Dudnyk A. - Managing a greenhouse complex using the synergetic approach and neural networks, Hachkovska M., Zaiets N., Lendiel T., Yakymenko I. (2019)
Abstract and References (2019)
Денисенко Григорій Іванович – фундатор вітчизняної відновлюваної енергетики (2019)
Кузнєцов М. П. - До оптимального комбінування вітрових та сонячних електростанцій, Лисенко О. В., Мельник О. А. (2019)
Єршова О. Г. - Термічна стійкість та кінетика десорбції водню з гідридної фази MgH2 механічного сплаву магнію з Si, Ti, Fe, Солонін Ю. М., Добровольський В. Д., Коваль А. Ю. (2019)
Бордаков М. М. - Компенсація реактивної потужності сонячною електростанцією та вплив даного процесу на роботу центральної електричної мережі (2019)
Студенець В. П. - Чисельний розрахунок параметрів параболоїдного та параболоциліндричного концентраторів для сонячної енергетичної установки на базі двигуна Стірлінга, Славінська К. О. (2019)
Будько В. І. - Економічні аспекти реалізації автономних зарядних станцій електромобілів на основі вітроелектричних установок, Кудря С. О., Войтко С. В., Трофименко О.О. (2019)
Головко В. М. - Імітаційна модель процесу зарядження ємнісного накопичувача електродинамічного привода насосу автономної вітроелектроустановки, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Донець А. М., Перькова І.Ю. (2019)
Рохман Б. Б. - Двумерная модель процесса газификации твердого топлива в неподвижном слое под давлением. 1. Исследование конверсии шубаркольского каменного угля в парокислородной смеси при отношении массовых долей H2О/O2=45/55 (2019)
Соколовський О. Ф. - Обґрунтування каналу електропостачання на основі газогенераторної установки, Ярош Я. Д., Цивенкова Н. М., Кухарець С. М. (2019)
Гошовский С. В. - Одноконтурные и двухконтурные теплонасосные системы. Взаимосвязь физических процессов и эффективности, Зурьян А. В. (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
20-та ювілейна міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2019)
Рак Ю. А. - Теоретичне обґрунтування аналізу розвитку конкуренції на ринку диференційованого продукту (2017)
Туровская О. А. - Особенности института референдума как способа свободы волеизъявления в условиях демократического общества (2017)
Туровская О. А. - Государственная система управления в Швейцарии: преимущества и возможности внедрения в Украине (2017)
Шедяков В. Е. - Общество и государство: грани политико-экономической модернизации (2017)
Гавриленко А. В. - Місце КНР у сучасній світовій економіці в умовах глобальних трансформацій (2017)
Гаврилко Т. О. - Дослідження міжнародної інвестиційної діяльності ТНК в умовах глобальної конкуренції (2017)
Дзюба П. В. - Оптимізація міжнародних інвестиційних портфелів за середньою геометричною дохідністю: еволюційний погляд на позапарадигмальну концепцію (2017)
Ilyina O. L. - Economic cooperation of Ukraine and Great Britain (2017)
Ковбаса В. А. - Роль долара США у міжнародній валютній системі: причини домінування та подальші перспективи (2017)
Konieva T. A. - The impact of tourism development on the economies of the world, Dzhragatspanian V. A. (2017)
Примостка О. О. - Консалтинг: ретроспективний погляд (2017)
Рибальченко К. В. - Взаємодія національних інноваційних систем в умовах глобалізації (2017)
Безус Р. М. - Тенденції та перспективні ефекти реформи земельних відносин в Україні (2017)
Боліла С. Ю. - Дослідження профілю кінцевого споживача на регіональному ринку м’ясопродуктів як інструмент укріплення конкурентних позицій товаровиробника, Федорчук О. М. (2017)
Болдирєва Л. М. - Методичні засади інтегральної оцінки зовнішнього середовища агропродовольчого сектора (2017)
Дружиніна В. В. - Маркетинговий аналіз якості послуг закладів ресторанного господарства міста, Зінченко Д. С. (2017)
Желізко О. О. - Механізми державного регулювання інституціональних змін в умовах трансформації економіки України (2017)
Каленська В. П. - Шляхи підвищення ефективності державного регулювання інвестиційного забезпечення сільськогосподарських виробників на радіаційно забруднених територіях України (2017)
Кислий В. М. - Вартісно-швидкісні залежності транспорту та їх використання в державному регулюванні галузі (2017)
Ляшок Н. Ю. - Логістичний аутсорсинг як спосіб підвищення ефективності бізнесу, Ганцура А. В. (2017)
Нігматова О. С. - До визначення поняття об’єднання у контексті ринку органічних сільськогосподарських товарів (2017)
Свидрук І. І. - Роль інтелектуального капіталу в постіндустріальному суспільстві (2017)
Сержанов В. В. - Етапи формування моделі державної інвестиційної політики – інструменту підвищення конкурентоспроможності національної економіки (2017)
Фісуненко Н. О. - Умови формування ринку інвестиційних ресурсів в галузі будівництво (2017)
Бабінська С. Я. - Ризики інформаційного забезпечення реалізації інноваційних проектів (2017)
Багорка М. О. - Маркетинговий менеджмент у системі управління аграрним підприємством та шляхи його удосконалення, Пилипенко А. С. (2017)
Вахлакова В. В. - Суб’єкти використання оцінок об’єктів економічної безпеки підприємства (2017)
Головчук Ю. О. - Мотиваційні характеристики інноваційного потенціалу промислових підприємств (2017)
Гринюк О. І. - Визначення суттєвості ідентифікованих ризикоутворюючих факторів діяльності вітчизняних нафтогазовидобувних підприємств (2017)
Колос І. В. - Функціонально-вартісний аналіз в управлінні витратами підприємства на засадах ощадливості (2017)
Зачосова Н. В. - Державне регулювання системи економічної безпеки банківських установ, Куценко Д. М. (2017)
Линник П. О. - Перспективи залучення підприємств, що надають послуги з безпеки та охорони, до процесу забезпечення економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності, Зачосова Н. В. (2017)
Лохман Н. В. - Визначення інноваційної компетентності підприємства на основі його інноваційних компетенцій (2017)
Лукашова Л. В. - Стан і тенденції розвитку малого підприємництва в Україні та світі (2017)
Овчиннікова В. О. - Адаптивне управління виробничо-господарською діяльністю підприємства, Клочко М. І. (2017)
П’ятницька Г. Т. - Структурні трансформації у розвитку ресторанного господарства України: аспекти спеціалізації, Найдюк В. С. (2017)
Піняга Н. О. - Актуальні проблеми ефективного формування та використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2017)
Руденко М. В. - Формування концепції ризик-менеджменту аграрних підприємств (2017)
Сердюков К. Г. - Архітектурне моделювання функціонування та розвитку інтегрованих корпоративних структур (2017)
Синякова К. М. - Сучасні підходи HR-менеджменту в процесі управління стратегічними змінами на вітчизняному підприємстві (2017)
Вихідні дані (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Isaienko O. - The contribution of Academician I. H. Aleksandrov to the construction of railways and bridges, Isaienko S. (2019)
Pylypchuk O. - Work in the interests of rail transport: the second Minister of Railway Transport of the Russian Empire – Volodymyr O. Bobrynskyi (1869-1871), Strelko O. (2019)
Soloviova L. - A significant contribution of professor V. Ye. Timonov to the construction of seaports (2019)
Ustiak N. - Professor M. V. Vynokurov: stages of freight wagons creation (1930-1950) (2019)
Bandus V. - The textbook "Parts of Machines" by V. O. Dobrovolsky and its importance for the development of higher technical education in Ukraine (2019)
Hrushytska I. - Development of meteor astronomy at the Odessa University during the period of Ukraine's independence (2019)
Deforzh H. - Natural museums of Ukrainian universities (XIX - early XX centuries) (2019)
Kislov D. - Establishment of scientific research in communication studies in the 1920s - 1930s (2019)
Oliinyk O. - Essay on the life and activities of V. Lihin (1846-1900) (2019)
Pylypchuk O. - The rights of juveniles in civil procedure (the 2nd half of the ХІХ century) (2019)
Торшин Є. О. - Аналіз світового досвіду трансформації показників фінансового стану підприємств (2017)
Харун О. А. - Формування професійно-кваліфікаційної структури персоналу підприємств в контексті інноваційних перетворень (2017)
Цибенко І. О. - Особливості формування інтелектуального будівельного продукту (2017)
Чавичалов І. І. - Формування стратегії розвитку державних вищих навчальних закладів за сучасних умов функціонування, Куцинська М. В. (2017)
Чмут А. В. - Гармонізація відносин молокопереробних підприємств із постачальниками сировини в умовах посилення контролю якості та безпечності харчових продуктів, Антош Н. В. (2017)
Shevchenko L. O. - Strategic management as an effective method of managing enterprises of the alcohol industry (2017)
Борецька Н. П. - Оцінка ефективності інноваційної діяльності промислових підприємств, Якимчук І. Ю. (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Ефективність реалізації сільськогосподарської продукції у Волинському регіоні (2017)
Кужда Т. І. - Теоретичні аспекти управління змінами в публічній організації, Сороківська О. А., Мосій О. Б. (2017)
Касич А. О. - Теоретичні та організаційні аспекти управління вирішенням екологічних проблем, Діденко Є. О., Черняховська М. В. (2017)
Матвеев С. П. - Формирование экологического сознания у студентов высших учебных заведений (2017)
Кальницька М. А. - Моделі державного регулювання соціального розвитку (2017)
Кудрявська Н. В. - Світові та національні традиції страхового посередництва: особливості виникнення і розвитку (2017)
Соколов А. В. - Дослідження мотивів вибору ВНЗ та спеціальності учнівською молоддю, Ільїна А. С. (2017)
Цвєтнова О. В. - Використання інструментів соціально-економічної політики для формування середнього класу в Україні (2017)
Гернего Ю. О. - Теорія людського розвитку та стан його фінансування в Україні (2017)
Д’яченко А. В. - Теоретичні підходи до формування системи фінансування житлового будівництва (2017)
Зайцев О. В. - Педагогічні умови формування професійної компетентності студентів спеціальності "Фінанси, банківська справа та страхування", Колтакова М. Ю. (2017)
Лебеда М. О. - Факторний аналіз динаміки податкових надходжень від ФОП – платників єдиного податку за 2013–2015 рр. (2017)
Лизогуб М. М. - Оцінка ефективності функціонування фінансової системи (2017)
Нетудихата К. Л. - Сучасний стан та тенденції розвитку світового ринку лізингових послуг (2017)
Погореленко Н. П. - Методичні підходи до оцінки фінансової стабільності банку, Калінін О. В. (2017)
Поліщук Н. В. - Джерела фінансово-кредитного забезпечення розвитку сільського господарства (2017)
Сніщенко Р. Г. - Інституційні аспекти організації та регулювання фінансової безпеки учасників фінансового ринку (2017)
Сорговицька Я. Г. - Наповнення місцевих бюджетів в умовах децентралізації на прикладі Одеської області (2017)
Шулюк Б. С. - Практика та проблеми здійснення бюджетного планування видатків на соціальні цілі в Україні, Петрушка О. В. (2017)
Калітенко Д. О. - Аналіз та систематизація нормативно-законодавчого регулювання формування фінансової звітності підприємств України (2017)
Карпенко Є. А. - Методика оцінки вартості підприємства з урахуванням сталості його розвитку, Різник М. М. (2017)
Макурін А. А. - Формування інформації на підприємстві для прийняття управлінських рішень (2017)
Костюнік О. В. - Автоматизація основних засобів, Маламуж А. А. (2017)
Турова Л. Л. - Бухгалтерський облік фінансових результатів діяльності підприємства, Маринич Д. М. (2017)
Миронова Ю. Ю. - Підходи до сутності, класифікації та виявлення резервів у системі бухгалтерського обліку підприємств, Сіроштан І. О., Дейкало М. В. (2017)
Попова В. Д. - Інформаційні потреби та запити суб’єктів економічних відносин, Кузь В. І. (2017)
Скрипник М. І. - Порушення під час складання фінансової звітності: помилка чи фальсифікація?, Григоревська О. О., Матюха М. М. (2017)
Худик О. Б. - Обґрунтування системи методологічних елементів стратегічного фінансового аналізу (2017)
Шеремета В. П. - Організація бухгалтерського обліку податку на прибуток на підприємствах машинобудівної промисловості (2017)
Шестерняк М. М. - Методи і форми контролю: проблеми визначення (2017)
Іванченко Н. О. - Система управління документообігом бізнес-процесів в організації, Карпець О. А. (2017)
Palamarchuk O. V. - The selection of indicators and modelling of the creditworthiness of legal entities using the theory of fuzzy logic (2017)
Вихідні дані (2017)
Кошель С. О. - Визначення прискорень точок плоского механізму четвертого класу з рухомим замкненим контуром, утвореним трьома шатунами та коромислом, Кошель Г. В. (2018)
Щербань В. Ю. - Удосконалення системи подачі ниток на основі оптимізації пружної системи заправки круглов’язальних машин, Мельник Г. В., Мурза Н. І., Кириченко А. М., Шолудько М. І. (2018)
Мурза Н. І. - Кінематичний та кінетостатичний аналіз роботи нитконатягувача трикотажних та швейних машин (2018)
Поліщук О. С. - Пресове обладнання з підвищеними енергетичними характеристиками для виконання операцій вирубування та перфорації деталей взуття в легкій промисловості (2018)
Дупляк О. М. - Методи оптимізації моделювання кулачкових механізмів, Коцюба Р. І. (2018)
Косіюк М. М. - Технологічне забезпечення нанесення антифрикційного покриття на неповні сферичні поверхні фрикційно-механічним способом, Костюк С. А., Костюк М. А. (2018)
Пилипенко О. М. - Новий спосіб підвищення ефективності роботи антикрил ралійних автомобілів, Батраченко О. В. (2018)
Косіюк М. М. - Підвищення ефективності використання енергії удару при статико-імпульсному зміцненні поверхневим пластичним деформуванням, Костюк С. А. (2018)
Малаков О. І. - Зниження навантаження елементів конструкції моста керованих коліс самохідної косарки шляхом раціональної установки гідроциліндрів, Бурлака С. А., Ярощук Р. О. (2018)
Місяць В. П. - Аналітичні дослідження роботи приводу кухонного комбайну, Лісевич С. П., Поліщук О. С., Смутко С. В., Пундик С. І. (2018)
Майдан П. С. - Визначення частотних характеристик системи автоматичного регулювання шафи холодильника, Золотенко Е. О., Коротич О. О., Пундик С. І. (2018)
Тимощук О. Г. - Розробка та аналіз точності методів розрахунку середньої висоти зазору та питомої площі шорсткої поверхні контакту беззмащувальних циліндро-поршневих ущільнень (2018)
Добротвор І. Г. - Дослідження залишкових напружень у епоксидних композитних покриттях для різних дисперсних наповнювачів, Стухляк Д. П. (2018)
Оргиян А. А. - Моделирование параметрических колебаний при лезвийной обработке прерывистых поверхностей, Стрельбицкий В. В., Творищук И. М. (2018)
Матвійчук В. А. - Використання локальних джерел електроенергії для оптимізації структури еес, Рубаненко О. О., Собчук Н. В. (2018)
Білінський С. О. - Виготолення шкір світлих кольорів з напівфабрикату хромового дублення, Данилкович А. Г. (2018)
Кругла Н. А. - Модель і алгоритм управління технологічними процесами первинної переробки луб'яної сировини, Бабіч С. С. (2018)
Защепкіна Н. М. - Застосування барвників визначених концентрацій в якості опорних зразків реєстрації квантового виходу люмінесценції, Таранов В. В., Наконечний О. А., Довгалюк Р. Ю. (2018)
Смутко С. В. - Удосконалення розкрійного устаткування швейних підприємств, Мица В. В., Лісевич С. П., Неймак В. С. (2018)
Гунько І. В. - Вибір оптимальної методики покращення складу сумішевого біопалива з рослинних олій, Бурлака С. А., Ярощук Р. О. (2018)
Говорущенко Т. О. - Моделювання діяльності інтелектуального агента на основі онтологічного підходу для оцінювання специфікацій вимог до програмного забезпечення, Поморова О. В., Павлова О. О. (2018)
Лисенко С. М. - Метод виявлення скріпт-вірусів на основі динамічного аналізу поведінки програмного забезпечення в комп’ютерних системах, Цюзік А. О. (2018)
Юсин Я. О. - Модифікований метод острівної кластеризації текстових даних, Заболотня Т. М. (2018)
Пікуляк М. В. - Інформаційна технологія побудови моделі адаптивного тестування в системах дистанційного навчання (2018)
Dmytrotsa L. - Software for fourier analysis of functions with variable period (2018)
Січко Т. В. - Розробка веб-додатку туристичної фірми, Юрчук Б. О. (2018)
Мясіщев О. А. - Система навігації безпілотного наземного апарата на Arduino, Фарина А. П. (2018)
Ярка У. Б. - Створення інформаційно-пошукової системи на основі системи Cassie, Ханас О. Т. (2018)
Возняк А. Г. - Дослідження впливу надлишкового тиску розігрітого повітря на функціональну роботоздатність плівкових конденсаторів, Ройзман В. П. (2018)
Барановський Д. М. - Апаратно-програмний комплекс "Інтелектуальна бета клітина" (2018)
Гульчак Ю. П. - Нормативно-правова база захисту інформації в медичній галузі, Гульчак Е. Ю. (2018)
Дорош О. І. - Функціональні можливості засобів мобільної електроніки для вимірювання, тривалого контролю та аналізу біомедичних даних, Степанюк О. Ю., Кучмій Г. Л., Дорош Н. В., Коцаренко М. В. (2018)
Коваленко Ю. Б. - Вдосконалення автоматизованої системи управління технологічної підготовки виробництва в авіаційній галузі, Рибалка Л. П., Бурлака М. В. (2018)
Литвиненко Я. В. - Метод верифікації циклічності (оцінювання досліджуваного сигналу на приналежність до циклічних сигналів), Загородна Н. В., Окіпний І. Б., Осухівська Г. М. (2018)
Кондратов В. Т. - Фундаментальная метрология. Магнитополевая теория измерений с использованием явления переноса энергии и информации сквозь материал или вещество. Часть 1. Философские аспекты теории (2018)
Мясіщев О. А. - Побудова алгоритму псевдо-ймовірнісного шифрування на основі блокових шифрів, Мурава В. М., Нездоровин В. П. (2018)
Chepok A. O. - The electronic medical record documentation automating accordingly to the e-health system (2018)
Мехтиева Б. Г. - Математическое моделирование режима опорожнения каскада шамкирского и еникендского водохранилищ, Гаджиев М. М. (2018)
Пазюк В. М. - Підвищення енергоефективності сушіння насіння зернових культур шляхом застосуванням теплових насосів, Рубаненко О. О., Вишневський В. М. (2018)
Вышинский В. А. - Математика в физике (2018)
Timkov V. F. - Fractal genesis of the angles of the neutrino mixing matrix, Timkov S. V., Zhukov V. A., Afanasiev K. E. (2018)
Титул, зміст (2014)
Кремень В. - Від інерційної до іноваційної освіти: контекст модернізації НАПН України (2014)
Романенко М. - Концептуальні засади та основні напрями інноваційного розвитку освіти в сучасних умовах (2014)
Ткаченко В. - Україна: не допустити розколу (2014)
Бех І. - Діяльнісний і компетентнісний підходи: сутність та сфери застосування (2014)
Максименко С. - Нові обрії розуміння життя: теоретична парадигма особистості (2014)
Шаліна О. - Акмеологічно-компетентнісна модель сучасного менеджера освіти (2014)
Шевченко Р. - Інноваційні технології в шкільній освіті: виклики сучасного розвитку, Шевченко З. (2014)
Ягоднікова В. - Інноваційні стратегії виховання нової школи в Одеському регіоні, Чешенко О. (2014)
Кононец Н. - Соціальні мережі як засіб ресурсно-орієнтованого навчання дисциплін комп'ютерного циклу в аграрних коледжах (2014)
Андрущенко Т. - Педагогічне Шевченкознавство, Вовк Л. (2014)
Кудіна Т. - Інфокомунікаційні технології у викладанні мов, Кудін А., Зінюк В. (2014)
EPSON: Як створити інноваційний клас (2014)
Зозуля С. - Моніторинг відвідуваності віддаленими користувачами інформаційно-аналітичних рубрик веб-порталу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2014)
Експеримент, педагогічна наука і практика у шкільному просторі/Укладачі: О. Виговська, О. Виговський, Т. Годецька (2014)
Про проект "Наука-школі. Школа-суспільству" (2014)
Педагогічна наука і практика: учитель і дослідник (2014)
Виговська О. - Експериментальна освіта, експериментальна педагогіка: чи є вони в Україні? (2014)
Топузов О. - Експеримент у педагогічній науці і практиці: педагогічні інновації в системі загальної середньої освіти (2014)
Від редакції: Хто керує експериментальною роботою в школах України: узагальнена візитка (2014)
Кот М. - Загадки Кам'яної могили (2014)
Виговська О. - Учитель та його діяльність: традиційна форма в інооваційному контексті. Педрада за участі вчених, вчителів, чиновників МОН України, Виговський О., Годецька Т. (2014)
Зязюн І. - Iнтеллект, емоції та почуття-три складові освіти. Інтерв'ю Івана Зязюна Ользі Виговській (2014)
Наш Пантеон (2014)
Культурологічний соціальний проект "КОД"/Укладачі: О. Виговська, О. Виговський (2014)
Від редакції. Новопечерська школа: майбутнє починається сьогодні (2014)
Від редакції. Війна і діти (2014)
Від редакції. Особливий подарунок хмельницьким добровольцям (2014)
Донська Л. - Школа та гроші. Конфлікт інтересів (2014)
Від редакції: Запрошуємо до участі в Інтернет-конференції (2014)
Виговська О. - Павло Білецький-Носенко: до 240-річчя від дня народження автора Першого Великого словника української мови, Виговський О. (2014)
Виговська О. - 2014-рік Тараса Шевченка: зроблено багато, попереду-ще більше, Виговський О. (2014)
Наші ювіляри: вітаємо! (2014)
Петренко О. - Роль теорії домінанти О. Ухтомського (1875–1942) у розвитку комплексної науки про людину (2019)
Потапчук Т. - Використання інноваційно-інформаційних технологій на уроках музичного мистецтва (2019)
Rudenko V. - Metodologia stosowania statystyki matematycznej w badaniach pedagogicznych (2019)
Сойчук Р. - Теоретико-прикладний аспект виховання національної солідарності в учнівської молоді (2019)
Федяєва В. - Наукова спадщина Фрідріха Фребеля (1782–1852) у сучасному прочитанні сімейної педагогіки (2019)
Bezkorovaina O. - Formation of English language competence in reading on the upper degree of studying English in secondary education establishments, Demchuk T. (2019)
Ковальчук О. - Навчання іншомовної професійно-орієнтованої лексики у немовних ЗВО, Коваленко В. (2019)
Пустовіт Г. - Краєзнавча компетентність учителів географії в інноваційному розвитку шкільної освіти, Зиль І. (2019)
Багрій М. - Доробок письменників-учителів західної України у контексті розвитку української педагогічної думки кінця ХIХ – 30-их років ХХ ст. (2019)
Баліка Л. - Творче використання ідей дитиноцентризму Януша Корчака в сучасній системі освіти України (2019)
Бєлова С. - Інтерес як психолого-педагогічна проблема у творчій спадщині Л. Виготського та Г. Шаррельмана (2019)
Bihunova S. - Project-based learning as a life skill, Vorobiova I., Fridrikh A. (2019)
Боровець О. - Освітнє середовище початкової школи: сучасні підходи та вимоги (2019)
Бричок С. - Журнал "Западно-русская начальная школа" як джерело вивчення діяльності регіональних початкових шкіл початку ХХ ст., Шелюк Г. (2019)
Горобець І. - Діалогічність мислення в процесі формування особистісної культури викладача іноземної мови (2019)
Гринькова Н. - Морально-виховний потенціал взаємодії сім'ї та закладів позашкільної освіти і його реалізація у вихованні учнів молодшого шкільного віку (2019)
Гудовсек О. - Історіографічний аспект дослідження проблеми підготовки вчителів образотворчого мистецтва в Україні (2019)
Дзюбишина Н. - Педагогічні умови формування дослідницької компетентності у студентів художньо-педагогічного факультету (2019)
Клепар М. - Міжнародна діяльність закладів вищої освіти України як чинник і напрям професійної підготовки студентів-міжнародників (2019)
Колупаєва Т. - Роль інтерактивних технологій навчання в особистісно-орієнтованій підготовці майбутніх учителів початкової школи, Міщеня О., Третяк О. (2019)
Міхно О. - Іван Сікорський (1842–1919) про значення характеристик учнів: теоретичний і практичний аспекти (2019)
Павелків К. - Іншомовна комунікативна компетентність майбутніх фахівців соціальної сфери: структура та зміст (2019)
Perishko I. - Enhancing students' interests via web-based tools (2019)
Петренко С. - Формування ІКТ-компетентностей у фінській освіті як система: ступеневий аналіз (2019)
Protsko Y. - Blended learning: a new technological era in efl teaching (2019)
Romanіuk S. - Learning English through songs as one of innovative methods of education (2019)
Сілков В. - Підготовка майбутніх вчителів початкових класів до формування компетентностей, пов'язаних із вивченням молодшими школярами алгоритмів арифметичних дій (2019)
Скробака Ю. - Реальний стан сформованості креативного мислення молодших школярів у процесі навчання іноземних мов: ціле-мотиваційний компонент (2019)
Staworzyńska-Grządziel М. - Rzeczywistość wirtualna a fałszywa świadomość multimedialna dziecka (2019)
Стельмашук Ж. - До проблеми розвитку емоційного інтелекту особистості, Ваколюк А. (2019)
Сяська І. - Компетентнісний підхід в екологічній підготовці майбутніх учителів природничих дисциплін: теоретико-методологічний аспект (2019)
Триндюк В. - Особистісно-орієнтована навчально-педагогічна ситуація успіху на заняттях з іноземної мови у педагогічних закладах освіти, Лобанова С. (2019)
Fedoryshyn O. - Bullying or conflict? Bully-proofing strategies for prevention and intervention in Canadian schools (2019)
Ціпан Т. - Формування громадянської позиції у членів дитячо-юнацьких громадських об'єднань (2019)
Ясногурська Л. - Формування міжкультурної комунікативної компетенції студентів при вивченні іноземної мови (2019)
Бойко Н. - Роль вчителя, вихователя, батьків та індивідуальних особливостей дітей дошкільного віку в навчанні іноземної мови (2019)
Бондарець М. - Змістове наповнення поняття "морально дефективний" в психолого-педагогічній науці кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Галецький С. - Комунікативна компетентність майбутніх викладачів іноземних мов як предмет наукових досліджень (2019)
Денисова С. - Погляди В. О. Сухомлинського на міжкультурну компетентність вчителя іноземних мов, Кузьмич О., Ніколаєва І. (2019)
Петренко І. - Внесок лікаря-гігієніста Ф. Ф. Ерісмана (1842–1915) в організацію освітнього простору класної кімнати (2019)
Сілкова Е. - Теоретико-методичні основи формування у майбутніх вчителів початкової школи загальних прийомів роботи над сюжетними задачами (2019)
Відомості про авторів (2019)
Щедрик В. П. - Класифікація параметричних розв'язків матричних односторонніх рівнянь за перетворювальними матрицями їх характеристичних матриць (2018)
Gutik O. V. - On feebly compact semitopological semilattice expn λ, Sobol O. Yu. (2018)
Гарт Е. Л. - Проекційно-ітераційні схеми реалізації варіаційно-сіткових методів у задачах пружно-пластичного деформування неоднорідних тонкостінних конструкцій, Гудрамович В. С. (2018)
Кіт Г. С. - Функції Буссінеска тривимірних задач термопружності для півпросторів з джерелом або диполем тепла, Андрійчук Р. М. (2018)
Кушнір Р. М. - Термопружний аналіз функціонально-градієнтних циліндричних оболонок, Жидик У. В., Флячок В. М. (2018)
Ясінський А. В. - Оптимізація статичних температурних переміщень плоскодеформованого півпростору за допомогою зовнішнього теплового навантаження, Токова Л. П. (2018)
Грищак В. З. - Эффективное приближенное аналитическое решение задачи устойчивости трехслойной конической оболочки при комбинированном нагружении, Грищак Д. Д., Дьяченко Н. Н. (2018)
Гук Н. А. - Розшарування тришарової основи під дією нормального навантаження, Козакова Н. Л. (2018)
Васільєв К. В. - Метод прямого вирізування у задачах пружної рівноваги анізотропних тіл з тріщинами за поздовжнього зсуву, Сулим Г. Т. (2018)
Опанасович В. К. - Сумісна дія згину з розтягом ізотропної пластини з наскрізною тріщиною за відсутності контакту її берегів та з урахуванням пластичних зон та зміцнення матеріалу в її вершинах, Николишин М. М., Слободян М. С., Альфавіцька С. О., Білаш О. К. (2018)
Максимович О. В. - Дослідження згину анізотропних пластин із включеннями на основі сингулярних інтегральних рівнянь, Соляр Т. Я., Кемпа Я. (2018)
Білущак Ю. І. - Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду домішкових частинок. І. Крайові задачі каскадного типу, Чернуха О. Ю. (2018)
Куреннов С. С. - Двумерное напряженное состояние клеевого соединения. Неклассическая задача, Поляков О. Г., Барахов К. П. (2018)
Махненко О. В. - Математичне моделювання мікроструктурних фазових перетворень під час зварювального нагріву на прикладі наплавлення захисного шару корпусу реактора ВВЕР-1000, Костеневич О. С. (2018)
Содержание (2019)
Правила для авторів (2019)
Дикан І. М. - Наукова та клінічна діяльність ДУ "Інститут ядерної медицини та променевої діагностики НАМН України”: 20-річний ювілей, Тарасюк Б. А., Андрущенко І. В. (2019)
Гордієнко І. Ю. - Варіанти пренатальної ультразвукової картини при гастрошизисі у плода, Гребініченко Г. О., Тарапурова О. М., Величко А. В., Носко А. О. (2019)
Мазур С. Г. - Діагностична ефективність ехографічних цереброваскулярних прогностичних патернів відновлювального періоду після атеротромботичних інсультів у каротидному басейні (2019)
Терновой Н. К. - Текстурный анализ компьютерно-томографических изображений костных тканей: гетерогенность как показатель остеоинтеграции (предварительное сообщение), Колотилов Н. Н., Дроботун О. В., Туз Е. В., Ульянчич Н. В., Терницкая Ю. П. (2019)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография в диагностике рака пищевода, Мясоедов С. Д. (2019)
Король П. О. - 18F-ПЕТ/КТ в моніторингу терапевтичної пухлинної відповіді при застосуванні імунотерапії, Ткаченко М. М., Щербіна О. В. (2019)
Mukhomor A. I. - Diagnosis and treatment of Baker’s cyst (literature review and portfolio) (2019)
Ковальчук В. М. - Лікування хворих на гонартроз: одновиросткове ендопротезування, Євсєєнко В. Г., Зазірний І. М. (2019)
Kolotilov N. N. - Radiological Pharmacology Medicines: Chlorophyll and Curcumin (2019)
Гончар О. І. - Особливості формування потенціалу підприємства за сучасних умов, Лабунець В. О., Лабунець О. О. (2017)
Муренець І. Г. - Оцінка якості управління вітчизняними підприємствами в міжнародному середовищі (2017)
Настенко М. М. - Концепція стратегічного управління фінансовими ризикам підприємств, Покиньчереда В. В., Гудзенко Н. М. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Ознаки прояву перспектив банкрутства за показниками фінансової звітності в економічному аналізі, Бондар О. В. (2017)
Синиця Л. В. - Дослідження взаємозв'язку стратегічного розвитку та інтенсивності управління підприємством (2017)
Чернушкіна О. О. - Управління корпоративною культурою організації на стратегічних засадах, Данилюк Я. Ю. (2017)
Лисенко О. В. - Порівняння методів короткострокового прогнозування для зростаючого виробничого процесу (2017)
Лихолобов Е. А. - Науково-теоретичні основи статистичного моделювання взаємозв’язку поведінкових та результативних показників діяльності промислового підприємства, Базалійська Н. П. (2017)
Князєва О. А. - Чинники впливу на розвиток інтелектуального потенціалу підприємств, Шамін М. В. (2017)
Ткаченко А. М. - Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств за рахунок ефективності використання трудового потенціалу, Сепета В. В. (2017)
Кафка С. М. - Відображення вибуття основних засобів в бухгалтерському обліку (2017)
Коцеруба Н. В. - Фінансовий контроль в системі управління прибутком підприємства торгівлі (2017)
Момот Т. В. - Стратегічний моніторинг в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства, Шаповал Г. М., Панов В. В. (2017)
Ченаш В. С. - Експертне дослідження лишків та нестач товарно-матеріальних цінностей з використанням "неофіційної" бухгалтерської документації, Подокопна О. Я. (2017)
Даценко Г. В. - Контроль повноти та своєчасності сплати єдиного податку (2017)
Супрун С. Д. - Методичні підходи до оцінки вартості підприємства (2017)
Анісімова О. М. - Функції економічного аналізу в інноваційному розвитку на вагонобудівних підприємствах України, Горячова Н. В. (2017)
Швец Ю. А. - Особенности инвестиционно-инновационной деятельности промышленных предприятий Украины в условиях кризиса, Нужная Ю. Р. (2017)
Левицька І. В. - Інноваційні стратегії підприємства, Британська Н. Н. (2017)
Поліщук Т. А. - Напрями і пріоритети інноваційно-технологічного забезпечення експортоспроможності підприємства (2017)
Родіонова І. В. - Підвищення інноваційної діяльності корпоративних підприємств (2017)
Джулій Л. В. - Оцінка системи комплаєнс як напряму діяльності служби внутрішнього аудиту банку, Подокопна О. Я. (2017)
Ланг С. Р. - Оцінка ризикової експозиції з урахуванням специфіки страхового портфеля (2017)
Джулій Л. В. - Організаційні аспекти та система обліку депозитних операцій комерційних банків, Грицаюк М. (2017)
Леськів О. А. - Оцінка ефективності державного регулювання ринку маркетингових комунікацій за допомогою теорії нечітких множин та апарату теорії ігор (2017)
Міщук І. П. - Інформаційний потенціал в системі логістики підприємства (2017)
Решетнікова І. Л. - Стратегічний маркетинг: особливості застосування вітчизняними підприємствами (2017)
Ковальчук С. В. - Маркетинг-логістичне забезпечення у ланцюгах поставок товарів споживчого попиту, Семенов К. Л. (2017)
Федорова Н. Є. - Інтегрована комунікаційна модель комплексу маркетингу (2017)
Долинська О. О. - Транспортна комунікативність як фактор розвитку туризму Хмельницької області (2017)
Васильців Т. Г. - Сутнісні характеристики та напрями формування системи економічної безпеки суб’єктів господарювання, Максимюк С. О., Керницький І. С. (2017)
Мурадлы Э. В. - Изменения в климате и его влияние на экономическое развитие Азербайджана (2017)
Смєсова В. Л. - Характеристика економічних інтересів у працях маржиналістів та неокласичної школи політекономії (2017)
Моісеєнко О. М. - Інститути економічної влади та специфіка їх функціонування в умовах відкритої економіки (2017)
Бікс Ю. С. - Аналіз економічної доцільності утеплення будинків в контексті енергетичної ефективності на прикладі міст України та Європи, Ратушняк О. Г. (2017)
Зварич О. І. - Типологізація систем інновацій: регіональний аспект (2017)
Коваль О. О. - Сучасні тенденції економічної політики України (2017)
Мартинюк А. О. - Проблеми державного регулювання обігу генно-модифікованої продукції в Україні (2017)
Рзаєв Г. І. - Особливості ресурсного підходу до оцінки економічної безпеки відповідно до аналітичних потреб, Грицаюк М. В. (2017)
Худієнко К. Є. - Впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування, Лопата Д. В., Сакун Л. М. (2017)
Рзаєва Т. Г. - Напрями формування та узагальнення функціональних складових економічної безпеки відповідно до потреб економічного аналізу, Грицаюк М. В. (2017)
Чорна М. В. - Графоаналітичний метод оцінки інтенсивності впливу зовнішніх чинників на підприємницьку діяльність в роздрібній торгівлі, Дядін А. С. (2017)
Сидорчук І. П. - Структурологічна модель організаційно-економічного механізму інноваційного розвитку промислового підприємства (2017)
Менчинська О. М. - Сутність та економічна природа інновацій: еволюційний підхід (2017)
Вихідні дані (2017)
Колісниченко Т. О. - Наукове обґрунтування та розробка новітніх солодких страв із йодовмісними добавками, Дишук Г. В., Мельник О. Є., Кравчук Є. С. (2019)
Дейниченко Л. Г. - Технологія запіканки з молочно-білковим концентратом на основі сколотин з використанням пюре журавлини, Омельченко О. В., Дашивець С. С. (2019)
Никифоров Р. П. - Обґрунтування раціональних параметрів технології низьколактозних емульсійних соусів, Лохман Н. В., Крикливець Д. О. (2019)
Колісниченко Т. О. - Наукове обґрунтування та розробка інноваційних технологій соусів на основі виноградної олії, Рудь Є. С, Перекрест В. В., Стажков А. С. (2019)
Коренець Ю. М. - Формування системи показників якості процесу теплової обробки харчової сировини ІЧ-випромінюванням, Коржов С. М., Єріс Ю. В. (2019)
Назаренко І. А. - Обґрунтування доцільності використання борошна з пивної дробини у технології хлібобулочних виробів, Сімакова О. О., Світлична О. О. (2019)
Попова С. Ю. - Дослідження впливу концентрації сухої картопляної добавки на активність амілолітичних ферментів дріжджового тіста, Слащева А. В., Сімакова О. О., Пусікова О. А., Боднарук О. А. (2019)
Горяйнова Ю. А. - Вплив деяких антиоксидантів на термін зберігання харчових жирів, Трикуль О. О. (2019)
Хорольський В. П. - Ультразвукові технології в системі інтелектуального управління виробництвом сиру, Коренець Ю. М., Артановський А. В., Островчук О. О., Селіванов І. О. (2019)
Янович В. П. - Розробка двосекційного млина для виробництва преміксів, Сосновська Л. В. (2019)
Янаков В. П. - Анализ комплексных исследований технологий замеса хлебопекарного теста, Возняк А. В. (2019)
Цвіркун Л. О. - Дослідження збіжності методів кластеризації для розпізнавання та відбору яблук у процесі сортування на конвеєрній лінії, Цвіркун С. Л., Островчук О. О. (2019)
Скорюкова Я. Г. - Сегментація біомедичних зображень для оцінювання структурних змін біооб'єктів під час флуоресцентного аналізу, Марков С. М., Чепурна О. М., Холін В. В. (2016)
Осадчук О. В. - Мікроелектронний частотний перетворювач вологості з ємнісним вологочутливим елементом на основі стибій або бісмутвмісних діоксиматів ніколу (іі), Крилик Л. В., Євсєєва М. В., Селецька О. О. (2016)
Пархомей І. Р. - Розробка моделей обробки радіолокаційних сигналів систем дистанційного зондування землі, Бойко Ю. М., Єрьоменко О. І. (2016)
Красій А. В. - Дослідження нейромережної складової методу прогнозування характеристик та оцінювання успішності реалізації програмних проектів (2016)
Михайлюк І. Р. - Методи перетворення тa концентрaції дaних в інформaційно-вимірювaльних системaх для гaзотрaнспортних мереж, Левицька Г. І., Ваврик Т. О. (2016)
Якименко І. - Ефективний алгоритм генерування простих чисел на основі використання системи залишкових класів (2016)
Тимчик С. В. - Алгоритмічно-програмне забезпечення іт моніторингу та підтримки прийняття рішень для визначення здоров’я студентів, Костішин С. В., Злепко С. М., Вирозуб Р. М. (2016)
Петрушак В. С. - Аналіз методів та засобів формування псевдовипадкової послідовності чисел, Столярчук І. В. (2016)
Бойко С. М. - Лабораторний комплекс для дослідження селективності релейного захисту, Губін І. О., Омельченко О. В., Вишневський С. Я. (2016)
Чесановський І. І. - Окремі аспекти побудови узгоджених алгоритмів обробки імпульсних радіолокаційних сигналів, що містять випадкові модуляційні складові, Карпова Л. В. (2016)
Любчик В. Р. - Дослідження методів вимірювання відстаней, Сенчишина Ю. В., Троцишин І. В. (2016)
Левчунець Д. О. - Багатосимвольне декодування квадратурних типів сигналів із використанням локально-базисних перетворень (2016)
Андрійчук В. А. - Вплив форми планарних індуктивних елементів на їх електромагнітні параметри, Наконечний М. С. (2016)
Romanuke V. V. - A criterion of aggregating expert estimations into consensus pairwise comparison matrix by a given comparison scale within the corresponding space of positive inverse-symmetric matrices (2016)
Горященко К. Л. - Принципи фазочастотного підходу до діагностики стану провідникових ліній (2016)
Праворська Н. І. - Ефективність аналізу студентами мов програмування c++ та c# у процесі виконання курсових робіт з метою оцінки переваг та недоліків різних мов програмування та обґрунтування вибору необхідної мови (2016)
Пастух І. М. - Формування моделей процесів на основі експериментальних даних, Здибель О. С. (2016)
Харжевський В. О. - Використання точок розпрямлення 5-го порядку для синтезу важільних двокривошипних механізмів із зупинкою вихідної ланки (2016)
Проценко В. О. - Забезпечення мінімальної навантаженості канатних пружних елементів муфти при проектуванні, Клементьєва О. Ю. (2016)
Ройзман В. П. - Огляд проблеми міцності і герметичності компаундованих виробів радіоелектронної апаратури, Возняк А. Г. (2016)
Соколова Г. М. - Моделювання багатофакторних процесів з взаємозалежними факторами впливу (2016)
Мандрик О. М. - Дослідження роботи камери згорання газотурбінної установки на різних технологічних режимах, Михайлюк Ю. Д. (2016)
Євстаф’єва Є. О. - Побудова моделі системи стандартів на підставі міжнародних та європейських вимог у сфері технічного регулювання, Дядюра К. О. (2016)
Голінка Є. О. - Перспективи використання політетрафлуоретену у валкових машинах нанесення захисного покриття на тканину, Горященко С. Л. (2016)
Moroz V. A. - Problems of transmitting vibrations to electronic devices at vibration tests conducted on vibration stand (2016)
Каплун П. В. - Вплив технологічних параметрів іонного азотування на величину залишкових напружень в сталі 45х, Гончар В. А. (2016)
Оборский Г. А. - Возбуждение изгибно-крутильных колебаний и их измерения на вращающихся консольных инструментах, Паленный Ю. Г., А. оргиян АНДР. (2016)
Горошко А. В. - Забезпечення працездатності вузлів машин шляхом розв’язання обернених задач (2016)
Шевчук Є. І. - Виготовлення осесиметричних деталей складної форми на верстатах з чпк, методами ротаційної витяжки, Шевчук К. І., Сивак І. О., Мироненко О. М. (2016)
Крутий Ю. С. - Распределение амплитуд изгибающих моментов при вынужденных поперечных колебаниях балки эйлера-бернулли с учетом неупругого сопротивления, Сурьянинов Н. Г., Чайковский А. Э. (2016)
Никифоров А. Л. - Закономерности изменения показателей реконструкции инженерных сооружений от организационных факторов, Менейлюк И. А., Ершов М. Н. (2016)
Скідан О. В. - Особливості проектування деталей верху взуття з використанням принципів модульної трансформації, Надопта Т. А., Михайловська О. А., Коновал В. П. (2016)
Упірова Н. І. - Екологічна сертифікація продукції текстильної та легкої промисловості як інструмент впливу на повний життєвий цикл текстильних виробів, Слізков А. М., Гайдей О. О. (2016)
Нахайчук О. В. - Дослідження зміни експлуатаційних властивостей матеріалів лікувально-бандажних виробів від інтенсивності зносу, Захарова Е. А., Мізрах А. А., Солоненко І. Г. (2016)
Березовський Ю. В. - Напрямки модернізації обладнання переробки лляної сировини (2016)
Ніконова А. В. - Визначення оптимальних умов процесу титанового дублення в присутності полімерної сполуки на основі малеїнової кислоти, Андреєва О. А., Майстренко Л. А. (2016)
Щуцька Г. В. - Аналіз розповсюдження вологи в матеріалі на основі дискретного моделювання (2016)
Пелик Л. В. - Особливості застосування геотекстильних нетканих матеріалів у якості фільтрувального шару, Кириченко О. В. (2016)
Галик І. С. - Аналіз і оцінка переорієнтації напрямків розвитку існуючої системи вітчизняної стандартизації у галузі текстильного виробництва, Семак Б. Д. (2016)
Содержание (2019)
Правила для авторів (2019)
Дикан І. М. - Діагностичне спостереження відповіді на радіохірургічне лікування хворих з метастазами в головний мозок злоякісних захворювань жіночої статевої сфери за даними МРТ, Грязов А. Б., Медведовська Ю. В. (2019)
Ternovoy N. K. - Body component composition in patients with malignant and metastatic bone tumors, Kolotilov N. N., Drobotun O. V. (2019)
Dykan I. N. - Informative value of histogram analysis of digital diagnostic images, Kolotilov N. N. (2019)
Джужа Д. А. - Позитронная эмиссионная томография с радиофармпрепаратами, меченными галлием-68, в онкологической практике (2019)
Король П. О. - Роль дозиметричних методів при клінічному застосуванні терапії радіонуклідами пептидних рецепторів у хворих на нейроендокринні пухлини (огляд літератури), Ткаченко М. М., Щербіна О. В. (2019)
Грязов А. Б. - Радиохирургическое лечение метастазов в головной мозг (обзор литературы) (2019)
Бабкіна Т. М. - Інформативність ортопантомографії, телерентгенографії та конусно-променевої томографії при аномаліях співвідношення зубних дуг (огляд літератури), Сторожчук Ю. О. (2019)
Титул, зміст (2015)
Умови публікації в журналі "Директор школи, ліцею, гімназії” (2015)
Осадчий І. - Вектори модернізації закладу післядипломної педагогічної освіти у сферах навчального, наукового і методичного забезпечення діяльності та інноваційного розвитку системи освіти регіону (2015)
Від редакції: Пироговська Премія (2015)
Меморандум про співробітництво з упровадження педагогічних інновацій у галузі дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти між НАПН України і Департаментом освіти і науки Київської ОДА (2015)
Постанова спільного засідання Президії НАПН України, колегії Департаменту освіти і науки Київської ОДА, Вченої ради комунального навчального закладу Київської обласної ради "Академія неперервної освіти": про співробітництво з упровадження педагогічних інновацій у галузі дошкільної, загальної середньої і позашкільної освіти (2015)
Виговська О. - Методологічна ревізія концептуальних засад виховально-освітнього простору (2015)
Суший О. - Чи стане реформа в освіті запорукою успішних реформ в Україні загалом? (2015)
Кісарчук З. - Психологічна допомога Кризового центру медико-психологічної допомоги українцям, які постраждали унаслідок кризових, травмівних подій у країні (2015)
Борбіт А. - Мережева модель дистанційного навчання педагогів Київської області, Мазуркевич І. (2015)
Довгань А. - Сучасні підходи до формування компетентності підприємливості та ініціативності учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Мазуркевич І. (2015)
Мірошник С. - Навчальний тренінг як форма організації навчання дорослих в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Шевченко А. - Науково-методичні передумови реалізації дослідно-експериментальної роботи та інноваційної діяльності в навчальних закладах Київської області (2015)
Сушко С. - Упровадження диференційованих форм організації профільного навчання: за результатами упровадження програми дослідно-експериментальної роботи регіонального рівня (2015)
Кабан Л. - Історія навчального закладу: від інституту удосконалення вчителів до академії неперервної освіти, Рокицька О. (2015)
Виговська О. - Від редакції. Паралелі професійних траєкторій: об'єктивні та суб'єктивні (2015)
Чубарук О. - Управління розвитком професійної компетентності педагогічних працівників навчальних закладів (2015)
Ткаченко Л. - Освіта дорослих як суспільна потреба: прес-конференція до Днів освіти дорослих в Україні-2015 (2015)
Наші ювіляри (2015)
Title (2017)
Contents (2017)
Gladyshevskii R. - Editorial, Miliyanchuk K. (2017)
Antraptseva N. M. - Thermal properties of Zn and Co(II) dihydrogenphosphate solid solution, Koval L. B., Novak I. S. (2017)
Smitiukh O. - Crystal structure of YIII1.5LaIII1.5SiIV0.75SiIISe7, Marchuk O., Olekseyuk I., Fedorchuk A. (2017)
Slyvka Yu. - Heteroligand copper(I) π-complex of 1-allyl-1H-benzotriazole and pyridine: synthesis, crystal structure and Hirshfeld surface analysis, Goreshnik E., Mys’kiv M. (2017)
Заремба О. - Взаємодія компонентів у системах SrO–R2O3–MnOx, де R – рідкісноземельний метал ітрієвої підгрупи, Нагірна К., Гладишевський Р. (2017)
Delenko T. - Crystal structures of ternary compounds Yb(Ga,Si)2-x, Boyko M., Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2017)
Belan B. - Confirmation of the crystal structure of PrNi9Si4, Pukas S., Manyako M., Gagor A., Gladyshevskii R. (2017)
Чеботарьов В. А. - Актуалізація формування кластеру відновлювальної енергетики в умовах зміни тарифних трендів, Колосов А. М., Суворов М. В. (2019)
Микитенко В. В. - Механізм інституціоналізації публічно-приватних форм управління сталим просторовим розвитком України (2019)
Перебийніс В. І. - Економічна стійкість та конкурентоспроможність агропродовольчого комплексу як фактори економічної безпеки, Перебийніс Ю. В. (2019)
Двигун А. О. - Підвищення ефективності управління комунальним господарством об’єднаних територіальних громад у контексті нових регуляторних вимог, Чумакова І. Ю. (2019)
Дейч М. Є. - Децентралізація: соціальна відповідальність громадян як чинник сталого розвитку територій (2019)
Мусаева Н. Р. - Социально-экономическое развитие предпринимательства ненефтяного сектора экономики в Азербайджанской Республике, Мусаева С. Р. (2019)
Рзаев В. Р. - Материально-техническое обеспечение как важный фактор повышения конкурентоспособности сельского хозяйства (2019)
Мішура В. Б. - Франчайзинг як особлива форма організації бізнесу в Україні, Буйлова К. О., Запрудська О. Ю. (2019)
Латишева О. В. - Будівельна галузь України: сучасний стан та її роль у забезпеченні сталого розвитку національної економіки, Сайко А. Д. (2019)
Лемішко О. О. - Іпотечні механізми відтворення капіталу в аграрному секторі економіки: світовий досвід та Україна (2019)
Хандій О. О. - Інституційне забезпечення розвитку соціального та трудового потенціалів територіальних громад (2019)
Гулузаде С. Б. - Влияние девальвации национальной валюты на перерабатывающую промышленность Азербайджана (2019)
Гаджибеклинская А. К. - Роль экономической информации в социально-экономическом развитии Азербайджана (2019)
Баширова С. А. - Интенсификация сельскохозяйственного производства как важнейшее условие научно-технического прогресса (2019)
Шабалина Л. В. - Современные аспекты инновационного развития Китая, Мухина А. А. (2019)
Брюховецька Н. Ю. - Напрями забезпечення інвестиційної активності в Україні, Булєєв І. П. (2019)
Топалова І. А. - Теоретичні основи формування логістичних ланцюгів регіональних товарних ринків (2019)
Саінчук А. О. - Аналіз ринку аутсорсингових підприємств в Україні (2019)
Ровенська В. В. - Аналіз сучасного стану розвитку торгівельної галузі України, Буркацький Ю. Ю. (2019)
Трушкіна Н. В. - Трансформація транспортно-логістичної системи в Україні на засадах зеленої логістики (2019)
Колесников С. О. - Особливості оптимізації бізнес-процесів на підприємствах України (2019)
Сєріков А. В. - Місце сучасного репертуарного театру в креативних індустріях, Коваль І. М. (2019)
Самодурова Д. А. - Інтелектуальні Агенти та Мультиагентні системи у виробництві (2019)
Телишевська Л. І. - Тенденції розвитку системи управління персоналом на підприємстві, Успаленко В. І. (2019)
Смирнова І. І. - Цільові орієнтири сталого розвитку людського капіталу в умовах побудови інноваційної економіки (2019)
Зайцев В. С. - Сталий розвиток персоналу промислових підприємств: проблеми та рішення (2019)
Підгора Є. О. - Обґрунтування кількісного складу співробітників служби підтримки кадрової безпеки великого промислового підприємства, Приймакова Ю. А., Мельничук С. Д. (2019)
Асадуллина Н. Р. - Развитие профессиональных компетенций работника в условиях инновационной экономики (2019)
Столяров В. Ф. - Cоціально адекватний менеджмент регіонального людського розвитку в українському Донбасі та на Поділлі (виклики, наміри та реалії виміру: 2003–2013; 2017–2027), Шинкарюк О. В. (2019)
Ляшенко В. І. - Деякі роздуми та пропозиції до аналітичного документу "Space Vision for Ukraine 2020-2029", Осадча Н. В. (2019)
Афанасьєва О. - Прагмакомунікативні функції та семіотичні коди тілесності у ритуалізованих комунікативних практиках (2018)
Кевлюк І. - Слогани-імперативи: природа, структура, стилістика (2018)
Ковалюк О. - Мова українських писемних пам’яток ХІV–ХVІ ст. у термінологічному висвітленні (2018)
Лепьохін Є. - Лексико-граматичні особливості анотацій англійською мовою для статей галузі землеустрі та кадастр (2018)
Пасенчук Н. - Стилістична нейтралізація драматичного тексту у перекладі: проблеми ідентифікації та відтворення (2018)
Пилипчук М. - До проблеми неперекладності мовних одиниць, Носко І. (2018)
Прадівлянна Л. - Лінгвопоетичний експеримент сюрреалістів у рефлексії його теоретиків та поетів (2018)
Румбешт Г. - Метафорика концепту ОСТРІВ у творах "Пляж" А. Гарленда і "ВОЛХВ" Дж. Фаулза (2018)
Саламова К. - Особливості комунікації у професійній підготовці фахівців, Мірзоєва С. (2018)
Семашко Т. - Роль мови у формуванні та тиражуванні етнокультурних стереотипів (2018)
Сітко А. - Перекладацька неточність у перекладі фахового контенту веб-сайтів, СТРУК І. (2018)
Смєнова Л. - Нові лексико-семантичні варіанти дієслів української мови (2018)
Тимкова В. - Проксемічні особливості невербального ділового спілкування менеджера (2018)
Ткачик О. - Когнітивно-прагматичні особливості функціонування оказіональних запозичень та неологізмів у мові україно-англійських білінгвів (2018)
Харицька С. - Гендерні мовні маркери у лінгвістиці політичного дискурсу (2018)
Цар І. - Співвідношення понять "рідна мова" та "мова повсякденного спілкування" за близькоспорідненого білінгвізму (на прикладі молодіжного середовища м. Kиєва) (2018)
Березнікова Н. - Стьоб як метод виявлення корінної ідентичності у творчості Шермана Алексі (2018)
Бурлакова І. - Модуси ідентичності в екзистенційному дискурсі "Повісті про останній сірник…” Ігоря Костецького (2018)
Василишин І. - Дискурс європи в ліриці Михайла Ситника (2018)
Наумовська Н. - Національні особливості семантики образу сусіда в японській народній казці (2018)
Рибалко І. - Функціонування художньої деталі в епічному творі, Лисенко А. (2018)
Сенчило Н. - Порівняльний аналіз поетики та мотивів в українських та турецьких народних казках (2018)
Слинько І. - Питання дефінітивних чинників масової літератури в епоху постмодернізму (2018)
Ткаченко Р. - Історіософські мотиви поезії Б. Мозолевського (2018)
Яковлева І. - "Сестриця Галя" Б. Грінченка та "Семен" А. Платонова: спроба типологічного зіставлення гендерної психології персонажів (2018)
Титул, зміст (2016)
Умови публікації в журналі "Директор школи, ліцею, гімназії" (2016)
Наумов Б. - Про методологічну орієнтацію середньої школи ХХІ століття (2016)
Сологуб А. - Профільне креативне навчання старшокласників: інтеграція освіти і науки (2016)
Проект: "Модернізація сучасної середньої освіти України в умовах креативно-педагогічної цивілізації" (2016)
Зоц В. - Громадянське суспільство як логіка дій (2016)
Кузнєцова Н. - Роль учених Одеського (Новоросійського) університету у становленні і розвитку експериментальної психології: М. Я. Грот, М. М. Ланге, Г. І. Челпанов, Кузнєцов В. (2016)
Наумчук І. - Інтеграція формальної, неформальної та інформальної освіти в розвитку професійної культури керівника позашкільного навчального закладу (2016)
Годецька Т. - Якісна освітa в українських реаліях (2016)
Харченко Л. Казачанська О. - Еволюція травної системи представників підтипу Vertebrata (2016)
Кононец Н. - Мобільне навчання як форма ресурсно-орієнтованого навчання студентів: досвід упровадження на прикладі дисципліни "Інформатика та комп'ютерна техніка" (2016)
Ткаченко Л. - ...Аби збудувати нову Україну! Рецензія на книгу Василя Кременя "Любитове-моє рідне село" (2016)
Євдокимов В. - Очевидне і неймовірне. Слово про книгу Б. І. Коротяєва, В. С. Курила, С. І. Савченка "Нестандартний погляд на стандарти вищої освіти" (2016)
Коротяєв Б. - Короткі нотатки про головне в моїх опублікованих роботах. Або про те, що приховано в їх підтексті (2016)
Шаромова В. - Здійснення національно-патріотичного виховання учнів у процесі викладання фізики та астрономії. З досвіду роботи обласної творчої майстерні (2016)
Лісец А. - Секс. Шкільне виховання. Передумови нації (2016)
Виговська О. - Людиноцентристська педагогічна освіта: стратегічні орієнтири, методологічні засади (2016)
Виговська О. - Українська школа: якісна освіта та європейські стандарти. Реферативно-аналітичний огляд інформаційних і презентаційних матеріалів інноваційного досвіду шістьнадцятого Героя Проекту, Сергія Васильовича Романовського, автора-героя 11-ої сторінки Всеукраїнського проекту НАПН України і журналу - "Педагоги-новатори в Україні" (2016)
Хайруліна В. - Дбати про освіту разом! (2016)
Волковська Т. - Це диво-Фестиваль - створили ми самі (2016)
Звернення учасників VI Всеукраїнського фестивалю педагогічних ідей "Мій особистісно зорієнтований урок" до вчителів, керівників шкіл, працівників методичних служб, науковців, управлінців (2016)
Виговська О. - Ініціативи освітян, що варті уваги та підтримки (2016)
Наші ювіляри (2016)
Title (2017)
Contents (2017)
Gladyshevskii R. - Celebration of the 80th birthday of the Nobel laureate Roald Hoffmann in Zolochiv (2017)
Hembara M. - Decarbonization of the Ce2Mn17C1.77 compound upon lithiation, Kordan V., Pavlyuk V., Kotur B. (2017)
Kublanovsky V. S. - Functional electrolytic coatings of tin-nickel alloys for integrated circuits, Nikitenko V. N. (2017)
Asaula V. - Optical liquid-crystalline nanocomposites based on cadmium caprylate with Au, Ag or Cu nanoparticles, Borovyk ., Yaremchuk G., Mirnaya T. (2017)
Kordan V. - Influence of doping elements on the electrochemical hydrogenation efficiency of Tb2Ni17-based phases, Nytka V., Kovalczyk G., Balinska A., Zelinska O., Serkiz R., Pavlyuk V. (2017)
Savysyuk I. - Crystal structure of praseodymium germanide PrGe1.91, Semuso N., Gladyshevskii R., Gladyshevskii E. (2017)
Senchuk O. - Phase equilibria in the Ce–Ti–Sb and Gd–Ti–Sb ternary systems at 600°C and the crystal structures of the Ce2Ti7Sb12 and Gd2Ti11Sb14 compounds, Tokaychuk Ya., Serkiz R., Demchenko P., Gladyshevskii R. (2017)
Zelinskiy A. - Phase equilibria in the ternary system Yb–Cr–Sb at 500°C, Rovinska K., Gladyshevskii R. (2017)
Кирчів Р. - Покуття як історико-етнографічний район України (2017)
Кузьменко О. - Фольклор Покуття: динаміка традиції (2017)
Харчишин О. - Календарно-обрядовий фольклор Покуття: тяглість та змінність традиції (2017)
Паньків М. - Старопокутські пісні українців Х—ХVIII ст. у творчій спадщині Івана Франка (2017)
Білоус В. - До джерел з етнографії Покуття (ІІІ чверть ХІХ ст.) (2017)
Серебрякова О. - Символіко-функціональні особливості ритуальних атрибутів у клеромантичних діях покутян (2017)
Радович Р. - Система опалення народного житла Покуття (ХІХ — перша половина ХХ ст.) (2017)
Тарас Я. - Рибальство на Покутті (2017)
Горошко-Погорецька Л. - Допологова обрядовість жителів Покуття: прикмети, настанови, перестороги (2017)
Тарас Я. - Традиційне садівництво та виноградарство на Покутті (2017)
Сапеляк О. - Харчування покутян (2017)
Бойчук Х. - Весільна обрядовість Городенківщини (за матеріалами експедиції 2016 р.) (2017)
Герус Л. - "Колач" у весільному обряді покутян кінця ХІХ — початку ХХІ століття: пластичне вирішення, символіка, функції (2017)
Файник Т. - Народна ветеринарія на Покутті (2017)
Мотиль Р. - Гончарна майстерня "Покутська кераміка": особливості становлення та розвитку творчого потенціалу (2017)
Федорчук О. - Мистецька традиція бісерного оздоблення народної ноші Покуття (2017)
Козакевич О. - Локальні особливості покутських народних в’язаних та мереживних виробів кінця ХІХ — початку ХХІ століття: очіпки (2017)
Шпак О. - Осередок народного малярства на склі другої половини ХХ ст. у селі Торговиця Городенківського Району Івано-Франківської області (2017)
Кілар А. - Поминальні мотиви в календарній обрядовості українців Покуття (на матеріалах із Городенківського та Снятинського р-нів) (2017)
Васянович Є. - Структурно-семантичне наповнення концепту "війна" у лінгвістичних дослідженнях (2018)
Дячук Т. - Авторські новотвори як джерело збагачення літературної мови і професійної лексики (2018)
Кульчицький В. - Характеристика і особливості семантичних категорій у словотворенні сучасної німецької мови, Рябокучма Т. (2018)
Пилипчук М. - Тема-рематична структура як засіб ефективного відтворення інформаційних повідомлень у перекладі (на матеріалі типових текстів оголошень в аеропортах та на борту повітряних суден), Гнатів О. (2018)
Рудіна М. - Технологія сторітеллінгу в системі формування фахової компетентності майбутніх перекладачів, ШвановаО. ШвановаО. (2018)
Сенчило Н. - Повідомлення про міграцію та переселенців у Інтернет-ЗМІ: особливості мас-медійного дискурсу (2018)
Сібрук А. - Діахронічний аспект семантичної структури слова (на прикладі іменників зі значенням "прикраса") (2018)
Татлилиоглу К. - Навички міжособистісного спілкування у комунікативному процесі: з огляду позиції гуманістичної теорії (2018)
Гудзенко О. - Сучасна польська література про Україну та українців: ключ до уникнення стереотипізації (2018)
Даниліна О. - Трансформація традиційних вірувань українців у сучасному побуті й белетристиці, Чухліб Т. (2018)
Дроздовський Д. - Аутичне мислення як вияв постмодерністського світогляду (на матеріалі роману "Дивний випадок із собакою вночі" Марка Геддона (2018)
Івановська О. - Звичаєва домінанта української народної балади (2018)
Кравченко Я. - Доля репресованого письменника Олександра Соколовського (за матеріалами архівно-кримінальної справи) (2018)
Линчак І. - Лінгвокультурний типаж "екскурсовод" (на матеріалі анекдотів) (2018)
Маценка С. - Культурознавчі засади німецького літературознавства: методологічний аспект (2018)
Наумовська О. - Парадигма жіночих образів української народної казки (2018)
Шептицька Т. - Репресований гумор: доля письменника Юхима Ґедзя у контексті періоду сталінського терору (2018)
Алєксєєнко Т. - Освітньо-профілактична робота соціального працівника у територіальній громаді: досвід та перспективи (2018)
Горішна Н. - Якість як критерій моніторингу та оцінювання соціальних послуг: можливості чи обмеження? (2018)
Лисенко Ю. - Cпецифіка соціалізації людей похилого віку в інформаційному суспільстві (2018)
Назар Н. - Роль фахівців соціальної роботи у реалізації національній концепції охорони психічного здоров’я (2018)
Піговський М. - Cоціальна відповідальність фахівця соціальної сфери як вагомий чинник результативності його професійної діяльності (2018)
Пришляк О. - Особливості діяльності фахівців соціономічних професій в умовах полікультурності (2018)
Співак Я. - Роль соціальних педагогів у патріотичному вихованні дітей та молоді (2018)
Слозанська Г. - Чи готові майбутні соціальні працівники першого (бакалаврського) рівня вищої освіти до надання інтегрованих соціальних послуг у територіальній громаді? (2018)
Фурман А. В. - Методологічні підходи до сутнісного пізнання толерантності у рамках психосоціального теоретизування, Шаюк О. (2019)
Кузнецов Ю. - Феномен потоку свідомості в українській літературі та його психоаналітична реконструкція (2019)
Фурман О. - Взаємоспричинення парадигм, стратегій, класів і методів соціально-психологічного впливу (2019)
Хайрулін О. - Каскад ігрового моделювання життєдіяльності суб’єкта (2019)
Chаvez-Valdez S.-M. - Eight crime factor model for youths in Mexican violence contexts, Esparza Del Villar O. A., Riosvelaco Moreno L., Relojo-Howell D. (2019)
Пірен М. - Терпимість як загальнолюдська цінність і психосоціальний феномен, Васильків О. (2019)
Кононович Т. - Економічна поведінка і процес прийняття рішення: Single Case Study, М’ясоїд П. (2019)
Липка А. - Психологічні поради та рекомендації щодо активізації професійної відповідальності психологів (2019)
Наші автори (2019)
Пашко П. В. - Методика розрахунку прогнозних обсягів податкових надходжень від імпорту товарів, Ліпіхіна Т. Д. (2010)
Зварич О. В. - Методика прогнозування надходжень від ввізного та вивізного мит (2010)
Вакульчик О. М. - Стан і шляхи розвитку управлінської звітності суб’єктів господарювання різних сфер діяльності, Яковенко І. В. (2010)
Wołowiec T. - Personal income tax in the tax systems of EU member states (seleected issues), Duszyński M. (2010)
Пісьмаченко Л. М. - Розвиток транзитного потенціалу та митний контроль за переміщенням вантажів територією України: сучасний стан, проблеми, перспективи (2010)
Власюк Т. О. - Ключові проблеми розвитку експортного потенціалу виробництва залізорудної сировини в Україні (2010)
Літовченко Б. В. - Середовище менеджменту: еволюція культурних цінностей у контексті інтернаціоналізації, Петруня В. Ю. (2010)
Терещенко С. С. - Засади митної оцінки товарів, що обертаються в міжнародній торгівлі, Галько С. В. (2010)
Зайцев В. Є. - Забезпечення економічної безпеки держави в умовах інтенсифікації конкурентної боротьби на світових ринках (2010)
Мальнов В. С. - Проблеми розвитку регіональної мережі ВМК як складової економічної безпеки держави (2010)
Дергалюк І. В. - Сучасний зарубіжний досвід забезпечення продовольчої безпеки (2010)
Трушенко О. М. - Конкурентоспроможність країни в умовах економічної глобалізації (2010)
Швець В. Я. - Вплив транскордонного перенесення викидів на економіко-екологічний стан Придніпровського регіону, Мілютін В. М., Роздобудько Е. В. (2010)
Кахович Ю. О. - Спільні підприємства та їх роль у контексті стратегічних пріоритетів України (2010)
Краснікова Н. О. - Оцінка впливу захищеності національного виробника на рівень економічної безпеки держави (2010)
Чириченко Ю. В. - Забезпечення економічної безпеки України як передумова її європейської інтеграції (2010)
Симонова Г. Д. - Визначення місця митної вартості товарів у системі державного регулювання зовнішньої торгівлі товарами, Хабло Г. О. (2010)
Ребрик М. А. - Валютний ризик в умовах глобалізації ринку банківських послуг (2010)
Воробйова К. О. - Дослідження впливу завищеного та заниженого валютного курсу на економіку країни (2010)
Василенко В. М. - Досвід інноваційного менеджменту як невід’ємної складової інтелектуального капіталу в міжнародному бізнесі (2010)
Пашко П. В. - Система динамічного планування щодо забезпечення повноти надходжень до державного бюджету (2010)
Wolffgang М. - Customs modernization: new challenges in an era of globalization and regionalization (2010)
Вакульчик О. М. - Стандартизація економічних термінів у сфері зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Горянська О. В. (2010)
Терещенко С. С. - Дослідження проблемних аспектів міжнародних угод щодо визначення і контролю митної вартості імпортних товарів, Галько С. В. (2010)
Куриляк В. Є. - Цивілізаційний розвиток світової економіки: етапи і концепції, Геращенко С. О. (2010)
Rong Hu. - The Enterprise Customs in China (2010)
Суворов В. В. - Глобальний вимір інституціонального забезпечення організації митної справи (2010)
Пархоменко В. М. - Розроблення програмного забезпечення системи підвищення кваліфікації персоналу митних органів України за комбінованою формою навчання (традиційна і дистанційна) (2010)
Потапенко А. В. - Митне регулювання зовнішньоекономічних потоків та його вплив на процеси відтворення, Олексієнко Р. Ю. (2010)
Губа М. О. - Митні платежі в Україні: особливості адміністрування в сучасних умовах (2010)
Лихолат О. А. - Класифікація фіточаїв за українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності, Навроцька Н. Г. (2010)
Курмаєв П. Ю. - Аналіз сучасних тенденцій і прогнозування обсягів зовнішньої торгівлі регіонів України (2010)
Васильєва В. Г. - Інвентаризація розрахунків з нерезидентами у сфері зовнішньоекономічної діяльності, Яковенко І. В. (2010)
Чириченко Ю. В. - Генезис парадигм світової продовольчої політики (2010)
Пігуль Н. Г. - Особливості реалізації фінансового механізму бюджетних установ, Люта О. В. (2010)
Бай С. І. - Збалансування результативно-цільових функцій менеджменту підприємства: соціальні та еколого-економічні аспекти успішності, Мошек Г. Є. (2010)
Вітер Д. В. - Свобода уявна і свобода реальна: неолібералізм та економічна реальність глобалізму (2010)
Пасічник Т. О. - Економічна роль освіти: особистісні та організаційні аспекти (2010)
Корнієнко Т. Н. - Адміністрування податку на додану вартість: проблеми та шляхи їх розв’язання, Корнієнко С. А. (2010)
Коваленко Н. О. - Альтернативні джерела фінансування в умовах світової фінансової кризи (2010)
Вимоги (2010)
Титул, зміст (2016)
Умови публікації в журналі "Директор школи, ліцею, гімназії" (2016)
Гриневич Л. - "Нова школа. Простір освітніх можливостей". Управлінські та вчительські пріоритети, Кремень В., Таланчук П., Виговська О. (2016)
Гриневич Л. - Нова українська школа: не говорити про можливості, а творити їх! (2016)
Кремень В. - Світовий тип прогресу – інноваційний: ми повинні готувати інноваційну людину з інноваційним типом мислення! (2016)
Таланчук П. - Сучасна освіта вимагає радикальних змін (2016)
Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні. Реферативний огляд матеріалів доповіді у контексті актуальних завдань середньої освіти/Виговська О.(укладач) (2016)
Слюсаревський М. - Громадська думка з питань освіти: преференції, суперечності та перспективи збагачення (2016)
Виговська О. - Інклюзивна освіта – лакмусовий папірець якості педагогічної освіти: від школи для всіх до толерантного суспільства (2016)
Романенко М. - Методологічні аспекти аналізу управління освітою як інноваційного феномену (2016)
Братанич Б. - Управління освітою в умовах постсучасних соціокультурних трансформацій (2016)
Романенко К. - Маркетингова система управління освітою в Україні (2016)
Асаєва В. - Мовні стратегії в Україні та в країнах Заходу: порівняльний аналіз (2016)
Струкова Т. - Управління середовищем соціалізації людини в умовах становлення медіапростору (2016)
Швидун Л. - Формування професійної компетентності вчителя засобами моніторингу в системі післядипломної педагогічної освіти (2016)
Довгаль С. - Єдиний освітній інформаційний простір в системі управління загальноосвітнім навчальним закладом (2016)
Сазоненко Г. - "Педагогіка свободи" у громадсько-державній моделі управління ліцеєм, Іващенко О., Нестеренко Н. (2016)
Киричук В. - Психолого-педагогічне проектування особистісного розвитку обдарованості учнів у системі навчально-виховного процесу (2016)
Прашко О. - Соціально-педагогічне проектування розвитку обдарованості (2016)
Руденко С. - Особливості формування здоров'я дітей шкільного віку під впливом медико-психолого-педагогічних факторів, Киричук В. (2016)
Андросович К. - Можливості коструювання завдань освітнього закладу та задач особистісного розвитку учнів (2016)
Єнотаєва Л. - Особистісний розвиток учня у контексті суб'єктно-вчинкової парадигми (2016)
Паламарчук О. - Проектування навчально-виховного процесу. Технологічний аспект (2016)
Завадська С. - Педагогічне проектування у практиці діяльності сучасного закладу (2016)
Маджбур О. - Формування інноваційного простору ліцею та умов для самореалізації учнів через використання системи психолого-педагогічного проектування (2016)
Якубовська О. - Духовно-катарсисний розвиток обдарованої дитини на засадах психолого-педагогічного проектування особистісно розвивального змісту навчально-виховного процесу. З досвіду роботи НВК, Бондаренко В. (2016)
Неруш М. - Створення єдиного інформаційно-освітнього простору в управлінні освітнім закладом на засадах проектно-модульного підходу, Смотрін В. (2016)
Ліщук І. - Реалізація системи роботи з обдарованими дітьми у школі в контексті проектування особистісно розвивального змісту НВП (2016)
Терзілова Л. - Упровадження "Універсалу": практичний аспект (2016)
Руденко С. - Фізичний блок у структурі "ДПК Універсал" та "ДПК on-line" (для адміністраторів системи ЗНЗ України) (2016)
Веселка Ю. - Можливості учителя-предметника в ДПК "Універсал 4 ONLINE (2016)
Мельник М. - Порівняння специфіки роботи практичного психолога освітнього закладу в традиційній системі та системі проектування (2016)
Давидова М. - Ефективність роботи класного керівника в системі проектування (2016)
Бєлічева Т. - "Універсал" – справжній помічник в роботі з батьками, Пилипчатіна Л., Лялікова О. (2016)
Наші ювіляри та наші досягнення: Вітаємо! (2016)
До уваги директорів шкіл та керівників середньої освіти! (2016)
Герасимюк Б. С. - Експериментальне дослідження напружено-деформованого стану структур задніх відділів стопи на моделях стопи із запятковим бурситом та синдромом Haglund’a в різних біомеханічних умовах, Лазарев І. А., Мовчан О. С., Скибан М. В. (2019)
Мохамед Шахм Б. - Вивчення мінерального складу субстанцій отриманих з плодів Prunus domestica, Упир Т. В., Ленчик Л. В., Комісаренко М. А. (2019)
Бекетова Г. В. - Сучасні підходи до якісного підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників на кафедрі дитячих і підліткових захворювань, Горячева І. П., Солдатова О. В., Мозгова Г. П., Алексєєнко Н. В., Нехаєнко М. І., Савінова К. Б., Гнатенко Т. М., Голоцван О. А. (2019)
Кирик Д. Л. - Особливості професійної етики і деонтології у роботі бактеріолога, Нечаєв Д. Ю. (2019)
Пімінов О. Ф. - Синдром професійного вигоряння: як зберегти психоемоційне здоров’я спеціалісту фармації, Квітчата Г. І., Бур’ян К. О., Якущенко В. А. (2019)
Круть А. Г. - Аналіз стану стоматологічного здоров’я населення України (огляд літератури) (2019)
Луньова Г. Г. - Важливість впровадження резидентури в підготовку спеціалістів з лабораторної медицини, Колядінцев В. В., Завадецька О. П., Олійник О. А., Кривенко Є. О., Сергієнко Л. І. (2019)
Файзуллін О. В. - Функціональний взаємозв’язок елементного балансу в організмі людини та стану системи травлення, Безкровна К. С., Шульга Л. І. (2019)
Лялькін С. А. - Прогностична роль пухлина інфільтруючих лімфоцитів у пацієнток з метастатичним тричі негативним раком грудної залози, Верьовкіна Н. О., Сивак Л. А., Варивончик Д. В. (2019)
Bandazhevsky Yu. I. - The state of folate metabolism and calcium metabolism in children living in districts affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubovaia N. F. (2019)
Біляєв А. В. - Частота та фактори ризику виникнення постопераційних стресових виразок у дітей, Іскра Ю. А. (2019)
Гудзенко А. В. - Вивчення компонентного складу летких сполук плодів горобини чорноплідної (Aronia melanocarpa Michx.) з використанням методу газової хроматографії з мас-детекцією, Власенко С. О. (2019)
Дибкалюк С. В. - Методики екстравазальної декомпресії хребтових артерій, визначення порівняльної ефективності, Герцен Г. І., Зоргач В. Ю., Черняк В. А., Несукай В. Г. (2019)
Зубатюк О. В. - Порушення соціального функціонування у пацієнтів з депресивно-параноїдною симптоматикою при ендогенних психозах (2019)
Лисянська О. Ю. - Клініко-лабораторні та функціональні порушення в пацієнтів із хронічною хворобою нирок на першому сеансі гемодіалізу (2019)
Харченко В. В. - Диференційний діагноз неалкогольної жирової хвороби печінки, як складова створеної онтологічної моделі, Носко Н. О. (2019)
Корольова Н. Д. - Вплив на здоров’я студентів–медиків їжі швидкого приготування, Чорна В. В., Гуменюк Н. І., Ангельська В. Ю., Хлєстова С. С. (2019)
Білоклицька Г. Ф. - Прогностична значимість поліморфізмів гена KLK 4 в виникненні гіперестезії твердих тканин зубів на тлі порушення функції щитоподібної залози, Ковальова М. А., Кір’яченко С. П. (2019)
Горголь К. О. - Структура заболеваемости и влияние локальніх факторов риска на развитие заболеваний тканей пародонта у лиц молодого возраста (2019)
Турянська Н. І. - Оцінка прогностичної значимості поліморфізмів гена ММР 20 (матриксна металопротеїназа) в виникненні ерозій зубів на тлі захворювань тканин пародонта в осіб молодого віку (2019)
Чорненький І. М. - Ультраструктурна організація дентину кореневих каналів багато кореневих зубів в нормі при підготовці під суцільнолиті штифтові конструкції обертальними ендодонтичними інструментами (2019)
Коваленко О. М. - Сучасні вимоги до лікування хворих з поширеними опіками на етапах медичної евакуації, Козинець Г. П., Циганков В. П., Коваленко А. О. (2019)
Саволюк С. І. - Постдекомпресійна дисфункція печінки як проблема хірургічного лікування не пухлинної патології позапечінкових жовчних протоків (2019)
Сікаленко Є. С. - Ішемія спинного мозку у пацієнтів при операціях на атеросклеротично ураженій черевній частині аорти (2019)
Вихідні дані (2019)
Климов В. - Скептицизм й інакшедумання Еразма Роттердамського в інтерпретації проблеми співвідношення знання та віри (2011)
Литвинов В. - Григорій Саноцький – перший ренесансний гуманіст в Україні і Польщі (хv ст.) (2011)
Яковенко А. - Своєрідність гносеології релігійного філософа В.Несмєлова (2011)
Козерод О. - Основні напрями розвитку світової єврейської релігійної думки: історіографія 2000-х років (2011)
Якубович М. - Релігія vs. політика: улеми та еміри в суспільних доктринах середньовічних ісламських апологетів (2011)
Сабат П. - Унікальність рукописного Київського Требника (XV - поч. XVI ст.) Апостольської Ватиканської Бібліотеки з фонду Борджіо-Ілліріко №15 для історії рукописної спадщини Київської Русі (2011)
Шевченко В. - Пересопницька Євангелія в ореолі свого 450-річчя (або кілька дослідницьких рефлексій з нагоди ювілею) (2011)
Лучанін С. - Роль архієпископа Феофана (Прокоповича) у формуванні імперського духу Московії та піднесенні постаті Петра І (2011)
Шкрібляк М. - Українська Церква (Київська Митрополія) в контексті зовнішньої політики Гетьмана Івана Самойловича (2011)
Сергійко В. - Людина і суспільство в системі соціального вчення католицизму (2011)
Бистрицька Е. - Особливості політики тимчасового уряду в Росії щодо Католицької Церкви латинського і східного обрядів (2011)
Кузев В. - Православне вчення про митарства як варіація посмертного шляху (сутність і витоки) (2011)
Белов А. - Взаимосвязь американского движения реставрации и славянского евангельского движения: исторический и богословский аспекты (2011)
Шестопалець Д. - Від православ'я до правовір'я: деякі аспекти конверсії в іслам серед священиків РПЦ (2011)
Недзельська Ю. - Таїнства в православ'ї та католицизмі: спільні та відмінні риси (2011)
Майданевич Л. - Релігієзнавча експертиза: сутність і її особливості (2011)
Summary (2011)
До відома авторів (2011)
Aliieva E. E. - Military–technical cooperation between turkey and Ukraine (2019)
Арабаджиєв Д. Ю. - Маніпулювання свідомістю суспільства в умовах інформаційної та гібридної війни в Україні, Сергієнко Т. І. (2019)
Барабаш О. В. - Досвід розвитку Республіки Коста–Ріка: реалізація проекту "чисте життя, щаслива країна" (2019)
Бокоч В. М. - Антиукраїнська спрямованість релігійно–політичної концепції "руського мира" (2019)
Васильчук Є. О. - Ідеологічні доктрини парамілітарних праворадикальних об’єднань в Україні (1990–2014 рр.) (2019)
Гарькавий Є. М. - Генезис інституалізації стратегічних комунікацій сил оборони в умовах сучасного інформаційного протиборства (2019)
Григор О. О. - Людство перед необхідністю стабільного світу: конструктивні ініціативи і філософські пошуки консенсусу (2019)
Гурицька М. С. - Особливості становлення громадянського суспільства та інформаційного суспільства в сучасній Україні, Рихлік В. А., Шмига Ю. І. (2019)
Денисюк С. Г. - Екологізм як нова соціально–політична парадигма розвитку суспільства (2019)
Забіян В. В. - Членство в БРІКС як фактор трансформації зовнішньої політики Китаю (2019)
Комарницький В. В. - Теоретико–методологічне обґрунтування функціональної складової політичних партій (2019)
Крупеня І. М. - 34–й саміт АСЕАН – важлива подія в субрегіоні Південно–Східної Азії (2019)
Лаврук Т. - Геополітичний центр та периферія: фактори генезису (2019)
Луценко А. В. - Окремі аспекти оборонної політики Австрії (2019)
Рудень Д. М. - Кандидати від партій лівого руху на виборах президента України 2019 року: криза ідеології та особистостей (2019)
Сваволя І. З. - Гендерна політика: проблематика ролі жінки у цивільно–військових відносинах (2019)
Чекалюк В. В. - Політичні перегони "вибори 2024": перспективні методи формування громадської думки, Ільянова А. О. (2019)
Щолокова Г. В. - Національний брендинг: теоретико–методологічний та праксеологічний виміри (2019)
Боюн В. П. - Принципи організації сітківки ока людини та їхнє використання в системах комп’ютерного зору, Возненко Л. О., Малкуш І. Ф. (2019)
Крывый С. Л. - Численные методы решения задачи о математическом сейфе (2019)
Бессалов А. В. - Суперсингулярные скрученные кривые Эдвардса над простым полем. ІI. Суперсингулярные скрученные кривые Эдвардса с j-инвариантом, равным 663, Ковальчук Л. В. (2019)
Чеботарев А. Н. - Определение фиктивных состояний в Σ-автомате, синтезированном по спецификации в языке LP (2019)
Алексейчук А. Н. - Верхние оценки несбалансированности дискретных функций, реализуемых последовательностями конечных автоматов, Конюшок С. Н., Поремский М. В. (2019)
Галба Е. Ф. - Разложение взвешенных псевдообратных матриц со смешанными весами в матричные степенные ряды и произведения, Варенюк Н. А. (2019)
Кнопов П. С. - О больших уклонениях эмпирических оценок в задаче стохастического программирования при нестационарных наблюдениях с непрерывным временем, Касицкая Е. И. (2019)
Селезов И. Т. - Обратная дифракционная задача определения свойств плазменного объекта (2019)
Наконечний О. Г. - Наближені гарантовані середньоквадратичні оцінки функціоналів від розв’язків параболічних задач зі швидко коливними коефіцієнтами при нелінійних спостереженнях, Капустян О. А., Чикрій А. О. (2019)
Булавацкий В. М. - Некоторые нелокальные краевые задачи для бипараболического эволюционного уравнения и его дробно-дифференциального аналога (2019)
Стоян В. А. - К построению интегральных математических моделей двух классов нелинейных пространственно распределенных систем. I. Случай дискретно определенных внешнединамических возмущений (2019)
Война Ал. А. - Математические модели управления риском для марковских процессов регенерирующего типа, Война Ан. А. (2019)
Раппопорт И. С. - Достаточные условия сближения управляемых объектов в игровых задачах динамики. I (2019)
Летичевський О. О. - Огляд сучасних методів захищеності та безпеки програмних систем,  Песчаненко В. С., Гринюк Я. В., Радченко В. Ю., Яковлев В. М. (2019)
Марасанов В. В. - Граничные задачи определения энергетического спектра сигналов акустической эмиссии в сопряженных сплошных средах, Шарко А. В., Шарко А. А. (2019)
Рачковский Д. А. - Индексные структуры для быстрого поиска сходных символьных строк (2019)
Титул, зміст (2010)
Фещенко Ю. І. - Антибіотикорезистентність мікроорганізмів. Стан проблеми та шляхи її вирішення, Гуменюк М. І., Денисов О. С. (2010)
Вікторов О. П. - Цефалоспорини чи фторхінолони? Проблеми безпеки при медичному застосуванні залишаються (2010)
Гусак И. В. - Комплексное лечение больных деструктивным панкреатитом, Иванова Ю. В., Смачило Р. М., Мушенко Е. В., Москаленко А. В. (2010)
Дзюблик Я. О. - Пневмококова інфекція: стан проблеми в світі та в Україні (2010)
Линник М. І. - Застосування мультиспіральної комп'ютерної томографії у фтизіатрії для раннього виявлення туберкульозу легень та контролю ефективності лікування (2010)
Фещенко Ю. І. - Ефективність стаціонарного лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз легень на момент завершення інтенсивної фази хіміотерапії, Черенько С. О., Бялик Й. Б., Литвиненко Н. А., Погребна М. В., Циганкова Л. М., Сенько Ю. О., Давиденко В. В., Барбова Г. І. (2010)
Бондаренко А. Е. - Лечение больных обширными гнойно-воспалительными процессами мягких тканей с применением препарата Бигафлон, Трифонов В. И. (2010)
Денисов О. С. - Вплив донаторів оксиду азоту на інтенсивність синтезу NO у хворих на вперше виявлений деструктивний туберкульоз легень під час інтенсивної фази лікування (2010)
Дзюблик О. Я. - Ефективність диспергованої форми амоксицилін/клавуланату в лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію з нетяжким перебігом, Капітан Г. Б., Мухін О. О., Сухін Р. Є. (2010)
Дзюблик О. Я. - Ефективність арбідолу в лікуванні хворих на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу, Сухін Р. Є., Мухін О. О., Клягін В. Я., Гончаров К. А. (2010)
Захараш М. П. - Применение препарата Бигафлон для лечения больных с гнойными инфекциями параректальной области, Кучер Н. Д., Криворук М. И., Яремчук И. А. (2010)
Игнатьева В. И. - Эффективность антисептика Декасан в комплексном лечении больных с обострением хронического полипозно-гнойного гаймороэтмоидита, Гуменюк Г. Л., Капитан Г. Б. (2010)
Квасницька О. Б. - Ефективність левофлоксацину при лікуванні пацієнтів з інфекцією сечостатевої системи та супутньою бронхолегеневою патологією (2010)
Гончаров К. А. - Застосування препарату Лавомакс в комплексній терапії хворих на негоспітальну пневмонію нетяжкого перебігу (2010)
Коваленко С. В. - Досвід застосування небулайзерної терапії Декасаном хворих із інфекційним загостренням хронічного обструктивного захворювання легень в умовах пульмонологічного відділення (2010)
Лебедюк В. В. - Современные подходы к лечению больных острыми воспалительными заболеваниями внутренних половых органов, Акашева Н. Ж. (2010)
Литвяк В. И. - Эффективность гатифлоксацина при остром неосложненном пиелонефрите с тяжелым течением (2010)
Лозицький В. П. - Амінокапронова кислота - засіб для лікування і профілактики грипу та ГРВІ, Федчук А. С., Гридіна Т. Л., Поздняков С. В. (2010)
Палій Г. К. - Обгрунтування ефективності антисептичного препарату Декасан в лікуванні хворих на гнійно-запальні захворювання, Ковальчук В. П., Деркач Н. М., Палій Д. В. (2010)
Рижкова Т. А. - Вплив аеробних та мікроаерофільних умов культивування на чутливість мікроорганізмів до антибактеріальних препаратів різних груп (2010)
Трифонов В. И. - Применение гатифлоксацина в лечении больных острым деструктивным аппендицитом, Бондаренко А. Е. (2010)
Федорук О. С. - Аналіз післяопераційних ускладнень трансуретральної резекції доброякісної гіперплазії простати, Владиченко К. А. (2010)
Фисталь Э. Я. - Клиническая эффективность и безопасность ступенчатой терапии гатифлоксацином различных производителей в комплексном лечении обожженных. Подходы к антибактериальной терапии, Сперанский И. И., Анищенко Л. Г., Арефьев В. В., Приходько О. А., Борисова О. В. (2010)
Фомин П. Д. - Применение левофлоксацина в абдоминальной хирургии, Лиссов А. И., Козлов С. Н., Сидоренко В. М. (2010)
Хижняк А. А. - Дифференцированный подход к антибиотикотерапии в комплексе интенсивной терапии больных травматической болезнью, Волкова Ю. В. (2010)
Лишневская В. Ю. - Посиндромная инфузионная терапия в практике врача-терапевта (2010)
Недлінська Н. М. - Диференційна діагностика негоспітальної пневмонії із затяжним перебігом і туберкульозу легень: клінічний випадок, Ячник В. А. (2010)
Тертишний М. Г. - Використання розчину етамбутолу для внутрішньовенного введення (інбутол) в комплексі лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз. Клінічні випадки (2010)
Адабаш М. О. - Населення села Ярославки у другій половині XVIII ст. (за матеріалами відомостей Києво–Видубицького Свято–Михайлівського чоловічого монастиря) (2019)
Акименко К. В. - Діяльність Світової Координаційної Ради Ідеологічно Споріднених Націоналістичних Організацій щодо залучення молоді української діаспори до націоналістичного руху (1964 – початок 1990–х років) (2019)
Бричка А. В. - Послідовники Паїсія Величковського та його вплив на розвиток української духовної культури (2019)
Братусь І. В. - Деякі культурно–історичні аспекти київського модерну, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Бровко А. Г. - Благодійність як соціокультурний феномен в античному суспільстві (2019)
Букрєєв Т. Б. - Досвід боротьби із правопорушеннями неповнолітніх на Півдні України у період формування радянського тоталітарного режиму (2019)
Вербовий О. В. - Відновлення навчального процесу в Київському державному університеті ім. Т. Г. Шевченка (1943–1953 рр.) (2019)
Григорук Н. А. - Внутрішньополітична діяльність російського імператора Павла І (2019)
Жданович О. П. - Візантійський історик Менандр Протектор та його епоха (2019)
Закрєвський Б. - 18 Дивізія Піхоти Війська Польського на Подільському фронті (1.10.1919–22.01.1920) (2019)
Ілларіонов О. О. - Еволюція політичних поглядів Субхаса Чандра Боса на прикладі його праці "Fundamental questions of Indian Revolution" (2019)
Каріков С. А. - Саксонські церковні статути доби лютеранської конфесіоналізації (2019)
Корзун О. В. - Наукова діяльність вчених селекційно–дослідних установ УРСР упродовж 1941–1945 рр. (2019)
Красніцька Г. М. - Культура України на етапі становлення незалежності (2019)
Мельник В. В. - Внесок учених Українського науково–дослідного інституту птахівництва у розвиток птахівництва в Українській РСР (2019)
Михайлюк М. В. - Участь галичан у львівських погромах липня 1941 року: історіографічний дискурс (2019)
Najafli R. - Materials of Kalbajar Museum as a source of study of Azerbaijani castles (2019)
Сайко М. М. - Землеволодіння в Північній Італії на початку ІІ ст. за даними Велейської таблиці (2019)
Скокова Н. Д. - Самоуправління єврейської національної меншини Східної Галичини: від традиції до модерну (1918–1924 рр.) (2019)
Старка В. В. - Побут сільського населення Західної України в умовах суспільних трансформацій 1939.1941 рр. (2019)
Стеценко В. І. - Імперська цензурна політика щодо українського книговидання наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. та поширення творів Івана Франка на території Наддніпрянської України (2019)
Сухих А. Ю. - Суспільно–політичні настрої місцевого населення Волині в контексті протистояння між радянськими партизанами й українським повстансько–підпільним рухом під час німецької окупації (2019)
Терентьєв М. О. - Мобілізація сталінським режимом українських селян на відбудову промислового виробництва і транспорту республіки у 1943–1945 рр. (2019)
Хансон К. - Остання Вечеря як банкет Месії:Кумранський відбиток (2019)
Широколава М. В. - Участь представників різних соціальних верств у розбудові і розвитку початкової народної освіти в Харківській губернії в другій половині ХІХ – на початку ХХ століть (2019)
Криськов А. А. - Рецензія на монографію: Кравчука Л. В. Суспільно–політичні та соціально–економічні трансформації на Тернопільщині (вересень 1939 – червень 1941 рр.), Тернопіль: Укрмедкнига, 2017, 600 с. (2019)
Levon A. I. - Two-neutron transfer reactions and the quantum chaos measure of nuclear spectra, Magner A. G. (2019)
Желтоножський В. О. - Фотоподіл 238U гальмівним випромінюванням у широкому інтервалі значень граничної енергії, Саврасов А. М., Плюйко В. А., Горбаченко О. М., Солодовник К. М. (2019)
Куртева А. А. - Бета-распад и структура нечетных ядер, ослабление слабых сил в ядрах, Митрошин В. Е. (2019)
Hameed D. N. - Energy levels of nuclei 40Sc and 40K as a function of semi-classical coupling angle θ1,2 within the modified surface delta-interaction, Hasan A. K. (2019)
Пугач А. М. - Валидация пакета программ MCPV, адаптированного для расчетов переноса нейтронов в околокорпусном пространстве реактора ВВЭР-440, Пугач С. М., Демехин В. Л., Буканов В. Н., Гриценко А. В. (2019)
Skalozubov V. I. - Analysis of nuclear safety in diversification of Westinghouse fuel assemblies at WWER-1000, Kozlov I. L., Komarov Yu. A., Chulkin O. A., Piontkovskyi O. I. (2019)
Конорева O. В. - Електрофізичні характеристики вихідних та опромінених світлодіодів GаAsP, Литовченко П. Г., Радкевич О. І., Попов В. М., Тартачник В. П., Шлапацька В. В. (2019)
Кутлахмедов Ю. А. - Исследование и моделирование радиобиологических эффектов в многоклеточном растительном организме методами теории надежности, Матвеева И. В., Гроза В. А. (2019)
Ганжа О. Б. - Гематологічні та цитогенетичні ефекти у потомків лабораторних щурів, опромінених інкорпорованим 131I, Рябченко Н. М., Липська А. І., Родіонова Н. К., Талько В. В. (2019)
Войтер А. П. - Вимірювальна система з гнучкою архітектурою для дослідження ядерних реакцій, Доронін М. І., Ковальов А. М., Мазний І. О. (2019)
Пшеничний В. А. - Перші дослідження реакцій нікель-літій-водневого теплогенератора в Києві, Грицай О. О., Павлович В. М., Кальченко О. І., Венедиктов В. М., Шахов В. П., Дубіковський О. В., Сабов Т. М., Косуля О. В. (2019)
До 60-річчя Віталія Юрійовича Денисова (2019)
Аврахова Л. В. - Абстрактный рационализм истины и экзистенциальная правда в диалогизме М. М. Бахтина (2019)
Айвенко І. О. - Праця як чинник творення людини та суспільства у оцінках давньоруських любомудрів (2019)
Валкевич О. М. - Атеологічна містика Ж. Батая: внутрішній досвід і подолання бога (2019)
Верланов Д. С. - Ареопаґітичний корпус як джерело філософії Ніколи Кузанського (2019)
Гарбар Г. А. - Трансформація феномену гостинності в XXI столітті (2019)
Гірліна Н. Ю. - Медіакультурна визначеність простору соціалізації в епоху постмодерну (2019)
Horban O. - Urban topos in videogames, Maletska M., Chesnokov V. (2019)
Горохолінська І. В. - Постсекулярне осмислення соціальної дійсності (2019)
Готич М. І. - Рецепція ідей Августина у сучасній західній теології (2019)
Грех В. І. - Застосування ландшафтної методики для окреслення потенційних рекреаційно–туристичних ресурсів природних парків (2019)
Гриньків А. П. - Соціокультурна vs соціально–культурна діяльність (2019)
Зінченко Н. О. - Гуманітарна складова медичної освіти (2019)
Іванчук В. В. - Становлення концепту відчуження в європейській філософії XVIII–XIX ст. (2019)
Кадобний Т. Б. - Філософський аналіз основних ризиків інформаційного простору (2019)
Калита Т. В. - Креативна економіка у контексті теорій постіндустріального суспільства: культурологічний підхід, Заряжко Т. В. (2019)
Картаєв В. В. - Відкритий теїзм та божественна темпоральність (2019)
Кислий А. О. - Православний ідеал в сучасних умовах трансформації громадянського суспільства в Україні (2019)
Колесніченко М. В. - Від e pluribus Unum до the united states of America: деякі аспекти філософії американського патріотизму (2019)
Марченко А. О. - Біополітика як технологія реалізації влади на макрорівні у філософському дискурсі М. Фуко (2019)
Морозова Д. С. - Сирійські джерела антропології Йоана Екзарха (2019)
Оленич І. М. - Національний природний парк як природоохоронний об’єкт інформаційної системи (2019)
Орел М. П. - Успіх, як інтегральна характеристика реалізованості життєвої стратегії людини (2019)
Савонова Г. І. - Спокуса злом суспільства споживання у філософії Ж. Бодріяра: етичний рудимент (2019)
Слубська А. Я. - Томос та автокефалія: шанси та виклики українському православ’ю (2019)
Сологуб В. Д. - До проблеми утвердження академічного статусу класичної гітари в Україні (2019)
Степанченко С. В. - Метафора "посудина" в 1 Солунян 4:4. дружина як "посудина" (......) чоловіка: огляд аргументацій (2019)
Філатова М. С. - Взаємодія еволюціонізму та натуралізму, як проблема верифікації вірувань у теїстичній антропології Алвіна Плантінги (2019)
Швець А. І. - Репрезентація образу дитини у фільмах жаху: динаміка осмислення (2019)
Штефан І. П. - Комунікативна раціональність в контексті становлення digital age (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dikhtyaruk N. N. - Contact interaction of elastic strips with initial stresses with a infinite and finite stringers, Poplavskaya E. A., Kurinyenko O. V. (2019)
Tkachuk V. P. - Equilibration of sugar centrifuges by method of automatic balancing, Sokolan K. S., Sokolan J. S. (2019)
Skyba M. Ye. - Cavitation and erosion wear resistance of carbon structural steels, Oleksandrenko V. P., Stechyshyn M. S., Martynyuk A. V. (2019)
Burya O. I. - The developing of tribotechnical organoplastic, Kalinichenko S. V., Tomina A.-M. V., Nachovniy I. I. (2019)
Shepelenko I. V. - The mechanism of formation of anti-friction coatings by employing friction-mechanical method, Posviatenko E. K., Cherkun V. V. (2019)
Ventsel E. S. - Influence of physical and mechanical parametres on the structural adaptability of tribo couplings, Shchukin A. V., Orel A. V., Saienko N. V. (2019)
Buryak V. G. - Autocorrelation function of model of image of working surfaces of composite cutting plates, Buryak V. V., Drapak L. S., Buryak A. V. (2019)
Mandzyuk І. А. - Investigation of the influence of thickeners and fillers on properties of lubricants obtained by recycling technologies, Prysiazhna К. О. (2019)
Dykha O. V. - Direct wear-contact task for radial sliding bearing, Babak O. P., Dytynyuk V. O. (2019)
Dvoruk V. І. - Research of the degree of fixation of abrasive particle in the soil, Borak K. V. (2019)
Aulin V. - Regularities of dynamics of change in tribotechnical characteristics of coatings formed by tribotechnologies of restoration, Lysenko S., Hrynkiv A., Velykodnyi D., Chernai A., Lukashuk A. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Dikhtyaruk N. N. - Contact problem of elastic strips with initial stresses with periodically placed resilient protective strap, Kurinienko O. V., Poplavskaya E. A. (2019)
Gonchar V. - Contact problem of elastic strips with initial stresses with periodically placed resilient protective strap, Kaplun P., Rudyk O., Matviishen P. (2019)
Skoblo T. S. - Assessment of the properties of hardened by nanocoating oil scraper piston rings by an optic-mathematical method, Sidashenko A. I., Maltsev T. V., Romanchenko V. N. (2019)
Kryshtopa S. - Examining of triboelectric phenomena on wear properties of metal-polymeric frictional couples, Kryshtopa L., Kozak F., Maslennikov M. (2019)
Kurpe O. H. - Pilot production development of plate, steel grade EH36 applying thermo-mechanical controlled process at the rolling mill 3600, Kukhar V. V. (2019)
Buryak V. G. - Formation of the characteristics of the energy state in the local contact of the processing and tool materials in the cutting process, Buryak A. V., Buryak V. V. (2019)
Mikosianchyk O. A. - Estimation of tribotechnical characteristics and signals of acoustic emission for a friction pair of steel 30HGSA and duraluminium D16 modified by an alloy VK8, Tokaruk V. V., Mnatsakanov R. G. (2019)
Aulin V. - Wear resistance increase of samples tribomating "Steel 45-cast iron SCH20" with geo modifier KGMF-1, Lysenko S., Hrynkiv A., Chernai A., Zhylova I., Lukashuk A. (2019)
Burya O. I. - The impact of organic tanlon fiber on performance indicators of polychlorotrifluoroethylene, Kalinichenko S. V., Tomina A.-M. V., Nachovniy I. I. (2019)
Dykha O. - Modern studies of tribological bearing systems: a review, Dytynyuk V., Posonsky S., Zelenska L. (2019)
Каbаt О. S. - Polymeric composites of tribotechnical purpose based on fluoropolymers, Derkach O. D., Pavlushkina N. V., Pikula І. І. (2019)
Marchenko D. D. - Investigation of wear of a contact pair of friction "rope block - rope" (2019)
Кушніренко І. В. - Фактори ризику розвитку кандидозу слизової оболонки верхнього відділу шлунково-кишкового тракту. Проблема антибіотикотерапії (2019)
Степанов Ю. М. - Кількісний аналіз швидкості антисекреторного ефекту комбінованого інгібітору протонної помпи Езолонг, Саленко А. В. (2019)
Matkovska N. R. - State of endogenous intoxication and immune-inflammatory response in patients with alcoholic liver cirrhosis associated with non-alcoholic fatty liver disease, Virstiuk N. H., Balan U. V. (2019)
Sirchak Ye. S. - Changes in the brain vessels in patients with non-alcoholic fatty liver disease and carbohydrate metabolism disorder, Griga V. I. , Kurchak N. Yu., Kutsenko A. Yu. (2019)
Степанов Ю. М. - Результати обсерваційного перехресного дослідження PRELID 2 (2015–2016). Частина 2. Фактори ризику неалкогольної жирової хвороби печінки й методи лікування хвороби в пацієнтів, які звертаються до терапевтів і гастроентерологів в Україні (2019)
Діденко В. І. - Зв’язок імунологічних та біохімічних показників у хворих на хронічні дифузні захворювання печінки залежно від етіологічних факторів розвитку стеатозу і фіброзу печінки, Кленіна І. А., Татарчук О. М., Петішко О. П. (2019)
Маслова Г. С. - Оцінка факторів ризику розвитку уражень печінки у хворих на хронічну лімфоцитарну лейкемію в динаміці хіміотерапії, Скрипник І. М. (2019)
Stepanov Yu. M. - Determination of intercellular contacts in patients with irritable bowel syndrome, Budzak I. Ya., Gaidar Yu. A. (2019)
Губська О. Ю. - Кишковий мікробіом й остеоартрит, Кузьмінець А. А., Гуцул В. М., Лавренчук І. О. (2019)
Оніськова О. В. - Основні підходи до профілактики вірусного гепатиту А, Ющенко Л. О., Тихолаз В. О., Олійник В. С., Гордійчук О. О., Маланіна Т. B. (2019)
Чабан М. П. - Тридцять років на земській службі: штрихи до портрету Надії Потапівни Кирпотенко — однієї з перших жінок-лікарів на Катеринославщині, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2019)
Пашко П. В. - Мотиваційний інструментарій забезпечення митної безпеки України (2009)
Тарасевич В. М. - Про цивілізаційне вимірювання світової економічної кризи (2009)
Макаренко М. І. - Нестабільність фінансових ринків і волатильність реального сектора в умовах світової кризи (2009)
Бережнюк І. Г. - Реформування митної системи Польщі (2009)
Мещеряков А. А. - Вплив іноземного капіталу на банківську систему України та шляхи підвищення конкурентоспроможності вітчизняних банків (2009)
Венцковський Д. Ю. - Методика оцінки впливу експортної торгівлі на стан економічної безпеки України (2009)
Вакульчик О. М. - Концептуальні засади діяльності митних органів з постмитних перевірок суб’єктів ЗЕД, Кнішек О. О. (2009)
Кредісов А. І. - Менеджмент: історичні тенденції розвитку та риси можливих змін у ХХІ ст. (2009)
Літовченко Б. В. - "Язик” управління (2009)
Рибак Я. - Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Польщі та тенденції її розвитку в умовах кризи, Шаповал В. (2009)
Горб К. М. - Концепція міжнародного туристичного маркетингу регіонів (2009)
Борисенко О. П. - Система державного контролю за зовнішньоекономічними операціями в Україні та напрями її вдосконалення (2009)
Кузьмінов С. В. - Застосування квот на вивезення іноземної валюти як інструмент макроекономічного регулювання (2009)
Рева Т. М. - Вплив митно-тарифного регулювання імпорту на регіональні товарні ринки, Кузьміна М. С. (2009)
Морозов О. В. - Протекціонізм в українських губерніях наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2009)
Міщенко А. П. - Неформальні маркетингові комунікації та їх роль в інформаційному середовищі компанії, Яременко С. С. (2009)
Волик О. Ф. - Інформаційний обмін Державної митної служби України, Кащеєва О. В. (2009)
Пасічник Т. О. - Освітній фактор економічної безпеки держави (2009)
Суворов В. - Удосконалення системи митного контролю в Україні в контексті концепції "єдиного вікна” (2009)
Привітання заступнику Голови Державної митної служби України П. В. Пашкові (2009)
Привітання Голови Державної митної служби України А. В. Макаренка (2009)
Привітання директора Інституту економіки та прогнозування Національної академії наук України, академіка НАН України В. М. Геєця (2009)
Привітання директора Національного інституту проблем міжнародної безпеки при РНБО України О. С. Власюка (2009)
Власюк О. С. - Українські реалії світової фінансової кризи (2009)
Пашко П. В. - Функції митної політики (2009)
Вакульчик О. М. - Оцінка впливу зовнішньоекономічної діяльності на економічну безпеку підприємства, Дубицький Д. П. (2009)
Wolffgang H.-M. - The authorised economic operator in the European Union, Natzel J. M. (2009)
Chentsov V. - Improvement of foreign economic activity through implementation of the WCO professional standards in curriculum of the Ukrainian academy of customs, Pavlenko O., Kozlovski E. (2009)
Pawłowski Krzysztof - Rankings, accreditations and their influence on the brand of a higher education institution, on the example of Polish tertiary education (2009)
Лапко О. С. - Фонди суверенного добробуту в системі міжнародного фінансового ринку (2009)
Бережнюк І. Г. - Генетико-прогностичний зріз системи управління митною справою в Україні (2009)
Дергалюк І. В. - Національні інтереси України на світовому ринку зерна (2009)
Єдинак Т. С. - Класифікація методів постмитного аудиту (2009)
Грущинська Н. М. - Інкотермс як головний документ регулювання базисних умов поставки при управлінні експортно-імпортними операціями підприємства України з урахуванням європейських стандартів, Антоненко К. В. (2009)
Васильєва В. Г. - Особливості обліку отримання інвестицій в іноземній валюті та напрями його вдосконалення (2009)
Суворов В. В. - Методологічне забезпечення митного регулювання ЗЕД: аналіз категорій та дефініцій (2009)
Пасічник А. М. - Удосконалення системи економічної безпеки держави при транзитному переміщенні товарів, Мальнов В. С. (2009)
Россочинський В. М. - Вимірювання варіації атрибутивної ознаки в митній справі, Щитов О. М., Навроцька Н. Г. (2009)
Рева Т. М. - ПДВ: ефективність і проблеми справляння, Ковальчук К. Ф. (2009)
Галась О. І. - Інвестиційні потоки України та аналіз впливу валютного курсу на обсяги доходів інвесторів, Круцяк Д. Б. (2009)
Волик О. Ф. - Оптимізація витрат суб’єкта господарської діяльності на переробку давальницької сировини, Лавренюк І. В. (2009)
Борейко Н. М. - Оподаткування електронної комерції: досвід іноземних країн (2009)
Міхно О. П. - Михайло Базник – педолог, автор оригінальної методики складання характеристики учня (2019)
Podoliak M. V. - The Child-centered Ideas of S. Baley in Comparison with the Same Ideas of Other Scholars (2019)
Kravets V. P. - Preparing Schoolchildren for Family Life in Europe: Theory and Practice (2019)
Янкович О. І. - Шкільництво Сінгапуру крізь призму реформування освітньої галузі України (2019)
Горпініч Т. І. - Система підвищення кваліфікації викладачів медичних шкіл у США (2019)
Zhorniak N. Ye. - Developent and Implementation Guidelines for Professional Training of Indigenous Peoples in Canada (2019)
Рокіцька Н. В. - Професійна підготовка "євровчителя" ХХІ століття: пріоритети Німеччини (2019)
Shulha I. M. - Theoretical Basis of the Organization of the Gender-Equitable Environment in the Foreign and Ukrainian Educational System (2019)
Sabat N. O. - Linguodidactic Model of the Process of Formation of Strategic Competence of Future Interpreters (2019)
Natsiuk M. B. - Intercultural Competence in CEFR: Implementation in Practice, Babii L. B. (2019)
Синекоп О. С. - Експериментальна перевірка методики диференційного навчання професійно орієнтованого англомовного аудіювання і читання майбутніх ІТ-фахівців (2019)
Дибкова Л. М. - Інформаційно-комунікаційна компетентність викладача закладу вищої освіти в умовах цифровізації освітнього процесу (2019)
Попова О. В. - Розвиток комунікативної компетентності з української мови учнів середньої школи в навчальній дискусії з використанням методичного зразка ситуативно-комунікативних завдань (2019)
Палихата Е. Я. - Нейролінгвістичне програмування риторичної логосфери студентів у процесі вивчення красномовства (2019)
Сиско Н. М. - Проєктування професійно-педагогічного профілю викладача закладу професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Гоменюк Г. В. - Порівняльний аналіз традиційного і компетентнісно орієнтованого навчання алгебри учнів основної школи на засадах технологічного підходу (2019)
Візнюк В. В. - Цифрова компетентність майбутніх педагогів як невід’ємна складова професійної підготовки (2019)
Глазунова О. Г. - Міждисциплінарний проєкт як засіб формування інтегральної компетентності майбутніх ІТ-фахівців, Ковальчук В. К., Волошина Т. В. (2019)
Якубовська М. С. - "Від культури мислення до культури духовного переживання": дискурс літературного тексту у системі гуманітарної безпеки сучасності (2019)
Мешко Г. М. - Управління процесом попередження булінгу в закладі загальної середньої освіти, Мешко О. І. (2019)
Паска Т. В. - Писанкове мистецтво Гуцульщини і формування християнських цінностей та етнокультурної ідентичності сучасної молоді (2019)
Кіндрук М. О. - Гігієнічні аспекти навчальної діяльності учнів середнього шкільного віку та її вплив на стан здоров’я (2019)
Kovalenko Ye. L. - Hyperuricemia as a risk factor of arterial hypertension, Melekhovets O. K., Orlovskiy V. F., Melekhovets Yu. V. (2019)
Сміянов Ю. В. - Щільність прилягання реставраційного матеріалу до емалі зубів з різним формуванням краю каріозної порожнини, Лахтін Ю. В., Романюк А. М., Білоножко О. В. (2019)
Малиш Н. Г. - Шляхи оптимізації епідеміологічного нагляду за гострими кишковими інфекціями в Україні, Чемич М. Д., Кузьменко О. В. (2019)
Архій Е. Й. - Оцінка екзокринної функції підшлункової залози у пацієнтів на хронічний панкреатит у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Прилипко Л. Б., Галай Б. М. (2019)
Петюніна О. В. - Поліморфізм Т786С гена ендотеліальної NOсинтази, васкулоендотеліальний фактор росту-а при інфаркті міокарда з елевацією сегмента ST, Копиця М. П., Пєтєньова Л. Л. (2019)
Риндіна Н. Г. - Корекція діастолічної дисфункції та процесів ремоделювання лівого шлуночка у хворих на ревматоїдний артрит в поєднанні з артеріальною гіпертензією (2019)
Мельничук М. П. - Ефективність інгібіторів 5-альфа-редуктази у лікуванні пацієнтів з простатичною інтраепітеліальною неоплазією периферичної зони простати (2019)
Дельва І. І. - Постінсультна втома та особливості амбулаторної фармакотерапії після гострих порушень мозкового кровообігу (2019)
Кустов А. В. - Структура качеств врача, вызывающих доверие, Чекмарёва А. М. (2019)
До 80-річчя з дня народження Ільїної Ніни Іванівни (2019)
Бабій М. - Свобода релігії: проблемне питання теоретичного осмислення, практичної реалізації та захисту (2011)
Еленский В. - Религозная свобода: глобальные измерения (2011)
Филипович Л. - Свобода релігії: виклики нового часу і пошук відповідей (2011)
Линдхольм Т. - Новая роль религии и свобода религии и убеждений, Дюрем К., Тахзиб-Ли Б. (2011)
Лернер Н. - Природа и минимальные стандарты свободы религии и убеждений (2011)
Колодний А. - Свобода вероисповеданий в ее обеспечении странами Европейского Союза, Татарчук М. (2011)
Недзельська Ю. - Проблеми свободи релігії в православній періодиці сучасної України (2011)
Недзельська Н. - Участь віруючої жінки в суспільному житті у контексті релігійної свободи (2011)
Дюрэм К. - Законодательство о религиозных объединениях как фактор обеспечения свободы религии и убеждений (2011)
Яроцький П. - Міжконфесійні відносини в Україні і державна політика в їх сфері (2011)
Себенцов А. - Особенности государственно-конфессиональных отношений в Российской Федерации и модернизация страны (2011)
Баркер А. - Новые религиозные движения и свобода религии и убеждений (2011)
Пчелинцев А. - Актуализация принципа свободы совести в поликонфессиональной России (2011)
Бучма О. - Етнорелігійні меншини в контексті суспільних реалій сучасної України (2011)
Кантеров И. - Финансово-экономический кризис и религиозные объединения России (2011)
Элбакян Е. - Диалог религий в светском пространстве (2011)
Горкуша О. - Проблеми налагодження міжконфесійного богословського діалогу в сучасній Україні (2011)
Шевченко В. - Істинність релігії в проблематичному дискурсі міжконфесійного діалогу сучасності (2011)
Чорноморец Ю. - Свобода и права человека: современный православный дискурс (2011)
Гануліч П. - Міжконфесійний діалог – запорука миру в Україні (2011)
Магеря О. - Толерантність: релігійно-етичний аспект (2011)
Лункин Р. - Толерантность по-воронежски: опыт построения отношений церквей та государства и межконфессионального диалога (2011)
Колодний А. - Практикум толерантизації міжконфесійних відносин (2011)
Недавня О. - Місце і роль ЗМІ в інформуванні про релігійне життя в контексті потреб оптимізації міжконфесійного діалогу в Україні (2011)
Свистунов С. - Глобальні комунікації і проблеми діалогу ісламу та іудео-християнсьького світу (2011)
Климов В. - Двадцять років Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" і зміни в характері сучасного віруючого (2011)
Богуцький Ю. - Державно-церковні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи співпраці (2011)
Саган О. - Забезпечення права на свободу совісті як базовий чинник розвитку громадянського суспільства в Україні (2011)
Новиченко М. - Законодавче забезпечення свободи совісті в Україні в його реалізях і проблемах (2011)
Гузар Л. - Умови повної релігійної свободи має створювати держава (2011)
Владиченко Л. - Законодавчі та законотворчі ініціативи вищих органів державної влади у сфері державно-конфесійних відносин 2010 р. (2011)
Недзельський К. - Релігійна свобода і теоретичні проблеми розбудови правової держави: вітчизняний досвід ХХ століття (2011)
Заєць О. - Актуальні питання розвитку законодавства України про свободу совісті і віросповідань (2011)
Здіорук С. - Вплив релігії на демократичний поступ українського народу в новітню добу (2011)
Релігійний аспект міжкультурного діалогу. Рекомендація №1962 Парламентської Асамблеї ПАРЄ від 12 квітня 2011 року (2011)
Держава та церква – міжконфесійний діалог і рівне ставлення (2011)
Пропозиції відділення релігієзнавства Інституту філософії імені Г. С. Сковороди НАН України до плану-проспекту проекту концепції гуманітарного розвитку України на період до 2020 року (2011)
Рягузов В. - Народ России и христианство (2011)
Свобода релігійного життя (2011)
Piddubnyi A. M. - Molecular aspects of the bone metastastases development in prostate cancer, Moskalenko R. A. (2019)
Хухліна О. С. - Ступінь розвитку та роль ендотеліальної дисфункції у виникненні та прогресуванні неалкогольної жирової хвороби печінки та хронічної хвороби нирок у пацієнтів з ожирінням, Антонів А. А., Коцюбійчук З. Я., Гайдичук В. С., О. В. Андрусяк (2019)
Sukharev A. B. - Condition of the uterine cervix during uncomplicated multiple pregnancy, Kopitsa T. V. (2019)
Volkogon A. D. - Association of MALAT1 RS3200401 gene polymorphism with kidney cancer in Ukrainian population, Roshchupkin A. A., Chumachenko Ya. D., Harbuzova V. Yu., Ataman A. V. (2019)
Кондратюк В. E. - Особенности структурно-функционального сердца у пациентов на разных стадиях церебрального атеросклероза, Eгорова М. С. (2019)
Коваленко Н. І. - Екологічний аналіз умовно-патогенної мікрофлори при пневмоніях, Замазій Т. М., Новікова І. В., Тараненко Г. П. (2019)
Кочержат О. І. - Оцінка маркерів доклінічного ураження органів-мішеней у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки і метаболічний синдром залежно від ступеня ожиріння (2019)
Безугла В. В. - Вплив препарату кардонат на показники біохімічного та гормонального гомеостазу спортсменів з кардіоміопатією хронічного фізичного перенапруження, Гуніна Л. М., Вінничук Ю. Д., Клапчук В. В. (2019)
Rusanov A. V. - The role of VEGFA gene polymorphism in diabetic foot syndrome development, Chumachenko Ya. D. (2019)
Potapov O. O. - Features of localization of brain tumors with different histological structure, Kmyta O. P., Tsyndrenko O. O., Dmytrenko N. O., Dudka I. G., Prokopchuk A. А. (2019)
Huriev S. O. - Pathogenetic particularities of the road traffic injuries of the present, Duzhyi I. D., Shkatula Yu. V., Badion Yu. O. (2019)
Title (2017)
Contents (2017)
Gladyshevskii R. - Near 4,800 pupils from all over Ukraine took part in the national contest "Crystals" (2017)
Ivaschenko V. I. - First-principles prediction of stable phases in the Mg–Rh–B–H system, Zavaliy I. Yu., Turchi P. E. A., Medukh N. R., Verbovytskyy Yu. V. (2017)
Zavaliy I. Yu. - Synthesis and crystal structure of the new Mg8Rh4BD3.5 deuteride, Verbovytskyy Yu. V., Paul-Boncour V., Denys R., Berezovets V., Riabov A. (2017)
Stercho I. - Interaction in the system based on the Cs3Sb2Br9(I9) and Cs2TeBr6(I6) compounds, Pogodin A., Kokhan O., Barchiy I., Fedorchuk A., Kityk I., Piasecki M. (2017)
Filep M. - Polyhedration of the Pb–S–Se–Te system, Sabov M. (2017)
Parasyuk O. - Phase equilibria in the quasi-ternary system HgSe–Ga2Se3–Bi2Se3, Marushko L., Zhdanyuk B., Kogut Yu. (2017)
Piskach L. - Phase equilibria in the Tl2S–HgS–SnS2 system at 520 K and crystal structure of Tl2HgSnS4, Mozolyuk M., Fedorchuk A., Olekseyuk I., Parasyuk O. (2017)
Piskach L. - Phase diagram of the TlGaS2–CdS system and optical properties of a TlGaS2:Cd2+ crystal, Myronchuk G., Makhnovets G. (2017)
Author index. Volume 10 (2017) (2017)
Мулярчук Є. І. - До концепції покликання: екзистенційна філософія та етика (2019)
Решетнёва Ю. Ю. - Концептуализация роли СМИ в формировании гендерной культуры последних десятилетий (2019)
Верланов Д. С. - "Золотий вік святоотцівської писемності": грекомовний патристичний дискурс IV–VI ст. (2019)
Літінська Н. В. - Телебачення як інструмент трансформації свідомості сучасної людини (2019)
Дзюба О. М. - Особливості розробки процедурного плану для аналізу дискурсу мусульман в українській пресі (2019)
Buturlina O. - STEM-education in the mirror of sociological research, Lysokolenko T., Dovgal S. (2019)
Кравченко Н. Ю. - Особливості організаційної культури в громадському секторі українського суспільства в умовах демократичного транзиту: соціологічний аналіз (2019)
Скляренко К. О. - Біографічні дослідження повсякденності як стратегія реалізації генеалогічного методу (2019)
Донченко С. П. - Радянсько-фінська війна (2019)
Вейсалова В. - Народные праздники в Гянджабасаре (2019)
Содержание (1996)
Еленский В. - Модели церковно-государственных отношений США и Западной Европы и проблемы посткоммунистических обществ (1996)
Torfs R. - Сhurch and State in Belgium (1996)
Papastathis Ch. - State-Church Relations in Greece (1996)
Moran G. M. - The Spanish System of Church and State (1996)
Ferrari S. - The Emerging Pattern of Church and State in Western Europe: The Italian Model (1996)
C. van Bijsterveld - Freedom of Religion in the Netherlands (1996)
Robbers G. - State and Church in Germany (1996)
Дьюрхем К. - Свобода религии: модель США (1996)
Stadnik S. - Peculiarities of organization of propaganda of non-Olympiс sports in Kharkiv, Bondar T., Orlenko O., Petrenko I. (2019)
Богуш В. - Функциональное состояние гребцов на байдарках на этапе специальной базовой подготовки, Гетманцев С., Богатырев К., Тарасова А., Кулаков Ю., Яцунский Е. (2019)
Волков Л. - Взаємозв'язок спеціальної і функціональної підготовленості борців вільного стилю на різних етапах спортивної підготовки, Захарків С. (2019)
Байрамов Р. - Організаційно-управлінські засади діяльності Харківської обласної федерації сумо, Бондар А. (2019)
Політько О. - Визначення найбільш вагомих показників підготовленості юнаків, представників різних способів плавання, що лімітують їх спортивні досягнення, Шутєєв В. (2019)
Саннікова М. - Актуальні проблеми правового регулювання та законодавства у сфері фізичної культури і спорту в Україні (2019)
Мандюк А. - Використання фітнес-трекерів для визначення обсягу рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15–16 років (2019)
Кизім П. - Характеристика провідних факторів спеціальної фізичної підготовленості спортсменів з акробатичного рок-н-ролу на етапі попередньої базової підготовки, Гуменюк С. (2019)
Puhach Y. - Modern methods of monitoring and assessing the current status of athletes-combatants in real time, Druz V., Yefremenko A., Revenko V., Galashko M., Shutieiev V., Nizhevskaya T., Miroshnichenko V. (2019)
Уткіна О. - Становлення специфічного біологічного циклу у юних лижниць-гонщиць і біатлоністок 11–15 років у залежності від рівня і напрямку фізичного навантаження (2019)
Петрухнов О. - Вплив кінезіотерапії на якість життя студентів із хронічним бронхітом, Рубан Л. (2019)
Бісмак О. - Реабілітаційне обстеження пацієнтів з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки (2019)
Title (2017)
Мухаровська І. - Медико-психологічна допомога в онкологічній практиці (2017)
Сапон Д. - Лікування тривожно-депресивних розладів у пацієнтів з хронічним болем (2017)
Chaban O. - A new request to the social psychiatry in Ukraine: stress-related disorders and PTSD, are we ready? (2017)
Безшейко В. - Порівняння ефективності інтервенцій для лікування надлишкової ваги та ожиріння: Огляд результатів нещодавніх досліджень (2017)
Романів О. - Клінічний випадок: соціальне навантаження як причина і запобіжник соматизації, Погоріляк К. (2017)
Müller J. - Trauma-focused cognitive-behavioral therapy for posttraumatic stress disorder (2017)
Dammann G. - Narcissism and Narcissistic Personality Disorder (2017)
Вступ (1998)
Саган О. - Релігія як чинник політичного життя суспільства (1998)
Бабій М. - Свобода буття релігії в суспільстві: сутність і проблеми (1998)
Дюрем К. - Перспективи релігійної свободи: історичний контекст в дзеркалі сучасних правових реалій (1998)
Бусбі Л. - Найперша свобода: американська модель церковнодержавних відносин (1998)
Бондаренко В. - Релігія і політика (1998)
Рибачук М. - Християнські партії в контексті політичного життя в Україні, Кирюшко М. (1998)
Литвиненко О. - Національна безпека України: контекст церковнорелігійного життя (1998)
Колодний А. - Становлення національних церков як складова національного відродження, Здіорук С. (1998)
Кудлай О. - Проблеми православ'я в Україні (1998)
Яроцький П. - Протестантизм в Україні: динаміка його розвитку в умовах свободи совісті (1998)
Бондаренко В. - Непомильний принцип: чини за законом (1998)
Єленський В. - Перспективи розвитку української системи церковнодержавних відносин (1998)
Климов В. - Законодавчі ініціативи Державного комітету України у справах релігій: проекти й реалії (1998)
Здіорук С. - Конституційні і законодавчі основи захисту свободи совісті та віросповідань в Україні (порівняльний аналіз з міжнародними правами і практикою), Здіорук О. (1998)
Реєстрація Статутів релігійних організацій в Україні: здобутки і проблеми (редакційна стаття журналу "Людина і світ") (1998)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського