Снєгірьов П. Г. - Медична наука на службі клінічної практики (2016)
Боровик С. П. - Медичний туризм: проблемні питання та шляхи їх вирішення (2016)
Професіонали галузі охорони здоров’я обирають Міжнародний медичний форум (2016)
Лукьянчук Е. - Остеоартроз: имплементация новых направлений и международных рекомендаций профилактики и лечения (2016)
Кутько И. И. - Посттравматическое стрессовое расстройство у перенесших вооруженный конфликт. Клиническая динамика, диагностика, лечение и реабилитация, Панченко О. А., Линев А. Н. (2016)
Чекман І. С. - Ванадій: клініко-фармакологічні та токсикологічні властивості, Каплуненко В. Г., Гайдук К. С. (2016)
Бездетко Н. В. - Биосимиляры аналогов инсулина: что необходимо знать клиницисту (2016)
Полторак В. В. - Инсулин Тожео СолоСтар: основные свойства и новые возможности в достижении гликемического контроля, Соколова Л. К., Горшунская М. Ю. (2016)
Мостовой Ю. М. - Негоспітальна пневмонія: ключові положення діагностики та лікування (2016)
Матюха Л. Ф. - Артеріальна гіпертензія та її ускладнення — гіпертонічний криз: стратегії лікування та можливості застосування окремих препаратів (2016)
Шуба В. Й. - Остеоартроз: рання діагностика та лікування (2016)
Комбинированный фитопрепарат Синупрет® как средство патогенетической терапии при назальных симптомах острых респираторных инфекций (2016)
Зайченко А. В. - Симптоматическое лечение изжоги: что нового? (взгляд клинического фармаколога), Равшанов Т. Б. (2016)
Екстрена допомога при тахікардії, неврозі та безсонні (2016)
Аргументы и факты в нефрологии. Неосложненные инфекции мочевыводящих путей сквозь призму антибиотикорезистентности (2016)
Марушко Ю. В. - Острые респираторные заболевания. Влияние ибупрофена на основные симптомы острых респираторных заболеваний у детей, Московенко Е. Д. (2016)
ЦИСТО-АУРИН®: эффективная фитотерапияи профилактика рецидивов острого цистита (2016)
Зайченко А. В. - Местная эмпирическая терапия при острой боли в горле, Мищенко О. Я. (2016)
Седативная фитотерапия в коррекции психоэмоционального статуса пациентов неврологического профиля (2016)
Корпачев В. В. - Психосоматичні й гормонально-метаболічні порушення у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу: метаболічні аспекти корекції, Корпачева-Зиныч О. В., Гурина Н. М., Кушнарева Н. Н., Шишкань-Шишова К. А., Прибила О. В. (2016)
ЭВКАБАЛ® СИРОП: эффективная и безопасная терапия острого кашля при ОРВИ (2016)
Виничук С. М. - Разгибательный рефлекс большого пальца стопы — симптом Бабинского: методика вызывания, патофизиология и семиологическая значимость, Виничук И. С. (2016)
Зозуля І. С. - Вчений, педагог, лікар (2016)
Подаваленко А. П. - Cоціально-гігієнічний моніторинг у системі епідеміологічного нагляду за повітряно-крапельними інфекціями, Задорожна В. І., Петренко Т. Є., Подаваленко О. В. (2016)
Дзюба Н. О. - Порівняння результатів коротко- та довготривалого курсів лікування у пацієнтів із віковою макулярною дегенерацією із застосуванням низькоенергетичної світлової терапії (2016)
Заболотный Д. И. - Термографическая диагностика заболеваний околоносовых пазух, Розенфельд Л. Г., Заболотная Д. Д., Дунаевский В. И., Котовский В. И., Тимофеев В. И., Назарчук С. С. (2016)
Усенко О. Ю. - Зміни якості життя після трансплантації стовбурових клітин пуповинної крові у пацієнтів з порушеною скоротливою здатністю міокарда, Салютін Р. В., Якушев А. В., Соколов М. Ф., Оніщенко В. Ф., Лобинцева Г. С. (2016)
Шевченко Т. А. - Параметри окисного гомеостазу у дітей, хворих на цд 1 типу в залежності від тривалості захворювання та ускладнень, Майданник В. Г. (2018)
Науменко А. М. - Вміст ммр-9 в сироватці крові, слюні, в тканинах у пацієнтів з кістою верхньощелепної пазух, Дєєва Ю. В. , Резмак М. А. (2018)
Колосович А. І. - Мініінвазивні (пункційно-дренуючі) ехо-контрольовані втручання при патології органів черевної порожнини, Сидоренко Р. А. , Циганок А. М. (2018)
Бєлікова Ю. О. - Роль співвідношення таурин/аланін як предиктора ефективності медикаментозної корекції порушень серцевого ритму у постінфарктних хворих з цукровим діабетом 2 типу (2018)
Удван М. Б - Рівень вітаміну d3 у хворих на цукровий діабет типу 2 в залежності від наявності неалкогольної жирової хвороби печінки, Кобиляк Н. М. , Комісаренко Ю. І. (2018)
Гур’єв С. О. - Ампутації кінцівок в наслідок сучасних бойових дій, клініко – анатомічний аспект, Лисун Д. М. , Кушнір В. А. , Кураченко І. П. (2018)
Yakovlev P. H. - Rare complicaion after nephron-sparing surgery in complex pt3a kidney cancer patients: a case report, Nikolaienko S. І. , Zokhniuk N. М. , Pasiechnikov S. Р. (2018)
Нікуліна Л. М. - Вплив подвійної гіпоглікемічної терапії із застосуванням метформіну та саксагліптину, на досягнення глікемічного контролю у хворих цукровим діабетом 2 типу та супутнім ожирінням (2018)
Likhodiievskyi V. V. - Long-term functional and histological outcomes of rat’s sciatic nerve recovery after severe injury and experimental treatment with silicon microwires, Korsak A. V. , Olefir S. S. , Zabila A. O. , Bukovska M. R. , Turiy M. V. , Klimovska A. I. (2018)
Герасименко С. В. - Гігієнічна оцінка вливу низьковуглеводного харчування на харчовий статус студента, Благая А. В. , Зінченко Т. І. (2018)
Дубовик В. Ю. - Особливості ураження серця у хворих на системний червоний вовчак (огляд літератури), Кондратюк В. Е. (2018)
Берзінь О. В. - Кардіоваскулярні захворювання при подагрі, Кондратюк В. Є. (2018)
Онищук Л. В. - Вплив потенційного лікарського засобу з протизапальною та протимікробною активністю на жирнокислотний склад тканини піхви та сироватки крові щурів з експериментальним вагінітом (2018)
Гур’єв С. О. - Клініко-результативні ризики виникнення інвалідності серед постраждалих внаслідок дорожньо-транспортних пригод, Яровий Д. М. (2018)
Жеребак Н. М. - Шляхи профілактики ранніх гестаційних ускладнень у жінок з хронічними гастритами (2018)
Беспаленко А. А. - Реампутації кінцівок у військовослужбовців, поранених в зоні проведення антитерористичної операції на сході україни, Бур’янов А. А. , Цема Є. В. , Дінець А.В. (2018)
Гелетюк Ю. Л. - Функціональне відновлення хворих з гострим ішемічним інсультом та його залежність від варіабельності артеріального тиску, Черенько Т. М. (2018)
Захарцева О. І. - Оцінка ефективності профілактики ротації протезу молочної залози у віддаленому трирічному післяопераційному періоді, Мішалов В. Г. , Храпач В. В. , Маркулан Л. Ю. (2018)
Дінець А. В. - Результати бриджинг-терапії у хворих на гострий калькульозний холецистит та супутню ішемічну хворобу серця, Кондратенко С. О. , Маркулан Л. Ю. , Голінко В. М. (2018)
Юрків О. Є. - Сучасний погляд на причини виникнення та лікування пілонідальних та дермоїдних кіст крижово-куприкової ділянки, Цема Є. В. (2018)
Проскуряков В. І. - Участь львівської архітектурної школи в заходах Празького Квадрієнале 2019 року (2019)
Проскуряков В. І. - Ідея творення архітектури першого українського національного театрального павільйону на виставці Празьке Квадрієнале 2019 (2019)
Гой Б. В. - Архітектура національних театрів в Україні як осередків міжкультурного діалогу (2019)
Філіпчук Ю. В. - Розбудова просторів і функцій Львівського театру ляльок для створення театрально-видовищного центру для дітей та молоді (2019)
Климко З. В. - Вплив сценографічних ідей Євгена Лисика на творчість архітекторів України (2019)
Копиляк І. М. - Театрально-видовищні простори в історичних українських культурно-просвітницьких будівлях Галичини (2019)
Богданова Ю. Л. - Відображення природи в театральній сценографії та архітектурі (2019)
Янчук К. В. - Архітектура театральних будівель Ф. Кізлера в контексті його творчих ідей (2019)
Яців М. Б. - Драматургія світла в архітектурі сучасних театральних будівель (2019)
Проскуряков О. В. - Творення архітектури першого українського національного театрального павільйону для виставки PQ 19 засобами макетування, Лопоша М. А., Чолавин Ю. Ю. (2019)
Проскуряков В. І. - Особливості співпраці архітекторів і театральних дизайнерів (2019)
Вавдіюк Н. С. - Апробація теорій економічних правопорушень в системі регіонального менеджменту, Корецька Н. І., Охват І. М. (2017)
Вахович І. М. - Вплив економіки знань на економічний розвиток регіонів країни, Пиріг С. О. (2017)
Вахович І. М. - Організаційно-економічні засади реалізації регіональної політики розвитку івентивного туризму, Пушкарчук І. М., Поліщук В. Л. (2017)
Газуда С. М. - Формування стратегії регіонального розвитку підприємства як передумова ефективного функціонування, Ісюк Н. В., Стеців М. Р. (2017)
Гордійчук А. І. - Аналіз та оцінка причин виникнення безробіття у регіоні (2017)
Горин Г. В. - Підвищення рекреаційно-туристичного потенціалу сільських територій як складова розвитку регіональної економіки (2017)
Жулканич В. О. - Основні засади управління природокористуванням у транскордонних регіонах (2017)
Забарна Е. М. - Методичні підходи до оцінки факторів соціально-економічного розвитку регіонів, Щьокіна Є. Ю. (2017)
Ключник Л. В. - Фінансові ресурси домашніх господарств України як складова фінансового забезпечення розвитку національної економіки (2017)
Ковальська Л. Л. - Механізм створення регіональних студій підприємницької майстерності в умовах децентралізації економіки (2017)
Кондіус І. С. - Тенденції розвитку регіональних ринків торгівельного обладнання в умовах структурної модернізації економіки України (2017)
Коренюк П. І. - Удосконалення управління персоналом у промисловості, Дунда А. Л. (2017)
Кривов’язюк І. В. - Діагностика потенціалу і розвиток підприємницької майстерності в регіоні, Хвищун Н. В., Кулик Ю. М. (2017)
Куцай Н. С. - Сутність та значення інноваційної інфраструктури регіону (2017)
Кушнірецька О. В. - Міжкультурні детермінанти розвитку сфери туризму (2017)
Лещук В. П. - Формування стратегії корпоративного управління підприємницьких структур у регіонах Україні на засадах соціального партнерства, Полінкевич О. М. (2017)
Маргітич В. В. - Механізми управління соціально-економічним потенціалом регіону (2017)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональний вимір рівня якості надання туристичних послуг, Масечко І. В. (2017)
Матвійчук Л. Ю. - Регіональні особливості розвитку туризму в Україні, Папп В. В. (2017)
Мезенцева І. В. - Інвестиційне забезпечення розвитку сільського зеленого туризму в регіоні, Лужанська Т. Ю. (2017)
Мишко О. А. - Стан, проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва в регіонах України (2017)
Мишко О. А. - Теоретичні аспекти дослідження виробничого потенціалу на мікро- та мезорівнях, Пушкарчук І. М. (2017)
Нужна О. А. - Органічне сільське господарство: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні, Тлучкевич Н. В. (2017)
Оксенюк К. І. - Краудфандинг – сучасний інструмент фінансування (2017)
Павлов К. В. - Кластерний підхід до активізації процесів будівництва та їх вплив на розвиток ринків житлової нерухомості (2017)
Павлюк Л. В. - Дослідження здійснюваних бізнес-процесів у садівництві (2017)
Полінкевич О. М. - Побудова регіональних виробничих систем на японській філософії кайдзен (2017)
Пушкарчук І. М. - Інноваційно-інвестиційна активність капіталізації економіки регіону, Вахович І. М. (2017)
Рудь Н. Т. - Концептуальні основи формування інноваційної інфраструктури регіону (2017)
Тендюк А. О. - Забезпечення екологічної безпеки регіону як мета регіонального екологічного менеджменту: теоретико-методичні аспекти, Абрамова І. О. (2017)
Шубала І. В. - Соціальний захист уразливих верств населення у Волинській області (2017)
Шубалий О. М. - Тенденції розвитку соціально-трудових відносин у регіоні (2017)
Тарлопов І. О. - Аналіз економічних характеристик демографічних втрат (2017)
Фесіна Ю. Г. - Регіональні особливості розвитку сільських територій: від соціальних перспектив реалізації молоді до трудової міграції (2017)
Вихідні дані (2017)
Ananieva O. S. - Vagueness quantifier semantics (2010)
Андрусів Н. О. - Метонімічна атракція у функціональній парадигмі газетного заголовка (2010)
Апалат Г. П. - Використання непрямих мовленнєвих актів у текстах-інтерв’ю сучасної англомовної преси (2010)
Arkhelyuk V. V. - Learner corpus peculiarities of the English nominative units (2010)
Бабелюк О. А. - Постмодерністське текстотворення художнього тексту: креативний потенціал ризоматичності (2010)
Бадан А. А. - Технічний переклад і технічне письмо: виклик сучасності? (2010)
Біскуб І. П. - Лінгвістичні засоби репрезентативної категоризації дійсності в англомовному дискурсі програмного забезпечення (2010)
Божеску М. Г. - Лексико-семантична сполучуваність інгресивних дієслів begin та start у сучасній англійській мові (2010)
Borsuk T. P. - Lexicalization and idiomatization as results of functional transposition (2010)
Bochan P. O. - Pro-forms in a literary discourse: contrastive analysis (2010)
Буяр І. Є. - Інвентаризація лексико-семантичної групи прикметників оцінки в англійській мові (2010)
Бялик В. Д. - Внутрішня форма слова та умотивованість англійського неологізму (2010)
Василенко Д. В. - Номенклатурні одиниці у складі англомовної військової лексики (2010)
Венгринович A. A. - Іменники різної морфологічної будови та кількість синонімів у сучасній німецькій мові (2010)
Верезубенко М. - Семантико-синтаксична структура речень з авалентними й одновалентними предикатними синтаксемами із семантикою ітеративності у німецькій та українській мовах (2010)
Вовчанська С. І. - Полісемічні показники слова та його стилістичне маркування: їх взаємозв’язок (2010)
Ворначев А. О. - Роль лінгвістичних засобів у створенні індивідуального іміджу товару в рекламі конструктивно ідентичних автомобілів (2010)
Гвоздяк О. М. - Zur Frage der lingualen interferenz im multiethnischen Raum von Transkarpatien (2010)
Гирин О. В. - Категоріальний статус зворотних конструкцій в сучасній англійській мові (2010)
Глінка Н. В. - Особливості перекладу термінів, що позначають технологічні процеси металургійної галузі, Ярошевич Т. (2010)
Гнатюк А. В. - Визначення семантичних відношень та семантичної подібності між полісемантами синонімічного ряду "Hesitate, waver, vacillate, falter” (2010)
Гончарук О. М. - Ієрархія стильових рис у дискурсі англомовної прозової байки та їх мовленнєва реалізація (2010)
Гостюк Т. М. - Дієслівні форми минулого часу в німецькій і австрійській публіцистиці (2010)
Гоца Н. М. - Семантико-стилістичні властивості колоративів у романах Тоні Моррісон (2010)
Грибок О. М. - До проблеми класифікації стереотипів (на матеріалі німецької мови) (2010)
Гриш О. Д. - Метафора як засіб термінологічної номінації (2010)
Гулуєва С. І. - Концепція стильових рис та їх застосування до дослідження малих гумористичних текстів (2010)
Давидова Т. В. - Загальнолюдські антиконцепти пізньовікторіанської доби: тематичний аспект (2010)
Деркевич Н. А. - Синтаксичні та семантичні особливості дієслів унаслідок приєднання до них префіксів (2010)
Дзюба Т. О. - Перекладацькі трансформації при відтворенні англійських прислівників-інтенсифікаторів дії українською мовою (на матеріалі сучасної англомовної художньої прози) (2010)
Дойчик О. Я. - "Іронія від персонажа” як характерна ознака ідіостилю Джуліана Барнса (2010)
Долгополова Л. А. - Інфінітив у ролі аргумента (2010)
Єгорова О. І. - Прономінальні маркери невизначено-кількісних ознак в англомовному дискурсі (2010)
Ємець О. В. - Парадокс у стилістичному та прагматичному аспектах (2010)
Yesypenko N. G. - Lexical concept and construction of its network (2010)
Жукова Н. М. - Особливості метафоричної репрезентації простору в австралійській англомовній картині світу (к ХVІІІ – п ХХ ст.) (2010)
Задорожна І. П. - Аналіз лексико-семантичного складу парних іменникових фразеологічних одиниць німецької мови, Коржан О. І. (2010)
Займак Т. С. - Функціонування пресупозицій питальних речень в англомовному діалогічному дискурсі (2010)
Закреницька Л. - Національне і інтернаціональне в термінологічній номінації англійської християнсько-богословської терміносистеми (2010)
Засєкін С. В. - Психолінгвістичні аспекти моделювання художнього перекладу (2010)
Заслонкіна А. В. - семіотична реалізація концептів антропоморфного порядку (2010)
Захарчук І. О. - Типологія дистрибуції оператора not в авторському дискурсі (2010)
Івасюк О. Я. - Історія перекладу в період "розстріляного відродження" (1920-1937/41 рр): нова спроба викладу в посібнику з історії перекладу, Огуй О. Д. (2010)
Кияк Т. Р. - Мовна політика в україні: сьогодення та перспективи (2010)
Кійко С. В. - Асоціації як універсальний чинник зміни значення слів (2010)
Кійко Ю. Є. - Німецькі й українські інформаційні види текстів у зіставленні (2010)
Ковалюк Ю. В. - Оцінний параметр концепту людина (2010)
Ковбаско Ю. Г. - Динаміка становлення розділового запитання у XVI-XІХ столітті (2010)
Koзлова Т. О. - Редуплікація і є кореня та її вплив на семантичну рефлексацію етимону (2010)
Колесник О. С. - Номінації елементів міфологічного простору в системі атракторів національної лінгвокультури (2010)
Комісаренко Н. О. - Лексико-семантичне поле "освіта” в англійській та українській мовах та проблема перекладної взаємовідповідності освітньої лексики (2010)
Король А. А. - Інтенційна спрямованість висловлення-звинувачення (2010)
Косенко А. В. - Номінативні засоби вербалізації концепту beauty в авторському дискурсі (2010)
Коцюба О. П. - Лексико-тематичні групи запозичень у творах Йозефа Рота (2010)
Kritsberg R. Y. - Sociocultural factors and changes of meaning (2010)
Куделько З. Б. - Лексико-семантичні особливості терміносистеми дипломатії: полісемія (2010)
Курушкіна Т. М. - Зона базису англійських кулінаронімів (2010)
Литвинов О. О. - Семантичні особливості номінацій зорової поведінки персонажів у сучасній англомовній художній прозі (2010)
Лопатюк О. В. - Структурні моделі надфразних єдностей як непрототипічних ірреальних умовних конструкцій (на матеріалі сучасної німецької мови) (2010)
Лопушанська О. М. - Особливості австрійського мовного варіанту в німецькомовних перекладах Вільгельма Горошовського (2010)
Макарук Л. Л. - Піктограмне відображення соціокультурних цінностей в англомовному мас-медійному дискурсі (2010)
Візнюк О. В. - Динамічні характеристики дієслівних похідних префіксальної ономасіологічної категорії локативності в англійській мові (2010)
Вихідні дані (2010)
Бекшаев С. Я. - О решениях обобщенной задачи Бубнова (2019)
Gurtovy O. G. - Poblems of deformation by local loading of multilayered plates on a rigid foundation, Tynchuk S. O., Andrushkov V. I. (2019)
Клименко Є. В. - Експериментальні дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених залізобетонних балок, Полянський К. В. (2019)
Ковальчук С. Б. - Аналітичне моделювання зосереджених та локалізованих навантажень брусів із криволінійною плоскою віссю. Частина 2. Моделювання локалізованих навантажень та приклади застосування (2019)
Купченко Ю. В. - Оцінка технічного стану і підсилення сталевих кроквяних ферм покриття, Сінгаївський П. М., Карпюк Ф. Р., Константінов П. В. (2019)
Лучко Й. Й. - Експериментальні дослідження розподілу температур на поверхнях транспортних споруд із металевих гофрованих конструкцій, Ковальчук В. В., Кравець І. Б., Джус В. С. (2019)
Неутов С. Ф. - Влияние стальной фибры на прочностные и деформативные свойства фибробетона, Корнеева И. Б. (2019)
Павліков А. М. - Визначення міцності залізобетонних колон, що зазнали експлуатаційних пошкоджень, Гарькава О. В., Бариляк Б. А. (2019)
Гончар О. А. - Конструкційні бетони, отримані з використанням відходів промисловості (2019)
Демідов Д. В. - Вдосконалення технології виробництва теплоізоляційного водно-дисперсійного полімерного покриття, Саєнко Л. В., Буцька Л. М. (2019)
Лучко Й. Й. - Адгезійна міцність полімерцементного матеріалу при влаштуванні гідроізоляції басейну, Парнета Б. З., Пенцак А. Я., Петренко О. В. (2019)
Мартинов В. І. - Методика визначення характеру розподілу твердої складової пінобетону, Вєтох О. М., Макарова С. С., Мартинова О. Б. (2019)
Невинський О. Г. - Оптимізація складу та технології виробництва композиційного матеріалу суднобудівного призначення (2019)
Voinov O. P. - About the significance of energy saving program. Ecological aspect, Elkin Yu. G. (2019)
Рулёв Н. Н. - Интенсификация процесса выделения тонкодисперсного угля из хвостов флотационного обогащения ультрафлокуляцией, Небеснова Т. В. (2019)
Звєрєва А. С. - Деформативні властивості грунтополімерного композиту: експериментальні дослідження, Плугін А. А., Мірошніченко С. В., Резніченко І. В. (2019)
Meneylyuk A. I. - Analysis of modern rehabilitation methods for bridges and overpasses, Putilin S. V. (2019)
Титул, зміст (2018)
Устінов О. - Медична реформа: проблемні питання та ризики в регіональному аспекті (2018)
Кубашко А. В. - Фталати — питання біотоксичності щодо організму людини, Герцюк М. М., Дєєв В. А. (2018)
Ніколаєнко В. - Серцево-судинні захворювання: сучасні підходи до лікування (2018)
Гузій О. - Синдром хронічної діареї у дітей: новітні підходи в діагностиці та лікуванні (2018)
Айб Н. Р. - Етіологічні та патогенетичні чинники дисметаболічних нефропатій у дітей (2018)
Бараненко А. Н. - Рассеянный склероз у детей, Криничная И. П., Тягло Ю. П., Бачурина И. В., Максюта А. В. (2018)
Яргин С. В. - Об использовании флавоноидов в качестве флеботропных средств (2018)
Сімак І. М. - Логістичні особливості надання догоспітальної екстреної медичної допомоги пацієнтам похилого та старечого віку з гострими порушеннями коронарного кровообігу (2018)
Слєсаренко Ю. О. - Особливості діагностики та лікування негоспітальної пневмонії на етапах медичної евакуації у військовослужбовців Збройних Сил України, які проходять військову службу в зоні проведення антитерористичної операції (2018)
Фіщенко В. О. - Консервативна стимуляція остеогенезу при сповільненій консолідації переломів трубчастих кісток, Килимнюк Л. О., Лайко Л. І., Ковальчук В. М., Ренкас О. П. (2018)
Олійник О. П. - Комплексна судова психолого-психіатрична оцінка станів залежності від алкоголю в цивільному та кримінальному процесі, Радзевілова О. В. (2018)
Ліщишина О. М. - Порівняння практики розробки та впровадження клінічних настанов, Степаненко А. В., Мельник Є. О., Рубцова Є. І. (2018)
Березуцкий В. И. - Был ли Гектор Берлиоз опиумным наркоманом?, Березуцкая М. С. (2018)
Шапочка І. В. - Петро Михайлович Гудивок — до 80-ти річчя від дня народження (2016)
Антосяк П. П. - Про медіану кемені-снелла та коефіцієнт узгодженості думок експертів, Самусь Є. І. (2016)
Бондаренко В. М. - Опис деяких категорій незвідних матриць малих порядків над локальними кільцями, Бортош М. Ю. (2016)
Бондаренко В. М - Реберно-локальні деформації квадратичних форм Тітса несерійних діаграм Динкіна, Лісикевич В. А (2016)
Боярищева Т. В. - Оцінка швидкості збіжності в централвній граничній теоремі для послідовності серій, Поляк І. Й. (2016)
Брила А. Ю. - Лексикографічна задача про покриття з альтернативними критеріями, Гренджа В. І. (2016)
Коваленко О. В. - Спосіб опису екологічного стану території та його програмна реалізація "Випадкова точка” з використанням методу можливих напрямків, Кряжич О. О. (2016)
Кирилюк О. А. - Мінімальні незвідні розв’язні підгрупи групи GL(2, R2) (2016)
Моклячук М. П. - Мінімаксна фільтрація гармонізованих випадкових послідовностей, Остапенко В. І. (2016)
Перестюк М. О. - Існування інваріантного тора виродженої лінійної системи з імпульсною дією, Король Ю. Ю. (2016)
Перестюк М. М. - Стійкість інваріантного многовиду одного класу систем диференціальних рівнянь, Перестюк Ю. М. (2016)
Петечук В. М. - Гомоморфізми з умовою (*) підгруп групи GL (n, R), n > 4 в яких E (n, R) є нормальною підгрупою, Петечук Ю. В. (2016)
Plakosh А. I. - On weak equivalence of representations of Klein four-group (2016)
Сінельник Л. О. - Сингулярність нескінченних згорток Бернуллі, породжених числами Пізо, Торбін Г. М. (2016)
Сухорольський М. А. - Біортогональні системи нелінійних комбінацій експоненціальних функцій, Андрусяк І. В., Коляса Л. І., Бродяк О. Я. (2016)
Тилищак О. А. - Нерозкладність однієї матриці довільного порядку над локальним кільцем, Юрченко Н. В., Цімболинець Р. Ф. (2016)
Ямненко Р. Є. - Про розподіл супремуму д-відображеного субгауссового процесу дробового броунівського руху (2016)
Чупов С. В. - Стохастичний алгоритм лексикографічного пошуку для задачі дискретного програмування (2016)
Щоголев С. А. - Про спеціальні класи розв’язків зліченної блочно-діагональної диференціальної системи, Джашитова В. В (2016)
Хвесик М. А. - Парадигмальний концепт організації системи інтегрованого управління водними ресурсами, Левковська Л. В., Мандзик В. М. (2018)
Коваленко А. О. - Стан і перспективи реалізації Цілей сталого розвитку в Україні (2018)
Степаненко А. В. - Екологічна модернізація економіки в дискурсі четвертої промислової революції (2018)
Тітаренко Г. Б. - Інноваційний розвиток України в умовах імплементації угод ЄС щодо екологічної безпеки (2018)
Куценко В. І. - Соціоекологічний компонент відтворення людського потенціалу, Гаращук О. В. (2018)
Обиход Г. О. - Урядові та неурядові організації як інституціональні складові гарантування екологічної безпеки, Омельченко А. А. (2018)
Бистряков І. К. - Переформатування просторової системи управління природно-ресурсними активами, Микитенко В. В. (2018)
Веклич О. О. - Визначення економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг (2018)
Колмакова В. М. - Екосистемний підхід до визначення збитків від забруднення водних ресурсів з урахуванням напрямів формалізації їх вартісного виміру (2018)
Ільїна М. В. - Класифікація територіальних громад на основі актив-орієнтованого підходу (2018)
Сакаль О. В. - Еколого-економічна ефективність землекористування в умовах поглиблення інституціональних трансформацій (2018)
Сундук А. М. - Регіональний аспект фінансово-економічного регулювання землекористування в Україні, Шашула Л. О. (2018)
Лицур І. М. - Механізм фіскального регулювання лісогосподарювання, Карпук А. І. (2018)
Хвесик М. А. - Новітній вимір екологічних викликів та загроз сталому розвитку в епоху глобалізації, Обиход Г. О. (2018)
Chenlin Ch. - The enlightenment of China's cultural soft power development on Ukraine (2018)
Сиваграков А. В. - Разработка и реализация стратегий устойчивого развития территорий в контексте самоуправления и децентрализации (2018)
Ільїна М. В. - Просторова диференціація сільських територіальних громад в Україні, Шпильова Ю. Б. (2018)
Дорош О. С. - Наукові підходи до розроблення планувальної документації для об’єднаних територіальних громад, Купріянчик І. П., Мельник Д. М. (2018)
Степаненко А. В. - Інтеграція економічної та екологічної політики в контексті екологічної безпеки (2018)
Омельченко А. А. - Вплив економічних трансформацій на природно-техногенну та екологічну безпеку в контексті четвертої промислової революції, Степанюк О. С. (2018)
Бистряков І. К. - Проективно-діяльнісний підхід до просторового управління природно-ресурсними активами, Клиновий Д. В. (2018)
Куценко В. І. - Прогнозування соціальної безпеки: теоретико-методологічні аспекти, Гаращук О. В. (2018)
Степанюк Г. С. - Проблеми та особливості еколого- економічної діагностики техногенно небезпечних нафтогазових підприємств, Бойко В. В. (2018)
Мандзик В. М. - Теоретичний концепт відтворення водного капіталу в сучасних фінансово-економічних системах (2018)
Микитенко В. В. - Форми та засоби організації просторового управління природно- ресурсними активами в Україні (2018)
Левковська Л. В. - Публічне державно-приватне партнерство в умовах імплементації угод ЄС щодо безпеки водних ресурсів, Тітаренко Г. Б., Тітаренко О. В. (2018)
Сакаль О. В. - Оцінка базових характеристик рентного інструменту регулювання лісокористування (2018)
Боцула О. І. - Стратегічні напрями розвитку еколого- економічного управління лісовим господарством (2018)
Химинець В. В. - Проблематика охорони атмосферного повітря в Закарпатській області: еколого-економічні виклики та загрози (2018)
Хвесик М. А. - Економіка і природні ресурси: реалії синергії (2019)
Хвесик М. А. - Управління водними ресурсами: євроінтегративний вектор, Левковська Л. В. (2019)
Бистряков І. К. - Проблематика імплементації європейських публічно-приватних форматів сталого господарювання в Україні, Клиновий Д. В. (2019)
Микитенко В. В. - Просторове управління природно-ресурсними активами – запорука розвитку національного державотворчого проекту і його безпеки (2019)
Ільїна М. В. - Функціональний зв’язок соціоекологічних імперативів з національними пріоритетами розвитку, Шпильова Ю. Б. (2019)
Степаненко А. В. - Форми публічно-приватного партнерства в системі гарантування природно-техногенної та екологічної безпеки, Омельченко А. А. (2019)
Третяк Н. А. - Використання світового досвіду публічно-приватного партнерства в Україні, Каленська О. В. (2019)
Корнійчук О. П. - Модернізація системи охорони здоров’я на засадах сталого розвитку (2019)
Куценко В. І. - Методологічні аспекти моделювання соціального розвитку в умовах формування агломерацій, Гаращук О. В., Євтушенко Г. І. (2019)
Веклич О. О. - Параметризація економічного збитку від погіршення/знищення екосистемних послуг (2019)
Колмакова В. М. - Інституціоналізація процесу екосистемного визначення втрат природно-ресурсного потенціалу від негативних наслідків господарювання (2019)
Бойко В. В. - Упровадження екологічних інновацій у системі охорони атмосферного повітря (на прикладі кластера екологічної модернізації) (2019)
Сундук А. М. - Регіональний вимір розподілу рентних платежів у лісокористуванні, Голуб О. А., Гамзина О. М. (2019)
Сакаль О. В. - Змістовні характеристики публічно-приватних форм забезпечення сталого просторового розвитку сфери лісокористування (2019)
Третяк А. М. - Оцінка ефективності землеустрою та землевпорядкування, Третяк В. М., Малашевська О. А. (2019)
Шашула Л. О. - Публічно-приватне партнерство у сфері землекористування: форми забезпечення та характеристики, Денисенко І. С. (2019)
Амоша О. І. - Передумови смарт-спеціалізації Донецько-Придніпровського макрорегіону на основі розвитку хімічного виробництва, Шевцова Г. З., Швець Н. В. (2019)
Лях А. В. - Модернизация промышленности на основе ключевых перспективных технологий: обзор зарубежного опыта, Свэйн А. (2019)
Липницкий Д. В. - Блокчейн в финансах и банковском секторе: проблемы становления и перспективы (2019)
Підоричева І. Ю. - Аналіз залежності між інноваційними витратами та обсягами реалізованої інноваційної продукції у промисловості України, Ковчуга Л. І. (2019)
Гаркушенко О. М. - Тренди в економічній динаміці США в контексті технологічного розвитку, Чекіна В. Д. (2019)
Вишневський В. П. - Новітні тренди в монетарній політиці США та її вплив на економічний розвиток: аналітичний огляд, Квілінскі А. (2019)
Разумова Г. В. - Комплементарний підхід до вивчення розвитку національної економіки (2019)
Паничок М. Ю. - Пристосовність різних підходів щодо інтерпретування категорій "ефект" та "ефективність" для вирішення завдань оцінювання використання економічного потенціалу регіону, Кривуля П. В. (2019)
Савельєв Є. В. - Вишеградська четвірка та Україна в контексті розвитку євроінтеграційних процесів, Куриляк В. Є., Куриляк М. Ю. (2019)
Двігун А. О. - Децентралізація: упровадження нової системи адміністративно-територіального устрою (2019)
Сердюк О. С. - Трансформація енергетичної системи: оцінка соціально-економічних наслідків для старопромислових шахтарських регіонів (2019)
Аббасова Ш. А. - Анализ структуры инвестиций и его влияние на достижение независимости экономики страны от нефтяных ресурсов, Оруджева М. Ш., Оруджева Т. В. (2019)
Науменко Н. Ю. - Теоретико-методологічні аспекти інформаційно-психологічної безпеки в послідовності держава – регіон – суспільство – людина (2019)
Кочешкова І. М. - Можливі форми підприємств з переробки промислових відходів і джерела фінансування їх створення та функціонування (2019)
Артеменко Д. М. - Розвиток методичного забезпечення проведення вартісної оцінки прав вимоги за зобов’язаннями, що виникають внаслідок здійснення кредитних операцій в Україні (2019)
Уманець Т. В. - Стимулювання соціально-економічного розвитку регіонів України на засадах фінансової децентралізації (2019)
Столярова В. В. - Становлення бюджетного федералізму в Україні та особливості сучасного Донбасу, Овчаренко Т. В., Калашнікова Л. М. (2019)
Швець В. Я. - Аутсорсинг в логістиці автомобільних вантажоперевезень в Україні: стан, проблеми та перспективи, Бойченко М. В. (2019)
Стеблюк Н. Ф. - Дослідження поведінки споживачів на ринку освітніх послуг, Копєйкіна Є. В. (2019)
Берсуцька С. Я. - Поточний стан та перспективи розвитку агропромислового сектору України в контексті євроінтеграції, Колесников С. О. (2019)
Ринкевич Н. С. - Організаційна культура підприємств: виклики, загрози та тенденції (2019)
Азьмук Н. А. - Штучний інтелект у процесі праці у цифровій економіці: нові виклики та можливості (2019)
Прогнімак О. Д. - Новітні моделі зайнятості як фактор розбудови креативної економіки України (2019)
Чеботарьов В. А. - Менеджмент персоналу економічних підрозділів підприємств: обґрунтування вихідних інноваційних засад забезпечення, Глінковська-Краузе Б., Чеботарьов Є. В. (2019)
Ровенська В. В. - Управління персоналом закладів охорони здоров’я в нових умовах господарювання та перспективи розвитку в Україні, Саржевська Є. О. (2019)
Гітіс Т. П. - Дослідження сучасного стану заробітної плати в Україні у контексті забезпечення соціальної справедливості, Клименко С. С., Челов’ян М. О. (2019)
Крапівіна Г. О. - Нестандартні форми зайнятості: світовий досвід розвитку (на прикладі волонтерства та волонтуризму) (2019)
Хандій О. О. - Вплив цифрових трансформацій на економіку та сферу праці: соціально-економічні ризики та наслідки, Шамілева Л. Л. (2019)
Амоша О. І. - Індустрія 4.0: напрямки залучення інвестицій з урахуванням інтересів вітчизняних виробників, Вишневський В. П., Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М., Підоричева І. Ю., Мадих А. А., Охтень О. О., Дасів А. Ф., Міночкина О. М. (2019)
Іванов С. В. - Локалізація та ліквідація наслідків катастрофи довкілля на Донбасі, Ляшенко В. І., Харазішвілі Ю. М., Кучеров А. В., Коритько Т. Ю. (2019)
Столяров В. Ф. - Соціально адекватний менеджмент регіонального людського розвитку в Українському Донбасі та на Поділлі (виклики, наміри та реалії виміру: 2003–2013; 2017–2027): Частина 2 – Парадигма людяності, гармонії та місії регіону, Шинкарюк О. В. (2019)
Харазішвілі Ю. М. - Стратегічні сценарії сталого розвитку та інституційні умови досягнення, Ляшенко В. І. (2019)
Інституту економіки промисловості НАН України 60 років! (2019)
Колосову Андрію Миколайовичу – 75! (2019)
Бушуєв С. Д. - Зміна парадигм в управлінні інфрастуктурними проектами і програмами, Бушуєв Д. А., Козир Б. Ю. (2019)
Войтушенко А. А. - Поняття креативного потенціалу у сфері управління проектами (2019)
Денчик О. Р. - Модель інтегрованого управління ризиками проектів агропромислового комплексу (2019)
Мальцев А. С. - Управління якістю продукції проектів: методологічні та прикладні аспекти, Крамський С. О. (2019)
Хрутьба Ю. С. - Особливості взаємодії зацікавлених сторін у природоохоронних проектах, Морозов В. В., Хрутьба А. С. (2019)
Чернова Л. С. - Модель оптимізації програми організаційного розвитку (2019)
Єгорченкова Н. Ю. - Моделі управління інформаційними ресурсами 4П-середовища, Єгорченков О. В. (2019)
Ісаєнко Д. В. - Впровадження моделей і методів нечіткої математики у процеси оброблення документів з технічного регулювання у будівництві, Бушуєв С. Д. (2019)
Убайдуллаєв Ю. Н. - Моделювання розвитку надзвичайної ситуації на арсеналах, базах, складах зберігання боєприпасів, Гаврилюк А. О., Полтораченко Н. І. (2019)
Ботвіновська С. І. - Дискретне моделювання в задачах формотворення дизайн-об’єктів (2019)
Катушков В. О. - Спрощення геодезичної основи при виконавчих зніманнях пам’яток історичної спадщини, Сосса Б. Р., Шульц Р. В. (2019)
Ковальов С. М. - Вплив відстаней між точками інтерполянта та заданими точками на його форму, Мостовенко О. В. (2019)
Манько А. А. - Повышение тепловой устойчивости мелкоструктурной замедляющей системы широкополосной лампы бегущей волны, Скубак А. Н., Твердохлеб Н. Г., Харлай Л. А. (2019)
Микитась М. В. - Застосування системного геометричного моделювання до проектування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів, Петриченко А. І., Теренчук С. А. (2019)
Минаева Ю. И. - Представление неопределенности на уровне тензорных моделей данных, Минаев Ю. Н., Филимонова О. Ю. (2019)
Chen Jie - Simulation modelling of competitiveness of ukrainian higher educational institution in zhejiang educational market (2019)
Huilin Xu - The problem of partnership choices for scientific projects cooperation, Andrashko Yu. (2019)
Li Ming - Management of competitiveness of foreign university in chinese field of education (2019)
Wang Ying Xing - Development of a decision support system for organizing distance learning (2019)
Zhou Huan - Development of the system model for hr-management in joint educational projects (2019)
Zhu Ting - Technologies of organization of the communication process in educational projects and programs (2019)
Гонта В. С. - Ігрові технології навчання та оцінювання як одна з інноваційних форм розвитку просторової уяви (2019)
Морозов В. В. - Модель інформаційної взаємодії в проектах створення дистанційного навчання на основі віртуальної реальності, Шелест Т. М., Проскурін М. В., Гусак Г. В. (2019)
Azarova Irina. - Key factors and tools of regional development (2019)
Chunmei Ji - Decision making in agricultural sector in view of the environment (2019)
Mingxin Huang - Digital image analysis technologies for decision support systems in agricultural, Vatskel V. (2019)
Yuanfang He - Problem of evaluation of pollution of the environment, Vatskel I. (2019)
Yuanyuan Li - Diversification of activity as a component of adaptive strategic management of construction enterprise, Biloshchytska S. (2019)
Михайленко В. М. - Обзор средств распознавания эмоционального состояния человека по геометрии лица, Терейковская Л. А. (2019)
Патракеєв І. М. - Нечітка модель індикатора ефективності метаболізму міського середовища (2019)
Савенко В. І. - Інтелектуальні інформаційні інструменти розвитку виробничих систем, енергетичного менеджменту та підприємства в цілому, Доценко С. І., Клюєва В. В., Пальчик С. П., Терещук М. О. (2019)
Цюцюра М. І. - Структура інформаційних потоків в інформаційній системі виробничого підприємства, Криворучко О. В., Мединська Т. М. (2019)
Москвітіна А. С. - Методика техніко-економічного порівняння опалювальних приладів для застосування в сучасних динамічних системах водяного опалення, Любарець О. П., Предун К. М. (2019)
Цінг Жао - Датчики слабких магнітних полів і MEMS-комутатори (2019)
Апріле М. К. - Теорія перспектив і податкова дисципліна з позицій моделі макроекономічної рівноваги на мікроекономічних засадах, Бузато Ф., Джулі Ф., Маркетті Е. (2019)
Шліхтер Б. Р. - Сорсинг ресурсів інформаційних систем на ринках, що розвиваються: приклад України, Болквадзе Н. (2019)
Гончар О. - Інтеграційні фактори сучасності як передумови розвитку маркетингового потенціалу, Поліщук І. (2019)
Козюк В. - Незалежність центробанків, інфляція та фрагментаризація суспільства в постсоціалістичних країнах (2019)
Десятнюк О. - Антициклічне фіскальне регулювання економік країн світу – можливості для України, Маршалок Т. (2019)
Іщук С. - Розвиток хімічної індустрії в Україні та світі: порівняльна оцінка, Коваль Л. (2019)
Сохацька О. - Вплив маркетингу соціальних медіа на купівельну поведінку споживача: концептуальні аспекти, Сідхарх Сідхарх (2019)
Наші автори (2019)
Лисяный Н. И. - Изучение влияния иммунорегуляторных факторов сыворотки крови больных глиомами различной степени анаплазии на субпопуляционный состав лимфоцитов, Гнедкова И. А., Потапова А. И., Бельская Л. Н. (2019)
Мальцев Д. В. - Клиническое применение трансфер факторов на основе экстракта молозива (2019)
Лобанова Е. И. - Вестерн блот экстракта аллергена как дополнительный лабораторный инструмент в оценке тяжести сенсибилизации и выборе средства асит при аллергии, Кравец Т. В., Гареев А. Л., Нещерет Л. С., Куртова М. Н. (2019)
Семенова Я. ­М. О. - Особливості впливу стресових реакцій на регенеруючу імунну систему після дії циклофосфану, Нікольська В. В. (2019)
Зубченко С. - Порівняльний аналіз альтернативних методів діагностики профілю сенсибілізації пацієнтів західного регіону україни, Чоп’як В., Колінковський О., Юр’єв С., Шарікадзе О. (2019)
Руденко А. В. - Оцінка стану гуморальних факторів місцевого імунітету сечових і статевих шляхів у прогнозі перебігу гострого неускладненого пієлонефриту у жінок репродуктивного віку, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Корніліна О. М. (2019)
Левченко А. Р. - Содержание эозинофильного катионного белка в сыворотке крови у больных с синдромом раздраженного кишечника до и после комбинированного антимедиаторного лечения, Шипулин В. П. (2019)
Титул, зміст (2019)
Синекоп О. С. - Критерії оцінювання результатів диференційованого навчання професійно орієнтованого англомовного спілкування майбутніх ІТ-фахівців (2019)
Юхименко В. О. - Психолого-педагогічні чинники формування професійно орієнтованої англомовної компетентності в діалогічному мовленні майбутніх офіцерів (2019)
Майєр Н. В. - Зміст і структура навчальної дисципліни "Сучасні підходи до тестування в навчанні іноземних мов і культур" для професійно-методичної підготовки майбутнього вчителя (2019)
Дягилева О. С. - Електронний курс "English week 2018-2019" для організації позааудиторної роботи з англійської мови майбутніх суднових механіків, Юрженко А. Ю. (2019)
Melnyk Ye. - Joe Dassin, chanteur des petits pains au chocolat (2019)
Чуйко Ю. А. - Електронні тестові завдання для контролю розуміння студентами другого курсу італомовних ідіом у читанні (2019)
Грінченко Н. Р. - Комплекс вправ і завдань для розвитку в студентів третього курсу лінгвосоціокультурної компетентності в англомовному аудіюванні в процесі самостійної роботи з автентичними відеоматеріалами (2019)
Устименко О. М. - Мобільний додаток "Plickers" для організації інтерактивного тестування та опитування на уроках іноземної мови (2019)
Прокопенко Н. С. - Формування теорії і методології антикризового управління на підприємстві (2018)
Кузь Т. - Інноваційні центри: створення і функціонування (2018)
Яцків М. І. - Методика та практика дослідження інвестиційної привабливості підприємства, Максимів М. П. (2018)
Ліфанова М. І. - Перспективи розвитку нових міжнародних фінансових центрів (2018)
Романовський О. О. - Порівняльний аналіз інвестування провідних країн світу у науково-дослідну та дослідно-конструкторську діяльність (2014-2016), Романовська О. О., Романовська Ю. Ю. (2018)
Виклюк М. І. - Фінансовий потенціал агропромислових підприємств у контексті реалізації державної фінансової політики (2018)
Петлін І. В. - Особливості механізму управління державним боргом, Баран О. І., Чучман І. А. (2018)
Голобородько Я. О. - Механізм управління конкурентоспроможністю сільськогосподарських підприємств (2018)
Пеняк Ю. С. - Моделювання господарської діяльності підприємтсва - як напрям підвищення конкурентоспроможності виробництва (2018)
Полторак А. С. - Оборотні активи сільськогосподарських підприємств як об'єкт управління в умовах глобалізації (2018)
Tarasova H. - Analysis of approaches to the development of an industrial enterprise in a crisis, Bezchasnyi O. (2018)
Тимошик М. М. - Концептуальні положення управління ризиками на промисловому підприємстві (2018)
Квілінський О. С. - Взаємодія сукупності механізмів розвитку в умовах інформаційної економіки (2018)
Грозний І. С. - Методи управління ефективністю використання основних виробничих засобів промислового підприємства (2018)
Андрушевич Н. В. - Основні аспекти виявлення та управління потенціалом підприємства, Стригун В. А. (2018)
Жарик Є. А. - Розробка моделі лідерських компетенцій персоналу машинобудівного підприємства, Гуржій Н. М. (2018)
Скібіцька Л. І. - Формування системи антикризового управління на авіапромислових підприємствах (2018)
Погребняк А. Ю. - Формування ефективної системи корпоративного управління в сучасних умовах господарювання (2018)
Гривківська О. В. - Інституційне та регуляторне забезпечення іпотечного кредитування в аграрній сфері, Мельник Л. В., Гривківська С. М. (2018)
Лучко М. Р. - Розрахунки та зобов'язання суб'єктів державного сектору, Сисюк С. В. (2018)
Прокопенко Н. С. - Інститути спільного інвестування та оподаткування в цій сфері (2018)
Сулаева О. Н. - Полиморфизм генов, вовлеченных в регуляцию эндотелиального гомеостаза, и кардиометаболические риски у пациентов с сахарным диабетом 2 типа, Гончаров С. В., Ларин А. С. (2018)
Semeniuk L. N. - Rehabilitation of gestational possibilities of endometrium in women with a history of pregnancy lost, Voronkova N. M., Larina O. V. (2018)
Мушак Н. І. - Стан гіпофізарно-тиреоїдної системи та йодне забезпечення у вагітних із первинною артеріальною гіпертензією на тлі йододефіциту (2018)
Паньків В. І. - Особливості артеріального тиску та дисфункції ендотелію у хворих на цукровий діабет 2 типу і первинний гіпотиреоз, Юзвенко Т. Ю., Паньків І. В. (2018)
Домбровська Н. С. - Концентрація прозапальних цитокінів (ФНП-α та ІЛ-6) в крові учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС йодного періоду, які захворіли на цукровий діабет 2 типу, Плескач О. Я. (2018)
Гудзь А. С. - Експертна система прогнозування стадії діабетичної ретинопатії на основі аналізу дисфункції тромбоцитів, Максимців М. Л., Зябліцев С. В., Могілевський С. Ю., Гур’янов В. Г. (2018)
Кашперська В. Я. - Частота гіпокальціємії після тиреоїдектомії з приводу різної патології щитоподібної залози (2018)
Паламарчук В. О. - Клінічний випадок безсимптомного первинного гіперпаратиреозу, Войтенко В. В., Уріна М. О. (2018)
Черенько С. М. - Первинний альдостеронізм внаслідок адренокортикальної пухлини у дитини: клінічний випадок та огляд літератури, Зелінська Н. Б., Товкай О. А., Шевченко І. Ю. (2018)
Кирилюк М. Л. - Cлучай успешного лечения агонистами допамина инвазивной макропролактиномы у мужчины с эректильной дисфункцией (2018)
Практична клінічна настанова Ендокринного товариства: ендокринне лікування осіб з гендерною дисфорією (гендерною невідповідальністю)(Частина 1) (2018)
Ожиріння в дітей – визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 2) (2018)
Шевченко І. Ю. - Визначення, етіологія та діагностика передчасного статевого розвитку в дітей (2018)
Оголошення (2018)
Наші автори (2018)
Головко М. Й. - Концепція трансформації податкової системи України в умовах фіскальної децентралізації, Худолій Л. М. (2018)
Садула Л. М. - Сучасні підходи до управління результативністю маркетингу, Пісний Б. М., Когут Р. А. (2018)
Бурджанадзе І. В. - Соціальний капітал: підходи до визначення і виміру (2018)
Дергалюк Б. В. - Діагностування ефективності використання інтелектуального капіталу в економіці України, Погребняк А. Ю. (2018)
Кузьмак О. М. - Напрями удосконалення управління кредитними ризиками вітчизняних банківських установ, Кузьмак О. І. (2018)
Гривківська О. В. - Виокремлення функціональних складових економічної безпеки підприємства, Обиденко Г. О. (2018)
Шостаковська А. В. - Процесний підхід до управління розвитком промислового підприємства (2018)
Фархшатова О. В. - Формування системи оцінки конкурентоспроможності підприємства на засадах принципів рефлексивного управління (2018)
Катькалова-Литвин І. В. - Критеріальні передумови оцінки ефективності управління розвитком підприємства (2018)
Sapun K. V. - Development of transport services as a component of the development of Ukrainian tourism business, Bezpalchuk O. V., Karyagin Yu. O. (2018)
Kramar I. - Використання методу аналізу ієрархій при прийнятті управлінських рішень щодо інтернаціоналізації промислових підприємств (2018)
Квілінський О. С. - Щодо концепції управління розвитком підприємств промисловості в умовах інформаційної економіки (2018)
Чмель В. П. - Феномен лідерства в управлінні підприємством: основні підходи та базові компетенції в сучасних умовах (2018)
Камінська Б. Л. - Прогнозування відшкодування компенсіції наслідків реалізації сигналів в антисипативному управлінні на промисловому підприємстві (2018)
Бірюков М. М. - Управління логістичними системами і потоками підприємства інтегрованої корпоративної структури холдингу (2018)
Трусова Н. В. - Іпотечне кредитування у контексті державної підтримки розвитку ринку нерухомості, Солоп В. І. (2018)
Кучерук І. В. - Організація обліку та контролю депозитних операцій в комерційних банках, Козинець А. О. (2018)
Малевський Е. З. - Організаційні аспекти внутрішнього аудиту в структурі управління інноваційним кластером (2018)
Гресик В. В. - Спрощена система оподаткування малих підприємств: особливості, переваги та недоліки, Вербянська Ю. І., Добромиль Х. М. (2018)
Виклюк М. І. - Сучасний стан банківського споживчого кредитування, Лесів А. В., Янкович Я. Я. (2018)
Рецензія на монографію Тимошенка Андрія Олександровича "Фіскальна політика України в умовах євроінтеграції: теорія методологія та практика" - Київ, 2018. - 388 с. (2018)
Наші автори (2018)
Ткач С. М. - Соотношение основных филотипов кишечной микробиоты у больных сахарным диабетом 2 типа, Дорофеева А. А. (2018)
Діденко С. М. - Ефективність гібридних артеріальних реконструкцій у хворих на цукровий діабет із критичною ішемією нижньої кінцівки, Свиридов М. В. (2018)
Щербак Ю. О. - Порушення розвитку яєчок у осіб з 46, ХY-гонадальним дизгенезом, Глоба Є. В., Зелінська Н. Б., Шевченко І. Ю. (2018)
Черенько М. С. - Безпечність пульс-терапії глюкокортикоїдними гормонами у лікуванні ендокринної орбітопатії (2018)
Тарасенко С. О. - Тотальна внутрішньовенна анестезія в тиреоїдній хірургії: коливання гемодинаміки та доставки кисню, Кунатовський М. В., Дубров С. О., Єфімова О. О. (2018)
Перехрестенко О. В. - Результати рукавної резекції шлунку та біліопанкреатичного шунтування в модифікації Hess–Marceau у хворих на морбідне ожиріння (2018)
Маслій К. О. - Частота вторинного гіперпаратиреозу на тлі дефіциту вітаміну D серед пацієнтів ендокринологічного профілю, Черенько С. М. (2018)
Поспішіль Ю. О. - Патоморфоз пухлин щитоподібної залози в Прикарпатському ендемічному регіоні зоба за 2000-2002 та 2010-2012 роки, Вовк В. І., Омеляш У. В. (2018)
Черенько М. С. - Інсулінома: шлях до діагнозу, Товкай О. А., Черенько С. М., Уріна М. О., Кунатовський М. В. (2018)
Освітній курс Європейської Тиреоїдної Асоціації (ЕТА), м. Київ, 13.04.2018 р. тези доповідей (2018)
Практична клінічна настанова Ендокринного товариства: ендокринне лікування осіб з гендерною дисфорією (гендерною невідповідальністю)(Частина 2) (2018)
Санофі представляє результати першого прямого дослідження, в якому порівнюється препарат Тожео®* з інсуліном деглюдек (2018)
Оголошення (2018)
Иванов Б. А. - Сверхбыстрая спиновая динамика и спинтроника для ферримагнетиков, близких к точке компенсации спина (2019)
Майданов В. А. - Пластическое течение твердых 4Не и 3Нe при низких температурах, Рудавский Э. Я., Смирнов С. Н., Соколов С. С. (2019)
Savchenko E. - New trends in spectroscopy of solid nitrogen, Khyzhniy I., Bondybey V. (2019)
Ефимов В. Б. - Теплопередача при импульсном нагреве в сверхтекучем гелии, Орлова А. А., Кондаурова Л. П., Горкун А. Г. (2019)
Amrit J. - Resonant surface scattering and dislocation flutter explain Kapitza resistance at a solid/solid 4He interface (2019)
Попова М. Н. - Спектроскопия высокого разрешения редкоземельных ферроборатов со структурой хантита (2019)
Иванов А. Ю. - Конформеры нуклеозидов в низкотемпературных матрицах аргона: ИК фурье-спектроскопия изолированных молекул тимидина, дейтеротимидина и квантово-механические расчеты, Степаньян С. Г., Карачевцев В. А., Адамович Л. (2019)
Русаков В. Ф. - Динамика вынужденных колебаний вихря Абрикосова: роль частоты, действующих сил и параметров вихря, Чабаненко В. В., Nabiałek A., Чумак А. Н., Puźniak R. (2019)
Kivshar Yu. - Localized edge modes in discrete photonic and phononic systems (2019)
Ilinskaya O. A. - Coulomb effects on thermally induced shuttling of spin-polarized electrons, Shkop A. D., Radic D., Park H. C., Krive I. V., Shekhter R. I., Jonson M. (2019)
Бедарев В. А. - Проявление спиновых корреляций в монокристалле ErAl3(BO3)4, Меренков Д. Н., Кобец М. И., Звягин А. А., Попережай С. Н., Гнатченко С. Л., Zajarniuk T., Vasevych T., Gutowska М. U., Szewczyk A., Гудим И. А. (2019)
Gnezdilov V. - Magnetic and structural correlations in the warwickite Mn2OBO3, Pashkevich Yu., Kurnosov V., Zhuravlev O. V., Wulferding D., Lemmens P., Kazak N. V., Knyazev Yu. V., Ovchinnikov S. G. (2019)
Васюткіна Н. В. - Маркетинг взаємовідносин та партнерської взаємодії підприємств: концептуальні підходи, сучасні інструменти (2019)
Кузьмак О. М. - Теоретико-концептуальні підходи дослідження чинників виникнення ризиків фінансово-кредитних установ, Кузьмак О. І. (2019)
Кургузенков Л. А. - Наноекономічний підхід до дослідження соціального капіталу підприємства, Бурджанадзе І. В. (2019)
Корчак Н. В. - Напрями підвищення ефективності діяльності вітчизняних страхових компаній в сучасних умовах, Іваночко О. В., Козира Б. Р. (2019)
Крадісов В. А. - Методика оцінювання конкурентних переваг підприємств машинобудування у системі економічного управління, Харчук Т. В. (2019)
Прокопенко Н. С. - Інституційне забезпечення управління розвитком підприємств, Коваленко Н. В. (2019)
Гнатюк О. П. - Особливості оцінки рівня еколого-економічної безпеки підприємств (2019)
Дьяков О. В. - Методичні аспекти визнання рівня економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності сільськогосподарських підприємств (2019)
Чеморда П. О. - Формування системи інтегрованих маркетингових комунікацій туристичного підприємства (2019)
Tarasova H. O. - Information support to analysis of the potential of the development of the tourist enterprise (2019)
Петровська С. В. - Маркетингові інструменти при антикризовому управлінні, Дудка О. Й. (2019)
Соловей Н. В. - Моделювання страхового захисту операційної діяльності сільскогосподарських підприємств, Юдін В. К. (2019)
Сєрік Ю. В. - Тенденції та протиріччя розвитку національного страхового ринку (2019)
Шпильова В. О. - Інтегрований облік: сучасна парадигма, Лаврова О. О. (2019)
Поліщук Н. В. - Інтегральна оцінка фінансового стану сільськогосподарських підприємств, Мотник О. Р. (2019)
Гресик В. В. - Автоматизація нарахування амортизації основних засобів, Іваночко О. В., Засадна Г. І. (2019)
Прокопенко Н. С. - Інтелектуальний капітал, Гудзь О. Є. (2019)
Шамко О. В. - Когнітивний погляд на вищу освіту, Драшковці А. А. (2019)
Наші автори (2019)
Круковський В. І. - Комунікативно-функціональні та семантичні особливості сполучників et (і) та ou (або) в спеціалізованому дискурсі (на матеріалі французької мови), Круківська О. В. (2018)
Мусиенко В. П. - Психологические предпосылки понимания текста (2018)
Ніконова В. Г. - Лінгвокогнітивне моделювання дискурсу рефлексії політичного лідера, Базилевич Н. В. (2018)
Терехова С. І. - Аломорфізм і ізоморфізм у системі репрезентацій часової референції в українській, російській та англійській мовах (поліпарадигмальне дослідження) (2018)
Volkova L. M. - Function words in indirect speech acts and strategies (2018)
Алексенко С. Ф. - Політична коректність в англомовному медійному дискурсі як засіб реалізації кооперативної комунікативної стратегії (2018)
Барабанщикова О. Ю. - Метадиалог в его динамических аспектах (2018)
Berezenko V. M. - Verbal and nonverbal cues to deception in modern English discourse (2018)
Заскалета В. П. - Типологія семантичних полів порівняння за значенням суб’єкта (на матеріалі роману-колажу Д. Кешелі "Родаки") (2018)
Кендюшенко А. Г. - Семантические особенности сравнительных оборотов в прозе Виктории Токаревой (2018)
Медведєва А. А. - Місце і значення чорного гумору в кіно та особливості його відтворення (2018)
Мунтян А. А. - Проблема разграничения терминологии и номенклатуры в языке медицины (2018)
Охріменко Т. В. - Гроші як об’єкт дослідження гуманітарних наук (2018)
Пашинська Л. М. - Трансформаціїї стійких сполучень слів у заголовках газетних текстів (2018)
Пащенко О. М. - Колоративні східнослов’янські фітоніми (порівняльно-історичний аспект) (2018)
Потапова Г. М. - Понятийный аппарат морфонологии словообразовательного гнезда (2018)
Слаба О. В. - Класифікація англоамериканізмів-термінів у галузевій лексиці з економіки сучасної німецької мови (2018)
Sokolets І. - Functional language in business communication (2018)
Стасюк Т. В. - Імпорт терміноконцепту "новітні технології”" та його історична адаптація в українській концептосфері (2018)
Флойд Л. А. - Колірна метафора в національних картинах світу: аксіологічні параметри (2018)
Аксой М. - Стереотипизация концепта Турция в языковом сознании русских (2018)
Бабаева Л. - Словари азербайджанского языка XIX века (2018)
Гамидова Х. В. - Отличие односоставных предложений в неродственных языках (2018)
Крикніцька І. - Методологія аналізу англомовних фразеологізмів з кулінарним компонентом (2018)
Магеррамова Р. - Представленность концепта "совість" в английском языке (2018)
Мамедова В. Э. - Лексико-семантические инновации в языке современного азербайджанского дискурса (2018)
Мамедова Н. - Формирование исторической грамматики в азербайджанском языкознании (2018)
Оскирко О. П. - Номінація картоплі та страв із неї у східноподільських говорах (2018)
Смолянская А. И. - Влияние ритма на восприятие терапевтического текста (на примере поликодового терапевтического текста) (2018)
Данилич В. С. - Художньо-естетичний контекст образу природи в літературі європейського середньовіччя (2018)
Тищенко И. Ю. - Система нравственно-этических ценностей в романе Ф. М. Достоевского "Преступление и наказание" (2018)
Лисюченко О. В. - Кейс-глоссарий как основной источник формирования лексической компетенции студентов-инофонов (2018)
Прищепа О. К. - Художественный текст в лингвометдическом аспекте при обучении иностранному языку (2018)
Яцюк С. М. - О развитии и контроле слухо-произносительных навыков при формировании вторичной языковой личности инофонов (2018)
Бурнисса А. - Принципы отбора русских художественных текстов для алжирских студентов филологического факультета (2018)
Isgandarova A. R. - Role of Translation in the Study of Lexis-grammatical Aspects of Discourse (2018)
Кагановська О. М. - Гра в наративі і гра з наративом: нові вектори наукових пошуків (2018)
Вимоги до оформлення рукописів у "Науковому віснику кафедри ЮНЕСКО КНЛУ. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія” (2018)
Мицик Л. П. - Розповсюдження, еколого-біологічні властивості, значення костриці червоної (Festuca rubra L., Poaceae) (2016)
Барановский Б. А. - Значение исследований на научных стационарах для определения экоморф видов сосудистых растений (2016)
Коваленко І. М. - Функціональні типи рослин трав’яно-чагарничкового ярусу лісових екосистем (2016)
Савосько В. М. - Екологічна обумовленість сучасного стану лісових культур фітоценозів Криворіжжя, Квітко М. О. (2016)
Кармизова Л. О. - Біоекологічний аналіз флори біотопу залізниць м. Дніпро (2016)
Лісовець О. І. - Сезонна динаміка флористичної та екоморфічної структури трав’янистого покриву урочища балка Тунельна (м. Дніпро), Вислоцька А. В. (2016)
Гудим Н. Г. - Екоморфічна структура фітоценозів на арені р. Дніпро, Ганжа Д. С. (2016)
Приседський Ю. Г. - Вплив забруднення сульфітами та фторидами на накопичення біомаси квітковими рослинами (2016)
Рощина Н. О. - Флороценотичне різноманіття озер Присамар’я у порівнянні зі штучними водоймами (2016)
Тротнер (Приймачук) В. В. - Знахідки рідкісних видів рослин на Криворіжжі (2016)
Горейко В. А. - Биологические способы защиты степных земель от эрозионных процессов (2016)
Зверковський В. М. - Оцінка площі поперечного перерізу стовбура та запасів деревини експериментальних деревних порід на рекультиваційній ділянці № 1 Західного Донбасу, Зубкова О. С. (2016)
Масюк А. Н. - Пространственное распределение корневой системы облепихи крушиновидной на разных вариантах рекультивации породных отвалов Западного Донбасса (2016)
Тагунова Е. О. - Тест-система определения марганца в почвах долины реки Самары Днепровской, Цветкова Н. Н., Якуба М. С. (2016)
Жуков А. В. - Экоморфы дерново-литогенных почв на красно-бурых глинах, Задорожная Г. А. (2016)
Кабар А. М. - Особливості дії антиоксидантних систем гібридогенних форм кісточкових селекції НБС-ННЦ в умовах Степового Придніпров’я, Лихолат Ю. В., Лучка Я. О., Давидов В. Р., Янченко А. В. (2016)
Грицай З. В. - Показники якості насіння лип в умовах забруднення довкілля викидами Придніпровської ТЕС м. Дніпро, Юсипіва Т. І., Трифонов М.О. (2016)
Павлюкова Н. Ф. - Зміни анатомо-морфологічних показників рослин роду Acer L. в умовах м. Дніпро, Легостаєва Т. В. (2016)
Юсипіва Т. І. - Вплив промислових викидів SO2 та NO2 на морфометричні показники самосіву та підросту Robinia pseudoacacia L. (2016)
Гассо В. Я. - Рийна діяльність прудкої ящірки в умовах Присамар’я (2016)
Кулік А. Ф. - Динаміка біологічної активності ґрунтів лісових біогеоценозів Присамар’я (2016)
Легостаєва Т. В. - Динаміка активності супероксиддисмутази та каталази у листках Ailanthus altissima за аеротехногенного забруднення, Михлик К. Г., Россихіна-Галича Г. С. (2016)
Потапенко О. В. - Екоморфічний аналіз рослинного покриву територій електричних підстанцій, Ганжа Д. С., Жуков О. В. (2016)
Наші втрати - Травлєєв Анатолій Павлович (11.09.1929 - 19.09.2016) (2016)
Дяченко Л. А. - Формування системи розвитку людського капіталу у контексті цифрової економіки, Садула Л. М., Сидор О. К. (2018)
Верьовкін В. В. - Економічний пояс Великого шовкового шляху, нові виклики для Державної Фіксальної Служби України (2018)
Гальків Л. І. - Методичні підходи до побудови та систематизації принципів регулювання інноваційної діяльності підприємництва в Україні, Виклюк М. І., Сервачак В. Б. (2018)
Прокопенко Н. С. - Вплив фіксальної політики на розвиток соціальної сфери в Україні в євроінтеграційних умовах, Ґудзь О. Є., Тимошенко А. О. (2018)
Коваль Л. П. - Корпоративна соціальна відповідальність в хімічній промисловості: проблеми та практики реалізації в Україні та світі (2018)
Пісний Б. М. - Моніторинг фінансового забезпечення управління процесами інтелектуальної капіталізації економіки, Гинда С. М., М'якуш Х. В. (2018)
Мурашко І. С. - Оцінювання стійкого розвитку підприємств машинобудування: економічний аспект (2018)
Лаврова О. О. - Стратегічний аналіз та планування в умовах нестабільності податкової системи, Погоріла Т. М. (2018)
Дьяков О. В. - Зовнішньоекономічна діяльність сільськогосподарських підприємств: стан та тенденції розвитку (2018)
Ареф'єва О. В. - Організаційне забезпечення управління ризиками промислового підприємства, Тимошник М. М. (2018)
Безчасний О. У. - Вдосконалення комунікаційних каналів з врахуванням наявних обмежень (2018)
Квілінський О. С. - Аналіз підходів до побудови концепції управління розвитком промислового підприємства в умовах інформаційної економіки (2018)
Коваленко Н. В. - Роль маркетингового комунікаційного забезпечення у розвитку промислових підприємств (2018)
Тарасова Г. О. - Ітераційний підхід до моніторингу зовнішнього середовища в умовах економічної нестабільності, Каміньська Б. Л. (2018)
Циганова О. С. - Функції системи контролінгу промислового підприємства (2018)
Корчак Н. В. - Напрями підвищення ефективності діяльності вітчизняних страхових компаній в сучасних умовах, Іваночко О. В., Козира Б. Р. (2018)
Борисенко Л. М. - Державний фінансовий контроль: суть, значення, підходи до здійснення (2018)
Нечай О. Ю. - Фактори впливу на інвестиційну привабливість економіки в сучасних умовах (2018)
Гресик В. В. - Спрощена система оподаткування малих підприємтсв: особливості, переваги та недоліки, Вербянська Ю. І., Добромиль Х. М. (2018)
Виклюк М. І. - Сучасний стан банківського споживчого кредитування, Лесів А. В., Янкович Я. Я. (2018)
Наші автори (2018)
Мінагрополітики України: – Ольга Трофімцева: "Український аграрний експорт склав майже $18 млрд в 2017 році"; – Для підвищення якості молока буде надаватися значна державна підтримка; – Україна поглиблює співпрацю з країнами ЄС у тваринницькій, рибній та лісовій галузях (2018)
Шустік Л. - Агрегат ґрунтообробний ротаційний АГР4,2 – багатофункційна ефективна машина для фермера, Степченко С., Мариніна Л., Ковтун О. (2018)
Думич В. - Сучасні тенденції розвитку конструкцій машин для підготовки та обробітку ґрунту в лісовому господарстві, Кушнір З. (2018)
Постельга С. - Тестування системи добровільного доїння корів (робот-дояр) "VMS" виробництва фірми "ДЕЛАВАЛЬ", Тютюнник Ю. (2018)
Ясенецький В. - До кормів, як до хліба (2018)
Кривуля О. - Вплив різних систем мінерального живлення на урожайність льону олійного (2018)
Войтович Р. - Ефективність десикантів на посівах льону олійного в умовах Лісостепу Західного, Шувар А. (2018)
Таргоня В. - Розробка моделі формування продуктивності зернових колосових та прогнозу врожайності в органічних технологіях залежно від погодних умов, Новохацький М., Крутякова Н., Бельченко В. (2018)
Лебедєв А. - Методологічні підходи до синтезу нових методів випробувань, Лебедєва І. (2018)
Степченко С. - Новий формат поєднання теоретичних і практичних знань для підвищення кваліфікації працівників, зайнятих в аграрній сфері Німеччини, Гапоненко О., Войновський В. (2018)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Міжнародній виставці "АгроКомплекс 2017" (2018)
Муха В. - Новинки сільськогосподарської техніки від наших європейських партнерів, Пономаренко О. (2018)
Данилюк П. - Техніка від ПП "Агро СМАП" на Міжнародній виставці "АгроКомплекс 2017" (2018)
Бодорин К. А. - Инклюзивное образование в республике Молдова: вопросы и достижения, Чуботару Н. Е. (2015)
Брушневська І. М. - Формування ймовірного прогнозування як психолого-педагогічна проблема (2015)
Wenderlich M. - Co sprzyja rozwijaniu matematycznych uzdolnień u dzieci, młodzieży i ludzi dorosłych? - na podstawie analizy przebiegu życia wybitnych matematyków i wywiadów z osobami matematycznie uzdolnionymi (2015)
Гаврилова Н. С. - Логопедичний масаж як засіб корекції порушень артикуляційної моторики у дітей (2015)
Галущенко В. І. - Аспекти активізації корекційної роботи з розвитку психо-мовленнєвої та моторної сфери у дітей з дизартричними розладами (2015)
Глоба О. П. - Концепція створення в Україні національної системи корекційно-реабілітаційних послуг (2015)
Гриненко О. М. - Особливості формування в учнів початкових класів із тяжкими порушеннями мовлення навичок свідомого мовного аналізу, Лактюшина Т. Л., Суріна О. О. (2015)
Дегтяренко Т. М. - Зміна управлінської парадигми в системі корекційно-реабілітаційної допомоги на регіональному рівні (2015)
Дмітрієва О. І. - Система комплексної реабілітації дітей з порушеннями психофізичного розвитку у Кам’янець-Подільському багатопрофільному навчально-реабілітаційному центрі (2015)
Журавльова Л. С. - Соціальна адаптація молодших школярів із особливостями психофізичного розвитку (2015)
Золотарьова Т. В. - Характеристика дисипативних функціональних структур, які виникають у системах "Особистість" і "Дефект" (2015)
Ільченко О. В. - Активні форми навчання як умова професійного становлення майбутніх дефектологів-логопедів (2015)
Кисличенко В. А. - Логопедичний супровід сім’ї дитини з дизартричними розладами (2015)
Кривцова О. Я. - Усне мовлення дітей середньошкільного віку із заїканням (2015)
Левицький В. Е. - До питання про формування лексико-граматичної сторони мовлення у дітей старшого дошкільного віку із ЗНМ (2015)
Лепетченко М. В. - Теоретико-методичні основи формування здатності до творчого самовираження у дошкільників із порушеннями мовлення (2015)
Лопатинська Н. А. - Мовна, мовленнєва та комунікативна компетенції у студентів вищих навчальних закладів як складники фахової культури майбутнього корекційного педагога (2015)
Мартиненко І. В. - Теоретико-методологічні засади експериментального дослідження комунікативної діяльності дітей старшого дошкільного віку з системними порушеннями мовлення (2015)
Нечипоренко К. С. - Специфіка корекції самооцінки соціально-депривованих підлітків з обмеженням життєдіяльності в умовах інтернату (2015)
Пахомова Н. Г. - Стан сформованості рефлексивно-оцінної складової інтегративної професійної підготовки майбутніх логопедів (2015)
Пінчук Ю. В. - Наукові засади формування навички фонематичного аналізу слова у дітей з вадами мовлення (2015)
Притиковська С. Д. - Використання кінезотерапії у логопедичній практиці (2015)
Прокопенко О. А. - Особливості психологічного супроводу сімей, що виховують дитину з порушеннями слуху (2015)
Роменська Т. Г. - Проблема формування соціально-побутових навичок у дітей дошкільного віку з дитячим церебральним паралічем: теоретичний аспект (2015)
Сербалюк Ю. В. - Становлення спеціальної освіти для сліпих дітей в Україні в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2015)
Соколова Г. Б. - Сучасні підходи до ранньої комплексної допомоги дітям з відхиленнями у розвитку (2015)
Тищенко В. В. - Загальна характеристика системи корекційної роботи з удосконалення шляхів подолання первинного недорозвитку мовлення, розробленої Є.Ф. Соботович, Линдіна Є. Ю. (2015)
Ткач О. М. - Особливості вивчення рівня сформованості складових семантичних полів слів (2015)
Федоренко М. І. - Напрями підвищення рівня економічного виховання учнів з порушеннями зору (2015)
Федоренко С. В. - Екологічно-розвивальне середовище як умова формування уявлень про об’єкти неживої природи у старших дошкільників зі зниженим зором, Рахуба Н. О. (2015)
Хворова Г. М. - Зміст та рівні батьківської компетентності у корекційно-педагогічному аспекті (2015)
Шевцов А. Г. - Нейропсихологічний підхід у корекції розвитку дітей з психофізичними порушеннями, Ільїна О. В. (2015)
Шевченко В. М. - Система допомоги дітям з глибокими порушеннями слуху: від раннього виявлення до комплексного супроводу (2015)
Шеремет М. К. - Корекційно-розвивальна робота з розвитку комунікативної функції мовлення у дітей з аутистичними порушеннями старшого дошкільного віку, Базима Н. В. (2015)
Шульженко Д. І. - Емоційна стабільність як чинник особистісної готовності майбутнього психолога до корекційної роботи з аутичними дітьми, Шульженко О. Є. (2015)
Кочетков В. М. - Методологія формування страхового ринку України, Соловей Н. В. (2019)
Васюткіна Н. В. - Методи проведення маркетингових досліджень в умовах діджиталізації ринків: нові можливості, Лазебник О. О. (2019)
Садула Л. М. - Теоретичні аспекти управління людськими ресурсами, Плукар Л. А., Серватяк У. Б. (2019)
Гонта О. Л. - Економічні інструменти державної підтримки розвитку сфери туризму та курортів в Україні, Захарін С. В., Роговий А. В. (2019)
Домрачев В. М. - Прогнозування динаміки макроекономічних показників України на базі моделей, побудованих методами векторної авторегресії, Третиник В. В. (2019)
Павлович Р. Ф. - Методичний підхід до формування стратегії інвестування в контексті розвитку Національної інноваційної системи (2019)
Прокопенко Н. С. - Удосконалення методичних підходів до оцінки ефективності управління розвитком промислових підприємств, Коваленко Н. В. (2019)
Скляренко О. В. - Цифровий маркетинг в рекламній компанії, Федік О. І., Колодінська Я. О. (2019)
Малевський Є. З. - Організаційний механізм забезпечення системи управління змінами на промислових підприємствах, Крамар І. Ю. (2019)
Безчасний О. У. - Концепція формування системи управління комунікаціями в умовах розвитку промислових підприємств (2019)
Hroznyi I. S. - Management of Communications of Personnel of the Industrial Enterprise (2019)
Гривківська О. В. - Оцінка інвестиційних потреб аграрної сфери, Мельник Л. В. (2019)
Усикова О. М. - Особливості фінансування сфери культури, Корнієцька М. О. (2019)
Пристемський О. С. - Механізм посилання фінансової безпеки розвитку сільського підприємства, Сакун А. Ж. (2019)
Виклюк М. І. - Механізми нейтралізації фінансових ризиків в діяльності сільськогосподарських підприємств, Гальків Л. І., Когут А. Є. (2019)
Орел А. М. - Інформаційні технології у забеспеченні економічного розвитку країни, Корнієцький М. О. (2019)
Романовський О. О. - Значення університетського підприємництва для США, Романовська Ю. Ю., Романовська О. О., Ель Махді М. (2019)
Kovalchuk E. D. - Formation of the Communicative Competence of Students in the Foreign Language, Drashkovtsi A. A., Shymko O. V. (2019)
Наші автори (2019)
Фоменко А. Є. - Питання адміністративних послуг Національної поліції з видачі дозволів на придбання і перевезення вогнепальної зброї (2019)
Алєксєєнко І. В. - Удосконалення стилів управління керівників органів системи МВС України як систематизуючий фактор ефективності роботи підлеглих колективів, Магась Г. А., Агарков О. А. (2019)
Безпалова О. І. - Особливості впровадження практики медіації в діяльність органів поліції щодо профілактики випадків насильства у дитячому середовищі (2019)
Галунько В. М. - Адміністративно-правове регулювання діяльності поліцейських офіцерів громади в Україні (2019)
Кириченко Ю. В. - Право інтелектуальної власності в Україні та європейських державах: порівняльно-правові аспекти конституційного регулювання, Копоть І. С. (2019)
Шопіна І. М. - Проблеми взаємовпливу правових і моральних норм в умовах розвитку інформаційних технологій (2019)
Нестерович В. Ф. - Роль та місце виборів у державотворенні в Україні (2019)
Головіна О. В. - Стратегія та шляхи та розв’язання проблем гендерно обумовленого насильства як фактор демократичних змін у суспільстві (2019)
Сердюк Л. М. - Чи потрібен Україні виборчий кодекс: аргументи "за" і "проти" (2019)
Миронюк Р. В. - Зарубіжний досвід примусового виконання рішень судів та інших органів публічної адміністрації (на прикладі Французької Республіки та можливості його впровадження в Україні (2019)
Уваров В. Г. - Окремі аспекти функціонування генеральної інспекції Генеральної прокуратури України (2019)
Христинченко Н. П. - Стан доброчесності суддів у рамках судової реформи: аналіз та спостереження (2019)
Чаплинська Ю. А. - Актуальні проблеми адміністративно-правового забезпечення реформування органів прокуратури (2019)
Budzynskyi М. - Civil control as an impactful form of ensuring the efficiency of public administration activities, Lelet S., Kobets M. (2019)
Єрменчук О. П. - Нормативно-правове регулювання захисту ядерних матеріалів, ядерних установок, радіоактивних відходів, що можуть бути віднесені до об'єктів критичної інфраструктури (2019)
Исаев Р. Д. - Особенности правового регулирования отдельных экологических проблем энергетической безопасности (2019)
Мінка Т. П. - Характеристика заходів адміністративного та кримінально-процесуального примусу протидії домашньому насильству за новим законодавством (2019)
Легеза Ю. О. - Характеристика внутрішніх факторів, що впливають на стан оперативної обстановки у сфері державних закупівель, Дараган В. В. (2019)
Пеньков С. В. - Теоретичне підґрунтя здійснення контрольованої поставки як форми контролю за вчиненням злочинів, Волошина М. О. (2019)
Петрова І. А. - До питання формування кодексу поведінки судового експерта, Спіцина Г. О. (2019)
Шаблистий В. В. - Морально-етичний зміст рішень Європейського суду з прав людини: кримінально-правовий вимір, Людвік В. Д., Терещенко А. І. (2019)
Шендрик В. В. - Сучасний стан правового регулювання використання негласних штатних працівників підрозділами кримінальної поліції, Гнатюк В. В. (2019)
Давидюк В. М. - Генезис діяльності оперативно-розшукових сил Національної поліції у протидії злочинності (2019)
Захарко А. В. - Аналіз стану законотворчої діяльності щодо імплементації процедурних положень конвенції про кіберзлочинність (2019)
Кирбят’єв О. О. - Досвід країн пострадянського простору у сфері кримінально-правової охорони професійної діяльності працівників правоохоронних органів, які обрали європейський вектор розвитку (2019)
Рогальська В. В. - Регламентація та реалізація права на переклад в контексті забезпечення справедливого судочинства (2019)
Шахова К. В. - Оман правоохоронних органів особою про вчинення статевого злочину відносно неї – проблема сучасності (2019)
Макотченко Л. М. - Детермінація перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу (2019)
Паршина О.А. - Економічна безпека в умовах діджиталізації: сучасний стан та перспективи розвитку інформаційного суспільства, Паршин Ю.І., Савченко Ю.В. (2019)
Рибальченко Л.В. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку України, Рижков Е.В., Косиченко О.О. (2019)
Сазонов В. В. - Поняття та система економічної безпеки: кримінологічний вимір (2019)
Zdrodowski B. - Higher education for security in Poland (2019)
Марченко О. В. - Освітній простір в умовах глобалізації: трансформації, виклики, перспективи (2019)
Іваниця А.В. - Актуальні питання підготовки кадрів до поліції у закладах вищої освіти зі специфічними умовами навчання (2019)
Краснобрижий І. В. - Деякі аспекти використання в навчальному процесі тренінгів з елементами квест-технологій, Прокопов С. О. (2019)
Рецензії (2019)
Наукові заходи (2019)
У ДДУВС на громадських засадах працює навчально-наукова лабораторія дослідження проблем правового статусу внутрішньо переміщених осіб та забезпечення гендерної рівності (2019)
Міжнародна співпраця (2019)
Персоналії (2019)
Вічна пам'ять (2019)
Нові видання (2019)
Довідка про авторів (2019)
Міністр Мінагрополітики України : - В ДПЗКУ стартувала весняна форвардна кампанія; – Україна та Німеччина будуть поглиблювати співпрацю в рамках аграрних проектів; – Рішення Уряду: Держпідтримка АПК буде максимально прогнозованою та цільовою (2018)
Кравчук В. - До питання нормування викидів забруднювальних речовин двигунами сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів, Цема Т., Афанасьєва С., Оситняжський М., Горбатова І. (2018)
Ясенецький В. - Сучасна техніка для приготування і роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби (2018)
Кришталь О. - Техніко-технологічне рішення свиноферми на 200 голів (2018)
Думич В. - Дослідження ефективності застосування біопрепаратів у технологіях вирощування озимих зернових культур, Шкоропад Л. (2018)
Строяновський В. - Доцільність вирощування фенхелю звичайного в умовах Західного лісостепу, Хоміна В. (2018)
Смоляр В. - Концептуальні аспекти створення малих відгодівельних ферм ВРХ (2018)
Солоненко С. - Сафлор красильний – перспективна олійна культура в умовах Західного лісостепу (2018)
Легкодух І. - Внесення добрив посівними та ґрунтообробними агрегатами, Легкодух Н. (2018)
Іваненко І. - Навісний відбірник зразків ґрунту, Карпенко А. (2018)
Мінаєв Б. - Обладнання для резервування електрозабезпечення у фермерських господарствах (2018)
Пономаренко О. - Техніка з Європи для аграрія, Муха В. (2018)
Круковський В. І. - Суб’єктивно-прагматичний вимір законодавчого стилю : аксіологія, афект, емоція, оцінка, опінія, експресивність, емотивність (на матеріалі французької мови), Круківська О. В., Турчанінова В. Є. (2019)
Ващенко О. О. - Богемістиці в Київському національному лінгвістичному університеті п’ять років (2019)
Козирєва З. Г. - Метамова "Українського лексикону к. XVIII – поч. XXI ст.: словник-індекс" (2019)
Коробова І. О. - Частиномовні параметри словотвірних гнізд новітніх запозичень (2019)
Лиса Г. І. - Концепт двоїстості: центри мотивації (на матеріалі давньоруських пам’яток ХІ – ХІІІ ст.) (2019)
Mikaylova А. R. - Contextual Features of Periphrases and Euphemisms (2019)
Пащенко О. М. - Східнослов’янські фітоніми-запозичення грецького походження (2019)
Пирогов В. Л. - Динаміка форм словотворення в японській мові: історико-типологічний аспект (2019)
Стасюк Т. В. - Міжнародні мовно-професійні контакти як чинник появи іншомовних запозичень у терміносфері новітніх технологій (2019)
Франко О. Б. - Особливості реалізації комунікативної тактики підбадьорення в німецькомовному діалогічному дискурсі (2019)
Черненко О. В. - Конверсаційні стратегії конфліктного дискурсу: комунікативно-прагматичний аспект (2019)
Адышева С. А. - Фонетическая интерференция в немецкой речи носителей азербайджанского языка (2019)
Гусейнова Н. И. - Проблемы, связанные со стилистическими синонимами в художественном переводу (2019)
Парк С. - Методологія аналізу фонемної структури словоформ готської мови (2019)
Шахбазлы Ч. - Лингвистический статус понятия вежливости (2019)
Иванова Н. П. - Модальность фантастического в русских романтических повестях 1820 – 1830-х годов (2019)
Матвієнко Т. І. - Особливості вивчення української мови як іноземної у вищому навчальному закладі (2019)
Hesenova T. N. - Teaching Listening and Speaking Skills (2019)
Адигезалова Ф. А. - Жизненные перспективы как элемент системы субъективной картины жизненного пути (2019)
Сєрякова І. І. - Радзієвська Т. В. Дискурсивні простори: історико-лінгвістичний вимір: |монографія|. Київ: ДП "Інформаційно-аналітичне агентство”, 2018. 323 с. (2019)
Вимоги до оформлення рукописів у Науковому віснику кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія (2019)
Содержание (2019)
Ижко В. А. - Оптимизация траектории зенитной управляемой ракеты, Емельянова И. А., Резник И. М., Хорольский П. Г. (2019)
Гладкий Э. Г. - Математические модели оценки безопасности в районе падения элементов кассетного боевого оснащения при отработке ракетного комплекса (2019)
Коденец Д. А. - Особенности проектирования и изготовления технологического приспособления для сборки систем отделения космического аппарата типа CLAMP BAND, Сенча С. А., Макаренко А. А. (2019)
Гудрамович В. С. - Численное моделирование поведения упругих конструкций с локальными подкрепляющими элементами, Гарт Э. Л., Струнин К. А. (2019)
Седых И. В. - Особенности экспериментальной отработки процесса осаждения компонентов топлива в баках космических ступеней ракет, Назаренко Д. С., Смоленский Д. Э. (2019)
Назаренко Е. П. - Обеспечение стабильности настройки редукторов давления газа, Реута В. И., Макаров А. Д. (2019)
Капля П. Г. - О критических напряжениях продольной устойчивости подкрепленных цилиндрических оболочек. Динамическая задача (2019)
Батутина Т. Я. - Оценка внешних акустических нагрузок на ракеты при прохождении участка максимальных скоростных напоров, Бондарь Д. С., Гринченко В. Т., Олийнык В. Н. (2019)
Сиренко В. Н. - Газодинамическое моделирование сверхзвукового потока в импульсной аэродинамической трубе, Животов А. Ю. (2019)
Олейник В. П. - Динамические характеристики газового привода со струйным двигателем, Калугер Л. Г. (2019)
Лаврешов В. В. - Намотка труб прямоугольного сечения через штыри, Малый Л. П., Ковалев Е. В., Крамаренко Е. Н., Омельченко Д. С. (2019)
Батутина Т. Я. - Методика измерений акустических нагрузок при старте ракет космического назначения, Бондарь Д. С. (2019)
Васильева Т. Н. - Исследование напряженно-деформированного состояния многослойного сильфона, Струнин К. А., Онофриенко В. И. (2019)
Волошина М. А. - Выбор алгоритма валидации методики выполнения измерений тяги ракетных двигателей на твердом топливе, Гергель В. Г., Ерес Л. А., Курако И. М., Олейник А. О., Рогулин В. В. (2019)
Наши авторы (2019)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: - Уряд надаватиме дотації за утримання корів та молодняка (інструкція для отримання коштів); – Середня зарплата у сільському господарстві зросла на 27%; – Україна та Швейцарія погодили форму ветсертифіката для експорту молока та молочних продуктів; – Україна збільшила експорт картоплі у 3,5 раза (2018)
Кравчук В. - Прогноз урожайності і валових зборів основних сільськогосподарських культур у 2018 році, Сердюченко Н., Негуляєва Н. (2018)
Кравчук В. - Системні аспекти взаємозв’язку технічного регулювання та випробувань в умовах євроінтеграції, Цема Т., Афанасьєва С. (2018)
Пугач А. - Обґрунтування конструкції стрілчастої лапи методами біоніки, Тарасенко В. (2018)
Пожидаєв С. - Уточнення поняття моменту сили у механізації (2018)
Ясенецький В. - Сучасна техніка для приготування і роздавання кормів на фермах великої рогатої худоби (продовження статті) (2018)
Фадєєв Л. - Квасоля – провідна бобова культура (2018)
Муха В. - Техніка для заготівлі сіна і сінажу фірми "Pronar" (Польща) (2018)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Міжнародних виставках "Зернові технології" "Agro Animal Show" Фрукти. Овочі. Логістика", Куянов В., Миропольський О. (2018)
Юрію Васильовичу Пономарю – генеральному директору ТОВ "Краснянське СП "Агромаш" – 60 (2018)
Валюх З. О. - Системно-парадигматичні відношення на морфологічному, словотвірному та синтаксичному рівнях: зіставний аспект (2019)
Бондаренко Я. О. - Концептуальні метафори як вияв когнітивної діяльності мовної особистості в сучасному англо- та українськомовному публіцистичному дискурсі (2019)
Ващенко О. О. - Семантика кольореми зелений / zelená в українсько-чеському лінгвокультурному просторі, Степанюк О. В. (2019)
Гапеева В. М. - Страх і надзея праз прызму мадальнасці волевыяўлення (на матэрыяле беларускай і англійскай моў) (2019)
Hasil J. - Využití internetového portálu Abeceda českých reálií ve výuce češtiny pro cizince s ukázkami (2019)
Гмиря Л. В. - Валентна рамка двовалентних дієслівних предикатів мисленнєвої діяльності (2019)
Іваненко І. М. - Особливості використання військової лексики в сучасному українському мистецтві (на матеріалі книжки та фільму "Позитивний "Бандера") (2019)
Козирєва З. Г. - Лексикографічне відтворення опозиційності в сакрально-політичному наративі Є. Сверстюка (2019)
Коробова І. О. - Семантичне освоєння новітніх запозичень у сучасній українській мові (2019)
Лиса Г. І. - Семантика двоїстості в сучасній українській мові й історична двоїна (2019)
Макарець Ю. С. - Мовна політика: термінологічно-категорійний вимір (2019)
Пашинська Л. М. - Порушення літературних норм у професійному, Школа Г. М. (2019)
Пашкова Н. І. - Грецькі лексичні компоненти у складі балканізмів в українських говорах Карпат (2019)
Пирогов В. Л. - Концепція і методика поетичного перекладу з погляду співвідношення різноструктурних мов і дихотомічно протилежних систем письма: порівняльно-типологічний аспект (2019)
Сулима О. П. - До проблеми тлумачення поняття "процес" (2019)
Стахнюк Н. О. - Функції та семантика демінутивів у польському та українському мовленнєвому дискурсі (2019)
Ботвин Т. М. - Назви хвороб в українських перекладах Біблії ХIХ – ХХ століть: лінгвокультурологічний аспект (2019)
Dănilă V. - Repere Humboldtiene în studiul relaţiei limbă-mentalitate (2019)
Кулиева И. Р. - Некоторые теоретические положения, связанные с определением места номинативных предложений в общей системе односоставных конструкций (2019)
Махмудова Ш. - Способы выражения эмоционального дейксиса (2019)
Cеменишин О. І. - Аудіовізуальний інструментарій організації прагмалінгвістичних тактик впливу: ефективність форми чи змісту впливу в новітньому політичному дискурсі (2019)
Копытко Н. В. - Жанровые признаки романа воспитаний в произведениях С. Сиснерос "Дом на Манго-стрит" и Дж. Альварес "Время бабочек": опыт сравнительного анализа (2019)
Чонка Т. - Проблеми сучасності крізь призму літературної інтерпретації: література про літературу (2019)
Барань Є. - Використання двомовних українсько-угорських словників як ефективного засобу навчання у процесі вивчення державної мови (2019)
Борщовецька В. Д. - Сучасний стан перекладацького ринку праці: виклики, пропозиції, рекомендації, перспективи (2019)
Имамгулиева Г. Ф. - Лингводидактические основы использования активного обучения на уроках иностранного языка (2019)
Мусієнко В. П. - Складне речення на перехресті мови і думки (2019)
Вимоги до оформлення рукописів у Науковому віснику кафедри ЮНЕСКО Київського національного лінгвістичного університету. Серія: Філологія. Педагогіка. Психологія (2019)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – Урожай-2018: Аграрії зібрали 68,5 млн тонн зерна; – "Україна та Королівство Саудівська Аравія нарощують обсяги співпраці в АПК", - Ольга Трофімцева; – "За 10 місяців 2018 року український аграрний експорт збільшився майже на $165 млн", - Ольга Трофімцева (2018)
Теслюк Г. - Машини для забезпечення технічного етапу рекультивації техногенного порушення земель, Сокол С., Волик Б., Коновий А., Семенюта А. (2018)
Войновський В. - Машини для внесення рідких мінеральних добрив, Войновська А., Філатова Л. (2018)
Погоріла В. - Випробування нової машини вітчизняного виробництва для обробітку ґрунту з одночасним локальним внесенням добрив виробництва ТОВ "Велес Агро ЛТД", Тихоненко А., Плахотній В. (2018)
Пожидаєв С. - Ключ до розв’язку радіанної проблеми знаходиться в механіці (2018)
Манойло В. - Система регулювання наддуву автотракторних двигунів для транспортних засобів АПК, Козлов Ю. (2018)
Постельга К. - На шляху створення ефективного обладнання для зберігання зерна, Сліпенька В. (2018)
Міснік Ю. - Дощувальна машина фронтальної дії марки "Фрегат" ДМФ-Ф із забором води від гідрантів закритої зрошувальної мережі, Комаренко В. (2018)
Муха В. - Новини з Міжнародної виставки сільськогосподарської техніки та обладнання ІнтерАГРО-2018, Литовченко О., Постельга С., Смоляр В., Куянов В., Миропольський О. (2018)
Муха В. - Виробництво стаціонарних та бетонних вузлів від Національного Виробника Бетонного Устаткування, Куянов В., Миропольський О. (2018)
Войтюк Д. - ХІХ Міжнародна наукова конференція "Сучасні проблеми землеробської механіки", Гуменюк Ю., Волянський М. (2018)
Смоляр В. - Семінар за актуальною тематикою, Кириченко Л., Осіпова І., Постельга К., Громадська В. (2018)
Таргоні Василю Сергійовичу - 60 (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: - Україна розширює торгово-економічні відносини з Кореєю; – Експорт зернових перевищив 34 млн тонн; – Парламент ухвалив законопроект про маркування органічної продукції (2018)
Кравчук В. - Техніко-технологічне рішення сімейної ферми, адаптованої до вимоги ЄС з відгодівлі 25 голів молодняка ВРХ, Постельга С., Смоляр В., Калмишева Л. (2018)
Рубльов В. - Пріоритети прискорених випробувань, Іваненко І. (2018)
Роженко В. - Результати випробувань автоматизованої доїльної установки карусельного типу PR31000ND фірми "ДеЛаваль" (Швеція) (2018)
Морозова М. - Нейромережеві технології для вирішення екологічних проблем агропромислового комплексу, Гусар В. (2018)
Інтерв’ю Сергія Ніколаєнка Модернізація - шлях до підвищення рентабельності виробництва (2018)
Васільєв О. - Електронний документообіг, як неодмінний атрибут сучасної випробувальної організації (2018)
Руткевич В. - Дослідження стійкості адаптивної системи гідроприводів блочно-порційного відокремлювача консервованого корму (2018)
Пожидаєв C. - Нове рішення руху колісної машини – лобода в жорнах математики (в порядку дискусії) (2018)
Пугач А. - Аналіз механізму збудження динамічної складової тягового опору ґрунтообробних машин (2018)
Шевченко І. - Дослідження фотоелектронного процесу визначення забарвлення насіння олійних культур, Алієв Е. (2018)
Ясенецький В. - Сільськогосподарська техніка на Міжнародних виставках "Зернові технології" "Agro Animal Show" Фрукти. Овочі. Логістика" (продовження статті), Куянов В., Миропольський О. (2018)
Пам’яті заступника головного редактора журналу "Техніка і технології АПК" Ясенецького Володимира Антоновича (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – За півроку Україна збільшила експорт яєць на 43 %; – Уряд деталізував порядок використання коштів для підтримки галузі тваринництва; – Держпродспоживслужба працює над диверсифікацією експорту плодово-ягідної продукції; (2018)
Соляник М. - Нова технологія відгодівлі тварин ферментованими кормами, Нежлукченко Т., Коваленко В. (2018)
Волоха М. - До створення агентно-імітаційної моделі технологічного процесу передпосівного обробітку ґрунту і сівби буряків цукрових (2018)
Шеремета В. - Сучасна сімейна ферма з відгодівлі великої рогатої худоби, адаптована до вимог ЄС, Кравчук В., Смоляр В. (2018)
Кравчук В. - Синтез техніко-технологічних рішень для розкриття природних ресурсів агросфери, Шустік Л., Нілова Н., Степченко С., Супрун В. (2018)
Постельга С. - Законодавчі ініціативи і пропозиції щодо поводження з побічними продуктами тваринництва і птахівництва, Тонковид О. (2018)
Надикто В. - Перспективи зростання продуктивності роботи машинно-тракторного агрегата, Кюрчев В. (2018)
Кравчук В. - Дослідження установок зерносушильних горизонтального типу СГТ під час сушіння зерна кукурудзи, Занько М., Лисак О., Кальчук В. (2018)
Онищенко Л. - Оцінка свиней методом BLUP у племінних господарствах Миколаївської області (2018)
Муха В. - Техніка для аграріїв на ХХХ Міжнародній сільськогосподарській виставці "АГРО-2018", Постельга С., Смоляр В. (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – Посівна-2018: Перезимівля озимих культур – найкраща за всю історію спостережень; – Україна та Узбекистан поглиблюватимуть співпрацю в галузі тваринництва,- Ольга Трофімцева (2018)
Волик Б. - Аналіз будови тіла морських тварин та можливість прийняття її за біологічний аналог ґрунтообробних робочих органів, Теслюк Г., Золотовська О., Майстришин Р. (2018)
Кириченко Л. - Технологічні аспекти використання фермських комбайнів різних фірм (2018)
Смоляр В. - Заходи щодо впровадження сімейних ферм в Україні (2018)
Кондратенко В. - ТОВ "Вольф Систем" – лідер в галузі будівельних конструкцій (2018)
Фадєєв Л. - До питання використання амаранта в Україні та світі (2018)
Мариніна Л. - Технічні рішення борін для весняного боронування ґрунту, Шустік Л., Маринін С., Ковтун О. (2018)
Шустік Л. - Добові безперервні випробування сівалки Tempo TPL 16, Громадська В., Нілова Н. (2018)
Муха В. - Теплообмінники від фірми "Бондіолі і Павезі" (2018)
Муха В. - Виробництво комбікормів від фірми "Farmet" (Чехія) (2018)
Пам’яті Володимира Антоновича Ясенецького (до 79-річчя від дня народження) (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – У Держпродспоживслужбі працюють над відкриттям ринку Японії для українського м’яса птиці; – "Україна та Нідерланди підписали спільну заяву щодо двосторонньої співпраці в АПК", - Ольга Трофімцева (2018)
Любченко С. - Інспектування обприскувачів, які експлуатуються. Європейський досвід, Войновський В., Філатова Л. (2018)
Броварець О. - Зони варіабельності агробіологічного стану сільськогосподарських угідь – як основа ефективного використання технологій точного землеробства (2018)
Таргоня В. - Розробка моделі формування продуктивності зернових колосових та прогнозу врожайності в органічних технологіях залежно від погодних умов, Новохацький М., Крутякова В., Бельченко В. (2018)
Сидоренко В. - Сучасні конструкційні та техніко-технологічні рішення для ефективного застосування пестицидів під час обприскування (2018)
Пивовар І. - Дослідження ефективності дослідного зразка мотоблока з модельного ряду "Мотор Січ МБ", Васільєв О. (2018)
Пономаренко О. - Олійні преси від фірми "Farmet" (2018)
Бабинець Т. - 70 років у царині науки і практики. Третій Міжнародний форум агропромислового інжинірингу в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Тихоненко А. (2018)
Муха В. - Техніка для аграріїв на ХХХ Міжнародній сільськогосподарській виставці "АГРО-2018", Постельга С., Смоляр В. (2018)
Муха В. - Міжнародні Дні поля 2018 в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: – Урожай-2018: Аграрії зібрали понад 40 млн тонн зерна; – "Поглиблення співпраці між Мінагрополітики та ФАО сприятиме досягненню глобальних цілей сталого розвитку 2030", - Олена Ковальова; – Вперше за 7 років відбулося зариблення Київського водосховища (2018)
Думич В. - Машини та обладнання для видалення пнів, Мазурак М. (2018)
Палапа Н. - Особливості розвитку галузей тваринництва Вінницької області, Гончар С. (2018)
Смоляр В. - На шляху створення сучасних господарств для утримання курей, Кришталь О., Гулик Ю. (2018)
Волоха М. - Алгоритмічний опис двоєдиного технологічного процесу підготовки грунту і сівби буряків цукрових (2018)
Грабовський М. - Ефективність застосування мінеральних добрив в одновидових і сумісних посівах сорго цукрового та кукурудзи (2018)
Погорілий В. - Самохідні обприскувачі. Різноманіття на ринку України, Войновський В., Войновська А. (2018)
Коробко А. - Результати випробувань сільськогосподарської техніки у 2018 р. (Харківська філія УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого), Балабай Т., Тетівник Г., Твердохліб С., Козлов Ю. (2018)
Роженко В. - Дослідження функціональних особливостей сучасних кормозбиральних комбайнів, Філоненко Л. (2018)
Шустік Л. - Ротаційна борона Динар-6,4. Функційні випробування (фокус-тест), Нілова Н., Супрун В., Карпенко А., Гусар І. (2018)
Пономаренко О. - Обладнання фірми "Farmet" (Чехія) для виробництва рослинної олії, Муха В. (2018)
Муха В. - Вісті з Міжнародної агропромислової виставки AgroExpo-2018 (2018)
Гедалю Абрамовичу Хайлісу – 90 років (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Mukan O. - Formation of corporate strategy by the enterprise engaged in foreign economic activity, Hanas L., Tsyb Y. (2018)
Pyroh O. - Public private partnership in external economic activity: theoretical aspects, Tomych M. (2018)
Bublyk M. - Modeling of innovative development of administration of outsourcing activities of IT-market enterprises, Didyk A. (2018)
Shepel T. - Economic and methodical basis of biological assets measurement under condiitons of accounting transformation towards IFRS, Narkiewicz J. (2018)
Babinska S. - Evaluation of economic efficiency and directions of improvement of information provision of innovative projects (2018)
Vysochan O. - Apperceptive defects in accounting information system, Vysochan O. (2018)
Skybinska Z. - Types of economic analysis and its information maintenance, Gryniv T. (2018)
Shkvir V. - Methodology of construction accounting nomenclature codes of non-automatic informational base of computer accounting system, Borshchuk I. (2018)
Zahorodniy А. - Crypto currency – a virtual phenomenon which can destabilize financial markets, Partyn H. (2018)
Chushak-Holoborodko A. - Determining the efficiency of the financial outsourcing use by an enterprise-customer, Didukh O., Zaderetska R. (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: Підсумки року: Прийнято низку нормативно-правових актів щодо розвитку галузі садівництва, виноградарства і хмелярства; – Розпочато реєстрацію першого українського продукту з географічним маркуванням – гуцульської овечої бринзи; – На 43% збільшились надходження від експорту української мороженої риби. (2018)
Кравчук В. - Подрібнювач незернової частки урожаю: характеристики і важливість застосування його в сучасних технологіях, Занько М., Кальчук В. (2018)
Войновський В. - Огляд ринку обприскувачів для садівництва та виноградарства (2018)
Тихоненко О. - Ефективність застосування strip-till технології на базі техніки вітчизняного виробництва, Погоріла В. Крохмаль Ю. (2018)
Шустік Л. - Управління рослинними рештками (підрізання, подрібнення, загортання). Функційні випробування нового лущильника дискового New veloce PSP 7m: Фокус-тест, Лисак О., Нілова Н., Степченко С., Кальчук В., Супрун В. (2018)
Лисак Л. - Державний реєстр – інформація про нові зразки технічних засобів для агропромислового комплексу України, Рижкова С. (2018)
Сидоренко В. - Техніко-технологічні рішення у вирощуванні рису. Минулий досвід і сьогодення, Малярчук В. (2018)
Афанасьєва С. - Функційна безпека – основа безпечності дорожнього руху сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, Рижкова С., Горбатова І. (2018)
Климчук М. - Випробування посівних машин в умовах Західного регіону України, Сало Я., Думич В. (2018)
Тонковид О. - Техніко-технологічне рішення для раціональної утилізації вторинної сировини тваринництва, Тихоненко О., Рудик Л. (2018)
Зміст 1-12 номерів журналу за 2018 рік (2018)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: - Виробництво рибної продукції у 2018 році збільшилось на 3 тис. тонн, - Держрибагентство; Український аграрний експорт до країн ЄС збільшився на 8,7% в 2018 році, – Ольга Трофімцева; У 2018 році заробітна плата в сільському господарстві зросла на 24,4%; (2019)
Шустік Л. - Фокус-тест чизеля-глибокорозпушувача ЧГ-40, Степченко С., Нілова Н., Громадська В., Лисак О. (2019)
Смоляр В. - Вівчарство: актуальність створення сімейних ферм (2019)
Горний В. - Ефективний ряд біостимуляторів від компанії Агрісол (2019)
Боднар О. - Вплив добрив Dr. Green на продуктивність гречки в Лівобережному Лісостепу, Гусар І. (2019)
Пожидаєв С. - Експериментальна перевірка взаємозв’язку крутного моменту і повної колової сили еластичного колеса, Шкарівський Г. (2019)
Стаднік М. - Поліпшення характеристик спеціального електрогідравлічного розподільника, Іванов М., Моторна О., Переяславський О., Ярошенко Л. (2019)
Шустік Л. - Ефективність застосування смугового обробітку ґрунту (Strip-till) у вирощуванні кукурудзи, Нілова Н., Степченко С., Тихоненко О. (2019)
Петрів Л. - Небезпека використання стійких органічних забруднювачів у сільському господарстві України, Малков М., Ковач В. (2019)
Муха В. - Новини з Міжнародної виставки сільськогосподарської техніки та обладнання ІнтерАГРО-2018, Литовченко О., Постельга С., Смоляр В., Куянов В., Миропольський О. (2019)
Петрів Л. - Цілі сталого розвитку. Виклики для України та шляхи вирішення (2019)
Дисковий агрегат навісний ДАН-2,1 (2019)
Дискова борона ТАУРУС-3,3Н (2019)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: - Мінагрополітики зацікавлене у поглибленні українсько-польської кооперації в сфері АПК, - Віктор Шеремета; UA-EU: У Мінагрополітики відбулися засідання з аграрних питань з експертами Європейського Союзу (2019)
Кравчук В. - Адаптована до вимог ЄС сімейна вівцеферма на 25 голів, Смоляр В., Калмишева Л. (2019)
Уминський С. - Технологія отримання палив для енергетики АПК під час переробки відходів, Дударев І., Осадчук П., Чучуй В., Житков С. (2019)
Постельга С. - Заготівля кормів 2019: сучасна техніка та технології, Смоляр В., Пшеняк П., Осіпова І. (2019)
Уминський С. - Енергоощадний апарат для отримання біодизельного палива в умовах агровиробництва, Дударев І., Осадчук П., Чучуй В., Житков С. (2019)
Базалій В. - Вплив стимуляторів росту та біофунгіцидів на архітектоніку різних морфобіотиків соняшника, Домарацький Є., Козлова О., Домарацький О. (2019)
Войновський В. - Smart Farming, дигіталізація та дуальне навчання в сільському господарстві Німеччині (2019)
Литовченко О. - Технологія переробки сої від фірми "Farmet" (Чехія), Муха В., Пономаренко О. (2019)
Постельга С. - Сільськогосподарська техніка на виставці "АгроВесна 2019" "Зернові технології", "Agro Animal Show" та "Овочі. Фрукти. Логістика", Смоляр В., Муха В., Литовченко О., Погоріла З., Куянов В., Миропольський О. (2019)
Сало Я. - Вітчизняні виробники сільськогосподарської техніки на форумі "АГРОПОРТ ЗАХІД ЛЬВІВ 2019", Ценюх Я. (2019)
Петрів Л. - Підвищення рівня обізнаності щодо регламентів безпечного поводження із засобами захисту рослин у сільській місцевості (2019)
Рубльову Владиславу Івановичу – 80 (2019)
Барвінченку Віктору Івановичу – 80 (2019)
Міністерство аграрної політики та продовольства України: - Держпідтримка-2019: За 7 місяців фермерам сплачено понад 138,3 млн грн компенсації; – Тривають переговори з Європейською Комісією щодо надання безперешкодного експорту фруктів та овочів, визначених Директивою Ради ЄС; – За 7 місяців заробітна плата у сільському господарстві зросла майже на 24%. (2019)
Осадчук П. - Фільтрація соняшникової олії з використанням ультразвукових хвиль, Уминський С., Дударев І., Чучуй В., Житков С. (2019)
Боднар О. - Вплив добрив Dr. Green на продуктивність ячменю ярого в Лівобережному Лісостепу, Клочай О., Литовченко О. (2019)
Козярук Л. - Удосконалення управління інноваціями в організаціях, Самойленко В. (2019)
Філоненко Л. - Технічні аспекти заготівлі кормів машинами фірми "Krone", Роженко В., Литовченко О. (2019)
Кириченко Л. - Технічні та технологічні аспекти напування свиней (2019)
Лисак Л. - Нові зразки сільськогосподарської техніки в Державному реєстрі, Рижкова С. (2019)
Шевчук Р. - Пристрій для визначення тягово-зчіпних показників мобільних засобів, Сукач О., Шевчук В. (2019)
Осадчук П. - Отримання рослинної олії з нетрадиційної сировини, Уминський С., Дударев І., Чучуй В., Житков С. (2019)
Смоляр В. - Створення сімейної вівцеферми на 50 голів, Громадська В., Калмишева Л. (2019)
Смоляр В. - Техніка для аграріїв на ХХІ Міжнародній сільськогосподарській виставці "АГРО-2019", Муха В., Куянов В., Миропольський О. (2019)
Новохацький М. - Третя спеціалізована виставка "Міжнародні дні поля в Україні"/ "International Field Days Ukraine" в УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого, Бабинець Т., Муха В. (2019)
Бабинець Т. - Машиновипробування в Україні: фундатори та розвиток галузі, Литовченко О., Муха В. (2019)
До 150-річчя від дня народження видатного вченого Камілла Гавриловича Шиндлера (1869-1940) (2019)
До 85-річчя видатного вченого Погорілого Леоніда Володимировича (2019)
Пішов з життя Гусар Віталій Григорович вчений секретар УкрНДІПВТ ім. Л. Погорілого (2019)
Aksamit D. - Wybrane determinanty kształtowania tożsamości psychospołecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną (2015)
Бабич Н. М. - Вплив сімейного чинника на формування комунікативних навичок у старших дошкільників з порушеннями зору та інтелекту (2015)
Бистров А. Є. - Профілактика некритичної віктимної поведінки розумово відсталих підлітків (2015)
Боряк О. В. - Специфіка формування семіотичної підсистеми мови при дизонтогенезі розвитку (розумовій відсталості) (2015)
Галецька Ю. В. - Методика формування соціально-побутових навичок у дітей з помірною та важкою розумовою відсталістю (2015)
Гаяш О. В. - Навчально-методичне забезпечення навчання грамоти першокласників з вадами інтелекту згідно з державними стандартами освіти (2015)
Геращенко С. І. - Шляхи розвитку комунікативних умінь у розумово відсталих учнів на уроках української мови (2015)
Горбенко С. Л. - Розвиток розумово відсталих учнів у процесі формування рольової поведінки (2015)
Дубовик О. М. - Теоретичні аспекти вивчення професійно-орієнтованих особливостей особистісних якостей психолога в процесі професійного розвитку та становлення особистості (2015)
Дутковська Р. В. - Психологічні особливості дітей з комплексними порушеннями, які підлягають індивідуальному навчанню (2015)
Каменщук Т. Д. - Особливості використання знаків та символів в навчанні дітей з різними порушеннями психофізичного розвитку (2015)
Кісліцина М. В. - Оптимізм як критерій професійного вигорання педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих учнів (2015)
Константинів О. В. - Розвиток змісту і форм професійного трудового навчання розумово відсталих учнів в Україні (друга половина ХХ ст.) (2015)
Косенко Ю. М. - Навчання історії розумово відсталих школярів у 30-40-х роках ХХ століття (2015)
Кравець Н. П. - Літературні ігри і виховання розумово відсталих учнів як активних читачів (2015)
Кузьмінська Є. О. - Особливості формування звукової структури слова у розумово відсталих дітей старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2015)
Kulesza E. M. - Uczeń z inteligencją niższą niż przeciętna w szkole ogólnodostępnej, Brożek D. (2015)
Любчич Н. В. - Ретроспективний аналіз становлення спеціальної методики викладання мови в школах для дітей з розумовою відсталістю (2015)
Мартинчук О. В. - Студентоцентрований підхід до підготовки фахівців з інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2015)
Миронова С. П. - Використання у корекційній роботі з розумово відсталими дітьми нетрадиційних методів лікувальної педагогіки і психотерапевтичних технологій (2015)
Одинченко Л. К. - До проблеми навчально-методичного забезпечення курсу "Географія України" в спеціальній школі для дітей з вадами інтелектуального розвитку, Скиба Т. Ю. (2015)
Проскурняк О. І. - Комунікативна діяльність розумово відсталих підлітків: типологія та рівні (2015)
Прядко Л. О. - Науково-дослідна робота як один із засобів підготовки майбутніх корекційних педагогів до роботи з дітьми, які мають особливості психофізичного розвитку, в інклюзивному навчальному закладі (2015)
Рибченко Л. К. - Інклюзивне навчання дітей з аутизмом в загальноосвітній системі навчання (2015)
Руденко Л. М. - Діагностичні аспекти синдрому гіперактивності у розумово відсталих дітей дошкільного віку, Федоренко М. В. (2015)
Савицький А. М. - Особливості використання форм і методів індивідуалізації навчання дітей з синдромом Дауна (2015)
Савінова Н. В. - Культура мовлення як складова деонтологічної культури корекційного педагога у системі інклюзивної освіти, Берегова М. І. (2015)
Смеречак Л. І. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з ДЦП в умовах реабілітаційного центру (2015)
Товстоган В. С. - Професійно-трудова компетентність як необхідна передумова успішної виробничої адаптації випускників спеціальної школи (2015)
Хохліна О. П. - До проблеми суті корекційно-розвивальної роботи в спеціальному освітньому закладі (2015)
Білобородченко В. І. - Оптимізація технології точкового конденсаторного зварювання площинних виробів із сплаву АМГ-6, Забранський А. Є., Миронов С. О. (2018)
Korendiy V. - Substantiation of parameters and motion modelling of two-mass mobile vibratory system with two unbalanced vibration exciters (2018)
Kuzio I. - Modelling the process of dressing the laps of vibratory finishing machine, Zakharov V., Korendiy V. (2018)
Ланець О. С. - Уточнення аналітичних виразів для встановлення інерційно-жорсткісних параметрів двомасових резонансних вібраційних машин, Боровець В. М., Деревенько І. А. (2018)
Литвиняк Я. М. - Моделювання формування гвинтовими співвісними твірними лініями поверхонь зубців циліндричних косозубих зубчастих коліс, Юрчишин І. І. (2018)
Ловейкін В. С. - Динамічний аналіз машин роликового формування з урахуванням дисипативних властивостей приводних механізмів, Почка К. І., Ромасевич Ю. О., Ловейкін Ю. В. (2018)
Стоцько З. А. - Моделювання процесу ерозійного зношування елементів клапанних ущільнень, Шеремета Р. М. (2018)
Труш В. С. - Вплив швидкості нагрівання та часу витримки на кінетику термодифузійного насичення цирконієвих сплавів киснем (2018)
Ярошевич О. М. - Коливання привода вібраційних машин з дебалансними збудниками, Забродець І. П., Мартинюк В. Л., Ярошевич М. П. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Paulin O. N. - Method for Constructing the Model of Computing Processbased on Petri net, Komleva N. O., Marulin S. U., Nikolenko A. O. (2019)
Romanyuk O. N. - Blending Functionally Defined Surfaces, Vyatkin S. I., Antoshchuk S. G., Mykhaylov P. I., Chekhmestruk R. Y. (2019)
Herta Ch. - DP: A Lightweight Library for Teacing Differentiable Programming, Strohmenger K., Fischer O., Oktay D. (2019)
Martynyuk O. N. - Behavioral Verification of Internet of Things Systems by Petri Nets, Drozd O. V., Nesterenko A. S., Ahmesh T. (2019)
Lishchenko N. V. - Comparison of Measured Surface Layer Quality Parameters with Simulated Results, Larshin V. P. (2019)
Shevchenko V. P. - Study of Current Transformers Magnetic Field by Method Final Elements using the FEMM Software Complex, Babiychuk O. B., Boltenkov V. О. (2019)
Vychuzhanin V. V. - Setting Regulator Parameters in a Programmable Logic Integral Circuit for Automatic Control Systems of Heat Exchangers (2019)
Molokanova V. M. - Changes in Portfolios Management of Organization Projects in Conditions of Behavioural Economy (2019)
Author List (2019)
Scientific Publication (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Müllenbach S. - Conceptual Modeling Language Agila Mod, Kern-Bausch L., Kolonko M. (2019)
Volkova N. P. - Detector Quasi-Periodic texture Segmentation Method for Dermatological Images Processing (2019)
Tran Kim Thanh - The Application of Correlation Function in Forecasting Stochastic Processes, Tran The Vinh (2019)
Zhdanova O. G. - Predicting of Sports Events Results, Romanchenko B. V., Sperkach M. O. (2019)
Shaporin R. O. - Artificial Intelligence System for Identifying Robot Behaviour on a Web-Resource, Shaporin V. O., Mikhailov O. M., Lysenko A. V. (2019)
Martynyuk O. N. - Multilevel Behavioral Testing of Distributed Information Systems, Ahmesh T., Thuong Bui Van, Drozd O. V. (2019)
Derevyanko G. V. - Increase of Energy Efficiency of Direct-flow heat Exchangers, Mescheryakov V. I. (2019)
Larshin V. P. - Educational Technology Information Support, Lishchenko N. V. (2019)
Author List (2019)
Scientific Publication (2019)
Чуйко С. М. - Метод Ньютона—Канторовича в теории автономных нетеровых краевых задач в случае параметрического резонанса, Несмелова О. В. (2019)
Ляшко С. І. - Оптимальне керування інтенсивністю занурених точкових джерел води у ненасиченому пористому середовищі, Клюшин Д. А., Тимошенко А. А. (2019)
Norkin V. I. - Substantiation of the backpropagation technique via the Hamilton—Pontryagin formalism for training nonconvex nonsmooth neural networks (2019)
Діхтярук М. М. - Плоска контактна задача для пружної смуги з початковими напруженнями, підсиленої нескінченним неоднорідним стрингером (2019)
Поляков В. Л. - Математическое моделирование осветления суспензии в динамическом слое (2019)
Хорошун Л. П. - Уравнения трехконтинуумной механики проводников (2019)
Tomchenko M. D. - Quasimomentum of an elementary excitation for a system of point bosons under zero boundary conditions (2019)
Стратійчук Д. А. - Отримання надтвердих алмазних композитів та визначення їх термостійкості методом диференційного термічного та термогравіметричного аналізу, Туркевич В. З. (2019)
Артеменко Г. В. - Возраст пород области сноса для кварцитов родионовской свиты ингуло-ингулецкой серии (Желтянский участок Правобережного района), Шумлянский Л. В., Хоффманн А., Беккер А. Ю. (2019)
Вортман М. Я. - Гуанидинийсодержащая олигомерная катионная протонная ионная жидкость, Лемешко В. Н., Шевченко В. В. (2019)
Коноваленко А. С. - Оцінка протиракової активності похідних ізохіноліну — продуктів рециклізації 3-(2-(тієн-2-іл)тіазол-4-іл)ізокумарину, Шабликін О. В., Шабликіна О. В., Москвіна В. С., Броварець В. С., Хиля В. П. (2019)
Бєлінська І. В. - С60 фулерен гальмує розвиток запалення та порушення гемопоезу при експериментальному хронічному холангіті, Кузнєцова Г. М., Дзюбенко Н. В., Гуцалюк М. А., Рибальченко Т. В., Прилуцька С. В., Рибальченко В. К. (2019)
Дёмина Э. А. - Относительная биологическая эффективность ионизирующих излучений, исполь зуемых в лучевой терапии онкологических больных (2019)
Дульнева Т. Ю. - Очищення води від гідроксосполук феруму деревною мембраною, Кучерук Д. Д., Ієвлєва О. С., Гончарук В. В. (2019)
Систематичний покажчик за 2019 рік (2019)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України” (2019)
Байбара Т. В. - До питання формування інформаційно-комунікативної компетентності логопеда в системі післядипломної педагогічної освіти (2015)
Бєлова О. Б. - Особливості вивчення саморегульованого виду агресії у молодших школярів з порушеннями мовленнєвого розвитку (2015)
Вишнева І. М. - Організація корекційно-розвиткової роботи з дітьми із затримкою психічного розвитку в умовах обласної психолого-медико-педагогічної консультації (2015)
Власенко С. Б. - Особливості оцінювання зовнішності оточуючих сліпими молодшими школярами (2015)
Вовк Л. М. - Гендерна система управління у сучасній школі (2015)
Гончар Г. Д. - До проблеми вибору логопедичних методів діагностики стану діалогічного мовлення у дітей з розладами аутичного спектра (2015)
Горох О. О. - Особливості динаміки психічних станів суб'єкта групового психологічного тренінгу особистісного зростання (2015)
Губарь О. Г. - Феномен мовної особистості в сучасному освітньому просторі: теоретичний аспект (2015)
Гужва М. А. - Передумови налагодження міжвідомчої взаємодії фахівців у процесі допомоги аутичним дітям (2015)
Жадленко І. О. - Інноваційні підходи у логопедичній роботі з дітьми з особливими потребами за умов використання корекційно-компенсаційних технологій (2015)
Заїка С. К. - Роль батьків у навчально-виховному процесі дітей дошкільного віку з кохлеарними імплантами (2015)
Заплатинська А. Б. - Методичні основи корекції процесу сенсорної інтеграції дітей з ДЦП засобами темної сенсорної кімнати (2015)
Ільїна Н. В. - Механізми розуміння образних засобів мови у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (2015)
Ковальчук Г. П. - Гуманізація управління інноваційними процесами у системі шкільної освіти (2015)
Коломоєць Н. Т. - Каністерапія як допоміжний альтернативний засіб спілкування дітей із розладами аутистичного спектра (2015)
Kulesza E. M. - Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole podstawowej i gimnazum w latach 2000-2013 w polskim systemie oświaty (2015)
Лісова Л. І. - Характеристика поетапного формування навчальної діяльності в молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення у процесі розв’язування арифметичних задач (2015)
Мілевська О. П. - Застосування структурного аналізу розуміння тексту у навчанні учнів із затримкою психічного розвитку (2015)
Опалюк О. М. - Особливості впровадження нетрадиційних технік образотворчого мистецтва в прикладні методики соціальної роботи (2015)
Парфьонова Г. І. - Теоретико-методичні основи формування усного зв'язного мовлення у дітей із моторною алалією (2015)
Саранча І. Г. - Розвиток фізичної та емоційної сфери дітей дошкільного віку з психофізичними порушеннями розвитку засобами арт-терапії у поєднанні з реабілітаційної системою "Нірвана", Толпаєва О. О. (2015)
Семенишена Т. О. - Особливості формування особистісної готовності дошкільників зі зниженим зором до навчання в школі, Максимів Г. І. (2015)
Семко І. В. - Особливості розвитку в дітей зі стійкими інтелектуальними вадами художнього сприймання (2015)
Сербалюк Ю. В. - Державна, громадська та приватна діяльність зі створення навчальних закладів для глухонімих (ХІХ – початок ХХ ст.) (2015)
Супрун Г. В. - До питання вивчення соціально-психологічної адаптації дітей молодшого дошкільного віку з аутизмом (2015)
Суховієнко Н. А. - Проблема формування узагальнень у дітей дошкільного віку в психолого-педагогічних дослідженнях (2015)
Швалюк Т. М. - Формування вміння виконувати складні синтаксичні трансформації речень у дітей старшого дошкільного віку з тяжкими порушеннями мовлення (2015)
Хома Ю. В. - Методи і засоби вимірювання та комп’ютерного опрацювання біосигналів, Стадник Б. І., Микийчук М. М., Фріш С. (2018)
Дудикевич В. Б. - Комп’ютерний моніторинг вітропотенціалу: концептуальний підхід, система відбору параметрів вітрового потоку, Микитин Г. В., Опірський І. Р., Пашук О. В. (2018)
Бойко О. В. - Сенсор різницевої температури на основі інтегруючого сигнального перетворювача, Голяка Р. Л., Готра З. Ю. (2018)
Микитин І. П. - Прогнозування температури потоків води та повітря із використанням нейронної мережі, Лопатко О. О. (2018)
Мельник Х. Л. - Фактори інерційності рідинних мікротермометрів з тонкими капілярами (2018)
Sydorko I. - Normative and metrological providing of clinical-diagnostic laboratories, Baitsar R. (2018)
Яковлев М. Ю. - Комплексна методика проведення метрологічної експертизи військової техніки зв’язку, Аркушенко П. Л., Рижов Є. В. (2018)
Гапоненко М. В. - Історичні постаті у царині метрології Галичини – професор, доктор Й. К. Лісґаніґ (1719–1799), Луцик Я. Т. (2018)
Яцук В. О. - Забезпечення метрологічної надійності в розпорошених вимірювальних системахи, Бубела Т. З., Микийчук М. М., Походило Є. В. (2018)
Колодій З. О. - Можливість виявлення потенційно ненадійних елементів електроніки, Крук О. Г. (2018)
Петришин І. С. - Комплекс технічних засобів для визначення теплоти згоряння природного газу, Бас О. А., Присяжнюк Л. О. (2018)
Рак В. С. - Акустичний газоаналізатор, Луцик Я. Т. (2018)
Стадник Б. І. - Метрологічна надійність термоелектричного наносенсора квантового еталона температури, Яцишин С. П., Фрьоліх Т., Микийчук М. М., Луцик Я. Т., Скоропад П. І. (2018)
Друзюк В. М. - Аналіз проблематики в системі моніторингу параметрів довкілля та енергоспоживання паливно-енергетичних ресурсів, Бубела Т. З., Костюк О. Ю. (2018)
Motalo V. - Analysis of the measurement quality indexes, Chereshnevska A. (2018)
Коцар О. В. - Класифікація даних обліку електричної енергії (2018)
Sydorko I. - Providing quality of clinical-diagnostic laboratory activity, Bajtsar R. (2018)
Потоцький І. О. - Новий підхід щодо визначення необхідності проведення калібрування вимірювального обладнання (2018)
Обшта А. Ф. - Оптимізація параметрів фотосинтезу в рівняннях зростання діаметрів деревних рослин консорційних екотонів захисного типу, Руда М. В., Сорока І. Й. (2018)
Герасимов С. В. - Синтез полігармонійного вимірювального сигналу з будь-якою кількістю точок перемикання, Дакі О. А., Яковлев М. Ю. (2018)
Рижов Є. В. - Модель процесу відновлення працездатності техніки зв’язку з комплексним використанням її надлишковості при віддаленні від баз постачання, Сакович Л. М., Ходич О. В. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Cheylyakh Y. - Regulation of the Phase-Structural Composition and Metastability of Austenite by Alloying Elements and Parameters of Tempering for Increase Wear-Resistance of Fe-Cr-Mn Deposited Steel (2018)
Student M. - Corrosion-Mechanical Resistance of Arc-Sprayed Coatings Made from Cored Powders, Veselivska G., Gvozdeckii V., Golovchuk M., Dzyubyk L., Sirak Y. (2018)
Dolinska I. - Method for Calculating the Operating Life of a Steam Pipe with a Creep-Fatigue Crack Near a Weld Joint, Palash R. (2018)
Trush V. - Kinetics of High-Temperature Interaction of Titanium Alloys with a Carbon-Containing Gaseous Medium, Luk’yanenko A. (2018)
Bilous O. - Application of Wear-Resistant Coating by Electrospark Alloying Method using an Eutectic Electrode Material, Mahura B. (2018)
Student M. - Structure and Wear Resistance of Aluminium Alloys Coated with Surface Layer Laser-Modified by Silicon Carbide, Pokhmurska H., Zadorozhna K., Dzyubyk A., Khomych I. (2018)
Bondarenko M. - Research of Volt-Ampere Characteristics of the Wire Pierce Electron Gun at Electron-Beam Microprocessing of Dielectrics, Antonyuk V., Kovalenko Y., Rud M., Haidash R. (2018)
Andrukhiv A. - Resonant Phenomena of Elastic Bodies that Perform Bending and Torsion Vibrations, Sokil B., Sokil M. (2018)
Diveyev B. - Semi-Active Vibration Absorbers for the High-Rise Objects (2018)
Vorobyov M. - Hydraulic Pump Based on the Rolamite Mechanism, Prokopenko D. (2018)
Slipchuk A. - Evaluation of the Permissible Moment in a Roller Cone Drill Bit Providing the Prescribed Reliability of Work, Kuk A. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського