Моголівець А. А. - Передумови створення механізму антициклічного регулювання фінансової стійкості будівництва (2019)
Сапіга П. А. - Державне регулювання розвитку корпоративної соціальної відповідальності (2019)
Титок В. В. - Організаційно-економічний механізм взаємодії учасників інвестиційно-будівельного процессу (2019)
Шаоцін Г. O. - Історичний аспект розвитку районів міст КНР, Чинчик А. А. (2019)
Федун І. Л. - Інструментарій державного регулювання будівництвом, Чуприна Ю. А. (2019)
Павлій С. В. - Економічні підходи до інтелектуалізації будівель (2019)
Borschovetska V. - Lipid profile of blood serum in mice under the conditions of bisphenol A administration and vitamin A different suplementation, Marchenko M. (2019)
Копильчук Г. П. - Вміст метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну в еритроцитах щурів за умов токсичного ураження на тлі аліментарної депривації протеїну, Николайчук І. М., Ключник Я. С. (2019)
Ігнат К. І. - Використання молочнокислих бактерій як пробіотиків у складі живого корму, Васіна Л. М. (2019)
Копильчук Г. П. - Вміст сіалових кислот у плазмі крові щурів за умов ацетамінофен-індукованої гепатотоксичності на тлі аліментарної нестачі протеїну, Николайчук І. М., Ганусяк М. В. (2019)
Чебан Л. М. - Продуктивність зеленої водорості Dunaliella viridis Teodoresco за різної кількості NaCl в середовищі, Требиш Ю. В., Марченко М. М. (2019)
Москалик Г. Г. - Алелопатичні властивості видів роду Acer L., Легета У. В. (2019)
Шаповаленко З. В. - Рівні вмісту дозоформуючих радіонуклідів у молоді окуня (Perca fluviatilis) Запорізького водосховища, Ананьєва Т. В. (2019)
Ткаченко П. В. - Знахідки в Пониззі Дніпра в останні роки головеня європейського Squalius cephalus (Linnaeus, 1758), карася звичайного Carassius carassius (Linnaeus, 1758) та хроміста плітки звичайної Rutilus rutilus (Linnaeus, 1758) (2019)
Буджак В. В. - Синтаксономічна схема трав’яної рослинності верхніх басейнів Прута та Сірету (2019)
Бурмістрова Н. О. - Біоморфологічні особливості сортів Chrysanthemum × hortorum при інтродукції у Правобережному Лісостепу України (2019)
Фокшей С. І. - Нові мікологічні знахідки на території НПП "Гуцульщина", Держипільський Л. М. (2019)
Томич М. В. - Систематичний аналіз флори Національного природного парку "Гуцульщина” та її репрезентативність для природозаповідного фонду Карпатського регіону (2019)
Бойко Л. І. - Використання тропічних і субтропічних рослин в озелененні мегаполісів, Шульга О. О. (2019)
Токарюк А. І. - Адвентивні види у рослинному покриві парку-пам’ятки садово-паркового мистецтва місцевого значення "Парк "Жовтневий" м. Чернівці (2019)
Савосько В. М. - Поширення педогеохімічних бар’єрів міграції важких металів у грунтовому профілі чорноземів Криворіжжя (2019)
Glibovytska N. I. - Analysis of sorbing method of water treatment from oil, Plaksiy L. V. (2019)
Фурик Т. В. - Нове місцезнаходження Spiranthes spiralis (L.) Chevall. (Orchidaceae Juss.) На Закарпатській низовині (2019)
Ткебучава І. Б. - Професор Вейт Грабер – Фундатор "Зоологічного інституту" університету Франца-Йосифа у Чернівцях (біографічний нарис до 175-річчя з дня народження), Андрющенко Т. Г. (2019)
Правила для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Pluvinage G. - On analysis of failure emanating from а notch (2019)
Кравець В. С. - Напружений стан площини з періодичною системою близько розміщених криволінійних отворів з крайовими тріщинами (2019)
Силованюк В. П. - Заліковування тріщин в анізотропних тілах, Івантишин Н. А. (2019)
Книш В. В. - Вплив морського середовища на втомну довговічність стикових зварних з’єднань сталі 15ХСНД, зміцнених високочастотним механічним ударом, Соловей С. О., Ниркова Л. І., Осадчук С. О. (2019)
Крижанівський Є. І. - Роль неметалевих включень у дочасному корозійно-механічному руйнуванні бурильних труб, Никифорчин Г. М., Студент О. З., Кречковська Г. В., Чудик І. І. (2019)
Білоусова Н. А. - Захист сталі від корозії та накипоутворення інгібіторами за впливу ультразвуку, Герасименко Ю. С., Редько Р. М., Васильєв Г. С., Воробйова В. І. (2019)
Демченко В. Л. - Формування срібловмісних полімерних нанокомпозитів відновленням йонів Ag+ в поліелектроліт-металічних комплексах під дією електричного поля (2019)
Гладкий Я. М. - Водневодифузійна механічна обробка конструкційних матеріалів, Бись С. С., Милько В. В. (2019)
Прядко Т. В. - Вплив заміни марганцю хромом на структуру та водневосорбційні властивості евтектичного сплаву Ti47,5Zr30Mn22,5, Дехтяренко В. А., Храновська К. М., Могильний Г. С. (2019)
Костін В. А. - Структурні перетворення металу зони термічного впливу зварних з’єднань високоміцних броньових сталей, Григоренко Г. М., Позняков В. Д., Зубер Т. О. (2019)
Манько О. В. - Кінетика дифузійного хромування сталей з нікель¬кобальтфосфорним покривом, Стецько А. Є. (2019)
Глотка А. А. - Прогнозирование термодинамических процессов выделения фаз в монокристаллических жаропрочных никелевых сплавах, Гайдук С. В. (2019)
Скобло Т. С. - Особенности структурообразования при модифицировании покрытий для деталей из дисперсионно-упрочненных сталей, Сидашенко А. И., Романюк С. П., Гончаренко А. А., Омельченко Л. В., Бантковский В. А. (2019)
Стечишин М. С. - Фізико-хімічні властивості поверхневих шарів сталі 40Х після безводневого азотування в тліючому розряді, Скиба М. Є., Стечишина Н. М., Мартинюк А. В., Мардаревич Р. С. (2019)
Гайдачук А. В. - Разработка комплексного критерия рационального выбора полимерных композиционных материалов, Wang Bo, Бычков С. А., Андреев А. В. (2019)
Павленко Д. В. - Ресурсозберігальна технологія виробництва напівфабрикатів інтерметалідних γ-TiAl сплавів для авіаційної техніки, Бєлоконь Ю. О., Ткач Д. В. (2019)
Балицький О. І. - Вплив модифікування сталі 38ХН3МФА на структурно-фазовий стан та продукти різання за зміни технологічних умов, Колесніков В. О., Гаврилюк М. Р. (2019)
Даниляк М.-О. М. - Температурна стабільність аморфних сплавів Fe82Nb2B14РЗМ2, Бойчишин Л. М. (2019)
Олійник З. М. - Структура ближнього порядку інтерметаліду Cu2In у передкристалізаційному інтервалі температур, Королишин А. В., Мудрий С. І. (2019)
List of papers published in "Physicochemical Mechanics of Materials” in 2019 (2019)
Authors’ index (2019)
Титул, Зміст (2018)
Головач І. Ю. - Метаболічний фенотип остеоартриту. Сучасні погляди на патогенез, механізми прогресування та підходи до лікування (2018)
Синяченко О. В. - Металлы в организме больных гонартрозом, содержащиеся в эндопротезах коленных суставов, Сокрут Н. В., Ермолаева М. В., Климовицкий Ф. В. (2018)
Шуба Н. М. - НПВП-риски и выбор безопасной терапии, Воронова Т. Д., Кокунов Ю. О. (2018)
Казимирко В. К. - Роль углеводородной структуры стеринов в развитии атеросклероза и других поражений, Демковець І. О. (2018)
Гарміш О. О. - Інформативність шкал-калькуляторів оцінки 10-річного ризику серцево-судинних захворювань у жінок, хворих на ревматоїдний артрит, Левченко В. Г. (2018)
Заічко К. О. - Патогенетичне значення ендотеліальної NO-синтази та поліморфізму промотора гена NOS3 при ревматоїдному артриті, Станіславчук М. А . (2018)
Кириченко Р. М. - Дослідження параметрів якості життя і толерантності до фізичного навантаження у пацієнтів з міокардитом протягом 12-місячного спостереження (2018)
Джус М. Б. - Прогнозування віддалених наслідків олігоартикулярного варіанта ювенільного ідіопатичного артриту, Марушко Т. В., Мостбауер Г. В., Носовець О. К. (2018)
Гуменюк О. В. - Циркадіанний профіль рівнів галектину-3, інтерлейкіну-1? та хрящового олігомерного матриксного протеїну в крові у хворих на остеоартроз колінних суглобів, Станіславчук М. А., Заічко Н. В. (2018)
Казимирко В. К. - Воспаление у больных с сердечной недостаточностью: механизмы развития, влияние фармакотерапии, Кутовой В. В., Гаврилюк И. А. (2018)
Головач И. Ю. - Успешное лечение синдрома Гудпасчера ритуксимабом: описание клинического случая, Яременко О. Б., Стельмащук В. П., Матийко В. Н., Чипко Т. М., Корочев А. В., Михальченко Е. М., Мясный И. С., Михальская Л. В. (2018)
Триполка С. А. - Клинический случай развития Sweet-синдрома, Ховрат Т. И. (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Титул, зміст (2015)
Обрано новий склад Президії НАМН України (2015)
Коваленко В. М. - Інфекційний ендокардит. Рекомендації з профілактики, діагностики та лікування інфекційного ендокардиту, Несукай О. Г. (2015)
Хіміон Л. В. - Поліморбідність при ревматичних захворюваннях, Климась І. В. (2015)
Синяченко О. В. - "Костно-суставная" форма рака легкого, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Степко В. А., Егудина Е. Д. (2015)
Перебетюк Л. С. - Вплив прегабаліну на ефективність лікування хворих на ревматоїдний артрит, асоційований із фіброміалгією, Станіславчук М. А. (2015)
Курята О. В. - Субклінічний атеросклероз та кардіоваскулярний ризик, інсулінорезистентність, рівень адипонектину при поєднанні ревматоїдного артриту з артеріальною гіпертензією, Сіренко О. Ю. (2015)
Левченко В. Г. - Інформативність різних діагностичних методик у визначенні серцево-судинного ризику у пацієнтів із ревматоїдним артритом молодого віку, Гарміш О. О., Ікоркін М. Р. (2015)
Эффективность применения фебуксостата в условиях рутинной медицинской практики (2015)
Фуштей І. М. - Ендотеліальна дисфункція у хворих на первинну подагру чоловіків із синдромом артеріальної гіпертензії, Рекалов Д. Г., Данюк І. О. (2015)
Шуба Н. М. - Оцінка ефективності протизапальних препаратів повільної дії у хворих на гонартроз із гіперурикемією, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Гуленко О. І. (2015)
Казимирко В. К. - Роль и место воспаления в патофизиологии первичного остеоартрита, Иваницкая Л. Н., Силантьева Т. С., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2015)
Коваленко С. О. - Особливості проявів імунної відповіді у хворих на анкілозивний спондилоартрит, Гавриленко Т. І., Рижкова Н. О., Якушко Л. В. (2015)
Лукьянчук Е. - Выбор нестероидных потивовоспалительных препаратов при остеоартрозе: в фокусе профиль безопасности мелоксикама (2015)
Карасевська Т. А. - Особливості перебігу подагри в жінок: огляд літератури та власні спостереження, Джус М. Б., Івашківський О. І., Курішко О. С., Потьомка Р. А., Кулик М. С. (2015)
Заздравнов А. А. - Езофагеальна патологія при ревматичних захворюваннях. Огляд літератури та власні дослідження (2015)
Лукьянчук Е. - Влияние применения альфакальцидола на процессы регенерации костной ткани при остеопоротических переломах (2015)
Синяченко О. В. - Эндотелиальная функция сосудов и реологические свойства крови при ANCA-ассоциированном системном васкулите, Ермолаева М. В., Бевзенко Т. Б., Седая Л. В., Малахова Ж. В. (2015)
Геннадій Васильович Книшов. Некролог (2015)
Вимоги до публікацій (2015)
Титул, Зміст (2018)
Осадчий О. - Остеоартроз, склеродермія та ювенільний ревматоїдний артрит: персоніфікована стратегія лікування (2018)
Головач И. Ю. - Современная стратегия диагностики и долговременного лечения постменопаузального остеопороза (2018)
Брюйер Оливье - Эффективность и безопасность глюкозамина сульфата при лечении остеоартрита: данные исследований, проведенных в рутинной клинической практике, и обзоров, Альтман Рой Д., Регинстер Жан-Ив (2018)
Гуменюк О. В. - Ефективність фармакотерапії у хворих на остеоартроз колінних суглобів з аберантними рівнями екскреції 6-сульфатоксимелатоніну, Станіславчук М. А. (2018)
Бойко Я. Є. - Впровадження україномовної версії анкети багатофакторного оцінювання стану ювенільного артриту у педіатричну ревматологічну практику, Грицюк І. І., Консоларо A., Бовіс Ф., Руперто Н. (2018)
Шевчук С. В. - Рівні адипокінів у пацієнтів із ревматоїдним артритом, зв’язок із перебігом захворювання та ураженням серцево-судинної системи, Галютіна О. Ю., Сегеда Ю. С. (2018)
Сміян С. І. - Сучасні аспекти етіології, патогенезу, клінічного перебігу та лікування Лайм-артриту (огляд літератури, власні спостереження), Шкільна М. І., Регалюк В. В., Маховська О. С., Задорожна Л. В., Маховський В. П., Грубар Ю. Ю. (2018)
Головач И. Ю. - Офтальмологические проявления системных васкулитов, Егудина Е. Д., Бевзенко Т. Б. (2018)
Станіславчук М. А. - Депресія, тривога та алекситимія у пацієнтів із фіброміалгією: можливості фармакологічної корекції, Шаповал І. І. (2018)
Казимирко В. К. - Унитарная теория патогенеза атеросклероза (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Титул, зміст (2016)
Коваленко В. М. - Хвороби перикарда. Рекомендації з діагностики та лікування хвороб перикарда, Несукай О. Г. (2016)
Кухарц Е. Дж. - Обзор применения глюкозамина при остеоартрозе коленного сустава: почему патентованный кристаллический глюкозамина сульфат должен быть дифференцирован от других глюкозаминов с целью максимизации клинического результата, Коваленко В., Сзанто С., Брюйер О., Купер С., Реджинстер Ж.-И. (2016)
Дискусійні питання обґрунтування статусу діагнозу "Ювенільний ревматоїдний артрит" в категорії дорослого населення у випадках дебюту хвороби в дитячому та підлітковому віці (2016)
Головач І. Ю. - Діагностичне і прогностичне значення антицитрулінованих антитіл у ревматології (2016)
Проценко Г. А. - Паранеопластические синдромы в ревматологической практике (2016)
Гармиш Е. А. - Анемия хронического воспаления при ревматоидном артрите: патогенез и выбор терапии (2016)
Яковленко В. В. - Миелоакупунктура в лечении при ревматоидном артрите, Синяченко О. В., Сокрут В. Н., Пасиешвили Л. М., Егудина Е. Д., Сокрут О. П. (2016)
Головач И. Ю. - Инновационный НПВП с гастропротекторными свойствами в ревматологической практике (2016)
Казимирко В. К. - Ураження хребта у хворих на ревматоїдний артрит, Іваніцька Л. М., Сілантьєва Т. С., Дубкова А. Г., Кутовий В. В., Ремінна Н. Я., Іваніцький Ю.І. (2016)
Шуба Н. М. - Эффективность нимесулида и его влияние на отдельные катаболические и анаболические факторы у больных остеоартрозом, Воронова Т. Д., Пилипенко А. В., Литвиненко С. В. (2016)
Процюк Л. О. - Вплив поліморфізму гена серотонінових рецепторів 5-НТR2А Т102С на вираженість больового синдрому і тривожно-депресивних розладів у хворих на ревматоїдний артрит, Станіславчук М. А., Шликова О. А. (2016)
Волошина Л. О. - Особливості цитокінового профілю крові у хворих на первинний остеоартроз в аспекті вікової коморбідності, Сміян С. І. (2016)
Вітаємо з включенням до складу Редакційної ради "Українського ревматологічного журналу"! (2016)
Вимоги до публікацій (2016)
Титул, зміст (2016)
Головач И. Ю. - Основные принципы новых диагностических критериев (2012) и рекомендаций ACR/EULAR 2015 по менеджменту и лечению ревматической полимиалгии (2016)
Коваленко В. М. - Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіопатичного артриту: напрямки персоніфікованої терапії, Омельченко Л. І., Яременко О. Б., Марушко Т. В., Богмат Л. Ф., Муквіч О. М., Бойко Я. Є., Гарміш О. О., Джус М. Б., Білявська Ю. В. (2016)
Казимирко В. К. - Имеется ли тождество между воспалительными процессами при ревматических заболеваниях и атеросклерозе?, Иваницкая Л. Н. (2016)
Борткевич О. П. - Оновлені підходи до лікування ревматичних хвороб у жінок в період вагітності та лактації, Білявська Ю. В., Корендович В. В. (2016)
Синяченко О. В. - Периферическая нейропатия при воспалительных заболеваниях суставов, Егудина Е. Д., Перепада А. В., Селезнева С. В., Ханюков А. А. (2016)
Карбовський В. Л. - Клінічна ефективність препарату Хондросат у лікуванні при остеоартрозі, Шевчук І. А., Куркіна О. В., Маковська Т. Є. (2016)
Поворознюк В. В. - Вплив вітаміну D на показники активності захворювання у пацієнтів із ревматоїдним артритом, Синенький О. В., Балацька Н. І. (2016)
Сегеда Ю. С. - Рівні С-реактивного білка та ФНП-? у пацієнтів із антифосфоліпідним синдромом, зв’язок з ураженням серцево-судинної системи, Шевчук С. В. (2016)
Казимирко В. К. - Состояние мелких сосудов (внутрипаренхиматозных артерий, артериол, капилляров, венул) у больных облитерирующим тромбангиитом, Клочко В. Е., Сильченко В. П., Шатрова К. Н., Дейнека С. В., Иваницкая Л. М., Силантьева Т. С., Дубкова А. Г. (2016)
Лукьянчук Е. - Эффективность фебуксостата в качестве первой линии терапии гиперурикемии, а также в случае неудачи при применении аллопуринола (2016)
Бондарчук І. - Проблеми соціального статусу та фінансування ювенільного ревматоїдного артриту (2016)
Резолюція Науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України "Обґрунтування та напрямки інноваційної терапії в ревматології" (2016)
Резолюція наради експертів "Спадкоємність та ефективність терапії ювенільного ідіопатичного артриту: напрямки персоніфікованої терапії" (2016)
Вітаємо зі включенням до складу Редакційної ради "Українського ревматологічного журналу"! (2016)
Титул, зміст (2016)
Снєгірьов П. - Всесвітній день серця як гасло та зміст засідання Президії НАМН України (2016)
Бойко Я. Є. - Кальпротектин крові (MRP-8/MRP-14) — чутливий біомаркер діагностики системного ювенільного ідіопатичного артриту (2016)
Bruyеre Olivier - Рекомендації щодо алгоритму ведення пацієнтів із остеоартрозом колінного суглоба в Європі та по всьому світу: звіт спеціальної комісії Європейського товариства з вивчення клінічних та економічних аспектів остеопорозу та остеоартрозу (ESCEO), Cooper Cyrus, Pelletier Jean-Pierre, Branco Jaime, Brandi Maria Luisa, Guillemin Francis, Hochberg Marc C., Kanis John A., Kvien Tore K., Martel-Pelletier Johanne (2016)
Кондратюк В. Є. - Гіперурикемія та подагра: сучасний стан проблеми, Тарасенко О. М. (2016)
Лукьянчук Е. - Кардиопротекторный эффект фебуксостата у пациентов с гиперурикемией и подагрой (2016)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическое значение кремния при ревматоидном артрите, Егудина Е. Д., Гейко И. А., Ермолаева М. В., Такташов Г. С. (2016)
Гарміш О. О. - Поширеність традиційних факторів кардіоваскулярного ризику при ревматоїдному артриті в осіб жіночої статі, Мітченко О. І., Левченко В. Г. (2016)
Станіславчук М. А. - Адаптація та валідизація україномовної версії Asas Health Index and Environmental Factors у хворих на анкілозивний спондилоартрит, Шаповал І. І., Заічко К. О. (2016)
Проценко Г. О. - Ізольований шкірний васкуліт: проблема на межі спеціальностей, Качур В. В. (2016)
Чипко Т. М. - Диагностика и оценка эффективности лечения неспецифического аортоартериита (артериита Такаясу) с помощью позитронно-эмиссионной томографии/компьютерной томографии (ПЭТ/КТ): клиническое наблюдение, Кметюк Я. В., Головач И. Ю., Лазоренко Е. А., Ашихмин А. В., Олексеенко Е. А. (2016)
Титул, Зміст (2018)
Головач И. Ю. - Проблема сосуществования системного склероза, склеродермоподобного паранеопластического синдрома и неопластического процесса: обзор литературы и разбор клинических случаев, Егудина Е. Д., Калашникова О. С. (2018)
Яременко О. Б. - Клінічний випадок лікування синдрому Когана з використанням інфліксимабу у період вагітності хворої, Федьков Д. Л., Шинькарук Ю. Л., Гнилорибов А. М., Сітухо М. І. (2018)
Лукьянчук Е. - Нимесулид: многофакторный механизм терапевтического воздействия и благоприятный профиль безопасности (2018)
Бойко Я. Є. - Роль визначення рівня кальпротектину в крові у діагностиці та лікуванні ревматологічних хвороб (2018)
Бабуркина Е. П . - Дискоидный мениск коленного сустава как компенсаторно-приспособительная реакция (функция) организма (коленного сустава) (2018)
Лукьянчук Е. - Исследование эффективности комбинации SYSADOA и влияние их применения на прием анальгетиков (2018)
Синяченко О. В. - Клинико-патогенетическая значимость среднемолекулярных соединений при подагре, Ермолаева М. В., Федоров Д. М., Пилипенко В. В. (2018)
Егудина Е. Д. - Кардиоваскулярная патология у больных анкилозирующим спондилитом: обзор литературы и собственные наблюдения, Головач И. Ю. (2018)
Рекалов Д. Г. - Клінічний випадок ураження аортального клапана у пацієнтки з периферичною формою анкілозивного спондилоартриту, Данюк І. О. (2018)
Казимирко В. К. - Актуальные вопросы по проблеме атеросклероза. Часть 3, Демковец И. А., Гурковская Д. Г. (2018)
Ломаковський О. М. - Вплив статинів на показники ліпідного обміну, перекисного окиснення ліпідів та білків залежно від їх вихідного рівня у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця (2018)
Крикливець Л. С. - Про рівні вітаміну D у вибірковій когорті хворих ревматологічного профілю консультативної поліклініки Житомира, Крикливець С. Ю., Латаш С. О., Медвєдєв О. В. (2018)
Науково-практична конференція Асоціації ревматологів України: "Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування". Тези наукових доповідей (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
За підсумками року (інтерв’ю Президента НАН України академіка Б.Є. Патона) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (6 листопада 2019 р.) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (20 листопада 2019 р.) (2020)
Яцків Я. С. - Про концептуальні засади провадження видавничої діяльності в НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 р.) (2020)
Зуєв О. Л. - Математична теорія керування: нелінійна динаміка та інженерні застосування (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 6 листопада 2019 р.) (2020)
Горбулін В. П. - Щодо подальшого реформування НАН України з метою підвищення ефективності її діяльності (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 20 листопада 2019 р.) (2020)
Комісаренко С. В. - Про результати виконання програми НАН України "Молекулярні та клітинні біотехнології для потреб медицини, промисловості та сільського господарства" (стенограма наукової співдоповіді на засіданні Президії НАН України 20 листопада 2019 р.), Моргун В. В. (2020)
Сергієнко І. В. - Теорія обчислень: від гарантованих оцінок похибок до сучасних комп’ютерних технологій, Задірака В. К., Швідченко І. В. (2020)
Федорончук М. М. - Синантропізація флори та рослинності — серйозна загроза біорізноманіттю (III Всеукраїнська наукова конференція "Синантропізація рослинного покриву України"), Зав’ялова Л. В., Кучер О. О., Коломійчук В. П., Конякін С. М., Лисогор Л. П., Прядко О. І. (2020)
Самойленко А. М. - Видатна постать у теорії наближення ХХ століття (до 100-річчя від дня народження академіка НАН України М.П. Корнєйчука), Романюк А. С., Сердюк А. С. (2020)
Ясь О. В. - Історик у просторі науки (до 70-річчя академіка НАН України В.А. Смолія) (2020)
Степанюк Л. М. - Талановитий вчений, мудрий керівник і організатор (до 70-річчя академіка НАН України О.М. Пономаренка), Павлишин В. І., Сьомка Л. В. (2020)
80-річчя академіка НАН України В. П. Черних (2020)
80-річчя академіка НАН України В. Я. Тація (2020)
70-річчя академіка НАН України М. С. Веселовського (2020)
70-річчя академіка НАН України М. З. Згуровського (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України В. С. Лисенка (2020)
75-річчя члена-кореспондента НАН України М. С. Слободяника (2020)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. М. Пугача (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. В. Гектіна (2020)
Титул, Зміст (2018)
Ніколаєнко В. - Сучасні підходи в ревматології — від доказової медицини до персоніфікованого лікування та реабілітації (2018)
Резолюція Науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України "Ревматоїдний артрит та споріднені з ним хвороби: локальні та системні ураження. Стратегія персоніфікованого лікування" (Київ, 28–29?листопада 2018?р.) (2018)
Синяченко О. В. - Знаменитые "подагрики" в нумизматическом изображении, Коваленко В. Н., Борткевич О. П., Гнилорыбов А. М., Головач И. Ю., Кузьмина А. П., Смиян С. И., Станиславчук Н. А., Яременко О. Б., Яцишин Р. И. (2018)
Головач І. Ю. - Клінічні випадки прижиттєвої діагностики ревматоїдного менінгіту з гістологічною верифікацією, Єгудіна Є. Д. (2018)
Кондратюк В. Є. - Сучасний погляд на патогенетичні аспекти подагри (огляд літератури), Тарасенко О. М. (2018)
Ермолаева М. В. - Поражение опорно-двигального аппарата при ANCA-ассоциированном системном васкулите, Помазан Д. В., Синяченко О. В., Суярко В. И., Верзилов С. Н. (2018)
Триполка С. А. - Поражение почек у больных системной красной волчанкой: важность гистологического диагноза в выборе рациональной терапии. Клинический случай, Головач И. Ю., Дядык Е. А. (2018)
Романовський А. В. - Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на ревматоїдний артрит різного віку та статі (2018)
Синяченко О. В. - Синдром Эразмуса как кремний-индуцированная форма системной склеродермии, Микукстс В. Я., Ермолаева М. В. (2018)
Сміян С. І. - Запальні і дегенеративні захворювання скронево-нижньощелепного суглоба: сучасний стан проблеми (огляд літератури), Білозецький І. І. (2018)
Казимирко В. К. - Поражения ревматического характера при первичном липидозе (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Титул, зміст (2016)
Гайко Георгій Васильович. Вітаємо із 80-річчям! (2016)
Снєгірьов П. - Здоров’я та вік: слідами VI Національного конгресу геронтологів і геріатрів України (2016)
Головач И. Ю. - Доклинический ревматоидный артрит, Вершинина Д. В. (2016)
Бойко Я. Є. - Увеїт у хворих на ювенільний ідіопатичний артрит (2016)
Воронков Л. Г. - Характеристика імунопатологічних реакцій у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю залежно від наявності інсулінорезистентності, Гавриленко Т. І., Ільницька М. Р., Якушко Л. В., Рижкова Н. О. (2016)
Нішкумай О. І. - Аналіз факторів ризику переломів у пацієнтів із перенесеним інфарктом міокарда, Поворознюк В. В., Кордубайло І. А., Лисак З. В., Лєвенко Є. І. (2016)
Борткевич О. П. - Ефективність препарату Піаскледин® 300 у хворих на первинний остеоартроз колінних та кульшових суглобів, Корендович В. В., Білявська Ю. В. (2016)
Волошина Л. О. - Остеоартроз, полі- та коморбідність: вікові, гендерні, прогностичні й лікувально-профілактичні аспекти: дані трирічного проспективного дослідження, Сміян С. І. (2016)
Олійник М. О. - Вплив метаболічних порушень на вираженість рентгенологічних змін та спосіб їх прогнозування у хворих на остеоартроз і цуковий діабет ІІ?типу, Журавльова Л. В., Нессонова М. М. (2016)
Триполка С. А. - Возможности резорбции подагрических тофусов при проведении уратснижающей терапии: клиническое наблюдение, Головач И. Ю. (2016)
Шуба Н. М. - Изучение эффективности селективных нестероидных противовоспалительных препаратов у больных остеоартрозом, Воронков Л. Г., Воронова Т. Д., Пилипенко А. В., Гуленко О. И., Литвиненко С. В. (2016)
Проценко Г. О. - Легенева гіпертензія у хворих на системну склеродермію, Сіренко Ю. М. (2016)
Георгій Вікторович Дзяк. Некролог (2016)
Пішов із життя професор Євген Тимофійович Скляренко — видатний вчений, педагог, лікар (2016)
Титул, зміст (2017)
Синяченко О. В. - Ангиопатия при системной склеродермии, Егудина Е. Д., Микукстс В. Я., Ермолаева М. В., Кетинг Е. В., Дядык Е. А. (2017)
Казимирко В. К. - Ревматические проявления как следствие гранулематоза эндогенных инородных тел (2017)
Григоровський В. В. - Гістопатологія тканин кульшового суглоба, частота наявності та кореляційні залежності морфологічних показників у разі тяжкого диспластичного коксартрозу, Бабко А. М., Гужевський І. В., Полулях Д. М. (2017)
Головач И. Ю. - Эффективность и безопасность применения комбинированного препарата глюкозамина и хондроитина сульфата у пациентов с остеоартритом коленных суставов, Чипко Т. М., Семенив И. П., Зазирный И. М., Лазоренко Е. А. (2017)
Бабуркина Е. П. - Об аномалиях строения и "вариантах нормы" опорно-двигательной системы (на модели коленного сустава), Сименач Б. И. (2017)
Шевчук С. В. - Рівень C-кінцевого телопептиду колагену I типу в сироватці крові хворих на системний червоний вовчак: зв’язок зі структурно-функціональним станом кісткової тканини та перебігом захворювання, Денищич Л. П., Маринич Л. І. (2017)
Синяченко О. В. - Геморрагический васкулит Шенляйна — Геноха, начавшийся в детском и взрослом возрасте, Егудина Е. Д., Чернышова О. Е., Герасименко В. В., Ермолаева М. В., Суярко В. И., Дядык Е. А. (2017)
Бойко Я. Є. - Номенклатура та класифікація ювенільного ідіопатичного артриту (2017)
Джус М. Б. - Оцінка активності захворювання у дорослих пацієнтів з ювенільним ревматоїдним артритом в анамнезі (2017)
Казимирко В. К. - Холестерин как индуктор воспаления в организме человека (2017)
Абуталіпов Р. Ф. - Особливості запальної клітинної інфільтрації інтими коронарних артерій при початкових атеросклеротичних ураженнях, Ломаковський О. М., Лутай М. І. (2017)
Горбаль Н. М. - Досвід успішного лікування гангренозної піодермії. Клінічний випадок, Іваник О. С., Синенький О. В., Чоп’як В. В., Терлецький І. Р., Верхола М. Р. (2017)
Пішов з життя академік Юрій Ілліч Кундієв (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Титул, Зміст (2019)
Синяченко О. В. - Ревматология в медальерном искусстве. Сообщение 1: ревматизм, Коваленко В. Н., Борткевич О. П., Гнилорыбов А. М., Головач И. Ю., Кузьмина А. П., Смиян С. И., Станиславчук Н. А., Яременко О. Б., Яцишин Р. И. (2019)
Яременко О. Б. - IgG4-залежне захворювання: сучасний стан проблеми й опис клінічного випадку, Коляденко Д. І., Петелицька Л. Б. (2019)
Головач И. Ю. - Васкулитная нейропатия: проблемы клинико-диагностической верификации при системных и несистемных васкулитах, Егудина Е. Д. (2019)
Проценко Г. А. - Сравнение эффективности различных ингибиторов ФНО-? при анкилозирующем спондилите, Белявская Ю. В., Лукьянчук Е. В. (2019)
Синяченко О. В. - Связь пневмопатии при ANCA-ассоциированных системных васкулитах с экологией атмосферы регионов проживания больных (клинико-экспериментальное исследование), Ермолаева М. В., Суярко В. И. (2019)
Шевченко Н. С. - Значення географічної широти проживання та сезону року при спостереженні дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, Хаджинова Ю. В. (2019)
Григоровський В. В. - Морфологічні показники патологічних змін кульшового суглоба, їх частота та кореляційні залежності між показниками гістоморфометрії спонгіози голівки стегнової кістки у хворих на ревматоїдний артрит, Бабко А. М., Герасименко А. С. (2019)
Гармиш Е. А. - Место глюкокортикоидов в современной стратегии лечения пациентов с ревматоидным артритом (2019)
Казимирко В. К. - Атеротромбоз и основные закономерности эволюции гранулематозного воспаления (2019)
Романенко І. Ю. - Клініко-психологічні особливості головного болю у жінок — внутрішньо переміщених осіб із загрозливим перериванням вагітності, які проживають у Луганській області (2019)
Проценко Г. О. - Паліндромний ревматизм, Пастернак М. Л., Хохлова Г. П. (2019)
Виктор Григорьевич Руденко: к 80-летию со дня рождения (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Титул, зміст (2017)
Стасенко Т. - Персоніфіковані методи лікування в ревматології (2017)
Шуба Н. М. - Диференційований підхід до лікування остеоартрозу з коморбідною патологією, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Хамбір Т. С., Пилипенко А. В. (2017)
Казимирко В. К. - Подагра и атеросклероз как гранулематозные болезни (2017)
Крикливець Л. С. - Поширеність анкілозивного спондиліту в Житомирській області, Крикливець С. Ю. (2017)
Борткевич О. П. - АНЦА-асоційований васкуліт — оновлений погляд на ведення пацієнтів, Корендович В. В., Ярецька Г. В. (2017)
Шуба Н. М. - Роль гиперурикемии в развитии кардиоваскулярной патологии, Воронова Т. Д., Литвиненко С. В. (2017)
Кашкалда Д. А. - Изменения коллагенолитической активности крови у детей и подростков с ювенильным идиопатическим артритом, Шевченко Н. С., Лебец И. С., Зайцева Е. Н. (2017)
Курята О. В. - Біль у суглобах у хворих ревматологічного профілю: роль контролю тривожно-депресивних розладів, Сіренко О. Ю., Лисунець Т. К. (2017)
Головач І. Ю. - Розвиток мультифокального асептичного остеонекрозу в пацієнта із дерматоміозитом як ускладнення глюкокортикоїдної терапії, Чіпко Т. М., Михальченко О. М. (2017)
Казимирко В. К. - Патогенез атеросклеротического воспаления (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Титул, Зміст (2019)
Синяченко О. В. - Ревматология в медальерном искусстве. Сообщение 2: болезни суставов, Коваленко В. Н., Борткевич О. П., Гнилорыбов А. М., Головач И. Ю., Кузьмина А. П., Смиян С. И., Станиславчук Н. А., Яременко О. Б., Яцишин Р. И. (2019)
Головач И. Ю. - Лекарственно-индуцированная красная волчанка: современные данные о механизмах развития и ассоциированных лекарственных препаратах, Егудина Е. Д. (2019)
Белявская Ю. В. - Ревматоидный артрит и поражение органов дыхания: сочетание с определяющим значением (2019)
Шаповал І. І. - Валідизація та крос-культурна адаптація україномовної версії опитувальника FiRST (Fibromyalgia Rapid Screening Tool) у хворих на анкілозивний спондилоартрит, Станіславчук М. А. (2019)
Шуба Н. М. - Вплив протизапальних препаратів на перебіг остеоартрозу у хворих зі зниженою мінеральною щільністю кісткової тканини та особливості його перебігу, Хамбір Т. С., Воронова Т. Д., Крилова А. С. (2019)
Белявская Ю. В. - Выбор оптимальной терапии для пациентов с анкилозирующим спондилоартритом: место и роль биосимиляра инфликсимаба, Лукьянчук Е. В. (2019)
Ошлянська О. А. - Особливості фізичного розвитку у дітей з ювенільним ідіопатичним артритом, Меланчук Н. А. (2019)
Триполка С. А. - Дерматомиозит как паранеопластический синдром при раке молочной железы у пациентки молодого возраста в период лактации: клинический случай, Губченко Ю. Н. (2019)
Казимирко В. К. - Причины неэффективности антиоксидантов при атеросклерозе и ишемической болезни сердца (2019)
Яременко О. Б. - Результати ретроспективного 10-річного аналізу стаціонарних хворих на псоріатичний артрит: 1. Демографічна, клініко-анамнестична характеристика, лікування, Федьков Д. Л., Петелицька Л. Б., Шинькарук Ю. Л., Комкіна М. О., Івашківський О. І., Тер-Вартаньян С. Х. (2019)
Резолюція Науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України "Ревматичні хвороби: модифікація імунного статусу та запального процесу" (Київ, 21–22?березня 2019 р.) (2019)
Титул, зміст (2017)
Коваленко В. М. - До 70-річчя створення Європейської антиревматичної ліги: досягнення ревматології, Головач І. Ю., Яременко О. Б., Рекалов Д. Г., Шуба Н. М., Гарміш О. О., Гнилорибов А. М., Тер-Вартаньян С. Х. (2017)
Чоп’як В. В. - Особливості взаємозв’язків аутоантитіл до екстрагованих ядерних антигенів та скринінгових аутоантитіл у хворих на системний червоний вовчак, Толстяк Я. Ф. (2017)
Синяченко О. В. - Ревматологический паранеопластический синдром при раке легкого, Думанский Ю. В., Столярова О. Ю., Степко Ф. А. (2017)
Поворознюк В. В. - Вікові особливості мінеральної щільності кісткової тканини у жінок молодого віку з ювенільним ідіопатичним артритом, Амосова К. М., Джус М. Б. (2017)
Проценко Г. О. - Амілоїдна артропатія в ревматології (2017)
Казимирко В. К. - Актуальные вопросы по проблеме атеросклероза. Часть 1, Силантьева Т. С., Иваницкая Л. Н., Дубкова А. Г., Кутовой В. В. (2017)
Свінціцький І. А. - Взаємозв’язок показників ліпідного обміну та їх індексів із рівнем урикемії у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця: одноцентрове крос-секційне дослідження (2017)
Триполка С. А. - Развитие критической дигитальной ишемии у пациентки с дерматомиозитом и антисинтетазным синдромом: клинический случай, Головач И. Ю. (2017)
7-ий Національний конгрес ревматологів України (2017)
Титул, Зміст (2019)
Давіденко К. - Ювілей наймасштабнішої події у вітчизняній кардіології (2019)
Коваленко В. М. - Конгреси кардіологів України. Від І до ХХ: історія, традиції та сьогодення, Лутай М. І., Сичов О. С., Пархоменко О. М., Несукай О. Г., Вавілова Л. Л. (2019)
Сміян С. І. - Діагностика і моніторинг системних захворювань сполучної тканини: акцент на лабораторно-інструментальних методах, Мітченко О. І., Кузьміна А. П., Хіміон Л. В., Гарміш О. О. (2019)
Коваленко В. М. - Коморбідність: визначення, можливі напрямки діагностики та лікування, Борткевич О. П. (2019)
Поворознюк В. В. - Саркопенія у хворих на ревматоїдний артрит, Дзерович Н. І., Іваник О. С., Карасевська Т. А. (2019)
Станіславчук М. А. - Крос-культуральна адаптація та валідизація україномовної версії RAID у хворих на ревматоїдний артрит, Заічко К. О. (2019)
Порівняння ефективності та безпеки переходу від оригінального інфліксимабу до його біосиміляру Фламмегіс® в умовах рутинної медичної практики (2019)
Шуба Н. М. - Плейотропні ефекти деяких протизапальних препаратів, що застосовуються при лікуванні остеоартрозу, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Хамбір Т. С., Пилипенко А. В. (2019)
Бойко Я. - Роль визначення рівня кальпротектину крові (MRP8/14) для прогнозування загострення ювенільного ідіопатичного артриту після відміни лікування, Іванова В., Козіна Т., Вакарук М., Шевченко Н., Вайзер Н., Синоверська О., Чубата О., Марчук О. (2019)
Рекалов Д. Г. - Rhupus-синдром у рутинній клінічній практиці системного червоного вовчака, Данюк І. О. (2019)
Воронков Л. Г. - Серцева недостатність та подагра: клінічний випадок, Паращенюк Л. П., Проценко Г. О. (2019)
Триполка С. А. - Ретроспективное наблюдение пациентки с дерматомиозитом и антисинтетазным синдромом: полиморфизм клинических проявлений и поиск методов лечения, Головач И. Ю. (2019)
Владиславу Володимировичу Поворознюку — 65! (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Титул, зміст (2017)
Мартишин О. - Ревматологія в Україні: важливий крок до покращення здоров’я нації (2017)
Ніколаєнко В. - Атеросклероз — сучасні можливості контролю перебігу та запобігання фатальним наслідкам (2017)
Головач И. Ю. - Феномен Рейно и дигительные язвы при системной склеродермии: вопросы патофизиологии и менеджмента на современном этапе, Чипко Т. М., Корбут Н. Н. (2017)
Синяченко О. В. - Патогенетическое значение маркеров кардиопатии при поражении сердца у животных с экспериментальной системной красной волчанкой, Бреславец А. В., Егудина Е. Д., Головач И. Ю., Ермолаева М. В. (2017)
Новоселецький В. О. - Поліморфізм Q223R (RS1137101) гена LEPR у хворих на остеоартроз колінних суглобів, Станіславчук М. А., Шкарупа В. М. (2017)
Казимирко В. К. - Актуальные вопросы по проблеме атеросклероза. Часть 2, Силантьева Т. С. (2017)
Станіславчук М. А. - Крос-культуральна адаптація та валідизація україномовної версії Gout Impact Scale, Орлова І. В., Гунько І. П. (2017)
Курята О. В. - Ураження орбіти очей при гранулематозному поліангіїті на прикладі клінічних спостережень, Караванська І. Л., Гарміш І. П., Лисунець Т. К. (2017)
Триполка С. А. - Клинический случай развития гангренозной пиодермии у пациентки с болезнью Шегрена, Головач И. Ю. (2017)
Туряниця С. Р. - Застосування людського імуноглобуліну для лікування пацієнтів із синдромом Бехчета, Бігунець В. В. (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Кіянка І. Б. - Популізм як ідеологічна норма (2018)
Перегуда Є. В. - Постреволюційна консолідація українського суспільства у зовнішньополітичній сфері засобами політики енергоефективності та енергозбереження (2018)
Перегуда Є. В. - Самоорганізаційні процеси в міському розвитку, Згурська В. Л. (2018)
Калініченко Б. М. - Особливості інформаційного забезпечення російської агресії проти України (2018)
Стойко О. М. - Роль місцевих ініціатив у впровадженні нових моделей енергоспоживання (2018)
Демартино А. П. - Інтернет в російській концепції інформаційної війни (2018)
Красковська М. П. - Особливості формування економічної і політичної еліти в Західній Європі і сучасній Україні: порівняльний аналіз (2018)
Рудень Д. М. - Законодавче забезпечення діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції як засада реалізації антикорупційної політикив Україні, Рудень О. В. (2018)
Матвійчук А. В. - Конституційно-правовий статус громадських організацій як інституту громадянського суспільства (2018)
Гнатко М. М. - Інформаційна національна безпека держави і роль у ній політичних міфів (2018)
Калюжна Ю. О. - Інтернет та соціальні мережі як засоби ескалації соціально-політичних конфліктів: приклад російсько-українського конфлікту (2018)
Поппер Л. В. - Цінності екологізму як чинник вироблення дієвої державної політики України (2018)
Ходаківський М. Д. - Становлення та розвиток етнокультурної автономії в балтійських країнах (2018)
Семко В. Л. - Національна ідентичність українського суспільства в контексті формування державної енергетичної політики (2018)
Голянич Б. В. - Спільні безпекові ініціативи країн Веймарського трикутника у контексті агресивної політики Російської Федерації щодо України (2018)
Даценко А. Ю. - Протидія загрозам в інформаційній сфері в умовах другої "холодної війни": американський досвід та його українські проекції (2018)
Diatlova V. - Strategic Approach to Renewable Energy Development: EU Experience, Petryk I. (2019)
Каленюк І. С. - Тенденції формування інтелектуального потенціалу в структурі глобальної економіки, Куклін О. В. (2019)
Левченко О. М. - Теоретичні підходи щодо визначення сутності трансферу освітніх знань у системі вищої освіти, Криворотенко А. В. (2019)
Миценко І. М. - Удосконалення системи водопостачання і водовідведення обласного комунального виробничого підприємства "Дніпро - Кіровоград" за сприяння інвестицій Світового банку, Решитько Т. В. (2019)
Andrusiak N. - Priority Areas of Development of Ecological and Economic Competitiveness of the Regions in the Developed Countries (2019)
Чубань В. С. - Еколого-економічні наслідки пожеж у природних екосистемах, Горбаченко Ю. М. (2019)
Фролов Д. К. - Детермінанти активізації інноваційної діяльності в Україні (2019)
Шалімова Н. С. - Оплата праці в системі чинників активізації інноваційної діяльності, Магопець О. А. (2019)
Бугаєва М. В. - Аналіз перешкод у збереженні та розвитку трудового потенціалу підприємств в контексті поглиблення євроінтеграційних процесів в Україні (2019)
Орлова А. А. - Проблеми та перспективи розвитку ринку праці України в контексті структурних зрушень в економіці (2019)
Сторожук О. В. - Мотивація персоналу як основа талант-менеджменту в інноваційно-інтегрованих структурах, Заярнюк О. В. (2019)
Письменний В. В. - Вплив реформи місцевого оподаткування на формування доходів сільських бюджетів (2019)
Смірнова І. В. - Незавершене виробництво як об’єкт управлінського обліку, Смірнова Н. В. (2019)
Nadraga V. - Macro-level Modelling of Budget Support for Social Risk Management, Balanda A. (2019)
Роскладка Н. О. - Кластерний аналіз клієнтської бази даних підприємств сфери послуг, Роскладка А. А., Дзигман О. О. (2019)
Ніколаєв І. В. - Підходи до розробки інформаційно-аналітичної системи для прийняття управлінських рішень на підприємстві, Вишневська В. А., Жовновач Р. І. (2019)
Жовновач Р. І. - Концептуальні засади управління інноваційним розвитком залізорудних підприємств (2019)
Buhaieva M. - Formation of the Mechanism of Providing Corporate Social Responsibility as an Integral Part of Effective Enterprise Activity, Ryban V. (2019)
Волот О. І. - Застосування хмарних технологій в обліку та управлінні підприємствами реального сектору економіки (2019)
Журило І. В. - Розвиток теоретичних підходів до кількісного вимірювання корисності як економічної категорії, Полтавець М. М. (2019)
Коваленко Н. О. - Бізнес-планування як елемент фінансово-економічного аналізу в умовах антикризового управління авіакомпанією, Столярчук Н. В. (2019)
Дрозд І. К. - Аналіз альтернативності процедур публічних закупівель для фінансування державних програм, Письменна М. С. (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Editorial (2018)
Klos L. - From studying the USA experience in mental health social work to the development of social workers’ training program in Ukraine (2018)
Максимовська Н. - Ефективність запровадження технології розвитку соціальної культури студентської молоді засобами анімаційної діяльності (2018)
Rodgers S. - Social work in Moldova in the 21st century: Fulbright specialists’ reflections, Wermeling L. (2018)
Alieksieienko T. - Stereotypes, their challenges in gender identity development in children (2018)
Багрій М. - Освітньо-культурна та просвітницька діяльність українського січового стрілецтва у західній Україні (2018)
Kulchytskyi V. - Patriotism as the social value of the individual, Sopiha M. (2018)
Kondratska H. - Educology as a main component in formation of professional competence of future physical training and sport specialists, Chepeliuk A., Prots R. (2018)
Rahman Md. Asfakur - Analysis & solution of the problems faced by the fresh IPE graduates at their initial career: a case study, Islam Md. Tasminul (2018)
Шмельова Т. - Феномен античної пайдейї як підґрунтя польської "педагогіки культури" (2018)
Про авторів (2018)
Вимоги до статей (2018)
Яковлєв М. В. - Ментальні репрезентації та абстрактні поняття в концептосфері політичної науки (2019)
Саган О. В. - Медіа-інформаційний тероризм у когнітивно-поведінковому підході (2019)
Дерев’янко С. М. - Обмеження політичних прав громадян в умовах воєнного стану: політико-правові підстави (2019)
Шляхтун П. П. - Громадянське суспільство і держава: проблеми взаємодії, Малкіна Г. М. (2019)
Погорєлова А. І. - Актуальні проблеми парламентської діяльності в контексті культури парламентаризму в Україні (2019)
Калініченко Б. М. - Визначальні напрями формування стратегії протистояння інформаційній війні (2019)
Матвієнків С. М. - Інформаційний простір сучасної України: законодавчий аспект (2019)
Згурська В. Л. - Ініціативи із самоорганізаціїяк форма громадської участі (2019)
Панкулич Л. А. - Підсумки першого етапудецентралізації в Україні: здобутки і невирішені питання (2019)
Демартино А. П. - Особливості втручання Російської Федерації у внутрішньополітичні процеси країн Європейського Союзу (2019)
Опанасюк В. В. - Класифікація функцій держави: традиційні підстави в змінених умовах (2019)
Захаренко К. В. - Правовий супровід інформаційної безпеки суспільства (2019)
Зан М. П. - Політичне представництво етнічних меншин Румунії: інституційний та діяльнісний виміри (2019)
Риаханов Ш. Н. - Концепт политической нации применительно к "традиционным" государствам Запада: Франция, США и Германия (2019)
Албрні А. - Політичні конфлікти:теоретичні аспекти (2019)
Вітман К. М. - Вплив постійного нейтралітетуна реалізацію проекту Великої Швейцарії (2019)
Чепурда І. М. - Військовий компонент м’якої сили в зовнішній політиці Канади (2019)
Наумкіна С. М. - Політична воля та її роль у державотворчому процесі (2019)
Галінський О. М. - Науково-дослідному інституту будівельного виробництва – 70 років (2017)
Ісаєнко Д. В. - Законодавче регулювання діяльності в будівельній галузі. Особливості світового досвіду та європейського підходу до визначення пріоритетів при формуванні життєвого середовища (2017)
Вахович І. В. - Професія інженера-консультанта (будівництво), Молодід О. О., Терещенко Л. В., Ячменьова Ю. В., Цифра Т. Ю. (2017)
Ніколаєв В. П. - Оновлення житлового фонду і формування сегменту соціального житла (2017)
Сорокіна Л. В. - Управління борговою безпекою будівельного підприємства на засадах дейтамайнінгу, Гойко А. Ф., Скакун В. А. (2017)
Анін В. І. - Аудит ефективності як системний елемент галузевого аудиторського моніторингу, Бондар О. А., Куліков П. М., Шкуропат О. Г. (2017)
Поповиченко І. В. - Управління ланцюгами постачань: застосування інтегрованої логістики на будівельних підприємствах, Черчата А. О. (2017)
Стеценко С. П. - Загальні імперативи формування мезорівня економічної безпеки (2017)
Ніколаєва Т. В. - Вартісна оцінка зношеності об’єктів як показник рівня економічної безпеки власника нерухомості (2017)
Безуглий А. О. - Техніко-економічне обґрунтування вибору варіанту конструкцій дорожнього одягу, Ілляш С. І., Тимощук О. Ю. (2017)
Юрченко Ю. О. - Типологія функціональних стратегій будівельних підприємств (2017)
Климчук М. М. - Верифікація предикторів (драйверів і бар’єрів) архітектоніки інформатизаціїї управління енергозбереженням будівельних підприємств (2017)
Цифра Т. Ю. - Практичний досвід реалізації міжнародних будівельних контрактів в Україні (2017)
Січний С. Б. - Зменшення витрат при проведенні аналізу цін на ринку будівельних матеріалів (2017)
Галунка О. Д. - Управління інноваційним розвитком будівельного підприємства (2017)
Сапіга П. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття конкурентоспроможності (2017)
Печеранський І. П. - Міждисциплінарний характер дослідження української консервативної ідеології (2016)
Костиря І. О. - "Arcane imperi" в системі політичних нарротивів раннього Нового часу (2016)
Маруховська-Картунова О. О. - Логіка еволюції концептуально-парадигмальних напрямів наукового дискурсу назв і понять конфліктів з етнополітичною складовою (2016)
Докаш О. Ю. - Посилення ідеологічного контролю сталінського тоталітарного режиму над політико-культурним простором західних областей УРСР (друга половина 40-х – початку 50-х років ХХ ст.) (2016)
Кресіна І. О. - Реінтеграція як складова державної етнонаціональної політики: актуальність дослідження та імплементації (2016)
Червеняк К. Т. - Етнонаціональний фактор як об’єкт наукового дослідження (2016)
Кресіна І. О. - Участь політичних партій у парламентських коаліціях в Україні, Мироненко В. П. (2016)
Горбатенко В. П. - Досвід міжнародних операцій з постконфліктної відбудови, Стойко О. М. (2016)
Кукуруз О. В. - Взаємовплив виборчої та партійної систем: основні наукові підходи (2016)
Якименко Ю. В. - Партійна система України у 2015-2016 рр.: тенденції еволюції (2016)
Тарасюк В. М. - Інститут військового омбудсмена як інструмент демократичного контролю (2016)
Бондарева К. В. - Процес правової інституціоналізації політичного режиму як процедура визначення його генезису та сутнісних характеристик (2016)
Співак М. В. - Державна політика здоров’язбереження: збереження здоров’я здорових і відносно здорових людей (2016)
Гнатенко Н. Г. - Концептуалізація феномена "група інтересів" як суб’єкта політичного процесу (2016)
Одарченко К. Ю. - Партійне будівництво і зв’язки всередині політичних партій (на прикладі сучасної України (2016)
Вільчинська І. Ю. - Правові і політичні ініціативи країн Вишеградської четвірки у світлі міграційної кризи в Європейському Союзі (2016)
Петров В. В. - Воєнно-політична доктрина Володимира Путіна як "прагматична" спроба відновлення великодержавної Росії: загрози й виклики для України та Західного світу (2016)
Кресін О. В. - Питання про наукові цілі порівняння в правознавстві Західної і Центральної Європи в другій половині ХVІІІ – першій третині ХІХ ст. (2016)
Львова О. Л. - Ліберальні цінності та інститут сім’ї в Україні: виклики і загрози (2016)
Макаренко Л. О. - Феномен культури у філософському дискурсі (2016)
Міма І. В. - Місце християнсько-правових традицій у трансформаційних процесах права (2016)
Сунєгін С. О. - Соціальна політика в умовах панування лібералізму: проблема забезпечення ефективності (2016)
Грушко М. - Концепція захисту військовополонених у філософсько-правових думках та в доктрині міжнародного права (2016)
Ісаєва Н. К. - Вдосконалення податкового законодавства України в контексті здійснення податкової реформи (2016)
Чорнолуцький Р. В. - Президент України як суб’єкт нормопроектної діяльності (2016)
Багіров А. Р. о. - Правове регулювання ринку юридичних послуг на прикладі Республіки Польща (2016)
Васильєв Є. О. - Зовнішня та зовнішньоекономічна політика держави: питання онтологічного визначення, співвідношення і взаємодії (2016)
Капітонова Н. В. - Місце в державній поліцейській системі муніципальної поліції Франції (2016)
Паславська Н. Т. - Організація діяльності земельної конституційної юстиції ФРН (2016)
Кравець О. О. - Роль юридичної служби в організації та здійсненні міжнародного та міжмуніципального співробітництва органу місцевого самоврядування (2016)
Бабенко К. А. - Удосконалення адміністративного судочинства в Україні як провідного чинника відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів (2016)
Чан Т. В. - Генеральные планы развития туризма во Вьетнаме: отдельные аспекты (2016)
Короєд С. О. - Цивільний процес та цивільне судочинство: концепція уніфікованого розуміння понять (2016)
Культенко О. В. - Заходи протидії інтелектуальній агорафобії держав засобами транснаціональної комунікації ЄС (2016)
Басова І. С. - До проблеми правового статусу внутрішньо переміщених осіб – дітей в Україні (2016)
Горецький О. В. - Історико-правові аспекти розвитку процедур примирення в цивільному судочинстві (2016)
Ріш Ф. Ю. - Регулювання майнових прав за частиною 2 статті 190 Цивільного кодексу України (2016)
Купрієнко С. В. - Деякі питання визначення кола спадкоємців за законом в Україні та за законодавство держав колишнього СРСР (2016)
Джавадов Х. А. - Справедливость судебного разбирательства как критерий оптимального гражданского судопроизводства (2016)
Хуторян Н. М. - Основні принципи правозастосування в трудовому праві (2016)
Одоладов Д. А. - Деякі правові аспекти функціонування іноземних банків в Україні (2016)
Шашенок Я. В. - Принципи державного фінансового контролю (2016)
Бойко О. В. - Актуальні питання формування правового статусу централь ого органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері карантину рослин в Україні (2016)
Бєляков М. С. - Екологічні стандарти у сфері охорони лісових ресурсів (2016)
Олещенко І. В. - Право на доступ до екологічної інформації, пов’язаної з діяльністю суб’єктів господарювання (2016)
Пастух А. В. - Правові аспекти реалізації сільськогосподарської сировини для виробництва біопалива (2016)
Семенюк О. Г. - Актуалізація питання щодо об’єкта злочину (2016)
Горбаченко П. А. - Загальносоціальні заходи запобігання контрабанді наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Голютяк-Пенкальска М. В. - Співпраця між адміністративними органами держав-членів Європейського Союзу в сфері оподаткування податком на додану вартість (2016)
Смешко М. І. - Паспорт Нансена: наріжний камінь міжнародно-правового інституту біженства (2016)
Пам’яті О. І. Процевського (2016)
Кіянка І. Б. - Лібералізм і популізм в контексті сучасної демократії (2016)
Прядко Т. П. - Соціально-психологічна взаємообумовленість абсентеїзму і популізму (2016)
Печеранський І. П. - Консервативні тенденції в історико-політичній концепції І. Лисяка-Рудницького (2016)
Добіжа В. В. - Релігійне життя Вінниці в період масових репресій (1920-1930-і роки), Колесник О. В. (2016)
Явір В. А. - Етнополітичний статус Криму: передумови реінтеграції (2016)
Погорєлова А. І. - Громадянська правова культура і політика: стратегічний вимір взаємовплив в українських реаліях (2016)
Гримська М. І. - Основні етапи історії крайніх правих політичних партій у післявоєнній Німеччині (на прикладі націонал-демократичної партії Німеччини) (2016)
Гербут Н. А. - Гендерна рівність у контексті представницької демократії (2016)
Іщейкін К. Є. - Неовеберівська модель: між державою та ринком (2016)
Груєва О. В. - Перфоманс: використання творчого потенціалу в політиці (2016)
Гнатенко Н. Г. - Соціально-економічні чинники участі груп інтересів у законотворчому процесі (2016)
Тарасюк В. М. - Державне регулювання інформаційних технологій. Досвід Ізраїлю (2016)
Гливка А. О. - Ефективність функціонування місцевого самоврядування як гарантія становлення громадянського суспільства: проблеми реформування (2016)
Гаспарян А. Л. - Роль ФРН у врегулюванні безпекових проблем у 1990-х – на початку 2000-х років (2016)
Перегуда Є. В. - Регіональне управління та місцеве самоврядування в США: "стежка залежності" та сучасні тенденції, Місержи С. Д. (2016)
Шевченко М. І. - Міжкультурна взаємодія та комунікація у добу глобалізації: соціокультурний контекст (2016)
Ганжуров Ю. С. - Українська влада і опозиція в ракурсі політологічної думки (2016)
Наумкіна С. М. - Державна політика здоров’язбереження в розвитку системи громадського здоров’я в Україні (2016)
Мельничук І. М. - Популізм: історія та сучасність (2016)
Нагорняк М. М. - Нове осмислення ролі політичних інститутів у демократичній консолідації (2016)
Мельник І. А. - "Життя кожної людини – це частина історії,яка підлягає фіксації…" (2016)
Попович Н. - Перспективи розвитку офшорної вітроенергетики у прибережній зоні Азовського моря, Джим Д., Агапова О. (2019)
Бубир Н. - Залучення веб-технологій для моніторингу сучасного стану використання земель території сільської ради (територіальної громади) (2019)
Бурла О. - Особенности содержания раздела "Современная политическая карта мира" в школьных программах по географии в Приднестровье на рубеже XX-XXI веков (2019)
Горошкова Л. - Потенціал ефективності реформування адміністративно-територіального устрою (на прикладі Запорізької області), Лісовський С., Хлобистов Є. (2019)
Грицеляк В. - Карта "Український Крим" як джерело геопросторової інформації, Дикий І., Ровенчак І. (2019)
Ільїна М. - Застосування нетрадиційних візуальних засобів навчання при вивченні метеоролого-кліматичних понять у шкільній географії, Жемеров О. (2019)
Клименко В. - Територіальні особливості водно-ресурсного потенціалу Київської області, Прасул Ю., Башилов І. (2019)
Овчаренко А. - Можливості ГІС-технологій в аспекті здійснення крупномасштабного ландшафтного картографування під час польових практик студентів-географів (2019)
Пересадько В. - Історія і перспективи застосування геоінформаційних систем у навчальному процесі з географії, Сауленко О., Байназаров А. (2019)
Сегіда К. - Методичні підходи до визначення рівня демографічної безпеки (2019)
Сосса Р. - Картографування міжнародних відносин України у часи Української революції (1917-1921) (2019)
Шуліка Б. - Вирощування винограду в умовах Лісостепу Харківської області: сучасний стан та перспективи (2019)
Кольцов В. М. - Дистинкція методологічних і теоретико-методологічних підходів до дослідження політичної опозиції (2017)
Ярошко О. З. - Економічні дослідження української міжнародної проблематики: теоретичний і конкурентний напрями (2017)
Асланов С. А. - Етнополітична нестабільність як чинник етнічного конфлікту (2017)
Вільчинська І. Ю. - Міграційні ініціативи Польщі: останні тенденції (2017)
Вітман К. М. - Сек’юритизація міграційних меншин як загроза дезінтеграції Європейського Союзу (2017)
Семчинський К. В. - Пост-конфліктне примирення в Україні: особливості та перспективи (2017)
Червеняк К. Т. - Взаємозв’язок між етнополітичною мобілізацією та політизацією етнічності (2017)
Білошицький В. І. - Цивільно-військові відносини в Україні: історичні витоки та сучасність (2017)
Гербут І. А. - Проблеми концептуалізації консолідації в політичній науці та практичній українській політиці (2017)
Гербут Н. А. - Політичні партії як актори формування гендерного представництва у Верховній Раді України (на прикладі парламентських виборів 1998-2012 рр.) (2017)
Кушнарьов І. В. - Політична корупція у Греції: форми, механізми протидії (2017)
Тарасюк В. М. - Щодо державної політики регулювання інформаційних технологій в умовах війни з Росією (2017)
Іщейкін К. Є. - Бюджет участі: особливості запозичення досвіду (2017)
Алі Р. - Розвиток турецької мови від середини ХІХ ст. та початку ХХ ст. (2019)
Аністратенко Л. - Вмотивованість японської літературознавчої термінології (2019)
Бочарнікова А. - Категорія інформативності в тексті авестійського гімну Y 46 (2019)
Gogaladze E. - Imposters and pronominalization in the Persian polite speech (2019)
Ісаєв С. - Фразеологізми з компонентом "茶" у китайській мовній картині світу, Ковалькова А., Швидченко Л. (2019)
Колдаєва А. - Способи перекладу японських реалій в обрядах синтоїзму (на прикладі свят храму Ісе) (2019)
Мазепова О. - Культурна схема rudarbāyesti (стриманість) у складі перської системи ввічливості (2019)
Мазніченко О. - Родова характеристика галліцизмів у туніському лінгвопросторі (2019)
Музаннар Л. - Метафора як засіб вираження мовної особистості арабського лідера (на матеріалах промов президента Лівану Мішеля Ауна) (2019)
Сівков І. - Особливості функціонування регіонально детермінованої термінології мови права країн Арабського Магрибу (на матеріалі текстів сімейного законодавства та Закону "Про акти цивільного стану") (2019)
Сопільняк С. - Тематико-ідеографічна систематизація перських забобонів як завдання перської лінгвокультурології (2019)
Андріанов Д. - Аспекти конфуціанства в корейській поезії часів японської колонізації (першої половини ХХ ст.) (2019)
Анісімов А. - Антитеза як засіб сатири в коміксі (на матеріалі сучасного арабського коміксу) (2019)
Бондаренко І. - Шевченкознавство в сучасній Японії, Кузьменко Ю. (2019)
Вермейчук А. - Етапи становлення та еволюції новели гінді (2019)
Левчин І. - Літературні премії в Ірані: підтримка розвитку сучасної літератури початку ХХІ ст., Лебедко А. (2019)
Максимець В. - Наратор і хронотоп у прозі Цань Сюе, Москальов Д. (2019)
Субота І. - Композиційні особливості новелістики Су‘ад Аль Халіфа на прикладі збірки "Зачинена кімната" (2019)
Харишин Д. - Філософське осмислення сутності особистості людини: західна та китайська моделі (2019)
Шекера Я. - Природа медитативності китайської класичної поезії та української лірики ХІХ – початку ХХ ст.: спроба компаративного аналізу (2019)
Калініченко Б. М. - Поняття і феномен "інформаційна війна": визначальні характеристики (2018)
Мостіпан О. М. - Китайській вектор японської зовнішньої політики початку VІІ ст.: дослідження досвіду запровадження "Конституції 17 статей" (2018)
Колюх В. В. - Електоральна комунікація в Україні: між майбутнім і минулим (2018)
Костиря І. О. - Євроінтеграція як чинник формування сучасної культурної політики України (2018)
Погорєлова А. І. - Антикорупційна культура в системі демократичного державотворення (2018)
Добіжа В. В. - Особливості формування мілітарної культури в українському суспільстві, Колесник О. В. (2018)
Гнатко М. М. - Позитивна політична міфологія в контексті сучасної суспільної практики (2018)
Бусленко В. В. - Формування парламентської опозиції в Чеській Республіці у 1990-х роках: інституційні чинники, потенціал та ефективність впливу на уряд (2018)
Бокоч В. М. - Релігійний чинник в європейській інтеграції Україн (2018)
Газізов М. М. - Електронне урядування як один із провідних напрямів сучасної державної політики (2018)
Трофимов Е. А. - Президентские "выборы" 2018 года в России: стратегия и тактика Кремля в условиях роста кризисных процессов (2018)
Крутій В. О. - Владні зміни в Російській Федерації у контексті гібридної війни (2018)
Тарасюк В. М. - Медіаграмотність як складова політичної освіти (2018)
Мокляк С. П. - Офсетна політика Індії при імпорті озброєння та військової техніки (2018)
Петров В. В. - Принципові відмінності Стратегії національної безпеки США "трамповського періоду": феномен нового ізоляціонізму (2018)
Крисяк П. В. - Інформаційно-пропагандистський вплив Російської Федерації на населення зарубіжних країн (на прикладі розгортання "культурних" центрів у Європі (2018)
Нагорняк М. М. - Концептуалізація процесів етнополітичної інтеграції та дезінтеграції (2018)
Наумкіна С. М. - Актуальне дослідження політичної корупції як глобального феномена (2018)
Петрищев О. М. - Побудова математичної моделі біморфного п'єзоелектричного трансформатора, Базіло К. В. (2019)
Bazilo C. V. - Development of indication system of mobile ultrasonic surgical instrument, Lavdandkyi A. O., Zaika V. M. (2019)
Філімонов С. О. - Розробка п’єзодвигуна для біопротеза, Філімонова Н. В., Бачеріков Д. С., Мисан А. О. (2019)
Никольский В. В. - Модель пьезоэлектрического преобразователя клапана подачи газа в судовой дизель-генератор, Никольский М. В., Лысенко В. Е. (2019)
Рудницький В. М. - Технологія опису лінійних і нелінійних криптографічних перетворень, Мельник О. Г., Мельник Р. П. (2019)
Хорошко В. О. - Удосконалення методу виявлення результатів клонування в цифровому зображенні, Бобок І. І. (2019)
Коваленко І. І. - Методика пошуку асоціативних правил, Давиденко Є. О., Швед А. В. (2019)
Кириченко О. В. - Дослідження впливу міцності зарядів піротехнічних нітратно-металевих сумішей на пожежну безпеку виробів на їх основі, Діброва О. С., Мотрічук Р. Б., Ващенко В. А., Колінько С. О., Цибулін В. В. (2019)
Концевой А. Л. - Моделювання двопотокового очищення газу від оксиду карбону (IV) розчином моноетаноламіну, Концевой С. А. (2019)
Осика В. А. - Формування якості паперу-основи для виготовлення водожиронепроникних пакувальних матеріалів, Коптюх Л. А., Комаха В. О., Шульга О. С. (2019)
Косогина И. В. - Сорбция сульфаниловой кислоты и ионов меди активированным углем, модифицированным оксидами металлов, Клименко Н. А., Савчина Л. А., Кирий С. А., Астрелин И. М., Самсони-Тодорова Е. А. (2019)
Skiba M. I. - Green synthesis of silver nanoparticles and their catalytic application for the degradation of organic pollutants, Pivovarov O. A., Vorobyova V. I. (2019)
Столяренко Г. С. - Электроактивационная очистка минерализованных вод, Азизов Р. О., Тупицкий Б. И. (2019)
Солодовнік Т. В. - Дослідження процесів очищення забарвлених розчинів при використанні неорганічних коагулянтів та природного флокулянта, Толстопалова Н. М., Фоміна Н. М., Якименко І. К. (2019)
Гевод В. С. - Адсорбция поверхностно-активных веществ на воздушных пузырьках и влияние соотношения их размеров на производительность пузырьково-пленочной экстракции, Борисов И. А., Чернова А. С. (2019)
Столяренко Г. С. - Гидрометаллургическая технология переработки цинксодержащих шламов сточных вод производства химволокна, Черний Т. С., Фомина Н. М., Шморгун А. И. (2019)
Толстопалова Н. М. - Флотоекстракція барвника активного яскраво-червоного 5 СХ з водних розчинів, Обушенко Т. І., Баранюк Н. В. (2019)
Коваль М. Г. - Вдосконалення технології очищення стічних вод фарбувально-оздоблювального виробництва шляхом впровадження процесів кавітації й електроактивації та можливості повторного використання стічних вод, Фоміна Н. М., Столяренко Г. С. (2019)
Осипенко В. І. - Моделювання теплових процесів формування одиничної лунки розрядами сучасних генераторів електроерозійних вирізних верстатів, Тімченко О. В., Кондаков А. В. (2019)
Філімонова Н. В. - Вплив обробки тиском на структурно-механічні та органолептичні властивості готових ковбасних виробів, Філімонов С. О., Батраченко О. В., Орел В. В. (2019)
Трофимчук М. І. - Інструменти залучення покупців до ресурсів електронної комерції, Бондар О. С., Новікова В. В., Савчук О. В., Ткаченко О. В. (2019)
Непочатенко А. В. - Статистичний аналіз та перспективи розвитку тваринництва у сільськогосподарських підприємствах України, Непочатенко В. А. (2019)
Zhang Fenghe - An analysis of the impact of Сhina's regional agricultural export trade on economic growth, Medvid V. (2019)
Yang Chen - Econometric analysis on the relationship between agritourism development and economic growth – the case of central plains economic zone of China, Lukash S., Guo Qingran. (2019)
Сенчук М. М. - Підвищення економічної ефективності виробництва біодизельного палива, Гутко Л. М. (2019)
Климчук О. В. - Управлінські аспекти розвитку конкурентоспроможного виробництва біопалива в Україні (2019)
Dong Yue - Competitiveness of production as a determining factor of eff ective management of the enterprise in market conditions, Brychko A. (2019)
Руденко М. В. - Теоретичні підходи до цифровізації управління в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Кропивко М. М. - Функціонування суб’єктів кредитної кооперації:зарубіжний досвід та виклики для України, Микитюк Д. М. (2019)
Левандівський О. Т. - Теоретична сутність інвестиційного процесу сільськогосподарських підприємств: зарубіжний досвід та виклики для України (2019)
Скоробогатов А. В. - Запрет в структуре правовой реальности, Рыбушкин Н. Н. (2016)
Сігріянська В. О. - Право і мораль: запити громадянського суспільства (2016)
Костюк О. М. - Реалізація права на нормативне тлумачення судовими органами влади України (2016)
Новіцький В. В. - Охорона та захист прав людини в Україні (2016)
Жидецька В. В. - Стадії нормотворчого провадження міністерств в Україні (2016)
Колюх В. В. - Удосконалення статусу Конституційного Суду в контексті судової реформи в Україн (2016)
Батанова Н. М. - Концептуальні проблеми конституційно-правової відповідальності політичних партій та громадських організацій в Україн (2016)
Миколенко В. А. - Актуальні питання діяльності прокурора в європейській моделі правоохоронної системи (2016)
Чорнолуцький Р. В. - Нормопроектування як початкова стадія нормотворчості органів місцевого самоврядування (2016)
Богдан Ю. В. - Право на інформацію: європейський досвід регулювання (2016)
Агєєв О. Д. - Принципи організації діяльності омбудсмана з питань міграції (2016)
Теремецький В. І. - Перспективи законодавчого розширення меж судового контролю за діяльністю Національної гвардії України, Байрачна Т. О. (2016)
Жидецька К. В. - Е-декларування: громадський контроль як імпульс боротьби з корупцією (2016)
Барбул П. О. - Державне управління сферою оборони: зміст основних понять (2016)
Бевза А. С. - Суб’єкти інформаційних відносин на ринку цінних паперів України: поняття, ознаки та класифікація (2016)
Келемен М. І. - Право громадськості на участь у процесі прийняття екологічно значущих рішень (2016)
Неколяк Р. В. - Розвиток правового статусу Національної академії наук України як вищої державної самоврядної організації (2016)
Царікова О. В. - Державний контроль в системі державного управління банківською діяльністю в Україні (2016)
Короєд С. О. - Погляди на правову природу цивільного процесу в працях дореволюційних вчених-процесуалістів (2016)
Кармаза О. О. - Захист житлових прав у цивілістичному процесі (2016)
Халабуденко О. А. - О нормах права вообще и нормах гражданського права в частности: некоторые методологические замечания (2016)
Кишко-Єрлі О. Б. - Окремі правові аспекти правового регулювання експорту електроенергії в Україні (2016)
Горецький О. В. - До питання про сутність процедур примирення в цивільному судочинстві (2016)
Ріш Ф. Ю. - "Право очікування” в контексті частини 25 статті 190 Цивільного кодексу України (2016)
Шумило М. М. - Становлення пенсійного забезпечення в часи входження українських земель до складу Російської імперії (2016)
Вахонєва Т. М. - Визначення правового становища творчих працівників в трудовому праві (2016)
Трунова Г. А. - Підстави і умови надання допомоги по тимчасовій непрацездатності (2016)
Синчук С. М. - Правові питання інтеграції української системи соціального захисту в європейську соціальну модел (2016)
Михайлова І. Ю. - Розвиток пенсійного забезпечення в Україні в період воєнного комунізму та Непу: критичний аналіз (2016)
Бурка А. В. - Соціальне забезпечення внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання (2016)
Пожидаєва М. А. - Основи фінансування права в Україні: аксіологічний та гносеологічний аспекти (2016)
Ковальчук Н. М. - Антидемпінгове мито: протидія ухиленню від сплати (2016)
Горбайчук Л. В. - Правові засади державної політики у сфері міжбюджетних відносин (2016)
Ключнікова А. О. - Організаційно-правові форми суб’єктів господарювання у сфері ведення тепличного господарства в Україні (2016)
Беньківський В. О. - Кримінально-правовий аспект аналізу злочинної діяльності (2016)
Семенюк О. Г. - Кримінологічне обґрунтування управлінських рішень в системі охорони державної таємниці (2016)
Гулиев А. Д. - Правовые проблемы борьбы с глобальним тероризмом: азербайджанский опыт (2016)
Майснер А. В. - Оцінка агресії національно-визвольних воєн – шлях до розуміння злочину у широкому смислі слова (2016)
Данильченко Т. С. - Міжнародна організації як суб’єкт правотворчої діяльності: проблеми теорії та практики (2016)
Пам’яті Володимира Федоровича Антипенка (2016)
Титул, зміст (2017)
Стельмащук А. М. - Інноваційний транскордонний центр євроінтеграційної конвергенції сільського господарства на основі розвитку трансферу інновацій, Стельмащук Ю. А., Стельмащук Н. А. (2017)
Липчук В. В. - Тенденції польської системи вищої освіти та основні уроки для України, Ковалів В. М. (2017)
Швець Ю. О. - Впровадження досвіду країн ЄС у боротьбі з корупцією на промислових підприємствах України, Дудка О. О. (2017)
Баланюк І. Ф. - Вплив розвитку біоекономіки на національну економіку (2017)
Лаврук В. В. - Інвестиційна підтримка економічної модернізації тваринництва (2017)
Дудзяк О. А. - Соціально-економічний ефект лідерства для розвитку сільських територій (2017)
Сава А. П. - Еволюція теоретичних знань та їх вплив на управління розвитком сільських територій (2017)
Жмурко І. В. - Сучасний стан та перспективи розвитку сільськогосподарського страхування (2017)
Багмет К. В. - Соціальне замовлення у контексті реформування системи фінансового забезпечення соціальних послуг в Україні (2017)
Кутаренко Н. Я. - Розвиток зовнішньої торгівлі в Україні: тенденції та перспективи, Веретяннікова М. В., Прокоп Л. І. (2017)
Мостіпака О. В. - Пряма емісія грошей як умова самоорганізації соціально-економічної системи України (2017)
Охріменко І. В. - Формування інвестиційного механізму підприємства (2017)
Петришин Л. П. - Особливості середовища та економічної поведінки сільськогосподарських підприємств (2017)
Маковоз О. С. - Вплив тіньової економіки на економічну безпеку підприємства (2017)
Парубець О. М. - Фінансування наукових та науково–технічних робіт підприємств України як запорука підвищення їх конкурентоспроможності, Сугоняко Д. О. (2017)
Зінчук Т. О. - Методика оцінки сталого розвитку сільських територій, Фаріон Л. В. (2017)
Янченко З. Б. - Ефективне управління інноваційною діяльністю (регіональний аспект) (2017)
Федулова С. О. - Оцінка регіонального розвитку на основі нормативної динамічної моделі еталонного режиму функціонування регіональної соціально-економічної системи (2017)
Ковальчук О. Д. - Агробізнес як складова інклюзивного розвитку сільських територій (2017)
Левківська Л. М. - Соціальна відповідальність агробізнесу в умовах сталого розвитку (2017)
Прокопчук О. А. - Децентралізація як механізм соціально інклюзивного розвитку сільських територій (2017)
Данкевич В. Є. - Інклюзивна модель сталого розвитку земельних відносин в умовах децентралізації (2017)
Куцмус Н. М. - Гендерні асиметрії сільської економіки (2017)
Усюк Т. В. - Напрями удосконалення механізму інституційного забезпечення розвитку сільського підприємництва (2017)
Гевко Р. Б. - Підвищення енергозбереження та енергоефективності виробництва продукції на підприємствах АПК, Дзядикевич Ю. В., Градовий В. В. (2017)
Школьний О. О. - Інноваційні аспекти розвитку маркетингової логістики (2017)
Легеза Д. Г. - Логістичні підходи до реалізації овочів у сільськогосподарських підприємствах (2017)
Ковшова І. О. - Форми реалізації сучасного маркетингового менеджменту на підприємстві (2017)
Гурджиян К. В. - Способи накопичення балів у програмах лояльності (2017)
Zlatova I. A. - Basic definitions of digital marketing management in the field of game marketing (2017)
Біла Л. М. - Формування фінансових ресурсів підприємницьких кластерів: світовий досвід та вітчизняна практика, Ліснічук О. А. (2017)
Сушко Н. М. - Депозитні ризики сучасних банків (2017)
Зінченко О. А. - Удосконалення підходів до управління інвестиційними ресурсами з метою підвищення економічного рівня підприємства, Зінченко Д. С. (2017)
Олексійчук С. В. - Державний борг та його вплив на соціальне становище України (2017)
Мельничук О. П. - Використання кластерного аналізу при плануванні діяльності підприємств (2017)
Ліп’яніна Х. В. - Прогнозування цін на нафту марки Brant за допомогою методу SSA-гусениця, Семененко Ю. С. (2017)
Козловський А. Т. - Практичні аспекти використання імітаційного моделювання у ході прийняття рішення щодо реалізації інвестиційних проектів на молокопереробних підприємствах (2017)
Реферати (2017)
Автори номера (2017)
Передмова (2019)
Атаманчук П. С. - Природничо-наукова компетентність індивіда: дидактико-філософський аспект (2019)
Берека В. Є. - Формування професійної майстерності педагога засобами STEM-освіти (2019)
Дуганець В. І. - Професійно-педагогічна діяльність викладача професійної школи в світлі сучасних викликів часу, Ляска О. П. (2019)
Кремінський Б. Г. - Реформування освіти в Україні: критичний аналіз перших результатів, проміжні висновки, застереження та прогнози на перспективу (2019)
Кух А. М. - Цифрова компетентність: на шляху до метакомпетентності, Кух О. М. (2019)
Радзієвська О. І. - Формування навичок застосування поняття границі та похідної функції для розв'язування фізичних задач, Ковальська І. Б. (2019)
Сальник І. В. - Формування професійної картини світу вчителя фізики в STEM-орієнтованому навчальному середовищі, Величко C. П., Сірик Е. П. (2019)
Швай Р. І. - До питання готовності студентів до навчання у закладах вищої освіти, Горіна О. М., Гончар Ф. М. (2019)
Шишкін Г. О. - Формування фізико-технічної картини навколишнього середовища при вивченні фізики (2019)
Вергун І. В. - Мова фізики як основний засіб впровадження білінгвального підходу (2019)
Дмитрук С. І. - Формування експериментальних компетентностей учнів з фізики на основі системного підходу, Губанова А. О., Оптасюк С. В. (2019)
Зикова К. М. - Фізичні моделі у формуванні предметної компетентності (2019)
Мартинюк О. С. - Тривимірне прототипування як складник STEM-технологій у конструктивно-технічній і науково-дослідній роботі студентів та учнів (2019)
Pylypiuk T. M. - New lesson design approaches (2019)
Пищаль А. О. - Використання конструкторів електронних схем для ознайомлення учнів з основами електроніки (2019)
Семерня О. М. - Природничо-науковий проект навчання студентів: моделювання і прогнозування стану довкілля на Поділлі (2019)
Сморжевський Ю. Л. - Методологія використання системи фізичних задач при вивченні тригонометричних функцій в курсі алгебри і початків аналізу 10 класу (2019)
Якубовська М. С. - Компетентнісний підхід до підготовки фахівців у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю як реалізація сучасної парадигми освіти (2019)
Гайда В. Я. - Суть самоосвітньої компетентності учнів закладів середньої освіти в умовах інформаційного суспільства (2019)
Дембіцька С. В. - Діагностика сформованості працеохоронної компетентності майбутніх фахівців механічної інженерії (2019)
Мартинюк М. Т. - Методична система продуктивного навчання фізики у закладах середньої освіти, Миколайко В. В. (2019)
Мендерецький В. В. - Комп'ютерні технології під час вивчення природничих дисциплін у профільній школі (2019)
Никорич В. З. - Проблемы прикладных задач в гимназическом цикле обучения физике, Белая И. П., Губанова А. А. (2019)
Панчук Н. П. - Формування ціннісного компоненту у структурі особистості майбутнього вчителя фізико-технологічного профілю (2019)
Панчук О. П. - Проекто-технологічна діяльність як засіб реалізації STEAM-освіти у школі (2019)
Форкун Н. В. - Впровадження елементів STEM-освіти в освітній процес (2019)
Чаадаєва О. О. - Дидактичні аспекти формування предметно-світоглядних компетентностей майбутнього фахівця фізики (2019)
Щирба В. С. - Технології формування навчального процесу для забезпечення професійних компетентностей майбутнього фахівця ІТ-профілю в умовах STEM-орієнтованої освіти, Фуртель О. В. (2019)
Білик Р. М. - Експериментальний аналіз педагогічних умов інтегрованого навчання основ безпеки праці та життєдіяльності (2019)
Бондарук В. В. - Використання віртуальних навчальних середовищ при вивченні робототехніки (2019)
Житєньова Н. В. - Візуалізація: основні поняття та визначення (2019)
Кух О. М. - Рівні інформаційної культури у студентів фізико-технологічного профілю, Кух А. М. (2019)
Мисліцька Н. А. - Використання цифрової лабораторії Nova-5000 в системі засобів демонстраційного фізичного експерименту, Колесникова О. А., Заболотний В. Ф. (2019)
Німчук Н. І. - Формування компетентності фахівця в умовах особистісно орієнтовного навчання (2019)
Поведа Р. А. - Моделювання електричних властивостей мемристора у курсі лабораторних робіт в університеті, Оптасюк С. В. (2019)
Поведа Т. П. - Моделювання навчально-методичних завдань як засіб формування професійних компетенцій фахівця фізико-технологічного профілю (2019)
Смалько О. А. - Можливості використання масових відкритих онлайн-курсів у підготовці вчителів фізико-технологічного профілю (2019)
Соколов Є. П. - Пошук принципів для побудови інтервальної теорії обробки результатів вимірювання, Лозовенко О. А. (2019)
Фоменко В. В. - Навчальне фізичне моделювання як концептуальна основа фізичної освіти для нефізичних спеціальностей (2019)
Чорна О. Г. - Професійна діяльність вчителя фізико-технологічного профілю у системі управління охороною праці в закладі освіти (2019)
Дані про авторів (2019)
Кравчук В. - Методологічні основи достовіризації прогнозування та випробування техніки і технологій, Цулая А., Баранов Г., Комісаренко О. (2019)
Шарко В. - Численное моделирование процесса рассеивания частиц гранулированной среды, Цулая А. (2019)
Заєць М. - Оптимізація параметрів комбінованого розподільника насіння сошника для підгрунтово-розкидної сівби зернових культур (2019)
Козлов Ю. - Динамічне навантаження шліцьових з'єднань зубчастих передач, Калінін Є., Петров Р. (2019)
Митрофанов О. - Прогнозування та визначення показників міцності тягово-зчіпних пристроїв сільськогосподарської та вантажної техніки, Подольський М., Лілевман І., Лілевман О. (2019)
Коробко А. - Обгрунтування вимог до стенда для визначення кута поперечної стійкості машин (2019)
Шустік Л. - Зуби борін. результати випробувань з визначення абразивного зносу, Погорілий В., Степченко С., Нілова Н., Клочай О., Сидоренко С. (2019)
Шустік Л. - Дослідження функційних можливостей та обґунтування критеріїв якості роботи культиватора T-Allar-2.8h (ПП "ВФ ПОЛІМАШПРОЕКТ"), Погорілий В., Степченко С., Нілова Н., Сидоренко С. (2019)
Шустік Л. - Порівняльний аналіз прикочувальних котків різних конструкцій виробництва ТОВ "Ропа-Україна" та експертне оцінювання їхньої дії на ґрунт, Степченко С., Нілова Н., Сидоренко С. (2019)
Гайдай Т. - Дослідження функціонування комбінованого грунтообробно-посівного агрегата для сівби сидеральних культур (2019)
Калініченко Д. - Аналітичні підходи забезпечення технічної готовності зернозбиральних комбайнів з урахуванням умов експлуатації, Роговський І. (2019)
Степченко С. - Оновлення парку зернозбиральних комбайнів україни: обсяги, тенденції, очікування, чинники впливу, Занько М. (2019)
Митрофанов О. - Cучасний стан нормативних вимог до самохідних сільгоспмашин як учасників дорожнього руху (2019)
Крутякова В. - Біоекономіка використання біотехнологічних альтернатив у сільськогосподарському виробництві, Бабинець Т., Таргоня В., Бондаренко О. (2019)
Павлишин М. - Шляхи протидії деструктивним процесам деградації земель сільськогосподарського призначення, Білявська Л., Гусар В., Литовченко А. (2019)
Семенюк Р. - Спосіб перевірки узгодженості класифікованих даних під час оцінювання показників якості грунту, Яремчук Н., Гусар І. (2019)
Бельченко В. - База даних як метод проектування систем призначених для реалізації адаптивних технологій вирощування ентомокультур, Піщанська Н., Таргоня В. (2019)
Сердюченко Н. - До питання прогнозування врожайності польових культур, Новохацький М., Бондаренко О., Гусар І. (2019)
Думич В. - Ефективність упровадження грунтовідновлювальної сівозміни в умовах західного регіону України (2019)
Думич В. - Дослідження систем живлення льону олійного (2019)
Постельга С. - Створення адаптованих до вимог ЄС сімейних молочних вівцеферм, Смоляр В., Пономаренко О. (2019)
Постельга С. - Обгрунтування утилізації гнойових відходів тваринництва методом пришвидшеного компостування, Тонковид О., Погоріла З. (2019)
Вихідні дані (2019)
Задорожня Г. - Міжнародні договори: захист національних інтересів (2019)
Альонкін О. - Охорона культурних прав людини в Україні, Корецький С. (2019)
Іванцова З. - Принцип "contra vires" і дуалістична модель місцевого самоврядування (2019)
Гуржій Т. - Громадський контроль як правова форма взаємодії між державою та суспільством, Коваленко Ж. (2019)
Веселов М. - Інститут адміністративної відповідальності у системі ювенальної юстиції (2019)
Мельниченко Р. - Податковий контроль трансфертного ціноутворення в Україні (2019)
Shkrebtiienko A. - World market of biological medicines (2019)
Вербицький О. - Адміністративно-правові гарантії забезпечення власної безпеки працівників поліції (2019)
Гарат М. - Генезис містобудівного законодавства України (2019)
Нікітенко В. - Професійна належність як ознака спеціального суб'єкта злочину, Ландіна А. (2019)
Полонка І. - Критерії неосудності суб’єктів протиправного діяння (2019)
Кіянка І. Б. - Основні підходи до осмислення поняття популізму: історичний і сучасний концепти (2018)
Крутій В. О. - Логіка гібридної війни: синергетичне пояснення (2018)
Вітман К. М. - Чи залишиться Шотландія у складі Великої Британії після Brexit: проблеми та перспективи (2018)
Іщейкін К. Є. - Правові засади бюджету участі у Польщі (2018)
Кукуруз О. В. - До проблеми дослідження взаємодії політики і права (2018)
Філатов Б. А. - Патріотизм як чинник кризового політичного управління в умовах сталої демократії (2018)
Калініченко Б. М. - Специфіка ведення пропаганди в умовах гібридної війни (2018)
Бортнікова А. В. - Процеси децентралізації влади в Луцьку після Революції Гідності (2018)
Гнатко М. М. - Політична міфологія в контексті політичної практики (2018)
Мокляк С. П. - Поняття та сутність політичних ризиків у сфері військово-технічного співробітництва (2018)
Тарасюк В. М. - Інформаційна агресія Росії: виклик демократії і національній безпеці України (2018)
Печерський П. М. - Суб'єктно-об'єктні детермінанти політичної відповідальності (2018)
Войчук А. Ю. - Особливості інституту президентства в пострадянських президентських республіках (2018)
Петров В. В. - Питання геополітичного суперництва та підтримання нового світового порядку у стратегії національної безпеки США часів адміністрації Дональда Трампа (2018)
Демартино А. П. - "Доктрина Герасимова" та її роль у забезпеченні агресивного зовнішньополітичного курсу Російської Федерації (2018)
Амиров Э. - Под знаменами империи и республики: личность и наследие генерала Самед-бека Мехмандарова (2018)
Леванчук І. В. - Американсько-українське партнерство після анексії Криму (2018)
Матвієнко А. С. - Актуальне дослідження участі громадян у прийнятті політичних рішень (2018)
Бортнікова А. В. - Уряд війта в системі управління м. Луцька (до Люблінської унії 1569 р.) (2017)
Петренко І. І. - Основні тенденції розвитку аналітичних центрів (2017)
Амиров Э. - Воспроизведение истинной истории Кавказской Албании и ее правителей эпохи мусульманского владычества (704-821) (2017)
Дідух Л. В. - До питання про виникнення технократизму як напряму політичної думки: промислово-наукове суспільством К. А. Сен-Сімона (2017)
Бокоч В. М. - Релігійні організації України у суспільно-політичній акції протесту (2017)
Явір В. А. - Дезінтеграційні етнополітичні процеси: класифікація та розмежування (2017)
Petriaiev O. S. - Islamic radicalism and secularism as challenges for western european identity (2017)
Наконечний В. С. - Угорський іредентизм в контексті національної безпеки України (2017)
Погорєлова А. І. - Якісні закони – ефективна політика (2017)
Каращук М. Г. - Політика як простір публічного змагання за Владу (2017)
Добіжа В. В. - Особливості відносин ДПУ УСРР із православною церквою на Поділл, Колесник О. В. (2017)
Красковська М. П. - Деякі аспекти політичної свідомості українського суспільства: витоки і сучасний стан (2017)
Іщейкін К. Є. - Законодавча основа впровадження бюджету участі в Україні (2017)
Таран Я. А. - Роль української діаспори Республіки Польща в реалізації стратегії національної безпеки України (2017)
Крутій В. О. - Зміни політичної системи суспільства в умовах гібридної війни (2017)
Кан Д. С. - Криза американо-північнокорейських відносин і нелегке завдання уряду Мун Дже Іна (2017)
Фесенко М. В. - Трансформація державоцентричної моделі міжнародного порядку у ХХІ ст. (2017)
Джус О. А. - Принципи міжнародного військового партнерства як підгрунтя укладання військових альянсів (2017)
Погоріла Н. О. - Перспективи еволюції доктринальних засад США за президентства Д. Трампа (2017)
Суддя Ю. В. - Політичні передумови анексії Автономної Республіки Крим Російською Федерацією (2017)
Коршук Р. М. - Концепція національно-визвольної революції в творчій спадщині Степана Бандери (2017)
Кресіна І. О. - Правове регулювання статусу тимчасово окупованих територій України, Стойко О. М., Стоєцький С. В. (2017)
Перегуда Є. В. - Розвиток правових засад політики енергоефективності та енергозбереження житловому секторі після Революції Гідності (2017)
Кукуруз О. В. - Інформаційна політика органів влади в Республіці Польща (2017)
Гербут Н. А. - Роль політичних партій у процесах децентралізації в Україні, Семко В. О. (2017)
Явір В. А. - Перші кроки формування законодавчої бази реінтеграції тимчасово окупованих територій України (2017)
Батанова Н. М. - Проблеми удосконалення інформаційного законодавства України (2017)
Кушнарьов І. В. - Політична корупція у країнах Балтії: успішний досвід на пострадянському просторі (2017)
Трофимов Е. А. - Протестное движение в России и механизмы его нейтрализации Российским "государством" (2017)
Іщейкін К. Є. - Комунікативний та процедурний аспекти бюджету участі (2017)
Оснач О. М. - Пошук шляхів перенаправлення міграційних процесів у легальне русло на сучасному етапі (2017)
Гливка А. О. - Досвід децентралізації у зарубіжних країнах як важливий аспект реформування місцевого самоврядування в Україні (2017)
Крутій В. О. - Витоки гібридних війн: досвід ХХ століття (2017)
Чербан О. О. - Концепція розвитку засобів масової інформації в Україні та моделі їх функціонування (2017)
Хилько Н. І. - Екологічна культура – нова парадигма культури (2017)
Литвиненко І. І. - Теоретична полеміка довкола концепції справедливості як чесності (2017)
Крутій В. О. - Гібридна війна: складність концептуальних наративів (2017)
Петренко І. І. - Закономірності виникнення та еволюції "Фабрик думок" (2017)
Саган О. В. - Політика і технології протидії екстремізму й тероризму в Російській Федерації (2017)
Асланов С. А. - Класифікація типів етнополітичної стабільності у політичній науці: динамічна, статична, абсолютна (2017)
Ріаханов Ш. Н. - Асамблея народу Казахстану як інститут регулювання міжетнічних відносин у Республіці Казахстан (2017)
Кресіна І. О. - Територіальна цілісність держави та перспективи невизнаних держав, Стойко О. М. (2017)
Котигоренко В. О. - Проблема гібридності і необхідність дегібридизації політичної влади в Україні (2017)
Кушнарьов І. В. - Досвід Сінгапуру та Гонконгу в боротьбі з політичною корупцією (2017)
Трофимов Е. А. - Религиозные объединения в политической системе России: политологический очерк (2017)
Кіянка І. Б. - Реалізація принципу толерантності в контексті публічного управління та політики в Україні (2017)
Якименко Ю. В. - Правовий статус парламентської опозиції в Україні: сучасний стан, проблеми, перспективи врегулювання (2017)
Моргун А. В. - Трансформаційні процеси сучасної України та їх вплив на формування політики національної безпеки (2017)
Гаврилюк К. К. - Подолання політичної кризи в Україні в умовах гібридної війни: інформаційна складова (2017)
Іщейкін К. Є. - Досвід Канади у реалізації бюджету участі (2017)
Степанюк І. Л. - Розвиток законодавчого забезпечення реформування житлово-комунального господарства (2017)
Куницький М. П. - Мотиви політичної участі як предмет вивчення сучасної науки (2017)
Дугінець Г. - Санкції у зовнішній торгівлі, Павлишина К. (2019)
Мельник Т. - Національні інноваційні системи: вплив транснаціоналізації, Гринько К. (2019)
Fedun I. - Integration processes in the Asia-Pacific region, Kolomiiets D. (2019)
Юзба В. - Індустріальні парки: інструмент стимулювання економічного розвитку держави, Самовалов О. (2019)
Зубко Т. - Конкурентні переваги підприємств у зовнішній торгівлі (2019)
Куліш Л. - Інституційна спроможність національних конкурентних відомств (2019)
Hellyer M. - Ukraine's trade under the DCFTA: a disaggregated statistical investigation (2019)
Дзюба П. - Бігевіоризм: еволюція та місце в теорії міжнародного портфельного інвестування (2019)
Галій М. С. - Мова права – основний стильовий феномен української літературної мови (2017)
Сунєгін С. О. - Соціонормативні засади формування та розвитку громадянського суспільства: системний вимір (2017)
Колюх В. В. - До питання щодо предмета політології та науки конституційного права (2017)
Корнієнко П. С. - Поняття та особливості конституційної правозахисної діяльності (2017)
Головкін О. В. - Місце і роль органів прокуратури у системі забезпечення національної безпеки України, Сказко І. Р. (2017)
Бойко О. В. - Конституціуйно-правовий статус вченого (2017)
Пластун М. С. - Історичні передумови формування антикорупційної правової політики (2017)
Крупнова Л. В. - Адміністративна процесуальна правоздатність суб’єктів виконавчого провадження (2017)
Петров В. В. - Особливості логістичного забезпечення національної системи кібербезпеки України в сучасних умовах, Тарасенко А. В. (2017)
Авер’янова Є. В. - Належний спосіб захисту при оскарженні рішень органів місцевого самоврядування в адміністративному судочинстві (2017)
Короєд С. О. - Принцип пропорційності як нова засада цивільного судочинства за проектом нової редакції ЦПК України (2017)
Муляр М. С. - Правове регулювання діяльності кредитного посередника у споживчому кредитуванні в аспекті гармонізації законодавства України з правом ЄС (2017)
Трунова Г. А. - Проблеми захисту на випадок безробіття українських працівників-мігрантів, які працювали в країнах ЄС (2017)
Семенюк О. Г. - Вдосконалення організаційно-правових заходів перевірки благонадійності громадян, які потребують допуску та доступу до державної таємниці (2017)
Яра О. С. - Охорона і захист права інтелектуальної власності нормами кримінального права (2017)
Козакова І. В. - Кримінологічний аналіз засуджених осіб, до яких застосовується умовно-дострокове звільнення (2017)
Тертична А. А. - Родовий та безпосередній об’єкти складу злочину, передбаченого статтею 382 КК України (2017)
Йосипенко С. Т. - Стадії медіації (2017)
Маловацький О. В. - Акт незаконного втручання в безпеку цивільної авіації: теоретичні та нормативні підходи до поняття та визначення (2017)
Оніщенко Н. М. - Соціальна політика сучасності: деякі підходи до вивчення (2016)
Подорожна Т. С. - Правопорядок як результат дії ефективного права: наукові підходи до інтерпретації поняття (2016)
Сунєгін С. О. - Соціонормативні засади соціальної політики: необхідність системного осмислення (2016)
Беньківський В. О. - Основні філософські засади праворозуміння поняття "діяльність" (2016)
Кіріка Д. В. - Соціальне право як важіль формування ефективної влади в державі (2016)
Кофман Б. Я. - Людина і право: до онтології питання про термінологічне забезпечення (2016)
Холоднюк С. З. - Філософсько-правове розуміння правової цінності людини (2016)
Ємельяненко К. О. - Розвиток самоврядування сільської громади в Україні в ХХ-ХХІ століттях (2016)
Гріненко О. О. - Конституційні гарантії права власності в Україні та практика Європейського суду з прав людини (2016)
Семенюк О. Г. - Заходи безпеки в системі охорони державної таємниці (2016)
Стрільчук В. А. - Особливості становлення муніципальної влади в умовах глобалізації (2016)
Кравець О. О. - Інститут місцевого самоврядування та його роль і значення в реалізації демократичної, правової державності (2016)
Могілевський В. С. - Місцеве самоврядування як елемент глобального конституціоналізму (2016)
Брулевич В. В. - Принципи адміністративно-правового регулювання безпечності та якості харчових продуктів (2016)
Келемен М. І. - Класифікація адміністративно-правових форм участі публічної адміністрації та громадськості у процесі прийняття екологічно значущих рішень (2016)
Ходак Є. С. - Нормативно-правові аспекти виведення неплатоспроможного банку з ринку (2016)
Короєд С. О. - Конвенція судового перегляду рішень юрисдикційних органів у цивільному судочинств (2016)
Курило М. П. - Моделі апеляції в цивільному, господарському та адміністративному судочинстві: окремі аспекти проблеми (2016)
Ляшенко О. В. - Поняття спеціальних (вільних) та інших видів економічних зон (2016)
Ятченко Є. О. - Окремі аспекти приведення до виконання рішень міжнародного комерційного арбітражу в Україні (2016)
Піляй А. О. - Щодо необхідності застосування відбитку печатки при засвідченні вірності копій (фотокопій) та копій з копій документів та виписок з них (2016)
Боєва О. С. - Конкретизація дефініції "трудовий спір" – крок до ефективного судового захисту трудових прав (2016)
Кобецька Н. Р. - Суть та особливості дозвільних процедур у відносинах використання природних ресурсів (2016)
Костенко С. О. - Аналіз правового забезпечення здійснення аграрної політики в Україні (2016)
Бахуринська М. М. - Правові питання використання окремих земель сільськогосподарського призначення для потреб державно-приватного партнерства (2016)
Маленко Я. В. - Засади європейської політики щодо регулювання територіального планування для збереження довкілля: досвід для України (2016)
Тимошенко В. І. - Криміналізація суспільства як форма аномії (2016)
Культенко О. В. - Цінність життя громадянина США та встановлена вартість середньостатистичного життя людини в Україні за методикою аналізу даних у судових рішеннях, Шафут В. Б. (2016)
Головчук В. А. - Актуальні питання складу завідомо незаконного затримання, приводу, домашнього арешту або тримання під вартою (2016)
Нікітенко В. М. - Поняття фальсифікації доказів у кримінальному провадженні (2016)
Горбаченко П. А. - Визначення предмета контрабанди наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів (2016)
Тертична А. А. - Проблеми правової природи інформаційних листів Вищого спеціалізованої суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ (2016)
Орловський Б. М. - Порівняльно-правовий аналіз виключної необхідної оборони у кримінальному законодавстві зарубіжних країн (2016)
Фединяк Г. С. - Розвиток конвенцій з питань сімейних правовідносин (2016)
Скрипнюк О. В. - 20 років в європейському конституційному просторі: здобутки, проблеми реалізації та перспективи модернізації Конституції України (2016)
Нагребельний В. П. - Правове регулюванняорганізації і діяльності наукових установта організацій НАН України (2018)
Львова О. Л. - Межі толерантності українських законів: аналітико-правовий зріз (2018)
Сунєгін С. О. - Правова ідеологія в контексті ціннісної парадигми лібералізму: деякі проблеми розвитку (2018)
Назарова І. В. - Окремі аспекти застосування принципу добросовісності у правовій системі України (2018)
Буяджи Д. Д. - Одеський період правотворчої діяльності О. І. Загоровського (2018)
Корнієнко П. С. - Правозахисна діяльність в утвердженні соціальної держави в Україні (2018)
Рагимов К. А. - Человек как субъект права на жизнь: конституционно-правовой статус в Украине и в Азербайджанской Республике (2018)
Короєд С. О. - Обмеженість предметної юрисдикції адміністративних судів ознаками публічно-правового спору як перешкода реалізації конституційного права на оскарження в суді всіх рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, Прут Ю. А. (2018)
Муза О. В. - Реформування управлінської моделі у центральних органах виконавчої влади України (2018)
Лісовська Ю. П. - Ентропійний процес інвестиційної діяльності сучасної України (адміністративно-правовий аналіз) (2018)
Гулик А. Г. - Типологія сучасного цивільного судочинства в контексті вивчення проблем його оптимізації (2018)
Софіюк Т. О. - Право на ознайомлення з особистими паперами: проблема "конфлікту" особистої та сімейної таємниць (2018)
Лесько А. О. - Право на публічний розгляд справи як дотримання гарантії справедливого судового розгляду (2018)
Saliy S. - Reforming the sphere of financial monitoring in terms of interaction with international financial organization (2018)
Патлачук О. В. - Юридична техніка Закону Республіки Білорусь "Про охорону навколишнього середовища" 1992 р. (2018)
Горбайчук Л. В. - Правові аспекти ефективного використання коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва в умовах децентралізації (2018)
Череміс О. О. - Система та компетенція органів, що мають юрисдикційні повноваження, щодо земельних правопорушень у сфері містобудування (2018)
Koudelka Zdeněk. - International Criminal Court and Criminal Liability of the President of the Republic in Bohemia, Moravia and Silesia (2018)
Василенко Ю. В. - Заходи безпеки в кримінальному праві України та Федеративної Республіки Німеччина (порівняльний аспект) (2018)
Горох О. П. - Загальні засади звільнення від покарання: якими їм бути? (2018)
Будагов Э. М. - Объективные и субъективные признаки хищения (2018)
Савчук К. О. - Проблеми законодавчого регулювання прав людини в сфері міграції (2018)
Проценко І. М. - Перспективи зміни податкового законодавства України в умовах проведення операції ООН з підтримання миру на Донбасі (2018)
Тулба К. Г. - Актуальні проблеми правового регулювання транскордонного руху осіб та шляхи їх вирішення (2018)
Мельникович Б. А. - Необхідність та перспективи доповнення Конвенції ООН з морського права глобальним міжнародним договором із захистуморського середовища за межами національної юрисдикції (2018)
Пархоменко Н. М. - Сучасне дослідження правомірної поведінки в контексті право-державозмін (2018)
Свириденко Г. В. - Правомірна поведінка: необхідність системного осмислення (2018)
Батанов О. В. - Актуальні проблеми конституційно-правового забезпечення соціальної інклюзії в Україні, Миколаєнко О. О. (2018)
Бучковскі Л. - Концептуальні проблеми реформування окремих інститутів польського виборчого законодавства (2018)
Рудик П. А. - Модернізація конституційно-правового регулювання конкурсного добору суддів судів загальної юрисдикції України в контексті європейських стандартів на сучасному етапі (2018)
Сметана В. В. - Методологія дослідження правозахисної діяльності у сфері місцевого самоврядування (2018)
Рагимов К. А. - Конституционно-правовой механизм обеспечения права человека на жизнь в Украине и в Азербайджанской Республике (2018)
Співак М. В. - Законодавче забезпечення державної політики у сфері місцевого самоврядування (2018)
Нефедова А. В. - Визначальні ознаки кваліфікації адміністративних проступків (2018)
Короєд С. О. - Тягар доведення в цивільному процесі: особливості розподілу обов’язків по доказуванню в договірних спорах (2018)
Горбань Н. С. - Про переваги медіації та мирової угоди у виконавчому провадженні (2018)
Бережняк Н. В. - Правова сутність поняття зобов’язань із набуття, збереження майна без достатньої правової підстави (2018)
Гулик А. Г. - До питання про понятійно-категоріальний апарат дослідження проблем оптимізації цивільного судочинства (2018)
Головкін О. В. - Правові особливості перерахунку пенсії працівникам органів прокуратури України, Стадник В. П. (2018)
Сухоребра Т. І. - Сухоребра Т. І. Адміністративна відповідальність за правопорушення у польському природоохоронному законодавстві (2018)
Якубович І. І. - Юридичні дефекти правового регулювання експорту зерна з України (2018)
Андрусяк Г. М. - Достовірність експертної методики як властивість висновку експерта у кримінальному провадженні. (2018)
Кубальський В. Н. - Кримінально-правові проблеми протидії корупції у системі органів місцевого самоврядування, Бойко О. О. (2018)
Митник У. М. - Детермінація домашнього насильства (2018)
Плавич В. П. - Системне застосування міжнародного права у внутрішньому (національному) правопорядку України (2018)
Фединяк Г. С. - Регулювання права інтелектуальної власності у міжнародному приватному праві (2018)
Могілевський В. С. - Місцеве самоврядування як об’єкт міжнародно-правового регулювання та предмет багатосторонніх міжнародних міждержавних угод (2018)
Яцишин М. Ю. - "Інтернет речей” в системі міжнародно-правової протидії кіберзлочинності (2018)
Миркєєв Я. Ю. - Розвиток міжнародно-правового регулювання діяльності транснаціональних корпорацій у контексті прав людини (2018)
Скрипнюк О. В. - Контроль та проблеми його реалізації на сучасному етапі в Україні (про науково-практичну конференцію "Конституційно-правове забезпечення та європейські стандарти контролю у сфері діяльності органів державної влади і місцевого самоврядування") (2018)
Скрипнюк О. В. - Судова влада: доктринальний вимір (2018)
Андрєєв А. В. - Види форм правового регулювання кадрового забезпечення Державної служби України та їх ознаки (2018)
Бабенко Е. В. - Історичний розвиток українського законодавства по пікетуванню (2018)
Бонтлаб В. В. - Класифікація трудових спорів (конфліктів) (2018)
Гаврилюк В. О. - Правовий аспект впливу стажування на адаптацію працівників до професійної діяльності (2018)
Данилова М. В. - Правова природа організаційно-управлінських (2018)
Іншин М. І. - Проблеми правового регулювання дистанційної зайнятості працівників (2018)
Падалка А. О. - Досвід пострадянських країн щодо правового регулювання внутрішнього трудового розпорядку та шляхи його запозичення для України (2018)
Панасюк О. Т. - Поняття соціального права: методологія визначення (2018)
Панчекно М. В. - Соціально-правова значимість гідної праці в сучасному суспільстві (2018)
Парінов А. Б. - Поняття і сутність гарантійних виплат у трудовому праві (2018)
Платонова Г. А. - Національне правове регулювання строків у трудовому праві (2018)
Пікуль В. П. - Особливості модернізації системи суб’єктів охорони праці у трудових відносинах (2018)
Саленко І. В. - Особливості договірного регулювання робочого часу (2018)
Тісецька А. А. - Поняття і сутність правового регулювання праці жінок (2018)
Безусий В. В. - Мета соціального захисту державних службовців (2018)
Любимов О. К. - Аналіз основних складових структури заробітної плати державного службовця (2018)
Сокоринський Ю. В. - Система форм спеціального пенсійного забезпечення (2018)
Квятківський Ю. В. - Законодавче регулювання виконання покарання в Україні та проблематика їх застосування на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей (2018)
Діденко Л. В. - Ґенеза наукових концепцій цивільних процесуальних відносин як інституту цивільного процесуального права (2018)
Денисенко А. П. - Організація контролю громадськості у сфері державного управління (2018)
Вереітін С. В. - Громадянин України як сторона контракту про проходження служби в поліції (2018)
Жеребцов Д. Є. - Поняття та склад дисциплінарного проступку поліцейських (2018)
Карп Д. І. - Глобілізаційна парадигма та етнонаціональна ідентичність в конституційному механізмі забезпечення прав людини (2018)
Куцевич А. А. - Підходи до розуміння нотаріальної таємниці як принципу нотаріального процесу (2018)
Лисицька Т. Г. - Поняття та сутність зміни трудових правовідносин державних службовців (2018)
Олійник С. Д. - Позитивні та негативні аспекти сучасного стану правового регулювання трудової дисципліни (2018)
Палагицька Г. С. - Гарантії загального виборчого права в Україні (2018)
Ткаченко Д. В. - Розвиток правового регулювання відсторонення суддів на території нинішньої України у радянський період (2018)
Кресіна І. О. - Етнокультурна автономія як механізм протидії етнополітичним претензіям Угорщини, Явір В. А. (2018)
Дубова С. В. - Норматитвно-правове забезпечення культурних потреб національних меншин в Україні (2018)
Кресіна І. О. - Особливості застосування країною-агресором інформаційних технологій у гібридній війні, Тарасюк В. М. (2018)
Кіянка І. Б. - Публічна політика та популізм у ХХІ столітті: приклад США (2018)
Стойко О. М. - Інформація як інструмент політики держави: критичний підхід (2018)
Авдєєнко О. Д. - Андроцентризм і його проявив мовному полі (2018)
Баскакова Ю. В. - Організаційні засади діяльності комітетів Верховної Ради України: теоретичні та практичні аспекти (2018)
Газізов М. М. - Основні завдання державної політики України в умовах зростання загроз національній безпеці (2018)
Гнатко М. М. - Політична міфологія як чинник національної безпеки суспільства (2018)
Калініченко Б. М. - Особливості застосування маніпулятивних технологій в інформаційних війнах (2018)
Кукуруз О. В. - Взаємодія політики і права: інформаційна складова (2018)
Резнікова О. О. - Концептуальні засади національної стійкості (2018)
Доскіч Л. С. - Трансформація політико-правових механізмів участі членів локальних спільнот в процесі адміністративно-територіальної реформи: польський досвід та українські реалії (2018)
Зорін К. М. - Досвід Республіки Польща у здійсненні парламентського контролю над розвідувальними органами (2018)
Шипіка А. В. - Проблеми соціалізації політичної еліти – народних депутатів України — в умовах розвитку парламентаризму (2018)
Гуга З. І. - Про позитивні дії як принцип гендерної політики (2018)
Оніщенко І. Г. - Геополітичні ризики у новій політичній конфігурації світу (2018)
Петров В. В. - Гібридна війна як наслідок пошуку "нового обличчя" війн сучасного типу (2018)
Суддя Ю. В. - Історичні витоки і політичні передумови анексії Криму (2018)
Оніщенко Н. М. - Честь і гідність особи: декларації та реалії (2018)
Муза О. В. - Законодавчий консалтинг у законотворчому процесі України (2018)
Тимошенко В. І. - Сучасні соціальні трансформації в Україні і злочинність (2018)
Косович В. М. - Техніко-технологічні засоби створення правових законів: загальнотеоретичні аспекти (2018)
Січевлюк В. А. - До питання про розуміння категорії "правова суб’єктність" в юридичній науці (2018)
Гоцуляк Ю. В. - Міфологія правового буття в античності: "помста права" (2018)
Тучіна О. М. - Подолання номенклатурного правового нігілізму силою тиску громадянського суспільства: практичні аспекти (2018)
Голуб О. А. - Гендерна рівність як складова розвитку соціальної держави (2018)
Кіндюк Б. В. - Моніторинг кількісних показників КК УРСР 1960 р. (2018)
Головкін О. В. - Суб’єкти забезпечення національної безпеки в Україні та Польщі: порівняльно-правовий аспект, Сказко І. Р. (2018)
Рудик П. А. - Удосконалення Верховною Радою України загального порядку внесення змін до Конституції України (2018)
Корнієнко-Зєнкова Н. М. - Забезпечення права кожногознати свої права та обов’язки в кримінальному процесі України (2018)
Нємазєнко С. Є. - Мобільний зв’язок і здоров’я людини: потреба в застосуванні принципу обережності, Культенко О. В., Бабак Я. Т. (2018)
Лошицький М. В. - Представництво прокурорами та адвокатами інтересів громадянина в суді: зміст представницької функції в цивільному судочинстві за новим Цивільним процесуальним кодексом України, Короєд С. О. (2018)
Борцевич П. С. - Правові засади статусу свідка в господарському процесі (2018)
Соколов О. М. - Статує внутрішньо переміщених осіб: цивільно-правовий аспект (2018)
Зінченко О. В. - Функціонування криптовалют: проблеми теорії і практики (2018)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти маркування органічної сільськогосподарської продукції за законодавством України та ЄС (2018)
Зубачова І. С. - Державна підтримка розвитку органічного виробництва в Україні: проблеми та шляхи вирішення (2018)
Ахмедов В. А. - Злочини, які порушують принцип невідворотності юридичної відповідальності за законодавством Азербайджанської Республіки та України (2018)
Гуйван П. Д. - Окремі питання про визначеність правових норм у сфері їх застосування (2018)
Кулько А. В. - Міжнародні організації, які забезпечують співробітництво держав річкового басейну Рейну в сфері використання й охорони транскордонних прісних вод (2018)
Отрош В. М. - Перебування Ордену іоаннітів (госпітальєрів) на Кіпрі (1291-1310 рр.), Родосі (1310-1522 рр.) і Мальті (1530-1798 рр.) та поступове набуття ним елементів міжнародної правосуб’єктності (2018)
Басай О. В. - Актуальне дослідження шлюбних правовідносин в Україні (2018)
Оніщенко Н. М. - Обізнаність в праві: деякі підходи до визначення (2017)
Скоробогатов А. В. - Правоприменение в контексте правовой реальности (2017)
Островська Б. В. - Практика Європейського суду з прав людини щодо захисту права на життя у біотичних питаннях (2017)
Дейнека К. О. - Сутність кодифікації в правовій системі України (2017)
Хоменко О. В. - Правові дефініції: сутнісні ознаки (2017)
Каненберг-Сандул О. К. - Еволюція політики російського уряду стосовно німецьких колоністів у ХVІІІ-ХІХ ст.: етапи, зміст, правове оформлення (2017)
Колюх В. В. - Вища Рада правосуддя: конституційний статус в контексті українського та зарубіжного досвіду (2017)
Янчук А. О. - Актуальні питання визначення поняття установчої влади народу (2017)
Боярський О. О. - Місцеве самоврядування як природний простір та пріоритетна сфера людської життєдіяльності (2017)
Кофман Б. Я. - Праворозуміння як основний фактор комунікаційної взаємодії людини з правом (2017)
Миколенко В. А. - Роль інтеграційних процесів у конституційній модернізації європейських правоохоронних систем (2017)
Агєєв О. Д. - Науково-методологічні підходи до визначення поняття "Інститут омбудсмана з питань міграції" (2017)
Могілевський В. С. - Глобальний конституціоналізм: теоретичні підходи до розуміння та тлумачення (2017)
Коновейчук Х. Б. - Законодавче регулювання порядку входу і виходу з добровільно об’єднаної територіальної громади (2017)
Давидова В. А. - Делегування повноважень в системі місцевого самоврядування в Україні: визначення сутності (2017)
Байрачна Т. О. - Принципи здійснення контролю за діяльністю Національної гвардії України: поняття та класифікації (2017)
Короєд С. О. - Процесуальна дія як первинний елемент цивільного процесу (2017)
Ятченко Є. О. - Виконання судових рішень як заключна стадія у процесі захисту цивільних прав особи (2017)
Горецький О. В. - Примирні процедури в цивільному судочинстві: проблема співвідношення правових категорій (2017)
Ріш Ф. Ю. - Правове "відлуння" частини 2 статті 190 Цивільного кодексу України у законодавстві України та чому "право оренди" стало речовим (2017)
Павличенко О. В. - Роль правових фікцій у тлумаченні правових норм (2017)
Боєва О. С. - Деякі аспекти розмежування судових юрисдикцій при захисті трудових прав (2017)
Коваленко Т. О. - Правові аспекти спадкування земельної ділянки за відсутності кадастрового номера (2017)
Заєць О. І. - Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі (2017)
Жмудінський В. П. - Птахівничі господарства як суб’єкти сільськогосподарського товаровиробництва, їх види (2017)
Юрченко Е. С. - Юридична природа права оренди та права короткострокового користування землями сільськогосподарського призначення в Україні (2017)
Тимошенко В. І. - Соціальна сутність злочинності і злочину у вченні Г. Тарда (з історії політичної і правової думки) (2017)
Крупнова Л. В. - Роль та місце Міністерства юстиції України в системі суб’єктів виконавчого провадження (2017)
Степашко О. П. - Основні вектори антикорупційної політики в США (2017)
Аббасова А. М. - Международное уголовное право как отрасль права (2017)
Семенюк О. Г. - Вдосконалення організаційно-правових заходів перевірки благонадійності громадян, які потребують допуску та доступу до державної таємниці (2017)
Беньківський В. О. - Юридичні межі причинно-наслідкового зв’язку: методологічний базис та кримінально-правова реалізація (2017)
Гоцуляк Ю. В. - Міжнародне визнання як ознака держави (2017)
Фединяк Г. С. - Сучасний стан міжнародного приватного права як науки та системи норм (2017)
Аль-Шару Д. - Международная конвенция по ликвидации всех форм расовой дискриминации в контексте разработки международно-правовых стандартов (2017)
Майснер А. В. - Агресія: проблеми визначення злочинного механізму за межами воєнізованого підходу (2017)
Максимов С. І. - Цінне дослідження генези теоретичнихзасад порівняльно-правових досліджень (2017)
Гетманчук И. П. - Структура гидрофобного аэросила в углеводородной среде. Влияние сдвигового поля, Давиденко В. В., Шумский В. Ф. (2019)
Косянчук Л. Ф. - Вплив модифікованого аеросилу на процес утворення, в’язкопружні та механічні властивості полімерних матриць на основі ПММА/ПУ ВПС, Антоненко О. І., Ігнатова Т. Д., Бабкіна Н. В., Шумський В. П., Воронцова Л. О., Бровко О. О., Бабіч О. В., Гетьманчук І. П. (2019)
Демченко В. Л. - Вплив типу відновника на структуру, морфологію, термомеханічні та антимікробні властивості срібловмісних нанокомпозитів, Крук А. С., Рябов С. В., Рибальченко Н. П., Кобилінський С. М., Гончаренко Л. А., Москаленко О. В. (2019)
Дмитрієва Т. В. - Деградабельні властивості композицій на основі поліетилену та пластифікованого полівінілового спирту, Кримовська С. К., Бортницький В. І., Кобилінський С. М., Рябов С. В. (2019)
Григор’єва О. П. - Подовження ресурсу дорожнього покриття шляхом модифікації бітуму термопластичним динамічним вулканізатом на основі відходів полімерів, Ahmedzade P., Kasanagh S. H., Старостенко О. М., Файнлейб О. М. (2019)
Шевчук Т. М. - Вплив критичного вмісту наповнювача на структурні та фрактально-перколяційні характеристики наповнених полімерів вінілового ряду, Бордюк М. А., Крівцов В. В., Мащенко В. А. (2019)
Лукашевич С. А. - Композиційні матеріали на основі ізоціануратвмісного поліуретану з пролонгованим вивільненням доксорубіцину, Рожнова Р. А., Козлова Г. А., Нечаєва Л. Ю. (2019)
Асанова А. Т. - Нелокальная задача для системы дифференциальных уравнений в частных производных высокого порядка с импульсными воздействиями, Тлеулесова А. Б. (2019)
Громик А. П. - Гіперболічна крайова задача для кусково-однорідного порожнистого циліндра, Конет І. М., Пилипюк Т. М. (2019)
Danchev P. V. - Weakly clean and exchange UNI rings (2019)
Евтухов В. М. - Асимптотические представления решений неавтономных обыкновенных дифференциальных уравнений, Дрожжина А. В. (2019)
Cung T. A. - Random attractors for stochastic 2D hydrodynamical type systems, Nguyen T. D. (2019)
Хачатрян Х. А. - О разрешимости одного класса дискретных матричных уравнений с кубической нелинейностью, Андриян С. М. (2019)
Csima G. - Isoptic curves of generalized conic sections in the hyperbolic plane, Szirmai J. (2019)
Sharma A. K. - Norm of a composition operator from the space of Cauchy transforms into Zygmund-type spaces (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського