Бурнягіна Ю. М. - Функції локального правового регулювання оплати праці (2019)
Савчук О. О. - Проблеми використання та утилізації пластикових відходів в Україні, Бойко О. О. (2019)
Галянтич М. К. - Рецензія на монографію Мальського Маркіяна Маркіяновича на тему: "Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика" (2019)
Петришин О. - Правові засади забезпечення виконання судового рішення в контексті визнання права власності на земельну ділянку, Бойчук Р., Матвєєва А. (2019)
Інформаційний лист про проведення ІІ Круглого столу "Економіко-правові проблеми розвитку та сприяння господарській діяльності в сучасних умовах" 17 травня 2019 р. м. Харків (2019)
Інформаційний лист про проведення II Міжнародної міжгалузевої конференції "Підтримка підприємництва та інноваційної економіки в праві ЄС, Латвії та України" 24 травня 2019, м. Рига (Латвія) (2019)
Шульженко С. В. - Врахування витрат палива теплової електростанції методом "від’ємної" складової в моделі лінійного програмування пошуку оптимального розподілення навантаження електростанцій енергосистеми (2019)
Нечаєва Т. П. - Оцінка сукупної роботи батарейних систем накопичення енергії з електростанціями на відновлюваних джерелах енергії (2019)
Дерій В. О. - Комплекси електричних теплогенераторів для керування електричним навантаженням регіональних енергосистем (2019)
Шурчкова Ю. А. - Ресурсная база для развития геотермальной энергетики в Украине (2019)
Тесленко О. І. - Техніко-економічні показники технологій зменшення викидів оксидів азоту від потужних опалювальних котлів (2019)
Дудник О. М. - Застосування технологій парогазових енергетичних установок з внутрішньоцикловою газифікацією твердого та рідинного видів палива у світовій енергетиці та перспективи їх впровадження в Україні, Дунаєвська Н. І., Соколовська І. С. (2019)
Гапонич Л. С. - Нормативне регулювання, сучасний стан поводження та перспективи енергетичного використання твердих побутових відходів в Україні, Голенко І. Л., Топал О. І. (2019)
Азаров С. І. - Оцінка безпеки об’єкта "Укриття" в процесі перетворення на екологічно безпечну систему, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2019)
Перов М. О. - Утилізація та напрями використання метану на шахтах України, Макаров В. М., Новицький І. Ю. (2019)
Реферати (2019)
Светлой памяти Федора Ивановича Молочко (2019)
Інформація для авторів (2019)
Содержание (2019)
Нечаев С. В. - О связи редкоземельной, редкометалльной и золоторудной минерализации с разломно-блоковой тектоникой Украинского щита. 1, Гинтов О. Б., Мычак С. В. (2019)
Isaev V. I. - Hard-to-recover reserves of Yugra oil (West Siberia), Kuzmenkov S. G., Ayupov R. Sh., Kuzmin Yu. A., Lobova G. A., Stulov P. A. (2019)
Логвинов И. М. - Электропроводность коры и мантии Восточно-Европейской платформы в западной части Украины по данным 2D инверсии, Тарасов В. Н. (2019)
Тяпкина А. Н. - Синхронная сейсмическая инверсия для выявления перспективных участков в карбонатных породах юго-восточной части Западно-Сибирской платформы, Тяпкин Ю.К. (2019)
Булацен В. Г. - Характеристики гравитационного поля прогнозных нефтегазоносных площадей в районе Днепровско-Донецкой впадины по данным спутниковой модели EGM 08 и гравиметрических измерений начала XX в, Халявина Л. Я., Борисюк Т.Е. (2019)
Гончар В. В. - Восточно-Черноморская микроплита как индентор и ее орогеническое обрамление (2019)
Цветкова Т. А. - Главная геодинамическая граница и сейсмическая визуализация плюмов Восточно-Европейской платформы, Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2019)
Амашукели Т. А. - Глубинное строение Добруджи и Преддобруджинского прогиба как отражение развития Трансъевропейской шовной зоны, Муровская А. В., Егорова Т. П., Алехин В. И. (2019)
Trypolsky O. A. - The structure of the Earth's crust of the central part of the Holovanivsk suture zone according to the reinterpretation of materials of IV geotraverse of DSS (PK 295—400), Topoliuk O. V., Gintov O. B. (2019)
Сумарук Ю. П. - Моделирование регионального магнитного поля с использованием сферических функций: теоретический аспект, Янкив-Витковская Л. Н., Джуман Б. Б. (2019)
Вольвач А. Е. - Вековые вариации геомагнитного склонения в пункте "Карадаг" и глобальные гелиогеодинамические процессы, Курбасова Г. С. (2019)
Лазаренко М. А. - Нейромережеве оцінювання параметрів локалізації і магнітуди джерел землетрусів за початковими ділянками запису сейсмічного сигналу, Герасименко О. О., Остапчук Н. М., Шипко Н. Л. (2019)
Шляховий В. П. - Дослідження полтавських сейсмопри-пливних записів у період подій-вибухів у Балаклії та Калинівці, Шиян Р. В., Шляховий P. В. (2019)
Старостенко В. И. - Инне Константиновне Пашкевич — 85 лет, Орлюк М. И. (2019)
Содержание (2019)
Павленкова Н. И. - Структурные особенности литосферы континентови океанов и их природа (2019)
Нечаев С. В. - О связи редкоземельно-редкометалльной и золоторудной минерализации с разломно-блоковой тектоникой Украинского щита. 2, Гинтов О. Б., Мычак С. В. (2019)
Муровська А. В. - Поля напружень і деформаційні режими в межах української частини Східних Карпат за тектонофізичними даними, Амашукелі Т. А., Альохін В. І. (2019)
Корчин В. А. - Зона разуплотнения термобарического типа в кристаллической коре северо-западного шельфа Черного моря — потенциальный региональный коллектор абиогенного метана, Русаков О. М. (2019)
Якимчик А. И. - Jupyter Notebook: система интерактивных научных вычислений (2019)
Salah M. K. - Crustal velocity and Vp/Vs structures beneath Southeast Anatolia and their geodynamic implications, Şahin Ş. (2019)
Khalilov E. - Analysis of global gravitational precursors before some Asian strong earthguakes, Wang L., Khalilova L. (2019)
Гладка О. М. - Математичне моделювання нелінійних процесів витіснення у нафтовому LEF-пласті методами комплексного аналізу і сумарних зображень (2019)
Вербицкий С. Т. - Автоматизована підсистема обробки та аналізу даних сейсмічних спостережень Карпатського регіону), Вербицкий Ю. Т., Стецькив О. Т., Нищіменко И. М. (2019)
Семененко В. П. - Коротка історія відадлу космоекології та космічної мінералогії (до 50-річчя Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення ім. М. П. Семененка НАН України) (2019)
Вялов П. И. - Папа Римский Франциск поздравил Б. Е. Патона со 100-летним юбилеем, Старостенко В. И., Бабак В. П. (2019)
Коболев В. П. - К 70-летию со дня рождения Николая Никитовича Шаталова (2019)
Жадан І. В. - Соціально-психологічна модель громадянської компетентності (2019)
Чаплінська Ю. С. - Привабливість образу медіаперсони в рамках парасоціальної теорії (2019)
Lazarenko V. O. - Mapping displacement: the potential of using psychogeographical methods to explore the socio-psychological meaning of displacement (2019)
Кухарук О. Ю. - Суспільні трансформації та ідентичність українців у контексті теорії соціальної ідентичності (2019)
Скнар О. М. - Взаємодія в сім’ї як чинник розвитку громадянської компетентності молоді: основні поняття дослідження (2019)
Горностай П. П. - Групові захисні механізми як форма реагування на колективні травми (2019)
Мяленко В. В. - Психологічні особливості опрацювання травматичного досвіду спільнотою воїнів, які набули бойовий досвід в АТО/ООС (2019)
Дроздов О. Ю. - Особливості атитюдів до війни серед вітчизняної молоді (2019)
Чуніхіна С. Л. - Колективні почуття як чинники становлення соціальної інклюзії (2019)
Цукур О. Г. - Врегулювання соціальних конфліктів засобами когнітивного спілкування (2019)
Букач В. М. - Культурні та психологічні особливості застосування чорного гумору в політичній рекламі, Окул І. І. (2019)
Дроздова М. А. - Динаміка уявлень студентської молоді про ідеального політичного лідера: з досвіду використання методики Л. Сонді (2019)
Краснякова А. О. - Цифрова компетентність користувачів інтернету: соціально- та політико-психологічні аспекти дослідження (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2019)
Роганов Ю. В. - Свойства акустических осей в триклинных средах, Стовас А., Роганов В. Ю. (2019)
Гордиенко В. В. - О дегазации Земли (2019)
Тимурзиев А. И. - Фундаментная нефть осадочнык бассейнов — альтернатива "сланцевого" сценария развития мирового ТЭК (на примере Западной Сибири) (2019)
Усенко О. В. - Отражение последовательности геодинамических процессов в геологическом строении Побужья (2019)
Логвинов И. М. - Комплексная геофизическая модель земной коры и верхней мантии вдоль профиля РП-VI (Карпаты), Тарасов В. Н., Слоницкая С. Г., Трегубенко В. И. (2019)
Ніколаєв І. Ю. - Електромагнітні дослідження західної частини Українського щита, Кушнір А. М., Ільєнко В. А., Ніколаєв Ю. І. (2019)
Бондар К. М. - Магнітометрія скіфського курганного могильника Катеринівка у Нижньому Подніпров'ї, Дараган М. Н., Прилуков В., Полін С. В., Цюпа І. В., Діденко С. В. (2019)
Фейзуллаев А. А. - Региональные закономерности изменения фациального состава и коллекторских свойств нижнеплиоценовых пород (в пределах Нижне-куринской депрессии), Лунина В. Н., Исмайлова Г. Г., Мамедова И. М., Садыхов Н. М., Ахмедова Г. Т., Гулиев Э. Х. (2019)
Бабаев Г. Р. - Оценка сейсмических воздействий на южном склоне Большого Кавказа (Азербайджан) по сценарным землетрясениям: параметры и модели ускорения перемещения грунта, Агаева С. Т., Исмаил-заде Т. Т., Муради И. Б., Алиев Я. Н. (2019)
Вижва С. А. - Структура пустотного простору складнопо-будовних башкирських карбонатних порід-колекторів Опішнянського родовища ДДЗ, Безродна І. М., Ткаченко О. В. (2019)
Novruzov Z. A. - Domain structure of volcanics' ferromagnetic grains: A case study of the Saatly ultradeep well, Azerbaijan (2019)
Kovalyov M. - Tunguska explosion and the Earth's magnetic field, Kovalyov N., Kovalyov S. (2019)
Бойко В. В. - Спосіб комплексного лікування інфікованих венозних трофічних виразок нижніх кінцівок, Арсеній І. І. (2018)
Ратчик В. М. - Диагностика и хирургическое лечение грыж пищеводного отверстия диафрагмы, Пролом Н. В., Тарабаров С. А., Галинский А. А., Зеленюк А. В., Поляк Н. В. (2018)
Бойко В. В. - Ультраструктура мезотеліальних клітин очеревини хворих, оперованих на органах черевної порожнини на тлі спайкової хвороби очеревини, Євтушенко Д. О., Тарабан І. А., Невзоров В. П., Мінухін Д. В. (2018)
Климова Е. М. - Механизмы утраты аутотолерантности при тимусзависимой и тимуснезависимой миастении, Бойко В. В., Дроздова Л. А., Лавинская Е. В., Минухин Д. В., Мережко О. С., Лыхмус О. Ю. (2018)
Велигоцкий Н. Н. - Особенности структурной организации тканей у пациентов с рецидивными и послеоперационными вентральными грыжами на фоне недифференцированной дисплазии соединительной ткани, Комарчук Е. В., Комарчук В. В., Дедух Н. В. (2018)
Шевченко Р. С. - Характеристика иммунного статуса, микрофлоры и клинического течения абдоминального сепсиса у больных с острой хирургической патологией и травмой органов брюшной полости, Трубчанин А. И., Соловей Ю. Н., Замятин П. Н. (2018)
Котов О. В. - Порушення обміну заліза при експериментальній механічній жовтяниці, Луговский С. П. (2018)
Бойко В. В. - Этапное лечение холангиогенных абсцессов печени, Лыхман В. Н., Мирошниченко Д. А., Меркулов А. А., Рощина Л. В., Москаленко А. В., Рига А. С. (2018)
Шапринський В. О. - Шляхи покращення результатів лікування хворих з флегмонами шиї та низхідними медіастинітами, Кривецький В. Ф., Сулейманова В. Г., Мітюк Б. О. (2018)
Криворучко I. А. - Значення моніторингу внутрішньочеревного тиску в лікуванні пацієнтів на розповсюджений перитоніт, Лєсний В. В., Іванова Ю. В., Лєсна А. С. (2018)
Криворучко И. А. - Результаты эндоскопическоголечения холедохолитиаза, осложнённого механической желтухой, Лопатенко Д. Э. (2018)
Шапринський В. О. - Вибір хірургічного методу в лікуванні абсцесів печінки, Макаров В. М. (2018)
Хомяк І. В. - Прогнозування та рання діагностика ускладнень гострого некротичного панкреатита, Ротар О. В., Ротар В. І., Хомяк А. І. (2018)
Кутовий O. Б. - Порушення моторно-евакуаторної функції тонкої кишки за тяжкої механічній жовтяниці, Балик Д. В., Люлька В. І. (2018)
Петрушенко В. В. - Ефективність застосування плазмаферезу у комплексному лікуванні хворих на некротичний панкреатит, Гребенюк Д. І., Ляховченко Н. А., Білик О. М., Паньків К. М. (2018)
Шкварковський І. В. - Ендоскопічне лікування захворювань підшлункової залози, Москалюк О. П., Бриндак І. А., Шкварковська А. І. (2018)
Польовий В. П. - Аналіз змін системи первинного гемостазуза травматичній хвороби, Сидорчук Р. І., Шумко В. І., Паляниця А. С., Білик І. І., Хомко О. Й., Кифяк П. В. (2018)
Хіміч С. Д. - Особливості розвитку та перебігу абдомінального компартмент-синдрому у політравмованих пацієнтів із ожирінням, Чемерис О. М. (2018)
Негодуйко В. В. - Аналіз найближчіх та віддаленних результів лікування пораненних з наявністю сторонніх тіл м’яких тканин вогнепального походження (2018)
Бойко В. В. - Застосування малоінвазивних втручань в хірургічному лікуванні новоутворів товстої кишки, Лихман В. М., Шевченко О. М., Меркулов А. О., Волченко І. В., Меркулова О. В., Поліков Г. О. (2018)
Красносельский Н. В. - Радиочастотная абляция как метод лечения злокачественных новообразований, Балака С. Н., Гречихин Г. В., Крутько Е. Н., Пилипенко С. Н. (2018)
Гнатюк М. Г. - Випадок лікування раку фатерового соска, ускладненого механічною жовтяницею, у пацієнтки старечого віку, Іващук О. І., Бодяка В. Ю., Петрук Ю. П., Чупровська Ю. Я., Гушул І. Я., Шевченко С. Ю., Лянскорунський М. В., Криворучко Д. Ю. (2018)
Красносельський М. В. - Методи покращення безпосередніх та функціональних результатів хірургічного лікування хворих на рак шлунка, Мовчан О. В., Граматюк С. М., Крутько Є. М., Білий О. М. (2018)
Міщенко В. В. - Обтураційна кишкова непрохідність пухлинного генезу — діагностична програма і тактичні підходи до лікування, Грубник В. В., Кошель Ю. М., Пустовойт П. І., Горячий В. В. (2018)
Лазирський В. О. - Оперативне лікування хворих на ускладнений місцеворозповсюджений рак шлунку (2018)
Русин В. І. - Хірургічне лікування гострого тромбофлебіту малої підшкірної вени у хворих з декомпенсованою венозною недостатністю, Корсак В. В., Попович Я. М., Кочмарь О. М. (2018)
Пуляева И. С. - Тактика лечения больных с эмбологенными бляшками сонных артерий, Прасол В. А. (2018)
Бойко В. В. - Использование малоинвазивных технологий в лечении острой обтурационной непроходимости толстой кишки, Грома В. Г., Моисеенко А. С., Рябцев Р. С., Моисеенко Ю. А. (2018)
Милица Н. Н. - Мультидисциплинарный подход к хирургическому лечению острого парапроктита на фонесахарного диабета, Постоленко Н. Д., Ангеловский И. Н., Смирнов К. В., Стеблянко В. В. (2018)
Свірепо П. В. - Вибір оптимальної тактики лікування хворих на обтураційну товстокишкову непрохідність пухлинного ґенезу, Криворучко І. А., Ажгібесов К. А. (2018)
Кравцов А. В. - Методы общего и местного воздействия на зону паранекроза при ожогах, Цогоев А. А., Козин Ю. И., Исаев Ю. И., Береснев С. А., Курбанов Т. А. (2018)
Воровський О. О. - Хірургічне лікування дефектів черевної стінки у хворих з ожирінням, Шапринський В. О., Яцков Д. А. (2018)
Капшитарь А. В. - Флегмона грыжевого мешка (диагностика, хирургическое лечение) (2018)
Тимченко М. Є. - Можливості електрофізіологічних досліджень шлунково-кишкового тракту у ранній діагностиці ускладнень після операцій на кишечнику, Тимченко Н. В., Береснєв С. О. (2018)
Велигоцький О. М. - Трансвагінальна евентрація – проблема сучасної хірургії (методи профілактики та лікування), Страховецький В. С., Щедров А. О., Страховецька Ю. В., Динник О. О. (2018)
Полянський Д. П. - Сучасний погляд на назоінтестинальну інтубацію у хворих з гострою кишковою непрохідністю (2018)
Маюра Н. А. - Синдром Фітц-Х’ю–Куртіса (огляд літератури), Кононенко М. Г. (2018)
Бойко В. В. - Реконструктивно-восстановительное вмешательство при резекции рукоятки грудины с опухолью: клинический случай, Макаров В. В., Рябов О. В., Сочнева А. Л., Крицак В. В. (2018)
Содержание (2019)
Старостенко В. И. - Плотностная неоднородность земной коры Черноморской мегавпадины и прилегающих территорий по данным трехмерного гравитационного моделирования. I. Региональное распределение плотности на разных глубина, Макаренко И. Б., Русаков О. М., Куприенко П. Я., Савченко А. С., Легостаева О. В. (2019)
Балк П. И. - Монтажные методы решения обратных задач как неотъемлемый элемент ададгивных технологий интерпретации гравитационных аномалий, Долгаль О. С. (2019)
Усенко О. В. - К вопросу о происхождении пород бугской серии (2019)
Ентин В. А. - "Великая" дайка Побужья, Гинтов О. Б., Мычак С. В., Вельский В. Н., Гейко Ю. В., Поляченко Е. В., Гуськов С. И., Марченко А. В. (2019)
Ільєнко В. А. - Електромагнітні дослідження Звіздаль-Заліської та Брусилівської зон розломів Українського щита, Кушнір А. Н., Бурахович Т. К. (2019)
Кузьменков С. Г. - Идентификация трудноизвлекаемых запасов нефти Югры, Кузьмин Ю. А., Стулов П. А., Аюпов Р. Ш., Булатов В. И., Игенбаева Н. О., Исаев В. И., Лобова Г. А. (2019)
Гринь Д. М. - Автономні цифрові сейсмічні станції SV, Вербицький С. Т. (2019)
Вижва С. А. - Петрофізичні параметри порід візейського ярусу Лохвицької зони Дніпровсько-Донецької западини, Онищук В. І., Онищук І. І., Орлюк M. I., Друкаренко В. В., Рева М. В., Шабатура О. В. (2019)
Орлюк М. И. - Сравнительный анализ современной деформации и новейших движений земной поверхности на территории Украины, Ищенко М. В. (2019)
Иосифов Д. - Геофизическая модель мантийной рудообразующей системы, Радичев Р. (2019)
Ярощук М. А. - Факторы рудоносности разломно-блоковых структур Украинского щита, Вайло А. В., Осьмачко Л. С., Ганевич А. Е. (2019)
Кендзера А. В. - Расчетные акселерограммы для прямого динамического метода определения сейсмических нагрузок, Семенова Ю. В. (2019)
Содержание (2018)
Загороднюк П. А. - Технологические платформы в области наук о Земле — ответ на вызовы ХХІ в., Иванова Е. Н., Ливенцева А. А. (2018)
Nakapelyukh M. - Geometry and Cenozoic evolution of the Crimean fold-thrust belt from cross-section balancing and kinematic forward modeling, Belskyi V., Ratschbacher L. (2018)
Тяпкин Ю. К. - Сейсмическая когерентность при флуктуациях временных задержек сигнала, Мендрий Я. В., Щеголихин А. Ю., Тяпкина А. Н. (2018)
Цветкова Т. А. - Землетрясения Центральной Италии и скоростное строение мантии, Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2018)
Гончар В. В. - Формирование и осадочное заполнение Днепровско-Донецкой впадины (геодинамика и фации) в свете новых данных палеотектонического моделирования (2018)
Мичак С. В. - Напружено-деформований стан земної кори Побузького гірничорудного району на ділянці Гайворон-Завалля, Муровська Г. В., Поляченко Є. Б., Бельський В. М. (2018)
Бурахович Т. К. - Тривимірна глибинна геоелектріческіх модель Тарасівської структури Голованівської шовної зони, Іл´єнко В. А., Кушнір А. М., Ширков Б. І. (2018)
Орлюк М. І. - Прогноз шляхів проходження і місць накопичення вуглеводнів Чернігівського сегмента Дніпровсько-Донецького авлакогену за геомагнітними даними, Друкаренко В. В. (2018)
Фейзуллаев А. А. - Пространственные особенности изменения петрографических и коллекторских свойств пород продуктивной толщи (на примере месторождения Гюнешли, Южно-Каспийский бассейн), Лунина В. Н., Мирзоева Д. Р., Мамедова И. М., Ахмедова Г. Т. (2018)
Мишин С. В. - Изостазия и сейсмичность, Панфилов А. А., Хасанов И. М. (2018)
Ковязін О. С. - Дослідження функціонування теплообмінника у ґрунтах різної температуропровідності (2018)
Комлев В. Н. - Радиоактивные отходы как повод подумать о вечном (вопрос для размышлений) (2018)
Старостенко В. И. - Важный вклад в изучение атмосферы северной Европы по сейсмическим данным, Трипольский А. А. (2018)
Содержание (2019)
Пилипенко В. Н. - Трехмерное моделирование временного поля лучевым и конечно-разностным методами для решения задач сейсмологии, Верпаховская А. О. (2019)
Тяпкин Ю. К. - Оптимальное комбинирование сейсмических данных с различными спектральными характеристиками (2019)
Гончар В. В. - Тектоническая инверсия Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса (модели и реконструкции) (2019)
Павлюк В. Н. - О перспективах поисков месторождений золота в Голованевской шовной зоне Украинского щита, Ентин В. А., Гинтов О. Б., Гуськов С. И. (2019)
Рокитянский И. И. - Спектры суточных вариаций геомагнитного поля, Терешин А. В. (2019)
Гордиенко В. В. - О водородной дегазации в зонах современной активизации Украины (2019)
Лобова Г. А. - Тепловой поток, термическая история материнской нижнеюрской тогурской свиты и нефтегазоносностъ палеозоя Колтогорского мезопрогиба (южный сегмент Колтогорско-Уренгойского палеорифта), Лунева Т. Е., Исаев В. И., Фомин А. Н., Коржов Ю. В., Галиева М. Ф., Крутенко Д. С. (2019)
Mechnikov Yu. P. - Underground temperature background of the Saksagan iron-ore region in Kryvyi Rih basin, Tikhlivets S. V., Volkov O. G. (2019)
Якимчик А. И. - О преобразовании координат пунктов из системы CK-42 в систему WGS-84 (2019)
Гринь Д. Н. - Методика визначення просторового поширення малоамплітудних розломів і тріщин у тонкошаруватому вуглевмісному геологічному середовищі (2019)
Голодов Н. Ф. - Комплексні морські (річкові) експедиційні дослідження — важливий напрям розвитку науково-технічного потенціалу морегосподарського комплексу країни, Гордеев А. Ю., Попов Ю. І., Федосеенков С. Г., Щипцов О. А., Щипцов О. О. (2019)
Каграманов К. Н. - Геотемпературные условия нефтегазоносности мезокайнозойского комплекса Южно-Каспийского бассейна, Бабаев М. С., Шпырко С. Г., Мухтарова Х. З. (2019)
Андрианова О. Р. - Мраморноморские воды средиземноморского происхождения в формировании полей солености и динамики в Черном море, Белевич Р. Р., Скипа М. И. (2019)
Шестопалов В. М. - О статье В. В. Гордиенко "О водородной дегазации в зонах современной активизации Украины" (2019)
Содержание (2018)
Гинтов О. Б. - Уникальные базит-метабазитовые структуры Побужского горнорудного района, их геологическое значение и перспективы рудоносности (по геофизическим и геологическим данным), Ентин В. А., Мычак С. В., Павлюк В. Н., Гуськов С. И. (2018)
Старостенко В. И. - Трехмерная плотностная модель земной коры центральной части Голованевской шовной зоны Украинского щита, Куприенко П. Я., Макаренко И. Б., Савченко А. С., Легостаева О. В. (2018)
Исаев В. И. - Геотермия и зональность сланцевой нефтеноснности Колтогорско-Уренгойского палеорифта (юго-восток Западной Сибири), Лобова Г. А., Стоцкий В. В., Фомин А. Н. (2018)
Boychenko S. - Long-time changes of the thermal continentality index; the amplitudes and the phase of the seasonal temperature variation in Ukraine, Voloshchuk V., Kuchma T., Serdyuchenko N. (2018)
Левашов С. П. - Инновационные геоэлектрические методы: многолетний опыт применения для оперативного решения практических задач приповерхностной геофизики, Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2018)
Гордиенко В. В. - О движении литосферных плит в океанах и переходных зонах (2018)
Dolmaz M. N. - The nature and origin of magnetic anomalies over the Gölcük caldera, Isparta, South-Western Turkey, Oksum E., Erbek E., Tutunsatar H. E., Elitok O. (2018)
Андрущенко Ю. А. - Залежність магнітудних оцінок від потужностей хімічних вибухів на промислових кар’єрах у межах Українського щита, Осадчий В. І., Лящук О. І., Ковтун О. М. (2018)
Пигулевский П. И. - Применение геофизических методов для решения гидрогеоэкологических задач на территории Южного Кривбасса, Тяпкин О. К., Свистун В. К. (2018)
Сумарук Т. П. - Особливості вікових варіацій геомагнітного поля у 20-му циклі сонячної активності, Сумарук П. В. (2018)
Скопиченко І. М. - Визначення зон скупчення газу-метану у вуглепородних масивах методом точкового електромагнітного зондування (на прикладі вугільного басейну San Juan, США), Фінчук В. В., Вергельська Н. В. (2018)
Ващенко В. М. - Статистика смерчів на території України на основі нових даних, Кордуба І. Б., Лоза Є. А., Патлашенко Ж. І., Банніков О. О., Кризська Ю. М. (2018)
Содержание (2018)
Лукин А. Е. - От новой геологической парадигмы к задачам региональных геолого-геофизических исследований, Шестопалов В. М. (2018)
Лобова Г. А. - Нефтегазоносность коллекторов коры выветривания и палеозоя юго-востока Западной Сибири (прогнозирование трудноизвлекаемых запасов), Исаев В. И., Кузьменков С. Г., Лунева Т. Е., Осипова Е. Н. (2018)
Корчин В. А. - Разуплотнение метаморфических пород в термодинамических условиях земной коры (экспериментальные данные), Буртный П. А., Карнаухова Е. Е. (2018)
Тимурзиев А. И. - Альтернативы "сланцевого" сценария развития ТЭК России на основе глубинной парадигмы нефтегазовой геологии (2018)
Чэй Д. К. - Предварительные результаты датирования нижнепалеолитических стоянок Украины (Меджибож 1 и Меджибож А, Хмельницкая область) методом электронного спинового резонанса, Блэквелл Б. А. Б., Сингх И. К., Степанчук В. Н., Бликстейн Д. А. Б., Флорентин Д. А., Скиннер Э. Р. (2018)
Borzotta E. - Magma Chamber Associated to Deep Faults in Copahue Active Volcanic Complex, South America, Suggested by Magnetotelluric Study, Caselli A. T., Mamani M. J. (2018)
Кадыров А. Г. - Глубинное строение и геодинамические особенности земной коры западного побережья Каспийского моря, Садыгова Г. Р., Агаева С. Т. (2018)
Андрущенко Ю. А. - Визначення глибини джерел сейсмічних подій з використанням даних цифрових каналів Головного центру спеціального контролю та зарубіжних сейсмічних станцій, Осадчий В. І., Лящук О. І., Грабченко В. В. (2018)
Олександру Андрійовичу Трипільському — 80 років (2018)
Содержание (2019)
Гинтов О. Б. - Плитово-плюмовая тектоника как единый механизм геодинамического развития тектоносфери Украины и смежных регионов (2019)
Пашкевич И. К. - Мегатруба дегазации Азовского моря: анализ результатов 3D магнитного моделирования в комплексе с геолого-геофизическими данными, Лебедь Т. В. (2019)
Кушнір А. Н. - Глибинні геоелектричні дослідження Троянківського та Тарасівського метабазитових масивів Голованівської шовної зони, Бурахович Т. К., Ільєнко В. А., Ширков Б. І., Ніколаєв И. Ю. (2019)
Анікеєв С. Г. - Гравімагнітна модель Коломийської палеодолини уздовж геотраверсу Надвірна — Отинія — Івано-Франківськ, Максимчук В. Ю., Пилип'як М. М. (2019)
Гайовский О. В. - Геологія та літолого-структурні умови локалізації брекчієподібних порід центральної частини Українського щита (на прикладі Грузького поля трубкоподібних тіл), Бекеша С. Н., Сливко Е. М., Яценко Г. М. (2019)
Голодов М. Ф. - Гідрофізичні дослідження морського та річкового середовища, Гордеев А. Ю., Нестеренко Л. В., Тимченко Ю. А., Федосеєнков С. Г., Шундель О. І., Щипцов О. А., Щипцов О. О. (2019)
Бойченко С. Г. - Оцінювання комфортності погодних умов і тенденції їх змін на Київщині в умовах змін клімату, Забарна О. Г. (2019)
Краковска С. В. - Кліматичні проекції опалювального періоду в Україні до середини XXI сторіччя, Паламарчук Л. В., Шпиталь Т. М. (2019)
Сумарук Ю. П. - Моделювання регіонального магнітного поля з використанням сферичних функцій: практичний аспект, Янкив-Витковская А. М., Джуман Б. Б. (2019)
Guliyev H. H. - Determination of stress in the geological medium on the basis of well data using acoustoelastic correlations, Aghayev K. B. , Sultanova G. A. (2019)
Гринь Д. Н. - Автоматизований спосіб визначення неузгодженого залягання геологічних горизонтів за тривимірними сейсмічними даними (2019)
Вольвач А. Е. - Периодические колебания инсоляции и температуры земной поверхности Крыма: анализ временных рядов наблюдений, Курбасова Г. С., Вольвач А. Н. (2019)
Михайлик И. Ю. - Оборудование сейсмической станции IRIS KIEV и програмный интерфейс доступа к сейсмологическим данным, Ганиев А. З., Петренко К. В., Амашукели Т. А. (2019)
Мишин С. В. - Тяготение Земли — причина землетрясений, Панфилов А. А., Хасанов И. М. (2019)
Лепих Я. И. - Автоматизированная система мониторинга уровня воды в открытых водоемах, Бунякова Ю. Я., Крыишев Ю. В., Снегур П. А. (2019)
Содержание (2018)
Старостенко В. И. - Институт геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины к 100-летним юбилеям Академии и ее Президента Бориса Евгеньевича Патона, Кендзера А. В., Легостаева О. В. (2018)
Пономаренко А. Н. - О так называемых "лейкогранулитовой формации" и "зеленолевадовской свите" раннего докембрия Украинского щита, Гинтов О. Б., Степанюк Л. М. (2018)
Арясова О. В. - От глобальной тектоники к глобальной геодинамике, Хазан Я. М. (2018)
Пашкевич И. К. - Строение литосферы по комплексному анализу геолого-геофизических данных вдоль профиля DOBREfraction’99/DOBRE-2 (Восточно-Европейская платформа — Восточно-Черноморская впадина), Русаков О. М., Кутас Р. И., Гринь Д. Н., Старостенко В. И., Яник Т. (2018)
Усенко О. В. - Геодинамический процесс и его геологические проявления на континентах (2018)
Бурахович Т. К. - Геоэлектрические исследования нефтегазоносного района южного борта центральной части Днепровско-Донецкой впадины, Кушнир А. Н., Ильенко В. А. (2018)
Rusakov O. M. - Mantle origin of methane in the Black Sea, Kutas R. I. (2018)
Рокитянский И. И. - Аномалии электропроводности в зонах сочленения архейских и протерозойских геоблоков Украинского и Балтийского щитов, Соколова Е. Ю., Терешин А. В., Яковлев А. Г. (2018)
Бахмутов В. Г. - Проблемы палеомагнетизма докембрия территории Украины, Поляченко Е. Б., Черкес С. И. (2018)
Gordienko I. - Geothermal resources of Ukraine, Gordienko V., Zavgorodnyaya O. (2018)
Zabulonov Yu. L. - The tendencies of climate change and water regime of the middle-lower part in the basin of Southern Bug River (in the region of location of the South-Ukrainian Nuclear Power Plant), Boychenko S. G., Zholudenko O. O., Buhera M. A. (2018)
Старостенко В. И. - Еще несколько слов о Борисе Еевгеньевиче Патоне (2018)
Виталию Николаевичу Пилипенко - 80 лет (2018)
Содержание (2018)
Гінтов О. Б. - Структура західної і центральної частин Українського щита. Спірні питання, Орлюк М. І., Єнтiн В. А., Пашкевич І. К., Мичак С. В., Бакаржієва М. І., Шимкiв Л. М., Марченко А. В. (2018)
Гордиенко В. В. - Скоростная модель подкоровой мантии Украины, Гордиенко Л. Я. (2018)
Верпаховская А. О. - Кинематическая миграция для определения скоростной модели среды при решении практических задач сейсморазведки, Пилипенко В. Н. (2018)
Окрепкий А. И. - Комплексный анализ экранирующих возможностей нарушений при изучении и картировании ловушек углеводородов в Днепровско-Донецкой впадине, Тяпкина А. Н. (2018)
Коиава К. - Позднетриасовый возраст мошеванской свиты Локского массива (Грузия, Кавказ), Гавтадзе Т., Глонти В., Квалиашвили Л., Маувили Д., Мосар Д. (2018)
Epuh E. E. - Extraction of lineaments and faults using gravity second horizontal derivative data obtained using Fourier transform, Joshua E. O. (2018)
Купльовський Б. Є. - Порівняння спектральних характеристик приповерхневих шарів під сейсмічними станціями "Тросник", "Ужгород", "Міжгір’я", розрахованих методом скінченних елементів, з експериментальними, Брич Т. Б. (2018)
Pham L. T. - New method for edges detection of magnetic sources using logistic function, Oksum E., Do T. D., Huy M. L. (2018)
Малицький Д. В. - Визначення параметрів вогнища за хвильовими формами малих землетрусів у Карпатському регіоні України, Гнип А. Р., Грицай О. Д., Асташкiна О. А., Парфенюк А. Ю. (2018)
Нікіфоров М. М. - Особливості використання автоматизованого сейсмоакустичного комплексу за допомогою комбінованого способу виявлення об’єктів, Пампуха І. В., Лоза В. М., Щербiна С. В., Шевцов А. Г. (2018)
Нагорный В. В. - Прогнозирование землетрясений по результатам анализа тренда сейсмического сигнала (2018)
Комлев В. Н. - Рецензия на документ Росатома "Стратегия создания пункта глубинного захоронения радиоактивных отходов" (2018)
Гинтов О. Б. - Правильно ли делить геодинамику на глобальную геотектонику и глобальную геодинамику? (2018)
Содержание (2018)
Йосифов Д. - Земная кора крупных месторождений цветных металлов Болгарии, Радичев Р. (2018)
Тяпкин Ю. К. - Новая технология оценки временных сдвигов при сейсмическом мониторинге эксплуатации нефтегазовых месторождений и подземных газовых хранилищ, Тяпкина Е. Ю. (2018)
Rusakov O. M. - Implication of satellite images in studying potential hydrocarbon resources in the licence Blocks 9 and 11, the exclusive economic zones of Egypt and Cyprus, Korchagin I. N., Yakymchuk N. A., Levashov S. P., Soloviev V. D., Bozhezha D. N. (2018)
Муровская А. В. - Современные и палеонапряжения в пределах северной окраины Черного моря и Горного Крыма в мезо-кайнозое-квартере (по механизмам очагов землетрясений и полевым тектонофизическим данным), Ипполит Ж.-К., Шеремет Е. М., Егорова Т. П. (2018)
Klimchuk E. F. - On the critical mass of greenhouse gas, Tarasov V. F. (2018)
Гончар В. В. - Модели несоосного деформирования в структурном анализе складчатости Украинских Карпат (2018)
Кравчук М. В. - Комплекс экспериментальных исследований электрических свойств горных пород в инертной среде, Корчин В. А., Коболев В. П., Новик Н. И. (2018)
Савків Л. Г. - Сучасні підходи в організації геофізичних досліджень з використанням IT-технологій, Ладанівський Б. Т. (2018)
Сумарук П. В. - Вікові варіації геомагнітного поля на літосферних плитах Землі, Сумарук Т. П. (2018)
Памяти Андрея Николаевича Герасименко (13.12.1947-06.08.1982) (2018)
Отзыв статьи: N. V. Olali, D. B. Vengrovich, M. P. Malezhyk "Mathematical modeling of the elastic behavior of structured geophysical media”, опубликованной в "Геофизическом журнале" № 5, 2017 (2018)
Авидзба Ю. Н. - Иммуногистохимическое исследование с моноклональными антителами к кортизолу спонгиоцитов пучковой зоны коры надпочечников при хронизации воспаления, Залюбовская О. И., Зленко В. В. (2017)
Єрмоленко Т. І. - Фармакологічне дослідження активності основних ферментів сироватки крові щурів з гострим пошкодженням нирок при застосуванні натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосуль-фокислоти, Александрова А. В., Гордійчук Д. О., Онашко Ю. М. (2017)
Марьенко Н. И. - Строение и индивидуальная анатомическая изменчивость нижней полулунной и тонкой долек полушарий мозжечка человека, Степаненко А. Ю., Линник А. С. (2017)
Мельник Н. А. - Показники перекисного окиснення ліпідів і стану системи антиоксидантного захисту у печінці та нирках щурів при дії на їх шкіру наночастинок PbS різного розміру (2017)
Потапов С. Н. - Ко-инфекция ВИЧ, туберкулеза и вирусного гепатита С (клинико-морфологическое наблюдение), Горголь Н. И., Галата Д. И. (2017)
Рамазанов В. В. - Роль эритроцитов в генерации пуринергических агонистов и в воздействии лекарственных средств, Воловельская Е. Л., Ершов С. С., Ершова Н. А., Шапкина О. А., Руденко С. В., Бондаренко В. А. (2017)
Кириченко М. П. - Исторические предпосылки использования французских гимнастических систем среди молодежи в современных условиях, Квасова П. А. (2017)
Лопина Н. А. - Связь каротидно-феморальной скорости распространения пульсовой волны с модифицируемыми и немодифицируемыми факторами сердечно-сосудистого риска, выраженностью атеросклеротического поражения коронарных артерий (2017)
Починская М. В. - Классы пульсового артериального давления и параметры электрокардиостимуляции у пациентов при наблюдении в течение года после кардиоресинхронизирующей и медикаментозной терапии (2017)
Старченко Т. Г. - Клініко-метаболічні ефекти та структурні зміни лівого шлуночка серця і загальних сонних артерій у хворих на гіпертонічну хворобу з цукровим діабетом 2-го типу під впливом тривалої комбінованої терапії, Корнійчук І. А., Коваль С. М., Юшко К. О., Божко В. В., Циганков О. І. (2017)
Бондаренко О. В. - Динамика раневого процесса при пирсинге ушных раковин (экспериментальное исследование), Журавлев А. С., Горголь Н. И., Демина Е. В. (2017)
Головачова В. О. - Вплив електромагнітного випромінювання на здоров’я дітей у сучасному суспільстві (2017)
Гнатко О. П. - Оцінка ефективності прогестеронової терапії загрозливого аборту на підставі клініко-генетичного підходу з урахуванням алельного поліморфізму гена рецептора прогестерону rs590688, Кривопустов О. С. (2017)
Демиденко А. Д. - Профилактика послеоперационных осложнений у женщин с воспалительными заболеваниями органов малого таза и кистами яичников, Демиденко Д. И., Гузь И. А., Гнатенко О. В. (2017)
Щербаков А. Ю. - Особливості перебігу вагітності, пологів і стан новонароджених у вагітних з аутоімунним тиреоїдитом, Мєлікова Т. А. (2017)
Денисенко М. М. - Клініко-психопатологічна характеристика дисоціативних розладів з коморбідними адикціями (2017)
Дубівська С. С. - Вибір нейропротекторної терапії когнітивної дисфункції в післяопераційному періоді (2017)
Бондарь В. Г. - Современные возможности лекарственного лечения рака желудка, Гасми Мохамед Мехди (2017)
Замятин П. Н. - Динамика изменений ультраструктурной организации миосимпластов в мягких тканях при наличии инородного металлического тела огнестрельного происхождения, Негодуйко В. В., Невзоров В. П. (2017)
Дуплій Д. Р. - Порівняльний аналіз показників інтраопераційного моніторингу спинного мозку у хворих з уродженим кіфозом і травматичними ушкодженнями хребта, Демченко Д. О., Петренко Д. Є., Мезенцев А. О. (2017)
Kovalenko G. A. - Declining quality of removable dentures at the stages of the clinical using (2017)
Савєльєва Н. М. - Склад мікрофлори пародонтальних кишень у пацієнтів з генералізованим пародонтитом на тлі паразитарних інвазій (2017)
Ткаченко А. П. - Мобильные приложения в процессе лечения и обучения врача и студента-медика, Ткаченко П. А., Бунь П. В. (2017)
Вчений, хірург, міністр, реформатор охорони здоров’я в Україні Василь Дмитрович Братусь (2017)
Лісовий В. М. - Дата народження ХНМУ: історичні факти та їхні інтерпретації, Робак І. Ю., Демочко Г. Л. (2017)
Aleksandrova А. V. - Assestment of influence of synthetic matrix metalloproteinases inhibitor doxycycline on the total proteilytic activity of blood in experimental thermal burns in rats (2018)
Дронов О. І. - Потенціювання локальної кріодії дистильованою H2o на моделі безпородних щурів з перевитою карциномою Герена за умов збереженого кровотоку (in vivo), Хоменко Д. І., Козачук Є. С. (2018)
Ковач И. В. - Последствия применения трикальцийсиликата при экспериментальном воспроизведении ампутации пульпы, Бунятян К. А., Гаргин В. В. (2018)
Кузнецова М. А. - Влияние гиперкалорийного рациона питания беременных крыс на морфофункциональное состояние печени (2018)
Кузьменко Е. В. - Иммунорегуляторные механизмы при опухолевом росте, Сорочан П. П., Пономарев И. Н., Шевцов В. Г. (2018)
Мазніченко Є. О. - Досвід визначення поліморфізму гена slco1b1 у пацієнтів із гіперліпідемією, Якименко О. О. (2018)
Нестерук С. В. - Особливості змін показників гуморального та клітинного імунітету в крові кролів за умов механічної непроникаючої травми рогівки, Кліщ І. М. (2018)
Потапов С. М. - Герміногенні пухлини яєчок (огляд літератури), Горголь Н. І., Плітень О. М., Галата Д. І., Снітко О. А. (2018)
Рамазанов В. В. - Роль эритроцитов в формировании воспаления и тромбоза и в воздействии антитромботических средств, Воловельская Е. Л., Нипот Е. Е., Ершов С. С., Ершова Н. А., Руденко С. В., Семенченко А. Ю., Бондаренко В. А. (2018)
Сиренко В. А. - Окислительно-антиоксидантный гомеостаз у потомства крыс, получавших во время беременности питание с избытком пищевых ингредиентов (2018)
Христян Г. Є. - Композитні покриття із протимікробними властивостями для стоматологічних імплантів, Казмірчук В. В., Іваннік В. Ю., Юдін І. П., Возний О. В., Мельник А. Л., Сорокоумова Л. К. (2018)
Погорєлов В. М. - Корекція лікарськими засобами ендоваскулярних і імунологічних змін у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень, Телегіна Н. Д., Брек В. В., Маслова Є. П., Балагова Л. П., Жерновенков А. О., Касторнова Ю. І. (2018)
Швець О. М. - Порівняльна характеристика показників вуглеводного обміну хворих на легеневий туберкульоз в залежності від наявності або відсутності бактеріовиділення, Шевченко О. С., Веретельник О. А. (2018)
Кутасевич Я. Ф. - Исследование состава микробиоты кожи и анализ ее антибиотикорезистентности у больных аллергодерматозами, Джораева С. К., Мангушева В. Ю. (2018)
Новикова А. А. - Клинико-этиологическая характеристика аномальных маточных кровотечений у девочек – подростков (2018)
Лісовий В. М. - Особливості лабораторної діагностики у пацієнтів з хронічною хворобою нирок, які перенесли родичеву трансплантацію нирки при нормальному перебігу післяопераційного періоду, Андон’єва Н. М., Колупаєва Л. С., Желєзнікова М. О., Лісова Г. В., Колупаєв С. М. (2018)
Лур’є К. І. - Особливості структури соматичної патології військовослужбовців – учасників антитерористичної операції (2018)
Мовчан О. В. - Клінічне обґрунтування застосування крему для фіксації повних знімних пластинкових протезів (2018)
Андрущенко Т. А. - Аллельный полиморфизм генов репарации ДНК и вероятность развития бронхолёгочной патологии у шахтёров и работников асбестоцементных заводов Украины (2018)
Коробчанський В. О. - Психогігієнічна характеристика умов життєдіяльності та психоемоційного стану підлітків з патологією органу зору, Сасіна О. С. (2018)
Содержание (2016)
Кендзера А. В. - Влияние резонансных и нелинейных свойств грунтов на сейсмическую опасность строительных площадок, Семенова Ю. В. (2016)
Бакаржиева М. И. - Магнитное поле и дайковые пояса Восточно-Приазовского блока Украинского щита, Марченко А. В., Розыган Т. В., Гадяцкая Е. П., Друкаренко В. В. (2016)
Усенко О. В. - Эволюция расплавов и флюидов как отражение формирования коры и мантии на примере Среднеприднепровского мегаблока Украинского щита. Архей (2016)
Бурахович Т. К. - Результаты экспериментальных электромагнитных исследований Крымского региона, Кушнир А. М., Николаев И. Ю., Шеремет Е. М., Ширков Б. И. (2016)
Шуман В. Н. - Спонтанная эмиссионная активность литосферы и сейсмоэлектромагнитные явления (2016)
Причепий Т. И. - О возможности использования скалярных импедансов при решении обратной задачи МТЗ для трехмерных моделей (2016)
Кузьмина Л. М. - Взаимодействие акустических и электромагнитных полей в смеси электролитов, Рылюк В. М., Скипа М. И. (2016)
Kulyk V. V. - Identification of gas reservoirs and determination of their parameters by the combination of radioactive logging methods, Bondarenko M. S. (2016)
Сумарук Ю. П. - Вікові варіації геомагнітного поля в Антарктиді, Сумарук Т. П. (2016)
Роман В. І. - Добротність адаптивних сейсмічних досліджень (2016)
Содержание (2016)
Гинтов О. Б. - Структурно-петрофизическая и тектонофизическая основа геологической карты кристаллического фундамента центральной части Голованевской шовной зоны Украинского щита, Ентин В. А., Мычак С. В., Павлюк В. Н., Зюльцле В. В. (2016)
Исаев В. И. - Районирование баженовской свиты и клиноформ неокома по плотности ресурсов сланцевой и первично-аккумулированной нефти (на примере Нюрольской мегавпадины), Лобова Г. А., Мазуров А. К., Фомин А. Н., Старостенко В. И. (2016)
Килифарска Н. А. - Связь изменений климата с геомагнитным полем. 3. Северное и Южное полушария, Бахмутов В. Г., Мельник Г. В. (2016)
Шуман В. Н. - Дробная динамика и эмиссионная активность геосистем (2016)
Корчин В. А. - Зоны разуплотнения земной коры центральной части Украинского щита (по материалам петрофизического и сейсмогравитационного моделирования), Буртный П. А., Коболев В. П. (2016)
Шумлянская Л. А. - Параметры плоскостей разрывов для Крымско-Черноморского региона по осредненным механизмам близких землетрясений, Бурмин В. Ю. (2016)
Данова Т. Е. - Спектрально-временной анализ длиннопериодных климатических рядов на примере Гренландской скважины, Перелыгин Б. В. (2016)
Кушнир А. Н. - Результаты электромагнитных исследований Брагинско-Лоевского выступа и Черниговского блока ДДВ, Бурахович Т. К. (2016)
Шапка В. М. - Система раннього оповіщення про потужні підкорові землетруси зони Вранча, Лящук О. І., Андрущенко Ю. А., Корнієнко І. В., Грабченко В. В. (2016)
Гонгадзе С. А. - Глубинное строение Большого Кавказа на основе геофизических данных по новым технологиям. Ч. 1. Гравиметрия, магнитометрия, локальная сейсмотомография и микросейсмозондирование (2016)
К 90-летию Нинель Петровны Михайловой: научный аспектК 90-летию Нинель Петровны Михайловой: научный аспект (2016)
С юбилеем! (2016)
Дорогая Нинель Петровна! (2016)
Содержание (2016)
Исаев В. И. - Палеоклиматические факторы реконструкции термической истории нефтематеринских баженовской и тогурской свит юго-востока Западной Сибири, Искоркина А. А., Лобова Г. А., Фомин А. Н. (2016)
Гончар В. В. - Обзор данных о полях напряжений мезозоид Северо-Востока Азии, полученных кинематическим методом (2016)
Бахмутов В. Г. - Проблемы магнитостратиграфии плейстоценовых лессово-почвенных отложений юга Украины, Главацкий Д. В. (2016)
Цветкова Т. А. - Скоростная делимость мантии под Украинским щитом, Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2016)
Лазаренко М. А. - Коррекция скоростного разреза методом имитации отжига, Герасименко О. А. (2016)
Гонгадзе С. А. - Основные сечения земной коры и верхней мантии Большого Кавказа по новым технологиям. 2. Сейсмотомография по профилям глубинного сейсмического зондирования, Челидзе Т. Л., Миндели П. Ш., Глонти Н. Я., Кириа Д. К., Яволовская О. В. (2016)
Осьмачко А. С. - Тектонічні умови формування рудовмісних структур Приазовського мегаблока Українського щита (на прикладі Дібровської) (2016)
Кутний А. М. - Результати та аналіз земноприпливних спостережень із свердловинним нахиломіром у Полтаві, Павлик В. Г., Бабич Т. М., Плис В. П. (2016)
Меньшов О. І. - Застосування магнітних методів для контролю змін продуктивних земель (2016)
Кацалова Л. Н. - Модифицированное аддитивно-усредненное расщепление для решения трехмерных уравнений гидродинамики (2016)
Андрущенко Ю. А. - Сейсмічна добротність земної кори північної частини Українського щита, Осадчий В. І., Лящук О. І., Грабченко В. В. (2016)
Памяти Михаила Андреевича Лазаренко (1937—2016) (2016)
Воспоминания о Михаиле Андреевиче Лазаренко в Индии (2016)
Спогади про брата (2016)
Содержание (2016)
Блох Ю. И. - Крутиховская и Шмидт — команда железных лауреатов (2016)
Еременко Е. Е. - Фрагменты родословной З. А. Крутиховской (2016)
Печерский Д. М. - Распространенность металлического железа внутри планет (2016)
Орлюк М. И. - Микромагнитная съёмка Большого Бельского городища скифского времени, Полтавской области, Ролле Р., Роменец А. А., Ульрих Б., Цольнер Х. (2016)
Гарецкий Р. Г. - Отражение радоновых аномалий в магнитном поле и тектонических элементах Беларуси, Каратаев Г. И., Матвеев А. В. (2016)
Пашкевич И. К. - Мафические дайки Ингульского мегаблока (Украинский щит): связь поверхностных и глубинных структур литосферы, разломная тектоника и геодинамика, Бакаржиева М. И. (2016)
Цветков Ю. П. - Магнитные измерения в стратосфере и их роль в изучении магнитного поля Земли, Филлипов С. В., Иванов В. В., Брехов О. М. (2016)
Кутас Р. И. - Геотермические условия и мезо-кайнозойская эволюция Карпато-Паннонского региона (2016)
Балк П. И. - Метод минимизации риска для решения обратных задач гравиразведки при слабых предположениях о свойствах геологических помех, Долгаль А. С. (2016)
Муровская А. В. - Кинематическая эволюция зоны Пьенинских утесов в кайнозое (Украинские Карпаты), Накапелюх М. В., Вихоть Ю. М., Шлапинский В. Е., Бубняк И. Н., Мычак С. В. (2016)
Epuh E. E. - Predicting Depth of Mineral Deposit using Gravity-Density Downward Correlation by Fourier Transform, Olaleye J. B., Omogunloye O. G. (2016)
Гадиров В. Г. - Локальные магнитные аномалии Среднекуринской впадины Азербайджана и их геологическое истолкование, Гадиров К. В., Бекиров М. А. (2016)
Пігулевський П. Г. - Особливості диз'юктивної тектоніки Криворізького залізорудного району, Свистун В. К., Мечников Ю. П., Кирилюк О. С., Лісовий Ю. В. (2016)
Mostovoy V. S. - Mathematical model of seismic signal, as a flow of physically non realizable single seismic waves, Mostovyi S. V. (2016)
Пилипенко В. Н. - Комментарий к статье V. S. Mostovoy, S. V. "Mostovyi Mathematical model of seismic signal, as a flow of physically non realizable single seismic waves" (2016)
Комлев В. Н. - Достояние мировой геологии и подземный ядерный могильник (2016)
Приветствие проф. О. М. Русакову в связи с 80-летием (2016)
Содержание (2016)
Шуман В. Н. - О прогнозируемости активных геосистем: метастабильность и устойчивые переходы вместо аттракторов (2016)
Собисевич Л. Е. - Аномальные геофизические и сейсмотектонические процессы, наблюдавшиеся в период подготовки и развития землетрясения с магнитудой 8,8 в Мауле 2010 г. (Чили), Старостенко В. И., Рогожин Е. А., Лутиков А. И., Собисевич А. Л., Канониди К. Х., Кендзера А. В., Орлюк М. И. (2016)
Усенко О. В. - Эволюция расплавов и флюидов в процессе формирования коры и мантии в неоархее—палеопротерозое. Стратиграфические следствия (2016)
Гордиенко В. В. - Скоростные разрезы верхней мантии под океанами, Гордиенко Л. Я. (2016)
Ковачикова С. - Моделирование земной коры Украины по результатам магнитотеллурических исследований с использованием новых методик инверсий, Логвинов И. М., Пек Й., Тарасов В. Н. (2016)
Роганов Ю. В. - Распространение волн в периодических жидкотвердых слоистых средах, Роганов В. Ю. (2016)
Белевцев Р. Я. - О термодинамической эволюции земной коры и тектонике плит, Блажко В. И., Терещенко С. И. (2016)
Epuh E. E. - Gongola Basin Geoid Determination using Isostatic Models and Seismic Reflection Data and Geophysical Interpretation, Olaleye J. B., Omogunloye O. G. (2016)
Сумарук Ю. П. - Динаміка вікових варіацій геомагнітного поля з часом, Сумарук Т. П., Реда Я. (2016)
Лапина Е. П. - Локализация геологических объектов по магнитометрическим данным с использованием алгоритмов автоматизированного подбора, Михеева Т. Л., Панченко Н. В. (2016)
Щербіна С. В. - Вивчення властивостей п'єзоелектричного датчика KD-35 на калібрувальному пристрої методом зовнішнього імпульсу та на реальній трасі, Лісовий Ю. В., Фещенко А. І., Бріцький О. І. (2016)
Уваров В. Н. - Электромагнитно-деформационные волны земной коры (2016)
Главацкий Д. В. - Петромагнетизм и палеомагнетизм четвертичных лессово-почвенных отложений разреза Вязовок (Приднепровская низменность), Кузина Д. М., Герасименко Н. П., Бахмутов В. Г. (2016)
Коболев В. П. - Геофізичні технології прогнозування та моніторингу геологічного середовища, Кутас Р. І., Максимчук В. Ю. (2016)
Попадюк И. В. - Беседа с С. Н. Стовбой в связи с 60-летием, Хрящевская О. И. (2016)
Андрєєва І. О. - Рефреймінг як продуктивний засіб утворення гумористичного ефекту (2019)
Belyaeva A. V. - Image schemas in contrastive linguistics: the case of concept EDUCATION in English, French, Ukrainian and Russian languages (2019)
Зацний Ю. А. - Реалізація сегмента "ETHNICITY” лінгвокультурного концепту "MULTICULTURALISM" засобами фразових інновацій ХХІ століття у сучасному американському варіанті англійської мови (на матеріалі навчальних тлумачних словників англійської мови та інтернет-видань), Драбовська В. А. (2019)
Козлова Т. О. - Семіотичний потенціал суперсегментних складників мови: тонове варіювання (2019)
Кузнєцова І. В. - Семантична трансформація англомовних термінів живопису (2019)
Мукатаєва Я. В. - Синергетична модель німецького шванку (2019)
Павлюк О. О. - Лексико-фразеологічне представлення концепту pleur (плач) у французькій мовній картині світу (2019)
Пихтовникова Л. С. - Предпосылки самоорганизации несобственно-прямой речи в художественном дискурсе (2019)
Сєдакова М. В. - Танцювально-спортивний дискурс як різновид інституційного типу спілкування (2019)
Толматова А. О. - Система авторського ономастикону трилогії Н. К. Джемісін "The Broken Earth" (2019)
Фанагей Т. М. - Концептуальний аналіз слів LANGUE та МОВА у французькій та українській лінгвокультурах (2019)
Шама І. М. - Про контекстуальну пертинентність перекладацьких відповідників (на матеріалі документальних тревел-фільмів) (2019)
Yunatska A. B. - A contemporary racist discourse as a form of "PRETEND-TO-BE” political correctness, Khamitova G. A. (2019)
Bigunova N. - Pragmatic filters shaping a cognitive evaluative judgment into an evaluative utterance (on the samples from English literary discourse) (2019)
Ваніна Г. В. - Антропоморфізм як засіб метафоричної вербалізації піар-діяльності у газетному дискурсі (2019)
Гордієнко О. В. - Англомовна медична термінологія: особливості та методи лексикографування у словнику TERMINOLOGIA MEDICA POLIGLOTTA (2019)
Любимова С. А. - Моделювання ментальних структур в лінгвокогнітології (2019)
Макєдонова О. Д. - Мовленнєва реалізація стратегії маніпулятивного впливу на адресата в англійськомовному рекламному дискурсі (2019)
Mykhailenko V. V. - Masculіnizing Ukrainian feminitives in English translation (2019)
Мукатаєва Я. В. - Відтворення концепту "ВОЛЯ" в німецькомовних перекладах поетичних творів Т. Г. Шевченка (2019)
Парк С. - Співвідношення понять морфема, слово та словоформа в аспекті фонологічних досліджень (2019)
Польберг Л. В. - Уточнююча норма середньоверхньонімецької мови (2019)
Степанов В. В. - Когнітивна модель концепту ПОЛІТИКА (на матеріалі англомовного корпусу COCA) (2019)
Уділова Т. М. - Проблема відображення роду назв професій і посад в сучасній французькій мові, Зеленюкова О. (2019)
Хавкіна О. М. - Специфіка перекладу англомовних текстів з охорони психічного здоров’я (2019)
Холмогорцева І. С. - Функціональний потенціал реципієнта у карнавальному дискурсі (2019)
Аляєв Г. - "Перша філософія" Семена Франка: на шляху до незбагненного (2019)
Бодак В. - Феномен української сміхової культури в контексті православної традиції: постановка проблеми (2019)
Возняк В. - Нове педагогічне мислення: істотні характеристики (2019)
Лимонченко В. - Историзм Хайдеггера как основание философской истории философии (2019)
Ліпін М. - Традиція, традиціоналізм, відповідальність: соціально-політичні виміри (2019)
Панков Г. - Чудо в объективе мифопоэтики "показывания" (2019)
Петрушенко В. - Сергей Сергеевич Аверинцев: увидеть рождение мысли (К 80-летию со дня рождения) (2019)
Суходуб Т. - Етюд про С.С. Аверинцева (2019)
Tkachenko O. - The Prophetic images of Peter Bruegel's artistic philosophy, Golubev O. (2019)
Содержание (2015)
Лобова Г. А. - Нефтегазоносность нижнеюрских и доюрских резервуаров Усть-Тымской мегавпадины, Искоркина А. А., Исаев В. И., Старостенко В. И. (2015)
Усенко О. В. - Условия формирования железисто-кремнистых формаций (Среднеприднепровский мегаблок) (2015)
Старостенко В. И. - Комплекс автоматизированной интерпретации данных потенциальных полей (GMT-Auto), Легостаева О. В., Макаренко И. Б., Савченко А. С. (2015)
Ентин В. А. - Карта абсолютных значений поля силы тяжести Украины и некоторые аспекты ее возможной интерпретации, Гуськов С. И., Орлюк М. И., Гинтов О. Б., Осьмак Р. В. (2015)
Бахмутов В. Г. - Палеомагнитные и петромагнитные исследования нижнедевонских красноцветов Подолии: проблемы перемагничивания, Еленская М., Кадзялко-Хофмокль М., Поляченко Е., Константиненко Л., Жилковский П. (2015)
Мычак С. В. - Кинематика формирования западной и центральной частей Украинского щита в период 2,02—2,05 млрд лет назад (2015)
Вольфман Ю. М. - Деформационные режимы и кинематические обстановки новейшего тектонического разрывообразования в пределах Горного Крыма. 2 (2015)
Цветкова Т. А. - Два подхода в задаче лучевой сейсмической томографии (2015)
Логвинов И. М. - Оценка проводимости мантии юго-западной части Восточно-Европейской платформы, Астапенко В. Н. (2015)
Тяпкина А. Н. - Адекватная скоростная модель — основа эффективного построения сейсмических изображений при картировании ловушек углеводородов, связанных с соляными куполами, Тяпкин Ю. К., Окрепкий А. И. (2015)
Данова Т. Е. - Применение вейвлет-анализа для уточнения возраста событий Хайнриха, Перелыгин Б. В. (2015)
Олегу Борисовичу Гинтову - 80 лет (2015)
Хвесик М. - Економіка природокористування та сталий розвиток: євроінтеграційні та геополітичні виклики (2019)
Бистряков І. - Функціональна декомпозиція просторових бізнес-екосистем, Клиновий Д. (2019)
Куценко В. - Соціальна безпека – домінанта національних інтересів країни в контексті сталого розвитку (концептуальний підхід), Гаращук О., Топчій О. (2019)
Ільїна М. - Публічно-приватне партнерство як механізм розвитку сільських територій, Шпильова Ю. (2019)
Омельченко А. - Публічно-приватне партнерство як форма конструктивної взаємодії держави та бізнесу у сфері досягнення екологобезпечного розвитку, Пойдин П. (2019)
Химинець В. - Модель перетворення коштів трудових мігрантів у механізм забезпечення сталого розвитку громад, Цімболинець Г. (2019)
Микитенко В. - Системно-впорядкована комбінація ціннісно-орієнтованих домінант формування природно-господарського простору (2019)
Сакаль О. - Платформний підхід до ідентифікації циклів взаємодії у полісубʼєктному середовищі лісоресурсної сфери, Третяк Н. (2019)
Бойко В. - Генезис поняття урборуральної території та її сутнісний вимір (2019)
Патока І. - Упорядкування методів екосистемного визначення збитків від негативних наслідків господарювання на місцевому рівні (2019)
Шарий Г. - Методологічні аспекти інституціонального забезпечення сталого розвитку територій у контексті процесу децентралізації, Обиход Г., Дубіщев В. (2019)
Матюха В. - Графоаналітичний методологічний підхід до вартісної оцінки родовищ корисних копалин (2019)
Горський А. - Інноваційно-інвестиційний розвиток потенційно небезпечних виробництв в Україні (2019)
Бегаль І. - Удосконалення категоріально-термінологічного апарату інституціонального забезпечення землекористування в Україні (2019)
Рижова К. - Організаційно-економічний механізм підвищення ефективності управління водними ресурсами, Митрофанова О. (2019)
Чередніченко Ю. - Формування системи сталого використання водних ресурсів у промисловому комплексі (2019)
Купріянчик І. - Фактори впливу на розвиток сільського зеленого туризму як малого підприємництва в Україні, Дорош А., Салюта В. (2019)
Мельник В. В. - Птахівництво України: поголів'я птиці та виробництво яєць і м'яса у 2018 році, Прокопенко Н. П., Базиволяк С. М. (2019)
Мельник В. О. - Обгрунтування режимів штучного осіменіння бірківських м'ясо-яєчних курей, Рябініна О. В., Ципляк О. В. (2019)
Ткачик Б. - Про роботу конференції "Комбікорми. Ефективне тваринництво" (2019)
Доброжан Ю. В. - Фізико-хімічний склад посліду курей при застосуванні доксицикліну в терапевтичних дозах, Шевченко Л. В. (2019)
Базиволяк С. - Міжнародний день птахів, Тищук І. (2019)
Прокопенко Н. П. - "Бровафарма" – для промислового птахівництва (2019)
Мarchyshyna Ye. I. - Industrial Hazards in Poultry Farms and Measures to Improve the Working Conditions of Workers, Bazyvoliak S. M., Yaremchuk M. V. (2019)
Це цікаво (2019)
Запрошуємо на навчання (2019)
Суший О. В. - Націєтворчий процес у координатах соцієтальної кризи в Україні (2019)
Жадан І. В. - Комунікативний потенціал розвитку громадянської компетентності студентської молоді (2019)
Позняк С. І. - Комунікативні практики соціальної взаємодії як індикатор громадянської компетентності студентської молоді (2019)
Духневич В. М. - Негативні психологічні явища в політико-правовій сфері і ризики ідентичності (2019)
Никоненко Л. В. - Патерналістичні настановлення в структурі політико-правової свідомості студентів (2019)
Титаренко Т. М. - Технології відновлення психологічного здоров’я особистості в умовах війни: комплексний підхід (2019)
Коробка Л. М. - Психологічні засоби підвищення адаптивності спільноти до наслідків воєнного конфлікту (2019)
Гусєв І. М. - Особливості взаємодії з медіа в процесі адаптації спільноти до умов і наслідків воєнного конфлікту (2019)
Лазоренко Б. П. - Технології реабілітації та реадаптації вимушено переміщених осіб: досвід Чернігівської школи соціально-психологічної допомоги (2019)
Вус В. І. - Терапевтичний потенціал малих груп у збереженні психічного здоров’я учасників бойових дій на сході України: аксіологічний підхід (2019)
Довгань Н. О. - Поколінні еспектації в соціально-психологічному полі співіснування (2019)
Чорна Л. Г. - Груповий міф та його функції в складних соціальних ситуаціях (2019)
Яцина О. Ф. - Дескрипція диспозиції сімейності: спосіб представлення змісту традиційної сім’ї в масовому дискурсі (на прикладі прислів’їв і приказок прошлюб і сім’ю) (2019)
Хворова Г. М. - Соціально-психологічні засади дослідження батьківської компетентності у вихованні дітей з аутизмом (2019)
Губеладзе І. Г. - Почуття власності як соціально-психологічний феномен: концептуалізація поняття (2019)
Чаплінська Ю. С. - Ставлення до роботів і роботизованих протезів: проблеми сьогодення та конструювання майбутнього (2019)
Павлік Ю. Г. - Екологічний ризик як складна соціальна ситуація: динаміка конструювання проблеми (2019)
Горішня К. І. - Способи діагностування особливостей професійного самовизначення ветеранів (2019)
Вихідні дані (2019)
Новини АПК (2019)
Маринін О. - Всесвітній день яйця, Калініченко А. (2019)
Іщенко В. Д. - Використання препарату "СОМІ ВЕТ" для підвищення збереженості молодняку курей, Соломон В. В., Палиця Ю. В., Немова Т. В., Іщенко А. Я. (2019)
Мельник В. В. - Черговий форум птахівників на Прикарпатті – ХV Міжнародна конференція і виставка "Птахівництво-2019" (2019)
ТОВ "Опольське птахівництво" пропонує добових курчат кросу "Домінант сірокрапчастий Д-959" (2019)
Панькова С. М. - Ефективність заміни сої на соняшниковий шрот у комбікормах для курей-несучок, Гавілей О. В., Катеринич О. О., Полякова Л. Л., Бахмутян Н. В. (2019)
Surai P. F. - Vitagenes in poultry production: stresses and antioxidants (2019)
Із зарубіжних публікацій (2019)
Тищук І. - Про горобців, Войтюк О. (2019)
Запрошуємо на навчання (2019)
Титаренко Т. М. - Екзистенційний ландшафт посттравматичного життєтворення особистості (2019)
Сіверс З. Ф. - Теоретико-методологічні основи соціально-психологічного аналізу феномену "нігілізм" (2019)
Лазоренко Б. П. - Теоретична модель соціально-психологічного супроводу реадаптації ветеранів Антитерористичної операції / Операції об’єднаних сил в умовах гібридних війни і миру, Кальницька К. О. (2019)
Дідик Н. Ф. - Система роботи із сім’ями військовослужбовців: порівняльний аналіз досвіду США, Канади, Великої Британії (2019)
Гундертайло Ю. Д. - Організація соціально-психологічного супроводу внутрішньо переміщених осіб (2019)
Ларіна Т. О. - Виклики комунікативних ризиків для особистості: теоретичний аналіз сучасних досліджень (2019)
Кривенко І. С. - Особистісний нарцисизм молоді: статево-гендерний аспект, Катаран С. Т. (2019)
Мяленко В. В. - Особливості ставлення батьків та вчителів до дітей ЛГБТ+ (2019)
Вінков В. Ю. - Роль громадських організацій у соціально-психологічній підтримці стигматизовуваних меншин (2019)
Лигомина Т. А. - Семантична диференціація поняття "сучасний психолог" у сприйнятті педагогів і батьків (2019)
Stelcer B. - Personal and behavioural health resources in Ukrainian students pursuing healthcare degrees: preliminary study, Cybulski M., Kryvenko I., Yurtsenyuk O., Kachmarska M., Ryshkovska N., Katolyk H., Lisiсski P. (2019)
Сидоркіна М. Ю. - Соціальний інтерес як чинник розвитку громадянської компетентності молоді (2019)
Швень Я. Л. - Рефлексивний аналіз науково-дослідної роботи щодо професійного розвитку педагогічних працівників у системі формальної і неформальної освіти (2019)
Обухова Н. О. - Емоційна обізнаність суб’єктів аудіальної медіакультури, що мають різні стилі міжособистісної взаємодії (2019)
Оверчук В. А. - Психологічні проблеми інвалідності: моделі та способи розв’язання, Кушнір Ю. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Хвесик М. - Природні ресурси в системі національного багатства України (2020)
Федулова Л. - Тенденції розвитку та впровадження цифрових технологій для реалізації цілей сталого розвитку (2020)
Обиход Г. - Організаційно-економічні механізми превентизації впливу кліматичних змін на урборуральні території, Омельченко А. (2020)
Малік М. - Реалізація цілей сталого розвитку України в контексті трансформації особистих селянських господарств у сімейні фермерські, Шпикуляк О., Мамчур В. (2020)
Левковська Л. - Теоретичні засади формування системи сталого водозабезпечення в умовах екологічних обмежень, Мандзик В. (2020)
Куценко В. - Пріоритетні напрями та принципи реалізації державної політики щодо забезпечення сталого розвитку, Гаращук О., Топчій О. (2020)
Головня О. - Особливості побудови моделі соціально орієнтованої національної економіки, Кінаш І. (2020)
Дзьоба О. - Методичні засади оцінювання соціальної безпеки держави, Ставнича Н. (2020)
Корнійчук О. - Теоретико-методологічні засади дослідження сфери охорони здоров’я метрополій в умовах сталого розвитку (2020)
Жук В. - Пріоритетні підходи до оцінки земельних активів у сільському господарстві, Бездушна Ю. (2020)
Шубалий О. - Економічне стимулювання розвитку комплексних виробництв із переробки сільськогосподарської продукції в регіоні, Косінський П. (2020)
Тітаренко Г. - Інституційне забезпечення фінансового механізму водокористування: теорія та практика, Тітаренко О. (2020)
Жовтоног О. - Консолідація земель і створення організацій водокористувачів для сталого використання і відновлення зрошення, Поліщук В., Чорна К. (2020)
Содержание (2015)
Starostenko V. I. - Heterogeneous structure of the lithosphere in the Black Sea from a multidisciplinary analysis of geophysical fields, Rusakov O. M., Pashkevich I. K., Kutas R. I., Makarenko I. B., Legostaeva O. V., Lebed T. V., Savchenko A. S. (2015)
Кобрунов А. И. - Теоретические основы гидродинамической томографии (2015)
Шуман В. Н. - Нелинейная динамика, сейсмичность и аэрокосмические зондирующие системы (2015)
Кутний А. М. - Результати та аналіз земноприпливних спостережень на території України, Павлик В. Г., Булацен В. Г., Голубицький В. Г., Богдан І. Ю., Корба П. С., Бабич Т. М., Плис В. П. (2015)
Орлюк М. И. - Магнитное склонение территории Украины: результаты наблюдений и вычислений, Роменец А. А., Марченко А. В., Орлюк И. М., Иващенко И. Н. (2015)
Безвесільна О. М. - Сучасні гравіметри авіаційної гравіметричної системи, Ткачук А. Г., Чепюк Л. О., Козько К. С. (2015)
Содержание (2015)
Старостенко В. И. - Плотностная неоднородность земной коры Ингульского мегаблока Украинского щита по данным трехмерного гравитационного моделирования, Куприенко П. Я., Макаренко И. Б., Савченко А. С., Легостаева О. В. (2015)
Гинтов О. Б. - Глубинная сейсмогенная зона Вранча как индикатор геодинамического процесса, Муровская А. В., Егорова Т. П., Вольфман Ю. М., Цветкова Т. А., Бугаенко И. В., Колесникова Е. Е., Островной А. М., Бубняк И. Н., Фарфуляк Л. В. (2015)
Верпаховская А. О. - 3D конечно-разностная миграция поля преломленных волн, Пилипенко В. Н., Будкевич В. Б. (2015)
Усенко О. В. - Условия формирования железистых пород Криворожско-Кременчугской зоны (2015)
Бугаенко И. В. - Скоростная типизация средней и нижней мантии Европы, Заец Л. Н., Цветкова Т. А. (2015)
Продайвода Г. Т. - Чисельні розрахунки пружних постійних осадових порід в триклинному наближенні за даними вертикального сейсмічного профілювання, Кузьменко П. М., Вижва С. А. (2015)
Гордиенко В. В. - Скоростной разрез верхней мантии под островными дугами северной и западной окраин Тихого океана, Гордиенко Л. Я. (2015)
Логвинов И. М. - Геоэлектрическая модель вдоль профиля ГСЗ Новоазовск—Титовка, Тарасов В. Н. (2015)
Федченко Т. А. - Глубинное строение Оболонской астроблемы по результатам пространственного интегрального сейсмогравитационного моделирования, Анищенко Ю. В., Ганженко Н. С., Петровский А. П. (2015)
Новини АПК (2019)
Кучерук М. Д. - Органічне птахівництво: основні вимоги (2019)
Фотіна Т. І. - Ефективність застосування гепатопротектора "Карсилін" за експериментального гепатиту курей, Березовський А. В., Ващик Є. В. (2019)
Колоша В. - Золотий фазан (2019)
Мельник В. О. - Вплив мікробних препаратів на процес компостування пташиного посліду та якість компосту, Рябініна О. В., Руда С. В. (2019)
Це цікаво (2019)
Із зарубіжних публікацій (2019)
Syvachenko E. V. - Performance in broiler chickens under introduction of the acidifiers to the diet, Dyachenko L. S. (2019)
Зламанюк Л. - Випускники магістратури факультету тваринництва та водних біоресурсів НУБіП України отримали путівку в життя (2019)
Запрошуємо на навчання (2019)
Бойко В. В. - Тактика хірургічного лікування хворих з високим ризиком неспроможності тонкокишкових анастомозів, Іванова Ю. В., Тимченко М. Є. (2019)
Мамонтов И. Н. - Шкала определения показаний к ЭРХПГ и эндоскопическим вмешательствам у больных с обструкцией внепеченочных желчных путей (2019)
Бабченко О. Ю. - Некоторые свойства повязки углеродной сорбирующей применительно к вопросам послеоперационного лечения ран у крыс с карциномою Герена, Сахно Л. А., Сарнацкая В. В., Юшко Л. А., Николаев В. Г. (2019)
Замятин П. М. - Застосування методів системного аналізу при розвязанні медико-діагностичних питань моніторінгу наслідків надзвичайних пригод, Колісник К. В., Аврунін О. Г., Бойко О. В. (2019)
Сокол Е. И. - Полиномиальная идентификация динамики гликемии при глюкозотолерантном тестировании, Щапов П. Ф., Чмыхова О. В., Куличенко В. В. (2019)
Замятин П. M. - Використання методу неінвазивного моніторінга крововтрати з використанням біоімпедансометрії в медицині катастроф, Щапов П. Ф., Томашевський Р. С., Колісник К. В., Бойко О. В. (2019)
Бойко В. В. - Показники гомеостазу, центральної гемодинаміки та ендотоксемії при синдромі ентеральної недостатності у хворих з гострою кишковою непрохідністю, Лихман В. М., Шевченко О. М., Білодід Є. О., Кулик І. А., Волченко І. В., Токарев А. В., Мішенина К. В. (2019)
Строєнко К. С. - Кореляційний взаємозв’язок між когнітивними порушеннями у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та біохімічними маркерами (кортизолом, С-реактивним протеїном, ліпідним спектром крові), Хижняк А. А. (2019)
Малоштан А. О. - Патоморфологічні аспекти печінкової паренхіми у хворих із гострим і хронічним холангітом, Волченко О. В. (2019)
Барановська В. М. - Динаміка результатів локального моніторингу госпітальної інфекції у відділенні інтенсивної терапії та антибіотикорезистентність, Гільова В. В., Зарівчацька П. Г., Квашина О. В. (2019)
Бойко В. В. - Відеоторакоскопічні втручання при бульозній емфіземі, ускладненій спонтанним пневмотораксом, Гафт К. Л., Наконечний Є. В., Шиліна М. В. (2019)
Бойко В. В. - Этапная подготовка глубоких ожогов к аутодермапластике после некрэктомии, Кравцов А. В., Исаев Ю. И., Козин Ю. И., Цогоев А. А., Курбанов Т. А. (2019)
Бездітко П. А. - Кореляційний аналіз морфологічних змін решітчастої пластинки в залежності від зорових функцій у хворих на міопію різного ступню, Гуліда А. О. (2019)
Бойко В. В. - Клінічна ефективність та безпека амбулаторного лікування хворих із тромбозом глибоких вен нижніх кінцівок, Прасол В. О., Оклей Д. В., Тарабан І. А. (2019)
Малиновський А. В. - Перші результати міні-лапароскопічної холецистектомії із застосування fast-track протоколу, Галімон М. М. (2019)
Гарюк Г. І. - Вибір оптимального методу зупинки носових кровотеч, у хворих які тривало приймають антикоагулянти або дезагреганти, Бичкова Н. С. (2019)
Козовська І. М. - Застосування вакуумної терапії у комплексному лікуванні ускладнених форм синдрому діабетичної стопи, Іфтодій А. Г., Кулачек Я. В., Гребенюк В. І., Ковтюк Н. І. (2019)
Саганелидзе Х. - Оценка эффективности телереабилитации среди грузинских пациентов после тотального эндопротезирования тазобедренного сустава, Шавгулидзе М., Лухум Ч. (2019)
Моісеєнко А. С. - Застосування малоінвазивних технологій у лікуванні гострої обтураційної непрохідності товстої кишки, Рябцев Р. С., Моісеєнко Ю. А. (2019)
Фірсик Т. М. - Переваги використання модифікованої техніки Lift для хірургічної корекції нориць прямої кишки (2019)
Тарасюк Т. В. - Досвід впровадження протоколу ERAS в хірургічну практику лікування післяопераційних вентральних гриж, Юзьків Р. П. (2019)
Шепетько Е. Н. - Классификация операций при осложненных гастродуоденальных язвах, Фомин П. Д. (2019)
Замятін П. М. - Хірургічне лікування ушкоджень внутрішньотазових органів та заочеревинного простору в умовах масивної крововтрати, Мирошниченко Ю. І., Чеверда В. М., Провар Л. В., Воскресенська Н. М. (2019)
Гнатюк М. Г. - Випадок хірургічної зупинки кровотечі з варикозно-розширених вен стравоходу, Шевченко С. Ю., Криворучко Д. Ю., Бодяка В. Ю., Петрук Ю. П., Райчук С. І., Лянскорунський М. В., Чупровська Ю. Я. (2019)
Дужий І. Д. - Гострий панкреатит як маніфестуючий синдром при оперізовальному лишаї, Наврас А. Я., Юрченко А. В., Шевченко Ю. Ю., Гнатенко І. А. (2019)
Клишин А. А. - Редкое осложнение абсцесса печени. Клинический случай (2019)
Жмуренко Э. В. - Наблюдение результатов субтотальной резекции единственного надпочечника справа (2019)
Syzyi M. Yu. - Treatment-diagnostic measures for injury of the neck (2019)
Пуляева И. С. - Инфицирование синтетической заплаты при каротидной эндартерэктомии (2019)
Володимир Іванович Лупальцов (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Хворостов Євген Дмитрович (до 80-річчя від дня народження) (2019)
Содержание (2015)
Ентин В. А. - Структура Молдовского железорудного месторождения (Украинский щит) по геолого-геофизическим данным и его возможная эндогенная природа, Гинтов О. Б., Мычак С. В., Юшин А. А. (2015)
Юшин А. А. - О перспективах выявления магматогенно-гидротермальных железорудных образований на Украинском щите (2015)
Усенко О. В. - Условия формирования железистых пород Среднего Побужья (2015)
Николаевский В. Н. - Природа бифокального очага землетрясения и предвестники удара, Собисевич Л. Е. (2015)
Балк П. И. - Совместное использование различных методов решения обратных задач гравиразведки для повышения информативности результатов интерпретации, Долгаль А. С., Балк Т. В., Христенко Л. А. (2015)
Шуман В. Н. - О концептуальных основах диагностики и мониторинга геосистем (2015)
Пилипенко В. Н. - Формирование трехмерного изображения среды по сумме ОГТ для изучения геологического строения шахтных полей, Верпаховская А. О., Будкевич В. Б., Пилипенко Е. В. (2015)
Шестопалова Е. Е. - Возраст монцонитов восточной части Корсунь-Новомиргородского плутона (Ингульский мегаблок УЩ), Степанюк Л. М., Довбуш Т. И., Котвицкая И. Н. (2015)
Рокитянский И. И. - Вариации геомагнитных функций отклика в Японии, Бабак В. И., Терешин А. В. (2015)
Безвесільна О. М. - Високоточний п’єзоелектричний гравіметр автоматизованої авіаційної гравіметричної системи для вимірювань аномалій прискорення сили тяжіння, Ткачук А. Г., Войцицький М. А. (2015)
Гончар В. В. - К обоснованию механизма латеральной экструзии коры Горного Крыма (2015)
Содержание (2017)
Rusakov O. M. - The decisive role of the crystalline crust faults in the Black Sea opening, Pashkevich I. K. (2017)
Гинтов О. Б. - Временная последовательность процессов геодинамического развития территории Украины от эоархея до антропогена (2017)
Ширков Б. И. - Трехмерная геоэлектрическая модель Голованевской шовной зоны Украинского щита, Бурахович Т. К., Кушнир А. Н. (2017)
Гончар В. В. - Разновозрастные поля напряжений Восточного Горного Крыма (2017)
Кулиев Г. Г. - Анализ результатов интерпретации упругих параметров твердого ядра Земли с позиций современной геомеханики (2017)
Бабак В. И. - Годовые, l11-летние и апериодические вариации вектора индукции на 8 обсерваториях сети Intermagnet, Рокитянский И. И., Соколова Е. Ю., Терешин А. В. (2017)
Федорова Н. В. - Магнитные аномалии и модель распределения намагниченности в земной коре приполярного и полярного секторов Уральского региона, Рублев А. Л., Муравьев Л. А., Колмогорова В. В. (2017)
Соловьев В. Д. - Опыт использования комплексных мобильных технологий при поисках и геофизическом картировании глубинных скоплений углеводородов в структурах Западной Антарктики, Левашов С. П., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н., Божежа Д. Н. (2017)
В. Н. Шуман — Ученый, Гражданин, Патриот (к 75-летию со дня рождения) (2017)
Гурнак В. - Проблеми синхронізації вирішення питань оптимізації експортних вантажопотоків та розвитку інфраструктури різних видів транспорту для ефективної їх взаємодії, Волинець Л. (2018)
Ковбатюк М. - Розвиток процесів кластеризації транспортної галузі України на основі світового досвіду, Беник Н. (2018)
Богомолова Н. - Cтимули регулювання при лібералізації ціноутворення на підприємствах залізничного транспорту, Садюк А. (2018)
Ейтутіс Г. - Забезпечення ефективної організації вантажних перевезень – основна мета стратегічного управління експлуатаційної роботи ПАТ "Укрзалізниця", Крищенко С., Зіць О., Бевз Г. (2018)
Кравченко О. - Стан необоротних активів як складова фінансової безпеки ПАТ "Укрзалізниця", Міхалева К. (2018)
Харчук О. - Фінансове забезпечення розвитку залізничних транспортних мереж в ЄС, Буцерога І. (2018)
Творонович В. - Вантажні перевезення як елемент системи економічної безпеки ПАТ "Укрзалізниця", Черній В. (2018)
Власова В. - Концесії як інструмент залучення ресурсів у морські порти, Шарапов Д. (2018)
Андрєєва О. - Банківська система України в контексті сучасних тенденцій її функціонування, Степанян Н. (2018)
Афанас'єва І. - Гармонізація національного аудиту у контексті євроінтеграційних процесів (2018)
Богомолова Н. - Форензік послуги в системі гарантування фінансової безпеки бізнес структур, Черній В. (2018)
Божок А. - Теоретико-методичні засади бренд-менеджменту компаній (2018)
Демчук Н. - Інновації – засіб вдосконалення системи управління сільськогосподарськими підприємствами, Ткаченко Г., Іштван К. (2018)
Ковова І. - Особливості обліку та оподаткування у фізичних осіб-підприємців в Україні, Шуляренко С. (2018)
Кузьменко О. - Аналіз підходів до управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємств, Костенко А. (2018)
Малишкін О. - Структура балансів підприємств України і Польщі в умовах Директив ЄС (2018)
Albdrane М. - The economic culture in small business: theoretical approaches and practical implementation (2018)
Панченко О. - Страхові товариства некомерційного типу як важлива складова розвитку світового страхового ринку, Краснянська Ю. (2018)
Рязанова Н. - Структура механізму стратегічного управління стійким розвитком відновлювальної енергетики (2018)
Семенова С. - Удосконалення обліку оплати праці на підприємстві, Денисюк Н. (2018)
Тарашевський М. - Концептуальні підходи до оцінки бізнес-партнерів (2018)
Усенко О. Ю. - Роль недиференційованої дисплазії сполучної тканини у розвитку зовнішніх кишкових нориць, Войтів Я. Ю. (2019)
Москалюк О. П. - Ефективність ендоскопічного лікування жовчних нориць, Шкварковський І. В., Бриндак І. А., Качмар В. Й., Кулачек Я. В. (2019)
Трофимов Н. В. - Хирургическая тактика при лечении желудочно-кишечных кровотечений язвенной этиологии у больных с патологией сердечно-сосудистой системы, Крышень В. П., Чухриенко А. В., Лященко П. В. (2019)
Клименко А. В. - Попередження неспроможності колоректального анастомозу, Кононенко І. Є. (2019)
Мамонтов И. Н. - Количество камней при холедохолитиазе без холангита коррелирует с результатами бактериологического исследования желчи (2019)
Власов В. В. - Вплив гіалуронової кислоти на морфологічні особливості грануляційної тканини лапаротомної рани при використанні простих вузлових швів, Морар І. К., Давиденко І. С., Бодяка В. Ю., Чупровська Ю. Я., Кравчук С. Ю. (2019)
Малоштан О. В. - Патоморфологічні особливості стану внутрішньопечінкових жовчних проток та холедоха у хворих з гострим і хронічним холангітом, Неклюдов А. О., Смачило Р. М., Тищенко О. М., Кльосова М. О., Волченко О. В. (2019)
Лазуренко В. В. - Случай пиомиомы матки в сочетании со вторичным аппендицитом, Сафонов Р. А., Старкова И. В., Лященко О. А., Горянский А. С. (2019)
Заволока О. В. - Особливості перебігу бактеріальних кератитів у хворих на цукровий діабет залежно від тяжкості діабетичної полінейропатії (2019)
Орлов А. Г. - Хирургические методы лечения хронической дистальной ишемии верхних конечностей (2019)
Малиновский А. В. - Первые результаты лапароскопической интраперитониальной аллопластики пупочных и послеоперационных вентральных грыж с ушиванием грыжевого деффекта с использованием 3D-лапароскопии, Бадион С. Ю. (2019)
Борисенко В. Б. - Діагностика та комплексне лікування спайкової непрохідності кишківника, Ковальов А. М. (2019)
Дроздова А. Г. - Оптимізація хірургічного лікування хворих на гострий панкреатит із використання мініінвазивних методик (2019)
Тимченко М. Є. - Прогнозування розвитку неспроможності анастомозів за рівнем кріобілків, Іванова Ю. В., Граматюк С. М. (2019)
Переходько Д. А. - Фотодинамічна діагностика неопластичних процесів товстої кишки, Стаднік Є. А. (2019)
Тарасюк Т. В. - Досвід впровадження протоколу ERAS в хірургічну практику лікування післяопераційних вентральних гриж, Юзьків Р. П. (2019)
Гафт K. Д. - Використання аутологічного тромбоцитарного фактору в структурі відеоторакоскопічних операцій при генералізованій формі бульозноі емфіземи легень (2019)
Бойко В. В. - Обґрунтування показань та вибір методу лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок з урахуванням порушень флебогемодинаміки, Тарабан І. А., Прасол В. О., Оклей Д. В. (2019)
Ващук В. В. - Сучасні погляди на лікування гострого неускладненого апендициту: апендектомія або антибіотики?, Андрющенко В. П., Хомченко Т. В., Кирик Т. П. (2019)
Syzyiй M. Yu. - Urgical tactics in wounds of pharynx and cervical esophagus (2019)
Пуляева И. С. - Результаты обследования и лечения больных со стенозом сонных артерий в сочетании с патологиями других систем (2019)
Бойко В. В. - Рецензія на підручник "Гострий грудний біль (диференціальна діагностика) / Під. ред. І. Д. Дужого. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – 304 с.", П’ятикоп Г. І. (2019)
Гинтов О. Б. - Проблемы геодинамики Украинского щита в докембрии (2015)
Гордиенко В. В. - Энергетический баланс тектоносферы Земли (2015)
Корчин В. А. - Зоны низких скоростей термобарической природы в кристаллической коре (2015)
Килифарска Н. А. - Связь изменений климата с геомагнитным полем. Ч. 2. Возможный механизм, Бахмутов В. Г., Мельник Г. В. (2015)
Кишман-Лаванова Т. Н. - Парето-оптимальные решения обратной задачи гравиметрии с неопределенной априорной информацией (2015)
Шаров Н. В. - Глубинные сейсмические исследования в юго-восточной части Фенноскандинавского щита (2015)
Шевчук В. В. - Тектонофизические условия поздних стадий развития среднего звена Закарпатского глубинного разлома, Василенко А. Ю. (2015)
Здещиц В. М. - Дослідження мікросейсмічних явищ техногенного походження, Калініченко О. А., Пігулевський П. Г., Рибалко Б. І., Щербіна С. В. (2015)
Кутас В. В. - Землетрясения в Днепровско-Донецком авлакогене, Андрущенко Ю. А., Омельченко В. Д., Лящук А. И., Калитова И. А. (2015)
Lizan A. - Detecting thin layer by using different seismic geophones and special processing technique at an archaeological site in Southeastern China, Tian G., Wang Y., Chen R., Ali S., Liu H. (2015)
Лазаренко М. А. - Приложение нейросетевого моделирования к интерпретации акустических каротажных диаграмм, Герасименко О. А. (2015)
Трипільський О. А. - Особливості розподілу швидкості поширення сейсмічних хвиль в земній корі Кіровоградського рудного району, Трипільська В. О., Тополюк О. В. (2015)
Ширков Б. І. - Геоелектричні дослідження Бєлгородсько-Сумського мегаблока північного борту Дніпровсько-Донецької западини, Гіщук О. В., Кушнир А. М. (2015)
Patsahan O. - Statistical field theory for a multicomponent fluid: the collective variables approach, Mryglod I., Caillol J.-M. (2007)
Frydryszak A. M. - Nilpotent elements in physics (2007)
Bryk T. M. - An ab initio molecular dynamics study of hydration structure of hydrophobic chain-like molecules with side hydrophilic groups, Holovko M. F. (2007)
Якібчук П. M. - Радіяльний розподіл електронної густини в подвійних розплавах алюмінію з перехідними металами (2007)
Zagorodny A. G. - Macroparticle screening in a weakly ionized plasma, Filippov A. V., Pal' A. F., Starostin A. N., Momot A. I. (2007)
Hlushak S. P. - Polydisperse hard-sphere Yukawa chain fluid: high temperature approximation, Kalyuzhnyi Yu. V. (2007)
Kargol A. - A phase transition in a quantum anharmonic crystal, Kozitsky Y. (2007)
Sklyarchuk V. - Metal–nonmetal transition in semiconductor melts with 3d metal admixtures, Plevachuk Yu., Mudry S., Shtablavyi I. (2007)
Mysakovych T. S. - Pseudospin–electron model of intercalation, Stasyuk I. V. (2007)
Chumachenko A. - Infrared behavior of the response of strongly interacting Bose systems, Vilchynskyy S., Weyrauch M. (2007)
Возняк О. М. - Енерґетичний спектр та густина станів електронів у невпорядкованій моделі сильного зв'язку з безладом зміщень (2007)
Stakhira Y. - Structure of spectra of time-dependent piezophotoconductivity, Stakhira R. (2007)
Ткач М. В. - Екситонний спектр у циліндричній квантовій нанотрубці, Маханець О. М., Грищук А. М. (2007)
Новосядлий Б. - Формування великомасштабної структури Всесвіту: теорія і спостереження (2007)
Тяпкина А. Н. - Сочетание усовершенствованной системы наблюдения, обработки, скоростной модели и миграции для построения сейсмических изображений в районах с интенсивной соляной тектоникой, Тяпкин Ю. К., Тяпкина Е. Ю. (2017)
Гончар В. В. - Тектонические вертикальные движения и осадочное заполнение бассейнов на син- и пострифтовом этапах развития литосферы (2017)
Усенко О. В. - Эволюция расплавов и флюидов в процессе формирования коры и мантии в палеопротерозое (2,2—1,75 млрд лет назад). Стратиграфия и магматизм (2017)
Сумарук Ю. П. - Вікові варіації геомагнітного поля на Африканській тектонічній плиті, Сумарук Т. П. (2017)
Пристай А. Б. - Застосування безпілотних апаратів для геофізичних досліджень, Ладанівський Б. Т. (2017)
Шихова Л. Ф. - Литолого-фациальные модели залежей нефти месторождения Пираллахи по данным геофизических исследований скважин (2017)
Фейзуллаев А. А. - Оценка петрофизической неоднородности нефтегазовых резервуаров по данным геофизических исследований скважин (на примере месторождения Гюнешли), Лунина В. Н., Ахмедова Г. Т. (2017)
Хазан Я. М. - Комментарий к статье Г. Г. Кулиева "Анализ результатов интерпретации упругих параметров твердого ядра Земли с позиций современной геомеханики" (2017)
Кулиев Г. Г. - Ответ на комментарий Я. М. Хазана к статье Г. Г. Кулиева "Анализ результатов интерпретации упругих параметров твердого ядра Земли с позиций современной геомеханики" (2017)
К 90-летию со дня рождения Константина Федоровича Тяпкина (2017)
Гордиенко В. В. - Тепловое поле Донбасса, Гордиенко Л. Я., Завгородняя О. В. (2015)
Шуман В. Н. - Сейсмоэлектромагнетизм и пространственно-временные структуры (2015)
Бурахович Т. К. - Геоэлектрические аномалии Украинского щита и их связь с рудопроявлениями полезных ископаемых, Николаев И. Ю., Шеремет Е. М., Ширков Б. И. (2015)
Фарфуляк Л. В. - Природа наклонной сейсмической границы в земной коре Скифской плиты вдоль профиля DOBRE-5 (2015)
Рокитянский И. И. - Влияние геомагнитной активности на результаты вычисления вектора индукции, Бабак В. И., Терешин А. В. (2015)
Aryasova O. V. - Characteristic time of thermal and diffusional relaxation, Khazan Ya. M. (2015)
Лящук О. І. - Можливість використання даних інфразвукового моніторингу під час ідентифікації природи сейсмічних подій, Андрущенко Ю. А., Гордієнко Ю. О., Карягін Є. В., Корнієнко І. В. (2015)
Жирнов П. В. - До проблеми інженерно-будівельної оцінки територій з урахуванням локальних природних і техногенних факторів (на прикладі Ренійського р-ну Одеської обл.) (2015)
Буртиев Р. З. - Вероятностный анализ сейсмической опасности территории Молдовы и сопредельных районов (2015)
Кацалова Л. М. - Дослідження збіжності адитивно-усередненого розщеплення на основі схеми явного рахування для тривимірних рівнянь конвективної дифузії (2015)
Семенова Ю. В. - Моделирование реакции грунта при сейсмическом микрорайонировании строительных участков (2015)
Титул, зміст (2019)
Shtefan А. S. - Copyright exceptions and limitations in the EU-Ukraine Asociation Agreement (2019)
Zerov К. O. - Right of reproduction and right of making available to the public in the EU-Ukraine Association Agreement (2019)
Судаков В. В. - Розв’язання колізій щодо виникнення виключних майнових прав на об’єкт авторського права, який створено на замовлення роботодавця (службовий твір) (2019)
Коваленко Т. В. - Комерційне (фірмове) найменування як засіб індивідуалізації (2019)
Зайківський О. Б. - Алгоритм та критерії відбору винаходів до сфери національної безпеки й оборони, Оністрат О. А. (2019)
Компанець Є. В. - Кримінально-правова охорона прав на кваліфіковане зазначення походження товару в кримінальному провадженні в україні: реальність та шляхи вдосконалення (2019)
Жихарев О. С. - Дослідження технічного результату винаходу (корисної моделі) при вирішенні питань судової експертизи ОІВ (2019)
Мінченко Н. В. - Медіація: міжнародний та національний досвід, Самоловова Н. В. (2019)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Стан і проблеми розвитку оподаткування операцій з інтелектуальною власністю (2019)
Пономарьова О. О. - Деякі аспекти об’єктів права інтелектуальної власності у сфері медицини в умовах євроінтеграційних процесів (2019)
Падучак О. І. - Про популяризацію знань у сфері інтелектуальної власності: коли, як і навіщо цим займатися (2019)
Носік Ю. В. - Вишивання: культурна спадщина та інтелектуальна власність (2019)
Будник В. - Вибір форм та моделей упровадження проектів державноприватного партнерства на транспорті (2018)
Карпенко О. - Механізм управління реінжинірингом бізнес-процесів підприємств транспортно-логістичного кластера, Осипова Є. (2018)
Смачило В. - Формування прогнозної моделі чисельності зайнятих на підприємствах транспорту, Шип К., Вєтрова В. (2018)
Соколова Е. - Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства залізничного транспорту, Пінчук С. (2018)
Яновська В. - Сучасні стратегії розвитку залізничного транспорту України, Гарматюк Н. (2018)
Калініченко Л. - Шерингова економіка як перспективна соціоекономічна модель розвитку суспільства, Головко-Марченко І., Кривороженко Ж. (2018)
Ковбатюк М. - Перспективні напрями розвитку міжнародних економічних зв’язків України, Кузьменко О., Костенко А. (2018)
Пилипенко О. - Особливості впровадження та реалізації інновацій у малому будівельному бізнесі, Ярим-Агаєв О., Сухоребрик І. (2018)
Харчук О. - Ризики та загрози використання водних ресурсів у проблемних регіонах України, Пахота Н. (2018)
Чичкан Ю. - Особливості просування освітніх проектів у соціальних мережах, Лучникова Т. (2018)
Ярим-Агаєв О. - Маркетингова політика розподілу продукції по торговельних мережах України, Буга А. (2018)
Богомолова Н. - Розвиток підприємств транспортного будівництва: фінансово-економічні засади (2018)
Зоріна О. - Роль маркетингу в забезпеченні фінансової стійкості комерційного банку, Фадєєнко В. (2018)
Безчасний О. - Аналіз структури операційних витрат промислових підприємств, Ярмоліцька О., Липовецька Д. (2018)
Содержание (2017)
Андрианова О. Р. - Динамика суши и уровня Черного моря в XX и XXI столетиях, Белевич Р. Р., Пейчев В., Скипа М. И. (2017)
Дейнеко С. И. - Информативность скважинных геофизических методов при выборе местоположения основных сооружений ГЭС, Выжва С. А., Берневек А. Н. (2017)
Бабаев Г. Р. - Анализ напряженно-деформированного состояния Кавказского региона (Азербайджан) по векторам максимальных горизонтальных напряжений с использованием программ проекта "World Stress Map”, Ахмедова Э. В., Кадыров Ф. А. (2017)
Райченко Л. В. - Космические источники ионизации земной атмосферы (обзор), Мельник Г. В. (2017)
Козленко М. В. - Сравнительная характеристика альтернативных плотностных моделей по профилю ГСЗ № 17, Козленко Ю. В. (2017)
Соловьев В. Д. - Аномалии магнитного поля и особенности геодинамического развития структур континентальных окраин Антарктического полуострова, Корчагин И. Н. (2017)
Новрузов З. А. - Результаты термомагнитного анализа меловых отложений Лагичского разреза (Вандамская тектоническая зона, Южный склон Большого Кавказа, Азербайджан), Исаева М. И., Гараева Т. Д., Багирова А. А. (2017)
Комлев В. Н. - Географическое, геологическое и горное завершение Росатомом жизненного цикла отходов производства атомной энергии (2017)
Гінтов О. Б. - Про відновлення роботи Міжвідомчого тектонічного комітету України (2017)
Вакарчук І. О. - Кінетична енерґія і теплоємність рідкого He, Притула Р. О., Ровенчак А. А. (2007)
Хоменко О. В. - Фазова динаміка тонкої плівки маcтила між твердими поверхнями при деформаційному дефекті модуля зсуву, Ляшенко Я. О. (2007)
Якібчук П. М. - Структурні та динамічні властивості рідких лужноземельних металів, Пацаган В. Р., Пацаган Т. М. (2007)
Pursky O. I. - Contribution of "diffusive” modes to isochoric thermal conductivity of rare gas crystals (2007)
Черненко І. М. - Моделювання діелектричних спектрів плівок δ-фази Bi2O3, Дуда В. М., Часовський К. В. (2007)
Lin S. D. - Coherent tunneling in a semiconductor system: double barrier resonant-tunneling structure built in the Schottky barrier, Lee C. P., Ilchenko V. V., Sheka D. I., Tretyak O. V., Korol A. M., Nosenko I. V. (2007)
Луців Р. - Електронна структура та хемічні зв'язки у сполуках гомологічного ряду HgBa2Can-1CunO2n+2+δ, Бойко Я. (2007)
Левицький Р. Р. - Вплив магнетного поля на термодинамічні характеристики спін-1 ізинґівської моделі з білінійними та квадрупольними взаємодіями. Кластерне наближення, Баран О. Р. (2007)
Панасюк М. Р. - Термоактиваційні процеси у кристалах PbI2:Zr і PbI2, Капустяник В. Б., Цибульський В. С., Дубов Ю. Г., Пастернак Р. М. (2007)
Медвідь А. Г. - Кінетичні характеристики й особливості закону Відемана–Франца мартенситностаріючого сплаву Fe–Ni–Al–Ti в різноманітних фазово-структурних станах, Остаф В. Ю., Остаф І. Ю. (2007)
Chalyi A. V. - Strange attractor in kinetic model of synaptic transmission, Zaitseva E. V. (2007)
Кононов М. В. - Візуалізація просторових розподілів густини протонів води та жирової тканини в ЯМР-томографії, Нетреба А. В. (2007)
Андрук В. - Дослідження можливости використання сканерів Microtek для фотометрії зір, Пакуляк Л. (2007)
Ковальчук М. - Вивчення морфодинаміки активних ділянок на Сонці для короткострокового прогнозу спалахів, Гірняк М. (2007)
Цап Ю. Т. - Спалахове енерґовиділення і модуляція мікрохвилевого випромінювання альвенівськими коливаннями сонячних корональних арок, Копилова Ю. Г., Степанов О. В. (2007)
Гнатик Б. - Гамма-випромінювання постадіябатичних залишків наднових, Тєлєжинський І. (2007)
Іващенко Г. - Двоточкова кутова кореляційна функція розподілу квазарів для каталогів SDSS DR3 та 2QZ (2007)
Мелех Б. Я. - Оптимізоване фотойонізаційне моделювання світіння зони HII у блакитній компактній карликовій галактиці SBS 0335–052 (2007)
Парновський С. Л. - Анізотропія орієнтації галактик каталогу 2MFGC, Тугай А. В. (2007)
Персоналiї, хронiка, бiблiографiя (2007)
Содержание (2017)
Lazarenko M. A. - Neural network modeling of Herglotz—Wiechert inversion of multiparametric travel-time curves of seismic waves, Herasymenko O. A. (2017)
Готтих Р. П. - Отражение истории формирования консолидированной земной коры Приамурской золотоносной провинции в ее петрохимическом составе (по материалам отрезков сейсмических профилей Тында—Амурзет и Абакан—Тында—Татарский пролив), Писоцкий Б. И., Черненкова А. И., Малинина С. С., Бисеркин И. А. (2017)
Цветкова Т. А. - Сейсмическая визуализация плюмов и сверхглубинных флюидов в мантии под территорией Украины, Бугаенко И. В., Заец Л. Н. (2017)
Роганов Ю. В. - Низкочастотное рассеяние на полупространстве, заполненном периодической жидкотвердой средой с наклонными слоями, Роганов В. Ю. (2017)
FINAL WORKSHOP of International Research Group Project "SOUTH CAUCASUS GEOSCIENCES" (October 25-27, 2017, Kyiv, Ukraine) (2017)
Станиславу Петровичу Ипатенко - 80 лет (2017)
Title (2019)
Contents (2019)
Syed Toqueer Akhter - History of Childhood Oppression, Inter-Temporal Resentment and Compliance with Codes of Harassment at the Workplace: An Offender’s Perspective, Humna Butt (2019)
Karina Kasztelnik - Perceived Effective Business Ethics through Leadership and Cultural Competence in the United States, Damon Brown (2019)
Adelino Biague Na Dum - The Leadership of Enterprise Education on Poverty Alleviation and Unemployment in Africa, Benneth C. Nwafor (2019)
Babu George - Legal Aspects of Ethical Decision-Making in the Event of Sexual Harassment and Discrimination in the Workplace (2019)
He Shuquan - The Impact of Trade on Environmental Quality: A Business Ethics Perspective and Evidence from China (2019)
Makbere Ubonso Jacob - Max Weber’s Bureaucracy and Job Performance in Bayelsa State Civil Service, Nigeria (from 1999-2018) (2019)
Andrei Bonamigo - Value Co-creation and Leadership: An Analysis Based on the Business Ecosystem Concept, Dayse Mendes (2019)
Mohsina Jahan - Factors Affecting Customer Satisfaction of the Ride-sharing Industry in Bangladesh (2019)
Elsayed Mahmoud Elhennawy - The Impact of Corporate Governance on the Value of the Company in the Egyptian Stock Market (2019)
Satya Narayan Singh - Private Investment and Business Opportunities in Ethiopia: A Case Study of Mettu Town in Ethiopia (2019)
Bonyar S. М. - Ship agent and shipping community interactions according to international and Ukrainian rules and traditions (2019)
Коба В. - Тенденції і напрямки розвитку річкового транспорту України, Валявська Н., Зорька Ю. (2019)
Котлубай В. - Розвиток елементів транспортної системи як запорука підвищення рівня зовнішньоекономічної безпеки країни (2019)
Семенова С. - Особливості обліку оренди на підприємствах транспорту за МСФЗ 16, Шуляренко С. (2019)
Харчук О. - Інфраструктурні проекти: сутність, види та їх значення для транспортної галузі України, Іваниченко В. (2019)
Власова В. - Проблеми та перспективи розвитку морських портів на Дунаї, Єдемський Є. (2019)
Khaiminova I. - Еconomic security assessment of the commercial seaports, Redina Y. (2019)
Божок А. - Зарубіжний досвід управління розвитком ринку сільськогосподарського виробництва, Попрійчук В. (2019)
Карпенко О. - Удосконалення системи мотивації праці у закладах вищої освіти з метою підвищення конкурентоспроможності на ринку освітніх послуг, Гатченко В. (2019)
Ковбатюк М. - Алгоритм прийняття рішень щодо управління мотивацією персоналу виробничого підприємства (2019)
Левченко О. - Сучасний розвиток інтернет-магазину із застосуванням діджиталізації, Меретюк О. (2019)
Лучникова Т. - Технології та методи забезпечення ефективного розвитку управлінських здібностей майбутніх менеджерів, Чичкан Ю. (2019)
Приймук О. - Цілі, принципи та переваги застосування бюджетного управління на підприємстві, Ковальчук Л., Максименко Т. (2019)
Ткаченко К. - Співробітництво бізнесу та освіти при підготовці кадрів (2019)
Тищенко В. - Неприбуткові організації в Україні: нормативно-правове регулювання та особливості обліку і оподаткування, Ярмоліцька О. (2019)
Семенчук Т. - Методи логістичного управління підприємствами, Мирончук М. (2019)
Власій Н. Д. - Спін та кутовий момент двовимірного релятивістського фермі-газу з магнетним вихором, Ситенко Ю. О. (2007)
Kiuchi H. - The effect of lattice-QCD-based gluon propagator on coherence length of quark Cooper pairs in two-flavor color superconductor (2007)
Піх C. C. - Спектроскопія важких мезонів у релятивізованій потенціяльній моделі (2007)
Rovenchak A. A. - Calculation of the condensate fraction in liquid helium-4, Vakarchuk I. O. (2007)
Бондарчук О. М. - Високотемпературна аномалія електропровідности в кераміці In2o3–SrO, Глот О. Б., Бер Г., Вернер Й. (2007)
Дехтярук Л. В. - Осциляційний ґальваномагнетний ефект у тонких шарах металу за наявности дифундуючого шару домішок, Проценко І. Ю. (2007)
Чорнодольський Я. - Електронна енерґетична структура та спектри остовно-валентної люмінесценції кристалів ABX3 (A = K, Rb, Cs; B = Ca; X = F), Сиротюк С., Стриганюк Г., Волошиновський А., Родний П. (2007)
Брайко П. Г. - Про рух азимутального магнетного поля в сонячній конвективній зоні та прилеглих до неї ділянках (2007)
Андрук В. - Зв'язок екстинкцiї з атмосферними мiсячно-сонячними припливами, Бутенко Г., Костюченко В., Свачiй Л. (2007)
Кузнєцов В. I. - Спектральна класифiкацiя слабких зiр до 22.0m (V) у напрямку розсiяних зоряних скупчень, Бускомб В., Бутенко Г. З. (2007)
Delone A. B. - Lasco Soho observations of matter flows in the Solar corona, Porfir'eva G. A., Yakunina G. V. (2007)
Bisnovatyi-Kogan G. S. - Binary recycled pulsars as the most precise physical laboratory (2007)
Скульський М. Ю. - 40 років спостережень і вторинні ритми в системі Бета Ліри (2007)
Ейгенсон О. М. - Статистика діяграм колір – величина кулястих скупчень (2007)
Мірошниченко А. П. - Галактики та квазари зі джетовою структурою (2007)
Головатий В. В. - Визначення вмісту первинного гелію yp та темпу його збагачення dY/dZ на основі хемічного складу зон HII в блакитних компактних галактиках та планетарних туманностей, Мелех Б. Я., Гаврилова Н. В. (2007)
Кулініч Ю. - Розвиток сферично-симетричного збурення в космологічних моделях із темною енерґією. Наближення ідеальної рідини, Новосядлий Б., Пелих В. (2007)
До 50-лiтнього ювiлею Василя Мигаля (2007)
Авторський покажчик тому 11 (2007)
Содержание (2017)
Кудельский А. В. - Подземная гидросфера и геофлюиды земной коры и верхней мантии (2017)
Старостенко В. И. - Состав земной коры Ингульского мегаблока Украинского щита (типы коры) и закономерности размещения месторождений рудных полезных ископаемых, Куприенко П. Я., Макаренко И. Б., Савченко А. С., Легостаева О. В. (2017)
Шаров Н. В. - Эволюция литосферы Фенноскандинавского щита в докембрии, Свириденко Л. П. (2017)
Гінтов О. Б. - До побудови Схеми розломно-мегаблокової тектоніки Українського щита масштабу 1 : 500 000, Ентін В. О., Мичак С. В. (2017)
Рокитянский И. И. - Опыт сопоставления вариаций вектора индукции в магнитно-сопряженных точках, Бабак В. И., Терешин А. В. (2017)
Olali N. V. - Mathematical modelling of the elastic behavior of structured geophysical media, Vengrovich D. B., Malezhyk M. P. (2017)
До 60-річчя Івана Михайловича Цифри (2017)
Владимиров В. А. - Иван Михайлович Цифра: два юбилея одного года (2017)
Содержание (2017)
Нгуен Х. Б. - Коллекторы нефти кристаллического фундамента месторождения Белый Тигр, Исаев В. И. (2017)
Гордиенко В. В. - Скоростные модели верхней мантии континентальных и океанических рифтов, Гордиенко Л. Я. (2017)
Усенко О. В. - Периодизация и характерные особенности глубинных процессов в докембрии на примере Украинского щита (2017)
Орлюк М. И. - Пространственно-временные изменения геомагнитного поля и сейсмичность, Марченко А. В., Роменец А. А. (2017)
Верпаховская А. О. - Формирование изображения глубинного геологического строения по данным морской сейсморазведки МОВ и МПВ, Пилипенко В. Н., Пилипенко Е. В. (2017)
Зейгельман М. С. - Построение графического образа целевого функционала и его использование для поиска многовариантных решений обратной задачи магниторазведки, Панченко Н. В. (2017)
Бурахович Т. К. - Актуальные проблемы геосреды и зондирующих систем, Коболев В. П. (2017)
Старостенко В. И. - Украинский Геологический Комитет: 100 лет со времени создания, история реорганизаций, результаты работы, Гинтов О. Б., Ентин В. А. (2017)
Ентин В. А. - 60 лет в строю: к геофизической стороне одной биографии и не только (2017)
Георгію Трохимовичу Продайводі — 80 років (2017)
Тищенко В. - Стан та перспективи розвитку транспортної системи України (2019)
Андрєєва О. - Щодо питання фінансування дефіциту державного бюджету України, Применко А. (2019)
Бакаєв Л. - Товарний експорт України: відносні торговельні переваги та його аналіз методом постійних ринкових часток (2019)
Карпенко О. - Краудфандинг у світі та в Україні, Семенчук Т., Прокопенко О. (2019)
Кириченко О. - Концептуальний базис державної політики інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промислового сектору (2019)
Ковова І. - Стан та перспективи розвитку експортно-імпортних операцій України, Чайка Н. (2019)
Колумбет О. - Імплементація принципів соціальної відповідальності у політику оплати праці в умовах сталого розвитку (2019)
Крамар І. - Функціональне забезпечення організаційно- економічного механізму інтернаціоналізації промислових підприємств (2019)
Паливода О. - Стратегічні напрями державної підтримки розвитку інноваційних мережевих структур в економіці України (2019)
Харчук О. - Актуальні питання мотивації та система оплати праці на підприємстві, Тарновська І. (2019)
Шкляр В. - Сучасний стан та наслідки діяльності транснаціональних корпорацій в умовах глобалізації світової економіки (2019)
Василига С. - Застосування концепції менеджменту "Управління за цілями" на державних підприємствах (2019)
Богомолова Н. - Розвиток підприємств сімейного бізнесу: організаційно-економічні засади (2019)
Петренко О. - Оцінка стану та динаміки пасажирських перевезень морським транспортом в Україні та ЄС (2019)
Карпенко О. - Особливості впровадження системи менеджменту якості підприємства на основі міжнародного стандарту якості ISO 9001:2015, Садловська І., Войткова А. (2019)
Ковбатюк М. - Концепція реформування вищої освіти України в умовах інтеграції до єдиного світового освітнього простору, Шевчук В., Ковбатюк Г. (2019)
Колумбет О. - Зобов'язання та розрахунки як економіко-правова категорія та об'єкт бухгалтерського спостереження, Давидюк Н., Блінцова Н. (2019)
Малишкін О. - Особливості формування об'єкта податку на виведений капітал, Шкуліпа А. (2019)
Максимов С. - Сутність стратегічного управління на транспортних підприємствах (2019)
Пилипенко О. - Конкурентоспроможність ПАТ "Київхліб" на ринку хлібобулочних виробів, Ярим-Агаєв О., Сторонюк П. (2019)
Семенова С. - Облікова політика малих підприємств в Україні та Німеччині, Шпирко О. (2019)
Трегубов О. - Розвиток малого підприємництва в Україні: сучасні тенденції та перспективи (2019)
Халіна В. - Концептуальний базис адаптивного розвитку екосистем (2019)
Шуміло О. - Аналіз визначень поняття "економічна безпека підприємства", Калініченко Л., Шип К. (2019)
Яновська В. - Франчайзинг як форма інвестування та інструмент розподілу бізнес-ризиків, Душко Д., Бабак В. (2019)
Яновська В. - Компенсаційна політика підприємства та мотивація персоналу: проблеми та перспективи, Кузьміна К., Калашнік І. (2019)
Ратчик В. М. - Комбинированные эндолапароскопические операции в лечении стенозов двенадцатиперстной кишки язвенной этиологии, Тарабаров С. А., Пролом Н. В., Поляк Н. В., Фещенко С. И., Пахолка А. В. (2019)
Гафт К. Л. - Деструктивний індекс як прогностичний критерій розвитку бульозної емфіземи легень (2019)
Тимченко М. Є. - Використаня електрофізіологічних досліджень шлунково-кишкового тракту у ранній діагностиці післяопераційних ускладнень після операцій на кишечнику, Тимченко Н. В., Береснев С. О. (2019)
Огородник Т. А. - Анализ осложнений у пациентов с нарушением толерантности к глюкозе при выполнении симультанных операций, Мишалов В. Г., Динец А. В. (2019)
Усенко О. Ю. - Пост-резекційний рефлюкс-езофагіт залежно від способу формування механічного стравохідно-шлункового анастомозу, Сидюк А. В., Клімас А. С., Сидюк О. Є., Савенко Г. Ю. (2019)
Невзорова О. Ф. - Ультраструктура кардиомиоцитов крыс различного возраста, Омельченко В. Ф., Невзоров В. П., Проценко Е. С., Ремнёва Н. А. (2019)
Тищенко О. М. - Морфологічні аспекти гострого холангіта, Малоштан О. В., Смачило Р. М., Малоштан А. О., Кльосова М. О., Волченко О. В., Долженко О. В. (2019)
Кравцов А. В. - Морфология раневого процесса экспериментальных ожогов при различных вариантах местного лечения (2019)
Сипливый В. А. - Энтеральная недостаточность при перитоните.шкала оценки энтеральной недостаточности II, Гринченко С. В., Горголь Н. И., Евтушенко Д. А., Евтушенко А. В., Колотилов А. В. (2019)
Миронов П. Ф. - Застосування наночастинок срібла в умовах ультразвукової кавітації при лікуванні гнійної хірургічної інфекції, Бугайов В. І., Голубнича В. М., Погорєлов М. В. (2019)
Русин В. І. - Хірургічне лікування спонтанних внутрішніх біліарних нориць, Румянцев К. Є., Павук Ф. М. (2019)
Криворучко І. А. - Хірургічне лікування хворих на гострий панкреатит, ускладнений вторинною панкреатичною інфекцією, Дроздова А. Г., Супліченко М. В. (2019)
Велигоцкий Н. Н. - Алгоритм выбора хирургической тактики и его эффективность у больных с острым панкреатитом, Клименко М. В., Арутюнов С. Э., Тесленко И. В. (2019)
Авдосьєв Ю. В. - Рентген-ендобіліарні втручання у лікуванні стриктур біліодигестивних анастомозів, Сочнєва А. Л. (2019)
Хоменко І. П. - Особливості хірургічного лікування вогнепальних поранень печінки, Герасименко О. С., Каштальян М. А., Шаповалов В. Ю., Хорошун Е. М., Єнін Р. В., Гайда Я. І., Мурадян К. Р., Кошиков М. О. (2019)
Вовк В. А. - Деякі аспекти патогенезу гострого холангіту (2019)
Лєсний В. В. - Значення моніторингу показника sepsis severity score в лікуванні пацієнтів із розлитим перитонітом, Лєсна А. С. (2019)
Василевская Л. А. - Антибиотикорезистентность микрофлоры при деструктивных формах рожистого воспаления (2019)
Акперов І. А. - Наш досвід лікування розповсюдженого гнійного перитоніту, Мартиненко О. П. (2019)
Ріга А. С. - Фактори ризику для розвитку післяопераційних абсцесів черевної порожнини, Смачило Р. М. (2019)
Покришко О. В. - Моніторинг антибіотикочутливості бактерій, виділених від хворих хірургічного профілю у 2018 році, Красій Н. І., Цебрик С. О. (2019)
Шафер Я. В. - Особливості прогнозування та профілактики виникнення гострих ерозій та виразок гастродуоденальної зони, ускладнених кровотечою, у хворих з гнійним післяопераційним стерномедіастинітом, Мельник Д. Ю., Макаров В. В. (2019)
Трибушний О. В. - Комплексне лікування хворих із ускладненим синдромом діабетичної стопи та сепсисом (2019)
Десятерик В. І. - Етіологічні чинники гострих абсцесів печінки, Котов О. В. (2019)
Прасол В. А. - Модифицированная контролируемая реперфузия при острой ишемии нижних конечностей, Зарудный О. А., Иванова Ю. В., Гилёв Б. В. (2019)
Комарчук В. В. - Сучасні діагностика та лікування перикардитів, Урсол Г. М., Комарчук Є. В. (2019)
Петров В. Ф. - Ятрогенні травми артерій (досвід 25 випадків) (2019)
Бучнєва О. В. - Особливості інструментальних методів діагностики при гострих аортальних синдромах (2019)
Бучнева О. В. - Досвід хірургічного лікування пошкоджень серця отриманих внаслідок бойових дій, Крючков Є. Д. (2019)
Пуляєва І. С. - Методи обстеження хворих зі стенозoм сонних артерій перед хірургічним лікуванням (2019)
Польовий В. П. - Особливості формування ентеральної недостатності в перебігу раннього періоду травматичної хвороби, Чепега І. Г., Паляниця А. С., Нурдінов Х. Н., Райляну С. І. (2019)
Єнін Р. В. - Ендовідеохірургія в лікуванні поранень і травм живота в умовах локального конфлікту, Герасименко О. С., Хорошун Е. М., Гайда Я. І., Кошиков М. О., Квасневський Є. А. (2019)
Хоменко І. П. - Розробка та організація втілення спектральної інфрачервоної термографії в ході лікування вогнепальних поранень м’яких тканин, Цема Є. В., Шаповалов В. Ю., Тертишний С. В., Гринчук М. М. (2019)
Мурадян К. Р. - Інтервенційна сонографія в діагностиці та хірургічному лікуванні обмежених гнійно-деструктивних ускладнень бойової травми живота (2019)
Пеев С. Б. - Новые подходы в лечении сочетанной травмы тонкой кишки, Замятин П. Н. (2019)
Грубник В. В. - Эффективность оперативной малоинвазивной хирургии в диагностике и лечении поздних осложнений закрытой травмы груди, Байдан В. И., Шипулин П. П., Байдан В. В., Агеев С. В., Козяр О. Н., Кирилюк А. А., Целиков М. Ю., Неткачев В. О., Ахрахари А. (2019)
Хоменко І. П. - Організаційні питання оптимізації діагностики бойових пошкоджень живота, Герасименко О. С., Каштальян М. А., Шаповалов В. Ю., Хорошун Е. М., Єнін Р. В., Гайда Я. І., Мурадян К. Р., Кошиков М. О. (2019)
Кучерявченко В. В. - Функціональний стан ферментативної активності і маркерів рабдоміолізу при травматичній хворобі у пацієнтів з підвищеним індексом маси тіла, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю. (2019)
Бойко В. В. - Возможности выполнения комбинированных операций при лечении осложненных опухолей органов малого таза, Криворотько И. В., Чикин А. В. (2019)
Винник Ю. А. - Клинико-морфологические факторы риска развития местно-регионарных рецидивов рака молочной железы, Белевцова Ю. Ю., Романюк Н. Г. (2019)
Березницький Я. С. - Досвід застосування транексамової кислоти при гострих товстокишкових кровотечах, Гапонов В. В., Сулима В. П., Ярошенко К. О., Маліновський С. Л., Ющенко І. В. (2019)
Євтушенко Д. О. - Сучасний погляд на лапароскопічні методи в діагностиці та лікуванні спайкової кишкової непрохідності та спайкової хвороби, Тарабан І. А., Мінухін Д. В., Шевченко О. М., Мірошніченко Д. О. (2019)
Хворостов Е. Д. - Применение фотодинамической терапии в лечении трофических язв нижних конечностей венозного генеза, Морозов С. А., Дериколенко В. В., Герасимов Г. Н., Власов А. А. (2019)
Петрюк Б. В. - Застосування декасану в лікуванні епідермальних і поверхневих дермальних термічних опіків, Білик І. І., Мишковський Ю. М., Семенюк І. Є., Акостакіоає Т. К. (2019)
Василенко І. В. - КТ-морфологічні зіставления при злоякісних осередкових утвореннях печінки, Хацко В. В., Шаталов О. Д., Соловйова О. М., Фоминов В. М., Полулях-Чорновол І. Ф. (2019)
Лыхман В. Н. - Аспекты комплексного лечения тонкокишечных свищей, Мирошниченко Д. А., Ткач С. В., Меркулов А. А., Волченко И. В., Меркулова А. В. (2019)
Дзьоба А. І. - Синдром Меллорі – Вайсса: етіологічні і патогенетичні особливості та обґрунтування лікувальної тактики, Шапринський В. О., Король А. П. (2019)
Дужий І. Д. - Особливості біоценозу трофічних виразок на тлі цукрового діабету, Ніколаєнко А. С., Попадинець В. М. (2019)
Каніковський О. Є. - Некротичний фасциїт як ускладнення важких форм гострого парапроктиту, Осадчий А. В., Коцюра О. А., Мосьондз В. В., Томашевський А. В., Зарезенко Т. П. (2019)
Капшитарь А. В. - Фатальное повреждение наружной подвздошной артерии при аппендэктомии у больной острым аппендицитом (2019)
Владимир Иванович Мамчич.К 80-летию со дня рождения (2019)
Базима Н. В. - До проблеми діагностики комунікативної поведінки дітей з РАС, Шеремет М. К. (2019)
Бегас Л. Д. - Використання театралізованого дійства в роботі з дітьми при заїканні (2019)
Беседа В. В. - Асимметрии тела детей раннего и дошкольного возраста как предпосылки нарушений осанки (Часть 1) (2019)
Гноєвська О. Ю. - Моделювання корекційно-педагогічної компетентності вчителя початкових класів у процесі професійної перепідготовки (2019)
Горлачов О. С. - Теорія міміко-жестового мовлення та сурдоперекладу в структурі формування точності семантичних значень (2019)
Губарь О. Г. - Надання логопедичних корекційно-розвиткових послуг підліткам в Україні в умовах освітніх навчальних закладів (2019)
Двіжона В. М. - Формування позитивної мотивації до вивчення математики у молодших школярів із мовленнєвими порушеннями в умовах інклюзивного навчання (2019)
Колодна Н. А. - Корекційна робота з формування життєвих планів у дітей з порушеннями зору в умовах НРЦ "Кришталик" (2019)
Конопляста С. Ю. - Сучасний стан логопедичного супроводу дітей раннього віку з церебральним паралічем та їх батьків як запоруки успішної соціалізації, Синиця А. О. (2019)
Круглик О. П. - Теоретичні підходи до формування міжособистісних стосунків у дітей з кохлеарними імплантати (2019)
Лещій Н. П. - Педагогічні умови реалізації фізкультурно-оздоровчої роботи в умовах освітньо-реабілітаційного центру для дітей зі складними порушеннями розвитку (2019)
Маруда О. Г. - Сучасний стан прав осіб з інтелектуальними порушеннями в Україні (2019)
Пінчук Ю. В. - Взаємодія у роботі співробітників спеціального закладу дошкільної освіти для дітей із тяжкими порушеннями мовлення (2019)
Позднякова О. Л. - Педагогічні умови розвитку виховної системи освітньо-реабілітаційного закладу (2019)
Семенцова О. М. - Теоретичні уявленя про затримку психічного розвитку та визначення напрямків корекційної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти (2019)
Сняткова Т. М. - Попередження синдрому госпіталізму у дітей раннього віку з церебральним паралічем (2019)
Ферт О. Г. - Особливості планування навчально-виховного процесу для дітей з гіперактивністю та дефіцитом уваги (2019)
Чепурна Л. Г. - Розвиток корекційної складової змісту підручників для дітей з інтелектуальними порушеннями в Україні (2019)
Шульженко Д. І. - Теоретична сутність взаємозв’язку емоційного інтелекту і емоційної стійкості майбутніх фахівців спеціальної та інклюзивної освіти, Шульженко О. Є. (2019)
Буйняк М. Г. - Вплив психологічної готовності вчителя до інклюзивного навчання на соціально-психологічний клімат в інклюзивному класі (2019)
Власенко С. Б. - Особливості усвідомлення сліпими молодшими школярами власного фізичного розвитку (2019)
Качмарик Х. В. - Активізація пізнавальних психічних процесів дітей з аутизмом в умовах дошкільної установи (2019)
Супрун Д. М. - Основи конструювання системи професійної підготовки психологів в галузі спеціальної освіти (2019)
Федорчук Л. П. - Теоретичні аспекти формування професійної компетентності медичної сестри до роботи в інклюзивних закладах освіти (2019)
Чухрій І. В. - Психологічні механізми соціальної адаптації ветеранів антитерористичної операції об’єднаних сил з порушеннями функцій опорно-рухового апарату (2019)
Відомості про авторів (2019)
Пальчевський Б. О. - Класифікація і аналіз технологічних машин за характером взаємодії їх робочих і інформаційних процесів (2019)
Палаш А. - Технічне забезпечення процесів аеробного бродіння, Піддубний В., Головкіна Л. (2019)
Васильківський К. - Динаміка і енергетичне забезпечення систем транспортування вантажів в лініях пакування харчової продукції, Гіджеліцький В., Лапін А. (2019)
Кудряшова А. - Модель якості проектування післядрукарських процесів (2019)
Кузнєцов Ю. М. - Підвищення продуктивності обробки бурштинових кульок для прикрас (2019)
Мельник О. В. - Практика використання вимірювального комплексу оптоелектронного ВБХ 731.4 в ході проведення судових балістичних експертиз (2019)
Серкіз О. Р. - Досліження пристроїв баротермічної деструкції багатокомпонентних злакових середовищ на базі автомату випічки зернових хлібців, Бойко М. В., Сокіл Н. І. (2019)
Дмиртів В. Т. - Моделювання пограничного шару за ламінарного й турбулентного режимів руху ньютонівської рідини у гнучкому трубопроводі, Стоцько З. А., Дмиртів І. В. (2019)
Пасіка В. Р. - Динамічний аналіз процесу зіштовхування аркушів у стосі на віброзіштовхувачах, Казьмірович Р. В., Казьмірович О. Р., Гончарук О. С. (2019)
Крестьянполь Л. Ю. - Основи оптимізації конструктивних елементів веб-форм (2019)
Кірова Л. Л. - Перспективи розвитку світового сільськогосподарського ринку в сучасних світогосподарських умовах (2019)
Маркіна І. А. - Економічна нерівність: світовий досвід та особливості в Україні, Калініченко О. В., Лесюк В. С. (2019)
Мармуль Л. О. - Пріоритети інвестиційного забезпечення сталого розвитку сільських територій, Лаврега Г. Р. (2019)
Новак Н. П. - Удосконалення інституційного забезпечення залучення іноземних інвестицій в економіку України (2019)
Ortina H. V. - The influence of state policy on the innovation activity of sustainable balanced economic growth in the globalization, Leushyna О. А. (2019)
Трикоз І. В. - Визначення факторів впливу на готельну сферу України та особливості й значення її ризиків, Панчук С. С., Полохач Л. П. (2019)
Антошкін В. К. - Соціально­економічна безпека в менеджменті суб’єктів мікрорівня, Кузьмін Є. В., Усата О. М. (2019)
Біляєв С. С. - Переваги проєктного підходу на підприємстві (2019)
Бритвєнко А. С. - Управління ризиками як інструмент економічної безпеки оліє­жирових підприємств, Запорожець Т. В., Смовж Т. С. (2019)
Гурбик Ю. Ю. - Теоретико­методологічні основи антикризового управління підприємством, Сальнікова М. В. (2019)
Ігнатенко М. М. - Проблеми і перспективи відтворення виробничо­ресурсного потенціалу малих аграрних підприємств і домогосподарств населення (2019)
Клименко А. А. - Вплив строків сівби та ширини міжряддя на врожайність соняшнику, Гуренко Х. Д., Качковський С. Ю. (2019)
Пілявський В. І. - Моделювання трудового потенціалу агропромислових підприємств (2019)
Романюк І. А. - Формування соціальної спрямованості підприємств сільського зеленого туризму та стратегії її реалізації (2019)
Рунчева Н. В. - Державна підтримка економічної безпеки підприємств аграрного сектора, Горяча О. Л., Семенов К. О. (2019)
Семененко О. Г. - Удосконалення інституційних засад розвитку та підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств, Горбатенко О. А. (2019)
Соловйов Д. І. - Заклади здорового харчування як перспективний тренд розвитку ресторанного бізнесу, Голодаєв В. С., Дейнега В. В. (2019)
Антошкіна Л. І. - Демографічні чинники формування людського капіталу України, Скворцова О. В. (2019)
Верба Д. В. - Державні освітні видатки та доступність освіти для українських домогосподарств, Верховод І. С. (2019)
Попова Н. О. - Статистичне вимірювання сезонності праці у сільському господарстві, Княженко І. І., Кубрак І. С. (2019)
Марченко О. А. - Кластеризація як інноваційна перевага у функціонуванні та управлінні регіональною галуззю туризму (2019)
Фролова Г. І. - Стратегічне планування в управлінні економічним розвитком регіону, Василатій Д. В., Миргородська Д. О. (2019)
Малишко В. В. - Напрями та інструменти удосконалення фінансової політики в Україні (2019)
Коваль С. В. - Організація й методика обліку розрахункових операцій аграрних підприємств та напрями їх удосконалення (2019)
Кучеренко С. Ю. - Організаційно­облікове забезпечення майна та капіталів сільськогосподарських виробничих кооперативів, Леваєва Л. Ю., Кучеренко М. А. (2019)
Dziundziuk V. - Рublic Administration in Ukraine: Moving From Past to Future (2019)
Венцель В. Т. - Комплементарність соціальної та економічної політики держави: теоретично-прикладні аспекти та сучасні тенденції (2019)
Токар М. Ю. - Актуальність забезпечення концептуальної єдності управлінської діяльності громадських організацій та держави (2019)
Якимчук О. Ф. - Державне управління кібербезпекою в умовах гібридної війни (2019)
Ковальчук В. Г. - Розвиток інноваційного менеджменту в системі управління організацією, Хижняк М. І. (2019)
Медвідь М. М. - Забезпечення військ (сил) людськими ресурсами шляхом створення та розвитку соціальної інституції військових інструкторів як елемента механізму державного управління, Звєрєв М. В. (2019)
Степаненко С. В. - Розробка елементів аграрного ринку як системи та аспекти його забезпечення, Бушнов В. В. (2019)
Марушева О. А. - Тенденції нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в країнах розвиненої демократії (2019)
Ревенко О. В. - Розвиток зовнішньоекономічних відносин та спільного підприємництва в Україні, Ревенко Т. В. (2019)
Торічний В. О. - Інформаційне забезпечення державної політики як найважливіший фактор безпеки держави (2019)
Гібадуллін О. В. - Особливості функціонування механізмів державного регулювання інноваційного розвитку торгово-промислової сфери економіки України (2019)
Сиволапенко Т. Л. - Основні підходи до визначення поняття механізмів сервісно-орієнтованої держави (2019)
Ходякова К. С. - Державно - приватне партнерство, як інструмент реформування промислового сектору економіки (2019)
Дунаєв І. В. - Налагодження партнерської співпраці з місцевим населенням у вирішенні проблем управління твердими побутовими відходами , Зюзь О. С. (2019)
Набока Л. В. - Сутність інформаційного забезпечення діяльності органів публічної влади в умовах розвитку інформаційного суспільства, Нікітенко О. Є. (2019)
Древаль Ю. Д. - Верховенство права як фундаментальний принцип публічного управління, Кузнецов А. О. (2019)
Жадан О. В. - Роль бюджетної декларації в реалізації державної політики реформ в Україні, Ушакова М. В. (2019)
Пільгун М. В. - Демократизація державотворчих процесів в Україні: аналіз передвиборчих програм кандидатів у президенти України (2019)
Застрожнікова І. В. - Державне регулювання підготовки кваліфікованих кадрів для об’єднаних територіальних громад у закладах вищої освіти (2019)
Позднякова Л. О. - Проблеми управління та оцінка резервів розвитку публічного управління персоналом підприємств залізничного транспорту, Сребранець В. В. (2019)
Пугач А. М. - Міжнародний досвід державного управління в галузі охорони навколишнього середовища і раціонального природокористування, Мареніченко В. В. (2019)
Пономарьов В. В. - Децентралізація влади в постколоніальних країнах світу (2019)
Король А. В. - Аналіз досвіду державного управління наданням екстреної медичної допомоги у республіці Польща та можливість його використання в Україні (2019)
Afanasieva Yu. - Interaction of Key Social Institutions On the Way to Improving the Demographic Situation in Ukraine (2019)
Меляков А. В. - Освітній омбудсмен в Україні: функції, повноваження, напрями діяльності, Зуб А. В, Машкіна О. І. (2019)
Сiтнiк С. П. - Нормативно-правове регулювання розвитку інституту сім’ї в Україні (2019)
Усаченко О. О. - Становлення парадигми сталого розвитку (2019)
Дацюк В. В. - Системний підхід як методологічна основа дослідження публічної політики у сфері протидії стигмі та дискримінації ВІЛ-інфікованих/хворих на СНІД (2019)
Прасол В. П. - Сучасний стан та особливості нормативно-правового забезпечення розвитку недержавної медицини в Україні (2019)
Вапнярчук В. В. - Істотність порушень кримінальної процесуальної форми як умова визначення доказів недопустимими (2019)
Глинська Н. В. - Оскарження повідомлення про підозру під час досудового розслідування, Клепка Д. І. (2019)
Грібов М. Л. - Конспірація як система заходів забезпечення негласності кримінально-процесуальної та оперативно-розшукової діяльності оперативних підрозділів правоохоронних органів, Сухачов О. О. (2019)
Плахотнік О. В. - Практичне застосування штучного інтелекту у кримінальному провадженні (2019)
Стефанчук М. М. - Проблеми визначення розміру застави при обранні запобіжного заходу за законодавством України та країн англо-американської правової сім’ї: порівняльно-правовий аналіз, Іверук Н. О. (2019)
Черняк А. М. - Виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної організації у сфері міжнародного студентського обміну (2019)
Кузнєцов В. В. - Кримінально-правова охорона авторитету управління державної охорони України: до постановки питання (2019)
Чорний Р. Л. - Проблемні питання мети і мотивів у складах злочинів проти основ національної безпеки України (2019)
Бисага Ю. М. - Інформація та інформаційні технології як невід’ємна частина професійної діяльності адвоката, Заборовський В. В., Манзюк В. В. (2019)
Косткіна Ю. О. - Особливості реалізації Вищою радою правосуддя повноваження щодо тимчасового відсторонення судді від здійснення правосуддя (2019)
Пономарьова О. О. - Функції Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду в Україні (2019)
Холоденко Н. О. - Теоретичні основи наукового забезпечення судової діяльності (2019)
Захарченко П. П. - Історія українського права: поняттєва, історіографічна та компаративістична складові її ідентифікації (2019)
Ковальчук А. М. - Особливості ведення переговорів адвокатом в межах примирення на досудовому розслідуванні (2019)
Литвиненко Р.С. - Реалізація права на захист осіб з розладами, зумовленими вживанням психоактивних речовин, адиктивною поведінкою (2019)
Метелев О. П. - Транспортні телекомунікаційні мережі як інформаційне середовище для отримання значущих для кримінального провадження відомостей: проблемні питання правового регулювання (2019)
Пилипчук О. П. - Процедура визначення обсягу доказів в суді першої інстанції та порядок їх дослідження (2019)
Погорецький М. А. - Науковий висновок щодо законності реалізації повноважень начальником слідчого відділення органу Національної поліції як керівником органу досудового розслідування, Старенький О. С. (2019)
Хотинська-Нор О. З. - Науково-консультативний висновок щодо відповідності законодавству змісту Положення про проведення конкурсу на зайняття посади члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (2019)
Вербицька О. І. - Діяльність Канівського державного музею-заповідника "Могила Т. Г. Шевченка" у складі Академії наук УРСР у 1951-1963 рр. (2019)
Клапчук С. М. - Розвиток професійно-технічної освіти на українських землях на початку ХХ ст. (2019)
Островик Д. А. - Газета "Комсомольское знамя" як джерело репрезентації афганської тематики у 1980-1991 рр. (2019)
Ткаченко В. М. - Формування колекції писанок Національного історико-етнографічного заповідника "Переяслав" (2019)
Уткін О. І. - Соціально-політичні аспекти ідеології "нової релігії" нацистської Німеччини (2019)
Шкіра Л. М. - Шляхи сполучення на Переяславщині в 1943-1940 рр.: історія будівництва та використання (2019)
Войтюк О. С. - Науково-організаційна діяльність академіка НАН України С. М. Конюхова в галузі ракетно-космічної науки і техніки України: історіографія проблеми (2019)
Горбовий О. А. - Технічне забезпечення системи організації сплаву лісу через пороги Дніпра (ХІХ - середина ХХ ст.) (2019)
Hryschenko T. - Scientific-organizational and representative activities of the Poltava Office of the Agricultural Scientific Committee of Ukraine in 1922-1924 (2019)
Гутник М. В. - Становлення хімічних досліджень у Харківському практичному технологічному інституті (Харківському технологічному інституті імператора Олександра ІІІ) наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Ткаченко С.С. (2019)
Іванченко Л. А. - Ферапонт Петрович Саєнко (1891–1923) – перший очільник сільськогосподарської школи в Борзні (2019)
Лавріненко О. В. - Періодизація розвитку теоретичної електротехніки в Україні 1930 р. – початок ХХІ ст. (2019)
Пилипчук О. Я. - Біля витоків "неоламаркізму": видатний американський палеозоолог Едвард Дрінкер Коп (1840–1897) (2019)
Татарчук Л. М. - Історія Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені М. І. Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва НААН до 135-річного ювілею (2019)
Шевченко Р. - Рецензія на монографію Коцура В. В. Національні меншини України в контексті суспільно-політичних трансформацій 90-х рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.: монографія. – Переяслав-Хмельницький: Домбровська Я. М., 2019. (2019)
Багрій Г. - Психологічні особливості формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх філологів (2019)
Берегова Н. - Вплив ранньої сепарації на становлення особистості, Максимчук К. (2019)
Волинець Н. - Структурні компоненти особистісного благополуччя в середовищі професійної діяльності (2019)
Ганаба С. - Можливості логотерапії у наданні психологічної допомоги учасникам бойових дій: теоретичний аспект (2019)
Голярдик Н. - Теоретичні аспекти дослідження стресорів у юнацькому віці, Стецюк Л. (2019)
Демський В. - Проблема протидії негативному інформаційно-психологічному впливу на персонал органу охорони державного кордону в контексті інформаційної війни, Юрчак Ю. (2019)
Казимір В. - Психолого-педагогічний дискурс сучасного викладача як засіб імплементації медіаграмотності (2019)
Каряка І. - Мотиваційно-ціннісний компонент професійної діяльності військовослужбовців (2019)
Кіреєва О. - Формування професійних якостей в оперативних співробітників, які здійснюють конфіденційне співробітництво в оперативних підрозділах Державної прикордонної служби України (2019)
Кічук А. - Феноменологія психологічного здоров’я особистості: деякі теоретичні аспекти дослідження (2019)
Колесніченко О. - Психологічна реабілітація військовослужбовців – учасників бойових дій Національної гвардії України (2019)
Купчишина В. - Психологічні підходи щодо визначення змісту поняття "національний характер” та використання його іншими науками, Макогончук Н. (2019)
Мул С. - Фрустрація як проблема психічного стану особистості (2019)
Олексієнко Б. - Реадаптація учасників бойових дій: психологічний аспект (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського