. Л. (2019)
Семко В. О. - Температурний режим експлуатації будівель на території Кіровоградської області, Пашинський В. А., Джирма С. О., Пашинський М. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Чудак Н. О. - Розрахунок диференціального перерізу пружного розсіяння адронів за переданим чотири-імпульсом в межах теорії збурень, Меркотан К. К., Пташинський Д. А., Потієнко О. С., Шарф І. В., Брегід В. І. (2019)
Жаба В. І. - Хвильова функція дейтрона й поляризаційні характеристики в A(d,d')X-реакції (2019)
Mansour N. - String theory in the Nambu–Goto formalism and noncommutativity, Diaf E., Sedra M. B. (2019)
Русов В. Д. - Імпульсне джерело нейтронів високої енерґії, що випускаються реакціями синтезу під час стискання D–T газу кумулятивними детонаційними хвилями, Тарасов В. О., Чернеженко С. А., Смоляр В. П., Урбаневич В. В., Зеленцова Т. М. (2019)
Shojaie F. - Effect of the position of an epoxy group on the H-graphene cluster properties: the density functional theory calculations (2019)
Бойченко А. - Структура спектрів йонолюмінесценції кварцового скла, що збуджувалась йонами водню, Мисюра І., Калантар'ян О., Журенко В., Кононенко С. (2019)
Kulish O. V. - Modeling the nerve impulse transmission in a synaptic cleft, Vasilev A. N. (2019)
Yatsenko V. O. - Guaranteed NARMAX model for the prediction of geomagnetic Dst index, Ivanov S. M., Parnowski A., Vlasov D. (2019)
Чорногор С. М. - Дослідження активних утворень у фотосфері на сонячному телескопі АЦУ-26, Карпов М. В., Андрієнко О. В., Іванов Ю. С., Карпова Л. І. (2019)
Ковальчук М. М. - Динаміка тонкої структури 22-літнього магнітного циклу сонячної активності, Рикалюк Р. Є., Стоділка М. І., Баран О. А., Гірняк М. Б. (2019)
"Різдвяні дискусії 2019" (Львів, 10-11 січня 2019 року) (2019)
Михайленко К. А. - Сила взаимного трения при колебаниях кварцевого камертона в сверхтекучем гелии, Соколов С. С., Шешин Г. А. (2019)
Полуэктов Ю. М. - Модификация степенных показателей в теории сверхтекучести Гинзбурга–Собянина (2019)
Liakh-Kaguy N. - Superconductivity and weak anti-localization in GaSb whiskers under strain, Druzhinin A., Ostrovskii I., Khoverko Yu. (2019)
Askerzade I. N. - Influence of unconventional current-phase relation of Josephson junction on the escape rate in macro-scopic quantum tunneling regime (2019)
Xia Q. S. - Spin-pair correlation driven the colossal magnetoresistance effect in multiferroics CdCr2S4, Li J., Wang C. N., Wen J. (2019)
Песчанский А. В. - Рамановское исследование магнитного фазового перехода в монокристалле MnPS3, Бабука Т. Я., Глухов К. Е., Маковска-Янусик М., Гнатченко С. Л., Высочанский Ю. М. (2019)
Довгий В. Т. - Магнитные и диэлектрические свойства твердых растворов мультиферроиков (1–x)BiFeO3–xYMnO3, Кулик Н. Н., Боднарук А. В., Татарчук Д. Д. (2019)
Котерлин М. Д. - Особенности поведения термоэдс CeNi4Ga с нестабильной валентностью Се, Бабич О. И., Котерлин Г. М. (2019)
Вайнберг В. В. - Влияние структуры на низкотемпературную электрическую проводимость углеродных нанокомпозитных температурных сенсоров, Пилипчук А. С., Порошин В. Н., Гуденко Ю. Н., Николенко А. С. (2019)
Карачевцев В. А. - Температурная зависимость электронного транспорта в композитной пленке оксида графена с одностенными углеродными нанотрубками: анализ и сравнение с пленкой нанотрубок, Курносов Н. В. (2019)
Korol A. M. - Influence of the Fermi velocity on the transport properties of the 3D topological insulators, Medvid’ N. V. (2019)
Коваленко Е. Н. - Экситонные спектры тонких пленок твердых растворов Cs1–xRbxPbCl3, Юнакова О. Н., Юнаков Н. Н. (2019)
Шункеев К. - Деформационно-стимулированная Ex-люминесценция в монокристалле RbI, Лущик А., Мясникова Л., Сагимбаева Ш., Убаев Ж., Аймаганбетова З. (2019)
Исаев Н. В. - Деформационное упрочнение и скачкообразная деформация микрозернистого магниевого сплава AZ31 при температуре 4,2 К, Забродин П. А., Полищук С. С. (2019)
Хаджай Г. Я. - Влияние отжига на поперечный электротранспорт облученных высокоэнергетическими электронами монокристаллов YBa2Cu3O7–δ, Белецкий В. И., Вовк Р. В. (2019)
Дригола К. В. - Агропромисловий комплекс України в контексті виходу на міжнародний ринок, Вертелецька О.М., Бойко В. В. (2019)
Кальніцька М. О. - Драйвери розвитку організаційно-культурних ресурсів в структурі ресурсного потенціалу міжнародного туристичного бізнесу (2019)
Разумова Г. В. - Архітектоніка методології управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки (2019)
Котуранова Т. В. - Інтернет-банкінг в Україні – інноваційний розвиток банківської сфери, Вартоха Я. С., Александрова М. О. (2019)
Луцька Н. І. - Методика економічного аналізу ефективності здійснення модернізації об'єкту концесії (2019)
Макурін А. А. - Теоретичні передумови виникнення криптовалюти (2019)
Брич В. Я. - Теоретико-концептуальні основи управління вітчизняним підприємництвом, Перит І. О. (2019)
Васильєва В. Г. - Сучасний стан та напрями вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетній установі, Бабенко Л.В., Тумановська О. В. (2019)
Радіонова Н. Й. - Особливості обліку та аудиту основних засобів відповідно вимог міжнародних стандартів, Губська Д. В. (2019)
Сумець О. М. - Управління ефективністю економічної діяльності державних підприємств (2019)
Чумак О. В. - Збалансованість показників економічної діяльності державних підприємств у нефінансовій звітності (2019)
Яровенко Т. С. - Сучасні підходи щодо класифікації витрат підприємств готельно-ресторанного господарства, Юдіна О. І. (2019)
Свірко С. В. - Бюджетування діяльності державних закладів вищої освіти: місце та передумови запровадження, Тростенюк Т. М. (2019)
Широкопояс О. Ю. - Розподіл та використання бюджетних коштів державними закладами вищої освіти (2019)
Кононова О. Є. - Зарубіжний досвід стратегічного управління екологізацією в будівельній галузі, Шпатакова О. Л. (2019)
Передмова (2019)
Shcherba I. D. - Electronic structure and X-ray spectroscopic properties of the HfFe2Si2 compound, Antonov V. N., Zhak O. V., Bekenov L. V., Kovalska M. V., Noga H., Uskokovic D., Yatcyk B. M. (2019)
Коротун А. В. - Розмірні осциляції енерґії Фермі металевих наноплівок із періодично модульованою поверхнею, Тітов І. М. (2019)
Савка С. С. - Моделювання методом молекулярної динаміки процесів формування наноструктур Zn–ZnO типу "ядро–оболонка", Венгрин Ю. І., Середницький А. С., Попович Д. І. (2019)
Коротун А. В. - Оптичне поглинання композитів із двошаровими наночастинками, Коваль А. О., Рева В. І. (2019)
Герцик О. М. - Спосіб зміни фізико-хімічних характеристик об'ємних аморфних сплавів на основі Fe, Гула Т. Г., Ковбуз М. О., Пандяк Н. Л. (2019)
Присяжнюк В. І. - Магнітні властивості плівок системи Gd-Fe, Миколайчук О. Г. (2019)
Бовгира Р. В. - Дослідження власнодефектної структури нанокластерів (ZnO)n (n = 34, 60) методом теорії функціонала густини, Бовгира О. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2019)
Якібчук П. М. - Зонна структура невпорядкованих твердих розчинів заміщення Si1-xSnx, Бовгира О. В., Коваленко М. В., Куца І. В. (2019)
Сиротюк С. В. - Електронний енергетичний спектр кристалів CsPbBr3 та CsPbI3, модифікований спін-орбітальною взаємодією, Чорнодольський Я. М., Волошиновський А. С., Клиско Ю. В. (2019)
"Фiзика невпорядкованих систем” (Львiв, 16 жовтня 2018 року) (2019)
Щеглов Д. В. - Вступне слово редактора (2019)
Матолінець Н. В. - Неінвазивний моніторинг гемодинаміки в гострий період політравми як засіб контролю та корекції респіраторних і циркуляторних порушень, Підгірний Я. М., Нетлюх А. М. (2019)
Зорин Н. А. - Результаты микрохирургического лечения артериальных аневризм головного мозга в острый период разрыва, Григорук С. П., Плющев И. Е., Казанцева В. А. (2019)
Литвак С. О. - Застосування ендоскопічної техніки в транскраніальній нейрохірургії пухлин хіазмально-селярної ділянки та артеріальних аневризм переднього півкільця, Гук М. О., Мумлев А. О., Єгорова К. C., Скобська О. Є., Яковенко Л. М., Чуков А. А. (2019)
Фломін Ю. В. - Система інтегральної міждисциплінарної оцінки наслідків церебрального інсульту після лікування в інтегрованому інсультному блоці, Гур’янов В. Г., Соколова Л. І. (2019)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування фузиформних аневризм судин головного мозку, Загородній В. М., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2019)
Полковніков О. Ю. - Триаксіальні системи доступу при ендоваскулярній емболізації церебральних аневризм передньої циркуляції в гострий період розриву, Матерухін А. М. (2019)
Носенко Н. М. - Питання стандартизації протоколу ультразвукового дослідження судин шиї: огляд сучасних рекомендацій, Щеглов Д. В., Друк Г. В. (2019)
Щеглов Д. В. - Випадок ендоваскулярного лікування паціента з фузиформною аневризмою de-novo м2-гілки середньої мозкової артерії, Пастушин О. А., Свиридюк О. Є., Кудельський Я. Е. (2019)
Гуменюк М. І. - Замикання венозних порт-систем у перервах між циклами інфузій: гепаринізований або звичайний фізіологічний розчин? (2019)
Дзяк Л. А. - Перспективні терапевтичні цілі для захисту мозку в разі гострої ішемії, Цуркаленко О. С., Сук В. М. (2019)
Шевченко О. С. - Патоморфологічні механізми руйнації сполучної тканини легень при туберкульозі, Овчаренко І. А., Тодоріко Л. Д. (2019)
Швець О. М. - Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на легеневий туберкульоз на тлі застосування патогенетичної терапії, Шевченко О. С. (2019)
Strydom N. - Tuberculosis drugs' distribution and emergence of resistance in patient’s lung lesions: a mechanistic model and tool for regimen and dose optimization, Gupta S. V., Fox W. S., Via L. E., Bang H., Lee M., Eum S., Shim T., Barry 3rd C. E., Zimmerman M. (2019)
Котельник А. Ф. - Осложнения эпидуральной анальгезии в родах, Орёл О., Сертинян Д. Н., Котельник В. (2019)
Тодоріко Л. Д. - Підсумки першої спільної українсько-румунської конференції "Повітря не має кордонів. Здорові легені – запорука процвітання нації", Геруш І. В., Міхалчан Ф., Махлер Б., Мунтян І., Логін К., Спринсян Т. А. (2019)
Тези спільної українсько-румунської міжнародної конференції "Повітря не має кордонів. Здорові легені – запорука процвітання нації" (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Сутула В. - Особливості культурно-історичної трансформації поняття "фізична культура" (2019)
Богуш В. - Функціональні показники організму спортсменок, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках, Гетманцев С., Богатирьов К., Резниченко О., Косенчук В., Вертелецький О., Кулаков Ю. (2019)
Бондар Т. - Нормативно-правове регулювання фізичного виховання дітей шкільного віку, Головійчук І. (2019)
Бісмак О. - Оцінка якості життя осіб з травматичними ушкодженнями периферичних нервів верхньої кінцівки (2019)
Korolova M. - Legal bases of sports activity as an object of the theory of system organization (2019)
Сеймук А. - Порівняльний аналіз стану здоров'я студентів II та IV курсів у період навчання у ЗВО, Нестеренко О., Нестеренко А. (2019)
Латышев Н. - Анализ выступлений участников чемпионатов Европы среди кадетов по женской борьбе, Рыбак Л., Головач И., Королев Б., Ляшенко Е., Квасница О. (2019)
Кожанова О. - Особливості тактичної підготовки гімнасток, які виступають у групових вправах, Гаврилова Н., Цикоза Є. (2019)
Петренко А. - Особливості класифікації акробатичних вправ групи Б – "балансування" та їх різновиди в артистичному плаванні, Камаєв О. (2019)
Черних Т. - Дослідження рівня фізичної підготовленості юних спортсменів-акробатів на початковому етапі підготовки, Мулик В., Окунь Д. (2019)
Крайник Я. - Показники якості виконання техніко-тактичних дій юних футболістів 13–14 років різних ігрових амплуа, Мулик В., Лебедєв С. (2019)
Грунський В. - Особливості застосування електромагнітної біорезонансної терапії запальних інфекційних захворювань, Калмиков С., Калмикова Ю. (2019)
Артем'єва Г. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі початкової підготовки, Бодренкова І., Мошенська Т. (2019)
Пилипко О. - Взаємозв'язок морфо-функціональних показників зі спортивним результатом у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини, Пилипко А. (2019)
Гакман А. - Структура захворюваності людей похилого віку у демографічному контексті (2019)
Титул, зміст (2018)
Штефан А. C. - Феномен творчої діяльності в авторському праві (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - Державна программа як системний документ у сфері охорони прав промислової власності (2018)
Писєва В. В. - Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів (2018)
Работягова Л. І. - Винахід і корисна модель як об'єкти договірного регулювання (2018)
Зайківський О. Б. - Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері, Оністрат О. А. (2018)
Штефан О. - Малозначні спори та процедура ESCP: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Артамонова Н. О. - Технологія блокчейн як об'єкт промислової власності: характеристика патентної активності, Лерантович Е. Т. (2018)
Дроб'язко В. С. - Постанови та розпорядження Української РСР про ставки авторського гонорару (2018)
Гетьманцева Н. Д. - Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал (2018)
Дніпров О. C. - Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України (2018)
Рецензія на монографію Міхайліної Т. "Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи" (2018)
Титул, зміст (2019)
Троцька В. М. - Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху? (2019)
Федорова Н. В. - Майнові інтереси виробників телевізійного формату (2019)
Гачкевич А. О. - Встановлення ознак комерційної таємниці: на прикладі справи "США проти Чанга", Казарян Т. Р. (2019)
Коваль І. - Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки, Ткачук Г. (2019)
Недогібченко Є. Г. - Франчайзинг: закордонний досвід (2019)
Зайківський О. Б. - Щодо об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть належати до сфери національної безпеки і оборони, Оністрат О. А. (2019)
Майданик Л. Р. - Віртуальний об'єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві (2019)
Музика-Стефанчук О. А. - Цифрова економіка та нові фінансові технології (2019)
Дроб'язко В. С. - Репресивне переслідування української культури в царській Росії (2019)
Опанасенко А. М. - Правовий статус корінних народів України: виклики і перспективи (2019)
Титул, зміст (2018)
Улітіна О. В. - Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід (2018)
Федорова Н. В. - Телеформат як складова ринку інформаційних ресурсів. Трансляція та ретрансляція програм (2018)
Троцька В. М. - Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС (2018)
Дідук А. Г. - Особливості укладення договору про передачу ноу-хау (2018)
Зайківський О. Б. - Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері, Оністрат О. А. (2018)
Нижний А. В. - Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) (2018)
Семчик В. О. - Формування майна Укрзалізниці: питання інтелектуальної власності (2018)
Орлюк О. П. - До питання про вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні (2018)
Дегтяренко Ю. В. - Актуальні та проблемні питання законодавства України у сфері охорони сортів рослин у співвідношенні з Угодою про асоціацію з ЄС (2018)
Блажівська Н. Є. - Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Содержание (2019)
Предисловие главного редактора (2019)
Губергриц Н. Б. - Новости европейской панкреатологии (по материалам 51-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А., Юрьева А. В., Рахметова В. С. (2019)
Губергриц Н. Б. - Кишечная микробиота и заболевания поджелудочной железы, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А. (2019)
Стародубова А. В. - Диагностика стеатоза поджелудочной железы у лиц с ожирением, Косюра С. Д., Ливанцова Е. Н., Вараева Ю. Р., Красилова А. А. (2019)
Бабінець Л. С. - Ефективність Східницьких мінеральних вод у комплексній реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Сасик Г. М. (2019)
Хомяк І. В. - Лапароскопічні резекції підшлункової залози при нейроендокринних пухлинах: опис та обговорення клінічних випадків, Дувалко О. В., Хомяк А. І., Терешкевич І. С., Малик А. В. (2019)
Циммерман Я. С. - Учение о дисбиозе ("дисбактериозе") кишечника: состояние проблемы и новые тенденции (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Діагностична цінність та прогностичне значення імунних індикаторів запалення в перебігу та прогресуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту в осіб молодого віку (2019)
Подолужный В. И. - Сроки разрешения механической желтухи после антеградных и ретроградных декомпрессивных операций при механической желтухе разного генеза, Заруцкая Н. В., Краснов К. А. (2019)
Каримов М. М. - Хронический гастрит и вопросы канцерогенеза, Собирова Г. Н., Абдуллаева У. К. (2019)
Губергриц Н. Б. - Дискинезии желчевыводящих путей: традиционные и современные представления, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Юрьева А. В., Коваль Е. Н. (2019)
Рецензия на монографию Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляевой, А. Е. Клочкова, Г. М. Лукашевич, П. Г. Фоменко "Гастроэнтерология: трудные больные" (Киев, 2019) (2019)
Умови публікації (2019)
Попко С. М. - Цивільний демократичний контроль над військовою сферою в Україні: законодавче забезпечення, особливості впровадження (2003–2018) (2019)
Давидюк Р. П. - Рівненський вектор розвідки Державного центру Української Народної Республіки (2019)
Ісаюк О. І. - Роль психологічних установок у виживанні в умовах екстремальної загрози: випадок солдатів УПА у концтаборах ГУЛАГу (1940 – 1950-ті роки) (2019)
Середюк М. С. - Володимир Целевич: внесок у заснування українського Горожанського Комітету та Української військової організації (2019)
Скрипник А. Ю. - Військово-політичні заходи російської влади перед Січневим повстанням 1863–1864 рр. (2019)
Ткачук А. П. - Безпекові чинники зовнішньої політики України в умовах російської військової агресії (2019)
Трофимович В. В. - Відображення Акта 30 червня 1941 року в історичних працях і мемуарах учасників Українського визвольного руху, Трофимович Л. В. (2019)
Шелестак Л. Р. - Військова кафедра Львівського політехнічного інституту на службі радянської ідеології (1944–1991) (2019)
Ткачук П. П. - Військові реформи гетьмана Павла Скоропадсь¬кого у контексті державотворчих процесів в Україні (квітень – грудень 1918 р.) (2019)
Дем’янюк О. Й. - Втрата боєздатності російського війська у 1917 р. (на прикладі 11-ї армії Південно-Західного фронту) (2019)
Bespeka V. Yu. - Зародження американського пропагандистського апарату на початку "холодної війни" (1945–1948 рр.) (2019)
Сіромський Р. Б. - Дискредитація колишніх учасників антирадянського руху опору в Канаді: КДБ проти Дмитра Куп’яка (2019)
Слюсаренко А. В. - Сили спеціального призначення Збройних Сил Китаю: сучасний етап розвитку та перспективи (2019)
Чобіт І. Р. - Історичний досвід провідних країн світу у запровадженні та функціонуванні структур цивільно-військового співробітництва (CIMIC) (2019)
Казан Е. М. - Аспекти організації медичної допомоги у ході проведення АТО на Сході України в 2014 – 2016 рр. (2019)
Питльована Л. Ю. - Україна, Росія і світова безпека у карикатурі Деріла Кейгла та інтернет-ресурсу Cagle Cartoons, Бураков Я. Ю. (2019)
Сороківська-Обіход А. І. - Історіографічні аспекти вивчення російсько-грузинської війни серпня 2008 року (2019)
Юрова Т. М. - Напрями та зміст культурологічного супроводу реабілітаційного процесу військовослужбовців у період АТО (ООС) (2019)
Гулай В. В. - Сили спеціальних операцій у фокусі військово-історичного аналізу (2019)
Козицький А. М. - Фундаментальне дослідження історії війн та військового мистецтва (2019)
Титул, содержание (2019)
Созданные в ИЭС им. Е. О. Патона технологии на основе акустической эмиссии, обеспечивающие безопасность эксплуатации сварных конструкций (2019)
Киричок В. В. - Моделювання кільцевої тріщини патрубкової зони плоского днища товстостінної посудини тиску, Тороп В. М. (2019)
Недосека А. Я. - Технология оценки достоверности регистрации акустико-эмиссионной информации при диагностировании конструкций и сооружений, Недосека С. А., Яременко М. А., Гереб Я., Овсиенко М. А., Кушниренко С. А., Иващенко А. П. (2019)
Рибачук В. Г. - Новий підхід щодо побудови багатоелементних параметричних вихрострумових перетворювачів для одноканальних дефектоскопів, Учанін В. М. (2019)
Скальський В. Р. - Нова методика визначення швидкості поверхневих акустичних хвиль, Мокрий О. М., Великий П. П., Долішній П. М., Толопко Я. Д. (2019)
Баглай А. В. - Комплекс автоматической вибрационной диагностики оборудования прокатного стана, Гузеев А. Н., Кипин М. М., Филиппов С. В. (2019)
Глуховський В. Ю. - Особливості діагностування технічного стану промислових димових труб пасивним тепловізійним методом, Бондаренко О. Г. (2019)
Алексенко В. Л. - Применение акустико-эмиссионных и тензометрических измерений к процессам диагностики деформационного упрочнения композиционных материалов на основе эпоксидной матрицы, Шарко А. А., Сметанкин С. А., Степанчиков Д. М., Юренин К. Ю. (2019)
Хворостяный В. В. - Оценка твердости и локальной повреждаемости керамики и стекла методом царапания до скалывания кромки, Родичев Ю. М., Сорока Е. Б. (2019)
Конференция "Неразрушающий контроль-2019": взгляд в будущее (2019)
Неруйнівний контроль на шостій Міжнародній конференції "Механіка руйнування матеріалів та цілісність конструкцій" (2019)
72-а щорічна Асамблея Міжнародного інституту зварювання (2019)
Международная конференция "Лучевые технологии в сварке и обработке материалов" (2019)
Шевченко В. О. - Побудова моделей поведінки студентів на основі матриць нечітких відносин з урахуванням їх мотивацій до підвищення успішності, Кудін А. І. (2019)
Кальченко Б. І. - Дослідження процесу розгону машинно-тракторного агрегату з гідрокерованою трансмісією при виконанні транспортної роботи, Кожушко А. П., Пелипенко Є. С., Ярита О. О. (2019)
Батигін Ю. В. - Індуктивне збудження послідовного RLC-контуру прямокутними імпульсами напруги. Аналіз, чисельні оцінки, Єрьоміна О. Ф., Шиндерук С. О., Сєріков Г. С., Сєрікова І. О., Ходак С. С. (2019)
Красников С. В. - Исследование колебаний корпуса паровой турбины мощностью 500 МВт (2019)
Роговой А. С. - Влияние цвета и типа поверхности земли на проявление эффекта теплового острова в больших городах (2019)
Бережна К. В. - Урахування сумісної роботи балок у скінченно-елементній моделі діафрагмової прогонової будови, Краснов С. М. (2019)
Батракова А. Г. - Моделирование и оценка состояния дорожных одежд со сквозными трещинами в покрытии, Урдзик С. М., Батраков Д. О. (2019)
Батракова А. Г. - Динамические и эконометричекие модели прогнозирования состояния автомобильных дорог, Урдзик С. М., Батраков Д. О. (2019)
Жданюк В. К. - Матеріалознавчі та конструктивно-технологічні особливості забезпечення міцності зчеплення герметизуючих матеріалів з поверхнею асфальтобетонного покриття в зоні тріщини, Воловик О. О., Біжан О. П., Циркунова К. В., Гнатенко Р. Г. (2019)
Пыриг Я. И. - Обзор методов оценки сцепления битумов с каменными материалами (2019)
Нечипорук М. В. - Визначення показників пневмодвигуна для гібридної силової установки міського легкового автомобіля, Воробйов Ю. А., Пода В. Б. (2019)
Таран І. О. - Методика розрахунку та оцінка ефективності комбінованого режиму руху на міському автобусному маршруті, Литвин В. В. (2019)
Макаричев А. В. - Распределение скорости движения автомобилей перед стоп-линией городского регулируемого перекрёстка, Горбачёв П. Ф., Ву Д. М., Горбачёва Е. А. (2019)
Кунда Н. Т. - Нечётко-множественная модель управления рисками при выполнении перевозки грузов, Лебедь В. В. (2019)
Анісімова С. В. - Екосистемні послуги як підстава для розвитку рекреаційної діяльності, Анісімов С. В. (2019)
Ковальова О. М. - Аналіз методів моделювання в екології з позицій системології (2019)
Михайленко А. Г. - Сучасні вимоги до навчання статистиці (2019)
Демьянова В. Г. - Взаимодействие преподавателя и иностранного студента в процессе педагогического общения в условиях украинского ВУЗа (2019)
Воловецький В. Б. - Дослідження гідравлічної ефективності міжпромислових газопроводів, Щирба О. М. (2019)
Волощенко С. М. - Возможности импортозамещения сменных деталей грунтообрабатывающей сельхозтехники литыми изделиями из высокопрочного бейнитного чугуна, Гогаев К. А., Подрезов Ю. Н., Аскеров М. Г., Мирoпольский А. М. (2019)
Zaitsev R. - Overview of the Ukrainian solar market: status and commercial perspectives, Minakova K. (2019)
Мамонтов А. Г. - Формування математичної моделі динамічної навантаженості ходової системи колісного трактора з напівпричіпним агрегатом, Кожушко А. П., Ребров О. Ю. (2019)
Noennig J. - Invention engineering – a novel approach to support creativity in engineering, practice and research, Wiesenhuetter S. (2019)
Подкопаев С. В. - Исследование на моделях устойчивости боковых пород при внезапных обрушениях расслоившейся толщи, Иорданов И. В., Симонова Ю. И., Положий А. В., Король А. В., Бойченко Г. Э. (2019)
Пузырь Р. Г. - Моделирование вытяжки цилиндрической детали без прижима фланца заготовки из изотропного и анизотропного металла (2019)
Гармаш Д. В. - Вплив застосування технології sous vide на функціонально-технологічні характеристики продуктів на основі різних видів м’ясної сировини, Пасічний В. М. (2019)
Дзюба Н. А. - Проектування полікомпонентних соусів дієтичної спрямованості, Сіроцінська Д. А. (2019)
Трубнікова А. А. - Одержання сухого безлактозного білково-ліпідного концентрату маслянки, Чабанова О. Б., Бондар С. М., Шарахматова Т. Є. (2019)
Фролова Л. А. - Фотокаталітична активність шпінельних феритів CoxFe3-XO4 (0,25 < x < 1), отриманих під дією контактної низькотемпературної нерівноважної плазми (2019)
Черный А. А. - Математическое моделирование высвобождения in vivo ионизируемых лекарственных препаратов из матричных композиционных таблеток на основе полимерных связующих, Кондратов С. А., Савяк Р. П. (2019)
Шинкоренко О. И. - Исследование возможности поочередной термической нейтрализации отходов ракетного топлива в одном агрегате, Костенко М. В., Цейтлин М. А., Райко В. Ф. (2019)
Ткач В. І. - Вплив однофазних замикань на землю на експлуатаційні показники надійності повітряних ліній 6-10 кВ ПАТ "Чернігівобленерго", Безручко В. М., Буйний Р. О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Василів О. Б. - Дослідження режимів роботи газопроводів на ділянці Тарутине – Орлівка, Тітлов О. С., Ліпін А. П. (2019)
Вербицький Є. В. - Спектр напруги ізольованого інвертора з двополярною модуляцією (2019)
Кипко А. Э. - Закономерности влияния закладочных массивов на напряженное состояние боковых пород в откаточных штреках, Гого В. Б., Чепига Д. А., Симонова Ю. И., Подкопаев Е. С., Бойченко Г. Э. (2019)
Лухтура Ф. И. - Об эффективности импульсной подачи рабочей среды для покрытия суточного графика нагрузок насосной станции, Медведева М. В. (2019)
Лухтура Ф. И. - О применении цикличного режима подключения аккумуляторов теплоты в системах теплоснабжения, Цыганов В. И. (2019)
Ольховский И. П. - Твердотельный генератор КВЧ диапазона с повышенной долговременной стабильностью частоты, Фисун А. И., Фурсов А. М. (2019)
Егорова И. Н. - Разработка обучающей игры "WEB-технологии", Кочура Л. О. (2019)
Хребет М. А. - О процедурной генерации трехмерных виртуальных пространств, Кодола Г. Н., Сербулова И. В. (2019)
Kogan A. - Pterostilbene enrichment of dry convenience food for instant muffins, Polyvanov Y., Honcharenko I., Suprunenko E. (2019)
Лухтура Ф. И. - Об экологии вокруг промышленных районов г. Мариуполя (2019)
Stepanova T. - Prospects of cultivated mushrooms use in technology of sausages, Kondratjuk N., Haijuan N., Suprunenko K. (2019)
Фролова Л. А. - Дослідження магнітних властивостей феритів в системі NiO-CoO-ZnO (2019)
Гунько В. І. - Вибір діелектричної системи високовольтного імпульсного конденсатора, що призначений для експлуатації в режимі з високою частотою проходження зарядів-розрядів, Дмитрішин О. Я., Малюшевська А. П., Топоров С. О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Виздрик В. С. - Ідеологічний вплив Росії на український соціум Галичини напередодні та початковому етапі Першої світової війни (2019)
Войтович Л. В. - Військова діяльність князя Костянтина Івановича Острозького (2019)
Муравський О. І. - Військово-політичні аспекти діяльності Львівської обласної ради (1990 – 1991), Апальков М. В. (2019)
П’єх Н. Р. - Архітектурні зміни Жовківського замку – оборонної споруди часів Яна Собєського (2019)
Терський С. В. - Оборонне будівництво на тлі військово-політичнної ситуації у Східному Прикарпатті в другій половині ХІІІ – ХІV ст. (2019)
Дем’янюк О. Й. - Перебування 8-ї армії Південно-Західного фронту у Волинській губернії під час Першої світової війни (2019)
Гулай В. В. - Львів липня 1944 року в стратегічних наступальних планах та бойових діях Червоної Армії та Армії Крайової проти Вермахту. Частина 1, Дмитришин Н. М. (2019)
Трофимович В. В. - Протинацистська діяльність СБ ОУН(Б) (1941 –1944), Антонюк Я. М. (2019)
Бураков Ю. В. - Військово-політичне співробітництво України з Північноатлантичним альянсом на сучасному етапі (2019)
Задунайський В. В. - Військові хитрощі кубанських козаків під час анти-більшовицького повстання у Баталпашинському відділі влітку 1918 р. за спогадами А. Г. Шкуро (2019)
Питльована Л. Ю. - США і "Північний потік-2" у сучасній політичній карикатурі (2019)
Проховник П. М. - Міжнародне військове співробітництво Збройних Сил України (на прикладі військового з’єднання "ЛитПолУкрбриг") (2019)
Стрільчук Л. В. - Війни пам’ятників у сучасних українсько-польських відносинах: відгомін минулого чи політизація історичної пам’яті? (2019)
Verkhoturova M. - Guns of the 14-18th centuries in the modern museum exposition (2019)
Ткачук П. П. - Будівництво річкових бойових кораблів на українських верфях в першій половині ХХ ст., Харук А. І. (2019)
Турчак О. В. - Нормативно-правова база щодо збереження документів та матеріалів російсько-української війни, Надрага М. С. (2019)
KhardeL R - Elucidation of Russian armed aggression on the territory of Ukraine in historical online sources, Melnyk O. (2019)
Харук А. І. - Висвітлення російсько-грузинської війни 2008 р. у західній історіографії, Сороківська-Обіход А. І. (2019)
Литвин М. Р. - На захисті польської держави (2019)
Трофимович Л. В. - Непроговорена до кінця Друга світова війна, Сухих А. Ю. (2019)
Клименко М. О. - Динаміка самоочисної здатності поверхневих вод річки Устя, Бєдункова О. О., Статник І. І. (2019)
Собко З. З. - Оцінка впливу агротехнологічних факторів на агроекологічний стан ґрунтів Рівненської області, Вознюк Н. М. (2019)
Вознюк Н. М. - Екологічна стійкість ландшафту водного басейну як один із факторів формування стану гідроекосистеми (на прикладі р. Стир), Копилова О. М., Стецюк Л. М. (2019)
Ліхо О. А. - Використання біотехнологій на водоймі гідропарку в м. Рівне, Вознюк Н. М., Турчина К. П., Брежицька О. А. (2019)
Буднік З. М. - Роль лісових екосистем у формуванні екомережі в басейні р. Іква (2019)
Залеський І. І. - Зберегти природний феномен "Базальтові стовпи", Троцюк В. С. (2019)
Bulakevych S. V. - Using the Landsat Satellite System for Winter Wheat Monitoring in the Western Ukraine Territory (2019)
Козішкурт С. М. - Основні причини деградації мінеральних ґрунтів агроугідь та можливість впровадження експрес-методу моніторингу і управління родючістю, Козішкурт А. М., Олійник О. О. (2019)
Головко О. В. - Інтенсивність переходу 137Cs з ґрунту в деревний ярус лісоболотних екосистем Західного Полісся України (2019)
Мороз О. Т. - Екологічна безпека та її правове забезпечення у природоохоронному законодавстві, Клименко В. О., Варжель О. В. (2019)
Соломатіна В. Д. - Взаємозв’язок фосфорно-кальцієвого режиму водойм з їхньою біопродуктивністю (огляд), Пінкіна Т. В., Світельський М. М., Матковська С. І., Іщук О. В., Федючка М. М. (2019)
Гурський А. Й. - Клінічні ознаки йодної недостатності та профілактика даної патології (2019)
Бортнік Т. П. - Вплив передпосівної обробки насіння стимуляторами росту рослин на біометричні параметри рослин та формування врожайності зерна кукурудзи в умовах Волинської області, Гаврилюк В. А., Бортнік А. М., Ковальчук Н. С. (2019)
Гаврилюк В. А. - Ефективність органо-мінеральних добрив у післядії внесення, Валецька О. В., Ковальчук Н. С. (2019)
Новик О. - Ще один штрих до характеристики полемічної традиції українських унійних письменників: рецензія на монографію Руслана Ткачука "Полемічна традиція унійних письменників кінця XVI – першої половини XVII ст.: доба і постаті, текст і прототекст, риторика і поетика" (2019)
Новик О. - Сюжет, парафраз, алюзія, образ, жанр: трансформація двох біблійних сюжетів у давньому письменстві : рецензія на монографію Оксани Савенко "Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі ХІ–ХVIII ст." (2019)
Богданова М. - Літературна версія колективної пам’яті в мемуарній прозі української діаспори: етнопсихологічний аспект (2019)
Бокшань Г. - Образ моря в романі Айріс Мердок "Єдиноріг" (2019)
Василенко Г. - Образ моря в українській поезії та її англомовних перекладах (2019)
Вещикова О. - "... В кінці сценарію happy end": наративна організація твору С. Курилова "Сам в океані" (2019)
Гура Н. - Утілення образу першовідкривача в романі Д. Кельмана "Обмірювання світу", Галахова М. (2019)
Даниленко Л. - Соціум радянського Києва у просторах пам’яті (О. Ільченко "Збирачі туманів", С. Батурин "Шизґара") "The soviet Kyiv society in the expanse of memory (Ilchenko O. "Fog pickers", Baturyn S. "Shyzghara") (2019)
Дашко Н. - Образ моря в сучасній українській новелістиці (2019)
Дзямулич Н. - Мариністичні мотиви та образи народних казок Закарпаття, Дмитренко Н. (2019)
Колкутіна В. - "Степ і море скрізь битий шлях, скрізь золото, слава": ейдологічний комплекс у системі державотворчих ідей Дмитра Донцова (2019)
Кулакевич Л. - Код робінзонади в оповіданні "Пригоди професора Вільяма Вокса на острові Ципанго" Л. Чернова (2019)
Кравчук О. - "З чузоземним паспортом я мандрую від моря до моря" – інтерпретація образу Одіссея у поезії Рози Ауслендер (2019)
Панова Н. - Тема самоубийства в английской, украинской и русской литературе (2019)
Піскунова О. - Морський контекст містичного дискурсу Хвильового (2019)
Сотова C. - Художні засоби у створенні образу наркомана в сучасній зарубіжній прозі (2019)
Федько О. - Проекція екзистенційних станів в образах водної стихії в романі В. Єрмоленка "Ловець океану. Історія Одіссея" (2019)
Філоненко С. - Джейн Остін, капітани і море: мариністичні образи в романах англійської письменниці (2019)
Хоменко Г. - Смерть як неспізнаний досвід ("l’expérience ineprouvée"). Варіант Юрія Яновського (2019)
Школа В. - Фольклоризм творів українських митців 20-30-х років ХХ століття (2019)
Янковська Ж. - Море як поле: архетипні топоси буття у повісті Е. Хемінгуея "Старий і море" (2019)
Алексеева Л. - Структурно-семантические особенности построения односоставных синтаксических конструкций в произведениях Л. Леонова (2019)
Bohdan V. - Stage directions and their actualization in adjoining constructions and composite sentences (2019)
Глазова С. - Функційна перспектива пояснювального текстового відрізка (2019)
Дацюк В. - Cпецифіка внутрішньої неморфологізованої транспозиції відмінкової напівпериферії в сучасній українській мові (родовий відмінок), Гончарук О. (2019)
Пономарьова Л. - Проблеми перекладу діалектизмів українізмів у романі М.О. Шолохова "Тихий Дон", Кириєнко Д. (2019)
Попович Е. - Концептуализация: этапы становления концепта, Томенко М. (2019)
Тимкова В. - Уживання дієслівно-іменних конструкцій в офіційно-діловому стилі української мови (2019)
Шишкин М. А. - Иммуногистохимическая характеристика экспрессии VEGF-A, VEGFR-1, VEGFR-2 и CD34 при прогрессировании колоректальной аденокарциномы (2019)
Савченко О. А. - Гістологічні та імуногістохімічні особливості злоякісних епітеліальних і гранульозоклітинних пухлин яєчників, Шпонька І. С., Скорик В. Р., Савченко П. В. (2019)
Baudarbekova M. M. - Immunohistochemical study of neoangiogenesis markers in squamous cell lung cancer (2019)
Piddubnyi A. M. - Prostatic calculi cause osteoblastic immunophenotype of prostate cancer, Danylchenko S. M., Romaniuk A. M., Moskalenko R. A. (2019)
Lezhenko H. O. - The content of apoptosis mediators in children with anemia of inflammation acquired on the background of acute bacterial diseases of respiratory organs, Abramov A. V., Pohribna A. O. (2019)
Danukalo M. V. - Comparative characteristic of the brain natriuretic peptide and angiotensin II expression index in the structure of locus coeruleus of brain stem in rats with arterial hypertension of various origins, Hancheva O. V., Kadzharian Ye. V. (2019)
Гарматіна О. Ю. - Сиртуїни та пошкодження ДНК нейронів при експериментальній хронічній церебральній гіпоперфузії, Вознесенська Т. Ю., Грушка Н. Г., Кондрацька О. А., Портниченко А. Г. (2019)
Янко Р. В. - Комбинированное влияние прерывистой нормобарической гипоксии и мелатонина на морфологические изменения поджелудочной железы спонтанно-гипертензивных крыс, Левашов М. И., Литовка И. Г., Сафонов С. Л. (2019)
Koziolkin O. A. - Efficiency of medical and physical rehabilitation in patients who suffered from cerebral ischemic stroke, Miedviedkova S. O., Shevchenko L. O., Liakhova І. М., Malakhovа S. M., Lisova O. O., Cherepok О. О. (2019)
Перцева Н. О. - Ультраструктурнi зміни тромбоцитів у хворих на цукровий діабет 1 та 2 типів залежно від стану ниркової функції на різних стадіях хронічної ниркової недостатності, Твердохліб І. В., Чуб Д. І. (2019)
Кебкало А. Б. - Ефективність застосування різних варіантів дренажу черевної порожнини при створенні моделі хронічного перитоніту та визначення показників тотального фіброзу очеревини, Рейті А. О., Грянила В. В., Кондратюк М. О. (2019)
Степанов Ю. М. - Взаємозв’язки між ультразвуковими, імунологічними змінами при прогресуванні стеатозу та фіброзу печінки у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки різної етіології, Діденко В. І., Коненко І. С., Татарчук О. М. (2019)
Lezhenko H. O. - The prognostication of development of respiratory tract bacterial diseases for children of early age, Abramov A. V., Krainia H. V. (2019)
Шадрін О. Г. - Клініко-морфологічні особливості алергічного ентероколіту в дітей раннього віку, Задорожна Т. Д., Гайдучик Г. А., Арчакова Т. М., Місник В. П. (2019)
Дзісь І. Є. - Тромботичні ускладнення в хворих на гематологічні новоутворення за даними автопсій, Томашевська О. Я., Дзісь Є. І. (2019)
Гавриленко М. А. - Імунопатогенетичні особливості реалізації функціонування вродженого імунітету в дітей зі стоматологічною та інвалідизуючою соматичною патологією, Шумна Т. Є. (2019)
Возний О. В. - Комплексний підхід до проблеми впливу залишкового мономера на імунометаболічний профіль пацієнтів під час ортопедичного лікування незнімними тимчасовими конструкціями, Хлистун Н. Л., Доля А. В., Ющенко П. Л., Ярова А. В. (2019)
Денесюк О. В. - Вплив базисної комплексної дворічної терапії на показники пізнього ремоделювання лівого шлуночка та профілактику виникнення кардіоваскулярних подій у хворих після перенесеної нестабільної стенокардії в поєднанні з артеріальною гіпертензією, Денесюк В. І. (2019)
Ashcheulova T. V. - Early repolarization syndrome in modern interpretation, Herasymchuk N. M., Sytina I. V. (2019)
Aleksіeіev O. H. - Legal professional restrictions of medical professionals under the legislation of Ukraine: problems and prospects, Anishchenko M. A. (2019)
Жулкевич І. В. - Первинна легенева лімфома з бронхоасоційованої лімфоїдної тканини (клінічне спостереження), Галайчук І. Й. (2019)
Вирва О. Є. - Адамантинома – рідкісна кісткова пухлина (клінічний випадок), Головіна Я. О., Малик Р. В., Ашукіна Н. О., Данищук З. М. (2019)
Krainiukov O. M. - Methodological Principles of the Construction Geography on the Study of the State and Protection of Natural Landscapes, Timchenko V. D. (2019)
Максименко Н. В. - Теоретичні основи стратегії зеленої інфраструктури: міжнародний досвід, Бурченко С. В. (2019)
Клєщ А. А. - Організація водоохоронних зон в містах України: методичні проблеми та шляхи їх вирішення засобами ландшафтно-екологічного планування, Самойлова Ю. В. (2019)
Снигирев С. М. - Состояние макрозообентоса в прибрежных водах Одесского залива в 2016-2017 гг, Чернявский А. В., Наум Е. А., Галкина А. А., Мединец В. И., Газетов Е. И., Конарева О. П., Снигирев П. М. (2019)
Ковальова Н. В. - Результати досліджень бактеріопланктону Дністровського лиману в 2003-2018 рр, Медінець В. І., Медінець С. В. (2019)
Лісняк А. А. - Зміна агрохімічних показників сірих лісових ґрунтів лівобережного лісостепу під впливом лісових екосистем, Torma S., Vilcek J., Kiyovskiy P., Рего М. З. (2019)
Некос А. Н. - Відеоекологічна оцінка територій адміністративних районів урбогеосистем, Бєлкіна О. В. (2019)
Гололобова О. О. - Екологічна оцінка якості поверхневих вод малих та середніх річок Полтавської області, Дорогань В. В. (2019)
Некос А. Н. - Екологічна якість природних вод з міських джерел м. Харкова, Максимов О. М., Шевчик К. В. (2019)
Ричак Н. Л. - Оцінка навантаження поверхневого стоку на водний об’єкт в умовах урболандшафтної геосистеми, Гричаний О. М. (2019)
Кулик М. І. - Оцінка якості атмосферного повітря на основних автостанціях м. Харків, Івах Ю. А. (2019)
Орфанова М. М. - Проблема управління та поводження з відходами у Карпатському регіоні (2019)
Батыгин Ю. В. - Электромагнитные процессы при непосредственном возбуждении последовательного резонансного контура прямоугольными импульсами напряжения, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Стрельникова В. А., Нескреба Э. Е. (2019)
Бородай В. А. - Спосіб синтезу регулятора енергоефективного управління асинхронним приводом механізмів без прямої стабілізації швидкості, Боровик Р. О., Нестерова О. Ю. (2019)
Хвощан О. В. - Современное состояние и перспективы развития конструкции электроразрядных погружных устройств для обработки скважин, Жекул В. Г., Смирнов А. П. (2019)
Верещаго Е. Н. - Анализ устойчивости системы электропитания сварочной электрической и плазменной дуги, Костюченко В. И. (2019)
Бешта О. С. - Техніко-економічне обґрунтування технології когенерації із використанням електромобілів, Азюковський О. О., Худолій Є. П., Худолій С. С., Балахонцев О. В. (2019)
Прилуцька А. Є. - Екзистенція особистості: питання екологічності свідомості та свободи вибору моделей самореалізації сучасної людини (2019)
Пилипенко С. Г. - Земля як матриця життєдіяльності людини (2019)
Кузнецова К. Ю. - Cлабка думка ("il pensiero debole") та "слабка теологія" як симптоми постметафізичного мислення (2019)
Nwarukweh C. O. - The loss of nigerian indigenious languages and culture (2019)
Раздіна О. В. - Консервативна оцінка тероризму як феномена глобалізації в роботі Маргарет Тетчер "Мистецтво керування державою. Стратегії для мінливого світу" (2019)
Копилов В. О. - До питання про ефективність агітаційно-рекламних кампаній (на прикладі студентів спеціальності "Право" Національного Аерокосмічного університету ім. М. Є. Жуковського "ХАІ"), Колотова Л. В. (2019)
Кучер О. М. - До проблеми систематизації богословської термінології в освітньому процесі, Медведь О. В. (2019)
Каніщев Г. Ю. - Конституціоналізм ХІХ – початку ХХ ст. у викладанні "Історії держави і права України" (2019)
Селевко В. Б. - Правове визначення поняття "гідне житло" (2019)
Острянська Н. В. - Текст документа – важлива комунікативна складова писемного ділового мовлення (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Редакційна етика й процедура рецензування (2019)
Гринь В. Г. - Гістологічна будова шлунку білих щурів (2019)
Ефимова Е. Ю. - Характеристика показателей ширины зубных дуг нижней челюсти при брахикранном строении черепа, Краюшкин А. И., Ефимов Ю. В. (2019)
Зіненко Д. Ю. - Печінкова мікроциркуляція та її роль у розвитку патологіч¬них змін печінки при моделю¬ванні гострого панкреатиту, Твердохліб І. В. (2019)
Кабак С. Л. - Гистологическое исследование оссификации позвонков зародышей человека, Заточная В. В., Мельниченко Ю. М., Мохаммади Т. М. (2019)
Кваша В. П. - Морфологічні зміни кільцевидної зв’язки при стенозуючому лігаментиті пальців кисті, Ковальчук Д. Ю., Дралов Я. С., Бондаренко Н. Н., Бруско А. Т. (2019)
Ковалев Г. А. - Морфологическое исследование тканей после минно-взрывной травмы в эксперименте, Чиж Н. А., Волина В. В., Белочкина И. В., Михайлова И. П., Мусатова И. Б. (2019)
Согуйко Р. Р. - Аналіз щільності і мінерального складу кісткової тканини нижньої щелепи щура та закономірностей їх посттравматичної динаміки, Масна З. З., Масна-Чала О. З., Челпанова І. В. (2019)
Шегедін А. Ю. - Імуногістохімічне дослідження яєчок потомства щурів, що розвивалося за умов експериментального гіпотирозу материнського організму, Амбарова Н. О., Ященко А. М. (2019)
Носівець Д. С. - Дослідження впливу комбінованого застосування L-тироксину (левотироксину), диклофенаку натрію та хондроітину сульфату на гістологічну структуру хрящової тканини при гіпотиреозі та остеоартрозі, Кошарний В. В., Мамчур В. Й., Опришко В. І. (2019)
Фік В. Б. - Електронномікроскопічні дослідження тканин пародонта щура в нормі, Челпанова І. В., Пальтов Є. В., Ковалишин О. А. (2019)
Градов О. В. - Лазерная полипроекционная микроскопия в интегрирующей сфере/фотометрическом шаре Ульбрихта с использованием безлинзовых микроскопов с asp-сенсорами на базе приборов с зарядовой связью или комплементарных металл-оксид-полупроводниковых матриц, Орехов Ф. К. (2019)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2019)
Junqueira's Basic Histology : Text & Atlas (15th ed.), 2018 (2019)
Ошивалова О. О. - Імуногістохімічні особливості вогнищ актинічного кератозу, Калюжна Л. Д., Шпонька І. С., Пославська О. В. (2019)
Вовк В. І. - Папілярний рак та автоімунний тиреоїдит Хашімото у хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози в умовах прикарпатського ендемічного регіону зоба, Омеляш У. В. (2019)
Гринцова Н. Б. - Морфологічні перебудови кіркової речовини наднирників щурів за умов довготривалого впливу солей важких металів та негормональної корекції, Романюк А. М., Бумейстер В. І. (2019)
Гринь В. Г. - Структурная организация кишечных крипт пейеровых бляшек тонкой кишки белых крыс, Костиленко Ю. П. (2019)
Іщенко О. В. - Біоплівкоутворюючі властивості клінічних ізолятів pseudomonas aeruginosa, виділених від дітей хворих на муковісцидоз, та можливості впливу bacillussubtilis на них in vitro, Юхименко А. О., Кошова І. П., Ільченко С. І., Степанський Д. О. (2019)
Кіндратів Е. О. - Імуноморфологічні особливості дисплазії шийки матки в залежності від прогресії папіломавірусної інфекції у жінок хворих на безпліддя (2019)
Коваленко В. В. - Эмбриональное развитие кишечных ворсинок двенадцатиперстной кишки человека, Шестерина Е. К., Балако А. И. (2019)
Кошкін О. Є. - Гісто-ультраструктурні зміни скроневого м'яза в ранні терміни розвитку стрептозо¬тоци¬нового цукрового діабету, Жураківська О. Я. (2019)
Лисак А. С. - Вплив пунктату кісткового мозку на відновлення пошкодженого сідничого нерва (експериментальне дослідження) (2019)
Ліскіна І. В. - Результати морфологічної діагностики етіології патологічного процесу при синдромі легеневої дисемінації, Опанасенко М. С., Шалагай С. М., Загаба Л. М., Лисенко В. І. (2019)
Лурін І. А. - Ультраструктура ендотеліоцитів кровоносних капілярів стегнових м'язів після модельованого вогнепального осколкового поранення, Михайлусов Р. Н., Негодуйко В. В., Невзоров В. П. (2019)
Окрім І. І. - Анатомічна мінливість міжребрового судинно-нервового пучка у плодів людини (2019)
Побєлєнський К. О. - Динаміка морфологічних показників щито¬вид-ної залози у гіпертензивних щурів лінії shr при введенні пропілтіоурацилу, Колот Н. В., Проценко О. С., Падалко В. І., Божок Г. А., Легач Є. І., Побєлєнський О. М. (2019)
Пославська О. В. - Особливості експресії прогностичних маркерів р16й her2/new та зміни відповдних генів в окремих фенотипах раків невідомого первинного походження, Шпонька І. С. (2019)
Потапов С. М. - Імуногістохімічна характеристика проліфера-тивно-апоптотичних процесів в семіномі яєчка, Марковський В. Д., Галата Д. І., Плітень О. М., Горголь Н. І. (2019)
Рудяк О. М. - Диференційна діагностика патоморфологіч-них змін легень недоношених дітей при деяких компонентах метаболічного синдрому матері (2019)
Савченко О. А. - Імуногістохімічні особливості епітеліальних новоутворень яєчників різного потенціалу злоякісності (2019)
Туркевич М. О. - Порівняльна морфологія регенераторно-запальних процесів у шкірі при використанні пептидних активаторів та препаратів на основі гіалуронової кислоти, Туркевич О. О., Поспішіль Ю. О. (2019)
Фік В. Б. - Морфометричні дослідження структур пародонта при опіоїдному впливі наприкінці шостого і восьмого тижнів, Челпанова І. В., Пальтов Є. В. (2019)
Хріпков І. С. - Динаміка ультрастуктурних змін секреторного апарату тироцитів в умовах експериментального бластомогенезу (2019)
Цигикало О. В. - Хронологічні та топографічні особливості становлення підпід'язикових структур шиї у зародковому періоді онтогенезу людини, Попова І. С., Дутка-Сваричевська Т. Д. (2019)
Shyskin M. A. - Comparative immunohistochemical study of ki-67, p53, caspase-3 in distal colonic polyps and colorectal adenocarcinoma (2019)
Shponka I. S. - Extramammary Paget's disease of the perianal area: a case report and the summarizing review of last 5-year literature, Hrytsenko P. O., Skoryk V. R. (2019)
Щербиніна М. Б. - Плоскоклітинна папілома стравоходу на тлі гастроезофагеальної рефлюксної хвороби: клінічний випадок у 23-річного чоловіка з ожирінням, Гладун В. М., Короленко Г. С. (2019)
Щур М. Б. - Морфологічна характеристика зорової кори при експериментальному цукровому діабеті, Жураківська О. Я. (2019)
Гуркин В. А. - Ученый и организатор науки – Владимир Порфирьевич Карпов (1870–1943) (2019)
Лібанова Е. М. - Особисті перекази мігрантів: оцінка масштабів та наслідки, Фтомова О. С. (2019)
Тілікіна Н. В. - Прогнозування територіальної мобільності молоді в Україні (2019)
Menabdishvili L. E. - Migratory Disposition of Georgia's Student Youth, Menabdishvili N. E., Gomelauri N. A. (2019)
Чубарь О. Г. - Грошові перекази трудових мігрантів в Україну: макроекономічні тенденції та регіональні особливості, Машіко К. С. (2019)
Шевчук П. Є. - Особливості тривалості життя населення в метрополісах України на початку ХХІ століття (2019)
Polіakova S. V. - Ukrainian Diaspora in Canada: Methodology and Practice of Research, Wolowyna O. (2019)
Maleka М. - General Government Debt and Growth in SADC Countries, Biyase M., Zwane T. (2019)
Романюк С. А. - Регіональний розвиток в Україні: минуле, сучасне. Майбутнє? (2019)
Калашнікова Т. М. - Зміст просторового аспекту процесів людського розвитку (2019)
Правила для авторів (2019)
Архіпов О. В. - Моделювання роботи підвіски легкового автомобіля у програмі Autodesk Inventor, Масляєв К. В. (2018)
Борисенко В. Д. - Застосування натуральної параметризації до апроксимації дискретно поданої кривої, Устенко І. В., Устенко А. С. (2018)
Ботвіновська С. І. - Аналіз можливостей використання геометричних перетворень при моделюванні дискретних каркасів поверхонь (2018)
Воронцов О. В. - Дискретне моделювання геометричних образів суперпозиціями точкових множин трансцендентних функцій (2018)
Гавриленко Е. А. - Моделирование элементов каркаса поверхностей, заданных массивом точек, Холодняк Ю. В., Пахаренко В. О., Подкоритов А. М. (2018)
Гумен О. М. - Моделювання зміни температурного градієнта в залежності від ступеня чорноти поверхні в модулі, Лебедєва О. О. (2018)
Запольський Л. Л. - Формування багатоланкової конструкції у невагомості під впливом імпульсів на кінцеві точки її ланок, Адашевська І. Ю. (2018)
Іванов Є. М. - Удосконалення побудови креслеників циліндричних зубчастих передач в пакеті Autodesk Inventor, Омельченко В. В., Гнатюк А. А. (2018)
Ісаєнко Д. В. - Розробка алгоритму обробки даних з технічного регулювання в будівництві в умовах невизначеності (2018)
Ковалёв С. Н. - Интерполяция точек на плоскости с учётом коэффициентов влияния заданных точек, Мостовенко Ал-др В. (2018)
Колот О. Л. - Геометричне моделювання складних об’єктів на основі політочкових тривимірних перетворень трикутників, Бадаєв Ю. І. (2018)
Кресан Т. А. - Нерухомий і рухомий аксоїди супровідного тригранника Френе плоскої напрямної кривої, Пилипака С. Ф., Кремець Я. С. (2018)
Куценко Л. М. - Моделювання розкриття у невагомості каркасу параболічної антени за допомогою чотириланкової стержневої конструкції, Запольський Л. Л. (2018)
Лисенко К. Ю. - БН-інтерполяція чотирьох точок у площині, Верещага В. М., Найдиш А. В. (2018)
Микитась М. В. - Концептуальний підхід до формування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів із застосуванням BIM-технологій, Єременко Б. М., Чуприна Х. М. (2018)
Найдиш А. В. - Науково-методологічні основи варіативного дискретного геометричного моделювання, Балюба І. Г., Верещага В. М., Спірінцев Д. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Конформне відображення растрових написів на плоскі криволінійні області, Кремець Т. С., Несвідоміна О. В. (2018)
Пилипака С. Ф. - Геометричне моделювання поверхні підгортача для міжрядного обробітку ґрунту на основі мінімальної поверхні, Муквич М. М. (2018)
Плоский В. О. - Моделювання дискретних образів просторових кривих, заданих перетином двох поверхонь, Скочко В. І. (2018)
Подкоритов А. М. - Моделювання спряжених евольвентних поверхонь, що виключають інтерференцію, Ісмаілова Н. П., Трушков Г. В. (2018)
Рагулін В. М. - Комп'ютерне моделювання при аналізі механізму підвіски тягової рами автогрейдерів (2018)
Соболь О. М. - Способи оптимального покриття опуклими багатокутниками заданої множини з дискретними елементами, Кравців С. Я. (2018)
Сухарькова О. І. - Геометричне моделювання дії требушета з вертикальним переміщенням противаги (2018)
Усенко В. Г. - Особливості структури багатовимірного геометричного об'єкта із компонентами нижчої вимірності, Погорілий Д. Ф., Усенко І. С. (2018)
Холковський Ю. Р. - Геометричне моделювання локального забруднення прилеглих територій автотранспортних магістралей із використанням дискретно-інтерполяційного методу (2018)
Яблонський П. М. - Деякі питання узагальнення засобів геометричного моделювання для проектування технічних об’єктів (2018)
Вихідні дані (2018)
Нове завантаження земельної реформи (2019)
Ходаківська О. В. - Неоліберальні підходи до формування моделі ринкового обігу земель: завищені очікування та реальність, Могильний О. М. (2019)
Зінчук Т. О. - Особливості функціонування вертикально інтегрованих бізнес-структур холдингового типу в аграрному секторі, Николюк О. М., Пивовар П. В. (2019)
Михайлова Л. І. - Еволюційні засади розвитку виробництва продукції коноплярства в Україні, Коренівська Л. В. (2019)
Zakharchuk O. V. - Valuation of non-material assets in agriculture, Matsybora T. V., Nechytailo V. V., Antonenko V. O. (2019)
Ihnatenko M. M. - Ecological components and instruments of implementation of social responsibility to agrobusiness enterprises (2019)
Сіренко Н. М. - Формування соціальної відповідальності в аграрних закладах вищої освіти України, Лункіна Т. І., Бурковська А. В. (2019)
Столярчук Н. М. - Удосконалення інституційного забезпечення інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні, Сергєєва Н. В., Хіоні Г. О. (2019)
Бакун Ю. О. - Характеристика ключових суб'єктів інформаційно-консультаційної діяльності в Україні (2019)
Шпикуляк О. Г. - Становлення організаційно-економічної моделі сімейного фермерства в Україні: інституційні засади, проблеми та пріоритети, Малік М. Й. (2019)
Третяк А. М. - Інституціональні проблеми розвитку ринково-орієнтованих земельних відносин у сільському господарстві, Поліщук А. С. (2019)
Іванченко В. О. - Організаційні засади функціонування інституту підприємництва в економіці (2019)
Кудін Т. В. - Еколого-економічна оптимізація розвитку малої біоенергетики, Саяпін С. П. (2019)
Ювілей видатного українського вченого і педагога (2019)
Аушева Н. М. - Побудова викройки поверхні тентової конструкції, Демчишин А. А. (2019)
Баранюк О. В. - CFD-моделювання характеристик міцності гвинтоподібних труб в умовах неізотермічності внутрішьої течії, Рачинський А. Ю. (2019)
Ботвіновська С. І. - Залежність зовнішнього формоутворюючого навантаження від координат суміжних вузлів сітки при моделюванні дискретних каркасів поврехонь, Золотова А. В. (2019)
Браилов А. Ю. - Анализ геометрической модели определения параметров недоступной точки объекта, Панченко В. И., Косенко С. И. (2019)
Ванін В. В. - Візуалізація розвитку динамічної системи за допомогою тривимірних клітинних автоматів, Залевська О. В., Чередніченко В. О. (2019)
Вірченко Г. А. - Застосування многочленів П. Л. Чебишова в методі точкових джерел, Маломуж Т. В., Старун Н. В., Тулученко Г. Я. (2019)
Воронцов О. В. - Дискретна двовимірна інтерполяція суперпозиціями точкових множин трансцендентних функцій, Тулупова Л. О., Воронцова І. В. (2019)
Гавриленко Е. А. - Определение области возможного расположения пространственной кривой с заданными характеристиками, Холодняк Ю. В., Балюба И. Г., Пахаренко В. А. (2019)
Даниленко В. Я. - Формування панорамних рельєфів для визначення оглядовості з кабін тренажерів, Шоман О. В. (2019)
Запольський Л. Л. - Переміщення в невагомості чотириланкового маятника з рухомою точкою кріплення, Адашевська І. Ю., Шеліхова І. Б. (2019)
Зданевич В. А. - Алгоритм визначення відносної яскравості вихідного променя з похилої циліндричної світлової шахти з дзеркальним відбиванням світла, Кундрат Т. М., Літніцький С. І., Пугачов Є. В. (2019)
Ковалёв С. Н. - Геометрическое моделирование физических полей, Мостовенко Ал-др В. (2019)
Куценко Л. М. - Траєкторія руху вантажу хитної пружини у стані її резонансу 5:2, Запольський Л. Л. (2019)
Лисенко К. Ю. - Композиційна інтерполяція плоскої дискретно поданої кривої, Найдиш А. В., Верещага В. М, Балюба І. Г. (2019)
Микитась М. В. - Теоретичні аспекти формування організаційних кластерів засобами дискретної геометрії, Якусевич А. Г., Скочко В. І. (2019)
Мирошниченко И. В. - Погрешность от неадекватности математической модели проблемной области при статистических измерениях (2019)
Найдиш А. В. - Проблема підвищення точності у варіативному дискретному геометричному моделюванні, Балюба І. Г., Верещага В. М., Спірінцев Д. В. (2019)
Пилипака С. Ф. - Знаходження параметричних рівнянь ізотропних ліній на поверхні уявного гіперболоїда та утворення мінімальних поверхонь, Муквич М. М., Захарова Т. М. (2019)
Подкоритов А. Н. - Моделювання спряжених гвинтових поверхонь, Ісмаілова Н. П., Трушков Г. В., Радченко И. Г., Лєбєдєва Л. В. (2019)
Соболь О. М. - Модель покриття заданих областей з урахуванням обмежень спеціального виду, Кравців С. Я. (2019)
Усенко В. Г. - Структурна надійність найпростішої мережі з трьома кільцями, Погорілий Д. Ф., Усенко І. С. (2019)
Черніков О. В. - Комп'ютерне моделювання об’єктів, що змінюють свою форму в процесі роботи (на прикладі пневматичної шини та гусениці), Бриль П. І., Михайлов О. І. (2019)
Юрчук В. П. - Можливі шляхи розвитку вищої освіти в Україні, Козловський А. Г. (2019)
Вихідні дані (2019)
Аушева Н. М. - Аналіз спотворень при нанесенні растрових зображень на криволінійні сітки, Кремець Я. С., Несвідоміна О. В. (2019)
Badayev Yu. I. - Interpolation and approximation by rational curves of Bezier and NURBS-curves, Gannoshina I. M., Lagodina L. P. (2019)
Баранецька О. Р. - Геометричні аспекти технології обробки діамантів, Шевчук А. О., Свідрак І. Г. (2019)
Баранюк О. В. - CFD-моделювання характеристик міцності пластинчастого теплообмінного апарату з прямоточною схемою руху теплоносіїв, Рачинський А. Ю. (2019)
Білицька Н. В. - Ітеративний алгоритм визначення нормалі до кривої, Гетьман О. Г. (2019)
Ванін В. В. - Структура тривимірного клітинного автомату для побудови зображення динамічних систем, Залевська О. В., Чередніченко В. О. (2019)
Верещага В. М. - Параметризація багатовимірних геометричних об’єктів методами точкового числення Балюби-Найдиша, Лисенко К. Ю., Найдиш А. В., Балюба І. Г. (2019)
Верещага В. М. - Обливості інтеграції платформи Open Conference Systems у наукову діяльність закладів вищої освіти, Павленко О. М., Еремєєв В. С. (2019)
Гумен О. М. - Гіперповерхні траєкторій фазових n-просторів, Лясковська С. Є., Мартин Є. В. (2019)
Дашкевич А. О. - Зіставлення зображень на основі пошуку найближчих сусідів в просторі параметрів, Шоман О. В. (2019)
Залевський С. В. - До питання застосування способів дистанційного навчання для проведення контролю графічних робіт студентів, Пелеванюк І. Д. (2019)
Запольський Л. Л. - Моделювання розкриття у невагомості каркасу параболічної антени з наперед заданою фокусною відстанню, Шевченко С. М. (2019)
Ковальов Ю. М. - Системно-психологічне обгрунтування фокус-груп у дизайні, Шмельова Т. Ф. (2019)
Ковбашин В. І. - Вивчення розділу "Векторна графіка засобами пакeту Corel Draw” у курсі дистанційного навчання "Комп’ютерна графіка”, Пік А. І., Скиба О. П. (2019)
Кресан Т. А. - Просторові криві, у яких рухомим аксоїдом супровідного тригранника є плоский пучок, Пилипака С. Ф., Несвідомін В. М., Бабка В. М., Федорина Т. П. (2019)
Ладогубец Т. С. - Особенности автоматического определения среднего балла аттестата абитуриента при обработке изображений аттестатов, Литвиненко П. Л., Сегол Р. И., Финогенов А. Д. (2019)
Літвінов А. І. - Геометричне моделювання торсових поверхонь з ребром звороту апаратом БН–числення, Пахаренко В. О., Лебедєв В. О., Спірінцев Д. В. (2019)
Ницын А. Ю. - Разгадка тайны гравюры М. К. Эшера "Всадники" (2019)
Подригало Н. М. - Алгоритм побудови проекцій поверхонь та лінії їхнього перетину у тривимірному просторі комп’ютерного пакету Autodesk Inventor (2019)
Сидоренко Ю. В. - Вагові політочкові перетворення при моделюванні можливих результатів пластичної хірургії, Шалденко О. В. (2019)
Скочко В. І. - Алгоритм прискорення моделювання регулярних дискретних каркасів кривих та поверхонь, заданих у параметричній формі (2019)
Холковський Ю. Р. - Комплексний підхід щодо геометричного моделювання локальних забруднень прилеглих територій транспортних шляхів (2019)
Шаповалова С. І. - Класифікація основних тривимірних будівельних елементів BIM моделі, Кунатова О. А. (2019)
Янковська Л. Є. - Комп'ютерне моделювання сферичних об'єктів дизайну за елементами перспективної лінії обрису (2019)
Яблонський П. М. - Геометричне моделювання зони активної дії гвинтових робочих органів ґрунтообробних знарядь, Ванін В. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Андасова Ж. М. - Подготовка спортивных врачей в Казахстане (2019)
Федорчук С. В. - Застосування копінг-стратегій у практиці сучасного гандболу, Іваскевич Д. Д., Борисова О. Б., Когут І. О., Маринич В. Л., Тукаєв С. В., Петрушевський Є. І. (2019)
Шинкарук О. А. - Актуальные проблемы медицинского и научного обеспечения в олимпийском спорте (2019)
Циганенко О. І. - Екологічне здоров’я спортсменів: проблеми та шляхи їх вирішення, Уряднікова І. В., Склярова Н. А. (2019)
Михеев А. А. - Динамика показателей белой крови спортсменов в процессе их вибрационной тренировки, Полякова Т. Д., Примак Д. В., Михеев Н. А. (2019)
Осадчая О. И. - Роль экологически неблагоприятных факторов в развитии патологических процессов у спортсменов-велосипедистов, Имас Е. В., Футорный С. М., Шматова Е. А., Маслова Е. В. (2019)
Пастухова В. А. - Скронево-нижньощелепний суглоб: анатомічні та функціональні особливості в віковому аспекті, етіологія і поширеність захворювань серед спортсменів, Лук'янцева Г. В., Краснова С. П., Порадун Ю. М., Чуприна О. С. (2019)
Колосова О. В. - Електронейроміографічні критерії ризику травматизму у різних гендерних групах спортсменів, що спеціалізуються у боксі, Лисенко О. М., Гасанова С. Ф., Берінчик Д. Ю. (2019)
Горенко З. А. - Участь вітаміну D у збереженні морфофункціонального стану опорно-рухового апарату, Очеретько Б. Є., Ковельська А. В. (2019)
Путро Л. М. - Аминокислоты, аминокислотные смеси, применяемые в практике спорта высших достижений (достоинства и недостатки), Котко Д. Н., Гончарук Н. Л. (2019)
Дутчак М. В. - Базові положення побудови профілактично-оздоровчих програм для працівників атомних електростанцій, Андрєєва О. В., Лазарєва О. Б., Благій О. Л., Хрипко І. В. (2019)
Сороколіт Н. С. - Моніторинг направлення студентів I–II курсів до підготовчої медичної групи з фізичного виховання, Кухар М. М., Яворський Т. І. (2019)
Pashov A. - Clinical features of disruption in reciprocal inhibition of facial muscles-antagonists as justification for application of rehabilitation programs in patients with long-standing Bell’s palsy, Zharova I. (2019)
Кашуба В. О. - Інтеграція програм фізичної реабілітації в процес першого–третього етапів підготовки спортсменів при дисфункціях систем їх організму, Люгайло С. С., Футорний С. М. (2019)
Клапчук В. В. - Комплексна фізична реабілітація людей похилого віку у ранні терміни після інсульту, Мирненко А. О., Пономарьов Д. А. (2019)
Клецкова О. М. - Ризик розвитку остеоартрозу у хворих на ожиріння: мета-аналіз джерел літератури, Кравчук Л. Д., Жарова І. О., Гусєв П. Є. (2019)
Титул, содержание (2019)
Протоковилов И. В. - Физическое моделирование кристаллизации слитков в изложнице в условиях электрошлакового обогрева и подпитки, Порохонько В. Б., Биктагиров Ф. К., Качан Р. Ю., Гнатушенко А. В. (2019)
Биктагиров Ф. К. - ЭШП в неохлаждаемой стальной форме, Шаповалов В. А., Веретильник А. В., Игнатов А. П., Гнатушенко А. В. (2019)
Ахонин С. В. - Лабораторная электронно-лучевая установка УЭ-208М, Пикулин А. Н., Березос В. А., Ковальчук Д. В., Тугай С. Б. (2019)
Демчишин А. В. - Вакуумно-дуговая установка для нанесения функциональных покрытий, Демчишин А. А., Миченко В. А. (2019)
Григоренко Г. М. - Интенсивность протекания физико-химических реакций в процессах специальной электрометаллургии, Козин Р. В. (2019)
Ахонин С. В. - Новые перспективные сплавы на основе титана, Березос В. А., Белоус В. Ю. (2019)
Яковчук К. Ю. - Влияние конденсационных многослойных защитных покрытий на сопротивление усталости образцов из сплава ВТ6, Микитчик А. В., Рудой Ю. Э., Луговской Ю. Ф. (2019)
Лобода П. І. - Однорідність мікроструктури сплаву Ti–TiB, отриманого в умовах електронно-променевого переплаву, Ремізов Д. О., Григоренко С. Г., Березос В. О., Северін А. Ю. (2019)
Демченко В. Ф. — 80 (2019)
Ахонин С. В. - Titanium 2019 — 14-я Международная конференция по титану (2019)
Диссертация на соискание ученой степени: Зубер Т. А. Влияние кинетики распада аустенита на структурообразование и механические свойства сварных соединений высокопрочных углеродистых сталей. — На правах рукописи. (2019)
Пам’яті Георгія Михайловича Григоренка (2019)
Павленко М. А. - Метод проектування, та синтезу інформаційних моделей для оцінки обстановки в автоматизованих системах управління повітряним рухом, Петрушенко М. М., Шило С. Г., Борозенець І. О., Дмітрієв О. М. (2019)
Федоров А. В. - Метод синхронізації системи приймачів ADS-B при веденні радіолокаційного контролю повітряної обстановки з використанням технології MLAT, Худов Г. В., Бакуменко Б. В., Тахьян К. А., Ковалевський С. М. (2019)
Кононов В. Б. - Дослідження залежності коефіцієнту акустичного відображення від довжини кабелю при розімкненому і зімкненому стані приладів ідентифікації об’єктів, Кононова О. А., Соломіна Н. В. (2019)
Лєві Л. І. - Оптимізація енергетичних затрат і витрат води в автоматизованій системі керування вологозабезпеченістю сільськогосподарських культур (2019)
Макогон О. А. - Використання математичного апарату алгебри логіки для розроблення автоматизованої системи передпускового контролю двигунів внутрішнього згоряння, Васиденко Д. В., Базилевський І. С., Ткаченко М. Д., Онопрієнко О. С., Волобуєв Р. В. (2019)
Барковська О. Ю. - Прискорений алгоритм пошуку слів-образів у тексті з адаптивною декомпозицією вихідних даних, Пивоварова Д. І., Сердечний В. С., Ляшова А. О. (2019)
Havrylyshyn А. - Development of informational system for the electronic educational and methodical complex of the discipline, Dmytrenko T., Derkach T., Dmytrenko A. (2019)
Hafiiak A. - Formation of professional competence of future IT specialists in institutions of higher education, Shefer O., Borodina E., Alyoshin S. (2019)
Гороховатський В. О. - Логічний аналіз та оброблення даних задля класифікації зображень на підставі формування статистичного центру опису, Гадецька С. В., Пономаренко Р. П. (2019)
Данілов Ю. О. - Моделювання процесу функціонування штучного зсуву повітряних мас в атмосфері, Стадник В. В. (2019)
Кучук Н. Г. - Метод розрахунку максимальних інтенсивностей інформаційних потоків у гіперконвергентній системі (2019)
Лебеденко Т. М. - Дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах маршрутизаторів телекомунікаційних мереж, Головешко М. В., Холодкова А. В. (2019)
Лемешко О. В. - Математична модель швидкої перемаршрутизації з балансуванням навантаження та диференційованого обмеження трафіка в мережах SD-WAN, Шаповалова А. С., Єременко О. С., Євдокименко М. О., Хайлан А. М. (2019)
Маковейчук О. М. - Використання генетичних алгоритмів для знаходження інверсних псевдовипадкових блочних перестановок, Рубан І. В., Худов Г. В. (2019)
Milov O. - Development of the classification of the cyber security agents bounded rationality, Korol O., Khvostenko V. (2019)
Morozova О. І. - Basics for the formalization of educational and production processes (2019)
Паценко О. М. - Оцінювання невизначеності вимірювання твердості металів методом Брінелля (2019)
Федотова-Півень І. М. - Технологія побудови двохоперандної чотирьохрозрядної операції мінімальної складності для строгого стійкого криптографічного кодування, Лада Н. В., Канашевич Г. В., Пустовіт М. О. (2019)
Харченко В. С. - Технологія побудови паралельних алгоритмів факторизації, Пєвнєв В. Я. (2019)
Чалий С. Ф. - Доповнення вхідних даних рекомендаційної системи в ситуації циклічного холодного старту з використанням темпоральних обмежень типу "Next", Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2019)
Шингалов Д. В. - Дослідження відкритих наборів даних веб-ресурсів у контексті застосування їх для тестування рекомендаційних систем, Мелешко Є. В., Босько В. В. (2019)
Шитова Т. М. - Метод формування еталонного зображення яскравого об’єкту, Зубрицький Г. М., Кірвас В. В. (2019)
Багрій М. М. - Розроблення та дослідження екрануючих властивостей спецодягу для захисту від електромагнітних впливів (2019)
Глива В. А. - Методологія проектування неоднорідних електромагнітних екранів, Тихенко О. М., Ходаковський О. В. (2019)
Василишин В. І. - Спектральний аналіз методом ESPRIT з використанням оцінки тепліцевої кореляційної матриці, Луняка В. Д., Коцюба В. П. (2019)
Карлов В. Д. - Зниження точності вимірювання частоти пачки радіоімпульсів внаслідок впливу умов її поширення і відбиття, Кузнєцов О. Л., Артеменко А. М., Карлов А. Д. (2019)
Мусієнко А. П. - Методика вибору оптимального вхідного сигналу радіомоніторингу для програмних засобів на базі перетворення Фур’є, Лаптєв О. А., Собчук В. В., Борсук Б. М. (2019)
Почерняєв В. М. - Боротьба з міжсимвольною інтерференцією за допомогою еквалайзерів і ортогонального часового мультиплексування, Зайченко В. В. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
Романюк С. І. - Механізми адаптації клітин до гіпоксії, або як "перекрити кисень" злоякісній пухлині (Нобелівська премія з фізіології та медицини 2019 року), Комісаренко С. В. (2019)
Новосядлий Б. С. - Відкриття, що дали змогу по-новому подивитися на Всесвіт (Нобелівська премія з фізики 2019 року) (2019)
Крячко І. П. - Мисливці за екзопланетами (Нобелівська премія з фізики 2019 року) (2019)
Кириллов С. О. - Перезаряджуваний світ (Нобелівська премія з хімії 2019 року) (2019)
Лібанова Е. М. - Новий підхід до боротьби з бідністю: методи дослідження, результати, уроки для України (премія з економіки пам’яті Альфреда Нобеля 2019 року) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (9 жовтня 2019 р.) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (23 жовтня 2019 р.) (2019)
Рагуля А. В. - Прогресивні технології спікання матеріалів у електромагнітних полях (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 жовтня 2019 р.) (2019)
Лисенко О. Є. - Початок Другої світової війни та Україна в сучасному науковому дискурсі (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 9 жовтня 2019 р.) (2019)
Головач Ю. В. - Статистична фізика складних систем — новий напрям міждисциплінарних досліджень (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 жовтня 2019 р.) (2019)
Дирда В. І. - Сейсмостійкість будівель і споруд та віброзахист важких гірничих машин (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 23 жовтня 2019 р.) (2019)
Самойленко А. М. - Український математик Владислав Кирилович Дзядик (до 100-річчя від дня народження), Задерей П. В., Задерей Н. М., Нефьодова Г. Д. (2019)
Завілопуло А. М. - Перша жінка — директор Інституту електронної фізики НАН України (до 60-річчя доктора фізико-математичних наук Г. М. Гомонай) (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. О. Ємельянова (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Н. М. Фіалко (2019)
50-річчя члена-кореспондента НАН України А. О. Костікова (2019)
Зміст журналу за 2019 р. (2019)
Покажчик авторів за 2019 р. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Cоболєв А. - Метод виявлення критичних інформаційних джерел в глобальній мережі Інтернет, Ланде Д. (2019)
Horniichuk I. - Applying mobile devices in biometric user authentication systems, Yevetskyi V., Kubrak V. (2019)
Сальник С. - Модель порушення захищеності інформаційних ресурсів комунікаційних систем, Сторчак А., Микитюк А. (2019)
Циганок В. - Використання даних з відкритих джерел для прийняття рішень в умовах інформаційної боротьби, Каденко С., Андрійчук О. (2019)
Петрик В. - Система автоматизованого аналізування даних про терористичну діяльність з ресурсів мережі Інтернет, Давидюк А. (2019)
Соколов В. - Топології схем активних динамічних сполук об'єктів (2019)
Toliupa S. - Signature and statistical analyzers in the cyber attack detection system, Nakonechnyi V., Uspenskyi O. (2019)
Шевченко А. - Аналіз застосування методів машинного навчання на основі штучних нейронних мереж для виявлення кіберзагроз, Застело Г., Шпачинський Є. (2019)
Белас О. - Порівняльний аналіз авторегресійних підходів та рекурентних нейронних мереж для моделювання і прогнозування нелінійних нестаціонарних процесів, Бідюк П., Белас А. (2019)
Жук О. - Аналіз ефективності використання атмосферних оптичних систем передачі, Дніпровська А., Яровий О., Рущак О. (2019)
Диба М. І. - Глобалізація в інноваційному процесі розвитку, Диба О. М. (2019)
Куценко Є. К. - Діалектика взаємопов’язаних категорій економічної цінності (2019)
Заблодська І. В. - Дорожня карта як інструмент стратегічного планування розвитку новоутворених (об’єднаних) територіальних громад, Гречана С. І. (2019)
Кизенко О. О. - Діагностика стану стратегічного контролінгу на українських підприємствах (2019)
Шевчук Н. В. - Стратегічна мотивація діяльності іноземних компаній в Україні, Рудь В. М., Фесенко В. Ю. (2019)
Ємельяненко Л. М. - Оцінювання ефективності системи соціального захисту населення в Україні, Федірко Н. В., Москвіна В. І. (2019)
Кльоба С. М. - Оцінка способів та інструментів у підвищенні конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області (2019)
Горовий Д. А. - Оптимізаційне моделювання витрат на маркетингові комунікації для машинобудівних підприємств України, Чернобровкіна С. В. (2019)
Зайчук Т. О. - Органічний ринок в Україні: актуальні тренди та перспективи розвитку (2019)
Янголь А. В. - Глобальні та національні фактори впливу на результативність підприємств металургійної галузі (2019)
Павленко О. В. - Перспективи використання соціальних мереж для маркетингових комунікацій університетів в Україні (2019)
Паздрій В. Я. - Використання аналітичних бізнес-інструментів у закладі освіти (2019)
Олійник А. В. - Використатання основних інструментів маркентингу в системі розробки та впровадження ефективної маркетингової стратегії (2019)
Сусіденко Ю. В. - Напрями покращення методики внутрішнього аудиту витрат на оплату праці підприєства (2019)
Bodiuk A. - Fiscal obligations of the subsoil users (2019)
Федорченко А. В. - А/В-тестування як ефективний інсструмент цифрового маркетингу, Пономаренко І. В. (2019)
Ткаченко І. П. - Пріоритети удосконалення грошово-кредитної політики в системі зміцнення фінансової безпеки України (2019)
Рябуха Г. І. - Кредитування підприємств галузі тваринництва через механіхм відшкодування відсодкових ставок (2019)
Yarova Y. - The essence of entrepreneurial motivation in the agrarian sector, Midliar A. (2019)
Атаманюк О. О. - Інноваційні методи управління організаціями соціокультурної сфери сільських територій України (2019)
Коценко К. Ф. - Роль фінансово-економічних інструментів управління туристичною діяльністю у створенні сприятливих умов для веденння ткристичного бізнесу, Громоздова Л. В., Громоздов В. В. (2019)
Павліха Н. В. - Планування проекту проведення Всеукраїнського конкурсу студенських наукових робіт засобами Microsoft Office Project, Тоцька О. Л. (2019)
Липов В. В. - Господарювання і культура: від натуральної форми господарювання до "гламурного" капіталізму (2019)
Борзенко О. О. - Рівні оподаткування країн ЄС та України, Панфілова Т. О., Литвин М. М. (2019)
Підвисоцький Я. В. - Аналіз механізму гарантування депозитів вкладників банків у ЄС та в Україні (2019)
Цимбаленко Н. В. - Принципи управління економічною безпекою закладів вищої освіти (2019)
Косяк М. В. - Blockchain-технології та їх використання в державній сфері, Косяк І. В. (2019)
Бодюк А. В. - Применение принципа триединости для оценки железорудных месторождений (2019)
Горбань Ю. І. - Бізнес-комунікації - рушійна сила конкурентноспроможності (рецензія на навчальний посібник "Бізнес-комунікації в міжнародному менеджменті": навч. посіб./Батченко Л. В., Бондар І. С., Русавська В. А. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2017. – 304 с.) (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Ashaolu E. D. - Effect of Land Use/Land Cover Change on Groundwater Recharge in Osun Drainage Basin, Nigeria, Olorunfemi J. F., Ifabiyi I. P. (2019)
Bondarenko V. - Peculiarities of geological and thermobaric conditions for the gas hydrate deposits occurence in the Black Sea and the prospects for their development, Sai K., Petlovanyi M. (2019)
Buts Y. - Dynamics of migration capacity of some trace metals in soils in the Kharkiv region under the pyrogenic factor, Asotskyi V., Kraynyuk O., Ponomarenko R., Kovalev P. (2019)
Gritsan Yu. I. - The catena aspect of the landscape diversity of the "Dnipro-Orilsky" natural reserve, Kunakh O. M., Dubinina J. J., Kotsun V. I., Tkalich Yu. I. (2019)
Hrynokh N. V. - Social and economic aspects of cross-border cooperation of Ukraine and Poland in the field of tourism, Dmytruk V. I., Diachenko L. A., Kniazevych A. O. (2019)
Koval V. - Analysis of environmental factors' effect on the development of tourism, Mykhno Y., Antonova L., Plekhanov D., Bondar V. (2019)
Kupach T. - Analysis of recreational resources of Kaniv in the context of the program of development of Ukrainian small-cities, Mykhailenko T. (2019)
Mashika H. V. - Economical and geographical aspects and progress of the state to the potential of the Carpathian region (2019)
Mishchenko O. - Structural organization of sacred landscapes (2019)
Mokritskaya T. P. - Different types, conditions, and factors of landslide risks in the city of Dnipro (2019)
Mokrytskaya T. P. - Forecasting suffusion deformation in dispersive soils, Nosova L. О. (2019)
Nekos A. N. - Assessment of environmental risks from atmospheric air pollution in industrially developed regions of Ukraine, Medvedeva Yu. V., Cherkashyna N. I. (2019)
Nikitenko I. S. - Results of petrographic research of new finds from the archaeological monument Tokivske-1, Starik O. V., Marchenko V. A. (2019)
Riabokon О. V. - Geological and geomorphological and historical components of the rock monasteries of the Middle Podnistrovia, Strashevska L. V. (2019)
Shevchenko G. A. - The enrichment technology of slag metallurgical processing of copper ore concentrate, Shevchenko V. G., Baranov V. A., Spassky V. N. (2019)
Shevchuk S. M. - Human geography in Ukraine: problems of development and priority research directions (2019)
Soldatenko Y. - Neoproterozoic microbially-induced sedimentary structures (MISS) from Ediacaran Volyno-Podillya Basin, Ukraine: mineralogical particularity and paleoenvironmental application, El Albani A., Fontaine C., Nesterovsky V. A., Ruzina M. V. (2019)
Svetlitchnyi А. A. - Spatially distributed GIS-realized mathematical model of rainstorm erosion losses of soil, Piatkova A. V. (2019)
Mukete Nayombe Moto Theophilus - History of economic development and forest land-use in the Fako-Meme forest region of Cameroon (2019)
Tikhlivets S. V. - Horizontal and vertical zoning of the weathering crust of the northern part of the Krivyi Rig basin, Trunin O. M. (2019)
Yavorska V. V. - Features of application of information technologies in modern tourism, Hevko I. V., Sych V. A., Potapchuk O. I., Kolomiyets K. V. (2019)
Yermakov V. - Potential territorial risk in the eastern Ukraine, Lunova О., Averin D. (2019)
Yevgrashkina G. P. - The prediction of groundwater recharge of landslide areas in Dnipropetrovsk region, Mokrytskaya T. P., Kharytonov M. M. (2019)
Zastavetska L. B. - Social and geographical features of the formation of the modern labor market of the Ternopil region, Kotsan N. N., Kotsan R. I., Dudarchuk K. D., Zastavetskyi T. B. (2019)
Содержание (2012)
Хвист В. А. - Стабилизация положения стальной полосы в валковом кристаллизаторе при получении биметаллического алюминиево-стального композита способом валковой разливки-прокатки, Гридин А. Ю., Огинский И. К. (2012)
Наумова И. Ю. - Взаимодействие пластины со сжимающими ее штампами при несимметричном действии торцевых нагрузок (2012)
Рыбальченко М. А. - Проверка на адекватность математической модели зависимости расхода сыпучего материала от угла открытия заслонки, Иващенко В. П., Головко В. И., Кирия Р. В., Папанов Г. А. (2012)
Рахманов С. Р. - Моделирование очага деформации и калибровка оправки автоматического стана, Гамидов Ф. Дж. (2012)
Ахундов В. М. - Метод каркасных блоков в механике композитных сред при высоких градиентах состояния (2012)
Матвеева М. О. - Анализ влияния микролегирования титаном на фазовые превращения в половинчатых литейных чугунах, Беспалько В. Н., Жиленкова Е. В., Климович Б. В. (2012)
Кирия Р. В. - Математическая модель функционирования аккумулирующего бункера в режиме поддержания в нем объема груза в заданных пределах, Мищенко Т. Ф., Бабенко Ю. В. (2012)
Михалев А. И. - Оценка эффективности методов диагностирования дефектов подшипников на основе многомерного фрактального анализа, Недоспасов А. А. (2012)
Вступне слово Президента України (2019)
Стефанчук Р. - Юридична природа народовладдя як політико-правової категорії (2019)
Ющик О. - Демократія і народовладдя в Україні як предмет юридичної доктрини (2019)
Савчин М. - Конституційна демократія: конституційні цінності у дискурсі субстантивної і процедурної демократії (2019)
Барабаш Ю. - Право на зміну конституційного ладу як складова правосуб’єктності Українського народу (2019)
Сіренко В. - Право народу на опір гнобленню – основа і гарантія народовладдя (2019)
Ключковський Ю. - Референдум у системі державного режиму представницької демократії (2019)
Мельниченко В. - Правове регулювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою і розвиток народовладдя (2019)
Куян І. - Парламентські слухання як форма і засіб забезпечення народовладдя в Україні (2019)
Кресіна І. - Виборність суддів як реалізація принципу народовладдя (2019)
Серьогін В. - Децентралізація і місцеве самоврядування у контексті зміцнення народовладдя в Україні, Серьогіна С. (2019)
Батанов О. - Народовладдя та муніципальна влада: феноменологія співвідношення і взаємодії (2019)
Любченко П. - Народовладдя та місцеве самоврядування: сутність і взаємообумовленість розвитку (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Доктрина народовладдя: вчення про фундаментальний принцип” (2019)
Кіндюк Б. - Особливості юридичної техніки Кодексу України про адміністративні правопорушення (2019)
Рєзнікова В. - Єдність судової практики в сучасних реаліях: загрози на шляху модернізації механізмів її забезпечення, Щербина В. (2019)
Теленик С. - Пріоритети адміністративно-правового регулювання державної політики України у сфері захисту критичної інфраструктури у контексті прийняття нової Стратегії національної безпеки України (2019)
Ющик О. - Спортивне право: визначення поняття в контексті правової системи (2019)
Кресін О. - Мудрість порівняльного правознавства (до ювілею Уїльяма Елліотта Батлера) (2019)
Теплюк М. - Шлях від доктрини до державотворення (до 75-річчя від дня народження Павла Євграфова) (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 17 жовтня 2019 року у справі "Полях та інші проти України” (переклад неофіційний) (2019)
Вихідні відомості (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Мельник О. - Проблемні питання правового регулювання діяльності суб’єктів, які здійснюють охорону та захист військового майна, Тєнєшев В. (2019)
Власов І. - Аналіз чинників, які впливають на ефективність функціонування системи тилового забезпечення Збройних Сил України, Мечетенко М., Ганненко Ю. (2019)
Tуmochko O. - Indistinct structure of targets to formalize the tasks of dynamic objects management, Pavlenko M., Timochko O., Tyshchenko M., Open'ko P. (2019)
Чорний В. - Досвід Фінляндії під час зимової війни 1939 – 1940 рр.: висновки для України (2019)
Коцюруба В. - Удосконалена математична модель маневреності пунктів управліня, Черевко Р. (2019)
Лойшин А. - Вибір показників науково-методологічного апарату оцінки ефективності системи внутрішнього контролю установи Міністерства оборони України (2019)
Хомік М. - Концептуальні основи застосування Збройних Сил та інших військових формувань під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з врахуванням ризику професійної діяльності задіяного особового складу з метою управління техногенною безпекою (2019)
Ткач М. - Аналіз воєнно-економічних потенціалів деяких країн світу, Ткач І. (2019)
Ляшенко В. - Фізична модель захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів державних та промислових об’єктів від зовнішнього електромагнітного впливу в умовах попередження надзвичайних ситуацій (2019)
Білявський Б. - Підвищення ефективності функціонування систем відновлення техніки військового призначення за рахунок удосконалення організації виробничого та технологічного процесів (2019)
Содержание (2013)
Syniakov R. V. - Computer-aided design system of technological steelmaking process (2013)
Кирия Р. В. - Определение критерия эффективности функционирования систем подземного конвейерного транспорта угольных шахт (2013)
Рахманов С. Р. - Исследование линии привода автоматического стана трубопрокатного агрегата с устройством для снижения динамических нагрузок, Тополов В. Л., Поворотный В. В. (2013)
Синегін Є. В. - Визначення методами математичного моделювання параметрів плавкого інокулятора при безперервному розливанні сталі низьковуглецевих марок, Бойченко Б. М., Герасименко В. Г., Молчанов Л. С. (2013)
Семененко В. П. - Исследование напряжённо-деформированного состояния и устойчивости первоначальной формы решеток токоотводов в аккумуляторах–этергонакопителях, Тарасов С. В. (2013)
Тогобицкая Д. Н. - Информационно-математическое обеспечение оценки влияния химического состава на свойства колесной стали, Бабаченко А. И., Козачёк А. С., Кононенко А. А., Головко Л. А. (2013)
Тогобицкая Д. Н. - Физико-химические критерии и модели для оценки влияния шихтовых и технологических условий на распределение элементов шихты между чугуном и шлаком, Белькова А. И., Степаненко Д. А., Скачко А. С. (2013)
Журба А. О. - Визначення порядку обертальної симетрії кристалічних та квазікристалічних матеріалів з використанням фрактального аналізу (2013)
Пройдак Ю. С. - Критериальные характеристики кинетики и массообмена при совместном восстановлении марганца и кремния, Мяновская Я. В., Камкина Л. В. (2013)
Сафьян П. П. - Исследование процесса обработки внешней поверхности трубы струйным пароплазменным разрядом в виде точечного источника с помошью его клеточно-автоматной модели, Селиверстова Т. В., Тутык В. А. (2013)
Содержание (2017)
Аралова А. А. - О некоторых задачах идентификации параметров термонапряженного состояния полого длинного цилиндра (2017)
Варенюк Н. А. - Програмно-алгоритмічне забезпечення для розв’язання обернених задач теплопровідності (2017)
Гладкий А. В. - Об одной разностной схеме с несамосопряженным оператором, Гладкая Ю. А. (2017)
Довгий С. А. - Математическое моделирование пространственных струйных эффектов, Фломбойм А. В., Черний Д. И. (2017)
Гуляницький Л. Ф. - Агрегована задача управління виробництвом та зберіганням продукції (2017)
Бигдан В. Б. - Унификация структур входных данных для оптимизационных алгоритмов в имитационных экспериментах, Криковлюк А. А., Пепеляев В. А. (2017)
Веревка О. В. - Априорное оценивание в байесовских сетях при ярусном подходе. Часть 1, Карпинка Е. С. (2017)
Горбачук В. М. - Моделі аналізу охоплення нестандартних даних, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2017)
Зинченко С. В. - Программная поддержка и планирование задач в системах реального времени, Зинченко В. П., Горин Ф. Н. (2017)
Писаренко В. Г. - Интерполяционная процедура прогнозного расчета движения поллютантов в акватории, Писаренко Ю. В. (2017)
Тимашов Е. А. - Алгоритмы функционирования виртуального прибора для медицинских лечебно-диагностических комплексов (2017)
Белоус М. В. - Работа с системами линейных алгебраических уравнений в программном каркасе Nadra-3D (2017)
Лавренюк А. М. - Підхід до оптимізації програмного забезпечення для аналізу великих даних, Лавренюк С. І., Тульчинський П. Г. (2017)
Міца О. В. - Двоетапний метод для синтезу багатошарових оптичних систем, Пецко В. І., Стецюк П. І. (2017)
Березовский О. А. - Двойственная квадратичная оценка для линейной задачи дополнительности, Бардадым Т. А. (2017)
Луц Л. В. - Елементи комп’ютерної технології розв’язування задачі наближеного інтегрування швидко-осцилюючих функцій з виявленням і уточненням апріорної інформації, Задірака В. К. (2017)
Сидорук В. А. - Гібридний алгоритм розв’язування лінійних систем з розрідженими матрицями на основі методу верхньої релаксації, Оленченко І. А. (2017)
Шило В. П. - Алгоритм точного решения задачи построения помехозащищенного кода максимального объема для Z-канала, Рощин В. А., Боярчук Д. А, Шило П. В. (2017)
Содержание (2017)
Варенюк Н. А. - Чисельна ідентифікація градієнтними методами задачі дифузії речовини в нанопоровому середовищі (2017)
Тульчинский В. Г. - Ускорение конечно-разностного моделирования распространения упругих волн на параллельных компьютерах, Ющенко Р. А. (2017)
Жидков В. А. - Определение дефектов в периодических структурах (2017)
Писаренко В. Г. - О методе оптимального выбора съемок ДЗЗ, Писаренко Ю. В., Прокопчук В. В. (2017)
Пономаренко Р. М. - Моделі паралельних ієрархічних систем для нечіткого логічного виведення (2017)
Шарифов Ф. А. - Проектирование сети, фундаментальные разрезы, матроиды, Скукис А. Е. (2017)
Веревка О. В. - Априорное оценивание в байесовских сетях при ярусном подходе. Часть 2 (2017)
Пепеляев В. А. - Принципы построения целевых функций для тестирования алгоритмов глобальной оптимизации, Черный Ю. М. (2017)
Провотар О. О. - Арифметика нечітких чисел (2017)
Вагіс О. А. - Дослідження показників здоров’я на основі ланцюгів Маркова (2017)
Гупал А. М. - Причины симметрии в ДНК, Гупал Н. А. (2017)
Рудик В. О. - Про підходи до розробки алгоритмів ОМК для розв’язування задачі передбачення структури протеїнів (2017)
Бардадым Т. А. - Использование r-алгоритма в методе модифицированной функции Лагранжа для задач с критическими множителями, Журбенко Н. Г., Ивличев А. В., Лиховид А. П. (2017)
Горбачук В. М. - Вартості досконалої інформації та стохастичного рішення, Дунаєвський М. С., Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2017)
Коробчинский К. П. - Вычислительные аспекты метода искусственного расширения пространства в задачах размещения гомотетичных объектов, Яковлев С. В. (2017)
Михайлюк В. А. - Метод резолюции для анализа устойчивости задач 0-1 программирования, Лищук Н. В. (2017)
Стецюк П. І. - Алгоритми розв'язання задачі сепарабельного квадратичного програмування, Фесюк О. В., Сидорук В. А. (2017)
Бардецький А. Б. - Кремаційне поховання на укріпленому поселенні трипільської культури Мирогоща 15, Вертелецький Д. Ю., Потєхіна І. Д., Слободян Т. І. (2019)
Шевченко Т. М. - Теракоти з поселення Маслини на хорі Херсонеса Таврійського, Котенко В. В. (2019)
Моця О. П. - Литовська доба в деталях писемної та матеріальної культур України (2019)
Янов Д. М. - Вплив монетної реформи Сулеймана ІІ 1688 — 1691 рр. на грошовий обіг Аккермана (2019)
Крютченко О. О. - Нові дослідження захисних споруд Більського городища (2019)
Чехович О. Г. - Нові знахідки свинцевих вагових гирь з Ольвії та її хори (2019)
Задніков С. А. - Поселення пізньозарубинецького часу в Харкові (2019)
Скирда В. В. - Знахідки пеньківської культури із поселення Черемушна, Володарець-Урбанович Я. В. (2019)
Долженко Ю. В. - Краніологія похованих у давньоруському могильнику біля с. Гущин (2019)
Кротова О. О. - Історія дослідження Амвросіївського верхньопалеолітичного комплексу, Сніжко І. А. (2019)
Залізняк Л. Л. - Михайло Юліанович Брайчевський як моральний авторитет української історичної науки та археології (2019)
Буйських А. В. - Рец.: О. А. Ручинская. Культура и общество греческих городов Северного Причерноморья (VI в. до н. э. — IV в. н. э.) (2019)
Горбаненко С. А. - Рец.: Ю. О. Пуголовок. Будівельна справа літописних сіверян, Колода В. В. (2019)
Діденко С. В. - До 70-річчя Бориса Вікторовича Магомедова (2019)
Сергій Борисович Буйських: портрет особистості у кількох вимірах (2019)
Синиця Є. В. - Подвійний ювілей (до 70-річчя Ростислава Всеволодовича Терпиловського) (2019)
Пам’яті Валерія Вікторовича Крутілова (2019)
Петраускас О. В. - Нові видання відділу археології ранніх слов’ян: до 45-річчя створення (2019)
Калько М. І. - Аспектуально релевантні класи дієслів і конкретно-видові функції: проблема взаємозв’язку (2019)
Степаненко М. І. - Припредикатні поширювачі із семантикою способу дії як облігаторні компоненти речення (2019)
Грозян Н. Ф. - Проблема синкретизму в системі другорядних членів речення (2019)
Донік О. М. - Семантико-синтаксичне функціювання порівняльних сполучників у різноранговій площині (2019)
Дзира І. Я. - Назви осіб за професією та родом діяльності як джерело творення прізвищевих назв запорозького козацтва середини ХVІІІ ст. (на матеріалі реєстру війська запорозького низового 1756 р.) (2019)
Кочерга Г. В. - Відіменні дієслова із суфіксом -и- у староукраїнській літературній мові XIV–XVII ст (2019)
Юсип-Якимович Ю. В. - Типологія фонологічних систем сучасних слов’янських мов: акустичний вимір (2019)
Колесников А. О. - Українські редуктивні говірки одещини: стан, проблеми і перспективи дослідження (2019)
Делюсто М. С. - Із спостережень над обрядовими лексичними паралелями в українських і болгарських південнобессарабських говірках (2019)
Клименко Н. Б. - Локалізми в східностепових говірках Донеччини (2019)
Лонська Л. І. - Словотвірні типи відантропонімних прізвиськ (на матеріалі неофіційних особових найменувань у говірці с. Руська Поляна Черкаської області) (2019)
Кулешова Л. М. - Концепт "мир" в концептосфере романа Андрея Белого "Петербург" (2019)
Колісник Ю. В. - Від мови до нації: Степан Кожум’яка – борець за мовні права українського народу (2019)
Бондаренко А. І. - Лінгвокультурний код часу в українському поетичному дискурсі кінця ХХ–ХХІ ст. (2019)
Čalovková S. - Linguistic Landscape (2019)
Матвеєва Н. Р. - Терміни "білінгвізм" і "диглосія" в соціолінгвістичній традиції (2019)
Ковальчук І. - Геоінформаційно-картографічне забезпечення функціонування об’єднаних територіальних громад, Ковальчук А. (2019)
Круглов І. - Ландшафт як реальний об'єкт геоекології (2019)
Кузик І. - Теоретико-методологічні засади дослідження комплексної зеленої зони міста (2019)
Костенюк Л. - Особливості формування гідрографічної мережі річкової системи Пістиньки-Лючки-Лючки Сопівки, Поп'юк Я. (2019)
Наконечний Ю. - Грунти міжпасмових долин пасмового Побужжя (2019)
Лемега Н. - Історичні аспекти дослідження деградації ґрунтів Львівської області (2019)
Кузишин А. - Суспільно-географічний аналіз електорального поля Західноукраїнського регіону (2019)
Філоненко І. - Курдський сепаратизм: причини та наслідки, Філоненко Ю., Ріпа В. (2019)
Рудакевич І. - Геопросторові тенденції розвитку трамвайного транспорту в Україні, Сочувка А. (2019)
Мариняк Я. - Соціально-економічний аналіз туристичних підприємств Західного регіону України, Стецько Н. (2019)
Нестерчук І. - Гастрономічні події як драйвер розвитку малих міст (2019)
Байрак Г. - Геотуристичні траси на правобережжі Опору-Стрия, Теодорович Л., Римар Ю. (2019)
Сайчук В. - Інноваційно-інвестиційна політика як інструмент модернізації туристично-рекреаційного комплексу України: перспективи розвитку кластерів медичного туризму, Ткачук Л. (2019)
Чир Н. - Інформаційно-рекламний потенціал поштових відправлень як елемент популяризації туризму (на прикладі Волинській області), Єрко І., Мельник А., Качаровський Р. (2019)
Фесюк В. - Екологічна оцінка якості води озера Велике Згоранське, Лисюк В. (2019)
Новицька С. - Підходи до оптимізації ландшафтно-екологічної організації території (на матеріалах Колодненської об’єднаної територіальної громади Збаразького району Тернопільської області), Янковська Л. (2019)
Черней С. - Екологічна безпека м. Луцька та перспективи її підвищення, Фесюк В. (2019)
Рзаєва С. - Экогеохимические закономерности развития ландшафтов Апшеронского полуострова, Джабраилова Ф. (2019)
Питуляк М. - Сучасний стан та особливості використання водних ресурсів Хмельницької області, Питуляк М. (2019)
Царик Л. - До проблеми регулювання рекреаційних навантажень еколого-освітніх стежок установ природно-заповідного фонду, Царик П. (2019)
Пашковська Х. - ДП "Бродівське лісове господарство”: сучасний стан, використання, лісовідновлення та лісозахист, Перхач О. (2019)
Матуз О. - Лісокористування Хмельницької області: проблеми, підходи до оптимізації, Мендерецький В. (2019)
Дем'янчук П. - Слово про вчителя (до 85-ліття професора Йосипа Михайловича Свинка) (2019)
10-12 жовтня 2019 р. на базі Хмельницького національного університету проходила Міжнародна науково-практична конференція "Подільські читання. Екологія, охорона довкілля, збереження біотичного та ландшафтного різноманіття: наука, освіта, практика" (2019)
Мариняк Я. - Нестор української географічної науки (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2017)
Contents (2017)
Zvorykin A. - Electricity generation in the world and Ukraine: Current status and future developments, Pioro I. L., Fialko N. M. (2017)
Gafarova Е. А. - Modeling educational process optimization in the development of individual creativity by extending modality skills of the learners, Belevitin V. A., Smyrnov Y. N. (2017)
Karnauh S. G. - Development of the choice procedure for separation method of section iron using complex criteria of materials destruction (2017)
Nochnichenko I. V. - Characteristics of throttles in hydraulic shock absorber considering temperature changes of fluid, Uzunov O. V. (2017)
Маслей В. Н. - Определение динамических характеристик многослойных углепластиковых пластин конструкции сканера высокого разрешения, Крищук Н. Г. (2017)
Коваль В. В. - Поврежденность конструкционных материалов в условиях малоциклового нагружения (2017)
Поліщук М. М. - Модернізація вакуумного захвату мобільного крокуючого робота (2017)
Kaljuzny V. L. - Hot forming hollow products from high strength aluminum alloy with required treatment of metal structure by plastic deformation, Gornostay V. N., Gulyuk A. A., Oleksandrenko Ya. C. (2017)
Abhari P. B. - Numerical simulation of cold forging process to investigate folding defect in enclosed dies (2017)
Головко Л. Ф. - Дослідження впливу багатократної лазерної обробки на структуру та властивості зістареного дуралюміну, Кагляк О. Д., Лутай А. М. (2017)
Марков О. Є. - Особливості процесу виготовлення пустотілих поковок з буртом та фланцем, Косилов М. С., Герасименко О. В., Шевцов С. О. (2017)
Новогрудський Л. С. - Вплив охолодження до 213 К на міцність рейкової сталі, Оправхата М. Я., Качура О. В. (2017)
Радченко С. Г. - Эффективная концепция регрессионного анализа (2017)
Рубашевський В. В. - Аналіз методів визначення констант пружності однонаправленного шару композиційних матеріалів, Заразовський М. М., Шукаєв С. М. (2017)
Луговской А. Ф. - Повышение производительности ультразвуковых распылителей жидкости, Фесич В. П., Зилинский А. И., Лавриненков А. Д. (2017)
Levchenko О. V. - Research of energetic balance of the hydraulic system with fixed displacement pump and pressure relief valve (2017)
Іванченко О. В. - Оцінювання рівня безпеки системи SCADA критичної інфраструктури з урахуванням доступності кібернетичних та хмарних активів (2019)
Максимчук С. О. - Використання сучасних технік Data mining в митній справі України, Кабак Л. В., Мороз Б. І. (2019)
Фесенко Г. В. - Маршрутизація польоту мультироторного БПЛА з використанням повітряної автоматичної сервісної станції під час моніторингу території потенційно небезпечного об'єкта (2019)
Borychenko O. V. - Methodical issues of improvement of already existing training programs in the sphere of civil building energy efficiency based on the Ukrainian training centers, Cherniavskyi A. V. (2019)
Поночовний Ю. Л. - Аналіз концепцій управління кібербезпекою розподілених ІТ інфраструктур (2019)
Martyniuk O. N. - Single-level method of behavioral online testing of distributed information systems, Ahmesh T., Drozd O. V., Molotkov O. N., Smoktii K. V. (2019)
Дрозд О. В. - Моделювання роботи помножувачa в критичних застосуваннях, Височина П. В., Домбровський В. Є., Cмiщук К. В., Шалак О. О. (2019)
Леснікова І. Ю. - Перспективи застосування задач транспортного спрямування в оптимізації схем виробництва та постачання сировини, Медведєв Є. П., Халіпова Н. В., Кузьменко А. І., Разгонов С. А. (2019)
Фірсов О. Д. - Удосконалення технологічного процесу маршрутного руху, Звєрєв В. П., Шаповалов О. В., Михайлов М. В. (2019)
Тарасенко Ю. С. - Особливості виявлення прихованих об’єктів штучного походження в умовах митного контролю, Смірнов В. В., Прокопович-Ткаченко Д. І. (2019)
Тарасенко Ю. С. - Режим безеховості в інформаційно-вимірювальній системі митного контролю, Смірнов В. В., Стелюк Б. Б., Прокопович-Ткаченко Д. І. (2019)
Spitzer А. S. - Increasing efficiency of interaction between the object and surrounding targets using positioning methodology, Mashchak A. V., Tkachuk T. I., Kulyk I. V. (2019)
Певнев В. Я. - Система обучения в высшей школе Италии и Украины, Таврин А. В. (2019)
Колесніков В. П. - Міжнародний досвід побудови транспортно-логістичних центрів та перспективи для України, Чуприна Н. М., Гаркуша В. В., Кучкова О. В. (2019)
Шановні автори! (2019)
Title (2017)
Contents (2017)
Moltasov A. V. - Method for strength calculating of structural elements of mobile machines for flash butt welding of rails, Tkach P. M., Krasnowski K. (2017)
Нешта А. О. - Забезпечення параметрів якості круглої внутрішньої різі при обробці високопродуктивним способом (2017)
Коваль О. Д. - Вплив в'язкості робочих рідин на процес їх ультразвукового розпилення, Козерацький М. С. (2017)
Цыбенко А. С. - Анализ прочности наноспутника POLYITAN-2 при действии случайных нагрузок на этапе выведения на орбиту, Рассамакин Б. М., Рыбалка А. А. (2017)
Petrakov Y. V. - Control of grinding polygonal surfaces (2017)
Кочін В. О. - Мінімізація вібраційного фактору при експериментальних дослідженнях мікроструктури обмежених закручених потоків, Турик В. М., Кочіна М. В. (2017)
Марков О. Є. - Аналіз формозміни та деформованого стану пустотілої ступінчастої поковки в процесі розкочування, Косілов М. С., Герасіменко О. В., Шевцов С. О. (2017)
Дмитрієв Д. О. - Розробка технічних засобів проектування технологічного і верстатного обладнання каркасних просторових компоновок, Русанов С. А., Омельчук А. А., Федорчук Д. Д. (2017)
Новік М. А. - Аналіз зусиль і визначення оптимальних параметрів затискної самогальмуючої втулки гідромеханічних трикамерних затискних патронів, Юрчишин О. Я., Музиченко В. В. (2017)
Семінський О. О. - Гідродинамічні характеристики одноступінчастого роторно-пульсаційного апарата з осьовою компенсацією тиску в зазорі між ротором і корпусом, Колобашкін Л. В. (2017)
Ковалев В. А. - Эволюция циркуляций в инерционных течениях несжимаемой жидкости в сферическом резервуаре (2017)
Тарасенко Т. В. - Кавітаційне витікання рідини через дросельний пристрій, Бадах В. М. (2017)
Kleiman J. I. - Effectiveness of ultrasonic peening in fatigue improvement of welded elements and structures, Kudryavtsev Y. F., Luhovskyi O. F. (2017)
Фепа В. В. - Дослідження процесу вибухового метання двох осколкових дисків змінної товщини, Сидоренко Ю. М., Яковенко В. В. (2017)
Kovalenko O. O. - Numerical model of the pneumatic diaphragm actuator (2017)
Турманидзе Р. С. - Основные требования к научно – исследовательским работам на фоне вызовов "Индустрия – 4.0" и анализ проводимых работ в деле улучшения состояния материально – технической базы и повышения уровня подготовки молодых инженерных кадров, Попхадзе Г. З. (2017)
Сагіров Ю. Г. - Моделювання навантаженості та аналіз напружено-деформованого стану елементів траверси ливарного крана, Суглобов В. В., Кухар В. В., Рєзніков О. О. (2019)
Супонев В. Н. - Телеметрическая система определения координат прокалывающей головки в грунте, Чепусенко Е. А. (2019)
Леонтьєв Д. М. - Обґрунтування раціонального закону зміни тиску в електропневматичному гальмівному приводі під час екстреного гальмування, Дон Є. Ю. (2019)
Безбабічева О. І. - Дослідження впливу деяких дефектів мостового полотна на технічний стан мостових споруд, Лозова О. О. (2019)
Маляр В. В. - Визначення економічної ефективності використання асфальтополімербетону з високим вмістом полімеру (2019)
Арсеньєва Н. О. - Визначення точності перенесення проекту інженерної споруди на місцевість, Синовець О. С. (2019)
Мусієнко І. В. - Результати дослідження осідань гуртожитку ХНАДУ № 5 у 2018 році, Казаченко Л. М. (2019)
Саркісян Г. С. - Формування бази метаданих ГІС "Автомобільна дорога" для моніторингу і кадастру автомобільних доріг, Ряпухін В. М. (2019)
Наливайко Т. А. - Геодезические основы при совершенствовании геодезического контроля подъемно-транспортного оборудования, Наливайко Т. Т. (2019)
Ряпухін В. М. - Аналіз природно-кліматичних факторів для формування бази даних ГІС – "Автомобільна дорога", Захарова Е. В. (2019)
Пыриг Я. И. - Влияние условий определения на температуру размягчения битумов (2019)
Жданюк В. К. - Щодо конструктивно-технологічних особливостей герметизації тріщин в асфальтобетонних покриттях, Воловик О. О., Біжан О. П., Циркунова К. В., Гнатенко Р. Г. (2019)
Хоботова Е. Б. - Сорбційні властивості металургійних шлаків, Грайворонська І. В. (2019)
Voronova Ye. - Speech activity as a purpose and means of teaching a foreign language (2019)
Диба М. І. - Теоретичні засади циркулярної економіки та європейські практики її фінансування, Гернего Ю. О., Диба О. М. (2019)
Лемішко О. О. - Модельний інструментарій фінансування відтворення капіталу в аграрному секторі економіки (2019)
Богдан І. В. - Фіскальні правила: проблеми імплементації в національну практику (2019)
Мельничук Г. С. - Старіння населення світу: наслідки та виклики для оподаткування (2019)
Кощук Т. В. - Шляхи вдосконалення оподаткування цифрових компаній (2019)
Терещенко О. О. - Управління ризиками структури капіталу корпоративних підприємств, Грінченко В. О. (2019)
Вітренко Ю. М. - Державне фінансування закладів вищої освіти України як суб’єктів сучасної ринкової економіки (2019)
Білорус О. Г. - Міжнародні корпоративні мережі в сучасному геоекономічному просторі (2019)
Ювілей видатного українського вченого, дипломата, громадського діяча (2019)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Джусов А. А. - Криптовалюта как качественно новый платежный инструмент и перспективы ее интеграции в мировую финансовую систему, Рубцова Н. И. (2017)
Aberle D. - The development of a questionnaire to measure business process maturity, Henkel J. (2017)
Adamashvili N. - Investigating the role of business marketing techniques in sales process, Fiore M. (2017)
Касян С. Я. - Засади інтеграційної маркетингової комунікаційної діяльності виставкових компаній України, Корабльова К. А. (2017)
Стеблянко І. О. - Інноваційно-інвестиційні механізми регулювання економічної безпеки держави, Дорошкевич В. І. (2017)
Takahashi D. - Towards an understanding of organizational learning processes in development of competences (2017)
Зінченко О. А. - Проектний підхід до створення іміджу території (2017)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Bogodistov Y. - Foreword to the Special Issue "Dynamic capabilities of firms", Wohlgemuth V. (2017)
Amigoni G. - Power symbols in office workspace: impact on creativity as microfoundation of the dynamic capabilities of the firm, Gaedicke J. C. (2017)
Арпентьева М. Р. - Форсайт и динамические способности предприятий (2017)
Богодістов Є. В. - Динамічні здібності чи динамічні здатності? (2017)
Botts M. M. - Dynamic managerial capabilities: lessons from non-profits in highly dynamic environments (2017)
Gremme K.-M. - Dynamic capabilities: a systematic literature review of theory and practice, Wohlgemuth V. (2017)
Сардак С. Е. - Динамічні здібності підприємства: теоретико-прикладні основи, сфера застосування, вимір, Крупський О. П. (2017)
Takahashi A. R. W. - Combining institutional theory with resource based theory to understand processes of organizational knowing and dynamic capabilities, Sander J. A. (2017)
Козлова O. - O технологиях успеха в эпоху SMART (2019)
Астахова Е. - Современный инновационный университет: проблемы сохранения академического оплота (2019)
Sven-Olof Yrjö Collin - Smart education: some opportunities and threats (2019)
Астахова В. - Современная научная школа: традиции и новации в определении сущности (2019)
Балакірєва О. - Українські перспективи навчання впродовж життя в епоху "SMART", Левін Р. (2019)
Батаева E. - Когнитивные и метакогнитивные аспекты smart-образования (2019)
Mittelstaedt E. - Blended Learning to Enhance Digital and Entrepreneurial Competencies in Smart Education, Wiepcke C. (2019)
Бєлова Л. - SMART-education в умовах розвитку галузі знань "публічне управління та адміністрування" (2019)
Bryniewicz W. - Smart-education: new doubts and old problems, Stasieniuk Ż. (2019)
Доброскок І. - Концептуальні засади реалізації Smart-освіти у системі відносин університет — школа (2019)
Сидоренко О. - Проблеми культури якості освіти в парадигмі smart education (2019)
Сокурянська Л. - Смарт-освіта: широка доступність знань чи шлях до незнання? (2019)
Селецький А. - Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухомлинського в системі науково-інформаційного супроводу освіти: 20 років бібліотечної і наукової діяльності (2019)
Бітчук М. - Невідкладна медична допомога: використання інновацій для підвищення якості здатності до навчання, Нікуліна Н., Перцев Д., Горецька А., Завгородня Н. (2019)
Клімова І. - Удосконалення математичної підготовки у технічному ЗВО для економічних задач в умовах багатомірної освіти (2019)
Подшивалова К. - Вплив можливостей використання ресурсів Інтернету на методику навчання іноземних студентів, Фисун С. (2019)
Алексеєнко А. - Сковородинівське розуміння реалізації людиною "турботи про себе" й сучасність (2019)
Коваленко М. - Запровадження Концепції розвитку ринку зерна України, Сікало М. (2019)
Пономарьов О. - Великий мрійник у педагогіці, Черемський М. (2019)
Юрченко О. - Особливості розширення перспектив українознавства в часи Київської Русі і розкриття витоків етнонаціональної свідомості в творчій спадщині М. О. Максимовича (2019)
Анотації (2019)
Title (2017)
Table of contents (2017)
Бояринова К. О. - Діагностика в оперуванні розвитком інноваційно орієнтованого підприємства в процесі функціонування: функціонально-параметричний підхід (2017)
Гриценко А. В. - Керування нетиповими внутрішніми фінансовими ризиками фінансових посередників, Щербань П. П., Гірман Ю. В. (2017)
Джусов А. А. - Влияние цифровых технологий на мировой рынок услуг по управлению инвестициями и частным капиталом, Апальков С. С. (2017)
Ivanov L. - Cognitive and emotional experiences of working in a glass office: a case study on normative control (2017)
Keller A. - The challenge to determine a company’s process maturity: a case study from the financial services industry, Moormann J. (2017)
Lipatov V. - Compatibility in tax reporting (2017)
Лыгина О. И. - Использование корреляционного анализа для прогнозирования доходности коммерческих банков Казахстана (на примере АО "Kaspi bank"), Макашева Ж. Ж., Ахметова Г. И. (2017)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Bartolec I. - Transitory effects of personality on employee turnover (2018)
Фінагіна О. В. - Теоретичні особливості та складники розвитку регіонального ринку праці, Захарова О. В., Скібська К. О. (2018)
Köhne H.-L. - Process innovation: requirements and opportunities, Sawyer A. (2018)
Presse A. C. - New institutional framework for global climate change prevention: A fossil fuel firm’s perspective in light of a theory of the global commons (2018)
Salvatore F. P. - How can assessment systems be used to evaluate healthcare activities in the care farms? Insights from a systematic literature review, Contò F. (2018)
Simakhova А. - Economy socialization as a factor in solving modern global problems (2018)
Валінкевич Н. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку трудового потенціалу в Житомирській області, Корбут К. Є. (2018)
Гапоненко В. А. - Ціннісні передумови функціонування демократичних політичних інститутів в Україні (2018)
Ковальов Д. В. - Політико-правові принципи конституційного ладу в Конституції Української Народної Республіки, Пономаренко А. Б. (2018)
Літвін Л. А. - Подолання олігархізації політичних партій як індикатор реалізації національних інтересів України (2018)
Михайлова Д. С. - Досвід виборчих систем України в політико-правовому аспекті (2018)
Nowak B. - Historical and political-legal aspects of polish police activity as a part of the public security system (2018)
Осадчук І. Ю. - Прямі вибори прем'єр-міністра як індикатор атипової парламентської системи правління в Державі Ізраїль (1996–2003) (2018)
Осін В. В. - Українська політологія в період фемінізації: боротьба "за" та "проти" патріархатної епістеми (2018)
Хорішко Л. С. - Особливості інституціоналізації еліти в процесах модернізації політичної системи Німеччини (1949-1990 роки) (2018)
Шуліка А. А. - Вплив мережевої форми політичної комунікації на організаційні особливості сучасних політичних груп (2018)
Ярош Я. Б. - Комунікація українських політичних партій з виборцями у соціальних мережах (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського