Василюк О. - Роль гербаріїв у вивченні діяльності Українського комітету охорони пам’яток природи у 1926-1930 роках (2018)
Вірченко В. - Збірка мохів Ю. Юндзіла в гербарії KW-B (2018)
Альохін О. - Любов Миколаївна Горєлова – видатний вчений-ботанік Харківщини: наукове надбання та гербарій, Друльова І., Гамуля Ю. (2018)
Васильєва Т. - Іменні історичні колекції Гербарію Одеського національного університету імені І. І. Мечникова (MSUD), Бондаренко О., Коваленко С., Немерцалов В. (2018)
Чорна Г. - Гербарні збори кінця XIX – початку XX ст. із теренів України в гербарії Уманського національного університету садівництва (UM), Мамчур Т. (2018)
Гонтова Т. - Перспективи використання електронного гербарію в структурі медико-біологічної освіти, Сіра Л., Гапоненко В., Руденко В. (2018)
Мялік А. - Гербарні матеріали до пізнання флори Прип’ятського Полісся (2018)
Павлюк Н. - Колекція фітопатогенних грибів Івана Боговика з околиць Львова в гербарії Львівського національного університету імені Івана Франка, Пірогов М. (2018)
Савицька А. - Бріологічний гербарій Державного природознавчого музею НАН України (LWS) та його созологічна складова, Климишин О. (2018)
Самородов В. - До 100-річчя створення В. І. Вернадським Полтавського товариства любителів природи, Кигим С., Чеботарьова Л. (2018)
Гамуля Ю. - Колекція бріофітів О. В. Галаніна в гербарії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (CWU), Сіра О., Бондаренко Г. (2018)
Сорока М. - Історичні збори професора Владислава Тинецького у гербарії Національного лісотехнічного університету України (LWFU), Возьняк А. (2018)
Роздольська І. В. - Координати маланюківських студій (2018)
Гарасим Я. І. - Етноестетичні виміри культурологічної концепції Євгена Маланюка (2018)
Іванишин П. В. - Початкові модуси відкривання буттєвого сенсу в поезії Євгена Маланюка (2018)
Крупач М. П. - "Великий ворог" із "маленької задротяної каплиці" (пореволюційні "бої" Євгена Маланюка за нове національне мистецтво) (2018)
Баган О. Р. - Ментальний комплекс малоросійства в українській культурі: дискурс Євгена Маланюка (2018)
Мафтин Н. В. - Енергетика чину як домінанта стильової палітри Євгена Маланюка (2018)
Слоньовська О. В. - За законами міфу (поет-вісник Євген Маланюк – метафізичний діагностик і цілитель української нації) (2018)
Барабаш Ю. Я. - "Гоголь" як інтертекст у простороні українського модернізму 20-х років (троє з кола "Розстріляного відродження") (2018)
Хархун В. П. - "Читати українську історію треба з бромом": Винниченків образ української революції (2018)
Тарнашинська Л. Б. - Вербально-зоровий "театр" Емми Андієвської: до проблеми психології творчості (2018)
Коваленко Д. В. - Інтертекстуальний простір роману Юрія Винничука "Танго смерті" (2018)
Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець) (2018)
Жлуктенко Н. Ю. - Мистецька одіссея Езри Паунда в постмодерністській перспективі (Гон О. Парадигматика ліричного й епічного в "Кантос" Езри Паунда (2018)
Мушкетик Л. Ю. - Голоси війни та їх відлуння в сьогоденні (Жулинський М. Моя Друга світова: роман-хроніка в голосах) (2018)
Астаф’єв О. Г. - Нація в поході (Косач Ю. На варті нації) (2018)
Генералюк Л. С. - Шевченків код українського шістдесятництва (Тарнашинська Л. "Шевченко – поет сучасний": прочитання крізь призму шістдесятництва) (2018)
Пелешенко О. Ю. - Презентація монографії архієпископа Ігоря Ісіченка (2018)
Харчук Р. Б. - Шевченкознавчий семінар пам’яті Василя Шубравського (2018)
Кравець Я. І. - Десяті міжнародні Чичерінські читання (2018)
Бородіца С. І. - Міжнародна наукова конференція, присвячена 145-річчю із дня народження Богдана Лепкого (2018)
Лущій С. І. - Міжнародна наукова конференція "Григорій Костюк та його доба" (2018)
Дунай П. М. - Виставка полотен Василя Барки (2018)
Ангеліна Михайлівна Полотай (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Аністратенко Л. - Текстологічні особливості японської літературознавчої термінології (2017)
Батюк І. - Місце діалектів у детективному романі Мацумото Сейчьо "Крапки та лінії" (2017)
Горошкевич О. - Лінгвокультурологічний портрет японських соматизмів 身 мі "тіло" і 体 карада "тіло" (2017)
Еґава Х. - Стереотипні уявлення про японську жінку (лінгвокраїнознавчий аспект) (2017)
Закутіна М. - Тематична палітра лексики іншомовного походження японського рекламного туристичного бізнесу (2017)
Колесникова О. - Мовна ситуація та лексикографічна традиція в Японії XVII-XVIII ст. (2017)
Комарницька Т. - Концептосфера японського воїна (на матеріалі Книги самурая "Хаґакуре") (2017)
Костевич Н. - Проблема інтерпретації фразеологічних одиниць на позначення почуттів любові та кохання у японській мові (2017)
Кравець К. - Культурно-марковані зображальні засоби конструювання рекламного повідомлення в українській і японській мовах (2017)
Мостова О. - Прагмалінгвістичні особливості японських та англійських мандрівних нотаток на матеріалі тревел-блогів (порівняльна характеристика) (2017)
Пирогов В. - Деривативне моделювання і розвиток специфічних словотворчих характеристик у японській мові: діахронічний та синхронічний аспекти (2017)
Ржевська Д. - Mimetic verbs in Japanese and semantic differences between them (2017)
Рябоволенко І. - Ритміка та паузація в компаративному аналізі висловлювань розпоряджень та наказів (2017)
Семенко С. - Особливості діалекту Нара другої половини XIX ст. (на матеріалі канонічного тексту "Офудесакі") (2017)
Федотова Ю. - Первинна номінація дійових осіб "Повісті про принца ґенджі" Мурасакі Шікібу: етимологічний аспект (2017)
Біляніна Т. - Феномен двомовності у творчості Кьоко Морі: лінгвостилістичний аспект (2017)
Зеленцова В. - Проблема екфрасису в новелі Р. Акутаґава "Муки пекельні" та новелі Г. Джеймса "Мадонна майбутнього" (2017)
Кобелянська О. - Японський жіночий характер у дзеркалі національної літератури (поезія) (2017)
Наумовська Н. - Субжанрова парадигма японського казкового епосу (2017)
Цицилюк Ю. - Образ тоталітарної Японії у романі-антиутопії Кошюн Такамі "Королівська битва" (2017)
Літінська О. - Техніка запам’ятовування "інтервальне повторення" у викладанні японської мови (2017)
Локшина Ю. - Вивчення японських реалій за допомогою відеокурсу 新日本語の中級 (2017)
Міцуморі Ю. - CBI・CLILを意識した上級日本語授業の取り組み―ブルガリア・ソフィア大学日本語主専攻4年生対象授業実践― (2017)
Ояма Д. - グループワークにおける参加と不参加の繰り返しによるリフレクションの生成 (2017)
Плескач Т. - О способах формирования коммуникативных компетенций у студентов при изучении японского языка начального уровня (2017)
Трофімова О. - 日本文化を学ぶ教材としての小噺の可能性 (2017)
Філонова В. - キエフ国立大学の2年生のための中級準備コースのデザイン (2017)
Слово головного редактора (2017)
Єрмоленко С. - Нас вибрав час... (2017)
Мойсієнко А. - "Культура слова" упродовж півстоліття (2017)
Соколова С. - Культура мови і соціолінгвістика: точки перетину в сучасній Україні (2017)
Бибик С. - Жанрово-стильові стереотипи в анотації до науково-популярного збірника (на матеріалі випусків "Культури слова") (2017)
Мех Н. - Рубрика "З історії культури і писемності": постаті, події, акценти (2017)
Коць Т. - Історія дослідження публіцистичного стилю в збірнику "Культура слова" (2017)
Шляхова В. - Культуромовний аспект фахової підготовки студентів-нефілологів (2017)
Зарінова М. - Збірник "Культура слова" в рецепції рецензентів (2017)
Сюта Г. - Впізнаваність поетичної цитати як проблема рецептивної стилістики (2017)
Черемська О. - Поняття "літературна мова" й "нормативність" у "Нарисі української стилістики" Бориса Ткаченка (2017)
Мацько Л. - Доля як лінгвосинергетична стилістема української мови (2017)
Беценко Т. - Художньо-образна семантика назв посуду в поетичній мові В. Голобородька (2017)
Голікова Н. - Індивідуально-авторські новотвори в мовостилі Павла Загребельного (2017)
Дядченко Г. - "Я там колись зустрінуся із тілом…" (лексико-семантична парадигма тіло в сучасній українській поезії) (2017)
Зарінова М. - Феномен мовної особистості українського прозаїка кінця XIX – початку XX століття в історії літературної мови (2017)
Мазур Н. - Публічне українське слово у 1900 –1914 роках (за матеріалами мемуарних текстів Дмитра Дорошенка) (2017)
Вознюк Ю. - Неосемантизми в терміносистемі інформатики (2017)
Тодор О. - Пароніми та омоніми в політологічній терміносистемі (2017)
Яценко Н. - Корупція: термін і поняття (2017)
Назаренко О. - Квазідіалогічні конструкції в газетних заголовкових комплексах (2017)
Панченко Т. - Розширення семантики слова війна в публіцистичних текстах початку ХХІ століття (2017)
Прилипко Ф. - Варіативність комунікем у мультиплікаційних діалогах (2017)
Синиця А. - Літературні джерела прецедентності (2017)
Ганжа А. - Експресія лінгвоцентризму (до ювілею Н. І. Бойко), Бибик С. (2017)
Сивокозова Т. - Історія української мови як об’єкт художнього осмислення (2017)
Алфавітник покажчик рубрик збірника "Культура слова" (1967 – 2017) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Вихідні данні (2017)
Андреєва Т. М. - Українські фразеологізми з дієслівно-іменниковою тавтологічною парою (2016)
Афанасьєва О. М. - Комунікативне і смислове навантаження ритуалу в парадигмі сакральне / секулярне (на матеріалі англомовної лінгвокультури) (2016)
Belova A. D. - Ict, branding and advertising in airlines videos (2016)
Білінський Д. Ю. - Рольова асиметрія персонажного мовлення у дзеркалі теорії мовленнєвих жанрів (на матеріалі британської драми ХХ століття) (2016)
Борець А. М. - Особливості перекладу кримінального кодексу Франції як окремого жанру адміністративного стилю французької мови (2016)
Борисенко Н. Д. - Висловлення вибачення в дискурсі британської драми:комунікативно-прагматичний аспект (2016)
Боцман А. В. - Індоєвропейські та спільногерманські корені претерито-презентних дієслів (2016)
Бурбело В. Б. - Граматика і семантика ідентичності у французькій лінгвокультурі (2016)
Василюк О. В. - Світова практика корпоративної культури в Україні: вербальна складова (2016)
Воловик О. П. - Порівняльний аналіз корпоративного дискурсу Starbucks у різних соціальних мережах (2016)
Давидюк Н. О. - Твіт як ендемічний технодискурсивний жанр Твіттер-дискурсу (2016)
Дем’яненко Н. Б. - Фразеологічні трансформації у польській, українській та російській мовах (2016)
Дика Л. С. - Семантичний аналіз турецьких фразеологізмів з колористичним компонентом (2016)
Доканін Ю. Л. - Пірамідальні новинні тексти як спосіб популяризації соціальної реклами (2016)
Дорофеєва М. С. - Постнекласичний тип наукової раціональності у синергетиці перекладу (2016)
Єфименко В. А. - Крос-модальна когезія в кінофільмі (2016)
Задоріжна Н. І. - Просодія персонажного мовлення в казках для молодшого дошкільного віку (2016)
Зимовець Г. В. - Значення локативного компонента в ергонімії (2016)
Іщенко Т. В. - Бінарна опозиція "свій – чужий" у дискредитивній стратегії політичного дискурсу (2016)
Каленська А. С. - Мовна гра у дослідженнях турецьких лінгвістів (2016)
Карабан А. В. - Узусні особливості перекладу українських дериватів із демінутивними суфіксами англійською мовою (2016)
Карабан В. І. - Узус як бар’єр у перекладі з рідної мови іноземною мовою (2016)
Касяненко Д. С. - Юридичний переклад: німецько-український вектор (2016)
Клименко Н. Ф. - Міжмовна комунікація і процеси семантичної інтерференції в добу глобалізації (2016)
Кліментова О. В. - Периферійна зона хоронімів-концептів Україна, Франція та Англія: конотативний аспект (на матеріалі асоціативного експерименту) (2016)
Ковальчук І. В. - Композиційна структура маркування товару (2016)
Кожуховська Ю. В. - Мета як компонент концепту "подорож" у новогрецькій поезії ХХ та ХХІ ст. у лінгвокультурному аспекті (2016)
Комісаров К. Ю. - Категорія граматичного часу у контексті вивчення японської мовної картини світу (2016)
Костюк М. М. - Лінгвопрагматичні особливості наукового дискурсу Освальда Дюкро (2016)
Литовченко Д. - Особливості використання антимусульманських стереотипів у канадському медіадискурсі (2016)
Мазепова О. В. - Культурна схема šekastenafsi (самоприниження) у складі перської системи ввічливості ta’ārof (2016)
Макаревич О. О. - Специфіка реактивних висловлень американських підлітків у комунікативній ситуації "invitation" (на матеріалі американського кінодискурсу) (2016)
Маркелова А. А. - Етносимвол "сонце" в англомовному перекладі поезії Івана Драча "Чорний етюд" (2016)
Материнська О. В. - Меронімія в дзеркалі різних лінгвокультур (2016)
Михайленко О. О. - Науково-історична література у перекладі (2016)
Mischynska I. V. - Sоciolinguistic aspect of preserving cultural diversity by language means (2016)
Наєнко Г. М. - Комунікативно-прагматичні характеристики тексту Агатангела Кримського в полемічному дискурсі початку ХХ століття (2016)
Нікітюк Т. В. - Мовне вираження директивів сучасної турецької мови (2016)
Нікіфорова О. М. - Класифікація текстів у військовому перекладі (2016)
Ніколаєнко Л. І. - Лексикографічна інтерпретація назв емоцій групи "співчуття" у слов’янських мовах (2016)
Павличко О. О. - Специфіка реалізації неологізмів у сучасній німецькій пресі (2016)
Пишньоха О. А. - Специфіка етнокультурних компонентів в оповіданні "Стіни караван-сараю" Ф.Н.Чамлибеля (2016)
Полич Є. В. - Лінгвістична експертиза в контексті розвитку юрислінгвістики (2016)
Попович Н. М. - Давньогрецька богословська термінологія IV століття та її переклад (2016)
Сівков І. В. - Вербалізація концепту монархії в конституційних текстах країн арабського світу (2016)
Смущинська І. В. - Лексико-стилістичні особливості висвітлення подій у зоні АТО на сході україни в міжнародній пресі, Голубець С. В. (2016)
Спотар-Аяр Г. Ю. - Особливості функціонування псевдоперифрастичних форм (2016)
Стасюк О. С. - Жанрова структура парламентського дискурсу Швеції (2016)
Телешун К. О. - Афіксальний спосіб словотвору як продуктивний спосіб творення термінів торгівлі турецької мови (2016)
Тепла О. М. - Лінгвістичний аспект творення власної назви (2016)
Тищенко К. О. - Теоретичні дослідження концепту Батьківщина в українській та зарубіжній лінгвістиці (2016)
Трищенко І. В. - Стилістичні характеристики сучасної антиутопії (на матеріалі роману А. Смейл "Дзвони") (2016)
Фокін С. Б. - Засоби автоматизованого збагачення комп’ютерної перекладацької пам’яті (2016)
Цар І. М. - Неофіційні урбаноніми у молодіжному мовленні м. Києва (2016)
Цилюрик Т. В. - Міграційна криза в соціальній рекламі Великої Британії та Німеччини (2016)
Цурик А. С. - Вербальні засоби впливу в сучасній політичній промові (2016)
Чаюк Т. А. - Концепт play як ціннісний елемент дитячої картини світу (2016)
Шубко В. В. - Епістемічна я-позиція суб’єкта у діалогічному художньому дискурсі Д.Г. Лоуренса (2016)
Ющенко І. О. - Сучасний стан досліджень у галузі термінотворення перської мови (2016)
Іваницька М. - Я любив вас усіх, та найбільше любив Україну: на спомин про професора Тараса Кияка (2019)
Тимченко Є. - Пам'яті Людмили Іллівни Сахарчук (2019)
Білик К. - Богдан Маленький: друг, науковець, викладач, світла людина (2019)
Білик К. А. - До питання лінгвістичного визначення терміна "асоціація" (2019)
Борис Д. П. - Сленг як метамовна варіанта в історичному та зіставному аспектах (2019)
Дяків Х. Ю. - Типологія комунікативних невдач у відеоінтерв'ю українською і німецькою мовами (2019)
Іваненко С. М. - Критична культурологічна публіцистика Людвіга Гаріга про відносини "регіон-федерація-Європа" (2019)
Козловський В. В. - Німецький кон’юнктив і модальне значення "ірреальність" (на матеріалі простого речення) (2019)
Колесник О. С. - Екзистенційні феномени у мові та міфологічному просторі (2019)
Кравченко Н. Г. - Синергетика дискурсу у міжкультурному контексті (2019)
Кучма О. І. - Формування навичок перекладу науковотехнічних текстів: досвід та перспективи (2019)
Lysak M. M. - The structural and semantic properties of compound nouns with somatic components in the German language (2019)
Материнська О. В. - Структура та семантика найменувань частин процесів у німецькій та англійській мовах (2019)
Науменко Л. П. - Ментальна структура субординаційного концепту "work" (Частина 2) (2019)
Павличко О. О. - Гендерна специфіка реалізації категорії інформативності (на матеріалі журналів "Spiegel" і "Brigitte") (2019)
Середа О. М. - Уявлення майбутніх перекладачів про професію та вимоги ринку (2019)
Сойко І. В. - До питання про концепцію сучасного електронного німецько-українського юридичного словника (2019)
Стасюк О. С. - Жанрові ознаки урядової декларації ФРН (2019)
Строганова Г. О. - Антропоморфні метафори німецького економічного медіадискурсу (2019)
Tymchenko Ye. - Der interkulturelle Ansatz in DaF-Lehrwerkserie von hueber "Sicher!" (2019)
Асылбекова Л. У. - К вопросу о проблемах социализации подростков в поликультурной среде (2015)
Білодід В. М. - Особливості впливу освітньої соціалізації: факторна структура основних напрямків (2015)
Венгерова О. М. - Динаміка проявів честі та гідності у студентів різних напрямків навчання в умовах трансформації суспільства, Луценко О. Л., Зуєв І. О. (2015)
Галан Ю. В. - Гендерна соціалізація як одна із причин маргіналізації особистості в сучасному світі (2015)
Гринців М. В. - Психологічний аналіз особливостей усвідомленої саморегуляції майбутніх практичних психологів у процесі навчально-професійної діяльності (2015)
Гулько Г. О. - Роль мотивації досягнення в процесі соціалізації обдарованого підлітка, Лісова А. С. (2015)
Гура Т. Є. - Професійне мислення: механізм успішної/невдалої соціалізації фахівця (2015)
Данильченко Т. В. - Структура суб'єктивного соціального благополуччя особистості (2015)
Дідух М. Л. - Дія механізмів психологічного захисту на етапі етнічної соціалізації та механізмів індивідуації в процесі суб'єктно-вчинкової активності (2015)
Дубовик М. О. - Методологічні проблеми дослідження сексуальної сфери осіб з розладами аутистичного спектра (2015)
Єзерська Н. В. - Механізми соціалізації обдарованих підлітків в спеціалізованих закладах інтернатного типу (2015)
Жиенбаева Н. Б. - Структурно-функциональная модель социализации личности школьника в условиях перехода на 12-летнее обучение (2015)
Жизномірська О. Я. - Психологічні проблеми соціалізації в процесі утвердження сучасної учнівської молоді (2015)
Ипатов А. В. - Психокоррекционная программа социализации аутодеструктивных подростков с проблемами общения (2015)
Іванова Є. О. - Відображення сімейної ситуації як фактор розвитку емоційного інтелекту підлітка (2015)
Іващенко А. С. - Особливості психокорекційної роботи із сімейною системою в межах клієнт-центрованої терапії (2015)
Караваєва В. А. - Теоретичний аналіз проблем ліні та роботоголізму як різних типів ставлення людини до праці (2015)
Коськіна Д. О. - Смисложиттєві орієнтації одружених осіб в контексті їх функціонально-рольової взаємодії (2015)
Купіна Н. В. - Діагностування професійного самовизначення випускників загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Лаптєва Г. Р. - Духовно-особистісний підхід в дослідженні духовної самореалізації майбутніх психологів в умовах освітньої соціалізації (2015)
Лукомська Ю. О. - Організаційна культура як чинник інноваційної готовності персоналу закладів неформальної освіти (2015)
Льовочкіна О. В. - Переживання самотності у підлітковому віці (2015)
Марциняк-Дорош О. М. - Вплив рівня змісту життя на формування образу власного я у жінок з надмірною вагою та ожирінням (2015)
Москаленко В. В. - Соціально-психологічні особливості економічної соціалізації та економічної культури особистості (2015)
Поспєлова С. В. - Соціалізаційні чинники формування гендерно-рольової поведінки дівчат (2015)
Рибалка В. В. - Генераційний фактор у соціалізації особистості та формуванні духовної єдності суспільства (2015)
Семіченко В. А. - Трансформація ціннісних орієнтацій студентів в умовах суспільної кризи, Чумак А. В. (2015)
Такмакова М. Ю. - Вплив стилю прихильності на особливості побудування міжособистісних стосунків у дівчат (2015)
Тапалова О. Б. - Мотивационная направленность профессиональной социализации студента (2015)
Таран Т. В. - Психологічна травма як чинник виникнення психічних розладів (2015)
Терлецька Л. Г. - Усвідомлення як засіб досягнення особистістю гарного життя (2015)
Ягіяєв І. І. - Соціальні чинники психологічного благополуччя нерелігійних людей (2015)
Вихідні дані (2015)
Єрмоленко С. - Думки понад часом (2018)
Єрмоленко С. - Філософія мови Олеся Гончара (2018)
Сологуб Н. - "Далекі вогнища" мовотворчості Олеся Гончара (2018)
Коць Т. - Історія літературної мови в "Письменницьких роздумах" Олеся Гончара (2018)
Мех Н. - Роман Олеся Гончара "Собор" як вияв "устремління людини до вічності" (2018)
Ганжа А. - Мовний портрет Олеся Гончара в українській кінодокументалістиці (2018)
Мамич М. - Вогник чистого серця, або мовотворчість Олеся Гончара на сторінках журналу "Радянська жінка" (2018)
Синиця А. - Інтерпретація прецедентного імені в публіцистиці Олеся Гончара (2018)
Мацько Л. - Лінгвостилістична макроструктура роману Олеся Гончара "Твоя зоря" (2018)
Бибик С. - Ідеалема "пам'ять" у лінгвософії Олеся Гончара (на матеріалі мови роману "Тронка") (2018)
Бойко Н. - Типи лексичних експресивів в ідіолекті Олеся Гончара (2018)
Данилюк Н. - Мовностилістичні засоби ліризму в новелах Олеся Гончара (2018)
Черемська О. - Харківський період мовотворчості Олеся Гончара, Масло О. (2018)
Яценко Н. - "І звідти, з синього неба, білосніжні перла летять..." (кольороназви у новелі Олеся Гончара "Залізний острів") (2018)
Сніжко Н. - Концептуальні домінанти мовосвіту Олеся Гончара (2018)
Самойлова І. - Мова прози Олеся Гончара як об'єкт фразеографії (2018)
Петренко Л. - Слово Олеся Гончара в Cловнику синонімів української мови (2018)
Гончар В. - Дух мусить мати свій суверенітет (спомини про мовний світ Олеся Гончара) (2018)
Кононенко П. - Олесь Гончар і питання української мови (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Вихідні данні (2018)
Ван Ціхуей - Сучасні музично-комп’ютерні технології: суть, роль та значення в сучасній професійній музичній освіті (2019)
Воробйова О. М. - Професійна підготовка майбутнього вчителя біології в контексті завдань компетентнісного підходу (2019)
Друганова О. М. - Актуальність поглядів В. О. Сухомлинського в умовах розбудови нової української школи, Білик В. М. (2019)
Золотухіна С. Т. - Музична освіта школярів у закладах загальної середньої освіти КНР: тенденції та перспективи, Іонова О. М., Лупаренко С. Є. (2019)
Лисенко Н. Г. - Виховання толерантності в учнів шкіл Франції у контексті моральної та громадянської освіти (2019)
Лутаєва Т. В. - Роль науковців Слобожанщини у поповненні інформаційного простору матеріалами просвітницького характеру: регіональний історико-педагогічний підхід, Жукова О. А. (2019)
Пліс В. П. - Сучасні вимоги до підготовки майбутніх учителів-філологів (2019)
Прокопенко А. І. - Аналіз стану підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування візуалізації у професійній діяльності, Житєньова Н. В. (2019)
Прокопенко І. А. - Обґрунтування системи підготовки майбутніх учителів до фасилітаційної взаємодії з учнями закладів загальної середньої освіти (2019)
Сікора В. В. - Інтерактивна компетентність майбутніх учителів фізичної культури: педагогічні умови її формування (2019)
Тарарак Н. Г. - Внесок вітчизняних педагогів у розробку питань підготовки вчителя до виховання молодого покоління (2019)
Ткачук Г. С. - Учіння як базовий елемент технології навчального процесу (2019)
Трухан Г. В. - Фасилітативні вміння сучасного вчителя: суть, структура, місце в системі педагогічної фасилітації (2019)
Хижняк О. О. - Практико-орієнтований підхід у системі професійної підготовки тренера з боксу у закладах вищої освіти (2019)
Черненко А. В. - Інформаційно-цифрова компетентність майбутніх учителів іноземної мови як ключова вимога "Нової української школи" (2019)
Шпак І. О. - Специфіка використання педагогічних технологій при викладанні економічних дисциплін (2019)
Штефан Л. А. - Особливості підготовки жіноцтва у православних монастирях України до духовно-морального виховання молодого покоління (ХІХ – початок ХХ ст.), Каліна К. Є. (2019)
Штефан М. В. - Зміст поняття художньо-продуктивної діяльності дітей старшого дошкільного віку (2019)
Ян Ян - Визначення поняття "педагогічна підтримка" в українській та китайській науковій літературі (2019)
Погодін А. І. - Синтез, вирощування та структурні властивості твердих розчинів (Cu1−xAgx)7GeSe5I, Лучинець М. М., Філеп М. Й., Кохан О. П., Студеняк І. П., Куш П. (2019)
Шуста О. В. - Температурна поведінка краю фундаментального поглинання кристалів CuCr0.3In0.7P2S6, Гуранич П. П., Сливка О. Г., Шуста В. С., Huranych P. (2019)
Погодін А. І. - Електричні властивості композитів на основі твердих розчинів суперіонних провідників (Cu1−xAgx)7SiS5I, Кохан О. П., Ямковий О. О., Сусліков Л. М., Студеняк І. П. (2019)
Рубіш В. М. - Структура стекол і композитів в системі As2S3-Sb2S3-SbI3, Гасинець С. М., Грещук О. М., Макар Л. І., Микайло О. А., Пісак Р. П., Різак І. М., Соломон А. М., Юхимчук В. О., Ясінко Т. І. (2019)
Мазур В. М. - Дослідження збудження ізомерного стану 11/2− ядра 137Ва в реакції (γ, γ')m, Біган З. М., Деречкей П. С., Симочко Д. М. (2019)
Пилипчинець І. В. - Двошарові мішені для формування пучків високоенергетичних фотонів на електронному прискорювачі – мікротроні М-30, Парлаг О. О., Маслюк В. Т., Лендел О. І., Романюк М. І., Мегела І. Г., Турховський О. М. (2019)
Хомич І. А. - Радіаційні проблеми функціональних випробувань обладнання АЕС на електрофізичній установці ІЯД НАН України, Ковалінська Т. В., Сахно В. І. (2019)
Lazur V. Yu. - Matrix elements of the dipole-dipole interaction between two two-level atoms distanced arbitrarily from each other, Myhalyna S. I., Reity O. K., Rubish V. V., Karbovanets M. I. (2019)
Haysak A. I. - On the singular solution of Schrödinger equation for the hydrogen atom, Haysak I. I. (2019)
Симулик В. М. - Різноманіття підходів до питання про виведення рівняння Дірака, Заяць Т. М. (2019)
Євич М. Я. - Перезарядка у двічі збуджені стани при повільних іон-молекулярних зіткненнях, Карбованець М. І. (2019)
Симулик В. М. - Опис поздовжніх електромагнітних хвиль рівняннями Максвелла, Заяць Т. М. (2019)
Bence N. - Pomeron models at LHC energies, Lengyel A. I., Tarics Z. Z. (2019)
Кудак В. І. - Порівняння точностей положень геосинхронних об’єктів різним програмним забезпеченням, Шакун Л. С., Періг В. М., Саваневич В. Є. (2019)
Кожухов А. М. - Оценка состояния космических аппаратов типа CubeSat по оптическим наблюдениям (на примере КА ARKYD 6A), Рыщенко С. В., Дементьев Т. А., Епишев В. П., Мотрунич И. И., Найбауэр И. Ф., Периг В. М., Кудак В. И., Кожухов Д. М., Пискун О. Н. (2019)
Prytulska N. - International standard ISO 19011:2018: perspectives of implementation, Antiushko D., Gusarevich N. (2019)
Осієвська В. - Формування якості ковдр з об’ємними наповнювачами, Михайлова Г., Галько С. (2019)
Божко Т. - Ринок соусної продукції: детермінанти розвитку в Україні, Дончевська Р., Шаповалова Н. (2019)
Галиш В. - Сорбційні властивості лігноцелюлозних відходів переробки цукрової тростини, Пасальський Б., Чикун Н. (2019)
Мережко Н. - Експлуатаційні властивості бензинів з багатофункціональними добавками, Ткачук В., Зінченко О. (2019)
Караваєв Т. - Водно-дисперсійні фарби: комплексна оцінка якості, Осика В., Золотарьова О. (2019)
Кудряченко В. - Волокнистий активований вуглецевий матеріал багатоцільового призначення, Колосов О., Мазур Л. (2019)
Сидоренко О. - Формування споживних властивостей рибних напівфабрикатів із додаванням креветки, Петрова О. (2019)
Бойко М. - Крафтова технологія світлого пива (2019)
Чернишев Д. - Застосування методу скінченних елементів в практиці організаційно-технологічного моделювання девелоперських проектів, Дружинін М., Шпакова Г. (2019)
Хохлін Д. - Розвиток системи категорій технічного стану будівель і споруд та їх конструкцій (2019)
Кріпак В. - Методи розрахунку залізобетонних монолітних перекрить з порожнистими вкладишами, Колякова В., Скопець В. (2019)
Михайловський Д. - Аналіз існуючих методик розрахунку панелей з перехресно-клеєної деревини за другим граничним станом, Комар А. (2019)
Козак О. - Розрахунок вузлів монолітних рам з напружуваною арматурою на бетон в розрахунковому комплексі "Ліра-САПР" (2019)
Журавський О. - Проект бетонної каное, армованої композитною арматурою, Тимощук В., Журавський Д. (2019)
Кріпак В. - Експериментальні дослідження багатопорожнистих монолітних плит перекрить, Антонов Р. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2019)
Найдич Ю. В. - Памяти ученого. Юрий Владимирович Найдич (2019)
Дуров А. В. - Кинетика дестехиометризации ZrO2- и HfO2-керамик при контакте с активными металлическими расплавами, Красовский В. П., Найдич Ю. В. (2019)
Красовский В. П. - Смачивание нанесенных на кварцевое стекло и алюминиевый сплав нанопокрытий Cu и Ti—Cu расплавами олова и индия, Костюк Б. Д. (2019)
Марек І. О. - Нанокристалічні порошки системи ZrO2—Y2O3—CeO2 для біоінертних покриттів, Рубан О. К., Редько В. П., Гетьман О. І., Марценюк І. С., Дуднік О. В. (2019)
Смирнова-Замкова М. Ю. - Синтез і властивості нанокристалічного порошку евтектичного складу системи Al2O3—ZrO2 (Y2O3, СеО2), Рубан О. К., Биков О. І., Хоменко О. І., Дуднік О. В. (2019)
Григоренко М. Ф. - Властивості, структура, способи одержання матеріалів на основі оксиду індію та їх практичне застосування у технологіях напівпровідникової та електронної техніки (Огляд), Черніговцев Є. П. (2019)
Кублій В. З. - Властивості фаз у багатих на молібден сплавах системи Mo—Ni—B та сплавах із вмістом бору 40–43% (ат.), Уткін С. В., Бондар А. А. (2019)
Габ І. І. - Кінетика диспергування під час відпалу у вакуумі тонких подвійних хромомідних плівок, нанесених на оксидні матеріали, Стецюк Т. В., Костюк Б. Д. (2019)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості сплавів системи In—Tb (Er, Lu), Дуднік А. С., Кудін В. Г., Романова Л. О., Подопригора Н. В. (2019)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості сплавів систем Sn—Tb (Er, Lu), Козорєзов А. С., Кудін В. Г., Романова Л. О., Подопригора Н. В. (2019)
Судавцова В. С. - Термодинамічні властивості сплавів системи Al—Er, Романова Л. О., Кудін В. Г., Макара В. А. (2019)
Адамовский А. А. - Трение сверхтвердых материалов по сверхтвердым: природного алмаза по материалам на основе кубического нитрида бора, Костенко А. Д. (2019)
Красовський В. П. - Вивчення впливу металевих наноплівок на адгезійні властивості та міцність паяних з’єднань оксид кремнію/алюмінієвий сплав, Костюк Б. Д., Красовська Н. О. (2019)
Журавлёв В. С. - О влиянии легирования припоя ПСр72 никелем на капиллярные и контактные процессы при пайке неметаллических материалов на основе Al2O3 со сплавами титана, Сидоренко Т. В., Коваль А. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Андрушко М. В. - Обґрунтування методів аналізу та обробки вимірювальної інформації під час випробувань, Кузнецов В. О., Ратушний С. В. (2019)
Альошин Г. В. - Використання методу сепарабельного програмування для рішення багатомірних задач, Коломійцев О. В., Кітов В. С., Олійник Р. М., Цілина С. В., Живець Ю. М. (2019)
Аркушенко П. Л. - Архітектура віртуального вимірювального приладу для випробувань бойових броньованих колісних машин, Борщ В. В., Вервейко О. І., Коваленко А. В. (2019)
Аркушенко П. Л. - Аналіз сучасного стану системи метрологічної експертизи озброєння та військової техніки (2019)
Башинський В. Г. - Рекомендації щодо практичної реалізації моделі формування раціонального складу засобів вимірювань мобільного полігонного вимірювально-обчислювального комплексу під час проведення випробувань, Добришкін Ю. М., Собора А. І., Стригун В. В. (2019)
Башинський В. Г. - Підвищення енергоефективності та оптимізації за швидкодією систем запуску газотурбінних двигунів вертольотів, Денисов О. І., Бурсала О. Л., Бурсала О. О., Шаповалов О. Л. (2019)
Борщ В. В. - Обгрунтування переліку параметрів та характеристик бойових броньованих машин, які підлягають вимірюванню віртуальним приладом у ході випробувань, Вервейко О. І. (2019)
Бурсала О. Л. - Безпілотні літальні апарати повітряного бою, Горошко Д. О., Кульба П. П., Чуприна В. М. (2019)
Голуб В. М. - Композиційні матеріали в модернізації літальних апаратів, Чередніков О. М. (2019)
Голуб В. М. - Проблеми аналізу експлуатаційної надійності авіаційної техніки, Бурсала О. Л., Жданюк М. М. (2019)
Голуб В. М. - Деякі питання аналізу експлуатаційної технологічності, Жданюк М. М., Бояров В. Т. (2019)
Дмитрієв В. А. - Узагальнення методичного забезпечення оцінки характеристик, що визначають безпеку застосування парашутних систем для повітряного десантування (2019)
Доманов І. О. - Напрямки розвитку системи військового радіозв’язку, Камак Д. О., Троцик С. М., Скиба О. В., Бритов Д. М. (2019)
Камак Д. О. - Використання хибних мікробазових станцій та фемтосот в інтересах підрозділів інформаційно-психологічних операцій Збройних Сил України, Скиба О. В., Троцик С. М., Доманов І. О., Богучарський В. В. (2019)
Козир А. Г. - Аналіз факторів, що визначають пріоритетність обрання наземних цілей під час антитерористичної операції, Башинський Д. В. (2019)
Кудрящов В. Є. - Модель протиповітряного бою як елемент системи управління вогнем підрозділами військ протиповітряної оборони Сухопутних військ, Коломійцев О. В., Машталір В. В., Опенько П. В., Олійник Р. М. (2019)
Кукобко С. В. - Методика розрахунку пеленгаційних характеристик голівки самонаведення зенітної керованої ракети 9М38М1, Ветошкін О. Г., Мирюгін В. І. (2019)
Лаппо І. М. - Стосовно питання забезпечення компетентності випробувальних лабораторій в контексті змін у сфері технічного регулювання, Кулинич C. П., Геращенко М. О., Червотока О. В. (2019)
Ляшенко В. А. - Методика оцінки ефективності захисту кабельних ліній і радіоелектронних засобів стаціонарних пунктів управління від зовнішнього електромагнітного впливу (2019)
Нестеренко С. О. - Застосування байєсівських мереж довіри в процедурах технічної діагностики безпілотних авіакомплексів, Башинська О. О., Геращенко М. М., Камак Ю. О. (2019)
Нікітченко В. І. - Вимоги до стрілецьких систем класу PDW для озброєння членів льотних екіпажів Повітряних Сил Збройних Сил України, Калетнік С. А., Бутенко О. М. (2019)
Нікітченко В. І. - Аналіз сучасного стану та перспектив розвитку високоточних авіаційних засобів ураження, Кірдей Л. М., Гордєєв С. М. (2019)
Павленко А. Г. - Підхід до обґрунтування вибору методу порівняльного аналізу для оцінки технічного рівня складних технічних систем військового призначення (2019)
Решетило В. О. - Особливості застосування супутникових методів визначення нормальних висот точок земної поверхні, Кіпріянов О.Л., Кузнецов В.О. (2019)
Рудніченко С. В. - Підхід до побудови навчально – тренувального комплексу вертольота МИ – 24ПУ1, Геращенко М. М., Камак Ю. О. (2019)
Феденько В. М. - Методика оцінювання ефективності розробки чи удосконалення методів, які використовуються для визначення льотно-технічних характеристик літальних апаратів, Бурсала О. Л., Чуприна В. М. (2019)
Цілина С. В. - Можливість застосування радіолокаційних засобів при створенні системи охорони місць зберігання боєприпасів, Шупило Р. М., Петрів Л. С. (2019)
Шейн І. В. - Вивчення можливостей інтегрування бортових комплексів захисту до складу перспективного комплексу бортового обладнання повітряного судна за допомогою мультиплексних систем управління та контролю інформаційним обміном, Андрєєв К. В., Самойленко О. В. (2019)
Наукові редактори (2019)
Шекера О. Г. - Підходи до планування закладу охорони здоров'я відповідно до стандарту"Quality menegement sisstem - ENISO9001:2015 tor healthcare", Круть А. Г., Горачук В. В. (2019)
Babinets L. S. - The effect of endotoxicosis on the formation of the pancreas exocrine insufficiency in patients with primariosteoarthritis, Halabitska I. M. (2019)
Кухарчук Х. М. - Клініко-епідеміологічні особливості субклінічного гіпотиреозу в осіб молодого віку (2019)
Бондаренко Т. М. - Рівень циркулюючих імунних комплексів і фагоцитарної активності моноцитів у пацієнтів із сезонним алергічним ринітом, який має перебіг на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Назар О. В. (2019)
Наукові редактори (2019)
Tsymbaliuk V. - Approaches to Improving Scientific Planning Coordination and Evaluation of Expected Scientific Outcomes, Medvedovska N., Shekera O., Ovsiannikova L. (2019)
Snyuk I. V. - Pathophysiological аssociation of a functional constipation and metabolic disorders. Perspectives of pharmacocorrection of digestive system disorders by plant fibers as an example of the use of european Plums, Bashar Ali Al-Sahlanee, Shovkova O. V. (2019)
Кухарчук Х. М. - Особливості ліпідного обміну та товщини комплексу інтима-медіа у пацієнтів молодого віку з субклінічним гіпотериозом (2019)
Бондаренко Т. Н. - Вплив імуноактивного препарату "Іммодін" на показники клітинного та гуморального імунітету у хворих на алергічний риніт з сенсибілізацією до пилку амброзії, що має перебіг на тлі хронічного безкам'яного холециститу, Літус В. І., Кузнєцова Л. В., Назар О. В., Кузнєцов О. Г. (2019)
Терешкін К. І. - Особливості клінічного перебігу, діагностики та прогнозування перебігу остеоартрозу при різних варіантах поліморфізму гена рецептора вітаміну Д, Черкашина Л. В. (2019)
Закон України "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Хотинська-Нор О. З. - Стабільність судової системи у світлі її реформування: гносеологічний вимір (2016)
ГолубєваВ. О. - Загальна характеристика нормативно-правового регулювання електронної комерції в Україні, Голубєва А. О. (2016)
Мохнюк Р. Г. - Прощення боргу на стадії виконавчого провадження. Проблеми правового регулювання (2016)
Очкуренко С. В. - Застосування аналогії закону та субсидіарне застосування цивільного законодавства до фінансових відносин (2016)
Вереша Р. В. - Вина і кримінальна відповідальність: основні аспекти співвідношення (2016)
ГончаренкоВ. Г. - Підозра й обвинувачення: семантика і правовий статус, Гончаренко С. В. (2016)
Ковтун О. М. - Екологічна шкода як обставина, що підлягає доказуванню під час розслідування злочинів проти довкілля (2016)
Котюк І. І. - Актуальні аспекти гарантій дотримання прав людини, пов’язаних з її смертю (постановка проблеми), Стельмащук О. В. (2016)
Прокопанич Г. К. - Деякі проблеми суддівської незалежності у світлі принципу гласності, Саєнко О. Г. (2016)
Хмелевська Н. В. - Роль відновного правосуддя під час надання професійної правничої допомоги неповнолітнім (2016)
Горяна Т. М. - Проблеми правозастосування в Україні Декларації з прав дитини 1959 року (2016)
Колесник В. А. - Залучення експерта сторонами кримінального провадження на стадії досудового розслідування (2016)
Гора І. В. - Актуальні проблеми судово-експертного забезпечення судочинства в Україні (2016)
Ходанович В. О. - Проведення негласних процесуальних дій за кримінально-процесуальним законодавством Німеччини, Швейцарії та Франції (2016)
СисоєнкоГ. І. - Тимчасове вилучення та арешт майна, Козачук К. О. (2016)
Бояров В. І. - Прокурорський нагляд у кримінальних провадженнях про кримінально-карані прояви екстремізму (2016)
Кашканова Н. Г. - До питання правового статусу піддослідного та дослідника в медико-біологічному експерименті (2016)
Ходанович О. В. - Проблеми й перспективні напрями розвитку судово-психологічної експертизи "моральної шкоди" (2016)
Попович І. І. - Використання криміналістичних методів при встановленні відносної давності виконання реквізитів документа (2016)
Мельничук О. - Визначення міського правового простору та правового статусу городян (2016)
Щебетун І. С. - Участь громадськості у здійсненні місцевого самоврядування (2016)
Нове керівництво для авторів (2016)
Бойко І. П. - Проблемні питання інженерного захисту берегів штучних морів і річок їх басейну (2014)
Сєдін В. Л. - Вплив вдавлювального навантаження на деформативність основ буроін’єкційних паль, Бікус К. М., Мельник А. М. (2014)
Сєдін В. Л. - Взаємодія основи і споруди при аналізі сейсмостійкості на прикладі головного корпусу АЕС, Загільський В. А., Ефіменко А. Г. (2014)
Підлуцький В. Л. - Чисельне моделювання випробування грунтів палями при розрахунку фундаментів висотних будинків (2014)
Жук В. В. - Числове моделювання взаємодії елементів системи "основа – фундамент – надземна частина будівлі" в умовах будівництва на підроблюваних територіях при дії сейсмічних навантажень, Сахаров В. О., Корнієнко М. В., Голуб В. П., Диптан Т. В. (2014)
Корнієнко М. В. - Визначення несучої здатності палі великого діаметру за результатами статичних випробувань і за нормативними документами, Заварзіна Ю. І. (2014)
Бойко І. П. - Визначення несучої здатності бурових паль в піщаній основі, Гаврилюк О. В. (2014)
Корнієнко М. В. - Інженерно-геологічні вишукування на території міста Чернігова протягом ХVІІІ - ХХ ст., Корзаченко М. М. (2014)
Носенко В. С. - Напружено-деформований стан фундаментів висотного будинку із урахуванням аварійних впливів (2014)
Корнієнко М. В. - Вплив методики обробки результатів дослідження грунту при стисканні на величину модуля деформації, Пятков О. В., Поклонський С. В. (2014)
Цимбал С. Й. - Розрахунок пальового фундаменту із таврових паль за деформаціями основи, Малишев О. В., Бугримов В. М. (2014)
Сахаров В. О. - Варіант явного методу для ефективного розв’язання нелінійних задач геотехніки (2014)
Петренко Е. Ю. - Математична модель ерозії грунтів в зоні глобальної техногенної дії, Солодей І. І., Махді Гарханлу М. (2014)
Вихідні дані (2014)
Василенко В. С. - Сповідь жертви й інтонація помсти: голод, терор і письмо (2019)
Хороб С. І. - Леонід Білецький – історик української літератури (2019)
Мафтин Н. В. - Окриленість словом: науковий універсум Степана Хороба (2019)
Томоруґ-Знаєнко М. Т. - Відновлення Себе через історію і міф: "Маруся Чурай" Ліни Костенко (2019)
Набитович І. Й. - Євген Маланюк і Дарія Віконська. Мистецька трансформація історії княжого роду Федоровичів у поемі "Побачення" (2019)
Насмінчук Г. Й. - Роман А. Любки "Твій погляд, Чіо-Чіо-Сан": кримінальний сюжет крізь оптику сценічного дійства (2019)
Рябченко М. М. - Комбатантська проза в сучасній українській літературі: жанрові та художні особливості (2019)
Сулима В. І. - До питання про історико-літературний та релігійно-філософський контекст одного поетичного твору Кирила Транквіліона Ставровецького (2019)
Бойко Н. Т. - О. Кониський та О. Барвінський: до історії співпраці (2019)
Боронь О. В. - Про датування Шевченкової сепії "У юрті" (2019)
Ковалів Ю. І. - Михайло Григорів. Ольга-Олександра Дучимінська (2019)
Левицький В. А. - Йогансен і дисертація про метеликів (Астапенко І. Шампанське – пиво – шампанське) (2019)
Пастух Т. Т. - Містичне поле письма Ігоря Скрипника (Скрипник І. Поза сценою українських революцій) (2019)
Герасименко Н. В. - Переможець трощі (Шкляр В. Троща) (2019)
Кіраль С. С. - "В таких людей треба вчитися любові і відданості науці" (Карпінчук Г. Михайло Новицький-шевченкознавець: до 125-річчя від дня народження) (2019)
Харчук Р. Б. - Восьмий шевченкознавчий семінар (2019)
Бойко І. П. - Польові методи випробування паль статичними навантаженнями (2015)
Жук В. В. - До розрахунків спільної роботи будівлі з грунтовою основою в умовах нерівномірних деформацій, Підлуцький В. Л. (2015)
Зоценко М. Л. - Досвіт геотехнічного проектування та моніторинга будівництва висотних будівель у зоні підземних виробок, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Митинський В. М., Бараник С. В., Чепелєв В. Т. (2015)
Моргун A. C. - Числове дослідження за МГЕ взаємодії групи паль при дії вертикальних статичних навантажень, Меть І. М., Ніцевич А. В. (2015)
Носенко В. С. - Моделювання напружено-деформованого стану гнучких підпірних стін з використанням різних методик розрахунку, Кривенко О. А. (2015)
Адаменко В. М. - Чисельне моделювання напружено-деформованого стану монолітного ребристого перекриття силосу (2015)
Цимбал С. Й. - Розрахунок осідання основи фундаментів неглибокого закладання за межами лінійної залежності з урахуванням бічного розширення ґрунту, Малишев О. В. (2015)
Підлуцький В. Л. - Формування напружено-деформованого стану основи при зведені комплексу висотних будинків (2015)
Петраш Р. В. - Буросмесительная технология для изготовления фундаментов под социальное жилье (2015)
Скочко В. І. - Формоутворення та визначення компонентів напружено-деформованого стану плоских шарнірних ферм, Скочко Л. О. (2015)
Корнієнко М. В. - Проблеми, що виникають при обстеженні історичних малоповерхових будівель на прикладі будинку полкової канцелярії в чернігові, Корзаченко М. М., Завацький С. В., Павленко В. В. (2015)
Носенко В. С. - Вибір раціонального варіанту пальового фундаменту висотного будинку (2015)
Корниенко Н. В. - О лабораторном исследовании свойств грунтоглиноцементной смеси, используемой для закрепления песков, Абед С. Ф. (2015)
Підлуцький В. Л. - Порівняння несучої здатності паль в пісках середньої крупності, визначеної за різними методиками, Жук В. В., Гаврилюк О. В. (2015)
Махди Гараханлу М. - Экспериментальное изучение эрозионного смыва грунта в лабораторных условиях (2015)
Вихідні дані (2015)
Брюховецький В. С. - Засновок концепції "безґрунтовності" Віктора Петрова (2019)
Омельчук О. Р. - Володимир Коряк і його критика культури (2019)
Ткаченко Р. О. - Мотив надії у творчості Миколи Бажана (2019)
Іскорко-Гнатенко В. М. - Сторінками київського життя Олени Пчілки (до 170-річчя від дня народження) (2019)
Пчілка О. - Слово про Панаса Мирного (вступне слово і примітки Лукаша Скупейка) (2019)
Боронь О. В. - Магазин фарб "коло Академії художеств" (з коментарів до Шевченкового листа від 8 жовтня 1856 року) (2019)
Прокіп В. А. - Світлини з минулого (2019)
Ковалів Ю. І. - Андрій Чужий. Сергій Пилипенко. Любов Яновська (2019)
Вербич В. О. - Художня правда Йосипа Струцюка: ключ до української сутності (2019)
Герасименко Н. В. - Ярослава Павличко. Мистецтво мовчання і немовчання (2019)
Рарицький О. А. - Мемуари білоруської шляхтянки XVIII ст. як свідчення зародження європейського роману (Русєцька де Пільштин С. Відлуння світу. Історія подорожей та пригод мого життя) (2019)
Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка за 2018 р. (підготувала Тетяна Стальна) (2019)
Мороз Л. З. - "Я вірю в щасливу національну будущину України" (Павличко Дмитро. Спогади. – Т. 4) (2019)
Гайнічеру О. І. - Глибоке дослідження про основоположника сучасного румунського роману (Носенко Т. Романи Лівіу Ребряну. Динаміка художнього мислення; Nosenko T. Romanele lui Liviu Rebreanu. Dinamica viziunii artistice) (2019)
Ц. Б. Читання пам’яті Віктора Дудка (2019)
Левицький В. А. - Краківські таємниці Серафікуса: конференція, присвячена до робку Віктора Петрова (2019)
Моклиця М. В. - Наукова конференція "Олена Пчілка в літературному процесі кінця ХІХ – початку ХХ століття" (2019)
Лапій М. М. - "Поезії дивнії чари": Франкове віршотворення. П’ятий франкознавчий пленер Інституту Івана Франка НАН України на Гуцульщині (2019)
Хороб С. Сторінки історії української драматургії кінця ХІХ - початку ХХ ст. (2019)
Олексій Іванович Неживий (2019)
Івашків В. М. - Пантелеймон Куліш – "перший справді національний писатель український" (2019)
Нахлік Є. К. - Письменники – провідники нації: типологічні зближення І. Франка з П. Кулішем (2019)
Федорук О. О. - Цензурна історія "Чорної ради" П. Куліша. Вступ до проблеми (2019)
Назаренко М. Й. - Опис некрополя в "Чорній раді": питання про джерела (2019)
Лановик М. Б. - "Східні поеми" П. Куліша на перехресті азіатського містицизму і європейського романтизму, Лановик З. Б. (2019)
Брайко О. В. - Колористичні засоби художньої виразності в прозі Володимира Дрозда (2019)
Боронь О. В. - Утрачений аркуш Шевченкового альбому 1858 – 1859 рр. із пісенькою про Йоганна Ізлера (2019)
Ковалів Ю. І. - Едвард Стріха. Володимир Булаєнко. Марія Галич. Григор Лужницький (2019)
Царук А. П. - Болісна вертикаль Ігоря Павлюка (Павлюк І. Перевізник мрій: книга лірики) (2019)
Голод Р. Б. - Дефіцитні "Зґарди" (Власта Власенко. Зґарди) (2019)
Нуньєс О. Г. - Книжка про вічне (Могильницька Г. Імена: поеми) (2019)
Нагуєвицькі читання. - 2019. - №5 (2019)
Волотовська Н. В. - Прогностичне значення динаміки вмісту малонового діальдегіду в нирці щурів на тлі ішемічно-реперфузійного ушкодження кінцівки, Гудима А. А., Вадзюк Н. С. (2019)
Дзюбак С. Р. - Особливості пероксидного окиснення ліпідів у сироватці крові й гомогенатах тканин щурів за умов комбінованого впливу стресових чинників, Орел М. А. (2019)
Ліснянська Н. В. - Особливості системи антиоксидантного захисту щурів за умови дії карагінану на тлі стрептозотоцинового діабету (2019)
Максів Х. Я. - Гематологічні та біохімічні показники у пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень та артеріальною гіпертензією, Марущак М. І. (2019)
Слива А. Ф. - Стан клітинного імунітету в жінок пре- та менопаузального віку з гіперпластичними процесами ендометрія, Сельський П. Р., Кузів О. Є., Слива В. В. (2019)
Ціпкало А. І. - Особливості сестринської допомоги військовослужбовцям й мирному населенню, які перебували в зоні бойових дій, Копаниця О. М., Мялюк О. П. (2019)
Щерба В. В. - Ультраструктурні зміни компонентів пародонта за умови експериментального пародонтиту на тлі гіпертиреозу, Небесна З. М., Усинський Р. С., Корда М. М. (2019)
Ястремська С. О. - Закономірні зміни еритроцитарних, тромбоцитарних і лейкоцитарних індексів та ензимів плазми крові в різних вікових групах інтактних щурів, Петрик Н. М. (2019)
Fedoniuk L. - Healthy population study – opportunities to develop global citizens and health care professionals, Burgess-Pinto E., Yastremska S., Shumka C. (2019)
Бакалець О. В. - Сучасні вимоги до проведення спіро­метрії, Бегош Н. Б., Дзига С. В., Заєць Т. А. (2019)
Килівник В. С. - Застосування інформаційних технологій та креативних середовищ для навчання інтернів, Смірнова В. Л., Панчишин Н. Я. (2019)
Савчук С. О. - Епідеміологія та основні чинники гострого респіраторного дистрес-синдрому, Синицький І. М. (2019)
Хміль М. С. - Синдром полікістозних яєчників як чинник ендокринного безпліддя, Хміль-Досвальд А. С., Хміль С. В. (2019)
Габор В. С. - Економічна складова страхової медицини, Бадюк О. О. (2019)
Мазур Л. П. - Клінічний випадок гіперпролактинемії, поєднаної із підвищенням тиреотропного гормону, Марущак М. І., Наумова Л. В., Крицький Т. І., Данилевич Ю. О. (2019)
Яременко В. М. - Шевченків "Сон" ("Гори мої високії…") в історіософському обрамленні (2018)
Боронь О. В. - Чи належить Тарасові Шевченку малюнок "Мойсей добуває воду"? (2018)
Карпінчук Г. В. - Шевченкознавство Михайла Новицького та Миколи Зерова: історія співпраці вчених (2018)
Дзюба Т. А. - Мухтар Ауезов про духовний і художній світ Тараса Шевченка (на матеріалі літературної критики й публіцистики) (2018)
Кабкова О. В. - Друзки "Холодного дому" Ч. Діккенса в новелістиці В. Тревора (2018)
Сіхарулідзе Н. - Два етюди з грузино-українських літературних взаємин (2018)
Тетеріна О. Б. - Українська перекладознавча думка другої половини ХІХ – початку ХХ століття у проекції сучасної компаративістики (2018)
Зубрихіна О. В. - Композиційні особливості історичної повісті Марка Вовчка "Маруся" (2018)
Козлик І. В. - Українське літературознавство в піввіковій історії наукового журналу "Питання літературознавства" (статистичне дослідження) (2018)
Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець) (2018)
Поліщук Я. О. - Кохання і не-місце |Іванюк О. Амор|т|е (2018)
Царук А. П. - Ораторія лісопису (Сорока П. Де свище Овлур) (2018)
Мориквас Н. - Неквапність слів Віктора Палинського (2018)
Вертій О. І. - Вогненний декалог української літератури від Тараса Салиги (Салига Т. Вогонь, що не згаса) (2018)
Пелешенко Ю. В. - Духовні виміри барокових "місць пам’яті" (Ісіченко Ігор, архиєпископ. Духовні виміри барокового тексту. Літературознавчі дослідження), Пелешенко Н. І. (2018)
Теплий І. М. - Українська вергарніана: підсумки і здобутки (Кравець Я. Український Еміль Вергарн (критика, перегуки, переклади) (2018)
Шмігер Т. В. - Перекладацька спадщина Пантелеймона Куліша як внесок у вироблення сучасної української літературної мови (Danylenko A. From the Bible to Shakespeare: Pantelejmon Kuliš (1819–97) and the Formation of Literary Ukrainian) (2018)
Григорчук Ю. М. - Становлення наукового центру дослідження українського шістдесятництва (2018)
Харчук Р. Б. - Урочиста академія, присвячена 160-річчю Дмитра Івановича Багалія (2018)
Юрій Галіцин. Yuri Gal (Образотворче видання): Гравюра. Ілюстрація. Логоперсонажі (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Content (2019)
Коваленко Є. Л. - Оцінка впливу фотобіомодуляції на ендотеліальну функцію у пацієнтів з артеріальною гіпертензією в умовах гіперурикемії, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В. (2019)
Иванова Ю. В. - Модифицированная фотодинамическая терапия гнойных ран (экспериментальное исследование), Граматюк С. Н., Криворучко И. А., Мушенко Е. В., Абу Шабан ода Салех (2019)
Радько А. С. - Алгоритм комбінованої терапії пацієнтів з вугровою хворобою у коморбідності з функціональними порушеннями гепатобіліарної системи та демодекозом, Мелеховець О. К., Мелеховець Ю. В., Харченко Т. О. (2019)
Михайлусов Р. Н. - Фотодинамическая терапия огнестрельных ран мягких тканей, Негодуйко В. В., Велигоцкий А. Н., Ромаев С. Н., Свириденко Л. Ю. (2019)
Васильева-Линецкая Л. Я. - Низкоинтенсивная лазерная терапия в реабилитации больных ишемической болезнью сердца: обзор доказательных исследований (2019)
Шушляпина Н. О. - Анализ состояния микроциркуляции у больных с патологией внутриносовых структур при респираторно-обонятельных нарушениях (2019)
Вірич П. А. - Фотоінактивація in vitro staphylococcus aureus червоним світлом (660 нм) у присутності метиленового синього, Надтока О. М., Вірич П. А., Куцевол Н. В., Криса В. М., Криса Б. В., Мартинюк В. С. (2019)
Костюк Т. О. - Моніторна демократія як новий історично-зумовлений політологічний феномен (2015)
Гнатко М. М. - Політичний міф як суспільний інтегратор (2015)
Поппер Л. В. - Екологічна ідеологія як транснаціональна екополітична мета доктрина (2015)
Кіянка І. Б. - Популізм і фашизм у Південній Європі: приклад Італії та Іспанії (2015)
Шемшученко Ю. С. - Чинники етнополітичної дезінтеграції розвинених демократій, Кресіна І. О. (2015)
Горбатенко В. П. - Сецесія як інструмент етнополітичної дезінтеграції держави, Стоєцький С. В. (2015)
Дівак В. В. - Боротьба за територіальну цілісність України: пошук шляхів виходу з кризи (2015)
Перегуда Є. В. - Про пріоритетні напрями децентралізації влади в Україні (2015)
Андрущенко Т. В. - Аксіологічні пріоритети та напрями розвитку української освіти (2015)
Кукуруз О. В. - Вплив виборчих систем на кількість політичних партій в Україні (2015)
Явір В. А. - Крах комуністичної ідеології в Україні: заборона КПУ (2015)
Співак М. В. - Ідеологічна тенденція здоров’язбереження у сучасному політикумі (2015)
Мамедзаде В. М. А. - Развитие демократических принципов в Азербайджане в ХХ веке (2015)
Улицька І. І. - Електронні петиції як форма електронної демократії: світовий досвід та проблеми його адаптації в Україні (2015)
Губерт Ю. Г. - Забезпечення і захист прав дітей-сиріт Донецької та Луганської областей в умовах воєнного конфлікту 2014-2015 рр. (політологічний аспект) (2015)
Резек Абуржейла С. А. Е. - Механізми застосування політичного компромісу: досвід держав Європейського Союзу (2015)
Слободян О. Ф. - Воєнна політика: теоретичні засади та прикладні інтерпретації (2015)
Гримська М. І. - Демократія та питання внутрішньої політики у програмах крайніх правих політичних партій в країнах Європи (2015)
Шмігер Т. В. - Джерела перекладознавчої концепції Пантелеймона Куліша (2019)
Крупач М. П. - "Яд спраги" та "яд придушеної ненависті" (Пантелеймон Куліш на державницьких терезах Євгена Маланюка) (2019)
Мовчан Р. В. - "Труди і дні" Валерія Шевчука (до 80-ліття від дня народження) (2019)
Мороз Л. З. - Українська національна ідея у творчості Дмитра Павличка (2019)
У літературі та за її лаштунками: Миколі Ільницькому – 85 (інтерв’ю провела Надія Мориквас) (2019)
Барабаш Ю. Я. - Поетика, структура й сенси замкненого простору ("Повість про санаторійну зону" Миколи Хвильового) (2019)
Приліпко І. Л. - Інокультурні реалії та етнообрази в "Щоденниках" Олеся Гончара (2019)
Василенко В. С. - Реінкарнація пам’яті, або Портрет покоління в інтер’єрі часу: "Діти Чумацького Шляху" Докії Гуменної (2019)
Ковалів Ю. І. - Леонід Пахаревський. Мирослав Кушнір. Аркадій Казка (2019)
Малютіна Н. П. - Літературні 1920-ті крізь призму інтертекстуальності (Скорина Л. В. "Гомін і відгомін": дискурс інтертекстуальності в українській літературі 1920-х років) (2019)
Колкутіна В. В. - Драма як різновид художньої комунікації (Синявська Л. І. Українська драматургія кінця ХІХ – початку ХХ століття: комунікативні стратегії) (2019)
Гулевич Л. О. - VII літературно-мистецька академія "Країна Франкіана" на Дрогобиччині (2019)
Айтматов Ч. Твори // Всесвіт. - 2019. - №1-2 (1081-1082) (2019)
Наталя Ростиславівна Мазепа (2019)
Бойко І. П. - Числове моделювання напружено-деформованого стану фундаменту різнорівневого висотного комплексу в м. Києві, Носенко В. С. (2015)
Сахаров В. О. - Сучасні методики дослідження динамічних задач взаємодії елементів системи "основа – фундамент - будівля" (2015)
Szajna W.-S. - Problems with the interpretation of results of dpl, cptu and dmt tests in non-textbook sandy soil of lacustrine origin, Gontaszewska A. (2015)
Vanicek M. - Monitoring of prague metro ageing – application of geophysical methods, Jirasko D., Vanicek I. (2015)
Кривошеєв П. І. - Перспективи використання міжнародних досягнень в геотехніці для розвитку науки, практики і освіти в будівництві в Україні, Сенаторов В. М. (2015)
Сєдін В. Л. - Шкала оцінювання активності тектонічних розломів земної кори за інтенсивністю радоновиділення – застосування для об'єктів АЕС, Бауск Є. А., Ульянов В. Ю., Бікуc К. М. (2015)
Бойко І. П. - Дослідження перерозподілу зусиль у фундаменті при різних варіантах розташування паль, Підлуцький В. Л. (2015)
Бойделл К. - Торгово-розважальний центр "Лук'янівка": геотехнічні аспекти, Винников Ю. Л., Харченко М. О., Марченко В. І., Яковенко М. В. (2015)
Річардс Д. - Торгово-розважальний центр "Лук'янівка": геотехнічні рішення, Зоценко М. Л., Харченко М. О., Гудімов О. О., Жарий С. О. (2015)
Корнієнко М. В. - Про ефективність закріплення котлованів екраном з мікропаль, Павленко П. В., Ращенко А. М., Воробйова Н. В. (2015)
Doubrovsky M. P. - Numerical and physical modeling of u-shape sheet piles behavior, Meshcheryakov G. N. (2015)
Тугаенко Ю. Ф. - Определение характеристик сопротивления грунтов по результатам их испытания сваями, Ткалич А. П., Логинова Л. А., Бондаренко А. В., Шеховцов В. И. (2015)
Савицький О. А. - Динаміка фундаменту на шарі водонасиченного ґрунту (2015)
Шаповал А. В. - К вопросу точности определения напряженно – деформированного состояния строительных конструкций на грунтовом основании с использованием метода конечных элементов, Нестерова Е. В., Шаповал В. Г., Бойко И. Л., Абдулхуссейн Р. М. (2015)
Шокарев В. С. - Експериментальні дослідження впливу технологічних факторів на процес формування горизонтальних ґрунтоцементних армоелементів, Степура І. В., Самченко Р. В., Юхименко А. І. (2015)
Новський О. В. - Визначення деформативних властивостей вапняку-черепашнику, Вівчарук В. В., Єресько О. Г. (2015)
Usakovsky S. B. - Consideration of incompleteness of baseline information and inaccuracy of computational method in reliability assessment of building footings and foundations (2015)
Самородов А. В. - Усовершенствование методики определения сил отрицательного трения грунта по результатам испытаний натурных свай, Табачников С. В., Найдёнова В. Е., Муляр Д. Л. (2015)
Винников Ю. Л. - Геотехнічні властивості штучних основ із розкривних малозв'язних ґрунтів, Харченко М. О., Лопан Р. М., Манжалій С. М. (2015)
Галінський О. М. - Визначення напружено-деформованого стану горизонтального протифільтраційного екрану під спорудою, Максименко В. П. (2015)
Тугаенко Ю. Ф. - Определение характеристик уплотнения в основаниях фундаментов по изменению емкостей фаз и фазовых компонентов, Марченко М. В., Логинова Л. А. (2015)
Ремез Н. С. - Чисельне моделювання динамічної взаємодії сейсмовибухової хвилі з грунтовою основою та будівлею (2015)
Митинский В. М. - Строительство на площадке в условиях наличия подземных выработок (катакомб), Черкез Е. А., Пронин К. К., Чепелев В. Т. (2015)
Блащук Н. В. - Визначення модуля деформації основи, армованої вертикальними елементами, Маєвська І. В. (2015)
Мишурова М. Г. - Влияние температуры силикатных растворов пониженной плотности на некоторые параметры закрепленных массивов просадочного грунта, Бронжаев М. Ф. (2015)
Корниенко Н. В. - Оптимизация закрепления грунтового основания фундамента буросмесительной технологией по результатам численного моделирования, Жук В. В., Абед С. Ф. (2015)
Біда С. В. - Зсувні процеси на схилах річкових долин, складених лесовими ґрунтами (на прикладі полтавського лесового плато), Великодний Ю. Й., Підрійко К. В., Ягольник А. М. (2015)
Корнієнко М. В. - Про можливість регульованого підходу при віброущільненні грунтів, Голенков Г.М., Голуб В. П., Ковальчук А. В. (2015)
Арешкович О. О. - Раціональні конструкції огородження котлованів (2015)
Petrenko E. Yu. - Numerical calculations soil deflected mode research on the landslide-prone territories, Kornienko M. V., Gharakhanlouo M. M. (2015)
Крысан В. И. - Применение грунтоцементных элементов при строительстве и реконструкции железнодорожных насыпей, Крысан В. В. (2015)
Лебеда О. Ф. - Особливості підсилення фундаментів пам’ятки архітектури – контори цукрозаводчика харитоненка в м. Суми, Корнієнко М. В., Шепетюк Г. О., Літнарович Є. В., Мовчан В. О. (2015)
Островерх Б. М. - Визначення напружено-деформованого стану та фізико-механічних властивостей зразків ґрунту на приладі кручення, Потапенко Л. С., Рева Т. Л., Савицький О. А. (2015)
Малишев О. В. - Розподіл вертикальних напружень в основі забивних паль круглого поперечного перерізу (2015)
Сєдін В. Л. - Аналіз ндс конструкцій будівель та споруд аес в системі "ґрунтова основа-фундамент-споруда", Загільський В. А. (2015)
Маєвська І. В. - Оптимізація плитних фундаментів за витратами матеріалів, Блащук Н. В. (2015)
Підлуцький В. Л. - Осідання паль різної довжини при зміні кута для визначення розмірів підошви умовного фундаменту, Мушта С. Ю. (2015)
Кичаева О. В. - Деформации зданий и сооружений как результат процессов, происходящих в грунтах основания, Левенко А. М., Убийвовк А. В. (2015)
Корнієнко М. В. - Вплив місцевих інженерно-геологічних умов на влаштування міських приватних малоповерхових будинків, Корзаченко М. М., Шепетюк Г. О. (2015)
Мєшкова І. Ю. - Визначення несучої здатності паль, які випробувані з-під ростверку, Корнієнко М. В. (2015)
Ремез Н. С. - Напружено-деформований стан полігонів твердих побутових відходів з урахуванням грунтової основи та привантаження, Осіпова Т. А. (2015)
Kornienko M. V. - Use of bentonite clay solution to fixing sandy soil, Abed S. F. (2015)
Самородов А. В. - Графоаналитический метод построения линий скольжения в откосах и склонах с учетом влияния местной нагрузки от зданий и сооружений, Лучковский И. Я., Кулишов С. В. (2015)
Корнієнко М. В. - Особливості проектування і влаштування фундаментів приватних житлових будинків в республіці конго (Браззавіль), Ндінга М. Р. (2015)
Вихідні дані (2015)
Жулинський М. Г. - Світло віри Олеся Гончара (роздуми з нагоди 100-річчя від дня народження) (2018)
Абліцов В. Г. - Олесь Гончар: ілюзія і дійсність (фрагменти нотаток із нагоди 100-річного ювілею) (2018)
Тетеріна О. Б. - Роман, який не вдалося "спалити" (до питання рецепції "Собору” О. Гончара) (2018)
Бойко-Блохин Ю. Г. - Спалений роман. "Собор" Олеся Гончара – література з України (переклад з нім. Людмили Тавровської) (2018)
Рудницький Л. І. - Олесь Гончар: Людина і її Місія (переклад з англ. Лесі Гончар) (2018)
Кравець Я. І. - Олесь Гончар промовляє французькою мовою (2018)
Неживий О. І. - "Війнуло земним, неповторним, як сама юність…" (Олесь Гончар – працівник районної газети "Розгорнутим фронтом") (2018)
Сулима М. М. - Олекса Мишанич – цінитель і дослідник української поезії (2018)
Нога Г. М. - Спогад про двох медієвістів (2018)
Листи П. П. Охріменка до О. В. Мишанича (1985 – 1997 роки) (публікація листів, упорядкування та примітки Ярослава Мишанича) (2018)
Астаф’єв О. Г. - Життя у просторі книги (до 70-річчя Ростислава Радишевського), Грицик Л. В., Зимомря М. І. (2018)
Радишевський Р. П. - Українська національна ідентичність у романі "Сузір’я лебедя" Юрія Косача (2018)
Джиджора Є. В. - Середньовічна слов’янська гімнографія: бібліографічний огляд (2018)
28-ма наукова шевченківська конференція у Нью-Йорку (2018)
Сліпушко О. М. - Українські письменники-просвітники про природне право особистості, Щелкунова О. М. (2018)
Ковалів Ю. І. - Олесь Гончар. Ганна Барвінок (2018)
Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець) (2018)
Білоус П. В. - Слово і канон. Студії з літературної медієвістики: Середньовічне повчання. Біографія як міф. Світло і тіні "Слова про Ігорів похід" (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Титул, зміст (2018)
Гончаренко О. В. - Роль інновацій в забезпеченні відтворювального процесу в агропромисловому виробництві, Масляєва О. О. (2018)
Скоцик В. Є. - Організаційно-економічні засади використання технічних засобів сільськогосподарськими підприємствами, Свиноус І. В. (2018)
Пархомець М. К. - Управління виробництвом молока на інноваційній основі як напрям розвитку конкурентоспроможного молочного скотарства у сільськогосподарських підприємствах, Уніят Л. М. (2018)
Брич В. Я. - Конкуренція у сфері житлового будівництва, Гугул О. Я. (2018)
Danylenko-Kulchytska V. A. - Marketing communications of tourist enterprises: system and management aspects, Nahara M. B. (2018)
Валіулліна З. В. - Формування інформаційно-інституційного середовища діяльності корпорацій (2018)
Охота В. І. - Регіональні особливості розвитку туризму в Україні (2018)
Кравчук І. А. - Тенденції та перспективи розвитку економічного середовища формування доданої вартості агропродовольчої продукції, Ракович О. І. (2018)
Дзядикевич Ю. В. - Деякі аспекти землеустрою в Україні, Любезна І. В. (2018)
Боронос В. Г. - Екологічна освіченість суспільства як необхідна складова забезпечення збалансованого еколого-економічного розвитку, Пронікова Ж. С., Тарабан Н. В. (2018)
Нижник І. О. - Доходи як ключовий фактор задоволення продовольчих інтересів домогосподарств: стан та фактори впливу (2018)
Школьний О. О. - Розвиток "зеленого" маркетингу в роздрібній торгівлі продовольчими товарами (2018)
Юркевич Г. Й. - Духовний світ особистості- управлінця (2018)
Чехов С. А. - Економічна сутність і місце ринку насіння олійних культур у системі аграрних ринків (2018)
Ясинська Н. А. - Дослідження структурних зрушень фінансів домогосподарств України (2018)
Давидовська Г. І. - Поняття митних пільг та їх класифікація, Сидор Г. В. (2018)
Лещенко П. А. - Раціональні та адаптивні очікування економічних агентів в контексті монетарної політики в Україні (2018)
Шмигель О. Є. - Екологічний облік як інструмент управління природоохоронною діяльністю підприємства (2018)
Гарна С. О. - Інтелектуальна власність як складова нематеріальних активів підприємства, Шнурко А. М., Дронов І. М. (2018)
Пуцентейло П. Р. - Цифрова економіка як новітній вектор реконструкції традиційної економіки, Гуменюк О. О. (2018)
Бойко О. Г. - Аналіз технологічних інновацій в системі міжнародних розрахунків криптовалютою (2018)
Реферати (2018)
Автори номера (2018)
Пуніна О. В. - Характер Василя Стуса як основа психотипу письменника (2019)
Григорчук Ю. М. - Філософські казки Емми Андієвської та байки Григорія Сковороди: діалоги текстів (2019)
Нарівська В. Д. - Травматичний досвід Першої світової війни в щоденнику Володимира Винниченка: катеринославські рефлексії (2019)
Кочерга С. О. - "Милая мама...": емпативна інтерпретація епістолярного образу Олени Пчілки (2019)
Мороз Л. З. - Драматургія Пантелеймона Куліша: історичне і духовно-філософське (2019)
Мишанич Я. В. - Українська історіографічна проза XVIII – першої половини XIX ст. в оцінці Михайла Максимовича (2019)
Боронь О. В. - Шевченків лист до невідомої: проблема адресата (2019)
Михед П. В. - Про долю автографа вірша Т. Шевченка "Якось-то йдучи уночі..." (2019)
Василенко В. С. - Між соціальною утопією і тоталітарною реальністю: "Діти Чумацького Шляху" Докії Гуменної (2019)
Носенко Т. І. - Корнелій Ірод – український письменник Румунії (феномен творчості) (2019)
Ковалів Ю. І. - Леонід Мосендз. Володимир Свідзінський. Марія Цуканова (2019)
Белімова Т. В. - "Клавка" – роман про літературу, кохання і Київ (Гримич М. Клавка) (2019)
Джиджора Є. В. - Осмислення ключових сюжетів в українській літературі (Савенко О. П. Трансформації різдвяного та великоднього сюжетів в українській літературі XI-XVIII ст.) (2019)
Харчук Р. Б. - Дев’ятий шевченкознавчий семінар (2019)
Мушинка М. І. - Пам'яті Миколи Неврлого (2019)
Мороз Л. З. - Свобода/воля як гідність в українській класичній драматургії ХІХ століття (2018)
Джиджора Є. В. - Середньовічна слов’янська гімнографія: бібліографічний огляд (2018)
Меленчук О. В. - Літературознавчі зацікавлення Платона Лушпинського: погляд на творчість Т. Шевченка (2018)
Яременко В. П. - Занехаяний і зневажений Логос (2018)
Мушкудіані О. Н. - Запорозькі козаки у Сванетії? (2018)
Ющук І. П. - Заглиблений в українську культуру (до 80-річчя Олександра Мушкудіані) (2018)
Ковалів Ю. І. - Ірина Вільде. Кость Герасименко. Ігор Костецький. Олекса Плющ. Петро Карманський (2018)
Марцінковський І. А. - До питання часу "чумакування" 10-річного Тараса з батьком Григорієм Івановичем Шевченком у 1824 році (2018)
Смілянська В. Л. - З пошукових нотаток стосовно Шевченкового біографа (2018)
Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець) (2018)
Підсумки літературного сезону 2017 (Леся Демська-Будзуляк, Костянтин Родик, Дмитро Дроздовський, Ніна Герасименко, Тарас Головань, Сергій Савін) (2018)
Шубравська О. В. - Вручення премії імені Ольги Камінчук (2018)
Носенко Т. І. - Сторінки румунської шевченкіани (Pagini ale şevcenkianei din Romania) (2018)
Жиленко І. В. - Рецепція творчості Ірини Жиленко в комплексному аналізі поезії та прози (Сардарян К. Творчість Ірини Жиленко у контексті розвитку української літератури другої половини ХХ – початку ХХІ століття) (2018)
Сулима М. М. - Повернення поліграфічного шедевра (2018)
Бровко О. М. - "Літературний процес: полівекторність сучасного світу (людина, рух, простір, час)" (2018)
Моренець В. П. - Наш незабутній Сергій Іванюк (2018)
Спогади про Сергія Іванюка (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Наливайко Д. С. - Маркери розпаду жанрово-стильової системи літератури другої пол. ХХ ст. (2019)
Михед П. В. - Дмитро Сергійович Наливайко, учений і педагог (2019)
Брайко О. В. - Імагологічні студії Дмитра Наливайка (2019)
Сулима М. М. - Про Дмитра Наливайка (2019)
Сиваченко Г. М. - Учений ренесансного масштабу (2019)
Боронь О. В. - Шевченкова сепія "Портрет Лук’яна Алексєєва" ("Портрет невідомого з гітарою"): перегляд атрибуції (2019)
Меленчук О. В. - З історії вивчення та вшанування Т. Г. Шевченка на Буковинській Гуцульщині (2019)
Сенчук І. В. - Музичний код роману Сeмюела Беккета "Мерфі" (2019)
Сироїд О. І. - Духовна пісня в українському фольклорному середовищі (проблеми наукової рецепції) (2019)
Пастух Т. Т. - Про початковий текст Миколи Ільницького (2019)
Римська В. О. - Музей на малій батьківщині Лесі Українки (2019)
Гаврилюк Н. І. - Про статтю А. Пучкова "Дозволь мені сьогодні, близько шостої": спроба орфічно-просторового аналізу одного сновиддя" (2019)
Ковалів Ю. І. - Ольга Кобилянська. Грицько Чупринка. Дмитро Борзяк (2019)
Голоси з українського "заокеання": листи Василя Барки та Юрія Луцького (підготовка тексту та коментарі Юрія Барабаша) (2019)
Микитюк В. І. - Християнський націоналізм Константина Чеховича і персоналістична літературна критика (Чехович К. Християнський націоналізм) (2019)
Яременко В. М. - "...Так, мов я читаю історію України" (Харчук Р. Історична пам’ять Т. Г. Шевченка: спроба реконструкції) (2019)
Володимир Євгенович Панченко (2019)
Полянський О. С. - Фактори впливуна тривалість робіт під час виготовлення паливних брикетів із рослинних відходів, Дьяконов О. В., Д’яконов В. І., Скрипник О. С. (2019)
Макогон О. А. - Синтез алгоритму керування тиском повітря в шинах з урахуванням параметрів динамічної системи підресорювання корпусу колісних транспортних засобів підвищеної прохідності, Черепньов І. А., Клімов О. П., Косарєв О. В., Пономаренко О. П., Кумпан О. О., Шпінда Є. М. (2019)
Пархоменко С. Г. - Совершенствование пневматических шин для колёсных тракторов (2019)
Пузік Л. М. - Кореляційна залежність біометричних показників капусти цвітної від умов вегетаційного періоду, Гайова Л. О. (2019)
Кюрчев С. В. - Процес охолодження у зерносховищі при зберіганні зернової продукції з подальшою реалізацією у виробництві (2019)
Ківва Ф. В. - Зменшення розподілу температурного поля при гнучкому НВЧ сушінні рослинної сировини, Д’яконов В. І., Скрипник О. С. (2019)
Пащенко В. Ф. - Конструкція ножа ротора розрихлювальносепаруючого пристрою грунообробної машини, Нанка О. В., Сиромятников Ю. М. (2019)
Ольшанський В. П. - Динамічне згинання балки з бінарним закріпленням країв, Ольшанський С. В. (2019)
Козаченко О. В. - Обґрунтування конструктивнотехнологічних параметрів обчісуючого барабану жниварки, Пахучий А. М., Дьяконов С. О., Гончаров В. В. (2019)
Фесенко Г. В. - Аналіз відцентрових робочих органів тукових машин і підвищення ефективності їх застосування, Шарай К. В. (2019)
Люлька О. М. - Аналітичне визначенню геометричних параметрів робочої частини ножа кенігсфельдського типу, Нікольський М. Л., Фабричнікова І. А. (2019)
Романюк Н. Н. - К вопросу разработки устройства для сортировки картофеля, Еднач В. Н., Агейчик В. А., Лакутя С. М. (2019)
Брагінець М. В. - Удосконалення технологічних властивостей сільськогосподарського агрегату, Поляков Б. А., Фесенко Г. В., Поляков А. М. (2019)
Альбощій О. В. - Підходи до врахування професійного травматизму при плануванні діяльності підприємства, Доронін Є. В., Третьяков О. В., Д’яконов В. І. (2019)
Палійчук В. К. - Дослідження впливу диференціації процесів пневмотранспортування відходів тіпання на якість короткого льоноволокна, Куликівський В. Л., Боровський В. М. (2019)
Денисенко С. А. - Визначення умов відсутности банкрутства страхової компанії в моделі індивідуального ризику, Дубницький В. Ю., Ходирєв О. І., Черепньов І. А. (2019)
Поліщук Я. О. - Текстова стратегія палімпсеста в поезії Василя Стуса (2018)
Глушковецька Н. А. - Основні етапи оприлюднення та літературознавчого осмислення епістолярної спадщини Василя Стуса (2018)
Горболіс Л. М. - Із секретів творчості Володимира Корнійчука: інтермедіальний вектор осмислення (2018)
Беценко Т. П. - Світ поетичного слова В. Голобородька-сюрреаліста (2018)
Грабовський В. Н. - Романістичні мантри щедрого серця (кілька штрихів до творчого портрета Романа Дідули) (2018)
Салевич П. Я. - Традиція, образ і мислення автора "Слова о полку Ігоревім" (2018)
Щербак О. М. - Образ княгині Ольги в "Синопсисі Київському" (2018)
Василенко В. С. - Уявляючи травму, зображаючи жертву: до питання про (пере)визначення діаспори (2018)
Лущій С. І. - Історична проза Юрія Косача 1940 – 1980-х років (2018)
Іванникова Л. В. - Він любив Україну і був її найвірнішим сином (пам’яті Віктора Кириловича Чумаченка) (2018)
Павлів О. І. - З історії товариства "Опір Західної України" у Празі (Чеська Республіка) (2018)
Ковалів Ю. І. - Михайло Яловий. Наталя Лівицька-Холодна. Олена Журлива (2018)
Володимир та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець) (2018)
Іванишин П. В. - Прихований сенс у компаративному вимірі (Фока М. Поетика підтексту в літературно-художніх системах Сходу і Заходу) (2018)
Завидняк Б. Т. - "Інтимне дихання епохи" Ігоря Павлюка (Павлюк І. "Інтимне дихання епохи": У 3 т.) (2018)
Джиджора Є. В. - Пам’яті Олександра Васильовича Александрова (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Нєйчева Л. В. - Болгарське музичне мистецтво як синтез традицій інонаціональних культурних внесків (2019)
Каплієнко-Ілюк Ю. В. - Проблеми визначення та розвитку категорії стилю в музикознавстві (2019)
Кольц І. П. - Домра та її роль в контексті вітчизняної культури ХХ століття (2019)
Манелюк О. І. - Хорова капела "Бескид" (м. Івано-Франківськ) – популяризатор лемківської пісні (2019)
Круліковська Т. П. - Жанр обробки української пісні у творчості українсько-польських композиторів Поділля XIX століття (на прикладі творчості Антона Коціпінського, Віктора Зентарського і Владислава Заремби) (2019)
Смоляк О. С. - Ритмічна форма вірша і мелодії 5+5 у щедрівках Західного Поділля, Довгань О. З. (2019)
Куценко С. В. - Музей історії українського хореографічного мистецтва як осередок кумуляції танцювального фольклору (2019)
Татарнікова А. А. - Твір "Король Рогер" Кароля Шимановського у поданні ідеї прославлення віри (2019)
Марач О. М. - Хорові прелюди-пісні Пилипа Козицького як музично-історичний та художній матеріал, Мойсіюк В. В. (2019)
Довгань Л. М. - Символізм образів в операх Миколи Лисенка "Тарас Бульба" та "Ноктюрн" (2019)
Тарчинська Ю. Г. - Стильові ознаки звукотворення у фортепіанній музиці Вольфганга Амадея Моцарта, Тарчинська І. Г. (2019)
Спольська О. В. - Фортеп'янне мистецтво Тернопільщини другої половини ХІХ століття: історико-музикознавчий аспект (2019)
Бадалов О. П. - Творчість читця – майстра художнього слова у контексті регіонального культуротворення (на прикладі діяльності заслуженої артистки України Раїси Решетнюк) (2019)
Крипчук М. В. - Аспекти психотехніки в театрі й на естраді (компаративний аналіз) (2019)
Матоліч І. Я. - Мистецтвознавча наука в Україні періоду незалежності (1991–2010 років): аналіз дисертаційних праць (візуальні мистецтва) (2019)
Брижаченко Н. С. - Сучасні інтер'єрні арт-об’єкти: класифікація та особливості створення (2019)
Вергунова Н. С. - До питання про виникнення промислового дизайну на пострадянському просторі. Вплив конструктивізму (2019)
Гула Є. П. - Художнє мистецтво Трипілля в контексті розвитку українського дизайну (2019)
Дацюк Н. М. - Традиція та модернізм у сакральному мистецтві Ігоря Зілінка (2019)
Івашків Г. М. - Глиняні вироби в родильних і похоронних обрядах (2019)
Мендерецька Н. В. - Скло Кам'янеччини: джерельна база та перспективи дослідження (2019)
Білик Н. І. - Збереження творчої спадщини Іоанна Георгія Пінзеля в музеях Тернополя, Угрин А. В. (2019)
Будяк В. В. - Аксесуари та доповнення – невід'ємні атрибути гламурного костюма (2019)
Жук А. О. - Стан та особливості розвитку пленерного руху в Україні на сучасному етапі (2019)
Бабій Н. П. - Системи візуальних комунікацій як інструмент трансформацій міського простору (на матеріалах міста Івано-Франківськ), Чучук С. М. (2019)
Козінчук В. Р. - Трансформація іконографічного канону на прикладі українських маріологічних ікон типу "Одигітрія" XVIII–ХІХ століть (2019)
Відомості про авторів (2019)
Погребняк О. І. - Чеська літературна україніка: традиційне осмислення і сучасні візії (2018)
Ковалець Л. М. - Український поет із Румунії Кирило Куцюк-Кочинський у світлі мемуарів та поетичного самовираження (2018)
Герасименко Н. В. - Особливий погляд (огляд романів українських письменниць про події Революції Гідності та війну на Сході України) (2018)
Гаврилюк Н. І. - Спогади і містерія життя Віри Вовк (2018)
Сардарян К. Б. - Інтертекстуальність як вияв поетики модернізму в доробку Ірини Жиленко (2018)
Павлюк І. З. - Українська письменницька публіцистика 1970 – 1980-х років (2018)
Нестеренко П. В. - Вплив мистецьких стилів на обкладинки часописів першої третини XX століття (2018)
Ковалів Ю. І. - Василь Хмелюк. Василь Барка. Олег Ольжич. Олена Теліга (2018)
Володимир Винниченко та Розалія Винниченки: родинне листування (1921 – 1949 роки) (упорядкування, примітки та коментарі Надії Миронець) (2018)
Брайко О. В. - Прикарпатський збірник і проблеми українського літературознавства (Султанівські читання) (2018)
Омельчук О. Р. - Український націоналізм другої чверті ХХ століття: сучасний погляд (2018)
Ткаченко Р. І. - Нотатки про "Коханців Юстиції", або Веселий апокаліпсис (Андрухович Ю. Коханці Юстиції) (2018)
Василишин О. М. - Рецензуємо "Мир думам… мудрим" (Бондаренко С. З ким МІСто говорить), Фарина І. А. (2018)
Іван Федорович Драч (2018)
Поляков М. І. - Поет на всі часи (ностальгійно-вдячний есей) (2018)
Ткаченко А. О. - "На останній зупинці" (Безсмертя Автора) (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Барабаш Ю. Я. - Enfant terrible, або "Інший" посеред більшості (Ігор Костецький. На шляху до української моделі модернізму) (2018)
Єфремов В. І. - Функціонування образу-топосу каменя в художньому просторі поетичної збірки "Рінь" Олега Ольжича (2018)
Нахлік Є. К. - Франкові "Конкістадори": поетизація здобувницького героїзму (2018)
Харчук Р. Б. - Олександра Псьол як читачка Шевченка (2018)
Ковалець Л. М. - Український поет із Румунії Кирило Куцюк-Кочинський у світлі мемуарів та поетичного самовираження (2018)
Ковалів Ю. І. - Олександр Копиленко. Антін Крушельницький. Людмила Старицька-Черняхівська. Володимир Ґадзінський (2018)
Горбатюк В. І. - "До праці впертої і сталої": листи Павла Богацького до Христі Алчевської та Михайла Яцкова (2018)
Праці співробітників Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка за 2017 рік (підготували Тетяна Стальна, Наталя Кикоть) (2018)
Белімова Т. В. - Від синдрому підсніжника до будинку, де зцілюють серця: творчість Ольги Деркачової (2018)
Онищенко Р. І. - Український кіберпанк: три хати у два ряди (2018)
Ільницький М. М. - "Коренева система" літературного пограниччя (Барабаш Ю. "Вулиця Крокодилів / Невський проспект. І поза ними". Письменник на етнокультурному пограниччі) (2018)
Грицик Л. В. - Романтичні репрезентації Сходу в компаративному полі українського літературознавства (Пупурс І. Схід у дзеркалі романтизму (імагологічна парадигма романтичного орієнталізму: на матеріалі західно- й східноєвропейських літератур кінця ХVIII – ХІХ ст.) (2018)
Гон О. М. - Письмо про Cебе в історії французького роману як антропологічна лабораторія (Павленко Ю. Чорнильна історія. Письмо про Себе фікційного суб’єкта (на матеріалі французького роману XVIII – поч. ХХІ ст.) (2018)
Чик Д. Ч. - Longo sed proximus intervallo: жанрові системи української та англійської прози кінця XVIII – середини XIX ст. (2018)
Тарнашинська Л. Б. - Блуд у полі християнських понять (2018)
Лебідь-Гребенюк Є. М. - Міжнародний словацько-український науковий семінар (2018)
Заверталюк Н. І. - Всеукраїнська Гончарівська наукова конференція, Олійник Н. П. (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Новацька Д. - Українознавчі дослідження в Люблінському католицькому університеті Івана Павла ІІ (2019)
Качмарчик М. - "... Порвалася нескінчена розмова". Про дослідницькі зацікавлення Стефанії Андрусів (2019)
Цимбал Б. В. - Участь Василя Доманицького в діяльності видавництва "Вік" (2019)
Левчик Н. В. - Поетичний світ Бориса Грінченка (2019)
Сулима М. М. - Роман Пантелеймона Куліша "Чорна рада" в контексті "постмодерних" політтехнологічних практик (2019)
Бовсунівська Т. В. - Задзеркалля в романі "Розпізнавання образів" Вільяма Гібсона (2019)
Опрісник Я. С. - Поетика наративу в романі Кадзуо Ішіґуро "Прозорий серпанок над горами" (2019)
Ковалів Ю. І. - Михайль Семенко. Юрій Косач. Галя Мазуренко (2019)
Бондар М. П. - Борис Деркач – дослідник українського письменства (2019)
Боронь О. В. - Про датування Шевченкового листа до М. Лазаревського і С. Гулака-Артемовського 1856 р. (2019)
Харчук Р. Б. - Деконструкція метафори "розстріляне відродження", або Запрошення до дискусії про роль українського інтелектуала в історії і його відповідальність перед нею (Krupa P. "Na Zachód" і "Z dala od Moskwy"? Publicystyka Mykoły Chwylowego lat 1925 – 1926) (2019)
Белімова Т. В. - Корпоративна етика передбачає блискучу чілку, або Віра завжди рятує всіх (Куява Ж. Говори, серце, не мовчи) (2019)
Романенко О. В. - Біографія місця і часу (Чех А. Район "Д") (2019)
Мочернюк Н. Д. - Джаз і література, джазова література, літературне джазування: інтермедіальні інтерпретації (Літературно-джазові імпровізації: інтермедіальні студії) (2019)
Роздольська І. В. - Осмислити дискурс катастрофізму українського фольклору (Кузьменко О. Драматичне буття людини в українському фольклорі: концептуальні форми вираження (період Першої та Другої світових воєн) (2019)
Муравецька Я. С. - Віршознавчий семінар в Інституті літератури (2019)
Лебідь-Гребенюк Є. М. - Десятий шевченкознавчий семінар (2019)
Василенко В. С. - Згадуючи Нілу Зборовську (2019)
Тарнашинська Л. Б. - XVI Гербетівські читання, Бербенець Л. С., Михайлова Т. М. (2019)
Тарнашинська Л. Б. - Художньо-інтелектуальний синкретизм творчості Валерія Шевчука, Бербенець Л. С., Михайлова Т. М. (2019)
Ісіченко І. - Міжнародна наукова конференція "Сміхова культура середньовічної і ранньомодерної України" (2019)
Козлик І. В. - VI Султанівські читання (2019)
О. Б. - Словацько-український науковий семінар у Братиславі (2019)
Т. Б. - Презентація науково-довідкового видання "Коронація слова" в Національному музеї літератури України (2019)
Зміст за 2019 рік (2019)
Гончаренко В. Г. - Деякі зауваження до Конституції України (2017)
Шатіло В. А. - Доктринальні підходи щодо визначення поняття механізму державної влади (2017)
Булгакова І. В. - Гармонізація господарського законодавства України із законодавством Європейського Союзу (2017)
Ситайло О. І. - Особливості застосування застави: міжнародний аспект (2017)
Ковтун О. М. - Проблеми правового регулювання зонування земель у межах населених пунктів України (2017)
Загорняк Н. Б. - Перспективність використання в Україні рахунків ескроу (2017)
Вереша Р. В. - Афект як психологічна та кримінально-правова категорія Affect both psychological and criminal legal category (2017)
Меліхова Ю. О. - Дискусійні питання щодо встановлення відповідальності за розповсюдження недостовірної інформації (2017)
Єна І. В. - Кримінальне переслідування як виключна компетенція держави (2017)
Котюк І. І. - Теоретико-правовий аналіз сучасного розуміння поняття "докази", Котюк О. І. (2017)
Ляш А. О. - Речові докази у чинному КПК України (2017)
Сисоєнко Г. І. - Змагальність і правова позиція у кримінальному провадженні (2017)
Стельмащук О. В. - Відкриття кримінального провадження як процесуальне рішення (2017)
Колесник В. А. - Деякі питання фіксації негласних слідчих (розшукових) дій (2017)
Корж В. П. - Висновок експерта: процесуальні та криміналістичні аспекти (2017)
Легких К. В. - Момент виникнення статусу обвинуваченого в кримінальному процесі України (2017)
Ларкін М. О. - Криміналістична характеристика злочинів, що вчиняються членами молодіжних неформальних груп (об’єднань) (2017)
Ліщинська О. Ю. - Проблемні питання пред’явлення особи для впізнання малолітнім або неповнолітнім потерпілим (2017)
Ольховська М. М. - Аналіз формування та розвитку права сторони захисту на оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора в кримінальному процесі України (2017)
Наумова А. О. - Відшкодування шкоди потерпілому: питання теорії, законодавства та практики (2017)
Соломонюк О. Я. - Методологія теоретико-правових питань судової правотворчості в Україні (2017)
Ходанович В. О. - Окремі питання виявлення й досудового розслідування злочинів проти основ національної безпеки України (2017)
Шевчишен А. В. - Деякі особливості проведення окремих слідчих (розшукових) дій у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, вчинених адвокатами (2017)
Куц Я. О. - Обмеження прав захисника на стадії досудового розслідування (2017)
Лук’янець О. О. - Реалізація прав на захист підозрюваного на етапі завершення досудового розслідування (2017)
Арешонков В. В. - Різновиди та можливості комплексних криміналістичних експертиз у розслідуванні злочинів (2017)
Гора І. В. - Сучасний стан та проблеми судово-мистецтвознавчої експертизи в судочинстві України (2017)
Лук’янчиков Є. Д. - Криміналістична характеристика – елемент методики розслідування окремих видів злочинів, Лук’янчикова В. Є. (2017)
Попович І. І. - Окремі напрями комплексного дослідження реквізитів документів в практиці кримінального, цивільного, господарського та адміністративного судочинства України (2017)
Свобода Є. Ю. - Узагальнення теоретичних питань та напрямів подальшого удосконалення судово-почеркознавчої експертизи як форми застосування спеціальних знань (2017)
Скуба Г. В. - Сучасний стан експертно-криміналістичного забезпечення розслідування терористичного акту (2017)
Ходанович О. В. - Проблеми судово-психологічної експертизи неповнолітнього підозрюваного, що проводиться за участі фахівців в галузі клінічної психології (2017)
Оверчук С. В. - Абсентеїзм адвоката: теорія, законодавство та прецедентна практика (2017)
Хмелевська Н. В. - Особливості надання адвокатом правничої допомоги неповнолітнім в кримінальному судочинстві (2017)
Рішко М. І. - Суб’єкти права на безоплатну вторинну та первинну правову допомогу в Україні (2017)
Овчарук Е. В. - Господарсько-правові аспекти інноваційної діяльності (2017)
Метриш А. С. - Особливості розвитку віктимної поведінки у дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (2017)
Довженко Я. М. - Кримінологічні аспекти кібершахрайства (2017)
Fedoryuk O. - Influence of recreational activity on elderly teachers' life quality, Popel S. (2015)
Дмитрів Р. В. - Національні збірні команди України з командних видів спорту на чемпіонатах світу, Лісовський Б. П. (2015)
Kosiewicz J. - Physical culture and sports in the light of social and biological sciences, Mytskan B. (2015)
Cieszkowski S. - Somatic structure and development level of motor abilities of men aged 35–39 and 45–49 years serving the punishment of imprisonment at polish units, Lenik J., Krzeczowski J., Mytskan B. (2015)
Тягур Р. С. - Сутність, принципи та напрямки наукової організації праці у сфері фізичного виховання і спорту (2015)
Омельяненко І. - Навчальна програма з фізичної культури для школярів спеціальних медичних груп: погляд користувача (2015)
Mytskan T. - Influence of parents' value orientations on upbringing of a healthy child, Strazhnikova I. (2015)
Романенко С. С. - Поточний контроль як чинник ефективності процесу силової підготовки юних регбістів (2015)
Войчишин Л. І. - Корекція соматичного здоров’я учнів старшого шкільного віку засобами активного туризму (2015)
Комаринська Н. Б. - Аналіз методичних підходів у фізичнїй підготовці юних гімнасток в Україні (2015)
Кушнір В. В. - Розвиток психофізіологічних властивостей дітей 8–10 років засобами настільного тенісу (2015)
Ткачівська І. М. - Формування професійної майстерності студентів спеціальності "Фізична культура і спорт" із використанням інтерактивних технологій, Ковальчук Л. В., Презлята Г. В., Коваль П. М. (2015)
Вербовий В. П. - Фізична підготовленість майбутніх поліцейських на констатувальному етапі педагогічного експерименту (2015)
Баскевич О. В. - Вплив рекреаційної активності на стиль життя людей похилого віку (2015)
Войчишин Л. І. - Особливості фізичної реабілітації при ураженнях центрального мотонейрона (2015)
Худолій О. М. - Моделювання процесу навчання гімнастичним вправам на етапі попередньої підготовки юних гімнасток, Карпунець Т. В., Іващенко О. В. (2015)
Поліщук Я. О. - Інкорпорація документального ресурсу в сучасній художній літературі (2018)
Кропивко І. М. - Карнавальне колесо постмодерністської деконструкції в текстах-подорожах М. Кідрука "Мексиканські хроніки" та Я. Рудницького "Тричі так!" (2018)
Барабаш Ю. Я. - Enfant terrible, або "Інший" посеред більшості (Ігор Костецький. На шляху до української моделі модернізму) (2018)
Бистрова О. І. - Принципи фотографії як складники поетики літературного твору (2018)
Брайко О. В. - Роман Л. Толстого "Воскресіння" і повість В. Винниченка "Краса і сила": міжтекстові перегуки й особливості індивідуального художнього мислення (2018)
Федорук О. О. - Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) (2018)
Нестеренко П. М. - Футляр як декоративно-графічний засіб оформлення книжки (2018)
Єрмоленко В. І. - Плинні ідеології. Ідеї та політика в Європі ХІХ – ХХ століть (2018)
Ковалів Ю. І. - Іван Микитенко. Роман Купчинський. Олександр Потебня. Михайло Грушевський (2018)
Шпиталь А. Г. - Перша спроба – і досить вдала (Віленський Ю. Віктор Некрасов. Портрет життя) (2018)
Палинський В. А. - Повертатися завжди. Міти душі. Двокнижжя, що долає часоплин. "У часопросторі ("не")проминання" (2018)
Жданова Р. С. - Григорій Зленко: листи (1996 – 2006) (2018)
Неживий О. І. - "Параджанов – хворий геній…" (Листи Григора Тютюнника) (2018)
Кіраль С. С. - Лабіринти життєтворчості української Аріадни: нове прочитання Наталії Кобринської (Швець А. "Жінка з хистом Аріадни": Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах) (2018)
Александрова Г. А. - "Велика проза" української діаспори 1940 – 1980-х років: європейський вектор української культури (Лущій С. Романістика української діаспори 1960 – 1980-х років: проблематика, жанрово-стильові парадигми) (2018)
Білоус П. В. - Різноманіття старокиївської гімнографії (Джиджора Є. В. Гімнографія Київської Русі ХІ – ХІІІ сторіч: структурне ціле канону мінейного циклу) (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Аравіцька М. - Фізична реабілітація хворих з остеохондрозом поперекового відділу хребта із застосуванням вакуумної рефлексотерапії, Гермаківська Л., Грицуляк Б. (2016)
Бріскін Ю. - Методологія теоретичної підготовки спортсменів в циклічних видах спорту, Богуславська В., Пітин М. (2016)
Деркач В. - Управління тренувальним процесом легкоатлетів-паралімпійців у змагальному періоді, Єдинак Г., Мицкан Б. (2016)
Земська Н. - Формування особистісної компетентності студентів до здорового способу життя, Москалець В. (2016)
Косевич Ю. - Філософські аспекти, так званого, "вільного" часу, Мицкан Б. (2016)
Корсак О. - Функціональні резерви організму учнів ліцею з посиленою фізичною підготовкою, Султанова І., Іванишин І., Лісовський Б. (2016)
Лисенко Ю. - Особливості розвитку міофасціальної патології при розсіяному склерозі та ефективність різних методів її лікування (2016)
Мальона С. - Педагогічні умови формування правової компетентності майбутніх фахівців з фізичної культури, Базилевич Є. (2016)
Мандюк А. - Рухова активність як складова культури вільного часу учнів 12–17 років загальноосвітніх шкіл м. Львова (2016)
Мицкан Б. - Фізіологічні основи та ефективність тренування дихальних м'язів у спортсменів, Остап’як З., Лісовський Б. (2016)
Мицкан Т. - Вплив батьків на формування культури здоров'я дошкільників, Козьменчук Р. (2016)
Озарук В. - Характеристика експериментальної програми, моделі її реалізації у процесі фізичного виховання учнів 4-х класів (2016)
Олійник Ю. - Вплив вищих грибів на організм спортсменів, Мицкан Б., Креста Я., Макаренко О., Довгий Р. (2016)
Попель С. - Фізичний розвиток і пропорційність тілобудови студентів 17–22 років, Ставичний І. (2016)
Попель С. - Функціональні резерви фізіологічних систем організму як критерій формування режимів рухової активності людей середнього віку, Марків Г., Фрезані Л., Хировський М. (2016)
Савлюк С. - Аналіз методик збереження та корекції зору засобами фізичного виховання, Випасняк І., Соя М. (2016)
Фединяк Н. - Спортивна анімація як інноваційна технологія оганізації дозвілля у похилому і старшому віці, Москалець В. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Атаєв С. В. - Обґрунтування параметрів екологічно безпечної конструкції димової труби біопаливної ТЕС (2019)
Бредун В. І. - Управління екологічною безпекою нафто-газопроводів в умовах впливу на них транспортних джерел техногенної сейсмічності (2019)
Vashchenko V. M. - Reliability of tornado ecological hazard estimate in Ukraine and Europe, Loza Ye. A., Patlashenko Zh. I., Bannikov O. O. (2019)
Петраковська О. С. - Принципи формування екологічної мережі українських Карпат на засадах стратегії Карпатської конвенції, Беспалько Р. І., Казімір І. І. (2019)
Гальченко Н. П. - Структура бази даних для забезпечення геоінформаційного моніторингу земель природно-заповідного фонду, Козарь В. І. (2019)
Орфанова М. М. - Влияние механоактвации на физико-химические свойства углеводородов (2019)
Radomska M. M. - The assessment of the visual pollution from industrial facilities in natural landscapes, Yurkiv M. V., Nazarkov T. I. (2019)
Бойчук Б. Я. - Антропогенний вплив на основні гідрохімічні параметри річки Прут в околицях міста Яремче, Кузик А. Д., Сиса Л. В., Волощишин А. І. (2019)
Петрук Р. В. - Методологія оцінювання зон ураження та наслідків від аварій під час транспортування небезпеч-них відходів (2019)
Тараненко О. С. - Кількісна оцінка самозаростання порушених гірничими роботами земель за космічними знімками (2019)
Вакульчик О. М. - Становлення та проблемні аспекти митного постаудиту імпортно-експортних операцій в Україні, Фесенко В. В., Чмара А. С. (2019)
Дригола К. В. - Франчайзинг як форма інтернаціоналізації підприємства ресторанного бізнесу: світовий досвід, Вертелецька О. М., Якимчук О. Ю. (2019)
Крамаренко А. В. - Суть та структура економічних факторів розвитку глобальних інноваційних мереж (2019)
Чала В. С. - Особливості інтеграції нових членів ЄС до багаторівневої системи фінансування програм сталого розвитку, Глущенко А. В. (2019)
Чала В. С. - Стратегіїї стимулювання експорту продукції креативних індустрій в країнах ЄС, Рибіна К. В. (2019)
Чала В. С. - Сучасні глобалізаційні моделі країн центральної та східної Європи, Хлівецька М. О. (2019)
Орлова В. М. - Інноваційний розвиток України як складова соціально-економічної стратегії розвитку. держави, Бородінчик Ю. А. (2019)
Орловська Ю. В. - Державне управління розвитком інформаційного суспільства в Україні, Кахович О.О., Квактун О.О. (2019)
Павлова Л. О. - Регіональні особливості становлення та розвитку ринку праці в Україні (2019)
Васильєва В. Г. - Облік доходів і витрат: напрями гармонізації міжнародних та національних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Семенюк Д. Ю. (2019)
Луцька Н. І. - Методика економічного аналізу ефективності використання об’єкту концесії підприємством-концесіонером (2019)
Нестеренко О. О. - Методологічні аспекти економічного аналізу соціально- економічних наслідків реалізації проектів державно - приватного партнерства, Крутова А. С., Долгопол Н. Ю. (2019)
Норд Г. Л. - Аналіз фінансової стійкості промислових підприємств (2019)
Ісіченко І. - Цивілізаційні парадигми полемічного діалогу Лева Кревзи та Захарії Копистенського (2018)
Юдіна О. І. - Методи витратного підходу в оцінюванні економічної стійкості підприємства готельно-ресторанної сфери (2019)
Федорук О. О. - Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) (2018)
Широкопояс О. Ю. - Аналіз видатків зведеного бюджету на фінансування закладів освіти в Україні (2019)
Насмінчук Г. Й. - Кафедра історії української літератури та компаративістики Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка: історія, сьогодення, перспектива, Рарицький О. А. (2018)
Рарицький О. А. - Володимир Свідзінський і шістдесятники: контексти осягання проблеми (2018)
Починок Л. І. - Життя і творчість Миколи Вороного на тлі родинного оточення письменника, Осяк С. В. (2018)
Насмінчук Г. Й. - Автобіографічний роман Галини Тарасюк у діалозі з філософією екзистенції (2018)
Волковинська І. В. - Подолання культурної дистанції через поетичну інтерпретацію форми ("Книга пісень" Г. Гейне в перекладах В. Кобилянського) (2018)
Ізборник. 2012-2016. Дослідження. Критика.Публікації / Упор., ред. В. І. Сулима. – Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018 (2018)
Щегельський В. В. - Локалізація часопросторової моделі дитячого життя (на матеріалі усної ігрової традиції Поділля) (2018)
Ковалів Ю. І. - Валер’ян Поліщук. Гнат Михайличенко. Володимир Свідзінський (2018)
Данилевська-Милян М. В. - Споглядання з берега (Палинський В. Ріка тече) (2018)
Вольвач П. І. - Нові штрихи до шевченкознавства (2018)
Левченко Г. Д. - Визволення з лабіринту Мінотавра упереджень і забуття (Швець А. Жінка з хистом Аріадни: Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному та творчому вимірах) (2018)
Іваненко О. В. - Круглий стіл "Лексика і фразеологія "Слова о полку Ігоревім" в етимологічному висвітленні" (2018)
Лебідь-Гребенюк Є. М. - Шевченкознавчий семінар "Дискусійні питання біографії поета: перспективи дослідження" (2018)
Пам’яті Стефанії Андрусів (2018)
Людина не зі страху. Пам’яті Юрія Бадзя (2018)
Аннотации опубликованных статей (2018)
Жулинський М. Г. - Українська академія наук і становлення академічного літературознавства (2018)
Ковалів Ю. І. - На академічних перспективах (2018)
Поліщук О. Б. - Інститут літератури на сучасному етапі (2018)
Жулинський М. Г. - Був "одночасно і вченим, і громадським діячем на полі культури" (2018)
Ковалів Ю. І. - Літературознавча школа Леоніда Новиченка (2018)
Скупейко Л. І. - Історія літератури як покликання і наукова стратегія (2018)
Бурлака Г. М. - Класик української текстології (2018)
Михед П. В. - Михайло Яценко: "Об’єднуюча сила сміху…" (2018)
Сулима В. І. - Слово про видатного дослідника "Слова" (2018)
Сулима М. М. - Олекса Мишанич – творець сучасної української школи медієвістики (2018)
Боронь О. В. - Текстологічна концепція Василя Бородіна (2018)
Печарський А. В. - "Код української літератури – розбудова національної державності…" (2018)
Сиваченко Г. М. - Тамара Денисова-компаративіст: передумови і досліди (2018)
Федорук О. О. - Епіграфи в Кулішевому романі "Чорна рада" (текстологічний аспект) (2018)
Наєнко М. К. - Спогад про красу вірності (2018)
Мовчан Р. В. - Візуальні форми та їх роль у модерністському романі ("Чотири шаблі" Юрія Яновського) (2018)
Гундорова Т. І. - Посттравматичне письмо і риторика відсутності: Бруно Шульц – Жорж Перек – Джонатан Фоєр (2018)
Василенко В. С. - Збираючи уламки досвіду: теоретична (ре)концептуалізація травми (2018)
Муравецька Я. С. - Віршознавчий семінар до 100-річчя Ігоря Качуровського в Інституті літератури (2018)
Література на полі медій; Кобилянська О. Зібрання творів: У 10 т. – Т. 1–5; Актуальныя праблемы літаратуразнаўства і фалькларыстыкі (2018)
Роксоляна Петрівна Зорівчак (2018)
Титул, Зміст (2018)
Іванишин В. В. - Сільський зелений туризм як форма соціального підприємництва, Печенюк А. П. (2018)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Удосконалення системи казначейського обслуговування у сфері управління коштами державного бюджету України, Устюжанінова Н. В. (2018)
Тимошенко М. М. - Економічний механізм реалізації стратегії сільського розвитку за умов сталості: методи та інструменти (2018)
Zhelizko O. O. - The system of information management as the key component for effectiveness increase of the state regulation of institutional changes (2018)
Шпак Н. Г. - Оптимізація міжнародної економічної системи за умов квотування на внутрішньому ринку (2018)
Стельмащук А. М. - Створення інституційних аграрних виробничо-інфраструктурних формувань європейського типу як основи багатоукладного розвитку сільської економіки України (2018)
Місюк М. В. - Вплив інноваційної діяльності на розвиток ресурсного потенціалу аграрних підприємств, Мушеник І. М. (2018)
Волощук Ю. О. - Фінансове забезпечення інноваційного розвитку агропромислових підприємств, Волощук В. Р. (2018)
Воронюк Т. А. - Застосування конкурентних стратегій М. Портера у діяльності кав’ярень (2018)
Шарковська С. О. - Підвищення економічної ефективності виробництва насіння соняшнику в сільськогосподарських підприємствах Київської області (2018)
Ващенко І. В. - Формування кон’юнктури ринку кукурудзи в Київській області (2018)
Скрипчук П. М. - Нормативно-правова база у сфері оподаткування органічного землекористування, Хомюк Н. Л. (2018)
Мащенко М. А. - Забезпечення інвайронментальної безпеки підприємства (2018)
Герасименко Г. В. - Дистанційна зайнятість як феномен соціально-трудових відносин (2018)
Чикалова А. С. - Новітні інструменти комунікаційної політики у біржовій діяльності підприємницьких структур (2018)
Віленчук О. М. - Сучасні підходи до розвитку аграрного страхування в Україні (2018)
Кисіль С. С. - Державне регулювання та фінансова підтримка інноваційного розвитку сільськогосподарських підприємств (2018)
Кощинець М. І. - Проблеми та перспективи комп’ютеризації аудиту банків в умовах цифрової економіки, Спяк Г. І., Хорунжак Н. М. (2018)
Сисюк С. В. - Прагматика нормативного та організаційно-облікового забезпечення публічних закупівель (2018)
Макаренко В. Ю. - Інтегрована звітність підприємств: засадничі понятійно–термінологічні визначення (2018)
Реферати (2018)
Автори номера (2018)
Лопатка К. А. - Економічна безпека як економічна категорія: огляд наукових публікацій, Шаранова Ю. Г. (2019)
Cередюк Т. Б. - Теоретичні основи дослідження та особливості дифузії інновацій у секторі ІКТ (2019)
Журба І. Є. - Тенденції розвитку співробітництва країн ШОС в системі світового господарства (2019)
Коник О. В. - СОТ сьогодні: перспективи, проблеми, досвід поколінь (2019)
Филипенко О. М. - Аналіз стану та перспективи розвитку торгівлі Харківської області, Колєснік Т. С. (2019)
Андросова О. Ф. - Mеханізм здійснення банківських послуг та операцій в банках країни, Давиденко К. В. (2019)
Андросова О. Ф. - Cтратегія банку як основа для впровадження нових видів продуктів та послуг, Лужанська Є. О. (2019)
Яремчук І. М. - Удосконалення економічної класифікації видатків бюджету – запорука дієвої та ефективної системи контролю та управління видатками бюджету (2019)
Адонін С. В. - Проблеми оцінки економічної безпеки сучасного підприємства, Калашнікова Ю. М. (2019)
Васильєва В. Г. - Oсобливості організації обліку доходів і витрат у фермерських господарствах, Коновалова О. В., Січева К. В. (2019)
Євсєєва О. О. - Актуальність формування універсального підходу до оцінки фінансового стану підприємства на основі показників форм фінансової звітності, Анікіна О. С., Нікуліна С. В. (2019)
Фокін О. К. - Загальні положення аналізу витрат виробництва промислового підприємства (2019)
Юдіна О. І. - Індикативна оцінка прогресивного економічного розвитку факторів виробництва підприємств готельно-ресторанного господарства під впливом капітальних витрат (2019)
Волкова В. В. - Комунікаційна політика закладів вищої освіти України як основа їх успішного функціонування, Огліх В. В. (2019)
Тростенюк Т. М. - Номенклатура витрат в механізмі визначення собівартості навчально-педагогічних послуг ДЗВО (2019)
Павличко С. - Сучасне українство, або Теоретичні засади модерного націоналізму (2018)
Москаленко М. Н. - Переклади 1920 – 1930-х років (2018)
Михед П. В. - Ігор Качуровський і Борис Ярхо (2018)
Чамата Н. П. - З недавньої історії українського віршознавства: українсько-польські контакти на межі ХХ і ХХІ ст. (2018)
Левчик Н. В. - Творчий шлях Бориса Грінченка (2018)
Ковалів Ю. І. - Михайло Могилянський. Микола Філянський. Галина Журба (2018)
Шаф О. В. - Лірика Лідії Кульбак: "філософія" родинного щастя, Терсімонова Ю. В. (2018)
Гаврилюк Н. І. - Душа на вітрах історії (Павлів О. Душа) (2018)
Горбатюк В. І. - З листування Микити Годованця (до 125-річчя від дня народження) (2018)
Романова О. В. - Канадська література: шляхи розвитку та розуміння (Овчаренко Н. Постколоніальні проекції канадської прози) (2018)
Науменко Н. В. - Непогамовні Експериментатори (Підопригора С. Українська експериментальна проза ХХ – початку ХХІ століть: "неможлива" література) (2018)
Харчук Р. Б. - Ідеологія і ми (Література та ідеологія: колективна монографія) (2018)
Зарва В. А. - Сербський роман на межі ХХ – ХХІ століть у координатах компаративістики (Білик Н. Стратегії компаративістики в сербському романі порубіжжя ХХ – ХХІ сторіч) (2018)
Василенко В. С. - Семінар пам’яті Ніли Зборовської (2018)
Шевченкознавчі семінари пам’яті Володимира Міяковського й Анатоля Костенка (2018)
Сабат Г. П. - Міжнародний симпозіум "Антропологія Достоєвського" в Софії (2018)
Волковинська І. В. - Конференція "Художній вимір та історичні контексти життєтворчості Івана Огієнко" (2018)
Зміст журналу "Слово і Час" за 2018 рік (2018)
Фатхутдінов В. Г. - Погляди академіка В. В. Копєйчикова щодо імплементації європейської хартії місцевого самоврядування в українське законодавство, Капічон О. Г. (2019)
Шевченко А. Є. - Методологічні підходи до історико-правового дослідження проблем виконання покарань у виді позбавлення волі, Биба Ю. В. (2019)
Антошкіна В. К. - Гносеологічна природа тлумачення правових норм (2019)
Єлісєєва І. О. - Сільський, селищний, міський голова: статус посадової особи за Конституцією України та повноваженнями, наданими йому законом (2019)
Журавель Я. В. - Система збирання данини та причини її реформування в Київській Русі, Богайчук В. С. (2019)
Камаралі С. Є. - Організаційно-правові основи економічної діяльності уряду Української держави (2019)
Кудін С. В. - Організаційно-структурна побудова правоохоронних органів УСРР у 20-х роках, Шевченко Ю. В. (2019)
Настюк А. А. - Дія вічевого права в Київській Русі в період правління Святополка Ізяславовича, Муляр Г. В. (2019)
Костюченко О. Є. - Право на справедливу винагороду за працю: міжнародні стандарти та українські реалії (2019)
Чеховська І. В. - Правове регулювання ринку косметологічних послуг: порівняльно-правовий аналіз, Білоусюк В. В. (2019)
Мацелик Т. О. - Контролюючі суб'єкти у сфері бюджетного процесу: розмежування компетенційних повноважень, Стріяшко Г. М. (2019)
Гарбінська-Руденко А. В. - Валютне законодаство України в умовах валютної лібералізації (2019)
Сластьоненко О. О. - Митні платежі як важливе джерело наповнення державного бюджету (2019)
Стародуб Д. М. - Щодо модернізації вітчизняної системи управління податковими ризиками у контексті світового досвіду (2019)
Шолкова Т. Б. - Поняття та значення управління публічними фінансами (2019)
Антонюк А. Б. - Підтримання державного обвинувачення як функція прокуратури в Україні та країнах ЄС, Редчиць О. В. (2019)
Завидняк І. О. - Тактичні операції, спрямовані на подолання протидії розслідуванню кримінальних правопорушень вчинених із використанням сучасних інформаційних технологій (2019)
Кравець Н. В. - Особливості призначення та проведення експертизи у кримінальному провадженні: новели законодавства, Бегма А. П., Ховпуч О. С. (2019)
Курбатова І. С. - Прокурорський нагляд за законністю рішень органами, що здійснюють досудове розслідування (2019)
Омельчук Л. В. - Проблемні положення інституту спеціального кримінального провадження в Україні (2019)
Andrushchenko T. A. - Genetic predisposition to bronchopulmonary pathology, Stroy D. O., Goncharov S. V., Dosenko V. E., Ishhejkin K. E. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського