Лук'янова Т. В. - Експериментальне дослідження коефіцієнта тепловіддачі при кипінні нанохолодоагенту R141b/наночастинки TiO2 на поверхнях з різним ступенем змочування, Хлієва О. Я., Семенюк Ю. В., Желєзний В. П., Корнієвич С. Г., Альтман E. I. (2018)
Мотовой И. В. - Исследование влияния наночастиц на давление насыщенных паров изопропилового спирта, Железный В. П., Хлиева О. Я. (2018)
Бондаренко В. Л. - Применение вихревых газодинамических охладителей в технологиях извлечения редких газов, Симоненко Ю. М., Цветковская Л. Н., Тишко Д. П. (2018)
Шестопалов С. В. - Моделювання процесів управління наданням інтелектуальних сервісів в NGN, Кунуп Т. В., Пустовий Б. Л. (2018)
Вайнола Р. Х. - Підходи до визначення поняття "соціальна відповідальність студентів, Сі Цзечень (2018)
Вакуленко О. В. - Активізація молоді як чинник cоціальної самореалізації та інтеграції (2018)
Годлевська А. І. - Теоретичні аспекти вирішення проблеми соціально-побутової культури дітей з інвалідністю в умовах інклюзивної освіти, Шкляр Л. С. (2018)
Капська А. Й. - Педагогічна компетентність – одна із складових у структурі професійної компетентності соціального працівника (2018)
Костюшко Г. О. - Духовні цінності української сім’ї як дієвий чинник національно-патріотичного виховання дітей молодшого шкільного віку (2018)
Мирошніченко Н. О. - Генеза розвитку волонтерського руху, Сторожук М. Б. (2018)
Міхеєва О. Ю. - Характеристика соціальної роботи з сім’ями військовослужбовців (2018)
Неїжпапа Л. С. - Соціально-педагогічна діяльність психологічної служби закладу загальної середньої освіти (2018)
Степанова О. А. - Соціально-педагогічний аспект ініціацій в педагогіці іудаїзму (2018)
Ясточкіна І. А. - Інтернет-консультування як нова технологія в психолого-педагогічній практиці (2018)
Карпенко О. Г. - Теоретико-методологічні підходи до підготовки майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2018)
Артеменко І. Е. - Особливості підготовки мультидисциплінарної команди до роботи з людьми похилого віку, Діденко Г. В. (2018)
Голубенко Т. О. - Інформальна освіта у процесі професійної пдготовки фахівців соціальної сфери: зарубіжний досвід (2018)
Житинська М. О. - До проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку (2018)
Іванченко О. О. - Історичний досвід практики соціальної роботи в Україні з переміщеними особами в умовах земських інституцій (2018)
Івженко І. Б. - Системний підхід в соціальній роботі на місцевому рівні (2018)
Савельчук І. Б. - Соціальне лідерство як підгрунтя для розвитку партнерської взаємодії в освітньому середовищі університету, Бибик Д. Д. (2018)
Шпортюк О. М. - Теоретична підготовка курсантів академії ДПТС до соціально-виховної роботи з неповнолітніми, які перебувають у конфлікті з законом (2018)
Яблуновська Л. С. - ґенеза становлення соціальної роботи з дітьми-аутистами (2018)
Наші автори (2018)
Строгаль Т. Ю. - Розвиток емоційного інтелекту старших підлітків в умовах навчання в закладах загальної середньої освіти (2018)
Кузнецова О. А. - Взаємозв’язок логічного та емоційно-художнього в просвітницькій діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Лавриш І. М. - Творча місія вчителя музичного мистецтва як пріоритетна сфера спілкування у підлітковому середовищі (2018)
Ван Юаньсінь - Музично-ритмічна компетентність як важлива умова фахової підготовки майбутніх учителів музики і хореографії (2018)
Голубицька Н. О. - Продуктивно-практичний етап формування етнопедагогічної культури студентів факультетів мистецтв педагогічних університетів (2018)
Ліхіцька Л. М. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до продуктивної діяльності з учнями засобами візуального моделювання (2018)
Джумеля А. З. - Діагностичне дослідження художньо-образного сприйняття майбутніх учителів музичного мистецтва та хореографії засобами пластичного інтонування (2018)
Лі Ян - Експериментальне дослідження сформованості музично-сценічних умінь майбутніх учителів музики і хореографії (2018)
Лю Мяоні - Педагогічні умови формування вокально-мовленнєвої культури студентів факультетів мистецтв (2018)
Сюй Вейвей - Виконавська стабільність майбутнього вчителя музики: сутність і характерні особливості (2018)
У Ціжуй - Методика формування художньої емпатії майбутніх учителів музики (2018)
Тянь Лінь - Сутність та зміст вокально-технічних умінь майбутнього вчителя музики (2018)
Гао Жоцзюнь - Змістовно-цільовий структурний компонент здатності до самоконтролю фортепіанної навчально-виконавської діяльності майбутніх учителів музики (2018)
Закопець Л. М. - Методичні аспекти формування чистоти інтонації у процесі навчання підлітків гри на гобої (2018)
Гусаченко О. П. - Діагностика сформованості музично-творчого потенціалу підлітків у позаурочній співацькій діяльності (2018)
Ляо Бін - Особливості формування музично-естетичної компетентності підлітків у закладах позашкільної мистецької освіти (2018)
Хоу Імей - Розвиток креативності у процесі навчання музики як складова особистісного становлення молодших школярів (2018)
У Цзяньцінь - Функціональний аналіз самостійної роботи підлітків у процесі інструментального навчання (2018)
Якуба Ю. В. - Дослідження шляхів активізації художньо-творчої діяльності школярів в умовах творчої майстерні вчителя хореографії (2018)
Ткачук В. В. - Методи Анатолія Авдієвського в роботі з хоровим колективом (2018)
Лисіна Н. І. - Розвиток іспанської клавірної школи в епоху Ренесансу, Тітович В. І. (2018)
Алехин А. А. - Семейство Asteraceae Dumort. в коллекции ботанического сада Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, Друлева И. В., Орлова Т. Г. (2016)
Байрак О. М. - Особливості флористичного складу та ландшафтної структури парку "Литвинівка" (Харківська обл.), Клименко Ю. О., Григоренко А. В. (2016)
Бойко І. В. - Морфогенез монокарпічних пагонів Hosta ventricosa Stearn (2016)
Букацел В. А. - Основные итоги интродукции голосеменных растений в Республике Молдова (2016)
Бурмістрова Н. О. - Оптимізація вегетативного розмноження Chrysanthemum × hortorum в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Вегера Л. В. - Формування моносадів рододендронів в умовах НДП "Софіївка" НАН України за особливостями сезонного розвитку (2016)
Войняк И. В. - Изучение механизмов адаптации Chrysanthemum multiflora в условиях ex situ в Республике Молдова (2016)
Гавриленко Н. О. - Созофіти світової флори у дендропарку "Асканія-Нова" (2016)
Галкін С. І. - Меморіальні комплекси у Державному дендрологічному парку "Олександрія" НАН України. охорона історико-культурної спадщини, Дойко Н. М., Бойко Н. С., Пидорич Ю. В. (2016)
Глухова С. А. - Підсумки інвентаризації таксономічного та культиварного складу гербофлори Сирецького дендрологічного парку, Ємець Л. І., Михайлик С. М., Шиндер О. І. (2016)
Дениско І. Л. - Оцінка перспективності впровадження троянд серії "Nostalgie" в озеленення в умовах Правобережного Лісостепу України, Мороз О. К. (2016)
Дениско І. Л. - Перспективність інтродукції троянд серії "Märchenrosen" в умовах Правобережного Лісостепу України, Мороз О. К. (2016)
Діденко І. П. - Ефективні способи розмноження трав'янистих рослин ex situ Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Швець Т. А., Сидорук Т. М. (2016)
Драган Н. В. - Регенераційні можливості вікових дерев Quercus robur L (2016)
Журжа Ю. В. - Морфологічна характеристика плодів та насіння представників роду Rhamnus L. (2016)
Зайцева І. О. - Вплив мінеральних добрив на фотоасиміляційний апарат саджанців декоративних екзотів в умовах Степового Придніпров'я, Опанасенко В. Ф. (2016)
Іщук Л. П. - Вплив посухостійкості на хорологію видів роду Salix L. в Україні (2016)
Калашнікова Л. В. - Характеристика репродуктивного потенціалу рідкісних рослин в умовах Дендропарку "Олександрія" НАН України, Чорна І. П. (2016)
Клименко С. В. - Виды семейства Cornaceae Bercht. & J. Presl для декоративного садоводства, Кустовская А. В., Григорьева О. В., Теслюк М. Г. (2016)
Ковальчук Т. Д. - Природне вегетативне поновлення видів роду Rhus в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Колдар Л. А. - Роль світла у рості і розвитку експлантів деревних рослин за умов in vitro, Небиков М. В., Трофименко Н. М., Кучер Н. М. (2016)
Копилова Т. В. - Декоративні властивості представників роду Pyracantha Roem. і їх використання для створення моносадів в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2016)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2011–2016 рр. (проблеми збереження, реконструкції та перспективи подальшого розвитку), Грабовий В. М. (2016)
Косенко І. С. - Використання генетичної колекції Corylus Spp. НДП "Софіївка" для селекції фундука Corylus Domestica Kos. Et Opal., Опалко А. І., Балабак О. А., Шульга С. М. (2016)
Кривошея І. І. - Уманський дендропарк "Софіївка" в етнографічно-краєзнавчих і художньо-документальних розвідках Надії Суровцової, Якименко Л. М. (2016)
Куземко А. А. - Фітоіндикаційна оцінка ландшафтів Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України, Ковтонюк А. І. (2016)
Музика Г. І. - Підсумки 30-річного періоду інтродукції витких жимолостей роду Lonicera L. та перспективи їх культивування у моносадах та інших формах озеленення в Правобережному Лісостепу України (2016)
Небиков М. В. - Мікроклональне розмноження таволги білувато-сірої (Spiraea cana Waldst. et Kit.), Колдар Л. А., Бонюк З. Г., Трофименко Н. М., Белемець Н. М. (2016)
Опалко О. А. - Посттравматичні регенераційні процеси у представників Pyrus communis L. і P. salicifolia Pall., Кучер Н. М. (2016)
Плескач Л. Я. - Епіфітні лишайники парку Слави м. Біла Церква як об'єкт екологічного моніторингу, Кондратюк С. Я., Трегуб Т. Г. (2016)
Пономаренко В. О. - Таксономічний склад і систематика роду Juniperus L. (2016)
Пономаренко Г. М. - Якість насіння Pinus mugo ssp. mugo у культурі і в природньому ареалі (2016)
Порохнява О. Л. - Насінне розмноження Сladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Правобережного Лісостепу України (2016)
Rosca I. - The peculiarities of development and multiplication of Sophora japonica L. species in the Republic of Moldova, Palancean A., Onica E., Cipciriuc V. (2016)
Рубцов А. Ф. - Перспективи розвитку та збереження арборифлори дендропарку "Асканія-Нова" шляхом інтродукції (2016)
Рум'янков Ю. О. - Аналіз видового складу насаджень роду Quercus L. в Національному дендрологічному парку "Софіївка" НАН України (2016)
Рум'янков Ю. О. - Оцінка декоративності видів роду Celtis в Правобережному Лісостепу України (2016)
Самородов В. М. - Підсумки інтродукції гінкго дволопатевого (Ginkgo biloba L.) на Полтавщині, Байрак О. М. (2016)
Тарасенко Г. А. - Використання диференційованих методів стерилізації експлантів представників роду Corylus L. in vitro, Небиков М. В., Балабак О. А. (2016)
Усольцева О. Г. - Вегетативне розмноження Passiflora caerulea L. в умовах захищеного ґрунту (2016)
Черевченко Т. М. - Біологічні особливості та технологія культивування цимбідіума гібридного (Cymbidium hybr. hort.), Буюн Л. І., Кулик В. Д., Ковальська Л. А. (2016)
Chisnicean L. - Introduction spice-aromatic species Verbena triphilla L’Her. into collections of the Botanical Garden (Institute) of ASM (2016)
Гао Десян - Методологічні основи підготовки майбутніх учителів музики до керівництва вокально-хоровими колективами учнівської молоді (2018)
Жукова О. А. - Методологічні підходи до проблеми розвитку соціальної компетентності студентів класичних університетів (2018)
Зімбалевський О. В. - Проблема готовності майбутніх учителів до професійної консультаційної діяльності в умовах модернізації освіти (2018)
Ковалинська І. В. - Культура в контексті багатокультурного суспільства (2018)
Самойленко О. А. - Професійна компетентність андрагога як фахівця у галузі освіти дорослих (2018)
Цзі Лей - Культура художньо-педагогічного спілкування як фундаментальна основа професійної підготовки майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2018)
Щербина Д. В. - Акмеологічні засади моделювання процесу формування комунікативної культури майбутніх освітніх консультантів (2018)
Яо Пейчань - Професійний інтерес у наукових проекціях (2018)
Дмітренко Н. Є. - Роль викладача в організації автономного навчання (2018)
Мороз М. О. - Історико-теоретичний огляд особливостей впровадження інтеграційних підходів до вітчизняної та зарубіжної освітніх систем (2018)
Теренко О. О. - Синергетичний ефект соціального партнерства в освіті дорослих: північно-американський досвід (2018)
Чубрей О. С. - Досвід країн пострадянського освітнього простору у галузі професійної підготовки майбутніх учителів географії (2018)
Гуральник Н. П. - Напрями результативності дослідження візуального моделювання розвитку співацького голосу студентів музичних факультетів педагогічних університетів, Ся Цзін (2018)
Зайцев В. Є. - Освітні електронні платформи як педагогічний інструмент діяльності навчальних установ, Бабко К. С. (2018)
Ілініцька Н. С. - Особливості роботи над поліфонією зі студентами факультету мистецтв (традиційні та інноваційні методи) (2018)
Климова К. Я. - Культура спілкування як елемент педагогічної майстерності викладача закладу вищої освіти (2018)
Кононова М. М. - Метод проектів як технологія професійного розвитку майбутніх дефектологів у процесі навчання (2018)
Лазарєв М. О. - Професійна підготовка майбутнього педагога із застосуванням технологій евристичної освіти, Нефедченко О. І. (2018)
Мосейчук А. Р. - Дослідницька компетентність майбутніх фельдшерів та шляхи її формування (2018)
Соловйова О. В. - Експериментальна перевірка доцільності використання творчих завдань у процесі формування творчого потенціалу майбутніх викладачів іноземних мов у закладах вищої освіти (2018)
Чабайовська М. І. - Методика навчання письма додаткових елементів букв українського алфавіту, розділових знаків та цифр (2018)
Чжан Бо - Зміст і структура формування художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики у процесі вокально-хорового навчання (2018)
Піддубна О. М. - Формування креативності майбутнього вчителя образотворчого мистецтва засобами педагогічного малюнка, Шмельова Т. В. (2018)
Кравчук Н. П. - Особливості формування психологічної стійкості у дітей дошкільного віку (2018)
Полякова А. С. - Інтеграція музично-ритмічного виховання молодших школярів у хореографічне навчання (2018)
Kalinkevych M. - Gazdynamic characteristics of the centrifugal compressor calculation, Ihnatenko V. (2018)
Радченко Р. М. - Метод рециркуляції відпрацьованих газів суднових дизелів для зменшення їх токсичності, Пирисунько М. А. (2018)
Горін В. В. - Гідродинаміка та теплообмін під час конденсації пари робочих речовин у середині горизонтальних труб у разі стратифікованого режиму течії фаз. Огляд праць, Середа В. В. (2018)
Жихарєва Н. В. - Дослідження впливу ефекту "теплової хвилі" на холодопродуктивність кондиціонера (2018)
Лужанськa Г. В. - Теплозахист будинків і споруд системами теплолокалізаціі (2018)
Petrenko М. - The Joule-Thomson effect for refrigerants with dopants of the fullerenes and carbon nanotubes, Artemenko S., Nikitin D. (2018)
Косой Б. В. - Факторы интенсификации кипения в двухфазных системах терморегулирования (2018)
Хлієва О. Я. - Дослідження технології приготування робочих тіл парокомпресійних холодильних систем з добавками наночастинок TiO2, Лук'янова Т. В., Семенюк Ю. В., Желєзний В. П., Корнієвич С. Г., Мельник О. Ю. (2018)
Якуб Л. М. - Рівняння стану конденсованого метану при високих тисках, Бодюл О. С. (2018)
Бурдо О. - Интеграция робототехнического комплекса производства замороженных полуфабрикатов особых форм, Егоров В., Голубков П., Путников Д., Гонгало В., Габуев К. (2018)
Князєва Н. О. - Аналітична модель інтелектуальної надбудови NGN з урахуванням самоподібності трафіку, Шестопалов С. В., Кунуп Т. В. (2018)
Kalinkevych M. - Design of high efficiency centrifugal compressors stages, Ihnatenko V., Bolotnikova O., Obukhov O. (2018)
Константинов І. О. - Дослідження виробництва та роботи торгового холодильного обладнання, Хмельнюк М. Г., Федоров О. Г. (2018)
Трушляков Е. І. - Підхід до визначення складових теплового навантаження систем кондиціонування припливного повітря, Радченко М. І., Зубарєв А. А., Ткаченко В. С. (2018)
Томчик О. М. - Зниження енергетичних витрат при роботі холодильного обладнання під час зберігання соковитої рослинницької сировини, Хмельнюк М. Г., Гоголь М. І. (2018)
Радченко А. М. - Порівняння ефективності охолодження повітря на вході газотурбінного двигуна в умовах помірного і субтропічного клімату, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Денисова А. Є. - Обговорення можливості створення систем тригенерації в умовах клімату країн Близького Сходу, Альхемірі Саад Альдін, Морозюк Л. І. (2018)
Doroshenko A. V. - The prospects of polymeric materials in assembling the solar water-thermal collectors. Comparative data analysis and exploratory research of promising solutions, Khalak V. F. (2018)
Лук'янов М. М. - Експериментальне дослідження густини, теплоємності, теплопровідності і в'язкості високотемпературного теплоносія C14-30, Хлієва О. Я., Мельник О. Ю., Мотовий І. В., Желєзний В. П. (2018)
Коновалов Д. В. - Застосування контактного охолодження повітря аеротермопресором в циклі газотурбінної установки, Кобалава Г. О. (2018)
Івченко Д. О. - Експериментальне дослідження калоричних властивостей розчинів диметилового ефіру (DME) в триетиленгліколі (TEG), Мотовой І. В., Хлієва О. Я., Железний В. П. (2018)
Бондаренко В. Л. - Методи забезпечення кріогенних температур в установках збагачення неоногелієвої суміші, Симоненко Ю. М., Тишко Д. П., Пилипенко Б. О. (2018)
Бигун С. А. - Анализ технических решений узлов стыковки систем термостатирования космических ракет (2018)
Милованов В. И. - Экспериментальное исследование процесса конденсации холодильного агента r600a при добавлении нанофлюидов, Балашов Д. А. (2018)
Бабкіна О. В. - Між минулим і майбутнім: відповідальність інтелектуалів за соціально-політичні перетворення, Горбатенко В. П. (2018)
Новакова О. В. - Проблеми та складові соціальної політики української держави щодо окупованих територій Донбасу (2018)
Шайгородський Ю. Ж. - Концептуальні засади та досвід здійснення децентралізації в Україні (2018)
Колісніченко Р. М. - Напрямки вдосконалення діяльності органів державної влади у контексті розвитку культури локальної демократії, Цумарєв М. І. (2018)
Гапоненко В. А. - Сучасні особливості інституціоналізації демократії в Україні (2018)
Бондаренко В. Д. - Cоціально-психологічні аспекти утвердження автокефалії православних в Україні (2018)
Богатирець В. В. - Феномен Чернівецької толерантності в міжвоєнний період XX століття: архітектурний аспект та політичні контексти, Мельничук Л. Н. (2018)
Гоцуляк В. М. - До витоків української суспільно-політичної думки: ранньомодерна доба (2018)
Мостіпан О. М. - "Шьоку Ніхон Кокі" як пам'ятка державної політичної історії Японії періоду Хейан (2018)
Вилінський С. І. - Німецький вплив у країнах центральної азії в галузі науки і освіти (2018)
Григор’єв О. В. - Демократична перспектива Угорщини: проекція на реформи В. Орбана та партії "Фідес" (2010-2018) (2018)
Буряченко О. В. - Комунікаційні аспекти формування репутації політичної партії (2018)
Годний С. П. - Етико-політичні засади лобіювання: зарубіжний досвід в українському контексті (2018)
Волянюк О. Я. - Меморіальна пропаганда: спроба концептуалізації поняття (2018)
Демартино А. П. - Поняття і класифікація новітніх інформаційно-комунікативних технологій (2018)
Калініченко Б. М. - Форми і засоби інформаційного супроводження воєнно-політичних конфліктів (2018)
Степко О. М. - Бібліотека імені Дага Хаммаршельда як інструмент інформаційної політики ООН (2018)
Суддя Ю. В. - Політика Російської Федерації щодо Автономної Республіки Крим у перші роки незалежності України (1991-1993 рр.) (2018)
Кострубська Г. В. - Причини падіння довіри до ЗМІ в сучасній Україні (2018)
Наші автори (2018)
Стоянов П. Ф. - Аналіз енергетичних показників конденсаторів холодильних установок з повітряним охолодженням (2018)
Трушляков Е. І. - Підхід до аналізу ефективності використання встановленої холодопродуктивності систем кондиціювання припливного повітря, Радченко М. І., Кантор С. А., Ткаченко В. С. (2018)
Байдак Ю. В. - Побутовий холодильник і його схема заміщення чотириполюсником, Вереітіна І. А., Коробко С. А. (2018)
Радченко А. М. - Аналіз паливної ефективності глибокого охолодження повітря на вході газотурбінної установки в різних кліматичних умовах, Зонмін Я., Кантор С. А., Портной Б. С. (2018)
Соколовська-Єфименко В. В. - Термодинамічний аналіз каскадної холодильної машини морського рефконтейнера, Гайдук С. В., Мошкатюк А. В., Єрема В. Ю. (2018)
Пирисунько М. А. - Аналіз способів зменшення шкідливих викидів суднових двигунів рециркуляцією відпрацьованих газів (2018)
Жихаpєва Н. В. - Підвищення енергоефективності багатозональних VRF систем кондиціювання повітря, Бабой Є. О., Басов А. М. (2018)
Денисова А. Є. - Характеристики та принципи регулювання роботи елементів малої системи тригенерації в умовах тро-пічного климату, Альхемірі Саад Альдін, Морозюк Л. І. (2018)
Русанов С. А. - Модель віброкиплячого шару сипких середовищ та її програмна реалізація, Луняка К. В., Коновалов Д. В., Андрєєва А. А. (2018)
Константинов І. О. - Визначення та дослідження температурних полів морозильних скринь, Хмельнюк М. Г., Яковлева О. Ю. (2018)
Radchenko R. - Using the heat of recirculation gases of the ship main engine by an ejector refrigeration machine for intake air cooling, Konovalov D., Pyrysunko M., Radchenko M. (2019)
Chekh O. - Adiabated flowing streams in nozzles: influence of regular characteristics on relaxation steam formation, Sharapov S., Arsenyev V. (2019)
Ванєєв С. М. - Стенд для дослідження розширювальних турбомашин малої потужності та агрегатів на їх основі, Мірошниченко Д. В., Журба В. О., Знаменщиков Я. В. (2019)
Radchenko R. - A new approach to increasing the efficiency of the ship main engine air waste heat recovery cooling system, Pyrysunko M., Bogdanov M., Shcherbak Yu. (2019)
Kornienko V. S. - System for complex exhaust gas cleaning of internal combustion engine with water-fuel emulsion burning (2019)
Radchenko A. M. - Analyzing the efficiency of moderate and deep cooling of air at the inlet of gas turbine in various climatic conditions, Zongming Y., Portnoi B. S. (2019)
Khliyeva O. Ya. - The relationship between the surface tension and the saturated vapor pressure of model nanofluids, Ivchenko D. A., Khanchych K. Yu., Motovoy I. V., Zhelezny V. P. (2019)
Горін В. В. - Метод розрахунку теплообміну під час конденсації холодоагентів у середині горизонтальних труб у разі стратифікованого режиму течії фаз, Середа В. В., Барабаш П. О. (2019)
Pylypenko О. - Advisability use of Arduino controllers in automation of refrigeration devices, Forsiuk А., Golub A., Zasiadko Ya., Voznyy V., Gryshchenko R. (2019)
Безкоровайний С. Б. - Динаміка розвитку швидкісно-силових здібностей студентів, що займаються сумо в умовах факультативних занять (2019)
Висоцький В. А. - Організаційно-педагогічні умови фізичного виховання студентської молоді у процесі занять ігровою діяльністю, Калугін І. Г., Коваленко О. В., Линник А. М. (2019)
Вихляєв Ю. М. - Реабілітація розладів гомілковостопного суглобу – варусної та вальгусної установки п’яти, Пеценко Н. І., Маріц Н. О. (2019)
Віндюк П. А. - Особливості застосування засобів фізичної реабілітації при хронічному бронхіті у чоловіків (2019)
Гаєва С. О. - Роль функціонального тренінгу в процесі самостійних занять студентів ЗВО, Гаєвий В. Ю., Рябіна С. А. (2019)
Герасименко О. С. - Вплив фізичної реабілітації на якість життя осіб з наслідками ампутації нижньої кінцівки, Закаляк Н. Р. (2019)
Грибан Г. П. - Комплексні дослідження модернізації системи фізичного виховання студентів у вищих освітніх закладах України, Краснов В. П., Опанасюк Ф. Г., Ткаченко П. П., Скорий О. С., Білоскаленко Т. О. (2019)
Грищенко Т. П. - Особливості контролю мотивації юних спортсменів на етапі початкової підготовки у фехтуванні, Окопний А. М., Семеряк З. С., Палатний А. Л. (2019)
Гузій О. В. - Щодо гемодинамічних критеріїв прогнозування неадекватності тренувального навантаження (2019)
Гуртова Т. В. - Кардіо тренування у фізичному вихованні студентів, хворих на ожиріння, Булатов О. М., Стецяк О. Б., Логовська О. А. (2019)
Данилевич М. В. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до професійної самореалізації в оздоровчій діяльності з позицій сьогодення, Романчук О. В. (2019)
Дутчак Ю. В. - Нормативне забезпечення якості професійної підготовки майбутніх магістрів середньої освіти з фізичної культури, Сущенко Л. П. (2019)
Єфіменко П. Б. - Ранкова гімнастика в режимі дня студента як засіб підвищення функціональних можливостей його організму, Каніщева О. П. (2019)
Зюзь В. М. - Використання смуги перешкод у прикладній фізичній культурі студентів ПДТУ, Бабич Т. М., Балухтіна В. В. (2019)
Кашуба В. О. - Характеристика професійно значущих фізичних якостей студентів музичних спеціальностей, Асаулюк І. О. (2019)
Король С. А. - Удосконалення технічної підготовки у спортивному орієнтуванні на етапі початкової підготовки, Сірик А. Є. (2019)
Костюк Ю. С. - Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес уроків фізичної культури, Данчук Г. Ю., Іщенко С. М. (2019)
Лаврентьєв О. М. - Формування фізичного навантаження студенської молоді засобами бігу, Сергієнко Ю. П., Гулай В. С. (2019)
Мазепа М. А. - Вплив фізичної активності на будову тіла хворих на ВІЛ/СНІД, Орфін А. Я. (2019)
Матійчук В. І. - Інформаційно - пропагандиська діяльність як фактор розвитку адаптивного спорту в Україні (2019)
Матвійчук Т. Ф. - Ігрове моделювання у підготовці майбутніх учителів фізичної культури, Соловйов В. Ф. (2019)
Мельник А. Ю. - Методика для аналізу статистичних даних стосовно виконання різних способів подачі у змаганнях з пляжного волейболу (2019)
Мичка І. В. - Упровадження пауерліфтингу в систему навчально-виховного процесу з фізичного виховання студентів (2019)
Нагорна О. Б. - Фізична реаілітація дітей першого року життя із синдромом гіпермобільності суглобів, Шельчук Н. О., Примачок Л. Л., Небова Н. А., Карпінський А. Ю. (2019)
Осадча О. І. - Роль генетичних факторів для успішної побудови тренувального процесу (огляд літератури), Шматова О. О., Кавалєрова К. О. (2019)
Пазичук О. О. - Аналіз білків, жирів, вуглеводів у раціонах харчування спортсменів стрільців з лука, Музика Ф. В., Березовський В. А. (2019)
Пальчук М. Б. - Наступність процесу фізичного виховання між структурними ланками системи освіти "школа – ЗВО" (2019)
Перевозник В. И. - Сравнительный анализ игр команд группового турнира финала чемпионатов мира по футболу 2014, 2018 г.г., Паевский В. В. (2019)
Петришин О. В. - Особливості контролю комплексного формування професійної психофізичної компетентності у процесі підготовки майбутніх медичних працівників (2019)
Півень О. П. - Особливості фізичного виховання зі студентами спеціальних медичних груп, Іщенко О. А. (2019)
Помещикова І. П. - Вплив специфічного фізичного навантаження на сенсомоторні реакціїї волейболістів студентської команди, Чуча Н. І., Кудімова О. В. (2019)
Пронтенко К. В. - Обґрунтування необхідності впровадження засобів гирьового спорту до системи фізичної підготовки курсантів військових закладів вищої освіти, Безпалий С. М., Андрейчук В. Я., Бикова Г. В., Федченко О. С., Козенко С. М. (2019)
Рабченюк С. В. - Особливості фізичного виховання дітей дошкільного віку, Подолянчук І. С., Осіпчук І. О., Ригун М. Г., Чернієнко О. А., Шельчук Н. О. (2019)
Розторгуй М. С. - Характеристика системи підготовки спортсменів у паралімпійському спорті (2019)
Савлюк С. П. - Характеристика стану біогеометричного профілю постави молодших школярів із депривацією слуху, Романова В. І. (2019)
Саннікова М. В. - Декларація та акти декларативно-рекомендаційного характеру у сфері фізичної культури та спорту (2019)
Світлична Т. С. - Ефективність використання вправ у-шу та йоги на заняттях фізичного виховання у спеціальних медичних групах, Гурєєва А. М., Сазанова І. О. (2019)
Свєртнєв О. А. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя фізичної культури в умовах педагогічної практики, Голуб Л. О. (2019)
Семенів Б. С. - Вплив гімнастичних комплексів вправ різної модальності на організм студенток факультету ветеринарної медицини, Якимишин І. Д., Ковбан О. Л., Стахів М. М., Матіїшин І. В. (2019)
Стешиц А. В. - Проблема диференціації в педагогічній теорії та практиці, Арефьєв В. Г. (2019)
Царук В. П. - Готовність майбутніх учителів фізичної культури до виховання здорового способу життя молодших школярів у процесі інноваційної педагогічної діяльності (2019)
Циганенко О. І. - Технологія оцінки ступеню позитивної особистої мотивації до охорони довкілля та природоохоронної діяльності в сфері фізичної культури і спорту, Уряднікова І. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2019)
Чехівська Ю. С. - Роль темпераменту під час вибору тактики гри в настільний теніс, Гуренко О. А. (2019)
Чуча Н. І. - Ефективність кидків м`яча у кошик команди Харківської області на змаганнях юнацької баскетбольної ліги, Помещикова І. П., Ляхова Т. П. (2019)
Шапар К. О. - Вплив самостійних занять фізичною культурою на адаптацію студентів до навчання у ЗВО, Ковальчук Н. В. (2019)
Шутка Г. І. - Об’єктивні передумови формування фізичної підготовленості дітей у літньому оздоровчому таборі, Флуд О. В., Голодівський М. Ф., Cемак В. А. (2019)
Яковенко О. О. - Використання хмарних технологій в сучасних умовах розвитку освіти, Шинкарук О. А., Лихолай А. С., Підопригора І. С. (2019)
Дорофеєв Д. - Організація розроблення фінансових інновацій у небанківських фінансових установах (2019)
Дрожжин О. - Цільові орієнтири підприємств готельно-ресторанного бізнесу в контексті управління вартістю, Сментина Н. (2019)
Журавльова А. - Кон’юнктура світового ринку меду та перспективи для України, Сментина Н. (2019)
Знамеровська А. - Визначення поняття інновації та передумови інноваційної діяльності у соціальній сфері України, Балджи M. (2019)
Іванов А. - Створення готельного оператора як важлива умова розвитку готельного бізнесу в Україні (2019)
Куркін О. - Проблеми ціноутворення на ринку фітнес-послуг, Однолько В. (2019)
Мяснікова Г. - Перспективи створення стартап-компаній та проблеми розвитку в Україні, Ковалев А. (2019)
Никифоренко В. - Інноваційна праця та інноваційна трудова поведінка: сутність та чинники управлінського впливу (2019)
Оруджевa Хаджар Аждар кизи - Формування та шляхи розвитку системи заготівлі в аграрному секторі Азербайджану (2019)
Сілічєва Н. - Конкурентоспроможність промислових підприємств на ринку металопрокату в Україні, Ромадан К. (2019)
Янгьоз А. - Шляхи підвищення конкурентоспроможності ТОВ "БК "Бастіон", Сілічєва Н. (2019)
Алиев Рамал Али оглу - Історія створення та розвитку заводу синтетичного каучуку (2019)
Цубенко В. - Історико-правові аспекти організації південних поселень на території України (1857–1867) (2019)
Рецензії (2019)
Наші автори (2019)
70 років: від зародження до сучасності (2019)
Павло Петренко: Захист прав дитини – запорука успішної держави (2019)
OpenJusticeDay-2019 у столичній юстиції (2019)
День вишиванки у Міністерстві юстиції україни (2019)
"Вишиванка долає кордони" (2019)
Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя (2019)
Співпраця: Координаційний центр та МДЦ "Артек" (2019)
Святкування Дня Європи у Полтаві (2019)
Вишивали яскраву Україну і говорили про права дітей (2019)
Військово-патріотична естафета "Сила нації" (2019)
Фотоконкурс "Наша шкільна родина. Разом проти булінгу!" (2019)
"Від мрії до дії": будь сильнішим за залежності! (2019)
"Нотаріат завжди стоїть на захисті прав фізичних та юридичних осіб", – Володимир Марченко (2019)
Система БПД: нові ідеї та завдання (2019)
Овчарова А. О. - Недопустимість явища дискримінації у сучасному суспільстві (2019)
Кружинська Л. В. - Правове виховання дітей (2019)
Тарахонич Т. І. - Правове регулювання в умовах прогресивних змін: теоретичні та практичні аспекти (2019)
Васецький В. Ю. - Історично-правовий розвиток місцевого самоврядування в україні на прикладі магдебурзького права (2019)
Сунєгін С. О. - Правова система в умовах глобалізації: протиріччя ціннісного розвитку (2019)
Призначення (2019)
Вітаємо з Днем народження! (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України" (2019)
Реклама (2019)
Стальниченко Олег Иванович: к 75-летию со дня рождения (2014)
Егоров Г. В. - Перспективы танкеров типа "Волгонефть" проектов 558/550 и 1577/550А, Егоров А. Г. (2014)
Егоров Г. В. - Обоснование концептов новых пассажирских и грузопассажирских судов для Архангельской области, Тонюк В. И., Егоров А. Г. (2014)
Гришин В. А. - Крепление откосов котлованов, Гришин А. В., Сипливец А. А. (2014)
Нильва В. А. - Оценка несущей способности корпуса нефтеналивного судна смешанного плавания при потере части продольных связей (2014)
Бурмака И. А. - Использование регрессионного анализа для обработки данных поворотливости судна, Худенко Н. П. (2014)
Яровенко В. А. - Способ оценки нагрузок на гребные электрические установки электроходов при циркуляционном движении, Зарицкая Е. И. (2014)
Doubrovsky М. - Black and Azov Seas − Bulk Freight Prospects for Ukraine’s and Russia’s Ports, Petrosian V., Kaluzhnaya V., Vargin M. (2014)
Магамадов А. Р. - Теория и методы оценки конкурентоспособности портов, Русанова С. С. (2014)
Мурад’ян А. О. - Методика узгодження параметрів і оптимізації процесу перевалки вантажів в загальнотранспортних вузлах (2014)
Дидур Л. С. - Коррозионное воздействие как существенный фактор технической эксплуатации портовых причальных сооружений типа "Больверк" (2014)
Олех Т. М. - Метод многомерного факторного анализа для оценки степени достижимости стратегических целей в ССП, Гловацкая С. Н., Руденко С. В. (2014)
Кириллова Е. В. - Теоретико-множественный подход к формализации логических отношений между понятиями "транспортная", "транспортно-технологическая" и "логистическая" системы (2014)
Piterskaya V. - Method of transportation system capacity determination considering cargo flow forecasting (2014)
Сударєв В. О. - Обґрунтування підходу до формування транспортно-логістичних ланцюгів у змішаному сполученні, Мурад’ян А. О. (2014)
Rudenko E. - Method of determining the risk of an emergency situation at the facilities of port infrastructure (2014)
Чернова Л. С. - Инвестиционное планирование как один из методов антикризисного управления проектами на наукоемких предприятиях (2014)
Меркт Р. В. - Обчислювальний експеримент. Динаміка систем, Челабчи В. М., Челабчи В. В., Кукішев І. А. (2014)
Колесникова Е. В. - Моделирование структур управления программами проектов в организационно-технических системах (2014)
Загребнюк В. І. - Субдискретизація хроматичних компонентів у просторі сВХ2Х3 зі змінним коефіцієнтом стискуючого перетворення, Рубльов І. С. (2014)
Автори збірника (2014)
Дікарєв О. І. - Арктичні геостратегії Китаю у політико–економічних процесах, Шостак Л. Б. (2019)
Колодійчук А. В. - Інформаційно–технологічні системи фондового ринку і загрози фінансового кібершахрайства (2019)
Артамонова Г. В. - Технологічне лідерство у світі: досвід Китаю та Японії (2019)
Черкашина К. Ф. - Взаємозв’язок депозитної бази банків в Україні з макроекономічними показниками, Сотник О. О. (2019)
Ткаченко О. М. - Диверсифікація інвестиційного портфеля приватного інвестора як спосіб зниження його ризикованості (2019)
Ситник І. П. - Нові погляди щодо класифікації платіжних систем у контексті сучасного функціонування і розвитку (2019)
Лич В. М. - Регламентація роботи облікового апарату та сучасні вимоги до кадрового потенціалу підприємства, Іванова Т. М. (2019)
Брсенева А. О. - Адаптивна система економічної безпеки підприємства, Іванюта Т. М. (2019)
Пузирьова П. В. - Кластеризація в управлінні фінансовим потенціалом на підприємствах України (2019)
Мельник С. І. - Система управління фінансовою безпекою підприємства (2019)
Чобаль Л. Ю. - Теоретичні аспекти конкурентної стійкості підприємств туристичного бізнесу, Тороній Л. І. (2019)
Ткачук С. В. - Система маркетингу послуг: зміст і взаємодія складових, Стеценко В. А., Стахурська С. А., Стахурський В. О. (2019)
Малярчук І. І. - Забезпечення та резерви: облікові аспекти (2019)
Боднар Н. Р. - Теоретичні аспекти забезпечення трудоресурсної безпеки України (2019)
Лалакулич М. Ю. - Концептуальні засади формування економічного потенціалу в системі бухгалтерського обліку підприємства (2019)
Дмитренко Г. А. - Якість трудового потенціалу організації в контексті ефективного управління персоналом, Дорошенко Л. С., Лапицька Н. І. (2019)
Заверико Н. В. - Соціально-педагогічний аспект взаємодії школи та сім’ї в контексті інклюзивної освіти, Авраменко У. В. (2018)
Попова А. О. - Соціальне проектування в місцевих громадах Сполучених Штатів Америки (2018)
Голешевич Б. О. - Вероятностный алгоритм преподавания профессиональной педагогики студентам специальности "Музыкальное искусство" (2018)
Голованова Т. П. - Толерантність і педагогіка: історико-теоретичний аспект (2018)
Дехтяренко С. Г. - Диференціація шкільних задач із природничих дисциплін, Савіч І. О. (2018)
Клопов Р. В. - Науково-методичні підходи до визначення поняття "здоров’я", Ісаєва Ю. С. (2018)
Бажміна Е. А. - Самостійна робота студентів у системі навчально-виховного процесу вищої школи (2018)
Пономаренко О. В. - Суперечності та складності неформальної освіти як платформи для професійної самореалізації фахівців із психології (2018)
Потапенко М. В. - Інтеграція графічного дизайну, психології та комп’ютерної графіки в сучасній дизайн-освіті (2018)
Садовенко С. Г. - Методичні аспекти розвитку психолого-педагогічних компетентностей викладачів спеціальних дисциплін технічного коледжу (2018)
Тягло Н. В. - Розвиток дослідницької компетентності педагогів у системі післядипломної освіти: постановка проблеми (2018)
Локарєва Г. В. - Гуманістичне спрямування професійного виховання майбутнього актора (2018)
Чорна Г. В. - Зарубіжний досвід формування національних ціннісних орієнтацій студентів закладів вищої освіти (2018)
Бабенко В. В. - Стилістичні вправи як інструмент формування стилістичної компетентності майбутніх учителів-словесників (2018)
Волошинов С. А. - Метод занурення в професійній підготовці морських фахівців (2018)
Матвієнко О. В. - Підготовка майбутніх учителів до роботи в опорному закладі освіти в сільській місцевості (2018)
Парій С. Б. - Особливості професійної підготовки майбутніх фахівців із туризму за кордоном (2018)
Піддубцева О. І. - Проблеми іншомовної професійно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців-аграріїв (2018)
Подозьорова А. В. - Теоретичні аспекти формування базових компетентностей майбутніх економістів у коледжі (2018)
Rozumna T. S. - The formation of lexical competence of future teachers of foreign languages by means of interactive methods (2018)
Рябченко О. М. - Правдивість у мистецтві як професійна характеристика майбутніх дизайнерів (2018)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2018)
Політика рецензування (2018)
Лизогуб Н. В. - Прогнозирование развития артериальной гипотензии при повороте пациента на живот на фоне спинальной анестезии, Георгиянц М. А., Высоцкая Е. В., Михневич К. Г., Порван А. П., Лизогуб К. И. (2019)
Халімончик В. В. - Застосування мультимодальної анальгезії при лапароскопічних операціях в гінекології, Клигуненко О. М. (2019)
Сиволап В. Д. - Порівняльна оцінка змін ліпідного профілю у хворих на q-інфаркт міокарда, ускладнений гострою серцевою недостатністю на тлі порушень вуглеводного обміну, Капшитар Н. І. (2019)
Сиволап В. Д. - Структурно-функціональні особливості серця у хворих на гострий q-інфаркт міокарда передньої стінки лівого шлуночка при наявності легеневої гіпертензії, Земляний Я. В. (2019)
Ф. бен Салем - Лікування хворих з гострим коронарним синдромом та фібриляцією передсердь (2019)
Бучнева О. В. - Морфологічні дослідження аорти у хворих з гострими аортальними синдромами (2019)
Кулинич-Міськів М. О. - Особливості порушень функції зовнішнього дихання у пацієнтів з хронічним обструктивним захворюванням легень ii ступеня бронхіальної обструкції в процесі комплексного лікування з використанням тіотропію броміду, Островський М. М., Савеліхіна І. О., Островська К. М., Варунків О. І. (2019)
Abstract and References (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Editorial (2019)
Akinlami J. O. - Electronic, structural and paramagnetic properties of magnesium tellurides, Omeike M. O. and Akindiilete A. J. (2019)
Belyaev A. E. - Method for data processing in application to ohmic contacts, Boltovets N. S., Konakova R. V., Kovtonjuk V. M., Kudryk Ya. Ya., Shynkarenko V. V., Dub M. M., Saj P. O., Novitskii S. V. (2019)
Latreche A. - Combination of thermionic emission and tunneling mechanisms to analyze the leakage current in 4H-SiC Schottky barrier diodes (2019)
Studenyak I. P. - Synthesis and characterization of new potassium-containing argyrodite-type compounds, Pogodin A. I., Studenyak V. I., Kokhan O. P., Azhniuk Yu. M., Cserháti C., Kökényesi S., Zahn D. R. T. (2019)
Romanets P. M. - Peculiarities of study of Au–Ti–Pd–n+-n-n+-Si multilayer contact structure to avalanche transit-time diodes, Konakova R. V., Boltovets M. S., Basanets V. V., Kudryk Ya. Ya., Slipokurov V. S. (2019)
Milenin G. V. - Transformation of structural defects in semiconductors under action of electromagnetic and magnetic fields causing resonant phenomena, Red'ko R. A. (2019)
Bilanych V. V. - Mechanical properties of Cu 6 PS 5 І superionic crystals and thin films, Bendak А. V., Skubenych K. V., Lofaj F., Studenyak I. P., Bilanych V. S., Rizak V. M. (2019)
Sieryk M. M. - Tuned aggregation and film self-assembly of monomethincyanine dyes through variation of their monomer structure, Dimitriev O. P. (2019)
Kostenyukova E. I. - Effect of L-arginine phosphate doping on structural, optical and strength properties of KDP single crystal, Pritula I. M., Bezkrovnaya O. N., Kovalenko N. O., Doroshenko A. G., Khimchenko S. V., Fedorov A. G. (2019)
Sizov F. F. - Brief history of THz and IR technologies (2019)
Kulish M. R. - Photoconverter with luminescent concentator. Matrix material, Kostulyov V. P., Sachenko A. V., Sokolovskyi I. O., Shkrebtii A. I. (2019)
Andreyeva N. O. - Photodetector device for fiber optical telecommunication systems, Zuyev V. O., Morozova S. V., Red'ko R. A. (2019)
Rodionov V. N. - Influence of boron doping on the photosensitivity of cubic silicon carbide, Bratus' V. Ya., Voronov S. O. (2019)
Slobodian O. M. - Reduced graphene oxide obtained using the spray pyrolysis technique for gas sensing, Milovanov Yu. S., Skryshevsky V. A., Vasin A. V., Tang X., Raskin J.-P., Lytvyn P. M., Svezhentsova K. V., Malyuta S. V., Nazarov A. N. (2019)
Tatyanko D. N. - Quantum efficiency improvement of optical radiation trap-detectors, Neyezhmakov P. I., Timofeev Ye. P., Litvinenko A. S., Suvorova K. I., Didenko O. M. (2019)
Klestova Z. S. - Diagnostics of cattle leucosis by using a biosensor based on surface plasmon resonance phenomenon, Yuschenko A. Yu., Dremukh Yu. Yu., Blotska O. F., Venger E. F., Dorozynsky G. V., Kravchenko S. O., Ushenin Yu. V., Kachur N. V., Maslov V. P. (2019)
Liubchenko O. I. - The effect of ion implantation on structural damage in compositionally graded AlGaN layers, Kladko V. P., Stanchu H. V., Sabov T. M., Melnik V. P., Kryvyi S. B., Belyaev A. E. (2019)
Kochelap V. O. - Lecture 1 from the cycle. "Introduction to nanoelectronics and optoelectronics" by Prof. Vyacheslav O. Kochelap. (2019)
Vasnetsov M. V. - To 90th anniversary of birthday of Professor Marat Samuilovich Soskin, Editorial Board of SPQEO (2019)
For contributors to SPQEO (2019)
Василик О. - Структура та семантика назв православних храмів Умані XVІІ ст. (2019)
Камінська O. - Методика аналізу фахової мови дипломатії (2019)
Kudelko Z. - Some modern trends for the development of international relations terminology and language interferences (2019)
Максимюк М. - Функціонування власних назв, запозичених з фольклору, у постмодерністському тексті (на матеріалі романів Василя Кожелянка "Дефілядного" циклу) (2019)
Руснак Н. - Фонетико-граматичні особливості говірки села Южинець Кіцманського району Чернівецької області, Руснак Ю. (2019)
Руснак Ю. М. - Логічна структура функціонально-семантичного типу мовлення – роздуму (на матеріалі художнього тексту М. Матіос "Майже ніколи не навпаки") (2019)
Tkach A. - Oratory as guaranty of creative success of a modern human, Gerush K. (2019)
Lapa G. - Linguopragmatic features of the german-speaking pharmaceutical advertising discurse, Semysiuk A. (2019)
Skrytska N. - Structural pecularities of nouns of masculine, feminine, neuter, and common genders in english linguistics (2019)
Смольська Л. - До питання наголошення латинських прикметників із закінченням -eus, -ea, -eum, Синиця В., Світлична Є., Мироник О. (2019)
Коваль Р. - Аналіз тлумачень термінів для передачі змісту поняття "реабілітація" у французькій та українській мовах, Тиравська О. (2019)
Бабух Н. - Засоби та методи формування особистості студента на заняттях з української літератури, Георгіце I. (2019)
Трумко О. - Теоретико-методологічні засади викладання непрямих мовленнєвих актів в іншомовній аудиторії (2019)
Мойсей А. - Ювілейна сильветка Юрія Стефаника "Улас Самчук – його сімдесятиліття" та мемуарна розвідка "Мудрець "на коні вороному", Никифорук Т. (2019)
Никифорук Т. - Вплив фольклору на поетику віршованих творів Сидора Воробкевича (2019)
Dărăbus C. - Le manuscrit phanariote de doina ruşti – un buildungsroman balkanique (2019)
Kaizer I. - The concept of racial inequality in fantasy literature (based on the novel ,Master of the ice garden by Jaroslaw Grzedowicz), Liuta G. (2019)
Лакуста Т. - "Mutter meine quelle…" образ матері у ліриці Мозеса Розенкранца "Mutter meine quelle… (2019)
Аністратенко А. - Терміносистема жанру альтернативної історії в художній прозі (2019)
Остапович М. - Іронічна деконструкція національного міфу в романі "Прощання" Станіслава Дигата (2019)
Потапова Л. - Особливості сприйняття Бога у народних казках та міфологічних уявленнях (до постановки проблеми) (2019)
Берестова А. - Рецензія на навчально-методичний посібник: Навчук г. В., Шутак Л. Б. на допомогу англомовному студентові-медику: практикум-довідник з української мови професійного спрямування. Чернівці, 2019, 144 с. (2019)
Телеки М. - Рецензія на довідник: Мельник П. О.,Синиця В. Г., Мельник О. П., Томка І. Є. греко-латинські словотвірні елементи в медичній термінології (компендіум), Чернівці: "Місто", 2018, 199 с. (2019)
Турган О. - Рецензія на навчально-методичний посібник: Шутак Л. Б., Cобко І. О., Навчук Г. В., Нікоряк І. В. Українська мова професійного спрямування (для студентів, які опановують навчальні дисципліни англійською мовою). Чернівці,2019, 185 с. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Ivanenko M. O. - Peculiarities of immunore resis-tance changes in the experiment of induced peritonitis in animals of different ages, Klimova O. M., Sherstiuk S. A., Nakonechna S. A. (2019)
Кучерявченко В. В. - Функціональний стан системи імунологічного захисту при травматичній хворобі у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Zolochevsky O. O. - Biomechanical analysis of tension-compression asymmetry, anisotropy and heterogeneity of bone reconstruction in response to periprosthetic fracture repair, Martynenko O. V. (2019)
Матвєєнко М. С. - Тяжка сполучена травма: аналіз тактики багатоетапного лікування, Матвєєнко С. В., Баранова Н. В., Волкова Ю. В., Козлова Т. В. (2019)
Москаль О. М. - Особливості проявів, лікування та профілактики НПЗП – індукованої гастродуоденопатії у хворих відділень різного профілю, Логай І. В., Турок Ю. Ю., Турок Я. Ю., Архій Е. Й. (2019)
Полковніков О. Ю. - Двохетапне хірургічне лікування субарахноїдально-паренхіматозного крововиливу із застосуванням ендоваскулярної емболізації аневризми що розірвалася, Кутовий І. О. (2019)
Сафронов Д. В. - Состояние двигательной функции желудочно-кишечного тракта при абдоминальной травме (2019)
Сафронов Д. В. - Нейродинамические компенсаторные механизмы нарушения зрения и биомеханические показатели бега у элитной спортсменки в паралимпийском спринте, Чайка Е. И., Белозеров И. В., Козин С. В., Козина Ж. Л. (2019)
Babii O. Н. - Management of patient with familial combined hyperlipoproteinemia: a case study, Simonova I. V., Vasylenko O. О., Prylutcka K. Y., Meleshenko O. A. (2019)
Главатских Т. С. - Рестеноз стента у пациента с вазоренальной артериальной гипертензией, Шоп И. В., Охрямкина Е. А. (2019)
Golubkina E. O. - Difficulties in systemic sclerosis diagnosis on the example of clinical case, Silenko I. Y., Brahmbhatt H. (2019)
Kulminskaya V. - Pulmonary embolism in young age, Makienko N., Shmidt O., Ivleva O. (2019)
Бойчук Т. - З історії винахідництва в Буковинському державному медичному університеті. ІІ. Винахідництво в ЧДМІ за перше 30-річчя його існування (1944–1974 рр.), Мойсей А. (2019)
Кочін І. - Історичні аспекти організації і діяльності кафедри цивільного захисту та медицини катастроф за п'ятдесят років (1967-2017 роки) (2019)
Перепелиця О. - Лапшин Феодосій Вікторович. Шлях науковця, дослідника, людини, Стаднійчук Р., Братенко М., Дійчук І. (2019)
Безаров О. - До питання про джерела з історії участі євреїв у російському революційному русі (2019)
Слюсар О. - Стан та перспективи енергетичної безпеки Польщі (2019)
Вербовий О. - Медичне забезпечення партизанських формувань під час другої світової війни на прикладі сумського партизанського з'єднання (2019)
Сидоренко М. - Дослідження філософських проблем гуманітаристики на кафедрі суспільних наук та українознавства буковинського державного медичного університету (2001-2017 рр.), Скакун І. (2019)
Скакун I. - Людиновимірність як ключовий складник сучасної світоглядної парадигми (2019)
Потапова Л. - Ментальність та теза історизму в практиці вищої історичної освіти в Україні (2019)
Boangiu G. - To bargain or to negotiate? The traditional material culture between silent narrations and discourses on authenticity (2019)
Курочкін О. - Образний світ фольклорних перевтілень (2019)
Samuel Adu Gyamfi - Science and technology as factors advancing Ghana's healthcare: past and present, Okine E. F. , Oware R. (2019)
Бадюк М. - Оцінка спроможностей системи медичного забезпечення за вимогами стандартів НАТО, Жупан Б., Микита О., Зуй Є., Бірюк І., Куковська І., Циркот І. (2019)
Бірюк І. - Iсторія створення та застосування шини дітеріхса, Ковальчук П., Цуркан І., Зінченко А., Яким'юк Д. (2019)
Herasymiuk I. - Fear of the square or history of agoraphobia disorder, Grinko N., Karvatska N. (2019)
Popelyuk N. - Scientific researches − catalyze a qualitative higher medical education, Popelyuk O-M. (2019)
Biduchak A. - Peculiarities of teaching history of medicine to foreign students-melnychuk, Mandryk M. (2019)
Назимок Є. - Застосування кейс-методу в рамках навчальної дисципліни "домедична допомога в екстремальних ситуаціях", Бірюк І., Куковська І., Циркот І., Стефанчук В., Мойсюк В. (2019)
Мойсей А. - Рецензія на монографію: Безаров О. Т. Єврейський чинник у революційному русі в Російській імперії (1861–1917 рр.). Чернівці: технодрук, 2018. 440 с. (2019)
Василишин І. П. - Концепція автентичної історії української літератури (на матеріалі публіцистики Б. Кравціва та Л. Луціва в альманахах "Свободи"), Ковалів С. В. (2019)
Сидоренко І. А. - Архітектоніка та композиція художнього твору як елементи авторського ідіостилю (2019)
Пасько Л. В. - Литература о гражданской войне в США в литературной критике (2019)
Semerenko L. - Musicality of a literary work and translation issue, Pliushchai A. (2019)
Степанова А. А. - Эстетика литературного в живописном изображении: Уильям Хогарт и английская литературная традиция ХІХ века (2019)
Аністратенко А. В. - Світогляд і пам’ять у творах альтернативної історії як вираження "внутрішньої еміграції" (на матеріалі романів В. Тарнавського "Порожній п’єдестал", В. Аксьонова "Острів Крим", Д. Одії "Тартак", В. Кожелянка "Діти застою" та П’єра Дібісі "Світло згасло в країні див") (2019)
Голубь Д. А. - Джеймс Бонд и Штирлиц в контексте "personal history" (2019)
Пахсарьян Н. Т. - Мариво-драматург и немецкий театр XVIII века (2019)
Ковальчук Ю. А. - Корейські реалії в непрямому перекладі (на матеріалі роману Хан Ґан "Вегетаріанка") (2019)
Патлань Ю. В. - О статье Танабэ Кунио "Знакомимся с достижениями, учась у наших пионеров. Василий Ерошенко: пребывание в Японии и его друзья" (2019)
Селігей В. В. - Актуальні проблеми дослідження сучасної китайської літератури (2019)
Блищ Н. Л. - Образ Солженицына в русской литературе конца ХХ – начала ХХI вв. (2019)
Богданова О. В. - Новое о повествовательных стратегиях в "Капитанской дочке" А. С. Пушкина (2019)
Вєльчєва К. О. - Інтерпретація релігійного мотиву зішестя Христа в ад у "Видінні про Петра Орача" В. Ленґленда (2019)
Грабівська Г. І. - Презентація проблем української драматургії та сценічного мистецтва в публікаціях Івана Франка на сторінках часопису "Кurjer Lwowski" (2019)
Литвиненко Н. А. - "Простая душа" Флобера и феномен "прекрасной души" (2019)
Нефагина Г. Л. - "Изобличить наш страшный век": поэтический эпос Эллы Бобровой (2019)
Пахарева Т. А. - Читательский опыт героев как критерий полноты бытия в художественном мире "Евгения Онегина" (2019)
Філат Т. В. - Своєрідність пейзажної лірики Ліни Костенко (поезії розділу "Хочеться чуда і трішки вина" збірки "Триста поезій") (2019)
Шешунова С. В. - Своеобразие турецкой темы в прозе И. С. Шмелева (2019)
Юган Н. Л. - Фантастика та фантасмагорія в сучасній українській драматургії (конфлікт та персонаж) (2019)
Бешлей О. В. - Стереотипне уявлення молодь у сучасному англомовному художньому прозовому дискурсі (2019)
Василик О. Б. - Назви шляхів сполучення історичної Уманщини (ХVІІІ–ХІХ ст.) (2019)
Vesnina N. V. - Student initiated departures from the initiation-response-feedback (IRF) format (2019)
Дяків Х. Ю. - "Зіркове" відеоінтерв’ю": комунікативні невдачі журналістів в українській та німецькій лінгвокультурах (2019)
Єгорова О. І. - Особливості актуалізації концепту Україна в англомовному офіційному дискурсі ЄС, Заїка В. С. (2019)
Kapnina H. I. - Grundlagen der selbstevaluation zum unterricht: linguodidaktischer aspekt (2019)
Ковкіна Є. В. - Структурні типи аналітичних термінів криміналістичної експертизи (2019)
Ментинська І. Б. - Ретермінологізація як спосіб укомплектування терміносистем (на матеріалі української комп’ютерної термінології), Наконечна Г. В. (2019)
Пачева В. М. - Проблеми правопису топонімів (на матеріалі системи номінацій Запорізького Надазов’я) (2019)
Підгородецька І. Ю. - Роль лінгвокультурного складника в процесі міжкультурної комунікації (2019)
Романюк О. С. - Фемінний романтичний дискурс: стратегічні шляхи реалізації прагматично-інтерогативної комунікативної тактики (2019)
Тымкова В. А. - Семантическая природа предикатов качества в структуре двусоставного предложения (2019)
Удовіченко Г. М. - Визначеність/невизначеність як граматична і як прихована функціонально-семантична категорія (2019)
Bondarevska O. M. - Methods of metaphor transfer in the process of advertising slogans translation (2019)
Харлан О. Д. - Проблеми художності літератури в полемічному трактуванні (рецензія на монографію Левчук Т. Феномен літературності: монографія. – Луцьк: ПВД "Твердиня", 2018. – 368 с.) (2019)
Наші автори (2019)
Медінець В. І. - Концептуальні засади відновлення науково-дослідницької інфраструктури для забезпечення морських досліджень в Україні, Чеберкус Д. В., Жеребчук С. В., Медінець С. В., Черкез Є. А., Снігірьов С. М., Ковальова Н. В. (2019)
Вінічук М. М. - Біоакумуляція окремих металів та неметалів у міцелії та плодових тілах ектомікоризних грибів, Скиба Г. В., Єльнікова Т. О., Мандро Ю. Н. (2019)
Волков А. І. - Перспективи використання систем підтримки прийняття рішень щодо оцінки та контролю рівня техногенного навантаження на довкілля (2019)
Газетов Е. И. - Исследования гидрологических характеристик морских вод у острова Змеиный в 2016-2017 гг., Мединец В. И., Снигирев С. М., Снигирев П. М., Абакумов А. Н., Пицык В. З. (2019)
Снигирев С. М. - Исследования мезозоопланктона прибрежных вод острова Змеиный в 2016-2017 гг, Люмкис П. В., Мединец В. И., Газетов Е. И., Снигирев П. М., Абакумов А. Н., Пицык В. З., Солтис И. Е. (2019)
Дерезюк Н. В. - Багаторічні дослідження популяцій фітопланктону влітку на акваторії Дністровського лиману (2003-2018 рр.) (2019)
Перхач О. Р. - Аналіз ресурсів водосховищ та ставків Львівської області (2019)
Берлинский Н. А. - Оценка основных факторов заиления подходного канала порта Азовсталь (г. Мариуполь, Украина), Сагайдак М. А. (2019)
Крайнюков О. М. - Оцінювання економічних наслідків антропогенного забруднення водних об’єктів (на прикладі В’ялівського водосховища), Тімченко В. Д. (2019)
Бірюков О. В. - Дослідження концентрацій біогенних речовин та їх зв’язок зі стоком р. Сіверський Донець у межах Харківської області (2019)
Максименко Н. В. - Оцінка екологічного ризику при вживанні сирих і варених овочів, Мороз О. П. (2019)
Bekhter A. - Negative Effects of Chemicals Used Against Potato Pathogens on the Natural Environment, Śmigielski K. (2019)
Круглов О. В. - Протиерозійна оптимізація території аграрних господарств на прикладі Харківської області, Україна, Коляда В. П., Ачасова А. О., Назарок П. Г., Шевченко М. В. (2019)
Боярчук О. Р. - Особливості перебігу муковісцидозу в дітей тернопільської області, Косовська В. О., Косовська Т. М. (2019)
Гевкалюк Н. О. - Стан стоматологічної захворюваності в дітей із розладом аутистичного спектра, Пинда М. Я., Пудяк В. Є., Посоленик Л. Я., Кучирка Л. І. (2019)
Горішний І. М. - Дослідження стану кісткової тканини в дітей із хронічним гастродуоденітом, Горішний М. І., Мочульська О. М., Чорномидз І. Б., Синоверська О. Б. (2019)
Кліщ О. В. - Характеристика діяльності неонатологічної служби рівненського обласного перинатального центру, Павлишин Г. А. (2019)
Процайло М. Д. - Клінічний випадок пошкодження Морель-Лавалле в дитини (2019)
Сурков Д. М. - Контроль температури тіла під час проведення лікувальної гіпотермії у новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією, Мочульська О. М. (2019)
Шульгай О. М. - Застосування рослинних препаратів у лікуванні паразитозів у дітей з коморбідною патологією травної системи, Кабакова А. Б., Мочульська О. М., Шульгай А.-М. А. (2019)
Андрійчук Т. П. - Діагностика та корекція магнієвого дефіциту у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом, Сенчук А. Я., Мартинова Д. А. (2019)
Антонюк-Кисіль В. М. - Планове хірургічне лікування первинного симптомного хронічного захворювання вен у вагітних, Дзюбановський І. Я., Єнікеєва В. М., Лічнер С. І., Липний В. М., Жулкевич І. В. (2019)
Багатько О. В. - Якість життя пацієнток із трубно-перитонеальним безпліддям у процесі лікування (2019)
Бербець А. М. - Розлади сну та зміни концентрацій мелатоніну в слині у вагітних із плацентарною недостатністю, реалізованою у вигляді затримки внутрішньоутробного росту плода (2019)
Бойчук А. В. - Гіперплазія ендометрія – сучасний системно-патогенетичний погляд на проблему (огляд літератури), Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. (2019)
Вовк И. Б. - Роль воспалительного фактора в генезе гиперпластических изменений эндометрия у женщин репродуктивного возраста, Горбань Н. Е., Лысяная Т. А., Нетреба Н. И., Пономарева И. Г. (2019)
Дубик Л. В. - Роль системи гемостазу в патогенезі репродуктивних втрат (2019)
Дудченко Л. В. - Особливості перебігу пологів у вагітних, залежних від тютюнокуріння (2019)
Запорожченко М. Б. - Результати ультразвукового дослідження і магнітно-резонансної томографії в жінок, хворих на поєднану патологію матки лейоміому та аденоміоз, Сидоренко А. В. (2019)
Крохмаль М. С. - Органозберігальне лікування субмукозної міоми матки методом емболізації маткових артерій, Тарасюк О. К., Трегуб В. В., Бібляк Ж. М. (2019)
Любомирська К. С. - Роль рецепторів вродженого імунітету в патогенезі асоційованого з передчасними пологами передчасного розриву плодових оболонок, Камишний О. М., Круть Ю. Я. (2019)
Маркін Л. Б. - Удосконалення допомоги при пролонгованій латентній фазі першого періоду пологів у жінок із первинною артеріальною гіпотонією, Попович О. І. (2019)
Маркін Л. Б. - Плацентарна недостатність як фактор ризику переношування вагітності, Ященко Л. М. (2019)
Меленчук Л. М. - Розробка системи ефективного прогнозування, ранньої діагностики і профілактики перинатальної патології в жінок із патологією сечовидільної системи залежно від генотипу поліморфних варіантів гена VEGF, Чорна Л. Б. (2019)
Павловська О. М. - Порівняльна оцінка ефективності різних схем медикаментозної корекції зовнішнього геморою у породіль, Павловська К. М., Краснова Ж. О. (2019)
Стрелко Г. В. - Застосування кальцію іонофору у пацієнток зі зниженим репродуктивним прогнозом у протоколах ДРТ, Айдин Б., Уланова В. В., Малюта О. В., Пісчана Т. Г., Короткевич Н. В., Коробко М. Ю. (2019)
Франчук О. А. - Лікування передменструального синдрому із застосуванням адаптолу і седативних препаратів рослинного походження, Франчук М. О. (2019)
Шаганов П. Ф. - Клініко-анамнестична характеристика пацієнток із трубно-перитонеальним безпліддям та результати морфологічного дослідження спайок у даної категорії пацієнток (2019)
Шаргородська Є. Б. - Роль фолієвої кислоти у попередженні вроджених вад розвитку: результати анонімного анкетування жіночого населення львівської області, Школьник О. С., Потапов І. А., Рачкевич О. С., Макух Г. В. (2019)
Щербина І. М. - Корекція опорно-рухових порушень у жінок в перименопаузі, Потапова Л. В., Ліпко О. П., Скорбач О. І. (2019)
Щербина М. О. - Нові підходи до профілактики несприятливих перинатальних наслідків у жінок із невиношуванням вагітності, Ліпко О. П., Щербина I. М., Мерцалова О. В., Потапова Л. В. (2019)
Круть Ю. Я. - Current opportunities for determining of predictors of threatened preterm labor, Шевченко А. О., Сюсюка В. Г. (2019)
До ювілею видатного українського педіатра Івана Семеновича Сміяна (2019)
Konovalov D. - Numerical simulation of the regime and geometric characteristics influence on the pressure loss of a low-flow aerothermopressor, Kobalava H. (2019)
Burunsuz К. S. - Investigations of the emission characteristics of a gas turbine combustor with water steam injection, Kuklinovsky V. V., Serbin S. I. (2019)
Тітлов О. С. - Розробка автономних систем охолодження з урахуванням відновлювальних і непридатних джерел теплової енергії, Осадчук Є. О., Цой О. П., Алімкешова А. Х., Джамашева Р. А. (2019)
Дорошенко О. В. - Сонячні абсорбційні системи кондиціювання повітря на основі двохступеневої регенерації абсорбенту, Антонова А. Р., Бодня О. С., Халак В. Ф. (2019)
Лавренченко Г. К. - Термодинамічний аналіз схем повітророзподільних установок для отримання газоподібного кисню під тиском, Кравченко М. Б., Грудка Б. Г. (2019)
Швець М. В. - Концепція спряжених на критичній ізохорі циклів Стірлінга, працюючих на двоокису вуглецю (2019)
Гурський О. О. - Розробка моделі газотурбінного двигуна на основі даних перерахування характеристик компресора динамічного принципу дії, Гончаренко О. Є., Дубна С. М. (2019)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 49: Авиаконструктор Олег Антонов и его свершения в самолетостроении (2019)
Болюх В. Ф. - Влияние геометрических параметров индуктора и якоря на показатели линейного импульсного электромеханического преобразователя электродинамического типа, Кашанский Ю. В., Щукин И. С. (2019)
Baida Ye. I. - Application of the computing environment Maple to the calculation of the dynamics of the electromagnets in the complicated systems of forced control, Clemens M., Klymenko B. V., Korol O. G., Pustovoitov P. Ye. (2019)
Андриенко П. Д. - Влияние высших гармоник тока на выбор токопроводов систем питания кранов, Немыкина О. В., Андриенко А. А. (2019)
Vasetsky Yu. M. - Parametric analysis and stray fields of toroidal superconducting magnetic energy storage, Mazurenko I. L., Bondarevskyi S. L. (2019)
Баранов М. И. - Уточненный выбор допустимых сечений электрических проводов и кабелей в силовых цепях электрооборудования промышленной электроэнергетики (2019)
Беспрозванных А. В. - Технологические параметры режима охлаждения полимерной изоляции силовых кабелей, Мирчук И. А., Кессаев А. Г. (2019)
Бойко Н. И. - Микро- и наносекундные разряды в газовых пузырях для обеззараживания и очистки воды, Макогон А. В. (2019)
Коліушко Д. Г. - Модернізація комплексу типу ІК-1У для вимірювання опору заземлювального пристрою блискавковідводів та опор ЛЕП, Руденко С. С., Плічко А. В., Щербінін В. І. (2019)
Лазуренко О. П. - Оптимізація конструктивних параметрів автотрансформаторів в схемі плавлення ожеледі з безіндуктивним контуром на повітряних лініях електропередач 6-10 кВ, Мороз О. М., Тимчук С. О., Мірошник О. О., Савченко О. А. (2019)
Нижевский И. В. - Расчетная оценка перенапряжений на изоляции оборудования подстанции при ударе молнии в ее молниеотвод, Нижевский В. И. (2019)
Гурин Анатолий Григорьевич. К 80-летию со дня рождения (2019)
Мілих Володимир Іванович. До 70-річчя з дня народження (2019)
Любивий Я. В. - Формування поняття рефлексії як механізму самоорганізації ідентичності в античній філософії (2019)
Маменко Т. В. - Порівняльний аналіз концепцій знаку у Дж. Берклі та Дж. Лока (2019)
Шеремета О. Ю. - о. Микола Конрад: формування української національної ідентичності у контексті проблеми "націоналізм та католицизм (2019)
Стрелкова А. Ю. - Буддизм у творчості Ніцше (2019)
Калантарова О. Ю. - Вчення Калачакри тибето-буддійської традиції (історіографічний нарис) (2019)
Жуленков О. В. - Порівняльний філософський аналіз системного та інтегрального підходів до дослідження складних систем (2019)
Несправа М. В. - Християнський етос як аксіологічна основа европейського права (2019)
Петрушкевич М. С. - Актуалізація ідей Торонтської школи у дослідженні релігійної комунікації (2019)
Сторіжко О. Й. - Екологічна освіта як одкровення природотворчої діяльності (2019)
Мулярчук Є. І. - Покликання і професія в аспекті етичної мотивації (2019)
Гоцалюк А. А. - Театралізоване мистецтво "вертепу" в ХХ–ХХІ столітті на Гуцульщині (2019)
Ніколова Н. І. - Біфуркація Схід–Захід як проекція світоглядної колізії "осьового часу" (2019)
Усов Д. В. - Теоретичні межі та практичний сенс новітньої філософії контрактуалізму (від свободи до довіри та відповідальності) (2019)
Шевченко З. В. - Лінгвістичний поворот і проблема множинної соціальної ідентичності (2019)
Лях В. В. - Зміна патернів цінностей в контексті переходу від модерну до постмодерну (2016)
Любивий Я. В. - Самоорганізація мережевого суспільства як соціально-комунікативного феномена (2016)
Sytnichenko L. - Philosophy of Justice in the Context of Ukraine (2016)
Лукашенко М. В. - Модерний тип соціальності: між минулим і належним (2016)
Ільїна А. В. - "Картезіанське коло" та дискурс Іншого: феноменологічні інтерпретації філософії Декарта (2016)
Лучицька В. І. - Концепція особи у феноменологічній антропології Е. Штайн (2016)
Науменко В. В. - Дж.Г. Мід як соціальний біхевіорист: проблема тлумачення (2016)
Малеєв А. К. - Проблемність штучного інтелекту і свідомості за роботою Джона Серля "Свідомість, мозок і наука" (2016)
Несправа М. В. - За межами розуміння зла у філософії постмодерну (2016)
Туренко В. Е. - Комічність та трагічність любові у міфі Аристофана про андрогінів (2016)
Горбань Р. А. - Космологія в персоналістичній системі Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Бокал Г. В. - Тлумачення віджнян у вченні йогачари (2016)
Танська Л. В. - Гармонія як категорія культуротворчості (2016)
Turenko V. E. - The place of philosophy in the world educational space, Yarmolitzka N. V. (2016)
Анацька Н. В. - Філософська ретроспектива становлення екологічної освіти (2016)
Ярошовець Т. І. - Пошук екуменічної релігійної тотальності як апофеоз десакралізації культури (2016)
Любивий Я. В. - Концепція самоорганізації як ключова методологія аналізу суспільних явищ у соціальній філософії кінця ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Мулярчук Є. І. - Життєсвіт людяності: повсякденність та час війни (2016)
Горбань Р. А. - Категорія "розуміння" в персоналістичній герменевтиці Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Данилов Д. А. - Дг’яна: трансформація розуміння медитації від Риґведи до упанішад (2016)
Руденко Т. П. - Духовні виміри художньої творчості в українському романтизмі (2016)
Царенок А. В. - Вчення про Абсолютну Красу як ідейний базис візантійської естетики аскетизму (2016)
Романенко О. Я. - Ціннісні структури як підгрунтя соціального пізнання та визначення якості вищої освіти (2016)
Яковлева О. В. - Багатомовність у системі вищої освіти: чи є неминучим конфлікт між патріотизмом та прагматизмом? (2016)
Анацька Н. В. - Життєво-ціннісні орієнтації в системі екологічної освіти (2016)
Іщук Н. В. - Феномен спілкування в релігійно-філософській традиції (2016)
Кисельов О. С. - Прикладні аспекти вивчення обрядовості в науковому атеїзмі (на прикладі Інституту філософії АН УРСР) (2016)
Денисенко А. В. - Рецензія на книгу: A Theology of Liberation. By Gustavo Gutierrez. Maryknoll, Orbis Books, 1988. XLVI+174 pp., ISBN 0-88344-542-5 (pbk.); $18.60 (2016)
Пазенок В. С. - Цінності і смисли людського буття (сучасні інтерпретації) (2016)
Горський С. В. - Сучасна людина у віртуальному світі (2016)
Чепурко Г. І. - Соціальний потенціал модернізації української економіки в контексті євроінтеграції, Головатюк В. М., Піддубний І. Д. (2016)
Ситніченко Л. А. - Трансформація філософії справедливості: від принципів справедливості до її основного питання (2016)
Усов Д. В. - Сучасна філософія свободи: контрактуалістичний вимір (2016)
Лазоренко О. О. - Політичні та економічні виміри ґендерної рівності в Україні та ЄС (2016)
Матвієнко І. С. - Еволюцiя гумaнiстично-фiлософських орiєнтaцiй психоaнaлiзу Е. Фроммa (2016)
Горбань Р. А. - Визначення світу в персоналістичному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2016)
Долга О. Д. - Екзистенціальна методологія співвідношення віри та знання за К. Ясперсом (2016)
Лучицька В. І. - "Драма" людської особистості у філософії Ю. Тішнера (2016)
Зіневич А. С. - Феноменологія й онтологія А. Бергсона як джерело екзистенціальної філософії Г. Марселя й Є. Мінковского (2016)
Романенко О. Я. - Ціннісні структури як підгрунтя соціального пізнання та визначення якості вищої освіти (2016)
Жигилевич О. Ю. - Ціннісний підхід та функціональний аналіз у дослідженні бізнес-освіти (2016)
Яковлева О. В. - Багатомовність у системі вищої освіти: чи є неминучим конфлікт між патріотизмом та прагматизмом? (2016)
Коломієць О. Л. - Екзистенціально-трансцендентальне розгортання людського духу як необхідна умова існування особистості: метаантропологічний аналіз (2016)
Усов Д. В. - Сучасна філософія свободи: контрактуалістичний вимір (2017)
Шевченко М. О. - Прогнозування як технологія маніпуляції (2017)
Качинська І. П. - Динаміка ціннісних орієнтацій української молоді (2017)
Любивый Я. В. - Подолання методологічних засад філософії постмодернізму (У. Бек) (2017)
Ільїна А. В. - Особливості тематизації проблеми ідентичності у трансцендентальній феноменології та в деконструкційній філософії (2017)
Ільїна Г. В. - Візуальні студії в параметрах історико-філософського пізнання і формування мислення (2017)
Беркаль М. Д. - Рецепція ідей Ніцше в "Анти-Едипі" Жиля Дельоза та Фелікса Гваттарі (2017)
Артемчук М. Д. - Локалізація природноправового дискурсу під впливом соціо-культурних викликів сучасного суспільства ризику (2017)
Кіхно О. В. - Дихотомія історіософських та еволюціоністських вимірів у європейській та індійській філософській думці (2017)
Горбань Р. А. - Персоналістичне визначення історії Чеславом Станіславом Бартніком (2017)
Клочков І. В. - Флорентійський неоплатонізм Марсіліо Фічіно (2017)
Співак В. В. - Уявлення про задоволення в морально-етичній складовій української церковної проповіді XVII ст. (2017)
Шеремета О. Ю. - Історик філософії – от. Микола Конрад: нотатки до інтелектуальної біографії (2017)
Білецька В. В. - Основні аспекти ранніх праць Івана Мірчука (2017)
Самчук Р. В. - Василь Лісовий: "Людина не зі страху" (2017)
Фаренюк Г. Г. - Надійність та безпека гідротехнічних споруд в умовах тривалої експлуатації, Вайнберг О. І., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. (2019)
Немчинов Ю. І. - Захист житлових будинків від сейсмічних навантажень та динамічних впливів залізничного транспорту, Мар’єнков М. Г., Калюх Ю. І., Бабік К. М., Дирда В. І. (2019)
Тарасюк В. Г. - До визначення міцності і класу бетону, Жарко Л. О., Овчар В. П., Борецька Н. С. (2019)
Дворкін Л. Й. - Розрахунок складу сухої будівельної суміші за критерієм мінімальної вартості, Бордюженко О. М., Ковалик І. В., Марчук В. В. (2019)
Трофимчук О. М. - Вертикальний імпеданс фундаменту на шарі водонасиченого ґрунту, Гомілко О. М., Савицький О. А. (2019)
Махінько Н. О. - Імовірнісне представлення коефіцієнта критичного фактору в задачах надійності будівельних конструкцій (2019)
Тимофєєв М. В. - Розрахунок погодинної природної кратності повітрообміну та її вплив на енергопотребу будівель в динамічних сіткових моделях, Дешко В. І., Білоус І. Ю., Гетманчук Г. О. (2019)
Малівський А. М. - "Дискурсія про метод" Декарта як проект антропологічної метафізики Нового часу (2017)
Зіневич А. С. - Проблема відчуження свідомості від реальності в екзистенціальній філософії Є. Мінковського й Г. Марселя (2017)
Ніколенко Г. С. - Витоки концепції "закритого" і "відкритого" суспільства у праці А. Бергсона "Два джерела моралі і релігії" (2017)
Усик А. В. - Культура Китаю в дискурсі свободи: конфуцієвий ритуал (2017)
Горбань Р. А. - Персоналістичне визначення історії Чеславом Станіславом Бартніком (2017)
Саковська О. Ю. - Святий Тома Аквінський про рух та місце на підставі філософії природи Стагірита (2017)
Анацька Н. В. - Історико-філософський аспект становлення екологічного знання (2017)
Лукашенко М. В. - Образи та метафори соціальності у філософії (2017)
Захаренко К. В. - Правовий супровід інформаційної безпеки суспільства (2017)
Гальченко М. С. - Продуктивна енергія мислення в творенні пізнання і діяльності (2017)
Петік Я. О. - Дія – метафізичний та практичний аспекти (2017)
Руденко Т. П. - Взаємозв’язок когнітивних процесів та соціокультурних факторів як рушійна сила розвитку науки (2017)
Ніколаєнко Н. В. - Інформаційні технології в антропологічному контексті (2017)
Несправа М. В. - Спільне та відмінне у богословському та релігієзнавчому підходах до дослідження питання залагодження релігійних конфліктів (2017)
Брильов Д. В. - Державна політика в радянській Україні щодо мусульман в післявоєнний період (за матеріалами архіву Уповноваженого Ради в справах релігійних культів при Раді міністрів СРСР по УРСР) (2017)
Іщук Н. В. - Принцип "підтвердженого діалогу" як методологічний принцип теології спілкування (2017)
Стрєлкова Ю. О. - Діалектична теологія vs ліберальна теологія: проблема розбіжностей і точок дотику (2017)
Лук’янець О. І. - Узагальнення та багаторічна мінливість максимального річного стоку води річок відповідно до гідрографічного районування України, Москаленко С. О. (2019)
Кожем'якін Д. В. - Просторова та часова динаміка складових водного балансу басейну річки Дністер до міста Заліщики, Чорноморець Ю. О. (2019)
Сокольчук К. І. - Оцінка репрезентативності рядів спостережень та вибіркових параметрів розподілу середнього річного стоку води річок на правобережній частині басейну Прип’яті (2019)
Лободзінський О. В. - Оцінка гідравлічних характеристик потоку та транспорту наносів річки Горинь, Ободовський О. Г., Данько К. Ю. (2019)
Паламарчук Л. В. - Орографічний вплив на формування просторових та часових відмінностей розподілу опадів в Українських Карпатах, Басіста Є. К. (2019)
Заболоцька Т. М. - Кліматичні зміни атмосферного тиску на території України, Ціла А. Ю. (2019)
Пясецька С. І. - Визначення кореляційного зв’язку між окремими метеорологічними параметрами при екстремальних метеорологічних явищах (відкладення ожеледі) по сезонах року, Гребенюк Н. П., Савчук С. В. (2019)
Скриник О. А. - Виявлення та усунення кліматологічної неоднорідності у часових рядах кліматологічних показників, Бойчук Д. О., Сіденко В. П. (2019)
Бесараб Ю. С. - Водний баланс басейну р. Велика Вись та сучасні зміни його складових, Лук’янець О. І. (2019)
Забокрицька М. Р. - Біобібліографія професора гідролога-гідрохіміка Валентина Хільчевського (2019)
Порядок подання і оформлення статей до періодичного наукового збірника "Гідрологія, гідрохімія і гідроекологія" (2019)
Любивий Я. В. - Ідентичність як предмет практичної філософії (2018)
Усов Д. В. - Модерні версії теорії суспільної угоди: незавершений проект? (2018)
Арсентьєв М. Е. - Розвиток меритократичних концепцій у першій половині ХХ століття (2018)
Анацька Н. В. - Актуальність екологічного фактору в соціальній роботі (2018)
Петренко М. О. - Концепт людської гідності в сучасній комунікативній філософії (2018)
Ситніченко Л. А. - Засади та принципи політичної антропології Штефана Ґосепата (2018)
Клочков І. В. - Художньо-образна естетизація життя у творчості Фр.Петрарки та її вплив на філософію Відродження (2018)
Беркаль М. Д. - Про деякі аспекти тлумачення ідей Ніцше Жилем Дельозом з метою критики гегеліанства та феноменологічного вчення (2018)
Кисельов О. С. - Науково-дослідна діяльність київського відділу наукового атеїзму у 1980-х рр. (2018)
Хромець В. Л. - Законодавче розв’язання визнання результатів освітньої діяльності українських закладів вищої духовної освіти (2018)
Tkachenko R. Y. - Peter Lombard’s on God’s Will: Sententiae, Book I, Distinctions 45-46 (2018)
Мокієнко М. М. - П’ятидесятницька герменевтика про роздільність духовного відродження (2018)
Несправа Н. В. - Будущее ислама в Европе: религиоведческий анализ (2018)
Гура В. О. - Богословсько-філософські концепції "часу" та "справедливості" як актуальні питання сучасної есхатології (2018)
Фоменко А. В. - Політичне православ’я в контексті культури постмодерна (2018)
Shatalov Y. О. - The Knowledge of Reality: Critical Assessment of Stanley J. Grenz’s Methodology (2018)
Tarelin A. O. - Wet Steam Flow Ionization and Prospects to Practically Apply Electrical Discharge Devices in Turbo Installation, Annopolska I. Ye. (2019)
Chernousenko O. Yu. - Re-Extension of 200 MW Turbine Cast Casing Service, Ryndyuk D. V., Peshko V. A. (2019)
Kuznetsov M. A. - Method for the Optimal Design of Vacuum-Evaporative Heat Pumps, Tarasova V. A., Kharlampidi D. Kh. (2019)
Degtyarev M. A. - Experimental Strength Analysis of Variable Stiffness Waffel-Grid Cylindrical Compartments. Part 2. Analysis Results, Danchenko V. G., Shapoval A. V., Avramov K. V. (2019)
Koliadiuk A. S. - Thermal and Stress State of the Steam Turbine Control Valve Casing, with the Turbine Operation in the Stationary Modes, Shulzhenko M. H. (2019)
Miroshnikov V. Yu. - Investigation of the Stress Strain State of the Layer with a Longitudinal Cylindrical Thick-Walled Tube and the Displacements Given at the Boundaries of the Layer (2019)
Zevin L. I. - Calculation of Indicators of Reliability of Technical Systems by the Typical Structural Scheme Method, Krol H. H. (2019)
Mir-Salim-zade M. V. - Minimization of the Stressed State of a Stringer Plate with a Hole and Rectilinear Cracks (2019)
Avramenko A. M. - Prospects of Using Hydrogen Microaddition to Improve Diesel Engine Ecological Indicators, Lievtierov A. M., Bhantsev V. M., Hladkova N. Yu., Kirieieva V. M. (2019)
Дорошенко А. Ю. - Проектування програми візуалізації земної поверхні з використанням алгебро-алгоритмічного інструментарію, Кушніренко Р. В., Яценко О. А. (2019)
Мамедов Т. А. - Засіб налаштування програм на платформі .NET за допомогою переписувальних правил, Дорошенко А. Ю. (2019)
Рогушина Ю. В. - Проблеми використання онтологічного аналізу для подання знань у Wiki-ресурсах (2019)
Кудим К. А. - Методы и средства извлечения данных о персоналиях из авторефератов диссертаций, Проскудина Г. Ю. (2019)
Балабанов О. С. - Аналітика великих даних: принципи, напрямки і задачі (огляд) (2019)
Білецький Б. О. - Горизонтальне та вертикальне масштабування методів машинного навчання (2019)
Захарова О. - Використання метаданих для вирішення задач великих даних (2019)
Максименко В. Б. - Значення інженерних кадрів для вітчизняної системи охорони здоров'я (2015)
Білошицька О. К. - Дослідження патологічної активності головного мозку на основі статистичних показників, Настенко Є.А. (2015)
Васильев Р. Г. - Тканевая инженерия живого эквивалента кости: биотехнологические аспекты и клинические результаты, Оксимец В. М., Родниченко А. Е., Злацкая А. В., Губарь О. С., Оксимец В. В., Зубов Д. А. (2015)
Висоцька О. В. - Моделювання динаміки відношень спектральних параметрів ритму сердця і загального периферічного опору судин, Порван А. П., Улєскіна Н. А., Носов К. В. (2015)
Шайко-Шайковский А. Г. - Оптимизация конструктивных параметров при проектировании накостных пластин и размещения фикструющих элементов при остеосинтезе, Белов М. Е., Олексюк И. С., Зинькив О. И., Косенко О. Л. (2015)
Котовський В. Й. - Сенсор кисню стрижневого типу, Довженко О. П., Скринський О. В., Ройтман Ю. М. (2015)
Бойко І. В. - Індивідуальна біосумісність ортопедичних імплантів з організмом реципієнта, Зафт В. Б., Лазаренко Г. О., Лазаренко О. М., Алексєєва Т. А., Литвин П. Л. (2015)
Зубрик Л. В. - Моделювання процесу опромінення шкіри при комплексному лікуванні псоріазу, Ткачук Р. А., Швед А. М. (2015)
Дячук Д. Д. - Досвід впровадження дистанційної форми навчання у безперервну професійну освіту медичних працівників ДНУ "НПЦ ПКМ" ДУС, Зюков О. Л., Ласиця Т. С. (2015)
Иванушкина Н. Г. - Выявление низкоамплитудных компонент ЭКГ, Иванько Е. О., Котовская М. А., Оксемчук М. С. (2015)
Богомолов М. Ф. - Універсальний лазерний лікувально-діагностичний комплекс, Огородник Є. А., Каньшина Г. П. (2015)
Луговской А. Ф. - Ультразвуковые кавитационные стерилизаторы жидких сред, Мовчанюк А. В., Берник И. Н., Гришко И. А. (2015)
Яценко В. П. - Основные направления информационного обеспечения программы "наш первый курс. гармонизация личности" (2015)
Белов М. Е. - Методика и аппаратура для дистанционной бесконтактной диагностики по динамике теплоотдачи организма, Шайко-Шайковский А. Г., Олексюк И. С., Борсук Е. И. Василов В. В., Леник Д. К. (2015)
Луговской А. Ф. - Ультразвуковой кавитатор для фармацевтической промышленности, Мовчанюк А. В., Фесич В. П., Гришко И. А. (2015)
Яворський Б. І. - Парадигма біомедичної інженерії (2015)
Шидловський М. С. - Експериментальна оцінка надійності з'єднання ендопротезів тазостегнового суглобу з кістковою тканиною, Бондар В. К., Мусієнко О. С. (2015)
Черевко В. М. - Вибір кровоспинних препаратів в залежності від густини крові та розміру рани (2015)
Blavatskyy S. - The Ukrainian English-language press in the Swiss Confederation (1915—1931) (2017)
Дроздовська О. - Українська преса на Зеленому Клині й У Маньчжурії 1917—1921 рр.: історія функціонування та особистості (2017)
Палюх О. - Українські громадсько-політичні часописи-ефемериди 1920-х рр. у Львові: Функціонування і тематика (2017)
Брайлян Н. - Періодичні видання української еміграції у Брно (1920—1930-ті рр.): історія функціонування, основна тематика та особливості публікацій (2017)
Кобрин Н. - Прижиттєві пресові публікації про Миколу Лисенка у Галичині (2017)
Кулеша Н. - Іван Франко на сторінках українських німецькомовних часописів Відня початку XX ст. (2017)
Комариця М. - Мовні дискусії у пресі доби Української революції: факти, інтерпретації, контексти (2017)
Наконечна З. - Роль часопису "Новий Час" (1923—1939 рр.) у формуванні національно свідомого читача (2017)
Бліхарський Р. - Критерії християнської соціології (За матеріалами журналу "Вестник русского христианского движения" та газети "Нова Зоря") (2017)
Астапцева Х. - "Балачки про моду" Харитини Кононенко — нове слово у жіночій пресі Галичини (На матеріалах "Жіночої сторінки" у газеті "Діло" (1936—1939 рр.) (2017)
Ґабор В. - Жіночий рух у Карпатській Україні: національні, соціально-політичні та культурно-освітні аспекти (За матеріалами жіночої преси Галичини 1938—1939 рр.) (2017)
Кравець Д. - Національна політика СРСР у публікаціях Мирослава Прокопа на сторінках журналу "Сучасність" (Мюнхен) (2017)
Галаджун З. - Закон про мовні квоти для телебачення: новели, реакція практики, основні проблеми реалізації (2017)
Кузнецова О. - Складові вдосконалення моральної відповідальності журналістів (2017)
Брадов В. - Проблематика досліджень медіаринку України в ракурсі соціальних комунікацій (2017)
Мельник Ю. - Публіцист в умовах тоталітарної держави: випадок Юліуса Еволи (2017)
Скленар І. - Постать Митрополита Андрея Шептицького у 150-річний ювілей його народження (За матеріалами публікацій 2015 р.) (2017)
Вербицький П. - Корпоративна монополія на інформацію як чинник інформаційної стратегії держави (2017)
Мудра І. - Просування книг журналістів у ЗМІ, Кіца М. (2017)
Стєкольщикова В. - Впливогенність успішних модифікаційних форм журналістського розслідування: лонгрід (2017)
Белла М. - Реплікація у гіпертексті: до питання про комунікативну функцію мемів (2017)
Дутчак А. - Редактор телебачення в мережі Інтернет: терміни та функції (2017)
Теодорська Л. - Рекламні вподобання дитячої аудиторії (За матеріалами анкетування в межах м. Харкова та Харківської обл.) (2017)
Огар Е. - Просвітницькі серії для селян концерну "Українська Преса" (Бібліотека тижневика "Народня Справа") (2017)
Процик-Кульчицька М. - Ієромонах Макарій Каровець: служіння у журналістиці (2017)
Ревера Б. - Редакторсько-публіцистична діяльність Володимира Дорошенка (2017)
Середа О. - Святослав Гординський як редактор, публіцист і мистецький критик (2017)
Михалюк М. - Часопис "Діло" як платформа журналістських виступів Романа Купчинського (1924—1939 рр.) (2017)
Беницький А. - Листи Михайла Рудницького до Софії Яблонської: комунікаційні особливості (2017)
Гоменюк В. - З епістолярію кореспондентки: співпраця Софії Яблонської із журналом "Нова Хата" (2017)
Пелипець М. - Пресо- та книговидавнича діяльність Степана Смаль-Стоцького кінця ХІХ — 30-х рр. ХХ ст.: історіографічний аспект (2017)
Ковалишин А. - Сегмент біографічної літератури сучасного книжкового ринку України (2017)
Єфремова А. - Вімельбухи як специфічний різновид книжки-картинки (2017)
Алфавітний покажчик авторів (2017)
Титул, зміст (2019)
Альошин Г. В. - Системний аналіз біонічної нейромережі контрастування сигналів, Панченко С. В., Приходько С. І. (2019)
Мойсеєнко В. І. - Розвиток залізничних цифрових систем та технологій у контексті інженерії 4.0, Огар О. М., Гаєвський В. В. (2019)
Крячко К. В. - Удосконалення способу визначення швидкості розпуску составів на сортувальній станції, Буренін В. А., Товстоноженко І. О., Азізов У. А. (2019)
Приходько С. І. - Принципи програмної реалізації адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування, Штомпель М. А., Сєвєрінов О. В., Власов А. В. (2019)
Єрмоленко Л. П. - Електромагнітні завади на залізничному транспорті: теоретичні засади та класифікація (2019)
Лапко А. О. - Експлуатаційні показники роботи пристроїв залізничної автоматики, Каменєв О. Ю., Сагайдачний В. Г., Коцюба Т. А. (2019)
Жаровська І. - Вплив глобалізаційних процесів на професійно-правове становище молодого покоління, Ортинська Н. (2018)
Ковальчук В. - Зародження і розвиток ідей українського конституціоналізму (XVIII – 30-ті р. ХХ ст.), Білостоцький С. (2018)
Бернадський Б. - Роль жандармів у забезпеченні наступальних операцій (правозастосовна практика) (2018)
Булавіна С. - Міжнародні стандарти гендерної політики в секторі безпеки і оборони України, Давидова Т. (2018)
Горбачов В. - Роль військової і військово-морської прокуратур Російської імперії у закритті кримінальних справ і віданні обвинувачених до суду (2018)
Кравчук М. - Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду у країнах Стародавнього Сходу, Глабай А. (2018)
Юхимюк О. - Формування принципу верховенства права Європейського Союзу, Дмитрук С. (2018)
Kolodyazhna V. - Research of Formation and Legal Consolidation of the City Government of Lutsk in the Structure of the Great Duchy of Lithuania in the Works of Ukrainian and Foreign Researchers, Krevsky D. (2018)
Дніпров О. - Сутність провадження у сфері управлінської діяльності органів виконавчої влади (2018)
Конончук І. - Становлення системи власних ресурсів Європейського Союзу (2018)
Копетюк М. - Адміністративний суд як суб'єкт адміністративного судочинства (2018)
Кравчук В. - Присяга суддів як складова частина їх конституційно-правового статусу (2018)
Музичук К. - Модель захисту в суді інформаційних прав і свобод людини відповідно до вимог демократії (2018)
Наконечна Г. - Сутність, призначення та правове регулювання громадського фінансового контролю (2018)
Ширшикова Р. - Нормативно-правові акти як організаційний засіб досягнення завдань центральних органів виконавчої влади (2018)
Horot A. - Features of the Polish Experience Application in Legal Labor Migration Regulation in Ukraine, Prokopchuk K. (2018)
Карпінська Н. - Санітарні та фітосанітарні заходи у контексті вимог Світової організації торгівлі та Європейського Союзу (2018)
Мамчур Л. - Цивільно-правові реалії допустимості використання смарт-контракту у договірних відносинах, Недибалюк О. (2018)
Сокол М. - Поняття та ознаки законного інтересу у трудовому праві, Ходачинський В. (2018)
Спєсівцев Д. - Дослідження титулу на об'єкт нерухомого майна: зарубіжні реалії та вітчизняні перспективи (2018)
Чубоха Н. - Співвідношення категорій "форма" та "джерело" права (2018)
Samchuk-Kolodiazhna Z. - Issues of the Realization and Protection of Academic Freedom, Skibitsky R. (2018)
Загиней З. - Аналіз судової практики стосовно звільнення особи від кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації (стаття 3661 Кримінального кодексу України) (2018)
Яцишин М. - Проблеми співвідношення кримінально-правового впливу та покарання, Крисюк Ю. (2018)
Гусак А. - Ювенальна юстиція як необхідний захід захисту основних прав неповнолітніх (2018)
Крикунов О. - Недоторканність права власності та заходи забезпечення кримінального провадження (частина 1) (2018)
Фідря Ю. - Соціально-правова природа затримання особи у порядку, передбаченому Кримінальним процесуальним кодексом України, Холейко К. (2018)
Jasiuk E. - Jednostka a dobra praktyka w administracji, Walczak D., Mądry D., Mereć D. (2018)
Олійник Ю. - Правовий статус органів місцевої влади у Західній Україні у складі Польської держави (1921-1939 рр.) (2018)
Cергійчук В. - Етапи становлення кримінально-правової охорони державної таємниці за часів СРСР (2018)
Титул, зміст (2019)
Копчак В. М. - Методи профілактики виникнення ускладнень після панкреатодуоденальної резекції підшлункової залози, Перерва Л. О., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Андронік С. В., Сухачов С. В., Кропивницький В. О. (2019)
Саволюк С. І. - Престенотичне розширення проксимальних відділів шлунка як предиктор розвитку гастроезофагеального рефлюксу у віддаленому періоді після лапароскопічної гастроплікації, Лисенко В. М., Крестянов М. Ю., Завертиленко Д. С., Глаголєва А. Ю., Кругляк Є. К. (2019)
Дронов О. І. - Результати застосування хімічної деструкції в комплексному лікуванні вогнищевої патології печінки, Ковальська І. О., Козачук Є. С., Бакунець П. П. (2019)
Котенко О. Г. - Результати трансплантації правої частини печінки від живого родинного донора, Мініч А. А., Гриненко О. В., Попов О. О., Гусєв А. В., Григорян М. С., Федоров Д. О., Єднак В. І., Юзвик К. О., Жиленко А. І. (2019)
Хоменко І. П. - Хірургічна тактика лікування поранених з вогнепальними ушкодженнями стегна на всіх рівнях медичного забезпечення, Король С. О., Матвійчук Б. В., Устінова Л. А. (2019)
Асланян С. А. - Хірургічна допомога пораненим з бойовою травмою живота, отриманою під час збройного конфлікту на сході України, на етапах медичної евакуації другого рівня медичного забезпечення (2019)
Рой І. В. - Сучасні підходи до реабілітації військовослужбовців з вогнепальними поліструктурними пораненнями верхньої кінцівки, Борзих Н. О., Катюкова Л. Д., Борзих О. В. (2019)
Ибрагимов Ф. И. - Повреждение таза и острый респираторный дистресс-синдром у больных с тяжелой сочетанной травмой (2019)
Тодуров Б. М. - Уровни маркеров повреждения миокарда и состояние кислородного бюджета у пациентов с недостаточностью митрального клапана при хирургической коррекции с применением кристаллоидной кардиоплегии, Харенко Ю. А., Хартанович М. В., Демянчук В. Б., Шарлай К. Ю. (2019)
Анкин Н. Л. - Роль внешнего остеосинтеза в лечении нестабильных повреждений костей таза, Анкин Л. Н., Петрик Т. М., Ладыка В. А. (2019)
Дєдков А. Г. - Реконструкція тазового кільця металополімерним ендопротезом після радикальної внутрішньої резекції таза, Костюк В. Ю. (2019)
Таращенко Ю. М. - Хірургічне лікування тиреоїдних вузлів невизначеної цитологічної структури, Коваленко А. Є., Остафійчук М. В., Янчій І. Р., Мельник М. Д., Зелінська Г. В., Найда Ю. М. (2019)
Паламарчук В. О. - Селективна реіннервація для кореrції однобічного паралічу гортані в тиреоїдній хірургії, Товкай О. А., Войтенко В. В., Соломеннікова Н. В. (2019)
Купрін Д. І. - Особливості перебігу сечокам’яної хвороби у хворих з єдиною ниркою та супутнім цукровим діабетом 2-го типу, Бойко А. І., Сайдакова Н. О., Губарь А. О. (2019)
Винниченко О. В. - Комплексна оцінка операційного ризику у хворих з морбідним ожирінням (2019)
Рощін Г. Г. - Реформування системи екстреної медичної допомоги постраждалим на ранньому госпітальному етапі, Мазуренко О. В., Дорош В. М., Пагава О. З., Іванов В. І. (2019)
Голобородько Микола Костянтинович до 90-річчя від дня народження (2019)
Жукова Н. - Проблема самоорганізації культуротворчих процесів: психоісторичний аспект (2017)
Юдкін І. - Морфологічні характеристики абстрагування в художньому тексті (2017)
Берегова О. - Тенденції візуалізації в сучасній інструментальній академічній музиці в аспекті музичної комунікації (2017)
Чумаченко О. - Структурно-функціональний аналіз поняття "творча діяльність" (2017)
Демчук Р. - Міфологема в контексті моделювання національної ідентичності (2017)
Кохан Т. - Проблема "авторського кіно": від класичного досвіду до сучасних пошуків (2017)
Яковина О. - Особистість і шлях: Григорій Сковорода і Хосемарія Ескріва де Балагер. Компаративний і міждисциплінарний аспекти дослідження (2017)
Демещенко В. - Творчість Сергія Параджанова в контексті української культури ХХ століття (2017)
Причепій Є. - Дві богині в архаїчній символіці та орнаментах народних рушників (2017)
Богомолець О. - Рушник як сакральний символ української культури (2017)
Гаєвська Т. - Громада (сільська община) як інститут селянського самоврядування в Україні (2017)
Зубавіна І. - Слово про учителя (2017)
Bezruchko O. - Problematics of research of the screen arts' history by means of the archived original sources (2017)
Підгорбунський М. - Зародження багатоголосся і його різновиди в Українській православній церкві (2017)
Чурпіта Т. - Повернення Миколи Трегубова до Львівського театру опери та балету (1950–1951 рр.) (2017)
Гриценко О. - Стильова парадигма художнього методу Миколи Лисенка і перспектива її втілення в українській музиці (2017)
Фарина О. - Музично-просвітницька діяльність греко-католицького духовенства Східної Галичини в контексті соціокультурної практики Церкви (1921–1946) (2017)
Садовенко С. - Образ ідеальної світобудови в українській народній художній культурі: колядки, щедрівки (2017)
Марченко І. - Методично-науковий супровід зберігання музейних експонатів як відображення консерваційної практики в художніх музеях 30–40 рр. XX століття (2017)
Судакова В. - Полікультурний світ як простір мультикультурних практик: проблематика концептуалізації цінностей ненасильницького співіснування (2017)
Lytva L. - Media as a resource of the capitalization of socio-cultural practices of individual success in life, Pryshva R. (2017)
Гриценко О. - Між культурою пам'яті і державною політикою: проблематика, моделі і методологія досліджень політики пам'яті в Україні (2017)
Безгін О. - Мистецтвознавчі вищі навчальні заклади: стратегія розвитку в реальностях нових економічних умов, Успенська О. (2017)
Вишневська Г. - Впровадження інноваційних технологій в індустрії туризму (2017)
Козловський Є. - Особливості використання мобільних технологій і соціальних мереж у туристичній діяльності (2017)
Вінічук А. - Сучасні тенденції формування художнього образу в театрально-концертній діяльності (2017)
Шалапа С. - Взаємодія як феномен трансформації спорту і хореографічного мистецтва (2017)
Чміль Г. - Відгук на монографію Ольги Овчарук "Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть" (О. Овчарук "Ідеал людини у культурологічних парадигмах ХХ — початку ХХІ століть": монографія. — К.: НАКККіМ, 2016. — 268 с.) (2017)
Вимоги до оформлення статей (2017)
Токовило Т. С. - Формування математичних знань у майбутніх судноводіїв (2019)
Єщенко О. І. - Енергообстеження та термомодернізація багатоповерхового житлового будинку, Виноградов-Салтиков В. О., Оборонов Т. Ю. (2019)
Мельник В. Д. - Інтелімедійні засоби підтримки прийняття рішень в нафтогазовій справі, Шекета В. І. (2019)
Samoilyk O. - Optimization of means of distributed generation in the structure of local electrotechnical complexes, Kurbaka H. (2019)
Тернова А. С. - Визначення інтегрального показника якості шкільної форми, Григоренко І. В. (2019)
Черевична Н. І. - Сучасні балові системи оцінки якості вина, Гапонцева О. В. (2019)
Воловик В. М. - Етнокультурні каркасні ландшафти містечка Хмільник Вінницької області, Слівінська А. С. (2019)
Бондар А. А. - Удосконалення технічних елементів з футболу у студентів закладів вищої освіти (2019)
Вертелецький О. І. - Показники результативності ігрової діяльності в баскетболі, Богатир В. Г., Грохович О. М. (2019)
Гакман А. В. - Становлення педагогічних основ олімпійської освіти в Україні, Ушенко Ю. О., Галан Я. П., Кожокар М. В. (2019)
Осаула В. О. - Військово-патріотична реклама: світовий досвід (2019)
Малімон В. І. - Культурна безпека як важлива складова сталого розвитку та національної безпеки (2019)
Кваша О. П. - Політична культура: на шляху до демократії, Шпит А. М. (2019)
Храбан Т. Є. - Армія як компонент національного бренда України (2019)
Калкутіна Н. В. - Місця поховання іноземних військовополонених Другої світової війни на території Південної України: пошук, збереження та увічнення пам'яті (2019)
Грабовська І. М. - Гендерні виклики у сучасному українському соціумі в контексті конфліктизаційної проблематики (2019)
Поліщук Р. М. - Концепції тіла: гармонія Кубертена with єдність у різноманітті Ніцше (2019)
Поліщук Р. М. - Політика і спорт: ідеологія, імідж, ідентичність (2019)
Филиппова О. Н. - Пейзаж в творчестве А.А. Рылова (1870-1939) (2019)
Филиппова О. Н. - Творчество Г. Г. Гагарина (1810-1893) – универсальной личности (2019)
Бучачий О. В. - Деякі питання реставрації авангардного живопису. Олександр Грен (2019)
Ілечко М. П. - Категоріальні передумови вивчення музичного мислення як засад феномена сюїтності (2019)
Кравченко Т. В. - Розуміння реалій майбутньої професії як мотиваційний фактор при вивченні іноземної мови (на прикладі студентів немовних спеціальностей), Огієнко В. П. (2019)
Liakh O. - Terminology of the article as a scientific text, Nepran A. (2019)
Ноговська С. Г. - Корпусні технології в перекладознавстві (особливості передачі ідіостилю роману Дж. Д. Селінджера "Ловець у житі" в українському перекладі О. Логвиненка) (2019)
Попова Л. І. - Текст в сучасному образотворчому мистецтві: мовний та практичний аспекти (2019)
Храбан Т. Є. - Імідж/образ України в англомовному секторі соціальних мереж (2019)
Shevchenko A. - Wordplay in the English language and its translation in film scripts (2019)
Бигар Г. П. - Формування професійної ідентичності майбутніх учителів як один із факторів професіоналізму, Прокоп І. С., Піц І. І. (2019)
Білокопитов В. І. - Європейська асоціація вищих навчальних закладів як представник вищої професійної освіти (2019)
Burovytska A. - Mobile education opportunities for non-philology students in learning a foreign language (2019)
Веретенко І. М. - Попередження сімейного насильства в умовах закладу загальної середньої освіти (2019)
Габрусєва Н. В. - Аналіз підходів до розуміння поняття "відповідальність". Історичний аспект (2019)
Гулій І. Р. - Культура професійного мовлення педагога: міждисциплінарні аспекти (2019)
Казачінер О. С. - Використання методики ТАН-Содерберг для розвитку мовлення учнів із інтелектуальними порушеннями, Дембовська М. П. (2019)
Kornyts'ka Y. - WebQuest in ESP classroom: effect and students' attitude (2019)
Кукса Б. В. - Актуальність дослідження системи формування міжкультурної компетентності в англомовному спілкуванні майбутніх фахівців туризму (2019)
Литвин С. В. - Шлях до розкриття та становлення особистості (2019)
Лущик Ю. М. - Використання аудіолінгвального методу на початковому етапі вивчення української мови як іноземної, Пікулицька Л. В., Циганок Г. М. (2019)
Мельничук І. В. - Інноваційні технології викладання малих епічних форм, Толстолуцька А. С. (2019)
Покась Л. А. - Дидактичні ігри з економіки в гімназії та ліцеї, Байдак Ю. П. (2019)
Стрілецька Н. М. - Теоретичні аспекти розробки та використання лепбуку "Я і цифрові пристрої" (інформатична освітня галузь, 2 клас), Лаврінчук Ю. О., Петренко Н. П. (2019)
Шпитальова О. В. - Педагогічний малюнок в системі професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва (2019)
Дудік А. О. - Захист від озброєної особи як спеціальний вид необхідної оборони (2019)
Кисіль О. В. - До питання щодо вдосконалення кримінальної відповідальності за доведення до самогубства (ст. 120 КК України) (2019)
Коляда Т. А. - Правове регулювання клінічних досліджень в Україні: стан, проблеми, перспективи (2019)
Лазебна А. В. - Довічне позбавлення волі: проблема перспектив умовно-дострокового звільнення (2019)
Пархоменко А. Ю. - Особливості складання договорів про переробку давальницької сировини (2019)
Сімавонян В. С. - До питання використання нетрадиційних методів розслідування злочинів, Светлічна С. Ю., Торосян Є. Г. (2019)
Сокуренко В. А. - Обшук житла чи іншого володіння особи як слідча (рузшукова) дія в контексті права особи на недоторканність житла (2019)
Соха С. С. - Медіація як важливий інститут становлення правової системи в Україні (2019)
Харіна М. Ю. - До питання регулювання правового статусу штучного інтелекту в міжнародному праві та українському законодавстві (2019)
Хрякова Н. О. - Доказування під час застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні (2019)
Бобко Л. О. - Актуальні проблеми формування етики державних службовців, Сенишин Б. Б., Сподарик Т. І., Станасюк О. А. (2019)
Varava I. - Terms of development of multimodal transportation forming an alternative technical basis of railway transport, Shevchenko Y. (2019)
Воробйова І. Д. - Умови нестабільності в контексті функціонування підприємств України, Бородін М. О. (2019)
Dierbunova K. - Evolution of multimodal transportation in international trade, Holovchuk K., Shevcheko Y. (2019)
Зінчук С. Ю. - Аналіз ефективності стратегії довгої/короткої позиції в умовах корекції фінансового ринку, Тимошенко Н. Ю. (2019)
Карлін М. І. - Фінансово-екологічні проблеми у діяльності підприємств та шляхи їх вирішення, Борисюк О. В. (2019)
Ковальчук Н. O. - Управління фінансовою безпекою підприємства, Флоpюк А. Ю. (2019)
Ковіня М. М. - Управління зовнішнім боргом у країнах з трансформаційною економікою, Марченко А. О. (2019)
Корбутяк А. Г. - Методи розрахунку ставки дисконтування, Михайлюк А. В. (2019)
Лозовський О. М. - Менеджмент підприємства в умовах фінансової кризи, Шевчук Т. В. (2019)
Макарчук О. Г. - Екологічна ситуація в Україні: позитивні та негативні аспекти, Гайдученко Т. М. (2019)
Марич М. Г. - До питання управління кредитними ризиками, Білявська А. В., Мізунська І. Р. (2019)
Семенова Л. Ю. - Організація системи навчання та розвитку персоналу на підприємстві, шляхи її покращення, Карпенко І. А. (2019)
Сердечна С. М. - Сучасні тенденції розвитку поняття "активи" та концепції щодо їх визначення (2019)
Силкіна Ю. О. - Формування організаційно-економічного механізму управління бізнес-процесами підприємства (2019)
Ситник Н. С. - Аналіз сучасного ринку фінансового лізингу України, Корень Д. O. (2019)
Смага І. С. - Економічна оцінка орних земель за нормативними вихідними даними (2019)
Сокровольська Н. Я. - Використання ефекту синергії в управлінні фінансово-економічним розвитком громади, Дембіцька А. В. (2019)
Теребух А. А. - Принципи та методи мотивації працівників туристичного підприємства, Ільницька-Гикавчук Г. Я. (2019)
Шушкова Ю. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку краудфандингу в Україні, Мосолова Ю. О., Себестянович І. С. (2019)
Yakovleva T. - The state and prospects of tourism development in Ukraine, Bespalova N., Pecherna K. (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (15 травня 2019 р.) (2019)
Із зали засідань Президії НАН України (29 травня 2019 р.) (2019)
Локтєв В. М. - Про підготовку видання багатотомної "Великої української енциклопедії" (стенограма співдоповіді на засіданні Президії НАН України 15 травня 2019 р.), Киридон А. М. (2019)
Наумовець А. Г. - Про стан реалізації Меморандуму про співробітництво між Національною академією наук України та Українським союзом промисловців і підприємців (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 травня 2019 р.) (2019)
Шуба Я. М. - Біофізика канцерогенезу простати: новий погляд на проблему (стенограма наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 травня 2019 р.) (2019)
Яцків Я. С. - Про заходи з відзначення 75-річчя від дня заснування Головної астрономічної обсерваторії НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 29 травня 2019 р.) (2019)
Хвесик М. А. - Природно-ресурсна сфера України: стан та шляхи збереження, Обиход Г. О. (2019)
Акімов І. А. - Червона книга України: стан та напрями розвитку, Костюшин В. А., Корнєєв В. О. (2019)
Халатов А. А. - Модульні енергетичні установки на основі газової турбіни: перспективний шлях розвитку ядерної енергетики, Доник Т. В. (2019)
Мех О. А. - Синхронізація системи нормативно-правового забезпечення науково-технологічної сфери України: проблеми і перспективи, Бублик С. Г. (2019)
"Космічні технології: сьогодення і майбутнє" — формат буде продовжений (2019)
Болкотун З. А. - Науковий журнал — виклики сьогодення (ІХ Науково-практична конференція "Наукова періодика: традиції та інновації"), Радченко А. І. (2019)
80-річчя академіка НАН України О. В. Палагіна (2019)
70-річчя члена-кореспондента НАН України В. Ф. Клепікова (2019)
60-річчя члена-кореспондента НАН України М. В. Бондаря (2019)
Андрієнко О. Д. - Колекція Amelanchier Medik. НДП "Софіївка" НАН України, Опалко А. І. (2017)
Вегера Л. В. - Деякі підходи до створення садів рододендронів в умовах України) (2017)
Іщук Л. П. - Використання верби (Salix L.) і тополі (Populus L.) у квітковому аранжуванні (2017)
Колдар Л. А. - Ризогенез експлантів Сercis siliquastrum L. ‘Albida’ in vitro (2017)
Лисогор Л. П. - Дендрофлора модельних залізорудних відвалів Криворіжжя: структурний аналіз, здатність до колонізації техногенних екотопів, Красова О. О., Коршиков І. І. (2017)
Мельник М. А. - Вплив типу підщепи на здатність до перезимівлі щепленого матеріалу садових троянд, Лях В. О. (2017)
Оксантюк В. М. - Особливості насінного розмноження представників роду Cotinus Mill. (2017)
Опалко О. А. - Посттравматичні регенераційні процеси у представників роду Sorbus L., Нєбиков М. В., Конопелько А. В. (2017)
Половка С. Г. - Творча діяльність доцента Уманського державного педагогічного інституту імені П. Г. Тичини Ґедзя Семена Мартиновича (до 100-річчя з дня народження) (2017)
Рум’янков Ю. О. - Картографування деревостану моносаду "Дубинка" Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2017)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2017 році (короткий огляд) (2017)
Косенко І. С. - Ботанічна мама: Пам’яті члена-кореспондента НАН України Тетяни Михайлівни Черевченко (2017)
Абдуллаев О. Х. - О задаче для вырождающегося уравнения смешанного типа с операторами Капуто и Эрдели–Кобера дробного порядка (2019)
Acu A.-M. - Classical Kantorovich operators revisited, Gonska H. (2019)
Bilgiç H. - Fine spectra of tridiagonal Toeplitz matrices, Altun M. (2019)
Бойчук О. A. - Обмежені розв’язки нелінійного рівняння Ляпунова та гомоклінічний хаос, Покутний О. О. (2019)
Клищук Б. А. - Нижние оценки объема образа шара, Салимов Р. Р. (2019)
Кофанов В. А. - Задача Боянова–Найденова для дифференцируемых функций на оси и неравенства разных метрик (2019)
Маслюченко В. К. - Про розриви нарізно неперервних відображень з не більш ніж зліченною множиною значень, Фiлiпчук О. I. (2019)
Самойленко А. М. - Теорія багатовимірних операторів трансмутації Дельсарта–Ліонса. II, Прикарпатський Я. А., Блекмор Д., Прикарпатський А. К. (2019)
Taranets R. M. - Finite speed of propagation for the thin-film equation in the spherical geometry (2019)
Башун C. Ю. - Конечные простые группы с холловыми |2,r|-подгруппами, r ∈ π(G)\|2,t|,t ∈ π(G ) (2019)
Coşkun H. - Instability intervals for Hill’s equation with symmetric single-well potential, Başkaya E., Kabataş A. (2019)
Андрієнко О. Д. - Особливості насінного розмноження інтродукованих представників роду Amelanchier Medik., Опалко А. І., Опалко О. А. (2018)
Вегера Л. В. - Створення колекційно-експозиційних ділянок монокультури роду Rhododendron L. в ландшафті кварталу № 1 Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України) (2018)
Гончарова А. В. - Декоративні властивості представників роду Hydrangea L. у Правобережному Лісостепу України (2018)
Дерев’янко Н. В. - Вихідний матеріал для селекції хурми (Diospyros spp.) на зимостійкість, Опалко О. А., Дерев’янко В. М., Опалко А. І. (2018)
Іщук Л. П. - Вирощування садивного матеріалу Salix L. in vitro (2018)
Ковальчук Т. Д. - Вегетативне розмноження видів роду Rhus L. в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Копилова Т. В. - Використання представників роду Pyracantha М. Roem. при створенні моносаду (2018)
Косенко І. С. - Виробничі випробування кращих сортів фундука (Corylus domestica Kos. et Opal.) колекції НДП "Софіївка" НАН України, Балабак О. А. (2018)
Оксантюк В. М. - Посухостійкість представників роду Cotinus Mill. в умовах Правобережного Лісостепу України, Колдар Л. А. (2018)
Порохнява О. Л. - Порівняльний аналіз зимо- та посухостійкості різновікових рослин виду Cladrastis kentukea (Dum.-Cours.) Rudd в умовах Національного дендрологічного парку "Софіївка" НАН України (2018)
Слюсаренко О. М. - Видовий склад патоценозу та вплив фунгіцидів на збудників хвороб багаторічної деревини, Шматковська К. А. (2018)
Чорна Г. А. - Гербарні збори інтродуцентів, зроблені Й. К. Пачоським в Уманському Царициному саду (1885–1886 рр.), Мамчур Т. В. (2018)
Косенко І. С. - Національний дендрологічний парк "Софіївка" НАН України у 2018 році (2018)
Басанець А. В. - Роль макро­ та мікроелементів у визначенні стану кісткової тканини хворих на хронічну попереково­крижову радикулопатію професійної етіології, Андрусишина І. М., Лашко О. М. (2019)
Yastrub T. A. - Toxicological­hygienic investigations of new pesticides from the position of occupational risk assessment (2019)
Сергета І. В. - Гігієнічна діагностика та прогностична оцінка професійної придатності студентів, які здобувають стоматологічний фах, на етапі навчання у вищому закладі освіти: наукові основи і профорієнтаційні аспекти, Панчук О. Ю. (2019)
Стеблій Н. М. - Ультрафіолетова складова інсоляції як фактор ризику для здоров'я людини, Акіменко В. Я. (2019)
Родіонова В. В. - Розвиток серцево­судинних ускладнень та особливості психологічного стану у хворих на рак легень після проведення комбінованої терапії (хірургічної та поліхіміотерапії), Гашинова К. Ю., Дроздов В. О. (2019)
Іщенко Л. О. - Ризик опромінення радоном та аналіз фактичної захворюваності на рак легень серед населення м. Кривого Рогу (2019)
Ященко Д. А. - Інтегральний показник напруженості та важкості праці як фактор ризику розвитку цереброваскулярних захворювань у робітників вібронебезпечних професій (2019)
Басанець А. В. - Гіперсенситивний пневмоніт як проблема професійної патології алергічного генезу (клінічний випадок), Остапенко Т. А., Єрмакова О. В. (2019)
Реферати статей із провідних зарубіжних видань (2019)
Чернюк В. І. - Інститут медицини праці імені Ю. І. Кундієва Національної академії медичних наук України. До 90­річчя з дня заснування (2019)
Кундиева А. В. - Разбирая семейный архив... (2019)
Бондаренко Л. Б. - Міжнародна гармонізація номенклатурних і діагностичних критеріїв: сучасні проблеми та завдання (2019)
Сенюк І. В. - Етіопатогенез хронічного запору та основні шляхи фармакологічної корекції, Брюханова Т. О., Башар Джабар Аль Сахлані (2019)
Супрун Е. В. - Модуляція процесів нейроапоптозу в щурів після кетамінового та пропофолового наркозів під впливом Гетерозиду, Кабачна І. В., Кабачний В. І., Абрамов А. В., Бухтіярова Н. В. (2019)
Demchenko S. А. - Synthesis of derivatives of 5,6,7,8-tetrahydro-2,2a,8a-triazacyclopenta|cd|azulenes and their effect on platelets aggregation, Bobkova L. S., Yadlovskyi O. E., Bukhtiarova Т. А., Demchenko А. M. (2019)
Demchenko А. M. - Synthesis and antiviral activity of 2-(4,6-dimorpholine-4-yl-1,3,5-triazine-2-yl)-N-arylhydrazine-carbothioamides for Flu A H1N1 virus, Moskalenko O.V., Sukhoveev V.V., Barchyna A. I. (2019)
Добреля Н. В. - Моделювання цукрового діабету ІІ типу, Паршиков О. В., Бойцова Л. В., Хромов О. С. (2019)
Дуюн И. Ф. - Экспериментальное изучение гепатопротекторной и антиоксидантной активности экстракта травы Achillea micranthoides Klok. еt Krytzka, Мазулин А. В., Беленичев И. Ф., Абрамов А. В. (2019)
Зайченко Г. В. - Ефективність супозиторіїв з індол-3-карбінолом і мелоксикамом за тестостерон-індукованої гіперплазії передміхурової залози в щурів, Равшанов Т. Б. (2019)
Лук'янчук В. Д. Бухтіарова Т. А. - Фармакокінетичний аналіз розподілу потенційного церебропротектора "Цереброгерм" з центральної камери в периферичні на моделі черепно-мозкової травми в щурів, Поліщук Є. М. (2019)
Bashar Jabbar Ali Sahlanee - Investigation of membrane stabilizing action of extracts from Prunus domestica fruits, Senyuk I. V. (2019)
До ювілею Світлани Мефодіївни Дроговоз (2019)
Максимчук В. Ю. - Комплексний магнітоваріаційний та тектономагнітний моніторинг сучасної геодинаміки західного схилу Антарктичного півострова, Чоботок І. О., Климкович Т. А., Кудеравець Р. С., Накалов Є. Ф., Отруба Ю. С. (2018)
Soloviev V. D. - New Geophysical Data About the Pacific Margin (West Antarctica) Magnetic Anomaly Sources and Origin, Bakhmutov V. G., Korchagin I. N., Yegorova T. P. (2018)
Лящук О. І. - Особливості сейсмічності в регіоні архіпелагу Аргентинські острови, обумовленої процесами айсбергоутворення, Карягін Є. В. (2018)
Chernov A. P. - A Brief Review of Ground Penetrating Radar Investigation Results of Ice Caps on Galindez, Winter and Skua Islands (Wilhelm Archipelago, Antarctica) for the Period April 2017 – January 2019, Lamsters K., Karušs J., Krievāns M., Otruba Yu. S. (2018)
Мадерич В. С. - Моделювання літньої циркуляції та розподілу температури і солоності влітку в морі Беллінсгаузена та на шельфі Антарктичного півострова, Терлецька К. В., Бровченко І. О., Беженар А. А. (2018)
Чаркіна О. В. - Про можливість зондування границь північного аврорального овалу за реєстраціями високочастотних сигналів на наддалеких радіолініях, Залізовський А. В., Ямпольський Ю. М. (2018)
Grytsai A. V. - Total Ozone over Vernadsky Antarctic Station: Ground-based and Satellite Measurements, Milinevsky G. P., Ivaniga O. I. (2018)
Парнікоза І. Ю. - Комплексна характеристика району Аргентинських островів та острова Галіндез (Морська Антарктика) як полігону для вивчення динаміки наземної рослинності, Березкіна А. Є., Моісеєнко Є. В., Маланчук В. М., Кунах В.А. (2018)
Berezkina A. E. - The Distribution of the Antarctic Limpet Nacella concinna (Nacellidae) on Underwater Landscapes of the Meek Channel, Argentine Islands, Graham Land, Shrestha M. Yu., Sinna O. I., Shmyrov D. V., Utevsky A. Yu. (2018)
Smagol V. M. - Changes in Weddell Seal Leptonychotes weddellii (Phocidae) Behaviour at the First Stage of Ontogenesis, Dzhulai A. O. (2018)
Khoyetskyy P.B. - The Reproduction of the Weddell Seal Leptonychotes weddellii (Phosidae) in the Waters of the Argentine Islands Archipelago (2018)
Dykyy І. V. - Features of Chronology and Breeding Success of Pygoscelis papua and P.аdeliae (Spheniscidae) Penguins in the Wilhelm Archipelago (CCAMLR Subarea 48.1), Milinevsky G. P., Savitsky О. L., Lutsenko D. G., Khoetsky P. B., Veselsky M. F., Smagol V. M., Dykyy Ye. O., Dzhulay A. О., Tsaryk J. V. (2018)
Юшко Н. А. - Комбінований метод організації сховища даних антарктичних досліджень, Новогрудська Р. Л. (2018)
Videnina N. G. - Ukrainian Antarctic Bibliography: Publications in 2016–2018, Rybachuk V. P., Fedchuk A. P., Prymachenko S. I., Petrenko N. S. (2018)
Федчук А. П. - Оптимізація критеріїв відбору і планування природоохоронних районів Антарктики (2018)
Морозюк Л. И. - Введение в эксергетический анализ абсорбционно-резорбционной холодильной машины, Грудка Б. Г. (2017)
Осадчук Е. А. - Математическое моделирование рабочих режимов дефлегматора абсорбционного водоаммиачного холодильного агрегата в системах получения воды из атмосферного воздуха с использованием солнечной энергии, Кирилов В. Х. (2017)
Васылив О. Б. - Моделирование тепловых режимов подъемного участка дефлегматора бытового абсорбционного холодильного агрегата, Титлов А. С., Холодков А. О. (2017)
Denysova A. E. - Two-stage heat pumps for energy saving technologies, Luzhanska G. V., Bodnar I. O., Denysova A. S. (2017)
Афтанюк В. В. - Моделирование напряженно-деформированного состояния завихрителя вихревой горелки, Бандуркин С. К., Жолудь С. Е. (2017)
Бошкова И. Л. - Энергетическая эффективность спекания технической керамики в микроволновом поле, Волгушева Н. В., Колесниченко Н. А. (2017)
Байдак Ю. В. - Моделювання процесу конвективного теплообміну маслом з поверхні розподільчого трансформатора, Масарік М., Матухно В. А. (2017)
Петрик А. А. - Определение влияния теплофизических параметров на интенсификацию процессов теплообмена в ванне сталеплавильного агрегата, Яковлева И. Г. (2017)
Мороз C. А. - Плотность и вязкость растворов хладагент R600a / минеральное масло / фуллерены С60, Лукьянов Н. Н., Железный В. П. (2017)
Чжоу ХуиЮй - Алгоритм расчета демпфирующего колпака для поршневого насоса, Kоролев А. В. (2017)
Смирнов Л. Ф. - Технология производства тяжелой воды вымораживанием (2017)
Аль-Даби М. М. - Методы рабочего диагностирования для цифровых компонентов систем критического применения, Дрозд А. В., Дрозд М. О., Николенко И. Н. (2017)
Морозюк Л. И. - Низкотемпературные теплоиспользующие компрессорные xолодильные машины с R744, Гайдук С. В., Грудка Б. Г., Коржук Д. В. (2017)
Trandafilov V. V. - Numerical Study of Compact Plate-Fin Heat Exchanger for Rotary-Vane Gas Refrigeration Machine, Khmelniuk M. G. (2017)
Khmelniuk M. - Features of Techno-Economic Calculation of Commercial Cooling Chambers, Vazhinskyi D., Ostapenko O. (2017)
Титлов А. С. - Поиск методов повышения энергетической эффективности абсорбционных холодильных приборов, Ищенко И. Н., Титлова О. А., Холодков А. О., Очеретяный Ю. А. (2017)
Матухно В. А. - Моделювання поля температури розподільчого трансформатора, Байдак Ю. В., Томлейн П. (2017)
Солодкая А. В. - Математическое описание процесса теплообмена между потоками газа и дисперсного материала, Бошкова И. Л. (2017)
Климчук А. А. - Модернизация конструкции аккумуляторов теплоты на основе твердых материалов для работы по ночному тарифу на электроэнергию, Лужанская А. В., Шраменко А. Н. (2017)
Дьяченко Т. В. - Сжиженный газ – альтернативный источник поставок природного газа в промышленно развитые регионы мира, Артюх В. Н., Титлов А. С. (2017)
Мороз C. А. - Экспериментальное исследование влияния фуллеренов С60 на давления насыщенных паров и поверхностное натяжение растворов хладагента R600а с компрессорным маслом, Лукьянов Н. Н., Железный В. П., Семенюк Ю. В. (2017)
Князева Н. А. - Метод определения функциональной живучести при децентрализованном управлении интеллектуальным сервисом (2017)
Журавлев Ю. И. - Модель взаимосвязи геометрии ветвей термоэлементов и показателей надежности при проектировании двухкаскадного охладителя в режиме Q0max (2017)
Николенко И. Н. - Формирователь средних и больших временных интервалов высокой точности для управления двухпозиционными объектами, Мазур В. А., Паску Д. Г. (2017)
Морозюк Л. І. - Метод експериментального дослідження повітряних конденсаторів малих холодильних машин і теплових насосів, Соколовська В. В., Гайдук С. В., Мошкатюк А. В. (2017)
Титлов А. С. - Повышение энергетической эффективности бытовых абсорбционных холодильных приборов, Холодков А. О. (2017)
Кутний Б. А. - Аналіз впливу розміру газопарової бульбашки на процес гідратоутворення, Павленко А. М., Абдуллах Н. М. (2017)
Прусенков Н. А. - Предпосылки использования влияния теплообмена на потерю тепловым потоком, пересекающим ограждение (2017)
Жихарєва Н. В. - Шляхи підвищення енергоефективності багатозональних VRF систем кондиціювання повітря (2017)
Смирнова Е. В. - Особенности информационной безопасности в электроэнергетике, Смирнов А. О., Ольшевская О. В. (2017)
Попков Д. М. - Впровадження автоматизованих систем обліку та контролю електричної енергії на прикладі ПАТ "Одесаобленерго", Луняка А. В., Кржевицький В. С. (2017)
Журавлев Ю. И. - Рациональное проектирование термоэлектрического охлаждающего устройства для переменных температурных условий эксплуатации (2017)
Дрозд А. В. - Повышение достоверности контроля цифровых компонентов в системах критического применения, Аль-Даби М. М., Дрозд М. А., Николенко И. Н. (2017)
Холодков А. О. - Моделирование тепловых режимов дефлегматора бытового абсорбционного холодильного агрегата, Титлов А. С., Титлова О. А. (2017)
Солодкая А. В. - Исследование теплообмена в неподвижном плотном слое гранулированного материала (2017)
Жихарєва Н. В. - Оптимізація сумарної вартості теплового захисту приміщень та кліматичного обладнання, Хмельнюк М. Г. (2017)
Лужанская А. В. - Оценка эффективности работы теплолокализующих устройств (2017)
Смирнов Л. Ф. - Талая облегченная питьевая вода, соли, тяжелая вода – из вымораживающего опреснителя-разделителя со "своей" электростанцией (2017)
Журавлев Ю. И. - Модель взаимосвязи геометрии ветвей термоэлементов и показателей надежности при проектировании двухкаскадных охладителей в режиме минимума интенсивности отказов (2017)
Петренко М. А. - Повышение энергоэффективности холодильных систем в интеллектуальных сетях электроснабжения, Тришин Ф. А., Мазур В. А. (2017)
Ломовцев П. Б. - Методы автоматизации проектирования в среде AutoCAD, Болтач С. В., Митрофанова Н. Ф., Шинко Б. Г. (2017)
Жуковецька С. Л. - Анімаційна візуалізація течії та об'єму рідини (2017)
Холодков А. О. - Результаты экспериментальных исследований генераторных узлов абсорбционных холодильных приборов, работающих в широком диапазоне температур окружающей среды, Титлов А. С. (2017)
Горін В. В. - Теплообмін при конденсації всередині мініканалів (2017)
Kravchenko M. B. - Application of the Open Cycle Stirling Engine Driven with Liquid Nitrogen for the Non-Polluting Automobiles (2017)
Rogankov V. B. - New Non-Stationary Gradient Model of Heat-Mass-Electric Charge Transfer in Thin Porous Media, Shvets M. V., Rogankov O. V. (2017)
Жихарєва Н. В. - Шляхи підвищення енергоефективності систем кондиціювання повітря в басейні, Бабой Є. О., Талибли Р. Е., Жихарєва Н. О. (2017)
Petushenko S. - Cooling System for Primary Low Temperature Processing and Storage of Grains of Small Frachioned (2017)
Козаченко И. С. - Оценка влияния исходных уравнений плотности и теплопроводности инея на результаты прогнозирования скорости формирования намороженного слоя, Лагутин А. Е. (2017)
Дубна С. М. - Разработка алгоритмов управления процессами охлаждения продуктов в туннельных камерах, Гурский А. А., Гончаренко А. Е., Пантелюк Н. А. (2017)
Бодюл Е. С. - Автоматизированная система для определения теплофизических свойств технических веществ (2017)
Зіменко Л. М. - Метод забезпечення структурної живучості інтелектуальної надбудови з децентралізованим принципом управління (2017)
Смирнова Е. В. - Проблематика использования интернета вещей на примере смарт-холодильников, Смирнов А. О., Ольшевская О. В., Владимирова В. Б. (2017)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського