Позднякова Л. О. - Роль діалектичного методу пізнання у розвитку теорії страхової системи (2016)
Хасан А. А. - Оптимізаційний механізм ефективного розподілу рекламного бюджету (2016)
Черкашина Т. С. - Дослідження впливу структури державних витрат на динаміку економічного розвитку постсоціалістичних країн східної Європи (2016)
Шура Н. О. - Основні напрями розвитку системи управління ефективністю діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів крізь призму корпоративного управління, Буркова Л. А., Жукова О. В. (2016)
Макланов С. М. - Інвестування у безперервний освітньо-професійний розвиток населення як передумова підвищення конкурентоспроможності економіки, Дудко С. В., Сало А. В. (2016)
Автори (2015)
Сергійчук В. - Величний патріарх і великий українець (до 150-річчя від дня народження Андрея Шептицького) (2015)
Борисенко В. - Міф та правда про 130 "народів" в Україні (2015)
Скляр В. - Сучасна українська ідентичність як наслідок бездержавного минулого (2015)
Чернієнко Д. - Опанас Бежкович: повернення з минулого (до 125-ліття від дня народження вченого) (2015)
Бежкович А. - Сбор урожая трав и хлебных злаков (2015)
Матейко К. - Ткацька сировина (2015)
Олійник М. - Український чоловічий одяг у побуті міської інтелігенції в другій половині ХІХ – першій половині ХХ століття (2015)
Ярова А. - Солярна символіка в дерев’яній лиштві Чернігівського Подолу (2015)
Леньо Т. - Весільна обрядовість бойків Закарпаття на початку ХХІ століття (2015)
Хрієнко М. - Слідами Тараса Шевченка (2015)
Сергійчук Г. - Український некрополь Москви (до постановки проблеми) (2015)
Ткач М. - Пісні Середньої Наддніпрянщини (2015)
Ткаченко В. - Внесок луганських майстрів у розвиток українського писанкарства (2015)
Summaries (2015)
Автори (2015)
Майборода О. - Імперії та етнічність: кризи взаємних впливів (2015)
Сушко В. - Локальні варіації української традиційної культури Слобожанщини (2015)
Пономарьова І. - Специфічні риси в системі харчування греків Приазов’я (2015)
Кімакович І. - "Життєвий світ" і "фольклор" ("дотеоретичний досвід", "народне знання"): до питання про феноменологічний метод вивчення сучасної фольклорної свідомості різних субкультур (2015)
Артюх А. - Міф і пізнання (маніфест когнітивної відносності) (2015)
Дєдуш О. - До питання про релятивістські теорії нації (2015)
Пісклова І. - Особливості обробки танцювального фольклору (на прикладі сучасних постановок) (2015)
Прокопів Д. - Спогади про Любов Суху (2015)
Суха Л. - Мисливство (2015)
Іванчишен В. - Невідома спадщина Андрія Ярошевича (2015)
Ярошевич А. - Материалы по истории каменотесного промысла на Украине (2015)
Бондаренко Г. - Національна кухня в контексті запитів сучасного ринку, Бех М., Таран О. (2015)
Боса Л. - "Мамай-фест" як ритуал у просторі сучасного міста, Журавльова А., Перегінчук Т. (2015)
Вікторія Арсенівна Юзвенко (2015)
Summaries (2015)
Барилюк М.-М. Р. - Аналіз чинників впливу на забезпечення фінансової безпеки комерційного банку (2017)
Буркова Л. А. - Переваги та недоліки запровадження електронного обліку та адміністрування ПДВ, Коваленко І. В. (2017)
Жежерун Ю. В. - Міжнародний досвід банківського кредитування малого і середнього підприємництва (2017)
Костогриз В. Г. - Сучасні підходи до стратегічного управління конкурентоспроможністю банку, Соколенко В. О. (2017)
Кухленко О. В. - Управління змінами в муніципальній діяльності України, Гончарова Г. М., Кирилко Н. М. (2017)
Кушнір С. О. - Іпотечне кредитування населення як одна з перспективних можливостей відновлення села в Україні, Григорович Л. С. (2017)
Левченко О. А. - Теоретичні засади лізингових операцій як ефективного засобу відновлення національної економіки (2017)
Лютова Г. М. - Методичні аспекти обліку готової продукції, Бондар А. М. (2017)
Лютова Г. М. - Внутрішній аудит у страхових компаніях, Лаврова О. О. (2017)
Макаренко І. О. - Інтеграція сучасних видів та концепції бухгалтерського обліку для цілей сталого розвитку (2017)
Остапенко В. М. - Визначення факторів впливу на процес управління дебіторською заборгованістю підприємства (2017)
Роменська К. М. - Бюджетний процес на місцевому рівні та його удосконалення (2017)
Філімонова О. Б. - Фінансування соціальних проектів для людей з особливими потребами в Україні та Польщі, Шинкарюк А. О. (2017)
Цемашко Ю. С. - Сценарний підхід до забезпечення досягнення економічних результатів діяльності машинобудівних підприємств України (2017)
Вишневська К. В. - Моделі адаптації підприємства у постіндустріальних умовах господарювання (2017)
Голівер В. П. - Методичний підхід до комплексної оцінки якості корпоративного управління в акціонерному товаристві (2017)
Кабай В. О. - Трудова міграція: сутність, рушійні сили, роль у розвитку економіки та фінансів країни (2017)
Скрипник Г. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Пирожков С. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Мозер М. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Головаха Є. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Євтух В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Пономарьова І. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Загнітко А. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Сергійчук В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Драч І. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Червак Б. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Чернілевський С. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Кушнір В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Чайковська А. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Сантова М. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Рафальський О. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Новак І. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Жулинський М. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Кіраль С. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Скляр В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Гуменюк В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Корбич Г. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України" (2015)
Широков В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Півторак Г. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Швидкий С. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Соболь В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Чернега П. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Балакірєва О. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України”, Локтєва І. (2015)
Тримбач С. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Борисенко В. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Курочкін О. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Бондаренко Г. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Артюх Л. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Поріцька О. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Боса Л. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Артюх А. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Піскун О. - Круглий стіл "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” (2015)
Звернення учасників Круглого столу "Гуманітарні виклики та соціальні наслідки військових дій на Сході України” до Президента України, Кабінету Міністрів України, української громадськості (2015)
с. Костянтинівка Сталінської округи (2015)
с. Мар’їнка Сталінської округи (2015)
с. Новотроїцьке Старобешівського р-ну Сталінської округи (2015)
с. Оленівка Старобешівського р-ну Сталінської округи (2015)
с. Мар’їнка Сталінської округи (2015)
Сталінська округа (2015)
м. Старобільськ Луганської обл. (2015)
м. Старобільськ Луганської обл. (2015)
смт Новопсков Луганської обл. (2015)
м. Старобільськ Луганської обл. (2015)
с. Можняківка Новопсковського р-ну Луганської обл. (2015)
Зміст журналу "Народна творчість та етнологія" за 2015 рік (2015)
Romanovsky O. - Comparative analysis of leadership training concepts in high schools in the UK and Ukraine, Gura T., Chala Y., Knysh A. (2016)
Панфілов Ю. І. - Методика формування комунікативної компетентності майбутнього лідера-менеджера, Грень Л. М., Бондаренко В. В. (2016)
Черкашин А. І. - Методологічні аспекти формування позитивного мислення особистості майбутніх фахівців-лідерів у вищих навчальних закладах (2016)
Биков В. Ю. - Теоретико-методологічні засади формування хмаро орієнтованого середовища вищого навчального закладу, Шишкіна М. П. (2016)
Комишан А. І. - Комп’ютерна програма педагогічного тестування для самодіагностики курсантів з навчальних дисциплін (2016)
Биков В. Ю. - Корпоративні соціальні мережі як об’єкт управляння освітньої соціальної системи, Литвинова С. Г. (2016)
Мороз В. М. - Німецька модель підготовки науково-педагогічних кадрів: особливості розбудови та перспективи використання для розвитку трудового потенціалу вітчизняних ВНЗ, Мороз С. А. (2016)
Рудевіч Н. - Формування організаційно-управлінської компетентності майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Наливайко О. Б. - Компоненти, критерії, показники та рівні сформованості професійної культури майбутніх сімейних лікарів (2016)
Сущенко Р. В. - Органічна єдність соціального й педагогічного факторів у формуванні управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту (2016)
Жадленко І. О. - Дошкільне дитинство крізь призму педагогічних концепцій (2016)
Паньок Т. В. - Аналіз художньо-педагогічної освіти на тлі розвитку соцреалізму (2016)
Романовська О. О. - Поняття і структура іміджу сучасного викладача вищої школи (2016)
Воробйова Є. В. - Формування готовності до адаптивного управління у майбутніх менеджерів в технічному виші в процесі професійної підготовки, Чеботарьов М. К. (2016)
Соболь А. В. - Постановка проблеми підготовки майбутніх психологів до застосування інформаційно-консультативного середовища у професійній діяльності (2016)
Бартош О. М. - Валютне регулювання в умовах сьогодення (2018)
Буркова Л. А. - Актуальні питання обліку та оподаткування засобів індивідуального захисту на підприємстві (2018)
Вишневська К. В. - Оцінювання адаптації гірничо-металургійних підприємств України (2018)
Gunko V. - For the theory of public choice (2018)
Запорожець С. В. - Формування лізингових відносин на ринку нерухомого майна в Україні (2018)
Єлізарова К. С. - Бухгалтерський облік зміни валютних курсів (2018)
Кукса В. М. - Економіка спільного споживання — нова система цінностей i довіри (2018)
Костогриз В. Г. - Розвиток роздрібного банківського бізнесу в сучасних умовах організації банківської системи України, Філатова Ю. О. (2018)
Тищенко В. Ф. - Розвиток місцевого оподаткування в Україні (2018)
Ржепішевська В. В. - Логістичні засади забезпечення конкурентоспроможності підприємств сільського господарства, Клочко Н. С. (2018)
Огородник В. В. - Еволюція наукових підходів до окреслення змісту банківської діяльності (2018)
Штепенко К. П. - Стан i перспективи розвитку криптовалюти у світі, Миргородська А. О. (2018)
Mrykhina O. - Spin-out companies as a modern form of transfer of technologies from universities to the business environment, Andrushchak N., Poburko O. (2018)
Маренич А. І. - Інвестиційна політика у стратегії розвитку регіону, Пилипенко В. О. (2018)
Головко О. Г. - Формування системи управління підприємством на засадах конролінгу, Пащенко Т. С. (2018)
Христенко О. В. - Теоретичні основи системи управління ризиками в діяльності банку, Федій А. А. (2018)
Кравченко О. О. - Інноваційні підходи до мотивації праці (2018)
Осокіна А. В. - Умови і тенденції розвитку вітчизняних пивоварних підприємств, Никифорчин М. Д. (2018)
Сагайдак М. П. - Інтелектуальні драйвери адаптації сучасних підприємств в умовах "Індустрії 4.0", Криворучкіна О. В. (2018)
Гмиря В. П. - Інноваційні механізми фінансування суб᾿єктів аграрного виробництва України, Ткаченко Н. В. (2018)
Шелест В. С. - Формування патентної політики в аналітичному забезпеченні управління нематеріальними активами (2018)
Нагайчук Н. Г. - Фінансова безпека і стійкість страховика: порівняння понять та умов забезпечення (2018)
Касич А. О. - Сучасні методичні підходи до аналізу використання персоналу підприємства, Черняховська М. В., Мірошниченко А. М. (2018)
Колодій С. Ю. - Фрактальний аналіз показників розвитку фінансового ринку, Гаряга Л. О. (2018)
Криниця С. О. - Державна політика цифровізації економіки України (2018)
Лісняк А. Є. - Еволюція i класифікації показників оцінювання фінансової безпеки банків (2018)
Дем’янчук М. А. - Методичний інструментарій оцінки ефективності реалізації стратегії фінансової безпеки підприємства (2018)
Волошин В. С. - Фінансові аспекти функціонування регіональних виробничих систем лісового сектору промисловості (2018)
Карчева Г. Т. - Іноземні інвестиції − важливий фактор підвищення конкурентоспроможності та ефективності економіки України, Галицька О. В. (2018)
Гордієнко Т. М. - Стратегії управління власним капіталом банку, Сидоренко В. А. (2018)
Кукса В. М. - Формування бренду міст україни як необхідна складова їхнього розвитку (2018)
Соловаров А. В. - Характеристика формівних підсистем системи забезпечення боргової безпеки вітчизняного банківського сектору (2018)
Колодій С. К. - Огляд базових теоретичних концепцій державного регулювання доходів населення (2018)
Шинкаренко О. М. - Особливості нормативного регулювання криптовалют: світовий досвід, Рогова Н. В., Панівник І. А. (2018)
Лютова Г. М. - Класифікація основних засобів як важлива передумова їх обліку та аналізу, Атамась О. М. (2018)
Момот О. М. - Управління процесом підвищення конкурентоспроможності банків у контексті стратегічної інноваційності (2018)
Котур Б. - "Вісник Львівського Університету. Серія хімічна": 70 літ історії і розвитку (2019)
Бабіжецький В. - Фазові рівноваги та кристалічна структура сполук системи Tb–B–C при 1 270 K, Левицький В. (2019)
Стельмахович О. - Система Y-Zn-Al при 670 K, Каличак Я., Стельмахович Б. (2019)
Dzevenko M. - Ternary system Er–Zn–In in the region 0–33.3 at. % of Er at 870 K, Bigun I., Poturay A., Kalychak Ya. (2019)
Коник М. - Система Y–Cr–Ge при 1 070 K, Ромака Л., Orovčik L., Ромака В. В., Стадник Ю. (2019)
Ромака Л. - Взаємодія компонентів у системі ZrCrSb при 870 K, Стадник Ю., Ромака В., Горинь А. (2019)
Стецьків А. - Фазові рівноваги у системі La–Li–Co–Si в області LaSi–"LiSi"–CoSi–Si при 400 ºС (2019)
Шпирка З. - Рентгеноструктурне дослідження сплавів на перерізах RGe2–LuGe2 (R – Pr, Nd) та SmGe2–R′Ge2 (R – Gd, Tb, Ho, Er, Tm), Чех Ю., Юзів О., Герман Н., Павлюк В. (2019)
Горяча М. - Дослідження систем RNiIn2-xGax (R = Y, Gd), Ничипорук Г., Савчук І., Демченко П., Заремба В. (2019)
Заремба Н. - Взаємодія компонентів у системах CeNiIn1-xMx (M = Ge, Sb), Ничипорук Г., Щепілов Ю., Серкіз Р., Глухий В., Павлюк В. (2019)
Деленко Т. - Кристалічна структура сполук Dy3Ga3,5Ge1,5 та Dy3Ga2,8–2,4Ge2,2–2,6, Токайчук Я., Гладишевський Р. (2019)
Гагор А. - Визначення структури фази Lu5Ni0,09Si3 методом монокристаллу, Белан Б., Маняко М., Гладишевський Р. (2019)
Zhak O. - Single crystal structure study of the new ternary phosphide Re0.44-0.51Ni0.56-0.49P (2019)
Федина Л. - Кристалічна структура сполуки Tb3Cu20+xSb11-x (x2), Федорчук A., Федина M. (2019)
Кордан В. - Особливості електрохімічного літування бінарних інтерметалідів систем, Жишкович О., Зелінська О., Тарасюк І., Павлюк В., Серкіз Р. (2019)
Горинь А. - Вплив легування акцепторною домішкою Cr на електрофізичні властивості скутерудиту CoSb3, Ромака Л., Стадник Ю. (2019)
Sozanskyi M. - Optimization of synthesis conditions of HgS thin films, Stadnik V., Guminilovych R., Shapoval P., Laruk M., Yatchyshyn Yo. (2019)
Сливка Ю. - π-комплекси купрум(І) хлориду та купрум(І) перхлорату з 2-алілтіо-5-метил-1,3,4-тіадіазолом: синтез та кристалічна будова (2019)
Лук’янов М. - Синтез та особливості кристалічної будови змішаноаніонного CF3COO–/Cl– π-комплексу купрум(І) з 2,5-біс(алілтіо)-1,3,4-тіадіазолом, Ардан Б., Сливка Ю., Миськів М. (2019)
Павлюк О. - Синтез та кристалічна структура гетерогалогенідних π-комплексів Cu(I) з 1, 3-диалілбензімідазолоном, Горешнік Є. (2019)
Сташків О. - Концентрування та визначення Yb(III) з використанням закарпатського клиноптилоліту, Василечко В., Пацай І., Грищук Г. (2019)
Плотиця С. - Про механізм відновлення на Р.К.Е. N-оксидів деяких анестезуючих речовин місцевої дії з третинним аміном, Писаревська С., Душна О., Дубенська Л. (2019)
Костів О. - Вольтамперометричне визначення цефтріаксону за реакцією азосполучення, Ридчук П., Коркуна О. (2019)
Тимошук О. - Спектрофотометрія 4-(4-іміно-2-оксо-тіазолідин-5-ілазо)-бензойної кислоти, Федишин О., Олексів Л., Олійник А., Матійчук В. (2019)
Тупис A. - Новий азобарвник із родини тіазолу: деякі властивості, застосування у безприладному виявленні іонів токсичних металів та у кислотно-основному титруванні, Тимошук O., Остап’юк Ю. (2019)
Пацай І. - Модернізована версія потенціостата MTECH OVA-410 для полярографії зі швидкою розгорткою потенціалу, Ридчук П., Тимошук О. (2019)
Шпирка З. - Слово про ювіляра – Гладишевський Роман Євгенович (2019)
Кривошеїн В. - Українська національна ідея в добу постіндустріального (інформаційного) суспільства, Іваненко В. (2019)
Карабін О. - Питання взяття у полон, розміщення і обліку німецьких та австрійсько-угорських військовополонених на українських територіях у роки Першої світової війни (2019)
Савонова Г. - Потоки ціннісних конгломератів у зрізах бажань людини: Ж. Дельоз – Ф. Гваттарі (2019)
Поліщук О. - Міжнародні відносини у 21 столітті: місце і роль України (2019)
Пунько В. - Внутрішня політика урядів Маргарет Тетчер в англомовних джерелах та літературі (2019)
Добровольська В. А. - Роль середньої школи в підготовці жіночих кваліфікованих кадрів Катеринославської губернії у ІІ половині ХІХ – на початку ХХ століття (2019)
Мурашкін М. - Священне як стан (2019)
Титул, зміст (2019)
Бутько Т. В. - Дослідження доцільності впровадження приватної локомотивної тяги на колії загального користування, Харланова С. В., Сек Р. П. (2019)
Нерубацький В. П. - Аналіз технічних характеристик акумуляторних батарей і систем заряджання електромобілів, Плахтій О. А., Машура А. В., Гордієнко Д. А. (2019)
Нейчев О. В. - Синтез оптимальної за швидкодією системи керування стрілочним електроприводом, Садовий К. В., Сосунов О. О., Хісматулін В. Ш. (2019)
Омаров М. А. - Анализ пространственного распределения акустического излучения в раскрыве кольцевых микрофонных решеток в свободном пространстве, Цехмистро Р. И., Лукьянова В. А., Гречко А. В. (2019)
Акімова Н. В. - Залежність специфіки розуміння текстів інтернету від рівня розвитку мисленнєво-мовленнєвої сфери (2019)
Балахтар В. В. - Соціально-психологічні особливості проектування професійного шляху як професійно-особистісного новоутворення становлення особистості фахівців з соціальної роботи (2019)
Васильченко О. М. - Переконання як засіб психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти, Жебчук І. В. (2019)
Кліманська М. Б. - Українська адаптація короткого п’ятифакторного опитувальника особистості TIPI (TIPI-UKR), Галецька І. І. (2019)
Саннікова О. П. - Схильність до самозмінювання як ресурс авантюрності, Меленчук Н. І. (2019)
Манилов И. Ф. - Особенности работы с запросом клиента в мультимодальной суггестивной психотерапии (2019)
Папуча М. В. - Механізми структурування внутрішнього світу особистістю (2019)
Туркова Д. М. - Когнітивно-емоційні аспекти тілесного я членів сім’ї, Ляса М. В. (2019)
Котлова Л. О. - Теоретичні засади чесної поведінки особистості в гуманітарних науках (2019)
Потоцька І. С. - Вплив сексуальних стереотипів на соціальне функціонування сучасної молоді, Рисинець Т. П., Лойко Л. С., Герасимук В. А. (2019)
Сухенко Я. В. - Структурно-динамічні особливості особистісного потенціалу педагогічних працівників (2019)
Довгань Н. О. - Культура поколінної єдності: соціокультурний підхід (2019)
Буркало Н. І. - АРТ-терапія в сучасній психології (2019)
Гуляс І. А. - Факторна структура аксіопсихологічного проектування життєвих досягнень особистості періоду ранньої дорослості (2019)
Сіпко Л. О. - Психологічні детермінанти професійного вигорання у працівників соціономічних професій, Бузницька Л. С. (2019)
Ярещенко О. В. - Професійне вигоряння співробітників національної поліції україни: психологічні передумови і ризики (2019)
Панов М. С. - Психологічні основи професійної реадаптації особистості в умовах проблемогенного соціуму (після перебування в АТО) (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Berdnychenko Y. - Evolution of world and domestic production of internal combustion engines, Petrykovets O. (2019)
Hrushytska I. - The life and scientific activity of Ukrainian astronomer V. M. Grigorevsky (1930-1981) (2019)
Hurinchuk S. - The development of railway transport engineering in the Russian Empire in the second half of the nineteenth century (2019)
Isaienko O. - The contribution of Academician I. H. Aleksandrov to the development of national hydraulic engineering (on the example of scientific and engineering approaches to irrigation problems in the Turkestan region), Isaienko S. (2019)
Kislov D. - Development of communication science, computer science and cybernetics in the 1940s – 1950s (2019)
Deforzh H. - "Essay on the history of fossil ungulates" by Academician M. V. Pavlova as phenomenon in the world palaeozoological science (end of the nineteenth and early twentieth centuries) (2019)
Korobchenko A. - The value of the Naturalists Society at Kharkiv University (1869-1930) in the development of scientific research and the popularization of scientific knowledge in Ukraine (2019)
Pylypchuk O. - Legislative activities of the Kyiv Law society in the field of railway transport (2019)
Prokofieva O. - Special aspects of personal rehabilitative resources of actual and demobilized military service members, Koshova I., Prokofieva O. (2019)
Melnik Z. - Peculiarities of professional self-attitude formation at future social workers during their university training, Spivak D. (2019)
Коструба Н. С. - Концепт "гріх" у свідомості молоді: психолінгвістичний підхід (2019)
Псядло Э. М. - Особенности стрессоустойчивости состоящих и не состоящих в браке людей в зависимости от их отношения к одиночеству, Шрагина Л. И., Вишталенко Е. Д., Лукашин В. А. (2019)
Бацилєва О. В. - Дослідження психологічних аспектів готовності до шлюбу сучасної молоді, Астахов В. М., Пузь І. В. (2019)
Токарева Н. М. - Психологічний аналіз вербального та невербального інтелекту студентів – майбутніх психологів, Шамне А. В. (2019)
Вавілова А. С. - Психологічні особливості копінг-стратегій у підлітків-перфекціоністів (2019)
Вірна Ж. П. - Особистісна безпека в структурі соціальної зрілості студентської молоді: теоретико-емпірична експлікація, Лазорко О. В., Пустовойт М. В. (2019)
Омельченко М. С. - Проблема становлення професійної свідомості особистості на етапі професійного вибору (2019)
Шевченко Л. О. - Професійно - особистісні якості працівників підрозділів превентивної діяльності національної поліції на різних етапах професійного становлення, Шломін О. Ю. (2019)
Туркова Д. М. - Особливості розвитку тілесного я молодшого школяра у контексті сімейних відносин (2019)
Панов М. С. - Структура та складові професійної реадаптації сучасної особистості (2019)
Buyun L. - Oxidatively modified proteins level in the muscle tissue of the Rainbow Trout (Oncorhynchus Mykiss Walbaum) as a biomarker of antioxidant properties of leaf extracts of Camellia Japonica L. Cultivars (Theaceae D. Don), Kharchenko I., Maryniuk M., Tkachenko H., Osadowski Z. (2019)
Pekala-Safinska A. - An in vitro assessment of the anti-aeromonas properties of leaf extract obtained from Ficus Lyrata Warb. (Moraceae), Tkachenko H., Osadowski Z., Buyun L., Honcharenko V., Prokopiv A. (2019)
Tkachenko H. - Evaluation of oxidative stress biomarkers levels in the equine blood after in vitro treatment with Sansevieria Caulescens N.E.Br. extract, Osadowski Z., Buyun L., Maryniuk M., Kharchenko I. (2019)
Антоненко С. Ф. - Формування функціональних ознак молодняку української чорно-рябої молочної породи за різних технологій утримання та сезону народження (2019)
Бугай Т. А. - Організація використання доїльних роботів на молочно-товарному комплексі ПСП ,,Вільшанське” (2019)
Буренко А. В. - Ефективність підборів батьківських пар при отриманні орловських рисаків класу 2.05 і жвавіше за комплексом селекційних ознак (2019)
Волох В. О. - Технологічний процес температурної підготовки кормової суміші в холодну пору року, Логвиненко М. В., Могутова В. Ф. (2019)
Задерихіна О. А. - Генетична характеристика торійської породи коней в Україні, Россоха В. І. (2019)
Іжболдіна О. О. - Огляд способів переробки органічних добрив (Оглядова), Макаренко Д. О. (2019)
Коваленко В. М. - Відбір службових собак за типами вищої нервової діяльності, Рубан Е. В. (2019)
Коваленко І. В. - Якість, хімічний склад та поживна цінність кормів з озимих та ярових зернофуражних культур, Дроздов С. Є., Дроздова О. В., Русько Н. П., Чушак Є. Г., Ляшенко Н. В. (2019)
Кунець В. В. - Ресурсний потенціал розвитку агропромислового виробництва Східного регіону України, Камишан Н. В., Панченко О. М., Помітун Л. І. (2019)
Павловский С. С. - Генеалогічна структура новоолександрівської ваговозної породи коней, Ткачова І. В. (2019)
Петраш В. С. - Оцінка генетичної мінливості групи лисиць за ДНК-маркерами ISSR і RAPD, Корх О. В., Корх І. В., Шуліка Л. В. (2019)
Подобєд Л. І. - Байпас кормові продукти – кардинальні рішення стабільності високого удою і збільшення продуктивного довголіття корів, Руденко Є. В., Піліпченко А. В., Седюк І. Є., Василевський М. В., Золотарьов А. П. (2019)
Россоха В. І. - Динамика змін генетичної структури популяції великої рогатої худоби симентальської породи за імуногенетичними критеріями, Дробязко О. В., Бойко О. А. (2019)
Руденко Є. В. - Основні результати пріоритетних досліджень у творчому наробку наукових шкіл Інституту тваринництва НААН (до 90-річчя від дня заснування), Помітун І. А., Кунець В. В. (2019)
Саранчук І. І. - Жирнокислотний склад загальних ліпідів і сорбційна здатність тканин грудей бджіл за наявності в кормовій добавці різної кількості соняшникової олії (2019)
Сєдюк І. Є. - Вплив захищених від розщеплення у рубці протеїнів та незамінних амінокислот на продуктивність та якість молока корів, Золотарьов А. П., Дубинський О. Л., Кравченко Ю. С., Єлецька Л. М., Прусова Г. Л., Руденко Є. В., Русько Н. П., Чушак Є. Г. (2019)
Соболь О. М. - Стан та шляхи удосконалення системи ведення конярства робочо-користувального напряму Херсонської області (2019)
Стрижак Т. А. - Вплив низькоінтенсивного лазерного випромінювання на репродуктивні показники тварин, Аксьонов Є. О., Лісін В. І., Бєліков А. А., Стрижак А. В. (2019)
Ткачова І. В. - Оцінка селекційних ознак коней тракененської породи, Бєлікова К. В. (2019)
Тур Г. М. - Імуногенетична характеристика коней орловської рисистої породи вітчизняної селекції, Россоха В. І., Задерихіна О. А., Бровко О. В., Aлeщeнкo О. A. (2019)
Філіпенко І. Д. - Вплив фенотипових факторів на продуктивність корів та вміст соматичних клітин у молоці, Помітун І. А., Адміна Н. Г., Золотарьов А. П., Адмін О. Є. (2019)
Церенюк О. М. - Індекси будови тіла двопородних ремонтних свинок та свиноматок, Акімов О. В., Шкавро Н. В., Череута Ю. В. (2019)
Правила оформлення та прийому статей в НТБ ІТ НААН (2019)
Вихідні дані (2019)
Joice Kartika Sari - Mindfulness training to reduce exam anxiety in elementary students (2019)
Радчук Г. К. - Емоційна спрямованість у структурі фасилітативної діяльності майбутніх психологів, Адамська З.М., Свідерська Г. М., Андрійчук І. П., Олексюк В. Р. (2019)
Андрієвський І. І. - Особистісна відповідальність як рушійна сила розвитку психологічної готовності майбутніх фахівців медичної сфери до професійної діяльності (2019)
Балахтар В. В. - Програма "соціально-психологічний супровід становлення особистості фахівця з соціальної роботи на рівнях первинної і вторинної професіоналізації" (2019)
Бацилєва О. В. - Позитивна я-концепція як ресурс психологічного здоров’я особистості, Гресько І. М. (2019)
Бедлінський О. І. - Психологічна гіпотеза пасіонарних поштовхів теорії етногенезу Л. Гумільова (2019)
Брагіна К. І. - Теоретико-емпіричний аналіз зв’язку губристичної мотивації та емоційного інтелекту у осіб літнього віку (2019)
Чухрій І. В. - Дослідження психологічних механізмиів соціальної адаптації молоді з набутими порушеннями опорно-рухового апарату (2019)
Дембицька Н. М. - Модифікація тесту загальної схильності до підприємництва для школярів (2019)
Гребінник С. М. - Проблеми та перспективи індивідуально-типологічних досліджень в психології (2019)
Киричук О. О. - Гуманність як фасилятивний критерій професійної компетентності майбутнього соціального педагога (2019)
Панов М. С. - Професійна адаптація та реадаптація в контексті професійної реалізації особистості в умовах сучасного соціуму (2019)
Мельник Ю. В. - Оцінка особистістю життєвої ситуації як невизначеної в різних сферах її життєдіяльності (2019)
Михальська С. А. - Мовленнєва поведінка дитини як реалізований у взаємодії з оточенням вимір особистісної активності (2019)
Подкоритова Л. О. - Дослідження рівня розвитку рефлексії і саморегуляції у медичних працівників, Дишкант К. М. (2019)
Пріб Г. А. - Подолання розладів адаптації як чинник успішного професійного розвитку та кар’єрного зростання в осіб, які працюють в умовах підвищеної стресогенності, Лапінська Т. В. (2019)
Процик Л. С. - Психологічні особливості та правовий захист дітей в період збройного конфлікту, Пампура І. І. (2019)
Середа О. Ю. - Особливості впливу соціально-психологічних чинників на професійне самовизначення старшокласників (2019)
Завада Т. Ю. - Особливості мотиваційної сфери студентів з різним рівнем перфекціонізму (2019)
Васильченко О. М. - Прихильність та прохання як засоби психологічного впливу в управлінській діяльності керівника закладу загальної середньої освіти, Жебчук І. В. (2019)
Зімовін О. І. - Предиктори та виміри соціальної близькості (2019)
Федушко С. С. - Передумови, еволюція і тенденції розвитку інтернет-спільнот на сучасному етапі, Лукашенко Т. В., Храбуст С. А. (2018)
Колодій С. Ю. - Методологічні підходи дослідження показників розвитку секторів економіки, Белялов Т. Е., Гаряга Л. О., Руденко М. В. (2018)
Колодій С. - Інституціональна теорія як прояв європейських традицій плюралізму в сучасній економічній науці, Колодій С. (2018)
Oryekhova K. - Providing performance business activity in canadian companies, Shabanov S. (2018)
Novikova T. - Innovative activity of the enterprise in the financial safety system management of the enterprise, Pashkevych M. (2018)
Болгар Т. М. - Сучасні тенденції модернізації вітчизняних малих підприємств в умовах невизначеності, Гарцуєва О. С. (2018)
Chepeliuk H. - Financial security of the bank: management and influence factors (2018)
Зорянський В. А. - Вибір органу регулювання в умовах гіперрозвитку фінансових інститутів (2018)
Єгоричева С. Б. - Фінансова інклюзія в рамках системи протидії легалізації злочинних доходів та фінансуванню тероризму (2018)
Варцаба В. І. - Сучасна політика пенсійного реформування в Україні: проблеми і перспективи, Заславська О. І. (2018)
Затворницький К. С. - Критерії оцінки якості кредитного портфеля банку (2018)
Гуменюк В. В. - Готельно-ресторанна справа в системі координат ціннісно-орієнтованого управління, Кісь С. Я., Гречаник Б. В. (2018)
Касич А. О. - Структурний аналіз оборотних активів машинобудівних підприємств, Полосіна А. М., Попова Я. А., Шахмаєва А. О. (2018)
Пантєлєєва Н. М. - Кібербулінг як загроза психологічній і соціальній безпеці життєдіяльності особистості та суспільства, Кабенгеле Г. Т. (2018)
Васильєва Н. О. - Науково-практичні підходи до побудови системи управління кредитним ризиком банку (2018)
Zaynalov Dj. - The influence of inflation on the vital activity of a society in the conditions of a dynamically developing economy, Aliyeva S. (2018)
Abdibekov S. - Directions of sustainable development of agrarian industry complex, Kalmanova N. (2018)
Tkachenko N. - Theoretical principles of forming business social responsibility, Losovska N. (2018)
Рекова Н. Ю. - Розвиток кредитування реального сектору економіки: фокус на АПК як пріоритетну галузь, Дятлова Ю. В. (2019)
Ткаль Я. С. - Формування ефективного використання земельних ресурсів в обліку, аналізі та управлінні сільськогосподарськими підприємствами, Абрахам Ю. В. (2019)
Качула С. В. - Фактори модернізації державної фінансової політики у системі соціального розвитку суспільства (2019)
Засядько А. А. - Методичні особливості обгрунтування базових статистичних функцій, Касярум О. П., Касярум Я. О., Дідьковський Р. М. (2019)
Гордєєва Д. В. - ФінТех в країнах АСЕАН: стан, проблеми та вплив на фінансові ринки, Бахшалієва С. О., Подвальна О. О., Сергієнко Е. В. (2019)
Нагайчук Н. Г. - Страхування в системі управління кібер-ризиками підприємства в умовах цифрової економіки, Третяк Н. М., Ткаленко О. О. (2019)
Пантєлєєва Н. М. - Розвиток малого та середнього підприємництва в Україні: тренди та інновації фінансування, Пантєлєєва К. О., Чмир М. А. (2019)
Пантєлєєва Н. М. - Кіберзагрози в умовах цифрової економіки, Романовська Л. В., Романовська М. С. (2019)
Мартиненко В. В. - Макроекономічні фактори модернізації фіскальної політики України (2019)
Чабак Л. І. - Іншомовна кроскультурна компетентність як складова професійної компетентності здобувачів вищої економічної освіти (2019)
Балахтар К. С. - Професійна толерантність як складова готовності викладачів іноземної мови до креативної професійної діяльності у закладах вищої освіти (2019)
Чуйко Г. В. - Специфіка інформації в Інтернеті, Зварич І. М. (2019)
Коломієць Л. І. - Обґрунтування теоретико-методологічних засад емпіричного дослідження особистісного самоздійснення осіб юнацького віку, Сольвар В. В., Кожедуб Т. С. (2019)
Михальська С. А. - Комунікативний вимір становлення особистості (2019)
Пасько К. М. - Особливості стресостійкості мобілізованих військовослужбовців, Мотрук Т. О. (2019)
Щербакова О. О. - Особливості функціонування ранніх дезадаптивних схем (схема-режимів) учнів основної школи з різним рівнем академічних здібностей та успішності у навчанні (2019)
Яцина О. Ф. - Практика "соло" як свідомий вибір: дискурсивний зміст (2019)
Маслюк А. М. - До проблеми методології історико-психологічного дослідження (2019)
Міщук С. С. - Відчуженість як центральний феномен психотравмівного процесу (2019)
Московець Л. П. - Свобода та відповідальність у процесі самореалізації педагогічних працівників (2019)
Омельченко Я. М. - Значення типу реагування на стрес значимих дорослих у процесі формування стресостійкості особистості (2019)
Пріб Г. А. - Структура та складові професійної реадаптації сучасної особистості (2019)
Візнюк І. М. - Психодіагностичні критерії іпохондричних розладів особистості в аспекті диференційного підходу (2019)
Бегеза Л. Є. - Особливості впливу взаємин у сім’ї на агресивність підлітків з адиктивною поведінкою, Трофимчук В. В. (2019)
Новосядла О. М. - Дослідження особливостей економічної соціалізації школярів з малозабезпечених сімей (2019)
Москальова А. С. - Дослідження особливостей професійних мотивів керівників закладів загальної середньої освіти до саморегуляції в професійній діяльності, Москальов М. В. (2019)
Широбоков Ю. М. - Психологічні аспекти соціальної відповідальності військовополонених (2019)
Удовенко Ю. М. - Розвиток наставництва для дітей-сиріт в україні: концептуальні та методологічні засади (2019)
Кобзева Ю. А. - Разработка опросника игровой компетентности (ОИК), Гордиенко-Митрофанова И. В., Зуев И. А., Саута С. Л. (2019)
Gridneva Ye - Rational use of resources and introduction of innovative technologies in the development of agriculture in Kazakhstan, Kaliakparova G., Alpysbayev K. (2019)
Брайченко С. М. - Теоретичні аспекти процедури виконання судових рішень в Україні, Фоменко В. М. (2019)
Майстренко С. В. - Етичні цінності Християнства у структурі господарсько-економічних відносин (2019)
Жежерун Ю. В. - Банківське кредитування фізичних осіб в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Гайович В. Ю. - Теоретичні засади поняття "Фінансовий механізм" (2019)
Ковтун В. А. - Інноваційний та фінансовий ресурсний потенціал аграрних підприємств (2019)
Литвиненко О. В. - Теоретичні засади визначення сутності системно важливих банків (2019)
Ткаченко В. В. - Економічний механізм як ефективний інструмент управління процесом використання природних ресурсів (2019)
Адвокатова Н. О. - Інструментарій міжнародного маркетингу для сучасного аналізу глобальних ринків, Боярчук А. І. (2019)
Танклевська Н. С. - Формування інвестиційної програми регіонального розвитку аграрного сектору, Олійник В. С. (2019)
Синенко О. О. - Фінансовий механізм функціонування аграрних підприємств: зарубіжний досвід (2019)
Goichman M. - State Regulation of Bad Loans of Ukrainian Banks in the Modern Conditions (2019)
Гордей О. Д. - Бенчмаркінг як спосіб уникнення кризових явищ на підприємстві, Жолоб А. О. (2019)
Касярум Я. О. - Проблемні аспекти формування компетенцій в сфері Інформаційної безпеки майбутніх фахівців економічного профілю (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Ожеван М. А. - Доброчесність у соціогуманітарних науках як філософсько-методологічна проблема (2019)
Горбатенко В. П. - Понятійно-категоріальна основа осмислення політико-правової дійсності (2019)
Перепелиця Н. О. - Розвиток політичних поглядів Френсіса Фукуями (2019)
Лященко І. А. - Про вади демократичного ладу за Платоном (2019)
Чуйко В. Л. - Фрактальна* модель консервативного розвитку (приклад алгебри довіри, тобто державного будівництва з операцією довіри), Атаманчук-Ангел В. І. (2019)
Береза А. В. - Регуляторна держава: пошук балансу між регулюванням і дерегуляцією (2019)
Стичинська А. Б. - Інституційне забезпечення політики захисту прав дитини (2019)
Тараненко Г. Г. - Роль міжнародних організацій зі спостереження за виборами у гарантуванні дотримання прав людини (2019)
Ткач А. О. - Політика США та виклики демократії в Латинській Америці та Карибському басейні (2019)
Кисельов М. М. - Феномен біополітики: стан та перспективи (2019)
Хилько М. І. - Концептуальна прогностика майбутнього: новий крок (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Дзьобань О. П. - Генеза уявлень про проблему безпеки: від античності до нового часу (2019)
Запорожець С. А. - Стан забезпечення інформаційної безпеки України у воєнній сфері в умовах гібридної війни (2019)
Крисаченко В. С. - Російська політика геноциду: об’єкти, інтереси, стратегія (2019)
Мельник В. М. - Чеські німці: історія політичного самознищення (1939–1945 рр.) (2019)
Грубов В. М. - Економічна домінанта сучасної хвилі сепаратизму в країнах Європейського союзу, Даниленко С. І. (2019)
Степико М. Т. - Ідентичність як феномен епохи постмодерну (2019)
Сащук Г. М. - Даніел Белл про "плинність" влади в епоху постіндустріалізму (2019)
Внучко С. М. - Взаємодія влади та суспільства в рамках угоди про асоціацію між Україною та ЄС та програмних документів Східного партнерства (2019)
Береза А. В. - Еволюція та інституційне забезпечення регуляторної політики Євросоюзу (2019)
Ткач О. І. - Нові виклики демократії у Венесуелі (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Баранов А. Л. - Шляхи подолання асиметрії інформації між основними контрагентами страхових компаній (2019)
Бойко В. О. - Сучасні підходи до визначення поняття "конкурентоспроможність аграрних підприємств", Бойко Л. О. (2019)
Гордєєва Д. В. - Вплив грошово-кредитної політики федеральної резервної системи США на міжнародні фінансові ринки: аспект країн, що розвиваються, Нікітчук С. М. (2019)
Gridneva Y. - Development of bank innovations in kazakhstan under the conditions of functioning of the EAEU, Kaliakparova G., Alpysbayev K. (2019)
Квасницька В. Г. - Фінансова безпека банківської діяльності: сутнісний та забезпечувальний аспекти", Антонюк О. В. (2019)
Ковальчук В. Г. - Аналіз стану професійної освіти в Україні в умовах глобальної економіки та шляхи її модернізації, Денчик І. С. (2019)
Колмакова О. М. - Аналіз діючої стратегії розвитку підприємства з використанням праксеологічного підходу, Орябинська В. А. (2019)
Kostohryz V. - State banks and the real economy: contemporary problems and prospects of lending, Zaporozhets S. (2019)
Нікітенко К. С. - Система критеріїв відповідності молодіжного підприємства еталонній бірюзовій організації, Жосан Г. В., Стукан Т. М. (2019)
Pantielieieva N. - The theory and practice of creative economy in the conditions of digitalization, Arutiunian L. (2019)
Петренко В. С. - Формування молодіжного підприємництва в Україні та аналіз факторів впливу на його розвиток, Карнаушенко А. С. (2019)
Петько В. М. - Сучаний стан, юридичні аспекти діяльності, проблеми розвитку об’єднаних територіальних громад та шляхи їх вирішення, Ярмоленко В. В. (2019)
Полях С. С. - Захист прав споживачів кредитних послуг через альтернативні інструменти фінансування в умовах цифрової економіки (2019)
Сидор І. П. - Моніторинг формування зовнішнього державного боргу України, Петрушко О. В. (2019)
Черкашина Т. С. - Визначення ефективності використання інноваційного потенціалу україни за допомогою метода багатовимірної середньої (2019)
Ярмоленко В. В. - Контролінг фінансових ризиків сільськогосподарських підприємств (2019)
Від редакції (2018)
Лук'янченко В. - Деякі невідомі факти еволюції оборонних споруди Верхньої Лаври (2018)
Сапронов А. - Полковий секвестр Гетьманщини: зовнішній вигляд і стан споруди на середину XVIII ст. (2018)
Левус Н. - Представницькі видатки магістрату 1577–1583 рр. На прикладі книг щотижневих видатків м. Львова (2018)
Заяць А. - Лентвійти у містах Волині XVI – першої половини XVII ст. склад, персоналії, повноваження (2018)
Заярнюк А. - Позачергові парламентські вибори 1908 р.: штрихи до біографії Миколи Ганкевича та історії соціалістичного руху у Львові (2018)
Куліков В. - Неформальні трудові відносини на промислових підприємствах Російської імперії в останній третині ХІХ – на поч. ХХ ст. (2018)
Безпорадне та критично важливе. Місто в революційні роки. Інтерв'ю з Владиславом Верстюком (2018)
Вінцковський Т. - Кривавий "Алмаз": де/конструкція одного міфу революції в Одесі (2018)
Мусін О. - Історична пам’ять у міському просторі: парадокси церковно-політичного відтворення національних святинь у Росії та Україні (2018)
Білоус Н. - Привілеї польського короля Стефана Баторія для Лоєва 1576 та 1582 рр. (2018)
Гюго В. - Демонтувальникам – бій (2018)
Спицька О. - Адміністративно-фінансова діяльність керівництва Української делегації на Паризькій мирній конференції 1919–1920 рр. крізь призму нового історичного джерела (2018)
Редько О. - Як міста переживали революцію? Документальні свідчення з фондів ЦДАВО України (2018)
Боженко А. - "Мова/"мови" міста та формування ідентичності населення Харкова (кінець ХVIII – початок ХХ ст.)" (Харків, 23 лютого 2018 р.)", Чорний Д. (2018)
Otrishchenko N. - (In)visible Traces: The Presence of the Recent Past in the Urban Landscape of Sarajevo (2018)
Кирій С. - Воркшоп Archintegration 2018 – сучасні рішення публічного простору бібліотеки (м. Київ, 13–17.03.2018), Румілець Т. (2018)
Ачкасова С. А. - Визначення сутності та факторів впливу на платоспроможність страхової компанії, Мардоян Є. Г. (2017)
Громова А. Є. - Законодавчі зміни у регулюванні податку на нерухоме майно, Козак І. Г. (2017)
Kochuma І. - Major challenges in application of projects management practices in Ukrainian banks (2017)
Кукса В. М. - Формування та позиціонування бренду "України" у світовому просторі (2017)
Макаренко І. О. - Значення звітності зі сталого розвитку у забезпеченні ефективності традиційних фондових індексів та індексів відповідального інвестування, Пластун О. Л. (2017)
Мороз М. О. - Методологічні засади формування системи забезпечення інвестиційної безпеки держави (2017)
Танклевська Н. С. - Стратегічні орієнтири посилення фінансового потенціалу аграрних підприємств, Мірошніченко В. О. (2017)
Христенко О. В. - Наукові засади управління знаннями в сучасних організаціях, Озерчук Т. В. (2017)
Чепелюк Г. М. - Аудит банкрутства суб’єкта господарювання: прикладний аспект (2017)
Чернявська Л. В. - Статистичний аналіз ефективності правового регулювання на прикладі спеціальних податкових режимів (2017)
Vasiliauskaitė A. - Information support mechanism as a component of enterprise investment attractiveness, Levchenko Ia. (2017)
Карчева Г. Т. - Цифрова економіка та її вплив на розвиток національної та міжнародної економіки, Огородня Д. В., Опенько В. А. (2017)
Онищук В. О. - Напрями модернізації організаційно-правового забезпечення грошових переказів українських трудових мігрантів (2017)
Пристемський О. С. - Сучасний стан та дієвість державної підтримки сільського господарства (2017)
Пурій Г. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку банківської системи України (2017)
Хоружий С. Г. - Тенденції розвитку фінансового сектору економіки (2017)
Хуторна М. Е. - Принципи забезпечення фінансової стабільності кредитних установ (2017)
Cherkashyna T. - Estimation and forecasting of the value of national intellectual capital of Ukraine in terms of structural and innovative transformations (2017)
Чернявська Л. В. - Статистична оцінка ефективності законодавчого регулювання інноваційної діяльності (2017)
Від редакції (2018)
Vodotyka T. - Low-density urbanism. What is it? (2018)
Danielewski M. - Gords and cities in Poland in the 13th century in the context of the then settlement changes (2018)
Гошко Т. - Уявлення про дитинство у кодексах міського права в Речі Посполитій XVI – початку XVII ст. (2018)
Сердюк І. - ”Для проискания себъ к житие мъста пришел в городє”: дитина і наймитування в міському суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (2018)
Коваленко О. - Антропонімія ремісників Переяслава 60-х років XVIII ст. (2018)
Сокирко О. - Міста, фортеці, гарнізони. Фортифікаційно-оборонні стратегії в Козацькому Гетьманаті доби "мілітарної революції” (2018)
Самчук Т. - Помешкання та побутові умови життя студентів Університету св. Володимира (1834–1863 рр.) (2018)
Трач В. - Гігієнічні часописи та формування дискурсу громадського здоров’я у Львові на початку ХХ століття (2018)
Скубій І. - Універмаг як простір міського споживання в 1920–1930-ті роки в радянській Україні (2018)
Соболєва О. - Міське повсякдення в умовах військового часу. (Рецензія на монографію Оксани Овсіюк "Життя після окупації: побут киян 1943–1945 рр.”. Київ: "Дуліби”, 2017 р.) (2018)
У Британському університеті з 16 вересня до 4 листопада 2017 року проходила виставка про "Ленінопад” (2018)
Оногда О. - Огляд Міжнародної літньої школи ЮНЕСКО "Менеджмент та захист історичних міст”, 28.08-2.09.2017, м. Люблін (2018)
Локтіонова Д. - Друга німецько-українська конференція з міського розвитку "Міста, комфортні для життя” (м. Львів, 01.12.2017 р.) (2018)
Балахтар В. В. - Особливості самотворення фахівцями з соціальної роботи смислу подальшого життєвого шляху на післятрудовій стадії становлення (2019)
Блинова О. О. - Особливості суб’єктивного соціального благополуччя обдарованих старшокласників (2019)
Бохонкова Ю. О. - Психологічні особливості прояву агресії та форми агресивної поведінки молоді в мережі інтернет, Блискун О. О., Пелешенко О. В. (2019)
Бурлакова І. А. - Психологічні чинники професійного здоров'я фахівців економічної сфери, Шевяков О. В., Шрамко І. А. (2019)
Dobrovolska N. A. - Student self-governance as a mean development of youth creative abilities (2019)
Дятченко Д. О. - Аналіз впливу соціально-психологічних причин безпечної поведінки особистості (2019)
Zhigarenko I. E. - Gender-role features of professionalism in the work of socio-individual professionals (2019)
Zavatska N. Е. - Psychology of gift and peculiarities of business communicative culture of personality, Mykhaylyshyn U. B., Brovender O. O., Pobokina G. M. (2019)
Zavatska N. Е. - Reactionalization of minors in secondary education institutions, Spytska L. V., Fedorova O. V., Gorobets А. І. (2019)
Zavatska N. Е. - Psychological correction of preschool children with adaptation disorders, Toba M. V., Kashirina Ye. V., Boiaryn L. V. (2019)
Zavatsky Y. A. - System approach to structure entrepreneurship and management in the aspect of social mobility of the person (2019)
Карпенко Є. В. - Репрезентація аксіологічного потенціалу емоційного інтелекту в працях українських учених (2019)
Ковальчук З. Я. - Вплив соціально-психологічних чинників на самореалізацію особистості в освітньому середовищі закладу вищої освіти (2019)
Коверзнєва Г. П. - Загальнотеоретичні засади дослідження самосвідомості в зарубіжній психологічній науці (2019)
Кондес Т. В. - Психологічний супровід професійного становлення майбутніх фахівців харчової промисловості (2019)
Кузікова С. Б. - Розвиток емоційно-вольового компоненту комунікативної компетентності майбутніх педагогів, Пухно С. В. (2019)
Кушнеров В. A. - Ціннісно-смислові особливості на різних етапах життєвого шляху (2019)
Левченко В. В. - Психологічний супровід формування професійної ідентичності в умовах змін (2019)
Макарова І. В. - Емпіричне дослідження особливостей міжособистісних відносин студентів різних напрямків навчання (2019)
Milushyna M. - Zjawisko współuzależnienia w rodzinie (2019)
Мойсеєнко В. В. - Діагностика структурних компонентів асертивності за результатими констатувального етапу дослідження (2019)
Оверчук В. А. - Особливості підтримуваного працевлаштування молоді із синдромом дауна: психологічний аспект (2019)
Панов М. С. - Соціально-психологічна адаптація особистості: дослідження феномену (2019)
Пілецька Л. С. - Соціально-психологічні особливості формування професійного саморозвитку майбутнього педагога засобами українського фольклору (2019)
Ревенко С. П. - Соціально-психологічні особливості впливу зрілої ідентичності на психологічне благополуччя студентської молоді (2019)
Савчук О. А. - Соціально-психологічні впливи в соціальних мережах як засоби інформаційної війни: питання класифікації (2019)
Суслова В. О. - Емпіричні показники соціально-психологічної адаптації іноземних студентів до освітнього середовища вищого навчального закладу (2019)
Харченко Н. М. - Особливості підлітків, що мають ризик наркотизації (2019)
Щербак Т. І. - Емпіричне дослідження ургентної адикції у осіб юнацького віку, Усик Д. Б. (2019)
Щербакова О. О. - Соціальний інтелект та академічні здібності учнів старшого підліткового віку (2019)
Боярин Л. В. - До питання соціально-психологічної специфіки формування музичної культури випускників коледжу мистецтв засобами українського фольклору, Процюк В. М. (2019)
Вихідні дані (2019)
Андрейків Т. Я. - Банківське кредитування суб’єктів господарювання, Процюк Т. А. (2017)
Буркова Л. А. - Нормативно-правове регулювання управління персоналом органами місцевого самоврядування в системі державного управління, Семеняка Т. В. (2017)
Буркова Л. А. - Інвестиційна привабливість підприємств машинобудівної галузі (2017)
Касич А. О. - Сучасні методичні підходи до аналізу фінансової стійкості підприємства, Костенко М. І. (2017)
Колодій С. Ю. - Адаптація концепції синергетики до проблем взаємодії секторів економіки* (2017)
Мельник Т. В. - Функціонування банківської системи України в умовах її реформування (2017)
Онищенко О. В. - Організаційне забезпечення обліку торгівельної діяльності підприємств, Бейгул Т. О. (2017)
Прохоренко В. П. - Фінансовий сектор України: специфіка формування стратегії розвитку, Князь С. В., Яворська Н. П. (2017)
Руденко М. В. - Трансформаційні зміни національної економіки при проходженні точок біфуркації (2017)
Соловаров А. В. - Складові боргової безпеки банківського сектору (2017)
Тіщенко Є. О. - Управління операційними ризиками (2017)
Ткачук Н. М. - Економічна синергетика як інструмент пізнання трансформаційних процесів економічних систем, Вовчак О. Д. (2017)
Тяжкороб І. В. - Методичні підходи до оцінювання ефективності інвестиційних проектів регіональних програм житлового будівництва (2017)
Шура Н. О. - Комунікаційні процеси у системі публічного адміністрування: проблемні питання, Смірнов О. В. (2017)
Шпильова В. О. - Економічна стратегія та фактори конкурентоспроможності підприємства (2017)
Юркевич О. М. - Інструменти фінансування малого бізнесу: ісламська економічна концепція (2017)
Никифорчик М. Д. - Сутність операційної ефективності підприємства в контексті сучасних управлінських теорій (2017)
Чижов В. А. - Діагностування кризового стану ІТ-підприємств (2017)
Ківалов С. В. - Конвенція МОП 2006 року про працю в морському судноплавстві: шлях до ратифікації (2019)
Mishina N. - Bodies of self-organization of the population: getting taxes, paying taxes (2019)
Латковська Т. А. - Сучасний стан та актуальні проблеми публічної фінансової системи (2019)
Федотов О. П. - Правові особливості проведення спеціальної операції у сфері державної митної справи "Бастіон", Левченко С. Г. (2019)
Фальковський А. О. - Митний пост-аудит, як інструмент пришвидшення міжнародного товарообігу та переходу до якісно нової концепції партнерських відносин "митниця – суб’єкти ЗЕД", Єршов Д. А. (2019)
Допілко В. О. - Правові засоби протидії контрабанді та порушенням митних правил на транспорті: сучасний стан, Явдощук Р. В. (2019)
Аверочкіна Т. В. - Науково-практичний семінар "Спори у сфері торговельного мореплавства та шляхи їх вирішення" (2019)
До уваги авторів (2019)
Слово від редакції (2019)
Левус Н. - Харчування Комісії границь у Львові (1578, 1579, 1581) на прикладі джерела – трьох фрагментів з книг видатків міської каси. Переклад. Коментарі (2019)
Петренко-Цеунова О. - Вічноголодні спудеї: гастрономічна поетика низового бароко у віршах мандрованих дяків (2019)
Сокирко О. - "Ведлугъ порадку братерского”. Бенкети київських ремісників другої половини XVIII ст. (2019)
Булатова С. - Солодкий смак чужого міста: німецькі спеціалiтети у старопольських рецептурах ХVІІІ ст. (за рукописом "Zbiór dla kuchmistrza tак potraw jako ciast robienia”) (2019)
Казакевич О. - Між містом і селом: харчові практики у повсякденні української інтелігенції (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2019)
Лильо І. - Про кухню аристократичних родів Галичини. Меню родини князів Любомирських (1907–1912) (2019)
Брік Т. - Дослідження їжі в соціології сьогодні (2019)
Резнік Б - 15 наукових публікацій відомого дослідника Корнельского університету було відкликано. Це немало, Белаз Дж. (2019)
Яшний Д. - Історія на тарілці. Рецензія на книгу Олени Соболевої "Кримськотатарська кухня” (2019)
Рагулін С. В. - Аналіз показників та критеріїв ефективності системи технічної експлуатації радіоелектронних навігаційних систем , Сироїжка І. О. (2019)
Аркушенко П. Л. - Визначення особливостей стандартів США щодо метрологічного забезпечення випробувань озброєння та військової техніки , Вервейко О. І., Яковлев М. Ю., Флорін О. П. (2019)
Главчев Д. М. - Програмні компоненти бортової комп’ютерної системи дизель-потяга (2019)
Заполовський М. Й. - Математична модель для синтезу управлінь електроприводом змінного струму, Мезенцев М. В., Скородєлов В. В. (2019)
Кононов В. Б. - Дослідження проектування принципової схемa пристрою тестування інтегральних мікросхем, Кушнєрук Ю. І., Назаренко А. А. (2019)
Науменко А. М. - Аналіз методів організації метрологічного забезпечення інформаційно-вимірювальних систем управління об’єктів, Бабич О. О., Короткий Е. О. (2019)
Бреус Р. В. - Синтез двохрозрядних двохоперандних операцій строгого стійкого криптографічного кодування шляхом перетворення другого операнда (2019)
Hafiiak A. - Professional competence of future specialists in information and communication technologies: QR coding in student learning, Shefer O., Klochko A., Harlamov I. (2019)
Golovko G. - Information search systems usage in Poltava national technical Yuri Kondratyuk university chemistry department information system, Nikiforova K. (2019)
Goroshko A. - Assessment of socio-economic value and efficiency of author's software and hardware system, Derkach T., Dmitrenko T., Dmitrenko A. (2019)
Кобилін О. А. - Обробка даних, що містять пропуски в задачах кластеризації, Вискребенцева С. О., Петрова Р. В. (2019)
Кучук Н. Г. - Метод розгалуження запитів до сховищ даних систем, що мають гіперконвергентну інфраструктуру, Зиков І. С., Панченко В. І. (2019)
Лада Н. В. - Синтез апаратних зособів реалізації груп симетричних двохоперандних операцій потокового шифрування, Козловська С. Г., Зажома В. М., Висоцький С. В. (2019)
Маковейчук О. М. - Науково-прикладні основи побудови стійких маркерів доповненої реальності (2019)
Мелешко Є. В. - Дослідження відомих моделей атак на рекомендаційні системи з колаборативною фільтрацією, Хох В. Д., Улічев О. С. (2019)
Milov O. - Procedural basis of cybersecurity systems, Milevskyi S., Pohasii S., Rzayev K. (2019)
Міхав В. В. - Програмне забезпечення для моделювання мереж репутації користувачів соціальних веб-ресурсів на основі бінарних діаграм рішень (2019)
Suhak S. - Data processing center as the basis of information security of the defense ministry of Ukraine, Shabanova-Kushnarenko L., Siruk M., Bihun N., Mishchenko A. (2019)
Чмихова О. В. - Параметрична ідентифікація діабетичних станів при використанні поліноміальних моделей динаміки глікемії, Щапов П. Ф., Куліченко В. В., Горбуліч О. В. (2019)
Yakovliev M. - Effects of loading speed on the site traffic conversion, Filonenko K. (2019)
Машков О. А. - Застосування концепцій зворотних задач динаміки в мобільних комплексах екологічного моніторингу для стабілізації руху при виникненні нештатних ситуацій, Мамчур Ю. В., Жукаускас С. В., Нігородова С. А. (2019)
Панова О. В. - Дослідження захисних властивостей металевих електромагнітних екранів та визначення умов їх максимальної ефективності, Тихенко О. М., Ніколаєв К. Д., Ходаковський О. В., Сапельнікова О. Ю. (2019)
Бахмат М. В. - Теоретичні та експериментальні дослідження спектру доплерівського сигналу на виході приймально-передавального модулю радіолокаційного вимірювача параметрів руху, Бударецький Ю. І., Лаврут Т. В., Бондарєв В. В. (2019)
Казаков Є. Л. - Експериментальне дослідження поляризаційно-розсіюючих властивостей радіолокаційної цілі конічної форми, покритої радіопоглинаючим матеріалом, Казаков О. Є., Решетнік В. М. (2019)
Карлов В. Д. - Точність оптимального вимірювання радіальної швидкості цілі при врахуванні флуктуацій початкових фаз радіоімпульсів пачки, Кузнєцов О. Л., Артеменко А. М., Карлов А. Д. (2019)
Алфавітний показчик (2019)
Титул, зміст (2019)
Шимановський О. В. - Славетний шлях творення – до 75-річчя ТОВ "Український інститут сталевих конструкцій імені В. М. Шимановського" (2019)
Гордеев В. Н. - От Саркофага до Нового безопасного конфайнмента (2019)
Шимановський О. В. - Проблеми експлуатації моста через аванкамеру автодорожнього переїзду філії "Дніпровська ГЕС", Шалінський В. В. (2019)
Шимановський О. В. - Особливості вибухових навантажень та практичні прийоми захисту будівель від вибуху (2019)
Марченко О. А. - Продуктивність ручних машин під час роботи з абразивними армованими кругами (2019)
Сиянов А. И. - Моделирование и работа цилиндрической сетчатой оболочки с опорными ребрами повышенной жесткости (2019)
Рабер Л. М. - Методический подход к нормированию оценки качества затяжки высокопрочных болтов, Сидоренко В. К., Червинский А. Е. (2019)
Ніконець І. І. - Електронно-мікроскопічні дослідження чотирьох видів портландцементів, гідратованих від моменту замішування водою до одного року, Мартинюк І. М., Шматов Є. М., Стадійчук О. М. (2019)
Умови друкування (2019)
Senjov-Makohon N. - Globalization and Cultural Identity in Australia (2019)
Kość-Ryżko K. - Research Potential of Center of Ethnology and Anthropology of the Contemporary, Polish Academy of Sciences, Warsaw and the Prospects of Scientific Cooperation with Folklorists and Ethnologists of the National Academy of Sciences of Ukraine, Tangad O. (2019)
Борисенко В. - Мультикультурність: усьому свій час і своя пора… (з публіцистики Василя Ткаченка) (2019)
Балушок В. - Поселення і будівлі севрюків (XIV–XVII століття) (2019)
Борисенко М. - Рух за права корінних народів: світовий досвід та український контекст (2019)
Скотарство (2019)
Іванчишен В. - Об’єднані територіальні громади: виклики та перспективи сучасних етнологічних досліджень, Юрченко В., Головко О. (2019)
Боса Л. - Українське Приазов’я в контексті міжкультурних комунікацій (з експедиційних рефлексій 2018 року), Таран О. (2019)
Пожоджук Д. - Локальні мистецькі традиції та митці (2019)
Косицька З. - Виставка витинанок Наталі Сташкевич (2019)
Захарова-Заборовська О. - Виставкова діяльність Ріпкинського районного історико-краєзнавчого музею (2019)
Пономар Л. - Народне вбрання як феномен культури в польських дослідженнях. Atlas Polskich Strojow Ludowych. Stroje ludowe jako fenomen kulturowy / Praca zbiorowa pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Marioli Tymochowicz. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2013. 268 s. (2019)
Дєдуш О. - Національна ідентичність: між громадянською релігією та культурною компетентністю. Nyitray V.-L. Here, There and (Almost) Everywhere: Civil Religion and Cultural Competency. Frontiers: The Interdisciplinary Journal of Study Abroad. 2018. Vol. 30. Issue 1. Р. 42–55 (2019)
Литвинчук Н. - Академічна інтерпретація повсякденних ручних практик по-британськи. Turney J. The Culture of Knitting. Bloomsbury: Berg Publishers, 2009. 288 p.; Тёрни Дж. Культура вязания / пер. с англ. Е. Кардаш. Москва: НЛО, 2017. 460 с. (2019)
Курінна М. - Нові дослідження українських учених у діаспорі. Сенів-Макогон Н. Дві гілки. Унікальні українські емігранти Австралії в місті Джилонґ, Вікторія. 1948–1960-ті роки. Сідней, 2018. 230 с. (2019)
Юрченко В. - Формування міського громадського простору по-європейськи. Ґел Й. Міста для людей: науково-популярне видання / пер. з англ. О. Любарської. Київ: Основа, 2018. 304 с. (2019)
Іванчишен В. - Українські вимушені переселенці в оптиці європейського досвіду. Європа та її болісні минувшини / авт.-упоряд. Ж. Мінк і Л. Неймайєр у співпраці з П. Боннаром; пер. з фр. Є. Марічева. Київ: Ніка-Центр, 2009. 272 с. (2019)
Георгій Кожолянко (27.06.1946 - 10.01.2019) (2019)
Інформація про авторів (2019)
Федоров А. В. - Оцінка можливостей використання технологій MLAT та приймачів ADS-B для підвищення точності визначення координат повітряних об’єкті, Худов Г. В., Ковалевський С. М., Зоц Ф. Ф., Тахьян К. А. (2019)
Васюта К. С. - Розробка моделі використання ресурсів у відкритій експертній системі пункту управління Повітряних Сил, Чопенко Д. А. (2019)
Колесник А. В. - Моделювання процесів розвитку ситуації при відмові двигуна на повітряному судні в польоті, Захарченко І. В., Берднік П. Г. (2019)
Кійко С. Г. - Імітаційне моделювання процесів управління енергоресурсами металургійного підприємства, Дружинін Є. А., Прохоров О. В. (2019)
Kononov V. - Designing the principal transmission scheme fiber optic device fiber optical gyroscope, Kononova O., Odinokii I. (2019)
Sedlacek P. - New matrix based algorithm for calculation of importance measures, Forgac A., Zaitseva E. (2019)
Барабаш О. В. - Визначення оптимального часу проведення спеціального аудиту за умови еластичності та чутливості функції інтенсивності кібератак, Галахов Є. М. (2019)
Коваленко О. В. - Математична модель технології тестування вразливості до SQL ін’єкцій (2019)
Кучук Н. Г. - Синхронізація інформаційної структури мережі на гіперконвергентній платформі з обчислювальними ресурсами її вузлів (2019)
Маковейчук О. М. - Метод декодування мозаїчного стохастичного маркера доповненої реальності (2019)
Мелешко Є. В. - Дослідження матричних факторизаційних моделей рекомендаційних систем, Хох В. Д., Босько В. В. (2019)
Мілов О. В. - Засоби моделювання поведінки агентів в інформаційно-комунікаційних системах, Костяк М. Ю., Мілевський С. В., Погасій С. С. (2019)
Наконечний О. В. - Інтегральний показник оцінки ефективності системи логістичного забезпечення сил оборони держави (2019)
Skakalina E. - Application of ant optimization algorithms in the solution of the routing problem (2019)
Собчук В. В. - Методика створення єдиного інформаційного простору на виробничому підприємстві з функціонально стійким технологічним процесом (2019)
Тарасенко Я. В. - Метод контент-аналізу семантичної частки в текстах з ознаками психолінгвістичного впливу (2019)
Чалий С. Ф. - Моделювання пояснень щодо рекомендованого переліку об’єктів з урахуванням темпорального аспекту вибору користувача, Лещинський В. О., Лещинська І. О. (2019)
Глива В. А. - Дослідження амплітудно-частотних залежностей захисних властивостей магнітних екранів на основі аморфних сплавів, Панова О. В., Тихенко О. М., Левченко Л. О., Колумбет В. П. (2019)
Кузнєцов О. Л. - Оцінювання можливостей забезпечення заданої точності вимірювання радіальної швидкості цілі когерентно-імпульсними РЛС за межами дальності прямої видимості, Артеменко А. М., Петрушенко В. М., Карлов А. Д. (2019)
Серков О. А. - Метод оцінки імовірності бітової похибки в системах надширокосмугового зв’язку, Трубчанінова К. А., Лазуренко Б. О. (2019)
Shefer О. - Synthesis of inventories to the interference of information and telecommunication systems, Topikha B., Shefer V., Myhal S. (2019)
Шило C. Г. - Метод сумісної обробки координатної та ознакової інформації в системах обробки радіолокаційної інформації спеціального призначення, Головняк Д. В., Хмелевський С. І., Тімочко О. О. (2019)
Shyshatskyi A. - Analysis of approaches of influence of electronic warfare means on the on the network-centric control system, Sova O., Zhuravskyi Yu., Nalapko O., Sokil Yu., Ryndin Yu. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Постоловський Р. М. - Вітальне слово (2018)
Виткалов С. В. - Культурна діяльність як предмет наукового аналізу, Виткалов В. Г. (2018)
Бондарчук Я. В. - Відображення найдавніших культів у сакральних календарях палеоліту (2018)
Чечельницька Г. В. - Крос-культурні компетенції в процесі крос-культурної взаємодії (2018)
Марцинковський С. Л. - Україна та європейський культурно-освітній простір, Марцинковська І. М. (2018)
Кучина Н. І. - Розвиток клубної діяльності в історичному аспекті, Поліщук А. В. (2018)
Глущук О. Г. - Рівненщина крізь призму державного архіву Рівненської області, Малійчик В. С. (2018)
Логвиченко А. С. - Діяльність музеїв м. Новоград-Волинського, Казначеєва Л. М. (2018)
Підцерковна Я. Й. - Дитяче умеблювання в інтер’єрі поліської хати: колиска, Павлунь В. Р. (2018)
Диба О. П. - Компетентнісно-орієнтовані завдання в системі вищої освіти у сфері культури і мистецтв, Тадля О. М. (2018)
Давидовський К. Ю. - Синтез видів музичної пам’яті як методологічний чинник подолання естрадного хвилювання у студентів виконавських факультетів закладів музичної освіти (2018)
Кобрин Н. В. - Особивості аудіальних форм роботи на уроках української музики у спеціалізованій освіті (2018)
Обух Л. В. - Особливості підготовки менеджерів музичної культури у вищих мистецьких навчальних закладах (2018)
Мельничук Ю С. - Начальна вистава як засіб розкриття фахових здібностей студентів (2018)
Лобан Т. Й. - Анатомія танцю як складова у підготовці майбутнього хореографа (2018)
Мохнюк Р. С. - Культуротворча складова майстер-класів у системі андрагогіки (2018)
Самохвалова А. І. - Проблеми викладання еколого-правових дисциплін на прикладі курсу "Екологічне право" у технічних вищих навчальних закладах, Онищенко Н. Г. (2018)
Натаров В. П. - Деякі методичні прийоми управління інформацією діяльністю студентів на лекції (2018)
Стихун Н. В. - Розвиток професійної майстерності вчителів засобами театрального мистецтва у сучасних умовах загальноосвітньої школи (2018)
Гаврилюк Л. В. - Формування творчої особистості у літературно-мистецькій студії Сарненського районного будинку дітей та молоді, Казначеєва Л. М. (2018)
Романюк О. В. - Організація функціонального простору для початкових класів (2018)
Маркевич Л. А. - Від історичної генези балетної форми до театрально-сценічного коду національної балетної вистави (2018)
Волошина Л. П. - Класичний танець як основний напрям хореографічної освіти (2018)
Шевченко М. - Муніципальна капела бандуристів м. Івано-Франківська: історія становлення, творча діяльність, мистецькі здобутки (2018)
Легка І. П. - Фундаментальні принципи обробки танцювального фольклору та методи їх використання в народно-сценічній хореографії (2018)
Цімох Н. І. - Становлення та розвиток жанрів радянського телебачення (2018)
Чорна К. В. - Феномен інфотейнменту в телевізійних программах (2018)
Лахтюк І. Р. - Перекладання барокової органної музики для баяна : на прикладі органної токати і фуги Ре-Мінор Й. С. Баха (2018)
Чикалюк Г. - Історіографія досліджень музичного життя Рівненщини доби державної Незалежності України (2018)
Велінець Б. - Колекціонування творів ювелірного мистецтва : специфіка утворення зібрань (2018)
Глущук О. Г. - Publicart як сучасна культурно-мистецька практика: вітчизняний та та зарубіжний досвід, Бартош К. С. (2018)
Черепанин М. В. - "Крила мрії" як форма реалізації мистецької практики в сучасних умовах (2018)
Костюк Л. К. - "Серпанок" в українському народному вбранні: культурологічний аспект, Усик О. (2018)
Гадзицька С. Р. - Кетрін Менсфілд : від короткого оповідання до світового визнання (2018)
Вальд Б. - Регіональні програми українського друку: досвід Рівненщини (2018)
Автори (2015)
Паладі-Ковач А. - Куди прямує європейська етнографічна наука? (2015)
Борисенко М. - Етнологія сучасності в Україні: досвід та уроки радянського періоду (2015)
Семінар про перспективи підготовки кадрів з народознавства та координацію дослідницької діяльності (2015)
Скрипник Г. - Народознавчі дослідження Опанаса Бежковича – вченого з Кубані (2015)
Бежкович А. - К.вопросу заселения Кубани и современный этнический состав края (2015)
Онуфрійчук К. - Історіографія вивчення міської весільної обрядовостів Україні (50–80-ті роки ХХ століття) (2015)
Воробєй О. - Жіночий одяг 60–80-х років ХХ століття (за експедиційними матеріалами сіл Поділля) (2015)
Мушинка М. - Йосиф Вархол – український музейник і фольклорист у Словаччині (2015)
Микитенко О. - Четверті міжнародні шевченківські читання в Каневі (2015)
Головко О. - Відрядження до Кишинева: результати та подорожні спостереження (2015)
Ямборко О. - "Тіні забутих предків": нехудожні аспекти знаковості (до 50-річчя створення фільму) (2015)
Корусь О. - "Грації та блазні" Ольги Рапай (2015)
Summaries (2015)
Автори (2015)
Скрипник Г. - Щедрий народознавчий ужинок дослідниці з Поділля (2015)
Іваннікова Л. - Етнографічний образ Південно-Східної Волині в дослідженні Миколи Теодоровича (2015)
Темченко А. - Семантика днів тижня: четвер у міфологічних уявленнях слов’ян (за матеріалами замовлянь) (2015)
Чмелик Р. - Динаміка формування українсько-польського кордону та питання етнічних територій (2015)
Іваневич Л. - Дослідження традиційного вбрання українців Поділля (історіографічний аспект) (2015)
Бежкович А. - Современный этнический состав Краснодарского края (2015)
Рубан О. - З етнографічних матеріалів Никанора Дмитрука (2015)
Дмитрук Н. - Польові записи з Волині (2015)
Тарнавський Р. - Тенденції розвитку народознавства у Львівському університеті в другій половині XVII – на початку XX століття (2015)
Іванчишен В. - До питання виникнення каменотесного промислу на теренах Східного Поділля (2015)
Журавльова А. - Її називали "Кобзарева онука" (доля репресованого етнолога за архівними матеріалами) (2015)
Скрипник Г. - Історико-лінгвістичне дослідження про походження українського народу (2015)
Мушкетик Л. - Нові видання Сеґедського університету з етнології релігії (2015)
Шабліовський В. - Людвіґ Адольф Сіміґінович-Штауфе (до історії європейської фольклористики: повернуті імена) (2015)
Summaries (2015)
Title (2018)
From the Editor (2018)
Aytov Sp. Sh. - The modern philosophy of history: historical-anthropological problematics (2018)
Оноприенко В. И. - Инженерия знаний: философия и конструктивный смысл (2018)
Шевцов С. В. - Феномен читання: Темпоральні та праксеологічні аспекти (2018)
Робак І. Ю. - Харківські науковці-медики на театрі воєнних дій у Маньчжурії в 1904 – 1905 рp., Ільїн В. Г. (2018)
Савчук В. С. - Геологи Єфімови в історії вітчизняної науки та вищої освіти (2018)
Гамалія В. М. - Довоєнний період діяльності відділу бактеріозів рослин Інституту мікробіології та епідеміології АН України (2018)
Рябченко О. Л. - Студентські будівельні загони: до питання про витоки руху (2018)
Кисільова Т. О. - Впровадження рентгенівської апаратури в державних, міських та земських медичних закладах Лівобережної України (1900 – 1919 рр.) (2018)
Грушицька І. Б. - Організація спостережних баз Одеської астрономічної обсерваторії у високогірних районах СРСР (2018)
Ісаєва О. І. - Одесити А. О. Скальковський та А. С. Бориневич: лідери вітчизняної статистичної науки ХІХ ст. (2018)
Байдак Л. А. - Радіоекологічна складова вчення про техногенну трансформацію прісноводних екосистем. Ретроспектива та сьогодення (2018)
Малиніна Т. В. - Роль студентських будівельних загонів у формуванні організаторських якостей молоді України (2018)
Lytvynko A. S. - International scientific associations оn the history of science and technology: formation and development (part I) (2018)
Кушлакова Н. М. - Інженерний корпус Російської імперії у пореформений період: особливості формування, загальна характеристика (2018)
Сокол Г. И. - Разработка теории колебаний научным коллективом кафедры прикладной механики ДГУ под руководством д.т.н., профессора И. К. Косько, Никифорова Е. В., Юшкевич О. П. (2018)
Губка О. О. - Особливості розвитку безпілотної ракетно-космічної техніки в першій половині ХХ століття (2018)
Шуйський І. В. - Реклама в діяльності Всеукраїнської контори "Торгсин" у 1931 – 1936 рр. (2018)
Бєсов Л. М. - Президенти Академії наук України за 100 років її існування: Науково-організаційний внесок в прогресс фундаментальної науки / В. М. Гамалія, Ю. К. Дупленко І. Онопрієнко, С. П. Руда, В. С. Савчук ; за ред. В. І. Онопрієнка; НАН України ; ДУ "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва”. – К.: ДП "Інф.-аналіт. Агентство”, 2018. – 215 с. (2018)
Вихідні дані (2018)
Подкур Р. - "Наша партія є державною партією, партія, що керує державою…": виконавець рішень Компартії полковник держбезпеки В. Майструк (2018)
Кузіна К. - Образ співробітника НКВС у радянській пропаганді доби Великого терору (за матеріалами газети "Правда") (2018)
Коляструк О. - (Екстра)ординарність повсякденного життя в умовах Великого терору: норми vs аномалії? (2018)
Лисенко О. - Діяльність комсомольців як елемент здійснення державного терору під час колективізації сільського господарства (2018)
Гула С. - Боротьба органів НКВС–НКДБ УРСР з антирадянськими елементами у Вінницький області у 1944–1945 рр. (2018)
Довбня О. - Регіональна специфіка "Великого терору" у сучасній українській історіографії (2018)
Ставнюк І. - Національна база даних жертв політичних репресій: проблеми формування та використання (2018)
Бажан О. - Український спротив другої половини ХХ століття. Програма варіативного курсу, Островський В. (2018)
Хрол Н. В. - Становлення та розвиток психіатрії у Харкові: вплив видатних науковців та лікарів, Серікова О. С. (2019)
Гайдабрус А. В. - Комплексний посттравматичний стресовий розлад у учасників бойових дій в зоні операції об`єднаних сил у ракурсі одинадцятої редакції міжнародної класифікації хвороб (2019)
Юрценюк О. С. - Гендерні відмінності рівня алекситимії у студентів з непсихотичними психічними розладами (2019)
Волошин-Гапонов И. К. - Дементирующие процессы головного мозга у пациентов с болезнью вильсона-коновалова и рассеянным склерозом (патогенез и подходы к лечению), Гапонов П. К. (2019)
Лекомцева Є. В. - Сучасні погляди на патогенетичні механізми участі лімбічної системи мозку у формуванні больових синдромів при фармакорезистентних лицьових симпаталгіях (2019)
Муратова Т. М. - Постінсультний біль, Храмцов Д. М., Стоянов О. М., Ворохта Ю. М., Добуш І. В., Вікаренко М. С., Козлова Г. Г., Назарян В. А., Котов С. А. (2019)
Товажнянська О. Л. - Клініко-нейропсихологічні особливості формування печінкової енцефалопатії, Рафальська Н. С. (2019)
Черненко М. Е. - Коррекция аутоагрессивных тенденций как звено психоневрологической модели адаптации больных с демиелинизирующей патологией, Вовк В. И. (2019)
Маркова М. В. - Психотерапія та психологічне консультування в програмах реабілітації залежних від психоактивних речовин, Савіна М. В., Антонович М. О. (2019)
Міхановська Н. Г. - Удосконалення діагностики наслідків домашнього насильства у дітей з використанням напівструктурованого інтерв’ю, Штриголь Д. В., Луценко О. Л. (2019)
Підкоритов В. С. - Когнітивні функції при змішаному епізоді біполярного афективного розладу, Сєрікова О. І., Скринник О. В., Український С. О., Серікова О. С. (2019)
Хоміцький М. Є. - Особистісні характеристики хворих на шизоафективний розлад в період ремісії як ознака постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Клініко-психопатологічна особливості галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях тяжкого ступеня вираженості (2019)
Міщенко Т. С. - Особливості реактивності цитокінів і васкулоендотеліального фактору росту у пацієнтів з хронічною ішемією мозку та метаболічним синдромом, Соколік В. В., Здесенко І. В., Деревецька В. Г., Дарій І. В. (2019)
Мищенко В. Н. - Нарушения сна и его коррекция у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Забродина Л. П., Мищенко Т. С. (2019)
Лебединець В. В. - Виникнення гострого демієлінізуючого енцефаломієліту на тлі гострої респіраторної вірусної інфекції (клінічне спостереження), Лебединець Д. В., Кривцова А. А., Мороз М. І. (2019)
Черненко М. Е. - Индукция нейропластичности с помощью транскраниальной магнитной стимуляции (2019)
Шульга О. Д. - Психоемоційні реакції на етапі клінічно ізольованого синдрому розсіяного склерозу (2019)
Melekh N. - Characteristic features of adolescents with different clinical forms of cerebral palsy (2019)
Хрол Н. В. - Історія медицини як частина медичної науки, роль, важливість, розвиток та підтримка її наукового напрямку в сфері охорони здоров’я (2019)
Грищенко Ю. - Болгарська "національна операція" під час Великого терору в УРСР (2018)
Подкур Р. - Жертва, свідок чи виконавець? Кримінальна справа на співробітника УНКВС по Чернігівській області Я. Баутіна, Лисенко О. (2018)
Жив'юк А. - "Використані та викинуті"… на Західну Україну: виконавці Великого терору як "радянізатори" Рівненської області (1939–1941 рр.) (2018)
Рубан В. - "Бийте у дзвони…": настрої та поведінка селянства Поділля наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. у документах ДПУ УСРР (2018)
Гула С. - Соціально-психологічний портрет співробітника радянських органів державної безпеки на Поділлі (1928–1938 рр.) (2018)
Бажан О. - Щербицький та дисиденти (за документами КДБ та ЦК КП України) (2018)
Булах П. Е. - Исторические закономерности развития интродукции растений (2018)
Шиндер О. І. - Поширення і стан популяцій Staphylea pinnata L. у Правобережному Лісостепу (2018)
Лещенюк О. М. - Сезонний ритм росту та розвитку Iris domestica Goldblatt et Mabb. в умовах Правобережного степового Придніпров’я (2018)
Копилова Т. В. - Вплив освітлення на ріст і розвиток представників роду Pyracantha Roem. в умовах інтродукції у Правобережному Лісостепу України (2018)
Галкін С. І. - Дендропарк "Олександрія” НАН України – 70 років у складі Національної Академії наук України: історичний шлях та сучасність, Бойко Н. С. (2018)
Данильчук Н. М. - Жизненные формы тополя пирамидального (Populus italica (Du Roi) Moench) на карьерноотвальных комплексах Криворожья, Коршиков И. И. (2018)
Дорошенко О. К. - Північноамериканські види Quercus L. секції Eulepidobalanus Orst. у дендрарії Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Олешко В. В. (2018)
Савосько В. М. - Флористичний склад, поширення та ботаніко-географічна характеристика деревно-чагарникових видів у садах і парках колишніх залізних рудників Криворіжжя, Товстоляк Н. В. (2018)
Чипиляк Т. Ф. - Особливості сезонного розвитку садових троянд за кліматичних змін у степовій зоні України (2018)
Vergun O. M. - Antioxidant potential of some plants of Brassicaceae Burnett and Poaceae Barnhart, Rakhmetov D. B. (2018)
Заіменко Н. В. - У Раді ботанічних садів та дендропарків України, Гнатюк А. М. (2018)
Якубенко Б. Є. - До 60-річччя від дня народження професора С. Ю. Поповича, Григорюк І. П., Кузнецов С. І., Мельник В. І., Гапоненко М. Б. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Безродный А. Г. - Неоконфуциантство в период "культурной революции” в Китае, Хо Я. (2019)
Грушицька І. Б. - М. Б. Діварі (1921 – 1993) – український дослідник зодіакального світла та космічного пилу (2019)
Трач В. М. - "Живемо під знаком гігієни”: професійні з’їзди другої половини ХІХ – початку ХХ ст. та розвиток гігієнічного руху в Галичині (2019)
Лихолат А. О. - Організація наукових досліджень в академічному та вузівському сегментах Києва в період незалежності України (1991 – 2017 роки) (2019)
Байдак Л. А. - Видатний представник дніпропетровської гідробіологічної школи техногенно трансформованих прісноводних екосистем професор Г. Б. Мельников. Сторінки життя та нові документи біографії (2019)
Тверитникова О. Є. - Методологічні підходи в дослідженнях з історії електротехніки (2019)
Кривоконь О. Г. - Історія розвитку сільськогосподарського машинобудування на Харківщині (1950 – 1991 рр.), Писарська Н. В. (2019)
Аннєнков І. О. - Наукове забезпечення виробництва електричних машин на Харківському електромеханічному заводі у 1919 – 1940 рр.: критика історіографії (2019)
Рубан М. Ю. - Розвиток та виробнича діяльність луганських залізничих майстерень у складі "Донецьких залізниць” (1920 – 1930) (2019)
Пістоленко І. О. - В. Т. Береговий: невідомі матеріали з наукового архіву Полтавського музею авіації і космонавтики до біографії учасника авіаційної справи 30-х рр. ХХ ст (2019)
Lytvynko A. S. - International scientific associations of the History of Science and Technology: formation and development (part II) (2019)
Гріффен Л. О. - 18-та Всеукраїнська наукова конференція "Актуальні питання історії науки і техніки” (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Айтов С. Ш. - Історична антропологія як сучасна філософія історії: концептуалізація та перспективи (2019)
Добровольська О. В. - Філософський аналіз еволюції штучного інтелекту, Штанько В. І. (2019)
Petik Ja. O. - Modality and Folk Psychology (2019)
Кисільова Т. О. - Масові дослідження з використанням Х-променів: перші кроки флюорографії (2019)
Alkov V. A. - Science and business: problem of Ukrainian doctor’s choise in the life of the Late 19th – early 20th Centure (the example of Y. Y. Trutovskiy) (2019)
Грушицька І. Б. - Розвиток одеської метеорної астрономії в середині ХХ століття (2019)
Байдак Л. А. - Професор Д. О. Свіренко – засновник дніпропетровської гідробіологічної школи та вчення про техногенну трансформацію прісноводних екосистем (2019)
Кушлакова Н. М. - Видавнича справа інженерно-технічних товариств при вищих навчальних закладах Катеринослава та Харкова – важливе джерело дослідження історії їх діяльності (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Сокол Г. И. - Вклад ученых и конструкторов ГП КБ "Южное” им. М. К. Янгеля" в изучение механических колебаний в ракетной технике, Никифорова Е. В., Лучко А. С. (2019)
Савчук В. С. - Рецензія на книгу Кривоконь О. Г. Тракторобудування в Україні: короткий нарис історії: навч. посібник. – Xарків : вид-во Іванченка І. С., 2019. – 281, |3| с. (2019)
Савчук В. С. - Валентин Іванович Онопрієнко (до 80-річчя від дня народження), Гамалія В. М. (2019)
Вихідні дані (2019)
Гуменюк М. І. - Коморбідні метаболічні розлади при хронічних хворобах легенів (2019)
Данилова В. В. - Аналіз етіологічної структури та профілю медикаментозної резистентності збудників нозокоміальної пневмонії в дітей раннього віку, які перебували на штучній вентиляції легень, Бевз С. І., Овчаренко І. А., Шевченко О. С., Тодоріко Л. Д. (2019)
Шевченко О. С. - Вивчення механізмів перебудови легеневої тканини при деструктивному туберкульозі, Овчаренко І. А., Тодоріко Л. Д. (2019)
Шевченко О. С. - Питання хіміорезистентності туберкульозу в Харківській області та в Україні, Погорєлова О. О. (2019)
Haijanen J. - Cost analysis of antibiotic therapy versus appendectomy for treatment of uncomplicated acute appendicitis: 5-year results of the APPAC randomized clinical trial, Sippola S., Tuominen R., Gronroos J., Paajanen H., Rautio T., Nordstrom P., Aarnio M., Rantanen T., Hurme1 S. (2019)
Дослідження ІІ фази з вивчення індукційної хіміотерапії доцетакселом, цисплатином та s-1 при раку шлунка з перитонеальними метастазами (KUGC06) (2019)
Внутрішньопечінковий оксаліплатин + системний 5-фу ± цетуксимаб у пацієнтів з печінковими метастазами колоректального раку, які раніше не отримували хіміотерапії (2019)
Додавання паклітакселу до доксорубіцину / цисплатину та променевої терапії не покращує загальну виживаність і довгострокову безрецидивну виживаність при раку ендометрія пізніх стадій: рандомізоване дослідження ІІІ стадії NRG / Гінекологічної онкологічної групи (GOG) (2019)
FOLFIRINOX при місцевопоширеному раку підшлункової залози: результати та прогностичні фактори окремого аналізу загальнонаціонального багатоцентрового спостережного дослідження в Японії (2019)
Періопераційна хіміотерапія 5-фторурацилом, лейковорином, оксаліплатином і доцетакселом порівняно з 5-фторурацилом або схемою капецитабін + цисплатин та епірубіцин при місцевопоширеній резектабельній аденокарциномі шлунка чи шлунково-стравохідного з’єднання (FLOT4): рандомізоване дослідження ІІ/ІІІ фази (2019)
Довгострокова виживаність після циторедуктивного хірургічного втручання та періопераційної інтраперитонеальної хіміотерапії: досвід клінічного центра зі 1225 випадками (2019)
Міжнародний конгрес ERS 2019: останні досягнення в діагностиці та лікуванні захворювань органів дихання (2019)
Анонси подій (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Аксаков М. О. - Методика прогнозу механічних властивостей сталі Ст3пс (2018)
Алексеенко С. В. - Обледенение аэродинамических поверхностей: моделирование форм крупных ледяных наростов, Юшкевич О. П. (2018)
Вашкевич Ф. Ф. - Вплив співвідношення компонентів композиційного покриття на основі міді і окису алюмінію на тепло та електротехнічні властивості, зносостійкість і мікротвердість, Спільник А. Я., Загородній О. Б., Журавель В. І. (2018)
Volchuk V. M. - Ways of compensation of incomplete formal axiomatics in identification of complex objects, Dubrov Yu. I. (2018)
Денисюк Д. А. - Оцінка механічних властивостей сталі 15пс (2018)
Dubrov Yu. I. - Expert trend identification of structural stability, Volchuk V. M. (2018)
Загородний А. Б. - Разработка подхода по повышению когезионной прочности покрытия для деталей компрессора газотурбинного двигателя (2018)
Соболев В. В. - Влияние процессов, происходящих в углеродсодержащей среде на твердофазную автоэпитаксию алмаза, Губенко С. И. (2018)
Бережний А. О. - Методика розрахунку показника узгодженості планів при оцінці варіантів способу бойового застосування Повітряного командування, Костюк І. А., Калачова В. В. (2019)
Богданович В. Ю. - Структурно-логічна послідовність та принципи організації протидії інформаційно-психологічним впливам з боку недружньої держави, Дублян О. В., Передрій О. В., Пацек П. (2019)
Yermoshyn M. - The basic properties of a complex military system, Drobakha H., Shuryha M. (2019)
Турінський О. В. - Системно-концептуальні основи і проблемні аспекти управління структурною динамікою єдиної системи протиповітряної оборони перспективного обрису, Демідов Б. О., Гриб Д. А., Кучеренко Ю. Ф. (2019)
Пащук Ю. М. - Методологічні підходи до формування у Збройних Силах України перспективної системи вивчення і впровадження досвіду, Пашковський В. В. (2019)
Dmitriiev О. - The color coding algorithm of complex air traffic information model for operator's efficiency, Melnichuk М., Tymochko O., Romaniuk A. (2019)
Клюшніков І. М. - Підхід до формування критеріального апарату оцінки ефективності змішаних угруповань пілотованої та безпілотної авіації, Нерубацький В. О., Шалигін А. А. (2019)
Литвяк О. М. - Експериментальне дослідження характеристик керуючого клапана типу "сопло-заслінка” гідравлічних систем автоматичного керування, Комар С. В. (2019)
Sereda V. - Pneumatic catapult damper model (2019)
Чернов В. Г. - Методика оцінки точності виводу винищувача на ціль по ракурсу та часу виходу, Сургай В. М., Мажара І. П. (2019)
Климченко В. Й. - Удосконалення методики розрахунку коефіцієнта стиснення зони виявлення цілей оглядовими РЛС за умов дії активних шумових завад, Бєлавін О. В., Тютюнник В. О., Лук'янчиков А. А. (2019)
Yevseiev S. - Research of criteria of modified non-symmetric crypto-code construction of McEliece on extended elliptic codes (2019)
Івченко М. М. - Метод оцінки швидкості передачі інформації технологією MPLS за протоколом TCP проводових телекомунікаційних мереж, Герасимов С. В. (2019)
Кожушко Я. М. - Вибір діапазонів різноспектральних датчиків в інтересах ведення багатоканальної розвідки, Іохов О. Ю., Лавров О. Ю., Калмиков О. С. (2019)
Milov O. - Developing an advanced classifier of threat for security agent behavior models, Milevskyi S., Korol O. (2019)
Подліпаєв В. О. - Аналіз підходів щодо створення геоінформаційних платформ для забезпечення геоінформаційної підтримки прийняття рішення на тактичному рівні (2019)
Годлевський С. О. - Показники та критерії оцінювання ефективності застосування угруповання Національної гвардії України для локалізації району збройного конфлікту неміжнародного характеру (2019)
Череп В. Л. - Досвід залучення транспортних засобів і техніки для потреб збройних сил іноземних держав у особливий період, Дідіченко В. П. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Odeychuk M. P. - Model of Forming Isotropic and Anisotropic Graphite Under High Temperatures and Fluences Neutron Irradiation, Tkachenko V. I., Bulavin L. A., Borts B. V., Skoromnaya S. I. (2019)
Andreeva O. L. - The Stability of a Rotating and Heated From Below Horizontal Cylindrical Layer of a Viscous, Incompressible Liquid with Free Boundaries, Bulavin L. A., Tkachenko V. I. (2019)
Gushchin I. V. - Phase Transitions in Convection, Kuklin V. M., Poklonskiy E. V. (2019)
Kuklin V. M. - On Frequency and Spatial Periodicity of the Waves of the Anomalous Amplitude in the Ocean, Poklonskiy E. V. (2019)
Kapil K. M. - Effect of the Oscillating Electric Field Due to the Oscillating Electric Dipole on Raman Lines, Gilbert M. K. (2019)
Tarabara U. - Three-Step Resonance Energy Transfer in Insulin Amyloid Fibrils, Shchuka M., Vus K., Zhytniakivska O., Trusova V., Gorbenko G., Gadjev N., Deligeorgiev T. (2019)
Lototskaya V. A. - Effect of the Transatmospheric Sun Electromagnetic Radiation, Simulated Laboratory, on the Mechanical Properties of the Kapton H Type Polyimide Films, Yakovenko L. F., Aleksenko E. N., Zaritskiy I. P., Doronin Y. S., Tkachenko A. A., Velichko N. I., Abraimov V. V., Shao W. Z. (2019)
Batrakov A. B. - Digital Triggering Device and Generator of Starting Pulses for Ignition of Spark Gaps of REB Accelerator "TEMP”, Glushko E. G., Zinchenko A. A., Lonin Y. F., Ponomarev A. G., Fedotov S. I. (2019)
Barannik E. A. - Spatial Resolution and Measurement Accuracy of the Ultrasound Diagnostic System at Acoustic Remote Palpation Using High Intensity Focusing Ultrasound, Pupchenko V. I., Marusenko A. I., Knyazyev O. V., Tsybin I. M., Berkovich A. E. (2019)
Onyshchenko G. M. - The Threshold of Detection of Fission Materials by ZnWO4 and Bi4Ge3O12 Scintillation Detectors, Ryzhikov V. D., Yakymenko I. I., Shchus’ O. P. (2019)
Таньшина А. - "Треба пам'ятати, що до появи Петра Капиці наша лабораторія була першою і єдиною в СРСР..." (2019)
Середенко Е. В. - Действие на фазы и свойства литого медистого силумина постоянного магнитного поля, наложенного на охлаждающийся и затвердевающий расплав (2019)
Котлярський Ф. М. - Існуючі уявлення про вплив водню на властивості алюмінієвих сплавів. Повідомлення 1 (2019)
Смірнов О. М. - Особлвості формування усадкової раковини в умовах розливання сталі на машинах напівбезперервного лиття заготівок, Верзілов О. П., Ухін В. Є., Куліш Ю. Ю., Гойда Д. І. (2019)
Шинський О. Й. - Варианты использования на роторно-конвейерных линиях способов литья с кристаллизацией металла под давлением, Дорошенко В. С. (2019)
Voron M. M. - Vanadium Edition Influence on the Structural and Phase Parameters of Al–Si–Cu Alloys, Matviets Y. O., Antonevitch Y. K., Kushnir K. S. (2019)
Затуловський А. С. - Закономірності розшарування в системі "Fe-Cu-C-метал" та формування композиційної структури "мідна матриця - залізовуглецеві включення", Щерецький В. О., Каранда О. А. (2019)
Щеглов Володимир Михайлович (к 80-летию со дня рождения) (2019)
Перелік статей, опублікованих в журналі "Процеси лиття" у 2019 р. (2019)
Руліцька К. - Форсайт-дослідження: прогноз чи передбачення? (2019)
Черевко Г. - Державне регулювання діяльності агрохолдингів в умовах конкуренції в сільському господарстві (2019)
Щурик М. - Державне регулювання процесу формування малих і середніх агропідприємств: макрорегіональний аспект, Гудзик І. (2019)
Dubnevich Yu. - Social and economic development of rural areas under conditions of decentralization, Dubnevich N., Dorosh U. (2019)
Ступень М. - Сучасний стан і перспективи розвитку туристично-рекреаційної галузі Львівської області, Березівська О., Дудяк Р. (2019)
Рубай О. - Оцінка стану фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств (2019)
Гринкевич С. - Сучасний стан використання трудового потенціалу в контексті новітніх вимог суспільного розвитку, Брух О., Когут М. (2019)
Петришин Л. - Цінове середовище і його вплив на економічну поведінку сільськогосподарських підприємств (2019)
Яцух О. - Аграрні розписки як інноваційна форма фінансування діяльності сільськогосподарських підприємств (2019)
Кошкалда І. - Інноваційно-інвестиційний шлях відтворення виробничого потенціалу як фактор впливу на конкурентоспроможність фермерських господарств, Гнатишин Л., Прокопишин О. (2019)
Ступень М. - Науково-теоретичні підходи до ефективного використання земель сільськогосподарського призначення у структурі регіональної економіки, Ступень Н., Таратула Р., Рижок З. (2019)
Черевко Г. - Еколого-економічна ефективність переробки побутових і промислових відходів на біогаз, Колодій А., Шугало В. (2019)
Передмова (2014)
Вступ (2014)
Иванова С. В. - Добыча соли в Северном Причерноморье и Крыму (по археологическим и историческим данным) (2014)
Синика В. С. - Скифские жилища IV—II вв. до н. э. в Северном Причерноморье, Тельнов Н. П. (2014)
Володарець-Урбанович Я. В. - Пронизки епохи раннього середньовіччя зі слов’янських пам’яток півдня Східної Європи (2014)
Пуголовок Ю. О. - Господарські споруди сіверян (2014)
Троцька В. І. - Дослідження гончарних горнів XVIIІ—ХІХ ст. на території Опішнянського гончарного району (2014)
Башкатов Ю. Ю. - Пізньозарубинецькі матеріали з поселення Кунка Гайсинського району Вінницької області, Бітковська Т. В. (2014)
Колода В. В. - Специализированные ремесленные инструменты салтовского периода на городище Мохнач (2014)
Кракало І. В. - Декор і клейма люльок з Мотриного у зібранні Комсомольського історико-краєзнавчого музею (2014)
Милашевський О. С. - Технологічні аспекти виробництва ліпної кераміки черняхівської культури (2014)
Котенко В. В. - До питання про зовнішній вигляд башт хори Херсонеса Таврійського на матеріалах поселення Маслини (2014)
Бузян Г. М. - Житло Переяслава козацького часу: спроба реконструкції за матеріалами археологічних досліджень, Тетеря Д. А. (2014)
Бондар К. М. - Реконструкція археологічного ландшафту поселення Дмитрівка ІІІ за даними високоточної магнітометрії, Башкатов Ю. Ю. (2014)
Лысенко С. С. - Некоторые аспекты реконструкции древнего костюма и убранства, Лысенко С. Д. (2014)
Гопкало О. В. - Современные тенденции изучения костюма народов европейского Барбарикума периода поздней античности, Шультце Э. (2014)
Казанский М. М. - Женский восточногерманский костюм V — начала VI вв. в Северной Галлии: два поколения, Мастыкова А. В. (2014)
Сергєєва М. С. - Про один тип середньовічних ґудзиків на території Східної Європи (2014)
Троцька В. І. - Експериментальні методи дослідження в археологічній керамології в 1954—1990 рр. (2014)
Наші автори (2014)
Список скорочень (2014)
Недух С. В. - Использование пакета микромагнитного моделирования mumax3 для определения частотной дисперсии высокочастотной магнитной восприимчивости магнитных наноструктур – элементов метаматериалов СВЧ-диапазона (2019)
Свищёв Ю. В. - Взаимодействие собственных колебаний в сферическом диэлектрическом резонаторе (2019)
Горишняя Ю. В. - Поляризация ночных СНЧ–ОНЧ атмосфериков: опыт применения критериев статистик (2019)
Косяковский А. В. - Комплексированная радиолокационная система для контроля надводной обстановки и судоходства, Мыценко И. М., Роенко А. Н. (2019)
Пащенко Р. Э. - Частотно-временной анализ радиолокационных отражений от мультироторного БПЛА, Иванов В. К., Цюпак Д. О., Левадный Ю. В. (2019)
Корниенко Ю. В. - Оптимальное определение рельефа поверхности по совокупности фотометрических и альтиметрических данных, Дулова И. А. (2019)
Золотарёв В. А. - Эффективный приемо-передающий модуль S-диапазона для фазированных антенных решеток (2019)
Сытник О. В. - Особенности квазиоптимальной дискретной обработки сигналов (2019)
Николай Николаевич Белецкий (К 70-летию со дня рождения) (2019)
Виктор Филиппович Кравченко (К 80-летию со дня рождения) (2019)
Иван Михайлович Балаклицкий (К 90-летию со дня рождения) (2019)
Владимир Мефодиевич Яковенко (К 85-летию со дня рождения) (2019)
Николай Тимофеевич Черпак (К 80-летию со дня рождения) (2019)
Памяти Анатолия Ивановича Фисуна (15.08.1939 – 31.10.2019) (2019)
Гуменюк Г. Л. - Щорічний конгрес Європейського респіраторного товариства 2019: гідна участь українських вчених, Опімах С. Г. (2019)
Речкіна О. О. - Динаміка показників функції зовнішнього дихання у дітей, хворих на персистуючу бронхіальну астму, Стриж В. О., Руденко С. М., Кравцова О. М., Промська Н. В. (2019)
Мостовой Ю. М. - Недостатня прихильність до базисної терапії хозл: які фактори є визначальними?, Сідоров А. А., Слепченко Н. С. (2019)
Стриж В. О. - Визначення ризику неконтрольованого перебігу персистуючої бронхіальної астми у дітей та підлітків (2019)
Зубченко С. О. - Дослідження патогенезу алергічного запального процесу за участю цитокінів IL17 та IL23 у пацієнтів з хронічною персистенцією віруса Епштейна-Барр в активній і латентній фазах, Кріль I. Й., Чопяк В. В. (2019)
Макарова Г. В. - Особливості перебігу хронічного бронхіту у хворих з супутньою гастроезофагальною рефлюксною хворобою, Рекалова О. М. (2019)
Лемко О. І. - Досвід відновлювального лікування дітей, хворих на рецидивуючий бронхіт з використанням галоаерозольтерапії, Лукащук С. В., Вантюх Н. В. (2019)
Bogomolov A. Ye. - Skin prick test versus western blot specificity and sensitivity for mugwort (artemisia) pollen sensitization determination in patients with respiratory allergy (2019)
Фещенко Ю. І. - Нові підходи покращення лікування бронхіальної астми у світовій практиці (2019)
Дзюблик А. Я. - Роль респираторных вирусов в развитии и обострении бронхиальной астмы (2019)
Зайков С. В. - Аллергенные молекулы бронхиальной астмы (2019)
Зайков С. В. - Сучасні стратегії діагностики та лікування алергічного риніту (2019)
Островський М. М. - Пролонговані бронхолітики: прихильність, тривалість, ефект (2019)
Островський М. М. - Зміни в Gina 2019: нові перспективи для пацієнта та лікаря (2019)
Мостовой Ю. М. - Бронхіальна астма: реальна клінічна практика та сучасні підходи до лікування, Демчук А. В., Константинович Т. В. (2019)
Дзюблик Я. О. - Неінвазивна вентиляція при бронхообструктивних захворюваннях легень (2019)
Мостовой Ю. М. - Невідкладна допомога при загостренні бронхіальної астми: як має діяти сімейний лікар?, Константинович Т. В., Демчук А. В. (2019)
Ходош Э. М. - Роль когнитивных барьеров, определяющих использование дозированных ингаляторов у больных с бронхиальной астмой (2019)
Резолюція науково-практичної конференції "Бронхообструктивні захворювання: від загальних стандартних схем лікування - до персоніфікованої медицини" XII Національний Астма-конгрес (м. Київ, 17 жовтня 2019 р.) (2019)
Резолюція наради алергологів України "Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань" (м. Київ, 16 жовтня 2019 р.) (2019)
Кайдрович Х. І. - Бухгалтерський облік розрахунків з оплати праці на підприємствах громадського харчування, Пинда Ю. В., Дяченко Н. В. (2019)
Балацька Н. Ю. - Оцінка соціокультурного простору розвитку підприємств ресторанного бізнесу в Україні (2019)
Дорожкіна Г. М. - Управління фінансовою стійкістю металургійного підприємства в умовах ризику та невизначеності, Сухомлин Л. В., Орлова К. О. (2019)
Кирилко Н. М. - Оцінка рівня інноваційного розвитку підприємства-експонента, Цалко Т. Р. (2019)
Маказан Е. В. - Особенности внедрения логистического подхода в управлении машиностроительными предприятиями Украины, Россинская Л. В. (2019)
Устік Т. В. - Особливості розроблення маркетингової стратегії для аграрних підприємств області (2019)
Ситник Н. С. - Базисні положення технологічної модернізації економіки та економічного зростання, Шушкова Ю. В. (2019)
Завгородній А. В. - Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності: нормативний аспект (2019)
Кравченко О. В. - Складники професійних компетентностей фахівців з обліку і оподаткування, Пастернак Я. П. (2019)
Федорович І. М. - Проблеми та перспективи розвитку автострахування в Україні (2019)
Дзюба О. М. - Інформаційне забезпечення організації обліку розрахунків із бюджетом за акцизним податком (2019)
Сапаев И. Б. - Механизм усиления фототока в инжекционных фотодиодах на основе фоточувствительной поликристаллической пленки CdS, Мирсагатов Ш. А., Сапаев Б., Кабулов Р. Р. (2015)
Хайдаров З. - Фотоэлектрические явления в сверхтонком (3–20 мкм) зазоре газового разряда с полупроводниковым электродом, Юлдашев Х. Т., Хайдаров Б. З., Урмонов С. (2015)
Юлдашев Х. Т. - Исследование фотоэлектрических и фотографических характеристик полупроводниковой фотографической системы ионизационного типа, Хайдаров Б. З., Касымов Ш. С. (2015)
Васильев В. В. - Применение порошковых катодов для осаждения Ti-Si-N покрытий из фильтрованной вакуумно-дуговой плазмы, Лучанинов А. А., Решетняк Е. Н., Стрельницкий В. Е., Толмачева Г. Н., Прибытков Г. А., Гурских А. В., Криницын М. Г. (2015)
Сычикова Я. А. - Модель формирования кластеров на поверхности полупроводниковых кристаллов группы А3В5 (2015)
Kapustianyk V. - Room-temperature ultraviolet laser emission from ZnO hexagonal microprisms and nanowires, Turko B., Rudyk Y., Tsybulskyi V., Rudyk V., Vaskiv A. (2015)
Шкоропатенко А. В. - Причины нестабильности спектрометрических характеристик кристаллов CsI:Ti с матированной поверхностью, Кудин А. М., Андрющенко Л. А., Волошина Л. И., Зосим Д. И., Волошин А. В. (2015)
Малеев М. В. - Особенности взаимодействия ускоренных инов С60 с поверхностью ITO мишени, Зубарев Е. Н., Пуха В. Е., Дроздов А. Н., Вус А. С., Пеньков А. В. (2015)
Боледзюк В. Б. - Електричні властивості шаруватих монокристалів InSe та Bi2Te3, інтеркальованих C3H8O3, Ковалюк З. Д., Фешак Т. М., Товарницький М. В. (2015)
Соболь О. В. - Использование структурного подхода при оценке эффективности газового и ионного азотирования сталей, Андреев А. А., Шепель С. В., Дмитрик В. В., Погребной Н. А., Ищенко Г. И., Князев С. А., Пинчук Н. В., Мейлехов А. А., Столбовой В. А., Сологуб М. О., Кривобок Н. А. (2015)
Гордиенко Ю. Е. - СВЧ высоколокальный сканирующий разогрев в технологии микро- и наноэлектроники, Пятайкина М. И., Полищук А. В. (2015)
Юлдашев Х. Т. - Исследование характеристики преобразователя изображений в сверхтонкой газоразрядной ячейке с полупроводниковым электродом, Касымов Ш. С. (2015)
Дядюра К. О. - Механізм зношення різальних інструментів на основі cBN при точінні зносостійких високохромистих чавунів, Юнак А. С., Погребняк А. Д., Охріменко В. О. (2015)
Ковалюк З. Д. - Електрохімічна імпедансна спектроскопія джерел струму Li/Cu4Bi6S11, Мінтянський І. В., Савицький П. І. (2015)
Агеев Л. А. - Периодическая структура в фоточувствительной композитной пленке при возбуждении предельной ТЕ0 моды подложки, Белошенко К. С., Резникова В. М. (2015)
Клепиков В. Ф. - Структурные особенности механизмов износа и разрушения материалов шаров барабанных мельниц, Прохоренко Е. М., Литвиненко В. В., Брюховецкий В. В., Шатов В. В., Шульгин Н. А., Морозов А. И. (2015)
Миненков А. А. - Влияние характерного размера на твердофазную растворимость в плёночной системе Ag-Ge, Крышталь А. П. (2015)
Зыков А. В. - Стационарные режимы магнетронного разряда низкого давления, Дудин С. В., Яковин С. Д. (2015)
К 40-летию начала исследований в области плазменных технологий в микроэлектронике на физико-техническом факультете Харьковского университета (2015)
Фаренко Володимир Іванович (до 70-літнього ювілею) (2015)
Правила оформлення рукописів (2015)
Тематичні напрямки (2015)
Вихідні дані (2015)
Віхров О. П. - Зобов'язання як міжгалузева категорія, Віхров С. О. (2016)
Kirichenko A. A. - A New Doctrine of Free and Affordable Fourteen-Graded Juridical Education and Science: Invitation to Discussion, Stefurak A. S. (2016)
Погорецький М. А. - Система засобів охорони державної таємниці щодо діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів, Сухачов О. О. (2016)
Токарська А. С. - Правова комунікація: теорія і її практика (2016)
Kovalyova S. G. - University Law (12th – 15th Centuries) as a Part of Medieval Law (2016)
Майданик Л. Р. - Деякі правові аспекти недобросовісного використання доменного імені за законодавством України (2016)
Пивовар І. В. - Історичний досвід організаційно-правових перетворень у пенітенціарній системі ХІХ століття у період службової діяльності О. М. Максимовського (2016)
Чернега А. П. - Законні інтереси як правова категорія (2016)
Chumak V. - Administrative and Legal Framework of Anti-Terrorist Police Units of the Baltic States (on the Case of Estonia and Latvia) (2016)
Шульженко И. В. - Правовой анализ непредоставления информации на запрос как один из видов противоправных деяний субъектов административной ответственности, Шурупова Е. В. (2016)
Хромова К. І. - Нормативні засади діяльності органів прокуратури України (2016)
Белінська Ю. Б. - Класифікація принципів загальнообов’язкового соціального страхування відповідно до законодавства України (2016)
Mykhalenko A. А. - Anti-Corruption Stakeholders in Ukraine (2016)
Onopriienko D. V. - Features of Financial Monitoring During Financial Crisis (2016)
Сыроед Т. Л. - Механизм ООН по защите детей во время вооруженных конфликтов (2016)
Заярний О. А. - Інформаційна сфера як об'єкт адміністративно-правової охорони: деякі доктринальні та нормативні аспекти (2016)
Кочура О. О. - Засади (принципи) кримінального провадження як гарантії захисту прав, свобод та законних інтересів неповнолітнього потерпілого при проведенні досудового розслідування (2016)
Маринчак Є. С. - Податкова правосуб'єктність фізичних і юридичних осіб (2016)
Панчишин Р. І. - Поняття і зміст поведінки людини: філософсько-правовий аналіз (2016)
Ясько І. В. - Поняття, сутність та зміст податкового контролю (2016)
Хоменко В. О. - Акти-плани як інструменти діяльності органів місцевого самоврядування (2016)
Бажан О. - Смертні вироки у період Великого терору на території Харківщини: статистика, процедура та персональний склад "розстрільної команди", Золотарьов В. (2019)
Подкур Р. - "Співробітники звикли до спрощеного слідства…": партійні збори УНКВД по Харківській області у контексті припинення масових операцій у листопаді 1938 р., Ставнюк І. (2019)
Лисенко О. - Вороги чи свідки: покарання співробітників УНКВС по Чернігівській області після завершення Великого терору (2019)
Кузіна К. - ОДПУ/НКВС у радянському плакаті та карикатурі (1930-ті – початок 1940-х рр.) (2019)
Маєвський О. - Конструювання іконографічного образу співробітників НКВД у нацистській пропаганді Райху напередодні та у роки Другої світової війни (2019)
Тинченко Я. - Від "Арсеналу" до Соловків: доля отамана Омеляна Волоха та його червоних гайдамаків (2019)
Мельник Р. С. - Исходные положения теории толкования административного акта (2016)
Bailov A. V. - Mass Media as Crime Determinants, Sakhuta P. V. (2016)
Буканов Г. М. - Проблема визначення поняття екологічної безпеки (2016)
Дмитрук І. М. - Деякі особливості правового статусу волонтерів за українським законодавством, Кіщак Ю. І. (2016)
Дракохруст Т. В. - Іноземець як суб'єкт підприємницької діяльності в Україні, Мудрик К. А. (2016)
Ілляшенко А. В. - Комерційна таємниця як складова економічної безпеки підприємства, Колеснікова М. В., Шаповалова А. О. (2016)
Кисельова О. І. - Оптимізація пенсійного забезпечення трудових мігрантів через запровадження загальнообов'язкової накопичувальної системи в Україні, Мотрюк А. Д. (2016)
Mostepanyuk L. - On the Need to Amend Chapter XV of the Special Section of the Criminal Code of Ukraine (2016)
Пильгун Н. В. - Особливості механізму держави в Україні, Хомченко О. В. (2016)
Шульженко І. В. - Юридичні гарантій у галузі виникнення службово-трудових відносин з жінками – кандидатами на службу до Національної поліції України (2016)
Gren N. M. - The Principles of Mediation (2016)
Білецький А. В. - Стан наукових досліджень питання участі громадськості у запобіганні корупційній злочинності в Україні (2016)
Федина Д. І. - Військові суди в Україні: особливості правової спадщини та сучасний стан (2016)
Шершун К. П. - Євроінтеграція у світлі конституційного регулювання економічних відносин (2016)
Коншина М. В. - Правовий статус осіб, що потребують додаткового захисту: адміністративно-правова характеристика (2016)
Жив'юк А. - Один із "perpetrators": комендант УНКВД–УМГБ–УКГБ Петро Климчук (2019)
Полідович О. - Обвинувачення театральних діячів, розстріляних у м. Києві під час Великого терору 1937–1938 рр. (2019)
Бривко М. - Політичні репресії 1920–1930-х рр. у контексті мікроісторичного дослідження: місто Сніжне Донецької області (2019)
Рубльов О. - "Заборона українства 1931 року" – Федір Савченко (1892–1938): спроба біографії ученого (2019)
Шептицька Т. - Українські гумор і сатира у період сталінського терору (за матеріалами архівно-кримінальних справ Юрія Вухналя, Василя Чечвянського, Юхима Ґедзя) (2019)
Кокін С. - Процес відкриття доступу до документів комуністичних спецслужб в Україні (середина 1990-х – середина 2000-х рр.) (2019)
Золотарьов В. - Накази по особовому складу НКВС як джерело до вивчення кадрів радянської держбезпеки доби Великого терору 1937–1938 рр. (2019)
Лясковська С. - Інформаційні можливості особових справ співробітників органів держбезпеки щодо вивчення історії радянських спецслужб (2019)
Давидюк Р. - Архівно-кримінальні справи як джерело вивчення історії української політичної еміграції у Волинському воєводстві (2019)
Петров Н. - Знищення архівних документів КДБ СРСР (1954–1991 рр.) (2019)
Книжкова полиця (2019)
Золотарьов В. - Архітектор "Великого терору" на Полтавщині: Олександр Олександрович Волков, Бажан О. (2017)
Ведмідь Л. - "Великий терор" очима "шістдесятників" (2017)
Ворожко В. - Військова промисловість та органи державної безпеки СРСР та УСРР у 1918–1926 рр. (2017)
Шишко О. - Політичний терор в Одеській губернії у лютому–квітні 1920 р. (2017)
Золотарьов В. - Репресії серед співробітників державної безпеки УРСР у 1936–1941 рр.: персоналізовано-статистичний аналіз (2017)
Gavrylenko O. - Legal Policy of the Soviet State in Relation to the Ukrainian Peasantry in 1921- 1923 (2015)
Алланиязов Т. - Украинцы в Особых лагерях ГУЛАГ МВД СССР (2017)
Коваленко Т. О. - Правові питання виробництва сільськогосподарської сировини для продуктів дитячого харчування в Україні (2015)
Ковальчук В. - Становище інвалідів німецько-радянської війни в УРСР у другій половині 1940-х – на початку 1950-х рр., Огороднік В. (2017)
Марисюк К. Б. - Покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців потребує удосконалення (2015)
Тинченко Я. - Архівно-кримінальна справа генерала Армії УНР Володимира Сінклера (2017)
Melenko S. H. - The Role of the Ancient Greek Philosophy of Law in the Process of Formation of the Contemporary State and Law Ideologemes (2015)
Рубльов О. - "Herr Hagemeier, Herr Hagemeier! Man halt mich hier fest!": арешт 11 липня 1937 р. співробітниці Генерального консульства Німеччини у Києві Ерни Герндт (2017)
Ніщимна С. О. - Внутрішні інституційні принципи публічного фінансового контролю (2015)
Вихідні дані (2017)
Bailov A. V. - Pornography and Prostitution as Interrelated Phenomena that Demoralize our Society (Criminological Aspects), Osyatinskiy S. O., Bulba I. V. (2015)
Борщевська Г. Е. - Перегляд заочного рішення та його оскарження: недоліки правового забезпечення та шляхи їх усунення, Чорнооченко С. І. (2015)
Дудар С. К. - Адаптація законодавства України та практики його застосування до acquis ЄС: теоретико-методологічний аспект (2015)
Zubach I. M. - Terrorism as a Type of Criminal Activity: Theoretical Legal Analysis (2015)
Кабанець Н. І. - Науковий статус контрактної теорії держави в загальній теорії права (2015)
Котенко Т. В. - Теоретико-правові проблеми реформування місцевого самоврядування в аспекті його функціонального призначення (2015)
Коверзнев В. О. - Характеристика господарської правосуб'єктності кооперативних організацій (2015)
Kutsevych O. P. - Modern Legal Patterns of Land Consolidation as a Model for Contemporary Land Consolidation in Ukraine (2015)
Несинова С. В. - Міжнародні стандарти у сфері прав людини та їх імплементація в українське законодавство: теоретичні аспекти, Князєва Ю. С. (2015)
Плахотнік О. В. - Проблемні питання застосування запобіжних та альтернативних заходів у кримінальному процесі України, Тарасенко Я. В. (2015)
Пожидаєва М. А. - Визначення правових меж діяльності систем онлайн платежів в Україні (2015)
Титова О. В. - Щодо застосування податкового компромісу в Україні, Харчевникова Н. А. (2015)
Яценко В. П. - Окремі аспекти покращення контрольної діяльності в державному управлінні (2015)
Давидова Д. В. - Ентропія джерел доказів (2015)
Чекавська Я. О. - Місце екологічного менеджменту в системі екологічного управління України: теоретико-правові аспекти (2015)
Пилипенко О. Ю. - Підстави набуття права власності на земельні ділянки за цивільним законодавством України та Німеччини (2015)
Pribytkova N.O. - Racism and Xenophobia as Phenomena of Criminality: Current State and Separate Issues of Counteraction (2015)
Utchenko K. Yu. - Does the Head of Public Administration Entity Have to Bear Liability for Failure to Report on Implementation of Court Orders? (2015)
Кондратенко К. В. - Теоретичні основи обмежень прав на земельні ділянки за законодавством України (2015)
Маковій О. С. - Вплив інституту дієздатності фізичної особи на цивільні правовідносини із відшкодування моральної шкоди (2015)
Reutska T. O. - Administrative Services Provision Quality in Ukraine: Comparative Law Aspect (2015)
Томенко М. В. - Конституційний лад як політико-правова категорія: нотатки до наукової дискусії (2015)
Короєд С. О. - Застосування інструментів діяльності громадськості у сфері протидії корупції: проблеми та шляхи вирішення (2015)
Lykhova S.Ya. - Natural Rights of Human Being as the Basis for Reformation of Constitutional System of Ukraine (2015)
Бережна К. В. - Європейські стандарти адміністративно-правової політики України (2015)
Бережний О. І. - Проблеми реалізації захисником своїх повноважень у кримінальному провадженні в процесі доказування (2015)
Борисов Є. М. - Правові стандарти функціонування військово-морських сил у ХVІІІ - ХІХ ст. (2015)
Ковальчук С. О. - Огляд речових доказів під час судового розгляду кримінального провадження за їх місцезнаходженням (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського