Грещук Г. - Методичні підходи до оцінювання сталості сільськогосподарського землекористування (2019)
Ступень М. - Аналіз розвитку туристичної галузі на рекреаційних територіях України, Ступень Н., Хомич Н., Рижок З. (2019)
Східницька Г. - Імперативні засади фінансової політики сталого розвитку сільських територій, Содома Р., Марків Г. (2019)
Березівський З. - Стан і перспективи зерновиробництва у сільськогосподарських підприємствах Львівської області (2019)
Петришин Л. - Впровадження інструментів електронної комерції в аграрному бізнесі, Мацьків Г. (2019)
Черевко І. - Нішеві інновації у сільському господарстві: поняття, значення і перспективи (2019)
Прохорова В. - Трансфер технологій як складова інноваційно-орієнтованого розвитку підприємства, Божанова О., Грицина О. (2019)
Яців І. - Збутова діяльність фермерських господарств, Яців С. (2019)
Ступень Н. - Ринок земель сільськогосподарського призначення в Україні: проблеми і перспективи впровадження, Дудич Г., Дудич Л., Таратула Р. (2019)
Ступень М. - Екологічні пріоритети використання земель сільськогосподарського призначення в Україні, Богіра М., Ступень О., Рижок З. (2019)
Головко О. Б. - "Чорні клобуки" на південному кордоні Русі (кінець ХІ – середина ХІІІ ст.) (2020)
Доценко В. О. - Самодержавна монархія Великого князівства Московського у другій половині ХV – на початку ХVІ ст. (2020)
Ціватий В. Г. - Європейська система міжнародних відносин і дипломатична практика в період Тридцятилітньої війни (1618–1648 рр.): інституціональний та конгруентний дискурси (2020)
Боровець І. І. - Contra spem spero: презентація словацької державності у нейтральних країнах (1943-1945 рр.) (2020)
Копилов С. А. - Василь Біднов та Іван Огієнко (до історії стосунків і співпраці в 1920-1935 рр.) (2020)
Баженов Л. В. - В ім'я української історичної науки та поділлєзнавства. До 25-річчя діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (2020)
Гуцал В. А. - Розробка Іоном Винокуром концепції черняхівської культури (2020)
Колесник В. Ф. - Дворянські опіки в системі державних органів Російської імперії (на матеріалах Державного архіву Житомирської області), Лоза А. М. (2020)
Філінюк А. Г. - Поділи Речі Посполитої та українське питання у вітчизняній історіографії (2020)
Деревінський В. Ф. - Культурно-просвітницька діяльність "Союзу українок" в 1920-1930-х рр. (за матеріалами часопису "Жіноча доля"), Капінос А. Г. (2020)
Павловська С. В. - Агітаційні листівки як складова інформацйно-комунікаційної діяльності РСЧА у перший період німецько-радянської війни на території України (2020)
Юга О. А. - Дискусії серед політичної еліти Речі Посполитої щодо шляхів розв'язання "української проблеми" та їх наслідки (серпень 1657 – вересень 1658 рр.) (2020)
Степанков В. В. - Державна ідея та спроби її реалізації політичною елітою в роки Національної революції (1648-1676) (2020)
Газін В. В. - Політика Кримського ханства щодо України та її вплив на розвиток московсько-польського військово-політичного протистояння в 1654-1667 рр. (2020)
Чухліб Т. В. - Спроби протекції Криму над Україною (1660 – поч. 1680-х рр.) (2020)
Слісаренко О. М. - Організація збройних сил Української держави на початковому етапі Північної війни (2020)
Дмитренко В. А. - Населеність домогосподарств парафіяльних священників Пирятинської протопопії у 50-70-х рр. XVIII ст. (2020)
Брехуненко В. А. - Уповноваження адвоката клієнтом як дзеркало ставлення старшини Гетьманщини до імперського центру у XVIII ст. (2020)
Таранцова Т. О. - Діяльність першого професійного товариства аграрного спрямування на українських землях: структура, особливості (2020)
Стецюк В. Б. - Польська шляхта і російська армія у Правобережній Україні (1870-ті – 1914 рр.) (2020)
Федьков О. М. - Йосип Зновіцький та інші: новоушицькі кадети в 1905–1907 роки (2020)
Глушковецький А. Л. - Суспільно-політична боротьба в Подільській губернії під час виборів до ІV Державної Думи Російської імперії (2020)
Добржанський С. О. - Трансформація міського простору і органи самоуправління Чернівців наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2020)
Чуткий А. І. - "Не знакова" постать на тлі доби: представники молоді з Поділля у стінах Київського комерційного інституту (2020)
Дубінський В. А. - M. Tugan-Baranovsky about the ways of solving the agrarian question in the Dnieper Ukraine in the early twentieth century (2020)
Кліщинський П. В. - Кам'янець-Подільська учительська семінарія в роки Першої світової війни: функціонування в умовах евакуації (1915-1916 pp.) (2020)
Адамський В. Р. - Подільський губернатор у революційні дні березня 1917 року (2020)
Марчук О. І. - Діяльність міністерства освіти УНР на чолі з Іваном Огієнком у Кам'янці-Подільському (лютий-березень 1919 року) (2020)
Ляскович Т. В. - Проблема створення та використання матеріально-технічної бази дієвої армії УНР у баченні представників українського командного і рядового складу (1919 р.) (2020)
Могильний Л. П. - Суспільно-політичні переконання Олександра Гребенецького (2020)
Хоптяр А. Ю. - Утворення та розвиток військового містечка на залізничній станції Ярмолинці (1930-1940-ті рр.), Хоптяр Ю. А. (2020)
Коляда І. А. - Волонтерська діяльність С. Жадана, Коляда Ю. І. (2020)
Мельник Р. С. - Окремі аспекти публічно-правового регулювання суспільних відносин у сфері господарювання, Петров Є. В. (2018)
Комарніцький О. Б. - Корисне і своєчасне видання про Кам'янець-Подільський доби української революції 1917-1920 рр. Хоптяр Андрій. Кам'янець-Подільський – столиця Української Народної Республіки. Історичний нарис / Туристичний путівник. Кам'янець-Подільський: ФОП Буйницький О.А., 2019. 49 с. / 71 с. (2020)
Марисюк К. Б. - До питання про поняття та ознаки причетності до злочину, Бобиляк М. М. (2018)
Філінюк А. Г. - Rues R. A brief history of the ss-police in ossola and lago maggiore 1943-1945. minusio (switzerland): edizioni insubrica historica, 2018. 165 р. (Про працю Рафаеля Руєса "Коротка історія поліції сс в Оссола І Лаго-Маджоре 1943-1945 рр.)", Клімчук Ю. А. (2020)
Проневич О. С. - Адаптація законодавства України до актів acquis communautaire у сфері охорони здоров’я: проміжні підсумки (2018)
Коротко про авторів (2020)
Валькова Є. В. - Зарубіжний досвід кримінальної відповідальності за вчинення шахрайства, Шличек О. Ю. (2018)
Крупко Я. М. - Актуальні питання реалізації кримінальної відповідальності в механізмі її застосування (2018)
Кутєпов М. Ю. - Окремі аспекти виправлення та ресоціалізації засуджених жінок (2018)
Мартинюк О. В. - Злочини проти власності жінки в Україні (друга половина ХІV – перша половина ХVІІ ст.) (2018)
Менів Л. Д. - Права споживачів при придбанні ними продукції у кредит (2018)
Олійник О. І. - Щодо деяких проблем звільнення від відбування покарання з випробуванням у разі вчинення злочину під час іспитового строку (2018)
Чехович Т. В. - Механізм гарантування реалізації принципу рівності громадян перед законом у сфері публічного управління (2018)
Shvedova H. - Actual Questions Regarding Prevention of Human Trafficking as a Direction of Anticorruption Policy (2018)
Шлычек А. Ю. - Актуальные аспекты развития правосознания будущих учителей правоведения, Валькова Е. В. (2018)
Аксьонова О. В. - До питання правового регулювання та контролю за здійсненням операцій із застосуванням криптовалюти, Федоров С. Є. (2018)
Рябова К. О. - Правові аспекти санації, Адамова В. С., Коваль І. О. (2018)
Чежегова О. В. - Загальна характеристика нормативного забезпечення функціонування системи виконання покарань в Україні радянського періоду (2018)
Міщенко О. В. - Синергетика як сучасний метод наукового пізнання кримінальної відповідальності за створення терористичної групи чи терористичної організації (2018)
Чекіта В. Г. - Процедура нотаріального посвідчення консулом заповіту подружжя (2018)
Школьний В. В. - Правова природ біткоїна як особливого об'єкта цівільного права (2018)
Білозьор О. В. - Модель децентралізації Фінляндської Республіки: характерні риси та перспективи для України (2018)
Бурчак А. Ю. - Електронна форма трудового договору (2018)
Велієва Е. Ш. - Право на евтаназію: перспективи та доцільність легалізації в Україні (2018)
Ганжело В. О. - Адміністративно-правове забезпечення реалізації права на зброю в Україні: проблеми та перспективи (2018)
Господарець Т. М. - Проблемні аспекти визначення громадянства Європейського Союзу (2018)
Гринчук A. О. - Засади регулювання націоналізації: порівняльно-правовий аспект (2018)
Заєць-Терех В. А. - Юридичні наслідки ліквідації банківських установ: проблемні аспекти (2018)
Каулько Я. І. - Щодо проблем принципу ресоціалізації осіб жіночої статі засуджених до позбавлення волі (2018)
Копиленко С. Є. - Значення гуманітарних наук для демократії (2018)
Коротких А. В. - Наслідки BREXIT: до питання громадянства Європейського Союзу громадян Великобританії (2018)
Коваленко В. А. - Актуальні проблеми судового та позасудового порядку звернення стягнення на предмет іпотеки (2018)
Кучеренко Д. І. - Особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (2018)
Maltseva D. S. - Peculiarities of Implementation of the Mediation Procedure in Criminal Cases, Ositrova Y. O. (2018)
Нефортуна Я. В. - Судова реформа. Адвокатська монополія на представництво в суді (2018)
Носуль М. В. - До питання про розмежування розбою, вчиненого організованою групою, та бандитизму (2018)
Похилько В. С. - Порівняльний аналіз кримінально-правового регулювання незаконного проведення абортів в Україні та деяких країнах Європи (2018)
Трофімов Б. Д - Електронний формат трудової книжки працівника як елемент Європейської інтеграції України, Шевчук Н. В. (2018)
Шашиєв Р. С. - Регулювання лобізму в Україні (2018)
Шевченко Ю. А. - Щодо питання законодавчого регулювання організації праці жінок на підприємствах, в установах, організаціях України (2018)
Шевченко Е. О. - Застосування примусових заходів медичного характеру за кримінальним законодавством іноземних держав (2018)
Леута О. С. - Електронні петиції як новий механізм комунікації влади та суспільства, Псьота О. В. (2018)
Гладун О. М. - Демографічні втрати України під час першого радянського голоду 1921–1923 рр., Рудницький О. П., Кулик Н. В. (2019)
Макарова О. В. - Статистика використання часу у фокусі гендерних досліджень (2019)
Ільїч Л. М. - Статистичне моделювання освітньо-кваліфікаційного дисбалансу на ринку праці, Саріогло В. Г. (2019)
Stirba V. V. - The Contribution of Avoidable Mortality to the Life Expectancy Change in the Republic of Moldova, Pahomii I. V. (2019)
Антонюк В. П. - Оцінка і пріоритети добробуту населення України, Щетініна Л. В. (2019)
Когатько Ю. Л. - Поліпшення житлових умов населення України: оцінка, потреби (2019)
Головко Л. В. - Модернізація сільського житлового фонду в Україні (2019)
Краєвська Г. О. - Європейський досвід соціального розвитку села: актуальні практики для України (2019)
Жаховська В. Л. - Сучасні тенденції соціального захисту та пенсійного забезпечення сільського населення в Україні (2019)
135 років від дня народження академіка М.В. Птухи (2019)
Правила для авторів (2019)
Колонка головного редактора (2019)
Патон Б. Е. - Алгоритмы управления электродуговой механизированной и автоматической сваркой-наплавкой с импульсной подачей электродной проволоки, Лебедев В. А., Жук Г. В. (2019)
Rudnev Ye. S. - Hinf robust control of permanent-magnet synchronous motors: stability and performance, Morozov D. I., Gritsyuk V. Yu. (2019)
Лебедєв В. О. - Оцінка ефективності використання Fuzzy регулятора в швидкодіючому електроприводі механізму подачі електродного дроту автоматизованного зварювального обладнання, Халімовський О. М. (2019)
Теряєв В. І. - Принцип узгодженого регулювання координат електроприводу в режимі генераторного гальмування, Бур'ян С. О., Стяжкін В. П. (2019)
Войтенко В. А. - Расчет 3-фазного корректора коэффициента мощности с активным выпрямителем (2019)
Дорошенко О. І. - Про нормування реактивного навантаження електропередавання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії, Борисенко С. О., Ненов П. П., Пасько А. С. (2019)
Войтенко В. А. - Системы накопления энергии в электрическом транспорте, Семенов К. И., Матковский М. В. (2019)
Маєвський Д. А. - Експериментальне визначення первинних параметрів ліній електропередач, Бесараб О. М., Семенюг О. М., Маєвська О. Ю. (2019)
Marusenkova T. A. - A rapid analysis of hardware-software tools for exploring inertial measurement units based on normality tests (2019)
Бастриков Ю. М. - Оценка перспективности ветвей в методе ветвей и границ при решении задачи коммивояжера, Гапизов А. Н., Кузнецов М. Ю., Протасова Л. И. (2019)
Зиноватная С. Л. - Повышение скорости формирования страниц web-приложения путем преобразования запроса к базе данных в набор циклов, Зиноватная А. А., Швец Н. В. (2019)
Калашніков М. В. - Зміна статистичних властивостей контейнеру у частотній області для стеганографічного алгоритму, Яковенко О. О., Кушніренко Н. І., Нечитайлова Л. В. (2019)
Защелкин К. В. - Усовершенствование аппаратной реализации метода анализа активности блоков LUT в составе FPGA-базированных систем, Дрозд А. В., Иванова Е. Н., Сулима Ю. Ю. (2019)
Vostrov G. - Analysis of the structures of algebraic dynamical systems based on a computer solution of the generalized Artin hypothesis, Opiata R. (2019)
Говорущенко Т. О. - Сучасні проблеми багатофункціональних кооперативних робототехнічних систем, Красовський М. В., Шамрелюк В. В. (2019)
Vostrov G. - Analysis of smooth numbers search methods for solving the discrete logarithm problem, Ponomarenko O. (2019)
Бубліков А. В. - Система нечіткого автоматичного керування режимом роботи двигуна приводу різання видобувного комбайну (2019)
Кондратенко Ю. П. - Оптимізація бази правил нечіткого регулятора системи автоматичного керування осадкою плавучого доку, Козлов O. В., Топалов А. M. (2019)
Крисилов В. А. - Модель системы приемо-передачи в условиях ограниченных ресурсов, Писаренко Е. А., Ву Нгок Хуи (2019)
Франжева Е. Д. - Обобщенные одномерные клеточные автоматы и динамические системы (2019)
Dermenzhy I. - Analysis of the factorization method based on elliptic curves theory, Vostrov G. (2019)
Vostrov G. - Mathematical foundation of information technologies in modern nonlinear dynamical systems, Khrinenko A. (2019)
Горкунов Б. М. - Многопараметровый электромагнитный преобразователь для систем контроля и диагностики, Львов С. Г., Сиренко Н. Н., Шибан Тамер (2019)
Ситник В. А. - Моделювання часу прототипування в управлінні it проектами (2019)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 52: Конструктор ракетно-космической техники Михаил Янгель и его свершения в ракетостроении (2019)
Василів К. М. - Математична модель електротехнічного комплексу для приводу головних циркуляційних помп ядерного реактора ВВЕР-1000 атомних електричних станцій, Мазуренко Л. І. (2019)
Милых В. И. - Численно-полевой анализ характеристик трехфазного индуктора магнитного поля для обработки различных веществ при стабилизации его тока, Шилкова Л. В. (2019)
Баранов М. И. - Результаты исследований термической стойкости опытных образцов панелей из алюминиевого сплава топливного бака самолета к прямому воздействию нормированных компонент тока искусственной молнии, Буряковский С. Г., Гриценко А. С., Костюк В. А. (2019)
Батыгин Ю. В. - Численные оценки токов и сил в линейных инструментах магнитно-импульсного притяжения металлов. Часть 2: Металлы с высокой удельной электропроводностью, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А., Стрельникова В. А. (2019)
Беспрозванных А. В. - Эффективность применения полупроводящих покрытий для регулирования электрического поля в высоковольтной изоляции электрических машин, Рогинский А. В. (2019)
Розов В. Ю. - Эффективное контурное экранирование магнитного поля трехфазных кабельных линий при ограниченном тепловом воздействии на силовые кабели, Гринченко В. С., Ерисов А. В., Добродеев П. Н. (2019)
Hinda A. - Fuzzy second order sliding mode control of a unified power flow controller, Khiat M., Boudjema Z. (2019)
Rahmani A. - Unbalanced load flow with hybrid wavelet transform and support vector machine based error-correcting output codes for power quality disturbances classification including wind energy, Slimani L., Bouktir T. (2019)
Zaitsev R. V. - Constructive solution of highly effective photoenergy module: development and experimental testing, Kirichenko M. V., Khrypunov G. S., Zaitseva L. V., Chugai O. N., Drozdova A. A. (2019)
Толмачов Станіслав Трохимович. До 80-річчя з дня народження (2019)
Шумілов Юрій Андрійович. До 85-річчя з дня народження (2019)
Колонка головного редактора (2019)
Віталій Михайлович Постолатій (2019)
Стяжкин В. П. - Безредукторный электропривод ротора электромагнитного сепаратора, Зайченко О. А., Гаврилюк С. И. (2019)
Квашнин В. О. - Разработка методики определения зависимости действующего значения фазного тока статора асинхронного двигателя в пусковом режиме, Бабаш А. В., Квашнин В. В. (2019)
Власенко Р. В. - Дослідження режиму трифазного силового активного фільтра в силовому колі дугової печі при коливаннях активної потужності, Бялобржеський О. В. (2019)
Войтенко В. А. - Сравнительный анализ энергетических показателей однодвигательного и многодвигательного асинхронных тяговых электроприводов, Водичев В. А., Калинин А. Г. (2019)
Дорошенко О. І. - Методика нормування головного критерію електромагнітної сумісності систем електропостачання промисловим і дорівненим до них споживачам електроенергії, Пасько А. С. (2019)
Постолатий В. М. - Основные уравнения многоцепных, многофазных линий электропередачи переменного тока, Чалбаш О. Х. (2019)
Дерепа Д. В. - Зменшення рівня завад на зображеннях комп’ютерних томограм легенів, Дишлюк В. О., Полякова М. В. (2019)
Петрова О. А. - Метод визначення заданого розташування всередині приміщення при використанні голосових команд, Табунщик Г. В. (2019)
Захожай О. І. - Консолідація даних та прийняття рішень на основі ранжування груп ідентичних класифікацій в гібридних системах розпізнавання, Лифар В. О., Іванов В. Г. (2019)
Глухов В. С. - К-кубитный цифровой квантовый сопроцессор на ПЛИС (2019)
Дранчук С. М. - Моніторинг швидко змінних у часі процесів в суднових машинах, з подальшим аналізом результатів, Завадський В. А., Харченко Р. Ю. (2019)
Беляев В. Л. - Упрощенные модели электроприводов с частотным регулированием в исследованиях качества электроэнергии, Скоробогатов Т. В. (2019)
Альперт С. І. - Аналіз правил комбінування, заснованих на усередненні основних призначень ймовірностей та правило комбінування Сметса (2019)
Омелич І. Ю. - Визначення тенденцій розвитку рослинного покриву на підставі розрахунку нормалізованого вегетаційного індексу на прикладі Петриківського району Дніпропетровської області, Яременко А. А., Непошивайленко Н. О., Горай І. В. (2019)
Товстюк З. М. - Оптичні характеристики елементів ландшафту в межах родовищ залізних руд за космічними матеріалами, Єфіменко Т. А. (2019)
Воробйов А. І. - Супутниковий моніторинг хмарності над зонами глибинних розломів, короткостроковий прогноз землетрусів та сейсмічна активність в Україні, Голубов С. І. (2019)
Alexandrov A. - Scalar field at large distances from spherically symmetric static configuration, Stashko O., Zhdanov V. (2019)
Парновський С. - Дослідження теплового випромінювання в радіоконтинуумі на частоті 1.4 ГГц вибраних компактних галактик з активним зореутворенням, Ізотова І. (2019)
Лозицький В. - Суттєва неоднорідність магнітного поля в головній сонячній плямі активної області NOAA 10488 (2019)
Александров О. - Перевірка формули Ейнштейна для гравітаційного відхилення світла за кривими блиску мікролінзованих джерел, Жданов В., Слюсар В. (2019)
Лозицький В. - Магнітні поля і термодинамічні умови в передмаксимальній фазі сонячного спалаху балу M6.4/3N, Стоділка М. (2019)
Криводубський В. - Електропровідність плазми в магнітних конфігураціях сонячних плям (2019)
Парновський С. - Деякі проблеми при статистичному опрацюванні астрономічних даних (2019)
Голубаєв О. - Перші результати спостережень метеорних явищ за допомогою автоматизованого відеоспектрального метеорного патруля Харківського національного Університету імені В. Н. Каразіна, Мозгова А. (2019)
Пономаренко В. - Результати фотометричного оптичного моніторингу чотирьох активних ядер галактик у 2018–2019 роках, Сімон А., Василенко В., Ізвєкова І., Баранський О. (2019)
Єфіменко В. - Астрономічна обсерваторія Київського національного університету імені Тараса Шевченка у 2018 р. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Atar Ö. - Analysis of relative age effect in muscular strength of adolescent swimmers, Özen G., Koç H. (2019)
Łukasz Bielawa - The influence of cardiac rehabilitation according to the C model on exercise tolerance and hemodynamic indices in patients after cardiac incident, Katarzyna Prusik, Krzysztof Prusik. (2019)
Joksimović M. - Anthropometric characteristics of professional football players in relation to the playing position and their significance for success in the game, Skrypchenko I., Yarymbash K., Fulurija D., Nasrolahi S., Pantović M. (2019)
Koçak Ç. V. - The relationship between self-efficacy and athlete burnout in elite volleyball players (2019)
Neykov S. - Application of hypoxicators in the rowers’ training, Bachev V., Petrov L., Alexandrova A. (2019)
Sagdilek E. - Instruction-based selective action pattern (IBSAP): a novel method for talent identification in sports, Sahin S. K. (2019)
Shevtsov A. V. - Analysis of muscle tone and strength and cerebral blood flow in kickboxers, Sashenkov S. L., Shibkova D. Z., Baiguzhin P. A. (2019)
Zeghari L. - Monitoring training loads: from training to competition, Moufti H., Arfaoui A., Bougrine N., Tanda N. (2019)
Information (2019)
Григорак А. - Порівняльний аналіз української та російської традиції зображення Страшного Суду XV - XVІII ст. (2019)
Дмитренко В. - Причини конфліктів між парафіяльними ієреями Пирятинської протопопії другої половини XVIII століття (2019)
Сапожников И. - Хаджибей и прилегающее побережье Черного моря в годы Первой российско-турецкой войны (2019)
Коваль О. - Православні храми Південної України другої половини XVIII ст. за межами Російської імперії (2019)
Шевчук А. - Подільський губернський апеляційний нормальний суд (1818 - 1840): заснування, кадровий склад і соціальний портрет (2019)
Тацієнко Н. - Селянство Уманського повіту у революційних подіях 1905-1907 рр. (2019)
Срібняк І. - Українська військово-санітарна місія в Німеччині й таборові громади полонених українців у 1919 р., Срібняк М. (2019)
Ніколаєв І. - Законодавча регламентація та механізми контролю більшовицької влади за діяльністю громадських об’єднань України у першій половині 1920-х років (2019)
Осипенко О. - Соціально-економічна політика румунської адміністрації у сільській місцевості Південно-Західної України в 1941 - 1944 рр. (2019)
Шарін О. - Окремі аспекти стану сільського господарства Півдня України у 60-х рр. ХХ ст. (2019)
Хмель А. - Місце сіоністського руху у листуванні дипломатичної місії Іспанії в Туреччині (1920 рік) (2019)
Лущак В. - Генрі Уоллес і законодавче врегулювання контролю за використанням ядерної енергії в США у 1945 - 1946 рр. (2019)
Горобець І. - Особливості історичного розвитку державності Пакистану (2019)
Власюк І. - Сербо-хорватські відносини у 90-х рр. ХХ – ХХІ ст. (2019)
Дацків І. - Становлення та розвиток українсько-польських відносин у геополітичному просторі наприкінці ХХ – початку ХХІ ст. (2019)
Бурцева М. - Особливості розвитку імміграційної політики Канади у 2006 - 2012 рр. (2019)
Лимар М. - Витоки та еволюція концепції глобального лідерства США (2019)
Авхутська С. - Радянська історіографія соціально-економічного розвитку Південно-Східної Русі у XII – першій половині XIII ст., Турков В. (2019)
Мирончук А. - Неопублікований нарис А. В. Флоровського "Про Катерину ІІ": реконструкція наукового доробку (2019)
Вовк О. - Часопис української еміграції "Тризуб" як джерело вивчення соціокультурних процесів і повсякдення в Україні під владою більшовиків (1920-ті рр.) (2019)
Ткаченко В. - Рукописні джерела "Етнографічної комісії" ВУАН з вивчення писанкарства Київщини (2019)
Петренко І. - Важливе дослідження із соціальної історії у вітчизняній історіографії. |рец.|: Кравченко Олена. Опіка над дітьми в Україні наприкінці XVIII – на початку ХХ ст. Монографія. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. 430 с. (2019)
Тригуб О. - Консульська служба Німеччини у Північному Приазов'ї очима бердянських істориків. |рец.|: Лиман І., Константінова В. Німецькі консули в Північному Приазов’ї. Дніпро: ЛІРА, 2018 500 с. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
HosseiniZarch S. H. - Identifying control structure of multi-joint coordination in dart throwing: the effect of distance constraint, Arsham S., Tabatabaei Ghomshe S. F., Honarvar M. H. (2019)
Masanovic B. - Comparative study of anthropometric measurement and body composition between soccer players from different competitive levels, elite and sub-elite, Milosevic Z., Bjelica D. (2019)
Mokhtar M. - The effects of tow protocol cold water immersion on the post match recovery and physical performance in well-trained handball players, Adel B., Wahib B., Hocine A., Othman B., Mohamed S. (2019)
Nikšić E. - The effects of physical education on changes of basic motor skills of female students in the fifth grade of elementary school, Beganović E., Rašidagić F., Mirvić E., Joksimović M. (2019)
Yapıcı A. - Investigation of the effect of supramaximal eccentric contractions on muscle damage and recovery between the dominant and non-dominant arm, Yalçın H. B. (2019)
Yıldız M. - The psychophysiological differences between expert and novice rifle shooters during the aiming period, Fidan U. (2019)
Zanevskyy I. P. - Validity of testing and training using the kayak ergometer, Chodinow W., Zanevska L. H. (2019)
Zeghari L. - Impact of coordination training on the development of speed among young judokas from 10 to 12 years old, Moufti H., Arfaoui A., Gaidi. A., Addal K. (2019)
Information (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Akgül M. S. - Effect of Wingate-based high intensity interval training on aerobic and anaerobic performance of kick boxers (2019)
Badicu G. - Mediterranean Diet and physical activity in Romanian and Spanish university students – a comparative study, Chacón C. R., Zurita-Ortega F., Castro-Sanchez M., Balint L. (2019)
Wasim Khan - Role of sports activities in developing the important life skill of decision making; a psychological perspective , Salahuddin Khan, Tasleem Arif, Sohail Roman Khan. (2019)
Koçak Ç. V. - How does regular exercise affect internet addiction level in university students? (2019)
Mokrova T. I. - Practice of Kangoo Jumps Fitness to improve female students’ cardiorespiratory fitness, Osipov A. Yu., Kudryavtsev M. D., Nagovitsyn R. S., Markov K. K. (2019)
Rahmani Ghobadi M. - The comparing of acute effects of two training models aerobic and resistance on the clotting times in young women students, Forghani Ozrudi M. (2019)
Stepanchenko N. I. - Dispositional factors of personality professional development of the future teachers of physical education and sport , Briskin Y. A. (2019)
Yılmaz A. K. - Analysis of isokinetic knee strength in soccer players in terms of selected parameters, Kabadayı M., Bostancı Ö., Özdal M., Mayda M. H. (2019)
Information for Authors (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Akgul M. S. - Effect of high intensity interval training under hypoxic conditions in a normobaric environment on moderately trained university students’ antioxidant status, Koz M. (2019)
Ateş B. A. - Dynamic balance performance of professional Turkish soccer players by playing position (2019)
Bodnar I. - Effects of mutual learning in physical education to improve health indicators of Ukrainian students, Pavlova Iu., Dukh T., Wąsik J., Mosler D., Svyshch Y. (2019)
Kafkas A. - Effect of long-term training adaptation on isokinetic strength in college male volleyball players, Kafkas M. E., Savaş S. (2019)
Kale M. - Effects of electromyostimulation training on jumping and muscle strength in football players, Gurol B. (2019)
Kaya M. - Analysis on the effects of folk dance training on players’ spatial expectation levels, Yilmaz A. (2019)
Özkatar Kaya E. - Physical performance characteristics of university male tennis players in division I and II, Karahan M. (2019)
Pryimakov O. O. - Circular training as a means for improving physical skills in future security specialists in higher education institutions of Ukraine, Kуslenko D. P., Yukhno Y. O., Eider E. (2019)
Information for Authors (2019)
Віткін Л. - Аналіз системи технічного регулювання, стандартизації, метрології в Україні та заходи щодо її удосконалення на 2017 рік (2017)
Попруга Ю. - Департамент технічного регулювання Міністерства економічного розвитку і торгівлі України: метрологічна діяльність у 2016 році (2017)
Величко О. - Міжнародні ключові звірення у рамках Коомет національних еталонів одиниці напруги змінного струму (2017)
Вишняков П. - Удосконалення еталонної бази у сфері термометрії шляхом модернізації вторинного еталона одиниці температури, Ісхакова О., Бондаренко Г., Тимошенко О., Моторна Л. (2017)
Ходаковський М. - Забезпечення єдності вимірювань у біомедичних оптичних приладaх, Будник М., Лебєдєва Т., Шпильовий П., Мержвинський П., Дегтярук В., Риженко Т., Тимошенко Я., Грищенко Л., Расчектаєва А. (2017)
Федин С. - Обеспечение точности построения градуировочных характеристик NTC-термисторов на основе нейронных сетей с радиальными базисными функциями, Зубрецкая И., Поликарпов А. (2017)
Петришин І. - Метод та спосіб визначення теплоти згоряння природного газу у споживачів комунально-побутового сектору, Присяжнюк Т., Бас О. (2017)
Руженцев І. - Системно-інформаційна база метрологічного забезпечення техніко-економічних показників виробництва, Луцький С., Фетьків В. (2017)
Володарский Е. - Оценивание метрологических характеристик стандартных образцов, Кошевая Л., Гуржий А. (2017)
Machekhin Yu. - A Human as a Research Object for Metrology of Nonlinear Dynamic Systems, Kurskoy Yu., Prisich H. (2017)
Крюков О. - Алгоритмічні основи функціонування засобу вимірювання швидкості руху метального елемента в каналі ствола, Мудрик В. (2017)
Большаков В. - III Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології "Technical using of Measurement-2017" (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Chun-Chieh Kao - The influence of low-performing students’ motivation on selecting courses from the perspective of the sport education model, Yu-Jy Luo. (2019)
Çinarli F. S. - The effect of somatotype characters on selected physical performance parameters, Kafkas M. E. (2019)
Gąsienica Walczak B. - Acceptance of the sense of implementing safe fall programs for people with visual impairments or after amputation of limbs – the perspective of modern adapted physical activity (2019)
Genc H. - Effect of 8-week core training exercises on physical and physiological parameters of female handball players, Cigerci A. E., Sever O. (2019)
Kolokoltsev M. M. - Integrative pedagogical technique of physical education of female students with overweight , Ambartsumyan R. A., Tretyakova N. V., Jagiello W., Yermakova T. S. (2019)
Podrigalo O. O. - Comparative analysis of the athletes’ functional condition in cyclic and situational sports, Borisova O. V., Podrigalo L. V., Iermakov S. S., Romanenko V. V., Podavalenko O. V., Volodchenko O. A., Volodchenko J. O. (2019)
Vrublevskiy E. Р. - Modelling of the competitive activities of qualified female short-distance runners, taking into account their individual characteristics, Sevdalev S. V., Lashkevich S. V., Gerkusov A. S. (2019)
Zwierko T. - Exercise-induced fatigue impairs visuomotor adaptability in physical education students, Wąsik J. (2019)
Information for Authors (2019)
Гаврилкін В. - Міжнародні звірення у сфері вимірювання вмісту нітрогену в сільськогосподарській продукції, Кулик С., Овчар Л. (2017)
Величко О. - Оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання високої напруги постійного струму, Вендичанський Р. (2017)
Балабан В. - Придатність монохроматичної моделі для спектрів кольорових світлодіодів, Купко О., Тимофеєв Є. (2017)
Іванов С. - Методи компенсації впливу неідентичних умов теплообміну у вимірювальних комірках диференціального калориметра, Воробйов Л., Декуша Л., Декуша О. (2017)
Гоц Н. - Розроблення площинного сірого випромінювача для застосування під час вимірювань температури за інфрачервоним випроміненням, Дзіковська Ю. (2017)
Васильєва Ю. - Оцінка об’єднаного показника дискомфорту у програмі DIALux, Ляшенко О. (2017)
Ащеулов А. - Фотодіод Шотткі на основі Cr/In2Hg3Te6, Романюк І., Добровольський Ю., Дремлюженко С., Галочкін А. (2017)
Болюх В. - Концепция баллистического лазерного гравиметра с индукционно-динамической катапультой и виброзащитой от автосейсмическических колебаний, Омельченко А., Винниченко А., Купко В. (2017)
Володарський Є. - Концепція прогнозування психофізіологічного стану льотного складу, Булигіна О., Іванець О. (2017)
Сіренко М. - Побудова автоматизованих пристроїв безконтактного контролю діаметра каліброваних немагнітних прутків, Горкунов Б., Львов С., Жаббар А. (2017)
Габрук Р. - Вплив течії на безпеку судна забезпечення за здійснення динамічного позиціонування (2017)
Козубовський В. - Побутові прилади контролю пожежної безпеки й окису вуглецю в навколишньому повітрі, Алякшев І. (2017)
До 80-річчя Георгія Ілліча Леонова (2017)
Процевський В. О. - Правове регулювання прав людини, народу і націй в Україні, Горбань В. І. (2019)
Шабанов Р. І. - Правова та технічна природа електронних доказів у господарському судочинстві, Циркуненко О. В. (2019)
Вайленко Г. О. - Трудовий договір як сучасна форма реалізації права на працю: перспективи правового врегулювання (2019)
Коваленко О. О. - Вимоги до моральних якостей працівників, які виконують виховні функції: історичний аспект (2019)
Ждан М. Д. - Щодо проблеми правового регулювання відсторонення працівника від роботи (2019)
Гоц-Яковлєва О. В. - Строки у праві соціального забезпечення: їх місце в системі юридичних фактів (2019)
Альошин В. В. - Генезис цивільно-правового інституту завдатку (2019)
Сприндис С. І. - Установлення обов’язку вчинити певні дії – як один із заходів забезпечення позову (2019)
Врублевська-Місюна К. М. - Інноваційне інвестування в процесах розвитку міжнародних економічних відносин (2019)
Лисяк О. І. - Щодо окремих питань правового регулювання безоплатної приватизації земель громадянами України (2019)
Компанієць І. М. - Деякі проблеми законодавства про розгляд скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення, Нечитайленко А. О. (2019)
Шинкарьов Ю. В. - Щодо виокремлення ознак спеціальних засад призначення покарання (2019)
Сухомлин Т. В. - Судово-дактилоскопічна експертиза у кримінальному провадженні, Юрчик Т. В. (2019)
Магаррамлі Е. В. - Систематизація принципів надання безоплатної правової допомоги в Україні (2019)
Сердюк С. С. - Адміністративно-правове регулювання забезпечення пожежної безпеки в Україні в умовах євроінтеграції (2019)
Piaskowska O. M. - Rethinking of law schools in times of systemic change. How to bring law school into twenty-first century? Polish perspective, Piesiewicz P. F. (2019)
Вітальні послання директорів Міжнародних бюро з мір і вагів Мартіна Мілтона та законодавчої метрології Стівена Паторея з нагоди Всесвітнього дня метрології 2017. Вимірювання для транспорту (2017)
Науковій, технічній, навчальній та метрологічній спільнотам України (2017)
Попруга Ю. - Відповідальність, компетентність, демократичність — основи політики держави у сфері метрології та метрологічної діяльності, Кузьменко Ю., Самойленко О., Черепков С., Жалдак М., Проненко С., Потоцький І., Ціпоренко С. (2017)
Величко О. - Міжнародні ключові та додаткові звірення у рамках Коомет національних еталонів одиниць електричної ємності (2017)
Воронцов Є. - Рекомендації щодо роботи з еталонними металевими мірниками, Гиря П., Лобойченко М., Народницький Г. (2017)
Квєтний Р. - Особливості оцінювання параметрів процесу передавання даних із використанням турбо-кодів, Іванов Ю., Кривогубченко С., Стукач О. (2017)
Косарєва О. - Коригування міжкалібрувальних інтервалів вимірювального обладнання, Дзябенко О. (2017)
Матіко Ф. - Дослідження похибки ультразвукових витратомірів за умов спотвореної структури потоку із застосуванням одноядерних функцій salami, Роман В. (2017)
Григоренко С. - Дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх факторів на похибку виявлення дефектів металевих виробів за допомогою апарату Fuzzy-logic, Григоренко І. (2017)
Machekhin Yu. - Expression of Uncertainty in Measurement of Nonlinear Dynamic Variables, Kurskoy Yu. (2017)
Промоскаль В. - Прикладні аспекти неметричних шкал вимірювання в енерготехнології вугільних енергоблоків ТЕС, Заруба В., Близниченко О., Будко В. (2017)
Габрук Р. - Гарантування безпеки експлуатації рухомих об’єктів водного транспорту шляхом забезпечення надійності функціонування сертифікованих систем (2017)
Мамонтов О. - Метод оптимального розміщення джерел шуму та ЕМП у виробничому приміщенні, Колтун Ю., Мамонтов О. (2017)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Apalkova V. - External labor migration from Ukraine: causes, scale, consequences, Lyzunova A. (2019)
Islami X. - Performance appraisal and the quality of working life, Islami V. (2019)
Юдіна О. - Система управління сталим розвитком підприємства готельно-ресторанного господарства на основі моніторингу витрат (2019)
Plastun A. - Month of the year effect in the cryptocurrency market and portfolio management, Drofa A., Klyushnik Klyushnik, T. T. (2019)
Utomo M.N. - Entrepreneurship strategy for improving business performance using internet technology-based business application, Ariani M., Safitri J., Kaujan K. (2019)
Величко О. - Оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання напруги змінного струму, Ісаєв В. (2017)
Петришин І. - Калориметр природного газу прямої дії, Присяжнюк Л., Бас О. (2017)
Коробко І. - Дослідження плунжерного витратоміра з лінійним декодером у складі одоризаційної установки, Кротевіч В. (2017)
Должанський А. - Удосконалення методу та результати вимірювання електричних властивостей суспензій, Пінчук В., Колот Є. (2017)
Коробко А. - Удосконалення методу вимірювання кута поперечної стійкості машини (2017)
Адамов Ю. - Вплив похибок визначення стану атмосфери на швидкість приземлення об’єкта, який десантується, Дяченко О., Завальнюк В. (2017)
Чалий В. - Зміна парадигми метрології, Чала О. (2017)
Іващенко А. - Сучасний стан із застосування вимірювачів швидкості транспортних засобів дистанційних в Україні, Моторний Г., Міненко О. (2017)
Мачехин Ю. - Направления развития оптических стандартов частоты, Хоролец Л. (2017)
Бойко В. - Актуальні питання військово-метрологічного супроводження зразків (комплексів) озброєння і військової техніки на етапах розроблення конструкторської та експлуатаційної документації й виготовлення дослідного зразка та попередніх випробувань, Гаврилов А., Ноженко О., Рондін Ю. (2017)
Калинюк М. - Вміст кисню, азоту, водню, вуглецю, сірки в коксах та графітових матеріалах (2017)
Самойленко О. - Щодо діяльності технічного комітету стандартизації ТК 156, Ціпоренко С., Салганик Б. (2017)
Кузьменко Ю. - Калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" та його значення для отримання зіставних та простежуваних результатів вимірювання, їх міжнародного визнання, Черепков С., Потоцький І., Несвідоміна Л., Мілковська Н. (2017)
Величко О. - Дослідження метрологічних характеристик Державного первинного еталона одиниці електричної змінної напруги, Ісаєв В. (2017)
Володарский Е. - Оценивание качества многопараметрического технологического процесса при корреляции его показателей, Кошевая Л., Добролюбова М. (2017)
Ходаковський М. - Розроблення метрологічного забезпечення рефрактометричних вимірювань на основі поверхневого плазмонного резонансу, Будник М., Риженко Т., Лебєдєва Т., Шпильовий П., Мудренко М., Тимошенко Я. (2017)
Одноралов В. - Пристосування для калібрування вимірювачів крутного моменту сили (торсіометрів) та деякі думки щодо простежуваності вимірювань (2017)
Мельник С. - Метрологические аспекты измерений в задачах тепловой томографии, Петриченко Г., Тулузов И. (2017)
Подригало М. - Новий спосіб оцінювання збігу результатів теоретичних та експериментальних досліджень, Ісакова О., Коробко А. (2017)
Стенцель Й. - Дослідження похибок вимірювального контролю та управління матричним методом, Поркуян О., Черкас К., Літвінов К. (2017)
Гоц Н. - Кваліметричний метод оцінювання якості банківських послуг, Ярмолюк О. (2017)
Габрук Р. - Аналіз міжнародних та вітчизняних стандартів льодових категорій для здійсненні безпечної навігації в акваторії шельфу України (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Kostina V. V. - Preparation of Future Specialists of the Social Sphere for the Formation of a Healthy Lifestyle of Pupils in the Professionally-Directed Educational Environment (2019)
Kumpan O. O. - Implementation of Interactive Teaching Methods in the Process of Developing Professional-Communicative Proficiency of Future Pilots, Kharlamova L. S. (2019)
Tantsura A. S. - Theoretical preparation of future practical psychologists in the conditions of modern higher education for the applied analysis of behavior in primary school educational activity, Funtikova O. O. (2019)
Batuchina A. - Phenomenological Perspective in Researching Immigrant Children’s Experience, Straksiene G. (2019)
Issimova A. E. - Social Identification’s Role for Work and Family Life Balance (2019)
Самойленко О. - Калібрування комбінованих, встановлених на резервуарах систем для вимірювань маси рідин (2017)
Korobko A. - The System for Measurement of the Moving Objects Parameters (2017)
Величко О. - Міжлабораторні порівняння результатів калібрування прецизійного термоперетворювача електричної напруги, Ісаєв В. (2017)
Большаков В. - Сучасна методологія оцінювання відповідності ЗВТ витрати, Косач Н. (2017)
Рожнов М. - Метрологічна простежуваність результатів вимірювання вмісту компонентів у газових сумішах, Мельник Д., Левбарг О. (2017)
Назаренко Л. - Вплив відбивальних характеристик дорожнього полотна на освітлення за мезопічного діапазону, Можаровська Т., Гур’єв М. (2017)
Метрологія. Терміни та означення: сучасне трактування (2017)
Болюх В. - Оценка точности установки якоря индукционно-динамической катапульты на показатели баллистического лазерного гравиметра с симметричным способом измерения ускорения свободного падения, Омельченко А., Неежмаков П., Винниченко А. (2017)
Ковальчук В. - Руководство фоточувствительностью сенсорной гетероструктуры, Долинская Л., Цуркан А. (2017)
Олейник О. - Математическая модель вибрационного уровнемера с резонатором в виде эллиптической трубки, Тараненко Ю. (2017)
Волков С. - Філософський аспект інформаційного стану штучних систем, Кисельова О. (2017)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Метрологія та прилади" в 2017 році (2017)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Метрологія та прилади" (2017)
План набору слухачів на 2018 рік (2017)
Rudanetska O. - Issues of Legal Guarantee Security upon Entry into Employment under the Labor Code Draft of Ukraine (2019)
Валуйська М. Ю. - Основні методи протидії криміналізації особистості у сфері корупційних правопорушень (2019)
Гринько П. О. - До питання існування секундарних прав у авторському праві (2019)
Карманний Є. В. - Організаційно-правові аспекти фінансування сучасного тероризму, Церковна В. О. (2019)
Клєцова Н. В. - Кримінальна і фінансова відповідальність суб’єктів трудових відносин за порушення трудового законодавства України, Леженіна Ж. О. (2019)
Кравченко М. Г. - Сучасний стан та перспективи утвердження та забезпечення прав людини Українською державою (2019)
Пасічна І. О. - Податкові правовідносини як правова категорія (2019)
Скрильник О. О. - Відповідальність за здійснення воєнних злочинів: міжнародно-правовий аспект (2019)
Святошнюк А. Л. - Принципи договірного права України: поняття, зміст та система (2019)
Тунтула О. С. - Особливості застосування криміналістичної техніки при проведенні огляду місця діяння, Возніца І. В. (2019)
Устинова І. П. - Міжнародні фінансові організації як суб'єкти здійснення державної фінансової діяльності в Україні, Демченко Ю. О. (2019)
Цвєткова Ю. В. - Врегулювання свободи протестантського віросповідання нормативно-правовими актами німецького імперського законодавства з 1555 до 1640 р. (2019)
Матяшовська Р. Ю. - Структура політичних гарантій прав дітей дошкільного віку (2019)
Абрамова В. О. - Проблеми діяльності НАБУ і шляхи їх вирішення (2019)
Бурдоль В. В. - Значення і перспективи розвитку бази ДНК в Україні в аспекті формування доказової інформації (2019)
Веліт М. А. - Проблеми визнання міжнародної правосуб’єктності фізичних осіб (2019)
Джига Д. В. - Конституційно-правовий статус Автономної Республіки Крим на сучасному етапі (2019)
Жовнерук А. М. - Монополія адвокатури як необхідна складова ефективного цивільного судочинства (2019)
Кононенко Є. Д. - До питання складу міжнародного правопорушення (2019)
Кучеренко Д. І. - Особливості електронного носія як джерела доказу в кримінальному процесуальному праві України, Копиленко С.Є. (2019)
Курінна А. В. - Сучасні тенденції страхування транспортних засобів в Україні (2019)
Maltseva D. S. - The Problem of Apatrism in International and Ukrainian Law and the Ways of its Solution, Akselrod Yu. L. (2019)
Осінська Д. С. - Процедура медіації в кримінальному судочинстві, Осітрова Ю. О. (2019)
Петренко Є. С. - Поняття соціальної функції трудового права (2019)
Рева А. О. - Щодо удосконалення механізму забезпечення нерозголошення комерційної таємниці працівником (2019)
Семирозум О. А. - Повернення довіри населення до органів прокуратури України, шляхом її реформування (2019)
Войтюк Л. М. - Реалізація права на працю осіб з особливими потребами в Україні (2019)
Наставний Б. Е. - Помилка як загальнонаукове та конкретно-юридичне поняття та проблеми його співвідношення з суміжними галузевими поняттями (2019)
Мельниченко І. О. - Гарантії принципу незалежності суддів (2019)
Karvatska S.B. - Pluralism and Objectivity in the Interpretation in International Law (2019)
Мосьондз С. О. - Адміністративні договори органів місцевого самоврядування: нотатки додискусії (2020)
Майоров В. В. - Окремі питання інформаційно-аналітичного забезпечення Національної поліції України в умовах реформ (2020)
Лемак К. Е. - Запобігання корупції в сфері незаконної трансплантації органів і тканин людини (2020)
Лойтаренко В. С. - Проблема визначення складів деяких правопорушень у сфері захисту від недобросовісної конкуренції (2020)
Федоров В. Д. - Реформування Служби безпеки України у відповідності до Рекомендації Парламентської Асамблеї Ради Європи № 1402 (2020)
Челпанова А. Г. - Актуальні питання протидії корупції в Україні (2020)
Шевченко О. О. - Протидія незаконній міграції в Україні (2020)
Бабін Б. В. - Юридичні засоби російської агресії проти України, Цибулько О. С. (2020)
Марисюк К. Б. - Ще раз до питання про поняття "корупція", Ярчак О. О. (2020)
Барегамян С. Х. - Проблеми та перспективи удосконалення забезпечення конституційного права на достатній життєвий рівень в контексті міжнародного досвіду, Козлова В. В., Орлова В. Є. (2020)
Бортняк В. А. - Формування та становлення системи державного фінансового контролю в Україні (2020)
Лупало О. А. - Порядок формування антикорупційної політики в Україні: нотатки до наукової дискусії, Ященко Т. О. (2020)
Грекова Л. Ю. - Особливості застосування криміналістичної техніки в кримінальному судочинстві, Романович І. І. (2020)
Приходько В. Ю. - Виконання судових рішень як стадія цивільного процесу, Радіонова П. С. (2020)
Джига Д. В. - Природа медіативної процедури та шляхи її за її за Природа медіативної процедури та шляхи її запровадження у цивільному судочинстві (2020)
Демчук А. І. - Щодо деяких аспектів використання криптовалюти у легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом та фінансуванні тероризму (2020)
Михайлова Г. І. - Проблема незаконного обігу органів, анатомічних та фетальних матеріалів людини: виклики сьогодення, Сорокін А. А. (2020)
Соловйова В. С. - Електронні довірчі послуги та цифровий уряд: принципи функціонування і проблемні аспекти (2020)
Новаковський Л. Я. - Концептуальні підходи до формування автоматизованої системи управління земельно-майновим комплексом Національної академії аграрних наук України, Дорош Й. М., Тарнопольський А. В., Ібатуллін Ш. І. (2019)
Dorosh O. - Financial and economic mechanism as a universal tool for transferring land use to the sustainable development model, Fomenko V., Kupriyanchik I., Svyrydova L. (2019)
Moskalenko A. - Geoinformation modeling in optimization of land location for apiaries, Domina І. (2019)
Бутенко Є. В. - Аналіз світового досвіду формування сільськогосподарських землекористувань у просторовому плануванні територій, Лошакова Ю. А. (2019)
Третяк А. М. - Методологічні проблеми оцінки впливу на довкілля землекористування як планованої господарської діяльності, Клімова І. О. (2019)
Dudiak N. - Ecological and economic aspects of forestry in Ukraine in the context of sustainable land use, Pichura V., Potravka L. (2019)
Yaremko Yu. І. - Determinants of sustainable development of the agrarian sector in the context of decentralization, Dudyak N. V., Mazievich T. A. (2019)
Третяк В. Н. - Поняття та сутність нетрадиційного сільськогосподарського землекористування та його екологізації і капіталізації, Ляшинський В. Б. (2019)
Дорош Й. М. - Науково-правовий висновок – інструмент розв’язання проблемних питань в правовій площині землевпорядної сфери, Ібатуллін Ш. І., Аврамчук Б. О., Харитоненко Р. А., Патіюк О. О. (2019)
Аврамчук Б. О. - Аналіз передумов стандартизації документації із землеустрою, Харитоненко Р. А., Патіюк О. О., Лашкевич О. В. (2019)
Мельничук А. Ю. - Тенденціїї змін землекористування оборони у процесі здійснення земельної реформи в Україні (2019)
Ситник І. М. - Вплив N-ацетилцистеїну та лозартану на ранні електрокардіографічні зміни у щурів із стрептозотоциновим цу кровим діабетом 1 типу, Хайтович М. В., Черновол Н. П. (2016)
Титаренко В. М. - Ультраструктурні порушення нервових волокон мозкової речовини надниркової залози при опіковій травмі (2016)
Ассонов Д. О. - Психічний стан людини після раптової смерті родича та особливості надання допомоги лікаря-психолога даній групі пацієнтів (2016)
Нагорна Д. М. - Морфологічна та імуногістохімічна діагностика гастроінтестінальних стромальних пухлин шлунково-кишкового тракту, Курик О. Г., Яковенко В. О., Баздирєв В. В. (2016)
Портняга Є. М. - Радіонуклідна діагностика при метастазуванні раку передміхурової залози у кістки, Скокова Н. В., Ткаченко М. М., Романенко Г. O., Макаренко А. В. (2016)
Тарасенко М. В. - Аналіз порушень слуху у щурів при моделюванні стану автоімунного ураження щитоподібної залози за даними слухових викликаних потенціалів і світлової мікроскопії, Науменко О. М., Дєєва Ю. В. (2016)
Терещенко Т. О. - Динаміка гемодинамічних показників футбольних арбітрів високої кваліфікації (2016)
Ясінський Р. М. - Система "оксиданти-антиоксиданти" у хворих на рецидиви туберкульозу легень при ко-інфекції туберкульоз/віл (2016)
Сироїшко М. В. - Ятрогенні ураження слизової оболонки ротової порожнини, Головчанська О. Д. (2016)
Тімохіна Т. О. - Роль цитокінів в перебігу генералізованого пародонтиту у вагітних, Линовицька О. В., Тімохіна В. О. (2016)
Дацюк Н. О. - Напрями оптимізації системи відпуску наркотичних анальгетиків за рецептами лікарів з аптечних закладів, Волох Д. С., Брацюнь О. П., Шаповалов-Дейнега К. Ю. (2016)
Костюк І. А. - Маркетинговий огляд фармацевтичного ринку антигістамінних лікарських засобів, Шолойко Н. В., Сятиня В. А. (2016)
Мурланова К. С. - Дослідження антимікробних властивостей пародонтальних пліво к комбінованогоскладу, Широбоков В. П., Ніженковська І. В., Воронкіна А. С., Настенко В. Б., Давтян Л. Л., Осипчук Н. О. (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Melnyk Yu. B. - Message from Editor-in-Chief (2019)
Бабак С. А. - Соціокультурні передумови становлення системи військової освіти у контексті забезпечення безпеки та оборони держави, Круть П. П. (2019)
Батрун І. В. - Формування моральних переконань і вчинків, трудове й естетичне виховання в педагогічному досвіді В. О. Сухомлинського (2019)
Бриль М. М. - Управління самоосвітою викладачем системи мистецької освіти як тренд сучасності (2019)
Чорноглазова Г. В. - Особливості використання проблемного навчання в професійній підготовці авіаційних інженерів-механіків (2019)
Давидова О. С. - Силабус як один із засобів забезпечення якості освіти та освітньої діяльності фахового коледжу (2019)
Дебела І. М. - Особисто орієнтований підхід до навчання в закладах післядипломної освіти (2019)
Дубова Л. В. - Перспектива розвитку вищої освіти в Україні: ключові напрямки (2019)
Форостовська Т. О. - Застосування контекстних завдань як важлива умова підготовки майбутніх вчителів природознавчих дисциплін, Бохан Ю. В. (2019)
Глумакова О. І. - Використання новітніх технологій у навчанні вміння аудіювання студентів нефілологічних спеціальностей (2019)
Ковалевська О. В. - Теорія множинного інтелекту Г. Гарднера як ефективний метод вивчення іноземної мови (2019)
Ковальова-Гончарюк Л. О. - Виконавська майстерність майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Марчук І. А. - До питання економічної підготовки магістрів медицини у контексті безперервного професійного розвитку, Грицун Я. П., Багнюк Н. А. (2019)
Митрофанова С. С. - Смисложиттєві орієнтації психологів, які здобувають другу вищу освіту (2019)
Олексин М. П. - Види позааудиторної роботи у ЗВО для підготовки фахівців з активного туризму (2019)
Плачинда Т. С. - Імідж викладача закладу вищої освіти (2019)
Поліщук В. М. - Освіта і наука у системі соціального розвитку України (2019)
Полівко Л. Ю. - Готовність дошкільних закладів освіти до роботи з дітьми з інвалідністю (2019)
Заїка Є. В. - Індивідуальний підхід до активізації навчання учнів-кінестетиків, Зуєв І. О. (2019)
Зубко В. С. - Професійна мобільність майбутнього психолога: сутність поняття (2019)
Демків В. Г. - Психологічні особливості феномену дизайнерського мислення (2019)
Гірняк Г. С. - Психосоціальні особливості становлення національної самосвідомості студентів, Кобилянська О. В. (2019)
Глух Т. Г. - Психосоціальні аспекти благополуччя української сім'ї як інституту первинної соціалізації молоді, Мадай І. М. (2019)
Грек О. М. - Вплив медіасередовища на формування ціннісних орієнтацій підлітків, які виховуються в дитячих будинках (2019)
Костюченко О. В. - Медіаперцептивна комунікація як фактор становлення професіоналізму майбутнього фахівця (2019)
Краєва О. А. - Криза ідентичності осіб підліткового віку (2019)
Лисенко О. С. - Ризик розвитку віртуальної залежності як наслідок надмірного використання віртуальної реальності: сучасний погляд на проблему (2019)
Melnyk Yu. B. - Stigmatisation Problems of Military-Men (2019)
Стаднік А. В. - Формування психологічної готовності майбутніх офіцерів до виконання завдань за призначенням в процесі навчання, Ващенко І. В. (2019)
Симоненко С. М. - Сприйняття картини світу студентами з України та Туреччини: порівняльний аналіз (2019)
Єфремова А. Я. - Методика аутогенного тренування як елемент професійно-прикладної фізичної підготовки студентів технічних вищих навчальних закладів (2019)
Бріль М. С. - Особливості формування антиінфляційної політики як складової економічної стабілізації (2019)
Черкашина Т. С. - Проблеми капіталізації національного інтелектуального капіталу на етапі інтеграції України у світовий освітній простір (2019)
Філіппов В. Ю. - Інтеграція соціального компонента у підприємницьку діяльність з позиції сталого розвитку (2019)
Каденюк О. С. - Формування аграрних відносин в українському селі на початку ХХІ століття (2019)
Khmelianchyshyn Yu. V. - Features of Statistical Processing of Research Results, Kliutsovych H. M., Khmelianchyshyna N. M. (2019)
Лісна І. Ф. - Механізм регулювання ринку праці в умовах реформування національної економіки (2019)
Litvinenko A. V. - Team Social Development Indicators (2019)
Мащенко М. А. - Особливості стратегічного управління інвайронментальною безпекою промислового підприємства (2019)
Мордовець А. В. - Функціональне обстеження рівня результативності як інструмент модернізації діяльності органів державної влади, Шифріна Н. І. (2019)
Пономаренко О. О. - Особливості фінансового регулювання економіки в умовах нестабільного ринкового середовища (2019)
Pypenko I. S. - Digital Product: The Essence of the Concept and Scopes (2019)
Пивавар І. В. - Особливості регулювання трансакційних витрат в умовах реформування національної економіки (2019)
Stepanenko N. O. - Contemporary Role of Media Literacy, Klimenko O. M. (2019)
Boyko V. V. - Assessment of Ultrasound Effectiveness for the Diagnostics of Common Bile Duct Diseases Complicated by Obstructive Jaundice, Avdosyev Yu. V., Sochnieva A. L., Yevtushenko D. O. (2019)
Boyko V. V. - Modern Approaches to the Removal of Large Benign Tumors by Minimally Invasive Techniques, Hroma V. H., Yevtushenko D. O., Hroma Ye. V. (2019)
Ярмак Т. В. - Дезінфекція та стерилізація – інфекційна безпека пацієнтів та медичного персоналу в лікувально-профілактичних закладах (2019)
Prykhodko I. I. - Prediction of Suicidal Behavior in Military Personnel (2019)
Shevchenko A. N. - The Effectiveness of Transchiatal Esophagoectomy, Bityak S. Y., Polikov H. O. (2019)
Пікас О. Б. - Методологія викладання фтизіатрії в Національному медичному університеті імені О. О. Богомольця (2019)
Marchenko O. S. - Methodical Manual Review Methodology for Determining Whether a Blockchain Token Corresponds to a Digital Asset, author Kud А. А. (2019)
Котлубай О. М. - Головні напрямки морської політики України на сучасному етапі, Дебель С. І. (2016)
Степанова К. В. - Морський код України: постановка проблеми дослідження, Степанов В. М. (2016)
Познанська І. В. - Особливості формування вартості перевезень на морському транспорті (2016)
Кухарчик В. Г. - Сучасний стан та перспективи кадрового забезпечення морського транспорту на міжнародному ринку праці (2016)
Мельников С. В. - Ефекти асиметрії транспортних витрат у міжнародній торгівлі (2016)
Шемаєв В. В. - Міжнародний досвід управління галуззю морського транспорту щодо створення морської адміністрації України (2016)
Нездоймінов С. Г. - Туристичні перевезення крізь призму функціонування річкового транспорту в Україні, Андрєєва Н. М. (2016)
Андрієнко М. М. - Основи забезпечення якості транспортних послуг (2016)
Шумлянська О. І. - Дослідження ризиків планів (проектів) підприємств морського транспорту методом багатофакторного аналізу чутливості (2016)
Картишев Д. В. - Міжнародне морське перевезення вантажу в Україні: право і практика (2016)
Shevchenko I. - Management optimization of cargo transportations in land-water communication (2016)
Котлубай О. М. - Перспективи участі підприємств водного транспорту України у перевезеннях вантажів країни ЄС (2016)
Фрасинюк І. І. - Людський фактор у судноплавстві (2016)
Липинська О. А. - Организація морського пригороднього сполучення, Гоцуляк О. А. (2016)
Примачов М. Т. - Альтернативність підходу до проблем управління результатами розвитку флоту та портів, Самойленко О. В. (2016)
Ширяєва Л. В. - Проблеми і перспективи розвитку річкової логістики в Україні, Афанасьєва О. К. (2016)
Голубкова І. А. - Особливості стратегічного позиціонування круїзного флоту в різних регіонах (2016)
Кухарчик О. Г. - Правовий аспект організації мультимодальних перевезень (2016)
Примачова Н. М. - Проблеми формування конкурентних стратегій розвитку судноплавної компанії (2016)
Пересипкіна Н. О. - Особливості формування споживчого попиту в круїзному судноплавстві (2016)
Babachenko M. - Socio-economic problems of an efficient participation of shipping companies in the black sea transport region, Yavorskaya A. (2016)
Глушко Г. М. - Портова діяльність конкурентоспроможність вітчизняних портів в умовах фінансово-економічної кризи, Ільченко С. В. (2016)
Oneshko S. - Approach to assessment of management operating costs of port operator (2016)
Remzina N. - Application of concession in the reforming process of the port industry: features for Ukraine (2016)
Садченко О. В. - Інноваційно-екологічне управління у рекреаційно-туристичному природокористуванні приморських регіонів України (2016)
Хумарова Н. І. - Інституційні засади розбудови відносин власності на природні туристично-рекреаційні ресурси, Голікова О. С. (2016)
Мартієнко А. І. - Методологічні основи реалізації відносин власності на природні рекреаційно-туристичні ресурси (2016)
Купінець Л. Є. - Концептуальні засади створення масивів екологічно чистих сільськогосподарських земель, Тютюнник Г. О. (2016)
Лайко О. І. - Методичні основи прогнозування і регулювання розвитку мезосистем в національній економіці, Муратов О. М. (2016)
Коваль В. В. - Державна конкурентна політика в механізмі забезпечення національної економічної безпеки (2016)
Бутенко А. І. - Інноваційні підходи до оцінки економічної самодостатності територіальних громад, Уманець Т. В., Дарієнко О. В. (2016)
Нікішина О. В. - Трансформаційний вплив інтеграційних процесів на відтворювальний розвиток зернового ринку України (2016)
Осипов В. М. - Комплексний підхід до формування факторів конкурентоспроможності підприємств (2016)
Сараєва І. М. - Підприємництво в Україні: сучасний стан та проблеми державного регулювання, Носова Н. І. (2016)
Обухов Є. В. - Економіко-екологічна оцінка інтенсивності зовнішнього водообміну на каховському водосховищі в залежності від впливу водобалансових складових, Корецький Є. П. (2016)
Міщенко М. І. - Удосконалення адаптаційних можливостей персоналу транспортного будівництва в умовах стратегічного розвитку, Пінчук О. П. (2016)
Шевченко Г. М. - Функціональна система прогнозування розвитку рекреації (2016)
Редьква О. З. - Аналіз основних показників функціонування та розвитку машинобудівного комплексу в Україні (2016)
Лайко О. І. - Інституціональні чинники ефективного використання інвестиційного потенціалу Українського Причорномор'я, Чехович З. В. (2016)
Тихонова І. М. - Управління підготовкою кваліфікованих кадрів промислового підприємства: обліково-аналітичний аспект (2016)
Башинська М. І. - Формування інвестиційної діяльності на території пріоритетного розвитку України (2016)
Бєляєва С. С. - Туристична привабливість рекреаційних територій природно-заповідного фонду Черкаської області (2016)
Добровольський О. І. - Використання потенціалу тезаврованих грошей для розвитку підприємництва та фінансового ринку (2016)
Шніцер І. Р. - Теоретичні основи інтеграційного розвитку ринкових систем (2016)
Нікола С. О. - Показники системи економічного стимулювання природокористування в умовах екологізації підприємницької діяльності (2016)
Вартанян Г. В. - Передумови розвитку поліфункціональних територій Татарбунарського району Одеської області (2016)
Нічітайлова М. С. - Класифікація рекреаційно-туристичних ресурсів з урахуванням відносин власності в природокористуванні (2016)
Попик О. В. - Концептуальні аспекти реалізації моделі екологоорієнтованого управління (2016)
Бондаренко С. А. - Потенціал інноваційного розвитку виноробних підприємств в умовах інформаційно-мережевої і когнітивної економіки (2016)
Shyriaieva L. - About the factors formation Free economic zones in Ukraine, Kartseva N. (2016)
Самофатова В. А. - Базові принципи створення рибогосподарського кластеру в південному регіоні (2016)
Куруцова Е. С. - Формування системи інвестиційної привабливості підприємств енергетичного комплексу України через використання альтернативної (сонячної) енергетики (2016)
Лисюк В. М. - Використання ринкових механізмів для реформування ЖКГ в Україні, Серов О. О. (2016)
Дишкантюк О. В. - Методологічні підходи стратегічного планування у системі державного управління розвитком індустрії гостинності (2016)
Михайлюк О. Л. - Перспективи розвитку медичного туризму в Одеському регіоні, Сухіна Л. В. (2016)
Береза І. В. - Ефективність функціонування підприємств транспортного будівництва в сучасних умовах (2016)
Олійник Н. М. - Особливості прогнозування регіонального розвитку у системі регулювання національної економіки, Муратов О. М. (2016)
Автори збірника (2016)
Огляд дисертацій, захищених у спеціалізованих вчених радах Д 41.177.01, Д 41.177.02 в Інституті Проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у 2016 році (2016)
Огляд монографії що видані у 2016 році ІПРЕЕД НАН України (2016)
Брусенцова Н. - Борсук (Meles sp.) у колекціях музеїв України: аналіз ети-кетних відомостей засобами ГІС (2019)
Загороднюк І. - Близькі види немишових гризунів у фауні України: відмінності, біогеографія, екоморфологія (2019)
Barkaszi Z. - Small mammals of Uzhanskyi National Park (Ukrainian Carpathians) and its vicinities: a preliminary analysis, Koval N. (2019)
Марковська О. - Сучасний стан мікротеріофауни основних типів екосистем в районі Донецької біостанції (Україна) (2019)
Стецула Н. - Динамічна компонента у складі теріофауни Сколівських Бескид (Українські Карпати) (2019)
Rekovets L. - Enamel ultrastructure of lower molars of the red squirrel Sciurus vulgaris (Rodentia, Mammalia) from different populations in Ukraine, Kovalchuk O., Demeshkant V., Shevchenko L. (2019)
Warchałowski M. - The emergence time and flight routes used by lesser horseshoe bats of Radziechowy colony (Poland), Pietraszko M. (2019)
Мерзлікін І. - Етологічн нариси про взаємини бобрів із деякими видами ссавців та птахів (2019)
Nykonenko A. - Impact of the plant cover on patterns of European roe deer (Capreolus capreolus) bed-sites distribution (2019)
Вікирчак О. - Досвід та підсумки акліматизації кроля європейського (Oryctolagus cuniculus) на Тернопільщині у 1976–1980 роках, Бачинський А. (2019)
Дацюк В. - Бабак степовий (Marmota bobak) на півночі Одеської області (2019)
Токарський В. - Сучасний стан популяції бабака (Marmota bobak) у Стрільцівському степу, Грубник В., Токарська Н. (2019)
Стельмах С. - Техніка кількісного обліку куниці лісової (Martes martes) маршрутним методом на великих площах лісових угідь (2019)
Tytar V. - Using species distribution modelling to guide survey efforts of the snow leopard (Panthera uncia) in the Central Kyrgyz Ala-Too region, Asykulov T., Hammer M. (2019)
Баркасі З. - Зоологічні колекції: збір, облік, ідентифікація зразків (звіт про роботу XXIV Теріологічної школи), Гайдаш О. (2019)
Загороднюк І. - Дослідження різноманіття як ключова задача екології (з нагоди 70-річчя професора Ігоря Ємельянова) (2019)
Наконечний І. - Про монографію А. Волоха "Мисливські звірі степової України" (2019)
Товпинець М. - Про книгу А. Саваріна "Краніологічний атлас ссавців Білорусі. Комахоїдні" (2019)
Загороднюк І. - Монети України із зображеннями ссавців (2019)
Резюме опублікованих праць (українською) (2019)
Барна Н. В. - Антропологічний поворот як феномен рефлексії у моді ХХ–ХХІ століть (2019)
Hardabkhadze I. - Contemporary Design. Synthesis of Arts, Technology, Ethnoculture, and Ecology (2019)
Єрьомін В. Ю. - "Теорія трьох парадигм" та доля релігії в культурі постмодерну (2019)
Мурашкін М. Г. - Компенсаторне осяяння в релігійно-містичній та художній культурах (культурологічний аналіз "відходу дрібних думок і суєти") (2019)
Smyrna L. - The Elusive Meaning of Nonconformism. Comments on the Context of Concept Functioning in Ukraine (2019)
Соломатова В. В. - Специфіка аудіовізуального дискурсу в дигітальній культурі (2019)
Філіна Т. В. - Маркетингова складова популяризації культурного продукту (2019)
Biletska O. - Ukrainian Eloquence Development: a Historical and Evolutionary Analysis (2019)
Nechaienko T. - Speech Culture in Everyday Life of the Modern Man, Solomenko L. (2019)
Бабій Н. П. - Альтернативний музей міста в умовах інформаційного суспільства: Івано-Франківський досвід (2019)
Гуменюк Т. К. - "Фестиваль релігій": інноваційні освітні технології у вищій школі на прикладі навчального досвіду Київського національного університету культури і мистецтв, Кириленко К. М. (2019)
Килимистий С. М. - Історична реконструкція як ресурс подієвого туризму (2019)
Petrova I. - Worldview Essence of Leisure in the Views of Epicurus and Lorenzo Valla (2019)
Ustymenko L. - Influence of World Subcultures on the Formation of Innovative Types of Tourism (2019)
Шибер О. О. - Практики рекреаційного дозвілля в просторі "життєвого світу" (2019)
Гаюк І. Я. - Соціальна топографія вірмен Львова (2019)
Каракоз О. О. - Традиційна і електронна книга крізь призму проблеми популяризації книги й читання (2019)
Макарова М. В. - Типи міжпоколінної комунікації як механізму соціокультурної спадкоємності (2019)
Плюта О. П. - Їжа та кухня в системі ціннісно-ментальних символів культури (2019)
Фабрика-Процька О. Р. - Характеристика суспільно-культурного середовища етнічних груп (русинів, лемків та руснаків) в історичному контексті (2019)
Горбань Ю. І. - Людина в дзеркалі науки: соціально-філософський аспект (2019)
Заболотний Д. І. - Ефективність кохлеарної імплантації у дітей з тяжкою сенсоневральною приглухуватістю та глухотою за даними мовної аудіометрії у вільному звуковому полі та на фоні завад, Луценко В. І., Бєлякова І. А., Холоденко Т. Ю., Градюк Н. М. (2018)
Шидловська Т. А. - Якісні показники електроенцефалографії у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій, з різним ступенем порушення слухової функції, Шидловська Т. В., Козак М. С., Овсяник К. В., Петрук Л. Г. (2018)
Безшапочний С. Б. - Оптимізація ведення пацієнтів з хронічним риносинуситом, що зазнали ендоскопічного риносинусохірургічного втручання, Лобурець А. В., Лобурець В. В. (2018)
Светличный А. Е. - Отдаленные функциональные результаты септопластики, проведенной с учетом данных аэродинамического анализа полости носа (2018)
Паламар О. І. - Поширення вестибулярних шванном у внутрішній слуховий прохід. Ендоскопічні можливості видалення, Гук А. П., Оконський Д. І., Аксьонов Р. В., Тесленко Д. С. (2018)
Кіщук В. В. - Форми склероми – вплив на якість життя хворих, Грицун Я. П. (2018)
Махмуд Жумаа Аль Харірі - Застосування бактеріофагу в комплексному лікуванні риносинуситів, Семененко С. І., Зайков С. В., Попович В. І. (2018)
Заболотний Д. І. - Досвід проведення навчання на курсах інформації та стажування з питань клінічної аудіології, Бєлякова І. А., Луценко В. І., Холоденко Т. Ю., Чайка С. П., Лоза Т. П., Градюк Н. М. (2018)
Покришень Д. О. - Досвід використання THRIVE в якості основного методу респіраторної підтримки під час мікроларингохірургії (2018)
Кіщук В. В. - Пластичні матеріали: застосування при кісткових дефектах, Бондарчук О. Д., Дмитренко І. В., Барціховський А. І., Лобко К. А., Грицун Я. П., Існюк А. С., Стечишин О. О. (2018)
Мінін Ю.В. - Рецензія на монографію "Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками" (2018)
До 95-річчя з дня народження професора Яшана Івана Артемовича (2018)
Інформація (2018)
Мінін Ю. В. - Показники перекисного окислення білків і ліпідів та антиоксидантного захисту як маркери ендогенної інтоксикації у хворих з синдромом обструктивного апное сну, Кучеренко Т. І., Бурлака Ю. Б., Клись Ю. Г., Ворошилова Н. М., Верьовка С. В. (2018)
Мельников О. Ф. - Гуморальные факторы врожденного иммунитета в слюне больных инфекционно-воспалительными заболеваниями верхних дыхательных путей, Заболотная Д. Д., Бредун А. Ю., Биль Б. Н., Прилуцкая А. Д., Иснюк А. С., Тимченко М. Д., Вахнина А. П., Фараон И. В. (2018)
Заболотный Д. И. - Преимущества использования аутожировой ткани при реконструкции дефектов основания черепа у пациентов с назальной ликвореей, Заболотная Д. Д., Исмагилов Э. Р. (2018)
Аль Харірі Махмуд Жумаа - Клініко-епідеміологічні характеристики гострого риносинуситу за даними звернень за медичною допомогою до багатопрофільної поліклініки, Семененко С. І., Семененко А. І., Зайков С. В. (2018)
Расулов А. Б. - Сравнительный анализ качества жизни пациентов при некоторых методах хирургического лечения вазомоторного ринита, Арифов С. С. (2018)
Березнюк В. В. - Застосування Назомера в хірургічному лікуванні хворих з поліпозним риносинуситом, Чорнокур О. А., Господ О. М. (2018)
Науменко А. Н. - Оценка воздухообмена в верхнечелюстной пазухе в послеоперационном периоде при эндоназальном хирургическом доступе через нижний и средний носовые ходы, Криничко Л. Р., Резмак К. Ф. Мохаммед (2018)
Казачонок Т. М. - Эффективность применения глюкокортикостероидных гормонов в лечении нейросенсорных нарушений, Петрова Л. Г. (2018)
Горностай И. И. - Морфологические и иммуногистохимические особенности хрящевой ткани, используемой в восстановительной хирургии перфораций барабанной перепонки, Юдина О. А., Петрова Л. Г. (2018)
Безшапочний С. Б. - Клінічний випадок риноспоридіозу слизової оболонки порожнини носа та стислий огляд літератури з цієї проблеми, Гасюк Ю. А. (2018)
Заболотний Д. І. - Новоутворення ротової частини глотки, парафарингеального простору, Лукач Е. В., Заболотна Д. Д., Цвірінько І. Р., Кізім Я. В. (2018)
Кіщук В. В. - Травми лобної пазухи: тактика лікування, Бондарчук О. Д., Дмитренко І. В., Барціховський А. І., Лобко К. А., Грицун Я. П., Існюк А. С., Стечишин О. О. (2018)
Юрочко Ф. - Сучасне хірургічне і медикаментозне лікування хвороб аденоїдів, Копанська Д. (2018)
Професор Абизов Рустем Адільович (до 75-річчя з Дня народження) (2018)
Вимоги до оформлення наукових статей, наданих авторами для публікації (2018)
Квасниця В. М. - Циклічні двійники кристалів CVD алмазу, Квасниця І. В. (2019)
Румянцева Ю. Ю. - Влияние микроволокон SiC и Al2O3 на свойства армированных композитов на основе кубического нитрида бора, Бушля В. Н., Туркевич В. З. (2019)
Мечник В. А. - Формирование нанокристал¬лической матрицы Fe-Cu-Ni-Sn-VN вакуумным горячим прессованием для композиционного алмазосодержащего материала. Механические и трибологические свойства, Бондаренко Н. А., Колодницкий В. Н., Закиев В. И., Закиев И. М., Игнатович С. Р., Дуб С. Н., Кузин Н. О. (2019)
Wen Zhao - Friction–wear characterization of cathodic arc ion plated CrC coating under different lubrication conditions, Shouyu Zhu, Dejun Kong (2019)
Шумилов Ф. А. - Иммобилизация единичных частиц детонационных наноалмазов в пленках Ленгмюра-Блоджетт на основе октадециламина, Левицкий В. С. (2019)
Дутка В. А. - Вплив конструктивних параметрів технологічної установки на перепад температури в заготовці при високошвидкісному спіканні під тиском, Майстренко А. Л., Кулич В. Г. (2019)
Junyu Li - Theoretical investigation on the elastic properties, bond stiffness and hardness of WX2 (X = B and N), Jianling Zhao, Cuiming Tang, Peng Chen, Shiquan Feng (2019)
Лавриненко В. И. - Влияние твердых частиц шлама на показатели шероховатости обработанной поверхности при шлифовании и оценка вероятности возникновения царапин на ней, Молчанов В. Ф., Солод В. Ю., Проц Л. А. (2019)
Самоходський В. М. - Діагностично-сполучені групи як інструмент персоніфікації рівня матеріального стимулювання лікаря та прогнозування вартості лікування (2019)
Горностай И. И. - Оценка регенераторной способности тканей наружного слухового прохода и барабанной перепонки у пациентов с хроническим гнойным средним отитом, Владимирская Т. Э., Юдина О. А., Петрова Л. Г. (2019)
Мельников О. Ф. - Влияние фитопрепарата эсберитокс на факторы локального иммунитета ротовой полости, Рыльская О. Г., Шматко В. И., Тимченко М. Д., Биль Б. Н., Фараон И. В., Прилуцкая А. Д., Заяц Т. А. (2019)
Белоусова А. О. - Морфологічна структура назальних поліпів (2019)
Арифов С. С. - Сравнительный анализ некоторых методов хирургического лечения вазомоторного ринита, Расулов А. Б. (2019)
Березнюк В. В. - Исследование эффективности применения препарата "Гленспрей актив" у больных аллергическим ринитом, Чернокур А. А., Гапоненко Я. Ю. (2019)
Пухлик С. М. - Ведение больных после хирургических вмешательств в полости носа и околоносовых пазух, Безшапочный С. Б. (2019)
Бондарчук О. Д. - Переломи стінок лобної пазухи: критерії вибору тактики хірургічного лікування та показання до облітерації (2019)
Шидловська Т. А. - Виявлення супутньої патології середнього вуха за даними тимпанометрії у дітей із захриплістю голосу, Куреньова К. Ю., Пойманова О. С., Молочек Ю. А., Коровай О. О. (2019)
Сережко Ю. О. - Формулювання ЛОР-онкологічного діагнозу (2019)
Стороженко П. Н. - Ларингэктомия у долгожителя (2019)
Рецензія на навчально-методичний посібник "Хронічні хвороби середнього вуха" (2019)
Рецензія на монографію "Хронічний фарингіт" (2019)
До 90-річчя Володимира Григоровича Базарова, доктора медичних наук, професора, Заслуженого діяча науки та техніки України, Лауреата державної премії України (2019)
Григорій Мойсейович Блувштейн (до 90-річчя з дня народження) (2019)
Мікловда В. П. - Концепція стійкого розвитку сільських територій Закарпатської області на 2021-2027 рр., Гоблик В. В., Пітюлич М. І., Пітюлич М. М., Сембер С. В. (2019)
Химинець В. В. - Оцінка та тенденції інвестиційної діяльності України, Кушнір Н. О. (2019)
Атаманчук З. А. - Міжнародний туризм як пріоритетний напрям соціально-економічного розвитку держав світу, Дем’янова Ю. О. (2019)
Готра В. В. - Сутність та напрямки реформування державної інноваційної політики в умовах євроінтеграції, Щукін І. С. (2019)
Разумова Г. В. - Послідовність визначення стадій регуляторної політики (2019)
Готра В. В. - Формування стратегічних пріоритетів розвитку регіону як засобу реалізації їх потенціалу (2019)
Латинін К. І. - Детермінант-фактор інноваційного розвитку регіональної економіки (2019)
Переверзєва А. В. - Оцінка розвитку територіальних громад як соціально-економічних систем (2019)
Славік Р. В. - Розвиток туристично-рекреаційної сфери Закарпатської області в контексті загальноукраїнських тенденцій (2019)
Чекан І. В. - Інституційне середовище стратегічного управління регіональним розвитком як система (2019)
Єршова О. О. - Інституціональне забезпечення механізму управління розвитком бізнес-процесів підприємства (2019)
Молнар О. С. - Особливості та основні сфери застосування сучасних інтернет-технологій в комерційній діяльності підприємств, Важинський Ф. А., Колодійчук А. В. (2019)
Бачо Р. Й. - Новітні інструменти у проведенні внутрішнього аудиту небанківських фінансових установ (2019)
Городиський М. П. - Порядок розподілу витрат на здійснення маркетингу як бізнес-процесу: обліково-аналітичний аспект, Поліщук І. Р., Семйон В. С. (2019)
Грицак О. С. - Стартап як вид інноваційного бізнесу: обліковий вимір понятійного апарату, Клим Н. М. (2019)
Даньків Й. Я. - Формування обліково-аналітичної інформації для оцінки діяльності суб'єктів підприємництва (2019)
Йолтуховська О. Ю. - Людський капітал в контексті стратегічного вимірювання бізнесу (2019)
Макарович В. К. - Бухгалтерський інжиніринг в діяльності підприємства, Сидорчук О. Г. (2019)
Ценклер Н. І. - Обліково-аналітичний підхід до класифікації стартап-компаній: управлінські аспекти інноваційної діяльності новоствореного підприємства (2019)
ANNOTATION (2019)
АННОТАЦИЯ (2019)
Столяров Ю. - Документологический нигилизм Е. А. Плешкевича (2019)
Грудініна Н. - Документи персонального характеру в інформаційно-пошукових системах освітянських бібліотек: відображення засобами УДК, Лобановська І. (2019)
Гранчак Т. - Інтернет-маркетинг у діяльності бібліотек України, Скітер Т. (2019)
Пен Я. - Система академічних бібліотек китаю: організація та функціонування (2019)
Новальська Т. - Структурна та когнітивна трансформація навчальної дисципліни "Бібліотечно-інформаційне обслуговування" (2019)
Бондаренко В. - Технологічний та соціокомунікаційний аспекти становлення та розвитку мобільних сервісів в Україні (2019)
Шидловська Т. А. - Кореляційна залежність між основними показниками КСВП та реоенцефалографії у хворих з акутравмою, Шидловська Т. В., Петрук Л. Г. (2019)
Заболотная Д. Д. - Преимущества использования фрагмента широкой фасции бедра и аутокости при реконструкции дефектов основания черепа у пациентов с назальной ликвореей, Исмагилов Э. Р. (2019)
Бобров А. Л. - Оцінка ефективності застосування функціональної електростимуляції після під'язиково-лицевого анастомозу у пацієнтів з ураженням лицевого нерва різної етіології, Борисенко О. М., Папп О. В., Джус В. Т. (2019)
Макарин-Кибак А. С. - Диагностика и лечение патологии носового клапана у пациентов с затруднением носового дыхания (2019)
Заболотний Д. І. - Хірургічне видалення доброякісних новоутворень парафарингеального простору, Лукач Е. В., Заболотна Д. Д., Євчев Ф. Д., Цвірінько І. Р., Кізім Я. В. (2019)
Бурлака Ю. Б. - Оцінка інтенсивності перекисного окиснення ліпідів та активності каталази в системі "сироватка крові-еритроцит" у хворих на рак гортані, Гринь Н. В., Верьовка С. В. (2019)
Євчева А. Ф. - Сучасна діагностика злоякісних новоутворень зовнішнього носа і вуха (2019)
Мельников О. Ф. - Иммуномодулирующие свойства препарата циннабсин, Заболотная Д. Д., Заяц Т. А., Сидоренко Т. В., Бредун А. Ю., Прилуцкая А. Д., Кушниренко Т. И., Тимченко М. Д., Рыльская О. Г., Фараон И. В. (2019)
Безшапочний С. Б. - Оптимальна терапія запальних захворювань глотки у групах ризику, Гичак І. С. (2019)
Яремчук С. Э. - Аденоиды и аллергический ринит: взаимосвязь очевидна? (2019)
Плаксивий О. Г. - Сприятливий клінічний перебіг запущеної форми раку порожнини носа з проростанням в гайморову пазуху, Воєвідка Є. М., Калуцький І. В., Мазур О. О., Воєвідка М. Д., Чифурко Т. Г., Цуркан М. М. (2019)
Заболотный Д. И. - Внеклеточные компонеты биопленок в формировании антибиотикорезистентности и хронизации воспалительного процесса. Состояние проблемы, Самбур М. Б., Ворошилова Н. В., Веревка С. В. (2019)
Абизов Р. А. - Переваги високочастотного електрозварювання в хірургічному лікуванні хворих на рак гортані (10 років досвіду), Бєлоусова А. О., Божко Н. В., Самойленко С. С. (2019)
Луценко Віктор Іванович (до 65-річчя від дня народження) (2019)
Антіпкін Ю. Г. - Практичні кроки щодо удосконалення діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених та дітей старшого віку в Україні, Знаменська Т. К., Воробйова О. В., Кузнецов І. Е., Дженчако О. О. (2019)
Ковальова О. М. - Внутрішньошлуночкові крововиливи в неонатології: прогнозування виникнення летальних випадків у передчасно народжених дітей, Похилько В. І., Артьомова Н. С., Чернявська Ю. І., Слюсарєва А. В. (2019)
Сурков Д. М. - Аналіз застосування цитиколіну у доношених новонароджених в гострому періоді гіпоксично-ішемічної енцефалопатії (2019)
Мацегора Н. А. - Хірургічні ускладненння після протитуберкульозної вакцинації та підходи до їх лікування, Омельян Л. П., Мельниченко М. Г., Гудзь В.А. (2019)
Вереснюк Н. С. - Гістероскопія в діагностиці та лікуванні аномалій розвитку матки у пацієнток з невиношуванням вагітності, Пирогова В. І. (2019)
Крупник О. М. - Раціональне розродження жінок із міомою матки при тазовому передлежанні плода - зниження показників материнської захворюванності (2019)
Панчук Е. А. - Стан згортаючої системи крові у вагітних із загрозою передчасних пологів при застосуванні метаболічної терапії (2019)
Посохова С. П. - Клінічна оцінка ефективності комплексного підходу до профілактики внутрішньоматкової інфекції при передчасному розриві плодових оболонок та недоношеній вагітності, Ніточко К. О. (2019)
Щурко Д. М. - Стан фето-плацентарного комплексу при вроджених вадах розвитку плода у поєднанні із плацентарною дисфункцією, Щурко М. І. (2019)
Бабінцева А. Г. - Особливості функціонального стану сечової системи у новонароджених дітей та її роль у підтримці гомеостазу організму (огляд літератури), Годованець Ю. Д., Агафонова Л. В., Кошурба І. В. (2019)
Добрянський Д. О. - Олігосахариди у грудному молоці і молочних сумішах – значення для передчасно народжених немовлят (2019)
Манасова Г. С. - Кальцитріол та поліморфізм гену рецепторів вітаміну D в патогенезі перинатального інфікування (огляд літератури), Диденкул Н. В., Деришов С. В., Жовтенко О. В. (2019)
Знаменська Т. К. - Клінічні підходи до профілактики атопічного дерматиту у дітей: європейське керівництво 2018 року, Воробйова О. В. (2019)
Знаменська Т. К. - Лікування респіраторного дистрес-синдрому у недоношених новонароджених екзогенним сурфактантом (порактантом альфа): клінічні рекомендації, Добрянський Д. О., Воробйова О.В. (2019)
Токарчук Н. І. - Клінічний випадок синдрому Протея у дитини раннього віку, Чекотун Т. В., Вижга Ю. В., Старинець Л. С., Савицька Т. В., Лагода В. В. (2019)
Годованець Ю. Д. - Науково-практична конференція з міжнародною участю "Перинатальна медицина в Україні: проблеми, досягнення, пріоритети". Секція неонатологія. (м. Чернівці, Україна, 21-22 лютого 2019 року), Юрьєва Л. М. (2019)
Семирягин С. В. - Сухая очистка доменных газов как элемент энергоэффективности технологии производства чугуна, Осипенко В. В., Бубунец Ю. В. (2019)
Биктагиров Ф. К. - Компьютерное моделирование формирования 50-тонного листового слитка, Шаповалов В. А., Гнатушенко А. В., Качан Р. Ю. (2019)
Смирнов А. Н. - Исследование особенностей формирования кристаллической структуры непрерывнолитой заготовки при принудительном перемешивании ее жидкой сердцевины, Ухин В. Е., Верзилов А. П. (2019)
Стрыгун В. А. - Научные исследования в стандартизации литейного производства Украины, Волошин Н. М., Гнилоскуренко С. В., Чаплыгина Л. С. (2019)
Дорошенко В. С. - Концепции охлаждения отливок с помощью криотехнологии новых сыпучих материалов и способов литья, Калюжный П. Б. (2019)
Безуглый В. А. - Экспериментальное исследование удельного электрического сопротивления насыпного слоя термоантрацита, Губинский М. В., Коверя А. С., Коноваленко В. П., Кондратенко П. В. (2019)
Мазур В. Л. - Теория и технология прокатки: нерешенные задачи и аспекты развития (2019)
Немсадзе Г. Г. - Совершенствование технологии горячего ремонта футеровки конвертера с использованием разработанной магнезиальной массы марки "GIR-RB-X", Смирнов А. Н., Джоджуа Р. А., Шарандин К. Н., Рябый Д. В. (2019)
Немсадзе Г. Г. - Современные тенденции производства огнеупоров на основе кварца для коксовых печей, Тонкушин А. Ф. (2019)
Бублей В. В. - Украинской ассоциации вторичных металлов – 20 лет. Вызовы украинского рынка металлолома (2019)
Товажнянський Л. Л. - Логіко-методологічні основи інженерної діяльності, Пономарьов О. С. (2010)
Зязюн І. - Педагогічна дія вчителя в умовах інтегральної освітньої технології (2010)
Ничкало Н. - Ідея суспільства знань і праці в наукових пошуках (2010)
Романовський О. Г. - Педагогічні умови формування толерантності у майбутніх психологів у вищих навчальних закладах (2010)
Ігнатюк О. А. - Теоретико-методичні основи цілеспрямованої діяльності з формування конкурентоздатних майбутніх інженерів в умовах інноваційного розвитку суспільства (2010)
Ашеров А. Т. - Профессиографический анализ деятельности специалиста как источник формирования учебного материала, Горбатюк Л. В., Самойлова Е. В. (2010)
Чеботарьов М. К. - Особливості професійного становлення сучасного фахівці в умовах інноваційного розвитку суспільства (2010)
Лях Б. Г. - Про причини виникнення психологічного дискомфорту під час навчального процесу, Сичов Ю. І., Кучеренко С. М., Литвиненко І. І., Тошинський В. І. (2010)
Тіняков А. О. - Аналіз можливостей юнацького спорту як соціальної системи у вихованні моральних якостей особистості (2010)
Карамушка Л. М. - Особливості розвитку психологічної готовності аспірантів технічних університетів до роботи в команді, Філь О. А., Блешмудт П. П., Васильєва І. Г. (2010)
Осьодло В. І. - Особливості саморегуляції поведінки суб'єкта у військово-професійній діяльності (2010)
Чернявська Т. П. - Управління інтуїцією: ресурс успішності лідерів бізнесу (2010)
Журавель Д. П. - Обґрунтування пристрою для оцінки триботехнічних властивостей змащувальних матеріалів (2019)
Дашивець Г. І. - Обґрунтування періодичності технічного обслуговування агрегатів очищення мастила в двигунах внутрішнього згоряння, Новік О. Ю., Паніна В. В. (2019)
Кравченко В. В. - Теоретичне порівняння аеродинамічних властивостей молотків подрібнювачів гілок з горизонтальною віссю обертання, Войтік А. В., Головатюк А. А. (2019)
Бунецкий В. А. - Технология изготовления поверхностно-остеклованных пеллет – залог создания эффективного пеллетного производства, Бондаренко М. В. (2019)
Дюжаєв В. П. - Методика визначення ступеню ідентичності та адекватності математичної моделі об'єкту дослідження, Бондаренко Л. Ю. (2019)
Serdiuk T. - The automated method of checking the track circuits parameters, Serdiuk K., Nikolenko A., Kuznetsov V. (2019)
Orel O. - Parameters of electromagnetic radiation for regeneration of animal injured bone tissue, Orel M. (2019)
Kashkarov A. - Pneumatic energy battery for private solar power, Sabo A., Koval S. (2019)
Кунденко М. П. - Аналіз способів і технічних засобів для знезаражування молока з використанням електрофізичних факторів, Єгорова О. Ю., Бородай І. І., Кунденко О. М., Шинкаренко І. М. (2019)
Ляшенко С. О. - Визначення ефективності математичних моделей процесу випарювання соку для автоматизованих систем управління, Кісь В. М., Фесенко А. М., Ляшенко О. С. (2019)
Ганжа А. М. - Визначення ефективності теплопостачання багатоповерхового житлового будинку з урахуванням нерівномірності підведення теплоти до приміщень та несистемних утеплень, Марченко Н. А., Семененко Л. В. (2019)
Назаренко І. П. - Дослідження процесу випарювання води з касторової олії в електричному полі багатоелектродних систем, Діденко О. В., Кушлик Р. В., Дубініна С. В. (2019)
Червінський Л. С. - Передпосівна стимуляція озимої пшениці оптичним випромінюванням, Пашковська Н. І. (2019)
Чміль А. І. - Розрахунок енерговитрат ручної праці в тваринництві (2019)
Лисиченко М. Л. - Розробка аналітичного метода визначення витрат водокомбікормової суміші гідротранспортної установки промислового свинарства при зміні фізико-механічних властивостей корму та характеристик технологічного обладнання, Хандола Ю. М., Назаренко О. Ю., Сухін В. В. (2019)
Богом’я В. І. - Теоретичні основи синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту, Тимощук О. М., Дакі О. А. (2019)
Кузнєцов М. П. - Характер балансування потужності в локальній енергосистемі з відновлюваними джерелами енергії, Лисенко О. В. (2019)
Яковлєв В. Ф. - Акустичний метод визначення форми внутрішніх пошкоджень рослинних біологічних об'єктів (2019)
Толбатов А. В. - Аналіз енергетичної економічності роботи енергоспоживаючих агрегатів, Толбатов В. А., Яковлєв В. Ф., В’юненко О. Б., Смоляров Г. А. (2019)
Коваленко Л. Р. - Аналіз можливості використання вихрострумових дефектоскопів для контролю якості феромагнітних металовиробів, Коваленко О. І. (2019)
Коваленко О. І. - Аналіз шляхів підвищення ефективності передачі електричної енергії в магістральних мережах напругою 330-750 кВ, Коваленко Л. Р. (2019)
Бородай І. І. - Апробація результатів впливу ЕМВ на процес зберігання яблук, Кунденко М. П., Єгорова О. Ю., Єгоров О. Б., Шинкаренко І. М. (2019)
Кабалдов Ю. К. - Вибір методу і пристрою для визначення діелектричних властивостей молока, Лобода О. І. (2019)
Чебанов А. Б. - Визначення перехідного опору і показника розрядження окремого насіння, Чебанова Ю. В. (2019)
Вовк О. Ю. - Вплив відхилення живлячої напруги на ресурс ізоляції асинхронних електродвигунів потокових технологічних ліній, Квітка С. О., Дідур В. А. (2019)
Стьопкін В. В. - Вплив корегувальних зворотних зв’язків на механічні коливання електропривода зі спостерігачем, Ніколенко А. В. (2019)
Лобода О. І. - Датчик зносу щіток колекторних двигунів змінного струму на базі волоконно-оптичного інтерферометру, Тодоріко О. М., Череватенко Л. М. (2019)
Білюк І. С. - Динаміка асинхронного електропривода з нечітким регулятором в системах водопостачання, Бугрім Л. І., Гаврилов С. О., Кириченко О. С., Фоменко А. М., Шарейко Д. Ю. (2019)
Кулагін Д. О. - Діагностичні моделі аварійних станів силових блоків електротехнічних систем, Чернецький Б. С. (2019)
Нестерчук Д. М. - Діагностування за струмом, як метод захисту електромеханічної системи з асинхронними електродвигунами, Курашкін С. Ф. (2019)
Стьопін Ю. О. - Дослідження впливу високовольтного електричного поля на біологічну продуктивність насіння соняшнику, Гулевський В. Б., Борохов І. В. (2019)
Постнікова М. В. - Дослідження електроприводу скребкового транспортера зерноочисного агрегату (2019)
Савойський О. Ю. - Дослідження комбінованого процесу сушіння високовологої яблучної сировини, Яковлєв В. Ф., Сіренко В. Ф. (2019)
Островерхов М. Я. - Закони керування електромеханічними системами в умовах параметричних та координатних збурень (2019)
Сухін В. В. - Експериментальне дослідження впливу низькоенергетичного лазерного випромінюванняна кореневу систему квасолі, Лисиченко М. Л. (2019)
Кушлик Р. Р. - Електротехнологічний комплекс для обробки сумішевого біопального: конструкція і параметри, Кушлик Р. В. (2019)
Постол Ю. О. - Метод отримання метилових ефірів для дизельних двигунів з жирів тваринного походження, Стручаєв М. І., Гулевський В. Б. (2019)
Мищенко К. В. - Метод численного расчета электромеханических переходных процессов в асинхронных двигателях, Паталах Д. Г., Набокова О. В., Тиховод С. М. (2019)
Єгоров О. Б. - Оптимізація зубцевої зони асинхронного двигуна з метою підвищення його перевантажувальної здатності, Єгорова О. Ю., Кунденко М. П. (2019)
Чумак В. В. - Оцінка рівня дефектності шихтованих магнітопроводів електричних машин високочастотними методами, Тимощук О. Л., Ігнатюк Є. С., Стулішенко А. С. (2019)
Попова І. О. - Параметри контролю несиметричних режимів роботи асинхронних двигунів, Попрядухін В. С. (2019)
Радько І. П. - Підвищення енергоефективності систем теплопостачання в навчальних закладах, Наливайко В. А., Окушко О. В. (2019)
Чумак В. В. - Порівняння синхронних машин гібридного збудження з машинами магнітоелектричного та електромагнітного збудження, Монахов Є. А., Стулішенко А. С. (2019)
Борисов О. О. - Потенціометрія, кондуктометрія і рефрактометрія як методи експрес-контролю якості ґрунтів і поверхневих вод у зонах відпочинку людей, Кофанова О. В. (2019)
Діордієв В. Т. - Проблеми використання дронів у сільському господарстві та шляхи їх вирішення, Кашкарьов А. О., Семендяєв О. Є. (2019)
Вороновский И. Б. - Развитие альтернативных источников энергии (2019)
Сілі І. І. - Розрахунок параметрів взаємодії радіоімпульсів НВЧ випромінювання з рослинним середовищем картоплі (2019)
Василенко О. О. - Розвиток особистих селянських господарств: незалежні джерела електроенергії, Геліх А. О., Філон А. М. (2019)
Гулевский В. Б. - Современные тенденции в автоматизации технологических процессов, Кузнецов И. О. (2019)
Павлов Г. О. - Статистичне дослідження стану енергозабезпечення АПК України, Кулагін Д. О. (2019)
Стручаєв М. І. - Теплофізичні характеристики і параметри – критерій контролю якості плодоовочевої продукції, Постол Ю. О. (2019)
Жила В. І. - Умови ефективного використання енергії електромагнітного випромінювання оптичного діапазону для обробки каламутних багатокомпонентних рідин (2019)
Чумак В. В. - Частотні характеристики електричних машин зі всипними обмотками при тепловологому старінні, Монахов Є. А., Вишневський О. В., Стулішенко А. С. (2019)
Іванова І. Є. - Вибір сорту черешні з оптимальним комплексом параметрів за методом багатокрітеріальної оптимізації, Сердюк М. Є., Герасько Т. В., Білоус Е. С., Кривонос І. А. (2019)
Сердюк М. Є. - Вплив розчинів нанометалів на інтенсивність окисно-відновних процесів при зберіганні плодів груші, Кюрчева Л. М., Андрущенко М. В., Жукова В. Ф. (2019)
Євлаш В. В. - Дослідження властивостей желе, збагаченого аскорбіновою кислотою під час зберігання, Пілюгіна І. С., Железняк З. В. (2019)
Прісс О. П. - Зберігання зелені коріандру (Coriandrum sativum L.) в живильному середовищі, Сухаренко О. І., Коляденко В. В., Нестеров Ю. Ю. (2019)
Загорко Н. П. - Исследование динамики эпифитной микрофлоры замороженной и дефростированной овощной продукции, Кулик А. С., Гаприндашвили Н. А., Кюрчева Л. Н. (2019)
Цихановська І. В. - Розробка рецептури і технології кондитерських пряникових виробів з використанням харчової добавки "Магнетофуд” (2019)
Кулик А. С. - Розробка рецептури м’ясних консервів з грибами, Бандура І. І., Сердюк М. Є., Севастьянович О. С., Булгаков І. В., Гапріндашвілі Н. А. (2019)
Соболь О. М. - Моделювання поля індивідуального ризику на комбікормовому виробництві, Тютюник В. В., Ляшевська О. І., Соболь В. М. (2019)
Мартин Є. В. - Програмне забезпечення для аналізу безпеки бомбосховищ, Лясковська С. Є., Тарапата Н. В. (2019)
Щербина В. М. - Алгоритм згущення дискретно представлених кривих на основі тотожностей із забезпеченням відсутності осциляції, Пихтєєва І. В., Бондаренко Л. Ю. (2019)
Мацулевич О. Є. - Згущення спіралеподібних та замкнених дискретно представлених кривих в полярній системі координат із корекцією осцилюючих ділянок, Вершков О. О., Коломієць С. М., Щербина В. М. (2019)
Гавриленко Є. А. - Методика комп’ютерного моделювання динамічних поверхонь, Івженко О. В., Пихтєєва І. В. (2019)
Гавриленко Є. А. - Моделювання ділянки обводу із монотонною зміною кривини, Холодняк Ю. В. (2019)
Щербина В. М. - Порівняльний аналіз результатів апроксимації спіралеподібних ДПК у полярній системі координат спіралями різної форми, Мацулевич О. Є. (2019)
Шутов Д. О. - Структура та складові професійної компетентності вчителя історії профільної школи (2019)
Беспорточна О. І. - Формування комунікативної компетенції майбутнього вчителя музики в умовах педагогічного коледжу, Поясок Т. Б. (2019)
Дяченко Л. Б. - Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості на констатувальному етапі експерименту (2019)
Ковальова І. Б. - Проблемні питання психосоціальної реабілітації учасників бойових дій та їхніх родин, Попова Г. В. (2019)
Хавіна І. В. - Особистісні якості майбутнього бакалавра з психології у процесі професійної підготовки, Серевина Н. Ю. (2019)
Тіняков А. О. - Лідерські якості спортсменів як складова їх готовності до професійного самовизначення після завершення спортивної кар'єри, Арабаджи Т. Д. (2019)
Городничий О. В. - Особливості професійного становлення майбутніх викладачів закладу вищої освіти (2019)
Мороз С. А. - Результати аналізу думки студентів вітчизняних ЗВО щодо сили прояву детермінант якості вищої освіти як підгрунтя для вдосконалення механізмів державного управління її забезпеченням, Бука С., Бука І., Мороз В. М. (2019)
Демідова Ю. Є. - Система підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів в Україні: ретроспектива розвитку і особливості формування, Тверитникова О. Є., Іліаш Н. (2019)
Борисов В. А. - Державні тенденції у французькій освіті та їхній вплив на галузеву метамову (2019)
Zalipska I. Ya. - The lexical-semantic organization and the structure of medical terms (2019)
Ковалевська О. О. - Українсько-польські та польсько-українські словники медичної термінології: сучасний стан та проблеми (2019)
Щербакова Н. В. - До питання про особливості структури українських фірмонімів (2019)
Стеценко Ю. В. - Словотвірна телескопія як продуктивний спосіб сучасної деривації (2019)
Тарасюк Т. М. - Звертання-експресиви в перекладах П. Куліша трагедії В. Шекспіра "Ромео і Джульєтта", Косик Д. В. (2019)
Умрихіна Л. В. - Реалізація імперативної модальності в інфінітивних конструкціях (2019)
Халіман О. В. - Граматичне значення однини: моделювання оцінних смислів (2019)
Кононенко В. І. - Словесна символіка в сучасному українському художньому дискурсі: лінгвокогнітивний вимір (2019)
Лебеденко Ю. М. - Художні засоби з компонентом Україна в системі маніпулятивних стратегій передвиборчих програм (2019)
Nika O. I. - Textual substitutions in A. Radyvylovskyi’s collection of sermons of the end of 17th century (2019)
Олексенко О. А. - Риторична майстерність Г. С. Сковороди (2019)
Сердега Р. Л. - Специфіка зачину народної соціально-побутової казки (2019)
Скидан М. С. - Мовні засоби вираження часу та простору в оповіданні "Гусенятко" М. Вінграновського (2019)
Зайцева Ю. Г. - Мовні засоби інтимізації поезії в прозі Ірини Вільде (2019)
Козлов Є. Д. - Особливості функціонування морфологічних рядів у поетичних текстах Белли Ахмадуліної й Ліни Костенко, Козлова А. Г. (2019)
Маленко О. О. - Лінгвістичний семіокод сучасної української поезії: метамова, образ, сенс, Романцова Я. В. (2019)
Самсоненко Н. І. - Актуалізація категорії способу дії й формування морфологічної домінанти в російськомовній поезії нового часу (2019)
Тєлєжкіна О. О. - Гра звуком в українській поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття: лінгвостилістичний вимір (2019)
Бєлінська В. Є. - Індивідуально-мовна концептосфера П. Перебийноса (2019)
Скидан Я. А. - Мовне вираження концепту слово в поезії С. Сапеляка (2019)
Черновол-Ткаченко Р. І. - Вивчення фахової термінологічної лексики як запорука якісної професійної комунікації сучасного поліцейського (2019)
Ковтун А. А. - Нові напрацювання у сфері вітчизняної теолінгвістики (2019)
Космеда Т. А. - Мовносоціумна граматика Анатолія Загнітка (2019)
Маленко О. О. - Сучасне прочитання художніх текстів І. С. Нечуя-Левицького (2019)
Осіпова Т. Ф. - Потужна прагматика "маленьких слів" (2019)
Черемська О. С. - У стихії пристрасного осягнення життя, людей і слова (до 85-річного ювілею І. В. Муромцева), Жовтобрюх В. Ф. (2019)
Hlushko M. - Problems and prospects of development of ethnotourism in the Ukrainian Carpathians, Voitovych N. (2018)
Забавін В. О. - Розкопки кургану біля смт Ялта на півдні Донецької області, Небрат С. Г. (2018)
Куліков В. О. - Соціальне страхування промислових робітників Донбасу та Придніпров’я на початку ХХ ст. (2018)
Лильо І. М. - Львівські епізоди грецького роду Ланґішів у XVI-XVII ст. (2018)
Novikova S. - German portraits of Mariupol Azov sea region (second half of XIX – beginning of the XX c), Korobka V., Korobka J. (2018)
Папазова А. В. - Офіційне та приватне листування як джерела з історії діяльності ордену єзуїтів у східнослов’янському регіоні в останній третині XVI – першій половині XVIІ ст. (2018)
Проценко Є. О. - Бібліотеки Донбасу в роки другої світової війни (2018)
Романцов В. М. - Трагедія голокосту в Маріуполі доби нацистської окупації, Пандазі А. В., Гузь А. М. (2018)
Salnikova N. - The institute for the rationalization of management: foundation and thematic priorities (the early 1930s) (2018)
Тарасов С. В. - Силы противоборствующих сторон в Полтавском сражении 1709 г. К истории вопроса (2018)
Цецик Я. П. - Документи державних архівів Волинської та Житомирської областей як джерело дослідження діяльності органів влади на Волині на початку ХХ ст. (2018)
Алієв огли А. М. - Державно-приватне партнерство як результат втілення сервісної політики держави (2018)
Бучин М. - Євроскептицизм як загроза цілісності ЄС: концептуалізація поняття, Трендюк Х.-О. (2018)
Гільченко О. Л. - Сучасні виклики регіональної безпеки в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, Прекрасний Ю. Ю. (2018)
Григор’єв О. В. - Ризики ерозії ліберальної демократії: приклад Словаччини (2018)
Грідіна І. М. - Гуманітарна діяльність міжнародних неурядових організацій в Донецькій та Луганській областях під час проведення антитерористичної операції та операції об’єднаних сил, Макаренко В. А. (2018)
Дегтеренко А. М. - Трансформації етнонаціональних відносин в Україні (2018)
Дорош Л. О. - Twitter-дискурс у контексті реалізації громадської дипломатії та формування іміджу держави, Копей Ю. (2018)
Жигір А. В. - Становлення концепції "безпеки особи" як основи зовнішньої політики Канади, Трофименко А. В. (2018)
Ільницька У. В. - Особливості функціонування, політико-інституційні та соціально-економічні наслідки авторитаризму у країнах латинської Америки ХХІ ст. (на прикладі Венесуели та Республіки Куба) (2018)
Карчевська О. В. - Роль інституту сім’ї в процесі структурування громадянського суспільства (2018)
Константинова Ю. В. - Зовнішня політика республіки Польща в програмах політичних партій, Чекоданова К. К. (2018)
Костенко А. М. - Інституалізація громадянського суспільства в Україні (2018)
Лубінець Д. В. - Теоретичні підходи до поняття лобіювання та його типології (2018)
Оніщенко І. Г. - Європейський інтеграційний процес в контексті глобалізації (2018)
Пашина Н. П. - Застосування методики "кейс-стаді" при вивченні дисципліни "Аналіз державної політики" (2018)
Сергієнко Т. І. - Роль регіональної політики ЄС у формуванні європейської ідентичності (2018)
Татай Е. О. - Вплив інформаційних технологій управління проектами на громадську активність: постановка проблеми (2018)
Трофименко М. В. - Інституціоналізація публічної дипломатії України (2018)
Фесенко М. В. - Роль Вишеградської групи у вирішенні міграційних викликів ЄС (2018)
Шустенко С. О. - Рішення Ради Європи у сфері медіа (2018)
Яковлева Л. І. - Концепція публічності та її вплив на теорію легітимності публічної влади (2018)
Нікольченко Ю. М. - Рецензія на монографію: Прищепа Б. А. Погоринські міста в Х–ХІІІ ст. Рівне: ПП Дятлик М., 2016. 297 с., Головко О. В. (2018)
Нікольченко Т. М. - Рецензія на видання: Mariupol’s active games: зб. ігор / укл. С. С. Арабаджи; студентське історико-археолог. т-во Маріуп. держ. ун-ту; рец. Т. М. Нікольченко. Маріуполь: Avanti-art, 2018. 1 к. (1 л. + 19 карт.). Комплект містить правила гри та рец. – на укр., рос., англ. мовах (2018)
Відомості про авторів (2018)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету серія: Історія. Політологія" (2018)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2018)
Волониць В. С. - До питання про становлення та розвиток внутрішньої торгівлі у Маріуполі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. (2019)
Гедьо А. В. - Повсякденність української наукової інтелігенції в першій третині ХХ ст.: джерелознавчий дискурс, Калужина А. О. (2019)
Забавін В. О. - Археологічні дослідження поселення зрубної культури біля с. Кременівка у Північно-східному Приазов’ї (за матеріалами 2018 р.), Небрат С. Г. (2019)
Золотар Л. М. - Технічні засоби та споруди сухопутних шляхів сполучення Таврійської губернії (1864–1914 рр.) (2019)
Іванюк О. Л. - Презентація військово-історичних досліджень на археологічних з’їздах у Російській імперії (2019)
Коваль О. С. - Регулювання церковного будівництва і зміни храмової мережі в єпархіях, до складу яких входили південноукраїнські землі у 1734-1775 рр. (2019)
Коробка В. М. - Заходи міського самоврядування з улаштування електростанції та електричного освітлення Маріуполя, Коробка Ю. В. (2019)
Кригіна О. В. - Укладання шлюбу: вимоги та особливості (за матеріалами метричних книг) (2019)
Нікіфоров К. С. - Євангельські християни-баптисти та радянська влада на Донеччині в період "застою" (2019)
Орєхова С. Є. - Актові печатки у поштовій атрибуції Київської Русі, Нікольченко Ю. М. (2019)
Срібняк І. В. - Діяльність військово-санітарної місії для справ полонених вояків-українців у таборі Зальцведель, Німеччина (1919 – перша половина 1920 рр.), Срібняк М. І. (2019)
Тарасов С. В. - Н. Павлищев как историк причин Национально-освободительной войны (2019)
Томіленко А. Г. - Розвиток пожежної охорони УРСР міжвоєнного періоду у радянській історіографії (2019)
Цецик Я. П. - Документи державних архівів Волинської, Житомирської та Рівненської областей як джерело дослідження діяльності закладів освіти на Волині на початку ХХ ст. (2019)
Шевчук А. В. - Повітові межові суди Подільської губернії (1814–1840): заснування, структура, кадровий склад та соціальний портрет (2019)
Shypik N. - Labor mobilizations of the civil employable population as a mechanism of attracting the labor force to the heavy industry enterprises of Donetsk region in 1943–1945 (2019)
Яремчук С. М. - Релігійна, мовна та етнічна самобутність гагаузів Молдови та України, Юзвяк І. П. (2019)
Алєксєєнко І. В. - Мікронаціоналізм як виклик глобалізації (2019)
Бучин М. А. - Моральний виборчий ценз: зарубіжний досвід та особливості застосування в Україні, Мущенко Я. О. (2019)
Buchyn M. - International mechanisms of human rights protection, Oliinyk N. (2019)
Волвенко Н. М. - Ґенеза західноєвропейської цивілізації: соціокультурний вимір (2019)
Гаврилова Н. В. - Євроскептицизм: причини становлення та розвитку, Караман К. В. (2019)
Гаврилова Н. В. - Латиноамериканський вектор зовнішньої політики Росії, Константинова Ю. В. (2019)
Гетьманчук М. П. - Ризький договір 1921 р. і розв’язання проблеми спадщини Кременецького ліцею в радянсько-польських відносинах 1921–1926 рр. (2019)
Гринько О. І. - Діяльність керуючих структур ЄС з реалізації стратегії розвитку політики згуртування 2014-2020 рр. (2019)
Демчишак Р. Б. - Євроатлантична інтеграція крізь призму зовнішньополітичних пріоритетів країн південного Кавказу: Азербайджану, Вірменії та Грузії (2019)
Іванова Н. С. - Проблеми інтеграції мігрантів в республіці Кіпр на сучасному етапі (2019)
Івасечко О. Я. - Ключові вектори співпраці Ірану та ЄС в енергетичній сфері в контексті виходу США з "ядерної угоди": фактор транспортування енергоносіїв, Мазур К. Я. (2019)
Макух-Федоркова І. І. - Формування стратегії національної безпеки та інформаційні операції збройних сил Канади (2019)
Мендрін О. В. - Концептуальні підходи до формування та реалізації політики ідентичності в Україні (2019)
Оніпко З. С. - Вплив ідей американських анархо-індивідуалістів на розвиток лібертаріанства (2019)
Свєтлакова М. А. - Антисистемні партії як реальна загроза усталеним партійним конструкціям Італійської Республіки (2019)
Трофименко М. В. - Публічна дипломатія Вишеградської групи (2019)
Турчин Я. Б. - Особливості трансформації НАТО під впливом гібридних загроз, Гецко М. Р. (2019)
Фесенко М. В. - Американсько-російські відносини: від "перезавантаження" до "перевантаження" (2019)
Яворська К. П. - Репресивно-авторитарний політико-правовий клімат Туркменістану як середовище реалізації громадянських і політичних прав (2019)
Темірова Н. Р. - Рецензія на монографію: Романцова Н. І. Михайло Грушевський в історичній науці (1890–1934 рр.). Проблема в українській історіографії: монографія. Маріуполь: МДУ, 2019. 528 с. (2019)
Romanzov V. - Review of the monograph: Lyman I., Konstantinova V. German consuls in the Northern Azov region. Dnipro: Lira, 2018. 500 p.: pic., maps. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія" (2019)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2019)
Арабаджи С. С. - Розвиток початкової освіти в с. Мангуш в 60-ті роки ХІХ ст., Харахурсах В. Е. (2019)
Буглай Н. М. - Джерелознавчий аспект проблеми зовнішньої політики Республіки Польща (1995-2005 рр.) (2019)
Вербовий О. В. - Структура та командний склад Сумського партизанського з’єднання (1941-1944 рр.) (2019)
Конарівська Ю. О. - Діяльність "Союзу польського народу" на Правобережній Україні в історичній літературі середини ХХ – початку ХХІ ст. (2019)
Романцова Н. І. - Сучасні методологічні підходи в історіографічному дослідженні наукової діяльності М. Грушевського (2019)
Цецик Я. П. - Ускладнення економічної ситуації у Волинській губернії на початку Першої світової війни (2019)
Балашова О. В. - Політичні партії України: стабілізуючий чи дестабілізуючий чинник у забезпеченні національної безпеки держави? (2019)
Гапоненко В. А. - Чи завершилась інституціоналізація демократії в Україні? (2019)
Гжибовська Т. С. - Антикорупційна політика в країнах Східної Європи: досвід для України (2019)
Кваша О. П. - Регіональна політика України на шляху її адаптації у рамках євроінтеграційного вектору України (2019)
Костельнюк М. М. - Зарубіжний досвід трансформації політичних систем та можливість його адаптації до українських реалій (2019)
Парфіненко А. Ю. - Туризм і тоталітаризм: чи стануть туристичні потоки "троянським конем" Північнокорейського режиму? (2019)
Трофименко А. В. - Основні етапи становлення та розвитку БРІКС, Альошина М. С. (2019)
Трофименко М. В. - Університети як рушійна сила публічної дипломатії України (на прикладі Маріупольського державного університету) (2019)
Шимко О. В. - Регіональна соціальна політика як важливий фактор євроінтеграційного вибору України (2019)
Шумский Л. Н. - Карл Шмитт о политических технологиях американского и европейского империализма в международном праве (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія" (2019)
Вимоги до оформлення статей для публікації в збірнику наукових праць (2019)
Титул, зміст (2019)
Пономаренко О. М. - Розподіл рідкісноземельних елементів у русько-полянських гранітах та акцесорних флюоритах, Заяць О. В., Самчук А. І., Швайка І. А., Проскурка Л. І. (2019)
Життя, присвячене геології (з нагоди 70-річчя від дня народження Миколи Михайловича Костенка) (2019)
Костенко М. М. - Стратиграфія та кореляція розрізів докембрійського фундаменту центральної частини Українського щита (2019)
Похилко А. М. - Проблема аномально низьких пластових тисків на нафтогазових родовищах України (2019)
Рудько Г. І. - Роль гірничодобувної промисловості в економіці світу та України (2019)
Кузьменко Е. Д. - Аналіз і моделювання гідрогеодинамічної ситуації в районі Стебницького родовища калійних солей, Давибіда Л. І., Багрій C. М., Чепурний І. В. (2019)
Худузаде А. І. - Моделювання тектонічної ситуації і прогнозування просторового розподілу покладів вуглеводнів у Середньокуринській западині (на прикладі Гянджинського нафтогазоносного району), Ахундов Ш. Х., Шабанова C. В., Імамалілі Т. М., Ісмайлов О. Ш. (2019)
Зур’ян О. В. - Аспекти створення сховища даних (data warehouse) первинної геолого-геофізичної інформації, Ліхошерстов О. О. (2019)
Жикаляк Н. В. - К 100-летию со дня рождения Марка Лейбовича Левенштейна, Ильин В. В. (2019)
Світлої пам’яті В’ячеслава Якимовича Веліканова (2019)
Попруга Ю. М. - Департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку: метрологічна діяльність у 2015 році (2016)
Заходи щодо реформування системи технічного регулювання в Україні (2016)
Тріщ Р. М. - Забезпечення єдності вимірювань на підприємстві з урахуванням вимог Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Москаленко М. В., Малецька О. Є. (2016)
Косач Н. І. - Упровадження в Україні стандартів ISO 7066-1 та ISO 7066-2 з оцінення невизначеності під час калібрування та застосування приладів вимірювання витрати (частина 2), Большаков В. Б. (2016)
Кондрашов С. І. - Методи додаткових вимірювань за корекції систематичних похибок ЗВТ, Григоренко І. В., Глоба С. М. (2016)
Квєтний Р. Н. - Оцінка достовірності бінарної класифікації об’єктів у зображенні, Маслій Р. В., Гармаш В. В. (2016)
Назаренко Л. А. - Актуальні фактори світлового забруднення для України, Чернець В. С. (2016)
Походило Є. В. - Аналіз перетворювачів імпедансу біологічних тканин нa напругу, Антонюк О. О. (2016)
Гоц Н. Є. - Аналізування складових непевності результатів вимірювання температури за інфрачервоним випроміненням тепловізійним методом, Дзіковська Ю. М. (2016)
Габрук Р. А. - Гарантування безпеки динамічного позиціонування за умов мілководдя локально обмеженого простору (2016)
Коломієць Р. О. - До питання щодо відтворюваності результатів кірліанографічних досліджень (2016)
Крюков О. М. - Оцінювання похибки лазерного доплерівського засобу вимірювання швидкості руху метальних елементів у каналах стволів вогнепальної зброї, Мудрик В. Г., Чадаєв І. О. (2016)
Большаков В. Б. - ІІ-га Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у царині метрології "Technical using of Measurement-2016" (2016)
План набору слухачів на 2016 рік (2016)
Альошина М. Д. - Нові штрихи до біографії Марка Твена у контексті становлення ідіостилю письменника (2019)
Бродська О. О. - Імпресіонізм у творах Івана Франка та Артура Шніцлера (2019)
Горбач Н. В. - Художні виміри тоталітаризму в повісті М. Мащенка "Дитя єврейське" (2019)
Гулевич Л. О. - Рефлексія поезії "Верховинець" Миколи Устияновича в оповіданні Марка Черемшини "Верховина" (2019)
Гуцуляк С. І. - Між/із мечем та лемешем: образ українця в поезії Михайла Ткача (2019)
Дроздовський Д. І. - Особливості сприйняття множинної реальності персонажами постпостмодерністських романів (2019)
Дуркалевич В. В. - Шульцівські інспірації у повісті Вільгельма Діхтера "Божий кінь" (2019)
Ivanova N. - Fantasy as a developing phenomenon of modern art, Ryzhchenko O. (2019)
Illuminati Porcari C. - Le insidie sulla via del giusto. Il Laccio e Le Metafore Venatorie Nei Salmi e Nell’interpretazione Dei Padri Cristiani (2019)
Ковалець Л. М. - Пізнаючи Бога, Людину, Світ: поезія Мірчі Лютика як духовна величина (2019)
Конончук Т. І. - Особливості аналізу художнього тексту, або Анатолій Погрібний про Докію Гуменну (2019)
Криницька Н. І. - Ліс як елемент міфології фронтиру в сучасній американській науковій фантастиці (2019)
Кузебна В. В. - Особливості поетики малої прози Шервуда Андерсона (на матеріалі збірок новел "Тріумф яйця" і "Коні й люди"), Гречуха Л. О. (2019)
Літак А. М. - Жіноче відчуження у романі "Сповнені віри" Зої Геллер (2019)
Матвєєва Т. С. - Ірраціональне як змістотвірна й формотвірна домінанта в романі П. Куліша "Михайло Чарнишенко, або Малоросія вісімдесят років тому" (2019)
Прищепа Т. В. - Аналіз візуальних інтерпретацій роману Мері Шеллі "Франкенштейн, або Сучасний Прометей", Осадча О. В. (2019)
Тетеріна О. Б. - Данте і українська література: проблема рецепції крізь "оптику" Ю. Бойка-Блохина-компаративіста (2019)
Тиховська О. М. - Психологічне підґрунтя міфологічних образів чорнокнижника та соломонара (2019)
Fedosova М. - Recipe for survival: Hiroshi Sakurazaka’s science fiction novel "All You Need Is Kill" (2019)
Шевців Г. М. - "Поезія і правда" Й.-В. Ґете про Біблію як джерело духовного образу автобіографа (2019)
Гладченко А. М. - Специфіка родової диференціації військових звань у словацькій, чеській та українській мовах, Івасишина Т. А., Комарова О. С. (2019)
Доронкіна Н. Є. - Ієрархія аргументації у жанрі науково-технічної статті (2019)
Ільченко І. І. - Оніми – показники історико-художнього хронотопу збірки В. Чабаненка "Савур-могила", Ісачук Н. В. (2019)
Косенко Н. М. - Науковий дискурс у сучасній англійській мові: основні характеристики мовних одиниць на лексичному і граматичному рівнях, Рябовол С. Л. (2019)
Любимова С. А. - Соціокультурні стереотипи в лінгвокогнітивній парадигмі (2019)
Малащук-Вишневська Н. В. - Катахреза у системі поетики нонсенсу (на матеріалі американської поезії постмодернізму) (2019)
Малюга О. С. - Місце і роль коментаря в комунікативній системі професійно-наукового дискурсу, Ажогіна Н. В. (2019)
Мініч Л. С. - Порушення лексичних норм на українських телеканалах як одна з проблем якісного ефірного мовлення, Кучеренко Д. Ю. (2019)
Мороз А. А. - Боєздатність англійської армії та її успіхи під час Російсько-турецької війни (1853-1856 рр.) очами росіян-свідків подій (лінгвоімагологічний аспект) (2019)
Nevreva M. - Genesis of nominal root morphemes in the English text corpora of scientific and technical discourse, Grodska E., Sirotenko T. (2019)
Ніколаєску Е. В. - Специфіка мовної енантіосемії у французькій мові (2019)
Олійник С. В. - Визначення трансформації присудка та її місце серед інших трансформацій (2019)
Пахненко И. И. - Синтаксическая структура названий телевизионных передач, Телетова С. Г. (2019)
Pochtaruk H. - Semantic features of the high-frequency noun system in the English text corpus "Acoustics and Ultrasonic Technology", Zaitseva O., Vorobiova E. (2019)
Прокопович Л. С. - Індивідуально-авторські словотвірні одиниці у романі Мирослава Дочинця "Мафтей" (2019)
Суїма І. П. - Діалог як форма спілкування (2019)
Чухно Т. В. - Особливості англомовної номінації митних платежів (2019)
Шемякіна Н. В. - Функціональні особливості вставних речень у французькій пресі (2019)
Яценко П. І. - Спрощення синтаксичної структури підрядно-сурядного полінома у сучасній німецькій мові (на матеріалі наукового дискурсу) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Філологія" (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2019)
Большаков В. Б. - Позачергові (інформаційні) збори Академії метрології України (2016)
Малецька О. Є. - Повірка та калібрування засобів вимірювальної техніки на підприємствах, Москаленко М. В. (2016)
Кричевець О. М. - Проблеми метрологічного забезпечення вимірювань показників якості електричної енергії (2016)
Шабашкевич Б. Г. - Метрологічний комплекс для перевірки і градуювання оптоелектронних приладів, чутливих в ультрафіолетовому діапазоні, Добровольський Ю. Г., Юр'єв В. Г. (2016)
Приміський В. П. - Стан та переспективи розвитку вимірювачів пилу. Частина І. Методи вимірювання, Корнієнко Д. Г. (2016)
Троцко М. Л. - Приймач-компаратор для виділення еталонних сигналів часу із зображень цифрового телебачення, Нарєжний А. П., Тріщ Р. М. (2016)
Чеберячко С. І. - Методика підбору випробувачів для дослідження фільтрувальних респіраторів, Радчук Д. І., Чеберячко Ю. І. (2016)
Федін С. С. - Параметрична компенсація нелінійності температурної залежності NTC-термісторів, Салівон О. В., Зубрецька І. С. (2016)
Стадник Б. І. - Застосування штучних нейронних мереж для коригування похибок вимірювання імпедансу, Хома В. В., Хома Ю. В. (2016)
Пістун Є. П. - Моделювання схем вимірювальних перетворювачів із застосуванням теорії множин, Матіко Г. Ф., Крих Г. Б. (2016)
Назаренко Л. А. - Якісна оцінка світлового середовища у приміщеннях за критерієм насиченості світлом, Васильєва Ю. О., Ляшенко О. М. (2016)
Ковальчук В. В. - Нанокластерна модифікація амфорної плівки (матриці), Цуркан О. В. (2016)
План набору слухачів на 2016 рік (2016)
Вітальні послання директорів Міжнародних бюро з мір і вагів Мартіна Мілтона та законодавчої метрології Стівена Паторея з нагоди Всесвітнього дня метрології 2016 Вимірювання в динамічному світі (2016)
Кузьменко Ю. В. - Стан метрологічного забезпечення обліку води та теплоти в Україні, Чередниченко С. В., Зайцева О. О. (2016)
Величко О. М. - Групове експертне оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювання кута зсуву фаз між двома напругами, Шевкун С. М. (2016)
Анахов П. В. - Непряме вимірювання глибини водойми сейсмоелектричним методом, Анахова О. В. (2016)
Приміський В. П. - Стан та переспективи розвитку вимірювачів пилу. Частина ІІ. Структурні схеми побудови, Корнієнко Д. Г. (2016)
Дорожовець М. М. - Дослідження кореляції між середнім значенням, медіаною та серединою розмаху випадкових спостережень із різними розподілами, Никипанчук О. М. (2016)
Рак В. С. - Системи визначення координат військової техніки за допомогою сейсмічних хвиль Релея, Столярчук П. Г. (2016)
Купко О. Д. - Розроблення принципів метрологічного забезпечення пульсметрів (2016)
Руженцев І. В. - Міра дискретно-імовірної інформації за дослідження процесів та систем, Луцький С. В., Фетьків В. П. (2016)
Дементьєв Ю. В. - Оцінка кількості газу, який витікає з отвору в трубопроводі, Дементьєв С. Ю., Білоус В. М., Іванов В. Б. (2016)
Рак А. М. - Урахування характеристик робочого середовища за застосування турбінних лічильників природного газу, Коробко І. В., Кротевіч В. В., Щупак І. В. (2016)
Габрук Р. А. - Імовірнісна оцінка параметрів безпеки динамічного позиціонування судна забезпечення (2016)
Калинюк М. М. - Визначення вмісту водню в гідридах перехідних металів 4А та 5А груп періодичної системи елементів (2016)
До 80-річчя Богдана Івановича Стадника (2016)
План набору слухачів на 2016 рік (2016)
Величко О. М. - Спільний симпозіум ТК 1–ТК 7–ТК 13 ІМЕКО "Метрологія через науки: бажані міркування?" (2016)
Мельник Д. М. - Засідання ТК ISO/TC 193 "Природний газ", Левбарг О. С. (2016)
Малецька О. Є. - Випробувальне обладнання. Поводження на підприємствІ та в лабораторії, Москаленко М. В. (2016)
Гаврилкін В. Г. - Державний первинний еталон одиниць вологості газів, Мельников О. О., Мельніков Я. О., Рожнов М. С. (2016)
Величко О. М. - Міжнародні звірення у рамках СООМЕТ національних еталонів одиниць індуктивності номіналами 10 і 100 мГн на частоті 1 кГц, Шевкун С. М. (2016)
Narodnytskiy G. - About extreme accuracy of measurements of liquid volume by measures of static volume (2016)
Купко О. Д. - Експериментальні дослідження у напрямку вдосконалення метрологічного забезпечення вимірювань коефіцієнта пульсацій, Терещенко В. В. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського