Таран В. Л. - Практичний аспект виховання патріотизму на уроках художньої культури (2017)
Просіна О. В. - Міні-EdCamp Kyiv – платформа для педагогів (2017)
Шибанова А. Т. - Київські мурали (2017)
Аннотации (2017)
Кудінов Д. В. - Страйковий рух українського селянства на початку ХХ століття: історіографічний огляд (2015)
Даниленко С. В. - "Податкова система” і "податкова політика” УСРР у 1920-х роках: історіографічний та методологічний дискурси висвітлення (2015)
Pryn M. O. - Correspondence Between the Academician Evgeny Fedorov and Tsou Yi-Hsin: Materials to the History of Latitude Investigations, Pryn O. V., Degtyarev S. I. (2015)
Васильев К. К. - Украинский поэт К. Белиловский как врач, Виксна А. (2015)
Власенко В. М. - Консервативно-гетьманське середовище міжвоєнної української еміграції в країнах Південно-Східної Європи (1918-1939 рр.) (2015)
Ільницький В. І. - Про чисельність повстанців у воєнній окрузі 4 "Говерля” (2015)
Боднарюк Б. М. - Формування характерних рис і традицій в літературі Візантії у IV - першій половині V ст. (2015)
Рецензії. Бібліографія (2015)
До уваги авторів! (2015)
Калакура Я. С. - Пострадянське архівознавство в Україні: декомунізація і тенденції розвитку (2016)
Пелещишин А. М. - Інтернет-джерела як засіб використання інформації для джерелознавців, Білущак Т. М. (2016)
Pryn M. O. - The Correspodence between S. M. Kozhevnikov and J. P. Den Hartog as a Source for the Study of Scientific Collaboration between the Mechanicians (to the 110th Anniversary of Sergei Kozhevnikov’s birth), Pryn O. V., Degtyarev S. I. (2016)
Валеев Н. М. - Волго-Камський край у современной историографии, Корнилова И. В., Магсумов Т. А. (2016)
Нименко Н. А. - Проблемы охраны культовых сооружений в 20-х годах ХХ в. (на примере Покровской церкви в г. Полтава) (2016)
Міронова І. С. - Цигани України: політика переведення на осілий спосіб життя (1920-1950-ті роки) (2016)
Yarova A. G. - Pobozhiy S. I. Value and Price of Art: A Collection of Articles. – Sumy: University Book, 2016. – 159 p.; ill. (2016)
До уваги авторів! (2016)
Варфоломеева О. Г. - Усовершенствование конструкции и технологии изготовления замедляющей системы широкополосной ЛБВ, Перепелица Н. Л., Предмирский В. С., Тарбаев С. И., Твердохлеб Н. Г. (2019)
Кременецька Я. А. - Аналіз обмежуючих та компенсуючих факторів при розрахунку енергетичної ефективності радіосистем в міліметровому діапазоні, Марков С. Ю., Градобоєва Н. В., Харченко Є. М. (2019)
Собчук В. В. - Метод діагностування прихованих відмов в інформаційній системі на основі застосування дворівневої системи забезпечення функціональної стійкості, Коваль М. О., Мусієнко А. П., Мацько О. Й. (2019)
Тушич А. М. - Вимоги до інтелектуальних систем аналізу даних та їх класифікацій, Сторчак К. П., Бондарчук А. П. (2019)
Баховський П. Ф. - Етапи розвитку мереж в концепції віртуальних технічних функцій (2019)
Gololobov D. A. - Asymptotic properties of the method of empiricalmean for stationary random processes and homogeneous random fields, Kotomchak O. Yu., Sudareva O. V., Yartsev V. P. (2019)
Лаптєв О. А. - Векторні аналізатори сигналів для удосконалення методики пошуку засобів негласного отримання інформації, Барабаш О. В., Зозуля С. А. (2019)
Васильєва Т. А. - Особливості державного регулювання галузі освіти в контексті формування соціальної держави, Воронцова А. С., Майборода Т. М. (2018)
Зомчак Л. М. - Динамічна факторна модель короткострокового прогнозування ВВП України, Ракова А. С. (2018)
Мельник І. М. - Діагностика соціально-економічної модернізації сфери товарного обігу в Україні (2018)
Надвиничний С. А. - Економічний розвиток аграрної сфери України на інноваційній основі (2018)
Наумов О. Б. - Інституційне регулювання розвитку торговельно-промислової сфери економіки України, Наумова Л. М., Наумова О. В. (2018)
Поздняков Ю. В. - Узгодження колізії нормативних вимог до визначення вартості товарного знака, Лапішко М. Л. (2018)
Хмелюк А. В. - Аналіз діяльності неприбуткових організацій: методологічний аспект, Ломонос О. Ю., Фабриченко Т. В. (2018)
Шашина М. В. - Сутнісні ознаки структурної модернізації регіональної економіки (2018)
Разборська О. О. - Якість аудиторських послуг в Україні, Пудкалюк Х. О. (2018)
Лаврик О. Л. - Управління інвестиційними процесами на фінансових ринках, Джафарбагі К. Д. (2018)
Водолазська О. А. - Методологічні засади фінансового менеджменту суб’єктів підприємництва в умовах невизначеності (2018)
Діденко Л. В. - Дослідження діяльності небанківських фінансових установ як учасників сучасного ринку фінансових послуг, Кобзар І. А., Ханалієва І. С. (2018)
Кулик Р. Р. - Суть і об’єктивна необхідність виникнення експертизи (2018)
Пристемський О. С. - Роль страхування у забезпеченні фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Сакун А. Ж. (2018)
Руська Р. В. - Моделювання динаміки накопичення пенсійних внесків у недержавних пенсійних фондах (2018)
Тріпак М. М. - Соціально-економічні та фінансово–психологічні механізми соціалізації інклюзивних ЗВО загальнодержавного значення (2018)
Тютюник І. В. - Інструменти мінімізації податкового навантаження в Україні: порівняльний аналіз та ефекти від застосування, Кобушко Я. В. (2018)
Забчук Г. М. - Аналіз факторів впливу на ефективність грошово-кредитної політики: вітчизняні реалії, Гнатів О. В. (2018)
Монастирський Г. Л. - Напрями використання платіжних карток як інновації оплати послуг транспортних організацій, Чайковський Я. І., Чайковська І. Я., Чайковський Є. Я. (2018)
Родченко С. С. - Дефініції фінансово-економічної безпеки банку (2018)
Богун Л. Ю. - Класифікація інструментів трейд-маркетингу, Розумей С. Б., Ніколаєнко І. В. (2018)
Бортнікова Л. П. - Можливості глобальних ланцюгів створення вартості для малого і середнього бізнесу (2018)
Волкова Н. А. - Сучасні методи аналізу платоспроможності суб’єктів господарювання, Сніткіна І. А. (2018)
Галиш Н. А. - Дискретна модель для формування стратегії підприємства на ринку твердого біопалива (2018)
Калабухова С. В. - Аналіз податкової ефективності суб’єкта господарювання (2018)
Лаврик О. Л. - Аналіз зовнішньоекономічної діяльності підприємства, Котляр К. О. (2018)
Мельникова Н. В. - Теоретичний базис логістичного управління прямими і зворотними матеріальними потоками, Благой В. В. (2018)
Микитюк Ю. І. - Шляхи підвищення ефективності інвестиційно-інноваційної діяльності будівельної організації (2018)
Нашкерська М. М. - Методологічні основи аналізу трудових ресурсів бюджетної установи (2018)
Нужна С. А. - Оптимізація використання виробничих ресурсів підприємствами аграрного сектору, Самарець Н. М. (2018)
Плахотнік О. О. - Концептуальні основи вартісної оцінки майна підприємств (2018)
Потрашкова Л. В. - Динамічна модель потенціалу соціально відповідального підприємства (2018)
Яковенко Т. Ю. - Застосування економіко-математичних методів в управлінні проектами, Пустовіт А. В. (2018)
Новіченко Л. С. - Актуальні питання формування звіту про управління підприємством (2018)
Прядко В. В. - Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами (2018)
Гуцал І. С. - Теоретико-методологічні аспекти ризик-менеджменту банків (2018)
Зварич І. Я. - "Податковий зсув" як SMART-передумова до формування глобальної інклюзивної циркулярної економіки (2018)
Ручинська Н. С. - Економіко-статистичний аналіз діяльності фермерського господарства (2018)
Bublyk M. - The role of socialization of human capital development in global competition conditions, Shakhno A. (2018)
Бруханський Р. Ф. - Теоретичні та прикладні аспекти бухгалтерського обліку у сфері землекористування, Бінчаровська Т. А. (2018)
Іщенко О. А. - Методичні підходи до оцінювання інфраструктурного забезпечення транспортно-логістичних систем (2018)
Квасниця О. В. - Вплив фінансової політики на розвиток регіонів в умовах децентралізації, Русін В. М. (2018)
Брик М. М. - Сучасний стан та перспективи розвитку галузі тваринництва в Україні (2018)
Ватагович М. І. - Наукові підходи до підтримки виробників державою (2018)
Дегтярьов С. І. - Практика застосування покарань до цивільних чиновників Російської імперії наприкінці ХVIII – у першій половині ХІХ ст. (2016)
Котляр Ю. В. - Крестьянские религиозные восстания на юге Украины (1917-1922 гг.), Соловьева А. С. (2016)
Волосник Ю. П. - Процесс привлечения и условия деятельности иностранного капитала в экономике Украины в 1920-е годы, Онацкий М. Ю. (2016)
Spohr J. - Ukraine 1943-1944: Decisions during the retreat of the German administration and army (2016)
Ільницький В. І. - Причини та наслідки виникнення конфліктних ситуацій у середовищі підпілля Карпатського краю ОУН (1945-1952) (2016)
Balukh O. V. - Bukovyna during Bohdan Khmelnytskyi’s Campaigns in Moldova of 1650-1653: Military and Political Dimension (2016)
Мосієнко О. В. - Внутрішня і зовнішня пропаганда Австро-Угорської та Російської імперій на Південно-Західному фронті в роки Першої світової війни (2016)
Ковалець Т. Р. - Перед лицем критики. Одна українська історична праця та її польське видання (Рецензія на книги: Пилипенко В. Перед лицем ворога. Польська антитурецька література середини XVI ст. – середини XVII ст. – К.: Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського НАН України, 2014. – 232 с.; Pyіypenko W. W obliczu wroga. Polska literatura antyturecka od poіowy XVI do poіowy XVII wieku / tіum. P. Tafiіowski. – Oњwiкcim: Napoleon V, 2016. – 192 s.) (2016)
До уваги авторів! (2016)
Балух В. О. - Толерантність і Реформація: точки дотику, Балух О. В. (2017)
Клочко Н. А. - Китай в международных отношениях Российской империи в 90-х годах ХІХ – начале ХХ вв.: колониальный проект "Желтороссия”, Гончаренко А. В. (2017)
Шмигель М. - Беженцы из Восточной Европы в Чехословакии после Первой мировой войны, Меньковский В. И. (2017)
Герасько М. О. - Архітектура батуринських урядових будівель ХVIII ст. (2017)
Сосюра Л. Г. - Засади та принципи діяльності М. Драгоманова у колі Громади (1859-1875 рр.) (2017)
Боженко А. О. - Модерне місто другої половини ХІХ – початку ХХ ст. як єдність центру та периферії (на матеріалах м. Харків) (2017)
Хоменко В. О. - Між Товариством українських поступовців та Українською партією соціалістів-революціонерів: політичний вибір Михайла Грушевського (2017)
Білобровець О. М. - Акт проголошення Королівства Польського 5 листопада 1916 р. у польській суспільній думці в Україні (2017)
Михтуненко В. В. - Критика опозиційних партій Росії в роботах І. Я. Гурлянда (Н. П. Васильєва) (2017)
До уваги авторів! (2017)
Фещенко Ю. І. - Aдаптована клінічна настанова: хронічне обструктивне захворювання легень (частина 2), Гаврисюк В. К., Дзюблик О. Я., Мостовой Ю. М., Перцева Т. О., Полянська М. О., Ячник А. І., Яшина Л. О. (2019)
Линник М. І. - Обгрунтування хірургічного лікування хіміорезистентного туберкульозу легень на основі денситометричних показників комп’ютерної томографії, Калабуха І. А., Маєтний Є. О., Тарасенко О. Р. (2019)
Mакарова Г. В. - Вплив інтрабронхіальних інфузій монооксиду азоту на бактеріальне навантаження слизової бронхів при лікуванні хворих на хронічний бронхіт, Рекалова О. М., Сергієнко А. В., Мясний І. С., Шевченко Л. В. (2019)
Фещенко Ю. І. - Лікування бронхообструктивного синдрому: бета-агоністи, Островський М. М., Варунків О. І. (2019)
Мостовой Ю. М. - Aстма та серце, Слепченко Н. С., Дмитрієв К. Д. (2019)
Кірєєва Т. В. - Aцц® — обгрунтоване рішення для лікування кашлю, Кравченко Н. К., Басіна Б. О. (2019)
Юдина Л. В. - Инфекционное обострение ХОЗЛ: выбор антибиотика на амбулаторном этапе (2019)
Ходош Э. М. - Cистемные васкулиты: гранулематоз с полиангиитом (гранулематоз вегенера), Грифф С. Л. (2019)
Гаврисюк В. К. - Mультикистозные заболевания легких (часть I) (2019)
Oпанасенко М. С. - Pідкісний випадок карциносаркоми правої легенi, Конік Б. М., Терешкович О. В., Лисенко В. І., Леванда Л. І., Ліскіна І. В., Загаба Л. М., Турчина І. П. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Haurysh V. Yu. - Dalitz decays of unflavored mesons in the poincar? covariant quark model, Andreev V. V. (2019)
Blonskyi I. V. - Ultrashort light pulses in transparent solids: Propagation peculiarities and practical applications, Kadan V. M., Pavlova S. V., Pavlov I. A., Shpotyuk O. I., Khasanov O. K. (2019)
Eremko A. A. - Generalized spin-orbit interaction and its manifestation in two-dimen­sional electron systems, Brizhik L., Loktev V. M. (2019)
Vaskivskyi V. I. - Third-order correlation functions for a Coulomb pair (2019)
Khomenko A. V. - Self-similar mode of metals fragmentation under severe plastic deformation (2019)
Zdorevskyi O. O. - The possibility of blocking the process of DNA base pairs opening by hydrogen peroxide, Volkov S. N. (2019)
Tomchenko M. D. - Electric field and electric forces in a spontaneously polarized nonpolar isotropic dielectric (2019)
Neimash V. B. - Influence of laser light on the formation and properties of silicon nanocrystals in a-Si/Sn layered structures, Nikolenko A. S., Strelchuk V. V., Shepelyavyi P. Ye., Litvinchuk P. M., Melnyk V. V., Olkhovyk I. V. (2019)
Sizova Z. I. - Local magnetic anisotropy of the Co-based amorphous alloy, Gorbatch V. N., Mozul K. A. (2019)
Haurysh V. Yu. - Dalitz decays of unflavored mesons in the poincar? covariant quark model, Andreev V. V. (2019)
Blonskyi I. V. - Ultrashort light pulses in transparent solids: Propagation peculiarities and practical applications, Kadan V. M., Pavlova S. V., Pavlov I. A., Shpotyuk O. I., Khasanov O. K. (2019)
Єремко О. О. - Узагальнена спін-орбітальна взаємодія та її прояв у двовимірних електронних структурах, Брижик Л. С., Локтєв В. М. (2019)
Васьківський В.І. - Кореляційні функції кулонівської пари третього порядку (2019)
Хоменко О. В. - Самоподібний режим фрагментації металів при інтенсивній пластичній деформації (2019)
Zdorevskyi O. O. - The possibility of blocking the process of DNA base pairs opening by hydrogen peroxide, Volkov S. N. (2019)
Tomchenko M. D. - Electric field and electric forces in a spontaneously polarized nonpolar isotropic dielectric (2019)
Неймаш В. Б. - Вплив лазерного світла на формування і властивості нанокристалів кремнію в шаруватих структурах a-Si/Sn, Ніколенко А. С., Стрельчук В. В., Шепелявий П. Є., Литвинчук П. М., Мельник В. В., Ольховик І. В. (2019)
Сизова З. І. - Локальна магніт­на анізотропія аморфного сплаву на основі Co, Горбач В. М., Мозуль К. О. (2019)
Буцька О. Л. - Обґрунтування оптимального виду пустотоутворювача в монолітному плоскому перекритті, Зезюков Д. М., Махінько М. М., Зінкевич О. Г. (2019)
Дубров Ю. І. - Можливі ризики зниження вимог до рівня наукових праць, Волчук В. М. (2019)
Doumongue M. - Particle emission in paper printing facility in la rochelle, Boulbair A., Limam K., Benabed A. (2019)
Качур В. І. - Математична модель оцінки твердості сталі Р6М5 (2019)
Ковтун-Горбачова Т. А. - Перевірка й аналіз кошторисної документації на всіх етапах інвестиційного процесу, Галич Є. Г., Бичкова Т. П. (2019)
Кірічек Ю. О. - Конструкції з грунтоцементу для зведення фундаментів будівель і споруд, Комісcаров Г. В. (2019)
Кірічек Ю. О. - Зміна властивостей основ за довготривалого навантаження, Коник В. С. (2019)
Колохов В. В. - Деякі аспекти вимірювання часу поширення ультразвукових коливань у бетоні, Колохов О. В. (2019)
Кондратьєва Н. В. - Вплив дискретних волокон (мінеральні, полімерні) на реологічні властивості розчинів на основі мінеральних в’яжучих, Мороз Л. В., Мороз В. Ю. (2019)
Limam K. - Evaluation of particle concentration in a diesel car: exposure of driver and passengers, Doumongue M., Boulbair A., Benabed A. (2019)
Панченко С. П. - Вплив кута нахилу вектора навантаження на міцність біодеградуючого гвинта для блокувального інтрамедулярного остеосинтезу, Яцун Є. В., Земська Є. О., Головаха М. Л. (2019)
Парусов Е. В. - Особливості впливу параметрів післядеформаційної термічної обробки та хімічного складу сталі на формування величини дійсного зерна, Луценко В. А., Парусов О. В., Чуйко І. М. , Голубенко Т. М., Сівак Г. І. (2019)
Чуприна В. Л. - Обґрунтування доцільності розширення сфери застосування індукційних теплонагрівачів для опалення житлових і цивільних будівель, Котов Н. А., Зезюков Д. М., Махінько М. М. (2019)
Яровий С. М. - Реабілітація та концепція розвитку палацово-паркового комплексу "Садиба" в смт Шарівка Харківської області, Слободянюк С. О. (2019)
Титул, зміст (2015)
Бахтіяров Д. І. - Комп’ютерне моделювання захищеного каналу керування безпілотним літальним апаратом, Конахович Г. Ф., Лавриненко О. Ю. (2015)
Глазок О. М. - Урахування колективного руху середовища у модифікованому методі решітчастих рівнянь Больцмана (2015)
Ільницький Г. І. - Моделювання динаміки та кластеризації поширення захворювань із мультирезистентними збудниками, Ільницький Я. М. (2015)
Корнієнко Б. Я. - Мінеральні добрива – інформаційна технологія оптимального управління виробництвом (2015)
Курочкін В. М. - Аналіз неоднорідних текстур посівних площ на основі оцінки суміші розподілів, Приставка П. О. (2015)
Юдін О. К. - Теоретичні основи організації сучасних інформаційно-телекомунікаційних систем медичного призначення, Ільєнко А .В., Зюбіна Р. В., Сергеєв-Горчинський О. О. (2015)
Shmatok A. S. - Simulation of geometric attacks against transmission systems of the hidden information, Petrenko A. B., Yelizarov A. B., Panadiv V. S. (2015)
Мелешко О. О. - Захист інформації з обмеженим доступом в мобільних пристроях у середовищі OS Аndroid, Болотнікова О. С. (2015)
Хлапонін Ю. І. - Методика оцінки захищеності інформації від витоку каналом побічних електромагнітних випромінювань та наведень (2015)
Юдін О. К. - Загальна модель формування системи захисту державних інформаційних ресурсів, Бучик С. С., Фролов О. В. (2015)
Сулима Л. О. - Перспективи розвитку авіаційних перевезень в Україні, Соколова О. Є., Матійчик О. М. (2015)
Терещенко Ю. М. - Вплив параметрів щілинного каналу на аеродинамічні характеристики дворядних решіток, Дорошенко К. В., Аболхассан заде Дж. (2015)
Терещенко Ю. М. - Моделювання режиму запирання течії в двохрядній компресорній решітці, Дорошенко К. В., Ластівка І. О. (2015)
Бойченко С. В. - Проблема очищення природних водойм, забруднених стічними водами об’єктів сфери нафтопродуктозабезпечення, Черняк Л. М., Радомська М. М., Бондарук А.В. (2015)
Бойченко С. В. - Оцінка неонкологічного ризику для здоров’я населення від викидів вуглеводнів з резервуару типової АЗС, Радомська М. М., Черняк Л. М., Антропченко А. К. (2015)
Титул, зміст (2018)
Savchenko A. S. - Computer networks monitoring and management methods, Vasylenko V. A., Kolisnyk O. V., Holiavkina T. V. (2018)
Азаренко О. В. - Фактографічна інформаційна система мультимедійної бази даних, Куклінський М. В., Клімова А. С. (2018)
Бараннік В. В. - Вдосконалення методів компенсації руху динамічних об’єктів у відеопотоці в системі відеоконференцзв’язку, Бараннік Д. В., Сорокун А. Д., Дворський М. В. (2018)
Бараннік В. В. - Технологія багаторівневої селективної обробки аерофотознімку для перспективних літальних сенсорних мереж, Гаврилов Д. С., Фустій Фустій, В. С., Бараннік В. В. (2018)
Жуков І. А. - Cпосіб оцінювання інтенсивностей первинних інформаційних потоків, згенерованих абонентами комп’ютерної мережі речей, Печурін М. К., Кондратова Л. П., Печуріна О. О. (2018)
Козловський В. В. - Захисні властивості електромагнітних екранів на основі залізорудного пилу та їх застосування для захисту інформації та людей, Глива В. А., Ходаковський О. В. (2018)
Kozlovskii V. V. - Analysis and security management of telecommunication systems based on predictive technologies, Ivanov O. V., Snizhko V. V. (2018)
Kozlovskii V. V. - Single-factor model of information security threats of the automated management system of production of high-speed telecommunication distributed data transfer systems, Kubiv S. I., Balanyuk Yu. V. (2018)
Бараннік В. В. - Методи виявлення прихованих сугестивних інформаційно-психологічних впливів в інформаційних ресурсів текстового змісту, Довбенко О. В., Белікова Т. В., Мусієнко О. П. (2018)
Бойко Ю. П. - Огляд сучасних фільтруючих пристроїв НВЧ і їх методів побудови, Приходько Т. Ю., Басюк І. О. (2018)
Ільєнко А. В. - Програмний модуль з використанням процедури формування та верифікації електронного цифрового підпису, Ільєнко С. С. (2018)
Одарченко Р. С. - Метод побудови семантичного словника у складі досконало стійкої криптосистеми захисту текстової інформації, Самойлик Є. О., Абакумова А. О. (2018)
Malikov E. - Fluctuations of an airplane with aerodynamic wingtip "At winglets" (2018)
Козлюк І. О. - Методи оцінки показників надійності авіаційної техніки за результатами випробувань та технічної діагностики, Коваленко Ю. Б. (2018)
Соломенцев О. В. - Аналіз ефективності процедури виявлення розладнання в системах експлуатації наземних засобів аеронавігації, Заліський М. Ю., Герасименко Т. С. (2018)
Ремез Н. С. - Екологічна санітарія як засіб покращення ґрунтоворослинного покриву, Бойко А. Г. (2018)
Капітанчук К. І. - Розрахунок подовження енергопоглинального елемента морської хвильової електростанції при трансформації спіралі у площину, Андріїшин М. П. (2018)
Сердюк О. С. - Концепція ефективного зниження емісії СО2 в енергетичному секторі України (2019)
Шірінян А. С. - Конкурентоспроможність ринку банківських послуг України: фактор суперництва, тенденції та результати, Шірінян Л. В. (2019)
Шубравська О. В. - Транснаціоналізація аграрного сектору економіки: основні характеристики процесу (2019)
Веклич О. О. - Специфіка вартісного виміру цінності екосистемних послуг при визначенні збитку від забруднення навколишнього природного середовища (2019)
Хаустов В. К. - Охорона прав інтелектуальної власності у глобальних процесах розвитку цифрової економіки (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Коломієць Л. А. - Використання світового генофонду пшениці м’якої озимої в нових сортах миронівської селекції, Гуменюк О. В. (2019)
Мурашко Л. А. - Джерела стійкості пшениці озимої проти церкоспорельозної прикореневої гнилі, Муха Т. І. (2019)
Сіроштан А. А. - Урожайні властивості насіння пшениці м’якої озимої залежно від морфотипів зародків і впливу на них гідротермічних умов та попередників, Кавунець В. П., Ільченко Л. І. (2019)
Стариченко В. М. - Аналіз зерна колекційних зразків тритикале озимого за гранулометричним складом крохмалю, Левченко О. С. (2019)
Іванова Т. В. - Діагностика мікоплазмових інфекцій на грибах печериці двоспорової у штучних агроекосистемах (2019)
Пикало С. В. - Морфогенетичні процеси в культурі апікальних меристем пагонів пшениці та їх взаємозв’язок, Юрченко Т. В., Прокопік Н. І., Харченко М. В. (2019)
Близнюк Б. В. - Вплив погодних умов на тривалість окремих періодів вегетації та врожайність пшениці м’якої озимої у Лісостепу й Поліссі, Лось Р. М., Демидов О. А., Кириленко В. В., Гуменюк О. В., Данюк Т. А. (2019)
Буценко Л. М. - Збудник базального бактеріозу в агрофітоценозі пшениці, Пасічник Л. А., Коломієць Ю. В., Дуб’янська С. А. (2019)
Господаренко Г. М. - Вміст і баланс гумусу у ґрунті за різних доз і співвідношень мінеральних добрив у польовій сівозміні, Бойко В. П., Прокопчук І. В., Стасінєвич О. Ю. (2019)
Демидась Г. І. - Вплив технологічних заходів вирощування різних видів еспарцету на динаміку накопичення біомаси та її структуру, Лихошерст Е. С., Бурко Л. М. (2019)
Дудкіна А. П. - Ефективність внесення мінеральних добрив за вирощування сої в умовах Південно-Східного Степу України, Бондарева О. Б. (2019)
Заїма О. А. - Ефективність застосування фунгіцидів у фазу колосіння пшениці озимої, Дергачов О. Л. (2019)
Центило Л. В. - Формування якості зерна пшениці озимої залежно від системи удобрення і обробітку ґрунту (2019)
Демидов О. А. - Понад 100 років виробничо-просвітницької діяльності, Гудзенко В. М., Кузьмінська Г. П. (2019)
Івасишен С. Д. - Властивості фундаментальних розв’язків, теореми про інтегральні зображення розв’язків і коректну розв’язність задачі Коші для ультрапараболічних рівнянь типу Колмогорова з двома групами просторових змінних виродження, Мединський І. П. (2018)
Баранецький Я. О. - Нелокальна задача з багатоточковими збуреннями умов Діріхле для рівнянь із частинними похідними парного порядку зі сталими коефіцієнтами, Каленюк П. І. (2018)
Пукальський І. Д. - Одностороння крайова задача з імпульсними умовами для параболічних рівнянь з виродженням, Яшан Б. О. (2018)
Махней О. В. - Змішана задача для диференціального рівняння параболічного типу з мірами (2018)
Кушнір Р. М. - Пружно-пластичний граничний стан неоднорідних оболонок обертання з внутрішніми тріщинами, Николишин М. М., Ростун М. Й. (2018)
Гарматій Г. Ю. - Незв’язана квазістатична задача термопружності для двошарового порожнистого термочутливого циліндра за умов конвективного теплообміну, Калиняк Б. М., Кутнів М. В. (2018)
Вовк О. М. - Термопружний стан контактуючих термочутливих півпростору та шару, Соляр Т. Я. (2018)
Токовий Ю. В. - Розв’язок тривимірної задачі термопружності для необмеженого трансверсально-ізотропного тіла, Бойко Д. С. (2018)
Білущак Ю. І. - Моделювання процесів гетеродифузії двома шляхами за каскадного розпаду домішкових частинок. ІІ. Кількісний аналіз, Чернуха О. Ю. (2018)
Гачкевич О. Р. - Моделювання електромагнітних, теплових і механічних процесів у магнітних середовищах за врахування моментних чинників, Терлецький Р. Ф., Івасько Р. О. (2018)
Аврамов К. В. - Динамическая неустойчивость пологих оболочек при их взаимодействии с трехмерным потенциальным течением газа (2018)
Дубик Я. Р. - Використання понять короткого і довгого розв’язків для розрахунку власних частот коливань циліндричних оболонок, Селіверстова І. П., Ориняк І. В. (2018)
Процюк Б. В. - Нестаціонарні нелінійні задачі теплопровідності для півпростору (2018)
Алфавітний покажчик за 2018 рік (том 61) (2018)
Вихідні дані (2018)
Шигаль Д. А. - Синхронне та діахронне порівняння як форми компаративного історико-правового аналізу (2019)
Москаленко О. М. - Концепція правової системи – теоретичні та порівняльні аспекти (2019)
Патлачук О. В. - Юридична техніка законодавчих актів у сфері охорони природи (1992 – 2006 рр.) (2019)
Савчин М. В. - Конституція і політика: виклики сучасній конституційній демократії (2019)
Цувіна Т. А. - Єдність судової практики як елемент правової визначеності: підхід Європейського суду з прав людини (2019)
Denisenko M. A. - Civil law protection from direct discrediting: the Paris Convention and the Belarusian Legisation, Maskaeva N. G. (2019)
Любченко П. М. - До питання щодо реалізації місцевими радами власницьких правомочностей у сфері земельних відносин, Шульга М. В. (2019)
Кульчій І. М. - Географічне зазначення походження сільськогосподарської продукції: правові реалії та перспективи в умовах євроінтеграції (2019)
Бевз С. І. - Адміністративно-правові режими у сфері господарської діяльності (2019)
Шевчук О. М. - Механізм адміністративно-правового регулювання державного контролю за обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів: науково-теоретичний аспект (2019)
Сухоребра Т. І. - Адміністративна відповідальність за порушення природоохоронного законодавства в кодифікованих актах України (1994 – 2002 рр.) (2019)
Веселов М. Ю. - Сучасні парадигми та моделі ювенальної юстиції (2019)
Панов М. І. - Про співвідношення і взаємозв’язок понятійних апаратів наук кримінального циклу (2019)
Бочарова К. А. - Щодо необхідності законодавчого врегулювання кримінальної відповідальності за вандалізм (2019)
Столітній А. В. - Формування інституту електронних доказів у кримінальному процесі України, Каланча І. Г. (2019)
Корчева Т. В. - Визначення у кримінальному провадженні процесуального статусу іншої особи, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування: проблемні аспекти (2019)
Крицька І. О. - Забезпечення законності під час відкриття іншій стороні речових доказів у порядку статті 290 Кримінального процесуального кодексу України (2019)
Мирошниченко Т. М. - Реалізація засади поваги до людської гідності у ході кримінального процесуального доказування (2019)
Гетьман Г. М. - Отримання психологічної інформації щодо особи невідомого злочинця під час проведення допиту в умовах змагального кримінального процесу (2019)
Шевчук В. М. - Сучасний стан та тенденції розвитку криміналістики: актуальні проблеми сьогодення (2019)
Яремчук В. О. - Формування сучасної системи криміналістичних знань (2019)
Остафійчук Л. А. - Принципи врегулювання спору за участю судді (2019)
Вихідні дані (2019)
Титул, зміст (2017)
Belikova T. V. - The technology of suggestive information-psyhological operations masking in the infocommunication space (2017)
Dubchak E. V. - Comparative analysis of sip-libraries. Improvements of jssip library as the most reliable, functional and accessible, Petrash I. B. (2017)
Бараннік В. В. - Технологія обробки передбачених кадрів відеопотоку для бортових інформаційних технологій, Тарасенко Д. А., Медвєдєв Д. О., Хіменко В. В. (2017)
Красноруцький А. О. - Обгрунтування рідходу до зниження інформаційної інтунсивності сегментів аерофотознімку, які несуть інформацію про ланшафт (2017)
Одарченко Р. С. - Метод проектування SDN-мережі операторського класу, Даков С. Ю. (2017)
Піскунов О. Г. - Нанесення фотоматеріалів літального апарату на растрові карти відкритих катографічних сервісів, Юрчук І. А. (2017)
Yudin O. K. - Methods of digital filtration and their impacts on the quality of images of different classes, Veselska O. M. (2017)
Бучик С. С. - Руалізація програмного забезпечення визначення функціональних профілів та рівня гарантій автоматизованих систем від несанкціонованого доступу, Нетребко Р. В. (2017)
Корнієнко Б. Я. - Побудова та тестування імітаційного полігону захисту критичних інформаційних ресурсів, Галата Л. П. (2017)
Юдін О. К. - Технологія забезпечення функціональної безпеки інформаційних систем на стадії модернізації, Стрельбіцький М. А. (2017)
Юдін О. К. - Використання стеганографічних методів в задачах захисту державних інформаційних ресурсів, Симонинченко Я. А., Симонинченко А. А. (2017)
Юн Г. М. - Застосування безпілотних літальних апаратів у сільському господарстві, Мединський Д. В. (2017)
Железняк О. О. - Застосування інфрачервоної зйомки для дослідження теплових полів міських агломерацій та об'єктів на їх території (2017)
Зацерковний В. І. - Застосування технологій ГІС і ДЗЗ в задачах моніторингу лісових ценозів, Оберемок Н. В., Ягорлицька К. П. (2017)
Зацерковний В. І. - Аналіз системи управління водогосподарським комплексом України та пошук шляхів щодо її вдосконалення, Плічко Л. В. (2017)
Сердюк І. - Діти-сироти у суспільстві Гетьманщини ХVІІІ ст. (2017)
Тарасенко О. - Викладачі Школи істориків Університету Св. Володимира у спогадах сучасників (середина 30-х – початок 60-х років ХІХ ст.) (2017)
Казакевич О. - Цензура й українська мова у національній політиці Російської імперії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2017)
Срібняк І. - Полонені офіцери-українці царської армії у таборі Раштат (Німеччина) у 1916 р.: громадський та особистісний вимір таборового повсякдення (2017)
Вовк О. - Стереотипи сприйняття міста українським селянством (кінець 1910-х – 1920-ті рр.) (2017)
Буравський О. - Діяльність комітетів незаможних селян на Волині у роки НЕПу (1921-1928 рр.), Власюк І. (2017)
Доценко В. - Атеїстична політика більшовиків в Україні та її сприйняття римо-католицьким духовенством і віруючими у 1920-30-ті рр. (2017)
Рубан В. - Деякі типи зовнішньополітичних настроїв селянства Поділля в умовах розкуркулення та суцільної колективізації наприкінці 1920-х – початку 1930-х рр. (2017)
Маслюк О. - Законодавчі засади управління кінематографом в Українській РСР у 1938-1945 рр. (2017)
Татіївська І. - Діяльність Державної служби контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України у розрізі напрямку декоративно-прикладного мистецтва й етнодизайну (2017)
Лук’янов О. - Другий окремий мотопіхотний батальйон "Горинь": Етапи формування та участь у бойових діях на Сході України під час проведення АТО (2017)
Лукіянчук В. - Рух за громадянські права сінті та ромів у ФРН (1945-1995 рр.) (2017)
Матлай Л. - Зовнішньополітична діяльність регіонів Іспанії (на прикладі Країни Басків і Каталонії) (2017)
Буглай Н. - Зовнішня політика Республіки Польща 1995-2005 рр. в українській історіографії (2017)
Вишня І. - Участь і взаємодія України та Молдови в інтеграційних об’єднаннях пострадянського простору (на прикладі СНД) (2017)
Ухач В. - Українсько-польські взаємини у період 1942-1944 років: сучасний історіографічний дискурс (вибрані аспекти) (2017)
Нефьодов Д. - Радянська історична наука другої половини 1960-х – першої половини 1980-х рр. про культурно-технічний рівень повоєнного робітництва УРСР (1946-1965 рр.) (2017)
Левченко І. - Наукова діяльність членів природничого, фізико-хімічного та математичного товариств Харківщини (2017)
Чупанова Д. - Проблема класифікації засобів масової інформації в умовах суспільно-політичних перетворень в Україні у кінці 80-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. (2017)
Красножон А. - О культовых зданиях Аккермана в свете последних публикаций (2017)
Гайко Г. В. - Використання адитивних технологій при лікуванні хворих із дефектами кульшової западини, Галузинський О. А., Козак Р. А., Підгаєцький В. М., Бурбурська С. В. (2018)
Герасименко С. І. - Нові підходи у діагностиці синовіту колінного суглоба у хворих на ревматоїдний артрит, Гайко О. Г., Полулях М. В., Перфілова Л. В., Бабко А. М., Герасименко А. С. (2018)
Страфун С. С. - Структурно-функціональний стан кисті та передпліччя у хворих із втратою опозиції великого пальця кисті, Оберемок М. П., Тимошенко С. В (2018)
Лоскутов О. А. - Выбор позиции ацетабулярного компонента при эндопротезировании больных с диспластическим коксартрозом (2018)
Піонтковський В. К. - Ендоскопічна трансфорамінальна мікродискектомія поперекового відділу хребта. Ретроспективний аналіз 150 клінічних випадків (2018)
Омельченко Т. М. - Хірургічне лікування передньо-латеральної нестабільності гомілковостопного суглоба, Турчин О. А., Лазаренко Г. М., Пятковський В. М., Лябах А. П. (2018)
Страфун С. С. - Результати лікування хворих із неповним розривом сухожилка надостьового м’яза, Страфун О. С., Богдан С. В., Аббасов С. М. (2018)
Гошко В. Ю. - Трисуглобовий артродез у лікуванні плоско-вальгусної деформації стоп у хворих старшого дитячого віку та підлітків на тлі нервово-м’язових захворювань, Чеверда А. І. (2018)
Магомедов С. - Метаболические нарушения в соединительной ткани при повреждении коленного сустава и влияние на эти процессы препарата меди, Страфун С. С., Литовка И. Г., Орибко И. Б., Кузуб Т. А., Полищук Л. В., Криницкая О. Ф. (2018)
Турчин О. А. - Динаміка обсягу рухів у гомілковостопному суглобі під впливом вправ на розтягнення у пацієнтів із підошовним фасціїтом, Лазаренко Г. М., Лябах А. П. (2018)
Кабацій М. С. - Особливості розвитку проксимального відділу стегна при аваскулярному некрозі головки стегнової кістки у дітей при консервативному лікуванні дисплазії кульшового суглоба, Герцен I. Г. (2018)
Зазірний І. М. - Методологія написання систематичного огляду та мета-аналізу, Машталер Р. Т. (2018)
Гузенко Ю. - Битва у Керченській протоці у липні 1621 р.: спроба реконструкції подій (2017)
Коваленко О. - Ралець – обов’язковий видаток ремісників Гетьманщини XVIII ст. (2017)
Земський Ю. - Ексцентричний побут польської шляхти Українського Правобережжя 30-х рр. ХІХ ст. як вияв політичного протесту (2017)
Подгорна А. - Ім’янаречення дітей у містечку Пирятині у 30-х роках ХІХ ст. (2017)
Коляда І. - Український історик та імперський сановник: до історії взаємин М. Костомарова та київського цивільного губернатора І. Фундуклея (2017)
Крот В. - Громадсько-політична діяльність Михайла Грушевського у творчій спадщині Дмитра Дорошенка (2017)
Авхутська С. - До проблеми діяльності спільних військових юнацьких шкіл для підготовки старшин армії УНР (1919-1921 рр.) (2017)
Тригуб О. - УАПЦ на Єлисаветградщині: від світанку до згасання (2017)
Бугрій В. - Причини та результати реорганізації історичної освіти і науки у вищих педагогічних навчальних закладах України (1930-1933 рр.) (2017)
Сапожников И. - Мечети и церкви Бендер до середины XIX вв. (2017)
Верховцева І. - Селянські реформи 1860-х – 1870-х рр. чи Велика реформа 1861-1871 рр.?: уніфікація самоврядування селян у Російській імперії (2017)
Колісніченко А. - Законотворчість у парламентах світу (2017)
Калкутіна Н. - Південь України у системі радянського військового полону: історіографія питання (2017)
Біловус Л. - Культурний дискурс україномовної періодики діаспори США як чинник збереження національної ідентичності (2017)
Німенко Н. - Вивчення музейних колекцій як метод відновлення наукової біографії (Микола Макаренко) (2017)
Пилипчук О. - Створення та розвиток юридичного факультету в університеті Св. Володимира у І половині ХІХ ст. (2017)
Стрелко О. - Розвиток наукових методів дослідження рухомого складу залізниць, Бердниченко Ю. (2017)
Салата Г. - Залізничні мости професора Л. Д. Проскурякова: нотатки до золотої скарбниці історії науки і техніки (2017)
Ісаєнко С. - Я. М. Гаккель: дитинство та студентські роки (2017)
Зосімов І. - Економічне становлення аграрного виробництва в Україні: проблематика владних експериментів (1920-1930 рр.) (2017)
Соловей Г. - Протиерозійні заходи у землеробстві Карпатського регіону: історичний аспект (2017)
Бей Н. - Наукові здобутки Державного Підприємства "Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут" з розвитку автомобілебудування в Україні (2017)
Башта О. В. - Антифунгальна та рістрегулююча дія нових металоорганічних сполук, Пасічник Л. П., Волощук Н. М., Репіч Г. Г., Жолоб О. О., Васильченко О. В., Сорокін О. С., Ширина Т. В., Орисик С. І., Пальчиковська Л. Г. (2018)
Джафаров Э. С. - Влияние предпосевного облучения семян на солеустойчивость нута бараньего, Велиджанова М. З., Оруджева Дж. Р. (2018)
Жалій Н. A. - Дослідження прояву трансгенів після Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta пшениці Triticum aestivum L., Банникова М. О., Плугатар М. О., Великожон Л. Г., Тараненко А. М., Моргун Б. В. (2018)
Іщенко О. О. - Молекулярна організація 5S рДНК пажитниці багаторічної Lolium perenne L., Панчук І. І. (2018)
Лялько І. І. - Аналіз мейозу в сортів пшениці озимої м’якої – носіїв пшенично-житніх транслокацій 1ВL.1RS та 1AL.1RS, Дубровна О. В., Моргун Б. В. (2018)
Немеш Я. М. - Нові взаємодії скафолдного білка інвадоподій TKS5 з білками перебудови актинового цитоскелету, ендо-/екзоцитозу та ремоделювання клітинної мембрани, Кропивко С. В. (2018)
Парнікоза І. Ю. - Визначення зведеного латентного показника пристосовуваності (ЗЛПП) із врахуванням внеску деяких показників довкілля для популяцій Deschampsia antarctica острова Галіндез (Морська Антарктика) в сезон 2017/2018, Мірюта Н. Ю., Іванець В. Ю., Дикий Є. О. (2018)
Твардовська М. О. - Введення в культуру in vitro та цитогенетичний аналіз рослин Iris attica Boiss. & Heldr. та Iris pseudopumila Tineo, Андрєєв І. О., Кунах В. А. (2018)
Топораш М. К. - Поліморфізм у короткому плечі 1R хромосоми жита в лініях пшениці, що мають 1RS.1BL транслокацію та 1R(1В) заміщення з різних джерел, Моцний І. І., Бьорнер A., Cурділль П., Чеботар С. В. (2018)
Филимонов В. М. - ПЦР-анализ генов фотопериодической чувствительности у сортов мягкой озимой пшеницы селекции Белоцерковской исследовательско – селекционной станции, Бакума А. А., Чеботарь Г. А., Бурденюк – Тарасевич Л. А, Чеботарь С. В. (2018)
Gora N. V. - The relationship of Wolbachia infection and different phenotypes in the Drosophila melanogaster natural populations from radioactively polluted and clear areas in Ukraine, Serga S. V., Maistrenko O. M., Protsenko O. V., Kozeretska I. A. (2018)
Підпала О. В. - Професор Любов Леонідівна Лукаш (до 70-річчя від дня народження), Кунах В. А. (2018)
Дзюбецький Б. В. - Професор Тетяна Миколаївна Сатарова (до 60-річчя від дня народження), Черчель В. Ю., Деркач К. В. (2018)
Андрій Андрійович Сибірний (до 70-річчя від дня народження) (2018)
Лідія Степанівна Боднар (до 60-річчя від дня народження) (2018)
Академік Созінов Олексій Олексійович (26.04.1930 - 4.08.2018) (2018)
Голубенко А. В. - XIII Міжнародна наукова конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів", Дробик Н. М, Пороннік О. О., Кунах В. А. (2018)
Інформаційний лист №1 (2018)
Правила для авторів (2018)
Поченчук Г. М. - Роль категоріального визначення інституту в інституціональних дослідженнях (2015)
Варцаба В. І. - Категорія інтересу як об’єкт гармонізованого управління і менеджменту (2015)
Грищук А. М. - Визначення впливу розвитку туризму на національну економіку, Масюк Ю. О. (2015)
Гужва І. Ю. - Прикладні моделі економічного аналізу у міжнародній торгівлі (2015)
Зайцева Н. В. - Інформаційно-комунікаційна структура фармацевтичного ринку України в умовах глобалізації (2015)
Іванов Є. І. - Механізми вдосконалення зовнішньоторговельної політики України в умовах членства в СОТ (2015)
Каламан О. Б. - Теоретичні складові, особливості управління, розвиток поняття ринку продукції виноградарства (2015)
Крисак А. І. - Інтегральна оцінка ефективності стійкості лісогосподарських систем (2015)
Лозова Г. М. - Проблеми, причини та соціально-економічні наслідки міграції українців до Росії, Клименко В. В. (2015)
Ткаченко С. А. - Особливості проектування і впровадження підсистеми моніторингу у системі стратегічного регулювання регіональної структури та територіальної організації агропродовольчої сфери (2015)
Макарчук І. М. - Оцінка сучасного стану та актуальні загрози економічній безпеці в Україні (2015)
Максименко А. В. - Цільові орієнтири та пріоритети оподаткування діяльності американських ТНК (2015)
Мельник О. І. - Формування ефективного інфраструктурного забезпечення інноваційного підприємництва в аграрному секторі економіки (2015)
Мельник Т. О. - Аналіз стратегій розвитку малого підприємництва в Україні (2015)
Мороз Н. В. - Суб’єкти управління житловим фондом (2015)
Пижик О. А. - Необхідність реалізації країною політики технічної гармонізації (2015)
Шаповалова Т. В. - Особливості впливу негативного соціального капіталу на економіку України (2015)
Шпак А. Д. - Диверсифікація регіонів: сутність, причини та наслідки виникнення (2015)
Адонін С. В. - Розширення бази оподаткування як мета податкового контролю, Кухарєва О. О. (2015)
Ань Ч. - Перспективы промышленного сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян (КНР) и Россией (2015)
Адамик Б. П. - Становлення системи гарантування вкладів фізичних осіб в Україні: нормативно-правові аспекти, Скірка А. С. (2015)
Виноградня В. М. - Аналіз напрямів управління кредитним портфелем банків України (2015)
Лаврик О. Л. - Сучасне фінансове посередництво при здійсненні банківського кредитування (2015)
Левченко Р. В. - Особливості діяльності банків Австрії в Центральній, Східній і Південно-Східній Європі (2015)
Малахова О. Л. - Базові аспекти формування та реалізації банками процентної політики (2015)
Рудан В. Я. - Розвиток тіньового банкінгу та його вплив на управління ліквідністю банківських систем (2015)
Чайковський Я. І. - Аналітична оцінка кредитних взаємовідносин України та міжнародного валютного фонду (2015)
Шевцова О. Й. - Конкурентна позиція банку: оцінка за видами діяльності, Портянова О. В. (2015)
Ботвіна Н. О. - Фінансові аспекти розвитку страхування туристичних ризиків (2015)
Вдовенко Л. О. - Фінансове забезпечення діяльності малого і середнього бізнесу в аграрній сфері економіки, Мараховська Т. М., Черненко О. С (2015)
Вовк О. М. - Аналіз здійснення державних запозичень в Україні, Мазур А. М. (2015)
Водолазська О. А. - Кастомізація страхових тарифів як інструмент управління андеррайтингом (2015)
Сухоруков А. І. - Системні передумови формування нової парадигми державного фінансового контролю, Єгорова-Гудкова Т. І., Карабанов О. В. (2015)
Коверник Н. В. - Напрями удосконалення фінансування видатків на розвиток професійно-технічної освіти (2015)
Пристайко О. П. - Проблeми фiнaнсувaння устaнов соцiaльної сфeри в Укрaїнi (2015)
Ткаченко Н. В. - Проблематика функціонування організаторів торгівлі цінними паперами на фондовому ринку України (2015)
Фрич А. - Напрями вдосконалення ринку особистого страхування в Україні (2015)
Штойко Р. Р. - Сучасні трансформації американської моделі фондових ринків (2015)
Карачарова К. А. - Методи прогнозування фінансової неспроможності підприємства (2015)
Аблязова Е. З. - Пріоритети надходження податку на нерухоме майно до місцевого бюджету у контексті посилення соціально-економічної безпеки держави (2015)
Малік Л. В. - Формування бренд-іміджу дестинації в реаліях сучасної України на засадах упровадження КСВ (2015)
Galenko O. M. - The development of science and technological cooperation between Ukraine and EU, Bilenkyi O. Y. (2016)
Дмитрієва Вікторія А. - "Бінарний вибір": поворотні точки в економіці України (2016)
Єлісєєва Л. В. - Пенсійна система України: виклики та перспективи, Примачук Н. С. (2016)
Калиніченко Ю. В. - Моделювання тенденцій ринку нерухомості, Добровольська В. В., Абрамчук А. Р. (2016)
Кифяк В. І. - Інтеграційний підхід до дослідження інституційного механізму розвитку підприємництва (2016)
Легкий О. А. - Основні тренди комунікаційних каналів на ринку інноваційних товарів, Марцінковська О. Б. (2016)
Маркина И. А. - Социально-экономическая сущность внутренней торговли (2016)
Мельник Л. Ю. - Місце і роль аграрної освіти в становленні економіки знань (2016)
Skrypnyk A. - Mega-events as a source of risks for developing countries: comparative study from the BRICS countries and Ukraine, Bukin E. (2016)
Стаднюк Т. В. - Статистичний аналіз зовнішньої торгівлі Волинської області, Шматковська Т. О. (2016)
Сторожчук В. М. - Реалізація тарифного регулювання в межах угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2016)
Шкуратов О. І. - Інформаційно-аналітичний фактор екологічної безпеки в аграрному секторі економіки (2016)
Штулер І. Ю. - Стабілізація економіки України: інноваційний підхід (2016)
Шушпанов Д. Г. - Причини та детермінанти надсмертності в Україні: порівняльний соціально-демографічний аналіз із країнами Європейського Союзу (2016)
Гончар Т. Г. - Сутність поняття "personal finance" та його використання у вітчизняних дослідженнях (2016)
Ковриженко Л. О. - Банківська конкуренція: сучасний стан та проблеми розвитку в Україні (2016)
Tysiachna Y. S. - Financial analysis of assets and liabilities of systemically important banks of Ukraine, Azizova K. M. (2016)
Тригуб О. В. - Фінансова криза як стимул до консолідації банківської системи, Ільченко С. А. (2016)
Чайковський Я. І. - Проблеми та напрямки підвищення ефективності функціонування банківської системи України (2016)
Дідик А. М. - Конкурентна адаптивність як параметр оцінювання пріоритетності інвестування в технологічні процеси у системі забезпечення полівекторного розвитку підприємств (2016)
Букало Н. А. - Інвентаризація як умова для складання фінансової звітності (2016)
Куцик П. О. - Процесний підхід до розробки корпоративних регламентів обліку і звітності, Шевчук В. О. (2016)
Одношевна О. О. - Економічний аналіз та оптимізація обліку використання біологічних активів рослинництва, Якубенко Ю. Л. (2016)
Andryeyeva V. G. - Mechanism of financial diagnostics of the administrative decisions acceptance, Karpova T. S. (2016)
Багацька К. В. - Прогнозування діяльності підприємств харчової промисловості в умовах ризику, Шеремет О. О., Розіна Я. Е. (2016)
Волкова Н. А. - Визначення критеріїв оцінки інвестиційної привабливості підприємств АПК (2016)
Гораль Л. Т. - Евентологія понять "обслуговування" та "сервіс", Шийко В. І., Бакай М. Л. (2016)
Довжик О. О. - Управління витратами як чинник підвищення прибутковості і рентабельності сільськогосподарських підприємств, Гаркуша С. А. (2016)
Єпіфанова І. Ю. - Фінансове планування діяльності вітчизняних підприємств за показниками рентабельності, Безрученко І. В., Паламарчук Н. О. (2016)
Єршова Н. Ю. - Методичний підхід до оцінювання стратегічної стійкості підприємств на основі інформаційної платформи стратегічного управлінського обліку (2016)
Кацьма В. І. - Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством (2016)
Крутогорський Я. В. - Стимулювальні важелі створення енергозберігальної політики промислового підприємства (2016)
Кузнецова І. О. - Стратегічний аналіз галузі як інструмент визначення загроз економічній безпеці підприємств хлібопродуктів, Кюне О. О. (2016)
Лаговська О. А. - Ризик-орієнтований підхід до процесу бюджетування фінансових результатів, Кучер С. В., Якименко М. В. (2016)
Літошенко А. В. - Проблеми визначення поняття ІТ-аутсорсингу та його особливості (2016)
Максимова О. С. - Оптимізація виробничої програми підприємств гірничо-металургійного комплексу, Максимов С. В., Темченко Г. В. (2016)
Маслак О. І. - Оцінювання інноваційного розвитку машинобудівних підприємств: комплексний підхід, Сокуренко П. І., Збиранник О. М. (2016)
Мних О. Б. - Стратегічна роль екологістики в розвитку підприємства в умовах поглиблення екологічної кризи в Україні, Гречин Б. Д. (2016)
Назаренко Т. П. - Служба внутрішнього аудиту: особливості організації (2016)
Карачарова К. А. - Сутність та особливості управління фінансовим станом підприємства, Наливайко Л. В. (2016)
Петряєва З. Ф. - Управління фінансовими ресурсами в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки, Іващенко Г. А., Петряєв О. О. (2016)
Пілецька С. Т. - Оцінка фінансово-економічного стану підприємства в системі актикризового управління (2016)
Піскунова Н. О. - Кількісна характеристика змінності грошових потоків підприємств України (2016)
Pisniak M. - Modelling of decision in management organizations (2016)
Пономаренко Т. В. - Прогнозування імовірності банкрутства в контексті оцінювання економічної стійкості підприємства (2016)
Романуха О. М. - Роль неформальних організацій у розвитку формальних організаційних груп (2016)
Семотюк Л. Р. - Аналітична оцінка поточного фінансово-економічного стану малих та середніх підприємств (2016)
Скочиляс С. М. - Економічні механізми розвитку інноваційної діяльності підприємств (2016)
Тимошенко О. В. - Антикризове управління як передумова підвищення ефективності діяльності підприємства, Буцька О. Ю., Сафарі Ф. Х. (2016)
Федоркевич А. В. - Роль маржинального анализа в управлении деятельностью транспортных организаций (2016)
Шаркаді М. М. - Методика визначення рейтингу конкурентів з перевезення пасажирів (2016)
Щербань О. Д. - Стратегічні орієнтири управління ліквідністю та діловою активністю підприємства (2016)
Гаращук О. В. - Контент фахової освіти: аналіз, оцінка, перспективи розвитку, Куценко В. І. (2016)
Грищенко Є. С. - Теоретичні аспекти визначення сутності міжнародної економічної інтеграції, Скоробогатова Н. Є. (2016)
Гайда Ю. І. - Особливості прогнозування попиту на готельно-туристичні послуги, Новак Ю. Р. (2016)
Долінський Л. Б. - Кореляційно-регресійний аналіз інвестиційної привабливості АПК, Рибачок О. С. (2016)
Кічурчак М. В. - Концептуалізація перспектив розвитку виробництва суспільних благ в економічній системі України (2016)
Кулик Т. П. - Механізми забезпечення сталого енергетичного розвитку самоврядних територіальних одиниць у контексті енергетичної безпеки України, Андрусів У. Я. (2016)
Максименко А. В. - Податкові реформи та перспективи оподаткування: світова панорама (2016)
Мартинова Л. Б. - Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у наближенні соціально-економічного розвитку України до країн ЄС (2016)
Рибакова Т. О. - Перспективи торговельного співробітництва між Україною та ЄС в межах поглибленої та всеохопної зони вільної торгівлі (2016)
Тинська І. І. - Державне підприємництво у формуванні та використанні фінансових ресурсів України: економіко-аналітична діагностика (2016)
Філіпенко О. Є. - Проблеми підготовки спеціалістів сфери туризму в Україні (2016)
Ціщик Р. В. - Аналіз регіональної диференціації домогосподарств України та пошук шляхів подолання асиметрій їх соціально-економічного розвитку, Котис Н. В. (2016)
Ющенко Н. Л. - Статистичний аналіз середньої заробітної плати в Україні та країнах Європейського Союзу (2016)
Войцещук А. Д. - Митні аспекти захисту національних економічних інтересів країн, Вірковська А. А. (2016)
Баланська О. І. - Міжнародний досвід фінансування житлового будівництва та можливості його застосування в Україні (2016)
Глущенко О. В. - Фінансові ресурси домогосподарств як складова частина фонду національного добробуту України (2016)
Грищенко О. Ф. - Особливості діяльності посередників на біржовому ринку, Летуновська Н. Є., Сигида Л. О. (2016)
Карпа І. С. - Методологія іпотечного житлового кредитування у контексті національних вимірів (2016)
Нагайчук Н. Г. - Корпоративне страхування в системі ризик-менеджменту підприємства, Третяк Н. М. (2016)
Фаріон В. Я. - Роль посередників на фінансовому ринку України, Фаріон Я. М. (2016)
Титул, содержание (2015)
Долінський А. А. - Дослідження впливу механізмів дискретно-імпульсного введення енергії на водневий показник водних систем, Шурчкова Ю. А., Дубовкіна І. O., Коник А. В. (2015)
Халатов А. А. - Численное моделирование теплообмена и гидродинамики в круглой трубе с наклонно-тангенциальной закруткой потока на входе, Кобзарь С. Г., Дашевский Ю. Я. (2015)
Басок Б. І. - Взаємодія твердих і рідких фаз, рушійні сили розтікання, адгезія, змочування, Кулінченко В. Р., Каптановський Д. В. (2015)
Авраменко А. А. - Исследование режимов ухудшенного теплообмена при течении воды сверхкритических параметров в вертикальной трубе, Ковецкая М. М., Кондратьева Е. А., Тыринов А. И. (2015)
Круковский П. Г. - CFD-моделирование сопряженного паро- и влагопереноса в пористых строительных материалах, Полубинский А. С., Тадля О. Ю., Коваленко В. Н. (2015)
Ободович А. Н. - Снижение энергозатрат при переработке крахмалосодержащих сред методом дискретно-импульсного ввода энергии, Лымарь А. Н., Костик С. И., Сидоренко В. В. (2015)
Гелетуха Г. Г. - Энергетический и экологический анализ технологий производства энергии из биомассы. Часть 2, Железная Т. А., Дроздова О. И. (2015)
Прокопов В. Г. - Энергетическая эффективность зданий при использовании комбинированных систем теплоснабжения на основе газопотребляющих котлов и электрических систем прямого действия (2015)
Божко И. К. - Пассивные дома в Украине и странах СНГ, Лысенко О. Н., Гончарук С. М., Калинина М. Ф. (2015)
Бабак В. П. - Підвищення точності вимірювання коефіцієнта надлишку повітря в котлоагрегатах із застосуванням газоаналізаторів електрохімічного типу, Запорожець А. О., Редько О. О. (2015)
Титул, содержание (2019)
Тимошевський Б. Г. - Дослідження параметрів роботи роторно-поршневого двигуна, Митрофанов О. С. (2019)
Колеснікова Т. М. - Математична модель бензинового двигуна, що працює за циклом Аткінсона, Заренбін В. Г., Сакно О. П., Олло В. П. (2019)
Ковальов С. О. - Камера згоряння газового ДВЗ, конвертованого на базі дизеля для роботи на зрідженому нафтовому газі (2019)
Марченко А. П. - Сфера застосування та визначення резервів підвищення ефективності згоряння в опозитних двотактних дизелях із зустрічно-протилежно рухомими поршнями, Парсаданов І. В., Лал А. Г. (2019)
Белоусов Е. В. - Исследование процессов топливоподачи в газодизельных малооборотных двухтактных двигателях низкого давления, Варбанец Р. А., Савчук В. П., Грицук И. В., Вербовский В. С. (2019)
Марченко А. П. - Моделювання періоду затримки спалаху палива в циліндрі дизеля, Парсаданов І. В., Савченко А. В. (2019)
Триньов О. В. - Дослідження теплового стану циліндрової гільзи з алюмінієвого сплаву, Кравченко С. С. (2019)
Лєвтєров А. М. - Моторне дослідження впливу мікродомішок водню на показники токсичності малолітражного дизеля, Бганцев В. М. (2019)
Strokov O. P. - Description of mass hourly emissions of particulate matter of diesel engine by beta-distribution with taking into account the passport accuracy of gas analyzer, Kondratenko O. M., Koloskov V. Yu., Mishchenko I. V. (2019)
Дмитриев С. А. - Некоторые аспекты повышения выходных параметров ДВС при модернизации в условиях серийного производства, Хрулев А. Э. (2019)
Осетров О. О. - Визначення кількості та послідовності відключення циліндрів стаціонарного дизель-генератора на експлуатаційних режимах, Жуковський Є. І. (2019)
Строков А. П. - Юбилей без юбиляра, Парсаданов И. В. (2019)
Титул, содержание (2019)
Варбанец Р. А. - Международная научно-практическая конференция FS-2019, посвященная памяти профессоров Фомина Ю. Я. и Семенова В. С. Oдесса – Стамбул – Одесса, апрель 2019 (2019)
Триньов О. В. - Вплив конструктивних факторів на тепловий стан циліндрової гільзи, Кравченко С. С. (2019)
Лисовал А. А. - Безмоторные испытания центробежного компрессора фирмы Rotrex, Разумцев А. Г. (2019)
Ковальов С. О. - Розроблення та дослідження газового двигуна Д-240-LPG, конвертованого на базі тракторного дизеля (2019)
Мордвінцева І. О. - Спрощення граничних умов нестаціонарної задачі теплопровідності при визначенні ресурсної міцності поршня дизеля, Пильов В. О. (2019)
Ткач М. Р. - Особливості кінематики роторно-поршневого двигуна нової конструкції, Митрофанов О. С., Познанський А. С. (2019)
Kondratenko O. M. - Features of determination of the efficiency of devices for improvement of ecological safety level of vehicles with reciprocating ice exploitation, Chernobay G. O., Derkach Ju. F., Kovalenko S. A. (2019)
Полив’янчук А. П. - Створення на базі мікротунеля універсальної системи екологічного діагностування транспортних двигунів і котелень, Парсаданов І. В., Строков О. П., Каслін О. І., Скурідіна О. О. (2019)
Клименко Л. П. - Повышение механических свойств чугунных деталей ДВС методом комплексного легирования, Прищепов О. Ф., Андреев В. И., Щесюк О. В., Случак А. И. (2019)
Кожушко А. П. - Шляхи зменшення впливу поздовжніх коливань транспортного засобу з агрегатами перемінної маси, Кравченко С. С., Мамонтов А. Г., Болжаларський О. О. (2019)
Левченко Д. В. - Обґрунтування необхідності наступного кроку щодо застосування методу математичного планування експерименту у дослідженні ДВЗ, Грицюк О. В., Кузьменко А. П. (2019)
Лисовал А. А. - Ученый, педагог, специалист. К 95-летию со дня рождения Долганова Кинт Евгеньевича (1925–2004 гг.), Парсаданов И. В. (2019)
Васильчишин О. Б. - Напрями впливу державного регулювання та нагляду на фінансову безпеку банківської системи України та шляхи їх удосконалення (2016)
Вергелюк Ю. Ю. - Теоретичні засади визначення якості фінансових послуг банківських установ України (2016)
Malakhova O. L. - Credit strategies as the basis for efficient functioning of banks, Ivashchuk O. O. (2016)
Пась Я. І. - Формування принципів управління розвитком банківського бізнесу (2016)
Андрушків Б. М. - Адаптивна структурно-компонентна модель забезпечення економічної безпеки підприємства, Малюта Л. Я., Погайдак О. Б. (2016)
Батенко Л. П. - Прикладні аспекти діагностики та підвищення операційної досконалості у сфері послуг, Шаповалова І. А. (2016)
Ботвіна Н. О. - Банківське кредитування інвестиційно-інноваційної діяльності сільськогосподарських підприємств (2016)
Гринюк О. І. - Теоретичні та прикладні аспекти ідентифікації ризиків діяльності нафтогазовидобувних підприємств (2016)
Касич А. О. - Управління конкурентними перевагами підприємства, Харькова Ж. В. (2016)
Кошельок Г. В. - Взаємозв’язок прибутку, грошового потоку та оборотного капіталу підприємства (2016)
Кручак Л. В. - Аналіз стану дебіторської та кредиторської заборгованості суб’єкта господарювання (2016)
Литвин З. Б. - Необхідність аналізу інвестиційно-інноваційної діяльності підприємства в сучасних умовах господарювання (2016)
Мізік Ю. І. - Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб, Конопліна О. О., Панов В. В. (2016)
Надвиничний С. А. - Методологія дослідження економічної ефективності виробництва сільськогосподарської продукції (2016)
Піскунова Н. О. - Удосконалення науково-методичного обґрунтування аналізу грошових потоків підприємств (2016)
Федишин М. П. - Методичні аспекти аналізу грошових потоків підприємств для цілей планування (2016)
Цетнар Л. О. - Застосування інтегрованого підходу до маркетингових комунікацій підприємств - виробників спортивних товарів (2016)
Шевченко В. А. - Взаємозалежність параметрів розвитку підприємств сфери медичних послуг в Україні (2016)
Шевчук Н. С. - Науковий апарат управлінського аналізу в реаліях функціонування бізнес-структур (2016)
Скрипник М. І. - Елементи організації мережевої інформаційної системи управлінського обліку, Матюха М. М. (2016)
Маниліч М. І. - Переваги Карпатського регіону в туристичній діяльності України, Рошко Н. Б. (2015)
Кухарская Н. А. - Конкурентные преимущества как важнейший инструмент повышения конкурентоспособности предприятия (2015)
Калюга Є. В. - Передумови реформування бухгалтерського обліку в державному секторі України (2015)
Камінська Т. Г. - Особливості обліку та ризики при об’єднанні бізнесу або придбанні активу (2015)
Біленький О. Ю. - Аналіз конкурентних стратегій ТНК в умовах глобалізації економічної діяльності (2015)
Букріна К. А. - Аналіз джерел формування та напрямків інвестування оборотних коштів торговельних підприємств (2015)
Гукалюк А. Ф. - Удосконалення ланцюгів постачання в умовах трендів міжнародного бізнесу (2015)
Демків І. О. - Методичні підходи до оцінювання гнучкості підприємства в умовах нестабільного ринкового середовища (2015)
Демченко Г. В. - Розвиток теоретичних засад організаційного забезпечення інноваційної діяльності підприємства (2015)
Джеджула В. В. - Залучені джерела у фінансуванні інноваційної діяльності підприємств, Єпіфанова І. Ю. (2015)
Долбнєва Д. В. - Значення санаційного аудиту в системі антикризового управління підприємством (2015)
Єременко Д. В. - Удосконалення кадрового забезпечення малого аграрного бізнесу (2015)
Іващенко Г. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень на підприємстві, Скрипай А. С. (2015)
Кальна Т. А. - Конкурентоспроможність продукції машинобудівної промисловості (2015)
Кісь С. Я. - Результати діяльності підприємства в контексті інтелектуалізації персоналу (2015)
Ковальчук Т. М. - Аналіз взаємозв’язку показників ділової активності та фінансової стійкості підприємства, Вергун А. І. (2015)
Колотова Н. Б. - Принципи маркетингу відносин інноваційних проектів машинобудівних підприємств (2015)
Ксенофонтов М. М. - Дерегуляція господарської діяльності в аграрному секторі економіки: етапи, галузеві особливості, механізми, Іванько А. В. (2015)
Кузнєцова Т. В. - Аналіз взаємозв’язку прийняття управлінських рішень на машинобудівних та обслуговуючих авіапідприємствах, Басараба І. О., Жукова Ю. В. (2015)
Кулаков В. І. - Моніторинг кон'юнктурних резервів ефективного управління підприємствами легкої промисловості (2015)
Курило Л. І. - Інституціональні чинники інноваційної діяльності в аграрній сфері економіки, Сльозко Т. М., Удовиченко С. М. (2015)
Литвин З. Б. - Необхідність діагностики в умовах антикризового управління діяльністю підприємства (2015)
Мельниченко О. О. - Сутність антикризового управління підприємством у сучасних умовах господарювання (2015)
Мороз О. В. - Деякі оцінки діяльності агрохолдингів на фоні інших типів сільськогосподарських підприємств, Семцов В. М., Кукель Г. С., Мандзюк Н. Ф. (2015)
Мутерко Г. М. - Проактивне мислення як ефективний метод управління персоналом (2015)
Педько І. А. - Особливості механізму маркетингової інформаційної системи підприємств-виробників будівельних матеріалів (2015)
Петрик Х. Р. - Оптимізація ціни товару з використанням теорії категорійного менеджменту, Зомчак Л. М. (2015)
Сапігура С. О. - Контент-маркетинг: проблема нових методів приваблення клієнтів (2015)
Саранюк А. Ю. - Ефективність тарифної політики на підприємствах житлово-комунального господарства (2015)
Седікова І. О. - Механізми трансформації регіональної інформаційно-транспортної інфраструктури зернопереробного комплексу (2015)
Семенов В. Ф. - Методи та моделі відбору персоналу підприємств курортно-рекреаційної сфери, Нєчева Н. В. (2015)
Сорока Т. М. - Аналіз забезпеченості підприємства основними засобами (2015)
Чекаловська Г. - Аспекти реформування вищої освіти в Україні (2015)
Штефан Б. М. - Модель інформаційної технології аналітичного забезпечення процесу виробництва нової продукції (2015)
Якимишин Л. Я. - Стратегічний вимір логістичних операторів у ланцюгах поставок товарів повсякденного попиту (2015)
Гринчук Ю. С. - Формування організаційно-економічного механізму відтворення виробничо-ресурсного потенціалу аграрних підприємств (2015)
Бондар М. І. - Методичний підхід до оцінювання стратегії суб’єктів господарювання на основі обліково-аналітичних даних стратегічного управлінського обліку, Єршова Н. Ю. (2015)
Братчук Л. М. - Економічна сутність інтелектуального капіталу та його облікове забезпечення (2015)
Герасимович С. Ф. - Обліково-аналітичне забезпечення бюджетування витрат виробничих підрозділів олійно-жирових підприємств (2015)
Лемішовська О. С. - Друковані праці в історії облікової думки епохи Середньовіччя (2015)
Монастирська Т. Б. - Інформаційне забезпечення управління альтернативних форм обслуговування житлового фонду: клієнтоорієнтований підхід (2015)
Небильцова О. В. - Особливості застосування міжнародного стандарту фінансової звітності для малих та середніх підприємств у Європейському Союзі та Україні, Король В. І. (2015)
Швець В. Є. - Нормативно-методичне забезпечення формування й обліку резервів у банках України, Петрушко Я. Р. (2015)
Синявіна Ю. В. - Аналіз українського ринку інформаційних систем бухгалтерського обліку (2015)
Іващук І. О. - Інвестиційні пріоритети економічних реформ Китаю в умовах глобальної нестабільності, Орнат М. Р. (2015)
Титул, зміст (2019)
Халатов А. А. - Эффективность регенеративного цикла Брайтона с переменными теплофизическими свойствами рабочего тела. Часть 2, Северин С. Д., Ступак О. С., Шихабутинова О. В. (2019)
Фиалко Н. М. - Потери эксергетической мощности в воздухонагревателе теплоутилизационной системы котельной установки, Степанова А. И., Навродская Р. А., Пресич Г. А. (2019)
Авраменко А. А. - Приближенные оценки интенсивности сложного теплообмена в оптически толстом и оптически тонком турбулентном пограничном слое, Дмитренко Н. П., Коваленко В. М., Горобец В. Г. (2019)
Soroka B. S. - Comprehensive analysis of transfer processes in modern high-temperature heat exchangers, Zgurskyi V. O. (2019)
Kobasko N. I. - New direction in liquid quenching media development, Moskalenko A. A., Logvinenko P. N., Dobryvechir V. V. (2019)
Селихов Ю. А. - Интеграция процесса теплообмена теплового насоса для горячего водоснабжения и отопления, Коцаренко В. А., Костенко О. В. (2019)
Шараєвський Г. І. - Еволюція теплофізичних проблем в конструкціях головних циркуляційних насосів реакторів ВВЕР, Фіалко Н. М., Шараєвський І. Г., Зімін Л. Б. (2019)
Сорока Б. С. - Энергетическая эффективность процессов "влажного” горения и сопутствующее сокращение вредных выбросов, Згурский В. А. (2019)
Абдулін М. З. - Взаємозв’язок робочого процесу пальникового пристрою на основі струменево-нішової технології спалювання газу з екологічними аспектами роботи вогнетехнічних об’єктів, Горбань К. С., Сірий О. А. (2019)
Кшевецький О. С. - Про деякі можливості використання теплових насосів у процесах, які передбачають рух речовини (2019)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз бар’єрів для виробництва енергії з агробіомаси в Україні. Частина 1, Желєзна Т. А., Драгнєв С. В., Баштовий А. І. (2019)
Скляренко Є. В. - Біовуглець як ефективне тверде паливо з біомаси, Сергієнко Р. В. (2019)
Волошина І. В. - Переробка сміття, що містить пластик (Огляд) (2019)
Титул, содержание (2016)
Грищенко Т. Г. - Работы Института технической теплофизики в решении проблем разрушенного реактора и строящегося конфайнмента (к 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС), Круковский П. Г., Коваленко Г. В., Декуша Л. В., Воробьев Л. И., Метель М. А., Полубинский А. С. (2016)
Авраменко А. А. - Влияние ионов примеси на количество водородных связей, Тыринов А. И., Дмитренко Н. П., Кравчук А. В. (2016)
Басок Б. И. - Теплофизическая модель автоколебаний в рекуперативных теплообменниках холодильников промышленных агрегатов, Гоцуленко В .В. (2016)
Ободович А. Н. - Исследование абсорбции кислорода воздуха в ферментационном аппарате с дискретно-импульсным вводом энергии, Фищенко А. Н., Сидоренко В. В. (2016)
Садовенко И. А. - Перспективы использования тепловой энергии водоносных горизонтов при подземном сжигании угля, Инкин А. В. (2016)
Клименко В. М. - Дослідження швидкого піролізу біомаси в абляційному шнековому реакторі, Баштовий А. І., Зубенко В. І., Антощук Т. О. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 1, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Кравченко І. П. - Геотермальна електрогенерація в умовах низькопотенційної геосистеми території України (2016)
Карпенко Д. С. - Анализ эффективности фотоэлектрических систем коммунального назначения, Дубровская В. В., Шкляр В. И. (2016)
Маліновський А. А. - Розвиток методів аналізу й удосконалення режимів систем комунальної теплоенергетики, Турковський В. Г., Музичак А. З. (2016)
Титул, содержание (2016)
Авраменко А. О. - Застосування методу граток Больцмана до аналізу течії нанорідини в каналі між коаксіальними циліндрами, Тирінов А. І., Дмитренко Н. П., Кравчук О. В. (2016)
Фиалко Н. М. - Моделирование течения и теплообмена в гладких трубах при сверхкритических давлениях, Пиоро И. Л., Майсон Н. В., Меранова Н. О. (2016)
Ободович А. Н. - Особенности гидродинамической обработки питательных сред в роторно-пульсационном аппарате, Мудрак Т. Е., Сидоренко В. В. (2016)
Євтушенко О. В. - Дослідження теплообмінника із заданим законом розподілення коефіцієнтів теплопередачі вздовж поверхні теплообміну (2016)
Виноградов А. Г. - Влияние процессов радиационного нагрева и испарения капель на экранирующие свойства противопожарных водяных завес, Яхно О. М. (2016)
Левтеров А. М. - Численное моделирование процессов тепло- и массообмена в бортовом кавитаторе системы поддержания стабильности автомобильных смесевых топлив, Авраменко А. Н., Мараховский В. П., Бганцев В. Н. (2016)
Долинский А. А. - Развитие геотермальной энергетики в мире, Ободович А. Н., Резакова Т. А. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз енергетичних стратегій країн ЄС та світу і ролі в них відновлюваних джерел енергії. Частина 2, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Куцый Д. В. - Оптимизация расстояния между скважинами системы сбора биогаза (2016)
Безродний М. К. - Термодинамічна ефективність рециркуляційної теплонасосної системи кондиціювання повітря в закритому плавальному басейні, Кутра Д. С. (2016)
Титул, содержание (2016)
К 85-летию со дня рождения академика НАН Украины А. А. Долинского (2016)
Фиалко Н. М. - Влияние массовой скорости потока на характеристики течения и теплообмена в гладких трубах при сверхкритических параметрах, Пиоро И. Л., Майсон Н.В., Меранова Н. О., Шараевский И. Г. (2016)
Воскобійник В. А. - Поле швидкості та вихровий рух усередині напівциліндричної траншеї, Воскобійник А. В. (2016)
Долинский А. А. - Сравнение эффективности аэрации культуральной среды в массообменных установках с дискретно-импульсным вводом энергии при культивировании хлебопекарских дрожжей, Ободович А. Н., Фищенко А. Н., Сидоренко В. В. (2016)
Бошкова И. Л. - Циклическая микроволновая сушка плотного слоя зерновых материалов, Волгушева Н. В. (2016)
Степанова А. И. - Анализ работоспособности установки с комбинированной теплоутилизационной системой для подогрева воды и дутьевого воздуха котлоагрегата (2016)
Авраменко А. А. - Перспективные исследования инновационных технологий ядерных энергетических установок, Ковецкая М. М., Кравчук А. В., Ковецкая Ю. Ю. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу. Частина 1, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Желєзна Т. А. - Аналіз можливості отримання деревного палива з додаткових джерел в Україні, Баштовий А. І., Гелетуха Г. Г. (2016)
Басок Б. И. - Внутренняя энергия земли: новая гипотеза (обзор), Базеев Е. Т. (2016)
Титул, содержание (2016)
Фиалко Н. М. - Влияние теплового потока на стенке канала и давления воды на характеристики течения и теплообмена в гладких трубах при сверхкритических параметрах, Пиоро И. Л., Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Шараевский И. Г. (2016)
Горбунов А. Д. - К расчету полей температур и термических напряжений при переменных коэффициенте теплообмена и температуре среды, Уклеина С. В., Сорохманюк А. И. (2016)
Горобец В. Г. - Численное моделирование и экспериментальное исследование процессов гидродинамики и теплообмена в теплообменных аппаратах новой конструкции, Богдан Ю. А., Троханяк В. И. (2016)
Смирнов Г. Ф. - Проблема выбора лучшего технического решения для обеспечения вакуум-выпарной установки подводом тепла, Зыков А. В., Резниченко Д. Н. (2016)
Демченко В. Г. - Порівняльна оцінка ефективності системи транспортування теплоносія на базі коаксіальних труб, Дуняк О. В., Євтушенко О. В. (2016)
Долинский А. А. - Как это было… (К 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС), Басок Б. И., Базеев Е. Т. (2016)
Авраменко А. А. - Теплообмен при течении воды сверхкритического давления в тепловыделяющей сборке в нестационарных режимах, Ковецкая М. М., Ковецкая Ю. Ю., Кравчук А. В., Олейник Л. В. (2016)
Кравченко І. П. - Тепломасообмінні процеси в геотермальній внутрішньо-свердловинній U-подібній циркуляційній системі при неперервному відборі теплоти, Кузнєцов М. П. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз моделей функціонування сектору централізованого теплопостачання країн Європейського Союзу. Частина 2, Желєзна Т. А., Баштовий А. І. (2016)
Декуша Л. В. - Нові моделі сенсорів теплового потоку для систем моніторингу та діагностики енергетичного обладнання, Воробйов Л. Й., Ковтун С. І. (2016)
Титул, содержание (2016)
Фиалко Н. М. - Тепломассообменные процессы в цилиндрических горелочных устройствах с нишевыми полостями, Шеренковский Ю. В., Майсон Н. В., Меранова Н. О., Тимощенко А. Б. (2016)
Авраменко А. О. - Динаміка розгінної течії в мікроциліндрі, що починає раптово обертатися, Тирінов А. І., Дмитренко Н. П., Кравчук О. В. (2016)
Кравчук А. В. - Монте–Карло моделирование теплообмена наножидкости в канале (2016)
Абаржи И. И. - О процессах дробления в ударно-центробежных установках (2016)
Басок Б. І. - Температурно-вологісний стан стінової конструкції з шаром утеплювача в зимовий період року, Давиденко Б. В., Тимощенко А. В., Гончарук С. М. (2016)
Гелетуха Г. Г. - Аналіз критеріїв сталого розвитку біоенергетики, Желєзна Т. А., Трибой О. В., Баштовий А. І. (2016)
Магера Ю. М. - Создание расчетной модели процессов сжигания твердых бытовых отходов (2016)
Басок Б. И. - Особенности расчета теплообменного аппарата для утилизации теплоты сточных вод, Новицкая М. П., Литвинюк Ю. Н. (2016)
Бабак В. П. - Технологія Smart Grid в системах моніторингу об’єктів теплоенергетики, Запорожець А. О., Свердлова А. Д. (2016)
Перечень стетей, опубликованных в 2016 году (2016)
Васіна А. Ю. - Інноваційний механізм структурних перетворень національної економіки (2016)
Денисов О. Є. - Глобалізаційний вимір економічної безпеки держави (2016)
Колтунович О. С. - Механізми нарощення інвестиційного потенціалу інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки України (2016)
Приходько І. В. - Особливості розвитку світового ринку біотехнологічної продукції (2016)
Ханін О. Г. - Метод x2- кластеризації в задачах маркетингу (2016)
Григорська О. С. - Новели структуризації фінансової політики держави (2016)
Костецький В. В. - Особливості здійснення фінансового оздоровлення підприємства (2016)
Лиса О. В. - Фінансова безпека суб’єктів господарювання в сучасних умовах (2016)
Полинюк Н. І. - Механізм формування фінансових ресурсів місцевих органів управління в умовах демократизації суcпільства (2016)
Крепак О. О. - Механізм управління прибутковістю банку (2016)
Момот О. М. - Дилеми теоретичної концептуалізації транснаціонального банківського капіталу (2016)
Сіухіна К. М. - Теоретичні основи економічного аналізу резервів банку (2016)
Витвицька У. Я. - Розвиток методологічних засад оцінювання ефективності інвестицій (2016)
Гнатенко Є. П. - Алгоритм аналізу основних виробничих засобів на підприємстві (2016)
Єгорова О. В. - Аналіз використання основних засобів сільськогосподарських підприємств: галузевий аспект, Дорогань-Писаренко Л. О., Рудич А. І. (2016)
Kovalchuk T. M. - Methodological principles of the strategic analysis of income, Khudyk O. B. (2016)
Кравченко М. О. - Застосування методів нечіткої логіки для визначення інтегрального показника фінансової стійкості підприємств (2016)
Ліганенко І. В. - Мотиваційний механізм підвищення ефективності процесів інтелектуалізації діяльності підприємств (2016)
Власюк В. Є. - Удосконалення фінансової звітності підприємств з метою підвищення інвестиційної привабливості вітчизняної економіки, Синюк А. О., Підгірний А.Т. (2016)
Угоднікова О. І. - Брендинг туристського підприємства: теоретичні засади та інноваційні підходи, Клюкіна М. А. (2016)
Strunina L. V. - Reasoning of managerial decisions in enterprise’s innovative activity (2016)
Пласконь С. А. - Математичне моделювання процесу функціонування аграрних формувань, Кармелюк Г. І., Сенів Г. В. (2016)
Адамик О. В. - Розмежування понять "автоматизовані", "комп’ютерні" та "інформаційні" системи бухгалтерського обліку: трансформація елементів методу (2016)
Лаговська О. А. - Корпоративні конфлікти та інформаційна асиметрія: причини і шляхи подолання, Шайдецька І. І. (2016)
Фатенок-Ткачук А. О. - Облікові процедури контролю зобов’язань перед постачальниками та підрядниками, Данилко А. Р. (2016)
Endo A. - Bi2Ne: Weakly bound cluster of diatomic bismuth with neon, Hatanaka M., Ueno N., Morisawa Y., Wakabayashi T. (2019)
Lara-Moreno M. - Effects of trapping site on the spectroscopy of 1P1 excited group 12 metal atoms in rare gas matrices, Alvarez-Hernández J., Negrín-Yuvero H., McCaffrey J. G., Rojas-Lorenzo G. (2019)
Kleshchina N. N. - Triplet emission of atomic ytterbium isolated in a xenon matrix, Kalinina I. S., Lambo R., Buchachenko A. A., Bezrukov D. S., Hu S. -M. (2019)
de Pujo P. - The role of spin-orbit coupling in the optical spectroscopy of atomic sodium isolated in solid xenon, Ryan M., Crépin C., Mestdagh J. -M., McCaffrey J. G. (2019)
Khyzhniy I. V. - Electron-induced delayed desorption of solid argon doped with methane, Uyutnov S. A., Bludov M. A., Savchenko E. V., Bondybey V. E. (2019)
Ban K. - New ion desorption mechanism from rare gas solids by multiply charged ion impacts, Akiwa M., Ueta H., Tachibana T., Hirayama T. (2019)
Boltnev R. E. - Luminescence of molecular nitrogen in cryogenic plasmas, Bykhalo I. B., Khmelenko V. V., Krushinskaya I. N., Lee D. M., McColgan P. T., Sheludiakov S., Pelmenev A. A. (2019)
Meraki A. - Thermoluminescence of nitrogen–neon and nitrogen–argon nanoclusters immersed in superfluid helium, McColgan P. T., Sheludiakov S., Lee D. M., Khmelenko V. V. (2019)
Ostapenko N. I. - Effect of the polymer ordering on the optical spectra and thermoluminescence of polygermane and polysilane films and nanocomposites, Kerita O. A., Ostapenko Yu. V., Chursanova М. V. (2019)
Karachevtsev V. A. - Composite films of single-walled carbon nanotubes with strong oxidized graphene: characterization with spectroscopy, microscopy, conductivity measurements (5–291 K) and computer modeling, Plokhotnichenko A. M., Karachevtsev M. V., Linnik A. S., Kurnosov N. V. (2019)
Feodosyev S. B. - Discrete atomic vibrations localized on defects in linear chains of atoms adsorbed by carbon nanobundles, Gospodarev I. A., Manzhelii E. V., Sirenko V. A., Syrkin E. S. (2019)
Кленов Н. В. - Нейрон на основе одного потокового кубита, Кузнецов А. В., Щеголев А. Е., Соловьев И. И., Бакурский С. В., Куприянов М. Ю., Терешонок М. В. (2019)
Шаповалов А. П. - О возможности увеличения скорости регистрации изменений магнитного потока в счетчике одиночных фотонов ВЧ СКВИДом с контактом MoRe–Si(W)–MoRe, Шатерник В. Е., Турутанов О. Г., Ляхно В. Ю., Шнырков В. И. (2019)
Хаджай Г. Я. - Эволюция поперечного электросопротивления монокристаллов YBa2Cu3O7–δ при воздействии облучения высокоэнергетическими электронами, Литвинов Ю. В., Вовк Р. В. (2019)
Перевозчикова Ю. А. - Экспериментальное наблюдение аномалий электрических, магнитных и гальваномагнитных свойств сплавов Гейслера на основе кобальта при изменении содержания переходных элементов, Семянникова А. А., Доможирова А. Н., Терентьев П. Б., Марченкова Е. Б., Патраков Е. И., Eisterer M., Коренистов П. С., Марченков В. В. (2019)
Мамниашвили Г. И. - Влияние низкочастотного магнитного поля на свойства основного и дополнительного сигналов эха в марганцевом феррите, Гегечкори Т. О., Гавашели Ц. А. (2019)
Ermakov V. N. - Nonlinear resonant tunneling as mechanism of cool electrons filtration, Ponezha E. A. (2019)
Смолянец Р. В. - Низкотемпературная особенность зернограничного упрочнения нанокристаллического титана, Москаленко В. А. (2019)
Деркач Т. В. - Тенденції просторово-часових змін міжнародних резервів країн світу (2019)
Разумова Г. В. - Прогностичний підхід до планування управлінських дій, спрямованих на зміни в регуляторній політиці (2019)
Рибицька О. М. - Проблеми рейтингового позиціювання як фактору впливу на конкурентоспроможність закладів вищої освіти в умовах міжнародних економічних відносин, Бублик М. І., Карп’як А. О. (2019)
Семеног А. Ю. - Концептуальні засади розвитку цифрових платформ в умовах формування цифрової економіки (2019)
Боровик М. В. - Застосування мережевоцентричного підходу в управлінні діяльністю закладів вищої освіти (2019)
Гнатишин Л. Б. - Діагностика доданої вартості продукції фермерських господарств (2019)
Корж Н. В. - Стратегічне управління організаційними інноваціями в торгівлі. Мережевий підхід (2019)
Хомюк Н. Л. - Аналіз економічної ефективності діяльності об’єднаних територіальних громад в регіонах України, Грицюк П. М. (2019)
Ящишина І. В. - Реалізація концепції смарт-туризму: світовий досвід та вітчизняна практика (2019)
Береславська O. I. - Теоретичні та практичні аспекти консолідації банків (2019)
Дем’янчук O. I. - Економічні критерії у забезпеченні реалізації збалансованого розвитку адміністративно-територіальних одиниць України (2019)
Жогіна O. B. - Теоретизація сутності бюджетування військових витрат (2019)
Мартиненко B. B. - Шляхи покриття видатків місцевих бюджетів власними доходами при модернізації фіскальної політики (2019)
Маршалок Т. Я. - Соціально-економічне та фіскальне середовище України в умовах економічних дисбалансів (2019)
Спасів Н. Я. - Прагматизм оцінювання ризиків місцевих бюджетів (2019)
Шулюк Б. С. - Принципи формування та функціювання фінансового механізму державно-приватного партнерства (2019)
Осадча O. O. - Податкове планування та податкова оптимізація в системі управління підприємством (2019)
Павелко O. B. - Методологія обліку фінансових результатів основної діяльності будівельних підприємств: гносеологічний аспект (2019)
Кім О. О. - Поведінкові основи формування пастки продуктивності у системі менеджменту процесів (2019)
Іващенко М. В. - Макроекономічна політика України в умовах глобалізації, Недождій В. В. (2019)
Федотова Ю. В. - Економічна дипломатія у системі сучасних міжнародних відносин (2019)
Байда Б. Ф. - Система менеджменту туризму крізь призму ієрархічних рівнів управління (2019)
Забаштанський М. М. - Детінізація туристичної галузі України: умови, можливості та наслідки, Забаштанська Т. В., Роговий А. В. (2019)
Кириченко О. С. - Аналіз стану інноваційного забезпечення розвитку промисловості України в сучасних умовах (2019)
Кононова О. Є. - Тенденції розвитку будівельної галузі у розвинутих країнах і країнах, що розвиваються (2019)
Плинокос Д. Д. - Проблеми комерціалізації результатів науково-дослідної роботи закладів вищої освіти, Коваленко М. О. (2019)
Позднякова Л. О. - Удосконалення стратегії управління кадровою політикою транспорту, Котик В. В., Нагібіна Н. С. (2019)
Позднякова Л. О. - Формування стратегії інтеграційного розвитку національної економіки України, Котик В. О., Клименко С. В. (2019)
Приймак В. І. - Удосконалення регулювання розвитку освіти в Україні, Міщук Н. В. (2019)
Драчук Ю. З. - Smart-технології як пріоритетний напрям сфери освітніх послуг в умовах глобалізації світової економіки, Сав’юк Л. О., Снітко Є. О. (2019)
Соловйов І. О. - Формування стратегії управління інноваціями туристичного підприємства: теоретичний аспект, Петрушенко Н. В., Яковенко О. В. (2019)
Хмурова В. В. - Інституційні основи запровадження публічно-приватного партнерства (2019)
Чайка-Петегирич Л. Б. - Тенденції розвитку міжнародного туризму в Карпатському регіоні України (2019)
Божко В. П. - Обґрунтування ефективності інноваційних рішень як критерію конкурентоспроможності, Карацева Н. З., Омельченко О. Л. (2019)
Боровик М. В. - Тенденції розвитку закладів вищої освіти в Україні (2019)
Палант А. Ю. - Оценка спроса на услуги городского транспорта г. Киева, Водовозов Е. Н. (2019)
Громова О. В. - Методологічні основи формування системи репутаційного менеджменту підприємства, Бічева Є. В. (2019)
Даценко Г. В. - Основні інструменти забезпечення внутрішнього контролю та внутрішнього аудиту у підвищенні фінансової безпеки підприємства (2019)
Карабаник С. М. - Теоретичний аспект собівартості будівельно-монтажних робіт будівельних організацій (2019)
Кацемір Я. В. - Визначення напрямів підвищення споживчої привабливості туристично-рекреаційного комплексу Херсонської області (2019)
Кіктенко О. В. - Механізми поліпшення фінансової стратегії розвитку підприємства, Буря В. В. (2019)
Крамар І. Ю. - Факторний аналіз діяльності машинобудівних підприємств за показником рентабельності власного капіталу (2019)
Лисевич С. Г. - Господарські механізми гірничо-збагачувальних комбінатів Кривого Рогу, їх характеристика та порівняння (2019)
Миронова Л. Г. - Управління персоналом підприємства: компетентнісний підхід, Зеркаль А. В. (2019)
Дубницький В. І. - Конкурентоспроможність: сучасний зміст поняття, Нефедова О. Г. (2019)
Продіус О. І. - Історичні передумови розвитку проектного управління, Прокоф’єва В. К. (2019)
Чеснік Н. М. - Експортно-імпортний потенціал молочної промисловості України, Рожко З. П., Струс Л. А. (2019)
Рябова Т. А. - Проблеми та перспективи екологічного маркетингу в Україні, Рябов І. Б. (2019)
Стефанишин Л. С. - Теоретико-методичні основи застосування партисипативного управління закладом охорони здоров’я (2019)
Сухоставець А. І. - Пріоритетні напрями розвитку кооперації як форми підприємництва в аграрній сфері (2019)
Штучний В. Г. - Вибір та порядок використання інструментів при стратегічному аналізі підприємств сільськогосподарського комплексу, Хлібосолов А. С. (2019)
Ревко А. М. - Диспропорції розвитку освітньої компоненти соціогуманітарного простору регіону (2019)
Степаненко А. В. - Міські агломерації як форма сучасного світового процесу урбанізації, Омельченко А. А. (2019)
Феленчак Ю. Б. - Розвиток фестивального туризму як напрям реалізації соціальної доктрини туризму в Україні (2019)
Могильна Л. М. - Екологічні проблеми та їх демографічні наслідки (2019)
Біль М. М. - Методичні підходи до аналізу людського потенціалу територіальної громади, Лещух І. В. (2019)
Перепадя Ф. Л. - Сучасний стан оплати праці в Україні: соціально-економічні аспекти, Тонких Л. С. (2019)
Хандій О. О. - Активізація соціальних та трудових чинників економічного зростання на засадах сталого розвитку (2019)
Бричка Б. Б. - Політика зміни нормативу обов’язкового резервування в Україні (2019)
Литвинчук І. В. - Оцінка функціонування державних загальноосвітніх навчальних закладів Житомирської області, Прохорчук Н. О. (2019)
Мельник С. І. - Сутнісна характеристика поняття "фінансова безпека підприємства" (2019)
Погріщук Г. Б. - Особливості управління фінансами малих підприємств, Волощук Р. Є. (2019)
Спасів Н. Я. - Прагматизм оцінювання структури видатків бюджетів об’єднаних територіальних громад (2019)
Будько О. В. - Обліково-аналітична інформація в системі інформаційного забезпечення сталого розвитку (2019)
Іщенко М. І. - Особливості обліку виробничих запасів з урахуванням специфіки гірничо-збагачувального виробництва, Бутковська О. В. (2019)
Ларікова Т. В. - Методологічні основи бухгалтерського обліку капіталу закладів вищої освіти (2019)
Шалімова Н. С. - Потенціал аудиторських послуг в контексті дослідження використання запасів в інноваційній діяльності підприємств, Роєва О. С. (2019)
Лунячек В. Е. - Оптимізація методики гідролого-геоморфологічних досліджень як інструменту формування спеціальних компетентностей сучасного фахівця-географа, Сінна О. І., Борисенко К. Б., Попов В. С. (2019)
Бурла М. П. - Теоретические и прикладные экономико-географические исследования в Приднестровье: история, современность, перспективы (2019)
Галай Е. И. - Эмиссия загрязняющих веществ в атмосферный воздух Могилёвской области, Савостьянова А. В. (2019)
Донцов О. О. - Проблематика регіоналізації в географічній освіті вищих навчальних закладів (2019)
Клименко В. Г. - Активні методи навчання як складова інновації у викладанні географії, Ачкасова В. В., Іваненко Л. О. (2019)
Опара В. М. - Ландшафтно-екологічні дослідження екосистем сучасними методами, Бузіна І. М., Хайнус Д. Д. (2019)
Остапчук С. М. - Основні географічні сталі території Рівненської області, Німкович Р. С. (2019)
Остроух В. І. - Використання інтерактивних карт як новітній підхід в організації навчання з географії у сучасній школі, Свір Н. В. (2019)
Решетченко С. І. - Динаміка місячної кількості атмосферних опадів на території Харківської області, Слащова І. М. (2019)
Сухинин С. А. - Компетенции картографической грамотности школьников: сущность и методические основы формирования (2019)
Zhеmеrоv A. - Main directions in scientific research of continuous geographical education (2019)
Мартынюк А. А. - О стабилизации движения неточных аффинных систем, Чернецкая Л. Н., Мартынюк-Черниенко Ю. А. (2019)
Крот А. М. - Эволюционная модель хаотических волновых процессов в сложных динамических системах на основе теории матричной декомпозиции (2019)
Каминский А. А. - О трансформации области пассивной деформации в нелинейном упругом анизотропном теле с трещиной, Курчаков Е. Е. (2019)
Цибрій З. Ф. - Особливості технології формування металічних контактів до дискретних ІЧ та ТГц приймачів випромінювання на основі епітаксійних шарів CdHgTe (2019)
Сергєєв В. П. - Композиційний матеріал на основі вуглецевої волокнистої матриці з іммобілізованим інсуліном для розробки нової лікарської форми: трансдермального інсулінового пластиру, Бошицька Н. В., Кліпов В. Д., Проценко Л. С., Будиліна О. М. (2019)
Усенко О. В. - Использование вещественного состава пород для корреляции стратиграфических единиц Украинского щита (2019)
Андронаті С. А. - Синтез та антиагрегаційна активність антагоніста αIIIbβ3-рецепторів на основі 2-(4-піперазин-1-іл)-3Н-хіназолін-4-ону, Корнилов О. Ю., Поліщук П. Г., Крисько А. А., Крисько О. Л., Кабанова Т. А., Самбурський C. Е. (2019)
Крупская Т. В. - Нанокоагуляция и ее влияние на связывание воды в композитной системе нанокремнезем—полиметилсилоксан, Гунько В. М., Процак И. С., Туров В. В. (2019)
Лапань О. В. - Біоплато для очищення водних об’єктів від важких металів, Міхєєв О. М. (2019)
Рушковський С. Р. - Особливості прояву радіаційно-індукованого ефекту свідка в лімфоцитах периферичної крові людини за дією астаксантину, Курінний Д. А., Демченко О. М., Пілінська М. А. (2019)
Чекман И. С. - Аспекты создания нейропротективных, противовоспалительных лекарственных средств, Беленичев И. Ф., Сыровая А. О., Горчакова Н. А., Бухтиярова Н. В., Рыженко В. П., Левашова О. Л., Чаленко Н. Н. (2019)
Вацеба Т. С. - Активація протеїнкінази p70S6K1 у мононуклеарних клітинах крові хворих на рак та діабет, Соколова Л. К., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2019)
Дульнева Т. Ю. - Сумісне очищення води від сполук феруму та мангану мікрофільтраційною керамічною мембраною з глинистих мінералів (2019)
Iнформацiя для авторiв журналу "Доповiдi Нацiональної академiї наук України" (2019)
Долгий О. - Професійна компетентність і компетенції державного службовця у контексті реформування публічної служби, Хрущ О. (2019)
Наулік Н. - Ранги державних службовців органів прокуратури: питання законодавчого регулювання, Горзов А. (2019)
Казак О. - Етапи оцінювання результатів діяльності державних службовців місцевих прокуратур (2019)
Кравчук В. - Завдання професійної етики прокурорів (2019)
Чайковська Н. - Інформаційне забезпечення представницької діяльності прокурора у сфері захисту довкілля (2019)
Баулін О. - Правові санкції, примус і відповідальність як гарантії процесуальної самостійності прокурора у досудовому кримінальному провадженні (2019)
Андрусенко С. - Принципи діяльності оперативних підрозділів під час конфіденційного співробітництва, Пашаєв А. (2019)
Мороз А. - Адміністративно-правовий статус Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України як суб’єкта реалізації нормування у будівництві (2019)
Gryshchenko I. M. - Design of the fur garments in the context of artistic and compositional shaping, Kolosnichenko M. V., Pashkevych K. L. (2019)
Vasylieva O. S. - The design of school uniform in the context of transformative shaping (2019)
Артеменко М. П. - Костюмована гра як рекреаційно-туристичний захід в Україні (2019)
Безугла Р. І. - Гламур в контексті класичних естетичних категорій та паракатегорій некласичної естетики (2019)
Головчанська Є. О. - Стилістичні характеристики і художньо-композиційні ознаки блузок 1950-1960-х років (2019)
Колісник О. В. - Мурали як засіб соціальних комунікацій. Порівняння світового досвіду, Пономарьова Н. С. (2019)
Колосніченко М. В. - Авторські принти в дизайні хустково-шарфових виробів, Пшінка Н. М., Пашкевич К. Л., Остапенко Н.В. (2019)
Креденець Н. Д. - Образне мислення в структурі вітчизняної дизайн-освіти, Семко А. О., Шпирало-Запоточна Л. Р. (2019)
Кротевич О. В. - Значення графічних образів в традиційному японському художньому татуюванні (2019)
Кузнецова І. О. - Образотворче мистецтво як джерело системи моди (2019)
Лай Юеге - Образ і символ квітучого дерева у мистецтві Китаю і Європи (2019)
Михайлюк О. Ю. - Підхід до дизайн-проектування фактурних рішень жіночого одягу, Остапенко Н. В., Луцкер Т. В. (2019)
Решетньова Г. О. - Майсенська порцеляна в українських колекціях. До питань термінології та періодизації (2019)
Спасскова О. П. - Творчість Віктора Єфименка в контексті розвитку української книжкової графіки (остання третина ХХ століття) (2019)
Лавриненко Ю. О. - Прояв і мінливість ознаки "маса насіння з рослини" у гібридів та сортів сої різних груп стиглості, Марченко Т. Ю., Боровик В. О., Михаленко І. В., Іванів М. О., Клубук В. В. (2018)
Яланський О. В. - Вміст цукру в соку стебел сорго цукрового залежно від насіннєвої продуктивності, Середа В. І., Носов М. Г., Таганцова М. М. (2018)
Псьолова А. О. - Вміст антоціанів у стеблі різних генотипів кукурудзи, Деркач К. В., Бєліков Є. І., Сатарова Т. М. (2018)
Кирпа М. Я. - Енергоощадне сушіння насіння кукурудзи та його технікоекономічна ефективність, Кулик В. О., Йова О. В. (2018)
Gyrka A. D. - Features of realization the productivity potential of oat varieties in Northern Steppe of Ukraine, Viniukov О. О., Gyrka Т. V., Shevchenko T. V., Neklesa Ye. M. (2018)
Черенков А. В. - Вплив попередників, мінеральних добрив та способів сівби на урожайність і якість зерна пшениці озимої в Південному Степу України, Гасанова І. І., Костиря І. В., Остапенко М. А., Білозор І. В. (2018)
Ярошенко С. С. - Вплив мінеральних добрив і біопрепаратів на формування зернової продуктивності пшениці озимої в Північному Степу України (2018)
Заєць С. О. - Продуктивність пшениці озимої (Triticum aestivum L.) залежно від норми мінеральних добрив та позакореневого підживлення мікродобривами, Коваленко О. А. (2018)
Пірич А. В. - Фотоперіодична чутливість та яровизаційна потреба сортів пшениці м'якої озимої (Triticum aestivum L.) миронівської селекції, Булавка Н. В., Юрченко Т. В. (2018)
Гирка А. Д. - Особливості формування зернової продуктивності рослин різних сортів гороху в умовах Північного Степу України, Ткаліч І. Д., Сидоренко Ю. Я., Бочевар О. В., Ільєнко О. В. (2018)
Андрійченко Л. В. - Продуктивність різних сортів пшениці озимої у Причорноморському регіоні, Качанова Т. В. (2018)
Усова Н. М. - Вплив попередників та мінерального живлення на урожайність і якість зерна пшениці озимої, Солодушко М. М., Романенко О. Л. (2018)
Дудка М. І. - Вирощування однорічних агрофітоценозів – резерв збільшення рослинного протеїну в північній частині Степу України (2018)
Грабовський М. Б. - Економічна та біоенергетична ефективність вирощування сорго цукрового і кукурудзи за різного рівня мінерального живлення (2018)
Гирка А. Д. - Ріст, розвиток і формування урожайності соняшника під впливом регуляторів росту та удобрення, Ткаліч І. Д., Бочевар О. В., Сидоренко Ю. Я., Ільєнко О. В. (2018)
Шевченко М. С. - Методика визначення вологості грунту: класичні помилки і об’єктивні фізичні параметри, Десятник Л. М., Швець Н. В., Шевченко С. М. (2018)
Медведєв Е. Б. - Вплив способів обробітку і добрив на родючість грунту і урожайність сільськогосподарських культур в умовах північної частини Донецького кряжу (2018)
Десятник Л. М. - Ефективність використання добрив у сівозміні залежно від способів основного обробітку грунту, Шевченко М. С., Швець Н. В., Шевченко С. М. (2018)
Подобед О. Ю. - Оцінка окремих показників родючості грунту природних і агрогенних екосистем зони Степу, Чабан В. І. (2018)
Білик О. М. - Збір диких споріднених видів культурних рослин для Національного центру генетичних ресурсів рослин України, Головаш Л. М., Кочерга В. Я., Кочерга Д. М., Харченко Л. Я. (2018)
Козир В. С. - Перспективи розвитку м'ясного скотарства у Державному підприємстві "Дослідне господарство "Поливанівка", Денисюк О. В., Дімчя Г. Г., Майстренко А. Н. (2018)
Сусол Р. Л. - Оптимізація системи розведення і годівлі свиней м'ясного напрямку продуктивності в умовах Півдня України, Гарматюк К. В., Халак В. І. (2018)
Литвищенко Л. О. - Реалізація генетичного потенціалу продуктивності голштинських корів різного віку на промисловому комплексі з виробництва молока, Піщан І. С., Гончар А. О., Піщан С. Г. (2018)
Стрижак Т. А. - Оптимізація схем синхронізації статевих циклів ремонтних телиць за фізіологічними та економічними критеріями, Сідашова С. О., Петруша В. Г., Стрижак А. В. (2018)
Коzyr V. S. - Reproducible ability and meat productivity of cattle of the Men-Anjou breed in the Steppe zone of Ukraine (2018)
Майстренко А. Н. - Оцінка впливу кормових добавок на продуктивні якості підсисних свиноматок та їх потомства, Дімчя Г. Г. (2018)
Волощук В. М. - Вплив високих температур повітря на етологічні і фізіологічні показники лактуючих корів, Хоценко А. В. (2018)
Черчель В. Ю. - Педагог наукового пошуку, Дзюбецький Б. В., Деркач К. В. (2018)
Бойчук Д. С. - Правосвідомість та правова культура як передумова розширення чинного обсягу права людини на зброю в Україні (2019)
Гладкий В. В. - Кримінометричний аналіз прийнятності корупції та умов формування ціни корупційної послуги (2019)
Барабаш Б. А. - Посилення ролі судової гілки влади як відповідь вимогам часу (2019)
Капліна О. В. - Проблеми забезпечення розгляду кримінального провадження на підставі угод незалежним і безстороннім судом (2019)
Войтенко Д. О. - Абстрактне мислення в юридичній освіті в контексті впровадження ТЗНПК, Качурова С. В., Невельська-Гордєєва О. П. (2019)
Беспалько І. Л. - Засади кримінального провадження як вимоги, що пред’являються до діяльності державних органів, їх посадових і службових осіб (проблеми нормативного регулювання) (2019)
Журавель В. А. - Криміналістика в системі наукових знань, Курумісава Й. (2019)
Зінченко О. В. - Права та свободи особи та громадянина в конституціях франкомовних держав Африки (2019)
Вавженчук С. Я. - Правова доктрина дотримання трудових прав (2019)
Шумило М. Є. - Інформаційна теорія доказів та проблеми використання електронних засобів доказування у кримінальному провадженні, Юрка Р., Капліна В. А. (2019)
Карагусов Ф. С. - Організаційно-правові форми діяльності юридичних осіб корпоративного типу, Коструба А. В. (2019)
Косінова К. С. - Проблема об’єктності аутсорсингових відносин у системі економічної та господарсько-правової політики держави (2019)
Чернявський С. С. - Підручник нового покоління з криміналістики у двох томах, Удалова Л. Д., Чорноус Ю. М. (2019)
Костенко О. М. - Корупційна злочинність в Україні - наслідок соціальної аномалії (2019)
Система безоплатної правової допомоги має бути найбільшим незалежним правозахисним інструментом в Україні (2019)
Тиждень протидії булінгу (2019)
Законопроєкт № 1056 спрямований на боротьбу з рейдерством (2019)
СЕТАМ поєднав серця понад 500 закоханих пар (2019)
"Нотаріус – це не професія, це – спосіб життя",– Оксана Данич (2019)
Зустріч Дениса Малюськи з представниками Офісу Ради Європи в Україні (2019)
Денис Малюська взяв участь у зустрічі з делегацією Європейського Союзу (2019)
Поділ спадщини між спадкоємцями (2019)
Кресіна І. О. - Політична корупція: український вимір, Кушнарьов І. В. (2019)
Галущенко Г. В. - Застереження про публічний порядок як підстава для відмови у застосуванні іноземного права (2019)
Патлачук В. Н. - Основні положення та кількісні показники Конституції Царства Польського (2019)
Варакута І. О. - Правове виховання та потреби громадянського суспільства (2019)
Призначення (2019)
Вітання (2019)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у серпні 2019 року (2019)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України” (2019)
Реклама (2019)
Мозговий А. О. - Імовірнісна оцінка надійності голів шлюзів за критерієм стійкості проти зсуву на прикладі гідровузлів Дніпровського каскаду (2018)
Рунова Р. Ф. - Ефективність пластифікуючих поверхнево-активних речовин у розчинах і бетонах на основі лужних цементів, Гоц В. І., Руденко І. І., Петропавловський О. М., Константиновський О. П., Ластівка О. В. (2018)
Борзяк О. С. - Розроблення заходів з захисту штучних споруд залізничного транспорту від електрокорозії під дією змінного струму витоку і високовольтної напруги, Дудін О. А., Куценко М. Ю., Познякова В. Г. (2018)
Демідов Д. В. - Вивчення впливу мінеральних наповнювачів на вогнезахисні характеристики водно-дисперсійних лакофарбових покриттів (2018)
Плугін А. А. - Деформативні властивості ґрунтополімерного композита: методика експериментальних досліджень, Мірошниченко С. В., Звєрева А. С., Резніченко І. В. (2018)
Ахраменко Г. В. - Особенности повышение скоростей движения поездов на железнодорожных линиях межрегионального сообщения, Дубровская Т. А. (2018)
Каменєв О. Ю. - Модель диспетчерського керування взаємозалежними транспортними потоками на промисловому залізничному транспорті, Лапко А. О., Щебликіна О. В., Лазарєв О. В., Ушаков М. В. (2018)
Мямлін С. В. - Адаптивні байєсівькі моделі оцінювання показників надійності вантажних вагонів на етапах життєвого циклу, Скалозуб В. В., Мурадян Л. А. (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Content (2019)
Amosov O. Y. - Archetypes in the activities of the united territorial communities, Gavkalova N. L. (2019)
Afonin E. A. - Archetype as a source of innovation process, Martynov A. Y. (2019)
Bakai A. E. - Archetypics of source of development of the state system ofmedical defence of population of Ukraine in emergencies (2019)
Bielska T. V. - Architics of modernity: Ukrainian measurement, Lashkina M. H. (2019)
Bilyk O. I. - Architypic of efficiency of state measures in the social sector, Blynda Y. O. (2019)
Bobrovskyi O. I. - Archetypes of ukrainian youth construction using the concept of the ‘universal epochal cycle’ and computer games (2019)
Burik Z. M. - Ukrainian society to accept the concept of sustainable development (analysis of archetype) (2019)
Valevskyi O. L. - Problems of value transformations and public consolidation in the context of Ukraine’s European choice (2019)
Halanets V. V. - Public administration of development of agroindustrial complex in the context of the strategy of sustainable development of Ukraine (archetype approach), Dzyanyy R. B., Dziurakh Y. M. (2019)
Holovanova N. V. - Information policy of Ukraine as an european state in conditions of current threats (architecture approach) (2019)
Goncharuk N. T. - Сoceptual foundations of human resources in public services: an archetypal approach, Pyrohova Y. V. (2019)
Doroshenko H. A. - Corruption as an obstacle to the sustainable development of Ukraine (archetypal approach) (2019)
Yehorycheva S. B. - Public-private partnership as a sustainable development factor: an archetypal analysis, Lakhyzha M. I. (2019)
Ievdokymova V. V. - Archetipical models of sustainable development of countries: comparative analysis (2019)
Kozakov V. M. - Archetypical analysis of the national awareness and patriotism of youth in modern Ukraine: on the example of the public organization "Plast”, Piddubnyi M. I. (2019)
Konotopets Y. O. - Strategies for sustainable development in conditions of civilizational defects: kays of modern Ukraine (architecture approach) (2019)
Korchak I. M. - The essence and significance of the public conflict in the modern conditions of development of society and its connection with the archetypes of the collective unconscious (2019)
Kostenyuk N. I. - Archetypical reengineering in the context of improving the activities of local self government bodies (2019)
Lapina V. V. - Archetype of the peasant: the problem of accumulation and practical use of the human capital in Ukraine (2019)
Lekhan V. N. - Personal potential success of the modern health care manager, Kriachkova L. V., Kanyuka G. S. (2019)
Marchenko L. Y. - Archetypal principles of implementation of sustainable development technologies in the sphere of customers of state treasury service of Ukraine (2019)
Naplyokov Y. V. - An archetypal foundation of the culture of making managerial decision (2019)
Novachenko T. V. - Archetype of complementary in harmonization of publicauthorities relations (2019)
Omelyanenko V. A. - Architectic component of institutional networks development strategy in the context of national security providing (2019)
Orliv M. S. - In-service training for civil servants in the context of ensuring the sustainable development of Ukraine (archetypal approach) (2019)
Patrakov V. P. - Logos and Myfos. Hegel’s philosophy of history and the collective unconscious theory: the attempt of synthesis in the context of sustainable development (2019)
Perkhach O. L. - Archetypal models of public administratio, Lukashevska U. T. (2019)
Prykhodchenko L. L. - Theory and practice of strategic priorities of sustainable development implementation of Ukraine: archetypal paradigm, Lesyk O. V. (2019)
Semenets-Orlova I. A. - Valuable concept of peace-building in Ukraine (2019)
Serdechna L. V. - Regulation of the advertising in the context of the sustainable development of Ukraine (archetypical approach) (2019)
Sobolnikov V. V. - Europe development within the confines of psychoanalysis: methodology, state of being and prospects (2019)
Sudakov V. I. - Archetype of social justice and ideological confrontation of the contemporaty models of social policy (2019)
Sushyi O. V. - Social archetypic at the service of public anti-crisis management (2019)
SychovaV. V. - Soviet archetype in interaction authorities fnd political opposition as threat to national security of Ukraine (2019)
Tertychnyi O. V. - Ukrainian archetype as a source of European security (2019)
Khim M. K. - Professional and personal development of civil servants of Ukraine in the context of sustainable social development (archetypal approach), Danylovych-Kropyvnytska M. L. (2019)
Yaremenko N. V. - Pedagogical empowerment as a model of harmonization of psycho-cultural complexes "puer” architecture creation of the prize of strategy for sustainable development, Kolomiets N. Y. (2019)
Yaremchuk V. D. - The influence of outlook-value archetypes on the functioning of the regional political regimes in Ukraine (Lviv region as an example) (2019)
Горбулін В. П. - Методи оцінки та формування стратегії розвитку національних наукових досліджень і розробок, Полумієнко С. К., Трофимчук О. М. (2019)
Голубєв С. О. - Засоби комп’ютерного моделювання в галузі обчислювальної гідродинаміки, Лебідь О. Г., Черній Д. І. (2019)
Коваленко О. Є. - Композиційна конвергенція інформаційних технологій у системах ситуаційного управління на основі моделі знань предметної області (2019)
Мокін В. Б. - Побудова масштабованої інформаційно-пошукової системи для управління річковим басейном на основі реєстрів та онтологічних моделей, Овчаренко І. І., Лучко А. М., Давидюк О. М. (2019)
Нестеренко О. В. - Онтолого-керовані інформаційні системи в адміністративному управлінні (2019)
Стефанишин Д. В. - Логіко-імовірнісне моделювання і прогнозування аварій на напірних гідроспорудах Дністровського гідровузла (Частина 1. Методологія, гіпотези та припущення) (2019)
Дробязко А. О. - Експрес-метод оцінювання фінансової стійкості банку, Любіч О. О. (2019)
Макаренко І. П. - Система інноваційних індикаторів ЄC як інструмент євроінтеграційних процесів, Рогожин О. Г. (2019)
Реферати (2019)
Інформація про авторів (2019)
Zahurska N. V. - Sexuality in a context of speculative posthumanism: human-posthuman ruptures and disconnections (2019)
Чернова М. И. - Археология языка Мишеля Фуко (2019)
Ткачук Б. В. - Феномен пам’яті в ретроспективі античності (2019)
Галущак М. С. - Досвід "смерті людини" у свідченнях європейського кіно (М. Ганеке), Лімонченко В. В. (2019)
Гавриленко В. В. - Актуальні буттєві питання доби бароко в народнопісенній спадщині (на основі збірника Ж. Паулі "Pieśni ludu ruskiego w Galicyi") (2019)
Дев’ятко Н. В. - Актуалізація українських національних світоглядних кодів як передумова світоглядних трансформацій в умовах "гібридних війн" (2019)
Шелковая Н. В. - Варваризация и массовизация как феномены современной культуры (2019)
Bassey S. A. - "Anthropoholism" as an authentic tool for environmental management (2019)
Мулярчук Є. І. - Етичні проблеми здійснення покликання людини (2019)
Zhukova G. V. - Current problems of the philosophy of education (2019)
Ахундов В. М. - Аналіз деформацій еластоармованої труби під впливом внутрішнього тиску, Наумова І. Ю., Забродська Г. А. (2018)
Василев Я. Д. - Інженерна методика визначення антифрикційної ефективності емульсолів для холодної прокатки по їх фізико-хімічним властивостям, Замогильный Р. О., Самокиш Д. М. (2018)
Величко О. Г. - Вимоги до периклазовуглецевих вогнетривів для футеровки конвертерів й особливості сталеплавильної технології за їх використання, Бойченко Б. М., Мазов М. М., Стоянов О. М., Синегін Є. В., Васильєв Д. П. (2018)
Haranich Y. - Hot roll bonding of aluminum flat composite material with steel mesh inlays, Frolov Y., Grydin O., Voswinkel D., Boiarkin V., Remez O. (2018)
Іванова Л. Х. - Литі прокатні валки з чавуну з вермикулярним графітом, Колотило Є. В. (2018)
Камкін В. Ю. - Спінювання шлаку в дсп як ефект застосування шлакоутворюючих сумішей з регульованим співвідношенням компонентів при вдуванні у ванну в струменях газу, Токарєв С. І., Мішалкін А. П., Анкудінов Р. В., Безшкуренко О. Г. (2018)
Каракаш Є. О. - Дослідження газодинамічних процесів руху продуктів горіння по димовому тракту доменних повітронагрівачів, Грес Л. П., Гупало О. В. (2018)
Карпов В. Ю. - Вплив водню на властивості поліморфних металів при їх термоциклюванні поблизу температури поліморфізму, Носко О. А. (2018)
Мамешин В. С. - Сучасний стан і перспективи розвитку альтернативних процесів виробництва чорних металів, Журавльова С. В. (2018)
Молчанов Л. С. - Дослідження ефективності гомогенізації рідкої сталі при продувці через блоки різної конструкції, Шеремета Н. А., Синегін Є. В. (2018)
Мяновська Я. В. - Фізико-хімічні основи і реалізація технології спікання агломерату основністю 1,6 з застосуванням руди родовища суха балка, Пройдак Ю. С., Камкіна Л. В., Бабенко О. В., Колбін М. О. (2018)
Солоненко Л. І. - Функціональні залежності між властивостями зразків з структурованих формувальних і стрижневих сумішей, Білий О. П., Узлов К. І. (2018)
Семко О. В. - Розробка формальної моделі інтелектуального управління маршрутизацією в конфліктуючих сенсорних мережах варіативної топології, Семко В. В. (2019)
Кряжич О. О. - Задача опису забрудненої території з мінімізацією точок забору проб, Коваленко О. В., Грицишин В. О. (2019)
Машков О. А. - Технологія синтезу алгоритму керування для забезпечення стабілізації дистанційно пілотованого літального апарату для оперативно програмованої траєкторії, Триснюк В. М., Мамчур Ю. В., Жукаускас С. В., Нігородова С. А., Триснюк Т. В., Кащишин О. В. (2019)
Ванін В. А. - Чисельне дослідження птахостійкості лопаток авіаційного двигуна, Світличний С. П. (2019)
Васянин В. А. - Коды Грея в задачах комбинаторной оптимизации, Ушакова Л. П. (2019)
Шемаєв В. М. - Когнітивний аналіз і управління розвитком ситуації на світовому ринку озброєнь, Стефанцев С. С., Цитовцева А. С. (2019)
Азаров С. І. - Методичний підхід до аналізу стану регіонально-виробничих природно-економічних систем, Сидоренко В. Л. (2019)
Стефанишин Д. В. - Сучасні тенденції мінливості стоку річки Случ за даними гідрологічних спостережень в контексті виснаження її водних ресурсів, Корбутяк В. М., Косинська І. Е. (2019)
Реферати (2019)
Інформація про авторів (2019)
Стеченко О. - Біологічна та біоорганічна хімія в навчальних планах підготовки лікарів (2019)
Самсонов П. - Современные проблемы дистанционного обучения в системе высшего образования России (2019)
Kondratyuk M. - Introducing certain elements of project-based learning into Ukrainian translation programs (2019)
Чустрак А. - Статокінетична стійкість та інші фізичні якості спортсменів початківців, Тодоров П., Кобусь К. (2019)
Perederko L. - Self-esteem of emotional state and anxiety level of medical student’s personality (2019)
Юйцзін Д. - Професійно-педагогічне самопроектування майбутніх менеджерів освіти: теоретичні аспекти (2019)
Перерва В. - Педагогічні умови становлення професійно-термінологічної компетентності майбутнього вчителя біології (2019)
Білоусова Л. - Технологія проектування цифрових дидактичних візуальних засобів у професійній діяльності вчител, Житєньова Н. (2019)
Лещій Н. - Функціональний стан кардіореспіраторної системи дітей молодшого шкільного віку зі складними порушеннями розвитку (2019)
Неєжмаков П. І. - Основні досягнення України у міжнародній метрологічній діяльності, Буняєва Ю. Ю. (2019)
Матвієнко М. В. - Особливості модернізації національної мережі єдиного часу з урахуванням досвіду впровадження сучасних технологій синхронізації часу в корпоративних мережах, Гайдаманчук В. А., Пастушенко І. М. (2019)
Velychko O. - Main Results of COOMET.EM-K5 Key Comparison of Power, Karpenko S. (2019)
Дзюбенко М. И. - Определение показателя преломления и диэлектрической проницаемости в терагерцевом и СВЧ диапазонах, Белоус Р. И., Вовнюк М. В., Дахов Н. Ф., Дегтярев А. В., Радионов В. П., Скуратовский И. Г., Хазов О. И., Шахова А. С. (2019)
Scums D. - High power LED based standard lamps for luminous flux and luminous intensity, Eroshenko B. (2019)
Купко О. Д. - Створення метрики колірних просторів на базі еліпсів МакАдама (2019)
Никоненко С. В. - Референсные светодиодные источники излучения для ультрафиолетовых диапазонов спектра CIE B и С, Данильчик А. В., Луценко Е. В. (2019)
Омельченко А. В. - Помехоустойчивая обработка сигналов в баллистическом лазерном гравиметре с симметричным способом измерения ускорения свободного падения, Болюх В. Ф., Винниченко А. И., Купко В. С. (2019)
Poliarus O. - Identification of a nonlinear inertial measuring pressure channel, Koval O., Medvedovska Ya., Poliakov Ye., Ianushkevych S. (2019)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2019)
Кур’ята В. - Дія ретарданту фолікуру на морфогенез, накопичення вуглеводів та елементів живлення органами рослин аґрусу у зв’язку з урожайністю культури, Шаталюк Г. (2019)
Кубінська Л. - Дослідження морфологічних ознак видів роду Echinacea (L.) Moench. при інтродукції в умови Кременецького ботанічного саду, Кубінський М. (2019)
Sukhomlyn M. - Initiation of Basidioma Formation of Rare and Medicinal Macromycetes in Pure Culture, Didenko V., Tsvyd N., Petrychuk Yu. (2019)
Данилик Р. - Типологія водної рослинності Українського Розточчя: клас Potametea Klika in Klika et Novak 1941, Скробала В. (2019)
Хом’як І. - Еколого-ценотична характеристика популяції Hedera helix L. (Araliaceae) на території Словечансько-Овруцького кряжу, Гарбар О., Никончук Є., Гарбар Д., Демчук Н. (2019)
Пеньковська Л. - Аналіз онтогенетичної структури ценопопуляцій Thymus serpyllum L. Emend. Mill. та Thymus x polessicus Klokov (Lamiaceae) в умовах Ямпільського району Сумської області (Україна) (2019)
Зубцова І. - Розмірні ознаки ценопопуляцій Polygonum aviculare L. в умовах заплавних лук Кролевецько-Глухівського геоботанічного району (2019)
Шепелюк М. - Фітосанітарний стан зелених насаджень у міському озелененні Луцька, Рибак Ю. (2019)
Берідзе О. - Оцінка колекційного фонду рослин роду Dahlia Cav. у Кременецькому ботанічному саду, Ковальчук І. (2019)
Клименко С. - Матеріали до вивчення видового складу галоутворювальних комах Ківерцівського НПП (2019)
Cухомлін К. - Сучасний стан популяції західного кукурудзяного жука Diabrotica virgifera virgifera (Coleoptera: Chrysomelidae) на території Волинської області, Коширець В., Зінченко М., Зінченко .О, Білецький Ю. (2019)
Сухомлин Е. - О патогенных видах мошек (Diptera, Simuliidae) подзоны смешанных лесов Восточной Европы, Зиновьева О., Каплич В. (2019)
Коваленко Д. - Особливості екологічної ніші молюска Monacha (Monacha) cartusiana (O. F. Muller, 1774) у техноземі на сіро-зеленій глині (Нікопольський марганцеворудний басейн) (2019)
Zhorov D. - Large Chicory Aphid (Uroleucon cichorii (Koch, 1855): Sterrnorhyncha: Aphididae) – Invasive Alien Aphid Species in the Fauna of Belarus, Lyashchynskaya N. (2019)
Пацюк М. - Прісноводні голі амеби (Tubulinea, Discosea, Heterolobosea) Закарпатської області та прилеглих територій (Україна), Уваєва О. (2019)
Змаженко О. - Вплив "акутравматичного зубця" аудіограми на нейромережі головного мозку ветеранів ООС із черепно мозковою травмою під час тестування зорової оперативної памяті, Філімонова Н., Макарчук М., Зима І., Горбунов О., Кальниш В. (2019)
Король Т. - Морфологічні особливості та показники кислотного гемолізу еритроцитів алкоголізованих щурів за дії таурину, Вивірка М. (2019)
Салига Н. - Дія L-глутамінової кислоти та піридоксину на імунологічні й гематологічні оказники за дії епінефрин-індукованого стресу в щурів (2019)
Мотузюк О. - Гістологічні особливості литкового м’яза щура за умов хронічної алкоголізації та ішемії різної тривалості, Пикалюк В. (2019)
Ткаченко В. - Віддалені наслідки пасивного куріння батьків наморфофункціональний стан тимуса в їхніх нащадків, Комісова Т. (2019)
Мостовой С. - Морфофункциональное состояние нижнечелюстных костей лабораторных белых крыс при 1- и 3-х месячном воздействии бисфосфонатов в дозах, вызывающих остеонекротические изменения, Пикалюк В. (2019)
Чорна І. - Характеристика основних біомаркерів ішемічного ураження м’язової тканини, Мотузюк О. (2019)
Міщенко І. - Вплив N-ацетилцистеїну на рухову активність геміпаркінсонічних щурів, викликану ін’єкцією агоніста дофамінових рецепторів, Маньківська О., Коп’як Б., Пількевич Н., Мотузюк О. (2019)
Покотило О. - Показники крові та діяльності серцево-судинної системи в працівників шкідливих професій, Поручинська Т., Стасюк О. (2019)
Боцюра О. А. - Основні положення Настанови з подання невизначеності вимірювань на основі байєсівського підходу, Захаров І. П., Неєжмаков П. І. (2019)
Velychko O. - Alternative Method for Processing of International Comparison Results, Karpenko I. (2019)
Левин С. Ф. - Концепция неопределенности и теория погрешностей: философия и математика (2019)
Колбасін О. І. - Деякі проблеми науково-технічного перекладу нормативних документів, Маслова Н. М. (2019)
Прислопский С. Я. - Гониометрический комплекс для исследования оптических характеристик излучения люминесцирующих структур, Станкевич В. В., Никоненко С. В. (2019)
Pitiakov O. - Measurement of photobiological indicators of radiation of light sources (2019)
Білик О. В. - Порівняння сучасних методів оцінювання кольоропередавання джерел світла (2019)
Neyezhmakov P. - New approaches to accounting petroleum and petroleum products in Ukraine, Narodnytskyi G. (2019)
Затока С. А. - Комп’ютерне моделювання оцінки метрологічних характеристик міри фазового зсуву, Шуба Б. М. (2019)
Неєжмаков П. І. - 40-ве засідання JCRB (2019)
Буняєва Ю. Ю. - 29-те засідання Комітету СООМЕТ, 17-те засідання Об’єднаного комітету з еталонів СООМЕТ та семінар у рамках програми BIPM з нарощування потенціалу та передавання знань (СВ&КТ) "Результати розгляду (аналізу) Угоди CIPM MRA: звірення та CMC” (2019)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2019)
Городнов В. П. - Модель визначення чисельності особового складу, необхідного для вирішення завдань військовою частиною національної гвардії україни з охорони важливого державного об՚єкта в особливий період, Репіло Ю. Є. (2019)
Єрмошин М. О. - Постановка задачі синтезу структури складної організаційної системи воєнного призначення, Дробаха Г. А., Олещенко О. А. (2019)
Городнов В. П. - Комплексна модель оцінювання можливостей військової частини Національної гвардії України з охорони ядерної установки, Купрієнко Д. А., Суконько С. М. (2019)
Сутюшев Т. А. - Емпірична модель розвідувально-пошукової групи Національної гвардії України для ведення пошуку за напрямом естафетним способом, Чупрун В. Т. (2019)
Максимчук Б. А. - Методика розвитку функціональної готовності правоохоронців МВС України до дій у гірських умовах засобами спеціальної фізичної підготовки, Горпинич Г. Ф., Лукін Б. П., Малолепший С. Б., Бєлошенко Ю. К. (2019)
Бабков Ю. П. - Показники і критерії оцінювання рівня складності інформаційно-психологічної обстановки в районі виконання завдань із забезпечення громадської безпеки формуваннями Національної гвардії України, Чепель М. О. (2019)
Альбощій О. В. - Методичний підхід до вдосконалення системи логістики на основі управління ризиками логістичного забезпечення, Каплун С. О., Павленко С. О. (2019)
Бабков Ю. П. - Концептуальна модель державного управління логістичним забезпеченням спільних дій сил безпеки в умовах виникнення кризових ситуацій, Бєлай С. В., Бондаренко О. Г. (2019)
Волков І. М. - Аналіз наукових підходів до визначення поняття "правового захисту" в контексті службової діяльності військовослужбовців Національної гвардії України, Перепадя В. І. (2019)
Корнієнко Д. М. - Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку як об՚єкт державного регулювання:адміністративно-правові засади (2019)
Приходько І. І. - Особливості нормативно-правового регулювання морально-психологічного стану військовослужбовців сектору безпеки та оборони України, Волошко С. А., Гунбін К. Ю., Воробйов В. І. (2019)
Лисичкіна І. О. - Внутрішній імідж Національної гвардії України: емпіричне дослідження, Лисичкіна О. О. (2019)
Публікації оглядового танауково-методичного характеруі (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Горбенко Г. В. - Розвиток професійних компетентностей бакалаврів реклами і зв’язків з громадськістю (2016)
Афанасьєв І. Ю. - Використання української "Вікіпедії" у зв’язках з громадськістю (2016)
Вернигора С. М. - Викладання фахових дисциплін англійською мовою в українському ВНЗ: освітній експеримент чи вимога сьогодення (на прикладі дисциплін кафедри реклами і зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка) (2016)
Гусак О. П. - Комунікаційна безпека як напрям підготовки фахівців: сутність, зміст компетентностей, перспективи розвитку (2016)
Єжижанська Т. С. - Ціннісний підхід до комунікацій з цільовою аудиторією за допомогою спіральної динаміки (2016)
Кияниця Є. О. - Основні моделі зв'язків з громадськістю в соціально-культурній сфері (2016)
Курбан О. В. - Сучасні маркетингові комунікації та алгоритмізація бізнес-процесів (2016)
Горбенко Н. В. - Роль рекламної діяльності в підвищенні конкурентоспроможності вищих навчальних закладів України (2016)
Вернигора Н. М. - Збірник літературно-художніх творів для сучасних підлітків: проблеми видавничої підготовки (2016)
Масімова Л. Г. - Тропи візуального тексту мас-медіа (2016)
Полковенко Т. В. - Особливості редагування науково-популярних текстів для публікації в мережі Інтернет (2016)
Макарова М. В. - Видавничі осередки на західноукраїнських землях XVI–XVII ст., їх роль у збереженні української духовної культури (2016)
Зотова В. А. - Соціальна динаміка діяльності бібліотеки Київського університету імені Бориса Грінченка, Матвійчук О. Є. (2016)
Захарчук О. В. - Бібліографічний огляд книжкових видань кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2016)
Ярмак Н. А. - Розроблення серії книжкових видань для дітей: перший досвід командної роботи, Єленська Л. М. (2016)
Поліщук Т. І. - Науково-дослідна робота кафедри реклами та зв’язків з громадськістю Гуманітарного інституту Київського університету імені Бориса Грінченка (2012–2015) (2016)
Байструк-Глодан Л. З. - Оцінка зразків конюшини лучної на основі селекційних індексів (2019)
Волощук І. С. - Фракційний склад сортів пшениці м'якої озимої залежно від сформованої маси 1000 насінин, Волощук О. П., Глива В. В., Герешко Г. С., Случак О. М. (2019)
Волощук О. П. - Біологічні вимоги гібридів кукурудзи до умов вирощування в Західному Лісостепу, Волощук І. С., Глива В. В., Пащак М. О. (2019)
Гавришко О. С. - Структурно-агрегатний стан ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту за тривалого агрогенного впливу в Західному Лісостепу, Оліфір Ю. М., Партика Т. В. (2019)
Дубицький О. Л. - Кінцева продуктивність колосу залежно від ознак росту, набуття та зберігання ресурсів у верхніх листках пшениці озимої за екологічно безпечних систем удобрення, Качмар О. Й., Дубицька А. О., Вавринович О. В., Щерба М. М. (2019)
Качмар О. Й. - Динаміка лабільних та водорозчинних форм гумусу під впливом систем удобрення та технологій основного обробітку ґрунту в короткоротаційній сівозміні, Вавринович О. В., Дубицька А. О., Дубицький О. Л., Щерба М. М., Вовк А. І., Котик З. О. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського