Сливка Р. - Проблематика цивілізаційних конфліктів у "Міжнародній енциклопедії суспільної географії" (2013)
Смірнов Я. - Аналітичний огляд джерел даних ДЗЗ, придатних для карторафування земельних ресурсів Чернівецької області (2013)
Сорокіна Л. - Принципи побудови єдиної класифікації природних й антропогенно змінених ландшафтних комплексів України (2013)
Сухий П. - Кліматичні умови як чинник формування гідромережі та режиму поверхневих вод річок басейну Верхнього Сірету, Березка І. (2013)
Шушняк В. - Ландшафтні топоніми м. Львів та їхнє відображення у назвах обʼєктів природно-заповідного фонду, Савка Г. (2013)
Яворська В. - Основні етапи формування геодемографії (2013)
Гатамов Х. С. - Право на благоприятную окружающую среду (2019)
Husar O. A. - Culture of safety in the field of civil aviation: administrative and legal aspects (2019)
Жмур Н. В. - Розвиток авіакосмічної промисловості України (2019)
Бородін І. Л. - Теорія адміністративного примусу: поняття та зміст (2019)
Коба М. М. - Поняття правової культури у юриспруденції (2019)
Кохан Б. А. - Історія становлення та розвитку вітчизняного законодавства, що регулює надання адміністративних послуг (2019)
Панахова Э. А. - Обеспечение дипломатической защиты граждан (2019)
Бєлкін Л. М. - Прикладні проблеми забезпечення конституційних прав громадян у процесі адаптації законодавства України до acquis communautaire Європейського Союзу, Юринець Ю. Л. (2019)
Горінов П. В. - Визначення гарантій незалежності судді із врахуванням правових позицій Європейського суду з прав людини (2019)
Діденко С. В. - Теорія та історія адміністративних послуг в Україні, Мкртчян Р. С. (2019)
Сопілко І. М. - Забезпечення законності та правопорядку в Україні в умовах реформування державних інституцій, Головня І. В. (2019)
Сопілко І. М. - Прозорість фінансування політичної діяльності: міжнародно-правовий досвід і практика України, Корчак Я. О. (2019)
Грабовська Г. М. - Поняття та ознаки страхових допомог, Якименко І. А. (2019)
Симбірська Є. В. - Теорія доказування у цивільному судочинстві: сучасний правовий вимір (2019)
Filinovych V. - Consumer extremism and the unenviable position of the seller's (2019)
Ховпун О. С. - Використання електронних доказів у позовах щодо захисту лікарської таємниці, Муляр Г. В. (2019)
Щербина Б. С. - Класифікація абсолютних цивільних прав (2019)
Беззубов Д. О. - Інвестиційна безпека: господарсько-правове регулювання (2019)
Загрішева Н. В. - Порядок укладання господарського договору у сфері трансферу технологій (2019)
Фокін К. Ю. - Способи захисту прав кредиторів під час здійснення процедури банкрутства (2019)
Yuldashev S. O. - Classification and protection of the rights of creditors in bankruptcy cases, Kozyreva V. P. (2019)
Ахмедов В. А. - Методи запобігання злочинам, які посягають на суспільні відносини з реалізації принципу невідворотності юридичної відповідальності (2019)
Лихова С. Я. - Кримінальна відповідальність за порушення порядку отримання доказів та їх допустимості у кримінальному провадженні, Ланцедова Ю. О. (2019)
Mozgawa M. - The Offence of Identity Theft in the Polish Criminal Law (Article 190a § 2 of the Penal Code). Part two, Nazar K. (2019)
Петриченко О. П. - Питання гармонізації кримінальної відповідальності за терористичний акт відповідно до міжнародних зобов’язань України (2019)
Расторгуєв О. В. - Повідомлення про підозру: проблеми прийняття процесуального рішення (2019)
Сопілко І. М. - Молоді вчені та студентство – інтелектуальний потенціал сучасної юридичної науки, Череватюк В. Б. (2019)
Рибалко В. П. - Породи свиней України: історія та сучасність, Нагаєвич В. М. (2011)
Березовський М. Д. - Якісні проказники м’ясо-сальної продукції при створенні нових генотипов свиней, Гетя А. А., Баньковська І. Б. (2011)
Близнюченко А. Г. - Гибридизация в свиноводстве (2011)
Гришина Л. П. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності свиней за різних методах розведення (2011)
Перетятько Л. Г. - Особливості гістоструктури м’язової тканини полтавської м’ясної породи свиней (2011)
Ващенко П. А. - Племінна цінність свиней (2011)
Вовк В. О. - Репродуктивні якості свиноматок різних генотипів при чистопородному розведенні та схрещуванні (2011)
Манюненко С. А. - Імуногенетична характеристика свиней полтавської м’ясної породи різних селекційних стад (2011)
Кодак Т. С. - Гематологічні показники крові молодняку свиней різних генотипів (2011)
Баньковська І. Б. - Якість м’яса свиней за умов використання ферментованих кормових добавок, Біндюг О. А., Зінов'єв С. Г. (2011)
Мазанько М. О. - Фізико-хімічний склад м’яса у свиней великої білої породи при чистопородному розведенні та схрещуванні з полтавською м’ясною і червоною білопоясою породами (2011)
Коваленко В. Ф. - Відмінності біохімічного складу сперми та сироватки крові у кнурів, Ільченко М. О. (2011)
Титаренко О. О. - Особливості метаболізму кальцію і фосфору у різних тканинах плода свині (2011)
Лобченко В. О. - Запліднення у ссавців: механізм проникнення сперматозоїда через оболонки яйця, Лобченко С. Ф. (2011)
Огуренко В. С. - Вплив терміну проведення штучного осіменіння кріоконсервованою спермою на ефективність запліднення свиноматок породи ландрас (2011)
Семенов С. О. - Профілактичне застосування кормового сорбенту альфасорб для поросят і свиноматок, Троценко З. Г., Коваленко А. В. (2011)
Кузьменко Л. М. - Концентрований соняшниковий шрот у раціонах свиней на відгодівлі (2011)
Коробка А. В. - Використання ферментних препаратів у свинарстві, Онищенко А. О. (2011)
Підтереба О. І. - Прогнозування ефективності ведення галузі свинарства при різному рівні балансування раціонів, Смислов С. Ю., Одарюк М. М., Царьова А. С. (2011)
Мазанько М. О. - Розвиток органічного агровиробництва в Україні, Бейдик Н. М., Волошко Ю. Ю. (2011)
Сагло О. Ф. - Шляхи вдосконалення інноваційного маркетингу і менеджменту (2011)
Семенов С. О. - Наукове супроводження розвитку свинарства Полтавщини-суб’єктивний погляд на проблему (2011)
Чехлатий О. М. - З історії інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН та його досягнень з питань годівлі свиней (2011)
Волощук В. М. - Славний ювілей, Кравченко О. І., Сагло О. Ф. (2011)
Shaptala N. - Aхiological Component of Evidence in the Constitutional Court Process (2019)
Babanina V. - Conceptual Basis of Mechanism of Criminal Legislation Creation and its Realization (2019)
Никифорчук Д. Й. - Актуальні проблеми розшуку безвісти зниклих водіїв автотранспортних засобів, Чемерис Д. Д. (2019)
Боднар В. Є. - Типові сліди злочинів у сфері службової діяльності, учинених працівниками Національної поліції України (2019)
Нєбитов А. А. - Запобігання сексуальній експлуатації на загальносоціальному рівні (2019)
Зелькіна Т. Є. - Сутність й актуальні питання арешту майна в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2019)
Новачук С. А. - Особа злочинця як елемент криміналістичної характеристики порушення вимог режиму радіаційної безпеки (2019)
Куценко Д. В. - Правовий статус ініціатора проведення психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа (2019)
Калінніков О. В. - Спеціальне досудове розслідування (in absentia): теоретичні та практичні проблеми законодавства (2019)
Чернявський С. С. - Зарубіжний досвід правової протидії незаконному збагаченню, Вознюк А. А. (2019)
Князєв С. М. - Судовий контроль за здійсненням негласної діяльності: міжнародний досвід (2019)
Чернявський С. С. - Пам’яті вчителя (доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Іщенка Андрія Володимировича), Чорноус Ю. М., Самодін А. В. (2019)
Пархоменко Н. М. - Система юридико-лінгвістичних знань у сучасному праві (2019)
Нєбитов А. А. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання сексуальній експлуатації (2019)
Столітній А. В. - Концепція інформаційно-телекомунікаційної системи органу досудового розслідування, Каланча І. Г. (2019)
Теплицький Б. Б. - Завдання, об’єкти та питання комп’ютерно-технічної судової експертизи (2019)
Зелькіна Т. Є. - Особливості адміністрування та характеристика активів, що можуть бути передані в управління АРМА (2019)
Джужа О. М. - Віктимологічне запобігання злочинам у сфері фізичної культури і спорту, Тичина Д. М. (2019)
Саковський А. А. - Особливості документування кримінальних правопорушень, пов’язаних із незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів та їх аналогів, Климчук М. П. (2019)
Бусол О. Ю. - Організована злочинність в Україні: стан і проблеми реалізації державної політики у сфері протидії цьому явищу (2019)
Князєв С. М. - Негласна робота як фундаментальна категорія теорії оперативно-розшукової діяльності та кримінального процесу (2019)
Юсупов В. В. - Предмет криміналістики як системоутворювальний чинник криміналістичних знань (2019)
Shaptala N. - Logical (Mental) Part of the Knowledge of the Truth in the Constitutional Court Process (2019)
Дудко О. В. - Помилки адвоката під час вирішення питання про застосування запобіжного заходу (2019)
Бурак М. В. - Корупційні ризики в державних оборонних закупівлях: шляхи мінімізації (2019)
Стрільців О. М. - Напрями правового врегулювання та організаційного забезпечення використання безпілотних повітряних суден в Україні на сучасному етапі (2019)
Дмитрієв С. М. - Законний цивільний процесуальний інтерес як елемент цивільного процесуального статусу заявника у справах окремого провадження, Калінюк А. Л. (2019)
Стрельбицький М. П. - Протидія злочинам проти моральності: сучасний стан, проблеми правового забезпечення, міжнародний досвід (2019)
Кузнецов В. В. - Кримінально-правове забезпечення протидії злочинності: напрями біоетизації (2019)
Чистяков О. В. - Про ефективність обчислювальних алгоритмів для комп’ютерів гібридної архітектури (2019)
Гальчина Н. І. - Математичні моделі для комплексної оцінки функціонального стану організму людини в екстремальних умовах, Корнюш І. І., Семчик Т. А. (2019)
Донець Г. П. - Оптимальний пошук двох активних куль на множині n = 255, Білецький В. І., Ненахов Е. І. (2019)
Стецюк П. І. - Мінімальні за Lp-нормою лінійні сплайни, Хом’як О. М. (2019)
Годонога А. Ф. - Алгоритм настройки входных и выходных потоков в процессе производства, Блануца Ш. А., Чумаков Б. М. (2019)
Аралов Н. И. - Исследование механизма управления газообменной функцией организма на математической модели функциональной системы дыхания, Машкин В. И. (2019)
Пепеляєв В. А. - Аналіз особливостей змін клімату в центральних районах України на протязі 1991 – 2017 рр. (на прикладі м. Умань), Голодніков О. М., Голоднікова Н. О. (2019)
Рясна І. І. - Класифікація слабкоструктурованих задач за наявності кількісної та якісної інформації (2019)
Белых Т. В. - Динамические производственно-распределительные задачи, Журбенко Н. Г., Шулинок И. Э. (2019)
Бойко В. В. - Динамічна побудова гілок на основі нелінійних оцінок у методі гілок та меж, Кузьменко В. М., Ненахов Е. І. (2019)
Гульницький Л. Ф. - Гібридний алгоритм оптимізації мурашиними колоніями для передбачення структури білків, Чорножук С. A. (2019)
Стовба В. О. - Експерименти з субградієнтними методами Поляка для розв’язування сумісних СЛАР, Жмуд О. О., Криворучко О. І. (2019)
Лиховид О. П. - Паралельний алгоритм розв’язування двоетапної задачі стохастичного програмування (2019)
Дунаєвський М. С. - Економічне зростання суміжних районів за децентралізації (2019)
Пепеляев В. А. - О возможностях применения генетических алгоритмов в оптимизационно-имитационных экспериментах, Черный Ю. М. (2019)
Горбачук В. М. - До вимірювання загальної енергоефективності держав, Шулінок Г. О., Сирку А. А. (2019)
Лукьянов И. О. - О повышении эффективности параллельной версии многопопуляционного генетического алгоритма, Литвиненко Ф. А., Криковлюк Е. А. (2019)
Нагірна А. М. - Розв'язування задачі умовної оптимізації на множині сполучень (2019)
Abuselidze G. - Problems of macroeconomic stabilization in Georgia in the conditions of an open economy, Qatamadze D. (2017)
Гарлицька Д. А. - Побудова зеленої економіки – основна складова європейської інтеграції України (2017)
Гудзь Ю. Ф. - Оцінювання ефективності зовнішньоекономічної діяльності АПК регіону (2017)
Рогов В. Г. - Стимулювання та стимули в економіці: визначення та класифікація (2017)
Рудан В. Я. - Досвід та стратегічні орієнтири співпраці України з Міжнародним валютним фондом (2017)
Смоленюк Р. П. - Управління розвитком агропромислового виробництва на основі методології структурної інтеграції (2017)
Стецько М. В. - Інструментарій корпоративних облігацій у фінансуванні підприємств (2017)
Стрельченко І. І. - Концептуальні засади макропрогнозування на основі системи нейронних мереж (2017)
Чорний В. С. - Особливості використання індексного методу при дослідженні цін та тарифів (2017)
Шушпанов Д. Г. - Оцінювання впливу соціально-економічних детермінант на стан здоров’я населення на засадах мікроімітаційного моделювання, Саріогло В. Г. (2017)
Жукевич С. М. - Фінансове консультування населення: теоретико-організаційні аспекти діяльності, Карпишин Н. І. (2017)
Карпа І. С. - Діагностування іпотечного житлового кредитування у контексті розширення доступу до кредиту з боку економічних агентів (2017)
Кондукова Е. В. - Фінансово-аналітичні аспекти ризик-орієнтованого підходу у практиці вітчизняних контрольних органів (2017)
Максименко А. В. - Нові вектори сучасної податкової архітектури (2017)
Шолойко А. С. - Поведінкові аспекти взаємодії учасників страхового ринку (2017)
Семенча І. Є. - Фінансовий стан банку у розрізі реформування банківської системи України, Письменний О. В. (2017)
Гукалюк А. Ф. - Логістичне управління запасами як складова логістичного управління підприємством, Кацьма В. І. (2017)
Кулик Р. Р. - Концептуальні підходи застосування кількісних та якісних методів оцінки величини ризиків обліку і аудиту, Новак Ю. Р. (2017)
Куцик П. О. - Оцінка ефективності контролінгу у системі управління підприємства, Головацька С. І. (2017)
Лазоренко В. В. - Інформаційні технології оцінки фінансової стійкості підприємства (2017)
Лебега О. В. - Фактори та геолого-економічні показники, які визначають цінність газосланцевих родовищ (2017)
Мних О. Б. - Підвищення ефективності витрат на дослідження і розробки та диверсифікація вітчизняного підприємства транспортного машинобудування, Давидович І. М. (2017)
Радевич Т. В. - Моделювання інтегрального показника загального рівня екологічної безпеки підприємства, Ночовна Ю. О., Самбурська Н. І. (2017)
Смирнова Н. В. - Стан управління операційними необоротними активами сільськогосподарських підприємств України (2017)
Тарасенко Л. О. - Особливості аудиту нематеріальних активів: аналітичні процедури та інспектування (2017)
Фабрика І. В. - Механізм управління експортним потенціалом машинобудівного підприємства (2017)
Dudkowska A. - Ocena ryzyka upadlości wybranych spolek branźy budwlanej, Waściński T. (2017)
Казарян Г. Г. - Аналіз інституційних факторів соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні (2017)
Никифоренко В. Г. - Рецензія на монографію Шушпанова Дмитра Георгійовича "Соціально-економічні детермінанти здоров’я населення" (2017)
Байрак Г. - Геоморфологічні чинники розвитку та розміщення населених пунктів Мостиського р-ну Львівської обл. (2014)
Богуцький А. - Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Бояничі (Волинська височина), Волошин П. (2014)
Брусак В. - Пам’ятки неживої природи Галицького Придністер’я: стан охорони і перспективи геотуристичного використання, Паляниця С. (2014)
Волков А. - Комплексний аналіз переваг і недоліків методик оцінки заповідності територій (із застосуванням ГІС), Попік О. (2014)
Волошин П. - Аналіз впливу природних і техногенних чинників на стійкість пам’яток архітектури історичної частини Львова (2014)
Вужинська Г. - Статистичні джерела суспільно-географічного дослідження дитячого населення Львівської обл. (2014)
Ганжа Д. - Пилуваті атмосферні випадання холодного періоду року в Івано-Франківській обл., Ганжа Р. (2014)
Горун В. - Рекреаційне мікрорайонування територій (на прикладі Савранського р-ну Одеської обл.) (2014)
Грех В. - Аналіз стану біотичних ресурсів водозбірного басейну р. Верещиця, Кормило О., Кукурудза С. (2014)
Гудзеляк І. - Населення і розселення Дрогобицького р-ну Львівської обл. (2014)
Дністрянська Н. - Географічне положення та адміністративний статус як чинники розвитку дуже малих міських поселень Львівської обл., Дністрянський М. (2014)
Дністрянський М. - Концептуально-методологічні проблеми геополітики як наукової дисципліни (2014)
Зінчук М. - Сучасні класифікації ґрунтів та проблема їхньої регіональної гармонізації в Україні, Шевчук М., Зіньчук П. (2014)
Зубик А. - Статистична основа суспільно-географічного дослідження української діаспори (2014)
Кашуба С. - Оцінка історико-культурних ресурсів Згурівського р-ну Київської обл. (2014)
Киризій Т. - Процеси міграції та трансформації речовин антропогенної природи у водоймах (2014)
Кремінь Н. - Мікроморфологічна будова коршівського викопного ґрунтового комплексу опорного розрізу Галич 2D (2014)
Курганевич Л. - Оцінка антропогенного навантаження на річково-басейнову систему Рати, Вербенець Л. (2014)
Cureleac V. - The toponymy of the Ukrainian places situated in the inferior valley of the River Viseu and the River Ruscova - Hutsulia Maramuresana (Visevshcena), Cureleac M. M. (2014)
Мкртчян О. - Автоматизоване ландшафтно-екологічне районування території методами кластеризації і сегментації (2014)
Назарук М. - Соціоекосистема міста Львова: функціонування та проблеми її оптимізації (2014)
Новак Т. - Морфотектоніка Мізоцької височини, Бермес А. (2014)
Паламарюк М. - Аналіз діяльності санаторно-курортних закладів Чернівецької обл. (2014)
Пандяк І. - Готельне господарство Львова: історичні передумови, сучасний стан, тенденції розвитку (2014)
Петровська М. - Аналіз впливу автотранспорту на забруднення атмосферного повітря перехресть вулиць Львова монооксидом карбону, Морквич В. (2014)
Пушкар Б. - Основні напрями оптимізації розвитку рекреаційного господарства Тернопільської обл. (2014)
Рутинський M. - Еразм Сикст як географ (2014)
Смалійчук А. - Моделювання розвитку лісової сукцесії у локальних геоекосистемах Українських Карпат (2014)
Стецюк О. - Карпатський регіон України в системі національного виробництва мінеральних вод (2014)
Стецький В. - Локальні освітні системи (2014)
Сулік Л. - Аналіз структури та геопросторового розподілу природно-заповідного фонду Волинського Полісся як важливої складової екотуристичного потенціалу регіону, Кричевська Д. (2014)
Сушик І. - Історія та культура проведення ярмарків як основа формування ярмаркового туризму, Сушик О. (2014)
Тимчук О. - Суспільно-географічна сутність регіональних досліджень релігійної сфери (2014)
Штойко П. - Методологічні підходи до періодизації становлення новітньої української географії (2014)
Яцишин А. - Будова, історія формування поверхонь вирівнювання Північно-Західного Передкарпаття (2014)
Богуцький А. - Відомий природодослідник Поділля (до 80-ліття професора Йосипа Свинка), Томенюк О. (2014)
Богуцький А. - Давня людина у міждисциплінарних дослідженнях, Томенюк О. (2014)
Title (2019)
Contents (2019)
Fidan H. - Characterization of aromatic compounds and antimicrobial properties of four spice essential oils from family Lamiaceae, Stankov S., Ivanova T., Stoyanova A., Damyanova S., Ercisli S. (2019)
Polischuk G. - Cryoprotective ability of starch syrup in the composition of aromatic and fruit-berry ice cream, Bass O., Osmak T., Breus N. (2019)
Mihoub F. - Bioactivity of Algerian palm dates Phoenix dactylifera L., Gourchala F., Toumi S. (2019)
Goranova Z. - Antioxidant properties and color characteristics of sponge cakes containing functional components, Baeva M., Vrancheva R., Petrova T., Stefanov S. (2019)
Simakhina G. - Impact of cryoprotection on minimization of ascorbic acid losses in freezing of berries, Naumenko N., Bazhaj-Zhezherun S., Kaminska S. (2019)
Sukmanov V. - Effect of high pressure and soy protein isolate combinations on the water holding capacity and texture of pork meat batters, Hanjun M., Li Y. (2019)
Keskin I - Determination of the shelf life of smoked sea bass (Dicentrarchus labrax linaeus, 1758) marinade stored under refrigerated conditions (4 °С), Kostekli B., Eyuboglu A., Kaya Y. (2019)
Dulka O. - Using of clinoptilolite, activated charcoal and rock crystal in water purification technology to enhance the biological value of bread kvass, Prybylskyi V., Oliinyk S., Kuts A., Vitriak O. (2019)
Shevchenko O. - Determination of the parameters of the recovery systems of heat potentials of streams of the gas-steam media, Sokolenko A., Stepanets O., But S. (2019)
Petrenko V. - Modeling of heat transfer deterioration regimes when concentrating solutions in industrial film evaporators, Zasyadko Y., Pryadko M. (2019)
Dubovkina I. - Modelling of the hydrodynamic conditions throughout liquid system treatment by alternating impulses of pressure, Davydenko B., Rikhter V. (2019)
Rachok V. - Modeling of the process of kneading the yeast dough by cam operating elements, Telychkun V., Shtefan Y., Telychkun Y., Damyanova S. (2019)
Shіrіnyan L. - Impact of the insurance costs on the competitiveness of food industry enterprises of Ukraine in the context of the food market security, Arych M. (2019)
Solomianiuk N. - Relation of qualitative and quantitive levels of availability and adequacy of food in determing the level of food safety, Iryna F., Dragan O. (2019)
Kruhlova O. - Comprehensive analysis of food production efficiency using nanoparticles of nutritional supplements on the basis of oxides of two and three valence iron "Magnetofood”, Yevlash T., Еvlash V., Tsykhanovska I., Potapov V. (2019)
Анотації (2019)
Instructions for authors (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kocatepe D. - Differences on lipid quality index and amino acid profiles of European Anchovy caught from different area in Turkey, Erdem M., Keskin I., Kostekli B., Kaya.Y. Kaya.Y. (2019)
Simonova I. - Microscopic examination of chops with content of lentil flour, Peshuk L., Galenko O. (2019)
Rege S. - Mini review on Keto-Enol ratio of curcuminoid, Arya M., Momin S. (2019)
Shendrik T. - Correlation between the quality indicators of activated coal in vodka technology, Levandovskyi L., Kuts A., Prybylskyi V., Karputina M. (2019)
Adedeji O. - Functional properties of maize flour (Zea mays) and stability of its paste (tuwo) as influenced by processing methods and baobab (Adansonia digitata) pulp inclusion, Tadawus N. (2019)
Taneva I. - Analysis of vitamin C enriched yoghurt by direct extraction of rosehip fruit in cow’s milk during storage, Panayotov P. (2019)
Oseyko M. - Antimicrobial and antifungal activity of model drugs on the basis of food plant extracts in the systemic concept of health, Shevchyk V., Pokryshko O. (2019)
Sapiga V. - Scientific explanation of the composition and technological modes of manufacture of dairy ice cream with vegetable puree, Polischuk G., Osmak T., Mykhalevych A., Maslikov M. (2019)
Trakalo T. - Amino acid content in extruded feed mixtures, Shapovalenko O., Yaniuk T. (2019)
Shendrik T. - Main directions of application of active carbons in alcoholic beverage production, Levandovskyi L., Kuts A., Prybylskyi V., Grabovska O. (2019)
Baliuta S. - Integrated software and hardware system for power consumption and supply automated control in food industry enterprise, Kopylova L., Kuievda I. (2019)
Ukrayinets A. - Performance analysis of means of mitigating overhead power lines wires sag designed in Ukraine and USA, Shesterenko V., Romaniuk V. (2019)
Bayar Y. - Globalization and food insecurity in Middle East and North Africa: A panel cointegration and causality analysis (2019)
Анотації (2019)
Instructions for authors (2019)
Строчихін Ю. Ф. - Економічна інтерпретація коефіцієнтів прискорення (уповільнення) залежно від вихідної статистичної інформації, Цвєткова Л. О. (2017)
Гайда Ю. І. - Сегментація ринку стоматологічних послуг в Україні за географічним принципом, Сліпченко Т. О. (2017)
Гаращук О. В. - Соціальна складова національної безпеки та сталого розвитку в умовах глобалізації (2017)
Журавель Г. П. - Формування інвестиційних ресурсів для інноваційного розвитку економіки, Журавель Ю. Г. (2017)
Квак М. В. - Державні цільові програми – основа реалізації політики сталого розвитку в Україні (2017)
Ніколаєва Т. В. - Інформаційно-статистичне забезпечення управління нерухомим майном державної власності (2017)
Очеретний Д. С. - Світовий досвід організації малого інноваційного бізнесу (2017)
Паляничко Н. І. - Напрями розвитку інфраструктури функціонування фінансово-економічних інструментів збалансованого сільськогосподарського землекористування (2017)
Скочиляс С. М. - Ефективні механізми управлінського впливу на інноваційні процеси в Україні (2017)
Слюсаренко К. В. - Соціальна політика ЄС: сучасні виклики та перспективи, Садовенко М. М. (2017)
Ужва А. М. - Розвиток системи продовольчого маркетингу у сфері регіонального аграрного бізнесу (2017)
Халатур С. М. - Забезпеченість економічними ресурсами галузі сільського господарства України (2017)
Ботвіна Н. О. - Планування та управління фінансами на підприємствах автомобільної промисловості (2017)
Брехов С. С. - Система індикаторів ризиків агресивного податкового планування, Проскура К. П., Сушкова О. Є. (2017)
Вдовиченко Т. В. - Теоретичні основи фінансового забезпечення соціальної та професійної адаптації звільнених військовослужбовців (2017)
Пікус Р. В. - Реформування систем пенсійного страхування країн Західної Європи, Хемій А. С. (2017)
Приказюк Н. В. - Теоретичне упорядкування методів та інструментів фінансового ризик-менеджменту страхових компаній, Білокінь Л. О. (2017)
Петрушко Я. Р. - Кредитні ризики як об’єкт контролю і регулювання Національним банком України (2017)
Чайковський Я. І. - Аналіз сучасного стану та перспективи розвитку банківського споживчого кредитування в Україні (2017)
Лесько О. Й. - Структурно-логічна модель методики економічного обґрунтування інноваційних розробок, Адлер О. О. (2017)
Волкова Н. А. - Аналітичні методи пошуку резервів ефективності функціонування сільськогосподарських підприємств, Коляда А. Л. (2017)
Гончаров Ю. В. - Управління конкурентними перевагами підприємства, Куппер О. П. (2017)
Ігнатова Ю. В. - Управління технічним потенціалом підприємства на основі інструментарію імітаційного моделювання, Шендерівська Л. П., Осипова О. І. (2017)
Іонін Є. Є. - Оцінка та аналіз вартості внутрішньо сформованого гудвілу та впливу його компонентів, Клепакова М. О. (2017)
Камишникова Е. В. - Інтеграція корпоративної соціальної відповідальності у корпоративну стратегію (2017)
Мамонов К. А. - Рейдерство на підприємствах паливно-енергетичного комплексу: стан та особливості здійснення, Величко В. А. (2017)
Пінчук Т. А. - Методичні підходи до формування програм розвитку підприємства зв’язку в умовах нестабільного підприємницького середовища (2017)
Роєва О. С. - Проблемні питання визначення економічної сутності виробничих запасів (2017)
Ситник О. Ю. - Інтегральна оцінка впливу соціального партнерства на розвиток персоналу підприємства (2017)
Скаско О. І. - Аналіз мотиваційних механізмів конкурентоспроможності суб’єктів туристичного бізнесу, Бігус М. М. (2017)
Уткіна Г. А. - Стан організаційного забезпечення регіональної інноваційної діяльності в сільськогосподарській галузі України (2017)
Чайка І. П. - Сучасна концепція маркетингового управління діяльністю підприємства (2017)
Герасименко О. М. - Актуальні питання інвентаризації музейних предметів (2017)
Кафка С. М. - Зміст і призначення амортизації основних засобів (2017)
Царук В. Ю. - Бухгалтерський облік у системі стратегічного управління аграрним підприємством (2017)
Казарян Г. Г. - Оцінка результативності інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні (2017)
Андрушків Б. М. - Сучасна парадигма формування інтелектуального капіталу і вартості підприємства (2017)
Баб’яж А. І. - Використання RAPD-маркерів для вивчення молекулярно-генетичного поліморфізму у видів роду Miscanthus, Чередничок О. І., Григоренко Н. О. (2019)
Карпук Л. М. - Біоенергетична ефективність окремих елементів технології вирощування буряків цукрових, Павліченко А. А., Караульна В. М., Богатир Л. В., Поляков В. І., Єрмолаєв М. М. (2019)
Примак І. Д. - Вплив систем основного обробітку і удобрення під культури короткоротаційної сівозміни на агрохімічні властивості грунту, Панченко О. Б., Войтовик М. В., Панченко І. А., Карпенко В. Г. (2019)
Василишина О. В. - Оцінка вмісту аскорбінової кислоти у заморожених плодах вишні різних сортів (2019)
Ушкаренко В. О. - Аналіз формування урожаю та ефірної олії на посівах шавлії мускатної в умовах півдня України, Чабан В. О., Чабан О. В. (2019)
Ермантраут Е. Р. - Біологічні і агротехнічні основи вирощування стевії медової (Stevia rebaudiana Bertoni) в Лісостепу і Степу України, Стефанюк В. Й. (2019)
Малієнко А. М. - Типовість гідротермічних умов зони Правобережного Лісостепу та їх вплив на продуктивність кукурудзи, Борис Н. Є. (2019)
Князюк О. В. - Вплив строків висаджування розсади та ширини міжрядь на формування насіннєвої продуктивності фенхеля звичайного, Мельник І. А., Горбатюк В. С., Литвін Х. О. (2019)
Андрієвський В. В. - Проблеми мікроклонального розмноження фундука, Врублевський А. Т., Філіпова Л. М., Мацкевич В. В., Мацкевич О. В. (2019)
Турчина С. Я. - Відбір експлантів та умови культивування донорного матеріалу для введення in vitro інтродукованих сортів Callistephus Chinensis (L.) Ness. з метою подальшого використання в озелененні (2019)
Титул, содержание (2019)
Вклад Национального университета кораблестроения им. адмирала Макарова в развитие сварочного производства и подготовку кадров (к 60-летию кафедра сварочного производства) (2019)
Квасницкий В. В. - Напряженно-деформированное состояние сварных и паяных узлов из разнородных материалов с мягкой прослойкой при температурно-силовом нагружении, Матвиенко М. В., Бутурля Е. А., Квасницкий В. Ф., Ермолаев Г. В. (2019)
Костин А. М. - Структура и свойства износостойких материалов системы легирования Co–Mo–Cr–Si–B, Мартыненко В. А. (2019)
Квасницкий В. В. - Исследование взаимодействия сплава на основе Ni3Al с прослойками различных систем легирования для TLP-соединения, Мяльница Г. Ф., Матвиенко М. В., Бутурля Е. А., Dong Ch. (2019)
Лебедев В. А. - Применение импульсных воздействий при дуговой сварке плавящимся электродом в среде защитных газов (Обзор), Драган С. В., Жук Г. В., Новиков С. В., Симутенков И. В. (2019)
Интервью с директором НПФ "ВИСП" Ю. А. Никитюком (2019)
Лобанов Л. М. - Перспективи застосування обробки електромагнітним полем при зварюванні та в споріднених процесах, Пащин М. О., Черкашин О. В., Міходуй О. Л., Кондратенко І. П., Сізоненко О. М. (2019)
Покляцкий А. Г. - Прогнозирование параметров процесса сварки трением с перемешиванием тонколистовых алюминиевых сплавов (2019)
Марченко А. Е. - Оборудование и технологии безопасного измельчения ферросплавов электродного производства (2019)
Международный научно-практический семинар производителей сварочных материалов (2019)
Г. М. Григоренко — 80 (2019)
В. Ф. Демченко — 80 (2019)
Cutting World 2020. Ярмарка профессиональных технологий резки (2019)
Загульська О. - Внесок дистанційного зондування Землі в Україні у розвиток ландшафтознавства (2014)
Ісаченко Г. - Розвиток концепції динаміки ландшафтів у Санкт-Петербургському університеті на межі ХХ - ХХІ століть (2014)
Кукурудза С. - Геосозологічні праці професора Каленика Геренчука (2014)
Мельник А. - Ландшафтні дослідження у Львівському університеті за останнє десятиріччя, Петлін В., Кукурудза С. (2014)
Кулачковський P. - Геоекологічне моделювання потенційної природної рослинності басейну витоків річки Лімниця (2014)
Ліщенко Л. - Критерії та методи оцінення екологічного стану міських територій із застосуванням аерокосмічної інформації, Філіпович В., Мичак А., Пазинич Н., Теременко О. (2014)
Міхелі С. - Львівський ландшафтознавчий центр: історія, напрями досліджень, школи, персоналії (2014)
Сорокіна Л. - Інформаційне забезпечення ГІС-картографування ландшафтів України, Голубцов О., Байдіков І., Зарудна Р. (2014)
Бовсунівська В. - Ландшафтна структура Хмельницької області (2014)
Галаган О. - Використання ГІС при моделюванні первинного поля забруднення важкими металами приавтомагістральних територій (2014)
Дем’яненко С.О. - Антропогенна трансформація ландшафтів у зоні впливу Хмельницької АЕС (2014)
Kalutskova N. - Contemporary landscape pattern of the south-western Crimea and its antropogenic transformation for the last 40 years, Solntsev V., Telnova N. (2014)
Кирилюк Л. - Висотна диференціація сучасних ландшафтів Полонинського району, Корінний В., Кравець Ю. (2014)
Кармазиненко С. - Реконструкція палеоландшафтів плейстоцену на основі палеопедологічних досліджень археологічних пам’яток палеоліту на території України (2014)
Матвіїшина Ж. - Реконструкція ландшафтів часу існування Трипільської культури на основі палеопедологічних досліджень, Дорошкевич С., Кушнір А. (2014)
Муха Б. - Випаровування в Українському Розточчі (за матеріалами Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару), Булавенко І., Мельничук М. (2014)
Пилипенко Г. - Сучасний стан і перспективи збереження ландшафтів на території Задністров’я, Тодорова С. (2014)
Юрків Л. - До питання рефугіумів та післяльодовикових міграційних шляхів в межах України (2014)
Адаменко О. - Про причини та наслідки паводків у долині Дністра (2014)
Байцар А. - Ландшафтний метод у дослідженні верхньої межі лісу (2014)
Гаркуша Л. - Ландшафтно-антропогенна зумовленість рослинного покриву Присивашшя, Соцкова Л., Смирнов В. (2014)
Кашутіна І. - Особливості ландшафтної структури лісових масивів національного парку "Угра" (Калузька область), Стьопочкіна О. (2014)
Мкртчян О. - Аналіз зв’язків між річними нормами опадів метеостанцій Українських Карпат та їхнім положенням у регіональній ландшафтній структурі, Шубер П. (2014)
Смалійчук А. - Актуальний наземний покрив північної частини Хмельницької області на основі даних ДЗЗ (2014)
Шубер П. - Особливості динаміки клімату високогір’я Українських Карпат в другій половині XX і початку XXI століття (2014)
Антонюк О. - Історичні аспекти формування белігеративних ландшафтів Поділля (2014)
Барановська О. - Екологічні аспекти використання лісостепових ландшафтів Чернігівської області, Мирон І., Харченко О., Шовкун T. (2014)
Безлатня Л. - Селітебні ландшафти міжзонального геоекотону "лісостеп-степ" правобережної України та можливі шляхи їхньої реконструкції (2014)
Вальчук-Оркуша О. - Геохімічні структури дорожніх ландшафтів Поділля (2014)
Гавриленко О. - Регіональні ландшафтознавчі дослідження для проектно-планувальних цілей (2014)
Гродзинська О. - Чинники естетичної привабливості ландшафтів (2014)
Денисик Г. - Антропогенні ландшафти гірських систем України: перспективи дослідження (2014)
Квасневська О. - Ойконімія Калинівського району Вінницької області (2014)
Круглов І. - Екологічна класифікація адміністративних районів Українських Карпат (2014)
Круль В. - Територіальні особливості поселенської мережі у межах фізико-географічних районів верхнього сточища р. Прут, Гадельшин О. (2014)
Максименко Н. - Аналіз конфліктів природокористування як основа ландшафтного планування території Гомільшанського лісництва, Корєшева О. (2014)
Михайленко Н. - Природно-кліматичні умови рекреаційної та спортивної діяльності в Українських Карпатах, Щербань І. (2014)
Михайленко Т. - Становлення українського географічного краєзнавства і його нинішній стан (2014)
Пилипенко Г. - Функціональні типи агроландшафтів, особливості їхнього картографування, Цуркан О. (2014)
Савицька О. - Застосування електронної карти "Природна основа ландшафтів Києва" у дослідженнях естетичних ресурсів міста, Корогода Н. (2014)
Сплодитель А. - Наукове обґрунтування створення геоекологічної пам’ятки природи місцевого значення "Липовецько-Іллінецька астроблема" (2014)
Tanasyuk M. - Ecological-geochemical estimation of the road geosystems in the Prut-Dniester watershed (within Chernivtsi region), Hodan G. (2014)
Теліш П. - Антропогенна трансформація території регіонального ландшафтного парку "Верхньодністровські Бескиди" та шляхи її зменшення (2014)
Шушняк В. - Результати інвентаризації водних об’єктів м. Львова, Савка Г., Вергелес Ю. (2014)
Кукурудза С. - Чверть віку в пошуках оптимальних способів використання природних ресурсів і підготовки фахівців (2014)
Третяк П. - Біоенергетика лісового ландшафту: концепція, метризація та раціональне природокористування (2014)
Козак І. - Приклади метризації і прогнозування біомаси соснових деревостанів у Польщі, Стшелінський П., Венгєль A., Завіла-Нєдзвєцький T., Засада M., Стемпень А., Koцюбa П., Козак Г. (2014)
Зузук Ф. - Рельєф і клімат як природні ресурси Волинської обл., Нетробчук І. (2014)
Назарук М. - Аналіз природоохоронних наукових досліджень на географічному факультеті Львівського університету наприкінці ХХ-на початку ХХІ ст. (2014)
Стойко С. - Антропогенна трансформація природних екосистем Українських Карпат та програма сталого розвитку, Койнова І. (2014)
Мотузко А. - Природне середовище гляціоплейстоцену Білорусі в концепції еволюційної географії, Єловічова Я., Іванов Д., Козлов Є., Писарчук Н., Махнач В. (2014)
Мартинюк В. - Ландшафтно-басейнова модель кадастру заповідних та рекреаційних озерних систем (2014)
Питуляк М. - Структурно-територіальна організація земельноресурсного потенціалу Тернопільщини, Питуляк М. (2014)
Штойко П. - Особливості ретроспективного аналізу у творчості Володимира Вернадського (2014)
Мельник Т. - Природно-техногенна небезпека: сутність поняття та особливості трактування, Мельник Н. (2014)
Партика Т. - Едафічний мікроклімат та його вплив на дихання ґрунтів у мезогемеробних екосистемах басейну Верхнього Дністра, Бедернічек Т., Гамкало З. (2014)
Койнова І. - Теоретико-методологічні засади еколого-географічного аналізу бальнеологічних курортів, Головатий М. (2014)
Тарнавська-Тетерська З. - Методичні засади і фактична база суспільногеографічного дослідження наслідків землекористування (на прикладі Житомирської обл.) (2014)
Фекета І. - Характеристика рослинності Полонини-Руни Карпат в умовах антропогенної трансформації (2014)
Чернявський М. - Відмерла деревина у букових пралісах як комплекс мікросередовищ існування грибів, Іжик Г. (2014)
Карабчук Д. - Надземна фітомаса дерев ялини європейської в природних лісостанах (2014)
Кирильчук А. - Сучасні підходи до проблеми оцінки потенціалу ґрунтоутворення (2014)
Байцар А. - Верхня межа лісу в ландшафтах Українських Карпат, її охорона та оптимізація (2014)
Павелко А. - Екологічні ризики в гідроенергетиці, Сиротюк М. (2014)
Гілета Л. - Місце й особливості акустичного навантаження в екологічному стані великих урбоекосистем (2014)
Рожко І. - Перспективи та загрози розвитку рекреаційної діяльності у Шацькому національному природному парку, Безручко Л. (2014)
Назарук М. - Соціально-екологічні процеси та їхній вплив на демографічну ситуацію на території малих міст Львівської обл., Жук Ю. (2014)
Перхач О. - Еколого-географічні аспекти водокористування та охорони вод басейну р. Луга Волинської обл., Рипич Д. (2014)
Пелешок М. - Водопостачання Волинської обл.: стан, проблеми, шляхи вирішення, Петровська М. (2014)
Івах Я. - Територіальні аспекти дослідження соціоекологічних проблем Львівської обл. (2014)
Кізюн А. - Різноманіття природних умов Поділля як стимулювальний чинник розвитку туризму (2014)
Грицай Х. - Рівень забезпечення населення міст обласного значення та адміністративних районів Львівської обл. землями під водою, Кіптач Ф. (2014)
Кіптач Ф. - Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. лісовими ресурсами (2014)
Гурська Т. - Антропогенне навантаження на водозбірний басейн р. Сян у межах української частини українсько-польського прикордоння (2014)
Антошик О. - Збереження озер та приозерних територій високогір’я Свидовецького масиву Українських Карпат (2014)
Бей Л. - Викиди автотранспорту та захворюваність дитячого населення урбосистеми Львова (2014)
Комариця С. - Сучасний стан та перспективи охорони карстового рельєфу Галицького Придністер’я (2014)
Митро Л. - Структура лісового фонду Закарпатської обл. та способи її оптимізації (2014)
Крет М. - Природні та історико-культурні передумови розвитку туризму на українсько-польському пограниччі (2014)
Санісло-Пекар Я. - Сучасний стан нелісової рослинності долини р. Тур’я (Закарпатська обл.), Будніков Г. (2014)
Пилипович О. - Моніторинг транскордонного забруднення довкілля західного регіону України (2014)
Чернявський М. - Оптимізація структури мішаних ялицевих лісів басейну рік Сівка і Чечва у межах Передкарпаття на засадах наближеного до природного лісівництва, Теліш П., Коляджин І. (2014)
Блажко Н. - Сучасний стан перезволожених ландшафтних систем Львівської обл. (2014)
Кучманич Н. - Бориславське нафтогазове родовище – тенденції змін екостану довкілля (2014)
Дударчук К. - Значення паспортизації природних туристичних об’єктів для популяризації їх серед населення, Ілляш І. (2014)
Грех В. - Біотичні ресурси річища річки Верещиці: видовий склад і біопродуктивність (2014)
Худоба В. - Конструктивно-географічні засади оптимізації структури земельних угідь РЛП "Равське Розточчя" (2014)
Будько О. - Порівняльна характеристика річкових долин південної частини Волинського та Житомирського Полісся (на прикладі Горині та Случі) (2014)
Бабич О. - Функціональна сутність ландшафтних фацій Винниківської приміської лісової зони Львова (2014)
Ільчишин Я. - Екологічні загрози будівництва каскаду міні-ГЕС на території басейну р. Черемош (2014)
Кепеняк Н. - Геологічні пам’ятки як об’єкт рекреаційного природокористування на території НПП "Сколівські Бескиди" (2014)
Шолок І. - Просторовий аналіз зеленої зони та перспективні території її розширення в межах Львова (2014)
Кормило О. - Ступінь меліорованості басейну р. Верещиця як показник трансформованості ландшафтних систем (2014)
Ойцюсь Л. - Інвазійні види адвентивної фракції флори Волинського Полісся, Костолович М. (2014)
Шушняк В. - Передумови та созологічна доцільність створення регіонального ландшафтного парку на приміських землях Львова, Савка Г. (2014)
Зінько Ю. - Туризм у Карпатському регіоні: загрози для довкілля та шляхи сталого розвитку, Мальська М., Іваник М., Благодир С. (2014)
Брусак В. - Сучасний стан і перспективи розвитку природно-заповідних територій та формування екологічної мережі в Українських Карпатах, Кричевська Д. (2014)
Кукурудза С. - Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання й охорони, Теліш П. (2014)
Задорожная О. Г. - Постнеклассическая экономическая наука: формат человекомерности и целостности хозяйства (2018)
Пилипенко Г. М. - Оцінка впливу влади-власності на реалізацію економічних інтересів в Україні, Смєсова В. Л., Науменко Н. Ю. (2018)
Шаповал В. М. - Фонди місцевих громад як демократичний інститут сучасного суспільства (2018)
Баранник Л. Б. - Розвиток соціального капіталу в Україні в умовах глобалізаційних викликів, Черба В. М. (2018)
Єрмошкіна О. В. - Інноваційно-підприємницька діяльність економічних суб’єктів: поведінково-інституційні аспекти активізації, Горяча О. І. (2018)
Кучеренко Є. В. - Вплив глобалізаційних процесів на економічну поведінку споживача та культуру його споживання (2018)
Ходжаян А. Р. - Структурна характеристика розвитку економіки України (2018)
Прохорова В. В. - Монетарна політика як інструмент державного регулювання розвитку підприємництва, Божанова О. В., Мушникова С. А. (2018)
Студінська Г. Я. - Економічна природа іпотечних фінансових інструментів, Просов В. М. (2018)
Лещук Ю. А. - Ціноутворення за форвардними угодами на ф'ючерсних ринках (2018)
Колодізєва Т. О. - Логістична діяльність підприємств в Україні: оцінка стану логістичного середовища у світових рейтингах (2018)
Галайко А. М. - Управління фінансовими ресурсами державних сільськогосподаpських підприємств (2018)
Грицина О. В. - Оцінка основних методів здійснення страхування врожаю сільськогосподарських культур, Томашевський Ю. М. (2018)
Онисько С. М. - Особливості та перспективи організації страхової діяльності в АПК, Богач М. М. (2018)
Яремко А. Д. - Адаптивне управління стратегіями формування антикризового потенціалу підприємства (2018)
Ус Ю. В. - Формування інформаційно-аналітичного забезпечення антикризового управління промисловими підприємствами, Кузнецова Г. В. (2018)
Амоша О. І. - До питання систематизації методологічних засад моніторингу стану довкілля, Дудник А. В. (2018)
Пімоненко Т. В. - Теоретичні аспекти концепції маркетингу зелених інвестицій, Люльов О. В., Ус Я. О. (2018)
Ляшенко Г. П. - Знання як фактор інтелектуального й економічного розвитку (2018)
Biliaiev M. M. - Determining zones of chemical pollution in the citiesand assessment of chronic diseases risks, Rusakova T. I. (2019)
Коваленко В. В. - Дослідження впливу хімічного складу конструкцій високовольтних кіл на виникнення пожеж на локомотивах (2019)
Ходоскина О. А. - Роль обновления операционной системы в оптимизации работы железнодорожной станции, Матюшкова Ю. В. (2019)
Onyshchenko S. P. - Estimation of the time of the vessel's arrival at port, Koskina Y. A. (2019)
Курган М. Б. - Особливості напружено-деформованого стану суміщеної залізничної колії, Курган Д. М., Бражник М. Ю., Ковальський Д. Л. (2019)
Kliushnyk І. А. - Unified digital infrastructure of the modern scientific library on the basis of web technologies, Kolesnykova T. O., Shapoval О. S. (2019)
Кожевников Г. К. - Распределенная динамическая PDE-модель программного управления загрузкой технологического оборудования производственной линии, Пигнастый О. М. (2019)
Vakulenko I. O. - Softening of hardened medium-carbon steel during heating, Proidak S. V., Vakulenko L. I., Grischenko N. A. (2019)
Bondarenko L. M. - Analytical determination of the reduced rotational resistance coefficient of the construction machine slewing gear, Posmityukha O. P., Hlavatskyi K. T. (2019)
Погребняк Р. П. - Кінематичний синтез кривошипно-повзункового механізму захоплювального пристрою за енергетичним індексом передачі руху, Погребняк М. Р. (2019)
Кострица С. А. - Оценка напряжённо-деформированного состояния рамы тележки дизель-поезда ДПКР-2 при действии расчётных и эксплуатационных нагрузок, Молчанов С. Ю., Крамаренко М. В., Гречкин А. А., Лактионов Д. В. (2019)
Ловська А. О. - Визначення стійкості контейнера-цистерни відносно рами вагона-платформи під час перевезення на залізничному поромі (2019)
Shvets A. O. - Influence of loading from the axle of a gondola car on its dynamic indicators and railway track, Bolotov О. О. (2019)
Bannikov D. О. - Outlooks of using DBN B.2.6-161:2017 "wooden structures" in design practice (2019)
Непомящих В. - Білгород Київський: питання виникнення (2017)
Melnichuk I. - Birth of "Old Europe": princely conventions, Regulations, regulation deeds and codes, as political instruments of crises settlement (2017)
Маслійчук В. - Здобуття знань вихідцями з України у столичних імперських університетах (40-ві рр. XVIII cт. – 1764 р.) (2017)
Сердюк І. - Діти в населенні Гетьманщини ХVIII ст. (історико-демографічний аспект) (2017)
Безсмертна Ю. - Life-cycle servants: характеристика поняття та відповідність реаліям Гетьманщини 60-х – 70-х рр. XVIII ст. (2017)
Бабкова Н. - Символи гетьманської елекції та українсько-російські відносини 60-90-х рр. XVII ст. (2017)
Шеретюк Р. - Набутки культурно-освітньої праці ордену піарів на Волині (кінець ХVІІ – перша третина ХІХ ст.), Стоколос Н. (2017)
Іваніченко Л. - Розвиток легкої промисловості Одеси у ХІХ ст. (2017)
Ярцун Ю. - Позиція духовенства Римо-католицької та Православної церков Київської губернії щодо Січневого повстання 1863-1864 рр. (2017)
Альошина О. - Виникнення та діяльність Кременецького Свято-Миколаївського братства у другій половині ХІХ ст. (2017)
Биба Є. - Дозвілля та розваги київської інтелігенції у другій половині ХІХ – початку ХХ ст. (2017)
Нагірняк А. - Діяльність товариства студентів Львівської політехніки "Основа" (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Крот В. - Проблеми співпраці Михайла Грушевського з депутатами Першої думи (2017)
Срібняк І. - Новітня "Запорізька Січ" на чужині (творення парамілітарних структур в українському таборі Раштат, 1916 р.) (2017)
Олійник М. - Боротьба із кримінальною злочинністю на Поділлі у роки НЕПу (2017)
Тарапон О. - Морально-професійний рівень працівників преси як відображення ціннісної кризи у Радянській Україні 1920-1930-х рр. (2017)
Молоткіна В. - Реформування системи цензурного нагляду за видавничою діяльністю в Україні 1930-х рр. (2017)
Єфимчук Н. - Сільські клуби Житомирської області в умовах повоєнного часу (2017)
Лахно О. - Репресивна політика органів влади щодо Спілки церков Євангельських християн-баптистів у СРСР упродовж 60-80-х років ХХ століття (2017)
Кононенко В. - Релігійне життя євреїв Поділля у другій половині 1950-х – першій половині 1980-х рр. (2017)
Кожанов А. - Становище преси українських національно-демократичних сил на півдні України (1989-1997 рр.) (2017)
Михайлов В. - Культурно-просвітницька діяльність Крайових організацій НРУ на Півдні України наприкінці 1980-х – 1991 рр. (2017)
Лебеденко О. - Анархістський епос степової України (рецензія на монографію В. А. Савченка Діяльність анархістських організацій в Україні у 1903-1929 рр.: історичний аспект та політична практика. – К., 2017. – 445 с. (2017)
Поліщук Ю. - Рецензія на монографію Чирка Богдана Володимировича Німецька національна меншина в Україні: етно-політичні та соціально-економічні процеси в умовах радянської політичної системи (перша половина ХХ століття). Вид. 2-е, доповнене й розширене. – К.: АМУ, 2016. – 368 с. (2017)
Боряк Г. - Учений, організатор сільськогосподарської дослідної справи, державотворець (рецензія на книгу: Вергунов В. А. С. Л. Франкфурт та Україна (до 150-річчя від дня народження) / НААН, ННСГБ, Ін-т історії аграрної науки, освіти та техніки. – К., 2016. – 260 с. – (Історико-бібліографічна серія "Аграрна наука України в особах, документах, бібліографії"; кн. 95)) (2017)
Помазан Д. - Політичний елемент у діяльності Масонського Ордену на території Європи в період XVIII-XIX ст. (2017)
Кривошея І. - Російська ментальна "матрьошка" у дзеркалі європейських тревелогів миколаївської доби, Квасневська О. (2017)
Священко З. - Хутір як альтернатива общинному володінню в урядових проектах аграрних реформ Російської імперії на початку ХХ ст. (2017)
Казаков Г. - Політика США стосовно британської морської блокади у роки Першої світової війни у контексті "німецької політики" США (1914-1918 рр.) (2017)
Скрипник О. - Розвиток ідей європейської єдності у 20-30-х рр. ХХ ст. (2017)
Михайлюк М. - Концентраційний табір Майданек (2017)
Гончаренко Л. - Процес створення міжнародної міжурядової організації – Ради Європи, як етап розвитку інтеграції у 1948-1949 рр. (2017)
Нагірний М. - Українці на захисті хорватської державності у ХХ ст. (2017)
Матлай Л. - Азійсько-Тихоокеанський напрям зовнішньополітичного курсу Іспанії за урядових кабінетів Х. М. Аснара (1996-2004 рр.) (2017)
Гончаренко А. - Британсько-американське міжнародне співробітництво у військово-промисловій сфері (1997-2007 рр.) (2017)
Павлович Ю. - Культурно-освітні зв'язки Республіки Білорусь та України (1991-2010) (2017)
Кривошея І. - Політика США щодо Азербайджану у перші роки президентства Дж. Буша (2001-2002 рр.), Якименко Л. (2017)
Погромський В. - Економічний фактор у системі міжнародної безпеки України: історія та сучасність, Мащенко В. (2017)
Потапова О. - Міжнародно-правові засади співробітництва України з Євросоюзом (1991-2014 рр.) (2017)
Андреєва К. - Торговельно-економічні відносини між Канадою та Росією: минуле та сьогодення (2017)
Вергунов В. - Фундатору сільськогосподарської науки та галузевої освіти на українських землях професору М. Г. Ліванову – 265 років (2017)
Коробченко А. - Передумови виникнення товариств дослідників природи при університетах України наприкінці 60-х років ХІХ століття (2017)
Левченко І. - Форми соціального запиту на громадські об'єднання вчених у період розвитку капіталізму (2017)
Петрученко О. - Граф С. Ю. Вітте як залізничник (2017)
Ісаєнко О. - Гідротехнічні проекти академіка І. Г. Александрова у Середній Азії (1913-1918 рр.) (2017)
Заєць О. - Внесок академіка Є. В. Оппокова у становлення гідромеліорації як науки в Україні (2017)
Щебетюк Н. - Хімічна меліорація ґрунтів України: історичний аспект (2017)
Шульга В. - Питання селекційно-племінного вдосконалення білоголової української породи у наукових працях професора М.А. Кравченка (2017)
Титул, зміст (2019)
Плахтій О. А. - Аналіз енергоефективності трирівневих автономних інверторів напруги в режимі перемодуляції, Нерубацький В. П., Гордієнко Д. А., Цибульник В. Р. (2019)
Приходько С. І. - Дослідження ефективності адаптивного методу декодування алгебраїчних згорткових кодів перемежування, Штомпель М. А., Жученко О. С., Лисечко В. П., Шувалова Ю. С. (2019)
Тимофєєв С. С. - Визначення швидкості зносу базових елементів вагонів у експлуатації, Скляров М. В., Федченко І. І., Букін Р. В., Воскобойников Д. Г. (2019)
Яковлев С. С. - Забезпечення технологічної надійності роботи підрозділів ремонтного господарства локомотивного депо (2019)
Мирошник М. А. - Методы автоматизированного проектирования гетерогенных компьютерных систем и сетей критического применения, Можаев А. А. (2019)
Доценко В. - Данило Галицький і вибір цивілізаційно-державницького напрямку розвитку України-Руси (2017)
Нарадько А. - Товариства допомоги учням початкових навчальних закладів в Україні (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Власюк І. - Відносини між владою та селянством на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.) (2017)
Данильчук В. - Динаміка вивезення українського населення з території Рівненщини на примусові роботи в Австрію та Німеччину (2017)
Лісовська О. - Матеріально-технічне забезпечення побутового життя українських селян у 50-80-ті роки ХХ ст. (2017)
Боєчко В. - Становлення вищих органів влади Польської республіки після проголошення незалежності (1918-1920 рр.) (2017)
Срібна М. - Плакати Червоного Хреста як основний агітаційний засіб в умовах бойових дій (2017)
Буглай Н. - Проблеми взаємодії Польщі з Російською Федерацією упродовж другої половини 1990-х рр. (2017)
Степанчук Ю. - Дискусійні питання військової кампанії Богдана Хмельницького 1649-1651 рр. у сучасній історіографії (2017)
Жмака В. - Соціально-економічний розвиток міст Лівобережної України у 20-ті роки ХХ ст. у матеріалах фондів державних архівів Полтавської, Сумської, Харківської, Чернігівської областей (2017)
Ухач В. - "Ми миттю повертаємо нашу зброю й усі наші сили проти німців": сучасна українська історіографія відносин ОУН(б) і Німеччини (1930-ті роки – січень 1942 р.) (2017)
Нефьодов Д. - Робітництво УРСР у повоєнний період: зародження радянської історіографії теми (1946-1953 рр.) (2017)
Філіпчук І. - Інтелектуальний потенціал "Празької весни": джерелознавчий аналіз (2017)
Маслак В. - Інтелектуальний вплив ідей Єжи Ґедройця на польські студії української історії (2017)
Березанська І. - Студентське самоврядування у вищих навчальних закладах України (2002-2014 рр.): сучасна вітчизняна історіографія (2017)
Єгрешій О. - "Гендерна політика" і "гендерна ідеологія": омоніми чи синоніми? (2017)
Пуйда Р. - Історія української культури та історичні аспекти у процесі вивчення гуманітарної підготовки фахівців нафтогазового профілю (2017)
Козак О. - Щодо змісту сучасної історичної освіти, Самойленко Н. (2017)
Лєбєдєва Ю. - Українська державотворча традиція як складова сучасних геополітичних досліджень (2017)
Передерій І. - Полтавські сторінки життєпису нетипового історика Володимира Пархоменка (2017)
Грушицька І. - В. П. Цесевич: становлення особистості (2017)
Рогожа М. - Епістолярна спадщина природознавця М. І. Гавриленка (листи М. І. Гавриленка до М. В. Шарлеманя), Рогожа М. (2017)
Пилипчук О. - Ервін Чаргафф (1905-2002) – навчання та праця у визначних європейських та американських університетах (2017)
Бородай І. - Життєве кредо – служіння аграрній науці (2017)
Селезньова О. М. - Інформаційні права: теоретичні та системні положення (2019)
Дзьобань О. П. - Інформаційна та національна культури українського соціуму: проблеми кореляції, Прудникова О. В. (2019)
Брижко В. М. - Філософія права: праксеологія в сфері інформаційного права (2019)
Корж І. Ф. - Доступ громадян до правової інформації: механізми доступу та їх реалізація (2019)
Семенюк О. Г. - Правовий режим доступу до інформації, Леонов Б. Д. (2019)
Свинарчук В. М. - Комерційна таємниця як вид інформації з обмеженим доступом: аналіз законодавчої практики (2019)
Фурашев В. М. - Інформаційні правовідносини в судочинстві України, Солончук І. В. (2019)
Капіца Ю. М. - Директива 2019/790/ЄС про авторське право в єдиному цифровому ринку та питання адаптації законодавства України (2019)
Радутний О. Е. - Мораль і право для штучного інтелекту та цифрової людини: закони робототехніки та "проблема вагонетки” (2019)
Костенко О. В. - Проблеми правового регулювання та розвиток кібернетичної безпеки України на сучасному етапі (2019)
Гавловський В. Д. - Захист інформації шляхом посилення ефективності протидії кібератакам (2019)
Волобуєва Г. М. - Досвід НАТО з формування змісту інформаційно-аналітичної компетентності співробітників альянсу в ракурсі стратегічного планування (2019)
Фурашев В. М. - Маніпуляції свідомістю людини як основний спосіб ведення передвиборчих кампаній, Самчинська О. А. (2019)
Сандул В. С. - Військово-патріотичне виховання при викладанні навчального предмета "Захист Вітчизни” в середніх загальноосвітніх закладах, Сікорський В. А. (2019)
Тубольцева Я. С. - Особливості суб’єктного складу у справах про усиновлення (2019)
Viatkin K. V. - Digital mapping of soil organic carbon stocks in Ukraine, Zalavskyi Y. V., Lebed V. V., Sherstyuk O. I., Bihun O. M., Plisko I. V., Nakisko S. G. (2019)
Белоліпський В. О. - Аналіз гідрологічної функції ґрунтів степових агроландшафтів: математичні моделі міграційних процесів, Другова О. П., Другов О. Н. (2019)
Лебедь В. В. - Кількісна діагностика ґрунтів різного ступеню гідроморфності на однолесових терасах річок Лівобережного Лісостепу України, Соловей В. Б. (2019)
Чорний С. Г. - Модифікація "Індексу Продуктивності Пірса" та його використання для оцінки якості чорноземних ґрунтів Правобережного Степу України, Вільна (Поляшенко) Н. В. (2019)
Дмитрук Ю. М. - Оцінка профільного розподілу вуглецю лабільної та водорозчинної форм органічної речовини ґрунтів, Демид І. Е. (2019)
Паньків З. П. - Процес лесиважу у профільно-диференційованих ґрунтах Пригорганського Передкарпаття, Малик С. З. (2019)
Вожегов С. Г. - Сольовий баланс ґрунтів рисових сівозмін, Дудченко К. В. (2019)
Цапко Ю. Л. - Особливості іммобілізації-мобілізації деяких макроелементів ґрунту на осушуваних заплавних землях під насадженнями енергетичних культур, Зубковська В. В., Холодна А. С., Калініченко В. М., Водяк Я. М. (2019)
Крилач С. І. - Ріст та продуктивність кореневої системи сільськогосподарських культур залежно від агрофізичних характеристик грунту (2019)
Скрильник Є. В. - Вплив систем удобрення на органічну речовину та агрохімічні показники чорнозему типового, Кутова А. М., Гетманенко В. А., Артемьєва К. С., Ніконенко В. М. (2019)
Revtie-Uvarova А. V. - Evaluation of the effect of symbiotic nitrogen fixation on the yield of soybean and nitrogen state of soil (2019)
Зінчук М. І. - Вплив прямих сонячних променів за різної експозиції на чисельність видового складу бактеріального препарату "Azoter SC", внесеного у ґрунт, Бойко П. К., Дяків С. В., Аджиєва Л. Г., Павлюк В. С., Комович Л. В., Коробейко Л. С. (2019)
Pogromska Ya. A. - Effect of tillage on productivity of crop rotation and nitrate contain in topsoil under unstable of atmospheric precipitation (2019)
Хромяк В. М. - Баланс гумусу й поживних речовин у ґрунтах Луганської області та шляхи подолання дефіциту, Наливайко В. В, Будков С. П. (2019)
Дишлюк В. Є. - Еволюція чорнозему південного за тривалого зрошення біологічно очищеними міськими стічними водами в умовах степового Криму (2019)
Тютюнник Н. В. - 50-річна історія досліджень ґрунтозахисних технологій на Донецькій протиерозійній дослідній станції, Коляда В. П. (2019)
Ніконенко В. М. - Вплив тривалого внесення мінеральних добрив на вміст обмінних катіонів у ґрунті (2019)
Рокитянський А. Б. - Дія органо-мінерального мікродобрива як засобу послаблення негативного впливу гербіцидів на грунтові мікроорганізми (2019)
Stetska V. O. - Comparison of long-term effect of two dysbiosis models in Wistar rats, Holota Yu. V., Gonchar S. Yu., Korbush M. Yu., Dovbynchuk T. V., Serhiychuk T. M., Tolstanova G. M. (2019)
Гудзенко Т. В. - Деструкция фенола при формировании поливидовой биопленки на природных и синтетических носителях в биофильтре, Конуп И. П., Волювач О. В., Чабан Н. Н., Горшкова Е. Г., Беляева Т. А., Галкин Н. Б. (2019)
Акуленко І. В. - Вплив антибіотикотерапії на загальну кількість оксалатдеградувальної мікробіоти у кишковому тракті щурів, Корбуш М. Ю., Стецька В. О., Сергійчук Т. М., Толстанова Г. М., Степанова Н. М. (2019)
Страшнова І. В. - Стійкість штамів лактобацил, виділених з різних джерел, до деяких агресивних чинників травного тракту, Ямборко Г. В., Васильєва Н. Ю. (2019)
Абдулина Д. Р. - Влияние полимерных и резинотехнических материалов на углеводородокисляющие бактерии, Коптева Ж. П., Коптева А. Е., Вортман М. Я. (2019)
Круподьорова Т. А. - Антагоністична активність макроміцетів проти Mucor sp. IFBG 139, Барштейн В. Ю. (2019)
Жунько І. Д. - Скринінг продуцентів сидерофорів серед штамів Pantoea agglomerans, Жумінська Г. І. (2019)
Іінформаційне повідомлення для авторів (2019)
Броварець О. О. - Функціональна структура, програмне забезпечення, програмний код та алгоритми керування виконавчими робочими органами інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу агробіологічного стану ґрунтового середовища сільськогосподарських угідь конструкції Олександра Броварця (2019)
Грицик В. В. - Дослідження методів сегментації зображень при їх застосуванні в прикладних задачах (2019)
Гучек П. Й. - Підсистема діагностування роботи каналів вимірювання пристрою дифузної оптичної томографії високої щільності, Дудченко О. М. (2019)
Защепкіна Н. М. - Сучасні методи експертизи соняшникової олії в технологічному процесі вінтеризаці, Маркін М. О., Таранов В. В., Наконечний О. А. (2019)
Круглий Д. Г. - Сучасні системи ходового містка та інформаційна підтримка як засіб управління для зменшення часу на прийняття рішень судноводієм, Аппазов Е. С., Безбах О. М. (2019)
Крютченко Д. В. - Вимушені коливання рідини в циліндричному резервуарі з вертикальними перегородками, Гнитько В. І., Шувалова Ю. С. (2019)
Omelchuk A. A. - Automated system for remote monitoring of the sprinkling machines status, Lebedenko Yu. O., Polyvoda O. V. (2019)
Протектор Д. О. - Численный анализ решений двумерных задач теплопроводности по бессеточной схеме с использованием фундаментальных и общих решений, Лисин Д. А., Лисина О. Ю. (2019)
Сметанкіна Н. В. - Аналіз міцності багатошарового оскління літальних апаратів при високошвидкісному ударному навантаженні, Угрімов С. В. (2019)
Стрельникова Е. А. - Анализ устойчивости колебаний жидкости в жестких резервуарах при параметрическом возбуждении, Крютченко Д. В., Науменко Ю. В., Усатова О. А. (2019)
Ходаков В. Є. - Дослідження та моделювання предметної галузі комп’ютерних технологій тривимірного друку в контексті вдосконалювання комп’ютерних систем інформаційної підтримки самостійної роботи з набуття компетенцій у даній галузі, Веселовська Г. В., Соколов А. Є., Борисенко Є. С. (2019)
Хомченко А. Н. - Фізично адекватна конденсація і мішані моделі серендипових елементів, Литвиненко О. І, Астіоненко І. О. (2019)
Хомченко А. Н. - Метод інтерпретацій та квадратури Гаусса, Бардачов Ю. М., Литвиненко О. І, Астіоненко І. О. (2019)
Шовгеля Д. Г. - Обнаружение дефектов в трехмерных геометрических моделях, представленных на основе Half-Edge Data Structure, Соколова Н. О. (2019)
Ницын А. Ю. - Развёртка сферы как модели снежной хижины "иглу" (2019)
Тулученко Г. Я. - Про межі практичного застосування методу точкових джерел, Максимук Г. Є. (2019)
Димова Г. О. - Проекційні методи дослідження обернених задач лінійних динамічних систем, Димов В. С. (2019)
Смирнов Л. - Археологічне обстеження місцезнаходження пам'ятки кам'яного віку "Хатки", Піструіл І. (2017)
Губська В. - Поселення та некрополь Дідова Хата І в урочищі Дідова Хата (2017)
Мельник О. - Археологічні дослідження поховань Києва ХVІ-ХVІІІ ст. (2017)
Буравський О. - Чеська та німецька аграрна колонізація Волині ХІХ – початок ХХ ст., Цецик Я. (2017)
Лозинський А. - Український морський чинник у роки Першої світової війни (2017)
Василенко Д. - Студіювання нормативно-правової системи освіти в Україні у 1917-1928 роках за архівними матеріалами, Бутко Л. (2017)
Зеркаль М. - Політика тотального знищення українців у 1932-1933 рр. на Миколаївщині: репресії на тлі голодомору мовою кримінальних справ (2017)
Виноградов С. - Пропагандистські структури похідних груп ОУН та їх завдання (2017)
Гордієнко В. - Житлова проблема у повсякденні інвалідів Вітчизняної війни в УРСР у 1942-1950 рр., Гордієнко Г. (2017)
Соловей В. - Підпільні друкарні та схрони ОУН(б) на території Кам’янець-Подільської області (1948-1951) (2017)
Гура О. - Державна політика щодо юдейських громад в УРСР (1948-1953 рр.) (2017)
Нарадько А. - Рівень освіченості українських громадян періоду хрущовської "відлиги" (1953-1964 рр.), Тєвікова О. (2017)
Спіркіна О. - Культурно-мистецьке життя Черкаського регіону (1991-2001 рр.): загальна характеристика (2017)
Іващенко М. - Аналіз соціально-економічних факторів впливу на розвиток молодіжної преси у незалежній Україні (2017)
Хрящевська Л. - Демографічна криза та руйнація соціальної інфраструктури в українському селі у 1991-2001 pоках (2017)
Дацків І. - Стратегії розвитку інформаційної політики в Україні: історико-політологічний і теоретичний аспекти (2017)
Погромський В. - Радянський історик Д. М. Сташевський про діяльність Американської адміністрації допомоги на радянських територіях і в країнах Східної Європи після Першої світової війни (2017)
Петричак І. - Колоніальна політика європейських держав 1923-1929 рр. в оцінках української галицької журналістики (за матеріалами газети "Діло") (2017)
Лисий І. - Історико-туристичний екскурс до Надвірнянського замку (2017)
Пуля І. - З досвіду комплектування матеріалів про становище професійного спорту у незалежній Україні (на матеріалах ЗАТ Футбольний клуб "Динамо" (Київ)" у зібранні національного музею історії України) (2017)
Богдалов А. - Матеріали перших дипломатичних представництв України закордоном у колекції Національного музею історії України (2017)
Вісин В. - Українська політична еміграція до Другої Речі Посполитої: феномен Волині (рецензія на монографію: Давидюк Руслана Українська політична еміграція в Польщі: склад, структура, громадсько-політичні практики на території Волинського воєводства: монографія. – Львів; Рівне: Дятлик М., 2016. – 704 с.) (2017)
Andreiko Ya. V. - Methods of teaching Russian as a foreign language, Ziuzko V. V., Khrystosenko V. V. (2016)
Ануфрієва О. Ф. - Управління навчальними практиками на засадах співробітництва і партнерства як умова професійної самореалізації майбутніх інженерів (2016)
Башкір О. І. - Зміст роботи кафедри педагогіки Харківського державного педагогічного інституту (зо-ті роки ХХ сторіччя) (2016)
Брик Т. О. - Формування стійкої мотивації до вивчення іноземної мови у курсантів ВВНЗ, Лєбошина Н. В. (2016)
Васильєва С. О. - Сутність, фактори розвитку та умови підвищення професійного статусу вчителів (2016)
Васьков Ю. В. - Теоретичні основи визначення класифікації методів навчання в системі фізичного виховання загальноосвітніх навчальних закладів (2016)
Вигранка Т. В. - Мовленнєва компетентність – основа сучасної підготовки майбутніх педагогів гуманітарних спеціальностей (2016)
Horovenko O. A. - Pecularities of using of the modal verbs as means of expressing the problematical character of the action in the formation of the English communicative competence of future foreign language teachers (2016)
Гусєва Г. Г. - Формування конкурентоспроможного ландшафту на ринку освітніх послуг України (2016)
Денисова Н. В. - Запровадження інноваційних методик як основа модернізації освіти в Україні (2016)
Євтифієв А. С. - Підготовка суддів зі спортивної боротьби: аналіз сучасного стану і перспектива подальшого розвитку в Україні (2016)
Єфремов С. В. - Комп’ютерне навчання важлива концепція освіти студентів (2016)
Заря Л. О. - Активізація інтересу студентів до гри на фортепіано (2016)
Іваненко Л. О. - Роль викладача в дистанційному навчанні (2016)
Кіриченко С. В. - Метод проектів як засіб професійної самореалізації учителів старшої школи (2016)
Козіна Ж. Л. - Розробка та застосування інтерактивних технологій у тренувальному процесі в спортивних іграх, Слюсарев В. Ф. (2016)
Коржавих І. М. - Сутність художньої техніки диригування, Юришева Л. В. (2016)
Коченгіна М. В. - Використання активних методів навчання у процесі формування готовності вихователів дошкільного навчального закладу до створення безпечного інформаційного середовища для дітей дошкільного віку (2016)
Крехно Т. І. - Концептуальні положення моделювання мовної діяльності людини в комп’ютерних системах як наукове підґрунтя інформатичної освіти у вищій школі, Мицюра І. О. (2016)
Куценко Т. В. - Формування мотивації професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи (2016)
Лєшньова Н. О. - Роль викладача у подоланні страху говоріння у студентів на заняттях з іноземної мови, Павлова Л. В., Сергеєва О. А. (2016)
Майнаєв Ф. Я. - Використання зарубіжного досвіду застосування інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі (2016)
Макарова С. В. - Методи дискусії у викладанні іноземної мови студентам ВНЗ, Ульєва Г. М. (2016)
Марченко О. Г. - Аксіологічний підхід до формування освітнього середовища у вищому військовому навчальному закладі (2016)
Мокроменко О. В. - Становлення елементарної освіти у Великій Британії у першій третині ХІХ ст. (2016)
Ремзі І. В. - Евристика як високорозвинене логичне мислення, Сідельнікова В. К., Гапон В. І. (2016)
Репко І. П. - Деякі аспекти підготовки майбутніх вчителів до інноваційної діяльності (2016)
Рибалко Л. С. - Організаційна культура викладача вищої школи (2016)
Сосюра М. О. - Здійснення соціального супроводу дітей, які опилися в складних життєвих обставинах, фахівцем із соціальної роботи (2016)
Упатова І. П. - Методична підготовка майбутніх учителів у процесі навчання (2016)
Чернецька Ю. І. - Об’єкти соціально-педагогічної роботи з ресоціалізації наркозалежних осіб в реабілітаційних центрах (2016)
Шульга И. Н. - Формирование стратегического компонента иноязычной коммуникативной компетентности участников программ академической мобильности (2016)
Собко Б. Ю. - Вплив фактора використання порушених земель на інвестиційну оцінку технологічних схем розробки титан-цирконієвих родовищ, Ложніков О. В. (2019)
Собко Б. Ю. - Систематизація стратегій відкритої розробки родовищ корисних копалин, Панченко В. В., Лотоус В. В., Вінівітін Д. В. (2019)
Азарян В. А. - Обґрунтування структурної та функціональної схеми технології управління якістю генералізованого комплексу рудопотоків гірничо-збагачувальних комбінатів (2019)
Анісімов О. О. - Загальні методи керування фронтом гірничих робіт із розробкою бортів крутонахиленими шарами (2019)
Вінівітін Д. В. - Розвиток динамічного підходу до вирішення задач оперативного планування гірничо-транспортних робіт в залізорудному кар’єрі, Назаренко М. В., Шолох С. М., Панченко В. В. (2019)
Жуков С. О. - Дослідження впливу продуктивності кар'єру за рудою і параметрів системи розробки на інтенсивність відпрацювання родовища, Луценко С. О. (2019)
Мамрай В. В. - Встановлення питомої продуктивності різання природного каменю дисковими пилами, Коробійчук В. В., Шлапак В. О., Іськов С. С., Панасюк А. В. (2019)
Несвитайло Н. В. - Систематизация и анализ факторов, определяющих конечную глубину карьера, Педро Ж. А. (2019)
Прокопенко В. І. - Актуальний еколого-економічний підхід до вибору технології експлуатації родовища, Череп А. Ю., Пілова Д. П. (2019)
Скачков А. А. - Контрольні промислові випробування методу підривання гірських порід з диференційованим енергонасиченням масиву, Тітов Д. А., Жуков С. О. (2019)
Стрилец А. П. - Обоснование сейсмобезопасной масса групп шпуровых зарядов при проведении взрывных работ на строительстве тоннелей метро, Пчелкин Г. Д. (2019)
Фомичев В. В. - Анализ изменения распределения напряжений в породном массиве, включающем сопряжение выемочной и очистной выработок при варьировании геометрических параметров закладки, Соцков В. А. Запорожец А. А., Назаров И. В. (2019)
Шустов A. A. - Определение объемов работ и сроков сдачи в эксплуатацию элементов комплексов циклично-поточной технологии, Молдабаев С. К., Адамчук А. А. (2019)
Шустов О. О. - Геомеханічні проблеми стійкості природно-техногенних масивів рудних родовищ, Петльований М. В., Зубко С. А., Шерстюк Є. А. (2019)
Колосов Д. Л. - Закономірності напружено-деформованого стану головного гумотросового каната з урахуванням впливу порушеної геометрії стовбуру, Онищенко С. В., Білоус О. І., Танцура Г. І. (2019)
Кравець В. В - Комбинаторный метод определения оптимального плана распределения потока для горно-коммунальных электромобилей и зарядных станций, Зіборов К. А, Бас К. М., Крівда В. В, Федоряченко С. О. (2019)
Ткаченко С. М. - Керування вологозйомом сушарки зерна у гравітаційному рухомому шарі (2019)
Заікіна Д. П. - Обґрунтування перспективних напрямів щодо забезпечення економічної безпеки у галузі охорони праці (2019)
Шапар А. Г. - Стратегічні підходи впровадження природоузгоджених технологій, Копач П. І. (2019)
Шевчук І. Б. - Концептуальні засади економічної безпеки регіону у контексті загроз, пов'язаних з інтенсифікацією процесів інформатизації та розвитком ІТ-сфери, Коломицева О. В. (2019)
Бондаренко В. М. - Формування ринкової системи управління земельними ресурсами, Бондаренко Л. М., Соколюк К. Ю. (2019)
Ільченко Н. В. - Забезпечення розвитку системи управління якістю і безпечністю харчових продуктів регіонального агропромислового кластеру, Кошеленко С. В., Одінцов О. М. (2019)
Вартанова О. В. - Брендинг як сучасна маркетингова технологія, Король І. В. (2019)
Решетняк А. В. - Роль малого підприємництва в інноваційному розвитку Черкаської області (2019)
Слинько М. Ю. - Роль інформаційних технологій у господарській діяльності вітчизняних підприємств (2019)
Ровенська В. В. - Сучасні аспекти управління екологічною складовою потенціалу сталого розвитку підприємств машинобудівного комплексу, Залятова Г. Є. (2019)
Безугла Т. В. - Соціальні технології забезпечення стійкості персоналу підприємств рекреаційного комплексу (2019)
Гонта С. В. - Інструменти фіскального стимулювання інноваційної діяльності ЗВО України (2019)
Яков'юк В. А. - Методика оцінки ефективності управління транскордонними водними ресурсами (2019)
Березюк-Рибак І. Р. - Удосконалення методики оцінки ефективності інноваційного проекту, Ільченко Н. В. (2019)
Захарченко В. І. - Теоретико-методичні підходи до аналізу процесів тінізації української економіки (2019)
Титул, зміст (2019)
Павлюк К. В. - Методичні підходи до оцінки якості наукових досліджень (2019)
Богдан І. В. - Міжнародні стандарти класифікації наукових досліджень та їх впровадження в Україні (2019)
Диба М. І. - Теоретичні підходи до визначення та імперативи збалансованого людського розвитку, Гернего Ю. О., Диба О. М. (2019)
Лютий І. О. - Пріоритети розвитку та суперечності функціонування вітчизняного ринку акцій, Крупка І. М. (2019)
Прянишникова М. В. - Узагальнення підходів до трактування сутності поняття "кредитоспроможність” (2019)
Іванов С. М. - Актуальні питання діяльності фінансових інституцій розвитку: загальна оцінка та українська практика, Клименко К. В., Савостьяненко М. В. (2019)
Терещенко Г. М. - Аналіз динаміки та обсягів залучених ресурсів міжнародних фінансових інституцій у контексті забезпечення сталого розвитку національних економік, Голуб С. М. (2019)
Шубалий О. М. - Економічне стимулювання поглибленої переробки біомаси в регіоні в контексті імплементації концепції "зеленої економіки”, Короленко М. В., Косінський П. М. (2019)
Бичихін Є. В. - Структурні перетворення та інвестування: контекст розвитку "зеленої економіки” (2019)
Ізмайлова К. В. - Сутність економічних циклів та їх вплив на фінансову стійкість будівництва, Бєлєнкова О. Ю., Моголівець А. А. (2019)
Софієнко А. П. - Заходи щодо підвищення рівня боргової безпеки України на шляху фінансової стабілізації (2019)
Діордієва І. П. - Походження та агробіологічна характеристика сорту пшениці м’якої озимої Артаплот, Рябовол Я. С., Рябовол Л. О. (2019)
Клиша А. І. - Характеристика нового сорту чини посівної Іволга, Кандаурова К. Ф., Кулініч О. О., Кобос І. О. (2019)
Нечепоренко Л. П. - Селекційна цінність ліній і сортозразків вівса посівного (Avena sativa L.), Орлов С. Д. (2019)
Псьолова А. О. - З'ясування залежності між способами термічної обробки зерна кукурудзи цукрової і його кольором (2019)
Алдошин А. В. - Вплив максимальної і мінімальної дози гербіциду харнес на схожість насіння батьківських компонентів гібридів кукурудзи, Кравець С. С., Свініцький Л. М. (2019)
Десятник Л. М. - Системні фактори регулювання зернової продуктивності кукурудзи в різноротаційних сівозмінах степової зони, Шевченко М. С., Швець Н. В., Хижняк А. А. (2019)
Melnyk T. V. - Efficiency of cultivation of hard winter wheat of variety Contynent in conditions of the northern Steppe of Ukraine, Yarchuk І. І., Masliiov S. V. (2019)
Дудка М. І. - Вирощування амаранту волотистого (Аmaranthus paniculatus) в умовах північного Степу України (2019)
Gyrka A. D. - Efficiency of growing winter wheat depending on the soil tillage and sowing systems, Viniukov O. O., Gyrka T. V., Bokun O. I., Кулик А. О. (2019)
Ткаліч І. Д. - Особливості вирощування гречки в післяукісних посівах, Ткаліч Ю. І., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В. (2019)
Гасанова І. І. - Вплив підживлення азотом на урожайність і якість зерна пшениці м'якої озимої в північному Степу України, Єрашова М. В., Педаш О. О. (2019)
Шевченко М. С. - Техногенний рівень землеробства і асоціативна мінливість бур’янів в агроценозах, Шевченко С. М., Деревенець-Шевченко К. А., Швець Н. В. (2019)
Цилюрик О. І. - Вплив основного обробітку ґрунту на ступінь пошкодження шкідниками та ураженість хворобами зернових культур (2019)
Медведєв Е. Б. - Структурно-агрегатний склад грунту залежно від способу обробітку в умовах північного Степу України (2019)
Цилюрик О. І. - Вплив систем основного обробітку ґрунту та удобрення на урожайність парової пшениці озимої в північному Степу України (2019)
Явдощенко М. П. - Вплив пестицидів різного призначення на оздоровлення посівів пшениці озимої в умовах північного Степу України, Педаш Т. М., Судак В. М., Гирка Т. В. (2019)
Khalak V. I. - Growth,fattening and meat quality parameters among young pigs with different snp genotypes of melanocortin – 4 receptor gene (Mc4r) (2019)
Козир В. С. - Перспективи розвитку тваринництва в умовах Державного підприємства "Дослідне господарство "Красноградське", Майстренко А. Н. (2019)
Піщан І. С. - Тривалий лактаційний період та рівень молочної продуктивності корів на промисловому комплексі, Литвищенко Л. О., Гончар А. О., Піщан С. Г. (2019)
Майстренко А. Н. - Вплив кормових добавок на ріст свинок в перехідний період, Дімчя Г. Г., Денисюк О. В. (2019)
Чернявський С. Є. - Вплив паратипових факторів на відгодівельні якості молодняку великої рогатої худоби при вирощуванні, Зєльдін В. Ф., Сокрут О. В. (2019)
Зєльдін В. Ф. - Спосіб оцінки відтворювальної здатності кнурів (2019)
Сідашова С. О. - Вплив породних і технологічних факторів на заплідненість ремонтних телиць сортованою за статтю спермою бугаїв голштинської породи (2019)
Волощук В. М. - Розробка технології виробництва продукції свинарства в Державному підприємстві "Дослідне господарство "Відродження" Донецької державної сільськогоподарської дослідної станції НААН України, Смислов С. Ю., Підтереба О. І. (2019)
Фарафонов С. Ж. - Можливі кормові отруєння сільськогосподарських тварин під час випасання на природних пасовищах Волині (2019)
Артеменко С. Ф. - Економічна та біоенергетична ефективність застосування різних препаратів та регуляторів росту при вирощуванні сої в умовах північного Степу України, Ковтун О. В. (2019)
Геєць В. - Інститути у розширенні технологічної модернізації економіки України (2016)
Тарнавська Н. - Трансформація концептів інноваційного розвитку економіки України, Пода А. (2016)
Комар Н. - Ефективність функціонування північноамериканської зони вільної торгівлі, Уніят А., Луців Р. (2016)
Шаров О. - Валютне регулювання: польський досвід в Україні (2016)
Лизун М. - Теорія оптимальних валютних зон як концептуальна основа регіональних валютних угруповань (2016)
Батракова Т. - Аналіз системоутворюючих факторів фінансового захисту суб’єктів господарювання в Україні (2016)
Бонк М. - Трансформація фінансової звітності з точки зору теорії і практики – основні напрямки змін в XXI столітті (2016)
Артамонова Г. - Проблеми ціноутворення на газ в Україні (2016)
Наші автори (2016)
70 – річчя доктора хімічних наук, професора Савельєва Юрія Васильовича (2019)
Гончар О. М. - Ексфоліація монтморилоніту в полімерній матриці і її вплив на властивості нанокомпозитів, Савельєв Ю. В. (2019)
Ковалінська Т. В. - Дослідження перспектив створення трекових мембран з поліціануратів на радіаційному комплексі ІЯД НАН України, Борзаковський А. Є., Сахно В. І., Григор’єва О. П., Старостенко О. М., Гусакова К. Г., Gouanve F., Espuche E., Grande D., Файнлейб О. М. (2019)
Шанталій Т. А. - Cтруктура та властивості поліімідовмісних органо-неорганічних нанокомпозитів, Несін С. Д., Драган К. С., Карпова І. Л., Бохван С. І., Міненко М. М., Рухайло М. В. (2019)
Кобріна Л. В. - Дослідження комплексу включення карбоксиметильованого β-циклодекстрину з феноксатином, Бойко В. В., Рябов С. В., Сінельников С. І., Бортницький В. В., Бандуріна Д. Ю., Москаленко О. В. (2019)
Бусько Н. А. - Синтез та властивості кремнійорганічних олігомерних фотоініціаторів, Грищенко В. К., Баранцова А. В., Гудзенко Н. В., Кочетова Я. В. (2019)
Гарагуц Ю. І. - Дослідження наносистеми термочутливий розгалужений полімер/нанозолото/Хлорин е6 у буферному розчині Хенкса, Куцевол Н. В., Мельник Н. П., Надтока О. М., Вірич П. А. (2019)
Сташенко К. В. - Дослідження зміни структури та властивостей поліуретансечовин з лізоцимом під впливом модельного біологічного середовища та динаміки вивільнення ферменту, Руденчик Т. В., Рожнова Р. А., Галатенко Н. А., Нечаєва Л. Ю. (2019)
Содержание (2015)
Ященко О. В. - Моделирование процесса циркуляционного фильтрования алюминиевого расплава в магнитодинамической установке (2015)
Тиндюк В. З. - Кристаллизация и затвердевание отливок в температурном поле гиперболического типа, Шинский О. И., Кравченко В. П. (2015)
Смирнов О. М. - Влияния неметаллических включений на подвисание и прорыв оболочки непрерывного слитка в кристаллизаторе МНЛЗ, Максаев Е. М., Куберский С. В., Ефимова В. Г. (2015)
Фикссен В. Н. - Перспективы расширения области применения магнитодинамических установок в литейных технологиях (2015)
Кеуш Д. В. - Закономерности образования связующих из ортофосфорной кислоты и огнеупорных наполнителей (2015)
Дубоделов В. И. - Влияние движения расплава на диспергирование добавки в объёме металла на начальном этапе сплавления компонентов монотектической системы, Середенко В. О., Середенко О. В., Паренюк О. А. (2015)
Затуловский А. С. - Рациональные технологии литья экономноармированных алюмоматричных композиционных заготовок, Лакеев В. А., Каранда Е. А, Щерецкий В. А. (2015)
Малявин А. Г. - Изучение процесса получения фторфлогопитового расплава в электродуговых плавильных печах, Кузьменко А. А. (2015)
Ноговицин А. В. - Физическое моделирование течения расплава при валковой разливке, Баранов И. Р., Назаренко В. А., Машкин А. М. (2015)
Памяти Большакова Вадима Ивановича (2015)
Літовченко Б. - Зародження креативної школи менеджменту: ретроспективний аналіз (2016)
Сискос Е. - Потенціал зростання ЄС та компенсація Brexit. Чи є приєднання України прийнятним варіантом?, Дарвіду К. (2016)
Зварич Р. - Етимологія, теорія, концептуалізація та вимір глобалізації (2016)
Савельєв Є. - Валютнокурсова політика України: сучасні тенденції та вибір валютного курсу, Куриляк В. (2016)
Бояр А. - Міждержавна бюджетна дифузія в інтеграційному угрупованні (2016)
Колос І. - Етапи розвитку концепції ощадливого виробництва та особливості її адаптації до національних економік, Гречан А. (2016)
Карась О. - Бенчмаркінг – інструмент розвитку конкурентних переваг (2016)
Пам’яті сина України (2016)
"Журнал європейської економіки" у 2016 році (2016)
Наші автори (2016)
Содержание (2019)
Драч І. - На пошану Аділі Мізітової (2019)
Кучеренко С. І. - Прояв феномена "особиста школа" у творчій діяльності митця (на прикладі різновекторної практики А. Лещинського) (2019)
Метлушко В. А. - Особенности интерпретации инструментальных партий в "Четырёх пьесах для кларнета и фортепиано" ор. 5 А. Берга (2019)
Коваленко Ю. Б. - Композиція та імпровізація в аспекті впливу музики на виражальну структуру фільму (2019)
Калініна А. С. - Принципи втілення поезії П. Тичини у вокальному циклі "Енгармонійне" Л. Дичко (2019)
Анфилова С. Г. - В тени "прекрасного стиля": о камерно-вокальном творчестве Г. Доницетти (2019)
Михайлова О. В. - Феномен "прогулок" во французском искусстве (2019)
Чередниченко О. В. - Концертные жанры для фортепиано с оркестромв творчестве Сергея Борткевича (2019)
Підпорінова К. В. - Сміховий вектор композиторських пошуків Марка-Андре Амлена (2019)
Седюк І. О. - Художньо-естетичні ідеї в "Іграх" для двох фортепіано П. Дамбіса (2019)
Шадько М. О. - Реалізація сонорної модальності у "Небезпечній ночі" Дж. Кейджа (2019)
Максютенко Е. О. - Втілення прозового лібрето в оперному жанрі (на прикладі творів М. Мусоргського, Д. Шостаковича, С. Прокоф’єва та Г. Шантиря) (2019)
Кузьміна О. А. - "Дім, який побудував Джек" Дж. Л. Гейнор як зразок англомовної дитячої оперети (2019)
Мизитова А. А. - "Турандот" Дж. Пуччини глазами Марко Марелли (2019)
Содержание (2015)
Цуркин В. М. - Проблемы и методы электротоковой обработки расплава в технологиях литейного производства (2015)
Слажнев М. А. - Исследование закономерностей электромагнитных силовых взаимодействий в магнитодинамических установках для алюминиевых сплавов. Сообщение 1, Богдан К. С., Кизилова А. Ю., Горшков А. О. (2015)
Смирнов О. М. - Двухкамерный металлоприёмник для разливки стали сверхдлинными сериями на высокопроизводительной семиручьевой сортовой МНЛЗ, Кравченко А. В., Верзилов О. П., Кулиш Ю. Ю. (2015)
Соценко О. В. - Компьютерное моделирование технологии литья корпуса локомотивной буксы из стали 15Л, Афонин С. Ю. (2015)
Дубоделов В. И. - Сплавление меди с легирующим комплексом FeCrC и формирование эмульгированного расплава с помощью электромагнитного воздействия, Середенко В. О., Кириевский Б. А., Христенко В. В., Середенко О. В., Паренюк О. А. (2015)
Петрищев А. С. - Зависимость кажущейся плотности металлизированного ниобийсодержащего сырья от режимов тепловой обработки и состава шихты (2015)
Белов Б. Ф. - Структурно-химическое состояние и классификация оксидных и металлических фаз системы железо-кремний-титан-кислород. Анализ структурно-химического состояния дуплекс-системы силикаты-силициды титана. Сообщение 2, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Рябчиков И. В., Кобец В. С. (2015)
Verkhovliuk A. M. - Interaction of Ag, Pb, In and their alloys with single crystals of Niobium and IronВзаимодействие серебра, свинца, индия и их сплавов с одиночными кристаллами ниобия и железа, Shcheretsky O. A. (2015)
Соколовская Л. О. - Теплофизическое обоснование программ расчёта температурных полей при затвердевании слитков и крупных отливок с вводом в расплав литой дроби, Мамишев В. А. (2015)
Сергей Васильевич Ладохин (к 80-летию) (2015)
Памяти Владимира Васильевича Парусова (2015)
Памяті Виталия Лаврентиевича Пилюшенка (2015)
Содержание (2015)
Смирнов О.М. - Продувка стали инертным газом в шестиручьевом промежуточном ковше, Єфимова В.Г., Кравченко А.В., Кулиш Ю.Ю. (2015)
Сребрянский Г. О. - Моделирование условий истечения расплава из сопел и насадок, Пихтин И. В., Сергиенко В. П., Усов М. М., Сокур В. В., Зуев Е. Ю., Сакив Д. И. (2015)
Кострица В. Г. - Развитие формул Нехендзи-Гиршовича в науке о литье. Сообщение 4, Кострица О. А. (2015)
Калюжный П. Б. - Управление затвердеванием и охлаждением отливок в формах из кварцевого песка за счёт его псевдоожижения, Шалевская И. А. (2015)
Дорошенко В. С. - Примеры расчётов техникоэкономических показателей процессов литья по разовым моделям, Шинский В. О. (2015)
Воронова О. И. - Легкоотделяемые прибыли для отливок пресс-форм литья под давлением, Лисенко Т. В., Ясюков В. В. (2015)
Жуков Л. Ф. - Установка для прецизионных исследований и градуировки систем многоцветовой пирометрии излучения металлургических объектов, Корниенко А. Л., Петренко Д. О., Богдан О. В. (2015)
Афтадилянц Е. Г. - Алгоритм оптимизации технологических параметров изготовления биметаллических отливок, Пеликан О. А., Лихошова В. П., Клименко Л. М., Ловейкин В.С. (2015)
130 лет Национальному техническому университету "Харьковскому Политехническому Институту" (2015)
85 лет кафедре литейного производства Национальной металлургической академии Украины (2015)
Олег Иосифович Шинский (к 70-летию) (2015)
Перечень статей, опубликованных журналов "Процессы литья" в 2015 г. (2015)
Лучко М. Р. - Аналіз в аудиті: окремі питання застосування (2017)
Поченчук Г. М. - Коеволюція розвитку: економіка, фінанси, інститути (2017)
Гончар І. А. - Багатовимірний статистичний аналіз чинників демографічних процесів в Україні, Мамчур І. І. (2017)
Дєліні М. М. - Державне регулювання соціально-економічної відповідальності підприємництва: європейський досвід (2017)
Колісник Г. М. - Державне регулювання витрат у фінансовому підприємництві (2017)
Кравцова А. В. - Управління розвитком туристичної галузі через реалізацію механізмів державно-приватного партнерства (2017)
Нікішин Є. В. - Умови забезпечення економічної безпеки держави перехідного періоду при економічній інтеграції (2017)
Пірникоза П. В. - Теоретична сутність економічної категорії "детінізація економіки" (2017)
Рудич А. І. - Оцінка динаміки та тенденції показників продовольчої безпеки регіонів України (2017)
Семенов В. Ф. - Основні схеми і напрями регулювання сфери рекреації і туризму в країнах ЄС, Набієва А. Е. (2017)
Серікова О. М. - Соціально-економічні наслідки угоди про асоціацію між Україною та ЄС для машинобудування (2017)
Strelbitska N. - Analysis of dependence of energy intensity level of the economy on the electricity price for households of the EU member-states, Kovalchuk O. (2017)
Тульчинський Р. В. - Категоріально-понятійний апарат становлення нового регіоналізму (2017)
Юрчишина С. І. - Фінансова складова в системі державного регулювання розвитку підприємств агропромислового комплексу України (2017)
Довгань Ж. М. - Сучасні тренди розвитку приватних пенсійних інституцій в Європейському Союзі, Кравчук І. С. (2017)
Лаврик О. Л. - Інструменти фінансового ринку в умовах глобалізації, Коваленко Т. А. (2017)
Лаврик О. Л. - Проектне фінансування та його роль у сучасній економіці України, Пономаренко Р. М. (2017)
Тріпак М. М. - Джерела фінансування інклюзивного ВНЗ: пріоритетність місцевих або центрального бюджету (2017)
Васильчишин О. Б. - Основні напрямки впливу криптовалют на монетарну політику та фінансову безпеку банківських систем (2017)
Нужна С. А. - Економіко-математичне моделювання методів мотивації персоналу комерційних банків, Сметська К. В. (2017)
Рудан В. Я. - Ліквідність банківської системи України: сучасний стан і стратегічні орієнтири управління (2017)
Хомутенко Л. І. - Альтернативне інвестування як спосіб диверсифікації інвестиційного портфеля: інвестиції в колекції вин, Усенко А. В. (2017)
Арапов О. С. - Нормування праці як фактор підвищення ефективності виробництва, Дорошенко Т. М. (2017)
Іжевський П. Г. - Аналітичне обгрунтування науково-методичних підходів до розвитку ресурсного потенціалу агропідприємств, Стадник В. В. (2017)
Камишникова Е. В. - Аналіз екологічних аспектів корпоративної соціальної відповідальності в об’єднаннях підприємств України (2017)
Капканець В. С. - Стратегічна модель ефективного управління фінансово-економічним потенціалом залізорудного підприємства (2017)
Ковальчук Т. М. - Теоретико-методологічні аспекти аналізу бізнес-процесів як функції управління, Вергун А. І. (2017)
Лаврик О. Л. - Система мотивації діяльности персоналу як чинник досягнення фінансово-економічної безпеки підприємства, Булига Т. О. (2017)
Марчишин Н. Я. - Формування та оцінювання комплексу інноваційного маркетингу на підприємстві (2017)
Матросова В. О. - Аналіз інвестиційно-інноваційної активності підприємств Харківського регіону , Матросов О. Д., Доуртмес П. О. (2017)
Отливанська Г. А. - Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності телекомунікаційних компаній України (2017)
Петренко В. С. - Факторний аналіз фінансової стійкості економічної безпеки спільних аграрних підприємств (2017)
Пуйда Г. В. - Комплексний аналіз філософсько-економічної дефініції "інтелектуальна безпека підприємства" (2017)
Пунін Ю. О. - Кластерний аналіз маркетингової активності в інтернеті підприємств ринку товарів промислового призначення (2017)
Терент’єва Н. В. - Аналіз ефективності методів оцінки управління збутовою діяльністю підприємств машинобудування Запорізької області (2017)
Ксенжук О. С. - Тенденції функціонування світового ринку дорогоцінних металів в умовах глобальної фінансової нестабільності (2017)
Іртищева І. О. - Визначення залежності рівня розвитку Причорноморського регіону від напрямів реалізації фіскальної політики, Криленко Д. В. (2017)
Буркун В. В. - Моніторинг сучасного рівня розвитку національної автотранспортної системи України (2017)
Паранюк Я. Д. - Особливості оцінки ризику та його вплив на ефективність інноваційних проектів (2017)
Гришова І. Ю. - Інфраструктурне забезпечення потреб інвалідів на ринку медичних послуг України, Шестаковська Т. Л. (2017)
Казарян Г. Г. - Концепція модернізації системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2017)
Марчук Л. Л. - Міжнародні методики оцінки конкурентоспроможності національної економіки в контексті економічної безпеки (2017)
Кривіцький В. Б. - Генезис інституційного забезпечення митного контролю в Україні (2017)
Абдуллаев А. А. - О единственности решения задачи типа Франкля для уравнения эллиптико-гиперболического типа второго рода (2019)
Атамирзаев М. - Численное моделирование трехмерных турбулентных струй реагирующих газов, Юлдашев Н. (2019)
Бабіченко А. К. - Формування інформаційного масиву ідентифікатора адаптивної системи управління блоку конденсації виробництва аміаку за невизначеностей, Подустов М. О., Кравченко Я. О., Бабіченко Ю. А. (2019)
Гусейнзаде С. О. - Об одной модели нестационарного течения слабосжимаемой жидкости в трубопроводе, Гадимов И. К. (2019)
Тойиров А. Х. - О проблеме гидродинамической устойчивости, Холтураев Х. Ф. (2019)
Дмитриенко В. Д. - Программная компонента для поиска решений системы уравнений в частных производных в ГТУ методом группового учета аргументов, Заковоротный А. Ю., Леонов С. Ю., Главчев Д. М. (2019)
Lomovoy V. I. - Identification nonlinear dynamic systems based on Volterra polynomials with using polyharmonic test signals, Pavlenko V. D. (2019)
Бобух А. О. - Дослідження перехідних процесів управління температурою гідрокарбонатної суспензії виробництва кальцинованої соди, Герман Е. Є., Болотинська О. О., Переверзєва А. М. (2019)
Мороз В. В. - Дослідження руху та поведінки лабораторних тварин методами детектування і трекінгу об’єктів, Швандт М. А. (2019)
Повхан І. Ф. - Задача загальної оцінки складності максимального побудованого логічного дерева класифікації (2019)
Сіряк Р. В. - Особливості реалізації технології обробки даних для розпізнавання жестів, Скарга-Бандурова І. С., Шумова Л. О. (2019)
Суздаль В. С. - Инвариантные по выходу системы управления выращиванием щелочногалоидных монокристаллов, Тавровский И. И. (2019)
Tikhonov V. I. - The math modeling cognitive issues of general system theory, Tykhonova O. V. (2019)
Ширяева О. И. - Разработка искусственной иммунной системы управления многомерным объектом нефтегазовой отрасли, Самигулин Т. И. (2019)
Дацок О. М. - Побудова біотехнічної системи м’язової електростимуляції, Прасол І. В., Єрошенко О. А. (2019)
Самигулина Г. А. - Информационная система для молекулярного дизайна лекарственных соединений на основе модельно-ориентированного подхода, Самигулина О. И. (2019)
Вдовічен А. А. - Модель управління розвитком туристичного бізнесу території на інноваційному підході, Вдовічена О. Г. (2018)
Гументик М. Я. - Економічна ефективність інвестицій у вирощування біоенергетичних культур в зоні лісостепу України, Гайда Ю. І., Фучило Я. Д., Гнап І. В. (2018)
Надвиничний С. А. - Формування кластерів в аграрній сфері національної економіки в умовах глобалізації (2018)
Кармелюк Г. І. - ВВП як чинник впливу на соціальні показники життя населення України: моделювання, Пласконь С. А., Сенів Галина В. (2018)
Ніколюк О. В. - Оцінка стану соціально-економічного розвитку аграрного виробництва в Україні, Лівінський А. І. (2018)
Нікішин Є. В. - Аспекти теорії дифузії інновацій та логістизація АПК України (2018)
Казарян Г. Г. - Методологічні підходи до формування механізмів інституційного регулювання соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2018)
Постніков В. С. - Сучасні проблеми та перспективи розвитку системи міського транспорту (2018)
Тарасенко Д. Л. - Система взаємодії складових сталого розвитку у регіональному програмуванні (2018)
Малиш Д. О. - Роль фінансового сектору у фінансуванні підприємств реального сектору економіки (2018)
Уварова . В. - Сучасні проблеми функціонування міжнародних банківських кредитних ліній (2018)
Афанасьєв Є. В. - Ситуаційний контроль і регулювання в діловому адмініструванні бізнес-процесів щодо управління потенціалом корпорацій, Варава Л. М., Афанасьєв І. Є., Арутюнян А. Р. (2018)
Бошота Н. В. - Економічний потенціал підприємств туристичної сфери України (2018)
Васильченко О. М. - Економічна ефективність виробництва молока в сільськогосподарських підприємствах (2018)
Данилюк М. О. - Оцінювання ділової активності підприємства на стадіях його життєвого циклу (2018)
Данілова Е. І. - Логічна ієрархія понять у системі економічної безпеки (2018)
Демченко К. В. - Сутність та необхідність екологічної модернізації виробництва в Україні (2018)
Іонін Є. Є. - Корпоративна соціальна відповідальність як запорука стабільного розвитку: аналіз підприємств нафтогазової галузі, Тарасенко Л. О. (2018)
Катерна О. К. - Цільові групи користувачів послуг інтелектуальних транспортних систем (2018)
Назарчук Н. В. - Проблеми формування та розвитку корпоративного управління акціонерними товариствами в Україні, Малик І. П. (2018)
Плетньова Ю. К. - Аналіз існуючих методик розрахунку доданої вартості на підприємстві, Марченко В. М. (2018)
Слободян Н. Г. - Ціноутворення та управління витратами на підприємствах харчової промисловості, Саухіна О. В. (2018)
Спільник І. В. - Принцип системності в аналітичних дослідженнях, Ярощук О. В. (2018)
Фесенко В. В. - Аналіз курсових різниць як процедура внутрішнього аудиту групи пов’язаних підприємств (2018)
Чернявська І. М. - Механізми впливу організаційно–управлінської трансформації на розвиток промислових підприємств (2018)
Габ О. - Особливості стратегічного управління розвитком морських портів України (2018)
Шевченко С. А. - Оптимизация пространственной oриентации солнечного коллектора при строительстве сушильной камеры для древесины в населенном пункте, Дьяченко В. Ю., Будник С. В. (2016)
Шевченко С. А. - Определение абсорбции жидкости при пропитке элементов конструкций и столярно-строительных изделий из древесины смешанной pаспиловки, Автухов А. К., Дьяченко В. Ю., Грошиков В. В. (2016)
Горбачева Л. Н. - Сэндвич – панели. Особенности конструкций и преимущества, Суска А. А. (2016)
Dyachenko V. Y. - Egronomical approach of projecting control and manage organs of forestry machines, Shkursky S. (2016)
Павлюст В. Н. - Методы и оборудование гидроабразивной резки древесины, Суска А. А. (2016)
Нездоймишапка Ю. М. - Виробництво борошна з деревних матеріалів для деревинно-полімерних композитів, Пилипенко К. О. (2016)
Вишев О. В. - Аналіз видів захистно-декоративних покриттів будівельних конструкцій, Літовка С. В. (2016)
Говоруха О. В. - Особливості проектування стовбчатих фундаментів в дерев’яному домобудуванні, Дяченко В. Ю. (2016)
Бурлака О. О. - Перспективи використання виробів з цементнодеревних композицій в умовах сучасного будівництва (2016)
Автухов А. К. - Использование вакуумного оборудования в деревообрабатывающей промышленности, Саблина М. А., Жванко Д. (2016)
Горбик Ю. В. - Моделирование при испытании автомобиля на топливную экономичность на дороге и на стенде с беговыми барабанами (2016)
Али Кадем Ахмед - О взаимодействии деформируемого приводного колеса с почвой, Калиниченко Д. Ю., Ковбаса В. П. (2016)
Ремига Ю. С. - Віртуальний магазин безмитної торгівлі: чи можливо це в українських аеропортах?, Марчук В. Є., Градиський Ю. О. (2016)
Альбовська Ю. Д. - Оптимізація складу обладнання для обробки лісового насіння (2016)
Градиський Ю. О. - Вплив швидкості охолодження на структуру вуглецевих сталей, Карпусенко О. В., Завадко С. С. (2016)
Фененко О. А. - Дефекты пружин подвески транспортного средства и процессы, приводящие к ним (2016)
Шевченко С. А. - Особливості визначення коефіцієнта готовності машин рослинництва при нестаціонарному потоці відмов (2016)
Горун М. В. - Енергоефективність як інструмент підвищення екологічної безпеки закладів рекреаційної інфраструктури, Федірко М. М. (2018)
Калиніченко Ю. В. - Побудова моделі ринкового ціноутворення, Собчук В. А. (2018)
Карапетян Е. Т. - Конкурентні переваги кластера як основа підвищення інвестиційної активності регіону (2018)
Кльоба С. М. - Економічна оцінка розвитку та конкурентоспроможності об’єднаних територіальних громад Львівської області (2018)
Круцяк М. О. - Прогнозування попиту на вітчизняному ринку електричної енергії на основі результатів аналізу динаміки соціально-економічних показників (2018)
Лазебник Ю. О. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на зміни на ринку праці та якість зайнятості (2018)
Надвиничний С. А. - Сучасні умови формування та реалізації експортного потенціалу аграрної сфери регіонів України (2018)
Петращак О. О. - Оцінка ефективності управління соціально-трудовими відносинами в Україні, Кобринський А. В. (2018)
Пиріг Г. І. - Механізм фінансування енергоефективних заходів в умовах сталого розвитку суспільства , Файфура В. В., Крупка А. Я. (2018)
Ситник Й. С. - Підходи до формування економічної політики розвитку промислових підприємств України (2018)
Тріпак М. М. - Соціальна реабілітація соціуму у спеціальних державних установах в умовах глобальної інклюзивної економіки (2018)
Усик В. І. - Правило частки витрат на освіту у регулюванні освітньої сфери (2018)
Федірко М. М. - Розбудова конкурентного середовища на ринку комунальної теплоенергетики України: зарубіжний досвід та українські реалії, Кривохижа Ю. О. (2018)
Халатур С. М. - Фінансова стратегія підприємств національної економіки України, Костенко Д. С. (2018)
Хмелюк А. В. - Статистична оцінка купівельної спроможності соціальних стандартів в Україні (2018)
Чайка Т. Ю. - Застосування статистичного аналізу Text Mining при уточненні і стандартизації визначення логістики готельно-ресторанного бізнесу, Стригуль Л. С., Александрова В. О. (2018)
Беля А. Р. - Теоретичні засади функціонування системи державного фінансового контролю (2018)
Василевська Г. В. - Економічні передумови та особливості створення оптимального фіскального простору України (2018)
Лісняк В. О. - Міжнародний досвід застосування електронних платіжних систем в Україні (2018)
Василик Н. М. - Оцінка ефективності управління ресурсним потенціалом підприємства (2018)
Ганін В. І. - Стратегічні аспекти управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, Борох С. В. (2018)
Ложачевська О. М. - Аналіз маркетингової діяльності та комунікаційної політики підприємств автосервісу України, Григоренко Р. В. (2018)
Пархомець М. К. - Інноваційні методи управління виробництвом зерна кукурудзи у сільськогосподарських підприємствах, Уніят Л. М. (2018)
Селютін С. В. - Визначення напрямів стратегічного розвитку закладів ресторанного господарства на засадах бенчмаркінгу (2018)
Спільник І. В. - Консультаційна діяльність: актуальність, особливості та перспективи розвитку, Загородна О. М., Ярощук О. В. (2018)
Турчин Л. Я. - Застосування CRM-систем у маркетинговій діяльності та управлінні персоналом транспортних підприємств, Островерхов В. М. (2018)
Уварова А. Є. - Обґрунтування напрямів удосконалення організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельного підприємства (2018)
Швець В. Є. - Розвиток наукової думки з обліку і аналізу в сільському господарстві у виданнях Євгена Архипенка, Павлік І. Є. (2018)
Яскал І. В. - Комплексний аналіз ефективності використання оборотного капіталу промислового підприємства, Кондрієвич О. В. (2018)
Прядко В. В. - Проблеми обліку доходів і витрат, зумовлених операціями з переоцінки фінансових інвестицій (2018)
Галиш Н. А. - Сертифікація деревних пелет як необхідна складова їх збуту (2018)
Власова К. В. - Корпоративна соціальна відповідальність – основа інноваційного розвитку підприємств АПК України (2018)
Лебедєва В. В. - Сучасна оцінка соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю в Україні, Казарян Г. Г. (2018)
Луцик А. І. - Податкове регулювання розвитку національного виробництва, Гугул Р. Я. (2018)
Содержание (2015)
Найдек В. Л. - Bлияние газофлюсовой обработки расплава на жидкотекучесть алюминиевых сплавов, Наривский А. В., Федоров В. В., Пионтковская Н. С. (2015)
Каниболоцкий Д. С. - Bзаимодействие меди, цинка, марганца и их сплавов с огнеупорными материалами, Верховлюк А. М., Железняк А. В. (2015)
Белов Б. Ф. - Cтруктурно-химическое состояние рафинировочных шлаков при ковшевой обработке стали, Троцан А. И., Бродецкий И. Л., Крейденко Ф. С. (2015)
Смирнов А. Н. - Физическое моделирование процессов развития конвективных потоков и износа металоприемников в промежуточных ковшах многоручьевых МНЛЗ, Верзилов А. П., Ефимова В. Г., Гойда Д. И., Пильгаев Р. В. (2015)
Мамишев В. А. - Cистемное исследование реотермических процессов течения и теплообмена при кристаллизации сплавов (2015)
Дорошенко В. С. - Оптимизация гранулометрического состава формовочных смесей для фильтрационной формовки (2015)
Абдулов А. Р. - Mоделирование процесса литья под давлением на примере изготовления отливки "Плашка", Приходько О. В., Лапченко А. В., Душеба А. К. (2015)
Бердова-Башура О. В. - Влияние химического состава на структуру и механические свойства сплавов системы Al-Mg-Si, Прач Е. Л., Трудоношин А. И., Михаленков К. В. (2015)
Цуркин В. Н. - Kондукционная электротоковая обработка расплава сплава A390 в комплексе с модификаторами, Иванов А. В., Федченко Н. А., Череповский С. С., Васянович Н. А., Фещук М. Л. (2015)
Борисова Т. М. - Багатофакторна економіко-математична модель розвитку транспортної системи міста (2017)
Дерій В. А. - Класифікація культурно-історичних цінностей та їх облік і аналіз на ринку антикваріату (2017)
Біда М. Б. - Найбільша перешкода на шляху до економічного зростання України (2017)
Ковпак О. В. - Інструменти протидії загрозам розвитку бюджетної сфери (2017)
Козюк В. В. - Урбоцентричний погляд на екологічний вимір держави добробуту, Гайда Ю. І., Шиманська О. П. (2017)
Мельник Н. Б. - Концепція моделювання ринку роздрібної торгівлі комп’ютерною технікою в Україні з урахуванням розвитку ІТ-індустрії, Дивак М. П., Нагара М. Б. (2017)
Миколюк О. А. - Формування кластерних структур в умовах становлення енергетичної незалежності (2017)
Павлік І. Є. - Транскордонне співробітництво України і Польщі в аграрній сфері: проблеми та перспективи (2017)
Петренко П. С. - Державні програми соціально-економічного розвитку України (1991-2014 рр.) – відсутність механізму управління, методів аналізу та оцінки, Чирва Г. М. (2017)
Рибальченко С. А. - Характеристика експертного прогнозування макропоказників України за період 1999-2020 рр. (2017)
Сафонік Н. П. - Трансформація рівня життя осіб з інвалідністю в контексті соціально-економічного розвитку країни (2017)
Скороход І. С. - Вплив європейської інтеграції на розвиток екологічного підприємництва в Україні, Гринчук Л. В. (2017)
Хмелюк А. В. - Купівельна спроможність соціальної допомоги при народженні та по догляду за дитиною (2017)
Шкурат М. Є. - Соціо-культурний вимір глобалізації (2017)
Дзюблюк О. В. - Окремі критичні аспекти оцінювання основних засад грошово-кредитної політики національного банку України, Рудан В. Я. (2017)
Чайковський Я. І. - Аналіз розвитку банківських систем України та Польщі: 2009-2017 роки, Чайковська І. Я. (2017)
Бречко О. В. - Криптовалюта як феномен нової фінансової інфраструктури: проблематика теоретичного осмислення та практичного використання (2017)
Письменна Т. В. - Страхування фінансових ризиків суб’єкта господарювання: від теорії до практики (2017)
Архіпов Н. М. - Еволюція концепцій ефективності підприємства (2017)
Брич В. Я. - Трансформація організаційної структури енергокомпанії, Федірко М. М., Артемчук Т. О. (2017)
Герасимяк Н. В. - Оцінювання системи ресурсного забезпечення збутової діяльності лісогосподарського підприємства та ефективності її функціонування, Зінчук І. А. (2017)
Гой В. В. - Інтегральний показник ймовірності банкрутства корпоративних підприємств (2017)
Давидов О. І. - Проблеми та перспективи застосування показника економічної доданої вартості у вартісно орієнтованому управлінні підприємствами (2017)
Мамонов К. А. - Оцінка конкурентоспроможності будівельних підприємств: теоретичні аспекти, Пруненко Д. О. (2017)
Поворознюк І. М. - Ефективна система мотивації персоналу індустрії гостинності – запорука успіху на ринку послуг (2017)
Сніщенко Р. Г. - Визначення індикаторів фінансової безпеки Полтавського регіону (2017)
Фарис Анані А. А. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку вітчизняних залізорудних підприємств (2017)
Ужва А. М. - Комплексна діагностика економічної складової сталого розвитку сільськогосподарських підприємств у конкурентному середовищі (2017)
Литвиненко В. С. - Удосконалення методики оцінки запасів в обліку, Каминська К. В. (2017)
Гришова І. Ю. - Інституційні регулятори соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю на ринку медичних послуг України, Шестаковська Т. Л. (2017)
Казарян Г. Г. - Структурно-функціональна модель інституційного регулювання системи соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю (2017)
Наумова Л. М. - Стратегія та механізми просування товарів у системі маркетингу харчових підприємств, Наумова О. В., Варгатюк М. О. (2017)
Сакун А. Ж. - Бінарна природа економічних конфліктів у контексті економічної безпеки суб’єктів господарювання, Марчук Л. Л. (2017)
Іващук І. О. - Просторові асиметрії регіональної економічної інтеграції, Войцещук А. Д., Запухляк Віталій З. (2017)
Вступне слово головного редактора (2019)
Судакова В. М. - Транскультурні проекції стратегій глобальної інтеграції сучасних полікультурних суспільств (2019)
Юдкін І. М. - Міфологія і евристика в теорії інтерпретації (2019)
Причепій Є. М. - Семантика множин знаків на палеолітичному артефакті з Плугателя (Франція, Бретань) (2019)
Шейко В. М. - Диверсифікація поглядів старої інтелігенції в часи Української революції 1917–1921 років (2019)
Гриценко О. А. - Моделі культурного простору та проблема ідентичності його елементів (2019)
Бондарчук Я. В. - Виникнення символу меандру як відображення релігійно­світоглядних уявлень палеолітичної людини (2019)
Демещенко В. В. - "Схід"—"Захід": взаємодія театральних культур (2019)
Гаєвська Т. І. - Сучасні свята — механізми та умови укорінення "нових–старих" свят: комерціалізація свята (2019)
Холодинська С. М. - Формування творчо-професійного діалогу авангардистів світу: інтерпретаційна модель Бенгта Янгфельдта (2019)
Безклубенко С. Д. - Культуротворчі процеси "времен перестройки и гласности" (2019)
Левчук Я. М. - Традиційна українська дитяча субкультура Кодимщини в просторі етнофестивалю (2019)
Дорога А. Є. - Європейський рік культурної спадщини в Україні: культурологічна аналітика тенденцій (2019)
Маркевич Л. А. - Розвиток хореографічної мови української балетної вистави в першій половині XX століття (2019)
Вишневська Г. Г. - Пам'ятки історико-культурної спадщини Львівщини як чинник розвитку туризму в регіоні (на прикладі віртуальних турів), Крупа І. П. (2019)
Гончаренко Н. К. - Культурна спадщина радянського періоду в публічному просторі сучасної України: дискусії щодо історичної та мистецької цінності (2019)
Міщенко М. О. - Залежність від екрана в життєтворчості сучасної людини (2019)
Осадча А. М. - Використання елементів декоративного мистецтва в роботах українських дизайнерів, Пільгук О. А., Бистрякова В. Н. (2019)
Бітаєв В. А. - Нова соціокультурна реальність і самоорганізація культури: концептуальний погляд на модель організації наукового пошуку (до фундації культурологічної школи України) (2019)
Гармель О. В. - Mіждисциплінарна парадигма наукових досліджень Сергія Волкова: культура, мистецтво, освіта в новому вимірі (2019)
Кушнаренко Н. М. - Науковий доробок академіка Василя Шейка в інституціоналізації культурологічної думки в Україні (2019)
Ручка А. О. - Цивілізаційні цінності соціальних комунікацій у глобалізованому світі (дослідження Валентини Судакової) (2019)
Стріха М. В. - Про становлення культурних досліджень та аналізу культурної політики як наукових дисциплін: роль Олександра Гриценка в цьому процесі (2019)
Пам'яті Юрія Петровича Богуцького (1952–2019) (2019)
Волков С. М. - Пам'яті Юрія Петровича Богуцького — директора Інституту культурології НАМ України (2019)
Лист-співчуття від Національної академії наук України (2019)
Лист-співчуття від Профспілки працівників культури України (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Волосович С. - Фінансові технології податкового адміністрування, Василенко А., Чубаєвський В. (2019)
Блакита Г. - Корпоративні фінанси: детермінанти успішного управління, Ситник Г. (2019)
Чугунов І. - Податкова безпека держави, Нікітішин А. (2019)
Piatnytska G. - Enterprise’s strategic potential, Yatsyshyna K., Berezin V. (2019)
Ганечко І. - Економіка бізнесу: управлінські концепції, Трубей О. (2019)
Штанова А. - Мережі кінотеатрів: маркетингові комунікаційні інструменти (2019)
Lang F. P. - Digitization is changing our world (2019)
Янковець Т. - Цифрові технології підвищення вартості брендів (2019)
Височин І. - Економіст у сфері торгівлі: компетентності та кар’єра (2019)
Миколайчук І. - Професіоналізм менеджерів в Україні: резерви зростання, Хмурова В. (2019)
Яцишин М. - Світоглядно-правові та релігійні цінності в житті та творчості Данила Братковського (2019)
Булавіна С. - Забезпечення соціальних прав у розвитку вітчизняного конституціоналізму, Давидова Т. (2019)
Колесниченко Н. - Вплив соціальних факторів на реалізацію принципу поділу влади: історико-правовий аспект, Юхимюк О. (2019)
Кравчук М. - Історико-правова характеристика статусу суддів та судового розсуду в країнах Західної Європи в період Середньовіччя (2019)
Glamazda P. - Legal Regulation of Criminal Relations in the Grand Duchy of Lithuania in a Pre-Statute Period on the Example of Volyn Lands (2019)
Сидор В. - Апроксимація екологічного законодавства України до права ЄС: аналіз міжнародної та національної правової бази (2019)
Кравчук В. - Вимога щодо несумісності як складовий елемент конституційно-правового статусу суддів (2019)
Наконечна Г. - Бюджетна децентралізація в Україні: сутність та основні переваги реалізації реформи, Мавійчук Н. (2019)
Kononchuk І. - Principles of Formation of EU Budget (2019)
Духневич А. - Напрями еволюції аграрного права України в контексті СОТ та ЄС (2019)
Коваленко Т. - Правові аспекти ведення сільськогосподарського виробництва в гірських регіонах України (2019)
Демчук А. - Використання процедури медіації у вирішенні сімейних конфліктів на основі аналізу норм національного та міжнародного законодавства, Борис І. (2019)
Копетюк М. - Нормативно-правові аспекти визначення понять "соціальний захист" і "соціальне забезпечення" (2019)
Коломієць Н. - Розвиток і становлення організаційного забезпечення діяльності судів в Україні, Пророченко В. (2019)
Андрусяк Г. - Стан сильного душевного хвилювання у визначенні меж необхідної оборони від насильницького статевого злочину (2019)
Карпінська Н. - Деякі проблемні питання пред'явлення особи для впізнання неповнолітньому потерпілому від злочинів насильницького характеру, Ліщинська-Мартинюк O. (2019)
Колб І. - Фізичний опір як одна з підстав застосування сили до засуджених: соціально-правовий аспект (2019)
Крикунов О. - Невмотивований відвід кандидату у присяжні у кримінальному процесі (порівняльно-правове дослідження), Денісова Г. (2019)
Лащук Н. - Кримінально-правові питання приведення вироку суду іноземної держави у відповідність із законодавством України (визначення статей КК України) (2019)
Саско О. - Історичний розвиток інституту видачі особи (екстрадиції) в Україні, Крикунов О. (2019)
Korotich E. - Personal Freedom Protection under Criminal Law: Сurrent State and Enhancement Prospects (2019)
Ковальчук І. - Соціально-політичні передумови реформування судової влади в Австрійській імперії та її поширення у Галичині (друга половина ХVІІІ – середина ХІХ ст.) (2019)
Левчук-Микитюк А. - Генезис кримінально-правової протидії державній зраді в Україні (2019)
Мандрик А. - Договори про уникнення розголошення та неконкуренцію: аналіз зарубіжної практики та дійсність за чинним законодавством України (2019)
Фелонюк Д. - Консульський захист прав та свобод громадян України за кордоном (2019)
Діміч А. В. - Аналіз нормативно-правових актів у сфері соціального забезпечення військовослужбовців сектору безпеки й оборони України в сучасних умовах у період від 2016 до 2018 рр. (2019)
Кононенко Т. В. - "Руська правда" П. І. Пестеля (2019)
Кучук А. М. - Правосвідомість V. Відчуття справедливості, Пекарчук А. В. (2019)
Титаренко О. Ю. - Нормативно-правове регулювання культурної сфери в Українській РСР у повоєнний період (2019)
Білоус З. В. - Німецький досвід правового забезпечення нагляду та контролю у сфері праці (2019)
Громенко Ю. О. - Недоліки в Законі України "Про рекламу" – передумови правореалізаційних та правозастосувальних помилок (2019)
Кадала В. В. - До порядку припинення діяльності інститутів спільного інвестування, Волобуєва О. О. (2019)
Колєснік Т. В. - Сучасні підходи до запобігання мобінгу у трудових відносинах (2019)
Костюченко О. Є. - Гуманізм як фундаментальна правова ідея у трудовому праві (2019)
Останіна А. В. - Правова характеристика національної інноваційної системи на фармацевтичному ринку (2019)
Тіхонова М. А. - Окремі проблеми правового регулювання застосування засобів заохочення молоді до зайняття фізичною культурою та спортом, Мітяєва К. Д. (2019)
Біленко П. С. - Домашнє насильство як прояв кримінального насильства (2019)
Носевич Н. Р. - Напрями вдосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності (2019)
Єрошкін М. В. - Подія насильницького зникнення як обставина, що підлягає доказуванню (2019)
Корнієнко М. В. - Використання міжнародного досвіду протидії насильницьким злочинам щодо дітей в Україні (2019)
Шульга А. О. - Народовладдя у кримінальному судочинстві України в контексті діяльності суду присяжних (2019)
Гаража Л. Ф. - Використання гирьового спорту як засобу фізичного виховання курсантів у закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчанняни, Польський С. Г. (2019)
Мамонова О. І. - Шляхи вдосконалення системи мовної підготовки майбутніх правоохоронців за допомогою комп’ютерних технологій, Волік О. В. (2019)
Салащенко Г. М. - Особливості формування іншомовної комунікативної компетенції студентів та курсантів немовних закладів вищої освіти засобами проєктних технологій (2019)
Атаманенко Ю. Ю. - Застосування новітніх приладів під час оформлення дорожньо-транспортних пригод на автошляхах України (2019)
Гурський В. Є. - Професійна психологічна підготовка майбутніх поліцейських у закладах вищої освіти України зі специфічними умовами навчання (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського