Дакі О. А. - Метод синтезу вимірювального сигналу для контролю технічного стану суднових радіонавігаційних комплексів, Асланов А. В., Билима Р. М., Дениченко А. А., Дехтяр В. В. (2019)
Петровський А. В. - Щодо питання підвищення надійності утримання позиції при використанні системи динамічного позиціонування (2019)
Губаревич О. В. - Комплексний підхід до діагностування асинхронних електродвигунів водного транспорту, Гулак С. О., Голубєва С. М. (2019)
Трофименко А. О. - Модель оцінки технічного стану засобів водного транспорту за допомогою інформаційно-вимірювальної системи, Костенко О. Я., Синицький С. М., Філіппов І. Г., Сіньківський В. А. (2019)
Міхеєв О. І. - Втома металу, як головна характеристика ресурсу експлуатації судна (2019)
Адамчук Л. О. - Дослідження діастазного числа українських медів, Сухенко В. Ю., Генгало Н. О., Акульонок І. І. (2019)
Сілонова Н. Б. - Показники якості органічних томатів, Лукащук Я. Ю. (2019)
Сілонова Н. Б. - Сучасні аспекти аналізу ризиків безпечності харчових продуктів виробництва соків, Костюк І. В. (2019)
Сухенко Ю. Г. - Біологічна цінність варених ковбас з добавкою пшеничної клітковини з пектином гарбуза, Сухенко В. Ю., Корець Л. І., Дудченко В. В. (2019)
Черевашко Д. І. - Роль пива в сучасній ієрархії слабоалкогольних напоїв, Сухенко В. Ю. (2019)
Кліндухова В. М. - Математичне моделювання та підготовка студентів-судноводіїв з урахуванням вимог IMO-модельних курсів, Ляшко О. В., Гейлик А. В. (2019)
Федотов В. Г. - Термооптичні пристрої на базі кристалів дифосфідів цинку і кадмію, Лупіна Т. О. (2019)
Шевченко А. П. - Особливості створення автоматизованої системи управління судном, Дробина В. В., Ковтун О. В., Корнєв І. О., Котигора В. А. (2019)
Коломієць О. М. - Методика оцінки ефективності моделей та методів автоматизації контролю технічного стану засобів річкового та морского транспорту, Кошевий К. І., Максименко Р. С., Морозов С. О., Оболянін М. І. (2019)
Пизинцали Л. В. - Анализ экологических рисков, возникающих при утилизации морских судов, Александровская Н. И. (2019)
Богом`я В. І. - Дослідження шляхів розвитку автоматизованої системи управління суден, Бойко С. О., Панчишкін О. І., Поляков Г. Е., Савін Р. О. (2019)
Автори випуску (2019)
Правила оформлення (2019)
Гришко В. Д. - Вплив культури на становлення світоглядних поглядів української молоді, Шейко В. О. (2019)
Авер’янова Н. М. - Конфліктизаційні процеси в сучасній Україні, Воропаєва Т. С. (2019)
Aliieva O. H. - Correlation of nature and technology in the life of a modern human, Yablochanska E. (2019)
Алушкін С. - Проблема відмінності бажань та потреб в дуалістичних концепціях (2019)
Borodenko O. - Body and labyrinth: anthropological and urban symbolism in James Joyces Ulysses (2019)
Брижнік В. М. - Антропологічний чинник стійкої розбудови громадянського суспільства в філософсько-освітніх роботах Теодора Адорно (2019)
Варенко В. М. - Операційна аналітика як сучасний тренд (2019)
Верланов Д. С. - Феномен інтуїції в історії античної думки (2019)
Габрієлян А. А. - Вплив релігійно-богословських поглядів Еріха Фромма на гуманістичний психоаналіз (2019)
Havva O. V. - Аbout the role of the non-academic and non-institutional communication forms in classical philosophy (2019)
Гордійчук О. О. - Європейський вектор розвитку України: ментальні засади сумісності з країнами ЄС (2019)
Грех В. І. - "Долина нарцисів" – місце важливої і повної туристичної роботи (2019)
Дубініна В. О. - Основні концептуальні схеми філософської герменевтики і їх відображення у філософській критиці. Критична реконструкція К.-О. Апеля (2019)
Ивченко А. С. - Развитие темы "Забота о себе" в творчестве М. Фуко (2019)
Кириченко М. - Розвиток соціально-філософського знання в умовах цифрової ери (діджиталізації) та його вплив на суспільство і людину (2019)
Кислий А. О. - Соціальний ідеал в сучасній православній думці (2019)
Компаниец Л. В. - Перевоплощение как принцип, состояние вселенной в энергетических теориях М. Ломоносова, Т. Де Шардена, В.И. Вернадского, Н. Теслы (2019)
Кривега Л. Д. - Філософія змін в сучасній Саудівській Аравії, Сухарева К. В. (2019)
Кушнір О. В. - Методологія швейцарської школи трансдисциплінарності у сучасному науковом дискурсі (2019)
Лісіцин В. В. - Мова та історична справедливість: соціально-філософський аспект (2019)
Маевская Л. Б. - Ибн Таймия и Алавиты (Нусайриты) - историко-философский дискурс: влияние средневековых идей на современную общественно-политическую ситуацию (2019)
Малімон В. І. - Жіноча самотність: філософсько-антропологічні аспекти (2019)
Олексин І. Я. - Феномен соціальних цінностей в історії соціально-філософського знання (2019)
Розова Т. В. - Український кордоцентризм: історія та сучасність, Сидоренко О. П., Коваленко О. А. (2019)
Саблон Лейва Э. А. - Корреляция между преданием и писанием в богословии В. Н. Лосского (2019)
Семенюк Н. В. - Розвиток безперервної освіти в Україні як однієї із складових європейської соціальної моделі (2019)
Скрицька Н. В. - Філософське поняття сущого та його особливості (2019)
Тамим А. - Проблема бесспорных (мухкамат) и неочевидных (муташабиhат) аятов в переводах текста Священного Кор’ана (2019)
Цісар О. В. - Чуттєве сприйняття та його роль у формуванні релігійної моралі людини у розрізі трактату Інокентія Гізеля "Мир з богом чоловіку" (2019)
Вергелес К. М. - Рецензія на монографію: Стрєлкової Ю. О. "Діалектична теологія в духовній культурі ХХ століття: філософсько-релігієзнавчий аспект": монографія /Ю. О. Стрєлкова. Київ: наукова думка, 2019. – 312 с. (2019)
Баранецька Ю. - Музичний лекторій як особлива форма позааудиторної виховної роботи зі студентською молоддю у вищому навчальному закладі (2019)
Гуцал Р. - Особливості розвитку музичної культури Поділля XІХ – початку ХХ століть (2019)
Ілініцька Н. - Диференціація освіти: історія та сучасність (2019)
Качуринець Л. - Особливості формування музичного пізнання молодших школярів (2019)
Легка С. - Філософське підґрунтя творчості балетмейстера Іржи Кіліана (2019)
Морозова О. - Виконавська інтерпретація в аспекті психології особистості, Сікора Г. (2019)
Найда В. - Особливості хорового виконавства Поділля на початку ХХ ст., Найда Ю. (2019)
Туровська Н. - Міжнародний фестиваль "Хмельницький камер фест" як форма музичного просвітництва студентської молоді (2019)
Царук С. - Варшавський період творчо-педагогічної діяльності професора Олександра Мишуги (2019)
Шоробура І. - Компоненти формування досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва, Михаськова М. (2019)
Шубіна В. - До питання фізіологічних аспектів формування піаністичного апарату майбутніх вчителів музичного мистецтва (2019)
Яківчук Г. - Потенціал активно-творчих засобів навчання у формуванні художньо-виконавських умінь вокаліста, Вересюк М. (2019)
Якубовська М. - Дискурс взаємодії науки і мистецтва у системі особистісно зорієнтованої освіти: проблеми культурологічної складової (2019)
Ярова М. - Вокально-хорова підготовка вчителів музики в навчальних закладах Поділля кінця ХІХ – початку ХХ сторіччя (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Муращенко А. М. - Розрахунок каналів гідроприводу з врахуванням змін температури і в’язкості робочої рідини, Тижнов О. В., Губарев О. П., Яхно О. М. (2018)
Зілінський А. І. - Особливості застосування ультразвукових коливань в технології фільтрування рідини, Луговська К. О., Коваленко О. О. (2018)
Некрасов С. С. - Математическая модель профиля резьбы, полученной мерным инструментом, Жигилий Д. А., Пылыпив Д. А. (2018)
Маковей В. О. - Моделювання прокатування шариків в гвинтоподібних валках, Проценко П. Ю., Сохан Д. В. (2018)
Ориняк А. І. - Застосування внутрішніх і зовнішніх функції Вільямса для плоскої задачі теорії пружності з тріщиною моди І, Яковлєва О. С., Ориняк І. В. (2018)
Рудаков К. Н. - О расчетах болтового соединения на смятие отверстий в пластине из слоистого полимерного композиционного материала, Дифучин Ю. Н. (2018)
Petrakov Y. V. - Accuracy control of contour milling on CNC machines, Shuplietsov D. K. (2018)
Радионов А. В. - Особенности работы высокоскоростных магнитожидкостных герметизирующих комплексов, Подольцев А. Д., Печкис Г. (2018)
Турик В. М. - Вихровий рух всередині поперечно обтічної траншеї, Воскобійник В. А., Воскобійник А. В. (2018)
Орел О. В. - Исследование работоспособности насоса консольного типа с учетом температурного нагружения, Хворост В. Ф., Фурсина А. Д., Козлов А. Н. (2018)
Ковальов В. А. - Аеродинамічні особливості фільтрування запиленого повітря у виробничих приміщеннях за допомогою циклонів, Клименко І. В. (2018)
Лукащук Ю. А. - Енергоефективність пневмосистем в рамках можливостей промислової революції 4.0, Бем І., Левченко О. В. (2018)
Болотов Г. П. - Стабілізація потужнострумового тліючого розряду активним (баластним) опором в умовах прецизійного зварювання, Рижов Р. М., Болотов М. Г. (2018)
Marchevskii V. M. - Probation results of the original swirling drying apparatus for paste products, Grobovenko Y. V. (2018)
Яцина М. М. - Дослідження рекуперації енергії в процесі гальмування на гібридних автомобілях з використанням пневмодвигуна (2018)
Акуленко Т. М. - Вирішення спорів щодо вживання допінгу в спортивному арбітражному суді (2019)
Бедирова-Сабов Н. О. - Функціонування сегменту неурядових організацій у транзитивній Угорщині (2019)
Білецька А. - Європейська традиція регіональної ідентичності у формуванні ефективної державності України (2019)
Вілкова Д. С. - Слабкі держави і загроза транснаціонального тероризму (2019)
Захаренко К. В. - Інформаційна безпека суспільства як предмет правового регулювання (2019)
Іваніна О. В. - Стан нормативно-правового забезпечення рівнів учасництва в Україні (2019)
Климишин Ю. В. - Геополітична конструкція європейського простору в теоріях провідних наукових шкіл (2019)
Луценко А. В. - Показники оцінювання воєнної могутності України (2019)
Маслова А. О. - Еволюція китайської політичної культури (2019)
Медведська В. Ю. - Онлайн-деліберація як спосіб підвищення громадської участі у прийнятті політичних рішень (2019)
Mykhailova I. O. - Communitarysm and liberalism: discussions on the universality of human rights (2019)
Ostapiak V. I. - Patterns of strategic partnership and political theory (2019)
Посвістак О. А. - Зміни суспільно – політичних настроїв українців з 2014 до середини 2019 р. (2019)
Сунгурова С. Р. - Феномен та методи протидії інформаційному насильству в умовах сучасних інформаційних протистоянь (2019)
Чекалюк В. В. - Конструкції управління соціосистемою комунікацій: підсилення іміджу і репутації держави в контексті діяльності ЗМІ (2019)
Степаненко О. Г. - Аналiз кадрових змiн в дiючiй полiтицi президента В. Зеленського як фактор люстрацiї в сучасному полiтичному просторi України (2019)
Бай Лу. - Державний PR України у Китаї: аналiз зовнiшньополiтичних iнструментiв (2019)
Ващенко А. - Деякi аспекти взаемодiї громадянського та полiтичного суспiльства в сучаснiй теорiї полiтики (2019)
Гадирова Н. Ф. - К вопросу о деятельности ЮНЕСКО на современном этапе (2019)
Денисова А. О. - 2019 - рiк вибору: iдея соцiальної держави у передвиборних програмах партiй та кандидатiв (2019)
Дубова С. В. - Теоретико-методологiчнi пiдходи концептуалiзацiї проблеми "полiтизацiї етнiчностi" як питання етнополiтики (2019)
Забiян В. В. - Вплив членства в БРlКС на економiчнi аспекти зовнiшньої полiтики Китаю (2019)
Костенко А. М. - Унiфiкацiя понятiйно-категорiального апарату дослiдження громадянського суспiльства (2019)
Лешанич М. М. - Особливостi процесу iнституцiоналiзацiї партiйної системи України в умовах гiбридного полiтичного режиму (2019)
Луценко А. В. - Нейтральний статус в нових умовах протиборства (2019)
Мельник В. М. - На межi екзистенцiйної сутностi полiтологiї: ключовi проблеми iнтеграцiї окцидентального та орiентального вимiрiв полiтичної антропологiї (2019)
Михайлова I. О. - Дискурсивна етика як проект реалiзацiї унiверсальностi прав людини в умовах глобалiзацiї (2019)
Остапець Ю. О. - Регiональний вимiр конфiгурацiї партiйної системи України, Ільтьо Г. Ф. (2019)
Ostapiak V. І. - Philosophy of politics, metaphysics of new time (2019)
Редькiна Г. М. - Україна в умовах глобалiзацiї на сучаснiй стадiї цивiлiзацiйного розвитку (2019)
Турчин Я. Б. - Трансформацiя зовнiшньополiтичного курсу США щодо lсламської республiки lран у перiод президентства Дональда Трампа, Демчишак Р. Б. (2019)
Chekalyuk V. - Media is everything, and the reputation and image Seems to Ьe nothing without it, media is the most powerful tool of communication (2019)
Яковлева Л. I. - Суспiльство на авансценi. lнклюзивнiсть та iнновацiйнiсть як характеристики легiтимностi публiчної влади (2019)
Аннєнкова Н. Г. - Генеза натурного копіювання при освоєнні верстатобудівного виробництва на Українських заводах з середини ХІХ ст. до 1930-х років (2019)
Асланов Э. - Обзор на историю города Гянжы, Гасымова С. (2019)
Бабкова Н. В. - Лептимація московським урядом обрання І. Брюховецького гетьманом у Ніжині в 1663 р. (2019)
Вербовий О. В. - Бойова діяльність Путивльського партизанського загону під командуванням С. А. Ковпака - С. В. Руднєва восени 1941 р. (2019)
Guliyev I. - History of development of Azerbaijan theology (XVI-XVII centuries) (2019)
Dadachova A. - France-turkey relations during E.Macron`s Presidency (2019)
Закржєвський Б. - 18 Дивізія Піхоті Війська Польського в боях на Поділлі (23.01.1920-23.03.1920), ч. 2 (2019)
Зелінський М. В. - Геополітична концепція відновлення польської державності Яна Людвига Поплавського (1854-1908) (2019)
Іванов Я. І. - Ведення форпостної служби на форпостах нової Сербії та Новослобідського козацького полку (1752-1764) (2019)
Кравчук Л. В. - Політика комунізму – як фактор небезпеки та загрози людству (з історії радянізації Тернопільщини вересень 1939 – червень 1941 рр.) (2019)
Куницький М. П. - Система репресивно-каральних органів райхскомісаріату "Україна": організаційна структура та службова компетенція (1941-1944 рр.) (2019)
Курдина Ю. М. - Створення машинної лабораторії у Львівській політехніці: хронологія реалізації проекту (1908-1927 рр.) (2019)
Luchakivska I. - Establishment of the professional teaching organizations in Galicia at the end of XIX - the beginning of XX century (2019)
Любовець О. М. - "Трудовий принцип" як модель національно-державного будівництва доби Директорії УНР (2019)
Малащук О. С. - Становлення наукових засад селекції винограду в першій половині ХХ століття (2019)
Мамедов Р. Ю. - Русско-Сефевидские политические отношения в работах русских авторов (конец ХVI-начало ХVII вв.) (2019)
Невмита Ю. В. - Наслідки здійснення партійно-радянською та господарською номенклатурою України третьої надпрограми М. Хрущова (в 50-60 рр. ХХ ст.) (2019)
Перепелюк О. М. - "Хоровое и регентское дело" про церковно-співочудіяльність на українських землях (початок ХХ століття) (2019)
Познякова І. С. - Мозес Гомберг – американський хімік родом з Єлисаветграда (2019)
Савчук Т. Г. - Читацькі інтереси православного духовенства в радянській Україні (1920-1930-ті рр.) (2019)
Скиба І. Б. - Вектори діяльності та здобутку церковно-громадської праці Полікарпа (Сікорського) впродовж 1930-х рр. (2019)
Соловей А. О. - Україна-НАТО: історія та перспективи взаємовідносин, Ботіка Т. С. (2019)
Тацієнко Н. Л. - Селянство Уманського повіту ХІХ-початку ХХ ст.: імперський період дослідження (2019)
Трегубенко Т. М. - Розвиток церковного музичного мистецтва в культурно-просвітницьких осередках Волині кінця ХVІ – першої половини ХVІІ ст. (2019)
Устяк Н. В. - Історичний аналіз дослідження коливань і стійкості залізничних вагонів професором М. В. Винокуровим (2019)
Хоменко В. Р. - Внесок представників Київської школи у висвітлення питань щодо життєдіяльності українського села періоду Другої світової війни (2019)
Шалашна Н. М. - Уявлення про державу в "Скарбниці потребной" Іоаникія Галятовського (2019)
Sharifov Sh. - Historical bounderies of Azerbaijan in arab-language sources (2019)
Шемета Ю. М. - Взаємини вчителів училищ, прогімназій та гімназій київського учбового округу з колегами і громадськістю у ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Шишко О. Г. - Політичний терор проти учасників придністровського повстання 1919 р. (2019)
Ямпольська Л. М. - Курдський національний рух і "проблема кіркуку" в контексті державотворчих процесів Іраку новітнього періоду (2019)
Земський Ю. С. - Рецензія на монографію: Трубчанінов С. В. Конструювання національного простору: історико-географічні уявлення в українській науковій і суспільно-політичній думці 1830-1930 рр.: Монографія. Камянець-Поджільський: Оіюм, 2019. 480 с (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Махненко О. В. - Прогнозування структури і механічних властивостей титанового сплаву ВТ6 при пошаровому формуванні 3D виробів за допомогою адитивної технології електронно-променевого наплавлення, Ананченко М. С., Кандала С. М., Бабенко А. Є., Ковальчук Д. В. (2018)
Ясковець З. С. - Вплив розвитку поздовжніх зміщень ґрунту на напружений стан підземних ділянок трубопроводів в зонах шахтних виробіток, Ориняк І. В. (2018)
Турик В. М. - Гідродинамічні характеристики вихрового руху усередині напівсферичної лунки, Воскобійник В. А., Воскобійник А. В. (2018)
Kaglyak O. D. - Forming of plates and disks samples from austenitic stainless steel, manganese carbon steel and low carbon steel using laser heating, Lutay A. M., Goncharuk O. O., Golovko L. F. (2018)
Писаренко Г. Г. - Вплив експлуатаційних чинників на закономірності розподілу дискретних деформацій поверхневого шару металоконструкцій за багатоциклового навантажування зразків, Войналович О. В., Майло А. М. (2018)
Петраков Ю. В. - Повышение эффективности шлифования наружной звездочки кулачкового дифференциала (2018)
Shidlovskiy M. S. - The tibial fractures fixation system deformation characteristics, Dyman M. M., Omelchenko T. M. (2018)
Коробко І. В. - Приладовий комплекс реєстрації об’єму та об’ємної витрати газу, Драчук О. О. (2018)
Андреев А. В. - Особенности ремонта деталей из полимерных композиционных материалов при помощи автономного ремонтного оборудования, Лубкин Б. В., Нитка В. С., Петропольский В. С. (2018)
Рудаков К. Н. - К методике определения "эквивалентных" физико-механических характеристик сотового заполнителя композиционной плиты, Маслей В. Н. (2018)
Яхно О. М. - Розподіл локальних швидкостей в круглій трубі за розгінного руху рідини, Гнатів Р. М., Гнатів І. Р., Разави С. Ф. (2018)
Тормахов Н. Н. - Зависимость предела текучести титанового сплава ВТ14 от параметров вида напряженного состояния (2018)
Кухар В. В. - Перевірка математичної моделі технологічного процесу прокатки на стані Стеккеля заводу Ferriera Valsider SpA, Курпе О. Г., Присяжний А. Г. (2018)
Новік М. А. - Розробка і дослідження пневмогідравлічного цифрового приводу осьового переміщення шпинделя свердлильного верстата, Дідовець В. Є. (2018)
Бембенек М. - Моделювання навантажень в системі приводу валкового пресу на прикладі пресу для брикетування бурого вугілля (2018)
Біденко Є. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження аксіологічного аспекту освіти (2019)
Богданова Н. Г. - Роль дошкільної освіти у вибудовуванні стратегії життєтворчості особистості (2019)
Бредун І. В. - Есхатологічна проблематика, або у просторі існуючих підходів та інтерпретацій (стаття перша) (2019)
Грех В. І. - Еколого-географічний аналіз біотичних ресурсів у сучасній географічній науці (2019)
Деркач В. Л. - Екософія як об’єкт дослідження (2019)
Дубініна В. О. - Концепція філологічної герменевтики в рамках філософської граматики К. Германна (2019)
Кадобний Т. Б. - Роль та значення філософії у міждисциплінарному контенті медичної освіти. Генезис філософії науки, Кравчук Л. В. (2019)
Калач Д. М. - Філософсько-релігієзнавче осмислення міжконфесійного діалогу, Марчук І. А. (2019)
Кислий А. О. - Питання ідеалу соціальних відносин у Йоана Зізіуласа (2019)
Ковтун Л. В. - Філософська специфіка англо-українського перекладу першоджерельних текстів (2019)
Лакуша Н. М. - Ландшафт як чинник формування національної ментальності та культури (2019)
Магера С. І. - Європейський вектор розвитку української культур (2019)
Маевская Л. Б. - Особенности восприятия суфизма и суфиев Ибн Таймией (2019)
Максюта М. Є. - Соціально-філософські імплікації антропологічних ідей Пантелеймона Куліша, Соколова О. М. (2019)
Mammade D. H. - The necessity of approaching problems of modern muslim thinking from the pragmatic purposes of sharia (2019)
Марчак О. Ю. - Сковорода і Кант: моделі самореалізації людини в урбаністичній культурі класичного модерну (2019)
Мозговий Л. - Гносеологічний вимір трансгресії: кореляції між постструктуралізмом і даосизмом, Бутко Ю., Сущенко І. (2019)
Муратова І. А. - Соціальна оцінка техніки в контексті соціально-філософського дослідження технології (2019)
Овчаренко Н. М. - Метафора в античні часи та середньовіччя: успіхи та проблеми інтерпретації (2019)
Палагнюк М. М. - Сучасні мусульманські громади європи: контекст етноетики (2019)
Пирогова Т. І. - Естетична культура: поняття та педагогічно-виховне значення (2019)
Рябека Є. О. - Консолідуюча функція демократії в системі європейської аксіології (2019)
Терепищий С. О. - Рекомендації щодо удосконалення роботи переміщених університетів, Хоменко Г. В., Заїчко В. В. (2019)
Цихуляк І. М. - Місія української греко-католицької церкви у дихотомії аджорнаменто та східно-візантійської моделі соціального служіння (2019)
Чиж С. Г. - Проблеми формування іншомовної компетентності при підготовці суднових механіків (2019)
Шаталович І. В. - Ідея детермінізму у науково-філософській думці ХХ – початку ХХІ ст.: систематизація суттєвих ознак (2019)
Шевченко З. В. - Самоідентифікація особистості у традиції європейської філософської моралістики (2019)
Шелудченко И. В. - Критический дискурс-анализ образа терсита как первого трикстера в истории философии (2019)
Кругляк Ю. О. - Фізика нанотранзисторів: транспортна модель Ландауера – Датта – Лундстрома та балістичні MOSFET, Стріха М. В. (2019)
Khetselius O. Yu. - Sensing and analysis of radioactive radon 222Rn concentration chaotic variability in an atmosphere environment, Glushkov A. V., Stepanenko S. N., Svinarenko A. A., Bunyakova Yu. Ya., Buyadzhi V. V. (2019)
Архипова В. М. - Біосенсорне визначення афлатоксину В1 в сільськогосподарській продукції, Степурська К. В., Циганенко К. С., Савчук Я. І., Єльська Г. В., Дзядевич С. В. (2019)
Удовицька Ю. А. - Розробка захисних покриттів на основі епоксикомпозитних матеріалів для монокристалів германію від впливу магнітного поля та радіації, Луньов С. В., Кашицький В. П., Маслюк В. Т., Мегела І. Г. (2019)
Ніцук Ю. А. - Колоїдні нанокристали ZnS:Cu для зелених флуоресцентних маркерів, Лепіх Я. І., Теплякова І. В., Ваксман Ю. Ф. (2019)
Ільченко В. В. - Застосування статистичних методів для аналізу складних релаксаційних спектрів – як засіб удосконалення методики DLTS, Ліщук І. В., Опилат В. Я., Тищенко С. В. (2019)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення статей у журнал (2019)
Information for authors. The requirements on papers preparation (2019)
Бахтіярова Х. - Організація та проведення освітнього процесу підготовки майбутніх інженерів-педагогів у вищій професійно-технічній школі (візія навчального менеджменту) (2018)
Деркач О. - Умови внутрішньої сиситеми забезпечення якостя освіти у вищих навчальних закладах освіти Польщі (2018)
Жиленко М. - Оцінка ефективності управлінської діяльності керівника закладу вищої освіти (2018)
Зварич І. - Розвиток англійської мови в історичному дискурсі та формування груп англомовних країн (2018)
Зозуляк-Случик Р. - Чинники формування професійної етики майбутніх соціальних працівників університетів (2018)
Кіндрась І. - Добір мовного й мовленнєвого матеріалу для навчання майбутніх філологів усного турецького монологічного мовленнЯ на початковому рівні (2018)
Клокар Н. - Управлінські компетентності директора школи: сучасні тенденції (2018)
Кошечко Н. - Інноваційні технології навчання студентів з педагогічної конфліктології (2018)
Крапчатова Я. - Використання інтерактивних технологій для удосконалення іншомовної комунікативної компетентності в аудіюванні та говорінні студентів вищих закладів освіти, Головко О. (2018)
Маріуц І. - Університети світового класу в американському та національному контексті (2018)
Марушкевич А. - Компетентністний підхід до навчання молоді: погляди мислителів різних часів, Журавльова А. (2018)
Нагорна Г. - Теоретико-методологічні основи цілісного процесу музичного дослідження як умова розвитку музичного мислення особистості (2018)
Остапенко А. - З когорти вихованців доцента І. Львова (2018)
Плахотнік О. - Особливості використання методу кейс-стаді при вивченні східних мов, Назаренко О. (2018)
Поляк О. - Мотивація навчальної діяльності студентів закладів вищоі освіти (2018)
Postoiuk N. - Peculiarities of using information and communication technologies in teaching in higher education (2018)
Спіцин Є. - Когнітивний підхід у підготовці офіцерів-прикордонників до спілкування англійською мовою, Назаренко Н. (2018)
Cтойчик Т. - Стандартизація в системі професійної освіти і навчання (2018)
Тарасюк І. - Періодизація історії розвитку підготовки фахівців харчової і переробної промисловості у закладах професійної освіти західних областей України (друга половина XX - початок XXI століття) (2018)
Тріфаніна Л. - Ефектвність впровадження педагогічних умов формування інформаційної культури молодших підлітків, Вайнола Р. (2018)
Усатова І. - Новітні технології підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров'язбережувальних технологій, Ткаченко В., Ведмедюк А. (2018)
Шубіна Л. І. - "Актуальне інтонування" у вокально-виконавській практиці Тетяни Вєркіної (на матеріалі романсового репертуару) (2019)
Джерелянський П. - Рівні між рівних. Українське жіноцтво в історично-культурному контексті (2019)
Сухомлінова Т. П. - Хорова творчість Ганни Гаврилець як символ соборності України (на прикладі музично-сценічного дійства "Золотий камінь посіємо") (2019)
Якимчук О. М. - Духовні піснеспіви для жіночого хору a cappella І. Алексійчук: особливості трактування канонічного тексту, Черкашина О. В., Утешева Н. М. (2019)
Щетинський О. С. - Музична іконографія Благовіщення: особистий досвід (2019)
Феденко А. Ю. - Специфіка втілення жіночих образів у сучасних українських мюзиклах та рок-операх (на прикладі творчості Наталії Сумської) (2019)
Мельник А. О. - Скрипкова мініатюра в творчості Людмили Шукайло: особливості трактовки жанру (2019)
Гордєєв С. І. - Театрально-педагогічні принципи В. М. Чистякової у формуванні образного світу українського актора (2019)
Горєлова В. С. - Поліна Куманченко та Лідія Криницька в образі матері у фільмах "Кров людська – не водиця", "Дмитро Горицвіт", "Люди не все знають" та "Лимерівна" (2019)
Калениченко О. Н. - Интерпретация произведений Н. В. Гоголя на сцене театра кукол (на материале спектакля О. Дмитриевой "Майская ночь, или Лунное колдовство") (2019)
Михайлова О. В. - Женщина в искусстве: дыхание прекрасного в мужском мире (2019)
Сердюк О. В. - Марія Шимановська як концертуючий композитор епохи романтизму (2019)
Маценка С. П. - Літературний портрет Фанні Гензель-Мендельсон (роман "Найдорожча Фенхель! Життя Фанні Гензель-Мендельсон в етюдах і інтермецо" Петера Гертлінґа) (2019)
Чернявська М. С. - Постать Клари Вік-Шуман в європейському науковому дискурсі (2019)
Сердюк Я. О. - Аманда Майєр: скрипалька, піаністка, композиторка – представниця лейпцизького романтизму (2019)
Польская И. И. - "Exegi monumentum": отражение шумановских образов в Вариациях И. Брамса на тему Р. Шумана op. 23 (2019)
Коденко І. І. - Концепції відтворення старовинної музики у творчості Ванди Ландовської (2019)
Клебанова С. В. - Вокальный цикл "Фацелия": опыт звуковой экзистенции в раннем творчестве С. Губайдулиной (2019)
Akberova Arzu. - Syrian crisis and its impact on Turkish foreign policy (2019)
Ахмеров О. О. - Міжнародні та національно-правові основи діяльності органів місцевого самоврядування в країнах Європи: порівняльна характеристика (2019)
Гапоненко В. А. - Сутність поняття демократичний політичний інститут: специфіка застосування в Україні (2019)
Луцишин Г. І. - Участь США та Ісламської республіки Іран у вирішенні сирійського конфлікту, Демчишак Р. Б. (2019)
Климончук В. Й. - Електоральні процеси України в регіональному вимірі: на прикладі Івано-Франківської області (2019)
Кухта В. В. - Модель демократичного транзиту в політичних рефлексіях дослідників (2019)
Лялька Ю. М. - Особливості реалізації публічної дипломатії Великої Британії в Україні (2019)
Назарков В. К. - Зовнішньополітична діяльність Кувейту та Ємену: ключові вектори та специфіка трансформації (2019)
Олійник Н. Ю. - Політична участь як об’єкт дослідження: теоретичні аспекти (2019)
Ostapiak V. I. - Patterns of strategic partnership and political theory (2019)
Петренко В. В. - Політичний режим сучасної Туреччини: балансування між демократією та авторитаризмом (2019)
Sakun A. V. - Migration issue in the political discourse of modern Ukraine: challenges of globalization, Kadlubovich T. I. (2019)
Свідерська О. І. - Формування віртуального натовпу шляхом маніпуляції свідомості населення (2019)
Точицький М. С. - Демократизація політичної свідомості і культури (2019)
Чекалюк В. В. - Засади фахового підходу: реалії та перспективи політичного маркетингу в контексті іміджелогії (2019)
Яковлева Л. І. - Процес легітимації публічної влади в умовах перехідного суспільства (2019)
Яковлєв М. В. - Семантична валідність досліджень політичної концептосфери та ідеологічних дискурсів (2019)
Титул, зміст (2019)
Нікішина О. В. - Сценарії та стратегічні напрями інноваційного розвитку регіонального ринку зерна й продуктів його переробки на засадах глокалізації (2019)
Дідух С. М. - Концепція інклюзивного розвитку: причини та передумови виникнення (2019)
Markova T. - Estimation of efficiency of the enterprise activity: theoretical and methodical approaches, Volodina O., Dymova D., Frolova A. (2019)
Ощепков О. П. - Оцінка управління дебіторською заборгованістю на м’ясопереробних підприємствах України, Магденко С. О., Головаченко Л. М., Філіппова К. П. (2019)
Савенко І. І. - Економічна безпека підприємства: підходи до визначення, Седікова І. О. (2019)
Ткачук Г. О. - "Цифрові" трансформації: взаємозв’язок із системою економічної безпеки підприємства (2019)
Агеєва І. М. - Впровадження функціональних стратегій на підприємствах виноробної галузі, Агаркова О. В. (2019)
Durbalova N. - Strategic management competitive potential of the enterprise, Sedikova I. (2019)
Kyazim Panar. - Intellectual property management as part of the knowledge economy (2019)
Яценко В. Ф. - Вплив еволюційної трансформації соціально-економічної системи на теорію бухгалтерського обліку (2019)
Кордзая Н. Р. - Інституціональна структура вітчизняної системи стандартизації товарів, Єгоров Б. В. (2019)
Okulicz-Kozaryn W. - How to manage universities in Asia, East Europe and North America based on the preferences of students?, Kalaman O. (2019)
Седікова І. О. - Шляхи зниження продовольчих втрат та харчових відходів, Дьяченко Ю. В. (2019)
Шумигора Л. - Концептуальні основи моделювання інтегрованого освітнього середовища закладу вищої освіти (2019)
Муращенко О. - Створення єдиного освітнього простору закладів післядипломної освіти (2019)
Сисоєв О. - Ліцензування та акредитація закладу вищої освіти: потенціал та ефективність діяльності (2019)
Купрій Т. - Історичний досвід моніторингу якості вищої освіти (на прикладі соціологічного опитування "викладач очима студентів"), Щудло С. (2019)
Мартиненко С. - Теоретико-прикладні засади корекційної діагностики в закладах вищої освіти (2019)
Kudlay A. - Tutor’s role in professional training of the police officers (2019)
Ракітянська Л. - Формування емоційного інтелекту майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі професійної підготовки: результати констатувального експерименту (2019)
Sholihati A. Wuri W. - The development of learning module with a socio-cultural content for critical thinking (2019)
Kurniasari W. - The effect of problem based learning model on creative thinking of students the impact of cooperative integrated reading and composition (circ) model on students’ learning activity, Purwanta E. (2019)
Alizunna D. - Forming students’ readiness to intercultural communication in tourism sphere: main approaches, Zubaidah E. (2019)
Hаlytska M. - Forming students’ readiness to intercultural communication in tourism sphere: main approaches, Rekun N. (2019)
Bulvinska O. - Interactive methods in communicative education, Khanykina N. (2019)
Содержание (2016)
До читачів (2016)
A word to the reader (2016)
Василенко Т. А. - Изучение кинетики выхода водорода (Н) и основных элементов в антраците методом ВИМС, Ступак В. А., Пронский Е. А. (2016)
Васильковский В. А. - Сейсмическое зондирование и определение сорбционной метаноемкости углепородного массива шахты "Краснолиманская", Гринев В. Г., Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2016)
Венгеров И. Р. - Аналитические решения задач фильтрации метана в неоднородных угольных пластах, Молчанов А. Н., Камчатный А. А. (2016)
Молчанов А. Н. - Портативный спектрометр ЯМР, Троицкий Г. А., Пичка Т. В. (2016)
Тынына С. В. - Моделирование процесса фильтрования тонкодисперсной суспензии при пульсирующем давлении, Шевченко А. Е., Чоботько И. И. (2016)
Гладкая Е. В. - Обоснование геомеханической концепции учета взаимовлияния кровли, боков и почвы на формирование смещений на контуре выработки, Назимко В. В. (2016)
Круковський О. П. - Розробка способу зниження водоприпливу у гірничу виробку із застосуванням анкерного кріплення, Виноградов Ю. О. (2016)
Круковская В. В. - Закономерности протекания десорбционно-фильтрационных процессов в тектонически нарушенной зоне угольного пласта, Молчанов А. Н. (2016)
Хоменко О. Е. - Лабораторные исследования зонального структурирования массива вокруг горных выработок, Кононенко М. Н., Дронов А. П. (2016)
Назимко В. В. - Закономірності поширення флуктуації гірського тиску у виробленому просторі діючої лави, Назимко І. В. (2016)
Стефанович Л. И. - Роль разгрузки в развитии трещиноватости ископаемых углей, Калугина Н. А., Мазур О. Ю. (2016)
Гринев В. Г. - Судьба украинского угля на фоне ситуации в Донбассе, Калиущенко Е. П. (2016)
Гринев В. Г. - Обоснование рациональных параметров механизированной добычи угля на пластах пологого залегания, Хорольский А. А. (2016)
Минеев С. П. - Изоляция воздухоподающего ствола при ликвидации аварии, Вострецов Н. А., Дубовик А. И., Лосев В. И., Шалимов В. В., Руденко А. А., Трочинский Э. К., Яцына И. В., Костев Н. С., Харьковой Н. В. (2016)
Минеев С. П. - Расследование аварии на шахте "Краснолиманская", Кочерга В. Н., Дубовик А. С., Лосев А. И., Кишкань М. А. (2016)
Минеев С. П. - Мероприятия для предотвращения загазирования горных выработок, Кочерга В. Н., Янжула А. С., Кишкань М. А. (2016)
Сынков В. Г. - Исследование бурового инструмента с ударным и режущим воздействием твердоспдавных зубков на забой, Кононыхин С. В., Повзун А. И., Кернис П. С. (2016)
Наші ювіляри (2016)
Вихідні дані (2016)
Сокирко О. - Українські сердюки та османські serden-geçti (до дискусії про етимологію та побутування термінів) (2019)
Федорук А. - Капітан Патрик Гордон - учасник Чуднівської кампанії 1660 року, Яценюк Г. (2019)
Чухліб Т. - Уживання політико-ідентифікаційних словосполучень "Сторона України", "Тогобічна Україна", "Обох сторін Дніпра", "Той бік Дніпра", "Задніпрська сторона" (1673-1686 рр.) (2019)
Новікова Л. - Про особливості українсько-турецьких та українсько-татарських відносин в останній третині XVII – на початку ХVIII ст. (2019)
Гончарук Т. - До проблеми авторства та визначення кола осіб ймовірно причетних до видання першої в Одесі української книги "Маруся. Казка" 1834 р., Сорокіна К. (2019)
Нікічук В. - Історична географія та картографія України у військово-статистичних матеріалах ХІХ ст. (2019)
Бодруг А. - Діяльність Українського музею Канади зі збереження національної спадщини (друга чверть ХХ – початок ХХІ ст. (2019)
Ходак І. - Церковно-релігійна діяльність Й. Сліпого в еміграції (1963-1984 рр). (2019)
Авраменко А. - Історико-географічні аспекти дослідження чорноморської і кубанської козацької минувшини (питання картографічної реконструкції) (2019)
Музичко О. - Внесок військових у козакознавчі студії на території Південної України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2019)
Бачинська О. - Особливості інституалізації задунайських запорожців та дунайських козаків за матеріалами cфрагістики, вексилології та просторової локалізації (2019)
Полторак В. - Історія Османських козаків за матеріалами Державного Османського архіву (Başbakanlık Devlet Osmanlı Arşivi) (2019)
Гончарук Т. - До питання про локалізацію та відзначення пам’яті перемог військ Семена Палія на території сучасної Одещини (2019)
Гончаренко В. Г. - Рідною мовою треба пишатися, а не ганьбити її (2017)
Гарагонич О. В. - Реалізація господарської компетенції акціонерних товариств через систему актів органів акціонерних товариств (2017)
Ковтун О. М. - Класифікаційні підходи до зонування земель (2017)
Лукомська Н. А. - Особливості встановлення земельних сервітутів за судовими рішеннями: теоретичні та практичні аспекти (2017)
Вереша Р. В. - Значення ознак свідомості для моделювання суб’єктивного елементу злочину (2017)
Назаров В. В. - Взаємодія органів розслідування та її вплив на забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження (2017)
Грек Б. М. - Запобігання злочинності у сфері рейдерства (2017)
Івасин О. Р. - Окрема ухвала як особливий спосіб судового контролю в адміністративному судочинстві (2017)
Селіна М. Б. - Зародження та розвиток спеціальної інформаційної операції (2017)
Бірюкова А. М. - Міжнародні стандарти правового статусу адвокатури і адвоката як орієнтир для розвитку законодавчої моделі України (2017)
Гречин Є. Є. - Запровадження в Україні механізмів протидії корупції в публічній сфері (2017)
Бурба В. В. - Упорядкування правовідносин у сфері протидії корупції в правоохоронних органах (2017)
Дралюк І. М. - Організаційно-правові форми міжнародного співробітництва спецслужб та правоохоронних органів України у сфері протидії корупції (2017)
Грузінова Л. П. - Методи активного навчання, Грузінов О. Я. (2017)
Бойко А. - Щодо деяких особливостей криміналістичної характеристики корупційних злочинів в сфері держаних закупівель послуг з розробки і впровадження комп’ютерних програм (2017)
Бреус С. - Система гарантованої державою безоплатної професійної правничої допомоги в механізмі реалізації громадянами їх виборчих прав (2017)
Волошин О. - Проблеми правового регулювання оцінювання терористичних ризиків (2017)
Губська Д. - Передумови розроблення міжвидової методики розслідування злочинів, вчинених з використанням електронних засобів платежу (2017)
Дешевий О. - Проблеми встановлення права на справедливий суд як стандарту кримінального судочинства України (2017)
Дудін В. - Вплив принципу єдності та диференціації на процес рекодифікації трудового законодавства України (2017)
Іщенко В. - Адміністративна відповідальність за правопорушення проти контрольних функцій податкових органів: розвиток законодавчого регулювання та проблемні питання (2017)
Карпова Н. - Проблемні питання визначення кола потерпілих від порушення права на захист (2017)
Легких В. - Поняття та сутність апеляційного перегляду судових рішень в кримінальному провадженні (2017)
Лісова Ю. - Забезпечення прав підозрюваного у спеціальному досудовому розслідуванні в контексті Пріоритетних напрямів розвитку правової науки на 2016–2020 роки (2017)
Махініч Р. - Проблемні питання ролі адвокатури в міжнародному співробітництві під час кримінального провадження (2017)
Меліхова Ю. - "Аналіз Проекту ЄС від 09.06.2016 року "Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні" "Захист прав адвокатів та гарантій адвокатської діяльності: заключення та рекомендації" (2017)
Мотилюк О. - Деякі аспекти проблеми законодавчого врегулювання застосування альтернативних методів вирішення господарських спорів та ролі наукової спільноти у законотворчому процесі в Україні (2017)
Ольховська М. - Проблемні питання законодавчого врегулювання права сторони захисту на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою (2017)
Рябчук О. - Проблеми сучасної правової науки в Україні в контексті лісового права України (2017)
Сокиран Ф. - Характеристика прийомів психологічного впливу на досудовому слідстві (2017)
Шульга О. - Класифікація методів судово-мистецтвознавчої експертизи (2017)
Содержание (2017)
Василенко Т. А. - Изменение электрофизических параметров увлажненного каменного угля при магнитоимпульсном воздействии, Кириллов А. К., Соболев В. В., Дорошкевич А. С., Пронский Е. А. (2017)
Васильковский В. А. - Распределение и механизмы движения метана в блоках угля, Минеев С. П. (2017)
Тынына С. В. - Экспериментальные исследования процесса фильтрования тонкодис-персной суспензии при пульсирующем давлении, Шевченко А. Е., Чоботько И. И. (2017)
Кузьменко А. М. - Устойчивость плоскости искусственного массива на контакте с выработанным пространством очистной камеры в зависимости от структуры вмещающих пород крутой рудной залежи, Петлёваный М. В. (2017)
Сергиенко Л. В. - Разработка способа определения газовыделения во время перехода очистным забоем геологического нарушения, Гладкая Е. В. (2017)
Фельдман Э. П. - Изменение давления газа в окрестности магистральной трещины при равномерном движении забоя, Калугина Н. А., Чеснокова О. В. (2017)
Захарова Л. М. - Розробка способу безперервного моніторингу опору рамного кріплення і його піддатливості, Гріньов В. Г., Дєдіч І. О., Гордієнко М. Е., Кусень А. Б., Френтцель Е. В., Назимко В. В. (2017)
Стефанович Л. И. - Применение импедансной спектроскопии для определения трещиноватости газонасыщенных угольных пластов в реальных условиях забоя, Соболев В. В., Молчанов А. Н., Билан Н. В., Камчатный А. А., Пронский Е. А. (2017)
Васильковский В. А. - Новые подходы анализа геофизических данных при прогнозировании газовых ресурсов углепородного массива, Довбнич М. М., Мендрий Я. В. (2017)
Гринев В. Г. - Новые подходы анализа геофизических данных при прогнозировании газовых ресурсов углепородного массива, Хорольский А. А. (2017)
Хоменко О. Е. - Технологии добычи камнесамоцветного сырья в условиях энергетического нарушения недр, Кононенко М. Н. (2017)
Вихідні дані (2017)
Федорова Ю. В. - Емоційний інтелект у бізнесі: інструменти та методи розвитку (2019)
Кобилянська А. В. - Реформатування глобального економічного врядування в контексті нової, мега-регіональної інтеграції, Литвинов А. І., Потишняк О. М. (2019)
Єльникова Г. В. - Адаптивне управління якістю професійної діяльності персоналу, Блізниченко Г. С. (2019)
Кір'ян О. І. - Особливості підготовки сучасних працівників сфери обслуговування (2019)
Обруч Г. В. - Дослідження процесів забезпечення збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту (2019)
Степанова О. В. - Моделювання виробничої потужності підприємства в умовах комбінованих виробничих потоків металургійного виробництва (2019)
Аверкина М. Ф. - Регіональна інноваційна політика на засадах стійкості: сутність, особливості та завдання, Карлова О. А. (2019)
Ким М. Н. - Нестандартная занятость (precarious employment), её роль и социальные последствия, Кирпач А. Г. (2019)
Ковалёв В. Н. - Cоциальность как форма выражения общественных отношений человеческого общества, Романуша Ю. В. (2019)
Ярмош О. В. - Нові можливості розвитку молодіжного підприємництва та підвищення рівня самозайнятості молоді, Лотоцька Є. М. (2019)
Горшкова А. Є. - Результати застосування препаратів селену в комплексному лікуванні пацієнтів, хворих на хронічний генералізований пародонтит (2019)
Бродецький І. С. - Роль мікрорнк в пухлиногенезі.Огляд літератури (2019)
Локес К. П. - Особливості будови шкіри обличчя, які впливають на формування рубцевозміненої тканини при проведенні оперативних втручань, Аветіков Д. С., Ставицький С. О., Розколупа О. О., Луценко Н. С. (2019)
Панькевич А. І. - Диференційований підхід до операції атипового видалення зубів мудрості, Колісник І. А, Гоголь А. М. (2019)
Стебловський Д. В. - Клінічна оцінка ефективності застосування "Біоцеруліну" в комплексному лікуванні хворих з одонтогенними флегмонами щелепно-лицевої ділянки, Бондаренко В. В., Іваницька О. С., Скрипник В. М., Іваницький І. О. (2019)
Добровольська О. В. - Дентальна імплантація як метод оптимізації лікування пацієнтів із повною відсутністю зубів на нижній щелепі (2019)
Силенко Б. Ю. - Особливості рівня про- і протизапального цитокінів при профілактиці протезного стоматиту в пацієнтів зі знімними акриловими протезами, Дворник В. М., Шликова О. А. (2019)
Смаглюк Л. В. - Взаємозв'язок між зубощлепними аномаліями і загальносоматичним станом людини (огляд літератури), Воронкова Г. В., Карасюнок А. Є., Ляховська А. В., Смаглюк В. І. (2019)
Kuroiedova V. D. - Scientific justification of the use of cone-beam computerized tomography (cbct) for cephalometric analysis in the "Audaxceph" programm, Vyzhenko Y. Y., Makarova O. M., Stasiuk O. A. (2019)
Каськова Л. Ф. - Кореляційні зв'язки психоемоційного стану дітей із соціально-гігієнічними чинниками виникнення карієсу зубів, Попик К. М., Уласевич Л. П., Коровіна Л. Д. (2019)
Гудзь О. Є. - Організаційно-інформаційне забезпечення управління розвитком підприємства в умовах становлення цифрової економіки (2019)
Стецюк П. А. - Методичні особливості аналізу альтернативних інвестиційних проектів, Корсаков Д. О. (2019)
Гусева О. Ю. - Оцінка відповідності стратегічного потенціалу телекоммунікаційного підприємства його конкурентній стратегії, Хлевицка Т. Б. (2019)
Виноградова О. В. - Cтратегічне планування на підприємстві: маркетинговий аспект, Євтушенко Н. О., Кононенко Є. Є. (2019)
Легомінова С. В. - Ключові проблеми управління конкурентоспроможністю вітчизняних телекомунікаційних підприємств, Макаренко А. О. (2019)
Воскобоєва О. В. - Класифікація інформаційних логістичних потоків процесно-ситемного підходу управління підприємством в умовах цифровізації економічних процесів, Голобородько А. Ю. (2019)
Згурська О. М. - Загальна характеристика стратегій диверсифікації на етапах життєвого циклу підприємства (2019)
Глушенкова А. А - Використання інформаційно-комунікаційних технологій як інструмента розвитку інноваційного потенціалу підприємства (2019)
Сорока А. М - Вплив державного регулювання щодо якості телекомунікаційних послуг (2019)
Ващенок О. П. - Cтратегічний аналіз діяльності прат "Київстар" (2019)
Сухачова О. О. - Cуть та основні вимоги до управлінських рішень (2019)
Гужавіна І. В. - Фінансова стратегія та її роль в системі управління підприємством (2019)
Шинькович А. В. - Технології оцінювання результативності організаційно-інформаційного забезпечення антикризового управління агроформувань (2019)
Ху Сунцзе - Економічний механізм інноваційного розвитку телекомунікаційних підприємств в парадигмі діджиталізації економіки (2019)
Пісковець О. В. - Теоретичні аспекти управління інвестиційною діяльністю на підприємстві в сучасних умовах (2019)
Алиев Кянан Фархад оглы - Влияние инвестиций на развитие телекоммуникационной отрасли (2019)
Петькун С. М. - Інформаційні комунікації як філософія бізнесу, Шеремета О. М., Пенцак П. В. (2019)
Богдановський І. В. - Сучасні синтетичні релігії як різновид релігійного нетрадиціоналізму (2015)
Мокрицький Р. В. - Віхи історії та сьогодення української православної діаспори Канади (2015)
Пасічник О. С. - Релігійна символіка в кінематографі (на прикладі фільму "Тепло наших тіл") (2015)
Предко Д. Є. - Осмислення релігійних почуттів у контексті природничо-наукових досліджень (2015)
Предко О. І. - Ідеї психології релігії в університеті св. Володимира (2015)
Сарапин А. В. - Конфессионимы в поучениях Серапиона Владимирского: опыт семантического анализа (2015)
Соломаха І. Г. - Релігійна віра в контексті психоаналітичного осмислення (2015)
Стадник М. М. - Соціальне в біблійній традиції ірраціонального (2015)
Чаркіна М. В. - Історія дослідження текстів П'ятикнижжя (Тори): критичний аспект (2015)
Ямчук П. М. - Духовно-філософська візія В.С. Соловйовим феномену святого Володимира в контексті вітчизняного Христоцентричного світобачення (2015)
Яроцький П. Л. - Православно-католицькі відносини в Україні та проблеми їх толерантизації (2015)
Ємельяненко Г. Д. - Особливості культурологічного синтезу філософії класичного екзистенціалізму з теологією у ХХ столітті (2015)
Зеленчук І. М. - Василь Грималюк і Василь Мартищук – видатні народні митці Гуцульщини: Українознавчо-культурологічні студії, Зеленчук Я. І. (2015)
Кононенко Т. П. - Типологія історіографії українознавчих досліджень (XIX – початок XX ст.) (2015)
Туренко В. Е. - Філософія любові у спадщині римських стоїків: антропологічний контекст (2015)
Мельник Л. М. - "Руській мір" – основні концептуальні положення (2015)
Ткач А. О. - Криза зовнішньої політики урядів Дж. Буша та Б.Обами в країнах Латинської Америки (2015)
Tkach O. I. - Consolidating potential of political language of France (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Содержание (2018)
100 років Національна академія наук України (2018)
Василенко Т. А. - Исследование иерархической структуры углей донецкого бассейна методом малоуглового рассеяния нейтронов, Кириллов А. К., Соболев В. В., Дорошкевич А. С., Пронский Е. А. (2018)
Васильковський В. А. - Моделювання дифузії метану в викопному вугіллі з використанням полімерного покриття активованого вугілля, Чеснокова О. В. (2018)
Молчанов А. Н. - Физико-химические превращения в механо- и электроактивированных каменных углях, Стефанович Л. И., Кириллов А. К., Пичка Т. В., Камчатный А. А., Соболев В. В., Рудаков Д. В., Билан Н. В. (2018)
Виноградов Ю. А. - Влияние водопрочности вмещающих пород на устойчивость выработки с рамной и анкерной крепью (2018)
Минеев С. П. - Применение проходческого комбайна при вскрытии выбросоопасного угольного пласта на шахте "краснолиманская", Ильющенко А. В., Медведев В. В. (2018)
Стефанович Л. И. - Эволюция трещиноватости газонасыщенного угольного пласта при быстрой его разгрузке, Фельдман Э. П., Мазур О. Ю. (2018)
Захарова Л. М. - Термодинамічний аналіз результатів багатоциклових випробувань зразка породи в об’ємному напруженому стані, Тютькін О. Л., Чеснокова О. В., Назимко І. В., Кусень О. Б., Петросян Н. К., Шибаєва А. В. (2018)
Фельдман Е. П. - Математична модель теплопереносу у вугільному пласті на великих глибинах, Калугіна Н. О., Чеснокова О. В. (2018)
Гріньов В. Г. - Можливості ефективного освоєння рудних родовищ із запасами рідкісних і благородних металів, Хорольський А. О. (2018)
Хоменко О. Е. - Рационализация бурения глубоких скважин в условиях ЧАО "Запорожский ЖРК", Кононенко М. Н., Дронов А. П. (2018)
Хорольський А. О. - Проектування технологічних схем гірничого виробництва в умовах невизначеності, Гріньов В. Г. (2018)
Вихідні дані (2018)
Дуднєва Ю. Е. - Конкурентоспроможність малих підприємств в сучасній економіці, Коваленко О. О. (2019)
Черняєва О. В. - Проблеми та тенденції розвитку ринку праці в Україні (2019)
Атаєва О. А. - Наукові настанови формування мотиваційного механізму підприємств (2019)
Долгальова О. В. - Шляхи підвищення ефективності управління підприємства теплопостачання в умовах ринкових відносин (на прикладі КВП "Краматорська тепломережа"), Кулік Ю. Є. (2019)
Карлова О. А. - Організаційно-структурні трансформації на сучасних промислових підприємствах: теоретичний аспект, Чобіток В. І., Щербак О. О. (2019)
Степанова О. В. - Диспропорції та вузькі місця у комбінованих виробничих потоках металургійного виробництва (2019)
Пакуліна Г. С. - Стратегічні напрями управління природоохоронною діяльністю в регіоні (2019)
Ким М. Н. - Красота жизни как новый аспект в характеристике качества жизни, Комаренко О. А. (2019)
Михальченко Г. Г. - Забезпечення соціальної безпеки населення в умовах загострення соціально-економічних ризиків (2019)
Пархоменко О. С. - Медіація як складова управління конфліктами: досвід країн Європейського союзу і напрями реалізації в Україні, Нескородєва І. І., Квітка Ю. М., Бабенко К. Є. (2019)
Ярмош О. В. - Становлення соціального підприємництва в Україні в контексті сталого розвитку, Пасічнік Е. О. (2019)
Содержание (2019)
Василенко Т. А. - Методы исследования электрофизических и структурных характеристик ископаемых углей, Кириллов А. К., Соболев В. В., Дорошкевич А. С., Дорошкевич Н. В. (2019)
Васильковський В. А. - Изменение сорбционных свойств углей разрушенных под воздействием сдвиговых напряжений (2019)
Стефанович Л. И. - Влияние трещиноватости на статическую электропроводность углей, Фельдман Э. П., Чеснокова О. В. (2019)
Виноградов Ю. А. - Исследование влияния вида крепи на водоприток в горную выработку в сложных гидрогеологических условиях перехода тектонического нарушения (2019)
Круковский А. П. - Устойчивость выработки с анкерной крепью при проведении буровзрывных работ, Круковская В. В. (2019)
Минеев С. П. - Вопросы ликвидации некоторых аварий, связанных со взрывами метановоздушных смесей и пожарами (2019)
Петлёваный М. В. - Взаимосвязь технологических параметров формирования закладочного массива с его качественными характеристиками, Кузьменко А. М., Сай Е. С., Филоненко А. В. (2019)
Фельдман Е. П. - Асимптотичний аналіз моделі самонагрівання вугілля. Можливості прогнозу пожежонебезпеки, Калугіна Н. О., Чеснокова О. В. (2019)
Хоменко О. Е. - Синергетика взаимодействия горной выработки с массивом пород, Кононенко М. Н. (2019)
Гріньов В. Г. - Оптимальне проектування параметрів гірничозбагачувальних підприємств для раціонального освоєння цінних родовищ України, Хорольський А. О. (2019)
Инкин А. В. - Обоснование геотехнологических и экономических параметров разработки геотермальных ресурсов Украины (2019)
Косенко А. В. - Перспективний напрямок подальшої розробки багатих залізних руд на великих глибинах (2019)
Вихідні дані (2019)
Олещенко О. А. - Методика обгрунтування функціональної структури системи управління військового командування для умов надзвичайного стану, Горєлишев С. А., Башкатов Є. Г. (2019)
Гончар Р. О. - Концептуальні підходи до розроблення методики формування перспективної системи розвідки Національної гвардії України (2019)
Годлевський С. О. - Методика обґрунтування раціонального бойового складу угруповання Національної гвардії України для локалізації району збройного конфлікту неміжнародного характер (2019)
Колянда В. В. - Методика визначення впливу чинників раптовості на ефективність виконання завдань у спеціальній операції із знешкодження незаконного збройного формування (2019)
Федорчук А. В. - Методика оцінки спроможності підрозділів прикордонного загону виконувати завдання з вогневого прикриття в контрольних пунктах в’їзду/виїзду (2019)
Гончар Р. О. - Спосіб ведення технічної розвідки підрозділами Національної гвардії України з використанням безпілотних літальних апаратів, Власов К. В., Забула О. Є. (2019)
Балан М. І. - Шляхи вдосконалення державного реагування на загрози суспільно-політичній стабільності (2019)
Павленко С. О. - Удосконалення методики роботи начальника продовольчої служби територіального управління Національної гвардії України з організації продовольчого забезпечення дій по підтриманню правового режиму надзвичайного стану, Альбощій О. В., Товма Л. Ф., Фролов А. О., Шевченко Є.С. (2019)
Лисичкіна І. О. - Обґрунтування впровадження лінгвістичного забезпечення в службово-бойову діяльність Національної гвардії України, Лисичкіна О. О., Ткач П. Б. (2019)
Волков І. М. - Правове регулювання діяльності Національної гвардії України при створенні військового командування в умовах надзвичайного стану, Олещенко О. А., Перепадя В. І (2019)
Бэлай С. О. - Юридичні засади поняття "взаємодія Національної гвардії України з правоохоронними органами та військовими формуваннями України", Островський С. О. (2019)
Науменко М. О. - Методика розробки технологічної платформи управління логістикою Національної гвардії України, Черкашина М. В. (2019)
Осипенко С. М. - Теоретико-методичний підхід до визначення раціональних витрат ресурсів на логістичне забезпечення військового формування, Бондаренко О. Г., Василенко В. П., Зозуля А. В. (2019)
Приходько І. І. - Сприйняття ситуацій ризику військовослужбовцями Національної гвардії України та психологічна готовність до них, Лиман А. А. (2019)
Каплюченко О. П. - Визначення провідних мотивів військовослужбовців Національної гвардії України до службово-бойової діяльності в екстремальних умовах, Приходько І. І. (2019)
Юр'єва Н. В. - Вплив психологічних особливостей військовослужбовців-жінок на результат виконання службово-бойової діяльності (2019)
Мірошниченко Г. М. - Застосування об’єднаних сил охорони правопорядку під час здійснення протидії незаконним збройним формуванням на території держави, Швецов А. С. (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Белей Т. Г. - Безпека передачі даних для інтернету речей, Логутова О. І. (2019)
Курбатов О. С. - Децентралізована система ідентифікації та сертифікації, Кравченко П. О., Полуяненко М. О., Шаповал О., Кузнєцова Т. Ю. (2019)
Курбанмурадов Д. М. - Реалізація протоколу шифрування xtea на базі безпроводових систем стандарту ieee 802.15.4, Соколов В. Ю., Астапеня В. М. (2019)
Кузніченко С. Д. - Вибір операторів агрегування для багатокритеріальної оцінки придатності територій, Бучинська І. В. (2019)
Лахно В. А. - Модель підтримки рішень групи інвесторів проектів для Smart City з урахуванням багатофакторності, Малюков В. П., Касаткін Д. Ю., Блозва А. І., Литовченко Т.О. (2019)
Барибін О. І. - Тестування безпеки пристроїв інтренету речей на базі мікроконтролера ESP32, Зайцева Е. Є., Бражний В.В. (2019)
Гречко В. В. - Безпечне програмне забезпечення, що розробляє рекомендації, Бабенко Т. В., Мирутенко Л. В. (2019)
Мехтієва Б. - Отримання та обробка геопросторових даних за домопогою MATLAB Mapping Toolbox, Гулузаде Р., Іванова Л. В, Коршун Н.В., Складанний П. М. (2019)
Петлицький В. В. - Розробка алгоритму розпізнавання рухів об’єктів за допомогою нейронної мережі для системи відеонагляду, Шевченко С. М., Мазур Н. П. (2019)
Борсуковський Ю. В. - Визначення вимог щодо побудови концепції інформаційної безпеки в умовах гібридних загроз. Частина 2 (2019)
Спасітєлєва С. О. - Проблеми безпеки універсальних платформ управління даними, Жданова Ю. Д., Чичкань І. В. (2019)
Білова А. О. - Методи забезпечення безпеки розумного будинку, Онищенко В. В. (2019)
Назаркевич М. А. - Узагальнення фільтрів Габора на основі Ateb-функцій, Возний Я. В. (2019)
Стрілець В. - Принципи розвитку формотворення меблів у епоху перших цивілізацій людства (2019)
Вежбовська Л. - Специфіка візуальної системи у соціальних плакатах на тему домашнього насильства, Солан І. (2019)
Дмитренко В. - Академічний та самостійний рисунок на першому курсі в системі підготовки студентів-дизайнерів (2019)
Черкесова І. - Графічний дизайн в аспекті поєднання непоєднуваного (2019)
Udris-Borodavko N. - Principles of Clothes’ Typographic Decoration as a Trend in Modern Fashion Design (2019)
Саприкіна Л. - Формування професійної компетентності майбутніх дизайнерів з використанням інноваційних технологій (2019)
Школьна О. - Натюрморти "малих голландців" як першоджерела мотивів "німецькі квіти" у фарфорі (2019)
Storchay O. - Myhailo Vrubel Kyiv Creative Period: Sacred Art and Canon Problem (2019)
Папета С. - Формування парадигми національної самоідентифікації в українському мистецтві кінця ХІХ ст. (2019)
Петрашик В. - Невідомий київський колекціонер Олександр Тульчинський (2019)
Title (2019)
Asadova E. V. - The Bojanov-Naidenov problem for trigonometric polynomials and periodic splines, Kofanov V. A. (2019)
Vakarchuk S. B. - On generalized characteristics of smoothness of functions and on average v-widths in the space L2(R), Vakarchuk M. B. (2019)
Данченко К. А. - Екстремальнi задачi для неперiодичних сплайнiв на дiйснiй осi та їх похiдних, Кофанов В. О. (2019)
Pasko A. M. - The homology groups of the space (2019)
Peleshenko B. G. - On interpolation of operator, which is the sum of weighted Hardy-Littlewood and Cesaro mean operators (2019)
Skorokhodov D. - On the Landau-Kolmogorov inequality between f',f and f''' (2019)
Tkachenko M. Y. - The uniqueness of the best non-symmetric L1-approximant with a weight for continuous functions with values in KB-space, Traktynska V. M. (2019)
Аділ Джаббар Аббас - Вплив сейсмічності будівельного майданчика на матеріалоємність багатоповерхової будівлі, Нікіфорова Т. Д., Шляхов К. В., Сопільняк А. М. (2019)
Данішевський В. В. - Метод рою частинок для розв’язання задач нелінійної оптимізації, Гайдар А. М. (2019)
Дубров Ю. І. - Синергетична інтерпретація біфуркацій відкритих систем (2019)
Єршова Н. М. - Принцип програмного управління параметрами упруго-дисипативних зв'язків системи підвішування транспортних екіпажів (2019)
Ковтун-Горбачова Т. А. - Основні проблеми і типові помилки у договорах підряду, Галич Є. Г. (2019)
Колесник І. О. - Оціночний розрахунок теплотехнічних показників резервуарів для збереження рідких добрив, Кислиця Л. В., Капшук О. А., Кирнос К. А., Бондар Д. В. (2019)
Менейлюк І. О. - Вивчення життєвого циклу системи "цивільне будівництво у прибережній зоні (2019)
Полторацька В. М. - Оцінювання видового різноманіття біоценозів міста Дніпро, Тимошенко О. А., Бойко А. О., Шаламова А. Д. (2019)
Сакно О. П. - Моделювання прийняття рішень в системі технічного обслуговування автомобілів на основі математичних методів теорії нечітких множин, Колеснікова Т. М., Олло В. П. (2019)
Трофименко В. В. - Формоизменение пористых литых металлов при пластической деформации, Трофименко А. В. (2019)
Цибрій Л. В. - Модель множинної регресії на категорійні фактори (2019)
Шатов С. В. - Удосконалення обладнання 3d-друку об’єктів, Савицький М. В., Марченко І. О. (2019)
Содержание (2019)
Lezhenko H.O. - Pathogenetic role of nitrosative and oxidative stress in the development of anemia of inflammation in young children, Abramov A.V., Pohribna A.O. (2019)
Усенко Д. В. - Особливості функції зовнішнього дихання в дітей із позалікарняною пневмонією (2019)
Денисова М. Ф. - Підліткова агресія, причини та фактори ризику, Музика Н. М., Шкіряк-Ніжник З. А. (2019)
Белоусова О. Ю. - Функциональная диспепсия у детей. Проблемы и перспективы симптоматической терапии, Казарян Л. В. (2019)
Дігтяр В. А. - Шляхи відновлення морфофункціонального стану нирки при її подвоєнні, Харитонюк Л. М., Бойко М. В., Обертинський А. В., Островська О. А., Шевченко К. В. (2019)
Борисова Т. П. - Клінічний випадок діагностики пізньої стадії ВІЛ-інфекції у підлітка з хореєю, Бадогіна Л. П., Аллахвердієва З. С., Ніколаєнко Т. О., Заболотна Л. Д., Герасимова Н. В. (2019)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное влияние на диспергирование биопленки. Аминокислоты и их дериваты, Крючко Т. А. (2019)
Панькевич В. М. - Правова регламентація професійної етики судового експерта, Сплавська О. В. (2018)
Циганюк Ю. В. - Імунітет експерта у кримінальному судочинстві під час допиту в суді (2018)
Чередніченко Д. К. - Упровадження сучасних європейських стандартів у систему підготовки персоналу Державної прикордонної служби України з питань перевірки документів (2018)
Завдов’єва І. Г. - Помилка та її значення в судово-експертній діяльності, Горбенко В. О., Дяченко О. М., Черкашина Н. О. (2018)
Береговець Я. Б. - Роль загальнообов’язкового дактилоскопіювання населення в розкритті злочинів і встановленні осіб невпізнаних трупів (2018)
Суржан Б. П. - Юридична відповідальність судового експерта у світлі судової реформи (2018)
Волобуєв А. Ф. - Поліграф: техніко-криміналістичний засіб виявлення і фіксації доказів чи інструмент експертного дослідження? (2018)
Шведова О. В. - Визначення поняття методики комплексного криміналістичного дослідження документів, виготовлених за допомогою комп’ютерних технологій (2018)
Пелюшок В. Г. - Проблемні питання дослідження технічних зображень документів (копій) (2018)
Юдіна І. В. - Актуальні питання криміналістичного дослідження документів зі зміненим первинним змістом (2018)
Токарєва К. В. - Актуальні питання механізму проведення судової економічної експертизи в сучасних умовах (2018)
Демідова В. В. - Особливості взаємодії слідчого з іншими підрозділами під час розслідування злочинів, пов’язаних із жорстоким поводженням з тваринами (2018)
Повх А. С. - Контамінація під час молекулярно-генетичного дослідження. Причини її виникнення та наслідки, Романчук С. М. (2018)
Поліщук В. А. - Особливості експертного експерименту під час проведення судових комп’ютерно-технічних експертиз (2018)
Ткаченко І. Г. - Молекулярний докінг для моделювання комплексів потенційних психоактивних сполук із канабіноїдними рецепторами СВ 1, Ткаченко В. В. (2018)
Зав’ялов О. С. - Особливості дослідження 3,4-метилендіоксипіровалерону та розрізнення можливих його сумішей із метадоном і кокаїном, Зелений П. О. (2018)
Сердюков С. Є. - Проблемні питання, що виникають під час визначення швидкості руху транспортних засобів перед первинним контактуванням (2018)
Теслюк О. С. - Особливості дослідження відеофонограм з ознаками монтування. Лінгвістичний аналіз як складова інтегративного дослідження (2018)
Нечепоренко О. П. - Сучасні проблеми застосування трасологічних методик визначення зросту людини (2018)
Хох А. Н. - Подходы к решению экспертных задач, связанных с установлением породы, возраста и жизненного состояния дерева, Звягинцев В. Б. (2018)
Гузіков Р. О. - Проблемні питання та особливості дослідження саморобної вогнепальної зброї (2018)
Іщенко А. В. - В. М. Чисніков - учений, якому хочеться по-доброму заздрити (до 70-річного ювілею) (2018)
Чисніков В. М. - Г. М. Рудий - видатний український криміналіст-практик початку ХХ століття (до 155-річчя від дня народження та 100-річчя від дня загибелі) (2018)
Ломотько Д. В. - Визначення оптимальної кількості вагонів у маршрутних поїздах, Балака Є. І., Резуненко М. Є. (2019)
Капіца М. І. - Підвищення об’єктивності оцінки транспортної роботи тягового рухомого складу залізниць, Мартишевський М. І., Гончаров О. М. (2019)
Леонець В. А. - Оцінка залишкового ресурсу несучих конструкцій тепловозів серії 2ТЕ10 та визначення можливості продовження терміну їх експлуатації, Кара С. В., Прокопенко П. М. (2019)
Мямлин С. В. - Учёный-механик академик Лазарян В. А. - организатор науки и образования на железнодорожном транспорте (2019)
Кудіярова Г. - Крюківський вагонобудівний завод 150 років зберігає свої традиції і створює нові (2019)
Гетьман Г. К. - Дослідження системи захисту від боксування локомотива на Львівській залізниці, Міхед В. В., Баб'як М. О., Артемчук Артемчук, В. В. Друбецький А. Ю., Забарило Д. О., Васильєв В. Є. (2019)
Грищенко С. Г. - Костянтин Міщенко – головний конструктор тягового рухомого складу (2019)
Ерыганов А. В. - Определение среднего показателя политропы сжатия при алгоритмической синхронизации индикаторных диаграмм транспортных дизелей (2019)
Герасименко В. В. - Захист вантажного рухомого складу від несанкціонованого втручання (2019)
Дёмин Ю. В. - Основатель украинской научной школы механиков в области железнодорожного транспорта, Маркова О. М., Хачапуридзе Н. М. (2019)
Леонець В. А. - Аналіз втомного руйнування валів якорів генераторів DUGG-28 після ремонту, Лукашевич А. О., Дегтярев В. О., Лакомський В. В., Тимошенко О. В., Чаус Л. М. (2019)
Татур О. К. - Новини стандартизації (2019)
Реферати статей (2019)
Покажчик публікацій в журналі "Залізничний транспорт України" за 2019 рік (2019)
Безродний М. К. - Теплонасосна система повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти і рециркуляцією відпрацьованого повітря, Притула Н. О., Опанасюк І. Ю. (2019)
Воропаєв Г. О. - Вплив температурного фактора на втрату стійкості течії на початковій ділянці труби, Баскова О. О. (2019)
Ковриго Ю. М. - Алгоритм роботи двоканального нечіткого контролера для керування теплоенергетичними об’єктами, Новіков П. В. (2019)
Кузнєцова Н. В. - Узагальнення структури інформаційної технології фінансового ризик-менеджменту, Бідюк П. І. (2019)
Legeza V. P. - The Brachistochronic Movement of a Material Point in the Horizontal Vector Field of a Mobile Fluid, Atamaniuk O. V. (2019)
Romanuke V. V. - Accuracy of a Heuristic for Total Weighted Completion Time Minimization in Preemptive Single Machine Scheduling Problem by No Idle Time Intervals (2019)
Vonsevych K. P. - Optical Feedback Based on the Photometry by Ellipsoidal Reflector in Bionic Fingers Application, Bezuglyi M. O., Prytula O. A. (2019)
Чиж І. Г. - Трикомпонентні лінзові зум-афокальні системи трансфокаторів, Лісняк К. С. (2019)
Kontseva M. V. - 3D Modeling of Nitric Acid Production, Krimets G. V., Kontsevoi S. A. (2019)
Кузеванова І. С. - Вплив зміни рH середовища на стійкість гетерометалічних комплексних сполук нікелю (II)–кобальту (III) з моноетаноламіном у спиртових розчинах, Зульфігаров А. О., Потаскалов В. А., Андрійко О. О., Власенко Н. Е. (2019)
Автори номера (2019)
Басаурі Зюзіна А. М. - Релігія та група "Black sabbath" в оригінальному складі (2015)
Бойчук Н. В. - Бути чи не бути об'єктивним: методологічний вимір принципу об'єтивності в релігієзнавчому дослідженні (2015)
Бортнікова О. Г. - Феномен взаємодії релігії та політики в науковому дискурсі (2015)
Вергелес К. М. - Проблема цілісності людини в християнстві (2015)
Гулакова М. А. - Вариации на тему "Еврейского вопроса" в современной России (2015)
Добродум О. В. - Современный потребительский рынок и религия (2015)
Задоянчук О. О. - Рівень представленості християнських церков в українському інформаційному просторі: порівняльний аналіз (2015)
Конотоп Л. Г. - Релігія як цілісна духовна система: принципи іметоди дослідження (2015)
Кришмарел В. Ю. - До питання про узгодження типологізацій відносин між державою, релігійними організаціями та освітою (2015)
Левицька О. М. - Переосмислення змісту та значення першої дисертації М.І. Костомарова "Про причини і характер унії в Західній Росії" (2015)
Лещинський А. В. - Місце та значення ритуалу та соціального служіння в релігії: минуле і сьогодення (2015)
Мартич Р. В. - Сприйняття ідеї живого в сучасному православному дискурсі (2015)
Папаяни И. В. - Конструктивизм как методология религиоведческого исследования (2015)
Предко Д. Є. - Релігійні почуття як презентація духовності: український контекст (2015)
Присухін С. І. - Принцип солідарності в світлі соціального вчення Св. Івана Павла ІІ (2015)
Стрєлкова Ю. О. - Віра як філософсько-релігієзнавчий концепт (2015)
Хромець В. Л. - Поняття "Богословська освіта" в релігієзнавчому осмисленні (2015)
Швед З. В. - Теорія та історія релігійного мистецтва в системі релігієзнавчого знання (2015)
Ямчук П. М. - Приклад на тисячоліття: філософія й діаріуш Святого Володимира в контексті вітчизняного державотворення й світового громадсько-політичного Христоцентричного ідеалу (2015)
Бондар О. В. - Самосвідомість як принцип спекулятивної метафізики (І. Г. Фіхте і Д. Генріх) (2015)
Москальчук М. М. - Ентоні Флю про природу знання (2015)
Рубанець О. М. - Методологічні засади когнітивних досліджень (2015)
Сидоренко Л. І. - Сучасна наука в контекстах свободи та відповідальності (2015)
Цвібель А. О. - Еволюція філософського осмислення соціальної комунікації: від концепцій спілкування до соціальної теорії (2015)
Якуша П. О. - Інтенційність як онтологічна структура (2015)
Вілков В. Ю. - Конструктивістській спосіб введення поняття "нація": науковий та ідеологічний дискурси (2015)
Ткач А. О. - Суперечності США та країн Латиської Америки в торгівельно-економічній сфері в умовах глобалізації (2015)
Наші автори (2015)
Вихідні дані (2015)
Дешко В. І. - Вплив переривчастих режимів опалення на динаміку енергопотреби та умови комфортності будівель із різним рівнем теплового захисту, Білоус І. Ю., Буяк Н. А. (2019)
Волошин М. В. - Спосіб попередньої обробки зображень для задач розпізнавання обличь (2019)
Недашківська Н. І. - Управління ланцюгами поставок на основі ієрархічної моделі підтримки прийняття рішень (2019)
Alkhimova S. M. - Analysis of Effectiveness of Thresholding in Perfusion ROI Detection on T2-Weighted MR Images with Abnormal Brain Anatomy, Sliusar S. V. (2019)
Romanuke V. V. - Iterative Power Maximization by One-Half Cost Dichotomy for Optimizing Wind Farm Deployment (2019)
Hrechaniuk I. M. - Possibility of the Method of Explosive Electron-Beam Evaporation-Condensation in Vacuum to Obtain the Refractory and Complexly Doped Compounds for Various Purposes, Khomenko O. V., Baglyuk G. A. (2019)
Bezuglyi M. O. - Determination of the Tissue Anisotropy Factor During the Photometry by Ellipsoidal Reflectors, Bezugla N. V., Horban D. V. (2019)
Кравченко А. Ю. - Вимірювання потужності ультразвуку випромі-нювачів апаратів ультразвукової терапії, Терещенко М. Ф., Тимчик Г. С. (2019)
Барабаш П. О. - Кристалізація розчину NaCl у вакуумному відцентровому плівковому дистиляторі, Соломаха А. С., Ріферт В. Г., Петренко В. Г., Усенко В. І., Боянівський В. П. (2019)
Сафронов О. І. - Дослідження каталітичної дії трет-бутилату калію в реакціях амідування ацилгліцеридів ріпакової олії, Папейкін О. О., Венгер І. О., Бодачівська Л. Ю. (2019)
Автори номера (2019)
Borzov S. O. - Mathematical modeling of winding square carboplastic tubes (2019)
Кузяев И. М. - Математическое моделирование процессов движения жидких сред в рабочих зонах оборудования с дисковыми элементами, Митрохин А. А. (2019)
Лихолат В. С. - Підвищення робасності систем регулювання з використанням нечіткої логіки, Манко Г. І. (2019)
Лосихин Д. А. - Обмен данными микроконтроллеров с внешней энергонезависимой памятью по двухпроводному последовательному интерфейсу с проверкой целостности по алгоритму 8-битного циклического избыточного кода CRC-8/Maxim (2019)
Муравьева И. Г. - Критерий оценки формы и положения пластичной зоны в доменной печи, Белошапка Е. А., Иванча Н. Г., Белькова А. И., Вишняков В. И., Ляшенко О. А. (2019)
Нікольський В. Є. - Математичне моделювання процесів теплообміну при дискретно-імпульсному введенні енергії, Алєксандров О. Г., Яріз В. О., Матченко М. М., Лободенко А. В., Решетняк І. Л. (2019)
Оксанич И. Г. - Модели распознавания ситуаций и ошибок выполнения бизнес-операций в роботизированной организационно-технической системе, Шевченко И. В. (2019)
Петренко Н. Г. - О практическом использовании онтологических моделей предметных областей, Зеленцов Д. Г. (2019)
Тарнопoльський О. Б. - Впровадження комп’ютерних технологій у навчання іноземних мов: історія та перспективи, Кабанова М. Р. (2019)
Хацкелян И. П. - Исследование напряженно-деформированного состояния рабочей клети автоматического стана ТПА 350 с применением информационных технологий, Поворотний В. В., Вышинский В. Т., Рахманов С. Р. (2019)
Царенко Д. Ю. - Інформаційна підсистема для оцінювання знань студентів, Денисюк О. Р. (2019)
Chumakov L. D. - Evaluation of control periodicity of operative condition of technical system with the "2 of 3" scheme of channels reservation on the basis of the given value of efficiency, Mysov O. P., Savchenko M. O., Kravets V. I., Titova E. V. (2019)
Юскович-Жуковська В. І. - Управління життєвим циклом адміністративного web-сайту з використанням CMF Drupal, Богут О. М. (2019)
Титул, зміст (2019)
Ніколаєнко В. - Ревматологія сьогодні — моніторинг та мультипрофільне ведення пацієнтів на основі технологій цифрової медицини (2019)
Резолюція Науково-практичної конференції Асоціації ревматологів України "Ревматологічні хвороби — сучасні проблеми лікування та забезпечення моніторингу" (2019)
Громадська організація "Асоціація дитячих ревматологів України": Позиція щодо сучасного стану проблеми лікування дітей із ревматичними захворюваннями (2019)
Шуба Н. М. - Перспективи застосування колхіцину при ревматичних хворобах, Воронова Т. Д., Крилова А. С., Воронков Л. Г. (2019)
Головач И. Ю. - Ревматические иммунозависимые побочные эффекты иммунотерапии рака, Егудина Е. Д., Тер-Вартаньян С. Х. (2019)
Рекалов Д. Г. - Клінічний випадок IgG4-асоційованого ураження органів дихання та вибір оптимальної лікувальної стратегії, Данюк І. О. (2019)
Шевчук С. В. - Анемія у хворих на анкілозивний спондиліт, особливості гемопоезу та ферокінетики залежно від її патогенетичного типу, Звягіна О. В. (2019)
Романенко І. Ю. - Особливості електролітного статусу та рівня вітаміну D у жінок із загрозливим перериванням вагітності, які проживають у Луганській області (2019)
Ошлянська О. А. - Рідкісні хвороби: два випадки прогресуючої осифікуючої фібродисплазії у практиці дитячого ревматолога, Арцимович А. Г., Самоненко Н. В. (2019)
Шуба Н. М. - НПВП или анальгетики? Роль неЦОГ-зависимых эффектов в менеджменте рисков (2019)
Герасименко С. І. - Вплив супутніх факторів захворювання та консервативного лікування на результати тотального ендопротезування кульшового суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С. (2019)
Вітаємо з ювілеєм! Олегу Володимировичу Синяченку — 70?років (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Відкриття у Києві першого пілотного фронт-офісу державної виконавчої служби (2019)
Денис Малюська: Офіс протидії рейдерству – один із найуспішніших проєктів у боротьбі з рейдерством (2019)
Мільйон українців звернулися по правову допомогу телефоном (2019)
На Київщині відкрито унікальний модельний офіс пробації (2019)
"Правосуддя є індикатором і гарантією суспільного прогресу", – Микола Оніщук (2019)
Бути присяжним – конституційне право людини і громадянина (2019)
Оніщенко Н. М. - Нормативно-правовий акт у фокусі праводержавозмін, Сунєгін С. О. (2019)
Булкат М. С. - До питання про термінологічне позначення складових державної влади (2019)
Камінська І. В. - Історіографія ідей європейської інтеграції та їх вплив на формування судової системи ЄС (2019)
Патлачук О. В. - Стан дослідження юридичної техніки природоохоронного законодавства (2019)
Левченко М. В. - Контроль та нагляд за правотворчістю суб’єктів владних повноважень: постановка проблеми (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у листопаді 2019 року (2019)
Вихідні дані (2019)
Бехешти Монфаред Л. С. - Антропологические идеи в Коране (2016)
Буряк Н. Б. - Християнські ідеї в осмисленні Еріха Фромма (2016)
Гурська Л. І. - Православ'я в Україні як духовна константа (XVI – XVII ст.) (2016)
Ємельяненко Г. Д. - Пауль Тілліх: екзистенціаліст чи теолог? (2016)
Левицький В. С. - Дискурс про секуляризацію. Симптом завершення модерну? (2016)
Майданевич Л. О. - Релігієзнавча експертиза в кримінальному провадженні: особливості проведення (2016)
Мартич Р. В. - Ідеї біоетики в сучасному православному дискурсі (2016)
Пасічник О. С. - Релігійна символіка в кінофільмі "Шоу Трумана" (2016)
Присухін С. І. - Принцип спільного блага в соціальному вченні Католицької церкви (2016)
Стрелкова А. Ю. - Проблеми Буддійської онтології: порожнеча і неподвійність (2016)
Халіков Р. Х. - Контрсекулярність: специфіка нової релігійності (2016)
Чувашова Д. Д. - Динаміка жіночих образів в казках середньовічної Європи (2016)
Швед З. В. - Типи наукової раціональності в дисциплінарному релігієзнавстві (2016)
Шевченко С. Л. - Інтерпретація трансцендентності і самотрансцендентності в екзистенціально-герменевтичній феноменології релігії Мерольда Вестфаля: проблема методу (2016)
Яковець Л. М. - Релігійна ідентичність як умова націєствердження в транзитному суспільстві (2016)
Ямчук П. М. - Феномен духовної філософії й буття митрополита Василя Липківського у світовому Христоцентричному контексті (2016)
Ісаєнко М. М. - Філософсько-українознавче осмислення рецепції голодомору в українській культурі першої половини ХХ століття (2016)
Лактіонова А. В. - Різні "лінії" прагматизму в сучасній філософії (2016)
Левченюк Є. В. - Глобалізм – антиглобалізм: особливості прояву (2016)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Наративний поворот в історичній науці: впливи, основний зміст, критика (2016)
Туренко В. Е. - Роль та значення промови Діотіми в імпліцитній філософії любові (2016)
Ярмоліцька Н. В. - Сучасна наука і освіта: українські реалії та європейський досвід (2016)
Вілков В. Ю. - Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина перша) (2016)
Tkach А. О. - The problems of political conflictusa and Brazil-China relations in period of presidency of Obama (2016)
Ткач О. І. - Політичні чинники консолідації українського суспільства (2016)
Васильєва І. В. - Рецензія на навчальний посібник "Психологія релігії" / О. І. Предко. – К.: ВПЦ Київський університет", 2014. – 479 с. (2016)
Козленко В. М. - Рецензія на монографію "Вододіли секуляризації" / О. Білокобильського, В. Левицького, Р. Халікова, І. Козловського, С. Гераськова, В. Гуржи, К. Гуржи, Т. Єрощенка, Д. Каплунова. – Вінниця, ТОВ "Нілан – ЛТД", 2015. – 240 с. (2016)
Piletsky E. - Book review: "Studying religions with the iron curtain closed and opened. The academic study of religion in Eastern Europe" edited by Tomáš Bubík and Henryk Hoffmann. – Brill Academic pub, Leiden-Boston, 2015. – 320 p. (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Андрущенко В. П. - Обличчям до школи (2018)
Дзюба С. Г. - Облік робочого часу й оцінювання трудових затрат науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти України (2018)
Курбатов С. В. - Університетські рейтинги та проблема оцінки якості викладання і навчання (2018)
Горбунова Л. С. - Трансверсальна самість в епоху глобалізації (до обґрунтування трансформативних стратегій вищої освіти) (2018)
Якимчук О. І. - Значення "Національної доктрини розвитку освіти у ХХІ столітті" як засадничого документу для української освітньої системи (2018)
Захаренко К. В. - Проблеми формування ефективної державної інформаційної політики і освіта (2018)
Нікогосян Л. Р. - Інтегрований підхід до викладання фармацевтичної технології у комплексній післядипломній підготовці провізорів-інтернів, Науменко І. А., Красна О. П., Бербек В. Л. (2018)
Любарець В. В. - Особливості професійної підготовки менеджерів соціокультурної діяльності для індустрії гостинності (2018)
Тарапата-Більченко Л. Г. - Вища музична освіта України: виклики та стимули китайської освітньої міграції (2018)
Nesterova M. O. - Intercultural competences in education for the development of social cohesion of youth: european practices (2018)
Ляшенко Л. М. - Роль мов і вищої освіти в національній ідентифікації молоді (ірландія та україна), Соловей Н. В. (2018)
Сімакова Н. М. - Теоретико-методологічні проблеми законотворення та правового супроводу вищої освіти (2018)
Реферативный обзор статей номера (2018)
Abstracting Review of Journal Articles (2018)
Покажчик публікацій журналу за 2018 рік (2018)
До уваги авторів (2018)
Титул, Зміст (2019)
Гарбар Ж. В. - Венчурний капітал у контексті фінансування інноваційної діяльності, Гарбар В. А. (2019)
Дергалюк Б. В. - Еволюція теорій державного регулювання структурних зрушень в економіці (2019)
Смирнова С. М. - Моніторинг земель в системі управління земельними ресурсами, Смирнов В. М., Фромольс В. О. (2019)
Файвішенко Д. С. - Світовий ринок мінеральної води (2019)
Горобець Н. М. - Застосування стратегічних інструментів під час управління бізнес-процесами аграрних підприємств, Миргородська Т. О. (2019)
Томчук О. Ф. - Аналіз ефективності використання земельних ресурсів, Кожухар В. В. (2019)
Максименко І. Я. - Особливості визнання в бухгалтерському та податковому обліку об’єктів основних засобів в управлінні діяльністю підприємства, Тронькіна А. А. (2019)
Власенко Т. А. - Обгрунтування основних тенденцій сільськогосподарського ринку України (2019)
Золотарьова В. І. - Еволюція та основні засади маркетингової парадигми діяльності підприємств (2019)
Лазаренко В. І. - Аналіз державного маркетингового інструментарію розвитку органічного сектора економіки (2019)
Бортнікова О. Г. - Протестантські релігійні організації як суб'єкти етнонаціонального процесу в Україні (2016)
Воинов Е. М. - Трансгрессия в религиозном сознании (2016)
Запорожець В. А. - Стан протестантизму на Сході України та на тимчасово непідконтрольних їй територіях у 2014 - 2016 рр. (2016)
Ішханішвілі А. А. - Латентні прояви кровної помсти в сучасному соціокультурному просторі (Ісламська Держава: каменярі джихаду або помста за вкрадений халіфат) (2016)
Конотоп Л. Г. - Протестантизм як інваріант сучасного культурного розвитку (2016)
Мартич Р. В. - Сучасна інтерпретація питань біоетики (аборт, евтаназія) у католицизмі та протестантизмі (2016)
Новенченко О. Ю. - Ідентифікація англіканства. Точки дотику з православ'ям (2016)
Панич О. І. - Євангельський протестантизм в Україні: виміри дослідження (2016)
Пасічник О. С. - Релігійні війни в Європі XVI - XVII ст. як наслідок Реформації (2016)
Предко О. І. - Михайло Грушевський про релігійні пошуки в українських масах у XIX столітті (2016)
Стадник М. М. - Трансформації гносеології протестантизму (2016)
Старовойт І. М. - Дослідження ґендерних уявлень у християських конфесіях (2016)
Туренко В. Е. - Природа та мета подружньої любові у християнстві(православ'я-католицизм-протестантизм) (2016)
Фенно І. М. - Історіософська концепція А. фон Гарнака та полеміка з нею А. Луазі (2016)
Харьковщенко Є. А. - Український селянин в пошуках євангельських правд, Рома А. І. (2016)
Черненко А. О. - Реформація як умова можливості вільнодумства (2016)
Шавріна І. В. - Співвідношення релігії й моралі як основа модернізації протестантської теології: І.Кант і Л.Фоєрбах (2016)
Яроцька О. В. - Реформація як чинник філософсько-модерністського розвитку протестантизму (2016)
Яроцький П. Л. - Трансформація пізньопротестантських конфесій в незалежній Україні (2016)
Зелінський М. Ю. - Космополітизм у сучасній світоглядній матриці світоустрою, Саракун Л. П. (2016)
Іванова Н. В. - "Дух" як фактор формування свідомості та гуманітарного мислення (2016)
Laktionova A. - Performative Normativity in Epistemology and Ethics (2016)
Шашкова Л. О. - Ідеї протестантизму та наукові новації в дискурсі науки і релігії (2016)
Якуша П. О. - Феноменологічний виклад трансцендентальної естетики (2016)
Вілков В. Ю. - Теоретико-методологічні проблеми політичних досліджень етнонаціональних феноменів: сучасні освітньо-наукові запити (частина друга) (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Захарченко М. О. - Особливості ціннісних орієнтацій учнівської молоді в процесі фізичного виховання (2018)
Іванік О. Б. - Мотиваційні пріоритети до занять різними видами рухової активності за гендерними ознаками (2018)
Іщенко О. А. - Виховання студентської молоді в процесі туристично-краєзнавчої діяльності (2018)
Кравченко Т. П. - Психолого-педагогічні умови формування у школярів відповідального ставлення до здоров'я (2018)
Марченко О. Ю. - Потреба у досягненні успіху як складова мотивації до занять фізичною культурою, Погасій Л. І. (2018)
Мовчан В. П. - Психологічна консультація в організації туристсько-краєзнавчої роботи (2018)
Пангелова Н. Є. - Чинники становлення і розвитку фізичної культури в Болгарії за часів національного відродження (ХVІІІ-ХІХ ст.), Танєв Петар (2018)
Півень О. П. - Мотиваційно-цінніснне ставлення студентів до фізкультурно-оздоровчої діяльності (2018)
Самолюк А. А. - Сучасний стан проблеми формування творчої активності учнів у процесі туристсько-краєзнавчої роботи (2018)
Гордієнко О. І. - Сучасний стан та перспективи розвитку фізичного виховання студентів ВНЗ (2018)
Данилко В. М. - Формування фізичного здоров'я молоді у національних традиціях українського народу (2018)
Кириченко Т. Г. - Реалізація завдань формування здорового способу життя студентів вишу в процесі фізичного виховання (2018)
Красова І. О. - Взаємозвя'зок фізичної підготовленості і фізичного розвитку у структурі рухової системи молодших школярів, Красов О. І. (2018)
Лой Б. І. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх організаторів фізичного виховання у дошкільному навчальному закладі (2018)
Пангелова Н. Є. - Фізичний стан і рухова активність учнів початкових класів сільської загальноосвітньої школи, Рубан В. Ю. (2018)
Пангелова Н. Е. - Комплексное развитие физических и нравственных качеств детей дошкольного возраста в процессе физического воспитания, Кусай М. В. (2018)
Пивовар А. А. - Особливості планування засобів фізичного та розумового розвитку старших дошкільників (2018)
Попрошаєв О. В. - Доповнення стандарту віщої освіти в межах кожної спеціальності загальною компетентністю випускника, яка передбачає навички рухової активності, Білик О. А. (2018)
Потужній О. В. - Теоретичні аспекти формування індивідуальної фізичної культури учнівської молоді, Шульга М. П. (2018)
Потужній О. В. - Сучасні підходи до оцінювання навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання (2018)
Сембрат С. В. - Формування фактурної структури фізичної підготовленості дітей молодшого шкільного віку, Погребний В. В. (2018)
Царук В. П. - Різноманітність наукових підходів до проблеми формування здорового способу життя учнів (2018)
Абрамов В. В. - О целесообразности новаций систематизации спортивного туризма (2018)
Базилевич Н. О. - Особливості методики розвитку витривалості старшокласників в процесі занять туризмом, Тонконог О. С. (2018)
Бондар К. А. - Основні елементи професійної підготовки фахівців у сфері сільського зеленого туризму (2018)
Браславська О. В. - Формування пізнавальної самостійності майбутніх учителів географії під час туристсько-краєзнавчої роботи, Рожі І. Г. (2018)
Булашев А. Я. - Подготовка спортивного похода – залог его успеха, Женьцян Сан (2018)
Ганопольский В. И. - Информационное обеспечение и организация спортивно-патриотических походов в Беларуси, Соловых Т. К. (2018)
Горбенко М. І. - Картографічне краєзнавство – ключовий аспект туристично-пізнавальної діяльності учнів (2018)
Зигунов В. Н. - Военно-прикладное значение видов спортивного туризма (2018)
Зігунова І. С. - Сутність інноваційної системи професійної підготовки інструкторів гірсько-пішохідного туризму в університет (2018)
Конох А. А. - Формування фахової компетентності майбутніх викладачів фізичного виховання у сфері екологічного туризму: теоретичний аспект проблеми (2018)
Конох А. П. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фізичної культури і туризму (2018)
Криволапов Е. А. - Модель формування професійної компетентності з безпеки туризму у майбутніх фахівців туристичної галузі (2018)
Люта Д. А. - Методологічні підходи у формуванні готовності майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (2018)
Обозний В. В. - Теоретико-методологічні засади освітньої стратегії розвитку регіонального туризму (2018)
Палатний І. А. - Використання засобів спортивно-оздоровчого туризму та краєзнавства в боротьбі проти булінгу, Палатна О. М. (2018)
Поліщук В. В. - Розвиток фізичних здібностей учнів середньої ланки в процесі туристсько-краєзнавчої діяльності (2018)
Сидорук А. В. - Освітньо-інформаційне середовище як засіб підготовки майбутніх фахівців з туризмознавства до професійної діяльності (2018)
Смирнов І. Г. - Відновлення бувшої польської астрономічно-метеорологічної обсерваторії "Білий слон" у Карпатах та його вплив на туристичний розвиток регіону (2018)
Троценко В. В. - Вплив занять туризмом на показники рівня фізичного здоров'я підлітків (2018)
Фастовець О. О. - Міста як центри розвитку міського (урбан) туризму (2018)
Горбенко М. І. - Організаційно-технологічні особливості анімаційних програм для молодіжного туризму, Лой Б. І. (2018)
Круцевич Т. Ю. - Проблема формування рекреаційної культури студентської молоді в умовах активного дозвілля, Андрєєва О. В., Благій О. Л., Садовський О. О. (2018)
Маковецька Н. В. - Використання зарубіжного досвіду дистанційного навчання у підготовці фахівців галузі туризму та готельно-ресторанної справи, Конох О. Є. (2018)
Пангелов Б. П. - Фітнес-туризм як різновид спортивно-оздоровчого сервісу, Заруба О. В. (2018)
Пєшкова О. Ю. - До проблеми впливу фітнес-технологій на формування здорового способу життя студентської молоді (2018)
Підгайна В. О. - Вплив фізкультурно-оздоровчих занять з елементами акварекреації на рівень фізичного розвитку і показники серцево-судинної та дихальної систем організму юнаків 16-17 років (2018)
Танана С. М. - Маркетингові інформаційні технології у професійній підготовці фахівців сфери обслуговування (2018)
Троценко Т. Ю. - Перспективи розвитку аквафітнесу у фізичному вихованні молодших школярів, Пивоваров А. А. (2018)
Кадыров Р. Р. - Исторические предпосылки развития женского хоккея на траве в Андижане, Кривенко Ю. А., Курочкин В. Г. (2018)
Мовчан В. П. - Проблема травматизму в спорті та його профілактика (2018)
Чиженок Т. М. - Показники тренувальних навантажень і ступінь їх впливу на стан здоров'я юних каратистів, Коваленко Ю. О. (2018)
Шульга М. П. - Методичні особливості відбору юних бігунів в бігу на середні дистанції на різних етапах підготовки (2018)
Юрченко І. В. - Методика розвитку швидкісно-силових здібностей у студентів-боксерів (2018)
Бербенець О. С. - Формування відношення учнів 6-7 класів до предмету "Фізична культура" в закладах середньої освіти, Семененко В. П., Трачук С. В. (2018)
Бистра І. І. - Розвиток координації у дітей молодшого шкільного віку на початковому етапі підготовки у секціях зі спортивної аеробіки, Літвінова К. Ю. (2018)
Білецька В. В. - Тенденції розвитку вищої освіти в країнах Європейського Союзу, Поляничко О. М., Комоцька О. С. (2018)
Виноградов В. Е. - Средства восстановления после тренировочной и соревновательной деятельности в спортивной ходьбе, Билецкая В. В., Ясько Л. В. (2018)
Головач І. І. - Формування мотивації досягнення успіху учнів старшого шкільного віку в процесі фізичного виховання, Ясько Л. В., Салоїд С. М. (2018)
Єретик А. А. - "Сумісний метод" розвитку силових якостей гімнастів, Портна І. Л. (2018)
Зеленюк О. В. - Сучасна парадигма формування здоров’язбережувальної життєвої поведінки як складової гуманітарної освіти студентів, Чекмарьова В. В., Бикова Г. В. (2018)
Іванько В. В. - Європейська концепція навчання протягом життя, Морозова С. М. (2018)
Клименко Г. В. - Застосування індивідуально-групового методу організації занять з фізичного виховання студенток та психофізіологічна його оцінка, Виноградов В. Є. (2018)
Кожанова О. С. - Оцінка показників абсолютної сили методом динамометрії у студентів першого курсу різних спеціальностей, Косік Н. Л., Косік М. С. (2018)
Кожанова О. С. - Особливості підготовки фахівців з фізичного виховання та спорту у Швейцарії, Соляник Т. В., Цикоза Є. В. (2018)
Лахтадир О. В. - Аналіз рівня сформованості комунікативної компетентності у майбутніх фахівців з фізичної культури і спорту, Гаврилова Н. Г., Євдокимова Л. Г. (2018)
Ляшенко В. М. - Прояв життєвих цінностей у спортсменів (на прикладі легкої атлетики), Гацко О. В., Гнутова Н. П. (2018)
Неведомська Є. О. - Педагогічні аспекти вдосконалення професійної підготовки фахівців фізичного виховання та спорту (2018)
Полковенко О. В. - Фізичне виховання учнів у контексті сучасної педагогічної науки, Тимчик О. В. (2018)
Савченко В. М. - Роль духовності у спорті (огляд вітчизняної та російськомовної літератури), Лопатенко Г. О. (2018)
Оріховська Г. С. - Особливості програми фізичної рекреації студентської молоді з вадами слуху в умовах закладу вищої освіти, Спесивих О. О. (2018)
Томенко О. А. - Обґрунтування здоров'язбережної складової неспеціальної (загальної) фізкультурної освіти студентської молоді (2018)
Ляшенко В. М. - Дослідження особистісної тривожності студентів, що займаються футболом, Туманова В .М., Корж Є. М. (2018)
Харченко Г. Д. - Динамическая электронейростимуляция в реабилитации спортсменов, специализирующихся в стрельбе из лука (2018)
Швець С. В. - Фізичне виховання та спорт в системі вищої освіти в Англії, Омельченко Т. Г., Бірючинська С. В. (2018)
Абабілова Н. М. - Знання, вміння та навички як важливі складові професійної підготовки майбутніх конкурентоздатних перекладачів (2018)
Мироненко Т. П. - Методика предметно-мовного інтегрованого навчання як засіб підготовки майбутніх фахівців, Добровольська Л. С., Рудичик О. М. (2018)
José Luis Perea-Hernández - Literature circles method as a tool for formation of students' communicative mobility in crosscultural interaction, Aizikova L. (2018)
Плужнік А. В. - Зміст поняття "іншомовна комунікативна культура" у психолого-педагогічних дослідженнях (2018)
Пустовойченко Д. В. - Формування професійної мобільності майбутніх фахівців на основі міжкультурної комунікативної компетентності (2018)
Раковська М. А. - Концептуальний підхід до визначення методів діагностування аксіологічного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови в Польщі (2018)
Shapochka K. A. - Foreign language as a means of children with special educational needs creative personality formation, Kurchatova A. V. (2018)
Щербакова О. Л. - Предметно-мовний інтегрований підхід як необхідна складова організації процесу іншомовної освіти, Нікіфорчук С. С. (2018)
Шевченко І. В. - Методика предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL) у сучасній методичній і науковій літературі вітчизняних і закордонних авторів, Кордюк О. М. (2018)
Баркасі В. В. - Сучасні теоретико-методичні умови впровадження предметно-мовного інтегрованого навчання, Філіпп'єва Т. І. (2018)
Заскалєта С. Г. - Організація самостійної пізнавальної діяльності студентів на заняттях з іноземної мови, Округ А. Є. (2018)
Ханіна Л. В. - Актуальність полікультурного виховання у вищій освіті (2018)
Майборода Р. В. - Конкурентоспроможність у контексті професійної мобільності майбутніх економістів (2018)
Смірнова О. О. - До питання про основний аналіз магічної складової як частини культурологічного комплексу (2018)
Баркасі В. В. - Застосування корпусного підходу при навчанні іноземних мов у ВЗО, Казакова М. М. (2018)
Чередниченко В. П. - Контрастність як стильова риса німецькомовної новели (2018)
Корнєва Н. А. - Комунікативні цілі та прагматика рекламного тексту (2018)
Мороз Т. О. - Специфіка перекладу культурно маркованих одиниць (2018)
Похитун Т. А. - Лінгвістична різноманітність віденського діалекту (2018)
Ружевич Я. І. - Діалог різних культур (творчі зв'язки Е. Гофмана і М. Гоголя) (2018)
Строганова Г. О. - Конвенційні характеристики метафор німецького економічного медіадискурс (2018)
Usachenko I. V. - Gender aspect of language variation (2018)
Волченко О. М. - Відтворення англійських юридичних термінів як перекладознавча проблема, Нікішина В. В. (2018)
Єфименко Т. М. - Проблеми професійно-орієнтованої міжкультурної комунікації та перекладу, що обумовлені граматичною інтерференцією (2018)
Агєєва В. О. - Транслітерація як прояв орфографічної інтерференції у перекладі (2018)
Майстренко М. І. - Кохання як взаєморозуміння з проекцією на сучасність у "метаморфозах" Овідія, Майстренко Л. В. (2018)
Осипов П. І. - Особливості побуту та ментальності українців 18-19 ст. (аспект міжкультурної комунікації) (2018)
Сидоренко Ю. І. - Роль інтерференції в процесі міжкультурної комунікації (2018)
Борисенко Ю. А. - Україна у просторі австрійських друкованих ЗМІ (2018)
Майстренко М. І. - Концепт Schicksal / Доля в німецькій мовній картині світу (на матеріалі німецьких народних казок), Кирилюк С. В. (2018)
Солодка А. К. - Перекладацький процес як феномен міжкультурної комунікації (2018)
Чернега С. М. - Теоніми богині Freyja "Фрейя": їх етимологія, семантика та функції (2018)
Kasatkina-Kubyshkina O. V. - The role of metaphors in the language of advertising, Kuriata Y. V. (2018)
Киселюк Н. П. - Вплив емоцій на екологічність спілкування (на матеріалі сучасного англомовного дискурсу) (2018)
Адах Н. А. - Індивідуально-авторські дієслова у творчості поетів-емігрантів, Гаврилюк Н. В. (2018)
Baran B. - Comparative study of the social reception of surzhyk over the last decade (2018)
Бігунова С. А. - Гендерні стереотипи в антропоморфних образах "Віршів Матінки Гуски", Сологуб А. М. (2018)
Івашкевич Е. Е. - Дискурс до проблеми перекладу художніх творів (2018)
Кіщенко Н. Д. - Образна метафора як засіб вербалізації концепту мудрість (2018)
Оздемір О. В. - Проблеми наратологічного аналізу мемуарно-автобіографічних жанрів (2018)
Романюк С. К. - Сенсорні оцінні засоби апеляції до репрезентативних систем адресата американського комерційного журнального рекламного дискурсу (2018)
Стернічук В. Б. - Експліцитність, імпліцитність та інтертекстуальність як основні складові реалізації образу автора в епітекстах, Лобанова С. І. (2018)
Фрідріх А. В. - Семантика фразеологічних одиниць з британським етнокультурним компонентом (2018)
Щербачук Н. П. - Особливості реалізації валентного потенціалу предикатів дії в семантико-синтаксичній структурі речень-реплік (2018)
Bilous T. M. - Methodical techniques of formation of intercultural Competence at the English language lessons (2018)
Горобець І. А. - Інноваційні технології у викладанні іноземної мови професійного спрямування, Маковська Г. Я. (2018)
Губіна А. М. - Сумісне викладання як інноваційна технологія навчання іноземної мови студентів вищих навчальних закладів, Мартинюк А. П. (2018)
Денисюк Л. В. - Мультимедія у навчанні іноземних мов студентів немовних спеціальностей, Данілова Н. Р. (2018)
Kovalchuk O. S. - Teacher leadership in professional development need: comparative report (2018)
Matvieichenko V. V. - School-based experience in new generation teacher training, Moskalets O. О., Denysova N. В. (2018)
Мороз Л. В. - Аудіювання та його роль у формуванні комунікативної компетенції студентів немовних спеціальностей, Василькевич С. С. (2018)
Fedoryshyn O. Р. - Active learning techniques in higher education (2018)
Гронь Л. В. - Дидактичний потенціал художнього тексту у процесі формування іншомовної комунікативної компетенції студентів мовних факультетів, Гронь В. М. (2018)
Dzhava N. A. - Aktuelle Anforderungen an das Training der Fertigkeit Sprechen im DaF-Unterricht (2018)
Третьякова К. В. - Типи відмін латинського іменника як складова граматичної компетенції майбутніх педагогів-філологів (2018)
Mykhalchuk N. O. - Psycholinguistic context of the idea of understanding and the problem of social intellect of the person, Ivashkevych E. Z. (2018)
Перішко І. В. - Сучасні тенденції формування лексики у сфері туристичних послуг (2018)
Яковчук А. Я. - Особливості вербалізації емоцій у мовній картині світу, Воробйова І. А. (2018)
Благой В. В. - Документаційне забезпечення управління підприємством, Сазонова Е. В. (2018)
Благой В. В. - Дослідження напрямків підвищення ефективності використання людського потенціалу на основі впровадження колективних просторів, Тихомирова А. О. (2018)
Борисюк О. В. - Використання інструментів трансфертного ціноутворення у системі податкової безпеки національної економіки (2018)
Бредіхін В. М. - Сучасний світ та проблеми соціально-економічного розвитку країн, Мосолова Л. О., Царицина К. І. (2018)
Гелеверя Є. М. - Наукові засади управління проектами і програмами розвитку продуктивних сил житлово-будівельної галузі: регіональний аспект, Бєлоглазова К. В. (2018)
Демкура Т. В. - Парадоксальна природа глобальних трансформацій, Луценко Н. О. (2018)
Калініченко Л. Л. - Фінансове забезпечення старту підприємницької діяльності, Вєтрова В. В., Константинова К. Г. (2018)
Колмакова О. М. - Методи оцінки конкурентоспроможності підприємства, Андріянова О. А. (2018)
Колмакова О. М. - Фактори, що впливають на ефективність використання матеріальних ресурсів на підприємстві та шляхи її підвищення, Брюховецька Т. В. (2018)
Пакуліна А. А. - Удосконалення публічного управління соціально-економічною системою у відкритій публічній сфері, Бєліченко А. О., Бєлоглазова К. В. (2018)
Польова В. В. - Теоретико-методичні основи дослідження економічної конкуренції підприємств-роботодавців на ринку праці в Україні, Вєтрова В. В. (2018)
Смачило В. В. - Визначення провідних підприємств агропромислового комплексу України, Божидай І. І. (2018)
Смачило В. В. - Гендерна рівність та її вплив на розвиток громадянського суспільства, Дюжова Т. О. (2018)
Смачило В. В. - Визначення стейкхолдерів будівельного підприємства, Войтова Н. О. (2018)
Солодовник Г. В. - Моделювання стратегії розвитку виробничого підприємства (2018)
Тодріна І. В. - Економічні проблеми дорожнього будівництва України у 20–40 роки ХХ ст., Євсєєв С. Є., Шебалкова Є. І. (2018)
Устіловська А. С. - Теоретико-методичний базис системи управління персоналом (2018)
Якименко-Терещенко Н. В. - Антикризове управління промисловими підприємствами, Палієнко О. І. (2018)
Янченко Н. В. - Управління розвитком підприємства за допомогою інновацій, Безрук С. О., Орябинська В. А. (2018)
Янченко Н. В. - Конкурентоспроможності молодих фахівців на ринку праці, Бєлоглазова К. В., Скрипка І. А. (2018)
Янченко Н. В. - Роль послуг в розвитку сучасної економіки, Брюховецька Т. В., Андрiянова О. А. (2018)
Безсмертний Р. П. - Балто-Чорноморський союз: Перспективи для України (2019)
Бессонова М. М. - Основні риси сучасного антиамериканізму: Регіональний вимір (2019)
Братко І. В. - Україно-Болгарські відносини в контексті європейської інтеграції (2019)
Демартино А. П. - Державні актори у системі російського зовнішньополітичного інформаційного впливу (2019)
Моравєць Н. - Фортифікаційні об’єкти кінця ХVII–ХVIII ст. на теренах України в контексті міжнародних відносин: історіографічні аспекти (частина ІІ), Ластовський В. В. (2019)
Семчинський К. В. - Особливості примирення та його перспективи на різних стадіях насильницького конфлікту (2019)
Побоченко Л. М. - Оцінка інноваційних позицій ТНК розвинених країн світу (2019)
Ревенко А. Д. - Інтеграція чи дезінтеграція: Уроки реформування Єврозони (2019)
Биркович Т. І. - Правова держава як невід’ємна складова захисту прав людини, Кабанець О. С. (2019)
Важна К. А. - Зміст концепції кримінальної відповідальності держави (2019)
Тертишник В. М. - Право на волю та землю: Гарантії захисту в національних i міжнародно-правових інституційних механізмах (2019)
Чабанов В. Г. - Модель етнічної демократії: Практичний досвід і ризики реалізації (2019)
Biletska O. - Multiculturalism as an Important Factor of the Society Development in a Globalized World (2019)
Kostyrya I. - Language and Culture in the European Integration Strategy of Ukraine (2019)
Перга Т. Ю. - Цінності дикої природи в політиці ЄС та України (2019)
Васьків М. C. - Системність підготовки фахівців-міжнародників у різних сферах діяльності як нагальна вимога сучасності (2019)
Вербицька Г. А. - Політична комунікація в мережі Інтернет як новий вектор розвитку політичної культури в країнах арабського світу (2019)
Діброва В. А. - Дискурсивні практики в міжкультурній комунікації, Лікарчук Д. С. (2019)
Маслова А. О. - Морально-етичні основи філософських поглядів на корупцію у політичній традиції Китаю (2019)
Павлюх М. В. - Застосування соціально-комунікаційних технологій у міжнародних відносинах (2019)
Скрябіна В. Б. - Персуазивний компонент цифрової публічної дипломатії (2019)
Судаков В. І. - Інтегративні суперечності сучасних комунікативних процесів (2019)
Танчер В. В. - Культурна ідентичність в полікультурному суспільстві (2019)
Шевель І. П. - Кулінарні дипломатичні конфлікти як зброя сучасної світової політики (2019)
Антоненко І. - Особливості надання послуг на круїзних кораблях, Мельник І. (2019)
Свідло К. - Особливості організації корпоративних заходів, Якименко-Терещенко Н., Попова Н. (2019)
Огієнко М. - Гастрономічні фестивалі як форма подієвого туризму та розвитку ресторанного бізнесу, Огієнко А. (2019)
Черевко О. - Дослідження теплообміну в процесі уварювання овочевого соку, Маяк О., Костенко С., Сардаров А. (2019)
Неіленко С. - Вплив структуроутворювачів на реологічні властивості зернових смузі, Криворучко М. (2019)
Грищенко І. - Інноваційні технології cоусу майонез, Кравчук Н., Зборовська О. (2019)
Манов М. - Організаційно-правові форми підприємництва в готелях: аргументи щодо вибору, Ткаченко Т. (2019)
Василенко О. - Особливості застосування аутсорсингу в готельно-ресторанному бізнесі, Литвинець С. (2019)
Зінченко В. - Особливості бізнес-планування в сфері обслуговування (2019)
Олійник О. - Народне ткацтво Покуття: традиція і сучасність (2017)
Никорак О. - Художньо-естетичні особливості покутських наміток кінця ХІХ — початку ХХ століття (2017)
Болюк О. - Архітектурний декор дерев’яних церков Покуття (2017)
Пуківський Ю. - Весняні скотарські звичаї та обряди українців Покуття (за матеріалами із Снятинського р-ну Івано-Франківської обл.) (2017)
Тарас Я. - Плетіння на Покутті (лозоплетіння, кошикарство, щіткарство) (2017)
Радович Р. - Огорожа в будівельній культурі Покуття: конструктивні типи та варіанти (2017)
Сапеляк О. - Обробка шкіри та вироби з неї на Покутті (2017)
Галайчук В. - Традиційні уявлення про домашніх духів на Покутті (на матеріалах з Городенківського р-ну Івано-Франківської обл.) (2017)
Серебрякова О. - "Нині Мелані, завтра Василі…" (фрагмент зимової обрядовості покутян) (2017)
Глушко М. - Історіографія народознавчого дослідження Надсяння (2017)
Черленяк І. - Атрибути та обрядодії весільного циклу на Закарпатті: семантика, семіотика та символіка (2017)
Щербань О. - Українсько-середньоазійські паралелі щодо використання глиняного посуду в народній культурі харчування (2017)
Проців О. - Історія організації мисливської освіти у Галичині кінця ХІХ — початку ХХ століття (2017)
Горбаль М. - Залюдненість села Селисько на Львівщині (2017)
Склярська О. - Етнодемографічні та етнополітичні процеси в українсько-угорському прикордонні на початку ХХІ ст. (2017)
Корнєв А. - Перший український мистецький пленер у м. Нінбо (Китай) (2017)
Рибалко С. - Японські сеннінбарі: нотатки до етнографії війни (2017)
Усенко Н. - Соціальна та політична проблематика в арт-практиках харківських художників (2004—2016 рр.) (2017)
Бистрякова В. - Інновації та технології в сучасному мистецтві, Осадча А., Пільгук О. (2017)
Юдов М. - Публічна смертна кара в середньовічній Європі як театралізоване дійство, Юдова-Романова К. (2017)
Глібова Т. - Ігрова скульптура: у пошуках дефініції та особливостей жанру (2017)
Пиж’янова Н. - Еволюція виконавської манери Охматівського хору (2017)
Колодко А. - Цикл романів американського письменника-фантаста Френка Герберта "Дюна" як самобутнє явище в художній літературі, науковій думці та кінематографі другої половини ХХ — початку ХХІ століть (2017)
Яців Р. - Зоя Лісовська: джерела пристрасті (2017)
Мотиль Р. - Олег Кошовий. Пам’яті науковця (2017)
Никорак О. - Життя, віддане науці (2017)
Данилова А. М. - Сучасні наукові підходи до експлікації творчих здібностей у психолого-педагогічному дискурсі (2018)
Казьмірчук Н. С. - Наступність як психолого-педагогічна категорія (2018)
Комарівська Н. О. - Прозовий доробок Надії Кибальчич про народного вчителя в контексті розвитку українського письменства кінця ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Маринчук Т. Т. - Художньо-педагогічний аналіз музичного твору як необхідна складова фахових умінь вчителя початкової школи (2018)
Осадчук С. Ю. - Проблема формування творчої особистості педагога (2018)
Демченко Е. П. - Формирование креативной компетентности будущих педагогов в контексте подготовки к работе с одаренными детьми, Ивета Кепуле (2018)
Кисіль Н. Р. - Тенденції підготовки майбутніх учителів початкової школи: міжнародний досвід (2018)
Родюк Н. Ю. - Інноваційні процеси в розвитку вищої освіти Фінляндії, Лазаренко Н. І., Доті Чед (2018)
Казаручик Г. Н. - Освоение словаря антонимов как условие развития вербального творчества детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи, Сиваш Т. Д., Колесник К. А. (2018)
Колосова О. В. - Соціальна адаптація дітей з синдромом Дауна, Йоланта Гурал-Пулроле (2018)
Король А. В. - Дистанційно-інтерактивні форми взаємодії логопеда з педагогами та батьками як умова підвищення результативності корекційно-розвиткового процесу (2018)
Александрович Т. В. - Развитие творческих способностей личности в дошкольном онтогенезе: теоретические основания и способы решения, Голюк О. А., Кит Г. Г. (2018)
Барановська І. Г. - Творча самореалізація молодших школярів на уроках музичного мистецтвах, Лазаренко Ю. Д. (2018)
Білик Т. С. - Організація позаурочної виховної роботи з молодшими школярами на математичному матеріалі (2018)
Грошовенко О. П. - Педагогіка емпауерменту в технології екологічних коміксів, Кондратюк Т. Г. (2018)
Зданевич А. А. - Возможности теории решения изобретательских задач в развитии связной речи детей среднего дошкольного возраста, Старовойт Л. В. (2018)
Карук І. В. - Розвиток пізнавальних інтересів у дітей дошкільного віку в процесі експериментальної діяльності (2018)
Кривошея Т. М. - Педагогічні умови реалізації взаємозв'язку розумової та естетичної діяльності молодших школярів у процесі вивчення математики (2018)
Пахальчук Н. О. - Методичні особливості проведення загальнорозвивальних вправ із дошкільниками, Дабіжа Л. П., Гайдукевич Г. (2018)
Поясик О. І. - Вплив музики на розвиток особистості молодшого школяра (2018)
Тодосієнко Н. Л. - Формування естетичного сприймання дітей засобами творчої діяльності в контексті наступності дошкільної та початкової освіти, Мальов С. В. (2018)
Любчак Л. В. - Підготовка майбутнього вчителя початкової школи до подолання труднощів у спілкуванні з учнями, Томаш Кук (2018)
Присяжнюк Л. А. - Використання інноваційних форм методичної роботи з педагогами в закладах освіти, Уманська Н. А. (2018)
Семко М. І. - Інтегрований підхід до викладання предметів художньо-естетичного циклу (2018)
Стахова І. А. - Творчий підхід до організації природничо-наукової підготовки майбутніх учителів початкової школи (2018)
Теплова О. Ю. - Формування готовності майбутніх вчителів музичного мистецтва до творчої самореалізації в процесі професійної підготовки (2018)
Утешева (Касьянчик) Н. М. - Вивчення народних традицій колективного музикування в умовах неформальної освіти: досвід міжнародних фестивалів (2018)
Брилін Е. Б. - Інтеграційні процеси естетизації музичної творчості в професійній підготовці вчителів мистецтв, Бриліна В. Л. (2018)
Імбер В. І. - Використання мультимедійних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів (2018)
Кравцова Н. Є. - Стильовий підхід в диригентській підготовці педагога-музиканта (2018)
Хіля А. В. - Компетентнісний підхід у професійній підготовці вчителів та спеціалістів інклюзивного освітнього простору, Саранча І. Г. (2018)
Ідрісов Б. - Соціально-психологічні умови і фактори формування революційної ситуації (теоретичний аспект вивчення проблеми) (2019)
Клименко О. - Залучення дітей до участі у збройних конфліктах: моделі та методи вербування (український досвід) (2019)
Музильов О. - Колективна образа: до питання визначення феномену (2019)
Піменова О. - Старіння людини в сучасних умовах: особливості та перспективи для активного довголіття (2019)
Афанасьєва Л. - Толерантність як соціальний маркер повсякденного буття людини, Семікін М. (2019)
Глинська Л. - Феномен толерантності в соціально-філософських інтерпретаціях, Скляров Р. (2019)
Селещук Г. - Спільноти мігрантів як об’єкт наукового аналізу: основні поняття, теорії, концепти (2019)
Солдатенко І. - Масова комунікація як інструмент брендингу міста, Посильний І. (2019)
Дейнеко О. - Сім’я та кар’єра в оцінках українського студентства: постмодернізація ціннісного поля (на прикладі м. Харкова), Борисов Р. (2019)
Ліщук-Торчинська Т. - Постать ідеального депутата Верховної Ради України як об’єкт аналізу і предмет обговорення, Кузьмук О. (2019)
Нехаєнко О. - Реформа освіти у передвиборчому дискурсі України, Яшкіна Д. (2019)
Дмитренко В. А. - Дмитро Чижевський як дослідник українського бароко (2018)
Галамбош Г. В. - Обґрунтування змісту навчальної дисципліни "Народні промисли України" (2018)
Калязін Ю. В. - Інженерно-педагогічна творчість у підготовці інженерів-педагогів (2018)
Хлопов А. М. - Застосування повних диференціалів у курсі вищої математики для майбутніх учителів освітньої галузі "Технології" (2018)
Кудря О. В. - Специфіка формування ціннісних орієнтацій учнів щодо здоров’я (2018)
Кулик Є. В. - Проблеми гуманізації професійної освіти, Кондор М. Ю. (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського