Меdvid N. - Modification of Kinematic Boundary Condition at Free Surfaces in Filtration Problems by means of Earth , Hеrus V., Маrtyniuk P. (2016)
Мащенко С. О. - Процедура пошуку N-ядра кооперативної гри з нечіткою множиною допустимих коаліцій, Моренець В. І. (2016)
Никоненко А. О. - Дослідження статистичної схожості-зв’язності (2016)
Прищепа О. В. - Про оптимізацію систем з обмеженнями на число спроб почати обслуговування (2016)
Tereshchenko V. - Contour feature for simple objects classification real-time algorithm, Koriukalov O. (2016)
Чечельницький О. А. - Властивості мережевої моделі з різними типами вузлів у стаціонарному режимі, Кучеренко О. В. (2016)
Сулименко О. Р. - Критерій мікрохвильової синхронізації для двох слабко зв’язаних спінтронних магнітних наноосциляторів з випадковими власними параметрами, Прокопенко О. В. (2016)
Вергун Л. Ю. - Застосування гліцерину для покращення зображення в процесі МРТ-досліджень, Бацак Б. В., Олійник А. В. (2016)
Вергун Л. Ю. - Магнітогідродинамічна нестійкість водного розчину глюкози, Забашта Ю. Ф., Огороднік К. О. (2016)
Весна Г. В. - Кінетика рекомбінаційної люмінесценції і провідності кристалофосфорів. 2. Накопичення світлосуми на глибоких пастках, Гуменюк А. Ф., Дегода В. Я., Маразуєв Ю. А. (2016)
Дегода В. Я. - Спектри рентгенолюмінесценції кератинових біополімерів при різних температурах, Когут Я. П., Свечнікова О. С. (2016)
Пророк В. В. - Залежність від часу концентрації Cs137 у ґрунтовому розчині у польових умовах у 10-км зоні відчуження Чорнобильської АЕС, Вайт Ф. Дж., Даценко О. І., Булавін Л. А., Мельниченко Л. Ю., Розуван С. Г., Поперенко Л. В. (2016)
Розуван Т. С. - Оптична анізотропія наноструктурованої поверхні піролітичного графіту, Поперенко Л. В., Розуван С. Г., Шайкевич І. А. (2016)
Sizhuk A. - The quantum optical formulation of absorption coefficient, Yezhov S. (2016)
Чучман В. - Євген Вахняк і Зиновій Демцюх: паралелі життєтворчості (2019)
Ферендович М. - Львівські диригенти – учні Артура Нікіша: до питання формування традицій диригентського мистецтва Галичини першої третини XX століття (2019)
Зосім О. - Тематика духовних пісень у східнослов’янському репертуарі кінця XVIІ – ХVIІI століть (2019)
Мазепа Т. - Лєшек Мазепа – видатний дослідник музичної культури Львова і Галичини: від середньовіччя до сьогодення (2019)
Кіндратюк Б. - Музична культура Західно-Української Народної Республіки (1918–1923) (2019)
Ластовецька-Соланська З. - Соціокультурні запити в проекції на диригентську діяльність Станіслава Людкевича та створення його хорових обробок (2019)
Чупашко І. - "Кавказ" Станіслава Людкевича у дослідженнях Михайла Антківа (2019)
Овсянніков В. - Імідж як складова створення сценічного образу у творчості українських поп-рок-виконавців (2019)
Островський Ю. - Культурно-мистецька діяльність Ігоря Соневицького 1950–1960-х років (на основі архівних матеріалів) (2019)
Дика Н. - Жанрово-стильові особливості циклу "Мініатюри І" для флейти, гобоя, ударних і фортепіано Ігора Соневицького (2019)
Асталош Ґ. - Триптих "На Верховині" Є. Станковича в аспекті темброво- колористичного трактування фортепіанної фактури (2019)
Кронес Г. - Музика й риторика (2019)
Цигилик О. - Магія мистецтва диригентської майстерності (2019)
Кияновська Л. - Лоенгрін у постмодерних (не-)уявленнях земного і небесного (2019)
Єфіменко А. - "Лоенґрін" як трагікомедія масок (2019)
Кашкадамова Н. - Нові компакт-диски (2019)
Супрун-Яремко Н. - Безсмертні істини одвічних слів і музики (2019)
Задерацький В. - "Новий знак на карті культурних подій" (2019)
Borysenko O. - Averaging method for autonomous fourth order random oscillating system, Borysenko O. (2016)
Перегуда О. В. - Про поведінку розв’язків системи двох згасаючих стохастичних осциляторів, Ковтун О. І. (2016)
Fedorova М. - Planarity of orbital Schreier graphs of free products of cyclic groups (2016)
Гончар І. В. - Про обмежені та сумовні розв’язки різницевого рівняння зі стрибком операторного коефіцієнта (2016)
Григоренко О. Я. - Розрахунок напружено-деформованого стану прямокутної пластини із застосуванням сплайнів на нерівномірних сітках, Панкратьєв С. А., Яремченко С. М. (2016)
Івашкевич А. О. - Достатні умови існування оптимального керування для деяких класів систем диференціальних рівнянь з імпульсною дією у нефіксовані моменти часу (2016)
Козак В. І. - Інтегрування диференціально-різницевих нелінійних рівнянь за допомогою спектральної теорії блочних матриць відповідних двовимірній проблемі моментів (2016)
Александрович І. М. - Диференціальне зображення розв’язків рівнянь гіперболічного типу, Молодцов О. І. (2016)
Брила А. Ю. - Багаторівневі оптимізаційні задачі з лексикографічними обмеженнями, Антосяк П. П. (2016)
Веклич Р. А. - Оптимальне керування початковими умовами для дробового рівняння дифузії (2016)
Zavadskyi І. - A family of fast exact pattern matching algorithms (2016)
Зарембовський К. В. - Електронне навчання – програмно-технічні аспекти організації, Шевченко В. П. (2016)
Заславський В. А. - Застосування методу аналізу ієрархiй при вирішенні проблеми диверсифікації складу портфеля джерел генерації електроенергії, Пасічна М. В., Красовська К. К. (2016)
Івохін Є. В. - Про кластерізацію складених нечітких чисел на основі множин векторного рівня, Апанасенко Д. В. (2016)
Івохін Є. В. - Про один підхід до розв’язання нечіткої задачї рекомбінації, Махно М. Ф. (2016)
Івохін Є. В. - Про один підхід до моделювання розповсюдження реклами як процесу агрегації, обмеженої дифузією, Науменко Ю. О. (2016)
Катеринич Л. О. - Прикладне застосування нейронних мереж у медичній діагностиці, Біла О. М. (2016)
Маринич О. В. - Про асимптотику числа активних випадкових процесів в системі з імміграцією (2016)
Мекуш О. Г. - Моделювання процесів популяційної динаміки: огляд методів та комп’ютерна реалізація, Кузьмич О. І. (2016)
Назарага І. М. - Знаходження коефіцієнта еластичності при витратах праці методом Ньютона (2016)
Soroka Y. - Extinction threshold of a population in spatial and stochastic model, Rublyov B. (2016)
Усар І. Я. - Аналіз стаціонарного режиму для керованої двоканальної системи з повторними викликами, Макушенко І. А., Протопоп Ю. О. (2016)
Khusainov D. - The estimates of the convergence of linear systems solutions with aftereffect in the neighborhood of point of the rest, Garkusha N., Puzha B., Novotna V. (2016)
Чечельницький О. А. - Про асимптотичні властивості мережевої моделі з двовимірним вхідним потоком вимог (2016)
Шкільняк С. С. - Системи логічного виведення в логіках безкванторно-функціональних рівнів, Волковицький Д. Б. (2016)
Баужа О. С. - Вплив спін-орбітальної взаємодії на розщеплення енергетичних рівнів електронів в InSb напівпровідникових квантових точках (2016)
Кисленко В. І. - Матричний метод аналізу стійкості лазерного резонатора, Мазур Н. В. (2016)
Находкін М. Г. - Вплив легування фосфором на структуру аморфно-кристалічних плівок кремнію, Родіонова Т. В. (2016)
Bulavin L. - Model for carbon nanoparticles surface area estimation, Hrebnov О. (2016)
Голіченко Б. О. - Коливальна спектроскопія молекул Флуоресцеїну осаджених на алюмінієвих плівках та срібних наночастинках, Кравченко С. О. (2016)
Дегода В. Я. - Рентгенолюмінесцентні дослідження біополімерів, Когут Я. П., Свечнікова О. С. (2016)
Мазур Ю. П. - Зв’язок між текстурою та мікротвердістю високоентропійних сплавів, Остапенко Р. В., Семенько М. П. (2016)
Лисов В. І. - Практична реалізація процесу очищення аморфної матриці від вморожених центрів кристалізації для багатокомпонентних аморфних сплавів на основі заліза та нікелю, Цареградська Т. Л., Саєнко Г. В., Турков О. В. (2016)
Розуван С. Г. - Морфологія поверхні та мікротвердість наноструктур (Co41Fe39B20)х (SiO2)100-x, Стащук В. С., Стукаленко В. В., Теселько П. О., Ямпольський А. Л. (2016)
Sizhuk A. - The quantum optical estimation of absorption coefficient, Yezhov S. (2016)
Бірілло І. В. - Методичні підходи до початкого навчання майбутніх архітекторів фахово-орієнтованих комп'ютерних технологій на основі сапр allplan, Дорошенко Ю. О. (2015)
Безсмертна Т. В. - Дослідження впливу естетичних показників на дизайн жіночих колекцій взуття, Василевська В. О. (2015)
Василевський О. В. - Комп'ютерне проектування відсіків технічних поверхонь у навчальному процесі дизайнерів, Макаренко М. Г. (2015)
Васильєва І. В. - Створення нових форм дитячого зимового одягу методами дизайн-проектування (2015)
Васильєва О. С. - Удосконалення інформаційних баз даних для дизайн-проектування головних уборів, Колосніченко М. В. (2015)
Винничук М. С. - Визначення діапазону величин прибавок при дизайн-проектуванні жіночих пальт, Шургальська Я. Р. (2015)
Галаган Т. В. - Визначення мов експлуатації одягу для працівників газотранспортних компаній, Полька Т. О., Колосніченко М. В. (2015)
Гегер А. Д. - Базис математичної моделі візуальних рекурсивних систем для об’єктів дизайну (2015)
Гладкіх С. Л. - Використання стилів шрифтів у візуальній рекламі на транспорті (2015)
Гнатюк Л. Р. - Особливості реконструкції водонапірної вежі під готельно-ресторанний комплекс в історичному центрі м. Житомир, Войтенко К. П. (2015)
Гнатюк Л. Р. - Реконструкція садиби Ходкевичів під готельно-ресторанний комплекс, Поліщук Я. І., Музиченко О. А. (2015)
Захарова С. Г. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх фахівців з дизайну (2015)
Кернеш В. П. - Комплексне дизайн-проектування форми взуття для молоді на основі 3d моделювання, Чертенко Л. П., Бердник Л. О., Гаркавенко С. С. (2015)
Кисельова К. О. - Аспекти аналізу костюма в контексті формоутворення (2015)
Клюзко В. М. - Прийоми об'ємно-просторових рішень енергоефективних висотних будівель, що використовують енергію вітру (2015)
Ковальов Ю. М. - Застосування дерева життя як засобу психологічного впливу у інтер'єрах санаторно-лікувальних закладів, Цимбалюк М. В. (2015)
Кожушко Р. Ю. - Розробка художньо-конструкторського рішення спеціального одягу для захисту від рентгенівського випромінювання (2015)
Колосніченко О. В. - Удосконалення дизайн-ергономічного проектування жіночого одягу сучасних форм (2015)
Колосніченко М. В. - Визначення динамічних приростів для дизайн-ергономічного проектування комбінезонів танкістів, Авраменко Т. В., Остапенко Н. В., Васильєва І. В. (2015)
Кузнецова І. О. - Естетика стилю деконструктивізм, Пономаренко В. І. (2015)
Кузнецова І. О. - Сенсорний дизайн: визначення, застосування та засоби творення, Чередниченко Ю. А. (2015)
Луцкер Т. В. - Розробка конструктивно-технологічного рішення комплекту аварійно-рятувального спеціального одягу (2015)
Ницын А. Ю. - Выбор точки зрения и картинной плоскости в аппарате центрального проецирования (2015)
Новік Г. В. - Використання металу в дизайні інтер`єру громадських приміщень (2015)
Омельченко Г. В. - Аналіз розвитку методів дизайн-проектування, Колосніченко М. В., Донченко С. В. (2015)
Остапенко Н. В. - Розробка елементів спеціального захисного одягу на основі принципів трансформації, Луцкер Т. В., Колосніченко О. В., Третякова Л. Д. (2015)
Пашкевич К. Л. - Застосування сучасних методів для проектування колекцій одягу складних форм, Колосніченко М. В., Науменко К. О., Хапанцева О. С. (2015)
Полька Т. О. - Удосконалення процесу створення індивідуального дизайну комбінезонів для занять картинговим спортом, Назарова О. С., Колосніченко М. В. (2015)
Приходько-Кононенко І. О. - Аналіз композиційно-конструктивного устрою одягу для провідників залізничного транспорту України, Колосніченко О. В., Остапенко Н. В., Колосніченко М. В. (2015)
Роженко З. М. - До питання про дисципліну "виробничий дизайн i ергономiка" (2015)
Рубанка А. І. - Розробка ергономічного і естетичного захисного одягу для працівників цивільної авіації, Луцкер Т. В., Остапенко Н. В., Колосніченко М. В. (2015)
Савченко Л. М. - Особливості створення рекламного ролика промислової компанії засобами комп'ютерної графіки, Воронцова Д. В., Круковський Б. О. (2015)
Савченко Л. М. - Розробка 3d моделі домашнього робота та створення промо-ролика для проекту "Home robot security", Воронцова Д. В., Ліповська А. В. (2015)
Струмінська Т. В. - Естетична складова при розробці комплектів спеціального одягу, Колосніченко М. В. (2015)
Трошкіна О. А. - Досвід навчання створення архітектурного образуна дисципліні "Семантика архітектури" (2015)
Чертенко Л. П. - Проектування конструкції жіночих чобіток із застосуванням спеціалізованих графічних пакетів, Тарновецька Я. В. (2015)
Fetisov O. - Characteristic of typology of industrial heritage architecture from the 18th to the early 20th century in the Czech Republic (2015)
Байрамов Р. - Ціннісні орієнтації спортсменів сумо, Бондар А. (2019)
Бакіко І. - Особливості розповсюдження шкідливих звичок серед школярів та юних спортсменів, Денисовець А. (2019)
Борисова О. - Інноваційні підходи в підготовці більярдистів з порушеннями опорно-рухового апарату до чемпіонату Європи, Нагорна В., Перетятько А., Митько А. (2019)
Борисова Ю. - Особливості методики навчання підтримкам у естетичній гімнастиці, Федоряка А. (2019)
Бурдюжа С. - Особливості психофізичного розвитку школярів основної школи у процесі занять плаванням (2019)
Бутов Р. - Фізична терапія дітей 6–7 років з бронхіальною астмою, Зданюк В., Чаплінський Р. (2019)
Гладощук О. - Організаційно-методичні умови вдосконалення фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп у вищому технічному закладі освіти (2019)
Гордієнко О. - Вплив пілатесу на рівень фізичної підготовленості студентів (2019)
Гнесь Н. - Формування рухової готовності дітей 8–9 років до освоєння техніки плавання, Зендик О. (2019)
Горюк П. - Баскетбол як засіб переходу із силової роботи на швидкісну в єдиноборців у період міжсезоння (2019)
Дікал М. - Профілактика синдрому емоційного вигорання у викладачів вищих навчальних медичних закладів, Чернюх О. (2019)
Дмітрієва Н. - Сучасні педагогічні технології у професійній підготовці фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, Копочинська Ю. (2019)
Євстратов П. - Вплив занять вуличною гімнастикою "Street Workout” на показники серцевосудинної і нервово-м’язової систем у юнаків, Осадець М. (2019)
Іванишин Ю. - Вплив засобів екстремальної рухової активності на психоемоційний стан і когнітивні властивості підлітків 13–14 років чоловічої статі, Ковальчук Л., Іванишин І., Герасимчук А. (2019)
Коломієць А. - Корекція вольової саморегуляції борців вільного стилю, Мелюшкина В. (2019)
Лясота Т. - Вплив занять скандинавською ходьбою на показники фізичного стану студентів, Васкан І. (2019)
Мандюк А. - Особливості витрат часу учнями 12–14 років на рухову активність протягом дня (2019)
Позмогова Н. - Ерготерапевтичні підходи у відновленні навиків самообслуговування осіб з наслідками церебрального інсульту, Богдановська Н. (2019)
Прекурат О. - Навчання руховим діям у волейболі, Кошура А. (2019)
Римик Р. - Оптимізація прикладної фізичної і психофізіологічної підготовки учнів закладів професійно-технічної освіти, Маланюк Л., Синиця А., Партан Р., Ступницький В. (2019)
Самохвалова І. - Вплив колового тренування на розвиток м’язової витривалості студенток спеціальної медичної групи (2019)
Семененко В. - Діагностика рівня сформованості професійної компетентності майбутніх вчителів фізичної культури, Трачук С., Бричук М., Цикало Л. (2019)
Слобожанінов А. - Навчання прийняттю рішень під час змагань зі спортивного орієнтування (2019)
Ткачук В. - Зміцнення здоров’я жінок зрілого віку засобами wellness-технологій, Соверда І., Степанюк С., Козіброда Л. (2019)
Уварова Н. - Системна характеристика досліджень у спортивному скелелазінні (2019)
Фольварочний І. - Фаховий супровід майбутніх спеціалістів спортивного профілю, Бідний О. (2019)
Ханікянц О. - Поширеність, мотиви та особливості занять атлетичною гімнастикою серед осіб різного віку і статі (2019)
Hagiu B.-A. - Perception of musculoskeletal pain in athletes, Puni A. R., Iacob R. M. (2019)
Hodorca R. M. - Prevention of obesity and balance problems through adapted physical exercises in persons with down syndrome, Onose I., Abalasei B., Albu A. (2019)
Шульга М. - Особливості використання студентами програми Gym Boom під час самостійних занять фізичними вправами (2019)
Тесленко В. В. - Науково-теоретичні засади регіональної системи соціально-педагогічної реабілітації дітей з вадами зору та їх інтеграції у суспільство (2019)
Voloshchuk I. - Creative Component of Educational Process: One Step Ahead, One Step Back, Shulenok O. (2019)
Полторак Н. Г. - Сутність і завдання освітньої підготовки фахівців заочної форми навчання в закладах вищої освіти (2019)
Коврігіна Л. М. - Особливості організації освітнього процесу для дітей з особливими освітніми потребами (2019)
Мелешко В. В. - Теоретичні засади виявлення інтелектуальної обдарованості учнів старшого шкільного віку в закладах освіти (2019)
Флярковська О. В. - Психолого-педагогічні умови формування соціальної компетентності підлітків (2019)
Лаптєва Н. Л. - Cамоефективність фахівця: аналіз нелінійних регресійних моделей (2019)
Савченко І. М. - Естонський морський музей "LENNUSАDAM" як приклад сучасного інтерактивного музею науки для розвитку дослідних компетенцій і креативності нового покоління юних винахідників, Лісовий О. В., Храпач Г. С. (2019)
Мельник М. Ю. - Професійна орієнтація та кар'єрне консультування: сучасні виклики (2019)
Чудакова В. П. - Інформаційно-смисловий блок дослідження професійних "інтересів" та "схильностей" оптантів – показників профорієнтаційної компетентності самовизначення та конкурентоздатності особистості (2019)
Андросович К. А. - Матеріали тренінгу "Профілактика емоційного виснаження вчителів" (2019)
Сологуб А. І. - Концепція креативної середньої освіти, Луценко Т. М. (2019)
Новогородская (Нагнибеда) М. М. - Концептуальное выявление профессионально важных качеств художественно одаренной личности ребенка (2019)
Міронець А. - Я – переможець національного етапу XХVІ Міжнародної конференції юних дослідників (2019)
Якубовська М. С. - Cистема аксіологічних засад в архетипі поєднання науки та практики життя, Стахів М. О. (2019)
Ковальова О. А. - Аналіз досвіду Об'єднаних Арабських Еміратів з вивчення проблеми обдарованості (2019)
Фахові видання Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Правила оформлення статей до фахових видань Інституту обдарованої дитини НАПН України (2019)
Перегуда Є. В. - Візуалізація як механізм символічної політики (кейс муралізму у постреволюційній Україні), Івашко О. Д. (2016)
Добіжа В. В. - Руйнування церковних цінностей Поділля внаслідок проведення державної політики Радянської влади у 20-30-х роках ХХ століття, Колесник О. В. (2016)
Кіянка І. Б. - "Чистий популізм" і елементи популізму у по політичний аналіз (2016)
Скляр О. Ю. - Важливість концепції Ш. Монтеск’є у формуванні політичної свободи сьогодення (2016)
Вітман К. М. - Глокалізація як політична модель: європейський вимір (2016)
Риаханов Ш. Н. - Формирование политической нации в Республике Казахстан (к постановке проблемы) (2016)
Кудрявцев В. О. - Забезпечення національних інтересів України в процесі врегулювання Придністровского конфлікту (2016)
Татаренко Т. М. - Організація життєдіяльності територіального простору в контексті системної модернізації українського суспільства (2016)
Колюх В. В. - Деполітизація судової влади як складова реформи судоустрою в Україні (2016)
Скриль С. А. - Антикорупційна політика та люстрація як фактори трансформації політичних систем держав Центральної та Східної Європи (2016)
Пальшков К. Є. - Політичні передумови реваншу пострадянських еліт в Литві у 1992-1993 роках та політика нової влади (2016)
Тараненко Г. Г. - Роль громадянського суспільства у євроінтеграційних процесах (2016)
Смірнова В. О. - Непопулярні рішення як прояв індивідуальної політичної волі й відповідальності (2016)
Тарасюк В. М. - Інформаційна політика сучасних медіа (2016)
Чубаєвський В. І. - Правові підстави участі громадян України у парламентських виборах (1994-2014 рр.) (2016)
Каравайцева О. В. - Вплив типу виборчої системи на структурування представницьких органів влади у Балканських країнах (2016)
Мироненко В. П. - Теорії розподілу міністерських портфелів у коаліційних урядах (2016)
Жеребко А. В. - Трансформація політичного режиму в сучасній Україні (2016)
Слободян О. Ф. - Воєнна організація держави: сутність, структура, призначення (досвід пострадянських країн) (2016)
Костиря І. О. - Геокультурні стратегії курдів у "діалозі цивілізацій" (2016)
Лясота Л. І. - Фактори детермінації міжнародного тероризму в контексті процесу глобалізації (2016)
Самер Абд Ельмонеїм Резек Абуржейла - Міжнародні позиції у питанні ставлення до Сирійської кризи (2016)
Жиган Д. Ф. - Політико-правове регулювання застосування політичної пропаганди у виборчому процесі: сутність та вектори дослідження (2016)
Імас Є. - Підвищення рівня залученості осіб зрілого віку до участі у оздоровчо-рекреаційних заходах, Дутчак М., Андрєєва О., Кенсицька І. (2019)
Баскевич О. - Оцінка ефективності комплексної програми фізичної терапії хворих зі стабільною стенокардією і–іі функціонального класу на поліклінічному етапі, Герич Р., Лісовський Б., Наконечна С. (2019)
Боднар А. - Аналіз динаміки сформованості мотиваційного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, Юрчишин Ю., Стасюк І. (2019)
Бондаренко І. - Про якість освітнього процесу на факультеті фізичного виховання і спорту (на прикладі Чорноморського національного університету імені Петра Могили), Дзюбан О., Кураса Г., Бондаренко О. (2019)
Доцюк Л. - Вплив адаптивної корекційно-розвиваючої програми на функціональний стан підлітків із затримкою психічного розвитку, Гауряк О. (2019)
Кравченко Т. - Оптимізація фізичної підготовленості учнів молодшого шкільного віку засобами рухливих ігор в умовах нової української школи (2019)
Лапковський Е. - Програма удосконалення спеціальної фізичної підготовки борців вільного стилю та її вплив на ефективність змагальної діяльності, Яців Я., Лісовський Б. (2019)
Молдован А. - До питання про підготовку майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту до підприємницької діяльності в реаліях постіндустріального суспільства (2019)
Наконечний І. - Взаємозв’язок спеціальної фізичної та техніко-тактичної підготовки висококваліфікованих спортсменів з панкратіону (2019)
Новокшонов І. - Удосконалення координаційних здібностей учнів старших класів засобами боксу, Соловей А., Ярошик М., Римар О. (2019)
Ріпак М. - Особливості рухової активності жінок, Ріпак І. (2019)
Савонова О. - Природничо-наукова підготовка майбутніх фахівців фізичного виховання і спорту з використанням технологій змішаного навчання (2019)
Silisteanu C. - The importance for young adults to do physical activities for a healthy lifestyle, Silisteanu А. (2019)
Соломонко А. - Систематизація рухливих ігор та розваг для студентів 15–17 років згідно їх пульсової вартості, Андрес А. (2019)
Тітова Г. - Спортивний відбір на початкових етапах підготовки юних футболістів, Бобошко В., Можин С. (2019)
Філак Я. - Фізична терапія хворих після хірургічного лікування виразкової хвороби шлунка і дванадцятипалої кишки, Філак Ф., Цюпак Т. (2019)
Циба Ю. - Тенденції розвитку класичного пауерліфтингу на сучасному етапі, Ніколайчук О., Богданюк А. (2019)
Цибанюк О. - Генезис та особливості реалізації національної програми Румунії "Відкрий для себе ойну” у фізичному вихованні школярів, Богданюк А. (2019)
Чупрун Н. - Умови формування координаційних здібностей молодших школярів засобами хореоргафії (2019)
Яковенко А. - Сучасний стан фізичного виховання школярів у європейських країнах (2019)
Yachnyuk M. - Analysis of students’ priority motives in the industry of active tourism, Chubatenko S., Ibragimov E. (2019)
Горбата Р. - Ефективність застосування дихання за Бутейком у комплексній програмі фізичної терапії пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень (2019)
Мосейчук Ю. - Мотивація формування культури здоров’язбереження у студентів на засадах міждисциплінарної інтеграції, Палічук Ю. (2019)
Ткачівська І. - Стан фізичної підготовленості дітей 10-ти років як критерій готовності до занять активним туризмом, Іванишин І., Презлята Г., Дмитришин Д. (2019)
Долбишева Н. - Взаємозв’язок показників технічної підготовленості спортсменів-черлідирів на етапі попередньої базової підготовки, Михайліченко A. (2019)
Григоришина Т. - Наукові пріоритети історичної парадигми з фізичної культури і спорту України (за матеріалами дисертаційних робіт періоду (1939–1990 рр.)), Балацька Л. (2019)
Мочернюк В. - Волонтерська діяльність студентів факультету фізичного виховання і спорту (2019)
Корсак О. - Взаємозв’язок фізичної підготовлесті ліцеїстів військово-спортивного ліцею з їх рівнем фізичного розвитку, Султанова І, Іванишин І. (2019)
Кучеренко Г. - До питання про техніко-тактичну підготовку гравців у настільному тенісі (теоретична стаття) (2019)
Albu А. - Food habits of the students from the sports program highschool in suceava, Onose І., Raluca М., Abalaşei B. (2019)
Венедіктов С. В. - Загальна характеристика джерел права Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії (2015)
Стоєцький С. В. - Правова ідеологія як умова забезпечення ефективної взаємодії особи, громадянського суспільства та держави: загальнотеоретичний аспект, Макаренко Л. О. (2015)
Подорожна Т. С. - Правовий порядок як юридична категорія та явище правової дійсності (2015)
Кацин М. Ю. - Історико-правова характеристика розвитку економічної інтеграції в Австро-Угорщині (ХІХ ст. – поч. ХХ ст.) (2015)
Стрєльцова О. В. - Наднаціональний вимір процесів конституціоналізації (на прикладі правової системи ЄС) (2015)
Довгань Г. В. - Принцип верховенства права Європейського Союзу у рішеннях Верховного Суду Естонської Республіки як органу конституційного контролю (2015)
Неколяк Р. В. - Становлення і розвиток законодавства України про науку та науково-технічну діяльність (2015)
Герман О. О. - До питання щодо огляду автомобільних вантажних транспортних засобів, що переміщуються через митний кордон України (2015)
Чан Т. В. - Правовые основы организации предпринимательской деятельности в сфере туризма во Вьетнаме и пути их совершенствования (2015)
Короєд С. О. - Цивільно-правові та процесуальні засади застосування способів захисту цивільних прав: проблема ефективності судового захисту, Криштоф А. І. (2015)
Курило И. П. - До питання про концептуальні засади єдності процесу (2015)
Головачова А. Л. - Особливості гнучкості правового регулювання оплати праці (2015)
Корнєва П. М. - До питання про правове забезпечення принципу справедливості у пенсійному забезпеченні (2015)
Коваленко Т. О. - Межі та сфери правового регулювання земельних відносин в Україн (2015)
Волков О. Є. - Актуальні питання контролю за використанням земельних лісових ділянок: правовий аспект (2015)
Антипенко В. Ф. - Наукова школа міжнародної кримінології актуальність, здобутки, перспективи (2015)
Горобець Н. Г. - Виконання рішень Європейського Суду з прав людини в Україні: організаційно-правові аспекти (2015)
Лощихін О. М. - Соціальна діяльність місцевого самоврядування в Україні: проблеми конституційної теорії та практики реалізації (2015)
Пухтинський М. О. - Першому Закону "Про місцеве самоврядування" – 25 (2015)
Пам’яті Василя Лук’яновича Мунтяна (2015)
Безугла М. В. - Художня освіченість в аспекті формування духовно-культурних цінностей освіти студентської молоді (2019)
Бовт А. Ю. - Художньо-естетичне виховання майбутніх перекладачів як людей епохи Культури (2019)
Вакуленко В. М. - Організація наскрізного виховання на цінностях народної педагогіки в умовах нової української школи, Бодик О. П. (2019)
Волков О. - Пісенна творчість старших дошкільників у методиці музичного конструювання (2019)
Гафіяк А. М. - Інноваційні методи використання CRM-систем для підвищення рівня підготовки фахівців з інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Гречановська О. В. - Роль методу проектів у процесі формування компонентів конфліктологічної культури в студентів технічних закладів вищої освіти (2019)
Гуров С. Ю. - Духовне вдосконалення студентської молоді засобами художньої літератури (2019)
Жученко Є. В. - Формування культурно-духовних основ виховання студентської молоді (2019)
Лунгу Л. В. - Педагогічні технології формування інтелектуальних цінностей як визначальної складової компетентнісної характеристики сучасного педагога (2019)
Лучанінова О. П. - Поліфонія культурних смислів життя сучасної людини: місце культурних цінностей в системі "Я-особистість" (2019)
Осіпцов А. В. - Ціннісно-гносеологічні основи педагогіки, Кордубан Т. В., Зерній І. О. (2019)
Рашидова С. С. - Студенти педагогічних спеціальностей як особлива соціокультурна спільність (2019)
Роганов М. М. - Організаційно-методична система формування технологічної культури у майбутніх учителів інформатики в процесі професійної підготовки (2019)
Сабадош Ю. Г. - Обґрунтування педагогічних умов розвитку самоосвітньої компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних систем і автоматики (2019)
Сафонова І. О. - Виховання особистості у контексті позитивної педагогіки (2019)
Сбітнєва Л. М. - Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до позанавчальної музично-естетичної роботи в сучасній школі (2019)
Скирда А. Є. - Духовний інтелект як важливий складник розвитку обдарованої особистості (2019)
Солопова Т. Г. - Японська система освіти: успіхи і проблеми (2019)
Тхоржевська Т. Д. - Формування релігійної культури як ознаки культурної нації (2019)
Ушаков A. C. - Взаємодія моральних і духовних цінностей в образі Людини Культури (2019)
Цибулько О. С. - Духовність у постмодерністський педагогічній парадигмі (2019)
Шинкарьова Ж. В. - Виховання міжетничної толерантності дітей дошкільного віку в контексті конструктивного досвіду зарубіжжя (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Buchak K. - Skellam processes directed by Gamma subordinators (2016)
Zhuravlev V. - Admissible quivers and tiled orders of finite global dimension in Mn(D), n≤6, Zhuravlev D., Shevchenko О. (2016)
Лучко В. С. - Про асоціативні алгебри з двома великими нільпотентними підалгебрами, Петравчук А. П., Шевчик О. М. (2016)
Бецко І. В. - Побудова неперервних розв’язків одного класу систем нелінійних функціонально-різницевих рівнянь (2016)
Борисейко О. В. - Поздовжні коливання п’єзокерамічного стержня змінного поперечного перерізу, Шакері М. П., Улітко І. А. (2016)
Григоренко О. Я. - Особливості напружено-деформованого стану пластин складної форми з ортотропних матеріалів, Панкратьєв С. А. (2016)
Селіванов М. Ф. - Визначення переміщень берегів двох паралельних тріщин зчеплення, Чорноіван Ю. О., Вовкодав О. В. (2016)
Клімчук Т. В. - Контакт зі зчепленням і проковзуванням півнескінченного штампа та пружної смуги, Острик В. І. (2016)
Куценко О. Г. - Осесиметричне кручення тонких кілець довільного профілю, Куценко Г. В., Харитонов О. М., Васильєв І. Ю. (2016)
Anisimov A. - Parallel programming in computer networks on the base of PARCS-technology (basic language is Python), Hodovaniuk M., Kuliabko P. (2016)
Башняков О. М. - Метод адаптивної корекції кутових швидкостей твердого тіла за дискретними вимірами орієнтації, Пiчкур В. В., Полiщук О. А. (2016)
Іванов С. М. - Прогнозування геомагнітного Кр індексу за допомогою дискретної білінійної моделі, Яценко В. О. (2016)
Івохін Є. В. - Про наближений розв’язок чіткої та нечіткої задачі лінійного програмування з системою обмежень великої розмірності, Навродський В. О., Махно М. Ф. (2016)
Капустян О. А. - Обґрунтування наближеного синтезу в розподiленiй задачi оптимального керування з цільовим функціоналом типу Немицького (2016)
Кулян В. Р. - Алгоритм оптимальної диверсифікації портфеля акцій, Юнькова О. О., Коробова М. В. (2016)
Куценко І. А. - Характерні якісні зміни неперервної функціональної поверхні побудованої з включенням та виключенням діючих і недіючих змінних (2016)
Лівінська Г. В. - Багатоканальні стохастичні мережі з неоднорідними вхідними потоками та обслуговуванням фазового типу (2016)
Моренець В. І. - Рівновага за Бержем в іграх із нечіткою множиною гравців (2016)
Наконечний О. Г. - Математична модель розповсюдження інформації з нестаціонарними параметрами, Шевчук Ю. М. (2016)
Слабоспицький О. С. - Рекурентний алгоритм для оцінювання нестандартних параметрів методом найменших квадратів зі змінним фактором забування та найменшими відхиленнями від точок "тяжіння" для лінійних динамічних систем при некласичних припущеннях (2016)
Черній Д. І. - Про похідні для інтегральних представлень (2016)
Шкільняк С. С. - Логіки безкванторно-функціональних рівнів, Волковицький Д. Б. (2016)
Григорук В. І. - Смуга лазерної генерації та поріг ВКР підсилення в одномодових волокнах, легованих TiO2, Сердега І. В., Фелінський Г. С. (2016)
Григорук В. І. - Визначення розподілу діелектричної проникності підповерхневих шарів у ближньопольовій мікроскопії, Сидоренко В. С., Кравчук П. О. (2016)
Білоус О. І. - Вплив додавання KCl на динамічні властивості водних розчинів 1,2-пропілового спирту в околі їх особливих точок (2016)
Бур’ян С. А. - Особливості капілярної поверхні на твердій підкладці в неоднорідному полі (2016)
Ковалюк О. М. - Взаємодія барвника Pyronin Y(G) з полінуклеотидами, Терентьєва Ю. Г. (2016)
Ніколаєнко А. В. - Електропровідність С та 2С-політипів сегнетоелектрика TlInS2 в діапазоні температур 100К–300К, Надточій А. Б., Гололобов Ю. П., Боровий М. О. (2016)
Pivovarenko Y. - The spectral manifestation of molecular hydrogen presence in aqua solution, Gryn D., Shablykin O., Yashchuk V. (2016)
Сіжук А. С. - Використання мікроскопічного розподілу частинок для квантовооптичного усереднення, Єжов С. М. (2016)
Kaletnik H. - Analysis of current condition and prospects for the development of sugar market in Ukraine and in the World, Pryshliak N. (2019)
Прямухіна Н. В. - Стан ринку яєць в Україні та перешкоди його ефективному розвитку, Салькова І. Ю. (2019)
Kozachenko A. - The influence of assessment of biological assets and agricultural production on taxation of agricultural enterprises, Chudak L., Yaremchuk N. (2019)
Брояка А. А. - Поведінка споживача в сучасній ринковій економіці (2019)
Потапова Н. А. - Прогнозування динаміки поточних логістичних матеріальних витрат сільського господарства України (2019)
Киш Л. М. - Логістичне забезпечення розвитку економіки в умовах глобалізації (2019)
Martsenyuk-Rozaryonovа O. - Current state and problem aspects of sustainable development in insurance market in globalization conditions (2019)
Рузакова О. В. - Нечітко-множинне моделювання фінансового стану підприємства (2019)
Котькалова-Литвин І. В. - Інформаційна економіка: нова парадигма управління підприємством (2019)
Мазур В. А. - Використання міжнародних наукометричних баз, Мазур К. В., Панцирева Г. В. (2019)
Пріхно І. М. - Проблеми та перспективи розвитку фінансового посередництва в Україні, Частоколенко І. П., Марченко А. П. (2019)
Джеджула О. М. - Тенденції кредитування вищої освіти в США (2019)
Жук В. М. - Система звітно-облікового забезпечення управління: минуле й майбутнє, Мельник К. П. (2019)
Любар О. О. - Облікове забезпечення управління фінансовими активами підприємства (2019)
Правдюк Н. Л. - Обліково-аналітичний супровід стратегії сталого розвитку підприємництва (2019)
Томчук О. Ф. - Управлінський аналіз: сутність та значення у прийнятті рішень, Мулик Т. О., Федоришина Л. І. (2019)
Гуцаленко О. О. - Регулювання незалежного аудиту в Україні в умовах євроінтеграції, Фабіянська В. Ю. (2019)
Токарчук Д. М. - Основні тенденцій утворення та поводження з відходами аграрних підприємств (2019)
Кіпоренко С. С. - Особливості використання хмарних технологій в освіті (2019)
Лидерские позиции Verallia (2019)
Його шлях до пакувального бізнесу (2019)
Маркетологи информируют... (2019)
Кривошей В. М. - Сучасні тренди розвитку пакування (2019)
Инновации в упаковке (2019)
Мудрык О. В. - Краски для флексографии от "Флексорес" (2019)
Добавки и красители от PolyOne (2019)
Замотаев П. В. - Новая экономика полимеров (2019)
Регей І. І. - Виготовлення великоформатних розгорток тари з гофрокартону (дослідження кінематичних параметрів дискових інструментів), Бегень П. І. , Коваль Т. В. (2019)
Новий крок компанії EREMA (2019)
Відповідь бізнесу на ризики забруднення довкілля використаною упаковкою (2019)
Кривошей В. М. - Упаковка, полімери, сміття. Що робити?, Халайджі В. В. (2019)
Божко Т. О. - Як утворюються дизайн-образи упаковки (2019)
Гавва О. М. - Пакувальні машини, Кулик Н. В. (2019)
Журнал или Интернет? (2019)
Кривошей Н. В. - Звітує Клуб пакувальників (2019)
Халайджі В. В. - Знайомтесь: Plast Eurasia Istanbul 2018 (2019)
Ukrainian Food Expo в Києві (2019)
Служба коротких повідомлень (2019)
Жовті сторінки (2019)
Лопацький С. - Аналіз корекційно-профілактичних технологій використовуваних у процесі фізичного виховання студентів з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату, Випасняк І., Вінтоняк О., Заборняк С. (2016)
Бугаєнко Т. - Оцінка механізмів регуляції серцевого ритму спортсменів у підготовчому періоді, Гудим С., Гудим М. (2016)
Бикова О. - Зв’язок ефективності змагальної діяльності гандболістів 13–14 років з показниками фізичної підготовленості (2016)
Глазирін І. - Диференційоване вдосконалення витривалості юнаків, Глазиріна В. (2016)
Ролюк О. - Динаміка фізичної підготовленості військовослужбовців розвідувальних підрозділів, Лойко О., Дзяма В. (2016)
Герасименко О. - Передумови розробки комплексної програми фізичної реабілітації осіб з ампутаціями нижніх кінцівок на рівні гомілки, Мухін В. (2016)
Писанко В. - Значення кохлеарної імплантації у реабілітації дітей з сенсоневральною глухотою (2016)
Арламовський Р. - Моделі фізичної підготовленості підлітків різних соматотипів, Султанова І. Д., Іванишин І. М. (2016)
Oliynyk Y. - Doping in sports and perspective of anti-doping education, Mytskan B., Okliyevych L. (2016)
Заставна О. - Розвиток психомоторних функцій дітей старшого дошкільного віку після кохлеарної імплантації під впливом засобів фізичної реабілітації (2016)
Озарук В. - Стан сформованості потреби до підвищення рухової активності учнів 4-х класів, Презлята Г., Курилюк С. (2016)
Лемак О. - Диференційовані підходи у фізичному вихованні школярів, Султанова І. (2016)
Бизнес – это гимнастика для ума (2019)
Відвертість та чесність – їх пріоритет (2019)
Маркетологи информируют... (2019)
Кривошей В. М. - Сучасні тренди розвитку пакування (2019)
Замотаев П. В. - Новая экономика полимеров (2019)
Дендо Й. - Стретч-пленка для крепления грузов (инновационный контроль качества), Шмитц Т., Финнемор Д. (2019)
Мудрык О. В. - Краски для ротопечати от "Флексорес" (2019)
Брантон Д. - Новый уровень печати (2019)
Шибанов В. В. - Архітектура формних флексоінновацій, Ясінський М. Ф. (2019)
Якимчук М. В. - Промислові роботи в лініях пакування (перспективи використання), Гавва О. М., Беспалько А. П., Якимчук В. М. (2019)
Гавва О. М. - Дозувально-фасувальні машини, Кулик Н. В. (2019)
Кривошей В. М. - "Друге життя" пляшки з ПЕТФ, Халайджі В. В. (2019)
Кривошей Н. В. - Сяйво українських зірок (нотатки з ХХІ конкурсу) (2019)
Служба коротких повідомлень (2019)
Жовті сторінки (2019)
Содержание (2015)
Гладкий А. В. - Об одном методе расщепления для уравнения конвективной диффузии, Гладкая Ю. А. (2015)
Кондратенко В. А. - Преимущества аксиоматического моделирования на примере решения простейшей интеллектуальной задачи (2015)
Каленчук-Порханова А. А. - Подсистема моделирования изменений кислородного режима в водотоках, Басок Н. В. (2015)
Горбачук В. М. - Базові властивості рівноважних моделей міжнародної торгівлі (2015)
Заложенкова И. А. - Метод коэффициентов уверенности для нечеткой классификации и диагностики, Веревка О. В. (2015)
Єршов С. В. - Методи побудови регресійних моделей на основі нечітких даних, Лико Т. І. (2015)
Сергеев А. П. - Параллельный алгоритм поиска и идентификации подобных информационных структур (2015)
Терещенко А. М. - Аналіз складності багаторозрядного множення на основі методу Карацуби – Офмана в паралельній моделі обчислень (2015)
Хіміч О. М. - Гібридний алгоритм розв’язування лінійних систем з розрідженими матрицями на основі блочного LLT методу, Сидорук В. А. (2015)
Чистяков О. В. - Про особливості розробки програмного забезпечення для розв’язання задач на власні значення з розрідженими матрицями на гібридних комп’ютерах (2015)
Провотар О. О. - Деякі питання реалізації експертної діагностичної системи (2015)
Провотар О. О. - Нечіткі булеві змінні та їх застосування (2015)
Белецкий Б. А. - Универсальность в моделировании внутриклеточных процессов, Гупал А. М. (2015)
Гридина Н. Я - Использование байесовских процедур распознавания для исследования влияния канальных блокаторов при глиомах головного мозга, Гупал А. М., Драгунцова Н. Г., Тарасов А. Л. (2015)
Бардадым Т. А. - Ф-функция для эллипса и выпуклого многоугольника, Березовский О. А. (2015)
Ліщук Н. В. - Складність аналізу стійкості задач дискретного програмування з булевими змінними (2015)
Маляр М. М. - Використання динамічних критеріїв у моделях багатокритеріального вибору, Поліщук В. В., Шаркаді М. М. (2015)
Семенов В. В. - Алгоритми розпаралелювання обчислень для векторних задач дискретної оптимізації (2015)
Стецюк П. И. - О сходимости r µ (α)-алгоритма, Ивличев А. В., Ищенко А. А. (2015)
Туринский В. В. - Разработка и исследование эффективности метаэвристических алгоритмов решения задач планирования работы независимых машин (2015)
"Пакувальна індустрія" повертається до Києва (2019)
Мечты, которые сбываются (2019)
Экология полимерной упаковки (2019)
Халайджі В. В. - Весна українських пакувальників (2019)
Маркетологи информируют... (2019)
Олсматс К. - Упаковка та управління ланцюгами поставок (2019)
Инновации в упаковке (2019)
Упаковка, сприятлива для інновацій (2019)
Гамова И. В. - Время супервозможностей (2019)
Наши ресурсы для экспорта украинской продукции (2019)
Решения для экструзионных покрытий (2019)
Якимчук М. В. - Промислові роботи в лініях пакування (перспективи використання), Гавва О. М., Беспалько А. П., Якимчук В. М. (2019)
Регей І. І. - Механізм привода натискної плити у штанцювальному пресі (методика синтезу), Радіховський І. А., Млинко О. І. (2019)
Циркулярна економіка в дії! (2019)
Пакувальний тиждень у Празі (2019)
Испытай будущее флексографии (Open House 2019 W&H) (2019)
Бельский М. Е. - Управление цветом при печати на упаковке (2019)
Мудрык О. В. - Новые возможности флексопечати (2019)
Служба коротких повідомлень (2019)
Жовті сторінки (2019)
Borysenko O. - Non-autonomous fourth order random oscillating systems under the action of external periodical disturbances, Borysenko О. (2016)
Fedorova М. - Finite automaton actions of free groups (2016)
Гіщук Р. Р. - Про коливання в одній розривній динамічній системі, Перестюк Ю. М. (2016)
Капустян О. В. - Існування глобального атрактора для еволюційного рівняння другого порядку з розривними траєкторіями, Романюк І. В. (2016)
Карнаухов В. Г. - Теплове руйнування тривимірної в’язкопружної тришарової циліндричної п’єзопанелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених коливаннях, Козлов В. І., Умрихін І. М., Січко В. М. (2016)
Клімчук Т. В. - Вдавлювання двох півнескінченних штампів у пружну смугу, Острик В. І. (2016)
Коновалюк Т. П. - Критерії для апроксимації розподілених вихрових структур точковими вихорами, що базуються на акустичних характеристиках (2016)
Буй Д. Б. - Часова складність додавання, видалення та порівняння алгоритмів табличних теоретико-множинних операцій, Канарська І. С., Сенченко О. С. (2016)
Денисюк В. П. - Поліноміальні та тригонометричні сплайни, Негоденко О. В. (2016)
Зарембовський К. В. - Мобільне навчання: проблеми впровадження (2016)
Kotsur D. - Active contour models for cytoskeletal structures tracking, Tereschenko V. (2016)
Кузьмич О. І. - Нелінійне керування на основі методу управляючої функції Ляпунова для моделі дизельного двигуна з турбонаддувом, Мекуш О. Г., Гришанович Т. О. (2016)
Куценко І. А. - Алгоритми пошуку оптимальної сітки на заданому наборі точок для мінімаксної та середньоквадратичної багатовимірної сплайн-функції на хаотичній сітці (2016)
Lysenko О. - Fast and Precise Segmentation Approach for Breast Cancer Detection in Mammography Images (2016)
Мащенко С. О. - Оптимізація на нечітких множинах типу 2, Моренець В. І. (2016)
Мохаммед К. Д. - Характеристичні властивості одиночного успадкування класів (2016)
Musbah Z. - System architecture of deep neural network models, Lehinevych T., Glybovets А. (2016)
Nikitchenko M. - Properties of quasiary specification algebras (2016)
Пасічна М. B. - Дослідження конкурентноспроможності портфеля джерел генерації електроенергії (2016)
Khusainov D. - Estimates of the processes convergence in one model of Hopfield's neurodynamics, Garkusha N. (2016)
Sharapov M. - Numbering of set partitions, Lamzin O. (2016)
Яценко В. О. - Програмне забезпечення для аналізу та оцінювання вмісту хлорофілу в рослинності, Петрович В. М., Адамчук Н. I., Требіна Н. М. (2016)
Ivanyuta О. - The ability to use organic waste for the production biopaper (2016)
Крамов А. А. - Розробка програмно-апаратного комплексу віддаленого моніторингу пульсу людини, Баужа О. С. (2016)
Павлюк С. П. - Особливості генерації коливань напруги структурою "Кремній з діелектричною ізоляцією", Григорук В. І., Іщук Л. В., Телега В. М., Ковток В. Г., Вакуляк Є. О. (2016)
Білоус О. І. - Визначення радіусу кореляції на окремих гілках кривої співіснування за даними динамічної в’язкості бінарного розчину Ga-Pb (2016)
Булавін Л. А. - Регулювання проникливості полімерних мембран магнітним полем, Забашта Ю. Ф., Бровко О. О., Вергун Л. Ю., Ярова Н. В., Самойленко Т. Ф. (2016)
Калустова Д. О. - Оцінка впливу білого світлодіодного освітлення на циркадні ритми людини, Баєва А. І., Руденко О. І., Макаренко О. В., Рибалочка А. В. (2016)
Огнев’юк Г. З. - Методологічні підходи у дослідженні правової визначеності (2017)
Черновол О. П. - Теоретичні моделі правового забезпечення та реалізації обов’язків людини і громадянина в Україні та Польщі: порівняльний аспект (2017)
Крутько А. Л. - Загальнотеоретичний аналіз переваг та недоліків інституту народної законодавчої ініціативи (2017)
Серкевич І. Р. - Формування політики України у сфері національної безпеки (на прикладі Великої Британії та Німеччини) (2017)
Чепульченко Т. О. - Право на вищу освіту в сучасних державотворчих процесах (2017)
Єпіфанов О. В. - Теоретико-методологічні засади визначення категорії "охорона культурної спадщини" (2017)
Теремецький В. І. - Актуальні напрями адміністративної реформи в контексті модернізації антикорупційної політики України, Дем’янчук В. А. (2017)
Кисіль Л. Є. - Адміністративно-правові відносини між органами публічної адміністрації та громадянами: процесуальне чи процедурне регулювання? (2017)
Кишко-Єрлі О. Б. - Правові можливості застосування державно-приватного партнерства у сфері будівництва та експлуатації морських портів та їх інфраструктури (2017)
Демченко Т. І. - Патронатна і державна служба: співвідношення понять (2017)
Короєд С. О. - Вплив завдання цивільного судочинства на цивільну процесуальну форму: аналіз окремих положень нового Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Бабаскін А. Ю. - Актуальні питання цивільно-правовогорегулювання комерційного кредиту в Україні (2017)
Лур’є Д. А. - Права та обов’язки досліджуваних у клінічних випробуваннях (2017)
Ріш Ф. Ю. - Дослідження поняття "майно" (доктринальне тлумачення статті 190 ЦК України) (2017)
Мельник О. М. - Особливості правового регулювання соціального захисту осіб з обмеженими можливостями в Україн (2017)
Беззубов Д. О. - Основні аспекти правового забезпечення діяльності банків як суб’єктів господарювання, Бухер М. О. (2017)
Заєць О. І. - Окремі особливості вирішення земельних спорів щодо приватизації землі (2017)
Кулько А. В. - Правове регулювання використання та охорони транскордонних підземних вод на рівні Європейського Союзу (2017)
Череміс О. О. - Адміністративна відповідальність за порушення земельного законодавства у сфері містобудування (2017)
Головкін О. В. - Колабораціонізм в Україні: дискусійні аспекти, Сказко І. Р. (2017)
Соломатін Є. В. - Окремі проблеми розмежування підслідності органів досудового розслідування за предметною ознакою (2017)
Кресіна І. О. - Питання про визначення народу як підстави державотворення в міжнародному праві, Кресін О. В. (2017)
Софінська І. Д. - Право на владу в парадигмі громадянства США: aliam vitam. alio mores (2017)
Тулба К. Г. - Нормативне закріплення прав на вільне пересування та вільний вибір місця проживання у міжнародному праві (2017)
Ахмедов В. А. - Поняття правосуддя в актах міжнародного права та законодавчих актах Азербайджанської Республіки і України (2017)
Гетьман А. П. - Комплексне дослідження історії становлення та сучасного стану права екологічної безпеки України (2017)
Мережко О. О. - Католицька церква і міжнародний правопорядок (2017)
Ювілей члена-кореспондента НАПрН України Володимира Петровича Нагребельного (до 65-річчя від дня народження) (2017)
Содержание (2015)
Стецюк П. И. - Кратчайший k-вершинный путь, Лефтеров А. В., Федосеев А. И. (2015)
Шило В. П. - Паралельні алгоритми розв’язання задач булевого квадратичного програмування, Рощин В. О., Шило П. В. (2015)
Дрейчан Н. А. - Реоптимізація 2-критеріальної задачі про мінімальне вершинне покриття графа (2015)
Сергиенко Т. И. - Условия разрешимости векторных задач поиска решений, оптимальных по Парето (2015)
Тульчинский П. Г. - Оптимизированный метод обработки данных при определении азимутов трещиноватостей в волновом акустическом каротаже скважин, Роганов В. Ю., Лавренюк А. Н., Лавренюк С. И. (2015)
Лаптин Ю. П. - Некоторые модели перспективного планирования в электроэнергетике с учетом суточных неравномерностей потребления электроэнергии, Лиховид А. П. (2015)
Белецкий Б. А. - Симметричный код и генетические мутации, Гупал А. М., Гупал Н. А. (2015)
Быць А. В. - Разработка дискретных пространственных моделей эволюции альтруистического поведения, обусловленного распознаванием меток, Гапеев А. С. (2015)
Кондратенко В. А. - Математическая модель физиологических процессов лимфатической системы человека, Талько В. И. (2015)
Давидов О. П. - Методи розробки інструментальних засобів комп’ютерної алгебри на основі моделеорієнтованого підходу (2015)
Семенюта М. Ф. - Частинні випадки задачі граціозності графів (2015)
Боярчук А. Ю. - О расширении множества аппаратных функций (2015)
Сидорук В. А. - Гібридний алгоритм розв’язування лінійних систем з розрідженими матрицями поперемінно трикутним методом (2015)
Чупов С. В. - Эффективные алгоритмы поиска лексикографического минимума множества (2015)
Шарифов Ф. А. - Задача нахождения двух назначений с различными весами ребер (2015)
Каленчук-Порханова А. А. - Моделирование процессов в подземных водоносных горизонтах, Басок Н. В. (2015)
Пепеляева Т. В. - Об одной многономенклатурной модели для полумарковской системы запасов, Демченко И. Ю. (2015)
"Пакувальна індустрія – 2019" (за два місяці до початку) (2019)
Из лаборатории в бизнес (2019)
Новый завод компании "Камоцци" (2019)
Маркетологи інформують... (2019)
Инновации в упаковке (2019)
Ринкові виклики до розвитку упаковки (2019)
Кривошей В. М. - Сучасні тренди розвитку пакування (2019)
Вербицький С. Б. - Екологічна упаковка для харчових продуктів (від теорії до практики), Копилова К. В., Козаченко О. Б., Вербова О. В., Кос Т. С. (2019)
Гірняк О. М. - Економічна ефективність модернізації пакувального обладнання (методика визначення), Лазановський П. П. (2019)
Шибанов В. В. - Архітектура формних флексоінновацій, Ясінський М. Ф. (2019)
Упаковка со всех континентов (2019)
Упаковка для харчових продуктів: заборонити не можна дозволити (2019)
"Біолайтс": лабораторія, якій довіряють (2019)
Будник А. В. - Пакування та етикетка як предмети колекціонування, Чуєва О. В. (2019)
Гавва О. М. - Пристрої та машини герметизації споживчої упаковки, Кулик Н. В. (2019)
Служба коротких повідомлень (2019)
Жовті сторінки (2019)
Єрмоленко С. - "І весело, і так не скучно, На Великодніх як святках" (національна пам’ять слова: Котляревський – Шевченко – Куліш) (2019)
Колоїз Ж. - "Він був голосом народного духу й знаряддям українського свiтогляду…" (2019)
Козирєва З. - Українсько-російський словник-додаток до "Енеїди" І. Котляревського: біля витоків сучасної лексикографії (2019)
Сюта Г. - Прецедентний вимір слова І. Котляревського (2019)
Мех Н. - "Наталка Полтавка" Івана Котляревського в українському мовно-культурному просторі (2019)
Голікова Н. - Відлуння слова Івана Котляревського в мові художньої прози Павла Загребельного (2019)
Ганжа А. - Архітектоніка лінгвального контенту в проєкті "Безкінечна подорож, або Енеїда" (2019)
Бибик С. - Концепт "ярмарок" в українській сміховій культурі (2019)
Корольова В. - "Утихомиртесь на час і вислухайте мене…" (конфронтаційні комунікативні стратегії в мові класичної та сучасної драми) (2019)
Кондратенко Н. - Гумор в українському політичному дискурсі (2019)
Коць Т. - Лінгвософія сучасного гумору й сатири в журналі "Перець" (2019)
Мамич М. - Мінітексти-жарти в журналі "Жінка" (на матеріалі видання 2011 – 2014 років) (2019)
Глуховцева К. - Засоби створення гумору в народних переказах про комічні історії в житті діалектоносіїв (на матеріалі українських східнослобожанських говірок) (2019)
Ганжа А. - Лінгвопрагматичний і дидактичний потенціал гумористичних текстів у сучасних підручниках з української мови, Галактіонова Н. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні данні (2019)
Содержание (2016)
Гладкий А. В. - Об одной задаче управления в средах с условиями неидеального сопряжения, Гладкая Ю. А. (2016)
Горбачук В. М. - Ітеративний метод аналізу мережі країн і продуктів (2016)
Морозов А. А. - Реализация модели интеграции цепи поставок в агромашиностроении (2016)
Єршов C. В. - Ярусно-паралельна модель обчислень для логічного виведення у нечітких багаторівневих системах, Пономаренко Р. М. (2016)
Стецюк П. І. - Метод Сааті для аналізу показників податкової трансформації, Андріяш М. М. (2016)
Шкільняк С. С. - Реномінативні логіки квазіарних предикатів, Волковицький Д. Б. (2016)
Терещенко А. Н. - Оценка сложности операции умножения многоразрядных чисел в параллельной модели вычислений, Задирака В. К. (2016)
Хіміч О. М. - Плитковий гібридний алгоритм факторизації розріджених блочно-діагональних матриць з обрамленням, Сидорук В. А. (2016)
Ющенко Р. А. - Особенности арифметики с плавающей запятой в современных компьютерах, Ющенко А. К. (2016)
Єршов С. В. - Метод аналізу суперечливостей інформаційних станів у нечітких байєсівських мережах, Костукевич Ф. В. (2016)
Бигдан В. Б. - Управление эволюционными алгоритмами оптимизации в имитационных экспериментах, Криковлюк Е. А., Пепеляев В. А., Черный Ю. М. (2016)
Вагис А. А. - Симметрия аминокислот в белках, синтезируемых по двум нитям ДНК, Гупал Н. А. (2016)
Гридина Н. Я. - Разработка метода программного анализа перераспределения параметров белковых структур у больных с глиомами головного мозга, Гупал А. М., Драгунцова Н. Г., Тарасов А. Л., Чунихин А. Ю. (2016)
Кондратенко В. А. - Диалектическая логика управления вегетативной нервной системы человека (2016)
Огурцов М. І. - Розробка алгоритмів розв’язання задачі маршрутизації транспортних засобів з часовими вікнами, Ходзінський О. М. (2016)
Пичугина О. С. - Выпуклые продолжения для класса квадратичных задач на перестановочных матрицах, Яковлев С. В. (2016)
Чупов С. В. - Структурні та стохастичні властивості алгоритму лексикографічного пошуку розв’язку задачі дискретної оптимізації (2016)
Скидан О. В. - Перспективні моделі розвитку підприємництва та публічного управління територіальних громад, Швець Т. В., Плотнікова М. Ф., Костюк Л. П. (2019)
Абрамова І. В. - Аналітична оцінка фінансових результатів діяльності підприємств житлово-комунального господарства, Кирилович О. Ф. (2019)
Овдіюк О. М. - Концептуальні положення механізму прийняття та реалізації управлінських рішень (2019)
Гамаюнова В. В. - Добір альтернативних соняшнику ярих олійних культур для умов Південного Степу України та оптимізація їх живлення, Хоненко Л. Г., Бакланова Т. В., Кудріна В. С., Москва І. С. (2019)
Кирилюк В. П. - Вплив систем основного обробітку грунту та удобрення на продуктивність ячменю ярого, Тимощук Т. М., Котельницька Г. М. (2019)
Пічура В. І. - Типізація території басейну ріки Дніпро за ступенем агрогенної трансформації ландшафтних територіальних структур, Потравка Л. О. (2019)
Марков Ф. Ф. - Інвентаризація деревних рослин бульвару Старого в м. Житомир, Швець М. В. (2019)
Ярош Я. Д. - Моніторинг потенціалу побічної біомаси зернових культур для енергетичних потреб в Україні, Кухарець М. М., Кухарець В. В. (2019)
Голуб Г. А. - Визначення радіусу кочення та ковзання коліс самохідних машин, Кухарець С. М., Чуба В. В., Забродський А. П. (2019)
Колесников А. О. - Поширення збудник інфекційного риніту птиці (avibacterium paragallinarum) в птахівничих господарствах України, Стегній Б. Т., Пінчук Н. Г., Дерябін О. М. (2019)
Міластная А. Г. - Гістологічне дослідження підшлункової залози собак за гострого деструктивного панкреатиту, Борисевич Б. В., Духницький В. Б., Лісова В. В. (2019)
Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Galitsin V. - Concept and characteristics of information society, Suslov O., Samchenko N. (2017)
Манцуров І. Г. - Сучасні тренди розвитку PRIVATE BANKING & WEALTH MANAGEMENT та їх вплив на українську банківську систему, Александров О. В. (2017)
Дрига С. Г. - Методологічні засади прогнозування як складова державної стратегії регіонального розвитку, Манцуров Д. І., Манцурова А. М. (2017)
Долінський Л. Б. - Кластерний аналіз надійності банківських установ в Україні, Мірошниченко І. В., Корчинський В. В. (2017)
Катуніна О. С. - Оцінювання рівня економічної безпеки на підґрунті моделювання знань, Вітлінський В. В. (2017)
Бєгун А. В. - Моделювання процесу оцінки ефективності підприємств малого та середнього бізнесу, Ігнатова ЮВ., Рудик Н. В., Даценко Н. В. (2017)
Дем’яненко В. В. - Модель оптимального вибору заходів з удосконалення діяльності підприємства за результатами SWOT-аналізу, Потапенко С. Д., Кедровський Г. О. (2017)
Степаненко О. П. - Перспективні напрями цифрової трансформації в контексті розбудови цифрової економіки (2017)
Камінський О. Є. - Структурна модель побудови хмарного сервісу (2017)
Бараник З. П. - Регіональний аспект статистичного оцінювання молодіжного ринку праці, Іриневич Ю. В. (2017)
Коляда Ю. В. - Комп’ютерне моделювання й аналіз розвитку фірми на підґрунті динамічної нелінійної тривимірної моделі з використанням оптимізаційних методів, Рожок Т. О. (2017)
Краснюк М. Т. - Дослідження, адаптація методик і вдосконалення моделей фінансового аналізу підприємств транспортної галузі в поточних кризових умовах України, Кустаровський О. Д. (2017)
Блудова Т. В. - Моделювання процентного ризику міжнародного кредитування, Шапошник О. Л., Щекань Н. П. (2017)
Лісовська В. П. - Моделювання збуту підприємства залежно від дії реклами, Островська М. С. (2017)
Матвійчук А. В. - Біннінг кількісних змінних з формуванням тренду для задач скорингу, Клебан Ю. В. (2017)
До читачів (2019)
Переднє слово (2019)
Усна історія філософії: письмовий формат (2019)
Сімороз О. - Необхідність рефлексії в усній історії філософії (2019)
Хома В. - Межі достовірності в усній історії філософії: проблема пам’яті (2019)
Дмитренко С. - Слово Гайдеґерові? Межі толерантності в усній історії філософії (2019)
Мулярчук Є. - Феномен поклику: голоси і тиша у досвіді покликання (2019)
Fostiak T. - Values and Being: Critical Analysis of Manfred Frings’ Idea of Functional Existence of Values (2019)
Богачов А. - Феноменологічне мислення в українських термінах, Ваховська Н., Кебуладзе В. (2019)
Бистрицький Є. - Про екзегезу думок Сковороди, Григорія Варсави (2019)
Гамаюнова В. В. - Вплив оптимізації живлення ячменю ярого на формування якості зерна в умовах Південного степу України, Касаткіна Т. О. (2019)
Мойсієнко В. В. - Продуктивність ячменю озимого сорту хайлайт залежно від елементів технології вирощування, Подольський О. М. (2019)
Зимароєва А. А. - Перспективи використання географічно зваженого аналізу головних компонент для оцінки просторової варіабельності врожайності кукурудзи (2019)
Новікова Т. П. - Фотосинтетична продуктивність посівів сочевиці за дії біологічних препаратів (2019)
Василишина О. В. - Вплив обробки розчином альгінату натрію на плоди вишні під час зберігання (2019)
Патинська-Попета М. М. - Інституційні засади соціально-економічного та фінансового розвитку ОТГ (2019)
Уманець Л. В. - Інструменти нарощення потенціалу бюджетів об’єднаних територіальних громад (2019)
Грицай А. Г. - Оцінка енергетичного потенціалу біогазу України, Маслюкова З. В. (2019)
Дерев'янко Д. А. - Вплив технічних засобів на міцність, травмування і якість насіння зернових культур, Сукманюк О. М., Чичилюк С. Б., Дерев'янко О. Д. (2019)
Кульман С. М. - Дослідження механічної поведінки попередньо напружених дерев'яних клеєних балок методом кінцевих елементів, Бойко Л. М., Бугаєнко Я. П., Загурський Й. В. (2019)
Климчук В. В. - Бальна система оцінки клінічного стану собак за остеоартрозу (2019)
Вимоги (2019)
Компанець Г. С. - Статистичні взаємозв'язки міді з елементами-супутниками у відкладах середньої (продуктивної) товщі неогенової морської червоноколірно-теригенної субформації Передкарпатського прогину, Ковальчук М. С. (2019)
Суярко В. Г. - Аномалії йоду у підземних водах північно-східної частини Дніпровсько-Донецького водонапірного басейну, Гаврилюк О. В. (2019)
Жовинський Е. Я. - Геохімічна спеціалізація рудопроявів флюориту Середнього Придністров’я, Крюченко Н. О., Жук О. А., Вишневський О. А., Кухар М. В., Швайка І. Д., Дмитренко К. Е. (2019)
Rozko A. - Zeolite as a component of binding materials for liquid radioactive waste conditioning, Fedorenko Yu., Zadvernyu H. (2019)
Плотніков О. В. - Еколого-геохімічні проблеми розробки глибоких горизонтів залізорудних родовищ у Криворізькому рудному районі, Стапай В. С., Єфіменко В. В. (2019)
Капеліста І. М. - Геохімічна характеристика води, донних відкладів та ґрунтів заплав річки Дерло (2019)
Стадник В. О. - Геохімічні особливості ґрунтів лісостепової зони (південна частина Київської області), Самчук А. І., Кураєва І. В., Вовк К. В., Злобіна К. С. (2019)
Наші автори (2019)
Правила для авторів (2019)
Rules for Authors (2019)
Степанков В. C. - Микола Григорович Кукурудзяк: особистість, учений, педагог (2019)
Завальнюк О. М. - Науково-педагогічний і організаторський потенціал професора М. Г. Кукурудзяка у підготовці фахівців на історичному факультеті (2019)
Філінюк А. Г. - Спогади про вчителя, який був взірцем знань та інтелігентності (2019)
Федьков О. М. - Український історик М. Г. Кукурудзяк (до 80-річчя з дня народження) (2019)
Газін В. П. - Перша світова: сто років після (2019)
Завальнюк О. М. - Законодавство держави Павла Скоропадського про вищу школу: здобутки і невирішені проблеми (2019)
Олійник С. В. - Перша спільна бойова акція наддніпрянців і наддністрянців на Великій Україні (2019)
Боровець І. І. - Словацькі землі як об'єкт чехословацько-угорського змагання в листопаді-грудні 1918 р. (2019)
Майор Р. І. - Національна свідомість русинів Закарпаття у загальноукраїнському та загальноєвропейському порівняльному контексті (середина ХІХ - початок ХХ ст.) (2019)
Кравчук О. М. - Участь студентів Кам'янець-Подільського університету у встановленні влади у місті Директорії УНР (за спогадами В. Приходька), Калитко С. Л. (2019)
Мельник Н. М. - Спогади поляків про перебування австро-угорських військ на Поділлі у 1918 р. (2019)
Калініченко В. А. - Структура і командний склад військових підрозділів болгарського війська у ІХ - першій третині Х ст. (2019)
Пастушенко А. О. - Про внесок єлизаветинських піратів у розвиток міжнародних комунікацій (2019)
Юга О. А. - Українська політика Речі Посполитої в середині XVII ст.: періодизація, сутність та результати (2019)
Мацьков О. М. - "Гетьманська реляція 1661 року" - важливе джерело до історії вивчення Чуднівської кампанії 1660 року (2019)
Степанков В. С. - Цугцванг політики Варшави щодо України (вересень 1670 - серпень 1671 рр.) (2019)
Орловський Л. О. - Виконання євреями Подільської губернії рекрутської повинності в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. (2019)
Ковальчук А. П. - Ґенеза газети "Правда" (віденської) (2019)
Станіславський В. В. - Перша українсько-турецька конференція в Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вступне слово головного редактора та голови редакційної ради (2019)
Доповідь про правовладдя. Ухвалено Європейською Комісією "За демократію через право" (Венеційська Комісія) на її 86-му пленарному засіданні (CDL-AD(2011)003rev, Венеція, 25–26 березня 2011 року) (2019)
Головатий С. П. - "Верховенство права" не працює. Коментар до тексту документа Венеційської Комісії "Доповідь про правовладдя" ("Report on the Rule of Law"), що її ухвалено на 86-му пленарному засіданні 25–26 березня 2011 року (CDL-AD(2011)003rev) (2019)
Козюбра М. І. - Взаємозв'язки між народовладдям, парламентаризмом та верховенством права: європейські стандарти і сучасні українські реалії (2019)
Довгань Г. В. - Доктрина верховенства права Європейського Союзу: національний аспект (позиція конституційних судів окремих держав – членів ЄС) (2019)
Добрянський С. П. - Права людини в Європейському Союзі: можливості удосконалення юридичного гарантування (2019)
Панкевич О. З. - Концепт мультикультуралізму крізь призму проблеми забезпечення прав національних меншин (2019)
Мережко О. О. - Міжнародно-правові аспекти принципу народовладдя (2019)
Смирнова К. В. - Європейський парламентаризм як феномен представництва в міждержавних інтеграційних об'єднаннях: еволюція становлення та сучасні тенденції (2019)
Бойко І. Й. - Витоки, становлення та розвиток інституту народовладдя в Україні (2019)
Колісник В. П. - Уповільнення демократичного поступу України на тлі нових викликів та дезорієнтації громадянського суспільства (2019)
Федоренко В. Л. - Демократія, демократизація та феномен "електоральної революції" 2019 року в Україні (2019)
Куфтирєв П. В. - Концепція прямої електронної демократії як доцільний напрям розвитку України (2019)
Лоленко О. А. - Відкриті дані як інструмент народовладдя (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Доктрина народовладдя: ціннісна характеристика в умовах викликів сьогодення" (2019)
Ліщина І. Ю. - Скасування остаточних судових рішень як порушення права власності у практиці Європейського суду з прав людини та сучасний стан проблеми в українському судочинстві (2019)
Бадида А. Ю. - Соціальні права у системі фундаментальних прав людини (2019)
Скомороха Л. В. - Морально-етичні складові посади судді в Україні (2019)
Рудик П. А. - Реформування конституційно-правових засад системи судоустрою України в контексті конституційної реформи 2016 року і міжнародних та європейських вимог (2019)
Бакаянова Н. М. - Перспективи розвитку прокуратури України у світлі законодавчих змін, Свида О. Г. (2019)
Про ефективний арбітраж та медіацію (за матеріалами VІ Міжнародних арбітражних читань пам'яті академіка І. Г. Побірченка, м. Київ, 10–11 жовтня 2019 року) (2019)
Баймуратов М. О. - "Я - ДРУГ КОНСТИТУЦІЇ". Видатний німецький учений-конституціоналіст Дітер Грімм, Бочарова Н. О. (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 16 березня 2006 року у справі "Жданока проти Латвії" (2019)
Вихідні відомості (2019)
Монолатій І. С. - Між вдаваною силою і фактичною безпорадністю: типологія дипломатії Західно-Української Народної Республіки (2019)
Геник Л. Я. - Листопадова революція 1918 року в Галичині як військова операція (2019)
Кобець Ю. В. - Якість політичної еліти України в контексті демократичних перетворень, Мадрига Т. Б. (2019)
Мандрик Я. І. - Дослідження політики радянської держави у сфері культури в українському селі в роки колективізації науковцями української діаспори та іноземними авторами (2019)
Мосора М. А. - Політичне майбутнє Шотландії та Північної Ірландії. Два шляхи – один вибір? (2019)
Ніколаєва Д. О. - Турецько-йорданські двосторонні відносини: розбіжності на тлі спільних інтересів (2019)
Осипчук М. М. - Застосування статистичних методів для аналізу текстів передвиборчих програм, Гураль І. М., Смоловик Л. Р. (2019)
Пуйда Р. Б. - Боротьба за українську мову як засіб збереження національної ідентичності в 1919 - 1939 рр. (на прикладі Станиславівського повіту) (2019)
Райківський І. Я. - Українська соціал-демократія в партійно-політичному житті Галичини другої половини 1930-х рр. (2019)
Яремійчук Р. С. - Книга свідчень про російську анексію Криму 2014 року (2019)
Гуляєва Л. - Впровадження сталих ініціатив у фінансовому секторі Європейського Союзу: орієнтири для України (2018)
Версаль Н. - Паніка вкладників: компаративний аналіз країн ЄС та України, Овсянникова Я. (2018)
Вінська О. - Європейські цінності у корпоративній соціальній відповідальності банківського бізнесу: український вимір гендерної рівності, Токар В. (2018)
Кулиняк І. - Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансового сектору України (2018)
Омельяненко В. - Фінансове забезпечення інноваційного процесу у сфері національної безпеки, Красна О. (2018)
Кремень В. - Оцінювання впливу адекватності капіталу фінансових посередників на фінансовий та економічний розвиток країн, Ковтун С. (2018)
Кремень В. - Логіт-модель прогнозування ймовірності банкрутства банків, Бочкарьова Т. (2018)
Круглий стіл "Мережеве суспільство: ринок праці, соціальні відносини, роль профспілок" (2018)
Кравченко О. - Мобінг у трудовому праві (2018)
Сидоренко І. - Реалії ринку праці в Україні: тенденції та проблеми (2018)
Співак В. - Мережеве суспільство: соціальні аспекти становлення (2018)
Тілікіна Н. - Вплив сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на зайнятість і територіальну мобільність молоді в Україні (2018)
Бойченко М. - Виховна робота з обдарованою учнівською молоддю з особливими освітніми потребами в закладах загальної середньої освіти США, Іонова І., Чистякова І. (2019)
Васильєва Л. - Особливості формування латиноамериканських національних композиторських шкіл у контексті інтегрованої мистецької освіти (2019)
Галецький С. - Критерії, показники та рівні сформованості комунікативної компетентності майбутніх викладачів іноземних мов засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Гвоздецька С. - Формування навчально-пізнавальної діяльності студентів фізкультурних ЗВО на заняттях з курсу "Гімнастика та методика її викладання", Прокопова Л., Балашов Д., Дубинська О. (2019)
Дзекун Ю. - Динаміка розвитку творчого потенціалу майбутнього менеджера економічної галузі в гуманістично зорієнтованому освітньому процесі (2019)
Завражна О. - Методичні особливості викладання теми "Принцип віртуальних переміщень" при вивченні класичної механіки, Мороз І. (2019)
Кибальна Н. - Критеріальний апарат і рівневі характеристики готовності майбутніх начальників караулів пожежно-рятувальних підрозділів до управлінської діяльності (2019)
Курінна Л. - Структура соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників (2019)
Михайленко І. - Методичні аспекти впровадження моделі змішаного навчання при вивченні вищої математики в технічних закладах вищої освіти, Нестеренко В. (2019)
Пахненко І. - Формування культурознавчої компетенції іноземних студентів-русистів засобами фахових лінгвістичних дисциплін, Тєлєтова С. (2019)
Плачинда Т. - Особливості організації освітнього середовища ЗВО авіаційного профілю (2019)
Подковирофф Н. - Провідні суперечності професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови до організації міжкультурної освіти (2019)
Семеног О. - Термінологічна культура фахівця в об’єктиві українського лінгводидактичного дискурсу (2019)
Скріль І. - Особливості реалізації методики формування англомовної професійно орієнтованої лексичної компетентності в говорінні майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи (2019)
Вітлінський В. В. - Методологічні засади моделювання ризику в системі економічної безпеки (2017)
Трифонова О. - Теоретико-методологічна основа розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій в умовах інтегративності фізики і технічних дисциплін (2019)
Бойчук М. В. - Стохастична модель оптимального розподілу інвестицій у багатосекторній економіці, Маханець Л. Л. (2017)
Хоменко С. - Особливості методики розвитку фізичних якостей студентів неспортивних спеціальностей на заняттях фізичною культурою, Рибалко П., Гудим С., Гудим М. (2019)
Уштик Н. М. - Формування функції маржинального доходу підприємства (2017)
Цимбал-Слатвінська С. - Методологічні підходи до професійної підготовки майбутніх логопедів (2019)
Галахова Т. О. - Інформаційно-аналітична бізнесмодель інформаційного менеджменту ІТ-підприємства, Галахов Є. М. (2017)
Бугрій В. - Організаційні засади історичної освіти в Сумському педагогічному інституті (1933–1943) (2019)
Новиков В. В. - Удосконалення інформаційно-аналітичного забезпечення управління об’єктами державної власності (2017)
Вовк О. - Преса української еміграції як джерело вивчення культури, освіти та повсякденного життя українців (1920-ті роки) (2019)
Бараник З. П. - Cинтез механізму інформаційного забезпечення стратегічного управління виробничою системою, Беридзе Т. М. (2017)
Сухомлинська О. - Концептуальні тексти про виховання дітей і молоді як складова історії сучасної освіти в Україні (2019)
Порохня В. М. - Концепція логістичного підходу до моделювання макроекономічних процесів управління державою, Огаренко Т. Ю. (2017)
Бермудес Д. - Аналіз застосування засобів фізичної культури з використанням музичного супроводу в процесі фізкультурно-оздоровчої діяльності в закладах загальної середньої освіти (2019)
Дем’яненко В. В. - Моделювання процесу розробки корпоративного ВЕБ-ресурсу методами сіткового планування та управління, Агутін М. М. (2017)
Желєзнова Т. - Структурно-компонентний склад та критеріальні характеристики рівнів здоров’язбережувальної компетентності вчителів основної школи (2019)
Milov O. V. - Аgent-based modeling of dynamic supply chain management, Milevskiy S. V. (2017)
Іонова І. - Особливості здійснення соціально-педагогічного супроводу сімʼї в закладах освіти, Корінна Г. (2019)
Онищенко А. М. - Формування національної стратегії економічного розвитку в рамках виконання положень Паризького саміту ООН (2017)
Приходько В. - Алгоритм управління діяльністю федерацій з реформування системи підготовки спортсменів (2019)
Степаненко О. П. - Перспективні напрями цифрової трансформації в контексті розбудови цифрової економіки (2017)
Хіхлуха Д. - Управління підготовкою юних веслярів на основі обліку функціонального стану скелетних м'язів, Бондаренко К. (2019)
Дербенцев В. Д. - Методологічні аспекти дослідження довгохвильових циклічних процесів в економіці, Овчаренко А. А. (2017)
Шевченко Т. - Cоціально-педагогічні умови формування гендерної компетентності батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу, Полякова О. (2019)
Галіцин В. К. - Моніторинг хмарних сервісів, розгорнутих у багатохмарному середовищі, Камінський О. Є. (2017)
Mazurenko O. K. - Мain trends of the insurance services market development in Ukraine, Vashchaiev S. S. (2017)
Кутовий В. О. - Проектування предикторів для економетричних моделей з матрицею спостережень неповного рангу, Катуніна О. С. (2017)
Галіцина О. К. - Статистичний моніторинг надзвичайних екологічних ситуацій техногенного характеру в Україні (2017)
Мазур М. В. - Статистичне оцінювання умов зовнішньої торгівлі в Україні, Сіренко К. В. (2017)
Ткаченко М. А. - Knowledge-based risk management model for IT projects (2017)
Семигіна Т. - Автономія vs бюрократизація університетської науки (2018)
Ільчук Л. - Мережеве суспільство та ринок праці (на прикладі алгоритму збору та оброблення інформації щодо попиту та пропозицій робочої сили) (2018)
Николишин В. - Орієнтири для фінансової системи України в координатах філософії "sustainable development", Доній Н. (2018)
Шолойко А. - Забезпечення стійкості страхового ринку України (2018)
Мороз Н. - Державне фінансування програм енергоефективності житлового сектору через банківські установи (2018)
Іванюк В. - Податкові преференції при оподаткуванні доходів фізичних осіб: орієнтири удосконалення (2018)
Гончаренко О. - Фінансове забезпечення домогосподарств як підґрунтя сталого розвитку національної економіки, Сіренко К. (2018)
Stepurko T. - Do people expect the healthcare reform? (Results of the national representative survey "Health Index. Ukraine"), Betliy O., Semigina T., Tymoshevska V. (2018)
Наукове життя академії. Конференція "Історія, сучасний стан та перспективи профспілкового руху у світі" (2018)
Камоцький М. - Організація профспілкового навчання серед студентських лідерів (2018)
Пазюк Д. - Профспілки Данії: забезпечення гідної праці та високого рівня членства працівників (2018)
Сухова Г. - Студентські профспілки в Європі (2018)
Осовий Г. - Щодо правового статусу майна професійних спілок України, Кондик П. (2018)
Бараник З. П. - Статистичне оцінювання стану та розвитку трудового потенціалу України, Бабєєва O. В. (2018)
Бєгун А. В. - Ситуаційний логменеджмент інформаційної безпеки підприємства, Осипова О. І., Урденко О. Г. (2018)
Блудова Т. В. - Моделювання функції відгуку рекламних звернень за умови періодичності реклами в короткостроковому періоді, Островська М. С. (2018)
Бондаренко М. В. - Класичний та бінарний генетичні алгоритми для знаходження глобального оптимуму в задачах невипуклої оптимізації, Бондаренко В. М. (2018)
Борисов Є. М. - Про один підхід до розв’язування деяких задач оптимізації, Барвінок А. С. (2018)
Великоіваненко Г. І. - Аналіз рівня стійкості та визначення рейтингів страхових компаній України, Бесчастна Г. О. (2018)
Галіцин В. К. - Формування, ранжування та оцінювання цілей управлінських рішень, Суслов О. П., Самченко Н. К., Агутін М. М. (2018)
Гарматюк К. А. - Оцінювання впливу макроекономічних факторів розвитку економіки на діяльність ринку страхування (2018)
Данилюк Н. М. - Знаходження рівня сумісних витрат на соціальну рекламу продавця та виробника продукції (2018)
Зінькевич Т. О. - Дослідження деяких моделей споживчого вибору, Лісовська В. П., Стасюк В. Д. (2018)
Камінський О. Є. - Методологічні засади міграції ІТ-інфраструктури підприємств до динамічного хмарного середовища (2018)
Катуніна О. С. - Моделі машинного навчання в маркетингових дослідженнях ринку продуктів харчування, Гузенко О. Ю. (2018)
Мамонова Г. В. - Ієрархія загроз ефективного функціонування закладів вищої освіти в Україні, Попович Л. О. (2018)
Устенко С. В. - Аналіз та використання технологій VoIP-телефонії в банківських системах, Остапович Т. В. (2018)
Шапошник О. Л. - Моделювання впливу змін грошово-кредитної політики на рівень фінансової безпеки держави (2018)
Щекань Н. П. - Геометричні та алгебраїчні фрактальні методи в інформаційних технологіях обробки і аналізу потоків даних (2018)
Азізов Т. Н. - Підсилення кам’яних згинальних елементів бічними залізобетонними пластинами, Миза О. С, Орлова О. М. (2019)
Азізов Т. Н. - Інноваційний демпфер багатоповерхової будівлі, Кочкарьов Д. В., Мельник О. С. (2019)
Дорофєєв В. С. - Міцність дотичного зчеплення між старим і новим бетонами у збірно-монолітних конструкціях, Пушкар Н. В. (2019)
Кислюк Д. Я. - Дослідження впливу пластифікатора Біопласт на властивості бетонної суміші, Ротко С. В., Канцелярчик О. М., Петричук Р.М. (2019)
Коверніченко Л. М. - Структура штучних будівельних матеріалів і її особливості (2019)
Коломійчук Г. П. - Втрата стійкості оболонок покриття з допустимими відхиленнями поверхні, Майстренко О. Ф., Коломійчук В. Г., Коломійчук В. Г. (2019)
Майстренко О. Ф. - До розрахунку залізобетонних перекриттів з урахуванням сумісної роботи збірних плит, Іванов І. І. (2019)
Маліков В. В. - Практичний досвід застосування цементоґрунтів для будівництва дорожніх покриттів, Панасюк Я. І., Боярчук Б. А. (2019)
Масюк Г. Х. - Експериментальні дослідження перерозподілу зусиль у двохпролітних нерозрізних залізобетонних балках за дії малоциклових повторних і знакозмінних навантажень, Ющук О. В. (2019)
Palyvoda О. А. - Some aspects of nonlinear mechanics in calculations of reinforced concrete (2019)
Панасюк Я. І. - Визначення термінів зручнооброблюваності цементогрунту, Маліков В. В. (2019)
Панасюк Я. І. - Фізико-механічні властивості відвальних горілих шахтних порід для дорожнього будівництва, Маліков В. В., Талах Л. О. (2019)
Парфентьєва І. О. - Формування публічного простору сіл в аспекті об’єднання територіальних громад, Мельник Ю. А., Гусачук Д. А., Ільчук Н. І. (2019)
Пахолюк О. А. - Ефективність способів утеплення цокольних та підвальних приміщень, Чапюк О. С. (2019)
Федченок О. І. - Скінчено-елементний тривимірний масив ґрунту – як середовище для моделювання впливів при прогнозуванні змін напружено-деформованого стану конструкцій будівель, Банах М. С., Гребенюк І. В. (2019)
Філіпчук С. В. - Дослідження опору витягання арматурних стержнів з бетонів різних класів, Поляновська О. Є. (2019)
Хільченко О. П. - Силуроактипоритобетон (2019)
Цвіркун С. В. - Застосування програмного комплексу FDS для визначення осередку пожежі, Удовенко М. Ю. (2019)
Чернева Е. С. - Проблемы восстановления лепных украшений при архитектурной и инженерной реставрации памятников г. Одессы, Плахотный Г. Н., Черненко А. А. (2019)
Чернєва О. С. - Технічний стан будівель району Молдaванка м. Одеси (2019)
Шваб'юк В. І. - Застосування методу лінійного спряження у змішаній задачі згину транстропних плит, Ротко С. В., Шваб'юк В. В., Ужегова О. А., Пасічник Р. В. (2019)
Шишкіна О. О. - Вплив наповнених міцел пар на міцність дрібнозернистого бетону, Шишкін О. О. (2019)
Шишкіна О. О. - Дослідження впливу колоїдних поверхнево-активних речовин на структуроутворення дрібнозернистих бетонів (2019)
Талах Л. О. - Визначення еластичності, зчеплюваності, розшарування при зберіганні модифікованих бітумів, Маліков В. В., Панасюк Я. І. (2019)
Талах Л. О. - Визначення температури крихкості модифікованих бітумів та зміни їх властивостей після прогрівання, Андрійчук О. В., Шимчук О. П. (2019)
Оніщик Ю. - Академічна доброчесність як основа сталого розвитку закладів вищої освіти (2019)
Шімон В. - Фінансово-правовий примус у сфері державної митної справи: поняття, сутність, особливості (2019)
Толстолуцька М. - Митний спір як предмет адміністративного судочинства (2019)
Березенко І. - Сучасний стан реалізації захисної функції в податковому праві України (2019)
Лазебник Л. - Класифікація фіктивної діяльності суб'єктів господарювання, Оніщик А. (2019)
Потапенко С. - Характерні риси об'єднаної територіальної громади (2019)
Муляр Г. - Взаємодія антикорупційних органів України під час розслідування кримінальних проваджень, Ховпун О. (2019)
Semigina T. - Primary health care reform in Ukraine: results of the nation-wide survey "Health index.Ukraine", Stepurko T., Tymoshevska V. (2019)
Mazhak I. - Health inequalities: who is the most disadvantaged among the Ukrainian working-age population? (2019)
Бандоріна Л. М. - Розробка економіко-математичної моделі оптимального розміщення станцій обслуговування в умовах невизначеності, Лозовський О. С. (2018)
Безкоровайний В. С. - Моделювання динаміки ринку криптовалют, Дербенцев В. Д. (2018)
Блудова Т. В. - Модель спільного впливу рекламних відгуків і ціноутворення у збільшенні базового рівня збуту, Островська М. С. (2018)
Бойчук М. В. - Багатокрова модель оптимальної стратегії компанії-дистриб’ютора на ринку фармацевтичної продукції, Ярошенко О. І. (2018)
Григорук П. М. - Оцінювання результативності діяльності компанії, Завгородня Т. П., Григорук С. С. (2018)
Данилюк Н. М. - Моделювання кооперативної гри виробника і дилера (2018)
Дерев’янченко Т. Є. - Маркетинговий аудит внутрішнього середовища підприємства (2018)
Зінькевич Т. О. - Стратегічний потенціал альтернативної енергетики в Україні, Долгополова І. С. (2018)
Іванов М. М. - Модель системи цифрового маркетингу з використанням хмарних технологій (2018)
Іванов С. М. - Моделювання коопераційних зв’язків в цифровій економіці (2018)
Ковальчук К. Ф. - Моделювання еластичності впливу нематеріальних активів на вартість підприємства, Козенкова В. Д. (2018)
Коляда Ю. В. - Динамічна траєкторія економічного ризику на підґрунті моделі Вольтерри-Лотки, Шатарська І. Ф. (2018)
Лось В. О. - Побудова мультиплікативної моделі національної економіки України, Кириченко Я. В., Лось О. В. (2018)
Макарова М. В. - Функціональні ролі криптовалют у цифровій економіці (2018)
Овчаренко А. А. - Аналіз теоретичних концепцій довгих хвиль в економіці, Куліда В. І. (2018)
Овчиннікова О. Р. - Оцінювання рівня життя населення методами нечіткої логіки, Саламаха Д. В. (2018)
Онищенко А. М. - Формування пріоритетів міждержавної екологоекономічної політики скорочення емісій парникових газів в рамках виконання Паризької угоди (2018)
Stepanenko O. P. - Development of information and communication technologies in the digital economy (2018)
Буяшенко В. - Наука сьогодення: від академізму до соціального сервісу (2019)
Sarnatska A. - Adaptation of the "Wings" methodology against gender- based violence in Ukraine, Pykalo I., Hrudii M., Parkhomenko V. (2019)
Каштан С. - Що можуть зробити громадські організації у сфері надання соціальних послуг людям з інвалідністю? (на прикладі "Конфедерації громадських організацій інвалідів України"), Кравченко О. (2019)
Білоус О. - Фахове регулювання соціальної роботи у Великобританії та Сполучених Штатах Америки (2019)
Столярик О. - Стигматизація осіб з розладами спектру аутизму та членів їхніх родин як феномен та як процес (огляд літератури) (2019)
Карагодіна О. - Академічна недоброчесність: проблема поведінки студентів чи інституційних засад вищої освіти?, Семигіна Т., Дітковська Л., Ярмоленко Є. (2019)
Бутенко С. - Застосування потенціалу шукачів притулку на ринку праці України: проблеми і перспективи (2019)
Півторак А. - Інституційні засади організаційно-економічного механізму регулювання ринку праці в Україні у сільській місцевості (2019)
Карагодіна О. - Чи просуваємося ми до поставлених цілей? (за матеріалами ІІІ круглого столу "Запровадження програм підготовки докторів філософії з соціальної роботи") (2019)
Рекомендації щодо забезпечення якості програм підготовки докторів філософії із соціальної роботи (переклад Тетяни Семигіної) (2019)
Вихідні дані (2019)
Ionova I. - Social integration of young people with disabilities to educational space and public life of Ukraine: state, problems and prospects, Kyryliuk A., Kosenko Yu. (2019)
Станецька Г. - Логопедичне дослідження порушення мовлення при прогресуючому над’ядерному паралічі (2019)
Цимбал-Слатвінська С. - Особливості професійної підготовки майбутніх логопедів у закладах вищої освіти в аспекті професійної діяльності (2019)
Чередник А. - Підготовка майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів: категоріальний апарат (2019)
Барда С. - Інтеграція як засіб реалізації синергетичного підходу у початковій школі (2019)
Кривонос О. - Виховання громадянських якостей школярів у новій українській школі (2019)
Лавриченко Н. - Розвивати музичну обдарованість (2019)
Liashenko I. - Disciplinary literacy development as the core standard of education (2019)
Пономаренко Л. - Соціальне партнерство як спосіб удосконалення системи надання соціальних послуг на рівні громади (2019)
Приходько В. - Проблема технології в реформі сфери спорту в Україні, Томенко О., Босько В., Бермудес Д., Балашов Д. (2019)
Проскуров Є. - Особливості методики підвищення моторної щільності уроків фізичної культури в школі з використанням статичних вправ, Камаєв О. (2019)
Шатківський В. - Порівняння окремих веб-орієнтованих середовищ навчання програмування (2019)
Яворська С. - Системний підхід до розвитку зв’язного мовлення дітей у закладах дошкільної освіти, Романюк С. (2019)
Бережний Ю. - Педагогічні умови професійного самовдосконалення майбутніх фахівців правоохоронних органів (2019)
Березовська Л. - Рівні сформованості комунікативно-мовленнєвої компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі фахової підготовки (2019)
Будянська В. - Удосконалення ораторської майстерності майбутніх правозахисників на заняттях з української мови професійного спрямування в закладах вищої освіти, Мариківська Г. (2019)
Гайович Г. - Шляхи поліпшення навичок комунікації державною мовою фахівців сфери цивільного захисту, Шихненко К. (2019)
Дмітрієва Н. - Огранізація міжпрофесійної освіти майбутніх фахівців з фізичної терапії та ерготерапії, Копочинська Ю. (2019)
Kozlov D. - Modern technologies in the development of innovative culture of the future manager of the education institution in the master’s training process (2019)
Косович О. - Класифікація і критерії відбору навчального матеріалу для формування англомовної аудитивної компетентності студентів (2019)
Максименко Т. - Змішане навчання у процесі магістерської підготовки майбутнього менеджера освіти, Штика Ю. (2019)
Максимчук Б. - Активізація мотивації майбутніх викладачів фізичного виховання і спорту в сфері екологічного туризму, Жуков В., Ящук С., Зубаль М., Кевпанич В. (2019)
Мороз-Рекотова Л. - Критерії, показники та рівні сформованості професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Огієнко О. - Полікультурність як провідний принцип функціонування систем вищої освіти США, Канади, Великої Британії і Австралії (2019)
Очеретна О. - Економічний потенціал акмеологічних технологій у підвищенні якості професійної освіти (2019)
Розсоха А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичної культури до краєзнавчої діяльності, Кравець М. (2019)
Саркісова О. - Структурні компоненти моделі формування професійного становлення майбутніх менеджерів авіаційної галузі у процесі фахової підготовки (2019)
Ткаченко І. - Оздоровче значення партерної гімнастики для студентів-хореографів (2019)
Хмелевська І. - Структура інтегральної компетентності майбутніх викладачів мистецьких дисциплін (2019)
Цьома Н. - Інформаційна компетентність як один із компонентів формування професійно-педагогічної складової педагога (2019)
Яковишена Л. - Інтеграція фундаментальної та фахової підготовки майбутніх молодших медичних спеціалістів у процесі вивчення природничо-наукових дисциплін (2019)
Якубовська М. - Духовно-екзистенційний архетип комунікативного діалогу письменника Анатолія Крима як засіб формування культурологічної компетентності сучасного студента (2019)
Бермудес Д. - Історичні передумови виникнення інноваційних видів рухової активності, Балашов Д., Леоненко А. (2019)
Кравченко А. - Заселення Слобідської України і розвиток народної освіти в Сумському повіті та Старому Селі (1638-1917) (2019)
Нефедченко О. - Становлення технологій евристичної освіти в українській вищій педагогічній школі (2019)
Ткаченко С. А. - Проект ефективної діагностики якості продукції, робіт, Потишняк О. М. (2019)
Ткачук І. Я. - Демократичні інновації в незалежній Україні (2019)
Кривецький І. І. - Аналіз сучасного стану сільськогосподарських підприємств у контексті макроекономічного розвитку України (2019)
Хандій О. О. - Трансформація попиту на ринку праці під впливом цифровізації економіки та суспільства, Калюжна В. С., Ольшанський О. В. (2019)
Громова О. Є. - Концепція взаємозв’язку маркетингу та логістики, Терейковська Н. С. (2019)
Семененко І. М. - Інституційне забезпечення сталого розвитку регіону: сутність і структура (2019)
Нароган В. В. - Оптимізація монетарної стратегії держави як відповідь на фінансові дисбаланси (2019)
Гайдаржийська О. М. - Дослідження європейської системи перезарахування кредитів як засобу створення відкритого європейського освітнього процесу, Башаріна В. В. (2019)
Носань Н. С. - Теоретичні імперативи дефініції фінансової безпеки держави (2019)
Побережна З. М. - Забезпечення конкурентоспроможності авіакомпаній на основі комплексного оцінювання якості авіапослуг (2019)
Пошивалова О. В. - Статистичний аналіз структурних зрушень у розподілі грошових переказів українських заробітчан (2019)
Станіславик О. В. - Особливості інноваційної маркетингової діяльності сучасного виробничого підприємства, Коваленко О. М., Моргунова Т. І. (2019)
Суховолець У. А. - Кримінологічна характеристика злочинів, пов’язаних із незаконним обігом наркотиків (2019)
Куценко В. І. - Соціально-економічні аспекти екологічних і природно-техногенних загроз із тимчасово окупованих територій України: шляхи мінімізації ризиків, Анісімов В. М. (2019)
Сєрєбряк К. І. - Пріоритетні аспекти організаційно-управлінської діяльності корпорацій та їх інвестування (2019)
Віннік Д. В. - Ukrainian M&A market: perspectives and risks, Шацька Д. О., Бичкова Н. В. (2019)
Гудзь Т. П. - Прогнозування фінансової рівноваги металургійних підприємств України (2019)
Головіна Д. В. - Рада з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку як ключовий регулятор конвергенції фінансової звітності (2019)
Dmitriiev О. - Method of adaptive control of the information model's display parameters depending on the complexity of the air situation, Shcherbak G., Borozenec I., Shylo S., Melnichuk М., Herashchenko М. (2019)
Андрєєв С. М. - Картографічні моделі міста Харкова для людей з обмеженими можливостями, Жилін В. А. (2019)
Семенов С. Г. - Метод визначення оптимальних пропускних здатностей каналів зв'язку гіперконвергентної мережі, Кучук Н. Г., Лукова-Чуйко Н. В. (2019)
Serkov A. - Method of wireless transmission of digital information on the basis of ultra-wide signals, Trubchaninova K., Mezitis M. (2019)
Bihun N. - Analysis of the peculiarities of the communication organization in NATO countries, Shyshatskyi A., Bondar O., Bogrieiev S., Sova O., Trotsko O., Nalapko O. (2019)
Momit O. - Analysis of the known methods of channels communication control with the interference and selective fading, Zhyvotovskyi R., Onbinskyi Ya., Lyashenko A. (2019)
Kovalev I. - Justification of maintenance parameters of a weapons and military equipment sample with regard to structure, time-based redundancy and levels of health, Bazelyuk V., Isakov O., Kalinin I., Shapoval O. (2019)
Kononov V. - Measuring the pressure in dynamic mode, Chorna A., Azizova M. (2019)
Tarasenko Ya. - The quantum-semantic psycholinguistic analysis method for the English-language text of propaganda discourse (2019)
Hlavcheva D. - Application of convolutional neural network for histopathological analysis, Yaloveha V., Podorozhniak A. (2019)
Гороховатський О. В. - Ансамбль дрібних згорткових нейронних мереж для класифікації статі людини у відео потоці, Передрій О. О. (2019)
Маковейчук О. М. - Метод виявлення мозаїчних стохастичних маркерів доповненої реальності (2019)
Лисенко С. М. - Методи виявлення бот-мереж в комп'ютерних системах, Бобровнікова К. Ю., Харченко В. С. (2019)
Milov O. - Information security investment model: resource representation and organizational training, Kostyak M., Milevskyi S., Rzaev H. N. (2019)
Ragimova I. - JavaScript security using cryptographic hash functions, Gubadova F., Asker-zade B., Pohasіi S. (2019)
Rudnitsky V. - Synthesis of reverse two-bit dual-operated strictly straight cryptographic coding on the basis of another operation, Berdybaev R., Breus R., Lada N., Pustovit M. (2019)
Babayev S. M. - "Optimal" software for calculation of the tactic group composition, Mammadova L. H. (2019)
Hrihorenko I. - Application of user interface Fuzzy Logic Toolbox for quality control of products and services, Drozdova T., Hrihorenko S., Tverytnykova E. (2019)
Kopashynskii S. - The use of "electronic cloud " technology to improve the functioning of the recovery system of armored weapons and equipment, Serpukhov O., Makogon H. (2019)
Kravchenko V. - Electromagnetic compatibility of semiconductor structures with a two-dimensional electron layer, Knyazev V., Serkov A., Breslavets V., Yakovenko I. (2019)
Mammadov V. M. - The expert evaluation and informational entropy in reconnaissance data processing (2019)
Mohammed A. S. - Fuzzy applied energy aware clustering based routing for IoT Networks, Saravana Balaji B., Saleem Basha M. S. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Радченко О. П. - Забезпечення сталого розвитку АПК в умовах глобалізації (2019)
Шеремет О. О. - Інтеграційні аспекти концептуальних підходів до вибору ринкових стратегій у харчовій промисловості (2019)
Пашко П. В. - Контроль за господарською діяльністю митних посередників: баланс приватних і публічних інтересів?, Гунько К. І. (2019)
Кириленко О. М. - Маркетинго-логістичні підходи до розвитку стратегії управління пасажирськими перевезеннями на транспорті з урахуванням досвіду ЄС, Разумова К. М. (2019)
Гузь М. М. - Аналітична оцінка стану та тенденцій розвитку органічного землеробства в Україні, Савчук В. К. (2019)
Бугайчук К. Л. - Деякі питання вдосконалення діяльності органів та підрозділів Національної поліції України (2019)
Землянська О. В. - Модель прогнозування пограничних психічних розладів у правоохоронців – учасників антитерористичної операції, Макаренко П. В. (2019)
Бортник С. М. - Система вдосконалення державного фінансового контролю (2019)
Завальний М. В. - Міжнародно-правові та національні механізми контролю за недержавними суб’єктами охоронної діяльності (2019)
Неборський Є. А. - Методи та принципи діяльності суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування (2019)
Нестор Н. В. - Поняття громадського контролю за діяльністю суддів і система суб’єктів його здійснення (2019)
Потопальський А. В. - Удосконалення адміністративних процедур та організаційних засад професійної підготовки поліцейських в Україні (2019)
Рєзнік О. М. - Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх (2019)
Чишко К. О. - Правоохоронна діяльність Національної гвардії України із забезпечення публічної безпеки і порядку: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Чорна М. В. - Надання реєстраційних послуг органами публічної адміністрації у сфері охорони земель (2019)
Давидюк В. М. - Поняття та структура спеціальних сил оперативно-розшукової діяльності (2019)
Лизогуб Я. Г. - Закон як дишло, чи Суддівське свавілля: рецидив - повторність під кутом зору обставин, що обтяжують покарання (2019)
Шабаровський Б. В. - Способи перевірки висновку експерта у кримінальному процесі України (2019)
Шеленіна К. Г. - Типові способи вбивств, учинених засудженими в місцях позбавлення волі (2019)
Большакова А. М. - Інтимно-особистісна сфера в системі життєвих цінностей аномальної особистості – правопорушника, Перевозна Т. О., Віденєєв І. О., Харцій О. М. (2019)
Євдокімова О. О. - Комунікативна толерантність поліцейських у контексті вивчення їх емоційного інтелекту, Пономаренко Я. С. (2019)
Кудерміна О. І. - Особливості психічного здоров’я правоохоронців – учасників антитерористичної операції (2019)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2019)
Сторінка редакції (2019)
Вихідні дані (2019)
Галгаш Р. А. - Ідентифікація реальних і раціональних меж регіональних кластерних утворень (2019)
Карасьова Н. А. - Розвиток креативної економіки в умовах децентралізації (2019)
Новак В. О. - Improvement of procurement process through introduction of information technologies, Кривошей Д. С. (2019)
Петришин Н. Я. - Технологія реалізування стратегічного консалтингу підприємств, Бортнікова М. Г., Чиркова Ю. Л. (2019)
Пізняк Т. І. - Оцінка ефективності використання оборотних активів як засіб підвищення конкурентоспроможності підприємства, Неценко І. В. (2019)
Скоморович І. Г. - Вплив інфляції на діяльність фінансових установ в Україні (2019)
Західна О. Р. - Сучасний етап становлення об’єднаних територіальних громад, Жовнірів А. Т., Стасишин Н. З. (2019)
Шум М. А. - Організація ведення операцій з готівкою в касі підприємства: нормативно-правовий аспект, Якименко О. Є., Бойко Я. Ю. (2019)
Тюріна Д. М. - Облік заробітної плати працівників підприємства в сучасних умовах, Співак О. К., Базюк Д. П. (2019)
Разумова К. М. - Applying outsourcing for improving activity of Ukrainian railways taking into account the European Union experience, Литвинов В. В. (2019)
Радченко О. П. - Інноваційні аспекти розвитку агропромислового комплексу в умовах глобалізації (2019)
Масленніков Є. І. - Управління процесами оптимізації дебіторської заборгованості, Ракитська А. О. (2019)
Гусєв А. О. - Фінансові піраміди як деструктивний фактор розвитку національної економіки (2019)
Бровкова О. Г. - Формування виробничої стратегії українських підприємств у координатах сталого розвитку, Корчинський Ю. А., Старченко М. О. (2019)
Басенко Р. О. - Правознавча рецепція природи та атрибутів авторитарних політичних режимів, Аванесян Г. М., Красіцька Т. С. (2019)
Ткаченко С. А. - Алгорифмизация решений проблем бухгалтерского учёта, Потишняк О. М. (2019)
Хомутенко В. П. - Теоретичні та практичні аспекти застосування методу моделювання при виконанні судово-економічних експертиз, Хомутенко А. В. (2019)
Андрусяк Н. О. - Еколого-економічна конкурентоспроможність у реальному секторі економіки регіонів (2019)
Прохар Н. В. - Особливості державного регулювання, оподаткування та обліку імпортних операцій, Гасій О. В. (2019)
Тохтамиш Т. О. - Аналіз факторів, що впливають на фінансову стійкість підприємства, Мудрий К. О. (2019)
Iвaнoвa M. В. - Статистичний аналіз якісних змін у промисловості, Саннікова С. Ф. (2019)
Опанасюк В. В. - Інтеграція України у світовій ринок криптокапіталу (2019)
Юр'єв В. І. - Особливості вдосконалення вибору страхових туристичних програм в Україні, Волошина О. В. (2019)
Дядюн О. О. - Особливості здійснення внутрішнього контролю нематеріальних активів підприємства (2019)
Гнатів О. Б. - Провадження у справах про видачу і продовження обмежувального припису, Проців Т. В. (2019)
Потапова Н. О. - Аналітичні аспекти дослідження виробництва та реалізації готової продукції промислового підприємства, Юрченко Є. П. (2019)
Шум М. А. - Організація використання та обліку корпоративних банківських платіжних карток, Якименко О. Є., Лимар К. Г. (2019)
Сисоєв А. В. - Види контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі (2019)
Сахарук І. С. - Основні трудові стандарти МОП у сфері оплати праці та стан їх імплементації в Україні, Погорєлова О. С. (2019)
Білецька Г. М. - Оцінювання ступеня задоволеності платників податків рівнем сервісного обслуговування: методологічний аспект, Ковтунович Н. Л. (2019)
Андрійчук О. В. - Методика експериментального дослідження зчеплення арматури з фібробетоном, Швець І. В. (2019)
Бабич Є. М. - Особливості розрахунку елементів з деревини при прямому поперечному згині за деформаційною методикою, Гомон С. С. (2019)
Біскуб П. І. - Реконструкція напірних ґрунтових дамб та гребель водосховищ у стані критичної фільтрації (2019)
Верешко О. В. - Реконструкція історичної забудови як запорука привабливості міста, Ляшук С. В., Сокур Т. Д., Кузьмич В. В., Верешко А. О. (2019)
Гомон С. С. - Область застосування та способи модифікації композиційних матеріалів на основі деревини, Савчук В. О., Мельник Ю. А., Верешко О. В. (2019)
Добровольська О. Г. - Визначення впливу структури мережі на розподіл вузлових напорів (2019)
Ільчук Н. І. - Можливості використання портових контейнерів у сучасному міському середовищі, Олексин Х. А. (2019)
Кислюк Д. Я. - Дослідження водоредукуючого ефекту бетонної суміші при застосуванні пластифікатора Біопласт, Чапюк О. С., Ротко С. В., Самчук В. П., Савенко В. І. (2019)
Кривенко О. В. - Врахування макроклімату при проектуванні висотних біокліматичних будівель (2019)
Ксьоншкевич Л. М. - Послідовність виконання робіт при реконструкції з надбудовою мансарди, Крантовська О. М., Сунак П. О., Мельник О.В., Парасюк Б. О. (2019)
Линник І. Е. - Аналіз зсувних процесів в Україні та заходи їхнього усунення, Шмуля І. А. (2019)
Ліпянін В. А. - Парковки та стоянки в системі багатоповерхової житлової забудови в м. Рівне, Стичук В. А. (2019)
Мельник О. В. - Класифікація лісовкритих територій за мультиспектральними даними, Манько П. В. (2019)
Москалькова Ю. Г. - Особенности расчета железобетонных конструкций из обычного и легкого бетонов при усилении набетонкой в условиях статического малоциклового нагружения (2019)
Парфентьєва І. О. - Дослідження урбаністичного впливу на територію смт. Олика, Мельник Ю. А., Гурик М. Ю., Яйченя В. П., Ляшук С. В. (2019)
Пахолюк О. А. - Вплив тиску на коректність тепловізійного обстеження, Чапюк О. С., Дмитрук О. В. (2019)
Пашинський В. А. - Вагові характеристики та галузі раціонального використання сталевих центрально стиснутих колон, Пашинський М. В., Скриннік І. О., Дарієнко В. В. (2019)
Петруня О. М. - Використання об'єктів технічного обслуговування автомобілів у системі цивільного захисту міст України, Старинець Р. В. (2019)
Плахотный Г. Н. - Применение кольцевых фундаментов при возведении телевизионных башен и дымовых труб, Чернева Е. С., Кущак С. И., Wojnar A. (2019)
Савицький В. В. - Визначення прогинів нерозрізних залізобетонних балок при повторних навантаженнях, Бабич В. Є., Дробишинець С. Я. (2019)
Смаль М. В. - Методи боротьби з шумовим забрудненням у зонах впливу великих міст, Дзюбинська О. В., Сокур Т. Д. (2019)
Соколенко В. М. - Інженерно-планувальна організація території Луганської області в сучасних умовах. Проблеми та передумови, Соколенко К. В. (2019)
Сунак П. О. - Дослідження властивостей опору сталефібробетону, Синій С. В., Крантовська О. М., Ксьоншкевич Л. М., Парасюк Б. О. (2019)
Тригуб Р. М. - Роль споруд підземного простору в сучасному місті (2019)
Уль А. В. - Геоінформаційне моделюванння транспортної доступності територій, Мельник О. В., Мельник Ю. А., Синій С. В. (2019)
Чепурна С. М. - Моніторинг розвитку міського середовища з використанням принципів міського дизайну, Жидкова Т. В., Чепурна М. Є. (2019)
Шваб'юк В. І. - До проблеми визначення залишкової міцності балок, пошкоджених тріщинами, Ротко С. В., Шваб'юк В. В., Ужегова О. А., Кислюк Д. Я. (2019)
Шимчук О. П. - Визначення фізико-механічних властивостей дорожніх бітумів, модифікованих епоксидом соняшникової олії, Талах Л. О., Андрійчук О. В., Процюк В. О. (2019)
Шишкін Е. А. - Дослідження рівня благоустрою територій житлових будинків (на прикладі 522-го мікрорайону м. Харкова), Завальний О. В., Черноносова Т. О., Вяткін К. І. (2019)
Мельник М. - Теоретичні засади дослідження професійного самовизначення обдарованих учнів у зарубіжній науці (2019)
Voloshchuk I. - Didactic Interpretation of Personal Quality of Gifted, Madzigon V. (2019)
Мелешко В. - Теоретичні основи критеріїв та показників розвитку інтелектуальної обдарованості учнів наукових ліцеїв (2019)
Пермінова Л. - Комунікативна толерантність як умова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2019)
Коврігіна Л. - Проблема формування та розвитку педагогічної майстерності вчителя інклюзивного класу, Кухарчук П. (2019)
Полторак Н. - Використання класичної музики на заняттях креслення ? один із інтерактивних методів надання освітніх послуг (2019)
Якубовська М. - Система симбіозу родинного виховання та соціуму у формуванні загально-культурної компетенції особистості: культурологічний аспект, Михайлишин Р. (2019)
Дяченко А. - Порівняльний аналіз теоретичних засад технічної естетики і промислового дизайну у закладах вищої мистецької освіти (2019)
Малиношевська А. - Ретроспективний огляд наукового супроводу підготовки вчителів до діяльності з обдарованими дітьми, Медведєва Т. (2019)
Горбань Л. - Освітній простір обдарованих учнів: досвід, проблеми, перспективи (2019)
Бондаренко В. - Методологічні підходи до професійного навчання майбутніх працівників патрульної поліції, Данильченко В., Худякова Н., Кримець О. (2019)
Котирло Т. - Соціально-педагогічна підтримка батьків і членів родин у закладі дошкільної освіти (2019)
Ткаченко М. - Відновне правосуддя: досвід Руанди для України (2019)
Клевець Л. - Соціально-психологічна детермінація імагінальної дисфункції у студентської молоді з психосоматичними розладами (2019)
Бєльська Н. - Соціономічне професійне середовище XXI-го століття: специфіка, ціннісно-мотиваційні фактори, деонтологія (2019)
Кернас А. - Теоретический обзор методов направленных на профессиональный отбор и самоидентификацию личности (2019)
Чудакова В. - Терминологический аппарат и методы экспертизы психологической готовности к инновационной деятельности, как основы развития инновационной компетентности: украинско-узбекский опыт, Курбанов И., Величко В., Скалозуб А. (2019)
Лантух А. - Проблема людини у векторі філософської антропології на зламі тисячоліть, Гульбс О., Лантух В. (2019)
Ільїна Г. - "Погляд" як окулярний концепт філософської візуалістики: від феномену до метафори (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні відомості (2019)
Azarov S. - Development of basics of hazardous and critically important objects classification considering the threat of an anthropogenic emergencies, Sydorenko V., Zadunay A. (2019)
Kondratenko O. - Taking into account the emissions of CO2 as a toxic pollutant and as a greenhouse gas in fuel and ecological complex criteria-based assessment of diesel-generator operation process (2019)
Яцишин А. В. - Аналіз сучасних математичних засобів оцінки впливу місць зберігання золошлакових відходів теплоенергетики на екологічний стан прилеглих територій, Попов О. О., Артемчук В. О., Ковач В. О., Каменева І. П. (2019)
Kozulia T. - Corporate knowledge base and scientific approaches to security research of naturally-technogenic objects state, Kozulia M. (2019)
Петрук Р. В - Аналіз фітотоксичного ефекту небезпечних пестицидних препаратів за допомогою біоіндикації, Кравець Н. М., Трач І. А., Кватернюк С. М., Варакса В. В. (2019)
Stolberg F. - Evaluation of the effects of the green plantings strip on the spatial distribution of noise level from the road traffic, Barannik V., Reshetchenko A. (2019)
Душкін С. С. - Підвищення екологічної безпеки при підготовці питної води з використанням модифікованого кварцового завантаження (2019)
Brook V. - Improving of approach to ecological monitoring of objects of hydrosphere of industrial and agricultural developed region by analysis of time trends of indicators of technogenic pollution of surface waters on example of Sumy region, Kovalenko S. (2019)
Пономаренко Р. В. - Визначення екологічного стану головного джерела водопостачання України, Пляцук Л. Д., Третьяков О. В., Ковальов П. А. (2019)
Деньга С. М. - Методологія оцінювання ефективності інвестування в мікроекономічну систему (2019)
Стрілець В. Ю. - Формалізація алгоритму кваліметричного оцінювання кадрового забезпечення малого підприємства (2019)
Педченко Н. С. - Бюджетний контроль як критерій ефективності бюджетної політики в забезпеченні економічної безпеки країни, Литвинчук І. В. (2019)
Карцева В. В. - Обґрунтування порядку впровадження фінансового контролінгу в діяльність підприємств та організацій споживчої кооперації, Сидоренко-Мельник Г. М. (2019)
Любимов М. O. - Можливості, загрози та перспективи використання "хмарних" технологій у бухгалтерському обліку, Кулик В. А. (2019)
Бачо Р. Й. - Валідація як складова внутрішнього аудиту страхових компаній (2019)
Рогоза М. Є. - Інституційне забезпечення розвитку та стратегування громад і територій, Перебийніс В. І. (2019)
Яхно Т. П. - Методичні засади дослідження стану споживчого ринку в контексті оцінки розвитку національної економіки (2019)
Рогоза В. М. - Концептуальні підходи формалізації процесів створення та модернізації інформаційних систем економічного об’єкта (2019)
Жегус О. В. - Розвиток методів маркетингового ціноутворення на інноваційні продукти (2019)
Носань Н. С. - Методологічні підходи до оцінювання рівня фінансової безпеки держави (2019)
Скляр Н. М. - Особливості методичних підходів до оцінки потенціалу гірничо-збагачувальних підприємств, Костакова Л. Д. (2019)
Ковтуненко К. В. - Особливості України як логістичного центру, Продіус Ю. І., Манічева А. В. (2019)
Турова Л. Л. - Забезпечення гарантійних зобов'язань, Масюк І. І. (2019)
Швагірева В. С. - Фактори впливу на організаційне забезпечення зовнішньокономічної діяльності промислового підприємства, Сапожнікова Є. В. (2019)
Шевченко І. Ю. - Стратегія розвитку автомобілебудування України: методико-прикладні аспекти формування на засадах гармонізаційного підходу (2019)
Масленніков Є. І. - Оптимізація податкових платежів та її вплив на рівень доходів державного бюджету, Гусєв А. О. (2019)
Голобутовський Р. З. - Окремий погляд на питання правового статусу судді (2019)
Буслаєва Г. В. - Сучасні напрями формування фінансових ресурсів і розвитку суб'єктів готельно-ресторанної діяльності та гостинності, Бессарабова Н.-К. А. (2019)
Штик Ю. В. - Відмінності між власним та інтелектуальним капіталом підприємства, Тесленко О. С., Баранець П. С. (2019)
Яценко М. С. - Необхідність впровадження логістичних інновацій на підприємствах в Україні, Хафуз А. Д., Бондаренко А. О. (2019)
Людкевич С. - Вокальна музика на тексти поезій "Кобзаря" (2014)
Витвицький В. - "Кавказ" С. Людкевича (2014)
Цалай-Якименко О. - Cучасні аспекти музикознавчого дослідження версифікаційної техніки силабічного вірша (2014)
Новакович М. - Проблема музичного втілення поезії Шевченка в минулому та сьогоденні (2014)
Горак Я. - Українські композитори у Шевченківських вечорах у Львові: 1866 – 1914, Дзятко Н. (2014)
Єфіменко А. - Верді, католицька церква та сучасні рецепції опери "Дон Карлос" (2014)
Павлій Г. - Концептуальність у музиці та мислення виконавців (на прикладі скрипкового концерту № 1 Шостаковича) (2014)
Пєкарський М. - Діяльність Осипа Хомінського в музикознавчих польсько-українських контактах (до 1939 р.) (2014)
Максим’юк Г. - Ромуальд Зарицький – перший голова "Станиславівського Бояна" (2014)
Максим’юк Г. - Стефанія Крижанівська (до 115-ї річниці від дня народження) (2014)
Ясіновський Ю. - Передмови Манявських ірмолоїв (2014)
Шуміліна О. - Новознайдені твори Миколи Дилецького в Львові (2014)
Дві ранні статті Мирослава Антоновича (до друку приготувала Уляна Граб) (2014)
Хомінський Й. - Історія музики (переклад Тамара Коноварт, Юрій Ясіновський), Вільковська-Хомінська К. (2014)
Іванова С. - Бетховенські вечори у Львові (2014)
Сенченко Н. - Концерт пам’яті Лесі Українки у Львівській філармонії (2014)
Глібовицький І. - "Учням дарую натхнення": концерт вихованців Ольги Назаренко (2014)
Захарчук О. - Рецензія: Καλοφωνία: Науковий збірник з історії церковної монодії та гимнографії, ч. 6. Львів: УКУ 2012. 342 с. (2014)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського