Луньова В. А. - Особливості інноваційного розвитку в аграрному секторі, Багмат П. Д. (2019)
Муромец Н. Е. - Планирование стратегических изменений в условиях инновационного развития предприятия, Курилова Н. М. (2019)
Онісіфорова В. Ю. - Спрощена система оподаткування: сучасний стан, переваги, недоліки та перспективи, Сідельнікова В. К. (2019)
Писаревський І. М. - Імплементація засад інклюзивності у закладах розміщення та підприємствах туріндустрії, Давидов Є. О., Черкас Я. В. (2019)
Погасій С. О. - Аналіз основних трендів розвитку ринку готельних послуг, Краснокутська Ю. В., Нікітіна І. В. (2019)
Поясник Г. В. - Місце підрозділу економічної безпеки в умовах типової організаційної структури управління автотранспортним підприємством (2019)
Солопун Н. М. - "Зелені" інвестиції як приклад соціально-перетворювального впливу у функціонуванні автомобільного транспорту, Пономарьова Н. В. (2019)
Стешенко О. Д. - Дослідження ринку страхування життя в Україні в умовах євроінтеграції, Гамора В. О. (2019)
Третяк В. П. - Урахування балансу інтересів ключових стейкхолдерів при формуванні сучасного бізнес середовища закладів вищої освіти, Чупова Д. Р. (2019)
Федорова В. А. - Процесс формирования имиджа предприятия, Кирчатая И. Н. (2019)
Балакірєва В. А. - Аналіз державного стандарту початкової освіти і програм з трудового навчання для початкової школи (2018)
Бацуровська І. В. - Сучасна концепція використання відкритого дистанційного курсу в умовах масовості освіти (2018)
Біда О. А. - Формування у студентів культури професійного спілкування засобами інтерактивних технологій, Орос І. І., Куніковський С. (2018)
Богуш Л. А. - Зарубіжні концепції в контексті дослідження проблеми професійної кар’єри майбутніх фахівців (2018)
Бортнікова О. В. - Методика діагностики вихованості адаптивного стилю лідерства студентів училищ культури і мистецтв (2018)
Буцик І. М. - Структурна модель інтегрованого та поетапно-діяльністного освітнього середовища у дослідницькій підготовці інженерів аграрного профілю (2018)
Vakulyk I. I. - Man and society: peculiarities of social work with disabled people and people with special needs (2018)
Варивода Н. А. - Мистецтво як засіб виховання моральних цінностей у молодших школярів (2018)
Димова А. М. - Формування готовності майбутніх тренерів-викладачів з веслування академічного до професійної діяльності у різних ВНЗ України, Димов К. В., Димов А. В. (2018)
Dyachuk V. - Creation of organizational and pedagogical conditions for improving the process of the effectiveness of forming the vital competence of senior school students in extracurricular activities (2018)
Клочко О. В. - Теоретико-методологічні засади професійної підготовки майбутніх менеджерів аграрного виробництва із застосуванням засобів сучасних інформаційно-комунікаційних технологій на основі адхократичного та емпауерментного підходів (2018)
Kovalchuk T. I. - Particularites de la prevention socio-educative de la dependance des adolescents aux jeux video, Kasatkina O. A. (2018)
Когут А. О. - Компоненти, критерії та показники готовності майбутніх учителів до організації індивідуальної роботи учнів початкової школи (2018)
Кошук О. Б. - Модернізація підготовки інженерів-механіків в аграрному вищому навчальному закладі: системний підхід (2018)
Kryvych M. - Conceptual framework of foreign languages diversification in Ukraine, Zahorulko S. (2018)
Kybitskiy S. O. - The choice of the profession "social worker": motivation aspect (2018)
Кубриш Н. Р. - Підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва як педагогічна проблема, Олешко Л. І. (2018)
Кучай О. В. - Стратегічне управління професійною кар’єрою при підготовці фахівців у закладах вищої освіти, Кучай Т. П. (2018)
Момот О. О. - Впровадження олімпійського руху у виховання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2018)
Мудра С. В. - Якість освіти: стратегія підвищення в контексті трансформації суспільства (2018)
Ніколенко Н. А. - Соціально-педагогічна підтримка дітей і молоді у сільській місцевості, які опинилися у складних життєвих обставинах, Кубіцький С. О. (2018)
Плющ В. М. - Індивідуально-типологічний підхід в організації самостійної роботи студентів, Терещенко О. В. (2018)
Сліпчишин Л. В. - Розвиток художньо-технічної творчості учнів закладів професійно-технічної освіти (2018)
Ткаченко А. В. - Підготовка майбутніх вчителів образотворчого мистецтва засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2018)
Чичук А. П. - Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі шкільної освіти (2018)
Шамне А. В. - Хронологічні межі підліткового та юнацького віку у західних та вітчизняних періодизаціях розвитку, Бабич А. В. (2018)
Kempinska U. - Atmosfera panujaca w rodzinie a fascynacja seria powiesci z cyklu "50 twarzy greya" - komunikat z badan (2018)
Brzezińska R. - Екзамен як підсумковий етап перевірки отриманих знань учнів у навчально-виховному процесі школи, Кучай Т. П. (2018)
Власенко К. О. - Діагностика вихованості ціннісного ставлення до праці у студентів аграрних закладів вищої освіти (2018)
Гончарук О. М. - Програма експериментальної роботи з формування здоров’язбережувального стилю поведінки студентів аграрних закладів вищої освіти (2018)
Грень Л. М. - Створення якісного іміджу ділової людини – запорука її успіху у майбутній професійній кар’єрі (2018)
Кабанкова О. М. - Дидактичні умови формування пізнавальної самостійності студентів технічного університету в процесі вивчення іноземної мови (2018)
Казачінер О. С. - Організація навчально-виховного процесу з іноземної мови в інклюзивному класі (2018)
Карманенко В. В. - Оcoбливocті формування лідерських якостей у студентів економічних університетів (2018)
Кисленко Д. П. - Система формування ключових компетентостей майбутніх фахівців охоронної діяльності та безпеки (2018)
Кучай Т. П. - Виховання ціннісного ставлення до праці студентів закладів вищої освіти (2018)
Лесіна Т. М. - Компоненти і критерії підготовленості майбутніх вихователів до розвитку соціальних умінь і навичок у старших дошкільників (2018)
Максимчук Л. В. - Підготовка до комунікативної діяльності майбутніх фахівців галузі міжнародних відносин (2018)
Нагорна К. В. - Сутність і структура поняття "батьківська відповідальність" у студентів аграрних закладів вищої освіти (2018)
Плющ В. М. - Формування екологічної культури майбутніх вчителів природничих дисциплін на засадах фасилітації (2018)
Потапчук Т. В. - Феномен ціннісного ставлення особистості студента до себе й оточуючих у наукових дослідженнях (2018)
Рудницька Н. А. - Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх фахівців аграрної галузі на основі сучасних онлайн-платформ, Марків М. І. (2018)
Сопівник І. В. - Ціннісне ставлення до здоров’я в учнівської та студентської молоді (2018)
Сопівник Р. В. - Концептуальні основи формування ціннісного світогляду особистості у системі логотарапевтичних поглядів Віктора Франкла (2018)
Терентьева Н. О. - Ноосферне мислення та екологічна культура студентів університетів як умова забезпечення сталого розвитку, Яшник С. В. (2018)
Teslyuk V. M. - Research of "lifting transport machine" discipline training method (in example of NUBIP of Ukraine), Mikhailovsky D. A. (2018)
Cherednichenko H. - Integrated approach to teaching english for specific purposes to future food industry engineers and technologists (2018)
Черниш Я. М. - Соціально-педагогічна реабілітація дітей і молоді в умовах спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи для інвалідів, Наконечна О. В. (2018)
Чичук А. П. - Підвищення уваги дороботи з обдарованими дітьми дошкільного віку в країнах ЄС, Kunikowski S., Brzezińska R. (2018)
Brzezińska R. - Кроскультурна підготовка майбутніх фахівців в умовах глобалізації, Біда О. А., Орос І. І. (2018)
Кузьмінський А. І. - Професійна підготовка майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у процесі педагогічної практики, Біда О. А., Кучай Т. П. (2018)
Гуменюк О. М. - Визначення ролі зубного гігієніста у клініці дитячої стоматології у процесі формування професійної компетентності (2018)
Бжузе Ґ. - Академічно-громадське навчання – вагома складова професійної підготовки студентів у США, Кучай Т. П. (2018)
Мірошніченко В. І. - Методика проведення тренінгу активності та особистісного зростання фахівців міжнародних економічних відносин (2018)
Мішенюк Р. М. - Дидактичні особливості формування проектно-аналітичної компетентності майбутніх офіцерів-прикордонників у процесі фахової підготовки (2018)
Тимошенко О. В. - Потреба формування культури здоров’я у майбутніх учителів фізичної культури в процесі професійної підготовки (2018)
Гудзинський О. Д. - Менеджмент стратегічної конкурентоспроможності соціально-економічних систем: методологічний аспект, Судомир С. М., Гуренко Т. О., Гудзинська Ю. С. (2019)
Bunda O. - Organizational and methodical aspects of contractual process accounting and analysis at the enterprise, Lebediev M. (2019)
Дядченко І. І. - SWOT-аналіз як передумова формування механізму антикризового управління лісокористуванням півдня України (2019)
Вдовенко Н. М. - Інноваційно-інвестиційні засади конкурентоспроможного розвитку рибного господарства та аквакультури, Павленко М. М., Хринюк О. Р. (2019)
Mosiuk S. - Tourist business development in Ukraine, Mosiuk I., Mosiuk V. (2019)
Жуковський М. О. - Сільський зелений туризм як напрям підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарських підприємств (2019)
Локутова О. А. - PR-консалтинг у сфері застосування мікродобрив у агровиробництві України, Кащенко О. О. (2019)
Бунда О. М. - Аналіз ефективності використання основних засобів сільськогосподарського підприємства, Якименко А. І. (2019)
Громоздова Л. В. - Регуляторні аспекти експортного потенціалу аграрного сектору національного господарства України, Мартинюк О. І., Студеннікова І. В., Громоздов В. В., Маляревський В. М. (2019)
Комар Ю. М. - Концептуальна модель повноцінного творчого управління формуванням повноцінного здоров’я людини, Дубас Р. Г., Іванов О. О. (2019)
Івчук В. Г. - Оцінка фінансових потреб медичного закладу в статусі підприємства, Куліш Г. П., Лазоришинець В. В., Кабаков В. В., Настенко Є. А. (2019)
Бунда О. М. - Аналітичні процедури діяльності підприємств сфери спорту, Оляніна А. В. (2019)
Коваль О. М. - Інвестиції в маркетинг вищої освіти, Ільїна К. С., Фефелова А. А. (2019)
Романова Л. В. - Сучасний стан та тенденції розвитку підприємств на ринку рекламних послуг України, Золотарьова В. І. (2019)
Синенко О. І. - Модель економіки Солоу, Ярема К. О., Безсмертна Ю. С. (2019)
Байлема Т. - Висвітлення заходів щодо ліквідації вогнищ інфекційних захворювань населення Поділля у 1919–1920 рр. на шпальтах тодішніх місцевих газет (2020)
Лозинський М. - Внесок Василіянських учених в українську історіографію в контексті наукової періодики у другій половині ХХ ст. (2020)
Печарський А. - Державотворчий наратив у пресовому дискурсі Осипа Турянського (2020)
Скленар І. - Наукові і науково-популярні книги про митрополита Андрея Шептицького як джерельна база для журналістикознавців (2015-2019) (2020)
Якiмова А. - Болгарська публiцистика Лідії Драгоманової-Шишманової (2020)
Гадьо Н. - Місійна діяльність Католицької Церкви як головна підстава формування медіастратегій в інтернеті (2020)
Житарюк М. - Особливості застосування понять "медіація" й "медіатизація" в сучасному медіапросторі (2020)
Зіненко О. - Специфіка взаємодії журналістів та громадськості при висвітленні публічних подій соціальної тематики (2020)
Білоус Р. - Моральність і аморальність у журналістській творчості (на прикладі Ґарета Джонса, Малкольма Маґґеріджа і Уолтера Дюранті) (2020)
Головко Х. - Польська школа літератури факту: герої репортажів як дзеркало дійсності (2020)
Ertanowska D. - The influence of hate speech and trolling in modern media on the process of self-identification of the Ukrainian national minority in Poland (2020)
Лось Й. - Сенсовний орієнтир публіцистики: традиції та перспективи (2020)
Мельник А. - Концепт "діалог" у публіцистиці Сергія Аверинцева (2020)
Гоцур О. - Релігійна проблематика в матеріалах інтернет-медіа Львівщини: концептуально-змістова складова (2020)
Лильо Т. - Антропологічні та ідеологічні наслідки медіатизації (2020)
Капелюшний А. - Стилістичні синоніми в телевізійному мовленні наживо (2020)
Markevych B. - "Long read" as a kind of multimedia texts, Yatsymirska M. (2020)
Ріпей М. - Лексеми "головний" і "основний" в газетних матеріалах (2020)
Мудра І. - Інформаційні воїни в соціальній мережі Facebook, Кіца М. (2020)
Лешко У. - Лонгрід як форма сучасної мультимедійної журналістики (2020)
Majchrowska J. - Persuasion in the text titles on the web portal (2020)
Рудик М. - Вплив соціальних медіа на формування громадської думки (2020)
Сиваківський Я. - Державна інформаційна політика як захисний бар’єр від ворожої пропаганди, Імбіровська-Сиваківська І. (2020)
Онуфрів C. - Соціально-психологічні чинники кар’єрних орієнтацій студентів-журналістів (2020)
Мельник Ю. - Українське питання у дзеркалі аргентинської преси (на прикладі Clarín, La Nación та Infobae) (2020)
Полумисна О. - Образ України у французьких медіа (на прикладі "Le Figaro") (2020)
Тимошик М. - Лондонська газета "Українська Думка" (1947-2017): становлення, редакційна політика, спроби самоідентифікації та виживання в чужомовному оточенні (2020)
Кость С. - Що таке москвофільство і як з ним боротися (2020)
Лизанчук В. - Життєдайне джерело журналістського професіоналізму (2020)
Коваль Н. О. - Участь митних органів у заходах офіційного контролю (2019)
Harmash A. - Selectivity and minimization: customs control principles (2019)
Кузнєцов С. С. - Оновлена морська доктрина України: відповідь на загрози сучасній Українській державності (2019)
Нестеренко К. О. - Реформування публічного управління в Україні у контексті євроінтеграції, Богатирьова М. О. (2019)
Неугодніков А. О. - Громадський контроль за діяльністю суб’єктів публічної адміністрації: наближення до міжнародних стандартів (2019)
До уваги авторів (2019)
Лисенко С. М. - Метод забезпечення резильєнтності комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз на основі самоадаптивності (2019)
Одарущенко О. М. - Марковські моделі оцінювання функціональної безпеки програмно-технічних комплексів на самодіагностовних програмовних платформах з урахуванням помилок засобів контролю, Одарущенко О. Б., Харченко В. С. (2019)
Kliushnikov I. M. - Using automated battery replacement stations for the persistent operation of UAV-enabled wireless networks during NPP post-accident monitoring, Fesenko H. V., Kharchenko V. S. (2019)
Lukin V. V. - Comparison of algorithms for controlled pixel-by-pixel classification of noisy multichannel, Proskura G. A., Vasilyeva I. K. (2019)
Губін С. В. - Осцилографічний метод вимірювання фазового зсуву на базі двонапівперіодного перетворення, Тишко С. О., Забула О. Є., Черниченко Ю. М. (2019)
Abramov A. D. - Algorithm for estimation of electrophysical parameters of the surface by its own microwave radiation, Krupka A. V., Nosko V. I., Sobkolov A. D. (2019)
Кійко С. Г. - Модель структурного синтезу портфеля енергозберегаючих проектів металургійного підприємства, Дружинін Є. А., Прохоров О. В. (2019)
Zaitseva E. - The matrix procedures for calculation of importance measures, Sedlacek P., Forgac A. (2019)
Пенкин Ю. М. - Структурные конечные автоматы в виде тензоров третьего ранга типа Судоку, Федосеева А. А. (2019)
Заризенко И. Н. - Анализ средств и технологий разработки FPGA как сервис, Перепелицын А. Е. (2019)
Ахмед Валід Аль-Хафаджі - Метод аналізу ризиків доступу до активів в системах фізичного захисту, Соловйов О. О., Узун Д. Д., Харченко В. С. (2019)
Зимовець В. І. - Інформаційно-екстремальний кластер-аналіз вхідних даних при функціональному діагностуванні, Приходченко О. С., Мироненко М. І. (2019)
Fedorenko M. I. - Models of generation of input data of training of neural network modules for diagnostic of diseases in urology (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Contents (2019)
Gordiuk M. - Determination of remaining resource of constructions of buildings after different influences, Semynoh M., Holodnov O., Tkachuk I., Ivanov B. (2019)
Kuznetsov M. - Exergy analysis of a cogeneration system for utilization of waste heat of industrial enterprises, Kharlampidi D., Tarasova V. (2019)
Golub G. - Research of the operation efficiency of vegetable biomass-operated solid fuel boiler, Tsyvenkova N., Chuba V., Kukharets S., Yarosh Ya., Tereshchuk M. (2019)
Nazarenko I. - Development of the organizational principles of formation of the optimal diagram and parameters of vibration system, Slipetskyi V. (2019)
Vabischevich M. - Numerical-experimental research of technological equipment foundations in dynamic impact conditions, Dedov O., Glitin O. (2019)
Titlov A. - Analysis of energy characteristics of absorption water-ammonia refrigeration machines in the waste heat recovery systems of gas turbine installations on gas main pipelines, Vasyliv O., Abdelkader A., Morozov O. (2019)
Bykov Yu. - Development of implicit method for numerical modeling of turbomachine blade thermoelastic vibrations (2019)
Abstract and References (2019)
Почтарук І. - Теоретико-прикладні засади соціально-економічного розвитку вугільної галузі в розвинених економіках як виду стратегічних енергоресурсів (2018)
Федірко М. - Регіональні аспекти тарифної політики підприємств комунальної теплоенергетики, Кривохижа Ю. (2018)
Файфура В. - Еколого-енергетична модернізація розвитку об’єднаних територіальних громад, Країнський І. (2018)
Бакуліна Н. - Тенденції та перспективи розвитку креативної економіки в Україні, Собко О. (2018)
Пиріг Г. - Екологічна паспортизація як важливий засіб підвищення екологічної безпеки регіону (2018)
Горун М. - Екологічні детермінанти розвитку санаторно-курортних зон Гусятинсько-Сатанівського рекреаційного району (2018)
Берницька Д. - Особливості розвитку конкурентних переваг підприємства за сучасних умов функціонування (2018)
Сарай Н. - Система факторів впливу на конкурентоспроможність підприємств регіону (2018)
Дзіковська Ю. - Міжнародне кредитування як засіб модернізації інфраструктури країни: переваги та загрози (2018)
Савонік Т. - Сучасний стан зовнішньої торгівлі товарами Волинської області у контексті соціально-економічного розвитку регіонів України (2018)
Берестецька О. - Регіональні аспекти розвитку та модернізації текстильної промисловості України (2018)
Брик М. - Своєрідність обліку та контролю поточних біологічних активів в тваринництві (2018)
Качан Є. - Зайнятість населення України в контексті збереження її трудового потенціалу, Кошіль А. (2018)
Babiak H. - Personnel selection - basis of technology of it’s quality management, Illiash I. (2018)
Цісецький О. - Елементи захисту та запобігання корпоративним конфліктам (2018)
Марцінковська О. - Організаційні аспекти впровадження CRM-систем у діяльність підприємства, Легкий О. (2018)
Прохоровська С. - Компетентісний підхід в управлінні персоналом (2018)
Пушкар З. - Особливості системи менеджменту персоналу на підприємстві з іноземним капіталом, Пушкар Б. (2018)
Баб’як Г. - Планування ділової кар’єри і професійного навчання персоналу на підприємстві, Сич Т. (2018)
Крисько Ж. - Оцінювання мотиваторів та демотиваторів діяльності працівників підприємства, Бордун І. (2018)
Бабій П. - Моделювання інноваційного розвитку інтелектуальної ренти у вітчизняній економіці, Федорович І. (2018)
Кравчук Н. - Мотивація персоналу як чинник формування інтелектуального капіталу підприємства: зарубіжний досвід (2018)
Желюк Т. - Фінансові аспекти функціонування ринку медичних послуг та закупівлі ліків (2018)
Шушпанов Д. - Доступність та якість медичних товарів та послуг в Україні: соціально-економічний аспект (2018)
Коцур А. - Особливості розвитку державного пенсійного страхування, Островерхов В. (2018)
Запорожан Л. - Медичне обслуговування сільського населення Тернопільської області, Феш М. (2018)
Слівінська Н. - Соціальні інновації як інструмент модернізації соціально-трудових відносин, Ковальчук Ю. (2018)
Світлої пам'яті колег (2018)
Наші автори (2018)
Contents (2019)
Bibichkov I. - Ontological approach to development of web-content generation method, Sokol V., Shevchenko O. (2019)
Dabahian D. - Determination of intellectual activity in solving the problems of bank functioning optimization (2019)
Blintsov V. - Development of a mathematical model of scrambler-type speech-like interference generator for system of prevent speech information from leaking via acoustic and vibration channels, Nuzhniy S., Kasianov Yu., Korytskyi V. (2019)
Alkhimova S. - Impact of perfusion ROI detection to the quality of CBV perfusion map (2019)
Belov I. - Numerical and experimental investigation of the cave passage model, Vabischevich M., Dedov O. (2019)
Holub H. - Research of methods for identification of emergency modes of power supply system in transport infrastructure projects, Kulbovskyi I., Skliarenko I., Bambura O., Tkachuk M. (2019)
Mishchenko V. - Development of a methodology for assessing reliability of databases used in radio network management (2019)
Vasyliv N. - Influence of welding processes for underground pipeline repair on welder safety, Semchuk Ya. (2019)
Nadtochii V. - Development of automatic control system of motion of an unmanned surface ships with a sailing installation, Nadtochiy A., Bugrim L. (2019)
Kushnir M. - Financial time series modelling: return on assets, Tokarieva K. (2019)
Abstract and References (2019)
Babenko T. V. - Basic rules of modern digital hygiene, Galitsina O. V. (2019)
Бараник З. П. - Досвід державного регулювання соціального захисту населення в Україні та країнах ЄС, Гопкало Б. С. (2019)
Бєгун А. В. - Про один з інструментів аудиту інформаційної безпеки підприємства, Осипова О. І., Урденко О. Г. (2019)
Василів В. Б. - Клієнтоорієнтований агрегатор масових відкритих онлайн курсів, Василів Б. В. (2019)
Ващаєв С. С. - Математичне моделювання розподілу секрету в криптографії, Мамонова Г. В., Нечаєв Ю. А. (2019)
Великоіваненко Г. І. - Освітні технології як драйвер розвитку цифрової економіки, Скіцько В. І., Кмитюк Т. Л. (2019)
Галіцин В. К. - Системний аналіз цифрової трансформації транскордонної торгівлі, Дем’яненко В. В., Камінський О. Є. (2019)
Гіваргізов І. Г. - Концепція дослідження стійкого розвитку банків та його цифровізація (2019)
Гладка Ю. А. - Новий метод шифрування Adiantium, Щедріна О. І., Загорний І. Р. (2019)
Гращенко І. С. - Удосконалення процесів формування та реалізації інвестиційного потенціалу авіапідприємств, Краснюк М. Т., Краснюк С. О. (2019)
Давиденко В. В. - Використання привентивного антикризового управління в діяльності підприємств (2019)
Дербенцев В. Д. - Моніторинг стану часових рядів валютних котирувань з використанням рядів Фур’є, Овчаренко А. А., Безкоровайний В. С. (2019)
Джалладова І. А. - Елементи теорії статистичного синтезу оптимальних радіотехнічних пристроїв, Андрущенко Я. В. (2019)
Корзаченко О. В. - Системний аналіз спрощенної системи оподаткування суб’єктів малих підприємництв, Піскунова О. В., Андрушко А. А. (2019)
Остапович Т. В. - Проектування інфраструктури інноваційного програмного забезпечення комерційного банку (2019)
Петренко А. І. - Криптологія в Інтернеті речей (2019)
Петренко Л. М. - Системний підхід в правовій інформатиці (2019)
Потапенко С. Д. - Особливості організації колективного серверного програмування у системі менеджменту створення Інтернет­ресурсів (2019)
Ситник Н. В. - Комп’ютерна підтримка управління процесом поселення в студентському містечку вищих навчальних закладів, Кузик М. М. (2019)
Сільченко М. В. - IТ-­компонента моніторингу якості освітнього процесу економічного університету, Горбов В. В., Горбова Ю. С. (2019)
Турлакова С. С. - Синтез системи рефлексивного управління стадною поведінкою на підприємствах (2019)
Устенко С. В. - Можливості та перспективи криптовалют та технології Blockchain, Загоровський І. В. (2019)
Babenko T. V. - The concept of the internet of things from the view of information security, Liutyi O. I., Petrenko A. I. (2019)
Бабинюк О. І. - Алгоритм шифрування Lucifer та його криптоаналіз, Нагірна А. М., Нагорна О. В. (2019)
Бєгун А. В. - Системний аналіз інвестиційної політики України, Гриценко К. А. (2019)
Борисов Є. М. - Поняття та сутність інклюзивного розвитку країни, Барвінок А. С. (2019)
Галіцин В. К. - Системний аналіз організації моніторингу хмарних платформ, Галіцина О. В., Камінський О. Є. (2019)
Галузинський Г. П. - Багатокритеріальна оптимізація з використанням показникових функцій (2019)
Гращенко І. С. - Тенденції та прогноз розвитку зовнішньої торгівлі України, Донець А. Г., Онопрієнко О. Д. (2019)
Григорак М. Ю. - Удосконалення системи класифікаційних ознак логістичної інфраструктури, Овдієнко О. В. (2019)
Данильчук Г. Б. - Фрактальний та мультифрактальний аналіз сучасного стану світових фондових ринків (2019)
Дем’яненко В. В. - Оптимальне планування заходів удосконалення діяльності підприємств з урахуванням оцінок експертів у таблицях SWOT та PLIE, Потапенко С. Д. (2019)
Загоровська Л. Г. - Інформаційна підтримка реалізації задачі визначення оптимального маршруту перевезень, Стрелець Є. В. (2019)
Карпунь О. В. - Використання краудсорсингу в логістиці "останньої милі", як спосіб підвищення якості обслуговування клієнтів (2019)
Кисіль Т. М. - Архітектура когнітрона в інтелектуальній банківській системі (2019)
Корзаченко О. В. - Методологічні засади щодо вибору IDS/IPS для організацій, Полторак В. І. (2019)
Мамонова Г. В. - Криптографічний аналіз алгоритму DES, Меднікова М. В. (2019)
Мозгаллі О. П. - Інформаційна безпека у цифровій освіті в межах України, Рибалко Я. В., Синицький Р. К. (2019)
Піскунова О. В. - Статистичний аналіз динаміки продуктивності праці у розрізі малих, середніх та великих підприємств, Білик Т. О., Савіна С. С. (2019)
Урденко О. Г. - Системний аналіз ризиків управління інформаційною безпекою видовищних заходів (2019)
Устенко С. В. - Аналіз використання інформаційного ресурсу з медіа­підтримки заходів міста, Валько Т. В. (2019)
Харкянен О. В. - Інформаційна підтримка збуту продукції методами інтелектуального аналізу даних, Гладка Ю. А. (2019)
Чугаєва О. В. - Математичний інструментарій і методи комп’ютерної математики для застосування в криптоаналізі (2019)
Щедріна О. І. - Системний аналіз пошуку оптимальних рішень в економічних конфліктах, Череда І. В. (2019)
Abbasov S. - The role of the relsgsous component in international relations (2019)
Abbasova A. - The productive capacity of the Srslanka war (2019)
Береза А. В. - Основні тенденції розвитку регулярної держави (2019)
Seyidov B. - The economies of the Republic of Azerbaijan and Latin American countries as a subject of the world economy: search for new prospects. (the first 15 years of independence-1991-2005) (2019)
Головка А. А. - Безпекові виклики в поліетнічних регіонах (на прикладі Закарпаття та Буковини) (2019)
Гусейнова С. - Вопросы внешнеполитического измерения информационной безопасности (2019)
Ismayilov Mehdi Nazim - Azerbaijan-Bulgaria strategic relations (2019)
Contents (2019)
Кирилюк Н. А. - ЗМІ та комунікативні маніпуляції в сучасній політиці, Дубовик Н. А. (2019)
Plemyannikov M. - Preparation of a self-cleaning glass using solutions of titanium fluor complexes, Kornilovych B. (2019)
Климишин Ю. В. - Проблематика дослідження сучасної геополітики (2019)
Iatsenko A. - Investigation of thermal stability, optical properties, phase and chemical composition of transparent conductive tin oxide films deposited by pyrolytic method on silica float glass, Mishchenko A., Kornilovych B. (2019)
Матвійчук А. В. - Права і свободи людини і громадянина як політичний корелят взаємовідносин держави і громадянського суспільства (2019)
Boiko O. - Alkali activated concretes mix design using red mud as an active aggregate, Zozulynets V., Ivanychko V., Kovalchuk O. (2019)
Мордовець М. В. - Українські політичні партії як медіатори у відносинах держави й суспільства: між традиціями та новаціями (2019)
Koliehova A. - Extraction of Cu2+, Zn2+ and Ni2+ cations from industrial wastewater by ionite KU-2-8, Trokhymenko H., Magas N. (2019)
Ніколенко Ю. О. - Коеволюція інститутів глави держави і парламенту в історичній перспективі (2019)
Kovrov O. - Justification of the method for phytoremediation of degraded and contaminated lands by composite vermicompost briquettes, Klimkina I., Kodachenko L. (2019)
Раджабова Н. Р. - Новые тенденции во внешней политике Турции в отношениях с тюркоязычными государствами и странами Южного Кавказа (2019)
Lyashenko V. - Development of technologies and technical means for storage of waste processing of ore raw materials in the tailings dams, Topolnij F., Dyatchin V. (2019)
Сабадан О. О. - Детермінанти зовнішньополітичної стратегії КНР (2019)
Biletska Y. - Identification of promising chickpea varieties for enrichment with selen, Bakirov M. (2019)
Садыглы Г. Г. - Политическая система и основные направления внешней политики Катара (2019)
Abstract and References (2019)
Сябро А. В. - Пріоритети співробітництво Японії зі США у сфері кібернетики (2019)
Чекалюк В. В. - Модернізація України в умовах світових процесів глобалізації: дослідження проблем соціально-культурного розвитку українського суспільства із використанням стратегії кількісного і якісного аналізу соціологічних даних 2010-2019 рр. (2019)
Щедрова Г. П. - Політична криза в сучасній Україні: ціннісний аспект (2019)
Козьяков І. - Організаційно-правові основи представництва прокурором інтересів держави в суді (2018)
Тертишник В. - Юридична визначеність компетенцій прокуратури в умовах реалізації доктрини правовладдя, Богатирьов І. (2018)
Кравчук В. - Правила професійної етики у діяльності прокурорів (2018)
Семененко Б. - Система морально-правових заходів забезпечення службово-трудової дисципліни в органах прокуратури: науково-теоретичний аспект (2018)
Шаптала Н. - Філософський зміст доказів та доказування у конституційному судовому процесі (2018)
Сердюк Н. - Перспективи розвитку інститутів громадянського суспільства в сучасній Україні (2018)
Щербак Н. - Органи місцевої адміністративно-судової влади у право-бережних українських землях в умовах реформування центрального управління Російською імперією на початку ХІХ ст. (2018)
Аніщенко М. - Конфлікт інтересів у антикорупційному законодавстві України: засіб запобігання корупції чи правовий абсурд?, Алексєєв О., Гамбург Л., Дічко Г. (2018)
Кулешов О. - Пpоблемні аспекти деpжавного упpавління в системі оpганізаційної діяльності виконавчих оpганів місцевих pад у пеpіод децентpалізації, Кулешова Е. (2018)
Якимчук Н. - Питання змісту та значення поняття "регіональний податковий резидент” як фінансово-правової категорії (2018)
Буряк І. - Погашення простроченої заборгованості суб’єктів господарю-вання в разі виконання місцевого гарантійного зобов’язання: фінансово-правовий аспект (2018)
Одинець І. - Передумови криміналізації маніпулювання на фондовому ринку (2018)
Колягіна Т. - Відповідальність за втручання в діяльність захисника за кримінальним законодавством України та зарубіжних держав. Порівняльний аналіз (2018)
Bogatirev А. - А place of criminal responsibility for actions which will disorganize work of establishments of implementation of punishments in structure of penitentiary crime (2018)
Олійник С. - Діяльність Комісії міжнародного права ООН щодо міжнародно- правового регулювання реадмісії осіб (2018)
Сіделковський О. - Єдиний медичний простір як об’єкт адміністративно-правової науки (2018)
Струс Л. - Гендерна ідентичність в Україні: проблеми дискримінації у сфері біоюриспруденції (2018)
Гук Б. - Теоретико-правові та практичні проблеми правового регулювання права на працю аспірантів і докторантів, Корновенко С. (2018)
Боброва Ю. - Важливість урахування ґендерного критерію при розподілі суддівського навантаження та визначенні спеціалізації судді з розгляду певної категорії справ (2018)
Шутий М. - Державна охорона органів державної влади України та посадових осіб: актуальні проблеми удосконалення чинного законодавства (2018)
Бобров Ю. - Проблемні аспекти управлінських відносини у військових судах (2018)
Солдатенко В. - "Коротке інтермецо" гетьмана Павла Скоропадського (до питання про політико-правову оцінку та історичну долю Української Держави 1918 р.) (частина третя) (2018)
Пархоменко Н. - Ідеологія як складова і чинник ефективності реалізації реформ в Україні (2018)
Колодій О. - Регламентація правового статусу народів (2018)
Скрипник В. - Оборотоздатність об’єктів цивільних прав (2018)
Токарчук О. - Співвідношення держави і права в науково-теоретичній спадщині українських учених у еміграції (2018)
Красовський К. - Концепції природних прав людини у період Нового часу та їх відображення у перших юридичних документах (2018)
Головко А. - Природоохоронна діяльність в умовах глобалізації: теоретико-правовий аспект (2018)
Голуб О. - Особливості правового регулювання гендерних відносин (2018)
Яковлєва С. - Особливості словесного портрета суб’єкта злочину сучасної епохи (2018)
Андрусишин Б. - Спогади про майбутнє (роздуми на полях книги В. П. Андрущенка "Організоване суспільство") (2018)
Савчин М. В. - Що вирізняє європейську модель конституціоналізму з точки зору її системно-ціннісного аналізу (рецензія на монографію О. М. Бориславської "Європейська модель конституціоналізму: аксіологічно-системний аналіз") (2018)
Акуленко В. - Пора підсумків і нових науково-педагогічних планів (до 60-річчя професора Богдана Андрусишина) (2018)
Амеліна С. М. - Застосування тренінгів як одна з педагогічних умов формування міжкультурної компетентності майбутніх філологів, Біла У. Д. (2018)
Бжузе Ґ. - Формування гуманістичної спрямованості майбутніх фахівців, Біда О. А. (2018)
Біда О. А. - Готовність майбутнього вчилеля початкової школи до професійного самовизначення, Кучай О. В. (2018)
Благодир Л. А. - Упередження помилок учнів з алгебри в процесі вивчення змістової лінії "вирази" (2018)
Бондар О. В. - Сучасний стан формування інформаційної культури менеджерів у післядипломній освіті (2018)
Брайко Б. В. - Забезпечення якості професійної підготовки фахівців з національної безпеки в університетах Великої Британії (2018)
Буцик І. М. - Організаційні аспекти експериментальної перевірки методичної системи розвитку дослідницької компетентності фахівців з агроінженерії у процесі вивчення сільськогосподарських машин (2018)
Верітова О. В. - Елементи емоційного інтелекту як складова інтегральної професійної компетентності майбутнього педагога вищої школи (2018)
Вікторова Л. В. - Психологічні особливості іншомовної підготовки дорослих (2018)
Гарасюта В. М. - Роль бакалаврських і магістерських робіт у професійній підготовці німецьких інженерів аграрного профілю (2018)
Гармашов О. О. - Проблемні аспекти використання тренінгових технологій в економічній освіті (2018)
Гончарук В. В. - Експериментальна перевірка структурно-функціональної моделі формування екологічної культури майбутніх учителів природничих спеціальностей у процесі професійної підготовки (2018)
Горшевікова І. О. - Педагогічна профілактика адиктивної поведінки студентів:теоретичний аспект (2018)
Джус О. В. - Роль жінок-українок у професійному становленні молоді української діаспори (біографічно-персоналістичний дискурс) (2018)
Дячук П. В. - Проблема формування рефлексійних умінь молодших школярів засобами сучасних технологій в Україні та закордоном, Перфільєва Л. П. (2018)
Ердман Л. М. - Теоретичні основи навчання іноземної мови у гімназії, Кучай Т. П., Кучай О. В. (2018)
Зорій Я. Б. - Структурно-функціональна модель системи формування готовності майбутніх офіцерів запасу до військово-професійної діяльності (2018)
Зорочкіна Т. С. - Зміст системи освіти майбутніх учителів початкової школи у Великій Британії (2018)
Киричевська Л. П. - Аналіз підходів до виховання творчої самодіяльності учнів підліткового віку у науковій літературі" (2018)
Кобилянська Т. В. - Професійна діяльність психолога відповідно до типу сім’ї (2018)
Костенко М. П. - Групова рефлексивність ціннісно-рольової взаємодії у спортивній команді (2018)
Кохановська О. В. - Природничо-математична підготовка дівчат в навчальних закладах України (початок ХХ століття) (2018)
Кошук О. Б. - Модель педагогічної системи цілеспрямованого формування професійної компетентності майбутніх фахівців із агроінженерії (2018)
Крамаренко А. М. - Розвиток креативних здібностей молодших школярів у процесі ознайомлення з рослинним світом різних материків за допомогою технології "лепбук" (2018)
Кузьмінський А. І. - Фундаменталізація професійної підготовки майбутніх соціальних працівників, Біда О. А. (2018)
Кучай О. В. - Професійна підготовка майбутніх психологів у ВНЗ України (2018)
Кучай Т. П. - Фундаменталізація загальнопрофесійної підготовки майбутнього фахівця як педагогічна проблема, Кучай О. В. (2018)
Лавриш Ю. Е. - Взаємооцінювання та самооцінювання як ключові фактори формування навичок автономного навчання бакалаврів в умовах університетської освіти (2018)
Лисенко О. М. - Роль духовних цінностей майбутніх педагогів як педагогічна проблема (2018)
Максименко О. А. - Соціально-педагогічна робота з дітьми з синдромом дауна в закладах дошкільної освіти, Кубіцький С. О. (2018)
Миколайко В. В. - Використання елементів інтерактивної технології в продуктивному навчанні фізики (2018)
Міськевич Л. В. - Модель формування готовності майбутніх керівників закладів загальної середньої освіти до застосування інноваційних педагогічних технологій у професійній діяльності (2018)
Мороховець Г. Ю. - Методика використання структурно-узагальнюючих схем у навчальному процесі вищого медичного навчального закладу (2018)
Мошенець О. В. - Організаційно-методичні особливості навчання фахівців з міжнародної комунікації: досвід Великої Британії (2018)
Мукан Н. В. - Менеджер освіти: характеристика управлінської компетентності, Гаврилюк М. В., Івасик І. Г. (2018)
Нагорна К. В. - Сутність та зміст проектної компетентності фахівців соціономічного профілю (2018)
Нагорна О. О. - Організаційно-педагогічні основи професійної підготовки фахівців міжнародного арбітражу в умовах магістратури "міжнародне комерційне право і вирішення спорів" в школі права університету Бедфордшир (2018)
Нікітська Ю. М. - Вплив чинників сімейного середовища на формування особистості підлітка: психологічні аспекти (2018)
Орос І. І. - Освіта дорослих (друга половина 40-х років –70-ті роки ХХ ст.) (2018)
Очеретна І. П. - Компоненти, критерії та показники професійної компетентності майбутніх бакалаврів з документознавства та інформаційної діяльності в процесі практичної підготовки (2018)
Панчук А. П. - Аналіз різноманітних підходів до трактування ціннісно-мотиваційної сфери студентів у процесі фізичного виховання, Панчук І. В., Бутенко Т. В. (2018)
Пижик І. - Теоретичні основи розвитку шкільної біологічної освіти в Україні, Кучай Т. П. (2018)
Підлісний Є. В. - Характеристика поняття "правова культура" через "правосвідомість", "правову освіту" і "правове виховання" (2018)
Плющ В. М. - Гуманністична складова біотехнологічної та хімікотехнологічної практик студентів природничих спеціальностей (2018)
Пріма Р. М. - Інформаційно-комунікаційні технології як знаряддя підготовки майбутнього вчителя початкової школи до професійного самовизначення, Єлова Т. А. (2018)
Рудик Я. М. - Методи нематеріальної мотивації науково-педагогічних працівників у дослідницькому університеті, Харченко Я. М. (2018)
Русіна Н. Г. - Підготовка землевпорядників у Польщі: історико-теоретичні аспекти (2018)
Саблук А. Г. - Деонтологічний підхід у професійній підготовці майбутніх молодших спеціалістів сестринської справи, Біда О. А. (2018)
Сажієнко О. П. - Характеристика моделі формування фахової компетентності у майбутніх фахівців сфери комп’ютерних технологій (2018)
Сидоренко Н. С. - Імплементація європейських стандартів внутрішнього забезпечення якості вищої освіти в Україні: пошук ефективних шляхів (2018)
Слободян О. П. - Інноваційні підходи діалогізації освітнього простору, Співакова І. Б. (2018)
Слюсарук-Літвін С. С. - Актуальні проблеми підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в умовах трансформації вищої освіти України (2018)
Сопівник І. В. - Ціннісне ставлення до праці студентів аграрних закладів вищої освіти, Смоляк П. О. (2018)
Сопівник Р. В. - Календар державних свят і памятних дат у змісті патріотичного виховання студентів аграрних закладів вищої освіти, Моренчук Р. Р. (2018)
Степанюк К. І. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі формування технологічно-проектувальних умінь магістрів початкової освіти (2018)
Сук А. М. - Сучасні тенденції підготовки майбутніх фахівців для аграрного сектору в агроекологічних коледжах (2018)
Тверезовська Н. Т. - Сучасні соціальні проблеми населення – мешканців забруднених територій, Безштанько Т. В. (2018)
Теслюк В. М. - Експериментальне дослідження рівня критичності мислення студентів, Литвиненко С. С. (2018)
Тонне О. Ш. - Методика оцінювання якості самостійної пізнавальної діяльності вчителів загальноосвітніх навчальних закладів у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Харченко С. В. - Технологія структурування інформації для фахівців із соціальної роботи, Тверезовська О. В. (2018)
Хвостенко І. Ю. - "Університети третього віку" на радіоактивно-забруднених теріторіях: міф чи реальність?, Тверезовська Н. Т. (2018)
Cherednichenko H. A. - Computer-assisted language learning in the process of learning foreign languages for future food industry engineers in Ukraine (2018)
Чичук А. П. - Концепції підвищення кваліфікації вчителів початкової школи у США і Великій Британії (2018)
Шандра Н. А. - Особливості використання методики формування англомовної лексичної компетентності у професійно орієнтованому писемному спілкуванні майбутніх іт-фахівців (2018)
Kunikowski S. - Застосування арт-терапії у процесі професійної підготовки фахівців, Біда О. А. (2018)
Кушнір Н. С. - Критерії та рівні сформованості професійної культури майбутніх фахівців економічних спеціальностей (2018)
Рідкодубська Г. А. - Підготовка майбутніх працівників соціальної сфери до професійної мобільності під час вивчення дисципліни "соціальна робота з різними групами клієнтів" (2018)
Содержание (2019)
Булат А. Ф. - Підвищення продуктивності газових родовищ через управління напружено-деформованим станом порід привибійної зони свердловин, Слащов І. М., Слащова О. А., Макеєв С. Ю., Рижов Г. О. (2019)
Булат А. Ф. - Стан аварійності, травматизму і перспективи вдосконалення протиаварійного захисту шахт Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Ященко І. О., Круковський О. П., Бунько Т. В., Кокоулін І. Є. (2019)
Булат Е. А. - Некоторые проблемы взаимосвязи науки, эволюции техносферы и устойчивого развития, Дырда В. И. (2019)
Булат Є. А. - До питання удосконалення деяких аспектів правової охорони інтелектуальної власності в Україні (2019)
Круковський О. П. - Спосіб анкерного кріплення гірничої виробки з періодичним посиленням анкерно-породної конструкції, Круковська В. В., Хворостян В. О. (2019)
Булат А. Ф. - Некоторые проблемы экспериментальных исследований резиновых футеровок тяжелых горных питателей для выпуска и доставки урановых руд, Дырда В. И., Пухальский В. Н., Козуб Ю. Г., Кирия Р. В., Черний А. А., Овчаренко Ю. Н. (2019)
Дырда В. И. - Некоторые проблемы исследований нелинейных эффектов в эластомерах при длительном циклическом разрушении, Гребенюк С. Н., Сокол С. П., Слободян С. Б., Агальцов Г. Н. (2019)
Дырда В. И. - Охрана труда при эксплуатации машин, работающих при длительных циклических нагрузках, Лисица Н. И., Козуб Г. А., Толстенко А. В., Агальцов Г. Н., Новикова А. В., Филиппенко Е. Н., Дзюба С. В. (2019)
Кобець А. С. - Абразивно-втомний знос гумової футерівки в контексті фрактального аналізу, Дирда В. І., Калганков Є. В., Цаніді І. М., Черній О. А. (2019)
Кобець А. С. - Розподіл сипкого матеріалу в решеті з горизонтальною віссю обертання, Дирда В. І., Науменко М. М., Сокол С. П., Філіпенко Д. В., Гурідова В. О. (2019)
Лисица Н. И. - Резиновые виброизоляторы цилиндрической формы, пределы применимости и расширение области их использования, Твердохлеб Т. Е., Заболотная Е. Ю., Лисица Н. Н., Новикова А. В. (2019)
Минеев С. П. - Методология оценки параметров заложения камеры спасения в угольных шахтах, Беликов И. Б. (2019)
Булат А. Ф. - Віброзахист житлових будинків від динамічного впливу залізничного транспорту, Кобець А. С., Дирда В. І., Мар’єнков М. Г., Лисиця М. І., Агальцов Г. М., Нємченко В. В. (2019)
Лапин В. А. - Анализ реакции объекта сейсмоизоляции при случайном сейсмическом воз-действии, Ержанов С. Е. (2019)
Кирия Р. В. - Определение нагрузок на ролики трубчатого ленточного конвейера, Смирнов А. Н., Мищенко Т. Ф. (2019)
Кирия Р. В. - Оценка энергозатрат системы конвейерного транспорта при регулировании скорости ленты конвейеров, Ширин Л. Н. (2019)
Шматовский Л. Д. - Влияние естественных напряжений пород забоя выработки на силовые параметры процесса их разрушения, Тынына С. В., Ананьева О. И. (2019)
Шевелёва А. М. - Способы управления двухфазным потоком в каналах эжектора струйной мельницы, Тынына С. В. (2019)
Садовенко И. А. - Оценка параметров гидрогеомеханического влияния очистных работ на аварийную дегазационную скважину, Тимощук В. И., Загриценко А. Н., Деревягина Н. И. (2019)
Черний А. А. - Некоторые особенности экспериментальных исследований динамики вибропитателей для выпуска и доставки урановых руд (2019)
Ковалевская И. А. - Экспериментальные исследования устойчивости выемочных выработок в весьма слабых породах, Гусев А. С., Снигур В. Г., Малова О. К. (2019)
Садовенко И. А. - Технико-экономическая и экологическая оценка эффективности использования вод шахты "Сташкова" для теплоснабжения зданий, Инкин А. В., Деревягина Н. И., Хрипливец Ю. В. (2019)
Відомості про авторів (2017)
Баєва О. В. - Тенденції та перспективи розвитку світового фармацевтичного ринку (2017)
Літвінов О. П. - Транспортний менеджмент та інформаційні технології, Логвінов Ю. В. (2017)
Сафонова В. Є. - Вдосконалення методичних підходів формування стратегії розвитку промислових підприємств (2017)
Баєв В. В. - Економіко-історичні аспекти розвитку медичного туризму (2017)
Лаврук В. В. - Особливості та структуризація економічної модернізації тваринництва (2017)
Лохман Н. В. - Оцінка організаційної діяльності підприємства за допомогою інструментів контролінгу (2017)
Падун Н. П. - Специфічні особливості забезпечення мотивації праці в умовах сучасного розвитку ринкової економіки (2017)
Стефан Сінікіем Азакі И. - Бідність і багатство: боротьба і єдність протилежностей в епоху інтенсивного розвитку економіки (2017)
Kicheva М. - Alternative training as opportunity for the business organizations (2017)
Kirov S. - Sustainable development of human resources through training and education (2017)
Вихідні відомості (2017)
Title (2018)
Rossaint R. - Європейські рекомендації по веденню масивних кровотеч та коагулопатій внаслідок травми: четверте видання, Donat R. Spahn, Bertil Bouillon et al. (2018)
Черній В. І. - Перспективи застосування протоколів ERAS у бариатричній хірургії, Євсєєва В. В (2018)
Березуцкий В. И. - Современные подходы к терапии ожогового шока (2018)
Сорокина Е. Ю. - Эффективность методов периоперационного обезболивания больных с ожогами, Буряк Т. А., Лещев Д. П. (2018)
Рушай А. К. - Обменные нарушения и их коррекция у больных с инфицированными ложными суставами большеберцовой кости, Скиба В. В., Бебых А. Р., Борзых Н. А., Тарасенко С. А. (2018)
Мазур А. П. - Визначення оптимального рівня ПТКВ у пацієнтів з морбідним ожирінням під час лапаротомних баріатричних операцій, Винниченко О. В., Бубало О. Ф., Смирнова Л. М. (2018)
Павлишин Г. А. - Лікування генералізованої форми правця у педіатричній практиці за європейськими стандартами, Корицький Г. І., Галич М. М. (2018)
Title (2019)
Фесенко У. А. - Періопераційна серцево-легенева реанімація, Дубров С. О. (2019)
Гарга А. Й. - Лікування гострого порушення мозкового кровообігу у відділенні інтенсивної терапії (огляд рекомендацій та настанов), Дубров С. О., Гавриленко О. О. (2019)
Горкавый Е. А. - Изменения центральной и периферической гемодинамики при различных методах обезболивания в хирургии колоректального рака, Лесной И. И. (2019)
Пасічник Г. П. - Інгаляційні анестетики в нейрохірургії. порівняльна характеристика (2019)
Кузьменко В. О. - Статистичний аналіз впливу інфузійної терапії рестриктивного типу на відновлення моторики шлунково-кишкового тракту після панкреатодуоденальної резекції, Мазур А. П., Кучинська І. А. (2019)
Сурков Д. М. - Вплив інотропних препаратів на стан мозкового кровотоку в гострому періоді гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених (2019)
Холод Д. А. - Фоноентерографія як компонент діагностики синдрому гастроінтестинальної недостатності у новонароджених в умовах інтенсивної терапії, Шкурупій Д. А. (2019)
Чернишук С. С. - Гостре пошкодження нирок у новонароджених прооперованих в умовах штучного кровообігу в перші години життя з використання пуповиної крові, Висоцький А. Д., Ємець Г. В., Жовнір В. А. (2019)
Дмитрієв Д. В. - "Важкі дихальні шляхи" в дитячій анестезіології: особливості та перспективи підвищення якості освіти лікарів, Семененко А. І, Бабіна Ю. М., Назарчук О. А. (2019)
Лоскутов О. А. - Інфаркт міокарда під час вагітності (огляд проблеми та клінічний випадок), Жежер А. О., Суліменко Є. М. (2019)
Кузнєцов М. П. - Задачі оптимізації комбінованих енергосистем за економічними критеріями, Лисенко О. В., Мельник О. А. (2019)
Хілько В. А. - Техніко-економічні аспекти зменшення викидів парникових газів шляхом розвитку відновлюваних джерел енергії (2019)
Кудря С. О. - Концепція дорожньої карти розвитку водневої енергетики України на період до 2035 року, Рєпкін О. О., Яценко Л. В., Шинкаренко Л. Я., Ткаленко М. А. (2019)
Рєзцов В. Ф. - Вимоги щодо забезпечення екологічних факторів при впровадженні технологій фотоенергетики в Україні, Суржик Т. В., Пундєв В. О., Шевчук В. І., Кирнос Л. А., Шейко І. О. (2019)
Демин Д. А. - Фактор потери мощности фотоэлектрических модулей при их взаимном затенении и оптимизация углов наклона и расcтояний между рядами модулей, Гаевская А. Н., Гаевский А. Ю. (2019)
Головко В. М. - Вплив аеродинамічних характеристик профілю лопаті на енергетичні характеристики ротора вітроустановки, Коханєвич В. П., Шихайлов М. О., Коваленко І. Я. (2019)
Вербовий А. П. - Моделювання роботи гідроакумулювальної електростанції в насосному режимі при живлені від вітроелектростанції з асинхронним генератором (2019)
Хіменко О. В. - Натурні дослідження параметрів мікроклімату купольної оранжереї НБС ім. М. М. Гришка НАН України, Хіменко О. О. (2019)
Рохман Б. Б. - Математическое описание процесса газификации твердого топлива в фиксированном слое: 2. Теоретическое исследование многостадийного процесса переработки торфа в воздушной и паровоздушной средах при различных давлениях (2019)
Трипольська Г. С. - Використання біопалива громадським дорожнім транспортом як один з інструментів стимулювання попиту на біопаливо в Україні (2019)
Клюс В. П. - Підвищення енергетичної ефективності біогазових реакторів, Четверик Г. О., Маслюкова З. В. (2019)
XXI міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2019)
Власенко М. С. - Лексико-семантичні та морфолого-синтаксичні особливості побудови текстів іспанських законів (2017)
Горбач І. М. - Засоби пунктуації та їхня прагматика в наративній структурі романів Ніколя Фарга (2017)
Гулієв А. Р. - Вивчення мови реклами в європейській та іранській лінгвістиці (2017)
Danylych V. S. - Nocion de paradigma estilistico de la lengua (2017)
Kyrylova V. A. - Les problémes de la restitution des implicatures de l'oeuvre litteraire Ukrainien dans la traduction française (2017)
Korbozerova N. M. - Valor sintáctico y funcional de los segmentos oracionales estructurales (paralelos español-ucranianos) (2017)
Обручникова О. П. - Про передумови паронімії у ліриці Антоніо Мачадо (2017)
Охріменко В. І. - Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля необхідності (на матеріалі італійської мови) (2017)
Polichtchouk N. P. - Perspective fonctionnelle de la phrase passive et "linguistique textuelle" (2017)
Попова Н. М. - Феноменологічна концепція у синхронно-діахронному підході до аналізу національної концептосфери Іспанії (2017)
Романенко О. П. - Функціонально-семантичні особливості новогрецьких сталих виразів з прийменником εκ (εξ) та їх переклад (2017)
Скробот А. І. - Концепт ЛЮБОВ в іспаномовній Біблії: лексико-граматичний та наративний аспекти (2017)
Станіслав О. В. - Особливості когезії в синтаксисі французького "нового роману" (на матеріалі твору А. Роба-Ґрійє "В лабіринті" (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Болдирева А. Є. - Переклад авторських порівнянь в творах П. Г. Вудхауза (2017)
Власенко М. С. - Головні особливості побудови юридичних та адміністративних документів (2017)
Гладка В. А. - Метафоричне значення як результат концептуальної інтеграції (на матеріалі французької мови) (2017)
Горбачова Н. І. - Самопохвала у репертуарі дискурсивних тактик мовної особистості підлеглого (на матеріалі англомовного кінодискурсу) (2017)
Korbozerova N. M. - Negación en la oración española y ucraniana (aspecto tipológico) (2017)
Косович О. В. - Активнiсть префiкса anti- у процесах неологiзацiї сучасної французької мови (2017)
Ломадурова О. М. - Особливості функціонування імпліцитних форм дієслова в складнопідрядних реченнях та їх відтворення в українській мові (2017)
Ломакіна І. А. - Функціональні особливості особових займенникових слів іспаномовного дискурсу у когнітивному аспекті на прикладі конструкції Yo creo (2017)
Миронова Н. В. - Гендерні маркери як стильова домінанта Амелі Нотомб (на прикладі роману "Метафізика труб") (2017)
Обручникова О. П. - Метафонія як антипод еквіфонічного звукового повтору (на матеріалі іспанської мови) (2017)
Охріменко В. І. - Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля необхідності (на матеріалі італійської мови) (2017)
Поліщук Н. П. - Інформаційні особливості тексту в процесі комунікації (2017)
Попова Н. М. - Динаміка розвитку концепту MONARQUÍA ESPAÑOLA в XVI-XX століттях (2017)
Раєвська І. В. - Контакт між діалектами та італійською літературною мовою на сучасному етапі розвитку мовної системи Італії (2017)
Станіслав О. В. - Характеристика синтаксичної сепаратизації в літературі французького сюрреалізму (лінгвокультурологічний аспект дослідження) (2017)
Ткаченко Н. Д. - Зіставний аналіз семантичних парадигм британських та американських номінацій простору (2017)
Вимоги до публікацій (2017)
Вступне слово головного редактора (2019)
Бабій М. - Зародження ідеї особистості, свободи думкиі свободисовісті в епоху античності (2019)
Кутузова Н. - Релігійна свобода як універсальна цінність (2019)
Новак М. - Допустимі обмеження свободи релігії і переконань. Реферований переклад Л. Филипович, Восперник Т. (2019)
Титаренко В. - Публічна політика і публічна релігіяв парадигмі релігійної свободи, Филипович Л. (2019)
Владиченко Л. - Мусульманські організації в контексті державно-конфесійних та міжконфесійних відносин в Україні (2019)
Мурзахалілов К. - Взаємозв'язок ісламу і сімейних підвалин в Киргизстані (2019)
Свобода релігій або переконань і безпека: Керівні принципи (Витяги з ОБСЄ документу 2019 року "Свобода релігії або переконань і безпека. Політичні рекомендації") (Freedom of Religion or Belief and Security. Policy Guidance. OSCE/ODIHR 2019. P. 20-27) (2019)
Автори журналу Релігійна Cвобода № 22-23 # 2019 (2019)
Балацька А. В. - Метод кейсів у лінгвістиці (2018)
Терехова С. І. - Поліпарадигмальність як основа сучасних лінгвістичних досліджень координат комунікації (2018)
Літяга В. В. - Сучасні лінгвокультурологічні підходи у дослідженні становлення концептосфери образу іншої країни в історії французько-українських відносин (2018)
Мегела І. П. - Метаморфози жанру. Психограма серійного вбивці (на матеріалі роману "Тиша" Томаса Рааба) (2018)
Михед Т. В. - Іронічний контекст "Київського тексту" Вільяма Мейкпіса Теккерея (2018)
Borisenko T. I. - The influence of component semantics in modal verb constructions with the modal verbs of "obligation” on their grammatical and statistical features (on the basis of the technical discourse texts), Tsinovaya M. V., Tsapenko L. E., Sirotenko T. V. (2018)
Редковська Т. О. - Вербалізація етнокультурного компоненту у лексиці іспанської мови, Грабовська Н. Б. (2018)
Шелковнікова З. Б. - Невербальні засоби репрезентації наукових наративів (2018)
Охріменко В. І. - Смислова структура модальних одиниць "sembrare" та "parere" (на матеріалі італійської мови) (2018)
Афанасьєва О. М. - Модуси ритуалізації в англомовних комунікативних практиках (на матеріалі вітань з нагоди дня народження) (2018)
Зєня Л. Я. - Формування професійно орієнтованої іншомовної фонетичної компетентності майбутніх учителів на практичних заняттях з іноземної мови, Роман С. В., Коломінова О. О. (2018)
Лабенко О. А. - Особливості ефективної писемної комунікації у професійній сфері (на матеріалі французької мови) (2018)
Васильєва Н. В. - "Службовці" в українських художніх перекладах періоду 1920-30-х років (на матеріалі скорочених перекладів-переказів Е. Збарської) (2018)
Клименко Л. В. - Дискурс бренду Alain Ducasse у сучасному медіапросторі (2018)
Лахтіонова К. М. - Перекладацькі помилки у перекладах художніх творів або пастка для перекладача (2018)
Олефір Г. І. - Англіцизми у сучасній французькій мові: мода чи вимога часу?, Дейнеко І. А., Дейнеко І. В. (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Васько Р. В. - Функціональний та формальний підходи до інтерпретації одиниць субфонемного рівня в структурній лінгвістиці (2018)
Парк Сіин - Система фонем і система фонематичних опозицій готської мови (2018)
Korbozerova N. M. - Del latín pirenaico al romance hispánico: los aspectos históricos, culturales y lingüísticos (2018)
Кобчінська О. І. - Образні домінанти художньої урбаністики Тагара Бен Джеллуна: Місто між пам’яттю і забуттям (2018)
Михед Т. В. - Зоряна оптика романтизму: резонанси і дисонанси (випадок Волта Вітмена) (2018)
Васильчук Л. Ф. - Особливості німецькомовних рекламних текстів та сучасні підходи до їх вивчення (2018)
Шевкун Е. В. - Моделі рефлективізації контамінованої волітивності у діалогічному мовленні (на матеріалі висловлень-квестивів іспанською мовою) (2018)
Васильєва Т. О. - Комунікативно-прагматичні особливості короткого нехудожнього тексту (на матеріалі гороскопів в іспаномовних інтернет-джерелах) (2018)
Горбач І. М. - Засоби інтимізації в наративній структурі романів Ніколя Фарга (2018)
Міхіденко К. О. - Конфліктний потенціал концепту Willkommenskultur у німецькомовному міжкультурному дискурсі (2018)
Судорженко Г. П. - Мовні засоби на позначення умовних відношень у сучаснїй іспанськійї мові як прояв мовленнєвої поведінки комуніканта (2018)
Dorofeyeva M. S. - Qualitätssicherung im Fachübersetzen: Synergetische Aspekte (2018)
Олефір Г. І. - Політика якості перекладів у європейському парламенті (на прикладі перекладу на французьку мову), Дейнеко І. А., Дейнеко І. В. (2018)
Povoroznyuk R. V. - Teaching community interpreting in Ukraine, Kolodii B. M. (2018)
Skrylnyk S. V. - Interpreter’s concentration dominance: case study (2018)
Філоненко Н. Г. - Стилістичний аспект перекладу неповних речень роману М. Уельбека La carte et le territoire українською мовою (2018)
Наваренко І. А. - Творчість Хорхе Луіса Борхеса в контексті культури мови (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Батурінець А. Г. - Огляд програмних засобів для аналізу та візуалізації гідрологічних даних, Антоненко С. В. (2019)
Божуха Л. М. - Порівняльний аналіз алгоритмів реалізації задачі інверсної кінематики для скелетної анімації, Бузовський Є. О. (2019)
Ємел’яненко Т. Г. - Побудова прогнозів з урахуванням додаткових даних, що впливають на поведінку часового ряду (2019)
Зайцева Т. А. - Інформаційна технологія організації моніторингу впливу мотивованого вибору спеціальності студентом на успішність навчання в ЗВО, Сірик С. Ф., Фридман О. Д., Захарова В. В. (2019)
Ільканич К. І. - Особливості реалізації веб-ресурсу фахового медичного періодичного видання, Різничок С. В., Майхер В. Ю. (2019)
Сліпченко О. О. - Аналіз сучасного стану інформаційних технологій оцінки психоемоційного стану людини, Клименко С. В. (2019)
Луценко О. П. - Структура інформаційної технології виявлення дефектів мовлення в мовному сигналі, Сірик С. Ф., Мащенко Л. В., Омельницький Г. А. (2019)
Мацуга О. М. - Кластеризація даних з пропусками методом k-середніх, Шеремет В. С. (2019)
Алексашин В. С. - Метод ранжування об'єктів для пошуку за ключовими словами у децентралізованій мережi, Михальчук Г. Й. (2019)
Багно О. О. - Застосування сучасних інформаційних технологій для розробки мобільного застосунку на основі клієнт-серверної архітектури, Михальчук Г. Й. (2019)
Павлов М. С. - Інформаційна технологія оптимізаціі мережі моніторингу стану підземних вод з використанням керованого локального пошуку, Антоненко С. В. (2019)
Baybuz О. G. - Online-system of plants identification by photo images, Sydorova M. G., Polonska A. Ye., Rudakova Y. O. (2019)
Абдалла А. Е-С. Е-С. - Сучасні аспекти терапевтичної тактики хворих на акантолітичний пемфігус (2019)
Бондаренко Г. М. - Ультракоротка схема лікування рецидиву генітального герпесу патогенетичними засобами, Щербакова Ю. В., Чирва В. Б., Тесленко С. В. (2019)
Кутасевич Я. Ф. - Оцінка ефективності комплексного лікування хворих на атопічний дерматит і екзему з використанням фонофорезу з емолєнтом, Олійник І. О., Стулій О. М., Зюбан І. В. (2019)
Лісняк А. П. - Клініко-діагностичні паралелі проявів постакне (2019)
Літус І. О. - Асоціація множинних рецидивних фіброепітеліальних поліпів шкіри з ліпідним обміном в українській популяції (2019)
Матюшенко В. П. - Аналіз асоційованих психоемоційних порушень у хворих на поширений псоріаз у стадії загострення та їх вплив на якість життя (2019)
Потарейко О. Я. - Трихоскопія як метод у діагностиці та диференційній діагностиці нерубцевих алопецій та папуло-сквамозних дерматозів волосистої частини голови (2019)
Супрун К. Г. - Супутня патологія у хворих на оніхомікоз та її вплив на перебіг захворювання (2019)
Кравченко В. Г. - Інтегративні зв’язки і параметри надання медичної допомоги пацієнтам дерматовенерологічного профілю на рівні первинної медичної ланки, Степаненко В. І., Волкославська В. М., Попова І. Б., Рощенюк Л. В., Рижко П. П. (2019)
Павлий В. В. - Диетическое питание в системе лечения и профилактики хронических дерматозов (2019)
Чеховська Г. С. - Сучасні діагностичні методи в консультуванні хворих з трихологічною патологією (2019)
95 років Інституту дерматології та венерології НАМН України (2019)
Myronova N. V. - Code linguoculturel: base théorique de la recherche (2019)
Білюк Ю. Е. - Діахроннний аспект особливостей просодії аудіозаписів кінохронік (2019)
Korbozerova N. M. - Tipo sintáctico (similitudes y diferenciaciones): español y ucraniano (2019)
Мегела І. П. - Принципи смислотворення у філософській казці Германа Гессе "Перетворення Пiктора" (2019)
Нестеренко Н. М. - Первісна корекція англійської вимови на першому курсі у лінгвістичному ВНЗі (2019)
Бумар К. С. - Функціональні особлиості соціально маркованої лексики (на матеріалі італійської мови) (2019)
Попова Н. М. - Інтерпретаційне поле концепту як провідник між його універсальністю й лінгвокультурною маркованістю (2019)
Бобчинец Л. И. - Омонимия и полисемия в терминологии азартных игор в испанском языке (2019)
Киречук В. В. - Втілення лінгвістичних механізмів евфемії в текстах художніх творів Лоренсо Сільви (2019)
Кульчицька О. В. - Засоби інтенсифікації емотивного класу слів (2019)
Вишенська О. В. - Функціонування концептуальних метафор у новелістиці Л. Піранделло (на матеріалі циклу новел "Novelle per un anno") (2019)
Моренець О. О. - Концепт запаху в італійській поезії другої половини ХХ століття (2019)
Охріменко В. І. - Смислова структура модальних одиниць "sapere" та "essere capace di" (на матеріалі італійської мови) (2019)
Ломакіна І. А. - Семантико-прагматичні особливості дискурсивного маркера entonces у сучасній іспанській прозі (на матеріалі роману К. Л. Сафона "Гра янгола") (2019)
Драч К. Р. - Особливості мексиканських національних гастрономічних символів (2019)
Гетьман З. О. - Безособові форми іспанського дієслова в контексті міжкатегоріального підходу (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Розширене засідання колегії Державної архівної служби України (26 лютого 2019 р.) (2019)
Про роботу Укрдержархіву, державних архівних установ і спеціальних установ страхового фонду документації у 2018 році та пріоритети Укрдержархіву на 2019 рік (2019)
Бездрабко В. В. - Як розповідати дітям про архіви і документи (2019)
Дідух Л. В. - Досвід українських архівів у створенні цифрового фонду користування документами Національного архівного фонду, Залєток Н. В. (2019)
Власенко С. І. - Діяльність Комісії з історії Вітчизняної війни при Академії наук УРСР щодо формування партизанських фондів (1946–1950 рр.) (2019)
Дубовик С. О. - Особовий фонд культурного і громадського діяча Євгена Сверстюка в ЦДАМЛМ України (до 90-річчя від дня народження) (2019)
Дубок І. П. - Історичний досвід публічно-приватного партнерства у сфері культури (за документами Державного архіву м. Києва) (2019)
Ийслуу А. Е. - Дніпровський район м. Києва в архівних документах (до 50-річчя створення) (2019)
Касян Л. Г. - Фонодокументи з історії українського та зарубіжного театрального мистецтва в архівній колекції ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного (2019)
Коць Л. І. - Поповнення фондів Державного архіву Волинської області колекцією копій світлин (фотографій) з життя єврейського населення Волині (2019)
Гула О. Г. - Спогади члена ЦК Бунду Павла Розенталя про білостоцький період діяльності організації (1900–1902 роки), Гула В. Д. (2019)
Кузьмук О. С. - Новопечерський Трубчевський Чолнський монастир у 1728 році (2019)
Морозова А. В. - Невідомий лист подвижника православ’я Кирила Зленка до єпископа Могильовського Іоасафа (Жевахова) (2019)
Тельвак В. В. - Незнана рецензія Михайла Грушевського, Радченко О. А. (2019)
Бажан О. В. - Круглий стіл "Крим – це Україна. Документальні свідчення в архівах України" (2019)
Ємельянова Т. О. - Участь України в міжнародному виставковому проекті "Кінець Першої світової війни: рішучий поворот до сучасної Європи", Маковська Н. В. (2019)
Палієнко М. Г. - "Все про людей": архівістика у колі пріоритетних сфер діяльності та галузей знань на міжнародному науковому форумі у м. Марібор (Словенія) (2019)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2019)
Токменко О. П. - Мовна політика Євросоюзу та Ради Європи (2019)
Кушнєрова А. О. - Мовна картина світу та її відтворення у англійській фразеології (2019)
Галян О. В. - Антонімічні відношення у французькій фізичній терміносистемі (2019)
Данилич В. С. - Становлення Національних функцій літератури середньовічної Піренейської Романії (2019)
Нестеренко Н. М. - Специфіка просодії повтору як риторичного прийому в публічному виступі, Лисенко К. В. (2019)
Крючков Г. Г. - Графічна гібридизація сучасної французької лексики (2019)
Ломакіна І. А. - Семантико-прагматичні особливості дискурсивного маркера bueno у сучасній іспанській прозі (на матеріалі роману К. Л. Сафона "Гра янгола") (2019)
Артемова Л. В. - "La leyenda negra" у сучаній іспанський авторській публіцистиці (2019)
Гурмак Ю. М. - Актуальні підходи дослідження анафоричних процесів у франкомовному дискурсі (2019)
Косович О. В. - Термінологія французької лінгвістики та лінгвістична синергетика (2019)
Гулей М. Д. - Стратегії переконання у французькому ультраправому дискурсі (2019)
Лабенко О. А. - Жанрові особливості ділової писемної комунікації у французькій мові (2019)
Любишкіна І. О. - Спенгліш як сучасний лінгвістичний феномен у США (2019)
Myronova N. V. - Codes de langue et de culture: leur interaction dans l'espace linguoculturel (2019)
Попова Н. М. - Індивідуальний стиль автора з погляду лінгвокультурної концептології: лексико-семантичний аспект (на матеріалі творів Ізабель Альєнде) (2019)
Корбозерова Н. М. - Ефект зіткнення лінгвокультур (іберійський ареал у ключі історичної етнолінгвістики) (2019)
Кеба О. М. - Статус вібрантів у сучасній фонології та фонетиці (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Йосипишин Я. - Українська бібліотека іменіСимона Петлюри в Парижі як місце національної пам’яті (до 140-річчя від дня народження Симона Петлюри та 90-річчя відкриття бібліотеки), Палієнко М. (2019)
Орел Ю. В. - Огляд документів Центрального державного історичного архіву України, м. Київ про громадську і політичну діяльність Симона Петлюри (2019)
До 140-річчя від дня народження С. В. Петлюри (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (2019)
Бездрабко В. В. - Архів, архівіст, архівна культура: ідея, метафора, постання майбутнього образу (2019)
Приходько Л. Ф. - Збереження цифрової культурної спадщини – імператив XXI століття (за документами ЮНЕСКО і Європейського Союзу) (2019)
До 100-річчя Державного архіву Черкаської області (добірка документів). Упорядник – Т. А. Клименко (2019)
Когут А. А. - Здобутки та виклики Галузевого державного архіву Служби безпеки України: до 25-річчя установи (2019)
Боровський О. С. - Діяльність одеської Комісії з охорони та опрацювання революційних архівів (1917–1922 рр.) (2019)
Вербовий О. В. - Фонд 1-ї Української партизанської дивізії ім. двічі Героя Радянського Союзу С. А. Ковпака (Сумське партизанське з’єднання) ЦДАГО України як комплекс джерел з історії партизанського руху опору в роки Другої світової війни, Власенко С. І. (2019)
Карамаш C. Ю. - Київський період життя видатного конструктора ракетно-космічної техніки В. М. Челомея (2019)
Мельничук О. М. - Історія формування музейної колекції Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (2019)
Монич О. І. - Миколаївський монастир у селі Alsó Karaszló (Заріччя) (за документами Державного архіву Закарпатської області) (2019)
Новохатський К. Є. - Нові видання листування академіка В. І. Вернадського з української тематики (2019)
Резнік І. С. - Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка за документами Центрального державного архіву-музею літератури і мистецтва України (до 100-річчя від дня заснування) (2019)
Ящук А. В. - Участь Одеського товариства історії та старожитностей у створенні міських гербів Таврійської губернії першої половини ХІХ століття (2019)
Пономарьов О. М. - Донесення запорозької розвідки про події у Кримському ханаті середини XVIII століття (2019)
Срібняк І. В. - Національно-освідомлююча діяльність СВУ в таборі полонених та інтернованих Ізмід (Османська імперія) на початку Першої світової війни: невідомий документ із фондів ЦДАГО України (2019)
Круглий стіл "Архіви у ХХІ столітті: актуальні питання архівного менеджменту" (11 червня 2019 р.) (2019)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Afanasyev S. N. - Energy Correlations of alpha-particles in the 8Be-nucleus ground-state formation channel of the 12C(ϒ, 3α) and 16O(ϒ, 4α) reactions (2019)
Chernenko A. S. - Influence of mass transfer on the critical conditions and the time of the coke particle ignition, Kalinchak V. V., Korchagina M. N., Darakov D. S. (2019)
Malinina A. O. - Mechanism enhancing the emission power of gas-discharge lamps based on mixtures of neon, nitrogen, and mercury dichloride vapor in the blue-green spectral interval, Shuaibov A. K., Malinin O. M. (2019)
Panchenko V. G. - Influence of inhomogeneity on transformation and radiation processes in plasma with upper hybrid pump, Porytsky P. V. (2019)
Stula Yu. - Theoretical analysis of the intensity of ultrasound absorption in aqueous alcoholic solutions (2019)
Vasilev A. N. - A pool model of the mediator exocytosis into the synapse, Khvyl O. M. (2019)
Chukova O. - Structure of centers of matrix emission of the undoped and RE-doped scheelite-type lead tungstate crystals, Nedilko S. (2019)
Korotun A. V. - Energy characteristics of metal nanowires with periodically modulated surface, Karandas Ya. V. (2019)
Trush V. A. - 1H- and 31P-NMR spectroscopy study of paramagnetic lanthanide coordination compounds |LnL3 · Phen| (L = CCl3C(O)NP(O)(OCH3)2), Litsis O. O., Sliva T. Yu., Gumenyuk Ya. O., Amirkhanov V. M. (2019)
Shahjahan M. - Synthesis and characterization of structural, and electrical properties of Mg(0.25x)Cu(0.25x)Zn(1 – 5x)Fe2O4 ferrites by sol-gel method, Talukder S. M., Hossain M. S., Begum M. H. A., Warnock R. L., Haque M. A., Hossain M., Ahmed N. A. (2019)
Scorbun A. D. - Method of X-ray diffraction data processing for multiphase materials with low phase contents, Gabielkov S. V., Zhyganiuk I. V., Kudlai V. G., Parkhomchuk P. E., Chikolovets S. A. (2019)
Зворський С. Л. - Що комуністична влада намагалася приховати від народу? (із практики засекречування архівних документів за доби тоталітаризму) (2019)
Калакура Я. С. - Архівний менеджмент в умовах електронного урядування, Ковтанюк Ю. С. (2019)
Подворна Л. С. - Архівно-музейний комплекс "Літературно-мистецькі Плюти": історія та сьогодення (2019)
Токаленко П. О. - Тюрма і каторга як владні репресивні інститути з придушення Першої російської революції (1905–1907) (2019)
До 125-річчя від дня народження О. П. Довженка (добірка фотодокументів). Упорядник – Л. В. Любарська (2019)
Ємельянова Т. О. - Формування архівних аудіовізуальних колекцій: новітні тенденції та виклики розвитку (2019)
Романовський Р. В. - Оцифровування архівних документів: досвід державних архівів Польщі (2019)
Безгинська К. М. - Голос кремінського баяна (до 340-річчя від дня заснування м. Кремінна), Лисенко Т. А. (2019)
Лях Г. В. - Діяльність церковно-парафіяльних братств початку ХХ століття на теренах Поділля (2019)
Тельвак В. В. - Грушевськіана в архівних колекціях Санкт-Петербурга, Тельвак В. П. (2019)
Музичко О. Є. - Листи М. Ф. Комарова до В. Л. Громашевського як джерело дослідження історії українського національного руху в Одесі на початку ХХ століття (2019)
Пономарьов О. М. - Фортеці Ізмаїл і Кілія на початку Російсько-турецької війни 1768–1774 років: стан та заходи з фортифікації (2019)
Алєксєєнко А. О. - Міжнародний круглий стіл "Проблеми інформатизації архівної справи: цифровізація як засіб забезпечення потреб інформаційного суспільства (до 50-річчя ЦДНТА України)" (20 червня 2019 р.), Балишев М. А. (2019)
Матяш І. Б. - Лекції з архівного менеджменту від метра української архівної освіти (до виходу навчального посібника професора Ярослава Калакури) (2019)
Петришак Б. І. - Монографія Ольги Гуль про міське суспільство Львова ранньомодерного часу (2019)
Якобчук С. О. - Комплексне довідково-інформаційне видання "Архівні установи Київщини: Путівник" (2019)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2019)
Штогун С. Г. - Реформування адміністративного судочинства в Україні на сучасному етапі (2019)
Батанов О. В. - Статус столиці України у дзеркалі сучасних законопроєктних ініціатив. Досвід експертного аналізу (2019)
Крупчан О. Д. - Європеїзація приватного права як герменевтична проблема цивілістики: постановка питання інституалізації інтерпретаційного права, Гайдулін О. О. (2019)
Осадько А. С. - Деякі правові питання протидії функціонуванню конвертаційних центрів (2019)
Патлачук О. В. - Поняття, принципи та функції юридичної техніки природоохоронного законодавства (2019)
Соснін О. В. - До питання протидії стійкості інформаційно-комунікаційним загрозам (2019)
Ковальський В. С. - Павло Матишевський — яскрава зірка в поколінні переможців (2019)
Дудоров О. О. - Питання кваліфікації шахрайства у працях П. С. Матишевського і сучасній судовій практиці (2019)
Волинець Р. А. - Окремі питання відмежування злочинів, передбачених статтями 199 і 224 КК України, від злочинів, передбачених статтями 190 та 192 КК України (2019)
Крайник Г. С. - Формування переліку корупційних злочинів як складова удосконалення кримінальної відповідальності за їх вчинення, Дунаєва Т. Є. (2019)
Фесенко Є. В. - Проблеми структури об'єкта як елемента складу злочину (2019)
Шапченко С. Д. - Потенційна індивідуальна кримінальна відповідальність в правовій системі України: основні характеристики (2019)
Бездрабко В. В. - Теоретичні засади експертизи цінності документів: традиції і сучасні тренди (із зарубіжного досвіду) (2019)
Войцехівська І. Н. - Архівознавча школа Київського університету: традиції та перспективи розвитку, Палієнко М. Г. (2019)
Касян Л. Г. - Аудіовізуальні документи, присвячені Остапу Вишні, як носії-репрезентанти культурної пам’яті (2019)
Городиська К. С. - Національна заслужена академічна капела України "ДУМКА" за документами ЦДАМЛМ України (до 100-річчя від дня заснування) (2019)
Гула В. Д. - Бунд і сіонізм: початок протистояння (1895–1903 рр.) (2019)
Індиченко Г. В. - Участь учених АН УРСР у міжнародних наукових заходах (1961–1965): історико-джерелознавчий аспект (2019)
Коваленко Р. Я. - Київський військовий округ у мобілізаційних планах Російської імперії напередодні Першої світової війни (2019)
Когут А. А. - Депортаційна операція "Захід" у жовтні 1947 р. (за документами Галузевого державного архіву Служби безпеки України) (2019)
Нецька Л. М. - Надходження документів штабу антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей за 2014–2018 рр. до Галузевого державного архіву Міністерства оборони України (2019)
Резнік І. С. - Поліна Самійленко – корифей українського театру. До 130-річчя від дня народження (за документами ЦДАМЛМ України) (2019)
Юзбашева Н. Л. - Документи особового фонду Л. В. Писаржевського як джерело для вивчення життя і діяльності видатного вченого-хіміка (2019)
Франко О. О. - Видатний український історик-архівіст, джерелознавець, археограф І. Л. Бутич (до 100-річчя від дня народження), Франко А. Д. (2019)
Павлова О. Ф. - "Я власну вічність бачу без облуди..." (до 90-річчя від дня народження Д. В. Павличка) (2019)
Любарська Л. В. - До 90-річчя від дня народження Д. В. Павличка (2019)
Кіржаєв С. М. - Невідомі листи М. С. Грушевського та Ф. К. Вовка до В. І. Вернадського (1915–1916 рр.) (2019)
Хоменко В. О. - Лист невідомого автора про українські політичні сили в еміграції у 1920-ті роки (2019)
Шаповал А. І. - Листи В. М. Перетца до В. М. Гнатюка (1902–1925 рр.) (2019)
Калакура Я. С. - Шлях до архівознавства (до ювілею професора М. Г. Щербака) (2019)
Павленко С. Ф. - Історик із душею поета: Миколі Григоровичу Щербаку – 70!, Коломієць Н. А. (2019)
Бандура М. В. - Микола Григорович Щербак – талановитий вчений, Людина і Вчитель (до 70-річчя від дня народження) (2019)
Алєксєєнко А. О. - Центральному державному науково-технічному архіву України – 50 років, Балишев М. А. (2019)
Виставки, презентації, конференції, зустрічі (2019)
Павелків Р. В. - Рефлексія як психологічний механізм моральної саморегуляції поведінки особистості (2018)
Абрамюк О. О. - Концептуальна структура феномену суб'єктивне благополуччя та особливості його вимірювання, Липецька А. С. (2018)
Артемова О. І. - Творчий потенціал та креативність педагога як запорука професіоналізму (2018)
Безлюдна В. І. - Диспозиційна детермінація непродуктивної взаємодії між дітьми, Осьмак Л. П. (2018)
Березюк Т. П. - Модель формування професійної компетентності майбутніх менеджерів в умовах ВЗО (2018)
Білецька О. Д. - Психологічні аспекти вікових криз особистості від народження до юнацтва (2018)
Дерев'янко Н. З. - Соціально-психологічні особливості про соціальної поведінки у підлітковому віці (2018)
Джеджера О. В. - Розвиток емоційного інтелекту як шлях оптимізації емоційних переживань майбутніх психологів з приводу навчання (2018)
Збродська І. Г. - Процесуальний підхід у дослідженні феномену емоційного вигорання (2018)
Іванюта О. В. - Технології стимулювання візуального мислення підлітків, Яницька О. Ю. (2018)
Карпова А. В. - Соціалізація підлітків в середовищі молодіжних субкультур (2018)
Конопліцька Ю. І. - Особливості розвитку емоційного інтелекту у підлітковому віці, Ставицька О. Г. (2018)
Корчакова Н. В. - Психологічні особливості функціонування феномену прокрастинації у студентської молоді, Ковбаса А. Р. (2018)
Кулакова Л. М. - Психологічні прийоми формування моральних цінностей у молодших школярів в процесі позаурочної діяльності, Кулаков Р. С. (2018)
Курилюк-Делчева Н. В. - Суб'єктивне відчуття самотності осіб похилого віку, Гуцуляк Н. М. (2018)
Литвиненко С. А. - Феномен гри в сутнісно-буттєвому вимірі (2018)
Лісна М. В. - Розвиток творчих здібностей арт-засобами в дошкільному віці (2018)
Михальчук Ю. О. - Практична підготовка студентів до психологічної роботи з дітьми-інвалідами (2018)
Онісковець Б. І. - Мотиваційні чинники перфекціонізму сучасної студентської молоді, Ставицька О. Г. (2018)
Павелків В. Р. - Діагностичний компонент дослідження особистісних деструкцій представників молодіжних субкультур (2018)
Панасюк В. М. - Соціально-психологічні особливості інкорпорації підлітків у середовище деструктивних молодіжних субкультур (2018)
Работій М. В. - Формування позитивної Я-концепції майбутніх практичних психологів, Артемова О. І. (2018)
Савуляк В. О. - Вікові особливості взаємозв'язку соціально-психологічної адаптації та розвитку соціального інтелекту (на матеріалі дослідження школярів), Бакун К. О. (2018)
Співак Л. М. - Особливості становлення самооцінки власного національного "Я" у студентської молоді (2018)
Ставицька О. Г. - Вплив рівня домагань на прагнення до самоактуалізації студентської молоді, Бунечко Ю. В. (2018)
Ставицька О. Г. - Психологічні особливості впливу стресостійкості на учбову діяльність студентів, Воробей І. І. (2018)
Ставицький О. О. - Психосемантичні аспекти дослідження моральної свідомості, Ставицький Д. О. (2018)
Степанюк І. М. - Корекція дитячих страхів в дошкільних дитячих закладах методами арт-терапії (2018)
Сторож О. В. - Вікові закономірності розвитку творчої соціалізації юнаків (2018)
Хомич І. С. - Дослідження особливостей особистісних цінностей молодших школярів (2018)
Хупавцева Н. О. - Проблема дослідження конфліктної поведінки в юнацькому віці (гендерний аспект), Речун Н. В. (2018)
Чорноус Н. О. - Роль і місце арт-терапії у формуванні комунікативних навичок дітей з особливими потребами (2018)
Широких А. О. - Самопізнання як передумова ефективності життєвого проектування юнаків (2018)
Шпак Л. В. - Особливості застосування ігрової терапії в роботі практичного психолога (2018)
Щерба Т. В. - Адаптація дітей до школи з затримкою психічного розвитку (2018)
Яницька О. Ю. - Психолого-педагогічні особливості організації самостійної роботи студентів в умовах навчання за ECTS, Іванюта О. В. (2018)
Яцюк Н. О. - Аналіз сучасних досліджень рефлексії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Алексеев А. Я. - Художественное мышление как наивысшая форма когнитивной деятельности человека и перевод (2019)
Бондаренко Я. О. - Вербалізація когнітивної діяльності персонажа в художньому дискурсі (на матеріалі роману Р. Ґелбрейта "Кар’єра лиходія") (2019)
Вапіров С. Ю. - Карнавальна стилістика німецькомовного тваринного епосу (на матеріалі анімалістичної казки про лиса Рейнеке) (2019)
Велика І. О. - Особливості комунікативної поведінки осіб чоловічої статі на матеріалі німецькомовних шлюбних інтернет-оголошень сучасності (2019)
Волошук В. І. - Домінантні тропи в ліриці Р. М. Рільке та їх збереження в українських перекладах (2019)
Голуб Ю. І. - Засоби створення жанрової своєрідності роману Рея Бредбері "451 градус за Фаренгейтом", Батиченко А. О. (2019)
Клименюк А. В. - Синергостатистика в гуманитарных междисциплинарных исследованиях (2019)
Курбатова Т. В. - Доцільність дотримання термінологічної послідовності при перекладі технічних текстів, Ліхошерст О. Г. (2019)
Курохтіна А. М. - Концепт JAHRESZEIT як складова домена ZEIT у дитячому фольклорі (2019)
Кушнерук С. М. - Особливості функціонування тематичних груп термінів екомаркетингу в англомовних публіцистичних текстах (2019)
Лазебна Н. В. - Семантична неоднозначність урбаністичної термінології (українсько-англійський переклад Google translate vs людський переклад) (2019)
Лещенко Г. А. - Особливості передачі елементів вертикального контексту мовою перекладу, Блакита І. О. (2019)
Лещенко Г. А. - Особливості перекладу телескопійних одиниць у сфері Інтернет спілкування, Воленко К. В. (2019)
Мамедова А. І. - Темпоральна сітка німецьких епіграм (2019)
Мельнічук А. О. - Синтаксично-стилістичні прийоми композиції мовних відрізків в романа Д. Брауна "Янголи та демони" та "Код да Вінчі", Кузнєцова І. В. (2019)
Мороз А. А. - Російська армія Миколи І очима англійців під час російсько-турецької війни 1853-1856 рр. (лінгвоімагологічний аспект) (2019)
Мосієвич Л. В. - Способи перекладу термінів з охорони праці англійською мовою (2019)
Мусафір В. Ф. - Нові підходи до навчання німецької мови у закладах вищої освіти на прикладі веб-квесту (2019)
Назаренко О. В. - Евфемізми як лексичний засіб вираження категорії політкоректності, Галеженко В. Г. (2019)
Невинна Ю. П. - Синтаксичні особливості іспанської казки та їх відтворення в українському перекладі, Нічаєнко І. І. (2019)
Соколова О. В. - Сучасні німецькі політичні метафори (2019)
Стрюкова Н. О. - Концептуальна дихотомія "БАГАТСТВО – БІДНІСТЬ" в іспанській лінгвокультурі, Бабашева В. А. (2019)
Стуліна Є. В. - Опис семантики системно-мовних засобів формування номінативного поля концепту "LA LANGUE FRANҪAISE" (2019)
Тєлкова О. В. - Проблеми створення прототипічної моделі гастрономічного дискурсу (2019)
Фесенко І. М. - Фінансово-економічні терміни у сучасній англійській мові: шляхи та способи їх творення (2019)
Шевченко О. І. - Жаргонізми в англомовній біржовій лексиці, Кисільова І. Ю. (2019)
Шевчук О. В. - Використання поняття "пропозиціональна функція" в сучасних лінгвістичних дослідженнях, Яндоловська А. В. (2019)
Bondar-Pidhurska O. - Assessment and analysis of efficiency system management by innovative factors for sustainable development of national economy from the position satisfaction of vital interests population in Ukraine, Hliebova A. (2019)
Devadze A. - Problems of the international tourism market improvement in Georgia, Kordzaia I., Chichulina K. (2019)
Marchenko O. - The ways of restoration of effective scientific and technical activity as a constituent of innovative-investment development of Ukraine, Holoborodko O., Amelina I. (2019)
Kulchii O. - The analysis of information security in the context of globalization, Kulchii I. (2019)
Chychkalo-Kondratska I. - Deepening relations between Ukraine and EU in the context of DCFTA conditions, Vlasiuk A., Kondratska D. (2019)
Bezrukova N. - European currency system: problems and developments of prospective evaluation, Svichkar V. (2019)
Nechad A. - Invisible hand of international aId to Africa: the geoeconomy of deprivation (2019)
Ryneiska L. - Features of investment activity in the national economy of Poland, Zhytnyk V., Perederii V. (2019)
Bilovol R. - Design of the anti-crisis management service of the enterprise, Chernysh I., Arzumanian A. (2019)
Romanova T. - A strategy for human resources management in enterprises, Ivanytska S., Halaida T. (2019)
Sichevskyi V. - Improvement of foreign economic activity of "Planet of equipment" LLC, Skryl V. (2019)
Muller M. - The system of corporate identity visual elements while forming the company’s image, Korniienko M. (2019)
Mokliak M. - Features of the promotion policy of the confectionery industry, Perederii Y., Safonov M. (2019)
Козловський О. - Моделювання вимірювального перетворювача ожеледоутворення на проводах повітряних ліній розподільних електромереж, Трушаков Д., Рендзіняк С. (2017)
Demchuk A. - The surface plasmon resonance in nanoparticles of arbitrary shape (2017)
Красиленко В. - Удосконалення та моделювання матричних афінних шифрів для криптографічних перетворень зображень, Нікітович Д. (2017)
Карпа І. - Динамічні режими несумірної надструктури кристала |N(CH3)4|2CuCl4, Свелеба С., Катеринчук І., Шмигельський Я., Куньо І., Жилін О. (2017)
Dochviri J. - The control system of two-motor ac electrical drive with individual regulators of speeds (2017)
Стельмащук А. - Методологія та результати комп’ютерного моделювання електричної провідності нанокомпозитів, Карбовник І. (2017)
Костогриз В. - Застосування microSD карти як системного диска (2017)
Свелеба С. - Створення багатовимірного OLAP-куба послуг готельно-туристичного комплексу Прикарпаття, Катеринчук І., Куньо І., Свелеба Н., Любунь З., Шмигельський Я., Сокульський В., Лозовал В., Карпа І. (2017)
Монастирський Л. - Аналіз руху об’єктів МЕМС пристроями, Власов А., Петришин О. (2017)
Монастирський Л. - Особливості збирання й опрацювання масивів даних для управління розумним об’єктом, Петришин О. (2017)
Корчак Ю. - Актуальні проблеми інформаційної безпеки та способи їхнього вирішення, Фургала Ю. (2017)
Пролиско Е. - Высокопроизводительный транспорт городской перевозки пассажиров на базе мобильных роботов, Шуть В. (2017)
Оленич І. - Адаптивна система керування транспортним потоком на основі нечіткого логічного висновку (2017)
Кушнір О. - Зіставний аналіз статистичних властивостей східнослов’янських текстів, Стрипко Т., Таранець В., Кушнір Л., Вельгош С. (2017)
Злобін Г. - ІТ-освіта в Україні: куди йдемо?, Шевчик А., Шевчик В. (2017)
Атаманюк З. М. - Соціально-філософський аналіз свободи людини як феномена світосприйняття (2016)
Гедікова Н. П. - Формування Української національної ідентичності в сучасних умовах соціокультурної трансформації: соціально-філософський контекст (2016)
Добролюбський А. О. - O tempora! O mores! (О нравах жителей "местности, занимаемой одессой" в античные времена) (2016)
Долженков О. О. - Соціальна еволюція елітних груп україни (2016)
Літінська Н. В. - Нові комунікативні можливості модерації соціального інтелекту сучасної молоді (2016)
Савусин Н. П. - Обобщение логических импликатий в расширенном языке тернарного описания (ЯТО) (2016)
Сайфудінова О. В. - Оцінка стану та перспективи розвитку професійної мобільності молодіжної субкультури у сучасному українському суспільстві (2016)
Родян М. В. - Реалізація Українського історичного наративу в сучасних глобалізаційних умовах (2016)
Рубський В. М. - Сенс життя як фундаментальне положення світогляду (2016)
Соколова О. В. - "Соціальний міф: аксіологічна детермінація соціокультурних процесів в умовах трансформації суспільства" (2016)
Титул, зміст (2019)
Korolko A. - The activity of the society "Ridna Shkola" ("Native School") in Tysmenytsia town (1906 - 1939), Fedoryshyn I. (2019)
Kuznets T. - Uman public library on the pages of periodicals at the end of 19th - early 20th century, Skus O. (2019)
Levyk B. - "The Case of Fourteen" and the Polish Anti-Soviet Underground in Lviv during 1939-1941, Skorniewski M. (2019)
Oriekhova S. - Ukrainian postage at the time of the Liberation Struggles in 1918-1920: historical narrative of national stamp publishing (2019)
Skyba I. - The place and part of Polikarp (Sykorskyi) in the spread and strengthening of the movement for the Ukrainization of the Orthodox Church in Poland in the 1920th (2019)
Shcherbak V. - Orthodoxy as a fight flag for Cossack autonomy within the Polish-Lithuanian Commonwealth (2019)
Bespeka V. - USA propaganda in Cold War period: formation of the image of enemy in face of the USSR (2019)
Wogu J. O. - Reaching the Unheard Voices and Hinterlands in the Digital Era: An Assessment of the re-Engineering of Newsgathering in Africa (2019)
Karpus Z. - Education of interned soldiers of Ukrainian People’s Army in Poland: the case of the camp in Aleksandrow Kujawski, Humeniuk O. (2019)
Klynina T. - "Female face" of American diplomacy (2019)
Kuprii T. - Subcarpathian Ruthenia in conditions of pre-war international crisis of 1938 and territorial encroachments of neighboring states (on regional press materials), Tymish L., Panasiuk L. (2019)
Frotveit M. - Formation and implementation of the migration legislation of Ukrainian citizens to Belarus, Moldova and Russia (1991-2013) (2019)
Hedo A. - "Genealogy of Donetsk Region”: genealogical sources of XVIII - the beginning of ХХ century, Kryhina O. (2019)
Panas N. - Figure of General Olexander Grekov in historiography of independent Ukraine (2019)
Semergey N. - The evolution of a church and religious role in the Ukrainian national and cultural Renaissance in the second half of the 19th - the first third of the 20th century: the modern historiography (2019)
Kudriachenko A. - Review for the collective monograph "Difficult Questions of Historical Memory in Paradigm of Culture Dialogue", Borys Grinchenko Kyiv University. Bilostok: Belorussian historical association, 2019. 292 p. (2019)
Савченко Т. Г. - Поточні тренди розвитку фінансових технологій, Татарко А. В. (2019)
Траченко Л. А. - Логіко-структурний аналіз проблем при формуванні систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг (2019)
Буряк А. В. - Довіра до банків: огляд світових та вітчизняних підходів до визначення змісту та основних каналів впливу, Ласукова А. С. (2019)
Кривич Я. В. - Банківські інновації, як фактор підвищення рівня довіри та лояльності клієнтів, Драніцина А. О. (2019)
Вакуленко І. А. - Формування базису проведення енергетичних реформ із застосуванням "розумних" технологій, Колосок С. І., Прийменко С. А., Матвєєва Ю. Т. (2019)
Бурденко І. М. - Походження спекулятивного капіталу та похідних фінансових інструментів та їх роль в кругообігу фінансового капіталу (2019)
Serpeninova Y. - Computer-assisted audit techniques: main advantages and disadvantages, Makarenko S., Litvinova M. (2019)
Бухтіарова А. Г. - Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи, Тєтєрєва О. Ю. (2019)
Тєлєтов О. С. - Забезпечення інноваційного розвитку в закладах вищої освіти, Лазоренко В. Є. (2019)
Сигида Л. О. - Місце та роль ланцюгів поставок у сільськогосподарській галузі України, Сигида Н. О. (2019)
Гордієнко В. П. - Зарубіжний досвід децентралізації публічної влади та можливості його трансформації в Україні, Оніщенко М. Л., Мальонкіна І. С. (2019)
Галинська Ю. В. - Організація проектів чистого виробництва: досвід закордонних та вітчизняних підприємств, Бондар Т. В. (2019)
Бойко О. І. - Недержавне пенсійне страхування як доповнення до солідарного пенсійного забезпечення (2019)
Семененко Т. О. - Прогнозування динаміки макроекономічних показників, Домрачев В. М. (2019)
Касьяненко В. О. - До питання забезпечення сталості фінансування стартапів впродовж життєвого циклу, Котенко Н. В. (2019)
Швіндіна Г. О. - Проблеми розроблення стратегії розвитку для операторів крафтової продукції (на прикладі пивоварної галузі України), Стрига В. Д., Лапін Є. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Дешко В. І. - Аналіз точкової індивідуальної термосанації огороджуючих конструкцій багатоквартирних житлових будинків, Білоус І. Ю., Максименко О. Е. (2018)
Хотян А. А. - Аналіз ефективності використання фотоелектричних модулів, Розен В. П., Чермалих О. В. (2018)
Басок Б. И. - Температурный режим помещения, обогреваемого двумя двухпанельными радиаторами, Давыденко Б. В., Тимощенко А. В., Гончарук С. М. (2018)
Александров О. И. - Применение теории катастроф для оценки существования режима электроэнергетической системы, Иванько Д. О., Жуковская Т. Е. (2018)
Жуйков В. Я. - Застосування лінеаризованої електро – вартісної моделі для дослідження характеру перехідних процесів у ізольованій генеруючій системі, Бойко І. Ю. (2018)
Sokolovskyi P. - Estimation of PV systems power production efficiency in the dense urban development conditions, Sharma R. (2018)
Кєсова Л. О. - Дослідження та вибір методів контролю витрати вугільного пилу на пальники діючих котлів ТЕС при різних технологіях пилоподачі в умовах змінних навантажень, Побіровський Ю. М., Меренгер П. П. (2018)
Варламов Г. Б. - Аеродинамічні та теплові переваги роботи камер згорання газових турбін при застосуванні мікрофакельної технології газоспалювання, Романова К. О., Мухін М. С. (2018)
Дьяков В. О. - Протикорозійний захист пристроїв контактної мережі в зоні стикування електрифікованих ділянок залізниць постійного та змінного струму, Антонов А. В., Єфремова К. Р. (2018)
Волошко А. В. - Оценка технического состояния силовых трансформаторов напряжением 110 кВ и выше, Бедерак Я. С. (2018)
Тимощук О. Л. - Аналіз високочастотних процесів в асинхронних двигунах з всипними обмотками на основі ланцюгових схем заміщення, Вишневський О. В., Стулішенко А. С., Ігнатюк Є. С. (2018)
Вожаков Р. В. - Розподіл усталеної температури в ізоляції циліндричної форми при наявності сторонніх джерел теплоти, Кириленко В. М. (2018)
Кутний Б. А. - Математичне моделювання фазовоперехідних процесів у газо-рідинних системах, Павленко А. М. (2018)
Рабош І. О. - Оцінювання ризиків для здоров’я населення внаслідок забруднення довкілля автотранспортом (на прикладі міста Києва), Кофанова О. В. (2018)
Борисов О. О. - Екологічне навантаження з боку автотранспортних потоків на придорожні території рекреаційного призначення, Кофанов О. Є. (2018)
Кондратюк В. А. - Оцінка радіаційних наслідків при важких аваріях на атомних електричних станціях, Іванов З. В. (2018)
Бодачівська Л. Ю. - Поверхнево-активні речовини на основі ліпідної біомаси та їх використання в технологічних системах для нафтогазовидобувної галузі, Верба А. Ю., Сафронов О. І., Давітадзе Д. З., Папейкін О. О., Венгер І. О. (2019)
Волошина Ю. Г. - Ефективність паладійвмісних цеолітів типу MFI в ізомеризації н-гексану, Пертко О. П., Крилова М. М., Патриляк Л. К., Яковенко А. В. (2019)
Пилявский В. С. - Особенности концентрационной зависимости несущей способности этанольных растворов карбоновых сфероидальных нанокластеров, Полункин Е. В., Каменева Т. М., Березницкий Я. А. (2019)
Шаранда М. Є. - Взаємодія молочної кислоти та етиллактату з альдегідами, Бондаренко Є. А. (2019)
Шкарапута Л. М. - Кількісні закономірності в ході амідування триацилгліцеринів рослинних олій, Митрохіна Л. Л., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Морозова І. П. (2019)
Коновал О. А. - Вплив продукту піролізу відходів полімерів на реологічні властивості високов’язкої нафти, Макаров А. С., Димитрюк Т. М. (2019)
Коновал О. А. - Вплив водневого показника на сорбційні характеристики органічних індикаторів нафтою у трасерних дослідженнях, Нікітін В. О., Верба А. Ю. (2019)
Лаврик Р. В. - Вирощування монокристалів подвійного поліфосфату NaMn(PO3)3 та його структура, Трачевський В. В., Діамант В. А. (2019)
Aghaguseynova M. M. - Synthesis of the dioxygen complex of oil cobalt (II) porphyrin complex and study of its oxygenating properties, Amanullayeva G. I., Bayramova Z. E. (2019)
34-та наукова конференція з біоорганічної хімії та нафтохімії (тези) (2019)
Правила для авторів (2019)
Dolgikh L. Yu. - Efficient hydrogen production by steam reforming of ethanol over ferrite catalysts, Stolyarchuk I. L., Staraya L. A., Vasylenko I. V., Pyatnitsky Y. I., Strizhak P. E. (2020)
Зубенко С. О. - Способи одержання бутилових естерів жирних кислот: сьогодення та перспективи, Патриляк Л. К. (2020)
Яковлєва А. В. - Фізико-хімічні властивості біодизельних палив на основі етилових естерів рижієвої олії, Бойченко С. В., Гудзь А. В., Зубенко С. О. (2020)
Валігура К. В. - Каталізатори парофазної конденсації С1-С4 спиртів з подовженням вуглецевого ланцюга, Соловйов С. О. (2020)
Каменських Д. С. - Гідрогенізація діоксиду вуглецю як альтернативне джерело вуглеводнів, Євдокименко В. О., Ткаченко Т. В., Хімач Н. Ю., Кашковський В. І. (2020)
Полункін Є. В. - Покращення хіммотологічних властивостей дизельного палива мікродобавкою вуглецевих сфероїдальних наночасток, Пилявський В. С., Березницький Я. О., Каменєва Т. М., Лєвтєров А. М., Авраменко А. М. (2020)
Bodachivskyi Iu. S. - New insights into the mechanism of sulfur vulcanisation: a theoretical study (2020)
Сачук О. В. - Ультразвуковий та механохімічний синтези нанодисперсної ТіO2/SnO2 системи (2020)
Папейкін О. О. - Одержання уреатних мастил з використанням продуктів трансформації олій, Бодачівська Л. Ю., Сафронов О. І., Венгер І. О. (2020)
Правила для авторів (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Zymaroieva A. A. - Assessing the spatiotemporal dynamics of maize yield in the central and northern regions of Ukraine, Fedonyuk T. P. (2019)
Umerova A. K. - Spatial organization of the Vallonia pulchella (Muller 1774) ecological niche in sod-lithogenic soils on loesses-like clays in the Nikopol Manganese Ore Basin (2019)
Йоркіна Н. В. - Упаковка екологічних ніш та просторова організація угруповання макрофауни міського парку, Кунах O. М., Будакова В. С. (2019)
ЯковенкоВ. М. - Просторова неоднорідність фізичних властивостей ґрунту в заплаві малої річки, Дубініна Ю. Ю., Жукова Ю. О. (2019)
Кошелев О. І. - Різноманіття угруповань та індикаторні плеяди птахів природних й антропогенно трансформованих ландшафтів Півдня та Південного сходу України, Кошелев В. O., Федюшко М. П., Жуков О. В. (2019)
Постоєнко Д. М. - Еколого-генетичні особливості популяції антонінсько-зозулинецької лускатої та рамчастої порід коропа (2019)
Маслікова К. П. - Біологічне різноманіття та екосистемні сервіси техноземів, створених на територіях видобутку корисних копалин, Жуков О. В. (2019)
Output data (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Buriakovskyi S. - Analysis of Ways of Increasing the Energy Efficiency of Traction Electric Transmission of Shunting Diesel Locomotive, Maslii A., Pomazan D., Kovalchuk O. (2019)
Kuznetsov B. - Mitigation of Magnetic Field from Overhead Power Lines with Triangular Conductor Arrangements Using Active Shielding Systems, Bovdui I., Nikitina T., Kolomiets V., Kobylianskyi B. (2019)
Lezhniuk P. - Macromodeling of Electrical Grids with Renewable Energy Sources for Assessing Their Energy Efficiency, Komar V., Kravchuk S. (2019)
Lozynskyi О. - Analytical Design of Dynamic Systems Regulators Taking Into Account the Effect of Disturbing Factors, Moroz V., Biletskyi R., Biletskyi Y. (2019)
Samonov S. - The Use of a Frequency Converter for the Activation of a Stand-by Diesel Generator of a Ship Power Plant, Dubovyk V. (2019)
Seheda M. - Training System for Power Plant Operators Controlling the Electrical Part of a Power Generating Unit, Baran P., Kidyba V., Pryshliak Y. (2019)
Vishnevskiy L. - Using Model-Oriented Decision-Making Support System for the Safe Operation of the Ship Electric Power Plant Improvement, Voytetskiy I., Voytetskaya T. (2019)
Yatsko S. - Development of Strategies for Reducing Traction Energy Consumption by Electric Rolling Stock, Vashchenko Y., Sydorenko A. (2019)
Preparation of Papers for CPEE (2019)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал CPEE (2019)
CALL FOR PAPERS IEEE ACPEE-2020 (2019)
CALL FOR PAPERS IEEE APPEEC (2019)
CALL FOR PAPERS CPEE-2019 (2019)
Список друкованих (електронних) періодичних видань, що включаються до Переліку наукових фахових видань України (2019)
Свідоцтво про реєстрацію (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Pokrovskyi K. - Analysis of Modes of Asynchronized Generator in Extra-High Voltage Power Grid, Muzychak A., Mavrin O., Oliinyk V. (2019)
Zhykharieva N. - Thermoeconomic Model of Air Conditioning System, Khmelniuk M. (2019)
Varetsky Y. - Overvoltages in MV Industrial Grid under Ground Faults (2019)
Lesovoi L. - Equation of Arithmetic Mean Deviation of Roughness Profile, Matiko F., Chaban B. (2019)
Fedynets V. - Methodology for Determining the Response Time of Thermo Transducers for Measuring the Temperature of Gas Flows (2019)
Pistun Y. - Mathematical Models of Throttle Elements of Gas-hydrodynamic Measuring Transducers, Matiko H., Krykh H. (2019)
Preparation of Papers for the Journal EECS (2019)
Вимоги до оформлення статей для подання до друку в журнал EECS (2019)
Соколов В. Ю. - Формування середньої спеціальної бібліотечної освіти в Україні у 1920-х – 1950-х рр.: від бібліотечних курсів до спеціалізованих технікумів (2019)
Етенко Н. Ю. - Фактографічні конструкції в інформаційній роботі бібліотеки вишу: краєзнавчі доробки, Оре Т. А. (2019)
Левченко Г. С. - Становлення та розвиток української бібліографії в ХІХ ст. (на матеріалах газети "Одесский вестник") (2019)
Музичко О. Е. - Висвітлення воєнної історії на сторінках військової періодики Одеси початку ХХ ст. (2019)
Шилюк О. І. - Наукова думка в Чернівцях кінця ХІХ – першої половини ХХ ст. : аналіз публікаційної активності за базою даних Scopus (2019)
Alekseenko M. - English-publications in the personal book collection professor A. G. Gotalov-Gotlib Scientific library of Odessa I. I. Mechnikov National University, Levchenko V. (2019)
Дроншкевич О. В. - Роль особистих бібліотек у вивченні питань розвитку освіти і культури (на прикладі видань з бібліотеки українського педагога М. М. Володкевича у фонді ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського) (2019)
Курганова О. Ю. - Присвяти, передмови та післямови до українських кириличних стародруків: проблеми та перспективи науково-бібліографічного обліку (2019)
Білоус В. С. - Бібліотека – різновекторний навігатор у соціально-комунікаційному просторі закладу вищої освіти (2019)
Бублик О. Г. - Кінокритика як складова медіаосвіти у науковій бібліотеці (2019)
Влащенко Л. Г. - Ефективність функціонування віртуальних сервісів наукової бібліотеки зво: системний підхід та досвід використання, Нікітенко О. М. (2019)
Грамм О. М. - Електронні ресурси бібліотеки як засіб надання інформаційних послуг (із досвіду роботи книгозбірні КДПУ), Кравченко О. М., Лебедюк О. О. (2019)
Даутова А. - Международное сотрудничество библиотек: опыт библиотеки Назарбаев университета (2019)
Джангулова Т. - Казахстан развивает умные города: институциональные репозитарии как платформы для развития цифрового Казахстана, Яп Дж. (2019)
Карпенко С. В. - Наукова бібліотека як центр підтримки науки у зво (2019)
Костирко Т. М. - Формування культури академічної доброчесності бібліотекою закладу вищої освіти, Жигалкіна М. С. (2019)
Мурашко О. С. - Нові парадигми традиційної інформаційно-бібліографічної діяльності університетської бібліотеки (2019)
Подрезова М. О. - Етапи розвитку інформаційно-аналітичної діяльності Наукової бібліотеки ОНУ імені І. І. Мечникова, О. І. Ляху О. І. (2019)
Скаченко О. О. - Використання ігрової моделі гейміфікації у соціокультурній діяльності бібліотек (2019)
Сирота Л. Б. - Електронні бібліотеки: проблеми доступу до інформації (2019)
Швецова-Водка Г. М. - Соціальна інформаційна комунікація як об’єкт ноокомунікології (2019)
Шестопалова Л. С. - Новітні технології бібліотечного обслуговування в Київському національному торговельно-економічному університеті: smart-бібліотека, коворкінг, VR-студія (2019)
Якуніна Н. В. - Бібліотеки закладів вищої освіти: сучасні виклики (2019)
Хаценко Л. І. - Рецензія на книгу "Історія кафедри української літератури Одеського національного університету імені І. І. Мечникова : персоналії і факти" (2019)
Ізмайлова К. В. - Екологічний супровід запасів як чинник ефективності використання оборотних засобів будівельного підприємства (2018)
Сорокіна Л. В. - Просторова модель ціноутворення у житловому будівництві, Гойко А. Ф., Коваленко Є. С. (2018)
Рубцова О. С. - Специфіка обліку операцій будівництва таун-хаусів (2018)
Кіщенко Т. Є. - Особливості девелопменту в реалізації інвестиційних проектів будівництва об'єктів різного функціонального призначення, Гусарова Л. В. (2018)
Закорко П. П. - Підходи до формування вартості будівельних робіт виконуваних вітчизняними будівельними підприємствами за межами України, Вершигора Д. М., Бабійчук Р. А. (2018)
Івахненко І. С. - Cинкретизм "greenlease" та "surveying" в формуванні системи девелоперського управління на будівельних підприємствах, Климчук М. М. (2018)
Хоменко Н. Ю. - Наукова предикація управління інноваційними системами будівельних підприємств (2018)
Глибовець Н. М. - Концептуальні положення підвищення рівня економічної ефективності енергозбереження на будівельних підприємствах (2018)
Моголівець А. А. - Система випереджальних індикаторів для будівельних підприємств України (2018)
Кіщенко Т. Є. - Особливості економічної оцінки зведення будинків з низьким енергоспоживанням, Гусарова Л. В., Боліла Н. В. (2018)
Абашкіна К. О. - Техніко-економічне обгрунтування огороджуючих конструкцій житлових будинків (2018)
Крикун К. В. - Стратегія повного госпрозрахунку як основа економічної стабільності і конкурентоспроможності виробництва (підприємства), Оліферук С. Л., Рязанов А. С. (2018)
Стеценко С. П. - Прогнозування економічної стійкості (на прикладі малих будівельних підприємств України), Беленков А. Ю., Антропов Ю. В. (2018)
Беленкова О. Ю. - Економічна оцінка заходів з підвищення енергоефективності, Цифра Т. Ю., Мацапура О. В., Остапенко І. О. (2018)
Русин В. І. - Доопераційна діагностика синдрому Міріззі, Румянцев К. Є., Павук Ф. М. (2019)
Лупальцов В. І. - Панкреатобилиарная манометрия в профилактике постманипуляционного панкреатита после эндоскопической ретроградной холангиопанкреатографии, Ягнюк А. І., Скалій М. М., Котовщиков М. С. (2019)
Гюльмамедов П. Ф. - Шляхи оптимізації лазерної та хімічної абляції вен при варикозній хворобі з коморбідним цукровим діабетом, Пилипенко Р. В., Синяченко О. В., Єрмолаєва М. В., Верзілов С. М. (2019)
Каніковський О. Є. - Вибір способу біліарної декомпресії у хворих на обтураційну жовтяницю непухлинного генезу, Карий Я. В., Бондарчук О. І., Андросов С. І., Аль-Мутасем Біллах Аль Ктавнех (2019)
Балицький В. В. - Застосування сучасних хірургічних технологій у лікуванні поєднаної патології анального каналу і прямої кишки, Захараш М. П., Курик О. Г. (2019)
Гнатюк М. С. - Особливості ремоделювання судин гемомікроциркуляторного русла яєчок при пострезекційній портальній гіпертензії, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2019)
Гаріян С. В. - Стан системи антиоксидантного захисту в піддослідних тварин внаслідок модельованої поєднаної абдоміно-скелетної травми та ішемії-реперфузії нижніх кінцівок (2019)
Шацький В. В. - Вплив експериментальної гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на діурез і швидкість клубочкової фільтрації, Гудима А. А., Близнюк Р. В. (2019)
Грабчак С. О. - Структурні зміни мікроциркуляторного русла дванадцятипалої кишки при обтураційному холестазі, Ясіновський О. Б., Кріцак М. Б., Гаргула Т. І. (2019)
Заремба В. С. - Деякі аспекти діагностики та лікування синдрому діабетичної стопи, Федчишин Н. Р., Бохонко Р. Л., Герич Г. І. (2019)
Керничний В. В. - Застосування фізичної радіомодифікації в неоад'ювантному лікуванні раку прямої кишки, Суходоля А. І., Підмурняк О. О., Суходоля С. А. (2019)
Ничитайло М. Ю. - Обґрунтування термінів виконання лапароскопічної холецистектомії на основі темпу декомпресії жовчних шляхів при обтураційній жовтяниці, зумовленій холецистохоледохолітіазом, Дзюбановський О. І. (2019)
Венгер І. К. - Повторна реваскуляризація рецидиву хронічної артеріальної недостатності після реконструкції аорто/клубово-стегнового сегмента, Гусак М. О., Ковальський Д. В., Костів С. Я., Вайда А. Р., Герасимюк Н. І. (2019)
Польовий В. П. - Ендоваскулярні оперативні втручання для корекції критичної ішемії нижніх кінцівок при синдромі стопи діабетика, Білел Кхоршані, Хомко О. Й., Сидорчук Р. І., Волянюк П. М., Білик І. І. (2019)
Кобза І. І. - Віддалені результати хірургічного лікування синдрому аорто-мезентеріальної компресії, Нестеренко І. Р., Нестеренко В. Л., Кіхтяк А. Т., Гречух Л. Ю. (2019)
Шапринський Є. В. - Сучасні методи реконструкції стравоходу при його резекції та екстирпації (2019)
Лутковський Р. А. - Операція Ліхтенштейна з використанням модифікованої сітки у хворих на пахові грижі (2019)
Галей М. М. - Оцінка доцільності симультанних лапароскопічних втручань при лікуванні жовчнокам'яної хвороби з хірургічною коморбідністю органів черевної порожнини, Дзюбановський І. Я., Марчук І. П., Гащишин П. А. (2019)
Василюк С. М. - Хірургічна тактика у пацієнтів з поліпами жовчного міхура, Федорченко В. М., Осадець В. С., Лабяк І. Р., Василюк А. С. (2019)
Беденюк А. Д. - Хірургічне лікування пацієнта з критичною ішемією нижніх кінцівок на фоні цукрового діабету: клінічний випадок, Боднар П. Я., Боднар Т. В., Футуйма Ю. М., Боднар Л. П. (2019)
Постернак Г. І. - Оцінка ефективності внутрішньовенного введення лідокаїну гідрохлориду в інтраопераційному періоді, Скиба В. В., Корчак В. П., Волченко С. В., Андрейків О. О., Прошельцов А. В., Слотвинський О. О., Кулінченко Г. М. (2019)
Смачило І. І. - Дренування рідинних скупчень заочеревинного простору при лікуванні гострого некротичного панкреатиту, Беденюк А. Д., Смачило І. В., Доброродній В. Б., Футуйма Ю. М. (2019)
Воробей О. В. - Использование лазерного излучения в хирургии хронического панкреатита, Шулейко А. Ч., Віжініс Є. І., Лагодич Н. А. (2020)
Тамм Т. І. - Особенности диагностики и лечения больных синдромом Мириззи, Мамонтов І. М., Зульфігаров І., Крамаренко К. О., Аббуд Х., Бардюк О. Я., Захарчук О. П. (2020)
Бойко В. В. - Этапное хирургическое лечение холангиогенных абсцессов печени, Лихман В. Н., Мирошниченко Д. О., Меркулов А. О., Ткач С. В., Шевченко О. М., Москаленко А. В., Волченко І. В. (2020)
Дроняк М. М. - Прогнозування перебігу післяопераційного перитоніту, Шевчук І. М., Дроняк В. М., Попадюк О. Я. (2020)
Подпрятов С. Є. - Кореляція компенсації цукрового діабету 2 типу зі змінами обміну ліпідів після виконання ілеодуоденопластики, Подпрятов С. С., Старчак Н. М., Сацюк І. В., Корчак В. П. (2020)
Польовий В. П. - Оцінка спонтанної та індукованої лігандами TLR2 і TLR4 продукції про- і протизапальних цитокінів у хворих на абдомінальний сепсис, Польова C. П., Соловей Ю. М., Соловей М. М. (2020)
Фелештинський Я. П. - Оптимальний вибір варіанту розділення анатомічних компонентів черевної стінки при післяопераційних грижах живота великих та гігантських розмірів та профілактика ускладнень, Сміщук В. В., Марштупа О. С., Ватаманюк В. Ф., Свиридовський С. А. (2020)
Гринчук А. Ф. - Експериментальне обґрунтування інтраочеревинного застосування інтерферону α2b для лікування гострого перитоніту, Давиденко І. С., Гринчук Ф. В., Полянський І. Ю. (2020)
Копчак В. М. - Хірургічне лікуваннях хворих із місцеворозповсюдженими пухлинами підшлункової залози, Костилєв М. В., Перерва Л. О., Дувалко О. В., Ханенко В. В., Шевколенко Г. Г., Андронік С. В., Трачук В. І. (2020)
Yakobchuk S. O. - Effect of direct current electric field on the rate of wound epithelization in patients with diabetic foot syndrome, Iftodiy A. H., Grodetskyi V. K., Fundiur V. D., Khomko O. Y. (2020)
Десятерик В. І. - Хірургічні проблеми вторинного і третинного гіперпаратиреозу в діалізних пацієнтів із хронічною нирковою недостатністю, Міхно С. П., Залозний О. В., Литвин А. М. (2020)
Русин В. І. - Внутрішньокишковий тиск при реконструктивно-відновних операціях у стомованих хворих, Чобей С. М., Дутко О. О. (2020)
Каніковський О. Є. - Перспективи реваскуляризуючих втручань при хронічній ішемії, що загрожує втратою кінцівки, Сандер С. В., Чешенчук С. А., Мосьондз В. В., Феджага О. П., Рауцкіс В. А. (2020)
Бойко Н. І. - Власний досвід застосування відеоасистованої паратиреоїдектомії для лікування пацієнтів із первинним гіперпаратиреозом, Хом’як В. В., Лерчук О. М., Павловський І. М., Лукавецький О. В. (2020)
Шапринський В. О. - Хірургічне лікування та профілактика параколостомічних гриж у хворих похилого та старечого віку, Воровський О. О., Садик І. М. (2020)
Антонюк-Кисіль В. М. - Результати планових відкритих хірургічних втручань з приводу первинного хронічного захворювання вен під час вагітності з використанням компонентів протоколу FAST TRACK SURGERY (2020)
Пиптюк О. В. - Комплексне лікування гнійно-некротичних процесів діабетичної стопи (Wagner, 3-4 стадії) з урахуванням гемостазіологічних показників, Пиптюк В. О. (2020)
Сипливий В. О. - Перфоративна гастродуоденальна виразка. Вибір методики операції, Доценко В. В., Петренко Г. Д., Гузь А. Г., Грінченко С. В. (2020)
Беденюк А. Д. - Рівень та динаміка показників цитокінового профілю при лікуванні хворих на гостру спайкову кишкову непрохідність у стадії декомпенсації, Бурак А. Є., Футуйма Ю. М. (2020)
Кирик Т. П. - Досвід застосування стандартів консенсусу Американської тиреоїдної асоціації в клініці загальної хірургії на базі Львівської клінічної лікарні на ЗТ ПАТ "Українська залізниця” філії "Центр охорони здоров’я”, Ващук В. В., Кушнірчук М. І., Байдала Р. П., Сімо М. М. (2020)
Гриценко Й. М. - Симультанний та двохетапний підходи в пацієнтів на метастатичний колоректальний рак із синхронним ураженням печінки, Беденюк А. Д., Гриценко С. Й. (2020)
Хіміч С. Д. - Складнощі організації доопераційного періоду при лікуванні пацієнтів з ускладненими формами жовчнокам’яної хвороби з супутнім цирозом печінки, Муравйов Ф. Т. (2020)
Дзюбановський І. Я. - Гостра непрохідність тонкої кишки. Спірні та невирішені питання декомпресії травного каналу у світлі успіхів і невдач оперативного лікування, Бенедикт В. В., Данчак В. Я., Продан А. М. (2020)
Шевчук І. М. - Сучасні аспекти хірургічного лікування ускладнених форм хронічного панкреатиту, Пилипчук В. І., Галюк В. М. (2020)
Конопліцький В. С. - Застосування методу балонної дермотензії в лікуванні уроджених гігантських пігментних невусів у дітей, Пасічник О. В., Калінчук О. О., Конопліцький Д. В., Шавлюк Р. В. (2020)
Скиба В. В. - Інноваційні технології в хірургічному лікуванні злукової непрохідності кишечника на тлі хвороби очеревини, Іванько О. В., Рибальченко В. Ф., Лисиця В. В., Дар Ясiн Ахмед. (2020)
Гудз І. М. - Можливості ендоваскулярної хірургії у хворих із синдромом Леріша, Гінчицький В. Р., Мельник І. Я., Гудз О. І., Дмитрів І. В. (2020)
Відомому хірургові Юрію Коморовському – 100 років (2020)
Денисюк С. П. - Локальні електроенергетичні системи з активним споживачем: методи побудови та алгоритми їх функціонування, Таргонський В. А., Артем’єв М. В. (2018)
Коцар О. В. - Забезпечення синхронності вимірювань та обліку в лібералізованих ринках електричної енергії (2018)
Замулко А. І. - Методи порівняльного аналізу ефективності операторів систем розподілу електричної енергії, Чернецька Ю. В. (2018)
Опришко В. П. - Механізми реалізації програм керування попиту на електричну енергію у світовій практиці (2018)
Дешко В. І. - Оцінка впливу заміни вікон на енергопотребу та умови комфорту в будівлі на основі динамічного моделювання, Буяк Н. А., Білоус І. Ю., Гурєєв М. В., Голубенко О. О. (2018)
Руденко А. И. - Инновационное оборудование для нефтеперерабатывающих и асфальтобетонных предприятий, Подлесная Е. А., Терех А. М., Нищик А. П. (2018)
Баскова О. О. - Интенсификация теплообмена в трубах с гофрированными вставками "загромождающего” типа (2018)
Розен В. П. - Застосування метода головних компонент для ідентифікації головних факторів впливу на величину електроспоживання, Реуцкий М. О., Демчик Я. М. (2018)
Vasylenko V. - Technocenological approach and problem of energy efficiency improvement (2018)
Безродний М. К. - Енергоефективність теплонасосно-рекуператорної системи водяного опалення і вентиляції з використанням теплоти грунту та вентиляційних викидів, Ословський С. О. (2018)
Тимощенко А. В. - Конвективна сушка теплоізоляційних базальто-бентонітових виробів, Беляєва Т. Г., Стецюк В. Г., Сороковий Р. Я., Мороз М. В. (2018)
Кравчук Г. В. - Технологічні схеми пневматичного золовідведення теплових електростанцій (2018)
Казанський C. В. - Особливості застосування багатоколових повітряних ліній електропередавання, Моссаковський В. І., Мироненко О. В., Соколов М. С. (2018)
Александров А. І. - Регулирование графиков нагрузки электроэнергетической системы при взаимодействии ее с промышленными потребителями, Іванько Д. О., Зеленко В. В. (2018)
Черноусенко О. Ю. - Тепловий і напружено-деформований стан ротора високого тиску турбіни К-1000-60/3000 блока АЕС, Риндюк Д. В., Пешко В. А. (2018)
Зайченко С. В. - Мехатронний комплекс діагностування магістральних трубопроводів, Шевчук С. П., Данілін А. В., Побігайло В. А., Жукова Н. І. (2018)
Чумак В. В. - Удосконалена високочастотна модель асинхронного двигуна, Вишневський О. В., Стулішенко А. С., Ігнатюк Є. С. (2018)
Вітько В. І. - Транскордонний вплив теплових електростанцій України на якість атмосферного повітря при спалюванні вугілля, Коваленко Г. Д., Хабарова Г. В., Варламов Г. В. (2018)
Тамм Т. І. - Усовершенствование способа профилактики острой спаечной кишечной непроходимости (экспериментально-клиническое исследование), Непомнящий В. В., Бєлов С. Г., Бардюк О. Я., Дворник І. О., Шакалова О. А. (2020)
Фелештинський Я. П. - Особливості ТАРР при рецидивах пахвинної грижі після операції Ліхтенштейна, Штаєр А. А., Ватаманюк В. Ф., Коханевич А. В. (2020)
Дзюбановський І. Я. - Клінічний моніторинг перебігу і запобігання ускладненням гострого панкреатиту, Банадига А. І. (2020)
Венгер І. К. - Корекція кислотно-лужного балансу крові в системі попередження та лікування реперфузійно-реоксигенаційного синдрому в пацієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх кінцівок, Герасимюк Н. І., Костів С. Я., Вайда А. Р., Гусак М. О. (2020)
Дейкало І. М. - Оптимізація хірургічного лікування та профілактика розвитку гострої спайкової тонкокишкової непрохідності, Буката В. В., Донченко Л. С. (2020)
Беденюк А. Д. - Експериментально-морфологічне обґрунтування клиноподібно-трубчастої резекції шлунка, Якубенко Є. В. (2020)
Русин В. І. - Гастроєюнодуоденостомія в лікуванні та профілактиці неспроможності кукси дванадцятипалої кишки, Румянцев К. Є., Русин В. В., Машура В. В. (2020)
Іоффе О. Ю. - Труднощі діагностики та лікування атипового біліарного синдрому в пацієнтів похилого та старечого віку, Стець М. М., Антонів В. Р., Стеценко О. П., Перепадя В. М., Молнар І. М., Цюра Ю. П. (2020)
Гончар М. Г. - Хірургічне лікування пупкових гриж зі збереженням косметичного ефекту, Богуш А. Є., Приймак Л. Д. (2020)
Шапринський В. О. - Колостоми після обструктивної резекції сигмоподібної кишки. Коли виконувати відновлювальну операцію?, Верба А. В., Шалигін С. М., Шапринський Є. В., Марцинковський І. П., Воровський О. О., Черніченко О. І. (2020)
Шевчук І. М. - Підвищення ефективності діагностики та хірургічного лікування хворих із гострим парапроктитом, Новицький О. В., Шаповал А. Л., Садовий І. Я. (2020)
Пиптюк О. В. - Ефективність протизлукових препаратів при плановому і ургентному ентеролізі, Телемуха С. Б. (2020)
Бабінець Л. С. - Оцінка структурного і функціонального стану підшлункової залози у різних групах пацієнтів з хронічним біліарним панкреатитом, Кицай К. Ю., Мігенько Б. О. (2020)
Василюк С. М. - Ефективність антикоагулянтної терапії у пацієнтів із гострим тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок, Атаманюк В. М. (2020)
Ремезюк Е. В. - Закрита травма живота (2020)
Сабадош Р. В. - Систематизація варіантів локалізації і протяжності патологічних венозних рефлюксів у великій підшкірній вені при варикозній хворобі нижніх кінцівок (2020)
Василюк С. М. - Аналіз клінічного перебігу та операційного лікування пацієнтів із критичною ішемією нижньої кінцівки, Павлюк Н. М. (2020)
Хомяк І. В. - Хірургічна тактика лікування гострого некротичного панкреатиту, Ротар О. В., Хомяк А. І., Паляниця А. С., Петрюк Б. В. (2020)
Тарасюк Т. В. - Перший досвід використання ботулотоксину типу А при хірургічному лікуванні вентральних гриж (2020)
Скрипко В. Д. - Комплексна оцінка ефективності ексцизійних методів гемороїдектомії, Соломчак П. В. (2020)
Гацький О. О. - Досвід використання довготривалої електростимуляції при ушкодженнях нервів, поєднаних з ішемією м'язів передпліччя, Третьякова А. І., Коваленко І. В., Третяк І. Б. (2020)
Беденюк А. Д. - Травма грудної клітки: особливості перебігу, ускладнення та лікувальна тактика, Мальований В. В., Війтович Л. Є., Довга І. І. (2020)
Кришень В. П. - Успішний випадок використання радикальних операцій на пізніх стадіях раку товстої кишки, Трофімов М. В., Задорожний В. В., Чухрієнко А. В. (2020)
Воронич В. М. - Методика лапароскопічної апендектомії в ургентному лікуванні гострого апендициту, Воронич М. В., Ласкіна Н. М., Бара В. Ю. (2020)
Твердохліб В. В. - Особливості післяопераційної реабілітації хворих на сечокам'яну хворобу, Мисак А. І., Нестерук С. О., Стахів Т. Т. (2020)
Гладун А. Я. - Використання онтологічних моделей для формалізованого оцінювання знань, Хала К. О. (2019)
Баркалов А. А. - Двойное кодирование состояний в совмещенном автомате, Титаренко Л. А., Визор Я. Е., Матвиенко А. В., Сабурова С. А. (2019)
Ходаковський М. І. - Дослідження роботи синаптичних молекулярних машин (2019)
Примин М. А. - Биосасептометрические исследования магнитных сигналов мелких животных – физических моделей, Недайвода И. В., Сутковой П. И., Минов Ю. Д. (2019)
Безвербний І. А. - До питання виділення фонем у мовному сигналі за допомогою ефекту стоячої хвилі (2019)
Лєзін І. О. - Вибір ознак для пошуку об’єктів на фоні текстур, Кібець О. Ф. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського