Маєвський В. О. - Оцінка кількості відходів деревини у виробництві віконних блоків з тришарового клеєного бруса, Копинець З. П., Миськів Є. М., Ковбасюк В. М. (2017)
Andrashek Yo. - The methods of impregnation and thermal modification of wood, Petrosyuk O. (2017)
Гайда С. В. - Комплексні дослідження зміни пружних властивостей вживаної деревини ялиці з віком (2017)
Бурдяк М. Р. - Підвищення ефективності роботи ортогональних круглопилкових верстатів, Капраль Ю. Р., Левицький Р. Р., Наливайко В. В. (2017)
Іванюк І. Д. - Хвороби дуба звичайного у системі факторів, які знижують продуктивність деревостанів, Іванюк Т. М. (2017)
Бакай Б. Я. - Дослідження складних систем у машинобудуванні на основі методу структурних матриць (2017)
Shevtsova S. A. - Social and economic problems of crony capitalism system (2016)
Кобзар Н. І. - Обґрунтування необхідності розробки методики оцінки ефективності впровадження електронного урядування, Уфімцева О. Ю. (2016)
Турко М. О. - Сутність поняття "економічна адаптивність підприємства" (2016)
Demchenko N. V. - Strategic partnership of Ukraine: declarations and realities, Kozyryeva O. V. (2016)
Загорельська Т. Ю. - Використання міжнародного досвіду для вирішення питань забезпечення фінансової безпеки підприємства (2016)
Саламацкая О. Ю. - Маркетинговое адаптивное управление строительной отраслью Украины (2016)
Бородін М. О. - Економічна енергія корпорацій, Щеглова О. Ю., Галич Є. Г. (2016)
Верхоглядова Н. І. - Методичний підхід до визначення синергетичних ефектів інтеграційних угод, Лисенко Ю. В. (2016)
Герасимова О. Л. - Розробка системи управління результативністю будівельного підприємства на базі сучасних методів нормування витрат (2016)
Кононова І. В. - Напрямки забезпечення стійкості функціонування будівельного підприємства (2016)
Морозова Є. П. - Аспекти розвитку використання аутсорсингу в діяльності підприємств (2016)
Спірідонова К. О. - Використання аутстаффінгу для підвищення ефективності діяльності українських підприємств (2016)
Щеглова О. Ю. - Обгрунтування критеріальних показників з оцінки розвитку будівельних підприємств, Бородін М. О. (2016)
Кобзар Н. І. - Проблеми забезпечення економічної безпеки розвитку України в сучасних умовах, Кірієнко О. М. (2016)
Ступнікер Г. Л. - Щодо перспектив розвитку діяльності будівельних підприємств України (2016)
Bilskaya O. V. - Origins of formation of social innovation in transition economy (2016)
Лаухіна Л. М. - Частота настання страхових ризиків і тяжкість їх наслідків (2016)
Макарова Г. С. - Особливості нарахування і виплати допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності (2016)
Грабовський І. С. - Вплив ефективності управління оборотними активами підприємства на його фінансову стійкість (2016)
Onyshchenko Yu. I. - Banking business models in Ukrainian banking system (2016)
Іваницька Т. Є. - Аналіз методів обліку витрат і калькулювання собівартості продукції будівельного підприємства (2016)
Кононова О. Є. - Визначення актуальних проблем обліку господарської діяльності будівельних підприємств (2016)
Онищенко В. Е. - Профессиональные компетенции студентов специальности "учет и аудит" с использованием программы "1С: Бухгалтерия" (2016)
Вихідні дані (2016)
Ківалов С. В. - Сучасні тренди реформування вищої освіти в Україні: проблеми та перспективи (2016)
Білоусов О. С. - Основні форми правовідносин у інформаційній сфері (2016)
Грабіна Г. В. - Адаптивний потенціал субкультури влади в умовах політичного транзиту (2016)
Дяченко О. В. - Особливості мовно-маніпулятивного впливу за різних типів політичного режиму (2016)
Іванова А. В. - Політичний конфлікт та інтолерантність в соціально-політичному вимірі (2016)
Кольцов В. М. - Основні підходи до тлумачення поняття "політична опозиція" у західній політичній науці (2016)
Наумкіна С. М. - Місце довіри в системі соціального капіталу, Варинський В. О. (2016)
Феськов І. В. - Основні методи ведення гібридної війни в сучасному інформаційному суспільстві (2016)
Глушков В. О. - Многополярный новый мировой порядок против монополярного мира (в разрезе раскола элиты Запада) (2016)
Дзюбенко Ю. М. - Демократичні та авторитарні тенденції Східноєвропейських та Центрально-азійських країн пострадянської Євразії (2016)
Кан Д. С. - Почему Китай будет поддерживать объединение Кореи под эгидой Южной Кореи? (2016)
Князєва Д. О. - Юрисдикція ratione materie гібридних кримінальних судів (2016)
Польовий М. А. - Особливості моделювання процесів транскордонної міждержавної взаємодії, Бахтиєв Р. А. (2016)
Скриль С. А. - Розвиток політичних систем в умовах регіоналізації (2016)
Шанюк Є. О. - Концептуальні підходи до розуміння антиглобалізму в сучасному світі (2016)
Ахмеров О. О. - Проблеми проведення муніципальної реформи в Україні: політико-правовий аналіз (2016)
Воробйова Т. Л. - Етапи політичного протестного руху в незалежній Україні (2016)
Гливка А. О. - Функції місцевого самоврядування в умовах трансформації політичної системи України (2016)
Краснопольська Т. М. - Регіональна політика України: типи та інструменти (2016)
Милосердна І. М. - Система політичної влади як умова стабільного розвитку політичного процесу: американська модель (2016)
Смазнова И. С. - Философские основания современного социокультурного кризиса (2016)
Зубченко Н. І. - Прозорість наукових досліджень: до проблеми оприлюднення авторефератів та дисертацій у відкритому доступі (2016)
Іванійчук Т. Ю. - Інформаційна грамотність користувача бібліотечних послуг та компетентності бібліотечних працівників: взаємозв'язки та взаємовпливи (2016)
Брачук А. О. - Категорія "митні процедури" в українському законодавстві: поняття та типологія (2016)
Ващук О. П. - Особливий порядок кримінального провадження: верифікація даних (2016)
Кузьменко В. Б. - Право народних депутатів України на захист інтересів своїх виборців: проблемні питання реалізації (2016)
Марущак Я. С. - Корпоративне право України ХХ століття як передумова сучасного етапу його розвитку (2016)
Миколенко В. А. - Модернізація конституційно-правового статусу прокуратури в європейських країнах: порівняльно-правовий аналіз (2016)
Мокряк М. О. - Теоретичний дискурс ролі ЗМІ у попередженні злочинності (2016)
Нестеренко А. А. - Юридичний склад фінансового правопорушення (2016)
Панасюк А. О. - Теоретико-методологічні засади використання мережі інтернет у виявленні та розслідуванні злочинів (2016)
Верхоглядова Н. І. - Перспективні напрями дослідження конкурентостійкості в сучасних умовах (2016)
Голубка М. М. - Модернізація кооперативної та економічної освіти у Західній Україні: проблеми та перспективи (2016)
Зуб М. Я. - Ескалація кризи в Україні: проблеми та шляхи її подолання, Гончар М. Б. (2016)
Марчишинець О. В. - Аутсорсинг у міжнародному бізнесі: сучасні тенденції розвитку (2016)
Попадинець О. В. - Підходи до класифікації товарів промислового призначення: інституціональний аспект, Яцина В. В. (2016)
Бондарчук В. В. - Європейська міграційна криза та стабільність ЄС (2016)
Вінська О. Й. - Гендерна рівність та соціально-економічний розвиток країн – членів Європейського Союзу, Токар В. В. (2016)
Кам’янецька О. В. - Система державної підтримки експортерів у розвинених країнах (2016)
Ліфанова М. І. - Еволюція підходів до міжнародних фінансових центрів у глобальних умовах розвитку (2016)
Нікітіна А. В. - Теоретичні засади управління ризиками в умовах глобалізації світового господарства (2016)
Скарга О. О. - Сучасні тенденції розвитку світового ринку туристичних послуг (2016)
Татомир І. Л. - Глобальні тренди розвитку ринку електронного навчання (2016)
Базилюк В. Б. - Методи та інструменти механізму адаптивного управління видавничо-поліграфічною діяльністю в умовах інституційних змін (2016)
Борисюк О. В. - Система адміністрування податків України та напрями її вдосконалення й модернізації, Оліферчук К. С. (2016)
Бурик З. М. - Формування державної політики сталого розвитку: регіональний аспект (2016)
Гаража О. П. - Сучасний стан ефективності використання земель у сільськогосподарських підприємствах як результат управління земельними ресурсами (2016)
Ільчишин С. М. - Торгівля послугами в індустрії туризму Львівщини (2016)
Ляховець В. О. - Організаційно-економічний механізм розвитку ринку яловичини (2016)
Подік І. І. - Податкова безпека як складова частина економічної безпеки національної економіки (2016)
Скорук О. В. - Стан та проблеми розвитку підприємництва в Україні (2016)
Степочкин А. И. - Траектории движения инвестиционных потоков в условиях глобальной финансово-экономической нестабильности (2016)
Сержанов В. В. - Вплив інвестиційної політики на гомеостазис національної економічної системи крізь призму інновацій, Штулер І. Ю. (2016)
Бабій І. В. - Особливості формування стратегій управління зовнішньоекономічною діяльністю промислових підприємств (2016)
Благодир Л. М. - Поняття конкурентоспроможності підприємства на сучасному етапі, Марчук А. О., Ладика О. О. (2016)
Вавулін О. І. - Аспекти запровадження логістичної інформаційної системи на підприємствах фармацевтичної галузі Сумщини (2016)
Василенко С. В. - Формування стратегії розвитку підприємств галузі скотарства на основі мережевого підходу (2016)
Васильченко Л. С. - Управління системою маркетингових комунікацій, Бурцева Т. І. (2016)
Ващенко Т. В. - Управління ризиками біржової діяльності на засадах клірингу (2016)
Вовк О. М. - Методичне забезпечення оцінювання ефективності на транспортних підприємствах (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Особливості управління фінансовим результатом від операційної діяльності підприємства, Ревенко В. С. (2016)
Ковінько О. М. - Методологічні основи розробки маркетингової концепції розвитку підприємств, Пятківський В. В. (2016)
Крижановська Н. П. - Бюджетування як інструмент збільшення вартості в економіці сільськогосподарських підприємств (2016)
Малюк С. О. - Регулювання корпоративних відносин у системі корпоративного управління (2016)
Мартинюк О. А. - Впровадження бізнес-процесів для підвищення конкурентоспроможності медичних закладів (2016)
Москаленко В. А. - Особливості методики калькуляції собівартості в різних галузях народного господарства (2016)
Кривицька Н. Ю. - Мотивація співробітників наукомістких підприємств до підвищення кваліфікації, Пімжина М. С. (2016)
Ряснянська А. М. - Формування державних сільськогосподарських підприємств нового типу (2016)
Селезньова О. О. - Оптимізація вибору проекту багатоквартирного житлового будівництва в Україні (2016)
Ситник Й. С. - Еволюція управління персоналом та людського фактора в системі менеджменту підприємств (2016)
Вікнянська О. М. - Основні дефініції управління ланцюгами постачань в умовах сталого розвитку: факторний аналіз, Сокровольська Н. Я. (2016)
Лисюк Т. В. - Інновації в забезпеченні сталого розвитку готельних підприємств в Україні, Терещук О. С. (2016)
Залознова Ю. С. - Витрати на збутову діяльність вугледобувних підприємств України: оцінювання та прогноз, Трушкіна Н. В. (2016)
Чкан А. С. - Диверсифікація як основа розвитку стратегічного потенціалу підприємства в умовах економічних змін, Пасічняк С. К. (2016)
Штангрет А. М. - Внутрішньогосподарський контроль у системі економічної безпеки підприємства, Караїм М. М. (2016)
Полях В. М. - Ринок свинини, стан і перспективи в Україні та Харківській області (2016)
Гилка М. Д. - Стан та шляхи підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва Івано-Франківської області, Федорак В. І. (2016)
Веретнов В. И. - Онлайн-перестрахование (2016)
Коваленко В. В. - Розвиток міжнародного банківського бізнесу в умовах глобальної економіки (2016)
Карпіщенко О. О. - Аналітичний огляд ринку чорних металів як предмет біржового товарознавства, Шевлюга О. Г. (2016)
Труфен А. О. - Функціонування недержавних пенсійних фондів (2016)
Ковалюк О. М. - Характеристика органів державного фінансового контролю використання коштів місцевих бюджетів України, Данчевська І. Р. (2016)
Загорельська Т. Ю. - Нормативно-правове регулювання бухгалтерського та податкового обліку прибутку підприємства, Шакун А. А. (2016)
Копотієнко Т. Ю. - Оцінювання ефективності внутрішнього аудиту витрат у мережах підприємств ресторанного господарства (2016)
Фоміна О. В. - Системи показників управлінського обліку (2016)
Шерстюк О. Л. - Критерії вибору аудиторських процедур (2016)
Шматковська Т. О. - Порівняння вітчизняних і закордонних методів обліку надходження й вибуття запасів та можливість їх використання в Україні, Коваль Н. І. (2016)
Гатило В. П. - Роль бізнес-моделювання ринку праці України (2016)
Хасан Алі Аль-Абабнех - Застосування метаеврістичних методів оцінювання елементів планування реклами (2016)
Писаревський М. І. - Аналітичний аспект оцінки ризику рейдерського захвату підприємств машинобудува (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2019)
Content (2019)
Volkohon V. V. - Methodological aspects of determining the processes of organic matter mineralization↔synthesis in croplands, Pyrig O. V., Volkohon K. I., Dimova S. B. (2019)
Zaika Ye. V. - Polymorphism of buckwheat seed storage proteins in cultivar groups, differing by their morphotype, Kozub N. O., Sozinov I. O., Bidnyk G. Ya., Karazhbey P. P. (2019)
Tarariko O. H. - Satellite agroecological monitoring within the system of sustainable environmental management, Ilienko T. V., Kuchma T. L., Novakovska I. O. (2019)
Demydenko O.V. - Nitrogen-carbon circulation in agrocenoses with different fertilization systems, Velychko V. A. (2019)
Varchenko O. M. - Risks of dairy farming in Ukraine and ways of their minimization and neutralization, Radko V. I., Rudych O. O., Svynous I. V., Tkachenko K. V. (2019)
Dzitsiuk V. V. - Chromosomal anomalies in dairy cattle as reasons of impaired fertility, Tipilo H. T. (2019)
Pelikh V. G. - Index evaluation of pigs and determination of selection limits, Ushakova S. V., Pelikh N. L. (2019)
Кацемба Н. В. - Методи визначення оптимального часу осіменіння у нутрій, Скляров П. М. (2019)
Черкавський С. В. - Ультразвуковий контроль за перебігом післяродового періоду та діагностика акушерської патології у сук, Власенко С. А., Єрошенко О. В. (2019)
Тишківська Н. В. - Використання MALDI-TOF мас-спектрометрії у ветеринарній мікології, Тишківська А. М. (2019)
Рубленко І. О. - Визначення ефективності методик виділення спор збудника Bacillus anthracis із ґрунту, Рубленко С. В. (2019)
Subbotina I. - Communicable diseases common to man and animals – current state of the problem, Andamov I., Bakyev B., Kuprijanov I., Safar-zadeh Hamid Ra? k ogly. (2019)
Авраменко Н. В. - Комплексне лікування великої рогатої худоби за фасціольозу, Козій Н. В., Шаганенко Р. В., Шаганенко В. С. (2019)
Дуда Ю. В. - Неспецифічна резистентність організму кролів за впливу збудника пасалурозу (2019)
Гончаров С. Л. - Вплив деяких біотичних та абіотичних чинників на стан паразитофауни гідробіонтів природних водойм Півдня України (2019)
Антоненко П. П. - Кардіопротекторна дія препаратів Кардіофіл та Фітохол за умов експериментальної гіпотермії у щурів, Суслова Н. І., Семьонов О. В., Лисенко О. І. (2019)
Анфьорова М. В. - Співвідношення популяцій еритроцитів у крові цуценят у постнатальний період розвитку, Брошков М. М., Данчук О. В. (2019)
Melnyk A. - Hemocytopoiesis and microelements metabolism’s indices in calves under the in? uence of national vitamin-amino-acid complex, Bezukh V., Dubin O., Moskalenko V., Vovkotrub N., Bogatko L., Tyshkivsky M. (2019)
Івашків Б. Б. - Моніторинг поширення спонтанних неоплазій у собак в умовах м. Львів та в приміській зоні обласного центру, Мисак А. Р., Хомин Н. М., Пріцак В. В. (2019)
Sevchenko S. - Technologies for producing platelet masses for regenerative medicine, Rublenko M., Bonkovsky O. (2019)
Ківалов С. В. - Сучасний інноваційний процес у вищій школі: актуальні проблеми та тенденції (2017)
Завальнюк В. В. - Методологічні основи та основні принципи юридичної антропології: загальна характеристика (2017)
Милосердна І. М. - Аналітичний огляд концепцій політичної влади та особливості її реалізації (2017)
Кокорєв О. В. - Види і типи опозиції у сучасному політичному просторі, Бойко Б. В. (2017)
Дяченко О. В. - Стратегії та прийоми мовно-маніпулятивного впливу в ході політичного конфлікту (2017)
Блажевська Є. В. - Специфіка порівняльних підходів у методології досліджень сучасних міграційних процесів в Європі (2017)
Кормич Л. І. - Детермінанти воєнної стратегії незалежної України (2017)
Куц Г. М. - Домінантні ідеї правового лібералізму в європейському просторі: політико-ментальний вимір (2017)
Седляр Ю. О. - Концептуально-методологічні засади дослідження міжнародних санкцій у зовнішньополітичному аналізі (2017)
Вакарчук К. В. - Інтеграційні процеси в країнах ібероамериканського світу (2017)
Бондаренко С. В. - Інформаційно-комунікаційна політика Російської Федерації у контексті захисту та просування національних інтересів у світі (2017)
Михальська В. В. - Міжнародна адміністрація як суб'єкт політики управління постконфліктними територіями: досвід Хорватії (2017)
Мамонтова Е. В. - Військовий парад як політичний ритуал та символічна дія: від витоків до сьогодення (2017)
Пальшков К. В. - Визначальні віхи трансформації політичної системи України (2017)
Комих Н. Г. - Роль гендерних стереотипів у дискурсивних владах політичного простору (2017)
Полухіна А. В. - Застосування ненасильницьких дій під час суспільно-політичних трансформацій (2017)
Краснова М. Г. - Феномен партії влади у сучасному світі: тоталітарна модель (2017)
Майко Т. С. - Участь територіальної громади в управлінні на місцевому рівні (2017)
Степаненко О. Г. - Люстрація в політичному просторі України (2017)
Кормич А. І. - Правове обгрунтування соціальних практик України початку ХХ століття: сучасний вимір (2017)
Селезньов В. А. - Формування корпусу суддів України: проблеми, шляхи їх вирішення та перспективи розвитку (2017)
Кройтор А. В. - Конституційні засади становлення парламентаризму в Україні (2017)
Іванченко О. М. - Подолання та усунення колізій - пріоритетне завдання сучасної юридичної науки (2017)
Герман О. О. - Правові особливості адміністративно-правової технології переміщення через митний кордон України автомобільних транспортних засобів на умовах митної конвенції про міжнародне перевезення вантажів із застосуванням "книжки (карнета) МДП” (2017)
Попова М. Ф. - Правові засади та роль територіальних громад у реалізації державної етнонаціональної політики (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Kovalchuk N. S. - Improvement of the technology of obtaining stable (di)haploid regenerants from embryonic culture of apomictic sugar beet (Beta vulgaris) breeding material without the use of colchicine, Roik M. V., Hadzalo Ya. M., Nediak T. M., Zinchenko O. A. (2019)
Morgun V. V. - Relationships between canopy assimilation surface capacity traits and grain productivity of winter wheat genotypes under drought stress, Pryadkina G. A., Stasik O. O., Zborivska O. V. (2019)
Ibatulin M. I. - Factors of ensuring the competitiveness of Ukraine’s pig breeding production in external markets, Varchenko O. M., Svynous I. V., Klymchuk O. V., Drahan O. O., Herasymenko I. O. (2019)
Vashchenko P. A. - Genetic characterization of the Mirgorod pig breed, obtained by analysis of single nucleotide polymorphisms of genes, Balatsky V. M. , Pocherniaev K. F., Voloshchuk V. M., Tsybenko V. H., Saenko A. M., Oliynychenko Ye. K. , Buslyk T. V., Rudoman H. S. (2019)
Pomitun I. A. - Analysis of calpastatin and сallipyge genes polymorphism in Prydniprovska meat sheep, Rossokha V. І., Boyko Ye. A., Guzevatyi O. E., Shpilka M. V., Kulibaba R. O. (2019)
Novakovsky L. Ya. - Risks and problems of forming united territorial communities in Ukraine, Novakovska I. O., Bredikhin O. O., Stetsiuk M. P., Skrypnyk L. P. (2019)
Yaroshevsky V. P. - Energy efficiency research of fermentation medium agitation in manufacturing of microbiological plant protection products (2019)
Хмельничий Л. М. - Популяційно-генетичні параметри статей будови тіла корів Української чорно-рябої молочної породи, Хмельничий С. Л. (2019)
Хмельничий Л. М. - Мінливість молочної продуктивності корів залежно від методу розведення за лініями, Салогуб А. М. (2019)
Хмельничий Л. М. - Особливості екстер'єрного типу корів-первісток Українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порі, Лобода А. В., Бардаш Д. О. (2019)
Сіряк В. А. - Характеристика за ростом та молочною продуктивністю корів напівсестер за батьком, Полупан Ю. П., Ставецька Р. В. (2019)
Жижка С. В. - Річна динаміка параметрів мікроклімату за різних систем його створення та їх вплив на продуктивні якості свиноматок і ріст приплоду, Повод М. Г. (2019)
Лихач В. Я. - Продуктивні якості овець різних генотипів, Калиниченко Г. І. (2019)
Оріщук О. С. - Вплив активних дріжджів на показники продуктивності курей-несучок, Цап С. В., Іжболдіна О. О. (2019)
Андрієнко Л. М. - Вплив різних джерел метіоніну на показники продуктивності молодняку кролів, Отченашко В. В. (2019)
Радчиков В. Ф. - Ефективність використання енергетичної кормової добавки коубіотік енергія в раціонах корів, Цай В. П., Кот А. Н., Сапсальова Т. Л., Бесараб Г. В., Разумовський С. Н., Пірова Л. В. (2019)
Радчиков В. Ф. - Особливості травлення в рубці молодняку великої рогатої худоби залежно від різного співвідношення енергії, розщеплюваногоі нерозщеплюваного протеїну в раціоні, Цай В. П., Кот А. Н., Сапсальова Т. Л., Бесараб Г. В., Разумовський С. Н., Шулько О. П. (2019)
Редька А. І. - Ефективність використання змішанолігандного коплексу цинку в комбікормах для курчат-бройлерів, Бомко В. С., Сломчинський М. М., Чернявський О. О., Бабенко С. П. (2019)
Цехмістренко О. С. - Використання наночастинок металів та неметалів у птахівництві, Бітюцький В. С. Цехмістренко С. І. Мельниченко О. М. Тимошок Н. О., Співак М. Я. (2019)
Javed M. - Effect of aqueous extract plant mixture on lipid profile and hepatotoxicity of broiler chicks, Iqbal A., Shah M. N., Khan S., Sial A. R., Karkach P., Mashkin Yu., Vovkotrub N., Bayram I. (2019)
Данченко О. О. - Вітамін е як інгібітор окисного псування м'яса гусей під час зберігання, Рубан Г. В., Здоровцева Л. М., Данченко М. М., Гапоненко Т. М., Коляденко В. В. (2019)
Shevchuk T. V. - Migration of toxic metals from vegetable waste in compost, Doroshkevich N. F. (2019)
Бондаренко О. І. - Роль громадських об’єднань у формуванні громадської активності населення (2016)
Боринштейн Є. Р. - Соціологічна специфіка соціокультурної толерантності (2016)
Гансова Е. А. - Методологія та методи соціальної діагностики (2016)
Єфтєні Н. М. - Роль соціальної політики в становленні соціальної держави (2016)
Зугравий І. О. - Сім’я як цінність в період соціальної невизначеності: соціокультурний вимір (2016)
Іванова І. Ф. - Етнічні групи: чинники формування національної ідентичності (на прикладі м. Миколаєва) (2016)
Коваліско Н. В. - Специфіка демонстративного споживання різними статусними групами міста Львова, Слюсар О. В. (2016)
Кузьмін В. В. - Соціально-психологічні та нормативно-правові аспекти адаптації осіб із сирітським дитинством у ВНЗ України, Яковенко О. К., Солоха М. А. (2016)
Лисеенко Е. В. - Политическая культура населения Украины: состояние, изменения после Евромайдана (2016)
Ляпіна Л. А. - Концепція толерантного мультикультуралізму Мaйкла Уолцера (2016)
Мейжис І. А. - Соціокультурний підхід: теоретичні засади та використання в практиці досліджень, Калашнікова Л. В. (2016)
Нагорный Б. Г. - Новая социальная реальность: есть ли возможность постижения? (2016)
Попков В. В. - Духовная культура как осевой фактор устойчивого развития общества (2016)
Савусін М. П. - Приклади порівняння значень простоти-складності на базі передумов ентропійного вимірювання невизначеності (2016)
Стадник А. Г. - Засоби пропаганди та інформаційна зброя в сучасній інформаційній війні (2016)
Чорна В. О. - Соціально-економічні проблеми вимушеної внутрішньої міграції населення (2016)
Щербина В. М. - Культуротворчі процеси сучасності та організаційна культура (2016)
Щербина В. Л. - Соціалізація особистості у субкультурі геймерських онлайн-спільнот (2016)
Родионов А. В. - Селфи как социальный диагноз, Яковенко А. В. (2016)
Янушевич І. А. - Використання феноменологічного аналізу як методології перекладу (2016)
Баганов Є. О. - Безітераційна методика визначення параметрів точки максимальної потужності фотоелектричного модуля для імітаційного моделювання у MATLAB/Simulink, Погребняк І. Ф. (2019)
Букетов А. В. - Дослідження теплофізичних властивостей епоксикомпозитів, наповнених синтезованою порошковою титано-алюмінієвою шихтою, Сизоненко О. М., Негруца Р. Ю., Липян Є. В., Торпаков A. С., Букетова Н. М. (2019)
Єгоров А. О. - Використання деталей складних профілів для зменьшення аеродинамічного опору, Куличенко П. М., Русанов С. А., Лобов О. О. (2019)
Жежело А. О. - Ідентифікація перехідних процесів в асинхронних двигунах підвищеної безвідмовності, Кімстач О. Ю. (2019)
Конох І. С. - Використання мультиагентних систем для задач ідентифікації і автоматичного регулювання, Істоміна Н. М., Срібний С. Д. (2019)
Сошко В. А. - Кинетика и механизм превращения в водородную плазму поверхностно-активной жидкости в зоне резания, Симинченко И. П. (2019)
Стоянова О. В. - Удосконалення технології плодоовочевих компотів, Зубкова К. В., Злотнікова К. Н. (2019)
Юрова Т. А. - Дослідження дії бензойної кислоти в якості консерванту харчових продуктів, Повстяной В. М. (2019)
Бєлєванцева К. О. - Використання нечітких множин при визначенні привабливості пасажиропотоку, Проніна О. І. (2019)
Грицай А. С. - Інтелектуальна система виявлення аномалій в рентгенівських знімках із застосуванням методів Deep Learning, Левицька Т. О. (2019)
Данилець Є. В. - Використання ADO.NET Entity Framework для створення інформаційної системи управління документообігом кафедри, Райко Г. О. (2019)
Dychka I. - Digital twin information technology for biomedical data complex representation and processing, Sulema Y., Bukhtiiarov I. (2019)
Захарченко Р. М. - Використання сучасних засобів для підвищення конкурентоспроможності транспортних підприємств, Захарченко Л. М., Кірюшатова Т. Г., Ларченко О. В. (2019)
Козел В. М. - Розробка системи збору інформації від IоT пристроїв, Іванчук О. В., Дроздова Є. А. (2019)
Kornilovska N. V. - Modern information technologies for creating a consolidated information resource in monetary operations with cryptocurrency, Vyshemyrska S. V., Lurie I. A. (2019)
Levitskaya T. A. - A cryptosystem based on a mathematical model of chaotic oscillations generated on the basis of differential equations, Yablokova A. V. (2019)
Шерстюк В.Г. - Динамические прецедентные системы: классификация и требования для решения задач управления, Сокол И. В., Левкивский Р. Н. (2019)
Власенко Н. А. - Отримання конкурентних переваг пивоварним підприємством завдяки комплексному використанню сировини, Матюнка Е. В. (2019)
Гончар О. І. - Репутаційний менеджмент підприємств в часи економічної кризи (2019)
Ковальов В. В. - Економічна сутність збалансованої системи показників (2019)
Lebedynska O. - Problems and prospects of controlling personnel in Ukraine (2019)
Миколайчук І. П. - Методичний підхід до оцінювання ефективності процесу управління персоналом підприємства на засадах збалансованої системи показників (2019)
Поліщук І. І. - Етапізація управління маркетинговим потенціалом сучасного підприємства (2019)
Савіна Г. Г. - Мотиваційно-логістичне середовище як інструмент забезпечення ефективного управління фінансовими потоками в мікрологістичних системах (2019)
Тюхтенко Н. А. - Управлінські аспекти трудової поведінки в системі кадрового менеджменту підприємства (2019)
Шандова Н. В. - Перспективи стійкого розвитку транспортної водної системи (2019)
Шукліна В. В. - Деталізація механізму ситуаційного управління інформаційно-комунікаційним потенціалом промислового підприємства (2019)
Зайцева О. І. - Управління стратегічною адаптацією туристичного підприємства на засадах клієнтоорієнтованого підходу, Бетіна В. О. (2019)
Войтович О. А. - Дослідження результатів зміни автобусного маршруту № 7 у м. Херсон та оцінка її доцільності, Ткач В. О. (2019)
Гарафонова О. І. - Потенціал змін підприємства: науково-теоретичні та методичні підходи щодо визначення (2019)
Kudrina O. - Influence of information network infrastructure on the development of the modern economy (2019)
Тарасюк А. В. - Стан, проблеми і перспективи розвитку підприємств комунальної сфери в Україні, Ліскова Г. А. (2019)
Tile (2019)
Contents (2019)
Musienko M. M. - Adaptation reactions of common wheat (Triticum aestivum L.) and emmer (T. dicoccum Schrank ex Schübl.) seedlings under osmotic stress and treatment with metal nanoparticles, Gadzalo Ya. M., Kovalenko M. S., Batsmanova L. M., Konotop Ye. O., Taran N. Yu. (2019)
Orobchenko O. L. - Transovarial effect of the mixture of metal nanoparticles (Ag, Cu, Fe, MnO2) on biochemical indices of blood of one-day-old chickens compared to metal salts, Romanko M. Ye., Kutsan O. T. (2019)
Lobachova I. V. - Merino ewe lambing after stimulation with prostaglandin and PMSG and insemination with sperm of grey Karakul lambs, Yakovchuk V. S. (2019)
Kulibaba R. O. - Genetic structure features of cattle populations of Ukrainian selection by polymorphism of loci, associated with milk productivity traits, Liashenko Yu. V., Yurko P. S. (2019)
Zharikova D. O. - Polymorphisms in SSR-loci associated with E genes in soybean mutant lines offer perspective for breeding, Chebotar G. O., Aksyonova E. A., Temchenko I. V., Chebotar S. V. (2019)
Zhukorskyi O. M. - Experimental ecological research on the relationships of pathogenic microorganisms with algae, Tkachuk N. P., Hulai O. V. , Hulai V. V. (2019)
Balian A. V. - The influence of globalization processes on the innovative development of the food industry of Ukraine in the phases of business cycles, Sychevsky M. P., Kovalenko O. V., Yashchenko L. O., Verbytskyi S. B. (2019)
Макар Ю. - Слово про ювіляра (2019)
Ботушанський В. - Роки творчого зростання О. В. Добржанського (2019)
Список публікацій О. Добржанського (2019)
Перелік захищених кандидатських і докторських дисертацій під керівництвом О. Добржанського (2019)
Короткова О. - Кризові явища у соціальних позиціях українського духовенства за архівними відомостями xix – початку xx століття (2019)
Шульга С. - Етнічний простір Волині другої половини хіх ст.: погляд волинського чеха (2019)
Гуйванюк М. - Радянська історіографія суспільно-політичної та культурно-освітньої діяльності української літературної інтелігенції в Галичини й Буковини (кінець XIX – початок XX ст.) 56–66 (2019)
Книревич С. - Білоруси на службі УНР: Олександр Максимович Жихович (1900-1973). Post scriptum: листопадовий допит 1953 р. та останні роки життя, Зубко О. (2019)
Сухобокова О. - Наукова та організаційна робота Н. Григорієва в Українському інституті громадознавства у Празі (2019)
Руснак О. - Етно-демографічна характеристика населення північної Буковини і Хотинщини у міжвоєнний період (2019)
Суровцев О. - Буковинські євреї у часи голокосту: проблема збереження історичної пам'яті (2019)
Фісанов В. - Проблеми міжнародного врегулювання на Близькому Сході у роки холодної війни (за матеріалами опублікованих документів та сучасної кінодокументалістики) (2019)
Щигельська Г. - Українське питання в політиці США в контексті відзначення "тижня поневолених націй" (2019)
Гуйванюк М. - Важливе джерело для дослідження січового руху. Рецензія на книгу: Сова Андрій. Сфрагістичні пам`ятки Січового руху в Гличині першої третини хх століття. – Львів: ЛДУФК, 2014. – 72 с. (2019)
Аксьонова В. І. - Творчість харизматичної особистості в інтенціях патріотизму молодого фахівця (2016)
Виноградова Н. М. - Мистическое познания божества в религиозных практиках (на примере сикхизма, христианства и ислама) (2016)
Ворников В. И. - Конвенциональность в коммуникационном пространстве современного самоорганизующегося общества: к проблеме идеала (2016)
Гансова Э. А. - Показатели состояния общества. Кризис, стабильность, развитие (2016)
Жилин М. В. - Проблема кризиса идентичности в современном философского-психологическом дискурсе (2016)
Кіссе А. І. - Морально-етичні якості успішного політичного лідера (2016)
Литинская Н. В. - Современная аудиовизуальность как фактор модерации социального интеллекта (2016)
Нерубасская А. А. - Бифуркации личности в системной классификации А. Уёмова (2016)
Окорокова В. В. - Моделювання образу нової соціальної реальності: постмодернізаційний аспект (2016)
Поплавская Т. Н. - Проблемы философии образования в свете концепции общества устойчивого развития (2016)
Прокопович Л. В. - Аналіз практики використання театральної термінології в поясненнях соціальних явищ та процесів (2016)
Родян М. В. - Історичний наратив як критерій формування етнічної ідентичності особистості (2016)
Рубский В. Н. - Методологические параметры мировоззренческой дискуссии (2016)
Рибакова К. М. - Філософія і психотерапія (2016)
Семко Я. С. - Форми прояву гламуру в друкованих засобах масової інформації (2016)
Тимохов О. В. - Панорамне мислення у філософському вимірі та його взаємодія з іншими типами мислення (2016)
Цибра М. Ф. - Моральне здоров’я як індикатор свободи особистості (2016)
Добржанський С. - Реформа системи управління міст Галичини 1889 р.у контексті регіональної політики Австро-Угорщини (2019)
Колодій А. - Українські студентські товариства та корпорації в Чернівцях у 70-х роках XIX – на початку XX ст.: особливості функціонування та вплив на національне відродження (2019)
Паска Г. - Участь Лева Бачинського у діяльності Загальної української ради (2019)
Руснак О. - Транспортна система Північної Буковини і Хотинщини у міжвоєнний період (2019)
Паска Б. - "Програма укомуністів" в контексті реалізації Секретної справи КДБ "Блок" (2019)
Валявська К. - Соціальні практики світського стилю життя у праці О. Маковея "життєпис Осипа Юрія Федьковича-Гординського" (2019)
Дубіцька Т. - Підходи до висвітлення хотинського повстання 1919 р. у радянській та сучасній українській історіографії (2019)
Мельничук Г. - Сучасні форми збереження та популяризації народних промислів (на прикладі Косівського музею народного мистецтва та побуту гуцульщини) (2019)
Ганчев О. - До проблеми походження та розселення туканської етнографічної групи болгар України (2019)
Сич О. - Вибір народів чи вибір еліт? (до питання про суспільно-політичний устрій держав Центрально-Східної Європи після Першої світової війни) (2019)
Жив’юк А. - Організація та діяльність санітарних пунктів українського червоного хреста у військовій окрузі УПА "Заграва" (друга половина 1943 р.), Алексійчук Л. (2019)
Добржанський О. - Цікаве дослідження з історії Румунії міжвоєнного періоду. Рецензія на книгу: Піддубний Ігор. Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918-1940 рр. – Чернівці: Друк арт, 2019. – 912 с. (2019)
Горбулін В. П. - Щодо питання створення Стратегії розвитку ракетно-реактивної зброї України (2019)
Суходоля О. М. - Законодавче забезпечення та механізми управління у сфері енергетичної безпеки України (2019)
Резнікова О. О. - Формування національної стійкості у контексті імплементації Україною Цілей сталого розвитку (2019)
Іванюта С. П. - Пріоритетні напрями нейтралізації екологічних і техногенних загроз у зоні воєнного конфлікту на Донбасі (2019)
Бакальчук В. О. - Збереження та охорона культурної спадщини в Криму: актуальні виклики та проблеми (2019)
Дубова С. В. - Забезпечення культурно-освітніх прав грецької етнічної спільноти в Україні (2019)
Михайлова О. Ю. - Книжкова культура в незалежній Україні: тенденції, виклики, перспективи (2019)
Olijnyk D. - Innovative-Technological Transformations of the Global Economy: Conclusion for Ukraine, Konizhai Yu. (2019)
Лондар Л. П. - Міжнародна фінансова підтримка процесів структурного реформування економіки України (2019)
Дешко А. Л. - Огляди витрат бюджету: світовий досвід та українські реалії (2019)
Завгородня С. П. - Визначення методологічного підходу до державного управління щодо попередження енергетичної бідності (2019)
Киричок П. - Шановні науковці! (2019)
Paliukh O. O. - The Device Design and the Measuring Technique of the Rigidity of Binding Materials for the Manufacture of Integral and Semi-Rigid Covers (2019)
Тріщук Р. Л. - Алгоритм керування комплексним технологічним процесом зміцнення циліндричних сталевих поверхонь деталей поліграфічного обладнання (2019)
Коробка М. В. - Технологічні процеси фінішної обробки деталей поліграфічного обладнання (2019)
Шостачук О. П. - Показники якості флексографічних аркушевих машин для задруковування гофрованого картону (2019)
Hoffmann T. - Mowa nienawiści na przykładzie mediów społecznościowych — wybrane aspekty medioznawcze i prawne (2019)
Гриб И. В. - Реабилитация ихтиофауны Припятского гидроэкологического коридора с позиций гидроэкологии, Сондак В. В., Волкошовец О. В., Колесник Н. Л., Симон М. Ю. (2019)
Шекк П. В. - Репродуктивні характеристики iнтродуцента ― східної прісноводної креветки (Macrobrachium nipponense dе Haan, 1849) в пониззі Дністра, Астафуров Ю. О. (2019)
Klyuchko O. - Creation of fish databases for electronic interactive map: tables and keys, Buchatsky L., Rud Yu., Melezhyk O. (2019)
Бузевич І. Ю. - Штучне відтворення (зарибнення) європейського харіуса (Thymallus thymallus Linnaeus, 1758) в ріках Карпатського регіону, Мрук А. І., Кучерук А. І. (2019)
Третяк О. М. - Деякі морфологічні особливості стерляді (Acipenser ruthenus Linnaеus, 1758) в умовах інтенсивного вирощування у плавучих садкових системах, Пашко М. М., Колос О. М. (2019)
Гурбик В. В. - Цитогенетичний профіль різновікових груп галицького коропа в умовах промислового вирощуванння у ставах Прикарпаття, Глушко Ю. М., Грициняк І. І., Тушницька Н. Й. (2019)
Добрянська О. П. - Продуктивні показники дволіток коропа при застосуванні в годівлі пребіотика в умовах вирощувальних ставів, Дерень О. В., Григоренко Т. В. (2019)
Кориляк М. З. - Результати вирощування товарного коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758) при використанні в складі раціону розторопші плямистої (Silybum marianum (L.) Gaertn) (2019)
Грициняк І. Й. - Методи іхтіопатологічних та іхтіопаразитологічних досліджень. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2019)
Титул, зміст (2019)
Horban O. - Basic hermeneutic approaches to interpretation of videogames, Maletska M. (2019)
Dzeban O. - Axiological portrait of information society, Aleksandrova O., Vinnikova N. (2019)
Pasko Y. - 'Solidarity' as a community of civil society, Korzhov H. (2019)
Sajtarly I. - Philosophical perspective on the humanization through a prism of the civilizing process (based on socio-anthropological ideas of N. Elias and M. Foucault), Ishchenko O. (2019)
Gridina I. - Russia's migration weapon against Ukraine: a socio-cultural dimension, Kasyanova M. (2019)
Igboke A. - Enhancing National Security through Internet Broadcasting: benefits and limitations (2019)
Singh A. K. - What Impostors Phenomenon and Fear of Success talk about Indian School Education?: An Empirical Study (2019)
Kari Hudron K. - Promoting Library Services in the Social Media Era: Exploring Use, Objectives, Challenges and Perceived Influence, Oyeniran Gboyega K. (2019)
Bardyn M. - Apocalyptic reflections in the studies of the Russian orthodox priest Alexander Men (2019)
Bershadska I. - Muslim society on the border of traditionality and reforming (2019)
Hudyma I. - The mission of the Jewish woman in Shabbat in the context of the Ashkenazi tradition (2019)
Morozova D. - Melos of the Undivided Church. Notes on the Interchurch Researches of Early Music (2019)
Shumilin A. - Melchizedek through the eyes of the author of the Epistle to the Hebrews (2019)
Слово редактора (2019)
Бродецький О. - Гуманістичні ефекти ціннісної синергії релігійно-етичних ідей: методологічне підґрунтя та прикладні горизонти (2019)
Зайченко О. - Протестантські євангелічні течії в Україні у репресіях 30-40-х років (на прикладі справи сектантівмальованців із с.Чорногородка Макарівського р-ну) (2019)
Колодний А. - Релігієзнавчі здобутки Мирослава Поповича (2019)
Филипович Г. - Між етнічним партикуляризмом та інтернаціональним універсалізмом: досвід української діаспори ХХ ст. (за працями Ю. Мулика-Луцика) (2019)
Филипович Л. - Історія Української асоціації релігієзнавців. До 25-ліття заснування (2019)
Недавня О. - Про конференцію "Універсальні цінності релігій" (2019)
Павленко П. - Рецензія на збірник наукових праць і матеріалів "Релігійна безпека/небезпека України" (Київ: УАР, 2019) (2019)
Інформації (2019)
Автори (2019)
Кравців В. С. - Інститут регіональних досліджень НАН України - 15 років: здобутки і перспективи (2009)
Кизим М. О. - Сценарне моделювання розвитку соціально-економічних систем: напрямки, особливості та механізми, Гейман О. А. (2009)
Ісаченко Д. А. - Практика стратегічного планування розвитку регіонів (2009)
Мікловда В. П. - Ефективність діяльності малих підприємств на регіональному ринку послуг (на прикладі Закарпатської області), Товт К. С. (2009)
Гринькевич О. С. - Удосконалення оцінки конкурентоспроможності туристичного продукту регіону, Біль М. М. (2009)
Щурик М. В. - Відтворення земельних ресурсів Карпатського макрорегіону на засадах сталого розвитку (2009)
Горбовий В. І. - Підвищення конкурентоспроможності гірських територій як передумова сталого розвитку Карпат (2009)
Боднар І. Р. - Проблеми залучення іноземних інвестицій в Україну на сучасному етапі (2009)
Іртищева І. О. - Регіональний інноваційний розвиток агропродовольчої сфери: сучасний стан та завдання управління (2009)
Захарчин Г. М. - Активізація інноваційних процесів підприємств машинобудування на основі фактора інноваційної культури (2009)
Петрина М. Ю. - Стратегічне управління діяльністю технологічних парків України, Палагіцький Б. Я. (2009)
Кльоба В. Л. - Ситуаційний центр врегулювання проблемної заборгованості (2009)
Хома І. Б. - Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України, Хоменко А. І. (2009)
Шевчук Т. В. - Особливості ризиків та методи їх мінімізації у житловому будівництві (2009)
Скрипчук П. М. - Екологічна сертифікація територіально-господарських систем: концептуальні положення та економічний механізм запровадження (2009)
Синякевич І. М. - Екологічна і лісова політика України у контексті Кіотського протоколу, Синякевич Н. М. (2009)
Цапок С. О. - Сучасні тенденції деморозвитку та їх врахування у регіональній соціальній політиці, Бідак В. Я. (2009)
Тараєвська Л. С. - Сучасні напрями реалізації стратегії розвитку робочих місць (2009)
Галушка З. І. - Регіональна диференціація доходів населення як показник соціальної безпеки суспільства (2009)
Балук Н. Р. - Моделювання показників страхової культури споживачів (2009)
Алмаші Л. В. - Інвестиційні процеси та їх вплив на формування зовнішнього боргу Угорщини (2009)
Крайнякова Е. - Зайнятість та форми працевлаштування в умовах сучасної економічної кризи, Войтович С. (2009)
Крутова А. С. - Місце та роль електронної торгівлі у системі економічних відносин (2009)
Максименко С. Ю. - Географічна структура зовнішньої торгівлі підприємств регіонів Українських Карпат (2009)
Коваль Н. В. - Проблеми функціонування житлово-комунального комплексу та його вплив на соціально-економічний розвиток України (2009)
Зинюк О. Д. - Особливості галузевої структури наукових кадрів вищої кваліфікації Західного регіону України, Ригайло С. Я. (2009)
Шульський М. Г. - Роль "Просвіти" в налагодженні ефективної господарської діяльності в Галичині (2009)
Садова У. Я. - Міжнародна науково-практична конференція "Міграційні процеси в Україні: сучасні виклики та регіональна специфіка" (2009)
Алєксєєв І. В. - Розробка, актуальна в теоретичному і практичному плані (2009)
Мікула Н. А. - Транскордонне підприємництво - досягнення і проблеми на шляху євроінтеграції (2009)
Купалова Г. І. - Актуальні дослідження проблем державного регулювання цін (2009)
Ювілей професора Алли Федорівни Мельник (2009)
Автори номера (2009)
Зміст за 2009 рік (2009)
Скоркін А. О. - Дослідження процесів обробки поверхонь еластичними абразивними інструментами, Кондратюк О. Л., Пермяков О. А., Стрелець О. С. (2019)
Карпенко Т. Н. - К вопросу о несимметричном ударе по ролику рабочего рольганга прокатного стана, Музыка И. Н., Рассохин Д. А., Лях А. Д. (2019)
Квасницкий В. В. - Влияние толщины прослойки на напряженно-деформированное состояние сварных и паяных соединений жаропрочных сплавов, Матвиенко М. В., Бутурля Е. А., Квасницкий В. Ф., Ермолаев Г. В. (2019)
Клочко О. О. - Дослiдження товщини мастильного шару для зубчастих передач з неньютонівською робочою рідиною при контактуванні кожного зуба ведучої шестерні з кожним зубом веденого колеса в певній послідовності, Рассохін Д. О., Пермінов Є. В., Хорошайло В. В., Кравченко Д. О. (2019)
Анділахай О. О. - Технологічні засоби обробки крупногабаритних евольвентних шліцьових з’єднань з модифікацією зуборізного інструменту, Клочко О. О., Камчатна-Степанова К. В., Старченко Є. П. (2019)
Пермяков О. А. - Компонування мобільних верстатів для ремонту недемонтуємих деталей та вузлів турбоагрегату, Іщенко М. Г., Киркач О. Б., Шепелев Д. К. (2019)
Носовський Б. І. - Примусове перенесення електродного металу при зварювані в середовищі вуглекислого газу, Буріков С. В. (2019)
Иванов Е. И. - Экономическое обоснование выбора дорогостоящего режущего инструмента для станков с числовым программным управлением, Литвиненко А. С. (2019)
Полянский В. И. - Технологические закономерности повышения точности и производительности обработки при шлифовании (2019)
Лоза А. В. - Применение разрядников напряжений в основных узлах технологического оборудования МНЛЗ, Рассохин Д. А., Ткачук Е. В., Шишкин В. В. (2019)
Размышляев А. Д. - Расчет индукции продольного магнитного поля при дуговой наплавке, Агеева М. В. (2019)
Сагіров Ю. Г. - Моделювання навантаженості та аналіз напружено-деформованого стану колони портального крана "Кондор", Суглобов В. В. (2019)
Величко В. О. - Розробка конструкції та побудова діючої моделі багатофункціонального операторського крана, Кусяк С. Г., Сорочан О. М., Шайко-Шайковський О. Г. (2019)
Бурлаков В. І. - Вплив вібраційної обробки на зменшення залишкових напружень у зразках з надтвердої кераміки (2019)
Белик А. Г. - Влияние способа наплавки на долю участия основного металла в наплавленном (2019)
Дудко О. Г. - Вплив механічних факторів при накістковій фіксації ділянки перелому на процес його консолідації, Сорочан О. М., Шайко-Шайковський О. Г. (2019)
Киряк А. А. - Возможности компьютерного планирования при лечении ожогов методом экспандерной дермотензии, Кокорев А. Э., Аврунин О. Г., Кремень В. А., Олейник Г. А. (2019)
Аврунин О. Г. - Оцінка дискримінантних характеристик методу комп'ютерної ольфактометрії при визначенні респіраторно-ольфакторних порушень, Носова Я. В., Худаева С. А. (2019)
Жемчужкина Т. В. - Разработка биотехнической электромиографической системы, Носова Т. В., Семенец В. В. (2019)
Скляр О. І. - Використання програмних засобів при вивченні методів математичної фізики в біології та медицині, Лінник О. В. (2019)
Аврунин О. Г. - Основные признаки поражения костей при множестенной миеломе, Абрамова А. А. (2019)
Трубицын А. А. - Инструментальные методы оценки состояния кожи при атопическом дерматите, Исаева О. А., Клименко В. А., Аврунин О. Г. (2019)
Макиенко А. С. - Возможности применения антропоморфных рентгеновских фантомов для контроля качества рентгенографии органов грудной клетки, Аверьянова Л. А., Старенький В. П. (2019)
П’ятикоп О. Є. - Рекомендаційна система підбору цільової аудиторії в соціальній мережі Instagram, Міроненко Д. С., Єрьоменко О. М. (2019)
Фурсова Н. А. - Особливості розробки мережевої комп'ютерної гри в жанрі Multiplayer First-Person Shooter, Козак О. Є. (2019)
Левицкая Т. А. - Моделирование системы для обработки, анализа и хранения в облаке корпоративных сообщений, Федосова И. В., Кривченков Д. Е. (2019)
Левицька Т. А. - Особливості застосування нейронних мереж для задач класіфікації, Петін В. Д. (2019)
Міроненко Д. С. - Математична модель "Розміщення металопрокату на складах готової продукції", Буц Ю. В. (2019)
Мироненко Д. С. - Модель определения степени соответствия разработчика проекту, Ангелова Д. В. (2019)
Левицька Т. О. - Досвід використання інформаційної технології для побудови стратегічного плану розвитку підприємства на основі системи збалансованих показників, Міроненко Д. С., Федорченко Д. Є., Подольников І. В. (2019)
Клюйков Р. С. - Обобщение практики программирования и будущее искусственного интеллекта, Клюйков С. Ф. (2019)
Жилінков О. О. - Аналіз транспортно-технологічного циклу транспортування рідкого доменного шлаку до відділення переробки (2019)
Бейгул О. А. - Формирование нагрузок и определение параметров бугельной несущей системы сочлененного контейнеровоза на пневмоколесном ходу, Грищенко Д. И., Бейгул В. О. (2019)
Кухарчук В. В. - Влияние класса точности измерительных средств на достоверность диагностики и защиты электрооборудования, Кривоносов В. Е., Пиротти Е. Л., Злепко С. М. (2019)
Новини України та світу (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Калініна Л. - Система соціального кредиту як широкомасштабний проєкт побудови гармонійного суспільства в цифрову епоху, Малюга М. (2019)
Nikolska N. - Teacher training modernization as innovative tendency of education development in the USA (2019)
Dzhurylo A. - Trends of school education development in the federal republic of Germany in the context of challenges of the modern globalized world (2019)
Глушко О. - Модернізаційний вимір шкільної освіти у Польщі: ключові тенденції розвитку (2019)
Величко Л. - Провідні ідеї природознавства у змісті шкільної хімічної освіти (2019)
Назаренко Т. - Проблеми та перспективи розвитку економіки в закладах загальної середньої освіти України: результати дослідження, Яценко В., Гончарова Н., Надтока В. (2019)
Базелюк О. - Методологічні підходи до розвитку цифрової культури педагогічних працівників закладів професійної освіти (2019)
Куліш Т. - Теоретичні основи стандартизації початкової освіти України у працях вітчизняних учених періоду 90-х рр. ХХ ст. (2019)
Цимбалару А. - Організація навчальної взаємодії учнів з об’єктами освітнього середовища: стан шкільної практики (2019)
Шупер В. - Досвід впровадження прогресивних форм навчання у вищу медичну освіту, Рева Т., Шупер С. , Гусак В., Рикова Ю. (2019)
Трубачева С. - Технологія змішаного навчання в здоров’язбережувальному освітньому середовищі гімназії, Прохоренко О. (2019)
Тінькова Д. - Освітні вебресурси як засіб розвитку математичної компетентності учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Mykytenko P. - Analysis of genesis of problems in formation of it-competence of foreign students in the higher medical educational system, Lapinskyi V. (2019)
Голуб Н. - Розвиток творчого потенціалу учнів ліцею на уроках української мови (2019)
Novosolova V. - A competently directed textbook of the Ukrainian language as a means of formation of value system of the lyceum students (2019)
Мірошніченко Т. - Професійна підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації принципів життєтворчості: естетотерапевтичний підхід (2019)
Мороз П. - Аналіз стану використання історичних джерел у навчанні історії в старшій школі, Мороз І. (2019)
Бурко О. - Шляхи грінченка-журналіста: від "Каганця" до "Українського педагогічного журналу" (2019)
Лисенко Г. - Організація професійно-педагогічної підготовки викладачів Дніпропетровського інженерно-будівельного інституту в 1970-1980-х рр. (2019)
Дяченко А. - Ідея художньої культури у вітчизняному інформаційному просторі початку ХХ ст. (2019)
Павлюк С. - Шлях у чверть століття на пізнання величі української традиційності (2017)
Балагутрак М. - Відділ етнології сучасності Інституту народознавства НАН України, Тарас Я. (2017)
Кирчів Р. - Візія українського етнокультурного простору в народознавчих вивченнях першої половини XIX ст. (2017)
Сіреджук П. - Карпатська Україна і її вплив на політичну ситуацію в Галицькій Гуцульщині (до 80-річчя проголошення Карпатської України) (2017)
Радович Р. - Деякі особливості облаштування поліського житла: зовнішня обробка стін, спорудження присьби та долівки (2017)
Ципишев С. - Поліське хлібопекарське приладдя із рослинної сировини (2017)
Зюбровський А. - Традиційні способи пластифікаційної обробки (замішування) тіста в народному повсякденному хлібопеченні населення історико-етнографічної Волині на початку ХХ — ХХІ століть (2017)
Филипчук А. - Слов'янські міграції V—VІІ ст. та їхній вплив на етнокультурну ситуацію у верхів'ях Західного Бугу, Верхньому та Середньому Подністров'ї (2017)
Козак І. - Аналіз поселень ґміни Тісна від II пол. XVIII до II пол. ХХ ст. із застосуванням GIS, Козак Г. (2017)
Олійник Н. - Гуртова хода в календарній обрядовості українців Слобожанщини як культурна практика (2017)
Щербань О. - Горщики "на оказію" в українській традиційній культурі харчування (2017)
Іванна Ч. - Пологи та звичаєво-обрядовий супровід народження дитини в українців Закарпаття кін. ХІХ — першої пол. ХХ ст. (2017)
Кривенко А. - Мотив розпізнавання відьом у календарно-обрядовій традиції волинян (2017)
Проців О. - Діяльність громадських мисливських організацій у Снятинському повіті (2017)
Тарас В. - Історико-культурний нарис Сколівської Бойківщини (2017)
Стельмащук Г. - Вбрання на Волині у ХІV—ХVІІІ століттях і побутування окремих його компонентів у селян до середини ХХ ст. (2017)
Гула Є. - Пластика в мистецтві України (2017)
Дьерке Г. - Формування концептуальних засад крайового неофольклоризму у закарпатському живописі 1920-х — поч. 1940-х рр. (2017)
Федак М. - Іконографічні та художньо-стильові особливості ікони "Христос у гробі" ("Людина болю") другої третини XVI ст. зі старого Самбора (2017)
Сидор В. - Сакральне і мистецьке як основні категорії пізнання і вираження сутності ландшафтної культової скульптури (2017)
Метельницька Д. - Монументальні панно Анатолія Петрицького (1915—1920-ті роки) (2017)
Юдов М. - Творчо-організаційна політика Міжнародного театрального фестивалю "Мельпомена Таврії", Вічна А. (2017)
Руденко-Краєвська Н. - Виховання сценографів в Україні. Професіоналізм "всупереч" чи "завдяки" (2017)
Фурдичко А. - Музичний фольклор і фольклоризм на сучасному українському телебаченні (2017)
Сапак Н. - Деякі аспекти формування дизайну на прикладі архітектури Миколаєва (2017)
Смоляр О. - Концептуальний аналіз творів монументально-декоративного мистецтва в дизайні інтер'єрів готелів Києва 1950—1980-х років (2017)
Солонець І. - Сектор Інституту Народознавства "Івано-Франківський науково-дослідний народознавчий центр" (2017)
Кос Г. - Думки з приводу нової історико-архітектурної праці: Замість рецензії, Харамбура С. (2017)
Федорчук О. - Ще одне цінне науково-популярне альбомне видання (2017)
Афанасьєв С. М. - Енергетичні кореляції α-частинок в каналі утворення основного стану ядра 8Be реакцій 12С(ɣ,3α) і 16О(ɣ,4α) (2019)
Черненко О. С. - Врахування масообміну при визначенні критичних умов і часу займання частинки коксу вугілля, Калінчак В. В., Корчагіна М. М., Дараков Д. С. (2019)
Малініна А. О. - Механізм збільшення потужності випромінювання газорозрядної лампи на сумішах парів дихлориду ртуті, неону та азоту в синьо-зеленому спектральному діапазоні, Шуаібов О. К., Малінін О. М. (2019)
Панченко В. Г. - Вплив неоднорідності на процеси трансформації і випромінювання в турбулентній плазмі з верхньогібридною накачкою, Порицький П. В. (2019)
Стула Ю. М. - Теоретичний аналіз поглинання ультразвуку водними розчинами спиртів (2019)
Васильєв О. М. - Пулова модель екзоцитозу медіатору в синапс, Хвиль О. М. (2019)
Chukova O. - Structure of centers of matrix emission of the undoped and RE-doped scheelite-type lead tungstate crystals, Nedilko S. (2019)
Коротун А. В. - Енергетичні характеристики металевих нанодротів з періодично модульованою поверхнею, Карандась Я. В. (2019)
Труш В. О. - Дослідження парамагнітних координаційних сполук лантаноїдів складу |LnL3 Phen| (L = CCl3C(O)NP(O)(OCH3)2) методом ЯМР-спектроско­пії на ядрах 1H та 31P, Ліціс О. О., Слива Т. Ю., Гуменюк Я. О., Амірханов В. М. (2019)
Shahjahan M. - Synthesis and characterization of structural, and electrical properties of Mg(0.25x)Cu(0.25x)Zn(1 – 5x)Fe2O4 ferrites by sol-gel method, Talukder S. M., Hossain M. S., Begum M. H. A., Warnock R. L., Haque M. A., Hossain M., Ahmed N. A. (2019)
Скорбун А. Д. - Метод обробки даних рентгенівської дифракції для багатофазних матеріалів з низьким вмістом фаз, Габєлков С. В., Жиганюк І. В., Кудлай В. Г., Пархомчук П. Є., Чиколовець С. О. (2019)
Геннадій Андрійович Мелков (до 80-річчя від дня на­родження) (2019)
Slavin A. N. - Introduction to the jubilee issue of the Ukrainian Journal of Physics devoted to the 80th birthday of professor Gennadii Melkov (2019)
Prokopenko O. V. - Recent trends in microwave magnetism and superconductivity, Bozhko D. A., Tyberkevych V. S., Chumak A. V., Vasyuchka V. I., Serga A. A., Dzyapko O., Verba R. V., Talalaevskij A. V., Slobodianiuk D. V. (2019)
Mihalceanu L. - Magnon Bose–Einstein condensate and supercurrents over a wide temperature range, Bozhko D. A., Vasyuchka V. I., Serga A. A., Hillebrands B., Pomyalov A., L'vov V. S., Tyberkevych V. S. (2019)
Zaspel C. E. - Magnetic chiral solitons stabilized by Oersted field at a thin-film nanocontact with electric current, Wysin G. M., Ivanov B. A. (2019)
Nowik-Boltyk P. - Magnon laser, Borisenko I. V., Demidov V. E., Demokritov S. O. (2019)
Погорілий А. М. - Резонансні властивості та магнітна анізотропія нанокристалічного сплаву Fe73Cu1Nb3Si16B7, Поліщук Д. М., Товстолиткін О. І., Кравець А. Ф., Заморський В. О., Носенко А. В., Носенко В. К. (2019)
Verba R. V. - Interplay of linear and nonlinear localization mechanisms in spin-torque oscillators with a field well (2019)
Зависляк І. В. - Магнон-плазмон-поляритони в шаруватій системі метал–ферит зі смуговою періодичною доменною структурою, Чумак Г. Л. (2019)
Мельник С. І. - До феноменологічної теорії лавиноподібного ефекту в мікрохвильовій нелінійній ВТНП лінії передачі з постійним струмом, Мельник С. С., Лавринович О. А., Черпак М. Т. (2019)
Borisenko P. A. - Microwave response of nanostructured High-Tc superconductor thin films, Pokusinskii A. O., Kasatkin A. L. (2019)
Єнковський Л. Л. - Від Евкліда до БГЛ (2019)
Liang Shi-Dong - Towards an observable test of noncommutative quantum mechanics, Harko T. (2019)
Mignemi S. - The Snyder model and quantum field theory (2019)
Новосядлий Б. - Темний сектор в космології: темна енергія на космологічних і астрофізичних масштабах (2019)
Штанов Ю. В. - Інфляційний магнетогенез з гелікальним зв'язком, Павлюк М. В. (2019)
Sorokin D. P. - On Goldstone fields with spin higher than 1/2 (2019)
Золотарюк О. В. - Контактні взаємодії в одновимірній квантовій механіці сім’я узагальнених δ′-потенціалів (2019)
Gangopadhyay S. - Signatures of noncommutativity in bar detectors of gravitational waves, Bhattacharyya S., Saha A. (2019)
Lake M. J. - A solution to the soccer ball problem for generalized uncertainty relations (2019)
Гаврилик О. М. - Ротаційні криві галактик у підході до темної матерії на основі μ-деформації, Качурик І. І., Хелашвілі М. В. (2019)
Кузьмичов В. Є. - Узагальнений принцип невизначеності у квантової космології, Кузьмичов В. В. (2019)
Пелих В. О. - Хвильова оптика у просторі Керра з врахуванням спін-спіральної взаємодії, Тайстра Ю. В. (2019)
Пляцко Р. М. - Про реакцію спінової частинки на кривину простору-часу, Феник М. Т. (2019)
Симулик В. М. - Релятивістські рівняння для довільного спіну, зокрема для спіну s = 2 (2019)
Ситенко Ю. А. - Поляризація вакууму квантованого спінорного поля за наявності топологічного дефекту у двовимірному просторі, Горкавенко В. М. (2019)
Сташко О. С. - Імітатори чорної діри в астрофізичних конфігураціях з скалярними полями, Жданов В. І. (2019)
Кравчук О. - Альтернативні методи спікання структур, виготовлених струменевим друком колоїдними розчинами наночастинок, Лесюк Р., Бобицький Я. (2016)
Бабич О. - Температурні залежності коефіцієнта термо-е.р.с. і зонний спектр високотемпературних надпровідників бісмутової системи, Бойко Я., Габрієль І. (2016)
Кашуба А. - Особливості зонної структури твердих розчинів заміщення InxTl1–xI, Бовгира О., Футей О., Франів А. (2016)
Павлик Б. - Вплив пружної деформації на електропровідність зразків p-Si з різною концентрацією дислокацій, Дідик Р., Лис Р., Шикоряк Й. (2016)
Чорній З. - Люмінесценція автолокалізованих екситонів у кристалах BаCl2, Дячук М., Пірко І., Салапак В. (2016)
Корчак Ю. - Матеріали для виготовлення бронежилетів: сучасний стан і перспективи, Корчак Л. (2016)
Коман Б. - Оцінювання поверхневих характеристик твердих тіл з використанням імітаційного моделювання (2016)
Кость Я. - Застосування степеневого методу в адаптивному алгоритмі інтегрування жорстких систем (2016)
Флюнт О. - Оцінка меж точності числового обчислення інтегрального перетворення Фур’є степеневих спектрів за допомогою інтерполяції кубічними сплайнами (2016)
Фурман В. - Особливості моделювання геодинамічних ситуацій у структурах Землі (2016)
Krasilenko V. - Simulation of self-learning clustering methods for selecting and grouping similar patches, using two-dimensional nonlinear space-invariant models and functions of normalized "equivalence", Nikitovich D. (2016)
Красиленко В. - Моделювання та дослідження криптографічних перетворень зображень на основі їхньої матрично-бітовозрізової декомпозиції та матричних моделей перестановок з верифікацією цілісності, Нікітович Д. (2016)
Гетьман В. - Вплив геометрії оптичної схеми лічильника на точність вимірювання розмірів частинок, Білий О., Бордун О., Ференсович Я. (2016)
Blahitko B. - Influence of slope surface on takeoff and landing in unmanned quadrocopter flight, Mochulsky Yu. (2016)
Павлик Б. - Моделювання впливу радіації на характеристики термосенсорів, Грипа А., Кравець О. Шмигельський Я. (2016)
Оленич І. - Застосування інформаційних технологій для аналізу результатів АСМ досліджень, Матвіїшин В. (2016)
Кушнір О. - Про статистику відстаней між словами в тексті та проблему розпізнавання змістових слів, Волоско А., Іваніцький Л., Рихлюк С. (2016)
Трушаков Д. - Застосування гібридного навчального практикуму під час практичних занять з автоматики та електротехніки, Рендзіняк С. (2016)
Ківалов С. - Передмова (2017)
Ківалов С. В. - Актуальні проблеми вищої юридичної освіти: зарубіжний досвід та перспективи в Україні (2017)
Мамонтова Е. В. - Символічний арсенал Реформації: політико-культурний аспект (2017)
Сіленко А. О. - Інформаційна відкритість влади: еволюція поняття, Крук Н. В. (2017)
Пехник А. В. - Розподіл влади: сучасний погляд (2017)
Кормич А. І. - Модернізаційний проект держави в контексті глобалізації (2017)
Кушнарьов І. В. - Антикорупційна політико-правова культура: концептуалізація поняття (2017)
Явір В. А. - Теоретико-методологічні засади вивчення етнополітичних дезінтеграційно-інтеграційних процесів (2017)
Корнієнко Г. П. - Проблема прав людини в філософії права США (2017)
Лук'янченко С. О. - Сучасний стан наукового забезпечення кримінально-правового впливу на юридичних осіб (2017)
Вітман К. М. - Сецесія Каталонії як невдала спроба дезінтеграції Іспанії (2017)
Щедрова Г. П. - Детермінанти впливу мас-медіа на формування міжнародної політики (2017)
Козьма В. В. - Особистісний фактор української політики в умовах російської агресії (2013-2017 рр.) (2017)
Окуньовська Ю. В. - Вплив неурядових організацій Польщі на формування громадянського суспільства в Україні (2017)
Шелудяков Р. С. - Ґенеза міжнародно-правового регулювання повітряних перевезень (2017)
Ахмедова Е. - Визнання Туреччиною "геноциду" вірмен 1915 року як обов'язкова вимога вступу країни до Європейського Союзу (2017)
Іванова А. В. - Міграційна інтолерантність в умовах глобалізації (2017)
Тарнавський О. Р. - Послідовники євроскептицизму у Франції: основні причини зростання їхнього скепсису (2017)
Кормич Л. І. - Сучасні тенденції реформування системи вищої освіти України: здобутки і проблеми (2017)
Наумкіна С. М. - Інтеграція вітчизняного громадянського суспільства у глобальну систему співпраці, Нерубащенко І. А. (2017)
Польовий М. А. - Деякі результати верифікації прогнозу загроз політичній стабільності в Україні до 2030 р (2017)
Сушко А. І. - Роль політичної культури у процесах трансформації суспільства (2017)
Милосердна І. М. - Зміст та моделювання PR діяльності в політиці (2017)
Кройтор А. В. - Реструктуризація внутрішньопартійної організації як виклик сучасної доби, Полухіна А. В. (2017)
Содержание (2018)
Завгородня Ю. В. - Молодь як суб'єкт політичного конфлікту (2017)
Волошин А. И. - Канатно-профильные проводники армировки вертикальных стволов шахт, Рубель А. А., Рубель А. В., Кураева А. В. (2018)
Ємельянова Г. І. - Молодіжне політичне лідерство в Україні (2017)
Трипольский В. Н. - Технологические схемы охраны повторно используемых выемочных штреков податливыми литыми полосами, Буряк Н. А., Войтович Т. Г. (2018)
Бондаренко О. О. - Функціональне представництво інтересів як центр політичного впливу на внутрішньодержавному рівні (2017)
Ганкевич В. Ф. - Возможная реализация термоциклического ослабления горных пород в алмазных буровых коронках с упругой консолью, Москалева Т. В., Ливак О. В., Кравец В. И. (2018)
Вайєр А. М. - Переваги та недоліки голосування в інтернеті (2017)
Надутый В. П. - Разработка математических моделей процесса разупрочнения туфа при увлажнении, Челышкина В. В. (2018)
Мішина Н. В. - Інкорпорація законодавства про права людини: європейський досвід (2017)
Федоскіна О. В. - Вплив маси пасивної щоки вибраційного подрібювача на резонансні частоти його елементів (2018)
Краснопольська Т. М. - Тендерний вимір адвокатського самоврядування в регіонах України (2017)
Горобец Л. Ж. - Закономерности формирования гранулометрии частиц геоматериалов при разрушении, Верхоробина И. В. (2018)
Забродін О. М. - Правове регулювання банкрутства державних підприємств в Україні (2017)
Надутый В. П. - Сравнительный анализ комплексного метода обезвоживания и термической сушки горной массы, Сухарев В. В., Костыря С. В., Хаддад Д. Д. (2018)
Нестерова І. А. - Доцільність кримінологічного дослідження злочинності в сфері туристичного бізнесу (2017)
Васильев Л. М. - Кавитационное устройство управления режимами импульсного гидрорыхления угольных пластов для предотвращения внезапных выбросов, Трохимец Н. Я., Васильев Д. Л., Чугунков И. Ф., Вялушкин Е. О. (2018)
Виноградов В. І. - Класифікація ознак незаконних антиконкурентних узгоджених дій під час участі в публічних закупівлях (2017)
Франчук В. П. - К вопросу расчета температуры при ударном взаимодействии шаров в вертикальной вибрационной мельнице, Светкина Е. Ю., Анциферов А. В. (2018)
Безручко К. А. - Минеральные изменения пород – индикаторы катагенических преобразований угленосной толщи, Пимоненко Л. И., Кузнецова Л. Д., Дрожжа Т. М. (2018)
Минеев С. П. - Опыт вскрытия выбросоопасного угольного пласта l3 проходческим комбайном на шахте "Краснолиманская" (2018)
Семененко Е. В. - Особенности расчета параметров магистралей для технологий гидромеханизации в условиях хранилищ отходов обогащения, Медведева О. А., Киричко С. Н., Татарко Л. Г. (2018)
Говоруха В. В. - Создание анкерных промежуточных рельсовых скреплений нового технического уровня, Кизилов В. К., Собко Т. П., Семидетная Л. П. (2018)
Бунько Т. В. - Спосіб евакуації природного газу з ділянки магістрального газопроводу, яка підлягає ремонту, Сафонов В. В., Мацук З. М. (2018)
Беляев Н. Н. - Моделирование загрязнения атмосферы и оценка территориального риска при эмиссии опасных веществ, Шинкаренко В. И., Габринец В. А., Калашников И. В., Берлов А. В. (2018)
Chepak O. P. - Determination of hydraulic parameters for geothermal heat exchanger, Kostenko V. K., Zavyalova O. L. (2018)
Четверик М. С. - Геомеханика устойчивости системы карьер – внутренний отвал – природная среда, Бабий Е. В., Бубнова Е. А., Гребенник В. Н. (2018)
Дзюба С. В. - Моделювання процесів у гравійних фільтрах, які використовуються в технологіях розробки родовищ, Дреус А. Ю., Лисенко К. Є. (2018)
Надутый В. П. - Разработка технологии и водно-шламовой схемы извлечения янтаря, Челышкина В. В., Корниенко В. Я. (2018)
Залюбовський М. Г. - Аналітичне визначення часу виконання технологічної операції відділення металевих деталей замка "блискавка" від ливників, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2019)
Нода О. М. - Вплив рапорту кольору ниток основи та утоку на візуалізацію фактури тканини, Закора О. В., Рязанова О. Ю., Коваленко Л. В. (2019)
Смикало К. О. - Оцінка ворсистості тканин ваговим методом, Закора О. В. (2019)
Іванов І. О. - Дослідження гігієнічних властивостей матеріалів натільної лікарняної білизни, Супрун Н. П., Ващенко Ю. О. (2019)
Будько О. В. - Вплив морфології природніх графітів на екрануючі властивості композитних матеріалів, Бутенко О. О., Хоменко В. Г., Короташ І. В., Твердохліб В. С., Барсуков В. З. (2019)
Saliy О. О. - Validation researches of the production process of the glucose medicine infusion solution, Kuryshko H. H., Momotenko A. S., Palchevska T. A. (2019)
Пристинський С. В. - Особливості переробки наповнених поліамідних композицій методом лиття під тиском, Будаш Ю. О., Ступа В. І., Пустовойт І. О. (2019)
Первая Н. В. - Фізико-хімічні та ІЧ-спектроскопічні дослідження нових жирувальних препаратів, Андреєва О. А. (2019)
Сайтарли С. В. - Розробка наповнених поліолефінових композицій для литтєвих виробів, Плаван В. П., Дзюбенко Л. С., Коренівський О. С., Євдокименко Д. М. (2019)
Іскандаров Р. Ш. - Адитивне формування вуглекомпозитів на основі l-полілактиду, Сова Н. В., Савченко Б. М., П’ятничук І. І., Татаренко В. А. (2019)
Осадчук С. О. - Вплив числа електродних пар на похибку електрохімічного давача поляризаційного опору для вимірювання швидкості атмосферної корозії, Ниркова Л. І., Букет О. І. (2019)
Патлун Д. В. - Дослідження процесів утворення та накопичення водню сплавами типу AB5 при контактному заряді з цинковим електродом, Щербакова Л. Г. (2019)
Єфімова І. В. - Технології комплексоутворення в системі краун-етер – KO2 –розчинник, як один з методів отримання стабільної форми аніон-радикалу кисню, Смирнова О. В., Бессарабов В. І. (2019)
Андрухів О. І. - Історико-правові аспекти становлення інституту патронування та опіки в радянському законодавстві (2019)
Гуменюк Т. І. - Порівняльно-правове дослідження конституціоналізму України, Франції та Німеччини (2019)
Довганич В. А. - Зміст, структура та функцій правової ідеології (2019)
Євдокимов В. В. - Вплив системи австрійського парламентаризму на правосвідомість населення Галичини другої половини ХІХ – початку ХХ ст (2019)
Рудюк В. С. - Світоглядний рівень бачення трансформації судочинства в Україні (2019)
Спосіб Д. П. - Завдання Служби Безпеки ОУН як охоронної інституції (2019)
Стечишин А. В. - Державотворча діяльність К. Левицького в умовах становлення і розвитку ЗУНР (2019)
Федик Л. Б. - Правовий статус депутатів Галицького крайового сейму та їхніх об’єднань (1861 - 1918 рр. ) (2019)
Парасюк М. В. - Принципи адміністративної діяльності поліції в сфері забезпечення прав і свобод громадян, Грабар Н. М. (2019)
Воронько О. О. - Астрент як спосіб примусу до виконання зобов’язання за законодавством Франції (2019)
Жукевич І. В. - Реалізація судового контролю за виконанням рішень у цивільних справах (2019)
Книш В. В. - Правове забезпечення вирощування топінамбура як засобу покращення стану довкілля, Касіянчук В. Д., Жирак Р. М., Косьмій М. М., Криховецький І. З., Касіянчук М. В. (2019)
Піцик Х. З. - Підстави та порядок захисту торговельних марок (2019)
Саракун І. Б. - Консульські установи Польщі як органи держави у міжнародних відносинах: поняття, функції, види та ознаки (2019)
Шулятицький С. І. - Особливості надання безоплатної правової допомоги у малозначних цивільних справах в Україні (2019)
Зінченко В. М. - Взаємозв’язок достатності доказів і стандартів доказування у кримінальному провадженні (2019)
Кібальник С. О. - Особистість злочинця, що вчиняє незаконне переправлення осіб через державний кордон України (2019)
Крет Г. Р. - Сфера застосування і зміст стандартів доказування "обґрунтована підозра", "розумні підстави вважати" та "ймовірна причина" у кримінальному процесі країн англосаксонської правової системи (2019)
Огерук І. С. - Щодо переліку корупційних злочинів, передбачених кримінальним кодексом України (2019)
Острогляд О. В. - Кримінальна відповідальність за керування транспортним засобом в стані сп’яніння: впровадження та зарубіжний досвід (2019)
Луцький Р. П. - Новий погляд на соціальну політику більшовицької влади в питаннях дитячої безпритульності та бездоглядності (Рецензія на монографію О. І. Андрухіва "Правові аспекти боротьби з дитячою безпритульністю і бездоглядністю в західних областях УРСР у 1940 - 1950-х роках”) (2019)
Луцький М. І. - Правове забезпечення інформаційного суспільства – нагальна вимога сучасності (Рецензія на монографію Н. В. Кушакової-Костицької "Філософсько-правові засади розвитку інформаційного суспільства в Україні”) (2019)
Андрусів Л. М. - Особливості оприлюднення нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування (2019)
Ілин Л. М. - Ідея "соборності” в державотворчих концепціях Галичини ХІХ – початку ХХ ст (2019)
Книш В.В. - Ґенеза інституту конституційно-правової відповідальності у правовій системі Київської Русі (2019)
Луцький Р.П. - Сімейні цінності як фундаментальна основа становлення та розвитку сучасної української держави (2019)
Онищук І. І. - Російська греко-католицька церква: історія, канонічний статус і правове регулювання діяльності (2019)
Полонка І. А. - Неосудність та обмежена осудність: практика англо-американської правової системи (2019)
Сем’яник О. В. - Правове регулювання питань освіти та культури в Галичині першої половини ХІХ ст (2019)
Спосіб Д. П. - Правове становище і організація діяльності Служби безпеки ОУН (б) (2019)
Стечишин А. В. - Ґенеза поглядів на державу і право К. Левицького (2019)
Шеховцов В. В. - Трансформація релігійних світоглядів крізь призму філософських парадигм на шляху до гуманізації фауністичного законодавства (2019)
Биркович О. І. - Судоустрій та судочинство України в контексті національної ментальності (2019)
Волошенюк Г. Б. - Правова природа джерел конституційного права України (2019)
Волошенюк Н. М. - Співвідношення передвиборної агітації з політичною і соціальною рекламою (2019)
Сворак С. Д. - "Основи державного устрою Галицької республіки” в контексті європейського конституціоналізму (2019)
Вівчарук Д. П. - Основні засади цивільного права та їх значення (2019)
Воронько О. О. - Застосування астренту за законодавством окремих країн Європейського Союзу та Росії (2019)
Гуменюк Т. І. - Проблеми дисциплінарної відповідальності державних службовців (2019)
Мороз Г. В. - Сутність правових обмежень в екологічному праві (2019)
Острогляд О. В. - Повноваження адвоката, щодо дослідження доказів в суді апеляційної інстанції (2019)
Лиман С. И. - Паломничества не с посохом, а с копьём: история крестовых походов в оценках В. К. Надлера (1840 – 1894) (2019)
Марьенко Н. Ю. - Pro et contra: дискуссии о дуэли в российской публицистике конца XIX – начала XX вв. (2019)
Hartmut R. P. - Quellen und Forschungen zur Geschichte des Auslanderstudiums in Deutschland. Kritische Bemerkungen zu zentralen Problemen (2019)
Наумов С. О. - На шляху до українізації: Харківський університет у 1917 – першій половині 1918 рр. (2019)
Волосник Ю. П. - Конфіскація церковних цінностей на Харківщині 1922 р. (2019)
Ёлкин А. И. - Российская эмиграция в Польше в годы Второй мировой войны (1939 – 1945 гг.) (2019)
Чернявский Л. С. - АФТ-КПП против ВЦСПС: борьба за влияние в профсоюзном движении Африки в конце 1950-х – 1960-е гг. (2019)
Гончаров Г. В. - Формирование геостратегической концепции З. Бжезинского в отношении Украины (1950 – 2017 гг.) (2019)
Чувпило О. О. - Видатний український тюрколог (Рецензія на книгу: Черніков І. Ф. З пережитого. Про моїх учителів і друзів, про себе та 60 років власних досліджень з української туркології / І. Ф. Черніков. – К. : АКМЕ-ГРУП, 2017. – 108 с.), Чувпило Л. О. (2019)
Павлова О. Г. - Зачарована Слобожанщиною: сторінки біографії та творчості З. Серебрякової (Рецензія на книгу: Нескучне: зустріч через століття. Книга-альбом / упоряд. М. М. Красиков, Н. Ю. Саліна; автор передмови і приміток М. М. Красиков. – Харків, 2015. – 204 с.) (2019)
Звіт про наукову роботу історичного факультету за 2017 р. (2019)
Хроніка подій на історичному факультеті за 2017 р. (2019)
Ківалов С. В. - Проблеми та перспективи впровадження університетської автономії в контексті світового досвіду (2018)
Глушков В. О. - Геополітичні погляди Алена Де Бенуа: концептуальний аналіз (2018)
Мамонтова Е. В. - Псевдоморфоз як техніка символізації у державотворчій практиці доби Відродження (2018)
Білоусов О. С. - Процеси масовізації як своєрідність сучасної інформаційно-технологічної епохи (2018)
Краснопольська Т. М. - Неформальні деструктивні політичні практики на пострадянському просторі: поняття, форми та контагіозність (2018)
Милосердна І. М. - Моделі демократичних перетворень в кінці ХХ - на початку ХХІ ст.: регіональний вимір (2018)
Проноза І. І. - Інформаційна війна: сутність та особливості прояву (2018)
Вайєр А. М. - Напрями сучасних наукових досліджень політичних технологій (2018)
Кормич Л. І. - Євроінтеграційна стратегія сучасної України: фактори впливу та проблеми реалізації, Кормич А. І. (2018)
Вітман К. М. - Кіпрський етнополітичний конфлікт: витоки та сучасний етап врегулювання (2018)
Чорна Л. В. - Глобалізація та модернізація як атрактори сучасного ідеалу (2018)
Ростецька С. І. - Конфлікт ідентичностей як загроза безпеці сучасних держав (2018)
Бойчук А. Ю. - Міжнародний досвід регламентації норм юридичної відповідальності за правопорушення у сфері охорони навколишнього середовища (2018)
Кольцов В. М. - Сутність і різновиди наднаціональної політичної опозиційності у країнах Вишеградської групи (2018)
Шамрай В. В. - Глобалізація та міждержавна інтеграція як чинник конституціоналізації міжнародного права (2018)
Akhmerov O. O. - Municipal policy of EU countries (2018)
Наумкіна С. М. - Особливості становлення політико-правової системи під час кризових процесів у суспільстві, Вовк С. О. (2018)
Ярова Л. В. - Новітні тенденції соціальної політики у сучасному світі (2018)
Сушко А. І. - Соціокультурний підхід в дослідженні політичної культури (2018)
Єфтєні Н. М. - Технології політичного маніпулювання (2018)
Кройтор А. В. - Криза політичного транзиту в Україні (2018)
Завгородня Ю. В. - Особливості політичного конфлікту в трансформаційних умовах: на прикладі України (2018)
Ємельянова Г. І. - Плюралізм еліт: теорія та проблемні аспекти застосування в Україні (2018)
Шишименко І. М. - Політичні експерти: хто вони? (2018)
Грона К. І. - Способи реалізації і самовираження молоді (2018)
Кузьменко В. Б. - До питання про соціально-економічні та політико-правові підстави проголошення Української Народної Республіки (2018)
Пехник А. В. - Безпосередня демократія як форма реалізації народовладдя в Україні (місцевий рівень), Дзюбенко Ю. М. (2018)
Дутчак С. Р. - Особливості кримінально-правової політики у сфері забезпечення охорони прав пацієнтів (2018)
Корнієнко Г. П. - Обґрунтування прав людини: від класичного до сучасного лібералізму (2018)
Лойко Л. І. - Процеси етнополітичної інтеграції та дезінтеграції в сучасному світі (Рецензія на монографію В. А. Явір "Етнополітична інтеграція та дезінтеграція у сучасному світі: політико-правовий концепт". Київ: Логос, 2018. 448 с.) (2018)
Artemenko G. V. - Occurrence of wolfram, copper, cobalt and gold mineralization in the area of the Argentine Islands (West Antarctica), Ganotzkiy V. I., Kanunikova L. I., Grechanovskaya E. E., Taraschan A. A. (2019)
Ольштинська О. П. - Літологічна та мікропалеонтологічна характеристика донних відкладів Stella Creek (західний шельф Антарктичного півострова), Шехунова С. Б., Стадніченко С. М., Огієнко О. С., Пермяков В. В. (2019)
Marusazh Kh. I. - Monitoring of glacier frontal parts on Galindez and Winter Islands (the Argentine Islands) in 2018—2019 years, Hlotov V. M., Siejka Z (2019)
Савчин І. Р. - Попередні результати дослідження відслонення Woozle Hill (Західна Антарктида), Шило Є. О., Бубняк І. М., Бубняк А. М. (2019)
Chyhareva A. - Climate projections over the Antarctic Peninsula region to the end of the 21st century. Part ІІ: wet/dry indices, Krakovska S., Pishniak D. (2019)
Curmei M. D. - Methodology for determining climate change by analysis of impurity concentrations in the glacier, Makarenko T. I., Melnyk V. I., Klishevich G. V. (2019)
Zanimonskiy Y. M. - Relationship of variations of the total electron content of ionosphere in magnetically conjugated regions with precipitation of high-energy charged particles, Koloskov A. V., Yampolski Yu. M., Nykiel G., Sopin A. O., Zanimonskiy Y. Y. (2019)
Bogomaz O. V. - Ionosphere over Ukrainian Antarctic Akademik Vernadsky station under minima of solar and magnetic activities, and daily insolation: case study for June 2019, Shulha M. O., Kotov D. V., Zhivolup T. G., Koloskov A. V., Zalizovski A. V., Kashcheyev S. B., Reznychenko A. I., Hairston M. R., Truhlik V. (2019)
Miryuta N. - Calculation of the external factors influence indices on plants and its application to Deschampsia antarctica Ė. Desv. populations, Wojciechowski K., Parnikoza I. (2019)
Giginyak Yu. G. - Energy content of sublittoral biologically-relevant resources in the East Antarctic seas, Lukashanets Dz. A., Borodin O. I., Miamin V. E., Baichorov V. M. (2019)
Походнякова А. С. - "Миланский папирус" Посидиппа как источник по истории набатеев (2019)
Рябко А. О. - Проблеми мусичного виховання в античних державах Північного Причорномор’я (2019)
Сорочан С. Б. - Ростовщики в системе рынков Византии (IV–IX вв.) (2019)
Токарев А. Н. - Несколько замечаний о понятии Res Publica в сочинениях Цицерона (2019)
Іващенко В. Ю. - Університети Російської Імперії в автобіографіях істориків ХІХ – початку ХХ ст.: "події", "дійові особи", "історії" (2019)
Калугін О. В. - "Старожитності" та "археологія": еволюція понять і використання їх у навчальному процесі (на прикладі Харківського університету 1805–1884 рр.) (2019)
Лиман С. И. - Международные отношения средневековой Европы в творчестве Д. И. Каченовского (1827–1872) (2019)
Марьенко Н. Ю. - Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде: значение и последствия изменения дуэльного законодательства в 1894 г. (2019)
Савич А. В. - Створення цифрових образів документів та фотоматеріалів у музейній практиці за технологіями державної системи страхового фонду документації України, Іващенко В. Ю., Тімров О. О., Надточій І. І., Бабенко В. В. (2019)
Ёлкин А. И. - Лига Наций и положение русских эмигрантов в Польше в 20–30-е годы ХХ в. (2019)
Чувпило О. О. - Національно-патріотичні організації народів Індостану – попередники Індійського національного конгресу (2019)
Шкабура Я. И. - "Инцидент Раковского": стратегия поведения советского полпреда в Париже (2019)
Селищева И. И. - Письма о прекрасном (Рецензия на книгу: Письма к А. Ф. Лунёву / сост., автор вступ. статьи и комментариев О. Г. Павлова. Харьков : ХНУ имени В. Н. Каразина, 2016. 320 с. (Серия "Джерелознавчі зошити": Тетрадь 7)) (2019)
Чувпило А. А. - А. П. Ковалевский – великий украинский ориенталист (2019)
Чувпило А. А. - Гордость харьковской и украинской индологии (посвящается 90-летию со дня рождения Ю. Г. Литвиненко) (2019)
Звіт про наукову роботу історичного факультету за 2018 р. (2019)
Хроніка подій на історичному факультеті за 2018 р. (2019)
Кормич Л. І. - Основні напрями стратегії впровадження моделі паритетної демократії в сучасній Україні, Краснопольська Т. М. (2018)
Пехник А. В. - Актуалізація дослідження політичних ризиків в сучасних політичних процесах (2018)
Кройтор А. В. - Технології маніпуляції у конструюванні інформаційного порядку денного (2018)
Гайду А. В. - Право на спротив як форма реалізації реального народовладдя (2018)
Деркач А. Л. - Виникнення конституційних процедур захисту прав людини в зарубіжних країнах (2018)
Лакарова Г. А. - Правова природа міждержавних скарг в Європейському суді з прав людини (2018)
Орінда Е. Н. - Розвиток концепцій у сфері міжнародно-правового співробітництва у боротьбі з епідеміями та пандеміями (2018)
Чайковський Ю. В. - Вплив сучасних конфліктів на зміну міграційної політики сусідніх держав: міжнародно-правові аспекти (2018)
Милосердна І. М. - Європейські моделі інституту референдуму в сучасних умовах (2018)
Краснопольська Т. М. - Узгодженість та вплив в Європейському парламенті крізь призму політичних груп (2018)
Капустін А. В. - Організаційно-правові основи діяльності комісій з імплементації міжнародного гуманітарного права в Україні (2018)
Галаган С. О. - Договори про створення зон вільної торгівлі: порівняльно-правовий аналіз досвіду ЄС та США (2018)
Нестерчук Л. П. - Система федеральних судів США та ефективність здійснення правосуддя, Біденко О. В. (2018)
Акуленко Т. М. - Правові аспекти міжнародного співробітництва щодо антидопінгової діяльності (2018)
Якименко І. В. - Порушення морально-етичних норм, як підстава дисциплінарної відповідальності державних службовців Російської імперії XVIII - поч. ХХ ст (2018)
Завгородня Ю. В. - Деструкція політичної влади, як наслідок конфлікту в транзитному суспільстві (2018)
Яворська К. П. - Білорусь і Молдова як приклади пострадянської деформації системи громадянських і політичних прав і свобод (2018)
Сушко А. І. - Політична культура в контексті соціокультурного розвитку суспільства (2018)
Дзюбенко Ю. М. - Формування політичного консалтингу в Україні: особливості та перспективи (2018)
Ахмеров О. О. - Система місцевого самоврядування окремих країн ЦСЄ: інституціональний вимір (2018)
Ковтун А. В. - Оцінювання зміни надійності автобронетанкової техніки військової частини під час експлуатації, Кужелович В. І., Лукашенко С. С. (2019)
Літовченко П. І. - Математична модель формоутворення лопаток робочих коліс газотурбінних двигунів, Сало В. А., Нечипоренко В. М., Раківненко В. П. (2019)
Подрігало М. А. - Вплив аеродинамічних показників на раціональну динамічну характеристику автомобіля, Кайдалов Р. О., Кудімов С. А. (2019)
Подригало М. А. - Прогнозування динамічних властивостей автотранспортних засобів, Тарасов Ю. В. (2019)
Шабалін О. Ю. - Дослідження динамічної міцності цистерни з рідиною при нерівномірному русі автозаправника, Кириченко О. М., Раківненко В. П., Сало В. А., Гребеник Л. А. (2019)
Тітаренко О. В. - Дослідження впливу технологічних умов фрезерування на якість полімерних матеріалів для чутливих елементів радіаційного контролю, Шаповалов О. І., Зубкова Н. В., Новак С. О. (2019)
Іванець Г. В. - Статистичний метод оцінювання загроз територіям та населенню адміністративно-територіальних одиниць держави, Горєлишев С. А., Іванець М. Г. (2019)
Іохов О. Ю. - Визначення шляхів підвищення імітостійкості сигналів попередження систем охорони НГУ на атомних електростанціях, Малюк В. Г., Сидоренко І. І. (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Вступне слово редактора (2019)
Нетлюх А. М. - Чинники прогнозу результатів видалення внутрішньомозкових інсульт-гематом при виборі тактики лікування, Грищук О. І., Мандзюк Б. О., Кобилецький О. Я., Мандзюк О. В., Боднар О. Р., Фаліон Р. І. (2019)
Щеглов Д. В. - Комбіноване (мікрохірургічне та ендоваскулярне) лікування артеріовенозних мальформацій головного мозку, Гудим М. С., Свиридюк О. Є., Бортнік І. М., Виваль М. Б. (2019)
Щеглов Д. В. - Визначення чутливості до клопідогрелю методом світлової трансмісійної агрегатометрії перед екстра- інтракраніальним стентуванням, Виваль М. Б., Хлопенова В. П., Конобас С. М. (2019)
Щеглов Д. В. - Досвід комбінованого лікування гіперваскуляризованих пухлин хребта, Самоненко Ю. М., Найда А. В., Свиридюк О. Є., Слободян О. В. (2019)
Колесник Т. В. - Взаємозв’язок тривожно-депресивними розладами та когнітивною дисфункцією у хворих на артеріальну гіпертензію залежно від віку та статусу фізичної активності, Надюк А. В., Косова Г. А. (2019)
Щеглов Д. В. - Досвід застосування потікскеровуючих стентів у гострий період аневризматичного внутрішньочерепного крововиливу, Пастушин О. А., Свиридюк О. Є., Конотопчик С. В., Найда А. В. (2019)
Щеглов Д. В. - Наш досвід застосування стент-графтів при лікуванні захворювань магістральних артерій головного мозку, Свиридюк О. Є., Кравчик О. І. (2019)
Чередниченко Ю. В. - Опыт эндоваскулярного лечения псевдоаневризмы общей бедренной артерии с использованием Angio-Seal Closure Device (2019)
Поліщук М. Є. - Нейрохірург, nota bene! … мозок! (2019)
Казакова В. А. - Репрезентация этнокультурного наследия Беларуси в сфере туризма: региональный контекст (2019)
Марінашвілі М. Д. - Мовні засоби творення іронічної модальності у книзі Олів’є Маньї "Dessine-Moi Un Parisien" (2019)
Пазина С. В. - Портрет афро-американки в рассказах современных американ-ских писательниц как основа создания индивидуальной и коллективной идентичности, Степанов Е. Н. (2019)
Прокопович Н. Ю. - Іспанські міста в оцінці М. Є. Кольцова (лінгвоімагологічний аспект) (2019)
Романенко В. А. - Фрагменты коммуникативно-культурного пространства города Тирасполя, Мизернюк В. Т. (2019)
Сахарова О. В. - Урбаністичні маркери сучасного українського драматургійного дискурсу (2019)
Степанова С. Є. - Статусні мовленнєві характеристики художніх персонажів у російській літе-ратурі початку ХХ століття (2019)
Ульянова В. О. - Мовна особистість української ділової жінки на сторінках журналу "Жінка" (2019)
Каленюк С. О. - Функції суфіксів суб’єктивної оцінки в українському художньому тексті, Савчук Л. О. (2019)
Михайленко-Зото О. О. - Принципи диференціації паронімів у текстах різних стилів (2019)
Воронежцева А. А. - Структурные компоненты социопрагматической компетентности студентов-иностранцев, Чёрная О. В. (2019)
Мойсеєнко Н. Г. - Самостійна робота студентів у процесі викладання ділової української та російської мов як іноземних студентам гуманітарних спеціальностей, Сізова Л. В. (2019)
Мойсеєнко Н. Г. - Викладання граматики у процесі розвитку вторинної мовної особистості студентів економічних спеціальностей, Шайдука Я. І. (2019)
Прісовська Г. Є. - Контроль знань іноземних студентів з мови (елементарний рівень) за допомогою тестування на сайті Online Test Pad, Іванова О. В. (2019)
Truba H. M. - Neurophysiology and Neurolinguistics Background of the Studing Ukrainian as Foreign Language (2019)
Яковлєва О. В. - Українська теолінгвістика розширює свої межі: Піддубна Наталія. Теорія тео-лінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної кар-тини світу (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.) : монографія. Харків : Майдан, 2019. 448 с. (2019)
Титул, зміст (2020)
Voychuk S. I. - The Functional Role of PPN1 and PPX1 Polyphosphatases under Stresses Action and for Adaptive Response Development, Gromozova O. M. (2020)
Варбанець Л. Д. - Кератинолітична і α-L-рамнозидазна активність бактеріальних ізолятів, виділених із черевоногих молюсків Nacella concinna (Nacellidae) – мешканців Антарктики, Березкіна А. Є., Авдіюк К. В., Гудзенко О. В., Булигіна Т. В., Хархота М. А., Утєвський А. Ю. (2020)
Гармашева І. Л. - Біологічні властивості ентерококів і лактококів, ізольованих з традиційних кисломолочних продуктів України, Коваленко Н. К., Олещенко Л. Т. (2020)
Броварська О. С. - Характеристика ліпополісахариду Pseudomonas putida, Варбанець Л. Д., Ліханов А. Ф. (2020)
Polishchuk L. V. - Similarity of Genomic Sequences of Five Streptomyces globisporus Strains (2020)
Naumenko K. - Prediction of Biological Activity of Triazoles Derivatives, Golovan A., Zagorodnya S. (2020)
Патика М. В. - Симбіонтні мікробні угруповання комах: функціонування та ініціація потенціалу ентомопатогенної дії на прикладі Bacillus thuringiensis, Патика Т. І. (2020)
Patyka V. - Review of the Monograph "Ecological Aspects of Crops Fertilization Systems” by V.V. Volkogon, O.M. Berdnikova, V.I. Lopushniak (edited by V.V. Volkogon). - Kyiv: Agrarna Nauka, 2019 (2020)
Нові правила для авторів (2020)
Содержание (2020)
Васильковський В. А. - Особенности кинетики десорбции метана из угля в накопительный сосуд (2020)
Минеев С. П. - Влияние водонасыщения угольных образцов с центральным отверстием на их модуль упругости при одноосном сжатии вдоль оси отверстия, Усов О. А., Поляков Ю. Е., Боднарь А. А., Уколова Т. М. (2020)
Інкін О. В. - Моделювання показників роботи сховищ газу в водоносних пластах масивного типу, Деревягіна Н. І., Хрипливець Ю. В. (2020)
Кононенко М. М. - Раціональні параметри буропідривних робіт при проведенні виробок в умовах ПрАТ "Запорізький ЗРК", Нечит О. В. (2020)
Захарова Л. М. - Дослідження провалів земної поверхні над соляною шахтою, Чеснокова О. В., Підгурна О. Ю., Назимко В. В. (2020)
Фельдман Е. П. - Чисельний аналіз моделі самонагрівання вугілля у щільному масиві гірських порід, Калугіна Н. О., Чеснокова О. В. (2020)
Налисько М. М. - Чисельне моделювання аварійних вибухів рудникової атмосфери, Барташевська Л. І. (2020)
Петльований М. В. - Інтенсифікація використання шахтних порід у закладних сумішах: екологічні та технологічні наслідки (2020)
Хорольський А. О. - Оцінка і вибір параметрів при розробці родовищ корисних копалин, Гріньов В. Г. (2020)
Хоменко О. Є. - Польова підготовка довгих видобувних стовпів в умовах шахт Західного Донбасу, Ткачук А. В. (2020)
Мамайкін О. Р. - Державна підтримка стабільності у вуглепромислових регіонах Донбасу, Почепов В. М., Фомичова Л. Я., Демченко Ю. І., Сулаєв В. І., Лапко В. В. (2020)
Sai K. S. - Застосування газогідратних технологій для транспортування метану вугільних шахт (2020)
Курляк А. В. - Взрывчатые и предохранительные характеристики опытного образца отечественного предохранительного ЭВВ IV класса, Соболев В. В. (2020)
Наші ювіляри (2020)
Вихідні дані (2020)
Відомості про авторів (2017)
Резнік Н. П. - Структурно-аналітичний підхід до управління інвестиційною привабливістю агропромислових формувань, Котляров В. О. (2017)
Алієв М. А. - Економічна безпека Азербайджанської Республіки в умовах глобалізації (2017)
Галицький О. М. - Підвищення конкурентоздатності у процесі реалізації функцій соціальної відповідальності суб’єктів агробізнесу (2017)
Мушкин И. М. - Управление повышением производительности труда путем усовершенствования управления персоналом (2017)
Нельга Т. О. - Соціально-економічні фактори девіантної поведінки підлітків та молоді в Україні, Дзекунова Д. М. (2017)
Panyuk T. P. - Social component of increasing the competitiveness of processing enterprises (2017)
Слободяник А. М. - Оцінка та аналіз інструментів хеджування з урахуванням специфіки аграрного ринку, Тарасович Л. В. (2017)
Стасюк С. В. - Сутність податкових консультацій в Україні в умовах євроінтеграції (2017)
Урманчева Л. Б. - Про один критерій для прийняття рішення по вибору типу інвестиційного проекту, Урманчев В. І. (2017)
Пантюхін В. О. - Особливості розвитку сучасного менеджменту (2017)
Кривоберець М. М. - Моніторинг факторів впливу на якість туристичного продукту (2017)
Мамедова С. Ф. - Соціально-економічна сутність регулювання якості життя (2017)
Стефан Сінікем Азакі И - Суть і механізми державної політики в галузі економіки як засаднича основа подолання бідності (2017)
Черняєва О. О. - Особливості формування системи управління витратами підприємства: теоретичний аспект (2017)
Відомості видавництва (2017)
Барзилович В. - Проект "ARIA”: шляхи надання медичної допомоги при алергічному риніті (2019 рік) – Україна, Гогунська І., Заболотна Д., Зайков С., Кайдашев И., Уманець Т., Чоп’як В., Яшина Л., Бахерт С., Хеллінгс П. В., Пфаар О., Шунеманн Х. Дж., Воллес Д., Бедбрук А., Чарлевськи В., Буске Ж. (2019)
Liakhovskyi V. I. - Optimization of the vacuum-assisted treatment for complications of diabetic foot syndrome, Kyzymenko O. O., Krasnov O. H., Krasnov O. I., Horodova-Andrieieva T. V. (2019)
Marchenko O. H. - Clinical and immunological characteristics of hiv-infection in dynamics against the background of antiretroviral therapy among patients in Poltava region, Koval T. I., Syzova L. M., Rudenko S. S., Lymarenko N. P. (2019)
Nemtsova V. D. - Effects of biological age and aging rates on the expression of risk factors in patients with arterial hypertension and type 2 diabetes mellitus (2019)
Pyvovar S. M. - Association of β-adrenoreception system gene polymorphisms and non-toxic goiter in patients with heart failure, Rudyk Yu. S., Lozyk T. V., Galchinska V. Yu., Bondar T. M. (2019)
Діденко В. І. - Жорсткість паренхіми печінки щурів при моделюванні стеатозу аліментарного генезу та його корекції, Гайдар Ю. А., Кленіна І. А., Галінський О. О., Коненко І. С., Руденко А. І., Грабовська О. І. (2019)
Yelins’ka A. M. - Synergistic effect of quercetin and epigallocatechin-3-gallate as agents to prevent connective tissue disintegration in the periodontium of rats under systemic and local administration of lipopolisaccharide of salmonella typhi, Kostenko V. O. (2019)
Shepitko K. V. - Changes in hemomicrocirculatory bed of rat ileum mucosa in transplantation of cryopreserved placenta against the background of acute aseptic inflammation of peritoneum (2019)
Likhachov V. K. - Features of structure and functions of decidual macrophages in healthy pregnancy and preeclampsia, Vashchenko V. L., Shymanska Ya. V. (2019)
Starchenko I. I. - Морфологічні дослідженняgoodpasture syndrome: case report, Vynnyk N. I., Sovhyria S. M., Filenko B. M., Proskurnia S. А., Royko N. V., Khazanov А. P. (2019)
Васильчук В. М. - Непересічний шлях учителя-філолога О. П. Пророченко (2017)
Гамзюк M. B. - Інтенсивність у фразеології (2017)
Іваненко С. М. - Слово як виразник інтертекстуальності й символізму в екпериментаторстві Марі Луїзи Кашніц (2017)
Романова Н. В. - Емотивна лексика в німецьких прислів’ях: семантичний аспект (2017)
Дубровська І. Б. - Парні фразеологізми біблійного походження (2017)
Karpus A. K. - Die deutschen Entlehnungen im amerikanischen Englisch (2017)
Козік Ю. М. - Зоосемічні іменникові напівпрефікси як засіб вираження аугментації в сучасній німецькій мові (2017)
Крепель В. І. - Генетично-дериваційні зв’язки прикметника grün у німецькій мові (2017)
Кулик Н. Д. - Діатопічне маркування гельветизмів (2017)
Лалаян Н. С. - Переклад творів Франца Кафки українською мовою (на матеріалі новели "In der Strafkolonie") (2017)
Лапиніна О. Л. - Мовна гра засобами фразеології (на матеріалі німецької періодики) (2017)
Маевская Л. Д. - Колоративы в немецкоязычной рекламе (2017)
Оніщенко Н. А. - Конотація регіональності у фразеологічній системі німецької мови (2017)
Опанасенко Т. В. - Модальне поле і можливості його вираження (2017)
Орел І. І. - Вербалізація німецьких стереотипів засобами фразеологічних одиниць з компонентом "національна кухня" (2017)
Петрочук О. В. - Особенность семантической организации аксиологических фразеологизмов современного немецкого языка (2017)
Подвойська О. В. - Специфіка функціонування біоінженерних термінів у німецькомовних наукових та публіцистичних текстах (2017)
Радзіон В. М. - Складні іменники у спортивному медіа-тексті (на матеріалі сучасної німецької публіцистики) (2017)
Свиридюк В. П. - Навчання використання лінгвальних характеристик у науковому тексті в процесі писемного мовлення студентів-філологів (2017)
Sereda N. A. - Plattdeutsch: ein überraschendes comeback? (2017)
Слаба О. В. - Словотвірні особливості англоамериканізмів-термінів у сучасній німецькій мові (2017)
Ходаковська Н. Г. - Синтаксичні норми німецьких віршованих текстів Середньовіччя (ХІІ-ХІІІ ст.) (2017)
Данилич В. С. - Лінгвістичний аспект фонетичного варіювання слова періоду становлення іспанської національної мови (2017)
Hasil J. - Vztah císaře římského a krále českého Karla IV k českému jazyku (2017)
Кагановська О. М. - Концептуальний підхід у дослідженні семантики художнього тексту (аналітичний огляд) (2017)
Круковський В. І. - Концепти суб’єктивність / об’єктивність, модалізація / модальність та засоби їх вираження в мові та мовленні: питання теорії (на матеріалі французької мови), Круківська О. В., Турчанінова В. Є. (2017)
Заскалета В. П. - Події новітньої історії України в дзеркалі мови веб-коментарів (на матеріалі коментувань публікацій у соціальних мережах) (2017)
Нетребіна С. П. - Модульна структура соматикону емоційного реагування персонажа в англомовному художньому дискурсі (2017)
Субота С. В. - Довжина кореневої морфеми в готській мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2017)
Тарасова О. А. - Лінгвокогнітивні особливості репрезентації художнього концепту "SOLEIL COUCHANT" у поетичних дискурсах В. Гюго та П. Верлена (2017)
Филюшин В. А. - Логико-операциональная функция языка в когнитивной деятельности языковой личности (2017)
Бабаева Н. Г. - Метафоры в газетных материалах Азербайджана (2017)
Бахышова Я. Х. - Формальные средства связи в сложных синтаксических целых (2017)
Бенькевич Г. А. - Мовна особистість у латинській фразеології (2017)
Давидюк Н. О. - Французький політичний дискурс соціомедійної мережі Твіттер (на матеріалі Твіттер-сторінок Ф. Фійона та А. Жюппе) (2017)
Зайцева О. М. - Варіанті фонетичні явища й варіантність орфоепічних та фонетичних норм у мові сучасних українських телепередач (2017)
Зейналлы Г. Р. - Специфика интонации каузальных отношений в свете экспериментальных данных (2017)
Керимова С. Т. - Об особенностях синтаксических конструкций в современном азербайджанском языке (2017)
Ковалюк О. К. - Іменник гнhвъ у писемних пам’ятках староукраїнської мови XIV – XVI ст.: функціонально-стилістичний аспект (2017)
Мамедова С. А. - Рекламный текст как особый вид коммуникации (2017)
Meхрелиева Г. Е. - Безличные предложения в зербайджанском и английском языках (2017)
Клеофастова Т. В. - Код постмодерна в современном литературном процессе, Перегинец О. Т. (2017)
Лупол А. В. - Поетичний світ В. Стуса: антропонімний вимір (2017)
Марутовська О. О. - Жанр англомовного епічного фентезі як вияв кітчу: лінгвотекстовий підхід (2017)
Доброштан Т. В. - Организация самостоятельной работы студентов-иностранцев в процессе изучения падежной системы русского языка: творительный падеж (2017)
Лисюченко Е. - Грамматические категории как основа стилистически маркированного высказывания (2017)
Музика Т. Є. - Особливості формування комунікативної компетентності іноземних студентів у ВНЗ медичного профілю (2017)
Тарасова Н. І. - Факультативне вивчення роману Л. М. Толстого "Воскресение” (2017)
Мамедова M. - Некоторые проблемы обучения устному речевому общению на английском языке студентов языкового вуза (2017)
Агаева З. Т. - Средства связи в тексте и обучение студентов русскому языку как иностранному (2017)
Таирова Ш. - Пути модернизации работ, выполняемых по воспитанию благоугодия на внеклассных мероприятиях (2017)
Абасова Н. - Причины возникновения транскриптов в азербайджанской фортепианной музыке и их практическое значение (2017)
Гливінська К. - "Поезія одного подиху" в термінах сучасної лінгвістики (2017)
Мейзерська Т. С. - Фрагмент "одесской драматургии" в европейском контексте (2017)
Вимоги до рукописів (2017)
Шмиголь Н. М. - Дохід підприємства: історичні етапи формування категорії в обліку та економічній теорії, Балака Т. (2017)
Gaidey D. A. - Critical analyses of economic cycles theories (2017)
Владика Ю. П. - Інвестиційні проекти для сільськогосподарських підприємств – виробників зерна (2017)
Пужай-Череда А. М. - Особливості інвестування виробництва зерна сільськогосподарськими підприємствами (2017)
Shaposhnykov K. S. - Development of info communication sphere in the national economy (2017)
Андрусів У. Я. - Розподільчий центр як умова вдосконалення логістичного ланцюга в антикризовому управлінні підприємством (2017)
Демчук Н. І. - Проектування та моделювання інвестиційної діяльності промислових підприємств (2017)
Рекова Н. Ю. - Інструменти регулювання конкуренції на ринках електричної енергії: досвід ЄС та перспективи впровадження в Україні, Біленька Ю. О. (2017)
Стройко Т. В. - Необхідність відродження сектора малого підприємництва в Україні (2017)
Бріцина Ю. В. - Стан та напрями реалізації державних програм соціально-економічного регіонального розвитку (2017)
Томарева-Патлахова В. В. - Ідентифікація впливу детермінант нестабільного середовища на реалізацію державної регіональної політики в умовах глобальних викликів (2017)
Трохимець О. І. - Регулювання залучення громадськості до контролю органів державної влади з питань підвищення якості соціально орієнтованих товарів та послуг та регулювання споживчих цін та тарифів (2017)
Гальцoва O. Л. - Стан та проблеми розвитку середньої та професійно-технічної освіти в Україні, Бріцина Ю. В. (2017)
Довгаль О. В. - Менеджмент під час кризи (2017)
Покатаєва О. В. - Концептуальні засади дослідження податкової політики як чинника соціально-економічного розвитку країни, Давидков С. О. (2017)
Сидор Г. В. - Кредит з позиції існуючих в економічній науці підходів (2017)
Khrushch N. A. - Financial and economic essence and trends of crowdfunding in today’s business environment, Prystupa L. A. (2017)
Вихідні дані (2017)
Стаканов Р. Д. - Вплив міжнародної трудової міграції на функціонування ринку праці в Африці (2017)
Засанська С. В. - Сучасні аспекти теорії розподілу (2017)
Миколайчук Н. С. - Економічна безпека країни і розвиток внутрішнього ринку продукції легкої промисловості, Миколайчук М. М. (2017)
Нікитенко Д. В. - Проблеми визначення сутності інвестиційної безпеки (2017)
Трапаідзе С. М. - Оцінка результативності впровадження маркетингових стратегій в агропромисловому виробництві (2017)
Щербак В. В. - Методологія дослідження кон’юнктури товарного ринку (2017)
Барташевська Ю. М. - Методичні підходи до оцінки інвестиційних ризиків підприємства (2017)
Герасименко В. Г. - Ключові індикатори розвитку підприємств готельного господарства в Одеській області (2017)
Луцик І. Б. - Аналіз сучасного стану харчової промисловості Чернівецької області (2017)
Мазурок П. С. - Формування стратегії корпоративної соціальної відповідальності сільськогосподарських підприємств (2017)
Шостак Л. В. - Оцінка трудового потенціалу вітчизняних підприємств, Медведчук О. В. (2017)
Олійник О. С. - Особливості формування та використання сільського трудового потенціалу (2017)
Русінова О. С. - Концептуальні положення управління забезпеченням розвитку промислових підприємств (2017)
Черняк В. І. - Аналітична функція менеджменту в умовах інформаційного буму (2017)
Чухрай Н. І. - Формування системи альтернативних рішень щодо зменшення втрат електроенергії з впливом на операційну діяльність енергопостачальних підприємств, Бохонко І. В. (2017)
Шаповал В. М. - Розробка актуальних економічних стратегій підприємств туристичної галузі України, Герасименко Т. В., Шпак М. В. (2017)
Янчукович Т. В. - Власний капітал підприємства торгівлі: сутність та особливості формування (2017)
Вавулін О. І. - Оцінка ресурсного потенціалу та форм організації виробництва аграрного сектору економіки України в ринкових умовах (2017)
Козирєва О. В. - Регіональний розвиток України: правовий аспект (2017)
Мазур Д. В. - Передумови, фактори та принципові основи становлення і функціонування потенціалу модернізації продовольчого комплексу в Україні, Мазур О. В. (2017)
Гунько Л. А. - Стан та проблеми розвитку ринку оренди земель сільськогосподарського призначення в Україні, Колганова І. Г. (2017)
Іванова Т. В. - Екологізація соціально-економічної системи як основа сталого розвитку економік (2017)
Мархонос С. М. - Рекреаційні комплекси України: передумови створення та напрями їх розвитку, Турло Н. П. (2017)
Товстуха І. О. - Кореляційний аналіз зв’язку між викидами автомобільного транспорту та рівнем захворюваності населення Сумської області (2017)
Бакало Н. В. - Вплив екскурсійної діяльності на емоційний та психофізіологічний стан дитини, Бересток Є. Т., Шепелєва А. О. (2017)
Удовицька Є. А. - Методологічні аспекти прогнозування ринку праці України, Коба А. В. (2017)
Зубова А. О. - Оцінка кредитної активності банківської системи України, Дереза В. М. (2017)
Онищенко Ю. І. - Оцінка стану дистанційного обслуговування клієнтів в банках України, Дем’яновська Д. О. (2017)
Голдан Л. А. - Аналітичні підходи до управління власним капіталом на підприємстві (2017)
Кравченко М. В. - Методичні аспекти обліку і контролю витрат та виходу продукції, Климова Ю. В. (2017)
Сейрік О. Ю. - Аналіз прибутковості та структури виробничого левериджу (2017)
Саченко С. І. - Економічна експертиза взаємовідносин підприємства зі споживачами, Черешнюк О. М. (2017)
Ставицький О. В. - Аналіз статистичних показників економіки великої Британії до та після брекзіту, Манько Ю. Р. (2017)
Ставицький О. В. - Методологія застосування математичної моделі лотки-вольтерри в економіці, Дятлова Н. О. (2017)
Приходченко О. Ю. - Модель пенсійної системи на макрорівні як конфлікт між суб’єктом, пенсійною системою та підприємством (2017)
Ткачова О. К. - Аналіз та прогнозування ЗЕД на основі дослідження сезонних коливань (2017)
Вихідні дані (2017)
Андрущак М. О. - Клініко-епідеміологічна характеристика хворих на віл-інфекцію, Mоскалюк В. Д., Баланюк І. В., Андрущак А. В. (2019)
Бєлікова І. В. - Медико-соціальні проблеми запобігання передчасної смерті населення (на прикладі Полтавської області), Костріков А. В., Красько Н. М. (2019)
Гавловський О. Д. - Аналіз динаміки кількості ветеранів, які перебували на стаціонарному лікуванні (2019)
Гута Р. Р. - 5-річна динаміка особливості геометрії лівого шлуночка у хворих на ішемічну хворобу серця залежно від тактики лікування, Бек Н. С., Радченко О. М. (2019)
Драбовський В. С. - Біомеханічні методики абдомінопластики та якість життя пацієнтів з косметичними дефектами передньої черевної стінки (2019)
Ждан В. М. - Визначення ефективності терапії ішемічної хвороби серця, Хайменова Г. С., Бабаніна М. Ю., Катеренчук О. І., Волченко Г. В. (2019)
Іванов В. П. - Пероральна ферокорекція залізодефіциту в пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка, Колесник М. О., Колесник О. М. (2019)
Іванов В. П. - Динаміка показників добової регуляції артеріального тиску та їх залежність від рівнів галектину-3 та альдостерону в пацієнтів із артеріальноюгіпертензією, Онищук Т. П. (2019)
Кас’ян В. В. - Оцінка ефективності лікування асцит-перитоніту у хворих з тяжкою формою гострого панкреатиту (2019)
Мануша Ю. І. - Клінічний перебіг ішемічної хвороби серця в умовах коморбідності з неалкогольною жировою хворобою печінки, Казаков Ю. М., Чекаліна Н. І., Трибрат Т. А., Вакуленко К. Є. (2019)
Марченко О. Г. - Предиктори прогресування віл-інфекції до призначення та на фоні АРТ, Коваль Т. І., Сизова Л. М., Прийменко Н. О. (2019)
Пац Н. В. - Сидеропенический синдром у студенческой молодежи, Капустина А. Н., Яковчик Д. Ю. (2019)
Радченко О. М. - Особливості вмісту лептину та його кореляційні зв’язки у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та гіпотиреозом, Бек Н. С., Оленич Л. В. (2019)
Радченко О. М. - Гематологічні індекси у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з анемією, Федик О. В., Гута Р. Р. (2019)
Рибалка Я. В. - Оптимізація лікування хворих із хронічними ранами венозного генезу (2019)
Синельник В. П. - Якість життя ліквідаторів аварії на чаес, хворих на гіпертонічну хворобу, та хворих на гіпертонічну хворобу коморбідну з гастроезофагеальною рефлюксною хворобою, Ткаченко Н. О., Супрун О. С. (2019)
Стебловська І. С. - Наш погляд на етіологічні причини виникнення синдрому Ірвіна-Гасса після хірургічного лікування катаракти, Безкоровайна І. М., Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Пера-Васильченко А. В. (2019)
Чумаченко Я. Д. - Аналіз зв`язку між RS1800247-поліморфізмом гена bglap та розвитком цукрового діабету 2 типу у курців та осіб, що не курять, Рощупкін А. А., Гарбузова В. Ю. (2019)
Шимон В. М. - Наш досвід лікування переломів п’яткової кістки із використанням біосклокерамічного імпланту, Шерегій А. А., С. П., Кубаш В. І., Стойка В. В. (2019)
Шимон В. М. - Використання біоскла в лікуванні переломів та дефектів довгих кісток, Алфелдій С. П., Шимон В. М., Стойка В. В. (2019)
Шкурупій Д. А. - Порівняльно-вікова характеристика стану нейровегетативної регуляції шлунково-кишкового тракту у хворих в умовах інтенсивної терапіїекспериментальна медицина та біологія, Могильник А. І., Сонник Є. Г. (2019)
Антоненко А. М. - Гігієнічне обґрунтування критеріїв відбору для проведення моніторингу пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах та грунті на прикладі фунгіцидів, Вавріневич О. П., Омельчук С. Т., БардовВ. Г., Борисенко А. А. (2019)
Акімов О. Є. - Роль транскрипційного фактора nf-κb у розвитку оксидативного стресу у серці щурів за умов індукції системної запальної відповіді бактеріальним ліпополісахаридом, Вєткіна А. Ю., Малик А. І., Шкодіна А. Д., Денисенко С. В., Костенко В. О. (2019)
Бабенко В. І. - Морфологічний аналіз поєднаного раку молочної залози та раку яєчника, Сидоренко М. І., Филенко Б. М., Ройко Н. В., Новосельцева Т. В. (2019)
Vlasova K. V. - Circadian dynamics of optic density of melatonin receptors in the neurons of hypothalamic supraopticnucleus in rats under altered photoperiod, Bulyk R. Ye. (2019)
Грищук О. І. - Вплив малих доз радіації на морфофункціональний стан піднижньощелепної слинної залози щурів, Геращенко С. Б., Дєльцова О. І., Аннюк Т. Й., Михайлюк І. О. (2019)
Єлінська А. М. - Вплив модуляторів редоксчутливих транскрипційних чинників на патоморфологічні зміни пародонта щурів за умов системної запальної відповіді, Старченко І. І., Костенко В. О. (2019)
Kushnir O. Yu. - The effect of melatonin on the energy metabolism in heart of diabetic rats, Yaremii I. M. (2019)
Макаров В. Б. - Динаміка гематологічних показників у щурів після введення в стегнову кістку сталевих імплантатів із алмазоподібним вуглецевим покриттям, Морозенко Д. В., Глєбова К. В. (2019)
Миронченко С. И. - Окислительно-антиоксидантные процессы в коже очага облучения при локальном воздействии ультрафиолета (2019)
Pervak M. P. - Effects of silver nanoparticles on pentylenetetrazol-induced kindled seizures in rats (2019)
Понирко А. О. - Мікроскопічна будова та морфометричні показники довгих трубчастих кісток щурів старечого віку з індукованою гіперглікемією (2019)
Рябоконь Є. М. - Динаміка перебігу ранового процесу після інтраорального пірсингу кліпсами з медичної сталі в експерименті, Шатов П. О., Горголь Н. І., Каміна Т. В., Стоян О. Ю. (2019)
Сірман Я. В. - Патогенез ендотеліальної дисфункції при діабетичній ретинопатії експериментального стрептозотоцинового цукрового діабету, Савицький І. В. (2019)
Кормич Л. І. - Новий формат загроз міжнародного тероризму: час мереж та технологій, Кормич А. І. (2019)
Дубовик В. Б. - Політичні і міжнародно-правові етапи історії становлення ОБСЄ (2019)
Пехник А. В. - Теорія ризику: історія та сучасні підходи, Кройтор А. В., Завгородня Ю. В. (2019)
Каретна О. О. - Теоретичний аналіз інтеракції влади і громадянського суспільства та їх прояви в українському суспільстві (2019)
Мішин С. І. - Історичне поняття місцевого самоврядування (2019)
Дзюбенко Ю. М. - Зовнішнє та внутрішнє політичне консультування: переваги та недоліки (2019)
Пашаєва К. Ф. - Теоретичні засади дослідження внутрішньополітичної трансформації Вірменії (2019)
Пушкар С. І. - Особливості діяльності органів суддівського врядування: зарубіжні моделі (2019)
Вітман К. М. - Назва "Республіка Північна Македонія" як результат етнополітичного компромісу з Грецією (2019)
Мамонтова Е. В. - Державна символіка як індикатор політичного розвитку (на прикладі країн Центральної Азії та Казахстану) (2019)
Краснопольська Т. М. - Сучасні державні стратегії формування іміджу України у контексті курсу на європейську інтеграцію (2019)
Милосердна І. М. - Комунікація та зворотний зв'язок у структурі кібернетичного механізму політичного управління (2019)
Веремчук О. О. - Місце та роль мовного питання у виборчій кампанії 2019 р. в Україні (2019)
Іванова А. В. - Антидискримінаційна політика України в аспекті демократичних перетворень (2019)
Вайєр А. М. - Місце політичних рішень в процесі розвитку сучасної України (2019)
Грона К. С. - Агенти соціалізації та їх вплив на молодь (2019)
Дудченко В. В. - Тенденція взаємодії світської та релігійної сфер в деяких країнах прецедентного права, Коваленко Є. О. (2019)
Бальжик І. А. - Схизма в канонічному праві (2019)
Пилипенко С. В. - Ухвала суду про повернення обвинувального акту, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору: проблеми практики та нормативної регламентації (2019)
Виноградов В. І. - Планування розслідування злочинів у сфері публічних закупівель (2019)
Зубченко Н. І. - Доброчесність видавця - складова академічної доброчесності? (2019)
Музика В. В. - Особливості атрибуції порушень прав людини, що пов'язані зі зміною клімату (2019)
Авраменко О. М. - Моделі територіально-соціальної варіативності англійської мови (2019)
Андрєєва І. О. - Особливості утворення жаху в хронотопі роману С. Кінга "It" в оригіналі та перекладі, Єрохіна Д. В. (2019)
Андрєєва І. О. - Лінгвальні засоби утворення гумористичного ефекту та їх відтворення в перекладі (на матеріалі сіткому "How I Met Your Mother"), Лосєва Г. О. (2019)
Веремчук Е. О. - Трансномінативний потенціал міфонімів у сучасній англійській мові, Карасевич Г. О. (2019)
Деревянко Ю. М. - Фреймова структура етикетних ситуацій (2019)
Добровольська М. Б. - Роль пресупозиції у виявленні імпліцитної оцінки (2019)
Kozlova T. O. - Iconicity in consonantal languages (2019)
Курохтина А. М. - Концепт MENSCH в сказках братьев Гримм (2019)
Мамедова А. И. - Концепт ZAUBEREI в сказках В. Гауфа (2019)
Manakin V. - The synergy of basic factors of semantic commonalities in different languages (2019)
Пєшкова О. А. - Концепт МИСТЕЦТВО у наративно-семіотичному і образному зображенні в художньому тексті (2019)
Пікалова А. О. - Реляційний принцип як механізм конструювання ідентичності англомовного дитячого поета (2019)
Приходько Г. І. - Взаємовплив контексту і оцінки (2019)
Степанов В. В. - Метафоризація концепту ПОЛІТИКА (на матеріалі англомовного корпусу COCA) (2019)
Черемисіна Г. О. - Образно-ціннісний складник лінгвокультурного концепту WEALTH в американській мовній картині світу (2019)
Чухно Т. В. - Особливості англомовної номінації видів товарів у митній сфері (2019)
Chernova Yu. V. - Common characteristics of the novels by Margaret Atwood (2019)
Широкова І. І. - Антитетичний принцип репрезентації простору в індивідуально-авторській картині світу В. Блейка (2019)
Дудок Р. І. - Рецензія на монографію Макарук Л. Л. "Мультимодальність сучасної англомовної мас-медійної писемної комунікації" (Луцьк : Вежа-Друк, 2018. 424 с.) (2019)
Швачко С. О. - Рецензія на монографію Шевченка О. І. "Телеологічні основи смислоутворення в англомовному публіцистичному дискурсі" (Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2016. 310 с.) (2019)
Передмова (2019)
Брагіна К. - Соціально-психологічні установки в профілі губристичної мотивації осіб літнього віку (2019)
Гошовська Д. - Превентивно-корекційна допомога депривованим дітям із симптомами психоемоційного вигорання, Гошовський Я. (2019)
Журавльова О. - Співвідношення поняття "прокрастинація" з іншими конструктами, що вказують на схильність індивіда до дилаторної поведінки, Журавльов О. (2019)
Кічук А. - До питання про особливості емоційного складника психологічного здоров'я студентської молоді (2019)
Коструба Н. - Концепт "молитва" у свідомості молоді: психолінгвістичний аналіз (2019)
Кульчицька А. - Особливості взаємозв’язку між конструктом професійного вигорання та проявом агресивних форм поведінки особистості, Федотова Т. (2019)
Лазорко О. - Трансформація підходів до освіти дорослих у сучасних умовах: світові тренди та виклики (2019)
Миропольцева Н. - Індивідуально-психологічні особливості цільової спрямованості майбутніх психологів (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського