Юськевич Т. В. - Механічні властивості деревини інтродукованих видів сосни (2013)
Яремчук Л. А. - Опорядження настилів підлоги екологічними матеріалами на основі модифікованих олій (2013)
Бойко Л. М. - Методика проектування корпусних меблів із личкованих стружкових плит, Кульман С. М. (2013)
Гаврилюк Л. А. - Аналіз складів антисептиків для просочування чорнових меблевих заготовок, Озарків І. М. (2013)
Салдан Р. Й. - Вплив температури та тривалості проварювання деревини бука на механічну міцність радіального струганого шпону, Козак Р. О., Шепелюк О. О. (2013)
Васильчак С. В. - Безпека діяльності банку з формування депозитного портфеля, Жидяк О. Р., Стасюк І. Д. (2013)
Дятлова В. В. - Підвищення конкурентоспроможності економіки на засадах державно-приватного партнерства у сфері стандартизації, Саєнко О. В. (2013)
Бавико О. Є. - Інтегрована модель політики кластерного розвитку регіонального економічного простору (2013)
Горбан І. М. - Засади забезпечення економічної безпеки в торговельному підприємстві (2013)
Бодак Г. І. - Проблема ефективності використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2013)
Городиський Т. І. - Потреба та особливості стратегічного планування розвитку регіональної агломерації "Дрогобиччина" (2013)
Должанський А. М. - Критичний аналіз нормативно-правової бази щодо здійснення операцій з грошовими коштами та їх еквівалентами, Гранчук Н. М. (2013)
Должанський А. М. - Сучасні підходи щодо формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів, Джоголь О. С. (2013)
Кавин О. М. - Методичні засади убезпечення соціально-економічної системи (2013)
Ковач М. Й. - Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи України, Лазур М. П. (2013)
Макух С. М. - Мотиваційні детермінанти інвестування сучасних економік (2013)
Маліновська О. Я. - Фінансовий потенціал фармацевтичної галузі України, його сутність та структура, Матвіїв О. В. (2013)
Пісний Б. М. - Шляхи гармонізації нормативно-правового забезпечення захисту інтересів споживачів у сфері відповідальності за неякісну продукцію на міжнародному рівні (2013)
Палапа Н. В. - Впровадження концепції сталого розвитку в Україні (2013)
Скірка Н. Я. - Особливості теорії механізму державного структурного регулювання в національній економіці (2013)
Стеблецька Ю. І. - SWOT-аналіз - метод попередження фінансових небезпек (2013)
Тесля С. М. - Особливості застосування спрощеної системи оподаткування суб'єктів малого бізнесу, Платко М. І. (2013)
Томич П. М. - Інвестиції як чинник розвитку підприємств (2013)
Халло В. Ф. - Суб'єкти державного регулювання міжгалузевої банківської конкуренції (2013)
Чабанюк О. М. - Облік товарів у системі управління підприємств роздрібної торгівлі, Юганович Н. О. (2013)
Шаповалов С. Ю. - Оптимізація економічних механізмів як основних засобів державного регулювання підприємництва (2013)
Шкуратов О. І. - Оцінювання конкурентного потенціалу лісогосподарських підприємств (2013)
Шуляр Р. В. - Організаційна гнучкість фармацевтичного підприємства: сутність та управління, Хома М. Б. (2013)
Ясінська А. І. - Формування механізму управління трансакційними витратами підприємства (2013)
Ковний Ю. Є. - Державне регулювання інноваційного розвитку господарювання (2013)
Карпінский Б. А. - Концепція оптимізованої системи управління фінансовим потенціалом території, Григоренко В. О. (2013)
Чудінова Н. В. - Особливості використання мережі інтернет для отримання конфіденційної інформації, Грицюк Ю. І. (2013)
Козак Р. О. - Визначення критерію фур'є для розрахунків режимів теплового оброблення циліндричних сортиментів, Копанський М. М. (2013)
Коркуна Н. М. - Двокритеріальна задача планування виробництва, яка забезпечує максимальне податкове відрахування, Цегелик Г. Г. (2013)
Мельников О. В. - Багатофакторний вибір альтернативних варіантів оптимального антикризового рішення в процесі гарантування економічної безпеки підприємства на основі нечіткого відношення переваги, Караїм М. М. (2013)
Паучок В. К. - Базова математична модель соціально-економічних процесів у країнах Європейського Союзу (2013)
Дуда С. Т. - Трудовий потенціал підприємства: оцінювання та засоби підвищення ефективності використання, Попівняк С. В. (2013)
Шевченко С. Г. - Джерела та перспективи реорганізації системи формування людського капіталу в Україні (2013)
Гнатик Л. М. - Психолого-педагогічні проблеми спілкування викладача та студента, Баран М. М., Васькович І. М. (2013)
Августин Р. Р. - Український світоглядно-економічний дискурс у в міжвоєнний період (2013)
Горін І. І. - Тенденції поточних і капітальних інвестиції у вищі навчальні заклади на сучасному рівні (2013)
До відома авторів статей (2013)
Леліков Г. І. - Політико-правові засади кадрової роботи в Китайській Народній Республіці, Олуйко В. М. (2003)
Нижник Н. Р. - Деякі аспекти правової реформи, Лемак В. В. (2003)
Ярош Д. В. - Нормативно-правове регулювання мовної політики в Україні та проблеми її реалізації (2003)
Паламарчук В. О. - Функція держави по забезпеченню проходження військової служби за контрактом (2003)
Алексєєв В. - Управління спільною комунальною власністю, Биркович В. (2003)
Тимцуник В. І. - Перебудова партійних і радянських органів за виробничим принципом і її результати (1962 – 1964 рр.) (2003)
Зьолка В. Л. - Військові повноваження Кабінету Міністрів України (2003)
Білоусов Ю. В. - Реформування Прикордонних військ України як складова оптимізації системи національної безпеки, Царенко С. І. (2003)
Кучеренко І. М. - Деякі питання створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (2003)
Стефанчук Р. О. - До питання про право на інформацію як особисте немайнове право фізичних осіб (2003)
Русу С. Д. - Рецепція деліктних зобов’язань римського права в новому Цивільному кодексі України (2003)
Пунда О. О. - Компенсація моральної шкоди — спосіб захисту прав учасників сімейних відносин (2003)
Ватрас В. А. - Деякі питання участі церкви у відносинах, які регулюються сімейним законодавством (2003)
Бондаренко Н. Л. - Підготовка цивільних справ до судового розгляду як обов’язкова процесуальна стадія (2003)
Когут О. В. - Докази у справах про недобросовісну конкуренцію (2003)
Журик Ю. В. - Аналіз окремих визначень та термінів Закону України "Про захист економічної конкуренції” (2003)
Цвєтков А. М. - Введення посади Державного секретаря в Україні як реальний крок вперед адміністративної реформи (2003)
Жароїд І. В. - Компетенція Президента України у сфері державного управління: поняття та форми реалізації (2003)
Чудик-Білоусова Н. I. - Організаційні аспекти порядку відшкодування військовослужбовцями шкоди, заподіяної державі (2003)
Грищук В. К. - Вбивство через необережність за Кримінальним кодексом України 2001 року (2003)
Костенко О. М. - Принцип соціального натуралізму та його значення для юриспруденції і кримінології (2003)
Марисюк К. Б. - Кодифікація кримінального законодавства Канади: історія і сучасність (2003)
Грищук В. К. - Спільні риси та відмінності історичного розвитку інституту адвокатури Франції та Англії, Гловацький В. І. (2003)
Гринько Р. В. - Питання кримінального покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців (2003)
Іванюк Т. І. - Співвідношення обставин, що пом’якшують та обтяжують покарання, з іншими критеріями індивідуалізації покарання (2003)
Сенько М. М. - Суб’єкт самовільного залишення військової частини або місця служби (2003)
Білоус В. Т. - Договори як правова основа організації координації в управлінні правоохоронними органами України по боротьбі з економічною злочинністю (2003)
Бойко В. П. - Проблеми законодавчого вдосконалення процесуального статусу підозрюваного в кримінальному процесі України (2003)
Когутич І. І. - Особливості та види судового допиту (2003)
Коваль В. С. - Федералістська концепція Європейської єдності як методологічна основа дослідження конституційного устрою Європейського Союзу (2003)
Цьолух К. С. - До питання захисту права людини на звернення (2003)
Курбацький С. А. - Правові аспекти діяльності Прикордонних військ України в сфері охорони виключної (морської) економічної зони (2003)
Боднар Т. В. - Юридична термінологія в нормах зобов’язального права України (2003)
Синчак В. П. - Методика обчислення фіксованого сільськогосподарського податку в реформованих господарствах (2003)
Кулинич Р. О. - Аналіз зовнішньоторговельної діяльності як один із чинників формування обсягу ВВП України (2003)
Стеченко Д. М. - Організація взаємодії структурних елементів фінансово-промислової групи у здійсненні інноваційної діяльності, Кузмінський В. О. (2003)
Вівчурко О. Ф. - До питання обліку дебіторської заборгованості (2003)
Гаман М. В. - Державна підтримка наукової діяльності в ринкових умовах (2003)
Ковтун І. Б. - Деякі аспекти розмежування повноважень між обласними радами та обласними державними адміністраціями в сфері державного управління (2003)
Шаптала О. - Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим (2003)
Тополь Ю. О. - Навчально-виховний процес в юридичному ВНЗ очима студента-випускника: стан, проблеми, напрямки вдосконалення (2003)
Виговський Л. А. - Специфіка викладання курсу "Релігієзнавство" для студентів-юристів, Вальчук А. М. (2003)
Кочетов О. П. - Про окремі категорії навчальної дисципліни "Розміщення продуктивних сил", Григорович А. В., Торгова Л. В. (2003)
Кулинич О. І. - Передумови змістовної інтерпретації та межі використання параметрів одночинникових і множинних рівнянь регресії та статистичних рівнянь залежностей (2003)
Омельчук О. М. - Регіональний круглий стіл з проблем кримінального та кримінально-процесуального законодавства, Волкотруб С. Г. (2003)
Грищук О. В. - До проблеми обмеження права на свободу вираження поглядів (2003)
Омельчук І. А. - Особливості оціночного компонента правосвідомості молоді (2003)
Гловацький І. Ю. - Роль колегії оборонців в організації правового захисту політичних в’язнів у політичних судових процесах у Східній Галичині (1918—1926 рр.) (2003)
Гірняк В. О. - Принцип матеріально-фінансової самостійності місцевого самоврядування: проблеми і перспективи розвитку комунальної власності (2003)
Гірняк М. В. - Про деякі сучасні проблеми і перспективи розвитку місцевого самоврядування в Україні (2003)
Стефанчук Р. О. - Право на здоров’я як особисте немайнове право фізичних осіб, Зелінський А. М. (2003)
Білоусов Ю. В. - Підвідомчість як передумова виникнення процесуальних правовідносин у міжнародному арбітражі, Нагнибіда В. І. (2003)
Русу С. Д. - Проблеми визначення поняття добросовісності та розумності у Цивільному кодексі України, Стефанчук М. О. (2003)
Пунда О. О. - Право на життя (2003)
Ватрас В. А. - До питання про поняття суб’єкта сімейних правовідносин (2003)
Андрійцьо В. Д. - Примусове виконання обов’язку в натурі в зобов’язаннях з виконання робіт та надання послуг (2003)
Кашковський К. В. - Щодо правової природи поняття про розрахунки за зобов’язаннями шляхом зарахування взаємних грошових вимог (2003)
Чорна Ж. Л. - Право неповнолітніх на житло (2003)
Трач О. М. - Дебати в суді апеляційної інстанції: окремі аспекти (2003)
Сасунов В. В. - Основні етапи розвитку законодавства України в сфері регулювання договірних відносин з декларування товарів (2003)
Костяшкін І. О. - До питання про об’єктний склад права загального землекористування громадян (2003)
Познякова Т. С. - Бюджетно-правові поняття: теоретико-правовий аспект (2003)
Омельчук О. М. - Кримінально-правова характеристика суб’єкта злочину, передбаченого статтею 304 Кримінального кодексу України (2003)
Іванюк Т. І. - Обставини, що пом’якшують покарання: характерні ознаки (2003)
Виговський Д. Л. - Проблеми визначення поняття "кримінальна субкультура” в сучасній кримінології (2003)
Скулиш Є. Д. - Загальнодержавна система протидії організованій злочинності: проблеми формування та функціонування (2003)
Іщенко А. В. - Теоретичні проблеми криміналістики в дисертаційних дослідженнях в Україні (2003)
Когутич І. І. - Криміналістичні аспекти судового дослідження доказів, зібраних на стадії досудового розслідування (2003)
Гавриш Т. С. - Проблеми сучасної правової регламентації інституту видачі осіб, які вчинили злочини (2003)
Дроздов О. М. - До проблеми роз’яснень Пленуму Верховного Суду України як джерела кримінально-процесуального права (2003)
Марчук Р. П. - Форми використання спеціальних знань при розслідуванні злочинів та їх криміналістична систематизація (2003)
Притика Ю. Д. - Ґенеза становлення та розвитку третейських судів у західній правовій традиції (2003)
Білоусов Ю. В. - Великий судовий кодекс України як спроба кодифікації процесуального законодавства, Волкотруб С. Г. (2003)
Олуйко В. М. - Реформування державної кадрової політики у вимірі адміністративної реформи в Україні (2003)
Нижник Н. Р. - Державна регіональна політика в Україні (2003)
Денищик О. І. - Управлінська культура державних службовців (деонтологічні аспекти) (2003)
Анисимова О. Н. - Административная реформа как катализатор инвестиционного процесса (2003)
Шеремет Т. Г. - Комп’ютерні технології в організаційно-економічному механізмі управлінського консультування (2003)
Надрага В. І. - Регіональне правове поле та управління в державних установах (2003)
Галушкіна Т. П. - Екологічна політика як складова державної регіональної політики, Качаровська Л. М. (2003)
Гаман М. В. - Проблеми інноваційної діяльності на регіональному рівні в Україні (2003)
Дорофиенко В. В. - Механизмы государственного управления гражданским согласием в регионе, Братковский М. Л. (2003)
Дергачова В. В. - Концептуальні засади сталого розвитку як передумова соціально-економічного розвитку регіонів України (2003)
Смішко Л. В. - Кадровий потенціал місцевого самоврядування: регіональний аспект (2003)
Стеченко Д. М. - Формування механізмів регіонального управління соціально-економічними процесами (2003)
Синкова О. М. - Про правові аспекти забезпечення прозорості у системі державного регулювання економіки (2003)
Синчак В. П. - Податкові відносини сільгоспвиробників з місцевими бюджетами в аспекті фіксованого сільськогосподарського податку (2003)
Навроцький С. А. - Взаємодія страхових компаній і банків (2003)
Стрельбіцький П. А. - Товариства взаємного страхування: зародження, розвиток, становлення (2003)
Рудь В. А. - Механізм оподаткування аграрних підприємств (2003)
Арзянцева Д. А. - Фінансовий менеджмент в установах системи охорони здоров’я та медичного страхування (2003)
Нижник В. М. - Шляхи зниження трудомісткості продукції у системі економії витрат виробництва (2003)
Романова В. В. - Актуальні проблеми відтворення кваліфікованої робочої сили (2003)
Андрющенко Е. А. - Кластерная модель экономики предприятий на региональном уровне (2003)
Дидченко О. И. - О необходимости развития малого бизнеса в научной сфере Украины (2003)
Захаркевич Н. П. - Проблеми розвитку цукрової промисловості регіону (2003)
Виговська Т. В. - Медико-екологічні аспекти депопуляції в Україні та на Хмельниччині (2003)
Пила В. І. - Структурні зміни в економіці та проблеми соціально-економічного розвитку регіонів (2003)
Щепанський Е. В. - Запровадження спеціального режиму інвестиційної діяльності як напрям стимулювання соціально-економічного розвитку регіону (2003)
Виговський Л. А. - Державно-церковні відносини в Україні: регіональні аспекти, Волкотруб С. Г. (2003)
Романова В. А. - Актуальні проблеми державної регіональної політики в умовах проведення адміністративної реформи в Україні, Синчак В. П. (2003)
Вихідні дані (2003)
Кондратьєв Р. І. - Філософські категорії загального і особливого та їх використання у правотворчості (2003)
Нагребельний В. П. - Соціальний ефект як мета інвестиційної діяльності: правові питання, Шемшученко Г. Ю. (2003)
Огірко Р. С. - Філософсько-історичні основи виникнення і становлення інституту президентства (2003)
Дмитрієнко Ю. М. - Кормчі книги як світові пам'ятки становлення української правової свідомості (2003)
Ярош Д. В. - Політика "українізації" 20-х років XX ст.: суть, правова основа і наслідки (2003)
Савчук Н. О. - До питання про державний устрій козацької України (середина – II пол. XVII ст.) (2003)
Кравчук М. В. - Організаційно-правові засади військового будівництва Західноукраїнської Народної Республіки (2003)
Омельчук І. А. - Правосвідомість молоді в сучасних умовах: порівняльний аспект (2003)
Верник О. І. - Проблематика меж державної влади в науковій спадщині М. М. Ковалевського (2003)
Подковенко Т. О. - Правові засади будівництва Української держави в період гетьманату П. Скоропадського (2003)
Ряшко О. В. - Теоретико-філософські засади дотримання законності правоохоронними органами (2003)
Сенюта І. Я. - Право на охорону здоров'я у конституціях країн СНД: порівняльно-правовий аналіз (2003)
Стефанчук Р. О. - Право на психічне здоров'я та юридичні гарантії його реалізації і захисту (2003)
Пунда О. О. - Поняття та зміст права на здоров'я (2003)
Русу С. Д. - Поняття зобов'язань із відшкодування шкоди (2003)
Канзафарова І. С. - До проблеми цивільно-правової відповідальності без вини (2003)
Борщевський І. В. - Правове регулювання договорів оренди єдиного майнового комплексу (підприємства) (2003)
Чорна Ж. Л. - Особливості цивільно-правової відповідальності за шкоду, завдану неповнолітніми (2003)
Бикова О. Ю. - Умови, які перешкоджають укладенню шлюбу (2003)
Ватрас В. А. - Про сутність сімейних правовідносин (2003)
Штефан А. С. - Докази і доказування у справах за позовами до засобів масової інформації про захист честі, гідності й репутації (2003)
Бондаренко Н. Л. - Процесуальна мета стадії підготовки цивільних справ до судового розгляду (2003)
Трач О. М. - Сутність та значення підготовчої частини засідання суду апеляційної інстанції (2003)
Петренко О. Б. - Цивільно-правові способи захисту прав на знаки для товарів та послуг (2003)
Винар Л. В. - Правоздатність юридичних осіб, заснованих державою (2003)
Журик Ю. В. - Проблеми законодавчої регламентації повноважень антимонопольних органів України (2003)
Грицишина Л. В. - Юридичні гарантії права на працю та їх значення в умовах ринкової економіки (2003)
Ковальський Д. В. - Процесуальні питання зміни цільового призначення земель, які перебувають у власності фізичних або юридичних осіб (2003)
Білоусов Ю. В. - Система судових проваджень у справах, які виникають з публічних правовідносин (2003)
Яременко О. І. - Правовий режим інформації про особу в умовах становлення в Україні інформаційного суспільства (2003)
Сеннікова Ю. В. - Окремі аспекти державного регулювання діяльності небанківських фінансових установ (2003)
Познякова Т. С. - Питання співвідношення категорій і понять бюджетного права України (2003)
Токар А. М. - До питання класифікації форм управління (2003)
Ващук О. М. - Визначення та класифікація функцій громадських організацій України (2003)
Биргеу М. - Поняття, мета і види покарань в новому Кримінальному кодексі Республіки Молдова, Флоря В. (2003)
Кирись Б. О. - Громадські роботи як вид покарання за кримінальним законодавством зарубіжних держав (2003)
Омельчук О. М. - Історичні аспекти боротьби з контрабандою в Україні (2003)
Бурдін В. М. - Арешт як вид кримінального покарання (2003)
Красницький І. В. - Поняття та форми кримінальної відповідальності за чинним Кримінальним кодексом України (2003)
Авраменко О. О. - Питання кваліфікації умисного вбивства, вчиненого одночасно при перевищенні меж необхідної оборони та у стані сильного душевного хвилювання (2003)
Кобан Ж. І. - Кримінально-правовий захист прав людини від службових зловживань в законодавстві окремих зарубіжних країн (2003)
Капліна О. В. - Проблеми забезпечення права на судовий захист особи щодо якої порушено кримінальну справу, Шило О. Г. (2003)
Вапнярчук В. В. - Перевірка можливості використання результатів оперативно-розшукової діяльності при провадженні в кримінальних справах (2003)
Волкотруб С. Г. - Актуальні питання імунітету свідків в кримінальному судочинстві (2003)
Гавриш Т. С. - До питання щодо організаційно-правових форм міжнародного співробітництва у галузі правової допомоги в кримінальних справах (2003)
Гриценко С. О. - Нормативний зміст принципу безпосередності у досудових стадіях кримінального процесу (2003)
Канцір В. С. - Проблеми запровадження суду присяжних у національну систему правосуддя (2003)
Мазан В. Б. - Поняття і система органів дізнання, їх функціональне призначення та компетенція (2003)
Павлишин А. А. - Види вироків та підстави їх постановлення за Кримінально-процесуальним кодексом України (2003)
Сіроткіна М. В. - Щодо критеріїв визначення розміру компенсації моральної шкоди у кримінальному судочинстві України (2003)
Карпов Н. С. - Про поняття криміналістичної тактики (2003)
Єзерський Р. Б. - Криміналістична техніка і теорія оперативно-розшукової діяльності (2003)
Когутич І. І. - Криміналістичні аспекти усунення протиріч у доказах під час розгляду кримінальної справи у суді (2003)
Кравчук С. Й. - Основні проблеми та напрями протидії злочинності в сфері експлуатації електронно-обчислювальних систем, Кравчук О. С. (2003)
Саінчин О. С. - Особливості приватної методики розкриття убивств, скоєних із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових пристроїв і вибухових речовин (2003)
Мельничук О. І. - Всесвітня культурна і природна спадщина в контексті концепції загальної спадщини (2003)
Притика Ю. Д. - Законодавчі перспективи регламентації здійснення третейського розгляду в Україні (2003)
Гаман М. В. - До проблеми термінології в законодавстві про інновації (2003)
Олуйко В. М. - Організація управління через управлінську ситуацію як прогресивний метод кадрового забезпечення органів державної влади та місцевого самоврядування (2003)
Шамрай В. О. - Дослідження професійної компетентності військового керівника у сфері державного управління, Сіцінський А. С. (2003)
Олуйко В. М. - Поліпшення якості державного управління через реалізацію стратегії реформування системи державної служби, Новак В. В. (2003)
Стеченко Д. М. - До питання про адміністративно-територіальний устрій України та його кадрове забезпечення, Григорович А. В. (2003)
Синчак В. П. - Натуральна сплата податків у сільському господарстві як одна з форм розрахунків з бюджетом (2003)
Христиановський В. В. - Моделювання основних характеристик облігацій на фондовому ринку України, Стешенко І. В. (2003)
Шубін О. О. - Особливості формування адаптованої моделі стратегічного менеджменту підприємств хімічної промисловості (2003)
Кочетов О. П. - Оцінка ефективності розміщення цукрових заводів Подільського регіону (2003)
Кучер В. В. - Роль маркетингу в підвищенні ефективності виробничо-збутової діяльності переробних підприємств АПК (2003)
Кучер О. В. - Інформаційно-консультаційні послуги як складова ринкової інфраструктури (2003)
Горбунова О. О. - Методи формування тарифів на послуги водопостачання та водовідведення (2003)
Тельнов А. С. - Синергетична основа управління якістю праці при освоєнні і впровадженні нових технологій, Решміділова С. Л. (2003)
Виговська Т. В. - Медико-екологічні аспекти депопулізації в Україні та на Хмельниччині (закінчення) (2003)
Стеченко Д. М. - Актуальність підготовки фахівців для ринків готельно-туристського бізнесу, Петренко Л. М. (2003)
Чмир О. С. - Перспективи подальшого розвитку в Україні спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ) і територій пріоритетного розвитку (ТПР) (2003)
Шнурова О. Г. - Психологічні та етичні норми і принципи ділового спілкування, Гладун А. Ю. (2003)
Домбровський С. Ф. - Проблеми організації та здійснення правової освіти сільського населення (на прикладі Хмельницької області) (2003)
Бондаренко Н. Л. - Молодь у юридичній науці (2003)
Вихідні дані (2003)
Литвиненко І. Л. - Генезис прав людини в історії політико-правової думки світу та України (2004)
Романюк О. І. - Принципи побудови державно-церковних відносин (на прикладі законодавства Російської Федерації) (2004)
Дмитрієнко Ю. М. - Нетрадиційні властивості та трансформації української правосвідомості (2004)
Ярош Д. В. - Державно-правова думка в програмних документах Кирило-Мефодіївського братства (1846—1847 рр.) щодо майбутнього устрою України (2004)
Скуратівський А. В. - Особливості регулятивного потенціалу правової культури (2004)
Монастирський Д. А. - Історичні витоки сучасного розуміння закону в Україні (2004)
Нижник Н. Р. - Конституційний суд Словацької Республіки: особливості моделі, Лемак В. В., Горінецький Й. І. (2004)
Трачук П. А. - До питання становлення муніципальної влади в Україні (2004)
Домбровська О. В. - Зміст діяльності органів внутрішніх справ по забезпеченню реалізації конституційного права на життя людини та громадянина (2004)
Хуторян Н. М. - Нове в правовому регулюванні договору найму (оренди) за Цивільним кодексом України (2004)
Стефанчук Р. О. - Поняття, система, особливості здійснення і захисту репродуктивних прав фізичної особи (2004)
Заіка Ю. О. - Форма заповіту як умова його дійсності (2004)
Русу С. Д. - Рецепція положень про суб'єктів римського приватного права у сімейне законодавство України, Ватрас В. А. (2004)
Боднар Т. В. - Особливості правового регулювання виконання зобов'язань за зовнішньоекономічними договорами (контрактами) (2004)
Шемонаєв В. Ю. - Походження та розвиток ідеї правового регулювання загальної аварії (2004)
Паладій М. В. - Альтернативне вирішення спорів у сфері інтелектуальної власності в Україні (2004)
Примак В. Д. - Деліктоздатність як елемент змісту цивільної правосуб'єктності юридичної особи (2004)
Петренко О. Б. - Виключення з патентної монополії та межі захисту патентних прав (2004)
Іванов С. О. - Правовий режим майна, закріпленого за військовими частинами (2004)
Поєдинок В. В. - Загальні господарські права інвестора за законодавством України (2004)
Журик Ю. В. - Отримання доказів та доказування у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (2004)
Онищенко Н. М. - Тенденції та перспективи розвитку законодавства України про фермерські господарства (2004)
Білоусов Ю. В. - Строк звернення до суду як передумова права на судовий захист у справах адміністративної юрисдикції (2004)
Синкова О. М. - Нормативне регулювання фінансової звітності емітентів цінних паперів в праві України та Європейського Союзу (2004)
Яременко О. І. - Інформаційні відносини як предмет правового регулювання: теоретичний аспект (2004)
Сорочинський Ю. В. - Інноваційний проект (2004)
Омельчук О. М. - Окремі аспекти відмежування контрабанди від суміжних складів злочинів (2004)
Бурдін В. М. - Стан сп'яніння як обставина, що обтяжує покарання: проблеми сучасного наукового розуміння (2004)
Кирись Б. О. - Поняття і зміст покарання у виді службових обмежень для військовослужбовців (2004)
Шафіков Е. Р. - Необхідна оборона: особливості кримінально-правового регулювання (2004)
Ландіна А. В. - Захист моральності у сфері статевих відносин за кримінальним законодавством зарубіжних країн (2004)
Трофименко В. М. - Судовий контроль за дотриманням прав і свобод людини при проведенні слідчих дій у житлі чи іншому володінні особи, Туманянц А. Р. (2004)
Баулін О. В. - Слідчі помилки: поняття і зміст, Дзюрбель А. Д., Карпов Н. С. (2004)
Волкотруб С. Г. - Дипломатичний імунітету кримінальному судочинстві (2004)
Саінчин О. С. - Криміналістичні проблеми виявлення інсценувань деяких видів умисних убивств (2004)
Капліна О. В. - Міжнародно-правові стандарти захисту прав потерпілих в кримінальному процесі: інтерпретація і проблеми імплементації в національне законодавство України (2004)
Смирнов М. І. - Процесуальні особливості застосування нових форм взаємної правової допомоги по кримінальних справах (2004)
Самодін А. В. - Реалізація принципу недоторканості особистого життя людини у досудових стадіях кримінального процесу (2004)
Гордін Л. Я. - Проблеми законодавчого забезпечення діяльності слідчо-оперативних груп (2004)
Пунда О. О. - Перспективи договірного регулювання кріоконсервації анатомічних матеріалів та зберігання тіла померлого (2004)
Андрушко А. В. - Законодавство про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності (2004)
Пашко Л. А. - Менеджмент людських ресурсів у державному управлінні: актуальні питання (2004)
Гринько А. В. - Реклама в Україні: поняття, види та порядок розміщення (2004)
Недєлін І. В. - Питання стратегічного прогнозування та плануванні в державному управлінні (2004)
Новик В. П. - Децентралізація управління в країнах Європи (2004)
Козярик В. М. - Політичне структурування парламенту та підвищення ефективності законодавчого процесу (2004)
Мельниченко В. І. - Децентралізація та деконцентрація публічної влади на пострадянському просторі: детермінованість, значення, межі (2004)
Олуйко В. М. - До питання правового забезпечення державного регулювання розвитку регіонів в Україні, Керецман В. Ю. (2004)
Кіндзерський С. А. - Правороз'яснювальна робота як елемент підвищення правової культури учасників виборчого процесу та референдумів в Україні (2004)
Новак В. В. - Запобігання корупції в органах виконавчої влади: аналіз та проблеми (2004)
Бєлєвцева В. В. - Основні аспекти транскордонного співробітництва та пріоритетні напрями зовнішньої політики України (2004)
Титарчук В. Г. - Про основні пріоритети державної регіональної політики (2004)
Сіцінський А. С. - Державна служба і державна бюрократія (2004)
Алюшина Н. О. - Оптимізація діяльності державних службовців в структурі органів виконавчої влади (2004)
Олуйко В. М. - Реформування місцевого самоврядування в Україні (2004)
Карпенко О. А. - Значення перерозподілу ресурсів у процесі децентралізації публічної влади (2004)
Смішко Л. В. - Регіональна політика професіоналізації кадрового корпусу місцевого самоврядування: основні принципи розробки та реалізації (2004)
Підгородецька С. М. - Залучення інвестицій у виробничу сферу і проблема їх інноваційної спрямованості, Зелик Г. Г. (2004)
Цебень Р. Л. - Особливості руху земельних ділянок: аспекти фінансового та податкового обліку (2004)
Олійник Д. І. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в системі макроекономічних зв’язків (2004)
Синчак В. П. - Особливості міжнародного оподаткування в Україні, Довгалюк В. І., Ярмоленко Ю. Ю. (2004)
Кравчук С. Й. - Проблеми реформування податкової системи України для входження її в Європейський Союз, Кравчук Н. С. (2004)
Стеченко Д. М. - Наукова сутність процесу кластеризації в сфері туризму (2004)
Трокачевська Л. П. - Реформування АПК регіону та його організаційне забезпечення (на прикладі Черкаської області) (2004)
Корюгін А. В. - Організаційно-економічний механізм регулювання АПК регіону (2004)
Чорноіван О. П. - До питання про євроінтеграцію України, Биркович В. І. (2004)
Лисюк Ю. В. - Вплив домашнього насильства на дітей та шляхи його подолання (2004)
Куфтирев П. В. - До питання становлення доктрини суддівського розсуду (2004)
Гернего О. О. - До питання про вдосконалення самостійної роботи студентів — майбутніх правників та управлінців у процесі вивчення філософії (2004)
Биргеу М. - Рецензія на книгу Кудрявцева В. Н. Избранные труды по социальным наукам в 3-х томах, Флоря В. (2004)
Інформація про вісник (2004)
Вихідні дані (2004)
Азізов Т. Н. - Експериментальнe дослідження модуля зсуву бетону з урахуванням деформацій пластичності, Вільданова Н. Р. (2013)
Азизов Т. Н. - Нелинейный расчет конструкций из штучных элементов в замкнутой обойме, Иваницкий А. В. (2013)
Андрійчук О. В. - Підвищення несучої здатності залізобетонних безнапірних труб кільцевого перерізу (2013)
Бондарь В. А. - Оценка ефективности ингибиторов коррозии арматуры железобетонных конструкций, Бондарь Л. В. (2013)
Борисюк О. П. - Методика експериментальних досліджень залізобетонних балок, підсилених у стиснутій і розтягнутій зонах, Зятюк Ю. Ю. (2013)
Гайчук І. В. - Методика нелінійного розрахунку двох шарнірної залізобетонної рами з штучним регулюванням зусиль за допомогою ПК "ЛІРА” (2013)
Галінська Т. А. - Методичні основи розрахунку міцності нормального перерізу сталебетонних балок із бетонним верхнім поясом і зовнішнім (винесеним) армуванням на основі розрахункової деформаційної моделі, Муравльов В. В., Овсій М. О. (2013)
Гомон П. С. - Визначення прогину залізобетонної балки з використання діаграм деформування бетону та арматури, Бичковський Т. О. (2013)
Гомон С. С. - Дослідження напруженого стану згинальних елементів із деревини з використанням повної діаграми деформування матеріалу, Сасовський Т. А. (2013)
Григорчук А. Б. - Дослідження роботи вузла з’єднання монолітних залізобетонних плоских плит з колоною (2013)
Довженко О. О. - Міцність стиків залізобетонних елементів з урахуванням обтиснення й армування, Карабаш Л. В., Рудченко В. І., Шиян А. А. (2013)
Довженко О. О. - Методика експериментальних досліджень стиків залізобетонних елементів із змінною кількістю шпонок, Погрібний В. В., Чурса Ю. В. (2013)
Кочкарьов Д. В. - Розрахунок міцності та жорсткості таврових залізобетонних балок на основі деформаційної моделі (2013)
Кислюк Д. Я. - Перерозподіл зусиль в двохшарнірних залізобетонних арках при повторних навантаженнях (2013)
Крусь Ю.О. - Визначення коефіцієнта повноти епюри напружень і положення рівнодіючого зусилля напружень у бетоні стисненої зони нормальних перерізів згинаних залізобетонних елементів (2013)
Кундрат М. М. - Опір арматурних стержнів малоцикловому витяганню з бетону, Борисюк О. П., Поляновська О. Є., Мейта Т. П. (2013)
Лавріненко Л. І. - Кроквяна малоелементна шпренгельна система з оптимальними геометричними параметрами, Скупова А. В. (2013)
Масюк Г. Х. - Розрахунок міцності позацентрово-стиснутих залізобетонних елементів за дії малоциклових навантажень із знакозмінними ексцентриситетами, Алексієвець І. І. (2013)
Митрофанов В. П. - Диаграмма состояний внецентренно сжатых железобетонных элементов в системе силовых координат M-N на основе экстремального критерия прочности, Митрофанов П. Б. (2013)
Михайловський Д. В. - Врахування складного напруженого стану в конструкціях з клеєної деревини (2013)
Пушкарь Н. В. - Экспериментально-теоретический анализ работы железобетонных двухшарнирных арок из бетона разных составов, Григораш А. Ю., Хассеин Джухад Салман Аль-Амери. (2013)
Пушкарь Н. В. - Напряжённо-деформированное состояние железобетонных двухшарнирных арок при несимметричном загружении, Григораш А. Ю., СабирЮсиф Бакир (2013)
Романюк В. В. - Дослідження напружено деформованого стану перфорованого двотаврового прогону в ПК "ЛІРА", Супрунюк В. В., Василенко В. Б. (2013)
Савицький В. В. - Порівняння розрахунків площі перерізу поздовжньої арматури у згинальних елементах таврового профілю за чинними та попередніми нормами проектування (2013)
Семенюк С. Д. - Результаты экспериментально-теоретических исследований прочности и деформативности бетона объёмным весом 24 кн/м3, Бабицкий В. В., Фролков И. С., Мамочкина М. Г., Дивакова Г. А. (2013)
Семко О. В. - Вплив технології бетонування осердя трубобетону на його міцність, Воскобійник О. П., Гукасян О. М. (2013)
Семко О. В. - Особливості роботи трубобетонних конструкцій з локальними пошкодженнями труби-оболонки, Воскобійник О. П., Пархоменко І. О. (2013)
Семко О. В. - Модернізація конструкції гнучких анкерів з висадженими головками для технології миттєвого зварювання, Малюшицький О. В., Ярема Ю. І., Зейб М. В. (2013)
Скорук Л. М. - Область несучої здатності залізобетонних перерізів при різних зусиллях та параметрах, Попок К. В. (2013)
Стороженко Л. І. - Експериментальні дослідження високоміцних бетонів для ядер трубобетонних елементів, Єрмоленко Д. А., Демченко О. В. (2013)
Стороженко Л. І. - Дослідження питань стійкості сталезалізобетонних стрижневих конструкцій, Лапенко О. І., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2013)
Стороженко Л. І. - Дослідження та розробка залізобетонних елементів з винесеним армуванням, Муравльов В. В., Мурза С. О., Школяр Ф. С. (2013)
Стороженко Л. І. - До питання розроблення національного додатку до ДСТУ-Н Б EN 1994-1-4:2010, Семко О. В., Воскобійник О. П., Гасенко А. В. (2013)
Чапюк О. С. - Порівняння різних видів з’єднань арматури (2013)
Чередніков В. М. - Чисельні дослідження напружено-деформованого стану пошкоджених залізобетонних колон виробничого цеху, Гасенко А. В., Крупченко О. А. (2013)
Шармаков Є. Л. - Результати порівняльних досліджень конструкційних клейових сполук (2013)
Алиа Мохамад Гияс - Конструктивные и технологические приемы усиления памятников архитектуры Сирии (2013)
Гайда О. М. - Ремонтно-ін’єкційне зміцнення залізобетонних каналізаційних колекторів на вул. Городоцькій та Янева в м. Львові, Лучко Й. Й., Волошин М. П. (2013)
Ганжа А. М. - Визначення впливу фактичного стану ізоляційного матеріалу трубопроводів теплотрас на теплові втрати, Марченко Н. А., Підкопай В. М. (2013)
Довженко О. О. - Збірно-монолітна конструктивна система "КУБ-2,5" під соціальне житло в Україні: зʼєднання колони з перекриттям, Погрібний В. В., Гриценко А. Г. (2013)
Дорофєєв В. С. - Будівництво багатоповерхових будинків в м.Одеса, Подольський Й. Я. (2013)
Запоточний Р. М. - Збірно-монролітні конструкції двобалкових нерозрізних прогонових будов залізобетонних мостів з прямою, кривою і перехідною ділянками (2013)
Карюк А. М. - Закономірності міжрічної мінливості температури атмосферного повітря (2013)
Кінаш Р. І. - Методика районування території закарпатської області за максимальним сніговим навантаженням в улоговинах, Гук Я. С. (2013)
Коробко О. О. - Конструкція як система в системі конструкцій-систем, Суханов В. Г., Вировой В. М., Пархоменко Р. В. (2013)
Мартынова В. Б. - Энергоэффективные наружные стены зданий и сооружений из ячеистобетонных блоков (2013)
Павліков A. M. - Впровадження безригельно-безкапітельної каркасної конструктивної системи в проектування будівель під доступне житло, Гарькава О. В., Безрукавий Д. В. (2013)
Пашинський В. А. - Експериментальні дослідження теплового режиму стін житлових будинків, Плотніков О. А. (2013)
Пугачов Є. В. - Особливості розподілу зусиль в моделі рамно-фермової конструкції накриття трибун стадіонів під дією вертикальних навантажень, Ревінкель Й. – П., Філіпчук С. В. (2013)
Сіянов О. І. - Конструктивне рішення вузлів серединної поверхні металевих циліндричних односітчастих покриттів (2013)
Трач В. М. - Використання уточненої теорії типу тимошенко до побудови системи рівнянь стійкості анізотропних оболонок обертання, Бондарський О. Г., Хоружий М. М. (2013)
Хазін В. Й. - Особливості формування тваринницьких будівель та культиваційних споруд при їх об’єднанні в енерго-біологічний комплекс, Педченко А. В. (2013)
Югов А. М. - Исследование организационно- технологических решений возведения трубобетонных конструкций в каркасных зданиях, Таран В. В. (2013)
Винников Ю. Л. - Підвищення достовірністі показників стисливості основи за даними компресійних випробувань грунтів, Косточка Н. А. (2013)
Грецький Д. В. - Аналітичне визначення зони ущільнення прошарку з гідро-фобізованого ґрунту при бетонуванні буронабивної палі (2013)
Тронда Т. В. - Опыт усиления слабых водонасыщенных грунтов при строительстве многоэтажных зданий (2013)
Алексеенко В. Н. - Оценка технического состояния и задачи реставрации звонницы Балаклавского Георгиевского монастыря, Жиленко О. Б. (2013)
Бліхарський З. Я. - Експериментальні дослідження залізобетонних колон підсилених вуглецевою стрічкою при дії навантаження низького рівня, Хміль Р. Є., Собко Ю. М. (2013)
Клименко Е. В. - Расчет поврежденных железобетонных колонн, Дуденко Т. А. (2013)
Лапенко О. І. - Дослідження клейового з’єднання при підсиленні будівельних конструкцій в закордонній практиці, Білокуров П. С., Машкова А. І. (2013)
Редакційна колегія (2004)
Кондратьєв Р. І. - Соціальна держава в теоретико-правових і філософських дослідженнях (2004)
Кравчук М. В. - Військове будівництво в Українській Народній Республіці періоду Центральної Ради: історико-правовий аспект (2004)
Дмитрієнко Ю. М. - Девіантна правосвідомість: синергетична здатність випереджати конкретно-історичний цикл перехідного розвитку української правової системи (2004)
Соловйов В. М. - Теоретико-методологічні засади законності в державному управлінні України (2004)
Венецька М. В. - Виникнення і припинення цивільної правосуб'єктності суб'єктів малого і середнього підприємництва, Єрьоменко Г. В., Примак В. Д. (2004)
Стефанчук Р. О. - Особливості правової регламентації та систематизації прав пацієнтів в Україні (2004)
Білоусов Ю. В. - Судовий захист цивільних прав: окремі питання процесуальної юрисдикції (2004)
Русу С. Д. - Furtum ta damnum iniuria datum за римським приватним правом (2004)
Заіка Ю. О. - Деякі колізійні питання сучасного цивільного та сімейного права (2004)
Боднар Т. В. - Особливості виконання зобов'язань у сфері господарювання (2004)
Шемонаєв В. Ю. - Поняття й ознаки загальної аварії в сучасному морському праві (2004)
Николайчук Л. М. - Набуття громадянами права приватної власності за окремими видами цивільно-правових договорів про виконання робіт і надання послуг (2004)
Ватрас В. А. - Деякі питання застосування статті 8 Сімейного кодексу України (2004)
Иванова Д. В. - Свободное использование запатентованного изобретения (2004)
Петренко О.Б. - Класифікація цивільно-правових способів захисту прав на об'єкти промислової власності (2004)
Ястребчак В. В. - Некоторые проблемы возмездности и взаимности договоров об оказании услуг в гражданском законодательстве Украины, России и Молдовы (2004)
Анохіна І. О. - Види порушень законодавства суб'єктами природних монополій (2004)
Біда К. М. - Виникнення і розвиток інституту касації в господарському судочинстві (2004)
Присяжнюк М. П. - Правове регулювання конкуренції у приватизаційному конкурсі (2004)
Сляднєва Г. О. - Специфіка комерційної таємниці суб'єкта господарювання та її відокремлення від інших видів таємниць (2004)
Рєзнікова В. В. - Окремі питання правового регулювання бухгалтерського обліку та оподаткування спільної господарської діяльності в Україні (2004)
Данилюк О. В. - Класифікація юридичних фактів у трудовому праві України (2004)
Ковальчук Т. Г. - Юридична природа ефективного використання земель сільськогосподарського призначення (2004)
Синкова О. М. - Нормативне регулювання обліку і звітності в малих підприємствах (2004)
Яременко О. І. - Інформація як об'єкт правових відносин: теоретичні аспекти (2004)
Сорочинський Ю. В. - Організаційно-правові форми здійснення інноваційної діяльності в Україні (2004)
Омельчук О. М. - Стан, структура та динаміка контрабанди в Україні (2004)
Кирись Б. О. - Застосування покарання у виді обмеження волі (2004)
Іванюк Т. І. - Проблеми врахування обставин, що пом'якшують покарання, передбачених ч. 1 ст. 66 Кримінального кодексу України (2004)
Чорний Р. Л. - Питання вдосконалення кримінального законодавства про боротьбу з бандитизмом (2004)
Грошевой Ю. М. - Деякі актуальні проблеми кримінально-процесуальної теорії (2004)
Карпов Н. С. - Про виділення пріоритетів у боротьбі зі злочинністю (2004)
Волкотруб С. Г. - Істотність порушення прав людини у ході доказування в кримінальному судочинстві Канади (2004)
Смірнов М. І. - Особливості і процедурні питання провадження процесуальних дій за допомогою відеоконференцзв'язку у сфері міжнародного співробітництва (2004)
Тищенко О. І. - Предмет доказування при обранні запобіжного заходу тримання під вартою (2004)
Давиденко С. В. - Потерпілий як суб'єкт кримінально-процесуального доказування (2004)
Гриненко С. О. - Окреме доручення слідчого і принцип безпосередності у досудовому слідстві (2004)
Олійник Н. М. - Шенгенська угода і розвиток шенгенського співробітництва в Європейському Союзі (2004)
Перевензенцев О. Ю. - Діяльність CAHDI щодо узагальнення сучасної практики правонаступництва держав стосовно міжнародних договорів (2004)
Нижник Н. Р. - Роль міжсекторної взаємодії у становленні ефективної системи державного управління, Черленяк І. І., Олуйко В. М. (2004)
Пашко Л. А. - Процес оцінювання людських ресурсів у сфері державного управління як взаємодія соціальних технологій (2004)
Яременко Т. Ф. - Особливості становлення конституційно-правових форм участі громадян в управлінні державними справами (2004)
Керецман В. Ю. - Проблемні регіони: поняття та класифікація (2004)
Гаман М. В. - Особливості державного управління інноваційними розвитком (2004)
Сороко В. М. - Функціональне обстеження державних органів - основа удосконалення державного управління (2004)
Кіндзерський С. А. - Деякі питання забезпечення виконання програми зайнятості населення в Україні (на прикладі Хмельницької області за 2003 рік) (2004)
Новак В. В. - Законодавчі аспекти регіональної політики та місцевого самоврядування: аналіз та перспективи (2004)
Гаман Т. В. - Джерела, форми та види інформації, що використовується в системі державного управління (2004)
Сіцінський А. С. - Актуальні питання самовдосконалення управлінських кадрів спеціалізованої державної служби (2004)
Нинюк І. І. - Стан та особливості професіоналізму у державній службі (2004)
Синчак В. П. - Оподаткування іноземних доходів: стан та перспективи, Ярмоленко Ю. Ю. (2004)
Беркович В. І. - Шляхи модернізації туристичного потенціалу регіонів України (2004)
Виговський Л. А. - Функціональна роль релігійного комплексу у суспільстві (2004)
Стеченко Д. М. - Рецензія на навчальний посібник С. П. Кульчицького "Основи організації інформаційної діяльності у сфері управління" (2004)
Персоналії (2004)
Інформація про журнал (2004)
Інформація про Хмельницький інститут регіонального управління та права (2004)
Вихідні дані (2004)
Чорнобровий М. П. - Еутаназія: pro et contra (філософсько-правові аспекти), Стефанчук Р. О., Лозінська С. В. (2004)
Кохановська О. В. - Концепція інформаційних правовідносин у сучасній правовій доктрині (2004)
Тополь Ю. О. - Правовий нігілізм: стан, детермінанти та можливі шляхи подолання (2004)
Омельчук І. А. - Правосвідомість як юридична категорія (2004)
Павлов В. И. - Субъективная сторона юридического конфликта как наиболее значимый элемент его структуры (2004)
Барабаш Ю. Г. - Парламентаризм в системі демократичних цінностей сучасного суспільства (2004)
Цимбалістий Т. О. - Деякі питання захисту прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України (2004)
Сібільов М. М. - Співвідношення актів цивільного законодавства і договору та базові моделі регулювання договірних відносин за чинним Цивільним кодексом України (2004)
Бошицький Ю. Л. - Деякі питання щодо вдосконалення правової охорони наукового відкриття в Україні (2004)
Мусієнко В. В. - Актуальні проблеми регулювання правовідносин в сфері морських перевезень (2004)
Явор О. А. - До проблеми особистих немайнових прав дитини (2004)
Домбровський С. Ф. - Історико-правові аспекти організації юридичного обслуговування сільськогосподарських підприємств у Хмельницькій області (2004)
Герц А. А. - Майновий комплекс як об’єкт іпотеки (2004)
Нагнибіда В. І. - Деякі проблеми становлення та еволюції системи прав на чужі речі (2004)
Блащук А. М. - Поняття та правова природа припинення цивільно-правового зобов’язання (2004)
Ващинець І. І. - Деякі питання визначення правового статусу творів мультимедіа (2004)
Гелецька І. О. - Правова природа довіреності як форми уповноваження при договірному представництві (2004)
Ландо Д. Д. - Ответственность за нарушение денежного обязательства: сравнительно-правовой анализ (2004)
Бекірова Е. Е. - Критерії визначення видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню (2004)
Рєзнікова В. В. - Правове регулювання спільної господарської діяльності в Україні (2004)
Пономаренко О. М. - До питання про можливість визнання сім’ї суб’єктом права соціального забезпечення (2004)
Барабаш Г. О. - Загальна характеристика суб’єктів наукової і науково-технічної діяльності: правовий аспект (2004)
Черновська С. М. - Правові наслідки виникнення трудових відносин з науковими працівниками (2004)
Антон О. А. - До питання про поняття юридичних гарантій в трудовому праві (2004)
Костяшкін І. О. - Правове регулювання реалізації права загального землекористування громадян на землях водного фонду (2004)
Перепелиця М. О. - Класифікація суб’єктів фінансового права: загальні критерії (2004)
Кочин В. П. - Правове регулювання державного управління у сфері захисту прав споживачів (2004)
Ярін В. М. - Актуальні питання удосконалення законодавства про зброю та її придатності для оборони, Голдзіцький К. А. (2004)
Кирись Б. О. - Застосування покарання у виді тримання в дисциплінарному батальйону військовослужбовців (2004)
Шафіков Е. Д. - Застосування табельної вогнепальної зброї співробітниками органів внутрішніх справ: теорія і практика (2004)
Мусієнко А. В. - Деякі правові та організаційні проблеми використання трансплантатів (2004)
Карпов Н. С. - Протидія корупції у правоохоронних органах: американський підхід, Савченко А. В. (2004)
Лобойко Л. М. - Відображення змагального методу правового регулювання у структурі кримінально-процесуальної діяльності (2004)
Капліна О. В. - Теоретичні питання визначення поняття тлумачення норм кримінально-процесуального права (2004)
Маринів В. І. - Проблеми забезпечення прав особи на свободу та особисту недоторканність в кримінальному судочинстві України (2004)
Марушев А. Д. - Проблеми вдосконалення криміналістичної класифікації економічних злочинів (2004)
Булулуков О. Ю. - Висунення версій при розслідуванні вбивств "без трупа” (2004)
Палюх Л. М. - Особливості законодавчої регламентації застосування до неповнолітнього примусового заходу виховного характеру у вигляді направлення у спеціальну навчально-виховну установу (2004)
Шамрай В. О. - Участь Збройних сил України в міжнародних миротворчих операціях, Коропатник І. М. (2004)
Мельник О. М. - Міжнародні миротворчі операції: особливості правового регулювання, Радиш Я. Ф. (2004)
Боднарчук М. І. - Проблемні питання удосконалення проекту Закону України "Про загальнообов’язкове соціальне медичне страхування” (2004)
Нижник Н. Р. - Теоретико-методологічні аспекти розробки управлінських рішень у сфері забезпечення національної безпеки, Ситник Г. П., Олуйко В. М. (2004)
Нижник Н. Р. - Відповідність форм правління та схем державного управління в контексті проблеми впровадження моделі "парламентська коаліція більшості - коаліційний уряд”, Черленяк І. І. (2004)
Сороко В. М. - Розробка системи показників для моніторингу діяльності державних органів (2004)
Гаман М. В. - Державне регулювання і стимулювання розвитку ринку інновацій (2004)
Ярош Н. П. - Пріоритети державного управління доступністю медичної допомоги (2004)
Новак В. В. - Інститути влади та неурядові організації громадянського суспільства: форми економічного співробітництва (2004)
Коротич О. Б. - Формування регіональних систем (2004)
Керецман В. Ю. - Ідея регіоналізації в Україні: основні підходи (2004)
Гаман Т. В. - До питання забезпечення інформацією органів державного управління (2004)
Гринько-Гузевська А. В. - Соціальна реклама як вид рекламної діяльності в Україні (2004)
Задорожна М. Я. - Раціоналізація адміністративно-територіального устрою України як необхідна передумова децентралізації та деконцентрації (2004)
Слюсарчук М. Ю. - Організаційний аспект діяльності персональних помічників народних депутатів (2004)
Сіцінський А. С. - Методологічні принципи кількісного виміру рівня професіоналізму державного службовця (2004)
Саєнко В. М. - Призначення на посади службовців в державних органах регіонів України: умови вступу та сучасний стан (2004)
Жарая С. В. - Особливості використання статистичних даних при відстеженні результативності дії регуляторних актів (2004)
Жовнірчик Я. Ф. - Територіальна громада в системі місцевого самоврядування (2004)
Федірко Н. В. - Державне регулювання диференціації доходів населення та його вплив на формування соціально-класової структури в Україні (2004)
Синчак В. П - Удосконалення земельного оподаткування в Україні, Сохатюк О. С. (2004)
Дацій О. І. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку регіону (2004)
Мережко В. М. - Фінансово-кредитні інструменти соціально-економічного розвитку регіону, Мороз О. М. (2004)
Братковський Л. М. - Місце й роль страхових компаній у економічній структурі країни; державний вплив на страховий ринок України (2004)
Чмир О. С. - Напрямки удосконалення методичних засад комплексного аналізу результатів функціонування в Україні СЕЗ і ТПР, Гарасюк О. А. (2004)
Терещенко Т. В. - Методологічні підходи до оцінки результатів транскордонного співробітництва прикордонних регіонів України (2004)
Кушнір І. М. - Сутність і необхідність формування організаційно-методичних основ системи контролінгу на підприємствах малого бізнесу (на матеріалах розвитку малого бізнесу Донецької області) (2004)
Карпенко В. Л. - Принципи і методологія формування мотиваційного механізму інноваційної діяльності (2004)
Голян В. А. - Перспективи реформування інституціональних основ природокористування (2004)
Вавринчук М. П. - Етнополітична нестабільність в Україні, стратегія вирішення (2004)
Стефанчук Р. О. - Молодь у юридичній науці: продовження традицій, Бондаренко Н. Л. (2004)
Геник Я. В. - Зміни в лісових екосистемах Передкарпатської частини верхів'я басейну Дністра під впливом сучасних трансформаційних процесів, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2013)
Пацура І. М. - Дендрофлора парку курорту міста Моршин і перспектива природної динаміки її складу, Івченко А. І., Янків Ю. Я., Хомюк П. Г., Часковський О. Г., Вицега Р. Р. (2013)
Осадчук Л. С. - Смолопродуктивність екотипів сосни звичайної в Україні (2013)
Василишин Р. Д. - Біофізичні основи лісової біоенергетики (2013)
Гриб В. М. - Анатомічні особливості будови деревини сосни звичайної за цільовими методами лісовирощування (2013)
Іванюк Т. М. - Фізико-хімічні параметри ґрунтів свіжих сугрудів полісся україни (2013)
Ліханов А. Ф. - Вплив екзогенних біостимуляторів на процеси аклімації контейнерних саджанців Mаgnoliа liliflorа Desr., Юхновська В. П. (2013)
Павлюк Н. В. - Результати окультурення рослин-ефемероїдів природної флори Українського Розточчя, Павлюк Г. М. (2013)
Сіщук Н. М. - Генетико-селекційний аналіз клонової насінної плантації модрини європейської в Передкарпатті, Яцик Р. М., Гайда Ю. І. (2013)
Шишканинець I. Ф. - Типологічне оцінювання букових лісостанів у дп "Воловецьке лісове господарство" (2013)
Мальований М. С. - Перспективність використання природних сорбентів для забезпечення екологічної безпеки водно-ресурсного потенціалу держави, Петрушка І. М., Малик Н. Ю., Петрушка К. І. (2013)
Савчук Л. В. - Дослідження процесів очищення побутових стоків від органічних сполук (2013)
Андрущенко А. В. - Природоохоронні заходи на землях сільськогосподарського призначення (2013)
Смолярчук М. В. - Екологічні та економічні аспекти сталого розвитку землекористування (2013)
Козій Н. І. - Характеристики стоку дощових паводків з малих водозборів різної лісистості в Українських Карпатах (2013)
Мних Р. В. - Кавітаційне активування водної суспензії кальцію гідроксиду в процесах реагентного очищення стічних вод, Знак З. О., Гусяк А. М. (2013)
Якименко Г. М. - Визначення рівня радіаційного забруднення бульб картоплі, вирощеної в умовах Українського Полісся, Швиденко І. К., Райчук Л. А., Паньковська Г. П. (2013)
Стадник М. М. - Ресурсоощадні технології ефективного використання деревини у деревообробному виробництві, Ференц О. Б. (2013)
Пасіка В. Р. - Удосконалення головного механізму лісопильних рам (2013)
Горбачова Л. Н. - Підвищення ефективності використання пиловної сировини в дерев'яному домобудуванні, Куцик А. С., Хмарик Л. В. (2013)
Маселко Т. Є. - Дослідження рівня та перспектив розвитку логістичного менеджменту на деревообробних підприємствах (2013)
Ємельянов О. Ю. - Діагностика ресурсного забезпечення як чинника формування виробничо-збутового потенціалу підприємств, Петрушка Т. О., Висоцький А. Л. (2013)
Башнянин Г. І. - Кластеризація як фактор підвищення інноваційності та екологізації економіки регіону, Городиський Т. І., Іванченко Г. В. (2013)
Карпінський Б. А. - Ефекти забезпечення фінансової безпеки торговельних відносин україни і європейського союзу в умовах глобалізації, Дубик В. Я. (2013)
Тимощук М. Р. - Оцінювання економічної безпеки підприємств, Шишковський С. В., Лис О. Р., Льода М. М. (2013)
Должанський А. М. - Економічна суть товарних запасів у оптовій торгівлі, Кузів М. А. (2013)
Івануса А. В. - Особливості формування маркетингової стратегії целюлозно-паперових підприємств, Галецька О. В. (2013)
Башнянин Г. І. - Соціалізаційний цикл у перехідних економічних системах: суть та типи, Гончарук Л. Я., Підлипна Р. П., Тесля А. І. (2013)
Бочан В. І. - Оцінювання грошового обігу та перспективи розвитку грошово-кредитного ринку в Україні, Васильчак С. В. (2013)
Гришко В. А. - Особливості управління інноваційним потенціалом машинобудівних підприємств, Крет І. З., Гавриляк А. С. (2013)
Дєліні М. М. - Напрямки удосконалення регіонального механізму соціального захисту населення України (2013)
Дашко І. М. - Методичні засади оцінювання схильності підприємства до банкрутства, Колещук О. Я., Паньків В. Ю. (2013)
Демчишак Н. Б. - Роль франчайзингу в стимулюванні інвестиційно- інноваційного розвитку економіки України, Гамаровська Н. Р. (2013)
Должанський А. М. - Сучасні вимоги до фінансової звітності виробничих підприємств, Ференс Ж. І. (2013)
Дуда С. Т. - Інвестиційна політика торговельного підприємства в умовах фінансових ризиків діяльності, Ясейко О. В. (2013)
Запель С. В. - Система мотивування інноваційної діяльності працівників як фактор успіху в управлінні інноваційними проектами (2013)
Ковний Ю. Є. - Особливості процесу державного регулювання економіки (2013)
Кощенко К. В. - Методичні засади впровадження системи оподаткування сукупних доходів домогосподарств в Україні (2013)
Лесик Л. І. - Чинники впливу на процес формування ринкової вартості промислового підприємства (2013)
Луців Н. В. - Товарознавчі аспекти дослідження ринку парфумерних виробів в україні (2013)
Мякотіна Н. А. - Формування моделі системи управління розвитком людського капіталу на загальнодержавному і регіональному рівнях (2013)
Макух С. М. - Еволюція цілей та форми проникнення іноземних інвестицій до країни-реципієнта (2013)
Петик М. І. - перспективи модернізації податкової системи україни в контексті європейської інтеграції, Саварін Л. А. (2013)
Рубаха М. В. - моніторинг чинників впливу на фінансову стійкість та платоспроможність вітчизняних суб'єктів господарювання у посткризовий період, Нетак О. Б. (2013)
Скірка Н. Я. - Особливості дослідження структури національної економіки (2013)
Чабанюк О. М. - Економічний зміст основних засобів як об'єкта обліку і контролю, Козел Т. В. (2013)
Шапошнікова О. М. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в економіку України (2013)
Штангрет А. М. - Методичні засади здійснення конкурентної розвідки в системі економічної безпеки підприємства (2013)
Петлін І. В. - Використання методу динамічного програмування для підвищення ефективності інвестиційної діяльності у сфері сільського зеленого туризму, Цегелик Г. Г. (2013)
Мілян К. В. - Особливості організації інформаційної безпеки корпоративної мережі промислової компанії, Грицюк Ю. І. (2013)
Блонська В. І. - Використання сучасних інформаційних технологій для ефективного оцінювання стратегічного потенціалу підприємства, Пальчук А. О. (2013)
Польовська В. Т. - Формування та удосконалення інформаційної системи екологічного маркетингу в лісовому секторі (2013)
Белей О. І. - Побудова оптимізаційної моделі управління обіговим капіталом торговельного підприємства, Дроздяк Л. О. (2013)
Загуменна Т. В. - Особливості управління інноваційними проектами (2013)
Остапишин П. П. - Завдання та проблеми адміністративно-правового забезпечення безпеки інформаційних відносин у галузі реклами (2013)
Ящук В. І. - Моделювання обсягів замовлень та рівня товарних запасів у торговельних мережах, Грик П. К. (2013)
Муниб М. Б. - Многокритериальная оптимизация в задачах управления (2013)
Сидоренко І. О. - Культурно-історична оцінка території парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "коростишівський" житомирської області, Денисенко В. М. (2013)
Августин Р. Р. - Економічний персоналізм митрополита Андрея Шептицького (2013)
Фоменко Н. В. - Досвід викладання дисциплін екологічного характеру для спеціальності "туризм" (2013)
Лихолат С. М. - Проблема міграції працездатного населення України, Костинська Ю. В. (2013)
Мазепа М. Й. - Проблеми відповідності термінів англомовної літератури лісотехнічного профілю в контексті перекладу на українську мову (2013)
До відома авторів статей (2013)
Шевченко Н. О. - Окремі питання політичної історії Київської Русі в науковій спадщині М. О. Максимовича (2012)
Токарєв С. А. - Підприємницька діяльність козацької старшини Ніжинського полку. (2012)
Бровко А. Г. - Соловецький період життя П. Калнишевського: історіографія (2012)
Вишнякова Н. Є. - Історичні обставини виникнення німецького землеволодіння в Криму на межі ХVІІІ–ХІХ ст. (2012)
Кочергін І. О. - Петиційна діяльність дворян Катеринославської губернії у пореформений період (2012)
Католик А. В. - Діяльність земських установ з розвитку системи охорони здоров’я на Чернігівщині (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Труш О. М. - Жовтневі погроми 1905 р. в Ніжині: позиція Володимира Піскорського (2012)
Якимчук І. В. - Архаїзми селянської свідомості в умовах модернізації суспільства підросійської України крізь призму чуток (2012)
Іваницька С. Г. - Росія як "імперія народів" у публіцистиці Максима Славінського (1905–1917 рр.) (2012)
Герасимчук О. М. - Міграції чернігівських селян до Америки в роки столипінської аграрної реформи (1907–1916 рр.) (2012)
Сидорович О. С. - Спілкове будівництво споживчої кооперації Лівобережної України під час Першої світової війни (2012)
Мартиненко В. В. - Ставлення німецької окупаційної адміністрації до владних структур Білоруської Народної Республіки в 1918 р. (2012)
Буравченков А. О. - Гетьман П. Скоропадський і Білий рух, Крупина В. О. (2012)
Черемісін О. В. - Методи досліджень з історії місцевого самоврядування Південної України кінця ХVІІІ – початку ХХ ст. (2012)
Вовк О. В. - Українське село і більшовицька влада наприкінці 10-х – на початку 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Скрипник О. С. - До питання про формування радянських курортів у Криму (2012)
Чубукчиева Л. З. - Деятельность первого муфтия Крыма Н. Челебиджихана в поддержку женского общественного движения (2012)
Полянська Є. С. - Роль та значення кримських портів у господарському освоєнні Таврійської губернії (2012)
Гончарова О. С. - Юдейські громади Харкова в умовах реалізації компартійно-радянської політики 1920-х –початку 1930-х рр. у релігійній сфері (2012)
Прилипко Р. Д. - Державна політика УСРР у сфері охорони здоров’я робітників у період непу (2012)
Дмитрук Е. П. - Механизм полонизации сельского населения Полесского воеводства в проектах польских партий правительственной ориентации в 1928–1939 гг. (2012)
Зубченко С. П. - Антинародний характер національної політики сталінського режиму у перший період Другої світової війни (1 вересня 1939 – 22 червня 1941 рр.) (2012)
Главацький М. В. - Гебітскомісаріати в системі адміністративно-територіального поділу, правової тагосподарської діяльності окупаційної влади 1941–1944 рр. (на прикладі генеральної області "Київ") (2012)
Двірна К. П. - Репатріанти Київщини в 1945–1954 рр.: політико-виховна робота, розселення та працевлаштування, Фесенко В. В. (2012)
Долганов П. С. - Сутність економічного націоналізму: основні теоретичні підходи (2012)
Шейко Н. В. - Еволюція структурних аграрних перетворень в Україні – основа технічної модернізації (2012)
Печеніна Н. А. - Політична реабілітація жертв сталінізму в Україні в роки перебудови (2012)
Латиш Ю. В. - Володимир Щербицький і Михайло Горбачов: висвітлення взаємовідносин в історіографії та мемуарах (2012)
Товстоляк Н. М. - Церква і народна освіта в економіях Парафіївського маєтку Чернігівської губернії ХІХ – початку ХХ ст.: соціокультурні трансформації періоду модернізації поміщицьких господарств (2012)
Борисенко М. В. - Приватний та публічний простір житлового середовища в процесі модернізації побуту городян України в другій половині ХІХ–ХХ ст. (2012)
Черняк Ю. В. - Деятельность украинских политических партий и культурно-просветительских организаций по украинизации Белорусского Полесья в межвоенный период (2012)
Будзар М. М. - Історичні трансформації садиби Галаганів у Сокиринцях: 1927–1933 рр. (за матеріалами А. І. Степовича та В. І. Маслова) (2012)
Лаврут О. О. - Академічна успішність студентів УСРР періоду 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Кондратенко О. Ю. - Наукові старти двох поколінь академічних істориків (2012)
Нечипоренко Л. І. - Еволюція української преси в контексті реформування суспільства (1985–1991 рр.). (2012)
Семенова М. В. - Процеси глобалізації та національного відродження в українській культурі кінця ХХ ст. (2012)
Коваленко О. М. - Освітнє та наукове співробітництво України та Польщі (2000–2005 рр.) (2012)
Литвак О. - Реформування морально-етичних вимог до прокурора, Шумський П. (2013)
Пшонка А. - Удосконалення системи підготовки кадрів для органів прокуратури (2013)
Подкопаєв С. - Професіоналізм прокурорської діяльності (2013)
Головін А. - Деякі питання удосконалення процедури поновлення прав громадян, які стали жертвами кримінальних правопорушень (2013)
Шаповал Т. - Про особливості парламентаризму в Україні (теоретичний і конституційний аспекти) (2013)
Шатіло В. - Органи прокуратури у структурі конституційного механізму державної влади (2013)
Орлеан А. - Відмежування торгівлі людьми від інших злочинів, пов'язаних із трудовою експлуатацією (2013)
Толочко О. - Критерії оцінювання прокурором розумності строків досудового розслідування (2013)
Шилін М. - Оперативно-розшукова діяльність та негласні слідчі дії: проблеми правового регулювання у світлі нового Кримінального процесуального кодексу України (2013)
Якимчук Н. - Критерії ефективності використання бюджетних коштів (2013)
Маляренко С. - Щодо окремих підстав анулювання свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю в Україні (2013)
Кучер О. - Проблеми представництва прокуратурою інтересів держави в бюджетній сфері (2013)
Парака А. - Проблеми практичної діяльності органів державної системи профілактики щодо запобігання шкідливим звичкам серед неповнолітніх (2013)
Хиля М. - Порушення законодавства у сфері використання земель лісогосподарського призначення (2013)
Калужинський А. - Особливості розслідування злочинів, вчинених у сфері земельних відносин, що поєднуються з легалізацією майна, здобутого злочинним шляхом (2013)
Курська К. - Мета та завдання прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у сфері охорони водних ресурсів (2013)
Лупу А. - Практика застосування законодавства щодо діяльності Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності та наглядової діяльності прокуратури у цій сфері (2013)
Чупринська Є. - Процесуальні повноваження Верховного Суду України в кримінальному провадженні (2013)
Котляренко О. - Військова служба правопорядку – суб'єкт реалізації правоохоронної функції держави (2013)
Воєвода А. - Обставини, що підлягають встановленню у кримінальних провадженнях про порушення правил водіння або експлуатації військових машин (2013)
Хроніка міжнародних і міжвузівських зв'язків (2013)
Вимоги до оформлення наукових статей (2013)
Від редколегії (2013)
Дубовський С. В. - Нові напрямки в реалізації процесів управління поточним режимом навантаження ОЕС України, Ленчевський Є. А., Бабін М. Є. (2013)
Костюковський Б. А. - Аналіз ефективності реалізації альтернативних стратегій розвитку структури генеруючих потужностей ОЕС України, Іваненко Н. П., Парасюк Н. В. (2013)
Дрьомін В. П. - Методологічні аспекти розвитку систем енергозабезпечення регіонів, Дрьомін І. В., Шафранович Ю. В. (2013)
Стогній О. В. - Визначення оптимальної марки вугілля ТЕЦ при переведенні їх котлоагрегатів на пиловугільне спалювання, Макаров В. М., Каплін М. І., Білан Т. Р. (2013)
Блінов І. В. - Методи дослідження вартісних показників надання допоміжних послуг з регулювання частоти в частині завантаження енергоблоків в ОЕС України (2013)
Шульженко С. В. - Оцінка доцільного рівня цільової надбавки до тарифу на електроенергію існуючих АЕС України для забезпечення виконання робіт із зняття їх з експлуатації (2013)
Федінчик І. В. - Вплив режимних параметрів на ефективність мокрої очистки димових газів від частинок золи (2013)
Лещенко І. Ч. - Оцінка обсягів викидів парникових газів від об’єктів паливно-енергетичного комплексу України до 2030 року, Нечаєва Т. П. (2013)
Білодід В. Д. - Прогноз обсягів накопиченої активності відходів, як наслідок розвитку ядерної енергетики в ХХІ столітті (2013)
Від редколегії (2013)
Маляренко О. Є. - Фактичний стан та напрями зниження втрат палива і енергії у загальному енергоспоживанні країни, Євтухова Т. O. (2013)
Стогній О. В. - Методи оптимізації видобутку вітчизяного вугілля в умовах світового ринку, Каплін М. І., Білан Т. Р. (2013)
Костюковський Б. А. - Доцільні напрямки удосконалення державного регулювання ринку електроенергії України, Лещенко І. Ч., Іваненко Н. П., Богославська О. Ю. (2013)
Дубовський С. В. - Оптимальні параметри відбору теплоти відхідних газів котельних установок для її використання тепловим насосом, Бабін М. Є., Коберник В. С., Каденський М. Я. (2013)
Шрайбер О. А. - Використання теплових вторинних енергоресурсів методом термохімічної регенерації. Розрахунок конверсії палива (2013)
Майстренко Н. Ю. - Резерви використання вторинних теплових енергетичних ресурсів у харчовій промисловості України (2013)
Дубовський С. В. - Техніко-економічні оцінки перспективних природоохоронних технологій теплової енергетики Українии, Коберник В. С. (2013)
Кулик М. М. - Моніторинг основних показників Енергетичної стратегії України (2013)
Безштанько В. М. - Диофантов метод определения частости нанесения ущерба вследствие реализации угрозы информационной безопасности, Цуркан В. В. (2013)
Бурячок В. Л. - Застосування бездротових мереж в ході організації та проведення розвідки систем телекомунікацій (2013)
Баранник В. В. - Метод кодирования для повышения безопасности видеоинформации аэромониторинга чрезвычайных ситуаций, Кулица О. С. (2013)
Косован Г. В. - Алгоритм шифрування інформації на основі двох хаотичних динамічних систем для захищених систем зв’язку, Кушнір М. Я., Політанський Л. Ф. (2013)
Філоненко С. Ф. - захист інформації в системах обробки персональних даних, Швець В. А., Мужик І. М. (2013)
Кошкина Н. В. - Выявление в аудиосигналах скрытых сообщений,внедренных с помощью программы S-Tools (2013)
Пискун С. Ж. - Функциональная иерархия и алгоритм управления сложными техническими системами, Хорошко В. А., Хохлачева Ю. Е.. (2013)
Пігур Н. В. - Оцінювання якості організаційних заходів методом експертних оцінок у комплексній системі захисту інформації, Погребенник В. Д. (2013)
Дрейс Ю. О. - Експериментальне дослідження системи оцінювання шкоди національній безпеці у сфері охорони державної таємниці (2013)
Сулема Є. С. - Спосіб стеганографії зображень на основі комплементарного образу, Широчин С. С. (2013)
Корченко А. А. - Система формирования эвристических правил для оценивания сетевой активности (2013)
Корченко А. Г. - Метод преобразования эталонов параметров для систем анализа и оценивания рисков информационной безопасности, Казмирчук С. В., Гололобов А. Ю. (2013)
Архипов О. Є. - Інформаційні ризики: методи та способи дослідження, моделі ризиків і методи їх ідентифікації, Скиба А. В. (2013)
Голубничий О. Г. - Аналіз вимог та рекомендацій ICAO щодо забезпечення інформаційної безпеки мережі ATN (2013)
Коломыцев М. В. - Защита персональных данных методом маскирования, Южаков А. М. (2013)
Корченко А. О. - Защита персональных данных методом маскирования, Казмірчук С. В., Гізун А. І., Волянська В. В., Гнатюк С. О. (2013)
Яремчук Ю. Є. - Можливість автентифікації сторін взаємодії на основі рекурентних послідовностей (2013)
Клімов Ю. А. - Використання неметалевої композитної арматури для армування бетонних конструкцій, Вітковський Ю. А., Солдатченко О. С. (2011)
Коваленко О. В. - Міцнісні та реологічні характеристики полімерцементного поліпропіленфібробетону, Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д., Литвиненко П. Є. (2011)
Коваленко О. В. - Розвиток наукових та практичних основ ведення ремонтно-відновлювальних робіт на гідротехнічних спорудах водогосподарсько-меліоративних систем (2011)
Сердюк В. Р. - Передумови використання Бетелу-М для іммобілізації рідких радіоактивних відходів, Христич О. В., Іванова Н. Л. (2011)
Дюжилова Н. О. - Фізико-хімічні особливості структуроутворення газосилікатної матриці в системі CaO – Al2O3 – Ca(OH)2 - SiO2 – Al – FeSi - H2O (2011)
Лаповська С. Д. - Експериментально-статистичного моделювання для аналізу будівельних матеріалів (2011)
Пушкарьова К. К. - Особливості отримання теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних композицій та сіопору, Гончар О. А., Борисова А. І., Ейне І. А. (2011)
Гасан Ю. Г. - Вплив поліфункціональної добавки на характер новоутворень та властивості штучного каменю, виготовленого з модифікованої композиційної гіпсовміщуючої вяжучої речовини, Борзяк О. С., Червенко Є. М., Бердник О. В. (2011)
Гасан Ю. Г. - Сухі гіпсовміщуючі штуктурні суміші для оздоблення фасадів, Кириленко Д. А. (2011)
Братичак М. М. - Захисні полімерні плівки на основі епокси-олігоестерних композицій, Братичак М. М., Чопик Н. В. (2011)
Гузій С. Г. - Антикорозійний захист сушильних вагонеток композиціями на основі геоцементу, Константиновський Б. Я. (2011)
Лебедєв Є. В. - Функціональні полімери та композиційні матеріали на їх основі для будівництва, Савельєв Ю. В., Коляда В. М. (2011)
Червінський Т. І. - Структурування епокси-олігоестерних сумішей у присутності пероксидо-метакриловмісного олігомеру, Братичак М. М., Яцишин О. І. (2011)
Бурчак Д. В. - ПВХ-мембрани ТехноНІКОЛЬ для сучасних покрівель (2011)
Гармаш О. І. - Нова технологія влаштування гідроізоляції на об'єктах НСК Олімпійський, Галінський О. М. (2011)
Дац З. М. - Про деякі найважливіші властивості гідроізолюючих матеріалів (2011)
Жван В. Д. - Вдосконалення процесів вентиляції покрівель (2011)
Кармазін О. М. - Дренажні трубофільтри ПОЛІСТОК® як складова частина систем водозниження та гідроізоляції (2011)
Маковецький І. В. - Перспективи застосування покрівельних ізоляційних матеріалів на бітумній основі (2011)
Мозговий В. В. - Натурна оцінка ефективності гідроізоляції РЕБІТ при ремонті дорожнього покриття на ортотропній плиті Південного мостового переходу, Онищенко А. М, Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Мельниченко В. Г., Левченко О. А., Климчук В. М. (2011)
Новосижня Т. А. - Покрівельний матеріал Керамопласт (2011)
Павлюк П. О. - До надійності зведення горищних дахів, Павлюк М. П. (2011)
Політова Н. П. - Зміна в’язкості бітуму як результат впливу високих температур (2011)
Салій В. І. - Гідроізоляція пласких та арочних покрівель із застосуванням покрівельного і гідроізоляційного рулонного матеріалу на основі бутилкаучуку (2011)
Чертков О. Ю. - До питання про вибір гідроізоляції і якість виконання гідроізоляційних робіт (2011)
Волков Р. В. - Високоякісні покрівельні матеріали від компанії ЄВРОДАХ (2011)
Гаркуша М. В. - Укріплення та стабілізація грунтів за допомогою мінерального в'яжучого ОДОЛ-СГ (2011)
Гринишин О. Б. - Окиснені бітуми та бітум-полімерні суміші на основі залишку орховицької нафти, Мухаммад Шакир Ал-Амері, Братичак М. М. (2011)
Кіщинський С. В. - Ремонт тріщинуватих асфальтобетонних покриттів з використанням мембранних технологій, Кириченко Л. Ф., Копинець І. В., Гончаренко Ю. Ф. (2011)
Невінгловський В. Ф. - Підвищення температурної тріщиностійкості асфальтобетонного покриття залізобетонних мостових споруд за рахунок використання полімерів (2011)
Різніченко О. С. - Аналіз лабораторних методів випробування асфальтобетонних покриттів на цементобетонних основах при зсуві (2011)
Дударенко Г. В. - До оцінки деструкції полімерів (2011)
Реферати (2011)
Рефераты (2011)
Abstracts (2011)
Віннікова Н. М. - Українська літературна пародія та епіграма (2012)
Сарапин В. В. - Стильовий синкретизм п’єс Івана Котляревського (2012)
Моціяка О. М. - Поезія Тараса Шевченка як плач (2012)
Блохин Д. - Гоголь у Західній Європі (2012)
Сквіра Н. М. - Чи мріяв Гоголь про долю Емпедокла?(рецептивні теорії спалення другого тому "Мертвих душ") (2012)
Ковальчук О. Г. - Уява як засіб візуалізації світу (на матеріалі ранньої прози М. Коцюбинського) (2012)
Михальчук Н. І. - Ідеосвіт Володимира Винниченка в контексті метафізичного пошуку (2012)
Ісаєнко К. П. - Роман "Чотири пори життя" М. Матіос як варіант колажного тексту (2012)
Хархун В. П. - Міфологізм у поетичному мисленні шістдесятництва (за віршем Ліни Костенко "Климена") (2012)
Бабенко Л. Л. - Витоки опозиційних настроїв Василя Стуса (2012)
Пирогова-Таран Л. В. - Етнологія та/чи історична антропологія (2012)
Москаленко О. Ю. - Трансформації у духовній сфері людності Північного Лівобережжя бронзової доби, або Про що говорять артефакти? (2012)
Кириленко С. О. - Розвиток поглядів на проблему походження Русі у працях Бориса Грекова (2012)
Потапенко Я. О. - Активізація дослідження соматичної проблематики у сфері історіописання як наслідок "антропологічного повороту" та "історіографічної революції" (2012)
Орлов В. М. - Основні підходи до класифікації вітчизняних історіографічних джерел щодо нової релігійності (2012)
Лесик Л. В. - Розвиток пожежної безпеки в містах Гетьманщини у ХVІІ–ХVІІІ ст. (2012)
Самойленко О. Г. - Історична освіта в гімназіях України у контексті освітньої політики Російської імперії ХІХ – поч. ХХ ст. (2012)
Павельчик Г. О. - Регіональна специфіка проведення столипінської аграрної реформи на території України (2012)
Вишнякова Н. Є. - Проблема великих сільськогосподарських маєтків німецьких землевласників Таврійської губернії в історіографії межі XIX–XX ст. як регіональний компонент історії України (2012)
Бабенко Л. Л. - Стратегія взаємодії більшовицької партії і радянських спецслужб в антирелігійній боротьбі 1920–1930-х рр. (2012)
Конончук І. М. - Національні проблеми України та Чернігівщини 20-х рр. ХХ ст. (2012)
Субботіна І. В. - Особливості професійно-галузевої зайнятості молоді в УРСР у 1959–1989 рр. (2012)
Стешиц О. С. - Пільги та привілеї керівної партійної номенклатури Української РСР у 1964–1985 рр.: матеріально-побутовий та лікувально-оздоровчий аспект (2012)
Воронко О. Г. - Вплив міграційних процесів на демографічний розвиток титульного етносу України у др. пол. ХХ – на поч. ХХІ ст. (2012)
Товстоляк Н. М. - До історії Качанівського палацу П. О. Рум’янцева-Задунайського (2012)
Палієнко Г. О. - Соціальні практики православної церкви у галузі освіти у Чернігівській єпархії (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Демуз І. О. - Діяльність вечірніх і недільних класів технічного креслення і малювання для дорослих ремісників у 1895–1907 рр. при Миколаївському відділенні Імператорського російського технічного товариства (2012)
Шаповал Л. І. - Етнографічні особливості українського народу за матеріалами "Студій з української етнографії та антропології" Федора Вовка (2012)
Конта Р. М. - Етнологічні здобутки Федора Вовка: сучасна вітчизняна історіографія ХXI ст. (2012)
Білан С. О. - Розвиток аграрної освіти в 30-х рр. ХХ ст. та її вплив на формування професійно-виробничої верстви українського села (2012)
Корнєєва Л. Л. - Рольова гра живої дії як вид акціонізму та її різновиди (2012)
Семенова М. В. - Досягнення та проблеми розвитку культури України пер. пол. 1990-х рр.: за матеріалами засідань колегії Міністерства культури (2012)
Коваленко О. М. - Правові засади культурного співробітництва Польща – Україна в (2000–2005 рр.) (2012)
Ячменіхін К. М. - Рецензія на монографію Шендрікової Сніжани Павлівни "Історія театру в Криму (1820–1920 рр.)" (2012)
Якубіна Ю. В. - Другий том "Мертвих душ" М. Гоголя: хроніка створення і проблеми текстології (2012)
Мацапура В. И. - О новонайденном списке второго тома "Мертвых душ" Н. В. Гоголя (2012)
Наші автори (2012)
Кухленко Р. В. - Порівняльна характеристика клітинної ланки імунітету в пацієнтів у ранньому відновному періоді ішемічного інсульту із депресійними розладами та без них (2013)
Ковалишин В. I. - Гістохімічна діаґностика гібернації і некрозу кардіоміоцитів при ішемічній хворобі серця, Луцик О. Д., Кияк Ю. Г., Барнетт О. Ю., Козак Х. І., Кияк Г. Ю., Федевич С. В. (2013)
Заремба Є. Х. - Показники ліпідного спектру крові у хворих з хронічною ревматичною хворобою серця в поєднанні з ішемічною хворобою серця, Кобак Л.О. (2013)
Склярова О. Є. - Проґностичне значення рівня простагландину е2 у сироватці крові хворих із пептичною виразкою (2013)
Громнацька Н. М. - Роль ренін-ангіотензин-альдостеронової системи у формуванні метаболічного синдрому у дітей (2013)
Панчишин Ю. М. - Частота ожиріння у пацієнтів із хворобами травного тракту, Комариця О. Й., Гук-Лешневська З. О., Ільчук М. П. (2013)
Крижанівська А. Є. - Безпосередні результати комбінованого лікування хворих на рак шийки матки ІІB стадії (2013)
Резніченко Н. Ю. - Особливості зміни показників функціонування симпато-адреналової та ваго-інсулярної систем у чоловіків різного віку (2013)
Родич О. Ю. - Проґнозування показників народження немовлят із малою масою тіла у областях західного реґіону (2013)
Вельчинська О. В. - Нові похідні 5-нітроурацилу як потенційні лікарські засоби у фармакотерапії гліобластоми (2013)
Білобривка Р. І. - Свідомість між життям та смертю. Феноменолоґічний та гносеолоґічний аспект (2013)
Пішак В. П. - Протисудомні ефекти мелатоніну. Хроноперіодична залежність, Кривчанська М. І., Захарчук О. І., Пішак О. В., Громик О. О. (2013)
Баранніков К. В. - Поліпи шлунка: сучасна класифікація, ендоскопічна діаґностика, вибір тактики, Швидкий Я. Б., Тумак І. М., Лукавецький Н. О. (2013)
Абрагамович О. О. - Остеопороз, поєднаний із атеросклерозом, у хворих на цироз печінки: клінічно-патоґенетичні особливості, принципи діаґностики та лікування (огляд сучасної літератури та опис клінічного випадку), Абрагамович М. О., Яковлєва Р. О., Чемес В. В., Циганик Л. В. (2013)
Бойко Я. Є. - Кріопірин-асоційовані синдроми: представлення клінічних випадків (2013)
Із нагоди 80-річя від дня народження професора Бориса Тарасовича Білинського (2013)
Гриновець В. С. - До 100-річчя першого декана стоматолоґічного факультету - професора Олександра Васильовича Коваля, Магльований А. В., Огоновський Р. З., Лукавецький О. В. (2013)
До відома наших авторів (2013)
Буркинський Б. В. - Оцінка природного капіталу регіонів України як умова формування зеленої економіки, Горячук В. Ф. (2013)
Лисюк В. М. - Теоретико-методологічні основи відтворювальних циклів в сучасній ринковій економіці (2013)
Балан А. С. - Определение термина "инвестиционное решение" в концептуальной адаптивной модели информационно-аналитической системы принятия инвестиционных решений (2013)
Басюркіна Н. Й. - Особливості концентрації агропромислового виробництва України (2013)
Гуменюк И. П. - Трудоміграційні проблеми постіндустріальних країн (2013)
Дергачев В. А. - Влияние оффшорного бизнеса на экономику Украины (2013)
Єфімова Г. В. - Організаційно-економічний механізм реструктуризації суднобудівного підприємства (2013)
Коваль В. В. - Мережеві структури міжорганізаційної взаємодії у функціонуванні високотехнологічних галузевих ринків: інститути партнерства й конкуренції (2013)
Кулаковська Т. А. - Реалії державної підтримки розвитку аграрного сектору України (2013)
Кухарская Н. А. - Сущность и направления трансформации экономического развития Украины в условиях рыночных реформ (2013)
Лайко О. І. - Збалансоване відтворення капіталу як імператив сучасної інвестиційної політики розвитку товарних ринків (2013)
Лазарєва Є. В. - Економіко-правові відносини у сфері захисту права інтелектуальної власності в Україні, Сирбул Л. М. (2013)
Ліпанова О. А. - Теоретико-концептуальні основи формування національної споживчої політики в умовах глобалізації (2013)
Лисюк В. М. - Адаптивна трансформація маркетингових стратегій з урахуванням національних інтересів економічного зростання, Шлафман Н. Л., Стоянова М. М. (2013)
Маслак О. О. - Оцінювання безпеки інноваційного розвитку в умовах кластеризації національної економіки (2013)
Рубель О. Є. - Екологічні та економічні ризики видобутку сланцевого газу в Україні, Зінченко Ю. В. (2013)
Степанова К. В. - Основні напрямки морської транспортної політики Російської Федерації в Чорноморському регіоні (оцінка в контексті національних інтересів України) (2013)
Толмачова О. В. - Мотивація інноваційної активності кадрової складової інноваційного потенціалу, Бельтюков Є. А. (2013)
Філиппова С. В. - Проблемні аспекти управління процесом зміцнення економічної безпеки підприємств як суб’єктів підприємницької діяльності в умовах забезпечення сталого розвитку економіки України, Черкасова С. О. (2013)
Шапошников К. С. - Обгрунтування соціально-економічної сутності поняття "ресурсний потенціал" (2013)
Шлафман Н. Л. - Реформування податкової системи України в контексті адаптації досвіду розвинених країн, Волохова М. П. (2013)
Ясенова І. Б. - Структурне моделювання механізму податкового регулювання інноваційної діяльності (2013)
Андерсон Н. В. - Методические подходы к типологизации приграничных регионов и территорий Украины, Дейнеко А. М. (2013)
Бутенко А. І. - Мале підприємництво Одеського регіону: сучасний стан та проблеми розвитку, Сараєва І. М., Носова Н. І. (2013)
Бутенко А. І. - Тенденції розвитку малого інноваційного підприємництва в Миколаївському регіоні, Гришина Н. В. (2013)
Науменко Ж. Г. - Конвергенція та дивергенція в регіональній економіці (2013)
Нікішина О. В. - Роль держави в розвитку інтегрованих агропродовольчих ринків (2013)
Олійник Н. М. - Відтворювальний контекст оцінки інвестиційної привабливості суб’єктів господарювання регіону (2013)
Осипов В. М. - Субрегіональна система управління енергозбереженням, Юдін М. А., Ворожейкін О. О. (2013)
Пітюлич М. М. - Сучасні тенденціїї розвитку господарства населення гірських територій Карпатського регіону (2013)
Циналєвська І. А. - Тенденції процесу залучення іноземних інвестицій в економіку регіонів в аспекті впливу податкових пільг (2013)
Хумаров О. А. - Обґрунтування необхідності реалізації проектів спільного впровадження в Україні (2013)
Огляд дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді д 41.177.01 в інституті проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України у 2012 році (2013)
До 65-річчя, доктора економічних наук, професора Осипова Володимира Миколайовича (2013)
Баженов Ю. М. - Багатокомпонентні композиційні цементи і бетони (2012)
Кривенко П. В. - Горілі породи – активний компонент лужних цементів, Ростовська Г. С., Блажіс Г. Р. (2012)
Ніконець І. І. - Дія гідрофобних домішок на цемент та його складові, Добрянський І. М., Шмиг Р. А., Бурченя С. П. (2012)
Плугін А. Н. - Розвиток уявлень про структуру гіпсового каменю, Плугін А. А., Гасан Ю. Г., Червенко Є. М. (2012)
Керш В. Я. - Енергоефективні матеріали для огороджувальних конструкцій будівель та споруд, Холдаєва М. І., Фощ А. В., Щербина О. С., Міхалевська Т. Р., Лебедєва А. В. (2012)
Пушкарьова К. К. - Регулювання складу та структури теплоізоляційних матеріалів на основі лужних алюмосилікатних в’яжучих систем, Гончар О. А., Гуринчук Д. Ю., Антикало О. А. (2012)
Долгополов В.Н. - Маловитратне виробництво облицювальної силікатної цегли в умовах підвищення цін на природний газ: Газифікація золи ТЕС (2012)
Рудченко Д.Г. - Про роль гіпсового каменю у формуванні фазового складу новоутворень автоклавного ніздрюватого бетону (2012)
Сердюк В. Р. - Ефективні заповнювачі для ніздрюватих бетонів, Христич О. В., Іванова Н. Л. (2012)
Бабаєвська Т. В. - Тенденції сучасної технології бетону та добавки компанії БУДІНДУСТРІЯ, Гладун А. Л. (2012)
Гірштель Г. Б. - Аналіз застосування нанотехнологій в будівництві, Глазкова С. В. Левицький О. В. (2012)
Грабовчак В. В. - Проектування складу та дослідження властивостей лужних бетонів на основі паливних зол, Ковальчук О. Ю., Омельчук В. П. (2012)
Дворкін Л. Й. - Високоміцні бетони на цементах низької водопотреби з використанням пиловидних відходів промисловості, Дворкін О. Л., Гарніцький Ю. В., Чорна І. В., Марчук М. М. (2012)
Карпенко О. А. - Аналіз досліджень в області надійності залізобетонних елементів з високоміцного бетону (2012)
Кривенко П. В. - Утилізація і локалізація токсичних відходів в шлаколужних бетонах та компаундах, Петропавловський О. М., Гелевера О. Г., Вознюк Г. В. (2012)
Кривенко П. В. - Довговічність бетонів з активним кремнеземом у присутності підвищеного вмісту лугів, Петропавловский О. М., Гелевера О. Г., Федоренко Ю. В. (2012)
Крячек В. П. - Економія цементу у виробництві товарного та конструкційного бетону (2012)
Пушкарьова К. К. - Будівельні розчини для влаштування підлог на основі модифікованих золоцементних в’яжучих речовин, Павлюк В. В., Павлюк І. М. (2012)
Руденко І. І. - Комплексна добавка на основі етиленгліколю для пластифікації шлаколужних бетонів, Гергало А. О., Скорик В. В. (2012)
Рунова Р. Ф. - Оцінка міцності бетону: нормативні документи, умови випробувань, достовірність, Руденко І. І. (2012)
Рунова Р. Ф. - Вплив хімічних добавок різної природи на кінетику карбонізації бетону, Троян В. В., Каменотрус С. В., Тихолаз Є. В. (2012)
Саницький М. А. - Комплексні модифікатори для високофункціональних будівельних розчинів, Кропивницька Т. П., Котів Р. М., Мазурак Т. А. (2012)
Шабанова Г. М. - Вогнетривкий бетон на основі шпінельвмісного цементу, Корогодська А. М. (2012)
Шейніч Л. О. - Вплив добавки поліетиленгліколю на властивості бетону, Іонов Д. С. (2012)
Шейніч Л. О. - Дослідження можливості використання відходів металообробки в якості активізатора тверднення, Киричок О. Л. Бєлоконь А. М. Орлова Л. О. (2012)
Шейніч Л. О. - Стенд-форма для визначення впливу добавок для бетонів на стійкість до корозії напруженої арматури в бетоні, Миколаєць М. Г. (2012)
Суруп В. Ю. - Реалізація сучасних тенденцій бетонознавства на підприємствах ПБГ КОВАЛЬСКА, Перехрест А. І., Пашина Л. Д. (2012)
Терлига В. С. - Дослідження модифікованих тампонажних розчинів з пониженою густиною, Соболь Х. С., Новицький Ю. Л. (2012)
Троян В. В. - Аспекти ефективності бетонів для монолітних конструкцій (2012)
Вітковський Ю. А. - Відновлення бетону методом поверхневого просочування полімерними композиціями із застосуванням ультразвукових коливань (2012)
Гузій С. Г. - Вплив складу геоцементу та температури обробки на властивості захисних покриттів, Кривенко П. В., Константиновський Б. Я., Киричок В. І. (2012)
Крітов В. О. - Підвищення густини та міцності бетону просочуванням рідким склом шляхом внутрішнього вакуумування, Крітова О. М., Токарєв М. Н. (2012)
Шейніч Л. О. - Захист та відновлення бетонних конструкцій матеріалами IZO, Ігнатова І. В., Попруга П. В., Миколаєць М. Г., Іонов Д. С., Мазер Є. О. (2012)
Мозговий В. В - Методика визначення показника втоми монолітних дорожньо-будівельних матеріалів, Онищенко А. М., Куцман О. М., Невінгловський В. Ф., Гаркуша М. В., Аксьонов С. Ю. (2012)
Чистяков В. В. - Бетони для мостобудування, Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Гудіменко К. В., Сербін В. П., Кабусь А. В. (2012)
Чистяков В. В. - Модифіковані цементобетони для покриття доріг, Шургая А. Г., Дорошенко Ю. М., Чиженко Н. П., Кабусь А. В., Коваль Л. Б. (2012)
Шургая А. Г. - Досвід застосування комплексної добавки АС-1М, Харченко С. З. (2012)
Палієнко О. О. - Деформаційні процеси, які протікають при термічній обробці в керамічних масах з вмістом шамоту, що використовуються для виробництва санітарних керамічних виробів, Луговець С. З. (2012)
Лобанов О. Ю. - Вплив просочуючих складів на експлуатаційні властивості газобетонів, Свідерський В. А. (2012)
Реферати (2012)
Abstracts (2012)
Пушкарьова К. К. - Покращення експлуатаційних властивостей бетонних споруд за рахунок використання гідроізоляційних матеріалів, Суханевич М. В., Бондар К. В., Марцих А. С. (2012)
Хіта О. С. - Вплив добавок на властивості гідратного вапна, Якимечко Я. Б. (2012)
Волошина Т. М. - Вологісна усадка ніздрюватого бетону в процесі досягнення експлуатаційної вологості (2012)
Лаповська С. Д. - Дослідження процесів масопереносу в автоклавних ніздрюватих бетонах в натурних умовах, Волошина Т. М., Вудвуд Т. М. (2012)
Свідерський В. А. - Вплив просочуючих складів на експлуатаційні властивості газобетонів, Лобанов О. Ю. (2012)
Сердюк Т. В. - Роль автоклавних газобетонів в енергозбереженні житлових будинків, Сердюк В. Р. (2012)
Гузій С. Г. - Захист деревини лужними алюмосилікатними композиціями від дії атмосферних та вогневих чинників, Кривенко П. В., Кравченко А. В. (2012)
Ігнатова І. В. - Теплостійка полімерсилікатна композиція на основі поліізоціанатів (2012)
Карапузов Є. К. - Аналіз причин відмови роботи гідроізоляційних систем (2012)
Цапко Ю. В. - Дослідження умов зниження інтенсивності біоруйнування целюлозовмісних матеріалів (2012)
Губская А. Г. - Використання азбестоцементних відходів у виробництві опоряджувальних матеріалів, Васильєва Л. В., Кузьменков М. І. (2012)
Дворкін Л. Й. - Сухі будівельні суміші для влаштування підлог на основі модифікованих гіпсових і фосфогіпсових в’яжучих, Мироненко А. В., Поліщук-Герасимчук Т. О. (2012)
Заіка Ю. О. - KREISEL. Ефективні матеріали при спорудженні внутрішніх та зовнішніх стін (2012)
Націєвський С. Ю. - Теперішнє і майбутнє сухих сумішей з використанням спученого перліту, Алєксєєва Л. В. (2012)
Плугін А. А. - Обгрунтування вибору солей-електролітів для комплексних, що містять кальцит і скловолокно добавок в гідроізоляційні сухі суміші, Костюк Т. О., Салія М. Г., Бондаренко Д. О., Партала Н. Н. (2012)
Яменко О. Б. - Актуальні питання виробництва сухих будівельних сумішей в Україні. 2012 рік (2012)
Гавриш О. М. - З досвіду підвищення енергоефективності виробництва гіпсокартонних плитна підприємстві Кнауф Гіпс Київ (2012)
Гасан Ю. Г. - Вплив комплексних модифікуючих добавок на реологічні властивості штукатурних розчинів з гіпсовміщуючої речовини для оздоблення приміщень з підвищеною вологістю, Кириленко Д. А. (2012)
Губская А. Г. - Розробка нового виду опоряджувальних гіпсових матеріалів в Республіці Білорусь, Лебедєва О. Н., Ломашук Т. В., Меленько В. С. (2012)
Дворкін Л. Й. - Методика проектування складу гіпсового бетону з використанням щільних заповнювачів, Житковський В. В. (2012)
Захарченко П. В. - Результати маркетингових досліджень продажів ГКП Кнауф в торгівельній мережі Епіцентр-К, Гавриш О. М., Атарі-Колумб Б. Ю. (2012)
Калугіна О. М. - Плитні матеріали на ринку сухого будівництва України (2012)
Червенко Є. М. - Модифікована композиційна гіпсовміщуюча в’яжуча речовина та розчини на її основі (2012)
Палієнко О. О. - Визначення ТКЛР глазурі і кераміки (2012)
Реферати (2012)
Рефераты (2012)
Abstracts (2012)
Barkalov A. A. - Optimization of the Addressing Scheme in Compositional Microprogram Control Unit with Code Sharing, Tytarenko L. A., Efimenko K. N., Zeleneva I. J. (2013)
Андрюхин А. И. - "Византийское поведение" неисправностей современных СБИС (2013)
Бабаков Р. М. - Формализация операций переходов в управляющем автомате с операционным автоматом переходов (2013)
Бєльков Д. В. - Система формування трафіку на основі самоорганізованої критичності (2013)
Білоконь І. В. - Застосування генетичних алгоритмів для оптимізації конфігурацій обчислювального кластера з вузлами у вигляді віртуальних машин, Погорілий С. Д. (2013)
Мальчева Р. В. - Повышение производительности FPGA-базированной системы визуализации в реальном времени, Юнис М. (2013)
Чередникова О. Ю. - Синтез и исследование алгоритмов оптимального по быстродействию управления (2013)
Вовк О. Л. - Учет особенностей строения сетчатки глаза человека для выделения контуров объектов изображений (2013)
Вяткин С. И. - Трехмерная реконструкция человеческого лица по данным стереопары с применением аналитических функций возмущения, Романюк С. А., Поддубецкая М. П. (2013)
Зори С. А. - Синтез изображений рельефов и ландшафтов методом ROAM на кластерной и CUDA- архитектурах вычислительных систем, Лисеенко В. В. (2013)
Пятикоп Е. Е. - Представление изображений на основе нечетких когнитивных моделей (2013)
Гонтарь Н. А. - Модель семантической сервис-ориентированной архитектуры (2013)
Грездов Г. И. - Новые аналитические способы построения траектории сварки различных поверхностей, Филиппенко Т. К. (2013)
Дмитриева О. А. - О приведении матриц расчетных коэффициентов коллокационных методов со старшими производными к диагональному виду (2013)
Добровольский Ю. М. - Поиск аналитического решения модельной задачи о напорной фильтрации газовой смеси в сплошной среде (на примере пневмообработки угольного пласта) (2013)
Куссуль Н. Н. - Регрессионные модели прогнозирования урожайности зерновых в Украине по спутниковым данным различной природы, Колотий А. В., Яцков С. В., Олейник Т. В. (2013)
Лубко Д. В. - Розробка методології та проектування експертної системи з агротехнології вирощування свиней на відгодівлю (2013)
Скакун С. В. - Оцінювання ризику посух за супутниковими даними (2013)
Смолий В. Н. - Стохастическое управление процессом производства электронных аппаратов (2013)
Федоров Е. Е. - Усовершенствование метаэвристических методов для решения задачи поиска оптимального маршрута, Мартынова О. П., Слесорайтите Э. (2013)
Шелестов А. Ю. - Информационная технология оценки ущерба от засухи на основе слияния данных, Яйлимов Б. Я., Петухова А. И. (2013)
Штундер О. М. - Метод побудови апроксимуючої функції багатьох аргументів із заданою точністю та мінімальною складністю, Дивак М. П. (2013)
Цепенда І. - До 85-річчя професора Володимира Грабовецького (2013)
Паньків М. - Дослідник одного з найтрагічніших періодів історії Прикарпаття (2013)
Грабовецький В. - Мої незабутні зустрічі з духовною і творчою елітою України (2013)
Арсенич П. - Спогади про співпрацю з професором Володимиром Грабовецьким (2013)
Бібліографія монографічних праць професора Володимира Грабовецького (2013)
Книги про життя й наукову діяльність професора В. В. Грабовецького (2013)
Літопис життя, науково-педагогічної й громадської діяльності Володимира Грабовецького (2013)
Волощук М. - Віце-воєвода Трансільванії Петро, син Миколи, прозваний Руським, з роду Балог (2013)
Дубчак С. - Творчість Аврелія Августина як джерело до вивчення історії Латинської Африки першої третини V ст. (2013)
Павлюк А. - Характер лангобардського завоювання Італії (568-584 рр.) (2013)
Стасюк А. - Проблема формування місіонерської діяльності Ордену Братів Менших на Русі в другій половині 30-х - на початку 40-х рр. XIII ст. (2013)
Боян С. - Знання метеорологічні в народному календарі бойків (2013)
Андрейків Х. - Розвиток деревообробних промислів на Бойківщині в кінці XIX - на початку XX ст. (2013)
Кучик О. - Гербурти у польсько-турецькій дипломатії другої половини XVI ст., Цебенко О. (2013)
Сигидин М. - Поділля в політичних планах Богдана Хмельницького (2013)
Засипко М. - Розвиток мануфактурного виробництва в період гетьманування Д. Апостола (2013)
Райківський І. - Питання єдності русько-українського простору в громадській думці Галичини під час революції 1848-1849 рр. (2013)
Ілин Л. - Галицький крайовий сейм і формування засад українсько-польських політичних стосунків(1861-1914 рр.) (2013)
Патер І. - Міжнародна діяльність Союзу Визволення України(1914-1918) (2013)
Сіреджук П. - Гуцули в боях за Українську державу в 1918-1921 рр. (2013)
Безсмертний А. - Структура зайнятості населення Волинського воєводства в міжвоєнний період (2013)
Орлевич І. - Русофільська течія на початку 1920-х років у Галичині (2013)
Мандрик Я. - Формування масових кадрів для колгоспного будівництва Радянської України в роки завершення колективізації (2013)
Ходак Т. - Політична боротьба в УНТП-УНДО навколо державотворчих концепцій у 20-30-х рр. XX ст. (2013)
Соляр І. - Український політикум і міжнародні організації в 1920-1930-х рр.: формат міжпарламентської унії (2013)
Мосійчук Т. - Співпраця УНДО й педагогічного товариства "Рідна школа" (2013)
Давибіда Л. - Каси хворих у Галичині(1919-1933 рр.): історичний аспект (2013)
Мосорко М. - Зміни матеріального становища поляків Галичини під впливом насадження радянської соціально-побутової моделі (1939-1941 рр.) (2013)
Вітенко М. - Колективізація на територї західних областей УРСР на початку Другої світової війни (17 вересня 1939р. - 22 червня 1941 р.) (2013)
Галицька-Дідух Т. - Військове й ідеолого-політичне протистояння УПА та ОУН(б) і радянських каральних структур у 1944-1945 рр. (на прикладі Станіславської області) (2013)
Пендзей І. - Від "епохи М. Горті" до "епохи Я. Кадара": передісторія комуністичного тоталітарного режиму в Угорщині (2013)
Кобута С. - Івано-Франківськ у 1992 р.: тенденції соціально-економічного життя міста в перший рік української незалежності, Кобута Л. (2013)
Федорчак П. - Участь покутян у розвитку українсько-польських взаємин: культурологічний аспект, Федорчак Т. (2013)
Лотоцький В. - Релігійне життя української громади Станиславова другої половини XIX ст. (2013)
Стасюк І. - Греко-католицьке жіноче чернецтво Станиславівської єпархії в період 1939-1950 рр. (2013)
Пилипів І. - Особливості розвитку організаційно-територіальної структури Станиславівської єпархії ГКЦ у Другій Речі Посполитій (1919-1925 рр.), Делятинський Р. (2013)
Войтюк О. - Розвиток іконописної школи у Свято-Іванівській лаврі у 20-30-х рр. XX ст. (2013)
Єгрешій О. - Проблема побуту і соціально-психологічної адаптації сімей греко-католицьких священиків - політичних переселенців на Далекий Схід 1950-х - першої половини 1960-х рр. (2013)
Шологон Л. - Національно-культурний рух українців Галичини середини XIX ст. на сторінках часопису "Зоря Галицька" (1848-1857 рр.) (2013)
Королько А. - Театральне й музичне мистецтво жителів Покуття в контексті українського національного відродження (1880-ті - 1919 рр.) (2013)
Сливка Л. - Участь української шляхти в просвітницькому русі в Галичині (кінець XIX - початок XX cт.) (2013)
Вараниця А. - Народна вчителька в Галичині другої половини XIX - початку XX ст. (до питання про емансипацію жінки) (2013)
Бурдуланюк В. - Українське мовознавство Галичини другої половини XIX - першої третини XX століття (2013)
Федорчак П. - Культурно-громадське життя української еміграції в Чехословацькій республіці 1918-1939 рр., Федорчак Т. (2013)
Міщук А. - Юліан Целевич: культурно-освітня діяльність, Міщук М. (2013)
Гриник І. - Диполоматична діяльність Василя Панейка на Паризькій мирній конференції (2013)
Бурачок Н. - Участь Миколи Шлемкевича в діяльності Фронту національної єдності (2013)
Кобута С. - Мотив свободи в громадянській ліриці Джорджа Орвелла й Івана Багряного (2013)
Хмельовський П. - Громадсько-політична діяльність Павла Лисяка в контексті суспільних процесів у Західній Україні в першій половині XX ст. (2013)
Нагірний В. - Інвентарний опис Чернелицького замку 1757 року (2013)
Арсеніч М. - Черенлицький замок у міжвоєнний період (1918-1939) у світлі вибраних архівних джерел (2013)
Квятковський Л. - Проект повоєнної відбудови Чернелицького замку 1922 року (2013)
Монолатій І. - На шляху до галицького міжетнічного компромісу: переговорні процеси 1911-1912 рр. (2013)
Ґеник М. - Роль народної дипломатії в інституціоналізації українсько-польського примирення (2013)
Кугутяк М. - Історія Великого Скиту як наукова проблема (2013)
Педич В. - Українська історіографія в Галичині XIX - початку XX cт.: проблеми інституційного становлення (2013)
Клим'юк У. - Ідея польської державності в суспільно-політичній думці Галичини під час Першої світової війни в оцінці польської історіографії (2013)
Галайчук І. - Основні тенденції сучасної національної історіографії суспільних процесів у Галичині в роки німецької окупації (1941-1944 рр.) (2013)
Борчук С. - Проблематика українського національно-визвольного руху в роки Другої світової війни на сторінках енциклопедичних і бібліографічних видань (2013)
Крюков А. - Аграрна політика Польщі в Галичині в польській історіографії міжвоєнного періоду (2013)
Кройтор В. - Історіографічний аспект українського питання в політиці Румунії міжвоєнного періоду (2013)
Волошин М. - Науковий доробок Любові Сухої та її внесок у розвиток української етнографії в 1940-1950-х рр. (2013)
Рось З. - Діяльність міжнароднихджазових фестивалів як показник основних тенденцій розвитку джазового фестивального руху в Україні в період 1990-2012 рр. (2013)
Волощук Ю. - Народно-ансамблеве інструментальне виконавство Прикарпаття: сучасні тенденції функціонування (2013)
Яковлєв Ю. - Біографічний словник І. О. Левицького як джерело до вивчення історії УРП у Галичині кінця XIX - початку XX ст. (2013)
Кочкодан В. - Відображення діяльності жіночих товариств Східної Галичини в україномовній періодиці (1914-1939 рр.) (2013)
Стефанюк Г. - Періодичні видання 1941-1944 рр. як джерело до вивчення соціально-правового становища населення Галичини в умовах нацистської окупації (2013)
Єгрешій О. - Український жіночий рух у міжвоєнній Галичині у висвітленні Мирослави Дядюк: нове бачення, Райківський І. (2013)
Марущенко О. - Цінне дослідження з історії українського національно-визвольного руху 30-50-х рр. XX ст. (2013)
Королько А. - Інформація про захист докторських (кандидатських) дисертацій у спеціалізованій ученій раді Д 20.051.05 ДВНЗ "Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника" у 2010-2013 рр. (2013)
Наші автори (2013)
Вороной С. М. - Исследование аппаратурных затрат при реализации блока постоянной памяти управляющего автомата в базисе элементов распределенной памяти ПЛИС FPGA Xilinx, Патрушев В. А., Ярош И. В. (2013)
Едемская Е. Н. - Исследование видео трафика методами нелинейной динамики, Бельков Д. В. (2013)
Иванов Ю. А. - Оптимизация вычислительного процесса на многоядерной системе с использованием алгоритма искусственной пчелиной колонии (2013)
Ладыженский Ю. В. - Программная система для анализа производительности программного обеспечения сетевых процессоров, Мельник Е. В (2013)
Ладыженский Ю. В. - Марковская модель для анализа производительности многопоточных архитектур сетевого мультипроцессора, Моргайлов Д. Д. (2013)
Чередникова О. Ю. - Исследование многопоточности с использованием волокон на одно-и многоядерном процесорах, Иванов А. Ю., Коцогуб Е. В. (2013)
Басараб Р. М. - Метод и результаты калибровки данных КС ДЗЗ "Сич-2" (2013)
Грищук Т. В. - Модель агента інтерфейсу, що реагує на зміну параметрів оператора, Романюк О. Н., Яремчик В. В. (2013)
Яковлев Ю. С. - О выборе графических ускорителей для компьютерных систем (2013)
Кравченко О. М. - Алгоритм географічної прив’язки знімків супутника "Січ-2", Лавренюк М. С., Куссуль Н. М. (2013)
Николаенко Д. В. - Результативність евристичного алгоритму розміщення даних в КМПК з кеш-пам'яттю мікрокоманд (2013)
Кулик А. Я. - Концепція роботи систем мобільного зв’язку 3G із застосуванням алгебри логарифма функції правдоподібності для алгоритму декодування Bi-SOVA, Іванов Ю. Ю. (2013)
Дмитриева О. А. - Параллельный контроль размера шага вложенными методами на основе преобразованных матриц коэффициентов (2013)
Колотий А. В. - Выбор информационных признаков для построения прогнозов урожайности озимой пшеницы для территории Украины (2013)
Новаковская А. О. - Динамическая модель процесса хлорирования благородных металлов (2013)
Пятикоп Е. Е. - Исследование метода коллаборативной фильтрации на основе сходства элементов (2013)
Селякова С. М. - Автоматизированная поддержка процесса торговли на валютном рынке, Домащенко Д. А. (2013)
Сорока Т. Е. - Исследование масштабируемости алгоритмов поддержки когерентности кэш-памяти многоядерных процессоров (2013)
Федушко С. С. - Застосування апарату нечітких множин для класифікації учасників віртуальної спільноти (2013)
Лаповська С. Д. - Дослідження дії змінних властивостей вапна на формування структури ніздрюватого бетону автоклавного тверднення (2012)
Гоц В. І. - Вплив температурної обробки базальтового волокна на його текстурні характеристики, Пальчик П. П., Рєзнік О. Ю. (2012)
Коваленко О. В. - Вплив латексу та волокна армуючого поліпропіленового на властивості цементно-піщаного розчину, Мандрик Є. Б. (2012)
Крученюк В. Д. - Перспективні технології усунення активних протічок води в бетонних спорудах, Дехтяр О. О., Брюзгіна Н. Д. (2012)
Старчук В. Н. - Ефективні залізобетонні конструкції безопалубного формування для економічного житлового будівництва, Старчук Я. В. (2012)
Гузій С. Г. - Захист деревини від займистості покриттями на основі лужних гідроалюмосилікатів, Кривенко П. В., Кравченко А. В. (2012)
Казанджиєв К. Б. - Зниження емісії стиролу та малеїнового ангідриту шляхом додавання модифікатора на основі вищих алкенів до композицій і покриттів з конденсаційних смол, Лаповська С. Д., Цолов Ц. (2012)
Цапко Ю. В. - Дослідження процесу вимивання захисних засобів з деревини (2012)
Бурчак Д. В. - Інновація від ТЕХНОНІКОЛЬ: професійні системи гідроізоляції ТЕХНОЕЛАСТ (2012)
Гармаш К. С. - Плівкові ізоляційні матеріали: важливість застосування в будівельних конструкціях (2012)
Дац З. М. - Вдосконалення методів випробувань гідроізолюючих матеріалів для покрівель та інших будівельних конструкцій (2012)
Денчик С. В. - Вітрове навантаження на покрівлю (2012)
Жеребцов А. В. - ПЕНОПЛЭКС - лідер ринку полімерних матеріалів, Архипов Р. А. (2012)
Захарченко П. В. - Сучасні методи захисту будівельних матеріалів від дії зовнішніх агресивних факторів, Варшавець П. Г. (2012)
Казанджиєв К. Б. - СУПРАЗОН-T3DF - новий матеріал на основі вищих алкенів для гідро-, звуко- та теплоізоляції покрівель і стін будинків, тунелів метрополітену та інших підземних споруд, Лаповська С. Д., Цолов Ц. (2012)
Карапузов Є. К. - Технологічні основи підвищення експлуатаційної ефективності систем гідроізоляції з застосуванням самоклеючих плівок (2012)
Кармазін О. М. - Дренажні трубофільтри ПОЛІСТОК® як складова частина систем водозниження та гідроізоляції (2012)
Крученюк В. Д. - Сучасні поліуретанові гідроізоляційні матеріали для ремонту та гідроізоляції бітумно-рулонних покрівель, Коваленко О. В., Брюзгіна Н. Д., Дехтяр О. О. (2012)
Маковецький І. В. - Гідроізоляційні мастики на бітумно-полімерній основі (2012)
Маяцький І. В. - Террасні системи. Вирішення проблем експлуатованої покрівлі на плоских дахах в сучасному будівництві (2012)
Мозговий В. В. - Застосування мембрани Велестронг АП для гідроізоляції мостових настилів та визначення її зчеплення з шарами асфальтобетонного покриття, Онищенко А. М., Прикладовський В. С. (2012)
Нікішкін В. А. - Мікроструктура цементного каменя та її вплив на водонепроникність та міцність бетону (2012)
Пушкарьова К. К. - Вплив полімерних добавок на фізико-механічні властивості гідроізоляційних покриттів, Суханевич М. В., Бондар К. В. (2012)
Сердюк В. Р. - Сучасні підходи до підвищення водозахисних властивостей цементних бетонів, Христич А. В. (2012)
Сінякін А. Г. - Сучасні системи, матеріали та технології Sika для виконання різноманітних гідроізоляційних робіт, Панченко О. В. (2012)
Чертков О. Ю. - Щодо необхідності застосування сучасних рішень при улаштуванні та ремонті покрівель (2012)
Гармаш А. І. - Нова технологія укріплення щебеневого балласту залізничного полотна, Костенко А. Н. (2012)
Мозговий В. В. - Підвищення колієстійкості асфальтобетонного покриття на мостах за рахунок конструктивних матеріалознавчих та технологічних заходів, Онищенко А. М, Невінгловський В. Ф., Різніченко О. С., Панченко О. О., Хоменко К. П. (2012)
Палієнко О. О. - Дослідження структури керамічних виробів (2012)
Реферати (2012)
Антонець Н. В. - Динаміка видового складу і чисельності дрібних ссавців Дніпровсько-Орільського природного заповідника (2013)
Апольцев Д. А. - Стратиграфия и палеонтологический анализ сарматских слоев балки карьерной (с. Львово, Бериславский район, Херсонская область, Украина) (2013)
Bayraktar V. N. - The yeast culture saccharomyces cerevisiae in the biotechnology of ethanol production for use in the pharmaceutical industry (2013)
Білоконь С. В. - Пристосованість та репродуктивна функція Drosophila Melanogaster за впливу гербіцидів, Сінокос І. Л., Ніжевич А. О. (2013)
Вобленко А. С. - Орнитофауна (Chordata: Aves) биостационара Нежинского государственного университета "Лесное озеро" и прилегающих территорий (Черниговская область, Украина), Марисова И. В., Кузьменко Л. П., Шешурак П. Н., Кедров Б. Ю. (2013)
Гилев А. В. - Об изменчивости окраски муравьев Formica Polyctena Foerst. (Hymenoptera, Formicidae) Украины и сопредельных территорий России, Русина Л. Ю., Хлус Л. Н., Малышев Д. С., Говорун А. В. (2013)
Гузь Г. В. - Пространственное распределение некоторых болотных видов растений на территории Стрельцовской степи (2013)
Гураль-Сверлова Н. В. - Зависимость размеров, формы и окраски раковин в популяциях Австрийской цепеи Cepaea Vindobonensis (Gastropoda, Pulmonata, Helicidae) из разных регионов Украины (2013)
Дідух М. Я. - Колекція комахоїдних рослин в Ботанічному саду ім. Акад. О. В. Фоміна, Дідух А. Я., Мазур Т. П. (2013)
Добростан О. В. - Серцево-судинна система (ССС) і соматичне здоров’я першокурсниць під час адаптації до навчальної діяльності в динаміці першого року навчання, Плиска О. І. (2013)
Ёркина Н. В. - Лихеноиндикация степени аэротехногенного загрязнения урбоэкосистемы города Мелитополя (2013)
Клименко Н. И. - Устойчивость к засухе декоративных древесных растений в культурфитоценозах восточного района Южного берега Крыма, Потапенко И. Л., Летухова В. Ю. (2013)
Ковалева О. В. - Биоразнообразие зоопланктона, качество воды и экологическое состояние некоторых малых рек Республики Беларусь (2013)
Ковальчук А. Н. - Фаунистический состав сообщества костистых рыб (Teleostei) из местонахождения позднего миоцена Новоелизаветовка з юга Украины (2013)
Котенко А. Г. - Бракониды-микрогастрины (Hymenoptera, Braconidae, Microgastrinae) Черноморского биосферного заповедника (2013)
Кундельчук О. П. - Влияние брефелдина А, микотоксина почвенных грибов Eupinicillium Brefeldianum, на рост и деление клеток корней высших растений (2013)
Лопатин А. В. - Оценка качества цветочной пыльцы, собранной медоносной пчелой, с использованием биотестов на рабочих особях земляного шмеля, Сыромятников М. Ю. (2013)
Мельникова Е. Б. - Структуризация внутригодовой изменчивости интенсивности поля биолюминесценции в региональных водах Севастополя (Черное море), Лямина Н. В. (2013)
Михалюк І. М. - Еколого-ценотичний аналіз вищих водних та прибережно-водних рослин водойм Північного Поділля (2013)
Саварин А. А. - Об аномалиях и патологии свода черепа крота обыкновенного (Talpa Europaea Linnaeus, 1758) на юго-востоке Беларуси (2013)
Салига Н. О. - Гематологічні показники крові щурів за дії стресу та впливу амінокислот (2013)
Соболенко Л. Ю. - Фауна земноводних Західного Поділля (2013)
Tkachenko H. - Biomarkers of oxidative stress and antioxidant defenses in the blood of sea trout (Salmo trutta m. trutta L.) affected by ulcerative dermal necrosis syndrom, Kurhaluk N., Andriichuk A. (2013)
Хлус Л. М. - Морфометрична структура популяцій Melolontha melolontha L. (Coleoptera: Scarabaeidae) в роки масового розмноження, Хлус В. К. (2013)
Язловицька Л. С. - Оцінка функціонального стану дихальної системи студентів-першокурсників медичного коледжу м. Коломия, Грещук Р. А. (2013)
Балендр А. В. - Особливості системи відбору та підготовки персоналу різних ланок Прикордонної охорони Фінляндії (2013)
Балицький І. І. - Методичні рекомендації науково-педагогічному складу щодо формування культури професійного спілкування у майбутніх офіцерів-прикордонників (2013)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського