Дікал С. Г. - Особливості захворювань на внутрішньолікарняні інфекції у закладах охорони здоров’я педіатричного профілю (на прикладі одеської обласної дитячої клінічної лікарні) (2019)
Зарічна О. Й. - Особливості зміни показників прозапальних цитокінів у щурів із модельованим галактозаміновим гепатитом на тлі мерказоліліндукованого гіпотиреозу, Шкляр Х. І., Кліщ І. М. (2019)
Копаниця О. М. - Структурно-функціональні зміни внутрішніх органів білих щурів при експериментальному застосуванні різних доз карагінану, Мялюк О. П. (2019)
Ліснянська Н. В. - Морфометрична характеристика тонкої кишки щурів із хронічним ентероколітом на тлі стрептозотоцинового діабету, Бучко П. І., Мусієнко В. А. (2019)
Максів Х. Я. - Коморбідність хронічного обструктивного захворювання легень з артеріальною гіпертензією: стан системи антиоксидантного захисту, Марущак М. І. (2019)
Рега Н. І. - Роль медичної сестри у наданні медичної допомоги хворим на артеріальну гіпертензію, Рега О. Р. (2019)
Телев’як А. Т. - Структурно-просторове ремоделювання судинного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, Сельський П. Р., Герман О. М., Ющак М. В., Сельський Б. П. (2019)
Krynytska I. Ya. - Predicting of respiratory tract pathology risk factors and the nurses’ knowledge in nosocomial pneumonia preventing, Marushchak M. I., Mazur L. P., Dzetsiukh T. I., Hrad A. O., Habor H. H. (2019)
Zaiets T. A. - Characteristics of biligenic function of liver in response to cranio-skeletal trauma complicated by haemorrhage, Boiko T. V., Dzyha S. V., Habor H. H. (2019)
Дідух В. Д. - Історія квантово-механічних методів дослідження медико-біологічних і хімічних систем, Рудяк Ю. А., Багрій–Заяць О. А., Наумова Л. В. (2019)
Килівник В. С. - Теорія інформації та її застосування в медичній реабілітації, Смірнова В. Л., Панчишин Н. Я. (2019)
Дзига С. В. - Шлуночкові порушення ритму на тлі гіперфункції щитоподібної залози (клінічний випадок), Бакалець О. В., Заєць Т. А., Бегош Н. Б. (2019)
Звєряков М. І. - Економічна теорія, державна політика і публічне управління, Грималюк А. В. (2019)
Янковий О. Г. - Оптимізація фондоозброєності на промислових підприємствах за допомогою виробничих функцій, Янковий В. О. (2019)
Сментина Н. В. - Бенчмаркінг у системі управління економічним розвитком об’єднаних територіальних громад, Фіалковська А. А. (2019)
Кузнецова І. О. - Продовольча безпека України: вектор розвитку (2019)
Маслов Ю. К. - Участь України в макрорегіональних стратегіях ЄС: концептуальне бачення та виклики глобалізації (2019)
Summaries (2019)
Зміст журналу за 2019 рік (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Хряпінський П. В. - Нецільове використання бюджетних коштів, здійснення видатків бюджету чи надання кредитів з бюджету без встановлених бюджетних призначень або з їх перевищенням: проблема запровадження спеціального звільнення від кримінальної відповідальності (2017)
Карпунцов В. В. - Місце військової прокуратури у системі прокуратури України: сучасний стан та перспективи формування належного адміністративно-правового статусу (2017)
Шпомер А. І. - Релігійні організації як суб’єкти некомерційної господарської діяльності, Шванська А. О. (2017)
Андреєв А. В. - До проблеми правового забезпечення підготовки кадрів для Національної поліції у вищих навчальних закладах із специфічними умовами навчання (2017)
Макарчук М. П. - Поняття транснаціональних корпорацій як суб’єктів міжнародного приватного права (2017)
Реутська Т. О. - Деякі питання правового регулювання розробки та реалізації програмної продукції (2017)
Makarchuk M. P. - Efficiency of a Public Apology in Corporate Law (2017)
Дученко А. Ю. - Свобода слова в Україні: стан, гарантії, перспективи (2017)
Тарасевич А. В. - Нормативно-правові засади відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2017)
Виноградов А. К. - Порівняльно-правовий аналіз кримінальної відповідальності щодо ненадання допомоги судну та особам, що зазнали лиха, згідно із законодавством України та деяких зарубіжних країн, Гапріндашвілі Н. Н. (2017)
Пасіка С. П. - Проблемні питання понятійного апарату інститутів соціального і правового захисту військовослужбовців Збройних Сил України – учасників антитерористичної операції, Субботін О. М. (2017)
Чехович Т. В. - Принцип рівності громадян перед законом у сфері адміністративно-юрисдикційної діяльності (2017)
Головацька А. К. - Основні проблеми правового регулювання проведення перевірок платників єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2017)
Проценко А. С. - Правове регулювання договору контрактації сільськогосподарської продукції: адаптація із законодавством ЄС (2017)
Дученко А. Ю. - До питання про міжнародні стандарти забезпечення діяльності журналістів (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Daranfed W. - Effect of the Deposition Times on the Properties of ZnO Thin Films Deposited by Ultrasonic Spray Pyrolysis for Optoelectronic Applications, Guermat N., Bouchama I., Mirouh K., Dilmi S., Saeed M. A. (2019)
Ekta Vikas Lahariya - Optoelectronic Study on Starch Capped Cadmium Sulfide Nanoparticles, Kamal Kumar Kushwaha, Saral Kumar Gupta (2019)
Bhunia A. K. - Effect of Annealing Time on the Optical and Structural Properties of ZnO Nanorods, Pradhan S. S., Saha S. (2019)
Hamada M. S. - Design and Analysis of Waveguide Structure Sensor Based on Nanoparticles and Left-handed Material, Shabat M. M. (2019)
Plyatsko S. V. - Laser-induced Point Defects in CdTe:Mn Single Crystals Irradiated by IR Laser, Gromovyi Yu. S., Stril’chuk O. M., Rashkovets’kyi L. V., Zaharuk Z. I. (2019)
Souigat A. - The Temperature Dependence of the Quadratic Proportionality Factor of P Diffusivity in Germanium with the Free Electron Density, Bechki M. K., Slimani D. (2019)
Hrychanovs’ka O. A. - Electrophysical Properties of Granular Film Alloys, Rylova A. K., Hrychanovs’ka T. M., Shumakova N. I. (2019)
Danilchenko S. N. - The Study of Thermally Stimulated Hydrogen Evolution from Steels by Thermal Desorption Mass Spectrometry Technique, Chіvanov V. D., Stepanenko A. O., Kalinkevich A. N., Kochenko A. V., Danylchenko P. S., Kuznetsov V. N. (2019)
Malyk O. P. - Local Electron Interaction with Point Defects in CdSe0.2Te0.8: Ab Initio Calculation, Petrovych I. V., Kenyo H. V. (2019)
Mukherjee R. - Sintering Temperature Dependent Optical and Vibrational Properties of Sm2NiMnO6 Nanoparticle, Sheikh Md. S., Sinha T. P. (2019)
Bogdanova N. V. - Cylindrical Piezoceramic Radiator as a Complex Dynamic System, Leiko A. G., Naidа S. А., Drozdenko A. I. (2019)
Yavorsky Yu. V. - The Dependence between the Structural-morphological Features of SiO2/TiO2 Mixes and Discharge Capacities of Lithium Power Sources, Zaulichny Ya. V., Gunko V. M., Karpets M. V., Mokliak V. V., Hrubiak A. B. (2019)
Ayadi M. - Study of the Effect of Film Thickness on Structure and Optical Properties of Nanostructured ZnS Thin Films Deposited by Spray Technique, Sebais M., Benramache S., Benhaoua A., Benhaoua B., Halimi O., Boudine B., Bensouici A. (2019)
Volkogon V. M. - Interaction During Barothermal Processing of Wurtzite Boron Nitride with Diamonds Obtained under Different Synthesis Conditions, Vasylkovska М. А., Tymofeeva I. I., Avramchuk S. K., Kravchuk A. V., Buzhanska I. I, Fedoran Y. A., Pavlychuk T. V., Antonyuk V. S. (2019)
Lukavenko I. M. - The High-frequency Radio-wave Surgery Method: Physics of Processes and Medical Application (2019)
Ahmed M. Shano - Photodetector Properties of Polyaniline/CuO Nanostructures Synthesized by Hydrothermal Technique, Iftikhar M. Ali, Nabeel A. Bakr (2019)
Semen’ko M. P. - Influence of Technological Factors on the Structure and Properties of High-entropy FeCrMnCoNi Alloy, Ostapenko R. V., Naumenko S. M., Teselko P. O. (2019)
Syrotyuk S. V. - Electronic Energy Spectra of ZnX (X = O, S, Se, Te) Crystals Obtained by Combining the Green's Function and the Hybrid Functional, Malyk O. P. (2019)
Otmani A. - Conceive a Filter by Engraving S Resonators to the Substrate Integrated Waveguide, Benmostefa N., Rahali B. (2019)
Haichour A. - Effects of Copper Doping and Annealing Temperature on the Structural, Morphological and Optical Properties of NiO Thin Films, Hamdadou N. (2019)
Konobeeva N. N. - Sensitivity Properties of Graphene with Metal Nanoparticles, Kulbina A. S., Zaporotskova I. V., Belonenko M. B. (2019)
Sergeyev D. - Features of the Electrical Characteristics of an Octagraphene Nanotube (2019)
Popławski Tomasz - Properties and Application of Nanoporous Silica Filled with Polyaniline and Iodine, Pidluzhna Anna, Ivashchyshyn Fedir, Chabecki Piotr, Shvets Roman (2019)
Antonyuk V. S. - Research of Microhardness of Thin Ceramic Coatings Formed by Combined Electron-beam Method on Dielectric Materials, Bondarenko Yu. Yu., Bilokin’ S. O., Andrienko V. O., Bondarenko M. O. (2019)
Kovaleva M. G. - Layered Structure of CoCrAlY/ZrSiO4/Al2O3 Coatings Before and After Thermal Treatment, Sirota V. V., Beresnev V. M., Tyurin Yu. N., Vagina O. N., Pavlenko I. A. (2019)
Volchanskyi O. V. - Liquid Phase Epitaxy of Thin Isoperiodic Heterostructures of Pb1 – xSnxTe1 – ySey Solid Solutions, Kovalov Yu. G., Tsarenko O. N. (2019)
Kondratenko P. O. - Energy Structure and Stability of Merocyanine Isomers as Memory Elements or Switches, Lopatkin Yu. M., Kovalenko O. A., Sakun T. M. (2019)
Pattnaik A. - Impact of the High-K Dielectric Material as Spacer on Analog and RF Performance of the GS-DG-FinFET, Singh Sruti S., Mohapatra S. K. (2019)
Syrotyuk S. V. - The Quasiparticle Electronic Structure of Trigonal CaSnO3 and ZnSnO3 Crystals, Lopatynskyi I. Ye., Shved V. M. (2019)
Lysenko A. V. - Longitudinal Magnetic Field Effect on Wave Dynamics in Multiharmonic Superheterodyne FEL of Dopplertron Type with Helical Electron Beam, Oleksiienko G. A., Volk I. I., Korovai M. A. (2019)
Ivanov M. B. - Synthesis of Pure Hydroxyapatite by Ion Exchange Reaction, Krytsyna E. V., Vershinina T. N., Kolesnikov D. A., Kudryavtsev E. A., Dubrovina N. A., Volkovnyak N. A., Gluchov O. V. (2019)
Aditya M. Vora - Study of Phonon Dynamics of Cu60Zr20Hf10Ti10 Bulk Metallic Glass Using Pseudopotential (2019)
Вихідні дані (2019)
Костюк В. Л. - Право на службу в органах місцевого самоврядування: сутність, проблеми, тенденції законодавчого забезпечення, Мозолевський П. В. (2017)
Орлеан А. М. - Практика органів правопорядку України з протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів в умовах адаптації національного законодавства до законодавства ЄС (2017)
Valkova E. V. - The Features of the Determination of the Genitive Object of the Crimes against Justice (2017)
Геєць І. В. - Правова регламентація вищої педагогічної освіти в Україні у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (на прикладі Ніжинського історико-філологічного інституту князя Безбородька) (2017)
Hrytsai I. O. - Concept and Interaction of Gender Democracy and Parity Democracy: Theoretical and Legal Aspects (2017)
Качинська М. О. - Окремі аспекти правового регулювання попередження насильства в сім’ї (2017)
Мельник В. В. - Засоби державного регулювання депозитарної та клірингової діяльності в Україні (2017)
Бугрим М. П. - Засада змагальності кримінального судочинства у світлі рішень Європейського суду з прав людини (2017)
Семененко Б. В. - Поняття та ознаки дисциплінарної відповідальності прокурорів в умовах правової держави: науково-теоретичний аспект (2017)
Тарасевич А. В. - До питання про правову природу процедури відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2017)
Панченко В. А. - Статистичний аналіз інсайдерів та їх діяльності (2018)
Голик В. Р. - Концептуальні основи управлінського обліку витрат та підходи до його автоматизації (2018)
Левицька С. О. - Управлінський облік для центрів відповідальності "витрати", Сич Д. М. (2018)
Павелко О. В. - Передумови поглиблення методології обліку діяльності будівельних підприємств (2018)
Коваленко В. В. - Структура системи управління підвищенням рівня економічної безпеки підприємства (2018)
Мошенський С. З. - Механізми глобальної фінансової кризи 2007–2009 рр (2018)
Величко В. А. - Визначення стейкхолдерів, що впливають на функціонування паливно-енергетичних підприємств (2018)
Проценко Н. Б. - Методичні аспекти визначення рівня економічної безпеки підприємства, Проценко А. Г. (2018)
Hrabchuk I.L. - Issues of Social Policy Implementation for ATO (OUF) Fallen Servicemen’s Family Members under Conditions of Hybrid War (2018)
Холявко Н. І. - Модель комерціалізації результатів наукових досліджень закладами вищої освіти України, Шестаковська Т. Л. (2018)
Хомутенко А. В. - Бюджетне планування в Україні: сучасний стан та перспективи вдосконалення (2018)
Прокопенко Н. С. - Оцінка ефективності управління розвитком промислових підприємств: методичний аспект, Коваленко Н. В. (2019)
Тимошенко З. І. - Цифрова економіка: теоретичний і практичний аспекти формування розвитку, Кургузенкова Л. А., Касьяненко Д. І. (2019)
Кузьмак О. І. - Сталий розвиток підприємств: основи, принципи та чинники впливу, Кузьмак О. М. (2019)
Гресик В. В. - Методичні аспекти ділової активності підприємства, Цюпка А. Б., Щігель Ю. М. (2019)
Корчак Н. В. - Рикок перестрахування в Україні: особливості формування та сучасні тенденції розвитку, Виклюк М. І., Турко С. І. (2019)
Хворов М. М. - Економічні аспекти кліматичної політики України (2019)
Гривкивська О. В. - Інвестиційні орієнтири розвитку сільськогосподарських підприємств, Абухмед Махаммед Салахеддін (2019)
Романова Л. В. - Бізнес-процес виробництва реклами, як важливої складової маркетингу, Якушик І. Д., Каліна І. І. (2019)
Чмель В. П. - Система мотивації персоналу підприємства в сучасних умовах господарювання (2019)
Трусова Н. В. - Формування конкурентної стратегії підприємств, Шершень Н. В. (2019)
Обиденко Г. О. - Середовище функціонування аграрних підприємств у забезпеченні їх економічної безпеки (2019)
Поліщук Н. В. - Тенденції розвитку іпотечного кредитування, Гривківська С. М. (2019)
Кришпаль Г. О. - Вплив теорії асиметрії інформації на взаємодію державного регулятора з банківським сектором (2019)
Stasiak-Jazukiewicz E. - Institutionalization of the Freedom of the press and media plurality in the EU, Jas-Koziarkiewicz M. (2019)
Шостаковська А. В. - Сучасні інформаційні технології в управлінні підприємствами промисловості, Ващенко А. Т. (2019)
Szewior K. - Strengths and weaknesses of polish universities during the traditional period of the higher education model (2019)
Рецензія на монографію Поліщук Наталії Володимирівни "Іпотечне кредитування у сільському господарстві" (2019)
Яковлєва-Носарь С. О. - Наслідки антропогенного впливу на дендрофлору балки Ушвива (о. Хортиця) (2019)
Криворучко А. П. - Транспірація деревостанів дуба звичайного та дуба червоного у змішаних та однопородних насадженнях Степу України (2019)
Бессонова В. П. - Оцінка видового різноманіття та життєвого стану придорожніх насаджень пр. С. Нігояна м. Дніпро, Іванченко О. Є. (2019)
Легостаєва Т. В. - Динаміка активності супероксиддисмутази у насінні Sorbus aucuparia L. в насадженнях урбоекосистеми, Стариченко М. А., Озерян С. А. (2019)
Юсипіва Т. І. - Анатомічні показники пагона Picea pungens Engelm. у техногенних умовах міста Дніпро, Полякова Є. О. (2019)
Чонгова А. С. - Оцінка рекреаційних навантажень на заповідні парки м. Запоріжжя (2019)
Єрмоленко С. В. - Роль лісозахисних насаджень у підтриманні біорізноманіття герпетофауни степового Придніпров’я, Гассо В. Я., Гагут А. M., Бобильов Ю. П., Гассо І. А. (2019)
Зайцева І. А. - Інвазійний вид Megabruchidius dorsalis Fähraeus, 1983 (Coleoptera, Chrysomelidae, Bruchinae) в урбоценозах м. Дніпро (2019)
Shupranova L. - Influence of Cameraria ohridella Deschka & Dimić on the activity of antioxidant enzymes in horse chestnut leaves (Aesculus hippocastanum L.), Holoborodko K., Seliutina O., Pakhomov O. (2019)
Шульман М. В. - Сукцесійна динаміка ентомонекрофільного комплексу в лісових та степових біогеоценозах степового Придніпров’я, Пахомов О. Є. (2019)
Яковійчук О. В. - Вплив вікасолу на окисно-відновні процеси міокарду гусей, Данченко О. О., Данченко М. М., Федорко А. С., Гапоненко Т. М. (2019)
Головченко А. С. - Народна пісня як код національного буття в поемі М. Чхана "Гомін, гомін попід зорі" (2016)
Голубишко И. Ю. - Пространственная организация очерка В. Г. Короленко "Парадокс" (2016)
Жиленко И. Р. - Эпистолярный роман: к вопросу о трансформации жанра (на примере произведений Ф. М. Достоевского "Бедные люди" и Я. Л. Вишневского "Одиночество в Сети") (2016)
Іконнікова М. В. - Прецедентне ім'я як чинник символізації художнього змісту в романі-антиутопії ХХ ст. (2016)
Клейменова Т. В. - Характерокреаційні вирішення образу інтелігента-патріота у повісті "Настрічу сонцю золотому" Марії Колцуняк (2016)
Kruk A. A. - The interpretation of women's tragic fate in T. Hardy's prose and its Ukrainian echo (2016)
Кушка Б. Г. - Культура-цивілізація vs природа-натура в романі М. Турньє "Пятниця, або Тихоокеанський лімб" (2016)
Максимчук-Макаренко С. O. - Жінки у житті і творчості Олександра Довженка (2016)
Маркітантова Є. В. - Життя і доля в новелістиці Галини Тарасюк (2016)
Насмінчук Г. Й. - Художні образи новелістики Євгенії Кононенко з погляду екзистенційних проблем життя (2016)
Притуляк В. Г. - Порушення причинно-наслідкового зв'язку в сюжетному часі романів Франца Кафки "Процес" і "Замок" (2016)
Пухонська О. Я. - Посттоталітарна пам'ять культури в українському літературному дискурсі (2016)
Сенета М. І. - Феномен виникнення і особливості розвитку діаспорного шевченкознавства (2016)
Солецький О. М. - Емблематичний фокус слова (емблематичні моделі семіозису) (2016)
Стадніченко О. О. - "Приватний щоденник. Майдан. Війна…" Марії Матіос: авторська інтерпретація подій (2016)
Троша Н. В. - Концепт історії як важливий чинник формування ідейно-тематичного діапазону літературної творчості Олександра Довженка (2016)
Хинкиладзе Е. В. - "Беллетрист есть подражатель, он живёт чужою мыслию…": интертекст классики в беллетристике А. М. Ренникова (2016)
Шулык П. Л. - "Неполноценные" матери и "ответственные" дочери в израильской женской литературе (2016)
Баган М. П. - Проблеми формування та дотримання синтаксичних норм української літературної мови (2016)
Бойко Н. О. - Типологія слов'янських дегідронімних ойконімів (2016)
Вишневська Л. Б. - Способи актуалізації фразеологічних інновацій у польському мовознавстві (2016)
Гладкоскок Л. Г. - Семантична структура прикметника dark (на матеріалі лексикографічних джерел та художньої літератури) (2016)
Головацька Н. Г. - Етимологія англійських сенсорних дієслів на позначення олфакторного та дегустативного сприйняття (2016)
Григораш А. М. - Фразеология и медицина: устойчивые сочетания с базовым компонентом "синдром” (на материале русскоязычной прессы Украины) (2016)
Грозян Н. Ф. - Інфінітив у ролі другорядних членів речення: проекція на ідіостиль Тараса Шевченка (2016)
Дем'янчук Ю. І. - Проблема паралельного корпусного перекладу англомовних термінів (на прикладі документів НАТО) (2016)
Дзира І. Я. - Відтопонімні прізвищеві назви запорозького козацтва середини ХVІІІ ст.: (на матеріалі реєстру Війська Запорозького Низового 1756 р.) (2016)
Казимір І. С. - Структурні перетворення прототипів на матеріалі творів В. Шекспіра у ході ептонімізації (2016)
Кондратенко Н. В. - Синтаксис українського політичного мовлення: специфіка функціонування простих речень (2016)
Коноваленко Т. В. - Магічний реалізм в сучасній англомовній та українській літературах (2016)
Кульбабська О. В. - Поетичний синтаксис Михайла Ткача (2016)
Ліштаба Т. В. - Стилістичний потенціал хронологічно маркованої лексики в історичній прозі Миколи Смоленчука (2016)
Огарєнко Т. А. - Прості присудки як формально-граматичні компоненти предикативності у поезіях Ліни Костенко (2016)
Осовська І. М. - Концептуальна метафора "Familie ≡ Flora" у німецькому публіцистичному дискурсі, Євенчук О. Г. (2016)
Попадинець O. О. - Мультилінгвізм як соціальний контекст мови романів В. Скотта (2016)
Прокопенко Н. М. - Мовний контраст як сутнісна риса гумору (2016)
Сукаленко Т. М. - Комунікативні компетенції як складова фахової підготовки фахівця, Чужа К. В. (2016)
Шитик Л. В. - Внутрішньоранговий синкретизм складнопідрядних компаративних речень (2016)
Шуляк С. А. - Відображення у текстах українських замовлянь епітетних словосполучень (2016)
Юлдашева Л. П. - Заголовок та інтертекстуальні зв'язки твору (2016)
Кричун Л. П. - Місце лінгвістичного дослідження у системі підготовки майбутніх учителів та викладачів української мови (2016)
Рижченко О. С. - Використання автентичних аудіо- та відеоматеріалів на заняттях з англійської мови у гуманітарних вищих навчальних закладах (2016)
Бєлобородова Д. О. - Категорії часу та простору у фольклорі: специфіка функціонування (2016)
Сімашова А. І. - Вивчення сучасних італійських ЗМК в українському та зарубіжному журналістикознавстві (2016)
Кеба О. В. - Концептуальний художній синтез vs постмодернізм: світова література від середини ХХ до початку ХХІ століття (2016)
Кеба О. В. - Концептологія і сучасна українська проза (2016)
Вихідні дані (2016)
Писаренко П. В. - Агроекологічні особливості впливу мікробних препаратів на кількісні параметри якості зерна тритикале озимого, Москалець В. В. (2013)
Шевніков М. Я. - Вплив строків, способів сівби, норм висіву різних сортів сої на її продуктивність, Логвиненко О. М. (2013)
Куц О. В. - Залежність споживання елементів живлення рослинами цибулі ріпчастої від способів зрошення та внесення добрив, Зелендін Ю. Д., Вітанов О. Д. (2013)
Писаренко П. В. - Вибір, обґрунтування та характеристика індикаторів біологічного різноманіття ґрунту, Тараненко С.В., Тараненко А.О. (2013)
Поспелов С. В. - Методы оценки продуктивности представителей рода эхинацея (Echinacea Moench) прегенеративного периода онтогенеза (2013)
Ласло О. О. - Інноваційні технології в аграрному виробництві (2013)
Силенко С. І. - Успадкування господарсько цінних ознак у гібридів F1 квасолі звичайної в умовах Лівобережної частини Лісостепу України, Силенко О. С. (2013)
Комарова І. Б. - Кореляційні зв’язки між господарсько цінними та морфологічними ознаками рижію ярого (2013)
Новицька Н. В. - Оптимізація нітрогеназної активності бульбочок нуту на чорноземах типових Лісостепу України, Барзо І. Т. (2013)
Сердюк М. Є. - Вплив погодних умов на формування компонентів хімічного складу плодів сливи, Гапріндашвілі Н. А., Гогунська П. В. (2013)
Прісс О. П. - Залежність урожайності та показників якості плодів томата від погодних умов, Жукова В. Ф. (2013)
Примак О. І. - Зародження і становлення конюшиносіяння у контексті еволюції систем землеробства в Україні та Росії (2013)
Шоферистов Е. П. - Персик краснолистный интродукции и селекции Никитского ботанического сада – Национального научного центра, Бунчук Е. И. (2013)
Колесніков Л. О. - Азіатсько-тихоокеанські елементи дендрофлори парку Полтавської державної аграрної академії, Колеснікова О. Л. (2013)
Бірта Г. О. - Фізико-хімічний та жирнокислотний склад сала, Бургу Ю. Г. (2013)
Голуб Н. Д. - Комбінаційна здатність свиней великої білої породи окремих генеалогічних ліній і родин (2013)
Усачова В. Є. - Продуктивність в’єтнамських вислочеревних свиней та їх помісей (2013)
Гиря В. М. - Доцільність використання теорії препотентності у тваринництві (2013)
Вацький В. Ф. - Показники раннього онтогенезу молочної худоби і можливості їх використання для підвищення продуктивності молочних стад, Величко С. А. (2013)
Ткач Є. Ф. - Склад крові та його зв'язок із молочною продуктивністю корів різного віку та рівня продуктивності (2013)
Дедова Л. О. - Оцінка материнських якостей корів створюваної симентальської м’ясної породи різних ліній (2013)
Замазій А. А. - Удосконалення методики визначення типів вищої нервової діяльності у свиней, Камбур М. Д., Піхтірьова А. В. (2013)
Аранчій С. В. - Епізоотологічний моніторинг лейкозу ВРХ в Україні, починаючи з 2000 року по осінь 2012 року, Рудяшко Д. О. (2013)
Палій А. П. - Бактерицидні властивості хлорамінів щодо мікобактерій (2013)
Паска М. З. - Вміст сульфгідрильних груп та глутатіону в бугайців волинської м’ясної породи різних типів вищої нервової діяльності за дії біологічно активних речовин (2013)
Обуховська О. В. - Визначення рівня протективного захисту інактивованої вакцини проти респіраторного мікоплазмозу птиці в досліді на курчатах (2013)
Богатко Н. М. - Вплив санітарно-гігієнічного стану холодильних камер м’ясопереробних підприємств на безпечність м’ясної сировини за її зберігання, Сахнюк Н. І. (2013)
Харів І. І. - Показники клітинного імунітету індиків, уражених асоціативною еймеріозо-гістомонозною інвазією та лікованих бровітакокцидом сукупно з плодами розторопші плямистої (2013)
Скляров П. М. - Вплив вітаміну А на морфологічний стан плаценти і плода у кіз (2013)
Бордюгов К. С. - Різні методи визначення овуляції у собак, Бордюгова С. С., Кот В. С. (2013)
Руденко П. А. - Визначення чутливості до антимікробних засобів штамів молочнокислих бактерій, ізольованих від клінічно здорових котів (2013)
Винярська А. В. - Порівняльний аналіз епізоотологічної ситуації щодо кишкових гельмінтозів примітивних порід коней (2013)
Брижань І. А. - Умови та чинники переходу України до моделі сталого розвитку (2013)
Петросян С. А. - Система страхования от рисков инвестиционной деятельности в Армении – важная составляющая инвестиционного климата, Манучарян М. Г. (2013)
Казарян А. Р. - Повышение конкурентоспособности крестьянских хозяйств в Республике Армения (2013)
Костенко Е. М. - Перечисление типовых планов многофакторного эксперимента (2013)
Ляшенко С. В. - Удосконалення малої механізації в технології вирощування картоплі на присадибних ділянках, Падалка В. В. (2013)
Пономаренко С. В. - Історія, закономірності та прогнозування масового розмноження основнихвидів шкідників капусти в Лівобережному Лісостепу України (2013)
Авраменко Н. І. - Види водоростей у річці Ворскла, що викликають "цвітіння" води (2013)
Кузьменко О. К. - Становлення та форми організації екологічного аудиту на сільськогосподарських підприємствах (2013)
Одарюк О. О. - Еколого-правове регулювання раціонального використання земельних ресурсів (2013)
Свінтицька К. В. - Використання лікарських рослин у процесі санації повітря птахівничих приміщень (2013)
Голубцова М. В. - Динаміка біохімічних показників крові курей за асоціативних інвазій (2013)
Виговська К. Л. - Диференційна діагностика пухлин молочних залоз у кішок (2013)
Михайлютенко С. М. - Епізоотична ситуація щодо гельмінтозів гусей у господарствах Полтавської області (2013)
Аранчій В. І. - Незримий скарб душі (доктору економічних наук, професорові А. Т. Опрі – 75 років), Опара М. М., Дорогань-Писаренко Л. О., Єгорова О. В. (2013)
Аннотации (2013)
Аnnotation (2013)
Getman A. P. - National security strategy of Ukraine: history of belated reforms, Yakoviyk I. V. (2019)
Терлецький Д. С. - Ефективність конституційної скарги як засобу юридичного захисту конституційних прав особи (2019)
Караханян К. М. - Конституційні засади набуття та реалізації права власності на окремі групи земель в Україні: правові колізії та шляхи їх подолання, Олькіна О. В. (2019)
Погребняк Н. С. - Проблема правового врегулювання мов в Україні (2019)
Вавженчук С. Я. - Сутність та способи класифікації договорів (2019)
Гусаров К. В. - Проблеми правового регулювання процедури розірвання шлюбу в порядку окремого провадження (2019)
Карнаух Б. П. - Причинний зв’язок у деліктному праві: рефлексія над тестом "якби не” (2019)
Цувіна Т. А. - Проблемні питання цивільної юрисдикції в контексті принципу верховенства права (2019)
Гусєв О. Ю. - Проблеми визначення оригіналу електронного доказу в цивільному процесі України (2019)
Щербина В. С. - Правовий режим майна Національної академії наук України та національних галузевих академій наук, Боднар Т. В. (2019)
Гудіма Т. С. - До питання про необхідність посилення юридичної відповідальності Національного банку України (2019)
Швидка Т. І. - До питання про інституціалізацію конкурентної політики держави в сфері господарювання (2019)
Кравцов Д. М. - Переваги і недоліки нового порядку розслідування та обліку нещасних випадків (2019)
Корнієнко Г. С. - Агробізнес як правова категорія (2019)
Kovalchuk T. I. - Hybrid threats in the civil security sector in Ukraine, Korystin O. Y., Sviridyuk N. P. (2019)
Рєзнік О. М. - Участь громадян у підвищенні ефективності правоохоронних органів як суб’єктів захисту фінансово-економічної безпеки України, Андрійченко Н. С. (2019)
Веселов М. Ю. - Принципи адміністративно-правового забезпечення функціонування та розвитку ювенальної юстиції (2019)
Шаренко С. Л. - Теоретико-прикладні проблеми владних повноважень слідчого судді у кримінальному провадженні (2019)
Павленко С. О. - Тактика виявлення та документування оперативними підрозділами нелегальної міграції як однієї зі сфер діяльності організованої злочинності (2019)
Шкурко В. І. - Правове регулювання фінансового моніторингу в адвокатській діяльності (2019)
Jikia M. - Correlation between the principles of publicity of Constitutional Court decisions and personal data protection (case study of Georgian Constitutional Court), Demetrashvili S. (2019)
Петренко Ю. В. - Проблеми міжнародно-правового механізму співробітництва держав-членів Європейського Союзу в сфері оборони (2019)
Contents (2019)
Anosova V. S. - Development of technology of fortification construction on the westery region of Kievan zrus during the tatar-mongol invasion in the XIII-XIV centuries (2019)
Deforzh H. V. - Academician Mariya Pavlova on the historical development of post-tertiary elephants from tiraspol gravel (2019)
Dovzhuk I. V. - The workers of the Donbass coal mines in the post reform period (2019)
Galay K. B. - Features of tailoring women's clothing to the peasants of the Poltava province of the XIX - early XX centuries: as a significant contribution to the study of everyday life (2019)
Mykhaylyuk V. V. - Socio-cultural condition of modern relations of Ukraine and Canada (2019)
Mykhaylyk V. P. - Modern scientific periodic edition about the question ecological safety in the agricultural household of Ukraine (2019)
Piskun V. O. - Compartment optics for the development of personal correspondents (2019)
Ruban М. Y. - Preconditions of the formation and organizational development of the Mariupol eparchy of the Ukrainian Orthodox Autocephalous Synodal Church in 1922 – 1937 (2019)
Sapуtska O. M. - To the history of the influence of IT-technologies on the formation and development of a modern information society (2019)
Serhiienko S. Y. - The impact of political repression of the 1930s of the 20th century in Ukraine on personal relations among civil servants and intelligentsia (2019)
Serhiienko Yu. G. - The "vigilance” campaign of the 1930s in Ukraine and its consequences (2019)
Sichkarenko Н. Н. - European component in the activities of the higher school of Ukraine in 1990s (2019)
Vysotska T. I. - Impact of persistent organic pollutants sources on the ecological state of the environment, Pichkur T. V. (2019)
Bazeli B. - Analiza formowania i wykorzystania budżetu gminy chodzież w latach 2014-2018, Gudz P., Krzemieniewski P. (2019)
Боярчук А. І. - Концептуальні засади управління "зеленим" бізнесом із урахуванням досвіду міжнародного фінансового менеджменту, Чабанов Д. В. (2019)
Владимирська Н. І. - Особливості міжнародного інвестування в економіку України (2019)
Hetman O. - Theoretical of basis of ensuring functional transformation system of environmental management of economy (2019)
Колесник В. І. - Професіоналізація управління інвестиційною діяльністю на підприємствах харчової промисловості (2019)
Крикунова В. М. - Зарубіжний досвід використання економічних інструментів "зеленого" зростання, Жосан Г. В. (2019)
Макаренко С. М. - Удосконалення державної інвестиційної політики як основи впровадження інноваційних технологій на вітчизняних підприємствах, Олійник Н. М., Рибачок С. А. (2019)
Mishenin Ye. - Methodology for defining sustainable spatial forestry, Yarova Ye. (2019)
Морозова О. Г. - Зовнішньоекономічні зв'язки в глобальних інтеграційних процесах та їх вплив на міжнародні відносини, Галанова Ю. М. (2019)
Назаренко Ю. А. - Податкові механізми та капіталізація підприємств (2019)
Ніколайчук Т. О. - Франчайзинг як невід'ємна частина економіки природно-заповідного фонду України (2019)
Плющик І. А. - Проблеми економічного розвитку та залучення іноземних інвестицій у країнах чорноморського регіону, Огородник Р. П. (2019)
Рибчук А. В. - Проблеми формування єдиного європейського транспортного простору (2019)
Sainchuk A. - Methodical provisions for creating an outsourcing company (including types of economic activity and taxation system (2019)
Trushkina N. - Proposals for the creation of the appropriate institutional conditions of the formation and development of logistic clusters in the economic regions of Ukraine, Rynkevich N. (2019)
Fedorova N. - Determination of the foreign economic potential of Ukrainian wine industry in the world market, Taran I. (2019)
Фомішина В. М. - Міжнародні риси і національні особливості формування людського капіталу світової економіки, Фомішин С. В., Ладушина О. К. (2019)
Khumarova N. - Methodological basis of inclusiveness of natural resources management in the context of agricultural land use, Tiutiunnyk H. (2019)
Буркинський Б. В. - Інституційна природа економічних інтересів суб'єктів логістичних ланцюгів товарних ринків, Нікішина О. В. (2019)
Вдовиченко А. М. - Держава як головний інституціональний і системоутворюючий суб’єкт розробки і впровадження стратегії інноваційного і сталого розвитку, Калінчак О. В., Кузнєцова М. А. (2019)
Hetman O. - Priorities of ecologization of innovative development of the Odesa region (2019)
Gordiuchyk E. - Submission of administrative decisions of using recreation and tourist territory and development of alternative activity types, Kostetska К. (2019)
Zakharchenko N. - Rationale for the feasibility of creating an agro-industrial cluster on the example of the Kodym district of the Odessa region (2019)
Kolodynskyi S. - Innovative activity strategy of regional economic systems, Zakharchenko O., Babyi O. (2019)
Кужель О. В. - Cтратегічні напрями та заходи реформування економічної політики України (2019)
Kupinets L. - Assessment of information support of ukraine in the context of international requirements, Shershun O. (2019)
Laiko O. - Design of euroregional innovation system - "growth pole" of peripheral economic area , Kovalenko S. (2019)
Лисюк В. М. - Теорія розвитку ринкової логістики у просторовому та часовому вимірі (2019)
Ніколайчук Т. О. - Методологічні засади розвитку підприємницької діяльності соціально-природоохоронного напряму на основі інклюзивного підходу, Хумарова Н. І. (2019)
Rubel O. - "Institutional ecosystem" as a new paradigm of nature management development, Aghayev А., Kaled A. Asalam Moftah А., Zhikhareva A., Reznichenko N. (2019)
Sadchenko O. - Transformation in economy: financial and credit system and marketing approaches, Nikola S. (2019)
Tarakanov M. - Integration logistics mechanisms of functioning of the raw materials sector of the milk and dairy products market, Topalova I., Buiukli-Taran T. (2019)
Філіппов В. Ю. - Парадигма сталого розвитку: генезис, передумови та витоки (2019)
Шевченко Г. М. - Рекреаційне природокористування в контексті протиріч сталого розвитку: принципи та організаційно-економічний інструментарій, Петрушенко М. М. (2019)
Shyriaieva L. - Development prospects of digital transformation in transportation and logistics, Afanasieva O., Fedoruk M. (2019)
Shkuropat A. - Methodological approaches for inclusion of factors of a "green economy" into medium term forecasting models for regional development, Stepanov V. (2019)
Шпик І. - Професор Володимир Павлович Чорній: життя та творча діяльність (2018)
Зашкільняк Л. - Мої півстоліття з Володимиром Чорнієм. Спогад (2018)
Любащенко В. - Чеський реформатор Ієронім Празький та його подорож у західні землі Київської митрополії (2018)
Вацеба Р. - Система влади у сербських князівствах Ельбо-Заальського межиріччя у ІХ–на початку Х ст. (2018)
Шпик І. - Українська рукописна орнаментика нововізантійського стилю: особливості розвитку в контексті східнохристиянських художньо-мистецьких традицій (2018)
Полещук Т. - Юрій Гуца-Венелін і початок українсько-російської дискусії про "дві російські ("русские") народності" (2018)
Кравець Я. - Сорабістична студія французької славістки Марі Фаліпо де Во "Зелена Венеція. Лужицькі Блота" (1927) (2018)
Нагірний М. - Особливості реінтеграції хорватського Подунав’я (друга половина 1990-х років) (2018)
Стоянова Д. - Мовні особливості болгарських дамаскинів XVIII ст. (2018)
Teplyy I. - Bosnian-Herzegovinian and montenegrin literature among Ivan Franko's creative interests (2018)
Татаренко А. - Життя на терезах оповіді: особливості наративної стратегії роману Меші Селімовича "Дервіш і смерть" (2018)
Сливинський О. - Між живою пам'яттю та політичною кон'юнктурою: "нова історична хвиля" у слов'янських літературах Центрально-Східної Європи (2018)
Кравець Я. - П'ять сорабістичних семінарів професора Костянтина Трофимовича (до 95-ї річниці народження ученого) (2018)
Островська І. - До 70-літнього ювілею Люби Стоїчкової (2018)
Гонтарук Л. - XXVІ Міжнародний славістичний колоквіум (Львів, 17–18 травня 2018 р.), Лазор О., Татаренко А., Шпик І. (2018)
Паршин І. - IX Міжнародна наукова конференція "Colloquia Russica: Ruś a Polska (X–XVI w.)" (Перемишль, 5–8 грудня 2018 р.) (2018)
Афтанюк В. В. - Моделювання та аналіз гідродинаміки парогазових потоків у скрубері вентурі, Даниленко Д. В., Афтанюк А. В. (2019)
Афтанюк В. В. - Моделювання гідродинаміки корпуса судна з урахуванням біологічного забруднення, Гаврілкін О. Є. (2019)
Богач В. М. - Дослідження роботи системи "Puls" без акумулювання тиску масла, Шебанов А. М., Слободянюк І. М. (2019)
Бутенко О. В. - Метод пошуку розв'язання складної задачі інтерпретації для розв'язання зворотної задачі з визначення складу пального, Максимов М. В., Демиденко В. Е., Брунеткін О. І. (2019)
Козьміних М. А. - Особливості обробки парів ЗПГ на газовозах з мембранним типом танків, Задорожний В. А. (2019)
Малахов О. В. - Характеристики процесу тепло-масопереносу в застосуванні до вентиляції інертними газами вантажних трюмів танкерів, Колегаєв М. О., Бражнік І. Д., Ліхогляд К. А. (2019)
Кулік В. І. - Підвищення цетанового числа дизельного палива при домішках нанопорошка оксида алюмінія (Al2O3) (2019)
Савельева О. С. - Застосування інформаційних технологій у суднових технологічних процесах, Малахова Д. О. (2019)
Kaluga O. O. - Analysis of construction features of gasfueled vessel's storage tanks, Kozminuh M. A. (2019)
Kiris A. V. - Calculation of ships attraction force power at their approach, Garagulya B. A. (2019)
Kozytskyi S. V. - Effectiveness of nanodispersed substances utilization in ship's mechanisms, Kiriian S. V. (2019)
Lebediev B. - Modification of exothermic compositions in order to increase their heat power, Lebedieva E., Dmytrieva S., Krolkova M. (2019)
Polovinka E. M. - Modeling of fuel injection processes of rt-flex engines accumulator common rail fuel injection system, Tаbulinskiy I. N. (2019)
Polovinka E. M. - Development and testing of systems for monitoring of marine diesel engines working processes on the basis of combined measuring converters, Yakovenko А. Y. (2019)
Zhuralov Yu. I. - Use efficiency of the flexible connections (fc) of deck mechanisms, Melnik А. А., Muradyan P. S. (2019)
РЕФЕРАТИ (2019)
Брижнік В. M. - Теодор АДОРНО. Виховання – навіщо? (переклад, анотація і примітки Віталія Брижніка) (2019)
Брижнік В. M. - Теодор АДОРНО. Нотатки про гуманітарну науку та освіту (переклад, анотація і примітки Віталія Брижніка) (2019)
Култаєва М. Д. - Політичні імплікації філософської педагогіки. Роздуми над монографією Р. Мєрінга "Винахід свободи. Про піднесення і падіння філософської педагогіки" (2019)
Горбунова Л. С. - Освіта для стійкого розвитку: до питання про концепти та методологію (2019)
Мєлков Ю. - Human-Dimensionality and Values of Higher Education:Strategies for the Future of Complexity and Sustainable Development (2019)
Бойченко М. І. - Інституційні засади академічної доброчесності: філософська та правова концептуалізація (2019)
Матусевич Т. В. - Демократія в освіті: ідеальне буття чи педагогічна реальність?, Колесник Л. В. (2019)
Помогайбо В. - Філософія життя в успішних спільнотах (2019)
Калуга В. - Функціональне навантаження культури та мистецтва у бутті людини з огляду на екзистенціальний прагматизм (2019)
Моркина Ю. - Язык и поэтика: анализ концепций последователей А. А. Потебни (2019)
Прокопович Л. - Народні прислів'я в курсах з культури спілкування: розширення філософсько-аксіологічного контексту навчання (2019)
Мулярчук Є. - Покликання людини у сучасному світі: відповідальність та очікувані компетенції педагогів (2019)
Бєлінська І. - Математичні компетентності у новій українській школі – спроба з'ясування, Гірний О. (2019)
Міхно О. - Педагогічна характеристика учня: явище vs феномен (2019)
Muzur A. - Pietism and Education in the Life and Work of Fritz Jahr, Rinčić I. (2019)
Губенко Г. - Урбаністичний задум біоетики: етюди для свідомого громадянина) (2019)
Hubenko H. - Interview with Associate Professor of Rijeka University Iva Rincic(The Interview has been conducted by Hanna Hubenko in terms of the International Conference "The 21st Rijeka Days of Bioethics. Urban Bioethics:From Smart to Living Cities. Bioethical Debate, Reflections and Standards", Rijeka, Croatia, 17 – 18 May 2019), Rinčić I. (2019)
Єршова-Бабенко І. - Філософсько-історична візія освітніх досліджень. Рецензія на наукову монографію: Kudláčová B., Rajský A. (red.) et al. (2019). Education and "Pädagogik”. Philosophical and Historical Reflections (Central, Southern and Southern-Eastern Europe), Bеrlin, Peter Lang; Bratislava, Veda, 329 рр. (2019)
Сагуйченко В. - В орбіті європейської філософії освіти: погляд українського учасника конгресу 2018 року (2019)
Губенко Г. - Біоетичні дебати, роздуми та стандарти у живих містах. У центрі уваги – урбаністична біоетика (огляд Міжнародної конференції "The 21st Rijeka Days of Bioethics. Urban Bioethics: From Smart toLiving Cities. Bioethical Debate, Reflections and Standards", Рієка/Хорватія, 17–18 травня 2019 року) (2019)
Kyrychenko O. A. - Modern Doctrine Value of Legal Status of Socio Individuals to Resolve Jurisprudence Collisions of Judges Removal from Office Due to Criminal Responsibility, Shlychek O. U. (2017)
Алєксєєнко І. Г. - Аспекти застосування дисциплінарної та цивільно-правової відповідальності за шкоду заподіяну корупційними та пов'язаними з корупцією правопорушеннями, Стасюк О. М. (2017)
Венедіктов А. А. - Вплив політичної корупції на результати реформування правоохоронної системи України, Венедіктова Ю. Є. (2017)
Кагадій М. І. - Порівняння основ конституційного ладу Білорусії, Молдови, Росії, України (2017)
Качинська М. О. - Жорстоке поводження з дитиною як прояв насильства в сім'ї (2017)
Ланцедова Ю. О. - Розгорнутий виклад новітньої доктрини процедури роботи із об'єктивними, суб'єктивними і змішаними джерелами антикримінальних відомостей, Вітик Ю. Ю., Мельник С. Б. (2017)
Мартинюк О. В. - Злочини проти честі, гідності та особистої свободи жінки за Литовським Статутом (2017)
Yureskul V. - General Legal Regime of Lands for Recreational Use in Ukraine (2017)
Yurkova G. V. - Institute of Reconciliation of Parties in the Criminal Proceedings of Ukraine (2017)
Теплюк С. М. - Розвиток концепції публічного порядку у праві окремих країн континентальної Європи (2017)
Дамбітова К. Ю. - Особливості визначення об'єкта злочину, передбаченого ст. 190 КК України (2017)
Проців Н. І. - Окремі аспекти визнання, виконання та оскарження арбітражних рішень (2017)
Мосьондз С. О. - Функціонування системи запобігання корупції в Україні: міф чи реальність, Михайленко О. Р. (2017)
Костюк В. Л. - Процедура застосування дисциплінарної відповідальностіпрокурора: теоретико-правовий аспект, Семененко Б. В. (2017)
Навроцький О. О. - Сучасне розуміння категорій адміністративної дієздатності дитини та адміністративної деліктоздатності дитини як самостійних елементів адміністративної правосуб’єктності дитини (2017)
Третяк Т. О. - Проблеми набуття сервітутів за набувальною давністю за законодавством України (2017)
Чехович Т. В. - Сутність та зміст конституційного принципу рівності громадян перед законом (2017)
Чижов Д. А. - Поняття соціального захисту людини в умовах військових конфліктів (2017)
Андерсон Н. В. - Конкурентоспособность как фактор и функция социально-экономического развития приграничных регионов и территорий в условиях евроинтеграции (2016)
Андрєєва Н. М. - Методичне забезпечення та оцінка ефективності екологічного управління територіями портово-промислових зон Українського Причорномор’я (2016)
Анненцева О. В. - Стратегічні орієнтири соціально-економічного розвитку Українського Причорномор’я (2016)
Бойко М. О. - Методичній підхід до оцінки ефективності управління економічною безпекою портового оператора (2016)
Бондаренко С. А. - Аналіз стану та рівня використання рекреаційно-туристичного потенціалу регіонального ринку туристичних послуг Одеської області (2016)
Булишева Д. В. - Еколого-економічні засади земельного стратегування рекреаційних територій (2016)
Горячук В. Ф. - Методичні підходи до оцінки бюджетних програм та шляхи їх удосконалення, Дуков Д. Ф. (2016)
Дишкантюк О. В. - Теоретико-методологічні основи розбудови державного управління індустрією гостинності (2016)
Yermolenko E. - Сomplex approach to the innovative product prospectivity forecasting of a company-developer`s of a unique new technique, Vorotnikov V. (2016)
Єрьоменко Ю. І. - Стан та перспективи розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в Одеському регіоні (2016)
Жавнерчик О. В. - Механізм державно-приватного партнерства в сфері екологізації сільськогосподарського землекористування (2016)
Жихарева А. А. - Имплементация современного международного инновационного понятийного аппарата в Украинский научный дискурс, Рубель О. Е. (2016)
Золотов В. І. - Ризики соціо-еколого-економічного проектування та методи їх мінімізації, Дем’яненко С. Г. (2016)
Каламан О. Б. - Управління прибутком підприємств виноградарства та виноробства (2016)
Карпенко Г. Ю. - Визначення екологічних ризиків та загроз в Нижньодунайському регіоні (2016)
Картышев Д. В. - Правовые условия международных коносаментных перевозок в зеленой экономике (2016)
Кириленко О. М. - Дocлiджeння xapaктepу poзвитку вiтчизнянoї зaлiзничнoї гaлузi (2016)
Коваль В. В. - Напрями забезпечення інвестиційної привабливості аграрного сектора економіки України (2016)
Куруцова Е. С. - Основні передумови створення державного фонду сприяння впровадження альтернативної енергетики (2016)
Лайко О. І. - Механізм покращення інвестиційного клімату регіону (на прикладі Українського Причорномор’я), Чехович З. В. (2016)
Лисюк В. М. - Організаційна структура логістики товарних ринків, Тараканов М. Л. (2016)
Мартієнко А. І. - Інституційні засади формування низьковуглецевого розвитку України, Хумарова Н. І. (2016)
Никола С. О. - Анализ действующей системы мотивации природопользования в Украине (2016)
Нікішина О. В. - Регуляторна еластичність секторів інтегрованих ринків зерна та продуктів його переробки (2016)
Нічітайлова М. С. - Урахування впливу утворення відходів на використання природних рекреаційно-туристичних ресурсів (2016)
Нічітайлова Н. С. - Екологічна стратегія кайдзен як ефективний інструмент зниження впливу підприємства на навколишнє природне середовище (2016)
Носачёв И. Ю. - Фактор экологических ограничений в контексте теории ограничений (2016)
Обухов Е. В. - Экономико-экологический фактор влияния изменений климата на интенсивность внешнего водообмена Каховского водохранилища, Корецкий Е. П. (2016)
Осипов В. М. - Оцінка впливу інвестицій на економічний розвиток України та регіонів Українського Причорномор’я, Горячук О. В. (2016)
Петренко К. Ю. - Двосторонні міжнародні угоди як інструментарій розвитку транскордонних природоохоронних територій національної мережі біосферних резерватів ЮНЕСКО в Україні (2016)
Познанська І. В. - Оцінка асиметрії ринку поромних перевезень в Україні (2016)
Садченко Е. В. - Инновационные подходы обеспечения устойчивого гармоничного развития социетальных систем (2016)
Сараєва І. М. - Стан розвитку фінансової інфраструктури забезпечення кредитними ресурсами суб'єктів підприємництва в Україні, Носова Н. І. (2016)
Серов О. О. - Шляхи розвитку локального ринку житлово-комунального господарства (2016)
Сотник І. М. - Теоретико-концептуальні засади формування стратегії дематеріалізації діяльності підприємства, Гончаренко О. С. (2016)
Тихонова І. М. - Управління витратами промислового підприємства: інтеграційний аспект (2016)
Хумаров О. А. - Формування інституційного забезпечення розподілу квот парникових газів (2016)
Черчик А. О. - Оцінка еколого-економічної безпеки підприємств лісогосподарської сфери (2016)
Черчик Л. М. - Менеджмент якості навколишнього середовища (2016)
Cimpoies L. - Assessing agri-food trade advantages with eu: a comparative case study of Moldova and Ukraine, Vavdiiuk N., Sarbu O. (2018)
Маркіна І. А. - Формування політики управління якістю ґрунтів системи аграрного землекористування в контексті глобальних проблем, Кобченко М. Ю. (2018)
Лігоненко Л. О. - Стандартизація інноваційного менеджменту: закордонний досвід та українські перспективи (2018)
Кривов’язюк І. В. - Державне регулювання соціального підприємництва: світовий досвід, Гаранчевська І. А. (2018)
Герцег В. А. - Наукові підходи до визначення сутності забезпечення інфраструктурного розвитку сільських територій, Готько Н. М. (2018)
Zabedyuk M. - Types of regional development strategiesand the conditions of their realization (2018)
Кондіус І. С. - Моделювання рівня трудового потенціалу Західного регіону (2018)
Сотник І. М. - Організаційно-економічні проблеми і перспективи розвитку відновлювальної енергетики у приватних домогосподарствах України (2018)
Тендюк А. О. - Екологічноорієнтоване управління лісогосподарським підприємством: підхід до впровадження, Стрижеус Л. В., Медвєдєва О. І. (2018)
Христенко Г. М. - Організаційно-економічний механізм ефективного розвитку органічного агровиробництва, Герасимів З. М. (2018)
Баранец А. В. - Анализ сбытовой стратегии предприятия (2018)
Битов В. П. - Етика бізнесу в сучасному підприємництві (2018)
Гнатишина Н. Д. - Формування кластерної моделі організації діяльності підприємств легкої промисловості (2018)
Горобець Т. А. - Теоретичні аспекти управління ефективністю діяльності підприємств малого та середнього бізнесу (2018)
Давидова О. Ю. - Соціально-економічні передумови ефективного розвитку підприємств готельно-ресторанного господарства (2018)
Дзьоба О. Г. - Потенціал диверсифікації діяльності підприємств: сутнісно-аспектний аналіз, Ромашко О. М. (2018)
Данилюк Т. І. - Послуги аутсорсингу та галузевий спектр їх використання, Мохнюк А. М. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Напрями інтенсифікації діяльності підприємств машинобудування (2018)
Маркіна І. А. - Стійкий розвиток українських м’ясопереробних підприємств в умовах сучасного ринкового господарювання, Большакова Є. Л. (2018)
Наторіна А. О. - Ландшафт традиційного ритейлу в умовах цифровізації (2018)
Писаренко С. В. - Управління конкурентоспроможністю підприємства та фактори, що на неї впливають, Бенях В. В., Снігерьова К. А. (2018)
Полінкевич О. М. - Корпоративна культура як елемент економічної безпеки підприємницьких структур (2018)
Разінькова М. Ю. - Сучасні маркетингові інструменти для просування брендів (2018)
Різніченко Л. В. - Вплив факторів внутрішнього і зовнішнього середовища на формування ефективної стратегії розвитку промислового підприємства, Лисич В. В., Бабич А. О. (2018)
Садюк А. В. - Ефективність лібералізації ціноутворення при впровадженні rab регулювання (2018)
Черниш І. В. - Управління комерційною діяльністю ПРАТ "Миргородський завод мінеральних вод", Кирпита Я. А., Лобач Л. В. (2018)
Чобіток В. І. - Методи оцінки конкурентоспроможності вітчизняних промислових підприємств, Грабар М. В. (2018)
Черниш І. В. - Теоретичні основи формування стратегії сталого розвитку державної установи, Хабло Ю. О. (2018)
Ящишина І. В. - Смарт-інновації з позицій системного підходу (2018)
Біленко Д. В. - Методи формування бюджету підприємства в умовах ризиків та невизначеності (2018)
Владичин У. В. - Фундаментальні елементи захисту прав споживачів банківських кредитних послуг в Україні, Ліпша О. О. (2018)
Іщук Л. І. - Діагностика фінансового стану як інструмент ефективного управління розвитком підприємства (2018)
Kovtun G. I. - Public debt management as an instrument for ensuring debt security of Ukraine (2018)
Ніколаєва А. М. - Фінансовий механізм підвищення капіталізації аграрних підприємств, Іщук Л. І., Пиріг С. О. (2018)
Мельничук Л. Ю. - Системні трансформації в реформуванні пенсійного забезпечення громадян України, Ротарь О. М. (2018)
Савастєєва О. М. - Модель механізму функціонування інституційної архітектоніки бюджетного процесу на місцевому рівні (2018)
Тулай О. І. - Державно-приватне партнерство в контексті модернізації фінансування сфери охорони здоров’я (2018)
Голик В. Р. - Управлінський екологічний облік як складова управління підприємством (2018)
Литвин К. В. - Зміна парадигми обліку науково-технічного прогресу у складі виробничої функції під впливом розвитку суспільства знань (2018)
Тлучкевич Н. В. - Класифікація управлінських рішень при формуванні управлінської облікової системи в аграрному менеджменті (2018)
Безтелесна Л. І. - Шляхи поліпшення якості формування людського капіталу на рівні громади (2018)
Білоусова А. Ю. - Професійний розвиток персоналу, Лисянський Е. О., Омеляненко М. О. (2018)
Дзямулич М. І. - Продуктивність праці та людський капітал і їх взаємозв'язок в сучасній економічній системі, Чумагіна Ю. О. (2018)
Ревтюк Є. А. - Теоретичні підходи до імплементації концепції управління людським капіталом на підприємстві (2018)
Хілуха О. А. - Навчання персоналу у системі корпоративного управління (2018)
Title (2016)
Горішна Н. - Сучасні тенденції модернізації підготовки соціальних працівників (2016)
Кузьмeнкo Ю. - Соціокультурний феномен есперанто-руху: до історії питання (2016)
Моренко О.М. - Формування психологічної культури майбутніх соціальних педагогів (2016)
Ніжинська І. - Профорієнтація та вибір майбутньої професії (2016)
Олійник Г. - Cоціaльно-педагогічна діяльність у сфері молодіжного дозвілля (2016)
Попова А. - Oсобливості організації волонтерської діяльності як механізму реалізації соціальної політики швеції у контексті захисту прав мігрантів (2016)
Пришляк O. - Формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців соціономічних професій: системно-синергетичний підхід (2016)
About the authors (2016)
Call for papers (2016)
Шеленко Д. І. - Система інституційного забезпечення функціонування сільськогосподарських підприємств, Баланюк І. Ф., Савка М. В., Костюк Б. А. (2018)
Якубів В. М. - Стратегічний аналіз розвитку сільськогосподарських підприємств Івано-Франківської області, Боришкевич І. І., П’ятничук І. Д. (2018)
Перевозова І. В. - Кластерна модель фінансування інноваційного розвитку аграрного сектору Карпатського макрорегіону, Cус Т. Й. (2018)
Дорошенко В. М. - Теоретико-методичні підходи до визначення поняття "зелене будівництво" (2018)
Галюк І. Б. - Перспективи функціонування технологічних платформ в умовах нової промислової революції в Україні (2018)
Репушевська Ю. О. - Теоретичні засади управління підприємством в умовах кризи (2018)
Матковський П. Є. - Напрями, форми та сфери прояву модернізації сільськогосподарських підприємств (2018)
Михайлів Г. В. - Інноваційна політика в контексті стратегії фінансово-економічної безпеки підприємства, Гринів Л. В. (2018)
Шкромида Н. Я. - Оптимізація податкового навантаження як складова формування податкової політики суб'єкта господарювання в умовах кризових явищ (2018)
Іванова А. І. - Стягнення плати за землю в контексті здійснення державного фінансового контролю земельних відносин (2018)
Солоджук Т. В. - Фінансові ресурси системи соціального страхування України (2018)
Левандівський О. Т. - Державна підтримка аграрного сектору в сучасних умовах господарювання (2018)
Кропельницька С. О. - Роль Прикарпатського національного університету як мозкового центру реформ у посиленні інституційної спроможності розвитку територіальних громад регіону (2018)
Васильченко Г. В. - Система діагностики для розробки стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад (2018)
Мигович Т. М. - Аналіз ефективності формування та реалізації бюджетних програм об’єднаних територіальних громад (2018)
Фуфалько І. Ю. - Інтереси суб’єктів суспільних відносин та їх узгодження в процесі забезпечення економічного розвитку території (2018)
Гречаник Н. Ю. - Міжнародний маркетинг як відображення сучасних глобалізаційних процесів (2018)
Бондарчук Н. В. - Основні фактори, які формують вплив на якість людського капіталу (2018)
Нагорняк Г. С. - Реалізація кадрового забезпечення як складової інтелектуального капіталу підприємств вітчизняної машинобудівної галузі: інструментарій удосконалення (2018)
Луцик Ю. А. - Наукове обґрунтування економічної безпеки за умов глобалізації (2018)
Дані про авторів (2018)
Абрамович С. Д. - Ліризація громадського дискурсу в поезії Тамари Севернюк (2016)
Гарячая О. С. - Эпитет как средство символизации образа дороги в "Мертвых душах" Н. Гоголя и "Волшебном фонаре" Ю. Крашевского (2016)
Доній Т. М. - Мотивне поле архетипу самості (2016)
Кеба О. В. - Наратор як детектив і детектив як наратор: версії Ґрема Ґріна (The End of the Affair) і Ґрема Свіфта (The Light of Day) (2016)
Кеба Т. В. - Концепти англійськості й американськості в романі Генрі Джеймса "Жіночий портрет" (2016)
Насмінчук Г. Й. - Інтертекстуальні стратегії роману "Між пеклом і раєм" Галини Тарасюк (2016)
Орлов О. П. - Феноменологія художніх образів із циклу Івана Буніна "Весною, в Іудеї" (2016)
Ситник О. В. - Співвідношення сюжету та характерології у психологічних новелах В. Фолкнера (2016)
Спивачук В. А. - Образ "маленького человека” в традиции русской литературы начала XX века (на примере рассказов Пантелеймона Романова) (2016)
Титянин К. А. - О специфике отношения Гоголя к фольклорному сознанию в "Вечерах на хуторе близ Диканьки" (2016)
Шулик П. Л. - Своєрідність часово-просторової організації роману Амоса Оза "До самої смерті" (2016)
Агафонова А. М. - Теоретичні аспекти вивчення епістолярного дискурсу (2016)
Бабій Ю. Б. - Онімні маркери сучасного політичного дискурсу (2016)
Беркещук І. С. - Зародження когнітивної дериватології як науки (2016)
Bukhinska T. V. - Sentence size as feature of the author’s style (applied to works of German writers) (2016)
Hladkoskok L. - Teaching English for future lawyers, Muradkhanian I., Rubanets T. (2016)
Гудима Н. В. - Структурні типи запозичених лексем у сучасній українській мові (2016)
Дзира І. Я. - Реєстр Війська Запорозького Низового 1756 р. як джерело вивчення лінгвістичних і етнічних контактів південних слов’ян і запорозьких козаків у середині ХVІІІ століття (2016)
Дзюбак Н. М. - Фонетичний повтор як індивідуальний авторський прийом організації поетичного мовлення Аркадія Браеску (2016)
Желязкова В. В. - Іконічні лексеми в семіосфері роману В. Шкляра "Маруся" (2016)
Зелінська О. Ю. - Діалог як засіб побудови тексту української проповіді XVII ст. (2016)
Казимір В. О. - Взаємодія між лексикографією і теорією мови – розширення і диференціація типології німецьких словників (2016)
Каленюк С. О. - Термінолексеми в мові ЗМІ Миколаївщини: функції та ідеографічні типи (2016)
Коваленко Б. О. - Лінгвальні особливості оповідань Михайла Коцюбинського (на матеріалі прижиттєвої збірки "У грішний світ”) (2016)
Коваленко Н. Д. - Часова реальність буття у фразеології говірок (2016)
Козак Р. В. - Експресивний синтаксис як мовний засіб репрезентації синтаксичної прецедентності у східнослов’янських мовах (2016)
Косович О. В. - Cyber- та hyper- у лексицi сучасного франкомовного iнтернету (2016)
Коч Н. В. - Концептуальна дихотомія правда/неправда як лінгвокультурний феномен (2016)
Кришталюк Г. А. - Зміна як спосіб концептуалізації заперечення: когнітивно-дискурсивне вивчення (на матеріалі сучасних англомовних газет) (2016)
Кульбабська О. В. - Варіантність синтаксичних конструкцій в українських паралельних перекладах біблії (2016)
Макар І. С. - Словник мови письменника і проблеми дослідження лексичної ідіосистеми художнього твору (2016)
Маркітантов Ю. О. - Авторське слово в художній прозі Миколи Невидайла (на матеріалі повісті "Родове прокляття"), Поплавська Л. В. (2016)
Мартіна О. В. - Облігаторні позиції інтерперсональних дієслівних предикатів у пропозиції міжособистісних відношень (2016)
Марчук Л. М. - Оцінні характеристики концепту "чесність" та його функційна частотність у ЗМК (на матеріалі регіональних інтернет-газет) (2016)
Матковська М. В. - Актуалізація категорії поліілокутивності в англомовному політичному дискурсі (2016)
Мєлєкєсцева Н. В. - Реалізація предикатів наявності / відсутності з додатковою семою ознаки в семантико-синтаксичній структурі речення (2016)
Монастирська Р. І. - Термінологічні значення цивільно-правових понять у логіко-предметному аспекті (2016)
Олексюк О. М. - Мовна ситуація Миколаївщини в умовах суцільного білінгвізму (2016)
Сидоренко І. А. - Особливості сучасних напрямів дослідження драматургічного дискурсу (2016)
Струганець Ю. Б. - Способи словотворення української футбольної лексики (2016)
Сьоміна О. І. - Синтаксис як об’єкт діалектології (2016)
Тищенко Т. М. - Способи номінації в тематичних групах лексики з конкретним значенням у східноподільських говірках української мови (2016)
Томусяк А. О. - Комунікативно-інтенційний зміст комплексу "питання-відповідь" у сучасному англомовному художньому тексті (на матеріалі роману Сьюзен Коллінз "Голодні ігри") (2016)
Томусяк Л. М. - Каузативне ускладнення дуплексивних конструкцій (2016)
Третяк Н. В. - Предикативні метафоричні моделі в семантичному синтаксисі української мови (2016)
Удовіченко Г. М. - Лінгвокультурний підхід до вивчення мови (2016)
Чернікова О. І. - Структурні різновиди кіномемів у англомовному лінгвокультурному середовищі (2016)
Черська Ж. Б. - Засоби вербалізації концептів "егоїзм"-"альтруїзм" у художній літературі першої половини ХХ століття (2016)
Шатілова Н. О. - Звертання як репрезентант української народнопоетичної традиції в ідіостилі Сидора Воробкевича (2016)
Яценко Н. О. - Термінологічні дослідження сучасної України: аналітичний огляд (2016)
Каптур Г. А. - Художній текст як засіб формування творчо-естетичних цінностей у майбутніх учителів початкових класів, Вітюк В. В. (2016)
Чайка С. В. - Виховний потенціал української народної музичної творчості (2016)
Шеремета Н. П. - Формування креативності студентів на заняттях з української мови за професійним спрямуванням (2016)
Наумовська О. В. - "Добрий козак усе по волі ходить!": типологія героїчних образів чарівної казки (2016)
Шуляк С. А. - Елементи сакрального в текстах українських народних замовлянь (2016)
Варех Н. В. - Особливості медіарецепції етноніму "Ukraine" у британській періодиці (2016)
Козиряцька С. А. - Дискурсні практики медіа-сфери Росії: синтез двох ідеологій чи розмивання орієнтирів (2016)
Колупаєва О. М. - Мовна специфіка спортивних текстів в електронних ЗМІ (за матеріалами сайту football24.ua) (2016)
Лівіцька О. В. - Мовні особливості рекламних текстів у сучасному телеефірі (2016)
Садовнікова О. П. - Актуалізація національно-культурних цінностей українців у сучасному медіадискурсі: етносимволи в рекламному зверненні, Сипченко І. В. (2016)
Кеба О. В. - Минуле у світлі фікційності: сучасний романіст як історіограф (2016)
Коваленко Н. Д. - Очі – душа (матеріали до словника означень кольору очей в українській мові) (2016)
Вихідні дані (2016)
Віткін Л. М. - Аналіз системи технічного регулювання, стандартизації, метрології в Україні та заходи щодо її удосконалення на 2018 рік (2018)
Попруга Ю. М. - Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: підсумки метрологічної діяльності за 2017 рік (2018)
Кузьменко Ю. В. - Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки — реалізація в Україні європейських підходів (принципів), Черепков С. Т., Дуля В. В. (2018)
Воробйов Л. Й. - Методи та засоби квазідиференціальної калориметрії (2018)
Іващенко А. П. - Застосування усереднювальних напірних трубок за вимірювання швидкості та витрати газу, Микитчик П. М., Гайдай В. Л., Свита М. П., Купчинський В. В. (2018)
Сурду Д. М. - О вычислении неопределенности измерений импеданса сложными системами (2018)
Кошевая Л. А. - Обобщенный подход к оцениванию статистической управляемости технологического процесса. Часть 1. Статистическое обоснование критериев разлаженности технологического процесса, Клевцова М. А. (2018)
Орнатський Д. П. - Дослідження параметрів N-канальних фільтрів для вібраційного аналізу підшипникових частот, Довгань В. В. (2018)
Kliuchnik І. - Methods of Modular Type Rotors Optimal Complexing in the Process of the Composition, Mamontov A., Umiarov R., Shalayeva V. (2018)
Мачехин Ю. П. - Составление модели измерений в нелинейных динамических системах, Курской Ю. С. (2018)
Величко О. М. - Аналіз шкали для оцінювання компетентності експертів з метрології із застосуванням моделі Раша, Гордієнко Т. Б. (2018)
Новіков В. М. - Навчально-методичне забезпечення процесу акредитації органів з оцінки відповідності в Україні, Никитюк О. А. (2018)
Іванова О. А. - Особовий архів Віктора Степановича Косенка у фондах Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Рудакова Ю. К. - Вивчення латинської мови в Україні: вітчизняні друковані підручники XVII ст. (2019)
Індиченко Г. В. - Українсько-польська між академічна співпраця в галузі соціогуманітаристики (1961 – 1965 рр.): історико-джерелознавчий аспект (2019)
Коваль Т. В. - Фонд автографів Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: історія формування, дослідження, використання (2019)
Шаповал А. І. - Документи академіка М. М. Боголюбова в архівних фондах Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, Старовойт С. В. (2019)
Чернухін Є. К. - Грамота Вселенського патріарха Єремії ІІ православному братству Різдва Пресвятої Богородиці в Рогатині (з колекції митрополита Андрея Шептицького в Інституті рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2019)
Булгаков Ю. В. - Діяльність А. Д. Коваленка як ученого секретаря Президії Академії наук УРСР (1950 – 1954) (2019)
Юхимець Г. М. - Образ святого Миколая в українській гравюрі XVII – XVIII ст., Цинковська І. І. (2019)
Івченко Л. В. - Твори Дженнаро Астаріти в нотній колекції Олексія Розумовського (2019)
Донець О. М. - Український друкований плакат 1920-х – початку 1930-х років як інформаційне джерело з вивчення гендерних питань (на матеріалах з фондів Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського) (2019)
Добрянська Т. А. - Титульні аркуші кодексів XVII ст. з колекції рукописних книг Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського: джерелознавчий аспект (2019)
Філіпович М. А. - Рудни Левобережной Украины XVII – XVIII вв. Москва: АН СССР, 1960. 264 с.: життя історика крізь призму однієї книги, Федоренко П. К. (2019)
Петрушко Л. А. - Скорбота і сльози покаяння в оцінках печерської спільноти (2019)
Гнатенко Л. А. - Василь Васильович Німчук як публікатор давніх українських писемних пам’яток та палеограф (2019)
Кашеварова Н. Г. - Використання радянських кінодокументів в ідеологічній боротьбі Третього райху проти більшовизму (за документами Оперативного штабу райхсляйтера Розенберга) (2019)
Калініч Г. Ю. - Кадрове питання при відкритті греко-католицьких навчальних закладів на Холмщині і Підляшші (1865 – 1867 рр.) за родинним листуванням протоієрея Петра Лебединцева (2019)
Калініна-Симончук Ю. С. - Експертиза цінності рукописної та книжкової спадщини в законодавстві України: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Булатова С. О. - "Nastawowac miod stary, wlasnie stary", або білоруські рукописні рецептури питного меду ХVІІ ст. із зібрання Інституту рукопису Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського (2019)
Мицик Ю. - З документів останньої третини XVII – першої третини XVIII ст. до історії Полтавщини, Тарасенко І. Ю. (2019)
Dubrovina L. - Return from Germany to Ukraine of the "Sofi an Charter" of Peter the Great on the metropolitan appointment of Ioasaph Krokovskyi in 1708: Ukrainian-German history of the original Charter and prospects for restitution of cultural valuables, Gestwa K. (2019)
Вихідні дані (2019)
Content (2018)
Badiyan E. - Dislocation-kinetic approach to tensile stress-strain curve calculation for "flat” aluminum polycrystals, Tonkopryad A., Shekhovtsov O. (2018)
Grib A. - Electrical properties of stacks of many long Josephson junctions, Vovk R., Savich S., Shaternik V. (2018)
Gritsenko I. - An alternative explanation for the nonlinear behavior of the oscillating tuning fork immersed in He II, Dubchak T., Mykhailenko K., Sheshin G., Sokolov S. (2018)
Kurskoy Yu. - Topological methods in measurement and research of nonlinear dynamical systems, Machekhin Yu., Gnatenko A. (2018)
Milaya D. - Superplasticity of alloy 01420T with the initial bimodal grain structure, Poyda V., Bryukhovetskiy V., Poyda A. (2018)
Boyko Yu. - Effect of high hydrostatic pressure on various diffusion mechanisms in oxygen deficient ReBa2Cu3O7–x (Re=Y, Ho) single crystals, Khadzhai G., Vovk N., Vovk R., Goulatis I. (2018)
Bronza S. - The analytical research of images in the gravitational lens, Kotvytskiy A. (2018)
Makarovsky M. - Innovative approach to teacher development physics and astronomy, Savchenko O., Zakhozhay V., Tertyshna M. (2018)
Volnyanskaya I. - UV irradiation effect on the electrical properties of Pb2MoO5 single crystal, Trubitsyn M., Volnyanskii D., Bondar D., Shvets T. (2018)
Section: Physics seminar (2018)
Bevz V. M. - Microwave-stimulated superconductivity in the vortex state, Vovk R. V., Shklovskij V. A., Bezuglyj A. I., Dobrovolskiy O. V. (2018)
Poyda V. P. - Activities of the Physicochemical Section of the Society of Experimental Sciences at the Kharkov Imperial University (1872-1915) (2018)
Zakhozhay V. А. - Structure of the universe: hierarchical model (2018)
Bezlepkin A. A. - Peculiarities of the critical dynamics in magnetically uniaxial PbFe12O19 hexaferrite, Kuntsevich S. P. (2018)
Soloviev A. L. - The phenomen of pseudogap in high-temperature superconductors. The model of local pairs and the role of the interaction of superconductivity and magnetism (2018)
Zyman Z. - Calcium-phosphate biomaterials (2018)
Dyukarev Yu. M. - The zeros of matrix polynomials orthonormal on an interval (2018)
Dobrovolskiy O. - Spin-wave phase inverter upon a single nanodefect (2018)
Poyda V. P. - Perfecticity history of opening and modern state study (2018)
Stepanovsky Yu. P. - Massive graviton in Minkowski and de Sitter space-time (2018)
Андронов В. М. - Воспоминание о Борисе Яковлевиче Пинесе (2018)
Yanson Igor Kondratievich (1938-2011) (2018)
Содежание (2015)
Власенко О. І. - Акустична емісія світловипромінюючих структур та світлодіодів (огляд), Велещук В. П., Киселюк М. П., Власенко З. К., Ляшенко І. О., Ляшенко О. В. (2015)
Сукач А. В. - InAs Фотодіоди (огляд), Тетьоркін В. В., Матіюк І. М., Ткачук А. І. (2015)
Данько В. А. - Фотолітографія на реверсивних та перехідних фотостимульованих структурних перетвореннях у ХСН (огляд), Індутний І. З., Луканюк М. В., Минько В. І., Пономарьов С. С., Шепелявий П. Є., Юхимчук В. О. (2015)
Кудрик Я. Я. - Методи створення і властивості омічних контактів до фосфіду індію (огляд) (2015)
Баранський П. І. - Зіставлення електрофізичних властивостей кристалів кремнію, легованих домішкою фосфору крізь розплав і методом ядерної трансмутації, Гайдар Г. П. (2015)
Паюк А. П. - Электронно-лучевая и голографическая запись поверхностно-рельефных структур с использованием многослойных наноструктур Ge5As37S58–Se как регистрирующих сред, Мешалкин А. Ю., Стронский А. В., Акимова Е. А., Сергеев С. А., Абашкин В. Г., Литвин О. С., Олексенко П. Ф., Присакарь А. М., Тридух Г. М., Сенченко Е. В. (2015)
Руденко С. П. - Диагностика локализированных поверхностных плазмонных резонансов в пленках пористого золота, Стеценко М. А., Крищенко И. М., Максименко Л. С., Каганович Э. Б., Сердега Б. К. (2015)
Маланич Г. П. - Химическое травление монокристаллов PbTe и Pb1–xSnxTe растворами H2O2–HBr с использованием разной исходной концентрации HB, Томашик В. М., Стратийчук И. Б., Томашик З. Ф. (2015)
Костюкевич Е. В. - Анализ изменения оптических характеристик поликристаллических пленок золота под влиянием низкотемпературного отжига, Костюкевич С. А., Кудрявцев А. А., Москаленко Н. Л. (2015)
Данько В. А. - Формування субмікронних періодичних плазмонних структур великої площі методом інтерференційної літографії з використанням вакуумних фоторезистів, Дмитрук М. Л., Індутний І. З., Мамикін С. В., Минько В. І., Литвин П. М., Луканюк М. В., Шепелявий П. Є. (2015)
Христосенко Р. В. - Улучшение эксплуатационных характеристик преобразователей на основе поверхностного плазмонного резонанса за счет оптической части сенсорных приборов типа "плазмон”, Костюкевич Е. В., Ушенин Ю. В., Самойлов А. В. (2015)
Онищенко В. Ф. - Розподіл нерівноважних носіїв заряду в структурі макропористого кремнію при їх однорідній генерації по об’єму зразка (2015)
Свєчніков С. В. - До виходу 50-го випуску збірника наукових праць "Оптоелектроніка на напівпровідникова техніка” (2015)
Вихідні дані (2015)
Content (2019)
Мойсей Ісаакович Каганов (2019)
Kovalev A. S. - Dynamics of coupled nonlinear systems, Prilepskii Y. E., Gradjushko K. A. (2019)
Шкловский В. А. - Исследования по спинкалоритронике на кафедре физики низких температур Харьковского национального университета в 2017-2019 годах (2019)
Tkachenko M. - Peculiarities of synthesis of Ag-doped hydroxyapatite ceramics, Zyman Z. (2019)
Dzhenzherov O. S. - Low temperature thermodynamics of finite spin-1/2 XX Chain with some distorted links, Ezerskaya E. V. (2019)
Boyko Yu. I. - Electroosmotic pressure in the process of a biocompatible coating applying on the inner surfaces of nanostructured ceramics, Bogdanov V. V., Vovk R. V., Korshak V. F. (2019)
Kvitka N. - Modification of transfer-matrix method for electromagnetic waves in layered superconductor in presence of DC magnetic field, Rokhmanova T., Apostolov S. S. (2019)
Bronza S. D. - The N-point gravitational lens as cover and his the profile cover, Kotvytskiy A. T., Korostelov Ye. M. (2019)
Chibisov D. V. - Drift wave turbulence and anomalous plasma diffusion in lower hybrid cavities observed in the ionosphere (2019)
Grib O. M. - Coherent emission from the stack of Josephson junctions with the non-uniform inductive interaction, Samsonik O. L., Sukhov R. V. (2019)
Section: Physics seminar (2019)
Content (2019)
Galunov N. - Separate detection of ionizing radiation with different specific energy losses by organic heterostructured scintillators, Khromiuk I. (2019)
Pal-Val P. P. - Effect of annealing on dislocation structure parameters of ultrafine-grained copper: comparative study by acoustic and x-ray methods, Braude I. S., Pal-Val L. N., Geidarov V. G. (2019)
Rybalka I. A. - The possibility to obtain ZnSe crystals with high structural perfection for cryogenic bolometric technics, Tupitsyna I. A., Grynyov B. V., Vovk R. V., Kislitsa M. V., Khadzhai G. Ya., Boyko Yu. I. (2019)
Rokhmanova T. - Reflected energy flux anomaly under grazing incidence: the Brewster angle analogy, Kats A. V. (2019)
Boyko Yu. I. - Elastic properties of ceramics based on Ti3AlC2 MAX phase, Bogdanov V. V., Vovk R. V., Gevorkyan E. S., Korshak V. F. (2019)
Хаджай Г. Я. - Кристалохімічна структура і електрична провідність ВТНП – купратів в умовах варіювання дефектного складу і впливу високоенергетичного опромінення (літературний огляд), Литвинов Ю. В., Вовк Р. В., Завгородня Н. М., Гресь В. Ю., Котвицька К. А., Чурсіна І. М., Боцула О. В., Приходько К. Г., Камчатна С. М. (2019)
Kotvytska K. A. - The number of images of a point source in an N-point gravitational lens, Bronza E. S., Kotvytska L. A. (2019)
Fil D. V. - Nonlinear electromagnetic response of few-layer graphene: a nonperturbative description (2019)
Кузьменко Ю. В. - Опрацювання за методом найменших квадратів результатів вимірювань за ключових, регіональних та додаткових звірень еталонів, Самойленко О. М. (2018)
Крюков О. М. - Урахування впливу температури за вимірювання миттєвих значень тиску порохових газів у каналах стволів вогнепальної зброї, Лисак І. В. (2018)
Гаврилкін В. Г. - Вимірювання вологості зерна пшениці з використанням вакуумно-теплової установки ВТУ-36, Кулик С. В., Власова Л. В. (2018)
Величко О. М. - Міжлабораторні порівняння результатів калібрування мір електричного опору постійному струму, Довгань В. В., Нікітенко Д. В., Брезицький Я. Б. (2018)
Козубовський В. Р. - Прилади газового аналізу для керування системою вентиляції в будинку, Алякшев І. П. (2018)
Володарський Є. Т. - Застосування статистичного підходу до оцінювання результативності процесів для їх постійного поліпшення, Аксьонова Л. І. (2018)
Кононенко Г. Ю. - Щодо формування світлового середовища міста, Назаренко Л. А. (2018)
Кошевая Л. А. - Обобщенный подход к оцениванию статистической управляемости технологического процесса. Часть 2.* Статистический инструментарий для оценивания регулируемости технологического процесса, Клевцова М. А. (2018)
Ковальчук В. В. - Механічні властивості нанокластерів кремнію: геометричний аспект, Пересторонін С. Л., Цуркан О. В. (2018)
Кононов В. М. - Обгрунтуваня розвитку методологічних аспектів військово-метрологічного супроводження розробляння (модернізації) зразків озброєння та військової техніки, Бойко В. М., Ноженко О. М., Рондін Ю. П., Меркулов О. А. (2018)
Кузьменко Ю. В. - Щодо розроблення національного нормативного документа з метрологічної термінології, Величко О. М., Рожнов М. С., Самойленко О. М. (2018)
До 75-річчя Володимира Борисовича Большакова (2018)
Міжнародний форум з питань технічного регулювання (2018)
Микийчук М. М. - Конференція молодих вчених у царині метрології, Стадник Б. І., Яцук В. О., Гоц Н. Є. (2018)
Вітальні послання директорів Міжнародних бюро з мір і вагів Мартіна Мілтона та законодавчої метрології Стівена Паторея з нагоди Всесвітнього дня метрології 2018 (2018)
Володарський Є. Т. - Гармонізація стандартів у сфері комунікаційних мереж та систем для автоматизації електроенергетичних підприємств. Частина 1. Інформаційні моделі та методи моделювання, Денисюк С. С., Волошко А. В. (2018)
Вдовиченко А. В. - Підвищення точності вимірювання активної потужності шляхом додаткового вимірювання напруги на шунті, Туз Ю. М. (2018)
Ляховецький Л. М. - Метод оцінювання інтерференційних завад у системах передавання з ортогональними гармонічними сигналами (2018)
Квасніков В. П. - Наукові основи визначення відстані між об’єктами за допомогою комп’ютеризованих систем вимірювання механічних величин, Дуднік А. С. (2018)
Ковтун С. І. - Розширення діапазону відтворення одиниці поверхневої густини теплового потоку за кондуктивного підведення енергії (2018)
Лейт Ахмед Мустафа Аль Равашдех - Оцінка похибок динамічних нейронних мереж для вимірювальних систем, Руженцев І. В. (2018)
Леонов Г. І. - Исследование метрологических характеристик эталонной силовоспроизводящей машины ОСМ2-100-5, Демченко А. Ю., Ципоренко А. В. (2018)
Черепащук Г. А. - Особенности применения радиационных пирометров, влияющие на точность измерения, Калашников Е. Е., Сироклын В. П., Гопций О. В. (2018)
Зенкін А. С. - Удосконалення акустичного безконтактного контролю матеріалів зі складною внутрішньою структурою, Здоренко В. Г., Барилко С. В., Лісовець С. М. (2018)
Григоренко І. В. - Використання нечіткої логіки для контролю точності та підвищення якості продукції, Григоренко С. М., Безбородий Є. А. (2018)
Хорло Н. Ф. - Схема сертификации персонала в области неразрушающего контроля, действующая в странах Северной Европы (2018)
До 60-річчя Олега Миколайовича Величка (2018)
Чижик І. В. - Як підтвердити технічну компетентність лабораторії і чи це необхідно? (2018)
Волк П. П. - Вплив роботи дренажних систем на формування продуктивності осушуваних земель, Рокочинський А. М. (2019)
Гопчак І. В. - Методологія водогосподарськоекологічного районування басейнів малих річок, Яцик А. В., Басюк Т. О. (2019)
Токар Л. О. - Нормування надійності роботи гідромеліоративних систем при їх проектуванні, Токар О. І., Водько В. Р. (2019)
Білоконь С. О. - Оцінка ефективності зрошення дощуванням із застосуванням вібраційного фільтру відстійника для очищення зрошувальної води, Приходько Н. В., Коптюк Р. М., Ричко Д. М., Рокочинський А. М. (2019)
Кір’янов В. М. - Застосування математичних методів і моделей оптимального управління при регулюванні водного режиму в зрошувальних меліораціях на засадах гідроінформатики (2019)
Пінчук О. Л. - Комп'ютерне моделювання розподілу температури в грунті та приземному шарі повітря за умов поверхневого обігріву широкою оболонкою-рукавом, Романюк І. В., Герасімов Є. Г. (2019)
Токар Л. О. - Імовірнісне оцінювання пропускної здатності трапецеїдальних каналів, Токар О. І., Поташник С. І., Ясінська Л. Р. (2019)
Гапіч Г. В. - Аналіз причин гідродинамічної аварії на ґрунтових гідротехнічних спорудах каскаду штучних водойм (2019)
Трофимчук О. М. - Просторове моделювання в ГІС для оцінки гідроекологічних змін річкових басейнів в зонах впливу гірничодобувних регіонів, Яковлєв Є. О., Анпілова Є. С. (2019)
Сталінська І. В. - Забезбечення екологічної безпеки знезараження питної води методом хлорування (на прикладі м. Харкова) (2019)
Данова К. В. - Розробка алгоритму оцінювання ризику на робочому місці працівника із інвалідністю, Хворост М. В., Малишева В. В. (2019)
Глива В. А. - Дослідження аероіонного режиму навчальних приміщень та визначення шляхів його нормалізації, Ніколаєв К. Д., Халмурадов Б. Д., Геращенко Л. В. (2019)
Романів А. С. - Перспективи та проблеми викладання безпекових дисциплін у вищих навчальних закладах, Параняк Н. М., Дацько О. С., Витрикуш Н. М. (2019)
Радіонов М. О. - Удосконалення наглядової діяльності у сфері охорони праці на підприємствах харчової промисловості, Бринь Л. В. (2019)
Кухнюк О. М. - Аналіз зміни тиску вихрових повітряних потоків в умовах планованого експерименту (2019)
Бичковська Л. С. - Проблеми формування дитячого ігрового середовища у міській забудові, Хоронжевська Ю. О. (2019)
Гапонова Л. В. - До визначення характеристик жорсткості вальцьового з'єднання металевих оболонок спеціального виду, Гребінчук С. С., Коренєв Р. В. (2019)
Трач Р. В. - Застосування методів оптимізації для вирішення завдань проектного управління (2019)
Филипчук Л. В. - Моделювання об'єкту керування при очищенні стічних вод від шестивалентного хрому (2019)
Круліковський Б. Б. - Розробка інтелектуальної інформаційної системи супроводу отримання заохочувальних відзнак співробітниками університету, Шпортько О. В., Чепелева М. Е. (2019)
Зубик Л. В. - Моделювання управління складними інформаційними системами у реальному часі (2019)
Гаєвський В. Р. - Визначення дисперсного складу водних розчинів на основі турбідиметричноседиментаційних вимірювань, Кочмарський В. З., Гаєвська С. Г., Кочергіна О. Д., Соляк Л. В. (2019)
Лебедь О. О. - Визначення індексу потенціалу ґрунтового радону як реперу екологічної радонової безпеки, Мислінчук В. О., Кочергіна О. Д. (2019)
Багрій М. М. - Розроблення та дослідження властивостей текстильного матеріалу для захисту від впливу електромагнітних полів, Тихенко О. М., Левченко Л. О., Колумбет В. П., Рєзник Д. В. (2019)
Похильчук І. О. - Порівняння аналітичних та графічних способів реалізації методу кінематичних діаграм, Тимейчук О. Ю., Сасюк З. К. (2019)
Ніколайчук В. В. - Обґрунтування основних параметрів деталей нової конструкції з'єднання змінної жорсткості, Тимейчук О. Ю. (2019)
Нестеренко В. П. - Підвищення енергоефективності гидроприводів машин (2019)
Бернадська Н. І. - Людина у вирі історії: про романи Миколи Солтиса (2017)
Біляцька В. П. - Генезис та еволюція роману у віршах кінця ХХ – початку ХХІ століття (2017)
Вірич Н. В. - Духовний потенціал гумору у формуванні особистості в прозі В. Нестайка (2017)
Гаряча О. С. - Ентропійність та інформативність епітетних структур у "Мертвих душах" М. Гоголя та "Чарівному ліхтарі" Ю. Крашевського (2017)
Жиленко І. Р. - Тип вольової людини у малій прозі І. Лукаша й Л. Мосендза першої хвилі еміграції (2017)
Кирильчук О. М. - Травма в культурній пам’яті кримських татар (на матеріалі роману Лілі Хайд "Омріяний край") (2017)
Крючкова О. Р. - Риторичні моменти в казці О. Вайльда "Велетень-егоїст" (2017)
Лопушан Т. В. - Особливості зображення комунікативного розриву між інтелігенцією і народом у повісті Б. Грінченка "Сонячний промінь" (2017)
Мельник Н. Г. - Соціально-побутова пісенність заробітчанської тематики: етико-естетичні модуси (2017)
Насмінчук Г. Й. - Архітектонічний лад "жіночих романів" Галини Тарасюк: трансформації наративу (2017)
Насмінчук І. А. - Іронія в публіцистиці Остапа Вишні післятаборового періоду творчості (2017)
Онікієнко І. М. - Баладно-вертепна інтерпретація образів раю, пекла та Райського дерева в ліриці В. Стуса (2017)
Останіна Г. Г. - Орієнтальний дискурс українського письменства перших десятиріч ХІХ ст. (2017)
Савощенко Я. А. - Концепт "смерть" у творчості Марії Матіос ("По праву сторону твоєї слави") (2017)
Сінченко О. Д. - "Неокласика" Володимира Державина (2017)
Янковська Ж. О. - Взаємодія української романтичної прози з фольклором: генологічний аспект (2017)
Білоусова Т. П. - Языковой статус к(а)-суффиксальных существительных, образованных на базе словосочетаний (2017)
Березовська Г. Г. - Мотиви номінації одягу в говірках Східного Поділля (2017)
Беркещук І. С. - Новотвори з префіксоїдом євро- (2017)
Беценко Т. П. - Прикметні риси синтаксичної організації поетичної мови Лесі Українки (2017)
Демешко І. М. - Концептуальні засади словотвірно-морфонологічного аналізу девербативів (2017)
Зелінська О. Ю. - Превентив як засіб мовного впливу у пастирських посланнях Андрея Шептицького (2017)
Казимір В. О. - Основні риси сучасної німецької мови у світлі теорії варіантності (2017)
Коваленко Н. Д. - Символізм компонента бублик у фразеологізмах українських говірок (2017)
Лепетюха А. В. - Референціальні відношення при синтаксичній синонімії (на матеріалі сучасної французької художньої прози) (2017)
Максим’юк Н. М. - Висловлення зі значенням відмови в контексті універсальної категоріїх заперечення: логіко-прагматичний аспект (2017)
Серебрянська І. М. - Експлікація концепту "освіта" в текстах молодіжного журналу "Я студент" (2017)
Стишов О. А. - Жаргонна фразеологія галузі спорту в мас-медійному дискурсі кінця ХХ – початку ХХІ столітя (2017)
Тищенко Т. М. - Ендемізми як відображення номінаційних та ареалогічних процесів у східноподільських говірках (2017)
Уманець А. В. - The use of grammatical translation transfornations in translating the trilogy "The Hunger Games" by S. Collins into Ukrainian (2017)
Філіпенко О. І. - Символіка місцевості та знакові топоніми у творчості Докії Гуменної (2017)
Яремчук І. М. - Німецькомовна притча у лінгвостилістичному та прагматичному аспектах (2017)
Бухінська Т. В. - Використання мультимедійних навчальних програм при вивченні студентами німецької мови як іноземної мови за професійним спрямуванням (2017)
Наумовська Н. Є. - Семіосфера "героїчних" казок в українській і японській традиції (2017)
Наумовська О. В. - Мотивема катабасису в мфологічних наративах (2017)
Павлова А. К. - Наративні характеристики епічної пісні: творча стратегія та консекутивність (2017)
Абрамович С. Д. - "Із зеленого літа листи…" (2017)
Анамарія Г. - Мовотворчість Сидора Воробкевича в історіографії українського письменства (2017)
Соловей Е. - "Партитури тексту і духу" (2017)
Руснак І. Є. - Художній світ сучасного роману у віршах (2017)
Вихідні дані (2017)
Новачок О. М. - Програмне забезпечення гідроінформатики, Новачок А. Р., Новачок І. О. (2019)
Філіпович Ю. Ю. - Гідравлічний розрахунок режимів роботи оборонних гідротехнічних споруд, Філіпович Є. О. (2019)
Гуртина Л. Г. - Ефективність роботи споруд з ґрунтових матеріалів, підсилених георешітками, з врахуванням сейсмічних впливів, Харин П. Л., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. (2019)
Гопчак І. В. - Наукові основи встановлення екологічно допустимих рівнів відбору води з малих річок, Яцик А. В., Басюк Т. О., Семенко Л. О. (2019)
Волк П. П. - Науково-методичні підходи до системної оптимізації технологічних та конструктивних параметрів польдерних систем (2019)
Хлапук М. М. - Аналіз розвитку теорії руху потоку в трубопроводах, Мошинський В. С., Безусяк О. В., Волк Л. Р. (2019)
Ткачук М. М. - Водорегулювання дренажно-модульними системами на осушуваних землях, Ткачук Р. М., Білецький А. А. (2019)
Герасимов Г. Г. - Розрахунок конусного фільтра для попереднього очищення води, Герасімов Є. Г., Іванов С. Ю. (2019)
Ткачук О. А. - Інфільтраційні басейни зі щебеневим завантаженням та рослинним верхнім шаром в системах дощового водовідведення, Ярута Я. В. (2019)
Вілкул Ю. Г. - Організаційно-технологічні пріоритети вирішення екологічних і промислових проблем Кривбасу, Скачков А. А., Жуков С. О. (2019)
Калініченко О. В. - Дослідження напружено-деформованого стану масиву при відпрацюванні покладу з суцільною та комбінованою "каркасномодульною" технологією закладки камер (2019)
Филипчук В. Л. - Безпека вантажопідіймального обладнання на суднах офшорного флоту, Кашлєв М. С., Кусковець С. Л. (2019)
Шаталов О. С. - Методологічні основи оцінки соціальних наслідків смертельного виробничого травматизму, Кусковець С. Л. (2019)
Гаєвський В. Р. - Дослідження ефективності дії оксиетилидендифосфонової кислоти (ОЕДФК) на кристалізацію карбонату кальцію, Кочмарський В. З., Гаєвська С. Г., Потапчук А. В., Куба В. В., Соляк Л. В. (2019)
Лапінський А. В. - Зразкова природна вода і проблеми її збереження у водоймах Рівненщини, Кузьмінчук А. В., Астрелін І. М., Кримець Г. В., Гаращенко О. В. (2019)
Семенюк В. В. - Перспективи застосування відновлюваних джерел енергії, Оксенюк Р. Р., Крупенко Д. О. (2019)
Клименко М. О. - Дослідження параметру закрутки в генерованих вихрових повітряних потоках, Кухнюк О. М. (2019)
Трач Р. В. - Моделювання організаційної структури проекту (2019)
Лук'янчук О. П. - Моделюванння структури розпушеного ґрунту після дії криволінійним робочим елементом ярусного глибокорозпушувача (2019)
Колесник О. А. - Розробка способу зниження токсичності викидних газів автобусів з дизельними двигунами, Стадник О. С. (2019)
Likhodiievskyi V. - Long-term outcomes of rat sciatic nerve injury and its grafting with silicon wires-based conduit: distal nerve stump histology and electromyography results, Korsak A., Skopets D., Olefir S., Chukhrai S., Shamalo S., Chaikovsky Yu. (2019)
Натрус Л. В. - Патогенетичне обґрунтування шляхів моделювання експериментального цукрового діабету 2 типу, Осадчук Ю. С., Лабудзинський Д. О., Чайковський Ю. Б., Смирнов А. С. (2019)
Потаскалова В. С. - Тромбозопревентивний вплив кверцетину у щурів, які перебували на гіперкоагуляційній дієті, Хайтович М. В., Плєнова О. М., Валігура М. С. (2019)
Джус М. Б. - Клініко-лабораторні показники та алгоритм ведення дорослих пацієнтів з поліартикулярним варіантом ювенільного ідіопатичного артриту, Мостбауер Г. В., Карасевська Т. А., Шевчук М. І., Кулик М. С. (2019)
Панченко Ю. О. - Хірургічне лікування діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу: ефективність, ускладнення, рецидиви (2019)
Натрус Л. В. - Поведінкові та генетично детерміновані відмінності у хворих на цукровий діабет 2 типу, ускладнений ретинопатією із різним PPARG-залежним фенотипом, Риков С. О., Биховець М. Ю. (2019)
Герасимчук В. Р. - Оцінка рівня маркерів пошкодження нейронів та оксидативного стресу у пацієнтів після перенесеного ішемічного інсульту (2019)
Крижанівська О. О. - Прояви патології органів сечовидільної системи у пацієнтів молодого віку із захворюваннями скронево-нижньощелепного суглоба (2019)
Маланчук В. А. - Лікування флегмон щелепно-лицевої ділянки за допомогою дренажу з постійним зниженим від’ємним тиском, Сидоряко А. В., Кульбашна Я. А. (2019)
Ткаченко І. В. - Гігієнічна оцінка змін асортименту та обсягів застосування пестицидів у сільському господарстві України з 2015 по 2019 рік, Антоненко А. М., Бардов В. Г. (2019)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка динаміки вмісту інсектицидів у рослинах після застосування на посівах сої, Благая А. В., Кондратюк М. В., Гіренко Т. В. (2019)
Коршун М. М. - Оптимізація аналітичного контролю залишкових кількостей пестицидів системи захисту зернових злакових культур, Коршун О. М., Ліпавська А. О., Зінченко Т. І., Білоус С. В., Аврамчук А. О. (2019)
Місюра О. М. - Гендерні відмінності індивідуально-типологічних особливостей підлітків із первинною артеріальною гіпертензією, Хайтович М. В. (2019)
Хайтович М. В. - Клінічна фармакологія фторхінолонів: фокус на безпеку. Огляд (2019)
Смірнов А. С. - Інформативні біомаркери при дослідженні процесів проліферації, апоптозу та аутофагіі в тканинах травної системи при експериментальному метаболічному синдромі та цукровому діабеті другого типу. Огляд (2019)
Хайтович М. В. - Менеджмент ризиків застосування у клінічній практиці лікарських засобів із вузьким терапевтичним індексом. Огляд (2019)
Bezdrabko V. - Bureaucrat’s portrait in "The St. Petersburg tales" by Mykola Hohol (2019)
Bolokan I. - "Origins" of the modern theory of administrative law in the papers of police law scholar of the XIX century M. Kh. Bunge, Kurinnyi Y. (2019)
Verhunov V. - Scientific organizational and pedagogical activity of the corresponding member of the USSR academy of sciences M. O. Tyulenyev (1889 – 1969): unknown and forgotten pages of life and creativity (2019)
Kolomoets T. - "Forgotten" scientific heritage of Yuriy Paneiko (the end of the XIXth – the beginning of the XXth century), Kolpakov V. (2019)
Batiuk T. - Myron Korduba as a popularizer of historical knowledge (bukovina period), Polishchuk Y. (2019)
Sova A. - Ivan Boberskyiʼs pedagogical activity at bazilian sisters servants gymnasium in Lviv (1906 – 1914), Romaniuk M. (2019)
Mohylnyi L. - Social and political views of Hryhorii Kholodnyi, Liashchenko O. (2019)
Baidych V. - Diplomatic activity of Jan Tokarzewski-Karaszewicz in Europe (1918 – 1923), Yashchuk I. (2019)
Rohozha M. - Olexandr Zahrodskyi: life to serve Ukraine, Karasevych A. (2019)
Denysyuk Z. - Ukrainian liberal struggle in Leonid Perfetskyiʼs battle paintings (2019)
Vasylenko V. - Payment for the loss of the statehood: a look through archival-criminal cases against Ukrainian officials in 1917 – 1921, Vikhliaiev M. (2019)
Tarnavskyi R. - Iryna Nestiuk: the addition to the biography of the representative of Lviv ethnological school of Adam Fischer (2019)
Shvab A. - In search of national identity: from the life of volyn family of the Levchanivskis, Shvab L. (2019)
Krasivskyi O. - Ukrainian integral nationalism: social and personal dimensions Review: Roman Shukhevych in the Social and Political Life of the Western Ukraine in 1920 – 1939: Memories, Documents, Pictures / Arr. and resp. ed. by Andriy Sova; Independent Historical Studies Center. Lviv: Apriori, 2019. 816 pp.; Posivnych Mykola. Stepan Bandera. Stryi: Shchedryk, 2017. 332 p., Lytvyn M. (2019)
Сергієнко Р. П. - Дослідження тенденцій розвитку методів реалізації температурної шкали у рамках удосконалення Державного первинного еталона одиниці температури в діапазоні 1357,7 — 2800 К (2018)
Самойленко О. М. - Методика та результати прямих звірень пересувних лазерних інтерферометрів Renishaw XL-80, Адаменко О. В., Калиніченко В. А. (2018)
Шабашкевич Б. Г. - Фотометр для вимірювання малих рівнів освітленості, Юр’єв В. Г., Добровольський Ю. Г., Докторович І. В., Шорок Є. О. (2018)
Неєжмаков П. І. - Фотометр для вимірювання характеристик джерел світла зі спрямованим світлорозподілом, Тимофеєв Є. Т., Ляшенко О. М. (2018)
Яцук В. О. - Аналіз метрологічних властивостей переносних калібраторів з коригуванням похибок, Матвіїв Р. О., Яцук Ю. В. (2018)
Леонов Г. И. - Метрологическое обеспечения измерений больших крутящих моментов силы, Коваль В. К., Демченко А. Ю. (2018)
Горкунов Б. М. - Экспериментальные исследования вихретокового преобразователя с пространственно-периодическими полями, Львов С. Г., Тамер Шибан, Борисенко Е. А. (2018)
Баранов Г. Л. - Тренажерне забезпечення моделювання процесів радіолокаційного зондування за виявлення цльових об’єктів за умов просторових шумiв, Габрук Р. А., Горішна І. Я. (2018)
Матвієнко О. О. - Проблеми точності вимірювань кривих на міжнародних транспортних коридорах України, Шевченко А. О. (2018)
Величко О. М. - Узагальнене порівняння результатів оцінювання компетентності експертів з метрології, Гордієнко Т. Б. (2018)
Квєтний Р. Н. - Використання параметра інформаційної значимості пікселя в ентропійному критерії аналізу зображення, Олесенко А. В. (2018)
Біляцька В. П. - Художньо-естетична парадигма роману у віршах "Мамай" Леоніда Горлача (2018)
Варданян М. В. - Ментальний світ українця в перекладній літературі для дітей та юнацтва письменників української діаспори (2018)
Вірич Н. В. - Інформаційна насиченість художньої деталі (на матеріалі творів В. Нестайка) (2018)
Комарніцька Л. М. - Аксіологічні аспекти мотиву провини в літературно-художніх творах новітньої доби про Понтія Пілата (2018)
Куца Л. П. - Збірка І. Франка "Semper tiro": образ "іншого" у структурі авторської свідомості (2018)
Максимчук-Макаренко С. О. - Талант і канони соціалістичного реалізму: до питання несумісності (на матеріалі кіносценарію О. Довженка "Прощай, Америко!") (2018)
Набитович І. - "Від болю серце скорчилось…": Михайло Драй-Хмара у творчому дискурсі Григорія Костюка (2018)
Панченко В. Є. - Дослідження Григорія Костюка "Сталінізм в Україні (генеза і наслідки)": аналіз централізаторських більшовицьких практик (2018)
Починок Л. І. - "Дорослі" проблеми дитячої літератури: до питання змісту і форми (2018)
Рарицький О. А. - Поетика заголовка в художньо-документальному тексті шістдесятників (2018)
Янковська Ж. О. - Фольклоризм роману з народних уст "Страж-гора" С. Пушика крізь призму одного героя (2018)
Беркещук І. С. - Назви осіб за родом діяльності: когнітивний аспект (2018)
Белоусова Т. П. - Контекстные маркеры фразеологических универбов, омонимичных словам свободного употребления (2018)
Бурківська Л. Ю. - Концепти "жінка" та "чоловік" у сучасному газетному дискурсі (на матеріалі тижневика "Репортер"), Григораш С. М., Бурківська Д. В. (2018)
Головащенко Ю. С. - Лексико-семантична група у межах семантичного простору художнього тексту (2018)
Данилович О. Д. - Обов'язковість вживання прикметників в іменній групі у художньому стилі (2018)
Domitrak J. - Słownictwo kulinarne w gwarach ukraińskich (2018)
Дулепа І. Б. - Основні напрями дослідження педагогічної термінології (2018)
Желязкова В. В. - Колороніми в текстах миколаївських поетів: лінгвосеміотичний вимір (2018)
Казимір В. О. - Die Phraseologismen aus der Alltagssprache in der Werbung (2018)
Каленюк С. О. - Лексико-семантична класифікація релігіогем у художньому дискурсі Ганни Король (2018)
Коваленко Б. О. - Тексти східноподільської говірки поч. ХХ ст. як основа дослідження її динаміки (2018)
Коваленко Н. Д. - Фразеологізми з компонентами сито і решето в діалектному мовленні (2018)
Козак Р. В. - Текст і дискурс як джерела спричинення експресивного синтаксису вставлених конструкцій (2018)
Коропецька О. І. - Репрезентованість базових британських концептів у сучасному англомовному парентальному дискурсі (2018)
Космеда Т. А. - Паремії-українізми російської мови як джерело фіксації лексичних і лексико-семантичних українізмів (на матеріалі тлумачного словника російської мови В. Даля), Намачинська Г. Я. (2018)
Маркітантов Ю. О. - Земноводні та плазуни в українській фразеології (2018)
Марчук Л. Н. - Позамовні чинники створення функційної та нефункційної надмірності засобів вираження на рівні складного багатокомпонентного речення в українській мові (2018)
Марчук О. В. - Таксономія денотативного простору тематичної групи лексики "Тваринний світ" у романі "Гаррі Поттер" (2018)
Мозолюк О. М. - Суфіксальне словотворення старослов'янських прикметників (2018)
Огар А. О. - Метафора як засіб актуалізації концепту небо в українській поезії (2018)
Осіпова Т. Ф. - "Тьху, тьху, тьху, щоб не зурочити!", або прагматика вербалізаторів архаїчнох невербаліки (2018)
Поплавська Л. В. - Сучасна реклама: мовностилістичний аспект (на матеріалі газет Кам'янеччини), Беркещук І. С. (2018)
Рубанець Т. В. - Методика дослідження конверсії (на матеріалі англійської мови) (2018)
Сукаленко Т. М. - Компетентність і компетенція – ключові поняття компетентнісного підходу в сучасній освіті, Позднякова О. О. (2018)
Тимощук Н. П. - Експресивні та текстотвірні потенції дистантного розташування фразеологічних конституентів в авторському художньому дискурсі (2018)
Третяк Н. В. - Лексико-семантичні особливості усно-розмовної мови в газетно-публіцистичному дискурсі (2018)
Федькова І. А. - Суфіксація як спосіб творення хореографічних термінів, Ладиняк Н. Б. (2018)
Фенюк Л. Д. - Національна специфіка семантики інтерлексем (на матеріалі англійської, французької та української мов) (2018)
Шульжук Н. В. - Проблеми опису діалогічного мовлення у контексті когнітивно-дискурсної лінгвістичної парадигми (2018)
Дзера О. В. - Ідеологічні та теологічні коректури і девіації в перекладах Святого Письма (2018)
Коч Н. В. - Дослідницький проект "Етнонаціональна ідентичність у контексті міжкультурної комунікації" як ефективна навчальна технологія (2018)
Matiychak A. A. - Communicative competence formation in teaching foreign languages to students-economists of management speciality (on the basis of English and German), Muradkhanyan I. S., Cherska Zh. B. (2018)
Колупаєва О. М. - Мовна специфіка наративної реклами (на матеріалі інтернет-видання "Bird in Flight") (2018)
Вонсович Г. Б. - Національна пам'ять і колективна ідентичність (2018)
Кеба О. В. - Література vs музика (2018)
Ожоган В. М. - Семантичні та граматичні координати ознакових слів у сучасній українській літературній мові (2018)
Вихідні дані (2018)
Величко О. М. - Узагальнене порівняння результатів групового експертного оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювань, Гордієнко Т. Б. (2018)
Щапов П. Ф. - Дослідження кореляційних моделей спектральної нестаціонарності випадкових сигналів, Мигущенко Р. П., Кропачек О. Ю., Коржов І. М. (2018)
Балашов В. О. - Оцінка ефективності впровадження технології VDSL2 на мережі ПАТ "Укртелеком", Лашко А. Г., Ляховецький Л. М., Орєшков В. І., Скуріхін В. А. (2018)
Стенцель Й. І. - Дослідження похибок засобів контролю зі закріпленими кінцями діапазону вимірювання методом інтегрального функціонала, Літвінов К. А., Сотнікова Т. Г., Лопатін В. В. (2018)
Сєріков Я. О. - Підвищення точності контролю фізико-механічних характеристик матеріалів ультразвуковим імпульсним методом внаслідок зменшення похибки вимірювання часу поширення пружних хвиль (2018)
Новіков В. М. - Аналізування вимог нової версії стандарту ДСТУ ISO/IEC 17025:2017, Никитюк О. (2018)
Poliarus O. - The Features Ofapplication of Normative Documents to Inverse Problemsof Measurement, Brovko Ja., Maletska O. (2018)
Чалий В. П. - Мислений експеримент у метрології та подання невизначеності вимірювання в комплексній формі (2018)
Лосихин Д. А. - Автоматизация расчёта энтропийной погрешности измерения, Олейник О. Ю., Черная Е. С. (2018)
Кононенко Г. Ю. - Роль світлоурбаністичного проектування в коригуванні масштабу міських просторів (2018)
Калинюк М. М. - Аналіз германію на вміст домішків кисню, водню, азоту, Козін Р. В. (2018)
Косач Н. І. - Комплексне оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, Бондаренко Г. Г. (2018)
Абизова Л. - Лобізм у сучасних політичних координатах України, Нечипорук К. (2018)
Бойко Т. - Український чинник у межовй ситуації: ефект гібридної війни (2018)
Воропаєва Т. - Консолідація українства у постколоніальну добу: теоретичні й емпіричні результати дослідження (2018)
Газізова О. - Кримський "вузол" ідентичностей: російська анексія і проблематика збереження національної самобутності кримчан (2018)
Гардашук Т. - Консолідаційний потенціал інноваційного розвитку (2018)
Грабовська І. - Проект майбутнього України як консолідуючий фактор спільноти в постколоніальну епоху (2018)
Грабовський С. - Україна в СCСР: окупована теритторія чи колонія? (2018)
Дроботенко М. - Напрямки консолідації українства постколоніальної доби (2018)
Кагамлик С. - Православна церква в Україні: від колоніальноо стану до автокефалії (2018)
Обушний М. - Ідеологія як чинник консолідації українців у постколоніальну добу (2018)
Титар О. - Духовність як основа сучасної української ідентичноті (2018)
Фігурний Ю. - Роль української православної церкви Київського патріархату у консолідації українства (2018)
Цимбал Т. - Формування українського пантеону героїв у контексті проблеми консолідації нації (2018)
Антонюк Т. - Міжнароде визнання української гуманітарної науки як головний науковий здобуток Омеляна Пріцака (2018)
Дзира О. - Українська греко-православна церква в Канаді: проблеми будівництва (1918 - 1939) (2018)
Пушкін І. - Нацыянальныя асаблівасці калабарацыянізма ў Беларусі падчас вайны 1941 - 1945 гг. (2018)
Авер'янова Н. - Мистецтво як засіб пропаганди та контрпропаганди в умовах росіської агресії (2018)
Бойко С. - Освітні стратегії в просторі творення сучасної української національної ідентичності: від тоталітарної конфліктності до європейського діалогу (2018)
Денисюк С. - Юрій Шевельов у процесах консолідації української інтелігенції у добу мистецького українського руху (2018)
Кацевич Т. - Мовний аспект постколоніальної ментальності українців: деструкція "права мови" як фундаменту права нації (2018)
Костенко Г. - Імперські стратегії та дискурси панування в українській культурі (2018)
Мотенко Я. - Історична освіта у вищій школі як консоідуючий чинник українського суспільства, Шишкіна Є. (2018)
Петрикова В. - Інститут науки українського суспільства: культурологічні виміри модернізації (до сторіччя Національної акаемії наук України) (2018)
Сорочук Л. - "Рушник національної єдності" як культурно-консолідуючий чинник українців (2018)
Фрадкіна Н. - Ідеологія "українського православ'я" в науковому доробку М. Ф. Сумцова як цивілізаційний засіб консолідації українства (2018)
Цюрупа М. - Діалектика миротворчих, правових та воєнно-політичних аспектів проблеми деокупації Донбасу (2018)
Обушний М. - Політико-правова концептуалізація етнополітичної інтеграції та дезінтеграції у сучасному світі. Рецензія на монографію В. А. Явір "Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий аспект" (2018)
Талько Т. - Актуальні гендерні дослідження. Рецензія на монографію Т. Власова, І. Грабовська, Ю. Галицька "Актуальний гендер: міжнародний та український контекст" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Колесник А. І. - Результати випробування світлодіодного приладу згідно з методикою вимірювання світлотехнічних параметрів, Усіченко Д. О., Назаренко Л. А. (2018)
Орнатський Д. П. - Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань за допомогою мультиплексора та резистивних тензодатчиків, Кузьмич Л. В., Квасніков В. П. (2018)
Тополов І. І. - Бігенераторний витратомір миттєвих значень (характериограф) (2018)
Сурду М. Н. - Некоторые особенности калибровки аппаратуры для измерения параметров импеданса (2018)
Неєжмаков П. І. - Автоматизація дозиметричного контролю лазерного випромінювання, Тимофеєв Є. Т., Ляшенко О. М. (2018)
Лосихин Д. А. - Идентификация законов распределения с использованием коэффициента корреляции средствами Python, Олейник О. Ю., Черная Е. С., Гнатко Е. Н. (2018)
Купко О. Д. - Кількісний метод оцінки якості кольору на екранах (2018)
Балашов В. О. - Дослідження електричних параметрів телефонних кабелів у діапазоні частот до 30 МГц, Лашко А. Г., Ляховецький Л. М., Орєшков В. І., Топорков Ф. В. (2018)
Баранов Г. Л. - Інфологічне моделювання технологій створення матеріалів для футорологічних конструкцій та систем, Комісаренко О. С., Чака О. Г. (2018)
Петришин І. С. - Запровадження інтелектуальних інформаційно-вимірювальних систем обліку природного газу в Україні, Бас О. А. (2018)
До 60-річчя Олександра Миколайовича Самойленка (2018)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Метрологія та прилади" в 2018 році (2018)
Achimovich D. - Current trends of insurance of agricultural risks in Ukraine, Nagaichuk N. (2019)
Бакшеєва О. А. - Валютний нагляд в Україні на основі ризик-орієнтованого підходу (2019)
Діденко С. В. - Безпека функціонування банків на ринку похідних фінансових інструментів (2019)
Didenko S. - Banking activity on the market of derivative financial instruments in the context of foreign currency security, Beregoi A. (2019)
Zhezherun Yu. - Bank lending to environmentally friendly business in Ukraine, Pidkuiko M. (2019)
Завалій О. В. - Ризики використання віртуальних валют для цілей легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом (2019)
Ковальчук В. Г. - Правова культура як складова соціально- економічної захищеності трудових мігрантів України, Чередник Ю. В. (2019)
Колодій С. Ю. - Інституціональне регулювання згладжування фіскальних дисбалансів, Гаряга Л. О. (2019)
Литвин О. Є. - Вплив корпоративної культури на ефективність діяльності організації, Галицька О. В. (2019)
Литвин О. Є. - Франчайзинг як ефективна форма партнерства із закордонними фірмами, Запорожець М. О. (2019)
Лук’янець О. В. - Аналітична оцінка фінансової звітності страхових компаній: теоретичні аспекти, Ткаченко Ю. П. (2019)
Лютова Г. М. - Синергетичний підхід до звітності в Україні, Тупицька А. В. (2019)
Nagaichuk N. - Climate change: new challenges in insurance risk management, Shabanova O., Didenko V. (2019)
Pantielieieva N. - The multifaceted nature of the impact of digital technology on the economy of terror, Revera E. (2019)
Уткіна О. В. - Характеристика управління банківським ризиком відмивання коштів/фінансування тероризму та напрями його вдосконалення (2019)
Федоренко А. В. - Вплив трендів сучасної економіки на мотивацію праці (2019)
Чепелюк Г. М. - Банківське кредитування в системі економічної безпеки України, Гриценко К. Ю. (2019)
Абрамович С. Д. - Проблема "отражения реальности" в литературно-языковой картине мира (2017)
Бураго Д. С. - "Растворение быта" в мемуарах А. М. Ремизова "Подстриженными глазами" (2017)
Жиленко І. Р. А. - Чекмановський і Р. Гуль: "втрачене покоління" у горнилі війни (2017)
Мальцев В. С. - Особливості строфіки поетичних текстів Григорія Сковороди (2017)
Онікієнко І. М. - С. Жадан – виразник національної ідеї в епоху другого модерну (2017)
Андрейко Я. В. - Явище синкретизму на рівні лексико-семантичної організації ідентифікаційного блоку (2017)
Ахмад И. М. - Ассоциативно-семантические корреляции лексемы утро (2017)
Бадюл В. В. - Біоморфний код культури у фразеологічних одиницях української жіночої прози ХХІ століття (2017)
Беркещук І. С. - Відсоматичні деривати: чинники і продукування, Поплавська Л. В. (2017)
Билінська О. С. - Граматичні засоби мовленнєвого впливу в синкретичних жанрах політичного агітаційного дискурсу (2017)
Бігусяк М. В. - Лінгвогеографія покутських говірок у світлі даних карт ІІ тому Атласу української мови (2017)
Bilokonenko L. A. - Forms and models of interpersonal conflict communicatiom in the media (2017)
Бовсуновська М. А. - Мовна ситуація міста Житомира (2017)
Бойко Н. О. - Назви частин тіла як джерело формування слов'янських дегідронімних ойконімів (2017)
Васецька О. І. - Квазисинонімія в синтаксичній терміносистемі: варіанти термінів означення, додаток (2017)
Васильєва К. П. - "Спадщина тисячоліть": унікальна книга про унікальну мову (2017)
Вдовиченко Н. В. - Мовні засоби репрезентації концепту вина в сучасному українському публіцистичному дискурсі: на матеріалі газети "Дзеркало тижня. Україна" (2017)
Волошина К. В. - Про суфіксальну омонімію в іменникових неологізмах (на матеріалі сучасної української художньої прози) (2017)
Глущенко В. А. - Генезис і еволюція редукованих голосних східнослов'янських мов у концепції П. О. Лавровського (2017)
Гороф'янюк І. В. - Зілля од 99 хвороб: семантична мотивація українських назв рослин, похідних від числівників (2017)
Гримашевич Г. І. - Синонімія прислівників у середньополіських говірках Житомирської області (2017)
Громко Т. В. - Народні географічні терміни на позначення каменя в центральноукраїнських говірках (2017)
Гудима Н. В. - Теорія мовної норми: класифікаційний аспект (2017)
Гуцуляк Т. Є. - Вплив етнічних стереотипів та культурно-історичних чинників на образно-дериваційний потенціал етнонімів в українській мові (2017)
Денисюк В. В. - Приватний епістолярій ХVІІІ ст.: комунікативно-прагматичний статус фразеологізмів (2017)
Дзюбак Н. М. - Формально-синтаксичні, семантико-синтаксичні та комунікативно-прагматичні особливості відокремлених обставин у газетному дискурсі (2017)
Драган Ю. М. - Порівняння як засіб мовної виразності у творчості А. Кащенка (2017)
Євтушина Т. О. - Семантико-функціональний аспект територіально маркованої лексики в повісті Марії Матіос "Черевички Божої Матері" (2017)
Желязкова В. В. - Лексичні маркери експресивності символічних знаків у поетичних текстах (2017)
Закутня А. Ю. - Реклама в церковно-релігійному житті українців у кінці ХІХ – першій половині ХХ ст.: тематика, структура та стилістика текстів (2017)
Зелінська О. Ю. - Лексика на позначення моральних чеснот як складник системи засобів переконування у проповідницькому творі (2017)
Казимір В. О. - Die Massenmedien in der Sprachentwicklung der Deutschen Gegenwartssprache (2017)
Калашник О. В. - Займенники у складі художньої анафори як стилетвірні елементи інтимної лірики (2017)
Каленюк С. О. - Маркери суспільно-політичного лексикону в ЗМІ Миколаївщини: смислові концентри та функційні вектори (2017)
Карпенко Г. П. - Аналітичні номінації термінів української логістики (2017)
Кіщенко А. М. - Комунікативна роль автора в постмодерністському художньому дискурсі: стратегії взаємодії з читачем (2017)
Коваленко Б. О. - Рукописні збірки пісень Степана Руданського: лінгвістичний аналіз (2017)
Козак Р. В. - Експресивний потенціал синтаксичних одиниць українського постмодерністського прозового тексту (2017)
Колесников А. О. - Із спостережень над мовними контактами в ареалі межиріччя Дністра і Дунаю (2017)
Колодько Д. А. - Меронимические отношения в русле различных научных парадигм (2017)
Кондратенко Н. В. - Інформаційні мовленнєві жанри українського політичного дискурсу (2017)
Кульбабська О. В. - Графічне експериментаторство як засіб увиразнення українськомовного художнього тексту кінця ХХ – початку ХХІ ст. (2017)
Кучерява О. А. - Лінгвокультурологічний опис концепту "надія" в методичному аспекті (2017)
Личук М. І. - Структурні типи напів фразеологізованих речень із тримісним фразеокомплексом (2017)
Максим'юк Н. В. - До питання про статус висловлень зі значенням відмови в контексті сучасних лінгвістичних студій, Максим'юк О. В. (2017)
Мальцева В. В. - В поиске утраченной идентичности: полидискурсивность в романе Саши Соколова "Школа для дураков" (2017)
Маркітантов Ю. О. - Фразеологічні одиниці в комунікативному просторі художнього тексту Миколи Невидайла, Мозолюк О. М. (2017)
Марчук Л. М. - Концепт "хитрість" та його функціонування в українських народних казках (2017)
Матвеєва Н. Р. - Поняття білінгвізму та диглосії в сучасному мовознавстві (2017)
Медведь М. М. - Поняття нового терміна в сучасній українській літературній мові: основні ознаки, вимоги та особливості (2017)
Mel'nyk A. I. - The English language in a global context (2017)
Мельник Н. Г. - Образ москаля в українському народному анекдоті ХХ ст.: соціальні та національні маркери (2017)
Оскирко О. П. - Номінація круп та страв із них у східноподільских говірках (2017)
Палатовская Е. В. - Многокомпонентные сложные предложения в синтаксисе говорящего (на материале устного научного дискурса) (2017)
Папіш В. А. - Світлотвір митрополита Іларіона (2017)
Паук М. М. - Обмежувальні синтаксеми орудного безприйменникового відмінка в складі українських прислів'їв (2017)
Поляничко Ю. В. - Про впорядкування тпермінів "сполучення слів", "сполуки слів" та "словосполучення" у гуманітарному науковому тексті (2017)
Просяна А. В. - Лінгвопрагматика судового дискурсу: стратегії мовленнєвої поведінки комунікантів (2017)
Процик І. Р. - "…Як ся футболісти справують на полі з бальоном": футбольна лексика в сучасних гумористичних текстах (2017)
Синєгуб Я. В. - Гіперо-гіпонімічні відношення в українській соціологічній терміносистемі (2017)
Сікорська В. Ю. - Комунікативний вплив художнього тексту на формування інформаційного простору (2017)
Сірант А. М. - Здобутки сучасного когнітивного термінознавства та концептографії, Монастирська Р. І. (2017)
Тищенко Т. М. - Способи номінації в тематичній групі лексики родильного обряду в східноподільських говірках (2017)
Турко О. В. - Порядок слів у речення у світлі комунікативної теорії (на матеріалі української мови) (2017)
Федькова І. А. - Відбиття хореографічної лексики в сучасній українській лексикографії (2017)
Хараман Н. О. - Народнопісенність мовостилю Олександра Довженка (на матеріалі "Щоденника 1941–1956 років") (2017)
Химинець М. Д. - Метафорична модель "життя країни – це рух" та її роль в актуалізації концепту Америка (на матеріалі газетних текстів початку ХХІ століття) (2017)
Цар І. М. - Граматична інтерференція в мовленні київської молоді (2017)
Цимбал Н. А. - Зв'язок мотивації та антонімії в термінологічній лексиці (на матеріалі сучасної української термінології будівництва та архітектури) (2017)
Чаган О. І. - До питання дослідження будівельної лексики в говорах української мови (2017)
Чернобров Ю. А. - Історичний паспорт синтаксичного терміна як документування його еволюції (2017)
Шабат-Савка С. Т. - Висловлення умови в народнопісенному дискурсі: лінгвоментальні параметри (2017)
Шевченко Л. Л. - Умовносинонімічні найменування як засіб концептотворення у тексті Нового Завіту (2017)
Шелудько В. Л. - Вербалізація поняття "мова" у свідомості державних службовців (2017)
Шеремета Н. П. - Діалектний текст як джерело дослідження морфологічних особливостей західноподільських говірок (2017)
Юмачікова О. М. - Прагматика стійких сполучень слів у науковому гуманітарному тексті (2017)
Василенко О. П. - Застосування засобів інтерактивних технологій навчання при викладанні української мови за професійним спрямуванням майбутнім фахівцям інженерно-технічних спеціальностей (2017)
Беценко Т. П. - Ціннісні виміри української уснословесної народної творчості (2017)
Павлова А. К. - Опублікування та теоретичне осмислення епічних хрорнікальних пісень в українських часописах та фольклористичних виданнях ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Колупаєва О. М. - Cпецифіка висвітлення спортивного репортажу (за матеріалами сайту korrespondent.net) (2017)
Бондарь К. - Искусство быть Гудзием (к 130-летию Николая Каллиниковича Гудзия) (2017)
Бондарь К. - Филология как жизнестроительство (2017)
Вихідні дані (2017)
Менейлюк О. І. - Розвиток моделей управління будівництвом за допомогою інформаційних технологій, Нікіфоров О. Л., Макаров С. О. (2019)
Фастовець В. І. - Самовдосконалення елементів дизайну сайтів за допомогою генетичного алгоритму, Шуляков В. М. (2019)
Левтеров А. І. - Вимірювальна система для моніторингу деформацій мостових споруд та підмостового габариту, Лабенко Д. П. (2019)
Gurko A. G. - Internet of things system for monitoring patient’s state, Al-Dara Ye. N. (2019)
Нефёдов Л. И. - Метод организации спутникового мониторинга транспорта, Кононыхин А. С., Семиреченко Р. Е., Шмойлов А. Ю. (2019)
Плугіна Т. В. - Синтез елементної бази системи функціонально-планувального керування технологічним процесом, Кудирко О. М. (2019)
Ненастіна Т. О. - Функціональні тернарні сплави кобальту, Ведь М. В., Сахненко М. Д., Проскуріна В. О. (2019)
Хоботова Е. Б. - Дослідження властивостей відвальних доменних шлаків як сировини для виробництва в’яжучих речовин, Ігнатенко М. І., Калюжна Ю. С., Ларін В. І. (2019)
Бажинов О. В. - Методика вимірювання впливу електромагнітних випромінювань автотранспортних засобів на людину та навколишнє середовище, Кравцов М. М., Ілічук О. В. (2019)
Хоботова Е. Б. - Реагентна очистка промивних вод нафти, Даценко В. В. (2019)
Крайнюк О. В. - Контроль якості характеристик моторних палив з метою забезпечення відповідності вимогам безпеки, Буц Ю. В., Барбашин В. В. (2019)
Крижанівський Є. І. - Експериментальні дослідження показників дизельного двигуна за умови його роботи на біометанолі, Криштопа С. І., Криштопа Л. І., Гнип М. М., Микитій І. М. (2019)
Коскіна Ю. О. - Удосконалення методу обґрунтування ефективності рейсу морського судна (2019)
Єгорова Л. М. - Дистанційне навчання як важливий складник підвищення якості знань з хімії в технічному ЗВО (2019)
Лежнева О. І. - До питання організації наукових досліджень студентів у закладах вищої освіти, Вакуленко К. Є. (2019)
Кваша В. Г. - Обвалення розширеного збірно-монолітною накладною плитою прольоту моста після 30 років експлуатації, Салійчук Л. В., Стечишин С. М. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського