Дідович І. І. - Загальні засади організації виготовлення органічної недеревної продукції як складової стратегії реформування лісового господарства України на період до 2022 року, Кульчицька Е. А. (2019)
Garasym P. M. - Jakości usług ubezpieczeniowych a świadomość ekologiczna regionu badenii-wirtembergii na podstawie badań własnych, Przybytniowski J. W., Klym N. M. (2019)
Дребот Н. П. - Реформа децентралізації в Україні: поточний стан та перспективи розвитку, Семеген І. Б. (2019)
Геник О. В. - Економетричне моделювання показників ефективності використання основних засобів лісогосподарського підприємства, Козловський С. О. (2019)
Башнянин Г. І. - Функціональні типи виробничих систем та їх структура, Миронова М. І., Яремчук Д. П. (2019)
Юрків Н. М. - Методика еколого-економічного оцінювання виробничого навантаження на лісові екосистеми в процесі заготівлі деревини на експорт (2019)
Данилків Х. П. - Дослідження якості страхового портфеля АСК "ІНГО Україна", Горбова Х. В. (2019)
Дорошкевич К. О. - Підходи до забезпечення менторингової діяльності на підприємствах, Вороновська М. М., Салата І. З. (2019)
Муравйов Ю. В. - Дослідження витрат і джерел надходжень від ведення мисливського господарства Львівської області (2019)
Коломієць О. Г. - Основні напрями збалансованого розвитку ІТ-сектору, Михайловський В. І., Наливайко Н. Я. (2019)
Кривень О. В. - Рекреаційно-туристичні кластери як ефективний інструмент реалізації державної політики у рекреаційній сфері, Назаркевич І. Б. (2019)
Максимець О. В. - Використання підходів "KPI" для підвищення конкурентоспроможності підприємств лісового сектору України, Антосевич С. В. (2019)
Мандрик В. О. - Законодавче регулювання обігу криптовалют в Україні, проблеми та перспективи їх розвитку, Мороз В. П. (2019)
Муравйов Ю. В. - Дослідження розподілу мисливських угідь Львівської області (2019)
Стеців І. С. - Тривимірна модель класифікації витрат суб'єктів економіки як засіб адаптації науково обґрунтованого підходу до автоматизації управлінських процесів (2019)
Торосов А. С. - Економічне обґрунтування віків головних рубок деревостанів, Жежкун І. М., Калашніков А. О., Харченко Ю. В. (2019)
Муравйов Ю. В. - Ресурси мисливських тварин як передумова становлення еколого-економічного розвитку мисливського господарства (2019)
Галайко Н. В. - Вплив соціальних та психологічних чинників на фінансову безпеку особи, Столяренко О. О. (2019)
Грицюк Ю. І. - Формалізація постановок задач про укладання туристичного ранця та алгоритми їх розв'язання, Нємова О. А. (2019)
Василенко А. О. - Особливості проведення доборів у первинних розсадниках в селекції гороху, Безуглий І. М., Шевченко Л. Н., Штельма А. М., Глянцев А. В. (2019)
Vasko N. I. - Waxy barley starch as raw material for healthy food products, Kozachenko M. R., Naumov О. G., Solonechnyi P. M., Vazhenina O. E., Solonechna O. V., Pozdniakov V. V., Sheliakina T. A., Ilchenko N. K., Suprun O. G. (2019)
Gorlachova O. V. - Cold-resistance of modern varieties proso millet of Ukrainian breeding (2019)
Зимогляд О. В. - Мінливість продуктивності та її структурних елементів у сортів ячменю ярого (2019)
Кравченко Н. В. - Вплив умов випробування складних міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів на прояв середньої маси товарних бульб, Гордієнко В. В., Подгаєцький А. А., Дегтярьова М. С., Гнітецький М. О. (2019)
Kucherenko Ye. Yu. - Adaptive capacity of modern soybean cultivars to environmental stresses, Petrenkova V. P. (2019)
Моргун А. В. - Оцінка вихідного матеріалу тютюну в агрокліматичних умовах Центрального Лісостепу України, Моргун В. І., Леонова К. П., Молодчана О. М. (2019)
Моцний І. І. - Застосування інтрогресивних ліній пшениці м’якої озимої для підвищення вмісту білка в зерні, Молодченкова О. О., Литвиненко М. А., Голуб Є. А. (2019)
Рябуха С. С. - Вплив гідротермічних чинників довкілля на врожайність та біохімічний склад насіння сої, Чернишенко П. В., Святченко С. І., Садовой О. О., Тесля Т. О. (2019)
Кирпа М. Я. - Енергоощадне сушіння та його вплив на якість насіння кукурудзи, Кулик В. О. (2019)
Литвиненко М. А. - Генетичний баланс біотипів у гетерогенних сортів пшениці м’якої озимої (Trirticum aestivum L.) у процесі доказового насінництва, Литвиненко Д. М., Щербина З. В. (2019)
Москалець В. В. - Агроекологічна та селекційна характеристика нового генетичного різноманіття тритикале озимого полісько-лісостепового екотипу, Москалець Т. З., Гриник І. В., Москалець В. І., Буняк Н. М. (2019)
Козаченко М. Р. - До 90 річчя Лесі Миколаївни Наумової, Ожерельєва В. М., Наумов О. Г. (2019)
Титул, зміст (2017)
Кремень В. - 25 років Національній академії педагогічних наук України: здобутки і перспективи (2017)
Гнатенко П. - Агресія і природа людини (2017)
Романовський С. - Чотири рівні підготовки в ліцеї "Інтелект": дослідно-експериментальна інноваційна модель (2017)
Смертюк А. - Формування свідомого громадянина – пріоритетне завдання школи (2017)
Мудра І. - Діяльність спеціалізованої початкової школи в місті Хмельницькому (2017)
Максимчук О. - Забезпечення поступально-висхідного розвитку наступності навчання і виховання всебічно розвиненої компетентної особистості в умовах сільської школи (2017)
Кенц О. - Профільне навчання в закладах нового типу (2017)
Крупник В. - Шана до минулого – шлях у майбутнє. Досвід роботи у сфері національно-патріотичного виховання Городнявського НВК "СЗОШ І – ІІІ ступенів, колегіум" Шепетівської районної ради Хмельницької області (2017)
Руса Т. - Музейна педагогіка як засіб навчання і виховання (2017)
Савчук В. - Робота Поляхівського НВК з реалізації морально-етичного та духовного виховання школярів (2017)
Пістрюга Л. - Громадсько-активна школа (2017)
Габельчук Ю. - Діяльність школи життєтворчості (2017)
Безкоровайна Г. - Школа – соціокультурний центр села (2017)
Орловська Н. - Школа толерантності:кроки становлення (2017)
Федоров Ю. - Школа як соціокультурний центр села, Ляхова М. (2017)
Байдич В. - Модель школи інформаційного простору, Осатюк Н., Томчишина Т. (2017)
Кореганова О. - Формування єдиного інформаційно-освітнього середовища навчального закладу (2017)
Островська О. - PR-діяльність – інструмент створення іміджу навчального закладу (2017)
Жорницька Т. - Використання хмарних технологій як створення інформаційного середовища для управління навчально-виховним процесом у гімназії, Івасюк Г. (2017)
Березюк Л. - Моделі комп’ютерно-орієнтованого середовища навчання предметів природничо-математичного циклу в загальноосвітньому навчальному закладі (2017)
Грищук В. - Підвищення ефективності навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу в умовах формування хмаро орієнтованого навчального середовища (2017)
Сологуб О. - ІКТ-компетентність керівних та педагогічних кадрів в організації учнівських олімпіад (2017)
Ковальська Т. - Інноваційні підходи допрофільного навчання і допрофесійної підготовки старшокласників Кам'янець-Подільського ліцею (2017)
Щур Н. - Впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу у навчально-виховний процес школи життєтворчості та соціального успіху в умовах інтеграції освітнього процесу (2017)
Томич І. - Проектна діяльність як шлях до створення здоров'яформуючого освітнього середовища у навчальному закладі, Колесник І. (2017)
Ковальська О. - Час як ключовий ресурс в управлінській діяльності керівника (2017)
Годецька Т. - Спілкування іноземними мовами-компетентність крізь призму досвіду педагогів-новаторів (2017)
Завалевський Ю. - Завдання Інституту в контексті Закону України "Про освіту": імплементація статті 7 (2017)
Шубіна Н. - Шкільний курс "Риторика"-шлях до розвитку мовленнєвої компетентності учнів (2017)
Донська Л. - Нотатки на полях "Закону про освіту" (2017)
Остапчук О. - Новий Закон про освіту замовляли? (2017)
Освітяни-хмельничани про "плюси" та "мінуси" Закону: колективна думка (2017)
Виговська О. - Особливе середовище народжує майбутніх учених: дві сходинки в реалізації намірів Паула Пшенички. Аналітичний огляд унікального інноваційного досвіду сімнадцятого автора-героя Всеукраїнського проекту НАПН України й журналу "Педагоги-новатори України" (2017)
Виговська О. - Відкрита дискусія "1 грудня 1991 року, український референдум: уроки історії для майбутнього" (2017)
"Еклесіаст педагогіки. Провідник педагогіки" - нова книга педагога-новатора Миколи Палтишева (2017)
Мироненко Д. - Форум-фестиваль "Малі міста України" (2017)
Наші ювіляри (2017)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2017)
Левченко О. М. - Організаційно-економічні засади створення інноваційно-інтегрованих структур в умовах соціально-економічної нестабільності, Ткачук О. В. (2018)
Зайченко В. В. - Роль територіальних громад у забезпеченні розвитку інноваційно-інтегрованих структур в умовах децентралізації (2018)
Любченко Н. Л. - Реалізація бюджетної політики об’єднаних територіальних громад в частині формування доходів місцевих бюджетів (2018)
Несторишен І. В. - Світовий досвід функціонування таргетинг-центрів в контексті забезпечення митної безпеки, Туржанський В. А. (2018)
Сторожук О. В. - Перспективи формування інноваційно-інтегрованих структур в економіці регіону, Заярнюк О. В. (2018)
Коновалов Ю. О. - Проблемні питання визначення митної вартості транспортних засобів (2018)
Tsarenko I. - Educational Сomponent of the Forming of Innovative-Integrated Structures in Ukraine (2018)
Орлик М. В. - Зародження банківської кредитної системи в Російській імперії у другій половині XVIII – на початку ХІХ ст. (2018)
Коваленко О. М. - Сучасні аспекти нормування праці управлінського персоналу на промислових підприємствах та в наукових організаціях, Станіславик О. В., Танащук К. О. (2018)
Кабай В. О. - Аналіз тенденцій міграційного руху в Україні, оцінка його наслідків та загроз (2018)
Карпенко А. В. - Сучасні реалії трудової міграції українців до Польщі, Засоріна Г. В. (2018)
Красножон Н. С. - Аналіз відповідності кадрового забезпечення регіонів потребам інноваційної економіки (2018)
Левченко А. О. - Професійний розвиток персоналу в умовах активізації інноваційно-інтеграційних процесів (2018)
Плинокос Д. Д. - Розвиток людського потенціалу в університетських бізнес-інкубаторах, Москаленко А. О. (2018)
Терон І. В. - Особливості й типодинаміка ринків праці сільських територій (2018)
Базилюк А. В. - Роль грошово-кредитної політики України у забезпеченні економічного зростання в умовах цифрових трансформацій (2018)
Шалімова Н. С. - Державна фінансова підтримка розвитку інноваційної діяльності в Україні, Магопець О. А. (2018)
Коцюрба О. Ю. - Банківський сектор як елемент системи протидії легалізації та відмивання доходів, отриманих злочинним шляхом (2018)
Лисенко А. М. - Податкове навантаження суб’єктів господарювання та його вплив на формування важливих показників розвитку економіки України, Бакай А. В. (2018)
Мельник Т. А. - Проблемні аспекти розвитку системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування в Україні (2018)
Фрунза С. А. - Проблеми формування інвестиційних джерел в АПК України та напрями їх ефективного використання (2018)
Славкіна М. А. - Теоретичний зміст економічної безпеки банківського сектору національної економіки України (2018)
Савченко В. М. - Інформаційне забезпечення податкового менеджменту, Пальчук О. В., Кононенко Л. В. (2018)
Роєва О. С. - Виконання завдань з аудиту елементів та статей фінансової звітності як окремих об’єктів: вимоги та рекомендації Міжнародних стандартів аудиту (2018)
Гамалій В. Ф. - Управління проектами банку в період трансформації, Мугденко Т. В. (2018)
Чорний О. В. - Економетрія: міждисциплінарний характер академічної дисципліни (2018)
Лісогор Л. С. - Виклики та можливості підвищення рівня конкурентоспроможності робочої сили в Україні, Руденко Н. В., Чувардинський В. О. (2018)
Запірченко Л. Д. - Особливості інноваційної діяльності та впровадження інновацій у виробничу діяльність аграрних підприємств, Рябоволик Т. Ф. (2018)
Малаховський Ю. В. - Теорія та практика формування соціального капіталу науково-освітнього кластеру регіональної інноваційної екосистеми на базі технічного університету, Кансо А., Хайдура Х. (2018)
Сисоліна Н. П. - Проблемні аспекти та перспективи інноваційного розвитку сільськогосподарського машинобудування, Савеленко Г. В., Сисоліна І. П. (2018)
Харченко І. В. - Проблеми системи ProZorro та шляхи їх подолання, Романюк Л. М. (2018)
Сало А. В. - Конкурентоспроможність випускників в умовах інноваційних трансформацій ринків праці та глобальних викликів (2018)
Вихідні дані (2018)
Слободян О. М. - Особливості становлення будови структур твердого піднебіння у ранньому періоді онтогенезу, Проданчук А. І. (2018)
Сазонова О. М. - Аналіз кутових розмірів лицевого відділу черепа людини зрілого віку з різними краніотипами, Вовк О. Ю., Гордійчук Д. О., Ікрамов В. Б., Дубина С. О. (2018)
Шарапова О. М. - Морфофункціональні процеси в яєчках щурів після дії ехінацеї пурпурової (2018)
Симівська Р. Р. - Макро-, мікро- та ультраструктурна організація тристулкового та двостулкового клапанів серця білого щура (2018)
Корицький В. Г. - Ультраструктурні зміни щитоподібної залози в динаміці після експериментальної термічної травми за умов застосування подрібненого субстрату ліофілізованої ксеношкіри, Небесна З. М., Лихацький П. Г. (2018)
Столяр Д. Б. - Топографоанатомічні особливості скронево-нижньощелепного суглоба в третьому триместрі внутрішньоутробного розвитку та новонароджених, Слободян О. М., Лаврів Л. П., Кавун М. П. (2018)
Польовий В. П. - Структурні зміни стінки товстої кишки внаслідок розвитку ентеральної недостатності, спричиненої експериментальним перитонітом, Чепега І. Г., Паляниця А. С., Кнут Р. П. (2018)
Титаренко В. М. - Гістоструктурні реакції мозкової речовини надниркової залози при опіку (2018)
Півторак В. І. - Морфофункціональний стан нирок статевозрілих і статевонезрілих самців щурів, Монастирський В. М., Булько І. В. (2018)
Лук’янцева Г. В. - Зміни гістологічної будови проксимального епіфізарного хряща плечових кісток щурів під впливом барвника тартразину, Пастухова В. А., Ковальчук О. І., Заволович А. Й., Краснова С. П. (2018)
Шкварковський І. В. - Сучасна тактика ендоскопічного лікування захворювань панкреатобіліарної системи, Москалюк О. П., Бриндак І. А., Шкварковська Н. В., Більцан О. В. (2018)
Герасим Л. М. - Анатомічні особливості внутрішніх яремних вен в перинатальному періоді, Слободян О. М. (2018)
Банул Б. Ю. - Особливості розвитку парамезонефральних проток та їх похідних наприкінці передплодового періоду онтогенезу людинии, Проняєв Д. В., Ємєльяненко Н. Р. (2018)
Савка І. Г. - Особливості вогнепальних поранень при пострілах із великокаліберної зброї, Ванчуляк О. Я., Лавриненко О. В., Самойлов Д. В. (2018)
Яцків В. В. - Сучасні методи хірургічного лікування бульозної емфіземи легень, Сливка В. П., Фрімет С. Е., Лук’янчук Ю. Д., Гирла Я. В., Мереуца С. М. (2018)
Власов В. В. - Спостереження стороннього тіла шлунка, Бабій І. В., Загоруйко В. В., Манюк В. О. (2018)
Сенютович Р. В. - Неспроможність колоректальних анастомозів. Клінічний аналіз, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я. (2018)
Гузак В. Д. - Сучасні відомості про розвиток та становлення будови кісток кисті, Слободян О. М. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Приступенко Т. О. - Реалізація мовної політики в Україні на законодавчому рівні:наслідки та перспективи (2019)
Ангеліка Д. Ю. - Проблема становлення стратегічних комунікацій української арміїв контексті документів НАТО (2019)
Миколаєнко А. Ю. - Фейкові новини в українському медіапросторі:технології експериментальних проектів (2019)
Джолос О. В. - Компетентність та ідентифікація експертів у контексті дотримання стандартів збалансованості та достовірності інформації (2019)
Данильчук Д. В. - Соціокомунікаційні чинники урбанонімічних інновацій меморативного характеру (на прикладі урбанонімів-меморативів тематичної групи "Герої Майдану / Герої Небесної Сотні") (2019)
Мариненко І. О. - Орфографічні й лексико-семантичні анормативи в публіцистичних текстах культурно-мовної тематики (2019)
Навальна М. І. - Особливості функціонування запозичених лексем у мові українських засобів масової інформації (2019)
Бідун А. В. - Артбук у теоретичному вимірі й у системі практик редактора (2019)
Астапцева Х. А. - Ґенеза "Жіночої Сторінки" крізь призму моди та фемінізму (на матеріалах газети "Новий Час" (1926-1939 рр.)) (2019)
Горевалов С. І. - Історія світлин Т. Г. Шевченка: єдність слова і зображення (до 180-річчя фотомистецтва) (2019)
Мелещенко О. К. - Ґендер у Країні сонця, що сходить (за дослідженнями російських японістів). Частина 1 (2019)
Мороз Ю. Р. - Особливості функціонування запозичень з англійської мови в публіцистиці (на прикладі щотижневиків "Український тиждень" і "Країна") (2019)
Шкілевич А. М. - Поняття про бізнес-моделі електронних медіа у науковому осмисленні (2019)
Output data (2019)
Содержание (2019)
Войтович О. А. - Многофункциональный сканирующий радиометр Kа диапазона с аддитивно-шумовым пилотсигналом, Линкова А. М., Могила А. А., Мальцев В. П., Руднев Г. А., Хлопов Г. И., Грибский О. П., Маковенко С. В., Мальцев С. Б., Миронюк С. В., Павленко В. Д. (2019)
Перелыгин Б. В. - Обоснование процедур обзора пространства наблюдения при системном подходе к построению радиолокационной системы мониторинга атмосферы, Боровская Г. А., Глушков А. В. (2019)
Лемешко А. В. - Модель безопасной маршрутизации на основе определения максимального количества непересекающихся путей для минимизации вероятности компрометации конфиденциальных сообщений, Еременко А. С., Персиков А. В., Слейман Б. (2019)
Калиберда М. Е. - Дифракция Н-поляризованной волны на плоской графеновой решетке типа жалюзи, Литвиненко Л. Н., Погарский С. А. (2019)
Безуглий А. В. - Дифракція Н-поляризованих фотонів на нескінченній ґратці металевих стрічок, Петченко О. М. (2019)
Комаров В. Ф. - Синтез компактного фільтра нижніх частот на гантелеподібних щілинних резонаторах, Рассохіна Ю. В., Крижановський В. Г. (2019)
Грицунов А. В. - Спектральные модели СВЧ-приборов с продольным взаимодействием, Бондаренко И. Н., Бородин А. В., Копоть М. А., Свидерская Л. И. (2019)
Барышев И. В. - Результаты компьютерного моделирования тестовых сигнальных моделей пассивных помех при аналого-цифровом преобразовании, Щербина К. А., Мсаллам Е. П., Нежальская К. Н., Вонсович М. А., Инкарбаева О. С. (2019)
Карташов В. М. - Оценка частоты сигнала при адаптивном подавлении помех в системах акустического зондирования атмосферы, Тихонов В. А., Воронин В. В., Супрун А. А. (2019)
Горелов Д. Ю. - Дослідження статистичних властивостей клавіатурного почерку для вирішення задач аутентифікації користувачів комп’ютерних мереж, Алєксєєв В. О., Бублик В. М., Маслій Д. В. (2019)
Курской Ю. С. - Теоретическая модель измерения параметров лазерного излучения (2019)
Семенец В. В. - Особенности амплитудно-временной структуры помех в системах акустического зондирования атмосферы, Леонидов В. И. (2019)
Карташов В. М. - Использование эффекта стохастического резонанса для анализа спектров акустического излучения малых беспилотных летательных аппаратов, Харченко О. И., Чумаков В. И. (2019)
Аврунін О. Г. - Визначення параметрів прямокутного хвилеводу для передачі електромагнітної енергії в призматичний резонатор з вовною, Семенець В. В., Косуліна Н. Г., Попрядухін В. С., Кускова С. В. (2019)
Семенець В. В. - Методика калібрування радіометричного приймача для дистанційного діагностування захворювань тварин, Аврунін О. Г., Косуліна Н. Г., Гуцол Т. Д., Ляшенко Г. А. (2019)
Борщев В. Н. - Новые подходы к созданию высокоэффективных приемников излучения для концентраторных солнечных модулей, Листратенко А. М., Проценко М. А., Тымчук И. Т., Кравченко А. В., Слипченко Н. И. (2019)
Рефераты (2019)
Исходные данные (2019)
Хозя П. О. - Проблемні питання експлуатації бункерних вагонів-хоперів для перевезення зерна, Водянніков Ю. Я., Бондар А. І., Сулим А. О., Можейко А. Є., Лашкевич І. М., Федорак І. І. (2019)
Сулим А. О. - Теоретично-експериментальні дослідження з впливу рухомого складу на залізничну колію. Частина 2. Апробація процедури комплексних досліджень, Речкалов В. С., Столєтов С. О., Третяк Е. В., Хозя П. О., Григорошенко М. В. (2019)
Єжов Ю. В - Дослідження можливості використання литих коліс на вантажному залізничному транспорті України, Білецький О. М. (2019)
Чебуров С. А. - Один із напрямків зниження дефіциту осей колісних пар візків вантажних вагонів із навантаженням 23,5 тс, Білецький О. М. (2019)
Чебуров С. А. - Порівняння характеристик забрудненості матеріалу коліс су-цільнокатаних неметалевими вкрапленнями (2019)
Брусило Д. О. - Лінгвістичні ресурси мережі інтернет у процесі написання та оформленні наукових робіт, Гладких І. В., Лупітько Н. В. (2019)
Сулим А. О. - Гармонізація стандартів у сфері вагонобудування: проблеми та шляхи вирішення, Холод К. Ю., Федорак О. О., Бреславець Т. А. (2019)
Брусило Д. О. - Міжнародна система стандартної нумерації книг як початковий елемент сучасної системи книговидання, Гладких І. В. (2019)
Волошин-Гапонов И. К. - Коморбидность и тактика диагностики и лечения больных с гепатоцеребральной дистрофией, Волошин П. В. (2019)
Насонова Т. І. - Синдром ніглекту після ішемічного інсульту: діагностика, можливості лікування, Колосова Т. В., Брякін Д. В., Михайловська Н. О., Курочкін І. В., Рябиченко Т. М., Тишкевич О. В., Бугайов Ю. А., Головченко Ю. І., Гуща В. В. (2019)
Сілонов С. Б. - Амілоїдози центральної нервової системи: спільні риси різних хвороб, Зинич І. І. (2019)
Шульга О. Д. - Дисфункція гематоенцефалічного бар’єра та інтратекальна імунна відповідь у пацієнтів з клінічно ізольованим синдромом розсіяного склерозу (2019)
Абдряхімов Р. А. - Порівняльний аналіз психопатологічних проявів дезадаптації і посттравматичного синдрому у учасників бойових дій з травмою очей і частковою втратою зору, Маркова М. В. (2019)
Вязьмітінова С. О. - Психотерапія та психокорекція розладів адаптації у учасників бойових дій на санаторно-курортному етапі (2019)
Литвиненко В. В. - Сучасна модель психоосвіти хворих з алкогольною залежністю (2019)
Марута Н. О. - Структура психопатологічних проявів у внутрішньо переміщених осіб, Панько Т. В., Каленська Г. Ю. (2019)
Марценковський І. А. - Менеджмент шизофренії та біполярного розладу в педіатричній практиці, Марценковська І. І. (2019)
Мисула Ю. І. - Соціально-демографічна характеристика хворих з різними клінічними варіантами первинного епізоду біполярного афективного розладу (2019)
Ротшильд-Варибрус В. З. - Суицидологический паспорт территориальной общины как опорный элемент национальной стратегии превенции самоубийства в Украине, Корженевский С. В., Михальчук О. Я., Ермаков Л. В., Конарев В. И., Вовк В. И. (2019)
Савка С. Д. - Комплексна корекція коморбідних непсихотичних психічних розладів у пацієнтів з ревматоїдним артритом (2019)
Харитонов В. І. - Ocобливості психопатологічного стану хворих на епілепсію з депресіями в інтеріктальному періоді (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Клініко-психопатологічна структура галюцинаторно-параноїдних розладів при судинних деменціях помірного ступеня тяжкості (2019)
Яворська Т. П. - Особливості типу реагування на захворювання у пацієнтів з цереброваскулярною патологією (2019)
Бурчинский С. Г. - Проблема взаимосвязи эффективности и безопасности фармакотерапии в ангионеврологии: фокус на препараты гинкго (2019)
Хрол Н. В. - Науковий шлях крізь призму хвороби: віктор хрисанфович кандинський (до 170-річчя від дня народження) (2019)
Професор Шевага Володимир Миколайович святкує свій ювілей (2019)
Професор Дубенко Євген Григорович святкує свій ювілей (2019)
Адобовська М. - Сучасні проблеми і можливості реалізації фахової підготовки майбутнього викладача географії засобами інтерактивної освіти, Яворська В. (2018)
Аристова Л. - Методичні засади підготовки майбутніх вчителів до патріотичного виховання учнів 4-х класів на уроках музичного мистецтва (2018)
Бачинська Н. - Формування соціокультурної компетенції майбутніх учителів іноземних мов засобами народної казки (2018)
Беспалько Г. - Естетичний розвиток дошкільників засобами зображувальної діяльності в Україні: програмно-методичне забезпечення (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2018)
Бондар Т. - Реалізація інклюзивної моделі освіти в Канаді (2018)
Бондаренко В. - Обґрунтування практичної складової освітнього процесу майбутніх працівників патрульної поліції (2018)
Волинець Ю. - Етапи формування готовності майбутніх дошкільних педагогів до дослідницької діяльності, Стаднік Н. (2018)
Гао Десян - Готовність до управління вокально-хоровою діяльністю учнівської молоді як складова фахової компетентності майбутнього вчителя музики (2018)
Гевко І. - Концептуальні складові дослідження основ професіоналізму вчителів технологій (2018)
Гу Цзін - Структурні особливості вокального слуху майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Дука Т. - Громадянсько-патріотичне виховання дітей старшого дошкільного віку засобами художньої літератури, Журавко Т. (2018)
Жаровцева Т. - Медіа-культура батьків в умовах сучасного інформаційно-виховного простору, Каразоглю (Геділ) Ф. (2018)
Єфіменко І. - Розвиток комунікативної культури майбутніх учителів музичного мистецтва, Фрицюк В. (2018)
Жидких О. - Методика використання умовно-графічної наочності при підготовці фахівців швейної галузі (2018)
Зданевич Л. - Особливості використання бліц-гри як інтерактивної форми проведення практичного заняття з майбутніми вихователями закладів дошкільної освіти (2018)
Іванова В. - Професійна адаптація молодого музиканта як умова успішної творчої самореалізації (2018)
Ільїна О. - Складові поняття ґендерна культура: ґендер та культура (2018)
Карпова С. - Синергетичний підхід у підвищенні якості педагогічних досліджень (2018)
Кириченко А. - Новая доктрина сущности и значения прямого или делегированного государственного принуждения для противодействия вненормативному (девиантному) поведению учеников общеобразовательных школ (2018)
Козьменко О. - Дослідження успішності студентів вищих навчальних закладів (2018)
Компаній О. - Критерії, показники та рівні сформованості текстотворчих умінь молодших школярів на завершальному етапі початкової мовної освіти (2018)
Корогод Т. - Теоретичні основи моделювання педагогічних умов формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей під час навчання професійного іншомовного спілкування (2018)
Король А. - Формування професійної компетенції майбутнього вчителя музичного мистецтва (2018)
Кохановська О. - Категорійний аналіз поняття "природничо-математична освіта дівчат" (2018)
Курчатова А. - Підготовка майбутніх вихователів до взаємодії з сім’єю з морального виховання дітей дошкільного віку (інноваційні форми роботи) (2018)
Литвиненко І. - Роль предметно-языкового интегрированного обучения в морских учебных заведениях (2018)
Луговенко Т. - Аспекти формування репертуару дитячого хореографічного колективу як запорука виховання естетичного смаку суспільства (2018)
Люй Цзін - Теоретико-педагогічний аналіз концертно-виконавської компетентності іноземних студентів магістратури (2018)
Лю Мяоні - Аналіз процесу сприйняття та відтворення українських фонем китайськими студентами на початковому етапі навчання у класі з постановки голосу (2018)
Лян Хайє - Діагностика готовності студентів до застосування проектних технологій у процесі вокально-хорового навчання (2018)
Лях Г. - Педагогічні передумови становлення трудового навчання в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Ляшкевич А. - Становлення і розвиток морської освіти в кадетських корпусах у ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Магда П. - Впровадження у навчально-виховний процес коледжу мистецтв педагогічних умов формування патріотизму (2018)
Марчук В. - Сутнісні характеристики ціннісних орієнтацій студентів, Стаднік Н. (2018)
Махиня Н. - Сучасний стан законодавчого супроводу освіти дорослих в Україні (2018)
Микитюк В. - Рефлексії Івана Франка на освітянську проблематику: шевченкознавчий наратив (2018)
Московчук Н. - Професійно-мовленнєва підготовка як педагогічна категорія (2018)
Мудрий М. - Методичні підходи до формування історичної пам’яті учнівської молоді у контексті впровадження профільної освіти (2018)
Мхитарян О. - Формування методичної компетенції майбутніх фахівців-філологів засобами ІКТ, Любенко О., Руденко К. (2018)
Мішедченко В. - Особливості музичного навчання й виховання учнів четвертого класу загальноосвітньої школи (2018)
Наконечна С. - Хмарний сервіс Google Classroom у процесі навчання студентів технологічних коледжів в умовах дистанційного навчання (2018)
Ненько Ю. - Етапи формувального експерименту з розвитку готовності курсантів вищих навчальних закладів ДСНС України до професійно орієнтованої комунікативної діяльності (2018)
Нестеренко В. - Проблема виховання культури здоров’я дітей дошкільного віку, Бедрань Р. (2018)
Павинська Н. - Формування гуманістичного світогляду у майбутніх учителів засобами гуманістичної педагогіки (2018)
Пасічник О. - Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у формі "діалогу культур", Пасічник О. (2018)
Pelech Ju. - Cechy przygotowania zawodowego nauczycieli informatyki w Polsce, Juzyk O. (2018)
Повстин О. - Досвід навчання фахівців у галузі безпеки людини в зарубіжних країнах: управлінський аспект (2018)
Проворова Є. - Теоретико-методологічні основи методичної підготовки майбутнього вчителя музики на засадах праксеологічного підходу (2018)
Пронтенко К. - Обґрунтування інформативно значущих для навчання курсантів гирьового спорту компонентів фізичної підготовленості (2018)
Путіловська Н. - Педагогічні умови професійного спілкування викладача і студентів в процесі навчально-виховної діяльності (2018)
Руда Г. - Прoблемa застосування гри у нaвчaльній діяльності та її висвітлення в педaгoгічній літерaтурі (2018)
Рускуліс Л. - Методологічна сутність категорії "лінгвістична компетентність" у сучасному освітньому просторі (2018)
Рябуха І. - Зміна парадигми морської освіти на зламі століть (глобальні виклики) (2018)
Свіржевський М. - Діяльність керівника навчального закладу в сучасному освітньому просторі (2018)
Сенчина Н. - Зміст та структура педагогічної рефлексії вчителів гуманітарних спеціальностей (2018)
Скиба Ю. - Аналіз посадових вимог асистента кафедри закладів вищої освіти України та добір методики розроблення його професійного профілю (2018)
Слятіна І. - Дослідження рівня музично-естетичної вихованості учнів підліткового віку (2018)
Соколова Ю. - Структурування готовності майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів дистанційного навчання (2018)
Сологуб В. - Розвиток навичок техніки читання нот з аркуша у гітариста (2018)
Сологуб В. - Педагогічна майстерність викладання музичних фахових дисциплін у виконавців, Піхтар О. (2018)
Староста В. - Деякі аспекти соціальної та навчальної адаптації студентів-першокурсників у коледжі (2018)
Стельмах Н. - Психологічні засади педагогічної взаємодії (2018)
Степанов В. - Педагогічні умови навчання майбутніх учителів музики мультимедійному аранжуванню в процесі фахової підготовки (2018)
Стріхар О. - Логіка педагогічних процесів у патріотичному вихованні студента на заняттях музики (2018)
Сунь Сінь - Смислотворчість у саморегуляції музично-виконавських дій майбутніх учителів музики (2018)
У Ціжуй - Педагогічні умови формування художньої емпатії майбутніх учителів музичного мистецтва (2018)
Фрицюк В. - Професійний саморозвиток майбутніх учителів: аксіологічний аспект проблеми, Волошина О. (2018)
Хайрудинов М. - Образование в условиях постиндустриального общества как педагогическая проблема (2018)
Чжан Бо - Методологічні підходи до розвитку художньо-оцінювальних умінь майбутніх учителів музики (2018)
Чжан Їн - Змістові компоненти формування етнонаціонального виконавського стилю майбутніх учителів музики і хореографії з КНР у ВНЗ України (2018)
Чжу Пен - Мотиваційні детермінанти музично-виконавської самопідготовки майбутніх учителів музики (2018)
Чинчева Л. - Стан сформованості диригентсько-хорової компетентності майбутнього вчителя музики у процесі педагогічної практики (2018)
Шарата Н. - Художньо-естетичне виховання студентської молоді Миколаївського національного аграрного університету, Кедіс О. (2018)
Шуляк С. - Тестова теорія та технологія в контексті історичного аналізу (2018)
Юань Кай - Педагогічні умови формування виконавської стабільності майбутніх учителів музики (2018)
Ярошевська Л. - Патріотичне виховання студентської молоді як складова громадської діяльності кафедри музичного мистецтва (2018)
Ситченко А. - Уроки Івана Франка (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, содежание (2019)
Протоковилов И. В. - Получение титанового сплава ОТ4, легированного марганцем, в электрошлаковой печи камерного типа, Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2019)
Ахонин С. В. - Электронно-лучевая выплавка жаропрочных титановых композитов системы Ti–Si–Al–Zr–Sn, Фирстов С. А., Северин А. Ю., Кузьменко Н. Н., Березос В. А., Кулак Л. Д. (2019)
Устинов А. И. - Получение толстых вакуумных конденсатов высокоэнтропийных сплавов CrFeCoNiCu и AlCrFeCoNiCu методом электронно-лучевого осаждения, Полищук С. С., Демченков С. А., Мельниченко Т. В. (2019)
Дидикин Г. Г. - Электронно-лучевое испарение железа и конденсация его отраженного парового потока, Петренко А. К. (2019)
Григоренко С. Г. - Структура и свойства жаропрочного псевдо-α-титанового сплава системы Ti–Al–Sn–Zn–Mo–V–Si и его сварных соединений, Белоус В. Ю., Таранова Т. Г., Вржижевский Э. Л., Костин В. А. (2019)
Панченко А. И. - Современные технологии выплавки и разливки стали EA1N для производства железнодорожных осей, Кийко С. Г., Гасик М. И., Сальников А. С., Левченко Г. В., Горобец А. П., Пройдак Ю. С., Климчик Ю. В. (2019)
Гречанюк Н. И. - Механические свойства дисперсных и слоистых композиционных материалов на основе меди и молибдена, Гречанюк В. Г. (2019)
Костин В. А. - Компьютерное моделирование структурных превращений в сплавах с эффектом памяти формы, Григоренко Г. М. (2019)
Наши поздравления! (2019)
К 90-летию Михаила Ивановича Гасика (2019)
Флетчер М. - 3D печать в судостроении (2019)
Титул, зміст (2015)
Бех І. - Проблема патріотизму у сучасному науковому осмисленні (2015)
Сідак В. - Військово-патріотичне виховання молоді у закладах освіти (військових і цивільних) у сучасних умовах (2015)
Романовський С. - Створення моделі інноваційного навчально-виховного об'єднання "Середня школа-вища технічна школа", як шлях до європейських стандартів освіти (2015)
Ковальська О. - Про інноваційні соціальні технології національно-патріотичного виховання школярів (2015)
Думанська Г. - Сучасні підходи до формування системи національно-патріотичного виховання у навчальних закладах м. Хмельницького (2015)
Руса Т. - Впровадження козацької педагогіки як складової національно-патріотичного виховання у Пасічнянському НВК (2015)
Ніколайчук В. - Реалізація завдань національно-патріотичного виховання учнів засобами екологічної освіти (2015)
Савчук В. - Система роботи щодо реалізації проекту "Школа-родина" (2015)
Гагалюк Л. - Патріотизм-генетичне почуття українців. Традиційне і нове у вихованні, Копичинська О., Теслюк Н. (2015)
Годецька Т. - Проблеми національно-патріотичного виховання у засобах масової інформації (2015)
Асаєва В. - Тенденції розвитку теорії полікультурного виховання в Україні. Сучасні практики розвитку системи виховання (2015)
Барановська О. - Модернізація змісту профільного навчання в світлі міжпредметної інтеграції (2015)
Кудіна Т. - Розвиток дистанційних форм навчання української мови як іноземної (2015)
Тимошко Г. - Управління розвитком інноваційної культури загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Виговська О. - Особистісно-орієнтоване навчання: чому відсутні бажані результати (2015)
Зоц В. - Інноваційний контекст розвитку загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Коржик С. - Формування компетентної особистості засобами шкільного краєзнавства у Меджибізькій ЗОШ І - ІІІ ступенів-Школі успіху, Пупиш З. (2015)
Виговська О. - Експериментальна робота в школах країни: що на часі (2015)
Федоренко Л. - Школа претендує на статус креативного освітнього закладу (2015)
Пищик О. - Розвиток комунікативної культури-базова складова управління професійно-технічним навчальним закладом (2015)
Ткаченко Л. - Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: виховуємо культуру потреб особистості. ХХІІ Всеукраїнські педагогічні читання, Виговська О. (2015)
Про тире між двома датами: 1932 - 2015. Пам'яті Миколи Івановича Шкіля присвячується (2015)
Наші ювіляри (2015)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2015)
Michael Hans Gino Kraft - Antecedents & perspectives of ambidextrous leadership (2018)
Galic S. - Intuitive decision-making inside public utility organizations in Slovenia, Dandan S. M. M., Zoran A. G. (2018)
Shvets A. - Innovative approaches to analysis of job quality: factors, elements and outcomes (2018)
Zadorozhnyi Z.-M. - Goodwill assessment in enterprise management: innovative approaches using computer and communication technologies, Sudyn Y., Muravskyi V. (2018)
Tsetsiatynets T. - Public-private partnership as the innovative instrument of effective management of Belarusian agro-industrial complex, Chizh D. (2018)
Piatek T. - Work safety management – social and educational context (2018)
Babuka R. - Scenario management of cascade wood use: comparison of social and economic indicators, Sujova A., Kupcak V. (2018)
Vashchenko M. - Assessment of the technological readiness of the countries of the world for the radical innovations, Taraniuk L., Danko Y., Taraniuk K. (2018)
Bakari I. H. - Innovation determinants of financial inclusion in top ten African countries: a system GMM approach, Idi A., Ibrahim Y. (2018)
Stefko R. - Offline and online approaches to quality perception of Slovak university hospitals, Pollak F., Gavurova B. (2018)
Кwilinski A. - Mechanism of modernization of industrial sphere of industrial enterprise in accordance with requirements of the information economy (2018)
Zatonatska T. - Modern trends of impact on economic development of countries: e-commerce and R&D, Rozhko O., Tkachenko N. (2018)
Ropuszynska-Surma E. - A virtual power plant as a cooperation network, Weglarz M. (2018)
Sotnyk I. - Management of renewable energy innovative development in Ukrainian households: problems of financial support, Shvets I., Momotiuk L., Chortok Y. (2018)
Alnsour M. - Internet-based relationship quality: a model for Jordanian business-to-business context (2018)
Jeseviciute-Ufartiene L. - Image of women's volleyball in Lithuania perceiving its customer behaviour, Skackauskiene I. (2018)
Kozarezenko L. - Innovation in Public Finance Management of Sustainable Human Development, Petrushenko Y., Tulai O. (2018)
Mura L. - Slovak retail business across panel regression model, Marchevska M., Dubravska M. (2018)
Choudhary S. - An empirical perspective on consumer's attitude towards online shopping, Dhillon S. (2018)
Berzin P. - Innovations in the risk management of the business activity of economic agents, Shyshkina O., Kuzmenko O., Yarovenko H. (2018)
Zwerenz D. - The economic perspective of the changes in cost of capital on the behaviour of real estate prices (2018)
Vegera S. - Environmental innovation as a part of mineral resources accounting and financial reporting development for natural capital involvement in management decision-making process, Malei A., Romanova O., Sushko V. (2018)
Cavico F. J. - Teaching law, ethics, and social responsibility in a school of business: a value-driven approach to leadership and sustainability, Mujtaba B. G. (2018)
Kljucnikov A. - Funding risk perception by Slovak SMEs: impact of age and size of the company, Majkova M. S. (2018)
Hossain A. - Green marketing mix effect on consumers buying decisions in Bangladesh, Khan Md Y. H. (2018)
Migala-Warchol A. - Living standards of EU countries' residents: impact of education and innovation, Pasternak-Malicka M. (2018)
Kuznyetsova A. - The essence of retail and development of retail banking innovative mechanisms in Ukraine, Kozmuk N., Zherebylo I., Sydorova O., Zvarych M. (2018)
Lewicki W. J. - Innovative project management: EU common defence policy (2018)
Hrechyshkina O. - Importance of foreign direct investment in financing for innovative development of the Republic of Belarus, Samakhavets M. (2018)
Zarutska E. - Structural-functional analysis as innovation in public governance (case of banking supervision), Pavlova T., Sinyuk A. (2018)
Levchenko V. - Innovations in assessing the efficiency of the instruments for the national economy de-shadowing: the state management aspect, Kobzieva T., Boiko A., Shlapko T. (2018)
Strojny J. - Stakeholder analysis during a reorganization project in local government institutions – key methodological aspects, Jedrusik A. (2018)
Vasylieva T. - Optimization of the financial decentralization level as an instrument for the country's innovative economic development regulation, Harust Y., Vynnychenko N., Vysochyna A. (2018)
Вимоги до матеріалів, що публікуються у науковому журналі "Маркетинг і менеджмент інновацій" (2018)
Вихідні дані (2018)
Захаренкова Т. Н. - Влияние микробиоты урогенитального тракта на исход беременности, Каплан Ю. Д. (2019)
Нагорная В. Ф. - pH-­метрия влагалищного секрета в определении биотопа и прогнозировании осложнений беременности, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2019)
Костюк О. О. - Мікробіота грудного молока: вплив на формування мікробіоценозу новонародженого, Гавриленко Т. П., Коляда О. О. (2019)
Коваль Г. Д. - Роль патерн­-розпізнавальних рецепторів у патології слизових у жінок, Гнатко О. П. (2019)
Файдюк Ю. В. - Дослідження поведінки мікроорганізмів в анізотропному середовищі — крок до підвищення терапевтичної ефективності антимікробних засобів, Назаренко В. Г., Терещенко О. Г., Зелена П. П., Сківка Л. М. (2019)
Скурятіна Н. Г. - Досвід використання пробіотиків після деструктивних методів лікування патології шийки матки, Євтушок В. Б. (2019)
Білко Т. М. - Роль фізіологічних та аліментарних чинників при застосуванні синбіотиків останніх поколінь (2019)
Скурятіна Н. Г. - Роль фітотерапії у відновленні менструальної функції в молодих жінок (2019)
Михайлюта М. А. - Аномальні маткові кровотечі в дівчат­підлітків із синдромом гіперпролактинемії: діагностика та лікування, Манащук С. І., Хананова Ф. К. (2019)
Горбатюк О. М. - Терапевтична ефективність неселективного β-­блокатора в лікуванні дівчат грудного віку з гемангіомами грудних залоз і зовнішніх статевих органів (2019)
Гордієнко І. Ю. - Вплив вроджених вад розвитку легень, грудної клітки та вродженої діафрагмальної кили в плода на перинатальні показники. Фактори ризику (огляд літератури), Нідельчук О. В., Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М. (2019)
Медичні події (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Damayanti F. - The work placement effect towards the work environment of Grand Indonesia Industry Company, Nurjanah R. (2019)
Prasetya Y. E. - Customer repurchase intention in service business: a case study of car repair service business, Sianturi J. (2019)
Proskurnia O. M. - Prospects for the development of tourist business in Ukraine, Popov M. O., Vereshak V. O, Nosyriev O. O. (2019)
Shavkun I. H. - Efficient manager: creative dimension, Dybchynska Ya. S. (2019)
Volkova V. V. - Managing organizational communications in the multicultural environment (2019)
Yudina O. V. - Model of integrated teaching management core courses in a foreign language using ICT, Dybchinska Ya. S. (2019)
Matvejciuk L. O. - Public administration in the conditions of the development of digital economy and society (2019)
Rinawati H. S. - The government policy’s influences on entrepreneurship and increasing micro industry income to reduce poverty (2019)
Liubchuk O. K. - The issue of developing hospitality as a component of entrepreneurial potential for the tourism industry of Ukraine, Yarchenko Yu. V. (2019)
Ткаченко М. М. - Діагностичне значення реносцинтиграфії у хворих на тестикулярну сертоліому після цитостатичної терапії, Король П. О. (2019)
Новерко І. В. - Динамічна реносцинтиграфія з 99mTc-ДТПА в оцінці функціонального стану нирок при хірургічній корекції стенозу ниркових артерій у пацієнтів з реноваскулярною гіпертензією, Хохлов А. В., Сатир М. В., Шиманко М. В. (2019)
Северин Ю. П. - Радіонуклідна діагностика метастазів високодиференційованого раку щитоподібної залози у легені, Щербіна О. В., Чурікова Н. Я., Горбова О. Г. (2019)
Іванкова В. С. - Використання іридію-192 при променевому лікуванні раку вагіни з радіобіологічним супроводом, Дьоміна Е. А., Матвієвська Л. В., Хруленко Т. В., Барановська Л. М. (2019)
Луховицька Н. І. - Вибір тактики радіонуклідного лікування високодиференційованого раку щитоподібної залози (власні дані та аналітичний огляд літератури), Кулініч Г. В., Радзішевська Є. Б., Васильєв Л. Я. (2019)
Хворостенко М. И. - Клинические возможности пертехнетата 99mTc как вероятного маркера уровня блока лимфовенозного оттока у онкологических больных с дистальным отеком конечности после комбинированного лечения, Кихтенко И. Н., Хворостенко Ю. М., Грабовский Ю. В. (2019)
Іваненко М. О. - Метаболічні порушення у хворих на рак грудної залози при комбінованому протипухлинному лікуванні, Сорочан П. П., Шевцов В. Г. (2019)
Симбирёва А. С. - Влияние сопутсвующей урологической патологии на лучевую токсичность радиотерапии при послеоперационном облучении больных раком тела матки I-II стадии (2019)
Сатир М. В. - Застосування методів променевої діагностики при дегенеративно-дистрофічних та інфекційно-запальних ураженнях опорно-рухового апарату (огляд літератури) (2019)
Амиразян С. А. - Высшая медицинская школа: pro et contra, Фатеев А. А. (2019)
Іванкова В. С. - Сучасні технології радіотерапії в онкології (2019)
Ткаченко М. М. - Системне впровадження науково-спрямованого навчання на кафедрі радіології та радіаційної медицини НМУ імені О. О. Богомольця, Романенко Г. О., Миронова О. В., Гороть І. В. (2019)
Астап'єва О. М. - Сучасні тенденції викладання у вищій школі (за матеріалами курсу стажування та міжнародної конференції з інтернаціоналізації освіти), Паскевич О. І., Федуленкова Ю. Я. (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасні досягнення ядерної медицини" (9-10 вересня 2019 р., м. Хмельницький) (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Актуальні і перспективні напрямки клінічної онкології" 18 жовтня 2019 р., м. Харків) (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Сучасний стан і проблеми брахітерапії" (8 листопада 2019 р., м. Харків) (2019)
Кіношенко Юліан Тодосійович (1929–2019) (2019)
Адаменко О. О. - Спецкурс "Особистісно орієнтована педагогіка В. О. Сухомлинського": концепція, зміст і завдання (2014)
Айзікова Л. В. - Цінності в контексті кроскультурної взаємодії (2014)
Баубекова Г. Д. - Инновационные формы развития толерантности студентов, Кирабаева Ш. А., Шакенова М. Т., Нурланов Е. Б. (2014)
Бех І. Д. - Принцип міжособистісної спільномірності В. Сухомлинського у вирішенні проблем толерантності (2014)
Бєлан Г. В. - Сучасні наукові підходи до вивчення спадщини В. О. Сухомлинського: типологічний концепт (2014)
Бойченко О. І. - В. О. Сухомлинський про професійний саморозвиток майбутніх учителів початкових класів (2014)
Борзих О. О. - Місце та роль пошуково-дослідницької діяльності учнів Павлиської середньої школи в контексті педагогіки діалогу (з досвіду В. Сухомлинського) (2014)
Борова В. Є. - Виховання у старших дошкільників толерантного ставлення до дітей з недоліками звукової культури мовлення (2014)
Бричок С. Б. - Педагогічна толерантність як складова професіограми учителя (актуалізація ідей В. О. Сухомлинського) (2014)
Васьківська О. Є. - Розвиток толерантності старшокласників засобами діалогу в контексті педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського (2014)
Гергуль С. М. - Самоосвіта вчителя як основа педагогіки добра В. О. Сухомлинського (2014)
Гончарук В. А. - Педагогіка добра В. О. Сухомлинського як основа сучасного родинного виховання (2014)
Григоренко Г. І. - В. О. Сухомлинський про виховання ощадливого ставлення до світу цінностей в дітей дошкільного віку, Жадан Р. П. (2014)
Грицай Ю. О. - Педагогіка спілкування у спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Грона Н. В. - Формування комунікативної толерантності студентів педагогічного коледжу в лінгводидактичній спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Гузинець О. - В. О. Сухомлинський про інноваційні технології навчання (2014)
Желан А. В. - Толерантні стосунки між вихователем і вихованцем (2014)
Жорова І. Я. - Професіоналізм учителя у вимірі гуманної педагогіки В. О. Сухомлинського (2014)
Изворска Д. И. - Формирование информационной компетентности студентов в обучении по прикладной математике посредством SaaS облачных услуг (2014)
Йовенко Л. І. - Формування літературної сфери особистості в спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Казанжи І. В. - Виховання толерантної поведінки молодших школярів в освітньому просторі школи І ступеня (2014)
Кан Ю. Б. - Особливості формування соціально-духовних цінностей студентів засобами фізичної культури (2014)
Кардаш І. М. - Розвиток творчої особистості дитини на засадах педагогіки добра В. О. Сухомлинського (2014)
Карсканова C. В. - Толерантність: від історичного екскурсу до актуальності ідей В. О. Сухомлинського (2014)
Кендзьор П. І. - Реалізація громадянознавчого підходу в системі полікультурного виховання (2014)
Кириченко В. Г. - Проблема дитячого дозвілля у творчій спадщині В. О. Сухомлинського (за матеріалами праці "Серце віддаю дітям") (2014)
Киктенко А. И. - Пoтенциал духовности в творческом наследии В. А. Сухомлинского (2014)
Кузнецова О. А. - Дослідження категорії "ставлення" у науковій спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Кузьменко В. В. - Толерантність як одна з моральних якостей забезпечення позитивного соціально-психологічного клімату суднового екіпажу, Бабишена М. І. (2014)
Куліш Р. В. - В. О. Сухомлинський про роль колективних взаємин у формуванні толерантності особистості (2014)
Куторжевська Л. І. - Інноваційна соціально-педагогічна діяльність в умовах сучасних інтернатних закладів освіти: педагогіка добра В. О. Сухомлинського в дії, Куторжевська О. А. (2014)
Куторжевська О. А. - Формування толерантності як якості особистості засобами творів В. О. Сухомлинського в процесі фахової підготовки майбутніх соціальних педагогів до інноваційної діяльності (2014)
Кушнір В. М. - Досвід професіоналізації старших класів Павлиської середньої школи протягом 1956-1964 років (2014)
Ликов В. Н. - Формування толерантних стосунків у школі в спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Луценко І. О. - Діалог В. Сухомлинського з дитиною: секрети педагогічної майстерності (2014)
Макаренко Л. В. - В. Сухомлинський та виховання толерантності дошкільників під час слухання музики (2014)
Манькусь І. В. - Розвиток світоглядної компетентності майбутнього викладача (2014)
Марецька Л. П. - Використання творів В. О. Сухомлинського на уроках української мови в процесі реалізації соціокультурної змістової лінії (2014)
Михайлов С. А. - Философский анализ контекстов высшего образования (2014)
Мхитарян О. Д. - Ідеї педагогіки добра й діалогу В. О. Сухомлинського в навчально-корекційній роботі вчителя літератури (2014)
Недбаєвська Л. С. - В. О. Сухомлинський і вдосконалення фізичної освіти в загальноосвітній школі (2014)
Німич Г. М. - Позашкільні навчальні заклади: до проблеми виховання особистості (2014)
Одайник С. Ф. - В. О. Сухомлинський про роль керівника навчального закладу у формуванні толерантності в суб’єктів освітнього процесу (2014)
Олексюк О. Є. - Толерантність як інструментальна цінність особистості успішної людини (2014)
Падерно В. В. - В. О. Сухомлинський: педагогічна ідентичність (2014)
Петрова Т. Н. - Активизация педагогического взаимодействия школы и семьи в духовно-нравственном воспитании детей младшего школьного возраста как актуальная социально-педагогическая проблема (2014)
Погромська Г. С. - Засади конструктивістських підходів до навчання в концепціях зарубіжних учених (2014)
Прасол Н. О. - Педагогічна фасилітація у професійній підготовці майбутніх учителів початкових класів (2014)
Ружевич Я. І. - Толерантність як один із принципів формування ціннісних орієнтацій учнів (2014)
Санівський О. М. - Проблема антеїзму у творчій спадщині В. Сухомлинського (2014)
Сафонова І. Я. - Розвиток математичної компетентності у старшокласників як шлях до формування всебічно розвиненої особистості (2014)
Середа І. В. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського як засіб активізації самовиховання студентів (2014)
Січко І. О. - Формування морально-етичних цінностей учнів у контексті педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2014)
Слюсаренко Н. В. - Формування толерантності та поваги до жінки у спадщині Василя Сухомлинського, Кохановська О. В. (2014)
Стельмах Н. В. - Педагогічна культура як фактор розвитку особистості (2014)
Стеценко Н. М. - Виховання толерантності у студентів на засадах міжкультурного діалогу (2014)
Сургова С. Ю. - Толерантність як професійно важлива якість майбутніх соціальних працівників, які здійснюють превентивну діяльність (2014)
Тарасова С. М. - В. О. Сухомлинський про громадське виховання підлітків та сучасні проблеми виховання національно свідомих громадян (2014)
Тимченко А. А. - Використання педагогічної спадщини В. О. Сухомлинського у викладанні історико-педагогічних дисциплін (2014)
Фокіна І. О. - Організація шефської допомоги в умовах дитячої громадської організації (2014)
Фунтікова О. О. - Ідея добра В. О. Сухомлинського як структуротворчий концепт толерантності підростаючого покоління (2014)
Хайрулліна Ю. О. - Компаративні технології у викладанні дисциплін культурологічного спрямування (2014)
Циганок О. О. - Концентр "Україна-мова" у педагогічній спадщині В. Сухомлинського (2014)
Цимбалару А. Д. - Вчимося толерантності: уроки для стійкого розвитку (2014)
Чумак Л. В. - Педагогіко-дидактичні положення професійної майстерності вчителя літератури у вимірі творчої спадщини В. О. Сухомлинського (2014)
Шевчук О. С. - Психолого-педагогічні умови формування культури міжособистісних стосунків у процесі підготовки студентів до роботи з людьми, Шевчук С. П., Кіщак І. Т. (2014)
Шличек О. Ю. - Феномен правової свідомості майбутнього вчителя правознавства: формування та фактори попередження деформації (2014)
Щербакова К. Й. - Спільні ігри дошкільників як одна з умов виховання толерантності (2014)
Щербакова Н. М. - Виховання толерантності школярів у педагогічній спадщині В. О. Сухомлинського (2014)
Яблонська І. П. - Актуальність педагогічних ідей В. Сухомлинського в сучасних підходах до соціального розвитку дітей, Рогальська Н. В. (2014)
Yakymenko S. I. - Formation of tolerant relations of primary school aged children (2014)
Янченко Т. В. - Педологія важкого дитинства у сучасних вимірах толерантності (2014)
Відомості про авторів (2014)
Ільчук В. - Синергетичний ефект функціонування кластера (2019)
Кифяк В. - Безробіття в Україні та шляхи його подолання, Дмитрієва О., Сироїжко К. (2019)
Коломієць В. - Інституціональна структура людського капіталу (2019)
Назаркевич І. - Еволюція структурних трансформацій у світовій економіці: досвід для України, Кривень О., Ревко А. (2019)
Kazarian G. - Development of a state policy of social adaptation of disabled persons in Ukraine (2019)
Замлинський В. - Реноваційні механізми інтенсифікації підприємств агропродовольчого сектору (2019)
Краснокутська Н. - Пріоритизація ключових стейкхолдерів підприємств кондитерської промисловості, Госн С. (2019)
Савченко В. - Інвестування в житлове будівництво та комунальне господарство: від "хрущовок" до інноваційних новобудов (2019)
Кушнір С. - Місце економічної безпеки аграрного сектору в поліструктурних системах національної безпеки держави (2019)
Пілевич Д. - Роль електронної комерції в розвитку інформаційної економіки (2019)
Ющенко Н. - Економіко-математичний інструментарій планування розвитку та розміщення підприємств із переробки сміття в Україні (2019)
Рябуха Г. - Державне регулювання та прогнозування розвитку птахівництва як перспективної галузі тваринництва (2019)
Чут М. - Концепція стратегії вартісно-орієнтованого управління підприємством (2019)
Білінчук В. - Дослідження пивного ринку України: сучасний стан та перспективи розвитку, Соболєва-Терещенко О. (2019)
Коваленко Ю. - Фінансові інструменти, їх класифікації та напрями інноваційних розвідок, Літвін Я. (2019)
Лисенко І. - Механізм взаємодії регіональних інноваційних кластерів та вищої освіти (2019)
Самійленко Г. - Кластерні структури регіонів України: теоретичні аспекти, проблеми та перспективність практичної реалізації (2019)
Bazilinska О. - Transport component of the economy as a basis for sustainable development of the region, Panchenko O. (2019)
Вовк В. - Сучасні тенденції організації банківського нагляду в контексті запровадження ризик-орієнтованого підходу, Мовчан А. (2019)
Виговська В. - Сучасні тенденції розвитку корпоративного сектору України, Чхаїдзе В. (2019)
Д’яконова І. - Сучасний стан та перспективи колаборації банків та FinTech, Павленко Л., Криклій О. (2019)
Ткаченко Н. - Вектори розвитку інвестиційної діяльності недержавних пенсійних фондів в Україні (2019)
Шкарлет С. - Особливості взаємодії креативних індустрій та фінансових установ, Дубина М. (2019)
Дятлова Ю. - Концепція конкурентної інтерналізації в банківському секторі: еволюція теорій і наукові положення (2019)
Кальченко О. - Бюджетування як інструмент фінансового планування на підприємстві, Однолько Я. (2019)
Момот О. - Методологічний базис дослідження процесів глобальної експансії транснаціонального банківського капіталу (2019)
Мороз Н. - Тенденції кредитного ризику банківської системи та управління ним, Селецька Т. (2019)
Шишкіна О. - Термінологічні проблеми пізнання природи фінансового ризику (2019)
Маргасова В. - Управлінська звітність малих підприємств (на прикладі ТОВ "Менський комунальник"), Гоголь Т., Колоток В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Faryna O. - How Trade Composition Affects Sensitivity to Foreign Shocks: Applying a Global VAR Model to Ukraine, Simola H. (2019)
Zholud O. - The Effectiveness of the Monetary Transmission Mechanism in Ukraine since the Transition to Inflation Targeting, Lepushynskyi V., Nikolaychuk S. (2019)
Khvedchuk K. - Estimating a Natural Level of Financial Dollarization in Ukraine, Sinichenko V., Topf B. (2019)
Болотов М. - Оцінка напруженодеформованого стану дифузійно-зварних з’єднань різнорідних матеріалів, отриманих при нагріванні в тліючому розряді, Болотов Г., Прибитько І., Новомлинець О. (2019)
Дубик Я. - Застосування понять короткого та довгого рішень теорії оболонок для аналізу НДС трубопроводів з кутовою неспіввісністю, Селіверстова І., Богдан А. (2019)
Герасименко О. - Розвиток наукових основ комп’ютерного моделювання процесів гарячого деформування, Марков О. (2019)
Кальченко В. - Визначення сил різання при чистовому шліфуванні циліндричної поверхні вала, Кальченко В., Кужельний Я., Морочко В. (2019)
Слєднікова О. - Модульне 3D моделювання інструментів, процесу зняття припуску та формоутворення при фрезеруванні кулачків зі схрещеними осями інструмента та деталі, Винник В., Скляр В., Аксьонова О. (2019)
Сіра Н. - Визначення сил різання при чистовому шліфуванні циліндричної та голчастої поверхонь валика текстильної машини, Кологойда А., Литвин О., Кальченко Д. (2019)
Михалків С. - Застосування спектрального ексцесу для вібродіагностування тягового редуктора електропоїзда, Фалендиш А., Бульба В., Ходаківський А. (2019)
Шаповалов О. - Коливальні процеси в зубчастих передачах авіаційних редукторів та шляхи підвищення їх вібраційної міцності, Колесник Д., Пилипенко О. (2019)
Fedorynenko D. - Hydrostatic spindle for ultra-precision two-sided machining, Sapon S. (2019)
Майданюк С. - Комп’ютерне моделювання дискового інструменту для гвинтових канавок свердел, Ковальова Л. (2019)
Андрущенко Р. - Порівняльний аналіз показників ефективності методів серіалізації даних у комп’ютерних мережах (2019)
Бунке О. - Переваги хмарних технологій при використанні у Internet of Things (IоT) (2019)
Loutskii H. - Using excess code to design fault-tolerant topologies, Volokyta A., Rehida P., Goncharenko O. (2019)
Усов Я. - Проблеми захищеності інформаційного середовища (2019)
Дубягін О. - Система показників міжрівневого балансу: агрегатна форма, Гур’єв В. (2019)
Аникин П. - Анализ эффективности многоуровневого кодирования данных при многослойной фотолюминесцентной записи информации, Беляк Е. (2019)
Жученко О. - Управління динамічними об’єктами з розподіленими параметрами з використанням прогнозуючих моделей (2019)
Буяльська Н. - Використання сорбентів для зниження концентрації важких металів у молочній сировині, Купчик О., Денисова Н. (2019)
Дорохович В. - Зменшення глікемічності та калорійності пряників шляхом застосування цукрозамінників мальтитола та ізомальтитола, Донець А. (2019)
Жигунов Д. - Визначення показників якості індивідуальних потоків борошна із заводу зі скороченою схемою технологічного процесу, Ковальова В., Ковальов М., Коритнюк О. (2019)
Трус І. - Очищення води від іонів важких металів відстоюванням, нанофільтруванням та флотацією, Гомеля М., Мельниченко Є., Мігранова В. (2019)
Михайлова Г. - Дослідження якості та безпечності матеріалів наповнювачів та чохлів подушок для сну, Осієвська В., Галько С., Озимок Г. (2019)
Осика В. - Паперотвірні властивості целюлози різних видів та ступенів помелу, Коптюх Л., Комаха В., Шульга О., Мостика К. (2019)
Паламарек К. - Використання розроблених овочевих паст із йодовмісною сировиною в технології рулетів з овочевими начинками (2019)
Іванишин В. - Фактори формування хімічного складу підземних вод Чернігівського родовища та організація зон їх санітарної охорони, Чорний Є. (2019)
Крячок С. - Дослідження критеріїв із виявлення залишкових систематичних похибок у результатах подвійних нерівноточних геодезичних вимірювань (2019)
Дешко В. - Сучасні проблеми системи опалення багатоквартирних житлових будинків, Білоус І., Максименко О. (2019)
Терещук О. - Проведення тепловізійного моніторингу енергоощадності будівель і споруд, Сахно Є., Щербак Ю., Зимовець Д. (2019)
Титул, зміст (2018)
Міжнародний злочин на Донбасі: духовний геноцид проти українців.Звернення учасників Загальних зборів НАПН України до міжнародних організацій (2018)
Круглий стіл НАПН України: "Здоров’яформувальна система фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій?". Фоторепортаж (2018)
Бех І - Здоровий спосіб життя як науково-практична проблема, Остапенко О. (2018)
Ликова В. - Чи навчає здоров’ю "здоров’язбережувальна" освіта? (2018)
Євмінов В. - Програма профілактики і корекції порушень постави та викривлень хребта на профілакторі Євмінова в умовах школи (2018)
Арабулі З. - ХАДУ – сучасна технологія оздоровлення (2018)
Ягоднікова В - Інноваційні стратегії виховання нової школи в Одеському регіоні, Чешенко О. (2018)
Сазоненко Г. - Як ми творимо здоров’язбережувальний акмеологічний простір ліцею (2018)
Томич І. - Проектна діяльність як шлях до створення здоров’яформуючого освітнього середовища у навчальному закладі, Колесник І. (2018)
Бакалюк В. - Інтерактивна школа "Контакт". Про перспективні пошукові моделі шкіл (2018)
Єленіна Є. - Використання досвіду роботи М. М. Палтишева в сучасній школі (2018)
Кузьміч Т. - Методична поема М. М. Палтишева (2018)
Акімова Н. - Виготовлення оберегів та іграшок – шлях до культурної спадщини українського народу (2018)
Хайруліна В. - Педагогіка добра академіка Зязюна у вимірах педагогічної майстерності (2018)
Зязюн І. - Інтелект, емоції та почуття – три складові освіти. Останнє прижиттєве інтерв’ю Івана Зязюна Ользі Виговській (2018)
Виговська О. - В Україні відкрито меморіальний музей-садибу імені академіка Івана Андрійовича Зязюна (2018)
Лавріненко О. - Душа Івана Зязюна виплекана в любові та життєтворчості (2018)
"Педагогіка – моє життя": так думав, діяв і жив Іван Зязюн (2018)
Наші ювіляри (2018)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2018)
Мазур Т. В. - Правові засади захисту культурної спадщини в зарубіжних дослідженнях (2019)
Сергєєв К. О. - Законодавча діяльність як спосіб реалізації влади (2019)
Струневич В. О. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення морського арбітражу в Україні (2019)
Кофман Б. Я. - Правовий статус людини і громадянина та правові стани особистості в умовах розвитку громадянського суспільства: до питання трансформації (2019)
Косович В. М. - Проект Трудового кодексу України: відповідність вимогам та правилам нормопроектної техніки (2019)
Коросташова І. М. - Механізм адміністративно-правового регулювання як правова категорія та багатоаспектне явище (2019)
Остапенко В. О. - Співпраця України та обсє у сфері захисту прав людини на свободу совісті і віросповідання (2019)
Дяченко О. П. - Формування та реалізація моделі державно-приватного партнерства щодо соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, Казарян Г. Г. (2019)
Кушнір С. О. - Інноваційний розвиток аграрного сектору як інструментарію забезпечення економічної безпеки (2019)
Воротін В. Є. - Від регуляторної політики до державно-приватного партнерства в публічному секторі України, Проданик В. М. (2019)
Замковий Р. В. - Співробітництво України з Міжнародною організацією зі стандартизації (2019)
Козак Т. М. - Суперечності понятійного апарату в дослідженні системи пенсійного забезпечення (2019)
Мепарішвілі Х. Н. - Впровадження механізмів державного управління водними ресурсами за принципами інтегрованого управління (2019)
Рябець К. А. - Політико-правове забезпечення публічного управління у сфері охорони та використання транскордонних вод в Україні (2019)
Сороченко А. В. - Проблеми реалізації проектів публічно-приватного партнерства у сфері освіти (2019)
Шарап С. О. - Гібридна війна як геополітичний конфлікт (2019)
Шаульська Г. М. - Реформування сучасної системи місцевого самоврядування в Україні (2019)
Воротін В. Є. - Рецензія на монографію Зубчика Олега Анатолійовича, доцента кафедри державного управління філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка "Формування конкурентоспроможності держави в перспективі політичного часу (державно-управлінські аспекти)" (2019)
Vatseba T. S. - Expression of protein kinase p70S6K in leukocytes of patients with cancer and diabetes mellitus, Sokolova L. K., Pushkarev V. V., Kovzun O. I., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2019)
Орленко В. Л. - Рівень прозапальних цитокінів у сироватці крові хворих на цукровий діабет 1-го та 2-го типів із діабетичними артропатіями (2019)
Крушинська З. Г. - Вплив етіологічних і соціальних чинників на розвиток і перебіг синдрому діабетичної стопи, Юзвенко Т. Ю., Марченко О. В. (2019)
Зубкова Г. А. - Радіонуклідна діагностика гемодинамічних порушень у чоловіків із цукровим діабетом 2-го типу, Лучицький В. Є. (2019)
Спринчук Н. А. - Роль генетичного дослідження мутацій гена гормону росту в діагностиці синдрому біологічно неактивного гормону росту в дітей, Большова О. В., Досенко В. Є. (2019)
Зелінська Г. В. - Цитологічні особливості багаторазово метастазуючих тиреоїдних папілярних карцином (2019)
Янко Р. В. - Вплив метіоніну на морфологічні зміни щитоподібної залози щурів (2019)
Тронько М. Д. - Наукометричний аналіз публікаційної активності науковців ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України" за даними наукометричної бази даних Google Scholar, Пастер І. П. (2019)
Гуда Б. Б. - Молекулярно-генетичні механізми патогенезу злоякісних пухлин щитоподібної залози (огляд літератури та власні дані, частина 1), Пушкарьов В. М., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2019)
Рыбаков С. И. - Тиреотоксический зоб — история хирургического лечения (сообщение 2) (2019)
Тронько М.Д. - Результати роботи ДУ "Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка НАМН України" за 2018 рік, Ковзун О. І., Сологуб Н. В., Гончар І. В., Пастер І. П. (2019)
Резніченко В. М. - Сучасні можливості запобігання впливу препаратів біотину на хід лабораторних досліджень, Бобрик М. І. (2019)
До 75-річчя з дня народження Миколи Дмитровича Тронька (2019)
Ювілей академіка Олега Васильовича Коркушка (2019)
До уваги читачів (2019)
Трахтенберг І. М. - Промислова токсикологія: основні напрями, результати та перспективи наукової діяльності, Дмитруха Н. М. (2019)
Nazarenko V. I. - Combined effect of lighting and high air temperature on human visual performance, Martirosova V. G., Cherednichenko І. М., Tikhonova N. S., Beseda O. Y. (2019)
Копач К. Д. - Наукове обґрунтування уніфікованої програми профілактичних медичних оглядів працівників стоматологічної служби, Варивончик Д. В. (2019)
Лалыменко О. С. - Особенности формирования профессионального выгорания у преподавателей медицинского высшего учебного заведения, Беккельманн И., Капустник В. А., Завгородний И. В., Забашта В. Ф., Третьякова Е. А., Тымбота М. А. (2019)
Сергета І. В. - Заходи щодо підвищення рівня професійної придатності студентів закладів вищої медичної освіти: сучасні аспекти ефективного використання засобів професійно­прикладної фізичної підготовки та психогігієнічної корекції, Панчук О. Ю. (2019)
Ковальчук Т. А. - Ризик розвитку функціональних дисфоній і визначення адаптаційних можливостей до голосового навантаження у працівників голосомовних професій, Савушина І. В. (2019)
Зайцев Д. В. - Особливості динаміки функціонального стану комбатантів з наслідками бойового стресу за показниками варіабельності серцевого ритму впродовж курсу комплексної реабілітації (2019)
Пашковський С. М. - Характеристика впливу компонентів фактора напруженості праці на військових льотчиків (2019)
К 120­-летию со дня рождения выдающегося физиолога труда – Николая Карловича Витте (2019)
Професор Володимир Коробчанський: 40­річний шлях у науці. До 60­річчя з дня народження (2019)
Титул, зміст (2018)
Савченко О. - Початкова освіта в контексті ідей нової української школи (2018)
Про педагогічну технологію "РОСТОК": автор – освітянам і батькам (2018)
Огнев’юк В. - Український учитель: кроки на зустріч. Інтерв’ю Віктора Огнев’юка, академіка НАПН України, ректора Київського університету імені Бориса Грінченка, головному редактору журналу Ользі Виговській (2018)
Шевченко Г. - Краса духу вчителя: теорія і практика (2018)
Годецька Т. - Булінг як соціально-психологічний феномен (2018)
Глоба М. - Грай на боці ЮНЕСКО: ігрова сесія-2018 імітаційної рольової гри "Модель ЮНЕСКО" в АРТЕКУ, Сватко Ю. (2018)
Лукашук В - Міжкультурне взаємозбагачення, Василенко Т., Рябченко К., Хоменко О. (2018)
ХараЛ. ХараЛ. - Правовий діалог "Маю право на… Я – людина", Крицина І. (2018)
Федунова Т. - "Діти – посли миру": рух юних лідерів, Клопотенко О. (2018)
Кожевнікова Н. - Співпраця НВК "Оболонь" із асоційованими школами ЮНЕСКО (2018)
Ананьєва Н. - Міжнародний день миру у полілінгвістичній гімназії (2018)
Хайруліна В. - В. О. Сухомлинський зі мною (2018)
Виговська О. - Директор-новатор – натхненний скульптор школи добротворення.Про діяльність директора НВК № 61 м. Дніпра – С. А. Гавриш (2018)
Наші ювіляри (2018)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2018)
Ладиченко В. В. - Старости як посадові особи системи органів місцевого самоврядування в Україні: історико-правовий аспект, Максименко Ю. П. (2019)
Мазур Т. В. - Законодавче забезпечення охорони культурної спадщини у Франції: досвід для України (2019)
Маркуш М. А. - Конституційно-правові основи кримінально-процесуальної доктрини в аспекті засади змагальності (2019)
Самбор М. А. - Мирність як обов’язкова ознака права на свободу зібрань (2019)
Цибка А. А. - Енергетична політика України: конституційно-правовий аспект (2019)
Баліцький В. В. - Терористичні загрози закордонним дипломатичним установам України (2019)
Мороз Ю. А. - Вимоги до рішень адміністративного суду: польський та український досвід (2019)
Прощаєв В. В. - Законодавство Росії та України у сфері розвідувальної діяльності: порівняльно-правовий аспект (2019)
Барабаш Т. М. - Теоретико-методологічні засади структурованості досудового провадження в кримінальному процесі України, Мілевський О. П. (2019)
Алєксєєв С. О. - Норми міжнародного права у правовій системі України: теоретичні підходи до визначення правового статусу (2019)
Дороніна І. І. - Державне регулювання ринку фінансових послуг у контексті європейської інтеграції, Криштоф Н. С. (2019)
Русан В. М. - Інституційні засади розвитку аграрного сектору у контексті забезпечення економічної безпеки держави, Дяченко О. П. (2019)
Стадник М. В. - Моделювання можливого впливу податку на виведений капітал на економіку України (2019)
Шабатура Т. С. - Державна підтримка агропродовольчих підприємств України, Галицький О. М. (2019)
Андрійчук Ю. М. - Децентралізація та збалансованість публічного управління регіональним і місцевим розвитком: питання теорії (2019)
Дяченко Н. П. - Публічне управління у сфері інтелектуальної діяльності в Україні: стан та перспективи (2019)
Замковий Р. В. - Цілі сталого розвитку в міжнародній системі стандартизації (2019)
Мартишин Д. С. - Становлення та розвиток соціальної політики Православної церкви України в контексті державного управління (2019)
Шаульська Г. М. - Деякі сучасні механізми взаємодії влади і громадянського суспільства в Україні: аналіз ефективності (2019)
Шестаковська Т. Л. - Механізм управління комерціалізацією інновацій в аграрному секторі (2019)
Шинкарьов А. М. - Формування інституту префекта на регіональному рівні: європейський управлінський досвід (2019)
Кузнецова С. М. - Головной мозг как орган-мишень при артериальной гипертензии, Кузнецов В. В., Мазур С. Г., Шевченко Л. А. (2019)
Дарій В. І. - Показники змін карбонільованих білків у крові хворих на мозковий ішемічний інсульт і дисциркуляторну енцефалопатію, Кузьменко Л. В., Томах Н. В., Тарасевич Ю. О. (2019)
Кузнецов В. В. - Сон, старение, цереброваскулярная патология, Шевченко Л. А. (2019)
Мищенко Т. С. - Возможности использования комбинированной терапии у больных с дисциркуляторной энцефалопатией, Мищенко В. Н., Деревецкая В. Г. (2019)
Карабань И. Н. - Магнитолазерная терапия в комплексном лечении больных болезнью Паркинсона, Карасевич Н. В. (2019)
Головач И. Ю. - Периферическая васкулитная нейропатия при системных и несистемных васкулитах: клинико-диагностические параллели, Егудина Е. Д. (2019)
Кузнецов В. В. - Клинические аспекты применения квертина в системе реабилитации больных, перенесших ишемический инсульт, Скачкова Н. А. (2019)
Дзяк Л. А. - Роль урогенитальных инфекций в этиопатогенезе острых пояснично-крестцовых радикулопатий, Шульга А. А., Шульга А. Н., Чеха Е. В. (2019)
Юрик О. Є. - Діагностика та тактика лікування неврологічних проявів компресійних переломів тіл хребців на тлі остеопорозу хребта (2019)
Дзяк Л. А. - Шум в ушах: мультидисциплинарная проблема (обзор литературы), Чеха Е. В., Шульга А. Н. (2019)
Медичні події (2019)
Бардус І. О. - Філософські засади концепції фундаменталізації професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційних технологій (2016)
Харківська А. А. - Демократизація управління освітою в контексті сучасних тенденцій розвитку вищої освіти (2016)
Баранов П. Ю. - Проблеми комерціалізації прав на об`єкти інтелектуальної власності, Косінська О. В. (2016)
Бондаренко Т. С. - Комплексний моніторинг якості електронних освітніх ресурсів (2016)
Кіпоренко Г. С. - Імплементація європейських стандартів вищої освіти при викладанні технічних дисциплін для майбутніх інженерів-педагогів (2016)
Khurana K. - Competence analysis of fashion design curriculum in higher education system in transition economies, Riabchykov M. (2016)
Maрченко О. Г. - Методологічні засади формування освітнього середовища у вищих військових навчальних закладах авіаційного профілю (2016)
Дегтярьова Г. А. - Результати експериментальної апробації концептуальної моделі розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів філологічних дисциплін у системі післядипломної освіти (2016)
Коваленко Д. В. - Характеристика особливостей професійно-правової підготовки інженера-педагога (2016)
Козлова О. Г. - Ґенеза поняття "тезаурус" теорії управління освітою (2016)
Кочина В. В. - Зміст і структура феномену "Культура професійного спілкування" в контексті професійної діяльності інженера-педагога (2016)
Круглик В. С. - Аналіз змісту професійної підготовки інженерів-програмістів, Осадчий В. В. (2016)
Кулешова В. В. - Аналіз впливу чинників соціальних мереж на підготовку майбутніх інженерів-педагогів, Паюнова А. В. (2016)
Лазарєв М. І. - Структура професійно орієнтованого змісту навчання електротехніки майбутніх інженерів-механіків, Мосієнко Г. М., Тарасенко А. І. (2016)
Лазарчук Г. В. - До визначення суті професійної підготовки майбутнього інженера-педагога економічного профілю (2016)
Масич В. В. - Обґрунтування суті поняття "Продуктивно-творча компетентність майбутнього інженера-педагога" (2016)
Ryabchykova K. M. - Dynamic curriculum for the extrapolation of innovative texhnologies in fashion (2016)
Харківский В. С. - Відповідність структурних компонентів, критеріїв та показників розвитку правової компетентності фахівців медичної галузі у післядипломній освіті (2016)
Шапошник А. М. - Формування концептуальної моделі поняття "хімічні процеси" (2016)
Шаргун Т. О. - Досвід підготовки інженерів залізничного транспорту у провідних навчальних закладах України на початку ХХ століття (2016)
Штефан Л. В. - Проектувальна діяльність педагога в умовах реалізації морфологічної матриці інноваційних елементів уроку (2016)
Бабич Т. П. - Використання соціальних мереж в процесі навчання майбутніх інженерів (2016)
Борзенко О. П. - Використання освітніх комп'ютерних технологій у навчальному процесі ВНЗ (2016)
Дрокіна А. С. - Удосконалення інформаційно-методичної компетентності студентів педагогічного ВНЗ засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2016)
Лунячек В. Е. - Трансфер технологій як складова процесу підвищення кваліфікації керівників освіти (2016)
Осадча К. П. - Особливості організації тьюторського супроводу підлітків (2016)
Чеботарьова І. О. - Організаційно-когнітивні аспекти технології формування комунікативної компетентності керівників ЗНЗ в Україні та розвинених країнах світу (2016)
Бакатанова В. Б. - Персональний кумулятивний коефіцієнт як основа оцінювання знань із професійної педагогіки, Васильєв І. Б. (2016)
Бєлікова В. В. - Методика формування інформаційної культури іноземних студентів на етапі допрофесійної підготовки в українському ВНЗ, Яковенко В. В. (2016)
Борисенко К. Б. - Формування спеціальних компетентностей в процесі професійної підготовки майбутніх вчителів географії (2016)
Громов Є. В. - Учет особенностей дисциплин цикла "Компьютерные технологии" в процессе подготовки студентов инженерно-педагогических специальностей, Ящун Т. В. (2016)
Давидова Ж. В. - Формування герменевтичної компетентності менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2016)
Дубовець О. М. - Формування у студентів інженерного профілю умінь розв'язувати творчі завдання, Рубан Н. П. (2016)
Жаботинська Н. В. - Актуалізація базових знань студентів у процесі вивчення дисципліни "Перша долікарська допомога", Кіреєв І. В., Перемот С. Д. (2016)
Кашута В. Є. - Формування професійних компетентностей студентів засобами активних методів навчання, Рябова О. О. (2016)
Лазарєва Т. А. - Визначення підходів навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі, Рибакова О. О. (2016)
Ліпейко В. Ф. - Особливості викладання історії в спеціальних навчальних закладах, Масловська Ю. С., Чувпило Р. І., Чувпило О. О. (2016)
Рудевіч Н. В. - Засоби формування проектної компетентності у майбутніх інженерів з автоматизації енергосистем (2016)
Соколюк О. В. - Компетентнісний підхід до формування фізкультурної компетентності майбутніх учителів (2016)
Чернявський В. В. - Проектна діяльність курсантів морських вищих навчальних закладів при вивченні фізики (2016)
Добровольська А. М. - Розвиток професійної мотивації майбутніх лікарів і провізорів у процесі формування IT-компетентності (2016)
Зеленин Г. И. - Формирование иноязычных способностей как основа индивидуализации обучения иностранному языку студентов инженерно-педагогических специальностей (2016)
Armeisky O. S. - Educational logistics as one of methods of technology teachers' mastery increasing in postgraduate education (2016)
Демент М. О. - Формування у курсанта ДСНС України ціннісного ставлення до професійної діяльності (2016)
Масич С. Ю. - Рефлексія як підґрунтя професійного саморозвитку викладача вищого навчального закладу (2016)
Резніченко О. М. - Напрямки виховання майбутньої еліти в сучасних умовах (2016)
Романовський О. Г. - Роль самосовершенствания в духовном развитии человека и его механизмы, Михайличенко В. Є. (2016)
Шалімова І. М. - Педагогічні умови успішності професійної діяльності викладача вищого навчального закладу, Шалімова А. С. (2016)
До уваги авторів (2016)
Гаркавенко А. С. - Принципы создания мощных гамма-лазеров, Мокрицкий В. А. (2019)
Глухов С. І. - Методика діагностування цифрових пристроїв радіоелектронної техніки на основі методів фізичного діагностування та результатів прискорених випробувань (2019)
Жиров Г. Б. - Удосконалений алгоритм оптимізації параметрів процесу адаптивного технічного обслуговування складного об’єкта (2019)
Нікіфоров М. М. - Особливості використання стаціонарних систем охорони периметру військових об’єктів (2019)
Солодовник В. І. - Структурно-параметрична оптимізація методу індексної модуляції піднесучих OFDM для частотно-селективних каналів систем безпроводового зв’язку (2019)
Федченко О. П. - Підвищення ефективності управління військами за рахунок автоматизації геоінформаційної складової, Литвиненко Н. І. (2019)
Lienkov S. V. - Prognostication of composition and resource of groupment of objects of technigue, Tolok I. V., Lienkov Ye. S. (2019)
Mokritsky V. А. - Methods and means controls of nuclear materials and state of protective barriers at nuclear power plants, Maslov O. V., Bansak O. V. (2019)
Бобок І. І. - Теоретичні основи методу виявлення порушення цілісності цифрового зображення в результаті накладання шуму (2019)
Джулій В. М. - Модель формування цілей інформаційного забезпечення підтримки процесів надання знань, Гурман І. В., Маковей А. А., Мірошніченко О. В. (2019)
Муляр І. В. - Модель оцінки ймовірнісно-часових характеристик інформаційної взаємодії в мережі інтернет речей, Сєлюков О. В., Джулій В. М., Кізюн Б. М. (2019)
Савков П. А. - Оптимізація розташування підрозділу сухопутних військ на місцевості за допомогою геопросторового аналізу, Левінськова Н. В., Добруцький А. І. (2019)
Артемов В. Ю. - Європейські підходи до присудження наукового ступеня доктора філософії в Україні, Литвиненко Н. І. (2019)
Кубявка М. Б. - До питання розвитку систем підтримки прийняття рішення на основі технологій штучного інтелекту, Кубявка Л. Б., Лоза В. М. (2019)
Макогон О. А. - Методична система опанування стандартами та штабними процедурами НАТО як чинник досягнення творчого рівня компетенції при їх імплементації, Варакута В. П., Криленко І. М., Соколіна О. В. (2019)
Черних Ю. О. - Система підготовки військових фахівців у військових навчальних закладах збройних сил республіки Латвія, Черних О. Б. (2019)
Дані про авторів (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Порядок подання і оформлення статей до "Збірника наукових праць військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка" (2019)
Редакційна політика та етичні норми. Принципи формування та доступ до змісту "Збірника ВІКНУ" (2019)
Вихідні дані (2019)
Ждан В. Н. - Основные вехи жизненного и творческого пути феноменальной личности Дудченко Максима Андреевича, Потяженко М. М., Казаков Ю. М. (2019)
Скрипнікова Т. П. - Внесок професора Дудченка Максима Андрійовича в практичні та теоретичні аспекти стоматології (2019)
Скрипник І. М. - Функціональні розлади жовчного міхура і сфінктера Одді: патофізіологічні механізми, діагностичні критерії та лікування, Маслова Г. С., Радіонова Т. О., Якимішина Л. І. (2019)
Bilash S. M. - Comprehensive morphological studies as an intergal part of modern medical science. Literature review, Pronina O. M., Koptev M. M. (2019)
Годована О. І. - Перебіг тонзилярної інфекції та захворювань пародонту в світлі окремих аспектів етіології та патогенезу (огляд літератури), Бежук Ю. А. (2019)
Дудченко М. А. - Некоронарогенні кардіальні синдроми і коронарна патологія: проблеми діагностики і лікування. Огляд літератури і власних досліджень, Штомпель В. Ю., Третяк Н. Г. (2019)
Ємченко Я. О. - Аспекти формування персоніфікованого підходу до лікування коморбідності псоріатичної хвороби, Іщейкін К. Є., Кайдашев І. П. (2019)
Животовська Л. В. - Сучасні підходи до фармакотерапії посттравматичного стресового розладу, Бойко Д. І., Сокіл А. А., Погорілко О. В., Волошин В. А. (2019)
Іваницька Т. А. - Роль інсулінорезистентності в розвитку ендотеліальної дисфункції при есенціальній артеріальній гіпертензії у пацієнтів молодого віку, Казаков Ю. М., Гумінський Ю. Й. (2019)
Кострікова Ю. А. - Вплив змін рівня гормонів щитоподібної залози на артеріальний тиск, процеси ремоделювання міокарду та функціонування нервової системи, Пустовойт Г. Л., Ярмола Т. І., Ткаченко Л. А., Талаш В. В. (2019)
Сакевич В. Д. - Метаболічний синдром та феномен інсулінорезистентності. Гериатричні аспекти проблеми, Трибрат Т. А., Сакевич В. І., Серажим С. М., Субота О. М. (2019)
Тесленко Ю. В. - Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: основні принципи та напрямки, шляхи удосконалення реабілітаційної допомоги, Тесленко М. М., Катеренчук І. П. (2019)
Філіппов М. М. - Системні зміни в організмі спортсменів, які впливають на масоперенесення респіраторних газів при м’язовій діяльності в горах, Ільїн В. М., Портниченко В. І., Лук’янцева Г. В. (2019)
Калиниченко Д. О. - Вплив еколого-соціальних чинників на стан репродуктивного здоров’я жіночого населення регіону (2019)
Мельник О. А. - Результати вивчення складових лоймопотенціалу природно-осередкових інфекцій Українського Причорномор’я, Козішкурт О. В., Голубятников М. І., Сиденко В. П. (2019)
Барила Н. І. - Зміни киснево-транспортної системи і структурна перебудова еритроцитів при серцево-судинній недостатності на фоні дефіциту вітаміну D (2019)
Боряк В. П. - Квантовая терапия в лечении больных с атрофией миокарда при коморбидной патологии (хронической обструктивной болезни легких в сочетании с метаболическим синдромом) (2019)
Вакалюк І. П. - Головні чинники кардіоваскулярного ризику в хворих на гострий інфаркт міокарда з підйомом сегменту ST, Альгзаві Іяд Алі Ібрахім (2019)
Вородюхіна А. К. - Проблеми діагностики і ведення хворих з округлими тінеутвореннями легень (клінічне спостереження), Ярешко А. Г., Куліш М. В., Бігун Л. В., Орихівська О. В., Фоміна Л. В. (2019)
Громова А. М. - Роль інфекції при антенатальних втратах плода у вагітних жінок, Ляховська Т. Ю., Кетова О. М., Нестеренко Л. А., Мартиненко В. Б. (2019)
Гуцаленко О. О. - Особливості клінічного перебігу дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гастрит (2019)
Дудченко М. А. - Особливості клініки та лікування тріади захворювань органів системи травлення, Дудченко М. О., Третяк Н. Г., Сорокіна С. І., Криворучко І. Г. (2019)
Дудченко М. О. - Оцінка результатів та перспектив виконання відеоендоскопічних симультанних операцій у хірургічних хворих, Іващенко Д. М. (2019)
Дудченко М. О. - Аналіз перебігу післяопераційного періоду у пацієнтів при виконанні субтотальних лапароскопічних холецистектомій, Кравців М. І., Адамський М. О., Іващенко Д. М., Прихідько Р. А. (2019)
Дудченко М. О. - Аналіз ефективності комбінованого методу лікування хронічних венозних захворювань, Кравців М. І., Іващенко Д. М., Прихідько Р. А., Гавриленко В. М. (2019)
Катеренчук І. П. - Комплаєнс як передумова ефективності терапії коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби, Мохначов О. В. (2019)
Колеснікова О. В. - Вплив віку на розвиток кардіометаболічних змін у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з субклінічним гіпотиреозом, Потапенко А. В., Вовк К. В. (2019)
Ксенчин О. О. - Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба в поєднанні з артеріальною гіпертензією та іншими захворюваннями органів травлення: особливості показників мультиканального імпеданс-рН-моніторингу (2019)
Куюн Л. О. - Порушення локального і системного імунітету у хворих з гострим флегмонозним апендицитом на стадії загострення (2019)
Мамедов А. Ш. - Сравнительная оценка лечения переломов костей коленного сустава у больных с политравмой (2019)
Немцова В. Д. - Прогностична роль і особливості впливу артеріальної гіпертензії, метаболічного і ендокринного дисбалансу на зміни темпів старіння у пацієнтів з коморбідною патологією різних вікових груп, Ільченко І. А., Златкіна В. В., Запровальна О. Є. (2019)
Пасієшвілі Т. М. - Автоімунна та вегетативна обумовленість пролонгації відновного періоду в осіб молодого віку з коморбідністю гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та автоімунного тиреоідиту (2019)
Піддубна О. О. - Клінічні особливості ураження нервової системи при хронічному мієлолейкозі (2019)
Прокопюк В. Ю. - Вплив кріоконсервованих експлантів плаценти на прояви ускладнень після операціях на матці в експерименті, Пасієшвілі Н. М., Прокопюк О. В., Карпенко В. Г., Логінова О. О. (2019)
Псарьова В. Г. - Асоціації поліморфізму гена адипонектину з вираженістю метаболічних порушень при гіпертонічній хворобі з різною масою тіла, Кочуєва М. М. (2019)
Скрипніков А. М. - Ефективність медикаментозної корекції непсихотичних психічних порушень у дітей, батьки яких хворіють на параноїдну форму шизофренії, Казаков О. А., Боднар Л. А., Боднар В. А. (2019)
Смолєнко Н. П. - Наночастинки діоксиду церію при лікуванні хронічного простатиту внаслідок кріотравми, Чистякова Е. Є., Бєлкіна І. О., Щербаков О. Б., Коренєва Є. М. (2019)
Талаш В. В. - Особливості діагностики уражень нервової системи у хворих на хронічну хворобу нирок, що знаходяться на програмному гемодіалізі у центрі нефрології та діалізу "КЗ ПОКЛ ім. М. В. Скліфосовського ПОР", Ткаченко Л. А., Ярмола Т. І., Пустовойт Г. Л., Кострікова Ю. А. (2019)
Тарасенко К. В. - Взаємозв’язок акушерських ускладнень з метаболічними порушеннями у жінок з ожирінням різного ступеня (2019)
Шапошник О. А. - Діагностика атипового перебігу гострого інфаркту міокарда у пацієнта молодого віку, Шевченко Т. І., Сорокіна С. І., Якимишина Л. І., Кудря І. П. (2019)
Єрошенко Г. А. - Сучасні аспекти процесу адаптації до навчання в медичному вузі студентів-першокурсників, які навчаються англійською мовою, Якушко О. С., Вільхова О. В., Лисаченко О. Д., Скотаренко Т. А., Личман Д. В. (2019)
Пантус А. В. - Досвід проведення практичного заняття з хірургічної стоматології у форматі "мозкового штурму" (2019)
Ройко Н. В. - Роль музею кафедри патологічної анатомії з секційним курсом в навчально-виховній роботі зі студентами, Филенко Б. М., Новосельцева Т. В., Проскурня С. А., Черняк В. В., Старченко І. І. (2019)
Стеценко С. А. - Особливості викладу матеріалу деяких розділів біологічної та медичної фізики у вітчизняній і зарубіжній літературі, Мороховець Г. Ю., Лисанець Ю. В. (2019)
Кулішов С. К. - Графічне моделювання індивідуальних механізмів серцево-судинної патології як передумова покращення якості діагностики та лікування (2019)
Мартиненко В. Б. - Малоінвазивна хірургія у відновленні репродуктивної функції жінок, Громова А. М., Нестеренко Л. А., Талаш В. В., Ляховська Т. Ю. (2019)
Гринь В. Г. - Загальний принцип будови лімфоїдних вузликів у складі пейєрових бляшок тонкої кишки білих щурів (2019)
Колесник В. В. - Особливості мінливості морфометричних показників бічних шлуночків головного мозку в осіб зрілого та похилого віку, Олійник І. Ю. (2019)
Мота О. М. - Порівняльна анатомія щитоподібної залози людини та щура, Серкіз С. Р. (2019)
Хоменко І. П. - Патоморфоз вогнепальних ран діафрагми, Якимова Т. П., Шипілов С. А., Михайлусов Р. М., Негодуйко В. В. (2019)
Гавловський О. Д. - Аналіз показників пролікованих учасників операції об’єднаних сил серед населення Кременчуцького району Полтавської області (2019)
Оксак Г. А. - Організація кардіоінтервенційного втручання в Полтавській області (2019)
Яремчук О. В. - Проблеми фінансового забезпечення реформування національної системи охорони здоров’я (2019)
Животовський І. В. - Вплив фактору суб’єктивності при визначенні кольору зубів за стандартною шкалою, Силенко Ю. І., Хребор М. В. (2019)
Камінська М. В. - Метаболічні порушення у тканинах пародонту експериментальних тварин за дії нітритно-кадмієвої інтоксикації, Рожко М. М., Ерстенюк Г. М. (2019)
Матолич У. Д. - Особливості запальних захворювань щелепно-лицевої ділянки, Уштан С. В., Петров Д. Б. (2019)
Діденко О. М. - Поточний стан і потенціал підвищення енергоефективності систем освітлення міста Харкова, Суворова К. І., Ляшенко О. М., Сухонос М. К., Любченко М. А. (2019)
Сосков А. Г. - Розробка автоматизованих пристроїв пуску асинхронного двигуна з підвищеною комутаційною зносостійкістю, Сабалаєва Н. О. (2019)
Зубенко Д. Ю. - Теплова і електрична математична модель для асинхронних електродвигунів, Петренко О. М. (2019)
Єсаулов С. М. - Контроль і моделювання параметрів для теплової діагностики порушень силового електрообладнання, Бабічева О. Ф., Ковалик М. М. (2019)
Лусь В. І. - До визначення стану комплексних контактних з'єднань прецизійних роторних систем (2019)
Семенов А. О. - Фотобіологічна безпечність ламп для засмаги, Кожушко Г. М., Сахно Т. В., Шпак С. В., Кислиця С. Г. (2019)
Дешко В. І. - Вплив теплоінерційних особливостей огороджень на умови комфортності при впровадженні енергоощадних режимів опалення в будівлях, Буяк Н. А., Білоус І. Ю., Гурєєв М. В., Голубенко О. О. (2019)
Мельник В. М. - Аналіз існуючих біореакторів з іммобілізованими мікроорганізмами, Ружинська Л. І., Воробйова О. В. (2019)
Немах А. - Вивчення впливу СО2 і Н2S і температури пластової води нафтового родовища на розвиток пітінгової корозії, Донський Д. Ф., Нестеренко С. В. (2019)
Безсонний В. Л. - Моніторинг поверхневих джерел водопостачання в умовах впровадження водної рамкової директиви ЄС (2019)
Полив'янчук В. П. - Створення та експериментальне відпрацювання універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів і котельних установок, Смирний М. Ф., Каслін О. І., Скурідіна О. О., Коваленко О. Ю., Бекетов В. Є. (2019)
Азарова І. Б. - Методи інформаційного моделювання територій в Україні (2019)
Трифонова А. І. - Розрахунок ключових показників моделі ASC для визначення взаємодії стейкхолдерів в інноваційному проекті, Доценко Н. В. (2019)
Творошенко І. С. - Програмне забезпечення розрахунку нормативної грошової оцінки інвестиційно-привабливої земельної ділянки, Трубаєва С. С. (2019)
Шипулін В. Д. - Інтегрована система геопросторових даних для підвищення енергетичної ефективності будівель (2019)
Мамонов К. А. - Особливості територіального розвитку використання земель регіону, Рудомаха А. В. (2019)
Нестеренко С. Г. - Об'єкт нерухомості як тривимірна складова багатоцільового кадастру, Головачов В. В., Радзінська Ю. Б., Фролов В. О. (2019)
Пілічева М. О. - Аналіз ринку продажу прав на земельні ділянки на конкурентних засадах в Харківській області, Анопрієнко Т. В., Маслій Л. О. (2019)
Кобзан С. М. - Особливості нормативно-грошової оцінки земель природно-заповідного фонду, Кудрявцева В. С. (2019)
Стоянов Є. Г. - Порівняння існуючих методик розрахунку згинаючих залізобетонних елементів на дію поперечної сили, Набока А. В. (2019)
Чумаченко І. В. - Закономірності формування потреб у пересуваннях при розробці проектів транспортних систем міст, Галкін А. С., Давідіч Н. В., Куш Є. І. (2019)
Прасоленко О. В. - Вплив конфліктних ситуацій на міських вулицях на показники трудової діяльності водія у темну пору доби (2019)
Будніченко В. Б. - Аналіз показника енерговитрат транспортних засобів з електричним двигуном, Гордієнко М. М. (2019)
Данова К. В. - Використання ланцюгів маркова у дослідженні ризиків на робочому місці працівника із інвалідністю (2019)
Буц Ю. В. - Статистичний аналіз рівня виробничого травматизму в Україні у регіональному розрізі, Барбашин В. В., Крайнюк О. В., Осіпова Ю. С., Павліченко П. В. (2019)
Оразбаєв А. Р. - Попередження утворення джерела запалювання під час завантаження діелектричних вуглеводневих рідин в резервуари ветрикального типу (2019)
Куртов О. В. - Розробка конструкції надземного гідранту, Стилик І. Г., Бенедюк В. С., Чуян В. Ф. (2019)
Невідкладна допомога при гіпертонічному кризі (2019)
Digital: фарма в эпоху цифровых перемен (2019)
Оцінка медичних технологій: від альтернатив до цінностей (2019)
Pharma IT Forum: сучасні тенденції на ринку фармацевтики (2019)
Дяченко Т. - Соціальні питання вирішують винятково комунальні аптеки (2019)
Сперматозоїд: шалені перегони (2019)
Демецька О. - Територія імунітету: лікувально-профілактичні сироватки (2019)
Усенко В. - Сучасний стан використання сполук канабісу в світовій медичній практиці, Косяченко К. (2019)
Седаристон®: німецька формула рівноваги (2019)
Примак Р. - В "арсенале" не только фармацевтов, но и врачей (2019)
Дмитрів Д. - Фізична активність людей старшого віку — захоплення чи вимога часу?, Дуб О. (2019)
Дедишина Л. - Гігієна, правильне харчування та якість питної води (2019)
Демецкая А. - Триггеры мигрени (2019)
Демецкая А. - Трудный пациент: люди с ограниченными возможностями (2019)
Орловецкая Н. - Приготовление мягких лекарственных форм: паста Унна, Данькевич О., Редькин Р. (2019)
Максимович Н. - Вітаміни і мінерали для вагітних (2019)
Кетанов®: много бед — один ответ! (2019)
Цефалоспорини — одна з груп антибіотиків, яку найчастіше призначають у світі (2019)
Редькін Р. - Фармацевтична опіка пацієнтів із хворобою Альцгеймера, Орловецька Н., Данькевич О. (2019)
Кириленко М. - Це чарівне слово "СТоп!" (2019)
Астрологічний прогноз на серпень–вересень 2019 року (2019)
Журавлёва Л. В. - Подагра: взгляд на болезнь как на общеметаболическую проблему, Фёдоров В. А. (2019)
Головач І. Ю. - Легенева гіпертензія, асоційована із системними захворюваннями сполучної тканини: сучасні підходи до ранньої діагностики, Єгудіна Є. Д. (2019)
Подпрятов С. Е. - Ангиопротекторные свойства экзогенных пептидов: влияние на уровень экспрессии VEGF-A у пациентов с сосудистой патологией, Апостолов В. И., Тацкий О. Ф., Коноваленко С. В., Коноваленко В. Ф. (2019)
Заремба Є. Х. - Артеріальна гіпертензія та артеріовенозна мальформація лівої гомілки як один із проявів недиференційованої дисплазії сполучної тканини (клінічний випадок), Заремба В. С., Рак Н. О., Федчишин Н. Р. (2019)
Журавлёва Л. В. - Анализ эффективности применения альфа-липоевой кислоты у пациентов очень высокого кардиоваскулярного риска, Лопина Н. А. (2019)
Колеснікова О. В. - Взаємозв'язок функціональної активності кишківника з його мікрофлорою в пацієнтів із метаболічно-асоційованими захворюваннями (2019)
Коломійченко С. О. - Використання вітчизняного препарату Нікомекс для зменшення післянаркозної депресії, Чабанович Н. Б., Солов’ян І. В., Розуван О. В. (2019)
Образцов В. П. - Про дослідження шлунка і кишок (закінчення) (2019)
Рудіченко В. М. - Відмороження — медична проблема для лікарів первинної ланки (власні та літературні клінічні дані), Любченко А. С., Рейзін В. І. (2019)
Западнюк Б. В. - Чи можна вилікувати розсіяний склероз? (2019)
Потяженко М. М. - Неинфекционные заболевания: поиск альтернативных решений проблемы с биофизических позиций, Невойт А. В. (2019)
Дземан М. І. - На 90-річчя народин галицького професора-інтерніста Мирослава Миколайовича Бережницького. Частина 1: Погляд на генезу Прикарпатської школи внутрішньої медицини (2019)
Виправлення до статті "Makarevich A. E. lipid and carbohydrate metabolites changes in exhaled breath condensate and blood in acute exacerbation of chronic bronchitis and chronic obstructive pulmonary disease" (Практикуючий лікар. – 2018. – Т. 7, № 4. – С. 30-36) (2019)
Медичні події (2019)
Тітова О. А. - Реалізація діяльнісного підходу для розвитку творчого потенціалу студентів інженерних спеціальностей (2018)
Іванова А. В. - Роль виробничої практики у підготовці інженера-педагога транспортного профілю (2018)
Кулалаєва Н. В. - Концепція формування культури безпеки професійної діяльності у майбутніх кваліфікованих робітників будівельного профілю (2018)
Савєльєва Т. А. - Базові поняття дослідження підготовки молодших спеціалістів сфери обслуговування на адаптивних засадах (2018)
Сачук Ю. Є. - Професійна підготовка фахівців із кібербезпеки та захисту інформації: тезаурус та онтологія (2018)
Альсадун М. А. - Сайт як сучасний засіб формування професіоналізму фахівця (2018)
Бакатанова В. Б. - Експертне оцінювання дуальної форми підготовки залізничників у навчально-виробничому комплексі, Баглай В. І. (2018)
Єрьоменко О. А. - Деякі питання створення адаптивної системи підготовки магістрів з управління навчальним закладом (2018)
Ростока М. Л. - Інформаційно-дидактичне моделювання змісту е підручника з механізації сільськогосподарського виробництва на засадах онтологічного підходу, Гуралюк А. Г. (2018)
Волівач А. П. - Застосування методу PEST-аналізу для визначення впливу факторів ризиків на освітню діяльність ЗВО, Хімічева Г. І. (2018)
Фоменко Л. М. - Принципи розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики в процесі математичної підготовки (2018)
Шамралюк О. Л. - Методика розвитку технологічної культури майстрів виробничого навчання аграрного профілю в умовах регіональної методичної служби (2018)
До уваги авторів (2018)
Титул, зміст (2018)
Загальні збори НАПН України "Звіт про діяльність НАПН України у 2017 році та завдання на 2018 рік” (2018)
Міжнародний злочин на Донбасі: духовний геноцид проти українців. Звернення учасників Загальних зборів НАПН України до міжнародних організацій (2018)
Шевченко Г. - Краса духу вчителя: теорія і практика (2018)
Савченко О. - Початкова освіта в контексті ідей нової української школи (2018)
Про педагогічну технологію "РОСТОК”: автор – освітянам і батькам (2018)
Круглий стіл НАПН України: "Здоров’яформувальна система фізичного виховання учнів та студентів: від консерватизму до інновацій?”. Фоторепортаж (2018)
Стеценко В. - Діяльність комітету з фізичного виховання та спорту МОН України з розвитку фізичного виховання та спорту серед учнівської молоді (2018)
Лимаренко Н. - Рухова активність у закладах загальної середньої та професійної(професійно-технічної) освіти.Методичні рекомендації щодо її організації (2018)
Сазоненко Г. - Здоров’язбережувальний освітній простір в авторській школі "Акмеологічний ліцей” (2018)
Гриньова М. - Формування крос-культурної компетентності фахівців галузі туризму під час розробки спортивно-пізнавального маршруту на прикладі Аріельського університету (Аріель, Ізраїль) та Полтавського національного університетуімені В.Г. Короленка (Україна), Кабак О. (2018)
Годецька Т. - Нова українська школа на шляху вирішення проблеми булінгу (2018)
Глоба М. - Грай на боці ЮНЕСКО: ігрова сесія-2018 імітаційної рольової гри "Модель ЮНЕСКО" в АРТЕКУ, Сватко Ю. (2018)
Лукашук В. - Міжкультурне взаємозбагачення, Василенко Т., Рябченко К., Хоменко О. (2018)
Хара Л. - Правовий діалог "Маю право на… Я – Людина”, Крицина І. (2018)
Федунова Т. - "Діти – посли миру”: рух юних лідерів, Клопотенко О. (2018)
Кожевнікова Н. - Співпраця НВК "Оболонь” із асоційованими школами ЮНЕСКО (2018)
Ананьєва Н. - Міжнародний день миру у полілінгвістичній гімназії (2018)
Виговська О. - Директор-новатор – натхненний скульптор школи добротворення.Про діяльність директора НВК № 61 м. Дніпра – С. А. Гавриш (2018)
Хайруліна В. - В. О. Сухомлинський зі мною (2018)
Бакалюк В. - Школа основного предмета.Який предмет головний у школі? (2018)
Єленіна Є. - Співтворчість учителя й учнів.Вивчаємо досвід учителів-новаторів (2018)
Миколі Євтуху – 80/ Вітаємо! (2018)
Наші ювіляри (2018)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2018)
Крючко Т. О. - Частота виявлення алергічних реакцій на харчові продукти у дітей з атопічним дерматитом та патологією травного тракту, Бубир Л. М., Несіна І. М., Ткаченко О. Я. (2019)
Ovcharenko L. S. - Neurotransmitter serum levels in children with recurrent upper respiratory tract infections, Sheludko D. M., Vertehel A. O., Samokhin I. V., Andrienko T. G., Kryazhev A. V. (2019)
Леженко Г. О. - Особливості добового профілю артеріального тиску в дітей, хворих на цукровий діабет, залежно від тривалості захворювання, Пашкова О. Є., Самойлик К. В. (2019)
Больбот Ю. К. - Вплив саплементації вітаміну D3 на перебіг гострого обструктивного бронхіту в дітей раннього віку, Годяцька К. К. (2019)
Товма А. В. - Прогностичні ознаки ускладненого перебігу первинної артеріальної гіпертензії у підлітків 16–17 років (2019)
Айб Н. Р. - Метаболічна нефропатія в дітей: гендерні особливості екскреції оксалатів, зв’язок із вираженістю оксидативного стресу й системою антиоксидантного захисту (2019)
Олійник Р. П. - Ефективність озонотерапії як немедикаментозного методу лікування початкового карієсу постійних зубів у дітей, Рожко М. М., Хабчук В. С. (2019)
Волянська Л. А. - Неконтрольованість кору в епоху керованих інфекцій, Бурбела Е. І., Романюк Л. Б. (2019)
Няньковський С. Л. - Атопічний дерматит — актуальна проблема сучасної педіатрії, Няньковська О. С., Городиловська М. І. (2019)
Горячко А. Н. - Прогностическая модель для определения вероятности развития врожденной пневмонии у доношенных новорожденных, Сукало А. В. (2019)
Мавропуло Т. К. - Деструктивні гіпоксично-ішемічні ураження мозку в доношених новонароджених при нормотермії та гіпотермії, Соколова К. Ю., Капшученко Н. С. (2019)
Богмат Л. Ф. - Ювенильная очаговая склеродермия: клиника, диагностика, современные подходы к терапии (обзор литературы и собственные наблюдения), Никонова В. В. (2019)
Хаджинова Ю. В. - Сучасний погляд на роль вітаміну D при ювенільних артритах у дітей (огляд літератури) (2019)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное подавление активности кворум сенсинга бактерий Pseudomonas aeruginosa, Крючко Т. А. (2019)
Павлюк С. - Збережене від атомного попелища залучити до сучасного духовно-культурного життя, а загублене — розшукати (2016)
Тарас Я. - Екстремальне народознавство: земля, отруєна стронцієм і забута владою (2016)
Сокіл В. - Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля (2016)
Радович Р. - Допоміжні технологічні засоби для забезпечення механічних та теплотехнічних властивостей зрубу поліського житла: особливості та динаміка розвитку (2016)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Середнього Полісся (Межиріччя Ужа і Тетерева) кінця ХІХ — першої половини ХХ ст.: скриня (2016)
Тарас Я. - Народна екологія та гігієна на Поліссі (за матеріалами експедицій 1994—2003 рр.) (2016)
Кузьменко О. - Фольклорний портрет героя-січовика Карпатської України: трагічна екзистенція та концептуальні форми її вираження (2016)
Бурак Р. - Фольклорний універсум "Причинної" Тараса Шевченка (2016)
Кирчів Р. - Харківський осередок української фольклористики (перша половина XIX ст.) (2016)
Конопка В. - Зажинки та обжинки в українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону: часові параметри (2016)
Щербань О. - Глиняний посуд Наддніпрянщини як складова традиційної культури харчування українців (2016)
Серебрякова О. - Локальні особливості ворожінь за участю собаки та кота на Покутті (2016)
Метка Л. - Ліплений декор як атрибуційна ознака свічників Василя Омеляненка (2016)
Боб’як Д. - Вовняна "ліжникова" тканина в практиці художників, модельєрів і народних майстрів: вплив композиції на формотворення вбрання (2016)
Котляр Є. - Українська юдаїка Павла Жолтовського (2016)
Дрогобицька О. - Етнографічні студії Михайла Паньківа (2016)
Смоляр О. - Принципи монументального декорування в сучасному дизайні інтер'єрів готелів України (2016)
Колодко А. - Функції екранної культури та вплив на суспільну свідомість інформаційної продукції на українському телебаченні в період незалежності (2016)
Кудінов Ю. - До 70-річчя видатного українського та американського ученого, історика Любомира-Романа Винара — збірка праць (2016)
Мовна У. - Нове дослідження про творців народного мистецтва з Яремчанщини (2016)
Левицька М. - Яким побачать українське мистецтво чеські студенти? (2016)
Балагутрак М. - Міжнародна наукова конференція в українській діаспорі (2016)
Павлюк С. - Відчайдушно дбав і дбає про збереження лемківського колориту традиційної культури (2016)
Федака П. - Визначний вчений-етнолог, музеєзнавець, громадський і культурний діяч (2016)
Зубань В. - Ода макітрі (2016)
Коваль Г. - Високе покликання педагога, фольклориста (До ювілею Ганни Сокіл), Сокіл-Клепар Н. (2016)
Сокіл В. - Народнопісенний ужинок з припорошеного атомом поля (2016)
Іваннікова Л. - Перші наукові публікації фольклору Півдня України в 60-х роках ХІХ століття (2016)
Шалак О. - Дослідження Каленика Шейковського: тематика, методика, едиція (2016)
Кирчів Р. - Харківський осередок української фольклористики (перша половина XIX ст.) (2016)
Яремко Л. - Жанрова класифікація і систематизація фольклорних матеріалів І половини ХІХ століття (М. Цертелєв, М. Максимович, І. Срезневський) (2016)
Гунчик І. - "Результати розмірковувань і практики допитливого розуму": М. Крушевський про замовляння, молитви та психологію народної творчості (2016)
Михащук В. - Колядки і щедрівки у збирацькому доробку Богдана Заклинського (2016)
Сокіл В. - Матеріали до фольклористичної енциклопедії. Випуск 3 (2016)
Ярмоленко Н. - Нитка життя, роду, народу (2016)
Сокіл Г. - З історії читальні "Просвіти" у Верхній Рожанці (2016)
Коваль Г. - Фольклорна онтологія поетичного простору в календарному тексті (2016)
Сокіл-Клепар Н. - Соматична лексика в номінації географічного простору Карпат (2016)
Бриняк О. - Величальна естетика хрестинної поезії українців (2016)
Чікало О. - Семантичні особливості мотивного фонду пісень-хронік про родинне життя (2016)
Кравцова Г. - Фольклорна поетика у творах зв'язкової УПА Марії Потикевич-Заболотної (2016)
Ковальчук О. - Стилістика коломийок: роль афіксації у створенні коломийкової експресивності (2016)
Бокало І. - Еталон дівочої краси у народних піснях про кохання (2016)
Мушкетик Л. - Жіночі персонажі української чарівної казки (2016)
Качмар М. - Патронажна функція метаморфози в українських чарівних казках (2016)
Демедюк М. - Християнські мотиви в українських народних казках (2016)
Янковська Ж.. - Відображення концепту "дім — поле — храм" в оповіданні Ганни Барвінок "Домонтар" (2016)
Сокіл В. - Нелегкий шлях душпастиря Миколи Дичковського (2016)
Павлюк С. - Візуальна подача величі традиційної культури українців (2016)
Сокіл Г. - Поверніться, матусю, у пісні (2016)
Коваль Г. - Про що "заговорила" глина (2016)
Павлюк С. - Унікальний осередок українськості в Словаччині (2016)
Бриняк О. - Резонанс (2016)
Вовканич С. - Префекти як суспільна новація державотворення в Україні (2016)
Пацай Т. - Представництво Етнографічної комісії НТШ на міжнародних наукових заходах у 20—30-х рр. ХХ століття: хронологія подій (2016)
Дяківнич Р. - Організація та структура молодіжних громад Опілля (кінець ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2016)
Карпенко А. - Володимир Шухевич — співорганізатор Краєвої виставки у Львові 1894 року (2016)
Конопка В. - Головні атрибути жниварської обрядовості українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону України: "борода", сніп, вінок (2016)
Зюбровський А. - Прісний хліб у повсякденному раціоні українців Південно-Західного історико-етнографічного регіону в кінці ХІХ — середині ХХ ст.: ареально-хронологічна характеристика (2016)
Ципишев С. - Хліб у традиційній культурі переселенців із зони відчуження ЧАЕС (2016)
Бойко І. - Бойківський традиційний плуг (спроба крос-культурного аналізу) (2016)
Радович Р. - Традиційні техніки дерев'яного покриття дахів на Поліссі (2016)
Щербань А. - Слобожанська народна кераміка ХІХ століття: проблеми атрибуції (на прикладі мисок із фондів Харківського історичного музею імені Миколи Сумцова), Щербань О. (2016)
Косміна О. - Назви верхнього хутряного одягу X—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника) (2016)
Замостяник І. - Чоловічий одяг львівських міщан кінця XVI — першої половини XVII ст. (2016)
Денис (Ханас) І. - Власні імена людей в історичному житті та у побуті народу (2016)
Мовна У. - Матримоніальні керомантичні практики українок (2016)
Керечанин І. - Традиційне весілля українців села Кушниця в контексті сімейної обрядовості Закарпаття (перша половина ХХ ст.) (2016)
Нємєц В. - Локальні риси традиційного весілля Хмільниччини (на польових етнографічних матеріалах) (2016)
Салевич П. - Давні поселення у витоках літописної річки Білки: Зарубинці та Звенигородці (2016)
Филипчук Г. - Язичницькі поховальні пам'ятки VІІІ—ХІІ ст. межиріччя Західного Бугу та Верхнього Прута (2016)
Гощіцький А. - Наскельні зображення "личин" поблизу печерного скита на Комарницькому Хребті у Карпатах (2016)
Тарас В. - Барокові сади Галичини: етапи розвитку та типи ландшафтно-планувальних укладів (2016)
Шалак О. - Дослідження Каленика Шейковського: тематика, методика, едиція (2016)
Маковецька М. - Художньо-промислові виставки як спосіб презентації досягнень галицької школи дизайну (2016)
Сивак В. - Народні меблі у селянському житлі Українських Карпат та Середнього Полісся кін. ХІХ — ХХ ст.: пересувна лава (на матеріалах польових етнографічних досліджень) (2016)
Кудінов Ю. - "Тисячі відтінків сірого", Кудінова А. (2016)
Пацай Т. - Словник народного бджільництва (2016)
Содержание (2018)
Гребеников А. Г. - Метод определения аэродинамических характеристик модифи-кации учебно-тренировочного самолета при замене двигателя, Гуменный А. М., Соболев А. А., Сунцов И. П. (2018)
Tsukanov R. U. - Center-of-Gravity Position Variation due to Fuel Utilization Influence on Airplane Aerodynamic and Thrust Performance (2018)
Ясько С. Г. - О степени влияния конструктивно-технологических факторов на процесс пневмоударной вытяжки (2018)
Палазюк Е. С. - Пути повышения точности обработки кромок термоимпульсным методом (2018)
Гречук А. І. - Температурне поле при свердлінні волокнистих композиційних матеріалів, Глоба О. В. (2018)
Дьяченко Ю. В. - Минимизация шероховатости поверхности лазерного реза методом рототабельного планирования, Коллеров В. В., Воронько И. А., Гарин В. О., Трифонов О. В. (2018)
Гребеников А. Г. - Исследование влияния угла конусности пояска зенкованного гнезда отверстия в заклепочном соединении на распределение радиального натяга по толщине пакета, Гуменный А. М., Светличный С. П. (2018)
Долгіх А. О. - Аналіз методів, моделей та програмних засобів прогнозування часових рядів, Байбуз О. Г. (2018)
Мірошніков В. Ю. - Друга основна задача теорії пружності у півпросторі з декількома паралельними круговими циліндричними порожнинами (2018)
Онищенко В. М. - Математическое моделирование динамики и нагружения несущего винта транспортного вертолета (2018)
Matsyi M. - Interactave Monitoring of Vehicle Traffic Conditions, Voronova Ye. (2018)
Божко В. П. - Методика короткострокового планування при організації наукоємного виробництва, Божко Д. В., Омельченко О. Л., Карацева Н. З., Кононенко А. В. (2018)
Меняйлов Е. С. - Модели и методы информационной технологии робастного оптимального проектирования технических систем, Безлюбченко А. В. , Угрюмов М. Л. , Черныш С. В. (2018)
Мигаль Г. В. - Життєздатність ерготичних систем в складних умовах (2018)
Murahovskay O. А. - Designing the Set of Flight Experiments for Exploration of Critical Flight Conditions in Case Failure and Damage of Lifting and Control Aircraft Components with a Point of View of Systems Approach, Ryzhenko O. I. (2018)
Нарожный В. В. - Разработка ПО для микроконтроллера STM32FXXX при интеграции с оптическим радаром Leddar One, Назаров А. С. (2018)
Rvachov V. O. - Application of the Generalized Taylor – Birkhoff Series for Solving of the Initial Value Problem for Ordinary Differential Equations, Rvachova T. V., Tomilova Ye. P. (2018)
Мигаль Г. В. - Нові поняття сучасної ергономіки, Протасенко О. Ф. (2018)
Денисова Т. В. - Задача теории потенциала для слоя с круговой цилиндрической полостью (2018)
К сведению авторов (2018)
Выходные данные (2018)
Содержание (2016)
Гребеников А. Г. - Высокоскоростной эстакадный аэропоезд на воздушной подушке, Люшнин В. П., Богачева Т. Б., Мальков Л. А. (2016)
Погудина О. К. - Обзор моделей и средств построения концептуальной модели мультикоптера, Гетьманская А. Ю., Шепитько В. А. (2016)
Гребеников А. Г. - Анализ схем конвертопланов, Гуменный А. М., Урбанович В. А., Буйвал Л. Ю. (2016)
Бычков А. С. - Изменение свойств поверхности деталей на различных этапах формирования вакуумных ионно-плазменных покрытий: Сообщение 1. Неразрушающий контроль поверхностных слоев материала. Изменение состояния поверхности на технологическом этапе предварительной очистки (2016)
Кузнецов И. Б. - Математическое моделирование напряженного состояния деталей военной техники при детонационной очистке, Цегельник Е. В., Шипуль О. В. (2016)
Rvachova T. V. - Finding Antiderivatives with the Help of the Generalized Taylor Series, Tomilova Ye. P. (2016)
Матвийчук А. В. - Моделирование информационного обеспечения топливной эффективности самолетов транспортной категории (2016)
Бабушкин А. И. - К вопросу оценки конкурентоспособности авиастроительного производственного предприятия, Бабушкин А. А. (2016)
Кононенко И. В. - Имитационное моделирование применения альтернативных методологий для управления проектом в области IT, Агаи А. (2016)
Кошевой Н. Д. - Применение метода табу-поиска для оптимизации композиционных планов второго порядка, Беляева А. А. (2016)
Лысенко А. И. - Модель дивизиональной организации управления ресурсами городской автотранспортной системы пассажирских перевозок, Шенгелия М. О. (2016)
Мазорчук М. С. - Методы и модели анализа качества тестовых заданий и моделирование компьютерного адаптивного тестирования в системах дистанционного обучения, Добряк В. С., Емельянов П. С. (2016)
Протасенко О. Ф. - Екологічність робочого місця і простору, Івашура А. А. (2016)
Денисова Т. В. - О гибридных интегральных преобразованиях Фурье и Фурье – Бесселя на полупрямой с петлями, Проценко В. С. (2016)
Онищенко В. М. - Исследование влияния расчетных схем упругих моделей летательного аппарата на его динамические характеристики, Рубан Ю. А. (2016)
Онищенко В. М. - Расчет резонансной диаграммы лопасти несущего винта в процессе проектирования, Рябов В. С. (2016)
Силевич В. Ю. - Основные типы тяговых аккумуляторных батарей, которые используются в легковом транспортном сегменте (2016)
Чернышёва А. Ю. - Использование одномерных паттернов для выделения сигнала на фоне помех, Назаренко О. А. (2016)
Калашникова В. И. - Физические аспекты регулирования процесса сжигания топлива в роликовой печи с использованием устройства для обеспечения экологической безопасности (2016)
Гребеников А. Г. - Алгоритм и программа совершенствования расчета взлетной массы в первом приближении гражданского легкого самолета с турбовинтовыми двигателями, Гуменный А. М., Буйвал Л. Ю. (2016)
К сведению авторов (2016)
Выходные данные (2016)
Титул, зміст (2018)
Два дні з Сухомлинським. Фоторепортаж (2018)
Зубко А. - Формування освітнього простору післядипломної педагогічної освіти: регіональний вимір (2018)
Рідкоус О. - В. О. Сухомлинський про організацію роботи з педагогічним колективом в Павлиській школі (2018)
Носенко А. - Поєднання традицій та інновацій у роботі освітнього закладу як шлях підвищення конкурентноспроможності випускника школи в сучасних умовах, Хижинська Т. (2018)
Чешенко О. - Портфоліо досвіду творчих освітян Одещини (2018)
Маренчук О. - Експериментальна робота "Школи-родини” як фактор формування та розвитку особистості громадянина-патріота (2018)
Федосова О. - Управлінський супровід формування громадянської компетентності в освітньому процесі крізь призму педагогічних ідей В. О. Сухомлинського (2018)
Мітковська І. - Створення освітнього середовища Нової української школи в умовах експериментальної діяльності (з досвіду роботи пілотного закладу освіти), Бєлова І. (2018)
Виговська О. - Від особистісно орієнтованої освіти до людиноцентриської: повернення вчителя педагогічній освіті (2018)
Борзенкова Т. - Кроки до майбутньої нової профільної школи, Павловська О. (2018)
Оксенчук Т. - Родинно-шкільний виховний простір як фактор соціалізації особистості учня (2018)
Войтко О. - Ключ до успіху Південної Кореї як передової освітньої держави (2018)
Пищик О. - Самоосвіта керівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти в умовах післядипломної освіти (2018)
Слободенюк Л. - Шляхи впровадження інклюзивної освіти в Херсонській області, Юдіна О. (2018)
Юзбашева Г. - Етапи розвитку методики навчання в українській школі на основі диференційованого підходу (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського