Heldak M. - Review for the monograph by Kucher A. "Sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises" (2019)
List of External Reviewers (2019)
Запрошення до публікації (2019)
Титул, зміст (2019)
Гоменюк М. О. - Реінжиніринг як одна з форм інноваційного бізнес-управління на підприємствах аграрної сфери (2019)
Галат Л. М. - Фактори та тенденції розвитку овочівництва у Херсонській області (2019)
Аверчева Н. О. - Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку (2019)
Стрілець В. Ю. - Впровадження імітаційної моделі бізнес-процесів малих підприємств з урахуванням поліциклічного економічного середовища (2019)
Соколенко Л. Ф. - Облік в керуючих компаніях сфери ЖКГ (2019)
Журавльова Т. О. - Іпотечне кредитування в Україні — реалії сьогодення (2019)
Лазарєва О. В. - Об'єктивна необхідність впровадження ГІС технологій у системі управління земельними ресурсами, Вакар К. В., Платонова К. А. (2019)
Тульчинська С. О. - Актуальні проблеми підвищення прибутковості комунальних підприємств як фактору економічної безпеки, Солосіч О. С. (2019)
Ходаківський В. М. - Сучасні умови інвестиційного забезпечення сталого розвитку основних видів діяльності підприємств агропромислового комплексу Ружинського району Житомирської області, Козіревич А. В., Лень І. І. (2019)
Колеснік Я. В. - Діагностика фінансового стану сільськогосподарського підприємства, Сергієнко А. М. (2019)
Мулик Т. О. - Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект, Кожухар В. В. (2019)
Захожай К. В. - Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні, Кравченко І. Й. (2019)
Лепетан І. М. - Методологічні підходи до обліку орендних операцій, Рязанцева Ю. І. (2019)
Рагуліна Ю. С. - Окремі аспекти методики обліку основних засобів підприємства, Щолокова В. С., Польова Т. В. (2019)
Кіпоренко С. С. - Механізм економічної безпеки підприємств АПК, Мороз О. В. (2019)
Содержание (2018)
Бєляєв О. Є. - Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України – 58 років у складі НАН України (2018)
Костильов В. П. - Напівпровідникова фотоенергетика: сучасний стан і актуальні напрями досліджень, Саченко А. В. (2018)
Чегель В. І. - Молекулярна плазмоніка – новий напрямок для досліджень у матеріалознавстві та сенсориці. Застосування та теоретичне підґрунття (Огляд), Лопатинський А. М. (2018)
Сукач А. В. - InAs фотодіоди (Огляд. Частина IV), Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Троценко С. П. (2018)
Завьялова Л. В. - Получение и исследование полупроводниковых плёнок АІ-VІІІВVІ и функциональных структур на их основе; Особенности и возможности СVD метода с применением дитиокарбаматов, Свечников Г. С., Рощина Н. Н., Снопок Б. А. (2018)
Ревуцька Л. О. - Нанесення плівок халькогенідних стекол з розчину: виготовлення, властивості, застосування (Огляд), Денисова З. Л., Стронський О. В. (2018)
Мороженко В. О. - Пропускання, відбиття та теплове випромінювання магнітооптичних резонаторних структур в інфрачервоному діапазоні спектра: Дослідження та застосування (Огляд) (2018)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний нефелометричний вимірювач метеопараметрів атмосферного середовища, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф., Сорокін В. М. (2018)
Михайловська К. В. - Особливості фотолюмінесценції наночастинок кремнію у багатошарових (SіOх–SіOy)n структурах з поруватими ізолюючими шарами, Данько В. А., Гудименко О. Й., Кладько В. П., Індутний І. З., Шепелявий П. Є., Сопінський М. В. (2018)
Велещук В. П. - Механізми появи видимої паразитної люмінесценції у світлодіодах ультрафіолетового випромінювання 365 нм, Власенко О. І., Власенко З. К., Хміль Д. М., Камуз О. М., Неділько С. Г., Щербацький В. П., Гнатюк Д. В., Борщ В. В., Киселюк М. П. (2018)
Маслов В. П. - Особливості виготовлення, електричні та фотоелектричні властивості дифузійних Ge p-i-n фотодіодів, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Кравецький М. Ю., Качур Н. В., Венгер Є. Ф., Ворощенко А. Т., Луцишин І. Г., Матіюк І. М., Федоренко А. В. (2018)
Оліх Я. М. - Чинники релаксації акустопровідності в CdTe, Тимочко М. Д., Ілащук М. І. (2018)
Дремлюженко К. С. - Вплив стабілізатора на властивості високодисперсних систем кадмій телуриду отриманих електроіскровим методом, Капуш О. А., Борук С. Д., Корбутяк Д. В. (2018)
Костюкевич К. В. - Особенности углового спектра поверхностного плазмон-поляритонного резонанса в геометрии Кретчмана при исследовании латексной водной суспензии, Ширшов Ю. М., Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Ушенин Ю. В., Костюкевич С. А., Коптюх А. А. (2018)
Мешалкин А. - Прямая записьповерхностного рельефа дифракционных решеток с использованием слоев селена как регистрирующих сред, Паюк А. П., Ревуцкая Л. А., Акимова Е., Стронский А. В., Присакарь А., Тридух Г., Абашкин В., Корчевой А., Горонескуль В. Ю. (2018)
Онищенко В. Ф. - Релаксація фотопровідності у макропористому кремнії, Карась М. І. (2018)
Маланич Г. П. - Формирование полированной поверхности полупроводниковых пластин PbTe И Pb1–XSnXTe, Томашик В. Н. (2018)
Дорожинська Г. В. - Особливості рефрактометричних характеристик поверхневого плазмонного резонансу моторних олив при експлуатації, Дорожинський Г. В., Маслов В. П. (2018)
Карась Н. И. - Монополярная фотопроводимость инверсного слоя и "медленные” поверхностные уровни в структурах макропористого и монокристаллического кремния в условиях сильного поверхностного поглощения света, Онищенко В. Ф. (2018)
Матяш І. Є. - Компонентний аналіз спектрів фононного дихроїзму в одновісно деформованому кристалі кремнію, Мінайлова І. А., Міщук О. М., Сердега Б. К. (2018)
Інформація для авторів. Правила для авторів збірника наукових праць"Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка" (2018)
Гурський В. М. - Визначення параметрів віброударних машин із урахуванням їхніх визначальних характеристик, Кузьо І. В., Лозинський В. І. (2019)
Ланець О. С. - Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом, Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. (2019)
Литвиняк Я. М. - Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами, Юрчишин І. І. (2019)
Майструк В. В. - Оптимізація конструкції і прогнозування ефективності очищення циклону із спіральним направляючим апаратом, Гаврилів Р. І. (2019)
Пістун Є. П. - Побудова математичної моделі кульового барабанного млина із застосуванням отриманих експериментальних даних, Федоришин Р. М., Заграй В. С., Николин Г. А. (2019)
Ромасевич Ю. О. - Розроблення методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів, Ловейкін В. С., Ляшко А. П., Макарець В. В. (2019)
Стефанович Т. О. - Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність, Щербовських С. В. (2019)
Шеремета Р. М. - Забезпечення мінімізації витоків рідинної фази через стик клапанного ущільнення з використанням явища капілярної компресії, Стоцько З. А. (2019)
Korendiy V. M. - Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element, Kachur O. Y., Novitskyi Y. Y., Mazuryk V. A., Sereda V. A. (2019)
Ланець О. С. - Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом, Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. (2019)
Вимоги до оформлення матеріалів статей (2019)
Baranovska S. - Competitiveness of the enterprise: management, analysis, prospects, Tesak O. (2019)
Белоцерковский А. Б. - Рейтинговая оценка и выбор CRM-систем для управления торговыми предприятиями (2019)
Богдан Н. М. - Інструменти формування стратегії розвитку туризму в Україні: реалізація регіонального туристичного потенціалу, Рябєв А. А., Сегеда І. В. (2019)
Бодров В. Г. - Концепція універсального базового доходу як основа політики соціального вирівнювання та підвищення якості життя (2019)
Братусь Г. А. - Генезис державного регулювання системи освіти як пріоритетного напряму економіки знань (2019)
Будник Л. А. - Організаційно-методичні аспекти експертної оцінки облікової політики підприємства, Михайлишин Н. П. (2019)
Кітц Р. Р. - Цільові показники в механізмах забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем (2019)
Ковальова М. Л. - Логістичне управління: особливості та принципи (2019)
Корінько М. Д. - Управлінський контроль в системі функціонування суб’єктів господарювання (2019)
Магомедова А. М. - Тенденції розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні (2019)
Маркіна Н. Ю. - Організація процесу бюджетування підприємств енергетичної галузі (2019)
Мельник Л. В. - Побудова моделі формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування (2019)
Петров П. П. - Трансферне ціноутворення у казначействі банку (2019)
Пряхіна К. А. - Управління логістикою постачання підприємства: стратегії LEAN та AGILE (2019)
Rybachuk-Yarova T. - The assortment policy formation as an element of the enterprise competition strategy, Polinchyk-Yarova T. (2019)
Рудаченко О. О. - Теоретичні засади формування системи фінансового управління країни, Бібік Н. В., Чех Н. О. (2019)
Рудень В. В. - Про сутність та мотиви у виборі до запровадження економічної системи охорони здоров’я в Україні як країні з ринковою економікою (2019)
Спатар О. В. - Проблема розвитку труботранспортної системи в Миколаївському регіоні (2019)
Стечишин Т. Б. - Роль банківської системи України у сприянні розвитку малих та середніх підприємств, Метлушко О. В. (2019)
Чернуха Т. С. - Об’єднання ЗВО як перспектива розвитку інституціональної системи вищої освіти України в умовах глобалізації (2019)
Яков’юк В. А. - Напрямки вдосконалення управління транскордонними водними ресурсами в рамках басейну річки Західний Буг (2019)
Вишневський В. І. - Інновації в туристичній сфері Києва та їх ефективність, Тараненко А. П. (2019)
Гречан П. Ю. - Інноваційна активність підприємств автомобільного транспорту в Україні (2019)
Gutkevych S. - The main directions of investment attractiveness formation in agrarian sector of economy of Ukraine, Smyk R. (2019)
Кузнєцова Н. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Мексики) (2019)
Шушкова Ю. В. - Базисні умови, чинники, інструменти та механізми державного регулювання інноваційно-технологічної діяльності в рамках політики технологічної модернізації економіки (2019)
Воськало В. І. - Інтелектуальний капітал через призму методу бухгалтерського обліку, Воськало Н. М. (2019)
Інформація (2019)
Титул, зміст (2019)
Кирилов Ю. Є. - Інвестиційне середовище функціонування аграрних підприємств як базис формування їх конкурентоспроможності, Грановська В. Г. (2019)
Карпук А. І. - Формування інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора в контексті підвищення його конкурентоспроможності: природно-ресурсні та еколого-економічні передумови, Дзюбенко О. М., Кватирко О. М. (2019)
Таран-Лала О. М. - Оптимізація процесу соціального розвитку трудового колективу підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища, Загребельна І. Л., Симоненко Я. В. (2019)
Лойко В. В. - Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору, Лойко Д. М., Лех Д. В. (2019)
Клочан І. В. - Сучасний стан та основні напрями підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в Миколаївській області, Потриваєва І. А. (2019)
Клименко Л. В. - Маркетингові аспекти формування експортного потенціалу садівничих господарств, Длугоборська Л. В., Школьний О. О. (2019)
Khalatur S. - Conceptual basis of financial management of liquidity and solvency of enterprise, Dubovych O., Velychko V. (2019)
Рудік Н. М. - Особливості формування та перспективи розвитку ринку олійно-жирової продукції (2019)
Пелех О. Б. - Структурний аналіз і структурно-темпологічна аналітика (2019)
Ярема Л. В. - Роль об'єднаних територіальних громад Тернопільщини у розвитку сільських територій (2019)
Згурська О. М. - Інструментально-методичний підхід до формування стратегій диверсифікації агропромислових підприємств (2019)
Денисенко В. О. - Оцінка потенціалу біомаси в Україні (2019)
Крамаренко І. С. - Індикатори діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2019)
Сітковська А. О. - Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства, Савенко О. А., Лебедєв М. О. (2019)
Вовк М. О. - Принципи управління процесами технологічної реструктуризації агропродовольчих підприємств (2019)
Булкін С. С. - Формування стійкості та ефективності сільськогосподарського підприємства (2019)
Стукан Т. М. - Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2019)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Ермакович И. И. - Некоторые особенности сердечно-сосудистых заболеваний у беременных, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2015)
Мохначов О. В. - Психологічні особливості хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з нестабільною стенокардією, ожирінням і порушеннями пуринового обміну, Катеренчук І. П. (2015)
Марченко О. М. - Динаміка атерогенних фракцій холестерину протягом місяця після курсового використання плазмаферезу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від типу дисліпідемії (2015)
Батушкин В. В. - Современные особенности лечения инфекционного эндокардита. Правила эмпирической терапии (2015)
Купчинская Е. Г. - Блокаторы рецепторов ангиотензина в лечении артериальной гипертензии (2015)
Батушкин В. В. - Амлодипин при лечении артериальной гипертензии в сочетании с ишемической болезнью сердца у пожилых. Имеет ли значение – используется рацемическая смесь или s-энантиомер? (2015)
Батушкин В. В. - Случай шестимесячного применения тройной антитромботической терапии, включающей тикагрелор, ривароксабан и аспирин, при остром инфаркте миокарда с рецидивирующим тромбозом стента, Юрочко Б. М. (2015)
Соколов М. Ю. - Изменение тактики реваскуляризации пациента с множественным поражением коронарных артерий и наличием умеренного стеноза. Роль определения FFR у пациента с хроническими симптомами ишемической болезни сердца, Онофрейчук Д. И., Леунов Д. И., Кулик А. В. (2015)
Базина И. Б. - Клинический вариант анкилозирующего спондилоартрита с некротизирующим васкулитом, Литвинова И. А., Павлова М. В., Кречикова Д. Г., Гераськина Т. М., Погодина М. В., Молоткова С. А. (2015)
Koneru J. - Rheumatoid Nodule Causing Perforation of Anterior Mitral Leaflet and Severe Mitral Regurgitation: A Rare Case Report, Cholankeril M., Shah P., Shamoon F., Virk H., Bikkina M. (2015)
Жаринов О. И. - Фибрилляция предсердий: спорные вопросы диагностики и лечения. Интервью с Жариновым Олегом Иосифовичем (2015)
Требования к оформлению научных статей (2015)
Нікітіна I. М. - Перинатальні наслідки при багатоплідній вагітності, Бабар Т. В., Калашник Н. В., Iконописцева Н. А., Болотна М. А. (2019)
Чернов А. - Трудное извлечение плода при кесаревом сечении (2019)
Сміян С. А. - Стан мікроелементного обміну в плацентах жінок при внутрішньоутробному інфікуванні плода, Бойко В. I., Нікітіна I. М., Сухарєв А. Б., Бойко А. В. (2019)
Дзюба О. М. - Роль дослідження стану надниркових залоз плода для прогнозування ускладнень в анте- та ранньому неонатальному періоді у вагітних із плацентарною дисфункцією, Медведенко Г. Ф., Лук’янова I. С., Тарасюк Б. А. (2019)
Якимчук Н. В. - Особливості психологічного компонента гестаційної домінанти в жінок із порушенням репродуктивного здоров’я, Геник Н. I. (2019)
Гнатко Е. П. - Родоразрешение при осложнениях оперированной матки: клинические случаи, Семенюк Л. Л., Савчук А. А. (2019)
Кошева Н. - Сучасні технології в лікуванні вагітних із цукровим діабетом, Малашонок В. (2019)
Скурятіна Н. Г. - Сучасні підходи до лікування рецидивуючих запальних захворювань статевих органів у жінок, Гнатко О. П. (2019)
Багацкая Н. В. - Случай редкой цитогенетической аномалии хромосомы Х (46,Х deLХ(q13→ter)) у девочки с задержкой полового развития, Нефидова В. Е., Якименко С. В. (2019)
Медичні події (2019)
Бондар В. І. - Диференційоване навчання дітей з особливостями інтелектуального розвитку в закладах загальної середньої освіти (2019)
Гаврилова Н. С. - Методика формування та стимуляції вимови фонем (2019)
Гаяш О. В. - Комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивно-ресурсного центру, Кляп М. І. (2019)
Klein V. - Actual problems of educational integration students in the Slovak Republic, Silonova V., Hladush V. (2019)
Дубовик М. О. - Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра (2019)
Кобель І. Г. - Політика інклюзивності в католицьких університетах світу (2019)
Король А. В. - Логопедичний супровід сімей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Лісова Л. І. - Труднощі у процесі синтезу усіх даних тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2019)
Ленів З. П. - Когнітивно-компетентнісний компонент готовності асистентів учителів до реалізації командної взаємодії в умовах інклюзії (2019)
Лянна О. В. - Організація відновлювально-логопедичної роботи при афазії у осіб післяінсультного стану в ланці взаємодії "логопед – сім’я", Литвиненко В. А., Ласточкіна О. В. (2019)
Ляшко В. В. - До проблеми врахування індивідуальних стильових особливостей дітей з порушеннями психофізичного розвитку у навчальному процесі спеціальних освітніх закладів (2019)
Мартиненко І. В. - Особистісний профіль як фактор становлення комунікативного потенціалу дитини з недорозвитком мовлення первинного генезу (2019)
Мартинчук О. В. - Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2019)
Мороз Л. В. - Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання, Рудих А. Б. (2019)
Найдьонова Г. О. - Психологічна корекція сприймання дітей із розладами аутистичного спектру як умова формування соціально прийнятної поведінки, Нагірняк А. О. (2019)
Орлянська А. В. - Види порушень поведінки у дітей дошкільного віку (2019)
Прядко Л. О. - Аспекти реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти (2019)
Руденко Л. М. - Компоненти професійної компетентності психолога (спеціального, клінічного), Григоренко Т. В. (2019)
Сахно Т. С. - Проблема формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями (2019)
Синьов В. М. - Висвітлення проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю в українській психолого-педагогічній науці, Бистрова Ю. О., Коваленко В. Є., Бистров А. Є. (2019)
Сілявіна Ю. С. - Експериментальне дослідження ефективності системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2019)
Сняткова Т. М. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП з синдромом госпіталізму (2019)
Utiosova О. - The characteristics of the main parameters and levels of mastering mathematical knowledge (concepts) by children with moderate and hard backwardness (2019)
Хохліна О. П. - Психолого-педагогічна характеристика учнів з помірною розумовою відсталістю як основа визначення напрямів педагогічної роботи (2019)
Чепурна Л. Г. - Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття). (2019)
Чередніченко Н. В. - Зміст та організація логопедичної роботи з подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання, Тенцер Л. В. (2019)
Шевцов А. Г. - До питання про порівняння понятійно-термінологічного поля галузі спеціальної освіти в українській та англійській мовах, Никоненко Н. В. (2019)
Шевченко В. М. - Система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі (1991 - 2018) (2019)
Яковлева С. Д. - Психологічний супровід дітей з порушенням психофізичного розвитку (нейрофізіологічний підхід) (2019)
Бойчук А. В. - Забезпеченість вагітних жінок вітаміном D та кальцієм, Буднік Т. О. (2019)
Самойлова М. В. - Особливості перебігу вагітності в жінок із ранньою та пізньою затримкою росту плода, Колесник Ю. I. (2019)
Трегуб В. В. - Остановка массивных акушерских кровотечений эмболизацией маточных артерий (обзор литературы и собственные данные), Альтман И. В., Кондратюк В. А. (2019)
Нікітіна I. М. - Порівняльна оцінка ефективності застосування різних методів лікування невиношування при багатоплідній вагітності з урахуванням стану шийки матки, Бойко В. I., Сміян С. А., Бойко А. В., Бабар Т. В., Калашник Н. В., Iконописцева Н. А., Болотна М. А. (2019)
Корнієць Н. Г. - Післяпологова депресія: реальна проблема?, Овчаренко М. О., Ліньов О. М., Нечепорук Н. П., Шаповалов В. А. (2019)
Геник Н. I. - Фактори ризику порушення імплантації в жінок з індукованою вагітністю, що ускладнилась відшаруванням хоріона, Литвин Н. В., Оріщак I. К. (2019)
Скурятіна Н. Г. - Стан шийки матки під час вагітності після деструктивних методів лікування її патології (2019)
Подольський В. В. - Репродуктивне здоров’я та захворювання щитоподібної залози в жінок фертильного віку, Козар В. Я., Подольський Вл. В. (2019)
Тучкина И. А. - Организационная структура и функционирование акушерско-гинекологической помощи девочкам и девушкам в Харьковском регионе (2019)
Турова Л. А. - Возможности неинвазивной пренатальной диагностики в эру молекулярных технологий (2019)
Медичні події (2019)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Шалімова А. С. - Біохімічні та ехокардіографічні показники в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму гена TCF7L2, Біловол О. М., Просоленко К. О., Молодан В. І. (2015)
Федак Б. С. - Тревожные состояния у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и невротическими расстройствами, Кудинова Е. И., Черная Т. С. (2015)
Копиця М. П. - Мультифакторна модель прогнозу несприятливих подій після гострого інфаркту міокарда, Титаренко Н. В., Петюніна О. В., Гільова Я. В., Опарін О. Л., Вишневська І. Р., Петеньова Л. Л. (2015)
Катеренчук І. П. - Фармакотерапевтичні можливості одночасної корекції метаболізму міокарда й ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, поєднаною з артеріальною гіпертензією (2015)
Міщенко Л. А. - Зв’язок гіперурикемії з ураженням органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу (2015)
Чнгрян Г. В. - Інформативність оцінки регіонарної скоротливості міокарда та його життєздатності у хворих на гострий інфаркт міокарда, Соломенчук Т. М. (2015)
Чайковский И. А. - Особенности реакции вариабельности ритма сердца на эмоционально окрашенные видеоаудиостимулы, Кривова О. А., Кальниш В. В., Козак Л. М., Фролов Ю. А., Выровой Ю. С., Кетько М. А. (2015)
Чернышов В. А. - Шоколад, артериальный тонус и кардиоваскулярные события, Ермакович И. И. (2015)
Батушкин В. В. - Модифицируемые причины недостаточной эффективности лечения острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе и после выписки из стационара. Пути интенсификации лечения. Анализ менеджмента острого инфаркта миокарда за 2010 – 2014 годы в одном из районов Киева (2015)
Осовська Н. Ю. - Випадок діагностики некомпактного міокарда лівого шлуночка в молодого хворого з інфарктом міокарда (2015)
Соколов М. Ю. - Успішне стентування біфуркаційного стенозу гілок лівої коронарної артерії з дотриманням методики "Сulotte", Рябушко Р. М. (2015)
Rubio-Alvarez J. - Unusual treatment of postoperative bleeding after cardiac surgery, Sierra-Quiroga J., Adrio-Nazar B., López L. R., Bauza Á. G., Taboada C. R., Martinez-Cereijo J. M. (2015)
Алікін В. С. - Добро і зло в контексті двох етик (2015)
14 Киевский Курс по коронарным реваскуляризациям (2015)
Лавров Р. В. - Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні, Садчикова І. В., Середюк І. О. (2019)
Герасименко А. Г. - Моделі взаємодії держави та ринку: інституційний аспект, Масько А. М. (2019)
Дацій Н. В. - Чинники впливу на публічне управління розвитком екологічної системи території, Аляб'єва Т. В. (2019)
Желибо Е. П. - Украина на пути устойчивого развития: экономический аспект, Сагайдак И. С. (2019)
Фесенко Н. В. - Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації, Яремченко Л. М. (2019)
Насібова О. В. - Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення (2019)
Негода Ю. В. - Місце аграрного сектору в національній економіці України (2019)
Утенкова К. О. - Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на економічну безпеку (2019)
Петренко В. А. - Правові засади державного регулювання діяльності закладів освіти (2019)
Разумова Г. В. - Концепція управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки (2019)
Душак М. І. - Теоретичне підгрунтя формування фінансової архітектури підприємства (2019)
Гайдукова О. О. - Застосування електронної торгівлі в реалізації продукції харчової промисловості (2019)
Дмитрик О. В. - Організаційно-економічні засади державної підтримки функціонування особистих селянських господарств (2019)
Цеханович В. Б. - Европейский опыт управления еврорегиональным сотрудничеством (2019)
Джурик Х. Б. - Формування раціональної організаційно-економічної структури управління отг (2019)
Сарнецька Я. А. - Місцеве самоврядування: еволюція сутності та статусу (2019)
Кузьменко В. М. - Форми державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2019)
Кашуба В. А. - К вопросу коррекции компонентов физического состояния лиц зрелого возраста в процессе занятий профилактико-оздоровительной направленности, Футорный С. М. (2015)
Корягин В. М. - Использование физических средств и методов в процессах профилактики заболеваний и травм у спортсменов, реабилитации после них: анализ проблемных вопросов (2015)
Карпюк Р. П. - До питання профілактики й корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей (2015)
Путятіна Г. М. - Інституційне забезпечення участі громади в розвитку сфери фізичної культури та спорту (2015)
Адирхаєв С. Г. - Фізичне виховання як основний фактор у процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ (2015)
Вако І. І. - Технологія вдосконалення техніки рукопашного бою майбутніх спеціалістів Служби безпеки України (2015)
Кузнєцова О. Т. - Узагальнення й систематизація сучасних наукових досліджень із питання вдосконалення програмно-методичного забезпечення процесу фізичного виховання студентів (2015)
Блавт О. З. - Концептуальні положення організації й формування змісту тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп (2015)
Колумбет А. Н. - Влияние методики стимулируемого развития ритмичности на показатели координационных качеств студенток педагогических высших учебных заведений (2015)
Крижанівська О. Ф. - Оцінка ефективності програми розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання (2015)
Файдевич В. В. - Формування знань студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання (2015)
Адырхаева Л. В. - Пути оптимизации двигательной активности студентов с ограниченными возможностями здоровья, Адырхаев С. Г. (2015)
Вербовий В. П. - Морфофункціональні показники курсантів закладів МВС України (2015)
Гоголь М. В. - Констатувальний зріз показників фізичного розвитку учнів музичних шкіл (2015)
Левандовська Л. Ю. - Зміни функціонального стану дітей шкільного віку в процесі фізичного виховання (2015)
Кушнір В. В. - Настільний теніс як засіб розвитку психофізичних якостей дітей молодшого шкільного віку (2015)
Альошина А. І. - Характеристика функціонального стану опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості дошкільнят і школярів (2015)
Кушнір В. В. - Рівень тривожності молодших школярів, які займаються настільним тенісом, Фотуйма О. Я. (2015)
Коцан І. Я. - Формування рухових якостей старшокласників у процесі занять східними єдиноборствами, Гайволя Р. Ю. (2015)
Андрійчук О. Я. - Сучасний погляд на особливості застосування фізичної реабілітації та елементів комплексної терапії в осіб з ожирінням (2015)
Арефьєв В. Г. - До питання корекції чинників ризику розвитку серцево-судинних захворювань засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Левінська К. І. (2015)
Брега Л. Б. - Перинатальні аспекти фізичної реабілітації неправильного членорозміщення при тазовому передлежанні та неправильному положенні плода, Григус І. М. (2015)
Григус І. М. - Сучасні уявлення щодо застосування засобів фізичної реабілітації в спортсменів із пошкодженням зв’язкового апарату колінного суглоба (2015)
Жарова И. А. - Динамика показателей качества жизни подростков с первичным ожирением в процессе физической реабилитации (2015)
Іващенко С. М. - Фізична реабілітація в системі охорони здоров’я осіб із надлишковою масою тіла, Григус І. М. (2015)
Корягін В. М. - Особливості відновлення рухової функції нижніх кінцівок при травмах колінного суглоба в баскетболістів (2015)
Ніканоров О. К. - Відновлення спеціальної працездатності спортсменів з ушкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба (2015)
Фурман Ю. М. - Физическая реабилитация лиц с нарушениями энергетического обмена на современном этапе (2015)
Цюпак Т. Є. - Реабілітаційні заходи після ампутацій нижніх кінцівок, Цюпак Ю. Ю., Драченко В. П. (2015)
Ляпін В. П. - Дослідження зв’язку стану HLA-системи лімфоцитів із частотою виникнення застудних захворювань у борців, Андреєва В. В., Першин О. І. (2015)
Василенко Е. В. - Основные направления физической реабилитации недоношенных детей с поражением опорно-двигательного аппарата, Марценюк И. М. (2015)
Лазарєва О. Б. - Фізична реабілітація осіб із грудним остеохондрозом, гіперкіфозом та кардіальним синдромом, Куропятник В. Є., Воронова В. Я. (2015)
Кашуба В. А. - К вопросу использования современных технологий в спортивной подготовке (2015)
Ковальчук А. А. - Динаміка спеціальної фізичної підготовленості волейболісток у процесі річного тренувального циклу (2015)
Піонтковський Д. В. - Оцінка вертикальної стійкості тіла дітей 7–10 років, які займаються велоспортом (ВМХ) (2015)
Наші автори (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Нетяженко Н. В. - Дослідження плазмової системи гемостазу в жінок із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (2015)
Себов Д. М. - Влияние извитости коронарной артерии на объемную потерю кровотока у пациентов с коронарным синдромом Х: экспериментальные данные (2015)
Шалімова А. С. - Особливості ремоделювання серця та судин у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму гена AGTR1, Біловол О. М., Кочуєва М. М., Просоленко К. О., Молодан Д. В. (2015)
Соломенчук Т. М. - Фактори високого серцево-судинного ризику у хворих на ревматоїдний артрит, Іваник О. С., Стеф’Юк О. З., Білавка І. В., Химко Н. Р. (2015)
Лизогуб В. Г. - Зміни відносного вмісту арахідонової кислоти у фосфоліпідах мембран еритроцитів і тромбоцитів – можлива патогенетична ланка розвитку фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця, Богдан Т. В., Мошковська Ю. О., Брюзгіна Т. С., Меркулова І. О. (2015)
Чернышов В. А. - Кардиоваскулярные эффекты солнечного света, Ермакович И. И. (2015)
Іванов В. П. - Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності з коморбідним залізодефіцитом, клініко-прогностичне значення корекції залізодефіциту, Колесник М. О., Колесник О. М., Іванова Є. І. (2015)
Halaby R. - D-dimer elevation and adverse outcomes, Popma C. J., Cohen A., Chi G., Zacarkim M. R., Romero G., Goldhaber S. Z., Hull R., Hernandez A., Mentz R., Harrington R., Lip G., Peacock F., Welker J., Martin-Loeches I., Daaboul Y., Korjian S., Gibson C. M. (2015)
Батушкин В. В. - Аортокоронарное шунтирование при остром инфаркте миокарда осложнилось тромбозом шунта. Можно ли предупредить рецидив инфаркта? (2015)
Шманько О. В. - Роль дисліпідемії в розвитку когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Верткин А. Л. - Острая сердечная недостаточность: что нужно знать практикующему врачу, Грицанчук А. М., Петровская Т. П. (2015)
Требования к оформлению научных статей (2015)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Молодан В. І. - Порушення функціонального стану ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з ожирінням і безсимптомною гіперурикемією (2015)
Заикина Т. С. - Влияние дислипидемии и инсулинорезистентности на уровень sVE-кадгерина при остром инфаркте миокарда в сочетании с сахарным диабетом 2 типа (2015)
Копица Н. П. - Использование новых биомаркеров для cтратификации риска кардиоренального синдрома при остром коронарном синдроме, Вишневская И. Р., Титаренко Н. В. (2015)
Suomela I. - The Antihypertensive Effect of ASA Lasts Less than 24 Hours?, Varis J., Kantola I. (2015)
Чернышов В. А. - Генетические детерминанты кардиометаболического риска и фенотип синдрома инсулинорезистентности, Ермакович И. И. (2015)
Кравченко А. М. - Інфаркт міокарда: проблемні питання діагностики та лікування, Пасько В. С. (2015)
Іванов В. П. - Артеріальна гіпертензія у віковому та гендерному аспектах, роль сечової кислоти в ураженні органів-мішеней, Кострубська Т. М., Ковальчук О. В. (2015)
Міщенко Л. А. - Первинний альдостеронізм: чи варто проводити діагностичний пошук у пацієнтів із важким перебігом артеріальної гіпертензії? (2015)
Батушкин В. В. - Гипотензивная терапия блокатором рецепторов ангиотензина ІІ ирбесартаном в сочетании с диуретиком у пациентов высокого кардиоваскулярного риска: что мы можем ожидать от этой комбинации (2015)
Попов А. В. - "Медицина едина, гомеопатия – одна из ее составляющих. Лучшее лечение – это то, чем умеешь пользоваться" (2015)
Требования к оформлению научных статей (2015)
Футорний С. М. - Сучасні погляди на формування здорового способу життя молодого покоління, Шкребтій Ю. М. (2015)
Іванишин Ю. І. - Історія зародження та розвитку скейтбордингу на території пострадянських республік, Ковальчук Л. В., Ткачівська І. М. (2015)
Франк І. В. - Базові засади трансформації системи фінансування фізичного виховання й спорту в Україні, Мальона С. Б. (2015)
Петровська Т. В. - Особистісні детермінанти адаптації спортивних педагогів в умовах професійного вигорання (2015)
Бишевець Н. Г. - Функціональний стан майбутніх учителів фізичної культури в процесі застосування інформаційних технологій навчання, Денисова Л. В. (2015)
Лопацький С. В. - Сучасні технології, програми, підходи до корекції та профілактики порушень постави студентів у процесі фізичного виховання, Вінтоняк О. В. (2015)
Перета В. С. - Саморефлексія тілесного потенціалу студентів під впливом експериментальної програми з використанням засобів одноборств (2015)
Садовський О. О. - Аналіз передумов розробки технології формування рекреаційної культури студентської молоді, Андрєєва О. В. (2015)
Кашуба В. О. - Змістовний компонент фізичного виховання студентів із порушеннями опорно-рухового апарату в спеціальних медичних групах (2015)
Брега Л. Б. - Рухова активність під час вагітності як запорука народження здорової дитини (2015)
Кашуба В. О. - Досвід використання рекреаційно-оздоровчої технології у фізичному вихованні школярів, Гончарова Н. М., Бутенко Г. О. (2015)
Смірнова В. В. - Управління маркетингом у сфері фітнес-послуг (2015)
Вольчинський А. Я. - Вплив рухового режиму на стан здоров’я дітей старшого дошкільного віку, Смаль Я. А. (2015)
Левко В. П. - Показники фізичної підготовленості студентів медичних спеціальностей, Михайленко Р. І., Лопацький С. В. (2015)
Тучак О. А. - Дослідження ефективності методики навчання координаційних вправ учнів молодшого шкільного віку із затримкою психічного розвитку на уроках фізичної культури (2015)
Марчук С. А. - Констатувальний зріз показників фізичного стану студентів міста Івано-Франківська, Римик Р. В. (2015)
Ващук Л. М. - Методика формування індивідуальних фітнес-програм старшокласниць у процесі самостійних занять фізичними вправами (2015)
Петренко Н. Б. - Особенности изменений физического развития и когнитивных функций у детей дошкольного возраста с речевыми отклонениями под влиянием занятий спортивными танцами (2015)
Попадюха Ю. А. - Функциональная локомоторная терапия с обратной связью в технологиях физической реабилитации, Ильин В. М. (2015)
Філак Я. Ф. - Корекція круглоувігнутої спини в дітей шкільного віку засобами фізичної реабілітації (2015)
Афанасьєв С. М. - Вплив лікувальної гімнастики Пілатес на показники метаболічної функції кісткової тканини хворих на остеохондроз з остеопенічним синдромом (2015)
Демчук С. П. - Корекційно-виховна робота дітей молодшого шкільного віку із депривацією слуху засобами АФВ, Базельчук Н. І. (2015)
Харченко Г. П. - Голкова електроміографія спортсменів високої кваліфікації зі стрільби з лука при міофасциальному больовому синдромі плечового пояса, Марченко О. К. (2015)
Бондар О. М. - Соціальна інтеграція дітей із вадами слуху засобами адаптивного фізичного виховання, Джевага В. В., Усиченко В. В. (2015)
Майструк М. І. - Особливості застосування дихальних вправ у фізичній реабілітації хворих на хронічне обструктивне захворювання легень (2015)
Герцик А. М. - Мета, цілі та завдання фізичної реабілітації: системний підхід (2015)
Futornyi S. - Modern Viewpoint, Theoretical and Methodological Aspects of Physical Rehabilitation, Shakhlina L., Cogan B. (2015)
Маслова О. В. - Порівняльний аналіз показників захворюваності школярів із різними вадами слуху, Гопей М. М. (2015)
Сабадош М. В. - Етіологічні та патогенетичні передумови використання засобів фізичної реабілітації в дітей із рецидивуючим бронхітом (2015)
Бріскін Ю. А. - Поліпшення функції зовнішнього дихання в жінок із постмастектомічним синдромом шляхом упровадження проблемно-орієнтованої програми фізичної реабілітації, Одинець Т. Є. (2015)
Дяченко А. Ю. - Формування спеціалізованої спрямованості тренувального процесу кваліфікованих спортсменів-веслувальників зі зниженим рівнем розвитку стійкості реакцій аеробного енергозабезпечення в зоні аеробно-анаеробного переходу, Русанова О. М., Довготько І. В. (2015)
Евпак Н. А. - Прогнозирование и оценка соревновательной деятельности спортсменок-ватерполисток высокой квалификации (2015)
Деркач В. М. - Характеристика експериментальної програми психологічної підготовки легкоатлетів-паралімпійців у змагальному періоді, Єдинак Г. А. (2015)
Хамуда Саддади - Характеристика специальной работоспособности легкоатлетов – бегунов на средние дистанции (2015)
Дем’янчук О. Г. - Обґрунтування технології вдосконалення технічної підготовки учнів 15–16 років у процесі занять спортивним туризмом, Альошина А. І. (2015)
Наші автори (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Ковтуненко К. В. - Інноваційна діяльність у системі вищої освіти, Продіус Ю. І. (2019)
Калюжна Н. Г. - Митний тариф як регулятор зовнішньоторговельної політики держави, Сторожчук В. М. (2019)
Ляшевська В. І. - Особливості митного регулювання в Україні та країнах ЄС, Сіладі К. Б., Подлипян І. В. (2019)
Yangbin Mao - International relations and international trade of china with EU countries, Bakhantsova S. (2019)
Байда Б. Ф. - Аналіз та перспективи розвитку в'їзного туризму в Україні (2019)
Громова О. В. - Теоретичні засади комунікаційних зв'язків у державному управлінні, Шевчук Р. І. (2019)
Кахович Ю. О. - Аналіз стану зовнішньоекономічної діяльності України, Шевченко М. А., Семакіна Д. Е. (2019)
Ляховська О. В. - Тенденції експорту зерна і продуктів його переробки в Україні (2019)
Петрук І. П. - Застосування методів стратегічного управління як засобу для розширення оцінки національної економіки (2019)
Шмиголь Н. М. - Методи управління конкурентоспроможністю галузі промисловості, Соловйов О. (2019)
Шушкова Ю. В. - Еволюція ключових етапів технологічного розвитку національної економіки (2019)
Юхновська Ю. О. - Дослідження потенціалу туристичної галузі конкурентоздатних регіонів України (2019)
Багорка М. О. - Маркетингові стратегії як основа стратегічного розвитку аграрних підприємств (2019)
Балацька Н. Ю. - Інноваційні аспекти розвитку підприємств ресторанного бізнесу (2019)
Билаш Л. - Инновационное лидерство и значение эмоциональных аспектов деятельности сотрудников в бизнес-организациях (2019)
Білецька І. М. - Концептуальна ідентифікація інструментів та засобів забезпечення інноваційного розвитку підприємств туризму в Україні (2019)
Dorogaia I. - The modern approaches to quality management as a necessity to use in national enterprises (2019)
Карковська В. Я. - Сучасне лідерство: особливості, вимоги, проблеми та помилки, Дорош І. М. (2019)
Зось-Кіор М. В. - Система економічної безпеки підприємства: поняття, принципи, сутність, Дячков Д. В., Павлик Р. В. (2019)
Lytvynenko A. - Organization of the process of attracting venture business to the development of industrial enterprises (2019)
Лифар В. В. - Оцінка концентрації ринку експрес-перевезень в Україні, Макрієва К. М. (2019)
Лісова Р. М. - Застосування адитивних технологій у виробництві та їхній вплив на бізнес-процеси (2019)
Макаруха С. Р. - Важливість сільськогосподарських кооперативів у розвитку сільської території (2019)
Остапенко В. В. - Альтернативные предложения по экономико-организационной оценке строительства и реконструкции Запорожских мостов (2019)
Парфентьєва О. Г. - Сучасна парадигма інноваційної активності підприємств автомобільного транспорту: сутність, принципи, чинники, функції, Гречан П. Ю. (2019)
Селезнева О. А. - Бенчмаркинг в управлении маркетинговой деятельностью предприятия: теоретический аспект, Гринченко Ю. Л. (2019)
Ткачук Г. Ю. - Нормативно-правові проблеми під час аудиту об’єктів інтелектуальної власності (вебсайтів), Пірог О. В. (2019)
Шаповал О. А. - Теоретико-методологічні основи управління конкурентоспроможністю підприємства, Хоменко Д. Ю. (2019)
Безхлібна А. П. - Якісні характеристики робочої сили регіону як підґрунтя підвищення його конкурентоспроможності (2019)
Васильців Т. Г. - Роль сектору інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні та реалізації потенціалу smart-спеціалізації на регіональному рівні, Лупак Р. Л., Рудковський О. В. (2019)
Перепелюкова О. В. - Світовий досвід використання децентралізації в умовах просторового посилення процесів глобалізації та інтеграції (2019)
Седікова І. О. - Формування стратегії соціально-економічного розвитку регіону, Козак К. Б., Агеєва І. М. (2019)
Малікова І. П. - Перепис як найбільш повне та достовірне джерело інформації про населення (2019)
Дуб А. Р. - Ризики формування доходів бюджетів об’єднаних територіальних громад від оподаткування юридичних осіб та напрями їх усунення (2019)
Кисільова І. Ю. - Проблеми оцінки фінансової стійкості страхових організацій, Ткаченко М. С. (2019)
Куряча Н. В. - Оцінка фінансової стійкості страхової компанії, Рябошапка В. Г. (2019)
Мельник О. В. - Наукові підходи до дослідження капіталізації (2019)
Sydorchuk А. - The state budget policy of Ukraine in 2013–2018 (2019)
Ситник Н. С. - Бюджетний дефіцит та його особливості, Беднарчук В. В. (2019)
Тютюник І. В. - Методичний інструментарій оцінювання обсягу податкових розривів за ПДФО (2019)
Гайдаєнко О. М. - Визначення стратегічних перспектив розвитку підприємств молокопереробної галузі (2019)
Лежненко Л. І. - Порівняльний аналіз методів оцінки фінансових активів за П(С)БО та МСФЗ, Соколова Н. М. (2019)
Лучко М. Р. - Аудиторські мотиви мінімізації ризиків в оподаткуванні підприємств, Зінкевич А. В. (2019)
Семенова К. Д. - Аналіз тенденцій і прогнозування фінансових показників діяльності підприємств України (2019)
Кравченко В. І. - Військова економіка та військові фінанси: нові виклики першої половини ххі століття (2019)
Сердюков К. Г. - Формування та вибір інноваційної стратегії підприємства (2019)
Васильців Т. Г. - Стан та тенденції розвитку туристичного комплексу в контексті забезпечення економічної безпеки України, Лупак Р. Л., Рудковський О. В., Бєлікова С. О. (2019)
Зборовська О. М. - Детермінанти впливу на вартість бренду підприємства, Красовська О. Ю. (2019)
Назаренко О. В. - Організаційні аспекти формування, обліку та аудиту власного капіталу підприємств, Чижова Т. С. (2019)
Василішин С. І. - Теоретико-методологічні засади встановлення сутності, проявів та складових економічної безпеки підприємств як економічної категорії (2019)
Коровій В. В. - Економічна сутність бюджетних відносин (2019)
Вєдєнєєв В. А. - Оцінка ефективності довгострокових моделей прогнозування ціни реалізації продукції аграрного сектору в Україні (2019)
Мартиненко В. В. - Передумови забезпечення ефективності фіскальної політики держави на регіональному рівні (2019)
Бровко Л. І. - Формування фінансових ресурсів підприємств в умовах нестабільності, Бровко Є. І., Крижановський О. О. (2019)
Побережна З. М. - Методичні засади формування клієнтоорієнтованої бізнес-моделі авіакомпанії (2019)
Бодрецький М. В. - Змістовна характеристика та особливості діяльності банківських установ України як суб'єктів господарювання (2019)
Дмитрик О. В. - Роль і місце особистого селянського господарства у формуванні доходів сільських домогосподарств (2019)
Бшарат Н. - Теоретичні засади концепції конкурентної стратегії управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств (2019)
Volynets O. - Fiscal regulation of sustainable water use: natural resource and decentralization context, Bondarenko D., Hudenko O., Stakhov B. (2019)
Наливайко Т. Л. - Ідентифікація понятійно-категоріального апарату адаптивного управління (2019)
Селютіна А. С. - Сучасна концепція транзитивності та фінансові ринки: досвід європейських країн (2019)
Бугайчук Н. В. - Моніторинг розвитку житлово-комунальної інфраструктури України у системі оцінювання рівня економічної безпеки держави (2019)
Галайко А. М. - Оцінка впливу бюджетної підтримки агропромислового комплексу на фінансові показники діяльності його суб'єктів господарювання (2019)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Колесник Т. В. - Гемодинамические детерминанты прогрессирования гипертрофии левого желудочка у больных гипертонической болезнью ІІІ стадии (2015)
Молодан Д. В. - Вплив сечової кислоти на розвиток ендотеліальних порушень у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з ожирінням (2015)
Панчук Т. М. - Методика оцінки функціонального стану спортсменів у міні-футболі на основі аналізу електричної діяльності серця, Чайковський І. А. (2015)
Себов Д. М. - Виражена звитість коронарних артерій як незалежний фактор розвитку серйозних кардіоваскулярних подій: результати п’ятирічного спостереження (2015)
Бабий Л. Н. - Уровень альдостерона в крови и изменения внутрисердечной гемодинамики у пациентов в отдаленные сроки после перенесенного инфаркта миокарда, Строганова Н. П., Савицкий С. Ю. (2015)
Ермакович И. И. - Менопауза и сердечно-сосудистые заболевания: как сохранить здоровье?, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2015)
Батушкин В. В. - Электрофизиологические свойства магния и возможности терапии препаратами магния различных нарушений сердечного ритма (2015)
Никишин А. Л. - Бариатрическая эмболизация – новый метод лечения ожирения. Обзор литературы, Козлов С. Н., Кондратюк В. А. (2015)
Батушкин В. В. - Кардиологические проблемы при воронкообразной деформации грудной клетки и способы их коррекции. Клинический случай (2015)
Мотылевская Т. В. - Случай тахикардитической кардиомиопатии: стратегии, риски и тактика ведения пациента (2015)
De Dios S. - Myopericarditis: physiopathological consideration and image diagnosis – a case report, Jurado A., Fernandez J. (2015)
Аликин В. С. - Липидная диета: не опровергнутая, но забытая альтернатива (2015)
Требования к оформлению научных статей (2015)
Юрченко Ю. Ю. - Соціально-економічна оцінка деструктивних факторів продовольчого самозабезпечення, Антошкін В. К. (2019)
Козловський С. В. - Демографічна стійкість суспільства як основа економічного розвитку, Мазур Г. Ф., Непиталюк А. В. (2019)
Мартинова Л. Б. - Вплив глобалізації на розвиток рітейлу, Соколовська В. В. (2019)
Khodakivska L. - Internal audit and cloud information security, Plaksiienko V., Hrybovska Y. (2019)
Вініченко І. І. - Формування беззбитковості та економічної стійкості підприємства, Булкін С. С. (2019)
Фостолович В. А. - Місце управління витратами в сучасній системі управління підприємством, Сімаков О. O. (2019)
Денисенко М. П. - Особливості організації дитячого туризму в Україні, Геньбач Д. Д. (2019)
Ніколаєць К. М. - Соціально-економічні наслідки зовнішньої трудової міграції, Ніколаєць О. Ю. (2019)
Куценко Т. Ф. - Сучасний інструментарій забезпечення прозорості місцевих бюджетів в Україні: оглядовий аналіз (2019)
Дергалюк Б. В. - Світові моделі державного регулювання структурних зрушень в економіці (2019)
Олійник Т. І. - Методичні аспекти оцінки економічної безпеки підприємств у ринкових умовах господарювання (2019)
Політило М. П. - Основні підходи до трактування поняття "кооперація" як багатогранного явища, Бондаренко Л. П., Дідух О. В. (2019)
Хуторна М. Е. - Фінансова стабільність системи кредитної кооперації в Україні: інституційний аспект (2019)
Біляк Ю. В. - Рейдерство в агробізнесі — як захиститися? (2019)
Шацька З. Я. - Стратегічні напрями розвитку медичного туризму в Україні в контексті використання pекpаційного пoтенціалу каpпатськoгo pегіoну, Билініна В. І. (2019)
Самойленко А. О. - Розвиток мережевої економіки у контексті глобалізаційних процесів, Богдан Ю. Д. (2019)
Томчук О. Ф. - Аналіз бухгалтерського балансу підприємств, Ващілова Н. В. (2019)
Золотарьова В. І. - Економічна сутність, класифікація та основні види продуктів сфери послуг (2019)
Головко Р. А. - Теоретичні аспекти формування й розвитку фермерських господарств (2019)
Кашуба В. А. - Диагностика осанки человека: история и современное состояние, Гончарова Н. Н., Ткачева А. И. (2016)
Альошина А. І. - Анімація як вид рекреаційної діяльності, Бичук О. І., Альошина А. О. (2016)
Денисова Л. В. - Структура здоров’язберігальної діяльності фахівця з фізичної культури й спорту в умовах інформатизації освіти, Бишевець Н. Г., Хмельницька І. В. (2016)
Петровська Т. В. - Формування педагогічної майстерності спортивного педагога на етапах професійного становлення (2016)
Перегінець М. І. - Ціннісно-мотиваційні орієнтації учителів фізичної культури Івано-Франківська (2016)
Блавт О. З. - Упорядкування форми й змісту тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп (2016)
Гордієнко Ю. В. - Особливості програмування спортивно-орієнтованих занять із фізичного виховання засобами пауерліфтингу (2016)
Кубай Г. В. - Зміна показників фізичного стану студентів протягом навчання в медичному коледжі (2016)
Лопацький С. В. - До питання використання здоров’яформувальних технологій у процесі фізичного виховання студентської молоді, Вінтоняк О. В. (2016)
Омельяненко І. О. - Сучасні вимоги до конструювання змісту освіти з фізичної культури в загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Вербовий В. П. - Програма оптимізації психофізичного стану майбутніх поліцейських у процесі фізичного виховання (2016)
Пасічняк Л. В. - Теоретичне обґрунтування технології проектування та реалізації програм спортивної анімації в місцях масового відпочинку населення (на матеріалі міських парків), Дутчак М. В. (2016)
Томіліна Ю. І. - Вплив пілатесу на дихальну систему жінок першого зрілого віку (2016)
Кашуба В. О. - Із досвіду використання інформаційних технологій у процесі занять фізичним вихованням різних груп населення, Футорний С. М. (2016)
Афанасьєв С. М. - Взаємозв’язок порушень мінерального обміну та метаболічної функції кісткової тканини як патогенетична основа фізичної реабілітації хворих на коксартроз, Майкова Т. В. (2016)
Герцик А. М. - Фізична реабілітація при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату як варіант педагогічної системи (2016)
Демчук С. П. - Особливості фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку з депривацією слуху (2016)
Кравчук Л. Д. - Метод стабилографии в восстановлении координационных способностей пациентов, перенесших артроскопическое восстановление передней крестообразной связки, Зинченко В. В., Устименко Е. С. (2016)
Попадюха Ю. А. - Тренажеры Tergumed с обратной связью в технологиях физической реабилитации, профилактики заболеваний и повреждений позвоночника, Альошина А. И., Альошин А. А. (2016)
Саїнчук А. М. - Вплив комплексної диференційованої програми фізичної реабілітації на якість життя та больовий синдром пацієнтів із шийно-грудним остеохондрозом та гіпертонічною хворобою, Скомороха О. С. (2016)
Маслова О. В. - Порівняльний аналіз вад слуху школярів відповідно до встановлених педагогічних і медичних класифікацій, Гопей М. М. (2016)
Сабадош М. В. - Засоби фізичної реабілітації у відновленні здоров’я дітей із рецидивним бронхітом (2016)
Виноградов В. Е. - Комплексное применение средств стимуляции работоспособности и восстановительных реакций в структуре подводящего микроцикла квалифицированных бегунов на 400 м, Ши Лей (2016)
Пенчен Го - Оценка специальной работоспособности гребцов на байдарках и каноэ на дистанции 200 м, Сининан Ван, Дьяченко А. Ю. (2016)
Киприч С. В. - Оценка функционального состояния боксеров высокого класса в период непосредственной подготовки к главным соревнованиям, Сосновский Д. Д., Романчук А. П. (2016)
Сянлинь Кун - Ведущие компоненты функционального обеспечения выносливости при работе аэробного характера на этапе специализированной базовой подготовки, Дьяченко А. Ю. (2016)
Литвиненко Ю. В. - Взаимосвязь показателей статодинамической устойчивости и техники двигательных действий квалифицированных спортсменок в синхронном плавании (2016)
Афенди Рашид Шерзад - Программа подготовки, направленная на адаптацию организма спортсменов при перемене климата в условиях высоких температур, Дьяченко А. Ю. (2016)
Дем’янчук О. Г. - Ефективність упровадження методики вдосконалення техніко-тактичної підготовки дітей 15–16 років у процесі занять спортивним туризмом у річному циклі тренувань (2016)
Беринчик Д. Ю. - Различия функциональных возможностей боксеров в зависимости от особенностей их соревновательной деятельности (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Егоров К. Ю. - Влияние уровня артериального давления по данным суточного мониторирования на гендерные особенности структурно-функционального состояния сердца у больных артериальной гипертензией ІІ стадии и в сочетании с ишемической болезнью сердца (2015)
Колесник Т. В. - Экспертная оценка эффективности комбинированной антигипертензивной терапии, назначенной в режиме хронофармакотерапии по данным длительного наблюдения (2015)
Останіна Т. Г. - Розповсюдженість факторів серцево-судинного ризику в жінок із гестаційною артеріальною гіпертензією в анамнезі (2015)
Сімак І. М. - Корвітин® як компонент комплексної терапії в пацієнтів із гострим коронарним синдромом на догоспітальному етапі, Кравченко А. М., Міхалєв К. О. (2015)
Батушкін В. В. - Легенева гіпертензія: сучасні діагностичні підходи та вибір лікувальних препаратів, Пасько В. С. (2015)
Скибчик В. А. - Оптимальна антитромботична терапія хворих із неклапанною фібриляцією передсердь. Баланс ефективності та безпеки, Соломенчук Т. М. (2015)
Nguyen T. H. - New developments in anti-anginal therapy: roles of ivabradine, allopurinol and of agents modifying myocardial metabolism, Chong C. R., Chan W. P., Horowitz J. D. (2015)
Мостовой Ю. М. - Що обрати: оригінальний клопідогрель чи генерик? Роздуми, підтверджені практикою, Распутіна Л. В., Дідик О. П. (2015)
Кравчун П. Г. - Случай прижизненно не диагностированной аневризмы правой подключичной артерии, Титова А. Ю., Лепеева Е. А., Борзова Е. Ю., Кожин М. И., Ломакина О. В., Прохоров А. В., Леонидова В. И. (2015)
Флюнт И. С. - Энергия жизни и интеллекта человека (2015)
Требования к оформлению научных статей (2015)
Сьомкіна Т. В. - Історичний аспект основних передумов виникнення диверсифікації, Згурська О. М. (2019)
Міненко М. А. - Ділова досконалість: вимоги і перспективи для України, Піддубний В. А., Альохін Д. І. (2019)
Khalatur S. - Development aspects of management of profit formation sources of the enterprises in agriculturul industry, Gorbenko V. (2019)
Шушкова Ю. В. - Узагальнення інструментів світового досвіду державної політики інноваційного та технологічного розвитку економіки (2019)
Фурдичко Л. Є. - Cтан зовнішнього державного боргу в економічних реаліях України: його аналіз, причини і наслідки, Піхоцька О. М. (2019)
Джинджоян В. В. - Місце підприємницької та корпоративної діяльності в реалізації сучасної соціальної парадигми (2019)
Міхель Р. В. - Європейська політика сусідства як інструмент європеїзації України (2019)
Королюк Т. О. - Теоретико-методологічні засади розробки правил монетарної політики (2019)
Сисоєва І. М. - Сутність соціального аудиту, його параметри та методи, Балазюк О. Ю., Погріщук О. Б. (2019)
Іванченко Н. О. - Основні проблеми безпеки iot в умовах цифровізації економіки України, Густера О. М. (2019)
Зайцева Л. О. - Інтеграція сталого розвитку в діяльність компаній (2019)
Мельник О. І. - Акціонерні товариства в Україні: стан та основні проблеми функціонування, Сироїжко К. В., Дмитрієва О. М. (2019)
Kravchuk A. - Trends and prospects of rural green tourism development in southern region of Ukraine, Sakun A., Gakal T. (2019)
Воронкова Т. Є. - Системні чинники та причини виникнення кризових явищ на підприємствах в умовах сучасної економіки, Несенюк А. С. (2019)
Бондаренко Н. М. - Особливості обліку витрат і виходу продукції рослинництва, Різченко Н. В. (2019)
Савченко А. М. - Організаційно-інформаційна модель аналізу розрахунків з персоналом: сучасний стан, проблемні аспекти та напрями вдосконалення, Мироненко Т. В., Романченко О. І. (2019)
Зоря О. П. - Удосконалення бухгалтерського обліку оренди основних засобів банківської установи в орендодавця, Салогуб І. С. (2019)
Крючко Л. С. - Управління рекламною діяльністю та напрями її вдосконалення, Кравченко Ю. В., Локотькова А. І. (2019)
Зелінська О. В. - Основи управління комерційними ризиками підприємств, Євдокімов А. О. (2019)
Максименко І. Я. - Особливості обліку орендних операцій: бухгалтеський та податковий аспекти, Ганноцька К. С. (2019)
Канцедал Н. Ю. - Окремі питання управління оборотними активами підприємства, Клімович І. М., Ганін В. І. (2019)
Бірюков Є. І. - Детермінуючі фактори впливу на функціонування електроенергетичних підприємств в Україні (2019)
Лепак П. А. - Трансформація стану економічної культури в Україні (2019)
Вініченко С. А. - Особливості формування маркетингових стратегій на ринку продукції бджільництва (2019)
Яловик В. Т. - Історичні аспекти становлення й розвитку Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності, Яловик А. В., Банзерук К. О. (2016)
Гребік О. В. - Сучасний стан поширення травматизму під час проведення занять із фізичного виховання студентів (2016)
Іщук О. А. - Інтерес студенток вищих навчальних закладів до фізичного виховання, Іванюк О. А., Гаврилюк А. П., Панасюк О. П. (2016)
Кенсицька І. Л. - До питання здоров’язбереження студентської молоді в процесі навчання у ВНЗ, Пальчук М. Б. (2016)
Вольчинський А. Я. - Проведення спортивних свят із дітьми старшого дошкільного віку з використанням засобів народної фізичної культури, Смаль Я. А., Малімон О. О. (2016)
Захожий В. В. - Концептуальні основи формування готовності старшокласників до самостійних занять фізичними вправами, Козіброцький С. П., Захожа Н. Я., Касарда О. З. (2016)
Мартинюк О. А. - Функціональний стан жінок першого періоду зрілого віку в процесі занять оздоровчим фітнесом (2016)
Стефанишин М. В. - Ефективність програми фізичного виховання учнів 10–11 класів з урахуванням показників фізичного розвитку, Петришин Ю. В. (2016)
Ареф’єв В. Г. - Інноваційні технології, які використовуються у фізичному вихованні дітей шкільного віку з порушеннями слуху (2016)
Баннікова Р. О. - Фізична реабілітація слабозорих дітей шкільного віку з функціональними порушеннями опорно-рухового апарату в умовах спеціалізованого навчального закладу, Бутов Р. С. (2016)
Брега Л. Б. - Аспекти використання каланетики у вагітних із тазовим передлежанням та неправильним положенням плода (2016)
Василенко Е. В. - Методические основы построения программы физической реабилитации недоношенных детей с двигательными нарушениями на первом году жизни, Лазарева Е. Б., Витомский В. В. (2016)
Васильєва І. В. - Застосування Kinesiology Taping при болях у спині під час підготовчого періоду футболістів, Вітомський В. В., Кобінський О. В., Марценюк І. М. (2016)
Герцик А. М. - Обстеження як функціональна підсистема фізичної реабілітації/терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату, Тиравська О. І. (2016)
Демчук С. П. - До питання організації процесу фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з депривацією зору, Красушина Т. М. (2016)
Котелевський В. І. - Застосування елементів іспанського масажу у фізичній реабілітації студентської молоді з неврологічними проявами вертебрального остеохондрозу першої стадії (2016)
Майструк М. І. - Хронічне обструктивне захворювання легень: алгоритм фізичної реабілітації та запобігання рецидиву (2016)
Нагорна О. Б. - Формування рухових функцій у сліпих дітей дошкільного віку засобами фізичної реабілітації, Ногас А. О. (2016)
Петрик О. І. - Використання в практиці лікарського контролю імунологічних методів оцінки впливу ефективності тренувального процесу й стану здоров’я осіб, які займаються фізичними вправами з лікувально-оздоровчою та спортивною метою, Валецький Ю. Ю. (2016)
Попадюха Ю. А. - Комп’ютеризована система з біологічним зворотним зв’язком НUBER-360 MD у технологіях фізичної реабілітації, оздоровлення й спорту (2016)
Приходько Т. Ю. - Вплив мотиваційної сфери на рухову активність та заняття фізичним вихованням дітей із вадами інтелекту (2016)
Редковец Т. Г. - Об использовании массажа в физической реабилитации школьников 10–12 лет с миопией, Хайсам Ромман Дж. М., Редковец А. П., Кобинский О. В. (2016)
Беринчик Д. Ю. - Особенности структуры функциональной подготовленности боксеров высокого класса, выступающих в различных версиях боксерских турниров (2016)
Дем’янчук О. Г. - Особливості тренувального процесу жінок, які займаються спортивним орієнтуванням, Войтович В. М., Мацкевич Н. М. (2016)
Дёмина А. А. - Факторы, влияющие на развитие женского спорта в странах Северной Африки и Ближнего Востока (2016)
Калитка С. В. - Спеціальна фізична підготовка спортсменок ВНЗ, які спеціалізуються з бігу на 400 м, Савчук С. І., Карабанова Н.С., Валькевич О. В. (2016)
Коженкова А. М. - Удосконалення підготовки спортсменок високого класу на основі моделювання змагальної діяльності у веслуванні академічному (2016)
Петровська Т. В. - Структура функціонального іміджу успішного тренера з футболу, Малиновський А. І. (2016)
Кун Сянлинь - Оценка специальной работоспособности квалифицированных спортсменов Китая в академической гребле (2016)
Ван Сининань - Реакция кардиореспираторной системы гребцов на байдарках и каноэ на дистанции 200 м на стандартные тренировочные и соревновательные нагрузки (2016)
Наші автори (2016)
Інформація для авторів (2016)
Вихідні дані (2016)
Єрмоленко С. Я. - Слово Т. Шевченка vs слово П. Куліша: джерела національної ідентичності (2019)
Гриценко П. Ю. - База даних Загальнослов’янського лінгвістичного атласу і український діалектний простір, Кобиринка Г. С., Ткачук М. М. (2019)
Степаненко М. І. - Динамічні процеси в перифрастичній сфері: 2018 – 2019 рр. (2019)
Білоусенко П. І. - Граматиці М. Смотрицького 400 років (2019)
Фаріон І. Д. - Мелетій Смотрицький: мовно-світоглядовий гібридизм? (2019)
Наєнко Г. М. - Граматики Лаврентія Зизанія та Мелетія Смотрицького в контексті наукового текстотворення середньоукраїнського періоду (2019)
Ярошевич І. А. - Невідмінювані частини мови в "Граматиці” Мелетія Смотрицького: поняттєво-термінологічний аспект (2019)
Данилевська О. М. - Параметри аналізу мовної ситуації у сфері шкільної освіти в Україні на початку ХХІ століття (2019)
Васецька О. І. - Уваги до проблеми авторських термінів (2019)
Петренко А. С. - Термінологічні уточнення базових понять прецедентності (2019)
Масенко Л. Т. - Нові здобутки шевельовознавства (2019)
Городенська К. Г. - Українська лінгводидактична термінологія і сучасний фаховий дискурс. Рецензія на: Омельчук Сергій. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців. Київ, 2019 (2019)
Костусяк Н. М. - Системно-структурна організація морфологічного рівня сучасної української літературної мови: функційно-категорійний вимір. Рецензія на: І. Р. Вихованець, К. Г. Городенська, А. П. Загнітко, С. О. Соколова. Граматика сучасної української літературної мови. Морфологія. Київ, 2017, Межов О. Г. (2019)
Яворська Г. М. - Соціолінгвістичний портрет української школи. Рецензія на: Данилевська О. М. Українська мова в українській школі на початку ХХІ століття: соціолінгвістичні нариси. Київ, 2019 (2019)
Руда О. Г. - "Покоління інтернету”. IV Міжнародна наукова конференція з циклу "Соціолінгвістичний підхід до вивчення слов’янських мов” Комісії з соціолінгвістики при Міжнародному комітеті славістів (2019)
Скаб М. С. - 4 Міжнародна наукова конференція "Українська мова і сфера сакрального”, Ковтун А. А. (2019)
Гнатюк І. С. - Покликаний словом Світлої пам’яті В. В. Жайворонка (07.11.1941 — 12.08.2019) (2019)
Кислюк Л. П. - Теми дисертацій, затверджені науковою радою "Українська мова” НАН України 2019 року (2019)
Відомості про авторів (2019)
До відома авторів! (2019)
Білогур С. Ю. - Розвиток інституційних парадигм кластерної концепції в туризмі (2019)
Bienia B. - Sustainable development – concept, definitions, Dykiel M., Brągiel E. (2019)
Бордюг К. Д. - Таксономія стилів лідерства та особливості лідерства в управлінні медичним закладом (2019)
Górka M. - Quality management and food safety management systems in the polish food industry, Ślusarczyk B., Krochmal-Marczak B. (2019)
Dubis D. - Barriers of integrated management system implementation on an example of glass manufacturing enterprise, Cybowicz S. (2019)
Задоя А. О. - Портфельні інвестиції у сучасному світі: емпірична перевірка гіпотез (2019)
Литвиненко О. М. - Вплив особливостей бізнесу на розшарування корпоративної культури за рівнями управління організацією (2019)
Момот В. Є. - Модель інноваційного розвитку підприємства на основі утворення неформальної креативної субструктури, Ковальов А. І. (2019)
Мостова А. Д. - Формування стратегії продовольчої безпеки держави (2019)
Флегантова А. Л. - Державне регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності в Україні в контексті можливостей імплементації світового досвіду (2019)
Єфименко Т. І. - Звітування зі сталого розвитку: виклики та шляхи подолання (2019)
Ловінська Л. Г. - Нефінансова звітність як основа інформаційного забезпечення моніторингу досягнення Цілей сталого розвитку, Бондар Т. А. (2019)
Олійник Я. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення нефінансової звітності в Україні як результат співпраці з міжнародними інституціями, Кучерява М. В. (2019)
Крутова А. С. - Інституціональна модель інформаційного забезпечення оцінки внеску корпоративного сектору в досягнення Цілей сталого розвитку, Нестеренко О. О. (2019)
Олейнікова Л. Г. - Подолання асиметрії податкової інформації (2019)
Корнєєва Ю. В. - Моніторинг досягнення Цілей сталого розвитку: інвестиційний аспект (2019)
Луніна І. О. - Концептуальні засади стійкості державних фінансів (2019)
Крисоватий А. І. - Партиципаторний бюджет як елемент діджиталізації фіскального простору України , Синютка Н. Г. (2019)
Білорус О. Г. - Ноосферні концепції та стратегії глобального конвергентно-синергетичного співрозвитку у ХХІ столітті (2019)
Попель О. М. - Коливні спектри структурних елементів аморфного SiO2, Кнігініцький О. В. (1997)
Вакарчук І. О. - Нові результати для функцій розподілу квантових систем багатьох частинок (1997)
Юхновський І. Р. - Проблеми взаємодії води з паливомісткими масами в об'єкті "Укриття” ЧАЕС, Кобрин О. Є., Токаревський В. В., Токарчук М. В. (1997)
Мриглод І. М. - Узагальнена гідродинаміка бінарних сумішей, Ігнатюк В. В. (1997)
Блажиєвський Л. Ф. - Слаборелятивістська система заряджених спінових частинок у зовнішньому електромагнетному полі, Криницький Ю. (1997)
Прилуцький Ю. І. - Дослідження акустофосфоресцентного подвійного резонансу в кристалі фулерену C60 при низькій температурі (1997)
Козлов Г. В. - Порядок і фрактальність аморфно-кристалічних полімерів, Білошенко В. О., Варюхін В. М., Новіков В. У. (1997)
Lesnikov V. P. - Thermal hydrodynamic fluctuations near the Rayleigh–Benard instability (1997)
Бордюк М. - Структурні характеристики та анагармонійні ефекти в полівінілхлоридних композиціях, модифікованих полівінілбутиралем, Іваніщук С., Колупаєв Б. (1997)
Булавін Л. А. - Перколяційний перехід, зумовленний утворенням льоду в буряковій тканині, Забашта Ю. Ф., Фрідман А. Я., Костюк А. І. (1997)
Ilnytskyi Ja. M. - A study of the nematic–isotropic phase transition in liquid crystals by Monte Carlo simulations of lattice models (1997)
Дідух Л. - Модель вузькозонного матеріялу з електронно-дірковою асиметрією (1997)
Лукіянець Б. А. - Екранована міжелектронна взаємодія в одновимірному кристалі, Товстюк Н. К. (1997)
Ваврух М. - Врахування локалізованих станів у мікроскопічній теорії металів, Мулява Я. (1997)
Мясоєдов Ю. М. - Вплив апікального кисню на підвищення критичної температури ртутьвмісних надпровідних купратів, Луців Р. В., Скіра А. Б. (1997)
Melnychuk S. V. - Superexchange interaction in AIIBVI-based semimagnetic semiconductors, Mykhaylevsky Y. M., Savchhuk A. I., Tryfonenko D. M. (1997)
Ціж Б. Р. - Потенціяльні бар'єри на межах поділу органічних напівпровідників (1997)
Якібчук П. М. - Рівноважні атомні властивості перехідних та рідкісноземельних металів (1997)
Solovyan V. B. - Basic approach in the microscopic theory of metals (1997)
Novosyadlyj B. - The number density of quasars as a probe of initial power spectrum on small scale, Chornij Yu. (1997)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (1997)
Аюбова Н. С. - Оцiнювання параметрiв дробового броунiвського руху за спостереженнями з похибками та iнтервали надiйностi (2019)
Варга Я. В. - Дослiдження iнтегральних крайових задач дiленням вiдрiзку iнтегрування навпiл, Рошко О. Г. (2019)
Герич М. С. - Про розподiл перестрибкiв через нескiнченно вiддалений рiвень для одного класу скалярних гратчастих процесiв (2019)
Дяченко С. М. - Опис зображень напiвгрупи Рiсса над групою C2 у модулярному випадку (2019)
Slyvka-Tylyshchak G. I. - The properties of generalized solutions of Cauchy problem for the heat equations with a random right part (2019)
Stetsyuk P. I. - Shor’s bounds for the weighted independence number, Pichugina O. S. (2019)
Тилищак О. А. - Незвiднiсть однiєї матрицi 8-го прядку над локальними кiльцями довжини бiльше 2, Цiмболинець Р. Ф. (2019)
Брила А. Ю. - Про одну задачу лексикографiчної оптимiзацiї з iнтервальними оцiнками та альтернативними складовими (2019)
Глебена М. I. - Модифiкований чисельний метод мажорантного типу вiдшукання екстремуму довiльних логарифмiчно вгнутих функцiй двох дiйсних змiнних, Глебена В. Ф. (2019)
Iвохiн Є. В. - Про моделювання динамiки розповсюдження iнформацiї на основi неоднорiдних дифузiйних гiбридних моделей, Аджубей Л. Т. (2019)
Li. Y. - The problem of choosing a diversification strategy for a building enterprise in risk conditions, Biloshchytska S. V. (2019)
Ломага М. М. - Квадратичнi лексикографiчнi задачi оптимiзацiї i вiдображення Лагранжа, Семенова Н. В. (2019)
Xu H. - The problem of choise of partners for organization of cooperation in the framework of scientist of scientific and educational projects, Kuchansky A. (2019)
He Y. - Hardware of the information system for environmental pollution monitoring, Biloshchystkyi A. O. (2019)
Huang M. - Conceptual model of geograpic information system for agriculture, Shabala Y. Y. (2019)
Ji C. - Conceptual model of information system for supporting decision making in the agrarian sphere, Andrashko Y. V. (2019)
Gonchar N. - Comprehensive analysis of magnetic superstructures in anisotropic systems, Kozyrski W., Hajduk H. (1997)
Ткачук В. М. - Суперзаряди при русі електрона в нестаціонарному магнетному полі (1997)
Skrypnik W. I. - Anyons and systems of particles with magnetic interactions in the thermodynamic limit (1997)
Olemskoi A. I. - Representation of nonequilibrium thermodynamic system by two-component superfield, Koplyk I. V., Brazhnyi V. A. (1997)
Zagrebnov V. A. - Huge instabilities driven by quantum fluctuations (1997)
Folk R. - Is the normal-to-superconducting transition of first or second order?, Holovatch Yu. (1997)
Блажиєвський Л. Ф. - Інтеґрали за траєкторіями для рівняння Ліувілля (1997)
Sokolov A. I. - On free energy of three-dimensional Ising model at criticality, Ul'kov V. A., Orlov E. V. (1997)
Bagnuls C. - Field-theoretic techniques in the study of critical phenomena, Bervillier C. (1997)
Horbatsch M. - Numerical calculation of saddle-point distributions in intermediate-energy proton–hydrogen collisions (1997)
Isayev A. - Quasiaverages in microscopic theory of quantum liquids, Kovalevsky M. (1997)
Держко О. В. - Неоднорідні властивості плину атомів у електричному полі, Мигаль В. М. (1997)
Poole O. J. - Monte Carlo simulation of diffusion on the cubic percolation lattice above the threshold (1997)
Stasyuk I. V. - Orientational-tunneling model of one-dimensional molecular systems with hydrogen bonds, Ivankiv O. L., Pavlenko N. I. (1997)
Локтєв В. - Кросовер від надплинності до надпровідності у 2D системах з непрямою взаємодією між носіями, Турковський В., Шарапов С. (1997)
Oleksy Cz. - Magnetism in uranium compounds of Th3P4 crystal structure, Przystawa J. (1997)
Moskalenko V. - New diagram technique for periodic Anderson model, Digor D., Dogotaru L., Porcescu I. (1997)
Slusarenko Yu. V. - On one form of equations chains for equilibrium many-particle distribution functions (1997)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (1997)
Ґайда Р. - Фізика і філософія: чи потрібні вони одна одній? (1997)
Токарчук М. В. - Про кінетичну теорію класичних частинок, що взаємодіють, у методі нерівноважного статистичного оператора, Омелян І. П., Кобрин О. Є. (1997)
Василенко Т. - Числовий розрахунок нелінійних консервативних осциляторів, Синицький Л., Шмигельський Я. (1997)
Haysak M. I. - A two-dimensional basis for the investigation of angular correlations in helium-like systems, Dovhanich M. M., Lengyel V. I., Onysko V. V. (1997)
Ткач М. - Дослідження екситон–фононної взаємодії в сферичних наногетеросистемах методом безмежного розгалуженого інтеґрального дробу (1997)
Vysochanskii Yu. - The relaxation phenomenon in proper uniaxial ferroelectric–semiconductor crystals Sn2P2$S(Se)6 with incommensurate phase, Molnar A. (1997)
Гурський З. - Вільна енергія невпорядкованого сплаву. Обчислення внеску теплових коливань атомів, Мигаль А. (1997)
Galasiewicz Z. M. - The problem of the "charge” Q(4) = div vs for superfluid velocity in case of Bose systems (1997)
Plechko V. N. - Fermionic integrals and analytic solutions for two-dimensional Ising models (1997)
Тальянський І. І. - Часові автокореляційні функції швидкості кластерів з циклічними граничними умовами, Максимов А. (1997)
Мельничук С. В. - Енергетичний спектр та оптичні властивості короткоперіодних надґраток GaAs/AlAs, Студенець В., Юрійчук І. (1997)
Левицький Р. Р. - Вплив зовнішнього тиску на фазовий перехід та фізичні властивості антисеґнетоелектриків типу DADP, Зачек І. Р., Моїна А. П. (1997)
Kaim S. D. - Manyparticle interactions and local structure of the metallic hydrogen at zero pressure, Kovalenko N. P., Vasiliu E. V. (1997)
Романюк М. О. - Про параметричні ефекти у кристалах з інверсією знака двозаломлення, Романюк М. М., Стадник В. Й. (1997)
Швець В. - Вплив електрон–фононної взаємодії на електронні явища переносу в аморфних металах (1997)
Дуцяк І. - Поведінка стаціонарної електропровідности аморфних плівок монохалькоґенідів ґерманію під час опромінювання γ-квантами, Миколайчук О. (1997)
Ваврух М. - Структура орбіт підсистем вторинних тіл у Сонячній системі (1997)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (1997)
Авторський покажчик тому 1 (1997)
Киселева Е. М. - Решение двухэтапной непрерывно-дискретной задачи оптимального разбиения–распределения с заданным положением центров подмножеств, Притоманова О. М., Ус С. А. (2020)
Marchenko O. O. - Improving text generation through introducing coherence metrics, Radyvonenko O. S., Ignatova T. S., Titarchuk P. V., Zhelezniakov D. V. (2020)
Хиленко В. В. - Моделирование управляющих воздействий банковской системы на функционирование экономики. I. Динамика и корректировка кризисных ситуаций (2020)
Минаев Ю. Н. - Нечеткая математика при ограниченных возможностях назначения функций принадлежности, Филимонова О. Ю., Минаева Ю. И., Филимонов Г. А. (2020)
Алексейчук А. Н. - Метод оценивания стойкости SNOW 2.0-подобных шифров относительно корреляционных атак над конечными расширениями поля из двух элементов, Конюшок С. Н., Поремский М. В. (2020)
Сергієнко І. В. - Про розв'язання квадратичної задачі про призначення, Шило В. П., Чупов С. В., Шило П. В. (2020)
Ермольев Ю. М. - Стохастические оптимизационные модели страховой математики, Норкин В. И., Норкин Б. В. (2020)
Кнопов П. С. - Метод построения регрессии с переключениями в непрерывном времени с неизвестными точками переключения, Корхин А. С. (2020)
Прусов В. А. - Тестирование многошагового одностадийного метода на жестких задачах, Дорошенко А. Е. (2020)
Меликов А. З. - Анализ моделей систем с гетерогенными серверами, Пономаренко Л. А., Мехбалыева Э. В. (2020)
Стоян В. А. - К построению интегральных математических моделей двух классов нелинейных пространственно распределенных систем. II. Случай непрерывно определенных внешнединамических возмущений (2020)
Тимофієва Н. К. - Про фрактальну природу комбінаторних множин та знаходження формул комбінаторних чисел (2020)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення функцій багатьох змінних, Пізюр Я. В., Малачівський Р. П., Уханська О. М. (2020)
Дунаев Б. Б. - Модель функционирования экономики при рыночном курсе валюты, Любич А. А. (2020)
Переварюха А. Ю. - Моделирование сценария коллапсов промысловых популяций у берегов Канады и Аляски (2020)
Анисимов А. В. - Разработка и перспективы системы ПАРУС-WCF, Федорус А. М. (2020)
Гнатів Л. О. - Алгоритми швидкого виконання 4-точкових цілочислових синусних перетворень типу VII без множення і роздільні направлені адаптивні перетворення для intra-прогнозування в кодуванні зображень/відео. І, Луц В. К. (2020)
Наукова інформація (2020)
Барнич О. В. - Художня спадщина C. Ф. Русової як засіб морально-творчого розвитку молодших школярів (2018)
Богдан Т. М. - Компетентнісний підхід у формуванні елементів логічного мислення дошкільників, Литвиненко О. М. (2018)
Валентьєва Т. І. - Виховання почуття комічного старших дошкільників засобами словесної гри (2018)
Турчина І. С. - Формування навчально-пізнавальної компетентності учнів початкової школи як педагогічна проблема, Вахрушева Н. М. (2018)
Вергунова В. С. - Формування ціннісного ставлення до дійсності майбутніх учителів музики у процесі фахової підготовки (на прикладі вивчення твору Ю. Грицун "Чотири грані страшної трагедії" для читця та камерного оркестру, присвяченого Дню пам'яті голодомору), Грицун Ю. М. (2018)
Власенко Л. Г. - Робота над значеннєвими частинами слова як важлива складова підготовки майбутніх учителів початкової школи, Райська Л. Г. (2018)
Герасименко М. Д. - Аналіз фахових текстів для навчання майбутніх учителів англомовного професійно орієнтованого читання (2018)
Грисюк О. М. - Розвиток соціальної активності особистості: теоретичний аспект (2018)
Дженджеро О. Л. - Лінгвокомунікативна компетентність особистості як важливий структурний компонент професійної компетентності майбутніх фахівців дошкільної освіти, Дятлова І. С. (2018)
Жлудько В. М. - Вплив ігрового дизайну на творчий розвиток особистості, Іващенко Ю. Ф. (2018)
Іванишина В. П. - Психолого-педагогічні основи використання комп’ютерних програм для формування англомовної компетенції в діалогічному мовленні у початковій школі (2018)
Валентій Л. В. - Історія мовного аналізу як методу навчання рідної мови, Калініна І. П. (2018)
Кириленко Н. М. - Впровадження нового державного стандарту в початковій школі: практичний аспект, Травкіна Л. П., Романенко К. С., Коломійченко А. А. (2018)
Кміть О. В. - Методичні передумови формування професійного мислення майбутніх учителів англійської мови початкової школи (2018)
Коваль В. О. - Формування екологічної компетентності майбутніх вчителів початкової школи в процесі проектної діяльності, Шевантаєва А. В. (2018)
Коновальчук М. В. - Розвиток лідерського потенціалу університету в процесі реалізації освітніх грантових проектів (2018)
Коновченко Ю. П. - Теоретичні основи проблеми формування у майбутніх учителів початкової школи готовності до мистецько-педагогічної діяльності, Дорошенко Т. В. (2018)
Конотоп О. С. - Навчання аудіювання фрагментів автентичних художніх відеофільмів з використанням комп'ютера (2018)
Міненок А. О. - До проблеми формування професійної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти в процесі фахової підготовки, Кошель А. П., Кошель В. М., Власова О. Б. (2018)
Лашук Н. М. - Педагогічні умови формування медіакомпетентності майбутніх маркетологів у процесі фахової підготовки (2018)
Лимар Ю. М. - Проектна технологія як засіб підвищення ефективності фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи, Алексієнко Н. С. (2018)
Логвін Т. В. - Роль асистента вчителя у навчально-виховному просторі дитини з особливими освітніми потребами (2018)
Максак І. В. - Професійна підготовка майбутніх учителів англійської мови у початковій школі: Історична ретроспектива, Радченко М. В. (2018)
Бобир О. В. - Духовна культура як основа формування лінгвістичної культури педагогічної особистості, Мамчич О. Б. (2018)
Михайленко О. В. - Бази практики під час стажування у юридичних коледжах США (2018)
Мірошник І. В. - Поняття іншомовної граматичної компетентності та особливості її реалізації в початковій школі (2018)
Нікітіна Н. П. - Діалог особистості в постколоніальній культурі: горизонти переорієнтацій (2018)
Носко Ю. М. - Ефективність використання рахунок у процесі навчання учнів закладів початкової освіти (2018)
Огієнко Д. П. - Впровадження трудового навчання в початкових школах чернігівської губернії (друга половина XIX століття) (2018)
Пода В. М. - Генеза понять "Духовність", "Духовно-моральне виховання" в різних галузях знання (2018)
Притулик Н. В. - Дослідження гендерної компетентності вчителів початкової школи, Костюченко М. А. (2018)
Дорошенко Т. В. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до вокальної діяльності, Радіч А. В. (2018)
Силко Р. М. - Розвиток творчого потенціалу майбутніх педагогів-художників за допомогою методу правопівкульного малювання у процесі художньої підготовки, Силко Є. М. (2018)
Скорик Т. В. - Оновлення змісту дозвіллєвої діяльності молоді в світлі сучасних тенденцій соціокультурної сфери (2018)
Стрілець С. І. - Шляхи формування математичної компетентності майбутнього вчителя початкових класів, Запорожченко Т. П. (2018)
Стрілецька Н. М. - Освітні технології формування здоров’язберігаючої компетентності молодших школярів на уроках інформатики: теоретичний аспект, Ільченко О. О. (2018)
Турчина І. С. - Психолого-педагогічні умови формування соціокультурної компетентності у майбутніх учителів початкової школи, Шостак М. С. (2018)
Янко Н. О. - Принципи реалізації функціонально-стилістичного підходу в процесі вивчення граматичного матеріалу в початковій школі, Якунько О. В. (2018)
Дмитренко В. А. - Сакральна топографія Пирятинської протопопії другої половини XVIII століття (2018)
Кавунник О. А. - Культуротворчість танцювальних колективів Ніжина: регіональний контекст (2018)
Лук’яненко О. В. - Життя студентів Полтавського педінституту після звільнення з Третього Рейху (2018)
Литвиненко А. І. - Соціокультурний розвиток Полтавщини межі ХІХ – ХХ століть: до проблеми становлення регіональної культури (2018)
Natalevych N. P. - Soziokulturelle anpassung älterer menschen durch musiktherapie (2018)
Новописьменний С. А. - Здоров'язбережувальна компетентність школяра та шляхи її формування (2018)
Осока О. В. - Значення тематичних концертів у вихованні інструменталістів у закладах вищої освіти (2018)
Оскоменко-Парулава Т. Г. - Віктор Панасович Мірошниченко (1936-2001) – актор, режисер і педагог – яскрава і знакова постать Полтави межі ХХ – ХХІ століть (2018)
Погребняк М. М. - Сценічний (театральний) джаз-танець: витоки та естетичні особливості (2018)
Полянська Г. М. - Культуротворча діяльність митця: композитор Юлія Корженко (2018)
Прокопова О. В. - Тема дитинства у творчості Ганни Гаврилець (на прикладі камерної кантати "Погляд в дитинство") (2018)
Рябокінь А. О. - Реноваційна педагогіка Алкуїна в контексті Каролінгського відродження (2018)
Сайбеков М. Г. - Наукові підходи до педагогічної спадщини Ісидора Севільського (2018)
Шумська Л. Ю. - Формування професіоналізму майбутнього викладача-хормейстера в процесі магістерської підготовки (2018)
Скорик Б. С. - Організаційно-педагогічна діяльність української православної церковної передової верстви суспільства кінця XVII – XVIII століття (2018)
Цебрій І. В. - Особливості розвитку італійської опери XVII – XVIIІ століття, Опенько В. В. (2018)
Вільхова О. Г. - Хореографічна підготовка молодших школярів у позашкільних навчально-виховних закладах України (1945-1991 роки) (2018)
Вощенко В. Ю. - Соціальна комунікація в Ранній новий час, Тєвікова О. В., Денисовець І. В. (2018)
Винничук Р. В. - Аксіологічний та культурологічний підходи як аспекти методології сучасної підготовки фахівців у вищій школі (2018)
EBCOG Position Paper. Obesity and Women’s Health (2018)
Алексенко О. О. - Аналіз репродуктивної функції у жінок з лейоміомою матки, Медведєв М. В. (2018)
Алтанець О. М. - Діагностична значимість імуногістохімічних досліджень ендометрія при безплідді у жінок з легкими формами ендометріоза, Медведєв М. В. (2018)
Бербець А. М. - Зміни сну, гормонального балансу та цитокінового профілю у вагітних з плацентарною недостатністю (2018)
Бойчук А. В. - Надходження вітаміну D та кальцію у вагітних жінок, Буднік Т. О. (2018)
Бойчук А. В. - Діагностика та корекція психо-емоційних станів та розладів у жінок з гіперпластичними процесами ендометрія, Шадріна В. С., Верещагіна Т. В. (2018)
Бойчук А. В. - Вивчення особливостей показників якості життя у жінок з фіброміомою та дисфункцією щитоподібної залози, Існюк Н. О., Данилюк О. І. (2018)
Бойчук А. В. - Ефективність комплексного лікування ендометріозу жіночих статевих органів, Курило О. Ю., Хлібовська О. І. (2018)
Грищенко О. В. - Шляхи зниження акушерської патології за рахунок використання програми фізичної реабілітації у вагітних жінок в умовах жіночої консультації, Грищенко М. Г., Козуб Т. О., Головіна О. В. (2018)
Демьяненко А. С. - Перебіг першої половини вагітності у жінок з тяжкими формами прееклампсії (ретроспективний аналіз), Леуш С. Т., Загородня О. С. (2018)
Дубоссарська З. М. - Патофізіологічні підходи до лікування пацієнток з хронічним тазовим болем та запальними захворюваннями органів малого таза, Грек Л. П. (2018)
Дубчак А. Є. - Репродуктивне здоров’я жінок з безплідністю, яким проведено органозберігаюче хірургічне лікування на придатках матки, Мілєвський О. В., Обейд Н. М. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості стану соматичного та репродуктивного здоров’я у вагітних жінок після застосування екстракорпорального запліднення на фоні ожиріння (за даними ретроспективного аналізу), Сюдмак О. Р., Бондаренко О. М. (2018)
Жабченко І. А. - Особливості фактичного харчування вагітних - переміщених осіб, Корнієць Н. Г., Тертична-Телюк С. В. (2018)
Жук С. І. - Кесарів розтин при стрес-скомпрометованій вагітності, Щуревська О. Д. (2018)
Калиниченко Д. О. - Кількісна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку (2018)
Камінський А. В. - Клініко-анамнестичні особливості жінок з безпліддям та психосоматичними розладами (2018)
Коптюх В. І. - Стан репродуктивного здоров`я жінки після оперативного чи консервативного лікування позаматкової вагітності, Якимчук Ю. Б. (2018)
Лимар Л. Є. - Прегравідарна підготовка жінок з олігоменореєю на тлі хронічних гепатитів – запорука успішної реалізації репродуктивної функції, Вдовиченко Ю. П., Маланчук Л. М., Маланчин І. М., Лимар Н. А. (2018)
Павлова О. М. - Особливості перебігу пологів та післяпологового періоду у жінок з аденоміозом (2018)
Савченко С. Є. - Затримка росту плода у ВІЛ-інфікованих вагітних: особливості патогенезу, діагностики та профілактики (огляд літератури), Коломійченко Т. В., Онищик Л. М. (2018)
Савченко С. Є. - Особливості стану імунної системи у ВІЛ-інфікованих вагітних, Коломійченко Т. В., Гервазюк О. І. (2018)
Скибина К. П. - Сравнительная характеристика терапевтических эффектов криоэкстракта плаценты и мезенхимальных стволовых клеток жировой ткани в лечении преждевременной недостаточности яичников, вызванной химиотерапией, в эксперименте, Козуб Н. И., Прокопюк В. Ю. (2018)
Сюсюка В. Г. - Оцінювання психоемоційного стану у вагітних з затримкою росту плода, Жарких А. В., Колокот Н. Г., Комарова О. В., Пейчева О. В. (2018)
Ткаченко А. В. - Особливості перебігу вагітності та стану новонароджених при двійнях з різними формами плацентації, Тепла І. В. (2018)
Чайка К. В. - Особливості спадкового, соматичного та репродуктивного анамнезу у жінок з ранньою менопаузою, Загородня О. С., Шалько М. Н., Степаненко Т. О. (2018)
Чумак З. В. - Взаємозв’язок розвитку гіперпластичних процесів ендометрія з віком жінки, Зелінський О. О., Шаповал М. В. (2018)
Шурпяк С. О. - Оцінка коморбідності в менеджменті пацієнток з дисгормональною доброякісною поєднаною проліферативною патологією репродуктивних органів (2018)
Щербина Н. А. - Новые патогенетические аспекты несостоявшегося выкидыша, Липко О. П., Потапова Л. В. (2018)
Яремчук Т. П. - Патоморфологічні зміни плодових оболонок при сифілісі (2018)
Бродська О. О. - Своєрідність художнього вираження психологізму у творчості В. Винниченка та А. Шніцлера (2018)
Вайло К. М. - Застосування методів навчання з метою удосконалення діяльнісних можливостей учнів (історичний аспект) (2018)
Винар С. М. - Сентенція в комунікативній структурі драматичного твору (на прикладі драми Гете "Іфігенія в Тавриді") (2018)
Вишнівський Р. Й. - Іван Франко про школу як джерело виховання національної свідомості української молоді (2018)
Волошанська І. В. - Зміст та специфіка застосування методу проектів при вивченні іноземної мови (2018)
Гавриляк І. С. - Ідеї становлення освітніх інновацій в сучасній Україні (2018)
Гамерська І. І. - Контамінація як спосіб словотвору (2018)
Гоцинець І. Л. - Методика формування аудитивних вмінь студентів-філологів на практичних заняттях з німецької мови (2018)
Грабівська Г. І. - Методологічні засади історії української літератури в публікаціях Івана Франка про Т. Шевченка на шпальтах часопису "Kurjer Lwowski" (2018)
Грущак О. М. - Предметний фрейм концепту life в англомовній афористиці (2018)
Гутиряк О. І. - Семантичні характеристики та тематичні групи англійської термінології маркетингу (2018)
Дашко Л. Т. - Семантика негативно-оцінних звертань у п'єсах В. Шекспіра (2018)
Дубравська З. Р. - Зооніми як окремі лексичні одиниці та як компоненти сталих виразів (2018)
Дуркалевич В. В. - Літературна премія як культурна практика (2018)
Задільська Г. М. - Сучасні педагогічні технології тестування з метою контролю рівня сформованості англомовної комунікативної компетенції студентів мовних спеціальностей ВНЗ у читанні (2018)
Іванишин М. В. - Націологічні ідеї Семюела Гантінгтона як теоретичний імпульс для українського постколоніального літературознавства (2018)
Іванишин П. В. - Екзистенціал батьківщини в поезії Тараса Шевченка і вісниківців (2018)
Каракевич Р. О. - Семантична структура фразеологізмів групи "людські емоції" (2018)
Ковальчук О. П. - Проблема вживання коми в різних граматичних конструкціях французької мови (2018)
Кондратів І. І. - До питання про семантико-синтаксичні засоби організації наукового дискурсу (2018)
Левицька Л. Я. - Жанрові та стильові особливості романтичної казки Людвіга Тіка "Білявий Екберт" (1797) (2018)
Легка Л. І. - Акцентна характеристика дієслів третього структурного класу із суфіксом -а- (-я-) у поетичному мовленні Івана Франка (2018)
Лопушанський В. М. - Міфологізація міста у творах Бруно Шульца та Франца Кафки (2018)
Lukianchenko M. P. - La formation de l'espace conceptuel du roman "Tout compte fait" de Simone de Beauvoir (2018)
Лучечко Т. М. - Паремійна вербалізація чорного кольору в англійській та українській мовах (2018)
Лучкевич В. В. - Лінгводидактичні стратегії як ефективний засіб вивчення французької мови у вищих навчальних закладах: теоретико-методичний аспект (2018)
Маркова М. В. - Петрарківські виміри поезії Генрі Говарда (2018)
Матвіїшин О. М. - Символ хреста в німецькомовній iнтерпретації О. Роздольського (на матеріалі новели В. Стефаника "Камінний хрест") (2018)
Науменко У. В. - Інноваційні методи навчання англійської мови у вищій школі в умовах модернізації (2018)
Павлішак О. Р. - Професіоналізм та педагогічна комунікація у підготовці вчителя в Австрії (2018)
Палиця Г.С. - Концепт учасник процесу виховання в розрізі німецьких, українських і російських паремій (2018)
Патен І. М. - Дослідницькі підходи до вивчення категорії руху в мовознавстві (2018)
Петришин О. Л. - Новітні англомовні запозичення як засіб міжкультурної комунікації, Лужецька О. М. (2018)
Пітин В. М. - Особливості репрезентації сакральної лексики в українській та французькій лексикографії (2018)
Погоріла А. І. - Особливості перекладу неологізмів англійської мови, Тимчук О. Т. (2018)
Радченко О. А. - Еміль Штайґер як інтерпретатор світової літературної спадщини (2018)
Романчук О. В. - Використання вбудованого Google- перекладача у професійній іншомовній підготовці майбутніх фахівців з фізичного виховання і спорту, Гупало О. С. (2018)
Сеньків О. М. - Семантичні неологізми в англомовному дитячому фентезі, Петриця Л. І. (2018)
Сирко І. М. - Графічні засоби інтимізації щоденникового тексту (2018)
Сікора Л. Т. - Сакралізація національно-соціальних аспектів буття в романі Ольги Кобилянської "Апостол черні" (2018)
Cоболь Л. І. - Походження латинського алфавіту, Кравців М. М. (2018)
Сухраменда Е. В. - Активні методи навчання ліцеїстів іноземної мови (2018)
Теличко М. В. - Проблематика викладання іноземної мови у сфері спортивної комунікації, Абрамів О. В., Гайдук М. С. (2018)
Хало З. П. - Підготовкa педагогів до роботи в дитячих садках Німеччини у контексті завдань розумового розвитку дитини (2018)
Харкавців І. Р. - Формування світоглядної культури майбутніх вчителів іноземних мов (2018)
Lopushanskyi Ya. M. - The English interpretation of Rainer Maria Rilke's works, Cherevko I. R. (2018)
Чобанюк М. М. - Західна україністика та український аванґард (2018)
Шагала Л. Б. - Педагогічна концепція рідномовного навчання і виховання Ярослава Грицковяна (2018)
Шевців Г. М. - Особливості рецепції "Поезії і правди" Й.-В. Ґете у творчості Томаса Манна (2018)
Яворська О. М. - Функціонування опозиції Свій – Інший у формуванні національної ідентичності мешканців міжвоєнного Дрогобича у повістях А. Хцюка (2018)
Грищенко О. В. - Життя присвячене людям. Життєвий шлях академіка НАН України Грищенка Валентина Івановича, Грищенко М. Г., Паращук В. Ю. (2018)
Malanchuk L. - Polymorphism genes of detoxification system and immunedependent mechanisms in the development of genital endometriosis, Martyniuk V., Malanchyn I., Kuchma Z., Kryvytska G. (2018)
Айзятулова Е. М. - Розробка комплексного підходу щодо зниження ускладнень при проведенні запліднення Ін Вітро (2018)
Артьоменко В. В. - Сучасні аспекти етіології та патогенезу прееклампсії з позиції синдрому внутрішньочеревної гіпертензії, Манасова Г. С., Берлінська Л. І., Кузьмин Н. В. (2018)
Бенюк В. О. - Сучасний алгоритм діагностики гіперпластичних процесів ендометрія, Гончаренко В. М., Кравченко Ю. В., Ганущак А. В., Диндар О. А. (2018)
Бойчук А. В. - Клініко-патогенетичні аспекти розвитку гестаційних ускладнень при багатоплідній вагітності, Нікітіна І. М., Кондратюк В. К., Калашник Н. В., Болотна М. А. (2018)
Бойчук О. Г. - Значення антифосфоліпідних антитіл у жінок з безпліддям та психосоматичними розладами, Коломійченко Т. В., Камінський А. В. (2018)
Вереснюк Н. С. - Особливості спеціалізованої допомоги пацієнткам з аномаліями розвитку статевих органів в умовах "хірургії одного дня", Пирогова В. І., Малачинська М. Й. (2018)
Геряк С. М. - Раціональний контроль артеріального тиску під час пологів у жінок з артеріальною гіпертензією, Гуменна І. Є., Корда І. В., Добрянська В. Ю. (2018)
Гладчук І. З. - Метаболічна терапія у жінок з плацентарною дисфункцією, Панчук Е. А. (2018)
Диндар О. А. - Преконцепційна підготовка жінок із невиношуванням вагітності на тлі метаболічного синдрому, Никонюк Т. Р., Усевич І. А., Гичка Н. М., Бала О. О. (2018)
Каланжова О. М. - Клінічна характеристика жінок із пологами в тазовому передлежанні плода, Галич С. Р. (2018)
Королюк Н. П. - Особливості перебігу вагітності та пологів у одиноких жінок, Бенюк В. О., Курочка В. В., Манжула Л. В. (2018)
Красовська О. В. - Особливості деяких гемодинамічних показників за даними доплерометрії у вагітних з єдиною пупковою артерією плода, Лакатош В. П., Слободяник О. Я., Антонюк М. І., Лакатош П. В. (2018)
Кузьміна А. В. - Видовий склад мікрофлори піхви та порожнини матки у жінок постменопаузального періоду з серозометрою, Бенюк В. О., Гичка Н. М., Ковалюк Т. В. (2018)
Манасова Г. С. - Клинический случай многоплодной беременности, наступившей с помощью вспомогательных репродуктивных технологий у женщины с аномалиями развития мочеполовой системы, Зелинский А. А., Славянчук А. Л., Рязанцев И. И., Жовтенко О. В. (2018)
Мєліхова Т. В. - Значення гістероскопії в діагностиці аденоміозу (2018)
Міщенко В. П. - Патогенетичне обґрунтування персонофікованої преконцепційної підготовки, Руденко І. В. (2018)
Неймарк О. С. - Клініко-анамнестичні предиктори розвитку патології шийки матки, Ковалюк Т. В., Бенюк С. В. (2018)
Нестерцова Н. С. - Особенности перинатального развития как основа программирования заболеваний взрослых (2018)
Олешко В. Ф. - Патогенетичне обґрунтування терапії у вагітних з функціональною недостатністю обтураційної функції шийки матки, Жабченко І. А., Майданник І. В., Вигівська Л. М. (2018)
Посохова С. П. - Перинатальні фактори ризику гіпоксично-ішемічної енцефалопатії недоношених новонароджених, Кучеренко О. Ю., Щурко Д. М. (2018)
Потапова Л. В. - Роль регуляторных молекул и клеток в патогенезе наружного генитального эндометриоза, Чехунова А. А. (2018)
Рожковська Н. М. - Дослідження перебігу вагітності та пологів у жінок, які перенесли реконструктивні операції на матці, Железов Д. Н., Коссей Т. В. (2018)
Савченко С. Є. - Особливості стану судинно-тромбоцитарної ланки системи гемостазу у ВІЛ-інфікованих вагітних та роділь, Коломійченко Т. В., Гервазюк О. І. (2018)
Сенчук А. Я. - Органозбережна терапія патології матки у хворих з екстрагенітальною патологією, Закордонець Р. М., Чермак І. І. (2018)
Слободян Ю. В. - Клініко-морфологічні особливості проведення повторного кесарева розтину, Голяновський О. В. (2018)
Стецюк К. В. - Клініко-морфологічні передумови та профілактика ускладнень у разі передлежання плаценти, Голяновський О. В., Дядик О. О., Козлова К. С., Слободян Ю. В. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Особливості стану імунної системи у жінок із лейоміомою матки після емболізації маткових артерій, Косей Н. В., Васильченко Л. А. (2018)
Татарчук Т. Ф. - Прогнозування виникнення гіперпроліферативних захворювань ендометрія у жінок в постменопаузі, Косей Н. В., Занько О. В., Ретунська І. М. (2018)
Ткаченко А. В. - До питання невиношування вагітності при багатоплідді (2018)
Тучкина И. А. - Диагностика и лечение подростков и молодых женщин с аномальными маточными кровотечениями и ретенционными кистами яичников на фоне экстрагенитальной патологии, Гнатенко О. В., Тучкина М. Ю. (2018)
Фейта Ю. Р. - Можливості експрес-діагностики стану мікробіоценозу піхви у вагітних з чинниками ризику післяпологових ускладнень, Пирогова В. І. (2018)
Хасхачих Д. А. - Вплив рівня експресії рецепторів статевих гормонів на ефективність гормонального лікування гіперплазії ендометрія без атипії, Потапов В. О. (2018)
Чайка Г. В. - Динаміка артеріального тиску у жінок в перименопаузальному періоді, Дністрянський В. С., Дністрянська А. П., Тарасюк О. К., Байда Л. С., Буртяк Н. Г. (2018)
Шелестова Л. П. - Вплив дифузного нетоксичного зоба на ймовірність збільшення шансів виникнення ускладнень під час вагітності та пологів, Радченко Н. М. (2018)
Щербина И. Н. - Состояние гемостаза и липидного обмена при заместительной гормонотерапии у женщин в менопаузальном периоде, Липко О. П., Тарусина Е. В. (2018)
Ярмак В. С. - Попередні результати оцінки мікробіоценозу слизових оболонок піхви, цервікального каналу і порожнини матки у жінок репродуктивного віку з поліпозом ендометрію, Бенюк В. О., Щерба О. А., Ластовецька Л. Д., Шако В. А. (2018)
Clayton P. E. - Консенсусний висновок: Лікування дітей, що народилися з низькою масою тіла, від гестаційного до дорослого віку: консенсусний висновок Міжнародного товариства дитячої ендокринології та дослідницького товариства гормонів росту, Cianfarani S., Czernichow P., Johannsson G., Rapaport R., Rogol A. (2018)
Недашківська Н. І. - Системний підхід до підтримання прийняття рішень на основі ієрархічних та мережевих моделей (2018)
Кисленко Ю. І. - Структурно-функціональний рівень організації лінгвістичного процесора, Хіміч А. В. (2018)
Махорт А. П. - Алгоритм визначення станів рівноваги за умови залежності структури споживання від обсягів випуску (2018)
Лавренюк М. С. - Огляд методів машинного навчання для класифікації великих обсягів супутникових даних, Новіков О. М. (2018)
Chapaliuk B. V. - Medical image segmentation methods overview, Zaychenko Yu. P. (2018)
Кангун Г. І. - Моделювання військових конфліктів з використанням байєсових мереж, Бідюк П. І., Жиров О. Л. (2018)
Смирнов С. А. - Моделювання внутрішньої валюти в рефлексивних іграх з багатокритеріальними функціями виграшу, Терещенко І. М. (2018)
Місько В. М. - Прискорення методу квадратичного решета на основі використання умовно B-гладких чисел (2018)
Matsuki Y. - Empirical analysis of moon’s gravitational wave and earth’s global warming, Bidyuk P. I. (2018)
Назарага І. М. - Прогнозування макроекономічних показників на основі матричної множинної регресії: приклади (2018)
Потапенко А. Ю. - Краевая задача, ассоциированная с диффеоморфизмом между римановыми многообразиями (2018)
Denysyk G. - Forecasting the development of valley and river landscape and technical systems of the Right-Bank Ukraine, Lavryk O. (2019)
Braslavska O. V. - The current state of development of tourist-recreational potential of Cherkassy region, Kravtsova I. V. (2019)
Didura R. - Geochemical analysis of snow cover within the road landscape engineering system Kiev – Odessa (2019)
Ободовський О. - Результати перевірки на однорідність даних метеорологічних спостережень в розрізі районів річкових басейнів та суббасейнів України, Гребінь В., Сніжко С., Купріков І., Шевченко О. (2019)
Міщенко О. - Сакральний ландшафт: класифікація та інтерпретація (2019)
Кілінська К. - Екологічні проблеми галузі садівництва у Чернівецькій області, Сухий П., Андрусяк Н., Березка І. (2019)
Мольчак Я. О. - Порівняльна оцінка еколого-економічного стану областей Західного регіону України, Бондарчук С. П., Бондарчук Л. Ф. (2019)
Караван Ю. - Гідроморфологічні показники в оцінці екологічного статусу річок передгір’я, Ющенко Ю. (2019)
Diachuk A. - Features of concentration of lands of physical and geographical regions of Chernivtsi oblast (2019)
Khvesik Y. - Socio-geographic mechanism of city development: proposals, reasons and institutional support, Rastvorova M. (2019)
Бурка В. - Територіальні форми зосередження будівельних корисних копалин – важливий чинник формування будівельно-індустріальних комплексів (2019)
Бучко Ж.. - Інфраструктурні чинники транскордонного туризму в Чернівецькій області (2019)
Добинда І. - Пам’ятки історії як основа розвитку історико-культурного туризму Волинської області (2019)
Аніпко Н. - Народні художні ремесла та промисли Гуцульщини, їх значення для розвитку туризму (на прикладі Косівського району Івано-Франківської області), Смик О., Вінтоняк В. (2019)
Бєлоусова Н. - Розвиток туристичного продукту м. Києва: інновації і перспективи, Безносюк О. (2019)
Заячук О. - Сучасні тенденції використання інформаційних ресурсів та впровадження ІТ у туристичній галузі України, Проскурова Н. (2019)
Аніпко Н. - Територіальний брендинг як дієвий інструмент підвищення туристичної привабливості території (на прикладі Тернопільської області), Смик О., Капуш Х. (2019)
Білокриницький С. - Видатні постаті геодезії і картографії (В.В. Вітковський) (2019)
Ємчук Т. - Конкурентоспроможність закладів ресторанного типу м.Чернівці (2019)
Zuev D. O. - Development of the performance prediction algorithms for cloud services, Kropachev A. V., Usov A. Ye., Gorshunov R. A. (2018)
Мозговой Д. К. - Автоматизированное обнаружение изменений городской застройки по мультиспектральным спутниковым снимкам субметрового разрешения (2018)
Тимощук О. Л. - Оцінювання ймовірності банкрутства підприємств за допомогою дискримінантного аналізу та нейронних мереж, Дорундяк К. М. (2018)
Zabielin S. - Big Data analysis via model reduction methods (2018)
Поліщук О. Д. - Мережеві структури та системи: I. Потокові характеристики складних мереж, Яджак М. С. (2018)
Моженкова Е. В. - Выявление причин трудоемкости сопровождения корпоративных информационных систем, Парамонов А. И. (2018)
Цегелик Г. Г. - Математичне моделювання оптимального оброблення даних у розподілених інформаційних системах, Краснюк Р. П. (2018)
Ткачук В. М. - Адаптивний квантовий генетичний алгоритм для 0–1 задачі пакування рюкзака (2018)
Кирилюк В. С. - Математичне моделювання контактної взаємодії двох електропружних півпросторів під час стискання за наявності жорсткого дископодібного включення між ними, Левчук О. І., Гавриленко О. В. (2018)
Козуля Т. В. - Формування ентропiйно-iнформацiйної оцінки вiдповiдностi стану складних об’єктів і знання-орієнтованих баз даних у межах моніторингових систем, Моїсєєв В. Ф., Козуля М. М., Савченко А. В. (2018)
Зак Ю. А. - Задачи нечеткого линейного программирования с двухсторонними ограничениями и параметрами целевых функций и ограничений в виде нечетких множеств (2018)
Кузнєцова Н. В. - Системний підхід до менеджменту фінансових ризиків, Бідюк П. І. (2018)
Аксак Н. Г. - Дистанционный мониторинг пациента на основе концепции агент–группа–роль, Кораблев Н. М. (2018)
Matsuki Y. - Analysis of Moon’s gravitational-wave and Earth’s global temperature: influence of time-trend and cyclic change of distance from Moon, Bidyuk P. I. (2018)
Мамедов Дж. Ф. - Автоматизация этапов проектирования компоновочной схемы производственной линии для технологического парка, Абдуллаев Г. С., Генжелиева Г. Г., Насирова Е. А. (2018)
Поліщук О. Д. - Мережеві структури та системи: II. Серцевини мереж та мультиплексів, Яджак М. С. (2018)
Ткачук В. М. - Квантовий генетичний алгоритм вищих порядків для 0–1 задачі пакування рюкзака, Ткачук О. М. (2018)
Кирилюк В. С. - Математичне моделювання електронапруженого стану ортотропного п’єзоелектричниго тіла з довільно орієнтованою круговою тріщиною за одновісного розтягу, Левчук О. І. (2018)
Yasynskyy V. K. - On existence and stabization of the strong solution of the autonomous stochastic partial differential Ito–Skorokhod equation with random parameters, Yurchenko I. V. (2018)
Потапенко А. Ю. - Пример исследования корректности краевых задач на основе метода диффеоморфизмов (2018)
Пономаренко Р. Н. - Организация нечеткого логического вывода на основе многоуровневого параллелизма (2018)
Циганок В. В. - Метод визначення та підвищення узгодженості експертних оцінок за підтримання прийняття групових рішень, Роїк П. Д. (2018)
Иванов С. Н. - Вычисление размерности по Ляпунову и применение для прогнозирования геомагнитных индексов, Яценко В. А. (2018)
Борозенец Д. А. - Адаптивная лазерная терапия (2018)
Дарійчук С. В. - Аспекти здорового способу життя на сторінках газети "Борба" (Буковина, 1914-1918 роки) (2018)
Кожокар М. В. - Виховна діяльність у сучасному закладі вищої освіти: проблеми і перспективи розвитку (2018)
Кожокар М. В. - Студентський громадський рух на Буковині (1875-1939 роки): передумови становлення, Хавруняк І. В., Городинський С. І. (2018)
Кошура А. В. - Фізичне виховання в системі вищої освіти Польщі (2018)
Слусаряк А. П. - Роль індивідуально-психологічної підготовки спортсмена у провідних видах діяльності, Нечитайло Т. А. (2018)
Şleac A. A. - Physio prophylaxis of obesity at children and adolescents, Saviţchi S. C., Pogorletchi A. N. (2018)
Байдюк М. Ю. - Сутність і специфіка рекреаційно-оздоровчої діяльності з людьми похилого віку (2018)
Балацька Л. В. - Вплив аеробіки на рівень мотивації старшокласниць до занять з фізичної культури, Єремія Я. І. (2018)
Васкан І. Г. - Стан та перспективи вдосконалення спеціально організованої рухової активності учнів у загальноосвітніх навчальних закладах (2018)
Гакман А. В. - Роль рухової активності та процесів старіння для осіб похилого віку (2018)
Гакман А. В. - Теоретико-методичні основи рекреаційно-оздоровчої діяльності з дітьми дошкільного віку, Винниченко О. Д. (2018)
Галан Я. П. - Перевірка ефективності програми зі спортивного орієнтування на показники фізичної підготовленості та когнітивних функцій хлопців 5-6 класів (2018)
Головачук В. В. - Соціально-педагогічні особливості забезпечення особистісних досягнень підлітків у процесі фізичного виховання, Головачук Ю. М. (2018)
Касіч Н. П. - Педагогічні умови виховання цілеспрямованості старших підлітків у фізкультурно- оздоровчій діяльності (2018)
Ківерник О. В. - Здібності як складова особистісних досягнень підлітків, Прекурат О. О. (2018)
Gogan D. - The impact of laterality disorders on the growth and development of the child, Abalaşei B. (2018)
Курнишев Ю. А. - Методичне забезпечення професійного саморозвитку майбутніх учителів фізичної культури, Палагнюк Т. В., Гуліна Л. В. (2018)
Мандюк А. Б. - Особливості рухової активності учнів загальноосвітніх шкіл віком 15-17 років з різних медичних груп (2018)
Молдован А. Д. - Особливості і проблеми підприємницької діяльності у сфері фізичної культури і спорту (2018)
Осадець М. М. - Сучасні проблеми фізичного виховання школярів, Слобожанінов А. А., Волощук А. О. (2018)
Первухіна С. М. - Вікові особливості вияву фізичного стану дошкільнят, Медвідь М. М. (2018)
Тулайдан В. Г. - Актуальні проблеми фізичного виховання студенток ДВНЗ УжНУ, Бабич К. В. (2018)
Мороз О. О. - Ефективність занять по системі фітнес-йога, Джіоєва Т. Т. (2018)
Lucaci P. - The efficiency of kinetotherapy in combating obesity of young adult, Iacob M. R. (2018)
Киселиця О. М. - Прогнозування та запобігання синдрому професійного вигорання і хронічної втоми учителів фізичної культури, Богданюк А. М., Гуліна Л. В., Свекла Р. М. (2018)
Курилюк Ю. І. - Соціально-педагогічне забезпечення здоров’язберігаючої діяльності учнів загальноосвітньої школи (2018)
Медвідь А. М. - Теоретико-методичне обґрунтування рекреації в житті літніх людей, Тівелік М. В. (2018)
Мосейчук Ю. Ю. - Психолого-педагогічні засади формування культури здоров'я майбутніх учителів фізичної культури, Сас М. М., Шандор А. А. (2018)
Мужичок В. О. - Використання рухливих ігор у формуванні здоров'язбережувальної компетенції молодших школярів загальноосвітньої школі, Мосейчук А. В. (2018)
Палічук Ю. І. - Підготовка майбутніх педагогів до розвитку культури здоров'я учнів, Вілігорський О. М., Горячий В. Г. (2018)
Швец Н. В. - Функциональные тренировки для поддержания здоровья офисных работников (2018)
Головачук М. Г. - Основні аспекти удосконалення техніко- тактичної підготовки юних футболістів (2018)
Горюк П. І. - Особливості збалансованого та спортивного харчування у панкратіоні (2018)
Григоришина Т. Б. - Обґрунтування експериментальної методики розвитку координаційних здібностей юних волейболістів, Качур О. І. (2018)
Євстратов П. І. - Особливості показників тонусу основних груп м'язів, що беруть участь в реалізації пострілу стрільців із лука різної кваліфікації в умовах тренувальних навантажень, Євстратов Є. П. (2018)
Наконечний І. Ю. - Подолання внутрішньо-особистісного конфлікту у спортсменів високої кваліфікації у єдиноборствах (2018)
Слобожанінов П. А. - Техніко-тактичний аналіз змагальної діяльності в спортивному орієнтуванні (2018)
Циба Ю. Г. - Особливості психологічної підготовки в пауерліфтингу (2018)
Гусак В. В. - Порівняльна оцінка нетрадиційних методів реабілітації після травм нижніх кінцівок, Кожухар М. В. (2018)
Доцюк Л. Г. - Особливості міжособистісної взаємодії студентів першого курсу спеціальності "Фізична реабілітація", Кушнір І. Г. (2018)
Толок В. С. - Виникнення, розвиток та методи запобігання гіпокінезії внаслідок науково-технічного прогресу, Полин К. В., Доцюк Л. Г. (2018)
Чебан Л. Г. - Особливості реабілітації осіб, які потрапили в кризові життєві ситуації, Ротар Я. Ф. (2018)
Бражанюк А. О. - Фізична реабілітація спортсменів з пошкодженнями передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглобу після артроскопічної операці (2018)
Темерівська Т. Г. - Особливості фізичної реабілітації дітей з розладами аутистичного спектру, Ворнічеса Т. В. (2018)
Зендик О. В. - Фізична реабілітація при гонартрозі колінного суглоба, Гнесь Н. О., Бачік В. М. (2018)
Лістау К. О. - Використання елементів оздоровчої гімнастики хатха-йога для корекції порушень постави у дітей молодшого шкільного віку, Доцюк Л. Г. (2018)
Ротар Я. Ф. - Ефективність реабілітаційних заходів при травмах хребта (2018)
Рускан Т. В. - Застосування засобів фізичної реабілітації в процесі відновлення порушень зору, Стратійчук Н. А., Козік Н. М. (2018)
Юстин О. Й. - Відновлення посттравматичних станів ушкоджених кінцівок засобами гідрокінезотерапії та бальнеотерапії, Козік Н. М., Стратійчук Н. А. (2018)
Бойчук Р. Р. - Оцінка показників контролю бронхіальної астми фізичної напруги у дітей шкільного віку, Білоус В. В., Безруков Л. О. (2018)
Романив Л. В. - Особенности распространения и причины риск-ориентированого поведения в молодежной среде (на примере употребления психоактивных веществ), Пишак О. В., Бойчук Р. Р. (2018)
Свінціцька С. М. - Здоровий спосіб життя як феномен здоров’я людини (2018)
Згуровський М. З. - Якісні властивості та скінченновимірність з точністю до малого параметра слабких розв’язків кліматологічної моделі Будико–Селлерса, Касьянов П. О., Горбань Н. В., Палійчук Л. С. (2018)
Зак Ю. А. - Построение двухстадийных расписаний обработки изделий на одной машине (2018)
Zaychenko Yu. - Medical images of breast tumors diagnostics with application of hybrid CNN–FNN network, Hamidov G., Varga I. (2018)
Kopp A. M. - Estimation and analysis of business process models similarity in enterprise continuum repository, Orlovskyi D. L. (2018)
Prodan А. - A parallel search algorithm for formal grammar data types (2018)
Berezovsky S. A. - 3D frame models switching elements by Berezovsky for soft-ware-configurable switching structures (2018)
Поліщук О. Д. - Мережеві структури та системи: III. Ієрархії та мережі, Яджак М. С. (2018)
Панкратова Н. Д. - Связь параметров множества возможных состояний наблюдаемой системы с параметрами уравнения измерений и размерностью пространства состояний системы, Шолохов А. В. (2018)
Романенко В. Д. - Подавление ограниченных внутренних и внешних возмущений при управлении процессами в когнитивных картах сложных систем, Милявский Ю. Л. (2018)
Бідюк П. І. - Прогнозування сонячної активності альтернативними методами, Караюз І. В., Варава В. С., Жиров О. Л. (2018)
Osaulenko V. M. - Simple model for sequence prediction based on dendritic spatio-temporal integration (2018)
Костюченко О. Ю. - Проблемні питання реалізації функції захисту в кримінальному провадженні, Балишев М. В., Сілко М. В. (2018)
Крамаренко Ю. М. - Дослідження та оцінка доказів у провадженні з перегляду судових рішень в апеляційному порядку (2018)
Кучинська О. П. - Правові засади електронного правосуддя, Мальцева В. С. (2018)
Плахотнік О. В. - Правове регулювання затримання уповноваженою службовою особою у кримінальному процесі України, Михайлюк О. В. (2018)
Сиза Н. П. - Презумпція невинуватості як складова права на справедливий суд у практиці Європейського суду з прав людини, Матохнюк О. Д. (2018)
Цуцкарідзе М. С. - Теорія структурного функціоналізму як методологічна основа дослідження кримінальної процесуальної діяльності слідчого (2018)
Вакулик О. О. - Проблеми розробки методики розслідування кримінальних проступків (2018)
Кравченко С. І. - Кваліфікація злочинів, що посягають на процесуальні права та інтереси підозрюваного, обвинуваченого за наявності конкуренції кримінально-правових норм (2018)
Яновська О. Г. - До питання визначення "проникнення" як кваліфікуючої ознаки злочинів проти власності, Біцай А. В., Саєнко Г. Ю. (2018)
Василина Н. В. - Перспективи запровадження правового регулювання медіації як альтернативної форми вирішення цивільно-правових спорів в Україні, Семенюк В. В. (2018)
Костенко С. К. - Організаційно-правова характеристика інститутів прокурорського самоврядування в Республіці Болгарія (2018)
Саленко О. В. - Принцип спеціалізації у національній системі судоустрою (2018)
Хотинська-Нор О. З. - Правовий статус адвоката у цивільному судочинстві у світлі оновлених положень процесуального законодавства України (2018)
Шевченко А. В. - Суддівський розсуд і суддівське свавілля: межі дозволеного та відповідальність за їх порушення (2018)
Вільгушинський В. М. - Гласність і відкритість кримінального судочинства України: історія та сучасність (2018)
Денисенко Г. В. - Аналітичний огляд судових рішень щодо реалізації права на збереження мовчання та свободи від самовикриття (2018)
Котова О. С. - Проблеми визначення поняття "арешт майна" у кримінальному процесі (2018)
Максименко Н. В. - Підозра у практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Пономарьова О. О. - Деякі аспекти процедури відбору кандидатів на посаду судді Верховного Суду (2018)
Погорецький М. А. - Науково-правовий висновок щодо тлумачення положень ч. 4 ст. 49 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" від 2 червня 2016 року № 1402-VIII та ч. 1 ст. 481 Кримінального процесуального кодексу України, Гринюк В. О. (2018)
Погорецький М. А. - Перше дослідження інституту юридичної відповідальності в церковному праві, Гринюк В. О. (2018)
Яновська О. Г. - Актуальне видання з питань розвитку вітчизняної адвокатури (2018)
Згуровський М. З. - Моделювання ліній розлому цивілізацій на початку XXI століття в контексті їх фундаментальних відмінностей, Перестюк М. М. (2019)
Данилов В. Я. - Система підтримання прийняття рішень для прогнозування фінансових процесів на основі принципів системного аналізу, Гуськова В. Г., Бідюк П. І., Жиров О. Л. (2019)
Brajon J. - Game of life with non-regular space with boundaries: glider case, Makarenko A. (2019)
Мельник І. В. - Система конструктивних геометричних параметрів моделі електронних гармат високовольтного тліючого розряду, які формують профільні електронні пучки, Починок А. В. (2019)
Луцьо В. В. - Математичнна модель двомашинного асинхронного двигуна з рухомим індуктором, Сільвестров А. М. (2019)
Панкратова Н. Д. - Построение модели динамики производственно-рыночных процессов в двухсекторной макроэкономике, Хорошун Л. П., Яхин С. Л. (2019)
Zaychenko Y. - Fuzzy GMDH and its application to forecasting financial processes, Zaychenko H. (2019)
Запорожко І. А. - Оцінювання адаптивних резервів людини за даними пульсометрії, Борозенець Д. А., Зубчук В. І. (2019)
Pysmennyi I. - Edge computing in multi-scope service-oriented mobile healthcare systems, Kyslyi R., Petrenko A. (2019)
Бохонов Ю. Є. - Знаходження періодичного розв’язку рівняння Матьє із запізненням (2019)
Яковлева А. П. - Проблема пригнічення корупції з використанням оптимального керування, Круть В. М. (2019)
Калетнік Г. М. - Перспективність та ефективність виробництва біодизельного палива в Україні з олійних культур, Климчук О. В., Мазур В. А. (2019)
Амонс С. Е. - Фермерські господарства та їх роль у розвитку аграрного сектору економіки (2019)
Андрусяк Н. О. - Напрями зміцнення еколого-економічної конкурентоспроможності регіонів на основі аналізу синхронності динаміки системоутворюючих показників (2019)
Гераймович В. Л. - Сучасний стан розвитку галузі та експорту продукції тваринництва України, Гуменюк І. Л., Кубай О. Г. (2019)
Прямухіна Н. В. - Управління розвитком еколого-економічних систем аграрного природокористування в умовах глобалізації (2019)
Прутська О. О. - Фінансування органічного агровиробництва в контексті імпакт-інвестування (2019)
Храпкіна В. В. - Роль маркетингових досліджень у забезпеченні ефективної роботи підприємств, Кузнєцова К. В. (2019)
Левчук О. В. - Математичне моделювання на базі mathcad як засіб формування професійної компетентності майбутніх економістів (2019)
Volontyr L. - Econometric modeling in formation of optimal price for implementation of agricultural products, Zelinska O., Potapova N. (2019)
Новицька Л. І. - Математичне моделювання в системі економічної освіти (2019)
Рогатинський Р. М. - Застосування сучасних аспектів мотивації праці персоналу на підприємстві з використанням інструментів економіко-математичного моделювання, Гарматій Н. М., Козак Т. Р. (2019)
Левицька І. В. - Revenue management в готельному бізнесі (2019)
Шерстюк О. Л. - Аудит у реалізації інтересів користувачів фінансової інформації (2019)
Ruda O. - Banking activity on the Ukrainian stock market (2019)
Гордополова Н. В. - Генезис соціального аудиту, Сисоєва І. М., Головай Н. М. (2019)
Плахтій Т. Ф. - Екологічний податок: порядок оподаткування та відображення в системі бухгалтерського обліку, Драчук В. Ю. (2019)
Шевчук О. Д. - Стан та перспективи розвитку державного фінансового аудиту як ефективного інструменту боротьби з фінансовими порушеннями, Здирко Н. Г. (2019)
Проданчук М. А. - Розвиток бухгалтерського обліку у системі прийняття управлінських рішень: історичний аспект (2019)
Китайчук Т. Г. - Склад та оцінка біологічних активів згідно з національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку в державному секторі 136 "Біологічні активи" (2019)
Зубар І. В. - Проблема лендлордизації в площині сталого розвитку АПК України (2019)
Мельник І. В. - Алгоритм розрахунку фокальних параметрів профільних електронних пучків, які формуються газорозрядними гарматами, Починок А. В. (2019)
Matsuki Y. - Empirical investigation on influence of moon’s gravitational-field to earth’s global temperature, Bidyuk P. I. (2019)
Naderan M. - Methods for improving accuracy of the dementia diagnosis using feature dimension reduction, Zaychenko Y. (2019)
Гуськова В. Г. - Оцінювання кредитоспроможності позичальників кредитів методами інтелектуального аналізу даних, Бідюк П. І. (2019)
Литвинов В. А. - Оцінювання контролювальних і коригувальних властивостей референтного словника системи перевірки і виправлення орфографії, Майстренко С. Я., Хурцилава К. В., Костенко С. В. (2019)
Махорт А. П. - Алгоритми визначення станів рівноваги економічної системи за наявності монополістів та з різними типами поведінки споживачів (2019)
Марценюк В. П. - Експоненціальна оцінка для рекурентної нейронної мережі з дискретним запізненням, Сверстюк А. С. (2019)
Капустян О. А. - Наближене мінімаксне оцінювання функціоналів від розв’язку параболічної задачі зі швидкоколивними коефіцієнтами під час нелінійних спостережень, Наконечний О. Г. (2019)
Поліщук О. Д. - Мережеві структури та системи: ІV. Паралельне опрацювання результатів неперервного моніторингу, Яджак М. С. (2019)
Kislenko Y. I. - On the way to solving the problem of "Semantic Web–Data Base” (2019)
Отрощенко В. В. - Perpetuum mobile української археології (до 70-річчя від дня народження Ю. В. Болтрика) (2019)
Біляєва С. О. - Крізь призму нового бачення: Ю. В. Болтрик у міжнародних сходознавчих проектах (2019)
Іванова С. В. - Буджацька культура Північно-Західного Причорномор'я (2019)
Кузнецова Т. М. - Имена и курганы архаического периода (2019)
Makhortykh S. V. - Concerning the problem of identifying the Scythian centers of power in Eastern Europe in the VII—VI centuries BC (2019)
Фіалко О. Є. - Поховання амазонок Лісостепового Придніпров'я (2019)
Бабенко Л. І. - Атрибуція речей із забутого комплексу з розкопок біля с. Васильків, Ліфантій О. В. (2019)
Дзиговський О. М. - Дві групи пам'яток пізньоримського часу у верхів’ях долини р. Тилігул, Сапожников І. В. (2019)
Васильєв П. М. - Мікролітичний комплекс пізнього гравету Північної України: на прикладі стоянок Пушкарі та Клюси (2019)
Гуцал А. Ф. - Дослідження чорноліських курганів в регіоні Дністровської ГАЕС (2019)
Скорый С. А. - Скифское погребение кургана Орликова Могила на юге Кировоградщины, Орлик А. П., Зимовец Р. В., Каравайко Д. В. (2019)
Купрій С. О. - Курган 6 могильника Водославка. Поховання скіфської знаті, Ліфантій О. В., Шелехань О. В. (2019)
Куштан Д. П. - Студенець-Бучацька — нове поселення скіфського часу в Канівському Подніпров`ї, Кузьмич Д. В. (2019)
Ромашко А. В. - Скифский курган у с. Калиновка в Надпорожье, Крылова Л. П. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського