Сурду М. Н. - Методы уменьшения дискретности делителей напряжения с фазовым регулированием (2016)
Стенцель Й. І. - Дослідження електродинамічних процесів у п’єзокерамічному приймачі ультразвукових рівнемірів, Літвінов К. А. (2016)
Мамонтов О. В. - Порівняльний аналіз впливу нелінійності відновлювальної сили на точність балансувальних верстатів (2016)
Габрук Р. А. - Убезпечення мореплавства шляхом контролю спостережуваності навігаційних параметрів, Горішна І. Я. (2016)
Решетник В. Я. - Ентропія Больцмана як сигнал розбалансу енергії в природних системах саморегулювання (до визначення терміна "інформація") (2016)
До 80-річчя Михайла Степановича Рожнова (2016)
До 75-річчя Михайла Миколайовича Сурду (2016)
План набору слухачів на 2016 рік (2016)
Большаков В. Б. - Академія метрології України — національний представник від України в ІМЕKО, Васілевський О. М. (2016)
Величко О. М. - 21-й Міжнародний симпозіум ТК 4 ІМЕКО "Пізнання світу через електричні та електронні вимірювання" (2016)
Сергієнко Р. П. - Засідання ТК 1.10 СООМЕТ "Термометрія й теплофізика" (2016)
Лукашева Т. В. - Складові системи якості у забезпеченні простежуваності вимірювань в Україні до міжнародних еталонів, Постникова В. Л., Стрілець В. О. (2016)
Величко О. М. - Групове експертне оцінювання стану метрологічного забезпечення вимірювань часу та частоти, Шевкун С. М., Мещеряк О. О. (2016)
Одноралов В. Н. - Новий тип установки для повірки квартирних лічильників води на місці експлуатації (2016)
Коробко А. І. - Стендові випробування стоянкових гальмівних систем сільськогосподарських тягових і причіпних машин, Михайлова О. О., Радченко Ю. А. (2016)
Кушнір К. В. - Мобільна лабораторія технічної діагностики парашутних систем, Татузян Е. Р., Шамаєв Ю. П. (2016)
Євтух П. С. - Особливості застосування розрахункових поправок у процедурі автоматичної компенсації систематичних похибок за вимірювань комплексних величин, Бабюк С. М., Кислиця Т. А. (2016)
Чернець В. С. - Аналіз відповідності нормативних вимог освітлення в Україні міжнародним стандартам CIE. Частина 2* (2016)
Цюпак І. М. - Метрологія лінійних вимірювань у координатно-часовому просторі, Тревого І. С. (2016)
Machekhin Yu. - The Measurement Portrait of Dynamic Variables, Kurskoy Yu., Prisich E. (2016)
Габрук Р. А. - Гарантування безпеки функціонування поліергатичної системи під час виконання динамічного позиціонування (2016)
Лисий Б. М. - Підвищення точності вимірювання та особливості метрологічного забезпечення автоматизованих систем обліку паливно-енергетичних ресурсів, Сулима О. С., Лисенко Т. І. (2016)
Козубовський В. Р. - Наноматеріали і нанотехнології в техніці (2016)
До 70-річчя Миколи Степановича Жалдака (2016)
До 60-річчя Леоніда Михайловича Віткіна (2016)
Петро Гаврилович Столярчук (2016)
Малецька О. Є. - Забезпечення компетентності метрологічних лабораторій підприємств, Москаленко М. В., Денисенко А. М. (2016)
Балабан В. М. - Розширення можливостей Державного первинного еталона одиниць потужності й енергії лазерного випромінювання, Купко О. Д., Тимофеєв Є. Т. (2016)
Шабашкевич Б. Г. - Приладове забезпечення НВФ "Тензор" для вимірювання коефіцієнта пульсації світла, Добровольський Ю. Г., Юр’єв В. Г. (2016)
Яцук В. О. - Дистанційне калібрування вимірювальних каналів кібер-фізичних систем, Микийчук М. М., Яцук Ю. В. (2016)
Мельник С. І. - Як виміряти невимірюване (методика побудови простору станів нефізичних систем), Тулузов І. Г. (2016)
Габрук Р. А. - Розроблення ітераційного методу для оптимізації пари "сигнал-фільтр", Горішна І. Я. (2016)
Івах Р. М. - Розроблення алгоритмів коригування частотних похибок операційних вимірювальних схем, Хома Ю. В. (2016)
Левикін В. М. - Оцінювання характеристик інформаційних об’єктів на прикладі елементів знання-ємних бізнес-процесів, Чала О. В. (2016)
Кричевець О. М. - Динамічні властивості обчислювальних компонентів вимірювальних систем у представленні кінцевих автоматів (2016)
Равашдех Л. А. М. А. - Особливості використання супутникової навігації на залізничному транспорті за допомогою нейромереж, Руженцев І. В. (2016)
Флорін О. П. - Математична модель експлуатації засобів вимірювальної техніки військового призначення, Воронін О. І., Аркушенко П. Л. (2016)
Перелік статей, опублікованих у журналі "Метрологія та прилади" в 2016 році (2016)
Вимоги до матеріалів, які надаються для опублікування у журналі "Метрологія та прилади" (2016)
Баталов О. А. - Постколоніальні дослідження в політичній теорії (2016)
Міщенко А. М. - Основні підходи до розв'язання моральної дилеми в політиці (2016)
Біденко Ю. М. - Міжнародні та вітчизняні політико-правові підходи до проблеми корупції (2016)
Печеранський І. П. - Критика неоліберальної політичної моделі та неоконсервативна перспектива України у ХХІ столітті (2016)
Хорішко Л. С. - Загальні аспекти формування інституціонального середовища функціонування політичної еліти (2016)
Довбня О. М. - Громадянське суспільство як фактор оптимального державного устрою (2016)
Romanyuk O. - Defective Democracies – is it Bad or Good? (2016)
Matsiyevsky Y. - How can Ukraine break out of the institutional trap? (2016)
Шаповаленко М. В. - Легітимація посткомуністичних режимів (2016)
Назаров М. С. - Домінуюча партія як інструмент інституціоналізації політичного простору (2016)
Ганжа А. М. - Політичні партії України як формалізовані патронажно-клієнтарні мережі (2016)
Гримська М. І. - Націонал-демократична партія Німеччини в контексті радикалізації електоральних преференцій (2016)
Авксентьєв А. О. - Вибори у Мереф'янській об'єднаній територіальній громаді: електорально-просторовий аналіз (2016)
Гнатенко П. Г. - Індекс диспропорційності в умовах різних виборчих систем (на прикладі виборів до Харківської міської ради) (2016)
Бровко О. В. - Становлення місцевого самоврядування в Польщі в контексті адміністративно-територіальної реформи: оцінка експертів (2016)
Топалова С. О. - Політико-правова освіта та громадянське виховання в українській школі: реалізація стратегії демократизації чи симуляція (2016)
Крисенко О. В. - Вплив і зовнішньополітичні інтереси Російської Федерації в регіоні Східної Європи (2016)
Гайко О. С. - Абсолютистський суверенітет і національний суверенітет: витоки формування національних держав (2016)
Валесян С. В. - Технології влади історичного капіталізму: взаємозв'язок між логікою накопичення капіталу та територіалізмом (2016)
Zaporozhchenko R. - State and Prospects of the European Union Political Advancement (2016)
Колісніченко Р. М. - Міжцивілізаційні відмінності світової глобалістичної свідомості (2016)
Литвин О. Е. - Проблема секуляризації та десекуляризації у сучасному світі (2016)
Осадча Я. Д. - Роль концепції великого Близького Сходу в безпековій політиці Сполучених Штатів Америки (2016)
Шевченко М. І. - Мультикультуралізм і практики толерантності у сучасних міжнародних відносинах (2016)
Целуйко М. Є. - Зовнішня стратегія ІДІЛ (2016)
Пересада О. О. - Короткий огляд діяльності співробітників морально-політичного факультету Харківського університету 1804-1835 гг. Частина І (2016)
Литвин В. С. - Конструкції більшості та меншості у сучасних системах всенародних президентських виборів: порівняльний аналіз, Романюк А. С. (2015)
Шаповаленко М. В. - Позбутися транзитології або в пошуках нових концептуальних парадигм (2015)
Осадчук І. Ю. - Ефективність урядів у пострадянських країнах (2015)
Авксентьєв А. О. - Джеррімендеринг як практика електорального маніпулювання (2015)
Король С. М. - Європеїзація та неоінституціоналізм: науково-теоретичний аспект (2015)
Іванова І. І. - Підходи до аналізу неокоpпоративізму в сучасній політичній науці (2015)
Самброс А. С. - Специфіка політичного фамілізму в гібридних режимах крізь призму його національних проявів (2015)
Ганжа А. М. - Неопатримоніальний політичний режим в Україні 2010-2015: аналіз функціонування політичної системи (2015)
Румянцева С. В. - Електоральна демократія та вибори, як головний її елемент (2015)
Павлов Д. М. - Емпатична комунікація як атрибут ефективної політичної пропаганди (2015)
Авксентьєва Т. Г. - Інформаційна епоха: суспільні зміни, виклики (2015)
Рябой Ю. О. - Польський досвід розвитку конкуренції суспільно-політичних процесів (2015)
Горло Н. В. - Порівняльний аналіз умов виникнення іредентизму в різних типах політичних режимів (2015)
Довбня О. М. - Динаміка протестного потенціалу українського суспільства (2015)
Панченко Т. В. - Особливий статус територій як фактор попередження та врегулювання конфліктів: можливості впровадження для територій Донбасу (2015)
Целуйко М. Є. - Тероризм в Україні (2015)
Сліпецька Ю. М. - Північна Буковина: конфліктний потенціал у контексті соціополітичного розмежування в Україні (2015)
Бровко О. В. - Розвиток місцевого самоврядування в посткомуністичних країнах: порівняльний аналіз (на прикладі країн Вишеградської четвірки) (2015)
Краснова М. Г. - Реформування поліцейського корпусу на пострадянському просторі: практичні навички та труднощі реформування структури на прикладах України, Грузії, Молдови, Киргизії (2015)
Чальцева О. М. - Глобальний вимір публічної політики (2015)
Krysenko O. - The Multilateral collective guarantees іn modern world order: international experience and ukrainian context (2015)
Запорожченко Р. О. - Проблематика нового глобалізму в умовах трансформації національних ідей держав сучасності (2015)
Гримська М. І. - Проблематика об'єднаної Європи у програмах крайніх правих політичних партій (2015)
Kucerova M. - Who are the spoilers of the peace? The case of civil conflict in angola (2015)
Yakovenko K. - The Energy Union and Visegrad Four cooperation (2015)
Шапошніков А. О. - Невизнана держава як різновид квазідержави (на прикладі республіки Косово) (2015)
Лукінов Є. Ю. - Концепція міжнародних режимів Ст. Краснера (2015)
Колісніченко Р. М. - Типологія екологічної складової глобалістичної свідомості (2015)
Костенко В. О. - Наслідки впливу світових глобалізаційних процесів на міграційну політику держав (2015)
Сивуха Т. В. - Цивілізаційний вимір зовнішньої політики Індії (2015)
Пересада О. О. - Аналіз промов, вимовленених на урочистих зборах імператорського харківського університету 1806-1812 рр. (2015)
Шаповаленко М. В. - Рецензія на монографію В. М. Шамраєвої "Українсько-американське стратегічне партнерство: концептуальні засади й практична реалізація. – Х.: ТОВ "Оберіг", 2015. – 364 с.) (2015)
Movchan U. - The theory of coalition presidentialism: lessons for Ukraine (2016)
Krasnova M. - Transformation оf the Ukrainian Party System after the Revolution of Dignity in 2013 (2016)
Авксентьєв А. О. - Теорія голосування як міждисциплінарний дослідницький напрям: політологічний вимір (2016)
Кашаба О. Ю. - Політична опозиція як суб`єкт політичного процесу (2016)
Бульдович П. В. - Неоінституціональний підхід до вирішення дилем колективної дії (2016)
Шумський Л. М. - Карл Шмітт про історичну ментальність та сутність Веймарської конституції (2016)
Мовчан Є. С. - Сутність та практика застосування політичних технологій (2016)
Гайко О. С. - Трансформація держав сучасного типу (2016)
Кліпкова Г. О. - Теорії виникнення держави як інструмент аналізу архітектури державно-інституційної системи (2016)
Баталов О. А. - Легітимність державної влади у постімперському (постколоніальному) суспільстві: приклад України (2016)
Хорішко Л. С. - Теоретичні та політичні передумови формування парадигми політичної модернізації (2016)
Жеребятнікова І. В. - Теоретичні засади політичної аксіології у контексті політико-філософського дискурсу (2016)
Пашков В. О. - Теоретичні підходи до аналізу політичного виміру модернізації вищої освіти (2016)
Топалова С. О. - Становлення та реалізація державного політичного міфу в Україні: тенденції і протиріччя (2016)
Бакуменко О. О. - Місцеве самоврядування як фактор формування громадянського суспільства в Україні: історичний досвід, сучасність, перспективи (2016)
Довбня О. М. - Громадянське суспільство як інструмент цивілізованого розв’язання конфлікту в умовах політико-економічної кризи в Україні (2016)
Сивуха Т. В. - Демократична легітимність як функціонал громадянського суспільства (2016)
Работягова І. В. - Гетерогенність пострадянського габітусу на прикладі збройного конфлікту Слов'янська: методологічні рамки дослідження, Кисельова В. А. (2016)
Воробйова Т. Л. - Роль елітних груп у процесі трансформації протестного потенціалу у масову мобілізацію в Україні (2016)
Валесян С. В. - Приватна власність як головний фактор побудови сучасного суспільства: сутність, властивості, теоретичні підходи (2016)
Діброва А. О. - Критерії та структура лідерства в політико-управлінській діяльності (2016)
Малявін Є. В. - Основні концепції представництва інтересів в політичному процесі (2016)
Zaporozhchenko R. - Structural Analysis of Modern Empires in the Framework of Global Governance Theory (2016)
Авксентьєва Т. Г. - Політико-владні зміни в інформаційну епоху, Тихонова Л. А. (2016)
Осадча Я. Д. - Місце теорії гібридної війни серед інших концепцій сучасного збройного конфлікту (2016)
Бірюков Д. С. - Політологічний аналіз цивільного захисту як безпекової функції країн-членів Європейського Союзу, Лещенко О. Я. (2016)
Люба О. О. - Перспективи та наслідки міграції на Західних Балканах (2016)
Олійник Ю. І. - Політична самоідентифікація середнього класу тропічної Африки на матеріалі опитування африканських студентів в Україні (2016)
Пересада О. О. - Вчення про камералістику професорів Імператорського Харківського університету І. Платонова та Л. Якоба і професорів Віденського університету І. Юсті та І. Зонненфельса (2016)
Аулін В. В. - Методичні аспекти кількісної, якісної та часової оцінки параметрів надійності функціонування транспортних систем, Голуб Д. В. (2018)
Башинський А. Л. - Результати експериментального дослідження впливу переміщення підресореної маси на поперечну стійкість автомобіля, Осташевський С. А., Малахов П. М. (2018)
Біліченко В. В. - Характеристика концепції щодо впровадження раціонального забезпечення регіонального вантажного АТП запасними частинами, Макаров В. А., Макарова Т. В., Антонюк О. П. (2018)
Богатчук І. М. - Дослідження техніко-експлуатаційних показників автобусного маршруту "надвірна – Івано-Франківськ" через с.м.т. Богородчани та через с. Тисменичани, Прунько І. Б., Богатчук М. І. (2018)
Вербицький В. Г. - Аналіз стійкості стаціонарних станів нелінійної моделі колісного екіпажу, Хребет В. Г., Єфименко А. М. (2018)
Гирліці Ю. - Оцінка і підвищення тягово-зчіпних якостей транспортного засобу на основі застосування цільової функції що об’єднує електричні і механічні характеристики, Кравченко К., Хаусер В., Горбунов М., Кравченко О., Ткаченко В., Сапронова С. (2018)
Зінько Р. В. - Опис фронтального зіткнення автомобілів в моделі системи нелінійних осциляторів, Маковейчук О. М., Тодавчич В. І. (2018)
Іванушко О. М. - Порівняння експлуатаційних показників якості автотранспортних засобів (2018)
Колодницька Р. В. - Викиди оксидів азоту при використанні дизельного біопалива (2018)
Корпач А. О. - Результати експериментальних досліджень дизеля Д-243 при додаванні води до повітряного заряду, Аванян Г. А., Примак Д. О., Савчук А. В. (2018)
Кужель В. П. - Сучасні підходи до моделювання зовнішніх форм легкового автомобіля в 3D середовищ, Буда А. Г., Юров А. Р. (2018)
Кукурудзяк Ю. Ю. - Моніторинг автомобільних систем на основі аналізу діагностичних сигналів, Галущак Д. О. (2018)
Кухтик Н. О. - Визначення витрати палива та концентрацій шкідливих речовин за прогріву двигуна легкового автомобіля в умовах низьких температур середовища (2018)
Левківський О. А. - Визначення кількості підприємств технічного сервісу на основі аналізу транспортного потоку (2018)
Мастепан С. М. - Використання нейромережевих технологій в управлінні якістю процесів технічного обслуговування та ремонту автомобілів (2018)
Молодан А. О. - Вплив на потужність двигуна колісної машини механічних втрат при відключенні циліндрів (2018)
Опанасюк Є. Г. - Дослідження процесу буксування одиничного автомобільного колеса, Бегерський Д. Б., Кубрак Ю. О., Опанасюк О. Є. (2018)
Прокудін Г. С. - Методика оптимізації спільного розкладу парку магістральних автомобілів при наявності часових обмежень, Оліскевич М. С. (2018)
Рижова В. Ю. - Аналіз існуючих методів коригування норм показників діяльності підприємств автомобільного транспорту (2018)
Сараєва І. Ю. - Вдосконалення методу діагностики циліндро-поршневої групи двигуна автомобіля, Мілентьєв М. В. (2018)
Сахно В. П. - Вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на показники маневреності метробуса, Поляков В. М., Шарай С. М., Омельницький О. Є. (2018)
Солтус А. П. - Особливості роботи еластичного колеса як складного механізму, Черненко С. М., Клімов Е. С., Черниш А. А., Маслов О. Г. (2018)
Чуйко С. П. - Визначення складності автобусного маршруту за умовами експлуатації (2018)
Некрасов С. С. - Спосіб обробки круглої зовнішньої різьби з великим кроком, Довгополов А. Ю., Чигрин С. О., Калюжний І. В. (2018)
Хоменко Ж. М. - Аналіз можливостей використання середовищ комп’ютерної математики для розв’язку задач оптимізації систем (2018)
Базіло К. В. - Розрахунок коефіцієнта трансформації п’єзокерамічного трансформатора з секторними електродами (2018)
Безвесільна О. М. - Дослідження поведінки динамічно-настроюваного чутливого елемента, Ткачук А. Г. (2018)
Сухова О. В. - Автоматизація кількісного аналізу структури композиційних матеріалів, Сироватко Ю. В. (2018)
Бондарчук С. І. - Реалізація та дослідження алгоритму криптографічного захисту даних з відкритим ключем на основі нейроної мережі, Ковальчук В. Н., Ковальчук А. М., Єфіменко А. А. (2018)
Кузьмич Л. В. - Підходи щодо оцінювання ресурсу технічних об’єктів та систем (2018)
Подчашинський Ю. О. - Дослідження методів ідентифікації та визначення параметрів руху транспортних засобів в системі доступу на закритий об’єкт, Лугових О. О., Немчак О. Р. (2018)
Гераїмчук М. Д. - Розробка фазообертача для керування телевізійними сигналами з лінійною та коловою поляризацією, Антоненко А. С. (2018)
Манойлов В. П. - Антени цифрового ефірного телебачення, Мартинчук П. П., Чухов В. В., Дубина О. М. (2018)
Москвін П. П. - Автомодуляційний режим кристалізації в технології низькотемпературного синтезу гетероструктур GахIn1-хР- GaAs, Скуратівський С. І. (2018)
Коробійчук В. В. - Вплив вологи на колірні характеристики природного каменю, Соболевський Р. В., Сидоров О. М., Шамрай В. І., Шлапак В. О. (2018)
Кравець В. Г. - Крайові ефекти вибуху зарядів складної форми, Шукюров А., Гонтарь П. В., Ган А. Л., Коробійчук В. В. (2018)
Кузьменко А. О. - До питання про фактичну кількість свердловинних зарядів, що одночасно вибухнули, Чала О. М., Тарасюк О. С. (2018)
Левицький В. Г. - Моделювання блоків природного каменю на основі методів моделювання цифрових поверхонь, Махно А. М., Панасюк А. В., Мамрай В. В. (2018)
Терещук Р. М. - Дослідження параметрів анкерних систем для кріплення похилих виробок (2018)
Фролов О. О. - Техніко-економічне обгрунтування вибору діаметру свердловинного заряду для проведення буропідривних робіт на кар’єрах, Литвинчук І. Д. (2018)
Шаповаленко М. В. - Державна спроможність в умовах геополітичної турбулентності (2018)
Комарова Т. Г. - Політична адаптація суспільства в інформаційну епоху: виклики та шляхи формування, Тихонова Л. А. (2018)
Валесян С. В. - Методологія світ-системного аналізу: проблема подієвої та глобальної історії в контексті історичного пізнання (2018)
Rabotyagova I. - Informal Institutions Research: Theoretical аnd Conceptual Dilemmas, Kyselova V. (2018)
Мухамедієв В. Є. - Проблема типологізації моделей владних відносин: вітчизняні реалії (2018)
Кушнерьова Т. В. - Феномен вождизму: від досвіду минулих років до сьогодення (2018)
Timchishin B. - Value Crisis of Western Liberalism (2018)
Gryn I. - Anti-Corruption Activities оf the State: Theoretical Aspects (2018)
Яновська О. В. - Громадянські протестні практики в Україні: від помаранчевої революції до революції гідності (2018)
Біденко Ю. М. - Громадські консультації та експертиза: демаркація інструментів та проблеми застосування в Україні (2018)
Гаврилюк К. К. - Етапи та фактори розвитку політичної кризи (2018)
Avksentiev A. - Electoral System Reform: Possible Effects for Kharkiv Region (2018)
Попков Д. О. - Засади функціонування виборчої системи як чинник консенсусу в розколотому суспільстві (2018)
Лиска О. Г. - Децентралізація в Україні: порівняльний аналіз оцінок населення і депутатів місцевих рад у містах і об’єднаних територіальних громадах, Осланд О. (2018)
Гнатенко П. Г. - Ефекти застосування двотурової виборчої системи на виборах міських голів 2015 року в Україні (2018)
Бровко О. В. - Реформування місцевого самоврядування в Україні: оцінка експертів (частина 3) (2018)
Кашаба О. Ю. - Історичні традиції громадянського суспільства в Україні (2018)
Зерницький Р. В. - Представленість національних меншин в органах місцевого самоврядування України на прикладі Закарпатської області (2018)
Нагорняк І. М. - Співпраця ЄС з країнами Східного партнерства у галузі безпеки та оборони (2018)
Сутула О. А. - Сутність класичних та сучасних геополітичних концепцій: загальна характеристика (2018)
Целуйко В. О. - Роль великих міст у сучасних збройних конфліктах. Частина 2 (2018)
Люба О. О. - Принципи міжнародного права та їх роль у врегулюванні конфліктів у Косово та Криму. Частина 1 (2018)
Баталов О. А. - Україна як периферія світ-економіки і перспективи її переходу до напівпериферії (2018)
Костиря І. О. - Роль та місце культурної дипломатії у системі зовнішньополітичних відносин (2018)
Набока А. В. - Дипломатія в контексті сучасної гібридної війни (2018)
Латіпова А. С. - Опіумні війни: політичні дилеми історії та сучасності (2018)
Рубанов В. В. - Витоки харківської школи політичного аналізу та її вплив на формування теорії та методології політичної аналітики (2017)
Баталов О. А. - Колонії в історико-політичній перспективі: спроба систематизації (2017)
Біденко Ю. М. - Вплив громадянського суспільства та міжнародних організацій на формування державної гендерної політики в Україні (2017)
Валесян С. В. - Основні тренди капіталізму "старого порядку": дихотомія між промисловим і торговим капіталом (2017)
Шаповаленко М. В. - Легітимація/делегітимація інституційних змін (2017)
Запорожченко Р. О. - Держава vs імперія: влада та її реалізація в контексті глобалізації (2017)
Kyselova V. - The Concept оf Post-Soviet Habitus: Dimensions оf Institutes аnd Values (2017)
Попій І. В. - Політика академічної мобільності: спроба концептуалізації (2017)
Batysukova S. - Characteristics of Advocacy in Lithuania. Results of expert interviews (2017)
Бровко О. В. - Сучасні тенденції та перспективи розвитку місцевого самоврядування в Польщі: оцінка експертів (частина 2) (2017)
Комарова Т. Г. - Трансформації демократичного методу управління в інформаційну епоху, Тихонова Л. А. (2017)
Зархіна М. О. - Прекаріат як соціально-політичний феномен: у чому загрози? (2017)
Хорішко Л. С. - Загальні аспекти структурного підходу в дослідженні ролі еліт у процесах модернізації політичної системи (2017)
Целуйко В. О. - Роль іррегулярних збройних формувань у збільшенні бойової могутності держави у сучасних збройних конфліктах на території Сирії та України (2017)
Младьонова О. Д. - Інформаційна безпека як складова національної безпеки України (2017)
Rabotyagova І. - National Security and Discourse Framing in Post-Soviet Space (2017)
Osadcha Y. - Cultural Approach to Analyzing State Building in the Middle East (2017)
Пак Н. А. - Міжнародне співробітництво Європейського Союзу у сфері трудової міграції в умовах глобалізації (2017)
Целуйко М. Є. - Зовнішня стратегія ІДІЛ. Частина 2 (2017)
Люба О. О. - Становлення інституту парламентаризму на постюгославському просторі (2017)
Гарбар О. О. - Права людини як складова частина національних інтересів держави у постбіполярній системі міжнародних відносин (2017)
Сутула О. А. - Геополітичні складові української кризи (2017)
Romanyuk О. І. - When is Postcommunism Over? (2017)
Шаповаленко М. В. - Кризові явища політичної системи (2017)
Комарова Т. Г. - Людина і політика в інформаційну епоху (2017)
Валесян С. В. - Проблема центру та периферії в історичному капіталізмі: світ-системний аналіз (2017)
Шумський Л. М. - Політичні погляди К. Шмітта в контексті побудови сучасної правової держави (2017)
Попков Д. О. - Неоднорідність як атрибут сучасного суспільства (2017)
Мухамедієв В. Є. - Проблематика дієвого суверенітету: дія та утримання від дії (2017)
Біденко Ю. М. - Публічні консультації як інструмент впливу громадянського суспільства на формування політики (2017)
Lytvyn O. - International Means of Post-conflict Settlement: the Experience of Bosnia And Herzegovina (2017)
Сутула О. А. - Типологічні особливості партійних систем (2017)
Зінченко М. В. - Причини та наслідки зміни виборчих систем в Україні (2017)
Гринь І. О. - Формування антикорупційної системи: українська специфіка (2017)
Harb Mustafa - Understanding Political Islam Movements (2017)
Довбня О. М. - Залежність якості української політичної еліти від ступеня розвитку громадянського суспільства (2017)
Младьонова О. Д. - Маніпулювання суспільною свідомістю як технологія ведення інформаційної війни (2017)
Tseluyko M. - Evolution of Strategy аnd Methods оf Terrorist Activity in the European Countries (2017)
Запорожченко Р. О. - Тактична складова зовнішньої політики сучасних держав у системі глобального управління (2017)
Целуйко В. О. - Роль великих міст в сучасних збройних конфліктах. Частина 1. (2017)
Гарбар О. О. - Визначення поняття "національні інтереси" та чинники їх формування (2017)
Зерницький Р. В. - Євроінтеграційний потенціал громадських об'єднань в Україні (2017)
Набока А. В. - Гібридна війна як елемент формування нової геополітичної реальності (2017)
Іванова Н. С. - Публічна дипломатія як ефективний механізм зовнішньої політики держави (2017)
Варич Д. Ю. - Геополітичний, історичний, ментальний фактори дієздатності держав: спроба аналізу (2017)
Антонець С. С. - Соціально-етичні засади органічного землеробства, Антонець А. С., Лук’яненко Т. В., Писаренко П. В., Писаренко В. М., Писаренко В. В. (2013)
Писаренко П. В. - Вплив біологізованої агротехнології вирощування тритикале озимого на елементи структури урожайності зерна, Москалець В. В., Москалець Т. З., Москалець В. І. (2013)
Жемела Г. П. - Вплив агроекологічних факторів на ріст пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та біопрепаратів, Шевніков Д. М. (2013)
Герман М. М. - Ефективність передпосівної обробки насіння фосфатмобілізуючими препаратами пшениці м’якої озимої, Маренич М. М. (2013)
Колесніков Л. О. - Флора Сполучених Штатів Америки та суміжних країн Північної Америки у дендропарку Полтавської державної аграрної академії, Колеснікова О. Л. (2013)
Конопля К. В. - Енерґія проростання і схожість насіння конопель різної крупності (2013)
Кулик М. І. - Вплив умов вирощування на врожайність фітомаси світчграсу (Panicum Virgatum L.) другого року веґетації (2013)
Міщенко С. В. - Залежність схожості насіння самозапилених ліній конопель від покоління та тривалості зберігання (2013)
Гирка А. Д. - Урожайність вівса і ячменю ярого залежно від попередника та застосування мікродобрив у північному Степу, Кулик І. О., Андрейченко О. Г. (2013)
Гулай В. В. - Алелопатичні зв’язки спірохет Leptospira Interrogans у фітоценозах болотистих лук (2013)
Козелець Г. М. - Продуктивність коріандру залежно від строків сівби, норми висіву та ширини міжрядь у північному Степу України (2013)
Холод С. М. - Нут – перспективна зернобобова культура для Лісостепу України, Холод С. Г., Іллічов Ю. Г. (2013)
Ільченко М. О. - Взаємозв’язок між фізіологічними та біохімічними показниками сперми у кнурів (2013)
Ладиш І. О. - Узагальнення результатів оцінки стану адаптаційної системи організму овець, Бублик В. М., Знагован С. Ю. (2013)
Сідашова С. О. - Оцінка придатності лактуючих корів бути донорами-реципієнтами доімплантаційних ембріонів (2013)
Ткачова О. Л. - Цитогенетична та біотехнологічна оцінка жеребців тракененської та ганноверської порід, Добродєєва Л. Т., Россоха Л. В., Россоха В. І., Ткачов О. В. (2013)
Гречка Г. М. - Господарська цінність українських степових бджіл (2013)
Шамро Л. П. - Біологічні особливості робочих бджіл за умов зимівлі бджолиних сімей на різних кормах, Шамро Т. М. (2013)
Мироненко О. І. - Вплив мінеральних нетрадиційних кормових добавок на обмін макроелементів в організмі свиней, Булавкіна Т. П. (2013)
Юськів Л. Л. - Метаболічний профіль крові корів, хворих на післяродову гіпокальціємію, Влізло В. В. (2013)
Бердник В. П. - Порівняння результатів досліджень молока корів із допомогою мастидинової проби та культурального методу на виділення Staphylococcus aureus, Тімченко О. В. (2013)
Іздепський В. Й. - Обмін білково-вуглеводних сполук у сироватці крові й синовіальній рідині за різних методів лікування та асептичних артритів у коней, Іздепський А. В. (2013)
Борисевич Б. В. - Мікроскопічні зміни в печінці котів за каліцивірусної інфекції, Лісова В. В., Бондаренко О. В. (2013)
Березовський А. В. - Епізоотологія та діагностика токсоплазмозу кіз, Галат М. В., Небещук Л. В., Рибальченко Д. Ю. (2013)
Довгій Ю. Ю. - Порівняльна ефективність знезаражування гною різних видів сільськогосподарських тварин реаґентами хімічної природи, Фещенко Д. В., Рябцева Н. О., Згозінська О. А., Корячков В. А. (2013)
Киричко Б. П. - Особливості патогенезу та лікування хвороб пародонту в домашніх котів, Звенігородська Т. В. (2013)
Грубіч П. Ю. - Розробка ПЛР тест-системи для видової ідентифікації збудників бабезіозу тварин, Курман А. Ф., Лепета Л. В., Пархоменко Є. А. (2013)
Гутий Б. В. - Вплив хлориду кадмію на стан антиоксидантної системи у печінці щурів (2013)
Лобойко Ю. В. - Показники неспецифічної резистентності однорічок коропа за інвазії ектопаразитами (2013)
Щербакова Н. С. - Визначення безпечності м’яса птиці, хворої на еймеріоз (2013)
Опря А. Т. - Наукова концепція статистичної методології: методи, показники, критерії надійності (2013)
Акопян Л. Л. - Проблемы обеспечения сельского хозяйства Республики Армения кадрами сельскохозяйственных специальностей и пути их решения (2013)
Дмитриков В. П. - Переробка відпрацьованих свинцево-кадмієвих ґальванічних елементів. Повідомлення 1. Принципи і процеси переробки, Падалка В. В., Проценко О. В., Коломєєц В. І. (2013)
Калінінченко А. В. - Екологічні ризики видобутку сланцевого газу на газоносних площах України, Копішинська О. П., Копішинський А. В. (2013)
Степова О. В. - Аналіз стану корозійної безпеки газопроводів Полтавської області, Галькевич В. І., Гудзь Я. В. (2013)
Шершова С. В. - Відходи вирощування представників роду ехінацея (Echinacea Moench) як перспективне джерело біологічно активних речовин (2013)
Мединець О. Е. - Вплив часу відновлення весняної веґетації пшениці озимої на розвиток бурої листкової іржі (2013)
Корецький О. Є. - Біологічна активність ґрунту у посівах пшениці озимої залежно від попередників у Лісостепу Лівобережному (2013)
Скареднов Д. Ю. - Забійні та м’ясні якості свиней на відгодівлі за використання в раціонах концетрату сухого білкового соєвого кормового (2013)
Сенчук Т. Ю. - Підготовча робота для проведення порівняння наслідків зимівлі на різних видах корму та її вплив на розвиток бджолиних сімей (2013)
Мірзаєва М. С. - Окремі морфологічні, мікробіологічні, біохімічні показники ротової та кревікулярної рідин у клінічно здорових собак (2013)
Ляшенко А. О. - Вплив тривалого зберігання кріоконсервованої сперми бугаїв у рідкому азоті на показники якості сперматозоїдів (2013)
Слюсар Г. В. - Динаміка імунологічних показників крові собак за різних методів лікування ран (2013)
Собчишина Т. М. - Рентґенологічна характеристика ефективності лікування котів, хворих на гнійний остеомієліт (2013)
Хижня Л. Ю. - Поширення малофагозів курей у господарствах Полтавської області (2013)
Перетятько І. В. - Економічна ефективність виробництва соняшнику в сільськогосподарських підприємствах України (2013)
Одарюк О. О. - Економіко-правове регулювання ринку земель сільськогосподарського використання (2013)
Опара М. М. - Від зародження – до академічного існування (2013)
Аннотации (2013)
Аnnotation (2013)
Рубанов В. В. - Загальне та особливе у співвідношенні меж предметного поля політичного аналізу та аналізу політики (2018)
Комарова Т. Г. - Влада та політична стабільність в умовах змін інформаційної епохи (2018)
Авксентьєв О. Л. - Пранкінг як специфічна форма політичної комунікації (2018)
Яковлєв М. В. - Політичні ідеології як концептосфери: можливості міждисциплінарного когнітивно-дискурсивного аналізу (2018)
Шаповаленко М. В. - Політико-інституціональні коливання гібридних режимів (2018)
Константинівська А. К. - Електронний парламент: функції та механізми створення (2018)
Божко П. А. - Стратегія модернізації політико-адміністративних інститутів державного управління (2018)
Гринь І. О. - Мас-медіа та корупція: українські реалії (2018)
Гнатенко П. Г. - Місцеві вибори до обласних та міських рад: порівняльний аналіз результатів (2018)
Зінченко М. В. - Порівняння діяльності народних депутатів мажоритарників та обраних за списками партій. На прикладі Харківської області (2018)
Литвин О. Е. - Місце та роль недержавних акторів в постконфліктному миробудуванні в Україні (2018)
Стеблак Д. М. - Політико-правові аспекти формування моделі державно- церковних відносин у Сполучених Штатах Америки (2018)
Майніна М. С. - Сучасні підходи до дослідження державного суверенітету в інтеграційному дискурсі Європейського Союзу (2018)
Ковальова О. І. - Концептуалізація альянсів у теорії міжнародних відносин (2018)
Гайко О. С. - Проблематика суверенітету в макроісторичній політологічній перспективі (2019)
Хомей О. Д. - Актуальні проблеми розвитку громадянського суспільства та його вплив на реформи задля забезпечення національної безпеки в Україні (2019)
Tymchyshyn B. - Total Inclusion іn Democracy as а Problem of Political Development (2019)
Божко П. А. - Моделі та концепції модернізації державного управління (2019)
Киселева В. А. - Дослідження феномена ідентичності: теоретичний рівень (2019)
Bakumenko O. - Gender Equality in Ukraine: Analysis of Legal Acts, Kashaba О., Shcherbyna I. (2019)
Зинченко Н. В. - Порівняння результатів парламентських виборів 2012-2019 рр. в Україні (2019)
Pivneva L. - Political Portrait of a University Professor: Some Tendencies in the Globalization Era (2019)
Danyk Y. - Directed Migration as the Means to Achieve the Hybrid War Goals, Semenkova M. (2019)
Савон В. В. - Брекзіт як прояв кризи ліберальної демократії у Сполученому Королівстві (2019)
Шаповаленко М. В. - Трансформація політичних режимів в умовах геополітичної турбулентності (2019)
Bakumenko O - Historiographical and theoretical analysis of the concept of "political opposition", Kashaba О., Shcherbyna I. (2019)
Bidenko Y. - The Finances of the Civil Society in Ukraine: Key Trends, Models and Obstacles in Achieving Sustainability (2019)
Зерницький Р. В. - Основні проблеми, які унеможливили транспарентність публічного фінансування політичних партій України в 2016 р. – першій половині 2019 р. (2019)
Рагімлі М. - Геополітичні чинники розвитку держав на пострадянському просторі (2019)
Савон В. В. - Просторово-електоральний аналіз парламентських виборів 2019 року в республіці Молдова, Гринь І. О. (2019)
Баталов О. А. - Україна та Ірландія: постколоніальні країни чи ні? (2019)
Литвин О. Е. - Розробка концепту постконфліктного миробудування в Україні (2019)
Гірман А. П. - Регіональні аспекти сучасних міжнародних відносин в умовах світової глобалізації, Криша В. В. (2019)
Люба О. О. - Принципи міжнародного права та їх роль у врегулюванні конфліктів у Косово та Криму. Частина ІІ (2019)
Danyk Y. - Pecularities of Use The Migration Processes as a Means of Policy and Hybrid Destructive Actions in The International Relations in Contemporary Geopolitical Conditions, Semenkova M. (2019)
Глибицька С. Б. - Репресовані вчені філологічного факультету Харківського університету першої половини ХХ століття (2019)
Сподарець М. П. - Соціологічна концепція української літератури професора ХІНО В. Коряка (2019)
Петренко О. І. - Урбаністичні мотиви у творчості Григорія Квітки-Основ'яненка (2019)
Гажа Т. П. - "Щоденники" Олеся Гончара 1984-1995 років: в діалозі з вічністю (2019)
Телехова О. П. - Драматургія О. П. Чугуя: Інсценізація роману О. Гончара "Собор" (2019)
Куриленко І. А. - Багатогранність таланту О. П. Чугуя, учителя, літературознавця, драматурга (2019)
Головко Л. Г. - Рецепція творчості Григорія Тютюнника критиками і літературознавцями, Федорова Т. Є. (2019)
Чорна О. Ю. - Семантика та функціонування епітетів на позначення вінка в українській календарно-обрядовій поезії (2019)
Сердега Р. Л. - Перспективи та принципи укладання "Словника сільськогосподарських найменувань Центральної Слобожанщини (Харківщини)" (2019)
Заверющенко О. Л. - Синонімія та антонімія українських метеорологічних термінів, Заверющенко М. П. (2019)
Литвин О. О. - Метафоризація флори в мові художніх творів О. Кобилянської (2019)
Угненко К. С. - Риторичні фігури в мові роману Ю. Яновського "Вершники" (2019)
Кохан Ю. І. - Мовні засоби художньої ідеологізації героїв прози Олеся Гончара як прояв впливу ідеології на формування ідіостилю письменника (2019)
Тесленко О. В. - Концепція нової української школи в системі філологічної освіти (2019)
Балагура Т. - "Піднятися над буднями". Рецензія на поетичну збірку: Кльокта Т. М. Між Богом і травою. Полтава: Дивосвіт, 2018. 208 с. (2019)
Мелешко В. - Мольфар поетичного слова. Рецензія на видання: Дзюба А. Мольфарові мандри: поетичний збірник. Київ: Автограф, 2017. 328 с., Степаненко М. (2019)
Editorial (2019)
Анцибор A. - Діагностика та особливості соціальної роботи з педагогами – представниками аутсайдерського світобачення (2019)
Кононович Д. - Проблеми соціального захисту сімей, що опинились в складних життєвих обставинах та шляхи їх вирішення (2019)
Криницька І. - Планування і організація соціальної роботи з марґіналізованими групами (2019)
Маляр О. - Соціально-психологічний тренінг формування дитячо-батьківських стосунків та емоційної взаємодії вчителя з дитиною у контексті роботи соціального працівника (2019)
Потьомкіна Н. - Кіберсоціалізація юні: соціально-педагогічний підхід (2019)
Жаровська О. - Технології соціального проектування у підготовці фахівців соціономічних професій (2019)
Копилова С. - Цивілізаційні виклики ХХІ століття: модернізація професійної підготовки магістрів соціальної роботи (2019)
Повідайчик О. - Науково-дослідницька підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери в університетах США, Варга Н. (2019)
Тимчук Л. - Потенціал освіти дорослих у сфері соціальної роботи, Микитейчук Х. (2019)
Чернета С. - Зміст та структура формування соціальної відповідальності майбутніх соціальних працівників (2019)
About authors (2019)
Call for papers (2019)
Авдєєва М. С. - Синтез мистецтв в архітектурі України (2019)
Аксютіна О. О. - Особливості формування високощільного житла в умовах міста, Дорошенко Ю. О. (2019)
Бжезовська Н. В. - Роль та місце архітектора в системі розробки та реалізації архітектурних та містобудівних програм і проектів (2019)
Блудов А. В. - Особливості становлення системи викладання композиції на творчих факультетах вузів України (2019)
Дорохова Н. В. - Ретроспектива розвитку архітектурного середовища багаторівневих ферм в умовах міста, Дорошенко Ю. О. (2019)
Кравчук Г. В. - Функціонально-планувальні особливості формування готельних комплексів на воді, Дорошенко Ю. О. (2019)
Лапенко О. І - Сучасні клейові суміші на основі епоксидних матеріалів,що використовуються при підсиленні конструкцій елементів споруд, Білокуров П. С., Шевченко О. В. (2019)
Мазурок О. П - Методичні основи сценарного проектування благоустроюприбудинковиї територій перших масових серій багатоквартирної забудови, Буравченко С. Г. (2019)
Михайлик О. О. - Концепція вирішення екологічних проблем при містобудівному освоєнні прибережних територій малих річок (2019)
Правдохін В. В. - Використання мозаїчної смальти на фасадах будівель (2019)
Пузирний В.І. - Соціальний ефект відкритих даних щодо Генеральних планів населених пунктів України (2019)
Ремінна К. Р. - Принципи архітектурно-планувальної організації аероклубів, Авдєєва Н. Ю., Авдєєва М. С. (2019)
Скляренко О. Ю. - Аналіз досвіду з проектування та будівництва дитячих дошкільних закладів (2019)
Скребнєва С. М - Аналіз роботи просторових висячих покриттів, Омельченко К. В., Машков І. Л., Глушаниця А. І. (2019)
Сольона І. В. - Особливості музеєфікації архітектурної спадщини, Авдєєва М. С. (2019)
Спасіченко К. В. - Особливості функціонально-планувальної організації доступного житла з інтеграцією житлових і громадських функцій, Буравченко С. Г. (2019)
Стасюк О. С. - Військовий цвинтар в Галичині-генеза та сучасний стан (2019)
Степанчук О. В. - Аналіз факторів, які впливають на формування транспортних потоків на вулицях міст (2019)
Тонконог Д. Є. - Методи формування велосипедних трас у міських рекреаційних зонах (2019)
Триколенко С. Т. - Ювелірна архітектура: традиції та сучасність (2019)
Трошкіна О. А. - Роль архітектурного середовища у кінофільмах та відеоіграх, Наконечна А. О. (2019)
Волощук O. M. - Функціональний стан нирок щурів за умов ацетамінофен-індукованого ушкодження на тлі аліментарної депривації протеїну, Копильчук Г. П. (2019)
Чебан Л. М. - Продуктивність змішаних культур мікроводоростей Desmodesmus armatus (Chod.) Hegew. та Acutodesmus dimorphus (Turpin) Tsarenko, Алекса Е. І., Марченко М. М. (2019)
Курченко В. О. - Вдосконалення способу фарбування мазків крові для визначення цитометричних показників крові риб, Шарамок Т. С., Маренков О. М. (2019)
Кеца О. В. - Стан системи згортання крові щурів за умов впливу лазерного випромінювання у різних часових параметрах, Марченко М. М., Боднарюк Н. І. (2019)
Дмитренко І. В. - Характеристика мутацій кіназного домену гена BCR/ABL1 у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, первинно резистентних до терапії іматинібом, Мінченко Ж. М., Дягіль І. С. (2019)
Klymets H. V. - The changes of activity of separate carbohydrate metabolism enzymes in blood erythrocytes of pregnant rats under vanadium citrate (2019)
Іщенко О. О. - Організація 5S рДНК клена польового (Acer campestre L.), Панчук І. І., Волков Р. А. (2019)
Варигин А. Ю. - Особенности развития зообентоса в лиманах Шаганы и Бурнас (Северное Причерноморье) (2019)
Demchenko V. O. - Fish in water bodies of the Emerald Network of Ukraine, Demchenko N. A. (2019)
Федоряк М. М. - Результати щорічного моніторингу втрат бджолиних колоній в Україні: зимівля 2017-2018 рр., Тимочко Л. І., Кульманов О. M., Шкробанець О. О., Жук А. В., Дронь Ю. С., Делі О. Ф., Подобівський С. С., Мельниченко Г. М., Легета У. В. (2019)
Филипчук Т. В. - Оцінка екотоксичності пестицидів з використанням тваринних тест-організмів, Ситнікова І. О. (2019)
Бойчук C. В. - Поширення Muscari botryoides (Asparagaceae) в Україні (2019)
Булах О. В. - Portulaca cypria Danin, P. granulatostellulata (Poelln.) Ricceri & Arrigoni, P. papillatostellulata (Danin & H. G. Baker) Danin (Portulacaceae Juss.) – нові для флори України таксони з території Закарпаття, Протопопова В. В., Шевера М. В. (2019)
Любка Т. Т. - Морфологічні особливості насінин деяких видів роду Epipactis Zinn. (Orchidaceae Juss.) флори України, Царенко О. М., Тимченко І. А. (2019)
Токарюк А. І. - Рослинний покрив парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк-сквер" (м. Чернівці, вул. Мирона Кордуби), Ванзар О. М. (2019)
Шевчик О. В. - Сучасне поширення глоду Клокова (Crataegus klokovii) на Правобережній Україні, Соломаха І. В. (2019)
Вступ (2019)
Piatti E. - Two-dimensional hole transport in ion-gated diamond surfaces: a brief review, Romanin D., Daghero D., Gonnelli R. S. (2019)
Дяченко А. И. - Переход Березинского–Костерлица–Таулесcа в объемных нанокомпозитах сверхпроводник–ферромагнетик MgB2:(La,Sr)MnO3, Таренков В. Ю., Криворучко В. Н. (2019)
Кузьмичева Т. Е. - Параметры сверхпроводящих подсистем в диборидах магния и оксипниктидах железа по данным спектроскопии многократных андреевских отражений, Кузьмичев С. А. (2019)
Pustovit Yu. V. - Temperature induced shift of electronic band structure in Fe(Se,Te), Kordyuk A. A. (2019)
Золочевский И. В. - Влияние электромагнитного облучения метрового диапазона на вольт-амперные характеристики широких сверхпроводящих пленок, Терехов А. В., Безуглый Е. В., Ищенко Л. А., Христенко Е. В. (2019)
Druzhinin A. - Spin-orbit coupling in strained Ge whiskers, Ostrovskii I., Khoverko Y., Liakh-Kaguy N. (2019)
Tamaddonpur M. - Effect of long range 1/r interaction on thermal and quantum depletion of a dipolar quasi-two-dimensional Bose gas, Yavari H., Saeidi Z. (2019)
Соловьев А. Л. - Особенности поведения избыточной проводимости в магнитном сверхпроводнике Dy0,6Y0,4Rh3,85Ru0,15B4, Терехов А. В., Петренко Е. В., Омельченко Л. В., Cuiping Zh. (2019)
Беркутов И. Б. - Квантовые эффекты в германиевой квантовой яме со сверхвысокой подвижностью носителей заряда, Андриевский В. В., Колесниченко Ю. А., Миронов О. А. (2019)
Sugimoto A. - Atomic structures and nanoscale electronic states on the surface of MgB2 superconductor observed by scanning tunneling microscopy and spectroscopy, Yanase Yu., Ekino T., Muranaka T., Gabovich A. M. (2019)
Хаджай Г. Я. - Влияние высокотемпературного отжига на температурную зависимость псевдощели монокристаллов YBa2Cu3O7–δ, облученных высокоэнергетическими электронами, Вовк Р. В., Назыров З. Ф. (2019)
Bashlakov D. L. - Sub-kelvin Andreev reflection spectroscopy of superconducting gaps in FeSe, Gamayunova N. V., Tyutrina L. V., Kačmarčik J., Szabó P., Samuely P., Naidyuk Yu. G. (2019)
Скубачевская Л. А. - Заблуждение и истина в малой прозе Н. С. Лескова 1870–1880-х годов (2019)
Комаров С. А. - Поэтикальные особенности книги А. В. Амфитеатрова "Горестные заметы": жанровые корреляции и интертекстуальность (2019)
Сухоруков В. А. - Жанровая специфика пьесы Л. Андреева "Жизнь Человека" (2019)
Гомон А. М. - Инфернальный дискурс прозы Леонида Андреева (2019)
Полякова Е. О. - Между "высокой" литературой и беллетристикой: поэтика новеллы М. Кузмина "Балетное либретто" (2019)
Рубан А. А. - Роман О. Савича "Воображаемый собеседник: особенности заголовочного комплекса (2019)
Калениченко О. Н. - Идея вечного возвращения в малой прозе символистов и типы контекстов ее функционирования (2019)
Онопрієнко А. Д. - Мотив любовної туги та варіативність жіночих образів у структурі комплексу "туги життя" ("l’ennui de vivre") (2019)
Педченко Е. В. - "Жил на свете рыцарь бедный…" А. Пушкина в жизнетворчестве и философии любви Д. Мережковского (2019)
Маханьков Е. А. - Н. Чернышевский как персонаж романа В. Набокова "Дар": поэтика и семантика образа (2019)
Односум Н. В. - Черты жанра духовной автобиографии в романе Б. Л. Пастернака "Доктор Живаго" (2019)
Казаков И. Н. - Постмодерная дискредитация фигур Автора и Читателя" в романе Т. Толстой "Кысь" (2019)
Свербілова Т. Г. - Міждисциплінарний аспект студій транскультурації та гібридизації в дискурсі Comparative Culture (2019)
Юферева О. В. - Візуалізація его-наративу в сучасному подорожньому тексті (2019)
Бабай П. Н. - Метафикциональная поэтика романа Виктора Пелевина "iPhuck 10" (2019)
Попов С. Л. - О наличии родовых понятий при отсутствии их названий (на примере языка пирахан) (2019)
Московкина И. И. - Метапроза Леонида Андреева: поэтика и концептуальная основа (2019)
Борбунюк В. О. - Перша третина ХХ століття як літературна доба: загальнокультурні та національні ознаки у російській та українській літературах (2019)
Глибицкая С. Б. - Писатель-колымчанин Георгий Демидов и Харьков (2019)
До 100-річчя з дня народження М. Г. Зельдовича (2019)
Левченко Н. М. - Біблійна герменевтика як структурант поетики "Слова про Закон і Благодать" Іларіона (2019)
Савчук Г. О. - "Інтермедіальність" як категорія літературознавства й медіології (2019)
Боклах Д. Ю. - Метафізичний модус відтворення топосу міста: інтерпретація міського простору Петербурга в поемі "Сон" ("У всякого своя доля…") Т. Шевченка (2019)
Скубачевская Л. А. - Эстетические особенности таинственного и игрового в художественном мире произведений Н. С. Лескова ("Обойденные", "Святочные рассказы", "Чертовы куклы"), Титова А. С. (2019)
Полякова Е. О. - Поэтика сказок Михаила Кузмина (2019)
Матвєєва Т. С. - Митець: особистісне-суспільне-вічне (інтерпретаційне поле "Щоденника" В. Винниченка), Рудаченко А. С. (2019)
Бєлік К. А. - Мала проза Є. Гуцала в оцінці критиків та літературознавців, Головко Л. Г. (2019)
Новодворчук О. В. - Активізація ідейного змісту оповідання "Були вони смагляві й золотоокі" Рея Бредбері за допомогою образів-символів (2019)
Проскуріна Н. Ю. - Рецепція творчості Доріс Лессінг у науковому дискурсі, Кравець О. М. (2019)
Шеховцова Т. А. - "Красные помидоры" Б. Чичибабина: путь поэта и возможности стиха (2019)
Ланова В. В. - Кросс-культурний герой у романі К. Ісігуро "Залишок дня" (2019)
Ivanova N. - Fantasy semantic field: problems of definition, Ryzhchenko O. (2019)
Проценко К. В. - Наративні особливості "Украденого щастя" І. Франка (літературна та сценічна версії) (2019)
Матвєєва Т. С. - Мотив гріха в драматургії Лесі Українки: від першотексту до художньої версії, Бородіна В. С. (2019)
Сухоруков В. А. - Поэтика пьесы Л. Андреева "Собачий вальс" (2019)
Полякова Ю. Ю. - Театральна дискусія як гра (Яків Мамонтов і Лесь Курбас) (2019)
Борбунюк В. А. - Украинский "Мандат" Н. Эрдмана (по материалам периодической печати 1925–1926 годов) (2019)
Антонович С. О. - Авторські жанрові визначення як осмислення нової дійсності (на матеріалі драматургії українських еміграційних письменників середини ХХ століття) (2019)
Куриленко І. А. - П’єса "Степовий орел" О. П. Чугуя — зразок драматургічного портрета в жанровій системі біографічної творчості письменника (2019)
Чугуй О. П. - Роль театру в підготовці фахівців гуманітарного профілю, Чугуй Т. О. (2019)
Новаковський Л. Я. - Юридично-процесуальне забезпечення реалізації права власності на землю в Україні (2020)
Кудря С. І. - Продуктивність короткоротаційної сівозміни з різними бобовими культурами на чорноземі типовому (2020)
Дегодюк С. Е. - Зміна агрофізичних показників сірого лісового ґрунту за тривалого застосування органічних і мінеральних добрив, Дегодюк Е. Г., Літвінова О. А., Боднар Ю. Д., Буслаєва Н. Г. (2020)
Гораш О. С. - Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на структуру консистенції ендосперму зерна, Климишена Р. І. (2020)
Клечковський Ю. Е. - Контроль чисельності картопляної молі за використання меброкарбонових сумішей, Нямцу Є. Ф. (2020)
Крутякова В. І. - Застосування біологічного методу для захисту лісу і лісових насаджень в Україні, Гулич О. І., Янсе Л. А. (2020)
Приведенюк Н. В. - Адаптація технології вирощування материнки звичайної (Origanum vulgare L.) до вимог GACP, Глущенко Л. А. (2020)
Петрів М. Д. - Технологія вирощування гусенят на м’ясо, Ференц Л. В., Слобода О. М. (2020)
Лисенко В. П. - Методологічні основи побудови інтелектуальної системи керування виробництвом ентомофагів, Чернова І. С. (2020)
Воропай Г. В. - Особливості формування водно-теплового режиму осушуваних ґрунтів в умовах змін клімату, Яцик М. В., Мозоль Н. В., Стецюк М. Г., Зосимчук М. Д. (2020)
Яцик А. В. - Оцінка екологічного стану поверхневих вод малих річок басейну р. Західний Буг за рівнем забрудненості (на прикладі р. Гапа), Яцик І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2020)
Григоренко Н. О. - Отримання сорбенту із відходів сорго цукрового для використання на забруднених Cd(II), Pb(II) та Sr(II) ґрунтах, Купчик Л. А., Роїк М. В., Штангеєва Н. І. (2020)
Kruhlov V. V. - Public-Private Partnership as Tool for Developing Regional Labor Potential, Tereshchenko D. A. (2019)
Shkitsa L. Yе. - The Model of Informational Space for Innovation and Design Activities in the University, Kornuta V. A., Kornuta O. V., Bekish I. O. (2019)
Карась О. C. - Стратегічні напрями формування,роз витку та розширення транспортної інфраструктури України (2019)
Медовар Л. Б. - Інноваційні рішення проблеми орга нізації виробництва рейок найвищого гатунку в Україні, Стовпченко Г. П., Полішко Г. О., Сибір А. В., Коломієць Д. В., Костецький Ю. В. (2019)
Кірін Р. С. - Становлення правової охорони комп’ютерних програм нормами авторського і патентного права, Хоменко В. Л. (2019)
Юринець Ю. Л. - Правова охорона авторського права і суміжних прав в Україні в контексті міжнародного права, Бєлкін М. Л., Бєлкін Л. М. (2019)
Karpash M. O. - Implications of New Standards on Technical Diagnostics and Control Implementation for the Gas Transmission System Efficiency, Oliynyk A. P., Kogut G. M., Klyun A. M. (2019)
Kulinchenko O. S. - Cha rac teristics of the Experimental Study on Assessing the Levels of Proficiency of Student Social Activity in Con ditions of Higher Education Institution, Vainola R. K. (2019)
Buyak B. B. - Contribution of Ukrainian Scientists to the Deve lopment of Technology, Korsun I. V., Matsyuk V. M. (2019)
Наші автори (2019)
Правила для авторів (2019)
Черячукін М. І. - Ефективність прямої сівби на чорноземі звичайному важкосуглинковому Правобережного Степу, Григор’єва О. М. (2019)
Круглов О. В. - Магнітна сприйнятливість чорноземних ґрунтів Харківської області та її діагностичне значення, Панасенко Є. В., Залавський Ю. В., Лебeдь В. В., Афанасьєв Ю. О., Назарок П. Г. (2019)
Кохан А. В. - Продуктивність сортів і гібридів кукурудзи за різних систем удобрення та беззмінного їх вирощування, Глущенко Л. Д., Лень О. І., Олепір Р. В., Самойленко О. А. (2019)
Цимбал Я. С. - Продуктивність і кормова цінність люцерни порівняно з іншими багаторічними травами, Кущук М. А. (2019)
Логоша О. В. - Ефективність бактеризації насіння нуту сорту Скарб новим штамом Mesorhizobium ciceri, Воробей Ю. О., Усманова Т. О. (2019)
Бородай В. В. - Регуляція фітопатогенного фону за дії біопрепаратів в агроценозах картоплі та в умовах її зберігання, Парфенюк А. І. (2019)
Дерев’янко С. В. - Перспективи розробки препаратів для сільського господарства на основі наночастинок, Васильченко А. В., Каплуненко В. Г., Головко А. М., Співак М. Я., Харчук М. С. (2019)
Василенко Н. В. - Вплив генотипу і погодних умов на якість борошна пшениці м’якої ярої миронівської селекції, Правдзіва І. В., Колючий В. Т., Лисенко А. А. (2019)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження динамічних параметрів коливальних робочих органів очисника картоплі, Адамчук В. В., Головач І. В., Ружило З. В. (2019)
Кивенко О. М. - Порушення екологічної рівноваги у зоні техногенного навантаження сучасних свинокомплексів, Ковальова С. П., Вербельчук Т. В. (2019)
Яцик А. В. - Оцінка стану водних екосистем Волинської області за рівнем антропогенного навантаження, Яцик І. А., Гопчак І. В., Басюк Т. О. (2019)
Крутякова В. І. - До питання національної сертифікації органічних виробництв сільсько­господарської продукції, Таргоня В. С. (2019)
Гуцаленко О. О. - Оптимізація лікування дуоденогастрального рефлюксу у хворих на хронічний гастрит (2019)
Діденко В. І. - Синдром надлишкового бактеріального росту у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від етіології й морфологічних особливостей, Зигало Е. В., Гайдар Ю. А., Ягмур В. Б. (2019)
Stepanov Yu. M. - Diagnostic significance of arterial wall stiffness in patients with chronic liver diseases, Konenko I. S. (2019)
Stepanov Yu. M. - Characteristics of the gut microbiota and the content of short-chain fatty acids in patients with irritable bowel syndrome, Budzak I. Ya., Klenina I. A. (2019)
Степанов Ю. М. - Клініко-ендоскопічні паралелі при неспецифічному виразковому коліті, Псарьова І. В. (2019)
Філіппова О. Ю. - Хвороби гепатобіліарної системи: фокус на раціональну гепатотропну терапію (2019)
Бреславець Ю. С. - Особливості фармакотерапії гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у вагітних (2019)
Степанов Ю. М. - За матеріалами панелі дискусії "Ключові питання діагностики та лікування хронічних запальних захворювань товстої кишки" в рамках науково-практичної конференції "VII наукова сесія ДУ "Інститут гастроентерології НАМН України". Новітні технології в теоретичній та клінічній гастроентерології", Стойкевич М. В. (2019)
Чабан М. П. - Вчений-фізіолог Василь Михайлович Архангельський: від асистента до ректора, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2019)
Хома М. С. - Новий тип корозійно-активних неметалевих включень та їх вплив на корозію сталі 38ХН3МФА, Винар В. А., Чорний О. В., Максішко Ю. Я., Івашків В. Р., Рацька Н. Б. (2019)
Ниркова Л. І. - Методичний підхід та критерій оцінювання схильності трубної сталі до корозійного розтріскування, Осадчук С. О., Рибаков А. О., Мельничук С. Л. (2019)
Зінь І. М. - Інгібування корозії алюмінієвого сплаву у водно-етиленгліколевому розчині рамноліпідним біокомплексом, Похмурський В. І., Хлопик О. П., Карпенко О. В., Покиньброда Т. Я., Корній С. А., Тимусь М. Б. (2019)
Слободян З. В. - Вплив супернатанту культуральної рідини трегалозоліпіду на корозію сталі 20 та алюмінію в хлоридних розчинах, Маглатюк Л. А., Купович Р. Б., Корецька Н. І., Зінь Я. І. (2019)
Осташ О. П. - Міцність і корозійно-циклічна тріщиностійкість сплавів системи Ti–Nb–Zr–Si біомедичного призначення, Подгурська В. Я., Василів Б. Д., Кулак Л. Д., Кузьменко М. М., Fisk A. E. (2019)
Ущаповський Д. Ю. - Корозійна тривкість блискучих нікелевих покривів у парах оцтової кислоти, Бик М. В., Лінючева О. В., Фроленкова С. В., Редько Р. М., Якубенко В. В. (2019)
Смирнов О. О. - Корозійна тривкість конструкційних матеріалів у вольфраматних розчинах, Шепіль Т. Е., Козін В. Ю., Бєженко А. О., Рутковська К. С., Пилипенко О. І. (2019)
Лобач К. В. - Корозійна тривкість кераміки на основі SiC у гідротермальних умовах, Саєнко С. Ю., Шкуропатенко В. А., Воєводін В. М., Зикова Г. В., Зуйок В. А., Биков А. О., Товажнянський Л. Л., Чуняєв О. М. (2019)
Крижанівський Є. І. - Біокорозія та локалізація деградаційних процесів на поверхні сталі магістрального газопроводу, Полутренко М. С., Марущак П. О., Закієв І. М. (2019)
Каракуркчі Г. В. - Корозійні та фізико-механічні властивості покривів на сплаві AK12M2MgN, сформованих плазмово-електролітичним оксидуванням, Сахненко М. Д., Ведь М. В., Зюбанова С. І., Степанова І. І. (2019)
Бойчишин Л. М. - Електрохімічні властивості потрійних аморфних сплавів на основі заліза та кобальту в лужних розчинах, Герцик О. М., Лопачак М. М., Ковбуз М. О., Гула Т. Г., Пандяк Н. Л. (2019)
Кусков Ю. М. - Шляхи підвищення корозійної тривкості наплавленого під шаром флюсу покриву з високохромистого порошкового дроту, Жданов В. А., Рябцев І. О., Студент М. М., Веселівська Г. Г. (2019)
Мерцало І. П. - Електрохімічне одержання розчину аргентуму поліакрилату для синтезу наночастинок срібла, Мазур А. С., Кунтий О. І., Зозуля Г. І. (2019)
Чайковський Б. П. - Вплив температури та частоти навантаження на контактну втому сталей 20ХН3А і ШХ15 за дії агресивних середовищ, Кирилів В. І., Дутка В. Р., Ціж Б. Р., Максимів О. В., Микичак Б. М., Сидор П. Я. (2019)
Іваськевич Л. М. - Вплив легування кобальтом і гафнієм на корозійну та водневу тривкість жароміцного нікелевого сплаву (2019)
Лук’яненко О. Г. - Вплив вихідної структури на азотування титанового сплаву ВТ22, Погрелюк І. М., Кравчишин Т. М., Труш В. С. (2019)
Малишев В. В. - Синтез силіцидів хрому в йонних розплавах, Шахнін Д. Б., Габ А. І., Кублановський В. С., Шустер Д. (2019)
Суберляк О. В. - Вплив молекулярної маси полівінілпіролідону на фізико-механічні властивості композиційних поліамід-гідрогелевих мембран, Баран Н. М., Мельник Ю. Я., Гриценко О. М., Яцульчак Г. В. (2019)
Козачок О. П. - Контакт пружного тіла та жорсткої основи з виїмками, частково заповненими незмочувальною рідиною (2019)
Ясній В. П. - Фрактографічні особливості втомного руйнування сплаву нітинол, Никифорчин Г. М., Студент О. З., Свірська Л. М. (2019)
Штойко І. П. - 6-та літня школа з механіки руйнування Європейського товариства з цілісності конструкцій (2019)
Волкогон В. В. - Оптимізація біологічних процесів трансформації органічної речовини у чорноземі вилуженому, Москаленко А. М., Дімова С. Б., Пиріг О. В., Халеп Ю. М., Волкогон К. І. (2019)
Цвей Я. П. - Динаміка родючості чорнозему типового глибокого залежно від системи удобрення і ланки сівозміни, Власенко В. С. (2019)
Центило Л. В. - Зміна водного режиму чорнозему типового залежно від систем обробітку ґрунту (2019)
Кургак В. Г. - Наукові та технологічні основи органічного луківництва, Карбівська У. М., Панасюк С. С., Гавриш Я. В. (2019)
Олійник К. М. - Морфофізіологічні особливості формування продуктивності пшениці ярої в умовах зміни клімату, Юла В. М. (2019)
Єжов В. М. - Рослинництво декоративних культур в Україні: фактори розвитку та ризику (2019)
Буценко Л. М. - Вплив ліпополісахаридів Pseudomonas syringae pv. аtrofaciens на фотосинтетичний апарат пшениці, Пасічник Л. А., Гуляєва Г. Б., Патика В. П. (2019)
Небилиця М. С. - Удосконалення алгоритму критеріїв добору свиней батьківської форми за використання методу Blup, Бойко О. В. (2019)
Булгаков В. М. - Теоретичне дослідження висоти виступання головок коренеплодів буряків над поверхнею ґрунту при їх збиранні, Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Борис А. М., Ружило З. В. (2019)
Вожегова Р. А. - Зрошення — головний елемент сучасних агротехнологій в умовах Південного Степу України (2019)
Крутякова В. І. - Техніко-економічний аналіз проєктних рішень технологічного комплексу промислового виробництва ентомофагів (2019)
Шевчук Л. М. - Уміст біологічно активних речовин у плодах традиційних і малопоширених у культурі плодових порід (2019)
Title (2015)
Бейко Т. - Соціальна реабілітація підлітків із сімей групи ризику (2015)
Буляк Н. - Організація соціального виховання та соціалізації дитини в дошкільному навчальному закладі (2015)
Главацька О. - Сутність соціальної профілактики делінквентної поведінки неповнолітні (2015)
Гостинська У. - Профорієнтаційна робота соціального педагога з учнями загальноосвітньої школи (2015)
Козин I. - Соціальна профілактика штучного переривання вагітності серед дівчат-старшокласниць в Україні (2015)
Кульчицький В. - Патріотичне виховання як педагогічна організація процесу оволодіння особистістю соціальним досвідом (2015)
Мальована Л. - Теоретико-методичні основи роботи соціального педагога з учнями загальноосвітньої школи (2015)
Молень М. - Соціокультурна адаптація студентів у вищих навчальних закладах (2015)
Омельянчук Г. - Проблема соціального супроводу осіб із затримкою психічного розвитку (2015)
Пукало Г. - Ресоалізація неповнолітніх засуджених, звільнених від відбування покарання з випробуванням як соціально-педагогічна проблема (2015)
Савітська O. - Гендерна культура – основа морального розвитку студентської молоді (2015)
Сагайдак Т. - Сирітство як соціальне явище та наукова проблема (2015)
Скобель О. - Формування гендерної культури старшокласників у соціально педагогічній діяльності (2015)
Слободюк Н. - Моделі інклюзивної освіти для дітей з синдромом Дауна як осіб з особливими потребами: зарубіжний досвід та можливість його запровадження в Україні (2015)
Слозанська Г. - Особливості академічної мобільності у вищих навчальних закладах (2015)
Чернявська О. - Профілактика вживання психоактивних речовин старшокласниками через розвиток вміння протистояти тиску оточуючих (2015)
Фляк Л. - Соціальні послуги центрів зайнятостіз професійної ресоціалізації безробітних (2015)
Шегда З. - "Торгівля людьми" як соціальна проблема (2015)
Кириленко В. І. - Підходи до розуміння культури як детермінанти економічної діяльності, Федоренко Т. О. (2019)
Слизька А. В. - Теоретична модель Адама Сміта, як спосіб подолання кризи в Україні, Сидоренко Р. Р. (2019)
Мисилюк В. С. - Концептуальні підходи до визначення поняття "корпоративне підприємництво" та його типологізація (2019)
Дем'яненко С. І. - Обгрунтування доцільності впровадження зрошення в агарному підприємстві, Фомічов М. В. (2019)
Фролова Л. Ф. - Вартість як критерій ефективності управлінських рішень на підприємстві, Мельник О. В. (2019)
Зозульов О. В. - Поняття маркетингового стресстестування бізнес-моделі підприємства, як фактора сталого розвитку організації, Менькова К. І. (2019)
Грабовенко О. В. - Економічні виміри диверсифікації діяльності підприємств (2019)
Ілляшенко С. М. - Класифікація методів комерціалізації інновацій організацій в контексті обґрунтування напрямів їх інноваційного розвитку, Шипуліна Ю. С., Ілляшенко Н. С. (2019)
Гринько Т. В. - Формування та впровадження системи стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах господарювання, Кащіна К. С. (2019)
Царьов В. М. - Особливості технологічних укладів в цифровій економіці (2019)
Бурківська К. Є. - Динаміка кількісних та якісних характеристик трудового потенціалу переробної промисловості в Житомирській області (2019)
Бараник З. П. - Теоретико-методологічні засади статистичного аналізу державного боргу України, Глоба А. М. (2019)
Гонтарева І. В. - Інформаційні засоби підвищення ефективності комерційної діяльності підприємницьких структур на міжнародних ринках, Гудович М. О. (2019)
Вожегова Р. А. - Науково-практичні аспекти формування ресурсоощадних систем зрошуваного землеробства у Південному регіоні (2019)
Вожегова Р. А. - Теоретичні основи та агроекологічне обґрунтування заходів підвищення продуктивності зрошуваних земель в умовах півдня України, Біляєва І. М., Пілярський В. Г., Пілярська О. О., Бойценюк Х. І. (2019)
Грановська Л. М. - Продуктивність 4-пільної плодозмінної сівозміни за різних систем основного обробітку ґрунту та фону мінерального живлення, Малярчук М. П., Томницький А. В., Малярчук А. С. (2019)
Вожегова Р. А. - Методи підвищення ефективності вирощування ріпаку озимого в умовах Південного Степу, Влащук А. М., Дробіт О. С., Шапарь Л. В., Дзюба М. В. (2019)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва в Південному Степу, Димов О. М. (2019)
Коваленко А. М. - Дослідження з розробки систем землеробства на неполивних землях Південного Степу, Новохижній М. В., Коваленко О. А., Тимошенко Г. З. (2019)
Заєць С. О. - Осінній ріст та розвиток рослин ячменю озимого на зрошуваних землях залежно від гідротермічних умов, сорту, строків сівби і регуляторів росту, Кисіль Л. Б. (2019)
Балашова Г. С. - Продуктивність картоплі при вирощуванні за весняного садіння в умовах зрошення на півдні України залежно від фітогормональної регуляції рослин, Бояркіна Л. В. (2019)
Вожегова Р. А. - Ефективність селекції сої в умовах зрошення Південного Степу, Боровик В. О., Біднина І. О., Рубцов Д. К. (2019)
Балашова Г. С. - Вплив ярусу живця та складу живильного середовища на процеси мікроклонального розмноження картоплі in vitro, Лавриненко Ю. О., Вожегова Р. А., Котов Б. С. (2019)
Лавриненко Ю. О. - Селекція гібридів кукурудзи для умов зрошення, Марченко Т. Ю., Забара П. П. (2019)
Тищенко О. Д. - Досягнення та перспективи селекції люцерни для умов зрошення, Тищенко А. В., Пілярська О. О., Куц Г. М. (2019)
Косенко Н. П. - Cпособи насінництва буряку столового за краплинного зрошення на півдні України, Погорєлова В. О., Бондаренко К. О. (2019)
Чернозуб В. П. - Вивчення дії стимулюючих ефектів на біомасу, Новіков В. О. (2019)
Новікова А. О. - Аналіз та моделювання фізіології синаптичної передачі, Пастушенко Д. Р. (2019)
Коваленко В. Ф. - Відстань дії поля форми (2019)
Кулагін В. О. - Аналіз та моделювання фізіології та функціонування ВНС, Новікова А. О. (2019)
Злепко С. М. - Аналіз впливу запахів на функціональний стан людини, Новікова А. О., Луценко В. А. (2019)
Єфременко В. Г. - Сучасні тенденції в розробці металевих біоматеріалів для імплантів. Частина 1: сплави на основі титану (2019)
Єфременко В. Г. - Сучасні тенденції в розробці металевих біоматеріалів для імплантів. Частина 2: нержавіючі сталі. Сплави на основі Со, Ta, Nb, Zr (2019)
Явдошко А. С. - Комп'ютерне моделювання безкровного розрізання живих тканин електрохірургічними затискачами та ножицями в хірургії, Стасюк Ю. П., Лебедев А. В. (2019)
Литвиненко В. М. - Розробка пристрою для рефлексотерапії, Порубльов О. О. (2019)
Гіленко О. П. - Департамент технічного регулювання та метрології Мінекономрозвитку: метрологічна діяльність у 2014 році (2015)
Кузьменко Ю. В. - Законодавчо регульована метрологія відповідно до OIML D1 та нової редакції Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність", Черепков С. Т., Несвідоміна Л. Ю., Потоцький І. О. (2015)
Петришин І. С. - Вторинний еталон одиниць об’єму та об’ємної витрати газу в діапазоні мікровитрат на базі установки еквівалентного витіснення рідини, Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2015)
Кондрашов С. І. - Підвищення точності цифрових вимірювальних приладів з частотними автогенераторними датчиками, Гусельніков О. В. (2015)
Кошовий М. Д. - Вибір та обгрунтування методу комплексного оцінювання показників метрологічного забезпечення продукції, Ноженко О. М. (2015)
Черепащук Г. О. - Оцінка невизначеності вимірювання середнього коефіцієнта відносного тертя фрикційних демпферів за випробувань ресорних підвісів вантажних вагонів, Потильчак О. П., Бикова Т. В. (2015)
Терещенко В. В. - Дослідження похибок вимірювання світлотехнічних характеристик імітаторів світлових приладів транспортних засобів (2015)
Демченко А. Ю. - Метрологічне забезпечення обліку об’єму скрапленого газу під час його продажу на автогазозаправних станціях, Коваль В. Л., Леонов Г. І. (2015)
Коцюба А. М. - Cтатистичне оцінювання СКВ випадкової похибки ЗВТ за умови лінійного дрейфу систематичної похибки, Заїка В. П. (2015)
Петров В. В. - Метрологічний контроль геофізичного обладнання України, Бріцький О. І., Олещук Е. І., Фещенко А. І., Щербіна С. В. (2015)
Ковальчук В. В. - Модифікація твердотільної матриці шляхом формування нанокластерної підсистеми, Сербов М. Г., Цуркан О. В. (2015)
Гордієнко Т. Б. - Стан і перспективи удосконалення вищої та післядипломної освіти у галузі метрології та приладобудування в Україні, Габер А. А. (2015)
Гоц Н. Є. - Всеукраїнська науково-технічна конференція молодих вчених у сфері метрології (2015)
До 60-річчя Василя Васильовича Паракуди (2015)
До 50-річчя метрологічної діяльності Катерини Петрівни Іванової (2015)
План набору слухачів на 2015 рік (2015)
Editorial (2019)
Воронкевич О. - Психологічні аспекти роботи соціального працівника із вихованцями інтернатних закладів, Чопик С. (2019)
Козубовська I. - Територіальна громада як об’єкт діяльності фахівця з соціальної роботи (2019)
Кузьменко Ю. - Прo рeaлiзaцiю у coцiaльнiй рoбoтi ceрeдoвищнoгo пiдxoду при фoрмувaннi мiжocoбиcтicниx cтocункiв в умoвax дитячoгo будинку ciмeйнoгo типу (2019)
Олексюк Н. - Cоціальна реабілітація як напрям соціальної роботи з засудженими в установах виконання покарань України (2019)
Романовська Л. - Соціальна реклама у профілактиці девіантної поведінки молоді (2019)
Сорока О. - Підхід резилієнс у реабілітації соціально-дезадаптованих підлітків, Калаур С. (2019)
Агаркова Н. - Підготовка майбутніх вихователів та вчителів початкових класів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (2019)
Андреев В. - Педагогічна взаємодія викладачів коледжу мистецького напрямку (2019)
Кульчицький В. - Патріотичне виховання молоді як соціально-педагогічний процес, Петришин Л. (2019)
Дударьов В. - Oсобливості інтерактивних технологій навчання у професійній підготовці соціального працівника, Щербина С. (2019)
Шевчук Л. - Використання "авс-моделі" для формування ціннісної складової когнітивного компоненту професійної ідентичності соціального педагога, який працює у системі інклюзивної освіти, Шевчук T. (2019)
About the authors (2019)
Call for papers (2019)
Величко О. М. - Міжнародні звірення в рамках Соомет національних еталонів одиниць електричної ємності номіналом 10 і 100 пФ, Шевкун С. М. (2015)
Самойленко О. М. - Визначення маси нафтопродуктів і скраплених вуглеводневих газів ультразвуковими рівнемірами Analiq-M, Тертишний Є. В. (2015)
Лесовой Л. В. - Визначення параметрів витратоміра, оптимального за точністю вимірювання витрати природного газу, Фединець В. О., Кузик В. А., Чабан Б. І. (2015)
Стенцель Й. І. - Дослідження складних систем контролю та управління методом квадратур, Літвінов К. А., Проказа О. І., Рябіченко А. В. (2015)
Приміський В. П. - Полум’яно-іонізаційний детектор з коаксіальним подаванням газів. Експериментальні дослідження, Івасенко В. М. (2015)
Кондрашов С. І. - Контроль метрологічного стану систем з нелінійними первинними перетворювачами за допомогою тестових впливів, Опришкіна М. І., Мацак О. В. (2015)
Гоц Н. Є. - Удосконалення метрологічного забезпечення термометрії за інфрачервоним випроміненням (2015)
Коцюба А. М. - Особливості калібрування ЗВТ відповідно до нової редакції Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" (2015)
Одноралов В. М. - Калібрування та повірка ЗВТ: відмінності й подібності (2015)
Петришин Н. І. - Застосування системних технологій управління вимірюваннями на стадії проектування вузлів обліку газу (2015)
Кучерук В. Ю. - Дослідження похибок непрямих вимірювань зоотехнічних параметрів тварин, Кулаков П. І., Гнесь Т. В., Паламарчук Є. А. (2015)
План набору слухачів на 2015 рік (2015)
Вітальні послання директорів Міжнародних бюро з мір і вагів Мартіна Мілтона та законодавчої метрології Стівена Паторея з нагоди Всесвітнього дня метрології 2015. Вимірювання та світло (2015)
Левбарґ О. С. - Засідання Генеральної асамблеї Eurachem (2015)
Величко О. М. - Міжнародні звірення в рамках Коомет національних еталонів одиниці електричної потужності на промисловій частоті, Карпенко С. Р., Гачок В. М. (2015)
Воробйов Л. Й. - Уточнений розрахунок чутливості термоелектричних перетворювачів теплового потоку, Декуша Л. В., Грищенко Т. Г., Ковтун С. І., Шмаров Є. В. (2015)
Шабашкевич Б. Г. - Метрологічний комплекс для повірки і градуювання оптоелектронних приладів у видимому діапазоні спектра, Добровольський Ю. Г., Юр’єв В. Г. (2015)
Чеберячко С. І. - Визначення розмірів вибірки для проведення лабораторних випробувань фільтрувальних півмасок, Радчук Д. І., Яворська О. О. (2015)
Руженцев И. В. - Порівняльний аналіз точності запропонованого й зарезонансного методів вимірювання дисбалансу роторів, Мамонтов А. В. (2015)
Івах Р. М. - Вибір оптимальних параметрів ємнісного первинного перетворювача діелькометричного вологоміра (2015)
Костиря А. А. - Підвищення точності визначення координат ультразвукової системи локального позиціонування, Лівнов В. А. (2015)
Кузьменко Ю. В. - Аналіз невизначеності вимірювань витрати води у витратомірних установках, Зайцева О. О. (2015)
Середюк О. Є. - Експериментальні дослідження вузлів обліку природного газу різних принципів дії, Лютенко Т. В. (2015)
Ковальчук В. В. - Вимірювальна система визначення геометричних параметрів нанокластерної підсистеми речовини, Сербов М. Г., Панченко О. О. (2015)
Калинюк М. М. - Визначення вмiсту азоту в алюмінієвих сплавах методом відновлювального плавлення у потоці гелію, Капiтанчук Л. М., Калинюк О. М. (2015)
Столярчук П. Г. - Всеукраїнська студентська олімпіада за напрямом підготовки "Метрологія, стандартизація та сертифікація", Гоц Н. Є. (2015)
План набору слухачів на ІІ півріччя 2015 року (2015)
Андрійчук М. Т. - Вітчизняні видання історичної тематики у війнах пам’ятей (2019)
Бессараб А. О. - Місце вімельбухів у репертуарі українських дитячих видавництв (2019)
Венидиктов С. В. - Феномен Euronews в медійному просторі європейської інтеграції (2019)
Головко О. А. - Сайт вищого навчального закладу як елемент сучасної масової комунікації (2019)
Гриценко О. С. - Редакційно-видавничий процес у період підвищення політичної активності протягом виборчої кампанії (2019)
Карнаух А. С. - Аналіз зовнішнього середовища розвитку спортивних комунікацій (2019)
Кисіль В. В. - Медіаканали комунікації для популяризації інженерно-технічної науки (2019)
Лоза Г. І. - Технічні журнали у структурі видавничої діяльності "КПІ ім.?Ігоря Сікорського" (2019)
Мединська О. Я. - Використання інноваційних педагогічних технологій у підготовці майбутніх журналістів (2019)
Назаренко О. В. - Якість роботи редактора над текстовим контентом сайта для масового відвідувача (на прикладі ресурсу http://cookery.com.ua) (2019)
Пелешок О. О. - До проблеми краєзнавчого наративу у вимірах журналістики: науково-інтерпретаційна парадигма (2019)
Поберезська Г. Г. - Огляд українських медіаосвітніх ресурсів в інтернеті як джерел формування медіакультури особистості (2019)
Побідаш І. Л. - Сторітелінг: ознаки "гарної" історії (2019)
Скороход Т. О. - Інтенціональний потенціал текстів студентської періодики (2019)
Тріщук О. В. - Редакторське опрацювання структури галузевого періодичного видання, Євсев’єва В. М. (2019)
Файчук Т. Г. - Лексико-граматичні оcобливості перекладу конвенції про права дитини українською мовою (2019)
Фіголь Н. М. - Поняття та складники електронного навчального дискурсу (2019)
Фісенко Т. В. - До питання про класифікацію спеціалізованих видань (2019)
Fiialka S. B. - Socio-communicative approach to studying of the educational literature (2019)
Hoffmann T. - Safety studies as a new form of education in universities — the media and law context (2019)
Mikosz J. - Aspekty opiniotworczosci polskich dziennikow i prasy tabloidowej (2019)
Artemenko O. V. - Development of the Electronic Training Tool Conceptual Model "Re-Routing During the Flight", Lomakina M. E., Surkova K. V., Artemenko D. Y. (2019)
Ноздріна Л. В. - Інноваційні Cloud Computing: виклики для освіти (2019)
Samchynska Y. B. - Organizational and Methodological Support for evaluation of Companies’ IT-Processes (2019)
Сокол І. М. - Моніторингове дослідження використання хмарних технологій керівниками закладів загальної середньої освіти запорізької області (2019)
Попова Г. В. - Симуляційні тренажери в підготовці майбутніх судноводіїв (2019)
Самборська О. Д. - Понятійний тезаурус інформаційно-цифрової компетентності майбутнього педагогічного працівника початкової освіти (2019)
Гуржій А. М. - Хмарні ресурси та сервіси для підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій: критерії добору, приклади використання, Глазунова О. Г., Волошина Т. В., Корольчук В. І., Якобчук О. В. (2019)
Sherman M. I. - Designing a Web Resource for Studying the Arduino Platform as a Means of Generating the Professional Competence of Future Engineers-Programmers with a Higher Education Level "Master", Samchynska Y. B., Kuzheliuk N. I. (2019)
Валько Н. В. - Робототехніка як засіб підготовки майбутніх вчителів природничо-математичних дисциплін (2019)
Стрюк А. М. - "Advanced Course on Software Engineering" as the First Model for Training of Software Engineers (2019)
Vdovychyn T. V. - Recommendations for the Use of Open Systems Network Technologies in The Study of Future Bachelors of Informatics, Kohut U. P., Sikora O. V. (2019)
Ожиндович Л. М. - Використання проблемно/проєктно орієнтованих технологій навчання для студентів технічних та ІТ-спеціальностей на прикладі курсу "Системи керування вмістом веб-сайтів" (2019)
Новаковський Л. Я. - Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення: потрібні відповідальні та зважені рішення, Мартин А. Г. (2019)
Вожегова Р. А. - Формування гумусного стану та поживного режиму ґрунту під кукурудзу на зерно в сівозміні на зрошенні, Малярчук М. П., Малярчук А. С., Марковська О. Є. (2019)
Наумов А. О. - Способи підвищення адаптивних здатностей рослин кавуна до негативних абіотичних чинників Південного Степу, Лимар А. О. (2019)
Польовий В. М. - Вплив змін клімату на розвиток рослинництва в умовах Західного регіону, Лукащук Л. Я., Лук’яник М. М. (2019)
Рудник-Іващенко О. І. - Оцінка біологічних особливостей нового сорту беладони Прекрасна пані за різних умов вирощування, Ярута О. Я. (2019)
Діденко С. Ю. - Використання індукованого мутагенезу для створення пшениці м’якої ярої з крохмалем типу ваксі, Голік О. В., Реліна Л. І., Вечерська Л. А. (2019)
Демидов О. А. - Урожайність та гомеостатичність колекційних зразків пшениці ярої, Хоменко С. О., Чугункова Т. В., Федоренко І. В. (2019)
Адамчук В. В. - Математична модель коливального руху спіралі очисника картоплі від домішок, Булгаков В. М., Головач І. В., Ружило З. В. (2019)
Скачок Л. М. - Агроекологічна ефективність елементів технології вирощування міскантусу на радіоактивно забруднених ґрунтах, Потапенко Л. В., Горбаченко Н. І. (2019)
Солоха М. О. - Моніторинг стихійних звалищ та ґрунтів на основі аерофотознімання (2019)
Слюсар І. Т. - Методологічні особливості розрахунків доз добрив у сівозміні на осушуваних органогенних ґрунтах (2019)
Сало І. А. - Сучасний стан галузі рослинництва в Україні, Попова О. П. (2019)
І. Т.Слюсарю — 80 (2019)
Скрильник Є. В. - Отримання органічного добрива з відновлюваної рослинної сировини, Кутова А. М., Гетманенко В. А., Цигічко Г. О. (2019)
Танчик С. П. - Вплив удобрення та обробітку ґрунту на врожайність культур сівозміни, Центило Л. В., Цюк О. А. (2019)
Приведенюк Н. В. - Вплив площі живлення на продуктивність меліси лікарської за розсадного способу вирощування, Шевчук Н. М. (2019)
Шило М. П. - Новий сорт м’яти Лада для вирощування на аптечний лист, Піщенко О. В., Павленко С. В. (2019)
Онищенко О. І. - Регулятори росту рослин як можливий чинник захисту огірка від грибних інфекцій, Чаюк О. О., Моргун О. В. (2019)
Седіло Г. М. - Ефективність згодовування комбікормів удосконаленої рецептури ремонтним яркам української гірськокарпатської породи, Вовк С. О., Петришин М. А. (2019)
Роїк М. В. - Добір генотипів імбиру, толерантних до абіотичних стресових факторів в умовах in vitro, Бех Н. С., Коцар М. О. (2019)
Булгаков В. М. - Аналітичне дослідження процесу просіювання ґрунту крізь поверхню очисника картопляного вороху, Головач І. В., Ружило З. В., Черниш О. М. (2019)
Белоліпський В. О. - Взаємодія фактичних і припустимих показників ерозійно-гідрологічних процесів на імовірнісній основі, Полулях М. М. (2019)
Вірьовка В. М. - Особливості технології вирощування міскантусу гігантського на осушуваних органогенних ґрунтах Лівобережного Лісостепу, Опанасенко О. Г., Перець С. В. (2019)
Борсолюк Л. М. - Дослідження жирнокислотного складу м’ясних паштетів та їх стійкості до окиснення, Вербицький С. Б., Войцехівська Л. І., Шелкова Т. В. (2019)
Кислинська А. С. - Економічна та біоенергетична ефективність комплексної передпосівної обробки насіння гречки Хетоміком та Діазобактерином, Халеп Ю. М. (2019)
Третяк А. М. - Понятійно-категоріальний апарат права постійного користування земельними ділянками, Третяк В. М., Ковалишин О. Ф. (2019)
Історія освіти, науки і техніки в Україні (2019)
Левбарґ О. С. - Засідання Технічного комітету ISO/TC 193 "Природний газ" (2015)
Рожнов М. С. - Міжнародні ключові звірення еталонів електролітичної провідності рідин Coomet.QM-K36, Гаврилкін В. Г., Прокопенко Л. В., Стеннік О. Ю. (2015)
Воронцов Є. В. - Щодо похибки еталонних металевих мірників 1-го розряду, які використовують як еталони порівняння під час звірень, Гиря П. М., Лобойченко М. М., Коршунов В. О., Народницький Г. Ю. (2015)
Голуб К. Ю. - Експериментальні дослідження перспективного способу визначення вологості речовин, Заболотний О. В., Заболотний В. О. (2015)
Петришин І. С. - Аналіз і оцінка метрологічних характеристик вимірювальної системи енергетичної цінності природного газу, Присяжнюк Т. І., Петришин Н. І., Бас О. А., Данів В. М. (2015)
Лесовой Л. В. - Удосконалення рівняння невизначеності результату вимірювання витрати перегрітої пари за допомогою стандартного сопла, Матіко Ф. Д. (2015)
Петровська І. Р. - Методика проектування вольтметра в середовищі LabVIEW для модуля NI USB-6009, Івах Р. М., Ковальчук О. І. (2015)
Мануляк І. З. - Модель оцінювання нижньої межі чутливості міткового перетворювача витрати газу (2015)
Чалий В. П. - Щодо обґрунтування терміна "непевність" у вимірюванні, Чала О. В. (2015)
Trevoho I. - Determination of Normal Height Points of the Standard of Geodetic Test Field by GNSS Technology, Tsyupak I. (2015)
Козубовський В. Р. - Іон-селективні датчики рідких середовищ (2015)
Зайцева О. О. - IX Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми обліку теплоти та води", Ісхакова О. Б. (2015)
VI Міжнародний конкурс "Кращий молодий метролог Коомет-2015" (2015)
План набору слухачів на ІІ півріччя 2015 року (2015)
Пархоменко В. Д. - Системний підхід до розуміння сутності постіндустріальної інтелектуальної економіки, Пархоменко О. В., Секі С. (2019)
Kiryukhin M. M. - Top-4 secrets for science literacy promotion (2019)
Вавіліна Н. І. - Підготовка наукових кадрів як основа формування інтелектуального капіталу країни (2019)
Андрощук Г. О. - Патентний ландшафт як інструмент прогнозування світових технологічних трендів: сфера озброєння та військової техніки, Кваша Т. К. (2019)
Мельник-Мельников П. Г. - До питання раціонального пошуку інвесторів українськими вченими,зокрема серед корпоративних венчурних фондів у медико-біологічній галузі, П’ятчаніна Т. В., Огородник А. М. (2019)
Груздова Т. В. - Адаптація міжнародних індикаторів публічних послуг у системі охорони здоров’я України: проблеми та перспективи (2019)
Balanchuk I. S. - Social innovation in traditional Norway:background and features (2019)
Волошенюк Л. В. - Інноваційне підприємництво як ефективний механізм трансферу технологій в Ізраїлі, Горностай Н. І., Михальченкова О. Е. (2019)
Гусейнова А. - Тенденции развития электронных услуг (2019)
Чмир О. С. - Розвиток екосистеми підтримки науки,освіти та інновацій (2019)
Володарский Е. Т. - Метод уменьшения неопределенности принятия решения при измерительном контроле. Часть 1. Влияние функции преобразования измерительного канала на неопределенность результатов контроля, Кошевая Л. А., Варша З. (2015)
Воробйов Л. Й. - Методичні похибки за вимірювання густини теплового потоку, Грищенко Т. Г., Декуша Л. В., Ковтун С. І. (2015)
Купко О. Д. - Вимірювання кореляційної колірної температури ламп з вольфрамовим тілом розжарювання, Терещенко В. В. (2015)
Ведміцький Ю. Г. - Числове перетворення вібропараметрів гідрогенератора на основі інтегральних віброприскорень 1-го і 2-го порядків, Кухарчук В. В., Граняк В. Ф. (2015)
Кепещук Т. В. - Повірка (калібрування) масових витратомірів. Оцінювання похибки та невизначеності вимірювань (2015)
Квасніков В. П. - Інтелектуальна система моделювання випадкових процесів з комплексним підходом визначення похибок, Лещенко Ю. П. (2015)
Борис І. О. - Пристрої для вимірювання та регулювання. Модернізація старих автоматизованих систем управління, Крупей М. П., Галуга В. О. (2015)
Косач Н. І. - Методи математичної статистики як інструмент прогнозування температури циркуляційної води у відкритих гідротехнічних спорудах АЕС, Бейнер Н. В. (2015)
Костиря О. О. - Експериментальні дослідження ультразвукової системи локального позиціонування, Лівнов В. О. (2015)
Skliarov V. - Modeling and Evaluation of the Aging and Degradation Process of Sealed Enclosure System of Nuclear Power Plant, Huriev M., Zabelskyi A. (2015)
Дзисюк О. В. - Актуальні питання метрологічного забезпечення зразків (комплексів) озброєння та військової техніки у процесі переведення на експлуатацію за технічним станом, Бойко В. М., Рондін Ю. П. (2015)
Шатохіна Ю. В. - Забезпечення контролю якості стічних вод (2015)
План набору слухачів на 2016 рік (2015)
Заришняк А. С. - Єдина інформаційна система польових дослідів та використання її для розробки сучасних агротехнологій вирощування сільськогосподарських культур, Балюк С. А., Лісовий М. В. (2018)
Тараріко Ю. О. - Агроресурсний потенціал меліорованих земель гумідної зони України (2018)
Кургак В. Г. - Продуктивність багаторічних злакових трав і їх сортосумішей на осушених торфових ґрунтах, Штакал М. І., Штакал В. М. (2018)
Шевель Л. О. - Формування ознакової колекції калістефусу китайського (Callistephus chinensis (L.) Nees) в Інституті садівництва НААН, Трохимчук А. І. (2018)
Мандигра М. С. - Вивчення впливу генно-модифікованої сої лінії MON 89788 на організм лабораторних тварин, Долецький С. П., Куцан О. Т., Шевцова Г. М., Романько М. Є., Оробченко О. Л., Герілович І. О. (2018)
Роїк М. В. - Динаміка анатомо-морфологічних показників рослин міскантусу з культури in vitro за вирощування у відкритому ґрунті, Коцар М. О. (2018)
Запольський Я. С. - Використання препарату Лізоформін 3000 для отримання асептичної культури жимолості в умовах in vitro, Медведєва Т. В., Натальчук Т. А., Бублик М. О. (2018)
Булгаков В. М. - Експериментальне дослідження показників роботи гичкозбиральної машини для суцільного зрізу гички, Ігнатьєв Є. І. (2018)
Вишневський В. І. - Актуальність нових правил експлуатації каскаду дніпровських водосховищ, Шевчук С. А., Яцюк М. В. (2018)
Демиденко О. В. - Вуглецево-азотний обіг в агроценозах сівозмін, Шаповал І. С., Бойко П. І., Величко В. А. (2018)
Городиська І. М. - Використання біопрепаратів за умов органічного виробництва сої, Плаксюк Л. Б., Чуб А. О. (2018)
Романюк В. І. - Формування високопродуктивних посівів ячменю ярого залежно від факторів інтенсифікації в умовах Лісостепу Правобережного (2018)
М. І. Ромащенку — 70 (2018)
Пам’яті О. О. Созінова (2018)
Tokar А. Yu. - Optimize the fermentation process of strawberry must for unfortified wine, Gayday I. V., Yushina O. Yu., Litovchenko O. M., Voitsekhivskyi V. I. (2019)
Козійчук Е. Ш. - Еколого-географічне різноманіття фітомікробентосу водойм та водотоків Кілійської дельти Дунаю (2019)
Омельченко Н. М. - Постнатальний розвиток щурів четвертого покоління при вживанні трансгенної сої та під впливом наночастинок аргентуму, Кучерява В. А., Дроник Г. В. (2019)
Сахненко В. В. - Особливості виживання та розвитку шкідливої черепашки (Eurygaster integriceps Put.) та елії гостроголової (Aelia acuminate L.) на пшениці озимій в Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2019)
Заєць С. О. - Осінній період росту і розвитку рослин та формування насіннєвої продуктивності сортів тритикале озимого (Triticosecale Witt.) в умовах зрошення, Фундират К. С. (2019)
Полуніна О. В. - Продуктивність та економічна оцінка вирощування двопровідникових саджанців яблуні залежно від висоти окулірування і способу створення двох провідників, Майборода В. П. (2019)
Лавриненко Ю. О. - Насіннєва продуктивність сортів буркуну білого однорічного на півдні України, Влащук А. М., Дробіт О. С., Влащук О. А. (2019)
Паламарчук І. І. - Динаміка формування площі листків рослин патисона залежно від сортових особливостей в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Різник В. М. - Захист посівів сочевиці їстівної (Lens culinaris medic.) від бур'янів, Макух Я. П., Ременюк С. О. (2019)
Вожегова Р. А. - Ефективність агроекологічних заходів у сівозмінах на зрошуваних землях Півдня України, Малярчук М. П., Малярчук А. С., Ушкаренко В. О., Марковська О. Є. (2019)
Каленська С. М. - Економічна оцінка вирощування гібридів сорго зернового в умовах Лівобережного Лісостепу України, Найденко В. М. (2019)
Діордієва І. П. - Агробіологічний потенціал та походження сорту тритикале озимого стратег, Рябовол Л. О. (2019)
Кисельов Д. О. - Отримання яблучного пектину з використанням лимонної кислоти, Гриник І. В. (2019)
Волкогон В. В. - Спрямованість ґрунтово-мікробіологічних процесів за впливу органічних і мінеральних добрив, Пиріг О. В., Британ Т. Ю. (2018)
Місєвич О. В. - Водоспоживання рослин буркуну білого сорту південний залежно від застосування препаратів Трефлан 480 та Пульсар 40 в умовах Південного Степу України, Влащук А. М., Шапарь Л. В., Конащук О. П. (2019)
Боговін А. В. - Вплив агротехнічних заходів на екобіоморфну структуру та продуктивність самовідновлювальних лучних екосистем Лісостепу, Пташнік М. М. (2018)
Кривенко А. І. - Економічна ефективність елементів технології вирощування пшениці озимої у сівозмінах Південного Степу України (2019)
Уліч О. Л. - Тенденції зміни строків сівби пшениці м’якої озимої (Triticum aestivum L.) у південній частині Правобережного Лісостепу України за трансформації клімату (2018)
Романюк В. І. - Порівняльна оцінка конкурентоспроможності технологій вирощування ячменю ярого на зерно в умовах Правобережного Лісостепу (2019)
Петриченко В. Ф. - Сталий розвиток лукопасовищного кормовиробництва в умовах змін клімату, Корнійчук О. В., Векленко Ю. А. (2018)
Центило Л. В. - Параметри вмісту гумусу в чорноземі типовому залежно від агровиробничого використання (2019)
Козир В. С. - Етологічні способи утримання бугаїв і стимуляції їхньої статевої функції, Барабаш В. І. (2018)
Діхтяр О. О. - Утримання бджолиних сімей та їх використання на медоносних угіддях соняшнику в умовах Житомирського Полісся (2019)
Зєльдін В. Ф. - Технологічний спосіб підвищення ефективності галузі свинарства в спеціалізованому господарстві (2018)
Якубчак О. М. - Вплив германію цитрату на показники якості та безпечності меду натурального, Єрмак А. В. (2019)
Сідашова С. О. - Етологічні та морфо-функціональні особливості статевої циклічності корів в умовах промислового виробництва молока, Ковтун С. І., Щербак О. В. (2018)
Крог А. О. - Зміни неспецифічної ланки імунітету в організмі качок пекінської породи в постнатальному періоді онтогенезу (2019)
Мороз В. В. - Ферментативна активність гною за використання біологічно активних препаратів , Каплінський В. В., Воробель М. І., Гармадій О. С. (2018)
Пустовіт Н. А. - Використання тест-об'єктів в системі дезінфекції при боротьбі зі збудниками кампілобактеріозу, Пінчук Н. Г. (2019)
Іващенко О. О. - Проблема дефіциту води на орних землях України, Іващенко О. О. (2018)
Новицький В. П. - Фундаментальні інструменти вдосконалення системи ведення мисливського господарства в агроландшафтах України, Білоус В. М., Дебела О. О. (2019)
Куцик Т. П. - До питання впливу умов зберігання на якість лікарської рослинної сировини , Горлачова І. В., Глущенко Л. А. (2018)
Спаський Г. В. - Інвестиційні пріоритети сучасного розвитку аграрних підприємств Закарпаття, Гаврилова А. В. (2018)
Войтюк А. В. - Формування і розвиток Національної системи фінансово-кредитного забезпечення аграрного виробництва (2018)
Адамчук В. В. - За яких умов земля може мати справжнього господаря, Булгаков В. М., Надикто В. Т. (2018)
Т. К. Горовій — 70 (2018)
Володарский Е. Т. - Метод уменьшения неопределенности принятия решения при измерительном контроле. Часть 2. Коррекция уставок выходной величины, Кошевая Л. А., Варша З. (2015)
Тимофеєв Є. Т. - Забезпечення дозиметричного контролю лазерного випромінювання (2015)
Квасніков В. П. - Шляхи підвищення точності вимірювання деформації та механічних напружень, Ганєва Т. І. (2015)
Левикін В. М. - Оцінювання часових характеристик подій дискретних процесів у відповідності до концепції GUM, Чала О. В. (2015)
Зенкін А. С. - Акустичний контроль конструкційних матеріалів з використанням амплітудно-залежного внутрішнього тертя, Лісовець С. М., Здоренко В. Г. (2015)
Косач Н. І. - Упровадження в Україні стандартів ISO 7066-1 та ISO 7066-2 з оцінення невизначеності під час калібрування та застосування приладів вимірювання витрати (частина 1), Большаков В. Б. (2015)
Назаренко Л. А. - Системи дорожнього освітлення з урахуванням присмеркової фотометрії, Можаровська Т. В. (2015)
Петришин І. С. - Дослідження енергетичної цінності природного газу у споживачів комунально-побутового сектору, Присяжнюк Т. І., Бас О. А. (2015)
Machekhin Yu. - The Evaluation of Cooled Particles’ Parameters by Instruments of Nonlinear Metrology, Kurskoy Yu. (2015)
Мотало А. В. - Аналіз і синтез кваліметричних шкал, Мотало В. П., Стадник Б. І. (2015)
Калинюк М. М. - Особливості визначення вмісту водню в мідних сплавах, Адєєва Л. І., Козін Р. В. (2015)
Тищенко Б. О. - До 50-річчя метрологічної служби ННЦ "ХФТІ" (2015)
План набору слухачів на 2016 рік (2015)
Примаченко С. В. - Моделювання структури супрамолекулярних комплексів борна кислота-пектин, Кустовська А. Д., Чумак В. Л., Максін В. І. (2019)
Мазур І. О. - Плавнева амфіфітна рослинність пониззя південного бугу в умовах новітніх еколого-гідрологічних змін стану заплави (2019)
Ушкалов В. О. - Напрями розбудови інфраструктури лабораторного супроводу агровиробництва (2019)
Прокопік Н. І. - Оцінка посухостійкості сортів пшениці м’якої озимої різного еколого-географічного походження за умов осмотичного стресу, Чугункова Т. В., Хоменко С. О. (2019)
Чаплоуцький А. М. - Фізико-хімічні показники плодів яблуні залежно від способу і строку обрізування, Борисенко В. В. (2019)
Волощук В. П. - Особливості вирощування та використання рослин топінсоняшника в умовах Правобережного Полісся України, Рахметов Д. Б. (2019)
Доля М. М. - Особливості формувань популяції совки озимої Agrotis segetum Schiff. у польових сівозмінах Лісостепу України, Сахненко В. В., Мороз С. Ю., Мамчур Р. М. (2019)
Гарбовська Т. М. - Урожайність і якість насіння квасолі овочевої в умовах Східного Лісостепу України (2019)
Воропай Ю. В. - Вплив норм висіву насіння та способів сівби на формування площі листя рослин нуту (2019)
Ременюк С. О. - Специфіка анемохорії багаторічних видів бур’янів на орних землях (2019)
Мойсієнко В. В. - Формування листкової поверхні фітоценозів пажитниці багаторічної в умовах зміни клімату, Сладковська Т. А. (2019)
Центило Л. В. - Калійний режим чорнозему типового за різного удобрення та обробітку ґрунту (2019)
Сінченко В. В. - Вплив різних способів обробітку ґрунту на структурно-агрегатний склад чорнозему типового у Правобережному Лісостепу України, Танчик С. П., Літвінов Д. В. (2019)
Лавриненко Ю. О. - Вплив зрошення на продуктивність різних сортотипів озимої пшениці в умовах Південного Степу України, Вожегова Р. А., Базалій Г. Г., Усик Л. О., Жупина А. Ю. (2019)
Макух Я. П. - Фотосинтетичний потенціал бур’янів в посівах проса прутоподібного залежно від його густоти, Ременюк С. О., Найденко В. В. (2019)
Khokhlova M. - Monitoring diseases of the genital organs of female dogs as a result of the use of hormonal contraceptives, Borodynia V. (2019)
Сірко З. С. - Трансформація геометрії зуба під час пиляння ламінованих деревинностружкових плит, Д’яконов В. К., Торчилевський Д. П. (2019)
Барановський В. М. - Експериментальні дослідження продуктивності шнекового транспортера-подрібнювача, Грицай Ю. В. (2019)
Starodubtsev V. M. - Coastline change in the Sakarya river mouth (Turkey) (2019)
Буценко Л. М. - Клітинна селекція калюсних культур Triticum aesticum L. на стійкість до збудника базального бактеріозу, Коломієць Ю. В. (2019)
Чаюк О. О. - Імунологічна характеристика колекційного матеріалу огірка за стійкістю до несправжньої борошнистої роси в умовах захищеного ґрунту (2019)
Кормош С. М. - Адаптивний потенціал колекційних зразків перцю однорічного довгоплідного (паприки) (Capsicum annum L. Convar. longum dc) для створення комерційно ефективних сортів (2019)
Хареба О. В. - Екологічна стабільність і пластичність нових індетермінантних гібридів F1 помідора за вирощування в продовженій культурі у скляних теплицях типу "ВЕНЛО", Цизь О. М., Хареба О. В. (2019)
Лінійчук Н. В. - Мікробіологічні показники м'язів курчатбройлерів у разі застосування Байтрил 10%, Якубчак О. М. (2019)
Решетник К. С. - Вплив LED лазерів на ростові процеси макроміцета Flammulina velutipes (Curt.: Fr.) Sing. (2019)
Буднік З. М. - Екологічна оцінка агрохімічних показників та родючості грунтів басейну р. Іква (2019)
Шакалій С. М. - Продуктивність гібридів соняшника залежно від густоти посіву та ширини міжрядь, Баган А. В., Бараболя О. В. (2019)
Панцирева Г. В. - Функціонування асиміляційного апарату та продуктивність рослин люпину білого (2019)
Шатковський А. П. - Особливості формування зон зволоження ґрунту за краплинного зрошення яблуні, Мінза Ф. А. (2019)
Bomok S. K. - Symptomatology of fusarium dry rot of potato tubers, Pikovskyi M. Y. (2019)
Балагура О. В. - Прискорене розмноження сортів і гібридів буряків кормових, Балан В. М., Волоха М. П. (2019)
Рудник-Іващенко О. І. - Вплив норм висіву беладони (Atropa belladonna L.) на продуктивність в умовах Лісостепу України, Ярута О. Я. (2019)
Паламарчук І. І. - Вплив схеми розміщення рослин на урожайність плодів патисона (Cucurbita Pepo Var. Melopepo L.) в умовах Правобережного Лісостепу (2019)
Центило Л. В. - Вологозабезпеченість буряків цукрових залежно від систем обробітку грунту та удобрення (2019)
Лясота В. П. - Вплив пробіотику Протекто-актив на збереженість телят, продуктивність великої рогатої худоби та якість яловичини, Ткачук С. А., Терешко Б. М., Приліпко Т. М., Букалова Н. В., Богатко Н. М., Савчук Л. Б., Колодка А. В. (2019)
Богатко Н. М. - Оцінка якості жирів тваринного походження за застосування розроблених експресних методів (2019)
Boiko N. I. - Urocystitis in dogs (clinical and laboratory diagnostics), Holopura S. I., Popadiuk B.V., Koshchavka M. M. (2019)
Постой Р. В. - Вміст триацилгліцеролів та холестеролу в крові холостих свиноматок залежно від особливостей діяльності нервової системи, Карповський В. І., Постой В. В. (2019)
Калініченко Д. Ю. - Аналітичні моделі режимів технічного контролю зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2019)
Мартинюк Д. І. - Аналітичні моделі режимів вібродіагностування силового енергетичного агрегату зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2019)
Chand De U. - Ricci Solitons and Gradient Ricci Solitons on N(k)-Paracontact Manifolds, Mandal Kr. (2019)
Dogan Mutlay - On Dynamical (2019)
Gefter S. L. - Implicit Linear Nonhomogeneous Dierence Equation in Banach and Locally Convex Spaces, Piven A. L. (2019)
Hladysh B. - Simple Morse Functions on an Oriented Surface with Boundary, Prishlyak A. (2019)
Li Ch. - Solutions of the Frobenius Coupled KP Equation, Zhou H. (2019)
Pahan S. - On Einstein SequentialWarped Product Spaces, Pal B. (2019)
Sharma K. S. - Frames in Quaternionic Hilbert Spaces, Goel Sh. (2019)
Sklyar G. M. - Notes on the Asymptotic Properties of Some Class of Unbounded Strongly Continuous Semigroups, Polak P. (2019)
Із історії Харківського матемактичного товариства. Наум Ильич Ахиезер (2019)
Боряк К. Ф. - Аналіз випробувальних стендів механічних редукторів, Перетяка Н. О. (2019)
Клименко А. В. - Автоматизована система визначення міжремонтних пробігів для модернізованих маневрових тепловозів ЧМЕ3, Фалендиш А. П., Гатченко В. О., Барибін М. А. (2019)
Недак А. В. - Анализ монорельсового транспорта (2019)
Турпак С. М. - Дослідження впливу процесів виробництва агломерату на показники роботи залізничного транспорту, Завальна Ю. М. (2019)
Лаврич Ю. Н. - Микроволновые технологии контроля надежности путевой структуры магнитолевитационного транспорта, Плаксин С. В., Погорелая Л. М. (2019)
Потапенко О. О. - Визначення силової характеристики елементів ресорного підвішування вантажного вагона, Щербина Ю. В. (2019)
Волошин Д. І. - Оцінка ефективності функціонування вагоноремонтних підприємств, Афанасенко І. М. (2019)
Болгов А. С. - Повышение эффективности и безопасности контроля посадки навалочного судна с использованием жидкостных манометров, Тихонов И. В. (2019)
Богом'я В. І. - Аналіз методів синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану радіонавігаційних комплексів управління рухом засобів водного транспорту, Дакі О. А. (2019)
Зуб Є. П. - Аналіз систем моніторингу параметрів зносу колісних пар рухомого складу залізниць, Сапронова С. Ю., Ткаченко В. П. (2019)
Сапронова С. Ю. - Аналіз методів продовження терміну служби вантажних вагонів, Кошель О. О., Ткаченко В. П., Буліч Д. І., Радкевич М. М. (2019)
Капіца М. І. - Визначення кількості шкідливих викидів тепловозними двигунами внутрішнього згоряння, Мартишевський М. І., Зеленько Ю. В., Бойченко А. М., Джус О. В. (2019)
Фомін О. В. - Експериментальне оцінювання показника коефіцієнту стійкості вантажних вагонів в експлуатації, Прокопенко П. М., Сапронова С. Ю. Фоміна А. М. (2019)
Гулак С. О. - Аналіз впливу електрорухомого складу на показники якості електроенергії тягової системи електропостачання, Єрмоленко Е. К., Заіка Д. О. (2019)
Сафронов А. М. - Влияние конструктивных особенностей тележек моделей 18-4129 и 18-9817 с осевой нагрузкой 25 тс на динамические показатели грузовых вагонов, Сулим А. О., Хозя П. А., Водянников Ю. Я., Столетов С. А. (2019)
Сафронов А. М. - Плавность хода скоростного электропоезда ЭКР-1 "Тарпан" c пневмоподвешиванием кузова при скорости 200 км/ч, Хозя П. А., Водянников Ю. Я., Столетов С. А. (2019)
Іщенко В. М. - Методичні підходи до ефективного використання альтернативних холодильних агентів в холодильному обладнанні рефрижераторного рухомого складу, Брайковська Н. С., Щербина Ю. В. (2019)
Сафронов А. М. - Методика определения фактического значения удельной тормозной силы пассажирского вагона с дисковыми тормозами по результатам поездных тормозных испытаний, Водянников Ю. Я. (2019)
Сафронов А. М. - Тормозные пути высокоскоростного электропоезда ЭКР1 при скорости 200 км/ч и неблагоприятных условиях торможения (2019)
Тимченко Л. І. - Розробка ймовірнісних моделей паралельного метода ущільнення на основі пірамідально-лінійного та пірамідально-нелінійного кодування, Кокряцька Н. І., Івасюк І. Д., Майстренко Ю. В., Галушко М. М. (2019)
Ткаченко О. А. - Деякі аспекти розробки та функціонування експертної системи "Страхування на транспорті", Ткаченко О. І., Ковбатюк Г. О. (2019)
Ловська А. О. - Особливості комп'ютерного моделювання навантаженості контейнера з пружно-в'язкими зв'язками у фітингах при експлуатаційних режимах (2019)
Kovalchuk V. - Bifurcation analysis of the stability of one dynamical system with a follower force (2019)
Федоров О. В. - Розробка кросплатформеного програмного додатку для управління квадрокоптером, Шикула О. М. (2019)
Овчарук І. В. - Дослідження сучасних технологій організації та налагодження комп’ютерних мереж на транспорті, Афанасьев К. О. (2019)
Ткаченко К. О. - Система моніторингу веб-ресурсів транспортних підприємств, Жук Д. О. (2019)
Стрелко О. Г. - Аналіз впровадження автоматизованих систем управління на залізничному транспорті, Бердниченко Ю. А., Петриковець О. В., Блистіва Т. О. (2019)
Гайденко О. С. - Дослідження проблеми "комп'ютерної неточності", причини виникнення та шляхи її вирішення, Голуб Г. М., Галан О. В. (2019)
Лапкина И. А. - Многокритериальный подход к обоснованию выбора проекта приобретения и эксплуатации судна-балкера, Малаксиано Н. А., Главатских В. И. (2019)
Дьомін Р. Ю. - Оцінка динамічних показників безпеки руху вагонів для швидкісних контейнерних перевезень, Дьомін Ю. В., Черняк А. Ю. (2019)
Вільшанюк М. С. - Використання мережевого планування при операціях з незатребуваним вантажем (2019)
Самсонкін В. М. - Використання принципів організаційної культури в системі формування фахівців залізничного транспорту, Горецький О. А., Щербина Р. С. (2019)
Коскіна І. О. - Сучасний стан транспортного забезпечення морського експорту України (2019)
Хрутьба В. О. - Характеристика екологічних небезпек міських транспортних систем, Спасіченко О. В., Сарнавська К. Г. (2019)
Габа В. В. - Дослідження ймовірності вибору пасажиром виду транспорта на конкурентному транспортному ринку, Грушевська Т. М. (2019)
Ванкевич Е. В. - Новые тренды в сфере управления человеческими ресурсами в условиях цифровизации экономики (2019)
Демуз І. О. - Фандрайзинг і грантрайтинг як особливий фінансовий механізм міжнародної підтримки наукових проектів в Україні (2019)
Лапицкая Л. М. - Экономическая сущность инновационной восприимчивости организации, Емельянченко Я. В. (2019)
Марченко О. А. - Інноваційні форми в регіональному управлінні туристичної діяльності, Сальнікова М. В., Шевельова К. В. (2019)
Studinska G. Y. - Valuation of parity of foreign trade relations by branding tools (2019)
Дейнеко О. Т. - Ефективне використання митних інструментів в умовах новітніх інтеграційних угод (2019)
Герасенко В. П. - Прогнозирование индекса цифровой экономики и общества для Республики Беларусь, Левкович В. Ю. (2019)
Horoshkova L. A. - Decentralized pricing management in housing and municipal economy, Volkov V. P., Khlobystov Ie. V. (2019)
Дрок П. В. - Становлення та розвиток видавничо-поліграфічної справи в Україні (2019)
Копильчак Б. В. - Впровадження концепції стратегічного управління розвитком молодіжних громадських організацій (2019)
Борзенко О. О. - Імперативи розвитку фінансових ринків постсоціалістичних країн (2019)
Горошкова Л. А. - Математична інтерпретація методології ризик-менеджменту для природно-господарських систем, Волков В. П., Хлобистов Є. В. (2019)
Дейнеко Л. В. - Засади промислових політик країн світу з різним рівнем розвитку: уроки для України, Ципліцька О. О. (2019)
Краенкова К. И. - Проблемы и пути решения трудоустройства беженцев в Республике Беларусь в условиях интеграционных процессов (2019)
Шумей А. О. - Новітні тенденції у дослідженні економічної поведінки індивіда на початку ХХІ століття (2019)
Адаменко І. П. - Фінансова стабілізація в умовах економічних перетворень (2019)
Баранник Л. Б. - Податкове навантаження в Україні в соціально-економічному вимірі, Дулік Т. О., Александрюк Т. Ю. (2019)
Гусаревич Н. В. - Боргова політика в умовах трансформації економіки (2019)
Коровій В. В. - Податкова політика як складова системи формування доходів бюджету (2019)
Макогон В. Д. - Система управління державним боргом в умовах інституційних перетворень (2019)
Маркуц Ю. І. - Видатки бюджету як інструмент економічного розвитку (2019)
Пасічний М. Д. - Монетарна політика в умовах трансформації економіки України (2019)
Самошкіна О. А. - Програмно-цільове управління бюджетними ресурсами у механізмі суспільного розвитку (2019)
Собчук С. І. - Інституційне середовище бюджетного регулювання суспільного розвитку (2019)
Чеберяко О. В. - Державний борг України як визначальний фактор боргової безпеки держави, Гнатюк О. Ю. (2019)
Кузьменко І. С. - Геоінформаційне забезпечення підприємств, що займаються виробництвом органічної продукції рослинництва, Макаренко Н. А. (2018)
Корольова О. В. - Видовий склад та еколого-біологічні особливості локулоаскоміцетів (Dothideomycetes) Національного природного парку "Білобережжя Святослава" (2018)
Сиводед Є. В. - Цитотоксична і мутагенна дія вторинних метаболітів Phomopsis Helianthi M., Колесніченко О. В., Ліханов А. Ф. (2018)
Золотарьова І. Б. - Родючість ґрунтів меліорованих земель Львівської області (2018)
Жуков О. В. - Динаміка регуляторних екосистемних сервісів протягом техногенного ґрунтогенезу в техноземах Нікопольського марганцеворудного басейну, Маслікова К. П., Коваленко Д. В (2018)
Войціцький В. М. - Концепція антропогенноспричиненого глобального потепління: реальність чи науковоподібний міф? (2018)
Баль-Прилипко Л. В. - Структура інтегрованої системи менеджменту якості продукції м’ясопереробних підприємств, Ніколаєнко М. С. (2018)
Кривенко А. І. - Оптимізація мінерального живлення пшениці озимої у сівозмінах Південного Степу України (2018)
Доля М. М. - Особливості формування видового складу коваликів (Elateridae) у посівах соняшнику і кукурудзи в Лісостепу України, Мороз С. Ю., Варченко Т. П. (2018)
Черлінка В. Р. - Методичні підходи до узгодження ґрунтових картографічних матеріалів на межах адміністративно-територіальних одиниць України, Лобова О. В. (2018)
Сторожик Л. І. - Структурно-морфологічні показники врожаю сорго зернового в умовах Лісостепу України, Близнюк А. Ю., Кулик Г. А. (2018)
Карпенко В. П. - Мікробіологічна активність ризосфери пшениці полби звичайної за роздільного та інтегрованого застосування гербіциду Пріма Форте 195 і регулятора росту рослин Вуксал Біо Vita, Павлишин С. В. (2018)
Байдюк Т. О. - Оцінка колекції люпину білого (Lupinus albus L.) за кольором квіток і виділення зразків-еталонів за його різновидностями, Левченко Т. М., Вересенко О. М., Гуренко А. В. (2018)
Дрозд О. О. - Органолептична оцінка яблук сорту Ренет Симиренка, оброблених інгібітором етилену, залежно від місця заготівлі та строку збору, Мельник О. В., Мельник І. О. (2018)
Погорєлова В. О. - Урожайність насіння томата сорту легінь залежно від схеми посіву та удобрення в Південному Степу України (2018)
Карпенко В. П. - Ліпопероксидаційні та ферментативні процеси в рослинах соризу за використання гербіциду і регулятора росту рослин, Шутко С. С. (2018)
Хареба О. В. - Значення екологічної статусметрії у селекції овочевої рослини виду Васильки справжні (Ocimum basilicum), Могильна О. М., Горова Т. К., Позняк О. В., Кормош С. М. (2018)
Гриник С. І. - Формування фотосинтетичної продуктивності агроценозу пшениці ярої на дерново-підзолистому ґрунті Передкарпаття залежно від обробітку ґрунту і удобрення, Шувар І. А. (2018)
Сахненко В. В. - Оптимізація захисту пшениці озимої від злакових мух (Chloropidae) в Лісостепу України (2018)
Улянич О. І. - Ефективність застосування різних строків сівби для цикорію салатного, Воєвода Л. І., Лук’янець О. Д. (2018)
Вовкогон А. Г. - Дія різних доз бензилпеніціліну натрієвої солі у молоці на закваску стрептосану (2018)
Tkachuk S. - Evaluation of the pork quality and safety indicators in various stages of the echinococcus larval cysts affection, Zabarna I., Pasochnyk I., Chupryna D. (2018)
Волосянко О. В. - Бактерії роду Lactobacillus у харчовій промисловості (огляд), Ушкалов В. О., Терещенко С. А., Жукова О.В., Марущак Л. В. (2018)
Жуковський М. О. - Фінансування протиепізоотичних заходів e країнах ЄС. Можливості для України (2018)
Голік М. О. - Прогнозування епізоотії сказу в Чернігівській області на основі геоінформаційного аналізу, Полупан І. М., Недосєков В. В. (2018)
Багацька О. М. - Характеристика меморіальних скверів міста Буча Київської області, Марков Ф. Ф., Левченко Т. В. (2018)
Піхало О. В. - Ідентифікація скверу "Гунські криниці" в м. Кам’янець-Подільський Хмельницької області, Маринюк Д. О. (2018)
Защепкіна Н. М. - Телевізійний контроль електролюмінісцентних дефектів сонячних батарей при виконанні PID – тесту, Яненко О. П., Божко К. М., Морозова І. В., Прищепа О. А. (2018)
Зубко В. М. - Дослідження якісних показників роботи дискової борони, Мельник В. І., Соколік С. П., Шпатак Р. І. (2018)
Андрєєв А. В. - Складові елементи правовідносин у сфері кадрового забезпечення державної служби україни (2019)
Бабенко Е. В. - Пропозиції щодо вдосконалення правового регулювання вивільнення працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці (2019)
Безусий В. В. - Завдання соціального захисту державних службовців (2019)
Бонтлаб В. В. - Нормативно-правове забезпечення оскарження рішень судів в індивідуальних трудових спорах (2019)
Гаврилова О. О. - До питання аналізу зарубіжного досвіду соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2019)
Епель О. В. - Тенденції реформування правового регулювання захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина (2019)
Коротких А. Ю. - Правове регулювання юридичної відповідальності державних службовців у державах-членах ЄС (2019)
Любимов О. К. - Європейські стандарти у сфері адміністративно-правового забезпечення праці державних службовців (2019)
Мельничук Н. О. - Особливості розірвання трудового договору з керівником юридичної особи на вимогу виборного органу первинної профспілкової організації (2019)
Мотрич А. Ю. - Щодо визначення сутності систематизації законодавства у сфері соціального забезпечення (2019)
Панченко М. В. - Поняття гідної праці державних службовців у правоохоронній сфері україни (2019)
Пилипчук Н. П. - Особливості видів права відпочинку людини й громадянина (2019)
Сіроха Д. І. - Локальне регулювання як складова правового регулювання трудових та безпосередньо пов’язаних з ними відносин (2019)
Чернега Р. Т. - Практичні проблеми у сфері правового забезпечення охорони праці в Україні (2019)
Круглова С. С. - Конституційні гарантії забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків (2019)
Куровська І. А. - Деякі методологічні аспекти становлення європейських традицій верховенства права (2019)
Миколаєць В. А. - Особливості типових справ в адміністративному судочинстві (2019)
Тихонова Д. С. - Ґенеза правового регулювання становлення результатів інтелектуальної діяльності (2019)
Бабич Н. О. - Принцип єдності та диференціації правової регламентації праці суддів (2019)
Бойко С. Ю. - Переведення і звільнення працівника у випадку порушення обмеження спільної роботи близьких осіб (2019)
Васильєва В. В. - Доктринальні підходи до розуміння поняття "професія" (2019)
Дарсанія Л. В. - Генезис розвитку ризику у трудовому праві та праві соціального забезпечення (2019)
Денисюк М. О. - Підходи до розуміння трудового колективу як суб’єкта трудових відносин (2019)
Козаченко С. В. - Режим праці та відпочинку працівників сільського господарства: правові аспекти (2019)
Комарницька М. В. - Поняття та сутність припинення трудових відносин (2019)
Латишева В. О. - Поняття та значення відпусток у трудовому праві України (2019)
Мельник О. Я. - Міжнародні соціальні стандарти у контексті удосконалення системи джерел права соціального забезпечення: науково-теоретичний аспект (2019)
Палагицька Г. С. - Загальне виборче право в системі засад виборчого права (2019)
Парінов А. Б. - Наукова інтерпретація компенсаційних виплат у трудовому праві (2019)
Радзівідло А. Я. - Роль трудового договору в реалізації прав та обов’язків сторін трудових правовідносин (2019)
Рудяк В. О. - Щодо визначення характерних ознак поняття "складні життєві обставини" (2019)
Табачник П. Я. - Переваги та недоліки рекрутингу при наборі працівників в Україні (2019)
Ткаченко Д. В. - Сучасний стан правового регулювання відсторонення суддів в Україні (2019)
Чалабієва М. Р. - Поняття соціальних мереж як особливого виду електронних засобів масової інформації (2019)
Корпачева-Зиныч О. В. - Приоритетные аспекты сахароснижающей терапии у больных сахарным диабетом 2-го типа: промежуточные результаты первого всеукраинского многоцентрового исследования ДіаДЕЯ, Лукашевич П. Ю., Кушнарева Н. Н., Гурина Н. М., Ковальчук А. В., Прибила О. В., Шишкань-Шишова К. A., Корпачев В. В., Залищук Е. В. (2016)
Копица Н. П. - Значение маркера Growth differentiation factor 15 как фактора риска у больных сахарным диабетом 2-го типа с острым коронарным синдромом, Вишневская И. Р., Петюнина О. В., Титаренко Н. В., Гилева Я. В., Литвин Е. И. (2016)
Жердьова Н. М. - Стан когнітивної функції та депресивні розлади у хворих зрілого віку із цукровим діабетом 2-го типу залежно від виду цукрознижувальної терапії (2016)
Кваченюк А. М. - Характеристика репаративного процесу після хірургічних втручань на щитоподібній залозі з використанням електрозварювання біологічних тканин, Сук Л. Л., Антонів В. Р. (2016)
Лучицький В. Є. - Тестостеронзамісна терапія у чоловіків, хворих на цукровий діабет 2-го типу із синдромом недостатності тестостерону, Лучицький Є. В., Тронько М. Д. (2016)
Тронько М. Д. - Дослідження терапевтичних ефектів введення рекомбінантних молекул днк, що містять цільовий ген препроінсуліну людини, на моделях стрептозотоциніндукованого діабету у мишей і щурів, Калинська Л. М., Топорова О. К., Ковзун О. І., Гулько Т. П., Кордюм В. А. (2016)
Kryvovyaz Yu. O. - Diabetes mellitus and hyperhomocysteinemia, Vlasenko M. V. (2016)
Коваленко А. Е. - Хирургическое лечение вторичного гиперпаратиреоза при хроническом заболевании почек Консенсус европейского общества эндокринных хирургов, Люткевич А. В., Таращенко Ю. Н. (2016)
Орленко В. Л. - Артропатії у хворих на цукровий діабет: сучасні принципи лікування (частина 2) (2016)
Соколова Л. К. - Інсулін деглюдек – нові можливості та рішення в лікуванні пацієнтів із цукровим діабетом, Островерхова Г. В. (2016)
Пастер И. П. - Клинические исследования по применению инсулинового инфузионного дозатора ("инсулиновой помпы") для лечения сахарного диабета 1-го типа, Соколова Л. К., Тронько Н. Д. (2016)
Пам'яті видатних ендокринологів (2016)
Резолюція науково-практичної конференції "Епідеміологія, профілактика, діагностика та лікування ускладнень цукрового діабету" Цукровий діабет і серце (21 жовтня 2016 р., м. Київ) (2016)
Анонси (2016)
Андрєєв А. В. - Напрями удосконалення правового регулювання кадрового забезпечення державної служби (2019)
Коротких А. Ю - Особливості змісту матеріальної відповідальності державних службовців (2019)
Любимов О. К. - Юридична відповідальність як елемент правового статусу державного службовця (2019)
Падалка А. О. - Досвід європейських країн та США щодо правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку та шляхи його запозичення для України (2019)
Панченко М. В. - Щодо уточнення поняття гідної праці (2019)
Погорєлова О. С. - До питання вдосконалення законодавства в сфері діяльності приватних агентств зайнятості (2019)
Чернега Р. Т. - Теоретико-правовий аналіз механізму національного правового забезпечення охорони праці (2019)
Коваленко Т. О. - Право на земельну частку (пай) у системі прав на землю в Україні (2019)
Тихонова Д. С. - Публічно-правовий спір у сфері інтелектуальної власності: підстави та умови виникнення (2019)
Безусий В. В. - Принципи соціального захисту державних службовців (2019)
Богданова С. Д. - Наукова інтерпретація категорії "взаємодія" у конституційному праві (2019)
Бойко С. Ю. - Історико-правова ґенеза запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів трудо-правовими заходами (2019)
Васильєва В. В. - Посада як основний елемент трудової функції виборних працівник (2019)
Вереітін С. В. - Контракт як підстава виникнення трудових правовідносин поліцейських в Україні (2019)
Жеребцов Д. Є. - Загальна та спеціальна дисциплінарна відповідальність (2019)
Карп Д. І. - Право на самовизначення національних меншин: конституційно- правовова природа та особливості реалізації (2019)
Квятківський Ю. В. - Значення та мета відбування засудженими покарання (2019)
Козаченко С. В. - Правові аспекти укладення трудового договору в сільському господарстві (2019)
Лисицька Т. Г. - Проблеми правового регулювання зміни трудових правовідносин державних службовців (2019)
Олійник С. Д. - Сутність та ознаки трудової дисципліни (2019)
Палагицька Г. С. - Нормативне закріплення загального виборчого права у зарубіжних країнах (2019)
Парінов А. Б. - Наукова інтерпретація та сутність компенсаційних виплат у трудовому праві (2019)
Платонова Г. В. - Особливості сучасного стану правового регулювання строків у трудовому праві (2019)
Радзівідло А. Я. - До проблеми розвитку сезонної та тимчасової зайнятості в Україні (2019)
Рибак Н. В. - Особливості набуття первинного досвіду професійно-слідчої діяльності (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського