Тардаскіна Т. М. - Визначення конкурентних переваг операторів мобільного зв’язку України, Мікаєлян М. А., Семенченко О. Є. (2017)
Потишняк О. М. - Метод планування рівня якості й параметрів продукції (2017)
Мазоха Д. П. - Програмно-апаратні рішення для інтегрованих інформаційних web-систем електронної торгівлі (2017)
Кремень В. М. - Особливості вимірювання системного ризику фінансового сектору України, Ковтун С. В., Оголь Д. О. (2017)
Гільорме Т. В. - Проблеми формування корпоративної звітності зі сталого розвитку підприємств телекомунікаційної галузі, Сімон Г. С. (2017)
Демченко П. С. - Інформаційно-електронна безпека виборчого процесу: українські реалії та зарубіжний досвід (на прикладі останніх президентських виборів у США 2016 р. та Франції 2017 р.) (2017)
Дудченко Н. В. - Проблеми фінансового забезпечення соціальної сфери в Україні (2017)
Бойко А. О. - Оцінювання ефективності роботи правоохоронних органів України як підсистеми національної системи запобігання та протидії легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, Гапонова О. О. (2017)
Лоукост – політика ціною 2 млрд. грн. (2017)
Провокація злочину чи негласна слідча дія: точка зору Європейського суду з прав людини (2017)
Кібератака в Україні (2017)
Аудитори України бурхливо обговорюють новий законопроект: "підводні камені" пропонованих норм (2017)
Продуктивна співпраця ВРУ з держенергоефективності: прийнято закони (2017)
В Україні громадяни сплачують квазі-податок або як українці сплачують прихований збір (2017)
Національний банк України розповів про користь електронної гривні (2017)
Прес-служба Європейської бізнес асоціації повідомила про суттєве підвищення уваги інвесторів до України (2017)
Диференціація заробітної плати (2017)
Проблеми захисту особистих прав іноземних студентів в Україні (2017)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Єрмоленко А. - Публічна філософія: освітні та соціальні можливості, Пролеєв С., Балінченко С., Барановська О., Бартусяк П., Селезньова Є., Завгородній Ю., Зборовська К., Івшина Л., Комаров О. (2019)
Ясна І. - Перший Всеукраїнський конкурс філософських старт­апів (2019)
Кобець Р. - Про Гайдеґерове поняття онтології (2019)
Панафідіна О. - Що таке класична філософія? Підходи до розуміння класики і проблема їх релевантності (2019)
Култаєва М. - Антропологічна утопія Третього Райху та її філософсько-педагогічні імплікації. Стаття перша (2019)
Клемперер В. - Мова Третього Райху. Нотатки філолога (переклад з нім. М. Култаєвої) (2019)
Sepetyi D. - Forty years after: reconsidering the problem of Descartes’s Natural Institution theory vs the Coextension theory (2019)
Буцикін Є. - Про англомовну психоаналітичну термінологію, Кебуладзе В., Кочерга О., Менжулін В. (2019)
Пам’яті Петра Йолона (1933–2019) (2019)
Пам’яті Володимира Купліна (1948–2019) (2019)
Покажчик статей, надрукованих у часопису "Філософська думка" 2018 року (2019)
Подзігун С. М. - Стратегічне управління як інструмент ефективного розвитку підприємства (2017)
Намонюк В. Є. - Аналіз динаміки концентрації банківської системи України (2017)
Рейкін В. С. - Спрощена система оподаткування як компроміс детінізації економіки (2017)
Копчикова І. В. - Інформаційне забезпечення контролю товарних втрат торговельних мереж (2017)
Ткаченко С. А. - Залежність ефективності виконуваної у об'єднаннях, підприємствах інтегрованої економічної діагностики від якості (атрибуту) початкових інформаційних даних (2017)
Кондратюк О. І. - Інноваційна складова у забезпеченні конкурентоспроможності підприємства, Зубко Т. Л. (2017)
Заславська О. І. - Тенденції розвитку ринку банківських платіжних карток в Україні (2017)
Лоукост – політика ціною 2 млрд. грн. (2017)
Провокація злочину чи негласна слідча дія: точка зору Європейського суду з прав людини (2017)
Кібератака в Україні (2017)
Аудитори України бурхливо обговорюють новий законопроект: "підводні камені" пропонованих норм (2017)
Продуктивна співпраця ВРУ з держенергоефективності: прийнято закони (2017)
В Україні громадяни сплачують квазі-податок або як українці сплачують прихований збір (2017)
Національний банк України розповів про користь електронної гривні (2017)
Прес-служба Європейської бізнес асоціації повідомила про суттєве підвищення уваги інвесторів до України (2017)
Диференціація заробітної плати (2017)
Проблеми захисту особистих прав іноземних студентів в Україні (2017)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Єрмоленко А. - Насильство як явище сучасного світу: соціальний та культурно-історичний виміри, Білий О., В’євйорка М., Пролеєв С., Омельянчик В., Хосрохавар Ф., Бистрицький Є., Йосипенко С. (2019)
Панафідіна О. - Класична філософія під ціннісно-історичним кутом зору (2019)
Бартусяк П. - Концептна дисипація "творчої еволюції", або Від "рушійної сили вогню" Саді Карно до "певного пориву" Анрі Берґсона (2019)
Чайка Т. - Побачення з Петром Йолоном (2019)
Кебуладзе В. - Understanding Барклі, Гусєв В., Панич О., Циба В. (2019)
Загурська М. - Зимова філософська школа в Одесі, Козакова О., Козаков М. (2019)
Култаєва М. - Дидактичний потенціал популярної філософії (2019)
Переможці Премії імені Неллі Іванової-Георгієвської (2019)
Оголошення конкурсу на здобуття Премії імені Неллі Іванової-Георгієвської (2019)
Бредюк В. І. - Статистичний аналіз та прогнозування зайнятості населення в Рівненській області, Джоші О. І. (2018)
Гарнага О. В. - Особливості системи внутрішньогосподарського обліку на сільськогосподарських підприємствах (2018)
Заячківська О. В. - Роль фінансової стійкості підприємства в умовах фінансово-економічної кризи, Яскал Я. А. (2018)
Зубілевич С. Я. - Розкриття інформації про виплати працівникам органів місцевого самоврядування в контексті децентралізації державних фінансів, Підгрушний В. А. (2018)
Gołofit J. - Etyka w rachunkowości (2018)
Конарівська О. Б. - Характеристика механізму державного управління туристичною галуззю, Кушнір Н. Б., Яковишина М. С. (2018)
Кондрацька Н. М. - Державний борг України: структура, динаміка та напрями його мінімізації, Дзюба В. І. (2018)
Котик О. В. - Сутність, особливості формування та використання фінансових ресурсів підприємства, Бояр О. Л. (2018)
Криворучко О. П. - Розвиток дорожньої галузі України через реалізацію інвестиційно-інфраструктурних проектів (2018)
Кушнір Н. Б. - Сутність, передумови та характерні риси розвитку суб’єктів рекреаційного підприємництва, Кондратюк О. І., Джаман М. О. (2018)
Кушнір Н. Б. - Види туроперейтингу і туроператорів на ринку України, Коротун С. І., Коротун О. П. (2018)
Кроль В. В. - Концептуальні засади аналізу соціального капіталу (2018)
Ляхович О. О. - Аналіз джерел формування доходів бюджету та напрямів їх використання (на прикладі Володимирецького району Рівненської області), Гребень Н. П. (2018)
Ляхович О. О. - Стан та перспективи розвитку ринку цінних паперів в Україні, Шпак К. В. (2018)
Мних О. Б. - Світовий і вітчизняний досвід вирішення логістичних проблем у контексті сталого розвитку, Сапотніцька Н. Я. (2018)
Нікитенко Д. В. - Еволюція поняття інвестиції як об’єкта інвестиційної безпеки держави (2018)
Оплачко І. О. - Інформаційне забезпечення маркетингової діяльності підприємств з урахуванням рефлексивних впливів (2018)
Петрук В. А. - Формування стратегії бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва, Петрук І. Р. (2018)
Савіна Н. Б. - Енергетична політика – сутність та закономірність формування в Україні, Срібна Є. В. (2018)
Попко О. В. - Маркетингове дослідження експорту молока та молочної продукції вітчизняними операторами ринку (2018)
Савіна Н. Б. - Зарубіжний досвід ефективної моделі функціонування наукової сфери, Яворська М. К. (2018)
Сазонець І. Л. - Постіндустріальний перехід та еволюція корпоративного високотехнологічного підприємництва, Саленко А. С. (2018)
Валюх А. М. - Функціонування національних державних, неурядових та громадських організацій, що формують стратегію збереження природних ресурсів України й енергоефективності, Зайцев Д. Б., Якимчук О. Ф. (2018)
Шило Ж. С. - Проблеми розвитку кредитного ринку в умовах децентралізації в Україні (2018)
Юрчик Г. М. - Теоретичні аспекти соціального захисту сімей в Україні, Давидчук Б. Б. (2018)
Якимчук А. Ю. - Діагностика національних економічних показників України в умовах кліматичних змін (2018)
П’ятка Н. С. - Концептуальні засади та зміст поняття "інвестиції" (2018)
Клімова А. В. - Правове забезпечення ліцензійної діяльності закладів вищої освіти України (2018)
Міщук Г. Ю. - Можливості оцінки ефективності регіонального брендингу, Демчук А. В. (2018)
Рейнська В. Б. - Адаптація світового досвіду податкового регулювання інвестиційних процесів до умов України (2018)
Міщук Г. Ю. - Гендерна нерівність у використанні трудового потенціалу: оцінка масштабів та наслідків, Косік М. В. (2018)
Сиротинська А. П. - Особливості застосування аналітичного інструментарію облікової інформаційної системи для прийняття управлінських рішень, Міклуха О. Л. (2018)
Федорук М. І. - Багатокритеріальна оцінка ефективності інвестування в енергозбереження методом аналізу ієрархій (2018)
Мельникович М. П. - Індикатори оцінювання соціо-екологоекономічного розвитку Карпатського регіону (2018)
Міщук Г. Ю. - Кіберзлочинність як наслідок розвитку ІТринку: оцінка викликів для фінансовоекономічної безпеки, Комар С. О. (2018)
Хомюк Н. Л. - Трансформаційні процеси у структурі зерновиробництва в Україні (2018)
Іванченко А. М. - Ризики фінансування на етапі реалізації об’єктів нерухомості (2018)
Ковальчук С. В. - Маркетингова політика розподілу інноваційної продукції промислових підприємств, Дибчук Л. В. (2018)
Ковшун Н. Е. - Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві (2018)
Атаманюк З. М. - Цілісність особистості через призму соціальної філософії (2019)
Афанасьєва Л. - Сенс щастя в сучасних контекстах індивідуального і суспільного буття, Олексенко Р. (2019)
Бехбудов Сабир Эльмурад оглу - Особенности развития национальной просветительской идеи в Азербайджане (2019)
Бондарчук–Чугiна І. Ю. - Національна програма розвитку "культурного туризму" України ХХI ст.: аксіологічний аспект, Орлова О. В. (2019)
Гарбар Г. А. - Лібералізація та демократизація сучасного міжнародного туризму в Україні (2019)
Гафарова Халима - О типах научной рациональности (2019)
Гоцалюк А. А. - Естетична виразність української графіки у національних мистецьких практиках ХХ століття (2019)
Грех В. І. - Фактори формування драматичного таланту митрополита Димитрія (Данила Туптала) (2019)
Zieba W. - Substancjalne vs procesualne podejscie do badania filozofii i aktow filozofowania, Cheiz A. (2019)
Жигилевич О. Ю. - Перспективи розвитку економіки майбутнього та формування цілей бізнес–освіти (філософське осмислення) (2019)
Зубов В. А. - Проблема человека в работе Августина Блаженного "О Граде Божьем" (2019)
Калач Д. М. - Екуменізм як богословська основа сучасного міжконфесійного діалогу (2019)
Кислий А. О. - Економіка у контексті сучасної християнської соціальної думки (2019)
Коваль А. Я. - Основні теорії значення та їх критика з позицій постмодерністської філософії (2019)
Коннова Н. О. - Суспільні та особистісні цінності в контексті філософського дискурсу (2019)
Коробко М. І. - Провокації в мистецтві: сучасний український контекст (2019)
Кудин А. В. - Смысл траура, его виды и длительность в культуре славянских народов (2019)
Максюта М. Є. - Свобода, повсякдення і мужність самоздійснення особистості: до історико–філософського синтезу (2019)
Мартинов Р. С. - Від дискурсу мультикультуралізму до дискурсу постмультикультуралізму: соціально–філософський аналіз, Білоус М. А. (2019)
Масюк О. П. - Стратегії сподівання: боротьба, розвиток та існування (2019)
Мельничук В. В. - Релігійна складова національної ідентичності українців (2019)
Мєрєнков Г. А. - Синергія церкви й світу в пізньому протестантизмі: сучасний український контекст (2019)
Несправа М. В. - Християнський фактор у складуванні європейської ідентичності (2019)
Петрушкевич М. С. - Методологічні виклики у дослідженні масової релігійної комунікації (2019)
Прокопович Л. В. - "Театр" наукових містифікацій: соціально–філософська рефлексія (2019)
Рожанська Н. В. - Міжконфесійна толерантність міського населення Причорноморського регіону України (2019)
Рожко В. А. - Прикладне значення та актуальність філософії щастя в творах Г. Сковороди (2019)
Русул О. В. - Міжетнічна комунікація в умовах культурної глобалізації: міжнародний аспект (2019)
Сало Г. В. - Антропологічний чинник мислителів української діаспори в релігієзнавстві: етноекзистенційний вимір укорінення сутності людини (2019)
Сінельнікова М. В. - Категоричний імператив І. Канта та "золоте правило" моралі (2019)
Сіра О. В. - Коеволюційні маркери способу взаємодії природи і суспільства у концепції сталого розвитку (2019)
Соколова О. М. - Світоглядово–філософські засади соціальної творчості (2019)
Стрижачук Ф. В. - Унікальність Трійці в міжрелігійному просторі (2019)
Тамим Ахмед - Основы веры (Иман) как критерий верификации переводов текста Корана (на примере перевода М. Якубовича) (2019)
Тесленко Т. В. - Гендер и роль женщин в раннем христианстве (2019)
Тімченко О. П. - Онтологічно–логічні аспекти неоплатонізму та його вплив на українську філософію, Сислюк Я. Г., Пігош М. А. (2019)
Tkachenko K. V. - Specific features of communication within virtual communities (2019)
Фульмес В. С. - Митрополит Західноєвропейський і Паризький Анатолій (Дублянський) про розбудову й інституціоналізацію Української Церкви (2019)
Царенок А. В. - Зовнішність людини як предмет естетики аскетизму (2019)
Цибулько О. С. - Цінності освітньої парадигми Джона Дьюї (2019)
Шкіль С. О. - Українська церква у візантійській культурній парадигмі: наукове осмислення Івана Огієнка (2019)
Кулиева Севиндж Ниман кызы - Менталитет и национальный характер в развитии азербайджанского общества (2019)
Басуєва А. О. - Адміністративні та соціальні аспекти політики президента Обами (2019)
Бебик В. М. - Аналіз іміджу кандидатів у президенти США Дональда Трампа та Хілларі Клінтон під час виборчої кампанії 2016 року, Покровська К. І. (2019)
Васильчук Є. О. - Теоретичні аспекти дослідження феномена правого радикалізму (2019)
Войтенко Ю. М. - Україна у розрізі міжнародних індексів (2014–2018 рр.) (2019)
Garayeva Zuriya Ruslan - Why American presidential system is success full? (2019)
Горбачов А. В. - Проблема взаємодії політичних інститутів та бізнесу в Україні (2019)
Dalzar Nashwan Salem - Migranci bliskowschodni w krajach Unii Europejskiej. Perspektywy, zagrozenie i szanse integracji (2019)
Кравченко В. Ю. - Специфічні риси політичного насилля проти цивільних громадян (2019)
Малявін Є. В. - Лоббізм у політичній системі суспільства: плюси та мінуси (2019)
Мельник В. М. - Окцидентальний підхід та дослідницька сфера політичної антропології (2019)
Мордовець М. В. - Досвід розбудови держави загального добробуту: проблеми та перспективи (2019)
Нащочин О. M. - "Східне партнерство" або інтеграція без членства (2019)
Орлова В. О. - Передумови політичних конфліктів: спроба порівняльного аналізу провідних методологічних підходів на основі синергетичної методології (2019)
Слободяник О. Г. - Сучасний інструментарій зовнішньополітичних комунікацій у міжнародних відносинах (2019)
Солодкова К. П. - Японія періоду Сенґоку джідай: особливості політичного, соціального та економічного розвитку (2019)
Тагиев Таги Акиф оглу - Сущность и направления антитеррористической деятельности (2019)
Чекалюк В. В. - Зовнішня політика і дипломатія: репутаційно–іміджевий підхід у професійному формуванні політичного іміджу держави (2019)
Щедрова Г. П. - Політична соціологія електорального простору України: сучасні тенденції (2019)
Эфендиев Меджид Ахмед оглу - Политическая модернизация как социальный феномен, Ибадов Назим Садиг оглу (2019)
Попівняк Ю. М. - Особливості формування витрат на придбання й обслуговування програмного забезпечення для автоматизованого ведення бухгалтерського обліку на підприємстві (2017)
Матей В. В. - Визначення товарів з найбільшим потенціалом для експорту із України в Австралію (2017)
Лехіцький А. І. - Огляд наукових підходів щодо державного втручання у банківську систему, Онищенко Н. В. (2017)
Капленко Г. В. - Про використання українознавчої інформації для реалізації завдань із патріотичного виховання української студентської молоді в процесі викладання навчальних дисциплін "Адміністративний менеджмент" і "Маркетинг" (2017)
Гриценко А. В. - Методологічні засади забезпечення фінансової стійкості та платоспроможності страхової компанії, Щербань П. П. (2017)
Семененко І. М. - Актуалізація стратегії розвитку Луганської області: відповідність цілям сталого розвитку та державній стратегії сталого розвитку (2017)
Швайдак В. М. - Взаємодія фінансових посередників з банківським сектором економіки у контексті клієнтського сервісу, Гірман Ю. В. (2017)
Ставська Ю. В. - Тенденції розвитку готельного господарства України (2017)
Ткаченко С. А. - Принципи, які закладаються у функцію інтегрованої (цілісної) економічної діагностики при її проектуванні (2017)
Лоукост – політика ціною 2 млрд. грн. (2017)
Провокація злочину чи негласна слідча дія: точка зору Європейського суду з прав людини (2017)
Кібератака в Україні (2017)
Аудитори України бурхливо обговорюють новий законопроект: "підводні камені" пропонованих норм (2017)
Продуктивна співпраця ВРУ з держенергоефективності: прийнято закони (2017)
В Україні громадяни сплачують квазі-податок або як українці сплачують прихований збір (2017)
Національний банк України розповів про користь електронної гривні (2017)
Прес-служба Європейської бізнес асоціації повідомила про суттєве підвищення уваги інвесторів до України (2017)
Диференціація заробітної плати (2017)
Проблеми захисту особистих прав іноземних студентів в Україні (2017)
Семененко І. М. - Діяльність ООН задля сталого розвитку Луганської області (2017)
Білоусова О. С. - Бюджетні видатки в контексті забезпечення розвитку економіки (2017)
Ткаченко С. А. - Формулювання цілі фунціклірування самостійної функціональної підсистеми економічної діагностики (2017)
Табенська О. І. - Сільський зелений туризм – значний соціальний внесок у розбудову української культури (2017)
Сілкова А. О. - Компаративістичні засади дослідження звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування (2017)
Парута В. А. - Экономическая эффективность применения автоклавного газобетона в строительном производстве, Бринзін Є. В., Гнип О. П., Лавренюк Л. І. (2017)
Палійчук Т. В. - Актуальні питання теорії та практики фіскальної децентралізації, Куницький К. С. (2017)
Головко Т. В. - Обґрунтування типу політики управління грошовими потоками у плановому періоді на підприємствах торгівлі (2017)
Сидор І. П. - Податковий і неподатковий механізми наповнення місцевих бюджетів в Україні (2017)
Бєлоусов Я. І. - Сучасні перспективи розвитку малих і середніх промислових підприємств легкої промисловості, Бєлоусова Л. І. (2017)
Туманян А. - Національний банк VS Спілка аудиторів (2017)
Архипова В. - Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів (2017)
Архипова В. - Правомірність встановлення домофону. Позитивні і негативні наслідки (2017)
Асланов С. Дж. - Верования населения Барды место паломничества Имамзаде (2019)
Баран І. В. - Українсько–польські взаємовідносини в Галичині на початку ХХ століття (1900–1914 рр.) (2019)
Білоконь А. С. - Роль державних і громадських організацій у подоланні дитячої безпритульності та бездоглядності в УСРР 1920–х рр. (2019)
Братусь І. В. - Боротьба за історичну пам’ять Бабиного Яру, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Гірна Н. М. - Культурно–освітня діяльність Патріарха Йосифа Сліпого (2019)
Довжук І. В. - Шлях історика: до 75–річчя доктора історичних наук, професора Г. Д. Казьмирчука (2019)
Жаркевич Н. - Кавалер ордена "Геродота Галікарнасьського" з Кальника (2019)
Журавльов Я. О. - Проблеми комунального та транспортного обслуговування у зверненнях громадян до ЦК КПУ (друга половина 1960–х – перша половина 1980–х років) (2019)
Іванова Л. Г. - Концепція слов’янського федералізму М. Костомарова і російська демократія (1840–1860) (2019)
Коваль О. С. - Храми запорозького козацтва часів Нової Січі (2019)
Ковальський С. В. - Президент Кіпру архієпископ Макаріос ІІІ в суспільних та політичних оцінках США (1960–1977 рр.) (2019)
Корзун О. В. - Наукові дослідження Всесоюзного науково–дослідного інституту цукрової промисловості у роки Другої світової війни (2019)
Лавріненко О. В. - Розвиток теоретичної електротехніки в Інституті електродинаміки НАН України (1991–2017 рр.) (2019)
Лаврут О. О. - Деякі аспекти будення учительства Української РСР перших повоєнних років (друга половина 1940 – початок 50–х років) (2019)
Лущак В. В. - Самоідентифікація сімейства Уоллесів у американській фермерській традиції (2019)
Ляскович Р. С. - Військові мобілізації до дієвої армії УНР на Київщині (листопад 1918 – лютий 1919 рр.) (2019)
Махорін Г. Л. - Ветеринарна освіта і наука в Україні у радянську добу (2019)
Печериця Т. В. - Нікітін – визначний подвижник України кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. (2019)
Пустовалов С. Ж. - Відтворення в макетах гарячих виробництв ранніх східних слов’ян, Чухрай Л. О. (2019)
Пуховець Д. С. - Ікарій як приклад провінційного римського чиновника кінця IV ст. від Р.Х. (за промовами Лібанія) (2019)
Ряполова А. В. - Імміграція та імміграційна політика в США: історіографічні підходи (2019)
Садыгова Ясемен Фейзулла гызы - Библиографические ресурсы по азербайджанской археологии и этнографии: создание, развитие и современное состояние (2019)
Сваволя І. З. - Гендерна політика: проблематика ролі жінки у цивільно–військових відносинах (2019)
Святнюк К. Д. - Державно–правовий статус Західноукраїнських земель 1919–1939 рр. у складі Другої Речіпосполитої (2019)
Танцюра К. Г. - Причини громадянської війни 1948 р. та перехід до Другої республіки у Коста–Ріці (2019)
Терещенко Н. М. - Оцінювання урядових програм та політик у контексті забезпечення якості електронних адміністративних послуг (2019)
Ткачук А. П. - Відмова від ядерної зброї в політичному дискурсі українських партій першої половини 1990–х рр. (2019)
Труба Р. І. - Степ у дослідженнях Омеляна Терлецького (2019)
Харламов М. І. - Міські пожежні команди УСРР у 1931–1934 роках (2019)
Чайка В. В. - Діяльність музичних колективів української діаспори в США і Канаді другої половини ХХ ст. (2019)
Чорна Н. А. - Відносини Болонського університету з католицькою церквою у XІ–XIV століттях, Осмоловська О. Ю. (2019)
Шаравара Т. О. - Жіночі сережки в комплексі прикрас України кінця ХІХ – початку ХХ ст.: види, стилі, регіональні особливості, Шульга В. Ю. (2019)
Григоренко О. - Рецензія на монографію. Трембіцький А. М. Родинна династія Сіцінських–Чехівських–Січинських–Шандорів: просопографічний портрет (XVIII – ХХІ ст.): монографія. Хмельницький: ФОП Стрихар А. М., 2019. 850 с. (2019)
Глотова І. В. - Розвиток креативності в системі сучасної освіти (2019)
Гнатюк Я. C. - Аналіз історико–філософського дискурсу засобами історії філософських понять (2019)
Голик М. М. - Історико–філософський аналіз процесу становлення та смислового навантаження неоекономічних знань у постіндустріальну епоху, Гинда С. М. (2019)
Готич М. І. - Рецепція теології Августина в творчості Девіда Гарта (2019)
Грех В. І. - Локальна діяльність митрополита Димитрія (Туптала) та її велике значення (2019)
Гринько О. А. - Щодо сучасних тенденцій розвитку позакультової практики новітніх релігійних рухів в Україні (2019)
Добродум О. В. - Религиозные аспекты роботизации: модусы и тренды (2019)
Доброєр Н. В. - Філософія і релігія: полілог про істину, Швець А. І. (2019)
Жеребятнікова І. В. - Антропо–онтологічний вимір дослідження соціальних конфліктів (2019)
Кирилюк О. С. - Структури історичної пам’яті українства – основа національної ідентичності – як об’єкти асиміляторських атак (2019)
Кислий А. О. - Етос праці у сучасній християнській соціальній думці (2019)
Кошелев В. И. - Общественный интерес в системе познавательной деятельности личности, Карпяк А. М. (2019)
Крутієнко А. В. - Неепістемічна генеративна естетика (2019)
Лаврова Л. В. - Категоріальна репрезентація духовного в людині, Різдванецька Л. О. (2019)
Литвинчук О. В. - Взаємообумовленість потреб та людської діяльності (2019)
Максюта М. Є. - Метафізика національного образу буття (2019)
Марченко А. О. - Діалектика індивідуального та соціального у філософській антропології Вацудзі Тецуро (2019)
Недзельський К. К. - Рефлексія ідеї російського месіанізму в програмі нового євангельського життя І. С. Проханова, Марюхно Н. М. (2019)
Мельник Л. М. - Богородичний Центр (Православна церква Державної ікони Божої Матері): особливості віровчення (2019)
Мовчан М. М. - Різновиди страху в соціальному середовищі: філософський дискурс (2019)
Мулярчук Є. І. - Ґенеза ідеї покликання в юдео–християнській традиції (2019)
Паньків О. В. - Свобода особистості в Інтернет просторі, Саноцька Н. Я. (2019)
Савченков О. Г. - Кліпова свідомість як фактор використання презентацій (2019)
Соколова О. М. - Антрополого–екзистенціальні виміри соціального пізнання: відповідальність і творчість особистості (2019)
Страшко І. В. - Соціально–онтологічні детермінанти появи контенту в особистому профілі Фейсбуку (2019)
Tkachenko K. V. - Role of musical communities in youth socialization (2019)
Шмиголь М. Ф. - Експлікація концептосфери філософського дискурсу феномена "інформаційне суспільство", Юшкевич Ю. С. (2019)
Чепалов О. І. - Творче кредо С. Лифаря та його внесок у розвиток теорії танцю (2019)
Хоцяновська Л. Ф. - Творча діяльність Вацлава та Броніслави Ніжинських в контексті розвитку світового й українського балетного мистецтва, Білаш О. С. (2019)
Чурпіта Т. М. - Зінаїда Лур’є: балерина високого рангу (2019)
Горшунова О. І. - Майстри чоловічого танцю на українській балетній сцені у вітчизняному науковому доробку (2019)
Мостова І. С. - Досвід етнохореології в опануванні стилістики слобожанського танцювального фольклору (2019)
Саргсян Н. Г. - К вопросу о хореографической интерпретации трагических событий в истории нации (на примере балета "Антуни" Эдгара Оганесяна в постановке хореографа Максима Мартиросяна) (2019)
Цвєткова Л. Ю. - Художньо-стилістичні особливості давньоєгипетських ритуальних танців (2019)
Гутковская С. В. - Интонация как источник информации для создателя хореографического произведения (2019)
Сосіна В. Ю. - Значення й методика розвитку активної та пасивної гнучкості в хореографії (2019)
Бєляновська О. А. - Алгоритм розрахунку конструктивних та експлуатаційних характеристик адсорбційного акумулятора теплової енергії відкритого типу на основі композитних адсорбентів, Литовченко Р. Д., Михайлов А. Г., Сухий К. М., Суха І. В. (2019)
Егоров Е. А. - Поиск эффективной топологии структурных конструкций на основе полуопределенной оптимизации, Кучеренко А. Е. (2019)
Zelentsov D. G. - A method for solving problems of bending rod optimization taking corrosion into account, Denysiuk O. R. (2019)
Коряшкіна Л. С. - Визначення оптимальної кількості та місць розміщення зарядних станцій для електромобілів на території міста, Бєляєв О. Р. (2019)
Manko G. I. - Use of information uncertainty in identification tasks, Chistokletov E. P. (2019)
Nikonenko A. N. - Recognition and generation of QR/bar codes in mobile applications, Korotka L. I. (2019)
Олевский В. И. - Некоторые особенности компьютерного моделирования изгиба упругой круговой арки с вырезом, Олевский А. В. (2019)
Олійник О. Ю. - Розробка аналітичної моделі для розрахунку і оптимізації віброакустичного навантаження трубопроводів технологічних апаратів, Тараненко Ю. К. (2019)
Писарькова В. Р. - Підходи кластерного аналізу до оцінки фінансово-економічної діяльності підприємств, Науменко Н. Ю. (2019)
Титова Е. В. - Математическое моделирование процесса измельчения с одновременной сушкой материала в центробежной мельнице, Кравец В. И., Минакова Н. А., Чернецкий Е. В., Гнатко Е. Н. (2019)
Пам’яті Артура Павловича Голікова (1937 - 2018) (2019)
Матвєєв А. В. - Історія видань геологічного відділення Харківського університету, Патик І. О. (2019)
Aliyev A. A. - Mineralogy and geochemistry of oil shale in Azerbaijan: classification, palaeoweathering and maturity features, Abbasov O. R., Agayev A. M. (2019)
Бартащук О. В. - Горизонтальні переміщення геомасивів у континентальних рифтогенних геоструктурах (на прикладі Дніпровського-Донецького палеорифта). Частина 2. Структурні парагенези зсувної деформації осадового чохла, Суярко В. Г. (2019)
Безродная И. Н. - Математическое моделирование акустической и упругой анизотропии сланцевых пород-коллекторов Днепровско-Донецкой впадины, Безродный Д. А., Козионова О. А. (2019)
Стеценко В. В. - Дослідження мінералогічної варіативності залізистих кварцитів продуктивної товщі Петрівського родовища (з використанням діаграми Мм-Мо), Зайченко В. В. (2019)
Фик І. М. - Перспективи довгострокової розробки Шебелинського газоконденсатного родовища в умовах відновлення запасів, Фик М. І., Фик І. М. (2019)
Achasov A. B. - The use of relief digital models for detailed mapping of slope soils, Achasova A. O., Siedov A. O. (2019)
Grytsevych V. S. - Motor transport network of western region of Ukraine as a factor of development of tourism industry, Podvirna Kh. Ye., Senkiv M. I. (2019)
Kostrikov S. V. - Urban remote sensing with lidar for the smart city concept implementation (2019)
Margaryan V. G. - Assessment of climatic trend of air temperature at the earth surface in the context of stable development (case of Gyumri city) (2019)
Ovcharuk V. A. - The study of the periodicity of catastrophic spring floods on the territory of Ukraine, Prokofiev O. M., Todorova O. I., Kichuk N. S. (2019)
Pavlovska T. S. - Urban population of Volyn region: resettlement and dynamics, Pohrebskyi T. H., Golub G. S., Poruchynsky V. I. (2019)
Pankratenkova D. O. - Constructive-geographic foundations of nature management on the north-western coast of the Black sea (2019)
Polishchuk L. B. - Identification of climate changes based on anthropogenic transformation of landscapes, Reshetchenko S. I., Cherkashyna N. I. (2019)
Maksymenko N. V. - Solving current environmental problems by harmonization of doctoral programs with European standards, Titenko G. V., Utkina K. B., Nekos A. N., Shkarubo A. D. (2019)
Opara V. М. - Landscape-ecological investigations mapping of V.V. Dokuchayiv KHNAU arboretum’s territory, Buzina I. М., Khainus D. D. (2019)
Fedoniuk M. A. - Possibilities for improvement of environmental monitoring of precipitation in the city (a case of Lutsk), Fedoniuk V. V., Ivantsiv V. V. (2019)
Правила оформлення матеріалів, що подаються до "Вісника Харківського університету” (2019)
Вихідні дані (2019)
Хандій О. О. - Форми самоорганізації внутрішньо переміщених осіб в межах соціальної інтеграції (2017)
Курмаєв П. Ю. - Теоретичні аспекти формування системи управління змінами підприємницьких структур, Павліщий Д. О. (2017)
Ткаченко С. А. - Розгляд загальносистемних передумов створення у функціонально розвинутих системах стратегічного управління діяльністю промислових підприємств та виробничих об’єднань самостійної функціональної функції інтегрованої (єдиної) економічної діагностики (2017)
Владичин У. В. - Концептуальні підходи до державного регулювання іноземного банківництва в Україні (2017)
Кушніренко О. А. - Управління природними ресурсами сільськогосподарських підприємств: обліково-інформаційна оцінка (2017)
Приймак С. А. - Досудові механізми захисту прав споживачів як запорука поліпшення добробуту населення України, Голубник О. Р. (2017)
Марченко М. В. - Аксіологічні засади права вето Президента України в контексті формування людиноцентристської правової ідеології (2017)
Левченко О. О. - Концепції маркетингу та інформаційні системи в АПК (2017)
Захожай В. Б. - Обґрунтування змістовних компонентів інтегрованої інформаційної системи управління витратами промислового підприємства, Черняєва О. О. (2017)
Туманян А. - Національний банк VS Спілка аудиторів (2017)
Архипова В. - Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів (2017)
Архипова В. - Правомірність встановлення домофону. Позитивні і негативні наслідки (2017)
Рейкін В. С. - Концептуальні засади детінізації економіки України (2017)
Лук’янчук О. М. - Выбор и способы снижения предпринимательских рисков в деятельности предприятия за счет оптимальной организационной структуры, Волкова Д. В. (2017)
Галак К. І. - Особливості методики обліку витрат соціально-орієнтованої діяльності (2017)
Потапова Н. О. - Особливості використання математичних методів в системі управління витратами промислового підприємства, Кошаренко І. Ю. (2017)
Січняк О. О. - Бюджетно-податковe регулювання соціально-економічного розвитку в Україні: проблеми та стратегічні перспективи (2017)
Виноградня В. М. - Аналіз напрямів управління банківськими ризиками на сучасному етапі, Євтушенко Н. М. (2017)
Пашаев Т. Г. - Антикризисная адаптация финансовой поддержки политики сплочения Европейского Союза (2017)
Туманян А. - Національний банк VS Спілка аудиторів (2017)
Архипова В. - Способи захисту прав вкладників банків-банкрутів (2017)
Архипова В. - Правомірність встановлення домофону. Позитивні і негативні наслідки (2017)
Шевченко І. Ю. - Молоді вчені − майбутнє вищої школи України: огляд інструментів державного стимулювання розвитку наукового потенціалу (2017)
Созанський Л. Й. - Методичні підходи до оцінки чинників ендогенного зростання регіонів України: критичний аналіз та пропозиції (2017)
Водоп’ян М. В. - Методологічні аспекти оцінювання ефективності проектів з енергозбереження (2017)
Завора Т. М. - Систематизація підходів до оцінювання соціальної відповідальності бізнесу в Україні, Пальчик В. С. (2017)
Іванова К. О. - Теоретико-методологічні підходи до оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів (показники оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів) (2017)
Костін О. Ю. - Актуальні питання реформування законодавства у сфері судово-експертної діяльності в Україні, Луценко І. С., Хомутенко В. П. (2017)
Ковалко Н. М. - Теоретико-правовий аналіз дефіцитного фінансування: дискусійний аспект (2017)
Лохман Н. В. - Консолідація бізнес-процесів в рамках інноваційної діяльності підприємства (2017)
Пошивалова О. В. - Застосування економетричного моделювання до прогнозування експорту та імпорту України (2017)
Рейкін В. С. - Методика моделювання обсягів тіньової економіки із застосуванням нейро-нечітких технологій (2017)
Марченко М. В. - Конституційно-правова природа права вето глави держави (2017)
Архипова В. - Актуальні питання у сфері земельних відносин (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Гуляєва Н. М. - Сутнісні характеристики економічної безпеки підприємства: ствердження і заперечення, Камінський С. І. (2017)
Коломієць Х. М. - Вітчизняна практика і зарубіжний досвід забезпечення продовольчої безпеки (2017)
Гурнак В. М. - Деякі аспекти підвищення ефективності функціонування малодіяльних дільниць залізничного транспорту, Новак В. О., Ігнатюк В. В. (2017)
Бригінець А. В. - Імплементація позитивного досвіду Швейцарії по забезпеченню захисту банківської інформації у фінансово-правових відносинах (2017)
Бригінець О. О. - Особливості початку кримінального провадження про злочинні дії з відомостями, що становлять комерційну або банківську таємницю (2017)
Бортнікова М. Г. - Економічне оцінювання впровадження діагностованих консалтингових проектів для підприємств (2017)
Бондаренко О. М. - Дебіторська заборгованість підприємства за вимогами чинного законодавства України, Третяк А. М. (2017)
Лавренюк О. І. - Проблеми забезпечення конкурентоспроможності підприємств АПК (2017)
Перчук О. В. - Економічна природа бюджету для громадян (2017)
Петренко Н. О. - Прогнозування як елемент підвищення якості управління розвитком аграрного сектору (2017)
Потапова Н. О. - Особливості управлінського аналізу випуску і реалізації готової продукції, Гарасимчук А. М. (2017)
Потапова Н. О. - Проблемні аспекти обліку розрахунків з покупцями та замовниками, Самойленко Є. І. (2017)
Марченко М. В. - Правові проблеми інституту промульгації в Україні (2017)
Савчук С. В. - Теоретичні підходи до визначення фінансового планування (2017)
Ліпич Л. Г. - Корегування цілей функціонування підсистеми екологічного менеджменту підприємства для сталого розвитку регіону (2017)
Мазоха Д. П. - Метод організації взаємодії мережі інтернет-магазинів з оптовою торговельною web-системою, Пурський О. І. (2017)
Bashynska I. - The theoretical substantiation of the economic essence of the category "risk", Levinska L. (2017)
Архипова В. - Актуальні питання у сфері земельних відносин (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Близнюк А. О. - Ефективність та раціональність прийняття інвестиційних рішень (2017)
Чорна Т. Л. - Проблеми виконання рішень іноземних судів в Україні (2017)
Гільорме Т. В. - Удосконалення організації обліку основних засобів на промисловому підприємстві, Данилова В. Є. (2017)
Гупаловська М. Б. - Роль фінансового контролю у пенсійній системі Україні (2017)
Поясник Г. В. - Мотивация персонала на промышленных предприятиях в условиях кризиса (2017)
Шершенюк О. М. - Проблема трансформації гендерного аспекта безробіття в Україні (2017)
Скибюк Д. М. - Необхідність впровадження системи фінансового контролінгу в банку (2017)
Смирнова Н. В. - Модель побудови техноорієнтованої економіки (2017)
Смолінський В. Б. - Напрями вдосконалення фінансово-кредитного регулювання розвитку малого підприємництва на державному рівні, Смолінська С. Д. (2017)
Водоп’ян М. В. - Теоретичні аспекти визначення ефективності впровадження технічних пропозицій з енергозбереження (2017)
Волковська Я. В. - Формування моделі стратегічної карти підприємств готельно-ресторанного комплексу (2017)
Бондаренко О. М. - Методичні підходи до аудиту розрахунків з покупцями та замовниками, як об’єкту оборотних активів підприємства, Ізмайлова М. М. (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Захарченко Н. В. - Ключові моменти функціонування інноваційно-інвестиційної економіки України (2017)
Захарченко В. І. - Розвиток регіонального маркетингу на основі комплексної багатофакторної оцінки, Метіль Т. К., Захаров Р. В. (2017)
Заєць М. А. - Значення та ефективність морських транспортних перевезень в Україні, Загородна Ю. О. (2017)
Тирінов А. В. - Креативний облік: творчий підхід чи маніпулювання обліковими даними? (2017)
Ширяєва Л. В. - Людський капітал у забезпеченні економічної безпеки країни, Дащенко С. В., Лаптєва В. В. (2017)
Носань Н. С. - Управління маркетинговою діяльністю комерційних банків як передумова зростання ефективності їх функціонування (2017)
Мельник О. Г. - International diagnostic systems as instruments of business entities diagnostics in the conditions of European integration, Петришин Н. Я., Чиркова Ю. Л. (2017)
Хомутенко В. П. - Методика проведення експертних досліджень зовнішньо-економічних операцій з переробки матеріальних ресурсів, Луценко І. С. (2017)
Іваненко Є. О. - Бюджетне забезпечення як метод державного регулювання охорони здоров’я (2017)
Богачова А. В. - Маркетингові дослідження оцінки задоволеності споживачів за допомогою мультиатрибутивної моделі Фішбейна (2017)
Балахонова О. В. - Ресурсна база сучасного розвитку малого та середнього бізнесу в Україні, Коломієць М. В. (2017)
Аллахвердиева Т. - Анализ инвестиционной активности транснациональных корпораций (2017)
Доценко В. Ю. - Актуальні наукові підходи до забезпечення охорони здоров’я у світлі соціального розвитку (2017)
Левицька С. Ю. - Нормативно-правовий зміст поняття "інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя" (2017)
Коломієць В. М. - Розвиток підходів до визначення людського капіталу у зарубіжних дослідженнях (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Башинська І. О. - Smart-innovations in the urban passenger transport in the context of smart-city concept (2017)
Баскакова О. І. - Правові засади виходу з Європейського Союзу (на прикладі Великої Британії) (2017)
Безус Р. М. - Економічно-емергійний аспект діяльності конвенційних та органічних агропідприємств України (2017)
Бригінець А. В. - Імплементація позитивного зарубіжного досвіду правового захисту комерційної інформації в фінансово-правових відносинах (2017)
Будз О. Ф. - Функціональні підходи до управління митним обслуговуванням підприємств (2017)
Литвиненко Л. Л. - Розвиток людських ресурсів у забезпеченні конкурентоспроможності працівників і підприємства, Передерій В. В., Шепута М. М. (2017)
Масленніков Є. І. - Грошово-кредитні інструменти державного регулювання попиту у національному макроекономічному середовищі, Харькова Н. С. (2017)
Озерський І. В. - Медіація у кримінальному процесі України: виклики часу (2017)
Пошивалова О. В. - Організація обліку витрат бюджетних установ в умовах законодавчих змін, Новицька Н. С. (2017)
Шаповал Л. П. - Розвиток системи автотранспортного страхування "Зелена картка" в Україні, Колотій Ю. С. (2017)
Шелест Д. Ю. - Дебіторська заборгованість як дестабілізуючий фактор розвитку підприємств житлово-комунального господарства, Пєнська І. О. (2017)
Шевченко І. Ю. - Огляд проблем розвитку вищих навчальних закладів в Україні (2017)
Єлісєєва О. К. - Методичні аспекти обліку виробничих запасів промислового підприємства, Зуб В. О. (2017)
Задорожнюк Н. О. - Дослідження методів стратегічного аналізу, Пустова Г. В. (2017)
Корнієнко Т. О. - Сучасний стан та ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств регіону (2017)
Котенко А. М. - Імплементація криптовалюти в українське законодавство, Запорожець А. А. (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Бондаренко С. А. - Синергетичний бенчмаркінг у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства, Руммо В. В. (2017)
Фаріон А. І. - Необхідність та актуальність концепції створення служби фінансових розслідувань (2017)
Захарченко В. І. - Вплив інноваційної стратегії високотехнологічного підприємства на його конкурентоспроможність, Березовський О. В. (2017)
Мироненко М. Ю. - Основні тенденції реалізації монетарної політики України у контексті забезпечення сталого економічного розвитку (2017)
Маказан Є. В. - Роль корпоративної культури в управлінні знаннями (2017)
Мокрицька А. Б. - Організаційне забезпечення протидії економічним правопорушенням, Петриків А. В. (2017)
Нашкерська Г. В. - Справедлива вартість: ризики й невизначеності при оцінці об’єктів фінансового обліку, Мелех Я. Р. (2017)
Рейкін В. С. - Прогнозування детінізації економіки України: моделювання методом Сугено, Макара О. В. (2017)
Селіванова Н. М. - Облік та оподаткування фінансового результату підприємства в умовах зміни податкового законодавства, Башинська І. О., Грабовенко О. А. (2017)
Захарченко Н. В. - Інституціональні основи сучасного високотехнологічного розвитку: досвід зарубіжних країн (2017)
Петрушка О. В. - Проблеми соціального страхування та напрями його модернізації в Україні, Шулюк Б. С. (2017)
Туманян А. - Обережно – плагіат! (2017)
Туманян А. - Як орендарю захистити в суді право на поновлення договору оренди земельної ділянки? (2017)
Туманян А. - Ухилення власників від реєстрації договору оренди землі: як обійти законодавство (2017)
Братусь І. В. - Київські місця вшанування видатного авіаконструктора Олега Костянтиновича Антонова, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Булгаков Ю. В. - Науково-педагогічна діяльність академіка А. Д. Коваленка (2019)
Гетьманчук М. П. - Організація частин і з’єднань та методи відбору особового складу військ СС в роки Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) (2019)
Голик М. М. - Сутність та зміст професійної етики офіцера Збройних сил України, Гинда С. М. (2019)
Григорук Н. А. - Формування осі Берлін – Рим – Токіо напередодні Другої світової війни (2019)
Hural O. - Historiography and documents of Ukrainian Prosvita (2019)
Демедюк Ю. Г. - Державно-церковні взаємини на Півдні України: налагодження контактів та протистояння (1991 – 2010) (2019)
Дудка Я. В. - Правовідносини між козацькою старшиною Слобожанщини на фоні змін судової системи Російської імперії у другій половині XVIII – у першій половині XIX ст. (2019)
Заторський О. Н. - Родина Солтанів за свідченням "Послання Мисаїла до папи Сикста IV" (2019)
Корзун О. В. - Український науково-дослідний інститут землеробства під час німецької окупації в роки Другої світової війни (2019)
Король Н. М. - Поліконфесійність в національній державі: історіографія церковно-державних стосунків у міжвоєнній Польщі (2019)
Костюк Л. В. - Міграційна політика Данії другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Кретович А. О. - Старообрядницька община міста Києва: основні етапи становлення та регіональна специфіка, Громова Н. О. (2019)
Куницький М. П. - Штрафні санкції в системі економічної експлуатації місцевого населення на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941 – 1944 рр.) (2019)
Кургаєва С.-К. В. - Міфологія материнського божества ранніх культур Середньої Азії та його взаємозв’язок з культом води (2019)
Куриляк В. В. - Соціальна доктрина Адвентистів сьомого дня як фактор впливу на суспільно-освітні процеси України (2019)
Лизень Є. В. - Питання Східної Галичини на Паризькій мирній конференції 1919 р. (2019)
Мамроцька О. А. - Інтерпретація участі жінок України у військових діях на фронтах Другої світової війни (2019)
Марченко С. Д. - Законодавчі засади початкового періоду аграрної реформи в Україні (1990 – 1994 рр.) (2019)
Матвієнко Л. В. - Роль колонізаційних процесів у формуванні поліетнічного населення північного Причорномор’я (2019)
Makhmudova V. A. - The burial of the ancient population of "Mugan Plain" of Azerbaijan (2019)
Мельник В. В. - Науково-організаційні та методологічні основи розвитку племінної справи у птахівництві в Українській РСР у 1964 – 1991 рр. (2019)
Михайлюк М. В. - Ідейні витоки антисемітської складової ідеології нацизму (2019)
Мінасян Р. А. - Історичний розвиток ШОС у 2001 – 2015 рр. (2019)
Мірошниченко-Гусак Л. А. - Діяльність етнографічного відділу Волинського музею у 1929 – 1939 рр. (2019)
Міщенко М. Г. - Історичні чинники формування дипломатичної служби України другої половини ХХ ст. (2019)
Міщук І. С. - Стиль та особливості викладу історичного матеріалу в праці Григорія Турського (2019)
Моісеєва Т. М. - Статутні принципи та форми діяльності Товариства надання дешевих квартир та іншої допомоги нужденним жителям Санкт-Петербургу (2019)
Назаралиева А. М. - Об отношении азербайджанцев к евреям в годы Второй Мировой войны (2019)
Ніколаєва Н. Б. - Репресований ректор Київського державного університету Бєляєв Федір Іванович (2019)
Нінічук А. В. - Медійний аспект українсько-польських суперечок навколо місць національної пам’яті (2019)
Олійник В. В. - Календарна обрядовість українців Закарпаття в монографічних та періодичних виданнях краю (2019)
Орловський Л. О. - Участь євреїв Подільської губернії в розвитку промисловості в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Перещ В. М. - Menuwa, ekera2wo, rawaketa за даними тексту таблички PY An 724 (2019)
Пилипчук О. О. - Становлення та розвиток інституту екстрадиції в Україні (ІІ половина ХІХ ст.) (2019)
Прокопенко Л. І. - Науково–дослідна діяльність кафедри бібліотекознавства: витоки становлення і розвитку (1968 – 2003) (2019)
Радченко І. Г. - Умови діяльності благодійних організацій з порятунку єврейського населення Польщі під час Другої світової війни (2019)
Сініцький А. Ц. - Державотворча роль західно-української науково-освітянської еліти доби Української революції 1917 – 1921 рр. (2019)
Слотюк П. В. - Фактор довіри в україно-російських відносинах 1991 – 2014 рр. (2019)
Соф’як Н. В. - Ставлення українського селянства Київської губернії до польського повстання 1863 – 1864 рр. (2019)
Таравська Я. В. - Становище українських емігрантів в Польщі у міжвоєнний період (1920 – 1939 рр.) (2019)
Терентьєв М. О. - Масова мобілізація сталінським режимом селян України до лав Червоної армії в роки німецько-радянської війни 1941 – 1945 рр. (2019)
Томіленко А. Г. - Пожежна охорона УРСР міжвоєнного періоду в українській історіографії 90-х рр. ХХ ст. (2019)
Харламов М. І. - Формування законодавчої бази з питань пожежної безпеки на території УСРР у 1920 році (2019)
Чучалін О. П. - Наступ радянської влади на православні монастирі Київської єпархії у 1920 – 1930-ті рр. (2019)
Чуян І. Л. - Трудова діяльність у повсякденному житті чеської меншини радянської України (20 – 30-і рр. ХХ ст.) (2019)
Юрченко А. О. - Американсько-китайські відносини за часів адміністрації Р. Ніксона (2019)
Юшкевич В. В. - Створення та розбудова міжнародної організації у справах біженців у контексті зовнішньої політики Адміністрації Президента США Гаррі Трумена (2019)
Дворкін І. В. - Рецензія на монографію: Харламов М. І. Становлення та розвиток системи пожежної безпеки в УСРР у 1918 – 1934 рр.: монографія. – Харків: НУЦЗУ, 2019. – 387 с. (2019)
Коріненко П. С. - Рецензія на монографію: О. С. Сидоровича Споживча кооперація України в умовах радянської державності: економіка, політика, ідеологія, люди (друга половина 40-их – 80-ті рр. ХХ ст.): Монографія / Олександр Сергійович Сидорович; ПП Лисенко М. М. – Ніжин, 2019. – 496 с. (2019)
Радько П. Г. - Рецензія на монографію: Лук’яненко О. В. "Найближчі друзі партії": колективи педагогічних вишів України в образах щодення 1920-х – першої половини 1960-х років: – монографія. Полтава: "Видавництво "Сімон", 2019, 658 с. (2019)
Радько П. Г. - Синергетичні та аксіологічні стратегії розвитку сучасного дискурсивного Простору національної історіографії України. Рецензія на видання: Калакура Я. С. Методологія історіографічного дослідження: наук.-метод. посіб. К.: ВПЦ "Київський університет", 2016, 319 с., Семергей Н. В. (2019)
Лободіна З. М. - Принципи формування та функціонування бюджетного механізму (2017)
Федченко К. А. - Теоретичні аспекти розвитку "зелених інвестицій" як інструменту фінансування екологоорієнтованих заходів (2017)
Черкасова Т. І. - Формування та оцінка інноваційного потенціалу підприємства, Богаченко Я. В. (2017)
Пономарьова О. Б. - Конкурентоспроможність страхових компаній в сучасних умовах економічних перетворень, Алєксєєва Л. О., Тристан В. Р. (2017)
Терещенко Т. Є. - Методичні особливості побудови систем рейтингування страхових компаній, Добролежа К. М. (2017)
Бєлоусов Я. І. - Розвиток системи інфраструктурного забезпечення підприємств малого і середнього бізнесу та вплив на нього бізнес-асоціацій, Бєлоусова Л. І. (2017)
Близнюк А. О. - Анализ динамики и структуры прямых иностранных инвестиций в экономику Украины (2017)
Горбунова Т. О. - Запровадження засобів фінансового інжинірингу у банківському секторі України (2017)
Гільорме Т. В. - Особливості обліку доходів у бюджетній установі в умовах законодавчих змін, Лень А. В. (2017)
Гончар М. Ф. - Специфічні принципи формування і використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2017)
Васюк Є. А. - Імплементація в Україні заходів із мінімізації бюджетних втрат унаслідок податкової оптимізації ТНК (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Івченко Є. А. - Передумови діагностики трансформаційних процесів в системі економічної безпеки підприємства (2017)
Овсак О. П. - Діагностика ефективності збутової діяльності підприємств хлібопекарської галузі України (2017)
Білоусов С. М. - Банкрутство як спосіб консолідації та впорядкування активів і пасивів суб’єкту некомерційної господарської діяльності (2017)
Богуславський М. Ю. - Кредитна та інформаційна безпека комерційних банків у розрізі зовнішніх запозичень, Гірман Ю. В., Онищенко Н. В. (2017)
Ковтуненко К. В. - Управління ризиками в умовах зовнішньоекономічної діяльності, Мальцев А. О. (2017)
Красняк О. П. - Маркетингові складові формування та функціонування інфраструктури регіонального ринку цукру, Довгань Ю. В. (2017)
Журавка О. С. - Проблеми та шляхи удосконалення фінансового забезпечення комунальних підприємств, Марченко Н. В. (2017)
Ковтуненко Ю. В. - Аналіз стану та тенденцій розвитку галузі вантажних перевезень, Боярська А. Д., Каверіна С. Ю. (2017)
Лехіцький А. І. - Участь держави в капіталі банків як форма антикризового управління, Серотюк Б. В. (2017)
Попова О. Ю. - Особенности информационного обеспечения рекламной кампании на основе метаэвристического похода, Хасан А. (2017)
Станіславик О. В. - Методичні аспекти оцінки ефекту синергії в корпоративних системах та економіко-правові основи корпоративного рейдерства в Україні, Коваленко О. М., Пономаренко Р. С. (2017)
Заплітна І. А. - Щодо питання ефективності обраної Україною моделі реформування земельних відносин з погляду зарубіжного досвіду (2017)
Лапін О. В. - Впровадження контролінгу на ІТ-підприємствах, Лукіна П. А. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Черепанова В. О. - Організаційно-методичний підхід до управління промисловою власністю підприємства, Силка І. В. (2017)
Антонюк П. П. - Класифікація інструментів безготівкових розрахунків в Україні згідно норм чинного законодавства, Марченко Ю. А. (2017)
Аль-Шамарі Л. М. - Управління розвитком банківського кредитування інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання (2017)
Акулюшина М. О. - Удосконалення брендингової стратегії на інноваційному підприємстві, Діордієва І. В. (2017)
Доценко В. Ю. - Ефективна охорона здоров’я як складова сталого соціального розвитку (2017)
Філатова Л. С. - Економічні аспекти старіння нації, Янова Д. А. (2017)
Гетьман О. О. - Механізм забезпечення економічної безпеки ринку праці, Самойленко О. І. (2017)
Голдобіна Ю. В. - Зарубіжний досвід формування місцевих бюджетів, Хохлов М. П. (2017)
Летюка В. М. - Світовий досвід функціонування інституційних інвесторів (2017)
Мартінович В. Г. - Управління ціновою політикою як важливий елемент ефективного фінансового менеджменту підприємств (2017)
Овсак О. П. - Складові економічного управління виробничим підприємством, Якимчук О. О. (2017)
Продіус Ю. І. - Дослідження особливостей управління зовнішньоекономічною діяльністю виробничого підприємства, Лацина С. А. (2017)
Шум М. А. - Щодо трактування поняття "Зовнішньоекономічна діяльність", Якименко О. Є., Біліченко К. О. (2017)
Смачило В. В. - Оцінювання кадрового потенціалу на основі методу радару (2017)
Сюркало Б. І. - Застосування адитивних технологій в освітній діяльності, Садикова Я. М. (2017)
Танащук К. О. - Місце та роль електронних комунікацій у формуванні бізнес-процесів, Богословова А. А. (2017)
Єлісєєва О. К. - Організація обліку основних засобів підприємства в умовах законодавчих змін, Сахник К. Е. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Барановський О. І. - Трансформація державного регулювання в контексті інтеграції ринку небанківських фінансових послуг України у світовий фінансовий простір, Левченко В. П. (2017)
Буряк А. В. - Репутаційні ризики банківського сектору: інституційні прояви суспільної довіри до фінансового сектору країни, Римар А. О. (2017)
Донченко Т. В. - Зарубіжний досвід банківського кредитування інноваційних проектів, Юхименко Т. І. (2017)
Гордєєва-Герасимова Л. Ю. - Особливості обліку в державному секторі економіки в умовах реформування, Михалочкіна М. О. (2017)
Комліченко О. О. - Використання методів нечіткої логіки для оцінки інтелектуального капіталу підприємства, Ротань Н. В. (2017)
Лежепьокова В. Г. - Безпековий контекст стратегічного партнерства України в енергетичній сфері (2017)
Лось К. О. - Бюджети та їх вплив на соціально-економічний розвиток регіонів, Матросова Л. М. (2017)
Маказан Є. В. - Деякі аспекти стратегії управління людським капіталом на підприємстві (2017)
Новокрещенова Д. О. - Внутрішній контроль виплат працівникам в системі управління підприємством (2017)
Олесенко І. С. - Платоспроможність підприємства в системі забезпечення фінансової безпеки: сутність та роль (2017)
Шум М. А. - Деякі аспекти обліку дебіторської заборгованості на підприємстві, Співак О. К., Черняєв В. А. (2017)
Шум М. А. - Касові операції в контексті автоматизації облікових процесів на підприємстві, Якименко О. Є., Лебеденко А. В. (2017)
Янковська В. А. - Аналіз методичних підходів до формування фінансової стратегії підприємства, Сапота А. В. (2017)
Кудар А. А. - Особливості щодо розвитку експортної діяльності підприємства харчової промисловості в умовах виходу на нові ринки збуту, Коваленко О. М. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Іваненко О. В. - Використання міжнародних стандартів в управлінні інвестиційними підприємницькими проектами (2017)
Левицька С. Ю. - Вплив судової реформи на інформаційно-комунікаційне забезпечення доступності правосуддя (2017)
Прилуцький А. М. - Сценарії та стратегії інноваційного розвитку аграрного ринку (2017)
Семенець A. O. - Аналіз сучасних підходів до оцінки основних засобів, Панова О. В. (2017)
Шевченко І. Ю. - Методичні та прикладні аспекти ідентифікації регіональних зон конкурентоспроможності легкових автомобілів (на прикладі модельного ряду легковиків виробництва ПАТ "Запорізький автомобільний завод"), Гуляєв І. О. (2017)
Шум М. А. - Сучасний стан та перспективи використання електронних грошей в розрахункових операціях, Якименко О. Є., Зеленюк Ю. С. (2017)
Швандар М. В. - Особливості оподаткування малого бізнесу в Україні в умовах трансформації системи державного регулювання економіки (2017)
Волошина С. В. - Розвиток ринку золота в Україні: основні тенденції та проблеми, Скубіліна А. В., Воловик В. М. (2017)
Юр’єв В. І. - Проблеми формування конкурентного середовища в туристичній сфері, Іващенко А. В. (2017)
Левченко К. А. - Проблеми та специфіка реалізації маркетингової стратегії на ринку промислових товарів (2017)
Кучерява М. В. - Класифікація та характеристика факторів впливу на якість фінансової звітності (2017)
Кушніренко О. Г. - Проблеми формування четвертого покоління прав людини, Сальніков М. О. (2017)
Сушко Н. І. - Управління ризиками: новий напрям діяльності казначейств країн-членів PEMPAL (2017)
Семенець A. O. - Організація аудиту використання трудових ресурсів та фонду оплати праці на підприємстві, Карнаух Г. В. (2017)
Корнівська В. О. - Методичні підходи до формування ефективної структури капіталу підприємства, Воротинцев Р. С. (2017)
Семенець A. O. - Організація аудиту фінансової звітності підприємства, Мелешко Д. В. (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Концептуальні засади стратегічного планування діяльності підприємства, Гіржева О. М., Печена А. К. (2017)
Фроленко В. - Обґрунтування та встановлення законодавчих і нормативно-правових підстав обов’язковості проведення процедур закупівлі (тендерних процедур) державними підприємствами у 2016-2018 рр. при закупівлі товарів, робіт, послуг для виконання держоборонзамовлення та для здійснення інших видів господарської (економічної) діяльності (2017)
Мних М. В. - Аналіз механізмів моніторингу конкуренції на страховому ринку та необхідність її вдосконалення (2017)
Хлопоніна-Гнатенко О. І. - Обґрунтування шляхів підвищення ефективності діяльності підприємств як основи їх конкурентоспроможності, Ряснянська О. М. (2017)
Хомчук М. В. - Логістичний потенціал та особливості його аналізу у процесі формування логістичної стратегії підприємством оптової торгівлі (2017)
Никифорчин М. Д. - Інтегрований підхід до управління операційною ефективністю підприємства (2017)
Чижов В. А. - Теоретичні основи стратегії антикризової діяльності підприємства (2017)
Вишневська К. В. - Систематизація наукових підходів до дослідження адаптації підприємства (2017)
Гороховець Ю. А. - Розвиток економічного аналізу нематеріальних активів як засобу інформаційного забезпечення вартісно-орієнтованого управління (2017)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "How to audit fair value measurements" ("Як здійснювати аудит оцінок справедливої вартості") (2017)
Ющенко Л. І. - Огляд прес-конференції на тему "Я не даю хабарі!" (2017)
Баран А. В. - Участь українських депутатів парламенту Габсбурзької монархії у створенні українських освітніх, економічних та військових організацій на території Східної Галичини (2017)
Грубінко А. В. - Роль Великої Британії у нормативній фіксації спільної зовнішньої політики Європейського Союзу в Лісабонському договорі (2017)
Подковенко Т. О. - Медіація як спосіб альтернативного розв’язання конфліктів: генеза та інституційні засади (2017)
Дракохруст Т. В. - Розвиток міграційної політики України під впливом євроінтеграцйних процесів (2017)
Колесніков А. П. - Економіко-правові засади розвитку кіберзлочинності та методів боротьби з нею, Зяйлик М. Ф. (2017)
Муравська Ю. Є. - Парадигма розвитку державно-правового регулювання оборони і безпеки в Європейському Союзі (2017)
Саванець Л. М. - Права споживача у разі придбання товару неналежної якості за законодавством Європейського Союзу та України (2017)
Терехов В. Ю. - Удосконалення адміністративно-правового регулювання реалізації політики інформаційної безпеки в органах місцевого самоврядування (2017)
Струкова К. О. - Адміністративно-правові засади діяльності мережі центрів безоплатної правової допомоги в системі юстиції (2017)
Терещук Г. А. - Окремі аспекти реформування системи ювенальної юстиції в Україні (2017)
Гречанюк С. К. - Аdministrative activity as part of activity of law enforcement agencies of Ukraine (2017)
Вербіцька М. В. - Деякі аспекти правової природи та укладення мирової угоди в господарському процесі (2017)
Гнатів О. Б. - Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як спосіб захисту їх прав (2017)
Зигрій О. В. - Організаційно-правовий аспект використання та охорони земель (2017)
Ментух Н. Ф. - Теоретичні аспекти класифікації лізингу, Шевчук О. Р. (2017)
Баранецька О. В. - Протидія корупції в Україні: аналіз стану і законодавча підтримка (2017)
Береза Н. В. - Відповідальність державних службовців за порушення законодавства про державну службу (2017)
Олійничук О. І. - Банківські картки як об’єкт шахрайства: стан і протидія явищу (2017)
Яремко О. М. - Інститут виконання покарань України у радянський період: репресивно-каральна парадигма (2017)
Данилюк М. М. - Модернізація науково-методичного інструментарію управління ризиками у процесі реструктуризації фінансових боргових зобов’язань (2018)
Балецька З. В. - Концептуальна модель організаційно-економічного забезпечення експортної діяльності виробничих підприємств в процесі виходу на нові ринки збуту, Лапін О. В. (2018)
Костакова Л. Д. - Структуризація концепцій управління витратами (2018)
Кир’язова Т. О. - Податкові пільги: проблеми застосування та напрями їх вирішення, Чулак Н. І. (2018)
Марущак А. І. - Проблеми розслідування кіберзлочинів в Україні (2018)
Маєвський В. А. - Обов’язковість рішень органу з вирішення спорів Світової організації торгівлі (2018)
Овсак О. П. - Комерційна діяльність підприємства та управління ризиками її здійснення, Воркель М. В. (2018)
Озерський І. В. - Здирництво в закладах ресторанного господарства (соціально-правовий аналіз) (2018)
Стожок Л. Г. - Соціальні ризики як соціально-економічна категорія (2018)
Попова О. Ю. - Метаеврістичний підхід як засіб мінімізації ризиків при розробці рекламної кампанії, Хасан А. А.-А. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Чупета А. А. - Стан та проблеми розвитку мікропідприємництва в Україні (2018)
Гриджук Д. М. - Інноваційні проекти у роздрібному банківському секторі на глобальному рівні (2018)
Ілляш М. М. - Огляд стану ринку автомобільних запчастин і позиції ТОВ "Тера Нова Девелопмент" на ньому, Хоменко О. І. (2018)
Кухар Н. П. - Облікова політика в управлінні агропідприємством, Приймак С. В. (2018)
Кузьмін О. Є. - Метод симптоматичної діагностики стану системи наукової діяльності університету, Мельник О. Г., Жук Л. В. (2018)
Маказан Є. В. - Корпоративна культура як міцна конкурентна перевага (2018)
Овсак О. П. - Реструктуризація як інструмент антикризового управління підприємством, Петриченко О. В. (2018)
Пономаренко О. Г. - Облік розрахунків з підзвітними особами: труднощі очевидного (2018)
Захарченко В. І. - Розробка комплексу маркетингу у промисловості регіону, Метіль Т. К. (2018)
Сушко Н. І. - Казначейське обслуговування бюджетів України за видатками: удосконалення методології та організації (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Авер’янова Н. М. - Міждержавний збройний конфлікт на теренах України: неоколоніальний вимір, Воропаєва Т. С. (2019)
Бондаренко В. Д. - Унезалежнення православних як чинник впливу на релігійно–церковне та суспільно–політичне життя сучасної України (2019)
Валкевич О. М. - Концепція обміну і трати Ж. Батая у світлі класичних релігієзнавчих теорій: компаративний аналіз (2019)
Висоцька Т. М. - Єдність православних в Україні: провідні чинники формування та перепони її становленню (2019)
Войтов Б. - Ренесансне розуміння проблеми природи людини та душі у творах Касіяна Саковича "Агіstoteles problemata, albo Pytania о przyrodzeniu czlowieczym" та "Traktat о duszy" (2019)
Гарбар Г. А. - Туризм, рекреація і дозвілля на території Миколаївської області в радянські часи (60–70 роки) (2019)
Горохолінська І. В. - Сучасна європейська релігійність: синергія раціонального та ірраціонального (2019)
Готич М. І. - Тріадологія Августина та сучасна православна теологія (2019)
Грех В. І. - Впровадження інновацій в туристичну діяльність України на основі останніх наукових досліджень у туристичній галузі (2019)
Ліпін М. В. - Суперечності цілісного знання та інформації в сучасному суспільстві, Гусєва Н. Ю. (2019)
Гутовська О. В. - Особливості мережевих комунікацій в контексті трансформацій масової культури та самоідентифікації людини (2019)
Швець А. І. - Репрезентація дитячих образів у фільмах жанру хорор у контексті деконструкції відносин дорослої і дитячої культур, Доброєр Н. В. (2019)
Yemelyanenko Ye. O. - Socio–cultural space of childhood as the condition of forming self–advanced personality (2019)
Зейналов Узейир Аламшах оглы - Социально–философский анализ понятия "новый мировой порядок" (2019)
Зорін В. В. - Педагогічна майстерність піаніста–концертмейстера (2019)
Кадобний Т. Б. - Філософія серця у творчості письменників Волині (2019)
Кирилюк Н. А. - Сучасна філософія освіти у інформаційно–комунікаційному просторі (2019)
Кученьов Д. В. - Трансформація ролі баяна в контексті вітчизняної культури, Лівак В. А. (2019)
Максюта М. Є. - Самопізнання, особистісне зростання і самореалізація: до експлікації заклику Григорія Сковороди "Пізнай себе" (2019)
Мерлянов М. В. - Взаємозбагачення українського народного хореографічного мистецтва з народним хореографічним мистецтвом малих народностей, які мешкають на Півдні України (2019)
Мерлянова О. А. - Про синтез різних видів мистецтв в балетному театрі (2019)
Морозова Д. С. - Двоперстя і діофізитство. Спадщина Антіохійської школи у розколі XVII ст. (2019)
Морозова Л. П. - Природа сучасного соціального конфлікту в аксіологічному аспекті (2019)
Мустафаева Ханым Байрам гызы - Социально–философиское осмысление принципов историзма и современности в литературно–теоретической мысли (на основе научно–литературного наследия академика Бекира Набиева) (2019)
Нівня Г. О. - Ритуалізація в юридичних процедурах (2019)
Патлайчук О. В. - Російсько–українське цивілізаційне протистояння в історичних аналогіях, Макарчук О. М. (2019)
Печеранський І. П. - Роль відчуттів у реконфігурації суб’єктивності в естетиці Жиля Дельоза (2019)
Прокопович Л. В. - Метафори в дискурсі філософського осмислення сутності й форм соціальної реальності (2019)
Процко С. А. - Творчество и состязательность (2019)
Сабадуха В. О. - Первоначала суспільного буття в українській філософії (2019)
Савченков О. Г. - ЗМІ України та кліпова свідомість (2019)
Соколова О. М. - Національно–культурні засади соціального пізнання у вітчизняній філософії першої третини ХХ століття (2019)
Солтанов И. - Некоторые вопросы по рассмотрению философской категории "свобода" (2019)
Співак В. В. - Стан та перспективи вивчення текстів Антонія Радивиловського (2019)
Филипчук С. В. - Протиабортна позиція християнських конфесій сучасної України як вектор гендерного дискурсу (2019)
Хоменко Г. В. - Соціально–філософський аналіз феномену миру як основи проектування миробудівництва (2019)
Шаталович А. М. - Онтологический подход к пониманию семьи в древнем мире (2019)
Шаталович І. В. - Інформаційно–синергетичний вимір сучасної наукової картини світу (2019)
Шинкаренко О. В. - Мораль та етика в після постмодерній перспективі (2019)
Ятченко В. Ф. - Соціальна травма в філософському й соціологічному знанні (2019)
Михайлова І. О. - Дискурсивна етика як проект реалізації універсальності прав людини в умовах глобалізації (2019)
Гринєвич І. В. - Теоретичні основи аналізу зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства (2018)
Гришина Н. В. - Формування стратегічного маркетингу підприємства та оцінка його ефективності, Хмарська І. А., Алексеенко К. О. (2018)
Близнюк А. О. - Анализ безработицы в Украине и основные пути ее государственного регулирования (2018)
Грибанова К. О. - Оцінка якості та безпечності харчової продукції за вимогами ЄС (2018)
Новак Н. Г. - Організаційні зміни управління корпоративними ризиками та їх вплив на конкурентоспроможність інноваційно-активних підприємств, Оразмурадов А., Шаврієва Г. І. (2018)
Пасічник Ю. В. - Податкова система України: проблеми та перспективи розвитку (2018)
Шацкова Л. П. - Бухгалтерський облік запасів за національними та міжнародними стандартами: порівняльний аспект, Янковська О. А. (2018)
Свірідова С. С. - Ризики стратегічного плану розвитку сільського господарства, Аветисян Г. (2018)
Веклич В. О. - Оптимізація функціонально-організаційної структури органів державної влади у контексті запобігання та боротьби з корупцією і їх взаємодії (2018)
Єлісєєва О. К. - Статистична оцінка міграційних процесів в Україні в умовах соціально-економічних та інтеграційних трансформацій, Уварова К. В. (2018)
Загній Д. М. - Основні проблеми управління землями для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в межах населених пунктів Харківської області, Гунченко О. В. (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Денисюк О. Г. - Формування та оцінка підприємницького потенціалу підприємств харчової промисловості, Бужимський В. В. (2018)
Наторіна А. О. - Higher education funding: European practice, Левіна М. В. (2018)
Погорєлов В. С. - Особливості оцінки фінансового стану місцевих бюджетів: досвід України (2018)
Полоус О. В. - Особливості функціонування логістичних систем на мега-, макро- та макрорівні, Листопадова А. В. (2018)
Татарин Н. Б. - Місцеві бюджети в контексті фінансової децентралізації, Джуган Л. Б. (2018)
Терещенко Т. Є. - Використання рейтингового методу для оцінки ризиків страхової компанії, Пашикян І. С. (2018)
Ушенко Н. В. - Ціноутворення послуг авіаперевезень лоу-кост компаніями, Кривохижа А. В. (2018)
Яценко М. С. - Інноваційний потенціал підприємства як фактор розвитку виробництва та підвищення його конкурентоспроможності, Беспала О. А., Сівова Л. С. (2018)
Єрмак С. О. - Трудова міграція як фактор інноваційного розвитку країни та регіонів, Григоренко Р. О. (2018)
Івченко Є. А. - Організаційно-економічний механізм управління трансформаціями у системі економічної безпеки підприємства (2018)
Швиданенко Г. О. - Діагностика бізнес-діяльності телекомунікаційних підприємств України, Куценко Є. К. (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Спростування плагіату (2018)
Туманян А. - Аналітичний огляд статті "Auditor reporting standards implementation: key audit matters" ("Реалізація стандартів звітності аудиторів: ключові питання аудиту") (2018)
Гончар М. Ф. - Науково-методичний підхід з розвитку соціально-психологічних інструментів формування та використання систем стрес-менеджменту на підприємствах (2018)
Filyppova S. - Marketing and information technologies as tools to ensure financial and economic security of hotel and restaurant business, Malin O., Sherstnyova O. (2018)
Черепанова В. О. - Методичне забезпечення ділового консультування у сфері інжинірингових послуг (2018)
Гриджук Д. М. - Роль конкурентного середовища на ринку банківських послуг у забезпеченні ефективності банківської діяльності (2018)
Ковтуненко Ю. В. - Аналіз природного та механічного руху населення Одеської області, Шацков В. В., Бадігон В. О. (2018)
Озерський І. В. - Застосування процедури медіації в юрисдикційному процесі: переваги та прогалини проекту Закону України "Про медіацію" (№ 3665 від 17.12.2015 р.) (2018)
Шаповал Л. П. - Формування системи антикризового фінансового моніторингу на підприємстві, Святець М. Є. (2018)
Станіславик О. В. - Моделі корпоративного контролю та управління українських компаній, Коваленко О. М. (2018)
Огляд актуальних новин законодавства, що вступили в дію з січня 2018 р. (2018)
Бокоч В. М. - Політична боротьба за незалежність української церкви (2019)
Васильчук Є. О. - Ідеологія консервативних праворадикальних партій у сучасній Україні (2019)
Гладченко С. В. - Гендерний аспект суспільно–політичної еволюції Туніського суспільства (1987–2002) (2019)
Горват М. В. - Вплив ромських мас–медіа Закарпатської області на процеси інтеграції ромської етнічної меншини в Україні (2019)
Григор О. - Консенсус як феномен релігійної ситуації (український контекст) (2019)
Даценко А. Ю. - Стратегічні напрями боротьби з російською пропагандою і дезінформацією в інформаційному просторі України (2019)
Дужа І. А. - Іран та Північна Корея – дестабілізація регіону (2019)
Жекало Г. І. - Гібридна війна РФ проти України: економічний вимір (2019)
Касумов Т. - Политическое лидерство, как механизм функционирования правящей элиты (2019)
Клячин А. К. - Політична комунікація в сучасному суспільстві: альтернативні повідомлення та чинники диверсифікації інформаційних потоків (2019)
Кукарцев О. В. - Неоґрамшіанська інтерпретація світової геґемонії (2019)
Кулиева Севиндж Ниман кызы - Менталитет и национальный характер в развитии азербайджанского общества (2019)
Майдибура К. П. - Нейтралітет у окремих європейських держав в контексті розвитку системи колективної безпеки і оборони в Європі (2019)
Марфобудінова Л. І. - Гендерна політична теорія: особливості розвитку та змістові компоненти (2019)
Назаренко А. А. - Китайська політика співробітництва по лінії "Південь–Південь" (2019)
Ніколаєнко Н. О. - Сучасні суспільно–політичні тенденції розвитку України в контексті російсько–української гібридної війни, Василевич Ю. В. (2019)
Приходько С. М. - Типологія політичних режимів у політичній концепції В’ячеслава Липинського, Макарець С. В. (2019)
Рустамова Ш. - Влияние национального движения южных азербайджанцев на политическую атмосферу Ирана (2019)
Семенченко Ф. Г. - Щодо критеріїв оцінки ефективності політичної діяльності (2019)
Тіт О. Г. - Громадянський активізм як чинник розбудови громадянського суспільства в сучасній Україні (2019)
Чекалюк В. В. - Системність і послідовність іміджетворення сучасної України: репутаційно–іміджевий аспект (2019)
Вітько Д. О. - Міжнародна конкурентоспроможність аграрної продукції України на ринках ЄС в умовах асоціації (2018)
Bethel P. - Trade of China with the Caribbean countries and its role in the development of the region (2018)
Кічук О. С. - Дослідження інноваційних підприємств України (2018)
Ковтуненко Ю. В. - Впровадження системи управлінського обліку на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Villani R. A. P. - The development of foreign economic relations between China and Italy in terms of Chinese economic expansion (2018)
Смирнова Н. В. - Проблеми планування інноваційно-технологічного розвитку підприємства (2018)
Матей В. В. - Ключові чинники успіху сільськогосподарських кооперативів в ЄС: уроки для України (2018)
Шушкова Ю. В. - Фінансова стабільність національної економіки: сутність та цільові орієнтири посилення (2018)
Mateo Encinas R. - Modern trends of foreign trade relations between PRC and Spain (2018)
Нароган В. В. - Дослідження монетарних інструментів в контексті протидії економічним загрозам (2018)
Близнюк А. О. - Аналіз економічних та соціальних наслідків військового конфлікту на сході України, Шершенюк О. М. (2018)
Бех А. А. - E-commerce and online marketing in the modern digital economy (2018)
Дорош Н. І. - Теоретико-методичні основи обліку виробничих витрат підприємства, Бондаренко О. О. (2018)
Лист-відповідь стосовно плагіату (2018)
Гавриленко Н. В. - Оцінювання податкового навантаження підприємств (2018)
Городецька Т. Е. - Податки як фінансовий регулятор економічної політики держави, Лавриненко Л. М. (2018)
Маказан Є. В. - Роль стратегічного управління людським капіталом в досягненні конкурентної переваги (2018)
Моргунова Т. І. - Сучасні особливості проведення судово-бухгалтерської експертизи (2018)
Нікітішин А. О. - Вплив податкового регулювання на науково-дослідну та інноваційну діяльність (2018)
Островерх Л. Л. - Дослідження причин інфляційних потрясінь в суспільстві (2018)
Шепута М. М. - Управління організаційними змінами для забезпечення стратегічної гнучкості та конкурентоспроможності підприємства, Литвиненко Л. Л., Данілова Е. І. (2018)
Стукаленко Н. С. - Методичні підходи до забезпечення конкурентоспроможності вітчизняного торгівельного підприємства-імпортера на українському ринку, Коваленко О. М., Станіславик О. В. (2018)
Хомутенко В. П. - Пільги з податку на додану вартість як інструмент регулювання соціально-економічного розвитку в Україні, Хомутенко А. В. (2018)
Лист-відповідь стосовно плагіату (2018)
Івченко Є. А. - Теоретичні та інструментальні передумови моделювання трансформацій системи економічної безпеки підприємства (2018)
Мних М. В. - Механізми контролю діяльності страхових компаній та необхідність їх вдосконалення (2018)
Башинська І. О. - Використання автоматизованих систем управління на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (2018)
Кузьмін О. Є. - Симптоматична діагностика стану системи наукової діяльності університету, Мельник О. Г., Жук Л. В. (2018)
Голюк В. Я. - Динаміка ключової процентної ставки та її вплив на економічне зростання (2018)
Коваленко С. О. - Міжбюджетні відносини в умовах децентралізації в Україні, Батура Д. О. (2018)
Труніна І. М. - Управління податковими затратами підприємств, Глухова В. І. (2018)
Сушко Н. І. - Єдиний казначейський рахунок: оцінка ліквідності (2018)
Стадник В. П. - Motivation of personnel in the conditions of crisis management by agricultural enterprise (2018)
Горбунов О. В. - Прозорість місцевих бюджетів та публічність місцевого самоврядування в Україні: методики оцінювання та напрями їх удосконалення (2018)
Лист-відповідь стосовно плагіату (2018)
Вечерський В. В. - Архітектурна спадщина Чернігова (2019)
Нікішенко Ю. - Міська повсякденність в контексті діяльності музеїв (2019)
Новікова Г. - Середовищний музей як феномен сучасних культурних індустрій (2019)
Гудімов П. - Концептуалізація кураторських методів П. Гудімова (професійно-академічне інтерв’ю), Руденко С. (2019)
Березнюк Т. - Про поняття "Волинська іконописна школа" (2019)
Пустовалов С. Ж. - Обмін та торгівля між Північним Причорномор’ям та Східним Середземномор’ям в ІІІ тис. до н. е. (2019)
Путкарадзе Т. - Грузины турции: проблема поиска идентичности в условиях курдско-турецкого конфликта (2019)
Андрес Г. - Стажування як спосіб підвищення наукової кваліфікації та академічної мобільності викладачів, Чухрай Л. (2019)
Gavran I. - To the Question of M. Chekhov’s Methodology in the Creation of Contemporary Drama Film Work, Dombrovska V. (2019)
Левченко О. - Роль професійної освіти у формуванні сучасного актора, Литвиненко Ю. (2019)
Кравченко З. - Дослідження елементів африканської естетики художником-гримером для її втілення в театрі та кіно (2019)
Печеранський І. - Характеристика жанрів тревел-журналістики, Катренко В. (2019)
Скуратівський В. - Автор та авторське у кінематографі України 60–70-х років першої половини 80-х років ХХ століття, Охіда О. (2019)
Sichna K. - Concerning the Issue of the Horror Films Basic Philosophic and Aesthetic Categories Distinguishing (2019)
Гончарук С. - Нові медіа та традиційні ЗМІ у комунікативному полі, Шурипа А. (2019)
Константинов М. - Коммуникативный акт в искусстве по Ю. Лотману (2019)
Чміль Г. - Формування творчої особистості Юрія Іллєнка, Дудченко А. (2019)
Котляр С. - Тенденції та принципи впливу розважального контенту на українського глядача, Гаркуша Н. (2019)
Безручко О. - Комерціалізація українського телебачення в сучасному інформаційному просторіКомерціалізація українського телебачення в сучасному інформаційному просторі, Костенко К. (2019)
Прядко О. - Віртуалізація зображення в технології екранного живопису, Моженко М. (2019)
Sliuzinskas R. - Changeability in Musical Folklore Performing Process: Evolution or Just Variability? (2019)
Сюта Б. - Жанри музичного і вербального мовлення в музичних творах (теоретичні аспекти, взаємодія, методики дослідження) (2019)
Nidecka E. - Piano Concerto No. 6 by Andrzej Nikodemowicz – a Symptomatic Stylistic Transformation with Regard to Late Style? (2019)
Pikhtar O. - The Personality Oriented Concept of Students’ Musical Thinking Development in Higher Educational Institutions of Art (2019)
Ivanenko O. - Artistic and Creative Development of the Junier School Age Pupils by Means of Arts Integration (2019)
Fabryka-Protska O. - The Functioning of Slovakian-ukrainian Song Folklore (On the Example of The "Makovytska Struna" ("Makovytska String") Festival) (2019)
Shnur I. - Video Clip and Artiste’s Image as Tools of the Song Hit’s Mediavirus Action Strengthening (Based on the Ukrainian and Russian Compositions of Late 20th – Early 21th Centuries) (2019)
Карась Г. - Станіслав Людкевич – Софія Дністрянська: історія однієї публікації (до 140-річчя з дня народження композитора) (2019)
Дутчак В. - Бандуристи української діаспори – вихідці з Галичини (2019)
Alhajri K. - Ritual and drama (2019)
Безклубенко С. Д. - Логіка пізнання ("гносеологія") як складова творчого методу (2019)
Чепалов О. І. - Витоки мистецтва режисури. Із призабутих робіт українських театрознавців (2019)
Юдова-Романова К. В. - Режисерські інновації у використанні технічних засобів і технологій у сценічному мистецтві, Стрельчук В. О., Чубукова Ю. А. (2019)
Веселовська Г. І. - Постколоніальний дискурс в інсценізаціях сучасної української прози театрами України (2019)
Гусакова Н. М. - Теоретична модель творчої особистості майбутнього режисера-педагога, Штефюк В. Д. (2019)
Донченко Н. П. - Деякі аспекти естетичного виховання майбутніх акторів і режисерів засобами театрального мистецтва (до питання становлення національної еліти), Зайцева І. Є. (2019)
Передмова (2019)
До ювілею Сергія Анатолійовича Скорого (2019)
Мурзин В. Ю. - "Как молоды мы были, … как верили в себя…" (2019)
Базарбаева Г. А. - К вопросу о статусе женщин в культуре населения Казахстана сакского времени (по материалам из Восточного Приаралья), Джумабекова Г. С. (2019)
Гречко Д. С. - Скифия от Октамасада до Атея (по материалам Днепровского Лесостепного Левобережья) (2019)
Гуляев В. И. - "Будиния или Скифия?" Этнокультурная принадлежность населения Среднего Дона в V - IV вв. до н. э. (2019)
Клочко В. І. - Металеві сокири раннього етапу ямної культури України (2019)
Крютченко А. А. - Вариант систематизации городищ скифского времени Днепро-Донского лесостепного междуречья (2019)
Ljuština M. - Notes on Ethnical Components in Forming Archeological Picture of Southwestern Serbia and Northern Montenegro in Prehistory and Early Roman Period, Cvijetić J. (2019)
Медведев А. П. - О начале раннего железного века на Среднем Дону, Берестнев Р. С. (2019)
Могилов А. Д. - Вооружение из Светловодского могильника (2019)
Молодин В. И. - Миграционные потоки на юге Западно-Сибирской равнины в переходное от бронзы к железу время (2019)
Мурзин В. Ю. - Не дают мне покоя номархи… (2019)
Niculiţă I. - Correlation of Cultural-Chronological Groups at the End of the 2nd Millennium - the Beginning of the 1st Millennium BC in the Prut-Dniester Region (2019)
Отрощенко В. В. - До проблеми розпізнавання поховань чорногорівської групи (2019)
Полин С. В. - Бронзовые крестовидные ворварки как хроноиндикатор скифских погребений Северного Причерноморья второй - третьей четверти IV в. до н. э., Дараган М. Н. (2019)
Симоненко О. В. - Нарис українського сарматознавства (2019)
Топал Д. А. - Однолезвийное оружие скифского облика Трансильвании и Альфёльда (2019)
Хохоровски Я. - На далеких окраинах античного мира: гиперборейцы Центральной Европы (2019)
Балашов І. О. - Мушлі молюсків з Мотронинського городища, Могилов О. Д. (2019)
Гуцал В. А. - Дослідження ранньоскіфського кургану біля с. Купин на Хмельниччині (2019)
Дараган М. Н. - Новые исследования в Жаботине, Подобед В. А. (2019)
Дударев С. Л. - О новых находках конской сбруи скифо-сарматского времени из Закубанья, Бережная В. А., Колкова С. П. (2019)
Каравайко Д. В. - Глиняные миски городища Ширяево (2019)
Козир І. А. - Васинський курган середньоскіфського часу, Панченко К. І., Чорний О. В. (2019)
Колтухов С. Г. - О времени сооружения кургана Беш-Оба IV/3 Аккайского (Белогорского) курганного могильника (2019)
Leviţki O. - The Habitation Layer of the Late Hallstatt Period at the Trinca "Izvorul Lui Luca" Site (Northern Moldavian Plateau Area), Sîrbu L., Sîrbu G. (2019)
Лошенков М. И. - Бронзовые наконечники стрел на памятниках археологии Беларуси (2019)
Ляшко Ю. Ю. - Зброя раннього залізного віку з колекції Кам’янського історичного музею (2019)
Переводчикова Е. В. - О расположении коней в кургане Козёл, Фирсов К. Б. (2019)
Сикоза Д. Н. - Женские погребения Николаевского могильника, Дзнеладзе Е. С. (2019)
Фіалко О. Є. - Поховання скіфської амазонки на Черкащині, Нерода В. В. (2019)
Шелехань О. В. - Скіфський меч зі Слов’янська, Киркач В. А. (2019)
Эрлих В. Р. - Элитное воинское погребение предскифского времени из окрестностей г. Майкопа (2019)
Алексеев А. Ю. - Грифон и змея в скифском искусстве (2019)
Вольная Г. Н. - Анималистическое искусство кобанской культуры и скифо-сибирский звериный стиль (2019)
Зимовец Р. В. - Образ кабана в скифском зверином стиле Северного Причерноморья. Внутренняя эволюция и внешние влияния (2019)
Канторович А. Р. - Изображения в скифском зверином стиле на предметах "Крымской коллекции” (2019)
Королькова Е. Ф. - Шествие: иллюзия и реальность в иррациональном пространстве (к проблеме иконографии и композиции в древнем искусстве) (2019)
Кузнецова Т. М. - Изображения ушастой птицы, или чьи у грифона уши (2019)
Махортых C. В. - Золотые накладки на деревянные сосуды из Перещепинского могильника близ Бельска (2019)
Полидович Ю. Б. - Гребень из Гаймановой Могилы и скифский миф о змееборчестве (2019)
Бабенко Л. И. - Витые и ложновитые шейные украшения из мастерских боспорских торевтов (2019)
Ольговский С. Я. - К вопросу об очаге металлообработки в Северном Причерноморье в раннем железном веке (2019)
Романюк В. В. - Скарби бронзових прутків Середнього Поросся (2019)
Трейстер М. Ю. - Заметки об греческой, италийской и македонской бронзовой посуде у скифов и меотов (2019)
Сіташ Т. Д. - Стратегічні орієнтири розвитку фінансового ринку України в умовах глобалізації, Сотник М. І. (2018)
Городецька Т. Е. - Податок на доходи фізичних осіб як форма прибуткового оподаткування, Засядько К. О., ЯременкО В. Г. (2018)
Свидло Г. І. - Статистичний аспект: дошкільна освіта, як складова освітнього процесу (2018)
Герасимович І. А. - Механізми і інструменти бухгалтерського інжинірингу в управлінні платоспроможністю підприємства (2018)
Ситник Н. С. - Ефективність державних закупівель у сфері охорони здоров’я, Баранова М.-С. Б. (2018)
Фроленко В. - Дослідження особливостей оподаткування додаткових благ, наданих працівникам державного підприємства, та аналіз практики застосування норм податкового законодавства фіскальними органами при проведенні податкових перевірок правильності їх оподаткування (2018)
Енгельс І. О. - Вплив підвищення енергоефективності на результати енергозбереження суб’єктів господарювання (2018)
Вінницька О. А. - Суть та фундаментальні напрями розвитку бюджетної політики на локальному рівні, Бержанір І. А., Гвоздей Н. І. (2018)
Західна О. Р. - Аналіз регламентованих змін структури видатків місцевих бюджетів та їх вплив на об’єднані територіальні громади, Мидлик Ю. І., Спалиляк М. В. (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Данильян О. Г. - Проблеми безпекового освоєння космічного простору: філософсько-правовий підхід, Дзьобань О. П. (2019)
Manuilov E. M. - Information sovereignty of Ukraine: modern moral challenges and threats, Kalynovsky Y. Y. (2019)
Юркевич О. М. - Логічні аспекти юридичної герменевтики (2019)
Мелкевик Бьярн - "Ганьба американської юридичної освіти": у світлі прочитання Алана Уотсона (2019)
Панфілов О. Ю. - Синергетичний підхід в осмисленні освіти, Романова І. В. (2019)
Лозовой В. О. - Самовиховання, самовдосконалення особистості як засоби становлення й розгортання індивідуальності, Єрахторіна О. М. (2019)
Meliakova Y. V. - Performance in the methodology of philosophy of law, Zhdanenko S. B., Egert V. O. (2019)
Коваленко І. І. - Суб’єкт у феноменологічній моделі права, Кальницький Є. А., Лозова О. С. (2019)
Коваленко Г. В. - Вплив правового позитивізму на формування філософсько-правових ідей у прийнятті рішень верховним судом США (2019)
Жданенко С. Б. - Сутнісні характеристики права на інформацію, Мелякова Ю. В. (2019)
Трофименко В. А. - Контрольна влада і громадський контроль в Україні: до проблеми взаємодії (2019)
Павленко Ж. О. - Практичне відношення до юридичного знання: структура знань, Водорєзова С. Р. (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Кузьмін О. Є. - Концептуальна модель формування та розвитку систем наукової і науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти, Мельник О. Г., Жук Л. В. (2018)
Карапетян О. М. - Нові стратегічні вектори розвитку суверенних фондів добробуту в сучасних глобалізаційних процесах (2018)
Данилюк М. М. - Методичний підхід до вибору схем реструктуризації у системі управління фінансовими борговими зобов’язаннями (2018)
Чернишова Л. І. - Управління венчурними інвестиціями: спільна робота інвестора та менеджменту компанії, Найда Є. Д. (2018)
Лисенко А. О. - Функціонування єдиної дорожньо-транспортної системи на засадах стратегічного управління розвитком, Онопрієнко Г. С. (2018)
Рейкін В. С. - Формування бізнес-стратегії транспортно-експедиторської компанії в контексті маркетингу (2018)
Шевченко І. Ю. - Сутнісна характеристика конкурентоспроможності продукції підприємства автомобілебудування (2018)
Шушкова Ю. В. - Фінансова стійкість підприємства у контексті антикризового управління, Оліферович І. Р., Павлішак М. С. (2018)
Свинарьова Г. Б. - Сучасні тенденції розвитку цифрової економіки, Ковтуненко Д. Ю., Лозан А. Е. (2018)
Єлісєєва О. К. - Побудова механізму державного регулювання людського розвитку як основи національної стратегії підвищення якості життя, Саричев В. І. (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Кліщ О. - Дизайн відкритих громадських просторів у контексті світових тенденцій міського планування (2019)
Косенко Д. - Просторова організація та меблювання шкільного класу: початковий період розвитку (ХІІІ – ХVII ст.) (2019)
Маланюк В. - Сучасні тенденції в архітектурі на прикладі павільйонів галереї Серпентайн у Лондоні (2019)
From I. - The Role of the Landscape in the Collage: Connections in the Past and the Present (2019)
Божко Т. - Тенденції застосування геометричних орнаментів у проектах графічного дизайну в Україні ХХІ ст., Чистіков О. (2019)
Чуєва О. - Типографічний аспект анімованих титрів у кінематографі початку цифрової доби, Чолій М. (2019)
Паур І. - Різновиди та дизайн поштових листівок початку ХХ ст. із зображеннями Кам’янця-Подільського (2019)
Луць С. - Ювелірне мистецтво України на зламі ХХ – ХХІ ст.: генезис поступу (2019)
Кудрявцева К. - Ритм як чинник пластично-колірної організації композиції картини (2019)
Береговська Х. - Сукупність ідентичностей у мистецтві Василя Курилика: спроба аналізу (2019)
Дмитренко Н. - Художник Міколай Давідович та графи Браницькі (2019)
Логінський Я. - "Постать у мистецтві": творчість Василя Забашти як художника та громадянина (2019)
Калюжна Н. Г. - Інституціональні чинники гравітаційного тяжіння у зовнішній торгівлі між Україною та ЄС, Лежепьокова В. Г. (2018)
Дахнова О. Є. - Роль доходів місцевих бюджетів у соціально-економічному розвитку регіонів, Білоконь С. І. (2018)
Капустяк У. І. - Особливості обліку з надходження та оприбуткування основних засобів у бюджетних установах, Приймак С. В. (2018)
Кірдан О. П. - Організаційно-регулятивні та економічні передумови формування соціально-економічних відносин між групами інтересів в агропромисловому виробництві (2018)
Матківська Т. Я. - Резерв відпусток: створення, облік та використання, Бондаренко О. М. (2018)
Огінська А. Ю. - Світові тенденції бюджетного фінансування соціального захисту населення та можливості їх використання в Україні (2018)
Селіванова Н. М. - Інвентаризація як складова формування достовірної фінансової звітності сільськогосподарських підприємств, Делік Н. С. (2018)
Шепута М. М. - Проблеми плинності кадрів на підприємстві та оцінка рівня недоотримання доходів, Теплінський Г. В. (2018)
Зінченко О. А. - Енергоефективність як базова концепція фінансової стратегії управління ефективністю підприємства, Короленко С. М., Короленко Р. В. (2018)
ГорбуноВ О. В. - Дуальний підхід до розкриття змісту бюджетного менеджменту (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Бондаренко О. М. - Фінансові результати підприємств України: що було, що є, що буде, П’ятецька Б. М. (2018)
Костюченко Д. Л. - Молодіжне безробіття в Україні: причини виникнення та вплив на розвиток сільських територій (2018)
Михайлюк М. О. - Прикладні аспекти застосування інноваційно-інтеграційної стратегії формування ресурсів розвитку об’єднання фармацевтичних підприємств (2018)
Милашко О. Г. - Структуризація процесу оцінювання національних заощаджень України, Піскун А. В. (2018)
Мироненко М. Ю. - Тенденції формування міжбюджетних відносин у контексті забезпечення сталого регіонального розвитку (2018)
Рябокінь Т. В. - Напрями трансформації фіскальної політики в контексті стимулювання розвитку корпоративного сектору економіки (2018)
Юрченко Р. В. - Визнання антитерористичної операції непереборною силою: теоретичний та практичний аспекти (2018)
Бондаренко С. А. - Антикризове фінансове управління, як умова відновлення фінансової рівноваги виноробного підприємства, Дроздова В. А. (2018)
Гордійчук М. В. - Рання превенція проституції в Україні (2018)
Про виконання судових рішень України на території інших держав (2018)
Шевченко І. Ю. - Сферична модель формування конкурентоспроможності підприємств автомобілебудування на ринку автомобілів (2018)
Близнюк А. О. - Аналіз причин виникнення та підвищення рівня безробіття в Україні (2018)
Селіхов С. В. - Загальносвітові тенденції розвитку ринку вина (2018)
Блащук-Дев'яткіна Н. З. - Тенденції розвитку фондового ринку України, Петик Л. О. (2018)
Теплінський Г. В. - Сучасний підхід в антикризовому управлінні підприємством, Жукова Ю. В. (2018)
Бондаренко О. М. - Облік розрахунків з постачальниками і підрядниками, Гудима В. Ю. (2018)
Озерський І. В. - Порушення прав громадян України колекторськими компаніями або якими ще засобами "вибити" гроші (2018)
Бурлуцька К. В. - Особливості формування та використання коштів бюджетних установ, Чуприна Л. В., Гриценко Л. В. (2018)
Грабар М. В. - Категоризація готелів в Україні: регіональний аспект (2018)
Бондаренко О. М. - Переоцінка основних засобів підприємства, Чайковська Т. С. (2018)
Чуприна Л. В. - Управління витратами підприємства як основа підвищення його рентабельності, Лобанова Ю. Ю. (2018)
Городецька Т. Е. - Особливості побудови системи оподаткування фізичних осіб в Україні, ПІкінер В. А. (2018)
Кафлевська С. Г. - Сучасний стан розвитку міжнародної торгівлі в Україні, Вовк В. Ю. (2018)
Костенко Ю. О. - Особливості обліку екологічних витрат промислових підприємств, Дрюк О. М. (2018)
Лук’янчук О. М. - Стратегія інноваційного розвитку України, Телюх К. П. (2018)
Олейникова О. О. - Комунікаційний менеджмент в системі управління діяльністю страхової компанії, Бойко А. Е. (2018)
Теплінський Г. В. - Поведінкові моделі підприємства та адаптивність до сучасних мінливих умов, Ніколаєва І. О. (2018)
Захарченко В. І. - Оцінка конкурентоспроможності підприємств туристичної сфери на основі конкурентного аналізу характеристик їх продуктів, Балахонова О. В., Скалозуб М. І. (2018)
Губа М. О. - Інтернет-банкінг: рівень розвитку, перспективи функціонування та пропозиції щодо вдосконалення даної системи, Алєксєєва Л. О. (2018)
Дахнова О. Є. - Аналіз реформування єдиного соціального внеску (2018)
Горбунов О. В. - Підвищення дієвості контролю у системі бюджетного менеджменту: взаємозв’язок державного та місцевого рівнів (2018)
Межжеріна Г. - Стандартизація термінології і перекладацька діяльність (2019)
Радзієвська О. - Xарактеристика та особливості перекладу з іноземної мови. Проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Кузан Г. - Засоби вираження модальності при перекладі інструкцій з англійської мови на українську, Рак Н., Сенькович О. (2019)
Остапенко С. - Варіативність застосування стилістичних трансформацій у процесі перекладу художнього тексту (2019)
Фурт Д. - Переклад економічної термінології з англійської мови українською: лексико-семантичний аспект (2019)
Чурсінова О. - Граматичні трансформації в текстах французької газетної преси (2019)
Полякова Т. - Дієслівна синонімія Яра Славутича як прояв авторської індивідуальності (на основі синонімічних рядів зі словами-покажчиками дивитися, думати), Шевченко А. (2019)
Мовчун Л. - Шляхи поповнення римового ресурсу української поетичної мови (2019)
Кочукова Н. - "Редагування в засобах масової комунікації" в системі професійної підготовки філологів – фахівців інфокомунікацій, Кльок К. (2019)
Коротяєва І. - Використання технології інтелект-карт у викладанні практичного курсу англійської мови у мовному ВНЗ, Кандиба Г. (2019)
Соловьева Н. - Управление познавательной деятельностью студентов на практических занятиях по методике преподавания иностранного языка (2019)
Стрельченко А. - Інноваційні технології як засіб формування комунікативної компетентності у студентів на заняттях з англійської мови (2019)
Рудич О. - Особливості вивчення іноземної мови в контексті професійної освіти майбутніх учителів початкових класів, Стиркіна Ю. (2019)
Маторина Н. - Морфолого-синтаксический способ словообразования: лингводидактический аспект, Пащенко В. (2019)
Маторина Н. - Сложные синтаксические конструкции: лингводидактический аспект, Погорелова А. (2019)
Олійник С. - Педагогічна технологія формування основ культури і техніки усного українського мовлення першокласників (2019)
Дзямулич Н. - Комунікативно-ситуативні вправи в системі розвитку діалогічного мовлення молодших школярів, Дмитренко Н. (2019)
Швидка Н. - Методичні рекомендації щодо проведення етнолінгвістичної експедиції, Гриценко М. (2019)
Бабенко О. - Андрагогіка: неперервна професійно-педагогічна підготовка, Нікітіна Н. (2019)
Нагай І. - З історії фольклору греків приазов’я (2019)
Біличенко О. - Проблема вивчення художнього тексту в теоріях Р. Барта та Ж. Дерріди (2019)
Pukaliak M. - Genesis of the theoretically-critical issues in fairy tales as a fictional text (2019)
Гросевич І. - Типологія жанрово-стильових особливостей української літературної ґотики (2019)
Разживін В. - Специфіка розвитку української історичної прози в контексті літературного конкурсу "коронація слова" (2019)
Тендітна Н. - Смерть як одна з характеристик головної героїні в романі В. Лиса "Соло для Соломії", Конотоп І. (2019)
Тищенко О. - Особливості роману О. Забужко "Музей покинутих секретів", Данилейченко І. (2019)
Лисанець Ю. - Мотив страждання в літературно-медичному дискурсі прози США (2019)
Ледняк Л. - Особливості часо-просторової організації оповідання Ф. Дюрренматта "Ковбаса”, Ледняк Г., Писаренко В. (2019)
Ткаченко К. - "Огонь и пепел" как мотив лирики Ф. И. Тютчева, Горбунова В. (2019)
Бондаренко Г. - Організація навчально-ігрової діяльності учнів під час вивчення художнього твору, Пащенко В. (2019)
Шабанова О. - Використання елементів українознавства на уроках літератури рідного краю (на прикладі уроку в 9 класі) (2019)
Головач И. Ю. - Остеоартрит и подагра: доказательства взаимосвязи и возможные терапевтические вмешательства, Егудина Е. Д. (2019)
Рушай А. К. - Реконструкція складних випадків септичних незрощень великогомілкової кістки, Борзих O. В., Мартинчук О. О. (2019)
Корж М. О. - Використання комп’ютерних технологій при розробці імплантату хребців для заднього спондилодезу у грудному відділі хребта, Куценко В. О., Тимченко І. Б., Попов А. І., Гаращенко Я. М., Бєлий Є. Г. (2019)
Головаха М. Л. - Биомеханические аспекты экспериментального исследования функционального лечения С-образной сколиотической деформации позвоночника, Тяжелов А. А., Летучая Н. П., Суббота И. А., Карпинский М. Ю. (2019)
Кальченко А. В. - Наш досвід застосування однополюсного ендопротезування при переломах проксимального відділу стегнової кістки в осіб похилого та старечого віку (2019)
Турчин О. А. - Гістологічні особливості будови плантарної пластинки капсули плеснофалангового суглоба, Григоровська А. В., Коструб О. О., Лябах А. П. (2019)
Король П. О. - Аналіз діагностичної інформативності методів променевої візуалізації в діагностиці деформуючого остеоартрозу кульшових і колінних суглобів в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції, Ткаченко М. М. (2019)
Курінний І. М. - Результати лікування хворих із переломами дистального епіметафіза плечової кістки та їх наслідками, Страфун О. С. (2019)
Павлов Б. Б. - Результаты лечения дискогенных поясничных радикулопатий методом радиочастотной холодноплазменной нуклеопластики, Фищенко Я. В. (2019)
Дунай О. Г. - Спосіб лікування деформацій проксимального відділу великогомілкової кістки (2019)
Свелеба С. - Вплив поверхневої енергії на неспівмірну надструктуру, Куньо І. М., Карпа І., Катеринчук І. (2017)
Гіржон В. - Моделювання оберненої гратки ікосаедричних квазікристалів, Смоляков О., Гайворонський І. (2017)
Жаба В. І. - Структурні функції дейтрона (2017)
Білик Р. - Термодинамічні властивості та структура рідких розплавів індію та галію (2017)
Королишин А. - Ближній порядок розплавів квазі-бінарної системи Al2Cu-Fe, Олійник З., Мудрий С., Штаблавий І. (2017)
Лучечко А. - Рекомбінаційна люмінесценція у полікристалах гадоліній галієвого гранату активованого іонами Tb3+, Костик Л., Цвєткова О., Павлик Б. (2017)
Склярчук В. - Густина і молярний об'єм високоентропійних сплавів, Плевачук Ю., Штаблавий І., Якимович А., Дуфанець М. (2017)
Демків Т. М. - Люмінесценція полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками SrF2-Се, Вістовський В. В., Жишкович А. В., Васьків А. П., Малий Т. С., Чилій М. О., Булик Л.-І. І., Гектін А. В., Волошиновський А. С. (2017)
Присяжнюк В. - Процеси намагнiчування плiвок i бiнарних сполук iнтерметалiчної системи Gd-Fe, Миколайчук О., Трач К. (2017)
Храмцова В. В. - Особливості розвитку особистості молодих людей зі статусом дитини-інваліда у структурі життєвої перспективи (2019)
Дніпрова О. А. - Фактори виникнення та особливості протікання синдрому професійного вигорання у працівників медико-соціальних експертних комісій, Єрмолаєва Т. В. (2019)
Канюка Є. В. - Рекреаційні можливості пішохідного туризму як засобу фізичної реабілітації в умовах східних Карпат, Чернігівська С. А., Ліфінський О. П., Іванець І. С., Радзецький М. В., Бакуридзе-Маніна В. Б. (2019)
Чернігівська С. А. - Актуальність застосування засобів фізичної реабілітації у пацієнтів із плечолопатковим больовим синдромом, Канюка Є. В., Забара О. Ю., Бондарук Д. О., Мельник О. В., Магера В. С. (2019)
Іпатов А. В. - Претензії та позови, пов'язані з розрахунками за виконані роботи, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2019)
Іпатов А. В. - Господарський договір, особливості складання й юридична відповідальність, Гула І. С., Кузьміна Л. В., Коробкін Ю. І. (2019)
Науменко Л. Ю. - Математичне моделювання контрактури проксимального міжфалангового суглоба пальця кисті, Костриця К. Ю., Маметьєв А. О. (2019)
Міжобласна нарада з питань використання МКФ у медико-соціальній експертизі (2019)
4 Всеукраїнський з’їзд фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури (2019)
30 травня 2019 року у смт Клевань Рівненської області на базі КЗ "Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни" відбулася міжвідомча нарада представників медико-соціальних експертних та військово-лікарських комісій (2019)
Правила оформлення статей для опублікування в журналі (2019)
Атрошенко Л. М. - Алгоритм послестартовой радиометрической калибровки оптической полезной нагрузки космических аппаратов, Борщева Г. О., Горобець М. М., Костриков О. Л., Луць О. В., Ярмольчук Е. Д. (2018)
Батраков Д. О. - Радиофизические методы решения задач неразрушающего контроля и дистанционного зондирования в частотной области (2018)
Батраков Д. О. - Сравнительный анализ двух алгоритмов толщинометрии плоскослоистых сред с помощью импульсных георадаров, У Діюн, Білошенко К. С., Антюфєєва М. С., Батракова А. Г. (2018)
Думін О. М. - Розпізнавання об'єктів під поверхнею землі при надширокосмуговій радіоінтроскопії за допомогою штучних нейронних мереж, Плахтій В. А., Прищенко О. А., Широкорад Д. В. (2018)
Думин О. М. - Імпульсне випромінювання антени з круговою апертурою в ближній зоні, Ахмедов Р. Д., Черкаcов Д. В. (2018)
Вольвач Я. С. - Генератор коливань на нелінйній магнітній наноструктурі, Думін О. М., Плахтій В. А., Прищенко О. А. (2018)
Хричов В. С. - Фацетна модель об’єкту складної форми для розрахунку електромагнітного розсіяння, Легенький М. М. (2018)
Блинова Н. К. - Тонкодротяний елемент зв’язку електродинамічних об’ємів, Яцук Л. П., Сєлютин А. В., Вусик А. О. (2018)
Титар В. П. - Бортовой лазерный газоанализатор для обнаружения утечек метана из газопроводов, Шпаченко О. В. (2018)
Стороженко I. П. - Варизонные InGaP-InPAs диоды Ганна, Аркуша Ю. В. (2018)
Осіновий Г. Г. - Распознавание малоразмерных наземных объектов матричной радиометрической системой миллиметрового диапазона (2018)
Захаров I. Г. - Проявление глобальной сейсмической активности в вариациях интенсивности ОНЧ-излучения в сейсмически спокойном регионе, Тирнов О. Ф. (2018)
Чорногор Л. Ф. - Когерентный многочастотный многотрассовый комплекс для радиофизического мониторинга динамических процессов в ионосфере, Гармаш К. П., Qiang Guo, Yu Zheng, Поднос В. А., Розуменко В. Т., Тирнов О. Ф., Цимбал А. М. (2018)
Cодержание (2019)
Горбулін В. П. - Постановки та математичні моделі проблем оптимізації маршрутів літальних апаратів з динамічними депо, Гуляницький Л. Ф., Сергієнко І. В. (2019)
Файнзильберг Л. С. - Модифицированный метод оптимальной остановки в задаче последовательного анализа альтернатив (2019)
Руденко О. Г. - Регуляризованный алгоритм обучения Адалины в задаче оценивания нестационарных параметров, Бессонов А. А. (2019)
Зосімов В. В. - Побудова загальної структури корпоративних веб-додатків (2019)
Бобровник Е. А. - Тематическая классификация украиноязычных текстов, трудности ее внедрения, Духновская К. К., Пирог Н. В. (2019)
Урсатьев А. А. - Большие Данные. Аналитические базы данных и хранилища: Netezza (2019)
Лисецкий Ю. М. - Комплексная информационная безопасность корпоративных информационных систем (2019)
Рибачок Н. А. - Моделювання поведінки систем організації волонтерських обчислень у браузері з використанням Web Workers (2019)
Суровцев И. В. - Классификация загрязнения участков почвы тяжелыми металлами по результатам компьютерного эксперимента, Бабак О. В. (2019)
Наши авторы (2019)
Єрмошкіна О. В. - Інноваційно-інвестиційна ініціатива у контексті біхейвіористської теорії, Яцентюк С. В (2019)
Українець Л. А. - Чинники, що впливають на вибір країни-реципієнта для здійснення прямого інвестування китайськими багатонаціональними підприємствами (2019)
Шевчук С. В. - Стратегічні підходи та ключові напрями забезпечення митних інтересів держави (2019)
Данилевич Н. С. - Mотивація молодих фахівців: особливості, рекомендації, Поплавська О. М., Пузиревська Ю. О. (2019)
Прав Р. Ю. - Oснови реалізації державної політики органами влади щодо протидії інформаційним загрозам в Україні (2019)
Разумова Г. В. - Підхід до оцінки регуляторної політики та її впливу на розвиток економіки (2019)
Степура Т. М. - Cоціально-економічна сутність та функції мінімальної заробітної плати в системі збереження якості людського потенціалу регіонів України, Матійчук О. І. (2019)
Бугай В. З. - Характерні риси та діагностика фінансової кризи, Оніпко А. Д. (2019)
Бугай В. З. - Основні напрями збереження фінансової стійкості підприємства в умовах кризи, Рєзанов Е. О. (2019)
Нестеренко О. О. - Моделювання обліково-аналітичної системи кредитної спілки (2019)
Радіонова Н. Й. - Oрганізаційні засади проведення аудиту фінансових результатів діяльності підприємства, Гайдей І. С. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського