Кручиненко О. В. - Терапевтична ефективність клозафену й клозіверону за дикроцеліозно-стронгілятозної інвазії корів, Михайлютенко С. М., Клименко О. С. (2019)
Лєві Л. І. - Формалізація вологопереносу в ненасиченій зоні модульної ділянки ґрунту як об’єкту керування на основі нео-фаззі мереж (2019)
Ковальчук С. Б. - Аналітичний розв’язок задачі згину багатошарової симетричної кругової арки під дією нормальної сили у середньому перерізі. Повідомлення 2. Арки малої кривизни, Горик О. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Мазур Т. В. - Правовий статус громадських об’єднань та окремих громадян у сфері охорони культурної спадщини України (2019)
Сухоребра Т. І. - Штрафні санкції за порушення природоохоронних норм у Статуті Великого князівства Литовського 1588 р. (2019)
Кофман Б. Я. - Покоління прав людини та їх вплив на становлення і трансформацію конституційно-правового статусу людини і громадянина (2019)
Ладиченко В. В. - Муніципалітет як регулятор поводження з побутовими відходами, Головко Л. О., Капплова О. (2019)
Хлабистова К. В. - Принципи управління відходами та ресурсами у країнах ЄС, Гулак О. О. (2019)
Безкровний Є. А. - Особливості реалізації принципу транспарентності в діяльності органів прокуратури (2019)
Алєксєєв С. О. - Імплементація норм міжнародного права як конституційно-правовий засіб взаємодії міжнародного та національного конституційного права (2019)
Дуб Б. С. - До питання діагностики систем економічної безпеки підприємств АПК (2019)
Фролов A. Ю. - Світовий досвід організації ринку зелених облігацій та можливості його запровадження в Україні (2019)
Шестаковська Т. Л. - Інноваційні фактори забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, Кушнір С. О. (2019)
Казарян Г. Г. - Державне регулювання у напрямку соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, Гришова Р. В. (2019)
Павлов С. С. - Інформаційний механізм публічного антикризового управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2019)
Сороченко А. В. - Історичні передумови виникнення та проблеми реалізації проектів публічно-приватного партнерства в Україні і світі (2019)
Ховрак І. В. - Політико-правове забезпечення збалансованого регіонального розвитку: український та світовий досвід (2019)
Чекаленко Л. Д. - Американська та британська системи підготовки дипломатів (2019)
Клименко О. М. - Рецензія на підручник за редакцією Грушка В. І. та Скулиш Ю. І. "Пенсійна система", Куян І. А., Данилюк Ю. В. (2019)
Комар О. М. - Аналіз показників найбільш розповсюджених захворювань, що передаються статевим шляхом, у Вінницькій області, Підлісна І. В. (2019)
Талалаєв К. О. - Динаміка змін епідемічної ситуації з туберкульозу в областях Причорноморського регіону та в Україні в період з 2006 до 2018 р., Гойдик В. С., Вастьянов Р. С., Тодорова А. В. (2019)
Skrypnikova O. S. - Early detection and screening as the main components of the cancer prevention strategy, Yurochko T. P. (2019)
Сміянов В. А. - Громадське здоров’я та поведінкова економіка, Курганська В. О., Сміянова О. І., Дрига Н. О. (2019)
Лотоцька О. В. - Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я, Кондратюк В. А., Сопель О. М., Крицька Г. А., Пашко К. О., Федорів О. Є. (2019)
Гавловський О. Д. - Аналіз реабілітації учасників Операції об’єднаних сил, Голованова І. А., Харченко Н. В. (2019)
Ошивалова О. О. - Вивчення думки пацієнтів з епідермальними дисплазіями шкіри щодо важливості та задо­во­леності спеціалізованою медичною допомогою (2019)
Комар О. М. - Оцінка діяльності гастроентерологічної служби у Вінницькій області за 2016–2018 рр., Кізлова Н. М. (2019)
Тодуров І. М. - Рукавна резекція шлунка у хворих на морбідне ожиріння: вплив на показники ліпідограми, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Якимець В. М. (2019)
Лілевська А. А. - Клініко-функціональні критерії ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Сєркова В. К., Романова Л. О., Савицька О. О. (2019)
Крячкова Л. В. - Урахування кар’єрних прагнень та інших медико-соціальних чинників для підвищення інтересу студентів-медиків до громадської охорони здоров’я, Лехан В. М., Кротова Л. О. (2019)
Ліштаба Л. В. - Алгоритм побудови дерева онтологій понят­тя професійної компетентності фахівців громад­ського здоров’я (2019)
Литвинова О. Н. - Глобальні виклики для здоров’я. Як зміню­ватимуться підходи до формування політики здоров’я через призму реформи механізму оплати праці сімейних лікарів, Юріїв К. Є., Петрашик Ю. М. (2019)
Слободян Н. О. - Проблемні аспекти формування системи громад­ського здоров’я в Україні (2019)
Шейко Н. І. - Сучасні уявлення про вплив йоги на організм людини, Ківежді К. Б. (2019)
Марценюк В. П. - Використання біосенсорів для моніторингу навколишнього середовища, Жулкевич І. В., Сверстюк А. С., Мельник Н. А., Козодій Н. В., Березовська І. Б. (2019)
Оксак Г. А. - Телемедицина як форма якісного надання медичних послуг (2019)
Кофман Б. Я. - Фактори, що сприяють удосконаленню та розширенню правового статусу людини, особистості та громадянина в умовах глобалізації (2019)
Мазур Т. В. - Удосконалення правової охорони культурної спадщини в Українській РСР (середина 1940-х – початок 1950-х років) (2019)
Myshchak I. M. - Constitutional lawmaking on the protection of the rights of national minorities in the West Ukrainian People’s Republic (2019)
Штефан А. С. - Доказування у цивільному судочинстві: процесуальний, розумовий і пізнавальний аспекти (2019)
Ковтун А. В. - Проблеми застосування принципів належного урядування в адміністративному праві України (2019)
Глущенко Ю. А. - Доходи місцевих бюджетів як джерело фінансового забезпечення на місцевому локальному рівні (2019)
Гришова І. Ю. - Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: практичний досвід застосування, Дяченко О. П., Герасименко А. В. (2019)
Корсікова Н. М. - Підвищення результативності організації управлінської діяльності в органах державної влади, Туренко Я. С. (2019)
Рябець К. А . - Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України (2019)
Шаульська Г. М. - Взаємозв’язок розвитку ринку землі та громадянського суспільства в Україні (2019)
Мельник А. В. - Кластерний аналіз урожайності сортів та гібридів ріпаку озимого в різних агрокліматичних зонах України, Бондарчук І. Л., Присяжнюк О. І. (2017)
Кулик М. І. - Урожайність веґетативної надземної маси проса прутоподібного залежно від застосування підживлення (2017)
Пісковий М. Б. - Вплив технологій вирощування конопель на поживний стан ґрунту, Магда М. А., Пилипченко А. В., Ситник В. П. (2017)
Гарбар Л. А. - Особливості формування продуктивності посівів соняшнику, Горбатюк Е. М. (2017)
Гутянський Р. А. - Грамініциди в посівах нуту, Панкова О. В., Фесенко А. М., Безпалько В. В. (2017)
Кнап Н. В. - Урожайність картоплі залежно від норм висаджування та маси садивного матеріалу, Гарбар Л. А. (2017)
Колесников Л. О. - Стеблевой мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.) и его вредоносность на промышленных посевах современных гибридов кукурузы, Васильев А. А. (2017)
Маренич М. М. - Вплив допосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на ріст і розвиток рослин пшениці озимої на початкових стадіях, Юрченко С. О. (2017)
Новицька Н. В. - Формування урожайності сої під впливом інокуляції та підживлення, Джемесюк О. В. (2017)
Тригуб О. В. - Джерела господарських та селекційно-цінних ознак для селекції гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.), Ляшенко В. В. (2017)
Тогачинська О. В. - Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту, Тимощук Т. М. (2017)
Суханова С. Ф. - Продуктивность гусей родительского стада при использовании кормовой добавки "Ветосел Е форте", Азаубаева Г. С. (2017)
Вишневський Л. В. - Автоматизована інформаційна система в тваринництві як основа селекційного процесу з породами (2017)
Гавриленко О. С. - Експертні дослідження м'яса та м'ясних продуктів, Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2017)
Писаренко П. В. - Мультифункціональне моделювання регіональної системи управління твердими відходами з урахуванням синергічного ефекту, Самойлік М. С. (2017)
Самойлік М. С. - Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Фільтрат, Молчанова А. В. (2017)
Бердник В. П. - Фізіологічні показники курчат-бройлерів після внутрішнього застосування мінерального комплексу Mg++ в умовах господарства, Бублик О. О., Марченко Т. М., Щербак В. І., Трирог О. Г. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Щодо питання якості та безпечності молока на території Полтавської області, Клименко О. С., Мельничук В. В., Натягла І. В. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Ефективність застосування ферментно-пробіотичних засобів за дегельмінтизації свиней, Мельничук В. В., Манойло Ю. Б. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Юридичні аспекти щодо адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу з питань жорстокого поводження з тваринами, Кручиненко О. В., Клименко О. С., Мельничук В. В. (2017)
Моргун О. А. - Гістологічні зміни у печінці бичкових риб, заражених личинками нематоди Eustrongylides exisus, Сорока Н. М. (2017)
Ковпак В. В. - Порівняльна характеристика фенотипових змін культур клітин жирової тканини та кісткового мозку в процесі культивування, Ковпак О. С. (2017)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики інфекційного ринотрахеїту котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" (Полтава), Забіяка О. О. (2017)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики парвовірусного ентериту собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" (Полтава), Романова А. Л. (2017)
Передера С. Б. - Моніторинг некробактеріозу великої рогатої худоби в агрофірмі "Маяк" Котелевського району Полтавської області, Колотій М. В., Передера Ж. О., Щербакова Н. С. (2017)
Арендаренко В. М. - Гвинтова шліфувально-полірувальна машина для поверхневої обробки зерна бобових культур, Іванов О. М. (2017)
Бурлака О. А. - Теоретичні аспекти процесу відцентрового розвантаження зерна в елеваторі зернозбирального комбайну, Яхін С. В. (2017)
Левчук В. І. - Дослідження навантаженості та експлуатаційних режимів трансмісії трактора класу 14 КН із системою міжколісного автоблокування, Лихвенко С. П. (2017)
Прасолов Є. Я. - Удосконалення вертикально-фрезерного адаптера для смугового обробітку ґрунту, Бєловол С. А., Бєловол Ю. Ю., Мацаков А. В. (2017)
Петровський О. М. - Теоретичне моделювання фізичних процесів іонізації середовища, Кузнецова Т. Ю., Курись Ю. О. (2017)
Довгаль Г. П. - Оцінка залежності урожайності озимої пшениці від впливу метеорологічних факторів в умовах зони Лісостепу (2017)
Іванова К. О. - Фенологія і особливості поширення шкідників сорго в Лісостепу України (2017)
Лотиш І. І. - Формування площі листкової поверхні посівів сої залежно від сорту, способу сівби та норми висіву в умовах недостатнього зволоження Лісостепу (2017)
Єресько В. І. - Вплив капілярій на гематологічні показники інвазованих гусей (2017)
Заїка О. А. - Вплив меланіну на продуктивність молодняку свиней при відлученні (2017)
Поліщук В. А. - Формування результативної інноваційної системи як шлях підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Власенко І. - Книга, виплекана життям, Федорова М. (2017)
Тендитник В. С. - Жизнь, достойная подвига, благодарной памяти и подражания (памяти С. В. Аранчия) (2017)
Тендитник В. С. - Неугомонная энергия большой души патриота своей страны (памяти Н. А. Добровольского) (2017)
Аннотации (2017)
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу "Вісник Полтавської державної аграрної академії" (2017)
Лобко М. М. - Деякі аспекти правового режиму воєнного стану в Україні: порядок введення та припинення дії, Семененко В. М., Фучко А. Й. (2019)
Мазуренко І. М. - Геополітичні характеристики як форма реалізації геополітики (2019)
Щипанський П. В. - Мобілізаційний резерв як фактор збільшення можливостей національної економіки задовольнити потреби Збройних Сил України, Вдовін О. Г. (2019)
Гріненко О. І. - Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки України: погляди на ефективність, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2019)
Наливайко А. Д. - Теоретичні основи побудови функціональної моделі процесу оборонного планування складових сил оборони, Поляєв А. І., Наливайко Л. П. (2019)
Левчук О. В. - Аналіз нормативно-правової бази здійснення оборонних закупівель, Левчук В. Д (2019)
Хомік М. М. - Проблемні аспекти управління екологічною безпекою при застосуванні Збройних Сил України під час надзвичайних ситуацій і в районі проведення операції Об’єднаних Сил (2019)
Сніцаренко П. М. - Аналіз стану виявлення та оцінювання негативного інформаційного впливу на особовий склад Збройних Сил України в системі протидії такому впливу, Грицюк В. В. (2019)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо удосконалення процесу впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність Збройних Сил України, Бондарчук С., Полішко С. В. (2019)
Бобров С. В. - Визначення рейтингу ризиків проекту, Романченко О. А., Утюшев М. К., Педан Ф. П. (2019)
Закалад М. А. - Підходи до організації управління ризиками впровадження Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами, Беляченко В. В., Мулявка А. С. (2019)
Федорієнко В. А. - Тенденції розвитку спеціального програмного забезпечення технології SIEM, Берестов Д. С., Кульчицький О. С., Шпура М. І., Онофрійчук О. А. (2019)
Ткаченко М. В. - Сучасні методи автоматичної ідентифікації диктора за голосом, Федоренко Р. М., Берестов Д. С. (2019)
Пилипчук Ю. В. - Аналіз стану метрологічного забезпечення збройних сил провідних країн світу, Яровий В. С., Цимбал І. В., Троцько Л. Г., Жовтун А. А. (2019)
Лаптєв О. А. - Удосконалення методики пошуку цифрових радіозакладок у діапазоні Wi-Fi, Федоренко Р. М., Берестов Д. С. (2019)
Плющ О. Г. - Алгоритм налаштування адаптивної антенної решітки, який не потребує присутності опорного сигналу, Рибидайло А. А. (2019)
Кириленко В. А. - Глобальна проблема розмінування: стан і підходи до розв’язання, Нероба В. Р. (2019)
Волотівський П. Б. - Воєнно-економічні аспекти бойових дій в прилеглих до чорноморського узбережжя України районах моря, Левчук О. В., Хвостіченко В. М. (2019)
Думенко М. П. - Пропозиції щодо формалізації критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців для укомплектування підготовленим особовим складом, Прокопенко О. С., Мороз Д. П. (2019)
Марко І. Ю. - Зарубіжний досвід забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, Марко Є. І., Чернишова І. М. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Железняк М. - Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави (2017)
Савченко О. - Проблеми поєднання наукової і творчої спадщини у статтях-персоналіях "Енциклопедії Сучасної України" (2017)
Пилипчук Р. - Енциклопедична справа як технологія поширення й пропаганди духовних цінностей держави (2017)
Железняк М. - "Енциклопедія українознавства" як об’єкт і джерельна база в наукових дослідженнях, Іщенко О. (2017)
Авраменко А. - Чумаченко Віктор Кирилович (1956–2017): життєвий і науковий шлях енциклопедиста з Кубані (2017)
Шушківський А. - Костянтин Георгійович Бреславець (2017)
Муха В. - П’ята міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" (2017)
Савченко О. - Енциклопедична хроніка, Давиденко О. (2017)
Вінаї Д. - Видано перші два томи Сербської енциклопедії, Стаценко Н. (2017)
Шушківський А. - Науково-практична конференція "Російська багатонаціональна енциклопедистика: історія і сучасність" (2017)
Железняк М. - Епістолярні пам’ятки як джерело підготовки біографічних статей в ЕСУ (Огляд деяких історіографічних видань Миколи Степаненка), Іщенко О. (2017)
Очеретянко С. - Нові надходження до бібліотеки Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (2017)
Железняк М. - Енциклопедична справа в Національній академії наук України: історія та сьогодення (2018)
Іщенко О. - Про порушення і захист "екології" енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи) (2018)
Білецький В. - Галузева енциклопедія як важливий етап розвитку наукової дисципліни та її терміносистеми (на прикладі циклу праць із гірництва й геології "Гірнича енциклопедія"), Гайко Г. (2018)
Железняк М. - Академічні онлайн-енциклопедії в контексті розвитку сучасного інформаційного простору, Іщенко О. (2018)
Березюк Т. - Матеріали до словника енциклопедичних термінів, Іщенко О., Железняк М., Очеретянко С., Пилипчук Р., Савченко О., Фещенко Н., Шушківський А. (2018)
Березюк Т. - Енциклопедична хроніка, Давиденко О. (2018)
Шишкіна М. П. - Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої науки, Попель М. В. (2019)
Іщенко Т. Д. - Інструментарій підвищення якості освітніх послуг у коледжах аграрного профілю, Євстрат’єв С. В. (2019)
Бондаренко Т. В. - Технологія створення та розпізнавання qr-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних досягнень студентської молоді (2019)
Барановська І. Г. - Мистецькі інтегративні технології в поліхудожній освіті (2019)
Вдовичин Т. Я. - Особливості вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики, Лазурчак Л. В. (2019)
Денисенко С. М. - Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії (2019)
Рєзіна О. В. - Технології створення програми перевірки орфографії, Косюг Р. М. (2019)
Борушенко О. - Бразилійська Україна (2015)
Бушак С. - Видатні особистості козацького роду Скоропадських (2015)
Гриновець В. - Львівська університетська медична школа в "Енциклопедії львівського університету", Синиця В., Ріпецька О. (2015)
Гриновець В. - Передумови створення Медичної енциклопедії України, Ріпецька О. (2015)
Добко Т. - Мистецький світ Василя Копайгоренка (2015)
Железняк М. - Онлайн-версія "Енциклопедії сучасної України": до початку реалізації проекту, Кацалап Р. (2015)
Зворський С. - "Українська бібліотечна енциклопедія": від задуму до практичної реалізації (2015)
Корочкина А. - История и перспективы развития российской региональной энциклопедистики (2015)
Манолаке К. - Академик Иосиф Фартичян (1910–1982), главный редактор "Молдавской советской энциклопедии" (1974–1982), Ксенофонтов И. (2015)
Манолаке К. - Ученые-основатели Академии наук Молдовы. Энциклопедический подход, Ксенофонтов И. (2015)
Матяш І. - Міфи і реалії життя Євгена Слабченка (2015)
Мирорчук А. - Історіографічна традиція Уложеної комісії 1767–1768 рр. на сторінках енциклопедичних видань (2015)
Пилипчук Р. - Військові заклади та установи Києва на сторінках українських енциклопедичних видань (2015)
Сиражитдинова Н. - Дневник писателя как источник информации в создании литературной энциклопедии (на примере энциклопедии "Мустай Карим") (2015)
Старовойт С. - "Українська радянська енциклопедія" та АН УРСР (2015)
Черниш Н. - "Українська радянська енциклопедія" (1930–1934) та її редактор М. Скрипник: маловідомі сторінки історії видавничої справи (2015)
Шушківський А. - Особливості наповнення статей про науковців у галузевих енциклопедіях України (2015)
Шушківський А. - Дмитро Єлисейович Макаренко (1925–2008) (2015)
Академіку Ярославові Яцкову – 75! (2015)
Железняк М. - Берковські читання (Міжнародна наукова конференція, Мінськ, 26–27 травня 2015 року) (2015)
Жалдак М. І. - Деякі особливості україномовної інформатичної термінології (2019)
Морзе Н. В. - Використання технологій "перевернутого" навчання на основі відео-матеріалів, Варченко-Троценко Л. О. (2019)
Кузьміна Н. М. - Навчання еволюційних алгоритмів студентів інформатичних спеціальностей, Кузьмін А. В. (2019)
Підгорна Т. В. - Педагогічна інформатика як складова підготовки майбутніх вчителів до роботи в умовах інформатизованого навчального процесу (2019)
Самусенко П. Ф. - Деякі застосування елементів теорії скінченних границь до розв'язування задач з математичного аналізу (2019)
Давиденко А. А. - Програмний засіб для дослідження ходу променів в різних оптичних приладах, Покришень Д. А. (2019)
Клочко В. І. - Теоретико-методологічні засади реалізації адхократичного підходу до вивчення дисциплін математичного циклу із використанням систем комп'ютерної математики, Клочко О. В. (2019)
Франчук В. М. - Використання веб-орієнтованого віртуального середовища Proxmox в педагогічних закладах освіти (2019)
Брескіна Л. В. - Фундаменталізація змістового компоненту навчання web-програмування майбутніх учителів інформатики, Шувалова О. І. (2019)
Іщук А. А. - Розв'язування багатокритеріальних задач оптимізації за допомогою комп'ютера (2019)
Біляй Ю. П. - Комп'ютерно-орієнтовані системи у STEAM-освіті (2019)
Єфименко В. В. - Особливості курсу "Проектування та опрацювання баз даних" для майбутніх вчителів інформатики (2019)
Франчук Н. П. - Теоретичні аспекти навчання "Лінгвістичної інформатики" як прикладної лінгвістичної дисципліни (2019)
Кушнір О. Н. - Формування алгоритмічних компетентностей майбутніх учителів інформатики на новому етапі розвитку освіти, Шакотько В. В. (2019)
Струтинська О. В. - Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики, Умрик М. А. (2019)
Гарпуль О. З. - Застосування програмного забезпечення в процесі навчання елементів теорії ймовірностей та математичної статистики студентів спеціальностей "Математика" та "Інформатика" (2019)
Малюх Є. В. - Особливості навчання інформатики в закладах вищої освіти під час підготовки молодших бакалаврів (2019)
Симоненко К. П. - Інформаційні технології та їх використання в навчальному процесі (2019)
Радченко С. П. - Формування за методом шаблонів схем генерування завдань для вивчення дискретних випадкових величин (2019)
Вембер В. П. - Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі, Настас Д. Л. (2019)
Нестерова О. Д. - Деякі питання та приклади популяризації математики (2019)
Малежик П. М. - Формування технічних умінь в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2019)
Содержание (2018)
Дубоделов В. И. - Условия получения сплавов со структурой замороженной микроэмульсии и мгд-технология выплавки расплава меди с ультрадисперсными kаплями на основе FeCrC, Середенко В. А., Кириевский Б. А., Середенко Е. В., Паренюк А. А. (2018)
Белов Б. Ф. - Aнализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы кремний-барий-кислород. Полигональная диаграмма состояния системы SiO2−CaO−ВaO. Сообщение 1, Троцан А. И., Карликова Я. П., Рябчиков И. В. (2018)
Котлярский Ф. М. - О жидкотвердой зоне в затвердевающей отливке (2018)
Цуркин В. Н. - Aспекты кристаллизации расплава при его охлаждении, Иванов А. В., Честных Н. В. (2018)
Кулинич А. А. - Mоделирование влияния параметров структуры на механические свойства сплава амг6л, Доний А. Н., Христенко В. В. (2018)
Ворон М. М. - Структура и свойства сплавов системы Al−Si−Cu после кристаллизации в магнитном поле, Дрозд Е. А., Берест Д. А. (2018)
Калюжный П. Б. - Tеплофизическая модель литья по газифицируемым моделям с применением аэродинамического перемещения формовочного материала в контейнере (2018)
Скидин И. Э. - Исследование биметаллических образцов, сплавленных высокотемпературным синтезом, Калинин В. Т., Бялик Г. А., Саитгареев Л. Н., Жбанова Е. Н. (2018)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Процессы литья" в 2017 г. (2018)
Железняк М. - Слово про Вчителя (2014)
Железняк М. - До проблеми укладання біобібліо- та бібліографічних довідкових видань про діячів науки, Шушківський А., Гутник Л. (2014)
Руденко Р. - Генеалогічні довідкові видання: спроба загальної характеристики, Журило Л. (2014)
Пилипчук Р. - Особливості представлення родинних зв’язків в енциклопедичних виданнях, Журило Л. (2014)
Попович-Кузнецова Н. - Епістолярна спадщина В. Кубійовича: документальна історія створення енциклопедії українознавства (2014)
Трус М. - Украінская літаратура на старонках энцыклапедыі "Максім Багдановіч" (2014)
Березюк Т. - Василь Семенович Лісовий (1937 – 2012) (2014)
Березюк Т. - Зоя Анатоліївна Чегусова – подвижниця українського мистецтвознавства (2014)
Очеретянко С. - Два ворожих літака чи два ворожі літаки? (2014)
Очеретянко С. - Півтора місяці чи півтора місяця? (2014)
Савченко О. - М. Хомляк: "ЕСУ понад усе" (2014)
Муха В. - Книгозбірня Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, Очеретянко С., Руденко Р. (2014)
Рябець Л. - Казуси і колізії українського правопису (2014)
Чечельницький А. - Про проект ELUL та А. М. Біленка (2014)
Железняк М. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна енциклопедистика: Виклики і перспективи" (Москва, 3-5 вересня 2013 року) (2014)
Рябець Л. - Друга міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" (Київ, 17 червня 2011 року) (2014)
Железняк М. - Переднє слово (2011)
Березюк Т. - Каталог періодичних видань 20-го століття бібліотеки НТШ, Давиденко О., Железняк М., Журило Л., Савченко О., Пилипчук Р., Фещенко Н., Шушківський А. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Пиза Д. М. - Повышение эффективности компенсации активной составляющей комбинированной помехи, Романенко С. Н., Семенов Д. С. (2019)
Ципоренко В. В. - Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу, Ципоренко В. Г., Нікітчук Т. М. (2019)
Artiukh A. V. - Application of R-functions method and smoothed particle hydrodynamics for fluid simulation, Kozyrenko S. I., Shabalin O. O., Lytvyn I. R. (2019)
Kodnyanko V. A. - Economical dichotomous search for minimizing one-variable functions (2019)
Кряжич О. О. - Алгоритм визначення початкової точки при моделюванні за методом можливих напрямків, Трофимчук О. М., Коваленко О. В. (2019)
Левин В. И. - Интервальный подход к определению градуировочных характеристик преобразователей информации (2019)
Tarasov V. N. - Queueing systems with delay (2019)
Жаркова А. В. - Разработка метода расчета вторичных признаков заболевания по его первичным симптомам, Нагорный В. В. (2019)
Субботин С. А. - Методы синтеза моделей количественных зависимостей в базисе деревьев регрессии, реализующих кластер-регрессионную аппроксимацию по прецедентам (2019)
Beletsky A. Ya. - Synthesis of сryptoresistant generators of pseudorandom numbers based on generalized galois and fibonacci matrixes (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Анализ характеристик систем цикловой синхронизации с использование протокола PTP (IEEE1588V2), Шостко И. С., Агеев Д. В. (2019)
Korchynskyi V. V. - Increasing the secrecy of transmission information based on combined random coding, Kildishev V. I., Holev D. V., Berdnikov O. M. (2019)
Процько І. О. - Обчислення факторизації числа в мультипотоковому режимі на кристалі, Грищук О. В. (2019)
Рачок Р. В. - Методика ефективного розміщення різнотипних елементів складної системи спостереження, Боровик О. В., Боровик Л. В. (2019)
Tvoroshenko I. S. - Software determination of the optimal route by geoinformation technologies, Kramarenko O. O. (2019)
Фрейман В. И. - Исследование характеристик кодов Рида-Соломона для реализации в устройствах систем управления (2019)
Шинкаренко В. И. - Cоставление расписания занятий университета на основе конструктивного моделирования, Жеваго А. А. (2019)
Lutska N. M. - Identification of the mathematical models of the technological objects for robust control systems, Ladanyuk A. P., Savchenko T. V. (2019)
Тимченко В. Л. - Pобастно-оптимальная стабилизация нелинейных динамических систем, Лебедев Д. О. (2019)
Бондаренко В. Д. - Єдність православних в Україні як основа консолідації української нації (2019)
Ломачинська І. М. - Психологія масової свідомості у християнському релігійному лідерстві (2019)
Горохолінська І. В. - Ідейно-теоретичні важелі постсекулярного осмислення аксіологічних вимірів соціальної дійсності (2019)
Шарко Є. А. - Релігійна свобода і воля віри як основа філософсько-релігійної концепції свободи совісті працях М. П. Драгоманова (2019)
Хрипко С. А. - Семантика хлібної культури в сакральній традиції українського народу, Яценко Г. Ю. (2019)
Готич М. І. - Тріадологія Августина в її інтерпретаціях у сучасній православній теології (2019)
Висоцька Т. М. - Православна Церква України: як реальність і образ майбутнього (2019)
Картаєв В. В. - Відкритий теїзм і герменевтичний підхід Грега Бойда (2019)
Валкевич О. М. - Сакральна антропологія Ж. Батая: філософський аналіз (2019)
Стрижачук Ф. В. - Тринітарне богослов'я Кетрін Маурі ЛаКугни (2019)
Додонов Р. О. - Одухотворений космос vs бездушний простір, Додонова В. І. (2019)
Сторіжко Л. В. - Екзистенціальний психоаналіз – нова методологія пізнання сутності людини (2019)
Шамша И. В. - Фриссон как проявление души человека (2019)
Гордєєва І. - Проблема гендерної рівності в сучасній Україні (2019)
Волков О. Г. - Основні феномени виховання (2019)
Тимoшeнкo O. Т. - Трaнсфoрмaція ЗМІ в нoвoму кoмунікaтивнoму прoстoрі: сoціaльні мережі (2019)
Хоменко Г. В. - Соціально-філософський аналіз феномену миробудівництва в контексті вищої освіти (2019)
Облова Л. А. - Органіка досвіду розрізнення (2019)
Мозговий А. А. - Конфлікти в цифровому міському просторі: природа і методи дослідження (2019)
Піхорович В. Д. - Філософські та соціально-педагогічні погляди С.Х. Чавдарова (2019)
Гончаренко К. С. - Постдокументаластика: трансформація чи подолання візуальності постмодернізму? (2019)
Демарьов О. Г. - Художня література як соціальна педагогіка (2019)
Кириченко М. С. - Постсучасна філософія: pro et contra / post-contemporary philisophy: pro et contra (2019)
Пономаренко В. В. - Філософські погляди П'єтро Помпонацці на душу та мораль в контексті сучасності (2019)
Бондар Т. І. - Художня література як засіб впливу на формування світоглядних орієнтирів особистості (2019)
Безуглий А. А. - Розробка філософскої проблематики у кінематографі. Досвід Д. Гриффіта, С. Эйзенштейна (2019)
Прудка Т. - Свобода в екзистенціальній філософії Сартра (2019)
Содержание (2018)
Zimoglyad A. Y. - Development of a system for thermal evaporation, Guda A. I. (2018)
Vovk S. M. - Criteria and techniques for processing noisy data with anomalous values, Нnatushenko V. V. (2018)
Potebenko O. V. - Research of possibilities of application InftyReader OCR-systems in pattern recognition problems of graphical objects of scientific and technical documentation, Mikhalyov A. I. (2018)
Белозёров В. Е. - Квадратичные модели популяционной динамики и неквадратичные обобщения вольтерровских систем, Волкова C. А. (2018)
Зайцев В. Г. - О некоторых проблемах численного моделирования управления нелинейной системой Генесио-Теси (2018)
Mikhalyov A. І. - Synthesis of optimal consumption fuels one class of linear nonstationary systems (the method of predicted control), Stenin A. A., Ignatenko V. N., Soldatova M. A., Stenin A. S. (2018)
Mikhalyov A. I. - Classification and assessment of the quality of industrial products, Stenin A. A., Drozdovich I. G., Stenin S. A., Tymoshin YU. A. (2018)
Muzyka L. V. - Quality control of the grinding products, Pryadko N. S., Ternovaya E. V., Shvachich S. V. (2018)
Tokareva E. L. - BTVCS functional circuit on one control channel of the mid-flight space rocket stage engine, Ternovaya E. V., Pryadko N. S., Strelnikov G. A. (2018)
Якунин А. А. - Международная электронная коммерция для малых и средних предприятий (2018)
Mikhalyov O. I. - Large cities road traffic self-similarity research, Kozar O. V. (2018)
Якунин А. А. - Управление транспортной логистикой на крупных промышленных предприятиях (2018)
Vasiliv S. S. - Computer simulation of the fuel component mixing process in the combustion chamber of detonation rocket engine (2018)
Авраменко Н. О. - Експериментальне дослідження формування готовності до оволодіння професійною термінологією іноземних абітурієнтів - майбутніх лікарів (2018)
Арістова Н. О. - Зміст і сутність готовності майбутніх філологів до професійної діяльності (2018)
Бойчук О. Г. - Формування ефективного стилю управління керівників навчальних закладів (2018)
Волошановська А. О. - Діагностика готовності майбутніх соціальних працівників щодо роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, Співак В. І. (2018)
Галецька Ю. В. - Особливості дослідження причин неуспішності молодших школярів (2018)
Гевчук Н. С. - Особливості роботи фахівця соціальної сфери із жінками, що мають ризик відмови від дитини, Боршуляк Н. В. (2018)
Гомонюк О. М. - Використання педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів у вищих закладах освіти (2018)
Данилюк О. І. - Управлінська компетентність – як складова професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2018)
Дідик Н. М. - Діяльність молодіжних центрів в Україні (2018)
Кібук О. В. - Особливості індивідуально-профілактичної роботи з важковиховуваними підлітками, Опалюк О. М. (2018)
Людкевич Т.-С. Я. - Соціально-правові аспекти вдосконалення захисту материнства в Україні, Сербалюк Ю. В. (2018)
Мельник Ж. В. - Проблеми бідності населення України та шляхи їх розв’язання, Козлова І. В. (2018)
Мельник Л. П. - Ігрові технології як засіб продуктивної діяльності соціального працівника з дітьми у складних життєвих обставинах, Лябига А. І. (2018)
Опалюк Т. Л. - Діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2018)
Покудіна Л. С. - Експериментальне дослідження ефективності застосування міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування (2018)
Раєвська Я. М. - Соціальна допомога людям похилого віку, Мишевська Н. Л. (2018)
Семчишина О. А. - Соціально-правові аспекти проблеми насильства в сім’ї, Сербалюк Ю. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Култаєва М. Д. - Критичний потенціал німецької філософської педагогіки як критика і самокритика освітніх реалій: німецький досвід (2017)
Razumenko О. - Humanitarization of education to cope with alienation (2017)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як процес створення власного образу (2017)
Дроботенко М. О. - Зміст і значення формулювання філософії викладання у професійній діяльності учителя-освітнього філософа (2017)
Камбур Н. О. - Управління і право в інституціоналізації освіти:філософськісмисли (2017)
Капустін С. В. - Модернізація освіти в контексті реалізацій компетентнісного підходу до формування цілісного світогляду молоді (2017)
Силадій І. М. - Основні технології і спрямування педагогічного дискурсу (2017)
Дольська О. О. - Роздуми про сучасні ментальні зміни після перегляду театральної вистави (до характеристики людини пізнього модерну) (2017)
Гончаренко О. А. - Михайло Рудницький та Казимир Твардовський: на перетині літератури і філософії (2017)
Григорова Н. В. - Концепт Literacy та семантики свободи у німецькій філософській традиції (2017)
Шніцер М. М. - Змістовні ознаки і функціональне покликання метафори (2017)
Петрова Л. О. - Мовні стратегії в професійній майстерності педагога (2017)
Захаренко К. В. - Стратегія формування ефективної системи державної інформаційної безпеки (2017)
Петренко М. О. - Філософія свободи в контексті проблеми людської гідності (2017)
Чернієнко О. В. - Ідентичність як концепт (2017)
Усов Д. В. - Деякі особливості осмислення ідеї суспільної угоди в сучасній українській філософії (2017)
Субботін В. М. - Формування інформаційного суспільства і сучасні парадигми цивілізаційного розвитку нової інституційної системи глобалізації (2017)
Кушнір О. Я. - Проективна сутність людини як чинник визначення соціальних змін (2017)
Поліщук О. С. - Вплив віртуалізації суспільного життя на комунікацію людини (соціально-філософський аспект), Поліщук О. В. (2017)
Количева Т. В. - Гештальт як повсякденність, Даніл’ян В. О. (2017)
Левкулич В. В. - Еволюція уявлень про справедливість: фактори і причинно-наслідкові зв‘язки (2017)
Сошніков А. О. - Річ як опредмечена інформація: критерії музеалізаційного відбору культурних артефактів (2017)
Азарова А. О. - Комплексна цільова програма покращення соціального забезпечення засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР, Логвинюк М. П. (2017)
Азарова А. О. - Математичні методи оцінювання людського капіталу, домінас А. А. (2017)
Базилюк В. Б. - Вплив інституційного середовища на розвиток галузей у регіонах (2017)
Азарова А. О. - Проблеми розвитку платіжної системи України та шляхи їх вирішення, Теслюк О. В. (2017)
Білик Р. Р. - Оцінювання взаємозв’язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону (2017)
Васильківський Д. М. - Формування системи стратегічних заходів на запропонованих управлінських проекціях розвитку підприємств, Яременко О. Ф. (2017)
Давиденко Н. М. - Формування та розвиток системи безінфляційних грошей, Присяжнюк О. Ю. (2017)
Дмитришин Л. І. - Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків, Кушнір О. С. (2017)
Драч О. І. - Функціональний аспект взаємозв'язку елементів конкурентного потенціалу машинобудівного підприємства (2017)
Зачоса О. Д. - Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань (2017)
Заіка А. М. - Витрати і заощадження домогосподарств України (2017)
Іващенко А. - Комплексні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу, Дзюба Т. (2017)
Климчук А. О. - Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством (2017)
Коцеруба Н. В. - Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздрібної торгівлі, Лагдан А. В. (2017)
Кравчук І. А. - Методологічні основи формування доданої вартості продукції (2017)
Кривий Р. З. - Інвестиційна привабливість суб’єктів господарювання України, Кобеля З. І., Мельник О. І. (2017)
Лущай В. І. - Синтез прогнозних моделей для системи підтримки рішень щодо підвищення прибутку ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", Щука В. Г. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Типологія формацій соціально-економічного відторгнення відповідно функціональним групам його носіїв (2017)
Мартинова Л. Б. - Державна політика у сфері захисту літніх людей в Україні (2017)
Марко М. Я. - Використання методу послідовного введення обмежень для розв’язання однієї двокритеральної задачі планування виробництва, Цегелик Г. Г., Грипинська Н. В. (2017)
Малик О. В. - Формування та реалізація сучасної стратегії управління фінансовою безпекою підприємства (2017)
Мерінова С. В. - Оцінка стійкості економічних систем з урахуванням соціальної та екологічної складових, Бондар М. В. (2017)
Мельничук Д. П. - Трудовий потенціал населення сільських територій: соціально-демографічні передумови та проблеми розвитку, Шпиталенко Г. А. (2017)
Микитенко Н. В. - Аутсорсинг роздрібних торговельних мереж: світові тенденції та українські реалії, Денисенко І. П. (2017)
Мороз О. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку швейної промисловості Вінниччини, Іванцов В. В. (2017)
Олійник Н. М. - Оцінка інвестиційної складової економічної безпеки херсонського регіону з метою залучення міжнародних проектів, Корчевська Л. О., Макаренко С. М. (2017)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальність у трудовій сфері: галузевий аспект (2017)
Рзаєва Т. Г. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості регіону та їх спрямування відповідно до аналітичних потреб, Вакулова В. О. (2017)
Рзаєв Г. І. - Напрями аналітичної оцінки інвестиційної привабливості галузі, Вакулова В. О. (2017)
Родіонова I. В. - Фінансове забезпечення розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні (2017)
Савін С. Ю. - Цілісність соціально-трудових структур (2017)
Cкалюк Р. В. - Забезпечення ефективного формування та розвитку економічного потенціалу підприємства, Вакулова В. О. (2017)
Скрипник Т. К. - Маркетингові дослідження для фірми з продажу меблів, Лищук О. А., Підгайчук В. О. (2017)
Стадник В. В. - Структурування цілей брендингу за рівнями управління конкурентоспроможністю національної економіки (2017)
Углава А. О. - Регіональна економічна політика в сфері малого та середнього підприємництва, Сакун Л. М. (2017)
Федорова Ю. В. - Глобализация: экономический аспект (2017)
Чаговець Л. О. - Нейронечітке моделювання оцінки загрози фінансової кризи підприємства, Панасенко О. В. (2017)
Чекановський В. П. - Зростання економічної ролі місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2017)
Чорна Н. Ю. - Поняття і сутність конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємства (2017)
Чуріканова О. Ю. - Підходи до моделювання сталого розвитку регіонів України, Загорулько К. А. (2017)
Шарко М. В. - Интеллектуализация управления и инновационная политика как целевые ориентиры международных отношений, Корчевская Л. А., Гусарина Н. В., Петрушенко Н. В. (2017)
Шульга О. А. - Методологія аналізу соціально-економічних суперечностей в системі аграрних відносин (2017)
Юзва І. І. - Використання економіко-математичних моделей, синтезованих за допомогою мгуа, для підвищення ефективності прийняття рішень ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ", Щука В. Г. (2017)
Ярема Я. Р. - Актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні та їх реформування в контексті євроінтеграції, Базюк І. Д. (2017)
Яремко С. А. - Розробка web-додатку "my medical card" для дистанційної комунікації лікарів з пацієнтами, Нестерчук О. І. (2017)
Князєва О. - Інституційна довіра у сучасному українському соціумі: загальні тенденції та методологічні аспекти (2019)
Rovynska K. - Establishing and developing the institute of court management in Ukraine, Minakov A. (2019)
Азарова І. - Порівняльна характеристика методів управління проектами в публічній та комерційній сферах (2019)
Bachynskay E. - Taxes and law: a comparative analysis, Maruhschak O. (2019)
Куспляк Г. - Зарубіжний досвід застосування механізмів управління в капітальному будівництві, Куспляк І. (2019)
Макарова І. - Сутність поняття інформаційного менеджменту в публічному управлінні, Сметаніна Л. (2019)
Robochyi V. - Management model of population provision with the essential goods (2019)
Якубовський О. - Сучасна регіональна кадрова політика та нова модель її реалізації (2019)
Яценко В. - Стратегічне управління системою охорони здоров’я в контексті сучасних реформ в Україні (2019)
Нагорна І. - Формування сприятливих умов розвитку територіальних громад (2019)
Смачний В. - Співробітництво територіальних громад та стратегування їх розвитку: чинники співвідношення (2019)
Титул, содержание (2019)
Красносельская Е. Г. - Инжиниринг, роботы, аддитивные технологии компании Triada Welding. Миссия компании: "Мы делаем мир технологичней, создавая умные производства" (2019)
Степахно А. - ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона расширяет номенклатуру своей продукции (2019)
Никитюк Ю. А. - Линейка новых установок для наплавки прокатных валков, Гримальский Е. В., Лащенко Г. И. (2019)
Патон Б. Е. - Начало эры космических сварочных технологий (2019)
Крівцун І. В. - Гібридне лазерно-мікроплазмове зварювання тонколистового титанового сплаву Ti–Al–V, Хаскін В. Ю., Коржик В. М., Клочков І. М., Квасницький В. В., Бабич О. А., Cai D., Luo Z., Han Sh. (2019)
Haiyan W. - Influence of laser power and welding velocity on the microstructure of Zr-based bulk metallic glass welded joints, Ma Y., Zhang Y., Dong C., Yi Y., Xi H. (2019)
Пулька Ч. В. - Вплив горизонтальної механічної вібрації на експлуатаційні властивості наплавленого металу, Підгурський М. І., Сенчишин В. С., Шарик М. В., Гаврилюк В. Я. (2019)
Борисова А. Л. - Диффузионные жаростойкие покрытия для нержавеющей и углеродистой сталей, Капорик Н. И., Цымбалистая Т. В., Васильковская М. А. (2019)
Патон Б. Е. - Электрошлаковый сварочный процесс. Анализ состояния и тенденции развития (Обзор), Ющенко К. А., Козулин С. М., Лычко И. И. (2019)
Турык Э. - Особенности гибридной лазерно-дуговой сварки нержавеющей стали, Банасик М., Стано С., Урбаньчык М. (2019)
Фальченко Ю. В. - Диффузионная сварка в вакууме интерметаллида γ-TiAl с жаропрочным никелевым сплавом с применением нанопрослоек A1/Ni, Петрушинец Л. В., Мельниченко Т. В., Устинов А. И., Федорчук В. Е. (2019)
Клочков І. М. - 72-а щорічна асамблея Міжнародного інституту зварювання (2019)
Ахонин С. В. - Международная конференция "Ті-2019" (2019)
Пам’яті Г. М. Григоренка (2019)
Американскому сварочному обществу — 100 (2019)
Голякевич А. А. - Стратегия ООО "ТМ.ВЕЛТЕК" на современном этапе (2019)
Корниенко А. Н. - Рождение и становление электрошлаковой сварки, Макаренко Н. А. (2019)
Титул, зміст (2018)
Семенюк К. - Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат (2018)
Коваленко Т. - Експертиза торговельних марок, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі (2018)
Самоловова Н. - Порівняльне дослідження об’єктів авторського права та промислових зразків при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності (2018)
Зайківський О. - Удосконалення державної політики щодо відповідальностіза порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері, Оністрат О. (2018)
Шабалін А. - Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС: Директива ЄС2004/48/ЕС "Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності" (2018)
Штефан О. - Деякі питання застосування чи незастосування медико-технологічних документів як підстава для судового захисту (2018)
Сопова К. - Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки (2018)
Федорова Н. - Директива про повернення культурних об’єктів, незаконно вивезених з території держав-членів ЄС (2018)
Работягова Л. - Продовження строку дїї патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, Андрощук Г. (2018)
Петренко С. - Межі дослідження формули винаходу (корисної моделі) при проведенні судової експертизи (2018)
Дроб’язко В. - Процесуальні питання захисту авторського права в Українській РCР у 30-х роках ХХ ст. (2018)
Еннан Р. - Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід (2018)
Петренко А. - Ознаки бази даних як об’єкта авторського права (2018)
Блажівська Н. - Обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2018)
Рецензія на монографічне дослідження завідувача відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидата юридичних наук Анни Штефан "Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві" (2018)
Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2018 року (2018)
Годований О. - Захворювання пародонту та аномалії і деформації зубощелепної системи у хворих різного віку (стан проблеми та шляхи її вирішення), Мартовлос А., Годована О. (2019)
Думич Т. - Участь гідролітичних ензимів нейтрофілів у модифікації циркулюючих імунних комплексів за умов експериментального сепсису, Парижак С., Білий Р. (2019)
Согуйко Р. - Аналіз динаміки мінерального складу кісткової тканини на тлі опіоїдного впливу, Масна З. (2019)
Конечний Ю. - Видовий профіль мікробних чинників нозокоміальних інфекцій, Скуратівський Ю., Тимчук І., Підгірний Я., Корнійчук О. (2019)
Бабляк О. - Інноваційний підхід – мініінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах передньої торакотомії, Дем’яненко В., Бабляк Д., Мельник Є., Ревенко К., Стогов О. (2019)
Oryshchyn N. - Left ventricular non-compaction cardiomyopathy, Ivaniv Y. (2019)
Негрич Т. - Міастенія – труднощі діагностики та лікування (розбір клінічного випадку), Боженко Н., Кирилюк С. (2019)
Була Н. - Досвід малоінвазивних - ендоскопічних методів зупинки коровотеч з верхніх відділів травної системи, Шаваров Ю., Савицький Я., Савицька М. (2019)
Іванків Я. - Структурна організація ланок гемомікроциркуляторного русла матки щура за умов шестититижневого введення налбуфіну (2019)
Паляниця І. - Варіабельність розміщення третіх молярів у нижній щелепі, Чех Б., Масна З. (2019)
Стадник О. - Юліуш Кароль Марішлер (1869-1931) – науковець, педагог, клініцист до 150-річчя з дня народження (2019)
Стойка Р. - Видатні постаті в історії розвитку біохімії у Львові в період до другої світової війни (2019)
Івасюк Г. - Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – історичні віхи, Негрич Т., Матвієнко Ю., Боженко Н., Криса В. (2019)
Федоренко В. - Ідея збереження та поліпшення здоров’я нашого народу – кредо життя професора Ірини Даценко (2019)
Кіцера О. - Етюди з медичної термінології, Кіцера Р. (2019)
Chevtchik O. - Difficult Decisions in Cardiothoracic Critical Care Surgery. An Evidence-Based Approach /Editor Vassyl A. Lonchyna, 2019 (2019)
Lonchyna V. - Bandyopadhyay N, Fass R, Yamasaki T and Hemond C. Pocket Handbook of Esophageal Disorders, 2018 (2019)
Завадка О. - Внутрішні Хвороби. Підручник заснований на принципах доказової медицини 2018/2019, 2018 (2019)
Календар (2019)
Ященко А. - До ювілею професора Олександра Луцика (2019)
Гриновець В. - Пам’яті видатного вченого, професора Володимира Монастирського (1930-2019, Ковалишин В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Author guidelines (2019)
Титул, зміст (2019)
Штефан А. - Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України (2019)
Улітіна О. - Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі (2019)
Петренко І. - Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу (2019)
Городецька Н. - Недобросовісна конкуренція на ринку лікарських засобів (2019)
Зеров К. - Судова заборона як спосіб захисту авторського права (2019)
Сопова К. - Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки (2019)
Бутнік-Сіверський О. - Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки (2019)
Зайківський О. - Інтелектуальна власність в оборонній сфері, Оністрат О. (2019)
Воронцова К. - Особа, що отримала право на зайняття народною медициною (цілительством) як суб’єкт права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я (2019)
Майданик Л. - Поняття та межі об’єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів (2019)
Рецензія на монографічне дослідження кандидата юридичних наук Ігоря Кушніра "Нематеріальні активи будівельної галузі та її вплив на інноваційний розвиток України" (в контексті податково-правового регулювання) (2019)
Шлапінський В. - Олістострома в олігоцені Кросненського (Турківський субпокрив) і Дуклянсько-Чорногорського покривів Українських Карпат, Павлюк М., Медведєв А., Тернавський М. (2019)
Савчак О. - Геолого-геохімічні особливості міграції та формування газових родовищ у нафтогазоносних регіонах України (2019)
Локтєв А. А. - Кількісний показник Сорг різновікових комплексів Закарпатського прогину як критерій оцінки нафтогазогенераційного потенціалу (2019)
Хоха Ю. - Газогенераційний потенціал бітумінозних аргілітів Українських Карпат за формалізмом Джeйнса, Любчак О., Яковенко М. (2019)
Лисак Ю. - Петрофізичні моделі теригенних колекторів кам’яновугільних відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Шпот Ю., Шира А., Кучер З., Куровець І. (2019)
Кость М. - Геохімічні особливості природних вод ДП "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" (Львівська область), Медвідь Г., Гарасимчук В., Телегуз О., Сахнюк І., Майкут О. (2019)
Гринів С. - Святослав Васильович Кушнір (до 90-річчя від уродин), Кость М. (2019)
Павлюк М. - Професор Михайло Іванович Куровець – учений, педагог, організатор науки та освіти (до 90-річчя від уродин), Наумко І. (2019)
Васильців Т. Г. - Аналіз державної політики формування технологічної конкурентоспроможності економіки України, Зайченко В. В. (2019)
Кравець Г. І. - Перспективи впровадження публічно-приватного партнерства як інструменту стимулювання розвитку інфраструктури України (2019)
Максименко А. О. - Методологічні підходи до дослідження глобальних ланцюгів вартості (2019)
Борщевський В. В. - Особливості трансформації економіки великих і середніх міст Західного регіону України: порівняльний аналіз (2019)
Іщук С. О. - Оцінка економічної спеціалізації регіонів України у контексті світових трендів, Созанський Л. Й. (2019)
Мельник М. І. - Просторові тенденції та особливості соціально-економічного розвитку міст і сільських територій регіону, Яремчук Р. Є. (2019)
Щеглюк С. Д. - Інструменти стимулювання створення об’єднаних територіальних громад на базі міст обласного значення (2019)
Процевят О. С. - Оцінювання динаміки й структури товарного експорту з Львівської області до країн-членів Європейського Союзу (2019)
Ляховська О. В. - Тенденції виробництва та переробки зерна в регіонах України (2019)
Казьмір П. Г. - Ключові напрями та методичні особливості сучасних досліджень змін у землекористуванні, Казьмір Л. П. (2019)
Юринець З. В. - Регресійна модель оцінювання платоспроможності клієнта та банківських ризиків у процесі кредитування, Юринець Р. В., Кунанець Н. Е., Мищишин І. Р. (2019)
Паньків О. Р. - Обґрунтування та типові ознаки моделей венчурного інвестування енергоорієнтованих стартапів (2019)
Семів Л. К. - Особливості середовищного творення освітньої міграції в Україні (2019)
Мельник О. В. - Концептуальні засади стратегії інкорпорованої капіталізації підприємства (2019)
Мушка Д. В. - Особливості реклами транснаціональних корпорацій у соціальних мережах, Ерфан Є. А. (2019)
Титул, зміст (2019)
Штефан А. - Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав (2019)
Смородина А. - Типові ліцензійні договори за законодавством України: історія і сучасність (2019)
Кашинцева О. - Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів (2019)
Пономарьова О. - Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування (2019)
Дідук А. - Порушення "права на" комерційну таємницю та ноу-хау (2019)
Зайківський О. - Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави, Оністрат О. (2019)
Штефан О. - Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні (2019)
Кириленко А. - Перспективи створення Багатостороннього інвестиційного суду та потенційний вплив цієї інституції на національну систему правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності (2019)
Чернюк В. - Удосконалення правового регулювання внесення об’єктів права інтелектуальної власності до статутного капіталу наукового парку (2019)
Андрощук Г. - Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект (2019)
Опанасенко А. - Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі (2019)
Волинець І. - Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту (2019)
Еннан Р. - Правовий режим "віртуальної власності": поняття, ознаки, сутність і правова природа (2019)
Покальчук О. - Окремі аспекти застосування ДРТ для осіб, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності (2019)
Оголошення про набір до аспірантури (2019)
Гуда Б. Б. - Сучасні підходи до призначення радіойод-діагностики та радіойод-терапії хворим, прооперованим із приводу папілярної карциноми щитоподібної залози, Гулеватий С. В., Тронько М. Д. (2019)
Зелінська Г. В. - Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози (2019)
Скумс А. В. - Вплив рентгенендоваскулярної селективної електрокоагуляційної оклюзії судин надниркових залоз на періопераційні зміни гемодинаміки в пацієнтів, які перенесли лапароскопічну адреналектомію з приводу феохромоцитом та інших адренальних пухлин, Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М., Михайлюк О. С. (2019)
Большова О. В. - Застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Самсон О. Я., Музь Н. М., Вишневська О. А., Малиновська Т. М., Лукашук І. В., Спринчук Н. А. (2019)
Ткач С. М. - Вплив комбінованого фітопрепарату Седаристон на вуглеводний обмін і психоемоційний стан хворих на цукровий діабет із депресивним синдромом (2019)
Олексик О. Т. - Повногеномний пошук асоціацій у пацієнтів української популяції з акромегалією, Щубелка Х. М., Волфсбергер В. В. (2019)
Водолажський М. Л. - Актуальні питання стану та тенденції розвитку дослідницьких робіт за напрямком "Дитяча діабетологія”, Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2019)
Гуда Б. Б. - Молекулярно-генетичні механізми патогенезу злоякісних пухлин щитоподібної залози (частина 2), Пушкарьов В. М., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2019)
Тронько М. Д - Еректильна дисфункція як предиктор ризику розвитку серцево-судинних захворювань у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу, Лучицький Є. В., Лучицький В. Є., Соколова Л. К., Зубкова Г. А., Рибальченко В. М., Складанна І. І., Бельчіна Ю. Б. (2019)
Раков О. В. - Селен и здоровье человека, Музь В. А. (2019)
Рыбаков С. И. - Забытые имена и первые операции по поводу зоба в Украине (2019)
Інформаційний лист щодо IX з’їзду ендокринологів України (2019)
Пам’яті Будрейко Олени Анатоліївни (2019)
Бочка В. В. - Удосконалення технології виробництва якісного агломерату, Тараканов А. К., Сова А. В., Бойко М. М., Ягольник М. В., Двоєглазова А. В. (2019)
Василев Я. Д. - Стан виробництва тонкого плоского сталевого проката у світі і тенденції розвитку штабових станів холодної прокатки, Самокиш Д. М., Журавльова С. В., Пройдак Ю. С., Замогильний Р. О. (2019)
Haranich Y. - Failure mode of reinforcing steel mesh in aluminum roll bonded composite material, Frolov Y., Grydin O., Voswinkel D., Andreiev A., Remez O. (2019)
Гуляєв Ю. Г. - Методика визначення катаючого радіусу при безоправочній поздовжній прокатці труб, Шифрін Є. І., Фролов Я. В. (2019)
Засельський В. Й. - Експериментальні дослідження роботи портального багатороторного віброзмішувача-гомогенізатора безперервної вертикально направленої дії, Пополов Д. В., Засельський І. В., Шепеленко М. І. (2019)
Ковальов Д. А. - Розвиток організації раціональних схем використання техногенних відходів в процесах позапічної обробки сталевого напівпродукту, Мішалкін А. П., Камкін В. Ю., Токарєв С. І., Ісаєва Л. Є. (2019)
Корогод Н. П. - До питання структури інтелектуального капіталу та оцінки людського капіталу, як його складової, при визначенні ринкової вартості підприємства металургійної галузі, Фонарьова Т. А. (2019)
Лукін Є. В. - Радіаційна безпека плавлення радіоактивно забрудненого металу, Машиністов В. Є., Галкін О. Ф., Музиченко А. С. (2019)
Мяновська Я. В. - Дослідження впливу електрохімічної дії на відновлення гематиту у складі окисленних залізистих кварцитів, Камкіна Л. В., Іващенко В. П., Анкудінов Р. В., Безшкуренко О. Г., Дворковий О. І. (2019)
Панченко О. В. - Аналіз результатів термічної обробки монокристалів кремнію, легованих домішкою бору, Червоний І. Ф. (2019)
Реп'ях С. І. - Властивості і структури компонентів піщано-рідкоскляних формувальних сумішей, Солоненко Л. І., Білий О. П., Усенко Р. В., Узлов К. І. (2019)
Старовойт А. Г. - Аналітичне визначення раціональної кількості слабоспікливого вугілля марки ДГ в шихті для одержання коксу заданих властивостей, Сорокін Є. Л., Шумейко Т. О. (2019)
Слово редактора (2019)
Гаврилюк Т. - Теологія втілення – новітнє слово про свободу грецької православної думки (2019)
Саган О. - Конституювання Православної Церкви України як чинник зміни культурно-цивілізаційної парадигми незалежної України (2019)
Горкуша О. - Громадська діяльність українських академічних релігієзнавців в останнє п'ятиріччя (2019)
Історія Української Асоціації релігієзнавців. До 25-ліття заснування (2019)
Козловський І. - Спадщина Саїда Нурсі: основи віровчення та інтерв'ю з Хулією Сахін, Богдан О. (2019)
Рецензія на книгу "Церкви в українській кризі" (2019)
Автори (2019)
Оголошення (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Uzelac A. - Why Europe Should Reconsider its Anti-Arbitration Policy in Investment Disputes (2019)
Zembrzuski T. - Extraordinary Complaint in Civil Proceedings under Polish Law (2019)
Vebraite V. - Some Important Features of Lithuanian Civil Procedure (2019)
Panych N. - Access to Justice as Illustrated by the Institute of Small Claims: an Assessment of the Procedural Law Reform in Ukraine (2019)
Dzera I. - Issues in the Legal Framework of Invalidity of Transactions in Ukraine (2019)
Пухальская Г. В. - Исследование диссипативных свойств и характеристик поверхностного слоя наноструктурированных покрытий пера лопаток, Подгорский К. Н., Гликсон И. Л., Степанова Л. П., Щербина М. А. (2018)
Іванов В. Г. - Вплив умов плавки та газонасиченості на формоутворення графіту в чавунах (2018)
Правда М. І. - Уповільнення розвитку втоми в алюмінії під впливом електричного струму, Сейдаметов С. В. (2018)
Грешта В. Л. - Особливості вибору лігатури для підвищення експлуатаційних властивостей ущільнювальних покриттів деталей турбіни газотурбінних двигунів, Ткач Д. В., Сотніков Є. Г., Леховіцер З. В. Климов О. В., Фасоль Є. О. (2018)
Gulyaeva T. V. - The study on the study of the influence of external pressure and carbon on structure and properties of compacts made on the basis of rapidly cooled alloys of Nd-Fe-(В,C)-Cu-Ti (2018)
Белов Б. Ф. - О механизме образования и модифицирования неметаллических включений при ковшевой обработке стали сплавами силикобария, Троцан А.И., Карликова Я.П., Рябчиков И.В., Паренчук И.В. (2018)
Мазур В. И. - О контактном плавлении при перитектической кристализации стали (2018)
Нарівський О. Е. - Механізми корозійного руйнування в пітінгах сплаву 06ХН28МДТ у модельних оборотних водах, Бєліков С. Б., Яр-Мухамедова Г. Ш. (2018)
Малинов Л. С. - Повышение механических свойств рессорно-пружинных сталей получением многофазной структуры с метастабильным аустенитом, Бурова Д. В., Малышева И. Е. (2018)
Ткаченко С. Н. - Формирование защитных диффузионных слоев и покрытий на высокоуглеродистых материалах сильноэкзотермическим взаимодействием химических реагентов в конденсированной фазе (2018)
Милонин Е. В. - Разработка состава литейного безрениевого жаропрочного никелевого сплава для изготовления лопаток методом направленной кристаллизации, Малиновский П. Е., Наумик В. В., Гайдук С. В., Кондрашова С. Г. (2018)
Калинина Н. Е. - Повышение технологических свойств свариваемых алюминиевых сплавов модифицированием дисперсными композициями, Давидюк А. В., Калинин В. Т., Носова Т. В., Носенко О. П., Савченко И. С. (2018)
Савонов Ю. М. - Корозійна стійкість і термін служби устаткування, що експлуатується в лужних розчинах (огляд), Александров О. Г., Осипов М. Ю., Андрущенко М. І. (2018)
Калінін О. В. - Способи подрібнення зерен і підвищення міцнісних властивостей конструкційних сталей (2018)
Богуславська А. М. - Визначення напружено-деформованого стану порожнистого циліндра з композиційного матеріалу з транстропним волокном, Клименко М. І., Гребенюк С. М. (2018)
Шаніна З. М. - Особливості механіки подрібнення грунтового шару при обробці його зубчастим робочим органом, Мартовицький Л. М., Глушко В. І. (2018)
Музичка Д. Г. - Аналіз розрахункових схем та методів дослідження напруженого стану системи "зерно-з'вязка" (2018)
Пожуєв А. В. - Нестаціонарна реакція трихшарової циліндричної оболонки, яка занурена у рідину, Міхайлуца О. М. (2018)
Бойко І. А. - Забезпечення динамічної якісті багатоцільових верстатів в період експлуатації, Івщенко Л. Й. (2018)
Ольшанецький В. Ю. - Про термодинамічні умови формування габітусу надлишкових виділень при встановленні механічної рівноваги в об’ємі металевої матриці, Кононенко Ю. І. (2018)
Title (2018)
Table of Contents (2018)
Elisabetta S. - Small Claims and Procedural Simplification: Evidence from Selected EU Legal Systems (2018)
Cornelis H.Van Rhee - Civil Procedure beyond National Borders (2018)
Prytyka D. - Justice in Commercial Matters: History of Development and Novelties of Ukrainian Reform (2018)
Tytov M. - Simplified Action Proceeding: New Experience.Report fromthe First Instance Court, Korotenko T. (2018)
Shvetsova L. - Practical Value of the Institute of Small Cases in the Light of Changesto the CPC of Ukraine (2018)
Izarova I. - Summaries of the Conference "Small Claims Procedure: Europeanand Ukrainian Experiences”, Flejszar R. (2018)
Kovtun A. - New Arbitration Law in the United Arab Emirates (UAE): an Overview (2018)
Клюшниченку Євгенію Єлисійовичу – 80! (2019)
Підгорний Олексій Леонтійович (2019)
Піліпака Л. М. - Всеукраїнська студентська олімпіада за освітньо-професійною програмою "Міське будівництво та господарство", Мілаш Т. О., Сальчук В. Л. (2019)
Татарченко Г. О. - III Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція "Розвиток будівництва та житлово-комунального господарства в сучасних умовах", Дьомін М. М., Осетрін М. М., Чередниченко П. П. (2019)
Агєєва Г. М. - Аеродромно-диспетчерські вежі – медіадомінанти макросередовища аеропортів (2019)
Арзили А. Ю. - Ритуал как метод формирования мифо-топонимических структур (2019)
Бардин Ю. В. - Поняття агломерації в наукових дослідженнях: визначення, трактування, механізми дії (2019)
Бачинська Л. Г. - Науково-дослідна складова у комплексній підготовці архітекторів (2019)
Бірюк С. П. - Місто: погляд крізь століття (2019)
Ботвіновська С. І. - Моделювання дискретного аналога єдиної галдкої плоскої кривої лінії (2019)
Булах І. В. - Містобудівна організація первинного рівня медичної допомоги в сільській місцевості (2019)
Велігоцька Ю. С. - Дизайн-засоби формування системи орієнтації в дитячих медичних закладах (2019)
Габрель М. М. - Природно-ландшафтні умови в естетиці та екологізації міського простору. Історико-теоретичні рефлексії (2019)
Габрель М. М. - Методологічний підхід до розробки концепції просторової організації та розвитку міста, Габрель М. М. (2019)
Гук В. І. - Типологічні особливості формування екопоселень, Благовестова О. О. (2019)
Дауров М. К. - Огляд вимог сучасних нормативних документів із розрахунку сталевих каркасів багатоповерхових будівель на опір прогресуючому руйнуванню, Білик А. С. (2019)
Денисенко Н. О. - Використання SWOT-аналізу території при розробці проектних рішень, Супрун О. А. (2019)
Дюжев С. А. - Цивілізаційна ідентичність міського ландшафту, як культурно-історичної спадщини та питання його морфотипізації (2019)
Железняк О. О. - Застосування космічної спектрофотометрії для структурно-функціонального аналізу урбанізованих ландшафтів (2019)
Исаев А. П. - Особенности геодезического мониторинга разных строительных конструкций, Гуляев Ю. Ф., Чуланов П. А. (2019)
Ісайко Н. Б. - Історико-містобудівні дослідження м. Шумськ (2019)
Каблак Н. І. - До питання розвитку, забудови та раціонального використання транскордонних територій, Куцина І. А., Гурчумелія У. І. (2019)
Каменський В. І. - Соціокультурні основи моделювання розвитку планувальної структури міста як динамічної системи (2019)
Козлова Н. В. - Рекомендації щодо пластичного вирішення фасадів багатоповерхових житлових будинків (2019)
Косьмій М. М. - Моральні та правові норми, як регулятори містобудівних відносин в Україні (2019)
Кривенко О. В. - До питання застосування інноваційних будівельних матеріалів та технологій в висотному будівництві (2019)
Лапань І. А. - Поняття "частина земельної ділянки" у вітчизняному та зарубіжному законодавстві (2019)
Левківський Д. В. - Модифікований метод прямих в задачах термопружності вісесиметричних тіл (2019)
Левченко Л. О. - Екранування електромагнітних полів широкого частотного спектра виробами на основі текстильного матеріалу, Тихенко О. М., Колумбет В. П., Багрій М. М. (2019)
Лісниченко С. В. - Чисельні значення бракувальних та еталонних показників властивостей житлових приміщень (2019)
Лях В. М. - Проблеми розвитку та забудови малих і середніх міст в сучасних умовах (2019)
Лященко А. А. - Базові моделі та методи інтеграції геопросторових даних в ГІС містобудівного кадастру, Черін А. Г. (2019)
Мазницький А. С. - Інтегральна оцінка впливу геологічних чинників щодо надійності функціонування магістрального газопроводу, Старовєров В. С., Нікітенко К. О. (2019)
Менейлюк И. А. - Изменение продолжительности строительства жилого комплекса, бюджета и интенсивности финансирования при различных организационных решениях (2019)
Мерилова И. А. - Комплексная оценка урбоэкологического состояния горда Днепр. Проблематика и пути решения (2019)
Михальова М. Ю. - Значення містобудівної діяльності при регулюванні землекористування (2019)
Міщенко О. Г. - Моделювання спеціальних дискретно представлених поверхонь для пошуку мінімальних транспортних сполучень (2019)
Осетрін М. М. - Транспортне моделювання як один із методів оцінки ефективності інженерно-планувальних елементів розв'язок в різних рівнях, Беспалов Д. О., Дорош М. І., Тарасюк В. П. (2019)
Осипенко К. В. - Людський потенціал як чинник формування сталого розвитку міст (2019)
Осипова А. О. - Методика формування раціональних організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва (2019)
Павлов Є. І. - Прилад для виміру пропускної здатності каналізаційних колекторів, Ліфанов О. М. (2019)
Панова О. В. - Металополімерний матеріал на текстильній основі для захисту від електромагнітних впливів, Халмурадов Б. Д., Ходаковський О. В., Азнаурян І. О. (2019)
Патракеєв І. М. - Теоретико-множиний підхід до формалізації основних єлементів геоінформаційного моніторингу, Денисюк Б. І. (2019)
Петраковська О. С. - Аналіз проблем впровадження сталого розвитку в Карпатському Єврорегіоні, Беспалько Р. І., Воронюк Ю. Ю. (2019)
Петрова Т. І. - Лінгвістичний аналіз омоформ та їх класифікація для забезпечення якості зрілого читання англомовних текстів за фахом, Паніна О. В. (2019)
Посацький Б. С. - Нові будинки-вставки 1950 – 1980-х років у вуличних фасадах Львова: композиційний аспект, Черняк І. Я. (2019)
Савчук І. А. - Аналіз становлення системи менеджменту якості: перспективи розвитку в Україні (2019)
Савчук І. І. - Законодавча база України щодо участі громадськості в здійсненні містобудівної діяльності (2019)
Сингаївська О. І. - Міське господарство, Васильєва Г. Ю., Уcова О. С., Чередніченко П. П. (2019)
Смадич І. П. - Реалізація ідеї патернів К. Александера при проектуванні житлових об’єктів (на прикладі проекту "TEL CHAI", Раанана, Ізраїль) (2019)
Смілка В. А. - Методологічний базис містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2019)
Старинець Р. В. - Розроблення бази геопросторових даних інженерно-технічних заходів цивільного захисту (цивільної оборони) (2019)
Устінова І. І. - Ландшафтне планування як екологічна основа територіального планування, Айлікова Г. В. (2019)
Чабаненко П. М. - Аналіз кадрового забезпечення житлово-комунальної сфери міста, Шкрабик Й. В., Даниленко А. В., Керш В. Я. (2019)
Чибіряков В. К. - Модифікований метод прямих, алгоритм його застосування, можливості та перспективи, Станкевич А. М., Кошевий О. П., Левківський Д. В., Краснеєва А. О., Пошивач Д. В., Чубарев А. Г., Шорін О. А., Янсонс М. О., Сович Ю. В. (2019)
Човнюк Ю. В. - Выбор рабочей частоты генератора при мониторинге и контроле процессов влагопереноса в музейных экспонатах/картинах методом поглощения СВЧ/КВЧ энергии, Чередниченко П. П. (2019)
Шишкин М. И. - Опыт проектирования интермодальных узлов в г. Вене для внедрения в транспортную систему г. Одессы, Сидоренко Э. Р., Ткачёва А. М., Коваль Ю. А. (2019)
До відома авторів статей! (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Тимофієва Н. К. - Про деякі підходи до оцінки оптимального розв’язку задач комбінаторної оптимізації (2019)
Semeniuta M. F. - On New Properties of Graphs with Magic Type Labeling, Sherman Z. O. (2019)
Палагін О. В. - Про деякі особливості побудови онтологічних моделей предметних областей, Петренко М. Г. (2019)
Stepashko V. S. - Recurrent-and-Parallel GMDH Algorithms for High-Performance Computing, Yefimenko S. N., Pavlov A. V. (2019)
Bulgakova A. S. - Algorithmic Modifications in Procedural Generation Systems, Kudriavtsev A. V., Zosimov V. V., Pozdeev V. A. (2019)
Ходаковський М. І. - Використання мультисенсорного газоаналізатора для тестування складу повітря при диханні людини, Будник М. М., Кобзар Т. А., Крячок Т. В. (2019)
Tutova O. V. - Ukraine in the Information and Communication Technology Development Ranking. I, Savchenko Ye. A. (2019)
Наші автори (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Rytsar B. Ye. - A New Method for Symmetry Recognition in Boolean Functions Based on the Set-Theoretical Logic Differentiatio4. I (2019)
Мейтус В. Ю. - Кіберфізичні системи як основа інтелектуалізації "розумних" підприємств, Морозова Г. І., Таран Л. Ю., Козлова В. П., Майданюк Н. В. (2019)
Ivashchenko M. V. - Integer Norm for Difference Assessment of the Frame Elements Considering the White Balance, Okhrymchuk D. D., Lyushenko L. A. (2019)
Суровцев І. В. - Методи оцінювання ступеня забруднення важкими металами ґрунтів при точному землеробстві, Бабак О. В., Галімова В. М. (2019)
Lysetskyi Yu. M. - Software-Defined Storages as a Tool of Lowering IT Infrastructure Costs, Seredovich Ye. P. (2019)
Пезенцалі Г. О. - Дослідницький пошук стандартів ISO для інформаційного забезпечення обігу лікарських засобів, Коваленко О. С., Маресова Т. А., Ненашева Л. В. (2019)
Tutova O. V. - Ukraine in the Information and Communication Technology Development Ranking. II, Savchenko Ye. A. (2019)
Наші автори (2019)
Instruction for the Authors (2019)
Волошенюк О. В. - Переваги і недоліки політики мультикультуралізму (2019)
Губанова О. В. - Щодо правового регулювання стягнення аліментів на утримання дитини за судовим наказом (2019)
Зозуля І. В. - Поліцейські послуги в законодавстві України та на практиці (2019)
Зозуля О. І. - Особливості конституційно-правової відповідальності комітетів Верховної Ради України, їх керівництва та членів (2019)
Квіт Н. М. - Біологічний матеріал як об'єкт цивільних правовідносин щодо створення та використання біобанків в Україні (2019)
Мельничук С. М. - Щодо участі державних підприємств України в реалізації державних функцій (2019)
Розгон О. В. - "Мовчазні твори", або інший погляд на зміст творів як об'єктів авторського права (2019)
Титаренко О. О. - Щодо концепції теоретичної моделі державної комплексної програми протидії злочинності (2019)
Серьогін В. О. - Рецензія на монографію О. І. Зозулі "Конституційно-правовий статус парламентських комітетів в Україні" (2019)
Толубко В. Б. - Маніпуляційне кодування сигнальних сузір’їв гексагональної амплітудно-фазової модуляції, Беркман Л. Н., Козелков С. В., Кільменінов О. А. (2018)
Козелков С. В. - Особенности адаптивной компенсации помех, образованных при прохождении радиосигнала через атмосферу, Фролов В. Ф., Срибная И. Н., Коршун Н. В. (2018)
Фролов В. Ф. - Використання узагальнених критеріїв при проектуванні супутникових систем, Кирпач Л. А., Ільїн О. Ю., Сторчак К. П. (2018)
Андреєв А. А. - Особливості розмежування низькоконтрастних природних середовищ (2018)
Елиссави Камаль Кхалифа А. - Принципы сетевой синхронизации в мультисервисных макросетях (2018)
Лосєв Є. О. - Розробка методики розрахунку завадостійкості синтезованого алгоритму для конкретних інформаційних систем (2018)
Шушура О. М. - Структури даних інформаційної технології нечіткого управління на основі функцій належності багатьох аргументів (2018)
Storchak K. P. - Adaptive computer testing based on the gradient methods, Mykolaichuk V. R. (2018)
Руденко Н. В. - Комбінована модель системи ФАП із диференціальним і нелінійним зворотним зв’язком (2018)
Костюковский А. Г. - Оценка ключевых показателей качества шума при разработке прибора типа ГИКШ-1, Половеня С. И., Мельник Ю. В. (2018)
Придибайло О. Б. - Дослідження режиму віддаленого програмування на базі MATLAB Web Server (2018)
Отрох С. І. - Особливості формування сімейства кільцевих кодів типу 001011: математична модель, Мельник Ю. В., Дубровський В. В., Скрипнік В. В., Дударєва Г. О. (2018)
Козиряцький А. П. - Мобільний додаток SKED (2018)
Вишнівський В. В. - Методика оцінювання показника організованості складної організаційно-технічної системи, Катков Ю. І., Сєрих С. О. (2018)
Ткаченко О. Н. - Оценка стационарной средней очереди в системе с относительными приоритетами, Бондарчук А. П. (2018)
Козелков С. В. - Розробка математичного апарату синтезу радіоінтерферометричного комплексу, Сторчак К. П., Коршун Н. В. (2018)
Гордєєва Д. С. - Підвищення енергоефективності в гетерогенних мережах за рахунок мікростільників, Бондарчук А. П. (2018)
Вишнівський В. В. - Інформаційні характеристики інтелектуальних систем, Зінченко О. В., Катков Ю. І., Сєрих С. О. (2018)
Дуйнова Ю. А. - Модифицированный алгоритм достижения консенсуса на основе локального правила голосования, Лущик Н. И., Половеня С. И., Мельник Ю. В. (2018)
Лосєв Є. О. - Модифікована архітектура WІ-­Fі Offload, Пишко А. О. (2018)
Сторчак К. П. - Аналіз корпоративної IP-мережі підприємства з реалізацією управління маршрутами на основі алгоритмів маршрутизації, Півень Є. В. (2018)
Лосєв М. О. - Розробка методики оптимізації розподілу навантаження в комбінованій інформаційній технології (2018)
Аронов А. О. - Аналіз підходів до створення сайтів та вимог щодо їх інформаційного наповнення (2018)
Ткаченко О. М. - Принципи побудови систем контролю та управління в мережах майбутнього (2018)
Золотухіна О. А. - Прийняття рішень з управління ресурсами в умовах наявності недосконалих даних (2018)
Shushura O. - Infological modeling of information systems subject industries in solving of fuzzy control tasks (2018)
Botsian T. - Corporate social responsibility and corporate financial performance: relationships in different countries (2019)
Vikarchuk O. - Special aspects of management system’s formation and establishment in Ukraine, Kashchuk K. (2019)
Dembowska B. - Ludzie wiedzy w strategii organizacji ochrony zdrowia, Lewandowska H. (2019)
Занора В. О. - Проектне управління інноваційним потенціалом та розвитком підприємства (2019)
Klimova I. - Statistical survey of migration processes in Ukraine in conditions of European integration, Nikodyuk S. (2019)
Nikolaienko S. - Fraud in health insurance and ways to avoidance (2019)
Pavlovska L. - Growth of competitory positions of dairy industry enterprises for enhancing of marketing potential, Valinkevych N., Dobrovolska E. (2019)
Poita I. - Foreign experience of socio-economic reintegration of demobilized war veteran and its possible implementation in Ukraine, Kalinichenko O. (2019)
Хвесик М. А. - Інструменти фінансово-економічного регулювання лісокористування на засадах сталого розвитку, Сакаль О. В. (2019)
Козелкова К. С. - Метод формування та технічної реалізації складних діаграм напрямленості антенних пристроїв, Коршун Н. В. (2018)
Вишневский В. В. - Ранжировка веб-сайтов событийного характера, Прищепа С. В., Ландэ Д. В. (2018)
Катков Ю. І. - Аналіз причин критичних ситуацій в інформаційно-інтелектуальних системах (2018)
Ярцев В. П. - Використання статистичної теорії сумішей для боротьби з міжсимвольною інтерференцією сигналів у ВОЛЗ, Котомчак О. Ю., Сабадаш В. А. (2018)
Шуклін Г. В. - Формування національної моделі державного регулювання кібербезпеки фондового ринку та новітні форми прогнозування в системі державного регулювання кібербезпеки, Барабаш О. В. (2018)
Олійник Д. О. - Основні критерії для технічної реалізації системи 112 в Україні (2018)
Придибайло О. Б. - Створення додатків у сервісно-орієнтованому проектуванні (2018)
Kosovets M. - Terahertz radar of image to study the properties of materials, Tovstenko L. (2018)
Милова Ю. А. - Суммарные коды, Дударева А. А. (2018)
Шевченко А. В. - Ідентифікація дисфункціональних станів медичних систем за допомогою таксонометричного методу (2018)
Кашка М. Ю. - Основні центри католицького паломницького туризму у світі, Мхітарян С. Ю. (2019)
Шедяков В. Е. - Тенденции изменения содержания и структурирования хозяйственной жизни (2019)
Андрієнко М. М. - Міжнародна конкурентоспроможність транспортних підприємств, Панасюк І. В. (2019)
Михайленко О. Г. - Конкурентоспроможність дніпропетровського регіону на європейських ринках товарів, Помазан М. Ю. (2019)
Білоусов О. М. - Формування державної інвестиційної політики в будівельній галузі (2019)
Гончаренко О. Г. - Індекси оцінки ефективності функціонування національної інноваційної системи, Сіренко К. Ю., Товстиженко О. В. (2019)
Кітц Р. Р. - Теоретико-методологічний аналіз основних централізованих механізмів регулювання макроекономічних систем (2019)
Kostynets V. - Current state and perspectives for the development of industrial tourism in Ukraine (2019)
Лагодієнко В. В. - Депопуляція сільських територій та мотивація найманих працівників у сфері сільськогосподарського виробництва України, Лагодієнко Н. В. (2019)
Морозова О. С. - Міжнародний туризм в України: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Нежид Ю. С. - Демографічні передумови управління зайнятістю сільського населення (2019)
Плисенко Г. П. - Брендингові стратегії в системі вищої освіти України (2019)
Юхновська Ю. О. - Дослідження життєвого циклу туристичної галузі регіонів України (2019)
Бердар М. М. - Модернізація підприємства як ключова домінанта його ефективного розвитку, Бутенко Н. В. (2019)
Борецька Н. П. - Зелений туризм в Україні: проблеми та перспективи (2019)
Борецька Н. П. - Заходи активізації інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах, Петренко Л. В. (2019)
Борецька Н. П. - Основні шляхи підвищення професійної етики персоналу підприємств у сфері гостинності, Тімофєєва О. (2019)
Григорчук Т. В. - Можливості диверсифікації як чинника економічного зростання суб’єкта соціокультурної сфери (2019)
Громова О. Є. - Кoнкуpeнтнe cepeдoвищe cвiтoвoгo pинку тpaнcпopтниx пocлуг, Безчаcнюк Б. В., Бiрюкова О. А. (2019)
Кирилко Н. М. - Алгоритм проведення аналізу результативності виставкової діяльності підприємства-експонента в контексті інноваційного розвитку (2019)
Клюс Ю. І. - Удосконалення підходів до оцінювання економічної стійкості промислових підприємств (2019)
Лемберг А. Г. - Операційне управління оборотними коштами виробничих підприємств: аспект бюджетування, Попова О. М. (2019)
Пасічник Н. В. - Аналіз ефективності управління складними виробничими системами, Бугра А. В., Нікульникова Т. Г. (2019)
Старинець О. Г. - Формування стратегії діяльності підприємств аграрної сфери (2019)
Фокіна-Мезенцева К. В. - Удосконалення інструментів антикризового управління на підприємстві, Байда І. В. (2019)
Нотатки (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2018)
Table of contents (2018)
Лихолат Ю. В. - Динаміка антиоксидантної системи захисту представників роду Amelanchier Medik. у процесі онтогенезу в умовах Степового Придніпров'я, Хромих Н. О., Шупранова Л. В., Легостаєва Т. В., Лихолат Т. Ю., Онопа А. В. (2018)
Шугуров О. О. - Радиационная обстановка в типичных горнообогатительных агломерациях Днепропетровской области, Князюк А. В. (2018)
Самохвалова В. Л. - Прогнозування стану азотних систем ґрунтів різного генезису, Христенко А.О., Шедєй Л. О., Самохвалова П. А., Карацюба О. В. (2018)
Пономаренко О. Л. - Динаміка функціональної структури угруповань птахів індивідуальних консорцій ясена звичайного під впливом річної динаміки кліматичних факторів (2018)
Ворошилова Н. В. - Сингенез як синонім розвитку біогеоценозів: їхня організація та самоорганізація (2018)
Прокопук Ю. С. - Стан, охорона та збереження багатовікових дерев дуба звичайного в урочищі "Феофанія", Крилов Я. І. (2018)
Зоріна О. В. - Наукові аспекти забезпечення населення привізними питними водами (2018)
Горбань В. А. - Деякі особливості впливу насаджень Robinia pseudoacacia L. на ґрунти в посушливих умовах, Гуслистий А. О. (2018)
Voronkova Y. S. - Oxidative stress, reactive oxygen species, antioxidants: a review, Voronkova O. S., Gorban V. A., Holoborodko K. K. (2018)
Гассо В. Я. - Особливості динаміки герпетофауни природного заповідника "Дніпровсько-Орільський" в умовах кліматичних змін, Єрмоленко С. В., Кочет В. М., Гагут А. М., Пахомов О. Є. (2018)
Толубко В. Б. - Моделювання нeлiнiйних нeстaцioнapних процесів, Кожухівська О. А., Вишнівський В. В., Кожухівський А. Д. (2018)
Кирпач Л. А. - Методи оцінювання критеріїв ефективності супутникових систем, Власенко Г. М., Срібна І. М. (2018)
Мельник Ю. В. - Обмеження на достовірність обробки інформації в телекомунікаційній системі та критерій для порівняння конкурентоспроможних її варіантів, Пархоменко В. Л., Пархоменко В. В. (2018)
Сторчак К. П. - Інтелектуальний аналіз даних із використанням нейронних мереж, Тушич А. М., Козелкова К. С., Степанов М. М. (2018)
Щебланін Ю. М. - Деонтологія медичних інформаційних технологій моделювання дисфункційних станів, Шевченко А. В. (2018)
Чорна В. М. - Особливості захисту інформації в NFC, Ткаленко О. М., Полоневич О. В., Сеньков О. В. (2018)
Тихонов Є. С. - Використання статистичних і аналітичних методів для розв’язання проблем "великих даних", Жебка В. В., Бондарчук А. П. (2018)
Мельник Ю. В. - Забезпечення цілісності інформації в мультисервісних мережах зв’язку, Панадій С. В., Корсун В. І. (2018)
Варфоломеева О. Г. - Некоторые аспекты внедрения NGOSS в деятельность оператора телекоммуникаций, Миленький С. Е., Лейбович С. В. (2018)
Гаманюк І. М. - Методи розрахунку помилок 1-го і 2-го роду при прийнятті рішення про функціональний стан системи підтримки прийняття рішень (2018)
Негоденко О. В. - Моделі для обробки інформаційних сигналів на основі тригонометричних сплайнів (2018)
Хабюк Є. О. - Можливості використання PowerBox Pro у мережах ISP, Хома І. О., Щербина Д. А., Осадчий А. А. (2018)
Патрікей А. В. - Аналіз можливих загроз безпроводовим мережам на базі мікроконтролера ESP8266, Романчук С. С., Карпець М. О. (2018)
Милова Ю. А. - Параметры суммарных кодов (2018)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Гайченко В. А. - Трансформація угруповань птахів, що гніздяться в процесі перетворення лісової екосистеми в паркову, Шупова Т. В. (2019)
Чорна В. І. - Екологічні особливості розподілу уреазної активності у техногенно-порушених ґрунтах Нікопольського марганцеворудного басейну, Вагнер І. В. (2019)
Малиновська І. М. - Напруженість мікробіологічних процесів у сірому лісовому ґрунті за вапнування і заорювання побічної продукції рослинництва, Ткаченко М. А. (2019)
Похиленко А. П. - Трофічна вибірковість підстилкових сапрофагів (Diplopoda, Isopoda) у природних лісах в умовах степу, Дідур О. О., Кульбачко Ю. Л., Овчинникова Ю. Ю. (2019)
Помогайбо В. М. - Вільна ДНК у навколишньому середовищі та її використання в систематиці макрогрибів, Власенко Н. О., Орлова Л. Д. (2019)
Горбань В. А. - Вплив штучних лісових насаджень на теплофізичні властивості чорноземів звичайних (2019)
Крайнюков О. М. - Еколого-токсикологічна оцінка впливу хімічного підприємства на ґрунтовий покрив, Кривицька І. А. (2019)
Маменко Т. П. - Реакція симбіотичного апарату сої на втрати вмісту води у листках і коренях, індуковані тривалою дією посухи (2019)
Гуслистий А. О. - Вплив деревної рослинності на вміст гумусу в чорноземних ґрунтах (2019)
Пісоцька В. В. - До орнітофауни полезахисних лісосмуг Харківської області (2019)
Мельник Ю. В. - Нейромережне оцінювання якості функціонування телекомунікаційних систем, Половеня С. І., Малюженко М. В., Іщук І. В., Бондаренко Т. Г. (2018)
Отрох С. І. - Розробка нечіткої темпоральної моделі для опису впливу параметрів зовнішнього середовища на системи зв’язку стандарту LTE, Кравченко В. І., Дакова Л. В., Кравчук М. М., Крикун О. О., Мирута О. М. (2018)
Гаманюк І. М. - Визначення меж значень помилок 1-го і 2-го роду при прийнятті рішення про функціональний стан системи підтримки прийняття рішень (2018)
Вакась В. И. - Перспективы использования протокола NTP в современных сетях связи, Федорова Н. В., Демин Д. А., Сеньков О. В. (2018)
Шушура О. М. - Інформаційні технології процесного підходу до управління підприємством, Довбня К. М., Січко Т. В. (2018)
Заїка В. Ф. - Можливість захисту електромеханічних вибухувачів від впливу електромагнітних випромінювань ультракороткої тривалості імпульсу, Мацько О. Й., Павлунько М. Я., Трембовецький М. П. (2018)
Гринкевич Г. О. - Підходи до вимірювання та моніторингу мережі для забезпечення перевірки керуючих повідомлень OpenFLow, Домрачева К. О., Шелудько С. В., Коновалов Д. П. (2018)
Sarapuloff S. A. - Check the method of measurement of small mechanical vibrations, Bondarenko T. H., Zeniv I. O., Krylov V. M., Roschin N. M. (2018)
Романчук С. С. - Прототип управління електроприладами за допомогою модуля GSM та пристроїв Arduino, Патрікей А. В., Шемчук Ю. В., Басенко Р. М. (2018)
Шпатакова О. Л. - Основні напрями поліпшення стратегічного управління екологізацією будівельного підприємства (2019)
Безхлібна А. П. - Державне управління в системі забезпечення підвищення регіональної конкурентоспроможності (2019)
Кузнєцова Г. О. - Регіональний ринок енергоресурсів та особливості його регулювання (2019)
Негода Ю. В. - Удосконалення інституційних основ відносин земельної власності на базі інструментів державно-приватного партнерства (2019)
Панкова Л. І. - Гармонізація та консолідація економічних інтересів використання потенціалу кластерної політики регіонів (2019)
Спатар О. В. - Вплив регіональних особливостей на функціонування труботранспортної системи на прикладі Миколаївської області, Підпала І. В. (2019)
Турленко Н. В. - Теоретико-методологічні аспекти в класифікації інвестицій з урахуванням особливостей агропродовольчої сфери регіону, Алєксєйчук О. О. (2019)
Ужва А. М. - Стратегічні напрями інноваційного розвитку залізничного транспорту регіону (2019)
Швець О. В. - Проблема безробіття в регіонах України: оцінка рівня та напрями її подолання (2019)
Заяц О. В. - Перспектива розвитку транспорту з використанням альтернативних видів палива, Франовська В. О. (2019)
Прокопець Л. В. - Вплив демографічних процесів на формування інвестиційного потенціалу України, Бабчук А. М., Рудько К. І. (2019)
Ботвіна Н. О. - Андеррайтерська політика страхових компаній (2019)
Бутенко В. В. - Цифрова трансформацiя банкiв в Українi, Дроздина А. А. (2019)
Вовк Є. О. - Державна фінансова політика та її вплив на поведінку іноземних інвесторів в Україні (2019)
Doga M. - Theoretical concepts focused on the system of financial business, Mіrzac V. (2019)
Кисільова І. Ю. - Розвиток недержавного пенсійного страхування, Дроневич А. М. (2019)
Руденко В. В. - Теоретична концептуалізація інвестиційного розвитку національної економіки (2019)
Бондарєва Т. Г. - Зародження сучасної бухгалтерії: Лука Пачолі та подвійний запис, Немкович О. Б. (2019)
Кирильєва Л. О. - Концепція формування обліково-аналітичного забезпечення управління системою економічної безпеки підприємства, Шеховцова Д. Д. (2019)
Лесняк В. О. - Організація зовнішнього аудиту операцій з використання та утримання основних засобів на підприємствах сільськогосподарського машинобудування (2019)
Назарова І. Я. - Актуальні питання щодо електронного митного документування (2019)
Сатушева К. В. - Звітність за результатами інноваційної діяльності як інструмент податкового адміністрування міжнародного бізнесу, Коптєва О. В. (2019)
Сопко В. В. - Обліковий аспект витрат на соціальний захист персоналу в контексті дотримання принципів соціальної відповідальності, Овсюк Н. В., Ромашко О. М. (2019)
Шендригоренко М. Т. - Актуальні питання обліку інших необоротних матеріальних активів та напрями їх вирішення, Карченкова О. Л. (2019)
Лобода О. М. - Економіко–математичні моделі для розрахунку оптимальної спеціалізації аграрних підприємств, Кавун Г. М. (2019)
Степаненко Н. В. - Математичні методи та моделі дослідження показників ефективності виробництва яєць (2019)
Нотатки (2019)
Вихідні дані (2019)
Borkowski G. - Сurrent Judicial Reform in Ukraine and in Poland:Constitutional and European Legal in the Context of Independent Judiciary (2019)
May J. - European Small Claims Procedure and Its Placein the System of Polish Separate Proceedings , Malczyk M. (2019)
Gajda–Roszczynialska K. - Abuse of Procedural Rights in Polish and European Civil Procedure Law and the Notion of Private and Public Interest (2019)
Golab A. - Inadmissibility of Civil Proceedings and Access to Court (2019)
Shepitko M. - Counteraction to Miscarriage of Justice in Ukraine (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Silvestri E. - The Singapore Convention on Mediated Settlement Agreements:A New String to the Bow of International Mediation? (2019)
Abushenko D. - The Procedural and Legal Consequences of an Unapproved Settlement Agreement in the Lawsuit (2019)
Terekhov V. - Online Mediation: A Game Changer or Much Ado About Nothing? (2019)
Khanyk-Pospolitak R. - Financial Ombudsman: Towards an Effective Customers Rights Protection in Ukraine (2019)
Собчук В. В. - Методика оцінювання якості функціональної стійкості автоматизованої системи управління підприємством з ієрархічною організацією засобів забезпечення функціональної стійкості, Мусієнко А. П., Ільїн О. Ю. (2018)
Барабаш О. В. - Метод визначення добротності резонатора нерегулярної лінії передавання, Ліщиновська Н. О., Бойко Ю. П. (2018)
Афанасьєв П. В. - Порівняльна характеристика джерел безперебійного живлення центрів обробки даних, Трембовецький М. П., Бондаренко В. М., Трінтіна Н. А., Седченко М. М. (2018)
Гаманюк І. М. - Варіант застосування байєсівських методів для машинного навчання штучного інтелекту системи підтримки прийняття рішень у боротьбі зі спамом (2018)
Катков Ю. І. - Загрози від інтелектуальних інформаційних систем пошуку для критичних інфраструктур, Хоменко М. В. (2018)
Отрох С. І. - Ситуаційний опис змін стану систем зв’язку 4-го покоління та зовнішнього середовища, Кравченко В. І., Ярош В. О., Мирута О. М., Сисоєв Д. Ю. (2018)
Полоневич О. В. - Використання технології Big Data в ІТ-системах операторів мобільного зв’язку, Ткаленко О. М., Косенко В. Р., Живаго К. В. (2018)
Руденко Н. В. - Особливості побудови систем фазового автопідстроювання з диференціальним зв'язком по фазі вхідного сигналу (2018)
Сторчак К. П. - Кластерний аналіз даних із використанням штучних нейронних мереж, Тушич А. М., Бондарчук А. П. (2018)
Голубенко О. І. - Дослідження ефективності балансування трафіку в мобільних мережах за допомогою протоколу MPTCP, Осадчий Я. О., Овдій Д. О., Козицький П. К., Сумцов Д. В. (2018)
Ищук І. В. - Стандарт шифрування даних DES, Федотов В. І., Малюженко М. В., Мельник Ю. В. (2018)
Лаптєв О. А. - Модель інформаційної безпеки на основі марковських випадкових процесів (2018)
Пархоменко В. Л. - Дослідження побудови та методу розрахунку передвихідного каскаду цифрового передавача, Ільєнко М. С., Пархоменко В. В., Кривобок В. С., Огороднік О. А. (2018)
Перелік публікацій у журналі "Зв’язок" (№ 1-6) за 2018 рік (2018)
Вакульчик О. М. - Визнання нематеріальних активів підприємства відповідно до міжнародних та національних стандартів обліку, Фесенко В. В., Калугіна А. В. (2019)
Голінач Л. І. - Доцільність обліку витрат соціально відповідальної діяльності на підприємствах машинобудівної промисловості (2019)
Здирко Н. Г. - Бухгалтерський облік земель сільськогосподарського призначення в Україні: історія становлення та розвитку, Остапчук С. М., Царук Н. Г. (2019)
Свірко С. В. - Калькулювання вартості основних функціональних продуктів діяльності державних закладів вищої освіти: теоретико-організаційні положення, Тростенюк Т. М. (2019)
Соколенко Л. Ф. - Цифровізація як вектор розвитку економічних систем та модернізації системи бухгалтерського обліку (2019)
Сук Л. К. - Облік витрат за елементами і статтями, Сук П. Л. (2019)
Уманців Г. В. - Обліково-аналітичне забезпечення комерціалізації об'єктів інтелектуальної власності, Мартинів І. К. (2019)
Шевчук Н. С. - Етапи становлення інтегрованої звітності (2019)
Десятнюк О. М. - Переваги та недоліки фіскальних правил як інструментів антициклічного регулювання економіки, Маршалок Т. Я. (2019)
Козарезенко Л. В. - Оподаткування в умовах економіки вільного заробітку: світова практика й виклики для України, Точиліна І. В. (2019)
Мельник О. В. - Фінансові новації в оцінюванні капіталізації підприємства (2019)
Синютка Н. Г. - Трансформація оподаткування та податкових процедур в інформаційному суспільстві: теоретичний концепт (2019)
Стольник І. В. - Теоретичні засади покращення фінансового стану підприємства (2019)
Худолій Л. М. - Розвиток кредитних спілок в Україні, Слєсар В. М. (2019)
Шірінян Л. В. - Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для страхових компаній, Шірінян А. А. (2019)
Фабіянська В. Ю. - Комп’ютерний аудит в Україні в контексті вимог європейського законодавства, Бельдій А. М. (2019)
Дибач І. Л. - Формування та розвиток корпоративного управління (2019)
Вітання ювіляру: 50-річчя від дня народження доктора економічних наук Лади Василівни Шірінян (2019)
Кісільов Р. В. - Вдосконалення конструкції дозатора кормів грабельного типу, Лузан П. Г., Сисоліна І. П., Лузан О. Р. (2019)
Пісарькова І. О. - Травмування зерна пшениці зерноочисною машиною ОВУ-25 та шляхи його зниження (2019)
Оришака О. В. - Теоретичне дослідження руху сипкого матеріалу в постачальному пристрої установок безперервної дії, Гуцул В. І., Артюхов А. М. (2019)
Вербицький С. Б. - Удосконалення математичної моделі подрібнення м’ясної сировини на роторному емульситаторі, Батрачеко О. В., Філімонова Н. В. (2019)
Аулін В. В. - Розв’язання проблеми надійності технологічних процесів вантажних перевезень підприємствами агропромислового виробництва, Голуб Д. В., Великодній Д. О., Дьяченко В. О. (2019)
Бевз О. В. - Результати тестування гальмівного механізму автомобіля Ford Focus ІІІ, Алієв Ш. Р., Алієва Г. Н. (2019)
Субочев О. І. - Удосконалення забезпечення запасними частинами сервісних підприємств, Завалій Т. А., Погорєлов М. Г. (2019)
Бевз О. В. - Дослідження характеристик гальмівного механізму автомобіля Hyundai Accent, Магопець С. О., Матвієнко О. О. (2019)
Кропівний В. М. - Термодинамічні процеси при кристалізації і формуванні ліквації у виливках з високоміцного чавуну, Босий М. В., Кузик О. В., Кропівна А. В. (2019)
Чумало Г. В. - Дослідження ефективності антикорозійних покриттів конструктивних елементів на основі цинку та алюмінію в хлоридно-сульфідних середовищах, Студент М. М., Дацко Б. М., Гвоздецький В. М., Маркович С. І. (2019)
Кропівний В. М. - Порівняльна промислова оцінка графітових родовищ та руд України, характеристика збагачення руд, Молокост Л. А., Кузик О. В., Кропівна А. В. (2019)
Аулін В. В. - Напружено-деформований стан поверхневого шару деталей при реалізації триботехнологій припрацювання і відновлення, Лисенко С. В., Гриньків А. В., Яцун В. В., Скриннік І. О., Гупка А. Б. (2019)
Ageev M. - The Influence of Design Parameters for Electric ARC Equipment on the Factors of Spray Process and Properties of Coatings, Dovzhuk S., Nikolaychuk V., Khrypko T. (2019)
Свяцький В. В. - Комбіновані методи обробки глибоких отворів, Скрипник О. В., Сіса О. Ф., Конончук С. В. (2019)
Конончук С. В. - Принципи побудови математичної моделі газогенераторного процессу, Скрипник О. В., Свяцький В. В. (2019)
Азарян А. А. - Разработка измерительного канала для оперативного контроля содержания железа магнитного во взрывных скважинах, Трачук А. А., Гриценко А. Н., Швец Д. В. (2019)
Носуленко В. І. - Розмірна обробка електричною дугою як наступний етап розвитку електророзрядної обробки, Шмельов В. М., Пащенко А. А. (2019)
Боков В. М. - Розмірна обробка тіл обертання електричною дугою з використанням дротового електрода-інструмента (2019)
Плєшков П. Г. - Проблеми визначення ефективності та ранжування енергоощадних заходів на об'єктах бюджетної сфери, Серебренніков C. В., Петрова К. Г., Савеленко І. В., Сіріков О. І. (2019)
Дрєєва Г. М. - Метод генерування фрактальноподібної числової послідовності на основі скінченного автомату для моделювання трафіку у мережі, Смірнов О. А., Дрєєв О. М. (2019)
Смірнова Т. В. - Побудова хмарних інформаційних технологій оптимізації технологічного процесу відновлення та зміцнення поверхонь деталей, Солових Є. К., Смірнов О. А., Дрєєв О. М. (2019)
Trushakov D. - To substantiate the principle of building local computer networks, Glushenko T., Nuzhny V. (2019)
Павленко І. І. - Розрахунок не зрівноважено утримуваних деталей захватними пристроями роботів, Годунко М. О. (2019)
Зозуля В. А. - Аналіз характеристики точності відтворення еталонної траєкторії платформою Гауфа-Стюарта з системою управління для різних видів завдань, Осадчий С. І., Мельніченко М. М. (2019)
Голик О. П. - Обґрунтування автоматизації комп’ютерно-інтегрованої технології ідентифікації та моніторингу нафтових забруднень, Жесан Р. В., Мухаммед І. (2019)
Пашинський В. А. - Вагові характеристики та області раціонального використання сталевих балок у будівлях та конструкціях вантажопідйомних машин, Скриннік І. О., Харченко І. В., Хачатурян С. Л. (2019)
Семко В. О. - Температурний режим експлуатації будівель на території Кіровоградської області, Пашинський В. А., Джирма С. О., Пашинський М. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Чудак Н. О. - Розрахунок диференціального перерізу пружного розсіяння адронів за переданим чотири-імпульсом в межах теорії збурень, Меркотан К. К., Пташинський Д. А., Потієнко О. С., Шарф І. В., Брегід В. І. (2019)
Жаба В. І. - Хвильова функція дейтрона й поляризаційні характеристики в A(d,d')X-реакції (2019)
Mansour N. - String theory in the Nambu–Goto formalism and noncommutativity, Diaf E., Sedra M. B. (2019)
Русов В. Д. - Імпульсне джерело нейтронів високої енерґії, що випускаються реакціями синтезу під час стискання D–T газу кумулятивними детонаційними хвилями, Тарасов В. О., Чернеженко С. А., Смоляр В. П., Урбаневич В. В., Зеленцова Т. М. (2019)
Shojaie F. - Effect of the position of an epoxy group on the H-graphene cluster properties: the density functional theory calculations (2019)
Бойченко А. - Структура спектрів йонолюмінесценції кварцового скла, що збуджувалась йонами водню, Мисюра І., Калантар'ян О., Журенко В., Кононенко С. (2019)
Kulish O. V. - Modeling the nerve impulse transmission in a synaptic cleft, Vasilev A. N. (2019)
Yatsenko V. O. - Guaranteed NARMAX model for the prediction of geomagnetic Dst index, Ivanov S. M., Parnowski A., Vlasov D. (2019)
Чорногор С. М. - Дослідження активних утворень у фотосфері на сонячному телескопі АЦУ-26, Карпов М. В., Андрієнко О. В., Іванов Ю. С., Карпова Л. І. (2019)
Ковальчук М. М. - Динаміка тонкої структури 22-літнього магнітного циклу сонячної активності, Рикалюк Р. Є., Стоділка М. І., Баран О. А., Гірняк М. Б. (2019)
"Різдвяні дискусії 2019" (Львів, 10-11 січня 2019 року) (2019)
Михайленко К. А. - Сила взаимного трения при колебаниях кварцевого камертона в сверхтекучем гелии, Соколов С. С., Шешин Г. А. (2019)
Полуэктов Ю. М. - Модификация степенных показателей в теории сверхтекучести Гинзбурга–Собянина (2019)
Liakh-Kaguy N. - Superconductivity and weak anti-localization in GaSb whiskers under strain, Druzhinin A., Ostrovskii I., Khoverko Yu. (2019)
Askerzade I. N. - Influence of unconventional current-phase relation of Josephson junction on the escape rate in macro-scopic quantum tunneling regime (2019)
Xia Q. S. - Spin-pair correlation driven the colossal magnetoresistance effect in multiferroics CdCr2S4, Li J., Wang C. N., Wen J. (2019)
Песчанский А. В. - Рамановское исследование магнитного фазового перехода в монокристалле MnPS3, Бабука Т. Я., Глухов К. Е., Маковска-Янусик М., Гнатченко С. Л., Высочанский Ю. М. (2019)
Довгий В. Т. - Магнитные и диэлектрические свойства твердых растворов мультиферроиков (1–x)BiFeO3–xYMnO3, Кулик Н. Н., Боднарук А. В., Татарчук Д. Д. (2019)
Котерлин М. Д. - Особенности поведения термоэдс CeNi4Ga с нестабильной валентностью Се, Бабич О. И., Котерлин Г. М. (2019)
Вайнберг В. В. - Влияние структуры на низкотемпературную электрическую проводимость углеродных нанокомпозитных температурных сенсоров, Пилипчук А. С., Порошин В. Н., Гуденко Ю. Н., Николенко А. С. (2019)
Карачевцев В. А. - Температурная зависимость электронного транспорта в композитной пленке оксида графена с одностенными углеродными нанотрубками: анализ и сравнение с пленкой нанотрубок, Курносов Н. В. (2019)
Korol A. M. - Influence of the Fermi velocity on the transport properties of the 3D topological insulators, Medvid’ N. V. (2019)
Коваленко Е. Н. - Экситонные спектры тонких пленок твердых растворов Cs1–xRbxPbCl3, Юнакова О. Н., Юнаков Н. Н. (2019)
Шункеев К. - Деформационно-стимулированная Ex-люминесценция в монокристалле RbI, Лущик А., Мясникова Л., Сагимбаева Ш., Убаев Ж., Аймаганбетова З. (2019)
Исаев Н. В. - Деформационное упрочнение и скачкообразная деформация микрозернистого магниевого сплава AZ31 при температуре 4,2 К, Забродин П. А., Полищук С. С. (2019)
Хаджай Г. Я. - Влияние отжига на поперечный электротранспорт облученных высокоэнергетическими электронами монокристаллов YBa2Cu3O7–δ, Белецкий В. И., Вовк Р. В. (2019)
Дригола К. В. - Агропромисловий комплекс України в контексті виходу на міжнародний ринок, Вертелецька О.М., Бойко В. В. (2019)
Кальніцька М. О. - Драйвери розвитку організаційно-культурних ресурсів в структурі ресурсного потенціалу міжнародного туристичного бізнесу (2019)
Разумова Г. В. - Архітектоніка методології управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки (2019)
Котуранова Т. В. - Інтернет-банкінг в Україні – інноваційний розвиток банківської сфери, Вартоха Я. С., Александрова М. О. (2019)
Луцька Н. І. - Методика економічного аналізу ефективності здійснення модернізації об'єкту концесії (2019)
Макурін А. А. - Теоретичні передумови виникнення криптовалюти (2019)
Брич В. Я. - Теоретико-концептуальні основи управління вітчизняним підприємництвом, Перит І. О. (2019)
Васильєва В. Г. - Сучасний стан та напрями вдосконалення організації обліку розрахунків з оплати праці в бюджетній установі, Бабенко Л.В., Тумановська О. В. (2019)
Радіонова Н. Й. - Особливості обліку та аудиту основних засобів відповідно вимог міжнародних стандартів, Губська Д. В. (2019)
Сумець О. М. - Управління ефективністю економічної діяльності державних підприємств (2019)
Чумак О. В. - Збалансованість показників економічної діяльності державних підприємств у нефінансовій звітності (2019)
Яровенко Т. С. - Сучасні підходи щодо класифікації витрат підприємств готельно-ресторанного господарства, Юдіна О. І. (2019)
Свірко С. В. - Бюджетування діяльності державних закладів вищої освіти: місце та передумови запровадження, Тростенюк Т. М. (2019)
Широкопояс О. Ю. - Розподіл та використання бюджетних коштів державними закладами вищої освіти (2019)
Кононова О. Є. - Зарубіжний досвід стратегічного управління екологізацією в будівельній галузі, Шпатакова О. Л. (2019)
Передмова (2019)
Shcherba I. D. - Electronic structure and X-ray spectroscopic properties of the HfFe2Si2 compound, Antonov V. N., Zhak O. V., Bekenov L. V., Kovalska M. V., Noga H., Uskokovic D., Yatcyk B. M. (2019)
Коротун А. В. - Розмірні осциляції енерґії Фермі металевих наноплівок із періодично модульованою поверхнею, Тітов І. М. (2019)
Савка С. С. - Моделювання методом молекулярної динаміки процесів формування наноструктур Zn–ZnO типу "ядро–оболонка", Венгрин Ю. І., Середницький А. С., Попович Д. І. (2019)
Коротун А. В. - Оптичне поглинання композитів із двошаровими наночастинками, Коваль А. О., Рева В. І. (2019)
Герцик О. М. - Спосіб зміни фізико-хімічних характеристик об'ємних аморфних сплавів на основі Fe, Гула Т. Г., Ковбуз М. О., Пандяк Н. Л. (2019)
Присяжнюк В. І. - Магнітні властивості плівок системи Gd-Fe, Миколайчук О. Г. (2019)
Бовгира Р. В. - Дослідження власнодефектної структури нанокластерів (ZnO)n (n = 34, 60) методом теорії функціонала густини, Бовгира О. В., Попович Д. І., Середницький А. С. (2019)
Якібчук П. М. - Зонна структура невпорядкованих твердих розчинів заміщення Si1-xSnx, Бовгира О. В., Коваленко М. В., Куца І. В. (2019)
Сиротюк С. В. - Електронний енергетичний спектр кристалів CsPbBr3 та CsPbI3, модифікований спін-орбітальною взаємодією, Чорнодольський Я. М., Волошиновський А. С., Клиско Ю. В. (2019)
"Фiзика невпорядкованих систем” (Львiв, 16 жовтня 2018 року) (2019)
Щеглов Д. В. - Вступне слово редактора (2019)
Матолінець Н. В. - Неінвазивний моніторинг гемодинаміки в гострий період політравми як засіб контролю та корекції респіраторних і циркуляторних порушень, Підгірний Я. М., Нетлюх А. М. (2019)
Зорин Н. А. - Результаты микрохирургического лечения артериальных аневризм головного мозга в острый период разрыва, Григорук С. П., Плющев И. Е., Казанцева В. А. (2019)
Литвак С. О. - Застосування ендоскопічної техніки в транскраніальній нейрохірургії пухлин хіазмально-селярної ділянки та артеріальних аневризм переднього півкільця, Гук М. О., Мумлев А. О., Єгорова К. C., Скобська О. Є., Яковенко Л. М., Чуков А. А. (2019)
Фломін Ю. В. - Система інтегральної міждисциплінарної оцінки наслідків церебрального інсульту після лікування в інтегрованому інсультному блоці, Гур’янов В. Г., Соколова Л. І. (2019)
Щеглов Д. В. - Ендоваскулярне лікування фузиформних аневризм судин головного мозку, Загородній В. М., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В. (2019)
Полковніков О. Ю. - Триаксіальні системи доступу при ендоваскулярній емболізації церебральних аневризм передньої циркуляції в гострий період розриву, Матерухін А. М. (2019)
Носенко Н. М. - Питання стандартизації протоколу ультразвукового дослідження судин шиї: огляд сучасних рекомендацій, Щеглов Д. В., Друк Г. В. (2019)
Щеглов Д. В. - Випадок ендоваскулярного лікування паціента з фузиформною аневризмою de-novo м2-гілки середньої мозкової артерії, Пастушин О. А., Свиридюк О. Є., Кудельський Я. Е. (2019)
Гуменюк М. І. - Замикання венозних порт-систем у перервах між циклами інфузій: гепаринізований або звичайний фізіологічний розчин? (2019)
Дзяк Л. А. - Перспективні терапевтичні цілі для захисту мозку в разі гострої ішемії, Цуркаленко О. С., Сук В. М. (2019)
Шевченко О. С. - Патоморфологічні механізми руйнації сполучної тканини легень при туберкульозі, Овчаренко І. А., Тодоріко Л. Д. (2019)
Швець О. М. - Динаміка показників вуглеводного обміну у хворих на легеневий туберкульоз на тлі застосування патогенетичної терапії, Шевченко О. С. (2019)
Strydom N. - Tuberculosis drugs' distribution and emergence of resistance in patient’s lung lesions: a mechanistic model and tool for regimen and dose optimization, Gupta S. V., Fox W. S., Via L. E., Bang H., Lee M., Eum S., Shim T., Barry 3rd C. E., Zimmerman M. (2019)
Котельник А. Ф. - Осложнения эпидуральной анальгезии в родах, Орёл О., Сертинян Д. Н., Котельник В. (2019)
Тодоріко Л. Д. - Підсумки першої спільної українсько-румунської конференції "Повітря не має кордонів. Здорові легені – запорука процвітання нації", Геруш І. В., Міхалчан Ф., Махлер Б., Мунтян І., Логін К., Спринсян Т. А. (2019)
Тези спільної українсько-румунської міжнародної конференції "Повітря не має кордонів. Здорові легені – запорука процвітання нації" (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Сутула В. - Особливості культурно-історичної трансформації поняття "фізична культура" (2019)
Богуш В. - Функціональні показники організму спортсменок, що спеціалізуються у веслуванні на байдарках, Гетманцев С., Богатирьов К., Резниченко О., Косенчук В., Вертелецький О., Кулаков Ю. (2019)
Бондар Т. - Нормативно-правове регулювання фізичного виховання дітей шкільного віку, Головійчук І. (2019)
Бісмак О. - Оцінка якості життя осіб з травматичними ушкодженнями периферичних нервів верхньої кінцівки (2019)
Korolova M. - Legal bases of sports activity as an object of the theory of system organization (2019)
Сеймук А. - Порівняльний аналіз стану здоров'я студентів II та IV курсів у період навчання у ЗВО, Нестеренко О., Нестеренко А. (2019)
Латышев Н. - Анализ выступлений участников чемпионатов Европы среди кадетов по женской борьбе, Рыбак Л., Головач И., Королев Б., Ляшенко Е., Квасница О. (2019)
Кожанова О. - Особливості тактичної підготовки гімнасток, які виступають у групових вправах, Гаврилова Н., Цикоза Є. (2019)
Петренко А. - Особливості класифікації акробатичних вправ групи Б – "балансування" та їх різновиди в артистичному плаванні, Камаєв О. (2019)
Черних Т. - Дослідження рівня фізичної підготовленості юних спортсменів-акробатів на початковому етапі підготовки, Мулик В., Окунь Д. (2019)
Крайник Я. - Показники якості виконання техніко-тактичних дій юних футболістів 13–14 років різних ігрових амплуа, Мулик В., Лебедєв С. (2019)
Грунський В. - Особливості застосування електромагнітної біорезонансної терапії запальних інфекційних захворювань, Калмиков С., Калмикова Ю. (2019)
Артем'єва Г. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки гімнасток у спортивній аеробіці на етапі початкової підготовки, Бодренкова І., Мошенська Т. (2019)
Пилипко О. - Взаємозв'язок морфо-функціональних показників зі спортивним результатом у кваліфікованих спортсменів, які спеціалізуються в плаванні вільним стилем на дистанціях різної довжини, Пилипко А. (2019)
Гакман А. - Структура захворюваності людей похилого віку у демографічному контексті (2019)
Титул, зміст (2018)
Штефан А. C. - Феномен творчої діяльності в авторському праві (2018)
Чомахашвілі О. Ш. - Державна программа як системний документ у сфері охорони прав промислової власності (2018)
Писєва В. В. - Особливості використання промислового зразка для лікарських засобів (2018)
Работягова Л. І. - Винахід і корисна модель як об'єкти договірного регулювання (2018)
Зайківський О. Б. - Відповідальність за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері, Оністрат О. А. (2018)
Штефан О. - Малозначні спори та процедура ESCP: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Артамонова Н. О. - Технологія блокчейн як об'єкт промислової власності: характеристика патентної активності, Лерантович Е. Т. (2018)
Дроб'язко В. С. - Постанови та розпорядження Української РСР про ставки авторського гонорару (2018)
Гетьманцева Н. Д. - Становлення та розвиток трудового права як прояв єдності приватних і публічних начал (2018)
Дніпров О. C. - Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України (2018)
Рецензія на монографію Міхайліної Т. "Роль інтегративного потенціалу правосвідомості у реформуванні правової системи" (2018)
Титул, зміст (2019)
Троцька В. М. - Публічні інтереси суспільства = приватні інтереси авторів. Чи можливе досягнення рівноваги в цифрову епоху? (2019)
Федорова Н. В. - Майнові інтереси виробників телевізійного формату (2019)
Гачкевич А. О. - Встановлення ознак комерційної таємниці: на прикладі справи "США проти Чанга", Казарян Т. Р. (2019)
Коваль І. - Щодо істотних умов ліцензійного договору на використання торговельної марки, Ткачук Г. (2019)
Недогібченко Є. Г. - Франчайзинг: закордонний досвід (2019)
Зайківський О. Б. - Щодо об'єктів права інтелектуальної власності, які можуть належати до сфери національної безпеки і оборони, Оністрат О. А. (2019)
Майданик Л. Р. - Віртуальний об'єкт як виклик для класичних підходів у речовому праві (2019)
Музика-Стефанчук О. А. - Цифрова економіка та нові фінансові технології (2019)
Дроб'язко В. С. - Репресивне переслідування української культури в царській Росії (2019)
Опанасенко А. М. - Правовий статус корінних народів України: виклики і перспективи (2019)
Титул, зміст (2018)
Улітіна О. В. - Директива 2001/84/ЄС (про право слідування): іноземний досвід (2018)
Федорова Н. В. - Телеформат як складова ринку інформаційних ресурсів. Трансляція та ретрансляція програм (2018)
Троцька В. М. - Цифрові музеї та обмеження майнових прав авторів: законодавство і практика ЄС (2018)
Дідук А. Г. - Особливості укладення договору про передачу ноу-хау (2018)
Зайківський О. Б. - Удосконалення державної політики щодо відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері, Оністрат О. А. (2018)
Нижний А. В. - Деякі питання вдосконалення судових способів захисту прав інтелектуальної власності на винаходи (корисні моделі) (2018)
Семчик В. О. - Формування майна Укрзалізниці: питання інтелектуальної власності (2018)
Орлюк О. П. - До питання про вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності патентних повірених в Україні (2018)
Дегтяренко Ю. В. - Актуальні та проблемні питання законодавства України у сфері охорони сортів рослин у співвідношенні з Угодою про асоціацію з ЄС (2018)
Блажівська Н. Є. - Загальна характеристика захисту прав інтелектуальної власності в практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Содержание (2019)
Предисловие главного редактора (2019)
Губергриц Н. Б. - Новости европейской панкреатологии (по материалам 51-й встречи Европейского Клуба Панкреатологов), Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А., Юрьева А. В., Рахметова В. С. (2019)
Губергриц Н. Б. - Кишечная микробиота и заболевания поджелудочной железы, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Лукашевич Г. М., Рахметова В. С., Фоменко П. Г., Ярошенко Л. А. (2019)
Стародубова А. В. - Диагностика стеатоза поджелудочной железы у лиц с ожирением, Косюра С. Д., Ливанцова Е. Н., Вараева Ю. Р., Красилова А. А. (2019)
Бабінець Л. С. - Ефективність Східницьких мінеральних вод у комплексній реабілітації хворих на хронічний панкреатит із супутнім цукровим діабетом, Сасик Г. М. (2019)
Хомяк І. В. - Лапароскопічні резекції підшлункової залози при нейроендокринних пухлинах: опис та обговорення клінічних випадків, Дувалко О. В., Хомяк А. І., Терешкевич І. С., Малик А. В. (2019)
Циммерман Я. С. - Учение о дисбиозе ("дисбактериозе") кишечника: состояние проблемы и новые тенденции (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Діагностична цінність та прогностичне значення імунних індикаторів запалення в перебігу та прогресуванні гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоїдиту в осіб молодого віку (2019)
Подолужный В. И. - Сроки разрешения механической желтухи после антеградных и ретроградных декомпрессивных операций при механической желтухе разного генеза, Заруцкая Н. В., Краснов К. А. (2019)
Каримов М. М. - Хронический гастрит и вопросы канцерогенеза, Собирова Г. Н., Абдуллаева У. К. (2019)
Губергриц Н. Б. - Дискинезии желчевыводящих путей: традиционные и современные представления, Беляева Н. В., Лукашевич Г. М., Фоменко П. Г., Юрьева А. В., Коваль Е. Н. (2019)
Рецензия на монографию Н. Б. Губергриц, Н. В. Беляевой, А. Е. Клочкова, Г. М. Лукашевич, П. Г. Фоменко "Гастроэнтерология: трудные больные" (Киев, 2019) (2019)
Умови публікації (2019)
Попко С. М. - Цивільний демократичний контроль над військовою сферою в Україні: законодавче забезпечення, особливості впровадження (2003–2018) (2019)
Давидюк Р. П. - Рівненський вектор розвідки Державного центру Української Народної Республіки (2019)
Ісаюк О. І. - Роль психологічних установок у виживанні в умовах екстремальної загрози: випадок солдатів УПА у концтаборах ГУЛАГу (1940 – 1950-ті роки) (2019)
Середюк М. С. - Володимир Целевич: внесок у заснування українського Горожанського Комітету та Української військової організації (2019)
Скрипник А. Ю. - Військово-політичні заходи російської влади перед Січневим повстанням 1863–1864 рр. (2019)
Ткачук А. П. - Безпекові чинники зовнішньої політики України в умовах російської військової агресії (2019)
Трофимович В. В. - Відображення Акта 30 червня 1941 року в історичних працях і мемуарах учасників Українського визвольного руху, Трофимович Л. В. (2019)
Шелестак Л. Р. - Військова кафедра Львівського політехнічного інституту на службі радянської ідеології (1944–1991) (2019)
Ткачук П. П. - Військові реформи гетьмана Павла Скоропадсь¬кого у контексті державотворчих процесів в Україні (квітень – грудень 1918 р.) (2019)
Дем’янюк О. Й. - Втрата боєздатності російського війська у 1917 р. (на прикладі 11-ї армії Південно-Західного фронту) (2019)
Bespeka V. Yu. - Зародження американського пропагандистського апарату на початку "холодної війни" (1945–1948 рр.) (2019)
Сіромський Р. Б. - Дискредитація колишніх учасників антирадянського руху опору в Канаді: КДБ проти Дмитра Куп’яка (2019)
Слюсаренко А. В. - Сили спеціального призначення Збройних Сил Китаю: сучасний етап розвитку та перспективи (2019)
Чобіт І. Р. - Історичний досвід провідних країн світу у запровадженні та функціонуванні структур цивільно-військового співробітництва (CIMIC) (2019)
Казан Е. М. - Аспекти організації медичної допомоги у ході проведення АТО на Сході України в 2014 – 2016 рр. (2019)
Питльована Л. Ю. - Україна, Росія і світова безпека у карикатурі Деріла Кейгла та інтернет-ресурсу Cagle Cartoons, Бураков Я. Ю. (2019)
Сороківська-Обіход А. І. - Історіографічні аспекти вивчення російсько-грузинської війни серпня 2008 року (2019)
Юрова Т. М. - Напрями та зміст культурологічного супроводу реабілітаційного процесу військовослужбовців у період АТО (ООС) (2019)
Гулай В. В. - Сили спеціальних операцій у фокусі військово-історичного аналізу (2019)
Козицький А. М. - Фундаментальне дослідження історії війн та військового мистецтва (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського