Погребова І. С. - Корозійна стійкість комплексних титаноалітованих та хромотитаноалітованих покриттів на сталі У8А, Лоскутова Т. В., Хижняк В. Г., Редько Р. М. (2019)
Полярус О. М. - Гідроабразивна стійкість композиційних газотермічних покриттів на основі інтерметалідів, Уманський О. П., Чернега С. М. (2019)
Лобачова Г. Г. - Структура та властивості Cr-, Zr-, Ti-електроіскрових покриттів на залізі, Іващенко Є. В. (2019)
Афтанділянц Є. Г. - Стан поверхні та структура наночастинок, отриманих електроіскровою обробкою марганцевих гранул, Лопатько К. Г. (2019)
Бобін А. Б. - Шорсткість поверхні твердосплавного різального інструменту у зв’язку з параметрами магнітно-абразивної обробки, Бобіна М. М., Майборода В. С. (2019)
Бобирь С. В. - Низьковуглецеві сталі для інструменту гарячої деформації металу (огляд), Левченко Г. В. (2019)
Верховлюк А. М. - Оцінка швидкості охолодження розплавів на основі кольорових металів, Лахненко В. Л., Петровський Р. В., Червоний І. Ф. (2019)
Кондратюк С. Є. - Тернистий шлях вченого. До 135-річчя від дня народження І. Фещенко-Чопівського (2019)
До 75-річчя від дня народження Нарівського Анатолія Васильовича (2019)
До 80-річчя від дня народження Дубодєлова Віктора Івановича (2019)
Угода про передачу авторами права на публікацію рукопису (2019)
Борисенко А. Ю. - Кристалогеометричні особливості будови литої та нормалізованої сталі з ферито-перлітною структурою, Левченко Г. В., Ткач В. М., Зайцева Т. О. (2019)
Афтанділянц Є. Г. - Фазові перетворення аустенітних неіржавіючих модифікованих сталей (2019)
Сидорчук О. М. - Підвищення теплостійкості та властивостей штампової сталі з регулюванням аустенітного перетворення при експлуатації, Миронюк Д. В., Радченко О. К., Гогаєв К. О., Хонггуанг Є. (2019)
Чернега С. М. - Сплав Т15К6 з комплексним покриттям для інструменту підвищеної довговічності, Гриненко К. М., Поляков І. А. (2019)
Кондратюк С. Є. - Структура і властивості литих сталей у зв’язку з термокінетичними параметрами обробки і кристалізації розплаву, Вейс В. І., Пархомчук Ж. В., Токарева О. О. (2019)
Аболіхіна О. В. - Управління властивостями високоміцних алюмінієвих сплавів системи Al-Zn-Mg-Cu для запобігання передчасному руйнуванню, Чернега С. М. (2019)
Юркова О. І. - Високоентропійні AlCоNiFeCrTiVx покриття, отримані електронно-променевим наплавленням, Матвєєв О. М., Чернявський В. В., Сисоєв М. О. (2019)
Котречко О. О. - Військовий захисний шолом, Вейс В. І. (2019)
Бабенко В. А. - О свойствах бегущей константы связи сильного взаимодействия в области низких энергий, Петров Н. М. (2019)
Омельченко С. А. - Корректирующая фаза в приближении пространственно-временного анализа при учете интерференции в столкновениях тяжелых ионов, Ольховский В. С. (2019)
Русінко П. М. - Моделювання та аналіз радіонуклідного складу високоактивних відходів від переробки відпрацьованого ядерного палива реакторів ВВЕР-440 за технологією "ВО "Маяк", Литвинський Л. Л. (2019)
Bugai D. - Safety ranking of Chernobyl radioactive legacy sites situated in populated areas for prioritization of remedial measures, Gebauer J., Scior C., Sizov A., Burness S., Retz Y., Molitor N. (2019)
Родіонова Н. К. - Вплив радіаційних умов зони відчуження ЧАЕС на кровотворну систему нориці рудої, Липська А. І., Сова О. А., Бурдо О. О., Шитюк В. А., Ніколаєв В. І. (2019)
Зарубина Н. Е. - 137Cs и 40K в хвое и побегах сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.) на территории Чернобыльской зоны отчуждения (2019)
Yousif Sa'ad R - Mapping of natural radioactivity in soil samples of Badra oil field project using GIS program, Abojassim Ali Abid, Hayder Anes (2019)
Bilalodin Bilalodin - Optimization and analysis of neutron distribution on 30 MeV cyclotron-based double layer Beam Shaping Assembly (DLBSA), Suparta G. B., Hermanto A., Palupi D. S., Sardjono Y., Rasito. Rasito. (2019)
Сахно В. І. - Перспективи застосування радіаційних технологій для вирішення проблем водокористування (2019)
Ковалінська Т. В. - Електрофізичний імітатор ушкоджуючих факторів ядерної енергії, Сахно В. І. (2019)
Кайдик Б. В. - Застосування статистичних методів для перевірки працездатності технічних засобів системи фізичного захисту, Бібік Т. В., Гаврилюк В. І., Драпей С. С., Романова О. П. (2019)
Соколов А. М. - Учет аппаратной функции при регистрации опытных данных: особенности выбора параметра регуляризации по критерию L–кривой при деконволюции спектра (2019)
До 20-річчя журналу "Ядерна фізика та енергетика" (2019)
Бандурка О. М. - 1937 рік діяльності міліції України, Греченко В. А. (2019)
Скрекля Л. І. - Сучасний погляд на принципи кооперативного права (2019)
Шахбазов Турал Шамиль Оглы - Вопросы мультикультурализма в конституции Азербайджанской республике (2019)
Шуба Б. В. - Поняття, склад і структура корпоративних правовідносин як об'єкту управління (2019)
Жуков С. В. - Елементний склад адміністративно-правового забезпечення доброчесності суддів (2019)
Байрак В. В. - Питання забезпечення законності в сфері організації управління капітаном торгового судна (2019)
Войтов Г. В. - До питань класифікації адміністративно-попереджувальних заходів протидії корупції в органах та установах пенітенціаної системи України (2019)
Науменко С. М. - Компетенція експертів як суб'єктів взаємодії з правоохоронними органами (2019)
Дніпров О. С. - Концептуальні основи дослідження виконавчої влади в системі державної влади України (2019)
Худоба І. С. - Сучасна система органів Національної поліції України та місце у ній корпусу оперативно-раптової дії (2019)
Золота Л. В. - Поняття та ознаки наукової діяльності (2019)
Русецький А. А. - Напрямки взаємодії та координації діяльності правоохоронних органів на регіональному рівні (2019)
Гаспарян С. Г. - Вимоги до осіб, які можуть бути судовими експертами експертних установ України (2019)
Гайдай С. - Правові аспекти проблеми обмеження вираження поглядів прокурорів як користувачів соціальних мереж (2019)
Канцір В. С. - Досудова доповіть органу пробації у кримінальному судочинстві: європейські стандарти та проблеми їх імплементації у вітчтзняне процесуальне законодавство, Слотвінська Н. Д. (2019)
Гацелюк В. О. - Правові наслідки криміналізації незаконного перетинання державного кордону з метою заподіяння шкоди інтересам держави (2019)
Слінько С. В. - Обмеження права власності у кримінальному процесі (2019)
Гладкова Є. О. - Кримінологічний аналіз сучасного наркосередовища (2019)
Місюра Л. Ю. - Діяльність прокурора під час огляду місця події надосудовому розслідуванні кримінальних правопорушень проти довкілля (2019)
Дюрдь В. І. - Застосування судами статті 3692 Кримінального кодексу України (зловживання впливом) в аспекті втрати чинності законом України "Про засади запобігання і протидії корупції" (2019)
Сядриста І. І. - Правова природа відповідальності учасників акціонерних правовідносин (2019)
Чуйко К. С. - До питання про юридичні ознаки фіктивного підприємництва (2019)
Шашкова-Журавель І. О. - Універсальні міжнародно-правові засади забезпечення трудової реалібітації осіб з інвалідністю, Литвиненко В. І. (2019)
Рамазанзаде Малик Вахид Оглы - Двусторонние инвестиционные соглашения и их место в системе законодательства Азербайджанской республики (2019)
Баргуісса З. - Міжнародний захист прав жінок як інститут міжнародного права (2019)
Назимко О. В. - Поняття та правова природа міжнародних трудових норм (2019)
Граб М. І. - Філософсько-правовий характер взаємодії математичної істини та правової істини (2019)
Хантюк Н. С. - Напрями удосконалення правового регулювання податкової системи як спосіб максимізації фіскальної результативності (2019)
Христинченко Н. П. - Актуальні питання щодо систематизації військового законодавства (2019)
Смирнова К. В. - Рецензія Білас І. Г. порівняльні міжнародні політичні погляди і державно-правові вчення, Камінська Н. В., Шпакович О. М. (2019)
Гудим Л. Я. - Правова ідентифікаці як процес формування правової ідентичності (2019)
Січкар Т. Г. - Теплофізичні властивості епоксидного полімеру ЕД-20 опроміненого ультрафіолетом, Троць В. І., Банак В. Д., Стасюк І. М. (2019)
Rogankov V. B. - Supercritical heterogeneous nanostructure of fluids 1. Diagram of fluctuation transitions in non-gibbsian phases, Shvets M. V., Rogankov O. V., Chikunkova T. A. (2019)
Rogankov V. B. - Supercritical heterogeneous nanostructure of fluids 2. Its potential impact on creation of coupled stirlings with intermediate regeneration of heat, Shvets M. V., Rogankov O. V., Chikunkova T. A. (2019)
Вергун Л. Ю. - В'язкопружність желатинових гідрогелів під дією постійного магнітного поля (2019)
Копит М. Х. - Дослідження початкової стадії окислення заліза в повітрі. Частина 1. Інтервал температур 250 - 400 ºС, Копит М. М., Калінчак В. В., Черненко О. С. (2019)
Копит М. Х. - Дослідження початкової стадії окислення заліза в повітрі. Частина 2. Інтервал температур 400 - 625 ºС, Копит М. М., Калінчак В. В., Черненко О. С. (2019)
Вербінська Г. М. - Випаровування спиртів та бінарних спиртових розчинів в дифузійному режимі, Британ А. В., Карбовский В. Л., Клещонок Т. В. (2019)
Doroshenko A. V. - Evaporative coolers of gases and liquids with a lowered level of cooling, Glauberman M. A., Shestopalov K.O., Bodnia A. S., Khalak V. F. (2019)
Козин В.С. - Особенности горения твёрдых ракетных топлив с микродисперсным и наноалюминием (2019)
Оружейников А. И. - Альтернативное топливо для водного транспорта, Семенова О. Н., Швец А. И. (2019)
Черненко А. С. - Особенности горения полидисперсной угольной пыли при факельном торкретировании футеровки кислородного конвертера, Калинчак В. В., Козловцев С. В., Ассиил Мохаммед Кадхим, Куземко Р. Д. (2019)
Оружейников А. И. - Исследование процесса магнитной сепарации зол от сгорания энергетических углей, Семенова О. Н., Швец А. И. (2019)
Вишняков В. И. - Распределение потенциала в дуге при сварке плавящимся электродом в защитном газе, Дараков Д. С., Эннан А. А.-А. (2019)
Дойков Д. Н. - Формирование и эволюция частиц конденсированной дисперсной фазы в поле жестких излучений (2019)
Колесников К. В. - Влияние ионизации и конденсации на распределение температуры сферического объема плазмы, Иоргов А. И., Драган Г. С. (2019)
Вишняков В. И. - Ионизационное равновесие в зоне нуклеации плазмы сварочного аэрозоля, Козицкий С. В., Эннан А. А.-А. (2019)
Бекшаев А. Я. - Определение дисперсного состава аэрозоля в лазерном анализаторе частиц с учетом гауссова распределения интенсивности в пучке света, Контуш С. М., Калугин В. В. (2019)
Контуш С. М. - On-line оптические измерения массовой концентрации аэрозолей в экологии, Шингарев Г. Л. Черныш Б. Б., Машненко К. В. (2019)
Браїло М. В. - Теплофізичні властивості епоксидних композитів, наповнених сумішами нанодисперсних сполук, Стухляк Д. П., Кобельник О. С., Якущенко С. В., Рачинський В. В. (2019)
Колебанов О. К. - Дослідження можливості застосування електроприводу для модернізації вантажної системи танкера, Поливода В. В., Омельчук А. А. (2019)
Литвиненко В. М. - Моделювання процесів гетерування швидкодифундуючих домішок в технології діодів Шотткі, Богач М. В. (2019)
Малєєв В. О. - Аналіз та профілактика травматизму в Україні, Безпальченко В. М., Лисюк В. М. (2019)
Новіков В. О. - Аналіз структур фацій за допомогою золотого перетину, Грек Т. Г., Маломуж Т. В., Глухова Г. Г., Злепко С. М. (2019)
Степанчиков Д. М. - Нестаціонарні методи визначення часу життя нерівноважних носіїв заряду у лабораторному курсі фізики, Іванюшин Ю. О. (2019)
Шмельов Ю. М. - Автоматизація опалення житлових приміщень з метою зниження енерговитрат, Волканін Є. Є., Заливча І. В., Гаврилюк Ю. М. (2019)
Юрженко М. В. - Новітній технологічний підхід зварювання "в замкненому об’ємі" нагрітим інструментом встик полімерних багатошарових композитних труб (2019)
Яблонський П. М. - Деякі питання узагальнення формоутворення різального інструменту (2019)
Абдуллаєва З. У. - Розробка дизайну та технології виготовлення верхніх трикотажних виробів з використанням східних орнаментів за мотивами техніки ікат, Боброва С. Ю., Литвиненко Н. М. (2019)
Акмен В. О. - Відповідність якості та безпечності ДСП за умов застосування у жилих отеплювальних приміщеннях, Сорокіна С. В., Колесник В. В., Полупан В. В. (2019)
Євтушенко В. В. - Дослідження якості питного молока різних торговельних марок, Семенченко О. О. (2019)
Кондя О. С. - Екстрагування антоціанів з горобини чорноплідної, Салєба Л. В. (2019)
Короленко В. О. - Розробка нових видів консервів як пріоритетний напрямок розвитку підприємств, Власенко Н. А. (2019)
Крисюк Т. О. - Аналіз теоретико-методичної бази проектування жіночих шкіряних рукавичок, Садретдінова Н. В. (2019)
Кублінська І. А. - Обгрунування параментів ступеневого сушіння культивованих грибів, Кравченко М. Ф. (2019)
Кулігін М. Л. - Удосконалення технології фарбування бавовняних трикотажних полотен активними барвниками (Частина 2), Семешко О. Я., Сарібєкова Ю. Г. (2019)
Сова Н. А. - Особливості післязбиральної обробки насіння промислових конопель, Войтанішек Д. І., Луценко М. В., Петраченко Д. О. (2019)
Бубенщиков О. В. - Використання згортальних нейронних мереж для ідентифікації обличчя людини, Лєпа Є. В. (2019)
Захарченко Р. М. - Використання сучасних засобів для підвищення ефективності управління персоналом, Кірюшатова Т. Г., Сікорський М. М. (2019)
Коцун В. І. - Програмний комплекс для контролю та підвищення ефективності робочого часу в ІТ компанії (2019)
Mereshko Ye. D. - Accounting for the psycho-functional characteristics of a person in learning prosthetic management, Tsyvilskyi F. N., Drozdova Ye. A. (2019)
Пушкар О. І. - Методи оцінки ефективності систем управління взаємовідносинами, Андрющенко Т. Ю. (2019)
Череп А. В. - Проблемні аспекти формування інформаційної стратегії агропромислових підприємств, Гнідкова А. В (2019)
Череп А.В. - Формування стратегії інвестиційної діяльності промислового підприємства, Діміянова О.С. (2019)
Кірюхіна М. В. - Педагогічний аспект спілкування як фактор взаємодії з учнями (студентами), Кошева Ю. В., Хомяк О. В. (2019)
Кошева Ю. В. - Формування особистості у ранньому дитинстві, Кірюхіна М. В., Хомяк О. В. (2019)
Хомяк О. В. - Економічне забезпечення прав людини: теоретичні питання, Кірюхіна М. В., Кошева Ю. В. (2019)
Саврук М. П. - Розподіл напружень біля кутових вирізів в ортотропній пружній площині за антиплоскої деформації, Онишко Л. Й., Кваснюк О. І. (2019)
Стащук М. Г. - Термонапружений стан тіл обертання з функціонально-градієнтних матеріалів, Ірза Є. М. (2019)
Середницька Х. І. - Порушення контакту пружного півпростору та жорсткої основи на круговій ділянці під дією колового стоку тепла, Микитин М. М., Мартиняк Р. М. (2019)
Гачкевич О. Р. - Об’ємні магнетостатичні хвилі у металізованій феритовій пластині, зумовлені електромагнетним полем, Солодяк М. Т., Терлецький Р. Ф., Івасько Р. О. (2019)
Lu С. - Fatigue parameter based on the assessment of the stress components on all material planes, Melendez J., Martínez-Esnaola J. M. (2019)
Дзіоба І. Р. - Вплив локальних напружень і деформацій у вершині тріщини на механізм руйнування сталі Hardox-400, Пала Р. (2019)
Wei Ming - Моделювання пружно-пластичного деформування тіла на основі енергетичного балансу та моніторингу деформацій, Іваницький Я. Л., Кунь П. С., Шишковський Р. О. (2019)
Молтасов А. В. - Напряжённое состояние стыкового сварного соединения с учётом смещения центров инерции (2019)
Мельник І. В. - Жорсткість монолітних залізобетонних плитних конструкцій (2019)
Рибак Т. І. - Оцінювання ресурсу каркасів секцій польових штангових обприскувачів, Бабій А. В., Бортник І. М., Цьонь Г. Б., Коноваленко С. І. (2019)
Марущак П. О. - Вплив текстури та наводнювання на механічні властивості і характер руйнування трубної сталі, Крет Н. В., Біщак Р. Т., Курнат І. М. (2019)
Ясній В. П. - Вплив наводнювання на характер руйнування сплаву нітинол за розтягу, Студент О. З., Никифорчин Г. М. (2019)
Чепіль О. Я. - Розподіл концентрації водню в компактному зразку за електролітичного наводнювання, Штойко І. П. (2019)
Ленковський Т. М. - Вплив попереднього нагріву алюмінієвого сплаву А7075 на міцність композитного покриву з вмістом SiC, Мольков Ю. В., Студент М. М., Задорожна Х. Р., Варивода Ю. Ю. (2019)
Мікосянчик О. О. - Зносотривкість сталі 30ХГСА в умовах кочення з проковзуванням, Мнацаканов Р. Г., Лопата Л. А., Марчук В. Є., Якобчук О. Є. (2019)
Голубець В. М. - Мікромеханічні характеристики поверхневого шару сталі 45 після електроіскрової обробки, Пашечко М. І., Борц Я., Барщ М. (2019)
Шепіда М. В. - Осадження наночастинок золота на кремнії за імпульсного режиму електролізу у розчині DMSO, Кунтий О. І., Добровецька О. Я., Корній С. А., Еліяшевський Ю. І. (2019)
Каплун П. В. - Контактна витривалість сталей після іонного азотування у безводневих середовищах, Гончар В. А., Донченко Т. В. (2019)
Федірко В. М. - Вплив розплавів свинцю на окрихчення хромистих сталей феритного та аустенітного класів, Кухар І. С., Погрелюк І. М., Мельник Х. Р. (2019)
Дудда В. - Вплив підвищених температур на механічні характеристики сталей 26H2MF та St12T (2019)
Філоненко Н. Ю. - Вплив перегріву та швидкості охолодження на структуру і властивості сплавів системи Fe – B, Бабаченко О. І., Кононенко Г. А. (2019)
Буря О. І. - Розроблення самоармованих органопластиків на основі фенілону, Набережна О. О. (2019)
Тимошук О. С. - Нова методика контролю вмісту паладію в інтерметалічних сплавах, Федишин О. С., Олексів Л. В., Ридчук П. В., Пацай І. О. (2019)
Кушніренко І. В. - Особливості перебігу патології верхнього відділу шлунково-кишкового тракту у хворих з орофарингеальним кандидозом (2016)
Степанов Ю. М. - Місце транзієнтної еластографії в діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки, Ягмур В. Б., Шендрик Л. М., Недзвецька Н. В. (2016)
Вінник Н. В. - Особливості мікробіоценозу товстої кишки та рівня фекального кальпротектину у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника залежно від нутритивного статусу, Татарчук О. М., Стойкевич М. В., Кудрявцева В. Є., Сорочан О. В. (2016)
Нагієва С. А. - Особливості моторно-евакуаторної функції кишечника в пацієнтів із різними формами синдрому подразненого кишечника, Свінціцький А. С., Долгая Н. Є., Корендович І. В. (2016)
Сидорчук Л. І. - Роль ентеропатогенних кишкових паличок у розвитку і перебігу хронічного невиразкового коліту, Ротар Д. В., Гуменна А. В., Сидорчук І. Й. (2016)
Завгородня Н. Ю. - Характеристика функціонального стану жовчного міхура та структурних змін печінки при неалкогольній жировій хворобі печінки в дітей, Лук’яненко О. Ю., Ягмур В. Б., Коненко І. С (2016)
Степанов Ю. М. - Фактори ризику розвитку стеатозу печінки в дітей, Завгородня Н. Ю., Лук’яненко О. Ю., Ягмур В. Б., Скирда І. Ю., Петішко О. П. (2016)
Ратчик В. М. - Лікувальна тактика при кістозних утвореннях підшлункової залози залежно від їх походження, активності запалення та характеру ускладнень, Пролом Н. В., Бабій О. М., Орловський Д. В., Тузко Г. В. (2016)
Terrault N. A. - Рекомендации Американской ассоциации по изучению заболеваний печени (AASLD) по лечению хронического гепатита B (в сокращении), Bzowej N. H., Chang K.-M., Hwang J. P., Jonas M. M., Murad H. M. (2016)
Савустьяненко А. В. - Внутривенная форма Омепразола в борьбе с рецидивами желудочно-кишечных кровотечений (2016)
Кононов И. Н. - Основные симптомы и синдромы при заболеваниях органов пищеварения, Чалый М. В., Коваленко А. Н. (2016)
Степанов Ю. М. - Портальная гипертензивная гастропатия (обзор литературы), Симонова Е. В., Диденко В. И. (2016)
Ягмур В. Б. - Роль статевого диморфізму у розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, Недзвецька Н. В., Коненко І. С. (2016)
Ягмур В. Б. - Случай из практики: рентген-диагностика аскаридоза, Саусь-Качанова И. А., Дорохина Т. В., Скуднова Н. А. (2016)
Чабан М. - Земський лікар і драматург, Шевцова З., Гапонов В. (2016)
Вітаємо Юрія Мироновича Степанова! (2016)
Кандидат медичних наук Ніна Георгіївна Гравіровська (до ювілею науковця) (2016)
Манцуров І. Г. - Інклюзивне зростання як відповідь на сучасні виклики глобалізації, Сігайов А. О., Храпунова Я. В. (2019)
Предборський В. А. - Протиріччя двоїстості базових інституцій в Україні як причина тінізації їх розвитку (2019)
Чукаєва І. К. - Контракти життєвого циклу: можливості та ризики використання в рамках державно-приватногопартнерства на Україні (2019)
Кульпінський С. В. - Удосконалення підходів до визначення облікової ставки центробанку в умовах інвестиційного витіснення (2019)
Шабранська Н. І. - Інноваційна складова у зростанні продуктивності праці (2019)
Красножон С. В. - Краудфандінг: історія розвитку в Україні та світі, Піддубний В. А. (2019)
Корнєєв В. В. - Кредитне забезпечення житлового будівництва в Україні:можливості відновлення, Демченко Д. В. (2019)
Соломянюк Н. М. - Визначення стратегії розвитку промислового підприємства, Кузьменко Т. С. (2019)
Kuzub M. V. - Risk-oriented internal audit system of agricultural enterprises, Ilchenko O. O. (2019)
Hnatenko O. A. - Modern tendencies in the development of index insurance in Ukraine, Esh S. M. (2019)
Варцаба Н. С. - Механізм державного регулювання фондового ринку (2019)
Столєтова І. Г. - Методологічні засади статистичного оцінювання регіонального розвитку у США та країнах ЄС за допомогою контекст-індикаторів, Манцурова А. М. (2019)
Шедяков В. Є. - Механізми державно-приватного партнерства в реалізації стратегічної культури підготовки та проведення змін (2019)
Коробська А. О. - Раціональне землекористування – як основа сталого розвитку національної економіки (2019)
Федина В. В. - Демографічні та економічні передумови впровадження накопичувальної системи пенсійного забезпечення в Україні (2019)
Гармаш О. І. - Світовий досвід та проблеми влаштування гідроізоляції в Україні (2019)
Чуканова Н. П. - Методика та результати інструментальніх обстежень гідротехнічних споруд на прикладі дериваційного тунелю Теребле-Ріцької гес, Мурасьова О. В., Куролес О. В., Халупка Ю. М. (2019)
Гроссманн М. - Пломбування будівельного кар'єру для готелю puro у Гданську (2019)
Гроссманн М. - Реконструкція мосту в км 38,816 Ловосіце — Чеська Ліпа мостових стовпів Р3 і Р4 (2019)
Гармаш О. І. - Основні ризики при проектуванні і виконанні гідроізоляції підземних частин будинків і споруд (2019)
Савенко В. І. - Економічна доцільність подовження термінів експлуатації металевих конструкцій, машин та виробів шляхом захисту від корозії екологічно чистими засобами (contrrust), Висоцька Л. М., Кислюк Д. Я., Клюєва В.В., Федоренко С. В., Пальчик С. П. (2019)
Галушко В. О. - Сучасні способи укріплення ґрунту проти зсуву, Галушко О. М., Колодяжна І. В., Уваров Д. Ю., Уварова А. С. (2019)
Попов О. О. - Вибір раціонального конструктивноn технологічного рішення улаштування тепло- та звукоізоляції підлоги, Бабій І. М., Кальченя Є. Ю., Гострик А. М. (2019)
Марчук С. А. - Підвищення надійності гідроізоляції підземних споруд за допомогою дренажів глибокого закладання, Чернухін О. М. (2019)
Басанський В. О. - Особливості вибору типу огородження котловану для спорудження підземних будівельних об'єктів в складних інженерноnгеологічних умовах, Грубська Л. М., Гаєва К. В. (2019)
Молодід О. С. - Експериментальні дослідження технології герметизації стиків матеріалами поліуретановими spt resins, Резніченко І. В. (2019)
Мурасьова О. В. - Засоби інженерного захисту територій полігонів твердих побутових відходів, Уманець І. М. (2019)
Лесенко О. А. - Влаштування герметизації деформаційного шва за допомогою системи пенебанд с, на прикладі, деформаційного шва в підземному переході №1 станції метро Академмістечко (2019)
Дмитриева Н. В. - Перспективы повышения эффективности гидроизоляционных экранов конструкций из известняка-ракушечника, Муравьева И. А., Агафонова И. П. (2019)
Шумаков И. В. - К вопросу о надежности функционирования строительных дренажей, Фурсов Ю. В., Гринчук О. А., Ляхов И. И. (2019)
Менейлюк І. О. - Стабілізація зсувних схилів в курортному районі "Аркадія", Качковський М. Ю. (2019)
Богдан С. Н. - Гідроізоляційні системи та системи підсилення композитними матеріалами для залізобетонних та цегляних конструкцій матеріалами tm mapei (2019)
Загрійчук М. С. - Інтраопераційний перитонеальний гіпертермічний хіміотерапевтичний лаваж з динамічним цитологічним контролем у комплексному лікуванні хворих на рак підшлункової залози, Булик І. І., Масюк Ю. І., Тумасова К. П., Романів Я. В., Неженцева Ю. В., Підопригора О. О., Скрипка Д. М., Різник М. В. (2019)
Безродний Б. Г. - Гострий канцероматозний панкреатит у хворих на рак головки підшлункової залози, ускладнений механічною жовтяницею, Колосович І. В., Слободяник В. П., Петренко О. М., Філатов М. С. (2019)
Робак В. І. - Оптимізація лікувальної тактики при гострому панкреатиті, Євтушенко Д. В., Петюнін О. Г., Драна Л. О. (2019)
Малиновский А. В. - Первый опыт использования трехмерной визуализации в лапароскопической герниологии, Бадион С. Ю., Горбачук И. И. (2019)
Фелештинський Я. П. - Оптимізація трансабдомінальної преперитонеальної алопластики при рецидивних пахвинних грижах після операції Ліхтенштейна, Штаєр А. А., Йосипенко М. О. (2019)
Мішалов В. Г. - Корекція об’ємної асиметрії молочних залоз при аугментаційній мамопластиці, Слюсарєв М. І., Маркулан Л. Ю. (2019)
Жернов О. А. - Хірургічне лікування тотальних та субтотальних контрактур шиї з використанням попередньо розтягнутих задніх шийно­грудних, шийно­плечових та білялопаткових клаптів, Козинець Г. П., Трач Р. Я., Гузь О. А. (2019)
Пітик О. І. - Порівняльна оцінка ефективності ендоваскулярної і хірургічної реваскуляризації при гострій ішемії нижніх кінцівок, Прасол В. О., Бабинкін А. Б. (2019)
Марченко О. В. - Оцінка якості життя хворих на цукровий діабет із синдромом діабетичної стопи до лікування та у віддалений період, Горобейко М. Б., Юзвенко Т. Ю., Крушинська З. Г. (2019)
Опанасенко М. С. - Актуальність ендоскопічних методів первинної діагностики при встановленні виду системних захворювань сполучної тканини з маніфестуючим ураженням органів дихання, Леванда Л. І., Терешкович О. В., Конік Б. М., Бичковський В. Б., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Калениченко М. І., Шалагай С. М., Шамрай М. Ю., Лисенко В. І., Обремська О. К. (2019)
Хоменко И. П. - Сочетанное осколочное ранение нижней полой вены, вызвавшее пулевую эмболию легочной артерии (клиническое наблюдение и обзор литературы), Цема Е. В., Коваль Б. М., Гангал И. И., А Динец. В., В Мишалов. Г. (2019)
Міхеєв Ю. О. - Випадок успішного лікування хворого з міхурно­апендикулярною норицею (клінічне спостереження), Шабанов М. О., Канакі А. В., Барська К. С. (2019)
Галайчук І. Й. - Комп’ютерна томографія у хворих на рак ободової кишки (клінічні випадки та огляд літератури), Білянський Л. С., Дереш Н. В., Домбрович М. І. (2019)
Колесник А. П. - Влияние несостоятельности анастомоза на результаты хирургического лечения колоректального рака (обзор литературы), Колесник И. П., Кечеджиев В. В. (2019)
Фелештинський Я. П. - Хірургічне лікування доброякісних новоутворень прямої кишки з використанням трансанальної ендоскопічної мікрохірургії, Задорожній С. П., Пироговський В. Ю. (2019)
Oголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Вовканич C. - Національна і світова безпека новітньої доби: соціогуманістичний концепт (2015)
Нікольчук І. - Фольклор Київщини в світлі праці Михайла Грушевського "Історія України-Руси" (2015)
Голик Р. - Між різними етнічними світами?: Міський фольклор Львова, арго та міф батяра у 20—30-х рр. ХХ ст. (2015)
Луньо Є. - Сатирична візія московсько-комуністичних загарбників у повстанських колядках (2015)
Сегеда С. - Могила Івана Сірка: історія, міфи, дослідження (2015)
Костів Н. - Постать Ювеналія Мокрицького в українському сакральному мистецтві XX ст.: проблема ідентичності в іншонаціональному й іншодержавному середовищі (2015)
Купчинська Л. - Внесок Яна Тисевича у вивчення діяльності Віденської академії мистецтв (2015)
Рудак О. - Особливості розвитку духовних та архітектурно-мистецьких традицій церковного інтер’єру Прикарпаття в XX столітті (2015)
Баглай М. - Скотарські мотиви в літній обрядовості волинян Житомирщини (2015)
Конопка В. - Хліборобські мотиви в календарній обрядовості (2015)
Косміна О. - Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруський одяг (2015)
Федорчук О. - Бісерні компоненти західноподільського одягу XIX століття (2015)
Іваневич Л. - Регіонально-специфічні ознаки класифікації традиційних головних уборів українців Поділля (ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2015)
Аблаєва У. - Традиційні головні убори кримських татар: до проблеми класифікації (2015)
Щербань О. - Дослідження Варвари Щелоковської як джерело вивчення народної культури харчування українців (2015)
Пошивайло С. - Історія та історіографія української культурної керамології (2015)
Ликова О. - Керамологічна експозиція як джерело української культурної керамології (2015)
Гавриш Л. - Збут глиняних виробів гончарів Харківської губернії в другій половині ХІХ ст. (способи й форми продажу, ціни, ареали поширення) (2015)
Ткачук І. - Когнітивний матрично-фрактальний метод дослідження процесу сприйняття творів живопису (2015)
Грідяєва Т. - Перформанс та просторові мистецькі події-акції в Україні 1960-х — перша пол. 1990-х років (2015)
Новоженець-Гаврилів Г. - Художня форма як вираз української художньої традиції (2015)
Сивак В. - Християнська Літургія та візуальні мистецькі образи (2015)
Гринюк М. - "Гуцульська" сецесія в оздоблювальній кераміці архітектури міста Львова, Хасаншін-Самолюк О. (2015)
Сивак В. - Опалювальні та освітлювальні пристрої в інтер’єрі народного житла українців (2015)
Трохим Л. - Графічні твори Софії Петрівни Караффи-Корбут у культурно-естетичному контексті мистецьких пошуків 1950—1960-х рр. (2015)
Шепеть Т. - Графічні експерименти у творчих пошуках Ігоря Біликівського (2015)
Бондарчук Н. - Нові тенденції в емоційному сприйнятті природи краю митцями Криму другої половини ХХ ст. (на прикладі акварельного живопису) (2015)
Триколенко С. - Аліса: вибух з підсвідомості (2015)
Кюнцлі Р. - Архітектурно-культурологічна роль села у збереженні національної ідентичності в період урбанізації суспільства (2015)
Щербань О. - Унікальна слобідська весільна посудина — "рюмки-трійчатки" (2015)
Нємєц В. - Весілля у селі Колесники Гощанського району Рівненської області (2015)
Глушко М. - Цінне дослідження (2015)
Губенко Л. В. - Вплив системи удобрення на продуктивність ріпаку озимого за різних способів обробітку ґрунту (2018)
Заяць П. С. - Вплив способів основного обробітку на щільність складення сірого лісового ґрунту в ланці зернопросапної сівозміни (2018)
Квасніцька Л. С. - Технічні культури у сівозмінах Правобережного Лісостепу (2018)
Богдан М. М. - Індукція системної стійкості рослин пшениці м’якої біопрепаратом екстракон за пролонгованої дії та умов вірусного зараження, Гуляєва Г. Б., Патика М. В. (2018)
Опанасенко О. Г. - Продуктивність міскантусу гігантського залежно від елементів технології вирощування на осушуваних органогенних ґрунтах, Перець С. В. (2018)
Патика В. П. - Сучасні технології вирощування сільськогосподарських культур за дії фітопатогенних бактерій, Пасічник Л. А., Кураш П. (2018)
Юла В. М. - Формування асиміляційного апарату рослинами вівса залежно від умов вирощування, Камінська В. В., Мушик Б. В., Дудка О. Ф. (2018)
Цицюра Я. Г. - Рівень забур’яненості агрофітоценозу редьки олійної залежно від параметрів його формування (2018)
Камінський В. Ф. - Ячмінь в зерновій групі України, Породько М. А. (2018)
Гайдай Л. С. - Особливості симбіотичної продуктивності квасолі в умовах Лісостепу правобережного (2018)
Багай Т. І. - Вплив мінерального живлення на формування симбіотичного апарату рослинами бобів кормових, Іванюк В. Я. (2018)
Пророченко С. С. - Продуктивність люцерно-злаковово травостою залежно від технології вирощування (2018)
Панасюк С. С. - Продуктивність та якість зеленої маси люцерни посівної за різних режимів скошування, Слюсар С. М. (2018)
Корягін О. М. - Вегетативна продуктивність перспективних номерів люцерни за посушливих умов вирощування, Остапець Т. А., Повидало М. В., Буслаєва Н. Г. (2018)
Голик Л. М. - Підвищення ефективності добору ліній пшениці м’якої озимої за елементами продуктивності з використанням кластерного аналізу, Голик С. І., Стариченко В. М., Штакал М. І., Ковальчук С. О. (2018)
Діордієва І. П. - Екологічна пластичність та стабільність нових сортозразків пшениці м’якої озимої за врожайністю (2018)
Куманська Ю. О. - Успадкування кількісних ознак у міжсортових гібридів f1 ріпаку ярого (2018)
Щербина О. З. - Успадкування ознаки "період вегетації" у гібридів сої f1, Михайлов В. Г., Тимошенко О. О. (2018)
Сабадин В. Я. - Створення вихідного матеріалу для селекції ячменю ярого з використанням хімічних мутагенів (2018)
Шох С. С. - Адаптивний потенціал сортових популяцій ріпаку озимого (2018)
Вимоги до структури та оформлення наукових статей (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Holubnychyi A. G. - Statistical Analysis of Output Signal in Signal Processing System for Multiplicative Complementary Generalized Binary Barker Sequences (2019)
Tupitsin N. F. - Stabilization of the Unmanned Aerial Vehicle in the Gas-Dynamic Complex, Mykolaichuk V. R. (2019)
Melnyk O. S. - Majority Nano-Devices of Sequential Type, Milke D. G. (2019)
Sergeyev I. Yu. - Analysis of Measuring Converter Errors which Result due to a Continuous Change in Time of its Blocks Additive Errors (2019)
Sineglazov V. M. - Deep Learning Fuzzy Classifier, Koniushenko R. S. (2019)
Sineglazov V. M. - Automated Adjustment System of Restricted Boltzmann Machine, Tofaniuk O. R. (2019)
Ivanov A. A. - Electric Propulsion Ship’s Training Simulator Based on Intelligent System, Lebedenko Yu. A., Rozhkov S. A., Kolosov I. V. (2019)
Kashtalyan P. V. - Mathematical and Information Provisions of Bridge Team Training Control Systems, Rozhkov S. O. (2019)
Sushchenko O. A. - Modelling of Robust Inertially Stabilized Platforms (2019)
Aralova N. I. - Compromise Solution of Conflict Situations in the Problem of Optimal Control in Decision Making under the Complex Situational Conditions, Klyuchko O. M., Mashkin V. I., Mashkina I. V. (2019)
Shutko V. N. - Mathematical and Physical Models of Devices for Detection of Some Chemical Substances in the Environment, Zachmatov V. D., Shutko O. O., Mykolushko A. N. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Output Data (2019)
Глушко М. - Іван Раковський — Дослідник антропологічних рис Тараса Шевченка (2015)
Луньо Є. - Постать митрополита Йосифа Сліпого у розповіді співкамерника з Яворівщини (2015)
Конопка В. - Оранка та сівба ярих злакових культур: обрядовий аспект (на матеріалах Південно-Західного історико-етнографічного регіону України) (2015)
Войтович Н. - Традиційні магічно-ритуальні способи захисту домашньої худоби на теренах Бойківщини (2015)
Серебрякова О. - "Андрію, Андрію, я колопні сію: дай ми, Боже, знати, з ким їх буду брати" (мантичний звичай "засівання конопель": семантика, символіка, функції) (2015)
Радович Р. - Хлібна діжа в інтер'єрі поліського житла (2015)
Тарас В. - Взаємовпливи барокових типів споруд та садово-паркових закладень (2015)
Студницький І. - Художньо-стилістичні особливості архітектури вокзалів України другої половини ХІХ — першої третини ХХ ст. (2015)
Герус Л. - Народна іграшка Покуття (2015)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: тесана нерухома лава (2015)
Івашків Г. - Пластика малих форм в інтер'єрі приміщень (2015)
Козакевич О. - Традиційні в'язані та мереживні вироби на Бойківщині й Підгір'ї кінця ХІХ — початку ХХІ ст.: вбрання (за матеріалами мистецтвознавчих експедицій 2005—2006-х рр.) (2015)
Косміна О. - Передумови формування символіки традиційного українського вбрання: давньоруські прикраси (2015)
Дмитренко А. - Український театральний костюм початку ХХ ст.: історіографія проблеми (2015)
Костів Н. - Іконостас собору Пресвятої Родини у Лондоні (2015)
Філатова М. - Англійська сатирична графіка кін. XVIII — поч. XIX ст. в колекції Харківського художнього музею (2015)
Бокотей Л. - Закарпатське візуальне мистецтво — живописна мова трансавангардиста Ловранта Бокотея (2015)
Грідяєва Т. - Мистецтво ленд-арту в Україні впродовж 1980-х — перш. пол. 2000-х років (2015)
Юдова-Романова К. - Маріупольський драматичний театр. Віхи становлення, Безчастна А. (2015)
Косів В. - Українська надреальність у графічному дизайні естрадного плаката 1970—1980-х років (2015)
Сілецький Р. - "Вхіщини": народні новосільні звичаї, обряди та повіря на Волині (За польовими етнографічними матеріалами початку ХХІ ст.) (2015)
Коваль А. - Церковне малярство Корнила Устияновича: ідентифікація однієї ікони (2015)
Сокіл В. - Невідомий період душпастирської діяльності мітрата Олексія Базюка (2015)
Гощіцький А. - Нова знахідка петрогліфа біля села Ямельниця на Сколівщині (2015)
Доморад І. - Українська народна культура в Канаді — візія Роберта-Богдана Климаша (2015)
Демецька О. - Державна стратегія забезпечення населення лікарськими засобами: чого досягли уряд, громадськість і експерти разом? (2019)
Кривомаз Т. - Технологии, создающие пропасть во взаимопонимании поколений (2019)
І знову про кашель… (2019)
Ткаченко Т. - "Романтичний" гормон (2019)
Примак Р. - Растения получают новые "задания" (2019)
Демецкая А. - Homo tussicus: человек кашляющий (2019)
Дедишина Л. - Синдром Елерса —Данлоса (2019)
Лопатинська О. - Обґрунтування принципів раціонального харчування при больовому синдромі (2019)
Примак Р. - Лекарство или сувенир? (2019)
Жіночі проблеми: менструальна мігрень (2019)
Примак Р. - "Принятые на вооружение" (2019)
Редькін Р. - С-реактивний білок —маркер діагностики та тригер імунітету, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Ткаченко Т. - Аміноглікозиди (2019)
Орловецька Н. - Приготовление твердых лекарственных форм: сбор Эдельберга, Данькевич О., Редькін Р. (2019)
Дедишина Л. - Ти SMART? І аптека SMART! (2019)
Дедишина Л. - Аптека-музей у Тульчині (2019)
Демецька О. - Страх ліків: фармакофобія (2019)
Кириленко М. - Хто ми такі — трудоголіки? (2019)
Гороскоп на березень 2019 року (2019)
Демецкая А. - В поисках "правильного" йогурта (2019)
Загороднюк І. - Кажани України та їхні дослідники: 20 років активності та основні віхи (передмова редактора) (2018)
Домашлінець В. - Роль міжнародних договорів у збереженні рукокрилих (2018)
Вікирчак О. - Результати обліків троґлофільних видів рукокрилих Середнього Придністер’я (Україна) у 1984–2000 рр. (2018)
Годлевська Л. - Рукокрилі лівобережжя Дніпра в північній частині України, Ребров С. (2018)
Загороднюк І. - Близькі види кажанів у фауні України: відмінності та місце в структурі угруповань (2018)
Ільюхін Ю. - Представники ряду Chiroptera в колекції Музею природи Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна (2018)
Shydlovskyy I. - Bats (Chiroptera) in the collection of the Zoological Museum of Lviv University, Ukraine, Zatushevskyy A., Kusnezh A. (2018)
Dombrovski V. C. - Maternity colonies of Myotis brandtii in the Polesie State Radiation-Ecological Reserve (2018)
Капелюх Я. - Результати досліджень кажанів у природному заповіднику "Медобори" (2018)
Koval N. - The bat fauna (Chiropterа) of the Uzhanskyi National Park, Bashta A.-T. (2018)
Chaika Yu. - Species diversity of bats in the Skole Beskids National Nature Park, Kusnezh O. (2018)
Zagorodniuk I. - A game against natural selection? Hibernation of migratory bat species in their summering range in Eastern Ukraine (2018)
Панченко П. - Дані щодо хіроптерофауни Північного Причорномор’я за результатами роботи контакт-центрів, Годлевська Л. (2018)
Пархоменко В. - Кажани лісостепу Сумської області: давні вказівки та нові знахідки (2018)
Селюніна З. - Загибель кажанів через антропогенні чинники в регіоні Чорноморського біосферного заповідника (2018)
Дребет М. - Моніторинг хіроптерофауни урболандшафтів Поділля (Україна) за результатами роботи контакт-центру з рукокрилих (2018)
Манюк В. - Вухань Plecotus austriacus у пониззі річки Кільчень (Лівобережне Подніпров’я): новий етап експансії на Схід, Лагута А. (2018)
Скубак Є. - Аналіз випадків загибелі кажанів на дорогах в Національному парку "Святі гори" за даними 10-річних досліджень (2018)
Shpak A. - Hibernating bat species of Belarus: results of the work of the Minsk contact centre (2018)
Bashta A.-T. - New records of Myotis alcathoe in Ukraine, Ivashkiv I., Krokhmal A. (2018)
Загороднюк І. - Нічниця довговуха (Myotis bechsteinii) на Закарпатті (Україна), Глеба В. (2018)
Merzlikin I. - The first winter record of Nyctalus noctula in northeastern Ukraine (2018)
Ребров С. - Нічниця ставкова (Myotis dasycneme) у фауні Луганської області (2018)
Франчук М. - Перша знахідка нетопира Pipistrellus kuhlii у Рівненській області (2018)
Загороднюк І. - Вадим Негода (1979–2016) — дослідник кажанів та природоохоронець (2018)
Ковальчук О. - Леонід Рековець — видатний палеотеріолог та еволюціоніст (2018)
Дребет М. - Звіт про роботу XXІІ Теріологічної школи "Здобування тварин на заповідних територіях", Матвєєв М. (2018)
Брусенцова Н. - Чужорідні та ключові види ссавців в екосистемах: звіт про роботу XXІII Теріологічної школи-семінару (2018)
Прокопів М. М. - Вертебробазилярні інфаркти: принципи класифікації, клініко­нейровізуалізаційний аналіз і термінологічні визначення діагнозу (2019)
Літвінова Н. Ю. - Віддалені результати комплексної терапії у хворих із нереконструктабельною хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, Дубенко Д. Є., Кефелі­Яновська О. І. (2019)
Панчук О. В. - Можливості застосування лазерної допплерівської флоуметрії для визначення та оцінки характеристик кровотоку під час проведення корекцій косметичних дефектів черевної стінки, Мішалов В. Г., Лещишин І. М., Охоцька О. І., Бик П. Л., Донець Є. Г. (2019)
Бицай А. М. - Визначення показань та віддалені результати стегно­підколінних (дистальних) алошунтувань з використанням ПТФЕ­імплантатів у хворих на облітеруючий атеросклероз на тлі критичної ішемії (2019)
Ткачишин О. В. - Зміна показників добового моніторування артеріального тиску під впливом лікування у пацієнтів із гіпертонічною хворобою, ускладненою геморагічним інсультом, після раннього відновного періоду (2019)
Бабинкін А. Б. - Результати ендоваскулярних втручань при гострій ішемії нижніх кінцівок, Бойко В. В., Пітик О. І. (2019)
Целуйко В. Й. - Чинники, пов'язані з ризиком смерті після гострого коронарного синдрому у віддалений період, у пацієнтів з фібриляцією передсердь, Бен Салем Ф., Матузок О. Е. (2019)
Петюніна О. В. - Роль однонуклеотидного поліморфізму Т786С гена ендотеліальної NO­синтази після інфаркту міокарда з підйомом сегмента ST, Копиця М. П., Березін О. Є., Бабічев Д. П. (2019)
Журавльова Л. В. - Застосування стандартного протоколу трансторакальної ехокардіографії в клінічній практиці, Янкевич О. О. (2019)
Егудина Е. Д. - Клинико-­диагностическая характеристика биомаркеров периферической васкулопатии при системной склеродермии, Головач И. Ю. (2019)
85 лет со дня рождения профессора Николая Леонтьевича Володося (2019)
Оголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Костенко М. М. - Петро- і геохімічні особливості дайкових утворень основного та середнього складу Волинського мегаблока Українського щита (2019)
Василенко А. П. - Прогнозні критерії та пошукові ознаки рідкіснометалевого зруденіння в пегматитах Північно-Західної та Центральної частини Українського щита, Ісаков Л. В. (2019)
Зинчук Н. Н. - О докембрийских источниках алмазов в россыпях (2019)
Веклич Ю. М. - Актуальні аспекти української геологічної картографії, Шевченко О. М. (2019)
Ловинюков В. І. - Оцінка достовірності розвіданих запасів корисних копалин за даними розробки родовищ, Лисенко О. А., Литвинюк С. Ф. (2019)
Зур’ян О. В. - Досвід застосування інструментів економічного аналізу для вирішення завдань оптимізації техніко-економічних показників об’єктів надрокористування, Шапран А. Б., Качалова О. І., Ісонкін О. О., Марченко Ю. Ф., Величко Т. В., Шалдибіна А. В. (2019)
Коломійченко Б. Ф. - Пропозиції з проведення індексації залишкової кошторисної вартості геологорозвідувальних робіт, які виконують за довгостроковими проектами, Бесценна Л. Г., Кролевецька Г. С. (2019)
Шалдибін М. В. - Касація як гарантія законності рішень, ухвалених у суді першої та апеляційної інстанцій (2019)
Гулій В. М. - Глибинні потоки "молодих вуглеводнів” як природні і рукотворні об’єкти наукового дослідження та геотуризму, Костюк О. В., Куземко Я. Д. (2019)
Гошовский С. В. - Газогидраты – история человека, открытия, науки. К 50-летию открытия свойства природных газов образовывать залежи в земной коре в твердом газогидратном состоянии, Зурьян А. В. (2019)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічна схема нижнього докембрію Українського щита та її геохронометричні проблеми. Стаття 1. Загальні відомості та геохронометричні проблеми Дністровсько-Бузької серії Побузького комплексу (2019)
Реферати звітів науково-дослідних робіт, що надійшли до фондів Українського державного геологорозвідувального інституту у 2018 році (2019)
Бабець Я. В. - Розподіл гіалуронат-зв'язуючої активності білків у головному мозку щурів за дії доксорубіцину, Ушакова Г. О. (2015)
Бараннік Т. В. - Вплив низьких доз хлориду кадмію на стійкість еритроцитів до лізису та прооксидантно-антиоксидантний статус крові щурів, Нікітченко І. В., Акопян А. С., Кієнко Л. С., Боцула І. В., Ткаченко А. І. (2015)
Волкова Ю. В. - Влияние некоторых факторов на активность альдегиддегидрогеназы печени крыс пубертатного возраста в условиях иммобилизационного стресса, Сухова Л. Л., Давыдов В. В. (2015)
Яковенко Б. В. - Зміни вмісту цитохромів Р-450 і b5 та активності НАДФ-генеруючих ферментів у тканинах коропа під впливом поверхнево-активних речовин, Мехед О. Б., Іскевич О. В. (2015)
Багацкая Н. В. - Цитогенетическая характеристика детей, больных сахарным диабетом I типа, с учетом применяемой инсулинотерапии, Ковалева В. И., Будрейко Е. А., Чумак С. А. (2015)
Volkova N. Ye. - Variability analysis in Drosophila melanogaster locus white compound heterozygotes at different genetic backgrounds, Aleynikova A. A., Vorobyova L. I. (2015)
Горбатюк Р. І. - Agrobacterium-опосередкована трансформація in planta пшениці м’якої озимого сорту Подолянка, Бавол А. В., Банникова М. О., Моргун Б. В. (2015)
Попов М. В. - Валідація SCAR-маркера, зчепленого з геном відновлення фертильності пилку соняшнику (2015)
Брандлер О. В. - Межвидовая и внутривидовая молекулярно-генетическая изменчивость и дифференциация у крапчатых сусликов Spermophilus suslicus и S. odessanus (Rodentia, Sciuridae, Marmotini), Бирюк И. Ю., Ермаков О. А., Титов С. В., Сурин В. Л., Кораблев В. П., Токарский В. А. (2015)
Karimov Tahir - Main limiting factors affecting biological parameters of necrophage birds (2015)
Махмудова Е. А. - Трематоды рыбоядных птиц Девечинского лимана Каспийского моря (2015)
Мустафаева Г. А. - Паразиты (Hymenoptera, Chalcidoidea) ложнощитовок (Homoptera, Coccinea, Lecaniidae) Азербайджана (2015)
Suleymanov S. Sh. - Feeding of the Caspian shad Alosa caspia (Eichwald, 1838) in the western part of the Caspian Sea, Seid-Rzayev M. M., Mirzoyev G. S. (2015)
Шекк П. В. - Формирование ремонтно-маточных стад кефалей (Mugil cephalus L., Liza aurata Risso, L. saliens Risso) в условиях северо-западного Причерноморья (2015)
Алтухова Л. В. - Сравнение эффективности тормозящего действия объёмной аутотрансплантации фибробластов и композиции фибробластов с кератиноцитами на развитие локального лучевого ожога кожи, Кот Е. В., Кот Ю. Г., Морозова Е., Клочко И., Плотников А., Перский Е. Э. (2015)
Гриценко М. А. - Возрастные особенности некоторых свойств фибробластов (2015)
Беспалова І. Г. - Використання флуоресцентних зондів для дослідження речовин пептидної природи в екстрактах кріоконсервованих фрагментів органів, Рогоза Л. А., Дюбко Т. С., Татарець А. Л., Єрмоленко І. Г., Гальченко С. Є., Сандомирський Б. П. (2015)
Бабій С. - Адаптивні властивості виділених в Україні вірусів грипу в умовах обмеженого використання противірусних препаратів, Радченко Л., Фесенко А., Смутько О., Степанський Д., Міроненко А. (2015)
Демченко Н. Р. - Відповідь бактерій сульфідогенного природного угруповання та монокультур роду Desulfovibrio на дію інгібітора біокорозії з антимікробними властивостями, Курмакова І. М., Третяк О. П. (2015)
Петренко О. В. - Порівняльна характеристика біологічних властивостей Vibrio choleraе O1, виділених від хворих під час спалахів холери та в міжспалаховий період в Україні, Хайтович О. Б., Алексеєнко В. В. (2015)
Грабовський С. С. - Вміст окремих класів ліпідів у крові бугайців за умов передзабійного стресу, Грабовська О. С. (2015)
Журавлев В. А. - О возможности определения биологического возраста человека путем регистрации микротоков, Макаревич В. С., Колупаева Т. В., Тондий Л. Д., Шех В. Е., Завизиступ Ю. В., Щерба В. А., Стуканев И. Н. (2015)
Химич Т. Ю. - Синдром хронической усталости и урогенитальная патология у женщин репродуктивного возраста, Белодед О. А. (2015)
Шевчук Т. Я. - Стан показників зовнішнього дихання у жінок, які курять, Апончук Л. С., Романюк А. П. (2015)
Жуков А. В. - Роль внегоризонтных почвенных морфоструктур в организации растительности дерново-литогенных почв на лёссовидных суглинках (Никопольский марганцево-рудный бассейн), Задорожная Г. А. (2015)
Ковальчук Ю. П. - Зміна рівня S-100b протеїну у різних відділах мозку піщанок за умов старіння та дії альфа-кетоглутарату, Ушакова Г. О. (2015)
К 190-летию Гербария Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU) (2015)
Беднарська І. О. - Про колекцію видів роду Festuca L. (Poaceae) у гербарних фондах Інституту екології Карпат НАНУ (LWKS) (2015)
Безроднова О. В. - Раритетные кальцефильные виды в Гербарии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU) (2015)
Гамуля Ю. Г. - Типовые и аутентичные образцы таксонов родов Agropyron P. Gaertn. и Elytrigia Desv. (Роасеае) в Гербарии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU), Серая О. Е. (2015)
Горєлова О. І. - Гербарій і ботанічні колекції в підготовці фахівців зеленого будівництва (2015)
Громакова А. Б. - Эксикаты Г. В. Кёрбера "Lichenes Selecti Germanici" в гербарии Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (CWU), Гамуля Ю. Г. (2015)
Коломийчук В. П. - Гербарій Йосипа Бойка у Запорізькому обласному краєзнавчому музеї, Чорноморець В. С. (2015)
Комаристая В. П. - Водоросли в базе данных мировых коллекций живых культур WDCM CCINFO, Горбулин О. С., Догадина Т. В. (2015)
Лобачевська О. В. - Бріологічний гербарій Інституту екології Карпат НАН України, Рабик І. В. (2015)
Мамчур Т. В. - Ексикати Herbarium Florae Rossicae історичного гербарію Уманського училища рільництва і садівництва, Кравець Т. О., Чорна Г. А. (2015)
Начичко В. О. - Діагностичні ознаки представників Thymus sect. Serpyllum і T. sect. Marginati (Lamiaceae) та рекомендації щодо їхньої гербаризації (2015)
Чорна Г. А. - Колекція папоротей історичного гербарію Уманського училища рільництва та садівництва, Куземко А. А., Діденко І. П. (2015)
Шиян Н. М. - Датування зразків історичних гербарних колекцій XVIII–XIX ст. за маркувальними знаками паперу (2015)
Горпинченко М. Ю. - Украинские фамилии как квазигенетические маркёры. Ассоциация с группами крови и гаплогруппами Y-хромосомы, Буркова В. В., Утевская О. М., Атраментова Л. А. (2015)
Есилевская М. А. - Морфологическое направление в орнитологических исследованиях профессора И. Б. Волчанецкого (2015)
Мосолова Е. Ю. - Орнитологические исследования Ильи Борисовича Волчанецкого на севере Нижнего Поволжья (к 120-летию со дня рождения), Завьялов Е. В., Табачишин В. Г. (2015)
Атемасова Т. А. - Особенности генезиса орнитофауны на границе лесостепной и степной природных зон, Атемасов А. А. (2015)
Баник М. В. - Особенности взаимоотношений двух подвидов черноголового чекана (Saxicola torquata) на Северном Кавказе (2015)
Бирюк О. В. - Изменчивость размеров районов ядрышковых организаторов в кариотипах зеленых лягушек, Розанов Ю. М., Литвинчук С. Н., Пасынкова Р. А. (2015)
Брезгунова О. А. - Коллективные ночевки дрозда-рябинника (Turdus pilaris L.) в Харьковской области (2015)
Брусенцова Н. А. - Оценка благоприятности участка "Лес на Ворскле" государственного природного заповедника "Белогорье" для обитания хищников-норников, Украинский П. А. (2015)
Голобородько К. К. - Глобально рідкісні види лускокрилих (Lepidoptera) долини р. Оріль, Пахомов О. Є., Махіна В. О. (2015)
Ивановский В. В. - Чёрный аист (Ciconia nigra) в Белорусском Поозерье в 2001–2014 годах (2015)
Новак В. В. - Історія вивчення орнітофауни сіл і природних біотопів Подільського Побужжя (2015)
Новіцький Р. О. - Сучасна характеристика іхтіофауни каналу "Дніпро–Донбас", Кочет В. М., Христов О. О., Кузора В. Є. (2015)
Полчанинова Н. Ю. - Кицевские пески – резерват редких видов пауков (Aranei) Харьковской области (2015)
Пономаренко О. Л. - Аналіз функціонального складу орнітофауни природного заповідника "Дніпровсько-Орільський", Онуфріїв Р. А. (2015)
Руденко А. Г. - Миграции и зимовки клуши (Larus fuscus Linnaeus, 1758) в Азово-Черноморском регионе (2015)
Токарский В. А. - Стационарные экологические исследования балочной степи северо-востока Украины: предварительные итоги 25-летних наблюдений, Ронкин В. И., Савченко Г. А. (2015)
Усова Е. Е. - Внутрипопуляционные онтогенетические стратегии у зеленых лягушек (Pelophylax esculentus complex), Кравченко М. А., Шабанов Д. А. (2015)
Утєвський С. Ю. - Роль екологічних і історичних факторів та міжвидової конкуренції в формуванні ареалів п’явок (Hirudinida), Владимирська М. В., Палатов Д. (2015)
Шевченко В. Л. - Перші відомості про ґрунтових нематод лучних екосистем Чернігівської області (Україна), Жиліна Т. М. (2015)
Жуков А. В. - Фороморфы в системе экоморф почвенных животных (2015)
Кулиева Х. Ф. - Влияние изменений климата на параметры фотопериодической реакции у американской белой бабочки (Hyphantria cunea Drury), Ахмедов Б. А. (2015)
Манафов А. А. - Экологические особенности формирования трематодофауны моллюсков бассейна Средней Куры в пределах Азербайджана (2015)
Маркова А. О. - Реакція агресії у зяблика (Fringilla coelebs L. 1758) та пов’язані із нею поведінкові акти на водопої в природних та антропогенно змінених територіях (2015)
Сеид-Рзаев М. М. - Ихтиопланктон в планктонном сообществе в Мингечаурском водохранилище, Юсибова С. Д., Алиева С. И. (2015)
Бурцева Д. О. - Аналіз фонової електрокортикограми щурів в умовах довготривалої дії гідрокарбонатного навантаження, Лукашов С. М., Заєць Н. С., Ляшенко В. П., Крупка А. В. (2015)
Деркач І. В. - Вплив NaCl засолення на ріст та пігментну систему Fagopyrum esculentum Moench. та Vicia faba L., Романюк Н. Д. (2015)
Поворотня М. М. - Моделювання впливу важких металів Pb та Hg на білковий обмін видів роду Acer L. в умовах планованого факторного експерименту (2015)
Алтухова Л. В. - Влияние аутотрансплантации фибробластами и композицией фибробластов с кератиноцитами в зону лучевого ожога кожи на динамику экспрессии генов металлотионеинов, убиквитина и белка р53 (2015)
Си У - Особенности цитотоксичности длительного введения ультрамалых доз ионов кадмия на фибробласты кожи, легкого, почек и роговицы крыс, Пырина И. С., Кот Ю. Г., Кот Е. В., Перский Е. Э. (2015)
Фархадов Г. Т. оглы - Антигельминтное действие эспарцета (Onobrychis viciifolia Scop.) и люцерны (Medicago sativa L.) у овец (2015)
Шаповалова С. А. - Особенности метаболических эффектов лизиноприла у пациентов с артериальной гипертензией и абдоминальным ожирением (2015)
Title (2019)
Contents (2019)
Varbanets L. D. - Рantoea agglomerans lipopolysaccharides: structure, functional and biological activity, Bulyhina Т. V., Pasichnyk L. А., Zhytkevich N. V. (2019)
Guzyk M. M. - Altered sirtuins 1 and 2 expression in the brain of rats induced by experimental diabetes and the ways of its correction, Tykhonenko T. M., Dyakun K. O., Yanitska L. V., Pryvrotska I. B., Kuchmerovska T. M. (2019)
Galkin O. Yu. - Different mice inbred strains humoral immune response against human prostate-specific antigen, Komar A. G., Besarab O. B. (2019)
Minaev B. F. - Spin-orbit coupling effects in O2 activation by cofactor-independent 2,4-dioxygenase, Valiev R. R. (2019)
Onoiko O. B. - Influence of sulfite on ATPase activity of coupling factor cf1 isolated from spinach chloroplasts, Khomochkin A. P., Zolotareva O. K. (2019)
Sorochynska O. M. - Intermittent fasting causes metabolic stress and leucopenia in young mice, Bayliak M. M., Vasylyk Y. V., Kuzniak O. V., Drohomyretska I. Z., Klonovskyi A. Ya., Storey J. M., Storey K. B., Lushchak V. I. (2019)
Makarenko M. V. - HBD-2 interactions with erythrocyte membranes in vitro, Semeniuk D. O., Starenka I. O., Pogribna A. P., Sokol I. V., Martinova L. I., Govsieiev D. O. (2019)
Buznytska O. V. - Diagnostic significance of biochemical indicators of liver fibrogenesis in adolescents with obesity (2019)
Yelins’ka A. M. - Role of AP-1 transcriptional factor in development of oxidative and nitrosative stress in periodontal tissues during systemic inflammatory response, Akimov O. Ye., Kostenko V. O. (2019)
Gudzenko T. V. - Cellular fatty acid composition of Aeromonas genus – destructor of aromatic xenobiotics, Gorshkova O. G., Korotaieva N. V., Voliuvach O. V., Ostapchuk А. М., Іvanytsia V. O. (2019)
Gryshchenko V. A. - Evaluation of biochemical indicators in blood plasma of rats with tetracycline-induced hepatosis and their correction by milk phospholipids, Musiychuk V. V., Chernyshenko V. O., Gornytska O. V., Platonova T. M. (2019)
Petrenko O. M. - Levels of angiogenic regulators and MMP-2, -9 activities in martorell ulcer: a case report, Tykhomyrov A. A. (2019)
Данилова В. М. - Внесок лауреатів Нобелівської премії в розвиток динамічної біохімії та біоенергетики. Е. Бухнер, А. Коссель, Р. Вільштеттер, О. Мейєргоф, А. Хілл, О. Варбург, А. Сент-Дьєрді, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2019)
Instructions to authors (2019)
Правила для авторів (2019)
Буднікевич І. М. - Проекти міжрегіональної співпраці в компенсаційних стратегіях розвитку регіонів, Гавриш І. І., Крупенна І. А. (2019)
Одінцов О. М. - Формування регіонального агропромислового кластеру на базі кооперативного сектору економіки (2019)
Садовяк М. С. - Аналіз факторів ринку оренди житлової нерухомості в Україні (2019)
Гавриленко Я. В. - Сутність та підходи до розвитку трудового потенціалу підприємства (2019)
Лега Н. Ю. - Підвищення конкурентоспроможності господарського комплексу регіону в умовах децентралізації (2019)
Чиж В. І. - Взаємозв’язок розвитку об’єднаних територіальних громад iз розвитком регіону, Сахно Т. А. (2019)
Оболенцева Л. В. - Туристичний імідж території: проблеми формування, управління та розвитку, Костіна К. М. (2019)
Якименко О. В. - Методичний підхід до оцінювання рівня інноваційного потенціалу будівельних підприємств регіону (2019)
Бєлікова Н. В. - Особливості організації освітніх послуг у регіоні в умовах децентралізації влади, Догадіна В. Ю. (2019)
Вороніна О.О. - Впровадження Беверіджської моделі фінансування охорони здоров'я: перспективи та загрози для України (2019)
Білик В. В. - Маркетингові аспекти розвитку інновацій у регіонах, Коломицева О. В. (2019)
Pasichna V. M. - Modeling of concentration and temperature dependencies of incubation time at decomposition of solid solution by Monte Carlo method, Gusak A. M. (2018)
Гохман О. Р. - Дослідження методом кластерної динаміки впливу зміни температури на нейтронну крихкість α-заліза, Кондря М. С., Совкова Т. С. (2018)
Колісник Л. І. - Моделювання росту пор при реакційній дифузії у бінарній системі, Корнієнко С. В. (2018)
Внукова Т. Д. - Влияние легирования железом сплавов никель – молибден на параметры их окисления, Вронская Ю. А., Зайцева Н. В., Захаров С. М., Ляшенко Ю. А., Шматко И. О. (2018)
Зайцева Н. В. - Влияние частичной замены вольфрама молибденом на процесс окисления сплавов никель-хром-вольфрам, Кузняк А. К., Ляшенко Ю. А., Шматко И. О., Шматко О. А. (2018)
Морозович В. В. - Структурний стан гальваноосаджених прошарків міді, Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2018)
Fenech D. M. - Nucleation in metastable solid solution – Stochastic Kinetic Mean Field approach versus classical nucleation theory, Pasichnyy M. O., Gusak A. M. (2018)
Дерев’янко С. І. - Мезоскопічна модель дифузійної взаємодії та росту фаз в системі Cu-Sn, Ляшенко Ю. О. (2018)
Кічмаренко О. Д. - Наближений метод побудови множини досяжності керованої системи, Платонова Є. В. (2018)
Акопян C. Т. - Поточкові оцінки слабких розв’язків квазілінійних еліптичних рівнянь дивергентного виду з нестандартними умовами зросту та молодшими членами, Кудрич Ю. С. (2018)
Атамась В. В. - Якісний аналіз нелінійної дифузійної моделі продажу товару з використанням реклами, Денисенко В. С., Денисенко В. О. (2018)
Воронцова А. В. - Розв'язність крайових задач для квазілінійних рівнянь другого порядку з параметром в правій частині поля, Буряченко К. О. (2018)
Мельниченко О. М. - Моделювання кінетики розпаду та гомогенізації сплавів методом середнього поля, Сторожук Н. В., Запорожець Т. В., Гусак А. М. (2018)
Кравченко С. И. - Типологизация базовых наднациональных инновационных систем, Заниздра М. Ю. (2019)
Вишневський В. П. - Монетарні механізми стимулювання економіки в розвинених країнах: аналітичний огляд, Квілінскі А. (2019)
Чекіна В. Д. - Аналіз впливу Big Data and Analytics на реальний і державний сектори економіки та проблеми їх оцінювання за допомогою статистичних методів, Князєв С. І. (2019)
Іщук С. О. - Виклики та перспективи розвитку хімічної промисловості України, Созанський Л. Й. (2019)
Липницкий Д. В. - Возможности и вызовы для блокчейн в новой индустриализации (2019)
Турлакова С. С. - Информационно-коммуникационные технологии развития "умных" производств (2019)
Зелинская А. - Неиспользованные возможности и современное развитие промышленности: на примере Украины (отзыв на монографию Промисловість України 2014-2016: невикористані можливості, шляхи відновлення, модернізації та сучасної розбудови: наукова доповідь / редкол.: О. І. Амоша, І. П. Булєєв, Ю. С. Залознова; НАН України, Ін-т економіки пром-сті. Київ, 2017.554 с.) (2019)
Рой І. В. - Вивчення ефективності реабілітаційних заходів у хворих після артроскопічного лікування з приво-ду початкових стадій коксартрозу, Луцишин В. Г., Майко О. В., Очеретна О. Л., Майко В. М. (2018)
Рибалка Я. В. - Динаміка цитологічної картини ранового процесу у пацієнтів з хронічними ранами при застосуванні PRP-терапії, Малик С. В. (2018)
Юр’єва Л. М. - Клініко-морфологічні паралелі плацентарної дисфункції на тлі низької плацентації (2018)
Stoliar D. B. - Morphometric characteristics of temporomandibular joint in human during the second trimester of intrauterine development, Lavriv L. P. (2018)
Гошовська А. В. - Ультразвукові параметри екстраембріональних структур в періоді формування плацентарного комплексу у жінок на тлі запальних захворювань жіночих статевих органів, Гошовський В. М., Якубовська А. А. (2018)
Крилюк В. О. - Операційний стрес та його вплив на системні зміни при поєднаній травмі органів черевної порожнини в експерименті, Гродецький В. К., Сокольник С. О., Федосєєва О. В., Цимбалюк Г. Ю. (2018)
Ротар О. В. - Морфологічні та функціональні зміни слизової оболонки кишок за умови гострого некротичного панкреатиту (2018)
Конопліцький В. С. - Структура перианальної ділянки в дітей з аноректальними вадами розвитку, Лукіянець О. О., Сокольник С. О. (2018)
Ротар Г. П. - Ембріогенез серця у зародковому та передплодовому періодах онтогенезу людини, Кривецький В. В., Марчук О. Ф., Марчук Ф. Д. (2018)
Березницький Я. С. - Гістоструктура слизової оболонки шлунка у хворих на морбідне ожиріння до та після виконання баріатричного лікування, Дука Р. В., Кошарний В. В., Кушнарьова К. А. (2018)
Proniaiev D. V. - Fetal anatomy of the ileocecal segment, Biryuk I. G., Kozariichuk N. Ya., Halahdina A. A., Goncharenko V. A. (2018)
Козак І. О. - Сучасні підходи до діагностики і хірургічного лікування синдрому міріззі (власне клінічне спостереження з оглядом літератури), Микитюк С. Р., Мосійчук В. П., Козак Л. І. (2018)
Татарчук Л. В. - Особливості локальних імунних реакцій у клубовій кишці при пострезекційній портальній гіпертензії, Гнатюк М. С. (2018)
П’ятночка В. І. - Порівняльна гістологічна характеристика впливу "легких" і "важких" поліпропіленових сіток на процеси регенерації тканин передньої черевної стінки, Дзюбановський І. Я., Волков К. С. (2018)
Кучук О. П. - Клінічна анатомія очної ямки, Проняєв Д. В., Сикирицька Т. Б. (2018)
Никифор Л. В. - Клінічний випадок гранульозоклітинної пухлини яєчника, Рак Л. М., Геровська-Ковбасюк О. Б. (2018)
Плаксивий О. Г. - Біопсія пухлини парафарингеального простору, ускладнена масивною кровотечею, що потребувала термінової трахеостомії та перев’язки зовнішньої сонної артерії, Калуцький І. В., Мазур О. О., Сорохан М. М. (2018)
Лютик М. Д. - Операція циркумцизії – за і проти (2018)
Півторак В. І. - Професор Медвецький Євгеній Болеславович (до 80-річчя від дня народження), Желіба М. Д., Вільцанюк О. А., Бондарчук О. І., Середін В. Г., Булько М. П., Бурков М. В., Чепляка О. М., Бурковський М. І., Чорнопищук Р. М. (2018)
Кланца М. П. - Особливості морфофункціональної перебудови гепатоцитів печінки щурів та їх кількісна характеристика при хронічному отруєнні ацетилсаліциловою кислотою, Герасимюк І. Є. (2018)
Ротар О. В. - Порушення функцій шлунково-кишкового тракту за гострим некротичним панркреатитом (2018)
П’ятночка В. І. - Морфологічна характеристика тканин передньої черевної стінки на імплантацію поліпропіленової сітки з prf мембраною, Дзюбановський І. Я., Волков К. С. (2018)
Юр’єва Л. М. - Особливості функціонального стану системи мати-плацента-плід у вагітних із плацентарною дисфункцією (2018)
Блищак Н. Б. - Морфологічна перебудова піднижньощелепної залози щурів через 2 та 4 тижні перебігу експериментального цукрового діабету, Борис Р. Я., Галюк У. М. (2018)
Монастирський В. М. - Характеристика параметрів нирки за даними магнітно-резонансної томографії хворих на сечокам’яну хворобу в осіб з єдиною ниркою (2018)
Slobodian О. М. - Lectin-histochemical regularities of differentiation of the human parotid gland epithelial germs, Lavriv L. P., Stoliar D. B., Kashperuk-Karpiuk I. S., Rak L. M. (2018)
Юзько Р. В. - Морфологічні перетворення трубчастих структур печінково-дванадцятипалокишкової зв'язки плодів (2018)
Банул Б. Ю. - Морфометричні параметри похідних мезонефричних та парамезонефричних проток на початку плодового періоду онтогенезу людини, Проняєв Д. В. (2018)
Проданчук А. І. - Особливості формування складок твердого піднебіння впродовж другого і третього триместрів внутрішньоутробного розвитку (2018)
Безруков Л. О. - Можливості верифікації неонатального сепсису, Власова О. В., Колюбакіна Л. В., Нікорич Г. В. (2018)
Підмурняк О. О. - Спостереження ускладнення екстрагенітального ендометріозу післяопераційного рубця, Власов В. В., Просвітлюк П. В. (2018)
Сенютович Р. В. - Діагностика недостатності колоректальних анастомозів (огляд зарубіжної літератури), Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я. (2018)
Слободян О. М. - Сучасний погляд на молекулярно-генетичні механізми міжклітинної взаємодії у процесі кісткового ремоделювання, Лаврів Л. П., Лопушняк Л. Я., Бамбуляк А. В., Бойчук О. М. (2018)
Марчук Ф. Д. - До 65-річчя від дня народження нашого учня, хірурга-експериментатора та науковця, кандидата медичних наук Ватамана Віктора Миколайовича, Лютик М. Д. (2018)
Бойчук Т. М. - Професор Юрій Танасович Ахтемійчук (1958 - 2014), Слободян О. М., Лаврів Л. П., Ахтемійчук О. В., Манчуленко Д. Г. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Adamenko O. M. - The Upper Pleistocene stratigraphy of the Starunya site as a "bridge” between the stratigraphical frameworks of Western Europe and the plain area of Ukraine (2019)
Bezusko L. G. - Spatio-temporal differentiation of distribution patterns of Salicornia perennans, Halimione verrucifera, and Suaeda cf. prostrata (Chenopodiaceae) in the plain part of Ukraine during the Allerød–Holocene, Mosyakin S. L., Tsymbalyuk Z. M. (2019)
Bonchkovskyi O. S. - Changes in pedogenic processes during Pryluky times of the Late Pleistocene in the central part of the Volyn Upland (2019)
Bondar K. - On palaeomagnetic dating of fluvial deposits from Neporotove gravel quarry on the Middle Dniester, Ridush B., Baryshnikova M., Popiuk Ya. (2019)
Dykan N. І. - Stratigraphy of the Pliocene deposits of the Black Sea (Ukraine) according to ostracods (Arthropoda, Crustacea) (2019)
Gerasimenko N. P. - The Late Pleistocene soils as indicators of the impact of environmental changes on development of pedogenic processes (the study case from the Kryva Luka site, Donetsk area), Koval’chuk І. P. (2019)
Gerasimenko N. - Palaeoenvironmental changes during the Middle and Early Upper Paleolithic in the Upper-Tysa Depression, Ukraine (the Sokyrnytsya and Ruban’ sites), Kulakovska L., Usik V., Votiakova O. (2019)
Gozhik P. F. - On the lower boundary of the Quaternary systems in the Azov-Black Sea Basin (2019)
Hlavatskyi D. V. - Refined magnetostratigraphic position of the Shyrokyne unit in loess sequences from Central Ukraine (2019)
Karmazinenko S. P. - Pleistocene soils of the Azov Lowland, Ukraine (2019)
Matviishyna Zh. M. - Micromorphological peculiarities of the Pleistocene soils in the Middle Pobuzhzhya (Ukraine) and their significance for paleogeographic reconstructions, Doroshkevych S. P. (2019)
Rohozin Ye. P. - Non-pollen palynomorphs as indicators of palaeoenvironmental changes: a case study from Lake Chokrak (the Crimean Peninsula) (2019)
Sirenko O. A. - Changes in Pleistocene vegetation and climate of Ukraine in the range of 1.8-0.4 million years (2019)
Veklych Yu. - Map of Quaternary formations of Ukraine in scale 1:2,500,000 (2019)
Алексеенко С. В. - К проблеме определения степени влияния обледенения на летательный аппарат, Юшкевич О. П. (2018)
Волчук В. Н. - Применение концепции мультифракталов для контроля качестванизколегированной стали (2018)
Волчук В. М. - Мультифрактальний аналіз твердості листопрокатних валків, Дубров Ю. І. (2018)
Губенко С. И. - Дробление неметаллических включений в процессе скоростного плавления при лазерном воздействии, Никульченко И. О. (2018)
Сухомлин Г. Д. - Металлографическое определение размера зерна первичногоаустенита по дисперсности продуктов мартенситного превращения, Дейнеко Л. Н., Надтока В. Н., Борисенко А. Ю., Дергач Т. А. (2018)
Кушнир Ю. А. - Оценка коррозионной стойкости химически осажденных покрытийна основе меди и олова для защиты сварочной проволоки, Внуков А. А., Головачов А. Н., Ковзик А. Н (2018)
Рослик И. Г. - Выбор оптимального метода прессования порошка стали ПР-Х17Н2, Ковзик А. Н. (2018)
Фортыгин А. А. - Фрактальный подход при прогнозе качества прокатных валков (2018)
Литвин-Кіндратюк С. - Проблеми розвитку особистості у світі, що стрімко змінюється (2019)
Вітюк Н. - Прояви макіавеллізму в міжособистісній взаємодії студентської молоді, Вітюк С. (2019)
Гринчук О. - Імідж майбутнього психолога: особливості уявлень студентської молоді, Назарійчук Н. (2019)
Демчина О. - Гендерна толерантність як соціально-психологічний феномен (2019)
Куравська Н. - Основні напрями роботи психолога з гендерними проблемами в організації (2019)
Chuyko O. - Possible Ways To Manage Personal Gender-Role Conflicts In Career Development (2019)
Яцина О. - Метод обґрунтованої теорії у дослідженні практик шлюбно-сімейного партнерства та батьківства (2019)
Гирич З. - Психолингвистические основы обучения неродному языку в техническом вузе (2019)
Дубчак Г. - Особливості проявів стресових станів сучасних студентів закладів вищої та професійної освіти (2019)
Koropetska O. - Problems and Ways of Self-Realization of Personality During the Periodof Average Adult Age in Modern Ukrainian Society (2019)
Лютак О. - Застосування теорії поколінь у консультуванні персоналу організації (2019)
Федоришин Г. - Особливості мотивації професійної діяльності працівників ІТ-сфери, Боярчук Ю. (2019)
Hasіuk M. - The Psychological Treatment Features of the Internal Picture of Health in Adolescents With the Acquired Defects of the Musculoskeletal System, Schuryk I. (2019)
Когутяк Н. - Інклюзивна освіта дітей з аутизмом як фактор розвитку "теорії розуму" (2019)
Міщиха Л. - Мудрість як форма інтелектуальної зрілості (2019)
Паркулаб О. - Відчуття Dasein як універсальний екзистенційний чинник розуміння процесу людського життя (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Суходоля О. М. - Проблеми визначення сфери регулювання енергетичної безпеки (2019)
Резнікова О. О. - Концептуальні підходи до вибору моделі забезпечення національної стійкості (2019)
Бойко В. О. - Європейський досвід державно-приватного партнерства у сфері кібербезпеки: підходи до формування нормативно-правових засад (2019)
Ауліна О. В. - Специфіка застосування асиметричних підходів в інформаційному протиборстві (2019)
Литвиненко О. М. - Досвід національного примирення: різні шляхи до однієї мети (2019)
Бакальчук В. О. - Основні завдання державної політики щодо закордонних українців: можливості та перспективи (на прикладі української діаспори в Румунії) (2019)
Круглашов А. М. - Зовнішні та внутрішні чинники (де)стабілізації міжетнічних взаємин у Чернівецькій області, Нечаєва-Юрійчук Н. В. (2019)
Пеліванова Н. І. - Правове регулювання публічних консультацій: міжнародні стандарти та завдання для України (2019)
Качинський А. Б. - Сучасний підхід до оцінки прийняття колективних рішень на прикладі Верховної Ради України VІІІ скликання, Галишак В. О., Стьопочкіна І. В. (2019)
Гладких Д. М. - Ключові чинники інфляції та шляхи її зниження в Україні (2019)
Коваль О. П. - Лібертаріанство й соціальне страхування в Україні (2019)
Яворська Г. М. - Війна і мир у сучасних парадигмах безпекових досліджень (2019)
Березовенко А. В. - Культ особи Володимира Путіна в контексті постмодерну (2019)
Слащева А. В. - Розробка технології напоїв на основі ягідних вичавок з підвищеним вмістом біофлавоноїдів, Никифоров Р. П., Зирянов В. В. (2018)
Горяйнова Ю. А. - Обгрунтування раціональної концентрації добавки чорноплідної горобини у виробах з пісочного тіста (2018)
Попова С. Ю. - Вплив продуктів переробки вівса на властивості дріжджового тіста, Слащева А. В., Пусікова О. А. (2018)
Шеїна А. В. - Залежність структурно-механічних властивостей овочів від фактора швидкості, Омельченко О. В., Мельник О. Є. (2018)
Возняк А. В. - Подрібнення рослинної сировини в харчовій промисловості, Шеїна А. В. (2018)
Хорольський В. П. - Технологічний комплекс виробництва хліба з робототехнологічними інтенсифікаторами, Коренець Ю. М., Остапенко І. М. (2018)
Вимоги до оформлення авторських рукописів (2018)
Зразок оформлення статті (2018)
Горбулін В. П. - Вступне слово (2018)
Кешкень Е. - Вступне слово (2018)
Борисенко В. К. - Етнографічні особливості культури пограниччя українців та угорців Закарпаття (2018)
Віднянський С. В. - Українсько-угорські відносини: проблемні питання та роль історичної науки (2018)
Гриценко П. Ю. - Мова як індикатор угорсько-українських відносин сьогодення (2018)
Дегтеренко А. М. - Угорський чинник в етнонаціональній політиці України в умовах російської агресії (2018)
Держалюк М. С. - Активізація діяльності Угорщини у регіоні та Україна (2018)
Мушкетик Л. Г. - Науково-політичні аспекти угорсько-українських контактів (2018)
Паливода В. О. - Угорці Закарпаття: історичний аспект, сьогодення та перспективи (2018)
Приходько В. П. - Північноєвропейський досвід як актуальна модель транскордонного співробітництва України, Угорщини та інших країн ЄС/Вишеградської групи у регіоні Карпат (2018)
Ryabinin Yevgen - Hungarian Exogenous Influence on the Separatism Movement in Transcarpathian Region (2018)
Тищенко Ю. А. - Сензитивність мовного питання в освіті, мультилінгвальна освіта для Закарпаття (2018)
Товт М. М. - Роль і значущість захисту прав національних меншин у двосторонніх українсько-угорських відносинах (2018)
Черничко С. С. - Державна мова для угорців Закарпаття: чинник інтеграції, сегрегації або асиміляції? (2018)
Фединець Ч. - Питання угорської меншини Закарпаття на сучасному етапі угорсько-українських дипломатичних відносин (2018)
Александров Д. О. - Вікові особливості особистісної піддатливості посттравматичним стерсовим розладом осіб, постраждалих внаслідок бойових дій (2019)
Афанасьєва Н. Є. - Застосування наративу у психологічному консультування рятувальників-учасників ООС з порушеннями часової орієнтації (2019)
Барінова Л. Я. - Психологічна компетентність у структурі особистості військового психолога (2019)
Боснюк В. Ф. - Динаміка якостей, важливих для навчання, в професійному становленні курсантів (2019)
Васютинський В. О. - Психологічний зміст покладання політичних провин у сучасному українському контексті (2019)
Денісієвська А. Є. - Суб`єктивна якість сну та інтроцептивна чутливість у курсантів (2019)
Карпінський К. В. - Сенсожиттєві стани особистості: теоретичний аналіз і емпірична типологія (2019)
Кириленко Т. С. - Ресурс самопізнання в переживанні особистістю психотравмуючих ситуацій, Іваненко Б. Б. (2019)
Kovalenko A. B. - Social identity of cadets – future militaries, Bezverkha K. S. (2019)
Колесніченко О. С. - Типи адаптації військовослужбовців до виконання службово-бойових завдань в бойових умовах (2019)
Найдьонова Л. А. - Проблема впливу медія на суїцид: еволюція пояснювальних моделей і українські реалії, Заріцька Н. М. (2019)
Папуча М. В. - Враження як проблема військової психології (2019)
Cергієнко О. О. - Особистісні якості рятувальників з ознаками професійного відчуження (2019)
Cоснюк О. П. - Креолізовані тексти (комікси) як засіб активізації національної та громаданської самоідентифікації молоді, Остапенко І. В. (2019)
Stavytska S. O. - Overcoming psychoemotional traumatization personality in terms unstable present day, Stavytsky G. A., ULko N. M. (2019)
Геник С. І. - Криптогенний інсульт? Шукайте тромбофілію, Геник С. М., Гриб В. А., Геник Я. І., Максимчук Л. Т., Дорошенко О. О., Сорохман А. В., Герасимчук В. Р. (2019)
Герасимчук В. Р. - Стан когнітивних функцій у пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту, Ува-Агбонікхена І. Ф., Негрич Т. І., Максимчук Л. Т., Купновицька-Сабадош М. Ю., Дорошенко О. О., Сорохман А. В., Геник С. І. (2019)
Козьолкін О. А. - Клініко-нейрофізіологічні особливості у хворих на повторний мозковий ішемічний півкульовий інсульт у гострому періоді захворювання, Новікова Л. В. (2019)
Пулик О. Р. - Особливості комплексної реабілітації хворих з руховими та когнітивними порушеннями після перенесеного півкульного ішемічного інсульту, Гирявець М. В. (2019)
Маслова І. Г. - Фактори впливу на інтенсивність больового синдрому та функціонування хворих з болем в спині різної локалізації, Михайловська Н. О., Слободін Т. М. (2019)
Боженко Н. Л. - Паранеопластичні синдроми у практиці невролога (клінічні випадки), Боженко М. І., Кирилюк С. Я., Боженко І. М., Тютько А. О. (2019)
Дуве Х. В. - Особливості якості життя пацієнтів, які перенесли аневризмальний субарахноїдальний крововилив (2019)
Hryhorova I. A. - New developments in morphological diagnosis of ischemic stroke in the vertebrobasilar basin, Ibragimova O. L., Eskin O. R., Tykhonova L. V., Hryhorov N. N. (2019)
Жешко О. М. - Загострення розсіяного склерозу: клініко-параклінічний парадокс, Шульга О. Д., Дубінець М. І., Юрко О. А., Лопачак О. Р. (2019)
Максимчук Л. Т. - Особливості больового синдрому у хворих з розсіяним склерозом, Гриб В. А., Дорошенко О. О., Геник С. І., Герасимчук В. Р., Сорохман А. В. (2019)
Муратова Т. М. - Постінсультний гленогумеральний біль, Храмцов Д. М., Котов С. А. (2019)
Негрич Т. І. - Післяпункційний головний біль тяжкого ступеня: випадок з практики, Кирилюк С. Я., Боженко М. І. (2019)
Поясник І. М. - Ризик розвитку депресії у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Гриб В. А., Тітов І. І. (2019)
Третьякова А. І. - Лікувальна транскраніальна магнітна стимуляція у пацієнтів з депресією, Чеботарьова Л. Л., Сулій Л. М., Матреницький В. Л. (2019)
Товажнянська О. Л. - Стан змін біоелектричної активності головного мозку у пацієнтів, яким проводиться хірургічне втручання з використанням загальної анестезії зі стандартним веденням післяопераційного періоду, Дубівська С. С., Григоров Ю. Б., Соловйова Е. Т. (2019)
Ліскевич І. І. - Оцінка тяжкості прозопопарезу при невропатії лицевого нерва у дітей, Пітик М. І. (2019)
Осташко М. П. - Маркери нейровізуалізації в діагностиці мігрені, Насонова Т. І. (2019)
Бойчук М. О. - Аналіз вмісту імунних комплексів у сироватці крові хворих на розсіяний склероз з урахуванням патогенетичної і хворобомодифікуючої терапії, Білий Р. О., Негрич Т. І. (2019)
Дельва І. І. - Ефективність гідрохлориду амінофенилмасляної кислоти в лікуванні постінсультної втоми (2019)
Cодержание (2019)
Гриценко В. И. - Киберфизические системы — распределенная система интеллектуального управления, Бажан Л. И., Ершова О. Л. (2019)
Корольов В. Ю. - Маршрутизація ланки крилатих ракет багаторазового використання (2019)
Стеценко І. В. - Методи стиснення моделей в глибинному навчанні на основі методу студента-вчителя, Талько Ю. С. (2019)
Чорна О. В. - Модифікований метод автоматизації прийняття управлінських рішень для створення команди управління проектами, Люшенко Л. А., Рибачок. Н. А. (2019)
Урсатьев А. А. - Большие данные. Аналитические базы данных и хранилища: Greenplum (2019)
Ходякова Г. В. - Анализ технологии создания инфрастуктуры для разработки и развертывания программных приложений, Поздеев В. А., Ходякова Н. В. (2019)
Лисецкий Ю. М. - Резервное копирование как инструмент защиты информации, Козаченко С. В. (2019)
Наши авторы (2019)
Инструкция для авторов (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Fainzilberg L. S. - Linguistic Approach for Estimation of Electrocardiograms’s Subtle Changes Based on the Levenstein Distance, Dykach Ju. R. (2019)
Gladun A. Ya. - Using Semantic Modeling to Improve the Processing Efficiency of Big Data in the Internet of Things Domain, Rogushina Yu. V., Andrushevich A. A. (2019)
Yefymenko M. V. - Topological Analysis of Angular Momentum Range Values of the Gyro Moment Clusters Based on Collinear Gyrodines Pairs, Kudermetov R. K. (2019)
Shlykov V. V. - The Method of Determining Conductibility for Coronary Vessels by Termography, Maksymenko V. B. (2019)
Shvets A. V. - Psychomedical Intervention Model for Servicemen Based on a Study of Mental Disorders (2019)
До уваги авторiв (2019)
Фадєєнко Г. Д. - Нові патогенетичні механізми розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки на тлі метаболічного синдрому: фокус на мікроРНК, Кушнір І. Е., Гріднєв О. Є., Чернова В. М., Соломенцева Т. А., Нікіфорова Я. В., Курінна О. Г., Гальчинська В. Ю., Бондар Т. М. (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Оцінка особливостей змін та діагностичної інформативності цитокінового профілю в осіб молодого віку з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, яка перебігає на тлі автоімунного запалення (2019)
Левченко А. Р. - Ефективність антигістамінних і антилейкотрієнових препаратів у лікуванні синдрому подразненої кишки у хворих із супутніми алергійними захворюваннями (2019)
Хамрабаева Ф. И. - Место плазмозамещающих препаратов в лечении больных с хроническими вирусными гепатитами (2019)
Вдовиченко В. І. - Перший досвід вивчення поширеності Helicobacter pylori­негативної пептичної виразки у Львівській області, Бідюк О. А., Возний Р. С., Курнат У. Р., Місюра Г. Б., Пасічна І. О., Піндак М. В., Стах Р. З., Терлецька В. В., Ходосевич О. Г. (2019)
Фадеенко Г. Д. - Новые возможности лечения диарейного синдрома в клинике внутренних болезней, Соломенцева Т. А. (2019)
Щербинина М. Б. - Урсодезоксихолевая кислота при билиарной патологии: современные представления (2019)
Бондаренко О. А. - Лекарственно-­индуцированные поражения верхних отделов пищеварительного тракта: профилактика и лечение, Агибалов А. Н. (2019)
Журавльова Л. В. - Сфера використання урсодезоксихолевої кислоти при гастроентерологічній патології, Огнєва О. В. (2019)
Курінна О. Г. - Нове в лікуванні запальних захворювань кишечника: результати симпозіуму 213, організованого Falk Foundation (2019)
Губергриц Н. Б. - Панкреатогенный сахарный диабет наоборот: внешнесекреторная недостаточность поджелудочной железы при сахарном диабете, Беляева Н. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г. (2019)
Головач І. Ю. - Ураження шлунково­кишкового тракту при системній склеродермії: діагностично­лікувальні аспекти, Єгудіна Є. Д. (2019)
Oголошення (2019)
До уваги авторів (2019)
Березовська Л. І. - Характеристика рівнів сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Білецький О. А. - Соціально-педагогічне цілепокладання в ідеях видатних педагогів-демократів ХІХ – ХХ століття на теренах Катеринославщини, Беспечна С. Д. (2019)
Буцик І. М. - Професійно важливі якості фахівця з агроінженерії як складова дослідницької компетентності (2019)
Гончаренко М. С. - Вивчення впливу подразнення шкіри пальців рук на стан енергоінформаційної складової здоров’я студентів, Камнєва Т. П., Титар В. П. (2019)
Гречановська О. В. - Діагностика сформованості культурологічного компонента конфліктологічної культури в студентів технічних ЗВО (2019)
Звєкова В. К. - Розвиток творчої активності молодших школярів в командній діяльності (2019)
Кабанець М. М. - Банки даних "Обдарованість" у педагогічній підтримці обдарованих дітей (2019)
Ковальова О. В. - Національно-патріотичне виховання учнів на уроках математики у загальноосвітній школі, Гавриш О. Г. (2019)
Кононова М. М. - Педагогічні умови професійного розвитку майбутніх дефектологів (2019)
Молчанюк О. В. - Гармонійна взаємодія людини та природи як основа виховання в особистості ціннісного ставлення до природи (2019)
Москальова Л. Ю. - Тьюторський супровід у закладах освіти як стратегія духовно-морального розвитку особистості (2019)
Oleksiyenko O. H. - The Role of Smart-Education in Student Youth Spiritual Culture Formation (2019)
Пантелєєва О. О. - Формування іншомовної комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей, Малєєва Т. Є. (2019)
Пенькова С. Д. - Моральне виховання молодших школярів на уроках літературного читання (2019)
Сайко Н. О. - Соціальна реабілітація в структурі соціально-педагогічної діяльності (2019)
Співак Я. О. - Професійні вимоги до соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: сучасний аспект, Омельченко С. О., Фоменко Ю. В. (2019)
Троцький Р. С. - Досвід формування понятійно-змістового компоненту готовності до управлінської діяльності курсантів у закладах вищої освіти системи МВС України (2019)
Цибулько Л. Г. - Навчання іноземних мов у початкових школах Німеччини, Тищенко Д. В. (2019)
Цибулько О. С. - Еволюційні зміни християнської теорії духовності (2019)
Чернікова І. Д. - Теоретичні основи виховання гуманітарної культури у студентів університету технічних спеціальностей в умовах глобалізації (2019)
Шевяков О. В. - Духовна спадщина музичної культури епохи бароко, Славська Я. А., Славська В. А. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Хухліна О. С. - Динаміка результатів добового мультиканального інтралюмінального імпеданс­рН­моніторування стравоходу хворих на стабільну стенокардію напруження та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на тлі корекції базисної терапії, Дрозд В. Ю., Антонів А. А., Рощук О. І. (2019)
Бабінець Л. С. - Відновлення слизової оболонки шлунка при хронічному ерозивному Helicobacter pylori­асоційованому гастриті, Боровик І. О., Галабіцька І. М., Дацко Т. В., Бутницький Ю. І., Дацко В. А. (2019)
Міщук В. Г. - Особливості виявів синдрому недиференційованої дисплазії сполучної тканини та показники обміну колагену при його поєднанні з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Ромаш І. Б. (2019)
Пасиешвили Т. М. - Вегетативное сопровождение сочетанного течения гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у пациентов молодого возраста с аутоиммунным тиреоидитом (2019)
Палій І. Г. - Критерії ефективного ацидоінгібування при проведенні антигелікобактерної фармакотерапії (за результатами експрес­гастро­рН­моніторингу), Чернобровий В. М., Заїка С. В., Чернова І. В., Кондратюк Н. М. (2019)
Губергриц Н. Б. - Современные подходы к лечению сочетания неалкогольной жировой болезни печени и сердечно­сосудистых заболеваний, Беляева Н. В. (2019)
Журавлёва Л. В. - Маски аутоиммунного гепатита. Клинические наблюдения, Цивенко О. И., Лахно О. В., Шеховцова Ю. А., Стоянова Ю. Д., Маркевич Н. А. (2019)
Фадеенко Г. Д. - Роль сывороточных биомаркеров в диагностике неалкогольной жировой болезни печени, Кушнир И. Э., Можина Т. Л., Чернова В. М., Соломенцева Т. А. (2019)
Губська О. Ю. - Трансплантація фекальної мікробіоти: сучасний, ефективний і безпечний метод лікування інфекції Clostridium difficile, Гріднєв О. Є. (2019)
Губергриц Н. Б. - Кишечная микробиота при заболеваниях печени: современное состояние проблемы, Беляева Н. В., Бережная Э. В., Клочков А. Е., Фоменко П. Г., Цыс А. В. (2019)
Курінна О. Г. - Рекомендації Європейської асоціації з вивчення печінки (EASL) щодо харчування хворих з хронічними захворюваннями печінки. Частина 2 (2019)
Кравченко Т. Г. - Як впливає фармакокінетика препаратів 5­АСК на їх ефективність?, Федорчук А. О. (2019)
Скрипник І. М. - Запальні захворювання кишечника: 14­й конгрес Європейської організації з вивчення хвороби Крона і коліту (ЕССО) (2019)
До уваги авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Гринчук Ю. С. - Програми підвищення конкурентоспроможності у системі стратегічного управління організаціями, Вихор М. В., Шемігон О. І. (2019)
Антохов А. А. - Стратегічні передумови розвитку технолого-сингулярної економічної системи карпатського регіону, Антохова О. Ю. (2019)
Ковальчук С. Я. - Екологічна складова економічного зростання (2019)
Лепьохін О. В. - Теоретичне узагальнення змісту економічної безпеки держави в сучасних умовах глобалізації світового економічного простору, Северина С. В. (2019)
Пронкіна Л. І. - Сучасні проблеми конкурентоспроможності держави, Гавриш О. М. (2019)
Ковальов Д. В. - Ринок праці херсонської області та ризики його функціонування (2019)
Котковський В. С. - Набір критеріїв для маркетингового визначення придатності фінансових активів банку для сек'юритизації, Максимова А. В. (2019)
Гальчинська Ю. М. - Стимулювання розвитку ринку відновлюваної енергетики в Україні за допомогою "зеленого" тарифу (2019)
Самайчук С. І. - Методичні засади удосконалення економічного аналізу діяльності сільськогосподарських підприємств (2019)
Дергалюк М. О. - Управління економічним потенціалом підприємств торгівлі сільськогосподарською технікою (2019)
Салюта В. А. - Запровадження кращих європейських практик становлення та розвитку територіальних громад в Україні (2019)
Фомічов М. В. - Ефективність зрошування в аграрних підприємствах України (2019)
Лойко С. В. - Результати реформування земельних відносин у сільському господарстві житомирської області (2019)
Павлюк С. - Соціокультурні аспекти в дослідженнях сучасного міграційного руху як глобальної стихії (2015)
Маєрчик М. - У пошуках соціальної антропології в Україні, Марков І., Одинець С. (2015)
Кісь Р. - Окремішнє "Я" і світ смислів (уривки із нової філософської книги) текст друкується в авторській редакції (2015)
Піткенен П. - Досягнення міжкультурної компетентності в транснаціональному просторовому вимірі (2015)
Савчинський Р. - Динаміка соціального простору в контексті здатності до сталого розвитку: теоретико-методологічний ескіз (2015)
Марков І. - Глобалізація і міграції: теоретичні та методологічні аспекти дослідження соціодинаміки (2015)
Чорній П. - Феномен "етнічності" в сучасному науковому дискурсі: введення в проблематику (2015)
Марков І. - Міграція та етнічність: деякі аспекти конструювання горизонтального простору співбуття (2015)
Іванкова-Стецюк О. - Універсальні механізми системних змін в суспільно-релігійному житті: український контекст (2015)
Годованська О. - Повсякденність (не) тотожна етнографічному побутописанню (2015)
Маєрчик М. - Фольклористика, романтичний націоналізм і сексуальність: теоретичні аспекти вивчення історії записів сороміцького фольклору (2015)
Аксакал М. - Множинні одиниці аналізу в транскордонному дослідженні: випадок міжнародного підприємства "Касканія" (штат Сакатекас, Мексика) (2015)
Кісь О. - Усна жіноча історія як феміністський проект: західні теорії, пострадянські контексти, українські практики (2015)
Ляхович М. - Усна історія — методологія досліджень у сучасній польській перспективі та її практика, Смольчинська А. (2015)
Дмитрюк В. - Етно/фотографія в антропологічних перспективах: методи опрацювання приватних зібрань, Прігарін О. (2015)
Судин Д. - Евристичний потенціал вивчення повсякденності з допомогою кількісних методів (2015)
Одинець С. - Українськість у дії: репрезентації етнічної та національної ідентичностей в транснаціональному середовищі українських мігранток в Італії (2015)
Циманов П. - Вплив земельного роздроблення Південно-Східної Польщі на міграційні настрої сільського населення, Пьотровська А. (2015)
Федорчук С. - Трудова міграція з Галичини та Волині до вугільних копалень Донбасу (жовтень 1939 — січень 1940 рр.) (2015)
Трофімова А. - Трудові відносини у медіа-дискурсі за матеріалами тижневика "Український тиждень" за друге півріччя 2014 року (2015)
Нарвселіус Е. - Аромат пам’яті з присмаком ностальгії: тематичні ресторани в пограниччях Центрально-Східної Європи (2015)
Судин Д. - "Рефлексивна соціологія" в Україні. Бурдьє П. Рефлексивна соціологія. Частина ІІ: Чиказький воркшоп / П’єр Бурдьє, Лоїк Вакан. — Київ: Медуза, 2015. — 224 с. (2015)
Заремба-Косович Г. - Відділ соціальної антропології у масштабному міжнародному проекті Eura-net: результати перших етапів (2015)
Одинець С. - Методологічні семінари відділу як спосіб розвитку антропології в Україні (2015)
Годованська О. - Міжнародна наукова конференція "Усна історія (не)подоланого минулого" (2015)
Павлюк С. - Наукова нарада в м. Загребі (Хорватія) (2015)
Чмелик Р. - Українська та польська етнологія: розвиток співпраці, Дяків В. (2015)
Павлюк С. - Володар Нобелівської премії у галузі хімії відвідав Інститут народознавства НАН України (2015)
Автори (2015)
Кирчів Р. - Харківський осередок української фольклористики (перша половина XIX ст.) (2016)
Мовна У. - Святі-опікуни українського бджільництва (2016)
Темченко А. - Міфологія волосся в лікувальних практиках слов’ян (2016)
Ігнатенко І. - Створення людського тіла у традиційних віруваннях українців (2016)
Серебрякова О. - Мантичні практики "підслуховування" чужих розмов в українській традиції (2016)
Радович Р. - Поліська "кліть": конструктивні особливості та динаміка функційного використання (2016)
Куцир Т. - Жіночі сорочки Опілля: типологія та художні особливості (2016)
Коцан В. - Традиційне жіноче поясне вбрання українців Закарпаття ХІХ — першої половини ХХ ст. (2016)
Мотиль Р. - Українська художня кераміка середини ХХ — початку ХХІ століття: історіографія та методика дослідження (2016)
Щербань О. - Глиняний посуд через призму наукових студій Миколи Федоровича Сумцова (2016)
Сивак В. - Облаштування інтер’єру народного житла Закарпатської частини Лемківщини кінця ХІХ — першої половини ХХ ст. (2016)
Мовна М. - Путівники Українськими Карпатами: погляд в історію (2016)
Гурмак В. - Етнографічна тематика у медальєрному мистецтві (2016)
Бобош Я. - Суспільно-політична ситуація у Галичині та її вплив на культурно-мистецьке життя другої половини ХІХ — початку ХХ століття (2016)
Цуркан К. - Структура, організація й осередки мистецької освіти в галузі текстилю в Галичині останньої третини ХІХ — початку ХХ ст. (2016)
Луценко І. - Пленерний рух ХХІ ст. на Закарпатті та його пограниччі. Консерватизм, модифікації, новаторство (2016)
Юрова Т. - Камуфльована уніформа армії США другої половини ХХ — початку ХХІ ст.: особливості дизайну, ґенеза та застосування у військових операціях (2016)
Лаврова Л. - Образно-пластичні пошуки Віктора Шпаковського: концептуальний синтез чи "одинокість в традиції"? (2016)
Батовська О. - Передумови становлення академічного хорового виконавства другої половини ХХ ст. України та Білорусії (2016)
Пиж’янова Н. - Окремі аспекти духовної музики Порфирія Демуцького (2016)
Колодко А. - Масове кіно України періоду незалежності (2016)
Сокіл В. - Важливі документи з біографістики Володимира Охримовича (2016)
Попович В. - Протоколи генеральної візитації церков Журавнівського деканату 1732—1733 рр. (2016)
Герус Л. - До портрета вченої Любові Сухої (2016)
Глушко М. - Важлива історіографічна праця. Конта Р. М. Етнологічні дослідження в Науковому товаристві імені Шевченка у Львові (1892—1940 рр.): історіографія. Монографія / Р. М. Конта. — Київ:Vadex, 2014. — 454 с. (2016)
Сявавко Є. - Ще одне малознане ім’я. Кирчів П. Образки з галицьких буднів / Павло Кирчів. — Львів: Тріада плюс, 2015. — 396 с. (2016)
Аккурт В. Є. - Теоретичні аспекти поняття сугестивності в лінгвістиці (2019)
Блідар О. О. - Лексичне просторіччя як проблема перекладу художнього твору, Жмаєва Н. С. (2019)
Глущенко В. А. - До питання про методологію досліджень O. О. Потебні (2019)
Gruschko S. P. - Übersetzung als Mentale Interpretationsaktivität in Linguistik und Literaturwissenschaft (2019)
Derik i. M. - On Translating Sacred Texts (2019)
赵琳 赵琳 - 歧义的类型研究, 丁昕 丁昕, 尤利娅•斯塔娅诺瓦 尤利娅•斯塔娅诺瓦 (2019)
Донец П. Н. - Стилистические средства выражения трансгуманизма в трилогии уильяма Гибсона "Киберпространство” (2019)
Дружина Т. А. - Психолінгвістичний підхід до аналізу художнього твору (на матеріалі уривка з роману M. L. Stedman "The Light between Oceans”) (2019)
Илиади А. И. - Irano-Slavica: историко-словообразовательные параллели (2019)
Карпенко М. Ю. - Лінгвальні аспекти гіпнотичного дискурсу (на матеріалі китайської та англійської мов) (2019)
Карпенко О. Ю. - Напрямки асоціативної ідентифікації онімів, Стоянова Т. В. (2019)
Korolova T. M. - Functional and Semantic Characters of an Address in Ukrainian and French, Demianova N. O. (2019)
Naumenko M. A. - Der Individualstil des Autors beim Übersetzen (2019)
Попова О. В. - Тактико-операційний конструкт у відтворенні змісту академічного дискурсу (на матеріалі англійської, китайської та української мов) (2019)
Савченко Є. Ю. - Фонетичні засоби актуалізації тематичного та рематичного компонентів речення в усному мовленні (2019)
Стоянова Т. В. - Філософськи основи перекладу англомовного тексту китайською мовою (2019)
张亚冰 张亚冰 - 浅析表时间意义的俄语前置词 (2019)
Яблонская Т. Н. - Роль устойчивых выражений в процессе работы магистров филологов с иноязычными текстами (английскими и китайскими) (2019)
Титул, содержание (2016)
Долинский А. А. - Температурные зависимости коэффициентов теплопроводности полимерных микро- и нанокомпозитов для теплообменных аппаратов, Фиалко Н. М., Динжос Р. В., Навродская Р. А. (2016)
Авраменко А. А. - Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в трубе в режимах с изменением тепловой нагрузки, Ковецкая М. М., Кондратьева Е. А., Тыринов А. И. (2016)
Ободович А Н. - Влияние механизмов ДИВЭ на скорость массопереноса и рост микроорганизмов, Фищенко А. Н., Сидоренко В. В. (2016)
Грабов Л. М. - Використання методів термоконтактного нагрівання та дискретно-імпульсного введення енергії в технології одержання супозиторіїв, Посунько Д. В., Cтепанова О. Є. (2016)
Халатов А. А. - Аналіз політропного субатмосферного термодинамічного цикла ГТУ з тепломасообмінним апаратом Майсоценка, Сєвєрін С. Д., Кочура Ю. П., Бродецький П. І. (2016)
Фіалко Н. М. - Аналіз ефективності систем захисту газовідвідних трактів котельних установок при застосуванні теплоутилізаційних технологій, Навродська Р. О., Шевчук С. І., Пресіч Г. О. (2016)
Ракитянська Н. А. - Перспектива використання коаксіальних труб як новий спосіб транспортування теплоносія в теплових мережах, Євтушенко О. В., Дуняк О. В., Демченко В. Г. (2016)
Круковский П. Г. - Некоторые пути снижения энергозатрат зданий путем регулирования теплопотребления, Тадля О. Ю., Заковоротный А. И., Дейнеко А. И., Скляренко Д. И. (2016)
Басок Б. И. - Расчет количества потребляемой тепловой энергии при обогреве помещения чугунным радиатором – М140. Часть 2. Периодический режим отопления, Давыденко Б. В., Тимощенко А. В., Гончарук С. М. (2016)
Ковтун С .И. - Повышение точности измерения плотности теплового потока при контроле теплопотерь (2016)
Тіхосов А. С. - Актуальність контролювання вологості луб’яної сировини відповідно до чинних стандартів , Бабіч С. С., Князев О. В. (2019)
Когут Г. М. - Стан і тенденції розвитку української нормативної бази забезпечення функціонування газорозподільчих мереж низького та середнього тиску, Карпаш О. М. (2019)
Мєдвєдєва Н. А. - Нововведення в системі енергоменеджменту згідно з ISO 50001:2018, Левицький М. А., Сухенко В. Ю. (2019)
Шугалій Є. П. - Методи отримання характеристик завдань в органах державного управління, Мусієнко О. І., Качанов М. Б. (2019)
Цитовцева А. С. - Система автоматизованого керування сервісними функціями приміщення на основі мікрокомп’ютера Raspberry Pi (2019)
Кузьміна Т. О. - Розроблення методу аналізування лляного волокна на основі його акустичних властивостей, Єдинович М. Б., Толмачов В. С., Валько М. І., Мамай О. І. (2019)
Веренікін О. М. - Актуальність екологічної сертифікації миючих засобів в Україні, Слива Ю. В., Булітко Л. Є. (2019)
Цуркин В. Н. - Абстрактное представление системы факторов при энергетической обработке расплава, определяющих баланс элементов в системе "цена-качество", Иванов А. В., Честных Н. В. (2019)
Бессмертний Р. С. - Використання високопродуктивних мікроконтролерів для підвищення економічної ефективності виробництва джему, Катін П. Ю. (2019)
Бердник Ю. М. - Математична модель релейного керування нагрівачем у вигляді скрипта Matlab для реалізації на основі мікроконтролера , Катін П. Ю., Сопов О. О. (2019)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2019)
Содержание (2019)
Абрамов Ю. О. - Технічне забезпечення пожежної профілактики системи зберігання та подачі водню, Кривцова В. І. (2019)
Антошкін О. А. - Математична модель сумісної задачі розміщення пожежних сповіщувачів і трасування шлейфів пожежної сигналізації (2019)
Афанасенко К. А. - Оценка влияния характеристических температур стандартного пожара на долговечность стеклопластиков, Липовой В. А., Михайлюк А. П. (2019)
Бондаренко С. Н. - Определение параметров распределительной сети спринклерной воздушной секции системы водяного пожаротушения, Мурин М. Н., Христич В. В. (2019)
Васильченко А. В. - Влияние дефектов сварного шва на огнестойкость составной стальной балки, Савченко А. В., Ковалевская Т. М. (2019)
Виноградов С. А. - Вплив кратності компресійної піні на дисперсність і стійкість, Кодрик А. І., Тітенко О. М., Шахов С. М. (2019)
Дадашов І. Ф. - Гасіння горючих рідин вогнегасною системою на основі змоченого гранульованого піноскла, Трегубов Д. Г., Кірєєв О. О., Корчагіна А. П. (2019)
Дубінін Д. П. - Тенденції розвитку імпульсних вогнегасних систем для гасіння пожеж дрібнорозпиленим водяним струменем, Коритченко К. В., Лісняк А. А., Криворучко Є. М. (2019)
Дурєєв В. О. - Дослідження витратних характеристик розподільчих мереж спринклерних систем водяного пожежогасіння (2019)
Калиновський А. Я. - Використання методів системного та геопросторового аналізу для вирішення задач технічного забезпечення пожежно-рятувальних підрозділів, Коваленко Р. І. (2019)
Кальченко Я. Ю. - Випробування теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. О. (2019)
Кириченко І. К. - Бінарна подача гелеутворюючих складових на об’єкти пожежогасіння установкою АУГГУС-М, Остапов К. М., Сировий В. В., Сенчихін Ю. М. (2019)
Ковальов А. І. - Експериментальні дослідження вогнестійкості залізобетонних перекриттів з системою вогнезахисту, Отрош Ю. А., Данілін О. М. (2019)
Кулаков О. В. - Особливості категорування за вибухопожежною та пожежною небезпекою резервуарів АЗС типів А та Б, Катунін А. М., Кулакова Г. О. (2019)
Ларін О. М. - Визначення дисипативних властивостей матеріалу напірного пожежного рукава типу "Т" з внутрішнім діаметром 51 мм в поперечному напрямку, Чернобай Г. О., Назаренко С. Ю., Бутенко Т. Ю., Коханенко В. Б. (2019)
Левтеров А. А. - Разработка модели идентификации горючего вещества в зоне очага возгорания (2019)
Литвяк А. Н. - Расчет динамики осаждения огнетушащего аэрозоля активным электростатическим фильтром, Деревянко А. А. (2019)
Луценко Ю. В. - Визначення безпечної для рятувальника в захисному одязі відстані від осередку пожежі (2019)
Максимов А. В. - Порівняльний аналіз порятунку постраждалого в ношах рятувальних вогнезахисних, Ковальов П. А., Стрілець В. М. (2019)
Мелещенко Р. Г. - Модель для выявления угроз возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера с помощью мониторинга температуры в помещениях объекта (2019)
Петухова О. А. - Порядок визначення витрат води зпожежних кран-комплектів висотних житлових будівель, Горносталь С. А. (2019)
Рудаков С. В. - Электротермическое воздействия импульса тока искусственной молнии на пожароустойчивость покрытия наружной кровли из нержавеющей стали, Курская Т. Н., Миргород О. В. (2019)
Савельєв Д. І. - Моделювання тушіння низових лісових пожеж за допомогою гелеутворюючих систем шляхом створення вогнезахисної хімічної смуги, Чиркіна М. А. (2019)
Саламов Д. О. - Охолодження резервуара з нафтопродуктами за допомогою гідромонітора з фіксованим кутом нахилу, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2019)
Скородумова О. Б. - Силіко-фосфатні покриття на основі бінарних композицій золь тетраето-ксисилану – антипірени, Тарахно О. В., Тополь М. Є., Плетюк В. Є. (2019)
Собина В. А. - Определение параметров модели оператора мобильной пожарной установки, Хижняк А. А., Абрамов Ю. А. (2019)
Тищенко Е. А. - Алгоритмы контроля характеристик модельных очагов пожара класса В (2019)
Чернуха А. А. - Дослідження вогнезахисної ефективності просочувального засобу ДСА для деревини липи, Безуглов О. Є., Тесленко О. О., Вачков І. Ю., Фільчук О. М. (2019)
Шаршанов А. Я. - Математическое моделирование неизотермической диффузии паров горючей жидкости сквозь зернистое покрытие (2019)
Список авторов (2019)
Добренко О. О. - Соціально­економічні передумови функціонування професійного ринку праці (2019)
Майборода Т. М. - Аналіз сучасного стану державного регулювання галузі освіти в Україні (2019)
Garyacha O. L. - New mobile marketing strategy in the context of target markets and target audience, Bilousova V. V., Chaplykin S. O. (2019)
Жучінський О. Ю. - Ретроспективний аналіз формування та використання контролінгу в управлінні розвитком підприємств зарубіжних країн (2019)
Ігнатенко М. М. - Методологічні засади оцінки ресурсного потенціалу підприємств рекреаційної діяльності (2019)
Кучеренко С. Ю. - Удосконалення мотиваційного механізму збільшення продуктивної зайнятості населення сільських територій, Леваєва Л. Ю. (2019)
Мармуль Л. О. - Напрями інформатизації кооперації на селі, Кучеренко М. А. (2019)
Пілявський В. І. - Системне управління потенціалом стійкого розвитку підприємств агропромислового виробництва (2019)
Романюк І. А. - Імплементація функцій підприємств рекреаційної діяльності в управління розвитком сільських територій (2019)
Frolova G. I. - Managing digital transformation in a business as a part of a long­term strategy, Bilousova V. V., Stoliarov V. F. (2019)
Сідельникова Л. П. - Соціальні видатки бюджету у системі забезпечення добробуту громадян (2019)
Малишко В. В. - Особливості реалізації функцій, принципів та стратегій розвитку державних фінансів України (2019)
Перчук О. В. - Становлення бюджету для громадян у системі управління публічними фінансами в Україні (2019)
Коваль С. В. - Облік поточних розрахунків та зобов’язань аграрних підприємств (2019)
Круковська О. В. - Концепції оподаткування малого підприємництва на селі та обліку розрахунків з бюджетом (2019)
Новак Н. П. - Імплементація міжнародного досвіду обліку розрахунків за податками й платежами та застосування податкових важелів у вітчизняній практиці підтримки малого і середнього бізнесу (2019)
Ювілей академіка Раду Георгійовича Процюка (2019)
Lesnic E. - Impact of diabetes comorbidity on outcome of pulmonary tuberculosis, Todoriko L., Malic A., Tafuni O. (2019)
Фещенко Ю. І. - Діагностично-лікувальні властивості відеоторакоскопії, Опанасенко М. С., Конік Б. М., Терешкович О. В., Шалагай С. М., Леванда Л. І., Шамрай М. Ю., Калениченко М. І., Лисенко В. І. (2019)
Лискина И. В. - Патология легких и причины смерти среди госпитализированных взрослых пациентов с ВИЧ-инфекцией: патологоанатомический анализ, Загаба Л. М., Николаева О. Д. (2019)
Швець О. М. - Вплив протитуберкульозної терапії на динаміку показників вуглеводного та ліпідного обміну, Шевченко О. С. (2019)
Дужий І. Д. - Стан протеолітичної системи у хворих на туберкульозний плеврит, Олещенко Г. П., Гнатенко І. А., Олещенко В. О. (2019)
Матвєєва С. Л. - Вплив індивідуальних режимів хіміотерапії на тиреоїдний гомеостаз у хворих на мультирезистентний туберкульоз, Шевченко О. С. (2019)
Шевченко О. С. - Дослідження видів клітинної смерті та стадій апоптозу лейкоцитів у хворих на туберкульоз легень на тлі антимікобактеріальної терапії, Наконечна О. А., Говардовська О. О. (2019)
Хмель О. В. - Застосування колапсотерапевтичних методів у комплексному лікуванні хворих на деструктивний хіміорезистентний туберкульоз легень, Калабуха І. А., Іващенко В. Є., Маєтний Є. М., Волошин Я. М., Веремєєнко Р. А. (2019)
Барбова А. І. - Досвід виділення, індикації і ідентифікації нетуберкульозних мікобактерій, отриманий під час I Національного дослідження поширення хіміорезистентного туберкульозу в Україні, Журило О. А., Трофімова П. С., Миронченко С. В. (2019)
Bogomolov A. Ye. - Diagnostic value of methods for alder (Alnus incana) allergen sensitization determination in people with respiratory allergy (2019)
Цико О. В. - Ко-інфекція ВІЛ/ТБ у структурі захворюваності на легеневу патологію у ВІЛ-позитивних осіб (за матеріалами медичного архіву Обласної клінічної інфекційної лікарні м. Харкова за період 2013—2017 рр.) (2019)
Шевченко О. С. - Ускладнення ВІЛ-інфекції, Петренко В. І., Тодоріко Л. Д., Погорєлова О. О. (2019)
Консолідовані настанови ВООЗ із лікування лікарсько-стійкого туберкульозу (2019)
До уваги авторів (2019)
Солнцева А. В. - Проблема инсулинорезистентности у детей с сахарным диабетом 1 типа. Часть 2, Волкова Н. В. (2019)
Турчина С. І. - Фізичний розвиток як інтегральний показник реабілітації підлітків із цукровим діабетом 1 типу, Нікітіна Л. Д., Левчук Л. П., Юдченко О. І. (2019)
Вязова Л. С. - Показатели дисфункции дофаминовой системы и индекса массы тела как маркеры прогноза нарушений эмоционального статуса у детей пубертатного возраста, Солнцева А. В., Зайцева Е. М. (2019)
Турчина С. І. - Особливості функціонального стану серцево­судинної системи та продукція мелатоніну у хлопців з гіпоандрогенією, Косовцова Г. В. (2019)
Левенець С. О. - Клініко-­гормональні особливості дівчат­підлітків із первинною та вторинною олігоменореєю, Удовікова Н. О., Новохатська С. В. (2019)
Авдієвська О. Г. - Корекція статусу харчування дітей молодшого шкільного віку як профілактика метаболічного синдрому, Даниленко Г. М. (2019)
Даниленко Г. М. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку під час адаптації до навчальної діяльності, Голубнича Г. І. (2019)
Шутова О. В. - Особливості фізичного розвитку дітей з обмінно­запальними захворюваннями біліарного тракту (2019)
Гаврилюк І. М. - Автоімунний поліендокринний синдром 1 типу: нові уявлення про патогенез та розширені клінічні прояви (2019)
Зелінська Н. Б. - Вроджена гіперплазія надниркових залоз внаслідок дефіциту 21­гідроксилази Клінічні практичні настанови Ендокринологічного Товариства. Частина 3 (2019)
Резолюція науково­практичної конференції "Сучасна дитяча ендокринологія", робочої наради експертів Департаментів охорони здоров'я регіонів зі спеціальності "Дитяча ендокринологія", засідання ВГО "Асоціація дитячих ендокринологів України" (11—12 квітня 2019 року, м. Дніпро) (2019)
До відома авторів (2019)
Жуковська А. - Інклюзивний підхід до розвитку економіки: генезис виникнення та основні положення (2019)
Бєлов О. - Кадрова складова науково-технічного потенціалу України: особливості динаміки (2019)
Мельник В. - Особливості державного регулювання ринку сільськогосподарської продукції в Україні (2019)
Кізима Т. - Ідентифікація причин та потенційних наслідків фінансового шахрайства, Кізима А. (2019)
Письменна Т. - Актуальні проблеми функціонування ринку фінансових послуг в Україні (2019)
Дякович Л. - Проблемні аспекти нормативної та законодавчої бази розрахунку пенсій в Україні (2019)
Сімахова А. - Факторна модель соціального розвитку Білорусі (2019)
Погріщук Б. - Економічна безпека як індикатор розвитку інфраструктури сучасного підприємництва, Хвічія-Дуве Г., Добіжа Н. (2019)
Ніколайчук О. - Оцінка впливу зовнішніх чинників на розвиток підприємництва в сфері туризму та гостинності України (2019)
Приймак Н. - Ідентифікації типу корпоративної культури підприємства щодо сприйняття змін (2019)
Задорожний З.- М. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення обліку у сфері нематеріального виробництва, Ясишена В. (2019)
Рудницький В. - Форми звітності управлінського обліку за основними бізнес-процесами підприємств торгівлі, Рудницька О. (2019)
Герасимович А. - "Гнучкі" методи бухгалтерського обліку як інструменти мобілізації резервного потенціалу підприємств, Герасимович І. (2019)
Івашук Ю. - Внесок Річарда Талера в розвиток поведінкової економіки (Нобелівська премія з економіки 2017 р.) (2019)
Аналітична записка за підсумками Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні проблеми менеджменту в умовах інноваційного розвитку економіки" (Тернопіль, ТНЕУ, 17 квітня 2019 року) (2019)
Наші автори (2019)
Annotation (2019)
До відома авторів "Вісника Тернопільського національного економічного університету" (2019)
Вихідні дані (2019)
Ганусова Г. В. - Вплив хлориду кадмію на деякі біохімічні показники печінки, сім’яників та надниркових залоз щурів, Охріменко С. М. (2016)
Коновалова О. С. - Вплив системи Реній-Платина на біохімічні параметри печінки щурів-пухлиноносіїв, Бабій С. О., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2016)
Блінкова О. І. - Еколого-фітоценотичні особливості антропогенних змін урочища "Голендерня", Лавров В. В., Сагдєєва Т. Ю., Житовоз А. В., Березніченко Ю. Г. (2016)
Махиня Л. М. - Угруповання Bidenti frondosae–Bidentetum connatae ass. nova (поширення, еколого-ценотична характеристика) (2016)
Багацька Н. В. - Обтяжений сімейний анамнез – фактор ризику формування порушень менструальної функції у дівчат-підлітків, Дємєнкова І. Г., Начьотова Т. А. (2016)
Безуглая Е. Н. - Мета-анализ ассоциации T102C полиморфизма гена HTR2A рецептора 5-HT2A с шизофренией (2016)
Герман Е. Ю. - Влияние метионина на радиобиологическую реакцию клеток корневой меристемы проростков лука Allium cepa L., Дикая Л. Д., Эткало Е. Н., Гаркуша Е. А. (2016)
Шкарупа В. М. - Цитогенетичний аналіз антимутагенної дії лігногумату натрію при індукції мутацій мітоміцином С в Allium-тесті (2016)
Жуков А. В. - Пространственная организация сообщества мезопедобионтов дерново-боровой почвы на арене р. Днепр, Кунах О. Н., Новикова В. А. (2016)
Токарский В. А. - Особенности биологии и морфологии обыкновенной лисицы Vulpes vulpes L. (1758) в Харьковской области, Грубник В. В., Токарская Н. В. (2016)
Трутаева И. А. - Значение эмбриональной телячьей сыворотки в составе гиперосмолярных растворов 1,2-пропандиола для сохранения морфологической целостности овариальной ткани, Кирошка В. В., Гавас А. А., Бондаренко В. А. (2016)
Бильченко О. С. - Этиология и факторы риска внебольничной пневмонии, Оспанова Т. С., Веремеенко О. В., Красовская Е. А., Бильченко А. А. (2016)
Дунаєвська О. Ф. - Морфологічні зміни селезінки під впливом різноманітних чинників (2016)
Жегунов Г. Ф. - Метаболічний профіль сироватки крові спортивних коней української верхової породи в умовах фізичного та емоційного навантаження, Баєва Т. І., Васіліна К. Г. (2016)
Pohorila M. S. - Dynamics of hematopoiesis regulators content in bone marrow under the poultry embryonic tissue extract usage for the radiation-caused immune damage correction, Popov M. M., Romanova O. A., Sherbak O. M., Martinov A. V. (2016)
Скубицька Л. Д. - Комплексний аналіз показників крові та кислотоутворююча функція шлунка при захворюваннях гепатобіліарної системи з супутніми патологіями, Севериновська О. В. (2016)
Ткачов О. В. - Вплив фізіологічної кількості кишкової палички на ефективність кріоконсервування сперми жеребців, Шеремета В. І. (2016)
Пушкарьова Н. О. - Отримання культури рослин in vitro зникаючого виду Crambe steveniana та вивчення впливу асептичних умов культивування на їх біохімічний склад, Каліста М. С., Белокурова В. Б., Кучук М. В. (2016)
Си У - Влияние длительного введения in vivo низких доз Со2+ на гемолиз эритроцитов, Корниенко Е. М., Плотников А. Д., Пырина И. С., Кот Е. В., Кот Ю. Г., Перский Е. Э. (2016)
Слівінська О. М. - Антиоксидантна система у скелетних м’язах та крові щурів при гіперглікемії та дії цитрату цинку, Сеньків О. М., Іскра Р. Я. (2016)
Шевченко Н. С. - Зміни біохімічних показників сполучної тканини у дітей і підлітків при запальних захворюваннях суглобів, Лебець І. С., Кашкалда Д. А. (2016)
Авєкін Я. В. - Структура насінин сукулентних представників родини Apocynaceae, Нужина Н. В., Гайдаржи М. М. (2016)
Коваленко І. М. - Ценопопуляції клоноутворюючих чагарничкових рослин лісових угруповань Національного природного парку "Деснянсько-Старогутський" (2016)
Мельниченко Г. М. - Особливості перебігу палінації представників роду Betula L. у Івано-Франківську впродовж 2013–2015 років (2016)
Березовський В. Я. - Стійкість до стресу дрозофіл, адаптованих до умов гіпоксії, Чака О. Г., Плотнікова Л. М., Левашов М. І., Літовка І. Г., Янко Р. В. (2016)
Вітушинська М. В. - Нейродегенеративні зміни та рухова активність у Drosophila melanogaster у разі тканинно-специфічної експресії гена Sod1 в гліоцитах, Матійців Н. П., Черник Я. І. (2016)
Гора Н. В. - Відсутність кореляційного зв’язку між рівнем радіоактивного забруднення та інфікованістю Wolbachia в природних популяціях Drosophila melanogaster України, Костенко Н. Д., Майстренко О. М., Серга С. В., Козерецька І. А. (2016)
Дика Л. Д. - Компоненти пристосованості у Drosophila melanogaster за впливу мікрохвильового опромінювання, Страшнюк В. Ю., Шкорбатов Ю. Г. (2016)
Скоробагатько Д. А. - Продолжительность жизни в потомстве Drosophila melanogaster после острого γ-облучения, Страшнюк В. Ю., Мазилов А. А. (2016)
Щербакова О. В. - Характеристика фенотипових змін та генетичний аналіз нейродегенеративної мутації 3.5.8 Drosophila melanogaster , Боднар Л. С., Горбулінська С. М., Черник Я. І. (2016)
Атраментова Л. А. - Индексы потенциального отбора в популяции крымских татар, Мустафаева Л. А. (2016)
Volkova N. Ye. - Variability of Drosophila melanogaster radius incompletus trait expressivity under the food fortification by folate-methionine cycle metabolites, Filiponenko N. S., Vorobyova L. I. (2016)
Горенская О. В. - Особенности адаптивного ответа на кратковременное воздействие крайневысокочастотного облучения линий Drosophіla melanogaster, несущих мутацию black, Шкорбатов Ю. Г., Гаврилов А. Б. (2016)
Колот Н. В. - Влияние возраста родителей и аллельного состояния гена white на показатели приспособленности Drosophila melanogaster, Костенко В. В., Воробьёва Л. И. (2016)
Варигин А. Ю. - Половая структура популяции и цикл размножения Lekanesphaera monodi (Arcangeli, 1934) (Crustacea, Isopoda) в сообществе обрастания Одесского залива Черного моря (2016)
Токарский В. А. - История изучения популяции красного сурка (Marmota caudata Geoff., 1842) в западной части Таласского Алатау (2016)
Шакаралиева Е. В. - Биоразнообразие трематод рыб трансграничного озера Джандар, Азербайджан (2016)
Шупова Т. В. - Орнитофауна заказника общегосударственного значения "Лучковский", Чаплыгина А. Б. (2016)
Макашова О. Є. - Вплив різних концентрацій кріопротектора ДМСО на збереженість, життєздатність та вміст активних форм кисню в ядровмісних клітинах кордової крові при кріоконсервуванні, Бабійчук Л. О., Зубова О. Л., Зубов П. М. (2016)
Пахомов O. В. - Виживаність сім'яників новонароджених мишей при їх алотрансплантації дорослим тваринам під ниркову капсулу чи всередину сім’яника (2016)
Семионова Е. А. - Гематокрит как критерий оценки реакции эритроцитов на изменение осмоляльности среды , Нипот Е. Е., Орлова Н. В., Шпакова Н. М. (2016)
Ткаченко А. С. - Апоптоз энтероцитов при хроническом каррагинан-индуцированном гастроэнтероколите: исследование методом флуоресцентных зондов, Корниенко Е. М., Посохов Е. А. (2016)
Шевчук Т. Я. - Особливості вегетативної регуляції серця в спортсменів ігрових видів спорту та легкоатлетів, Романюк А. П. (2016)
Barannik T. V. - In silico analysis of heme binding effect on the formation of mouse arginy-ltRNA-protein transferase 1 and protein LIAT1 complex, Fedorova A. О. (2016)
Титул, зміст (2019)
Ігнатенко М. М. - Фінансово-інвестиційна діяльність аграрних підприємств у форматі соціальної відповідальності (2019)
Забуранна Л. В. - Формування системи управління транспортною логістикою сільськогосподарських підприємств, Чимош К. С. (2019)
Негода Ю. В. - Дія економічних закономірностей змін, що відбуваються в системі аграрних відносин (2019)
Лемішко О. О. - Земельний капітал як об'єкт фінансової політики в аграрному секторі економіки (2019)
Водянка Л. Д. - Тенденції впровадження інновацій в аграрному секторі економіки України, Підгірна В. С., Антохова І. М. (2019)
Яковенко Р. В. - Необхідність трансформації завдань державного регулювання в умовах сучасного стану економіки України (2019)
Ситник І. П. - Вплив цифрової економіки на розвиток платіжних систем в Україні, Новак А. М. (2019)
Гримашевич Г. - "Жити повно, широко і скоро": функціонально-стилістичне навантаження прислівників у поетичих текстах Олега Ольжича (2018)
Доброльожа Г. - Епістолярна спадщина О. Ольжича як об’єкт мовознавчих студій (2018)
Дяченко Н. - Соматична лексика в поетичному просторі О. Ольжича (2018)
Янчук Н. - Функціонування вставних конструкцій у листах Олега Ольжича (2018)
Білоус П. - Особистість О. Ольжича у враженнях та спогадах його сучасників (2018)
Радишевський Р. - "Готика як джерело світогляду". О. Ольжич у рецепції Ю. Косача (2018)
Рудюк О. - Спільність творчих мотивів Олега Ольжича та Олени Теліги (2018)
Савенко О. - Конотація різдвяної теми у творчості О. Ольжича (2018)
Юрчук О. - "Дух руїни" О. Ольжича: ментальні структури української нації (2018)
Башманівська Л. - Захочеш - і будеш. В людині, затям, лежить невідгадана сила (вивчення творчості О. Ольжича на уроках літератури рідного краю) (2018)
Старинець Г. - Вивчення творчості Олега Ольжича у ВНЗ ІІІ-ІV рівнів акредитації (2018)
Усатий А. - Переклади поезій О. Ольжича, Башманівський О. (2018)
Халін В. - О. Ольжич - поет подвигу й самопожертви (2018)
Гримашевич Г. - Лексикографічна репрезентація прикметникового лексикону лемківських говірок (2018)
Решетило В. П. - Інституціональна структура інноваційного розвитку та проблеми її формування в Україні (2019)
Герасимович А. М. - Нові інструменти обліково-аналітичного забезпечення управління сучасним підприємством (2019)
Мельник О. Г. - Аналізування тенденцій розвитку митної системи України: міжнародний та національний виміри, Адамів М. Є., Ноджак Л. С. (2019)
Гринчук Ю. С. - Система інституційного забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики в Україні: проблеми та напрями удосконалення, Коваль Н. В., Вихор М. В. (2019)
Косова Т. Д. - Концептуальні засади становлення вищого державного фінансового контролю на регіональному рівні, Шевченко В. В. (2019)
Мусієць Т. В. - Міжнародна інвестиційна діяльність багатонаціональних корпорацій в європі, Лавріненко О. В. (2019)
Канєва Т. В. - Бюджет як інструмент соціально-економічного розвитку країни (2019)
Бобирь О. І. - Методика рейтингу підприємств за рівнем соціальної корисності та вплив соціального рейтингування на державну фінансову політику (2019)
Лепьохін О. В. - Зміст та особливості забезпечення економічної безпеки держави в контексті впливу факторів глобалізації світової економіки, Клименко С. Є. (2019)
Гальчинська Ю. М. - Удосконалення механізму державного регулювання ринку біоенергетики (2019)
Дороніна І. І. - Регулювання фінансового ринку в Україні та ЄС (2019)
Кухарська Г. З. - Бюджетна політика як інструмент розвитку економіки (2019)
Фомічов М. В. - Впровадження системи зрошення в аграрному підприємстві та його ефективність (2019)
Іванова Т. В. - Публічне управління стійким розвитком регіону в умовах запровадження сервісної держави (2019)
Нонік В. В. - Антикорупційне виховання як інструмент антикорупційної стратегії держави (2019)
Бурик З. М. - Обслуговуюча кооперація сільських територій: досвід політики держав ЄС (2019)
Близнюк А. С. - Роль інформаційного забезпечення в механізмі державного управління рекреаційною сферою (2019)
Зима І. Я. - Аналіз законодавчого забезпечення державного управління трансформацією системи охорони здоров'я (2019)
Мартишин Д. С. - Стан наукової розробки соціальної політики українських православних церков у державно-управлінському дискурсі (2019)
Марушева О. А. - Механізми державного регулювання соціально-економічних відносин у будівництві та напрями їх впровадження в Україні (2019)
Науменко А. О. - Специфіка розробки та впровадження механізмів державного управління агропромисловим комплексом (2019)
Шпортюк Н. Л. - Зарубіжний досвід державної підтримки агропромислового комплексу (2019)
Хренова-Шимкіна Р. М. - Створення незалежної системи сертифікації експертів із енергетичної ефективності будівель (2019)
Гринчишин С. С. - Молодіжні цільові програми як дієвий інструмент реалізації молодіжної політики в Україні (2019)
Титул, зміст (2019)
Вихор М. В. - Програмно-цільовий підхід у процесі забезпечення конкурентоспроможності національної економіки, Коваль Н. В., Шемігон О. І. (2019)
Левандівський О. Т. - Зарубіжний досвід підвищення інвестиційної активності сільськогосподарських підприємств (2019)
Меліхова Т. О. - Методичні засади проведення внутрішнього контролю розрахунків з покупцями та замовниками для підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності підприємства (2019)
Руда О. Л. - Сучасні тенденції на ринку банківських послуг в Україні та їх вплив на фінансову діяльність банківської системи (2019)
Васильєв С. В. - Методи підвищення ефективності управління підприємств України в сучасних умовах, Кривонос А. О. (2019)
Ковальов Д. В. - Оцінка ключових тенденцій у трансформації зайнятості населення херсонської області та змін у її структурі (2019)
Артеменко Л. Б. - Європейський досвід державної підтримки органічного виробництва у контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2019)
Коваль Л. В. - Бухгалтерський облік власного капіталу в управлінні підприємством, Болехівська В. В. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського