Покидько М. І. - Особливості ранового процесу при гострій рані та у хворих з синдромом діабетичної стопи, Жмур А. А., Зарезенко Т. П., Фуніков А. В., Ярмак О. А., Осадчий А. В. (2019)
Стайков П. - Перший досвід хірургічного лікування ожиріння та метаболічних порушень з використанням малоінвазивних технологій, Криворучко І. А., Пархоменко К. Ю., Сівожелізов А. В., Сикал М. О., Смецков Д. А., Вовк В. А., Супліченко М. В., Паюнов К. Е. (2019)
Макаров В. В. - Використання бронхоблокації в лікуванні нориці кукси бронху, Лопатенко Д. Е., Щербаков В. І., Білецький О. В., Савоськін С. О., Кріцак В. В. (2019)
Сурманидзе Р. А. - Особенности кишечной инвагинации у взрослых. Клинический случай, Цодиков В. В., Савви С. А., Битяк С. Ю., Голобородько Н. Н., Вьюн С. В., Мороз С. В. (2019)
Лисяный Н. И. - Роль клеток врожденного иммунитета в развитии злокачественных опухолей головного мозга, Гнедкова И. А., Бельская Л. Н., Паламарева Н. В. (2019)
Минухин В. В. - Аутовакцинация: эффективное персонифицированное лечение хронических ин-фекций (когда антибиотикотерапия бессильна), Гареев А. Л., Скляр Н. И., Кравец Т. В., Колотова Т. Ю., Лобанова Е. И., Нещерет Л. С., Давиденко М. Б. (2019)
Юдін І. П. - Серопревалентність протикорового IGG у населення Хар-ківської області в 2018-2019 рр., Кучма І. Ю., Волянський А. Ю. (2019)
Бондаренко Т. Н. - Состояние иммунитета и коррекция нарушений у пациентов с сезонным аллергическим ринитом на фоне нарушения кишеч-ного микробиоценоза и пищевого статуса, Литус В. И., Кузнецов А. Г., Кузнецова Л. В., Назар О. В. (2019)
Руденко А. В. - Стан мукозального імунітету сечостатевих шляхів у хворих за різних варіантів клінічного перебігу гострого неускладненого пієлонефриту, Пасєчніков С. П., Мітченко М. В., Корніліна О. М. (2019)
Коваль Г. Д. - Співвідношення Th1, Th2, Treg, Th17 цитокінів перитонеаль-ної рідини у жінок, хворих на ендометріоз, асоційований із безпліддям, Юзько О. М., Курченко А. І. (2019)
Kysliuk V. V. - The analysis of the dynamics of forest land fund and current condition of lithuanian forest, Kysliuk V. O., Hrynyk O. M., Hrynyk H. H. (2016)
Orikhovskyy R. - The influence of equipment reliability on the stability of manufacturing operations and efficiency of automated production systems (2016)
Biley P. - Generalized analysis of the results of theoretical and experimental studies of the convective drying process of wood, Rokun R., Kushpit O. (2016)
Grytsak S. - Technical and economic analysis methods of manufacturing curved blanks, Somar G. (2016)
Koryachko V. - The study of the blockboard shape stability depending on the design, Kushpit A., Kushpit O., Andrashek Yo. (2016)
Gayda S. - Research on physical and mechanical characteristics of front blockboards made from post-consumer wood (2016)
Yarish O. - The possibility of polymerization of the acrylic pvmof photochemical curing under the impactof uv-radiation emitted by solid-state sources, Grytsak S., Kushpit O. (2016)
Kunynets Ye. - Research of the wood composite material deformability in terms of the heat mass transfer, Mokrytskyy A., Yakovenko A., Maksymiv Yu. (2016)
Taras V. - Methodic of research of face runout of circular saw in the process of wood sawing, Kutsyk A. (2016)
Максимів В. М. - Стан та перспективи розвитку деревообробної освіти та науки в українІ, Щупаківський Р. Б., Солонинка В. Р., Максимів Ю. В. (2016)
Гайда С. В. - Дослідження формостійкості клеєних щитів із вживаної деревини, Білий Я. М. (2016)
Ben І. - Orbital grinding tool for sharpening woodcutting knives, Ozymok Y. (2016)
Оніщук М. В. - Не протекція, а належна суддівська кваліфікація та освіта мають бути гарантією кар'єрного зростання (2015)
Фулей Т. І. - Ґендерні дослідження та їх значення для судової системи України (2015)
Качуровський В. В. - Юридичні аспекти проведення інтерв'ю в системі судочинства (2015)
Недо К. А. - Питання запровадження медіації в Україні (2015)
Кузьмишин В. М. - Правові питання розвитку громадянського суспільства (2015)
Федоров В. А. - Функція управління державним боргом у сучасній державі (2015)
Сарнавський О. М. - Забезпечення правопорядку у сфері оборони держави: оптимізація системи військової юстиції (2015)
Сметаняк О. Я. - Концептуалізація проблеми дослідження правового нормоутворення у контексті філософії права (2015)
Бернада Є. В. - Поняття та застосування реституції як наслідок недійсності правочину (2015)
Коверзнев В. О. - Господарсько-правова природа кооперативних організацій (2015)
Стефанів Н. С. - Окремі питання врахування практики Європейського суду з прав людини при оцінці судом доказів, здобутих у результаті негласних слідчих дій (2015)
Копіца О. В. - Актуальні питання підсудності кримінальних проваджень за КПК України 2012 року (2015)
Марчук О. П. - Призначення мистецтвознавчої експертизи під час розслідування протиправних замахів на твори живопису (2015)
Захарова О. С. - Визначення сутності та поняття цивільної процесуальної форми (2015)
Бойко А. В. - Проблемні питання заміни неналежної сторони в адміністративному судочинстві при розгляді справ апеляційною інстанцією (2015)
Зуєва Л. Є. - Проблемні питання підвідомчості та практики реалізації принципу спеціалізації у системі судів адміністративної юрисдикції України при розгляді спорів щодо захисту прав інтелектуальної власності (2015)
Сало П. І. - Адміністративне судочинство та необхідні зміни до нього крізь призму рішень Європейського суду з прав людини (2015)
Новини (2015)
Вихідні дані (2015)
Ткачук О. С. - Роль судді у цивільному судочинстві як складова права на справедливий суд (2015)
Монаєнко А. О. - Функціонування органів адміністративної юстиції в деяких арабських країнах: досвід для України (2015)
Зуєва Л. Є. - Розвиток педагогічної майстерності професійних суддів у системі суддівської освіти (2015)
Національні стандарти суддівської освіти: гарантування захисту прав людини (Третя міжнародна науково-практична конференція "Національні стандарти суддівської освіти: гарантування захисту прав людини", 18 грудня 2015 р.) (2015)
Третя міжнародна науково-практична конференція "Національні стандарти суддівської освіти: гарантування захисту прав людини", 18 грудня 2015 р.: Програма (2015)
Привітання Президента України Петра Порошенка (матеріали конференції) (2015)
Вітальні промови (матеріали конференції) (2015)
Оніщук М. В. - Освіта суддів в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку (матеріали конференції) (2015)
Топузов О. М. - Потенціал сучасної педагогіки в підготовці суддівського корпусу (матеріали конференції) (2015)
Патрюк М. В. - Дотримання стандартів суддівської дисципліни як критерій незалежного кваліфікаційного рівня судді (матеріали конференції) (2015)
Шендрікова Г. О. - Роль Національної школи суддів України у підвищенні професійної компетенції суддів місцевих судів (матеріали конференції) (2015)
Греко Ш. - Кращі практики суддівської освіти: соціальний контекст (матеріали конференції), Чіассон Д. (2015)
Борковскі Г. - Судова освіта в контексті стандартів захисту прав людини (матеріали конференції) (2015)
Маградзе Л. - Освіта суддів та права людини: грузинський досвід (матеріали конференції) (2015)
Бернотіене А. - Посилення судової освіти в Литовській Республіці: національні та міжнародні перспективи (матеріали конференції) (2015)
Кавальне С. - Взаимосвязь между содержанием подготовки, оцениванием судей и ожиданиями общества (матеріали конференції) (2015)
Городовенко В. В. - Належний кваліфікаційний рівень суддівського корпусу – гарантія забезпечення захисту прав людини в суді (матеріали конференції) (2015)
Нуссбергер А. - Практика Європейського суду з прав людини у розгляді справ про обрання запобіжних заходів (матеріали конференції) (2015)
Канигіна Г. В. - Захист прав людини в кримінальному судочинстві (матеріали конференції) (2015)
Юдківська Г. Ю. - Принцип пропорційності в системі захисту прав людини (матеріали конференції) (2015)
Макбрайт Д. - Права людини та кримінальний процес. Практика Європейського суду з прав людини (матеріали конференції) (2015)
Попович Д. - Роль прецеденту в юрисдикції Європейського суду з прав людини (матеріали конференції) (2015)
Гуменюк В. І. - Захист прав людини в цивільному судочинстві (матеріали конференції) (2015)
Львов Б. Ю. - Захист прав людини в господарському судочинстві (матеріали конференції) (2015)
Цуркан М. І. - Захист прав людини в адміністративному судочинстві (матеріали конференції) (2015)
Меморандум про взаєморозуміння між Національною школою суддів України та Вищою школою юстиції Грузії щодо співробітництва з питань підготовки суддів (2015)
Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у 2015 році (2015)
Стратегія розвитку Національної школи суддів України на 2016–2020 роки (2015)
Новини (2015)
Вихідні дані (2015)
Syniov V. - Professional formation of the psychologist's personality in the system of special education, Sheremet M., Suprun D. (2019)
Алтухова Т. А. - Особенности формирования глагольной лексики у старших дошкольников с общим недоразвитием речи, Вержиковська Д. С. (2019)
Базима Н. В. - Дитина з РАС в інклюзивному просторі (2019)
Беседа В. В. - Асимметрии тела детей раннего и дошкольного возраста как предпосылки нарушений осанки (часть 2) (2019)
Букреєва Д. А. - Музичний театр для дітей і підлітків з особливими потребами як фактор корекційної роботи (2019)
Ващук Т. С. - Логопедичний супровід дітей з дитячим церебральним паралічем – обов'язкова складова програми раннього втручання (2019)
Галецька Ю. В. - Дослідження сформованості навичок особистої гігієни у дітей з помірним та тяжким ступенем інтелектуального порушення (2019)
Галущенко В. І. - Вплив перинатальних факторів в генезі порушень у дітей з різними формами стертої дизартрії (2019)
Гаяш О. В. - Співпраця закладу освіти з батьками дітей з особливими освітніми потребами як умова реалізації ідей інклюзії (2019)
Гордійчук О. Є. - Практична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до інклюзивного навчання учнів: сучасний стан і шляхи комплексного оновлення (2019)
Горлачов О. С. - Психологічні засади вивчення дактильного та міміко-жестового мовлення (2019)
Гринців М. В. - Соціальні аспекти інклюзивного навчання дітей з особливими освітніми потребами (2019)
Журавльова Л. С. - Особливості знань учителів щодо специфіки мовленнєвого розвитку молодших школярів із дисграфією (2019)
Козинець О. В. - Особистісна готовність дітей із загальним недорозвитком мовлення до школи, Іванова Т. В. (2019)
Кордонець В. В. - Система комплексного впливу на корекційну роботу для дітей раннього віку із розладами аутистичного спектру, Назаренко М. М. (2019)
Кравець Н. П. - Використання положень М. П. Козленка у спеціальній та інклюзивній освіті, Шовкун А. В. (2019)
Купрас В. В. - До проблеми засвоєння матеріалу з читання учнями початкових класів з порушеннями зору (2019)
Марціновська І. П. - Особливості формування копінг-поведінки підлітків з порушеннями психофізичного розвитку (2019)
Миронова С. П. - Розвиток фахової компетентності корекційних педагогів у процесі професійної діяльності, Докучина Т.О. (2019)
Позднякова О. Л. - Українські освітньо-реабілітаційні заклади: науково-дослідний аспект (2019)
Савицький А. М. - Індивідуальні психофізичні особливості розвитку дітей з синдромом Дауна як провідний фактор в організації індивідуалізовного навчання (2019)
Тарасун В. В. - Технології ранньої комплексної допомоги дітям переддошкільного віку з особливостями розвитку (2019)
Чупахіна С. В. - Навчально-методичне забезпечення іт підтримки освіти молодших школярів з інтелектуальними порушеннями (2019)
Шевченко В. М. - Передумови виникнення спеціально організованого навчання дітей з особливими потребами в Україні (кінець ХVIII – початок ХІХ ст.) (2019)
Вакуленко Ю. В. - Порушення сну у дітей з розладами аутистичного спектра (2019)
Мамічева О. В. - Особливості довільної регуляції молодших школярів з тяжкими порушеннями мовлення, Апухтіна В. В. (2019)
Омельченко М. С. - Розвиток професійної свідомості корекційного педагога: особистісно-компетентнісний підхід (2019)
Проскурняк О. І. - Діагностика готовності вчителів основної школи до роботи в інклюзивному класі (2019)
Сизко Г. І. - Психолого-педагогічні аспекти формування професійної компетентності спеціального педагога, Анастасова Н. М. (2019)
Шульженко Д. І. - Самостійна робота студентів як психологічний інструмент формування професійної свідомості корекційного педагога (2019)
Яковлева С. Д. - Вплив емоційно-мотиваційної сфери на навчальну діяльність дітей з порушеним інтелектом (2019)
Відомості про авторів (2019)
Огородник А. П. - Професійна підготовка судді: інтерактивні методи навчання та їх застосування, Гордєєв В. В. (2016)
Фулей Т. І. - Роль суддівської освіти у подоланні ґендерних стереотипів (2016)
Савчин М. В. - Свобода суддівського розсуду у світлі обґрунтованості рішень судів апеляційної та касаційної інстанції (2016)
Мельничук С. М. - Правові позиції в актах інтерпретаційної форми правотворчої діяльності (2016)
Хотинська-Нор О. З. - Судова реформа та стабільність судової системи (2016)
Безкровний Є. А. - Електронне звернення та електронна петиція як новели вітчизняного законодавства (2016)
Земляной В. В. - Дозоване правосуддя, або Що заважає суддям дотримуватися безперервності судового процесу у кримінальному провадженні (2016)
Касапоглу С. О. - Щодо можливості "ретроактивного" застосування Верховним Судом України пунктів 2 і 3 частини першої статті 445 КПК України, Любойко Л. М. (2016)
Федорак Л. М. - Кримінально-правова політика визначення множинності злочинів в період Київської Русі та її феодальної роздробленості (2016)
Дроздович Н. Л. - Принцип публічності кримінального процесу як гарантія незалежності судової діяльності (2016)
Коваль К. П. - Використання захисником прийомів психологічного та медіаційного характеру з метою врегулювання кримінально-правового конфлікту, Коваль А. М (2016)
Гнатів О. М. - Підстави перегляду цивільної справи Верховним Судом України (2016)
Розгон О. В. - Виконання договору довічного утримання: проблеми теорії та практики застосування (2016)
Юровська Г. В. - Юридична природа доказів у цивільному процесі, Гусєв О. О. (2016)
Вавринчук Т. Б. - Принцип правової визначеності у практиці Європейського суду з прав людини за статтею 6 Європейської конвенції з прав людини (цивільно-процесуальний аспект) (2016)
Новини (2016)
Вихідні дані (2016)
Казакевич П. В. - Оцінювання європейських судових систем як необхідний елемент ефективної роботи суду (2016)
Біла-Кисельва А. А. - Запровадження інституту судді-спікера в Україні (2016)
Маштак К. С. - Поняття механізму адміністративно-правового забезпечення права на доступ до публічної інформації (2016)
Лічман Л. Г. - Підстави обмеження дієздатності фізичної особи як віддзеркалення цивілізаційних змін (2016)
Войцеховська Х. В. - Цивільно-правова характеристика окремих договірних зобов'язань Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (2016)
Пуль С. І. - Підходи до визначення поняття та елементів позову в цивільному судочинстві (2016)
Ільков В. В. - Застосування джерел адміністративно-процесуального права Республіки Польща та можливості використання цього досвіду під час судово-правової реформи в Україні (2016)
Коверзнев В. О. - Порівняльний аналіз системи органів управління кооперативних організацій та їх компетенції (2016)
Малєєва О. В. - Принцип диспозитивності в господарському процесі (2016)
Кучерук Н. С. - Відвід судді у господарському процесі: окремі питання теорії та практики (2016)
Абібуллаєв Е. Ш. - Відвід слідчого судді, судді, суду у кримінальному провадженні (2016)
Глинська Н. В. - Законність кримінальних процесуальних рішень (змістовий аспект) (2016)
Мирошніченко Ю. М. - Проблема істини в кримінальному процесі (філософсько-юридичний аспект) (2016)
Некрасов О. О. - Окремі питання застосування критеріїв і показників диференціації та індивідуалізації виконання покарання при запобіганні втечам із виправних колоній (2016)
Новини (2016)
Вихідні дані (2016)
Медведев Г. - Водосборная цистерна эллинистического времени с поселения Вилино (Рассадное) – как погребальное сооружение позднескифской культуры (2019)
Яшна О. - Торговельні контакти населення Мангуп-Кале в V ст. за матеріалами амфор і червонолакової кераміки (2019)
Курдина Ю. - Творці скла у ранньомодерну добу: між лісовими гутами та міськими цехами (2019)
Сердюк І. - "Дитяче" повсякдення в Гетьманщині ХVІІІ ст. у документах про "дорослі" девіації (2019)
Подгорна А. - Позашлюбні діти в документах церковного обліку населення у XVIII – першій половині XIX століття (2019)
Казакевич О. - "Політична кухня" української ідентичності: гастрономічна традиція як чинник націєтворення у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2019)
Срібняк І. - "Коли не зберемо що найменше 10000 підписів, то весь наш розмах проти москаля піде на марно…" (участь полонених українців табору Раштат у загальноросійському революційному русі навесні 1917 р.), Назарук Ю. (2019)
Савчук Т. - Рефлексії митрополита В. Липківського на виклики перед віруючими у радянській Україні (2019)
Михайлюк М. - Погромний рух у Східній Галичині влітку–восени 1941 року: основні дослідження та інтерпретації (2019)
Кочкодан В. - Організаційна діяльність українських жіночих товариств Східної Галичини на сторінках регіональної преси (1887-1939 рр.) (2019)
Погорєлов А. - Колекція повоєнних спогадів остарбайтерів з Миколаївщини: від інформативного потенціалу до мікроісторії (2019)
Попельнюк Б. - Вплив кризи полісної системи на характер і напрямок економіки давньогрецьких полісів V-IV ст. до н.е. (2019)
Маслова А. - Імператорська система іспитів у Стародавньому Китаї як метод запобігання корупції (2019)
Федченко Є. - Сексуальність і гумор у Давньому Римі: переосмислення та нові варіації (2019)
Жога М. - Формування зовнішньої політики Бразилії з 1985 по 1995 роки: від Жозе Сарні до Ітамара Франко (2019)
Олійник М. - Вплив міжнародних відносин на розвиток і крах останньої колоніальної імперії в Європі (2019)
Нагірний М. - Перехідні поліційні сили під час реінтеграції хорватського Подунав’я: уроки для України (2019)
Шологон Л. - Джерела з історії національно-культурного руху українців Галичини 1848-1914 рр. у фондах зарубіжних архівних і бібліотечних установ (2019)
Перепелюк О. - Церковна преса другої половини ХІХ – початку ХХ століття як джерело вивчення історії церковного співу у Київській єпархії (2019)
Гордієнко В. - Правова регламентація соціального захисту військових з інвалідністю у контексті підготовки СРСР до Великої війни: джерелознавчий дискурс, Гордієнко Г. (2019)
Гуржій О. - Актуальне дослідження з історії України та міжнародних відносин у Центрально-Східній Європі середини XVII ст. |рец.|: Газін Володимир. Між Москвою та Варшавою. "Українське питання" у 1654-1667 рр. Монографія. Кам’янець-Подільський: ТОВ "Друкарня Рута", 2019. 372 с. (2019)
Лук’яненко О. - Долаючи стереотипи |рец.|: Маслійчук В. Л. Здобутки та ілюзії. Культурно-освітні ініціативи на Лівобережній та Слобідській Україні другої половини XVIII – першої третини ХІХ ст. Харків: Харківський приватний музей міської садиби, 2018. 540 с. (2019)
Савчин М. В. - Систематика судового захисту у світлі зобов’язальної природи прав людини (2016)
Кучів О. М. - Ефективність розслідування скарг на жорстоке поводження у світлі практики ЄСПЛ (2016)
Шпіляревич В. В. - Кримінально-правова політика у сфері застосування заходів безпеки: поняття та шляхи удосконалення (2016)
Тагієв С. Р. - Особливості моніторингу банківських рахунків як негласної слідчої (розшукової) дії (2016)
Холод В. В. - Тимчасове обмеження боржника у праві виїзду за межі України: проблемні питання правозастосування (2016)
Гетманцев Д. О. - Системні зміни Податкового кодексу України (2016)
Бицюра Л. В. - Гармонізація аграрного законодавства у контексті загальних питань економічного розвитку країни (2016)
Розгон О. В. - Поділ майна, придбаного шляхом укладення договору під час шлюбу (2016)
Кот О. О. - Окремі питання судової практики захисту корпоративних прав (2016)
Механізми захисту прав людини в правосудді сьогодення і майбутнього (матеріали круглого столу) (2016)
Петрова Н. І. - Конституційний розвиток права на суд присяжних в Україні (матеріали круглого столу) (2016)
Городовенко В. В. - Принципи територіальності та спеціалізації в побудові судової системи в аспекті конституційних змін (матеріали круглого столу) (2016)
Юдківська Г. Ю. - Європейські гарантії суддівської незалежності (матеріали круглого столу) (2016)
Фулей Т. І. - Проблемні питання, які виникають при застосуванні статті 5 Конвенції при обранні запобіжного заходу (матеріали круглого столу) (2016)
Фазикош Г. В. - Застосування суддями практики ЄСПЛ при обгрунтуванні судових рішень у цивільному судочинстві (матеріали круглого столу) (2016)
Стефанів Н. С. - Застосування суддями практики Європейського суду з прав людини при обгрунтуванні судових рішень у кримінальному судочинстві (матеріали круглого столу) (2016)
Гетманцев Д. О. - Застосування ЄКПЛ та практика ЄСПЛ при розгляді податкових спорів адміністративними судами (матеріали круглого столу) (2016)
Новини (2016)
Вихідні дані (2016)
Валерій Володимирович Бойко (до 55­річчя з дня народження) (2017)
Бойко В. В. - Комплексное лечение гнойно­воспалительных заболеваний мягких тканей, Иванова Ю. В. (2017)
Криворучко І. А. - Хірургічні інфекції м’яких тканин: комплексне лікування з урахуванням рівнево­мікробіологічного взаємозв’язку ураження (2017)
Грубник В. В. - Выбор способа санации брюшной полости у больных с острым распространенным гнойным перитонитом, Ткаченко А. И., Койчев Е. А., Ромак Р. П. (2017)
Шапринський В. О. - Комплексне лікування гнійних ран із використанням керованого підвищеного тиску аеродисперсною сумішшю, Скальський С. С. (2017)
Березницький Я. С. - Загальні принципи діагностики, лікування і профілактики післяопераційного перитоніту у пацієнтів з атиповим перебігом холедохолітіазу, Дука Р. В., Полулях­Чорновол І. Ф. (2017)
Гринчук А. Ф. - Об’єктивна діагностика поширеності гострого перитоніту, Гринчук Ф. В., Полянський І. Ю. (2017)
Бугаев В. И. - О перспективах модификации аппликационных углеродных сорбентов ионами металлов в лечении раневой инфекции, Сытник А. Л., Кащенко Л. Г. (2017)
Гресько М. М. - Імунологічні аспекти комплексного лікування гострого перитоніту (2017)
Білик І. І. - Застосування сорбційного методу у комплексному лікуванні перитоніту та його ускладнень, Петрюк Б .В., Мишковський Ю. М., Дутка І. І., Петрович Г. В. (2017)
Хворостов Е. Д. - Хирургическое поэтапное лечение пациентов с синдромом диабетической стопы, Морозов С. А., Захарченко Ю. Б., Герасимов Г. Н. (2017)
Герасимчук П. О. - Поєднане використання вакуумної терапії і аутодермопластики в лікуванні ран у хворих на синдром діабетичної стопи, Фіра Д. Б., Павлишин А. В. (2017)
Покидько М. І. - Зміни гемокоагуляційного потенціалу крові у хворихна біліарний сепсис, Вовчук І. М., Кацал В. А., Гудзь М. А., Юрчак В. П. (2017)
Полянський І. Ю. - Лікування перитоніту – шлях від доказової до персоналізованої медицини, Мороз П. В., Москалюк В. І., Андрієць В. В., Гринчук А. Ф. (2017)
Саволюк С. І. - Вплив відеолапароскопічних санацій та раннього ентерального харчування на розвиток імунного дистрес­синдрому у хворих на гнійний перитоніт, Гудзь М. А., Жмур А. А., Вовчук І. М. (2017)
Хворостов Е. Д. - Релапароскопия в лечении желчных перитонитов, Бычков С. А., Гринёв Р. Н., Цивенко А. И. (2017)
Желіба М. Д. - Зміни імунологічного статусу у хворих з гнійно­запальними захворюваннями м’яких тканин на тлі цукрового діабету 2 типу, Богачук М. Г., Вовчук І. М., Ярмак О. А. (2017)
Міщенко В. В. - Роль і місце транспапілярних ендоскопічних втручань при холедохолітіазі, Грубник В. В., Ткаченко А. І., Горячий В. В. (2017)
Покидько М. І. - Обґрунтування тактики лікування при пошкодженнях органів гепатобіліарної зони при закритій травмі живота, Кацал В. А., Балабуєва В. В., Бондар В. В. (2017)
Тесленко С. М. - Хірургічне лікування постраждалих із травматичними ушкодженями підшлункової залози, Гончарова Н. М., Дроздова А. Г. (2017)
Русин В. И. - Діагностика та хірургічне лікування варикотромбофлебіту у хворих з хронічною венозною недостатністю в стадії декомпенсації, Корсак В. В., Русин В. В., Калинич С. С., Кочмарь О. М. (2017)
Дужий І. Д. - До проблеми лікування трофічних виразок нижніх кінцівок, Кисляков В. П., Попадинец В. М., Голубничий С. О., Ніколаєнко А. С. (2017)
Березницький Я. С. - Застосування препарату "Ілон" для лікування хворих з приводу запальних проктологічних захворювань, Сулима В. П., Ярошенко К. О., Маліновський С. Л. (2017)
Кравцов А. В. - Возможности стимуляции приживления свободных аутодермотрансплантатов при глубоких ожогах, Цогоев А. А., Козин Ю. И., Исаев Ю. И., Курбанов Т. А., Береснев С. А. (2017)
Петрюк Б. В. - Застосування препарату "Бетадин" при лікуванні поверхневих дермальних опіків, Білик І. І., Мишковський Ю. М., Господарський А. Я., Семенюк І. Є. (2017)
Каштальян А. М. - Новые направления в лечении огнестрельных ран, Герасименко О. С. , Тертышный В. С. , Енин В. Р. (2017)
Хоменко І. П. - Лікування гнійних ускладнень вогнепальних ран м’яких тканин, Тертишний С. В., Герасименко О. С., Єнін Р. В. (2017)
Бойко В. В. - Причины возникновения симптомной спаечной болезни брюшины, Евтушенко Д. А., Тарабан И. А., Сучков С. В. (2017)
Шапринський В. О. - Ендоскопічний гемостаз у хворих на синдром Меллорі – Вайсса, Дзьоба А. І., Наср Наджиб Закі (2017)
Грубнік В. В. - Щодо деяких аспектів сучасного лікування ехінококозу печінки, Кошель Ю. М., Ткаченко О. І. (2017)
Десятерик В. І. - Проблеми абдомінального туберкульозу у невідкладній хірургії, Міхно С. П., Нетребко А. О., Гавдан В. M. (2017)
Замятін Д. П. - Сучасна доктрина хірургії пошкоджень внутрішньосерцевих структур (2017)
Лукавецький О. В. - Комп’ютерна програма для вульнерометрії, Стояновський І. В., Фармага Т. І. (2017)
Луценко Н. С. - Современные возможности асептического ведения послеродовых ран промежности, Мазур О. Д., Потебня В. Ю., Островский К. В., Плотникова В. Н. (2017)
Матвійчук Б. О. - Гострий дивертикуліт товстої кишки – диференційована тактика хірургічного лікування, Ракевич С. Л., Матвійчук О. Б., Ретвинський І. А., Кавка М. Р. (2017)
Мишковський Ю. М. - Значення локального фібринолізу у хворих літнього та старечого віку із гострокровоточивими виразково­ерозивними дуоденальними ушкодженями слизової залежно від типу виразки, Білик І. І., Петрюк Б. В., Дутка І. І. (2017)
Шапошников В. И. - Метод измерения внутрибрюшного давления (2017)
Капшитарь А. В. - Синдром Буфферета — редкое осложнение желчнокаменной болезни (2017)
Buryanov A. А. - System оf modern surgical treatment оf gunshot fractures оf long bones, Savka І.S., Yarmolyuk Y. O., Bespalenko A. A., Vakulych M. V. (2017)
Видатний хірург і міністр­реформатор охорони здоров’я України (2017)
Бутенко Н. В. - Особливості роботи соціальних служб з сім’ями, які виховують дітей з інвалідністю (2017)
Васильєва-Халатникова М. О. - Працевлаштування випускників вищих навчальних закладів – реалії та перспективи (2017)
Kuntsevska А. - Socio-psychological aspects of professional community development (2017)
Лісовець О. В. - Соціально-правовий захист у практиці соціальної роботи: теоретичний аналіз (2017)
Петрухан-Щербакова Л. Ю. - Поняття "ефективності" в соціальній роботі у спадщині Мері Елен Річмонд (частина 1) (2017)
Солдатова О. С. - Соціально-психологічні особливості якості життя багатодітних сімей (2017)
Лі Цзіци - Методологічні підходи виховання лідерських якостей майбутніх менеджерів у позааудиторній діяльності ВНЗ (2017)
Торбяк Н. В. - Проблема самооцінки дітей молодшого шкільного віку та особливості її формування під впливом педагогічної оцінки (2017)
Штефан Л. - Провідні суб'єкти організації соціально-педагогічної діяльності в Україні в 20-ті - першій половині 30-х рр. ХХ століття (2017)
Байдарова О. - Cоціальні медіа у соціальній роботі з молоддю зі слуховими порушеннями, Лаврент’єва Д. (2017)
Максимова Н. Ю. - Типологія сімей, які потребують соціально-психологічної допомоги (2017)
Удовенко Ю. М. - Зміст соціально-педагогічної роботи з батьками на базі центрів соціально-психологічної реабілітації дітей (2017)
Остолуцька Л. - Соціально-педагогічні компетенції спеціалістів соціальної роботи з дітьми та молоддю з інвалідністю та їх сім'ями (2017)
Петрович A. - Комунікативна культура викладача та проблеми у комунікації зі студентами у вищих навчальних закладах, Ковтун М. (2017)
Токарук Л. - Cоціально-педагогічний наратив василії глібовицької у дискурсі освіти для сиріт в Західній Україні (кінець XIX перша половина XX століття) (2017)
Чернуха Н. М. - Вектори соціалізації студентської молоді (2017)
Чуйко О. В. - Освоєння практик в системі освітньої підготовки соціальних працівників (2017)
Куріс Е. - Стаття 18 Європейської конвенції з прав людини: підхід Страсбурзького суду (Початок, продовження статті в наступному номері журналу) (2016)
Kūris E. - Article 18 of the European Convention on human rights: the (in) consistency of the Strasbourg court's approach (Continuation of the article read in the next number of magazine) (2016)
Мірошниченко А. М. - Реалізація принципу єдності юридичної долі земельної ділянки та розташованих на ній будівель і споруд у разі забудови подружжям земельної ділянки одного з подружжя (2016)
Полюхович О. І. - Питання законодавчого визначення підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій до постановлення ухвали слідчого судді (2016)
Коскело П. - Застосування рішень ЄСПЛ у практиці українських суддів: проблеми та перспективи (матеріали круглого столу "Механізми захисту прав людини в правосудді сьогодення і майбутнього" (23-24 вересня 2016 року, м. Одеса)) (2016)
Koskelo P. - Application of the ECHR and the case-law of the European Court of Human Rights in the national courts – challenges and opportunities (матеріали круглого столу) (2016)
Ранзоні К. - Право на допомогу захисника у кримінальному провадженні (матеріали круглого столу) (2016)
Ranzoni K. - The right to a lawyer in criminal proceedings, in particular at the pre-trial stage (Матеріали круглого столу) (2016)
Гаджиев Х. - Роль взаимодействия судов в эволюции интерпретации права (2016)
Національні стандарти суддівської освіти в дії (2016)
Національні стандарти суддівської освіти та кращі міжнародні практики в дії. IV міжнародна науково-практична конференція, 9 грудня 2016 року, м. Київ. Програма (2016)
Вітальні промови (2016)
Оніщук М. В. - Суддівська освіта в Україні: стан, досягнення та виклики (матеріали конфенгкнції) (2016)
Кент А. - Суддівська освіта в постійно змінюваному світі (матеріали конференції) (2016)
Фулей Т. І. - Нові підходи до суддівської освіти в Україні. Методика розробки і впровадження навчальних курсів (матеріали конференції) (2016)
Шаповалова О. А. - Підготовака викладачів - основа для інституційних змін у суддівській освіті (матеріали конференції) (2016)
Чіассон Д. - Прості техніки інтерактивного навчання (матеріали конференції) (2016)
Юровська Г. В. - Відео-кейси - ефективний засіб формування суддівських навичок (матеріали конференції) (2016)
Шмітц-Юстен К. - Сучасне підвищення кваліфікації суддів у Вищому суді в м. Кельн (матеріали конференції) (2016)
Скобіоала Д. - Досвід закладів суддівської освіти в Республіці Молдова (матеріали конференції (2016)
Пратола Д. - Досвід суддіської освіти в Італійській Республіці (матеріали конференції) (2016)
Халафов Э. - Профессиональная подготовка судей. Начальная и последующая подготовка судей в Азербайджанской Республике (матеріали конференції) (2016)
Девід В. - Уроки, засвоєні в ході розробки навчальних програм та формування ресурсів для суддів і працівників апарату судів (матеріали конференції) (2016)
Гальперіна В. - Європейська програма прав людини Ради Європи для правників HELP: сучасний підхід до імплементації Конвенції про захист прав людини на національному рівні (матеріали конференції) (2016)
Фазикош Г. В. - Розробка навчальних програм для суддів: виклики сьогодення (матеріали конференції) (2016)
Ступницька Н. А. - Огляд результатів впровадження спільних проектів Національної школи суддів України і координатора ОБСЄ в Україні (2016)
Меморандум про взаєморозуміння між Національною школою суддів України та Національним інститутом юстиції Республіки Молдова (2016)
Новини (2016)
Вихідні дані (2016)
Самотий В. В. - Проблеми безпеки та конфіденційності технологій доповненої реальності, Дзелендзяк У. Ю. (2018)
Щербаченко О. М. - Обґрунтування сценаріїв реалізації проектів розвитку систем пожежогасіння об’єднаних територіальних громад (2018)
Юзевич В. М. - Лінгвістичний підхід у системі управління проектами на основі аналізу умов прийняття альтернативних рішень, Крап Н. П., Огірко О. І. (2018)
Бочковський А. П. - Оптимізація керування професійними ризиками (2018)
Горностай О. Б. - Покращення спецодягу працівників, що виконують роботи в умовах низьких температур виробничого середовища, Станіславчук О. В. (2018)
Журбинська А. Д. - Культура безпеки як система знань та умова сталого розвитку суспільства, Тарасенко А. В. (2018)
Суриков А. В. - Оцінка впливу навантажень на організм особового складу пожежно-рятувальних підрозділів, Бабич В. Е. (2018)
Щербина О. М. - Ідентифікація і визначення купруму в рослинній сировині (2018)
Щербина О. М. - Застосування методу ексклюзійної хроматографії для аналізу деяких барбітуратів в біологічних рідинах організму, Бедзай А. О. (2018)
Kogut B. - Kierowanie i koordynowanie działań ratowniczych, Lubiewski P. (2018)
Kogut B. - Organizacja działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych spowodowanych atakami terrorystycznymi (na przykładzie organizacji światowych dni młodzieży), Lubiewski P. (2018)
Денисенко І. Ю. - Забезпечення екологічної безпеки процесу поводження із радіаційно забрудненим технологічним обладнанням нафтовидобувної промисловості (2018)
Ковалишин В. В. - Вплив насадок-заспокоювачів на ефективність гасіння пожеж класів D1, Марич В. М., Мірус О. Л., Лозинський Р. Я., Гусар Б. М., Бортник М. Я. (2018)
Попович Н. П. - Екологічна логістика поводження з відходами у селах, селищах та селянських домогосподарствах, Мальований М. С., Попович В. В. (2018)
Трачук П. С. - Аналіз існуючих аналогів для системи екологічного моніторингу при веденні оперативно-службової діяльності (2018)
Radomska M. M. - The assessment of environmental and medical consequences of the atmosphere pollution with petroleum products, Horobtsov I. V. (2018)
Бабій І. В. - Ігрові методи навчання у процесі мовленнєвої підготовки майбутніх працівників дснс (2018)
Галущак І. Є. - Правова підготовка майбутніх економістів у контексті компетентнісного підходу (2018)
Коваль М. С. - Загальнонаукові методологічні підходи до формування професійної готовності майбутніх рятувальників, Коваль І. С. (2018)
Лабач М. М. - Роль особистісної центрації педагога вищої школи в сучасних умовах (2018)
Повстин О. В. - Праксеологічний підхід у формуванні управлінської компетентності майбутніх фахівців у галузі безпеки людини (2018)
Ребуха Л. З. - Характеристика засобів інноваційних технологій для фундаменталізації професійної підготовки майбутніх соціальних працівників (2018)
Федюк Г. З. - Модель розвитку педагогічної майстерності вчителів природничих предметів у процесі неперервного професійного самовдосконалення (2018)
Башинський О. І. - Вплив температурних режимів пожеж на вогнестійкість будівельних конструкцій, Пелешко М. З., Пазен О. Ю., Бережанський Т. Г. (2017)
Гаврилюк А. Ф. - Протипожежний захист колісних транспортних засобів та шляхи його підвищення, Лин А. С. (2017)
Гасанов Х. Ш. - Вплив умов теплообміну всередині та зовні приміщення на можливість ідентифікації пожежі за допомогою тепловізора, Ключка Ю. П. (2017)
Гуліда Е. М. - Залежність оптичної густини диму від об’єму приміщення, видів пожежного навантаження, форми площі пожежі та її тривалості (2017)
Гуліда Е. М. - Потік пожеж та їх одночасність у містах, Войтович Д. П., Мовчан І. О. (2017)
Дадашов І. Ф. - Експериментальне дослідження впливу шару гранульованого піноскла на горіння бензину, Кірєєв О. О. (2017)
Калиновський А. Я. - Розробка математичної моделі визначення часу реагування аварійно-рятувальних формувань на локальні надзвичайні ситуації, Коваленко Р. І. (2017)
Ковалишин В. В. - Перспективи гасіння пожеж водопінними вогнегасниками, Кирилів Я. Б., Гусар Б. М., Войтович Т. М., Ковалишин Вол. В., Корнієнко А. О., Чернецький В. В. (2017)
Костенко Т. В. - Зовнішнє теплове навантаження на рятувальників під час гасіння пожеж на відкритій місцевості, Александров С. М., Костирка О. В., Березовський А. І. (2017)
Кузик А. Д. - Обґрунтування залучення сил і засобів для гасіння пожежі соснових молодняків, Товарянський В. І. (2017)
Кушнір А. П. - Інтелектуальний пожежний сповіщувач полум’я з додатковим каналом інформації на основі відеоаналітики та блоком нечіткої корекції, Кравець І. П., Шаповалов О. В. (2017)
Кушнір А. П. - Вибір системи керування швидкістю повороту люльки пожежного автопідіймача для стендових випробувань, Оксентюк В. М., Дзьоба Т. Я. (2017)
Лущ В. І. - Розроблення методики з визначення параметрів небезпечних чинників пожежі в об’ємах приміщень, Лоїк В. Б., Штангрет Н. О. (2017)
Маладика І. Г. - Забезпечення вогнестійкості будівель зі сталевим каркасом, Шкарабура І. М. (2017)
Новожилова М. В. - Моделювання надзвичайної ситуації з викидом небезпечної хімічної речовини засобами геоінформаційних технологій, Чуб І. А., Тарасенко О. А. (2017)
Савельєв Д. І. - Дослідження вогнезахисної дії гелеутворювального складу на хвойній лісовій підстилці в лабораторних умовах, Чиркін М. А. (2017)
Семерак М. М. - Напружено-деформований стан трубобетонної колони в умовах термосилового впливу пожежі, Некора О. В., Харишин Д. В. (2017)
Ференц Н. О. - Аналіз аварійних ситуацій і аварій в резервуарних парках складів нафти та нафтопродуктів, Вовк С. Я., Міллер О. В. (2017)
Войтович Т. М. - Дослідження вітчизняних піноутворювачів для "підшарового” гасіння, Гусар Б. М., Ковалишин В. В., Кошеленко В. В., Грушовінчук О. В. (2018)
Гуліда Е. М. - Розподіл балансу теплової енергії пожежі в закритому приміщенні (2018)
Ємельяненко С. О. - Використання технологій та комп’ютерних тренажерів для аварій на хімічно небезпечних об’єктах (2018)
Ковальчик В. М. - Удосконалення системи розгальмування АЦ–4–60(5309)–505М, Лазаренко О. В, Кіндзер Р. В., Сукач Р. Ю. (2018)
Ковалишин В. В. - Експериментальні дослідження процесу взаємодії струменів повітряно-механічної піни різної кратності під час їх польоту, Кирилів Я. Б., Грушовінчук О. В. (2018)
Кравців С. Я. - Метод управління інтегральним пожежним ризиком (2018)
Марич В. М. - Оптимізація складу вогнегасних порошків для гасіння пожеж класу Д1, Ковалишин В. В., Кирилів Я. Б., Ковальчик В. М., Гусар Б. М. (2018)
Пазен О. Ю. - Визначення ефективності вогнезахисного покриття на основі поліметилфенілсилоксану для сталевих будівельних конструкцій, Вовк С. Я., Башинський О. І., Пелешко М. З. (2018)
Уханська О. М. - Математична модель визначення тривалості руху та пройденого шляху крапель водних вогнегасних речовин у приміщенні під час пожежі, Штангрет Н. О. (2018)
Ференц Н. О. - Вогнеперешкоджувачі на основі відходів цеолітних каталізаторів типу "Цеосор 5А", Павлюк Ю. Е. (2018)
Щербина О. М. - Експериментальні дослідження щодо виявлення і кількісного визначення летких горючих і токсичних речовин в повітрі та біологічних рідинах організму (2018)
Яковчук Р. С. - Теплоізоляційно-оздоблювальні системи фасадів будинків як фактор підвищеної пожежної небезпеки, Кузик А. Д., Міллер О. В., Лин А. С. (2018)
Оніщук М. В. - Забезпечення підготовки суддів Верховного Суду в Національній школі суддів України (2017)
Куріс Е. - Стаття 18 Європейської конвенції з прав людини: підхід Страсбурзького суду (Продовження статті, початок у № 4 (17) журналу за 2016 рік, продовження статті в наступному номері журналу (2017)
Kūris E. - Article 18 of the European Convention on human rights: the (in) consistency of the Strasbourg court's approach ((Continuation of the article read in the next number of magazine) (2017)
Юровська Г. В. - Захист прав внутрішньо переміщених осіб, Здебський О. С. (2017)
Котелевець А. В. - До питання про доступ до екологічної інформації та участі в процесі прийняття екологічно значущих рішень, Швецова Л. А. (2017)
Шевиріна Т. Д. - Автономні концепції як інструмент тлумачення Конвенції Європейським судом з прав людини (2017)
Малєєв А. Ю. - Практичні питання реалізації рішень Верховного Суду, прийнятих з підстав неоднакового застосування права (2017)
Луцюк П. С. - Проблемні питання дисциплінарної відповідальності суддів (2017)
Катеринчук К. В. - Особливості вини у складах злочинів проти здоров'я особи (2017)
Ільков В. В. - Судова практика як джерело права в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості (2017)
Абібуллаєв Е. Ш. - Випадки, коли протокол про адміністративне правопорушення не складається (2017)
Штефан А. С. - Оцінка доказів у цивільному процесі (2017)
Простибоженко О. С. - Доктрина "ніжного віку дитини" та доктрина "найкращих інтересів дитини" у світлі національної судової практики (2017)
Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України в 2016 році (2017)
Новини (2017)
Вихідні дані (2017)
Гащук П. М. - Hard-Soft-технологія інформаційного супроводу процесу моделювання теплотворення/теплоспоживання в двигуні внутрішнього згоряння, Нікіпчук С. В. (2018)
Гащук П. М. - Засадничі принципи теорії синтезу оптимальних законів перемикання передач в сходинчастій автомобільній трансмісії, Пельо Р. А. (2018)
Кухарська Н. П. - Програмна реалізація алгоритмів приховування інформації методами довільного інтервалу (2018)
Лагун А. Е. - Використання стеганографічних алгоритмів для приховування текстової інформації (2018)
Оленюк Ю. Р. - Відображення незакономірних поверхонь із використанням еквідистантних ліній (2018)
Тацій Р. М. - Схема дослідження поздовжніх коливань стрижня кусково-сталого перерізу, Чмир О. Ю., Карабин О. О. (2018)
Придатко О. В. - Інтеграція новаційного методу мобільного навчання в освітні проекти підготовки розробників програмного забезпечення, Придатко В. В., Борзов Ю. О., Дзень В. Є. (2018)
Азаров С. І. - Оцінка вибухопожежної небезпеки в процесі зберігання відпрацьованого ядерного палива, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2018)
Бочковський А. П. - Методологічні основи застосування марковських процесів для оцінювання ризиків в системах "людина–машина–середовище" (2018)
Пазен О. Ю. - Верифікація результатів дослідження нестаціонарного температурного поля в бетонній конструкції за умов стандартного температурного режиму пожежі (2018)
Руденко Д. В. - Дослідження впливу забудови населених пунктів на режим руху автомобілів на автомобільних дорогах загального користування, Сичевський М. І., Синітович С. П. (2018)
Бабаджанова О. Ф. - Зниження небезпеки знезараження води на фільтрувальних станціях, Войтович Д. П., Лаврівський М. З. (2018)
Босак П. В. - Фізико-хімічні властивості стічних вод з технологічних відвалів нововолинського гірничопромислового району (2018)
Карабин В. В. - Способи зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій екологічної генези на ділянках техногенного впливу вуглевидобувних підприємств (2018)
Полякова І. О. - Радон як один з найбільш небезпечних факторів впливу на шахтарів (2018)
Попович В. В. - Залежність ферментної активності каталази від вмісту крохмалю в рудеральній рослинності сміттєзвалищ (2018)
Брославська Г. М. - Застосування мультимедійних технологій на заняттях з математики (2018)
Коваль М. С. - Педагогічна модель формування готовності фахівців цивільного захисту до професійної діяльності, Козяр М. М., Литвин А. В. (2018)
Купчак М. Я. - Забезпечення готовності службовців цивільного захисту до професійного виконання завдань з антитерористичної діяльності, Саміло А. В. (2018)
Кусій М. І. - Етапи викладання вищої математики для майбутніх фахівців служби цивільного захисту (2018)
Манзій О. С. - Застосування інноваційних інформаційно-комунікаційних технологій для організації студентської практики, Андрейчук С. К., Сеник А. П. (2018)
Полотай О. І. - Ресурс "семінар" як інструмент взаємного оцінювання учасників електронного курсу в системі Moodle (2018)
Колодницька Р. В. - Відновлювальне дизельне паливо та синтетичне паливо як альтернатива для дизельного палива, Кравченко О. П. (2019)
Корнага Я. І. - Дослідження та застосування технології блокчейн у транспортній логістиці, Тільняк Ю. Я. (2019)
Кухарчук О. П. - Фактор людини у питанні підвищення ефективності експлуатації міського громадського транспорту, Шумляківський В. П., Титаренко В. Є. (2019)
Опанасюк Є. Г. - Дослідження аеродинамічних показників автопоїзда методом фізичного моделювання, Бегерський Д. Б., Можаровський М. М., Опанасюк О. Є. (2019)
Дерев’янкіна Л. С. - Обґрунтування розмірів захисних частинок при їх нанесенні на мікродефекти резервуарів та трубопроводів, Трет’яков П. В., Топоров А. А., Бройнінгер П., Антонюк С. І. (2019)
Зубенко Д. Ю. - Обчислювальний аналіз явищ підвищення температури в електричних асинхронних двигунах, Петренко О. М. (2019)
Стоцько З. А. - Вплив параметрів сепаратора вібраційного типу з горизонтальним нашаруванням сит на інтенсивність процесу сепарування, Топільницький В. Г., Кусий Я. М., Ребот Д. П. (2019)
Виговський Г. М. - Дослідження напружено-деформованого стану торцевої фрези для чистової обробки площин, Плисак М. М. (2019)
Ilchuk N. - Вoundary element method for fracture mechanics analysis of 3d non-planar cracks in anisotropic solids, Pasternak Ia. (2019)
Корчак М. М. - Теоретичне обґрунтування робочого органу для вирівнювання ґрунту, Дудчак Т. В., Вільчинська Д. В. (2019)
Соколенко А. І. - Взаємодія енергоматеріальних потоків у газорідинних середовищах, Чагайда А. О., Васильківський К. В. (2019)
Сохань С. В. - Алмазне доведення керамічних куль з карбіду бору, Возний В. В., Сороченко В. Г. (2019)
Бенедицький В. Б. - Дефібрилятори: історичний огляд та сучасний стан питання, Коренівська О. Л., Хоменко Ж. М. (2019)
Данькевич А. О. - Дискретна математична модель екструдера з варійованими потужностями нагрівачів та динамічним фазовим розподілом полімеру, Жученко А. І. (2019)
Жученко О. А. - Модель термічної обробки вуглецевої сировини в електрокальцинаторі, Хібеба М. Г. (2019)
Сафоник А. П. - Моделювання та дослідження процесу біологічної очистки води з урахуванням температурного режиму, Таргоній І. М., Лакус П. О. (2019)
Fomenko S.O. - Тhe development of the multifunctional device for the information and control telemechanical complex, Loktikova T.M., Kushnir N.O., Morozov A.V. (2019)
Долгіх А. О. - Порівняльний аналіз ефективності моделей прогнозування часових рядів за допомогою багатокритеріальної процедури на прикладі фінансових показників, Байбуз О. Г. (2019)
Синько А. І. - Побудова автоматизованої інформаційної системи управління підприємства легкої промисловості на прикладі швацького виробництва, Пелещишин А. М. (2019)
Shybaiev D.S. - Predicting system for the estimated cost of real estate objects development using neural networks, Otradskaya T.V., Shybaieva N.O., Rudnichenko N.D., Stepanchuk M.V. (2019)
Безвесільна О. М. - Гравіметр з двовимірною цифровою фільтрацією та компенсацією похибок вимірювальної інформації про механічні величини, Подчашинський Ю. О. (2019)
Квасніков В. П. - Про системи дистанційного моніторингу за технічним станом транспортних споруд, Запоточний Р. М. (2019)
Передерко А. Л. - Прецизійний контактний вимірювач переміщення (2019)
Цирульник С. М. - Оперативне тестування Q-фактора імпульсних трансформаторів, Андерсон Б., Роптанов В. І. (2019)
Абрамович А. О. - Соленоїдна антена радіотехнічної системи ідентифікації металів, Піддубний В. О. (2019)
Андреєв О. В. - Короткохвильовий цифровий широкосмуговий засіб радіозв’язку, Ципоренко В. В., Андреєва Є. О., Рихальський О. Р. (2019)
Батигін Ю. В. - Безпосереднє збудження послідовного резонансного контуру прямокутними імпульсами напруги. Аналіз, чисельні оцінки, Гаврилова Т. В., Шиндерук С. О., Сєріков Г. С., Коваленко Д. А. (2019)
Бондаренко Ю. Л. - Удосконалена математична модель планування маршрутів польоту розвідувальних безпілотних літальних апаратів класу тактичні, Дупелич С. О., Горбач В. Я. (2019)
Манойлов В. П. - Розрахунок параметрів приймачів зображення на ПЗЗ структурах при зніманні земної поверхні з літального апарата, Дубина О. Ф., Полещук І. І., Мартинчук П. П. (2019)
Манойлов В. П. - Дослідження електродинамічних характеристик антени у вигляді відкритого кінця прямокутного хвилеводу із частковим діелектричним заповненням та штирем збудження, Чухов В. В., Каращук Н. М. (2019)
Москвін П. П. - Метод детонаційного напилення: особливості технічної реалізації процесу та технологія отримання надтонких шарів напівпровідникових оксидів, Рудніцький В. А. (2019)
Вусик О. О. - Визначення раціональних умов застосування комбайнів пошарового фрезерування порід на залізорудних кар’єрах, Пижик А. М. (2019)
Ган А. Л. - Розробка ефективних параметрів системи свердловинних зарядів для руйнування гірського масиву на рівні набивки, Шукюров А. М., Турбінський С. А. (2019)
Колодій М. А. - Випробування зразків крихких гірських порід при тривісному стиску у полі відцентрових сил, Скиба Г. В., Толкач О. М., Башинський С. І., Остафійчук Н. М. (2019)
Коробійчук В. В. - Оцінка впливу високої температури на облицювальний камінь з міцних гірських порід, Шамрай В. І., Сидоров О. М., Заруцький С. О. (2019)
Vapnichna V.V. - Determination of soil summary pressure on basket walls, Shevchuk N.A. (2019)
Мамрай В. В. - Дослідження показників очікуваних експлуатаційних втрат сировини при видобуванні блочної сировини дисковими каменерізними машинами, Коробійчук В. В., Толкач О. М., Шлапак В. О. (2019)
Сай К. С. - Експериментальні дослідження отримання газових гідратів з метану вугільних шахт, Петльований М. Г., Саїк П. Б., Лозинський В. Г., Черняєва О. В. (2019)
Фролов О. О. - Встановлення закономірностей руйнування природно порушених скельних масивів вибухом, Бельтек М. І. (2019)
Хорольський А. О. - Інноваційні перспективи підземної експлуатації вугільних родовищ, Гріньов В. Г., Мамайкін О. Р. (2019)
Shomko D.V. - Study of the state of forest resources of Zhytomyr region, Shomko V.V., Davydova I.V. (2019)
Балицька В. О. - Особливості кінетики термостимульованої деградації в товстих плівках шпінельної кераміки (2019)
Гащук Л. П. - Про несподіванки в математиці та пов’язані з ними причини аварій/катастроф, Гащук П. М. (2019)
Івануса А. І. - Методи та моделі безпеко-орієнтованого управління зацікавленими сторонами проектів у системі цивільного захисту, Ємельяненко С. О., Морщ Є. В. (2019)
Ратушний Р. Т. - Системний підхід до структурування портфелів проектів розвитку територіальних пожежно-рятувальних формувань (2019)
Ратушний Р. Т. - Особливості проектно-орієнтованого управління діяльністю транскордонних оперативно-рятувальних підрозділів, Тригуба А. М., Хмель П., Смотр О. О., Придатко О. В. (2019)
Бедзай А. О. - Жінки-курці: тенденції, наслідки та мотивації відмови від куріння, Щербина О. М. (2019)
Бочковський А. П. - Розроблення стохастичних моделей для оцінювання ризиків виникнення професійних небезпек (2019)
Тацій Р. М. - Визначення нестаціонарного температурного поля в системі двох сферичних тіл, Пазен О. Ю. (2019)
Щербина О. М. - Застосування оптичних методів аналізу для виявлення токсикантів (2019)
Stawicki R. - System ochrony uchodźców a bezpieczeństwo w Polsce (2019)
Stawicki R. - Poczucie bezpieczeństwa uczniów w polskiej szkole (2019)
Бойчук Б. Я. - Екологічна оцінка якості води у верхній течії річки Прут, Кузик А. Д., Сиса Л. В. (2019)
Азарова І. Б. - Законодавчі та нормативні методи оцінювання екології в Україні (2019)
Гринчишин Н. М. - Властивості фільтрату, утвореного після припинення експлуатації полігона твердих побутових відходів (2019)
Степанов К. В. - Застосування методу "найкращої практики" в управлінні стоками виробництв рослинної олії, Дерун О. О. (2019)
Ваврик Р. В. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх військових диригентів (2019)
Коваль М. С. - Концептуальні засади модернізації підготовки фахівців служби цивільного захисту в закладах вищої освіти ДСНС України (2019)
Купчак М. Я. - Bплив європейських інтеграційних процесів на розбудову правоосвітніх систем в Україні (2019)
Балацька В. С. - Дослідження комп’ютерної мережі сканером вразливості Nessus, Шабатура М. М. (2019)
Кухарська Н. П. - Використання криптостеганографічного підходу для розв’язання задач захисту інформації, Кордунова Ю. С. (2019)
Лагун А. Е. - Особливості приховування інформації в зображеннях з використанням молодшого значущого біта, Полотай о. І. (2019)
Sosha R. - Teoretyczne i praktyczne aspekty dowodzenia formacjami zhierarchizowanymi (2019)
Wisniewski B. - Podstawowe problemy wspуlpracy w zarzadzaniu kryzysowym, Pronko J. (2019)
Бережанський Т. Г. - Підвищення ресурсу роботи аварійно-рятувального обладнання евтектичними покриттями, Мошкола Я. І. (2019)
Бочковський А. П. - Шляхи комплексної реалізації процесу управління ризиками в системах управління охороною праці підприємств, Сапожнікова Н. Ю. (2019)
Kogut B. - Wybrane problemy wspуldzialania elementуw systemu bezpieczenstwa powszechnego Rzeczypospolitej Polskiej, Ziobro J. (2019)
Станіславчук О. В. - Моніторинг небезпек в закладах середньої освіти, Горностай О. Б., Слободяник Н. С., Токарська В. С. (2019)
Тацій Р. М. - Визначення температурного поля у суцільному круглому циліндрі за умов пожежі, Пазен О. Ю., Вовк С. Я. (2019)
Босак П. В. - Екологічна характеристика річок у Славському Львівської області, Луцик А. Г., Король К. А. (2019)
Гаврилюк А. Ф. - Аналіз еквівалентної паливної ощадливості електромобілів, Лемішко М. В. (2019)
Левицька О. Г. - Порівняльний аналіз викидів шкідливих речовин при застосуванні альтернативних природному газу біопалив, Січевий О. В. (2019)
Стародуб Ю. П. - Моделювання та методика оцінка небезпеки інженерної обстановки при прориві греблі Середньодніпровської ГЕС, Багнюк В. В. (2019)
Степова К. В. - Очищення стічних вод від іонів Fe3+ природними сорбентами, Сиса Л. В., Вінтоник І. М. (2019)
Степова к. В. - Оцінка якості води у природних джерелах м.Львова, Мусій К. П., Думас І. З. (2019)
Бабій І. В. - Авдіювання у рідномовній підготовці майбутніх офіцерів служби цивільного захисту (2019)
Лабач М. М. - Рідна культура як духовний захист особистості в епоху глобалізації (2019)
Повстин О. В. - Значення "soft skills” у формуванні управлінської компетентності фахівців у галузі безпеки людини, Козяр М. М. (2019)
Хлипавка Г. Г. - Діагностика сформованості соціальної компетентності майбутніх офіцерів служби цивільного захисту України в процесі професійної підготовки (2019)
Баланюк В. М. - Фактори що впливають на ефективність аерозольного підшарового гасіння спиртів, Козяр Н. М., Кравченко А. В. (2019)
Гуліда Е. М. - Вплив тиску, діаметра насадки та кута нахилу лафетного ствола на довжину подачі суцільного водяного струменя, Лендєл В. І., Смолінська М. В., Мулько О. Г. (2019)
Гуліда Е. М. - Методологія прогнозування виникнення надзвичайних ситуацій в містах з урахуванням ризиків, Мовчан І. О., Васильєв М. І. (2019)
Гуліда Е. М. - Вплив протипожежних завіс на швидкість розповсюдження пожежі взакритих приміщеннях виробничо—складських об’єктів, Шарий В. В. (2019)
Гусар Б. М. - Комбіноване гасіння пожеж класу D та А, В, ковалишин В. В., Марич В. М., Лозинський Р. Я., Пастухов П. В. (2019)
Кузик А. Д. - Експериментальні дослідження пожеж у травяних екосистемах, Товарянський В. І., Драч К. Л. (2019)
Лущ В. І. - Розроблення методики оцінки параметрів пожежних тепловізорів, Войтович Д. П., Лазаренко О. В., Штангрет Н. О. (2019)
Міллер О. В. - Актуальні питання державного регулювання пожежної безпеки в Україні, Харчук А. І. (2019)
Рудик Ю. І. - Відповідність показників систем грозопеленгації для оцінювання ризику, запобігання втратaм, розслідування причин подій, Шунькін В. М. (2019)
Семерак М. М. - Математичне моделювання напружено—деформованого стану трубобетонних конструкцій при сталій температурі, Харишин Д. В., Ференц Н. О., Вовк С. Я. (2019)
Смоляк Д. В. - Методика використання системи поліспастів для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт в обмеженому просторі (підземних колекторах, колодязях), Баран Ю. С. (2019)
Сукач Р. Ю. - Зниження пожежної небезпеки торф’яників, торфорозробок та способи і протипожежне обладнання для підвищення ефективності їх гасіння, Ковалишин В. В., Кирилів Я. Б. (2019)
Тацій Р. М. - Моделювання процесу теплообміну в багатошаровій порожнистій сферичній конструкції з урахуванням внутрішніх джерел тепла, Пазен О. Ю., Бережанський Т. Г. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Bahrii H. - Psychological conditions of the development of the foreign language abilities of the future philologists, Voitiuk O. (2019)
Білецька Т. - Механізми формування політичної ідентифікації: соціально-психологічні аспекти (2019)
Волобуєва О. - Про результати дослідження шляхів покращення системи морально-психологічного забезпечення професійної діяльності персоналу Державної прикордонної служби України (2019)
Ганаба С. - Емпатія у феноменології Е. Штайн: теоретичні засади та можливості використання у програмах соціально-психологічної реабілітації (2019)
Голярдик Н. - Особливості проблемного навчання у психолого-педагогічній підготовці курсантів (2019)
Гоцуляк Н. - Психологічний аналіз емоційно-вольової сфери бійців-учасників операції Об’єднаних сил (2019)
Грицина О. - Проблеми саморегуляції психічної стійкості військових керівників при подоланні адаптаційних утруднень, Філіппов М. (2019)
Hrishko-Dunayevs’ka V. - Social perception of teacher and cadets-borderguards’ interaction in foreign language learning (2019)
Карпюк Ю. - Розвиток ціннісно-орієнтаційної сфери підлітка як один із шляхів підвищення його психологічної культури, Ковальська І. (2019)
Корня Л. - Завдання та методи психологічного вивчення військовослужбовців (2019)
Литвинчук Л. - Соціальні патології особистості як технологічні адиктивні тенденції сучасного соціокультурного середовища (2019)
Матеюк О. - Перспективи залучення військового капелана до збереження психічного здоров’я прикордонників – учасників бойових дій, Маковський А. (2019)
Олексієнко С. - Психологічні особливості формування образу ворога як складової гібридної війни Російської Федерації проти України, Андрощук О. (2019)
Руденок А. - Упевненість у собі як чинник вияву конформізму у підлітків, Левицька Т. (2019)
Рудоманенко Ю. - Сутність прокрастинації та її представленість у свідомості особистості (2019)
Самойленко О. - Психологічна готовність особистості як предмет наукового дослідження, Лисак П. (2019)
Сафін О. - Реабілітація та реадаптація учасників бойових дій: психологічний дискурс (2019)
Тептюк Ю. - Щодо результатів емпіричного дослідження психологічних особливостей вияву стресостійкості соціальних працівників різних вікових груп (2019)
Tomchuk M. - Forming of psychological readiness of the border guard-cadets for social interaction, Tomchuk S. (2019)
Топольницька Г. - Соціально-психологічні основи культури міжособистісних відносин майбутніх офіцерів-прикордонників (2019)
Федик А. - Формування професійного мислення як наукова проблема (2019)
Чорний А. - Результати порівняльного аналізу поглядів вітчизняних і зарубіжних учених на поняття "професійна компетентність” (2019)
Шинкарук О. - Психологічні аспекти формування патріотизму майбутніх офіцерів-прикордонників (2019)
Щербан Т. - Психологічні особливості психологів у роботі з кризовими ситуаціями (2019)
Якимчук А. - Виконавська діяльність військовослужбовця-прикордонника як сфера реалізації його особистісного ресурсу (2019)
Цюпак В. - Марк Аврелій та "моровиця Антонінів" (2019)
Смуток І. - Руська шляхта у містах Перемишльської землі в XVI – XVIII ст. , Смуток Л. (2019)
Ситник О. - Передумови проголошення конституційного проекту 1710 р. , Середа Ю. (2019)
Семергей Н. - Національна ідентичність українців в імперську добу: теоретичний та історіографічний аспекти (2019)
Borodenko O. - Age features of the first marriage in Ukrainian socium in the middle of the nineteenth century (2019)
Telvak V. - Mykhailo Hrushevsky in reflection of Czech historiography at the end of XIX – beginning of XX century, Telvak V. (2019)
Галик В. - Борислав та його інтелектуальне середовище у житті і творчих зацікавленнях Івана Франка (вибрані аспекти), Педич В. (2019)
Кучеров Г. - Вплив державної допомоги на діяльність сільських "Просвіт" Правобережної України (1917 – 1918 рр. ) (2019)
Гриценко Г. - Розвиток українсько-білоруських наукових зв՚язків у міжвоєнний період (2019)
Комарніцький О. - Опозиційність студентства педагогічних ЗВО щодо економічної політики радянської влади на селі (1930-ті рр. ), Комарніцька Л. (2019)
Нестеренко Л. - Роль П. І. Шипенка у відновленні діяльності Прилуцького міського театру імені Тараса Шевченка в роки нацистської окупації (вересень 1941 – вересень 1943 р. ) (2019)
Гром М. - Єврейське населення Дрогобиччини: повоєнне життя і побут (1944–1958 рр. ) (2019)
Ільницький В. - Організація боротьби репресивно-каральних органів проти українського визвольного руху: невідомі інструктивні документи (1945 р. ) (2019)
Nakonechnyi V. - Yuliian Tarnovych as a researcher of Polish-Ukrainian relationships (2019)
Тєвікова О. - Вплив культурної лібералізації 1950 – 1960-х рр. на трансформацію свідомості українського радянського суспільства (2019)
Чубіна Т. - Історичний шлях Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля до європейського освітнього простору (1973 – 2019 рр. ), Косяк С., Спіркіна О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Бороденко О. - Статевовікові особливості повторно вінчаних наречених (за матеріалами церковних обшуків Лівобережної України 1836-1860 рр.) (2019)
Міронова І. - Боротьба з жебрацтвом у Херсонській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2019)
Кузнець Т. - Періодичні видання кінця ХІХ – початку ХХ ст. про медичне обслуговування населення Уманщини (2019)
Кушпетюк О. - Доброчинна ініціатива духовенства Волинської губернії щодо заснування та розгортання діяльності релігійних давньосховищ краю (2019)
Срібняк І. - "Голодна маса стає чим раз більше апатичною, байдужою до всього…": життя та повсякдення полонених вояків-українців у таборі Фрайштадт, Австро-Угорщина (зима-літо 1917 р.) (2019)
Вовчук Л. - Голодомор 1932-1933 рр. очима іноземних дипломатів, Корновенко С. (2019)
Маринченко Г. - Відновлення та діяльність клубів на Миколаївщині у повоєнний період (1945-1955 рр.), Ревенко В. (2019)
Джагунова О. - Науково-педагогічні кадри Уманського учительського інституту у післявоєнні роки (1946-1954 рр.) (2019)
Куценко С. - "Нічого в житті не зрікаюсь" (життєвий шлях та інтелектуальна біографія Ольги Діденко), Опацький І., Пиж’янова Н. (2019)
Попович О. - Український визвольний рух на центрально-східному Поділлі 40-50-х років XX століття у пам’яті українців (2019)
Кузовков В. - Римська дипломатія у відносинах з Іраном у часи правління Юстиніана І (527-565) (2019)
Хвальков Є. - The Commercial Significance of the Venetian Tana in the 1430s (2019)
Поспєлов А. - Развитие Военно-морских сил Ирака в 1958-1973 годах и Кувейтские кризисы (2019)
Лимар М. - Розвиток трансатлантичних відносин за Адміністрації Джона Кеннеді (2019)
Шановська О. - Громадянське виховання: радянська практика (1956-1991 рр.) (2019)
Гнідик І. - Роль музеїв у контексті реалізації сталого розвитку суспільства (2019)
Горобець І. - Роль Пакистану у міжнародних відносинах на початку ХХІ століття (2019)
Салагуб Л. - Політичні кулуарні інтриги довкола Гетьманщини у 1709-1764 рр.: погляд вітчизняних істориків (2019)
Семергей Н. - Соборність як складник розвитку національної ідентичності українців у другій половині ХІХ – першій третині ХХ століття: новітня історіографія (2019)
Хоменко В. - Соціальні та культурні трансформації у житті українського селянства доби незалежності: історіографічний вимір (2019)
Козленко Р. - Исследование римского военного присутствия в северном Причерноморье в новейшей зарубежной историографии (2019)
Кривошея І. - Культурна "модернізація" урбанізованих спільнот (2019)
Гаврилів І. - Проблема методології в історіографії діяльності Організації українських націоналістів (2019)
Мушта О. - Антипоміщицькі акції в Кам’янській волості у 1917 р. (2019)
Футала В. - Український націоналізм 1920 – 1930-х рр. на порівняльному тлі інших європейських націоналізмів: історіографічні оцінки та судження (2019)
Хома І. - Євген Коновалець і початки УВО (серпень – листопад 1920 р.) (2019)
Стефанів В. - Ставлення єпископа Григорія Хомишина до ідеології і практики українського радикального націоналізму у 1920 – 1930 рр. (2019)
Каліщук О. - Ідея соборності та шляхи її реалізації у доктрині Миколи Сціборського (2019)
Ситник О. - Концепт розвою української нації за новітньої доби у викладі Дмитра Донцова (2019)
Пагіря О. - Роззброєння членами Карпатської Січі чехословацьких військ в умовах агресії Угорщини проти Карпатської України (14 - 16 березня 1939 р.) (2019)
Медвідь О. - Організаційна діяльність Дмитра Паліїва в роки Другої світової війни (2019)
Дрогобицький І. - Особливості постання збройних сил під егідою ОУН (б) (1941 – 1943 рр.): між теорією та практикою, Дрогобицька О. (2019)
Посівнич М. - Діяльність Андрія Шукатки ("Шрама", "Савченка") в структурах ОУН (б), Хоменець Р. (2019)
Антонюк Я. - Микола Козак ("Смок", "Чупринко", "Вівчар"): неоднозначна постать Крайового референта СБ та провідника ОУН на ПЗУЗ (2019)
Луньо Є. - Знищення польської колонії Пишівка навесні 1944 р. у відображенні й осмисленні народно-оповідної традиції (2019)
Стародубець Г. - Концептуальні засади становлення нового міжнародного порядку у висвітленні теоретиків української підпільної думки кінця першої половини ХХ століття (2019)
Попп Р. - Ставлення населення до діяльності ОУН і УПА у перші повоєнні роки (на матеріалах підпільних звітів) (2019)
Лазурко Л. - Конструювання "української" легенди у біографії Вільгельма фон Габсбурґа (2019)
Теміров Б. - Ключові стереотипи сприйняття постаті Степана Бандери (2019)
Баган О. - Нове видання з історії ідеології та геостратегії українського вольового націоналізму (Рецензія на монографію: Колодзінський М. Воєнна доктрина українських націоналістів / Михайло Колодзінський. – Київ, 2019. – 287 с.) (2019)
Футала В. - Оригінальна праця про ідеологів польського та українського радикально-націоналістичних рухів (Рецензія на монографію: Wysocki R. W kręgu integralnego nacjonalizmu. Czynny nacjonalizm Dmytra Doncowa na tle myśli nowoczesnych Romana Dmowskiego. Studium porównawcze / Roman Wysocki. – Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. – 543 s.) (2019)
Подяка (2019)
Вихідні дані (2019)
Ратчик В. М. - Агресивні і протективні фактори шлункового соку у хворих зі стенозом пілородуоденальної зони виразкового генезу, Тарабаров С. О., Руденко А. І., Пролом Н. В. (2019)
Синяченко О. В. - Изменения пуринового метаболизма при раке желудка, Алиев Р. Ф., Ермолаева М. В., Бондарь В. Г. (2019)
Didenko V. I. - Noninvasive assessment of liver structural changes in case of diffuse liver diseases, Konenko I. S., Yagmur V. B., Orlovskyi D. V., Dementii N. P., Petishko O. P. (2019)
Sirchak Ye. S. - Autonomic and cognitive disturbances in patients with non-alcoholic fatty liver disease and type 2 diabetes mellitus, Boldizhar O. O., Griga V. I., Petrichko O. I. (2019)
Степанов Ю. М. - Ефективність рифаксиміну в корекції синдрому надлишкового бактеріального росту при хронічних запальних та функціональних захворюваннях кишечника, Федорова Н. С., Зигало Е. В. (2019)
Степанов Ю. М. - Гендерні особливості рівня маркерів запалення кишечника у хворих на неспецифічний виразковий коліт, Псарьова І. В., Татарчук О. М., Стойкевич М. В., Петішко О. П., Сімонова О. В. (2019)
Babayeva G. H. - Cytomegalovirus and mixed viral infections in patients with inflammatory bowel disease (2019)
Stepanov Yu.M. - Association of small intestinal bacterial overgrowth and non-alcoholic fatty liver disease in children, Zavhorodnia N. Yu., Lukianenko O. Yu., Zygalo E. V., Yagmur V. B. (2019)
Степанов Ю. М. - Нутритивний статус хворих на хронічні запальні захворювання кишечника і методи його оцінки, Тітова М. В., Стойкевич М. В. (2019)
Степанов Ю. М. - Значення екстрацелюлярних везикул у патогенезі та діагностиці неалкогольної жирової хвороби печінки (огляд літератури), Лук’яненко О. Ю. (2019)
Головач И. Ю. - Гастроинтестинальные проявления системных васкулитов: спектр клинических симптомов, диагностика и лечение, Егудина Е. Д. (2019)
Чабан М. П. - Історія Самуїла Фельдмана — вченого, хірурга і музиканта (1874–1954), Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2019)
Судакова В. М. - Генетичні витоки світоглядних детермінант культурних практик ненасилля (2019)
Юдкін І. М. - Феноменологія як методологія історичної поетики (2019)
Оляніна С. В. - Іконостас як образ райського саду (2019)
Міщенко М. О. - Нові ролі людини на тлі сучасного простору екрана (2019)
Оніщенко О. І. - Дадаїзм у динаміці розвитку європейського авангардизму (2019)
Кохан Т. Г. - Кінопроцес як приклад колективної творчості: від діалогізму та спілкування до самовияву (2019)
Тернова М. В. - Теоретичний потенціал "принципів мистецтва" Р. Дж. Коллінгвуда: досвід сучасної інтерпретації (2019)
Більченко Є. В. - Сучасні моделі міжкультурної комунікації: від модерну до постмодерну, від постмодерну до неомодерну (2019)
Отрешко Н. Б. - Транскультурність як сучасний науковий концепт у міждисциплінарному науковому просторі (2019)
Гаєвська Т. І. - Самоорганізуюча система наукових і громадських рухів: зарубіжний досвід (на прикладі глобальної зміни клімату) (2019)
Причепій Є. М. - Образ "богині-оленя" у геометричних орнаментах жіночих сорочок Поділля (2019)
Стоян С. П. - Багатовимірність символічного всесвіту Романа Романишина (2019)
Гриценко О. А. - Остап Вишня в українській культурі пам’яті: "король тиражів", "народний гуморист", суспільна інституція, знаряддя пропаганди, "національний мученик" (2019)
Мєднікова Г. С. - Сакралізація культурних практик повсякденності (2019)
Русаков С. С. - Феномен арт-ринку як проблема сучасної культурології (2019)
Вимоги до статей (2019)
Рябовол Л. Т. - Основи правового статусу освітнього омбудсмена в Україні (2019)
Зеленко І. П. - Оцінні поняття у праві: функціональне призначення (2019)
Супрун В. М. - Корупційна теорія походження держави (2019)
Чернік С. Д. - Правове регулювання цензури в українських губерніях Російської імперії у другій половині 60-х рр. ХІХ ст. (2019)
Дімітров М. М. - Історико-правовий досвід становлення практики використання комерційних позначень (2019)
Панченко С. В. - Звичай як джерело цивільного договірного права (2019)
Поляруш С. І. - Подолання дитячої безпритульності та бездоглядності в Україні (2019)
Безпалова О. І. - Матеріально-технічне забезпечення реалізації державної митної політики в Україні: адміністративно-правовий аспект, Іванов С. В. (2019)
Гаран О. В. - Актуальні питання підвищення енергозбереження у сфері будівництва: міжнародний досвід (2019)
Легеза Є. О. - Зарубіжний досвід Республіки Молдова та прибалтійських держав (Естонської Республіки, Литовської Республіки) щодо надання публічних послуг та шляхи їх імплементації у вітчизняне законодавство (2019)
Манжула А. А. - Правові аспекти відповідальності науково-дослідних установ (2019)
Соболь Є. Ю. - Адміністративно-правовий статус посадових осіб як суб’єктів агропромислового комплексу України (2019)
Гречанюк Р. В. - Правове регулювання адміністративної діяльності антикорупційних органів України (2019)
Кондратенко В. М. - Сутність та зміст адміністративно-правового регулювання земельних відносин в Україні (2019)
Макаренко В. С. - Поняття та соціальна небезпека грального та незаконного грального бізнесу (2019)
Окопник О. М. - Поняття та зміст адміністративно-правового забезпечення діяльності прокуратури, Назарук С. Л. (2019)
Терещук Г. А. - Зарубіжна практика забезпечення доступу до інформації як елементу принципу транспарентності в діяльності публічної адміністрації (2019)
Юрах В. М. - Питання ефективності функціонування органів виконавчої влади (2019)
Корнійченко А. О. - Поняття та елементи адміністративно-правового механізму запобігання булінгу в Україні (2019)
Мазурик Н. І. - Доступність адміністративно-юрисдикційного захисту (2019)
Неборський Є. А. - Досвід США щодо функціонування суб’єктів адміністративно-правових відносин у сфері містобудування (2019)
Ніронка Ю. М. - Адміністративно-правове забезпечення проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади: сучасний стан і перспективи розвитку (2019)
Скляренко І. В. - Поняття та ознаки органу місцевого самоврядування як учасника публічно-правових спорів у сфері управління комунальною власністю (2019)
Слюсар І. В. - Історія виникнення та перспективи розвитку судової влади України (2019)
Турковський О. Я. - Методи діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України (2019)
Циганенко А. А. - Організаційно-правовий механізм забезпечення прав і свобод людини і громадянина в діяльності Національної поліції України (2019)
Чорна М. В. - Стандартизація і нормування як напрямок діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель (2019)
Яценко І. І. - Загальна характеристика міжнародного співробітництва в галузі судової експертизи: адміністративно-правовий аспект (2019)
Драгоненко А. О. - Проблема кримінально-правового регулювання евтаназії в країнах Європи (2019)
Мошняга Л. В. - Ознаки посягання на життя осіб, які уособлюють конституційний лад та державну владу України: аналіз положень ст. 112 Кримінального кодексу України, Леонідова О. О. (2019)
Brunner H. J. T. - Die Deutsch-Ukrainischen beziehungen nach den beiden weltkriegen (2019)
Шашкова-Журавель І. О. - Деякі питання реалізації Україною міжнародно-правових норм про працю неповнолітніх: адміністративно-правовий аспект (2019)
Мілова Т. М. - Права ув’язнених осіб на охорону здоров’я та медичну допомогу в Україні: окремі аспекти відповідності міжнародним стандартам, Бочаров-Туз В. В. (2019)
Сікорський О. П. - Історико-правовий аналіз розвитку та становлення інституту виконавчого провадження в Україні, Терещенко М. О. (2019)
Сікорський О. П. - Судовий прецедент у країнах романо-германської правової сім’ї, Зільник А. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Соболь Є. Ю. - Булінг в освітньому середовищі – детермінанти та форми, Корнійченко А. О. (2020)
Зеленко І. П. - Дискусійні питання судової правотворчості на черговому етапі судової реформи (2020)
Поляруш С. І. - Вчення про права жінок у Староданьому світі (2020)
Турковський О. Я. - Форми діяльності територіальних підрозділів Антимонопольного комітету України (2020)
Troshkina K. E. - Peculiarities of establishment of the institute of citizenship in Ukraine and certain foreign countries (2020)
Гірський Б. О. - Правовий статус голови суду: зарубіжний досвід (2020)
Сокуренко О. А. - Основні принципи пенсійного забезпечення в Україні (2020)
Соболь Є. Ю. - Напрями удосконалення вітчизняного законодавства в контексті структурування нормативно-правового регулювання в агропромисловому комплексі України (2020)
Гриценко В. Г. - Проблеми адміністративно-правового регулювання статусу учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, Вставська Т. В. (2020)
Джафарова О. В. - Деякі аспекти удосконалення адміністративно-правового регулювання діяльності сервісних центрів МВС України, Мозговий О. О. (2020)
Кондратенко В. М. - Сучасні теоретико-правові підходи до реалізації та захисту прав і свобод людини та громадянина суб’єктами публічної адміністрації (2020)
Мушенок В. В. - Адміністративно-правові засади регулювання органами місцевого самоврядування діяльності суб’єктів малого підприємництва (2020)
Тильчик О. В. - Публічно-правові спори, пов’язані з процедурами митного оформлення та сертифікації: розв’язання окремих проблем практики, Романовська Л. А., Тильчик В. В. (2020)
Гречанюк Р. В. - Організаційно-правові заходи протидії корупції: досвід зарубіжних країн та українські перспективи (2020)
Дракохруст Т. В. - Адміністративно-правові засади управління міграційною політикою України в умовах євроінтеграційних процесів (2020)
Корнієнко В. В. - Загальна характеристика і шляхи вдосконалення відомчої правотворчості Національної поліції України (2020)
Танько А. В. - Становлення в Україні системи надання поліцейських послуг – основа забезпечення державою прав і свобод людини (2020)
Терещук Г. А. - Принцип транспарентності у діяльності органів виконавчої влади: електронна транспарентність та цифровізація прозорості (2020)
Шевченко А. В. - Проблеми доступності адміністративно-юрисдикційного захисту при виконанні судових рішень (2020)
Денищук Д. Є. - Приватна детективна діяльність в Україні: питання законодавчого закріплення, Погорілець О. В. (2020)
Буран О. А. - Використання спеціальних інформаційних технологій в духовно-релігійному житті держави як загроза для національної безпеки України (2020)
Горбань Є. А. - Функції та підстави господарсько-правової відповідальності: адміністративний вимір (2020)
Даниленко А. О. - Сучасні тенденції розвитку сектора публічного адміністрування (2020)
Левченко Д. С. - Принципи участі громадськості в публічному адмініструванні в Україні (2020)
Манюк Г. В. - Адміністративно-правові аспекти становлення і розвитку університетів (2020)
Фесенко Т. В. - Адміністративно-правове регулювання державної антикорупційної політики (2020)
Філоретова М. В. - Спонтанне мирне зібрання: проблеми адміністративно-правового регулювання (2020)
Шутак Т. Г. - Адміністративно-правове регулювання здійснення основних форм транскордонного співробітництва (2020)
Банах С. В. - Міжнародні стандарти організації та управління в органах прокуратури (2020)
Сорока Л. В. - Двостороннє співробітництво України та Казахстану у космічній сфері (2020)
Савицька Н. А. - Зарубіжний досвід адміністративно-правових засад взаємодії нотаріату з органами виконавчої влади на прикладі Литовської Республіки (2020)
Грідіна Н. Ю. - Протидія гендерно обумовлене насильству: досвід Грузії та можливості його використання в Україні (2020)
Рябовол Л. Т. - Державно-громадське управління освітою: передумови, ознаки, переваги й недоліки, Крушеніцький В. С. (2020)
Вихідні дані (2020)
Рыбальский О. В. - Вероятность в современной криминалистике, Соловьев В. И., Чернявский С. С., Журавель В. В. (2019)
Хахановський В. Г. - Особливості використання електронних (цифрових) доказів у кримінальних провадженнях, Гуцалюк М. В. (2019)
Хоша В. В. - Міжнародний досвід акредитації судово-експертних установ і його використання в Україні (2019)
Гоголь Д. І. - Підроблення підписів за допомогою технічних засобів (2019)
Довжаниця Р. О. - Дослідження рукописів психічно хворих осіб під час судової почеркознавчої експертизи (2019)
Колбасюк О. О. - Особливості методів дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху і пострілу (2019)
Ромбовський М. Ю. - Визначення оптичної густини скла як загальної ознаки під час ідентифікації цілого за його частинами, Радченко Р. В. (2019)
Повх А. С. - Валідація методу фрагментного аналізу STR-локусів з використанням набору реактивів AmpFIST®RIdentifiler® Plus для проведення реакції ампліфікації, Романчук С. М. (2019)
Серединський В. В. - Товарознавче дослідження взуття під час визначення його ринкової вартості (на прикладі взуття компаній "Adidas" і "Nike"), Новицька І. М. (2019)
Григорович Т. В. - Використання системи координат під час визначення ідентифікаційних ознак у почеркознавчій експертизі підписів, Кравець В. Л. (2019)
Юсупов В. В. - Криміналістична наукова школа професора А. В. Іщенка, Антощук А. О. (2019)
Саганюк Ф. В. - Підходи до визначення стратегічних цілей розвитку військ (сил) для формування Стратегічного оборонного бюлетеня України, Наливайко А. Д., Пушняков А. С., Мудрак Ю. М. (2019)
Сурков О. О. - Удосконалена методика оцінювання рівня досягнення стратегічних цілей розвитку Збройних Сил за результатами проведеної оборонної реформи (2019)
Сальнікова О. Ф. - Застосування рефлексивного управління в стратегічних комунікаціях для протидії загрозам гібридного характеру, Іващенко А. М., Сівоха І. М. (2019)
Куртсеітов Т. Л. - Основні виклики та загрози Російській Федерації у військовій сфері: основа застосування її Збройних Сил на південно-західному стратегічному напрямку, Павлунько М. Я., Посмітюх О. І. (2019)
Шпура М. І. - Аналіз підходів, механізмів і способів, що використовує НАТО та інші міжнародні організації з безпеки для врегулювання сучасних воєнних конфліктів, Кульчицький О. С., Комолаєва Т. М., Єфіменко Г. А. (2019)
Павліковський А. К. - Особливості оперативного планування багатонаціональним штабом Об’єднаних сил НАТО міжнародних операцій з підтримання миру і безпеки, Іващенко А. М., Возняк С. М. (2019)
Сніцаренко П. М. - Аналіз досвіду оборонних оглядів в Україні та провідних державах-членах НАТО для визначення перспектив розвитку Збройних Сил України, Ткаченко В. А., Сокуренко В. В., Зубков В. П. (2019)
Іваницький М. Г. - Підходи до аналізу чинників, які впливають на розвиток Збройних Сил України та інших складових сил оборони, Саганюк Ф. В., Мудрак Ю. М., Пальчик А. В. (2019)
Семененко О. М. - Методичний підхід до прогнозування динаміки розвитку Збройних Сил України з урахуванням достатності та ефективності освоєння виділених фінансових ресурсів, Васюхно С. І., Бокій В. Г., Бутенко М. П. (2019)
Ткач М. Я. - Рекомендації щодо фінансового та економічного забезпечення потреб національної оборони під час протидії гібридній війні, Бойко Р. В., Лойшин А. А., Бойко В. О. (2019)
Троцько В. В. - Підхід до визначення послідовності реалізації задач для досягнення спроможностей економіки України з метою задоволення потреб оборони, Троцько Л. Г., Руденська Г. В. (2019)
Кірпічніков Ю. А. - Підходи до технологічної підтримки інформаційної інфраструктури Міністерства оборони України, Литовченко Г. Д., Розумний О. Д., Самойленко Н. М. (2019)
Прима М. В. - Аналіз досвіду провідних країн світу щодо планування спроможностей сил оборони із застосуванням автоматизації процесів ресурсного забезпечення, Мулявка А. С., Леонтович С. П., Дергільова О. В. (2019)
Мосов С. П. - Космічна розвідка в локальних війнах і збройних конфліктах сучасності, Сєлюков О. В. (2019)
Безуглий В. М. - Можливі підходи до оцінювання ефективності бойової підготовки військових частин надводних сил Військово-Морських Сил Збройних Сил України (2019)
Нероба В. Р. - Модель сигнатур мін для видових технічних засобів повітряної розвідки (2019)
Семенцов В. І. - Перспективи розвитку берегових ракетно-артилерійських військ ВМС, озброєних береговими рухомими протикорабельними ракетними комплексами (2019)
Фролов С. М. - Безекіпажні морські роботизовані системи (комплекси) для висвітлення обстановки в Азовському морі, Сидоренко О. В. (2019)
Зельницький А. М. - Наукові підходи до управління змінами в системі вищої військової освіти у Збройних Силах України, Заболотний О. А. (2019)
Зотова І. Г. - Підхід до визначення впливу гендерної рівності на запобігання корупції в оборонному секторі, Калітник М. С., Литовченко Г. Д. (2019)
Зюзя О. В. - Дослідження російських геостратегічних цілей стосовно України через призму структурного аналізу збройного конфлікту на Донбасі, Храпач Г. С. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Таран Л. - Особливості діяльності Першого Гімнастичного Товариства у Харківській губернії наприкінці XIX та початку XX сторічь (2019)
Тарасевич О. - Гендерна ідентифікація спортсменів різної кваліфікації відносно класифікаційних груп видів спорту, Камаєв О., Окунь Д. (2019)
Тимрук-Скоропад К. - Стратегія самоменеджменту у навчальних програмах для пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень, Павлова Ю., Сидорик Н. (2019)
Мамешина М. - Диференціація змісту навчальних занять з фізичного виховання з урахуванням показників фізичного здоров’я та фізичної підготовленості школярів 7 - 9-х класів (2019)
Крайник Я. - Використання спеціальних вправ для розвитку рухових якостей та формування техніко-тактичних дій захисників 13 – 14 років у підготовчому періоді, Мулик В., Окунь Д., Коваль С. (2019)
Бісмак О. - Алгоритм застосування засобів фізичної терапії в осіб з компресійно-ішемічними невропатіями верхньої кінцівки (2019)
Друзь В. - Прогнозирование перспективности в занятиях танцевальными и гимнастическими видами спорта на основе метода оценки структуры соматотипа индивида, Волкова Я., Гуляев А. (2019)
Шишкіна О. - Вплив занять різними видами фітнесу з урахуванням оваріально-менструального циклу на психофізичний стан молодих жінок, Бейгул І., Муллагільдіна А. (2019)
Ревенко В. - Современные методы контроля и оценки текущего функционального состояния спортсменов в различных видах единоборств, Пугач Я., Друзь В., Артемьев В. (2019)
Канунова Л. - Побудова тренувального процесу юних гирьовичок 12 – 13 років протягом річного макроциклу з урахуванням специфічного біологічного циклу, Джим В. (2019)
Вільчик Т. - Вступне слово, Бакаянова Н., Святоцька В. (2019)
Фурса C. - Адвокатура крізь призму національної правової доктрини (2019)
Зейкан Я. - Адвокатура – служіння громадське (2019)
Вільчик Т. - Міжнародні стандарти адвокатури: проблеми імплементації у національну правову систему, Святоцька В. (2019)
Щербанюк О. - Європейські стандарти доступу до адвокатської діяльності (2019)
Хотинська-Нор О. - Спеціалізація як перспектива розвитку адвокатури України (2019)
Стефанчук М. - Адвокатська монополія в Україні: сучасний стан, тенденції та перспективи (2019)
Аракелян М. - Адвокатура у механізмі надання професійної правничої допомоги (до питання про скасування адвокатської монополії) (2019)
Бакаянова Н. - Конституційно-правове регулювання діяльності адвокатури у нових реаліях суспільного життя (2019)
Офіційна позиція Національної асоціації адвокатів України щодо відповідності законопроєкту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) вимогам статей 157 і 158 Конституції України (2019)
Нор В. - Процесуальні можливості захисника під час застосування застави у кримінальному провадженні, Войнарович А. (2019)
Подорожна Т. - Інститут "pro bono” у професійній діяльності адвоката: національні тенденції та зарубіжний досвід, Вдовічен В. (2019)
Butler W. E. - Legal Ethics in the American Practice of Law (2019)
Яновська О. - Підтвердження повноважень адвоката: презумпція добросовісності (2019)
Циганков А. - Функції правил адвокатської етики у процесах захисту прав та інтересів адвокатів, Назаренко Д. (2019)
Місяць А. - Особливості відповідальності адвоката за порушення правил адвокатської етики (2019)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Інститут адвокатури у національній правовій доктрині” (2019)
Захарченко П. - Державний статус української мови: спроба ліквідації завершення процесу уконституювання, Сибіга О. (2019)
Кресін О. - Мудрість порівняльного правознавства (за підсумками презентації книг "Мудрість порівняльного правознавства” і "Миротворчі операції в Україні”, Київ, 19 грудня 2019 року) (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 26 липня 2002 року у справі "Мефтах та інші проти Франції” (2019)
Стислий виклад рішення Суду Європейського Союзу від 7 листопада 2000 року у справі "Велике Герцогство Люксембург проти Європейського Парламенту та Ради Європейського Союзу” (2019)
Витяг із висновку Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Верховної Ради України про надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (щодо скасування адвокатської монополії) (реєстр. № 1013) вимогам статей 157 і 158 Конституції України від 31 жовтня 2019 року № 4-в/2019 (2019)
Систематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі в 2019 році (2019)
Вихідні відомості (2019)
Узлов О. В. - Підвищення ресурсу експлуатації дисків пил холодного різання металу шляхом термічної обробки, Дрожевська Г. В., Пучиков О. В., Гречка І. С. (2019)
Вахрушева В. С. - Вплив текстури на механічні властивості труб із сплаву титану, Грузін Н. В., Тютєрєв І. А., Малиш О. Д. (2019)
Волчук В. М. - Модель оцінювання твердості чавунних валків СПХН-43 та СШХНФ-47 (2019)
Губенко С. И. - Влияние неметаллических включений на формирование структуры стальной матрицы при взрывном нагружении (2019)
Дин Кай Цзян - Основные направления совершенствования развития технологии изготовления изделий из полимерных композиционных материалов способом намотки (2019)
Dubrov Yu. I. - Ways of regularization of materials science ill-posed problems, Volchuk V. M. (2019)
Рослик І. Г. - Вплив температури на пористість нанопористого вуглецю, отриманого з карбіду титану, Загородна В. В., Гогоці О. Г. (2019)
Сухомлин Г. Д. - Исследование причин преждевременного разрушения котельных труб при эксплуатации в котле-утилизаторе, Дергач Т. А., Дейнеко Л. Н. (2019)
Фортигін А. А. - Фрактальний підхід до оцінювання механічних властивостей сталі Ст6 (2019)
Вахрушева В. С. - Повідомлення про виправлення технічної помилки, Лючков А. Д., Пушкаренко М. В. (2019)
Оніщук М. В. - Підготовка викладачів (тренерів) Національної школи суддів України як складова суддіівської освіти (2017)
Onishchuk M. V. - Preparation of teachers (trainers) National School of Judges of Ukraine as Constituent Judge Education (2017)
Фулей Т. І. - Впровадження практики ЄСПЛ у суддівську освіту: методичні підходи (2017)
Іщенко О. П. - Практичні питання реалізації конституційної реформи щодо правосуддя при призначенні суддів Верховного Суду, Самофал М. М. (2017)
Ткачук О. С. - Верховенство права – новий "старий" принцип цивільного судочинства: співвідношення із принципом законності, Луспеник Д. Д. (2017)
Сидоров Є. В. - Військовий суд: міжнародні стандарти правосуддя та кадрове забезпечення, Полегенька О. Р. (2017)
Болтівець С. І. - Формула визначення розміру психічної (моральної) шкоди в судово-психологічній експертизі, Свистович Р. С. (2017)
Недо К. А. - Питання доцільності використання медіації під час вирішення комерційних спорів (2017)
Біла-Кисельова А. А. - Свобода – право кожної людини (2017)
Дем'янчук В. А. - Місце та роль адміністративних процедур у реалізації державної антикорупційної політики України (2017)
Гнап Д. Д. - Новели Кодексу адміністративного судочинства України з питань відкриття провадження у справі (2017)
Диба О. В. - Правові колізії при визначенні поняття договору підряду на проведення проектних робіт (2017)
Коваль А. М. - Окремі питання участі адвоката в процесі доказування обставин звільнення від кримінальної відповідальності (2017)
Новини (2017)
Вихідні дані (2017)
Кравец В. А. - Графитоулавливание и утилизация уловленной пыли, Максимов В. Г. (2017)
Неділько В. М. - Визначення придатності елементів інфраструктури населених пунктів, що можуть бути задіяні при наданні допомоги постраждалим внаслідок вимушених посадок на водну поверхню літальних апаратів, Стратонов В. М. (2017)
Омельченко Н. П. - К вопросу расчета технологических нормативов использования питьевой воды, Ковтун С. В., Высочанский И. С. (2017)
Падалко С. И. - Исследование экологических аспектов использования альтернативного топлива, Карпенко М. С. (2017)
Третьяк А. В. - Предотвращение образования сосулек на скатных крышах жилых и общественных зданий, Попаденко А. А., Котлярова А. Д. (2017)
Хохрякова Д. А. - Оценка влияния повреждений на выбор методов усиления железобетонных ребристых плит покрытия, Карасевич А. Н. (2017)
Хохрякова Д. А. - Сравнительный технико-экономический анализ различных комплектных систем внешних стен КНАУФ, Жмихова В. Р. (2017)
Мастепан С. М. - Формування напрямків розвитку виробництва по обслуговуванню машин на сервісних підприємствах, Мастепан М. А., Василенко А. С., Панченко В. В. (2017)
Оболонков Д. Ф. - Визначення об’ємів земляних робіт при проектуванні автомобільних доріг, Соловйова Я. Я. (2017)
Мастепан С. М. - Організація кадрового забезпечення виробничих процесів обслуговування машин на сервісних підприємствах, Савенок Д. В., Кузьмін В. С., Бєляєв О. С. (2017)
Точонов І. В. - Роль собівартості продукції у формуванні ціни, Наумова Л. О. (2017)
Беззубко Л. В. - Оцінка розвитку будівельної галузі як основи відновлення територій донецької області, Гордієнко В. В. (2017)
Кірсанова А. М. - Аналіз фінансово-господарської діяльності маркетинг-орієнтованого підприємства на прикладі ТОВ "Краматорський залізобетон", Точонов І. В. (2017)
Гаврюков О. В. - Обґрунтування техніко-економічної ефективності використання трубчастих конвеєрів і конвеєрів зі змінною довжиною транспортування, Козловський О. В., Єфременко В. В. (2017)
Бровар В. С. - Шляхи вдосконалення фінансово-господарської діяльності виробничого підприємства ТОВ "Краматорський залізобетон", Точонов І. В. (2017)
Біла-Кисельва А. А. - Самовиховання – важлива умова та рушійна сила удосконалення особистості судді відповідно до міжнародних стандартів (2018)
Фулей Т. І. - Ґендерні аспекти конкурсу до Верховного Суду (2018)
Кухарєв О. Є. - Зміст диспозитивності при встановленні заповідального відказу у спадковому праві України (2018)
Шпіляревич В. В. - Рішення Європейського суду з прав людини як джерело кримінально-правової політики у сфері застосування заходів безпеки (2018)
Тиханський О. Б. - Мета і принципи інституту врегулювання цивільного спору за участю судді (2018)
Шаповалова І. С. - Базові принципи застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею в національному кримінальному судочинстві (2018)
Свояк Д. В. - Проблемні питання формулювання обвинувачення в обвинувальному акті та його значення в судовому розгляді (2018)
Глуханчук О. В. - Новели апеляційного провадження за новою редакцією Кодексу адміністративного судочинства України (2018)
Ільков В. В. - Рішення Верховного Суду як джерело права в адміністративному судочинстві України: поняття та особливості (2018)
Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у І півріччі 2018 року (2018)
Новини (2018)
Вихідні дані (2018)
Гетманцев Д. О. - Про захист охоронюваного законом інтересу (2018)
Кучерук Н. С. - Реформа і прогрес суддівської освіти як фактор суддівської кар'єри і якості правосуддя (2018)
Оніщук М. В. - Виступ на VII Міжнародному форумі з практики Європейського суду з прав людини (2018)
Фулей Т. І. - Втручання у права, гарантовані статтею 8 Конвенції про захист прав і основоположних свобод: український вимір (2018)
Москаль Р. М. - Застосовність статті 8 ЄКПЛ у справах, пов'язаних з негативним впливом екологічних чинників (2018)
Нижний А. В. - Балансування права на справедливий суд та права на захист персональних даних у цивільному судочинстві (2018)
Піхало Н. В. - Право на повагу до "сімейного життя" в контексті статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (2018)
Заруба П. І. - Кримінально-правова доктрина і судова практика: взаємодоповнювальний зв'язок (2018)
Бараш Є. Ю. - Досудова доповідь як один із інструментів об'єктивної оцінки особистості правопорушника (2018)
Линник О. В. - Електронний документ як доказ у кримінальному провадженні (2018)
Повзик Є. В. - Кримінальне провадження на підставі угоди про примирення та перспективи використання медіації у кримінальному процесі (2018)
Ковальчук А. М. - Особливості кримінального процесуального регулювання інституту примирення зарубіжних країн (2018)
Лесько А. О. - Вирішення судом касаційної інстанції питання про зупинення виконання судового рішення або зупинення його дії (2018)
Ткачук А. О. - Компенсаторні засоби захисту проти зловживань процесуальними правами у цивільному судочинстві (2018)
Новини (2018)
Вихідні дані (2018)
Савченко Н. А. - Энергоэффективность применение солнечной энергетике в условиях кризиса топливно энергетического комплекса Украины, Резниченко Г. О. (2017)
Паращенко А. О. - Волокно для розсіяного армування великозернистого бетону, Колесніченко С. В. (2017)
Савенок Д. В. - Аналіз методик вибору передаточних чисел трансмісії легкових автомобілів підвищеної прохідности, Бєляєв О. С. (2017)
Савенок Д. В. - Функціональна модель автомобіля підвищеної прохідности, Резніков Д. В., Московенко В. В. (2017)
Гаврюков О. В. - Визначення навантаженості стрічки під час неравноприскореної зміни довжини транспортування конвеєра (2017)
Губанов А. В. - Формирование ландшафтно - рекреационных зон на территориях, нарушенных промышленной деятельностью, Вязовский В. Е., Васютина В. И. (2017)
Губанов А. В. - Сучасні архітуктурні рішення еко-готелів, В`язовський В. Є., Лахонько Ю. Е. (2017)
Губанов А. В. - Проблемы в современной православной архитектуре, Вязовский В. Е., Карпенко Л. В. (2017)
Губанов А. В. - Тенденции формирования современной архитектуры домов престарелых, Чирва А. В. (2017)
Губанов А. В. - Влияние геопластики на формирование архитектурно-ландшафтных объектов, Елфимова И. С. (2017)
Губанов А. В. - Современный опыт ревитализации промышленных зданий, Климович С. Д. (2017)
Совгиря О. В. - Повноваження конституційних судів щодо розгляду виборчих спорів: порівняльно-правовий аспект (2018)
Цуркан М. І. - Професійна компетентність у процедурах добору на посаду судді та кваліфікаційного оцінювання суддів (2018)
Вільгушинський М. Й. - Інститут суддівського стажування та наставництва – інтегрований досвід, Юровська Г. В. (2018)
Фулей Т. І. - Застосування статті 8 ЄКПЛ: практична цінність методичних підходів, Кучів О. М. (2018)
Савчак А. В. - Практичні аспекти застосування статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод під час проведення обшуків (2018)
Донець В. А. - Застосування практики Європейського суду з прав людини в спорах щодо проходження публічної служби, звільнення з публічної служби (2018)
Чурікова І. В. - Строк отримання особою, яка подала клопотання про залучення експерта, ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи (2018)
Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у 2018 році (2018)
Новини (2018)
Вихідні дані (2018)
Ігнатов О. Ю. - Робота сталевого профільованого листа при зведенні комбінованих перекриттів, Черних І. Ю. (2017)
Колосюк А. В. - Принципы построения жилья с применением технологий энергосбережения и экологичности, как составляющая часть современной безопасности жизнедеятельности человека, Черных И. Ю., Титаренко В. А. (2017)
Беззубко Б. І. - Напрями підвищення ефективності використання трудових ресурсів підприємства (на прикладі ТОВ "Укренергобуд", м. Курахове), Уразов П. І. (2017)
Камєнєва А. С. - Аналіз інфраструктури Донецької області та розробка заходів по відновленню території, Єфременко В. В. (2017)
Карташова Ю. С. - Аналіз матеріально-технічного забезпечення КП "Комсервіс" Дружківської міської ради та його вдосконалення, Гордієнко В. В. (2017)
Сущенко М. А. - Оптимізація структури фінансових ресурсів ТОВ "Техмашстрой 2012", м. Маріуполь, Гордієнко В. В. (2017)
Беззубко Л. В. - Підвищення ефективності діяльності підприємств міських тепломереж в умовах військового конфлікту, Логвіна Н. М. (2017)
Беззубко Л. В. - Відновлення Донецької області з урахуванням екологічної складової стану водних ресурсів, Нічік Ю. Г. (2017)
Брусак В. П. - Мережа та структура комплексних, геологічних і гідрологічних пам’яток природи Львівської області, Кричевська Д. А. (2019)
Кравчук Я. С. - Геоморфологічний аналіз рельєфу перспективних ділянок Українських Карпат для рекреаційних потреб (на прикладі басейну Чорної Тиси), Адаменко О. М., Адаменко Я. О. (2019)
Ренда А. Д. - Умови формування каму поблизу села Машів (Волинське Полісся) (2019)
Савка Г. С. - Морфотипи рельєфу Розточчя, Шушняк В. М. (2019)
Загрійчук В. Ф. - Пам’ятки природи та історико-культурні об’єкти Дністровського РЛП: стан охорони і перспективи туристичного використання (2019)
Mkrtchian A. S. - Automated ecological terrain morphology classification of stretch of upper Dnister river valley (2019)
Horishnyj P. M. - The modern morphodynamics in the quarries of Lviv and its suburbs, Halaiko M. B. (2019)
Зінько Ю. В. - Менеджмент-план охорони і популяризації геоспадщини природного заповідника "Медобори”, Гнатюк Р. М., Москалюк К. Л., Оліяр Г. І., Іваник М. Б. (2019)
Савчин М. В. - Moral integrity (моральна цілісність, доброчесність) суддів як складова правової держави (2019)
Віапіана Ф. - Фінансування судової системи: як система бюджетування впливає на правосуддя. Порівняльний аналіз на прикладі трьох досліджень (2019)
Попов Г. В. - Напрями посилення ефективності протидії сексуальній експлуатації та сексуальному насильству стосовно дітей із використанням електронних засобів комунікації (2019)
Юровська Г. В. - Врегулювання тимчасового виїзду дитини за кордон через призму дотримання принципу "забезпечення найкращих інтересів дитини", Даценко В. М. (2019)
Михайленко В. В. - Очевидна недопустимість як критерій доказів у кримінальному провадженні (2019)
Шаповалова І. С. - Застосування практики Європейського суду з прав людини слідчим суддею при призначенні експертизи (2019)
Самбор М. А. - Окремі процесуальні питання встановлення обмеження щодо реалізації права на свободу мирних зібрань (2019)
Інформація про роботу Національної школи суддів України за І півріччя 2019 року (2019)
Стандартизовані вимоги до підготовки та проведення інтерактивних лекцій, передбачених у стандартизованих програмах підготовки суддів (2019)
Стандартизовані вимоги до підготовки та проведення семінарів-практикумів (2019)
Новини (2019)
Вихідні дані (2019)
Алад’єв В. К. - Стан та перспективи розвитку інфраструктури Донецької області, Рубанова С. Я. (2017)
Александров В. В. - Проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіонів, Казакова А. М., Єщенко М. Г. (2017)
Анісімов А. Д. - Вплив інфляційних процесів на економічний розвиток Донецького регіону, Пустовіт А. І., Підгорна О. В. (2017)
Бережна Л. В. - Сучасні проблеми розвитку підприємництва в україні, Долгальова О. В. (2017)
Виходцева А. О. - Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва у м. Краматорськ, Долгальова О. В. (2017)
Гордіченко К. Д. - Удосконалення планування маркетингу будівельних підприємств у процесі відтворення економіки Донбасу, Попова Г. Ю. (2017)
Грицук В. Ю. - Методичні підходи до визначення поняття інформаційної діяльності та інформаційного потенціалу міста, Грицук Ю. В. (2017)
Майорова О. С. - Особливості формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців економічної галузі (2017)
Мартем’янова Л. О. - Проблеми донецького економічного району та перспективи розвитку, Ремесник Т. С., Єщенко М. Г. (2017)
Мінаєва А. О. - Сучасні проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку регіону та підприємництва, Єщенко М. Г. (2017)
Мороз К. В. - Перспективи розвитку м. Краматорська, Боброва Т. А. (2017)
Наумова Л. О. - Сучасний погляд на міста, Беззубко Б. І. (2017)
Работін І. М. - Соціально-економічний розвиток країни: інвестиційний аспект, Сушко О. С. (2017)
Самсонова Т. М. - Сучасні проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку донецького регіону (2017)
Чубар Т. C. - Напрями вдосконалення організації робочого часу на підприємстві ПАТ "Донецькоблгаз", Беззубко Л. В. (2017)
Шеремета І. С. - Сучасні проблеми і перспективи соціально-економічного розвитку м. Маріуполь (2017)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Інноваційні технології у хірургії та анестезіології і інтенсивній терапії дитячого віку" 18–19 жовтня 2019 року м. Київ (2019)
Гук Ю. М. - Особливості клініко-рентгенологічного перебігу різних форм фіброзної дисплазії, Зима А. М., Науменко Н. О., Кінча-Поліщук Т. А., Чеверда А. І., Скуратов О. Ю., Сивак М. Ф. (2019)
Khan R. A. - Ultrasound in pediatric intestinal obstruction: Assessing its full potential, Ara R., Wahab Sh., Ahmad I. (2019)
Никифорук О. М. - Чи реально при ультрасонографії діагностувати перфоративний апендицит у дітей? (2019)
Погорілий В. В. - Аналіз незадовільних результатів лікування гострого апендициту у дітей, Конопліцький В. С., Навроцький В. А., Коробко Ю. Є. (2019)
Слєпов О. К. - Ускладнені форми гастрошизису та їх хірургічне лікування, Мигур М. Ю., Сорока В. П., Пономаренко О. П. (2019)
Переяслов А. А. - Порівняльний аналіз відкритої та лапароскопічної апендектомії у дітей, Дворакевич А. О., Бобак А. І. , Микита М. М., Никифорук О. М. , Дац Р. І., Опікан Н. М., Переяслова Ж. М. (2019)
Дмитряков В.А. - Таргетирование процессов гетерохронии в рациональном подходе к диагностике и лечению обструктивного уретерогидронефроза у детей, Свекатун В.Н., Корниенко Г.В. (2019)
Хамраев А. Ж. - Тактические подходы к хирургической коррекции при послеоперационных осложнениях в аноректальной зоне у детей, Рахмонов Д. Б. (2019)
Скиба О. С. - Рідкісний клінічний випадок хірургічного лікування кили Аміанда у недоношеної новонародженої дитини, Шипот О. Г. (2019)
Щокін О. В. - Випадок застосування задньовнутрішнього оперативного доступу до пухлини, розташованої на задньозовнішній поверхні верхньої третини діафіза великогомілкової кістки, Спахі О. В. (2019)
Clinical practice guidelines for Allied Disorders of Hirschsprung’s Disease – Practical version (2019)
Він завжди поспішав, аби все встигнути… (2019)
Оніщук М. В. - Удосконалення суддівської освіти через інституційний розвиток Національної школи суддів України (2019)
Шукліна Н. Г. - Практична підготовка суддівcького корпусу: внесок Національної школи суддів України в зміцнення механізмів запобігання корупції (2019)
Шаренко С. Л. - Напрями удосконалення нормативної регламентації процесуального статусу слідчого судді (2019)
Яворська О. О. - Дія принципу пропорційності при ухваленні рішення щодо звільнення судді з посади (2019)
Панченко О. О. - Верховенство права як національний феномен правосвідомості народу (2019)
Фулей Т. І. - Гаазька конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей: суть та методика використання в суддівській освіті, Кучів О. М. (2019)
Печений О. П. - Проблемні аспекти співвідношення цивільного і податкового законодавства в розрізі спадкового правонаступництва в податкових правовідносинах (2019)
Маляр Г. В. - Особливості кваліфікації агресивної війни і терористичних злочинів у контексті подій у Криму та на Сході України (2019)
Дроздович Н. Л. - Процесуальна аналогія: самостійний принцип кримінального провадження чи елемент законності (2019)
Бігунець І. М. - Правові можливості адвоката-захисника щодо одержання доказів на території іноземної держави в контексті міжнародного співробітництва під час кримінального провадження (2019)
Даценко В. М. - Допит дитини, яка не досягла 10 років, під час розгляду справи про визначення місця проживання з метою забезпечення її найкращих інтересів (2019)
Шутенко О. В. - Принцип балансу в цивільних процесуальних правовідносинах (2019)
Воробель У. Б. - Інститут "amicus curiae" у праві країн англосаксонської правової сім’ї (2019)
Новини (2019)
Вихідні дані (2019)
Ільков В. В. - Рішення Верховного Суду в зразковій справі як судовий прецедент у правовій системі України (2019)
Соловйова О. М. - Проблемні питання адміністративної відповідальності за прояв неповаги до суду (2019)
Самбор М. А. - Провадження у справах за адміністративними позовами про усунення перешкод і заборону втручання у здійснення права на свободу мирних зібрань: актуальні проблеми правового регулювання (2019)
Потапенко А. В. - Ефективний спосіб судового захисту приватного права та інтересу як категорія процесуального права (2019)
Волоско І. Р. - Суд присяжних в Україні: актуальні питання реформування (2019)
Омельченко О. Є. - Cучасні проблеми охорони прав і свобод учасників кримінального провадження на стадії судового розгляду, Ребезюк В. М. (2019)
Документи НШСУ (2019)
Новини (2019)
Вихідні дані (2019)
Алексейчук І. С. - Нові підходи до створення сучасного інтерактивного підручника (2017)
Довгаль І. А. - Інноваційно-комунікативні технології на практичних заняттях з іноземної мови та їх вплив на розвиток усного мовлення (2017)
Калашникова Т. С. - Формування соціокультурної компетенції студентів архітектурних спеціальностей під час викладання іноземної мови (2017)
Клімашевська Г. Р. - Використання гри на уроках англійської мови в молодших класах (2017)
Козюберда В. С. - Значення розвитку мовлення для сучасного лікаря при встановленні контакту з пацієнтом, Аветісова І. С. (2017)
Ленець І. П. - Роль інформаційних технологій на уроках англійської мови в початковій школі, Гавриш О. Г. (2017)
Проскурін І. А. - Підходи до навчання у вищій школі (згідно з концепцією стратегій та стилів навчання джона біггза) (2017)
Євстігнєєва Т. В. - Мова професійного спілкування в медицині, Аветісова І. С. (2017)
Ісаєва О. В. - Нові тенденції у викладанні іноземних мов у немовних закладах вищої освіти (2017)
Петренко І. В. - Значення вивчення латинської мови для становлення фахівця у медичній галузі, Самойленко О. В. (2017)
Романова Т. В. - Роль самостійної роботи з філологічних дисциплін у медичному ВНЗ, Корнєєва О. М. (2017)
Садовський А. Ю. - Основні завдання самостйної роботи студентів 2-го курсу медичного факультету (молодші спеціалісти), Самойленко О. В. (2017)
Сайфуліна О. С. - Подолання комунікативних девіацій як засіб підвищення культури мовлення на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) (2017)
Свідрак О. Г. - Професійна мова як засіб спілкування медичного фахівця, Аветісова І. С. (2017)
Буряченко С. Д. - Усна народна творчість як одна із ланок формування світогляду майбутнього фахівця (2017)
Давидов П. Г. - Роль гуманітарних дисциплін в організації навчально-виховного процесу у виші (2017)
Захарова А. А. - Напрями підвищення продуктивності праці на підприємстві, Долгальова О. В. (2017)
Степанов Д. В. - Система управління якістю продукії на підприємстві та розробка заходів по її вдосконаленню, Долгальова О. В. (2017)
Харитонов А. В. - Аналіз існуючої процедури узгодження містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки (2019)
Хохрякова Д. О. - Оцінка ефективності конструктивно-технологічних рішень улаштування внутрішніх огороджувальних конструкцій, Рутина В. Р. (2019)
Путілін С. В. - Аналіз основних дефектів мостів та шляхопроводів та засобів їх відновлення (2019)
Гадаев А. Н. - Устойчивое развитие и управление водными ресурсами Узбекистана, Жумамуратов Д. К. (2019)
Міхєєнко В. М. - Вивчення хімічного складу безалкогольних напоїв та їх вплив на організм людини, Матвієнко А. П. (2019)
Гевлич І. Г. - Використання концепції життєвого циклу в управлінні будівельним підприємством, Гевлич Л. Л. (2019)
Кулік Ю. Є. - Розробка плану маркетингу будівельного підприємства (на прикладі будівельного гіпермаркету "Епіцентр"), Єщенко М. Г. (2019)
Мірошниченко В. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку підприємств будівельної галузі, Токарева Л. М. (2019)
Беззубко Ю. І. - Роль іноземних інвестицій в економіці України, Беззубко Б. І. (2019)
Ешниязов Р. Н. - Международные интеграционные процессы как фактор обеспечения эффективности и конкурентоспособности образовательной системы (2019)
Михайличенко В. В. - Самоменеджмент – важлива складова успішної роботи майбутнього менеджера, Єщенко М. Г. (2019)
Дзюб Г. К. - Психодиагностика суицида, Процик В. А. (2019)
Головко С. В. - Гострий епідидиміт: сучасний стан проблеми, Литвинець Є. А., Балабаник В. Р. (2019)
Бабінець Л. С. - Тютюнокуріння як чинник поглиблення імунодефіциту при коморбідності хронічного обструктивного захворювання легень та хронічного панкреатиту, Процюк Р. Г., Квасніцька О. С. (2019)
Шарікадзе О. В. - Ефективність алергенімунотерапії хворих на пилкову алергію Центрального та Західного регіонів України з урахуванням особливостей їх сенсибілізації, Зубченко С. О., Охотнікова О. М. (2019)
Radchenko O. M. - Usage of ursodeoxycholic acid in cardiology (literature review and own data), Strilchuk L. M., Kit Z. M., Zhakun I. B., Sorokopud O. O., Kondratyuk M. O. (2019)
Невмержицька Н. М. - Хвороба Фара, Оржешковський В. В. (2019)
Шухтін В. В. - Психоемоційний стан ВІЛ-інфікованих з дерматологічною патологією, Гойдик В. С., Гойдик Н. С., Герасименко О. А., Цибуля В. О. (2019)
Манасова Г. С. - О возможных механизмах влияния кальцитриола на развитие преэклампсии беременных, Зелинский А. А., Диденкул Н. В., Кузьмин Н. В., Деришов С. В. (2019)
Завальська Т. В. - Вплив антиангінальної терапії та L-аргініну на спектр замінних амінокислот сироватки крові хворих на нестабільну стенокардію, Богдан В. В. (2019)
Raznatovskaya E. N. - Efficiency of antimycobacterial chemotherapy in the registered cases of chemoresistance tuberculosis of lungs in Zaporizhzhia region (2019)
Чуприна Г. М. - Оцінка даних лабораторних досліджень у хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності (2019)
Чабан О. С. - Вина, стыд и социальная самоизоляция в феноменологической структуре посттравматического стрессового расстройства, Франкова И. А. (2019)
Донськой Б. В. - Порушення антимітохондріальної толерантності у пацієнток з множинними репродуктивними втратами, Чернишов В. П., Степанюк К. С., Крючков К. Ю. (2019)
Попруженко Т. В. - Метотрексат в ротовой жидкости как потенциальный фактор риска развития химиотерапевтического орального мукозита у детей, Борис С. П., Красько О. В. (2019)
Чернацька О. М. - Ефективність терапії аторвастатином хворих на артеріальну гіпертензію з діабетичною нефропатією та цукровий діабет типу 2, Мазур Т. С., Деміхова Н. В., Власенко О. М., Руденко Т. М., Форкерт І. О. (2019)
Лисунець О. В. - Діагностика пневмонії у недоношених дітей грудного та раннього віку в практиці сімейного лікаря, Дідик Н. В. (2019)
Лабінський А. Й. - Фізична терапія ранніх немоторних порушень для уповільнення темпу прогресування хвороби Паркінсона, Лабінська Г. Б. (2019)
Прокопів О. В. - Клінічна характеристика бактерійних ускладнень вітряної віспи у дітей, Прикуда Н. М. (2019)
Іванцик Л. Б. - Переваги складу та активності нової комбінованої мазі з етонієм у лікуванні ранового процесу, Дроговоз С. М., Гербіна Н. А., Калько К. О., Штробля В. В. (2019)
Голінько В. І. - Визначення ризику професійних захворювань органів слуху працівників вугільних шахт, Чеберячко С. І. (2019)
Подаваленко А. П. - Поняття та терміни в сучасних уявленнях про епідемічний процес групи інфекцій дихальних шляхів, Колесніков М. М., Жалко-Титаренко В. П., Мохорт Г. А., Романенко Т. А. (2019)
Гусєв В. М. - Некротичний фасціїт в акушерській практиці: дані літератури та опис власного клінічного спостереження, Астахов В. М., Дубіна С. О. (2019)
Лавріненко Л. І. - Актуальні питання охорони здоров'я жителів чернігівщині, зайнятих у сільському господарстві, в 1960–1980 рр. (2019)
Оглавление (2018)
Angolenko V. V. - Professional training of agents performing social and pedagogical support of minor offenders in the conditions of reforming of penal system in Ukraine (2018)
Артюхова В. В. - Досвід упровадження активних методів навчання в методику викладання дисциплін психолого-педагогічного циклу, Щокіна Н. Б. (2018)
Асєєва І. В. - Формування базових компетенцій бакалаврів з машинобудування при вивченні природничих дисциплін, Пономарьов В.С. (2018)
Бондаренко В. В. - Викладач як основа конкурентоспроможності випускника технічного університету (2018)
Bulgakova T. M. - Ways of improvement of moral and aesthetic education of sports’ activity subjects (2018)
Гнатченко Н. В. - Аналіз підходів щодо організації позааудиторної самостійної роботи студентів (2018)
Денисова Н. В. - Системність і цілісніть виховної роботи у закладі вищої освіти (2018)
Dmytrenko K. A. - Realization of the process of forming of future social workers readiness to professional communication during doing different types of pedagogical practical work, Polyakova I. V. (2018)
Дорожко Є. В. - Формування та розвиток професійних навиків з інженерної геодезії у іноземних студентів дорожньо-будівельної галузі (2018)
Domina V. V. - Practical realization of organizational and methodical system education of bilingual culture for future teachers of foreign language (2018)
Єрмак Ю. І. - Професійний розвиток викладачів в умовах неперервної педагогічної освіти (2018)
Ільїна О. О. - Готовність майбутніх учителів початкових класів до виховання культури гендерних відносин у молодших школярів (2018)
Кізіцька Т. І. - Професійна підготовка майбутнього вчителя початкової освіти в контексті компетентнісного підходу, Юхно Л. В. (2018)
Комишан А. І. - Викладання іноземної мови у молодшому шкільному віці:сучасний підхід, Коноплянко І. І. (2018)
Красюкова М. М. - Гімназії як шлях до соціалізації учнівської молоді народів північного Приазов’я наприкінці ХІХ– на початку ХХ століття (2018)
Лісна-Міськів Н. Є. - Характеристика структурної моделі формування готовності майбутніх медичних сестер-бакалаврів до професійної діяльності на праксеологічних засадах та результати її практичного впровадження (2018)
Лутаєва Т. В. - Громадсько-просвітницька діяльність науковців-медиків та природодослідників Харківського університету (1863 - 1883 рр.) (2018)
Медвідь Ю. І. - Визначення сутності і структури готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності (2018)
Мірошниченко В. М. - Використання інформаційних технологій в самостійній навчальній діяльності студентів-філологів (2018)
Мога М. Д. - Методическая трансформация принципа психофизической релаксации в коррекции двигательных нарушений спастического типа у детей раннего возраста (2018)
Мокроменко О. В. - Просвітницька діяльність Р. Оуена та елементарна освіта Великої Британії ХІХ ст. (2018)
Молчанюк О. В. - Аналіз сутності, структури та функцій освітнього процесу в сучасній педагогічній практиці закладу вищої освіти, Борзик О. Б. (2018)
Нагорний Ю. М. - Сучасний музей як інститут соціального виховання (2018)
Панасенко Е. А. - Структура та зміст професійно-психологічної компетентності майбутніх практичних психологів закладів освіти, Кучков В. С. (2018)
Ponomaryova G. F. - Education of student youth in the higher educational establishments (2018)
Рябчикова К. М. - Порядок формування міжкультурної компетентності в загальній компетентнісній структурі підготовки фахівця в сфері дизайну одягу (2018)
Романовська О. О. - Формування лідерських якостей у майбутніх фахівців економічного профілю за спеціальністю 073 "Менеджмент" у закладах вищої освіти (2018)
Сергеєва О. А. - Визначення сутності та змісту науково-дослідної роботи студентів ВНЗ англомовних країн (2018)
Синельник І. В. - Обґрунтування структури інформаційної культури майбутніх фахівців на засадах системного підходу, Алєксєєва Г. С. (2018)
Слозанська Г. І. - Взаємозв’язок між моделлю професійної діяльності фахівця із соціальної роботи в територіальній громаді та моделлю його професійної підготовки у ЗВО (2018)
Степанець І. О. - Моніторинг якості науково-методичної роботи у педагогічному закладі вищої освіти як складова освітнього менеджменту (2018)
Тимощук Г. В. - Професійна самореалізація особистості як педагогічна проблема (2018)
Пустовойт Б. А. - Кейс-технологія як один із сучасних методів викладання у закладах вищої освіти для формування компетентності майбутніх фахівців, Федяй І. О. (2018)
Chagovets A. I. - The problem of the holistic development of a preschool child in the context of the modern concepts of childhood (2018)
Черевко О. В. - Компетентнісний підхід як методологічна основа формування лідерських якостей особистості (2018)
Шарун Ю. Ф. - Формування інтелектуальних умінь студентів вітчизняних класичних університетів у педагогічних дослідженнях 50-60-х років XX століття, Черниш Т. В. (2018)
Клюєва О. О. - Експериментальні випробування системи передпускової підготовки двигуна на стенді, Русанов С. А., Шатохіна І. А., Сєліверстов І. А., Мацків Б. М. (2019)
Кузнецов С.И. - Исследование влияния некоторых факторов на степень электризации диэлектриков, Венгер Е.А., Мищенко Е.В. (2019)
Малєєв В. О. - Аналіз водопостачання й якості питної води в Херсонській області, Безпальченко В. М. (2019)
Мєшков Ю. Е. - Статика механізмів (2019)
Петровський А. В. - Алгоритм корисного використання підвітряної зони бурової платформи для підходу судів офшорного флоту (2019)
Степанчиков Д. М. - Безсенсорний діагностичний метод виявлення дефектів розбалансування вітротурбіни (2019)
Асаулюк Т. С. - Дослідження впливу акрилових та поліуретанових покриттів на фізико-механічні властивості текстильного матеріалу, Семешко О. Я., Скалозубова Н. С., Сарібєкова Ю. Г. (2019)
Куник О. М. - Розробка складу косметичного лосьйону з тонізуючими властивостями на основі гідролату зеленого чаю, Сарібєкова Д. Г., Гаргаун Р. В. (2019)
Семешко О. Я. - Дослідження впливу хімічної природи текстильного матеріалу на стійкість забарвлень активними барвниками до світла (2019)
Супрун Н. П. - Гігієнічні властивості інноваційних трикотажних полотен, Гаврусенко Н. Ф., Іванов І. О., Шатило Т. В. (2019)
Альошин С. В. - Нечітка модель оцінки своєчасності планування події для системи тайм-менеджменту, Мазний А. Р., П’ятикоп О. Є. (2019)
Козел В. М. - Аналіз імітаційних моделей за критеріями придатності (2019)
Ляшенко О. А. - Сравнительный анализ выполнения запросив к серверам баз данных MySQL и MongoDB, Конашков О. О., Солодкая Н. А. (2019)
Болотова О. О. - Методичний підхід щодо оцінки ефективності менеджменту персоналу підприємства (2019)
Власенко Н. А. - До питання підвищення виробничого потенціалу ткацького виробництва (2019)
Воскресенська О. Є. - Формування маркетингової інформаційної системи підприємства, Шукліна В. В. (2019)
Дудко С. В. - Мотиваційні чинники забезпечення якісної зайнятості та професійного розвитку персоналу, Маклаков С. М. (2019)
Кокорева О. В. - Визначення складових соціальної відповідальності підприємства (2019)
Миколайчук І. П. - Управління змінами в організаційній культурі підприємства (2019)
Тімонін О. М. - Управління маркетинговою діяльністю сучасного підприємства (2019)
Трухачова К. В. - Теоретичні аспекти управлінських утопій у рекламній діяльності туристичного підприємства, Власенко А. Л. (2019)
Холодний Г. О. - Маркетингова логістика як основа концепції ефективного підприємництва (2019)
Морозов Р. В. - Трансформація менеджменту підприємств на всіх рівнях функціонування у міжнародному бізнесі, Морозова О. Г. (2019)
Битий А. В. - Формування стратегії інформатизації та забезпечення ефективності управління інформаційним потенціалом підприємства (2019)
Войтович О. А. - Аналіз задоволення попиту населення пасажирськими перевезеннями у м. Херсон, Ткач В. О. (2019)
Ларіна Я. С. - Забезпечення економічної стійкості підприємств на основі стратегічного маркетингу (2019)
Пристемський О. С. - Альтернативні джерела забезпечення фінансової безпеки розвитку сільського господарства, Трусова Н. В. (2019)
Сігаєва Т. Є. - Вдосконалення напрямків формування інвестиційної стратегії інноваційного підприємства (2019)
Шуклина В. В. - Інформаційний потенціал ситуаційного управління витратами промислового підприємства (2019)
Шепітько В. Ю. - Предмет криміналістичної тактики: історія формування, зміст та тенденції (2019)
Журавель В. А. - Методи в криміналістиці (2019)
Шевчук В. М. - Криміналістична ситуалогія та її вплив на формування концепції тактичних операцій (2019)
Шепітько М. В. - Проблеми виявлення та розслідування злочинів проти правосуддя, що вчиняються професійними учасниками судочинства (провадження) (2019)
Терехович В. Н. - Криминалистическая методика в системе теории криминалистики, Ниманде Э. В. (2019)
Булулуков О. Ю. - Передісторія виникнення тактичних рішень у криміналістиці (2019)
Парфило І. В. - Фальсифікація та обіг фальсифікованих лікарських засобів: виявлення ознак злочину та початок кримінального провадження (2019)
Клюєв О. М. - Удосконалення експертного забезпечення правосуддя: теоретичні, правові та організаційні аспекти (2019)
Сімакова-Єфремян Е. Б. - Про необхідність удосконалення законодавства щодо здійснення судово-експертної діяльності в Україні (2019)
Петрова І. А. - До питання об’єктивної необхідності та значення ділової оцінки працівників судово-експертних установ (2019)
Щербаковський М. Г. - Обізнані особи у судочинстві України, Куриленко Д. В. (2019)
Попович Є. М. - Єдність науки та практики в судово-експертній діяльності (2019)
Хоша В. В. - Визначення адміністративних процедур акредитації судово-експертних установ України (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського