Ведмедєва К. В. - Вплив генів, що обумовлюють форму листка та висоту рослин, на господарські ознаки гібридів соняшника (Hellianthus annuus L.), Махова Т. В. (2019)
Ланкастер Ю. М. - Дослідження генетичного поліморфізму зразків кабачка (Cucurbita pepo L.) методом ISSR аналізу, Кондратенко С. І., Лиманська С. В., Тереняк Ю. М., Чернишенко Г. Є., Попов В. М. (2019)
Mosyakin S. L. - Comments on proper type designation for names of taxa validated by Turczaninow in his Animadversiones, with case studies, McNeill J., Boiko G. V. (2019)
Zander R. H. - Infraspecific molecular trees are associated with serial macroevolution in Pottiaceae (Bryophyta) (2019)
Krasylenko Yu. A. - Loranthus europaeus (Loranthaceae) in Ukraine: an overview of distribution patterns and hosts, Gleb R. Yu., Volutsa O. D. (2019)
Безусько Л. Г. - Участь Ceratocarpus arenarius (Chenopodiaceae) у пізньольодовикових та голоценових палінофлорах рівнинної частини України, Цимбалюк З. М., Мосякін С. Л., Ниценко Л. М. (2019)
Heluta V. P. - Distribution and preliminary assessment of a rare fungus Hemileccinum depilatum (Boletales, Basidiomycota) in Ukraine, Assyov B., Hayova V. P. (2019)
Устименко П. М. - Сучасні тенденції динаміки раритетних фітоценозів України та зміна парадигми абсолютної заповідності, Попович С. Ю., Дубина Д. В. (2019)
Tykhonenko Yu. Ya. - First records of Puccinia bornmuelleri (Pucciniales) in Ukraine, Hayova V. P. (2019)
Бойко С. М. - Ступінь генетичної диференціації локальних популяцій Schizophyllum commune (Agaricales, Basidiomycota) південної частини Києва (2019)
Зубровська О. М. - Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів та функціональний стан деревних насаджень при забрудненні довкілля важкими металами, Гришко В. М. (2019)
Шевера М. В. - Пам'яті чеського ботаніка доктора Владіміра Єгліка (1940–2019), Протопопова В. В., Заліберова М., Маєкова Я., Тохтарь В. К., Ростанський А. (2019)
Title (2019)
Слынько Е. И. - Клинические классификации травматических повреждений шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне. Часть 2. Классификация субаксиальных повреждений и шкала степени тяжести (SLIC), Нехлопочин А. С., Вербов В. В. (2019)
Чеботарьова Л. Л. - Предиктори когнітивних порушень у постраждалих з черепно-мозковою травмою легкого ступеня внаслідок мінно-вибухового ураження, Солонович О. С., Каджая М. В., Третьякова А. І., Солонович А. С., Проноза-Стеблюк К. В., Стеблюк В. В. (2019)
Биндю А. В. - Інтраопераційний розрив аневризм – основне ускладнення в мікрохірургії церебральних аневризм, Орлов М. Ю., Єлєйник М. В., Литвак С. О. (2019)
Слинько Є. І. - Використання трактографії спинного мозку як предиктора регресу неврологічних розладів у пацієнтів з тяжкою хребетно-спинномозковою травмою шийного відділу, Нехлопочин О. С., Робак К. О. (2019)
Григорук С. П. - Результати симультантних операцій з реваскуляризації каротидного та коронарного басейнів у хворих з мультифокальним атеросклерозом, Дудукіна С. О. (2019)
Pyatikop V. O. - Cerebrospinal fluid composition after duraplasty with different substitutes in early and late postoperative periods (an experimental study), Kravtsova A. V., Sergiyenko Y. G., Abramova L. P. (2019)
Зорін М. О. - Хірургічна тактика при багаторівневих зміщеннях поперекових міжхребцевих дисків, Овчаренко Д. В., Шульга О. М., Зорін М. М. (2019)
Пантелейчук А. Б. - Теоретичне обґрунтування ефективності застосування біополімерів при експериментальній черепно-мозковій травмі (огляд літератури та власні результати), Каджая М. В., Шмельова А. А., Малишева Т. А., Гнатюк О. П., Довбешко Г. І. (2019)
Кваша М. С. - Новий спосіб пластичного заміщення дефектів шкіри при хірургічному лікуванні злоякісних позамозкових пухлин, розташованих поблизу середньої лінії голови, Морозов Т. А. (2019)
Євгенію Георгійовичу Педаченку – 70 (2019)
Світлої пам’яті професора Леонарда Петровича Чепкого (2019)
Титул, зміст (2019)
Батушкін В. В. - Вступне слово (2019)
Батушкін В. В. - Метаболічні можливості модифікації віддаленого прогнозу хворих з гострим інфарктом міокарда без своєчасної реперфузійної терапії в старечому віці, Гема А. І., Ашдарі М. Х. (2019)
Кондратюк В. Е. - Особенности анализа вариабельности ритма сердца у пациентов с церебральным атеросклерозом 1–3-й степени, Кузнецова С. М., Егорова М. С. (2019)
Гільова Я. В. - Роль sST2 у прогнозуванні серцево-cудинних захворювань, Копиця М. П., Родіонова Ю. В. (2019)
Чернышов В. А. - Неалкогольная жировая болезнь печени и фибрилляция предсердий: возможные механизмы реализации взаимосвязи, Овчаренко Л. И., Ермакович И. И. (2019)
Рустамян С. Т. - Особливості впливу психосоціальних факторів на якість життя та ступінь кардіоваскулярного ризику в пацієнтів із захворюваннями нирок, які перебувають на програмному та перитонеальному діалізі, Катеренчук І. П., Свінціцький А. С. (2019)
Юрочко Б. М. - Клинический случай протекания саркомы сердца. Возможности дифференциальной диагностики в условиях реальной практики, Бурлакова Л. И., Романов С. Н. (2019)
Авторам (2019)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2016)
Батушкин В. В. - Особенности гипотензивной терапии блокатором рецепторов ангиотензина ІІ ирбесартаном у пациентов высокого кардиоваскулярного риска. Преимущества препарата, Лавринчук И. А. (2016)
Фуркало С. Н. - Применение саморастворяющихся стентов у больных ишемической болезнью сердца с острым коронарным синдромом: результаты внутрисосудистой визуализации, Хасянова И. В., Гиндич П. А. (2016)
Лозинский С. Э. - Значение самооценки артериального давления больными для стратификации риска и прогнозирования массы миокарда левого желудочка у больных гипертонической болезнью в сравнении со стандартными методами измерения (2016)
Бабляк О. Д. - Вплив анатомічних і генетичних факторів на результати радикальної корекції конотрункальних вад із великими аортолегеневими колатеральними артеріями (2016)
Катеренчук О. І. - Можливості корекції вегетативних і психосоматичних порушень у пацієнтів із серцевою недостатністю (2016)
Купчинская Е. Г. - Артериальная гипертензия и почки. Подходы к лечению артериальной гипертензии у пациентов с гипертензивной нефропатией (2016)
Іванов В. П. - Роль альдостерону в розвитку фібриляції передсердь, антиальдостеронова концепція в upstream-терапії, Данілевич Т. Д. (2016)
Ермакович И. И. - Клинический пример ишемической болезни сердца у женщин: нетипичный случай, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Скиба Т. В. (2016)
Распутіна Л. В. - Диференційна діагностика болю в грудях. Клінічний випадок, Бронюк Я. І., Дідик О. П., Распутіна А. В. (2016)
Villablanca P. - Salmonella Berta myocarditis: case report and systematic review of non-typhoid Salmonella myocarditis, Mohananey D., Meier G., Yap J. E., Chouksey S., Abegunde A. T. (2016)
Жукова Н. В. - Кашляющий больной: всегда ли причина в патологии дыхательной системы?, Килесса В. В., Шкадова М. Г. (2016)
Авторам. Требования к оформлению научных статей (2016)
Алішов Гамід Надір-огли - Зарубіжний досвід державного регулювання діяльності міжнародних компаній (2017)
Баула О. В. - Зовнішня торгівля України в умовах глобальних трансформацій, Вісина Т. М. (2017)
Баула О. В. - Дефініція понять туристичного ринку та його інституційного забезпечення, Карпюк Т. М. (2017)
Божидарнік Т. В. - Альтернативна енергетика: міжнародний та вітчизняний досвід, Лютак О. М., Ткачук В. В. (2017)
Вісин В. - Кооперативна ідеологія в Західній Україні в 20–30-х роках XX ст., Вісина Т., Ліщук В. (2017)
Вісин О. О. - Модернізація інфраструктури туристичного комплексу, Тищук І. В. (2017)
Войтович С. Я. - Сутніть та цілі застосування маркетингу території із відновлювальною енергетикою, Войтович О. О. (2017)
Галазюк Н. М. - Інтеграція України у світове господарство в сучасних умовах, Зелінська О. М. (2017)
Галазюк Н. М. - Світовий ринок інформаційних технологій: структура, розвиток, Динь Р. В. (2017)
Журба І. Є. - Сучасні тенденціїінституційних перетвореньта капіталізації сфери міжнародного туризму (2017)
Зелінська О. М. - Наднаціональне регулювання у сфері міжнародних економічних відносин, Галазюк Н. М. (2017)
Ковальчук О. В. - Теоретичні аспекти конкурентного аналізу, Буняк Н. М. (2017)
Кондіус І. С. - Тенденції іноваційного розвитку промислових підприємств України в умовах структурної модернізації економіки (2017)
Кощій О. В. - Проблеми та перспективи розвитку економіки України (2017)
Кравчук П. Я. - Європейська інтеграція України та її зовнішньоекономічна безпека, Кравчук О. Я., Шегинський О. В. (2017)
Кравчук О. Я. - Інвестиції ТНК як фактор прискорення економічного розвитку вітчизняної економіки (2017)
Лютак О .М. - Оцінка етапів та наслідків підписання угоди між Україною та ЄС, Квас І. В. (2017)
Лютак О. М. - Механізми стимулювання використання відновлювальних джерел енергії (2017)
Полінкевич О. М. - Сутність поняття "корпоративне управління" в економічній теорії, Лещук В. П. (2017)
Потьомкіна О. В. - Дослідження теорій управління персоналом та їх застосування в сучасній практиці, Дорош В. Ю. (2017)
Пушкарчук І. М. - Характеристика фінансових ресурсів підприємства, Мишко О. А. (2017)
Рудь Н. Т. - Особливості інформації і знань у формуванні сучасної економіки, Камінська Г. Я., Камінський А. І. (2017)
Савош Л. В. - Аналіз та оцінка розвитку міжнародного туризму у світі, Квас І. В. (2017)
Савош Л. В. - Діагностика розвитку сектору відновлювальної енергетики України, Луіс Фролен Рібейро, Еса Мохамед Альгаддафі (2017)
Савченюк О. В. - Основні аспекти розвитку екотуризму (2017)
Савченюк О. В. - Особливості маркетингу в альтернативній енергетиці України (2017)
Сержанов В. В. - Інституціональні інструменти державної інвестиційної політики (2017)
Ткачук І. М. - Тенденція перевірок діяльності суб’єктів господарювання органами ДФСУ (2017)
Урбан О. А. - Теоретичні основи формування ефективного механізму взаємодії національних економік з транснаціональними корпораціями, Дзямулич М. І., Чиж Н. М. (2017)
Хвищун Н. В. - Розвиток підприємства: сутність, види та фактори, Андрейчук Н. В., Швирид В. Ю. (2017)
Чепурда Л. М. - Теоретичні засади оцінки природно-ресурсного потенціалу територій розвитку сільського зеленого туризму (2017)
Шубала І. В. - Теоретичні аспекти розуміння змісту та характерних рис процесу управління персоналом (2017)
Шубалий О. М. - Економічне стимулювання раціонального природокористування в лісоресурсній сфері, Косінський П. М. (2017)
Бабушкин В. В. - Вступительное слово (2016)
Котелюх М. Ю. - Модель визначення прогнозу летальності у хворих на гострий інфаркт міокарда та цукровий діабет 2-го типу з урахуванням показників міжклітинного матриксу (2016)
Єна Л. М. - Морфофункціональний стан серця у хворих похилого віку з гіпертонічною хворобою, ускладненою хронічною серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду, Ярош В. О. (2016)
Коваленко О. М. - Корекція ендотеліальної дисфункції в терапевтичній стратегії серцево-судинної патології, Родіонова В. В. (2016)
Хомазюк Т. А. - Оптимізація лікування когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію, Кротова В. Ю. (2016)
Мотилевська Т. В. - Тромбоемболічні ускладнення: сучасний стан проблеми, Сухова С. М. (2016)
Васкес Абанто Х. Э. - Рекомендации Американской ассоциации сердца пo сердечно-легочной реанимации и неотложной помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях 2015 года: "Расширенная поддержка жизни у взрослых", Васкес Абанто А. Э., Арельяно Васкес С. Б. (2016)
Ермакович И. И. - Особенности течения ишемической болезни сердца при аортальном пороке: клинический пример, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Скиба Т. В. (2016)
Соколов М. Ю. - Синдром no-reflow и синдром полного восстановления миокардиальной перфузии. Связь между ангиографическими критериями и электрокардиографической диагностикой, Холодий Н. О. (2016)
Копица Н. П. - Острый инфаркт миокарда как исход тромбоза стента. Причины и профилактика, Кутя И. Н., Петюнина О. В., Гилева Я. В. (2016)
Hong S. P. - Intra-His bundle block in 2 : 1 atrioventricular block, Park Y. W., Lee Y. S. (2016)
Авторам. Требования к оформлению научных статей (2016)
Title (2019)
Content (2019)
Від Редактора (2019)
Boiko I. I. - Influence of inter-electron scattering on the form of non-equilibrium distribution function of band carriers (2019)
Akinlami J. O. - Electronic and optical properties of ОІ-HgS, Onyeanu F. C. (2019)
Nykyruy L. I. - Account of surface contribution to thermodynamic properties of lead selenide films, Naidych B. P., Voznyak O. M., Parashchuk T. O., Ilnytskyi R. V. (2019)
Uteniyazov A. K. - Effect of ultrasound treatment on the electro-physical properties of the structure of Al-Al2O3-p-CdTe, Ismailov K. A. (2019)
Lazur V. Yu. - Taking the Coulomb effects into account in the reactions of one-electron charge exchange, Aleksiy V. V., Karbovanets M. I., Khoma M. V., Myhalyna S. I. (2019)
Izai V. Yu. - Preparation and electrical properties of composites based on (Cu6PS5I)1-x(Cu7PS6)x mixed crystals, Luchynets M. M., Studenyak I. P., Pogodin A. I., Kokhan O. P., Rajňák M., Timko M., Kopcansky P. (2019)
Sapaev I. B. - Current-voltage characteristics of the injection photodiode based on M(In)-nCdS-pSi-M(In) structure, Sapaev B., Babajanov D. B. (2019)
Kudryk Ya. Ya. - Influence of parameters inherent to ohmic contacts on properties of microwave avalanche transit-time diodes, Slipokurov V. S. (2019)
Borblik V. L. - Electrostatics of the nanowire radial p-i-n diode (2019)
Neimash V. B. - Formation of nanocrystals and their properties during tin induced and laser light stimulated crystallization of amorphous silicon, Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Shepeliavyi P. Ye., Litvinchuk P. M., Melnyk V. V., Olhovik I. V. (2019)
Hreshchuk O. M. - Efficient SERS substrates based on laterally ordered gold nanostructures made using interference lithography, Yukhymchuk V. O., Dzhagan V. M., Danko V. A., Min'ko V. I., Indutnyi I. Z., Shepeliavyi P. Ye., Lytvyn P. M., Sheregii E., Prokhorenko S. (2019)
Poperenko L. V. - Features of third-order optical nonlinearity in carbon disulfide, Rozouvan S. G. (2019)
Bogoslovskaya A. B. - Luminescent analysis of the quality of CdS nanocrystals depending on technological parameters, Grynko D. O., Bortchagovsky E. G., Gudymenko O. I. (2019)
Korotyeyev V. V. - Interaction of sub-terahertz radiation with low-doped grating-based AlGaN/GaN plasmonic structures. Time-domain spectroscopy measurements and electrodynamic modeling, Lyaschuk Yu. M., Kochelap V. A., Varani L., Coquillat D., Danylyuk S., Brose S., Vitusevich S. A. (2019)
Larin V. Yu. - Use of the infrared thermography method to develop discharging rules for lithium polymer batteries, Ryzhykh V. M., Shcherban A. P., Markina O. M., Maslov V. P., Kachur N. V. (2019)
Kochelap V. O. - Introduction to nanoelectronics and optoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering and application (lectures 3 and 4) (2019)
For contributors to SPQEO (2019)
Прокопов В. О. - Біологічна дія хлороформу та монохлороцтової кислоти з питною водою на організм піддослідних тварин, Томашевська Л. А., Липовецька О. Б., Куліш Т. В., Кравчун Т. Є., Цицирук В. С. (2017)
Леоненко Н. С. - Методичні підходи до оцінки токсичності та небезпеки наноматеріалів, Демецька О. В., Леоненко О. Б. (2017)
Баленко Н. В. - Роль канцерогених металів у формуванні захворюваності населення на рак щитоподібної залози, Цимбалюк С. М., Черниченко І. О., Литвиченко О. М., Гульчій М. В., Осташ О. М. (2017)
Івахно О. П. - Медицина дитинства в структурі системи громадського здоров'я України, Козярін І. П., Лоза Л. В. (2017)
Svetlova О. D. - Functional markers' definitions of relative risk in the developing chronic diseases for modern schoolchildren (2017)
Гозак С. В. - Фактичне харчування сучасних школіряв та його вплив на розумову працездатність та втому, Єлізарова О. Т., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2017)
Даниленко Г. М. - Проблеми професійного самовизначення сучасних старшокласників, Швець А. М. (2017)
Прикащикова К. Є. - Аналіз впливу радіаційного опромінення на розвиток непухлинної захворюваності в евакуйованих у дитячому і підлітковому віці із 30-кілометрової зони ЧАЕС, Павловський Є. Є., Ярошенко Ж. С., Костюк Г. В., Гнед М. Є., Михайловський Є. Л., Солонович С. І., Лук’янюк В. О., Оліпер О. В., Сировенко В. І. (2017)
Думка І. В. - Розробка засобів профілактики та корекції функціональних порушень нервової системи пов’язаних зі стресом у машиністів електропоїздів метрополітену, Ткачишин В. С., Ткачишина Н. Ю. (2017)
Слаутенко Є. Г. - Гігієнічне значення забруднення повітря викидами сірководню зі свинарських комплексів високої потужності (2017)
Тетеньова І. О. - Гігієнічна оцінка сучасних технологій поводження з твердими побутовими відходами та можливість їх впровадження в Україні (2017)
Гребняк М. П. - Антропогенні та природні чинники ризику водо-постачання в Азово-Дніпровському регіоні, Федорченко Р. А., Тулушев Є. О., Черненко Г. С. (2017)
Buzynnyi M. - Estimation of the natural radionuclides deposition on the land surface in the vicinity of Trypilska thermal power plant, Mykhailova L. (2017)
Пам'яті професора Штабського Б. М. (2017)
Прохорова Є. М. - Медичні наслідки у нащадків батьків, опромінених радіойодом у результаті аварії на ЧАЕС ( огляд літератури ), Атаманюк Н. П., Талько В. В. (2017)
Хоменко В. І. - Регіональні особливості трансплантаційної активності в Європі та Східному Середземномор’ї/Африці залежно від макроекономічних показників (2017)
Виленский Ю. - В чужеродных лабиринтах цивилизации, Яворовский А. (2017)
Title (2019)
Content (2019)
Від Редактора (2019)
Bletskan D. I. - Electronic structure, optical and photoelectrical properties of crystalline Si2Te3, Vakulchak V. V., Studenyak I. P. (2019)
Sachenko A. V. - Key parameters of commercial silicon solar cells with rear metallization, Kostylyov V. P., Vlasyuk V. M., Korkishko R. M., Sokolovskyi I. O., Chernenko V. V., Dvernikov B. F., Serba O. A., Evstigneev M. A. (2019)
Poberezhets S. I. - Dynamics of the conductance temperature dependence for composite based on linear polyethylene with impurity of soot and calcite, Kovalchuk O. V., Savchenko B. M., Iskandarov R. Sh., Kovalchuk T. M., Poberezhets I. I. (2019)
Klimovskaya A. I. - Mechanical strain in the structure of array of silicon nanowires grown on a silicon substrate, Shanina B. D., Nikolenko A. S., Lytvyn P. M., Kalashnyk Yu. Yu., Strelchuk V. V. (2019)
Mar'yan M. I. - Nanosized levels of the self-organized structures in the non-crystalline semiconductors As-S(Se) system, Yurkovych N. V., Seben V. (2019)
Rudko G. Yu. - Optically detected magnetic resonance study of relaxation/emission processes in the nanoparticle-polymer composite, Vorona I. P., Dzhagan V. M., Raevskaya A. E., Stroyuk O. L., Fediv V. I., Kovalchuk A. O., Stehr Jan E., Chen WeiMin M., Buyanova I. A. (2019)
Avdonin K. V. - Integral equations for the wave function of particle systems, Kovalchuk O. V. (2019)
Vora A. M. - Pseudopotential-based study of electrical transport properties inherent to Bi-Ga alloys (2019)
Biletskyi O. O. - Energy processes in combined power supplies with linear capacitors and supercapacitors, Kotovskyi V. Yo. (2019)
Vasnetsov M. V. - Observation of room-temperature afterglow in Polyamide-6 under UV excitation, Ponevchinsky V. V., Mitryaev A. A., Plutenko D. O. (2019)
Makarenko O. V. - Mueller polarimetry of discontinuous gold films, Yampolskiy A. L., Lendiel V. V., Poperenko L. V., Lysiuk V. O. (2019)
Virko S. V. - Propagation of linearly polarized light in a heated uniaxial CdS crystal, Kulish M. R., Litvinova V. M., Malysh M. I., Tarasov G. G., Ulianov V. I. (2019)
Studenyak I. P. - Ellipsometric studies of (Cu6PS5I)1-x(Cu7PS6)x and (Cu6PS5Br)1-x(Cu7PS6)x mixed crystals, Luchynets M. M., Pop M. M., Studenyak V. I., Pogodin A. I., Kokhan O. P., Grancic B., Kus P. (2019)
Dan'ko V. A. - Control of plasmons excitation by P- and S-polarized light in gold nanowire gratings by azimuthal angle variation, Indutnyi I. Z., Myn'ko V. I., Mamykin S. V., Shepeliavyi P. Ye., Lukaniuk M. V., Lytvyn P. M. (2019)
Bacherikov Yu. Yu. - Effect of the doping method on luminescent properties of ZnS:Ag, Zhuk A. G., Okhrimenko O. B., Pecherskaya-Gromadskaya E. Yu., Kidalov V. V., Optasyuk S. V. (2019)
Nikolaenko Yu. E. - Light characteristics of high-power LED luminaire with a cooling system based on heat pipe, Pekur D. V., Sorokin V. M. (2019)
Kochelap V. O. - Nanoelectronics and Optoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering and Application. Lectures 5 and 6 (2019)
For contributors to SPQEO (2019)
Соломенчук Т. М. - Вступительное слово (2016)
Іванов В. П. - Патогенетичні паралелі між рівнем сечової кислоти та іншими клініко-інструментальними показниками в чоловіків похилого та старечого віку з гіпертонічною хворобою, Кострубська Т. М., Ковальчук О. В. (2016)
Слєсаренко Ю. О. - Особливості перебігу вірусного міокардиту у хворих на негоспітальну пневмонію, асоційовану із спалахом гострих респіраторних захворювань у мобілізованих військовослужбовців Збройних сил України (2016)
Соломенчук Т. М. - Оптимізація лікування хворих на прогресуючу стенокардію: можливості метаболічної терапії, Слаба Н. А., Чнгрян Г. В., Процько В. В., Бедзай А. О. (2016)
Батушкин В. В. - Желудочковая экстрасистолия: факторы риска и прогностическое значение (2016)
Ермакович И. И. - Ишемическая болезнь сердца и кардиалгии: трудности дифференциальной диагностики и лечения, Золотарев А. И., Чернышов В. А. (2016)
Bloomfield D. - Night time blood pressure dip, Park A. (2016)
Крючкова О. Н. - Дифференциальная диагностика опухолей сердца. Клинический случай, Турна Э. Ю. (2016)
Катеренчук І. П. - Сімейна гетерозиготна гіперхолестеринемія: клінічний випадок, Вакуленко К. Є., Мякінькова Л. О., Шаблій Л. М. (2016)
Копица Н. П. - Использование оптической когерентной томографии при остром инфаркте миокарда с ангиографически нормальными коронарными артериями, Поливенок И. В., Родионова Ю. В., Титаренко Н. В. (2016)
Авторам. Требования к оформлению научных статей (2016)
Бердник О. В. - Здоровье населения как критериальная характеристика его качества, Добрянская О. В., Рудницкая О. П., Скочко Т. П. (2018)
Апихтіна О. Л. - Дисбаланс мікро- і макроелементів в органах імунної системи за умови експозиції хлоридом кадмію та наночастинками сульфіду кадмію (експериментальне дослідження), Козлов К. П. (2018)
Баленко Н. В. - Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. Cучасний стан (1 повідомлення), Соверткова Л. С., Черниченко І. О., Бабій В. Ф., Думанський Ю. Д., Литвиченко О. М., Сердюк Є. А., Кондратенко О. Є. (2018)
Прилипко В. А. - Задоволеність сферами якості життя населення зони спостереження атомної електростанції, Озерова Ю. Ю. (2018)
Акименко В. Я. - Еритемна доза як один із критеріїв гігієнічної регламентації інсоляції, Стеблій Н. М. (2018)
Малєєва Г. Ю. - Особливості прогнозування кількості пилку амброзії в атмосферному повітрі Запоріжжя, Приходько О. Б., Ємець Т. І. (2018)
Лотоцька О. В. - Гігієнічні проблеми водопостачання у Тернопільській області, Кондратюк В. А., Паничев В. О. (2018)
Гущук І. В. - Моніторинг та еколого-гігієнічна оцінка якості питної води із джерел децентралізованого водопостачання Рівненської області за 2004-2015 роки, Брезецька О. І., Гущук В. І., Драб Р. Р. (2018)
Слаутенко Є. Г. - Современные подходы к оценке влияния запахов, обусловленных загрязняющими веществами воздуха, Моргульова В. В. (2018)
Гребняк М. П. - Принципи профілактики шкідливого впливу індустріальних атмосферних забруднень на стан здоров’я населення, Федорченко Р. А. (2018)
Борець з йододефіцитом. До 80-річчя доктора медичних наук, професора Корзуна Віталія Наумовича (2018)
Vavrinevych O. P. - Hygienic assessment of fungycidesm on human health influence risk after consumption of agricultural products growed in their application, Antonenko A. M., Omelchuk S. T. (2018)
Ткачишина Н. Ю. - Аналіз даних ультразвукового дослідження серця у працівників локомотивних бригад (2018)
Гозак С. В. - Тривалість нічного сну школярів як гігієнічна проблема, Єлізарова О. Т., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2018)
Мізюк М. І. - Особливості розумової працездатності та успішності учнів старших класів, які розпочали навчання з шести- та семирічного віку, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2018)
Кондратюк В. А. - Проблеми питної води, які турбують усіх, Лотоцька О. В. (2018)
Яворовський О. П. - Пошуковець історичної правди, Віленський Ю. С., Васильєва І. В., Романюк О. В. (2018)
Батушкін В. В. - Вступительное слово (2016)
Лебідь І. Г. - Вплив статевих відмінностей на хірургічну структуру оперованих у старшому віці дорослих із вродженими вадами серця (2016)
Левченко В. А. - Респираторные феномены при артериальной гипертензии, Вакалюк И. П., Заривна И. В., Крыль М. З. (2016)
Доценко Н. Я. - Новые возможности превентивно-терапевтической коррекции когнитивных расстройств у больных с артериальной гипертензией, Боев С. С., Шехунова И. А., Герасименко Л. В. (2016)
Копица Н. П. - Разработка многофакторной модели прогнозирования неблагоприятных исходов у больных острым инфарктом миокарда с подъемом сегмента ST, Гилева Я. В., Гончарь А. В. (2016)
Крючкова О. Н. - Основные аспекты Европейских рекомендаций 2015 года по диагностике и лечению заболеваний перикарда, Лутай Ю. А., Турна Э. Ю., Ицкова Е. А., Костюкова Е. А. (2016)
Чернышов В. А. - Низкий уровень холестерина липопротеидов высокой плотности при ожирении: новые взгляды на механизмы и возможности коррекции, Ермакович И. И. (2016)
Іванов В. П. - Кардіоренальний зв’язок, діагностичне та прогностичне значення натрійуретичних пептидів за систолічної хронічної серцевої недостатності, Савіцька Ю. В., Іванкова А. В. (2016)
Батушкін В. В. - Блокада обміну L-карнітину як фактор метаболічної терапії в гострому періоді інфаркту міокарда. Сучасний стан проблеми (2016)
Teragawa H. - Case of angina pectoris at rest and during effort due to coronary spasm and myocardial bridging, Fujii Y., Ueda T., Murata D., Nomura S. (2016)
Крот Е. Н. - Значение рутинной эхокардиографии в правильной трактовке некоторых патологических состояний. Практические примеры, Соколов М. Ю. (2016)
Авторам. Требования к оформлению научных статей (2016)
Педан Л. Р. - Спадкова патологія людини і геномна нестабільність, Гончарова Р. Й., Качко Г. О., Омельченко Е. М., Тимченко О. І., Поканевич Т. М., Попович Л. В. (2018)
Bandazhevskyi Yu .I. - MTHFR:677TT genotype and hyperhomocyste - inemia in children from areas affected by the Chоrnobyl nuclear power plant accident, Dubova N. F. (2018)
Андрущенко Т. А. - Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолегочной патологии у шахтёров и работников асбестоцементных заводов Украины (2018)
Бердник О. В. - Медико-екологічні аспекти формування хвороб алергічної природи у дітей (популяційні дослідження), Рудницька О. П., Добрянська О. В. (2018)
Баленко Н. В. - Дослідження генотоксичності електромагнітного поля низькочастотного діапазону. Cучасний стан (ІІ повідомлення), Соверткова Л. С., Черниченко І. О., Бабій В. Ф., Думанський Ю. Д., Литвиченко О. М., Сердюк Є. А., Кондратенко О. Є. (2018)
Зорина О. В. - Научное обоснование совершенствования порядка эколого-гигиенического мониторинга качества природных и питьевых вод (2018)
Бабій В. Ф. - Електронні сигарети: огляд досліджень щодо небезпеки та принципів поводження з ними, Брень Н. І., Кондратенко О. Є. (2018)
Білоус О. С. - Характеристика складу повітряного спектру спор грибів як потенційно алергенного компоненту біоаерозоль, Родінкова В. В., Єрмішев О. В. (2018)
Малишевська О. С. - Еколого-гігієнічна оцінка впливу транспортування побутових відходів на повітряне середовище полігонів, Гаркавий С. C., Мищенко І. А., Погорілий М. П., Токар І. Т., Гречух Л. С. (2018)
Станкевич В. В. - Обґрунтування припустимого вмісту нафтопродуктів у ґрунтах різного призначення, Коваль Н. М. (2018)
Станкевич В. В. - Cанітарно-гігієнічна характеристика технологій поводження з фільтратом полігонів твердих побутових відходів, рекомендованих для застосування в Україні, Тетеньова І. О. (2018)
Ткачишина Н. Ю. - Аналіз даних вібротестування та капіляроскопії працівників локомотивних бригад залежно від стажу роботи (2018)
Лотоцька-Дудик У. Б. - Еколого-гігієнічні проблеми легкої промисловості, Крупка Н. О. (2018)
Турос О. І. - Гігієнічна оцінка впливу викидів від сучасних свинокомплексів на забруднення атмосферного повітря, Слаутенко Є. Г., Михіна Л. І. (2018)
Калиниченко Д. О. - Природний рух населення та дітородна активність (регіональний аспект) (2018)
Содержание (2016)
Содержание (2016)
Содержание (2016)
Содержание (2016)
Андрущенко Т. А. - Пошук генетичних маркерів розвитку бронхолегеневої патології – вивчення поліморфізму MLH1 (rs1799977) репарації "невідповідностей" ДНК, Гончаров С. В., Досенко В. Є. (2018)
Баленко Н. В. - Імунологічні ефекти як критерій канцерогенної небезпеки поєднаного впливу ендогенних нітрозамінів та магнітного поля промислової частоти, Григоренко Л. Є., Думанський Ю. Д., Соверткова Л. С., Сердюк Є. А. (2018)
Бондаренко Ю. Г. - Медико-гігієнічна оцінка води поверхневого джерела централізованого водопостачання міста Черкаси, Джулай О. С., Рябовол В. М., Хоменко О. А., Коханій О. А. (2018)
Зоріна О. В. - Наукове обґрунтування порядку інформування споживачів щодо якості питної води з урахуванням вимог європейського законодавства (2018)
Гребняк М. П. - Сучасна динаміка здоров’я населення України у глобальному вимірі, Таранов В. В., Федорченко Р. А. (2018)
Карташова С. С. - Зовнішні причини смертності в Україні: стандартизовані ризики та упущена вигода, Канева Т. В., Омельченко Е. М., Полька О. О. (2018)
Могильний С. М. - До питання гігієнічної безпеки сучасних автомобільних заправних станцій за ступенем впливу їх на забруднення довкілля, Махнюк В. М., Зоріна О. В., Горваль А. К. (2018)
Турос О. І. - Переваги використання оцінки ризику для здоров’я населення при обґрунтуванні розмірів санітарно-захисних зон для теплоенергетичних об’єктів, Петросян А. А., Маремуха Т. П., Моргульова В. В. (2018)
Станкевич В. В. - Досвід застосування вимог директив ЄС для визначення ступеня небезпеки промислових відходів, Костенко А. І., Трахтенгерц Г. А. (2018)
Фризюк М. А. - Оцінка рівнів радону у дитячих навчальних закладах м. Кропивницький для впровадження протирадонових заходів, Аксьонов М. В., Федоренко О. В, Слінченко В. А., Чучупал І. І. (2018)
Сердюк А. М. - Обізнаність та усвідомлення молоддю загрози для здоров’я поведінкових факторів ризику розвитку неінфекційних захворювань – вагома складова реалізації профілактичних заходів, Гуліч М. П., Коблянська А. В., Любарська Л. С. (2018)
Єлізарова О. Т. - Зв’язок способу життя та фізичного розвитку сучасних міських підлітків, Гозак С. В., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2018)
Buzynnyi M. - Seeking for radioactive graphite in the forest litter, Skrypkin V. (2018)
Кальниш В. В. - Відновлення працездатності та енергетичних можливостей організму учасників бойових дій у процесі реабілітації, Мальцев О. В. (2018)
Contents (2019)
Tsitsishvili V. G. - Bactericidal adsorbents obtained by ion exchange modification of natural phillipsite, Dolaberidze N. M., Nijaradze M. O., Mirdzveli N. A., Amiridze Z. S. (2019)
Gun’ko V. M. - Theoretical analysis of adsorption of various compounds onto hydrophilic and hydrophobic silicas compared to activated carbons (2019)
Demianenko E. M. - Theoretical study on the effect of carbon graphenous nanoclusters on the stability and capacity of polyamide in a nanocomposite, Terets M. I., Sementsov Yu. I., Makhno S. M., Kuts V. S., Grebenyuk A. G., Kartel M. T. (2019)
Oliinyk N. O. - Special features for functionalization of carbon nanotubes nanopowders, Ilnytska G. D., Bazaliy G. A., Zaitseva I. M., Marinich M. A., Sizonenko O. M., Torpakov A. S. (2019)
Shapovalova M. V. - The influence of titanium dioxide modification by sulfur and carbon on physico-chemical and photocatalytic properties, Khalyavka T. A., Khyzhun O. Y., Shcherban N. D., Permyakov V. V., Scherbakov S. N. (2019)
Kochkodan O. D. - Features of adsorption of binary mixtures of cationic and non-ionic surfactants by non-porous carbon sorbent, Maksin V. I., Boiko R. S. (2019)
Bondarenko M. E. - Synthesis O-g-C3N4/TiO2 rutile composite material for photocatalytic application, Silenko P. M., Solonin Yu. M., Gubareni N. I., Khyzhun O. Yu., Ostapovskaya N. Yu. (2019)
Sanzhak O. V. - The physico-chemical properties of Ті-containing stainless steel composites and its photoactivity, Brazhnyk D. V., Honcharov V. V., Zazhigalov V. A., Azimov F. A. (2019)
Petranovska A. L. - Magnetically sensitive nanocomposites and magnetic liquids based on magnetite, gemcitabine, and antibody HER2, Abramov M. V., Opanashchuk N. M., Turanska S. P., Gorbyk P. P., Kusyak N. V., Kusyak А. P., Lukyanova N. Yu., Chekhun V. F. (2019)
Dzyazko Yu. S. - Composite adsorbents including oxidized graphene: effect of composition on mechanical durability and adsorption of pesticides, Ogenko V. M., Shteinberg L. Ya., Bildуukevich A. V., Yatsenko T. V. (2019)
Vasylyeva H. V. - Аdsorption of Co2+ and radioactive 60Со by mesoporous TiO2, Mironyuk I. F., Mykytyn I. M. (2019)
Содержание (2016)
Батушкін В. В. - Вступительное слово (2016)
Соломенчук Т. М. - Особливості морфо-функціонального стану коронарного кровообігу в жінок-курців з гострим коронарним синдромом без підйому ST, Процько В. В., Бедзай А. О. (2016)
Колесник Т. В. - Упруго-эластические свойства артериальной стенки у лиц с артериальной гипертензией пожилого и среднего возраста, Косова А. А. (2016)
Климишин Ю. І. - Клініко-інструментальне оцінювання віддалених результатів операції легеневого аутографта, Лебідь І. Г., Романюк О. М., Ханенова В. А., Руденко Н. М. (2016)
Пашковська Н. В. - Комплексний аналіз ефективності застосування Гуарему в корекції метаболічного синдрому, Абрамова Н. О., Станкова Н. І. (2016)
Іванов В. П. - Предиктори порушення якості життя у хворих із систолічною хронічною серцевою недостатністю ішемічної та гіпертензивної етіології, Савіцька Ю. В. (2016)
Шалімова А. С. - Активність системи окислювального стресу – антиоксидантного захисту при гіпертонічній хворобі залежно від наявності та відсутності коморбідності з цукровим діабетом 2 типу та A1166C поліморфізму гена AGTR1, Просоленко К. О., Молодан В. І. (2016)
Kocyigit D. - Iron deficiency and its treatment in heart failure: indications and effect on prognosis, Gurses K. M. (2016)
Синиця Ю. П. - Особливості перебігу артеріальної гіпертензії у хворих на гіперурикемію (подагру) та методи сучасного лікування (2016)
Victor S. M. - Complex STEMI management: treatment of STEMI in patients with bleeding risk, Mullasari A. S. (2016)
Батушкін В. В. - Модуляція системи γ-аміномасляної кислоти під впливом екстракту пасифлори інкарната, відновлення показників вегетативної рівноваги та гармонізація функціонування церебральних і підкіркових структур у хворих з артеріальною гіпертензією жіночої статі, Інг Р. Т. (2016)
Соколов М. Ю. - Вибір подальшої тактики лікування пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця після визначення фракційного резерву кровотоку в помірно звужених коронарних артеріях, Заремба О. В., Каленський О. В., Пастернак О. В., Єфіменко Д. C., Соколова Н. Ю. (2016)
Копиця М. П. - Клінічний випадок використання стрейн-ехокардіографії під час визначення терапевтичної тактики у хворого з гострим інфарктом міокарда, Гончарь О. В., Титаренко Н. В., Родіонова Ю. В., Полівенок І. В. (2016)
Ермакович И. И. - Диссекция коронарной артерии как причина острого инфаркта миокарда: клинический пример, Золотарев А. И., Кузнецов И. В., Лопина Н. А. (2016)
Катеренчук І. П. - Міокардіальний місток у пацієнта молодого віку. Клінічний випадок, Мякінькова Л. О. (2016)
Авторам. Требования к оформлению научных статей (2016)
ТомашевськА Л. А. - Глутатіонзалежна система антиоксидантного захисту в організмі тварин за дії електромагнітних випромінювань, Кравчун Т. Є. (2018)
Бузинний М. Г. - Обробка питної води для видалення радону. Огляд методів за європейським проектом, Михайлова Л. Л. (2018)
Прокопов В. О. - Використання діоксиду хлору у технології підготовки питної води на дніпровському водопроводі м. Києва, Липовецька О. Б., Куліш Т. В., Соболь В. А., Костюк В. А., Бондарчук А. Ю. (2018)
Лотоцька О. В. - Оцінка ризику споживання питної води з підвищеним вмістом нітратів на здоров’я населення Тернопільської області, Прокопов В. О. (2018)
Makhniuk V. M. - Hygienic issues of the use of high-technology equipment in medical stomatologic institutions, built into residential buildings, Ocheretiana G. V., Myshkovska A. A., Yanko N. V. (2018)
Любарець C. Ф. - Критерії прогнозування виникнення карієсу у дітей з гіпоплазією емалі постійних зубів з урахуванням антропогенних чинників довкілля, Антомонов М. Ю. (2018)
Турос О. І. - Дослідження забруднення атмосферного повітря зваженими частинками пилу (РМ10 та РМ2,5) у м. Києві, Маремуха Т. П., Петросян А. А., Брезицька Н. В. (2018)
Прикащикова К. Є. - Непухлинні захворювання щитоподібної залози у мешканців радіоактивно забруднених територій та дорослого населення, евакуйованого із 30-кілометрової зони ЧАЕС. Період спостереження – 1988-2016 роки, Капустинська О. А., Ярошенко Ж. С., Костюк Г. В., Лук’янюк В. О., Сировенко В. І., Олепір О. В., Романенко Н. Т., Полянська В. М. (2018)
Матасар І. Т. - Особливості вуглеводного обміну, фактори ризику та фактичний вміст вуглеводів у раціонах харчування дітей, які мешкають у несприятливих екологічних умовах, Петрищенко Л. М., Луценко О. Г. (2018)
Єльцова Л. Б. - Профілактика гіповітамінозів та гіпомікроелементозів у студентської молоді, Омельчук С. Т., Алексійчук В. Д., Петросян А. А. (2018)
Яворовський О. П. - Від кафедри професійної гігієни Київського медичного інституту до кафедри гігієни та екології № 2 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця: наукові та освітні пріоритети протягом 95 років (1923- 2018 рр.), Паустовський Ю. О., Нікітюк О. А., Зенкіна В. І., Гончарук Г. О., Шкурко Г. А., Солоха Н. В., Брухно Р. П., Зінченко Т. А., Марченко М. Л. (2018)
Організатор медичної науки, дослідник-новатор, послідовний захисник громадського здоров’я України. До 80-річчя від дня народження академіка Андрія Михайловича Сердюка (2018)
Академік Ісаак Трахтенберг і його наукова школа. До 95-річчя від дня народження видатного вченого (2018)
Трахтенберг I. M. - О нашем друге – светлом человеке и истинном ученом-гигиенисте Юрии Кундиеве (памятные заметки) (2018)
Сергета І. В. - Безмежні перспективи медицини граничних станів (2018)
Інформаційна довідка про важливі науково-практичні досягнення ДУ "Інститут громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" (2018)
Гуцул В. - Битва Тридцяти (26 березня 1352 року): рецепції "геройського діяння і великої доблесті" у текстах та зображеннях другої половини XIV - XV ст. (2018)
Котляров П. - Летючі листки як ключове медіа доби Реформації: тексти і образи (2018)
Мосенкіс Ю. - Грецька мова у мінойському мистецтві: новий метод лінгвістичної інтерпретації (2018)
Казакевич Г. - Як посварився Микола Олекcандрович з Сергієм Михайловичем: київські фотографічні виставки у дискурсі пікторіалізму (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2018)
Тимофеєнко А. - Трансформація образу Японії у європейському ігровому кіно (1971-1994) (2018)
Трубчанінов В. - Казимир Малевич та Харківщина (2018)
Кравченко Я. - Кирило Гвоздик – забутий і віднайдений художник-бойчукіст (1895 – 1981) (2018)
Михальчук В. - Художня емаль у творчості Олександра Бородая (2018)
Grytsiuk O. - Book review: Johannes Stahl, 2009, Street Art. Illustrated Edition, Hamburg: H. F. Ullmann, ISBN: 3833149442, 9783833149443 (2018)
Черниченко І. О. - Дослідження мікроядер у кістковому мозку щурів за поєднаної дії ендогенних нітрозамінів та електромагнітного поля промислової частоти (50 Гц), Думанський Ю. Д., Баленко Н. В., Соверткова Л. С., Бабій В. Ф., Кондратенко О. Є., Литвиченко О. М., Сердюк Є. А., Нікітіна Н. Г. (2017)
Прикащикова К. Є. - Зміни у структурах непухлинної захворюваності та смертності у мешканців радіоактивно забруднених територій: епідеміологічний моніторинг за 1988-2015 роки, Павловський Є. Є., Костюк Г. В., Капустинська О. А., Ярошенко Ж. С., Лук’янюк В. О., Олепір О. В., Сировенко В. І., Романенко Н. Т. (2017)
Бузинний М. Г. - Директива 98/83/ЕС і контроль радіоактивності питної води в Україні (2017)
Гунько Н. В. - Структурний аналіз смертності осіб, опромінених у дитячому віці внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС і проживаючих на радіоактивно забруднених територіях України, Омельянець М. І. (2017)
Аксьонов М. В. - До питання оцінки рівнів радону для здійснення протирадонових заходів, Павленко Т. О., Фризюк М. А., Герман О.М., Федоренко О. В., Михайленко О. В. (2017)
Bandazhevskyi Yu. I. - Comparative assessment of metabolic processes in children living in the areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubova N. F. (2017)
Гущук І. В. - Моніторинг за станом водозабезпечення міського населення Рівненської області за 1999 -2015 роки, Брезецька О. І., Гущук В. І., Драб Р. Р. (2017)
Прокопов В. О. - Оцінка канцерогенного ризику для населення від споживання хлорованої питної води, Липовецька О. Б., Куліш Т. В., Гаркавий С. С. (2017)
Koндратюк M. В. - Гігієнічна оцінка впливу солатенолу на санітарний режим водойм господарсько-питного і культурно-побутового призначення, Благая A. В., Omeльчук С. T., Стеценko О. В. (2017)
Фера О. В. - Особливості впливу факторів довкілля на захворюваність карієсом серед населення віком від 18 до 24 років у м. Ужгород і Ужгородському районі, Костенко Є. Я., Фера М. О., Криванич В. М., Сачук А. С., Демчук В. В., Кулеша Т. О., Руснак Н. В., Чепара С. В. (2017)
Бердник О. В. - Питання коморбідності у системі громадського здоров’я (2017)
Vavrinevych О. P. - Hygienic substantiation of calculating models for fungicides of different classes toxicity depend on their physical and chemical properties prognosis, Antonenko А. M., Korshun М. М., Omelchuk S. T. (2017)
Яворовський О. П. - Особливості впливу виробничого шуму і супутніх гігієнічних факторів на стан слухового аналізатора і захворюваність операторів з розливу безалкогольних та слабоалкогольних напоїв корпорації "Oболонь", Брухно Р. П., Шидловська Т. А., Гречківська Н. В. (2017)
Арустамян О. М. - Сучасні проблеми професійної патології в Україні, Ткачишин В. С., Кондратюк В. Є., Корж А. В., Алексійчук О. Ю. (2017)
Платонова А. Г. - Наукове обґрунтування створення вітчизняної гігієнічної класифікації дитячого одягу, Яцковська Н. Я., Антомонов М. Ю. (2017)
Платонова А. Г. - Визначення основних факторів, що впливають на вибір дитячого одягу батьками, та тривалість використання кожного шару одягу впродовж доби, Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2017)
Трахтенберг І. М. - Вагомий внесок у практичну діяльність лікарів (2017)
Адамська І. - "П'яне дерево": ілюстрації української радянської медичної періодики як засіб боротьби з алкоголізмом у 1920-х роках (2017)
Гуцул В. - Битва під Форново (1495) у свідченнях очевидців та візуальній нарації (2017)
Іваницька Л. - Сюжет картини Йоганна Георга Цоффані як демонстрація гендерних стереотипів в мистецтві Нового часу (2017)
Казакевич О. - Цензура й український театр у Російській імперії (друга половина ХІХ ст.) (2017)
Кізлова А. - Зображення печерних святинь ХІХ – початку ХХ ст. як джерело з історії соціальних взаємодій у Києво-Печерській Успенській лаврі (2017)
Романенкова Ю. - Жемчуг в ювелирном искусстве Западной Европы XVI века (2017)
Самчук Т. - Мистецькі зацікавлення студентів Університету Св. Володимира: театр (1834-1863) (2017)
Срібняк І. - Діяльність театрально-мистецьких осередків у таборі інтернованих вояків УГА Йозефов, ЧСР (1922-1924 р.), Срібняк М. (2017)
Титул, зміст (2019)
Ткачук В. А. - Соціально-економічні засади забезпечення самодостатності об'єднаних територіальних громад (2019)
Дергалюк Б. В. - Структурні диспропорції національної економіки України в умовах постіндустріального розвитку (2019)
Негода Ю. В. - Оцінка та підвищення інвестиційної привабливості аграрного сектору економіки країни (2019)
Гаман М. В. - Необхідність активізації інноваційних підходів в управлінні конкурентоспроможністю туристичних підприємств, Туболець І. І. (2019)
Шевцова О. Л. - Еколого-економічні аспекти сучасного бройлерного виробництва, Сологуб Ю. О. (2019)
Шульга С. В. - Оцінка стану та тенденцій розвитку ринку аудиторських послуг: розвиток методології (2019)
Репілевська О. Ю. - Інституційне забезпечення управління діяльністю сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів (2019)
Ляшенко М. В. - Інноваційний підхід до реалізації стратегії екологобезпечного розвитку тваринництва (міжнародний аспект) (2019)
Дмитрик О. В. - Теоретичні підходи до оцінки ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в особистих селянських господарствах (2019)
Титул, зміст (2019)
Новак Н. П. - Вирішення проблем оподаткування діяльності сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів для забезпечення їх організаційної стійкості (2019)
Роскладка А. А. - Комп'ютерне моделювання процесу ціноутворення у цукровому виробництві, Роскладка Н. О., Поплавський О. В. (2019)
Яремко О. П. - Класифікація видів цільового використання земель, проблеми лісу і лісівництва в Україні (2019)
Пітель Н. Я. - Проблеми розвитку експортоорієнтованої діяльності аграрної сфери економіки України (2019)
Коровій В. В. - Державне фінансове регулювання в умовах економічних перетворень (2019)
Кулинич М. Б. - Потенційні вигоди і небезпеки в умовах становлення цифрової економіки (2019)
Подолянчук О. А. - Сутність та основи обліку органічної продукції (2019)
Маценко О. М. - Еколого-економічний ефект реклеймінгу стічних вод на підприємствах України, Торба І. В., Хілько Є. В., Татарко О. О. (2019)
Козяр Н. О. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2019)
Бшарат Н. - Методологічні засади оцінювання ефективності управління потенціалом конкурентоспроможності торговельних підприємств (2019)
Акіменко В. Я. - До питання про бактерицидність ультра фіолетового випромінювання як складової інсоляції приміщення, Стеблій Н. М. (2019)
Bandazhevskyi Yu. I. - The state of folate metabolism and its link with thyroid system in children after forest fires in the Chornobyl exclusion zone, Dubova N. F. (2019)
Buzynnyi M. G. - Some aspects of cesium-137 entry into "market basket" in Kyiv, Mietelski J. W., Kimura S., Mykhailova L. L. (2019)
Москвяк Н. В. - Порівняльні аспекти окремих показників фізичного розвитку дітей молодшого шкільного віку (2019)
Сердюк А. М. - Оцінка обізнаності та усвідомлення студентською молоддю ролі харчування в розвитку неінфекційних захворювань, Гуліч М. П., Петренко О. Д., Любарська Л. С., Коблянська А. В. (2019)
Корольова Н. Д. - Використання психотропних та психостимулюючих препаратів студентами під час складання іспитів, Чорна В. В., Гуменюк Н. І., Ангельська В. Ю., Хлєстова С. В. (2019)
Пластунова О. Б. - Фізичний розвиток і харчовий статус юних спортсменів – вихованців училища фізичної культури (2019)
Makhniuk V. M. - Ecohygienic assessment of the operational impact of the enterprises for asphalt concrete production on the state of the environment taking into account the requirements of domestic legislation and EU directives, Harkavyi S. I., Styrta Z. V., Harkavyi S. S. (2019)
Малишевська О. С. - Еколого-гігієнічна оцінка впливу на довкілля будівельних матеріалів, наповнених подрібненими полімерними відходами з нанесеною на поверхню ПАР (2019)
Черниченко І. О. - Захворюваність на рак молочної залози і роль стійких хлорорганічних забруднювачів навколишнього середовища (аналіз даних літератури), Баленко Н. В, Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Главачек Д. О., Кондратенко О. Є. (2019)
Антоненко А. М. - Особливості механізмів дії сучасних пестицидів на функціонування щитоподібної залози (огляд літератури), Вавріневич О. П., Коршун М. М., Омельчук С. Т. (2019)
Тронько М. Д. - Профілактика йодозалежних захворювань в Україні (огляд літератури), Кравченко В. І. (2019)
Сердюк А. М. - Про стан виконання вимог міжнародних медико-санітарних правил (ММСП, 2005) та шляхи його поліпшення, Голубятников М. І., Рудницька О. П., Давиденко Г. М. (2019)
Яворовський О. П. - Від кафедри професійної гігієни КМІ до кафедри гігієни та екології № 2 НМУ імені О. О. Богомольця: наукові і освітні пріоритети протягом 95 років (1923-2018), Паустовський Ю. О., Нікітюк О. А., Шевцова В. М., Зенкіна В. І., Гончарук Г. О., Шкурко Г. А., Солоха Н. В., Брухно Р. П., Зінченко Т. А. (2019)
Cердюк А. М. - Втрачені роки потенційного життя серед населення України як індикатор визначення пріоритетних завдань охорони здоров'я, Карташова С. С. (2019)
Калиниченко Д. О. - Кількісна оцінка репродуктивного потенціалу жінок раннього фертильного віку (2019)
Степанова Є. І. - Психологічні особливості дітей, переміщених із зони збройного конфлікту на південному сході України, Базика Д. А., Полька Н. С., Позниш В. А., Колпаков І. Є., Вдовенко В. Ю. (2019)
Івахно О. П. - Сучасний стан захворюваності дітей на сальмонельози в Україні, Козярін І. П. (2019)
Корольова Н. Д. - Поширеність паління серед студентів-медиків, Чорна В. В., Гуменюк Н. І., Ангельська В. Ю., Хлєстова С. С. (2019)
Ярошенко Ж. С. - Здоров’я дітей – мешканців радіаційно-забруднених територій, народжених після Чорнобильської катастрофи (2019)
Бондаренко Ю. Г. - Епідеміологічна оцінка впливу нітратів питної води децентралізованих джерел водопостачання на здоров’я дітей раннього віку у Черкаській області, Джулай О. С., Рябовол В. М., Нікітюк С. С. (2019)
Прокопов В. О. - Вплив хлороформу питної води на онкологічну захворюваність населення Кіровоградщини, Липовецька О. Б. (2019)
Орєхова О. В. - Сучасна модель інтегральної оцінки ризику захворюваності з тимчасовою втратою працездатності у працівників сучасної гірничометалургійної галузі України, Павленко О. І. (2019)
Черниченко І. О. - Захворюваність на рак молочної залози і роль стійких хлорорганічних забруднювачів навколишнього середовища (аналіз даних літератури), Баленко Н. В, Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Главачек Д. О., Кондратенко О. Є. (2019)
Корзун В. Н. - Вплив природних і техногенних чинників на функцію щитоподібної залози (огляд літератури), Воронцова Т. О. (2019)
Makhniuk V. M. - Implementation of measures for minimization of environmental impact and preservation of public health at modern domestic sugar-refineries within the directives 2008/50/EU, Pelekh L. V., Melnychenko S. O., Honcharuk V. S. (2019)
Тарасюк В. С. - І перевірка знань, і аналіз ситуацій (2019)
Хоменко І. М. - Актуальна і своєчасна монографія (2019)
Титул, зміст (2019)
Ігнатенко М. М. - Ідентифікація сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів у сукупності форм організації діяльності на селі, Мармуль Л. О., Леваєва Л. Ю., Романюк І. А. (2019)
Фостолович В. А. - Вплив податкового навантаження на доходи фізичних осіб в умовах ринкових перетворень на рівень "тіньового" бізнесу (2019)
Опенько І. А. - Соціально-економічні проблеми використання земель лісогосподарського призначення в умовах децентралізації влади, Степчук Я. А. (2019)
Бутенко В. М. - Використання некомерційного маркетингу як інструменту імплементації біоекономіки, Байдала В. В., Забара А. М. (2019)
Бровко Л. І. - Теоретичні аспекти фінансового планування на державних підприємствах, Пасечник О. В. (2019)
Марков Б. М. - Сегментування роздрібних торговельних підприємств за 2012—2016 рр. (2019)
Красовська О. Ю. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління маркетинговою політикою підприємства (2019)
Куницький К. С. - Водогосподарське будівництво у сільській місцевості: інституціонально-економічні аспекти (2019)
Дудкіна Т. В. - Напрями модернізації фінансового планування сільськогосподарських підприємств (2019)
Тарасюк А. В. - Особливості управління маркетинговою діяльністю аграрного підприємства України (2019)
Мельничук Н. Я. - Ландшафтно-екологічні особливості формування зелених насаджень у Львівській урбоекосистемі, Геник Я. В. (2019)
Пижик І. С. - Актуальні запаси органічного карбону в мортмасі та ґрунті лісових екосистем Стрийсько-Сянської верховини на території Верхньовисоцького лісництва (ДП "Боринський лісгосп"), Шпаківська І. М. (2019)
Шаловило Ю. І. - Бактеріальна біоінокуляція як спосіб підвищення морфометричних показників однорічних сіянців сосни звичайної (2019)
Кратюк О. Л. - Вміст гумусу у ґрунтах вологих сугрудів на території вольєрів Західного і Центрального Полісся, Кравчук М. М., Довбиш Л. Л. (2019)
Курницька М. П. - Ландшафтно-історичний аналіз території парку у смт Поморяни, Пархуць Л. В., Горбенко Н. Є. (2019)
Монастирська С. С. - Особливості поширення ранньовесняних рослин у хвойно-широколистяних лісах околиць села Ільник Турківського району, Стецик Р. Д. (2019)
Монарх В. В. - Перспективність створення об'єктів декоративного значення на базі Ботанічного саду "Поділля", Костенюк В. В., Королишина А. В. (2019)
Дячок В. В. - Вплив оксидів азоту на динаміку поглинання вуглекислого газу хлорофілсинтезуючими мікроводоростями за присутності оксиду сульфуру, Мандрик С. Т. (2019)
Зубов О. Р. - Оцінювання впливу териконів на екологічний стан агроландшафтів, Зубова Л. Г., Зубов А. О. (2019)
Краснов В. П. - Радіоактивне забруднення конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) у лісах Житомирського Полісся, Орлов О. О., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Курбет Т. В., Мельник В. В., Шелест З. М. (2019)
Сухович В. М. - Структурний аналіз розподілу запасу соснових деревостанів у характерних для розробки бурштину лісорослинних умовах на території ДП "Дубровицьке лісове господарство", Копій С. Л., Каганяк Ю. Й., Копій Л. І., Шикула О. П., Копій М. Л. (2019)
Савицька О. М. - Важкі метали в організмі кажанів як складова їх індикаційного потенціалу, Думич О. Я., Данилик Р. М. (2019)
Мельник В. В. - Динаміка радіоактивного забруднення зелених мохів в умовах свіжого бору у лісах Житомирського Полісся, Курбет Т. В., Максимчук А. Р., Висоцький О. В., Шелест З. М., Давидова І. В., Зборовська О. В. (2019)
Голяка Д. М. - Модель біогенних потоків і депо 90Sr у забруднених соснових насадженнях, Левчук С. Є., Йощенко В. І., Йощенко Л. В., Голяка М. А. (2019)
Масікевич А. Ю. - Фотосинтетичні індикатори стану забруднення атмосферного повітря Покутсько-Буковинських Карпат (2019)
Копич Р. I. - Вплив потоків капіталу на сальдо бюджету країн європейської "периферії" (2019)
Свидрук І. І. - Управління конфліктами та соціальними експектаціями в діяльності організацій (2019)
Турянський Ю. І. - Ідентифікація макрофінансових показників у сфері управління державними фінансами (2019)
Оршанська М. І. - Залучення прямих іноземних інвестицій в інфраструктуру України на умовах державно-приватного партнерства (2019)
Чернюк В. В. - Нерівномірність притоку води до напірного трубопроводу-збирача залежно від кута приєднання вхідних струменів, Іванів В. В., Ценюх М. Б. (2019)
Орел В. І. - Використання змішувача нової конструкції для приготування водних розчинів поліакриламіду в потоці Тейлора-Куетта, Піцишин Б. С., Попадюк І. Ю. (2019)
Босак М. П. - Дослідження експлуатаційного режиму свердловин водозабору та водогону, Одуха М. С., Гвоздецький О. Г., Фасуляк В. Є. (2019)
Жук В. М. - Експериментальне дослідження стоку з водопроникного бетонного покриття для високоінтенсивних дощів малої тривалості, Качмар І. З., Фасуляк В. Є. (2019)
Яковина В. С. - Засоби автоматизованого формулювання умов працездатності складних технічних систем, Сенів М. М., Симець І. І. (2019)
Вітинський П. Б. - Ансамбль нейромереж GRNN на підставі зміщених поверхонь відгуку для задач електронної комерції, Ткаченко Р. О., Ізонін І. В. (2019)
Остапюк З. В. - Застосування графів для відображення життєвого циклу сутностей під час розроблення системи опрацювання відгуків безпосередніх користувачів програмних продуктів, Коротєєва Т. О. (2019)
Пелех Я. М. - Методи розв'язування початкової задачі з двосторонньою оцінкою локальної похибки, Будз І. С., Кунинець А. В., Ментинський C. М., Філь Б. М. (2019)
Крих Г. Б. - Моделювання системи керування з регулятором на підставі внутрішньої моделі, Матіко Г. Ф., Кріль Б. А. (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Від Редактора (2019)
Borcha M. D. - Features of structural changes in mosaic Ge:Sb according to X-ray diffractometry and electron backscatter diffraction data, Solodkyi M. S., Balovsyak S. V., Tkach V. M., Hutsuliak I. I., Kuzmin A. R., Tkach O. O., Kladko V. P., Gudymenko O. Yo., Liubchenko O. I. (2019)
Studenyak I. P. - Influence of anion substitution on electrical conductivity of composites based on liquid crystal with Cu6PS5X (X = I, Br) nanoparticles, Kovalchuk O. V., Poberezhets S. I., Timko M., Kopcansky P. (2019)
Berezhnytska O. S. - Conductivity of molecular semiconductor material based on monomeric and polymeric methacroylacetophenone, Trunova O. K., Gudyma A. O., Smirnov A. B., Okhrimenko O. B., Bacherikov Yu. Yu. (2019)
Latreche A. - Conduction mechanisms of the reverse leakage current of β-Ga2O3 Schottky barrier diodes (2019)
Daoud S. - Empirical prediction of thermal properties, microhardness and sound velocity of cubic zinc-blende AlN (2019)
Lozovski V. Z. - Optimization of morphology of submonolayer metallic nanoparticles to enhance light trapping on a semiconductor surface, De Sio A., Lienau C., Tarasov G. G., Vasyliev T. A., Zhuchenko Z. Ya. (2019)
Vainberg V. V. - Low temperature charge transport in arrays of single-walled carbon nanotube bundles with radiation induced defects, Poroshin V. N., Pylypchuk O. S., Tripachko N. A., Yaskovets I. I. (2019)
Gnilenko A. B. - Numerical analysis of aluminum nanoparticle influence on the characteristics of a thin-film solar cell, Plaksin S. V. (2019)
Glushko E. Ya. - Island photonic structures: Properties and application in sensing and metrology, Stepanyuk A. N. (2019)
Gorbov I. V. - The very compact and efficient speckle suppression device for laser picoprojector, Prygun O. V., Pankratova A. V., Kosyak I. V., Kliuieva T. Yu. (2019)
Vashchenko V. A. - Effect of electron-beam treatment of sensor glass substrates for SPR devices on their metrological characteristics, Yatsenko I. V., Kovalenko Yu. I., Kladko V. P., Gudymenko O. Yo., Lytvyn P. M., Korchovyi A. A., Mamykin S. V., Kondratenko O. S., Maslov V. P., Dorozinska H. V., Dorozinsky G. V. (2019)
Yoshida T. - Smart energy systems, Sun H., Khosla A. (2019)
Dimitriev O. P. - Harvesting of the infrared energy: Direct collection, up-conversion, and storage (2019)
Pud A. A. - On the importance of interface interactions in core-shell nanocomposites of intrinsically conducting polymers, Ogurtsov N. A., Noskov Yu. V., Mikhaylov S. D., Piryatinski Yu. P., Bliznyuk V. N. (2019)
Bogoslovskaya A. B. - Piezo-mechanical impedance of nanosized CdS single crystal, Khalimovskyy O. M., Grynko D. O. (2019)
Kochelap V. O. - Nanoelectronics and Optoelectronics: Science, Nanotechnology, Engineering and Application. Lectures 7 and 8 (2019)
Author Index (2019)
For contributors to SPQEO (2019)
Єгорова Т. М. - Актуальні питання агроекологічного районування України, Сапсай Т. П. (2019)
Бойко О. В. - Формування екологічної мережі Черкаської області, Гончар О. Ф., Гавриш О. М., Осокіна Т. Г. (2019)
Ткач Є. Д. - Екологічна роль сполучних територій у формуванні екомережі Східного Поділля, Шавріна В. І. (2019)
Шевчик В. Л. - Еколого-ценотичні особливості проектованого ландшафтного заказника "Уляниківські джерела", Соломаха І. В., Соломаха В. А. (2019)
Грищенко О. М. - Динаміка родючості ґрунтів Переяслав-Хмельницького району Київської області, Запасний В. С., Ярмоленко Є. В., Шило Л. Г. (2019)
Зубов А. О. - Зв'язок властивостей ґрунтів з їх еродованістю, Зубов О. Р. (2019)
Datcenko L. - Problems of soil boning in Zaporizhzhia region in modern land resources assessment, Hryshko S., Ganchuk M., Tarusova N., Chebanova Y., Scherbina V., Skyba V., Anhelovska A. (2019)
Давидюк Г. В. - Вплив технологій вирощування на вміст мікроелементів і важких металів у рослинах пшениці озимої, Олійник К. М., Клименко І. І. (2019)
Тараріко Ю. О. - Потенціал біопродуктивності зрошуваних агроекосистем у Правобережному Лісостепі, Цвей Я. П., Личук Г. І. (2019)
Гринчук К. В. - Ризоманія – небезпечний вірусний об'єкт для оцінки фітосанітарного стану посівів цукрового буряку України (2019)
Дем'янюк О. С. - Біологічна активність чорнозему типового за внесення гербіцидів у технології вирощування кукурудзи, Шацман Д. О. (2019)
Лісовий М. М. - Оцінювання різноманіття комах агроекосистем, Мухаммед М. З., Чайка В. В. (2019)
Бєлова О. Б. - Особливості прояву емоційних переживань у молодших школярів з порушеннями мовлення (2020)
Боряк О. В. - Ключові аспекти діагностики, формування та корекції мовленнєвої діяльності молодших школярів з інтелектуальними порушеннями (2020)
Бугера Ю. Ю. - Розвиток лінгвістичного компоненту мовленнєвої діяльності у дошкільників з порушеннями інтелекту (2020)
Вержиховська О. М. - Особливості екологічного виховання молодших школярів з порушеннями інтелекту (2020)
Галецька Ю. В. - Програма формування соціально-побутових навичок у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення (2020)
Голуб Н. М. - Особливості організації корекційно-розвивальної роботи з молодшими школярами із загальним недорозвиненням мовлення, затримкою психічного розвитку в умовах інклюзивного навчання (2020)
Заплатинська А. Б. - Особливості формування навичок взаємодії у батьків з дитиною першого року життя (2020)
Каплієнко А. І. - Теоретичні засади моделі формування готовності майбутніх учителів-логопедів до роботи в умовах інклюзії (2020)
Константинів О. В. - Структура и механізми аудіювання (2020)
Куриця А. І. - Змістові та методичні аспекти програми розвитку лідерських якостей студентів-логопеді (2020)
Лісова Л. І. - До питання про підготовку молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення до розв’язування арифметичних задач (2020)
Левицький В. Е. - Формування графомоторних вмінь у дітей молодшого шкільного віку з порушеннями розумового розвитку (2020)
Лопатинська Н. А. - Системний підхід до нейрологопедичної діагностики комунікативно-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку із різними типами мовленнєвого дизонтоґенезу (2020)
Мілевська О. П. - Особливості семантичної домінанти сприймання слова у дітей із загальним недорозвиненням мовлення (2020)
Матвійчук І. І. - Особливості мотивації учнів з інтелектуальними порушеннями до вивчення географії (2020)
Никоненко Н. В. - Вплив подвижницької діяльності Елізабет Е. Фаррелл на становлення спеціальної освіти США (2020)
Рябець Є. - Тенденції розвитку самооцінки дітей з інтелектуальною недостатністю на різних етапах шкільного навчання, Гаврилов О. (2020)
Ткач О. М. - Особливості надання логопедичної допомоги дітям з кохлеарною імплантацією (2020)
Харитонова Е. А. - Дифференциация коррекционно-развивающей работы с учащимися с тяжёлыми нарушениями речи, Хабарова С. П. (2020)
Чопік О. В. - Особливості підготовки вчителів до роботи в умовах закладу загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням (2020)
Чухрій І. В. - Психологічні механізми соціальної адаптації молоді з порушеннями опорно-рухового апарату (2020)
Шевченко С. М. - Розвиток навчально-виховних закладів для дітей із порушеннями слуху в умовах незалежної України у період з 1991-2000 рр. (2020)
Шилонова В. - Інклюзивна діагностика та стимулювання учнів нульових класів початкової школи Словацької Республіки, Кляйн В., Гладуш В. (2020)
Арабаджи Л. І. - Генезис понять компетенція та компетентність в освіті (2016)
Дехтяренко С. Г. - Перспективи розвитку моніторингу якості освіти з природничо-наукових дисциплін, Савіч І. О. (2016)
Єщенко М. Г. - Історичний аналіз проблеми професійної орієнтації в системі довузівської підготовки (2016)
Калюжна Є. М. - Психологічний супровід наступності дошкільної та початкової шкільної освіти, Ляхова Ю. С. (2016)
Левицька В. А. - Проблеми польської освіти, пов'язані з процесами глобалізації (2016)
Скляренко І. Ю. - Роль і місце виробничих практик у професійній підготовці фахівців для українських залізниць у 1920-60 рр. хх століття (2016)
Гончаренко Ю. В. - Український народний танець як засіб формування національної свідомості майбутніх акторів, Ляшиченко А. А. (2016)
Котлярчук Г. Й. - Розвиток творчих здібностей учнів основної і старшої школи як базовий компонент методики виховання в них дбайливого ставлення до природи у процесі вивчення української літератури (2016)
Фрицюк В. А. - Критерії і показники готовності майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Шафранська Т. Ю. - Критерії та рівні сформованості деонтологічної культури майбутніх фармацевтів (2016)
Шульга А. В. - Проблеми виховання молодших школярів із неповних сімей (2016)
Біденко Л. В. - Інформаційні технології в навчальному процесі вищих навчальних закладів: принципи застосування, Кисельова Г. І. (2016)
Калюжна Є. М. - Мотиви вибору майбутньої професії випускниками шкіл, Бакаленко А. В. (2016)
Олійник О. В. - Дослідження рівня готовності студентів до формування конструктивних умінь молодших школярів (2016)
Бабишена М. І. - Особливості дослідження вивчення рівня психологічної адаптації майбутніх суднових офіцерів до умов навчального процесу та дисциплін суспільно-гуманітарного циклу (за методикою к. роджерса-р. даймонда) (2016)
Баюрко Н. В. - Стимулювання потреб студентів в оволодінні методиками розвитку екологічної компетентності школярів (2016)
Голованова Т. П. - Теоретичні засади аналізу домашнього насильства як соціальної проблеми (2016)
Калаур С. М. - Вдосконалення інтерактивного освітнього середовища засобами інформаційних технологій під час формування у майбутніх фахівців соціальної сфери готовності до розв'язання конфліктів у професійній діяльності (2016)
Корінна О. В. - Стандартизація критеріально-орієнтованого тесту для контролю знань курсантів-пілотів (2016)
Локарєва Г. В. - Аналіз ефективності методики підготовки майбутніх менеджерів до застосування інформаційних технологій, Пшенична О. С. (2016)
Люта Д. А. - Характеристика базових понять дослідження формування готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до організації соціального туризму (2016)
Малишевська О. С. - Введення в курс дисципліни "охорона праці в галузі" для молодших спеціалістів питань безпеки праці під час роботи з протипухлинними препаратами (2016)
Остраус Ю. М. - Критерії, показники та рівні сформованості професійнокомунікативної культури майбутніх сімейних лікарів (2016)
Перетятько В. В. - Професійна спрямованість як чинник підвищення мотивації вивчення хімічних дисциплін студентамипершокурсниками різних спеціальностей, Бойку О. В. (2016)
Александрова О. Ф. - Формування іншомовної лінгвокраїнознавчої компетенції рубіжного рівня учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Александров В. М. (2016)
Йоркін В. В. - Особистісна адаптація музичного репертуару в процесі формування психолого-виконавських якостей учнів дитячих музичних шкіл, Черняк Є. Б. (2016)
Овсяннікова В. В. - Психолого-педагогічні умови організації навчальнопізнавальної діяльності студентів (2016)
Котова Л. Н. - Эффективные методы формирования психологической готовности к выступлению у музыкантов с разными индивидуально-психологическими особенностями, Метлицкая В. А., Черняк Е. Б. (2016)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Педагогічні науки" (2016)
Єременко О. С. - Огляд теоретичних рішень щодо безпечної маршрутизації в інфокомунікаційних мережах (2019)
Радівілова Т. А. - Метод безпечної маршрутизації мультифрактального трафіка (2019)
Шостак Н. В. - Аналіз характеристик алгоритмів вбудовування цифрового водяного знаку на тлі атак та завад у каналах зв'язку (2019)
Науменко М. І. - Сигнально-кодові конструкції з індексною модуляцією піднесних OFDM та просторово-часовим блочним кодуванням для частотно-селективних та нестаціонарних каналів безпроводового зв’язку, Солодовник В. І. (2019)
Шостко И. С. - Методы позиционирования узлов беспроводной сенсорной сети, Тевяшев А. Д., Неофитный М. В., Куля Ю. Э., Колядин А. В. (2019)
Марчук В. С. - Использование технологии MIMO в открытых оптических системах связи непрямой видимости для повышения надежности передачи информации (2019)
Мельникова Л. И. - Оптимизация маршрута мобильного стока в беспроводной сенсорной сети, Линник Е. В., Кривошапка Н. В., Барсук В. А. (2019)
Derevianko L. S. - Approach to algorithmic control of optical network nodes in monitoring tasks, Tokar L. O., Krasnozheniuk Y. O. (2019)
Інформаційне повідомлення щодо проведення першої IEEE Міжнародної конференції "International Conference on Advanced Trends in Information Theory" – ATIT'2019 (2019)
Інформаційне повідомлення щодо проведення п’ятнадцятої IEEE Міжнародної науково-практичної конференції "Advanced Trends in Radioelectronics, Telecommunications and Computer Engineering" – TCSET'2020 (2019)
Вахович І. М. - Теоретико-методологічні засади прогнозування трудоресурсного потенціалу регіону, Кондіус І. С. (2018)
Гражевська Н. І. - Пріоритетність інституційних чинників забезпечення ефективного функціонування банківської системи України, Шемахіна І. В. (2018)
Калюга Є. В. - Вартісна оцінка музейних предметів, Герасименко О. М. (2018)
Ковбатюк М. В. - Механізм взаємодії транспортних підприємств та освітніх установ у процесі функціонування транспортно-логістичного кластера, Шевчук В. О. (2018)
Нагачевська Т. В. - Модель інноваційного розвитку сучасного підприємства, Пригара О. Ю. (2018)
Сардак С. Е. - Перспективи України в процесах регіоналізації та глобалізації, Радзієвська С. О. (2018)
Соколовська А. М. - Фінансування науки в Україні: напрями змін (2018)
Цюцяк І. Л. - Стратегічний контроль ефективності використання власного капіталу на основі оцінювання показників похідного балансового звіту, Цюцяк А. Л. (2018)
Adi A. N. - Profitability, liquidity, leverage and corporate governance impact on financial statement fraud and financial distress as intervening variable, Baridwan Z., Mardiati E. (2018)
Bachev H. - Book Review: Sustainability of Farming Enterprises in Bulgaria (2018)
Привiтання (2019)
Турянський Ю. I. - Новий час як етап стрiмкого розвитку прав людини (2019)
Терела Г. В. - Профспiлковий контроль у поглядах радянських науковцiв (період нової економічної політики) (2019)
Божко В. М. - Роздуми над вiдповiднiстю конституцiї України окремих постанов центральної виборчої комiсiї (2019)
Гарбуз К. С. - Права людини в Україні: конституцiйна цiннiсть? (2019)
Трегуб О. А. - Адаптацiя законодавства про вiдходи до права Європейського Союзу в умовах становлення нової якостi життя (2019)
Половнiков В. В. - Окремi питання правового регулювання iнтегрованого управлiння кордонами України (2019)
Березенко I. B. - Суб'єкти реалiзацiї захисної функцiї в податково-делiктному провадженнi (2019)
Гудiма Т. С. - Правовi засади взаємодiї нацiонального банку України з органами державної влади у процесi реалiзацiї грошово-кредитної полiтики (2019)
Митрофанов I. I. - Нова ознака тяжких тiлесних ушкоджень, Лисенко I. В. (2019)
Паламарчук Г. В. - Контрабанда – транснацiональний чи трансграничний злочин: визначення понять (2019)
Притула А. М. - Оперативно-розшуковi вiддiли державної прикордонної служби України: сутнiсть та призначення (2019)
Гринькiв О. О. - Кримiнально-правовi межi заподiяння шкоди пiд час оперативно-розшукового забезпечення службово-бойової дiяльностi державної прикордонної служби України (2019)
Rosůlek A. - The admissibility of evidence obtained unlawfully in the Czech criminal trial (2019)
Budziński J. - Can an attorney conduct a "private investigation"? (2019)
Лапкін А. В. - Концептуальнi проблеми пiдтримання публiчного обвинувачення в судi прокурором (2019)
Неділько Б. I. - Геноцид єзидiв "ісламською державою" у свiтлi норм мiжнародного кримiнального права (2019)
Вихідні дані (2019)
Стадник Л. Л. - Визначення колективних ефективних та еквівалентних доз та радіаційних ризиків населення України за рахунок рентгенодіагностичних досліджень, Носик О. В. (2019)
Antonenko А. М. - Improvement of the monitoring system in the environment of pesticides affecting thyroidgland, Vavrinevych О. P., Omelchuk S. T., Shpak B .І., Korshun М. М. (2019)
Сергета І. В. - Прогностична оцінка особливостей перебігу психофізіологічної і психічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти у контексті здійснення комплексної оцінки якості життя, Тимощук О. В. (2019)
Даниленкo Г. М. - Гігієнічні та медикo-сoціальні oсoбливoсті збереження здoрoв'я учнів закладів загальнoї середньoї oсвіти у сучасній рoдині, Пoдрігалo Л. В., Авдієвська O. Г. (2019)
Макаров С. Ю. - Навчальний стрес у студентів сучасних закладів вищої медичної освіти: психофізіологічні критерії діагностики та психогігієнічної корекції, Сергета І. В., Серебреннікова О. А. (2019)
Степанова Є. І. - Порівняльний аналіз стану про- та антиоксидантної систем у дітей при дії стресових чинників радіаційного та психогенного походження, Колпаков І. Є., Позниш В. А., Вдовенко В. Ю., Зигало В. М., Альохіна С. М. (2019)
Єлізарова О. Т. - Методика оцінки індивідуального ризику для здоров’я міських дітей 12-15 років, Гозак С. В., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2019)
Якимчук Н. А. - Изучение внутренней структуры вулканических комплексов разного типа по результатам частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков, Корчагин И. Н. (2019)
Bandazhevskyi Yu. I. - The metabolic relationship of calcium and phosphorus to the state of genome of folate metabolism in children living in areas affected by the Сhornobyl nuclear power plant accident, Dubova N. F. (2019)
Якимчук Н. А. - Результаты дополнительных исследований в отдельных районах проведения геофизических работ в украинской морской антарктической экспедиции 2018 г., Корчагин И. Н. (2019)
Гущук І. В. - Досвід моніторування стану забруднення атмосферного повітря в Рівненській області у період 2007-2017 років (2019)
Якимчук Н. А. - Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть 2, Корчагин И. Н. (2019)
Яловенко О. І. - Оцінка атоксичності засобів для миття посуду, призначених для обробки виробів для дітей, на тест-культурі сперматозоїдів, Раєцька О. В., Голіченков О. М., Ляшенко В. І., Кондратенко О. Є., Кущ М. В., Спаська Ю. С., Кучеренко О. Ю., Уманець Г. П. (2019)
Міхеєва Т. Л. - Практическое использование аналитической модели поля силы тяжести при геологической интерпретации, Лапіна О. П., Панченко Н. В. (2019)
Случик І. Й. - Показники сперматогенезу у жаби озерної (Rana ridibunda) в зоні впливу Бурштинської теплоелектростанції (2019)
Гринь Д. Н. - Адаптивний сейсмічний комплекс для інженерної геофізики, Вербицкий С. Т., Дмитренко А. В. (2019)
Яворовський О. П. - "Нариси з токсикології важких металів" (2019)
Лубкова М. В. - Моделювання процесів фільтрації у неоднорідних анізотропних нафтоносних пластах, Захарчук О. О. (2019)
Корчак Г. И. - Механизмы резистентности бактерий и вирусов к дезинфектантам и антисептикам, Клименко И. В., Сурмашева Е. В., Романенко Л. И., Горваль А. К. (2019)
Бабаев Н. И. - Об еффективности использования микроскопического метода при изучении геохимических особенностей бора в геологических формациях Азербайджана (2019)
Пивоваренко Ю. В. - Природа поліморфізму сольових кристалів, Якимчук М. А. (2019)
Щипцов О. А. - Теоретичне обґрунтування та експериментальне підтвердження виявлення циліндричних об'єктів гідроакустичними засобами, Федосеєнков С. Г., Шундель О. І. (2019)
Державному підприємству Центру менеджменту та маркетингу в галузі наук про Землю ІГН НАН України – 20 років (2019)
Зміст журналу "Геоінформатика" за 2019 рік (2019)
Солошенко Е. М. - Щодо можливої участі еритроцитів у розвитку імунних реакцій, Кондакова Г. К., Шаповалова О. В. (2019)
Біловол Ф. М. - Особливості порушень ліпідного обміну у хворих на червоний плоский лишай, Колганова Н. Л. (2019)
Сербіна І. М. - Клініко-патогенетичне значення білка теплового шоку при гніздовій алопеції (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Вітчизняні топічні антимікотики в терапії оніхомікозів, Олійник І. О., Супрун К.Г. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Зовнішня антибактеріальна терапія: сучасні можливості лікування, Джораєва С. К., Олійник І. О., Біляєв Г. М. (2019)
Одінцова І. В. - Себорейний дерматит і Malassezia spp., Дюдюн А. Д., Гладишев В. В., Поліон Н. М. (2019)
Стовбир Г. С. - Нові можливості діагностики оніхомікозу за допомогою дерматоскопії (2019)
Калюжная Л. Д. - Редкий вариант ладонноподошвенной кератодермии, Петренко А. В. (2019)
Олійник І. О. - Місце клінічних і діагностичних досліджень акантолітичного пемфігусу, Абдалла А. Е-С. Е-С. (2019)
Кропивницкая О. И. - Пути оптимизации наружной терапии лабиального герпеса (2019)
Современная топическая терапия дерматофитии (2019)
Бабак І. Д. - Досвід оптимізації швидкого відновлення шкіри при деяких дерматозах, Сизон О. О., Білинська О. А., Чаплик-Чижо І. О., Возняк І. Я. (2019)
Белозоров А. П. - Изучение состояния инфламмасом у больных различными формами псориаза, Гаврилюк А. А. (2019)
Bilovol A. M. - Vitamin D and lichenoid dermatosis: the pathogenetic aspects, Tkachenko S. H., Havryliuk O. A., Berehova A. A., Kolhanova N. L. (2019)
Белозоров А. П. - Типування Trichomonas vaginalis в Україні на підставі поліморфізму гена актину, Федорич П. В., Мавров Г. І., Зеленська А. Д. (2019)
Белозоров А. П. - Анализ некоторых генетических полиморфизмов, ассоциированных с активацией CD8+-резидентных клеток памяти у больных псориазом, Зеленская А. Д., Милютина Е. И., Олейник И. А. (2019)
Бондаренко Г. М. - Аналіз захворюваності на пізні форми сифілісу в Україні (2013–2017 рр.), Нікітенко І. М., Унучко С. В., Губенко Т. В., Безрученко О. А. (2019)
Бондар С. А. - Вплив комплексного лікування на якість життя пацієнтів з променевим дерматитом, Наліжитий А. А., Гармаш Л. Л., Пічкур О. М., Мельник Т. В., Мельник В. В. (2019)
Волкославська В. М. - Дерматовенерологічна патологія дітей в Україні, її динаміка, Унучко С. В. (2019)
Гончаренко В. В. - Патогенно-персистентні фактори стафілококів як показник епідеміологічної значущості штамів,вилучених при алергодерматозах, Джораєва С. К., Соболь Н. В., Іванцова О. К., Щоголєва О. В., Усік І. В. (2019)
Дашко М. О. - Патогенетичні фактори розвитку акне в жінок на тлі реактивної та особистісної тривожності, Сизон О. О., Білинська О. А., Вольбин С. В., Федорова У. В. (2019)
Джораєва С. К. - Особливості мікробіоти шкіри у хворих на хронічні дерматози, Олійник О. І. (2019)
Дюдюн А. Д. - Частота урогенітальних інфекцій у хворих на артропатичний псоріаз, Поліон Н. М., Алі Л. Х., Салей О. А. (2019)
Єгоров О. О. - Імунний статус дітей,які народилися в жінок з папіломавірусною інфекцією після органозберігаючого лікування передраку і початкових стадій раку шийки матки (2019)
Зайченко Я. О. - Фототерапія як альтернативний метод лікування вогнищевої алопеції з проявами мікроелементозів, Іванюшко-Назарко Н. В., Рудник Т. І. (2019)
Захаров С. В. - Динаміка трепонемних і нетрепонемних тестів після лікування раннього прихованого сифілісу, Захаров В. К. (2019)
Кравченко В. Г. - Стан і перспективи захворюваності на венеричні хвороби в Україні, Степаненко В. І., Попова І. Б., Волкославська В. М., Рощенюк Л. В. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Вивчення антиінтерферонової активності автофлори шкіри хворих на атопічний дерматит, Джораєва С. К., Гончаренко В. В., Щоголєва О. В., Зюбан І. В., Бабута А. Р., Пугачова О. В. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Оптимізація комплексної терапії алергодерматозів, Олійник І. О., Маштакова І. О. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Удосконалення комплексного лікування мікозів стоп, Олійник І. О., Супрун К. Г. (2019)
Кутова В. В. - Методи скринінгової діагностики населення на сифіліс, Білоконь О. М., Дегтяр Т. В., Нікітенко І. М., Безрученко О. А., Унучко С. В., Осінська Т. В. (2019)
Левицька І. М. - Доцільність застосування психокорекційних заходів пацієнтам з дермато-естетичними дефектами шкіри, Сизон О. О., Дашко М. О., Бабак І. Д., Чаплик-Чижо І. О. (2019)
Литинська Т. О. - Вплив порушень мікробіоти товстої кишки на перебіг вугрової хвороби (2019)
Мавров Г. І. - Перинатальна інвазія Trichomonas vaginalis як проблема репродуктивної медицини, Осінська Т. В., Щербакова Ю.В., Федорич П. В. (2019)
Мавров Г. І. - Особливості поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, і ВІЛ-інфекції у споживачів психоактивних речовин, Щербакова Ю. В., Осінська Т. В. (2019)
Мельник В. В. - Удосконалення комплексної терапії пацієнтів, хворих на псоріаз, Бондар С. А. (2019)
Мельник Т. В. - Дослідження рівня гомоцистеїну в крові хворих на червоний плоский лишай, Бондар С. А., Наліжитий А. А. (2019)
Муравська Л. А. - Лікування пахвового гіпергідрозу за допомогою фракційної мікроголкової радіочастотної терапії (2019)
Одінцова І. В. - Поширеність видів Malassezia spp. на шкірі хворих на себорейний дерматит, Дюдюн А. Д., Поліон Н. М. (2019)
Одінцова І. В. - Частота виявлення Нelicobacter pylori у хворих на себорейний дерматит (2019)
Петренко А. В. - Місце надбрівної ульеритеми серед дискератозів і рубцевих алопецій (2019)
Поліон Н. М. - Мікробіологічний склад слизової оболонки піхви у хворих на бактеріальний вагіноз, Дюдюн А. Д. (2019)
Пуришкіна О. Д. - Застосування методу тезиграфії при псоріазі, Головченко Д. Я., Сологуб Л. В. (2019)
Пуришкіна О. Д. - Розацеа у дітей, Головченко Д. Я., Сологуб Л. В. (2019)
Рудник Т. І. - Взаємозв’язок поширеності цукрового діабету у хворих на поверхневий кандидоз із тяжкістю перебігу дерматозу, Туркевич С. А., Іванюшко-Назарко Н. В., Зайченко Я. О. (2019)
Свирид-Дзядикевич О. С. - Метаболічні зміни в лейкоцитах периферійної крові в пацієнтів з середнім ступенем тяжкості вугрової хвороби, Свирид С. Г. (2019)
Святенко Т. В. - Комплексне лікування еритематозно-телеангіектатичної форми розацеа із застосуванням ipl-терапії, Старостіна О. А. (2019)
Syzon О. О. - Biochemical markers of neurological disorders during the skin diseases, Bilynska O. O., Babak I. D., Dashko M. O., Levytska I. M. (2019)
Syzon О. О - Food factors in pathogenesis of acne, Dashko М. О., Voznyak I. Y., Levytska I. M. (2019)
Солошенко E. М. - Вплив пеніциліну та цефтріаксону in vitro на сорбційну здатність еритроцитів хворих на лікарську хворобу, Кондакова Г. К., Семко Г. О., Шевченко З. М., Ярмак Т. П. (2019)
Солошенко Э. Н. - Структура кожной заболеваемости среди рабочих предприятий кожевенной промышленности Украины, Кугаевская Н. В., Рощенюк Л. В., Воронцов В. М. (2019)
Солошенко Э. Н. - Дерматоглифика как метод прогнозирования лекарственной болезни, Немцова В. Д., Тихонова И. А., Гиржанова И. В. (2019)
Солошенко Э. Н. - Группы крови у больных аллергодерматозами: содержание IgE, Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Стулий О. Н., Пятикоп И. А. (2019)
Солошенко Э. Н. - Исследование сорбционной способности эритроцитов у больных лекарственной болезнью и распространенными дерматозами, ассоциированными с ней, Шевченко З. М., Ярмак Т. П., Стулий О. Н., Пятикоп И. А. (2019)
Солошенко Э. Н. - Определение сенсибилизации к антигистаминным препаратам, Кондакова А. К., Колесников В. Г., Хмель Н. В., Шевченко З. М. , Ярмак Т. П. (2019)
Степаненко Р. Л. - Хронічна герпетична інфекція як фактор ускладнення перебігу коморбідної соматичної патології, Алі Мухаммед Газі Алкаммаз (2019)
Возіанова С. В. - Призначення циклоспорину хворим на дисгідротичну екзему долоней та підошов з урахуванням імуногістохімічних і молекулярно-генетичних показників, Бойко В. В. (2019)
Гречанська Л. В. - Критерії диференційної гістологічної діагностики еритродермій (2019)
Мурзіна Е. О. - Вплив дисплазії сполучної тканини на формування окремих дерматозів, Бардова К. О. (2019)
Стовбыр А. С. - Усовершенствование лечения онихомикоза с использованием фотодинамической терапии (2019)
Федоренко О. Є. - Кореляційний вплив клінічних проявів уродженого епідермолізу на якість життя хворих, Коляденко К. В., Ткачишина К. С. (2019)
Федорова У. В. - Клінічні, молекулярно-генетичні та імунологічні особливості перебігу псоріазу в поєднанні з герпесвірусною інфекцією типу 1, 2, Сизон О. О., Дашко М. О., Вольбин С. В. (2019)
Цідило І. Г. - Псоріаз і серцево-судинний ризик за наявності неалкогольної жирової хвороби печінки, Вірстюк Н. Г. (2019)
Shapovalova O. V. - Determination of biocide activity of a composition containing peracetic acid and benzalkonium chloride, Blazheyevskiy М. Ye., Filimonova N. І. (2019)
Сидорук С. В. - Cмарт-спеціалізація готельних послуг, Поліщук Л. М., Тищук І. В. (2019)
Кіреєва А. О. - Міжнародне співробітництво в галузі туризму між Україною та Новою Зеландією, Мотузенко О. О. (2019)
Смирнов І. Г. - Потенціал вірменської спадщини в Україні для розвитку туризму: регіонально- маркетинговий аспект, Шпарага Т. І. (2019)
Габчак Н. Ф. - Можливості застосування досвіду Данії у розвитку велотуризму в місті Ужгород, Дубіс Л. Ф. (2019)
Гілецький Й. Р. - Оцінка питомої ваги природних ресурсів у структурі природно-ресурсного потенціал території на прикладі Верховинського та Путильського адміністративних районів, Тимофійчук Н. М. (2019)
Рутинський М. Й. - Форс-мажорні зриви програм обслуговування національним туроператором "JOIN UP” у 2018 році, Скрипай К. В. (2019)
Олійник Я. Б. - Формування перцепційного портрету представника середнього класу, Нич Т. В. (2019)
Молочко М. А. - Сутність картосеміотичних положень картографічного моделювання в освіті, Молочко А. М., Молочко В. В. (2019)
Любіцева О. О. - Географічний аналіз зовнішніх трудових міграцій з України, Луків М. М. (2019)
Курач Т. М. - Створення веб-карти Богуславського району, Підлісецька І. О., Краковський С. П. (2019)
Грищенко М. Ю. - Дешифрирование лавинных отложений на леднике безенги по космическим снимкам со спутников SENTINEL-2, Горюнов Н. Д., Турчанинова А. С. (2019)
Шищенко П. Г. - Рекреаційно-ландшафтний аналіз приміських ландшафтно-рекреаційних територій міста Києва, Діхтярь О. В. (2019)
Інформація про авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Лазарєва О. В. - Алгоритм та інструментарій забезпечення еколого-економічного розвитку землекористувань в умовах євроінтеграційних процесів (2019)
Ульянченко О. В. - Основні передумови розвитку інтеграційних процесів в аграрному секторі, Крутько М. А. (2019)
Мошковська О. А. - Аналіз сучасного стану молокопродуктового підкомплексу України, проблем його розвитку та шляхів їх вирішення (2019)
Безугла Л. С. - Соціально-економічні аспекти і передумови розвитку підприємств галузі екотуризму, Демчук Н. І. (2019)
Полторак А. С. - Методичний підхід до оцінки стану фінансової безпеки регіонів України (2019)
Смирнова С. М. - Державне регулювання та забезпечення розвитку сільських територій у контексті "Leader", Смирнов В. М., Богомаз А. О. (2019)
Наконечна К. В. - Методологія визначення структурних змін у сільськогосподарському виробництві (2019)
Здирко Н. Г. - Публічні закупівлі: типи та процедури здійснення (2019)
Шульга Л. В. - Система маркетингового менеджменту підприємства, Терещенко І. О., Горілей В. Ю. (2019)
Чорнобай А. В. - Оплата праці як одна з найважливіших складових частин політики доходів населення (2019)
Хандогіна О. В. - Особливості організації системи управління та поводження з твердими побутовими відходами на локальному рівні (2019)
Гладкий О. В. - Методологія і методи наукових досліджень регіональних ринків туристичних послуг (2019)
Смирнов І. Г. - Логістика урботуризму в умовах "овертуризму" (2019)
Терлецька О. В. - Перспективи розвитку туризму в межах міст, Кушнір Л. П. (2019)
Антоненко В. С. - Соціокультурні та соціально-економічні аспекти поширення самостійних подорожей в сучасних умовах, Хуткий В. О. (2019)
Бровенко Т. В. - Модель фахівця туристичної сфери (2019)
Аксьонова Н. В. - Потенціал нематеріальної культурної спадщини в умовах глобалізації: стан і перспективи (2019)
Арпуль О. В. - Energy floor як нова технологія видобутку електроенергії в готелях Україні, Спільчук А. Ю., Мельник Ю. В. (2019)
Нестерчук І. К. - Логіка виникнення та деякі соціокультурні характеристики становлення мережі гастрономічних турів національних ресторацій (2019)
Уварова Г. Ш. - Рекреаційний потенціал Києва (2019)
Олішевська Ю. А. - Використання інтерактивних методів навчання у процесі вивчення краєзнавства у вищій школі (2019)
Мотузенко О. О. - Основні тенденції інтеграції науки, освіти і бізнесу як елементу сталого розвитку економіки України, Сисоєва Ю. О. (2019)
Калько А. Д. - Експлуатація королівського родовища дацитів (конструктивно-географічні аспекти), Миронець Н. Р., Басюк Т. О., Гилитюк В. М. (2019)
Інформація про авторів (2019)
Батушкін В. В. - Вступне слово (2018)
Іванов В. П. - Вплив 6-місячного лікування різними варіантами антиаритмічної терапії на добову структуру частоти серцевих скорочень і порушень серцевого ритму в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та частими нападами фібриляції передсердь, Данілевич Т. Д. (2018)
Shirokova N. - Duchenne muscular dystrophy: emerging pathological role for cardiac myopathy, Niggli E. (2018)
Батушкін В. В. - Стратегія і тактика в призначенні антикоагулянтної терапії у хворих зі стенозуючою ІХС та фібриляцією передсердь. Фокус на дабігатран (2018)
Васкес Абанто А. Э. - Вопросы лечения артериальной гипертензии у пациентов с сахарным диабетом, Васкес Абанто Х. Э. (2018)
Чернышов В. А. - Поваренная соль или углеводы, содержащиеся в пищевых продуктах: что больше повышает кардиометаболический риск?, Ермакович И. И. (2018)
Копиця М. П. - Застосування нового неінвазивного методу спекл-трекінг ехокардіографії розширює можливості діагностування ураження міокарда й оцінювання його структурно-функціональних змін, Титаренко Н. В., Суманова I. А., Родіонова Ю. В., Гончар О. В., Вишневська І. Р., Кобець А. В., Кутя І. М. (2018)
Авторам (2018)
Леськів О. Б. - Застосування препарату Ксаврон (Едаравон) у комплексному лікуванні пацієнтів з ішемічним інсультом у поєднанні з тромболітичною терапією, Хабазня Т. Ф. (2019)
Кузнецов В. В. - Полушарные особенности влияния ритмической транскраниальной магнитной стимуляции на функциональное состояние головного мозга пациентов, перенесших инсульт, Скачкова Н. А. (2019)
Єна Л. М. - Специфічні підходи до лікування артеріальної гіпертензії в старості, Артеменко В. О., Ахаладзе М. Г. (2019)
Орос М. М. - Діабетична аміотрофія: діагностика, лікування та прогноз, Орос М. М. (2019)
Дзяк Л. А. - Прогнозирование исходов течения хронической пояснично-крестцовой радикулопатии в стадии обострения, Шульга А. А. (2019)
Зорин Н. А. - Значение особенностей клинического проявления радикулопатий в выборе лечебной тактики у больных с многоуровневым смещением поясничных межпозвонковых дисков, Овчаренко Д. В., Шульга А. Н., Зорин Н. Н. (2019)
Кузнецов В. В. - Особенности сна и циркадных ритмов при старении, Шевченко Л. А. (2019)
Коркушко О. В. - Ожиріння та предіабет – незалежні чинники кардіоваскулярного ризику в осіб похилого віку, Шатило В. Б., Чижова В. П. (2019)
Як готувати статті для подання до наукових журналів? (2019)
Заболевания экстрапирамидной нервной системы: клиника, диагностика, лечение (2019)
Медичні події (2019)
Титул, зміст (2019)
Бойко В. В. - Механізми та інструменти управління розвитком суб'єктів малого підприємництва апк, Крупа В. Р. (2019)
Смага І. С. - Формування диференціальної земельної ренти ІІ та рентного доходу ІІ за нормативів економічних показників вирощування зернових культур (2019)
Ільченко Т. В. - Особливості маркетингу в агробізнесі (2019)
Опенько І. А. - Коефіцієнт енгеля як інтегральний показник використання земель лісогосподарського призначення (2019)
Пілявський В. І. - Організація праці на робочому місці як засіб ефективного використання потенціалу підприємства (2019)
Гарбар В. А. - Аналіз інноваційної активності підприємств харчової промисловості України (2019)
Сергєєва О. Р. - Стандартизація в Україні: теоретичні основи та вплив на якість продукції (2019)
Назаренко І. М. - Аудит розрахунків з бюджетом: організаційно-функціональні та методичні основи, Сема В. О. (2019)
Горлачук В. В. - Управління земельними ресурсами об'єднаних територіальних громад у контексті децентралізації, Клименко О. В. (2019)
Ксьондз С. В. - Обгрунтування напрямів підвищення ефективності економічної діяльності лісових господарств, Підгірна В. С., Сеньовська Я. В. (2019)
Салоид С. В. - Управление процессами обеспечения конкурентоспособности предприятий табачной промышленности, Лабзина А. А. (2019)
Яременко Л. М. - Організація і методологія бухгалтерського обліку та аудиту нематеріальних активів, Пономаренко Я. А. (2019)
Терещенко І. О. - Конкурентні стратегії управління підприємством, Білецька Д. І. (2019)
Гурська І. С. - Фактори розвитку туристичного бізнесу в умовах ринку, Герасимів З. М. (2019)
Соколовська В. В. - Методи оцінки персоналу: роль та значення в управлінні, Бабчинська О. І., Іванченко Г. В. (2019)
Замора О. І. - Перспективи розвитку зеленого туризму в об'єднаних територіальних громадах (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Halunko V. - Domestic (National) Public Space Law of the USA. Success and Challenges of our Time (2019)
Kazantseva L. - International Legislation in the Field of Astronomical Nomenclature (2019)
Khatniuk N. - Features of the Activities of Public Entities in Space Debris Mitigation, Pobiianska N. and Cherneha A. (2019)
Krichevsky S. - Moon Exploration: Legal Aspects, Bagrov A. (2019)
Loshytskyi M. - Space Law of Ukraine: Present and Future, Koroied S. (2019)
Mkrtchian R. - Administrative Legal Support of Outer Space Activities of the Federative Republic of Brazil, Tkachuk A., Udovenko Z. (2019)
Soroka L. - Public Regulation of Space Activities in Ukraine (2019)
Svetlichnyj O. - Commercialization of Space Activities: Correlation of Private and Public Interest in the Pursuit of Outer Space Exploration, Levchenko D. (2019)
Udartsev S. - Extension of Space Activities, Emergence of Space State and Cosmization of Legal Science (2019)
Yeshchuk O. - Legal Regulation of Standardization and Certification of Space Objects, Novikova M. (2019)
Zhuravlov D. - Features of Legal Support of Space Activities in Ukraine, Halunko A. (2019)
Zyma A. - Global Administrative Law and Regulation of Extraction of Minerals in Outer Space (2019)
Можаровський В. М. - Ключові аспекти методологічних основ розроблення комплексних програм бойової підготовки військових формувань сил оборони держави, Годзь С. В. (2019)
Бережний А. О. - Методи рішення завдань планування поведінки агентів в інтелектуальних системах підтримки прийняття рішень, Сорока М. Ю., Сало Н. А. (2019)
Буряк П. Д. - Табличний метод визначення витрат моторесурсів автомобілів при розробці річного плану експлуатації та ремонту машин військової частини, Цебрюк І. В., Пархомчук О. В., Буряк Є. П. (2019)
Величко Л. Д. - Динаміка руху снаряду ОФ26, випущеного з гармати Д-81, Гузик Н. М., Петрученко О. С. (2019)
Волков А. Ф. - Тактичне мистецтво військ Протиповітряної оборони Сухопутних військ та його розвиток за досвідом сучасних збройних конфліктів, Лезік О. В., Горбачов К. М., Базіло С. М. (2019)
Журавльов О. О. - Методика аналітичного визначення потрібної мінімальної витрати реактивних снарядів для ураження об’єктів із заданим рівнем збитку, Мурай Р. В., Шигімага Н. В., Дроль О. Ю. (2019)
Кучеренко Ю. Ф. - Визначення ефективності функціонування системи управління військового призначення з врахуванням вагомості, своєчасності та якості виконання завдань у її підсистемах, Носик А. М., Ткачов А. М., Шубін Є. В. (2019)
Лезік О. В. - Можливі форми та способи бойового застосування сил і засобів ППО і РЕБ в умовах радіоелектронної протидії в зоні проведення Операції об'єднаних сил, Орєхов С. В., Левагін Г. А., Обронов М. І. (2019)
Піскунов С. М. - Аналіз основних положень статуту бригади військ ППО Сухопутних військ Збройних Сил США FM 3-01/7(3-01/11), Волков А. Ф., Галкін Ю. О., Бречка М. М. (2019)
Романюк А. О. - Оцінка протиріч в практиці вдосконалення бойової роботи обслуг автоматизованих командних пунктів, Дзеверін І. Г. (2019)
Танцюра О. Б. - Аналіз та перспективи розвитку технічних засобів контрснайперської боротьби, Кожушко Я. М., Радецький В. В., Шевчук О. В. (2019)
Смик С. І. - Методичний підхід до формування та верифікації цифрових вихідних даних дальності та тривалості польоту літальних апаратів, Кудрявцев А. Ф., Клюшніков І. М., Кулініч І. А. (2019)
Суханов М. І. - Аналіз конструктивних схем одноконтурних авіаційних газотурбінних двигунів з точки зору акустичної вібродіагностики, Чепурний Ю. В., Терещенко О. П., Мартинець Б. З. (2019)
Зюкін В. Ф. - Вимірювання кута місця цілей в оглядових РЛС РТВ метрового діапазону хвиль, Кукобко С. В., Трофимов І. М., Козлов Д. М. (2019)
Луковський О. Я. - Математична модель електричної і магнітної складових поля випромінювання елементів опуклої антенної решітки, Карлов В. Д., Ряполов І. Є., Беспалько О. В. (2019)
Науменко А. М. - Аналіз побудови засобів вимірювання медичного призначення, Головняк Д. В., Спанчак Н. В. (2019)
Науменко А. М. - Аналіз методів томографічних вимірювань зображення внутрішньої структури об’єктів та їх застосування, Ольшевський І. П., Спанчак О. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Мельник В. І. - Аналіз тепло-енергетичних систем з використанням теплових насосів із інтегрованими у фундамент ґрунтовими теплообмінниками, Цимбал Б. М. (2019)
Полянський О. С. - Оптимізація основних параметрів брикетування, Дьяконов О. В., Д’яконов В. І., Скрипник О. С. (2019)
Галич І. В. - До дослідження динаміки трактора з шарнірно-з’єднаною рамою і урахуванням нерівності опорної поверхні, Антощенков Р. В., Антощенков В. М. (2019)
Калінін Є. І. - Аналіз динаміки транспортно-технологічних агрегатів як систем змінної маси (2019)
Подригало М. А. - Оценка функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей, Тарасов Ю. В. (2019)
Дубінін Є. О. - Математичне моделювання руху шарнірно-зчленованої колісної машини без пружного елементу у з’єднувальному шарнірі, Полянський О. С., Клец Д. М., Задорожня В. В. (2019)
Артьомов М. П. - Сучасні проблеми і напрямки розвитку систем землеробства в Україні (2019)
Дмитрів В. Т. - Дослідження пневмоелектромагнітного пульсоколектора доїльного апарата методом планованого експерименту, Дмитрів І. В., Яцунський П. П. (2019)
Самойленко Т. В. - Теоретичне моделювання процесу гравітаційного завантаження силосу зерном по відкритому гвинтовому каналі, Арендаренко В. М., Мельник В. І. (2019)
Ляшенко С. О. - Побудова математичних моделей різних схем процесу випарювання соку для автоматизованих систем управління, Фесенко А. М., Ляшенко О. С. (2019)
Нанка О. В. - Дослідження мінливості розмірних характеристик насіння зернових культур, Бакум М. В., Крекот М. М. (2019)
Ольшанський В. П. - Коливання прямокутної пластини на однобічній пружній основі при імпульсному навантаженні, Спольнік О. І., Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2019)
Пархоменко С. Г. - Математическое моделирование культиваторного машинно-тракторного агрегата (2019)
Мельник В. І. - Використання інтегрального трактора ХТЗ-16131 в рослинництві, Анікєєв О. І., Чигрина С. А., Купін О. О. (2019)
Лук’яненко В. М. - Випробування мехатронної вібраційної мультиплощинної насіннєочисної машини, Лук’яненко О. В., Харук І. Д., Никифоров А. О. (2019)
Мельник В. І. - Проблеми та перспективи вдосконалення політики екологічної безпеки в Україні, Романашенко О. А., Романашенко І. О. (2019)
Черепнев И. А. - Выбор стратегии обращения и создание экономико-математической модели управления твердыми бытовыми отходами на основе мирового позитивного опыта конца XIX – начала XX вв, Нестеренко С. В., Клімов О. П., Ковальов И. А., Шпінда Є. М., Щокін В. М., Тимофєєв В. Д. (2019)
Титул, зміст (2019)
Дороховський О. М. - Системний підхід до самоадаптації сільських територій в контексті регіонального розвитку, Мельник Л. Ю. (2019)
Сьомкіна Т. В. - Роль інформаційного забезпечення у диверсифікаційній діяльності підприємств АПК, Згурська О. М. (2019)
Горлачук В. В. - Гостре питання енергозбереження грунту у національному вимірі, Бондаревський Р. О. (2019)
Великий Ю. В. - Експрес-діагностика якості кредитного портфеля банків, Нетудихата К. Л., Пігар Т. Ю. (2019)
Крамаренко І. С. - Галузеві особливості інвестиційної привабливості підприємств (2019)
Чернишев В. Г. - Сучасний стан іноземного інвестування в сільське, лісове та рибне господарства за регіонами України, Окара Д. В., Ковальова І. Л. (2019)
Пришляк Н. В. - Ефективність виробництва сільськогосподарської продукції як сировини для переробки на біопалива, Балдинюк В. М. (2019)
Шишпанова Н. О. - Напрями активізації інвестиційної діяльності страхових компаній України (2019)
Саковська О. М. - Роль сільськогосподарських кооперативів у розвитку аграрного сектора економіки: порівняльний аспект (2019)
Петрова О. О. - Економічний потенціал виробництва квасолі в Україні (2019)
Масюк Ю. В. - Фінансовий стан сільськогосподарського підприємства та напрями його покращення, Мкртчян А. А. (2019)
Вакуленко Ю. В. - Роль маркетингової стратегії у розвитку аграрних підприємств, Олійник А. С., Чернега В. М. (2019)
Місевич М. А. - Формування ефективної системи управління конкурентоспроможністю сільськогосподарської продукції високотоварних сільськогосподарських підприємств, Ходаківський В. М., Прус Р. С., Суханова А. Г. (2019)
Кадирус І. Г. - Оцінювання конкурентоспроможності аграрного підприємства, Донських А. С., Олійник Ю. О. (2019)
Божидай І. І. - Агропромисловий комплекс України: структура та основні поняття (2019)
Бірюков Є. І. - Ключові особливості функціонування підприємств електроенергетики та їх класифікаційні ознаки (2019)
Title (2019)
Akpan S. B. - Analysis of the gross margins and commercialization of manure and fertilizer based waterleaf (Talinum triangulare) farmers in Nigeria, Udo U. J., Akpan P. J. (2019)
Bassa Z. - Determinants of coffee export in Ethiopia: an application of co-integration and vector error correction approach, Goshu D. (2019)
Ikudayisi A. A. - Analysis of expenditure path beyond staple foods consumption in Nigeria, Omotola A. M. (2019)
Бірюченко С. - Механізм ефективного формування доходу персоналу підприємства (2019)
Галунець Н. - Місце українського агроекспорту на світовому продовольчому ринку (2019)
Колотуха С. - Поліпшення рівня фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств, Гвоздєй К., Вінницька О. (2019)
Кучер А. - Вплив балансу органічного вуглецю в ґрунті на формування сталої конкурентоспроможності аграрних підприємств (2019)
Лаврук В. - Методологія дослідження процесу економічної модернізації і розвитку тваринництва в умовах дефіциту фінансових ресурсів, Лаврук О. (2019)
Трушкіна Н. - Удосконалення організаційно-економічного механізму управління логістичною діяльністю підприємства (2019)
Heldak M. - Review for the monograph by Kucher A. "Sustainable soil management in the formation of competitiveness of agricultural enterprises" (2019)
List of External Reviewers (2019)
Запрошення до публікації (2019)
Титул, зміст (2019)
Гоменюк М. О. - Реінжиніринг як одна з форм інноваційного бізнес-управління на підприємствах аграрної сфери (2019)
Галат Л. М. - Фактори та тенденції розвитку овочівництва у Херсонській області (2019)
Аверчева Н. О. - Підвищення якості молока як основа конкурентоспроможності продукції на європейському ринку (2019)
Стрілець В. Ю. - Впровадження імітаційної моделі бізнес-процесів малих підприємств з урахуванням поліциклічного економічного середовища (2019)
Соколенко Л. Ф. - Облік в керуючих компаніях сфери ЖКГ (2019)
Журавльова Т. О. - Іпотечне кредитування в Україні — реалії сьогодення (2019)
Лазарєва О. В. - Об'єктивна необхідність впровадження ГІС технологій у системі управління земельними ресурсами, Вакар К. В., Платонова К. А. (2019)
Тульчинська С. О. - Актуальні проблеми підвищення прибутковості комунальних підприємств як фактору економічної безпеки, Солосіч О. С. (2019)
Ходаківський В. М. - Сучасні умови інвестиційного забезпечення сталого розвитку основних видів діяльності підприємств агропромислового комплексу Ружинського району Житомирської області, Козіревич А. В., Лень І. І. (2019)
Колеснік Я. В. - Діагностика фінансового стану сільськогосподарського підприємства, Сергієнко А. М. (2019)
Мулик Т. О. - Напрями удосконалення обліку земельних ресурсів в умовах використання комп'ютерних технологій: управлінський аспект, Кожухар В. В. (2019)
Захожай К. В. - Бюджетне фінансування сільського господарства в Україні, Кравченко І. Й. (2019)
Лепетан І. М. - Методологічні підходи до обліку орендних операцій, Рязанцева Ю. І. (2019)
Рагуліна Ю. С. - Окремі аспекти методики обліку основних засобів підприємства, Щолокова В. С., Польова Т. В. (2019)
Кіпоренко С. С. - Механізм економічної безпеки підприємств АПК, Мороз О. В. (2019)
Содержание (2018)
Бєляєв О. Є. - Інститут фізики напівпровідників ім. В. Є. Лашкарьова НАН України – 58 років у складі НАН України (2018)
Костильов В. П. - Напівпровідникова фотоенергетика: сучасний стан і актуальні напрями досліджень, Саченко А. В. (2018)
Чегель В. І. - Молекулярна плазмоніка – новий напрямок для досліджень у матеріалознавстві та сенсориці. Застосування та теоретичне підґрунття (Огляд), Лопатинський А. М. (2018)
Сукач А. В. - InAs фотодіоди (Огляд. Частина IV), Тетьоркін В. В., Ткачук А. І., Троценко С. П. (2018)
Завьялова Л. В. - Получение и исследование полупроводниковых плёнок АІ-VІІІВVІ и функциональных структур на их основе; Особенности и возможности СVD метода с применением дитиокарбаматов, Свечников Г. С., Рощина Н. Н., Снопок Б. А. (2018)
Ревуцька Л. О. - Нанесення плівок халькогенідних стекол з розчину: виготовлення, властивості, застосування (Огляд), Денисова З. Л., Стронський О. В. (2018)
Мороженко В. О. - Пропускання, відбиття та теплове випромінювання магнітооптичних резонаторних структур в інфрачервоному діапазоні спектра: Дослідження та застосування (Огляд) (2018)
Кретуліс В. С. - Оптоелектронний нефелометричний вимірювач метеопараметрів атмосферного середовища, Мінакова І. Є., Олексенко П. Ф., Сорокін В. М. (2018)
Михайловська К. В. - Особливості фотолюмінесценції наночастинок кремнію у багатошарових (SіOх–SіOy)n структурах з поруватими ізолюючими шарами, Данько В. А., Гудименко О. Й., Кладько В. П., Індутний І. З., Шепелявий П. Є., Сопінський М. В. (2018)
Велещук В. П. - Механізми появи видимої паразитної люмінесценції у світлодіодах ультрафіолетового випромінювання 365 нм, Власенко О. І., Власенко З. К., Хміль Д. М., Камуз О. М., Неділько С. Г., Щербацький В. П., Гнатюк Д. В., Борщ В. В., Киселюк М. П. (2018)
Маслов В. П. - Особливості виготовлення, електричні та фотоелектричні властивості дифузійних Ge p-i-n фотодіодів, Сукач А. В., Тетьоркін В. В., Кравецький М. Ю., Качур Н. В., Венгер Є. Ф., Ворощенко А. Т., Луцишин І. Г., Матіюк І. М., Федоренко А. В. (2018)
Оліх Я. М. - Чинники релаксації акустопровідності в CdTe, Тимочко М. Д., Ілащук М. І. (2018)
Дремлюженко К. С. - Вплив стабілізатора на властивості високодисперсних систем кадмій телуриду отриманих електроіскровим методом, Капуш О. А., Борук С. Д., Корбутяк Д. В. (2018)
Костюкевич К. В. - Особенности углового спектра поверхностного плазмон-поляритонного резонанса в геометрии Кретчмана при исследовании латексной водной суспензии, Ширшов Ю. М., Христосенко Р. В., Самойлов А. В., Ушенин Ю. В., Костюкевич С. А., Коптюх А. А. (2018)
Мешалкин А. - Прямая записьповерхностного рельефа дифракционных решеток с использованием слоев селена как регистрирующих сред, Паюк А. П., Ревуцкая Л. А., Акимова Е., Стронский А. В., Присакарь А., Тридух Г., Абашкин В., Корчевой А., Горонескуль В. Ю. (2018)
Онищенко В. Ф. - Релаксація фотопровідності у макропористому кремнії, Карась М. І. (2018)
Маланич Г. П. - Формирование полированной поверхности полупроводниковых пластин PbTe И Pb1–XSnXTe, Томашик В. Н. (2018)
Дорожинська Г. В. - Особливості рефрактометричних характеристик поверхневого плазмонного резонансу моторних олив при експлуатації, Дорожинський Г. В., Маслов В. П. (2018)
Карась Н. И. - Монополярная фотопроводимость инверсного слоя и "медленные” поверхностные уровни в структурах макропористого и монокристаллического кремния в условиях сильного поверхностного поглощения света, Онищенко В. Ф. (2018)
Матяш І. Є. - Компонентний аналіз спектрів фононного дихроїзму в одновісно деформованому кристалі кремнію, Мінайлова І. А., Міщук О. М., Сердега Б. К. (2018)
Інформація для авторів. Правила для авторів збірника наукових праць"Оптоелектроніка та напівпровідникова техніка" (2018)
Гурський В. М. - Визначення параметрів віброударних машин із урахуванням їхніх визначальних характеристик, Кузьо І. В., Лозинський В. І. (2019)
Ланець О. С. - Обґрунтування параметрів тримасової міжрезонансної вібраційної машини з інерційним приводом, Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. (2019)
Литвиняк Я. М. - Моделювання процесу нарізання глобоїдних черв’ячних коліс способом безперервного формоутворення дисковими фрезами, Юрчишин І. І. (2019)
Майструк В. В. - Оптимізація конструкції і прогнозування ефективності очищення циклону із спіральним направляючим апаратом, Гаврилів Р. І. (2019)
Пістун Є. П. - Побудова математичної моделі кульового барабанного млина із застосуванням отриманих експериментальних даних, Федоришин Р. М., Заграй В. С., Николин Г. А. (2019)
Ромасевич Ю. О. - Розроблення методу оптимального налаштування ПІ-регуляторів, Ловейкін В. С., Ляшко А. П., Макарець В. В. (2019)
Стефанович Т. О. - Моделювання впливу короткочасного режиму роботи елемента нерезервованої системи на її надійність, Щербовських С. В. (2019)
Шеремета Р. М. - Забезпечення мінімізації витоків рідинної фази через стик клапанного ущільнення з використанням явища капілярної компресії, Стоцько З. А. (2019)
Korendiy V. M. - Substantiation of parameters and modelling the operation of three-mass vibratory conveyer with directed oscillations of the working element, Kachur O. Y., Novitskyi Y. Y., Mazuryk V. A., Sereda V. A. (2019)
Ланець О. С. - Аналіз енергетичної ефективності вібраційних машин з інерційним приводом, Майструк П. В., Боровець В. М., Деревенько І. А. (2019)
Вимоги до оформлення матеріалів статей (2019)
Baranovska S. - Competitiveness of the enterprise: management, analysis, prospects, Tesak O. (2019)
Белоцерковский А. Б. - Рейтинговая оценка и выбор CRM-систем для управления торговыми предприятиями (2019)
Богдан Н. М. - Інструменти формування стратегії розвитку туризму в Україні: реалізація регіонального туристичного потенціалу, Рябєв А. А., Сегеда І. В. (2019)
Бодров В. Г. - Концепція універсального базового доходу як основа політики соціального вирівнювання та підвищення якості життя (2019)
Братусь Г. А. - Генезис державного регулювання системи освіти як пріоритетного напряму економіки знань (2019)
Будник Л. А. - Організаційно-методичні аспекти експертної оцінки облікової політики підприємства, Михайлишин Н. П. (2019)
Кітц Р. Р. - Цільові показники в механізмах забезпечення фінансової стабільності макроекономічних систем (2019)
Ковальова М. Л. - Логістичне управління: особливості та принципи (2019)
Корінько М. Д. - Управлінський контроль в системі функціонування суб’єктів господарювання (2019)
Магомедова А. М. - Тенденції розвитку зовнішньої трудової міграції в Україні (2019)
Маркіна Н. Ю. - Організація процесу бюджетування підприємств енергетичної галузі (2019)
Мельник Л. В. - Побудова моделі формування ресурсного потенціалу іпотечного кредитування (2019)
Петров П. П. - Трансферне ціноутворення у казначействі банку (2019)
Пряхіна К. А. - Управління логістикою постачання підприємства: стратегії LEAN та AGILE (2019)
Rybachuk-Yarova T. - The assortment policy formation as an element of the enterprise competition strategy, Polinchyk-Yarova T. (2019)
Рудаченко О. О. - Теоретичні засади формування системи фінансового управління країни, Бібік Н. В., Чех Н. О. (2019)
Рудень В. В. - Про сутність та мотиви у виборі до запровадження економічної системи охорони здоров’я в Україні як країні з ринковою економікою (2019)
Спатар О. В. - Проблема розвитку труботранспортної системи в Миколаївському регіоні (2019)
Стечишин Т. Б. - Роль банківської системи України у сприянні розвитку малих та середніх підприємств, Метлушко О. В. (2019)
Чернуха Т. С. - Об’єднання ЗВО як перспектива розвитку інституціональної системи вищої освіти України в умовах глобалізації (2019)
Яков’юк В. А. - Напрямки вдосконалення управління транскордонними водними ресурсами в рамках басейну річки Західний Буг (2019)
Вишневський В. І. - Інновації в туристичній сфері Києва та їх ефективність, Тараненко А. П. (2019)
Гречан П. Ю. - Інноваційна активність підприємств автомобільного транспорту в Україні (2019)
Gutkevych S. - The main directions of investment attractiveness formation in agrarian sector of economy of Ukraine, Smyk R. (2019)
Кузнєцова Н. В. - Вплив прямих іноземних інвестицій на економічний розвиток країн, що розвиваються (на прикладі Мексики) (2019)
Шушкова Ю. В. - Базисні умови, чинники, інструменти та механізми державного регулювання інноваційно-технологічної діяльності в рамках політики технологічної модернізації економіки (2019)
Воськало В. І. - Інтелектуальний капітал через призму методу бухгалтерського обліку, Воськало Н. М. (2019)
Інформація (2019)
Титул, зміст (2019)
Кирилов Ю. Є. - Інвестиційне середовище функціонування аграрних підприємств як базис формування їх конкурентоспроможності, Грановська В. Г. (2019)
Карпук А. І. - Формування інституціонального середовища інвестиційно-інноваційного розвитку лісового сектора в контексті підвищення його конкурентоспроможності: природно-ресурсні та еколого-економічні передумови, Дзюбенко О. М., Кватирко О. М. (2019)
Таран-Лала О. М. - Оптимізація процесу соціального розвитку трудового колективу підприємства в умовах динамічного бізнес-середовища, Загребельна І. Л., Симоненко Я. В. (2019)
Лойко В. В. - Забезпечення фінансової безпеки суб'єктів підприємництва аграрного сектору, Лойко Д. М., Лех Д. В. (2019)
Клочан І. В. - Сучасний стан та основні напрями підвищення ефективності виробництва сільськогосподарської продукції в Миколаївській області, Потриваєва І. А. (2019)
Клименко Л. В. - Маркетингові аспекти формування експортного потенціалу садівничих господарств, Длугоборська Л. В., Школьний О. О. (2019)
Khalatur S. - Conceptual basis of financial management of liquidity and solvency of enterprise, Dubovych O., Velychko V. (2019)
Рудік Н. М. - Особливості формування та перспективи розвитку ринку олійно-жирової продукції (2019)
Пелех О. Б. - Структурний аналіз і структурно-темпологічна аналітика (2019)
Ярема Л. В. - Роль об'єднаних територіальних громад Тернопільщини у розвитку сільських територій (2019)
Згурська О. М. - Інструментально-методичний підхід до формування стратегій диверсифікації агропромислових підприємств (2019)
Денисенко В. О. - Оцінка потенціалу біомаси в Україні (2019)
Крамаренко І. С. - Індикатори діагностики інвестиційного потенціалу сільськогосподарських підприємств (2019)
Сітковська А. О. - Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного підприємства, Савенко О. А., Лебедєв М. О. (2019)
Вовк М. О. - Принципи управління процесами технологічної реструктуризації агропродовольчих підприємств (2019)
Булкін С. С. - Формування стійкості та ефективності сільськогосподарського підприємства (2019)
Стукан Т. М. - Інноваційна діяльність як фактор забезпечення економічної безпеки підприємства (2019)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Ермакович И. И. - Некоторые особенности сердечно-сосудистых заболеваний у беременных, Золотарев А. И., Загубиженко Т. А., Чернышов В. А. (2015)
Мохначов О. В. - Психологічні особливості хворих на артеріальну гіпертензію, поєднану з нестабільною стенокардією, ожирінням і порушеннями пуринового обміну, Катеренчук І. П. (2015)
Марченко О. М. - Динаміка атерогенних фракцій холестерину протягом місяця після курсового використання плазмаферезу у хворих на ішемічну хворобу серця в залежності від типу дисліпідемії (2015)
Батушкин В. В. - Современные особенности лечения инфекционного эндокардита. Правила эмпирической терапии (2015)
Купчинская Е. Г. - Блокаторы рецепторов ангиотензина в лечении артериальной гипертензии (2015)
Батушкин В. В. - Амлодипин при лечении артериальной гипертензии в сочетании с ишемической болезнью сердца у пожилых. Имеет ли значение – используется рацемическая смесь или s-энантиомер? (2015)
Батушкин В. В. - Случай шестимесячного применения тройной антитромботической терапии, включающей тикагрелор, ривароксабан и аспирин, при остром инфаркте миокарда с рецидивирующим тромбозом стента, Юрочко Б. М. (2015)
Соколов М. Ю. - Изменение тактики реваскуляризации пациента с множественным поражением коронарных артерий и наличием умеренного стеноза. Роль определения FFR у пациента с хроническими симптомами ишемической болезни сердца, Онофрейчук Д. И., Леунов Д. И., Кулик А. В. (2015)
Базина И. Б. - Клинический вариант анкилозирующего спондилоартрита с некротизирующим васкулитом, Литвинова И. А., Павлова М. В., Кречикова Д. Г., Гераськина Т. М., Погодина М. В., Молоткова С. А. (2015)
Koneru J. - Rheumatoid Nodule Causing Perforation of Anterior Mitral Leaflet and Severe Mitral Regurgitation: A Rare Case Report, Cholankeril M., Shah P., Shamoon F., Virk H., Bikkina M. (2015)
Жаринов О. И. - Фибрилляция предсердий: спорные вопросы диагностики и лечения. Интервью с Жариновым Олегом Иосифовичем (2015)
Требования к оформлению научных статей (2015)
Нікітіна I. М. - Перинатальні наслідки при багатоплідній вагітності, Бабар Т. В., Калашник Н. В., Iконописцева Н. А., Болотна М. А. (2019)
Чернов А. - Трудное извлечение плода при кесаревом сечении (2019)
Сміян С. А. - Стан мікроелементного обміну в плацентах жінок при внутрішньоутробному інфікуванні плода, Бойко В. I., Нікітіна I. М., Сухарєв А. Б., Бойко А. В. (2019)
Дзюба О. М. - Роль дослідження стану надниркових залоз плода для прогнозування ускладнень в анте- та ранньому неонатальному періоді у вагітних із плацентарною дисфункцією, Медведенко Г. Ф., Лук’янова I. С., Тарасюк Б. А. (2019)
Якимчук Н. В. - Особливості психологічного компонента гестаційної домінанти в жінок із порушенням репродуктивного здоров’я, Геник Н. I. (2019)
Гнатко Е. П. - Родоразрешение при осложнениях оперированной матки: клинические случаи, Семенюк Л. Л., Савчук А. А. (2019)
Кошева Н. - Сучасні технології в лікуванні вагітних із цукровим діабетом, Малашонок В. (2019)
Скурятіна Н. Г. - Сучасні підходи до лікування рецидивуючих запальних захворювань статевих органів у жінок, Гнатко О. П. (2019)
Багацкая Н. В. - Случай редкой цитогенетической аномалии хромосомы Х (46,Х deLХ(q13→ter)) у девочки с задержкой полового развития, Нефидова В. Е., Якименко С. В. (2019)
Медичні події (2019)
Бондар В. І. - Диференційоване навчання дітей з особливостями інтелектуального розвитку в закладах загальної середньої освіти (2019)
Гаврилова Н. С. - Методика формування та стимуляції вимови фонем (2019)
Гаяш О. В. - Комплексний психолого-педагогічний супровід дітей з розладами спектру аутизму в умовах інклюзивно-ресурсного центру, Кляп М. І. (2019)
Klein V. - Actual problems of educational integration students in the Slovak Republic, Silonova V., Hladush V. (2019)
Дубовик М. О. - Стратегії статевого виховання підлітків та юнаків з розладами аутистичного спектра (2019)
Кобель І. Г. - Політика інклюзивності в католицьких університетах світу (2019)
Король А. В. - Логопедичний супровід сімей засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Лісова Л. І. - Труднощі у процесі синтезу усіх даних тексту арифметичної задачі молодшими школярами з тяжкими порушеннями мовлення (2019)
Ленів З. П. - Когнітивно-компетентнісний компонент готовності асистентів учителів до реалізації командної взаємодії в умовах інклюзії (2019)
Лянна О. В. - Організація відновлювально-логопедичної роботи при афазії у осіб післяінсультного стану в ланці взаємодії "логопед – сім’я", Литвиненко В. А., Ласточкіна О. В. (2019)
Ляшко В. В. - До проблеми врахування індивідуальних стильових особливостей дітей з порушеннями психофізичного розвитку у навчальному процесі спеціальних освітніх закладів (2019)
Мартиненко І. В. - Особистісний профіль як фактор становлення комунікативного потенціалу дитини з недорозвитком мовлення первинного генезу (2019)
Мартинчук О. В. - Інклюзивна педагогіка як науковий чинник формування компетентності у сфері інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2019)
Мороз Л. В. - Супровід розвитку усного мовлення в дітей передшкільного віку зі зниженим слухом в умовах сімейного виховання, Рудих А. Б. (2019)
Найдьонова Г. О. - Психологічна корекція сприймання дітей із розладами аутистичного спектру як умова формування соціально прийнятної поведінки, Нагірняк А. О. (2019)
Орлянська А. В. - Види порушень поведінки у дітей дошкільного віку (2019)
Прядко Л. О. - Аспекти реалізації індивідуалізації навчання дітей з особливими освітніми потребами у закладі загальної середньої освіти (2019)
Руденко Л. М. - Компоненти професійної компетентності психолога (спеціального, клінічного), Григоренко Т. В. (2019)
Сахно Т. С. - Проблема формування інформаційно-комунікаційних компетентностей в учнів з інтелектуальними порушеннями (2019)
Синьов В. М. - Висвітлення проблеми емоційно-поведінкових порушень в осіб з інтелектуальною недостатністю в українській психолого-педагогічній науці, Бистрова Ю. О., Коваленко В. Є., Бистров А. Є. (2019)
Сілявіна Ю. С. - Експериментальне дослідження ефективності системи педагогічної реабілітації вихованців з особливими освітніми потребами в умовах навчально-реабілітаційного центру (2019)
Сняткова Т. М. - Психолого-педагогічний супровід дітей з ДЦП з синдромом госпіталізму (2019)
Utiosova О. - The characteristics of the main parameters and levels of mastering mathematical knowledge (concepts) by children with moderate and hard backwardness (2019)
Хохліна О. П. - Психолого-педагогічна характеристика учнів з помірною розумовою відсталістю як основа визначення напрямів педагогічної роботи (2019)
Чепурна Л. Г. - Тенденції розвитку підручникотворення для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (ХХ століття). (2019)
Чередніченко Н. В. - Зміст та організація логопедичної роботи з подолання дисграфії у молодших школярів в умовах корекційного та інклюзивного навчання, Тенцер Л. В. (2019)
Шевцов А. Г. - До питання про порівняння понятійно-термінологічного поля галузі спеціальної освіти в українській та англійській мовах, Никоненко Н. В. (2019)
Шевченко В. М. - Система корекційно-реабілітаційної допомоги дітям з порушеннями інтелектуального розвитку в Польщі (1991 - 2018) (2019)
Яковлева С. Д. - Психологічний супровід дітей з порушенням психофізичного розвитку (нейрофізіологічний підхід) (2019)
Бойчук А. В. - Забезпеченість вагітних жінок вітаміном D та кальцієм, Буднік Т. О. (2019)
Самойлова М. В. - Особливості перебігу вагітності в жінок із ранньою та пізньою затримкою росту плода, Колесник Ю. I. (2019)
Трегуб В. В. - Остановка массивных акушерских кровотечений эмболизацией маточных артерий (обзор литературы и собственные данные), Альтман И. В., Кондратюк В. А. (2019)
Нікітіна I. М. - Порівняльна оцінка ефективності застосування різних методів лікування невиношування при багатоплідній вагітності з урахуванням стану шийки матки, Бойко В. I., Сміян С. А., Бойко А. В., Бабар Т. В., Калашник Н. В., Iконописцева Н. А., Болотна М. А. (2019)
Корнієць Н. Г. - Післяпологова депресія: реальна проблема?, Овчаренко М. О., Ліньов О. М., Нечепорук Н. П., Шаповалов В. А. (2019)
Геник Н. I. - Фактори ризику порушення імплантації в жінок з індукованою вагітністю, що ускладнилась відшаруванням хоріона, Литвин Н. В., Оріщак I. К. (2019)
Скурятіна Н. Г. - Стан шийки матки під час вагітності після деструктивних методів лікування її патології (2019)
Подольський В. В. - Репродуктивне здоров’я та захворювання щитоподібної залози в жінок фертильного віку, Козар В. Я., Подольський Вл. В. (2019)
Тучкина И. А. - Организационная структура и функционирование акушерско-гинекологической помощи девочкам и девушкам в Харьковском регионе (2019)
Турова Л. А. - Возможности неинвазивной пренатальной диагностики в эру молекулярных технологий (2019)
Медичні події (2019)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Шалімова А. С. - Біохімічні та ехокардіографічні показники в пацієнтів з гіпертонічною хворобою та супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму гена TCF7L2, Біловол О. М., Просоленко К. О., Молодан В. І. (2015)
Федак Б. С. - Тревожные состояния у больных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и невротическими расстройствами, Кудинова Е. И., Черная Т. С. (2015)
Копиця М. П. - Мультифакторна модель прогнозу несприятливих подій після гострого інфаркту міокарда, Титаренко Н. В., Петюніна О. В., Гільова Я. В., Опарін О. Л., Вишневська І. Р., Петеньова Л. Л. (2015)
Катеренчук І. П. - Фармакотерапевтичні можливості одночасної корекції метаболізму міокарда й ендотеліальної дисфункції в пацієнтів з ішемічною хворобою серця, поєднаною з артеріальною гіпертензією (2015)
Міщенко Л. А. - Зв’язок гіперурикемії з ураженням органів-мішеней у хворих на гіпертонічну хворобу (2015)
Чнгрян Г. В. - Інформативність оцінки регіонарної скоротливості міокарда та його життєздатності у хворих на гострий інфаркт міокарда, Соломенчук Т. М. (2015)
Чайковский И. А. - Особенности реакции вариабельности ритма сердца на эмоционально окрашенные видеоаудиостимулы, Кривова О. А., Кальниш В. В., Козак Л. М., Фролов Ю. А., Выровой Ю. С., Кетько М. А. (2015)
Чернышов В. А. - Шоколад, артериальный тонус и кардиоваскулярные события, Ермакович И. И. (2015)
Батушкин В. В. - Модифицируемые причины недостаточной эффективности лечения острого инфаркта миокарда на догоспитальном этапе и после выписки из стационара. Пути интенсификации лечения. Анализ менеджмента острого инфаркта миокарда за 2010 – 2014 годы в одном из районов Киева (2015)
Осовська Н. Ю. - Випадок діагностики некомпактного міокарда лівого шлуночка в молодого хворого з інфарктом міокарда (2015)
Соколов М. Ю. - Успішне стентування біфуркаційного стенозу гілок лівої коронарної артерії з дотриманням методики "Сulotte", Рябушко Р. М. (2015)
Rubio-Alvarez J. - Unusual treatment of postoperative bleeding after cardiac surgery, Sierra-Quiroga J., Adrio-Nazar B., López L. R., Bauza Á. G., Taboada C. R., Martinez-Cereijo J. M. (2015)
Алікін В. С. - Добро і зло в контексті двох етик (2015)
14 Киевский Курс по коронарным реваскуляризациям (2015)
Лавров Р. В. - Сучасні тенденції валютного регулювання в Україні, Садчикова І. В., Середюк І. О. (2019)
Герасименко А. Г. - Моделі взаємодії держави та ринку: інституційний аспект, Масько А. М. (2019)
Дацій Н. В. - Чинники впливу на публічне управління розвитком екологічної системи території, Аляб'єва Т. В. (2019)
Желибо Е. П. - Украина на пути устойчивого развития: экономический аспект, Сагайдак И. С. (2019)
Фесенко Н. В. - Стан та перспективи функціонування страхового ринку України в умовах глобалізації, Яремченко Л. М. (2019)
Насібова О. В. - Теоретичні аспекти фінансового забезпечення соціального захисту населення (2019)
Негода Ю. В. - Місце аграрного сектору в національній економіці України (2019)
Утенкова К. О. - Дестабілізуючі чинники зовнішнього і внутрішнього середовища підприємства та їх вплив на економічну безпеку (2019)
Петренко В. А. - Правові засади державного регулювання діяльності закладів освіти (2019)
Разумова Г. В. - Концепція управління змінами регуляторної політики розвитку національної економіки (2019)
Душак М. І. - Теоретичне підгрунтя формування фінансової архітектури підприємства (2019)
Гайдукова О. О. - Застосування електронної торгівлі в реалізації продукції харчової промисловості (2019)
Дмитрик О. В. - Організаційно-економічні засади державної підтримки функціонування особистих селянських господарств (2019)
Цеханович В. Б. - Европейский опыт управления еврорегиональным сотрудничеством (2019)
Джурик Х. Б. - Формування раціональної організаційно-економічної структури управління отг (2019)
Сарнецька Я. А. - Місцеве самоврядування: еволюція сутності та статусу (2019)
Кузьменко В. М. - Форми державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств (2019)
Кашуба В. А. - К вопросу коррекции компонентов физического состояния лиц зрелого возраста в процессе занятий профилактико-оздоровительной направленности, Футорный С. М. (2015)
Корягин В. М. - Использование физических средств и методов в процессах профилактики заболеваний и травм у спортсменов, реабилитации после них: анализ проблемных вопросов (2015)
Карпюк Р. П. - До питання профілактики й корекції функціональних порушень опорно-рухового апарату дітей (2015)
Путятіна Г. М. - Інституційне забезпечення участі громади в розвитку сфери фізичної культури та спорту (2015)
Адирхаєв С. Г. - Фізичне виховання як основний фактор у процесі професійної підготовки та реабілітації студентів з обмеженими можливостями здоров’я у ВНЗ (2015)
Вако І. І. - Технологія вдосконалення техніки рукопашного бою майбутніх спеціалістів Служби безпеки України (2015)
Кузнєцова О. Т. - Узагальнення й систематизація сучасних наукових досліджень із питання вдосконалення програмно-методичного забезпечення процесу фізичного виховання студентів (2015)
Блавт О. З. - Концептуальні положення організації й формування змісту тестового контролю у фізичному вихованні студентів спеціальних медичних груп (2015)
Колумбет А. Н. - Влияние методики стимулируемого развития ритмичности на показатели координационных качеств студенток педагогических высших учебных заведений (2015)
Крижанівська О. Ф. - Оцінка ефективності програми розвитку ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання (2015)
Файдевич В. В. - Формування знань студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання (2015)
Адырхаева Л. В. - Пути оптимизации двигательной активности студентов с ограниченными возможностями здоровья, Адырхаев С. Г. (2015)
Вербовий В. П. - Морфофункціональні показники курсантів закладів МВС України (2015)
Гоголь М. В. - Констатувальний зріз показників фізичного розвитку учнів музичних шкіл (2015)
Левандовська Л. Ю. - Зміни функціонального стану дітей шкільного віку в процесі фізичного виховання (2015)
Кушнір В. В. - Настільний теніс як засіб розвитку психофізичних якостей дітей молодшого шкільного віку (2015)
Альошина А. І. - Характеристика функціонального стану опорно-рухового апарату та фізичної підготовленості дошкільнят і школярів (2015)
Кушнір В. В. - Рівень тривожності молодших школярів, які займаються настільним тенісом, Фотуйма О. Я. (2015)
Коцан І. Я. - Формування рухових якостей старшокласників у процесі занять східними єдиноборствами, Гайволя Р. Ю. (2015)
Андрійчук О. Я. - Сучасний погляд на особливості застосування фізичної реабілітації та елементів комплексної терапії в осіб з ожирінням (2015)
Арефьєв В. Г. - До питання корекції чинників ризику розвитку серцево-судинних захворювань засобами оздоровчо-рекреаційної рухової активності, Левінська К. І. (2015)
Брега Л. Б. - Перинатальні аспекти фізичної реабілітації неправильного членорозміщення при тазовому передлежанні та неправильному положенні плода, Григус І. М. (2015)
Григус І. М. - Сучасні уявлення щодо застосування засобів фізичної реабілітації в спортсменів із пошкодженням зв’язкового апарату колінного суглоба (2015)
Жарова И. А. - Динамика показателей качества жизни подростков с первичным ожирением в процессе физической реабилитации (2015)
Іващенко С. М. - Фізична реабілітація в системі охорони здоров’я осіб із надлишковою масою тіла, Григус І. М. (2015)
Корягін В. М. - Особливості відновлення рухової функції нижніх кінцівок при травмах колінного суглоба в баскетболістів (2015)
Ніканоров О. К. - Відновлення спеціальної працездатності спортсменів з ушкодженням передньої хрестоподібної зв’язки колінного суглоба (2015)
Фурман Ю. М. - Физическая реабилитация лиц с нарушениями энергетического обмена на современном этапе (2015)
Цюпак Т. Є. - Реабілітаційні заходи після ампутацій нижніх кінцівок, Цюпак Ю. Ю., Драченко В. П. (2015)
Ляпін В. П. - Дослідження зв’язку стану HLA-системи лімфоцитів із частотою виникнення застудних захворювань у борців, Андреєва В. В., Першин О. І. (2015)
Василенко Е. В. - Основные направления физической реабилитации недоношенных детей с поражением опорно-двигательного аппарата, Марценюк И. М. (2015)
Лазарєва О. Б. - Фізична реабілітація осіб із грудним остеохондрозом, гіперкіфозом та кардіальним синдромом, Куропятник В. Є., Воронова В. Я. (2015)
Кашуба В. А. - К вопросу использования современных технологий в спортивной подготовке (2015)
Ковальчук А. А. - Динаміка спеціальної фізичної підготовленості волейболісток у процесі річного тренувального циклу (2015)
Піонтковський Д. В. - Оцінка вертикальної стійкості тіла дітей 7–10 років, які займаються велоспортом (ВМХ) (2015)
Наші автори (2015)
Інформація для авторів (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Нетяженко Н. В. - Дослідження плазмової системи гемостазу в жінок із гострим коронарним синдромом без елевації сегмента ST (2015)
Себов Д. М. - Влияние извитости коронарной артерии на объемную потерю кровотока у пациентов с коронарным синдромом Х: экспериментальные данные (2015)
Шалімова А. С. - Особливості ремоделювання серця та судин у пацієнтів із гіпертонічною хворобою та супутнім цукровим діабетом 2 типу в залежності від поліморфізму гена AGTR1, Біловол О. М., Кочуєва М. М., Просоленко К. О., Молодан Д. В. (2015)
Соломенчук Т. М. - Фактори високого серцево-судинного ризику у хворих на ревматоїдний артрит, Іваник О. С., Стеф’Юк О. З., Білавка І. В., Химко Н. Р. (2015)
Лизогуб В. Г. - Зміни відносного вмісту арахідонової кислоти у фосфоліпідах мембран еритроцитів і тромбоцитів – можлива патогенетична ланка розвитку фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця, Богдан Т. В., Мошковська Ю. О., Брюзгіна Т. С., Меркулова І. О. (2015)
Чернышов В. А. - Кардиоваскулярные эффекты солнечного света, Ермакович И. И. (2015)
Іванов В. П. - Особливості перебігу хронічної серцевої недостатності з коморбідним залізодефіцитом, клініко-прогностичне значення корекції залізодефіциту, Колесник М. О., Колесник О. М., Іванова Є. І. (2015)
Halaby R. - D-dimer elevation and adverse outcomes, Popma C. J., Cohen A., Chi G., Zacarkim M. R., Romero G., Goldhaber S. Z., Hull R., Hernandez A., Mentz R., Harrington R., Lip G., Peacock F., Welker J., Martin-Loeches I., Daaboul Y., Korjian S., Gibson C. M. (2015)
Батушкин В. В. - Аортокоронарное шунтирование при остром инфаркте миокарда осложнилось тромбозом шунта. Можно ли предупредить рецидив инфаркта? (2015)
Шманько О. В. - Роль дисліпідемії в розвитку когнітивних порушень у хворих на артеріальну гіпертензію (2015)
Верткин А. Л. - Острая сердечная недостаточность: что нужно знать практикующему врачу, Грицанчук А. М., Петровская Т. П. (2015)
Требования к оформлению научных статей (2015)
Содержание (2015)
Батушкин В. В. - Вступительное слово (2015)
Молодан В. І. - Порушення функціонального стану ендотелію у хворих на гіпертонічну хворобу, асоційовану з ожирінням і безсимптомною гіперурикемією (2015)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського