Карп’юк Ф. Р. - Результати перевірочного розрахунку конструкцій пішохідного мосту через Військовий узвіз в м. Одесі, Арсірій А. М. (2019)
Стечишин С. М. - Несуча здатність залізобетонних балок складеного перерізу прольотних будов мостів, розширених накладною плитою, Кваша В. Г. (2019)
Кожушко В. П. - Распределение усилий в нагруженной сосредоточенной силой полосе на упругом основании при использовании разных моделей грунта, Лысяков И. Н. (2019)
Безбабічева О. І. - Особливості природно-кліматичних умов Туркменістану, які впливають на конструктивні рішення мостів, Ібрагімов Р. У. (2019)
Більченко А. В. - Проблеми водовідведення під час експлуатації та ремонту мостових споруд, Кіслов О. Г. (2019)
Петров А. Н. - Расчет сталебетонных балок по несущей способности с разными характеристиками бетона в растянутой и сжатой зоне и частичным учетом работы растянутой зоны бетона, Игнатенко А. В. (2019)
Іваник І. Г. - Дослідження монолітних перехресно-ребристих залізобетонних конструкцій перекриття будівлі офісно-торгово-розважального комплексу у м. Київ, Віхоть С. І., Вибранець Ю. Ю., Іваник Ю. Ю. (2019)
Андрійчук О. В. - Робота сталефібробетонних лотків для притрасового водовідведення на автомобільних дорогах під час дії короткочасних повторних навантажень з різними рівнями завантаження, Ясюк І. М. (2019)
Смолянюк Р. В. - Моделювання впливу технологічних нерівностей мостового полотна на умови руху автомобіля, Смолянюк Н. В., Старцев В. А., Захарченко М. Р. (2019)
Псюрник В. О. - Вплив стабілізуючих домішок на деформаційні показники щебенево-мастикового асфальтобетону, Маляр В. В. (2019)
Пыриг Я. И. - Сравнительная оценка адгезии битумных вяжущих, определенной по методам, нормируемым национальными стандартами Украины, Галкин А. В. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kolosov A. B. - Comparative analysis of self-reliance of athletes of different sports, Volianiuk N. Yu., Lozhkin G. V., Buniak N. A., Osodlo V. I. (2019)
Krylov A. I. - Integral indicators of the swimming techniques effectiveness of highly qualified crawl-stroke swimmers , Gorelov A. A., Tretyakov A. A. (2019)
Masanovic B. - Comparative study of anthropometric measurement and body composition between basketball players from different competitive levels: elite and sub-elite, Popovic S., Bjelica D. (2019)
Nagovitsyn R. S. - Determination of the dependence of competitive results on the procedure of sports selection among Greco-Roman wrestling athletes, Osipov A. Yu., Kapustin A. G., Anfilatova O. V., Senator S. Yu. (2019)
Podrigalo L. V. - Features of physical development and somatotype of girls and women involved in fitness, Artemieva H. P., Rovnaya O. A., Misevra N. S., Sotnikova-Meleshkina Zh. V., Podavalenko A. P., Sokol K. M., Robak I. Yu. (2019)
Rahmani F. - Anthropometric profile of elite Azerbaijani senior greco-roman wrestlers, Mirzaei B., Faradjzadeh Mevaloo S. (2019)
Soyal M. - Examining the impact of musculus palmaris longus on serve speed and on certain motoric properties in tennis players, Kaya M., Çelik N. M. (2019)
Yamaner F. - The effect of overtraining on serum leptin levels in women national wrestlers (2019)
Information (2019)
Кобилинська Т. В. - Статистичне дослідження викидів і утворення відходів, що містять ртуть, та поводження з ними в Україні, Гусєва Н. Ю. (2019)
Пантелеєв В. П. - Державне статистичне спостереження за формою "Звіт про випуск, розміщення та обіг цінних паперів" та його значення для прийняття рішень на фондовому ринку України (2019)
Білоусова О. С. - Оцінка впливу податкових реформ на довгострокову стійкість державних фінансів (2019)
Мельничук Н. Ю. - Статистична оцінка ефективності бюджетного менеджменту при складанні, розгляді та затвердженні державного бюджету, Парфенцева Н. О., Мельничук І. О. (2019)
Созанський Л. Й. - Порівняльна оцінка міжсекторальних зв'язків деревообробної промисловості України та окремих країн ЄС (2019)
Єгоров І. Ю. - Порівняльний аналіз наявності індикаторів цифровізації в Україні та інших країнах Східного партнерства ЄС, Грига В. Ю. (2019)
Yershova O. L. - The conceptual framework for operation of cyber-physical systems, Bazhan L. I. (2019)
Никифорук О. I. - Цифровізація в транспортному секторі: тенденції та індикатори розвитку. Частина 1, Стасюк О. М., Чмирьова Л. Ю., Федяй Н. О. (2019)
Ганжа Р. О. - Моделювання типу оперативного втручання при раку грудної залози за даними мамографічного обстеження: аналіз факторів (2019)
Акбаш К. С. - Статистичний аналіз гендерного розвитку регіонів України, Пасічник Н. О., Ріжняк Р. Я. (2019)
Shchuryk M. V. - Preservation and rehabilitation of forest resources in the Carpathian macro-region: statistical aspect, Osypenko Z. V. (2019)
Lubenchenko O. E. - The internal standard "The policy and procedure of the system for internal quality control of audit services" (2019)
Момотюк Л. Є. - Всеукраїнська студентська олімпіада з дисципліни "Статистика": історія, результати й перспективи, Герасименко С. С., Голубова Г. В. (2019)
Пам'яті Анатолія Варфоломійовича Головача (2019)
Хроніка (2019)
Содержание (2019)
Інститу газу Національної академії наук України 70 років (2019)
Шульга И. В. - Химико-технологическая переработка углей различных регионов Украины, Мирошниченко Д. В., Рудыка В. И., Цымбал А. А. (2019)
Лавренцов Є. М. - Досвід розробки, впровадження та модернізації водогрійних котлоагрегатів з двосвітними екранами та щілинними подовими пальниками, Сігал І. Я., Сміхула А. В., Домбровська Е. П., Кернажицька О. С., Марасін О. В. (2019)
Карп І. М. - Технологічні аспекти енергетичного використання твердих побутових відходів, П’яних К. Є. (2019)
Безуглий В. К. - Потенціали хімічних елементів газової суміші у контексті термодинаміки (2019)
Костогриз К. П. - Розвиток технології термічної обробки дисперсних матеріалів, Хвастухін Ю. І., Орлик В. М., Собченко В. В., Максимук О. Б. (2019)
Петров С. В. - Управління процесами плазмохiмiчного очищення води вiд стiйких органiчних забруднень, Бондаренко С. Г., Пастушенко О. В., Вовненко К. В. (2019)
Сигал И. Я. - Опыт разработки горелочных устройств, топочных камер и технологий снижения выбросов оксидов азота при сжигании природного газа в котельных агрегатах, Смихула А. В., Сигал А. И. (2019)
Вільгош В. - Сучасний стан соціальної роботи в Ізраїлі (2014)
Горішна Н. - Організація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників:міжнародний досвід (2014)
Гульчак І. - Організація соціальної роботи в Швеції (2014)
Кушніренко В. - Організація соціальної роботи в Бельгії (2014)
Лучків I. - Зарубіжний досвід соціальної інтеграції випускників інтернатних закладів (2014)
Медулич С. - Особливості соціальної роботи в Норвегії (2014)
Турчин O. - Особливості соціальної політики Нідерландів (2014)
Тучак Х. - Cоціальна робота в Данії (2014)
Главацька О. - Cутність і особливості статеворольової соціалізації молоді як теоретична основа професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2014)
Ковалковська I. - Громадські організації як суб’єкти профілактики девіантної материнсткої поведінки (2014)
Кукурудза Т. - Причини виникнення підліткової агресії (2014)
Мазурок М. - Подолання конфліктних ситуацій у молодій сім’ї (2014)
Медулич Л. - Організація волонтерської роботи студентів (2014)
Петрів О. - Нематеріальні форми соціальної підтримки сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах (2014)
Олійник Г. - Особливості формування дозвілля молодших підлітків в процесі їх соціалізації (2014)
Поліщук В. - Соціальна робота: проблеми становлення в умовах сьогодення (2014)
Содержание (2019)
Вольчин І. А. - Викиди парникових газів на українських теплових електростанціях, Гапонич Л. С. (2019)
Макаров А. С. - Актуальные проблемы теплоэнергетики Украины и их решение, Косыгина И. М. (2019)
Трофімов І. Л. - Дослідження протизносних властивостей сумішевих авіаційних палив на основі етилових естерів рижієвої олії, Свирид М. М., Бойченко С. В., Яковлєва А. В., Терновенко С. В., Бартош М. (2019)
Вольчин И. А. - Оценка влияния электрического ветра на эффективность улавливания дисперсных частиц в потоке дымовых газов в электростатических фильтрах, Ращепкин В. А. (2019)
Кириченко В. І. - Перероблення технічних олій на альтернативні біопродукти галузі мастильних матеріалів: методи та їх ефективність, Кириченко В. В., Нездоровін В. П. (2019)
Небесный А. А. - Оценка возможности повышения качества восстановительного газа двухстадийной конверсией природного газа, Котов В. Г., Святенко А. М., Филоненко Д. С., Ховавко А. И. (2019)
Сімейко К. В. - Дослідження процесу іммобілізації зольних залишків об’єктів енергетики в електротермічному псевдозрідженому шарі, Купріянчук С. В., Степаненко Ю. М., Івачкін Я. О., Саєнко С. Ю., Улибкіна К. А. (2019)
Кобзар С. Г. - Моделювання корозії лопаток завихрювача пальника котла ТПП-312, Борисов І. І., Халатов А. А. (2019)
Рудыка В. И. - Технологии производства топлив газификацией биоматериалов и отходов (По материалам саммита "ГАЗИФИКАЦИЯ 2019", Брюcсель), Соловьев М. А., Малина В. П. (2019)
Сводное содержание №№ 1–4, 2019 г. (2019)
Предборський В. А. - Гібридна влада ("двоєвладдя"): тіньовий вплив засобами паралельної реальності (2019)
Іванченко Д. І. - До питання розбудови ризикоорієнтованої системи середньострокового прогнозування ПДВ (2019)
Чубукова О. Ю. - Економіко–математичне моделювання – інструмент формування сучасної економіки (2019)
Барон І. Г. - Системно–структурний аналіз економічної безпеки держави (2019)
Синенко О. І. - Державне управління економікою: практичний досвід та наукове знання (2019)
Гавриленко А. С. - Формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України (2019)
Волот О. І. - Інформаційне забезпечення інформаційної безпеки підприємств малого бізнесу в умовах ринкових відносин, Колоток В. О. (2019)
Васильева Н. Б. - Підсистеми, види та форми контролінгу в інтегрованих системах (2019)
Чобаль Л. Ю. - Ефективність впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльність українських туристичних підприємств, Сімех К. Ю., Тороній Л. І. (2019)
Дорошенко В. М. - Концептуалізм стратегії управління енергозбереженням на будівельних підприємствах (2019)
Рибакова Л. П. - Класифікація витрат підприємства на освоєння нової продукції, Симочко М. І., Югас Е. Ф. (2019)
Негода Ю. В. - Оцінка процесів трансформації земельних відносин (2019)
Чумаченко О. М. - Особливості використання земельних ресурсів європейських країн, Кривов'яз Є. В. (2019)
Лебеда Т. Б. - Індикатори бідності населення для моніторингу соціальних макродисбалансів в Україні (2019)
Лалакулич М. Ю. - Методика бухгалтерського обліку інноваційної діяльності підприємств (2019)
Проневич О. С. - Інституціоналізація екологічної поліції: стан адміністративно-правового дискурсу (2018)
Nalyvaiko L. R. - Mass Media as Actors of Public Control over the Activities of Judicial Authorities, Oreshkova A. F. (2018)
Шостко О. Ю. - Шахрайство з використанням електронних платіжних систем: схеми та шляхи запобігання, Мак А. О. (2018)
Аніщенко Т. С. - Особливості захисту права на рівний доступ до державної служби у контексті європейської інтеграції України (2018)
Dniprov O. S. - Executive Authority and Civil Society: Aspects of Interaction (2018)
Губанов О. О. - Європейські стандарти як шляхи удосконалення діяльності публічних службовців (2018)
Романов М. В. - Кризис карательной парадигмы исполнения наказаний (2018)
Тунтула А. С. - Незаконна торгівля людьми та інші незаконні угоди щодо людини у контексті новітньої доктрини правового статусу соціосуб’єктів, Кузьміна Г. Г. (2018)
Шпомер А. І. - Поняття та ознаки банкрутства суб’єктів підприємницької діяльності, Шпак А. В. (2018)
Кульчицький В. В. - Система органів державного контролю у сфері охорони прав інтелектуальної власності (2018)
Мєняйлов О. О. - Міжнародний досвід боротьби з корупцією шляхом створення спеціалізованих антикорупційних судів (2018)
Борщ М. Г. - До питання компенсації за невикористані щорічні відпустки (2018)
Данильченко А. М. - Локаут як правове явище у трудовому праві України та іноземних країн (2018)
Косінова Д. С. - Ґенеза правового регулювання відносин франчайзингу (2018)
Кучеренко Д. І. - Особливості визначення поняття частки у статутному капіталі господарських товариств та її спадкування (2018)
Loitayrenko V. S. - Peculiarities of Employment of Foreigners on the World Labour Market (2018)
Мальцева Д. С. - Особливості відшкодування моральної шкоди як один із засобів реалізації захисту прав споживачів (2018)
Nechay O. D. - Peculiarities of Compensation for Moral Damage in Unconventional Obligations (2018)
Шевченко Е. О. - Проблеми кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру (2018)
Баша К. А. - Окремі правові аспекти трудової міграції, Швець Н. М. (2018)
Буркинський Б. В. - Адміністративно-територіальна реформа України: економічний аспект, Горячук В. Ф., Мурзановський Г. М. (2019)
Vardiashvili A. V. - Marketing and logistic component of increasing competitiveness of integrated enterprises (2019)
Данченко О. О. - Ключові показники результативності діяльності крюїнгової компанії (2019)
Zhuk P. V. - Methodical approaches to the reforming of administrative districts in Ukraine (2019)
Karpenko O. O. - Features of food market functioning in Ukraine, Turenko Ye. A., Karpenko H. Yu., Khamid K. (2019)
Кирилов Ю. Є. - Корпоративна соціальна відповідальність у системі підприємницької діяльності: трансформація підходів і напрямів оцінювання, Крикунова В. М., Жосан Г. В. (2019)
Koval Z. O. - Evaluation of efficiency of marketing strategies of enterprises by factor analysis methods (2019)
Ковбатюк М. В. - Концептуальні підходи до класифікації власності: політекономічний аспект, Шевчук В. О. (2019)
Laiko O. I. - Tax distribution of regional economic cooperation under glocalization and local selffgovernance reforming conditions, Talpa V. P., Chechovich Z. V. (2019)
Lavrushchenko Yu. O. - The role of maritime transport in the system of economic security of Ukraine (2019)
Lashutina V. O. - Perspectives for the development of container cargo transportation inland waterways of Ukraine (2019)
Назаренко Ю. А. - Методичні засади оцінки капіталізації підприємств України на основі витратного(інвестиційного) підходу (2019)
Осипов В. М. - Концепт транскордонного кластера по переробці вторинної сировини виноробства в Україні та в Молдові. Проблеми формування і стратегія розвитку, Осипова Л. А., Гаіна Б. С. (2019)
Remzina N. A. - Port dues as the main source of financing of the permanent structures of the maritime transport system (2019)
Robul Y. V. - Social media marketing influence on brand equity and impact on intention to buy in fashion marketing, Hrinchenko Y. L., Zalubinska L. M. (2019)
Rozvadovska O. V. - Complex economic analysis of the activities of sea transport enterprises on the principles of stable development (2019)
Chukurna О. Р. - Directions of innovative development of transport logistics in Ukraine, Nitsenko V. S., Hanzhurenko I. V., Goncharuk H. P. (2019)
Zharovska І. - Problems of Legal Socialization of Minors in the Context of Globalization Challenges of Nowadays, Ortynska N. (2018)
Nalyvaiko L. - Information Policy in the Field of Justice as a Condition for Improving the Efficiency of the Interaction between Bodies of Judicial Authority and Mass Media, Korshun A. (2018)
Орлеан А. М. - Закриття кримінального провадження: вітчизняні реалії та європейські стандарти (2018)
Проневич О. С. - Повноваження Національної поліції України: доктринально-правовий вимір (2018)
Дем’янчук В. А. - Перспективні напрями вдосконалення процесу оцінювання ефективності антикорупційної політики в Україні (2018)
Закоморна К. О. - Територіальна організація влади в Республіці Індія (2018)
Коляда Т. А. - Стандарти FIDIC як інноваційний базис відносин у сфері надання інженерно-будівельних послуг: нормативно-правовий аспект, Коровіна А. Г. (2018)
Кравченко М. Г. - Система екоресурсного права України (2018)
Малюга Л. Ю. - Європейські соціальні стандарти: сучасний стан та шляхи імплементації у соціальне законодавство України (2018)
Олійник О. І. - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: окремі питання законодавчої та правозастосовної практики, Боднар І. В. (2018)
Парпан У. М. - Основні напрямки державної політики у сфері вищої освіти (2018)
Славко А. С. - Поняття та зміст права на приватність у співвідношенні із особистим та сімейним життям особи, Даценко О. І. (2018)
Найченко А. М. - Можливість застосування електронного листування як доказу в господарському процесі (2018)
Єременко Ю. А. - Історія зародження та правове регулювання військової прокуратури на українських землях у XVII- XX ст. (2018)
Куца Л. В. - Юридичні особливості визначення договору поставки в господарсько-торговельній діяльності підприємства (2018)
Гусаченко А. В. - Особливості визначення об’єкта цивільних прав (2018)
Бойко А. М. - Право на забуття: деякі аспекти теорії і практики (2018)
Мельник Р. С. - Чи може Громадська рада доброчесності бути відповідачем в адміністративному суді? (2018)
Кравцова Т. М. - Інстанційна юрисдикція адміністративних судів в контексті судово-правової реформи в Україні, Петрова Н. О. (2018)
Ніщимна С. О. - Зарубіжний досвід державного кредитування (2018)
Орлеан А. М. - Адаптація законодавства України у сфері протидії незаконному обігу зброї до законодавства ЄС (2018)
Проневич О. С. - Поліцейська негоціація як складова оперативно-службової діяльності органів правопорядку Республіки Польща: нормативно-правовий і дидактико-комунікаційний аспекти (2018)
Степанюк Р. Л. - Нормативно-правовий зміст доступу до суду та обов’язковості судових рішень як засади кримінального провадження, Степанюк Д. Р. (2018)
Антонова О. Р. - Органи прокуратури та судової влади у реалізації механізму конституційно-правового регулювання шлюбу і сім'ї (2018)
Гавловська А. О. - Спеціалізовані принципи правового регулювання формування та реалізації державних молодіжних програм (2018)
Кравченко М. Г. - Права людини як мета співпраці держави та громадянського суспільства у сфері управління побутовими відходами в Україні (2018)
Ланцедова Ю. О. - Допустимість доказів у кримінальному процесі, Хомченко О. В., Бузун О. О. (2018)
Тронько О. В. - Корупційні ризики у сфері надання адміністративних послуг, Диба Н. І., Прокопченко С. І. (2018)
Христич І. О. - Проблеми вимірювання обсягів корупції у приватній сфері України (2018)
Шевчук Т. І. - Сучасний стан та тенденції поширення сексуальної злочинності щодо дітей в Україні та світі (2018)
Автухов К. А. - Правове регулювання реалізації права на освіту засудженими до позбавлення волі, Пата А. С. (2018)
Автухов К. А. - До питання перспективи приватних установ виконання покарань в Україні, Корчака В. В. (2018)
Іванова М. І. - Визначення проблем страхового ринку та шляхи їх вирішення, Хоменко В. М., Савченко В. О. (2018)
Кулик К. Д. - Окремі аспекти ресоціалізації неповнолітніх засуджених, Луцюк К. Л. (2018)
Славко А. С. - Міжнародні стандарти захисту тварин та їх імплементація до українського законодавства, Ходико В. І. (2018)
Юров В. А. - Cлідчий підрозділ Державної кримінально-виконавчої служби України: за чи проти?, Кулик К. Д. (2018)
Колодочка О. Є. - Адміністративно-правовий захист осіб хворих на ВІЛ/СНІД в Україні (2018)
Аносова Ю. В. - Характеристика злочину геноциду в рішеннях міжнародних судових органів (2018)
Антипенко В. В. - Щодо угоди про визнання винуватості (2018)
Баша К. А. - Ратифікація Стамбульської Конвенції як спосіб утвердження гендерної рівності в суспільстві: проблеми українського законодавства (2018)
Борщ М. Г. - Застосування домашнього арешту як запобіжного заходу кримінального провадження (2018)
Головко Д. В. - Правова природа договору про спільну діяльність (2018)
Дзявун Ю. С. - Транснаціональні корпорації як суб'єкти міжнародного договірного права (2018)
Король О. Д. - Проблеми правового регулювання відносин комерційної концесії за законодавством України (2018)
Кравець Т. Є. - Політико-правовий аналіз Конституції Пилипа Орлика 1710 року (2018)
Левчук Ю. К. - Деякі проблемні аспекти виконання відбування покарання у виді арешту (2018)
Лялюк А. В. - Особливості правового регулювання лісокористування в Україні (2018)
Лозицька А. О. - Окремі питання правового регулювання праці засуджених до позбавлення волі (2018)
Олефір А. Ю. - До питання змішаної (подвійної) форми вини: наукові погляди (2018)
Олійник Д. О. - Обмеження та усунення ризиків вчинення корупційних злочинів на різних етапах здійснення митних процедур (2018)
Піонтковська О. О. - Актуальні проблеми організації біосферних заповідників та їх особливості (2018)
Семирозум О. А. - Проблематика розвитку юридичної науки в Україні (2018)
Скиба М. С. - Розуміння поняття "право на інформацію" та його змісту (2018)
Скосарев І. Д. - Пріоритетність вимог екологічної безпеки як принцип охорони довкілля (2018)
Стафійчук І. С. - Правові засоби подолання "дефіциту демократії" в Європейському Союзі (2018)
Титаренко А. В. - Третя особа, щодо майна якої вирішується питання про арешт: новела в КПК України (2018)
Farhadova Elmira Sharabaddin Kizi - Some Aspects of the Responsibility of the Parties to the Agreement of Consumer Lending (2018)
Широкий М. О. - Щодо змісту міжнародного екологічного принципу "забруднювач платить", Бредіхіна В. Л. (2018)
Полупан О. С. - План BEPS: всесвітня протидія агресивному податковому плануванню. Реалізація плану у світі та в Україні (2018)
Баймуратов М. О. - Рішення Європейського суду з прав людини щодо дружнього врегулювання: проблеми теорії та практики, Гріненко О. О. (2018)
Грібов М. Л. - Співвідношення документування злочину та контролю за його вчиненням, Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. (2018)
Орлеан А. М. - Адаптація законодавства України у сфері протидії кіберзлочинності до законодавства Європейського Союзу (2018)
Проневич О. С. - Міністерство внутрішніх справ України як поліфункціональний орган публічної адміністрації: соціальна місія і стратегічні пріоритети (2018)
Koval A. A. - International Experience Dealing with Secret Investigative Actions in Investigation of Crimes (2018)
Пічкуренко С. І. - Щодо деяких аспектів протидії організованій злочинності підрозділами кримінальної поліції України, Злагода О. В., Кацан Л. О. (2018)
Шамрук Н. Б. - Стан дослідження проблеми домашнього насильства відносно літніх членів родини (2018)
Брaгінa Ю. А. - Напрями вдосконалення організаційно-правових засад місцевого самоврядування в Україні (2018)
Кротюк Є. В. - Адміністративно-правове регулювання волонтерської діяльності в Україні (2018)
Гавенко С. Ф. - Аналітичні дослідження голографічних технологій захисту, Назар О. Р., Назар І. М. (2018)
Конюхова І. І. - Дослідження якості маркування змінних даних на гнучкій етикетковій продукції, Рибка Р. В., Конюхов О. Д. (2018)
Маїк В. З. - Дослідження формування висоти елемента шрифта Брайля на целюлозному картоні типу Arktica (2018)
Решетуха Т. В. - Книжковий ринок України 2015–2017 років, Йордан Г. М. (2018)
Ривак П. М. - Особливості стандартів на виготовлення продукції у технології офсетного друку, Шаблій І. В., Бернацек В. В., Рибка Р. В. (2018)
Воржева О. В. - Комплексна оцінки якості цифрового друку (2018)
Кучма М. М. - Аналітичний огляд технологічних можливостей ріжучих плоттерів для виготовлення поліграфічної продукції (2018)
Жмихов Я. Ю. - Формати графічних файлів смартфонів, цифрових фотокамер, відео реєстраторів, Шаблій І. В., Огірко І. В. (2018)
Блага A. Б. - Актуальні питання координації діяльності та взаємодії суб'єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству (2018)
Кельман М. С. - Відступ від висновку щодо застосування норми права у подібних правовідносинах, викладеного в раніше ухваленому рішенні Верховного Суду України, Слотвінська Н. Д. (2018)
Орлеан А. М. - Особливості затримання уповноваженою службовою особою в контексті Європейських стандартів (2018)
Войціховський А. В. - Кібербезпека як важлива складова системи захисту національної безпеки європейських країн (2018)
Kachynska M. - Prevention of Domestic Violence in Families of Police Officers: Polish Experience (2018)
Крупко Я. М. - Загальна характеристика спеціальних (бюджетно-процесуальних) принципів розподілу коштів між бюджетами (2018)
Попова А. В. - Центральний контрагент як професійний учасник ринків фінансових послуг (2018)
Юхимчук Р. В. - Інформаційні технології у робочому процесі онлайн-видавництва, Сеньківський В. М. (2018)
Хамула О. Г. - Створення ієрархічної моделі факторів порівняльного дослідження платформ для реалізації дистанційного навчання, Конюхов А. Д. (2018)
Маїк В. З. - Дослідження формування висоти елемента шрифту Брайля на макалатурному картоні типу Н (2018)
Конюхова І. І. - Дослідження денситометричних показників відбитків струменевим способом друку, Рибка Р. В., Ривак П. М., Рибка Р. П. (2018)
Воржева О. В. - Прогнозування завантаженності газетного виробництва (2018)
Туряб Л. В. - Аналіз виробничих ризик-факторів, що чинять несприятливу дію на працівників друкарських і післядрукарських цехів, Жидецький В. Ц., Кулік Л. Й. (2018)
Жмихов Я. Ю. - Формати даних автоматизованої системи керування друкарнею, Шаблій І. В., Огірко І. В. (2018)
Ясінський М. Ф. - Характеристика пластоеластичних властивостей флексографічних фотополімерних форм, Слободяник В. Г., Шибанов В. В. (2018)
Марисюк К. Б. - Кримінально-правовий захист рівності громадян за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками у актах Ради Європи, Слотвінська Н. Д. (2018)
Rudanetska O. - Labor Protection in Ukraine and Abroad: Legal Aspect (2018)
Khlaponin D. Y. - Normative-Legal Regulation of Cyber-Physical Systems in the Leading Countries of the World, Trush I. V. (2018)
Білецька Г. А. - Судово-медичне бачення проблеми виникнення та діагностики ятрогеній (2018)
Ільків Н. В. - Правова природа орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (2018)
Менів Л. Д. - Проблемні питання захисту прав споживачів (2018)
Панова О. О. - Особливості cтруктури адміністративно-правових відносин у сфері забезпечення публічної безпеки (2018)
Гуляс Я. Ю. - Регулювання cурогатного материнства в українському законодавстві, Пархоменко М. М. (2018)
Шепітько М. В. - Злочини проти правосуддя: проблеми класифікації (2018)
Устинова І. П. - Міжнародний досвід провадження по справах, що виникають із публічних правовідносин, Бузун О. О., Хомченко О. В. (2018)
Залізко О. М. - Правовий статус арбітрів спортивного арбітражного суду (2018)
Корчагіна А. М. - Розвиток правового визначення застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження (2018)
Полубатко В. В. - Система нормативно-правових актів у сфері реалізації права на безпечне для життя і здоров’я довкілля (2018)
Король Д. А. - Захист інтелектуальної власності, яка використовується у господарській діяльності: сучасні проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Орлеан А. М. - Особливості продовження строку тримання під вартою в контексті Європейських стандартів (2018)
Волощук Т. В. - Переважне право на залишення на роботі при вивільненні працівників (2018)
Гуйван П. Д. - Сутність принципу пропорційності при обробці персональних даних особи (2018)
Лещенко Р. - Правові стандарти Європейського Союзу в сфері валютного контролю, Заїка А. (2018)
Pashinskiy V. Y. - Concept and Structure of Administrative (Military-Administrative) Legal Relations in the Field of State Defense (2018)
Самофалов Л. П. - Порівняльна характеристика кримінальних покарань України та Республіки Молдова, Самофалов О. Л. (2018)
Цвєткова Ю. В. - Правове регулювання свободи православного віросповідання в контексті державно-правової політики Великого Князівства Литовського з 1385 по 1569 роки (2018)
Шамрай В. В. - Конституційна модернізація у сучасному світі: порівняльно-правовий аналіз (2018)
Залізко О. М. - Правова природа рішень спортивного арбітражного суду (2018)
Shymanovska V. O. - Comprehensive Analisis of Independent Regulatory Authorities in Ukraine, Portugal and Lithuania (2018)
Гавенко С. Ф. - Дослідження градаційних характеристик відбитків цифрового друку, Бернацек В. В., Лабецька М. Т., Ривак П. М. (2019)
Зацерковна Р. С. - Дослідження якості відбитків екосольвентного цифрового друку під час виготовлення рекламної продукції, Слоцька Л. С. (2019)
Гавенко С. Ф. - Вплив праймерів на денситометричні та колориметричні характеристики відбитків цифрового друку, Рибка Р. П., Рибка Р. В., Конюхова І. І. (2019)
Кулік Л. Й. - Класифікація та технологічні особливості конструкції сучасних каталогів, Котмальова О. Г. (2019)
Коротка В. О. - "Розумне паковання" у світовій пакувальній індустрії (2019)
Кадиляк М. С. - Розроблення дизайну і дослідження якості паковання для дитячого харчування, Снігур Н. С. (2019)
Назар О. Р. - Аналітичні дослідження технології виготовлення рекламних магнітів, Назар І. М. (2019)
Мартинюк М. С. - Екологічність паперових видань: аналітичний огляд методів оцінювання вуглецевого сліду книжкового виробництва (2019)
Савченко О. М. - Аналітичні дослідження сфери використання лазерних технологій (2019)
Гладун Д. В. - Автоматизація групування зображень у вигляді вебсервісу (2019)
Барегамян С. Х. - Особливості правової природи актів Конституційного Суду України, Михайленко І. Ю. (2019)
Вавринчук М. П. - Поняття публічної безпеки та порядку в діяльності Національної поліції, Когут О. В. (2019)
Kachynska M. - USA Experience in the Field of Prevention of Domestic Violence and Animal Abuse (2019)
Кравченко М. Г. - Нормативно-правове регулювання права на очікуване життя: сучасний стан в Україні та Федеративній Республіці Німеччина, Косілова О. І. (2019)
Мельник С. М. - Суб’єкти військового управління vs органи військового управління: правовий аспект (2019)
Мельничук С. М. - Роль фінансової діяльності сучасної держави Україна у забезпеченні екологічної безпеки (2019)
Зарубіна І. Н. - Деякі аспекти реформування публічної служби на прикладі проходження служби помічниками суддів Патронатної служби (у світлі оновленого законодавства України про державну службу та Кодексу адміністративного судочинства України) (2019)
Бондаренко К. О. - Конкурсний відбір науково-педагогічних працівників: проблемні аспекти (2019)
Усік Д. А. - Інститут істотного порушення договору за Конвенцією Організації Об'єднаних Нації "Про договори міжнародної купівлі-продажу товарів" від 11 квітня 1980 року (2019)
Cмірнов Г. Ю. - Особливості захисту права на участь в управлінні господарським товариством (2019)
Аніщенко Т. С. - Щодо повноважень дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ у державному органі з урахуванням вимог антикорупційного законодавства, Орлов Д. Л. (2019)
Іваницький А. В. - Застосування заходів впливу Нацкомфінпослуг до порушників законодавства про фінансові послуги (2019)
Антонюк В. О. - Автор хореографічного твору як об’єкта авторського права (2019)
Дубневич М. М. - Вплив стилів та профілів конвертування даних на якісні характеристики цифрових тонових зображень, Голубник Т. С. (2019)
Семенів В. В. - Визначення впливу ступеня заміни сірої компоненти на колірні відмінності, Писанчин Н. С., Занько Н. В., Ковальський Б. М. (2019)
Голубник Т. С. - Дослідження процесу проявлення магнітною щіткою в електрофотографії, Маїк Л. Я., Дубневич М. М., Снігур Н. С. (2019)
Гавенко С. Ф. - Дослідження якості тоновідтворення у машинах цифрового друку, Бернацек В. В., Мартинюк М. С., Рибка Р. В., Лабецька М. Т. (2019)
Назар І. М. - Аналітичні дослідження технології друку об’ємних зображень, Мартинюк М. С., Назар О. Р. (2019)
Менжинська Н. В. - Дослідження оптичної щільності зображення термотрансферного друку на самоклеючих етикетках (2019)
Гавенко С. Ф. - Дослідження градаційних характеристик під час друкування паковань для харчової промисловості, Бернацек В. В., Лабецька М. Т., Ривак П. М. (2019)
Тимченко О. В. - Математична модель багатополюсних компонентів поздовжньогоn суміщення фарб у рулонних друкарських машинах, Шевчук О. В. (2019)
Ривак П. М. - Особливості стандартів на виготовлення продукції у технологіях цифрового друку, Шаблій І. В., Рибка Р. В., Конюхова І. І., Бернацек В. В. (2019)
Слоцька Л. С. - Дослідження властивостей клеїв, які використовують під час заклеювання корінців книжкових блоків, Зацерковна Р. С. (2019)
Криховець О. В. - Сучасні тенденції пошуку оптимальної полімерної плівкової упаковки (2019)
Огірко М. О. - Вплив температури на величину міграції шкідливих домішок до харчових продуктів із надрукованих зображень на пакованнях (2019)
Кучма М. М. - Використання ріжучих плотерів для виготовлення сувенірної, рекламноїта поліграфічної продукції (2019)
Кадиляк М. С. - Розроблення дизайну і дослідження якості паковання для цукерок, Кулік Л. Й., Снігур Н. С. (2019)
Орлеан А. М. - Особливості запровадження та функціонування антикорупційного правосуддя в контексті Європейських стандартів (2018)
Виноградов А. К. - Зростання військових злочинів під час проведення бойових дій та в зоні антитерористичної операції (операції об'єднаних сил), Дроздов С. О. (2018)
Kachynska M. - Gender-based violence issues in Ukraine (2018)
Ланцедова Ю. О. - Розвиток інноваційного розуміння поняття та властивостей доказів підстав допустимості такого роду відомостей в антикримінальному судочинстві, Смірнов М. М. (2018)
Мартьянова Т. С. - Зміст понять "релігійні споруди", "культові будинки" та "релігійні святині" у контексті чинного КК України (2018)
Ткач Ю. Д. - Розвиток інноваційного розуміння періодизації, поняття та системно-структурної будови криміналістики, Фесун М. В. (2018)
Тунтула О. С. - Можливості розвитку інноваційного розуміння наукового забезпечення експертної діяльності, Довбуш Н. М. (2018)
Цвєткова Ю. В. - Томос для Української Православної церкви: правові перспективи та попередній канонічно-правовий аналіз становища сторін (2018)
Штефан А. С. - Зміст принципу змагальності у новій редакції ЦПК (2018)
Краснокутський О. В. - Історичний огляд виникнення механізмів забезпечення прав засуджених до позбавлення волі в міжнародній практиці та у вітчизняній кримінально-виконавчій діяльності (2018)
Korshun A. - Internally Displaced Persons' Right to Education in Ukraine: Legal Provisions and Problems of Realization (2018)
Лимаренко Ю. С. - Створення злочинної організації: стан виявлення кримінального правопорушення (2018)
Мороз Є. С. - Особливості розгляду справ про адміністративні правопорушення за участю органів державного фінансового контролю (2018)
Салій С. Л. - Реформування бюджетних правовідносин в умовах взаємодії з міжнародними фінансовими організаціями (2018)
Maciąg-Świontek M. - Международно-правовые аспекты спора по Южной Осетии (2018)
Тарасенко Я. В. - До питання про фінансово-правну сутність поняття субсидіарності (2018)
Мосьондз С. О. - Адміністративна деліктність у сфері безпечності та якості харчової продукції: ознаки та усунення правових колізій, Запотоцька О. В. (2019)
Барегамян С. Х. - Правові засади державного контролю за діяльністю суб’єктів господарювання в сфері транспорту в контексті євроінтеграції України (2019)
Білецька Г. А. - Особливості діагностики пріонових хвороб в практиці судово-медичного експерта (2019)
Ващишин М. Я. - Національна екомережа як стратегія екологічного управління (2019)
Kachynska M. - Some Aspects of Gender-Based Violence Stereotypes (2019)
Кравченко М. Г. - Формалізовані та неформалізовані основні права: досвід України та Німеччини (2019)
Мамницький В. Ю. - Пред'явлення позову про визнання необґрунтованими активів та їх витребування: надане законом право чи помилка законодавця, Лебедєва А. М. (2019)
Олішевський О. В. - Стан нормативно-правового та процесуального забезпечення протидії пропаганді расовій чи національній дискримінації в України (2019)
Новіков О. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку корупції у приватному секторі (2019)
Павлович-Сенета Я. П. - Основні поняття та принципи переміщення товарів і транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України (2019)
Цекалова Н. І. - Деякі аспекти існування не людських прав у співвідношенні з правами людськими (2019)
Струс Л. Б. - Правове регулювання зміни статі (2019)
Maciąg-Świontek M. - Проблема ограничения суверенитета государств-членов международных организаций (2019)
Кукура Ю. А. - Дослідження технологічних особливостей застосування анілоксів GTT-гравіювання у виробничих умовах, Кукура В. В., Репета В. Б., Баран Н. В. (2019)
Сеньківський В. М. - Оптимізація моделі пріоритетного впливу факторів на якість проектування післядрукарських процесів, Сеньківська Н. Є., Кудряшова А. В. (2019)
Луцків М. М. - Моделювання впливу лініатури растрової шкали на оптичну густину, Бубен В. Р. (2019)
Кульчицька Х. Б. - До питання модернізації видавничо-поліграфічного підрозділу в умовах нестабільного попиту на продукцію, Семенів М. Р., Предко Л. С. (2019)
Кобевко А. Т. - Загальний регламент захисту персональних даних ЄС: що слід враховувати для поліграфії, Тимченко О. В. (2019)
Коляда Р. В. - Про квадратні корені матриць над довільним полем, Мельник О. М., Прокіп В. М. (2019)
Гуртовий О. Г. - Розрахунок нескінченної плити на недеформівній основі піддією локального навантаження аналітичним методом, Тинчук С. О., Угрин Л. С. (2019)
Пирч Н. М. - Еквівалентність за марковим наборів тихоновських просторів та ізоморфізми груп неперервних відображень (2019)
Сікора Л. С. - Інформаційно-когнітивні концепції процесів інтелектуальної діяльності особи під час прийняття рішень у кризових умовах, Лиса Н. К., Тупичак Л. Л., Сабат В. І., Навитка Л. М. (2019)
Палига Є. М. - Сучасні трансформації та їх вплив на економічний розвиток України, Палига І. Є., Онещак О. Я., Ярема О. Р. (2019)
Базилюк В. Б. - Методичний підхід до визначення ефективності проведення трансформації бізнес-процесів в складних соціально-економічних систем (2019)
Гірняк О. М. - Професіоналізм у менеджменті і його вплив на зменшення ризику банкрутства підприємства, Лазановський П. П. (2019)
Шира Т. Б. - Корпоративна культура в процесі забезпечення корпоративної безпеки підприємства (2019)
Бусарєв Д. В. - Удосконалення підходів до забезпечення сталого розвитку паливно-енергетичного комплексу (2019)
Струк Н. Р. - Маркетингово-логістичне управління в умовах сучасного підприємництва, Карпій О. П. (2019)
Сосновська О. О. - Вплив внутрішніх факторів на процес управління маркетинговою діяльністю, Хамула О. Г., Ярема О. Р. (2019)
Кобрин Л. Й. - Удосконалення методики оцінки інноваційної активності з метою підвищення ефективності стратегічного управління підприємством (2019)
Яремик Х. Я. - Методичні підходи оцінки інвестиційної безпеки підприємства, Яремик М. І. (2019)
Вишновецька С. В. - Поняття та види роботи за межами встановленої тривалості робочого часу, Мисюк О. С. (2019)
Грібов М. Л. - Кримінальна процесуальна протидія незаконному заволодінню транспортними засобами, Венедіктов А. А., Венедіктова Ю. Є. (2019)
Марисюк К. Б. - Пеналізація як метод кримінально-правової політики, Канцір В. С. (2019)
Черняк А. М. - Виявлення та розслідування наркозлочинів: правові проблеми діяльності оперативних підрозділів та шляхи їх вирішення (2019)
Андрусишин Р. М. - Захист прав споживачів в Україні, Марцинюк М. О. (2019)
Буканов Г. М. - Проблема формулювання дефініції забезпечення екологічної безпеки (2019)
Гудима-Підвербецька М. М. - Співвідношення субсидіарних і акцесорних зобов'язань в цивільному праві України (2019)
Закоморна К. О. - Поняття децентралізації публічної влади у вітчизняній та зарубіжній доктрині (2019)
Книш С. В. - Види форм забезпечення адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров'я в Україні (2019)
Коваль О. М. - Деякі особливості правової охорони секрету виробництва (2019)
Ланцедова Ю. О. - Проблеми співвідношення асиметрії повноважень сторін захисту та обвинувачення і принципу змагальності кримінального провадження, Остапенко Л. А. (2019)
Марусенко Р. І. - Проблеми набуття права власності на землю за набувальною давністю (2019)
Менська О. А. - Викуп пам'яток культурної спадщини як підстава припинення права власності: національний та зарубіжний досвід (2019)
Nalyvaiko O. - Modern Terrorism Threats in the Conditions of Hybrid War against Ukraine, Khanchych V. (2019)
Олійник А. Ю. - Конституційна свобода особи на підприємницьку діяльність в системі економічних свобод, Шморгун О. С. (2019)
Романов М. В. - Теоретичне обгрунтування необхідності скасування довічного позбавлення волі (2019)
Бурда О. М. - Кримінологічний аналіз організації мережі роздрібної торгівлі та системи її охорони (2019)
Гринишин О. А. - Розмежування ст. 356 КК України "самоправство" та ст. 355 КК України "Примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань" в аспекті свободи договору (2019)
Логоша В. В. - Захист цивільних прав наймодавця при розірванні договору найму (оренди) житла: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Шек А. С. - Проблемні аспекти реалізації культурних прав людини в контексті глобалізації (2019)
Ватуляк Ю. В. - Конструктивні особливості інструмента для поперечного бігування картону, Шустикевич А. І., Терницький С. В. (2019)
Верхола М. І. - Моделювання та дослідження впливу розтиральних циліндрів на розподіл потоків фарби у фарбодрукарській системі розгалуженої структури, Гук І. Б., Калитка М. І. (2019)
Нерода Т. В. - Визначення базових дескрипторів при моделюванні цільового вебінтерфейсу для розподіленого надання освітніх послуг (2019)
Zatserkovnyi R. H. - Analysis of Braille translation software, Mayik V. Z., Zatserkovna R. S., Mayik L. Ya. (2019)
Кудряшова А. В. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів проектування післядрукарських процесів на основі лінійного згортання критеріїв (2019)
Кульчицька Х. Б. - Оцінювання ризику при визначенні тиражу видання, Семенів М. Р., Предко Л. С. (2019)
Зелінська Н. В. - Видавнича культура шкільного підручника: редакторські та дизайнерські аспекти, Листвак Г. Б. (2019)
Огар Е. І. - Сучасні медійні засоби "перепрочитання" творів української класики для дітей (2019)
Тріщук О. В. - Мовні засоби увиразнення заголовків у сучасних медіа, Фіголь Н. М. (2019)
Щегельська Ю. П. - Інтерактивні фільтри доданої реальності у соцмережі "Snapchat" як інструмент рекрутингу потенційних працівників комерційними брендами та розширення їх цільової аудиторії (2019)
Михайлович О. П. - Інтегрований підхід до вивчення рекламного тексту (2019)
Бондар О. В. - Концепт "літературна премія": проблеми означення (2019)
Астапцева Х. А. - Галичанізми у fashion-публіцистиці Львова міжвоєнного періоду: зауваги на захист галицького лексикону (на матеріалах щоденників "Діло" та "Новий час" (2019)
Файчук Т. Г. - Оcобливості редагування перекладу міжнародних договорів українською мовою (2019)
Кириченко А. А. - Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства (Латвия – Эстония) по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, Бидей А. Н. (2019)
Кириченко А. А. - Базисные инновационные конституционные полномочия Президента государства, прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, Руденко О. В. (2019)
Виноградов А. К. - Сопутствующие инновационные конституционные полномочия прокуратуры и антиделиктных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов (2019)
Геєць І. В. - Соціальна сутність та соціальна функція держави: порівняльно-правовий аспект (2019)
Домброван Н. В. - Отечественные конституционные основы полномочий субъектов властных полномочий по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса физических лиц и иных социосубъектов (2019)
Кравченко М. Г. - Ієрархічність основних прав (2019)
Ланцедова Ю. О. - Можливості уточнення властивостей доказів та підстав юридичної відповідальності слідчого чи інших суб’єктів владних повноважень за порушення порядку їх отримання в антикримінальному судочинстві, Виноградов А. К. (2019)
Ткач Ю. Д. - Сравнительный анализ конституционных основ стран постсоветского пространства от Азербайджанской до Кыргызской Республики по соблюдению и восстановлению правового статуса социосубъектов, Косаревская О. В. (2019)
Ткач Ю. Д. - Инновационное понимание механизма передачи власти от избирателей Президенту государства и иным субъектам властных полномочий, Руденко О. В. (2019)
Тунтула А. С. - Сравнительный анализ базисных международных правовых актов в контексте обеспечения, соблюдения и восстановления правового статуса физических лиц и иных социосубъектов, Бидей А. Н. (2019)
Тунтула А. С. - Сравнительный анализ конституционных основ ведущих стран мира в части полномочий Президента страны и иных органов по обеспечению, соблюдению и восстановлению правового статуса различных видов социосубъектов, Виноградова А. А. (2019)
Цекалова Н. І. - Основні права з інституційною гарантією і без неї (2019)
Швагер О. А. - Щoдo визнaчення електрoнних грoшей як зaсoбу плaтежу, Гoлoднa A. С. (2019)
Дударець Р. М. - Типові слідчі ситуації на початковому етапі розслідування створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань (2019)
Васильєва В. П. - Сучасні підходи в профілактиці корупційних правопорушень у США (2019)
Матат А. В. - Функції основних прав людини (за матеріалами німецької правничої доктрини) (2019)
Сергєєв К. О. - Ускладнення законодавчої системи внаслідок динамічного розвитку інформаційних технологій (2019)
Вахліс І. В. - Джерела дисциплінарно-деліктного права (2019)
Пенська А. О. - Проблеми скасування депутатської недоторканності: Україна та зарубіжний досвід, Шевчук Н.В. (2019)
Трофімов Б. Д. - Щодо реформування інституту відшкодування (компенсації) шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю слідчого, прокурора в ході кримінального провадження (2019)
Бусол О. Ю. - Концепція існуючих корупційних можливостей (2019)
Кононенко В. В. - Декомунізація як правова чи політична оцінка наслідків комуністичного режиму: український досвід в загальноєвропейському контексті (2019)
Марисюк К. Б. - Становлення інституту сприяння у вчиненні злочину в Україні, Коружинець І. І. (2019)
Казначеєва Д. В. - Умовно-дострокове звільнення від відбування покарання: досвід закордонних країн, Казначеєв В. М. (2019)
Савченко В. О. - Проблеми застосування франчайзингу в Україні (2019)
Устинова І. П. - Сучасний стан законодавчого забезпечення регулювання ринку криптовалюти в Україні, Поляцко А., Кудра І. (2019)
Гдичинський В. Б. - Предметно-дисциплінарний характер правових парадигм у правотворчості (2019)
Kliuchkovych V. Yu. - Essence of Judicial Enforcement and the Interrelation between Judicial Enforcement and the Concepts of Judicial Power, Judicial Activity and Justice (2019)
Солодова К. Ю. - Міжнародні акти у системі джерел адміністративного права (2019)
Риженко Т. Г. - Конституційне закріплення права на охорону здоров'я в країнах романо-германської правової сім'ї (2019)
Шек А. С. - Актуальні питання здійснення народовладдя в умовах глобалізації (2019)
Кузьменко Ю. В. - Правнична освіта в Україні в умовах модернізації вищої школи (2019)
Марисюк К. Б. - Питання об'єктивної сторони складів злочину, передбаченого ст. 197-1 КК України, Петрашкевич І. М. (2019)
Чистоклетов Л. Г. - Методи дослідження проблематики адміністративного права, Капленко Г. В., Хитра О. Л. (2019)
Бойко І. В. - Ініціювання адміністративної процедури, Різун Р. Л., Тарадуда О. Є. (2019)
Божок С. Г. - Сучасний стан апарату та законодавчі основи діяльності Національної поліції України (2019)
Гоцуляк Ю. В. - Атрибути правового буття у вченні Аристотеля, Гненна М. В. (2019)
Кравченко М. Г. - Універсальність як визначальна характеристика сутності основних прав людини, Косілова О. І. (2019)
Парута О. В. - Правова соціалізація та правова система: проблеми взаємозалежності (2019)
Пічкуренко С. І. - Використання досвіду функціонування підрозділів внутрішньої безпеки Національної поліції України в діяльності кримінально-виконавчої служби, Злагода О. В., Кацан Л. О. (2019)
Регуш А. В. - Теоретична характеристика психолого-криміналістичного профілю особи невідомого злочинця (2019)
Савченко В. О. - Правовий статус фотографа в Україні (2019)
Tolkachova I. А. - The Institute of Constitutional Complaint in Ukraine and Foreign Countries: Comparative and Legal Analysis, Momotiuk V. О. (2019)
Шевченко Н. Л. - Шляхи удосконˑалення законодˑавства у сфері адміністративно-правового забезпечення дотримання прав людини в правоохоронних органах України (2019)
Шиян Д. С. - Суспільна небезпека нецільового використання бюджетних коштів, Шиян О. Ю. (2019)
Шинкар М. Л. - Організаційні та правові заходи оптимізації механізмів запобігання банкрутству та примусовій ліквідації вітчизняних банківських установ (2019)
Андрієвська Л. О. - Врегулювання спору за участю судді, Фоміна Д. О. (2019)
Біленська Є. О. - Проблемні питання оскарження наказу про проведення податкової перевірки (2019)
Вацеба В. І. - Актуальні проблеми поновлення договору оренди землі (2019)
Горбачевська Т. І. - Захист прав людини у збройному конфлікті між Україною та Росією: питання юрисдикції у світлі практики Європейського суду з прав людини (2019)
Мартинюк В. - Реалізація прокуратурою функції представництва при здійсненні захисту порушених інтересів держави у сфері земельних відносин (2019)
Пономаренко С. О. - До питання про доцільність запровадження інституту кримінальної відповідальності юридичних осіб в Україні (2019)
Титаренко А. В. - Особа кіберзлочинця як елемент криміналістичної характеристики (2019)
Шестопал К. Е. - Право на уважение частной и семейной жизни в практике Европейского Суда по правам человека: последние тенденции (2019)
Явтушенко О. В. - Пропорційна система з відкритими списками: виклики та перспективи запровадження в Україні (2019)
Орлеан А. М. - Ратифікація та імплементація статуту міжнародного кримінального суду як напрям адаптації вітчизняного законодавства до законодавства ЄС (2018)
Буканов Г. М. - Система забезпечення екологічної безпеки України (2018)
Маланчук Т. В. - Окремі проблемні питання вексельного обігу в Україні та шляхи їх вирішення, Дробязко Н. С. (2018)
Миронюк О. - Поняття та етапи здійснення реформування права в Україні (2018)
Новіков О. В. - Кримінально-правова охорона прав інтелектуальної власності у Сполучених Штатах Америки (2018)
Олійник А. Ю. - Юридична відповідальність як гарантія реалізації прав, свобод та обов’язків особи у сфері новітніх технологій, Настенко Д. Ю. (2018)
Руденко О. В. - Правовий аналіз імплементації стандартів євроінтеграції у процес розвитку туристичних відносин України, Кульба Г. Б. (2018)
Дідовець О. М. - Передумови формування універсального права транскордонної сек’юритизації активів (2018)
Іванов С. С. - Зарубіжний досвід застосування запобіжних заходів у кримінальному процесі (2018)
Шумський І. К. - Етнорелігійний чинник у контексті історичних зв’язків Київської Русі і Скандинавії (2018)
Бусол О. Ю. - Дієвість і ефективність новітньої системи запобігання корупції в Україні (Частина перша) (2019)
Діковська І. А. - Колізійне регулювання речових відносин у праві України, Швейцарії, Угорщини та ЄС (2019)
Личенко І. О. - Право власності як об'єкт кримінально-правової охорони (2019)
Орлеан А. М. - Кримінально-правова кваліфікація торгівлі людьми: науково-практичний коментар до ст. 149 КК України (2019)
Виноградов А. К. - Новая доктрина сущности, исчерпывающего перечня и законодательного представления общеправовых обстоятельств, исключающих антисоциальность деяния, Виноградова А. А., Ткач Ю. Д. (2019)
Деркач Е. М. - Щодо вдосконалення економіко-правового регулювання внутрішнього ринку боргових цінних паперів шляхом посилення ролі держави як учасника фондового ринку, Рябов Д. С. (2019)
Дуравкіна Н. І. - Атипова зайнятість: загальна характеристика правового регулювання в країнах ЄС (2019)
Галус О. О. - Правове регулювання форм безпосередньої участі територіальної громади у вирішенні питань місцевого значення (2019)
Голобутовський Р. З. - Судова влада в контексті розуміння феномену державної влади (2019)
Kobko Ye. - National Interest as Basis of National Security of Ukraine in Modern Geopolitical Space (2019)
Лавренова О. І. - До питання про оптимізацію системи адміністративних стягнень (2019)
Мамницький В. Ю. - Врегулювання спору за участю судді: проблемні аспекти правозастосовчої практики, Кахнова М. Г. (2019)
Мартинюк О. В. - Жінка як суб'єкт злочину в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) (2019)
Маршуба М. О. - Зарубіжний досвід запобігання злочинності шляхом архітектурно-просторового планування міст (2019)
Мельничук С. М. - Проблемні питання процедури публічних закупівель в Україні (2019)
Nalyvaiko O. - Social and Economic Systems of Society: Concept, Objectives, Trends, Chepik-Tregubenko O. (2019)
Циганчук Н. А. - Особливості укладення трудових договорів за законодавством України та Польщі: порівняльно-правовий аналіз (2019)
Завертайло І. О. - Нормативне регулювання повноважень прокурора при обранні, продовженні, зміні та скасуванні заходів забезпечення кримінального провадження в суді першої інстанції (2019)
Матат А. В. - Громадянство як правовий статус фізичної особи – суб'єкта основних прав (німецька доктрина та український досвід) (2019)
Ганжело В. О. - Щодо проблеми місцевих референдумів в Україні та в зарубіжних країнах. Порівняльний аспект, Кахнова М. Г. (2019)
Гоцкалюк І. П. - Правове виховання молоді як фактор розбудови української держави (2019)
Кучеренко Д. І. - Деякі проблеми правового регулювання нової редакції ст. 152 Кримінального Кодексу України, Копиленко С. Є. (2019)
Лось А. С. - Принцип презумпції винуватості для чиновників як засіб розв'язання проблеми корупції у державі: міжнародний та національний досвід (2019)
Мельниченко І. О. - Особливості дисциплінарної відповідальності працівників прокуратури (2019)
Осінська Д. С. - Боротьба з кіберзлочинністю на національному та міжнародному рівні, Осітрова Ю. О. (2019)
Плиска Ю. В. - Довірча власність в праві України та міжнародному приватному праві країн континентальної правової сім'ї (2019)
Рева А. О. - Право на свободу вираження поглядів як засіб контролю за владою в демократичних державах, Черняченко Д. Б. (2019)
Трофімов Б. Д. - Щодо закріплення в Конституції України курсу в ЄС та НАТО (2019)
Мірошников І. Ю. - Апеляційне провадження в Україні: історія та сучасність, Козлова Г. Р. (2019)
Кириченко А. А. - Блестящая перезагрузка украинской судебной власти в лице новых кассационных судов или зеркально противоположные результаты ?: гипердоклад научного системного правового исследования, Тунтула А. С., Бидей А. Н., Шаповалова О. И. (2019)
Мосьондз С. О. - Процесуальна природа призначення адміністративного судочинства в Україні (2019)
Іванова М. І. - Колізійні норми міжнародного приватного права при застосуванні іноземного права, Потапенко Є. О. (2019)
Теремецький В. І. - Досудове розслідування: зарубіжний досвід та практика застосування в Україні (2019)
Топчій В. В. - Зарубіжний досвід протидії домашньому насильству під час кримінального провадження, Кифлюк Р. В. (2019)
Турянський Ю. І. - Формування інституту прав людини у період нового часу (2019)
Чистоклетов Л. Г. - Сутність адміністративного переконання, Капленко Г. В., Хитра О. Л. (2019)
Автухов К. А. - Стан дотримання прав ув’язнених в Україні (на підставі даних, закріплених у звітах ЄКПТ), Силенок К. П. (2019)
Береза О. Я. - Суверенітет у сучасному українському інституціональному процесі (на прикладі водно-земельних відносин) (2019)
Білецька Г. А. - Особливості впливу біологічних чинників на організм людини та проведення судово-медичних експертиз в таких випадках (2019)
Бондар В. В. - Нововведення в підготовці майбутніх поліцейських (аналіз чинного законондавства) (2019)
Борисов Є. М. - Еволюція наукової думки щодо правового забезпечення військово-морської діяльності у ХV-ХІХ ст. (2019)
Гоцуляк Ю. В. - Секуляризація правового буття у вченні Томаса Гоббса (2019)
Дембіцька С. Л. - Розуміння доктрини адміністративного права (2019)
Дідківська Г. В. - Первинний фінансовий моніторинг при розслідуванні злочинів у кредитно-фінансовій сфері органами, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, Чухрай В. В. (2019)
Дяченко С. В. - Місце принципу змагальності в цивільному судочинстві, Гриценко М. О. (2019)
Зільник Н. М. - Особливості договору про надання освітніх послуг (2019)
Косілова О. І. - Основні права на свободи: новий підхід до дослідження на підставі порівняльного аналізу законодавства ФРН та України, Солодовнікова Х. К. (2019)
Краковська А. Є. - Обмеження права громадян на державну службу, Слободянюк В. О. (2019)
Кульгавець Х. Ю. - Особливості правового регулювання договору про закупівлю, Ніканорова О. В. (2019)
Лугіна Н. А. - Проблеми визначення кримінально-правових ознак об’єкту та предмету злочину, передбаченого ст. 212 КК України, Полейко І. Ю. (2019)
Москаленко К. В. - Пацієнт як суб’єкт медичних правовідносин: окремі проблеми (2019)
Моторигіна М. Г. - Втілення міжнародно-правових стандартів ефективного захисту в національне кримінальне процесуальне законодавство (2019)
Німак М. О. - Спільний заповіт подружжя: проблеми складання та виконання на практиці (2019)
Новіков О. В. - Негативні соціальні наслідки злочинності у сфері інтелектуальної власності (2019)
Rohatynska N. Z. - Legal Regulation of Relations in the Field of Customs Regulations on Crime Prevention (2019)
Телестакова А. А. - Зміст та значення фінансового моніторингу за діяльністю установ банківської системи України, Мірзоян Р. А. (2019)
Русанюк У. Я. - Правові засади організації та реалізації адміністративно-правових заходів профілактики проступків, які вчиняються посадовими особами органів публічного управління (2019)
Славко А. С. - Доступність правосуддя як складова права на справедливий суд, Василенко В. О. (2019)
Топчій Н. С. - Необхідність впровадження електронного кримінального провадження (2019)
Корінний Д. О. - Особливості розслідування торгівлі дітьми (2019)
Горбачеська Т. І. - Довічне позбавлення волі у національній правовій системі України та його відповідність міжнародним засадам захисту прав людини (2019)
Кисельова В. О. - Особливості досудової санації за Кодексом з процедур банкрутства (2019)
Кучеренко Д. І. - Впровадження норм щодо правової охорони навколишнього середовища Європейського Союзу до законодавства України, Копиленко С. Є. (2019)
Ткачук К. Р. - Господарське-правове забезпечення туристичної діяльності. Національний та міжнародний досвід (2019)
Явтушенко О. В. - Цивільно-правова відповідальність за шкоду завдану безпілотним транспортним засобом (2019)
Головкін Б. М. - Віктимність як основна категорія віктимології (2015)
Shcherbanyuk O. V. - Autonomy and Independence of the Judiciary as a Condition for Achieving the Balance between Public and Private Interests (2015)
Бобечко Н. Р. - Зміна вироку чи ухвали судом апеляційної та касаційної інстанції (2015)
Власенко В. П. - Правоохоронна діяльність органів внутрішніх справ України в сучасних умовах: теоретико-правовий аспект (2015)
Ковтун В. І. - "Європейське застереження" як гарантія державного суверенітету державчленів ЄС (2015)
Ковтун М. С. - Державний контроль за дотриманням антимонопольного законодавства щодо концентрації (2015)
Коллер Ю. С. - Оцінка змін та пропозиції щодо вдосконалення регулювання відносин у сфері безпеки дорожнього руху (2015)
Котенко А. М. - Окремі питання реалізації принципів єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (2015)
Кульчій О. О. - Правове підґрунтя спрощення ведення бізнесу в Україні (2015)
Лукашевич С. Ю. - Міжнародний досвід залучення громадськості до запобігання злочинам проти власності (2015)
Марчук А. І. - Характеристика неформальної стратифікації засуджених до позбавлення волі як специфічного субкультурного процесу (2015)
Николина К. В. - Теоретико-правові проблеми розуміння процедурних правовідносин (2015)
Оніка Л. П. - Форми соціально-виховної роботи із уразливими категоріями засуджених (2015)
Пивоваров В. В. - Детермінаційні комплекси корпоративної злочинності (2015)
Ткачова О. В. - Реалізація принципу законності в режимі виконання і відбування покарання у виді позбавлення волі (2015)
Філей Ю. В. - Роль покарання у запобіганні злочинам проти моральності (2015)
Христич І. О. - Латентна віктимізація жертв крадіжок в Україні (2015)
Васильєва М. О. - Принципи оподаткування як засоби забезпечення балансу публічних та приватних інтересів (2015)
Глушко Є. В. - Проблематика взаємодії громадськості з правоохоронними органами України у сфері протидії корупції (2015)
Ковальова Ю. О. - Побудова системи адміністративного врегулювання податкових спорів в Україні: міжнародний досвід (2015)
Терещук О. А. - Поняття та структура компетенції органу публічної адміністрації (2015)
Головко В. В. - Громадський контроль як одна з форм реалізації громадськістю права на управління державними справами (2015)
Довгуша М. П. - Проблематика експедиторської діяльності в законодавстві України (2015)
Качмар Б. М. - Міжнародно-правові засади забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні (2015)
Mykhalenko A. А. - Legal Features of Defence and Maintenance of Property on the Occupied Territory (2015)
Gararuk I. - Comparative Legal Description of Ensuring the Right to Commercial Secret in the EU and Ukraine (2015)
Хоменко В. О. - Історія становлення інституту інструментів діяльності органів місцевого самоврядування (2015)
Бусол О. Ю. - Дієвість і ефективність новітньої системи запобігання корупції в Україні (ЧАСТИНА ДРУГА) (2019)
Жаровська І. М. - Принципи адміністративно-правового механізму захисту права власності (2019)
Ващук Н. Ф. - Перспетиви удосконалення адміністративно-правового регулювання сфери легкої промисловості України (2019)
Кравченко М. Г. - Інституційні та організаційні гарантії основних прав людини: досвід України та Німеччини (2019)
Кравченко К. В. - Окремі аспекти поняття та правового статусу фізичної особи по фазам життя, Солодовнікова Х. К. (2019)
Мельник С. М. - Ознаки військового управління: адміністративно-правовий аспект (2019)
Мельничук С. М. - Фінансова діяльність сучасної держави Україна в контексті реалізації її функцій (теоретичні питання) (2019)
Парута О. В. - Духовність як фактор правової соціалізації (2019)
Писаренко Н. Б. - Внутрішня незалежність суддів (деякі міркування на тлі змінених положень Кодексу адміністративного судочинства України) (2019)
Семчук Н. О. - Кримінально-правовий захист породілі від акушерської агресії (2019)
Титаренко О. О. - Досвід Латвії в програмуванні протидії злочинності: можливості для України (2019)
Цекалова Н. І. - Права людини чи людські права (2019)
Стасюк О. М. - Виконавчий напис нотаріуса (конституційно-правовий аспект) (2019)
Вільгушинський В. М. - Проблеми визначення суті і змісту принципів гласності та відкритості як фундаментальних основ кримінального судочинства в сучасних умовах (2019)
Сірко Л. П. - Загальноправова характеристика етапів гендерно-правової експертизи: вітчизняна та зарубіжна практика (2019)
Фоміна Г. Ю. - Правові засади реабілітації осіб з інвалідністю в Україні (2019)
Поєдинок В. - Позбавлення основних прав на прикладі Конституції ФРН, Чехович Т. (2019)
Баймуратов М. О. - Правовий статус Представництва Президента України в Автономній Республіці Крим в сучасних умовах, Биков О. М., Гріненко О. О., Коструба А. В. (2018)
Дашковська О. Р. - Захист репродуктивних прав людини і демографічна політика держави (2018)
Андрусишин Р. М. - Деякі аспекти дослідження проблеми девіантної поведінки неповнолітніх (2018)
Бережний О. І. - Межі участі захисника у процесі доказування (2018)
Гончарова А. В. - Особливості обігу криптовалюти в Україні, Верещака Я. В. (2018)
Крайник Г. С. - Створення злочинної організації: склад злочину та питання удосконалення заохочувальної норми, Балега Н. В. (2018)
Кукшинова О. О. - Історія становлення і розвитку інституту виключної (морської) економічної зони, Урум Т. В. (2018)
Кулик К. Д. - Проблеми та наслідки поширення кібербулінгу в суспільстві, Дейкун І. В. (2018)
Літвінова І. Ф. - Проблеми кримінальної відповідальності за фіктивне підприємництво, Грицик Д. Д. (2018)
Літвінова І. Ф. - Суб’єктивні ознаки юридичного складу злочину "ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів)", Ковальчук В. В. (2018)
Логвиненко А. О. - Типові слідчі ситуації початкового етапу досудового розслідування легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, Омелько Г. Т. (2018)
Логвиненко А. О. - Кримінально-правова характеристика об’єктивної сторони посягання на життя державного чи громадського діяча, Сова Т. В. (2018)
Маланчук Т. В. - Проблемні аспекти правового регулювання векселів в Україні, Зоріна Я. В. (2018)
Маланчук Т. В. - Проблемні аспекти правового регулювання податкового векселя у податковому законодавстві України та шляхи їх вирішення, Купка Ю. М. (2018)
Малярчук Н. В. - Проблеми кваліфікації та відмежування катування від суміжних злочинів, Роздільна А. А. (2018)
Мірошников І. Ю. - Проблеми впровадження Антикорупційного суду в Україні, Павлович Ю. О. (2018)
Панькевич В. М. - Правові засади управління державним і муніципальним боргом, Плахтій В. Г. (2018)
Прийма С. В. - Принцип гуманізму тлумачення права (2018)
Резникова М. О. - Визнання та встановлення батьківства: процесуальні та матеріальні особливості розгляду цих категорій справ, Тишлек С. В. (2018)
Скіпенко Р. Е. - Щодо процесу трансформації пенсійного страхування в Україні (2018)
Ткач Ю. Д. - Недопустимість доказів як інформаційна основа протидії кіберправопорушенням, Косаревська О. В., Юрікян Н. В. (2018)
Тунтула О. С. - Розвиток та подальша наукова апробація основ слідознавства як базисного часткового вчення криміналістики та ордистики, Ковальова О. М., Мірошниченко С. С. (2018)
Харченко О. С. - Відображення у позначенні лише форми, що обумовлена необхідністю отримання технічного результату як підстава для відмови у наданні правової охорони знаку (2018)
Шиян Д. С. - Нормативні фактори, що обумовлюють кримінальну відповідальність за нецільове використання бюджетних коштів, Шиян О. Ю. (2018)
Шпoмeр A. I. - Пpaвoвi питaння opгaнiзaцiї дiяльнoстi суб’єктiв гoспoдapювaння пo виpoбництву opгaнiчнoї пpoдукцiї, Шпaк A. В. (2018)
Зуб О. Ю. - Спрощене позовне vs. наказне провадження в цивільному процесі (2018)
Іжевський Р. П. - Міжнародний досвід запобігання злочинам у сфері будівництва автомобільних доріг (2018)
Пашковський В. В. - Протидія та запобігання корупції в судових органах України (2018)
Антипенко В. В. - Правове регулювання банкрутства: проблеми та шляхи вдосконалення (2018)
Ганжело В. О. - Проблематика співвідношення принципів територіальної цілісності та самовизначення народів, Кахнова М. Г. (2018)
Гринчук А. О. - Проблема невідповідності української моделі довічного позбавлення волі та положень Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Грінченко Ю. В. - Проблемні аспекти процесуального статусу адвоката-захисника в кримінальному провадженні, Москалюк А. В. (2018)
Кравець Т. Є. - Правосвідомість як джерело права (2018)
Lalaiants A. O. - Accession by the European Union to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms: Opinion 2/13 and the Way Forward (2018)
Мелкумова М. Ф. - Правове регулювання харчування в закладах середньої освіти (2018)
Олефір А. Ю. - Місце і роль МВФ у правовому регулюванні валютних відносин в Україні (2018)
Пономаренко В. О. - Щодо питання кримінологічної характеристики кіберзлочинності (2018)
Фрунзе Д. М. - Конкурс, як правова підстава для зайняття державної посади (2018)
Хохлова Л. А. - Особливості дошкільної приватної освіти у сфері господарювання (2018)
Bailov A. V. - Issues of Interaction of Penitentiary Agencies and Institutions with the Departments on Combating Crime in Ukraine and Poland, Romanchuk I. O. (2017)
Бондар В. В. - Щодо проблем адміністративно-правового регулювання діяльності Національної поліції України (2017)
Романов М. В. - Мета покарання: від ідеологічних міфів до реальності (2017)
Романов М. В. - Порівняльний огляд кримінально-виконавчих систем України та Фінляндії, Глушановська С. (2017)
Tretiak T. O. - Final Decision in the Environmental Impact Assessment Procedure in Ukraine as a Multilateral Agreement (2017)
Тунтула А. С. - Система новых доктрин и концепций правового статуса молодежи: приглашение к дискуссии, Шлычек А. Ю. (2017)
Шпомер А. І. - Правове забезпечення інноваційної діяльності в Україні, Бабич Д. С. (2017)
Булах А. А. - Теоретичні та праксеологічні особливості укладення, визнання та оскарження мирової угоди в цивільному процесі України (2017)
Марисюк К. Б. - Питання предмета злочину, передбаченого ст. 366 КК України, Олеярник У. М. (2019)
Шевчук О. М. - Шляхи вдосконалення законодавства з питань діяльності митних брокерів, Церковна В. О. (2019)
Біленська Д. О. - Проблеми рейдерства в аграрному секторі України, Нестеренко І. В. (2019)
Дракохруст Т. В. - Питання інтеграції громадян України з тимчасово окупованих територій в контексті реалізації державної міграційної політики України (2019)
Корнієнко В. М. - Правове регулювання виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні, Кацель Ю. С. (2019)
Кравченко М. Г. - Правовий статус носіїв права на очікуване життя в Україні (2019)
Кравченко І. А. - Поняття правосуддя та особливості його здійснення в Україні, Колодочка О.Є. (2019)
Кульгавець Х. Ю. - Правові основи створення та припинення господарських об’єднань, Хомко Л. В. (2019)
Макарчук В. В. - Трансформація правового статусу реєстрового козацтва в умовах ліквідації Української гетьманської держави (2019)
Маланчук П. М. - Відшкодування шкоди у кримінальному провадженні в Україні у порівнянні з зарубіжними країнами, Верещака Я. В. (2019)
Маланчук П. М. - Особливості виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації як негласної слідчої (розшукової) дії в Україні та США, Кордунян І. В. (2019)
Мамницький В. Ю. - Малозначні справи та спрощене провадження як процесуальна форма їх розгляду, Кахнова М. Г., Шевченко Ю. А. (2019)
Марусенко Р. І. - Практика Європейського Суду з прав людини як джерела права (2019)
Новиков О. В. - Історичний аспект федералізації України та правові виклики сучасності, Мельниченко В. С., Бузінов О. О. (2019)
Павлович-Сенета Я. П. - Теоретико-правова характеристика дисциплінарної відповідальності як різновиду юридичної відповідальності в Україні, Лепіш Н. Я. (2019)
Таволжанський О. В. - Міжнародний досвід процесу ресоціалізації засуджених, Костів А. О. (2019)
Цекалова Н. І. - Іноземці як носії основних прав. Забезпечення прав іноземців (2019)
Тунтула О. С. - Принципова зміна інноваційного розуміння сутності та властивостей доказів і підстав допустимості такого роду відомостей в антикримінальному судочинстві, Косаревська О. В. (2019)
Хомко Л. В. - Деякі аспекти легітимації суб’єктів некомерційної господарської діяльності (2019)
Балацька О. О. - Відшкодування шкоди під час розслідування шахрайства на об’єктах залізничного транспорту (2019)
Прокопченко С. І. - Поняття, стан і тенденції економічної злочинності в Україні (2019)
Гресь Н. М. - Становлення та розвиток медіації у вирішенні трудових спорів: досвід зарубіжних країн (2019)
Копиленко П. О. - Правові стратегії, які функціонують у різних правових системах (2019)
Бурдоль В. В. - Актуальні проблеми функціонування єдиної податкової системи в ЄС (2019)
Гаджиєва Е. Є. - Сучасний стан запобігання булінгу в Україні (2019)
Гаркуша Л. С. - Контрольно-наглядова процедура (2019)
Головко А. - Практика Суду Справедливості як джерело права ЄС (2019)
Дейкун І. В. - GDPR чи Закон України "Про захист персональних даних" – що ефективніше? (2019)
Дубіна І. О. - Еволюція діяльності трибуналу з питань публічної служби Європейського Союзу (2019)
Джига Д. В. - Заборона дискримінації як принцип трудового права (2019)
Жовнерук А. М. - Проблема доцільності відбування жінками покарання у вигляді довічного позбавлення волі (2019)
Зубко А. О. - Проблема "купівлі" громадянства: міжнародно-правовий аспект (2019)
Зубко Т. О. - Провокування (підбурювання) особи на вчинення злочину під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій: кримінальні процесуальні та кримінально-правові наслідки (2019)
Коваленко Н. В. - Деякі аспекти застосування пенітенціарної пробації до осіб, які вчинили злочини повторно (2019)
Кравець Т. Є. - Кримінальна відповідальність юридичних осіб (2019)
Кузьменко Б. С. - Еволюція функцій прокуратури в контексті викликів часу (2019)
Лифарь А. О. - Дія податково-правових норм у часі на прикладі встановлення окремих місцевих податків (2019)
Лук’янова Ю. О. - Особливості імплементації норм міжнародного права та права ЄС щодо енергоефективності та відновлювльних джерел енергії у законодавство України (2019)
Лупир А. В. - Правова регламентація та передумови запровадження медіації у кримінальному провадженні України (2019)
Люлькун М. В. - Проблемні аспекти інституту значних правочинів у відповідності до Закону України "Про Товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" (2019)
Мейсар А. А. - Кіберзлочинність: сучасний стан та заходи індивідуального захисту, Ободовський Д. В. (2019)
Москальчук М. М. - Фактори, що впливають на виправлення та ресоціалізацію засуджених (2019)
Орєшкін В. П. - Принцип законності та верховенства права в адміністративному судочинстві (2019)
Полешко А. В. - До питання правового статусу Національного банку України (2019)
Ріжко Я. І. - Політика Європейського Союзу щодо захисту прав споживачів (2019)
Самойленко Н. С. - Щодо доцільності застосування замісної підтримувальної терапії в місцях позбавлення волі (2019)
Тесленко В. І. - Застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї персоналом установ виконання покарань (2019)
Тимощук Г. О. - Проблемні аспекти примусового годування засуджених в сучасних реаліях (2019)
Тютюнник М. О. - Адаптація екологічного законодавства України до законодавства Єропейського Союзу (2019)
Ушаков А. Б. - Електронне урядування: крок у майбутнє, Ковалишин П. І. (2019)
Ходош А. В. - Співвідношення права Європейського Союзу та міжнародного права (2019)
Холявка Г. А. - Шляхи вдосконалення досудової пробації щодо неповнолітніх обвинувачених (2019)
Яковініч В. В. - Роль Європейської Комісії в рамках забезпечення конкуренції в Європейському Союзі (2019)
Яковлева А. Ю. - Можливість виправлення в умовах діючої системи ізоляції під час виконання покарань (2019)
Ярмош П. О. - Дедлок ситуація в господарських товариствах: шляхи, методи вирішення (2019)
Дем’яненко Л. В. - Андрогеновий дефіцит і його вплив на стан здоров’я жінок, Семенюк Л. М. (2018)
Ткач С. М. - Желудок при сахарном диабете: противник или союзник? (2018)
Бєсєдін О. М. - Опороформувальні остеокорегувальні оперативні втручання у хворих із синдромом діабетичної стопи, Косульников С. О., Тарнапольський С. О., Кравченко К. В., Карпенко С. І. (2018)
Сулаєва О. М. - Зв'язок Q223R поліморфізму гена рецепторів до лептину з ризиком розвитку цукрового діабету: гендерні аспекти, Белемець Н. І., Гончаров С. В., Досенко В. Є., Маслій К. Ю., Ларін О. С. (2018)
Зябліцев С. В. - Зв’язок поліморфізму rs1799983 гена NOS3 з цукровим діабетом 2 типу та розвитком його ускладнень, Чернобривцев О. П., Зябліцев Д. С., Тарасенко С. О. (2018)
Кирилюк М. Л. - Случай аутоиммунного полиэндокринного синдрома типа 1 у молодой женщины: 12 лет до постановки диагноза (2018)
Styne D. M. - Ожиріння в дітей - визначення, лікування, профілактика: клінічні практичні настанови Ендокринологічного товариства (частина 3), Arslanian S. A., Connor E. L., Farooqi I. S., Hassan Murad M., Silverstein J. H., Yanovski J. A. (2018)
Hembree W. C. - Практична клінічна настанова Ендокринного товариства: ендокринне лікування осіб з гендерною дисфорією (гендерною невідповідальністю) (Частина 3), Cohen-Kettenis P. T. , Gooren L., Hannema S. E., Meyer W. J., Murad M. H., Rosenthal S. M., Safer J. D., Tangpricha V., T`Sjoen G. G. (2018)
Венцківський Б. М. - Два клінічні випадки синдрому гіперстимульованих яєчників, Венцківська І. Б., Загородня О. С. (2018)
Войтенко В. В. - Асимптомний первинний гіперпаратиреоз. клініка, діагностика, лікування (клінічний випадок), Паламарчук В. О. (2018)
Воронкова Н. М. - Лікування хронічного ендометриту на етапі прегравідарної підготовки (2018)
Дейнеко И. В. - Высокодифференцированные микрокарциномы щитовидной железы, Меренкова С. П., Жмуренко Э. В. (2018)
Дем’яненко Л. В. - Клініко-параклінічні характеристики андрогенового дефіциту у жінок репродуктивного віку (2018)
Дудар І. О. - Зв’язок гіперпролактинемії з анемією у хворих на хронічну хворобу нирок 5д стадії, Савчук В. М., Шіфріс І. М., Лобода О. М., Гончар Ю. І. (2018)
Дудник В. М. - Предиктори розвитку метаболічного синдрому в педіатричній практиці, Андрікевич І. І., Хромих А. В., Хромих К. В. (2018)
Єфімова О. О. - Ефективність мультимодальної аналгезії у пацієнтів із захворюванням щитоподібної залози, Тарасенко С. О., Кунатовський М. В. (2018)
Жмуренко Э. В. - Эндогенный гиперкортицизм и ожирение, Меренкова С. П. (2018)
Зарезенко Т. П. - Застосування холекальциферолу в комплексній терапії для корекції гіперглікемії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Жмур А. А. (2018)
Зелінська Н. Б. - Порушення розвитку статі в Україні: наш досвід, Глоба Є. В., Шевченко І. Ю., Щербак Ю. О. (2018)
Ковалевская О. А. - Раннее выявление субклинического атеросклероза и диабетической ангиопатии у пациентов с сахарным диабетом по результатам дуплексного сканирования артерій, Крушинская З. Г., Чувикина И. О., Желиба О. М. (2018)
Коваленко А. Є. - Стратегії лікування папілярних тиреоїдних карцином через 32 роки після аварії на Чорнобильській АЕС, Таращенко Ю. М., Гуда Б. Б., Мельник M. Д., Остафійчук М. В. (2018)
Крушинська З. Г. - Інфаркт міокарду та інсульт у хворих на цукровий діабет 2 типу: епідеміологічні та соціально-економічні аспекти (2018)
Кунатовський М. В. - Аналіз 22-річного досвіту хірургічного лікування пухлин надниркових залоз в умовах спеціалізованого ендокринологічного центру, Товкай О. А., Тарасенко С. О., Єфімова О. О. (2018)
Кунатовський М. В. - Анестезіологічний менеджмент емболізації маткових артерій – досвід перших трьох клінічних випадків, Тарасенко С. О., Єфімова О. О. (2018)
Ліщинський П. О. - Мініінвазивні методи лікування метастатичної хвороби високодиференційованого раку щитоподібної залози, Чирков Ю. Е. (2018)
Лисенко В. М. - Роль метаболічної хірургії у лікуванні цукрового діабету 2 типу: можливості, проблеми та перспективи, Крестянов М. Ю., Глаголєва А. Ю., Завертиленко Д. С. (2018)
Марченко О. В. - Вплив соціального статусу на результати лікування пацієнтів із цукровим діабетом 2 типу та синдромом діабетичної стопи (2018)
Могілевський С. Ю. - Функціональний стан тромбоцитів і діабетична макулопатія у хворих на цукровий діабет 2 типу, Панченко Ю. О. (2018)
Нечай О. П. - Впровадження оновлених керівних настанов американської тиреоїдної асоціації по веденню хворих на медулярний рак щитоподібної залози (2018)
Оленич Л. В. - Особливості адаптаційних можливостей у хворих на гіпертонічну хворобу та гіпотиреоз (2018)
Романенко Ю. І. - Особливості психоемоційного стану у пацієнтів з надлишковою масою тіла та мігренню без аури і хронічною мігренню, Григорова І. А., Романенко І. Ю. (2018)
Руденко В. Л. - Анестезіологічне забезпечення під час оперативного втручання при первинному гіперпаратиреозі, Кунатовський М. В., Тарасенко С. О. (2018)
Скумс А. В. - Мультидисциплінарний підхід в хірургічному лікуванні пухлин надниркових залоз, Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М. (2018)
Тарасенко С. О. - Гемодинаміка та доставка кисню у пацієнтів з тиреотоксикозом при інгаляційній анестезії, Кунатовський М. В., Дубров С. О., Єфімова О. О. (2018)
Третьяк Е. Э. - Диагностическая ценность отдельных лабораторных показателей в диагностике субклинического синдрома кушинга у пациентов с артериальной гипертензией, Щекатурова Л. В., Черенько С. М. (2018)
Уріна М. О. - Роль 4d кт у діагностиці ектопічного розташування аденом прищитоподібних залоз у випадку первинного гіперпаратиреозу, Товкай О. А. (2018)
Singh K. - The role of a novel agent in treating diabetic polyneuropathy in its various stages of manifestation and its effect on the expression of genes of the reduced folate carrier group, Yuzvenko T. (2018)
Резолюція науково-практичної конференції "Актуальні проблеми ендокринології та ендокринної хірургії: субклінічні варіанти ендокринних хвороб", засідання ВГО "Асоціація ендокринних хірургів України" 23.11.2018 р., м. Київ (2018)
Оголошення (2018)
Букреева Л. Л. - Ирония Курта Тухольского и способы ее воспроизведения в переводе, Никитинская И. О. (2019)
Васильченко Е. Г. - Вариативность немецкой фонемы /r/ сквозь призму лингвосинергетики (2019)
Голубенко Л. М. - Розвиток граматичного роду іменників у німецькій мові, Кулина І. Г. (2019)
Колесниченко Н. Ю. - Гендерная лингвистика: истоки и прескриптивное направление (2019)
Тупікова Т. В. - Семантика дієслова hören "чути" в двн. та свн. текстах та його реконструкція, Козак Т. Б. (2019)
Усенко Р. Ю. - Функциональная направленность иронии Дитера Нура (2019)
Nykyforenko I. - Über phonetisches Minimum im Daf-Unterricht (2019)
Алексєєва О. Б. - Деякі аспекти вивчення французької мови інтернет-мереж як сучасного мовного явища (2019)
Битко Н. С. - Языковая ситуация как фактор развития англоязычной лексикографии Индии: добританский период (2019)
Болдирева А. Є. - Смисловий розвиток при перекладі (2019)
Георгієвська К. В. - Лінгвістичні особливості англомовного юридичного дискурсу (2019)
Дімова Л. С. - Французька мова для академічних цілей в діяльності наукового гуртка ОНУ імені І.І. Мечникова "Історія Ізмаїльського Червоного Хреста" (2019)
Дребет В. В. - Стилістичні характеристики у синергетиці декодування семантичного обсягу іменників (на матеріалі німецькомовної художньої прози) (2019)
Кобякова И. К. - Лингвистические атрибуты английских числительных и денумеративов, Швачко С. А. (2019)
Колегаева И. М. - Сенсо́рная лексика английского, украинского и русского языков: семантическая деривация в системе языка, лингвокогнитивный и лингвокультурологический аспекты. Статья 3 (2019)
Костроміна О. В. - Особливості сегментного рівня в мовленні сучасних австралійців (2019)
Кравець Г. Б. - Мелодійні та частотні особливості мовлення жителів Ланкаширу, Коблік В. В., Цинова М. В. (2019)
Матузкова О. П. - Харчовий код культури у фразеології англійської, української та грецької мов, Діброва І. В. (2019)
Мікава Н. М. - Структура англомовного кoнцeпту HAIR (2019)
Музя Е. М. - Топонимическая лексика и методы её лингвистического изучения (2019)
Нешко С. І. - Стратегії перекладу художніх текстів українською мовою на прикладі аналізу твору Льюїса Керрола "Аліса в країні чудес", Ель Кассем О. В. (2019)
Поздняков Д. А. - Речевой портрет сумасшедшего в художественном тексте (2019)
Попик И. П. - Структура англоязычного лексико-семантического поля "жестикуляция" (2019)
Строченко Л. В. - Асоціативні ознаки англомовного концепту GENIUS (2019)
Томчаковский А. Г. - Становление английской учебной лексикографии, Томчаковская Ю. О. (2019)
Тхор Н. М. - Англомовна стоматологічна термінологія: функціональний аспект (2019)
Чорна О. О. - Фразеологічні одиниці та їх семантичні особливості в дитячому фольклорному жанрі, Кулик К. О. (2019)
Дроздовський Д. - Британський роман після 2000 р.: антропологічні параметри постпостмодерного світогляду (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Діковська І. А. - Застосування недержавних норм державними судами до вирішення спорів, що виникають з міжнародних приватних договорів (2015)
Кириченко А. А. - Условия соответствия принципам природного права, доктринальности и законности отечественного порядка реформирования образования и науки, Шаповалова О. И. (2015)
Виноградов А. К. - Новая доктрина классификации юридических наук, сущности и перспектив развития их отдельных: групп приглашение к дискуссии, Кириченко А. А. (2015)
Марисюк К. Б. - Поняття та суть правового статусу засуджених (2015)
Меленко С. Г. - Державно-правова проблематика в філософії скептиків (2015)
Monaienko A. - Die Erweiterung der Europaeischen Union nach Osten: die Konsequenzen für die Ukraine (2015)
Mosondz S. O. - Doctrine of State Science Politics, Mykhailenko I. V. (2015)
Muzychuk O. M. - Content and Features of Economic Activity as an Object of Administrative and Legal Regulation (2015)
Ніщимна С. О. - Сутність принципів публічної фінансової діяльності (2015)
Sheremeta R. R. - Social Background of Criminal Liability for Improper Performance of Responsibilities to Protect Children Lives and Health, Bailov A. V. (2015)
Berdnikova K. V. - Features of the New Anti-Corruption Legislation in the Field of Administrative Responsibility for Violation of Restrictions on the Obtaining Gifts Provided by Law (2015)
Бонтлаб В. В. - Стадії цивільного процесу в умовах гармонізації процесульного законодавства України та ЄС (2015)
Буканов Г. М. - Засоби захисту прав і свобод фізичних і юридичних осіб конституційною юстицією України: проблеми і перспективи (2015)
Жернаков М. В. - Роль суду в урегулюванні податкового конфлікту (2015)
Zaitsev O. L. - The Main Stages of Tenders in Ukraine and their Shortcomings (2015)
Kaplya O. - Transparency of Establishing Judicial Power in Ukraine (2015)
Котирло О. О. - Правові основи регулювання біржової діяльності: реалії та перспективи (2015)
Кравченко І. С. - До питання про реформування міліції в Україні (2015)
Левченко Н. І. - Правове регулювання робочого часу: європейський досвід (2015)
Мельник В. П. - Тенденції імплементації Конвенції ООН про права інвалідів у новітніх умовах сьогодення: проблеми та перспективи (2015)
Мкртчян Р. С. - Деякі питання перегляду судового рішення у справах щодо оскарження постанов підрозділів ДАІ МВС України (2015)
Mikhailov R. - Consultative Interaction Forms of Non-Governmental Associations with Public Administrative Authorities, Merdova O. (2015)
Поліщук О. В. - Теоретичний та практичний зміст міжнародно-правового регулювання відповідальності держав (2015)
Римарчук Г. С. - Особливості організації взаємодії при розслідуванні кримінальних проваджень пов’язаних з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, Римарчук Р. М. (2015)
Romashchenko I. O. - Contractual Solutions to Problems of Corporate Groups (2015)
Tulinov V. - The Decentralization of National Administration as a Factor of Enhancement of Cooperation between the State Authorities and the Local Government, Tulinova T. (2015)
Шведова Г. Л. - Кримінальний закон як структурний елемент кримінальної юстиції у протидії корупції в Україні (2015)
Shevchenko O. V. - Is it Necessary to Establish Severe Punishments for Corruption (Experience of China and Singapore)?, Osyatinskiy S. O. (2015)
Юсупов В. В. - Полицейское право и криминалистика: вопросы соотношения (2015)
Гетьман К. О. - Правова природа основних функцій податку (2015)
Дяків Б. З. - Кримінологічне запобігання вчиненню студентами насильницьких злочинів в умовах вищого навчального закладу (2015)
Мігащук М. І. - Поняття та природа захисту права на кореспонденцію (2015)
Кириченко І. Г. - Огляд досягнень та напрямки досліджень комп’ютерного моделювання машин і механізмів у ХНАДУ, Черніков О. В., Ходирєв С. Я. (2019)
Аврунін Г. А. - Використання динамічного моделювання VisSim у вивченні дисципліни "Проектування та випробування гідроприводів”, Мороз І. І. (2019)
Шевченко В. О. - Дослідження навантаження модернізованого механізму підвіски тягової рами автогрейдера сімейства ДЗК-250, Рагулін В. М., Ходирєв С. Я. (2019)
Алексієв О. П. - Cloud Computing автомобільного трансферу та утримання доріг, Алексієв В. О., Неронов С. М., Хабаров В. О. (2019)
Koval A. O. - Neural network system for identification of non-destructive testing signals (2019)
Маций О. Б. - Огляд інформаційних сервісів для роботи з тривимірними моделями, Ніжников А. В. (2019)
Ніконов О.Я. - Інтелектуальні комп’ютерні технології розроблення транспортних засобів (2019)
Мнушка О. В. - Прикладний протокол обміну даними в Інтернеті речей, Півнєва О. А., Савченко В. М. (2019)
Лантрат О. В. - Розроблення мобільного додатку "Міські парковки", Сахно Є. В., Шапошнікова О. П. (2019)
Плугіна Т. В. - Інтелектуальна система контролю якості робочих процесів будівельно-дорожніх машин (БДМ), Єфименко О. В. (2019)
Нефьодов Л. І. - Модель вибору PHP-фреймворків для розроблення веб-додатків інформатизації проектної організації, Філь Н. Ю., Ковальов Д. С. (2019)
Петренко Ю. А. - Технологія та модель компоновки елементів мобільного сенсорного вузла моніторингу поверхневих вод, Михайлова А. І. (2019)
Батигін Ю. В. - Розрахункові співвідношення пласкої індукторної системи з масивними котушками біфіляра, Шиндерук С. О., Гаврилова Т. В., Балбекін І. А. (2019)
Солодов В. Г. - Некоторые особенности переноса примеси в приземном слое вблизи автомобильной дороги (2019)
Желновач Г. М. - Оцінка рівня екологічного впливу на якість атмосферного повітря урбанізованих територій у процесі здійснення пасажирських перевезень, Коверсун С. О. (2019)
Полтавський Е. М. - Методика роботи водія автотранспортного засобу для виконання завдань у надзвичайних ситуаціях, Кужелович В. І., Петрукович Д. Є. (2019)
Саєнко Н. В. - Дидактичний потенціал гейміфікації при навчанні іноземної мови в технічному ЗВО (2019)
Чевичелова О. О. - Особливості викладання іноземної мови за професійним спрямуванням студентам технічних спеціальностей (2019)
Скрипник Н. С. - Використання тренінгових технологій у процесі вивчення іноземної мови у немовних ЗВО (2019)
Новікова Є. Б. - Використання онлайн-додатка QUIZLET для засвоєння лексичного матеріалу під час викладання іноземних мов (2019)
Samarina V. V. - The acquisition of intercultural competence in language Courses, Shamrai O. V. (2019)
Чхеайло І. І. - Лайф-менеджмент як стратегія самоорганізації здобувачів вищої освіти, Чхеайло А. А. (2019)
Чепурна В. О. - Дослідження проблеми використання моделей змішаного навчання в фаховій підготовці інженерів-педагогів, Магдич Д. Д. (2019)
Камінська Н. В. - Договори про надання готельних послуг: сутнісні характеристики і проблеми виконання (2015)
Діковська І. А. - Комерційні правочини у приватному праві окремих країн (2015)
Костюк В. Л. - Правові акти Конституційного Суду України у системі джерел трудового права (2015)
Миронюк Р. В. - Окремі питання реформування системи органів виконання рішень суду та органів публічної адміністрації (2015)
Ніщимна С. О. - Принципи гласності, адресності та цільового використання бюджетних коштів (2015)
Омельчук О. М. - Види та зміст функцій покарання (2015)
Сліпченко С. О. - Суб’єктний склад правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість (2015)
Бойко І. В. - Право на свободу об’єднання: сутність, зміст і форми реалізації (2015)
Голобородько Д. В. - Міграційні делікти: сучасний погляд на проблему практичного застосування відповідальності (2015)
Дамірчиєв М. І. - До питання розмежування міжгалузевого регулювання фінансової діяльності (2015)
Dotsenko O. M. - Correlation of Private Life and Privacy under Ukrainian Legislation: Civil-Law Aspect (2015)
Дробуш І. В. - Механізм реалізації соціальної функції місцевого самоврядування у сфері охорони здоров’я: основні напрями удосконалення (2015)
Кочура О. О. - Правове регулювання участі педагога або психолога, а за необхідністю – лікаря при проведені слідчих (розшукових) дій за участю неповнолітнього потерпілого (2015)
Краковська A. Є. - Теоретико-методологічні підходи до вивчення змісту та еволюції соціальної функції держави (2015)
Лазнюк Н. В. - Види нормативно-правових актів (2015)
Лученко Д. В. - Про предмет оскарження рішень, дій або бездіяльності суб’єкта владних повноважень (2015)
Михайлова І. Ю. - Проблеми забезпечення соціальної справедливості в солідарній пенсійній системі України (2015)
Одуденко В. В. - Щодо повноважень та проблем участі прокурора у кримінальному провадженні при застосуванні примусових заходів виховного характеру (2015)
Патерило І. В. - Cтановлення інституту інструментів діяльності публічної адміністрації у часи Російської імперії (2015)
Полякова О. С. - Питання запровадження в Україні інституту військової поліції (2015)
Поліщук О. В. - Міжнародні міграційно-трудові відносини як об’єкт міжнародно-правового регулювання (2015)
Писаренко Н. Б. - До питання про сутність адміністративного процесу (2015)
Пустовіт Ю. Ю. - Принципи використання фінансових ресурсів Європейського Союзу (2015)
Сімонян К. М. - Структурно-функціональний зміст соціальної комунікації (2015)
Федина Д. І. - Генезис конституційних ідей в констексті формування та розвитку спеціалованих судів в Україні (2015)
Галунько А. В. - Служба дільничних інспекторів як об’єкт адміністративно-правового регулювання (2015)
Кононенко О. М. - Щодо сутності та класифікації принципів адміністративного судочинства (2015)
Яцкевич І. І. - Гармонізація правового регулювання юридичних гарантій реалізації права на працю за законодавством України та Європейського Союзу (2015)
Коцюруба О. О. - Проблеми правового регулювання фінансування політичних партій з публічних фондів (2015)
Поплавський В. Ю. - Проблемні питання, пов’язані із участю державного службовця в адміністративному судочинстві в окремих категоріях спорів (2015)
Шатковська Д. М. - Механізм адміністративно-правового регулювання запобігання та боротьби із соціально небезпечними захворюваннями (2015)
Копитова О. С. - Особливості визначення предмету договору контокоренту (2015)
Kolpakov V. K. - Definition and Principles of Administrative Torts (2015)
Muzychuk O. M. - Judicial Control over the Law Enforcement Agencies Activities in Ukraine (2015)
Bezpalova O. I. - The Principles of Fulfilling the State Law-Enforcement Function: Administrative and Legal Aspects (2015)
Poklonskiy A. S. - International Tax Agreements as a Necessary Condition for the Economy (2015)
Бебих В. - Семантичний потенціал терміна відповідно до його Належності до термінологічної системи (2019)
Безпала Н. - Специфіка вивчення лексики в діахронії (2019)
Митько Н. - Особливості вживання паремій у творах В. Шкляра (2019)
Новікова О. - Типологійні вияви пояснювальних конструкцій у сучасній українській мові (2019)
Подолянчук О. - Мова драматичних творів як засіб самоідентифікації ідіостилю Гната Хоткевича (2019)
Польова О. - Морбіальна метафора у промовах турецьких політиків) (2019)
Прокопчук Л. - Стилістичні параметри порівнянь у художньому дискурсі Василя Шкляра (2019)
Каленич В. - Композиційні особливості епіграфів у журналістських творах (2019)
Бобер Т. - Лексико-семантична група назв плечового одягу в середньонаддніпрянських говірках (2019)
Громко Т. - Матеріали до словника говірки села Піщаний Брід Добровеличківського району Кіровоградської області. А (2019)
Павликівська Н. - Основні лексико-семантичні групи мікрогідронімів Вінницької області (2019)
Плечко А. - Народна метеорологія в середньополіських віруваннях (2019)
Прокопович Л. - Діалектна лексика в романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2019)
Адріянова О. - Мовна ситуація та мовна політика пострадянської Росії (2019)
Гудкова Н. - Особливості перекладу технічної супровідної документації (2019)
Дзядзик Ю. - Лексична редуплікація в британському художньому дискурсі (2019)
Романова Н. - Вербалізація любові в німецькій мові хх століття: лексикографічний аналіз (2019)
Романюк Л. - Особливості перекладу австралійських гумористичних текстів на прикладі оповідань Генрі лоусона, Іщук Н., Корж О. (2019)
Хірочинська О. - Фонетичні оcобливості французького розмовного мовлення (2019)
Гороф’янюк І. - Дослідження українського мовного простору Молдови. Рецензія на К. С. Кожухар "Українська мова на теренах Республіки Молдова" (Кишинів, 2019 р.) (рукопис) (2019)
Груба Т. Л. - Сутнісні характеристики мовної особистості випускника профільної школи (2018)
Ніщенко М. Е. - Роль і місце соціокультурної компетентності в системі компетентнісного навчання української мови в закладах загальної середньої освіти (2018)
Ростикус Н. П. - Аналіз компонентів ситуаційної діалогічної діяльності учнів на уроках української мови в початкових класах (2018)
Бахур С. І. - Термінологічний словник як складник мовного портфоліо курсанта (2018)
Ваховський Л. Ц. - Тіньова освіта в Україні та проблема рівності освітніх можливостей, Бочарова О. А. (2018)
Горохова Т. О. - Система текстових вправ і завдань для формування граматичної компетентності майбутніх учителів-словесників (2018)
Дячок Н. В. - Історія становлення професійної мобільності як наукового поняття (2018)
Костенко Д. В. - Дослідження поняття міжкультурної компетентності: теоретичний аспект (2018)
Меняйленко О. С. - До проблеми побудови навчального словника іноземної мови, Блискун О. О. (2018)
Слухенська Р. В. - Теоретичні засади дослідження керованих фізичних навантажень у профілактиці виникнення хронічного стресу, Пасько Т. В., Пашкова О. С. (2018)
Федоренко О. Г. - Роль та місце електронного навчання в процесі інформатизації освіти, Величко К. В. (2018)
Швець О. В. - Поетично-мовленнєвий тренінг як засіб підготовки майбутнього вихователя закладу дошкільної освіти до використання поетичних творів у процесі художньо-мовленнєвої діяльності (2018)
Шевчук О. Б. - До проблеми дидактичної взаємодії: інформаційний підхід (2018)
Шкавро В. В. - Сучасні тенденції в оцінюванні якості знань майбутніх учителів української мови і літератури з мовознавчих дисциплін (2018)
Васиньова Н. С. - Ключові проблеми аналізу понятійної системи теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початку ХХІ століття) (2018)
Молчанюк В. А. - Сучасний стан проблеми формування професіоналізму майбутніх економістів (2018)
Самовілова Н. О. - Шляхи підвищення якості професійної підготовки студентів (2018)
Співак Я. О. - Професійна підготовка соціальних працівників із соціального захисту прав молоді: міжнародний досвід (2018)
Нагрибельний Я. А. - Розвиток історії педагогіки як навчальної дисципліни в незалежній Україні (2018)
Маслійов С. В. - Визначення агрофітоценозу бур’янів у сучасних технологіях вирощування пшениці озимої, Ярчук І. І., Беседа О. О., Хворостян О. В. (2019)
Бакалова А. В. - Біологічна стійкість сортів смородини чорної проти смородинового брунькового кліща в Поліссі України, Ткаленко Г. М., Дереча О. А., Борзих О. І., Гринюк Н. В., Подзюбанчук В. О. (2019)
Іванова Т. В. - Функціональні особливості трофічного використання джерел вуглецю патогенними бактеріями печериць (Agaricus bisporus), Патика М. В., Тарасюк Т. В. (2019)
Курдюкова О. М. - Як позбутися незбутниці?, Іващенко О. О. (2019)
Дем’янюк О. С. - Детоксикація ґрунтових і страхових гербіцидів у чорноземі типовому в Лівобережному Лісостепу України, Шацман Д. О. (2019)
Голосна Л. М. - Ураження сортів пшениці озимої збудником твердої сажки Tilletia caries (DC) Tul. (2019)
Бомок С. К. - Стійкість бульб сортів картоплі проти сухої фузаріозної гнилі в умовах in vitro (2019)
Положенець В. М. - Фомозна гниль — небезпечне захворювання бульб картоплі, Немерицька Л. В. (2019)
Буяшенко В. - Університетська наука сьогодення: кількість чи якість (2019)
Ярошенко А. - Феміністична соціальна робота як професійне інвестування в жіночу солідарність, Семигіна Т. (2019)
Dvoriak S. - Ten years of the OAT implementation experience in Ukraine. What further? (Second part), Karagodina O., Chtenguelov V., Pykalo I. (2019)
Байдарова О. - Як побудувати дієву модель професійних компетентностей фахівців cфери захисту прав та інтересів дітей в Україні?, Карагодіна О., Кликова П. (2019)
Бойко О. - Докторська підготовка із соціальної роботи у Великій Британії: орієнтація на ринок праці (2019)
Семигіна Т. - Нові глобальні етичні принципи соціальної роботи (2019)
Собочан. Собочан. - Етичні міркування у дослідженнях із соціальної роботи, Бертотті Т., Стром-Готфрід К. (2019)
Степурко Т. - Поведінкові детермінанти здоров’я (результати національного репрезентативного дослідження "Індекс здоров’я. Україна"), Семигіна Т., Барська Ю., Тимошевська В. (2019)
Карагодіна М. - Конкурс наукових досягнень Академії праці, соціальних відносин і туризму (2019)
Всесвітній конгрес Міжнародної конфедерації профспілок (2019)
Iashchyshchak I. - The content of social support of students at the universities of United States of America (2019)
Amadasun S. - Social work is an indispensable asset to national development’: appraisal of the social work profession among university academics in Nigeria (2019)
Левчук I. - Соціально-психологічний театр у профілактично-корекційній роботі cоціального працівника (2019)
Lirios C. G. - Specification of social work intervenion model (2019)
Слозанська Г. - Соціальна робота в громаді за кордоном: історія та сучасні тендентції розвитку, Поліщук В. (2019)
Білик Н. - Професійна мобільність як детермінанта соціальної адаптації та творчої самореалізації особистості вчителя в умовах післядипломної освіти (2019)
Тимощук Ю. - Сутність і специфіка іншомовної професійної компетентності майбутніх морських фахівціву процесі вивчення англійської мови за професійним спрямуванням (2019)
Цихуляк I. - Нова соціальна політика католицької церкви: Rerum navarum – на тлі століть (2019)
About authors (2019)
Call for papers (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Mykytiuk S. O. - The Psychological Component of the Resource-Based Approach in Higher Pedagogical Education, Mykytiuk S. S. (2019)
Usakli H. - The Base for School Folks Fall in Interaction (2019)
Кудь А. А. - Обґрунтування поняття "цифровий актив": економіко-правовий аспект (2019)
Бойко В. В. - Вибір тактики лікування хворих на міастенію різного віку в залежності від показників імунорезистентності, Клімова О. М., Лавінська О. В., Дроздова Л. А., Мінухін Д. В., Євтушенко Д. О. (2019)
Boyko V. V. - Surgical Treatment of Rectal Fistulae Using Biowelding, Kryvoruchko I. A., Parhomenko K. Yu., Firsyc T. M., Bozhko O. P., Yevtushenko D. O. (2019)
Орлеан А. М. - Проблемні аспекти вітчизняної судової реформи в контексті Європейських стандартів (2018)
Алєксєєнко І. Г. - Питання законодавчого регулювання економічної безпеки підприємництва в Україні (2018)
Аббакумова Д. В. - Процедурні аспекти функціонування Комітету Міністрів Ради Європи (2018)
Валуйська М. Ю. - Криміналізація особистості: сучасний стан вивчення та перспективи застосування цифрових технологій (2018)
Donets A. A. - Ajara’s Autonomy and Its Implications for Georgian Security (2018)
Іванова М. І. - Проблематика речового права на чуже майно, Задорожня Ю. О., Нагорна К. Г. (2018)
Казначеєва Д. В. - Проблеми удосконалення умовно-дострокового звільнення від відбування покарання (2018)
Клепка Д. І. - Деякі питання вдосконалення чинного кримінального процесуального законодавства України щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності під час досудового розслідування (2018)
Маланчук Т. В. - Проблемні питання при здійсненні українськими підприємствами розрахунків векселями у зовнішньоекономічній діяльності, Башкірова В. А. (2018)
Малюга Л. Ю. - Специфіка адаптації соціального законодавства України до законодавства ЄС: концептуально-правові основи (2018)
Мартьянова Т. С. - Утримування та осквернення релігійних святинь як форми об’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 179 КК України (2018)
Мельник О. Д. - Адміністративні правопорушення, пов'язані з корупцією: сфера охорони здоров’я (2018)
Музика Т. О. - Проблеми визначення кола осіб, що можуть бути членами житлово-будівельних кооперативів в Україні (2018)
Пипяк М. І. - Наближення правового статусу державного службовця в Україні до стандартів Європейського Союзу (2018)
Ребриш Б. Ю. - Особливості правового регулювання трастових відносин з іноземним елементом у зарубіжних країнах, Журба Ю. А. (2018)
Резникова М. О. - Особливості поділу майна подружжя за наявністю шлюбного договору, Даниляк А. В. (2018)
Резникова М. О. - Нотаріальне провадження щодо вжиття заходів до охорони спадкового майна, Лила А. В. (2018)
Самойленко Є. А. - Ефективність механізму імплементації міжнародно-правового принципу гендерної рівності у законодавство України, Купка Ю. М. (2018)
Стрельник В. В. - Правовий інструмент забезпечення ефективного та раціонального використання земель (2018)
Таволжанський О. В. - Інформаційна безпека України: стан правового забезпечення в контексті глобалізаційних процесів (2018)
Турченко О. Г. - Щодо застосування норм міжнародного права Конституційним Судом України, Бабич М. І. (2018)
Швагер О. А. - Актуальні питання правового регулювання безготівкових розрахунків в Україні, Солдаткіна Д. О. (2018)
Русанюк М. М. - Зарубіжний досвід в законодавстві щодо кримінальної відповідальності за злочини проти безпеки виробництва (2018)
Феданяк Р. В. - Суб’єктивна сторона складу злочину порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами (2018)
Суходубов В. С. - Обстановка вчинення вбивств з метою заволодіння житлом в структурі криміналістичної характеристики злочинів (2018)
Борщ М. Г. - Публічні закупівлі в господарській діяльності: проблеми та шляхи вдосконалення (2018)
Бурчак А. Ю. - Проблеми працевлаштування в сільских (фермерських) господарствах та кооперативах (2018)
Велієва Е. Ш. - Правове регулювання агрохолдингів в Україні (2018)
Власюк Д. А. - Повідомлення про підозру: поняття та теоретичні проблеми тлумачення (2018)
Грохольський П. О. - Система заходів операційного та фактичного захисту від рейдерських захопленьу аграрному секторі (2018)
Качмар З. О. - Води України як об’єкти права власності (2018)
Каплуновський І. А. - До питання державної підтримки інвестиційної діяльності (2018)
Кротюк Є. В. - Індивід як суб’єкт міжнародного права (2018)
Лялюк А. В. - Юридична відповідальність за порушення екологічного законодавства (2018)
Loitayrenko V. S. - Environmental Insurance: Theoretical and Practical Problems of Implementation (2018)
Нефортуна Я. В. - Досудове врегулювання спорів в розрізі змін до Господарського процесуального кодексу України (2018)
Піонтковська О. О. - Правове регулювання поводження з відходами у контексті європейського та українського законодавства (2018)
Репікова З. А. - Деякі аспекти правового регулювання охорони тварин, занесених до Червоної книги України (2018)
Скосарев І. Д. - Правові засади обмеження екологічних прав громадян (2018)
Тимощук Г. О. - Кримінологічна характеристики особистості злочинця-корупціонера (2018)
Титаренко А. В. - Правове регулювання недобросовісної реклами в фармацевтичній сфері (2018)
Ткачук К. Р. - Особливості становлення спортивного права в Україні. Діяльність на міжнародній спортивій арені (2018)
Фролова В. С. - Шляхи подолання рейдерства в Україні (2018)
Шаповалов Б. Р. - Проблеми вдосконалення та підвищення ефективності юридичної відповідальності за екологічні правопорушення (2018)
Шашиєв Р. С. - Відеоконференція в судовому процесі. Проблемні питання (2018)
Широкий М. О. - Деякі аспекти правової охорони рослинного світу (2018)
Dzhafarova O. - Cooperation of Law Enforcement Agencies in Prevention and Detecting Transnational Crimes, Kachynska M. (2018)
Плотнікова М. В. - Бюджетні повноваження органів місцевого самоврядування в Україні: зміст та проблеми реалізації в контексті бюджетної децентралізації, Зоріна Я. В. (2018)
Мельник Р. С. - Право громадян на інформацію та його правова природа, Петров С. В. (2015)
Гарасимів Т. З. - Девіантна правосвідомість як феномен перехідного буття права (2015)
Zharovska I. М. - Arche-Theological and Polis Ideas of Authoritativeness (2015)
Slyvka S. S. - Law in Everyday, Limit and Metalimit Dimensions (2015)
Бережний О. І. - Особливості притягнення до кримінальної відповідальності окремих категорій осіб та доказування у таких кримінальних провадженнях (2015)
Васянович О. А. - Приватне право Індії та вплив міжнародно-правових систем (2015)
Вільчик Т. Б. - Критерії оцінки права на субсидовану допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу (2015)
Калаченкова К. О. - Щодо напрямів адаптації законодавства України в сфері телекомунікації (2015)
Карпенко М. О. - Щодо питання нерозголошення відомостей досудового розслідування (2015)
Настюк А. А. - Вплив князівської влади на розвиток дипломатичних відносин Київської Русі (2015)
Небрат О. О. - Адміністративні акти як засоби протидії корупції в органах внутрішніх справ, Салманова О. Ю. (2015)
Ортинська Н. В. - Соціальні причини злочинності неповнолітніх: проблеми подолання (2015)
Petrunenko Ia. V. - International Practices and Experience of Arranging Public Procurement (2015)
Radeyko R. I. - Forms of Lobbying in the Law-Making Process (on the Model of Legislative Activity of the Verkhovna Rada of Ukraine) (2015)
Салманова О. Ю. - Право на оскарження як засіб забезпечення законності адміністративних актів органів внутрішніх справ (2015)
Свірін М. О. - Детермінанти скоєння правопорушень у сфері безпеки дорожнього руху, Коллер Ю. С. (2015)
Ткачова О. В. - Етіологія сексуального насильства серед неповнолітніх (2015)
Чистоклетов Л. Г. - З досвіду КНР в сфері адміністративно-правового забезпечення безпеки суб’єктів господарювання (2015)
Сердечна І. Л. - Права інших членів сім’ї та родичів при усиновленні дитини (2015)
Чишко К. О. - Поняття громадської безпеки та її зв'язок з категорією громадського порядку в адміністративно-деліктному законодавстві (2015)
Ортинський В. Л. - Особливості взаємодії оперативих підрозділів з органами досудового розслідування під час виявлення та розслідування економічних злочинів (2015)
Бізікін С. В. - Призначення та перспективи використання межових знаків (2019)
Зражевець Є. М. - Основні напрями роботи Служби автомобільних доріг у Харківській області, Пляка С. М. (2019)
Sun J. - Research status of limestone powder concrete, Suo L. (2019)
Жданюк В. К. - Дослідження впливу гумової крихти як стабілізувальної домішки на властивості щебенево-мастикового асфальтобетону, Костін Д. Ю., Петров В. І. (2019)
Гук В. И. - Урботрансконгестия или напряженность в дорожном движении в городах (2019)
Чубукин Р. Ю. - ГИС-анализ опасных геологических процессов в населенном пункте (2019)
Наливайко Т. А. - Удосконалення геодезичних вишукувань у визначенні геометричних параметрів конструкцій підіймальних кранів, Наливайко Т. Т. (2019)
Пілічева М. О. - Метод геоінформаційного забезпечення кількісного обліку земель (2019)
Перович Л. М. - До питання визначення індексу якості ґрунту в процесі будівництва автомобільних доріг, Перович Л. Л., Мартинюк Т. В., Пересоляк Р. В. (2019)
Онищенко А. М. - Перевірка відповідності гранулометричного складу дорожніх цементобетонних сумішей, Гаркуша М. В., Чиженко Н. П. (2019)
Ряпухін В. М. - Обґрунтування розрахункового навантаження на магістральних дорогах України (2019)
Саркісян Г. С. - Обґрунтування параметрів розрахункового навантаження з урахуванням рівності покриття (2019)
Арсеньєва Н. О. - Особливості функціональної класифікації автомобільних доріг (2019)
Дорожко Є. В. - Вплив розрахункової температури асфальтобетонних шарів покриття на зсувостійкість земляного полотна (2019)
Захарова Е. В. - Обґрунтування меж кліматичних районів території України в умовах сучасних змін клімату (2019)
Коваленко Л. О. - Основні причини скоєння дорожньо-транспортних пригод та їх наслідки (2019)
Фоменко Г. Р. - Вплив парковок на умови руху на магістральних вулицях (2019)
Урдзик С. Н. - Сравнительный анализ нормативных документов на проектирование автомобильных дорог (2019)
Мусиенко И. В. - Исследование экономичного продольного уклона обхода холма при трассировании автомобильных дорог (2019)
Кіяшко І. В. - Аналіз нормативної бази щодо поняття розрахункової швидкості (2019)
Догадайло О. О. - Досвід розроблення пропозицій щодо постійного снігозахисту під час реконструкції автомобільної дороги (2019)
Сєдов А. В. - Вплив хлористих протиожеледних матеріалів на безпеку дорожнього руху в зимовий період, Фоменко О. О. (2019)
Арінушкіна Н. С. - Компетентнісний вплив виробничої практики на працевлаштування випускників, Грищенко Т. М. (2019)
Лежнева О. І. - До питання визначення екологічних характеристик транспортних потоків (2019)
Бажинова Т. О. - Інтелектуальна інформаційно-керувальна система гібридних та електромобілів (2019)
Кіяшко І. В. - Методика оцінювання естетичної якості автомобільних доріг (2019)
Фоменко О. О. - Вплив властивостей ґрунту на ущільнення земляного полотна за умов від’ємних температур повітря, Сєдов А. В. (2019)
Кіяшко І. В. - Обґрунтування відстаней розташування засобів інформаційного забезпечення, Золотухін Р. О. (2019)
Величко Г. В. - Прикладные аспекты проблем эффективности BIM-технологий объектов автотранспортной инфраструктуры (2019)
Власов А. Ф. - Электрошлаковое литье заготовок с использованием электропроводных экзотермических флюсов, Макаренко Н. А., Кущий А. М., Голуб Д. М. (2019)
Голуб Д. М. - Вплив термообробки на механічні властивості наплавленого металу в штампових сталях, Кущій Г. М., Гайворонський О. О. (2019)
Кассов В. Д. - Газоповітряний нагрівач для нагріву деталей обертання при зварюванні та наплавленні, Кабацький О. В., Бережна О. В., Малигіна С. В. (2019)
Матвиенко М. В. - Влияние пластических деформаций ползучести прослойки при TLP-соединении жаропрочных сплавов на формирование напряженно-деформированного состояния узлов в процессе охлаждения, Квасницкий В. В., Голуб Д. М. (2019)
Матвиенко М. В. - Влияние предела текучести прослойки на напряженно-деформированное состояние узлов при диффузионной сварке и пайке жаропрочного сплава с учетом пластических деформаций материалов при быстром охлаждении, Квасницкий В. Ф., Макаренко Н. А. (2019)
Размышляев А. Д. - Повышение эффективности электродуговой наплавки в продольном магнитном поле, Агеева М. В. (2019)
Трембач Б. А. - Термодинамические исследования экзотермической смеси CuO-Fe2O3-Al с комбинированным окислителем в составе самозащитных порошковых проволок, Гринь А. Г., Милосердов П. А., Трембач И. А. (2019)
Турчанин М. А. - Новые направления термодинамических исследований высокоэнтропийных сплавов, Древаль Л. А., Агравал П. Г., Довбенко А. И., Ильенко С. М. (2019)
Алієва Л. І. - Формоутворення пустотілих деталей способами комбінованого видавлювання, Абхарі П. Б., Малій Х. В., Самоглядов А. Д., Шимко О. І. (2019)
Король Р. Н. - Особенности основных технологических и конструктивных параметров стационарной клети стана ХПТР для обеспечения непринудительного процесса холодного редуцирования труб (2019)
Кравченко А. В. - Особенности основных технологических и конструктивных параметров стационарной клети стана ХПТР для прокатки прецизионных теплообменных труб (2019)
Мироненко А. Ю. - Констуктивні особливості обладнання для теплого ротаційного кування прецезійних труб зі сплавів на основі молібдену (2019)
Квашнін В. О. - Визначення статичного моменту тертя при пресуванні зразка з одночасним крученням, Бабаш А. В., Яковлєв О. М. (2019)
Кинденко Н. И. - Исследование влияния режимов магнитной обработки на изменения твердости и теплоемкости быстрорежущих сталей после обработки импульсным магнитным полем (2019)
Кинденко Н. И. - Анализ гипотез о причинах, вызывающих повышение стойкости инструмента из быстрорежущей стали в результате воздействия магнитного поля (2019)
Ламнауер Н. Ю. - Визначення якості технологічного процесу виготовлення виробів з заданим лінійним розміром (2019)
Гавриш П. А. - Особливості утворення дефектів головної балки рудно-грейферного перевантажувача TAKRAF, Єрмакова С. О. (2019)
Стаднік М. І. - Вплив узгодження швидкостей вибійного конвеєра і комбайна на вихідний вантажопотік з лави, Семенченко А. К., Белицький П. В., Семенченко Д. А. (2019)
Холодняк Ю. С. - Особливості застосування спрощеної двовимірної моделі вимушених коливань у силових розрахунках плоских ферм, Подлєсний С. В., Капорович С. В. (2019)
Волошин А. И. - Перспективы совершенствования системы управления для ДСП-15, Цыганаш В. Е. (2019)
Гурковская С. С. - Применение современных систем инженерного анализа при проектировании оборудования, Красовский С. С. (2019)
Жартовський О. В. - Автоматизація налагоджування і контролю режиму роботи установки електрофізичної обробки, Кравченко В. І., Боровиков М. Ю. (2019)
Люта А. В. - Розробка програмного алгоритму автоматичної системи клімат-контролю в офісному приміщенні за допомогою ПТК "КОНТАР", Татаренко О. В., Афанасьєва М. А. (2019)
Лютая А. В. - Проектирование беспроводного пульта управления автоматизированной системой климат-контроля в помещении, Хряков А. В., Афанасьева М. А. (2019)
Цыганаш В. Е. - Повышение эффективности работы электроэнергетической системы, Белоиваненко Ю. С. (2019)
Мельников А. Ю. - Разработка информационной системы для приблизительного нахождения показателей спортсмена-метателя при помощи математического моделирования толкания ядра и применения нейросетевых технологий, Кадацкий Н. А. (2019)
Молчанов В. Ф. - Постановка нестаціонарної граничної задачі фільтрації рідини у пористому середовищі, Чернишов О. В. (2019)
Ісікова Н. П. - Математичне моделювання формування багатопараметричної оцінки учня, Решетняк Т. В., Овсянников Р. Р. (2019)
Решетняк Т. В. - Разработка нейросетевой компьютерной модели для управления крупной образовательной системой, Исикова Н. П. (2019)
Шевченко Н. Ю. - Математичне обґрунтування вибору архітектури обчислювальної мережі як елемента інформаційної інфраструктури освітнього закладу, Багач С. Г., Потапов Д. С. (2019)
Подлєсний С. В. - Дидактичні та акмеологічні аспекти роботи з талановитими студентами в рамках олімпіадного руху з теоретичної механіки, Єрфорт Ю. О., Стадник О. М. (2019)
Анотації (2019)
Автори (2019)
Скорочення (2019)
Вимоги до статей (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського