Сайнецький О. П. - Особливості правового регулювання пенсійного забезпечення військовослужбовців (2013)
Сьох К. Я. - Історична генеза доктринальних джерел щодо конституційного права громадян України на службу в органах місцевого самоврядування (2013)
Данієлян С. А. - Єдиний податок як різновид спеціального податкового режиму (2013)
Дмитрик А. Б. - Зміст адміністративного позову у справах про оскарження зменшення бюджетних асигнувань (2013)
Заболотна Н. Я. - Засоби тлумачення нормативно-правового договору: загальна характеристика (2013)
Соломчак Х. Б. - Соціальні норми як детермінанти позитивної правової відповідальності людини (2013)
Сенчук С. С. - Соціально-правові засоби забезпечення правового порядку: теоретико-правовий вимір (2013)
Канцір В. С. - Сучасне бачення правових проблем державної влади (2013)
Павлишин В. І. - Українська мінералогія у ХXI ст.: від теорії до практики (2011)
Лавриненко О. М. - Феригідрит: лабораторний синтез, структура та фазові перетворення (2011)
Хоменко В. М. - Mи-рассеяние на наноразмерных включениях и связанные с ним эффекты в оптических спектрах поглощения минералов: теория и эксперимент (2011)
Нерадовский Ю. Н. - К вопросу образования двойников ставролита в метаморфических породах (на примере кристаллических сланцев Кейв, Кольский п-ов (2011)
Задвернюк Г. П. - Вплив сорбованих нафтопродуктів на поглинання води монтморилонітом (2011)
Platonov A. N. - А Remark on Correlation Between Relaxation Parameter and Covalence of Cr3+-O Bonds in Some Mineral Structures, Urusov V. S., Langer K. (2011)
Амашукелі Ю. А. - Деякі геохімічні та петрологічні критерії еволюції Октябрського масиву лужних порід (Україна), Кривдік С. Г., Дубина О. В. (2011)
Щербак Н. П. - Палеоархейский возраст (3,56 млрд лет) тоналитовых гнейсов Приазовского мегаблока, Артеменко Г. В., Швайка И. А., Демедюк В. В., Довбуш Т. И., Высоцкий А. Б. (2011)
Кадошников В. М. - Тяжелые металлы в донных отложениях Севастопольской бухты, Шкапенко В. В., Горлицкий Б. А., Писанская И. Р., Смирнова Ю. Д. (2011)
Степанюк Л. М. - Уран-свинцевий вік кластогенного монациту із метапісковика скелюватської світи, Паранько І. С., Пономаренко О. М., Довбуш Т. І., Висоцький О. Б. (2011)
Мельничук В. Г. - Мінералогічні особливості та зруденіння нижньовендських трапових комплексів південно-західної частини, Поліщук А. М., Мельничук Г. В. (2011)
Черниш Д. С. - VIII з’їзд Українського мінералогічного товариства (2011)
Божежа Д. М. - Діяльність осередку EAGE в Україні за підсумками 2010 року визнана найкращою (2011)
Зміст журналу за 2011 р. (2011)
Наші автори (2011)
Костюченко Н. І. - Різноманіття мікроміцетів кореневої зони соняшнику при вирощуванні в агроценозах олійних культур, Лях В. О. (2011)
Кутищева Н. Н. - Реципрокный эффект у стерильных гибридов подсолнечника, Аксёнов И. В., Литовченко Б. К. (2011)
Лисняк А. Д. - Особенности ЦМС у гибридов озимого рапса украинской селекции, Першин А. Ф., Иванов М. В. (2011)
Примерова Н. В. - Сравнительная оценка по признакам продуктивности гибридов F1 подсолнечника с участием различных хлорофилльных мутантов, Сорока А. И., Лях В. А. (2011)
Буділка Г. І. - Жирнокислотний склад олії гірчиці озимої, Аксьонов І. В., Левченко В. І. (2011)
Вишневський П. І. - Створення вихідного генетично різноманітного селекційного матеріалу озимого ріпаку методом гібридизації, Вишневський С. П. (2011)
Григорчук Н. Ф. - Хозяйственная оценка сортов сои в демонстрационном сортоиспытании ИМК НААН, Якубенко Е. В. (2011)
Димитров С. Г. - Створення відновлювачів фертильності соняшнику резистентних до гербіциду Євро-Лайтинг (2011)
Журавель В. М. - Господарська цінність мутантних зразків гірчиці сизої, створених методом хімічного мутагенезу (2011)
Кирпичова Н. М. - Оцінка соняшнику за енергетичною цінністю, Ведмедєва К. В. (2011)
Комарова І. Б. - Мінливість колекційних зразків рижію ярого за ознаками урожайності та виходу олії (2011)
Кутіщева Н. М. - Інноваційні розробки гібридів соняшнику, створені в Інституті олійних культур НААН, Литовченко Б. К., Шудря Л. І., Жаркова Г. В. (2011)
Леус Т. В. - Оценка исходного селекционного материала сафлора на основе образцов Солнечный, Образец 16, Сирийский, Лазебный И. И., Ведмедева Е. В. (2011)
Одинец С. И. - Результаты испытания тест-гибридов подсолнечника, полученных с использованием новых линий-восстановителей фертильности пыльцы (2011)
Поляков О. І. - Вихід кондиційного насіння батьківських форм соняшнику гібрида Степовий в залежності від схем сівби, Бойко К. Я., Новошинська Н. О. (2011)
Аксёнов И. В. - Реакция родительских линий подсолнечника на изменение сроков сева, Никонова В. Н., Максюк Е. В., Сченстный К. С. (2011)
Білявський Ю. В. - Видовий склад та динаміка чисельності коваликів (Elateridae) у кукурудзяно-соєвих агроценозах (2011)
Вахненко С. В. - Формування продуктивності рижію ярого при застосуванні біостимуляторів та регуляторів росту рослин в умовах південного Степу України, Поляков О. І. (2011)
Кохан А. В. - Екологічно чиста технологія вирощування соняшнику (2011)
Поляков О. І. - Формування елементів продуктивності та врожайності сортів сої під впливом застосування біостимуляторів росту, Нікітенко О. В. (2011)
Салатенко В. Н. - Біометричні показники росту і розвитку сортів рицини різних груп стиглості в залежності від строків сівби та густоти стояння рослин, Василенко Н. Є. (2011)
Швачка О. В. - Вплив строків сівби та густоти стояння рослин на урожайність гібрида соняшнику Рябота в умовах півдня України, Новошинська Н. О. (2011)
Юркевич Є. О. - Вплив сівозмін на забур’яненість посівів олійних культур залежно від попередників (2011)
Яковлєва-Носарь С. О. - Мінливість деяких ознак продуктивності рижію ярого при різній густоті сівби, Лях В. О. (2011)
Гриценко В. Т. - Аналіз досліджень процесу сепарації сипкого матеріалу (2011)
Троїцька O. О. - Аналіз сучасних технологій детоксикації антипоживних речовин в насінні рицини, Панов С. Ж. (2011)
Гриценко В. Т. - Розробка конструктивно-технологічної схеми лінії переробки макухи з насіння олійних культур (2011)
Безгубенко В. Ю. - Напрями забезпечення ефективного управління орендою об’єктів державної власності в Україні (2009)
Войтко Р. В. - Сучасні тенденції мобілізації доходів місцевих бюджетів (2009)
Горобінська І. В. - Оподаткування транспортних підприємств в системі податкового реформування в Україні (2009)
Губені Ю. Е. - Фінансова неспроможність місцевого самоврядування (2009)
Захожай В. Б. - Податкові ризики в системі державного управління, Перевалова О. М. (2009)
Іващук І. О. - Оцінка активності країн у митному просторі та її вплив на формування митного середовища (2009)
Карлін М. І. - Особливості фінансування соціальних видатків в умовах сучасної економічної кризи (2009)
Кравцова Л. І. - Фінансово-економічні важелі і подолання кризи в економіці України, Сологуб С. М. (2009)
Ксьондз С. М. - Досвід застосування податку на додану вартість у зарубіжних країнах та можливості його використання в Україні, Бочуля Н. О. (2009)
Левицька С. О. - Етапи на напрями реформації обліку діяльності бюджетних установ бюджетної облікової системи: оцінка, перспективи (2009)
Липчук В. В. - Еволюція та структурні зміни в бюджеті спільної аграрної політики Європейського Союзу, Липчук Н. В. (2009)
Литвиненко Я. В. - Шляхи удосконалення податкового аналізу в сучасних умовах, Бігдаш В. В., Ліщенко А. В. (2009)
Лук’яненко О. В. - Теоретичні основи податкового регулювання міжнародної торгівлі товарами (2009)
Матвійчук О. В. - Державне регулювання водогосподарської діяльності (2009)
Павелко О. В. - Особливості визначення валового доходу при оподаткуванні доходів від довгострокових будівельних контрактів (2009)
Папп В. В. - Організаційно-економічний механізм бюджетного вирівнювання розвитку регіонів як пріоритетний напрям удосконалення міжбюджетних відносин в Україні (2009)
Свердан М. М. - Перспективи модернізації механізму фіскального адміністрування доходів громадян в Україні (2009)
Сидорович О. Ю. - Інституційні матриці фіскальних взаємодій в демократичному суспільстві (2009)
Соколовський Д. Б. - Квазістатистичні функції корисності як інструмент оцінки поведінки економічних агентів у системі сплати податків (2009)
Топіко І. І. - Рентні доходи в сучасному фінансовому механізмі України, Топішко О. І. (2009)
Федів Р. Є. - Облік доходів від використання бюджетних коштів на виконання бюджетних програм (2009)
Хмарук Ю. В. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходної частини Державного бюджету України (2009)
Атаманенко І. Б. - Податкове планування в системі управління фінансами підприємств (2009)
Бойко Р. В. - Удосконалення маркетингової діяльності підприємства на основі досліджень характеристик споживачів (2009)
Васильчук І. В. - Дивідендна політика як інструмент створення цінності для акціонерів (2009)
Галасюк О. В. - Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії (2009)
Галецька Т. І. - Лізинговий лізинг у США (2009)
Гнилякевич І. З. - Поблеми регулювання діяльності державних природних монополій в Україні (2009)
Гуткевич С. О. - Інвестиційна діяльність сільськогосподарських підприємств на меліорованих землях, Князевич А. О. (2009)
Докієнко Л. М. - Чинники управління фінансовою стійкістю підприємств, Кочетков В. М., Литвинов Г. С. (2009)
Катан Л. І. - Роль освіти в розвитку аграрного сектору України у контексті вступу до СОТ (2009)
Козак Л. В. - Фінансова стійкість підприємницьких структур за видами економічної ліяльності (2009)
Костюкова О. В. - Удосконалення обліку фінансових результатів органів державного сектора (2009)
Кривицька О. Р. - Формування прибутку підприємств в умовах ринкової економіки (2009)
Лапко О. О. - Проблеми інвестування підприємств нафтогазового комплексу в умовах зростання світової конкуренції, Малярчук О. Б. (2009)
Левицька О. О. - Правове регулювання та особливості організації бухгалтерського обліку діяльності технопарків (2009)
Мартин О. М. - Фінансові аспекти державного регулювання ринку сільськогосподарських земель в Україні (2009)
Пшеюк О. О. - Адміністрування діяльності водогосподарського комплексу за басейновим принципом: міжнародний досвід та перспективи впровадження (2009)
Федосеєва О. В. - Державна фінансова підтримка розвитку АПК, Данішевська Ю. С. (2009)
Бабенко А. Ю. - Фінансово-правові аспекти трудової міграційної політики в Україні (2009)
Бенедик Ю. Ю. - Оцінка основних індикаторів розвитку вищої освіти в Україні (2009)
Дубич К. В. - Оптимізація фінансової політики у сфері надання соціальних послуг (2009)
Заяць Т. А. - Вплив фінансово-економічної кризи на доходи населення та мінімізація її негативних наслідків, Заяць В. С. (2009)
Zvonar V. P. - Fiscal Regulations of Nongovernmental Social Policy Agents’ Activities in Ukraine (2009)
Кравцова Т. Г. - Бюджетні та фінансово-кредитні обмеження формування людського капіталу (2009)
Маслюківська О. П. - Фінансування системи пенсійного забезпечення за рахунок проведення еколого-трудової податкової реформи (2009)
Назарова М. І. - Соціально-економічна ефективність використання трудового потенціалу (2009)
Рендович П. М. - Сутність та особливості курортно-рекреаційної діяльності (2009)
Славкова А. А. - Фінансовий механізм реалізації споживчої платоспроможності населення в Україні (2009)
Топіко Н. П. - Соціальні ризики як чинник регулювання системи соціального захисту населення (2009)
Лапко О. С. - Подолання фінансової кризи через державне регулювання: світовий досвід та уроки для України (2009)
Марченко А. Ю. - Теоретичні основи моделі ціноутворення в системі іпотечного страхування (2009)
Медведкіна Є. О. - Перспективи та наслідки транснаціоналізації національної банківської системи, Месечко І. М. (2009)
Михайловська І. М. - Формування стратегії страхування транспортних ризиків (2009)
Олійник Я. О. - Емісія боргових інструментів як засіб покращення ресурсної бази комерційного банку (2009)
Рак Н. Є. - Сучасні тенденції розвитку банківської конкуренції (2009)
Тітул (2010)
Бондар К. В. - К истории текста повестей о Соломоне в Палее (2010)
Семешко Н. М. - Типологія інтертекстуальності сонетів Е. Спенсера: форми і функції алюзії (2010)
Журенко М. Н. - Античний світ в поезії Ф. Гельдерліна (2010)
Балабонкина В. Ю. - Роман Д. Н. Бантыш-Каменского "Княжна Мария Меньшикова" в контексте русской исторической беллетристики 30-х гг. ХІХ века (2010)
Резникова В. А. - Пушкин в поэтических воспоминаниях Федора Глинки (2010)
Чобанюк М. М. - Співвідношення філософії і літератури у творчості Шевченка (2010)
Доценко И. И. - Повесть И. С. Тургенева "Два приятеля" и роман А. С. Пушкина "Евгений Онегин" (2010)
Сізова К. Л. - Моделювання зображення людини в українській прозі помелів’я ХІХ – ХХ століть (2010)
Анненкова Е. С. - Культурно-литературная преемственность образов революционерок в русской литературе ХІХ и ХХ столетий (2010)
Ильиницкая О. П. - Изучение творчества Джека Лондона в средней общеобразовательной школе (2010)
Мунтян Е. Б. - Воплощение "дьявольского" в пьесе З. Н. Гиппиус "Нет и да" (2010)
Лаврова Е. Л. - Символика воды в произведениях М. Цветаевой (2010)
Пичугина Т. Е. - Презентация эстетики венского модерна в драме Гуго фон Гофмансталя "Вчера" (2010)
Бушкова В. В. - Структурно-стилістичні засоби реалізації драматичного змісту казки О. Уайльда "Соловей і Троянда" (2010)
Шарова Т. М. - Особливості автобіографічних творів Василя Бондаря (2010)
Стирнік Н. С. - Автобіографіям в оповіданнях Д. Г. Лоуренса (2010)
Штейнбук Ф. М. - "Подвійне коло" Юрія Яновського у контексті тілесно-міментичного методу аналізу художніх творів (2010)
Чередніченко О. А. - Основні риси ментальності українців та їх відображення у романі-дилогії Володимира Дрозда "Листя землі" (2010)
Калужина О. В. - Этническая специфика еврейской американской литературы на примере произведений Филиппа Рота (2010)
Якименко А. А. - Особенности нарративного дискурса в Романе Анн Эбер "Камураска" (2010)
Петухова Е. И. - Жанровая специфика Романа Олександра Зорича "Римская звезла" (2010)
Шпак И. - Особенности перевода романа Дж. К. Роулинг "Гарри Поттер и философский камень" на русский и украинский языки (2010)
Давидова-Біла Г. В. - Альтернатива канону:досвід літератури ХХ ст. (2010)
Привітання (2007)
Гладуняк І. В. - Політичні партії в процесі державного управління: політико-правовий вимір (2007)
Кондратьєв Р. І. - Дискусійні питання теорії і філософії права (2007)
Демичев Д. М. - Некоторые актуальные проблемы государственной кадровой политики в Республике Беларусь (2007)
Римаренко С. Ю. - Індивідуальні і колективні права: компаративний аналіз (2007)
Дмитриев Ю. А. - Отношение к коррупции как составная часть правосознания российских граждан (2007)
Сартаева Н. А. - Эффективность законов: постановка проблемы (2007)
Литвиненко І. Л. - До питання класифікації конституційних прав та свобод людини і громадянина (2007)
Романовский Г. Б. - К вопросу об эвтаназии (исторический аспект) (2007)
Сулейменов М. К. - Правовое регулирование внешнеэкономических сделок в Казахстане (2007)
Шевченко Я. М. - Кризовий стан у цивільному законодавстві: шляхи еволюції в напрямку подолання кодифікаційних протиріч (2007)
Довгерт А. С. - Дія принципу верховенства права у сфері приватного права (2007)
Майданик Р. А. - Спадковий договір у цивільному праві України (2007)
Степанов С. А. - О традициях и нетрадициях русского гражданского права (2007)
Боднар Т. В. - Деякі проблеми захисту цивільних прав у договірних зобов’язаннях (2007)
Жилінкова І. В. - Проблема визначення поняття "сім’я” за Сімейним кодексом України (2007)
Кондратьєв Р. І. - Дискусійні питання щодо системи загальних принципів здійснення суб’єктивних цивільних прав, Стефанчук М. О. (2007)
Кучеренко І. М. - Організаційно-правові форми юридичних осіб публічного права (2007)
Спасибо-Фатєєва І. В. - Проблеми права власності профспілок (2007)
Шевченко Г. Н. - Начало презентации как признак ценных бумаг (2007)
Шишка Р. Б. - Засади посилення охорони прав споживачів (2007)
Стефанчук Р. О. - Особиста свобода та право на свободу: цивільно-правові аспекти (2007)
Таранова Т. С. - Доказательственное право как элемент системы права (2007)
Гринько С. Д. - Непереборна сила як безумовна підстава звільнення від відповідальності в цивільному праві України (2007)
Чорна Ж. Л. - Надання фізичній особі повної цивільної дієздатності (2007)
Ярков В. В. - Арбитражный суд и международный коммерческий арбитраж: некоторые направления взаимодействия (2007)
Чалий І. Г. - Довірче управління: від часів соціалізму до нової доби (2007)
Журик Ю. В. - Окремі питання юридичної техніки у господарському та цивільному законодавстві України (2007)
Селіванова І. А. - Про різновиди акціонерних компаній, створених за участю держави (2007)
Цегельник О. В. - Особенности инвестиционного договора (обязательства) в сфере приватизации акций, принадлежащих государству, по конкурсу по законодательству Республики Беларусь (2007)
Томашевский К. Л. - Проблемы систематизации норм об ответственности в сфере труда в Беларуси и России (2007)
Гуменюк І. О. - До питання про удосконалення механізму реалізації законів України про соціальний захист (2007)
Ситницька О. А. - Право на відпочинок та проблеми посилення юридичних гарантій його реалізації (2007)
Гудель В. В. - Кодификация законодательства о трудовом договоре в период независимости Беларуси и Украины (2007)
Костяшкін І. О. - До питання реалізації права загального землекористування громадян на землях рекреаційного призначення, Лисоконь А. С. (2007)
Домбровський С. Ф. - Особливості подальшого удосконалення законодавства про фермерські господарства (2007)
Тополь Ю. О. - Валютне регулювання в Україні: поняття, завдання, зміст та методи (2007)
Зозуля І. В. - Інтереси Українського народу як основа реформування системи МВС України (2007)
Губерська Н. Л. - Порівняльно-правові дослідження у процесі адаптації податкового законодавства України до законодавства Європейського Союзу, Музика О. А. (2007)
Когут О. В. - Напрями удосконалення законодавчого регулювання адміністративних стягнень (2007)
Лещенко С. К. - Сближение налоговых систем государств-членов Европейского Союза (2007)
Пилипенко А. А. - Финансовая деятельность государства: научно-модификационные аспекты познания (2007)
Ізотова Л. - Право на інформацію як чинник якості життя (2007)
Грищук В. К. - Деякі сучасні проблеми удосконалення Кримінального кодексу України (2007)
Ромашов Р. А. - Концептуальные, нормативные и организационные основания правового механизма противодействия легализации доходов полученных противозаконным путем (2007)
Яровенко В. В. - Контрабанда драгоценных металлов и природных драгоценных камней — угроза экономической безопасности Российской Федерации, Кучин О. С. (2007)
Номоконов В. А. - Проблемы причинности, наркотизма и организованной преступности в трудах ученых Дальневосточной криминологической школы (2007)
Барабаш А. С. - Незаконное насилие в деятельности правоохранительных органов при расследовании уголовных дел и способы его преодоления (2007)
Омельчук О. М. - До питання про загальні засади призначення покарання (2007)
Калинин С. А. - Криминологическая экспертиза: альтернативный вариант (2007)
Кузнецов В. В. - Розвиток кримінальної відповідальності за посягання на історичні та культурні цінності за законодавством України та Російської Федерації (2007)
Плисюк Н. М. - Умови правомірного затримання особи, яка вчинила злочин (2007)
Антонюк П. Є. - Сучасний стан і проблеми вітчизняних криміналістичних досліджень лакофарбових матеріалів, лакофарбових покриттів і пофарбованих предметів (2007)
Кораб К. - Європейський Союз як чинник регіоналізації світу (2007)
Мартыненко И. Э. - Конвенции ЮНЕСКО по защите культурного наследия: проблемы реализации в национальное законодательство (2007)
Шевченко О. Т. - Традиції та тенденції екстрадиційної правозастосовчої практики (2007)
Лозінська С. В. - Політико-правове врегулювання конфліктів у міжнародних організаціях, Чудик-Білоусова Н. І. (2007)
Виговський Л. А. - Значення правової моделі державно-церковних відносин для регулювання та гармонізації взаємин Української держави з релігійними організаціями, Виговська Т. В. (2007)
Вавринчук М. П. - Міжетнічні стосунки і національна безпека (2007)
Вендт Я. - Теоретичні аспекти просторового дослідження громадянського суспільства (2007)
Гребнева В. В. - Психологические аспекты исследования ценности "здоровье” в жизни и самосознании студентов вуза, Кузнецова Л. Б. (2007)
Чирич А. - Современная роль университета и его реформа (2007)
Фролов М. О. - Методологічні аспекти викладання у правничих школах дисципліни "Правове забезпечення національної безпеки” (2007)
Розенфельд Н. А. - Підвищення ефективності проходження виробничої практики студентами юридичних факультетів ВНЗ за рахунок організації проведення практики на базі юридичних клінік (2007)
Кресін О. В. - Порівняльне правознавство: сучасний стан і перспективи розвитку (2007)
Персоналії (2007)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2007)
Інформація для авторів (2007)
Contents (2007)
Вихідні дані (2007)
Алтухов В. А. - Взаємодія закладів дошкільного виховання та сім’ї в естетичному вихованні дітей (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Білецька С. А. - Розробка проблеми морального виховання у позакласній роботі з учнями загальних шкіл в історичних джерелах (до 1917 р.) (2013)
Будаговська О. І. - Філософія освіти як самостійна наукова дисципліна в російській педагогіці (2013)
Ворожбіт В. В. - Внесок Я. П. Ряппо в розвиток масової педагогічної публіцистики, Ігнатьєва А. І. (2013)
Говорун А. В. - П. Д. Юркевич про виховання моральних звичок (2013)
Григорова Л. С. - Форми і методи роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховних закладах України в 50–60-х роках ХХ століття (2013)
Зеленська Н. О. - Розвиток вітчизняної системи дизайнерської освіти та реформа художніх закладів України в 20–90-х роках ХХ століття (2013)
Зінченко К. В. - Діяльність перших професійних учителів танців епохи Відродження (2013)
Логвінова Є. В. - Теорія виховання за А. С. Макаренком у контексті впливу колективу на безпеку життєдіяльності людини на сучасному етапі розвитку суспільства (2013)
Лучанінова О. П. - Зміна виховної парадигми вищої освіти України на початку ХХІ століття (2013)
Масич С. Ю. - Становлення системи підготовки викладача вищого навчального закладу у світовій практиці: історичний аспект (2013)
Сорочан Н. Ю. - Періодизація зростання вимог до професійної діяльності маркетологів (2013)
Стадник О. Г. - Зміст і значення праць К. Арсеньєва з географії та статистики (2013)
Ткаченко К. Ю. - Виховання майбутнього сім’янина як елемент підготовки до життя в педагогічній спадщині А. С. Макаренка (2013)
Шумілова І. Ф. - Історичний аспект питання загальнокультурної компетентності (2013)
Юткало С. Ю. - Погляди вчених XIX–XX століття на проблему авторитету вчителя (2013)
Бабкова О. О. - Структурно-функціональна модель формування в післядипломній освіті готовності вчителів природничих спеціальностей до оцінювальної діяльності (2013)
Байбекова Н. Р. - Суть поняття "креативність майбутніх психологів” у психолого-педагогічній літературі (2013)
Білостоцька О. В. - Курсова робота як засіб формування дослідницьких умінь майбутніх учителів (2013)
Бочарова О. А. - Особливості роботи з обдарованими учнями в Чеській Республіці (2013)
Бугаєвська Ю. В. - Корпоративна культура як основа професійної підготовки майбутніх фахівців (2013)
Гринь Л. О. - Інтеграція в професійну підготовк у майбутнього актора музично-драматичного театру спеціалізації "Сольний спів: академічний та естрадний” (2013)
Дубревський Ю. М. - Компаративний аналіз особливостей розвитку педагогічного професіоналізму в теорії та практиці вищої освіти (2013)
Дуда Г. В. - Значення формування фахових компетентностей у процесі підготовки курсантів льотних навчальних закладів (2013)
Дяченко М. Д. - Метод проектів у процесі підготовки майбутніх журналістів до творчої діяльності (2013)
Єфремова Г. Л. - Чинники професійної адаптації соціального педагога (2013)
Жидких Т. М. - Якість освітніх послуг як компонент організаційно-педагогічної моделі управління навчальним комплексом "Коледж-академія” (2013)
Івахненко А. А. - Дослідження рівня емоційного благополуччя глухих дітей молодшого шкільного віку (2013)
Іноземцева С. В. - Надбання, проблеми, перспективи професійної підготовки молоді з особливими потребами (2013)
Ісаєва О. С. - Формування культури іншомовного спілкування (2013)
Кабусь Н. Д. - Професійна творчість соціального педагога: суть та основні напрями (2013)
Клопов Р. В. - Теоретичні і практичні аспекти оцінювання готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності (2013)
Ковальчук В. І. - Генеза наукового знання з проблематики розвитку педагогічної майстерності майстрів виробничого навчання птнз (2013)
Кондратюк О. М. - Методичні аспекти організації групової роботи в педагогічній технології розвивального навчання Д. Б. Ельконіна – В. В. Давидова, Толмачова І. М., Шилкунова З. І. (2013)
Косюк В. Р. - Педагогічні та психологічні аспекти проблеми виявлення творчих здібностей (2013)
Кохан Л. В. - Структурно-логічні схеми як засіб абстрактної наочності (2013)
Кравченко В. М. - Проблема сутності парадигмального підходу до модернізації педагогічної освіти (2013)
Крамаренко А. М. - Особливості позааудиторної роботи з розвитку та самовиявлення екологічних цінностей майбутніми учителями початкової школи (2013)
Криворот Т. Г. - Непараметричні методи математичної статистики для оцінювання ефективності педагогічних нововведень (2013)
Кутик О. М. - Проблема формування мотиваційної складової самоосвітньої компетентності педагога в системі післядипломної освіти (2013)
Мазин В. М. - Теоретико-терминологический базис для описания воспитательной работы тренера-преподавателя ДЮСШ (2013)
Макар Л. М. - Теоретичні аспекти організації освітнього середовища у педагогічному процесі (2013)
Маріна О. В. - Теоретичне обґрунтування педагогічних умов, що забезпечують успішність формування міжособистісних відносин студентів-першокурсників факультету іноземної філології в педагогічному університеті (2013)
Маслієва К. С. - Модель організації тематичного контролю за навчальними досягненнями молодших школярів з англійської мови (2013)
Нікулочкіна О. В. - Дефініції понять "мультимедіа”, "мультимедійний урок”, "урок з мультимедійною підтримкою” (2013)
Одайник С. В. - Формування іміджу сучасного навчального закладу (2013)
Онофрійчук Л. О. - Інтерактивні методи в підготовці майбутніх вихователів до управлінської діяльності (2013)
Пилипюк К. М. - Формування критичного мислення майбутніх учителів у Німеччині як засіб їх підготовки до роботи з педагогічно занедбаними підлітками (2013)
Пішун С. Г. - Позитивний ресурс власного "Я” в координатах професійної діяльності майбутнього педагога (2013)
Плачинда Т. С. - Нормативні вимоги професійної підготовки авіаційних спеціалістів (2013)
Пранова Є. В. - Сутність та структура компонентів валеологічної спрямованості в майбутніх фахівців фізичного виховання (2013)
Присяжнюк Ю. С. - Розвиток професійної компетентності вчителя-гуманітарія на засадах андрагогіки (2013)
Саєнко Н. В. - Еволюція підходів до навчання іноземних мов (2013)
Сущенко Р. В. - Теорія і практика формування й розвитку управлінської культури інженера залізничного транспорту на шляху вдосконалення (2013)
Трофимов О. Є. - Шляхи запобігання та профілактика підліткової злочинності в Україні (2013)
Трофімук К. В. - Структурно-функціональна модель формування культури професійного спілкування майбутніх фахівців з готельно-ресторанної справи (2013)
Ульянова В. С. - Теоретичні засади районного управління якістю середньої освіти (2013)
Чернікова Л. А. - Організаційно-педагогічні умови розвитку ІТ-компетентності учителів у післядипломній освіті на прикладі моделі навчання вчителів Запорізької області (2013)
Алфімов Д. В. - Концентри у вихованні лідерських якостей школярів (2013)
Глухова О. Л. - Підготовка майбутнього вчителя до формування освітнього статусу учня (2013)
Леонтьєва І. М. - Досвід формування пізнавального інтересу учнів до економічних знань в умовах профільного навчання в школах України (початок ХХІ століття) (2013)
Олефіренко Н. В. - Вплив дидактичних електронних ресурсів на формування позитивного ставлення молодшого школяра до навчання (2013)
Путий Т. Н. - Разработка и применение учителями-словесниками электронного учебного контента (2013)
Шепеленко Г. П. - Формування навичок здорового способу життя в ході вивчення предмету "Лижний спорт” (2013)
Беженар І. В. - Рефлексія як основна психологічна передумова навчання студентів іншомовного писемного мовлення (2013)
Бєляєв С. Б. - Формування досвіду моніторингової діяльності студента (2013)
Бондаренко В. І. - Формування професійно-педагогічного іміджу майбутніх викладачів вищої школи – основа позитивного іміджу майбутніх спеціалістів (2013)
Вакуленко Т. С. - Загальні питання відбору студентів до вищих навчальних закладів Англії, Калашнікова Л. М. (2013)
Волкова Н. П. - Технологія колективних творчих справ як засіб реалізації інтерактивної взаємодії в навчальному процесі вишу (2013)
Галицька Е. В. - Застосування статистичних методів у дослідженні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів вищих навчальних закладів, Донкоглова Н. А. (2013)
Давидова Ж. В. - Формування ціннісних орієнтацій студентів у процесі навчання іноземних мов (2013)
Дорофєєва Т. І. - Взаємодія викладачів і студентів у системі індивідуалізованого навчання, Ковєря В. М., Лисенко В. В. (2013)
Ільченко О. В. - До питання патріотичного виховання молоді у ВНЗ, Репко І. П., Одарченко В. І. (2013)
Князян М. О. - Самостійна дослідна діяльність як засіб підготовки студентів до роботи з педагогічно занедбаними підлітками (2013)
Коробейнік В. А. - Актуальні проблеми збереження здоров’я студентської молоді (2013)
Куркчі Є. К. - Зміст підготовки магістрів з управління навчальними закладами в університетах Німеччини (2013)
Масич В. В. - Використання проблемного навчання на заняттях з фізики у вищому інженерно-педагогічному навчальному закладі (2013)
Микитюк С. О. - Принципові положення ресурсного підходу в удосконаленні управління освітнім процесом у сучасному університеті (2013)
Рідкозубова С. О. - Проблема оволодіння іноземними студентами професійними комунікативними вміннями у вищих технічних навчальних закладах (2013)
Руденко Н. В. - Психолого-педагогічні умови формування готовності іноземних студентів до міжкультурного співробітництва в освітньому середовищі (2013)
Дакаленко О. В. - "Trosrgedichte in Widerwärtigkeit des Krieges" М. Опица как образец поэтического высказывания лирики классицизма в Германии ХVII века (2010)
Синь Синь - Исследование творчества Достоевского в 40-е годы ХХ века в Китае (2010)
Нестеренко К. В. - Стилистика образа судопроизводства в произведениях Ч. Диккенса (2010)
Руденька Н. М. - Мова української реалістичної прози 60-70-х років ХІХ сторіччя, Мерінов В. В. (2010)
Тищенко Т. И. - Между двумя безднами (философские проблемы в творчестве Ф. М. Достоевского) (2010)
Анненкова Е. С. - Осмысление психологии революционности в прозе И. С. Тургенева и И. С. Шмелева: традиция, диалог, полемика (2010)
Гончарова О. А. - "Хозяин и работник" Л. Н. Толстого в контексте религиозно-философского наследия писателя (2010)
Мазурина В. А. - Эпоха интенсивного творческого накала в осмыслении русских эмигрантов "первой волны" (2010)
Донцова О. В. - В. Набоков-билингв в прозе и интервью (2010)
Статкевич Л. П. - Інтерпретація та функціонування ритуалем у поемах Томаса Стериза Еліота "Безплідна земля" та "Подорожні люди" (2010)
Зеленська А. В. - Морфологія текстів про вождів сталінського періоду (2010)
Федоренко О. Б. - "Я, Богдан" П. Загребельного: характер і ознаки характерництва героя (2010)
Химинець А. - Літературознавчі та літературно-критичні концепції Сергія Єфремова в методологічних інтерпретаціях Юрія Бойка-Блохіна (2010)
Юйин Л. - Концепт "сон" в романе А. Илличевского "Матисс" (2010)
Скляр І. О. - "Маска" як спосіб позиціонування автора й героя в соціумі (2010)
Матковська І. В. - Проблематика творів "жіночої ери" афро-американської літератури (2010)
Алешина О. Н. - Том Шарп и его сатирические произведения (2010)
Бондарь К. В. - Агиографическое повествование об исцелении в сравнительном аспекте (2010)
Люлька В. Н. - Стиль литератуного произведения как структура (2010)
Кралюк П. - Князі Острозькі як легітимні зверхники Русі (інтерпретації Олександра Гваньїні та Іоанна Домбровського) (2008)
Ульяновський В. - Смерть кн. Василя-Костянтина Острозького: фізичний та духовний виміри (2008)
Мицик Ю. - Св. Костянтин Острозький як покровитель Свято-Михайлівського золотоверхого монастиря у Києві (2008)
Войтович Л. - Князі Острозькі: спроба відтворення генеалогії династії (2008)
Однороженко О. - Герб князів Острозьких (2008)
Квасюк Л. - Сенс передмов-посвят князю Костянтину (Василю) Острозькому полемічних творів кінця ХVІ – початку ХVІІ століть (2008)
Луговцова С. - Освещение личности и деятельности князя Василия-Константина Острожского в контексте преподавания исторических дисциплин в учебных заведениях Республики Беларусь (2008)
Соловей О. - Князі Острозькі очима православного духовенства Волині (остання третина ХІХ – початок ХХ ст.) (2008)
Тимошенко Л. - Князь В.-К. Острозький і укладення Берестейської унії (2008)
Бендза М. - Князь Костянтин Острозький і Берестейська унія 1596 року (2008)
Мицько І. - Заснування єпископської кафедри в Острозі (2008)
Вихованець Т. - Острозькі храми ХVІ – середини ХVІІ ст. (2008)
Тесленко І. - Парафіяльний поділ та церковне землеволодіння в Острозькій волості за часів Василя-Костянтина Острозького (1574-1608) (2008)
Лопацька Н. - Дерманський монастир в часи князя В.-К. Острозького (2008)
Ворончук І. - Інвентар маєтків князів Острозьких 1620 року як історико-демографічне джерело (2008)
Рибачок І. - Населення міст південно-східноволинських володінь князів Острозьких у першій третині ХVІІ століття (2008)
Білоус Н. - Відносини київської міської громади з воєводою князем В.-К. Острозьким (2008)
Атаманенко В. - Волинські маєтності Острозьких: склад та структура (2008)
Берковський В. - До питання ролі Острожчини в розвиткові локальної та регіональної торгівлі Волині (ХVІ – перша половина ХVІІ ст.) (2008)
Блануца А. - Документ про наїзд на Здолбицький маєток князя К. К. Острозького (2008)
Бирук М. - Населення Острожчини в першій чверті ХVІІІ ст. (2008)
Мирончук Л. - Дерманський пам’ятник як історичне джерело (2008)
Собчук В. - Спори князів Острозьких і Жаславських за маєтки (2008)
Ціборовська-Римарович І. - Бібліотека Острозького єзуїтського колегіуму: історія та сучасний стан фонду (2008)
Бондар Н. - Доробок острозького культурно-видавничого осередку у фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2008)
Мироненко Т. - Нові стандарти державної політики з питань соціального захисту дітей-інвалідів, Мороз І. (2012)
Щербакова Г. - Проблеми теорії та практики криміналістичного забезпечення прокурорської діяльності (2012)
Туркот М. - Військові службові особи як суб'єкти відповідальності за корупційні адміністративні правопорушення (2012)
Погорецька Н. - Правовий статус іноземців в Україні (2012)
Дудоров О. - Незаконне проведення аборту: проблеми тлумачення і вдосконалення кримінального законодавства, Балабко В. (2012)
Куц В. - Поняття корупційних злочинів та їх види, Триньова Я. (2012)
Калмиков Д. - Аналіз санкцій статті 150 Кримінального кодексу України (2012)
Марчук Н. - Принципи участі прокурора в досудовому кримінальному провадженні (2012)
Шевчук В. - Вплив етапів розслідування на розробку тактичних операцій (2012)
Іншин М. - Права роботодавця та працівника на твір, створений під час виконання трудових обов'язків: сучасний погляд (2012)
Ходико Ю. - Деякі питання іпотеки земельних ділянок (2012)
Гринюк В. - Становлення та еволюція незалежності судді у правовій доктрині і практиці (2012)
Скулиш Є. - Законодавче забезпечення антикорупційної експертизи нормативно-правових актів у Російській Федерації (2012)
Глушков В. - Система прокурорського нагляду за оперативно-розшуковою діяльністю і досудовим розслідуванням у законодавстві України та зарубіжних країн: порівняльно-правовий аналіз, Білічак О. (2012)
Присяжнюк В. - Окремі проблеми регулювання інвестиційного клімату Рівненщини (2012)
Гаврюшенко В. - Захист інтересів держави у бюджетній сфері (2012)
Попов Г. - Окремі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів у сфері цільового використання бюджетних коштів, Молованюк А. (2012)
Толочко Я. - Міжнародно-правові стандарти діяльності прокурора поза сферою кримінального провадження (2012)
Арсірій М. - Організація роботи прокуратури з нагляду за додержанням законів щодо забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення (2012)
Козьяков Д. - Співвідношення контрольної компетенції органів гірничого нагляду та геологічного контролю у сфері користування надрами (2012)
Морозова І. - Кримінальна відповідальність за корупційні правопорушення: порівняльно-правовий аналіз (2012)
Петров Д. - Громадські місця як підстава територіальної класифікації грабежів і розбоїв, що вчиняються неповнолітніми (2012)
Хроніка міжнародних зв'язків (2012)
Вимоги до оформлення наукових статей (2012)
Винар Л. - Лист-вітання учасникам наукових читань пам’яті професора М. П. Ковальського (2008)
Ковальова І. - Я мала щастя працювати разом з М. П. Ковальським (2008)
Мицик Ю. - Спомин про Любов Кирилівну Ковальську (2008)
Світленко С. - Особистість і творча спадщина професора М. П. Ковальського в предметному полі теорії історичного пізнання (2008)
Земський Ю. - Фахове покликання та суспільно-політичні випробування історика М. П. Ковальського (2008)
Дячок О. - Штрихи до портрета Миколи Павловича Ковальського (2008)
Хеленюк А. - Микола Павлович Ковальський та Любомир Винар (до питання взаємовідносин двох вчених) (2008)
Атаманенко В. - Проблеми історії ранньомодерного Острога в творчості М. П. Ковальського (2008)
Близняк М. - Освітяни Острожчини в науковому доробку М. П. Ковальського (2008)
Воронов В. - Джерелознавчі лектури В. Б. Антоновича та В. Й. Ковальського на фоні споминів про Миколу Павловича Ковальського, Чернов Є. (2008)
Кулаковський П. - Еволюція принципів і перспективи видання документів метрики в Україні (2008)
Дарчик С. - Особливості мемуарів ХVІІ ст. та проблеми їх класифікації (2008)
Виноградов Г. - Середньовічна теологічна спадщина як складова українського ранньомодерного наративного та поведінкового дискурсу (2008)
Журба О. - Проблеми вивчення процесу становлення української археографії другої половини ХVІІІ – першої половини ХІХ ст. (2008)
Атаманенко А. - Дмитро Бантиш-Каменський як історик України (2008)
Дячок В. - Устим Кармалюк (Карманюк) та розбійництво на Поділлі: конкретно-історичний та джерелознавчий аспекти (2008)
Сітарчук Р. - "Антимілітаристська діяльність" адвентистів у розрізі політики самодержавства (2008)
Святець Б. - Офіційні документи до вивчення історії українського селянського господарства у 1920-ті рр. (2008)
Денисюк М. - Українсько-польський конфлікт в роки Другої світової війни у спогадах, Трофимович В., Каляєв А. (2008)
Шишкін І. - Українське питання в політиці польського еміграційного уряду та підпілля (1939-1945): історіографія проблеми (2008)
Яремчук В. - Як змінювалась офіційна доктрина української історії у перші роки після ХХ з’їзду КПРС (2008)
Акімова А. - Концепція кохання у смисловому просторі юанської драми, Ісаєва Н. (2013)
Александрова Г. - Творча індивідуальність Івана Стешенка в контексті поезії початку ХХ ст.: традиції і новаторство (2013)
Альошкіна К. - Електронний посібник з теоретичної фольклористики: проблематика розроблення (2013)
Арюшенко З .В. - Буття і концепт світорозуміння в історичних творах Івана Білика (2013)
Бабіч М. - Жіночі образи у новелах Жерара де Нерваля "Ісіда” та "Аврелія” у контексті музичної культури (2013)
Балан Н. В. - Деміфологізація "закоханого" Шекспіра в однойменному романі Ентоні Берджеса (2013)
Банах Л. С. - Жанр биографического романа в творчестве Реи Галанаки (2013)
Башкирова Е. Н. - Рецепция циклических эсхатологических мифов в русской лирике начала XIX века (А. С. Пушкин, К. Н. Батюшков, Е. А. Баратынский, П. А. Вяземский) (2013)
Бедрик В. П. - Поетика української паліндромії (2013)
Бігун О. А. - Іконографічні сюжети у малярстві та поезії Тараса Шевченка (2013)
Білик Н. Л. - Цитування в інтертекстуальному дискурсі роману М. Продановича "Сад у Венеції" (2013)
Білик Н. М. - Деталі-символи в оповіданні Тє Нін (??, 1957- ) "Агов, Сянсюе”("????") (2013)
Бітківська Г. В. - Візуальний образ у сучасному літературному журналі (2013)
Блідченко-Найко В. - Фрагментарна природа циклу "Розгублені листочки" Уляни Кравченко (2013)
Бовсунівська Т. В. - Екфразис & інтермедіальність (2013)
Бойніцька О. С. - Естетична ностальгія у романі Чарльза Паллісера "Квінканкс" (2013)
Бойченко І. Ф. - Лінгвістичні засоби вираження асоціативної іронії в романі Артуро Переса -Реверте "Тінь орла" (2013)
Борисенко Н. Д. - Комунікативна поведінка персонажів британської драми: соціолінгвістичний аспект (2013)
Бригадир Я. О. - Образ міста у творчості Ярослава Веприняка (2013)
Бритвін Д. В. - Семантичні виміри маргінальності: сутність поняття (2013)
Бумбур Ю. М. - Антисемітські стереотипи у творчості Теодора Драйзера (2013)
Бунчикова О. - Концепт особистості в українській бароковій драматургії XVII століття (2013)
Буркут І .С. - Художня специфіка різдвяного тексту доби романтизму (2013)
Виноградов О. - Особливості географічного простору в романі Ж. Перека "W або спогад дитинства” (2013)
Вишницька Ю. - Міфологічні сценарії: до проблеми методології (2013)
Волковічер Т. М. - Сугестивна графіка українського рушника: ґенеза, структура, семантика (2013)
Володарська М. В. - Формування образу "нової американської дівчинки" (на матеріалі роману Л. М. Олкотт "маленькі жінки") (2013)
Гаєвська Н. М. - Художнє осмислення психології особистості в прозі Євгенії Ярошинської (2013)
Газієва Н. - Архетип анімуса в новелістиці Амброза Бірса (2013)
Гарнага В. М. - Літературний журнал як текст: часопис "Нова генерація" (2013)
Гончаренко А. С. - Топос американського південного заходу у новелістиці О. Генрі (2013)
Горбань Р. І. - Французька інтертекстуальна теорія та її радянська й пострадянська рецепція (2013)
Горват Б. Е. - Функції формальних компонентів вірша у циклі "Місаххараті" Фуада Хаддада (2013)
Гресько І. Г. - Засоби депреціації в сатирі Сенеки "Огарбузення" (2013)
Грицик Л. В. - Творчість Нізамі Гянджеві: форми рецепції в Україні (2013)
Гудима Д. - Функціональність інтертексту в романі Пітера Абрахамса "Репетитор" (2013)
Діброва А. - Функціональна роль оніричних візій в оповіданні Сюй Сяобінь "Сузір’я риби", Ісаєва Н. С. (2013)
Добоні М. І. - Історичні засади формування образної системи роману П. П. Білецького-Носенка "Зиновій Богдан Хмельницький" (2013)
Добиш Ю. - Художня парадигма доби українського Ренесансу (2013)
Довжок Т. В. - Людина і культура на манівцях історії: панорама ХХ століття в есеїстиці Чеслава Мілоша (2013)
Доценко Н. В. - Репрезентація візуальної образності у романах Патріка Модіано (2013)
Дригіна А. - Електронний словник рим Ліни Костенко (2013)
Дядченко Л. - Топос дороги та лабіринту в міфопоетичному просторі текстів "київського періоду" Тараса Федюка (2013)
Еремина М. В. - Интертекстуальность в прозе С. Д. Кржижановского (новеллы цикла "Сказки для вундеркиндов"; повесть "Странствующее "Странно”") (2013)
Єфименко В. А. - Художній простір постмодерністської літературної казки (2013)
Єщенко М. - Абсурд у художньому творі: проблеми термінології (2013)
Жигун С. В. - Неореалістичний портрет: специфіка творення (2013)
Жлуктенко Н. - Ноктюрни Казуо Ішігуро: транспозиція у постмодернізм (2013)
Зайцева К. - Сучасні компаративні дослідження дитячої літератури в Україні (2013)
Івасишина Т. - Природа слова в нових комунікативних вимірах (2013)
Канова Г. - Екфрасис у романі Ж. Сарамаго "Євангеліє від Ісуса Христа" (2013)
Кизилова В. В. - Казка, байка, новела. Особливості міжжанрової взаємодії у творчості письменників ІІ половини ХХ століття (2013)
Кобчінська О. І. - Епістемологічні виміри роману-лабіринту Т. Бен Джеллуна "Притулок для бідних" (2013)
Жучок А. В. - Группа автоморфизмов полугруппы (2012)
Качурівська Г. М. - Умови додатної визначеності збурення абстрактного аналога оператора третьої крайової задачі та відповідні варіаційні задачі, Сторож О. Г. (2012)
Солодкий С. Г. - Про апостеріорний вибір параметра дискретизації при розв'язуванні рівняння Сімма повністю дискретним методом колокації, Семенова Є. В. (2012)
Шевченко А. И. - Задача Стефана при наличии конвекции, Миненко А. С. (2012)
Чайковський А. В. - Задача Коші для лінійного диференціального рівняння з узагальненим G-секторіальним операторним коефіцієнтом (2012)
Литвин О. М. - Наближення розривних функцій кусково-лінійними інтерполяційними розривними сплайнами на трикутній сітці вузлів, Першина Ю. І. (2012)
Михалевич В. М. - К проблеме неопределенности при многократном выборе решений (2012)
Андрейків О. Є. - Розрахункова модель для визначення періоду докритичного росту тріщин в пластинах при блочному навантаженні, Хиль С. В., Матвіїв Ю. Я. (2012)
Лила Д. М. - Об устойчивости движения математического маятника, взаимодействующего со струной (2012)
Рущицький Я. Я. - Наближені розв'язки нелінійних хвильових рівнянь, що описують пружні поверхневі хвилі Релея, Хотенко О. О. (2012)
Локтев В. М. - К теории псевдощелевого состояния в низкоразмерных сверхпроводниках с анизотропным параметром порядка, Турковский В. М. (2012)
Михайленко О. В. - Структура і термічна стабільність інтеркальованих молекулярним азотом вуглецевих нанотрубок, Іванов С. В., Прилуцький Ю. І. (2012)
Слесаренко А. П. - Структурно-разностные модели, точно учитывающие осциллирующий во времени нестационарный теплообмен на поверхности конструктивных элементов, Кобринович Ю. О. (2012)
Пивняк Г. Г. - Электрохимическая активация наноструктурных компонентов каменного угля, Соболев В. В., Филиппов А. О. (2012)
Большаков В. И. - Определение характеристик качества стали на основании анализа информационной энтропии ее структуры, Дубров Ю. И. (2012)
Багаев А. В. - Численное построение и анализ климатических полей Черного моря с использованием теории турбулентности Меллора–Ямады, Демышев С. Г., Черкесов Л. В. (2012)
Лукин А. Е. - О природных сплавах в меденосных нижневендских базальтах Волыни, Мельничук В. Г. (2012)
Миронцов Н. Л. - Аппаратурно-методический комплекс для исследования коллекторов аномально низкого сопротивления (2012)
Полонский А. Б. - Пространственно-временная структура регионального поля температуры для региона Украины и Черного моря в глобальных климатических моделях, Князьков А. С. (2012)
Якимчук В. Г. - Определение информативных признаков в спектрах отражения и индуцированной лазером флуоресценции растительного покрова для аэрокосмического зондирования земной поверхности, Левчик Е. И., Суханов К. Ю., Порушкевич А. Ю., Федоровский А. Д. (2012)
Гичан О. И. - Влияние толщины диффузионного слоя на возникновение динамических неустойчивостей в модельном электрокаталитическом процессе (2012)
Myamlin S. V. - Development of scientific school of transport mechanics: artistic legacy of YE. P. Blokhin, Kolesnykova T. А. (2014)
Безнаритний А. М. - Аналіз сучасного стану пристроїв автоблокування, методів його обслуговування та контролю, Гаврилюк В. І., Гололобова О. О. (2014)
Бараш Ю. С. - Удосконалена методика визначення економічної ефективності будівництва та експлуатації високошвидкісної магістралі в Україні, Момот А. В. (2014)
Golovkova A. - Strategic impact of mobility on organizations (2014)
Рекун І. І. - Проблема економічної безпеки в сучасних макро- та мікроконцепціях (2014)
Боднар Є. Б. - Основні вимоги та принципи створення бортових систем діагностування локомотивів (2014)
Верлан А. И. - Совершенствование методов стимулирования отправительской маршрутизации на железнодорожном транспорте (2014)
Костин Н. А. - Электродинамика передачи и потерь электроэнергии в устройствах систем электрической тяги (2014)
Vakulenko I. A. - The influence mechanism of ferrite grain size on strength stress at the fatigue of low-carbon steel, Proydak S. V. (2014)
Кадильникова Т. М. - Обоснование оценки и выбора кинематических и трибологических характеристик системы "шестерня-зубчатая рейка" станов холодной прокатки труб, Сушко Л. Ф. (2014)
Поліщук Д. О. - Комплексне оцінювання стану та якості функціонування залізничних станцій (2014)
Ракша С. В. - Обоснование способов снижения энергопотребления подвесных канатных дорог, Куропятник А. С., Курка А. А. (2014)
Бондарєв О. М. - Розробка заходів із покращення показників міцності несучих конструкцій головних вагонів дизель-поїздів ДР1А на підставі виконаних експериментально-теоретичних робіт, Горобець В. Л., Ягода Д. О., Бондарєв О. О. (2014)
Манкевич Н. Б. - Динамика грузовых вагонов на тележках модели 18-1711 с разной конструкцией клиньев рессорного подвешивания (2014)
Павлюченков М. В. - Раціоналізація конструкції опорних пристроїв вагонів-цистерн для рідких вантажів (2014)
Артемов В. Е. - Сравнительный анализ моделей железнодорожных нагрузок С14 и LM71 для балочных мостов, Распопов А. С. (2014)
Титул, зміст (2013)
Турянська О. Ф. Турянська О. Ф. - Шкільний підручник з історії: яким йому бути? (2013)
Жигірь В. І. Жигірь В. І. - Концептуальні засади побудови моделі менеджера освіти: компетентнісний підхід (2013)
Панченко Л. Ф. Панченко Л. Ф. - Масовий відкритий онлайн-курс як альтернативна форма підвищення кваліфікації викладача вищої школи (2013)
Кобрій О. М. Кобрій О. М. - Практичні аспекти реалізації змісту педагогічних дисциплін (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2013)
Шацька О. П. Шацька О. П. - Викладання іноземних мов у Китаї (2013)
Караман О. Л. Караман О. Л. - Характеристика змісту соціально-педагогічної роботи з неповнолітніми засудженими в пенітенціарних закладах (2013)
Княжева І. А. Княжева І. А. - Становлення й розвиток університетської освіти в ХІ – ХVІІІ століттях та її роль у підготовці майбутніх викладачів вищої школи (2013)
Зеленська Л. Д. Зеленська Л. Д. - Діяльність учених рад університетів України в ХІХ столітті (2013)
Неживий О. І. Неживий О. І. - Душа вистояла (до сторіччя професора Івана Білогуба) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Lagutin V. M. - Improvement of power transformers testing efficiency in operation conditions., Teptia V. V. (2013)
Lezhniuk P. D. - Unification of overhead lines in the conditions of the market of two-party agreements and balancing electric energy market., Cheremisin M. M., Cherkashina V. V. (2013)
Malyshev Yu. S. - Analysis of automatic control systems of self-contained electric stations., Fedorov O. V. (2013)
Bazhytin D. V. - Simulation of elastic vibrations of crane installations constructions in Comsol Multiphysics package. (2013)
Ostapenko O. P. - Energy efficiency of heat pumping stations with different heat sources on condition of variable operation modes., Shevchenko O. V., Bakum O. V. (2013)
Synchuk О. N. - Problem of elerctric energy efficiency potential evaluation of underground iron-ore production., Guzov E. S., Yalovaya O. N. (2013)
Peresada S. M. - Experimental study of static and dynamic characteristics of torque regulation algorithms for traction asynchronous electric drives., Kovbasa S. N., Voronko А. B. (2013)
Chepyrniy М. N. - Application of steam compression thermal pumping plants for utilization of the discharged heat of steam turbines condensers., Rezydent N. V. (2013)
Spivak О. Yu. - Experimental research of energy efficiency of furnace operation for welding electrodes coating heat-treatment., Bodnar L. A., Slivko R. V. (2013)
Osadchuk V. S. - A microelectronic sensor with frequency output for determining lifetime of the charge carriers by the method of conductivity modulation in a point contact., Osadchuk O. V., Duda R. V. (2013)
Титул, зміст (2013)
Роман С. В. - Сутність поняття "еколого-гуманістичні цінності” в структурі шкільної хімічної освіти (2013)
Самолюк А. А. - Інтенсифікація творчої роботи учнів молодших класів (2013)
Курило В. С. - Якість освіти в Україні: постановка проблеми та шляхи її вирішення (2013)
Смолінська О. Є. - Культурно-освітній простір сучасного педагогічного університету та професіоналізм його випускників (2013)
Димарський Я. М. - Тестування з аналітичної геометрії та шляхи його практичної реалізації, Кривко Я. П. (2013)
Певна С. Є. - Основні підходи до викладання англійської мови в контексті формування суб’єктної позиції студентів (2013)
Пахомова Н. Г. - Принципи та умови інтеграції медико-психологічного й педагогічного складників професійної підготовки корекційних педагогів (2013)
Грабар Е. В. - Зміст тестових завдань із визначення рівня сформованості іншомовної компетенції школярів США (2013)
Климов А. О. - Закарбувалося в пам’яті моїй: спомини про видатного українського арабіста професора Вольфа Бейліса (2013)
Відомості про автора (2013)
Лагутін В. М. - Підвищення ефективності випробувань силових трансформаторів в умовах експлуатації., Тептя В. В. (2013)
Лежнюк П. Д. - Уніфікація повітряних ліній в умовах ринку двосторонніх договорів та балансувального ринку електроенергії., Черемісін М. М., Черкашина В. В. (2013)
Малишев Ю. С. - Аналіз систем автоматичного управління автономними електростанціями., Федоров О. В. (2013)
Бажутін Д. В. - Моделювання пружних коливань конструкцій кранових установок у пакеті Comsol Multiphysics. (2013)
Остапенко О. П. - Енергетична ефективність теплонасосних станцій з різними джерелами теплоти за умови змінних режимів роботи., Шевченко О. В., Бакум О. В. (2013)
Сінчук О. М. - До питання оцінки потенціалу електроенергоефективності підземних залізорудних виробництв., Гузов Е. С., Ялова О. М. (2013)
Пересада С. М. - Експериментальне дослідження статичних і динамічних характеристик алгоритмів регулювання моменту для тягових асинхронних електроприводів., Ковбаса С. М., Воронко А. Б. (2013)
Чепурний М. М. - Застосування парокомпресійних теплонасосних установок для утилізації скидної теплоти конденсаторів парових турбін., Резидент Н. В. (2013)
Співак О. Ю. - Експериментальні дослідження енергоефективності роботи печі для термообробки обмазки зварювальних електродів., Боднар Л. А., Сливко Р. В. (2013)
Осадчук В. С. - Мікроелектронний сенсор із частотним виходом для визначення часу життя носіїв заряду методом модуляції провідності в точковому контакті., Осадчук О. В., Дуда Р. В. (2013)
Титул, зміст (2013)
Пустовіт Г. П. - Позашкільна освіта та виховання в Україні у векторах сучасного розвитку (2013)
Неживий О. І. - Уроки літератури рідного краю (2013)
Зінченко В. О. - Модель моніторингу якості навчального процесу у вищому навчальному закладі (2013)
Тарарак Н. Г. - Ціннісна педагогічна взаємодія учасників навчального процесу вищої школи України (2013)
Сущенко Л. О. - Формування аналітичних умінь майбутніх педагогів засобами інтерактивних технологій (2013)
Борисова О. В. - Наукові й теоретико-методологічні засади викладання дисципліни "Професійний спорт” (2013)
Короткова Ю. М. - Мовна політика та іншомовна освіта в Греції другої половини ХХ століття (2013)
Харченко Т. Г. - Розробка й супровід індивідуального проекту студента в сучасній допрофесійній педагогічній освітіФранції: практичний аспект (2013)
Тесленко В. В. - Громадянська освіта в історичному вимірі: проблеми становлення та розвитку (2013)
Відомості про авторів (2013)
Афанасьева Е. С. - О классах Орлича–Соболева на римановых многообразиях, Салимов Р. Р. (2012)
Бахтин А. К. - Аналитические функции векторного аргумента и частично конформные отображения в многомерных комплексных пространствах (2012)
Мартинюк О. В. - Задача Коші для сингулярних еволюційних рівнянь з необмеженими за часом коефіцієнтами, Городецький В. В. (2012)
Могилевский В. И. - О характеристических матрицах дифференциальных операторов в пространстве вектор-функций (2012)
Пипка О. О. - Про нескінченні групи, які мають тільки два типи пронормальних підгруп, Семко М. М. (2012)
Самойленко А. М. - Окремий випадок існування 2π-періодичних розв'язків крайових задач для гіперболічного рівняння другого порядку, Хома Н. Г., Хома-Могильська С. Г. (2012)
Юрачківський А. П. - Узагальнення і спрощення схеми Даніеля (2012)
Власенко Л. А. - Об одной стохастической системе с импульсными воздействиями, Ляшко С. И., Руткас А. Г. (2012)
Войтова Т. А. - Альтернуючий проксимальний алгоритм для задачі дворівневої опуклої мінімізації, Денисов С. В., Семенов В. В. (2012)
Провотар А. А. - Нечеткие спецификации логического вывода в системе Гомеопат, Провотар О. А., Мушак А. Я. (2012)
Глухов Ю. П. - Динамика многослойной предварительно напряженной плиты на жестком основании при воздействии подвижной нагрузки (2012)
Григоренко А. Я. - Расчет напряжeнно-деформированного состояния слоистых прямоугольных в плане пологих ортотропных оболочек в уточнeнной постановке, Яремченко Н. П., Яремченко С. Н. (2012)
Довбня К. М. - Дослідження впливу зміцнення матеріалу на напружений стан пружно-пластичної оболонки з наскрізними тріщинами, Гур'єва І. В. (2012)
Назаренко Л. В. - Эффективные свойства трансверсально-изотропныx композитных материалов при физической нелинейности компонентов (2012)
Рожков Н. В. - Синтез и свойства нанопорошков фосфата кадмия, Карбовский В. Л., Касияненко В. Х., Дубок В. А., Шпак А. П. (2012)
Тимошевский А. Н. - Первопринципное моделирование ближнего порядка в аустените Fe–N, Яблоновский С. О. (2012)
Пивняк Г. Г. - Устойчивость углеродсодержащих фаз в углях при прохождении слабого электрического тока, Соболев В. В., Баскевич А. С. (2012)
Косорукова Т. А. - Фазовые превращения в интерметаллических соединениях Zr50Co50−xNix, Фирстов Г. С., Коваль Ю. Н., Иванченко В. Г., Ван Хумбик Я. (2012)
Цивилицин В. Ю. - Оптимизация магнитной пружины конструкции ''два постоянных магнита'', Мильман Ю. В., Гончарук В. А., Бондар И. Б. (2012)
Ковальчук Л. А. - Риски потепления и вероятности аномалий среднемесячной температуры воздуха в Киеве по одноградусным диапазонам за вековой период, Скриник О. Я. (2012)
Кохан С. С. - Застосування вегетаційних індексів нормалізованої різниці та зваженої різниці при визначенні стану сільськогосподарських культур (2012)
Матлай Л. М. - Вапняковий нанопланктон з нижньоюрських відкладів Петропавлівського кар'єру (Південно-Західний Крим) (2012)
Полонский А. Б. - Изменчивость рН в водах Черного моря в ХХ столетии: увеличивается ли кислотность морской воды? (2012)
Курдюкова И. В. - Дианионные скварилиевый и крокониевый красители на основе тетранитрофлуорена, Ищенко А. А. (2012)
Тітов Ю. О. - Синтез та кристалічна структура скандатоіндатів BaLn2ScInO7 (Ln — La, Pr, Nd, Sm, Eu), Білявина Н. М., Марків В. Я., Слободяник М. С., Полубінський В. В. (2012)
Щербина М. Г. - Рентгенофлуоресцентное определение молибдена в мицеллярных экстрактах на основе катионного ПАВ, Легенчук А. В., Куличенко С. А. (2012)
Войтенко Л. В. - Ультраструктурні особливості клітин міжвузля хвоща польового (Equisetum arvense L.), Щербатюк М. М., Стахів М. П., Мусатенко Л. І. (2012)
Кузнєцова Г. М. - Вплив цитостатика похідного дигідропіролу на слизову оболонку кишечника щурів на тлі оксидативного стресу, Воловненко Т. А., Островська Г. В., Воловенко Ю. М., Рибальченко В. К. (2012)
Покотило І. В. - Реакція фосфоліпази D суспензійної культури клітин тютюну на дію осмотичного й сольового стресів, Кравець В. С., Мартінец Я. (2012)
Кириленко А. В. - Движение магнитных наночастиц в потоке жидкости при наложении постоянного магнитного поля, Чехун В. Ф., Подольцев А. Д., Кондратенко И. П., Кучерявая И. Н., Бондар В. В. (2012)
Титул, зміст (2013)
Недайнова Т. Б. Недайнова Т. Б. - Чи охопила криза літературну освіту школярів? (2013)
Покатілова О. О. Покатілова О. О. - Методика навчання старшокласників культурологічного аналізу на уроках світової літератури (2013)
Роман С. В. Роман С. В. - Концепція інтеграції аксіологічного й системного підходів для формування еколого-гуманістичних цінностей у процесі шкільної хімічної освіти (2013)
Хорган Т. Р. Хорган Т. Р. - Новий погляд на роль державної політики та управління в американській вищій освіті (2013)
Берегова Г. Д. Берегова Г. Д. - Філософська компонента в освітньо-виховному процесі аграрних вищих навчальних закладів України (2013)
Караманов О. В. Караманов О. В. - Музей – школа – університет: особливості педагогічної взаємодії в сучасному "суспільстві знань” (2013)
Вороненко О. В. Вороненко О. В. - Ефективність підготовки керівників системи вищої освіти України до регулювання діяльності у сфері трансферу технологій: організація та результати експериментальної перевірки (2013)
Березівська Л. Д. Березівська Л. Д. - Державна політика щодо диференціації організації та змісту шкільної освіти в Україні (кінець 30-х – перша половина 50-х рр. ХХ століття) (2013)
Кубанова Т. В. Кубанова Т. В. - Прогностичний потенціал педагогічної публіцистики В. Сухомлинського в умовах авторитарної системи (60-і рр. ХХ століття) (2013)
Відомості про авторів (2013)
Содержание (2013)
Лагутин В. М. - Повышение эффективности испытаний силовых трансформаторов в условиях эксплуатации., Тептя В. В. (2013)
Лежнюк П. Д. - Унификация воздушных линий в условиях рынка двусторонних договоров и балансирующего рынка электроэнергии., Черемисин Н. М., Черкашина В. В. (2013)
Малышев Ю. С. - Анализ систем автоматического управления автономными электростанциями., Фёдоров О. В. (2013)
Бажутин Д. В. - Моделирование упругих колебаний конструкций крановых установок в пакете Comsol Multiphysics. (2013)
Остапенко О. П. - Энергетическая эффективность теплонасосных станций с разными источниками теплоты при переменных режимах работы., Шевченко О. В., Бакум Е. В. (2013)
Синчук О. Н. - К вопросу оценки потенциала электроэнергоэффективности подземных железорудных производств., Гузов Э. С., Яловая А. Н. (2013)
Пересада С. М. - Экспериментальное исследование статических и динамических характеристик алгоритмов регулирования момента для тяговых асинхронных электроприводов., Ковбаса С. Н., Воронко А. Б. (2013)
Чепурной М. Н. - Применение парокомпрессионных теплонасосных установок для утилизации сбросной теплоты конденсаторов паровых турбин., Резидент Н. В. (2013)
Спивак А. Ю. - Экспериментальные исследования энергоэффективности работы печи для термообработки обмазки сварочных электродов., Боднар Л. А., Сливко Р. В. (2013)
Осадчук В. С. - Микроэлектронный сенсор с частотным выходом для определения времени жизни носителей заряда методом модуляции проводимости в точечном контакте., Осадчук А. В., Дуда Р. В. (2013)
Антоненко Г. М. - Життєвий і творчий шлях видатного українського математика О. В. Погорєлова (2013)
Вєнцева Н. О. - Особливості організації вищої педагогічної школи України на початку ХХ ст. (2013)
Ворожбіт В. В. - Чинники становлення педагогічного світогляду Я. П. Ряппо, Ігнатьєва А. І. (2013)
Данилюк М. М. - Внесок Харківської та Полтавської філій імператорського Російського музичного товариства у розвиток музичної освіти Слобожанщини (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2013)
Ільїна В. М. - Значення права інтелектуальної власності: історичний аспект (2013)
Леонтьєва І. М. - Формування пізнавального інтересу учнів до економічних знань у контексті освітніх процесів в Україні (кінець ХХ ст. – початок ХХІ ст.) (2013)
Лутаєва Т. В. - Аналіз просвітницько-педагогічної діяльності П. І. Ковалевського в контексті проблеми виховання особистості (2013)
Стадник О. Г. - Зміст перших підручників з географії (2013)
Черевань І. І. - Навчально-методична робота вчителів із профорієнтації учнів шкіл України (початок ХХІ століття) (2013)
Астафьева Л. С. - Поликультурное воспитание иностранных студентов в России в аспекте теоретического анализа (2013)
Барсукова Н. С. - Засвоєння досвіду виконавської діяльності майбутніми вчителями музики (2013)
Беземчук Л. В. - Формування вміння вибору методів навчання як фактор професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2013)
Безлюдна В. В. - Автентичний текст як основа для розвитку у студентів немовних спеціальностей усного та письмового мовлення (2013)
Бєлякова О. С. - Специфіка та особливості загальної культури вчителя (2013)
Бєляєва К. Ю. - Формування професійної культури майбутніх соціальних педагогів у процесі їхньої підготовки до супроводу обдарованих школярів (2013)
Бирка М. Ф. - Аналіз понятійно-термінологічного апарату дослідження проблеми професійного розвитку вчителів природничо-математичних дисциплін у післядипломній освіті (2013)
Біденко Л. В. - Роль мислення під час формування лінгвокогнітивних умінь засобами інформаційних технологій (2013)
Білостоцька О. В. - Використання інноваційних технологій навчання на предметах естетичного циклу, Шмідт А. А. (2013)
Водяна О. В. - Формування професійної готовності соціального працівника до соціального супроводу сім’ї, де перебуває дитина під опікою (2013)
Гаманюк В. А. - Країнознавчий курикулум у змісті іншомовної освіти в Німеччині (2013)
Гринь Л. О. - Якісні характеристики вокального голосу майбутнього актора-вокаліста (2013)
Грубіч Д. Ю. - Вплив інноваційних особистісно орієнтованих технологій на покращення правової підготовки майбутнього вчителя (2013)
Гуренко О. І. - Філософський контекст полікультурної освіти (2013)
Дібрівна Е. І. - Математична компетентність як складова професійної компетентності фахівця агропромислового комплексу (2013)
Довженко Т. О. - Особливості підготовки майбутніх учителів до організації педагогічної просвіти батьків в Україні у другій половині ХХ століття (2013)
Дяченко М. Д. - Діагностика творчих здібностей майбутніх журналістів у процесі професійної підготовки (2013)
Єсіна Н. О. - Роль інновацій у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя (2013)
Єфімова В. М. - Здоров’язбережний напрям модернізації професійної підготовки майбутніх учителів природничих дисциплін (2013)
Зоріна М. О. - Професійне здоров’я вчителя як важлива складова його діяльності (2013)
Зубченко Л. В. - Особливості творчої організації педагогічної практики майбутніх учителів фізичного виховання (2013)
Карелова Г. А. - Підвищення педагогічного потенціалу батьків як умова виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків (2013)
Коваленко Д. В. - Професійно-правова компетентність інженера-педагога як мета професійно-правової підготовки майбутнього фахівця (2013)
Коллегаєв М. Ю. - Ефективність методик квазіпрофесійної діяльності у професійній підготовці фахівців для індустрії активного відпочинку (2013)
Копыл А. А. - Концепция формирования профессиональной культуры будущих дизайнеров (2013)
Косиченко В. А. - Термінологічний аналіз основних понять з проблеми виховання молоді на засадах етнокультурних традицій (2013)
Костіна В. В. - Особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до проектування виховуючого середовища (2013)
Кохан Л. В. - Реалізація творчого потенціалу особистості засобами структурно-логічних схем у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2013)
Криворот Т. Г. - Необхідність формування математичної грамотності у майбутніх педагогів-дослідників (2013)
Мазин В. Н. - Основные положения концепции организации воспитательного процесса в ДЮСШ (2013)
Макар Л. М. - Тенденції соціальної освіти й професійної підготовки фахівців (2013)
Максименко А. Е. - Содержание профессиональной подготовки будущих дизайнеров в системе непрерывного образования (2013)
Мармаза О. І. - Імідж як спосіб професійної соціалізації керівника навчального закладу (2013)
Матюха Г. В. - Організація групової роботи на уроках англійської мови, Салло О. Ю. (2013)
Медведєва Є. В. - Застосування мультимедійних засобів навчання в підготовці майбутніх учителів музики до співробітництва з учнями (2013)
Микитюк С. О. - Ресурсний підхід у становленні особистості студента (2013)
Нечепорук Я. С. - Сутність і шляхи впровадження case-study як методу інтерактивного навчання в льотних навчальних закладах (2013)
Олексюк Н. С. - Зміст професійної підготовки майбутнього соціального педагога до роботи в притулку для дітей (2013)
Осипов А. О. - Цілісність людини як підґрунтя системності психолого-педагогічних методологій (2013)
Петришин Л. Й. - Креативність як необхідна умова професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2013)
Пилипюк К. М. - Проблема педагогічної занедбаності підлітків у працях науковців Німеччини (2013)
Полторак В. А. - Основні чинники орієнтації випускників шкіл на послуги, що пропонує недержавний ВНЗ, в умовах реалізації концепції освітнього маркетингу (2013)
Польшина Ю. Ю. - Місце толерантності в системі особистісно-професійних якостей соціального педагога (2013)
Потуй Ю. П. - Професійні цінності: сутність і роль у формуванні особистості сучасного фахівця (2013)
Прикотенко Т. А. - Художня творчість і арт-педагогіка в системі підготовки майбутніх соціальних педагогів (2013)
Присяжнюк Ю. С. - Андрагогічні підходи щодо розвитку конкурентоспроможності педагогічного працівника в умовах соціально-економічних змін (2013)
Резунова О. С. - Використання ділових ігор як ефективного засобу формування крос-культурної компетентності майбутніх економістів-аграріїв (2013)
Рижанова А. О. - Засоби масової інформації та актуальні соціально-педагогічні проблеми сучасності (2013)
Русинка І. І. - Самовиховання і розвиток особистості (2013)
Самсонова О. О. - Педагогічний супровід інтерактивного навчання у післядипломній освіті вихователів дошкільного навчального закладу (2013)
Сокирко О. С. - Особливості розвитку пізнавальної сфери в глухих дітей дошкільного віку на заняттях з плавання (2013)
Суржанська В. А. - Проблеми застосування інформаційних комп’ютерних технологій у процесі професійної підготовки фахівців (2013)
Суханова А. Є. - Виховання та освіта безпритульних підлітків у процесі соціально-педагогічної реабілітації (2013)
Суханова С. В. - Реабілітація молоді з обмеженими можливостями в територіальній громаді засобами анімації (2013)
Ткаченко М. О. - Реалізація технології формування артистичної техніки майбутнього вчителя музики (мотиваційно-цільовий компонент) (2013)
Хортів Г. В. - Методична підготовка вчителів початкових класів у закладах післядипломної педагогічної освіти (2013)
Хохлова О. А. - Сутність економічної компетентності майбутніх фахівців хімічної промисловості (2013)
Черевко С. В. - Сучасні підходи до питань здорового способу життя (2013)
Шаповалова І. В. - Базові педагогічні принципи підготовки сучасного вчителя фізичного виховання (2013)
Шевченко О. А. - Методичний апарат дослідження професійного розвитку молодого вчителя (2013)
Шеплякова І. О. - Деонтологічна культура соціального педагога: до визначення поняття (2013)
Шпак І. - Прийом драматизації у рамках комунікативної методики навчання іноземних мов, Мунтян А. (2013)
Шумілова І. Ф. - До питання змісту загальнокультурної компетентності як фактора формування майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей (2013)
Алфімов Д. В. - Лідерські якості особистості школяра (2013)
Бочарова О. А. - Система роботи з обдарованими учнями у Великій Британії (2013)
Василенко Г. В. - Техніки професійно-педагогічного спілкування соціального педагога в роботі з важковиховуваними учнями молодшого шкільного віку (2013)
Василенко О. Н. - Средства духовно-нравственного воспитания учащихся (2013)
Гвозденко М. В. - Вивчення інформаційних технологій як спосіб підвищення конкурентоспроможності учня на сучасному ринку праці України (2013)
Гніда Т. Б. - Обґрунтування соціально-педагогічних умов корекції особистісних вад важковиховуваних учнів молодшого шкільного віку (2013)
Гречаник О. Є. - Управління системою превентивного виховання у школі (2013)
Кабацька О. В. - Виховні аспекти формування ціннісних орієнтацій школярів, зокрема гуманістичних, етичних та екологічних, на заняттях валеологічного гуртка (2013)
Куринная А. Ф. - К вопросу психологических условий работы над словом в основной школе (2013)
Пивоваров А. В. - Профессиональная ориентация старших школьников и ее роль в подготовке рабочих с высшим образованием: муниципальный аспект (2013)
Порохня Л. А. - Особливості формування готовності майбутнього учителя до запобігання та розв’язання конфліктних ситуацій в учнівському середовищі у системі професійної підготовки (2013)
Радієвська А. А. - Методи і прийоми засвоєння мистецьких знань учнями молодших класів ліцеїв мистецтв (2013)
Розсохач С. А. - Проблема активизации познавательной деятельности учащихся в контексте современной образовательной парадигмы (2013)
Тадаєва А. В. - Особливості соціалізації молодших школярів у сучасному інформаційному просторі (2013)
Хромченко О. В. - Засоби професійного саморозвитку вчителя як організатора навчально-дослідницької діяльності старшокласників (2013)
Амеліна С. М. - Формування аналітичних умінь майбутніх економістів у вищих навчальних закладах Німеччини, Дзюба Г. І. (2013)
Гарасюта В. М. - Специфіка навчання майбутніх інженерів аграрного профілю у вищих навчальних закладах Німеччини (2013)
Дубревський Ю. М. - Професіоналізм викладача ВНЗ – визначальний чинник розвитку соціуму (2013)
Єрмола А. М. - Організація виховної роботи зі студентами країн СНД Азійського регіону в умовах інженерно-педагогічного навчального закладу (2013)
Єрьоменко О. А. - Особливості виховання студентів країн СНД Азійського регіону в Україні: особистісно орієнтований підхід (2013)
Клопов Р. В. - Сучасний стан готовності майбутніх фахівців з фізичного виховання та спорту до застосування інформаційних технологій у професійній діяльності (2013)
Комишан А. І. - Професійна компетентність та підвищення кваліфікації педагогів вищої школи: взаємозв’язок і зумовленість (2013)
Косюк В. Р. - Критерії якості підготовки майбутніх дизайнерів у вищий школі (2013)
Крамаренко Т. В. - Особливості застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання англійської мови, Мединська С. І. (2013)
Кузёма Т. Б. - Проблема организации самостоятельной работы студентов-филологов в процессе обучения в высших учебных заведениях Украины (2013)
Кулько В. А. - Професійна мотивація екологів у навчальному процесі аграрного університету (2013)
Максимовська Н. О. - Анімаційне соціально-виховне середовище ВНЗ як простір соціального розвитку студентської молоді (2013)
Маріна О. В. - Формування комунікативних умінь студентів факультету іноземної філології педагогічного університету в процесі вивчення англійської мови (2013)
Мироненко В. В. - Специфика обучения речевым грамматическим навыкам студентов нелингвистических специальностей (2013)
Стукало О. А. - Особливості педагогічного спілкування у вищому аграрному навчальному закладі (2013)
Тарасенко Р. О. - Особливості інформаційної підготовки майбутніх перекладачів у вітчизняних ВНЗ (2013)
Тимощук Г. В. - Педагогічний супровід проектної діяльності майбутніх економістів у процесі фахової підготовки (2013)
Черкашина Ж. В. - Використання мультимедійних технологій у процесі підготовки іноземних студентів (2013)
Чорна С. С. - Особливості навчання другої іноземної мови студентів немовних спеціальностей (2013)
Ключковська І. - Держава – діаспора у світових реаліях (2008)
Онищук В. - Чинники формування соціального статусу в діаспорних меншинах (2008)
Малько О. - Стан і перспективи співпраці між діаспорою та Україною в гуманітарній сфері (2008)
Тимочко М. - Українська громада в Австралії (2008)
Вішка О. - Українська політична еміграція у Польщі (1920 – 1939) (2008)
Піскун В. - Українська політична еміграція 20-х рр. ХХ ст. у контексті економічних інтересів світового співтовариства (2008)
Забавська О. - До історії післявоєнної української еміграції: українці у лавах польських збройних сил під британським командуванням (2008)
Даниленко Н. - Роль жіночих організацій (2008)
Недужко Ю. - Боротьба української діаспори за демократію та державну незалежність України (кінець 70-х – початок 90-х років XX століття) (2008)
Ковальчук В. - Місія Енріке Інсабато у налагодженні контактів української політичної еміграції з італійським політикумом (1930-і – 1950-і рр.) (2008)
Патарак І. - Чин отців Редемптористів у громадсько-релігійному житті українців в Канаді (2008)
Преловська І. - Богословська спадщина митрополита Іоанна Теодоровича (1887 – 1971) (2008)
Атаманенко А. - Журнал "Український історик” і творення Українського історичного товариства (До 45-ліття УІТ) (2008)
Заворотна Н. - Розвиток україністики в університеті Торонто та в наукових бібліотеках університету за останнє десятиріччя (2008)
Павлишин М. - Українці в Австралії: cтан досліджень (2008)
Мартинишин Н. - Українське мовознавство в діаспорі, Шміло Г. (2008)
Темірова Н. - Образ української аристократії в дослідженнях істориків діаспори (2008)
Винар Л. - Історик Павло Грицак: життя і діяльність (у 50-ліття смерти) (2008)
Хеленюк А. - Колекція професора Любомира Винара в Національному університеті "Острозька академія" як джерело до вивчення світогляду вченого (2008)
Кучерук О. - Аркадій Жуковський на чолі Наукового товариства імені Шевченка у Європі (2008)
Мілянич М.-М. - Атанас Мілянич з перспективи ХХІ століття (2008)
Клинова Г. - Проблеми давньої історії України у творчості Олександра Домбровського (2008)
Гумницька Н. - Омелян Пріцак – автор показової моделі українознавчих досліджень у Гарвардському університеті (2008)
Старовойтенко І. - Наукова діяльність Лева Чикаленка: період еміграції (1920 – 1965 рр.) (2008)
Супронюк О. - В. В. Дорошенко – дослідник української преси: еміграційний період (1944 – 1963) (2008)
Трембіцький А. - Родина Сіцінських-Січинських та Українське історично-філологічне товариство в Празі (1923 – 1945 рр.) (2008)
Баран М. - Співпраця Богдана Лепкого та Зенона Кузелі під час їх проживання у Німеччині (2008)
Маленко Л. - Наукова спадщина Ф.А. Щербини: козакознавчий аспект (2008)
Корнійчук Л. - Постать М. Грушевського у творчому доробку А. Жуковського (2008)
Сеник Я. - Іван Світ про українців Далекого Сходу (2008)
Черченко Ю. - Листування Богдана Кентржинського в архіві ОУН у Києві (2008)
Домбровська Є. - Листи з чужини. Зв’язки Богдана Заклинського з українською діаспорою (2008)
Єфремова О. - Фонд № 5235 "Уряд УНР в екзилі" у Центральному Державному Архіві Вищих Органів Влади та Управління України (2008)
Масненко В. - Матеріали про Б.Д. Крупницького у Державному архіві Черкаської області, Пашковський О. (2008)
Мушинка М. - Письменник Іван Голубовський та його колекція картин Олекси Новаківського (2008)
Коровник Л. - Яр Славутич – людина нової доби (до 90-річчя поета й філолога) (2008)
Мицик Ю. - З листування кінорежисера Євгена Деслава (2008)
Янковська Ж. - Мотиви ностальгії в українській художній літературі митців діаспори (2008)
Румянцев О. - "Руски новини" та "Рідне слово" – дзеркала двох українських громад Югославії в період між двома світовими війнами (2008)
Антощук Л. - Структура журналу "The Ukrainian Quarterly" (1957 – 1991 рр.) (2008)
Марченко Н. - Канадський квартальник "Логос": структура та зміст видання (2008)
Божук Л. - Практика реалізації українського шкільництва: порівняльний аналіз східної і західної діаспори (2008)
Заячук Ю. - Українознавча освіта в канадських університетах: сучасний стан і перспективи (2008)
Зубко О. - Викладачі-подоляни Українського Вищого Педагогічного Інституту ім. М. Драгоманова в Празі (1923 – 1933 рр.) (2008)
Васильченко М. - Розвиток українського шкільництва у Східній Словаччині після 1945 року (2008)
Закіров М. - Українська освіта в урало-сибірському регіоні у 1920 – 1933 роках (2008)
Титул, зміст (2013)
Барахтян Н. В. - Проблеми правового забезпечення державної політики у сфері ціноутворення (2013)
Бобечко Н. Р. - Оцінка доказів судом апеляційної інстанції у кримінальному провадженні (2013)
Бондар В. С. - Особливості проведення слідчого експерименту при досудовому розслідуванні кримінальних правопорушень, пов’язаних із застосуванням вогнепальної зброї (2013)
Василевич В. В. - Зарубіжний досвід кримінологічної політики захисту прав потерпілих від поширення дитячої порнографії у мережі Інтернет (2013)
Васьковцов А. О. - Кваліфікація корупційних правопорушень, які пов’язані із порушенням встановлених законом обмежень (2013)
Гавріляк О. Ю. - Типові слідчі ситуації початкового етапу розслідування вимагань (2013)
Гловюк І. В. - Слідчий суддя у кримінально-процесуальному доказуванні (2013)
Задоя К. П. - Інститут змови (conspiracy) за Кримінальним кодексом Республіки Руанда 2012 року як приклад неоднозначного врахування правових традицій сім’ї загального права при реформуванні кримінального законодавства (2013)
Зайцева-Калаур І.В. - Межі використання авторських творів журналістів організаціями ЗМІ (2013)
Калаур І. Р. - Поняття договору найму у Стародавньому Римі та актах кодифікації цивільного законодавства на Українських землях (2013)
Коновалова Г. В. - Забезпечення безпеки учасників криміна льного с удочинства за новим КПК України (2013)
Крилач О. М. - Особливості правової системи Сполучених Штатів Америки (2013)
Куліцька С. В. - Компенсація моральної (немайнової) шкоди у житлових правовідносинах: проблеми теорії та практики (2013)
Литвинов Є. П. - Щодо питання про визначення поняття "Інтернет-право" (2013)
Москалюк Н. Б. - Теоретичні передумови та практичні аспекти паралельного імпорту в системі реалізації прав інтелектуальної власності на лікарські засоби (2013)
Орловська Н. А. - Актуальні питання поводження з дітьми у конфлікті з законом: кримінально-процесуальний аспект (2013)
Пілявська Л. М. - Заздалегідь обіцяне недонесення про злочин як вид причетності до злочину (2013)
Соловйов Е. П. - Деякі питання вдосконалення кримінального законодавства у зв’язку із реформуванням кримінального судочинства в Україні (2013)
Сологуб О. О. - Роль класичного мусульманського права у формуванні та функціонуванні правових систем сучасних держав мусульманського права (2013)
Стахєєва-Боговик О. О. - Зміст та ключові концепції основного та неосновного провадження у справах про транскордонну неспроможність (2013)
Федоров А. А. - Результати дизайнерської діяльності: вичерпання прав та паралельний імпорт (2013)
Халупенко Д. М. - Сутність пізнавальної діяльності слідчого й прокурора в досудовому розсліуванні (2013)
Хромов О. І. - Гармонізація законодавства в сфері регулярних автобусних перевезень (2013)
Вітальне слово (2007)
Олуйко В. М. - Стабільність як необхідна умова якісного розвитку кадрових процесів у державному управлінні України (2007)
Нижник Н. Р. - Проблеми сьогодення державного управління в Україні (2007)
Ткачук А. Ф. - Адміністративна реформа в Данії та Латвії: корисний досвід для України (2007)
Соловйов В. М. - Поняття і сутність правового регулювання державного управління України (2007)
Орел М. Г. - Принципові особливості та складові моделі адміністративної реформи в сучасних умовах глобалізації (2007)
Князев С. Н. - Управление инновациями и инновации в управлении, Ганчеренок И. И. (2007)
Шаптала О. С. - Контроль та моніторинг — складові гуманітарної сфери, Кіндзерський С. А. (2007)
Савицький В. Т. - До питання про класифікацію управлінської документації (2007)
Гаман Т. В. - До проблеми захисту інформації в інформаційному суспільстві: управлінський аспект (2007)
Кохан С. А. - Системний локус класифікації контролю (2007)
Новик В. П. - Система адміністративно-територіального устрою України: SWOT — аналіз (2007)
Пашко Л. А. - Особистісний потенціал державного службовця як предмет щорічного оцінювання (2007)
Есимова Ш. А. - Современные технологии в системе государственной службы (2007)
Сіцінський А. С. - Система управління персоналом та вдосконалення кадрової роботи у правоохоронних органах держави (2007)
Беззубко Л. В. - Нові інститути громади у системі місцевого самоврядування (2007)
Алексєєв В. М. - Проблеми самодостатності територіальних громад (2007)
Комарницький І. Ф. - Соціальні принципи трансформації сучасного господарського порядку, Галушка З. І. (2007)
Торкатюк В. І. - Підсумки та нові тенденції трансформаційних процесів в Україні на сучасному етапі її розвитку, Кубах А. І., Добкін М. М., Бібік Н. В., Чувикіна Ю. Б., Олейнікова Н. А. (2007)
Подсолонко В. А. - Резерви росту ефективності національної економіки України (2007)
Григорович А. В. - Наукові основи побудови цільових комплексних програм розвитку житлово-комунального господарства (2007)
Підгородецька С. М. - Роль інвестицій в розвитку галузей вищих технологічних укладів (2007)
Мікловда В. П. - Розширення несільськогосподарського сегменту економіки — об’єктивна основа розвитку трудового потенціалу села, Югас Е. Ф. (2007)
Олійник Я. Б. - Діагностика стійкого розвитку регіону, Олійник Т. Я. (2007)
Пила В. І. - Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів та шляхи їх подолання (2007)
Стеченко Д. М. - Програмно-цільова орієнтація в управлінні соціально-економічним розвитком регіону (2007)
Школа І. М. - Розвиток єврорегіонів — шлях до інтеграції України в Європейське співтовариство (2007)
Чмир О. С. - Щодо подальших перспектив застосування в господарській практиці України спеціальних економічних режимів (2007)
Міхальскі Т. - Конкурентність як передумова регіонального розвитку (на прикладі Польських воєводств) (2007)
Захаркевич Н. П. - Методичні засади обґрунтування регіональної стратегії підвищення конкурентоспроможності галузі (2007)
Куценко В. І. - Соціальна сфера в системі рентних відносин національного господарства, Богуш Л. Г. (2007)
Салига С. Я. - Розвиток методів визначення соціально-економічної ефективності витрат на освітні послуги, Гельман В. М. (2007)
Черніченко Г. О. - Попит на освітні послуги: шляхи наближення до потреб роботодавців, Шаульська Л. В. (2007)
Романова В. В. - Актуальні питання управління трудовим потенціалом суспільства в умовах інтеграційних процесів (2007)
Харевич Г. Л. - О некоторых вопросах соотношения теории и практики удовлетворения потребностей населения в общественных благах (2007)
Дем’яненко М. Я. - Оцінка фінансової складової при здійсненні реформ (2007)
Левицька С. О. - Методика організації та перспективи розвитку управлінського (внутрішньогосподарського) обліку (2007)
Доманчук Д. П. - Деякі аспекти фінансових проблем на аграрному ринку, Лучик С. Д., Чикуркова А. Д. (2007)
Хомин П. Я. - Облікова політика в контексті методологічного обґрунтування сутності дефініцій (2007)
Дорош Н. І. - Контроль якості ринку аудиторських послуг в Україні та за кордоном (2007)
Синчак В. П. - Систематизація основних положень класиків політичної економії та можливість їх реалізації у системі оподаткування України (2007)
Фролова Л. В. - Механізми комплексної оптимізації логістичних потоків з урахуванням коливань імовірнісних елементів (2007)
Кулинич О. І. - Теорія методу статистичних рівнянь залежностей (2007)
Кулинич Р. О. - Способи прогнозування економічних явищ методом статистичних рівнянь залежностей (2007)
Копец К. - Функціонування ринку логістичних послуг у Польщі (2007)
Колодний А. М. - Феномен християнського постмодерну (2007)
Филипович Л. О. - Українське православ’я та діалог релігій: сучасні реалії і майбутні перспективи (2007)
Бабинцев В. П. - Статус молодежи в российском обществе: между лидерством и аутсайдерством, Бояринова И. В., Реутов Е. В. (2007)
Стефанчук Р. О. - Філософсько-правові засади ґенези законодавства про особисті немайнові права фізичних осіб на землях України (2007)
Вальчук А. М. - Іммортологічні ідеї в давньоукраїнській релігійній думці (2007)
Персоналії (2007)
Інформація про Хмельницький університет управління та права (2007)
Інформація для авторів (2007)
Contents (2007)
Вихідні дані (2007)
Титул, зміст (2013)
Батюк О. В. - Провадження слідчих (розшукових) дій в пенітенціарних установах (2013)
Бондар В. С. - Сліди близького пострілу з деяких зразків вогнепальної стрілецької зброї, оснащеної пристроями зниження рівня звуку пострілу (2013)
Ботвина Н. В. - Імідж адвоката (2013)
Бояров В. І. - Деякі проблемні питання правового статусу потерпілого в КПК України, Сисоєнко Г. І. (2013)
Вечерова Є. М. - Криміналізація та кримінально-правова кваліфікація злочинів з позицій забезпечення окремих функцій та принципів кримінального закону (2013)
Громовий А. О. - Заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення як передумова для початку досудового розслідування (2013)
Гуртовенко О. Л. - Регулювання кримінальним правом проміжного стану психіки людини під час скоєння нею небезпечного вчинку (2013)
Дворник А. А. - Методика прокурорського нагляду за дотриманням законів на початковому етапі досудового розслідування доведення до банкрутства (2013)
Ісаєнко А. В. - Конституційно-правовий статус Верховної Ради України як органу зовнішніх зносин держави, Рудоквас О. С. (2013)
Колесник Ю. В. - Тактичні прийоми проведення слідчих (розшукових) дій як криміналістичні засоби діяльності слідчого (2013)
Кондик О. П. - Роль дипломатичних представництв та консульських установ у захисті прав громадян: новітні підходи (2013)
Кулешов О. О. - Питання вдосконалення законодавства щодо функцій органів місцевого самоврядування і місцевих державних адміністрацій у сфері регіональної політики (2013)
Макаренко О. Ю. - До питання надр як юридичного поняття, ресурсів надр як об’єкту користування надрами (2013)
Медведєв Д. Ю. - Спортивно-змагальна відповідальність. Санкції у спортивному праві (національні аспкти та іноземний досвід) (2013)
Міщук І. В. - Характеристика адміністративно-правового регулювання донорства живих людей (2013)
Плахіна І. В. - Зобов’язання із заподіяння шкоди в праві ФРН, Франції, Англії та США (2013)
Прудник Ю. В. - Ключові проблеми і реформування миротворчої діяльності ООН (2013)
Савченко А. В. - Регулювання дисциплінарної відповідальності адвоката в Україні в рамках інтеграції з ЄС (2013)
Фесенко С. І. - Щодо проблематики припинення поручительства судом з підстав частини 4 статті 559 Цивільного кодексу України. Можливі напрямки розвитку правозастосовної практики вітчизняними судами (2013)
Ходанович В. О. - Проблеми правового інституту судової експертизи в цивільному процесі України (2013)
Шевердіна О. В. - Проблеми та перспективи нормативного регулювання ІСІ (2013)
Божок О. О. - Дослідження самооцінки психічних станів у підлітковому та юнацькому віці (2010)
Вербець В. В. - Проблеми формування соціокультурної ідентичності в студентському середовищі, Вербець О. В. (2010)
Вознюк В. В. - Сучасний стан дослідження моральної рефлексії у вітчизняній психології (2010)
Волошина Л. - Основні принципи музичного оформлення уроку класичного танцю (2010)
Гандзілевська Г. Б. - Особливості творчості в XVII-XVIII ст. на прикладі діяльності шкільного театру (2010)
Дороніна Т. О. - Можливості імплементації гендерної теорії у підготовку спеціалістів педагогічних спеціальностей (2010)
Жуковський В. М. - Здійснення релігійної освіти в школах колишньої НДР у світлі програм та рекомендацій Євросоюзу, Ревінкель О. (2010)
Заболотний С. М. - Аналіз результатів емпіричного дослідження з вдосконалення системи професійно-психологічного відбору персоналу державної прикордонної служби України (2010)
Каламаж Р. В. - Модель професійної Я-концепції майбутніх юристів (2010)
Карпінська Р. - Етичні та деонтологічні проблеми в діяльності медичного психолога (2010)
Квашук О. В. - Моральна свідомість як активне і цілеспрямоване ставлення молодшого школяра до навколишньої діяльності (2010)
Кобера А. В. - Теоретичні аспекти судово-психологічної експертизи емоційних станів (2010)
Ковальчук І. В. - Іншомовна комунікативна культура як необхідна складова ефективного міжкультурного спілкування (2010)
Костюк О. Ю. - Організація навчально-виховного процесу у початкових школах німецької та чеської національних меншин Волині у ХІХ ст. (2010)
Коцюк Ю. А. - Тренінг з криптографії як засіб підвищення комфорту користувачів при роботі з інформаційними системами (2010)
Куренчук Л. - Соціально-психологічні особливості комунікативної взаємодії працівників місцевих органів виконавчої влади (2010)
Кущик Т. О. - Визначення духовності у сучасній педагогіці: філософські, психологічні і релігійні передумови (2010)
Лавриненко О. Л. - Гармонізація розвитку мовної особистості (2010)
Лисенко-Гелемб'юк К. М. - Експериментально-психологічне вивчення соморегуляції як чинника розв'язування міжособистісних конфліктів в юнацькому віці (2010)
Мойсеєва О. Є. - Психолого-феноменологічне дослідження агресії (2010)
Павелко В. В. - Психолого-педагогічні основи використання моделювання в процесі навчання молодших школярів (2010)
Палагнюк В. В. - Мотиваційні детермінанти професійної адаптації викладачів-початківців ВНЗ (2010)
Паскар Ю. Т. - Інтегративний аспект особистісного зростання (2010)
Плиска Ю. - Ключові компетенції європейського вчителя в контексті сучасної педагогіки (2010)
Приймак О. П. - Розвиток мисленнєвих операцій в учнів початкових класів у процесі засвоєння ними табличних випадків арифметичних дій (2010)
Романишина Н. В. - Дослідницька діяльність викладача як передумова цілісно-системного вивчення жанрової специфіки малої прози (2010)
Свистун Т. Л. - Проблеми адаптації студентів-першокурсників до навчання у вищому навчальному закладі (2010)
Семиченко В. А. - Методологічні труднощі наукових досліджень з проблем розвитку і саморозвитку особистості (2010)
Тополов Є. В. - Теоретико-методологічні основи дослідження професійної агресивності особистості (2010)
Турчак О. М. - Зміни мовленнєвих характеристик у ситуаціях емоційної напруги (2010)
Филипчук М. С. - Сутність поняття "керівництво естрадним колективом" у музично-виконавській практиці (2010)
Цимбал С. В. - Психолого-педагогічний аналіз впливу школи Г. О. Китайгородського на формування і розвиток ІЛПТ (2010)
Черніговець Т. І. - Функціонування дитячого фольклорно-ігрового дозвілля в контексті сучасних глобалізаційних процесів (2010)
Чуздюк Г. М. - До проблеми формування моральних переконань у студентської молоді (2010)
Шостак І. В. - Використання методу case study при викладанні курсу "Соціологія" (2010)
Яланська С. П. - Ерудованість майбутніх учителів у галузі біології (2010)
Jurewicz M. - Blaski cienie szkolnej edukacji (2010)
Содержание (2013)
Авраменко Т. В. - Агенезія мозолистого тіла: стан проблеми, пренатальна діагностика, клінічні випадки, Шевченко О. А. (2013)
Коржинський Ю. - Амплітудно-інтегрований електроенцефалографічний моніторинг немовлят з важкою асфіксією під час краніоцеребральної гіпотермії, Здвижкова В., Лапоног С. (2013)
Маркевич В. Е. - Діагностичні маркери перинатального гіпоксично-ішемічного ураження центральної нервової у недоношених новонароджених, Петрашенко В. О. (2013)
Воробйова І. І. - Особливості поліморфізму гену IL-10 (-592 C/A) та (-1082 G/A) у вагітних жінок, Толкач Т. С., Ткаченко В. Б., Толкач С. М., Кучеренко А. М. (2013)
Квашнина Л. В. - Опыт применения препарата "Кратал для детей" у детей с нейроциркуляторной и вегето-сосудистой формами вегетативной дисфункции по результатам клинического исследования в 4 сообщениях (сообщение 3), Игнатова Т. Б., Родионов В. П., Маковкина Ю. А., Скобенко Е. В. (2013)
Козакевич В. К. - Оптимізація харчування дітей раннього віку, Козакевич Е. Б. (2013)
Бєлих Н. А. - Стан йодної забезпеченості дітей грудного віку залежно від виду вигодовування (2013)
Кирилова Л. Г. - Материнські фактори ризику народження дітей з екстремально низькою масою тіла, Мартиненко Я. А. (2013)
Котова Н. В. - Предиктори неефективності антиретровірусної терапії у ВІЛ-інфікованих дітей, Грищенко Н. В., Ковалевська К. С. (2013)
Ковальчук А. А. - Формування смакових переваг, харчової поведінки і порушення апетиту у дітей (2013)
Бєлих Н. А. - Порівняння ефективності препаратів місцевої дії в лікуванні гострого фарингіту у дітей, Плугатаренко Н. А., Губіна І. В., Головін В. В. (2013)
Клименко Т. М. - Опыт применения цефалоспоринов II генерации в лечении пневмоний у доношенных новорожденных, Сердцева Е. А., Карапетян О. Ю., Краснова Т. Ю. (2013)
Знаменська Т. К. - Реактивність імунної системи новонароджених, хворих на вроджену пневмонію, як клінічний критерій у динаміці захворювання, Килимник Т. М., Писарев А. О., Пояркова О. А., Дзядик Т. В. (2013)
Гридина Т. А. - Эхографическая оценка состояния билиарного тракта у детей с бронхиальной астмой и рецидивирующими бронхитами, Андрущенко И. В. (2013)
Знаменська Т. К. - Вроджена пневмонія новонароджених – клініко-патогенетична характеристика: методологічні підходи до формування діагностичного процесу та трактовки показників, Килимник Т. М., Куриліна Т. В., Зброжик Є. В., Петрецюк Т. В. (2013)
Резніченко Ю. Г. - Вплив патології антенатального періоду на морфогенез та функціонування серцево-судинної системи, Лебединець О. М., Волошин М. А. (2013)
Белоусова О. Ю. - Хронический неспецифический неязвенный колит у детей (2013)
Дудник В. М. - Діагностика та прогнозування перебігу хронічного глоумеронефріту в дітей при порушенні гемопоезу та наявності поліморфізму генів інтерлейкінів 1В та 10, Звенігородська Г. Ю. (2013)
Маменко М. Є. - Йодний дефіцит та йододефіцитні захворювання (лекції) (2013)
Юлиш Е. И. - Влияние персистирующих инфекций на формирование и течение реккурентных обструктивных бронхитов у детей, Вакуленко С. И., Тюрина А. С. (2013)
Зубаренко О. В. - Сучасний погляд на гастроезофагальну рефлюксну хворобу у дітей, Кравченко Т. Ю. (2013)
Сенаторова А. С. - Современные принципы диагностики и тактика ведения новорожденных с врожденными пороками сердца, Гончарь М. А., Бойченко А. Д. (2013)
Перелік докторських дисертацій, що були затверджені ПК "педіатрія" АМН та МОЗ України до виконання у I-II кварталі 2012р. (2013)
Перелік кандидатських дисертацій, що були затверджені ПК "педіатрія" АМН та МОЗ України до виконання у I-II кварталі 2012р. (2013)
История медицины (2013)
Волощук І. С. - Інтелект, академічні досягнення і творчість (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Моніторинг та нагляд за системою спеціальної освіти за законодавством провінції Нова Шотландія (Канада) (2013)
Швай Р. І. - Творче навчальне середовище для формування креативної особистості (2013)
Дяк Т. П. - Креативи синергетики в теорії та практиці педагогічної діяльності (2013)
Прашко О. В. - Особливості розвитку соціальної компетентності у підлітків (2013)
Рощін І. Г. - Організаційно-педагогічні засади моніторингу фізичного розвитку учнів загальноосвітніх навчальних закладів (2013)
Маркина Н. В. - Событийная рефлексивность интеллектуальной самореализации одаренных старшеклассников (2013)
Нестерук-Володимирець О. В. - Психологічний супровід дослідницької діяльності підлітків в системі Малої академії наук (2013)
Журавель Т. О. - Особливості професійного самовизначення обдарованої учнівської молоді в системі професійної освіти, Зюзь В. В. (2013)
Денисенко Т. А. - Сенсорно-пізнавальний розвиток дітей раннього віку як передумова формування обдарованої особистості (з досвіду роботи) (2013)
Камишин В. В. - Дефазифікація бальних шкал для отримання коефіцієнтів бажаності їх оцінок (2013)
Чудакова В. П. - Інтегральна характеристика задоволеності професійною діяльністю як критерій сформованості психологічної готовності до інноваційної діяльності та конкурентоздатної особистості (2013)
Рибак С. Б. - Методи запам’ятовування інформації. Знайомтеся: метод Цицерона (2013)
Савонюк О. В. - Проект "Тестова програма KTCNet" (2013)
Корсунська Л. М. - Корейська концепція smart-освіти: загальне навчання, цифрові підручники і smart-школи (2013)
Козлова Г. А. - Каждый ребенок талантлив, главное – помочь ему найти себя (2013)
Якушев О. В. - Удосконалення організації та оцінювання якості вищої освіти в Україні (2013)
Інформація (2013)
Содержание (2013)
Сергей Гордиенко - Чемпионат бригад скорой помощи завершился победой киевлян (2013)
Научно-производственной компании "О. Д. Пролисок" - эксклюзивному разработчику и производителю мультипробиотиков группы "Симбитер"® - в мае этого года исполняется 20 лет (2013)
Старовер А. В. - Осклинический опыт применения вагинального пробиотика Фермалак в лечении дисбиоза влагалища у женщин, планирующих беременность (2013)
Знаменська Т. К. - Психологічна корекція та реабілітація вагітних породіль, які народили недоношених дитей, Зброжик Є. В., Завгородня В. В., Швейкіна В. Б. (2013)
Волошина Т. В. - Морфологічні особливості материнської та фетальної частин плаценти у жінок з хронічним глоумеронефрітом і різним рівнем антифосфоліпідних антитіл, Задорожна Т. Д., Туманова Л. Є., Коломієць О. В. (2013)
Воробйова І. І. - Особливості поліморфізму гену інтерлейкіну - 8 (-781C/T) у вагітних жінок, Наквасюк Т. С., Толкач С. М., Черненко Т. С., Кучеренко А. М. (2013)
Знаменська Т. К. - Діагностіка гіпоксично-ішемічного ушкодження головного мозку в недоношених новонароджених у гострому періоді, Кирилова Л. Г., Швейкіна В. Б. (2013)
Квашнина Л. В. - Опыт применения препарата "Кратал для детей" у детей с нейроциркуляторной и вегето-сосудистой формами вегатативной дисфункции по результатам клинического исследования: в 4 сообщениях (сообщение 4), Игнатова Т. Б., Родионов В. П., Маковкина Ю. А., Скобенко Е. В. (2013)
Майданник В. Г. - Порівняльний аналіз медикаментозних підходів лікування пароксизмальної вегетативної недостатності у дітей, Мітюряєва І. О., Кухта Н. М., Мойсієнко М. Б., Терлецький Р. В. (2013)
Запорожан В. М. - Особливості нервово-психичного розвитку та слуху в дітей з внутрішньоутробною трансмісією цитомегаловірусу, Старець О. О., Дубковська М. В. (2013)
Волоха А. П. - Аутоімунний лімфопроліферативний синдром, Чернишова Л. І., Стинич О. А. (2013)
Жук М. - Труднощі діагностики комплексу Шона, Кавалєц В., Авраменко І. Ю., Гнатейко О. З., Ковальський Р. Я. (2013)
Геппе Н. А. - Подбор рациональных методов терапии острых инфекционных и персистирующих аллергических ринитов легкой и средней степени тяжести у детей с использованием метода компьютерной бронхофонографии, Фарбер И. М., Старостина Л. С., Батырева О. В., Озерская И. В., Малявина У. С. (2013)
Уманец Т. Р. - Оптимизация лечения детей с острыми респираторными заболеваниями, Лапшин В. Ф., Степанова Л. С., Пустовалова О. И., Пьянкова А. В., Надточий Н. И., Харько Н. И. (2013)
Козакевич В. К. - Досвід використання адаптованих сумішей вітчизняного виробництва з пребіотиками в профілактиці та лікуванні функціональних розладів шлунково-кишкового тракту в дітей першого року життя (2013)
Шадрин О. Г. - Клинико-патогенетические параллели гастроэзофагеальной рефлюксной болезни и синдрома раздраженного кишечника у детей, Платонова Е. М. (2013)
Боброва В. І. - Вікові особливості клінічного перебігу хронічної гастродуоденальної патології в дітей, Кошова А. О., Воробієнко Ю. І. (2013)
Марушко Р. В. - Особливості стану інтестинальної мікробіоти при функціональних захворюваннях кишечнику в дітей перших років життя (2013)
Банадига Н. В. - Клінічні аспекти залізодефіцитної анемії в дітей раннього віку, Рогальська Я. В. (2013)
Биковська О. А. - Патогенетичне значення цитокінів та судинного ендотеліального фактора росту у розвитку бронхолегеневої дісплазії (2013)
Булат Л. М. - Клініко-лабораторні особливості недоношених новонароджених у неонатальному віці, Лисунець О. В. (2013)
Дудник В. М. - Современные технологии определения слуха у детей раннего возраста, Изюмец О. И., Лобко К. А., Шевчук А. В., Крекотень Е. Н., Васылык В. С. (2013)
Макєєва Н. І. - Ранні маркери порушення тубулярної функції нирок у дітей з цукровим діабетом 1-го типу, Цимбал В. М. (2013)
Натальченко Г. И. - Ювенильний дерматомиозит: трудности диагностики (2013)
Борисова Т. П. - Системная красная волчанка в детском возрасте (2013)
Боярская Л. Н. - Решенные и нерешенные проблемы диагностики и лечения целиакии у детей, Иванова Е. А. (2013)
Чайченко Т. В. - Адіпоцитарна дисфункція як патогенетична основа метаболічного синдрому в дітей (2013)
Єршова І. Б. - Гельмінтози у дітей, Осичнюк Л. М., Мочалова Г. О. (2013)
Маменко М. Є. - Продукція мелатоніну в дітей із дифузним нетоксичним зобом та її потенціальний вплив на формування функціональних гастроінтестинальних розладів, Бугаєнко О. А. (2013)
Особенная психология (2013)
Title (2013)
Content (2013)
Koziuk V. - The Theoretical Problem of the Relationship Between Monetary Policy and Financial Stability, Chyrak I. (2013)
Kite G. - The Role of Information Technology Outsourcing on Output, Productivity and Technical Efficiency: Evidence from Indian Firms (2013)
Nwaubani J. - Mobile Market in Africa: The Case of Nigeria, Kapoulas N. (2013)
Anastasios A. - Export Performance and Intra-Industry Trade of the Economies of the Black Sea Region, Ioannis A. (2013)
Besana A. - Advertising and Intangibles of Italian Visual Arts and Landscape (2013)
Kulishov V. - Trends and Challenges of Innovation Economy (2013)
Osidach O. - International Studies Enterprises’ Understanding of Innovation Ability (2013)
Kozyn L. - Socially Responsible Marketing of Alcoholic Companies: European Practice (2013)
He X. - Moral Hazard Contracting and Credit Rationing in Opaque Credit Markets (2013)
Our Authors (2013)
Кремень В Г. - Інноваційні аспекти освітньої діяльності (2013)
Буркова Л. В. - Образование и экология личности (2013)
Волощук І. С. - Розвиток інтелекту: нитки Аріадни не знайдено (2013)
Ткаченко Л. І. - Синергетичний підхід у педагогіці: нова парадигма (2013)
Гоцуляк Ю. В. - Законодавча підтримка освіти обдарованих дітей у провінції Нова Шотландія (Канада) (2013)
Удовиченко І. В. - Мотиваційні аспекти пізнавальної та професійної діяльності обдарованої особистості в системі ціннісних життєвих орієнтацій, Удовиченко В. В. (2013)
Алькова Л. А. - Формирование самообразовательной компетентности студентов ВУЗа: промежуточные результаты экспериментальной работы (2013)
Токарева Н. М. - Комунікативне моделювання креативних сценаріїв самопрезентації підлітками (2013)
Темербекова А. А. - Профессиональное образование в России: интерактивный диалог как средство развития творческого потенциала будущего учителя, Байгонакова Г. А. (2013)
Кузнецова І. В. - Педагогічна діяльність з розвитку академічної обдарованості дітей в умовах інноваційної освіти, Кучеренко М. В. (2013)
Чудакова В. П. - Модель експертизи і корекції внутрішньої психологічної готовності персоналу освітніх організацій до інноваційної діяльності – чинник формування конкурентоздатності особистості (2013)
Воронцова В. В. - Ефект "солоного огірка" (2013)
Шаповалова В. В. - Підприємливість – основа конкурентоспроможності випускника, Філімонова Т. В. (2013)
Федорова Н. Ф. - Від обдарованості до таланту особистості: погляди на проблему Говарда Гарднера (2013)
Ровна Т. А. - Формула успіху = сила волі + характер (2013)
Колясников О. В. - Сравнительный анализ программ подготовки по химии в российских школах для одарённых детей и уровня a-level школ Великобритании, Коропченко А. А., Морозова Н. И. (2013)
Інформація (2013)
Гевко Б. М. - Дослідження кінематики зернового вантажу у конвеєрі із шнеком з поступово зростаючим кроком витків у напрямку руху вантажу, Дячун А. Є., Грудовий Р. С., Гевко І. Б. (2013)
Гевко Б. М. - Технологічність конструкцій механізмів з гвинтовими робочими органами, Дячун А. Є., Кучвара І. М., Клендій В. М. (2013)
Гевко Б. М. Дячун А. Є. - Технологічні передумови проектування приводів сільськогосподарських машин двохстороньої дії, Крук В. В., Босюк П. В. (2013)
Гевко Б. М. - Математичне моделювання руху зерна по рухомим поверхням висівних апаратів, Лотоцький Р. І., Пришляк В. М. (2013)
Гевко І. Б. - Стендове оснащення для дослідження очисних систем коренезбиральних машин, Білик С. Г., Фльонц І. В., Солтисюк В. І., Диня В. І., Семенів І. І. (2013)
Гевко І. Б. - Результати проведення експериментальних досліджень гвинтових транспортерів-змішувачів, Дячун А. Є., Клендій В. М. (2013)
Герасимчук О. П. - Аналіз конструкцій подільників льонобральних машин, Пуць В. С., Ткачук О. Л. (2013)
Гупка А. Б. - Зміцнення викопуючих дисків коренезбиральних машин (2013)
Клендій М. Б. - Рух матеріальної частинки по похилій площині, всі точки якої в коливальному русі описують кола в цій же площині (2013)
Кузьменко В. Ф. - Удосконалення конструкції ротаційної косарки, Толстушко М. М., Толстушко Н. О. (2013)
Кустов С. О. - Моделювання руху лопаті удосконаленого мотовила для збирання соняшнику (2013)
Панасюк С. Г. - Дослідження переміщення плодів коливною поверхнею мийної машини, Будкіна О. Л. (2013)
Приймак Т. М. - Дослідження впливу умов розстилу соломи льону-довгунця на ефективність вилежування трести (2013)
Тимощук В. М. - Дослідження стійкості розв’язків диференціальних рівнянь синхронних рухів роторів віброзбудників вібраційних маши (2013)
Толстушко Н. О. - Визначення щільності шарів стрічки стебел льону в рулоні, Юхимчук С. Ф. (2013)
Усенко М. В. - Визначення сил, що діють на стабілізуючий пристрій з передплужником до мотоблоку, Владут В. (2013)
Федорусь Ю. В. - Обґрунтування оптимального способу отримання пектину з бурякового жому, Поліщук М. С. (2013)
Хайліс Г. А. - Аналіз розстилальних пристроїв льонозбиральних машин, Харчук О. С., Толстушко М. М., Толстушко Н. О. (2013)
Хомич С.М. - Дослідження фізичних властивостей сапропелю, Цизь І.Є. (2013)
Цизь І. Є. - Дослідження граничного отвору утворення склепіння сапропелю, Куліковська О. О., Голій О. В. (2013)
Чвартацький Р. І. - Технологічне оснащення для подрібнення і змішування кормів (2013)
Шевчук В. В. - Анализ качения игл игольчатой бороны по почве и действующих на них сил (2013)
Шейченко В. О. - Обґрунтування сепаруючої поверхні решіт зернозбиральних комбайнів, Анеляк М .М., Толстушко М. М., Кузьмич А. Я., Кустов С. О. (2013)
Анотації (2013)
Передмова (2013)
Анісімов М. В. - Історичні особливості розвитку професійної системі освіти (2013)
Атаманчук П. С. - Дидактичний аспект забезпечення дієвості управління навчанням фізиці (2013)
Величко С. П. - Синергетичні засади розвитку системи сучасного навчального експерименту та обладнання з фізики (2013)
Головко М. В. - Невідомі імена в історії вітчизняної дидактики фізики: професор Леонід Леущенко як автор оригінальної методичної системи (2013)
Житєньова Н. В. - Сутність візуалізації в навчальному процесі (2013)
Каленик М. В. - Використання методу проектів у циклах навчального процесу з фізики (2013)
Кириленко К. М. - Методологічні чинники та методична система вивчення нової навчальної дисципліни "Культура та наука" на культурологічних спеціальностях університету (2013)
Мисліцька Н. А. - Формування культури логічного мислення як важливий компонент методичної підготовки майбутнього учителя фізики (2013)
Ніколаєв О. М. - Управління процесом формування предметної компетентності майбутнього вчителя фізики (2013)
Оленюк І. В. - Особистісно орієнтоване навчання фізики: аналіз та акценти (2013)
Пінчук О. П. - Індивідуалізація навчального середовища учня засобами Інтернет, Соколюк О. М. (2013)
Проказа О. Т. - Особистісно орієнтоване навчання, Грицьких О. В. (2013)
Руденко О. М. - Принципи інноватики у розвитку сучасної системи вищої освіти (2013)
Савченко В. Ф. - До питання вдосконалення методичної термінології з фізики (2013)
Semernia O. - Virtual Teacher of Physics as a Profession for Future Generation of Students, Mykolaychuk A., Sosnyts’ka N., Gomez O. L. F., Cortez J. I., Hernandez A. (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського