Кузьменко П. І. - Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці фахівців професійної освіти (2018)
Лук'яненко О. В. - Мілітаризація гуманітарної аури вищої педагогічної школи радянської України І половини XX століття (2018)
Нагорна Н. О. - Формування проектно-технологічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами евристичних методів проектування (2018)
Полянська Г. М. - Творчі пошуки композитора Володимира Карлаша (2018)
Сайбеков М. Г. - Методичні основи вивчення дисципліни та роботи з підручником у творчій спадщині Ісидора Севільського (2018)
Скорик Б .С. - Сучасні методи ведення діалогу в освітньому середовищі (2018)
Срібна Ю. А. - Обґрунтування ефективності підготовки майбутніх учителів трудового навчання до навчання учнів основ дизайну (2018)
Цина А. Ю. - Обґрунтування типів педагогічної взаємодії викладача і студентів у процесі професійної підготовки (2018)
Титаренко О. О. - Виховання студентської молоді засобами ландшафтного дизайну (2018)
Титаренко В. М. - Проблема здоров'язбереження учнів: сьогодення та досвід (2018)
Титаренко В. П. - Декоративно-прикладна творчість: традиції і сучасність (2018)
Винничук Р. В. - Парадигма університетської професійної освіти: ціннісний вимір фахової компетентності (2018)
Якименко А. В. - Сервіс Google диск як інноваційний засіб хмарних технологій (2018)
Яремака Н. С. - Інноваційні методи у формуванні художньо-практичної компетентності студентів-культурологів, Маєвська О. М. (2018)
Гриценюк Р. А. - Самостійні заняття фізичними вправами як складова процесу фізичного виховання в повсякденному житті студентів закладів вищої освіти, Ригун М. Г., Подолянчук І. С., Осіпчук І. О., Чернієнко О. А. (2018)
Асаулюк І. О. - Особливості впровадження технології корекції фізичного стану студентів у процесі фізичного виховання, Дяченко А. А. (2018)
Блистів Т. В. - Стан когнітивних функцій учнів старшого шкільного віку як основа побудови програми оздоровчо-рекреаційних занять (2018)
Іваніцький Р. Б. - Ефективність упровадження технології корекції порушень постави дітей із вадами слуху з використанням засобів оздоровчого фітнесу в процесі адаптивного фізичного виховання (2018)
Кашуба В. О. - Засади здоров’яформуючої діяльності дітей молодшого шкільного віку в контексті сучасних освітніх інновацій, Гончарова Н. М. (2018)
Кашуба В. О. - Стан біогеометричного профілю постави чоловіків зрілого віку, котрі займаються оздоровчим фітнесом, Імас Є. В., Руденко Ю. В., Хабінець Т. О., Лопацький С. В., Ватаманюк С. В. (2018)
Прилуцька Т. А. - Особливості структури дозвілля, мотиваційних пріоритетів до занять слайд-аеробікою та соціально-психологічної сфери жінок другого періоду зрілого віку, Хабінець Т. О., Лазько О. В., Данильченко В. А. (2018)
Григус І. М. - Етапи реалізації програми фізичної реабілітації слабозорих та незрячих дітей дошкільного віку, Нагорна О. Ю., Примачок Л. Л., Небова Н. А., Ніколенко О. І. (2018)
Кашуба В. О. - Обґрунтування та розробка корекційно-профілактичних комплексів з урахуванням рівня стану біогеометричного профілю постави дітей 5–6 років у процесі фізичної реабілітації, Носова Н. Л., Коломієць Т. В., Маслова О. В., Бондар О. М. (2018)
Альошина А. І. - Інформаційні технології в спортивній діяльності (на прикладі футболу), Бичук О. І., Родіоненко М. В., Грицай В. О., Бичук І. О. (2018)
Наші автори (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Абилбакиева Г. Т. - Информационные технологии в дошкольном образовании Украины и Казахстана, Козлитин Д. А. (2018)
Бєлєнька Г. В. - Формування емоційно-ціннісного ставлення до природи у дітей п’ятого року життя засобом художнього слова, Гапченко В. А. (2018)
Бєлєнька Г. В. - Засоби формування у студентів свідомого ставлення до навчання, Кондратець І. В. (2018)
Бєлєнька Г. В. - Роль казок В. О. Сухомлинського в процесі виховання морально-етичних якостей дітей старшого дошкільного віку, Рухницька П. В. (2018)
Вертугіна В. М. - Динаміка змін системи цінностей у виборі педагогічної професії (2018)
Волинець К. І. - Формування ціннісних орієнтацій майбутнього дошкільного педагога в умовах сучасного вищого навчального закладу (2018)
Волинець Ю. О. - Проблема відповідальності як складової професійної готовності майбутнього дошкільного педагога в позааудиторній діяльності, Стаднік Н. В. (2018)
Гаращенко Л. В. - Оптимізація рухової активності дітей дошкільного віку під час проведення ранкової гімнастики, Данилова І. С. (2018)
Гаращенко Л. В. - День здоров'я як один із компонентів активного рухового режиму ЗДО: удосконалення змісту та педагогічного супроводу, Маркевич О. С. (2018)
Половіна О. А. - Формування еколого-природничої компетенції дітей дошкільного віку: здоров’язбережувальний підхід, Гаращенко Л. В. (2018)
Голота Н. М. - Особливості сприйняття сучасними студентами категорій простору й часу (2018)
Данієлян А. Я. - Формування у майбутніх педагогів інтересу до навчання засобом квест-технологій, Стаєнна О. О. (2018)
Коваленко О. В. - Діяльнісний підхід у підготовці організаторів дошкільної освіти до професійної діяльності (2018)
Козак Л. В. - Підготовка майбутніх педагогів дошкільної освіти до організації проектної діяльності (2018)
Літіченко О. Д. - Сучасні тенденції розвитку трудового виховання дітей дошкільного віку (2018)
Машовець М. А. - Особливості емоційно-ціннісного спілкування в сучасній українській сім'ї, Науменко М. С. (2018)
Мельник Н. І. - Цінності в контексті "компетентної системи дошкільної освіти" в європейському освітньому вимірі (2018)
Половіна О. А. - Актуальні проблеми перспективності змісту сучасної дошкільної освіти, Ліпчевська І. Л. (2018)
Товкач І. Є. - Психологічний портрет студента-першокурсника (2018)
Удовенко Е. О. - Філософсько-психологічні аспекти розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку (2018)
Кашуба В. О. - Сучасні погляди на проблему контролю стану статодинамічної постави людини, Альошина А. І., Лопацький С. В. (2018)
Кашуба В. О. - Особливості соматоскопічних показників студентської молоді в процесі фізичного виховання, Асаулюк І. О., Дяченко А. Г. (2018)
Петрица П. М. - Фізичне здоров’я студентів та шляхи його покращення (2018)
Демʼянчук О. Г. - Особливості застосування занять оздоровчо-рекреаційної рухової активності зі школярами з використанням засобів спортивного туризму, Альошина А. І. (2018)
Кашуба В. О. - Скринінг фізичного розвитку чоловіків зрілого віку, які займаються оздоровчим фітнесом, Імас Є. В., Руденко Ю. В., Лопацький С. В., Ватаманюк С. В., Хабінець Т. О. (2018)
Прилуцька Т. А. - Характеристика фізичного розвитку жінок 36–44 років, які займаються слайд-аеробікою, Альошина А. І., Сологуб О. В., Лазько О. В. (2018)
Ткачова А. І. - Теоретичні засади побудови фізкультурно-оздоровчих занять жінок першого зрілого віку з урахуванням просторової організації їхнього тіла (2018)
Альошина А. І. - Роль гідротерапіі в лікуванні пацієнтів із наслідками вогнепальних уражень нижніх кінцівок (2018)
Аравіцька М. Г. - Гендерні особливості реабілітаційного комплаєнсу в пацієнтів з ожирінням (2018)
Афанасьєв Д. С. - Сучасні уявлення про профілактику та корекцію порушень опорно-рухового апарату школярів із депривацією сенсорних систем (2018)
Бісмак О. В. - Кінезіотейпування у відновному лікуванні осіб із компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки (2018)
Гузак О. Ю. - Стан опорно-рухового апарату спортсменів як передумова розробки сучасних програм фізичної реабілітації (2018)
Дідо Ю. М. - Особливості порушення функцій у осіб із правопівкульним ішемічним інсультом, ускладненим неглектом із позиції фізичного терапевта, Дуло О. А. (2018)
Дуб М. М. - Oцінювання ризику розвитку метаболічного синдрому в студенток (2018)
Носова Н. Л. - Інформаційно-аналітична система "Posture control database 1,0" – базисна основа технології контролю за станом опорно-рухового апарату дітей 5–6 років із порушенням постави, Коломієць Т. В., Маслова О. В. (2018)
Самойлюк О. В. - Біомеханіка стопи людини – показник стану здоровʼя (2018)
Федоренко С. М. - Особливості пацієнта як споживача послуг фізичної терапії ортопедичного профілю, Лазарєва О. Б., Вітомський В. В., Вітомська М. В. (2018)
Вейлун Ван - Контроль функціонального забезпечення спеціальної працездатності веслярів на байдарках і каное з урахуванням цільових установок етапу підготовки до вищих досягнень, Русанова О. М., Дяченко А. Ю. (2018)
Наші автори (2018)
Інформація для авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Черепанський В. В. - Збереження життєздатності клітин як запорука якості пробіотичних препаратів, Грегірчак Н. М. (2019)
Пирог Т. П. - Інтенсифікація синтезу ауксинів у продуцента поверхнево-активних речовин Nocardia vaccinii IMB B-7405, П’ятецька Д. В., Клименко Н. О., Шевчук Т. А., Леонова Н. О. (2019)
Страшинська Л. В. - Споживчий ринок пива та cучасні тренди його розвитку (2019)
Драган О. І. - Таксономічна оцінка рівня організації праці на підприємствах м’ясопереробної галузі (2019)
Бергер А. Д. - Методичний підхід до формування корпоративної соціальної відповідальності підприємств м’ясопереробної галузі (2019)
Бабанов І. Г. - Розроблення технологічного процесу виробництва м’ясних січених напівфабрикатів за умов ІЧ-нагрівання в газовому середовищі, Бабанова О. І., Михайлов В. М., Бабкіна І. В., Шевченко А. О., Прасол С. В. (2019)
Гапонюк І. І. - Технологія сушіння капілярно-пористих колоїдних тіл за спадними режимами (2019)
Горчакова О. М. - Розробка мехатронного модуля дозування рідких харчових продуктів, Якимчук М. В. (2019)
Деренівська А. В. - Імітаційне моделювання раціональних параметрів функціональних модулів пакувальної лінії, Кривопляс-Володіна Л. О., Токарчук С. В. (2019)
Бржезицький В. О. - Вплив профілювання конічної частини стрижня ізолятора на максимальну напруженість електричного поля в його цементно-піщаному закладенні, Гаран Я. О., Лапоша М. Ю., Маслюченко І. М. (2019)
Авдєєва Л. Ю. - Кавітаційні технології для виробництва нанопрепаратів, Макаренко А. А., Жукотський Е. К. (2019)
Соколенко А. І. - Синтез активованих змішувачів потоків, Максименко І. Ф., Костюк В. С. (2019)
Шевченко О. Ю. - Утилізація концентрату головної фракції методом десорбції, Бедрик О. В., Малета В. М. (2019)
Середюк В. В. - Обґрунтування режиму роботи обладнання для сушіння міцеліальної біомаси, Чепелюк О. О., Чепелюк О. М. (2019)
Баль-Прилипко Л. В. - Використання харчових апельсинових волокон при виробництві м’ясних продуктів, Леонова Б. І., Рябовол М. В. (2019)
Білько М. В. - Полівінілполіпіролідон для запобігання порожевінню у білих винах, Олійник А. О., Бабко Д. Є. (2019)
Івчук Н. П. - Вивчення впливу порошків пряних коренеплодів і кореневищ на активність дріжджів Saccharomyces cerevisiae, Башта А. О., Мартиненко Т. А. (2019)
Гук Є. І. - Співвідношення загального та йонного фосфору у різних видах незбираного і питного коров’ячого молока, Іщенко В. М., Кочубей-Литвиненко О. В., Іщенко М. В. (2019)
Капустян А. І. - Розроблення методу визначення функціональних харчових інгредієнтів муропептидного походження у бактеріальних дезінтегратах, Черно Н. К., Пукас А. С. (2019)
Радзієвська І. Г. - Використання олії чорного кмину у складі засобу для волосся, Мельник О. П., Пушнова А. О., Гередчук А. М. (2019)
Шаповаленко О. І. - Дослідження параметрів вологотеплової обробки дрібних кукурудзяних пластівців, Рибчинський Р. С. (2019)
Сімахіна Г. О. - Нутрієнти для підвищення резистентності організму людини до антропогенних чинників, Мартиненко Т. А., Закржевський М. В. (2019)
Штонда О. А. - Перспективи використання фруктово-ягідної сировини у технології м’ясних натуральних напівфабрикатів, Пасічний В. М. (2019)
Юкало В. Г. - Технологія соєво-молочного комбінованого продукту спеціального призначення з гідролізатом білків сироватки молока, Дацишин К. Є. (2019)
Юрчак В. Г. - Дослідження та оптимізація процесів виготовлення макаронних виробів функціонального призначення з використанням препаратів грибів шиїтаке, Кравчук Д. М., Шаркова Н. О., Декуша Г. В. (2019)
Гащук О. І. - Удосконалення технології м’ясо-рослинних консервів з використанням бобових, Москалюк О. Є., Горішний П. О., Грищенко О. А. (2019)
Поварова Н. М. - Дослідження композицій білкових добавок тваринного і рослинного походження та їх використання у м’ясних виробах, Мельник Л. А. (2019)
Товма Л. Ф. - Обгрунтування рецептурного складу хліба пшеничного з додаванням напівфабрикату "Mаса для формування", Євлаш В. В., Коновалова О. В. (2019)
Олійник С. Г. - Вплив шроту плодів шипшини на процеси дозрівання та якість житньо-пшеничного хліба, Самохвалова О. В., Лапицька Н. В. (2019)
Зміст журналу "Наукові праці Національного університету харчових технологій" за 2019 рік (2019)
До відома авторів (2019)
Золотухіна В. В. - Психологічні аспекти релігійної свідомості (2016)
Калач Д. М. - Діалог як умова гармонізації міжконфесійних та державно-церковних відносин (2016)
Компаниец Л. В. - Концепт "воскресение" и "перевоплощение", или в зазеркалье библейской истории (2016)
Кулагіна-Стадніченко Г. М. - Святість та аскетизм у структурі релігійних ідеалів українського православного віруючого (2016)
Лазоревич І. Р. - Футурологічні концепції православ'я та католицизму (2016)
Ломачинська С. В. - Національно-культурний зміст православних електронних бібліотек в епоху глобалізації (2016)
Мороз О. В. - Гуманістичний потенціал спадщини православних діячів Волині кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2016)
Предко О. І. - Вплив античної філософії на антропологічне вчення отців та вчителів Церкви (2016)
Сарапін О. В. - Аристотелівське сприйняття питань релігії та його історичні метаморфози (2016)
Стрєлкова Ю. О. - Концепція "парадоксальної ідентичності" людини у контексті проекту деміфологізації Нового Заповіту Р. Бультмана (2016)
Бокал Г. В. - Специфіка тлумачення дгармічної причинності в махаяні та філософський зміст мадг'яміки (2016)
Горохолінська І. В. - Ідея толерантності в гуманістичних філософських дискурсах: історичний екскурс та соціальна значущість (2016)
Зелінський М. Ю. - Космополітизм versus інтернаціоналізму?, Саракун Л. П. (2016)
Ігнатьєв В. А. - Некласична філософська антропологія (2016)
Ковтун Л. І. - Консолідаційний потенціал колористичних уявлень українців (2016)
Колесник І. М. - Образ зомбі: із традиційної релігійності у сучасну філософію (2016)
Кононенко Т. П. - Когерентність наукового і навчального складників у царині гуманітарної освіти (2016)
Косенко В. Д. - Взаємозв'язок інтелектуально-етично-естетичних якостей людини у контексті феномену інтелігентності (2016)
Ліщук-Торчинська Т. П. - Конструювання смислу в тексті історії (2016)
Павловський А. С. - Особистість як соціокультурний феномен (2016)
Рубанець О. М. - Когнітивний досвід особистості (2016)
Якуша П. О. - Побачене вголос (2016)
Міжнародна наукова конференція Другі Танчерівські читання "Спадщина Аристотеля та аристотелізм в історії релігієзнавчої думки" (31 жовтня 2016 р.) (2016)
Наші автори (2016)
Вихідні дані (2016)
Janiszewski A. - Bibliografia Ukrainy i Polski: o co chodzi? (2018)
Баландіна Н. Ф. - Масифікація польсько-української пісні "Hej, sokoły!" ("Гей, соколи!") (2018)
Барчан О. В. - Світоглядні засади Василя Ґренджі- Донського-публіциста (2018)
Боєва Е. В. - Специфіка функційної парадигми англіцизмів у сучасному медійному дискурсі (2018)
Болотнікова А. П. - Роль категорії ввічливості в текстах засобів масової інформації (2018)
Бондаренко Ю. С. - Альтернативна преса Німеччини в контексті соціально-політичних зрушень (2018)
Васильєва Л. П. - Мова реклами в контексті глобалізації та регіоналізації (на матеріалі хорватських рекламних повідомлень) (2018)
Георгієвська В. В. - Газета "під вибори": історія і реальність (2018)
Горіна Ж. Д. - Про віртуальну комунікацію в мережі Instagram, Іскова М. А., Одинець М. П. (2018)
Гук О. В. - Становлення ідентичності жанру есе: методологічний аспект (2018)
Домброван Т. І. - Евристичний потенціал лінгвосинергетики у дослідженні соціальних комунікацій (2018)
Зелік О. А. - Літературно-критичні виступи Михайла Могилянського на сторінках часопису "Книгар" (2018)
Ільченко А. М. - Особливості формування медіакомпетентності майбутніх політологів в умовах вищої школи (2018)
Ковальчик Р. В. - Наполеон і його бачення влади. Наполеонівська пропаганда у державі – сателіти на сході Європи, у польській державі – Варшавському Королівстві (2018)
Кравченко С. І. - Роль преси в інформаційній діяльності польського прометейського руху (2018)
Кузьма О. Ю. - Закарпатські сторінки творчої та громадської діяльності С. Черкасенка (2018)
Кучерява О. А. - Концептуальний аналіз тексту на заняттях зі студентами філологічних факультетів (2018)
Лешко У. О. - Вінницькі новинні портали як форма регіональної інформаційної діяльності (2018)
Лещенко Т. О. - Стоматологічний науковий дискурс: питоме українське vs. іншомовне в термінології, Жовнір М. М. (2018)
Лисенко Л. І. - Книга в епоху візуальної культури (2018)
Лужецька Н. Я. - Концепт поступ у політичному дискурсі Івана Франка (2018)
Мелешко В. А. - "Мистецьке гроно" – альманах творчої спільноти Гадяцького краю (2018)
Мелещенко О. К. - Проблеми психологічних впливів у рекламі (2018)
Момот Н. М. - Еміграційна публіцистика Є. Маланюка: суспільна рефлексія та літературно-критичні коментарі на сторінках "Нотатника" (2018)
Ніколашина Т. І. - Щотижневик "Хуторянин" як зразок спеціалізованого видання Полтавщини (2018)
Партико З. В. - Використання модальних логік у роботі журналіста (2018)
Свалова М. І. - Особливості хронотопу в короткій прозі Сергія Осоки (за матеріалами збірки "Нічні купання в серпні") (2018)
Семенко С. В. - Викриття лицемірної політики російської інтелігенції щодо українського питання у публіцистиці Олени Пчілки (2018)
Сидоренко Н. М. - Періодичні видання Харківської губернії (1889–1917) (2018)
Староста О. І. - Сатиричні твори В. Самійленка в контексті розвитку української публіцистики кінця ХІХ ст. (2018)
Форманова С. В. - Інвектива в сучасних інтернет-виданнях (2018)
Форманова С. В. - Невербальні засоби вираження комунікації (на матеріалі інтерв’ю з журналістом Майклом Щурем), Ленець Є. І. (2018)
Харитоненко О. І. - Висвітлення поняття фрейму як засобу інтерпретації та маніпулювання в навчальних курсах медіаграмотності (2018)
Чередник Л. А. - Використання прийомів маніпуляції у рекламі (2018)
Шарова Т. М. - Масові відкриті онлайн курси як можливість підвищення конкурентоспроможності фахівця, Шаров С. В. (2018)
Шебеліст С .В. - Методика роботи з темою журналістського твору (2018)
Шевченко О. В. - Порівняльна характеристика стратегій розвитку діяльності зарубіжних університетських бібліотек як центрів комунікації, Боднарюк М. В. (2018)
Шрамко Р. Г. - Функційні особливості предикатів з інваріантною семантикою "суб’єкт – його внутрішній стан" в українському масмедійному дискурсі (на матеріалі інтернет-видання "Полтавщина") (2018)
Яблонський М. Р. - Ілюстрований місячник для дітей "Соняшник": організаційний аспект (2018)
Яковлєва О. В. - Символьна мова газети (на матеріалі українського суспільно-політичного тижневика "Дзеркало тижня") (2018)
Поліщук Д. О. - Комплексне детерміноване оцінювання складних ієрархічно-мережевих систем: IV. Інтерактивне оцінювання, Поліщук О. Д., Яджак М. С. (2016)
Качинський А. Б. - Індикатор могутності держави — важливий інструмент системного аналізу та стратегічного планування у сфері національної безпеки, Молочено Д. Р. (2016)
Тарнавський Ю. А. - Інструментальні засоби створення конструктивних креслень геологічних розрізів (2016)
Святний В. А. - Сучасні тенденції в автоматизації промислових комплексів, Бровкіна Д. Ю. (2016)
Мельник І. В. - Аналіз особливостей моделювання електронних схем у програмному комплексі Simulink на прикладі транзисторного підсилювача (2016)
Сергієнко А. М. - Складання розкладу для графів синхронних потоків даних, Сімоненко В. П. (2016)
Ганчукова Д. В. - Пошук закономірностей динаміки артеріального тиску на основі апроксимації експериментальних даних за критерієм гладкості, Подладчіков В. М. (2016)
Козуля Т. В. - Теоретико-методичні основи комплексного аналізу та оцінювання екологічності природно-техногенних об’єктів, Ємельянова Д. І. (2016)
Zaychenko Y. - Problem of fuzzy portfolio optimization and its solution with application of forecasting methods, Sidoruk I. (2016)
Зіменков Д. К. - Ідентифікація нелінійних статичних залежностей з динаміки електротехнічних систем, Сільвестров А. М., Скринник О. М. (2016)
Ємець О. О. - Лінійні оптимізаційні задачі на розміщеннях з імовірнісною невизначеністю: властивості і розв’язання, Барболіна Т. М. (2016)
Зак Ю. А. - Некоторые детерминированные модели задач нечеткого линейного программирования (2016)
Трофимчук О. М. - Апроксимація функцій для створення алгоритму опису пересіченої місцевості, Кряжич О. О. (2016)
Сушик О - Академічна мобільність українських студентів в історичній ретроспективі: витоки, напрями, мотиви, Сушик І. (2019)
Kamińska M. - Nauczyciele o uczeniu się (we) współpracy (2019)
Батечко Н. - Феномен академічної доброчесності у контексті синергії наукових підходів, Михайліченко М. (2019)
Старостіна О. - Ціннісні засади розвитку системи шкільної освіти у Великій Британії (2019)
Власова І. - Фінансова автономія університетів: досвід Грузії (2019)
Євтушенко Н. - Порівняльний аналіз систем підвищення кваліфікації вчителів природничо-математичних предметів у післядипломній освіті України і Республіки Польща (2019)
Chmielewska M. - Zjawisko agresji jako problem społeczny (2019)
Charchuła J. - Edukacja obywatelska i kształtowanie elit w teorii społecznej José Ortegi y Gasseta (2019)
Сисоєв О. - Ліцензування у сфері освіти: адміністративно-правові аспекти (2019)
Перерва В. - Дистанційний спецкурс "Латинь. ботанічна термінологія" як засіб становлення професійно-термінологічної компетентності вчителя біології (2019)
Приходько В. - Освіта для життя: досвід Одеського державного екологічного університету, Сафранов Т., Шаніна Т., Михайленко В. (2019)
Зайцева Ю. - Трисуб’єктна взаємодія в системі "викладач – студент – учитель фізичної культури", Новік С. (2019)
Черепєхіна О. - Сучасні підходи до визначення педагогічної компетентності майбутнього викладача психології (2019)
Заскалєта С. - Тенденції професійної підготовки фахівців у країнах Європейського простору: забезпечення якості вищої освіти (2019)
Статкевич В. М. - Связь сетей Петри с бесскобочной польской записью (2016)
Забелин С. И. - Генетический алгоритм защиты SDN от сетевых атак (2016)
Сергиєнко А. М. - Улучшенный алгоритм назначения для планировщиков заданий в неоднородных распределенных вычислительных системах, Симоненко В. П., Симоненко А. В. (2016)
Zavertanyy V. - Aggressive and peaceful behavior in multiagent systems on cellular space, Makarenko A. (2016)
Козуля Т. В. - Інформаційні особливості визначення оцінки відповідності стану екологічності системних об’єктів, Шаронова Н. В., Білова М. О., Козуля М. М. (2016)
Гладка О. М. - Системний підхід до математичного моделювання фільтраційних процесів у багатозв'язних криволінійних LEF-пластах (2016)
Яковлева А. П. - Дослідження задач знаходження оптимального розподілу ресурсів між підприємствами, Курдуп І. О. (2016)
Краснюк Р. П. - Оптимізація планування розподілу завдань і транспортування пакетів даних у розподіленій обчислювальній мережі, Цегелик Г. Г. (2016)
Павлюк Ю. Р. - Застосування епіполярної геометрії для стереоскопічного аналізу корональної хвилі, Подладчікова О. В., Подладчіков В. М. (2016)
Кузнєцова Н. В. - Виявлення та оброблення невизначеностей у формі неповних даних методами інтелектуального аналізу (2016)
Романчук К. Г. - Сценарний підхід та метод Байєса для оцінювання ризиків системних аварій на гідровузлах, Стефанишин Д. В. (2016)
Спекторский И. Я. - Последовательности функций и ряды Тейлора с нечетким комплексным аргументом (2016)
Аматьєва О. П. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі організації практики майбутніх практичних психологів, Демченко М. О. (2018)
Березка С. В. - Особливості психологічного супроводу дошкільників з синдромом дефіциту уваги та гіперактивністю, Решетняк С. Ю. (2018)
Бондаренко Н. Б. - Використання виховного потенціалу сім'ї у формуванні ціннісних основ особистості старшого дошкільника, Крутогорська О. В. (2018)
Гарань Н. С. - До проблеми організації науково-дослідної діяльності магістрантів у закладі вищої освіт, Прядко О. А. (2018)
Георгян Н. М. - Педагогічні умови формування уявлень дітей старшого дошкільного віку про народні засоби фізичної культури, Смєлкова А. Д. (2018)
Головко М. Б. - Погляди видатних просвітителів минулого на жіночу освіту та виховання, Головко С. Г. (2018)
Головко М. Б. - Ідеї родинної педагогіки минулого і сучасності у професійній підготовці майбутніх вихователів, Нікіщенко Е. А. (2018)
Дронова О. О. - Педагогічні умови формування у студентів якостей педагога-дослідника в культурно-освітньому просторі твору живопису, Динник В. М. (2018)
Ендеберя І. В. - Психологічні механізми та чинники формування пізнавальної самостійності, Сивопляс Н. В., Новік І. І. (2018)
Іванчук С. А. - Концепція сталого розвитку в освітньому просторі сучасного закладу дошкільної освіти, Кочнєва С. С. (2018)
Кахіані Ю. В. - Використання технології форсайт-гри в процесі підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи, Гарбуз Г. С. (2018)
Коркішко О. Г. - Професійне становлення майбутнього магістра педагогіки вищої школи у процесі вивчення навчального курсу "Педагогічний контроль у системі освіти" (2018)
Кривошея Н. Б. - Музично-естетичне виховання старших дошкільників засобами дитячої музики сучасних українських композиторів, Медяник О. В. (2018)
Курінна С. М. - Досвід організації соціальної роботи з дітьми-сиротами в дитячому будинку, Яртим О. С. (2018)
Курінний Я. В. - Реалізація умови становлення економічної культури у дітей 5-7 років у закладах дошкільної освіти, Шкарупа С. О. (2018)
Міхєєва О. І. - Умови використання інтерактивної гри у системі педагогічного супроводу соціального пізнання дітей старшого дошкільного віку, Ємцева О. М. (2018)
Одерій Л. Є. - Вивчення проблеми формування позитивних взаємин у дітей і дорослих у родині, Роздимаха А. І. (2018)
Павлова Л. В. - Екологічність свідомості і поведінки майбутнього педагога-дошкільника, Рухля Г. В. (2018)
Панасенко Е. А. - Психологічні механізми морального зростання особистості у підлітковому віці, Батлова Є. Е. (2018)
Панасенко Е. А. - Психологічний супровід гіперактивної дитини-дошкільника: теоретичні й прикладні підходи, Ліхно О. А. (2018)
Пліско Є. Ю. - Патронат в системі соціального виховання неповнолітніх правопорушників у другій половини ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Садова Т. А. - Розвиток виразності рухів у дітей дошкільного віку, Остапюк Я. С. (2018)
Садова Т. А. - Формування риторичної компетентності майбутніх педагогів вищої школи (2018)
Саяпіна С. А. - Тематичні напрями основного масиву публікацій та дисертацій із питань навчання дітей дошкільного віку (1960 р. – початок ХХІ століття) (2018)
Сипченко О. М. - Професійне вигорання викладачів ЗВО як психологічна проблема, Банченко С. С. (2018)
Сипченко О. М. - Реалізація проектної діяльності в процесі взаємодії закладів вищої та середньої освіти, Пожитько Ю. С., Моторіна Д. А. (2018)
Beheshti Monfared L. S. - To the question of anthropological ideas in islamic philosophy (2017)
Вергелес К. М. - Людина в культурно-релігійному середовищі: методологія М. Бахтіна (2017)
Гоцька Є. М. - Культурно-історичні передумови виникнення ханафітського мазгабу (2017)
Дулин П. Г. - Блуд в дискурсе православия, Ковалевич В. В. (2017)
Zadoianchuk O. O. - Analysis of religious media of Ukraine (2017)
Калениченко Т. А. - Фокус на капелані: формування ролі та місії душпастирів для військовослужбовців (2017)
Кузев В. В. - Есхато-інфернологічний дискурс раннього протестантизму (2017)
Мартич Р. В. - Біблійні ремінісценції осмислення живого в мислителів східної церкви (2017)
Мороз О. В. - Риси дохристиянського релігійного світогляду в працях Арсена Річинського, Слив'юк М. В. (2017)
Netetska E. V. - The problem of religious symbol in transpersonal psychology (2017)
Стрєлкова Ю. О. - Діалектична теологія як "теологія кризи": соціально-історичні та світоглядні передумови виникнення (2017)
Власенко Ф. П. - Нові вектори соціалізації індивіда в умовах сучасних суспільних трансформацій (2017)
Іщенко О. М. - Конструктивно-деструктивний вимір соціального конфлікту (2017)
Левченюк Є. В. - Сучасні ідеологічні засади виховного процесу (2017)
Соболь Т. В. - Значення філософської освіти у системі світових освітньо-наукових запитів, Туренко В. Е. (2017)
Туренко В. Е. - Специфіка герменевтики любові в античному неоплатонізмі (2017)
Trush T. - Contribution of Marsilius of Padua into the history of philosophy of medieval political thought (2017)
Горєвой Д. О. - Рецензія на монографію: Ю. Ю. Завгородній Рецепція індійської філософії в Україні: Лінія Вед (1840 - 1930-ті рр.) (2017)
Горєвой Д. О. - Рецензія на збірку статей: "Наука про релігію", "Науковий атеїзм", "Релігієзнавство": актуальні проблеми наукового вивчення релігії в Росії ХХ – поч. ХХI ст." під заг. ред. К. М. Антонова (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Грубель М. Г. - Експериментальні дослідження параметрів опорної прохідності зразків колісної військової автомобільної техніки, Фтемов Ю. О., Хома В. В. (2019)
Кулик О. П. - Пропозиції щодо автоматизованого розрахунку надійності зв’язку на лінії тропосферного радіозв’язку, Рисаков М. Д., Костенко І. Л., Щербак О. В., Дудко М. В. (2019)
Лещенко С. П. - Вплив помилок виміру швидкості та ракурсу повітряних об'єктів на якість їх розпізнавання при використанні радіолокаційних дальнісних портретів (2019)
Майборода І. М. - Використання конвенціональної цифрової системи радіозв'язку стандарту DMR IP Site Connect у складі системи зв’язку Національної гвардії України, Казіміров О. О., Лазарев В. Д., Глущенко М. О., Толокнєєв В. О. (2019)
Романюк А. О. - Аналіз науково-методичного апарату, що застосовується для оцінки і вдосконалення діяльності операторів автоматизованих систем управління, Дзеверін І. Г. (2019)
Суханов О. Ю. - Методика вимірювання дальності до цілі при відмові лазерного далекоміра літака-винищувача МіГ-29, Бекіров А. Е., Максимов І. О. (2019)
Тупиця І. М. - Метод підвищення пропускної спроможності скритого каналу в інфокомунікаційних системах спеціального призначення, Димчук В. В., Чуянов К. В., Кодацький М. М. (2019)
Бараннік В. В. - Управління інтенсивністю відеотрафіку для інформаційних технологій обробки та передачі відеоінформаційних ресурсів, Мруць М. С., Згоднік В. С., Бараннік В. В., Твердохліб В. В. (2019)
Казіміров О. О. - Конфігурація системи автономного електроживлення військового об'єкту на основі використання сонячної енергії, Майборода І. М., Костенко І. Л., Власов К. В. (2019)
Кононов В. Б. - Математичні моделі й методи прогнозування кількості замовлень на метрологічне обслуговування військових засобів вимірювальної техніки зразків озброєння та військової техніки, Бурцева В. В. (2019)
Лось О. В. - Методологія узгодження основних параметрів при глибоких модифікаційних змінах у літаках транспортної категорії (2019)
Ляшенко В. А. - Розробка загальних вимог до багатопозиційної фазометричної системи траєкторних вимірювань, Добришкін Ю. М., Зозуля В. М., Кулагін К. К. (2019)
Сухін О. В. - Модель процесів системи технічного забезпечення бойового застосування зразків озброєння, Дем’янчук Б. О., Косенко А. В. (2019)
Тимочко О. І. - Підхід щодо наведення ударної авіації на наземні (морські) цілі з урахуванням інформативності ознак орієнтирів, Аросланкін О. О., Самокіш А. В. (2019)
Турінський О. В. - Методичні аспекти досліджень процесів функціонування і управління структурною динамікою перспективної системи радіолокаційної розвідки повітряного простору, Демідов Б. О., Гриб Д. А., Тютюнник В. О., Хмелевська О. О. (2019)
Бараннік В. В. - Метод виявлення деструктивно інформаційно-психологічного впливу на підсвідомість особового складу та населення України, Сідченко С. О., Белікова Т. В., Олійник Ю. О. (2019)
Левченко О. В. - Трансформація інформаційних загроз у воєнні загрози державі, Завада А. А. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Іванова Н. В. - Методологічні вектори дошкільної освіти в топосі сучасного мислення (2018)
Левицька В. А. - Вплив мистецтва на формування національно-патріотичних почуттів особистості, Денесюк О. А. (2018)
Шворак К. В. - Медіакомпетентність та медіаграмотність – базові компетентності педагога НУШ, Карпік І. В. (2018)
Бляшевська А. В. - Явища частиномовних переходів в англійській мові та їх види, Найт Н. Ф. (2018)
Бойчук П. М. - Виховні можливості батьківського авторитету, Борбич Н. В. (2018)
Галан О. М. - Формування медіакомпетентності в процесі вивчення суспільних дисциплін (2018)
Денисенко Н. Г. - Модель формування готовності учителів фізичної культури нового покоління для потреб Нової української школи, Северіна Л. Є., Табак Н. В. (2018)
Денисенко Н. Г. - Професійна мобільність як фахова якість сучасного вчителя фізичної культури (2018)
Козігора М. А. - Особливості розвитку та динаміки мотивів навчальної діяльності молодших школярів (2018)
Марчук С. С. - Вимоги до вчителів братських шкіл України (на прикладі Статуту Луцької братської школи 1624 року), Чемерис І. В. (2018)
Матвійчук М. І. - Система оздоровлення та відпочинку дітей в Україні та за кордоном: порівняльний аспект (2018)
Замелюк М. І. - Арт-педагогіка як засіб розвитку творчої уяви у дітей дошкільного віку, Міліщук С. О. (2018)
Оксенчук Т. В. - Професійне самовизначення майбутніх педагогів в умовах сучасного закладу вищої освіти, Гузенко О. А. (2018)
Савчук С. В. - Духовні та релігійні цінності в освіті: спроба аналізу (2018)
Сорочук І. І. - Роль діяльнісного підходу у процесі становлення педагога нового поколінн (2018)
Суворова Т. І. - Підвищення рівня фізичної підготовленості дівчат-старшокласниць засобами фітбол-аеробіки, Радченко О. В., Констанкевич В. П. (2018)
Тарадюк Д. О. - Тьюторство як нова педагогічна професія в закладах дошкільної освіти (2018)
Фаловська І. Д. - Економічна освіта школярів у сучасній Україні, Заєць Н. О., Чміль Т. В. (2018)
Циплюк А. М. - Дидактичні основи здоров'язбережувального середовища закладу дошкільної освіти (2018)
Гончарук О. М. - Соціокультурна спрямованість народознавчого матеріалу на сторінках чинних підручників з української мови для початкових класів, Шуст Л. М. (2018)
Мельник І. В. - Моделювання та апроксимація залежності струму електронної гармати високовольтного тліючого розряду від напруги на обмотці електромагнітного натікача як елемента газодинамічної системи керування, Тугай Б. А., Тугай С. Б. (2016)
Гладун А. Я. - Застосування онтологічного аналізу для оцінювання компетентності фахівців з розроблення національних стандартів, Рогушина Ю. В. (2016)
Matsuki Y. - Empirical analysis of Chernobyl nuclear reactor core for 5 seconds before the explosion, Bidyuk P. I. (2016)
Симоненко В. П. - Динамическое распределение работ по ресурсам в неоднородной системе с ограничениями реального времени, Сергиенко А. М. (2016)
Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. - Прийняття рішень у природокористуванні з урахуванням ризику невикористаних можливостей на підставі попарного порівняння альтернатив, Стефанишин Д. В. (2016)
Терпіль Є. О. - Аналіз розподілу електоральних полів з використанням мережевих структур, Макаренко О. С. (2016)
Кірік О. Є. - Розв’язання нелінійних оптимізаційних задач розподілу ресурсів у великих блочно-структурованих системах зі зв’язуючими параметрами (2016)
Гаращенко Ф. - Аналіз практичної стійкості та чутливості лінійних динамічних систем зі зміною вимірності фазового простору, Сопронюк О. Л. (2016)
Андреев Н. В. - Некоторые задачи управления неоднородными процессами рождения и гибели, Статкевич В. М. (2016)
Кирилюк В. С. - Математическое моделирование контактного взаимодействия жесткой основы с приповерхностной осесимметричной выемкой и электроупругого полупространства, Левчук О. И. (2016)
Zrazhevska N. G. - Classification of methods for risk measures VaR and CVaR calculation and estimation, Zrazhevsky А. G. (2016)
Артемов В. - Особливості побудови європейської системи підготовки кадрів в Україні (2018)
Бахтіярова Х. - Забезпечення якості професійної підготовки інженера-педагога на основі компетентнісного підходу, Середіна І. (2018)
Дем'яненко Н. - Архітектоніка тьюрингу у вищій школі (2018)
Жиленко М. - Використання принципів нейролінгвістичного програмування при підготовці менеджерів для освітньої сфери (2018)
Зварич І. - Реформування вищої освіти США - досвід для вищих навчальних закладів України (2018)
Кошечко Н. - Фасилітіція як інноваційна технологія управління педагогічними конфліктами у закладах вищої освіти (2018)
Креденець Н. - Педагогічний контекст формування професійно-психологічноі компетентності у процесі навчальної підготовки спеціалістів легкої промисловості (2018)
Кузьменко Н. - Професійно-педагогічна культура викладача вищої школи як чинник формування професійних ціннісних орієнтацій студентської молоді (2018)
Кузьменко Ю. - Формування компетентності "підприємливість та фінансова грамотність": сучасні орієнтири (2018)
Крилова-Грек Ю. - Новий підхід у навчанні медіаосвіти з опорою на нейролінгвістику (2018)
Левицька Л. - Формування гендерної культури студентської молоді у закладах вищої освіти України (2018)
Марушкевич А. - Роль студентського самоврядування у вирішенні життєво важливих проблем молоді (2018)
Нечипоренко К. - Підготовка студентів спеціальності "Початкова освіта" до проектуваннЯ мультимедійних освітніх ресурсів засобом хмароорієнтованих серверів, Настас Д. (2018)
Поляк О. - Психолого-педагогічні умови підвищеннЯ якості вищої освіти України, Тростянецький О. (2018)
Постоюк Н. - Активні методи навчання майбутніх фахівців освітньої сфери у працях українських учених -педагогів, Рабчун І. (2018)
Черниш Г. - Рівневий підхід до сучасної професійно орієнтованої мовної підготовки майбутнього вчителЯ іноземної мови (2018)
Чорна Г. - Соціально-педагогічні фактори формування цінностей студнтської молоді України (2018)
Щеглюк Д. - Участь здобувачів вищої освіти у системі забезпечення якості (2018)
Бистряков І. К. - Платформна економіка просторових бізнес-екосистем як інноваційний трендсталогорозвитку, Клиновий Д. В. (2019)
Луговий В. І. - Реалізація дослідницько-інноваційного потенціалу університетів як невід’ємного складника їх діяльності, Слюсаренко О. М., Таланова Ж. В. (2019)
Лубунець Л. Г. - Статистичні показники наукової діяльності установ Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України (2019)
Лактіонова Т. М. - Структура цитування у статтях наукового збірника "Агрохімія і ґрунтознавство", Гаврилова Н. А. (2019)
О мероприятиях, посвященных Г. М. Доброву (2019)
Онопрієнко В. І. - Науковедение Г. М. Доброва: международный контекст и практика реформирования деятельности Академии наук УССР (2019)
Клочко Ю. О. - Прорив у світову науку: досвід Г. М. Доброва (2019)
Дупленко Ю. К. - Олександр Богомолець і діяльність Академії наук України в часи його президентства (1930-1946) (2019)
Гамалія В. М. - Олександр Палладін на посту президента АН УРСР (1946—1962): кроки академічних інститутів до переднього краю світової науки (2019)
Алексєєнко А. О. - Діяльність Центрального державного науково-технічного архіву України: 50 років формування джерельної бази історії української науки, Балишев М. А. (2019)
До 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України Григорія Івановича Денисенка (2019)
Олександр Сергійович Попович (до 80-річчя від дня народження (2019)
Оборонна тематика 70-х рр. ХХ ст. в наукових розробках вчених НАН України (2019)
З архівів України (2019)
Романенко В. Д. - Синтез следящей системы управления неустойчивыми импульсными процессами в иерархических когнитивных картах сложных систем, Милявский Ю. Л. (2016)
Недашківська Н. І. - Оцінювання стійкості локальних ваг альтернатив рішень на основі методу парних порівнянь (2016)
Зак Ю. А. - Вероятностный подход к оценке перспективности покупки бизнеса конкретным інвестором (2016)
Стефанишин Д. В. - Cитуаційно-індуктивне моделювання в задачах екстраполяційного прогнозування за даними моніторингу (2016)
Петренко А. И. - Процессно-ориентированное проектирование программных комплексов как систем сервисов (2016)
Мартинюк І. A. - Перспективи реалізації вбудованих систем автоматичного розпізнавання мови на базі RISC-мікроконтролерів (2016)
Гаращенко Ф. Г. - Структурно-параметричне подання даних на основі методів оптимізації другого порядку, Дегтяр О. С. (2016)
Зайченко Е. Ю. - Многокритериальные задачи принятия решений в нечетких условиях, Зайченко Ю. П. (2016)
Matsukiv Y. - Analysis of the nuclear reactor core of Chernobyl Power Plant for 5 seconds before explosion with the three-dimensional spherical space, Bidyuk P. I. (2016)
Махорт А. П. - Про алгоритми визначення станів рівноваги відкритої економічної системи за наявності монополістів (2016)
Гасанов А. С. - Интегрированная система анализа и прогнозирование нестационарных процессов (2016)
Кирилюк В. С. - Моделирование контактного взаимодействия пьезоэлектрического полупространства и упругой изотропной основы с приповерхностной выемкой кругового сечения, Левчук О. И. (2016)
Бохонов Ю. Є. - Знаходження періодичних розв’язків звичайного нелінійного диференціального рівняння другого порядку із запізненням (2016)
Головатюк В. М. - Особливості політики стратегічно-наукоємного національного поступу (2019)
Щербин В. К. - О категориальном анализе технологичеких цепочек познания (2019)
Шевченко Г. Я. - Структурная модель научных коммуникаций, Белозубенко В. С. (2019)
Бублик С. Г. - Тематичне ядро публікацій дослідника:наукометричний підхід (2019)
Кириленко С. Е. - Оптимізація контенту реферативної бази даних "Україніка наукова" (2019)
Корнієнко О. М. - Біля витоків космічної індустріалізації (2019)
Кілочицька Т. В. - Еволюція ергодичної теорії (2019)
Корнієнко О. М. - Академік АН УРСР К. К. Хрєнов - вчений у галузі електрозварювання та історії науки і техніки (до 125-річчя від дня народження), Литвинко А. С., Луговський О. Г. (2019)
До 60-річчя від дня народження Віктора Петровича Коцура (2019)
Оборонна тематика в наукових розробках учених НАН України в 70-х рр. ХХ ст. (невідомі сторінки історії):1971р (2019)
Хроніка наукового життя (2019)
Кравчук Я. С. - Дискусійні питання з історії розвитку рельєфу Українських Карпат (2018)
Мельник А. В. - Чинники формування та критерії виділення високогірного ландшафтного ярусу в Чорногорі (Українські Карпати), Карабінюк М. М. (2018)
Адаменко О. М. - Перший етап екологічних досліджень на Дністровському протипавоводковому полігоні, Зорін Д. О. (2018)
Ковальчук І. П. - Кількісна оцінка механічної денудації в подільській частині басейну Дністра (на прикладі річки Коропець), Пилипович О. В., Андрейчук Ю. М. (2018)
Кравчук Я. С. - Рельєф і просторова структура ґрунтового покриву Львівської області, Зінько Ю. В. (2018)
Байрак Г. Р. - Скелі "Розгірче" та їхнє використання в геотуристичних цілях, Теодорович Л. В. (2018)
Байцар А. Л. - Етимологія та використання назви "Карпати" (2018)
Брусак В. П. - Методичні аспекти дослідження рекреаційної дигресії мікрорельєфу туристичних маршрутів (2018)
Брусак В. П. - Пам’ятки неживої природи й історико-культурні об’єкти регіонального ландшафтного парку "Равське Розточчя": стан охорони і персективи рекреаційного використання, Кричевська Д. А., Благодир С. Ф. (2018)
Галайко М. Б. - Природоохоронна інвентаризація і геотуристична оцінка карстового рельєфу Львівського плато, Зінько Ю. В., Іваник М. Б., Майданський М. А., Шевчук О. М. (2018)
Гнатяк І. С. - Трансформація рельєфу рекреаційних територій та рекомендовані заходи щодо регулювання негативних процесів (2018)
Горішний П. М. - Класифікація рельєфу кар'єрів (2018)
Іванов Є. І. - Передумови формування сучасних ландшафтів межиріччя Західного Бугу, Рати і Солокії (частина 1) (2018)
Клапчук Т. В. - Територіальна структура річкової мережі гірської частини басейну ріки Бистриця Надвірнянська (2018)
Mkrtchian A. S. - Analysis of relief morphology of Ukrainian Carpathians through the method of autocovariograms (2018)
Lubiarz M. - Wpływ rzeźby terenu na walory krajobrazowe przydrożnych obiektów sakralnych na Lubelszczyźnie, Kulesza P. (2018)
Mykhnovych A. V. - Stryvihor river system structure transformation (2018)
Дубіс Л. Ф. - Геотуристичні ресурси природоохоронних територій Закарпатської області, Габчак Н. Ф., Solski М. (2018)
Pankratova N. D. - Model of assessment the level of danger situations in the tasks of functioning of complex objects, Slota M. R. (2017)
Лазаренко І. С. - Оцінювання рівня соціальної динаміки та перспектив розвитку суспільства, заснованого на знаннях, Пишнограєв І. О. (2017)
Данилов В. Я. - Оцінювання кредитних ризиків методами інтелектуального аналізу даних, Жиров О. Л., Бідюк П. І. (2017)
Дубиніна С. В. - Застосування методів інтелектуального аналізу даних до розв’язання задач актуарного моделювання та оцінювання фінансових ризиків, Бідюк П. І. (2017)
Козуля Т. В. - Інформаційно-методична основа визначення оцінки екологічності складних природно-техногенних об’єктів, Білова М. О. (2017)
Zavertanyy V. - Genotype dynamic for agent neuroevolution in artificial life model, Makarenko A. (2017)
Зак Ю. А. - Fuzzy-регрессионные модели в условиях наличия в статистической выборке нечисловой информации (2017)
Громов В. А. - Алгоритм построения бифуркационной картины нелинейной краевой задачи для уравнений Кармана (2017)
Гарт Л. Л. - Проекционно-итерационная реализация явных методов вариационного типа для решения некорректных операторных уравнений (2017)
Shadura O. - Multivariate convergence-targeted operator for the genetic algorithm, Petrenko A., Svistunov S. (2017)
Альбота Д. С. - Обґрунтування параметрів декортикатора прес-підбирача валків стеблово-волокнистої маси льону олійного (2019)
Броварець О. О - Методика розрахунку питомої електропровідності агробіологічного ґрунтового середовища стаціонарним контактним методом (2019)
Буснюк В. В. - Обґрунтування конструкції та параметрів вальцьового брального апарата для збирання льону олійного (2019)
Голота Б. М. - Моделювання роботи котка для подрібнення рослиннних решток та обгрунтування його параметрів, Кірчук Р. В., Тарасюк В. В. (2019)
Dudarev I. - Determination of design parameters оf the conical-disk flax pulling mechanism, Hunko Yu., Panasyuk S. (2019)
Дударєв І. М. - Дослідження руху частинки сипкого матеріалу решетом сепаратора ножичного типу, Хільчук О. С., Кіпень І. А. (2019)
Забродоцька Л. Ю. - Вдосконалення сушарки насіння ріпаку, Петров В. Л., Кірчук Р. В., Хомич А. В. (2019)
Ковальчук Н. П. - Сквери міста Луцька та їх функціональне значення (2019)
Лімонт А. С. - Питома вантажопідйомність і маса тракторних причепів як засобів транспортування льонотрести, Лімонт З. А. (2019)
Магац М. І. - Міні-агрегат для викопування картоплі, Гошко З. О., Синій С. В. (2019)
Сацюк В. В. - Дослідження процесу приготування сушильного агенту у сонячному тепловому колекторі, Красовський Є. А., Федорук В. В. (2019)
Сірко З. С. - Спосіб виготовлення вогнезахисної фанери, Коренда В. А. (2019)
Сірко З. С. - Реконструкція існуючих парових котелень в біотец, Вишняков I. Ю., Протасов О. С., Бірківська Н. В. (2019)
Сірко З. С. - Використання теплових насосів для опалення будівель на підприємствах, Коренда В. А. , Вишняков І. Ю. , Протасов О. С., Бірківська Н. В. (2019)
Толстушко М. М. - Діагностика систем енергопостачання та пуску колісних транспортних засобів, Павлюк В. І., Толстушко Н. О. (2019)
Толстушко М. М. - Аналіз роботи вивідного пристрою льонозбиральної машини, Юхимчук С. М., Толстушко Н. О. (2019)
Толстушко М. М. - Динамометрування підрівнювача стрічкистебел льону, Юхимчук С. Ф., Толстушко Н. О., Силивонюк А. В. (2019)
Хітров І. О. - Ключові стандарти якості обслуговування покупців при купівлі техніки на підприємстві дилера, Бабич Я. О, Нікітін В. Г., Бундза О. З. (2019)
Цизь І. Є. - Дослідження розміру комірчини гранулюючого транспортера, Квач І. В., Цьось В. В., Хвесик В. В., Лавренчук В. В. (2019)
Юхимчук С. Ф. - Обгрунтування параметрів бральної ланки ланцюгового льонобрального апарату, Юхимчук С. М., Толстушко М. М., Дацюк Л. М. (2019)
Аннотації (2019)
Богуцькому Андрію Боніфатійовичу – 80! (2018)
Данилов В. Я. - Системний підхід до розв’язання прямих і обернених задач в системах з хаосом, Зінченко А. Ю., Данілов В. Я. (2017)
Писарчук О. О. - Математична модель ситуаційного синтезу автоматизованої системи збирання і оброблення інформації від технічних засобів моніторингу, Гуменюк М. О., Тимчук С. В. (2017)
Романенко В. Д. - Автоматизация управления импульсными процессами в когнитивных картах с подавлением ограниченных возмущений на основе метода инвариантных эллипсоидов, Милявский Ю. Л. (2017)
Гаращенко Ф. Г. - Технологія визначення ключових точок на основі стабільних меж об’єктів, Кобзар А. Ю. (2017)
Шубенкова І. А. - Системний підхід до моделювання та прогнозування на основі регресійних моделей і фільтра Калмана, Петрова С. К., Бідюк П. І. (2017)
Matsuki Y. - Curvature coordinates to describe the explosion of Chernobyl’s reactor core in april 1986, using the tensor equations, Bidyuk P. I. (2017)
Козуля Т. В. - Інформаційно-алгоритмічна підтримка комплексної оцінки екологічності системних об’єктів, Ємельянова Д. І. (2017)
Махорт А. П. - Про динаміку відкритої економічної системи за наявності монополістів і фінансових зобов'язань (2017)
Зайченко Ю. П. - Каскадные нейро-нечеткие сети в задачах прогнозирования на рынках ценных бумаг, Гамидов Г. И. (2017)
Ясинський В. К. - Про існування розв’язку задачі Коші для нелінійного дифузійного стохастичного диференціально-різницевого рівняння нейтрального типу в частинних похідних з урахуванням випадкових зовнішних збурень, Юрченко І. В. (2017)
Мікулін В. В. - Методика вибору математичної моделі екологічного процесу (2017)
Осауленко В. М. - Двовимірна модель навчання в спайкових нейронних мережах з гомеостазом та навчанням з підкріпленням (2017)
Монастирський Г. - Екологічні та енергоефективні підходи до забезпечення інноваційного розвитку муніципальної транспортної логістики, Борисяк О. (2019)
Karp I. - Environmentalism and economic development: theinterconnectionproblems, Virkovska A. (2019)
Патарідзе-Вишинська М. - Оцінювання стану фінансової безпеки суб’єктів аграрного підприємництва (2019)
Лучко М. - МСФЗ-звітність: практичні аспекти переходу, Мельник Н. (2019)
Кривенко Н. - Інтеграція ЄС: значення САП (2019)
Сніщенко Р. - Дефініція економічної безпеки суб’єкта господарювання (2019)
Калінічук Н. - Фінансова безпека особи як елемент вдосконалення формування оплати праці на підприємстві (2019)
Гуменна-Дерій М. - Системний підхід до побудови обліку та його автоматизації в підприємствах з альтернативними джерелами енергії, Гуменний П. (2019)
Царук В. - Агентська проблема в управлінні як виклик для системи обліку корпорацій (2019)
Shevchuk N. - Prerequisites for integrated reporting development (2019)
Муравський В. - Загальнодержавна автоматизована система В. М. Глушкова: обліковий аспект (2019)
Мельник А. - Формування і розвиток конкурентоспроможних територіальних громад: досвід України і Польщі, Васіна А. (2019)
До відома авторів "Вісника ТНЕУ" (2019)
Авер'янова Н. М. - Стратегiя "розумної сили" як основа для припинення збройного конфлiкту в Українi та регенерацiї окупованих територiй, Воропаева Т. С. (2019)
Валкевич О. М. - Сакральне значення вождя i революцiї у фiлософiї Жоржа Батая (2019)
Габрiелян А. А. - Агресiя як стан духовностi. Релiгiйно-богословський аналiз соцiальної етики Eрiха Фромма (2019)
Герасимова Е. М. - Соцiальний простiр сучасного капiталу знань: українськi реалiї, Лукашук М. А. (2019)
Гiрлiна Н. Ю. - Медiакультурна визначенiсть простору соцiалiзацiї в епоху постмодерну (2019)
Готич М. І. - Шлях богопiзнання через богоуподiбнення в трактатi Августина "Про Трiйцю" (2019)
Грех В. I. - Туристичнi подорожi до українського царства нарцисiв (2019)
Гуцалюк Ю. С. - Дискурс християнсько-мусульманського дiалогу в контекстi сучасної Європи (2019)
Жадейко А. Н. - Пейзаж как инструмент самоидентификации украинского художника Владимира Козюка (2019)
Заруцька О. А. - Метод деконструкцiї Ж. Деррiда в постмодернiстському мистецтвознавствi кiнця ХХ ст. (2019)
Iванчук В. В. - Проблематизацiя вiдчуження в екзистенцiальнiй фiлософiї К. Ясперса (2019)
Калита Т. В. - Мiждисциплiнарнi звя'зки креативної економiки: культурологiчна складова (2019)
Картаев В. В. - Деякi передумови вiдкритого теїзму та їх вплив на розумiння незмiнностi Бога (2019)
Керстюк З. В. - Сучасне переслiдування християн на близькому сходi: богословський вимiр (2019)
Кислий А. О. - Християнський iдеал життедiяльностi людини в умовах постмодерну (2019)
Колеснiченко М. В. - Вiд E PLURIBUS UNUM до TНE UNITED STATES OF AMERICA: деякi аспекти фiлософiї американського патрiотизму (2019)
Колотiлова Н. А. - Взаємозв'язок логiки та риторики: методологiя дослiдження (2019)
Маевская Л. Б. - Концепция джихада в работах Ибн Таймии (2019)
Максюта М. Є. - "Цього чекає вiд тебе твоя вiтчизна": "сродна" праця у "плодоносному саду суспiльства" Григорiя Сковороди (2019)
Мартинов Р. С. - Суб'єкт як лiнгвiстичний конструкт, Бiлоус М. А. (2019)
Нестерова М. I. - Свобода совiстi та вiросповiдань в українському та свiтовому правовому вимiрi (2019)
Прокопович Л. В. - Соцiальний мiф як складова драматургiї у "театрi" буття (2019)
Сивак М. В. - Походження та призначення людини в контекстi антропологiї Митрополита Сурозького Антонiя (2019)
Синiй В. С. - Понимание миссии членами советов попечителей в баптистских теологических школах Украины (2019)
Скиртач В. М. - Можливiсть iснування нерацiональних форм суб'єкта у фiлософiї М. Фуко, Гонтар В. (2019)
Соколова О. М. - Вiтчизна, особистiсть i громадянськi цiнностi в українському iсторико-фiлософському дискурсi першої третини ХХ столiття (2019)
Спiвак В. В. - Imitatio Сhristi - моральна максима у текстах Антонiя Радивиловського (2019)
Степанченко С. В. - Дружина як "посудина" чоловiка в 1 солуян 4: 4 критика та заперечення (2019)
Стоян С. П. - Проблема символу в теоретичних концепцiях Й. Гете, Ф. Шиллера та К. Зольгера (2019)
Стрижачук Ф. В. - Доктрина про Трiйцю у добу магiстерської протестантської реформацiї (2019)
Федишин М. В. - Суспiльство ризику: тенденцiї глобалiзацiї (2019)
Христокiн Г. В. - Чи можлива теологiя як соцiо-гуманiтарна наука: постановка проблеми (2019)
Шевчук П. В. - Джон Мiлбанк : онтологiя миру як альтернатива нiгiлiзму сучасностi (2019)
Шиманович А. О. - Вплив соцiально-полiтичних факторiв на неоортодоксальну теологiю Карла Барта (2019)
Petrenko A. - Blockchain as a service for medical records, Kyslyi R., Pysmennyi I. (2017)
Гаращенко Ф. Г. - Про двокритеріальну оптимізацію портфеля акцій, Кулян В. Р., Юнькова О. О. (2017)
Ільїн М. І. - Ідентифікація інтенсивності джерел забруднення атмосфери на базі гібридних обчислювальних систем, Новіков О. М. (2017)
Петренко О. О. - Особливості реалізації сервіс-орієнтованих додатків у хмарі (2017)
Зак Ю. А. - Оценка компании на основе дисконтированных финансовых потоков и ее остаточной стоимости в условиях нечетких данных (2017)
Мамедов Дж. Ф. - Создание корпоративной сети для компоновочной схемы технологического парка высшего учебного заведения, Алиева А. Г. (2017)
Козуля Т. В. - Формування знання-орієнтованого інформаційного забезпечення досліджень складних систем, Шаронова Н. В., Козуля М. М. (2017)
Горбачук В. М. - Особливості прийняття рішень людиною для розв’язання складних міждисциплінарних проблем, Макаренко О. С. (2017)
Вельбицкий И. В. - Интеллектуальная визуальная 3D+ полиглот-концепция программирования без языков программирования (2017)
Стефанидин Д. В. - Оптимізація структури інвестиційного портфеля у природокористуванні на підставі попарного порівняння альтернатив з урахуванням ризику невикористаних можливостей, Стефанишина-Гаврилюк Ю. Д. (2017)
Кирилюк В. С. - Математическое моделирование и анализ напряженного состояния в ортотропной пьезоэлектрической среде с круговой трещиной, Левчук О. И., Гавриленко Е. В. (2017)
Nikolaiev S. - Metric and algorithm for similarity between two temporal event sequences calculation (2017)
Стефанишин Д. В. - Урахування ризику невикористаних можливостей під час обґрунтування оптимального сценарію введення нових агрегатів на гідроакумулювальних електростанціях в Україні (2017)
Vedmedenko O. V. - 3D-Model reconstruction with use of monocular RGB camera, Nikolaiev S. S., Tymoshenko Y. A. (2017)
Меняйленко О. С. - Підвищення достовірності перевірки унікальності текстів з використанням комбінованих систем розпізнавання образів, Захожай О. І., Бідюк П. І. (2017)
Попович Б. М. - Прогнозирование нелинейных нестационарных процессов в экономике и финансах (2017)
Наконечний О. Г. - Прогнозні оцінки в математичних моделях поширення інформації за невизначеностей, Зінько П. М., Шевчук Ю. М. (2017)
Зайченко Е. Ю. - Нахождение максимального взвешенного потока в компьютерных сетях нового поколения, Зайченко Ю. П., Гамиш o. H. (2017)
Пичугина О. С. - Оптимизация на общем множестве перестановок со знаком (2017)
Коряшкина Л. С. - Интеграция ГИС-технологий и методов решения непрерывных задач оптимального мультиплексного разбиения множеств, Череватенко А. П., Коряшкина Е. О. (2017)
Гаращенко Ф. Г. - Адаптивна апроксимація сигналів з використанням методів псевдообернення, Матвієнко В. Т. (2017)
Романенко В. Д. - Приглушення обмежених збурень імпульсних процесів у когнітивних картах за допомогою теорії Hx за неповних вимірювань координат вершин, Мілявський Ю. Л. (2017)
Моравецька К. В. - Конструкція поверхневих мір на поверхнях, укладених у ріманові багатовиди з рівномірною структурою (2017)
Буйдіна О. - Інновації в освіті: світовий досвід і місцеві практики (2020)
Kozlov D. - To the question of functions defining of innovative culture of the future manager of general secondary educational institution (2020)
Нагаєв В. - Технологічні основи формування професійно-творчої компетентності майбутніх інженерів агропромислового виробництва, Бакум М., Мітяшкіна Т., Семенцов В. (2020)
Васищев В. - Теоретичні основи розвитку загальнопедагогічної культури майбутніх офіцерів: принципи і методи роботи з особовим складом (2020)
Лебедик Л. - Вимірники педагогічної компетентності викладачів закладів вищої і передвищої освіти (2020)
Біланова Н. - Педагогічні умови реалізації основних засад студентоцентризму, Андрейко С. (2020)
Деньга Н. - Упровадження методичної системи з підготовки майбутніх учителів початкових класів до використання формувального оцінювання (2020)
Хміль І. - Змістова структура предметної компетентності майбутніх лікарів (2020)
Лосєва Н. - Розвиток готовності педагогічних працівників до самовдосконалення на основі проходження короткотермінових курсів-тренінгів, Стрельніков В. (2020)
Головченко Г. - Концепція розвитку медіаосвіти у законодавстві Канади (2020)
Чернявська О. - Підготовка фахівців з культурно-просвітницької роботи в середніх спеціальних навчальних закладах України (50-ті – кінець 80-тих років ХХ ст.) (2020)
Ворона Л. - Позашкільна освіта Полтавщини в системі освітнього простору регіону (2020)
Биков В. - Упровадження квантової едукації та STREAM-підхід в освітній діяльності Малої академії наук (2020)
Казачінер О. - Підготовка майбутніх фахівців до валеосупроводу дітей з вадами психофізичного розвитку (2020)
Карапузова Н. - Дослідження задач на спільну роботу у початковій школі (2020)
Севрюк М. - Аналіз рівня фізичної підготовленості випускників закладів загальної середньої освіти, Коваль С., Саньков С. (2020)
Водолазська Т. - Інструменти оцінки шкільного освітнього середовища (2020)
Єщенко М. - Теоретичні засади формування та розвитку громадянських компетентностей (2020)
Бондаренко А. - Використання українських вокальних перекладів у музичній освіті (2020)
Цянь К. - Художньо-творча діяльність особистості: теоретичний аспект (2020)
Гайко Г. В. - 6 червняя2019 року 100-річний ювілей ДУ "Інститут травматології та ортопеді НАМНУ" (2019)
Гайко Г. В. - Республіканського центру ендопротезування суглобів у розробці та впровадженні методу в Україні, Підгаєцький В. М., Торчинський В. П., Сулима О. М., Осадчук Т. І., Галузинський О. А. (2019)
Страфун С. С. - Проблеми відновлення сухожилків згиначів пальців кисті, Безуглий А. А., Тимошенко С. В. (2019)
Герасименко С. І - Ортопедичне лікування хворих на ревматоїдний артрит, Полулях М. В., Бабко А. М., Герасименко А. С., Гужевський І. В. (2019)
Гайко Г. В. - Диференційована тактика оперативного лікування хворих на остеоартроз колінних суглобів, Осадчук Т. І., Калашніков А. В., Підгаєцький В. М. (2019)
Коструб О. О. - Проблеми діагностики та лікування синдрому пахвинного болю у спортсменів , Блонський Р. І., Котюк В. В., Лучко Р. В. (2019)
Гук Ю. М. - Недосконалий остеогенез як ортопедична проблема, Зима А. М., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І. (2019)
Лябах А. П. - Нейрогенна артропатія стопи – ортопедична проблема, Бруско А. Т., Пятковський В. М. (2019)
Рой І. В. - Сучасний стан і проблемні питання реабілітації в травматології та ортопедії, Борзих Н. О., Пилипенко О. В. (2019)
Грицай М. П. - Еволюція наукових досліджень і лікування хірургічної інфекції кісток та суглобів в Україні (2019)
Григоровський В. В. - Основні напрямки і здобутки наукових та діагностичних досліджень відділу патоморфології Інституту травматології та ортопедії НАМН України, Бруско А. Т. (2019)
Гайко Г. В. - Засади виготовлення алотрансплантатів за технологією локального кісткового банку, Герасименко С. І., Голюк Є. Л. (2019)
Лютко О. Б. - Сучасні підходи до антибіотикотерапії в травматології та ортопедії (2019)
Шевчук А. В. - Гематогенний остеомієліт хребта, реалії сьогодення, Сташкевич А. Т., Улещенко Д. В., Мартиненко В. Г., Вітковський А. М. (2019)
Лазарев І. А. - Скінченно-елементне моделювання в біомеханічних дослідженнях в ортопедії та травматології, Копчак А. В., Скибан М. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Павлюк К. В. - Проблеми оцінювання наукової діяльності (2019)
Камінська О. С. - Державне стимулювання якісного рівня результатів науково-дослідної праці (2019)
Яблонько О. О. - Формування результативних показників діяльності бюджетних установ (закладів вищої освіти): вітчизняний та міжнародний досвід (2019)
Knir M. - Accountability theory and its implication in public finance, Petrukha S., Kryvoruchko Ya. (2019)
Кушнерук О. Й. - Теоретико-методологічні засади фіскальних ризиків в умовах модернізації системи управління державними фінансами, Стахова К. О., Тарасенко М. І. (2019)
Шубалий О. М. - Формування системи фінансово-економічного стимулювання розвитку переробних виробництв, Короленко М. В., Косінський П. М., Гриник І. С. (2019)
Бартош С. В. - Польський досвід успішної децентралізації: фінансовий аспект (2019)
Медведовський Д. Г. - Фінансовий контент-менеджмент у цифровій економіці (2019)
Олейнікова Л. Г. - Спрощена система оподаткування малого бізнесу в Україні як форма державної підтримки, Точиліна І. В. (2019)
Недоступ К. К. - Туристичний збір: обліково-економічні та правові аспекти справляння, Гресь Н. Л. (2019)
Ухналь Н. М. - Конкурентоспроможність національного промислового сектору та безпека розвитку глобальної фінансово-економічної системи, Алексеєнко Н. М. (2019)
Вербицький В. В. - Історична генеза Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ) (2018)
Жаназарова З. Ж. - Исламские ценности семьи и брака (2018)
Запорожець В. А. - Динаміка міжправославного діалогу в Україні на початку ХХІ ст.: контекст УАПЦ (2018)
Козар К. В. - Першовитоки сприйняття жінки та проблеми її розуміння у християнській традиції (2018)
Кондратьєва І. В. - Едеська і нісібінська школи та сирійська богословська традиція (2018)
Конотоп Л. Г. - Інтерпретації текстів як складова методології дослідження релігії (2018)
Костенко А. М. - Роль та місце віри у процесах релігійних навернень (2018)
Нетецька Є. В. - Релігійний символ як продукт підсвідомості в аналітичній психології (2018)
Новенченко О. Ю. - Київська митрополія: зміна юрисдикції 1686 року (2018)
Нурбекова Ж. А. - Социологическое исследование значения религии в современном Казахстане (2018)
Рик М. С. - Образно-символічний тип мислення Г. Сковороди (2018)
Cавчук Р. А. - Межрелигиозный аспект миссионерской деятельности архиепископа Токийского и всея Японии Николая (Касаткина) (1836 – 1912) (2018)
Stefanov S. D. - The paradigm of historical development of Anglicanism (2018)
Стрєлкова Ю. О. - Символічний характер методу кореляції та концепції теономії розуму в теології П. Тілліха (2018)
Горбань Р. А. - Персоналістична інтерпретація культури у філософсько-релігійному вченні Чеслава Станіслава Бартніка (2018)
Дубініна В. О. - Проект універсальної герменевтики Ф. Аста (2018)
Матюх Т. М. - Видова специфіка мистецтва: творчий потенціал емпатії (на прикладі синтетичних видів мистецтва) (2018)
Туренко В. Е. - Ерот в давньогрецькій традиції: до питання взаємодії філософії та міфології (2018)
Міжнародна наукова конференція Треті Танчерівські читання "500-річчя східноєвропейського книгодрукування: релігієзнавчий аспект" (20 жовтня 2017 р.). Тези виступів учасників конференції (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Кучма М. І. - Зв’язок між факторизаціями сингулярних і регулярних симетричних матриць над кільцями поліномів з інволюцією (2019)
Безвесільна О. М. - Вибір робочого діапазону кутів тахометра для виробів легкої броньованої техніки, Петренко О. В., Ільченко М. В. (2019)
Данова К. В. - Ризикорієнтований підхід до оцінки небезпеки травмування працівників із інвалідністю на робочих місцях (2019)
Діхтієвський О. В. - Розробка методики підвищення достовірності вимірювання геометричних параметрів зубчастих коліс (2019)
Дмитрієв Д. О. - Стендові методи випробування шин автотранспорту, Войтович О. А., Русанов С. А., Чурсов С. О. (2019)
Дмитрієв Д. О. - Функціональні можливості і керування просторовими системами приводів для різних технологічних задач, Русанов С. А., Федорчук Д. Д. (2019)
Курак В. В. - Автономна вітро-сонячна система для електрозабезпечення промислового об’єкту, Андронова О. В., Яценко А. М., Яценко Н. В. (2019)
Мєшков Ю. Є. - До питання про класифікацію плоских груп Ассура, Войтович О. А. (2019)
Бурак В. Г. - Дослідження впливу параметрів технології виробництва м’ясних охолоджених напівфабрикатів на безпечність продукції відповідно принципів НАССР, Новікова Н. В. (2019)
Бурак В. Г. - Формування змісту навчання етнічної кухні Китаю у студентів харчової галузі, Новікова Н. В. (2019)
Калина В. С. - Удосконалення рецептури шоколадних тістечок "Брауні" на основі бобової культури – нут, Дмитрієва Н. Ю. (2019)
Калина В. С. - Удосконалення рецептури кремово-збивних цукерок "Чарівне молоко", збагачених бджолиним обніжжям, Олійник О. В. (2019)
Кулігін М. Л. - Дослідження впливу структуроутворювачів, загущувачів, вологоутримуючих агентів на консистенцію плодово-ягідного морозива (Частина 2), Скропишева О. В., Гнідець В. П. (2019)
Лайкун Д. О. - Аналіз сучасного асортименту та систематизація головних уборів, Артеменко Т.П., Яценко М.В., Березненко С.М. (2019)
Мартиросян І. А. - Оцінка ефективності використання тіосульфонатних антимікробних препаратів, Пахолюк О. В., Семак Б. Д. (2019)
Павлюк А. Ю. - Розробка дизайну колекції моделей жіночого одягу в етностилі з інтерпретацією українських автентичних костюмів Волині ХІХ – ХХ ст, Литвиненко Н. М. (2019)
Салєба Л. В. - Ідентифікаційна експертиза безалкогольних напоїв, Єщенко К. О. (2019)
Араффа Х. - Аналитический метод формирования траектории движения антропоморфного шагающего аппарата, Ткач М. (2019)
Єпік М. О. - Проектування бази даних інтелектуальної системи діагностики захворювань (2019)
Макарова Л. М. - Побудова нелінійної регресійної моделі для оцінювання розміру веб-додатків, реалізованих мовою Java, Приходько Н. В., Кудін О. О. (2019)
Точилін С. Д. - Кросплатформна комп'ютерна программа для поліноміального регресійного аналізу даних, Рибін В. О. (2019)
Броварець О. О. - Математична модель функціонування інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу стану сільськогосподарських угідь (2019)
Славич В. П. - Модель функціонування транспортного затору та визначення часу його подолання, Дербеденєв А. В. (2019)
Верещага В. М. - Композиційна інтерполяція кривими Балюби просторової дискретно поданої кривої, Лисенко К. Ю. (2019)
Луб’яна Н. П. - Інвестиційна привабливість транспортних підприємств, Луб’яний П. В., Якименко С. В. (2019)
Славич В. П. - Модель оптимізації часу перебування громадського транспорту на зупинках, Гірік Д. О. (2019)
Якименко С. В. - Удосконалення організації міських пасажирських перевезень з урахуванням залучених інвестиційних ресурсів, Луб’яний П. В., Луб’яна Н. П. (2019)
Брильов Д. В. - До питання інституалізації мусульманської спільноти України: Духовне управління мусульман України "Умма" (2018)
Заруцька О. А. - Ісламська економіка в Україні: перспективи та умови реалізації (2018)
Калач Д. М. - Міжюрисдикційний діалог у православному середовищі (2018)
Кисельов О. С. - Івано-Франківський відділ наукового атеїзму: історія, співпраця з компартією та практична діяльність (2018)
Лозко Г. С. - 75-ліття Ордену Бога Сонця: філософсько-історичне осмислення (2018)
Мокієнко М. М. - Методологія дослідження розвитку п'ятидесятицької місійної еклезіології (2018)
Присухін С. І. - Принцип універсального призначення благ: уроки Магістеріуму Католицької Церкви (2018)
Санников С. В. - К истории формирования крещального богословия в баптистской традиции (2018)
Сарапін О. В. - До питання про конфесійну приналежність Франциска Скорини (2018)
Стадник М. М. - Гносеологія католицизму (2018)
Старовойт І. М. - Проблема ґендеру в протестантських деномінаціях в Україні (2018)
Титов С. Н. - Череп в восприятии первобытного человека: поиски элементов религиозности (2018)
Шадюк Т. А. - Пристрасть як об'єкт християнської етики: історико-релігійний аналіз (2018)
Власенко Ф. П. - Творчість як самоздійснення людини в інформаційну епоху (2018)
Дубініна В. О. - Філософія мови В. фон Гумбольдта і формування німецької герменевтики ХІХ ст. (2018)
Кобзєва І. О. - Філософське осмислення калокагатії (2018)
Levcheniuk Y. V. - Virtualization: artificial world for artificial people (2018)
Мудраков В. В. - Гуманітарні модуси філософії політики (2018)
Носенок Б. Е. - Тріщини та "гармонійний тремор" уяви як онтологічна характеристика образу (2018)
Хавроненко В. Д. - Філософія конфуціанської освіти (2018)
Неліпа Д. В. - Аналіз основних напрямків навчальної та наукової діяльності кафедри державного управління Київського університету (2018)
Ткач О. І. - Корупція і демократія в Бразилії: досягнення і нові виклики, Ткач А. О. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Editorial: corporate governance and regulation: An international outlook (2019)
Decrinis L. - Human development and international migration: lessons from low- and middle-income countries (2019)
Elshahoubi I. - Challenges to compliance with corporate governance mechanisms and accountability in emerging markets: evidence from Libyan listed companies, Eltraiki F., Jaballa J., Bazina E. (2019)
Kocabas C. - Testing for contagion in economic literature (2019)
Herberger T. A. - Third party ownership arrangements: is a ban in football really appropriate?, Oehler A., Wedlich F. (2019)
Jemieson D. - Financial shenanigans: the importance of anti-fraud education, Awolowo I. F., Garrow N., Winfield J., Bhaiyat F. (2019)
Holcomb J. - Does improved corporate political disclosure and accountability improve stock market and financial performance?, Grove H., Clouse M., Klaw B. (2019)
Al-Adeem K. - Effectiveness of the board of directors in monitoring executive management: preliminary evidence from Saudi Arabia, Al-Sogair I. Y. (2019)
Чабаненко П. М. - ІІІ Міжнародна конференція "Експлуатація та реконструкція будівель і споруд", Даниленко А. В. (2019)
Чередніченко О. П. - Міжнародна науково-практична конференція "Build-Master-Class-2019" (2019)
Агєєва Г. М. - Створення в Національному авіаційному університеті науково-навчальної бази підготовки фахівців у галузі містобудування (2019)
Апостолова-Сосса Л. О. - Визначення блакитних ліній забудови при розробленні містобудівної документації (2019)
Бабічев П. Є. - Практична методика розрахунку підсилення металевих прогонів і балок шляхом улаштування двох пружних опор в прольоті, Глітін О. Б., Радецький С. Б. (2019)
Богатир Д. В. - Туристична діяльність на землях біосферних резерватів, Литвиненко І. В. (2019)
Бойко О. Л. - Розробка концептуальної моделі збору геопросторових даних регіональних аеропортів методами лазерного сканування для створення ГІС, Ляшенко Д. О., Горб О. І. (2019)
Булах І. В. - Розміщення лікарень в історичному міському середовищі найкрупніших та крупних міст (2019)
Габрель М. М. - Обґрунтування концепції просторової організації та розвитку Львова, Габрель М. М. (2019)
Гайдайчук В. B. - Оцінка ефективності сортаменту фасонного металопрокату Індії та України, Банніков Д. О., Радкевич А. В., Мунтян А. О. (2019)
Гладілін В. М. - Децентралізація об’єднаних територіальних громад, Яницька В. Ю. (2019)
Дідіченко М. О. - Циклічність процесів композиційних перетворень урбанізованого середовища українських міст (2019)
Довганюк А. І. - Історико-містобудівні передумови формування архітектурно-планувальної структури міста Чернівці в радянський період та часів незалежної України (2019)
Єгоров Ю. П. - Проблеми аспектів зорового сприйняття архітектурної забудови соборного проспекту в Запоріжжі, Фостащенко О. М., Архіпова К. К., Чачарський М. А., Кулик Д. М. (2019)
Жирак Р. М. - Просторова організація малих поселень рекреаційного профілю Українських Карпат. Історичний аспект (2019)
Кордюков М. І. - До питання про монтаж фреонопроводів систем VRF, Кошевий О. П. (2019)
Косьмій М. М. - Якісні властивості урбаністичних систем у науці та проектній практиці (2019)
Кривенко О. В. - Огляд розвитку стандартів оцінювання "зеленого" будівництва у світі (2019)
Лінда С. М. - Образ міста у трактатах Т. Мора, Т. Кампанелли, Федак А. Я. (2019)
Лугова І. А. - Містобудівні та архітектурні метро-ритмічні закономірності, Муха Д. В. (2019)
Лященко А. А. - Архітектура, функціональна модель тa засоби реалізації геопорталів містобудівного кадастру, Черін А. Г. (2019)
Осиченко Г. О. - Особливості проектування екокварталів (2019)
Патракеєв І. М. - Моделювання баз знань в редакторі онтологій Protégé, Денисюк Б. І. (2019)
Рижакова Г. М. - Концептуальна модель диференційованого залучення джерел ресурсного забезпечення інвестиційно-будівельних проектів, Рижаков Д. А., Лещинська І. В., Кістіон Д. В., Кондрацький В. О. (2019)
Савчук О. М. - Основні етапи формування нафтогазових об’єктів та їх функціонально-планувальна організація (2019)
Смадич І. П. - Категорійно-понятійний апарат в дослідженні соціокультурних потреб людини та його роль в формуванні архітектури житла (2019)
Сторожук С. С. - Изучение культурных и природных достопримечательностей Северо-Западного Причерноморья Украины (2019)
Тімченко Р. О. - Місце і роль інженерної інфраструктури в розвитку міських планувальних структур, Крішко Д. А., Гутеньова К. В., Головко С. І. (2019)
Тімченко Р. О. - Формування структури благоустрою дитячих дворових майданчиків, Крішко Д. А., Жулаєва П. Ю., Головко С. І. (2019)
Тімченко Р. О. - Передумови реструктуризації територій промислових об’єктів міст, Крішко Д. А., Супрун О. А., Головко С. І. (2019)
Тарасов В. К. - Вдосконалення зовнішнього теплоізоляційного захисту будівель і споруд, Банах А. В., Полікарпова Л. В., Макушин М. А. (2019)
Ткаченко В. Б. - Ефективність акустичного екрану міської автомобільної дороги, Полікарпова Л. В., Гребенюк І. В., Черненко А. В. (2019)
Фостащенко О. М. - Проблемні аспекти поводження з твердими побутовими відходами в Україні, Архіпова К. К., Сілогаєва В. В., Москалець О. О. (2019)
Чернишев Д. О. - Модернізація методичних підходів до організаційно-технологічного та економіко-адміністративного супровіду проектів біосферосумісного будівництва, Дружинін М. А., Малихіна О. М., Предун К. М., Петруха С. В. (2019)
Човнюк Ю. В. - Використання мікропроцесорної системи контролю параметрів термонапруженого стану асфальтобетонного дорожнього покриття в умовах його повзучості, Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2019)
Зміст попередніх випусків збірника "Містобудування та територіальне планування" з № 55 по № 70 (2019)
До відома авторів статей! (2019)
Богачевська І. В. - Саєнтологічні принципи організації бізнесу в дискурсі соціального підприємництва (2018)
Havryliuk T. V. - The western doctrine of justification and the eastern doctrine of deification within contemporary anthropological perspective (2018)
Гоцька Є. М. - Благодійність як складова соціальної діяльності мусульманських громад України (2018)
Кисельов О. С. - Івано-Франківський відділ наукового атеїзму: науково-дослідна діяльність 1980-х рр. (2018)
Кулагіна-Стадніченко Г. М. - Праця як соціальне підприємництво та її інтерпретація сучасним богослов'ям (2018)
Присухін С. І. - Принцип універсального призначення благ: уроки магістеріуму католицької церкви (2018)
Фенно І. М. - Особливості соціально-економічного вчення Католицької Церкви (2018)
Халіков Р. Х. - Еволюційний та есхатологічний тренди в контрсекулярній релігійності (2018)
Хромець В. Л. - Парадигмальні тенденції майбутнього розвитку богословської освіти в Україні (2018)
Чумак Н. В. - Духовное содержание танца в контексте христианского богословия (2018)
Мацевич М. Я. - Per mariam (2018)
Рассудіна К. С. - Цінність життя під прицілом двох доктрин біоетики (2018)
Соболєвський Я. А. - Шотландський реалізм в американській філософії XVIII-XIX ст. (2018)
Ямчук П. М. - Особистість Миколи Підгорного в соціально-історичному контексті ХХ століття (2018)
Ткач О. І. - Демократизація та насильство в Бразилії: суперечливі взаємовідносини моралі та політики, Ткач А. О. (2018)
Міжнародна наукова конференція IV Танчерівські читання "Роль релігії в розвитку соціального підприємництва", 30 жовтня 2018 року, м. Київ, Україна. Тези виступів учасників конференції. Круглий стіл "Секуляризація: філософсько-етичний аспект. загрози та виклики". За підтримки Ордену Лицарів Колумба в Україні (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Ігнатюк О. А. - Моделювання викладання педагогічних дисциплін у процесі підготовки майбутніх докторів філософії в умовах технічного університету (2019)
Сєріков Д. - Розробка педагогічної моделі розвитку управлінської компетентності керівників, Лугова В. (2019)
Антонова А. М. - Особливості родинного виховання дітей з психофізичними порушеннями (2019)
Білик Н. І. - Комунікативна компетентність керівників закладів загальної середньої освіти в умовах Нової української школи (2019)
Василенко О. Н. - Формування толерантного ставлення до дітей у фаховій підготовці соціальних працівників (2019)
Гуралюк А. Г. - Практичне застосування онтологій, Ростока М. Л., Барвіцька Г. К. (2019)
Єрьоменко О. А. - Сучасні адаптивні технології індивідуальної роботи з магістрами управління навчальним закладом (2019)
Kokhan I. I. - Formation of moral aesthetic competence of future specialists (2019)
Лугова В. - Формування професійного іміджу викладача в закладах вищої освіти, Чумак Г. (2019)
Мастеркова Т. В. - Адаптивний методичний супровід розвитку професійної компетентності педагога (2019)
Лучанінова О. П. - Адаптивний менеджмент в освіті: нова роль викладача сучасного закладу вищої освіти (2019)
Цуркан М. - Мовно-семантичні явища полісемії, синонімії, антонімії, паронімії та омонімії у процесі опанування іноземними студентами української медичної терміносистеми (2019)
Альсадун М. - Управління формуванням соціально-інформаційної компетентності майбутніх журналістів Іраку на основі діагностичних заходів (2019)
Баніт О. В. - Кроскультурна підготовка майбутніх учителів іноземних мов у контексті адаптивного підходу, Баранова Л. М. (2019)
Гуменюк І. Б. - Розвиток емоційного інтелекту учнів на уроках англійської мови як чинник їх адаптації до сучасних умов життя (2019)
Мастеркова Т. В. - Педагогічний менеджмент адаптації молодого вчителя (2019)
Михасюк О. К. - Стан використання громадсько-державного управління закладами загальної середньої освіти (2019)
Тропіна М. А. - Вплив індивідуальних якостей здобувачів освіти на підвищення рівня сформованості їхньої професійної компетентності (2019)
Чапідзе К. - Критерії, показники та рівні сформованості готовності майбутніх молодших спеціалістів фізичної культури і спорту до комунікативної взаємодії в професійній діяльності (2019)
Федорова Ю. В. - Адаптивні засади розвитку емоційного інтелекту освітян в процесі вивчення англійської мови (2019)
Вербицький В. В. - Блаженніший Любомир Гузар про єдність церкви, держави та української діаспори (2019)
Вергелес К. М. - Відродження українського православ'я: перепони та перспективи (2019)
Виговський Л. А. - Політико-правова модель державно-церковних відносин як основа регулювання взаємин між державою і релігійними організаціями (2019)
Гудима І. П. - Пробабілістичний метод Ричарда Суінберна як засіб побудови нової теїстичної космології (2019)
Калач В. М. - Релігійна ідентичність в контексті етнонаціонального розвитку України (2019)
Кобетяк А. Р. - Юрисдикційне розділення сучасного українського православ'я (2019)
Кудин О. О. - Релігія в контексті глобалізаційних процесів (2019)
Кузев В. В. - Чистилище: до питання генезису і трансформації (історико-релігієзнавчий аналіз) (2019)
Лозко Г. С. - Європейський конгрес етнічних релігій як міжнародний форум рідновірів (2019)
Предко О. І. - Молитва як діалог людини та Бога: релігієзнавчий аспект (2019)
Сало Г. В. - Антропологічні уявлення мислителів української діаспори:релігійні та філософські впливи (2019)
Соколовський О. Л. - Христологічні ідеї в ліберально-протестантській теології (2019)
Щебет Е. І. - Тріадологія як окультна основа екуменізму (2019)
Петік Я. О. - Математичні методи в етиці (2019)
Рассудіна К. С. - Здатності людської особи і питання її свободи (2019)
Абдарахман А. - Ведение переговоров: стратегические и тактические приемы (2019)
Ткач О. І. - Інститут президентства як суб'єкт концептуальної влади в демократичних політичних системах (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Братусь І. В. - Історико-культурні аспекти творчості Брадтмана Едуарда-Фердинанда Петровича, Михалевич В. В., Гунька А. М. (2019)
Вєтринський І. М. - Трансформація геополітичної практики в процесі розвитку цивілізацій: новий формаційний підхід (2019)
Воробей В. О. - Діяльність Ганзейського союзу міст як стимулюючий чинник розвитку кораблебудівної справи ХIII – XV ст. (2019)
Вуйко Б. І. - Діяльність російського сановника М. Г. Рєпніна на теренах України в історіографічних студіях ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Гетьманчук М. П. - Озброєння та бойова техніка військ СС нацистської Німеччини періоду Другої світової війни (1939 – 1945 рр.) (2019)
Годлюк А. М. - Розвиток відносин ЄС і НАТО в умовах кризи європейської безпеки (2019)
Грабінський В. О. - Ретроспектфивний аналіз використання морських блокад в міжнародних відносинах (2019)
Гуменяк А. Р. - Центри діяльності домініканців у Львівській архідієцезії (2019)
Діденко К. - Створення Всеукраїнського комітету сприяння вчених (ВУКСУ) (2019)
Досінчук С. Ю. - Традиційні обрядові танці на Покутсько - Гуцульському пограниччі (2019)
Єгорова С. В. - Еволюція наукових основ збереження та ефективного використання водних ресурсів в УРСР у другій половині ХХ ст. (2019)
Жога М. - Місце країн ЄС серед зовнішньополітичних інтересів Бразилії в епоху Президента Ф. Е. Кардозу (2019)
Зубик Л. В. - Роль матері у родильному обряді переходу гуцулів (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2019)
Іваненко А. О. - Теоретико-методологічні основи дослідження роботи органів юстиції в період нацистської окупації України (1941 – 1944 рр.) (2019)
Ількович В. М. - Діяльність польських громадських організацій у сфері забезпечення культурно-освітніх потреб польської меншини в Україні (2019)
Котляр Д. О. - Безпечне виконання професійних обов'язків – невід'ємне право працівників черкаської преси: історичний аспект (1956 – 2018 рр.) (2019)
Кравчук Л. В. - Західна Україна у міждержавній політиці СРСР та Німеччини, мета радянізації Тернопільщини в 1939-1941 роках (2019)
Кругляк Д. М. - Імплементація принципів європейської хартії місцевого самоврядування як чинник формування національної моделі місцевого самоврядування (2019)
Кузовова Н. М. - Відродження національної пам'яті про Голодомор 1932-1933 років: досвід Херсонської області (2019)
Куницький М. П. - Розкриття проблеми соціального статусу місцевого населення райхскомісаріату "Україна" у збірниках документів: зміст, тенденції та сучасні інтерпретації (2019)
Лаврут О. О. - Співпраця школи УРСР з батьківською громадою у другій половині 1940 – на початку 1990-х років (2019)
Левіна Ю. С. - Радіомовлення як інструмент радянізації західних областей УРСР (2019)
Міщенко М. Г. - Формування та діяльність дипломатичної служби України в 1950-1970 рр. (2019)
Мосюкова Н. Г. - Священики Катеринославської Римо-католицької парафії (дорадянський період) (2019)
Мотрук С. П. - Жіночий досвід Першої світової війни на прикладі європейської літератури, Щербін Л. В. (2019)
Пасіцька О. І. - Чесько-Український освітньо-професійний діалог: Українська господарська академія в Подєбрадах (2019)
Печериця Т. В. - М. Завадський – видатний педагог-реформатор й громадський діяч України кінця ХІХ – першої чверті ХХ ст. (2019)
Потоцький О. О. - Становлення та розвиток армійської авіації США, Фуртес О. О. (2019)
Прилипко Р. Д. - Пенсійне забезпечення непрацездатних через систему соцстраху в УСРР у 20-х рр. ХХ ст. (2019)
Салагуб Л. І. - К. Розумовський та остання сторінка історії гетьманщини: погляди сучасних науковців (2019)
Самодрига А. В. - Становлення українського кінематографічного мистецтва (1920 – початок 1930-х років) (2019)
Священко З. В. - Основні напрями селянознавчих студій повоєнного життя українського села (40–50-ті рр. ХХ ст.) у працях представників Київської школи істориків-аграрників, Хоменко В. Р. (2019)
Терентьєв М. О. - Селянство – соціальна і кадрова основа Української повстанської армії в роки німецько-радянської війни (1941-1945) (2019)
Тимар І. І. - До питання польсько-печенізьких відносин доби Болеслава І Хороброго (2019)
Трускавецька І. Я. - Короткий нарис історії вивчення шкідників плодових культур на теренах України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Устенко А. А. - Формування більшовицькою пропагандою образу "колишніх людей" у 1920-х рр. (2019)
Хвіст В. О. - Розуміння підходу, методу та методики в науковому історичному дослідженні (2019)
Чуткий А. І. - Члени української громади Київського комерційного інституту: реконструкція біографій студентського періоду (2019)
Ячменіхін К. М. - "Аракчеєвщина": історіографічні міфи, Стрілюк О. Б. (2019)
Інформація про скасування статті Лисенко Ярослав (2019)
Титул, зміст (2019)
Гудіма Т. С. - Деякі аспекти правового статусу Національного банку України (2019)
Апанасенко К. І. - Про особливості дозвільних правовідносин у сфері господарської діяльності (2019)
Поєдинок В. В. - Несправедливі умови в господарських договорах (2019)
Кампо С. В. - Перспективна роль та місце актів Конституційного Суду України в системі джерел господарського права (2019)
Малолітнева В. К. - Особливості реалізації принципу пропорційності у публічних закупівлях (2019)
Худенко М. В. - Господарсько-правовий статус осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (2019)
Кірін Р. С. - Новітня структура системи надрового права (2019)
Дутов М. М. - Заходи солідарності у випадку газових криз за законодавством Європейського Союзу, Сидоренко В. В. (2019)
Мельникова М. В. - Прин цип "кількість – якість – вартість послуг": економіко-правові умови реалізації у житлово-комунальній сфері міста, Градобоєва Є. С. (2019)
Волкова А. О. - Забезпечення житлом як детермінанта підвищення якості життя (2019)
Вернігорова Н. В. - Екологічний урбанізм як фактор соціо-економіко-екологічного розвитку сучасних міст та збалансованого природокористування (2019)
Дуб Б. С. - Систематизація метрик, методів та підходів до оцінювання економічної безпеки підприємства (2019)
Romazanov S. K. - Integrating model for sustainable development, Zablodska I. V., Zablodska D. V. (2019)
Перцева Т. О. - Актуальні напрямки модернізації навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення навчального процесу в галузі знань "Охорона здоров'я" в аспекті адаптації до міжнародних критеріїв оцінювання, Шпонька І. С., Твердохліб І. В., Потоцька О. Ю. (2019)
Daryadokht Masroor Roudsar - Investigation of Students' Academic Participation in Combined Learning Based on Learning Management System, Hamid Haghani, Afsaneh Dehnad, Mojtaba Ghanbari Ghalesari, Maryam Ghasemi Shoub, Mostafa Akbarian Rokni (2019)
Савчук Р. В. - Можливості фармакологічної корекції скоротливої активності артифіційного сечового міхура в експериментальних умовах in vivo, Костєв Ф. І., Шматкова Н. В. (2019)
Носівець Д. С. - Показники порогу больової чутливості при експериментальному остеоартрозі та гіпотиреозі (2019)
Фещенко Ю. І. - Інфекційне загострення хронічного обструктивного захворювання легень: місце і роль респіраторних вірусних збудників, Гаврисюк В. К., Дзюблик І. В., Дзюблик О. Я., Гуменюк Г. Л., Гуменюк М. І., Капітан Г. Б., Ячник В. А. (2019)
Czubaj-Kowal M. - Assessment of the concentration of nitric oxide in exhaled air (FeNO) in primary school children in Krakow and Ruzomberk in relation to air pollution in these cities, Friediger T., Połcik-Jastrząb M., Sokołowski M., Hudakova Z. (2019)
Abaturov A. E. - Influence of choleretic therapy on the microRNA-4714-3p expression level in children with functional disorders of the gallbladder and Оddi's sphincter, Babуch V. L. (2019)
Yurt A. - Investigating effects of grape seed extract on neuropathic pain in the streptozotocin-induced diabetic mice, Köksal B., Gürbüz P., Yıldız A., Vardı N., Alçin E. (2019)
Burtniak T. Z. - Arterial hypertension with comorbid chronic obstructive pulmonary disease: relationship between tolerance to physical exercise and structural and functional state of the heart, Potabasniy V. A., Fesenko V. I. (2019)
Haiduk T. A. - Effect of antibacterial therapy on the clinical course of streptococcal tonsillopharyngitis in children, Cherhinets A. V., Shostakovych-Koretska L. R. (2019)
Dzyak L. А. - Comorbidity profile in chronic brain ischemia on the background of multifocal atherosclerosis, Rosytska О. А. (2019)
Vysochyna I. - Features of the emotional portrait of teen-age girls in the context of their color-sensory attitude to modern communication technologies and state of anxiety, Avramenko I., Kramarchuk V., Yashkina T. (2019)
Дитятковська Є. М. - Сучасні підходи до лікування часто рецидивуючої кропив'янки, Бендецька Ю. В., Родкіна І. А., Недогибченко Н. О. (2019)
Шостакович-Корецька Л. Р. - Порівняльний аналіз вмісту вітаміну D у хворих на хронічний вірусний гепатит C та здорових, Ніколайчук М. А., Будаєва І. В., Шевченко-Макаренко О. П., Литвин К. Ю., Білецька С. В. (2019)
Гненна О. М. - Прогнозування ймовірності виникнення девіантної поведінки серед інфікованих вірусом імунодефіциту людини з непсихотичними психічними розладами на підставі множинного логістичного аналізу (2019)
Юр'єва Л. М. - Непсихотичні психічні розлади в осіб, що зазнали психосоціального стресу в умовах військового конфлікту, Шустерман Т. Й., Ліхолетов Є. О. (2019)
Красносельський М. В. - Клініко-лабораторний портрет хворих на рак шийки матки з пізніми радіаційними ускладненнями променевого лікування, Гладких Ф. В., Кулініч Г. В., Севастьянова В. С. (2019)
Самойленко А. В. - Пірсинг порожнини рота – новий виклик у стоматології, Орищенко В. Ю., Стрельченя Т. М., Стрельченя О. В. (2019)
Khotimska Yu. - Comparative analysis of the effect of tricalcium silicate cement and mineral trioxide aggregate on the cellular composition of the pulp after the vital amputation in experimental animals, Kovach I., Buniatian Kh., Kravchenko L., Varzhapetian S. (2019)
Сердюк А. М. - Особливості забруднення атмосферного повітря непромислового міста: ризик для населення, Гущук І. В., Черниченко І. О., Литвиченко О. М. (2019)
Hryhorenko L. V. - Analysis of indicators of public health in the Kamensko-Dneprovskyi rural region, Baibakov V. M. (2019)
Хоменко І. М. - Шляхи оптимізації системи медичного обслуговування дітей в освітніх закладах в умовах реформування системи охорони здоров'я України, Івахно О. П., Захарова Н. М. (2019)
Колісник Н. С. - Клінічний випадок хіміорезистентного туберкульозу у хворої на туберозний склероз: труднощі діагностики, особливості перебігу, лікування, Марченко Н. А., Стаднік О. І., Єлісєєв В. В., Степанова Т. О. (2019)
Павлюк С. - Чверть століття боротьби за своє грядуще! (2017)
Глушко М. - Маловідоме дослідження Марка Грушевського (2017)
Тарасюк І. - "Релігійні вокативи" (окличні звороти релігійного змісту) як вияв емоційної культури народу (2017)
Кісь О. - Жіноче тіло і сексуальність у неволі: досвід українок-політв’язнів ГУЛАГу (2017)
Федорчук О. - Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 1) (2017)
Герус Л. - Шопка в українській християнській традиції: генеза, історія, символіка (2017)
Пастух Н. - Із бойківських весільних традицій: барвінкові обряди на Старосамбірщині, Гузій Р. (2017)
Мовна У. - Традиційне весілля українців Середньої Наддніпрянщини: обрядова функціональність воскової свічки (2017)
Радович Р. - Формування двохатніх споруд та ускладнених планувальних варіантів поліського житла (2017)
Сивак В. - Облаштування інтер'єру народного житла Українських Карпат: стан наукової розробки проблеми (2017)
Івашків Г. - Гончарство Покуття: осередки, майстри, типологія та художні особливості виробів (2017)
Щербань О. - Народна технологія приготування поживи у глиняному посуді (ХІХ—ХХ століття) (2017)
Сокіл В. - Церква напередодні закриття: о. Іван Дьорка у Волосянці (2017)
Сокіл В. - Матеріали до Фольклористичної енциклопедії. Випуск 4 (2017)
Конопка В. - З народної духовної культури українців Буковинської Гуцульщини: матеріали польових етнографічних досліджень (2017)
Кузьменко О. - Автобіографічний наратив як цінне джерело усної історії та жанрів оповідного фольклору (2017)
Конопка В. - Формування та розвиток народознавчих наукових шкіл у Львівському університеті в першій половині ХХ ст. (2017)
Зюбровський А. - Нове дослідження української народної демонології (2017)
Конопка В. - Публікація результатiв дослідження підсекції "Народна архітектура" Карпато-Балканської комісії (1976—1992), Сивак В. (2017)
Grynko T. - Ensuring the economic security of economic entities: a personnel component, Klymenko A. (2019)
Боженко В. В. - Оцінка структурних змін в соціальному та економічному розвитку національної економіки під впливом військового конфлікту, Бойко А. О., Кіріл'єва А. В. (2019)
Крисак A. I. - Сек'юритизація: нові виклики у системі інституціонального забезпечення відтворення та охорони меліорованих земель (2019)
Сало I. A. - Очікувані параметри розвитку ринку плодів і ягід в Україні (2019)
Акіліна O. B. - Проектний підхід до управління конкурентоспроможністю підприємства, Кислицька I. I. (2019)
Leśniewski M. A. - Business angel as a message for enterprise of behavioral enterprises (2019)
Плотницька C. I. - Дослідження впливу характеристик топ-менеджменту підприємств на процес прийняття рішень (2019)
Полінкевич O. М. - Інклюзивний розвиток підприємств як вимір економічного зростання (2019)
Присяжнюк П. В. - Теоретичні аспекти розкриття сутності поняття управління, його види та складові (2019)
Dziekański P. - Assessment and spatial diversity of the competitiveness of communes of the Świętokrzyskie province, Lipa A., Karpińska U. (2019)
Довбенюк Д. А. - Аналіз роботи посередників з працевлаштування закордон у розрізі регіональних ринків праці України (2019)
Журавльова І. В. - Система аналітичного інструментарію аналізу функціювання інтелектуального капіталу (2019)
Валігура В. А. - Соціально-економічні домінанти оподаткування власності в Україні (2019)
Витюк В. О. - Комплексна реформа ПДФО в контексті запровадження накопичувальної пенсійної системи (2019)
Кузьмак О. М. - Теоретична концептуалізація ризикології у банківській діяльності (2019)
Кириченко А. В. - Особливості страхування життя населення (2019)
Лантух К. О. - Бюджетне фінансування соціальних функцій держави: сутність, значення та складові (2019)
Лісовська О. О. - Діяльність страхових компаній на ринку медичних страхових послуг в Україні (2019)
Мельник Л. В. - Системні ризики іпотечного кредитування аграрної сфери: оцінка та шляхи зниження (2019)
Пріхно І. М. - Фінансування соціально-економічного розвитку територій в умовах децентралізації в Україні (2019)
Стецюк Т. І. - Інклюзивність забезпечення базовими страховими послугами (2019)
Шірінян Л. В. - Розвиток страхового посередництва на вітчизняному ринку у контексті забезпечення ефективності діяльності страховиків, Климаш Н. І. (2019)
Дядюн О. О. - Використання аудиторських процедур при аудиті нематеріальних активів (2019)
Харчук Ю. Ю. - Обліково-аналітичне забезпечення економічної безпеки закладів вищої освіти України у контексті теорії обмежень (2019)
Кузьменко О. В. - Автоматизація процесу фінансового моніторингу легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, Яровенко Г. М., Левченко В. П., Миненко С. В. (2019)
Содержание (2016)
Богаенко В. А. - Анализ численного моделирования неизотермических процессов в грунтовом массиве, Марченко О. А., Самойленко Т. А. (2016)
Горин Ф. Н. - Об одном подходе к моделированию задач уровня водозапаса и паводка для различных рельефов местности, Писаренко Ю. В. (2016)
Зинченко В. П. - К вопросу моделирования стационарного движения газа в аэродинамической трубе, Горин Ф. Н., Чумаков В. Г. (2016)
Зінченко С. В. - Методи та засоби моделювання апаратно-програмного середовища для процесу організації експерименту в аеродинамічній трубі, Зінченко В. П., Броварська Н. Й., Потапенко А. Ф. (2016)
Кондратенко В. А. - Математическая модель физиологии обеспечения нормативных параметров газообмена в головном мозге человека (2016)
Панченко Б. Е. - Взаимодействие SH-волн с системой жестких тонких криволинейных вставок в полупростанстве, Пилипенко С. А. (2016)
Горбачук В. М. - Олігополістичні рівноваги Курно–Неша–Вальраса (2016)
Давидов О. П. - Метод сегментації зображень на основі нечітких чисел (2016)
Когут А. В. - Про принципи CI на пальцях (2016)
Мороз О. І. - Виявлення контурів у цифрових зображеннях із використанням нечіткої логіки (2016)
Провотар О. І. - Конкретна алгоритміка, Провотар О. О. (2016)
Березовский О. А. - Использование двойственного подхода для решения одной геометрической задачи, Шулинок И. Э. (2016)
Стецюк П. І. - Реалізація r-алгоритму на графічних процесорах, Хіміч О. М., Сидорук В. А. (2016)
Терещенко А. М. - Швидке обчислення циклічної згортки багаторозрядних чиселна основі ШПФ у послідовній моделі обчислень, Задірака В. К. (2016)
Хіміч О. М. - Про алгоритм методу найменших квадратів для розв’язування лінійних систем на гібридних комп’ютерах, Ніколаєвська О. А., Чистякова Т. В. (2016)
Лаптин Ю. П. - Коническая регуляризация в задачах квадратичной оптимизации (2016)
Стецюк П. І. - NLP-програми для EDL-задач завантаження енергосистеми, Лиховид О. П., Фесюк О. В. (2016)
Чупов С. В. - Лексикографічно впорядковані перестановки (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Romanovych M. M. - Influence of probiotics on histostructure of the bursa of Fabricius in broiler chickens, Vishchur O. I., Kurtyak B. M., Matiukha I. O., Mudrak D. I., Romanovych M. S. (2019)
Sachuk R. M. - Determination of the vitamin-mineral preparation "Energolit" stability for the treatment of metabolic disorders in animals (2019)
Kolchyk O. V. - Study of rapport of the milk pollution by multidrug-resistant bacteria ("superbugs"), cows morbidity and calves lethality in holdings of eastern Ukraine, Korneikov O. M., Bobrovytska I. A. (2019)
Ponomarenko G. V. - Monitoring of Dermatophytosis incidence in domestic dogs and cats in Kharkiv, Ukraine, Kovalenko V. L., Ponomarenko O. V., Severyn R. V., Gontar A. M., Shostak V. I., Strashnenko A. M., Humeniuk О. О., Andriienko О. О. (2019)
Zezekalo V. K. - PCR test systems for the Clavichlamydia salmonicola and Piscichlamydia salmonis detection in fish, Peredera S. B., Buslyk T. V., Pochernyaev K. F., Shcherbakova N. S. (2019)
Yevtushenko A. V. - Acute and sub-acute toxicity assessment of "Rybozuril" on common carp, Boyko V. S., Romanko M. Ye. (2019)
Палієнко В. П. - Режими та обстановки пізньокайнозойського та сучасного геоморфогенезу на території України (2017)
Стецюк В. В. - Рельєф земної поверхні та його белігеративні властивості, Ковальчук І. П. (2017)
Кравчук Я. С. - Морфоструктуно-морфоскульптурний аналіз рельєфу Вододільно-Верховинських Карпат (2017)
Адаменко О. М. - Геоекологічні проблеми Західного регіону України, Зоріна Н. О. (2017)
Байрак Г. Р. - Морфологія і динаміка русла Стривігора на Передкарпатській височині, Ковальчук У. Я. (2017)
Брусак В. П. - Сучасний стан та перспективи збереження і геотуристичного використання геолого-геоморфологічних об'єктів Медобірських Товтр, Москалюк К. Л. (2017)
Гнатюк Р. М. - Десять позицій за річкове походження верхніх (супіщано-суглинистих) горизонтів плейстоценових терас Українського Передкарпаття та Середнього Придністер'я (частина 4) (2017)
Колтун О. В. - Новітня забудова Хмельницького: зміни морфології поверхні та супутні процеси, Колтун В. Р. (2017)
Mykhnovych A. V. - Riverbed deformations in the upper Dnister catchment under gravel-pits exploitation, Pylypovych O. V. (2017)
Козак І. I. - Перспективи застосування авіаційного лазерного сканування (ALS) у моделюванні рельєфу, Козак Г. I. (2017)
Ковальчук І. П. - Аналіз трансформацій природного середовища Гологоро-Кременецького кряжу та обґрунтування заходів щодо його оптимізації, Подобівський В. С. (2017)
Mkrtchian A. S. - The study of relationships between terrain and the the spectral characteristics of ecosystems in Ukrainian Carpathians using remote sensing (2017)
Шушняк В. М. - "Геоморфологія Чорногори" (до 80-річчя з часу опублікування), Тиханович Є. Є., Марзанич Н. І., Михальченко Г. І. (2017)
Мисак М. П. - Денудаційні гіпотези морфогенезу улоговини Малого Полісся: історичний аналіз (2017)
Стецюк В. В. - Теоретичні засади еколого-геоморфологічного дослідження грунтового покриву Північного Причорномор’я, Веселова О. А. (2017)
Касіяник І. П. - Літологічна структура Смотрицького каньйону як основа розвитку екскурсійних форм геотуризму в Кам’янці-Подільському, Чернюк Г. В. (2017)
Zinko Y. V. - Geotourist potential of rock geomorphosites as integral part of Geo-Karpaty Ukrainian-Polish geotouristic route, Malska M. P., Bubniak I. M., Hnatyuk R. M., Skakun L. Z., Solecki A. T. (2017)
Зінько Ю. В. - Планування розвитку геотуризму і геоосвіти у національних природних парках "Північне Поділля” і "Дністровський каньйон”, Шевчук О. М., Хомин Я. Б., Іваник М. Б. (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Biloivan O. V. - Phylogenetic analysis of Ukrainian Bacillus anthracis strains, Stegniy B. T., Arefiev V. L., Solodiankin O. S., Gerilovych A. P., Duerr A., Schwarz J., Grass G., Napnenko O. O., Deryabin O. M. (2018)
Zlenko O. B. - Genotyping of Francisella tularensis isolates from Ukraine, Durr A., Schwarz J., Vydaiko N. B., Gerilovych A. P. (2018)
Ponomarenko G. V. - Occurrence of Dermatophytoses among stray dogs and cats in the city of Kharkiv, Kovalenko V. L., Ponomarenko O. V., Severyn R. V., Bulavina V. S., Shapovalova Yu. G., Laptiy O. P. (2018)
Shigimaga V. O. - Biophysical model of biological cell conductivity based on the membrane electroporation probability, Paliy And. P., Pankova O. V., Paliy Anat. P. (2018)
Kovalenko I. V. - Research of toxicity parameters of disinfectant ‘Sun Stim’, Fotina T. I., Fotina H. A., Berezovskyi A. V., Kovalenko V. L., Fotin A. I., Fotin O. V. (2018)
Chernyi N. V. - Providing of sanitary and hygienic measures at farms as an important factor in increasing of resistance and prophylaxis against diseases in pigs, Mitrofanov A. V., Machula O. S., Shchepetilnikov Yu. A. (2018)
Курочкін О. В. - Обрядові танці-ігри – малодосліджені компоненти традиційного весілля українців (2019)
Морозов А. І. - Віртуозність в ансамблях народного танцю України радянської доби (2019)
Король А. М. - Українські балети як етномаркери (2019)
Підлипська А. М. - Балети Касьяна Голейзовського "Йосип Прекрасний" та "Гротеск" в Радянській Україні другої половини 20-х рр. ХХ ст.: критичний дискурс (2019)
Чурпіта Т. М. - Балет "Великий вальс" у постановці Миколи Трегубова (2019)
Вишотравка Л. І. - Збагачення традицій чоловічого виконавства у балетній творчості Миколи Прядченка (2019)
Коростельова М. Д. - Постмодерністські інтерпретації балетів класичної спадщини (2019)
Шабаліна О. М. - Синтез текстів у виставі "Insenso" в Молодому театрі (рецензія) (2019)
Толмач М. С. - Система тестування для визначення професійної спрямованості абітурієнтів, Гуменчук А. В., Закусило В. О. (2019)
Ткаченко О. І. - Деякі аспекти розробки систем формування та оптимізації туристичних маршрутів, Корчевний Л. Л. (2019)
Коцюбівська К. І. - Упровадження технологій інтернету речей під час створення системи "Розумний дім", Прісич В. Г., Яворський О. А. (2019)
Хрущ С. С. - Автоматизація підсистеми анкетування в системах обліку бази читачів бібліотеки, Гайсинюк Н. А., Купчин Є. О. (2019)
Баркова О. В. - Програмне забезпечення цифровізації установ пам’яті: проблеми і підходи у вітчизняному секторі спадщини, Бабенко В. В., Савич А. А. (2019)
Ткаченко К. О. - Огляд сучасних систем-месенджерів, Кудінов А. І. (2019)
Ткаченко О. А. - Конфіденційність даних користувачів у сучасних месенджерах, Даніленко А. М. (2019)
Баркова О. В. - Європейський та український досвід використання цифрових технологій у сфері культури, Кульчицький І. І. (2019)
Бурдін В. М. - Стадії вчинення злочину в історії вітчизняного кримінального законодавства (2014)
Мірошниченко М. І. - До питання "вузького" та "широкого" розуміння правової системи (2014)
Сироїд Т. Л. - Міжнародно-правове регулювання захисту жінок на універсальному рівні (2014)
Поляков С. Ю. - Реформування сектору безпеки та оборони України: сучасний стан та напрями проведення (2014)
Бабенко Г. О. - Деякі аспекти правового регулювання звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності (2014)
Бортняк К. В. - Касаційне провадження в адміністративному судочинстві: проблеми та особливості застосування (2014)
Дамірчиєв Мушфік Іскєндер огли - До питання щодо законодавчих підходів при визначенні фінансової діяльності на рівні муніципалітетів (на прикладі Азербайджанської Республіки) (2014)
Даниленко А. В. - Особливості проведення допиту за участю неповнолітнього потерпілого під час досудового розслідування, Кочура О. О. (2014)
Гурак Р. В. - Розвиток юридичної освіти в період ренесансу та нового часу (2014)
Захарченко О. В. - Актуальні питання судового розгляду кримінальних проваджень щодо неповнолітніх (2014)
Ільків Н. В. - Представництво прокуратурою земельних інтересів держави в суді (2014)
Іванищук А. А. - Актуальні проблеми адміністративно-правового регулювання судової гілки влади (2014)
Коваль А. А. - Роль критичного мислення для вивчення норми права: конституційно-правовий аспект (2014)
Ковальчук І. В. - Податок на нерухомість в аспекті програми децентралізації влади: український та європейський досвід (2014)
Соловйов О. В. - Становлення та розвиток норм антидискримінаційного правового регулювання відносин у сфері державних закупівель України (2014)
Теремцова Н. В. - Проблема правового статусу Автономної Республіки Крим в умовах розбудови правової держави: історико-теоретичний аспект, Мірошниченко В. Р. (2014)
Шпенов Д. Ю. - Вища кваліфікаційна комісія суддів у системі суб’єктів управління службою суддів в Україні (2014)
Шпомер А. І. - Поняття та сутність технічного регулювання в Україні (2014)
Ушаков А. В. - Проблемы эксплуатации живых ресурсов открытого моря (2014)
Бойко Д. Д. - Притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху України (2014)
Бондюк А. Ф. - Сучасний стан насильницької злочинності проти життя та здоров’я особи у сільській місцевості (2014)
Дзюнька Т. Ю. - Організаційно-правові засади запобігання кримінальній насильницькій поведінці особи (2014)
Лаврик Ю. В. - Організаційні аспекти проведення розвідувального опитування підрозділами карного розшуку під час оперативно-розшукового забезпечення досудового розслідування "резонансних" злочинів (2014)
Писарчук І. В. - Латентність кримінальної насильницької поведінки особи та проблеми усунення (2014)
Тімченко І. С. - Тактика допиту під час розслідування випуску на ринок України небезпечної продукції (2014)
Волощук Л. В. - Властивості та ознаки охорони прав на промислові зразки (2014)
Зуєв О. Ю. - Оперативно-розшукова характеристика осіб, які збувають майно, одержане злочинним шляхом (2014)
Сухицька Н. В. - Законодавче забезпечення соціальної політики в Україні на сучасному етапі (2014)
Хоменко В. О. - Адміністративні договори у діяльності органів місцевого самоврядування (2014)
Лещенко Р. М. - Тенденції та перспективи міжнародно-правового регулювання офшорних механізмів (2014)
Title (2019)
Contents (2019)
Gennadii Andriyovych Melkov (to the 80th anniversary of his birthday) (2019)
Slavin A. N. - Introduction to the jubilee issue of the Ukrainian Journal of Physics devoted to the 80th birthday of professor Gennadii Melkov (2019)
Prokopenko O. V. - Recent trends in microwave magnetism and superconductivity, Bozhko D. A., Tyberkevych V. S., Chumak A. V., Vasyuchka V. I., Serga A. A., Dzyapko O., Verba R. V., Talalaevskij A. V., Slobodianiuk D. V. (2019)
Mihalceanu L. - Magnon Bose–Einstein condensate and supercurrents over a wide temperature range, Bozhko D. A., Vasyuchka V. I., Serga A. A., Hillebrands B., Pomyalov A., L'vov V. S., Tyberkevych V. S. (2019)
Zaspel C. E. - Magnetic chiral solitons stabilized by Oersted field at a thin-film nanocontact with electric current, Wysin G. M., Ivanov B. A. (2019)
Nowik-Boltyk P. - Magnon laser, Borisenko I. V., Demidov V. E., Demokritov S. O. (2019)
Pogorily A. M. - Resonance properties and magnetic anisotropy of nanocrystalline Fe73Cu1Nb3Si16B7 alloy, Polishchuk D. M., Tovstolytkin A. I., Kravets A. F., Zamorskyi V. O., Nosenko A. V., Nosenko V. K. (2019)
Verba R. V. - Interplay of linear and nonlinear localization mechanisms in spin-torque oscillators with a field well (2019)
Zavislyak I. V. - Magnon-plasmon polaritons in the layered structure metal–ferrite with a periodic stripe-like structure of domains, Chumak H. L. (2019)
Melnyk S. I. - To the phenomenological theory of avalanche-like effect in Dc-biased microwave nonlinear HTS transmission line, Melnyk S. S., Lavrinovich A. A., Cherpak M. T. (2019)
Borisenko P. A. - Microwave response of nanostructured High-Tc superconductor thin films, Pokusinskii A. O., Kasatkin A. L. (2019)
Від року Свині до року Щура з певними здобутками! (2019)
Зеленко О. О. - Економічно-соціальні передумови розвитку постконфліктної території засобами туризму (2019)
Калінеску Т. В. - Оцінювання інвестиційної привабливості фармацевтичного підприємства, Безрукова А. С. (2019)
Кракос Ю. Б. - Аналіз ринку машинобудування України: проблеми і перспективи розвитку, Приходько А. О. (2019)
Машкіна А. С. - Аналіз взаємодії головних детермінантів функціонування економіки знань (2019)
Мустафаев А. А. - Конъюнктурно-факторный анализ конкурентоспособности АПК Северного региона, Шляхтина Н. В. (2019)
Костирко Л. А. - Концептуальні засади фінансової діагностики в системі вартісно-орієнтованого управління корпораціями, Євтушенко М. В. (2019)
Ліхоносова Г. С. - Фінансовий інструментарій оптимізації витратної політики підприємств сфери теплопостачання, Лисікова К. М. (2019)
Соломатіна Т. В. - Комплексний аналіз фінансування розвитку аграрних підприємств, Чернодубова Е. В., Королева Н. М. (2019)
Татар М. С. - Визначення глибини кризових явищ банківських установ та розробка антикризових заходів, Козловська О. М. (2019)
Татар М. С. - Процес оцінювання рівня фінансової безпеки банку, Рикова А. О. (2019)
Aсадуллина Н. Р. - Развитие коммерческих банков Узбекистана в условиях либерализации валютно-кредитных отношений (2019)
Концепція реформи управління закладами вищої освіти України (2019)
Вітаємо ювіляра! (2019)
Редакційна колегія рекомендує (2019)
Перелік рецензентів поточного номеру журналу (2019)
Вимоги щодо змісту та оформлення статей для подання в науково-виробничий журнал "Часопис економічних реформ" (2019)
Вихідні дані (2019)
Григорьева Е. А. - Особенности макро- и микроструктуры печени, поджелудочной железы, желудка, тонкой и толстой кишки при изучении хронической токсичности таблеток препарата "Трианол", Пивторак В. И., Скаковский Э. Р., Григорьев С. В. (2019)
Григорьева Е. А. - Морфологические особенности гиппокампа и зубчатой извилины новорожденных крыс после введения PGE2 самкам для стимуляции родовой деятельности, Мамай И. Ю. (2019)
Кошарний В. В. - Ультраструктура мітохондріального апарату кардіоміоцитів лівого шлуночка серця щурів після дії різних експозицій електромагнітного опромінення за умов гіпотирозу, Рутгайзер В. Г., Абдул-Огли Л. В., Кушнарьова К. А., Бондаренко Н. С., Твердохліб І. В. (2019)
Лискина И. В. - Морфологическая диагностика патологии органов грудной полости ВИЧ-инфицированных пациентов фтизиопульмонологического стационара, Сильченко В. П., Загаба Л. М., Кузовкова С. Д. (2019)
Потапов С. М. - Особливості експресії металопротеіназ в герміногенних пухлинах яєчка, Галата Д. І., Плітень О. М., Сидоренко Р. В., Коляда О. М. (2019)
Шишкин М. А. - Сравнительная иммуногистохимическая характеристика неоангиогенеза в полипах и аденокарциноме дистальных отделов толстой кишки, Христенко Т. А. (2019)
Юрчук Т. О. - Морфологічні характеристики першого полярного тіла ооцитів людини та результати PGT-A ембріонів, Будерацька Н. О., Ільін І. Є., Гонтар Ю. В., Петрушко М. П. (2019)
Дубінін С. І. - Оптимізація навчальної діяльності та забезпечення освітнього процесу при викладанні медичної біології, Пілюгін В. О., Ваценко А. В., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О., Рябушко О. Б., Овчаренко О. В., Клепець О. В. (2019)
Цигикало О. В. - Особливості морфогенезу та топографії очної ямки людини, Козарійчук Н. Я., Процак Т. В., Забродська О. С. (2019)
Петріас К. - Медичне цитування: путівник NLM для авторів, редакторів і видавців, Вендлінг Д. (2019)
Histology: A Text and Atlas: With Correlated Cell and Molecular Biology. Eighth Edition, 2018 Authors: Wojciech Pawlina; Michael H. Ross (2019)
Langman's Medical Embryology. 14th Edition, 2018 Author: T.W. Sadler (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Jenkovszky L. - From Euclid to BGL (2019)
Liang Shi-Dong - Towards an observable test of noncommutative quantum mechanics, Harko T. (2019)
Mignemi S. - The Snyder model and quantum field theory (2019)
Novosyadlyj B. - Dark sector in cosmology: Dark energy on cosmological and astrophysical scales (2019)
Shtanov Yu. V. - Inflationary magnetogenesis with helical coupling, Pavliuk M. V. (2019)
Sorokin D. P. - On Goldstone fields with spin higher than 1/2 (2019)
Zolotaryuk A. V. - Contact interactions in one-dimensional quantum mechanics: a family of generalized δ′-potentials (2019)
Gangopadhyay S. - Signatures of noncommutativity in bar detectors of gravitational waves, Bhattacharyya S., Saha A. (2019)
Lake M. J. - A solution to the soccer ball problem for generalized uncertainty relations (2019)
Gavrilik A. M. - Galaxy rotation curves in the μ-deformation based approach to dark matter, Kachurik I. I., Khelashvili M. V. (2019)
Kuzmichev V. E. - Generalized uncertainty principle in quantum cosmology, Kuzmichev V. V. (2019)
Pelykh V. O. - Wave optics in the Kerr space-time taking the spin-helicity interaction into account, Taistra Y. V. (2019)
Plyatsko R. M. - On reaction of a spinning particle on the spacetime curvature, Fenyk M. T. (2019)
Simulik V. M. - Relativistic equations for arbitrary spin, especially for the spin s = 2 (2019)
Sitenko Yu. A. - Polarization of the vacuum of the quantized spinor field by a topological defect in the two-dimensional space, Gorkavenko V. M. (2019)
Stashko O. S. - Black hole mimickers in astrophysical configurations with scalar fields, Zhdanov V. I. (2019)
Березенко В. В. - Суспільна свідомість як предмет дослідження юридичної психології (2019)
Казміренко В. О. - Методологічні основи психологічного знання, Давидова О. В., Павленко Н. Г. (2019)
Власенко С. Б. - Психологічна характеристика юридично релевантних емоційних станів (2019)
Лукашенко М. Ю. - Травматичний досвід військових дій як чинник девіантної поведінки (2019)
Романенко О. В. - Чинники формування громадської думки в системі політичних PR (2019)
Казміренко Л. І. - Вплив емоційного інтелекту на сприймання соціальної реклами особами раннього юнацького віку, Заболоцький П. В. (2019)
Цільмак О. М. - Загальні положення криміналістичного профайлінгу (2019)
Браверман С. С. - Аналіз сучасних підходів до підвищення ефективності проведення допиту під час досудового розслідування (2019)
Скубак Е. О. - Психологічна природа й мотиви злочинів, пов’язаних із зловживанням посадовим становищем, і способи їх подолання (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського