Гринько Т. В. - Проблеми забезпечення економічної ефективності діяльності підприємства, Дудніченко А. В. (2019)
Ілляшенко О. В. - Eкономічна безпека торговельного підприємства з позиції системного підходу (2019)
Ляденко Т. В. - Oрганізаційно-економічний механізм маркетингу на підприємствах промислового виробництва в сучасних умовах виробничо-ринкового середовища та його удосконалення (2019)
Мельничук М. О. - Внутрішній контроль соціального капіталу торговельних підприємств (2019)
Овчарук В. В. - Економічне обґрунтування побудови систем адміністрування в eправлінні підприємствами та в державно-приватному партнерстві, Комарницька Г. О., Коломієць О. Л. (2019)
Попадинець І. Р. - Cоціометричні дослідження взаємодії стейкхолдерів нафтогазових підприємств (2019)
Трифонова О. В. - Формування оптимальних логістичних систем у процесі стратегічного управління стійким розвитком підприємства, Кравець О. Ю. (2019)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження нового удобрювально-посівного агрегату, Адамчук В. В., Петриченко Є.А., Кувачов В. П. (2017)
Мироненко В. Г. - Математична модель визначення компенсаційних норм внесення мінеральних добрив залежно від агробіологічного стану ґрунтового середовища, Броварець О. О. (2017)
Пащенко В. Ф. - Математична модель напруженого стану ґрунту під впливом клину, Кім В. В., Храмов М. С. (2017)
Сєдих К. В. - Оцінка структурного складу ґрунту після обробітку експериментальним дисковим лущильником (2017)
Вольський В. А. - Дослідження процесу роботи ґрунтообробного сферичного дискового робочого органа з вільною віссю обертання (2017)
Панасюк В. І. - Обґрунтування високоефективних технологічних рішень для екологічно безпечного обприскування сільськогосподарських культур із примусовим осадженням крапель робочої рідини (2017)
Ратушний В. В. - Дослідження параметрів плівки робочої рідини на поверхні обертового органу універсального протруювача насіння (2017)
Шейченко В. О. - Теоретичні дослідження процесу обмолоту і сепарації маси багатобарабанною молотаркою, Анеляк М. М., Кузьміч А. Я., Грицака О. М. (2017)
Швидя В. О. - Обґрунтування використання всмоктуючого повітряного потоку при сушінні зерна, Анеляк М. М., Степаненко С. П. (2017)
Грищенко В. О. - Моделювання нестаціонарних процесів тепло-масообміну при охолодженні зерна в щільному шарі потоком повітря, Котов Б. І. (2017)
Алієв Е. Б. - Результати чисельного моделювання процесу переміщення насіннєвого матеріалу олійних культур під дією вібруючого решета (2017)
Адамчук В. В. - Элементная база доильной техники нового поколения, Фененко А. И., Бригас А. В., Ткач В. В., Михайленко П. Н. (2017)
Афанасьєв І. А. - Аналіз конструкційно-технологічних рішень для стабілізації тиску в молокопровідній лінії доїльного апарата в установках для доїння корів у залах (2017)
Maroš Korenko - Investigation of selected examples of practical guiding principles used in emergency situations as quality and safety instrument for use of medicines, Gabriel Poló, Zuzana Csillagová, Martin Baláž, Vladimír Bulgakov, Valerii Adamchuk (2017)
Бельченко В. М. - Методика розрахунку тепло-вологісних навантажень технологічних приміщень ентомологічних виробництв, Піщанська Н. О., Подмазко О. С. (2017)
Бельченко В. М. - Використання регулярних насадок при створенні мікроклімату для реалізації адаптивних технологій вирощування ентомокультур, Піщанська Н. О. (2017)
Павленко С. І. - Вплив технологічних факторів на процеси компостування (2017)
Третяк В. М. - Результати експериментальних досліджень з визначення навантажень, які виникають в начіпному пристрої трактора КИЙ 14102 при русі МТА з навісним знаряддям у транспортному положенні, Чабан В. В. (2017)
Погорілий С. П. - Результати експериментальних досліджень орного агрегату на базі МЕЗ-330 "Автотрактор" (2017)
Герасимчук Ю. В. - Визначення показників сипкості насіннєвих мас сільськогосподарських культур,розташованих у полі коронного розряду, Адаменко О. І., Берлінець Ю. М., Сахневич В. Г. (2017)
Василенко М О. - Визначення технічного стану секцій паливного насоса високого тиску віброакустичним методом, Задворнов Я. М., Рязанцев В. В. (2017)
Тараріко Ю. О. - Обґрунтування галузевої структури аграрного виробництва в зоні Полісся (2017)
Мироненко В. Г. - Стан і перспективи розвитку інтелектуальної сільськогосподарської техніки (2017)
Грицишин М. І. - Розвиток ринку тракторів і зернозбиральних комбайнів в Україні, Перепелиця Н. М. (2017)
Кудринецький Р. Б. - Щодо науково-методичних засад визначення техніко-експлуатаційних показників машинно-тракторних агрегатів (2017)
Сидорчук О. В. - Метод обґрунтування раціональних параметрів технічного оснащення пунктів післязбиральної обробки зерна, Днесь В. І., Скібчик В. І., Сидорчук Л. Л., Сіваковська О. М. (2017)
Мироненко В. Г. - Інформаційна технологія визначення вологості зерна в період збирання врожаю, Тютюнник Н. В. (2017)
Грицишин М. І. - Техніко-технологічне забезпечення виробництва біоенергетичної сировини, Перепелиця Н. М. (2017)
Крутякова В. І. - Створення структури інженерного забезпечення біологічного захисту рослин в Україні, Бельченко В. М. (2017)
Пам’яті вченого-організатора Івана Павловича Масла (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Benhaddad M. - A new photonic crystal fibre with low nonlinearity, low confinement loss and improved effective mode area, Kerrour F., Benabbes O., Saouli A. (2019)
Martynyuk-Lototska I. - Elasto-optic coefficients of Sn2P2S6 crystals as determined with Dixon-Cohen method, Dudok T., Mys O., Grabar A., Vlokh R. (2019)
Karanfil U. - Real-time monitoring of high-power fibre-laser cutting for different types of materials, Yalcın U. (2019)
Mys O. - Anisotropy of acousto-optic figure of merit for the collinear diffraction of circularly polarized optical waves at the wavelength of isotropic point in AgGaS2 crystals, Adamenko D., Skab I., Vlokh R. (2019)
Sharma T. - Wide-range tunable subwavelength band-stop filter for the far-infrared wavelengths based on single-layer graphene sheet, Kumar-Maddila R. (2019)
Мартинишин Я. М. - Ієрархія як феномен організаційної культури, Хлистун О. С. (2019)
Коваленко Є. Я. - Теорія та історія культури механістичного менеджменту (2019)
Сынах А. А. - Восточная и западная модели социокультурного и государственного менеджмента: перспективы конвергенции (2019)
Петрова І. В. - Професійна підготовка івент-менеджерів у контексті дуальної форми здобуття освіти (2019)
Григорчук Т. В. - Дистанційне навчання у професійній підготовці менеджерів соціокультурної сфери (2019)
Пархоменко І. І. - Складові формування попиту на культурні івенти в Україні (на прикладі музеїв) (2019)
Dernov V. S. - Cephalopods from the middle Carboniferous of the Donets Basin (Luhansk region, Eastern Ukraine) (2018)
Семенов Ю. О. - Про зникнення місцезнаходження пізньоміоценових хребетних "Гребеники" (2018)
Yanenko V. O. - Amphibians and reptiles in the comparative osteological collection of the National Museum of Natural History, National Academy of Sciences of Ukraine, Kovalchuk O. M., Smirnov N. A. (2018)
Мельник В. І. - Hedysarum grandiflorum (Fabaceae) в Україні: географічне поширення, фітоценотичні й популяційні особливості та охорона, Шиндер О. І. (2018)
Gnatіuk A. M. - Distribution and current state of populations of Colchicum fominii Bordz. in Ukraine, Dyatlova O. S., Dyatlov S. Y. (2018)
Barkaszi Z. - Changes in the rodent fauna (Mammalia, Glires) of the region of the Ukrainian Carpathians during the XIX–XXI cent. (2018)
Коробченко М. - Поширення сліпакa східного (Spalax microphthalmus) в Україні за матеріалами зоологічних колекцій, Загороднюк І., Ільюхін Ю. (2018)
Marushchak O. Y. - Morphological abnormalities in tailless amphibians (Amphibia, Anura) in Ukraine, Muravynets O. A. (2018)
Surіadna N. - Distribution and new findings of newts (Triturus and Lissotriton) in the Lower Dnipro river area, Ukraine, Mykytynets G. (2018)
Маркова А. О. - Особливості агресивних взаємодій трьох видів родини Paridae з іншими видами птахів на місцях водопою (2018)
Ulyura E. - Terrestrial vertebrates of post-coalmining sites in the Donets Basin (Ukraine), Tytar V. (2018)
Муравйова І. М. - Інтерактивні заняття для дітей дошкільного віку на базі Державного Музею природи Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2018)
Фурик Ю. І. - Прісноводні молюски Закарпаття (басейн річки Тиса) у малакологічних колекціях України (2018)
Загороднюк І. - Український зоологічний журнал: історія видання тавидань-послідовників на тлі історії зоології в Україні, Пархоменко В. (2018)
Загороднюк І. - Святослав Погребняк: науковець та музеолог (2018)
Решетник М. - Здобутки Володимира Гриценка у стратиграфії, палеонтології та палеоекології та в галузі охорони геологічної спадщини, Руденко К. (2018)
Реферати (2018)
Сушко В. О. - Медична експертиза захворювань, що призвели до втрати працездатності та смерті внаслідок впливу іонізуючого опромінення, спричиненого Чорнобильською катастрофою (віддалений післяаварійний період), Колосинська О. О., Татаренко О. М., Незговорова Г. А., Берестяна Ж . М. (2019)
Ковзун О. І. - Cучасні уявлення про процеси регуляції функції клітин надниркових залоз різними модуляторами (огляд літератури та власні дослідження), Сологуб Н. В., Микоша О. С. (2019)
Гейко В. В. - Формування експериментального аутоімунного енцефаломієліту у потомства чутливих і стійких до його індукції щурів як моделі "сімейних" форм розсіяного склерозу, Берченко О. Г., Утевська С. В. (2019)
Логановський К. М. - Клінічні нейронауки – спектр сучасної імплементації (2019)
Опанасенко М. С. - Діагностична цінність різних видів забору біопсійного матеріалу для гістологічного дослідження при синдромі легеневої дисемінації, Калениченко М. І., Терешкович О. В., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Конік Б. М., Шалагай С. М., Лисенко В. І., Леванда Л. І., Шамрай М. Ю. (2019)
Топчій І. І. - Порушення фосфорно-кальцієвого обміну у хворих на діабетичну нефропатію, Якименко Ю. С., Гальчинська В. Ю., Семенових П. С., Самохіна Л. М., Щенявська О. М., Кірієнко О. М. (2019)
Усенко О. Ю. - Сучасні підходи до хірургічного лікування пухлин середостіння, Сидюк А. В., Мазур А. П., Габріелян А. В., Ратушнюк А. В., Сидюк О. Є., Савенко Г. Ю., Клімас А. С. (2019)
Тимченко А. С. - Імуноглобуліни для внутрішньовенного введення: проблеми та перспективи використання при лікуванні захворювань системи крові (огляд літератури і власні дослідження), Сергутіна С. Ю. (2019)
Андрейчин М. А. - Двоетапна діагностика лайм-бореліозу в працівників лісових господарств, Шкільна М. І., Корда М. М., Кліщ І. М., Запорожан С. Й. (2019)
Татарчук Т. Ф. - Роль порушень репродуктивного здоров’я в розвитку метаболічного синдрому у жінок, Косей Н. В., Регеда С. І., Тутченко Т. М., Гламазда М. І. (2019)
Zabuha O. H. - Developmental Programming of Type 2 Diabetes: Theoretical Background and Experimental Evidence, Vaiserman O. M. (2019)
Маланчук В. О. - Розповсюдженість новоутворень слинних залоз за даними клініки НМУ ім. О. О. Богомольця в період 2014–2018 років, Бродецький І. С. (2019)
Шнайдер С. А. - Обоснование применения растительных полифенолов в комплексной профилактике заболеваний тканей пародонта у женщин с гипо- и гиперэстрогенией, Николаева А. В., Макаренко О. А., Новицкая И. К. (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Лікар, вчений, педагог і людина з великої літери (до 100-ї річниці від дня народження академіка Любові Трохимівни Малої), Милославський Д. К. (2019)
І Український стоматологічний конгрес з міжнародною участю "Інтегрована медицина та стоматологія" (Київ, 8–9 лютого 2019 року) (2019)
І Науковий конгрес з міжнародною участю "PRO/PRE BIOTIC" (Київ, 20–21 лютого 2019 року) (2019)
7-й Національний конгрес з міжнародною участю "Радіологія в Україні" (Київ, 27–29 березня 2019 року) (2019)
ХІІ Національний медичний конгрес з міжнародною участю "Людина та ліки – Україна" (Київ, 27–28 березня 2019 року) (2019)
Академіку НАМН України О. В. Коркушку – 90 років (2019)
Академіку НАМН України М. Д. Троньку – 75 років (2019)
Академіку НАМН України В. М. Коваленку – 70 років (2019)
Академіку НАМН України В. Ф. Москаленку – 70 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України І. С. Сміяну – 90 років (2019)
Члену-кореспондентові НАМН України Ф. С. Глумчеру – 70 років (2019)
Нестор Сергійович Верхратський (2019)
Титул, зміст (2013)
Дзюблик Я. О. - Наукове обгрунтування та ефективність застосування алгоритму етіологічної діагностики негоспітальних інфекцій нижніх дихальних шляхів (2013)
Островський М. М. - Вплив патогенетично обґрунтованої медикаментозної корекції негоспітальної пневмонії на тлі ішемічної хвороби серця у осіб, інфікованих chlamydophila рneumoniae, на ендобронхіальні фактори неспецифічної резистентності та локальну імунну відповідь, Варунків О. І., Кулинич-Міськів М. О., Корж Г. З., Савеліхіна І. О., Стовбан М. П. (2013)
Дзюблик О. Я. - Антиоксидантна терапія хворих з інфекційним загостренням бронхіальної астми вірусної етіології, Стежка В. А., Недлінська Н. М., Ячник В. А., Капітан Г. Б., Мухін О. О., Клягін В. Я., Чечель Л. В. (2013)
Линник М. І. - Інформативність медико-географічних карт для вивчення епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні (2013)
Кметюк Я. В. - Роль позитронно-емісійної томографії в діагностиці та оцінці ефективності лікування злоякісних лімфом, Москалець О. І., Бондарук О. С. (2013)
Островський М. М. - Фторхінолони в лікуванні пацієнтів із інфекціями дихальних шляхів, Корж Г. З., Кулинич-Міськів М. О., Варунків О. І., Савеліхіна І. О. (2013)
Аваков В. Е. - Детоксикационные свойства реосорбилакта и его влияние на гемостаз, Сайипов Р. М., Давыдов Д. В., Бегматов С. Ж., Базаров А. Н. (2013)
Алиев Н. А. - Применение реосорбилакта и латрена в лечении больных острым деструктивным панкреатитом, Бобиев А. Б., Баротов Э. Д., Эшмуродов О. Б. (2013)
Бардаченко Н. І. - Попередження розвитку рентгенконтрастної нефропатії при проведенні інтервенційних методів дослідження в кардіологічній практиці, Курята О. В., Бардаченко Л. А. (2013)
Воловар О. С. - Використання препаратів гіалуронової кислоти для лікування хворих на остеоартроз скронево-нижньощелепного суглоба, Маланчук В. О., Крижанівська О. О. (2013)
Дука Ю. М. - Опыт применения препаратов аргинина у беременных женщин при гипергомоцистеинемии, Жержова Т. А. (2013)
Каримов З. Д. - Применение антибиотиков и антисептиков в акушерской и гинекологической практике, Хусанходжаева М. Т., Абдикулов Б. С. (2013)
Алиев Н. А. - Применение Декаметоксина в лечении больных гнойно-раневой инфекцией, Буриев Т. Н., Курбонов Д. А., Шомуродов Х. Т., Эшмирзоев Б. А. (2013)
Дин К. Е. - Современные подходы к инфузионной терапии акушерских кровотечений (2013)
Коркушко О. В. - Применение донатора оксида азота — L-аргинина при заболеваниях желудка у лиц пожилого возраста, Шатило В. Б., Гавалко Ю. В., Гриб О. Н., Багрий А. С. (2013)
Маджидова Е. Н. - Особенности хронической ишемии мозга у больных с артериальной гипертензией в динамике лечения реосорбилактом, Усманова Д. Д. (2013)
Махкамова Н. У. - Эффективность комплексной терапии хронических цереброваскулярных расстройств у пациентов с артериальной гипертензией (2013)
Назиров Ф. Н. - Опыт применения антисептического препарата декаметоксин в комплексном лечении больных перитонитом, Арипова Н. У., Махкамова М. Н., Джамалов С. И., Пулатов М. М., Магзумов И. Х., Исроилов Б. Н. (2013)
Расуль-Заде Ю. Г. - Применение L-аргинина у беременных при легкой преэклампсии, Климашкин А. А. (2013)
Тулабоева Г. М. - Эффективность L-аргинина в терапии ишемической болезни сердца у женщин старшего возраста, Талипова Ю. Ш., Сагатова Х. М., Маманазарова Д. К., Курбонов Н. Б., Закиров У. А., Юнусова Г. Р. (2013)
Хаджибаев А. М. - Роль аминокислотных растворов в лечении пациентов в послеоперационный период, Асомов Х. Х., Рискиев У. Р. (2013)
Хамрабаева Ф. И. - Эффективность реосорбилакта в лечении пациентов с хроническими вирусными гепатитами (2013)
Содержание (2019)
Гребеников А. Г. - Конструктивно-технологические особенности несущих поверхностей вертолета из полимерных композиционных материалов, Дьяченко Ю. В., Коллеров В. В., Малков И. В., Москаленко Н. И., Урбанович В. А. (2019)
Донець О. Д. - Концепція створення силової установки сімейства регіональних пасажирських літаків Ан-148/Ан-158, Іщук В. П. (2019)
Гребеников А. Г. - Анализ возможности модернизации легкого одновинтового вертолета путем замены рулевого винта фенестроном, Урбанович В. А., Малков И. В., Чигрин В. С., Грайворонский В. А., Гуменный А. М., Лоленко А. В., Кривобок А. И., Высочанская Ю. Ю., Соболев А. А. (2019)
Застела О. М. - Моделювання процесу штампування діафрагми згинанням листової заготовки еластичним середовищем, Трифонов О. В., Водолажський В. П. (2019)
Фролов Е. А. - Определение влияния материала и химико-термической обработки на износостойкость элементов универсально-сборных переналаживаемых штампов, Агарков В. В., Кравченко С. И., Верещага Н. В. (2019)
Бичков С. А. - Особливості серійного виробництва регіональних пасажирських літаків Ан-148 та Ан-158, Донець О. Д., Читак В. Г. (2019)
Водопьян Е. А. - Анализ методов снижения авиационного шума в источнике и на местности, Середа Т. Н., Рябков В. И. (2019)
Дибир А. Г. - Экспериментальное определение энергетических усталостных характеристик сплава Д16Т (2024) методом свободных колебаний, Кирпикин А. А., Пекельный Н. И (2019)
Онищенко В. М. - Математичне моделювання удару пружного літального апарата на посадці (2019)
Лутай Л. М. - Апаратно-програмне моделювання післяаварійного моніторингу АЕС, Добросол. К. А. (2019)
К сведению авторов (2019)
Процедура рецензирования (2019)
Выходные данные (2019)
Ботштейн Б. Б. - Основні принципи розробки та впровадження F&B-концепції кухні тематичного ресторану, Чорна Н. В. (2019)
Лісовська Т. О. - Розробка технології бісквітного напівфабрикату "Безглютенового" на основі борошна кукурудзяного екструдованого, Чорна Н. В., Ботштейн Б. Б., Добротвор І. Г. (2019)
Запаренко Г. В. - Технологія м’ясних січених виробів із використанням м’яса страуса, Дьяков О. Г., Савицька А. С., Борисова А. О. (2019)
Цихановська І. В. - Удосконалення технології вівсяного печива шляхом уведення до рецептури харчової добавки "Магнетофуд" на основі дво- та тривалентного заліза (2019)
Xiaoqing Qu - Promising areas of use of soybean peptide in the production of yogurt, Nazarenko Yu., Bo Li (2019)
Синенко Т. П. - Характеристика ароматичних дескрипторів продуктів ректифікації молочної сироватки, Дубова Г. Є. (2019)
Черевко О. І. - Експериментальне та імітаційне дослідження теплообміну під час уварювання овочевого соку, Маяк О. А., Костенко С. М., Сардаров А. М. (2019)
Дейниченко Г. В. - Аналітична характеристика безвідходної переробки плодово-ягідної сировини, Гузенко В. В., Дмитревський Д. В., Перекрест В. В., Рівний К. М. (2019)
Потапов В. О. - Технологія нанесення гідрофобного покриття на масообмінні модулі сушарок для сушіння рослинної сировини, Якушенко Є. М., Стоян Є. Ю. (2019)
Дейниченко Г. В. - Інтенсифікація процесу екстрагування пектину з відходів цукрового виробництва, Гузенко В. В., Омельченко О. В., Мельник О. Є., Малич В. В. (2019)
Тормосов Ю. М. - Моделювання втрат енергії в інфрачервоних апаратах харчової промисловості, Саєнко С. Ю. (2019)
Михайлов В. М. - Дослідження процесу виробництва вершкового масла з метою вдосконалення масловиготівників періодичної дії, Шевченко А. О., Бабанов І. Г., Бабанова О. І. (2019)
Толчинский Ю. А. - Модель внешнего массообмена в системе квазиплоских частиц, Литвиненко Е. И., Соловей В. Н., Бабкина И. В. (2019)
Загорулько А. М. - Використання трикомпонентних плодово-ягідних напівфабрикатів у технології мармеладних виробів, Шматченко Н. В., Загорулько О. Є., Касабова К. Р. (2019)
Самохвалова О.В. - Вплив шроту зародків вівса на структурно-механічні властивості житньо-пшеничного тіста і якість хліба, Олійник С.Г., Лапицька Н.В., Степанькова Г.В., Бондаренко М.М. (2019)
Українець А. І. - Теоретико-емпірична оцінка змін структурно-енергетичного стану фізично зміненої води та їх біологічних наслідків, Большак Ю. В., Маринін А. І., Святненко Р. С., Позняковський С. В. (2019)
Шидакова-Каменюка О. Г. - Вплив насіння чіа на якісні характеристики та хімічний склад кремово-збивних цукерок, Шкляєв О. М., Степанькова Г. В. (2019)
Страшинський І. М. - Якість свинини, що переробляє ТОВ "Тернопільський м’ясокомбінат", Фурсік О. П., Ришканич Р. О., Ромазан О. В. (2019)
Дубініна А. А. - Мікотоксини в рослинній сировині, Ленерт С. О., Летута Т. М., Непочатих Т. А., Щербакова І. С. (2019)
Дубініна А. А. - Субхронічне дослідження екстрактів на основі хітозану для кісточкових плодів, Летута Т. М., Новікова В. В. (2019)
Тормосов Ю. М. - Задача мінімізації сумарної площі попарних перетинів за лінійного розташування геометричних об’єктів, Стоян Є. Ю., Якушенко Є. М. (2019)
Gubsky S. - Degradation kinetics of l-ascorbic acid in food matrix of jelly during storage, Dobrovolska O., Aksonova O., Zhelezniak Z., Evlash V. (2019)
Овсянникова Л. К. - Дослідження температури зерна проса під час зберігання в металевих силосах, Соколовська О. Г., Валевська Л. О., Горішна І. С., Юрковська В. В. (2019)
Йохна М. А. - Концептуальна модель еволюції суб’єктів господарювання в конкурентному середовищі (2017)
Тюріна Н. М. - Кризи в економіці України: причини, наслідки, шляхи подолання, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2017)
Диха М. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку економіки: еволюційний аспект і сучасні реалії (2017)
Дубницький В. І. - Соціальна інфраструктура в умовах розвитку регіональних соціально-економічних систем, Федулова С. О., Василюк О. В. (2017)
Орлов О. О. - Два напрями ціноутворення на нову продукцію, Рясних Є. Г. (2017)
Тяжкороб І. В. - Визначення стратегічних цілей та пріоритетних напрямків соціально-економічного розвитку регіону (2017)
Шульга О. А. - Система економічних і соціальних суперечностей аграрного сектору сучасної України (2017)
Баксалова О. М. - Особливості регулювання оплати праці в умовах ринкової моделі економіки, Шелест Є. О. (2017)
Даниліна С. О. - Ринок похідних фінансових інструментів (2017)
Марухленко О. В. - Механізм державного регулювання економіки: сутнісний аспект (2017)
Новікова О. С. - Контроль за концентрацією як один із напрямків регулювання монопольного становища суб’єктів господарювання, Тимчур Н. О. (2017)
Ситник Л. С. - Децентралізація публічної влади: проблеми становлення і розвиток місцевого самоврядування в Україні (2017)
Буховец Т. В. - Управление региональным развитием и его совершенствование в контексте административной реформы в Республике Беларусь, Русак И. Н. (2017)
Олуйко В. М. - Менеджмент персоналу в процесі кар’єрного зростання особистості, Примуш Р. Б. (2017)
Лур’є К. В. - Вплив децентралізації владних відносин на регіональний розвиток (2017)
Назарова Г. В. - Соціальні новації в управлінні підприємством, Степанова Е. Р. (2017)
Войнаренко М. П. - Аналіз сучасних загроз енергетичній безпеці підприємства, Миколюк О. А. (2017)
Назарчук Т. В. - Вітчизняна модель менеджменту: основні детермінанти, проблеми та особливості формування, Тюріна Н. М., Карвацка Н. С. (2017)
Шершньова З. Є. - Комплексні стратегії у стратегічному розвитку інтегрованих корпоративних структур (2017)
Мамедов Ф. А. О. - Система целей и условий развития конкурентоспособности на предприятиях текстильной и легкой промышленности, Тагиев А. А. О., Алиев М. О. О. (2017)
Замазій О. В. - Стратегічний аналіз: системне уявлення про стратегічне управління (2017)
Бутенко Н. Ю. - Методичні підходи до формування цільової моделі процесу управління знаннями у корпораціях (2017)
Кучменко В. О. - Оцінка інвестиційного проекту, Рудзей І. Ю. (2017)
Салькова І. Ю. - Якість як необхідна передумова конкурентоспроможного розвитку птахопродуктового підкомплексу (2017)
Хмурова В. В. - Конкурентоспроможність як результат впровадження змін, Гращенко І. С. (2017)
Бабій І. В. - Теоретичні аспекти розвитку конкурентного потенціалу кластерів в Україні (2017)
Степанюк Н. С. - Особливості управління організаційним розвитком сільськогосподарського підприємства (2017)
Мамедов С. Г. - Теоретичні підходи до визначення сутності реструктуризації банків (2017)
Несторишен І. В. - Європейська практика застосування митної процедури переробки на митній території з використанням давальницької сировини, Бережнюк І. Г., Нагорічна О. С. (2017)
Тюріна Н. М. - Зовнішньоекономічна діяльність України: оцінка стану, проблеми та чинники впливу на розвиток, Карвацка Н. С., Назарчук Т. В. (2017)
Шелест Є. О. - Формування експортного потенціалу підприємств України на світовому ринку технологій, Бабій І. В., Баксалова О. М. (2017)
Бабій І. В. - Прямі іноземні інвестиції як фактор активізації зовнішньоекономічної діяльності промислових підприємств, Шелест Є. О. (2017)
Kamińska А. - Dilemmas of innovativeness measurement of companies (2017)
Капінос Г. І. - Нормування праці як складова систем підвищення продуктивності праці при інноваційному розвитку промислових підприємств (2017)
Ларіонова К. Л. - Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств, Донченко Т. В. (2017)
Лопатовський В. Г. - Особливості перевірки взаємозв’язків між показниками форм фінансової звітності (2017)
Гончарук А. М. - Організаційна система логістичної підтримки життєвого циклу нового товару (2017)
Грабовська І. В. - Інноваційний розвиток підприємства на засадах управління креативністю персоналу (2017)
Томашевська М. В. - Проблеми ризик-менеджменту в будівництві (2017)
Кримчак Л. А. - Сучасні виклики економічній безпеці зовнішньоекономічної діяльності вітчизняних підприємств в умовах трансформації зовнішнього середовища, Гавловська Н. І. (2017)
Вахлакова В. В. - Контекстуальне поле оцінювання в економічній безпекології мікрорівня (2017)
Гнатів О. А. - Посилення функціонально-структурних складових фінансово-економічної безпеки підприємства (2017)
Злотенко О. Б. - Ідентифікація небезпек, загроз та ризиків у процесі здійснення інвестиційної діяльності промислових підприємств (2017)
Лук’янова В. В. - Дуалізм невизначеності та ризику в економічних явищах (2017)
Григорук П. М. - Нечітка оптимізація в процесах прийняття рішень (2017)
Гейдарова О. В. - Інформаційні технології в моделюванні процесів прийняття рішень на підприємстві, Паюк В. П. (2017)
Шаховалова Є. О. - Моделювання фінансового забезпечення відтворення основних засобів аграрних підприємств (2017)
Сокирник І. В. - Стратегічні альтернативи розвитку закладів ресторанного бізнесу (2017)
Погорелов Ю. С. - Особливості управління підприємствами санаторно-курортного комплексу, Білоусова А. Ю. (2017)
Клочковська В. О. - Зелений туризм як чинник підвищення ефективності використання трудового потенціалу сільського населення, Клочковський О. В. (2017)
Романів А. С. - Сучасні модифікації моделі маркетинг-мікс та особливості їх застосування у туризмі, Романів О. Я. (2017)
Давидова О. А. - Сучасний стан та перспективи розвитку готельного господарства України (2017)
Декалюк О. В. - Методичні підходи до стратегічного управління готельно-ресторанним бізнесом (2017)
Лук'яненко Г. І. - Проблема забезпечення безперервності у професійній підготовці фахівців готельно-ресторанної справи (2017)
Миколюк О. А. - Сутність та значення рекреаційної послуги в умовах розвитку готельно-ресторанного господарства (2017)
Томаля Т. С. - Особливості управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу (2017)
Шикіна О. В. - Індекс туристичної конкурентоспроможності як показник туристичного потенціалу України (2017)
Савченко О. В. - Crm-системи готельно-ресторанних підприємств та погляди на оцінку їх ефективності (2017)
Соколюк Г. О. - Реалізація конкурентної стратегії підприємств готельно-ресторанного бізнесу на основі інноваційного потенціалу (2017)
Прилепа Н. В. - Особливості кейтерингу як нового напряму ресторанного бізнесу в Україні (2017)
Вихідні дані (2017)
Тищенко О. - Інноваційні технології дресінгів із використанням напівфабрикатів ліпідів харчової сировини капсульованих, Пивоваров П., Нагорний О., Olmo Peinado J. M. (2019)
Svidlo K. - Innovative Gero-dietetic Confectionery Products Technology with Using Secondary Dairy Raw Food (2019)
Грушецький Р. - Інноваційні технології смакових харчових добавок, Гриненко І., Hans van Klink (2019)
Дейниченко Г. - Інноваційне ультразвукове оброблення рибної сировини, Горєлков Д., Червоний В., Дмитревський Д., Атаханов Ш. (2019)
Сукманов В. - Властивості варених ковбас, вироблених із використанням високого тиску, Кірік І., Палаш А. (2019)
Пересічний М. - Конкурентопридатність кулінарної продукції функціонального призначення, Пересічна С. (2019)
Собко А. - Інноваційні технології борошняних кондитерських виробів функціонального призначення для учнів (2019)
Сіройч З. - Значення сфери гостинності в управлінні сучасним мегаполісом, Карягін Ю., Манов М. (2019)
Земліна Ю. - Тенденції розвитку готельного бізнесу України, Ліфіренко О. (2019)
Малюк Л. - Теорeтичні oснови забезпечення безпеκи в сфері пoслуг, Варипаєва Л. (2019)
Веденєєв В. О. - Стан правової культури в сучасному українському суспільстві (2019)
Делія Ю. В. - Ієрархія джерел права у сфері захисту прав і свобод людини та громадянина в Україні (2019)
Ніколенко Л. М. - Транспарентність судової влади в умовах реформування (2019)
Пайда Ю. Ю. - Права людини й релігійна свобода в системі міжнародних гуманітарних стандартів (2019)
Сусликов В. Є. - "Повне зібрання законів Російської імперії" як історико-правове джерело: проблема повноти та репрезентативності (2019)
Туренко О. С. - Правова доктрина Іоанна Дунса Скота – пошуки підвалин суб’єктивного права (2019)
Загородня Н. В. - Вплив рішень Європейського суду з прав людини на систему джерел господарського процесуального права (2019)
Іванюта Н. В. - Окремі аспекти юридичної техніки в контексті створення господарсько-процесуальних документів (2019)
Назимко О. В. - Зобов’язання держави стосовно врахування норм міжнародного трудового права під час регулювання соціально-трудових відносин (2019)
Шеховцова В. В. - Значення нормативно-правових реформ облікового процесу на підприємствах України (2019)
Деревянко Б. В. - Державне бюро розслідувань як новий державний орган зі спеціальною компетенцією (2019)
Павліченко Є. В. - Сутність та проблеми розвитку адміністративно-правової компаративістики (2019)
Філіпенко А. С. - Адміністративно-правове регулювання переміщення транспортних засобів і вантажів через митний кордон України (2019)
Бичін С. О. - Реалізація кримінологічної політики України в діяльності детективів (2019)
Джужа О. М. - Побудова синергетичної моделі соціолого-правового підходу в теорії віктимологічного моделювання, Тичина Д. М. (2019)
Городецька М. С. - Стосовно адміністративно-територіального розподілу предмета відання в кримінальному провадженні (2019)
Шульга А. О. - Відносно народовладдя та справедливості в кримінальному провадженні України (2019)
Баланаєва О. В. - Формування лінгвістичної компетенції в майбутніх юристів (2019)
Зубченко Л. В. - Формування здорового способу життя студентів Донецького юридичного інституту засобами фізичного виховання (2019)
Короткова Ю. М. - Поняття і структура культури мовлення юриста (2019)
Зозуля Є. В. - Організаційно-правові засади діяльності Національної поліції України стосовно захисту та забезпечення прав дитини (2019)
Когут О. О. - Структурний аналіз психологічних складових стресостійкості патрульних поліцейських (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються у збірнику наукових праць "ПРАВОВИЙ ЧАСОПИС ДОНБАСУ" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Азімов О. Т. - Оцінка вмісту важких металів у ґрунтах та інших компонентах ландшафту в районах захоронення твердих побутових відходів, Трофимчук О. М., Кураєва І. В., Кармазиненко С. П. (2019)
Азаров С. І. - Моделювання еволюції нелінійних екосистем, Задунай О. С. (2019)
Demianiuk A. V. - Identification of Earthen dam seepage regime under condition of data ambiguity, Stefanyshyn D. V. (2019)
Трофимчук О. М. - Експедиційні дослідження параметрів екологічного стану затоки Бакота, Красовський Г. Я., Радчук В. В., Триснюк В. М., Радчук І. В., Крета Д. Л., Загородня С. А., Шевякіна Н. А., Охарєв В. О., Триснюк Т. В., Шумейко В. О., Атрасевич О. В., Вишняков В. Ю. (2019)
Rosalyn M. E. - The solution to the plastic usage problems; a strong campaign for innovative waste management, Kurniawan D. (2019)
Чепков І. Б. - Щодо розвитку загроз функціонування інформаційних систем і методологічні питання оцінки ефективності системи забезпечення інформаційної безпеки, Зубарєв В. В., Свергунов О. О., Зубарєв О. В. (2019)
Стрижак О. Є. - Еволюція управління – від ситуаційного до трансдисциплінарного, Потапов Г. М., Приходнюк В. В., Чепков Р. І. (2019)
Сіренко А. П. - Формування оптимальних по Парето рішень відмов ґрунтової основи в умовах сейсмічної небезпеки (2019)
Вступне слово (2019)
Gulik V. I. - The development of neutron-physical model for two-zone research suhcritical reactor for nuclear waste transmutation, Pavlovych V. M. (2019)
Борисенко В. І. - Результати валідації розрахункових кодів SCALE і MCNP на даних критичних бенчмарк-експериментів на установці SF-9, Горанчук В. В., Піонтковський Ю. Ф., Тітімець І. О. (2019)
Матченко Т. І. - Аналіз міцності захисної оболонки реактора протягом зміни температури та тиску, спричинених аварією, Верюжська Т. Ю., Сирота Н. О., Шаміс Л. Б. (2019)
Куров В. А. - Разработка и реализация компенсирующих мероприятий по обеспечению сейсмостойкости оборудования и трубопроводов систем, важных для безопасности, Посох В. О., Пирогов Т. В. (2019)
Матченко Т. І. - Визначення реологічних змін полімерних каналів арматурних канатів (2019)
Mykhailov O. V. - Theoretical and practical aspects of using scaling factor method to characterize operational solid radioactive waste producible at nuclear power plants, Krasnov V O., Bezmylov V M. (2019)
Ольховик Ю. О. - Цементування боратвмісних рідких радіоактивних відходів за підвищеної температури, Федоренко Ю. Г., Розко А. М., Саєнко С. Ю., Шкуропатенко В. А. (2019)
Максименко А. М. - Результаты исследований трудноизмеряемых радионуклидов в металле демонтируемого оборудования Чернобыльской АЭС и оценка коэффициентов масштабирования, Бондарьков М. Д., Осколков Б. Я., Сейда В. А., Дубас В. Н. (2019)
Шинкаренко В. К. - Новий безпечний конфайнмент і радіоактивні аерозолі в ближній зоні Чорнобильської атомної електростанції, Кашпур В. О., Скоряк Г. Г., Свирид О. А. (2019)
Лагуненко А. С. - Радиоактивные аэрозоли около скопления лавообразных топливосодержащих материалов в помещении 012/7 объекта "Укрытие" в 2017-2018 гг, Хан В. Е., Одинцов А. А., Ковальчук В. П., Кравчук Т. А., Калиновский А. К., Кашпур В. А., Свирид А. А., Ткач А. В., Юрчук С. В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Абрамова О. В. - Стимулювально-мотиваційний компонент системи формування міжкультурної компетентності студентів спеціальності "дизайн одягу", Рябчикова К. М. (2018)
Безена І. М. - Людина і її духовна краса (світоглядні філософії Василя Сухомлинського та Олеся Гончара) (2018)
Бенедисюк М. М. - Компетентність з фізики в учнів основної школи та її структурні складові (2018)
Бєлкова Т. О. - Профілактично-оздоровчі програми для студентів медичних вузів у процесі підвищення рівня їх рухової активності (2018)
Білянська М. М. - Методологічні підходи у підготовці майбутніх учителів біології до еколого-педагогічної діяльності (2018)
Бірюкова Т. В. - Використання елементів stem-освіти у підготовці студента-медика, Олар О. І., Федів В. І., Микитюк О. Ю. (2018)
Бодненко Т. В. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій для професійної підготовки вчителя інформатики, Власенко В. М. (2018)
Болілий В. О. - Використання платформи arduino при вивченні програмування, Олійник В. М. (2018)
Бондарук В. В. - Особливості впровадження та використання робототехнічних наборів lego mindstorms в експериментальній роботі з фізики (2018)
Ботузова Ю. В. - Компетентнісний та stem підходи в професійній підготовці майбутніх учителів математики (2018)
Вербівський Д. С. - Електронне освітне середовище навчання математичних дисциплін: принципи побудови і структура (2018)
Вергун І. В. - Дидактичні умови впровадження білінгвального підходу в навчанні фізики в старшій школі, Трифонова О. М. (2018)
Віляда М. Ю. - Складові ресурсного забезпечення при вивченні "Деревообробки" у профільній школі, Рябець С. І. (2018)
Войналович Н. М. - Біноміальна формула: методи доведення та її застосування, Волков Ю. І. (2018)
Гайда В. Я. - Окремі аспекти організації самостійної роботи учнів при підготовці до лабораторних робіт на основі ресурсів Інтернет (2018)
Гнатюк О. В. - Методика проведення позаурочного навчального заходу з інклюзивною групою дітей з галузі "природознавство" та "математика" засобами ІКТ, Бондаренко Т. В., Благодир Л. А. (2018)
Громова Т. В. - Особливості організації самостійної роботи майбутніх лікарів при вивченні курсу "Мікробіологія, вірусологія, імунологія", Терещенко О. В., Плющ В. М. (2018)
Дробін А. А. - Використання оцінювальних задач у олімпіадах з фізики (2018)
Дузенко С. М. - До питання формування компетентностей з безпеки життєдіяльності учнів на уроках технологій, Садовий М. І. (2018)
Збаравська Л. Ю. - Модернізація змісту лекційного курсу з фізики для підготовки майбутніх агроінженерів, Слободян С. Б., Девін В. В., Ткачук В. С. (2018)
Ізюмченко Л. В. - Організація самостійної роботи студентів педагогічних закладів вищої освіти при вивченні комплексних чисел (2018)
Калініченко Н. А. - Трудова підготовка дітей у шкільних закладах України (ХІХ ст.) (2018)
Карплюк С. О. - Реалізація міжпредметних зв’язків в процесі підготовки бакалаврів фізики, Кіпаєва Т. Л. (2018)
Кендюхова А. А. - Конструювання тестових завдань для оцінювання загальнопедагогічної компетентності вчителів в умовах післядипломної педагогічної освіти, Яременко Л. І. (2018)
Ключник І. Г. - Побудова псевдооберненої матриці та її застосування (2018)
Кобилянський О. В. - Сутність та особливості професійної культури фахівців технічного профілю, Дембіцька С. В. (2018)
Кононенко С. О. - Удосконалення методики організації та змісту гурткової роботи з радіоелектроніки, Копчук О. В., Колісник Р. В., Гринь Д. В. (2018)
Костенко Н. В. - Розвиток пізнавального інтересу студентів під час розв’язування практико-орієнтованих завдань, Стадніченко С. М. (2018)
Малежик П. М. - Визначення структури готовності майбутніх ІТ-фахівців до професійної діяльності як педагогічна проблема (2018)
Манойленко Н. В. - Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей у професійній підготовці вчителя трудового навчання, Куценко Т. В. (2018)
Мукосєєнко О. А. - Державні свята України на уроках інформатики (2018)
Нічишина В. В. - Інтеграція змісту та нестандартних методів розв’язування задач з алгебри у старшій школі, Ярова О. А. (2018)
Опанасенко Н. І. - Самостійна робота студентів при вивченні історії педагогіки (2018)
Павленко А. І. - Фактори становлення сучасної методології педагогіки (2018)
Петренко В. А. - Розвиток творчої активності старшокласників у процесі технологічної підготовки, Рябець С. І. (2018)
Попова Т. І. - Формування фахових компетентностей у майбутніх фахівців швейної галузі, Абрамова О. В. (2018)
Пономарьова Н. О. - Сутність інформаційно-комунікаційної культури школярів в контексті ідей суспільства сталого розвитку, Свистунова Т. М. (2018)
Рябко А. В. - Автоматизація установок для лабораторного практикуму з механіки з використанням апаратно-програмної платформи arduino, Толмачов В. С. (2018)
Садовий М. І. - Еволюція та розвиток засобів автоматизованої обробки текстильних матеріалів у процесі фахової підготовки студентів (2018)
Садовий М. І. - Мотиваційна діяльність викладача фізики у закладах вищої освіти І-ІІ рівня акредитації на засадах індивідуального підходу, Бевз А. В. (2018)
Садовий М. І. - Науково-педагогічна спадщина І.Є. Тамма в розвитку фізики кінця ХІХ початку ХХ століття, Проценко Є. А., Донець Н. В. (2018)
Слободяник О. В. - Теоретичні аспекти імітаційного моделювання в навчанні фізики (2018)
Сороко Н. В. - Проблема створення steam-орієнтованого освітнього середовища для розвитку інформаційно-цифрової компетентності вчителя основної школи (2018)
Стадніченко С. М. - Інтеграція природничих і медичних дисциплін як засіб формування професійної компетентності студентів (2018)
Стецик С. П. - Використання мобільних технологій в процесі підготовки майбутніх учителів фізики, Сиротюк В. Д. (2018)
Ткаченко А. В. - Тестові технології як засіб оптимізації процесу визначення рівнів сформованості предметної компетентності з фізики студентів університетів, Кулик Л. О. (2018)
Ткачук С. І. - Місце дистанційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання, Мироненко Н. В. (2018)
Ткачук А. І. - Сучасні особливості вивчення глобальних проблем людства загальносвітового рівня, Колтко Ю. С. (2018)
Трифонова О. М. - Інформаційно-цифрова компетентність: зарубіжний та вітчизняний досвід (2018)
Царенко І. Л. - Формування екологічної культури студентів при вивчені профільних дисциплін, Богомаз-Назарова С. М. (2018)
Чубар В. В. - Навчально-пізнавальна діяльність старшокласників у процесі профільного навчання технологій виробництва, Беліченко О. В. (2018)
Чубар В. В. - Профільне навчання старшокласників технологій агропромислового виробництва, Назаренко Д. В. (2018)
Чубар В. В. - Професійне спрямування старшокласників у процесі профільного навчання технологій виробництва, Трубіна О. В. (2018)
Чумак М. Є. - Історико-педагогічний характер розвитку освіти у розрізі міждисциплінарності (2018)
Шевченко О. В. - Інновації здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх учителів фізичної культури (2018)
Шмоніна Т. А. - Особливості навчання природничим дисциплінам з урахуванням ІТ вимог сучасної молоді, Свистунов О. Ю. (2018)
Щирбул О. М. - Використання програми Power Point для супроводу навчальних занять з дисципліни "технічна творчість" (2018)
Яценко В. В. - Особенности использования облачного сервиса microsoft onedrive в современной системе образования, Медведовская О. Г., Лазня Д. А. (2018)
Анотації (2018)
Андрієвський О. М. - Онтогенетичні зміни активності трипсиноподібних ферментів у особин лабораторних популяцій Drosophila melanogaster та Drosophila virilis, Подзолкова Ю. Ю., Рижко І. Л., Пастернак С. Л. (2019)
Діордіца Я. В. - Вплив комплексів антиоксидантів на біохімічні показники сироватки крові щурів за умов гострого гепатиту (2019)
Герасимюк В. П. - Видовий склад мікроскопічних водоростей ставків денропарку імені Перемоги міста Одеса, Герасимюк Н. В. (2019)
Бакума А. О. - Алельний стан генів систем Ppd-1 та Vrn-1 у сортів озимої м’якої пшениці інституту зрошуваного землеробства НААН України, Чеботар Г. О., Лавриненко Ю. О., Чеботар С. В. (2019)
Січняк О. Л. - Цитогенетичні ефекти Fusarium graminearum Schwabe на злакові культури, Мірось С. Л., Довганюк К. О. (2019)
Заморов В. В. - Результати досліджень іхтіофауни в прибережній зоні моря Одеської затоки у 2016–2017 рр., Караванський Ю. В., Чернікова С. Ю. (2019)
Макаренко О. А. - Стан зубо-щелепної системи щурів на тлі моделювання гепатиту та дисбіозу, Гладкій Т. В., Майкова Г. В. (2019)
Сушко О. О. - Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантну систему в крові щурів із експериментальним діабетом, Іскра Р. Я. (2019)
Коваленко С. Г. - Академік Української національної академії наук А. М. Криштофович – випускник Новоросійського (зараз Одеського національного імені І. І. Мечникова) університету. (До 100-річчя Національної академії наук України), Васильєва Т. В., Бондаренко О. Ю., Немерцалов В. В. (2019)
Adashev J. K. - The classification of naturally graded Zinbiel algebras with characteristic sequence equal to (n − p, p), Ladra M., Omirov B. A. (2019)
Джумабаев Д. С. - Новые общие решения обыкновенных дифференциальных уравнений и методы решения краевых задач (2019)
Dyavanal R. S. - Uniqueness of difference-differential polynomials of meromorphic functions, Mathai M. M. (2019)
Жигалло К. М. - Про наближення функціи класу Гельдера, заданих на відрізку, іхніми бігармонічними операторами Пуассона, Жигалло Т. В. (2019)
Наньин Ян - О проблеме фраттиниевой двойственности в теории классов Фиттинга, Шуя Чжао, Воробьев Н. Т. (2019)
Пелехата О. Б. - Граничні теореми для розв’язків лінійних краиових задач для систем диференціальних рівнянь, Рева Н. В. (2019)
Севостьянов Е. А. - О равностепеннои непрерывности семеиств отображении в случае переменных областеи, Скворцов С. А. (2019)
Слюсарчук В. Ю. - До теоріі Фавара без H-класів для диференціально-функціональних рівнянь у банаховому просторі (2019)
Tuğ G. - Notes on the lightlike hypersurfaces along spacelike submanifolds, Ekmekci F. N. (2019)
Khoshdani T. R. - Characterization of weakly Berwald fourth root metrics, Abazari N. (2019)
Бахтин А. К. - Неравенства для внутренних радиусов неналегающих областеи, Денега И. В. (2019)
Кузнєцов М. В. - Порядок співіснування гомоклінічних траєкторій для відображень відрізка (2019)
Содержание (2016)
Вахрамеєва Г. В. - Культ Деметри у сакральному житті Боспору (VI—I cт. до н. е.) (2016)
Колесников К. М. - Міжнародні відносини, зовнішньополітичний статус та проблема митно-податкового суверенітету Херсонеса Таврійського (кінець ІІ—І cт. до н. е.) (2016)
Вус О. В. - Римско-готская война 377–382 гг. Битва при оппидуме AD SALICES и ее последствия (2016)
Литовченко С. Д. - Технические аспекты восточного похода Марка Антония (2016)
Соболєв В. В. - Візантійська архітектурна спадщина Сіди Памфілійської: історія архітектурно-археологічних досліджень (2016)
Сорочан С. Б. - О недвижимости как предмете рынка Византии в IV—IX вв. (2016)
Чепіженко В. В. - Подорож на Схід в культурному дискурсі англійського рицарства XIV століття (2016)
Буйнов Ю. В. - Памятники бондарихинской культуры в Среднем Поочье (2016)
Бабенко Л. И. - Периферийные персонажи пекторали из Толстой Могилы (2016)
Махортых С. В. - Скифские зеркала из северокавказских памятников VII—V вв. до н. э. (2016)
Кройтор Р. В. - Животноводство поздних северян на славяно-хазарском пограничье (часть 2), Колода В. В. (2016)
Козленко Р. О. - Ритуально зруйновані поховання античного часу в Нижньому Побужжі (2016)
Дідух Л. М. - "Знаки Рюриковичів" на виробах давньоруського часу в зібранні НМІУ: походження та значення (2016)
Квітковський В. І. - Комплекси салтово-маяцької культури з багатошарового поселення Червоний Шлях-І на Харківщині (2016)
Пуголовок Ю. О. - Кочівницький елемент y матеріальній культурі Опішнянського городища (2016)
Дьячков С. В. - Константин Эдуардович Гриневич (1891–1970). Страницы биографии. Труды К. Э. Гриневича, Ручинская О. А. (2016)
Непомнящий А. А. - Неизвестный источник по истории крымоведения 20-х годов ХХ века (2016)
Свистун Г. Е. - Новые данные о планировочной структуре Червоносовского городища, Кулик Г. М. (2016)
Кариков С. А. - Путь искателя истины. Schilling H. Martin Luther. Rebell in einer Zeit des Umbruchs. — 3., durchges. Aufl. — München : C. H. Beck, 2014. — 720 S. (2016)
Дьячков С. В. - Х Научная конференция-презентация "Проблемы исследования и охраны культурно-исторического наследия Украины. Итоги полевых исследований в 2015 году" (2016)
Іванова С. В. - Археолог, історик, педагог, Отрощенко В. В. (2016)
Аксёнов В. С. - Александр Александрович Тортика (1967–2015), Ряполов В. М. (2016)
Список скорочень (2016)
Наші автори (2016)
Our Authors (2016)
Зібцева О. В. - Система озеленення малого історичного міста Новгород-Сіверський, Кучерина В. В., Христюк П. П. (2018)
Іванюк І. Д. - Шкодочинність комах у насадженнях дуба звичайного в зоні Західнополіського та Центральнополіського лісових округів України, Кусік В. М. (2018)
Ковалевський С. Б. - Особливості формування коренів дерев сосни в насадженнях на грунтах з виходами кристалічних порід ДП "Коростишівське ЛГ", Кроль А. В. (2018)
Кратюк О. Л. - Лісівничо-таксаційна характеристика насаджень у вольєрах Рівненського Полісся, Вишневський А. В. (2018)
Левченко В. В. - Реконструктивна рубка як захід сприяння природному поновленню лісу (2018)
Oleksiichenko N. О. - The landscape colouring of Feofaniya park and its seasonal dynamics, Mavko M. S., Danylyuk O. S. (2018)
Сидоренко С. Г. - Оцінювання запасів лісової підстилки як наземного горючого матеріалу у соснових лісах Лівобережного Лісостепу (2018)
Слюсарчук В. В. - Середня щільність компонентів фітомаси стовбурів дерев бука лісового у насадженнях Буковинського Передкарпаття (2018)
Tokareva O. V. - Formation of forest edge in the recreational loading conditions of the state enterprise "Bila Tserkva Forestry", Romanovska K. I. (2018)
Tokareva O. V. - Prospects for harvesting non-timber forest products in Chernivtsi region, Sobko T. M., Tovarnytskyi V. V. (2018)
Усеня В. В. - Аналіз законодавства Республіки Білорусь і України, що регламентує охорону лісів від пожеж у зоні відчуження, Зібцев С. В., Сошенський О. М., Корень В. А. (2018)
Федько Р. М. - Вікова спадщина парків Лівобережного Придніпров’я (2018)
Василишин Т. В. - Деякі властивості елементарних симетричних поліномів на декартовому квадраті комплексного банахового простору (2018)
Овчар І. Є. - Стійкість дефектів цілої кривої першого порядку, Савчук Я. І. (2018)
Марцінків М. В. - Алгебраїчні структури у просторі ліпшицевих функцій, Самілів І.-А. В. (2018)
Баранецький Я. О. - Задача Діріхле для диференціальних рівнянь парного порядку з операторними коефіцієнтами, які містять інволюцію (2018)
Медвідь О. М. - Метричні оцінки визначника інтегральної задачі для рівняння коливань струни, Симотюк М. М., Тимків І. Р. (2018)
Казмерчук А. І. - Оптимізація швидкості збіжності в методах наближеного розв’язування задачі Коші для системи квазілінійних рівнянь з частинними похідними першого порядку (2018)
Волянська І. І. - Двоточкова задача для однорідного за порядком диференціювання рівняння із частинними похідними у необмеженій смузі, Симотюк М. М. (2018)
Новосядлий С. П. - Моделювання газофазних фотостимульованих процесів субмікронних структур ВІС/НВІС, Грига В. М., Іванишин І. І., Петрованчук А. О., Жолоб І. В. (2018)
Квіт Р. І. - Побудова статистичного критерію міцності з урахуванням деяких особливостей детерміністичних аспектів крихкого руйнування матеріалів (2018)
Бедзір О. О. - Фрикційна взаємодія прорізної циліндричної оболонки з пружним заповнювачем при неоднорідному терті, Шопа В. М. (2018)
Грудз В. Я. - Підвищення надійності експлуатації систем газопостачання на основі оптимізації обслуговування, Грудз Я. В., Боднар В. М. (2018)
Якимів Й. В. - Енергоефективність режимів експлуатації магістральних трубопроводів за періодичних скидань частини нафтового потоку, Бортняк О. М. (2018)
Мартинюк Р. Т. - Дистанційний контроль герметичності магістральних газопроводів (2018)
Мельниченко Ю. Г. - Сучасний стан та проблеми технологій локалізації ділянок трубопроводів для ремонту із зупинкою транспортування продукту, Мельниченко Г. Г., Додик Т. Я. (2018)
Семчук Я. М. - Дослідження процесів формування ареалів забруднень в атмосфері в районі компресорних станцій магістральних газопроводів, Лялюк-Вітер Г. Д. (2018)
Яремійчук Р. С. - Буріння нафтових і газових свердловин: вчора, сьогодні, завтра (2018)
Мойсишин В. М. - До питання про визначення гідравлічного радіуса потоку тампонажного розчину за ексцентричного розміщення труб у свердловині, Білецький Я. С., Врюкало В. В., Сенюшкович М. В. (2018)
Бережницький Б. С. - Кінематика шарошкового бурового долота з прямим граненим зубом, Воробйов М. С. (2018)
Козак Ф. В. - Підвищення ефективності роботи стрічково-колодкових гальм бурових лебідок шляхом зниження динамічної і теплової навантаженостей, Криштопа С. І., Криштопа Л. І., Арсенич Я. М. (2018)
Кулик М. П. - Оцінка зниження викидів оксидів азоту в комбінованих парогазових енергетичних установках (2018)
Карпінчук Г. В. - Протоієрей Ієремія Обидовський і Тарас Шевченко в архівних документах (2018)
Карпінчук Г. В. - Анна Шарикова і Тарас Шевченко: про що свідчать документи? (2018)
Бородін В. С. - Рецензія для видавництва "Веселка" на рукопис Л.Н.Большакова "Се человек!.. Книга о вечной жизни" (2018)
Яременко В. В. - "У те найкращеє село…" (Шевченкова мала батьківшина в його творчій спадщині) (2018)
Харчук Р. Б. - Слов'янофільство Шевченка: джерела і контекст (2018)
Скорина Л. В. - Шевченківські епіграфи в літературі 20-х рр. ХХ ст.: семантика, типи, функції (2018)
Орлова Н. І. - "Остановился я было в гостинице..." (2018)
Поліщук В. Т. - Тема шевченкового заслання у творах черкаських поетів (2018)
Погосян Н. І. - Пейзаж як стан душі героя в романі Зінаїди Тулуб "В степу безкраїм за Уралом" (2018)
Лебідь Є. М. - Генезис, проблематика, методологія дослідження діарного тексту ("Журнал Т.Г.Шевченка) (2018)
Калинчук А. М. - Олександр Грушевський як читач творів Тараса Шевченка (2018)
Коваленко А. І. - Тарас Шевченко і Смілянщина (2018)
Гирич В. П. - Кобзар і Смілянщина (2018)
Бородін В. С. - Новий роман про Шевченка (2018)
Солецький О. М. - Новий рівень пізнання гуцульського тексту (2018)
Козак О. О. - Тарас Шевченко. 2010. Матеріали до бібліографії (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Arsirii O. O. - Automation of the Preparation Process Weakly-Structured Multi-Dimensional Data of Sociological Surveys in the Data Mining System, Babilunha O. Yu., Manikaeva O. S., Rudenko O. I. (2018)
Antoshchuk S. G. - A Multi-Objective Optimization Problems of Clustering Protocols for Wireless Sensor Networks Using Meta-Heuristic Techniques, Bhushan Sharma Shashi, Shamin I. I., Shcherbakova G. Yu. (2018)
Антощук С. Г. - Розподілення ресурсів сенсорної мережі в умовах граничних обчислень, Лобачов І. М., Малерік Р. П. (2018)
Петров И. М. - Проектирование автоматизированной информационной системы поддержки деятельности морского агента в сервисных эргатических системах, Вычужанин В. В., Рудниченко Н. Д., Шибаева Н. О., Шибаев Д. С. (2018)
Гуменникова T. Р. - Інтеграція процесу розробки комп`ю-терних ігор з доповненою реальністю у компоненти Stream освіти, Лугова Т. А., Рященко О. І., Трояновська Ю. Л. (2018)
Kolesnikov O. E. - The use of the "Design-Thinking" and "Seven Hats" Methods at the Project Initiation and Planning Stage, Lukianov D. V., Gogunskii V. V/, Sherstyuk O. I. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Vychuzhanin V. V. - On the Construction of a Software Architecture for Nuclear Systems on a Crystal (2019)
Ruban O. D. - Volterra Neural Network Con-struction in the Nonlinear Dy-namic Systems Modeling Problem (2019)
Tymchenko B. I. - Classifying Mixed Patterns of Proteins in Microscopic Images with Deep Neural Networks, Hramatik A. A., Tulchiy Tulchiy, H. P., Antoshchuk Antoshchuk, S. G. (2019)
Verlan A. F. - Algorithmization of the Failed Subschemes Localization Process, Polozhaenko S. A., Prokofieva L. L., Shylov V. P. (2019)
Rachinskaya A. L. - Modeling the Motion of a Solid Body Under the Action of the Moment of Light Pressure in the Medium with Resistance (2019)
Pavlenko V. D. - Organization of Computations in Clusters Using Transparent Parallelizing Principles, Pavlenko S. V. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Krisilov V. A. - Information Technology Of Dynamic Formation Of Content Depending On The Characteristics Of The Receiving -Transmitting System, Pysarenko K. A., Vu Ngoc Huy (2019)
Velykodniy S. S. - Software For Automated Design Of Network Graphics Of Software Systems Reengineering, Burlachenko Zh. V., Zaitseva-Velykodna S. S. (2019)
Arsirii O. O. - Architectural Objects Recognition Technique In Augmented Reality Technologies Based On Creating A Specialized Markers Base, Troianovska Y. L., Prykhodko I. A., Kotova D. Yu. (2019)
Uhryn D. I. - Інформаційні технології підтримки прийняття рішень для геоінформаційних систем (2019)
Liubchenko V. V. - Improved Project-Based Learning As The Method Of Knowledge Transfer Between University And Business, Saveleva O. S., Zabarna E. N. (2019)
Luhova T. A. - Features Of Using Diversifiers Of Hackathon-Contests In Canvas-Oriented Approach To Game Design, Blazhko O. A., Troianovska Y. L. (2019)
Давідіч Т. Ф. - Аналіз та порівняння понять "стиль" i "еклектика" в теорії архітектури (2019)
Ніколайчук Т. О. - Розробка методу кібернетичного планування – як інструменту сучасного розвитку заповідної справи (2019)
Бережна О. Б. - Аналіз використання сучасних інструментів управління проектами e-learning (2019)
Омельченко С. В. - Автоматическое определение пола диктора на основе распределения Коши в октавной полосе частот (2019)
Прокопенко О. В. - Методика розробки інформаційно-технічного способу локалізації надзвичайних ситуацій медико-біологічного характеру регіонального рівня поширення небезпеки, Шевченко Р. І. (2019)
Малафаев Н. Т. - Анализ вращательного потенциала двухчастотных колебаний молекулы воды (2019)
Петренко О. О. - Підвищення ефективності навчально-тренувального процесу курсантів військових вищих навчальних закладів України, Петренко В. О. (2019)
Abstract and References (2019)
Zavoloka M. V. - Effective butt joints of bar reinforcement in modern monolithic housing construction, Zavoloka Y. M., Grynyova I. I., Zavoloka Y. V. (2019)
Карпюк В. М. - Рекомендації по впровадженню залізобетонних багатопустотних попередньо напружених плит перекриття безопалубкового стендового формування за екструзивною технологією для будівництва житлових і громадських будівель, Майстренко О. Ф., Сьоміна Ю. А. (2019)
Клименко Є. В. - Залишкова несуча здатність стиснутих кам’яних стовпів, Гриньова І. І. (2019)
Лещенко Д. Д. - Эволюция вращений волчка Лагранжа под действием нестационарного возмущающего момента сил, Козаченко Т. А., Козаченко К. А. (2019)
Махінько Н. О. - Геометричні характеристики перерізів тонкостінних елементів силосних ємностей в задачах розрахунку надійності (2019)
Семенюк С. Д. - Влияние компонентов заполнителей на свойства керамзитобетона, Москалькова Ю. Г., Ржевуцкая В. А. (2019)
Сингаевский П. М. - Определение рационального типа сечения верхнего жесткого пояса в комбинированных арочных системах, Купченко Ю. В., Коршак О. М. (2019)
Стукаленко М. І. - Запобігання аварії мостового крана при обриві канату здвоєного поліспаста з балансиром, Стукаленко О. М., Василець Д. І. (2019)
Сурьянинов Н. Г. - Экспериментальные исследования свободных колебаний железобетонных и фибробетонных балок, Маковкина Т. В. (2019)
Бондар А. В. - Вплив механічної активації мінеральних складових на властивості полегшених складів цементних сухих сумішей для підлог, Ковальський В. П., Очеретний В. П., Мороз Д. В., Вознюк І. М. (2019)
Dovgan I. V. - The influence of geometric characteristics of the product on the moisture loss kinetics, Kolesnikov A. V., Semenova S. V., Kyrylenko G. A., Makovetskaya E. A. (2019)
Кучеренко А. А. - Энергетика портландцемента для автомобильных и аэродромных покрытий: электромагнитная версия, Ващинская Е. А. (2019)
Олевич Ю. В. - Надшвидкотверднучі портландцементні композиції для залізобетонних плит екструзійного безперервного формування (2019)
Трикоз Л. В. - Вплив виду та кількості наповнювача на деформативні властивості акрилового композиційного матеріалу для ремонту бетонних конструкцій, Камчатна С. М., Пустовойтова О. М. (2019)
Blazhko A. P. - Evaluation of the surface water quality of the turunchuk river for drip irrigation systems (2019)
Кривенко П. В. - Ефективність шлаколужних бетонів для морських споруд, Петропавловський О. М., Ковальчук О. Ю., Хайлин Цао, Лигуан Венг (2019)
Прогульный В. Й. - Пористый полимербетон в дренажах напорных пенополистирольных фильтров, Рябков М. В. (2019)
Моргун А. С. - Кінематика дискретного ґрунтового середовища за МГЕ, Задорожнюк В. О., Сідлецький А. С. (2019)
"Наша Конституція як Основний Закон держави – це вмістилище тих норм, які дійсно є "живим правом", – Наталія Оніщенко (2019)
Човган В. - Потерпілі і засуджені: американський досвід (2019)
Відкриття "JUSTICE WEEKEND", присвяченого Дню Конституції (2019)
Здобутки української системи БПД визнали ТОП-експерти світу (2019)
Павло Петренко: 7,6 млрд грн аліментів виплачено дітям завдяки ініціативі Уряду #ЧужихДітейНеБуває (2019)
На сайті Мін’юсту з’явився онлайн-калькулятор для вирахування справедливої ціни на тепло та гарячу воду (2019)
Представники Мін’юсту взяли участь у 22-й Дипломатичній сесії Гаазької конференції з міжнародного приватного права (2019)
Судова медіація як спосіб вирішення спорів (2019)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти адаптації сільського господарства України до змін клімату (2019)
Єрменчук О. П. - Нормативно-правове врегулювання процедури розпізнавання об’єктівкритичної інфраструктури як запорука організації їх ефективного захисту (2019)
Сигидин М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку правового регулювання відносин у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно (2019)
Токар В. Я. - Правова свідомість: природа та праворегулюючі здатності (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у квітні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються (2019)
Реклама (2019)
Зубець М. В. - Прижиттєвий контроль молекулярних механізмів структурно-функціональної організації спермія, Щоголева Т. Ю., Колесніков В. Г. (1998)
Дубін А. М. - Розрахунки селекційної програми розведення української червоно-рябої молочної худоби в Черкаській області, Бащенко М. І. (1998)
Сірацький Й. 3. - Генофонд як система, що забезпечує оптимальний став популяції (породи, виду) тварин, Меркушин В. В., Костенко О. І., Подоба Б. Є., Бойко В. П., Шапірко В. В., Лихобабіна В. М. (1998)
Антоненко В. І. - Шляхи підвищення точності прогнозування племінної цінності ремонтних бугайців (1998)
Рудик І. А. - Підвищення точності прогнозування племінної цінності ремонтних бугаїв, Федоренко О. І. (1998)
Коновалов В. С. - Генетико-біохімічні механізми адаптації чорно-рябої худоби до радіаційно-хімічного забруднення (1998)
Кенелі М. Д. - Сучасні концепції годівлі молочних корів (1998)
Шемігон О. І. - Генетичні маркери в селекції великої ротатої худоби, Сірацький Й. 3., Подоба Б. Є. (1998)
Пахолок А. А. - Ріст, розвиток та біологічні особливості молодняка різних генотипів української червоно-рябої молочної породи, Любинський О. І. (1998)
Пахолок А. А. - Динаміка вікових змій морфологічних і біохімічних показників крові в помісей чорно-рябої худоби різних генотипів, Любинський О. І. (1998)
Шумяк Г. І. - Екстер'єрно-конституціональні особливості корів різних генотипів бурої карпатської породи (1998)
Мільченко Ю. В. - Автоматизована обробка та оцінка показників сперми бугаїв на племпідприємствах, Петюх Н. В., Романюк О. В. (1998)
Воленко І. С. - Дослідження генофонду м'ясних порід великої рогатої худоби головного селекційного центру, Чиркова О. П., Подоба Б. Є. (1998)
Чехівський М. Й. - Молочна продуктивність корів чорно-рябої худоби різного походження (1998)
Костенко В. І. - Функціональна діяльність окремих часток вим'я у корів, одержаних із використанням бугаїв голландської та чорно-рябої галштинської порід (1998)
Рудик І. А. - Оцінка бугаїв-плідників за відтворною здатністю при міжпородному схрещуванні, Буштрук М. В. (1998)
Полупан Ю. П. - Інтенсивність росту молодняка червоної степової породи та її помісей (1998)
Сохацький П. С. - Особливості розвитку скелета ремонтних бугайців (1998)
Шеремета В. І. - Вплив деяких антиоксидантів на показники суперовуляцїї у корів-донорів, Терес М. О. (1998)
Сірацький Й. 3. - Мясна продуктивність бугайців симентальської та помісей з монбельярдською та голштинською породами, Данилевський О. О. (1998)
Мороз Г. З. - Самооцінка пацієнтами та лікарями виконання вимог здорового способу життя й готовності до змін поведінкових факторів ризику серцево-судинних захворювань, Гідзинська І. М., Ласиця Т. С. (2019)
Гандзюк В. А. - Формування індивідуальних і групових профілактичних програм із використанням автоматизованого моніторингу й оцінки факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань (2019)
Німцович Т. І. - Фактори серцево-судинного ризику та міжвізитна варіативність артеріального тиску, Міщенюк О. Ю., Кравченко А. М. (2019)
Балицький В. В. - Клініко-морфологічна оцінка ефективності застосування апаратів радіохвильової хірургії "surgitron" і високочастотної електрохірургії "kls martin" у лікуванні пацієнтів із поєднаною патологією анального каналу та прямої кишки, Курик О. Г., Захараш М. П. (2019)
Яковенко В. А. - Подслизистая кавернозная гемангиома пищевода. Редкий клинический случай эндоскопической диагностики и лечения методом эндоскопической диссекции в подслизистом слое (ESD), Киосов А. М., Денисенко А. А., Коваленко В. П., Фень С. В. (2019)
Ткаченко Р. П. - Клініко-морфологічна характеристика папілярної карциноми щитоподібної залози на тлі тиреоїдиту Хашімото, Курик О. Г., Головко А. С. (2019)
Кравченко А. М. - Можливості нових підходів до аналізу електрокардіографії для діагностики ішемії міокарда, Ковзолович Т. В., Файнзільберг Л. С. (2019)
Черній В. І. - Періопераційний менеджмент у баріатричній хірургії за принципами ERAS, Євсєєва В. В., Сербул М. М. (2019)
Науково-практична конференція молодих вчених "Перспективи розвитку профілактичної та клінічної медицини" (2019)
Pavlov A. A. - Combinatorial optimization under uncertainty and formal models of expert estimation (2019)
Хом’як Т. В. - Застосування методів згладжування для прогнозування обсягу виробництва, Малієнко А. В., Симонець Г. В. (2019)
Смачило В. B. - Нормативно-правове забезпечення діяльності у сфері транспорту (2019)
Pavlov A. A. - Total weighted tardiness minimization for tasks with a common due date on parallel machines in case of agreeable weights and processing times, Misura E. B., Melnikov O. V. (2019)
Kozulia T. V. - Problems of elicitation and analysis of requirements to the program module of monitoring on the basis of the conditions of cognitive analysis, Sviridova A. S., Kozulia M. M. (2019)
Goloskokov A. E. - Models and software solutions for the problem of diagnosing the financial state of IT-enterprise, Tkachenko D. V. (2019)
Марченко Н. А. - Поліпшений метод дослідження стійкості розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь, Руденко Р. О. (2019)
Марченко І. І. - Комп’ютерне моделювання процесів дифузії у похилих просторово-періодичних потенціалах, Малько М. М., Марченко І. Г. (2019)
Shaptala R. V. - Using graph embeddings for Wikipedia link prediction, Kyselev G. D. (2019)
Orlovskyi D. L. - An information technology for the support for solving the analysis problem of the customers’ value within the enterprise CRM-strategy implementation, Kopp A. M., Pyvovarova A. A. (2019)
Mishchenko O. O. - Synthesis of local area network structure in uncertain conditions of initial information, Volovshchykov V. Y., Shapo V. F., Grinchenko M. A. (2019)
Павленко Е. П. - Исследование методов разработки программного обеспечения компьютерной инженерии на основе типовых программных элементов, Бутенко В. М., Губин В. А. (2019)
Бібік Н. В. - Аналіз міжнародного досвіду розвитку територіальних громад та визначення напрямків його впровадження в Україні, Шаповал Г. М. (2019)
Bushuyev S. - Development project management capability of the infrastructure program. Chernobyl case, Bushuiev D., Kozyr B. (2019)
Великодний С. С. - Розробка архітектури програмного засобу для управління мережевим плануванням реінжинірингу програмного проекту, Бурлаченко Ж. В., Зайцева-Великодна С. С. (2019)
Гавриленко С. Ю. - Синтез ідентифікаційних вимірів в комп’ютерній системі критичного призначення (2019)
Іщенко О. В. - Розробка модуля інтелектуальної системи обробки відсканованих документів на базі комбінованого методу сегментації зображень (2019)
Lebedenko T. - Method of scheduling and active queues management on routers interfaces of telecommunication networks (2019)
Malieieva Ju. - Creation of collaborative development environment in the system of distance learning, Kosenko V., Malyeyeva O., Svetlichnyj D. (2019)
Malyarets L. - Scientific and practical proposals on the choice and application of strategic controlling instruments at the enterprise in the modern conditions, Iastremska O. (2019)
Meleshko Ye. - Computer model of virtual social network with recommendation system (2019)
Piterska V. - Portfolio method of scientific activity management of higher education institutions, Lohinov O., Lohinova L. (2019)
Teletov O. - The state and prospects of marketing strategies for small and medium business enterprises in Ukraine, Grigorenko V. (2019)
Tsymbal O. - Decision-making information technology for flexible integrated manufacturing, Bronnikov A. (2019)
Chekh N. - The main risks of economic security of the construction industry enterprises, their identification and management, Vershynina D., Lub A. (2019)
Shapoval A. - The current state of the transnationalization of the economy and aspects of the transnational corporation’s growth (2019)
Yashina E. - Information technology for recognition of road signs using a neural network, Artiukh R., Рan N., Zelensky A. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
После травм и операций: без боли с препаратом Кетанов (2019)
Дедишина Л. - Йти попереду і вести за собою (2019)
Кривомаз Т. - Компании будущего (2019)
Ткаченко Т. - Крижана медицина (2019)
Примак Р. - Что мы знаем о "суицидных ингибиторах"? (2019)
Ткаченко Т. - Пеніциліни — антибіотики, з яких усе починалось (2019)
Дедишина Л. - Косметологія та медицина: завжди поруч (2019)
Демецкая А. - Лепра: "ленивая смерть" (2019)
Демецкая А. - Эгогении: "горе от ума" (2019)
Раціональна фармакотерапія вагітних (2019)
Редькін Р. - На допомогу фармацевту: сучасні аспекти лікування кашлю у дітей, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Орловецька Н. - Ex tempore. Приготовление твердых лекарственных форм: чай ветрогонный, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Фармацевт з душею поета (2019)
Кириленко М. - Сімейні традиції — згадуємо, вигадуємо, плекаємо… (2019)
Демецкая А. - Почему мы боимся стоматолога? (2019)
Примак Р. - История одного "лекарственного" напитка (2019)
Гороскоп на лютий 2019 року (2019)
Алыев Рамал Алы оглу - История образования нефтехимической промышленности в Азербайджане (в примере завода синтетического каучука) (2019)
Бандалиева А. А. - История медицины и фармации в Азербайджане (2019)
Братусь І. В. - "Євбаз" – деякі культурно–історичні аспекти, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Буглай Н. М. - Нормативно–правова база як джерело дослідження зовнішньої політики Польщі наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2019)
Вербовий О. В. - Відбудова Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у повоєнний період (1943–1952 рр.) (2019)
Годлюк А. М. - Вплив війни в Кореї (1950–1953 рр.) на тогочасну систему міжнародних відносин і трансформування європейських країн (2019)
Грицан І. В. - Державотворча діяльність Івана Огієнка (2019)
Денисенко В. І. - Ґенеза еліт Донбасу за радянської доби (2019)
Добролюбська Ю. А. - Антон Фрідріх Бюшінг: хронологічна ретроспектива життя та діяльності (2019)
Зінкевич Т. С. - Руська православна Церква у державно–політичному житті Київської Русі (2019)
Золотарьов В. С. - Тактика Конституційно–демократичної партії Росії щодо аграрної реформи П. А. Столипіна (2019)
Конюхов С. В. - Особливості організаційної та військово–політичної діяльності ОУН на території Жовківського повіту у 1930–х роках (2019)
Корзун О. В. - Особливості наукових досліджень Українського науково–дослідного інституту гідротехніки і меліорації у роки Другої світової війни (2019)
Костюк Л. В. - Динаміка міграційної політики Фінляндії другої половини ХХ – початку ХХІ століття (2019)
Кравчук Л. В. - Становище тваринництва Тернопільської області в системі колективного господарювання у 1940–1941 рр. (2019)
Куницький М. П. - Організація системи страхування на теренах Райхскомісаріату "Україна" (1941–1944 рр.) (2019)
Латенко В. - Інтерпретації поняття "Субсахарська Африка" у сучасних соціо–гуманітарних дослідженнях (2019)
Левенець О. М. - Елементи радянської комуністичної ідеології і пропаганди в шкільних підручниках з іноземних мов у середині 60–х – 80–х рр. ХХ ст. (на матеріалах Волинської області УРСР) (2019)
Малащук О. С. - Зародження і становлення наукових засад з виноградарства в Російській імперії (друга половина XVІІІ – перша половина ХІХ століть) (2019)
Мельник В. В. - Теоретико–методологічні та науково–організаційні засади розвитку штучної інкубації в Українській РСР у 1964–1991 роках (2019)
Михайлов О. І. - Дрібний кредит у Бессарабській губернії (2019)
Міронова І. С. - Формування поштових трактів на території України в другій половині ХVІІ – першій половині ХVІІІ ст. (2019)
Нагірняк А. Я. - Проблемні питання професійної підготовки екскурсоводів і гідів–перекладачів у сфері екскурсійної діяльності в Україні (2019)
Непіпенко Л. П. - Гендерна ідеологія та гендерна політика в радянській політичній культурі України періоду НЕПу (2019)
Павленко В. М. - Трансформація суспільної думки Італії щодо міграційної політики (1980–ті–2010–ті): еволюція мультикультуралізму, Саварин В. М. (2019)
Прокопенко Л. І. - Науково–дослідна діяльність кафедри бібліотекознавства Київського національного університету культури і мистецтв: через призму трансформаційних процесів (2003–2018) (2019)
Руднічук А. А. - Особливості соціального складу населення міст Німеччини в XIV–XV ст. (2019)
Середа М. В. - Етнокультурні зв’язки на теренах Північного Причорномор’я у Кіммерійську епоху (2019)
Скиба І. Б. - Формування особистості та початок церковно–громадської діяльності адміністратора Автокефальної Церкви в Україні митрополита Полікарпа (Сікорського) в роки німецько–радянської війни (2019)
Смірнова Б. О. - Розвиток аерокосмічних технологій для удосконалення ґрунтозахисного землеробства у Полтавському регіоні на початку ХХІ століття (2019)
Солдатенко В. Ф. - Дополнительные аргументы против тенденции отказа от принципиальных подходов и оценок (соображения в связи с книгой "Украина – 1918. Взгляд из Германии") (2019)
Солошенко О. М. - Інститут приватних домашніх шкіл в системі освіти сільського населення Російської імперії в ХІХ ст. (2019)
Танасюк В. Л. - Магазини системи "Торгзін": завдання та особливості радянської спецторгівлі першої половини 1930–х рр. (2019)
Танцюра О. Г. - Витоки та розвиток сіонізму у контексті політики пам’яті Держави Ізраїль (2019)
Тішин О. В. - Місце Півдня України в обґрунтуванні претензій ІІІ Рейху на східноєвропейські території (2019)
Федчук О. Б. - Московська держава як міфологема в уявленнях кримських татар у другій половині XV – на початку XVII ст. (2019)
Харламов М. І. - Підготовка кваліфікованих робітників сільського господарства у школах РГУ та КГУ в УСРР у 1930–1934 роках, Логовський І. М. (2019)
Холоденко В. В. - Археологічна та музеєзнавча тематика на сторінках ранньої преси Переяславщини (1954–1970–ті рр.) (2019)
Хрящевська Л. М. - Аналіз соціальної структури українського суспільства з початку 1990–х до кінця 2001 років (2019)
Shymko V. V. - Historiography of favoritism in the political history of the Russian Empire and Ukraine in the middle and second half of the XVIII century: historical discourse (2019)
Шишко О. Г. - Підпільні петлюрівські організації в епіцентрі політичного терору в Одеській губернії у другій половині 1921 р. (2019)
Коляда І. А. - Рецензія про монографію: Романцова Н. Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934 рр.). Проблема в українській історіографії: монографія. Маріуполь: МДУ, 2019, 528 с. (2019)
Преловська І. М. - Рецензія на книгу: Кізлова А. А. Усамітнення в натовпі: соціальні взаємодії братії при шанованих святинях Києво-Печерської Успенської Лаври (1786 р. – перші десятиліття ХХ ст.). Монографія. К.: ПП "Фірма "Гранмна"", 2019. 560 с.: ил. (2019)
Содежание (2017)
Чередниченко А. Г. - О направлении миграций древнейших индоевропейцев. (2017)
Мартемьянов А. П. - О сельских межевых знаках первых веков нашей эры с территории Нижней Мезии и Фракии (2017)
Петречко О. М. - Релігія як інструмент політики Помпея Великого (2017)
Sorochan K. S. - Byzantine Spices as a Daily Byzantine Cuisine Part (2017)
Кариков С. А. - Конфессиональные дискуссии cреди саксонских теологов в 40–70-х гг. XVI века: истоки лютеранской ортодоксии (2017)
Гречко Д. С. - Об эволюции конской узды на юге Восточной Европы в VI в. до н. э (2017)
Ромашко О. В. - Металеві казани як один із хроноіндикаторів пам’яток скіфської культури (2017)
Croitor R. - Horse remains from Belozerka Culture monuments of South Moldova (2017)
Аксенов В. С. - Реконструкция костюма аланских женщин по археологическим материалам раннесредневекового катакомбного могильника у с. Верхний Салтов (2017)
Dyachkov S. V. - Trebuchets of the Genoese Fortress of Cembalo (XIV—XV centuries) (2017)
Ботева Д. В. - Тракийските сребърни наколенници (?) и сребърният съд от Мастюгино — възможности за алтернативна интерпретация (2017)
Делев П. - Войни на север, от Филип II до Лизимах (2017)
Тодоров Ив. М. - О происхождении названия "Филиппополь" фракийского города Пульпудева (совр. г. Пловдив — Республика Болгария) (2017)
Bülow G. v. - Romuliana — der Palast des Kaisers Galerius bei Gamzigrad (Serbia). Ein serbisch-deutsches Forschungsprojekt (2017)
Задников С. А. - Греческий керамический импорт Циркуновского городища, Пеляшенко К. Ю. (2017)
Горбаненко С. А. - Палеоботанічні дослідження на Горналі, Сергєєва М. С. (2017)
Івакін В. Г. - Елементи одягу давньоруського ремісника-гончара (за матеріалами археологічних досліджень вишгородського гончарного посаду 2013–2015 рр.). (2017)
Лиман С. И. - История Средних веков в творчестве А. П. Рославского-Петровского (1816–1872) (2017)
Котенко В. В. - Дослідження археологічної кераміки в період діяльності Всеукраїнського археологічного комітету (2017)
Домановский А. Н. - Роман Сладкопевец в окружении предшественников и последователей: украинский взгляд на византийскую гимнографию. Кожушний О. В. Преподобний Роман Солодкоспівець і візантійська гімнографія III—VIII століть. — К., 2009. — 264 с. (2017)
Домановський А. М. - Візантійський складник VIII Дриновських читань (Харків, 29–31 березня 2016 р.) (2017)
Посохов С. І. - Погляд крізь роки, Шрамко І. Б. (2017)
Список скорочень (2017)
Наші автори (2017)
Our Authors (2017)
Тимошик М. - Шановний читачу! (2019)
Tymoshyk M. - Dear Readers! (2019)
Наливайко О. - Україна позбулася тотального контролю діяльності преси з боку держави (2019)
Nalyvaiko O. - Ukraine got rid of total state control on press activity (2019)
Поплавський М. - Професійна орієнтація молоді: брендингова стратегія Київського національного університету культури і мистецтв (2019)
Poplavskyi M. - Youth professional orientation: branding strategy of Kyiv National University of Culture and Arts (2019)
Тимошик М. - Українська преса у Великій Британії: витоки, етапи становлення, джерела живлення, перші часописи (2019)
Tymoshyk M. - Ukrainian press in Great Britain: origin, formation stage, sources, first magazines (2019)
Скорик М. - Бунт на факультеті журналістики Київського університету 1965 року як реакція студентів на початок згортання хрущовської відлиги (2019)
Решетуха Т. - Українські періодичні видання Тернопілля доби Національно-визвольних змагань українського народу 1918 – 1919 років (2019)
Гарачковська О. - Епіграма на шпальтах "Літературної України" (2019)
Копистинська І. - Проблема чистоти мови на сторінках всеукраїнської преси у період російської військової агресії (на матеріалах журналу "Країна"), Качмар В., Говера О. (2019)
Хлистун І. - Текстові особливості прихованої політичної реклами ("джинси") у газетних тестах (2019)
Погрібна О. - Зміст, жанрово-тематичне розмаїття, функції і перспективи українських книжкових відеоблогів (2019)
Ситник О. - Сучасні тенденції проектування взаємодії користувачів із інтернет-медіа (2019)
Шашенко С. - Комунікаційні аспекти сучасних мультимедійних лонгрідів: українська практика (2019)
Житарюк М. - Румунська шевченкіана: від часопису "Наш Голос" (Бухарест) до двомовної антології (2019)
Забіяка І. - Лист у мережі інтернет як новий тип документа: морально-етичний та діловий аспект (2019)
Барковська Ю. - Реформування друкованих ЗМІ: перші результати та перспективи (2019)
Іваненко В. - Навколо звільнення Аласанії (2019)
Kytskai L. - Optimization of the tariff on automobile passenger transportation to suburban united (2019)
Маркович І. - Методологічні основи дослідження національної економіки з позицій системного аналізу, Струтинська І. (2019)
Мельник М. - Індикатори відкритого інноваційного процесу та оцінка ступеню відкритості підприємства, Нікітін Ю. (2019)
Долгальова О. - Вплив організаційних та нормативно-правових чинників на процес відновлення Донецької області, Єщенко М. (2019)
Кареліна О. - Особливості використання технології RFID в інформаційному забезпеченні промислових підприємств (2019)
Крамар І. - Перспективно-проблемний аналіз соціально-економічного розвитку Західного регіону України, Мариненко Н. (2019)
Федорова Т. - Маркетинговий підхід як системно-комплексне вирішення проблеми підвищення конкурентоспроможності підприємств (2019)
Майорова І. - Вибір і управління інноваційною стратегією промислового підприємства, Гарматюк Гарматюк, О. О. (2019)
Малюта Л. - Використання інноваційних програм в контексті інноваційного розвитку машинобудівних підприємств, Кузь Т. (2019)
Осадчук І. - Поведінкові аспекти в процесі управління агроформуваннями, Боліла С., Кириченко Н. (2019)
Дячун О. - Cучасні проблеми управління продажем, Радинський С. (2019)
Завідна Л. - Розвиток підприємства як ефективна платформа результативності економічної системи, Кирич Н., Миколайчук І. (2019)
Шведа Н. - Стратегія публічної організації: поняття та особливості формування, Надія Т. (2019)
Андрушків Б. - Соціогуманітарний інструментарій підвищення ефективності гермінативного розвитку адміністративно-територіальної одиниці, Кирич Н., Мельник Л., Погайдак О., Шерстюк Р. (2019)
Григор’єва Л. - Система волонтерського менеджменту проектів з відновлення туристичних ресурсів (2019)
Созанський Л. - Порівняльна оцінка сировинного потенціалу деревообробної промисловості України і країн ЄС (2019)
Нижник В. - Рецензія на монографію Крамар Ірини Юріївни "Розвиток промислових підприємств України в контексті інтернаціоналізації" (2019)
Мета журналу і редакційна політика (2019)
Целуйко В. Й. - Прогностичне значення підвищення систолічного артеріального тиску та його корекції в українських пацієнтів з артеріальною гіпертензією: результати когортного дослідження СИСТЕМА-2 (2019)
Колесник М. Ю. - Деформація лівих камер серця у жінок з гіпертонічною хворобою у стані постменопаузи залежно від наявності гіпертрофії лівого шлуночка та дилатації лівого передсердя, Соколова М. В. (2019)
Барабаш О. С. - Вплив ремоделювання лівого шлуночка на поздовжню міокардіальну кінетику обох шлуночків серця у хворих з артеріальною гіпертензією і факторами серцево-судинного ризику, Іванів Ю. А., Тумак І. М., Барабаш Я. Р. (2019)
Пархоменко О. М. - Характеристика коронарного судинного русла, структурно-функціонального стану серця та ендотелійзалежної вазодилатації у хворих молодого віку з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST, Лутай Я. М., Іркін О. І., Білий Д. О., Степура А. О., Кушнір С. П., Соколов Ю. М., Соколов М. Ю. (2019)
Петюніна О. В. - Асоціації рівня макрофаг-інгібуючого фактора зі ступенем тривожності та депресії у хворих, що перенесли інфаркт міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Скринник О. В. (2019)
Воронков Л. Г. - Антропометричні параметри та показники тканинних компартментів тіла в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка залежно від втрати маси тіла за останні 6 місяців, Войцеховська К. В., Федьків С. В., Коваль В. І. (2019)
Коваленко В. М. - Клінічний перебіг гострого міокардиту у хворих зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка, Несукай О. Г., Чернюк С. В., Кириченко Р. М., Тітова Н. С., Гіреш Й. Й., Дмитриченко О. В. (2019)
Коркушко О. В. - Вплив кверцетину на реологічні властивості крові в пацієнтів похилого віку з метаболічним синдромом, Наскалова С. С., Антонюк-Щеглова І. А., Дужак Г. В., Бондаренко О. В., Гриб О. М., Шатило В. Б. (2019)
Шуба Н. М. - Роль гіперурикемії в розвитку серцево-судинних захворювань, Воронова Т. Д., Крилова А. С. (2019)
До відома авторів (2019)
Адаменко О. О. - Шляхи реалізації моделі формування здорового способу життя студентської молоді засобами фізичної культури у закладах вищої освіти, Литвиненко О. М., Борецька Н. О. (2019)
Арнаутова Л. В. - Сучасні корекційні технології в роботі з дітьми з особливостями психофізичного розвитку, Тарасенко Л. В. (2019)
Біда О. І. - Підготовка фахівців з фізичної культури до формування здорового способу життя засобами здоров’язбережувальних технологій, Шевченко О. І., Кучай О. (2019)
Бірюк С. В. - Структура тренувальних навантажень стрибунів у висоту в річному циклі підготовки, Демидова І. В., Решетілова Н. В. (2019)
Бобришева Н. М. - Моделювання комунікативних ситуацій на заняттях з професійної англійської мови в морських навчальних закладах (2019)
Борецька Н. В. - Механізм надання освітніх послуг у закладах вищої освіти України, Ковальчук О. Д. (2019)
Budak V. - Contemporary methodological approaches to the process of forming a personality of leader-patriot in the university educational environment, Oleksiuk O. (2019)
Вдовиченко Р. П. - Формування ціннісних орієнтацій студентської молоді через компетентнісний підхід у вихованні особистості, Михальченко Н. В. (2019)
Галімська І. І. - Валеологічне виховання курсантів льотних навчальних закладів засобами фізичної культури і спорту (2019)
Гречановська О. В. - Роль інноваційні технологій у процесі вивчення гуманітарних дисциплін та формуванні конфліктологічної культури у студентів технічних ЗВО (2019)
Горпинич Т. І. - Проблема кадрового забезпечення медичних шкіл у США (2019)
Гриценко А. П. - Теоретичні основи використання мультимедіа технологій у процесі викладання історії (2019)
Гриців В. Б. - Забезпечення професійно-етичної спрямованості особистості фахівця банківської справи (2019)
Довгопол О. О. - Тренінгові технології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2019)
Дрозд О. В. - Аксіологічний аспект формування толерантної особистості в умовах закладу вищої освіти (2019)
Дубовий З. В. - Дослідження стану сформованості самостійності майбутніх учителів музики (2019)
Зорочкіна Т. З. - Інноваційні підходи до підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у Великій Британії (2019)
Івершинь А. Г. - Діагностика розвитку креативностi особистості майбутніх вихователів (2019)
Ірхіна Ю. В. - Організація дозвілля студентів у вищих навчальних закладах України як проблема 21 століття (2019)
Калмикова І. В. - Формування ключових компетентностей учнів на уроках-семінарах з історії України (2019)
Камінська І. Т. - Роль особистісних характеристик у виборі студентами стратегій вивчення іноземних мов (2019)
Капінус О. С. - Проблема розвитку професійної суб’єктності майбутніх офіцерів збройних сил України (2019)
Карпова С. Е. - Особливості взаємозв’язку компонентів культури безпечної життєдіяльності у майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей, Гвоздій С. П. (2019)
Княжева І. А. - Педагогічна рефлексія як чинник професійного становлення майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Козир А. В. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва до розвитку художньо-образного мислення учнів підліткового віку (2019)
Ковалишин О. І. - Організаційно-педагогічні засади діяльності українського таємного університету у Львові (1921 – 1925 рр.) (2019)
Корнещук В. В. - Інновативний потенціал сучасного педагога (2019)
Короленко В. Л. - Сучасні аспекти морального виховання школярів, Шенкевич В. М. (2019)
Костащук О. І. - Умови оптимізації виховання професійної честі студентів (2019)
Кучай Т. П. - Теоретичні основи інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, Кучай О. В. (2019)
Лазаренко С. В. - Газетний текст на заняттях з української мови як іноземної (лінгвометодичні функції, критерії відбору, основні прийоми роботи) (2019)
Леврінс М. І. - Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2019)
Листопад Н. Л. - Формування інформаційної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Листопад О. А. - Підготовка майбутніх вихователів до використання інноваційних технологій в закладах дошкільної освіти (2019)
Литвиненко О. М. - Стан та умови оптимізації процесу досягнення успіху в формуванні культури здоров’я студентів, Шелестюк Д. В. (2019)
Мардарова І. К. - Підготовка майбутніх вихователів до формування культури здоров’я дошкільників (2019)
Мога М. Д. - Гармонізація м’язово-фасціальної системи дітей раннього віку зі спастичним синдромом рухових порушень (2019)
Мхитарян О. Д. - Формування духовного світу учнів із низьким рівнем літературного розвитку, Бикова Н. Є., Бугайова А. С. (2019)
Наконечная Л. М. - Сучасні концепти інклюзивного навчання у дослідженнях північноамериканських та українських вчених (2019)
Орос І. І. - Законодавче забезпечення системи освіти дорослого населення у Великій Британії (2019)
Парфентьєва І. П. - Національно-патріотичне виховання майбутніх учителів музичного мистецтва при вивченні дисциплін диригентсько-хорового циклу (на прикладі відродження хорової спадщини А. Веделя за кордоном) (2019)
Паршук С. М. - Художньо-естетична складова формування загальнокультурної грамотності майбутніх фахівців початкової освіти, Стасюк В. О. (2019)
Пріма Д. А. - Професійна позиція як науковий феномен (2019)
Пріма Р. М. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової школи: стратегія змін (2019)
Руденко Ю. А. - Лекція-візуалізація як форма психолого-педагогічного супроводу формування професійно-методичної спрямованості майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Ружевич Я. І. - Проблема підготовки майбутніх учителів іноземних мов у зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2019)
Савченко В. А. - Моделювання професійної підготовки учителя фізичної культури нової української школи з використанням інноваційних технологій (2019)
Савченко Н. С. - Молодіжна культурно-дозвіллєва діяльність як частина державної політики провідних зарубіжних країн, Дубінка М. М. (2019)
Серебрянікова О. С. - Відображення у змісті підготовки майбутніх соціальних працівників сутності і цінності рекреаційної діяльності (2019)
Сидорова Н. В. - Використання видів та способів побудов перспективних зображень студентами спеціалізації "Архітектура будівель і споруд", Доценко Ю. В. (2019)
Скрипник Н. С. - Про використання методів мобільного навчання при вивченні іноземної мови у немовних ЗВО (2019)
Староста В. І. - Самооцінювання результатів навчання майбутніми учителями початкової школи (2019)
Струк А. В. - Народознавча складова професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2019)
Султанова Н. В. - Формування гендерної компетентності майбутніх вчителів в закладах вищої освіти, Безушко С. В. (2019)
Сухопара І. Г. - Чинники розвитку емоційого інтелекту молодших школярів у контексті нової української школи (2019)
Тарабасова Л. Г. - Соціально-антропологічний вимір життєдіяльності дитини в контексті дошкільної освіти, Шинкаренко В. В., Передерій О. Л. (2019)
Ткачук Д. В. - Методичні рекомендації щодо професійної підготовки інспекторів прикордонної служби до ідентифікації осіб і транспортних засобів в умовах євроінтеграції (2019)
Філоленко О. В. - Формування готовності майбутніх викладачів закладу вищої освіти до професійної самореалізації (2019)
Хайруліна Ю. А. - Засоби художньої драматургії у підготовці вчителя музичного мистецтва до викладання інтегрованого курсу "мистецтво" в умовах нової української школи (2019)
Ходякова Г. В. - Компьютерная обработка текстов в курсе квантитативной лингвистики (2019)
Хом’юк І. В. - Використання компетентнісно орієнтованих завдань в процесі викладання дисципліни "Технології навчання освітньої галузі "Математика" (2019)
Цимбал-Слатвінська С. В. - Етапи становлення професійної підготовки майбутніх логопедів у системі спеціальної освіти (2019)
Чумак М. Є. - Вища освіта політехнічного профілю Німеччини та України на початку ХХ століття: компаративний аналіз (2019)
Чумаченко О. Ю. - Педагогічні особливості побудови тренувальних макроциклів силової спрямованості на тренажері "Сoncept–" у спортсменів єдиноборців, Козубенко О. С., Пильненький В. В. (2019)
Шаров С. В. - Аналіз зарубіжних досліджень соціальної компетентності підлітків (2019)
Шинкаренко В. В. - Сутність понятійного апарату патріотичного виховання особистості, Виноградова О. М., Писарєва Л. В. (2019)
Шинкарьова Ж. В. - Толерантність як домінанта соціального партнерства суб’єктів діяльності в умовах інклюзивної освіти (2019)
Шевченко І. В. - Імплементація методики предметно-мовного інтегрованого навчання (clil) у процесі викладання курсу "Історія основної мови (англійська)" для майбутніх вчителів англійської мови (2019)
Ярошевська Л. В. - Громадянське виховання молоді засобами музичного мистецтва за В. О. Сухомлинським (2019)
Вихідні дані (2019)
Рижкова Т. М. - Ефективність використання йодказеїну в технології козиного сиру сулугуні, Дюкарева Г. І., Лівощенко І. М., Перекрест Н. Г., Пасєка Р. П. (2018)
Горяйнова Ю. А. - Вибір раціональної концентрації жирового компонента та яйцепродуктів у рецептурі пісочного тіста з добавками чорноплідної горобини, Сімакова О. О., Трикуль О. О. (2018)
Попова С. Ю. - Наукове обгрунтування та розроблення прискореної технології дріжджового напівфабрикату, Слащева А. В., Пусікова О. А., Яріна А. О. (2018)
Yudina T. I. - Determination of the comprehensive quality indicator of combined minced, Nazarenko I. A., Bodnaruk O. A. (2018)
Сімакова О. О. - Дослідження впливу важких металів на хлібопекарні властивості пшеничного борошна, Горяйнова Ю. А., Омельницька В. О. (2018)
Дейниченко Г. В. - Формування математичного опису структурних властивостей мембран з поляризаційним шаром, Гузенко В. В., Возняк А. В., Островчук А. О. (2018)
Горєлков Д. В. - Дослідження процесів комбінованого способу очищення плодів гарбуза, Дмитревський Д. В., Омельченко О. В., Онищенко А. Г. (2018)
Постнов Г. М. - Перспективи використання технології глибокої переробки ставкової риби, Червоний В. М., Максименко М. М., Гулий А. В., Омельченко О. В., Апанасенко А. І. (2018)
Цвіркун Л. О. - Удосконалення процесів сортування продуктів харчування на конвеєрній лінії, Цвіркун С. Л., Островчук О. О. (2018)
Горєлков Д. В. - Встановлення раціональних параметрів проведення комбінованого процесу, Дмитревський Д. В., Проценко О. І., Перекрест В. В., Савіцький О. В. (2018)
Шеїна А. В. - Особливості сушніня картопляного пюре кондуктивним способом та в полі ІЧ-випромінювання (2018)
Вимоги до оформлення авторських рукописів (2018)
Зразок оформлення статті (2018)
Богуто Д. Г. - Інтелектуальний алгоритм управління міським трафіком транспортних засобів, Комаров В. Ф., Ніколюк П. К., Ніколюк П. П. (2018)
Боков І. П. - Дослідження поведінки узагальнених переміщень, отриманих із використанням теорії, Бондаренко Н. С., Стрельнікова О. О. (2018)
Varlamova N. V. - Hardware-software complex for psychological and professional diagnostics with the remote control function, Styervoyedov N. G. (2018)
Degtyarev K. G. - A comparative analysis of axisymmetric vibrations of conical and cylindrical fluid-filled elastic shells, Gnitko V. I., Naumenko Yu. V., Strelnіkova Е. А. (2018)
Караєв А. О. - Відновлення вершин многокутника за серединами його сторін, Стрельнікова О. О. (2018)
Косолап А. И. - Преобразование координат в задачах глобальной оптимизации, Романчук А. А. (2018)
Сидоров М. В. - Метод Роте та метод двобічних наближень у чисельному аналізі задач для одновимірних квазілінійних параболічних рівнянь (2018)
Сметанкіна Н. В. - Моделювання динамічного відгуку шаруватих конструкцій на імпульсне навантаження, Угрімов С. В., Шупіков О. М. (2018)
Белоус Н. В. - Выравнивание яркости фона изображений текстовых знаков с использованием высокочастотного фильтра, Власенко В. П., Красов А. И. (2018)
Васильєва Л. В. - Онлайн-додаток для розрахунку оптимальних умов мікроклімату в комп'ютерному офісі, Кузьменко М. В., Садретдінов Я. С. (2018)
Гарячевська І. В. - Пошук зони інтересу в кадрі для контролю якості друкованих плат, Гуріна Д. В. (2018)
Globa L. - The Simplification Method of Engineering Task Sequences used for Engineering Knowledge Portals, Koval O., Novogrudska R. (2018)
Гурін Д. В. - Розробка математичної моделі автоматизованної системи управління нанесення наноструктурованих діелектричніх плівок, Невлюдов І. Ш. (2018)
Гущин И. В. - Применение свёрточных нейронных сетей для задач классификации фруктов на изображении, Споров А. Е., Тапузов А. С. (2018)
Замула А. А. - Практическое использование результатов первой фундаментальной теоремы Гаусса в системе остаточных классов, Краснобаев В. А., Курчанов В. Н. (2018)
Kravchenko I. - Benchmarking process in testing of spreadsheet editors, Kukhar I., Kuznetsov O., Svatovsky I. (2018)
Антоненко Н. М. - Плоска термопружна деформація багатошарової плити з пружними зв’язками між шарами (2018)
Безлюбченко А. В. - Метод синтеза решений многокритериальных задач стохастической оптимизации со смешанными условиями, Меняйлов Е. С., Угрюмов М. Л., Угрюмова К. М., Черныш С. В. (2018)
Грабовская Ю. Л. - Модернизация канала компьютерного управления учебной моделью цифрового процессора, Рева С. Н. (2018)
Кончаковська О. С. - Метод двобічних наближень у чисельному аналізі однієї мікроелектромеханічної системи, Сидоров М. В. (2018)
Крютченко Д. В. - Компьютерное моделирование вынужденных колебаний жидкости в призматическом резервуаре (2018)
Подцыкин Н. С. - Оптимизация надежности сложной системы (2018)
Prykhodko N. V. - Constructing the nonlinear regression equations based on multivariate normalizing transformations, Prykhodko S. B. (2018)
Romanuke V. V. - Wind farm deployment by wind turbines of different power curves under a 2-way routine of energy-and-costs constrained optimization (2018)
Баранец В. А. - Дискретное моделирование агрегации и оседания микро- и наночастиц в суспензиях, Кизилова Н. Н. (2018)
Gamzayev R. O. - An approach to assessment of dynamic software variability in mobile applications development, Karaзuha E., Tkachuk M. V., Tovstokorenko O. Y. (2018)
Крютченко Д. В. - Вимушені коливання рідини в циліндричних резервуарах під дією вертикального збудження (2018)
Куклин В. М. - Особенности развития искусственного интеллекта на современном этапе (2018)
Куклин В. М. - О математических моделях описания параметрических и модуляционных неустойчивостей (2018)
Lazurik V. T. - Modeling the influance of electron beam energy distribution on quality of radiation processing, Lazurik V. M., Popov G., Zimek Z. (2018)
Romanuke V. V. - The minimization of exact total weighted completion time in the preemptive scheduling problem by subsequent length-equal job importance growth (2018)
Гриб Д. А. - Інформатизація управління структурною динамікою складних багатоструктурних систем військового призначення при динамічній зміні обстановки в районі ведення бойових дій, Демідов Б. О. Борисенко М. Ю., Кузнєцова М. Ю. (2019)
Голованов А. В. - Обґрунтування показника оцінювання варіантів розподілу сил і засобів за напрямками у смузі оборони, Скородід С. П. (2019)
Науменко І. В. - Аналітичні замітки щодо особливостей бойових дій поблизу населеного пункту Дейр-ез-Зора (Сирія), Мокроцький М. Ю., Шостак Р. С., Орлов С. В. (2019)
Лезік О. В. - Деякі шляхи покращення системи технічного забезпечення за рахунок визначення моделей її дослідження, Пастушок Є. М., Левагін Г. А., Книш Д. В. (2019)
Ярош С. П. - Застосування глобальних систем визначення місцеположення для підвищення бойових можливостей зенітних ракетних військ, Буданов М. С., Гапонов О. Ю., Флячок Ю. О. (2019)
Головань О. М. - Перспектива використання безпілотних літальних апаратів підрозділами Національної гвардії України під час охорони громадського порядку, Тробюк Д. В. (2019)
Кашаєв І. О. - Застосування безпілотних літальних апаратів для вирішення задач моніторингу об’єктів аеродромної інфраструктури, Усачова О. А., Новічонок С. M., Петров В. М. (2019)
Петров В. М. - Методичний підхід до визначення ефективної номенклатури засобів ураження перспективних ударних безпілотних авіаційних комплексів, Кашаєв І. О., Клюшніков І. М., Кудрявцев А. Ф. (2019)
Сторчак В. С. - Метод формування інформаційного середовища навчання диспетчерів управління повітряним рухом в процесі тренажерної підготовки, Ковальов Ю. Г. (2019)
Бекіров А. Е. - Метод прихованої передачі інформації в мовному повідомленні, Баранік О. М., Парфило В. В. (2019)
Бекіров А. Е. - Метод забезпечення конфіденційності радіопереговорів авіації, Красноруцький А. О., Ковтуненко Н. М. (2019)
Леонов І. Г. - Аналіз можливості автоматизованої цілевказівки засобам малокаліберної зенітної артилерії, Лещенко С. П., Кудряшов В. Є., Присяжний А. Є., Леушин С. Г. (2019)
Рисаков М. Д. - Використання цифрового диференціювання відеоімпульсів у посадковому радіолокаторі для суттєвого послаблення впливу пасивних завад, Кулик О. П., Костенко І. Л., Блащук С. М., Воронін О. І. (2019)
Сидоренко Р. Г. - Ефективність заходів радіоелектронного захисту об’єктів від радіометричних систем виявлення за рахунок використання спеціальних покриттів, Акулінін Г. В., Безверхий С. А., Гончаров А. А. (2019)
Войтов В. А. - Теоретичні та природні передумови досягнення аномально низького тертя та зношування в трибології, Стадниченко В. М., Варваров В. В. (2019)
Лагутін Г. І. - Вдосконалення способів релейного захисту силових трансформаторів в системах електропостачання військових аеродромів, що залучаються для потреб ООС, Кудрявський А. І., Хабоша С. М. (2019)
Лагутін Г. І. - Аналіз способів визначення технічного стану асинхронних двигунів електромашинних перетворювачів частоти в системах електропостачання зенітних ракетних комплексів, Скиба О. О., Юр’єв О. О. (2019)
Мусаїрова Ю. Д. - Визначення амплітуд та частот крутильних коливань валопроводу дизель-генератора, в якому використовуються пристрої для гасіння коливань (2019)
Чепурний Ю. В. - Метод діагностування газотурбінного двигуна по прямому спектру вібрації, Мартинець Б. З. (2019)
Сутюшев Т. А. - Спосіб переходу від охорони місць компактного перебування дипломатичного персоналу до евакуації, у разі реалізації загроз його безпеці, Волков І. М. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Вихідні дані (2019)
Міжнародна спеціалізована виставка Зброя та Безпека - 2019 (2019)
Содежание (2016)
Вітаємо ювіляра! (90 років головному редактору збірника, академіку НАН України С. В. Свєчнікову) (2016)
Крюченко Ю. В. - Гібридні наноструктури з квантовими точками А2В6 і металевими наночастинками (огляд), Корбутяк Д. В. (2016)
Велещук В. П. - Неруйнівний контроль та діагностика світлодіодних структур на основі GаN за мікроплазмами (огляд), Власенко О. І., Власенко З. К., Хміль Д. М., Камуз О. М., Борщ В. В. (2016)
Сукач А. В. - InSb фотодіоди (огляд. Частина I), Тетьоркін В. В., Матіюк І. М., Ткачук А. І. (2016)
Сукач А. В. - InSb фотодіоди (огляд. Частина II), Тетьоркін В. В., Матіюк І. М., Ткачук А. І. (2016)
Лисюк В. О. - Особливості фотонних кристалів (огляд), Костюкевич С. О., Костюкевич К. В., Коптюх А. А., Стащук В. С. (2016)
Марчило О. Н. - Кристаллофосфоры красного цвета свечения га основе SrTiO3:Pr3+ , полученного золь-гель методом, Завьялова Л. В., Наканиши Йо., Коминами Х., Хара К., Снопок Б. А., Свечников С. В., Беляев А. Е. (2016)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний базовий модуль сенсорних систем метеорологічного та екологічного моніторингу, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф. (2016)
Денисюк Р. А. - Взаимодействие твердых растворов ZnxCd1-xTe и Cd0,2Hg0,8Te с травителями системы NaNО2–НІ–молочная кислота, Томашик В. Н., Денисюк Т. Н. (2016)
Ревуцька Л. О. - Дослідження структурних властивостей халькогенідних стекол As 2 S 3 , легованих сріблом, Паюк О. П., Стронський О. В., Гудименко О. Й., Губанова A. О., Криськов Ц. А. (2016)
Баранський П. І. - Магнітотензо- і тензомагнітоопір n-Ge, Гайдар Г. П. (2016)
Манойлов Э. Г. - Методология объектно-ориентированного моделирования процессов адсорбции: особенности динамики формирования и пространственной самоорганизации поверхностных структур, Кравченко С. А., Снопок Б. А. (2016)
Костюкевич С. О. - Cенсор поверхневого плазмонного резонансу з чутливим елементом на полімерній основі, Костюкевич К. В., Христосенко Р. В., Коптюх А. А., Москаленко Н. Л., Лисюк В. О., Погода В. І. (2016)
Семикина Т. В. - Диодные структуры и электрические свойства пленок ZnO, полученных методом атомного послойного осаждения (2016)
Онищенко В. Ф. - Розподіл фотоносіїв у макропористому кремнії при їх неоднорідній генерації (2016)
Кустов А. В. - Природа бреда и механизмов бредообразования, Алексеева Ю. А. (2018)
Антонів А. А. - Механізми прогресування неалкогольного стеатогепатиту на тлі ожиріння та хронічної хвороби нирок І-ІІ стадії (2018)
Шаргородська Є. Б. - Pетроспективний аналіз спектру вроджених вад серця у новонароджених дітей та термінів їх діагностики, Школьник О. С., Макух Г. В., Корінець Я. М., Прокопчук Н. М. (2018)
Сизова Л. М. - Анализ заболеваемости корью в Полтавской области (2018)
Гула В. І. - Корекція структурних змін фундального відділу шлунка, зумовлених загальним і клітинним зневодненням організму, препаратом із антиоксидантними та мембранопротекторними властивостями (2018)
Чернацька O. M. - Взаємозв’язок між урикемією та показниками функції серця в осіб з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 2-го типу (2018)
Титул, зміст (2019)
Антонюк П. О. - Аналіз стану торгівлі агропродовольчими товарами України з країнами Африки, Антонюк О. П., Ступницька Т. М., Баранюк Х. О. (2019)
Криницька О. О. - Оцінка впливу використання генетично модифікованої продукції на стан продовольчої безпеки, Ткачук Т. І. (2019)
Нікішина О. В. - Логістична структура товарного ринку: теоретичні положення та прикладні аспекти (2019)
Markova T. - Equity capital: approaches to definition, classification and its structure, Volodina O., Mytrofanov O., Chehlatonieva A. (2019)
Некрасова Л. А. - Новітні аспекти стратегування розвитку виробничих підприємств України в умовах децентралізації (2019)
Sedikova I. - Development of conceptual principles of the circular economy (2019)
Kalaman O. - Risk as a specific component of strategic enterprises management in the agrarian sector in the current conditions of Ukraine development, Okulicz-Kozaryn W., Purtskhvanidze O. (2019)
Найда І. С. - Сучасні інструменти оцінки конкурентоспроможності сільськогосподарського підприємства, Найда А. В., Галицький О. М. (2019)
Вігуржинська С. Ю. - Роль нематеріальних активів у формуванні інноваційного розвитку підприємства, Колесник В. І. (2019)
Nikoliuk O. - Current state and prospects for development of stock exchange in globalization conditions, Krusir T. (2019)
Тарасова О. В. - Проблеми формування депозитної бази комерційних банків України (2019)
Антонян И. М. - Краткосрочное прогнозирование многомерных временных рядов с использованием робастных нейросетевых моделей, Горячая В. А., Зеленский А. И., Угрюмова Е. М. (2015)
Дихтяр Н. Ю. - Оценка параметров положения и видимого движения объектов по измерениям на серии кадров, Мовсесян Я. С., Саваневич В. Е. (2015)
Жданова О. Г. - Складання розкладу виконання завдань неідентичними паралельними пристроями з метою максимально рівномірного завантаження пристроїв, Сперкач М. О. (2015)
Киричок А. В. - Качественные модели сверхизлучения в инвертированных средах, Мишин А. В. (2015)
Подцыкин Н. С. - Модель оптимизации стратегии профилактических обслуживаний технической системы (2015)
Мищенко В. О. - Преимущества, затраты и риски, модификации реализаций методов дискретных особенностей с целью оптимизации, Паточкин Б. В. (2015)
Коряшкина Л. С. - Непрерывные линейные задачи оптимального мультиплексного разбиения множеств с ограничениями, Череватенко А. П. (2015)
Назаренко А. М. - Математическое и компьютерное моделирование в задачах дифракции P- и SV-волн на системе полостей и включений (2015)
Bulanchuk G. - Stability investigation of the two-dimensional nine-vectors model of the lattice Boltzmann method for fluid flows in a square cavity, Bulanchuk O., Ostapenko А. (2015)
Lazurik V. T. - Evaluation of accuracy of the methods for determining spatial characteristics of electron radiation depth-dose distribution, Popov G. F., Salah A. S., Zimek Z. (2015)
Borovinsky A. V. - Energy Metrics: an experience in assessment of programs developed within a mathematical package, Gakhov A. V., Mishchenko V. O. (2016)
Буй Д. Б. - Математические основания алгоритмов линеаризации: рефлексивно-транзитивные замыкания бинарных отношений, Шишацкая Е. В., Fabunmi S., Mohammed K. (2016)
Дзюба В. А. - Побудова комбінованого чисельно-аналітичного методу підвищеної точності для розрахунку задач оболонкових конструкцій (2016)
Куклин В. М. - Влияние памяти на эволюцию популяций, Приймак А. В., Яновский В. В. (2016)
Silakov A. I. - Mathematical modeling of hydraulic networks of structurally complex technological schema, Ugryumov M. L., Shmelev A. S. (2016)
Черний Д. И. - Математическая модель течения в мелководной акватории (2016)
Маєвський О. В. - Пуассонівські періодичні кусково стаціонарні потоки та оцінка їх інтенсивності, Мацюк О. В., Приймак М. В., Приймак О. М. (2016)
Хайленко М. А. - Имитационное моделирование системы газ-поршень при высоких степенях сжатия, Хайленко О. В., Чернышев Ю. К. (2016)
Bulavin D. A. - Structural model of the non-formal education system, Goncharenko E. V., Shmatkov S. I. (2016)
Брюховецкий А. Б. - Эвристический вычислительный метод обнаружения околонулевого видимого движения объектов на серии CCD-кадров, Саваневич В. Е., Хламов С. В. (2016)
Варламова Н. В. - Разнообразие личностных характеристик программистов как основа успешности программной диверсности, Мищенко В. О. (2016)
Василенко Я. П. - Способи задання функцій зі змінним періодом та їх наближення, Дмитроца Л. П., Олійник М. З., Приймак М. В. (2016)
Гуржий А. А. - Анализ вихрей Моффата внутри прямолинейного канала со вставками при малых числах Рейнольдса, Шалденко А. В. (2016)
Lazurik V. T. - Methods of calculating the partial derivatives of the electron radiation dose measured with dosimetric wedge, Popov G. F., Salah Sawan, Zimek Z. (2016)
Міхлін Ю. В. - Вимушені резонансні коливання дисипативної пружинно-маятникової системи, Плаксій К. Ю. (2016)
Силаков А. И. - Моделирование технологических процессов и гидравлических сетей для обеспечения промышленной безопасности, Угрюмов М. Л., Шмелев А. С. (2016)
Якунин А. В. - Нестационарное течение в магистральном газопроводе при продольном сейсмическом воздействии (2016)
Баранов И. А. - Метод построения базиса краевой задачи Дирихле для использования вариационных методов (2016)
Gourjii A. A. - Two-dimensional vortex pair interaction with the wedge, van Heijst G. J. F., Zannetti L. (2016)
Dolya G. M. - Modeling of speckle metrology technique of detecting the medium acoustic oscillations, Lytvynova O. S. (2016)
Заставенко А. А. - Метод выбора контейнера для миграции виртуальной машины в облачном хранилище данных, Пилипенко А. Ю., Скулиш М. А. (2016)
Колосова С. В. - Про додатні розв’язки однієї задачі з гетеротонним оператором та про побудову послідовних наближень, Луханін В. С. (2016)
Паршенцев Б. В. - Анализ методов построения деревьев решений, Толстолужская Е. Г. (2016)
Подцыкин Н. С. - Математическая модель профилактики сложной технической системы (2016)
Поляков В. А. - Моделирование процесса тяги магнитолевитирующего поезда, Хачапуридзе Н. М. (2016)
Адлуцкий В. Я. - Обратная задача теории бифуркаций для уравнений Кармана, Громов В. А., Ободан Н. И. (2016)
Гандель Ю. В. - Обоснование численного решения граничных интегральных уравнений задачи рассеяния волн на экранированной импедансной ленте, Душкин В. Д. (2016)
Dukhopelnykov S. V. - Heterogeneities in antenna cavity and the scattering properties of some special antennas. Numerical analysis, part I (2016)
Zhuchenko S. V. - Numerical model of an axisymmetric current of the heat carrier in collectors for fuel elements of an axial blowing (2016)
Линник А. В. - Численный метод построения расчетной области для задач гидроупругих колебаний элементов конструкции, Москаленко Р. П., Стрельникова Е. А. (2016)
Пигнастый О. М. - Модель одноузловой конвейерной линии с постоянной скоростью перемещения предметов труда, Ходусов В. Д. (2016)
Черний Д. И. - Вычислительные технологии для метода дискретных особенностей в гидродинамике (2016)
Высоцкая Т. Н. - Лексико-семантические группы наименований технических артефактов горной промышленности (на материале терминов понятийной субкатегории "Машины”) (2019)
Дьячок Н. В. - Принципы составления словаря универбов (на материале игровой лексики), Облап А. Н. (2019)
Дядя В. М. - Лінгвістичні особливості мовної системи як фактор впливу на процес вивчення іноземних мов (на матеріалі іспанської та англійської мов) (2019)
Заєць Г. В. - Аудіовізуальні засоби у процесі навчання російської мови як іноземної (2019)
Іваненко І. М. - Трансформація маніпулятивних прийомів у політичних промовах (на матеріалі стенограм Верховної Ради України), Шавардова О. Ю. (2019)
Кірковська І. С. - Категорія футуральності в системі модусних категорій (2019)
Куварова Е. К. - Электронное письмо в аспекте текстовых категорий (2019)
Кучеренко О. Ф. - Семантична синонімія як чинник розвитку архітектурної термінологічної лексики (2019)
Летюча Л. П. - Дериваційна та лексико-семантична характеристика ергонімічного репертуару м. Переяслава-Хмельницького (2019)
Меньшиков И. И. - Иерархия коммуникативных единиц в русскоязычных текстах (2019)
Осіпова Т. Ф. - Вербалізація невербаліки в сучасному українському мовленні: лексико-граматичний аспект (2019)
Panchenko O. I. - Translation strategies for contextual meaning (2019)
Петрова Т. О. - Теоретико-практичне значення рецензій на українські термінологічні словники кін. ХХ – поч. ХХІ ст. (2019)
Підмогильна Н. В. - Субтитрування кінофільмів як лінгвістична проблема, Трофімова М. О. (2019)
Подопригора А. М. - Лексико-грамматические особенности заключительных этикетных формул в русских письмах XVIII века (2019)
Пристайко Т. С. - Путь из лексемы в морфемы (об экзит-производных в русском языке наших дней) (2019)
Чаган О. І. - Номінація приміщень для утримання свійських тварин і птиці (на матеріалі бойківських говірок) (2019)
Шпітько І. М. - Сучасна словацька мова та проблема англіцизмів у глобалізованому світі (2019)
Angermann L. - The Dynamics of Processes of Resonant Scattering and Generation of Waves by a Three-Layer Dielectric with a Nonlinear Medium, Yatsyk V. V., Yatsyk M. V. (2017)
Ащаулова Т. А. - Универсальная стратегия подсчета холстедовских примитивов программных модулей: проверка точности и автоматизация алгоритма, Мищенко В. О. (2017)
Боков И. П. - Интегральные уравнения в задаче об изгибе трансверсально-изотропной пластины с разрезом, Стрельникова Е. А. (2017)
Бомба А. Я. - Метод екстраполяції на основі модифікованих розділених різниць, Сьох А. П., Турбал Ю. В., Турбал М. Ю. (2017)
Bulanchuk G. - Investigation of the influence of the relaxation parameter on the viscous fluid flow over circular cylinder modeling process with the lattice Boltzmann method, Ostapenko A. (2017)
Глоба Л. С. - Формалізація моделей Інтернет-порталів знань, Дерманська Н. В., Новогрудська Р. Л. (2017)
Malakhova M. O. - A model of X-Ray emitter emission characteristics measuring, Reva S. M., Styervoyedov M. G. (2017)
Romanuke V. V. - Minimaximax approach for finding optimal decisions’ subset regarding changes of the loss function (2017)
Светличный С. П. - Исследование волновых процессов при ударе мягкого тела о жесткую преграду на основе метода сглаженных частиц (2017)
Балабанов В. А. - Математическое моделирование и 3D визуализация бинарных деревьев с минимумом самопересечений, Кизилова Н. Н. (2017)
Глоба Л. С. - Енергоефективний підхід до розподілу задач у серверному кластері, Гвоздецька Н. А., Прокопець В. А., Степурін О. В. (2017)
Gnitko V. I. - Discrete singularities method in problems of liquid vibrations in spherical tanks, Naumenko Yu. V., Strelnіkova Е. А. (2017)
Доля Г. Н. - Моделирование свойств световозвращения решеткой тетраэдрических ретрорефлекторов, Литвинова Е. С. (2017)
Москаленко P. П. - Метод дискретных особенностей в задаче определения частот и форм колебаний лопастей гидротурбин, Науменко В. В., Стрельникова Е. А. (2017)
Romanuke V. V. - Determination of probabilistic type intervals for constructing antagonistic game kernel defined on a hyperparallelepiped enclosed within the unit hypercube (2017)
Сидоров М. В. - Побудова двобічних наближень до додатного розв’язку нелінійної задачі Нав’є (2017)
Чернышев Ю. К. - Распределение разностей между соседними простыми числами (2017)
Богуто Д. Г. - Автоматизована система керування рухом транспортних засобів в межах міста, Волинець В. І., Ніколюк П. К., Ніколюк П. П. (2017)
Боков І. П. - Дослідження поведінки внутрішніх силових факторів в трансверсально-ізотропних пластинах за дії локальних навантажень, Бондаренко Н. С., Стрельнікова О. О. (2017)
Кизилова Н. Н. - Анализ дискретных реологических моделей биоактивных мягких и жидких материалов, Соловьева Е. Н. (2017)
Krutchenko D. V. - Discrete singularities method in problems of seismic and impulse impacts on reservoirs, Strelnikova Е. А., Shuvalova Yu. S. (2017)
Куклин В. М. - Память и эволюция сообществ, Приймак А. В., Яновский В. В. (2017)
Пигнастый О. М. - Диффузионное описание производственного процесса, Ходусов В. Д. (2017)
Romanuke V. V. - Increasing an expected power of the wind farm with diversification in non-dominated power curves of the used wind turbines (2017)
Аксьончиков С. О. - Регресійний аналіз тенденцій розвитку кібератак, Ємельянова І. В., Маркова К. Д., Сватовський І. І. (2017)
Близнюк Б. О. - Современные методы обработки естественного языка, Васильева Л. В., Стрельников И. Д., Ткачук Д. С. (2017)
Bulanchuk G. - Modeling of the viscous fluid flow around rotating circular cylinders with the lattice Boltzmann method at moderate Reynolds numbers, Ostapenko A. (2017)
Вайсбурд А. И. - Обратное преобразование Радона не содержащее сингулярной фильтрации, Вихтинская Т. Г., Немченко К. Э. (2017)
Васильева Л. В. - Компьютерная программа для тестирования работников по пожарной и электробезопасности, Передерин А. В. (2017)
Киричок А. В. - Качественные модели сверхизлучения в инвертированных средах, Мишин А. В. (2017)
Parshentsev B. V. - Parallel construction of decision trees, Tolstoluzhskaya E. G. (2017)
Приймак А. В. - Эволюция сообществ стратегий при наличии источников, Яновский В. В. (2017)
Скрипнюк О. В. - Міжнародно-правова діяльність інституту держави і права: питання теорії і практики (2019)
Бобкова А. Г. - Становлення і розвиток донецької наукової школи господарського права та її осередку у донецькому національному університеті імені Василя Стуса, Захарченко А. М. (2019)
Січевлюк В. А. - Загальнотеоретичне дослідження комплексної правової суб’єктності (2019)
Корнієнко П. С. - Теоретичний аналіз сутності і змісту конституційних основ правозахисної діяльності (2019)
Легеза Є. О. - Напрями вдосконалення законодавства України в частині адміністративно-правового забезпечення реалізації економічної функції держави, Легеза Ю. О. (2019)
Білоус О. В. - Процесуальні гарантії дотримання прав людини і громадянина в діяльності органів судової влади (2019)
Abstract and References (2019)
Bevz N. - Algorithm for carrying out a procedure for verification of a spectrophotometric method for analysis of solid-dosed dosage forms according to the requirements of SPHU 2.0, Georgiyants V., Gryzodub O. (2019)
Maslii Yu. - Investigations with the aim of obtaining a mass for pressing medicated chewing gums "Lysodent C", Ruban O., Kolisnyk T. (2019)
Zaharko N. - Risk assessment of logistic activities in foreign economic activity as a component of efficient management by a pharmaceutical company, Sahaіdak-Nikitiuk R., Demchenko N. (2019)
Chalenko N. - Synthesis of potential antiexudative preparations for 2-((4-amino-5-(furan-2-il)-1,2,4-triazole-(4H)-3-yl)-sulfanyl)-N-acetamide series, Demchenko A., Syrova G. (2019)
Kononenko N. - Influence of dry extract of brassica olearacea on the morphological structure of the gastric mucosa of rats during an experimental ulcer caused by alcohol-prednisolone mixture, Mirzaliev M., Chikitkina V. (2019)
Borodina N. - Biologically active substances of salix purpurea F. Gracilis (Gren. & Godr.) C.K. Schneid. (Salicaceae), Kovalyov V., Koshovyi O. (2019)
Abstract and References (2019)
Титул, зміст (2019)
Помінова І. І. - Роль інститутів громадянського суспільства в розвитку вищої освіти, Зарецька Л. М. (2019)
Прохорова В. В. - Гносеологічні аспекти інноваційного управління розвитком підприємств, Давидова О. Ю. (2019)
Фрунт Є. Б. - Основні фактори впливу на цінову політику золота в умовах фінансової глобалізації на світових ринках, Писаревський М. І., Мірошниченко Т. М. (2019)
Паламарчук Н. О. - Участь групи Світового банку в забезпеченні сталого розвитку: глобальний вимір (2019)
Носач Л. Л. - Створення конкурентоспроможного інжинірингового продукту інноваційно орієнтованого міжнародного бізнесу, Величко К. Ю. (2019)
Комарницька Г. О. - Модель митного обслуговування державно-приватного партнерства (2019)
Шолом А. С. - Глобальна інституціоналізація в межах СОТ як чинник зростання зовнішньої торгівлі України, Казакова Н. А. (2019)
Дунська А. Р. - Транспортно-логістичні кластери як напрямок розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, Хомич О. В. (2019)
Pysmak V. O. - Improving the Management of International Supply Chains on the Basis of a Logistic Conception (2019)
Горбаль Н. І. - Державне регулювання конкуренції в Україні та ЄС, Микитин О. З., Суха А. Я. (2019)
Kovalenko T. V. - Current European Trends in the Development of Lifelong Learning (2019)
Коломієць В. М. - Аналіз практики функціонування людського капіталу національної економіки (2019)
Жукова Л. М. - Сучасні інституційні форми державного регулювання інноваційного розвитку (2019)
Шестаков Д. Ю. - Специфіка інноваційного проекту як передумова управління ризиками інвестиційного портфеля на ринках венчурного капіталу (2019)
Летуновська Н. Є. - Маркетингові дослідження як інструмент визначення стратегічних напрямів інноваційного розвитку промислового підприємства у сфері товарної політики, Сигида Л. О. (2019)
Бондаренко С. А. - Smart Grid як основа інноваційних перетворень на ринку електричної енергії України в умовах євроінтеграційних процесів, Зеркіна О. О. (2019)
Skrypnyk N. Y. - The Key Components in Forming a Modern Innovation Basis of Competitiveness in the Context of Globalization Transformations, Sydorenko K. V. (2019)
Мосієвич О. О. - Фактори відбору венчурних проектів у рамках прийняття рішень інвесторами щодо венчурного фінансування (2019)
Злотенко О. Б. - Формування стратегічної складової забезпечення економічної безпеки інвестиційної діяльності промислового підприємства, Рудніченко Є. М. (2019)
Podskrebko O. S. - Developing the Structure of Decision-Making Support System for Management of the Production Logistics of an Industrial Enterprise (2019)
Пивавар І. В. - Методологія дослідження нерівномірності розвитку як фактора забезпечення економічної безпеки регіонів України (2019)
Сімків Л. Є. - Концептуальні основи формування та реалізації регіональної економічної політики (2019)
Васильців Т. Г. - Формування моделі модернізації соціальної сфери в системі сталого ендогенного зростання регіонів України, Лупак Р. Л., Рудковський О. В. (2019)
Козаченко Г. В. - Оцінювання соціально-економічної безпеки Полтавської області, Завора Т. М., Супруненко А. С. (2019)
Романко О. П. - Вплив інноваційно-інвестиційної діяльності на регіональну конкурентоспроможність, Боднарук І. Р. (2019)
Sitnicki M. W. - The Legal Support for the Institutional Formation and Development of Research Universities in Ukraine (2019)
Антонюк В. П. - Вища освіта України на шляху модернізації (2019)
Воронин А. В. - Неустойчивость динамики цены при изменении экспортно-импортного баланса, Гунько О. В., Афанасьева Л. М. (2019)
Фадєєва І. Г. - Нечітка логіка як інструмент ризик-контролінгу в контексті проактивного управління нафтогазовидобувними підприємствами, Гринюк О. І. (2019)
Рябєв А. А. - Розвиток інклюзивного туризму на прикладі організації харчування в готелях та аналогічних засобах розміщення, Крайнюк Л. М., Андренко І. Б. (2019)
Поворозник М. Ю. - Теоретико-методичне дослідження сутності медичних послуг як продукту суспільних благ (2019)
Одарченко А. М. - Економічна ефективність виробництва замороженого напівфабрикату для напою смузі, Соколова Є. Б., Карбівнича Т. В. (2019)
Сотнікова Ю. В. - Проблема забезпечення гендерної рівності в Україні в контексті євроінтеграції, Степанова Е. Р. (2019)
Коваль Н. І. - Основи перспективного аналізу витрат діяльності сільськогосподарського підприємства, Григораш М. В. (2019)
Посохов І. М. - Маржинальний аналіз підприємств олійно-жирової галузі в умовах невизначеності та ризику, Жадан Ю. В. (2019)
Гринь В. П. - Кризи в бухгалтерському обліку: стратегічний аспект (2019)
Кощинець М. І. - Оцінка стану та проблеми функціонування внутрішнього контролю та аудиту в органах державного сектора (2019)
Панченко О. Д. - Вплив особливостей сільськогосподарської галузі на ведення управлінського обліку (2019)
Семенець А. О. - Форензік аудит як ефективний засіб антикризового управління торговельною діяльністю (2019)
Зінкевич А. В. - Оподаткування підприємств пивної індустрії: обліково-методичний аспект формування податкових накладних з ПДВ (2019)
Фоміна О. В. - Облік логістичних витрат для цілей управління, Августова О. О. (2019)
Коваленко С. О. - Фінансова децентралізація в Україні та її перспективи (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського