Галустян О. А. - Особливості емоційного інтелекту спеціалістів із проведення опитування з використанням поліграфа Національної поліції України, Захаренко Л. М., Юрченко-Шеховцова Т. І. (2019)
Бондаренко В. В. - Динаміка властивостей уваги працівників патрульної поліції на етапі професійного становлення, Пронтенко К. В., Решко С. М. (2019)
Анатольєва О. І. - Використання тренінгових технологій для розвитку внутрішньої мотивації курсантів (2019)
Руснак Ю. - Типологія непроцесуальних ознак у мовостилі Ольги Кобилянської (на матеріалі нарису "Битва") (2019)
Шутак Л. - Теоретичне обгрунтування категорії оцінки в сучасному мовознавстві, Навчук Г. (2019)
Гордієнко О. - Актуальні проблеми англомовної медичної термінографії та методи їх вирішення (на матеріалі Dorland's Illustrated Medical Dictionary) (2019)
Нічий В. - Поняття особи у вивченні проблематики безособових речень (2019)
Бабух Н. - Навчання української мови як іноземної з урахуванням особистісно орієнтованого підходу та ключових компетентностей в Буковинському державному медичному університеті, Георгіце І., Руснак Ю. (2019)
Мойсей А. - Письменники української діаспори (Софія Яблонська, Василь Софронів-Левицький) крізь призму бачення Юрія Стефаника, Никифорук Т. (2019)
Потапова Л. - Дослідження наукового вкладу в літературу України хх ст. Ю. Стефаника за збірником нарисів та есе "Моїм синам, моїм приятелям" (в’язні сталінських та німецьких тюрем, люди трагічної долі – О. Теліга, Т.Осьмачка), Никифорук Т. (2019)
Никифорук Т. - Вплив творчості українcькомовних та іншомовних авторів на поетику віршованих творів Сидора Воробкевича, Андрієць В. (2019)
Георгіце І. - Феміністичний дискурс новели Ольги Кобилянської "Valse melancolique", Михайловська-Вільданова Н. (2019)
Аністратенко А. - Третя терція художньої альтернативи: політичний роман в дискурсі альтернативної історії, Мойсей А. (2019)
Кульбабська О. - Рецензія на монографію: Кондратенко Н., Стрій Л., Білинська О. Лінгвопрагматика політичного дискурсу: типологія мовленнєвих жанрів. монографія, одеса, 2019, 236 С. (2019)
Шутак Л. - Рецензія на навчальний посібник: Грималовський І. С., Криштанович О. В., Попович Н. М., Філіпчук М. В. Українська мова за професійним спрямуванням (практикум для студентів економічних спеціальностей), Чернівці, 2019, 160 с (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Титул, зміст (2019)
Борис Євгенович Патон — почесний член IEEE! (2019)
Протоковилов И. В. - Влияние технологических параметров ЭШП на особенности плавления расходуемого электрода из прецизионного сплава 29НК , Петров Д. А., Порохонько В. Б. (2019)
Ахонин С. В. - Моделирование гидродинамических и тепловых процессов в кристаллизаторе при электронно-лучевой плавке с промежуточной емкостью, Гориславец Ю. М., Глухенький А. И., Березос В. А., Бондар А. И., Пикулин А. Н. (2019)
Кузьмичев А. И. - Гибридные системы для электронно-лучевого испарения и ионного распыления, Устинов А. И., Руденко А. Э., Дрозд И. М. (2019)
Ахонін С. В. - Формування витратних електродів з брикетованого губчастого титану в електронно-променевій установці, Пікулін О. М., Березос В. О., Северин А. Ю., Єрохін О. Г. (2019)
Федірко В. М. - Вплив зміцнених елементами проникнення приповерхневих шарів на механічні властивості сплавів титану, Труш В. С., Лук’яненко О. Г., Погрелюк І. М. (2019)
Илюшенко В. М. - Восстановление торцевой части медных газо-кислородных камер дуговых сталеплавилЬных печей, Майданчук Т. Б., Бондаренко А. Н., Лукьянченко Е. П., Ударцева Т. Е., Андрейчук Д. И. (2019)
Костин В. А. - Структура интерметаллидного титанового сплав системы Ti–Al–Nb–Cr, Григоренко Г. М. (2019)
Крушинская Л. А. - Композитный материал на основе пористого титана, полученный осаждением из паровой фазы, Стельмах Я. А. (2019)
9-я Международная конференция "Лучевые технологии в сварке и обработке материалов" (2019)
Наші поздоровлення (2019)
Міжнародний промисловий форум-2019 (2019)
Пам’яті Б. О. Мовчана (2019)
Вознюк А. А. - Психологічні теорії пояснення корупції (2019)
Андросюк В. Г. - Методологічне підґрунтя професіографії в Національній поліції України в сучасних умовах (2019)
Березенко В. В. - Детермінанти формування громадянської свідомості виборців (2019)
Мартенко О. Л. - Взаємозв’язок мислення, свідомості та мови в концепціях античних мислителів, Павлишин О. В. (2019)
Юрченко-Шеховцова Т. І. - Дослідження взаємозв’язку характерологічних особливостей поліцейських із розвитком їхньої правосвідомості (2019)
Жук Н. А. - Психолого-комунікативні конструкти поведінки патрульного поліцейського в професійній діяльності (2019)
Суденко Ю. А. - Актуальні юридико-психологічні проблеми протидії шкільному булінгу (2019)
Дідух М. М. - Проблеми та основні напрями адаптації студентів до умов навчання в закладах вищої освіти (2019)
Охріменко І. М. - Актуальні психологічні проблеми управління персоналом сучасної поліцейської організації (2019)
Волошина О. В. - Сутність організаційно-управлінської компетентності у психологічній структурі професійної діяльності слідчого (2019)
Проценко О. О. - Верифікація показань під час допиту неповнолітнього підозрюваного (2019)
Литвин В. В. - Комунікація поліцейського патрульної поліції зі ЗМІ (2019)
Євтушенко В. І. - Характер у структурі детермінант індивідуального стилю діяльності поліцейського (2019)
Рівчаченко О. А. - Формування комунікативної толерантності в поліцейських Національної поліції України за допомогою інтерактивних засобів навчання (2019)
Гедьо А. В. - Політичні причини переселення греків із Криму до Північного Приазов’я у 1778 р. (за архівними джерелами), Араджионі М. А. (2019)
Гусейнова У. - Подготовка и осуществление оккупации северного Азербайджана Красной армией (2019)
Отрощенко І. В. - У пошуках порозуміння: монгольсько-тувинські взаємини у першій половині 1940-х рр. (2019)
Тортика М. В. - Трансформация принципов еврейского самоуправления в Украине во второй половине ХХ – начале XXI вв. (2019)
Maravelia A. - Application of smart informatics in Egyptology: the Athens Mummy Project as an example of effective interdisciplinarity, Geroulanos S., Kalogerakou K., Couvaris C. M., Bontozoglou N. (2019)
Таме М. - Khvānsāri dialect and its position among central dialects of Iran (2019)
Крюкова В. Ю. - Пространство и время в авестийском Видевдате (2019)
Хроніка (2019)
Прохацька І. - Документальний облік фондового зібрання НМНАПУ (2019)
Жукова О. - Сучасні практики ревіталізації пам’яток палацово-паркової архітектури (на прикладі палацу Лянцкоронських-Урбанських XIX – п. ХX ст. В с. Тартаків Львівської обл.) (2019)
Чобітько О. - Особливості формування ансамблевої забудови Києво-Печерської лаври (ІІ пол. XVII–XVIII ст.) (2019)
Вечерський В. - Архітектурні пам’ятки в універсальній енциклопедії: проблеми репрезентації (2019)
Вечерська О. - Вплив підземних споруд на стан пам’ятки національного значення келії (корпус № 4) національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, Черевко І. (2019)
Ольговський С. - Бродячі ливарники на території України (2019)
Пустовалов С. - Дослідження Байдоостровського городища в 2019 році, Чухрай Л., Москаленко А. В. (2019)
Пустовалов С. - Епоха Л. С. Клейна (2019)
Бойчук Т. - Найважливіші дати в історії Чернівецького державного медичного інституту за перші 10 років діяльності, Мойсей А. (2019)
Грицюк М. - Становлення кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров'я Буковинського державного медичного університету, Мандрик-Мельничук М., Чебан В., Таралло В., Навчук І. (2019)
Скакун І. - Дослідження навчально-методичних аспектів філософськоантропологічного дискурсу на кафедрі суспільних наук та українознавства Буковинського державного медичного університету (2001-2107 рр.) (2019)
Курочкін О. - Етнографічні мандрівки І. С. Нечуя-Левицького в Карпатах (до 180-річчя з дня народження) (2019)
Бідучак А. - Історія розвитку рентгенологіі, Грицюк М., Чорненька Ж., Доманчук Т. (2019)
Рудень В. - Eпохальний шлях становлення доказової медицини та її роль в оптимізації медичної допомоги в умовах трансформації системи здоровохорони України (2019)
Скрицька Н. - Щодо методики викладання дисципліни "Історія України та української культури" для іноземних студентів, Руснак Ю. (2019)
Шепітько К. - Iнновації в самостійній роботі студентів медичних вузів з теми "Домедична допомога в екстремальних і бойових умовах. Первинний огляд постраждалого" (2019)
Гриновець В. - Професор гігієни і санології Львівського університету Юзеф Мерунович – багаторічний голова Товариства галицьких лікарів., Петришин О., Скалецька Н., Шашков Ю., Пасько О., Ільчишин О., Дац-Опока М., Гриновець І. (2019)
Мойсей А. - З когорти захоплених наукою та навчально-педагогічною діяльністю: до 75-річчя Кочіна Ігоря Васильовича. (2019)
Аністратенко А. - Буковинський державний медичний університет. пам'ять крізь роки: фотоальбом |до 75-річчя заснування| / укладачі Т. М. Бойчук, І. В. Геруш, Н. І. Зорій, А. А. Мойсей, А. О. Жуковська, О. Й. Вівсянник. – Чернівці: Друк арт, 2019. – 264 с. фото (2019)
Карпо В. - Діяльність акторів політичної системи Румунії між двома світовими війнами. Рецензія на книгу І.Піддубного "Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918–1940 рр.” Чернівці: Друк Арт, 2019. – 912 с (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Аравіцька М. Г. - Визначення ефективності впровадження програми фізичної терапії для хворих ожирінням ІІІ ступеня за динамікою метаболічних параметрів (2019)
Баскевич О. В. - Зміни якості життя людей з розладами психіки та поведінки внаслідок вживання алкоголю після фізичної терапії (2019)
Вадзюк С. Н. - Стан автономної регуляції у молодих осіб із запальними захворюваннями пародонта, Болюк Ю. В., Папінко І. Я. (2019)
Вадзюк С. Н. - Вазомоторна функція ендотелію у молодих осіб різного соматотипу з нормальним та підвищеним артеріальним тиском, Горбань Л. І., Папінко І. Я. (2019)
Вадзюк С. Н. - Особливості автономної регуляції у молодих осіб із різним рівнем артеріального тиску, Табас П. С., Лозіна Л. Б. (2019)
Вадзюк С. Н. - Вплив вестибулярного навантаження на систему кровообігу за різних типів погоди, Шмата Р. М., Лозіна Л. Б. (2019)
Вацеба Т. С. - Дослідження механізмів онкологічного ризику у хворих із цукровим діабетом 2 типу, Соколова Л. К. (2019)
Голод Н. Р. - Аналіз методики реабілітації пацієнтів після холецистектомії на віддаленому етапі реабілітації у Відділенні "Лаванда" санаторно-курортного комплексу "Моршинкурорт", Чурпій І. К., Слободян Н. Г., Мукан Н. М., Янів О. В. (2019)
Гуранич С. П. - Зміни структури та мінерального складу зубоальвеолярного комплексу у щурів із комбінованою ендокринопатією, Багрій М. М., Воронич-Семченко Н. М. (2019)
Дейкало І. М. - Зміни амплітудно-частотного спектру коливань кровотоку під час оперативних втручань з приводу спайкової кишкової непрохідності, Буката В. В., Чорномидз А. В. (2019)
Козовий Р. В. - Виявлення математичної залежності між якісними та кількісними показниками проведеного дослідження довгожителів (2019)
Лучко І. М. - Вплив L-аргініну та особливості фармакокорекції стану ендотелію серця щурів в умовах дії емоційно-больового стресу, ускладненого гіперхолестеринемією, Гуранич Т. В., Тучак О. І., Петруняк С. О., Назарук І. О. (2019)
Мойсеєнко Н. М. - Патогенетичні аспекти нейро-протекторної терапії при травматичній оптичній невропатії (2019)
Наконечна С. П. - Програма фізичної терапії студентів 17-19 років з плоскостопістю і функціональними порушеннями постави у фронтальній площині (2019)
Побігун Н. Г. - Дослідження впливу фізичного навантаження та стресу на стан щитоподібної залози при гіпотиреозі (2019)
Ромаш І. Р. - Динаміка показників стану соціального функціонування при метаболічному синдромі у хворих на параноїдну шизофренію на тлі застосування атипових нейролептиків та корекції супутньої патології, Винник М. І. (2019)
Сабадош Р. В. - Предиктори тромбозів шунтів у пацієнтів з атеросклеротичними оклюзійно-стенотичними ураженнями артерій нижніх кінцівок, Решетило В. А., Совтус О. Ф., Мотуз В. В., Сарапук С. В., Ризюк Н. М. (2019)
Стецев’ят В. Б. - Вплив інсулінорезистентності на тиреоїдний гомеостаз щурів за умов вродженого та набутого йододефіциту, Воронич-Семченко Н. М. (2019)
Тисевич Т. В. - Рухова активність – основа фізичного здоров’я, Лойко Є .Є. (2019)
Шаламай У. П. - Вікові та гендерні особливості когнітивних функцій у дітей шкільного віку із легким йододефіцитом та латентним залізодефіцитом (2019)
Човганюк О. С. - Діагностика інсулінорезистетності у хворих на артеріальну гіпертензію, Оринчак М. А., Гаман І. О. (2019)
Абуватфа С. І. Х. - Реалізація міжпредметних зв’язків при вивченні природничо-наукових дисциплін у закладах вищої медичної освіти (2019)
Андріїв A. В. - Аспекти викладання реабілітації в онкологічній практиці на кафедрі онкології для студентів спеціальності "Фізична терапія, ерготерапія"” в руслі комплексного лікування пацієнтів з злоякісною патологією молочних залоз, Терен Т. І. (2019)
Данилюк О. І. - Проблеми викладання навчальної дисципліни "Клінічна лабораторна діагностика" студентам факультету підготовки іноземних громадян (2019)
Кіцера Н. І. - Застосування сучасних підходів до викладання основ онкогенетики для студентів-медиків (2019)
Рудий Ю. Й. - Сучасні аспекти вивчення теми "Основи фізичної реабілітації” на медичних факультетах закладів вищої освіти, Чурпій І. К., Марчук О. В., Руда І. В., Атаманчук Л. Є. (2019)
Голотюк І. С. - Механізм розвитку таксан-індукованих нейрофізіологічних змін у онкологічних хворих, Крижанівська А. Є., Голотюк В. В., Андріїв А. В., Голотюк С. І. (2019)
Тимошик М. - Від головного редактора (2019)
Tymoshyk M. - The Editor’s-in-chief Address (2019)
Poplavskyi M. - Culture and Art Education in Ukraine as "Soft" Diplomacy in the World Civilization Process of the Beginning of the XXI Century (2019)
Тимошик М. - Перший український друкар Степан Дропан, а не Іван Федорович. До першодруку в перекладі українською латиномовних архівних документів про першу друкарню у Львові Степана Дропана від 1460 року — за 112 років до приходу туди з Москви Івана Федоровича (2019)
Парфенюк І. - Українізація культурного простору України в системі інформаційної безпеки держави (2019)
Білоус О. - Свобода слова і стандарти журналістської творчості у зв’язку з гібридною війною Росії проти України (2019)
Гарачковська О. - Жанр анекдота на шпальтах газети "Україна Молода" (2019)
Лєцкін М. - Канадський журнал "Слово Істини" в українському літературному процесі (2019)
Миколаєнко А. - Правозахисна діяльність українських діаспорних ЗМІ та видавництв у 60–80-х роках ХХ ст. (2019)
Шашенко С. - Проблеми взаємодії користувачів і цифрових ЗМІ у контексті проєктування інтерфейсів (2019)
Bankauskaitė G. - Links Between Letters and Poems Written by Balys Sruoga (2019)
Дяків О. - Про свободу преси в СССР (2019)
Болтівець С. - Права сучасної української молоді в інформаційному просторі України, Галушко О. (2019)
Дегтярьова Г. - Питання формування медіаграмотності: подолання стереотипів (2019)
Дмитренко К. - Місце бізнес-подій у системі маркетингових комунікацій бренду (на матеріалах бізнес-школи "Міжнародний інститут бізнесу" (2019)
Лагута А. - Політико-психологічні маніпуляції у передвиборчій кампанії президента України 2019 року (2019)
Іваненко В. - Українізація інформаційного простору як фактор забезпечення суверенітету й посилення інформаційної безпеки України (2019)
Соболь В. - Антропологія пам’яті Олександри Зюлковської (2019)
Фаріон І. - Підручник, який навчає, виховує, формує. Рецензія на нову працю Миколи Тимошика "Основи редагування" (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Gladyshevskii R. - 100th Anniversary of the National Academy of Sciences of Ukraine (2018)
Belan B. - Interaction of the components in the system Lu–Ag–Ge at 500°C, Manyako M., Gladyshevskii R. (2018)
Matselko O. - The ternary systems Al–Ga–Pd and Ga–Sb–Pd. Search for new catalytic materials, Burkhardt U., Grin Yu., Gladyshevskii R. (2018)
Bachynska B. - R2-xTi3+xGe4 compounds in the R–Ti–Ge (R = Gd–Lu) systems, Muts N., Miliyanchuk K., Gladyshevskii R. (2018)
Petrovska M. - New quaternary alumogermanides with the structure type SmNiAl4Ge2, Klymentiy N., Pukas S., Gladyshevskii R. (2018)
Slivinskiy T. - Phase equilibria in the ternary system Sm–Al–B at 600°C, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2018)
Chorna N. - Phase equilibria in the ternary system Gd–Fe–Zn and electrochemical hydrogenation of the phases, Sagan N., Zelinska O., Kordan V., Zelinskiy A., Pavlyuk V. (2018)
Pysarevska S. - The advances in electrochemical determination of gallium (III), Dubenska L. (2018)
Корпусова В. М. - Історіософія В. П. Петрова як методологія етногенетичних студій, Абашина Н. С. (2019)
Отрощенко В. В. - Антропозооморфні шаманські пряжки перехідного періоду від середньої до пізньої бронзи (2019)
Козловський А. О. - Давньоруське кладовище на Копиревому кінці, Крижановський В. О. (2019)
Рудич Т. О. - Кочова складова населення Середнього Подніпров'я (Правобережжя) давньоруської доби за матеріалами антропології (2019)
Шрамко І. Б. - Рогове завершення лука з Більського городища (2019)
Івченко А. В. - Розкоп "Орієнт" некрополя Ольвії (2019)
Осипенко М. С. - Металеві кистені давньоруської доби (за матеріалами Національного музею історії України) (2019)
Гаврилюк Н. О. - Комплексний аналіз кераміки з ранніх шарів Жаботинського поселення, Кулькова М. А., Кашуба М. Т. (2019)
Радченко С. Б. - Навіщо потрібні ГІС-дослідження та як їх застосовувати? (2019)
Строцень Б. С. - Рец.: С. Чопек, К. Трибала-Завісляк, Н. Войцещук, О. Осаульчук, Д. Бобак, П. Гембіца, А. Яцишин, В. Пастеркевіч, Д. Павлів, В. Петегирич, М. Полтовіч-Бобак, А. Вацнік. Культурно-поселенські зміни в басейні річки Вишня в епоху бронзи і за доби раннього заліза в контексті змін доісторичної і ранньосередньовічної ойкумени (2019)
Мiжнародна наукова конференцiя "Вiд палеолiту до козацької України" до 100-рiччя Дмитра Яковича Телегiна (2019)
До 100-рiччя Дмитра Яковича Телегiна (2019)
До ювiлею Iрини Миколаївни Шарафутдiнової (2019)
До ювiлею Марини Володимирiвни Скржинської (2019)
До ювiлею Валентини Миколаївни Корпусової (2019)
Оксана Франко — вчена i педагог (2019)
До 80-рiччя Iвана Iвановича Мовчана (2019)
До 70-рiччя Сергiя Анатолiйовича Скорого (2019)
До 75-рiччя Аркадiя Олександровича Козловського (2019)
Свiтлої пам'ятi Володимира Даниловича Барана (2019)
Пам'ятi Лева Самуїловича Клейна (2019)
Козак О. Д. - Методичні рекомендації з польової антропології, Потєхіна І. Д., Слободян Т. І., Гупало В. Д. (2019)
Алфавітний покажчик змісту журналу "Археологія" за 2019 р. (2019)
Vitiuk I. K. - Global Risks and Non-Religious Eschatology: The Problem of Eschatological Ideas of Modernity Research (2019)
Соколовський О. Л. - Глобальні тенденції і проблеми розвитку католицької теології (2019)
Мандрагеля В. А. - Формування європейської ідентичності: утопія чи реальність? (2019)
Гордійчук О. О. - Термінологічна проблематика поняття ментальності у соціально-філософському дискурсі (2019)
Слюсар В. М. - Проблема насилля у філософських розвідках другої половини ХХ століття (2019)
Олексин І. Я. - Спортивна та фізична активність в контексті способу життя сучасної людини (2019)
Рогожа М. М. - Символічний капітал і морально неприпустиме в інтелектуальних практиках сучасного університету (2019)
Пилипенко С. Г. - Академічність і публічність як модуси поширення філософського знання в умовах сучасності (2019)
Загрійчук І. Д. - Вчення Платона про ідеї як конкретно-історичне розуміння істини (2019)
Білик Я. М. - Лудологічні традиції античності: теорія і практика (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Gladyshevskii R. - The Pauling FIle database – experimental data for inorganic substances, Cenzual K. (2018)
Villars P. - Pauling File - towards a holistic view, Cenzual K., Gladyshevskii R., Iwata Sh. (2018)
Dekhtyarenko V. - Effect of phase composition of Ti–Zr–Mn–V alloys on the hydrogen sorption properties, Pryadko T., Boshko O. (2018)
Brekharya G. - Dependence of hydrogen sorption-desorption on the structure of amorphous and amorphous-crystalline Fe62.7Nd33.7B1.1Cu1.5Ti1.0 alloys, Pryadko T., Dekhtyarenko V., Lyakishev V., Lyashenko N., Bovda V. (2018)
Babizhetskyy V. - On the binary phases ~YNi4 and Y2Ni7, Myakush O., Levytskyi V., Kotur B., Duppel V. , Kienle L. (2018)
Hula T. - Nanocrystallization of iron-based amorphous alloys, influence of magnetization in an alternating magnetic field, Hertsyk O., Kovbuz M., Yakymovych A., Richter K. W., Pandiak N. (2018)
Author index. Volume 11, 2018 (2018)
Kovtun N. M. - Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution Transitional Society in Modificatory Conditions and Challenges of Fourth Industrial Revolution, Ventsel N. V. (2019)
Utiuzh I. G. - Wealth Perception in The Preindustrial Era: Social and Value Aspects, Pavlenko N. V. (2019)
Slyusar V. M. - Informational Violence in The Symbolic Exchange and Modern Mediareality: The Modus Dimension (2019)
Kozlovets M. A. - Symbolic Exchange and Advertising in The Information-Based Society, Bashmanivskyi D. V. (2019)
Артеменко А. П. - Метамодерн и его эстетический опыт: визуализация мировоззренческой парадигмы в архитектуре (2019)
Шевцов С. В. - "Поетика" Аристотеля: фундаментально-онтологічний зріз (2019)
Федь В. А. - Світоглядний імператив мистецтва Ієроніма Босха в контексті символічного виробництва та художніх практик сучасності (2019)
Polishchuk O. P. - Simulacrum, Aesthetic Experience and Modern Artistic Practices in The Context of Principle "Incomplete Understanding of The Object" (2019)
Skalska D. M. - The Originality of The Aesthetic in The Philosophical and Anthropological Search Ofgeorg Lukacs (2019)
Shevchuk K. S. - The Concept of "Contemporary Art" and "Aesthetic Situation" in Polish Aesthetics (2019)
Lychkovakh V. A. - Aesthetics of The Ukrainian Avant-Garde: Energy-Information Dimension (2019)
Бесіда з М. Б. Євтухом (2019)
Максименко А. П. - Фізичне виховання і спортивні практики у школах Франції (2019)
Бирюк О. В. - Навчання майбутніх учителів іноземної мови навчальної презентації, Стеченко Т. О. (2019)
Коробова Ю. В. - Методика навчання майбутніх учителів англійської мови мовленнєвої адаптації (2019)
Бігич О. Б. - Модерація й розвиток критичного мислення майбутніх учителів іспанської мови як технології формування методичної компетентності (2019)
Сімкова І. О. - Навчання англомовного професійно орієнтованого монологічного мовлення майбутніх фахівців у сфері міжнародних соціальних проектів (2019)
Рубцова С. В. - Передумови відбору англомовних фахових текстів для навчання читання майбутніх інженерів галузі будівництва та цивільної інженерії (2019)
Рева Т. Д. - Дослідження мотиваційної сфери навчальної діяльності майбутніх магістрів фармації у процесі вивчення хімічних дисциплін (2019)
Стрілець В. В. - Етапи навчання повного письмового науково-технічного перекладу (2019)
Кожедуб Л. Г. - Етапи формування у майбутніх філологів-германістів компетентності в письмовому перекладі (2019)
Писанко М. Л. - Навчання синхронного перекладу студентів перекладацьких спеціальностей закладів вищої освіти (2019)
Rusnak D. A. - Didactiser un document mediatique afin de developper une competence de communication interculturelle en classe de Fle (2019)
Nazarenko O. - On the state of research of higher education in South Korea in the receptions of the foreign and Ukrainian scholars (2019)
Гранський О. І. - Труднощі навчання корейських студентів англійської мови та шляхи їх подолання (2019)
Ярошенко О. В. - Цілі й принципи організації самостійної роботи з англійської мови майбутніх філологів (2019)
Shparyk О. - An issue of differentiated instruction under the individualisation of education tendency. reflections of the American, Ukrainian and Chinese scholars (2019)
Ступак О. Ю. - Система формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства: інформаційний етап (2019)
Клименко А. А. - Принципи соціально–психологічного супроводу міжособистісного спілкування старших дошкільників в умовах переходу до шкільного навчання (2019)
Плотніков Є. О. - Навчання іноземних мов в умовах неформальної та інформальної освіти: анотована бібліографія (2019)
Cherstyuk O. M. - Le travail de projet dans les livres de l’élève de français langue étrangère, Kaganovskaya O. M. (2019)
Левченко Т. І. - Рецензія на навчально-методичний посібник для студентів магістратури й аспірантури "Методи та організація сучасних досліджень з методики навчання іноземних мов і культур", Бігич О. Б. (2019)
Данилич В. С. - Рецензія на навчальний посібник для самостійної роботи студентів бакалаврату (спеціальність 014 Середня освіта, спеціалізація 014.02 Мова і література (Іспанська мова і література)) з вибіркової дисципліни "Методика формування іспаномовної лінгвосоціокультурної компетентності школярів у закладах загальної середньої освіти", Задорожна І. П. (2019)
Перелік захищених дисертацій у 2019 році (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Шестопалов В. М. - Збручанське родовище мінеральних вод типу "Нафтуся" потребує негайної допомоги, Іщенко О. П., Моісеєв А. Ю., Моісеєва Н. П. (2019)
Присяжнюк В. А. - Группа Gastrocopta edlaueri (Wenz, 1921) – Gastrocopta contracta (Say, 1872) (MOLLUSCA, PULMONATA) в кайнозое Евразии (2019)
Шестаков О. Ю. - Методика розрізнення за рівнем значущості супутніх золоту мінералів у конгломератах (2019)
Bagriy I. D. - Technology for the identification of hydrogen accumulations and forecast of geodynamic phenomena (2019)
Shatalov N. N. - Cloud lineaments – indicators of fault zones of the Earth (2019)
Makarenko O. M. - The influence of non-radiogenic cosmic heat generation in the bowels of the Earth and planets on mutual displacements of planetary shells. Article 2. Solar system planets polar and shells wandering (2019)
Кирилюк В. П. - Стратиграфия гранулитовых комплексов Украинского щита и их геолого-формационная корреляция. Статья 2. Стратиграфия приазовского комплекса, Лысак А. М., Сиворонов А. А. (2019)
Шаталов Н. Н. - Выдающийся геолог Украины профессор Владимир Иванович Крокос (К 130-летию со дня рождения) (2019)
Ковальчук Мирон Степанович (До 55-річчя від дня народження) (2019)
Пам’яті Великанова Вячеслава Якимовича (2019)
Бех І. - Духовне становлення особистості: сучасні виховні реалії (2019)
Бейгер Г. - Актуальные стандарты опеки, воспитания и терапии в учреждениях заместительной опеки в Польше (2019)
Бибик Д. - Специфіка підготовки студентів до впровадження тренінгових технологій з розвитку лідерства у дітей вимушених переселенців (2019)
Васильєва С. - Понятійне поле дослідження проблеми рухового розвитку дітей третього року життя (2019)
Гавриш Н. - Проектування освітнього середовища ЗДО на засадах індивідуалізації та диференціації, Рейпольська О. (2019)
Гарбузюк І. - Основні методологічні підходи формування умінь групової просоціальної діяльності підлітків (2019)
Гончар Л. - Дослідження прояву емпатійних почуттів підлітків до батьків (2019)
Гуцан Л. - Забезпечення трудового виховання молодших школярів у процесі вивчення навчальних предметів: результати формувального експерименту, Морін О., Рагозіна В. (2019)
Журба К. - Формування національно-культурної ідентичності підлітків у взаємодії сім’ї і школи, Докукіна О. (2019)
Заредінова Е. - Соціокультурні цінності: системно-структурний аналіз (2019)
Исаева Ж. - Формирования единого мирового образовательного рынка (интернационализация образования) (2019)
Kanishevska L. - Pedagogical conditions of formation of senior adolescents’ safety of life as a component of the value of life (2019)
Кирилюк С. - Методичні аспекти формування соціальної активності учнів початкової школи в закладах загальної середньої освіти (2019)
Кириченко В. - Формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій: технологічний аспект (2019)
Коломієць С. - Цілі та завдання сучасної вищої освіти у інноваційному вимірі, Тікан Я. (2019)
Куниця Т. - Соціально-педагогічний супровід формування відповідальної громадянської позиції у дітей з сімей вимушених переселенців (2019)
Литовченко О. - Модернізація соціально-реабілітаційного напряму позашкільної освіти у контексті загальноєвропейських та українських освітніх змін (2019)
Луценко В. - Соціально-комунікативне середовище як засіб розвитку старшого дошкільника (2019)
Маршицька В. - Сутнісні ознаки ставлення старших дошкільників до природи та створення ефективного природного середовища у дошкільному закладі (2019)
Вихідні дані (2019)
Гордиенко В. В. - Земная кора океанов и полосовые аномалии магнитного поля (2019)
Иноземцев Ю. И. - Палеогеография Азово-Черноморского бассейна в четвертичное время, Парышев А. А., Ступина Л. В., Рыбак Е. Н. (2019)
Холодов В. Н. - О происхождении грязевых вулканов (2019)
Алиев А. А. - Исследование пиритов из выбросов грязевых вулканов Азербайджана, Агаев А. М. (2019)
Мацуй В. М. - Морські та берегові розсипи бурштину-сукциніту в Україні, Науменко У. З. (2019)
Щипцов О. А. - Перспективи науково-технічної розробки ескізного проекту українського океанографічного дослідного судна нового покоління, Щипцов О. О. (2019)
Володимир Олександрович Ємельянов (до 70-річчя з дня народження) (2019)
Зміст журналу за 2019 рік (2019)
Антипов В. І. - Класифікація злочинів та система покарань: взаємозв’язок та суперечливість (2018)
Пащенко О. О. - Кримінально-правова норма та її соціальна обумовленість (2018)
Пономаренко Ю. А. - Про зворотну дію в часі "Закону Савченко" (2018)
Новікова К. А. - Свобода і воля як цінності, що охороняються кримінальним правом (2018)
Ландіна А. В. - Спеціальний суб’єкт злочину: порівняльно-правовий аспект (2018)
Гізімчук С. В. - Проблеми застосування обставин, що не передбачені ст. 66 КК України (на підставі матеріалів судової практики), Назаренко Т. Г. (2018)
Плахотник Г. В. - Перспективи удосконалення законодавства про передумови звільнення від відбування покарання вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років (2018)
Олійник О. С. - Деякі питання кваліфікації умисного вбивства з особливою жорстокістю (п. 4 ч. 2 ст. 115 КК України) (2018)
Євтєєва Д. П. - До питання про рівні кримінально-правового забезпечення охорони сім’ї, дітей та підопічних в Україні (2018)
Шаблистий В. В. - Незаконний обіг зброї в Україні: питання кримінальної відповідальності (2018)
Голубош В. В. - Особливості предметів деяких злочинів проти громадської безпеки (2018)
Гора Р. М. - Значення юридичних осіб публічного права для вивчення об’єкта злочину, передбаченого ст. 364-1 КК України (2018)
Старка А. Б. - Окремі аспекти кримінально-правової характеристики складу злочину, передбаченого ст. 369-3 КК України (2018)
Грянка Г. В. - Питання міжнародного співробітництва при розслідуванні злочинів міжнародного характеру (2018)
Дунаєва Т. Є. - Спеціалізовані суб’єкти протидії корупції в Україні та їх роль у мінімізації рівня корупційної злочинності (2018)
Тарасенко Ю. М. - Стан злочинності серед внутрішньо переміщених осіб в Україні (за матеріалами анкетування співробітників Національної поліції) (2018)
Шандула О. О. - Досвід Республіки Казахстан у забезпеченні права особи на безоплатну правову допомогу (2018)
Бабкова В. С. - Організація і порядок проведення прокурорських перевірок додержання кримінально-виконавчого законодавства (2018)
Тацій В. Я. - Харківська школа кримінального права: біографічна довідка, Харитонова О. В. (2018)
Головкін Б. М. - Про наукову діяльність кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права, Лисодєд О. В. (2018)
Батиргареєва В. С. - Дослідження регіональних особливостей злочинності в Україні (рецензія на монографію Бабенка А. М. "Запобігання злочинності в регіонах України: концептуально-методологічний та праксеологічний вимір") (2018)
Євтєєва Д. П. - Огляд засідання Ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса Національної академії правових наук України, присвяченого проведенню XII Всеукраїнського фестивалю науки, Калініна А. В. (2018)
Демидова Л. М. - Актуальні проблеми кримінально-правової охорони громадської безпеки (за матеріалами міжнародного "круглого столу" 18 травня 2018 р.), Невідома Н. В. (2018)
Тимошенко В. А. - Інститут громадянства в сучасній Україні: сумні реалії сьогодення, Дрьомов С. В. (2018)
Туляков В. О. - Леонід Багрій-Шахматов: вчений, вчитель, громадянин (2018)
Вячеслав Іванович Борисов (2018)
Юрій Васильович Гродецький (2018)
Коломієць Ю. Ю. - Ідеологія впровадження інституту проступків у національне право України (2018)
Гродецький Ю. В. - Стадії вчинення злочину та добровільна відмова за законодавством пострадянських держав (2018)
Гродецький Ю. В. - Вчинення злочину групою осіб без попередньої змови, Мохончук П. С. (2018)
В'юник М. В. - Призначення покарання у виді позбавлення військового, спеціального звання, рангу, чину або кваліфікаційного класу (2018)
Потяк В. І. - Зарубіжний досвід кримінально-правового забезпечення охорони виконання угод про примирення (2018)
Муха С. О. - Інститут звільнення від кримінальної відповідальності у кримінальному праві (2018)
Сервецький І. В. - Шпигунство: поняття та склад злочину, Лебідь С. В. (2018)
Нетеса С. В. - Фінансування тероризму та фінансування дій, учинених із метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України: порівняльний аналіз складів злочинів (2018)
Андрієшин В. В. - Кримінально-правова кваліфікація декларування недостовірної інформації (ст. 366-1 КК України) (2018)
Шрамко С. С. - Запобігання злочинності за участю громадськості: зарубіжний досвід (2018)
Назимко Є. С. - Міжнародний досвід та основні риси сучасних зарубіжних кримінологічних практик запобігання вчиненню злочинів проти дітей, Андріяшевська М. С. (2018)
Denysova T. A. - Current problems of labor use of convicts sentenced to imprisonment, Krykushenko O. H. (2018)
Хмелевська Н. В. - Теоретичні та прикладні аспекти права на захист під час затримання (2018)
Гафич І. І. - Проблеми контролю за рішеннями прокурора про закриття кримінального провадження (2018)
Борисов В. І. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Михайленка Дмитра Григоровича "Концепція кримінально-правової протидії корупційним злочинам в Україні", подану на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2018)
Батиргареєва В. С. - Відгук офіційного опонента на дисертацію Спірідонова Михайла Олександровича "Кримінальна відповідальність за порушення права на захист", поданої на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 - кримінальне правота кримінологія; кримінально-виконавче право (2018)
Демидова Л. М. - Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права 18–19 жовтня 2018 р., м. Харків), Євтєєва Д. П. (2018)
Дунаєва Т. Є. - Кримінально-правове регулювання службової недбалості в Україні (тези наукової доповіді на міжнародній науково-практичній конференції "Кримінально-правове регулювання та забезпечення його ефективності" (м. Харків, 18–19 жовтня 2018 р.)) (2018)
Юрій Васильович Баулін (2018)
Janicka-Panek T. - Znaczenie diagnozy przedszkolnej w pracy pedagogicznej nauczyciela (2019)
Теренко О. О. - Роль міжнародних і національних організацій у формуванні стратегії розвитку освіти дорослих у країнах Північної Америки (2019)
Кучерявий О. Г. - Базові індикатори моніторингу якості освіти в педагогічному університеті (2019)
Філіпчук Н. О. - Соціокультурні функції музейної педагогіки в історичному і сучасному контексті (2019)
Лісовий В. А. - Професійний розвиток майбутніх магістрів музичного мистецтва в контексті аксіологічного підходу (2019)
Степаненко М. І. - Педагогіка добра в історико-педагогічній ретроспективі (2019)
Гордаш А. М. - Мистецько-освітня концептуалізація категорії "художня майстерність" (2019)
Вільхова О. Г. - Хореографічне мистецтво – ефективний засіб виховання дітей дошкільного віку (2019)
Цебрій І. В. - Програмність у клавесинній музиці ХVІІІ століття: театр Франсуа Куперена (2019)
Горбенко C. C. - Гуманістичні ідеї музичного навчання і виховання учнів періоду становлення авторитаризму (20–50-і роки ХХ ст.) (2019)
Лі Ліцюань - Методологічна компетентність майбутнього вчителя музичного мистецтва: теоретико-аналітичний аспект (2019)
Лисенко М. Ю. - Методичне забезпечення розвитку здатності до саморегуляції студентів у процесі диригентсько-хорової підготовки (2019)
Руденко І. В. - Навчання пейзажного живопису студентів закладів вищої освіти, Адаменко О. А. (2019)
Loputko O. - The implementation of the mind mapping technic into the process of English by the cadets of the higher educational establishments of the Ministry of internal affairs of Ukraine (2019)
Мамон O. B. - Можливості веб-сервісів при реалізації операційно-виконавчого етапу технології педагогічного стимулювання майбутнього вчителя до самооцінки навчальної діяльності (2019)
Вішнікіна Л. П. - Психодидактичні засади навчального географічного моделювання, Япринець Т. С. (2019)
Даниско О. В. - Якість змішаного навчання як чинник підвищення ефективності професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2019)
Лук’янова Л. Б. - Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі (Рецензія на монографію: Баніт О. В. Системи професійного розвитку менеджерів у транснаціональних корпораціях: досвід Німеччини і Польщі. – Київ: ДКС-Центр, 2018. – 414 с.) (2019)
Мовчан П. М. - Рецензія на видання "Словник фразеологізмів та паремій Чернівеччини" (уклад. Н. О. Руснак, М. В. Скаб, Г. Т. Кузь, Л. М. Томусяк. Чернівці, 2017. – 340 с.) (2019)
Сулаєва Н. В. - Професорсько-викладацька спільнота Полтавського педагогічного віншувала з 25-річчям Інститут педагогічної совіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна (2019)
Відомості про авторів (2019)
Титут (2019)
Калиній Т. - Геоморфологія, неотектоніка та палеогеграфія території геологічної пам'ятки "Старуня", Омельченко В. (2019)
Guliyev H. - Determination of the physical properties of complexly constructed media using Near-Surface Crosswell method, Aghayev Kh., Mehraliyev F., Ahmadova E. (2019)
Безродна І. - Аналіз акустичних властивостей порід-колекторів Руновщинської площі на основі петрофізичних досліджень у різних баричних умовах, Вижва С. (2019)
Ткач О. - Нафтогазовий фактор у зовнішній політиці країн Латинської Америки, Цвих В., Хилько М., Батрименко О., Неліпа Д. (2019)
Мank V. - Electrochemical investigation of cobalt absorbtion processes by soils of Ukraine, Тоnkha O., Galimova V., Surovtsev S., Menshov O., Bukova O., Rogovskiy I. (2019)
Kuzmenko E. - Determination of the petroleum pollution sources for groundwater (on the example of Solotvino territory in the Precarpathians), Bagriy S., Fedoriv V., Shtogrin N., Dzoba U. (2019)
Zelensky A. - Use of B-splines in development of automated geological-surveying support system (2019)
Vyzhva Z. - Statistical simulation of random field on 2d area with Whittle-Matern typecorrelation function in the geophysical problem of environment monitoring, Demidov V., Vyzhva A. (2019)
Удовиченко В. - Біоцентрично-мережна конфігурація лісостепових ландшафтних комплексів Лівобережної України: метризація та оцінювання для потреб імплементації ландшафтного планування (2019)
Іванік О. - Національна база даних зсувних процесів: принципи розробки, упровадження та застосування для оцінки зсувної небезпеки регіонального та локального рівня, Шевчук В., Кравченко Д., Гадяцька К. (2019)
Гетманець О. - Кластерний аналіз і радіаційний моніторинг довкілля, Некос А., Пеліхатий М. (2019)
Тютюнник Ю. - Геостатистичний аналіз атмогеохімічного поля в приземному шарі атмосфери Північної України (за даними бріогеохімічної індикації), Шабатура О., Блюм О., Дауніс-і-Естадел'я Дж. (2019)
Коломієць Ю. Ю. - Преамбула до нового Кримінального кодексу України (2019)
Тімофєєва Л. Ю. - Межі необхідного об’єктивного ставлення в вину у сучасному кримінальному праві України (2019)
Таволжанская Ю. С. - Цілеспрямований характер катування: аксіома чи вже гіпотеза? (2019)
Рубащенко М. А. - Незаконне збагачення: міфічна природа та приховані загрози криміналізації (2019)
Тимошенко В. А. - До питання щодо кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, Дрьомов С. В. (2019)
Олійник О. С. - Сутність принципу законності за кримінальним законодавством зарубіжних країн (2019)
Бабич А. О. - Вирішення питання необережного співзаподіяння у кримінальному праві США (2019)
Калініна А. В. - Кримінологічне законодавство в Україні: стан та перспективи розвитку (2019)
Колодяжний М. Г. - Картографування злочинності (2019)
Бабенко А. М. - Рецензія на монографію О. М. Артеменка "Злочини проти порядку проходження військової служби: кримінологічне дослідження" (за редакцією доктора юридичних наук, професора, члена кореспондента НАПрН України В. В. Голіни, Харків, 2019 р.) (2019)
Демидова Л. М. - Ефективність кримінального законодавства: доктринальні, законотворчі та правозастосовні проблеми її забезпечення, Попович О. С. (2019)
Марочкин О. І. - "Круглий стіл" "Дотримання прав людини під час досудового розслідування", Дунаєва Т. Є. (2019)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2019)
Мінченко О. В. - Юридична лінгвістика в правничій навчальній діяльності (2019)
Бакумов О. С. - Забезпечення юридичної відповідальності держави – ключовий виклик правової реформи в сучасній Україні (2019)
Самбор М. А. - Форми здійснення права на свободу мирних зібрань (2019)
Резворович К. Р. - Особливості здійснення представництва в цивільному процесі (2019)
Агапова О. В. - Освітня діяльність науково-дослідних установ у сфері експертного забезпечення правосуддя: актуальні питання адміністративно-правового регулювання (2019)
Волков О. Є. - Адміністративно-правові засади визначення правового режиму використання лісових ресурсів як важливого компонента природоохоронного комплексу України (2019)
Федоров Г. О. - Адміністративно-правові засади іноземного інвестування в Україні (2019)
Бойчук В. Ю. - Суспільно небезпечне діяння як обов’язкова ознака об’єктивної сторони злочину, передбаченого статтею 330 Кримінального кодексу України (2019)
Давидюк В. М. - Окремі аспекти забезпечення безпеки конфіденційного співробітництва осіб із правоохоронними органами (2019)
Шабаровський Б. В. - Способи перевірки речових доказів у кримінальному процесі України (2019)
Рецензії (2019)
На книжкову полицю (2019)
Новини наукового життя (2019)
Наші автори (2019)
До уваги авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Топузов О. М. - Феномен лідерства у нових реаліях сучасного суспільства (2019)
Семеновська Л. А. - Інтерактивне навчання у професійній підготовці майбутніх педагогів (2019)
Власенко Н. О. - Дистанційне навчання: Україна і світ, Помогайбо В. М. (2019)
Сотська М. В. - Особливості професійної підготовки вчителів : досвід Сінгапуру (2019)
Палеха О. М. - Сутність поняття "самостійна позааудиторна робота" у британському науковому дискурсі (2019)
Fediy О. - The ethics of the subject-subject interaction in the modern educational environment, Fediy J. (2019)
Лисакова І. В. - Адаптація тексту Конвенції про права дитини та її використання в педагогічному процесі (2019)
Ликтей Л. М. - Етичний компонент методичної компетентності викладача педагогічного коледжу (2019)
Богданюк В. В. - Специфіка поняття "музична спадщина" в контексті підготовки вчителів музичного мистецтва (2019)
Растригіна А. М. - Оптимізація інтелектуально-творчої діяльності як фактор удосконалення професійної підготовки майбутнього педагога-музиканта (2019)
Akatrini V. - Influena activităii lui Eusebie i Gheorghe Mandicevschi asupra dezvoltării educaiei muzicale i culturii în Bucovina (2019)
Ірклієнко В. С. - Підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва на індивідуальних заняттях з основного музичного інструменту, Дем’янко Н. Ю. (2019)
Боса І. О. - Роль вечірніх рисувальних і креслярських класів при Єлисаветградському земському реальному училищі у професійному становленні митців кінця ХІХ – початку ХХ століття (2019)
Дігтяр Н. М. - Композиційна компетентність як складова професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва, Тарасенко О. К. (2019)
Гарькава Т. А. - Петриківський розпис: теорія і методика (2019)
Kononova М. - The role of project education technologies in professional development of future speech patologists (2019)
Стиркіна Ю. С. - Сучасне і традиційне навчання іноземної мови: переваги і недоліки (2019)
Рудич О. О. - Використання мережі Інтернет як засобу навчання англійської мови (2019)
Шевченко О. М. - Педагогічні умови гуманітарної підготовки іноземних студентів-медиків у процесі вивчення української мови (2019)
Філіпчук Г. Г. - Інноваційні технології у педагогічній освіті: здобутки науковців (рецензія на практичний посібник "Технології професійного розвитку педагогів в умовах формальної і неформальної освіти" (М. П. Вовк, Г. І. Сотська, Н. О. Філіпчук, Ю. В. Грищенко, Н. С. Гомеля, С. О. Соломаха, Л. Ю. Султанова. – Київ: Талком, 2019. – 320 с.) (2019)
Семеног О. М. - Академічна культура дослідника в освітньому просторі: європейський та національний досвід (2019)
Відомості про авторів (2019)
Мачуський В. - Стан сформованості культуро-створювальної позиції у вихованців закладів позашкільної освіти: аналіз результатів дослідження (2019)
Миропольська Н. - Міжкультурне освітньо-мистецьке середовище старшої школи (2019)
Окушко Т. - Проблема виховання громадянськості учнівської молоді в громадських об’єднаннях у науковому дискурсі: український та зарубіжний досвід (2019)
Охріменко З. - Теоретико-практичний аспект формування ціннісного ставлення до праці молодших школярів у процесі батьківсько-вчительської взаємодії (2019)
Пєтушкова Л. - Зміст та структура програми підготовки патронатних вихователів (2019)
Піддячий М. - Сутність підготовки до праці: особистісний та суспільний виміри (2019)
Пруцакова О. - Дослідження гармонізації відносин школярів із природою, Пустовіт Н., Логінова А. (2019)
Ратинська І. - Виховання моральної відповідальності студентів у позааудиторній діяльності (2019)
Роговець О. - Тренінг як організаційна форма роботи у формуванні в підлітків цінності життя (2019)
Семенюк С. - Поняття стійкості дітей-іммігрантів у контексті соціальної роботи: європейський досвід (2019)
Tishchenko A. - Education of the foreign language communicative culture of students of humanities in higher education (2019)
Третяк О. - Виховання цінності життя у молодших школярів (2019)
Федорченко Т. - Формування просоціальної поведінки підлітків уразливих категорій у процесі впровадження тренінгової технології (2019)
Харченко Н. - Соціальне партнерство в освіті: переваги і можливості (2019)
Шахрай В. - Удосконалення взаємодії школи і сім’ї як педагогічна умова формування у підлітків цінності життя (2019)
Шкляр Н. - Проблема адаптації дітей раннього віку до умов ЗДО як психолого-педагогічна проблема (2019)
ВІдомості про авторів (2019)
Відомості про членів редакцінйої колегії та редакційної ради збірника наукових праць "Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді" (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Пам’яті професора Вельбицького Ігоря В’ячеславовича (1939-2019) (2019)
Rytsar B. Ye. - A New Method for Symmetry Recognition in Boolean Functions Based on the Set-Theoretical Logic Differentiation. II (2019)
Баркалов О. О. - Синтез чотирирівневої схеми суміщеного автомата, Тітаренко Л. О., Візор Я. Є., Матвієнко О. В. (2019)
Koliechkina L. M. - The Practical Aspect of Using a Combinatorial Model on Configuration of Combinations, Nahirna A. M. (2019)
Глибовець А. М. - Аналіз систем підтримки розумного будинку, Моголівський В. О. (2019)
Witkowski T. - The DABC and TLBO Algorithms for Solve Job Shop Scheduling Problem (2019)
Погорілий С. Д. - Метод виявлення іменних груп в україномовних текстах, Крамов А. А. (2019)
Bulgakova O. S. - Reactive Programming Paradigm for Development User Intrfaces, Zosimov V. V. (2019)
Суровцев І. В. - Спосіб побудови психофізичної шкали оцінювання станів досліджуваного об’єкта, Бабак О. В., Татарінов О. Е., Галімова В. М. (2019)
Наші автори (2019)
Атаманюк З. М. - Маніпулювання масовою свідомістю засобами культури, Торгашина А. (2019)
Большакова О. В. - Соціально-філософське осмислення застосування категорії "якість" до послуг сервісної держави та проблем встановлення стандартів якості (2019)
Борінштейн Є. Р. - Філософія інфляції та філософія дефляції: перспективи розвитку сучасного суспільства (2019)
Гансова Э. А. - Методологія аналізу суспільства (2019)
Грішина Б. В. - "Філософія серця" василя сухомлинського як основа критичного мислення для сучасної школи, Петінова О. Б. (2019)
Добролюбська Ю. А. - Методологічне підґрунтя польської філософії історії (2019)
Кіссе А. І. - Гроші і фінансова поведінка як світосприйняття (2019)
Кравченко Г. С. - Роль сім’ї та шлюбу в сучасному суспільстві – соціально – філософський аспект (2019)
Кучерук О. А. - Глобализация в формировании ценностного мироощущения постиндустриальной цивилизации (2019)
Литинская Н. В. - Современная аудиовизуальность как фактор модерации социального интеллекта (2019)
Олійник Д. О. - Ставлення до людей з особливими потребами: соціально-історичний контекст (2019)
Олейніков Ю. В. - Трансформація цінностей в умовах суспільства постмодернізму (2019)
Орленко И. Н. - Взаимная социокультурная адаптация студентов как основа современных трансформационных процессов (2019)
Прокопович Л. В. - Аплодисменти в політичному "театрі": соціокомунікативний аспект технології (2019)
Плавич В. П. - Духовна основа природного самоконтролю суб’єкта (2019)
Поплавская Т. Н. - Философия здоровья в контексте холистической парадигмы (аксиологический аспект) (2019)
Ровенчак О. А. - Особливості соціокультурної адаптації українських імміґрантів у сша, Володько В. В. (2019)
Рожковская В. Н. - Фізична реальність і поняття "реальності" у В.Гейзенберга (2019)
Рибакова К. М. - Епістемологічний аспект монотеоретичних практик в сучасній психотерапії (2019)
Савусин Н. П. - Философские предпосылки для расширенния языка ято, служащего формализмом параметрической общей теории систем (2019)
Стовпець О. В. - Соціально-філософські аспекти підвищення кваліфікації фахівців морського транспорту, Стовпець В. Г. (2019)
Ткаченко К. В. - Проблема ідентичності та концепція людини у філософії П. Рікера (2019)
Торгашина А. - Соціальні важелі як фактор соціокультурних трансформацій, Погорєлова О. О. (2019)
Цибра М. Ф. - Метанойя в житті людини: дефініції, консеквентні особливості (2019)
Рубский В. Н. - Проблеми ідентифікації істинності світогляду (2019)
Берзін П. С. - Історія джерел кримінального права Кримського улусу Золотої Орди (перша половина ХІІІ століття – 1441 рік) (2017)
Козаченко О. В. - Архітектоніка кримінально-правового впливу: поняття, властивості та система кримінально-правових заходів (2017)
Пащенко О. О. - Криміналізація та соціальна обумовленість (2017)
Гродецький Ю. В. - Французька та німецька системи законодавчої регламентації норм про стадії вчинення злочину та про добровільну відмову (2017)
Багіров С. Р. - Дискусійні питання встановлення причинного зв'язку та вини у необережному опосередкованому заподіянні злочинного наслідку (на прикладі справи Чілікова і Маслова) (2017)
Євтєєва Д. П. - Про деякі питання застосування норми щодо ухилення від сплати аліментів на утримання дітей (ст. 164 КК України) (2017)
Поп К. В. - Установлений порядок здійснення законної професійної діяльності журналістів як об'єкт кримінально-правової охорони (2017)
Налуцишин В. В. - Об’єкт невиконання судового рішення за законодавством України та держав Європейського Союзу (2017)
Карчевський М. В. - Досвід експертної оцінки кризових явищ у сфері кримінально-правового регулювання, Кудінов А. С. (2017)
Шеремет О. С. - Корупція в органах місцевого самоврядування та її запобігання в Україні (2017)
Шрамко С. С. - Поняття та специфіка стратегії зменшення можливостей вчинення злочинів (2017)
Горбачова І. М. - Зарубіжний досвід боротьби з порушеннями правил безпеки руху та експлуатації транспорту (2017)
Puzyrov M. S. - Ukrainian institutions for execution of punishments transformation regarding positive foreign experience (2017)
Бабаєва О. В. - Еволюція стадії підготовчого провадження у кримінальному процесуальному праві України (2017)
Грушевська М. І. - Зміна прокурором публічного обвинувачення як форма зміни правової позиції прокурора в суді першої інстанції (2017)
Борисов В. І. - Завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою, Нетеса Н. В. (2017)
Панов М. І. - Злочин (2017)
Тютюгін В. І. - Злочини проти правосуддя (2017)
Харитонова О. В. - Класична школа кримінального права (2017)
Житний О. О. - Конвенційні злочини (2017)
Музика А. А. - Кримінальне право (2017)
Берзін П. С. - Кримінальний кодекс УСРР 1922 р. (2017)
Берзін П. С. - Кримінальний кодекс УСРР 1927 р. (2017)
Гуторова Н. О. - Сильне душевне хвилювання, Байлов А. В. (2017)
Бурдін В. М. - Сп’яніння: значення для кримінальної відповідальності (2017)
Головкін Б. М. - Акцентуації характеру (2017)
Сущенко В. Д. - Державна програма боротьби зі злочинністю (2017)
Горбачевський В. Я. - Журнал кримінального права і кримінології Північно-Західного університету США (2017)
Орлов Ю. В. - Експертиза кримінологічна (2017)
Голіна В. В. - Криміногенність (2017)
Мошак Г. Г. - Кримінологія у Німеччині (2017)
Бараш Є. Ю. - Мелентьєв Михайло Петрович (2017)
Приходько Т. М. - Товариство з кримінології Гонконгу, Китай (2017)
Тимошенко В. І. - Фейєрбах, Пауль Йоханн Анзельм фон (2017)
Шакун В. І. - Феррі (2017)
Демидова Л. М. - Теоретичні питання удосконалення кримінального законодавства та практики його застосування (2017)
Шило О. Г. - Концептуальні основи побудови сучасного кримінального процесу України та проблеми гармонізації вітчизняного законодавства у сфері кримінальної юстиції із законодавством Європейського Союзу (2017)
Ювілей академіка НАПрН України Віолетти Омелянівни КоноваловоЇ (90-річчя від дня народження та 65-річчя науково-педагогічної і громадської діяльності) (2017)
Бурлаков В. І. - Баланс тепла в зоні різання при вібромагнітноабразивній обробці надтвердої кераміки (2019)
Сагиров И. В. - Исследование причин усталостного разрушения судовых гребных валов, Гаркуша Г. Г., Власов В. Т., Жерлицина О. В. (2019)
Роянов В. О. - Аналіз конструктивного виконання підкранових балок та рекомендації для подовження терміну придатності, Захарова І. В., Вольський Е. В. (2019)
Квасницкий В. В. - Влияние характера нагружения на напряженное состояние соединений с мягкой прослойкой, Матвиенко М. В., Бутурля Е. А., Квасницкий В.Ф., Ермолаев Г. В. (2019)
Лаврова О. В. - Дослідження ресурсозберігаючої технології наплавлення двома срічковими електродами з керованим перенесенням електродного металу, Іванов В. П., Кончаківський М. В., Рибалко О. Ю. (2019)
Лоза А. В. - Термическое деформирование толстолистовых конструкций, Рассохин Д. А., Носовский Б. И., Шишкин В. В. (2019)
Щетинин С. В. - Магнитное дутье при односторонней высокоскоростной сварке труб для газо- и нефтепроводных магистралей, Никитенко П. В., Элсаед Халед (2019)
Щетинина В. И. - Магнитное поле сварочного тока, Элсаед Халед, Коваль А. В. (2019)
Полянский В. И. - Определение оптимальных условий операции зубошлифования на основе температурного критерия (2019)
Размышляев А. Д. - Методика расчета индукции продольного магнитного поля под торцом ферромагнитного электрода применительно к дуговой наплавке, Агеева М. В. (2019)
Размышляев А. Д. - Оценка геометрических параметров зоны проплавления при электродуговой наплавке на основе кондуктивного теплопереноса, Иванов В. П., Лаврова Е. В. (2019)
Сагіров Ю. Г. - Застосування топологічної оптимізації на прикладі елементів підвіски ливарного крану, Суглобов В. В. (2019)
Серенко А. Н. - Оптимизация сварных соединений металлических конструкций, Серенко В. А., Варванский Д. К. (2019)
Коваленко А. С. - Дослідження довговічності та корозійної стійкості машин для виробництва будівельних матеріалів, Бочарова О. А. (2019)
Сергєєв О. С. - Теоретическое и экспериментальное определение условий уменьшения шероховатости поверхности при абразивной обработке, Анділахай О. О. (2019)
Кананович С. І. - Оцінка застосування різних типів розподілення коефіцієнту тепловіддачі при моделюванні процесу охолодження зливку узоні вторинного охолодження заготівок, Дордуров А. В., Кравченко В. П. (2019)
Юрчишин О. Я. - Морфологический анализ конструкторско-технологических параметров высокоточных, тяжелонагруженных, крупногабаритных зубчатых реек ответственных реечных передач, Охрименко А. А., Рассохин Д. А., Костик Е. А., Клочко А. А. (2019)
Роянов В. А. - Особенности технологии и оборудования для сборки и сварки кузовов полувагонов в крупносерийном производстве, Коросташевский П. В., Захарова И. В., Соловьёв М. В., Фадеев А. А. (2019)
Дорош А. М. - Сучасний стан системи контролю дозових навантажень на пацієнта при комп’ютерній томографії у медичних установах України, Стадник Л. Л., Авер'янова Л. О., Роговець В. Є. (2019)
Киряк А. А. - Обзор механических и термодинамических моделей кожи человека в контексте пластической хирургии, Кокорев А. Э., Аврунин О. Г., Сорочан Е. Н. (2019)
Федосова І. В. - Застосування систем підтримки прийняття рішень в механізмі призначення субсидій, Котихова Л. Д. (2019)
Кульбака Н. В. - Розробка веб-орієнтованої системи організації та проведення художніх виставок у віртуальних галереях, Федосова І. В. (2019)
Федосова І. В. - Розробка гібридної інтелектуальної системи "TOARIST", Разумний О. В. (2019)
Артюх Г. В. - Исследование возможностей повышения долговечности пластинчатого питателя 2400, Иванов Е. И., Романский Л. А. (2019)
Полєжаєв Д. В. - Основні підходи до розробки автоматизованої системи керування транспортними потоками міста Маріуполя, Кравченко В. П. (2019)
Берестовой А. М. - Температурные изменения восточно-украинского регионаи их влияние на работу транспорта, Хлестова О. А., Волков Д. В. (2019)
Дженчако В. Г. - Підвищення ефективності перевезення масової сировини на промислові підприємства у зимовий період (2019)
Хлестова О. А. - Особенности работы региональной транспортно-технологической системы на примере морского порта, Зинченко С. Г. (2019)
Волошин В. С. - О некоторых закономерностях развития технических систем с позиций отходообразования (2019)
Новини України та світу (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Вдовиченко Ю. В. - Тваринництво та кормовиробництво півдня України в умовах теплового навантаження, Іовенко В. М., Кудрик Н. А., Кононенко В. Г., Жарук П. Г., Жарук Л. В., Писаренко А. В., Гратило О. Д., Свістула М. М. (2019)
Лобачова І. В. - Зв’язок тривалості першого статевого циклу з кліматичними параметрами та показниками відтворення овець (2019)
Польська П. І. - Адаптивна і реабілітаційна здатність закритих генофондових мікропопуляцій асканійських кросбредів і асканійських чорноголових овець, Калащук Г. П., Чічаєва О. П., Калащук В. В. (2019)
Вдовиченко Ю. В. - Відтворювальна здатність корів південної м’ясної породи за різного рівня теплового навантаження, Писаренко А. В., Фурса Н. М., Дубинський О. Л., Носкова А. М. (2019)
Гиль М. І. - Особливості будови тіла та молочна продуктивність корів голштинської породи різної інтенсивності формування організму, Галушко І. А., Горбатенко І. Ю. (2019)
Самсоненко Д. О. - Молочна продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи різної умовної кровності (2019)
Сучков І. А. - Вікова динаміка живої маси телиць південного типу української чорно-рябої молочної породи в залежності від паратипових факторів (2019)
Fursa N. M. - The exterior features of the animals the ascanian population the ukrainian grey cattle breed (2019)
Дудка О. І. - Продуктивні якості свиней вітчизняних порід за різних методів розведення (2019)
Дудка О. І. - Використання прийомів стабілізуючого відбору в генофондових стадах свиней, Карвацька І. М. (2019)
Онищенко Л. В. - Селекційне досягнення в Україні – нової заводської лінії добряка 3549 червоної білопоясої породи, Дудка О. І. (2019)
Скрепець К. В. - Динаміка генетичної структури популяції свиней асканійського типу української м’ясної породи за комплексними генотипами (2019)
Гальченко Н. М. - Продуктивність багаторічних трав залежно від позакореневого підживлення органо мінеральними добривами, Резніченко Н. Д., Гратило О. Д. (2019)
Голобородько С. П. - Сучасний стан та перспективи розвитку кормовиробництва в південному степу України, Димов О. М., Гальченко Н. М., Жарук Л. В. (2019)
Жукорський О. М. - Використання пробіотику "тімм-с" в годівлі свиноматок, Чорна О. O. (2019)
Свістула М. М. - Моніторинг якості кормової бази для овець в південному регіоні України, Єфремов Д. В., Кононенко В. Г., Горб С. В. (2019)
Машнер О. А. - Уровень продуктивных показателей цигайских овец молдавского типа при чистопородном разведении в малой популяции, Люцканов П. И. (2019)
Вдовиченко Ю. В. - Програмні засади створення м'ясного вівчарства України, Жарук П. Г., Жарук Л. В. (2019)
Атановська-Маслюк О. Й. - Особливості росту помісних ягнят одержаних від вівцематок асканійської м'ясо-вовнової породи з кросбредною вовною та баранів породи тексель, Жарук П. Г., Маслюк А. М. (2019)
Заруба К. В. - Результати схрещування баранів-плідників зарубіжної селекції з вівцематками асканійської тонкорунної породи, Дрозд С. Л., Гладій І. А. (2019)
Могильницька С. В. - Взаємозв'язок молочної продуктивності вівцематок асканійської каракульської породи з іншими селекційними ознаками (2019)
Мокєєв І. О. - Метеорологічні фактори і продуктивність овець цигайської породи, Івіна К. А., Чічаєва О. П. (2019)
Польська П. І. - Відтворювальна здатність і продуктивність інтенсивних типів овець асканійської м’ясо-вовнової породи з кросбредною вовною за різних кормових умов, Калащук Г. П., Чічаєва О. П., Калащук В. В. (2019)
Рижих С. С. - Розвиток внутрішніх органів у баранців різних генотипів (2019)
Гладій І. А. - Параметри росту та розвитку ягнят різних генотипів у ранньому онтогенезі (2019)
Ivanina O. P. - The quantitative and qualitative indicators of milk the different breeds of sheep during manual and machine milking, Zhulinska O. S. (2019)
Яковчук В. С. - Використання ягнятам пробіотику "субтиспорин" у період підсису (2019)
Іовенко В. М. - Результати моніторингу генетичної структури популяції овець асканійського типу багатоплідного каракулю, Рукавнікова Г. І. (2019)
Скрепець К. В. - Молекулярно-генетичні маркери і якість смушку овець асканійської каракульської породи, Кириченко В. А. (2019)
Яковчук Г. О. - Молочність вівцематок асканійської тонкорунної породи та молекулярно-генетичні маркери (2019)
Гратило О. Д. - Фітоценотична структура та ботанічний складагрофітоценозів для відновлення природних кормових угідь південного регіону України, Смєнова Г. С., Столбуненко С. Г., Гальченко Н. М. (2019)
Єфремов Д. В. - Відгодівельні та забійні якості баранців м'ясо-вовнового та м'ясного напряму продуктивності за умови їх інтенсивної відгодівлі, Свістула М. М., Горб С. В. (2019)
Свістула М. М. - Нормування протеїнового живлення ремонтних ярок вовново-м`ясного напряму продуктивності під час їх вирощування, Єфремов Д. В., Горб С. В. (2019)
Маслюк А. М. - Вікова динаміка та повторюваність рівня продуктивності кіз зааненської породи (2019)
Муза О. В. - Особливості правореалізації адміністративних актів (2018)
Селіна М. Б. - Засоби масової інформації як фактор впливу на суспільно-політичну обстановку в Україні: на прикладі детермінації злочинності (2018)
Киреєва Н. С. - Особливості правового регулювання електронних фінансових послуг в умовах інформаційного суспільства (2018)
Ватраль А. В. - Історико-правовий аналіз становлення і розвитку пізнавальної діяльності в контррозвідці (2018)
Вереша Р. В. - Феноменологія суб'єктивної сторони складу злочину (2018)
Гревцова Р. Ю. - Кримінально-правова охорона відносин у сфері доклінічного вивчення, клінічних випробувань і державної реєстрації лікарських засобів: питання удосконалення, Гусева Г. В. (2018)
Загорняк Н. Б. - Сучасні проблеми відповідальності за умисне невиконання підприємцем договірних зобов'язань (2018)
Ковтун О. М. - Правові проблеми обігу земель сільськогосподарського призначення в Україні (2018)
Оверчук С. В. - Родинні відносини як підстава для відводу адвоката в кримінальному провадженні (2018)
Гора І. В. - Сучасні проблеми ідентифікації особи методом ДНК-аналізу, Сідєльніков А. В. (2018)
Колесник В. А. - До питання про криміналістичну класифікацію слідчих (розшукових) дій (2018)
Ходанович В. О. - Організаційно-правове забезпечення діяльності спецслужб окремих країн Європи з протидії злочинам проти основ національної безпеки (2018)
Бояров В. І. - Правове регулювання протидії екстремістської діяльності в Україні та відповідальність за екстремізм за законодавством інших країн (2018)
Масалітін А. О. - Слідчі ситуації початкового етапу розслідування злочинів, які вчиняються футбольними уболівальниками (2018)
Коновалова Г. В. - Окремі питання тактики та методики захисту (2018)
Сисоєнко Г. І. - Початок досудового розслідування та підозра у кримінальному провадженні (2018)
Вереша Р. В. - Морально-етичні та загальноправові аспекти кримінально-правового принципу вини (2018)
Кравченко Р. М. - Організаційні основи діяльності органів військової контррозвідки в європейських країнах (2018)
Lucenko Gr. - Fundamentalising higher education basic criterion of transferring to the new Ukrainian school (2019)
Загородня Л. П. - Методологічні підходи до формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти (2019)
Антонець А. В. - Зміст, завдання та особливості системи формування математичної компетентності майбутніх інженерів (2019)
Лущинська О. В. - Формування інформаційно-комунікаційної культури у майбутніх учителів початкових класів засобами інформаційно-комунікаційних завдань (2019)
Мельниченко Л. І. - Моделювання процесу формування дослідницьких умінь майбутніх учителів початкової школи засобами STEM-технологій (2019)
Оксьом П. М. - Проблеми фізичного виховання у вищих закладах освіти України в умовах інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору, Азаренков В. М., Бережна Л. І. (2019)
Павленко І. О. - Формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки (2019)
Павленко І. О. - Педагогічні аспекти формування фізкультурно-оздоровчої компетентності у студентів закладів вищої педагогічної освіти, Сидоренко О. Р., Шумаков О. В. (2019)
Тюльпа Т. М. - Соціалізованість майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей як фактор успішності формування соціальної компетентності (2019)
Луценко Г. В. - Перспективи використання Agile Learning у підготовці майбутніх інженерів (2019)
Боярська-Хоменко А. В. - Інтерактивні методи навчання дорослих (2019)
Бріжата І. А. - Інноваційно-технологічне забезпечення підготовки майбутніх фізичних терапевтів у рамках проекту ЄС Еразмус+ (2019)
Зайцева О. М. - Проектні технології в організації та управлінні професійною орієнтацією учнів у закладах загальної середньої освіти, Мичка Д. В. (2019)
Борисенко Н. А. - Педагогічне проектування уроку трудового навчання (2019)
Васенок Т. М. - Використання кольору в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців швейної галузі, Косолап М. С. (2019)
Каліш В. А. - Творчість О. Довженка у системі формування мовної компетентності майбутніх філологів (2019)
Збуринь Г. М. - Застосування ігрових технологій на уроках української літератури в 5 класі для дітей з особливими освітніми потребами, Романенко Л. В. (2019)
Карповець Х. М. - Аналіз навчально-методичного забезпечення з вивчення правопису у вищій школі (2019)
Шмир М. Ф. - Формування пізнавальної діяльності студентів при проведенні лекційних занять з іноземної мови в контексті діяльнісного підходу (2019)
Собко В. О. - Підготовка майбутніх учителів до роботи з навчальними словниками у початковій мовній освіті (2019)
Ремньова Н. Ю. - Технології розвитку критичного мислення як засіб підвищення навчальної мотивації учнів початкових класів (2019)
Лавриченко Н. М. - Особливості математичної обдарованості (2019)
Марєєва Т. В. - Формування екологічної компетентності дітей дошкільного віку в різних видах діяльності, Ричка О. М. (2019)
Зинченко А.В. - Методичні аспекти формування готовності майбутніх учителів технологій до профорієнтаційної роботи в умовах взаємодії школи та закладів професійної освіти (2019)
Малишевська В. О. - Проблема використання stem-технологій у теорії та практиці професійної підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти (2019)
Карпенко Є. В. - Педагогічні умови формування у студентів навичок відбиття внутрішньодольової пульсації в диригентському жесті (2019)
Міщик Л. І. - Особливості роботи фахівця соціальної сфери у територіальній громаді, Корнієнко Т. М. (2019)
Фунтікова О. О. - Історична ретроспекція розвитку зарубіжної освіти: Й. Песталоцці та його педагогічна філософія, Брежнєва С. Б. (2019)
Дєнічєва О. І. - Становлення та розвиток гуманітарної гімназії в Австрії (2019)
Собко Б. Ю. - Дослідження впливу параметрів хвостосховища у внутрішньому відвалі кар'єра на показники площі відновлення порушених земель, Ложніков О. В. (2019)
Adamchuk A. - Substantiation of the method of determination the open-cast mine final contours taking into account the transport parameters, Shustov O., Panchenko V., Slyvenko M. (2019)
Несвитайло Н. В. - Определение рационального направления развития горных работ с увеличением глубины карьера "Катока" (2019)
Соцков В. А. - Определение рациональных параметров закладки выработанного пространства при селективной добыче угля, Деревягина Н. И. (2019)
Бойко В. В. - Вплив ультразвукового випромінювання на динамічні характеристики спінених вибухових композиції, Ган О. В., Кравець В. Г., Ган А. Л. (2019)
Журавель А. Ю. - Обоснование факторов, влияющих на создание и внедрение буровых коронок (2019)
Феофанов А. Н. - Всплывающие пустоты (2019)
Франчук В. П. - Визначення параметрів руху електромобіля при повороті з урахуванням бічного прослизання коліс, Зіборов К. А., Федоряченко С. О., Цонда М. С. (2019)
Мінєєв С. П. - Деякі особливості транспортування і переробки метаноповітряної суміші на вугільних шахтах, Пимоненко Д. М., Новіков Л. А., Слащов А. І. (2019)
Садовенко И. А. - Разработка рекомендаций по усилению оснований фундаментов с учетом пространственного изменения параметров лессовых массивов при техногенной фильтрации, Пугач А. Н., Деревягина Н. И., Манукян Э. С. (2019)
Tereshchuk R. - Parameters of anchoring systems for fastening of inclined workings, Chahovets O. (2019)
Хом'як Т. В. - Розробка системи підтримки прийняття рішень для вибору виду діяльності підприємства, Малієнко А. В., Фішбах К. К. (2019)
Чеберячко С. І. - Удосконалення системи управління охороною праці на підприємствах лісового господарства, Дерюгін О. В., Гільперт В. В. (2019)
Шиман Л. Н. - Энергонасыщенные компоненты твердого ракетного топлива и их использование в средствах взрывания, Устименко Е. Б., Соболев В. В., Куливар В. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Бойко Г. А. - Підсистема вправ для формування в майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнто ваному монологічному мовленні (2019)
Голуб І. Ю. - Вправи для розвитку індивідуальних пізнавальних здібностей студентів на заняттях з іноземної мови (2019)
Безвін Ю. Г. - Особливості формування соціокультурної компетентості в майбутніх викладачів англійської мови засобами інформаційно-дослідницького проєкту, Подосиннікова Г. І. (2019)
Melnyk А. - Using multimedia presentation in the foreign language classroom to form tertiary students' oral presentation competence (2019)
Slobozhenko R. - The English lesson plan "Сorruption around the world and its impact on society" (2019)
Melnyk Melnyk - Quête dans le musée, P. P. (2019)
Синєгуб Ю. О. - Комплекс завдань для контролю засвоєння студентами другого курсу соціокультурних знань про Іспанію (2019)
Лабінська Б. І. - Рецензія на "Практикум з формування тестової ком петентності майбутніх учителів іноземних мов і культур" (2019)
Дубяга А. - Комплекси озброєння у групових похованнях катакомбної культури міжріччя Дніпра та Дону (2019)
Отземко О. - Середньовічні мандрівники про Північне Приазов'я (ХІІІ – перша половина XIV ст.) (2019)
Довжук І. - Іліодор Фелькнер: гірничий інженер, публіцист, громадський діяч (2019)
Шандра І. - Школа гірничих десятників імені В. О. Вагнера як приклад успішно реалізованої освітньої ініціативи (2019)
Пятницькова І. - Кооперативний рух на півдні України в умовах Першої світової війни (2019)
Малярчук Н. - Мовна структура населення Південної України (за матеріалами Всесоюзного перепису населення 1926 року) (2019)
Зубко О. - Українська політична еміграція в міжвоєнній Чехословаччині (1921–1939). Світ захоплень й уподобань її представників (2019)
Мартинчук І. - Народне вбрання Карпатської України як відображення етнічної спільності європейських народів (2019)
Муляр В. - Громадянське суспільство в Україні: до питання про політичну інституціоналізацію (2019)
Дудко І. - Президент vs громадянське суспільство: до питання про реалізацію політичної влади США (2019)
Онищенко О. - Адаптація бібліотек до "життя в цифрі" (2020)
Вергунов В. - Оцифрування бібліотечного фонду Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки НААН України: пріоритетний напрям його збереження та репрезентації (2020)
Плахтій А. - Бібліотечно-інформаційний супровід електронного урядування: українська практика (2020)
Дуднік О. - Бібліографічні посібники з історії Соборності України: проблеми укладання (2020)
Самохіна Н. - Бібліотечна фахова періодика України в цифрових наукових комунікаціях, Кудименко Л., Мартинюк О. (2020)
Ковальчук Г. - 200-річчя бібліотеки Київської духовної академії (2020)
Пономаренко Л. - Бібліографічні виміри освіти Рец. на кн.: Бібліографічні покажчики у фонді Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського : 37 Освіта. Виховання. Навчання. Дозвілля : наук.-допом. бібліогр. покажч. / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. Київ, 2019. 98 c. URL: http://dnpb.gov.ua/wp-content/uploads/2016/02/ Bibliographic_indexes_in_the_fund_DNPB_2019.pdf (2020)
Заєць О. - Книгознавчі читання, присвячені 200-річчю заснування бібліотеки Київської духовної академії (2020)
Клименко О. - 5 Краєзнавчі читання пам’яті Петра Тронька: Всеукраїнська науково-практична конференція "Участь бібліотек у збереженні культурної спадщини та відновленні історичної пам’яті народу", Сокур О. (2020)
Содержание (2018)
Ларіонов Г. І. - Про вплив конструктивних параметрів трубчастого конвеєра на стійкість стану поперечного перерізу за несиметричного його завантаження, Кірія Р. В. (2018)
Надутый В. П. - Результаты исследований всплытия янтаря при комбинированном воздействии на суспензию, Корниенко В. Я., Челышкина В. В. (2018)
Лапшин Е. С. - Определение рациональных параметров динамического гасителя низкочастотных колебаний, Блюсс Б. А., Дзюба С. В. (2018)
Рубель А. А. - Исследование и разработка оптимальных конструкций армировок ствола с канатно-профильными проводниками, Рубель А. В. (2018)
Максимова Е. О. - Штучні метаногідрати – як додатковий енергоресурс для України, Овчинніков М. П., Лисенко Р. С., Прокопенко К. М. (2018)
Калініченко В. О. - Підвищення стійкості очисних камер при відпрацюванні залізних руд Криворізького басейну, Письменний С. В., Федько М. Б., Калініченко О. В. (2018)
Калініченко О. В. - Дослідження та моделювання напружено-деформованого стану стелин шатрової та склепистої форми, Ступнік М. І. (2018)
Кирия Р. В. - Определение динамических усилий на роликоопоры при движении ленты и груза по криволинейному участку трубчатого конвейера, Смирнов А. Н. (2018)
Дрешпак А. С. - Экспериментальная оценка эффективности обогащения и классификации сырья неоднородного карбонатного месторождения (2018)
Сафонов В. В. - Производственная санитария и методы борьбы с шумом, Чередниченко Л. А., Богданова Д. Ю., Матюшенко С. Ю. (2018)
Бунько Т. В. - Безпека дальнього транспорту газу, Сафонов В. В., Стрежекуров Е. Є., Мацук З. М. (2018)
Мазілін С. Д. - Моделювання процесу руху пилоповітряного потоку в проточній частині ротаційного пиловідокремлювача, Яцух О. В., Мохнатко І. М., Зоря М. В. (2018)
Лукінов В. В. - Оцінка впливу будови вугленосної товщі на густоту накопичених техногенних ресурсів вугільного метану, Безручко К. А., Приходченко О. В., Приходченко C. Ю. (2018)
Біляєв М. М. - Зниження рівня загазованості повітряного середовища, Русакова Т. І. (2018)
Собко Б. Ю. - Встановлення ефективної ширини заходки драглайну при відпрацюванні надрудного уступу з водопонижуючими свердловинами, Ложніков О. В. (2018)
Крекнін К. А. - Організація аварійно-відновлювальних робіт після вибуху газу на громадянських і промислових об'єктах (2018)
Кокоулин И. Е. - Система коллективного спасения горнорабочих при возникновении аварий в угольной шахте, Ященко И. А., Клименко А. А. (2018)
Баранов В. А. - Геологические процессы в осадочных породах, Кириченко В. А., Антипович Я. В. (2018)
Корсунський Г. Я. - Дослідження технології гірничотехнічної рекультивації в процесі відкритої розробки пологих родовищ, Павличенко А. В., Конопльова О. О. (2018)
Драпогуз В. П. - Релігійна та гуманітарна картини світу: точки перетину світоглядів (2017)
Ємельяненко Г. Д. - Ідеї С. К'єркегора в теології К. Барта (2017)
Лещенко А. М. - Коеволюційно-резонансна специфіка синтезу християнського сакрального мистецтва (2017)
Майданевич Л. О. - Релігієзнавча експертиза як складова сучасного практичного релігієзнавства (2017)
Смирнов М. Ю. - Некоторые проблемы "академического поля" постсоветской социологии религии (2017)
Тимофеев А. В. - Некоторые аспекты сотериологии раннего христианства в контексте историко-философского осмысления (2017)
Зелінський М. Ю. - Масова маргіналізація населення України на етапі транзиту: основні детермінанти та джерела, Саракун Л. П. (2017)
Жидкова Д. О. - Актуалізація есхатології в системі глобальних проблем (2017)
Лисовець Н. А. - Феномен обману та його місце в людському бутті (2017)
Малюх Ю. Ю. - Кантове поняття "річ в собі" в інтерпретації О. О. Богданова (2017)
Самчук О. О. - Cинергетика мистецтва: дефініції та принципи її трансформації (2017)
Туренко В. Е. - Промова Агафона в "Бенкеті" Платона: особливості тлумачення атрибутики любові (2017)
Абсаттаров Г. Р. - Правовое сознание – стержень правовой культуры народа (2017)
Абсаттаров Р. Б. - Этнополитическая общность народов: сущность и определение (2017)
Артемьев А. И. - От терпимости – к гонениям, от веронетерпимости – к антикультизму (2017)
Сейсен Н. Б. - Модернизационные процессы в Казахстанском обществе: постановка проблем (2017)
Міжнародна науково-практична конференція "Богословські, філософські, економічні та освітні аспектиреформаційних процесів в Європі: минуле та сьогодення", 19 - 20 квітня 2017 року, м. Буча, Україна. Тези виступів учасників конференції (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Панов М. І. - Основи методології науки кримінального права (2017)
Козаченко О. В. - Архітектоніка кримінально-правового впливу: кримінальна відповідальність та стадії її реалізації (2017)
Марчук В. В. - Процесс квалификации преступления: содержание и сущность (2017)
Демидова Л. Н. - Восстановление имущественных прав потерпевшего как уголовно-правовая проблема (2017)
Рубащенко М. А. - Проблеми використання поняття "сепаратизм" у сфері кримінального права (2017)
Олійниченко В. В. - Соціальна обумовленість звільнення від кримінальної відповідальності за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за ч. 4 ст. 212 КК України (2017)
Іщенко М. В. - Предмет забруднення або псування земель (2017)
Мокляк С. В. - Предмет злочину, передбаченого ст. 307 КК України (2017)
Нетеса Н. В. - Щодо кримінальної відповідальності за зловживання владою або службовим становищем службової особи – керівника колегіального органу (2017)
Бойко В. В. - Поняття та класифікація міст в Україні у контексті вивчення насильницької злочинності (2017)
Бабенко А. М. - Територіально-просторовий аналіз злочинності у населених пунктах Одеської області (2017)
Михалік О. І. - Фальшивомонетництво: напрями загальносоціального і спеціально-кримінологічного запобігання (2017)
Касапоглу С. О. - Формалізм і формальності в реалізації норм кримінального процесуального права (2017)
Скоромний Д. А. - Етапи прийняття кримінальних процесуальних рішень (2017)
Пропозиції щодо запровадження інституту кримінальних проступків до законодавства України (2017)
Основні концептуальні засади законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків" (2017)
Проект Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодозапровадження інституту кримінальних проступків" (2017)
Пояснювальна записка до проекту закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків" (2017)
Порівняльна таблиця № 1 до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків" (у частині внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення) (2017)
Порівняльна таблиця № 2 до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків" (у частині внесення змін до Кримінального кодексу України) (2017)
Порівняльна таблиця № 3 до проекту Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження інституту кримінальних проступків" (у частині внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України) (2017)
Борисов В. І. - Кримінально-правове забезпечення сталого розвитку України в умовах глобалізації (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права 12–13 жовтня 2017 р.), Євтєєва Д. П. (2017)
Marks E. - Der Deutsche Praventionstag – entwicklungen und aktuelle arbeitsschwerpunkte (2017)
Зінченко І. О. - До питання щодо змісту функцій кримінального права та їх співвідношення із функціями закону про кримінальну відповідальність, Шевченко Є. В. (2017)
Курафєєв В. В. - До питання щодо визначення підстав криміналізації порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками (2017)
Мохончук С. М. - Злочини проти людяності в міжнародному праві: питання імплементації та криміналізації (2017)
Стрельцов Є. Л. - Універсальні визначення у кримінальному праві: додаткові аргументи (2017)
До 50-річчя від дня народження доктора юридичних наук, професора, заслуженого діяча науки і техніки України О. О. Дудорова (2017)
До ювілею доктора юридичних наук, професора А. Х. Степанюка (2017)
70-річний ювілей професора, заслуженого юриста України В. І. Тютюгіна (2017)
Доктору юридичних наук, професору Валерію Олександровичу Глушкову – 70 років (2017)
Денисюк С. П. - Формування мережевої інфраструктури інтелектуальних електроенергетичних спільнот в Україні, Коротенко І. В., Лило І. В. (2019)
Басок Б. І. - Високотемпературний компактний керамічний регенеративний теплообмінний апарат, Тимощенко А. В. (2019)
Каплун В. В. - Нейромережева модель прогнозування генерації електроенергії відновлювальними джерелами у системі енергоменеджменту локальних об’єктів, Штепа В. М., Макаревич С. С. (2019)
Терех А. М. - Теплообмін поперечно-омиваних пакетів плоскоовальних труб, Баранюк А. В., Кондратюк В. А., Рогачев В. А., Руденко А. И. (2019)
Безродний М. К. - Ефективність теплонасосно-адсорбційної системи консервування енергетичного обладнання, Майстренко О. О. (2019)
Abdulhamid M. - Study of Distributed Slack Bus Model for Economic Dispatch of Renewable, Billy O. (2019)
Михайленко В. В. - Дослідження електромагнітних процесів у перетворювачі з одинадцятизонним регулюванням напруги, Святненко В. В., Чуняк Ю. М., Чарняк О. С. (2019)
Закладний О. О. - Алгоритми захисту електродвигунів засобами сучасних систем діагностування їх стану (2019)
Кутін В. М. - Метод ризик-аналізу для прогнозування технічного стану електрообладнання трансформаторних підстанцій, Бондаренко Є. А., Кутіна М. В. (2019)
Жученко О. А. - Керування циклічними процесами в умовах дискретного просторово-часового завдання (2019)
Чумак В. В. - Математичне моделювання лінійного двигуна для сепаратора лому кольорових металів, Коваленко М. А., Ткачук І. В. (2019)
Сподинський О. В. - Впровадження протиаварійної автоматики мережі 110-150 кВ південної ЕС, як засобу для підвищення надійності електропостачання споживачів, Зайченко А. В. (2019)
Денисюк С. П. - До 100 – річчя Винославського Василя Миколайовича (2019)
Шумигора Л. - Моделювання освітнього середовища університету: теоретичний аспект (2019)
Ракітянська Л. - Концепція формування емоційного інтелекту вчителя музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2019)
Говоруха Н. - Волонтерство як платформа соціальних перетворень (2019)
Павлюк Ю. - Формування оцінно-контрольних дій дошкільників: теоретичний аспект (2019)
Ярошенко О. - Розвиток дослідницької компетентності як цілеспрямований процес професійного зростання науково-педагогічного працівника (2019)
Черепєхіна О. - Педагогічна компетентність як складова професіоналізму викладача психології (2019)
Батечко Н. - Формування математичної компетентності студентів у контексті європейського освітнього простору, Дібрівна Е. (2019)
Павлюк Р. - Засоби наукової комунікації у формуванні дослідницької компетентності майбутнього психолога, Когут І. (2019)
Кульбашна Я. - Портфоліо як інструмент формування праксеологічної компетентності майбутніх фахівців із стоматології, Скрипник І., Захарова В. (2019)
Ольшанський Д. - Зміст навчання англійської мови за професійним спрямуванням майбутніх фахівців з медіакомунікацій (2019)
Стрілець В. - Особливості навчання неповного письмового науково-технічного перекладу (2019)
Дущенко О. - Навчальна комп’ютерна практика майбутніх учителів інформатики: особливості організації (2019)
Петренко Н. - Особливості методичної роботи в аграрному університеті (2019)
Дроботько І. - Педагогічні умови підготовки практичних психологів в умовах євроінтеграції (2019)
Проценко О. - Підготовка докторів філософії (phd) в університетах грецької республіки (2019)
Москалюк Г. - Інтегрований підхід у програмно-методичному забезпеченні навчання сучасної української мови в педагогічних коледжах (2019)
Erkebaeva S. - The development of communicative abilities in children of preschool age (2019)
Наливайко О. - Використання технології "воркшоп" у роботі зі студентами класичних університетів, Друганова О., Іваненко Л. (2019)
Дмитрук Л. - Мультимедійні технології у вивченні української мови як іноземної (2019)
Дика Н. - Організація проєктної діяльності учнів закладів загальної середньої освіти у процесі вивчення неологізмів, Глазова О. (2019)
Лук’янчиков М. - Використання проєктів для формування проєктувальних умінь майбутнього вчителя музики (2019)
Шевчук Ю. - Синдром емоційного вигорання в медико-педагогічній діяльності фахівців-початківців (2019)
Співак Л. - Ієрархія культурних ціннісних орієнтацій іноземних студентів закладів вищої освіти (2019)
Костіна Т. - Використання методу фільм-аналізу для розвитку ґендерної компетентності студентів закладів вищої освіти (2019)
Shatiuk T. - Psychological aspects of prevention of crimes against sexual inviolability of minors, Novak N. (2019)
Содержание (2019)
Корж М. О. - Регенерація кістки за умов використання ало- та ксеноімплантатів у поєднанні з біоактивними факторами сироватки крові, Воронцов П. М., Ашукіна Н. О., Мальцева В. Є., Нікольченко О. А., Гусак В. С. (2019)
Турчин О. А. - Гістологічні зміни плантарної пластинки капсули плесно-фалангового суглоба в пацієнтів із метатарзалгією, Григоровська А. В., Лябах А. П., Коструб О. О. (2019)
Омельченко Т. М. - Імітаційне комп’ютерне моделювання й натурне стендове дослідження напружено-деформованого стану біомеханічної системи "фіксатор – кістка" за умов надкісточкових коригувальних остеотомій, Бур’янов О. А., Лябах А. П., Шидловський М. С., Єщенко В. О., Димань М. М. (2019)
Анкин Н. Л. - Особенности лечения переломов головки бедренной кости, Петрик Т. М., Ладыка В. А., Дударь С. Л. (2019)
Бодня А. И. - Оптимизация тактики лечения повреждений таранной кости в сочетании с переломами грудопоясничного отдела позвоночника, Сухин Ю. В. (2019)
Хмизов С. О. - Лікування помірної різниці довжини нижніх кінцівок у дітей методом тимчасового двобічного блокування наросткової зони пластинами із гвинтами: перший досвід, Рокутов В. С., Єршов Д. В. (2019)
Головаха М. Л. - Влияние срока после травмы на результат восстановления передней крестообразной связки, Диденко И. В. (2019)
Страфун О. С. - Артроскопічний реліз ліктьового суглоба (2019)
Вирва О. Є. - Аналіз ускладнень модульного ендопротезування проксимального відділу великогомілкової кістки, Скорик І. О., Шевченко І. В., Малик Р. В., Головіна Я. О., Міхановський Д. О. (2019)
Петренко Д. Є. - Аналіз результатів хірургічного лікування метастатичних уражень хребта, Попов А. І., Чекрижев О. Д. (2019)
Пашенко А. В. - Психологическая помощь детям с несовершенным остеогенезом на этапах лечения, Яценко Т. В., Хмызов С. А. (2019)
Баев П. А. - Ортезы для динамической разработки контрактур коленных суставов у детей, Пивоваров В. В., Корнеев С. В., Петров В. Г. (2019)
Барков О. О. - Спосіб виявлення показань до хірургічного лікування післятравматичних розгинальних контрактур колінного суглоба, Барков О. В. (2019)
Державній установі "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних наук України" 100 років (2019)
Сергій Омелянович Гур’єв (2019)
Вілен Феодосійович Венгер (2019)
Макаров В. Б. - Алмазоподобные углеродные покрытия в эндопротезировании (обзор литературы), Стрельницкий В. Е., Дедух Н. В., Никольченко О. А. (2019)
Підсумки міжнародної конференції "Передові методики лікування патології кульшового та колінного суглобів" (2019)
Итоги 32-го конгресса EMSOS (Европейское общество костно-мышечных опухолей), Флоренция, Италия, 2019 (2019)
Звіт і резолюція за підсумками 17-го міжнародного симпозіуму "Малоінвазивна та інструментальна хірургія хребта", проведеного на базі ДУ "ІПХС ім. проф. М. І. Ситенка НАМН України" під егідою ISMISS за сприянням NASS 25 травня 2019 р. (2019)
Отчеты (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Gladyshevskii R. - The winners of the contest "Crystals" were awarded (2019)
Romaniv I. - Structural and electrical characterization of RCu5Sn compounds (R = Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, and Tm), Romaka L., Kuzhel B., Romaka V. V., Rudchenko M., Stadnyk Yu., Konyk M., Rudko M. (2019)
Kordan V. - Electrochemical lithiation of the CeNiC2 compound, Hembara M., Pavlyuk V., Kotur B. (2019)
Miliyanchuk K. - Effect of element substitution on hydrogen absorption in compounds with the structure type W2CoB2, Havela L., Gladyshevskii R. (2019)
Topertser V. - Crystal structure of GdNi3Ga9, Martyniak R.-I., Muts N., Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2019)
Stotskyi V. - Crystal structure of a solid solution in the Mg–Pd–Al system, Pukas S., Gladyshevskii R. (2019)
Dankevych R. - Crystal structure of the ternary compound Gd2Ge3.84Sn0.92, Tokaychuk Ya., Gladyshevskii R. (2019)
Maryskevych D. - Crystal structure of Zr5AlGe3, Tokaychuk Ya., Prots Yu., Akselrud L., Gladyshevskii R. (2019)
Zelinskiy A. - Influence of Ho substitution on the structural and magnetic properties of DyCu5Sn, Bobnar M., Sichevych O., Akselrud L., Romaka L., Gladyshevskii R. (2019)
Contents (2019)
Shevtsov A. H. - Methodological Foundations of Educational Comparative Studies on Special Education Teachers’ Preparation: Foreign Experience, Nykonenko N. (2019)
Khimich V. - A Comparative Analysis of Professional Training of Future Physical Culture Teachers in Leading European Countries, Homoniuk O., Rudnichenko M. (2019)
Klochko L. - Some Peculiarities of the First Women’s Colleges Functioning in the USA, Terenko O. (2019)
Bhinder N. - The System of Professional Training of Border Guards at Higher Educational Establishments in the Republic of India (2019)
Rоskvаs I. - Continuing Training of Language Teachers in the UK (2019)
Shumovetska S. - Some Peculiarities of Forming Professional Culture in Future Officers in US Military Institutions (2019)
Hassan U. - Biomedical Engineering Education in India, Zahra T., Bajpai Sh. (2019)
Dutchak Y. - Some Peculiarities of Professional Training for Future Masters in Physical Culture in the Republic of Kazakhstan, Kravchuk L. (2019)
Zaika A. - Forming Digital Literacy in Students Based on the Experience of EU Countries (2019)
Soroka V. - Digital Education in the International Pedagogical Discourse (2019)
Правила оформлення і подання рукописів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Perova I. G. - Online Medical Data Stream Mining Based on Adaptive Neuro-Fuzzy Approaches, Bodyanskiy Ye. V. (2019)
Tokova O. V. - Construction of a Computer Technology for Information Support of Decisions in the Foundry Production Process, Savchenko Ye. A., Stepashko V. S. (2019)
Chikrii G. Ts. - Principle of Time Stretching in Game Dynamic Problems (2019)
Vovk M. I. - Software Module for Personal Diagnostics of Motor Functions After Stroke, Kutsyak O. A. (2019)
Kovalenko O. S. - Transformation of Clinical Decision Support Systems into FHIR Structures to Ensure Quality of Medical Care, Mishchenko R. F., Kozak L. M. (2019)
System Index of Articles Published in 2019 (2019)
До уваги авторiв (2019)
Title, contents (2019)
Ishchenko I. - Empirical model of congruence of mental space as a tool for the analysis of changes in international relations, Bashkeieva O., Petrov P. (2019)
Popova N. - Development of trust marketing in the digital society, Kataiev A., Skrynkovskyy R., Nevertii A. (2019)
Shkarlet S. - Financial service markets of Eastern Europe: a compositional model, Dubyna M., Vovk V., Noga M. (2019)
Lentner Cs. - New dimensions of internal controls in banking after the GFC, Vasa L., Kolozsi P. P., Zéman Z. (2019)
Vozniuk A. - Cryptocurrency: present-day challenges and prospects of development, Tytko A. (2019)
Tleppayev A. - Digitalisation and energy: world experience and evidence of correlation from Kazakhstan (2019)
Voloshyna S. - Analytical assessment of the jewellery market in Ukraine, Provolotska O., Lazaryshyna I., Nieizviestna O., Skliar N. (2019)
Popov A. - Land fragmentation of agricultural enterprises in the context of administration of land, Koshkalda I., Kniaz O., Trehub O. (2019)
Berková K. - Future economic professionals: development of practical skills and competencies in higher education from the point of view of international employers, Krpálek P., Krpálková Krelová K. (2019)
Derenska Ya. - Approaches to project portfolio formation by pharmaceutical products producers (2019)
Slaba M. - Factors influencing customer loyalty towards mobile phones brands - evidence from the Czech market (2019)
Grosu V. - Managerial accounting solutions: Lean Six Sigma application in the woodworking industry. A Practical aspect, Anisie L., Hrubliak O., Ratsa A. (2019)
Токарский П. Л. - Влияние сезонных вариаций параметров грунта на чувствительность элемента активной фазированной антенной решетки радиотелескопа ГУРТ, Коноваленко А. А., Калиниченко Н. Н., Ерин С. Н. (2019)
Бердина Л. А. - Протяженная рассеивающая оболочка в квазаре Q2237+0305, Цветкова В. С., Шульга В. М. (2019)
Сухарев А. Л. - Исследование свойств переменности лацертид OJ 287 и BL Lac в оптическом и радиодиапазоне, Рябов М. И., Безруковс В. В. (2019)
Погребняк М. Л. - Лазерно-мікрохвильовий спектрометр та спектроскопія атомів цинку в триплетних рідбергівських станах, Дюбко С. П., Алєксеєв Є. А., Перепечай М. П., Ткачев А. І., Власенко С. О. (2019)
Галушко В. Г. - О применимости фазового метода сканирования в антенных решетках импульсных ЛЧМ-радаров, Ваврив Д. М. (2019)
Галушко В. Г. - Анализ эффективности применения сглаживающих окон для уменьшения боковых лепестков при сжатии ЛЧМ-импульсов (2019)
Зміст тому 24 за 2019 р. (2019)
Абетковий покажчик тому 24 за 2019 р. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2019)
Тарельник В. Б. - Підвищення експлуатаційних характеристик і екологічної безпеки деталей машин та інструменту електроіскровим легуванням, Гапонова О. П. (2019)
Кирик Г. В. - Проблемы и решения реновации роторов винтовых компрессоров комбинированными технологиями. Часть 1, Жарков П. Е., Коноплянченко Е. В., Волошко Т. П., Домашенко В. В. (2019)
Лісовенко Д. В. - Числовий розрахунок трибологічних характеристик торцевої пари зі спіральними канавками, Загорулько А. В., Марцинковський В. А. (2019)
Марцинковский В. С. - Повышение качества элементов уплотнительных узлов компрессорного оборудования. Часть 2, Лазаренко А. Д. (2019)
Думанчук М. Ю. - Новый способ повышения стойкости против фреттинг-коррозии пакетов гибких элементов упругих муфт (2019)
Bazaleev M. I. - Fractal mapping of thermograms for defects detection in pipe, Klepikov V. F., Donets S. Ye., Lytvynenko V. V., Prokhorenko E. M., Startsev O. A. (2019)
К сведению авторов журнала (2019)
Авторское соглашение (2019)
Васильєва Н. - Гендерна інтерпретація запахів природи у творах Французької прози (2019)
Велитченко Л. - Буттєві концепти як суб’єктний зміст буття особистості (2019)
Величенко О. - Крос-культурні особливості відтворення текстів з питань лікарської етики у перекладі Українською мовою, Попова О. (2019)
Hrushko S. - Konzeptionelle kategorien des menschenverhaltens in sprachstudien: deutscher und ukrainischer kontext, Chernenko N. (2019)
Дербеньова Л. - Роль антропонимов в семантическом поле художественного произведения (2019)
Derik I. - On strategies and tactics of translating amateur prose, Druzhyna T. (2019)
Донец П. - Стилистические средства выражения трансгуманизма в творчестве раннего олеся бердника (2019)
Жмаєва Н. - До питання визначення критеріїв оцінювання адекватності перекладу, Юхимець С. (2019)
Іліаді О. - Типология в семантике: ирано-славянские семасиологические встречи (2019)
Корольова Т. - Перцептивні характеристики просодії модальності переконання в судовому дискурсі, Аккурт В. (2019)
Мигалець О. - Лексико-семантичні особливості слів із середнім ступенем полісемії на позначення конфліктних дій в Українській мові (2019)
Mulyk K. - On peculiarities of translating english advertising slogans into Ukrainian, Gumenny M. (2019)
Ohiienko K. - Psychological impact of quantifiers in advertisements (2019)
Ордановська О. - Особливості комп’ютерного перекладу англомовної науково-технічної літератури українською мовою, Іліаді О. (2019)
Oskina N. - On the issue of rendering stylistic coloring of cockney dialect in translation, Martynova R. (2019)
Таранець В. - Походження шведів (історико-лінгвістичний аналіз етносу), Шкворченко Н., Пересада І. (2019)
Тищенко О. - Концептуалізація емоцій та ціннісних концептів у слов’янських пареміях та фраземах: від совісті до заздрості (2019)
Федорова А. - Зміни в семантиці правової лексики в індоєвропейських мовах (2019)
Шаповал А. - Особливості індивідуального лексикону персонажа художнього тексту, Велитченко Л. (2019)
Відомості про авторів (2016)
Бойченко Е. Б. - Діагностика кадрового забезпечення підприємств житлово-комунального господарства, Васильчук Н. О. (2016)
Романова Л. В. - Роль маркетингу в мотивації економічної діяльності підприємств машинобудування (2016)
Сафонова В. Є. - Управління інноваційним розвитком промислових підприємств (2016)
Бовш Л. А. - Імперативи розвитку медичного туризму в Україні (2016)
Заяць Г. С. - Людський потенціал соціальної сфери села: динаміка змін (2016)
Комарніцький І. О. - Застосування засобів нейромаркетингу в діяльності готельних підприємств (2016)
Мушкін І. М. - Интегрирование системы управления безопасностью предприятия в корпоративную систему (2016)
Скиба Г. І. - Аспекти економічної безпеки аграрного підприємництва, Беженар І. М. (2016)
Хижняк В. О. - Дотримання прав споживачів та підвищення соціальної відповідальності бізнесу (2016)
Падун Н. П. - Парадигмальний розвиток мотиваційних факторів трудової діяльності та сучасних теорій управління персоналом (2016)
Савченко Є. О. - Державне регулювання інноваційної діяльності (2016)
Таневски Д. Д. - Перспективы и тенденции развития международного туризма (2016)
Відомості видавництва (2016)
Кормич Л. І. - Політична криза в сучасній Україні: чинники впливу (2016)
Нестерчук Л. П. - Внутрішня спеціалізація суддів - необхідний елемент поліпшення ефективності правосуддя українськими судами (2016)
Штуца В. М. - Проблеми інтеграції економічної та екологічної політики України (2016)
Іванова А. В. - Трактовки політичної толерантності в контексті гармонізації сучасних соціально-політичних відносин (2016)
Завгородня Ю. В. - Політичний конфлікт та політична криза: теоретичний аналіз (2016)
Дзюбенко Ю. М. - Проблеми визначення поняття та сутності демократичних та недемократичних режимів (2016)
Гринюк В. О. - Доцільність як засада реалізації функції обвинувачення у кримінальному провадженні України (2016)
Роглєв Х. Й. - Нормативно-правовий вимір розвитку туристичної індустрії в Україні (2016)
Кормич Б. А. - Структура та тенденції розвитку законодавства ЄС в сфері транспорту (2016)
Хорсуненко О. В. - Нормативно-правове регулювання діяльності прокуратури держав-членів Європейського Союзу та її місце в системі органів державної влади (2016)
Наджат С. - Роль и значение иракского Курдистана во внешней политике США (2016)
Романова О. В. - Политика Европейского Союза в контексте возникновения угрозы международного терроризма (2016)
Розова Т. В. - Екологічні альтарнативи модернізації як глобалізаційний фактор, Гайтан В. В. (2016)
Гаджиєва Д. В. - Поляризація міжпартійної боротьби в США в контексті президентських виборів 2016 року (2016)
Кройтор А. В. - Проблеми демократизація внутрішньопартійної взаємодії в Україні (2016)
Максимець В. Є. - Трансформація зовнішньої політики Словацької республіки (2016)
Глушков В. О. - Традиционалистский взгляд на встречу папы римского Франциска и патриарха РПЦ Кирилла (2016)
Корнієнко І. В. - Євген Володимирович Васьковський: до 150-річчя від дня народження видатного представника Одеської школи права (2016)
Смазнова І. С. - Глобалізація насильства: філософсько-правовий аспект (2016)
Ромасевич Ю. О. - Метод синтезу швидкодіючих fuzzy-регуляторів, Ловейкін В. С., Ляшко А. П. (2019)
Gorobets V .G. - Numerical simulation of hydrodynamics and heat transfer processes in rotor-pulsing apparatus for preparation of liquid feed, Trokhaniak V. I., Serdyuk A. M. (2019)
Савченко В. В. - Приводні характеристики транспортера електротехнологічного комплексу для передпосівної обробки насіння сільськогосподарських культур у магнітному полі, Синявський О. Ю., Бакалець З. М., Іценко О. І. (2019)
Хорт Д. О. - Изучение влияния электрических полей на растения, Филиппов Р. А., Кутырёв А. И. (2019)
Шворов С. А. - Методика прогнозування врожаю за результатами дистанційного зондування, отриманого за допомогою БПЛА на прикладі пшениці, Лисенко В. П., Пасічник Н. А., Опришко О. О., Лукін В. Є., Росамаха Ю. О., Руденський А. А. (2019)
Штепа В. М. - Обгрунтування використання електротехнологічних комплексів для оперативного контролю антропогенного навантаження, створюваного промисловими стічними водами, Желновач Г. М., Алексєєвський Д. Г. (2019)
Сильнягіна Н. Б. - Дослідження нового кожухотрубного теплообмінника для використання в системах геотермального теплопостачання, Степанова О. Є., Чалаєв Д. М., Переяславцева О. О., Базєєв Р. Є. (2019)
Шеліманова О. В. - Інтенсифікація внутрішнього тепломасопереноса при переробці сировини рослинного походження, Ткаченко В. Р. (2019)
Омельчук А. О. - Вдосконалення способів виконання захистів ліній зв’язку з підстанціями розосереджених джерел генерації, Волошин С. М., Тарасюк О. І. (2019)
Коробський В. В. - Технічне обслуговування та технологія виробництва контактів електромагнітних пускачів з використанням дослідних контактних матеріалів на основі міді, Ковальчук Р. П. (2019)
Антипов Є. О. - Комплексне дослідження процесів накопичення теплової енергії при фазових перетвореннях органічних акумулюючих матеріалів з нано- та мікрочастинками металів (2019)
Несвідомін А. В. - Maple-модель руху частинки у вертикальній площині в функції часу (2019)
Bouleklab M.C. - Теплове розширення інкорпорованих композитів залізо – мідь вуглецевими нанотрубками, Hamamda S., Naoui Y., Бойко В. В., Іваненко К. І., Рево С. Л., Неділько С. Г., Шелудько В. І. (2019)
Панталієнко Л. А. - Оптимізація параметрів лінійного прискорювача з урахуванням радіальних коливань та вимог чутливості (2019)
Зінькевич О. П. - Чисельний аналіз деформації в’язкого тіла під діею сил поверхневого натягу, Сафонов В. М., Нещадим О. М. (2019)
Василенков В. Є. - Покращення функціонування роботи електрогідралічних баштових системи водопостачання на тваринницьких комплексах, Грабарчук А. Б. (2019)
Панов Н. И. - Оценочные понятия: методологические аспекты исследования и применения в уголовном праве (2016)
Туляков В. А. - Эффективность уголовного права и современное мироустройство (2016)
Глушков В. О. - Соціальна функція кримінального права: футуроархаїка (2016)
Пащенко О. О. - Історичні традиції в системі обставин соціальної обумовленості кримінально-правових норм (2016)
Берзин П. С. - Харьковская школа уголовного права: общая характеристика развития в 1804–1919 годах и анализ деятельности преподавателей уголовного права в Императорском Харьковском университете на протяжении 1804–1834 годов (часть ІІ) (2016)
Борисов В. І. - Кримінальний проступок: концептуальні засади запровадження до національного законодавства, Тютюгін В. І., Демидова Л. М. (2016)
Струля М. - Потерпевший в европейском уголовном праве, Видайку М. (2016)
Дзюба Ю. П. - Документ та його функції у системі кримінально-правової охорони суспільних відносин (2016)
Радутний О. Е. - Використання конструкції дієслів для визначення моменту закінчення злочину у кримінальному законі (2016)
Красій М. О. - Інститут судимості: проблеми теорії і практики, необхідність удосконалення (2016)
Ландіна А. В. - Суб’єкт злочинів проти інформаційної безпеки за кримінальним законодавством України (2016)
Новікова К. А. - Деякі питання караності злочинів проти життя та здоров’я особи (2016)
Байда А. О. - До питання кримінальної відповідальності за калічення жіночих статевих органів (2016)
Руфанова В. М. - Покарання за нецільове використання бюджетних коштів (2016)
Гродецький Ю. В. - Проблеми тлумачення істотної шкоди як ознаки злочинів у сфері службової діяльності (2016)
Albrecht P.-A. - The interdisciplinary preventative context of criminality and criminalization (2016)
Sheremet O. S. - Financial support of the measures for crime prevention by local authorities (regional experience) (2016)
Филиппов С. А. - Особенности преступности, связанной с незаконным перемещением мигрантов в Европу (2016)
Юзікова Н. С. - Феномен безпритульності та жебракування неповнолітніх як симптом нездорового суспільства: витоки, характеристика та запобігання (2016)
Лисодєд О. В. - Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення (2016)
Борисов В. І. - Вина у кримінальному праві, Комаров О. Д. (2016)
Хряпінський П. В. - Заохочувальні норми у законодавстві України про кримінальну відповідальність (2016)
Баулін Ю. В. - Звільнення від кримінальної відповідальності (2016)
Борисов В. І. - Зловживання опікунськими правами, Евтєєва Д. П. (2016)
Панов М. І. - Злочини проти власності, Олійник П. В. (2016)
Музика А. А. - Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2016)
Тацій В. Я. - Кримінальний кодекс України, Борисов В. І. (2016)
Баулін Ю. В. - Наступність у кримінальному праві (2016)
Пономаренко Ю. А. - Пеналізація кримінально-правова (2016)
Панов М. І. - Предмет злочинів проти власності, Олійник П. В. (2016)
Мазниченко Ю. О. - Автоматизація обліку злочинців (2016)
Ісаков П. М. - Диференціація та індивідуалізація виконання покарань, Білоус І. В. (2016)
Голіна В. В. - Запобігання злочинності (2016)
Батиргареєва В. С. - Злочинність осіб без визначеного місця проживання (2016)
Валуйська М. Ю. - Кримінальна армалогія (2016)
Литвинов О. М. - Криміногенна ситуація (2016)
Шакун В. І. - Мертон Роберт Кінг (2016)
Ігнатов О. М. - Насильство (2016)
Лисодєд О. В. - Необережна злочинність (2016)
Орлов Ю. В. - Планування кримінологічне (2016)
Фіалка М. І. - Показники злочинності (2016)
Борисов В. І. - Соціальна функція кримінального права: проблеми наукового забезпечення, законотворення та правозастосування (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права, 12–13 жовтня 2016 р.), Нетеса Н. В. (2016)
Васильченко Є. - Огляд П’ятих харківських кримінально-правових читань (2016)
Яковець І. С. - Огляд "круглого столу" "Правовий статус засуджених в Україні: реалії сьогодення та перспективи удосконалення" (2016)
Колодяжний М. Г. - Огляд науково-практичного семінару, присвяченого Х всеукраїнському фестивалю науки, та засідання Ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України (2016)
Батиргареєва В. С. - Обговорення монографії професора В. К. Грищука "Філософсько-правова відповідальність людини" (2016)
Бабкова В. С. - Внесок Ю. М. Грошевого у дослідження проблем організації і діяльності прокуратури України (2016)
55-річчя члена-кореспондента НАПрН України Тулякова Вячеслава Олексійовича (2016)
55–річчя професора Денисова Сергія Федоровича (2016)
Шило Ольга Георгіївна – видатний учений-процесуаліст (2016)
Kiyko O. - Furniture industry in eastern europe: challenges and opportunities for sustainable development, Kies U., Shchupakivskyy R. (2015)
Kiyko O. - Resource efficiency and raw material use in wood-working industries in eastern europe: challenges and opportunities for sustainable production, Kies U. (2015)
Kshyvetskyy B. - Prediction of the durability of thermoplastic adhe-sive pine wood joints, Fedorynenko D., Bilyy Ya. (2015)
Kushpit O. - The peculiarities of dispersion paint-and-lacquer ma-terial flow in the gap of roller machine, Kushpit A., Bilyy Ya. (2015)
Lutyy Ye. - Calculation features of variables process loads act-ing on the cable timbertransporting plants drive, Barylyak V., Udovytskyy O. (2015)
Gayda S. - Modeling properties of blockboards made of post-consumer wood on the basis of the finite element method (2015)
Shchupakivskyy R. - Understanding wood modification through an integrated scientific and environmental impact approach (in the framework of cost action fp1407), Kutnar A. (2015)
Lisovyy M. - Vegetative propagation of taxus baccata l. cultivars "fastigiata" and "aurea" (2015)
Lavnyy V. - Einfluss der bodenvegetation auf die naturverjün-gung der baumarten auf den sturmwurfflächen in den ukrainischen karpaten (2015)
Коломиец Ю. Ю. - Методология науки уголовного права (2016)
Вечерова Є. М. - Окремі аспекти загальнонаукової методології щодо системно-структурного аналізу кримінального права та кримінального закону як різновидів соціального управління (2016)
Тихий В. П. - Поняття безпеки людини і її правове забезпечення (2016)
Кузнецов В. В. - Окремі напрями удосконалення історико-правових досліджень кримінального законодавства України, Кузнецова Л. О. (2016)
Берзин П. С. - Харьковская школа уголовного права: общая характеристика развития в 1804–1919 годах и анализ деятельности преподавателей уголовного права в Императорском Харьковском университете на протяжении 1804–1834 годов (часть І) (2016)
Панов Н. И. - Уголовно-правовая норма при бланкетной диспозиции закона об уголовной ответственности: понятие и особенности применения, Квасневская Н. Д. (2016)
Рубащенко М. А. - Дія кримінального закону щодо злочинів, учинених на тимчасово окупованій території України, Пономаренко Є. С. (2016)
Музика А. А. - Значення місця вчинення злочину для встановлення причинного зв’язку між діянням і його наслідками, Родіонова Т. В. (2016)
Приходько Т. М. - Відображення суб’єкта злочину у пам’ятках Давньоруської держави Х–ХVІІ століть (2016)
Павловська А. А. - Вік, з якого настає кримінальна відповідальність неповнолітніх (зарубіжний досвід) (2016)
Крутевич М. М. - Особливості звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (2016)
Wiak K. - Reform of a penalty of restriction of liberty in Poland (2016)
Сілкова А. О. - Звільнення неповнолітніх від покарання та його відбування у кримінальному праві України: історичний вимір (2016)
Назимко Є. С. - Характеристика інституту покарання неповнолітніх (2016)
Євтєєва Д. П. - Особливості об’єктивної сторони злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України) (2016)
Олійник О. С. - Соціальна обумовленість кримінальної відповідальності за незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) землі (ст. 239-1 КК України) (2016)
Мостепанюк Л. О. - До питання про необхідність встановлення додаткових гарантій безпеки законної професійної діяльності журналістів (2016)
Вартилецька І. А. - Об’єкт злочинів, що вчиняються у сфері документообігу особами, які здійснюють професійну діяльність, пов’язану з наданням публічних послуг, Безпалько С. В. (2016)
Гродецький Ю. В. - Питання вдосконалення примітки до статті 369-3 КК України (2016)
Дудоров О. О. - Проблеми кримінально-правової характеристики злочину, передбаченого статтею 375 КК України, Палюх Л. М. (2016)
Чабанюк В. Д. - Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови: сучасні проблеми тлумачення (2016)
Kamensky D. - White collar overcriminalization in the United States: what went wrong? (2016)
Колодяжний М. Г. - Шляхи впровадження в Україні прогресивного міжнародного досвіду участі громадськості у запобіганні злочинності (2016)
Микитчик О. В. - Віктимологічний напрям запобігання шахрайству: міжнародний досвід (2016)
Рябчук С. В. - Причини й умови зайняття гральним бізнесом в Україні (2016)
Григор’єв Р. Г. - Детермінація прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою (2016)
Тацій В. Я. - Бурчак Федір Глібович (2016)
Глушков В. О. - Вбивство через необережність (2016)
Борисов В. І. - Диспозиція норми особливої частини КК (2016)
Тацій В. Я. - Злочини проти життя, Борисов В. І. (2016)
Баулін Ю. В. - Крайня необхідність (2016)
Баулін Ю. В. - Необхідна оборона (2016)
Тютюгін В. І. - Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (2016)
Борисов В. І. - Санкція кримінально-правова (2016)
Тютюгін В. І. - Система і види покарань (2016)
Тацій В. Я. - Сташис Володимир Володимирович (2016)
Тимошенко В. І. - Аномія (2016)
Батиргареєва В. С. - Бездоглядність (2016)
Лисодєд О. В. - Виправний центр (2016)
Голіна В. В. - Злочинність (2016)
Шостко О. Ю. - Злочинність корупційна (2016)
Храмцов О. М. - Злочинність насильницька (2016)
Джужа О. М. - Злочинність пенітенціарна (2016)
Бабанін С. В. - Кіберзлочинність (2016)
Джужа О. М. - Кримінологія, Василевич В. В. (2016)
Голіна В. В. - Об’єкт запобіжного впливу (2016)
Тимошенко В. А. - Відгук офіційного опонента на дисертацію О. М. Олійника "Запобігання незаконному використанню бюджетних коштів у Збройних Силах України", подану на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право (2016)
Колодяжний М. Г. - Огляд засідання Ради молодих учених Науково-дослідного інституту вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса НАПрН України, присвячений проведенню Всеукраїнського тижня права (2016)
Шрамко С. С. - Огляд "круглого столу" "Участь громадськості у запобіганні злочинності: вітчизняний та міжнародний досвід" (2016)
60-річчя доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України Тетяни Андріївни Денисової (2016)
60-річчя відомого вченого-криміналіста, члена-кореспондента НАПрН України Володимира Андрійовича Журавля (2016)
До 95-річчя Національної академії внутрішніх справ (2016)
Гайда С. В. - Використання нечітких експертних систем для підтримки прийняття рішень в процесі сортування вживаної деревини (2017)
Грицак С. А. - Аналіз способів отримання заготовок криволінійної форми (2017)
Атаманюк В. М. - Забезпечення формостійкості деревинних композитних заготовок у виробництві виробів з деревини, Білий Я. М. (2017)
Кушпіт А. С. - Дослідження властивостей щита з рейковим заповненням, личкованого волокнистою плитою, Кушпіт О. М., Солонинка В. Р. (2017)
Білий Я. М. - Аналіз сучасних технологій личкування крайок щитів, Войтович І. Г., Грабар І. Г. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського