Рудяк В. О. - Щодо розуміння сутності поняття "складні життєві обставини" (2019)
Стратюк А. О. - Особливості медіації у вирішенні трудових спорів (2019)
Тісецька А. А. - Генезис правового регулювання праці жінок на українських землях (2019)
Табачник П. Я. - Поняття рекрутингу в трудовому праві України (2019)
Ткаченко Д. В. - Специфіка відсторонення суддів від посади: загальнотеоретична характеристика (2019)
Абрамович С. Д. - Музыка разорванного мира (неизвестное стихотворение Марии Тилло "Ремиссия") (2019)
Yujetash E. A. - Chronotopes and chronotopic values in the epic "Kitabi Dede Gorgud" (2019)
Mammadli A. - Typical features of David Mitchell's style (2019)
Данюк А. - Заголовок як інтертекстуальний маркер у романах Ю. Щербака "Зброя судного дня" та "Час смертохристів. міражі 2077 року" (2019)
Джурбій Т. - Інтерпретативна практика М. Кропивницького (за творами Т. Шевченка) (2019)
Musayev O. - Epic "Koroglu" as an invaluable spiritual heritage of the turkic peoples (2019)
Павлова А. - Онтологічний простір у поезії Юлії Бережко-Камінської (2019)
Підодвірна М. - Ненадійна розповідь "роздвоєного" наратора в новелі М. Хвильового "Я (Романтика)" (2019)
Притуляк В. - Психологічна мотивація дій персонажів у новелах Гі де Мопассана (2019)
Рарицький О. - Сугестія і медитація у поезії Івана Прокоф'єва (2019)
Калита О. - Комунікативна компетентність майбутнього фахівця як інтегральне особистісне утворення (2019)
Лазаренко С. - Робота над фразеологізмами, що функціонують у заголовках публіцистичних текстів, на заняттях з української мови як іноземної (рівень B2) (2019)
Похилюк О. - Формування креативності майбутніх учителів-філологів фразеологічними засобами, Скрипник Н., Лебедь Ю. (2019)
Прокопенко Л. - Спортивна фразеологія в професійному мовленні фахівця з фізичної культури і спорту: лінгводидактичний аспект (2019)
Арделян О. - Ономастична фразеологія: вторинні фразеотворчі процеси (2019)
Аркушин Г. - Загорєнські фразеологізми (за романами волинського письменника В. Лиса) (2019)
Беценко Т. - Постійні епітетні структури – фольклорні фразеологізми (на прикладі мови народних дум) (2019)
Білоусова Т. - Фразеологічна універбація як специфічна галузь українського словотвору (2019)
Вергалюк М. - Семантичні групи фразеологізмів біблійного походження у сучасних публіцистичних текстах (2019)
Гадюк Р. - Фразеологізми зі семантикою прохання в світлі лінгвокультурологічних досліджень (2019)
Глуховцева І. - Фразеологія в українській драматургії першої половини ХIX століття (2019)
Громик Ю. - Відображення фонетичних і морфологічних особливостей говірки в місцевих пареміях (на матеріалі поліської говірки с. Липне) (2019)
Гороф’янюк І. - Фразеологізми в "Słowniczek prowincyonalizmów podolskich" О. Кремера (2019)
Делюсто М. - Румунізми в говірках слов'янських мов південнобессарабського ареалу (2019)
Демченко Н. - Семантичні особливості фразеологічних одиниць на позначення радості в говірках Cлобожанщини, Оловаренко О. (2019)
Дзюбак Н. - Паремії як засіб увиразнення авторського мовлення Марії Дзюби в романі "Укриті небом", Беркещук І. (2019)
Доброльожа Г. - Використання принципу етноконцепту для укладання сучасних діалектних фразеологічних словників (2019)
Євтушина Т. - Соматичні фразеологічні одиниці художніх текстів М. Матіос (на матеріалі фразеотематичного поля "Людина") (2019)
Здіховська Т. - Фразеологізми на позначення оцінно-експресивного ставлення до іншої людини в прозі Уласа Самчука та Богдана Лепкого (2019)
Зінчук Р. - Діалектні особливості іменної словозміни західнополіських і суміжних говірок (2019)
Зубець Н. - Функційна і прагматична характеристика афористично структурованих висловлювань Мирослава Дочинця (на прикладі збірки "Місячна роса") (2019)
Іншакова І. - Функціонування кольорономенів у фразеологізмах, Іншаков А. (2019)
Йодловська А. - Вербалізація сприйняття у структурі словникових дефініцій фруктів (на матеріалі української, російської та англійської мов) (2019)
Kasymir W. O. - Die Besonderheiten des Funktionierens von der Phraseologischen Einheiten in der Pressesprache (2019)
Каленич В. - Медіафразеологія в газеті "Дзеркало тижня" (2019)
Капніна Г. - Структурно-граматичні моделі фразеологічних одиниць з колоронімом "rot" у німецькій мові (2019)
Коваленко Б. - Синонімічні зв'язки у фразеології (на матеріалі творів А. Свидницького) (2019)
Коваленко Н. - Символіка лексеми голка у фразеологічній картині світу (2019)
Козак Р. - Фразеологізми у романі "Голос перепілки" Марії Ткачівської як лінгвокультурні маркери української етноособистості, Поплавська Л. (2019)
Красавіна В. - Авторська трансформація фразеологізмів у романі-колажі Дмитра Кешелі "Родаки" (2019)
Кушнерик В. - Структурно-граматичні особливості фразеологічних одиниць із колоративами в англійській мові, Гуменюк І. (2019)
Личук М. - Синтаксичні фразеомоделі з відношеннями умови в лінгвоукраїністиці (2019)
Марчук Л. - Трансформація фразеологізмів: оцінний аспект (2019)
Мацюк З. - Від трансформації до конотації: шлях західнополіської фраземи (2019)
Міняйло Р. - Витоки рибальської метафори (2019)
Мозолюк О. - Фразеологічні одиниці в старослов'янській мові (2019)
Нестерчук О. - Особові власні імена та їхні варіанти у стійких словосполученнях Західного Полісся (2019)
Орел І. - Образна основа семантичної деривації німецьких фразеологізмів (2019)
Островська Л. - Спроба зіставного аналізу фразеологічних одиниць біблійного походження української мови порівняно з болгарською та англійською, Кисленко Ю. (2019)
Семашко Т. - Компаративні фразеологізми у контексті перцептивної стереотипізації (2019)
Сукаленко Т. - Лінгвокультурний типаж "москаль-солдат" в українській літературі ХIX ст. (2019)
Фенко М. - Фразеологія в концептуальній картині світу: синергетичні принципи, Kułak Maciej Tadeusz (2019)
Фоміна Г. - Diachronische Aspekte des Funktionierens der Deutschen geflügelten Worte, Боднарчук Т. (2019)
Шарапа М. - Давні міфологічні уявлення в семантиці фразеологізму горобина ніч (на прикладі середньополіських календарних обрядових текстів) (2019)
Юсибова Гюльхар - К вопросу о возникновении когнитивной лингвистики (2019)
Кульбабська О. - Фразеологічні ресурси мовостилю Богдана Лепкого (рец. на словник: Фразеологізми у творах Богдана Лепкого / гол. ред. Панцьо С. Є. – Тернопіль: Джура, 2018. – 432 с.) (2019)
Кульбабська О. - Лінгвокультурний типаж як персоніфікований художній концепт (рец. на монографію: Сукаленко Т. М. Лінгвокультурні типажі в українській художній літературі ХIX ст.: монографія / наук. ред.: В. М. Бріцин. Київ: Вид-чий дім Дмитра Бураго, 2018. 676 с.) (2019)
Вихідні дані (2019)
Безуглий А. О. - Особливості проведення вартісної оцінки автомобільних доріг загального користування, Бібик Ю. М., Бубела А. В., Гресько І. Л., Славінська О. С., Харченко А. М. (2019)
Лучко Й. Й. - Багатофункціональний склад на основі природнього мінералу для профілактики ожеледиці, Фордзюн Ю. І. (2019)
Lantukh-Liashchenko A. - Markov models for assessments and prediction of structural elements (2019)
Babiak I. - Modern european methods of non-destructive diagnostics of bridge structures, Bidnenko N., Vyrozhemskyi V. (2019)
Бабков О. В. - Mетодика планування експлуатації будівельних конструкцій, Дехтяр А. С. (2019)
Гаркуша М. В. - Удосконалення методу оцінки стійкості покриття нежорсткого дорожнього одягу до утворення колії, Онищенко А. М. (2019)
Зеленовський В. А. - Досвід застосування епоксиасфальтобетонного покриття на автодорожніх мостах, Копинець І. В., Онищенко А. М. (2019)
Желтобрюх А. Д. - Використання асфальтобетонних сумішей на основі спіненого бітуму, Малій П. Р., Одегова Т. С., Тимощук О. Ю. (2019)
Копинець І. В. - Вплив добавок на основі синтетичних восків на експлуатаційні та технологічні властивості бітумів, Соколова О. Б., Соколов О. В., Юнак А. Л. (2019)
Ковальчук В. В. - Георадіолокація як неруйнівний метод моніторингу земляного полотна, Кравець І. Б., Лучко Й. Й. (2019)
Семененко В. С. - Застосування технології укочуваного наджорсткого цементобетону для будівництва автомобільних доріг, Смірнова Н. В. (2019)
Карабин О. О. - Схема дослідження поздовжніх коливань стрижня кусково-сталого перерізу, Тацій Р. М., Чмир О. Ю. (2019)
Вознюк А. Б. - Недоліки в дорожніх умовах та їх вплив на виникнення дорожньо-транспортних пригод, Нагребельна Л. П., Міненко Є. В. (2019)
Коломієць Л. П. - Агроекологічна ефективність ґрунтозахисних технологій у системі контурно-меліоративної організації землекористування, Шевченко І. П., Терещенко О. М. (2019)
Демиденко О. В. - Структурний стан чорнозему за довгострокової постагрогенної трансформації (2019)
Ольховський Г. Ф. - Детальний метод визначення структури врожаю пшениці озимої, Бобро М. А., Чечуй О. Ф. (2019)
Іванова Т. В. - Біоконверсія органічних речовин печеричних субстратів у біогумус за допомогою біопрепарату Eкстракон, Підмаркова К. А., Патика М. В. (2019)
Айшпур О. Є. - Проблеми ензоотичної пневмонії свиней, Муштук І. Ю., Гуменюк В. В., Єрмоленко О. М. (2019)
Рябініна О. В. - Вплив диференційованого за живою масою утримання та годівлі батьківського стада індичок кросу "Харківський" на їхні відтворні властивості, Мельник В. О., Катеринич О. О. (2019)
Адамчук В. В. - Експериментальне дослідження статистичного розподілу висоти виступання головок коренеплодів буряків над поверхнею ґрунту, Булгаков В. М., Головач І. В., Ігнатьєв Є. І., Борис А. М. (2019)
Крутякова В. І. - Інноваційні підходи до створення системи виробництв біологічних засобів захисту рослин в Україні (2019)
Сайдак Р. В. - Обгрунтування відновлення зрошення в Центральному Лісостепу з урахуванням тенденцій кліматичних змін, Цвей Я. П., Тараріко Ю. О. (2019)
Дребот О. І. - Концептуальні підходи до збалансованого користування землями лісогосподарського призначення, Боцула О. І., Височанська М. Я. (2019)
Спаський Г. В. - Напрями розвитку зовнішньої торгівлі агропродовольчою продукцією Закарпаття (2019)
Полтавське дослідне поле — азбука вітчизняної агрономії. До 135-ї річниці від дня заснування (2019)
В. В. Медведєву — 80 (2019)
Егорова М. С. - Масса миокарда левого желудочка и ее связь с вариабельностью ритма сердца у пациентов с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2-го типа (2019)
Vatseba T. S. - Activation of the last protein kinases of insulin signaling cascade in peripheral blood mononuclear cells of diabetic patients with different types of cancer, Sokolova L. K., Pushkarev V. V., Kovzun O. I., Guda B. B., Pushkarev V. M., Tronko M. D. (2019)
Зелінська Г. В. - Ультразвукові та цитологічні характеристики радіойодчутливості метастазів папілярного раку щитоподібної залози, Шелковий Є. А. (2019)
Шевчук М. В. - Частота депресивних станів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу, Циганенко О. О., Тараненко О. В., Крижевський В. В., Маньковський Б. М. (2019)
Лисенко Б. М. - Неспецифічний захист й особливості автоімунних процесів у пацієнток із зовнішнім генітальним ендометріозом на тлі гіпотиреозу, Гордийчук О. А., Хабрат Б. В., Струк Т. А., Литвак О. О., Гирявенко О. Я., Хабрат А. Б. (2019)
Лукашеня О. С. - Дослідження механізмів цитотоксичної дії адренокортиколітичних та антимітотичних препаратів в адренокортикоцитах людини, Левчук Н. І., Ковзун О. І. (2019)
Резніков О. Г. - Пренатальне застосування порогової дози ендокринного дизраптора дибутилфталату викликає передчасну вікову інволюцію органів репродуктивної системи самців щурів, Сачинська О. В., Фалюш О. А. (2019)
Тронько М. Д. - Українсько-Американський проект дослідження наслідків опромінення in utero внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: огляд наукових публікацій, Замотаєва Г. А., Пастер І. П., Масюк С. В. (2019)
Волынец И. П. - Радиойодтерапия в лечении диффузного токсического зоба (2019)
Щубелка Х. М. - Вітамін D у генетичному аспекті та його роль за цукрового діабету 1-го типу, Олексик О. Т., Олексик Т. Х., Гасинець Я. С. (2019)
Соколова Л. К. - L-аргінін у нормі та патології, Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2019)
Олександр Григорович Резніков – до 80-річчя від дня народження (2019)
Пічура В. І. - Вплив урбосистем на гідрогеологічні та гідрохімічні умови водоносних горизонтів, Скок С. В. (2019)
Положенець В. М. - Діагностика, симптоматика та джерела інфекції чорної ніжки картоплі, Немерицька Л. В. (2019)
Єрмішев О. В. - Функціональне здоров’я та вегетативний баланс жінок різних вікових груп в радіозабруднених та умовно чистих регіонах України (2019)
Чабанюк Я. В. - Вплив біопрепаратів Біонорма Азот та Біонорма Фосфор на продуктивність пшениці твердої ярої, Бровко І. С., Подгурська І. О., Гриневич І. О., Нікіфoренко В. М. (2019)
Рожнятовський А. О. - Підвищення ефективності вирощування картоплі за удосконалення агротехнології і сільськогосподарських машин (2019)
Стерлікова О. М. - Обґрунтування сучасного моніторингу шкідливих організмів у насінні сільськогосподарських культур в Лісостепу України, Гуменюк Л. В. (2019)
Чабанюк Я. В. - Урожайність та якість зерна пшениці твердої ярої за дії біопрепаратів Біонорма Азот та Біонорма Фосфор, Бровко І. С., Подгурська І. О., Жмур О. В., Нікіфоренко В. М. (2019)
Сахненко В. В. - Особливості виживання та розвитку твердокрилих та управління ними на посівах пшениці озимої в Лісостепу України, Сахненко Д. В. (2019)
Дрозд О. О. - Фізико-хімічні показники яблук сорту Хонейкрісп залежно від режиму охолодження та післязбиральної обробки інгібітором етилену, Мельник О. В. (2019)
Доля М. М. - Особливості впливу сучасних біологічних ритмів на розвиток, розмноження і контроль чисельності шкідливих видів комах, Мороз С. Ю., Ковальська А. Т. (2019)
Іваніна Р. В. - Винос та баланс елементів живлення в зернових ланках сівозміни за різних систем удобрення (2019)
Бабенко А. І. - Вплив гідротермічних умов на видовий склад бур’янів, у посівах соняшника, Странішевська О. П. (2019)
Гринчук К. В. - Дослідження фенольних речовин як потенційних маркерів вірусних захворювань квасолі звичайної (2019)
Кривенко А. І. - Моделювання родючості ґрунту та продуктивності озимих зернових культур залежно від природних і агротехнічних заходів у Південному Степу України (2019)
Крижанівський В. Г. - Господарсько–біологічні особливості сортів пшениці озимої на Маньківській сортовипробувальній станції (2019)
Климковецький А. А. - Успадковуваність та повторюваність ознак добору худоби київського заводського типу української чорно-рябої молочної породи, Носевич Д. К. (2019)
Іщенко В. Д. - Внутрішньолабораторна апробація праймерів для молекулярно-генетичної ідентифікації грибів роду Fusarium link, Волощук Н. М., Стерлікова О. М., Гуменюк Л. В., Скляр В. В., Калакайло Л. І., Іщенко Я. А., Іщенко Л. М. (2019)
Жуковський М. О. - Міжнародні ветеринарні організації (2019)
Golopura S. I. - Influence of membrane-repairing medications on the expression of proteins of plasmolemma of enterocytes during the formation of colostral immunity, Tsvilikhovsky M. I., Popadiuk B. V. (2019)
Ніщеменко М. П. - Гематологічні показники у курок-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку та вітаміну Е, Омельчук О. В., Каплуненко В. Г., Трокоз В. О. (2019)
Солонін П. К. - Ефективність лікування маласезійних отитів у собак, Ткаченко В. В., Тарнавський Д. В., Ткаченко Т. А., Орбан Т. В. (2019)
Tkachenko V. - Comparison of different suture materials for closing wounds in ovariohysterectomy, Solonin P., TarnavskyI D., Tkachenko T., Gorkava I. (2019)
Тобілевич Г. М. - Проблеми і перспективи розвитку ринку декоративного рослинництва у м. Тернопіль (2019)
Новицький В. П. - Управління мисливським господарством України на сільськогосподарських землях: еколого-правові обструкції, Мельниченко О. М., Бітюцький В. С., Мельниченко Ю. О., Білоус В. М., Міняйло Н. В. (2019)
Осташевський С. О. - Математична модель логіки поведінки оператора зразка автобронетанкової техніки під час вибору швидкості руху з урахуванням дорожнього спектра опорів, П’ятков М. С. (2019)
Запталов Б. Й. - Методика визначення енергоємності продукції на прикладі меблевої фабрики, Коренда В. А, Сірко З. С. (2019)
Калініченко Д. Ю. - Аналітичні моделі параметрів технічного контролю зернозбиральних комбайнів, Роговський І. Л. (2019)
Бараник З. П. - Прогнозування рівня безробіття в Україні, Петухова О. А. (2019)
Бесараб С. О. - Корпоративна соціальна відповідальність як сучасна форма ведення бізнесу, Кошель А. Г. (2019)
Норік Л. О. - Аналіз гендерної рівності в Україні: особливості математичного оброблення результатів статистичних досліджень, Лебедєва І. Л. (2019)
Божанова В. Ю. - Особливості стратегічного управління в будівельній галузі України, Кононова О. Є. (2019)
Грабовенко О. В. - Концепція економічного управління диверсифікацією діяльності підприємств на засадах стратегічного контролінгу (2019)
Олійник А. Ю. - Формування системи фінансового забезпечення інноваційного розвитку (2019)
Проскокова А. Ю. - Підходи до класифікації інновацій в сфері рітейлу (2019)
Кобєлєва Т. О. - Теоретико-методичні засади моніторингу комплаєнс-безпеки промислового підприємства (2019)
Мельник О. В. - Ціннісні аспекти капіталоутворення на підприємстві (2019)
Шевчук Н. В. - Фінансові фундаментально-вартісні аспекти результативності управління капіталом підприємства, Гибало М. В., Денищук Л. В. (2019)
Архипова Т. В. - Ідеологія управління репутацією університету в умовах інформаційної турбулентності (2019)
Дибкова Л. М. - Підвищення міжнародної конкурентоспроможності університетів у цифровому суспільстві (2019)
Павленко О. В. - Розробка моделі маркетингових комунікацій для закладів вищої освіти України (2019)
Nosova O. V. - The innovations effects at company’s labour productivity, Nosova T. YU. (2019)
Луцків О. М. - Світовий та європейський досвід реалізації моделі інклюзивного розвитку (2019)
Біткова Т. В. - Системно-динамічна модель податкової поведінки з урахуванням розподілу доходів, Меркулова Т. В., Янцевич А. А. (2019)
Ковпак Е. О. - Порівняльний аналіз моделей машинного навчання і регресій для прогнозування ціни легкового авто, Орлов Ф. І. (2019)
Даніч В. М. - Динаміка регіональних ринків житлової нерухомості в Україні, Старчак І. В. (2019)
Слоква М. Г. - Регіональні особливості трансформації науково-освітнього потенціалу в Україні (2019)
Кононова К. Ю. - Вуглецевий слід майнінгу біткоіна, Дек А. О. (2019)
Grebeniuk N. O. - Modern cryptographic tools for doing business, Dotsenko O. V. (2019)
Довга М. В. - Вплив інституту контролю на валовий внутрішній продукт країни (2019)
Вихідні дані (2019)
Бойко Ю. П. - Композити як продуктивний спосіб словоскладання у спортивному англомовному медіадискурсі (2019)
Давидюк Ю. Б. - Фрейм як базова структура представлення знань у свідомості людини (2019)
Дмитрошкін Д. Е. - Композитні номінанти з основами-числівниками в американському спортивному медіадискурсі (2019)
Долинський Є. В. - Студентський соціолект у системі англійської мови (2019)
Дорофєєва О. М. - Продуктивні моделі утворення авторських новотворів у сучасній англомовній пресі, Комочкова О. О. (2019)
Yemets O. V. - Literary translation in the framework of the skopos theory (2019)
Іванців О. В. - Концептуальна метафора як когнітивний механізм створення іміджу (2019)
Ковалевська Т. І. - Психолінгвістичні патерни архітектоніки англійськомовного детективу, Мацера О. А. (2019)
Крамар В. Б. - Переклад світських текстів. Від парафразу до парафразу (2019)
Мацюк О. О. - Лексичні засоби вираження модальності у романі Іена Мак’юена "Спокута", Андрійчук К. В. (2019)
Медведєва С. А. - Маніпуляція у соціальних мережах: комунікативний аспект, Терещенко Л. Я. (2019)
Моцна Л. С. - Когнітивна основа утворення і функціонування мистецтвознавчих термінів-метафор (2019)
Павлик О. Б. - Поняття конверсії у сучасній німецькій мові (2019)
Панченко О. І. - Діалект кокні: ідеографічний аспект (2019)
Сєргєєва О. В. - Інтернаціональна лексика у контексті перекладу (2019)
Скиба К. М. - Роль перекладу у процесі локалізації (2019)
Soroka I. A. - Legal english: particularities and challenges of teaching (2019)
Струк І. В. - Особливості перекладацького відтворення електронного гіпертексту (2019)
Ткачик О. В. - Утворення та функціонування неологізмів у рекламних текстах, Штанюк А. К. (2019)
Chugu S. - Decoding intercultural diversity in translation, Gladio S. (2019)
Шупта О. В. - Використання креативного підходу до навчання професійного перекладу (2019)
Дик И. - О типологии христианских религиозных сообществ на примере меннонитов (2019)
Myeshkov D. - Deutsche und ihre jüdischen Nachbarn auf den ukrainischen Gebieten in der zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts (2019)
Лавренко В. С. - Образи німців та народів Австро-Угорщини у роки Першої світової війни за матеріалами газети "Русское слово" (2019)
Костюк М. П. - Организация питания волынских немцев-колонистов во время депортации зимой 1915–1916 гг. (2019)
Ходченко О. Є. - Служба менонітів в медичних частинах російської армії в період Першої світової війни (2019)
Малиновська Т. В. - Повстанцы в Звенигородке, 8–12 июня 1918 года, Малиновський Б. В. (2019)
Венгер Н. В. - "Неличная история": меннонитская община Александровска в переломный год Украинской революции (2019)
Нікілєв О. Ф. - Колективізація і Голодомор 1932–1933 рр. на Дніпропетровщині в етнонаціональному вимірі (2019)
Мартыненко В. Л. - "Для вас и эти условия хороши, вы не забывайте кто вы такой и откуда вы приехали сюда!": трудовая повинность немецких переселенцев из СССР в оборонном производстве на территории "старого рейха" в конце Второй мировой войны (2019)
Troyan S. - The Great War 1914–1918 and Manipulation of Humans’ Consciousness in the Circumstances of the New World-System Birth: the Experience for XXI century. Consciousness in the Circumstances of the New World-System Birth: the Experience for XXI century, Nechaieva-Yuriichuk N., Alexiyevets L. (2019)
Архірейський Д. В. - Фрітьоф Нансен та Україна (2019)
Венгер А. Г. - Образи феодалізму крізь призму класової боротьби: педагогічна спадщина Якова Рубіна (2019)
Венгер А. Г. - Штрихи до портрета дніпропетровських "всесвітників": медієвіст В. Т. Сиротенко у спогадах професора Ю. Є. Івоніна (2019)
Айсфельд О. - Плагиат как стержень научной карьеры историка и юриста Л. М. Хрящевской (2019)
Nachtigal R. - Ostaševa, Natalja V., Na perelome epoch … Mennonitskoe soobščestvo Ukrainy v 1914–1931 gg. (Der Göttinger Arbeitskreis: Veröffentlichung Nr. 474)(Moskau: Gotika 1998), 256 S., 4 Karten, Tabellen (2019)
Андрійчук М. Т. - Комунікаційний вплив діяльності українських національно-демократичних організацій періоду розпаду СРСР на формування національної пам’яті українців (2018)
Бідзіля Ю. М. - Медіа полінаціонального Закарпаття: проблеми формування етнічної та громадянської ідентичності (2018)
Будівська Г. Й. - Функції журналістики в нормативних теоріях медіа та інтерпретаціях медіапрофесіоналів (2018)
Бурдейна М. В. - Використання нових медіа в релігійній комунікації (2018)
Валькова К. Г. - "Одноповерхова Америка" Іллі Ільфа і Євгена Петрова: рецепція пересічних радянських читачів (2018)
Венидиктов С. В. - Медіакоммунікаційний простір евразійского економічного союзу: сферний підхід до аналізу інтеграційного потенціалу (2018)
Гаврилова Я. Л. - Образ "нової" поліції на сторінках регіональних інтернет-сайтів (на прикладі м. Херсон) (2018)
Гиріна Т. С. - Мобільне радіомовлення як передумова конструювання персонального журналістського медіа-хабу (2018)
Головко О. А. - Використання корпоративного інтернет-ресурсу в соціокомунікативній діяльності навчального закладу (2018)
Гриднєва Л. М. - Логічний аспект перекладу та редагування прізвищ (2018)
Гусак O. O. - Роль української діаспори у протидії інформаційним маніпулятивним технологіям противника на міжнародній арені в умовах гібридної війни (2018)
Касянчук В. О. - Назва наукового журналу як елемент його концепції (2018)
Орлова Н. В. - Умови формування українського журналістикознавства та його наукової мови (2018)
Поберезська Г. Г. - Специфіка тематичного вибору матеріалу для медичного фахового журналу (2018)
Побідаш І. Л. - Ринок інтерактивних книг в Україні, Рожанська В. О., Фіголь Н. М. (2018)
Сегол Р. І. - Підвищення цифрової грамотності майбутніх фахівців із видавничої справи та редагування: досвід створення та впровадження масового відкритого онлайн-курсу (2018)
Скороход Т. О. - Інструменти впливу на читача студентської періодики (2018)
Скуртул Г. С. - Українські мережеві інформаційні агентства в умовах медіаконвергенції (2018)
Тонкіх І. Ю. - Критерії якості контенту інтернет-медіа (2018)
Тріщук О. В. - Соціокомунікативний підхід до дослідження редакційно-видавничого процесу (2018)
Файчук Т. Г. - Особливості давніх рукописів лікарських та господарських порадників (2018)
Фіголь Н. М. - Електронні видання України (2018)
Фісенко Т. В. - Медіадіяльність України під час гібридної агресії (2018)
Фіялка С. Б. - Тематичне розмаїття дитячих книжок: уроки для України (2018)
Цецевич О. О. - Дигіталізація дитячих медіа: позитивні і негативні аспекти проблеми (2018)
Циба Я. В. - Медіатизація життя переселенців у регіональній пресі на прикладі видання "Молодий буковинець" за 2014 - 2016 роки (2018)
Чекмишев О. В. - Медіконтент та конвергентні методи соціальних комунікацій (2018)
Чубрей А. В. - Висвітлення театральної діяльності на сторінках галицьких періодичних та книжкових видань 20 - 30-х рр. ХХ ст.: історіографія проблеми (2018)
Януль О. Ю. - Відтворення фразеологізмів у перекладі науково-популярних та художніх аудіовізуальних творів, Сегол Р. І. (2018)
Ярошенко Л. А. - Моніторинг висвітлення тематики внутрішньо переміщених осіб як метод діагностики медіапростору (2018)
Bogolebska B. - Aksjologiczny wymiar retoryki krytycznej i afirmatywnej w gatunkach prasowych (2018)
Mikosz J. - Recenzje ksiazek na lamach bezplatnego czasopisma lodzkiego "Kultura i biznes" (2018)
Hoffmann T. - Wplyw gier na rozwoj spoleczny mlodych uzytkownikow komputerow (2018)
Janiszewski A. - "Szachinszach" Ryszarda Kapuscinskiego jako wzorzec komunikacji miedzykulturalnej: Azja i Eeuropa (2018)
Про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Тихонова І. Ю. - Формування іншомовної комунікативної компетенції майбутніх фахівців морсько галузі, Турлак Л. П., Константинова Т. М. (2019)
Тищенко Н. А. - Использование информационно-коммуникационных технологий в организации учебного процесса на примере отечественного высшего учебного заведения (2019)
Куба К. О. - Формування озитивної педагогічної "Я-концепції" майбутнього викладача закладу вищої освіти (2019)
Шевченко В. О. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку (2019)
Бондарець Б. М. - Комунікативна компетентність як професійна цінність сучасного вчителя початкових класів (2019)
Літвінчук В. І. - Фізичні покарання - жорстоке поводження щодо дитини (2019)
Karasyova O. V. - Organization of students' independent work when developing english speaking (2019)
Маценко Л. М. - До питання про шкідливий вплив вейпінгу за здоров'я сучасної молоді (2019)
Малишева А. В. - Домашнє насильство як соціальна проблема в реаліях українського суспільства (2019)
Глущенко М. О. - Психологчне забезпечення процесу реадаптації учасників ООС, Хомік І. В. (2019)
Глущенко М. О. - Національно-патріотичне виховання молоді в сучасному суспільстві, Степанченко А. В. (2019)
Давыденко В. В. - Современные проблемы в изучении режиссерской професии (2019)
Маценко Л. М. - Причини спаду згуртованості студентської групи та методики їх найтралізування (2019)
Бурлака Ю. Р. - Управління іміджем керівника закладу середньої освіти (2019)
Кожурін Д. О. - Моніторинг якості професійної діяльності педагогічних працівників в управлінні закладами фахової передвищої освіти як педагогічна проблема (2019)
Штефан А. К. - Ціннісні орієнтації сучасної студентської молоді, Кузін К. В. (2019)
Явдощук А. А. - Методика викладання англійської мови для юристів за спеціалізацією "Міжнародне право" (2019)
Дозорець О. В. - Організаційно-педагогічні умови формування критичного мислення учнів початкової школи (2019)
Іваничко І. І. - Толерантність як багатоаспектне педагогічне поняття (2019)
Куліченко Т. С. - Історичний досвід розвитку соціальної відповідальності в суспільстві (2019)
Лук’янчук Д. І. - Однорідні члени речення як вияв синтаксичної специфіки буденності в романі Тараса Прохаська "Непрості" (2019)
Суховій Л. А. - Онлайн курси з гендерних питань на платформі Prometheus (2019)
Кузик Я. Д. - Особливості самоставлення жінок клімактерального віку (2019)
Малієнко Г. В. - Специфіка роботи професійного режисера в форматі театру-студії (2019)
Космін Л. Г. - Особливості авторського права та інтелектуальної власності у сценічному мистецтві (2019)
Цицирєв В. М. - Подолання сценічного хвилювання як передумова виховання майбутнього диригента (2019)
Тополевський В. Ю. - Спадкоємці Марселя Марсо..., Цицирєв В. М. (2019)
Довгопола А. С. - Сучасна англомовна військова термінологія (на матеріалах газетного та інтернет-дискурсів) (2019)
Яковійчук О. Ю. - Особливості вираження авторського стилю за допомогою синтаксичних стилістичних засобів (на прикладі творчості Карла Еміля Францоза) (2019)
Добрунова Н. К. - Вистава рижесера К. Добрунова "Чорне та червоне або маріупольський скарб Нестора Махно" як приклад успішного втілення сучасної п'єси (2019)
Щербина А. О. - Система К. С. Станіславького як рушійна сила формування американських тетральних шкіл (2019)
Лавренко Н. О. - Вплив Івана Вирипаєва на формування "нової драми" (2019)
Андрєєва К. О. - Формирование метода Анатолия Васильева: игровые структуры (2019)
Гребенюк Р. В. - Творчий доробок заслуженого діяча мистецтв України Віктора Нікітіна в Дніпровському міському театрі ляльок (1995-2019 рр.) (2019)
Войтенко М. В. - Давні фольклорні танцювальні традиції як основа хореографічної пластики в українському музично-драматичному театрі (2019)
Мішеніна Н. І. - Переваги, які надає англійська як перша іноземна мова при вивченні німецької як другої іноземної, Шеїна Л. О. (2019)
Іванова М. О. - Еволюція театру тіні та силуету від традиційної східної моделі до авторських версій режисерів початку ХХ століття (2019)
Кохан Л. Й. - Творча діяльність М. Старицького в інших тетральних трупах (2019)
Лубенець Т. О. - Конструкція ляльки традиціного японського театру "Бунраку" (2019)
Стефанишин О. В. - Правове регулювання виставкової діяльності в Україні (2019)
Назаревич Л. Т. - Війна в новелістиці Марка Черемшини (2019)
Івіна І. В. - Сутність кредитного процесу комерціного банку (2019)
Мартинюк У. А. - Перспективні напрями розвитку гастротуризму в Україні, Яхно Т. П. (2019)
Симоненко О. І. - Прогностические модели виробництва зерна (2019)
Щербакова А. Д. - Соціальне партнерство як система публічно-управлінських механізмів (2019)
Гаватюк Л. С. - Методи оптимального управління запасами в виробничих системах, Вітюк М. С., Орлик Я. В. (2019)
Кравцова В. Є. - Управління персоналом - невід'ємна умова ефективного розвитку господарюючого суб'єкта (2019)
Клейно С. Р. - Принципи удосконалення організаційної структури підприємства (2019)
Квітка А. В. - Рекламна компанія один із основних елементів функціонування університетів, Олійник Я. В. (2019)
Сергієнко С. Г. - Проблеми набору персоналу на підприємстві (2019)
Кондрашева О. М. - Застосування активних методів навчання у процесі формування фахових компетентностей, Ковальова Є. В. (2019)
Феофанова Е. А. - Моделі суду присяжних: особливості формування складу (2019)
Новохатський Я. О. - Організаційне забезпечення менеджменту персоналу торгового підприємства (2019)
Гончаренко Т. І. - Специфіка розвитку аграрного сектору України (2019)
Балюн О. О. - Смарт-місто: симбіоз зовнішньої реклами та загальноміського інформаційного середовища (2020)
Вареник В. М. - Становлення української галузевої преси кінця XIX — початку XX століття (2020)
Венидиктов С. В. - Медійний простір Китаю: від національної консолідації — до м’якої сили (2020)
Головко О. А. - Інструменти залучення абітурієнтів на сайтах кафедр ВНЗ (2020)
Гриценко О. С. - Маніпулятивні впливи в текстах медіа протягом виборчої кампанії (2020)
Женченко М. І. - Технології макетування і верстання інтерактивних електронних видань (2020)
Зелінська Н. В. - Зберігаючи красу наукового пошуку (алгоритм оцінювання та редагування наукових текстів, за Р. Г. Іванченком) (2020)
Левчук О. М. - Втрата рубрикації корпоративними виданнями у закладах вищої освіти (2020)
Литвин А. В. - Публічні комунікації президентів України та роль спічрайтерів у цьому процесі (2020)
Лоза Г. І. - Редакторський аналіз навчальної літератури КПІ ім. Ігоря Сікорського, Фіголь Н. М. (2020)
Онкович Г. В. - Розвиток медіадидактики вищої школи: український досвід (2020)
Побідаш І. Л. - Сучасні інструменти маркетингової комунікації для успішного просування книг на видавничому ринку України (2020)
Теремко В. І. - Людина в епоху друку (2020)
Тріщук О. В. - Редакторське опрацювання маркерів гендерної дискримінації в рекламних повідомленнях, Клопенко К. Г. (2020)
Файчук Т. Г. - Фразеологія суспільно-політичного електронного дискурсу, Фіголь Б. О. (2020)
Фісенко Т. В. - Кінематограф у формуванні громадської думки (2020)
Фіялка C. Б. - Структурно-лінгвістичні характеристики анотацій в українських рецензованих наукових виданнях (2020)
Mikosz J. - Charakterystyka polskiej niestandardowej reklamy prasowej (2020)
Worsowicz M. - Grafika metamorfoz w miesięczniku poradnikowym dla kobiet "Claudia" jako przykład komodyfikacji publikacji prasowej (2020)
Єрмоленко С. - Мова має об’єднувати, а не роз’єднувати (2017)
Мацько Л. - Наукова діяльність і мовна особистість вченого (2017)
Бибик С. - Явила себе і в "Культурі слова": від 35 до 85 випуску (сторінками публікацій головного редактора – Професора С. Я. Єрмоленко) (2017)
Мойсієнко А. - С. Я. Єрмоленко про мовотворчість Тараса Шевченка (2017)
Сюта Г. - Текст як поняття теорії лінгвосинергетики (2017)
Максим’юк О. - "Aлмази творчості блискучі" (метафоричні нерозкладні словосполучення в українському художньому тексті) (2017)
Беценко Т. - Мовно-естетичні знаки української культури в поетичній творчості Івана Малковича (2017)
Данилюк Н. - Епітет білий у текстах українських народних пісень (2017)
Козловська Л. - "І життя моє котиться, ніби колесо" (образні порівняння в поетичних текстах Сергія Жадана) (2017)
Шабат-Савка С. - "Треба любити нарід, єго мову, пісні, звичаї, обичаї" (мовно-естетичні домінанти ідіолекту Євгенії Ярошинської), Морараш Г. (2017)
Голоюх Л. - Авторська модальність естетичних номінацій простору в художніх текстах Галини Пагутяк (2017)
Черемська О. - Образ краси в мовно-поетичній картині світу Уляни Кравченко та Марійки Підгірянки (за поезіями для дітей), Підгородецька І. (2017)
Мех Н. - Сучасний український мовно-культурний простір: ціннісні орієнтири (2017)
Пуряєва Н. - До проблеми інтертекстуальності літургійного тексту: цитата і парафраз (2017)
Карпіловська Є. - Мова без "гострих кутів" (політкоректність у реаліях української мови та культури) (2017)
Терещенко С. - Оновлення лексикону освітньої сфери (2017)
Зарінова М. - Засади нормування лексичної системи мови в кінці ХІХ – на початку ХХ ст. і художня практика (2017)
Синиця А. - Чи може бути сенс без смислу або смисл без сенсу? (2017)
Коць Т. - Оцінна парадигма України в мові сучасних періодичних видань (2017)
Бурківська Л. - Назви осіб у регіональному газетному тексті (на матеріалі тижневика "Репортер"), Бурківська Д. (2017)
Красавіна В. - Заголовки-експресиви в сучасних інтернет-виданнях (2017)
Тодор О. - Оказіональна соціально-політична лексика в сучасних медіатекстах (2017)
Мамич М. - Медійний жанр "обкладинка": постать, час, оцінка (2017)
Ганжа А. - Гендерні проекції декодування кінотексту (на прикладі документальних фільмів про Марка Вовчка) (2017)
Таран О. - Функції сленгізмів у вторинних українських назвах кінофільмів (2017)
Зіневич Л. - Мовозахисна діяльність Іллі Шраг (2017)
Вербич С. - Від загальної назви до гідроніма (2017)
Кульбабська О. - Лексико-синтаксична варіантність у паралельних українських перекладах (2017)
Колібаба Л. - "Призабуті" прийменники та сполучники в мовній практиці початку ХХІ століття (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Вихідні данні (2017)
Костенко М. М. - Металогенічні особливості та перспективи рудоносності базитових дайкових комплексів Волинського мегаблока Українського щита (2019)
Вітаємо з ювілеєм Миколу Михайловича Костенка (2019)
Ганжа Е. А. - Геологическое строение и рудоносность Зеленоярского титан-циркониевого месторождения, Охолина Т. В., Крошко Ю. В. (2019)
Зинчук Н. Н. - Сравнительные особенности алмаза из кимберлитов и древних осадочных толщ (на примере Сибирской платформы) (2019)
Дем'яненко І. І. - Гіпсометрія вертикального розподілу покладів вуглеводнів в утвореннях фанерозою Південного нафтогазоносного регіону України (2019)
Люта Н. Г. - Досвід створення еколого-гео­логічних оглядів областей України в геоінформаційнІЙ системІ, Саніна І. В., Приходько С. М. (2019)
Музичко Т. І. - Посмак, Пилипчук О. М. (2019)
Волошинівський Б. О. - Сучасні техніко-технологічні можливості цементування свердловин, Рой М. М., Ластовка В. Г. (2019)
Орловський В. М. - Тампонажні матеріали, розширювані під час твердіння (2019)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічна схема нижнього докембрію Українського щита та її геохронометричні проблеми. Стаття 2. Проблеми бузької серії побузького комплексу та інших високотемпературних стратометаморфічних комплексів (2019)
Кирилюк В. П. - Стратиграфічна схема нижнього докембрію Українського щита та її геохронометричні проблеми. Стаття 3. Деякі геологічні аспекти інтерпретації ізотопних даних (2019)
Пам'яті В'ячеслава Якимовича Веліканова (2019)
Зміст ЗбірникІВ наукових праць УкрДГРІ за 2019 рік (2019)
Андрійченко Ю. В. - Іспаномовні гендерні картини світу: динаміка розвитку на сучасному етапі (2018)
Багрова Є. - Відтворення художньої картини світу Ф. С. Фіцджеральда в перекладі (2018)
Бондаренко М. - Фразеологічні одиниці з флористичним компонентом у мовній картині світу українця (2018)
Бринюк А. М. - Особливості перекладу лексикалізованих синтаксичних структур у сучасних англомовних ЗМІ (2018)
Вергалюк М. М. - Лексикографування біблійних фразеологізмів в українській мові (2018)
Гашимова А. - Назви ландшафтів у староукраїнській літературній мові XVIII ст. (на матеріалі поезій і байок Г. Сковороди) (2018)
Гдешинська А. В. - Прагматична адаптація англомовних публіцистичних текстів медичної тематики (2018)
Гречка С. О. - "Культурна зброя" як складник консцієнтальної війни проти України (2018)
Гусар А. В. - Лінгвокультурні та лінгвосеміотичні особливості вербалізації давньоскандинавського концепту битва в сучасному англомовному пісенному дискурсі (2018)
Заверткіна Ю. Б. - Структурно-граматичні особливості перекладу фразеології англомовного газетного дискурсу (2018)
Іванова А. В. - Лінгвістичні засоби самопрезентації в соціальних мережах, Борисович О. В. (2018)
Коваль А. О. - Українська лексика на позначення природи та ландшафту як об’єкт навчального лексикографування (2018)
Колодій Б. М. - Застосування експліцитних та імпліцитних засобів при відтворенні комунікативної інтенції в англомовних маркетингових текстах українською мовою (на матеріалі реклами косметичної продукції), Підмогильна Ю. І. (2018)
Комарницька Т. К. - Масова культура як загроза культурі мови (приклад Японії) (2018)
Кравченко О. - Особливості реалізації мовленнєвих актів у молодіжних китайськомовних Інтернет-текстах: гендерний аспект (2018)
Кузьменко Ю. І. - Лексика фотосправи в українській літературній мові: історія становлення і розвитку (2018)
Кур-Кононович И. - О символике облаков в контексте поэзии Сергeя Есенина (2018)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система консонантизму (2018)
Лугова Ю. В. - Стратегії перекладацької обробки й перетворення фахової інформації в англомовних науково-популярних текстах медичного спрямування (2018)
Мігунова Д. О. - Особливості відтворення українською мовою художньої репрезентації атмосфери жаху в романі Стівена Кінга "Протистояння" (2018)
Поворознюк Р. В. - Протистояння людей та машин: еволюція машинного перекладу на прикладі передопераційних інструкцій, опрацьованих Google Translate, Антонова В. (2018)
Самусенко О. М. - Лексичні мінімуми з української мови як іноземної: основні підходи до укладання (2018)
Сівков І.В. - Регіоналізми в арабській термінології сімейного права країн Арабського Магрибу (2018)
Черняк Ю. Ю. - Дискурс тілесності в повісті М. Варгаса Льйоси "Хто вбив Паломіно Молеро?" та специфіка його відтворення у перекладі українською та англійською мовами (2018)
Афанасьєва О. М. - Типологія ритуалів у комунікативній перспективі: критерії визначення (2017)
Бабире О. В. - Гейміфікація як інструмент переконання у контексті екологічної культури (2017)
Білик К. А. - Консоціація як тип колоструктури (2017)
Галицька Є. А. - Відображення соціальної стратифікації в парфумерно-косметичному номінативному регістрі (2017)
Гуменна К. О. - Проблема відтворення архаїзмів як елементів Лінгвопоетики франкомовного історичного роману (на матеріалі "Легенди про Уленшпігеля" Шарля де Костера) (2017)
Дейкун О. П. - Перекладацькі стратегії відтворення змісту англомовних статей Бі-Бі-Сі українською мовою (2017)
Довбищенко Ф. В. - Авторська наративна стратегія в V i VI книгах "Історії…" Геродіана (2017)
Ісаєв С. С. - Лікувальні властивості їжі у китайській фразеологічній картині світу (2017)
Карабан А. В. - Узусні кореляції підсилювальних часток в українській та англійській мовах (2017)
Карабан В. І. - Роль узусу в перекладі (2017)
Карпова К. С. - Мовний портрет кулінарного блогера (2017)
Клименко Н. Ф. - Словотвірні гнізда, композитоугруповання та темогнізда в процесах стратифікації лексики (2017)
Кожуховська Ю. В. - Компонент мета в лабіринтовій подорожі новогрецької поезії ХХ ст. (2017)
Комарницька Т. К. - Мовна інтерференція в ізраїльських ЗМІ, орієнтованих на репатріантів (на матеріалі періодичних видань "Коль А-Шарон" і "Версія-Ньюз") (2017)
Комісаров К. Ю. - Головні особливості емоційно-оцінної концептуалізації дійсності на словотвірному рівні японської мови (2017)
Корнієць К. А. - Пуристичні тенденції в сучасній мовній політиці Туреччини (2017)
Кравченко Л. О. - Партіоніми України (структурний і лексико-семантичний аспекти), Сюсюрченко М. А. (2017)
Кучеренко А. О. - Арабський медіадискурс у сучасних лінгвістичних і міждисциплінарних дослідженнях (2017)
Лабенко О. А. - Проблеми перекладу "хибних друзів перекладача" у французькій та українській мовах (2017)
Литовченко Д. - Аспекти стереотипізації мусульман у медіаджерелах Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії (2017)
Музика М. В. - Паремія як одиниця мовної свідомості людини (на матеріалі асоціативного експерименту) (2017)
Невойт В. И. - Русское местоимение "сам” и его производные (2017)
Охріменко В. І. - Відношення у системі модальних операторів когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови) (2017)
Прожогіна І. М. - Проблеми постановки російської вимови носіям китайської мови (2017)
Радчук В. Д. - Америка - світові: читайте Павличка! (2017)
Сайко М. А. - Зміст термінологічної компетентності медичного перекладача (2017)
Семенко С. М. - Канонічні тексти тенрійської релігії як джерело японської мови середини ХІХ ст. у її кансайському варіанті (2017)
Синявская О. Е. - Прагматический потенциал символических коммерческих номинаций XIX – XXI веков (2017)
Сівков І. В. - Концепт "республіканізм" та його вербалізація у текстах конституцій арабських країн (2017)
Смашнюк О. І. - Сленг у комунікативній ситуації "лайка" в емоційному спонтанному мовленні (на матеріалі Британського національного корпусу) (2017)
Фокін С. Б. - Двомовні перекладні словники: причини недосконалості та перспективи оптимізації (2017)
Чеботарьова А. - Множинність прочитання трагедії В. Шекспіра "Ромео та Джульєтта" в українських перекладах: семіотичний підхід (2017)
Титул, зміст (2019)
Жулковський Б. Є. - Сакральна монодія Візантії та Київської Русі як засіб духовного розвитку молоді (2019)
Рева В. П. - Воспитание культуры музыкального восприятия младших школьников в контексте системно-синергетического подхода (2019)
Моторна О. С. - LEGO на уроках музичного мистецтва у початковій школі, Капінос О. О. (2019)
Завалко К. В. - Особливості та досвід впровадження методики навчання гри на скрипці Colourstrings в Україні (2019)
Ragozina V. V. - The development of manual skills in artistic and productive activities: From early age to primary school age, Hutsan L. А., Morin O. L. (2019)
Антонюк В. І. - Прийоми малювання акриловими фарбами (2019)
Гавриш Н. В. - Колективне сюжетоскладання – ефективний метод ровзитку мовленнєвотворчої діяльності дошкільників (2019)
Філіпчук Н. О. - Можливості використання засобів музейної педагогіки в освітній практиці (2019)
Дікун І. А. - Практико-орієнтовані спецкурси в професійній підготовці майбутніх учителів музики (2019)
Пічкур М. О. - Дидактичне значення використання етнічних орнаментальних протоформ у фаховій підготовці дизайнерів-графіків (2019)
Андрощук Л. М. - Теоретичні та методичні засади формування творчого потенціалу майбутнього вчителя хореографії: результати комплексного наукового проекту (2019)
Пшінка Н. М. - "Пам’ять майбутнього": осмислення дітьми минулого формує майбутнє (2019)
Задорожний Г. В. - Прорывные методологические разработки новой постнеклассической человекомерной науки в сфере хозяйствования (2019)
Дядін А. С. - Техніка сценаріїв в системі антикризового фінансового менеджменту підприємства (2019)
Галайко А. М. - Вдосконалення управління фінансовими ресурсами як передумова ефективної діяльності державних сільскогосподарських підприємств (2019)
Дмитренко О. В. - Макроекономічна нерівновага та форми її прояву в економіці, Булик А. О. (2019)
Погореленко А. К. - Корпоративні конфлікти: зміст та особливості роз'яснення (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2016)
Стельмащук А. М. - Конвергенція галузей тваринництва селянських господарств і підприємств до системи сталого розвитку (2016)
Нікітін Ю. О. - Інноваційні МСП як основа інноваційного розвитку Європейського Союзу, Мельник М. В., Хвалінський С. О. (2016)
Колтунович О.С. - Інституційні передумови інноваційно-технологічної модернізації в країнах ЄС та ЄАЕС (2016)
Ліпич Л. Г. - Формування семантичної системи компетентностей менеджерів корпоративного управління., Хілуха О. А., Мялковська В. М. (2016)
Варченко О. М. - Особливості розвитку земельно-іпотечного кредитування в Україні, Рудич О. О. (2016)
Шаповал В. М. - Основи стратегічного управління розвитком туристичної галузі України, Герасименко Т. В. (2016)
Турило А. М. - Економіко-інноваційна трансформація інтелектуальної власності, Корнух О. В. (2016)
Івашина О. Ф. - Пріоритетні напрямки удосконалення інституціональних імперативів економічної безпеки України, Ковальчук М. В. (2016)
Медведовська Т. П. - Сучасний розвиток туристичної індустрії: проблеми соціально-економічного характеру (2016)
Артімонова І. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку фінансового забезпечення діяльності особистих селянських господарств в Україні, Герасименко І. О. (2016)
Пасічник Т. О. - Особливості розвитку венчурного інвестування в Україні, Літвінчук А. В., Мороз Я. В. (2016)
Шаціло Н. І. - Методичні підходи до оцінки формування та використання прибутку в акціонерних товариствах, Зубченко В. В. (2016)
Васильцова С. О. - Оцінка ефективності роботи підприємства та шляхи її підвищення, Зубенко Е. О., Татаренко А. Е. (2016)
Гриб С. В. - Теоретико-методичні аспекти аналізу ефективності витрат рослинництва сільськогосподарських підприємств (2016)
Боришкевич І. І. - Теоретичні підходи до розуміння сутності стратегії розвитку сільськогосподарських підприємств (2016)
Нікітішин А. О. - Розширення податкової бази в системі забезпечення фінансової незалежності органів місцевого самоврядування (2016)
Серьогіна Д. О. - Аналіз проблеми використання коштів місцевих бюджетів як інструменту реалізації пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку України (2016)
Яворська В. В. - Аналіз розвитку підприємництва в сільському господарстві Івано-Франківщини (2016)
Дзядикевич Ю. В. - Деякі аспекти раціонального використання природних ресурсів, Гевко Б. Р. (2016)
Павліха Н. В. - Концептуальні засади трансформації системи платежів за користування землями сільськогосподарського призначення, Хомюк Н. Л. (2016)
Бєлобородова М. В. - Удосконалення методики визначення рівня екологічної ініціативи промислових підприємств (2016)
Павлюк Т. І. - Людський капітал: інвестиції та особливості його формування в Україні (2016)
Степура Л. О. - Занятість в сільських населених пунктах: сучасний стан та проблеми вирішення (2016)
Дорошук А. А. - Бенчмаркинг как инструмент организационного развития теплоэнергетического предприятия, Чернышева Л. И., Бусыгина А. А. (2016)
Лойко С. В. - Теоретичні засади реалізації права власності на землі сільськогосподарського призначення (2016)
Мурована Л. В. - Методика здійснення публічних закупівель у вищих навчальних закладах України (2016)
Кичко І. І. - Місце венчурного інвестування переробних підприємств у процесі задоволення особистих потреб (2016)
Багацька К. В. - Оцінка стану компаній харчової промисловості як фактор їх ринкової капіталізації, Рябуха О. Д. (2016)
Липкань О. В. - Теоретико-методичні засади формування страхування природно-кліматичних ризиків у сільському господарстві, Ткаченко К. В. (2016)
Волощук В. Р. - Інноваційні форми і механізми нейтралізації банківських ризиків при кредитуванні сільськогосподарського виробництва (2016)
Колдовський А. В. - Валютний ринок України: основні тенденції та перспективи розвитку, Чернега К. В. (2016)
Баланюк І. Ф. - Оперативний аналіз у системі менеджменту підприємств із переробки сільськогосподарської продукції, Гой Н. В. (2016)
Кріль Я. Я. - Облік та оподаткування компенсації працівнику за використання особистого майна, Юрченко О. Б. (2016)
Кундеус О. М. - Процедурні механізми банкрутства і санації підприємства (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Editorial (2019)
Boyko O. - Alternative activity as a method of empowerment and motivation of client to the change, Cursi G. (2019)
Horishna N. - The nature and peculiarities of integrated social services implementation in Ukraine (2019)
Kikinezhdi O. - Gender-sensitive university as a subject of social interaction in the territorial community, Kiz O., Shulha I. (2019)
Nykolaieva V. - Social work as a multimodal system for assistance and support in transitional society, Marova S. (2019)
Pezhynska O. - Features of social and pedagogical work with military personnel, Hevko V. (2019)
Popovych V. - Forced migrants’ sociological reintegration analysis, Barshatska G. (2019)
Vasylkevych V. - Features of social and pedagogical work with military personnel (2019)
Amadasun S. - Mainstreaming a developmental approach to social work education and practice in Africa? Perspectives of Nigerian BSW students (2019)
Fatayan A. - School committee involvement in school-based management implementation in Islamic junior high schools, Hanafi I., Sari E., Ghani A. R. A. (2019)
Karantoni M. - Access to higher education and social inequalities: social characteristics of the students of the school of educational sciences (2019)
About authors (2019)
Call for papers (2019)
Глущенко О. В. - Зміни інституційного дизайну ринку фінансових послуг України в умовах посткризового відновлення (2019)
Doroshenko H. - The value of an enterprise and formation of requirements to the system of its assessment indicators (2019)
Тєшева Л. В. - Реальні та офіційні повноваження менеджера, Лотох М. Г. (2019)
Ткаченко С. О. - Структурні взаємозв'язки суб'єктів сфери обігу (2019)
Городецька Т. Е. - Стан фінансового забезпечення регіональної політики (2019)
Хмельков А. В. - Еталонна модель агента інституту контролю: продукт досвіду intosai (2019)
Архієреєв С. І. - Роль людського капіталу сфери IT -послуг у розвитку зовнішньоекономічної діяльності України, Ликова А. С. (2019)
Гонтарева І. В. - Методичний підхід до аналізу бренда роботодавця на прикладі IT-компаній, Тимошенко К. А. (2019)
Євтушенко В. А. - Аналіз міжнародної торгівлі України з ЄС, Кудінова М. М., Косенко М. Д. (2019)
Євтушенко Г. В. - Джерела пошуку персоналу на українському ринку інформаційних технологій, Пшеничко Г. І., Сорін Б. В. (2019)
Злобіна А. І. - Потенціал державного фінансового контролю в Україні (2019)
Кім О. О. - Перспективи застосування методології agile менеджменту в управлінні IT-проектами, Козлова В. В. (2019)
Сівакова О. А. - Дослідження сучасного стану інфраструктури ринку туристичних послуг України, Мангушев Д. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Кривошей В. М. - "Пакувальна індустрія" повернулася до Києва (2019)
Инновации в упаковке (2019)
Маркетологи інформують... (2019)
Кривошей В. М. - Сучасні тренди розвитку пакування (2019)
Вербицький С. Б. - Hightech-пакування для м’ясних продуктів, Войцехівська Л. І., Борсолюк Л. М., Бондар С. В. (2019)
Упаковка з усіх континентів (2019)
EasyD4R – інструмент оцінки полімерної упаковки (2019)
Гриценко О. О. - Нанофотонні маркування на паперових матеріалах для розумних паковань, Гриценко Д. С. (2019)
Маковецька Ю. М. - "Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 р." щодо управління відходами упаковки (2019)
Упаковка для харчових продуктів: заборонити не можна дозволити (2019)
Що робити з використаними пляшками з ПЕТФ для напоїв? (різні підходи) (2019)
Векленко О. А. - Экология планеты – главный приоритет (2019)
Будник А. В. - Упаковка та етикетка як предмети колекціонування, Чуєва О. В. (2019)
Мікула О. М. - Молоко. Який шрифт є молочним? (2019)
Гавва О. М. - Обладнання групового пакування, Кулик Н. В. (2019)
Кривошей В. М. - Новий проект Клубу пакувальників (2019)
Маценко Г. - Говорять пивні етикетки (2019)
Служба коротких повідомлень (2019)
Жовті сторінки (2019)
Блажиєвський Л. Ф. - Деякі особливості побудови слаборелятивістської статистичної механіки, Гіль Г. Б., Семак С. С. (1996)
Ваврух М. - Апроксимаційний статистичний оператор для сильно неідеальних фермі-систем, Куштай Я. (1996)
Вакарчук І. О. - Статистичний оператор системи тотожних взаємодіючих частинок у координатному зображенні (1996)
Tkachuk V. M. - The N =4 supersymmetry of electron in the magnetic field, Vakarchuk S. I. (1996)
Haysak I. - Fine splitting in a potential model incorporating relativistic kinematics, Lengyel V. I., Shpenik A. (1996)
Опачко І. І. - Динаміка йонної емісії при резонансному і нерезонансному поглинанні лазерного випромінювання плазмою на поверхні твердого тіла, Шимон Л. Л., Хом'як Б. Я. (1996)
Гаврилюк В. І. - Термодинаміка сполук включення літію у пентаоксид ванадію (1996)
Henderson D. - Adsorption of dimerizing fluids on solid surfaces. Models of overlapping spheres, Pizio O., Sokołowski S., Trokhymchuk A. (1996)
Левицький Р. Р. - Невпорядкована модель Ізінґа з нерівноважним безладом у наближенні двочастинкового кластера, Сороков С. І., Соколовський Р. О. (1996)
Гадзаман І. - Термічна модифікація керамічних композитів на основі марєанцевих кубічних шпінелей, Ковальський П., Мруз О., Шпотюк О. (1996)
Прилуцький Ю. І. - Дослідження динаміки ґратки кристала фулерену C60, Андреєв В. О., Шаповалов Г. Г. (1996)
Савчин В. - Формування окисного шару термічним окисленням поверхні сколу шаруватого кристала моноселеніду ґалію, Стахіра Й. (1996)
Тальянський І. І. - Дослідження коливань кристалічної єратки за допомогою кластерів з циклічними граничними умовами (1996)
Андрієвський Б. - розрахунок оптичних спектрів в області фундаментального поглинання кристалів з інверсіїю знака двозаломлення, Романюк М. О. (1996)
Балицька В. О. - Механізм явища електронно-стимульованого дихроїзму в склоподібному As2S3 (1996)
Васильців В. - Електронна та йонна провідності монокристалів β-Ga2O3, Лондар С., Камінський Ю. (1996)
Савицький В. Г. - Апаратура та методика дослідження ґальваномагнетних властивостей напівпровідників в імпульсних магнетних полях, Сторчун П. Є. (1996)
Сергєєва О. Є. - Струми термостимульованої деполяризації та п'їзоактивність композитів ПВДФ-ЦТС, Федосов С. Н., Мірак'ян А. М., Тааріг І. (1996)
Фурман В. В. - Псевдопотенціал у методі фазових функцій. Структура модельного псевдопотенціалу перехідних та рідкісноземельних металів, Якібчук П. М. (1996)
Хроніка, бібліоєрафія, персоналії (1996)
Title, contents (2019)
Pyrih I. - Armed conflicts in the economic, social and legal context of the present: causes, regularities and contradictions, Bidniak H., Pletenets V. (2019)
Tretiak O. - Economic policy-makers and economic experts in the countries of Central and Eastern Europe: ways of interaction, Negodchenko V., Toryanyk V., Cap A. (2019)
Almási B. Z. - Macroeconomic growth in business valuation, Zéman Z. (2019)
Storonyanska I. - Fiscal decentralization in Europe in the context of social protection development, Hrynchyshyn I., Dub A., Horga I. (2019)
Dziubanovska N. - Multifactor models for studying the EU countries’ international trade (2019)
Romanova A. - Tourists from Canada as priority customers of the Ukrainian tourism product (2019)
Hamulczuk M. - Linkage of grain prices in Ukraine with the world crude oil prices, Makarchuk O., Galchynska J. (2019)
Seheda S. - The agrarian food consumption in Ukraine and its association with socio-demographic indicators of human development, Datsenko G., Otkalenko O., Musil P. (2019)
Zveryakov M. - FinTech sector and banking business: competition or symbiosis?, Kovalenko V., Sheludko S., Sharah E. (2019)
Krasnokutska N. - Transparency of the enterprise: from theory to practice of evaluation (on the example of retail networks), Kruhlova O., Kozub V., Martíšková P. (2019)
Slaba M. - Consumer behaviour regarding branded and non-branded goods on the mobile phone market: impact of experience, price and loyalty (2019)
Boiko V. - Competitive advantages of wholesale markets of agricultural products as a type of entrepreneurial activity: the experience of Ukraine and Poland, Kwilinski A., Misiuk M., Boiko L. (2019)
Абрамович С. Д. - Апокаліпсис: формат і діахронія літературного жанру (2018)
Гавловська Т. А. - Функціональні особливості діалогів у прозі Теодора Фонтане (2018)
Голубишко И. Ю. - Мифологическая составляющая в произведениях В. Г. Короленко (2018)
Елисеенко А. П. - О некоторых особенностях проблематики рассказа Б. Садовского "Стрельчонок" (2018)
Кеба О. В. - Імагологічні проекції соціально-історичної та антропологічної проблематики в повісті А. Платонова "Єпифанські шлюзи" (2018)
Kruk A. A. - Transformations of the concept of fate/destiny in English and Ukrainian literature (2018)
Мальцев В. С. - Українська анонімна світська лірика ХVІІІ століття: віршознавчий аспект (2018)
Набитович І. - Психологія творчости: мистецький досвід Дарії Віконської (2018)
Павельева А. К. - Пространственно-временная картина мира повести Н. В. Гоголя "Страшная месть" (2018)
Стрільчик Б. А. - Оніричний діалог Керол-Жураківський у просторі роману "Сателіти" (2018)
Чікарькова М. Ю. - Античні стилізації в українській та російській ліриці межі ХІХ-ХХ ст. (2018)
Шулик П. Л. - Арабо-израильский конфликт глазами израильских писателей (2018)
Бадюл В. В. - Фразеологізми з компонентом душа і сучасний художній текст (2018)
Беркещук І. С. - Картина світу – основа світогляду (2018)
Біляцька В. В. - Особливості функціонування топонімів у романі Луїзе Рінзер "Любов Абеляра" (2018)
Гадюк Р. В. - Теоретичні засади досліджень модальності (2018)
Галайбіда О. В. - Конвергенція конструкцій експресивного синтаксису як засіб створення гумористичноїх модальності художнього тексту (2018)
Горголюк Н. Г. - До питання про кореляцію лінгвістичних категорій модальності та оцінки (2018)
Дзюбак Н. М. - Фемінні форми звертання в українському постмодерному літературному дискурсі: формально-синтаксичний, семантико-синтаксичний та комунікативно-прагматичний аспекти (2018)
Желязкова В. В. - Лінгвокультурна специфіка знаків-символів у романі "Ностальгія" Василя Шкляра (2018)
Kasymir W. O. - Die onomasiologischen Kategorien der Substantivbildung in der Deutschen Gegenwartssprache (2018)
Каленюк С. О. - Топоніми як вагомий шар ономастичного простору в прозових творах, Савчук Л. О. (2018)
Коваленко Н. Д. - Сучасні фразеологічні словники говорів південно-західного наріччя (2018)
Козак Р. В. - Комунікативно-прагматичні функції експресивних синтаксичних конструкцій в публіцистичних текстах подорожнього нарису (2018)
Ладиняк Н. Б. - Стилістичні функції словотвірних засобів у художньому мовленні Івана Огієнка, Федькова І. А. (2018)
Livitska O. V. - Lexical and morphological aspects of advertising slogans (2018)
Матковська М. В. - Семантико-прагматичні особливості універсального та ідіоетнічного в англомовному дискурсі (2018)
Павлова А. К. - Антропологічна парадигма в українській усній традиційній культурі (2018)
Пасічник І. О. - Про деякі мовні засоби етновираження категорії простору в гумористичному романі Олега Чорногуза "Примхи долі, або Велика гра" (2018)
Уманець А. В. - Pun in English video comic strips and ways of its translation into Ukrainian (2018)
Ходякова Г. В. - Аналіз технологій розпізнавання мови (2018)
Цинтар Н. В. - Гендерний аспект функціонування лексико-семантичних засобів емотивності в англомовних художніх творах ХІХ та ХХІ ст. (2018)
Шеремета Н. П. - Законотворчі ініціативи – перший крок мовного менеджменту в Україні (2018)
Шуляк С. А. - Концепт місяць у текстах українських замовлянь (2018)
Кужель О. М. - Можливості використання комп'ютерного тестування для формування іншомовних вмінь читання (2018)
Кужель О. М. - Вимоги до текстів аудіокниг для формування англомовної компетентності в читанні у школярів, Цимбала І. І. (2018)
Саволайнен Я. В. - Вивичення іноземної мови дистанційно: переваги та недоліки (2018)
Копаниця Л. М. - Рефлекси архетипів свідомості в культурних концептах "доля", "душа": деякі питання етнографічного вивчення фольклорного тексту (2018)
Космеда Т. - IV Міжнародна наукова конференція "Україністика: вчора, сьогодні, завтра…" (Познань, Польща) (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Matito F. D. - Foreword (2019)
Shevchenko I. - Enactive meaning-making in the discourse of theatre and film (2019)
Torop P. - The textual issues of meaning-making in theatre and film: a semiotic introduction (2019)
Ihina Z. - Mise en scène in the original and adaptation: Narrative organisation of the event in its internal symbolism (2019)
Krysanova T. - Constructing negative emotions in cinematic discourse: a cognitive-pragmatic perspective (2019)
Lukianova T. - Intersemiotic translation: meaning-making in film and musical art, Ilchenko A. (2019)
Marina O. - Libertinism in English Restoration drama: a congnitive-pragmatic perspective (2019)
Stepanova A. - Theme of madness in a short story "The System of Doctor Tarr and Professor Fether” by Edgar Allan Poe and in a similarly-named film by Claude Chabrol (2019)
Zhabotynska S. - Irina Perianova. A mashup world: hybrids, cross-overs and post-reality (2019)
Shevchenko I. - Professor Maureen Minielli and communication studies in Ukraine (2019)
Title (2019)
Hetmanchuk M. - Peculiarities of Using Informational Operations by the International Coalition During the Iraq Military Campaign in 2003, Zazuliak Z. (2019)
Ivasechko O. - The Conspiracy Conception of World Jihad as the Instrument for the Islamization of Europe, Turchyn Y. (2019)
Lopata M. - Particular Issues of Winning Parties’ Election Programs in Parliamentary Elections (1993 and 1997): Comparative Analysis (2019)
Buchyn M. - State Policy of Ukraine and Poland for the Protection of National Minorities: Comparative Analysis, Dutchak K. (2019)
Dorosh L. - Migrant Workers as the Subjects of Ukraine’s Civil Diplomacy of Ukraine (On Example of Ukrainian-Italian Relations), Kobyletska S. (2019)
Кукарцев О. - Ґрамшіанський поворот у теорії міжнародних відносин (2019)
Сінельнікова М. - Концепт вічного повернення у філософії Фрідріха Ніцше (2019)
Карівець І. - Огляд Міжнародної конференції "Філософські осяяння. Інспірації Львівсько-Варшавської школи" (Львів, 29-30 червня 2019 року) (2019)
Кадикало А. - Візія технологізації людського в контексті поступу штучного інтелекту (Рецензія на книжку Макса Теґмарка "Життя 3. 0. Доба штучного інтелекту" / пер. з англ. З. Корабліна. – Київ: Наш формат, 2019. – 432 с.) (2019)
Карівець І. - Пам’яті Ярослави Шекери (1982–2019) (2019)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Schierholz R. S. - Associations of general mental health symptoms with subjective sleep quality and individual daytime sleepiness, Zavgorodniy I., Darius S., Böckelmann I. (2019)
Ryndina N. - Neuro-humoral mediators in progression of coronary artery disease with concomitant obesity (review), Kravchun P., Yermak O. (2019)
Pasiieshvili T. - Clinical manifestation of gastroesophageal reflux disease associated with autoimmune thyroiditis in young persons, Kovalyova O. (2019)
Sharikadze O. - Evaluation of 3-years course of sublingual immunotherapy with extracts of cat epithelium in pre-school children (2019)
Chaika K. - Proinflammatory cytokines il-8 and TNF-alfa in Henoch-Schonlein purpura in children, Makieieva N. (2019)
Scherbina N. - The current state of the problem of perinatal psychosomatic disorders in pregnant women, Potapova L., Scherbina I., Lipko O., Mertsalova O. (2019)
Marakushin D. - The level of organism functioning as an indicator of premorbid conditions (review), Melnychenko O., Chernobay L., Vasylieva O., Isaieva I., Karmazina I., Hloba N., Dunaeva O., Goncharova A. (2019)
Sorokina I. - Comparative morphological changes in smooth myocytes and macrofages cd16 in pulmonary artery and aorta in fetuses and newborns exposed to chronic intrauterine hypoxia, Markovsky V., Kaluzhyna O., Pliten O., Hol’yeva N. (2019)
Shevchenko-Bitensky K. - Diagnostic criteria of cognitive impairments in patients with mixed dementia complicated by hallucinatory-paranoid disorders (2019)
Lytvynenko V. - Substantiation and content of psycho-education of patients with alcohol dependence (2019)
Гхома М. І. А. - Економічна сутність міжрегіональних економічних зв’язків (2018)
Бондарук Х. В. - Сутність та значення соціального підприємництва в регіональній економіці (2018)
Вахович І. М. - Капіталізація на мікро- і мезорівнях: взаємообумовленість, проблеми, методи підвищення, Камінська І. М., Мишко О. А., Камінська Д. В. (2018)
Вахович І. М. - Структурно-методологічні дослідження модернізації економіки регіону, Салівончик І. М. (2018)
Вороненко І. В. - Моніторинг ключових індикаторів національної безпеки як складова розвитку економіки в умовах цифровізації (2018)
Джаман М. О. - Вплив туристичного образу регіону на інвестиційну привабливість та економічний розвиток території (2018)
Ерфан В. Й. - Природно-заповідні аспекти регіонального розвитку, Газуда С. М. (2018)
Забедюк М. С. - Роль фінансового потенціалу у стимулюванні фінансової стабілізації розвитку регіонів (2018)
Завадська О. М. - Соціальний діалог як основа реформування соціальної сфери в Україні (2018)
Ковальська Л. Л. - Методика аналізу та оцінки конкурентоспроможності ресурсного потенціалу: мікро- та мезоаспекти, Хвищун Н. В., Аухімік О. В. (2018)
Кондіус І. С. - Дослідження рибного господарства на національному та регіональному рівнях (2018)
Коренюк П. І. - Роль інновацій у забезпеченні ефективного розвитку автомобільної промисловості в Україні: правові аспекти (2018)
Корецька Н. І. - Регіональні особливості інвестиційної активності в сфері сільського господарства, Олійник С. Б. (2018)
Кривов’язюк І. В. - Підприємницька ініціатива в системі факторів розвитку інноваційної активності в регіоні, Кухарук Н. В., Стрільчук Р. М. (2018)
Кулик Ю. М. - Проблеми та перспективи розвитку логістики регіонів України (2018)
Купира М. І. - Імперативи покращення фінансових результатів діяльності підприємства в системі інноваційного розвитку, Грибук Р. М. (2018)
Куцай Н. С. - Аналіз стану тенденцій розвитку інноваційної інфраструктури регіону (2018)
Лендєл М. А. - Регіональні засади раціонального лісогосподарювання, Газуда С. М. (2018)
Лепкий М. І. - Економічний аналіз діяльності суб`єктів туристичної діяльності в західному регіоні України (2018)
Масечко І. В. - Проблеми розвитку якісного надання туристичних послуг в регіоні (2018)
Матвійчук Л. Ю. - Механізми забезпечення ефективної діяльності суб’єктів зеленого туризму в регіоні (2018)
Оксенюк К. І. - Роль банківського сектору в формуванні фінансового потенціалу суб’єктів господарювання, Бурбан О. В. (2018)
Павлюк Л. В. - Теоретичні дослідження видів та виокремлення класифікаційних ознак бізнес-процесів підприємства (2018)
Полінкевич О. М. - Регіональні особливості соціально-економічної ексклюзії персоналу на підприємствах (2018)
Рудь Н. Т. - Інноваційна інфраструктура регіону: стан та резерви розвитку (2018)
Фесіна Ю. Г. Дзюбинська О.В. - Циркулярна економіка – як нова парадигма регіонального розвитку (2018)
Шубала І. В. - Тенденції та закономірності використання робочого часу в регіоні (2018)
Шубалий О. М. - Оцінка результативності розвитку сфери промисловості у регіоні (2018)
Шубалий О. М. - Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із видобутку та переробки сапропелю в регіоні, Косінський П. М. (2018)
Вихідні дані (2018)
Аністратенко Л. - Запозичення як спосіб термінотворення японської літературознавчої термінології (2016)
Джгун Н. - Ідіоматичне забарвлення текстів публіцистичного стилю китайської мови (на матеріалі телевізійних новин Китаю CCTV 13 新闻.新闻直播间) (2016)
Козоріз О. - Найбільше семантичне поле ноосфери Китаю (2016)
Комісаров К. - Маніфестації акту надання/отримання в японській мові як лінгводидактична проблема (2016)
Мазепова О. - Національний автостереотип сучасного іранця за даними психолінгвістичного експерименту (2016)
Мурашевич К. - Соціально-етнічні особливості взаємовпливу китайської мови та культури (2016)
Цимбал С. - Аудіо-візуальне сприйняття як форма прояву синестезії у китайських фразеологізмах чен'юй (2016)
Величко М. - Особливості поетики представників арабо-іспанської лірики (2016)
Вознюк Г. - Еротизм у поезії Йосано Акіко (2016)
Ісаєва Н. - Ґендерне літературознавство у Китаї: витоки і становлення (2016)
Кім Сук Вон - Українська і корейська література в процесі історичної еволюції (2016)
Кузьменко Ю. - Симбіоз едоського декадансу й європейського модерну в японській естетичній школі Тамбіха (2016)
Левицька О. - Явище "замороженої пристрасті" у повістях Морі Оґая "Віта сексуаліс" і "Танцівниця" (2016)
Осадча Ю. - Літературний канон в академічному літературознавстві Японії кінця ХІХ століття (2016)
Присяжнюк А. - Психологізм "Непроханої повісті" Ніджьо (2016)
Підгорна А. Б. - Representation of the concept TOTALITARIANISM in George Orwell’s novel "1984” (2019)
Смаглій І. В. - Імагологічні моделі у трилогії "Експедиція "Гондвана”" Леоніда Тендюка (2019)
Черниш А. Є. - Тотемна залежність персонажів роману С. Процюка "Тотем" (2019)
Шерстюк Н. О. - Різновиди хронотопу у новелі "Вбивство на вулиці Морг" Едгара По (2019)
Антонович С. О. - Сюжетно-композиційна організація драматичних творів українських еміграційних митців середини ХХ століття (2019)
Костенко Г. М. - Концепт "вікторіанства" у романі А. С. Байєтт "Володіти" (2019)
Матвієнко В. Е. - Екзистенційний модус смерті у збірці "Блокпост" Бориса Гуменюка (2019)
Федоренко Л. О. - "Фатцер" Бертольта Брехта і Гайнера Мюллера як Lehrstuck-драматургія (2019)
Перинец Е. Ю. - Особенности репрезентации островного текста в повести Туве Янссон "Летняя книга" (2019)
Кушнірова Т. В. - Тип "множинного" наратора в оповідній структурі художнього тексту (2019)
Мацапура Л. В. - Готическая традиция в повести Н. В. Гоголя "Портрет" (На примере произведений Г. Уолпола, В. Ирвинга, В. Скотта, Э. По) (2019)
Каленіченко О. М. - Музичний код і музичний екфразис в новелі І. Франка "Вільгельм Телль" (2019)
Гребенщикова А. Г. - Литературная кинематографичность в творчестве С. Колбасьева (на примере рассказа ""Консервный” завод") (2019)
Горболіс Л. М. - Хореографічний код новелістики Володимира Корнійчука (2019)
Криницька Н. І. - Альтернативна історія США в романах Філіпа Діка "Людина у високому замку" (1962) та Філіпа Рота "Змова проти Америки" (2004) (2019)
Наместюк С. В. - Функціональність класичних зразків та їхні ремінісценції у рецепції письменника (2019)
Цепкало Т. О. - Фольклорно-міфологічна символіка лунарних образів у поезії Василя Голобородька (2019)
Чижевська А. О. - Типології оповіді англо-американської наративної школи (2019)
Попов С. Л. - Конструкция У кого есть кто/что как эргативный рудимент русской грамматики: когнитивно-эволюционная интерпретация семантики (2019)
Аністратенко Л. - Явища полісемії та омонімії у японській літературознавчій термінології (2017)
Ісаєв С. - Паремії з компонентом "їжа" як відображення життєвих орієнтирів ханського етносу (2017)
Комарницька Т. - Особливості мовної інтерференції (іврит – російська, іврит –українська) у мовленні українських емігрантів в Ізраїлі (2017)
Комісаров К. - Політична коректність як лінгвопрагматична категорія (на матеріалі сучасної японської мови) (2017)
Кравченко О. - Функціональний ресурс числових знаків у китайській Інтернет-комунікації (2017)
Семенко С. - Територіальна класифікація і головні типологічні риси діалектів Північно-Східного та Центрального регіонів Японії (2017)
Федотова Ю. - Способи вторинної номінації дійових осіб у "Повісті про принца Ґенджі" Мурасакі Шікібу (2017)
Альзахрані Д. - Традиції та новаторство в зображенні Бодгісаттви Ґуаньїнь-Авалокітешвари (на прикладі роману Алая "Цар Гесар") (2017)
Артемчук О. - Символізм явищ і речей як спосіб репрезентації національного культурного коду у творчості сучасної китайської письменниці Сюй Сяобінь (на матеріалі оповідання "М'янмарський нефрит") (2017)
Бондаренко І. - Особливості поезії антології "Шінкокін-вака-шю" ("Нова збірка давніх та сучасних японських пісень", 1205 р.) (2017)
Ісаєва Н. - Китайська жіноча література ІІ половини ХХ століття: основні тенденції розвитку (2017)
Мурашевич К. - Стилістичні та контекстуальні особливості використання контрасту у китайській поезії ХХ ст. (2017)
Осадча Феррейра Ю. - Поетичні турніри ута-авасе і розвиток японської класичної поезії вака (2017)
Реутов Є. - Поетична традиція "сантів" у контексті взаємозв'язку основних напрямів руху "бгакті" (2017)
Шекера Я. - До проблеми творення та інтерпретації середньовічної китайської поезії: роль ієрогліфічної складової (2017)
Ван Ицзинь - Бином "инь-ян" как источник смыслов во фразеологии китайского языка (2018)
Комарницька Т. - Японські власні назви як перекладацька проблема у художньому перекладі (2018)
Комісаров К. - Семантичне поле "Харчування" у контексті вивчення японської мовної картини світу (2018)
Кравченко О. - Функціонування абревіатур в китайськомовній Інтернет-комунікації (2018)
Мазепова О. - Зооморфний код культури в перському лексико-фразеологічному фонді (2018)
Довбня К. - Релігійна громада Міри Баї (2018)
Кузьменко Ю. - Дискурс Токіо в прозі Танідзакі Джюн'ічіро (2018)
Лавренчук М. - Проблема трагічного кохання сучасної жінки у творчості Чжан Цзє (на матеріалі творів "Кохання неможливо забути" та "Смарагд") (2018)
Mustafayeva N. - Azerbaijan literature in the literary and theoretical thought of Turkey (2018)
Осадча Феррейра Ю. - Японська публіцистика другої половини ХІХ ст.: передумови формування модерного літературно-критичного дискурсу (2018)
Субота І. - Становлення жанру новели в Катарі (2018)
Шекера Я. - Ремінісценції та наслідування у середньовічній китайській поезії: філософія і мотивація (2018)
Іншин М. І. - Проблемні питання щодо використання оціночних понять трудового права україни: теорія та практика (2018)
Бабенко Е. В. - Об’єктивні причини припинення трудових правовідносин з ініціативи роботодавця (2018)
Бонтлаб В. В. - Вирішення трудових спорів у комісії по трудових спорах : проблеми та напрями удосконалення у проекті Трудового кодексу (2018)
Вареник О. С. - Наукова інтерпретація, сутність і значення локального правового регулювання охороні праці (2018)
Гришина Ю. М. - Професійні спілки – субєкти відносин соціального партнерства чи соціального діалогу? (2018)
Єгорова-Луценко Т. П. - Поняття трудових прав працівників сільського господарства (2018)
Зубрицький М. І. - Теоретичні проблеми правового регулювання юридичної відповідальності державних службовців і шляхи їх вирішення (2018)
Лозовой С. В. - Правовий статус працівника прокуратури як суб’єкта трудових правовідносин (2018)
Лукаш С. С. - Штатний розпис у системі джерел трудового права (2018)
Саленко І. В. - Правова характеристика режиму робочого часу та його елементів (2018)
Сахарук І. С. - Імплементація в Україні стандартів ЄС у сфері безпеки та охорони здоров’я вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили, або годують: сучасний стан та напрями вдосконалення (2018)
Щербань В. Д. - Сучасний стан правового регулювання інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах за національним та міжнародним законодавством (2018)
Щербина В. І. - Інспекція праці в системі забезпечення соціальної безпеки (2018)
Денега О. П. - Класифікація принципів держави як суб’єкта права соціального забезпечення (2018)
Епель О. В. - Наукова інтерпетація конституційних соціальних прав людини і громадянини (2018)
Костюк В. Л. - Основоположні принципи державної служби у контексті сьогодення: науково-теоретичний контекст, Костюк Ю. В. (2018)
Кучма О. Л. . - Особливості законодавчого регулювання правовідносин щодо надання страхових агентських послуг (2018)
Мельник В. П. - Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю та її роль у здійсненні кодифікації законодавства про соціальний захист (2018)
Сайнецький О. П. - Ознаки систематизації законодавства про соціальне забезпечення (2018)
Сіньова Л. М. - Визначення виховної функції права соціального забезпечення в сучасних умовах (2018)
Сокоринський Ю. В. - Ознаки спеціального пенсійного забезпечення (2018)
Баганець О. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання координацийної ролі як функції держави (2018)
Коваленко Ю. О. - Нормативно-правові заходи інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України (2018)
Любимов О. К. - Щодо здійснення класифікації принципів функціонування державної служби (2018)
Діденко Л. В. - Поняття та ознаки суб’єктів цивільно-процесуальних відносин (2018)
Мельник Я. Я. - Забезпечення цивільної процесуальної безпеки при застосуванні методу "opt in" у масовому (груповому) позові у цивільному процесі (2018)
Гаврилюк В. О. - Відмінність стажування від інших правових категорій (2018)
Денисюк М. О. - Права трудового колективу як суб’єкта трудового права за законодавством України (2018)
Євдокименко Т. В. - Соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування як складова національної безпеки держави (2018)
Карп Д. І. . - Конституційно-правовий статус національних меншин у сучасній доктрині конституціоналізму: проблеми визначення та інтерпретації (2018)
Пікуль В. П. - Стосовно інституту охорони праці в системі права (2018)
Тихонович О.Ю. - Поняття локального способу правового регулювання заробітної плати (2018)
Товстохатько А. О. - Аутсорсинг та аутстаффінг: відмінності понять (2018)
Титул, зміст (2016)
Журналу "Інноваційна економіка" – 10 років (2016)
Іванишин В. В. - Інноваційна модель євроінтеграційного розвитку сільських територіальних громад, Стельмащук А. М. (2016)
Войцещук А. Д. - Детермінанти розвитку митного простору країни як складової економічного простору під впливом глобалізації (2016)
Барановський О. І. - Розвиток методичного інструментарію підвищення дієвості методів державного регулювання ринку небанківських фінансових послуг України), Левченко В. П. (2016)
Боронос В. Г. - Аналіз основних соціо-еколого-економічних аспектів процесів споживання, Пронікова Ж. С. (2016)
Карп І. М. - Глобальна продовольча безпека та особливості функціонування ринку продовольства (2016)
Малярчук О. В. - Бюджетний механізм забезпечення інноваційного розвитку (2016)
Гонак І. М. - Економічні санкції як інструмент впливу на зовнішню політику країн в умовах "гібридної війни" (2016)
Гончаренко О.В. - Формування комплексної оцінки ефективності системи управління персоналом аграрного підприємства, Дідур К. М. (2016)
Скоцик В. Є. - Інноваційна складова процесу відтворення сільськогосподарської техніки (2016)
Рудич О. О. - Сутність економічної стійкості підприємств та процесу її забезпечення, Герасименко І. О., Ткаченко К. В. (2016)
Шаціло Н. І. - Систематизація чинників забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, Гвоздєв Ю. В. (2016)
Гуцало А. В. - Змістовно-концептуальна та процесуальна основа реінжинірингу бізнес-процесів на підприємствах підрядного будівництва (2016)
Шкільняк М. М. - Комунальна власність: становлення та проблеми розвитку (2016)
Овчиннікова О. Р. - Застосування методів прогнозування для оцінки молочної галузі в Хмельницькому регіоні, Шимонюк В. К. (2016)
Білоткач І. А. - Інституціональні особливості розвитку і регулювання органічного агровиробництва (2016)
Коверко Ю. А. - Сільський зелений туризм як напрям розвитку особистих селянських господарств, Корчинська О. О. (2016)
Ільєнко Р. В. - Сучасні виклики до побудови ефективної системи мотивації персоналу, Холодницька А. В. (2016)
Гірман А. П. - Світовий досвід побудови ефективної системи організації праці на підприємстві, Тарабаринова О. В. (2016)
Ібатуллін М. І. - Інституційне забезпечення формування інфраструктури ринку продукції свинарства в Україні (2016)
Карпенко В. Л. - Розвиток стратегічного маркетингу в діяльності підприємства (2016)
Черкас Д. М. - Реінжиніринг бізнес-процесів промислових підприємств в сучасних умовах господарювання (2016)
Мосієвич О. О. - Класифікація та методи врахування ризиків в моделях оцінки венчурних проектів (2016)
Буряк А. В. - Структурні та операційні трансформації банківського сектору (2016)
Будько О. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління ризиками сталого розвитку підприємства (2016)
Кушнір В. О. - Щодо облікового відображення придбаних тварин м'ясопереробними підприємствами (2016)
Мігус І. П. - Управління системою економічної безпеки суб'єктів туристичної галузі: прийняття управлінських рішень в кризових умовах, Занора В. О., Второва Т. В. (2016)
Мостіпака О. В. - Нетократія як влада мереж (2016)
Ігнатенко Г. В. - Імплементація прикладних модулів вім-технології до побудови мультипроектної виробничої програми компанії-девелопера (2016)
Дуб Б. С. - Менеджмент знань в системі економічної безпеки аграрного холдингу (2016)
Реферати (2016)
Автори номера (2016)
Койнова І. Б. - Водойми міста Львова: сучасний геоекологічний стан та можливості його покращення, Чорна А.-К. (2019)
Косенко Ю. Ю. - Туристична ГІС як результат туризмознавчого прикладного дослідження адміністративної області: методичні аспекти (2019)
Максименко Н. В. - Аналіз конфліктів природокористування, як основа ландшафтно-екологічногого планування лісових екосистем, Дорогань В. В. (2019)
Гололобова О. О. - Сучасні підходи до екологізації міського середовища (на прикладі Шевченківського району м. Харкова), Дорогань В. В., Сирова А. В. (2019)
Приходько В. Ю. - Сучасний стан сфери управління та поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Сафранов Т. А., Шаніна Т. П. (2019)
Сонько С. П. - Спеціалізація сільського господарства як рушійна сила еволюційного перетворення неоекології в нооекологію, Полторецький С. П., Василенко О. В., Шевченко Н. О. (2019)
Коваль І. М. - Дендрокліматологія як складова частина дендрохронології, Воронин В. О. (2019)
До ювілею Віталія Володимировича Медведєва (2019)
Titenko G. V. - Erasmus+ Project "Integrated Doctoral Program For Environmental Policy, Management And Technology – Intense": Progress Information And Planned Activity, Utkina K. B., Maksymenko N. V., Nekos A. N., Shkaruba A. (2019)
Viznyuk I. - Pedagogical skills of the teacher as a means of forming а healthy lifestyle among students (2019)
Шинкарук O. - Готовність курсантів-прикордонників до соціальної взаємодії (2019)
Чебикін O. - Дослідження агресивності зі ставленням до свого і чужого обману в підлітковому віці, Косьянова O., Волошина I. (2019)
Слободянюк Г. - Формально-організаційні тенденції психологічної підготовки студентів-педагогів у закладах вищої освіти України (2019)
Лінніков В. - Тромбофілія як ключова ланка патогенезу ускладнень в акушерстві та гінекології, Лінніков С. (2019)
Волинчук О. - До проблеми психологічних меж особистості (2019)
Мірошниченко O. - Психолого-педагогічні засоби формування позитивно-дієвого ставлення до власного здоров’я у студентів, Світлична Н., Табачник І. (2019)
Bedny I. - Human factor in performing computer based and computerized tasks: systemic-structural activity theory perspective (2019)
Михальська С. - Соціальна інституційна ситуація розвитку дитини старшого дошкільного віку (2019)
Титул зміст (2017)
Іващук І. О. - Позиціонування Китаю в умовах глобалізації та досвід економічних реформ для України, Орнат М. Р. (2017)
Семенова В. Г. - Особливості фінансового забезпечення інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2017)
Гюльалиев М. Г. - Оценка зависимости экономического роста от государственных финансов (сравнительный анализ Азербайджана и Грузии) (2017)
Сава А. П. - Формування моделі розвитку сільських територій під впливом євроінтеграційних процесів (2017)
Прунцева Г. О. - Об'єктивна необхідність удосконалення організаційно-економічного механізму регулювання розвитку аграрної сфери (2017)
Ганжа Б. О. - Вплив зовнішнього середовища на функціонування неформального сектору економіки (2017)
Федулова Л. І. - Передумови формування інтеграційного механізму інноваційного розвитку підприємств (2017)
Рудич О. О. - Теоретико-організаційні підходи до формування стійкості виробництва зернових культур в сільськогосподарських підприємствах, Герасименко І. О., Ткаченко К. В. (2017)
Личук Л. І. - Стратегічні аспекти управління розвитком трудового потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Бурбело Н. О. - Формування комплексу заходів антикризового управління підприємством (2017)
Алексєєва Т. І. - Формування стратегії зміцнення конкурентної позиції машинобудівних підприємств харківського регіону, Лиманюк Ю. С., Щиголєва А. В. (2017)
Калюжна Ю. В. - Фінансово-бюджетна політика Запорізького регіону в умовах децентралізації, Стащук В. П. (2017)
Печенюк А. П. - Екологічний аудит об'єктів сільського зеленого туризму (2017)
Шахно А. Ю. - Сучасний стан та перспективи розвитку людського капіталу в Україні, Андрух Л. С. (2017)
Руденко О. М. - Інструментарій моніторингу трансформації соціально-трудових відносин та її впливу на ефективність інноваційної діяльності (2017)
Плекан У. М. - Особливості здійснення соціально відповідальних ініціатив підприємствами приладобудування (2017)
Арестенко В. В. - Перспективні напрями розвитку ринку маркетингових досліджень у системі Social Media Marketing, Арестенко Т. В., Арестенко В. В. (2017)
Грінченко Р. В. - Склад учасників ринку агропромислової продукції (2017)
Куліш Т. В. - Методика дослідження оптимальної системи збуту молока (2017)
Спринчук Н. А. - Інвестиції у земельні ресурси при пасовищній та безпасовищній системах утримання ВРХ (2017)
Ясіновська І. Ф. - Підвищення ефективності управління ризиком ліквідності банків в умовах фінансової нестабільності, Смаль Н. В. (2017)
Пирогов Д. А. - Проблеми та перспективи фінансового забезпечення економічних кластерів в Україні (2017)
Мосієвич О. О. - Проблеми оцінки вартості компаній на ранніх етапах їх розвитку (2017)
Баланюк І. Ф. - Організація і методика внутрішнього контролю розрахунків з оплати праці у бюджетних установах, Сас Л. С., Шеленко Д. І. (2017)
Плахтій Т. Ф. - Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні (2017)
Лега О. В. - Створення і функціонування обслуговуючих кооперативів у молочній галузі: облік та нормативно-правове забезпечення, Яловега Л. В., Прийдак Т. Б. (2017)
Юрченко Т. В. - Емфітевзис: особливості відображення в бухгалтерському обліку (2017)
Якимова Л. П. - Діагностика інноваційної безпеки регіону (2017)
Орлик О. В. - Дослідження сучасних підходів щодо дефініції поняття "фінансова безпека підприємства" (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Дзьобань О. П. - Відповідальність: до проблеми концептуалізації категорії, Рубан О. О. (2019)
Косілова О. І. - Права і свободи людини і громадянина: концептуальні підходи до диференціації в ФРГ та Україні, Федірко І. П. (2019)
Солончук І. В. - Інформаційні правовідносини: поняття та охорона (2019)
Головко О. М. - Цифрова культура та інформаційна культура: права людини в епоху цифрових трансформацій (2019)
Дубняк М. В. - Проблеми визначення правового режиму об’єктів, створених за допомогою технологій нейромереж (2019)
Бежевець А. М. - Особливості суб’єктного складу інформаційних відносин в умовах Індустрії 4.0 (2019)
Брайчевський С. М. - Проблема персональних даних в системах Інтернету речей з елементами штучного інтелекту (2019)
Маньгора В. В. - Особливості правового регулювання електронних господарських договорів в Україні (2019)
Тарасюк А. В. - Співвідношення інформаційної та кібернетичної безпеки (2019)
Корж І. Ф. - Правова безпека сфери доступу громадян до управління державними справами (2019)
Золотар О. О. - Соціологічні дослідження у виборчому процесі як чинник інформаційної безпеки (2019)
Леонов Б. Д. - Удосконалення методичного забезпечення експертних досліджень спеціальних програмних засобів у сфері протидії кіберзлочинності, Серьогін В. С. (2019)
Петров С. Г. - Правові основи взаємодії державних органів та приватних суб’єктів із метою захисту електронних інформаційних ресурсів України (2019)
Кравченко Р. М. - Можливості адаптації іноземного правового забезпечення діяльності та організаційної побудови органів військової контррозвідки (2019)
Беланюк М. В. - Трансформація системи охорони здоров’я в Україні, Радзієвська О. Г., Маньгора Т. В. (2019)
Нове наукове видання: Інформаційне право та інформаційне законодавство: наукове видання / Брижко В.М., Фурашев В.М. – (Рекомендовано до друку Вченою радою Науково-дослідного інституту інформатики і права Національної академії правових наук України, протокол № 7 від 30.10.2019 р.), Київ: Видавничий дім "АртЕК”, 2020. 288 с (2019)
Чистоклетов Л. - Рецензія на монографію: "Публічне адміністрування національно-безпековою сферою в Україні: теоретико-правові та організаційні засади” / автор К.В. Бондаренко; рецензент професор кафедри адміністративного та інформаційного права Навчально-наукового інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету "Львівська політехніка”, доктор юридичних наук, професор Л. Чистоклетов (2019)
Перелік статей, опублікованих у журналі Інформація і право у 2019 р. (2019)
До відома авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dmytriiev M. S. - T-solutions of the 5d Kaluza-Klein model, Gladush V. D. (2019)
Gladush V. D. - Classical descriptions of the geometrodynamics of charged black holes (2019)
Jenkovszky L. - Glueballs, Shpenik A., Svintozelskyi V. (2019)
Khramtsov V. P. - Deep learning for morphological classification of galaxies from SDSS, Dobrycheva D. V., Vasylenko M. Yu., Akhmetov V. S. (2019)
Kotvytskiy A. T. - Images distribution of binary symmetrical gravitational lens, Bronza E. S., Shablenko V. Yu. (2019)
Osmayev O. A. - Some corollary facts of the n-point gravitational lens equation in a complex form, Shuvalova Yu. S., Bronza E. S., Matvienko K. I. (2019)
Panko E. - Linear substructures in galaxy clusters, Korshunov V., Yemelianov S., Zabolotnii V. (2019)
Serenkova I. A. - International nuclear data centers network and prospects of its use in nuclear power in Belarus, Pankov A. A. (2019)
Tugay A. V. - Infrared counterparts of X-ray galaxies, Shevchenko S. Yu. (2019)
Vasylenko M. Yu. - Verification of machine learning methods for binary morphological classification of galaxies from SDSS, Dobrycheva D. V., Vavilova I. B., Melnyk O. V., Elyiv A. A. (2019)
Andrievsky S. M. - Diffuse interstellar band 6202 Å as an indicator of organic matter in cosmos: cepheid spectra, Shereta A., Khrapaty S. V., Korotin S. A., Kovtyukh V. V., Kashuba V. I. (2019)
Doikov D. N. - Optical luminosity of active galactic nuclei and the intensity of its hard radiation in the form of particles and quanta, Yushchenko A. V. (2019)
Kuratova A. K. - Spectroscopic monitoring of the B(e) objects FS CMa and MO Cam, Miroshnichenko A. S., Zharikov S. V., Manset N., Khokhlov S. A., Raj A., Kusakin A. V., Reva I. V., Kokumbaeva R. I., Usenko I. A. (2019)
Mishenina T. - Chemical imprints in atmospheric abundances in planet- hosting stars, Basak N., Kovtyukh V. (2019)
Nazarenko V. V. - The on- and off-state generations in the case of the thick accretion disk and undefined precession period. 3-d numerical hydrodynamical simulations in accretion disk in microquasar Cyg X-1 (2019)
Oknyansky V. L. - Discovery of more changing look events in NGC 1566, Winkler H., Tsygankov S. S., Lipunov V. M., Gorbovskoy E. S., van Wyk F., Buckley D. A. H., Tyurina N. V. (2019)
Pyatnytskyy M. Yu. - Using consumer-grade DSLR camera and small telescope to find new variable stars (2019)
Udovichenko S. N. - Lithium-rich classical cepheid V1033 Cyg: evolutionary status, Kovtyukh V. V., Keir L. E. (2019)
Usenko I. A. - Pulsational activity of the small–amplitude cepheid Polaris (α Umi) in 2018-2019, Miroshnichenko A. S., Danford S., Kovtyukh V. V. (2019)
Usenko I. A. - Spectroscopic investigations of galactic clusters with associated cepheid variables. III. Collinder 394 and BB Sgr, Kniazev A. Yu., Katkov I. Yu., Kovtyukh V. V., Mishenina T. V., Miroshnichenko A. S., Turner D. G. (2019)
Isaeva E. A. - Fading of the continuum of noise storms in the decameter range related to CME (2019)
Orlov V. V. - Multi-frequency radio interferometry algorithm, Lytvynenko O. A., Galanin V. V. (2019)
Panishko S. K. - Frequency dependence of the ionosphere scintillation parameters on the observations of cosmic radio sources at the decameter wave range, Lytvynenko O. A. (2019)
Tsvyk N. O. - Jovian decameter radio emission: to the question on the size of sources (2019)
Vasilenko N. M. - UTR-2 low frequency continuum survey of the northhen sky. Part II., Sidorchuk M. A. (2019)
Chornogor S. N. - Multi-wavelength observations of a large solar flare, Kondrashova N. N. (2019)
Isaeva E. A. - Approximation of the integral energy spectrum of protons of SCR in the range of > 1-850 mev (2019)
Isaeva E. A. - Relationship of the proton flux intensity with relative distance between harmonics of type II radio bursts in the range 25-180 мhz (2019)
Lozitsky V. G. - Evidences for strong mixed-polarity magnetic fields in area of a seismic source associated with large proton solar flare, Baranovsky E. A., Lozitska N. I., Tarashchuk V. P. (2019)
Pasechnik M. N. - Solar plasma dynamics during the formation and development of ellerman bombs pair (2019)
Ryabov M. I. - Study of effects of lunar tidal wave passage in upper atmosphere of Earth according to monitoring data at radio telescope "URAN-4" RI NANU, Sobitnyak L. I. (2019)
Sidorenkov N. S. - Peregee-syzygy tides in atmosphere, Wilson I. (2019)
Eglitis I. - Baldone observatory in the circles of time (2019)
Eglitis I. - Investigation of NEO asteroids 2006 VB14 and 1986 DA (2019)
Kaliuzhnyi M. - Ongoing operation and perspectives of simple VLBI networks of geostationary satellites monitoring, Zhang Z., Bushuev F., Shulga O., Bezrukovs V., Reznichenko O., Melnychuk S., Malynovskyi Y. (2019)
Konovalova N. A. - Evolution of comet-like orbits of meteoriteproducing groups and their parent bodies, Gorbanev Yu. M., Davruqov N. H. (2019)
Koshkin N. - Simulation of the orbiting spacecraft to analysis and understand their rotation based on photometry, Melikyants S., Korobeinikova E., Shakun L., Strakhova S., Kashuba V., Romanyuk Ya., Terpan S. (2019)
Kriuchkovskyi V. - First results of clarifying of orbital elements of low-orbit spacecraft using observations of the RI "MAO" Doppler station, Bushuev F., Kaliuzhnyi M., Khalaley M., Kulichenko M., Shulga O. (2019)
Kulichenko M. O. - Results of positional and photometric measurements of meteor trajectories observed in Mykolaiv 2017-2018, Shulga O. V., Gorbanev Yu. M. (2019)
Manchenko L. D. - Model of gravitational effects in Saturn’s rings (2019)
Tevjashev A. D. - Mathematical model and method of optimal placement of optical-electronic systems for trajectory measurements of air objects at test, Shostko I. S., Neofitnyi M. V., Kolomiyets S. V., Kyrychenko I. Yu., Pryimachov Yu. D. (2019)
Vidmachenko A. P. - Material of cometary nuclei and asteroids can be studied in the Earth’s orbit, Steklov A. F. (2019)
Akhmetov V. S. - New astrometric reduction of the supercosmos plate archive: first results, Andruk V. M., Protsyuk Yu. I., Relke H., Eglitis I. (2019)
Andruk V. - Photometry of stars for astronegatives with a single exposure, Eglitis I., Protsyuk Yu., Akhmetov V., Pakuliak L., Shatokhina S., Yizhakevych O. (2019)
Andruk V. M. - On the FON astroplate project accomplishment, Pakuliak L. K., Eglitis I., Yuldoshev Q., Mullo-Abdolov A., Shatokhina S. V., Yizhakevych O. M., Protsyuk Yu. I., Relke H., Akhmetov V. S., Muminov M. M., Ehgamberdiev Sh. A., Kokhirova G. (2019)
Eglitis I. - Asteroid search results for digitized astroplates of 1.2m telescope in Baldone, Yizhakevych O., Shatokhina S., Protsyuk Yu., Andruk V. (2019)
Maigurova N. V. - Probabilities of physical link between the components of the selected multiple systems from WDS catalog, Protsyuk Yu. I. (2019)
Protsyuk Yu. I. - Comparisson of the results of processing of CCD observations of selected open clusters, Kovalchuk O. M., Andruk V. M. (2019)
Shatokhina S. V. - The re-processing results of photographic observations of asteroids with GAIA catalog at the MAO NAS of Ukraine, Kazantseva L. V., Andruk V. M. (2019)
Shatokhina S. V. - On the "Solar system bodies" astroplate project of the Ukrainian Virtual Observatory, Yizhakevych O. M., Protsyuk Yu. I., Kazantseva L. V., Pakuliak L. K., Eglitis I., Relke H., Yuldoshev Q. X., Mullo-Abdolov A. Sh., Andruk V. M. (2019)
Yuldoshev Q. - The astrometric and photometric results of digitized plates on EPSON expression 10000XL scanner with different resolutions, Andruk V., Muminov M. (2019)
Ryazantsev G. B. - The problem of "zero elements" in the works of D. I. Mendeleev. Neutron matter as a primary cosmological and modern dark matter of the Universe, Lavrenchenko G. K., Nedovesov S. S. (2019)
Корж І. Ф. - Зловживання правом на інформацію: сутність і форми (2016)
Яременко О. І. - Теоретико-методологічні підходи до юридичної природи інформаційних відносин та їх типологізація (2016)
Примаков К. Ю. - Семантичні та правові властивості масової інформації як об’єкту адміністративно-правового регулювання (2016)
Радзієвська О. Г. - Дитина у глобальному інформаційному просторі: реальні та потенціальні загрози (2016)
Ланде Д. В. - Побудова моделей предметних областей з юриспруденції за даними сервісу Wikipedia (2016)
Брижко В. М. - Приватність даних у хмарних технологіях (2016)
Пилипчук В. Г. - Інформаційна безпека та приватність у сфері захисту персональних даних, Брижко В. М. (2016)
Качинська К. А. - Засоби Інтернет-комунікацій як важливий інструмент масової маніпуляції свідомістю (2016)
Семенюк О. Г. - Державна таємниця як предмет злочину (2016)
Бєлєвцева В. В. - Удосконалення відповідальності за правопорушення у сфері обігу комп’ютерної інформації (2016)
Радутний О. Е. - Корупція – інформаційний образ ворога у Кримінальному праві України (2016)
Леонов Б. Д. - Публічні закупівлі в електронній системі закупівель "ProZorro” за стандартами ЄС, Євтушенко Є. В. (2016)
До відома авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Січевлюк В. А. - Загальна, універсальна, спеціальната виключна правосуб'єктність:теоретичні аспекти та прикладні вияви (2019)
Боярський О. О. - Децентралізація і людина: система координат в умовах демократичної правової державності (2019)
Компанієць М. М. - Організаційні та організаційно-правові форми діяльності органів місцевого самоврядування в організації та здійсненні безоплатної правової допомоги (2019)
Калараш А. А. - Захист прав споживачів у територіальній громаді: теоретичні питання до постановки проблеми (2019)
Леонов О. С. - Судовий захист прав місцевого самоврядування: онтологічні підходи до розуміння (2019)
Тернавська В. М. - Прогнозування і плануванняяк засоби формування конституційно-правової політики (2019)
Короєд С. О. - Позбавлення суб'єктів владних повноважень права на апеляційне оскарження судових рішень в адміністративному судочинстві як напрям забезпечення ефективності адміністративної юстиції, Лошицький М. В. (2019)
Паславська Н. Т. - Історико-правові передумови виникнення фінансової конституції ФРН (2019)
Гулик А. Г. - Історія становлення та розвитку процедур підготовки цивільних справ до судового розгляду (2019)
Шаповал М. М. - Стан наукової розробленості проблеми підготовки справи до судового розгляду в цивільному судочинстві (2019)
Ювчиця О. В. - Осмислення принципу незалежності у цивільному процесі: суддя чи суд? (2019)
Щербяк Ю. В. - Перехід права власності громадян на земельні ділянки чи обіг земельних ділянок сільськогосподарського забезпечення:проблеми законодавчого регулювання (2019)
Савчук К. О. - Міжнародно-правова характеристика операцій НАТО з колективної оборони, організованих на підставі ст. 5 Північноатлантичного договору (2019)
Проценко І. М. - Міжнародно-правова характеристика механізмів мирного вирішення спорів у рамках ОБСЄ (2019)
Переверзева О. С. - Охорона людського життя на морі (2019)
Фединяк Г. С. - Вплив деяких рішень ООН на розвиток норм права України, що регулюють трудові відносини з іноземним елементом (2019)
Меньшеніна А. Є. - Проблема поєднання універсальних та національних цінностей у постмодерному дискурсі (2019)
Асланов С. А. - Дестабілізація сусідніх держав як механізм підтримання етнополітичної стабільності Російської Федерації (2019)
Явір В. А. - Європейські стандарти забезпечення прав національних меншин як складова євроатлантичної інтеграції України (2019)
Барна О. С. - Культурний простір як поле формування національно-політичних ідентичностей (2019)
Кресіна І. О. - Політико-правові аспекти євроатлантичної інтеграції України (2019)
Береза А. В. - Моделі управління містами-метрополісами (2019)
Стойко О. М. - Особливості вступу до НАТО постконфліктних держав (2019)
Кіянка І. Б. - Популізм як знаряддя харизматичних лідерів: від античних демагогів до сучасних лідерів (2019)
Добіжа В. В. - Особливості технологій прийняття політичних рішень владною елітою в Україні (2019)
Крутій В. О. - Політична система незалежної України:вади і ризики (2019)
Захаренко К. В. - Специфіка позиціонування політичної партії в інформаційному просторі держави і суспільства (2019)
Бусленко В. В. - Чинники впливу на стан та перспективи демократії (2019)
Зіскін О. С. - Теоретико-методологічне підґрунтя аналізу інституту безумовного базового доходу як механізму реформування соціальної держави (2019)
Калініченко Б. М. - Модифікація засобів передачі інформації та посилення їх політичного спрямування (2019)
Дроботун Д. С. - Тенденції використання ЗМІ під час парламентських виборів в Україні у 2019 році (2019)
Грубов В. М. - Національно-особливе у практиці протидії сепаратизму у Великобританії (2019)
Лаврук Т. П. - Вузли регіональної напруги як елемент системи геополітичної картини сучасного світу (2019)
Корнієнко В. О. - Футурологія і політика: до проблеми осягнення майбутнього (2019)
Рудницький С. В. - Політична наука і освіта: проблеми і перспективи (2019)
Львова О. Л. - Легалізація проституції (крізь призму правового закону) (2019)
Пильгун Н. В. - Правова свідомість та правова культура в контексті формування громадянського суспільства, Ройко О. О. (2019)
Чепульченко Т. О. - Держава і людина: основні аспекти взаємодії (2019)
Кухарчук А. М. - Фізична особа як суб’єкт організаційно-господарських повноважень: історико-правовий нарис (2019)
Рудик П. А. - Основні міжнародно-правові та європейські стандарти у сфері функціонування судової системи на сучасному етапі (2019)
Минькович-Слободяник О. В. - Концепція правової і політичної культури у контексті трансформації українського суспільства (2019)
Омельченко Н. Л. - Методологічні засади правового забезпечення ринку цінних паперів в Україні (2019)
Левченко А. В. - Гарантії забезпечення конституційного права на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (2019)
Короєд С. О. - Визнання недійсним договору відчуження нерухомого майна (без застосування реституції) як ефективний спосіб захисту права власності на нього (2019)
Ярощук І. В. - Особливості правового регулювання підрядних відносин (вітчизняний та світовий досвід) (2019)
Гулик А. Г. - Мета підготовчого провадження в контексті оптимізації цивільного судочинства (2019)
Костенко І. В. - До питання адміністративно-правового регулювання господарської діяльності, Шаповал М. Р. (2019)
Левшина Я. О. - Субсидіарна відповідальність у справі про банкрутство (2019)
Масловський С. В. - Юрисдикція господарського суду першої інстанції (2019)
Шаповал М. М. - Методи дослідження підготовчого провадження в цивільному судочинстві (2019)
Антонюк Н. О. - Види диференціації кримінальної відповідальності (2019)
Ляшенко Р. Д. - Антикорупційна експертиза НПА: поняття та важливість застосування, Василюк Н. П. (2019)
Василенко Ю. В. - Медіація між потерпілим та правопорушником як спосіб вирішення кримінально-правового конфлікту (2019)
Устименко Т. П. - Щодо необхідності встановлення району, тимчасово забороненого для плавання і перебування українських та іноземних невійськових суден і військових кораблів, навколо окупованого Кримського півострова, Устименко Б. М. (2019)
Проценко І. М. - Особливості механізму ОБСЄ відносно надзвичайних ситуацій (2019)
Савчук К. О. - Становлення регулювання діяльності НАТО з актикризового менеджменту (2019)
Петренко Ю. В. - Європейська ініціатива з інтенвенції – міждержавна співпраця у сфері оборони поза рамками структур ЄС і НАТО (2019)
Гіоане І. М. - Філософія правового супроводу політичного вибору (2019)
Береза А. В. - Чинники політизації державної служби та її вплив на ефективність використання коштів ЄС у країнах Центрально-Східної Європи (2019)
Грубов В. М. - Сепаратизм в Україні: соціально-економічні та політичні передумови (2019)
Кукуруз О. В. - Взаємозв’язок контролю і відповідальності в демократичному суспільстві: теоретичні аспекти (2019)
Калініченко Б. М. - Новітні засоби інформаційного протиборства в умовах техногенної цивілізації (2019)
Батанова Н. М. - Генезис та концептуалізація політичного права (2019)
Тарасюк В. М. - Щодо ролі й місця правоохоронних органів у розбудові держави (2019)
Матвійчук А. В. - Залученість громадських самоврядних організацій в Україні до суспільно-політичного життя (2019)
Руденко Ю. Ю. - Соціальна міфологія в суспільній свідомості як загроза національній безпеці України (2019)
Гунін В. Є. - Особливості забезпечення безпеки діяльності розвідувальних органів у сучасних умовах ескалації інформаційного (інформаційно-психологічного) протиборства (2019)
Барна О. С. - Інформаційний простір України як чинник суспільної консолідації в умовах гібридної війни (2019)
Цирфа Ю. А. - Конструювання зовнішньополітичної ідентичності держави в ареалі культурних відмінностей (2019)
Ніколаєва Д. О. - Турецько-катарський альянс: спільні противники та інтереси у близькосхідному регіоні (2019)
Сергиенко В. В. - Реализация отдельных норм Конституции Украины как основного закона, Чуприна Я. А. (2019)
Матевосян А. А. - Поняття принципу верховенства права на доктринальному рівні (2019)
Яковлєв Р. В. - Принципи мінімізації та точності персональних даних під час використання технології розподіленого реєстру (адміністративно-правовий аспект) (2019)
Самойленко Г. В. - Права пасажира: новітні цивілізаційні підходи та забезпечення (2019)
Воронкова В. Г. - Правові засади захисту інтелектуальної власності у цифровому суспільстві, Капітаненко Н. П., Нікітенко В. О. (2019)
Краглевич В. В. - Проблема виведення коштів з неплатоспроможних банків та розроблення пропозицій щодо її подолання (2019)
Абламський С. Є. - Окремі дискусійні питання унормування повноважень керівника органу досудового розслідування, Абламська В. В. (2019)
Ієрусалимов І. О. - Особливості виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних з насильством в сім’ї, Ієрусалимов В. І. (2019)
Abstract and References (2019)
Душкин С. - Физические методы ресурсосберегающих технологий в системах водоснабжения, Душкин С. (2018)
Ємчура Б. - Феритна очистка стічних вод від іонів цинку: вплив швидкості аерації, Кочетов Г., Самченко Д. (2018)
Кобилянський В. - Дослідження взаємозв’язку коліфагів з вірусним та бактеріальним забрудненням водопровідної води в водомережі міста, Благодарна Г. (2018)
Кравчук А. - Приклади гідравлічного розрахунку напірних збірних і розподільчих трубопроводів, Кравчук О. (2018)
Мельничук В. - Дослідження мінерального складу і можливостей використання диспергованих базальтів та туфів іванодолинського родовища рівненської області в галузі водоочищення, Трач Ю., Косінов В., Міхель М., Речек Л. (2018)
Нор В. - Вибір енергоощадних технологій подачі води у водопровідні мережі, Хомутецька Т. (2018)
Величко С. - Визначення параметрів стоку р. Іршава за відсутності спостережень в розрахунковому створі, Дупляк О. (2018)
Вечер В. - Регулювання водних потоків та наносів при водозаборі з передгірських ділянок річок, Шинкарук Л. (2018)
Кріль С. - Методика гідравлічного розрахунку частково замуленого пульпопровод, Скороход І., Фадеічев В., Орлова Л. (2018)
Симонов И. - О едином континуальном гравитационно-электромагнитном поле (2018)
Григоровський П. Є. - Mетодика дослідження тривалості геодезичних робіт у складі технологічного процесу зведення монолітно-каркасних будівель, Крошка Ю. В. (2019)
Менейлюк О. І. - Розширення області застосування та перспективи розвитку кошторисного нормування в будівництві, Нікіфоров О. Л. (2019)
Сорокіна Л. В. - Діагностика ефективності використання виробничих факторів у будівництві засобами канонічного аналізу, Гойко А. Ф., Коваленко Є. С. (2019)
Бєлєнкова О. Ю. - Цифрова трансформація будівництва: механізм взаємодії бізнесу, науки, держави (2019)
Микитась М. I. - Моделювання взаємодії державних органів і структурних одиниць будівельних кластерів (2019)
Мацапура О. В. - Аналіз сучасного стану ринку закупівель у сфері будівництва на прикладі зовнішніх мереж теплопостачання (2019)
Менейлюк И. А. - Влияние организационных и финансовых условий на стоимость строительства жилого комплекса (2019)
Скрипник О. В. - Оцінка впливу макроекономічних та галузевих факторів на ціни виробів з газобетону в Україні (2019)
Любий Є. В. - Методичний підхід до оцінювання тендерних пропозицій (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського