Крутікова Е. І. - Профілактика ускладнень при мікроінвазивному втручанні з приводу посттравматичного стану шийки матки, Громова Д. М. (2018)
Бакун О. В. - Рівень антиоваріальних антитіл в нормі і при патології, Соколов Т. В. (2018)
Varzhapetyan S. D. - Distribution of receptors to lectins in the schneider membrane under various etiopathogenetic forms of the yatrogenic maxillar sinusite, Gulyuk A. G., Stroganova T. V. (2018)
Флис П. С. - Опыт лечения дистального прикуса с нарушенной функцией жевательных и мимических мышц съёмным функционально действующим двухчелюстным ортодонтическим активатором, Касьяненко Д. М., Васильчук О. С., Филимонов Ю. В., Браженко Ю. Ф., Дякова О. В., Павшенюк А. В. (2018)
Хоменко Л. О. - Аналітична епідеміологія як "інструмент" для аналізу можливих причин різних тенденцій каріозної хвороби у дітей, Леус П. А., Терехова Т. М., Сороченко Г. В. (2018)
Shevchuk V. I. - On the origin of osteochondral exostoses at the end of the bone stump, Bezsmertnyi Yu. O., Bezsmertna H. V., Postovitenko K. P., Iliuk I. A. (2018)
Klimenko V. A. - Clinical case of tuberculosis in infant with bronchial obstructive syndrome, Yanovskaya Y. A., Pasichnik Y. V., Marchenko O. Y. (2018)
Горачук В. В. - Підходи до нормативного врегулювання обігу медичних виробів як умова запобігання ризикам їхнього використання, Круть А. Г., Михальчук В. М. (2018)
Шаповалова В. О. - Судово-фармацевтична оцінка полінаркоманії при одночасному вживанні психоактивних речовин, Шаповалов В. В., Шаповалов В. В., Осинцева А. О. (2018)
Vitsiuk A. A. - Teacher’s health as an actual problem of modern society (2018)
Ткачук І. М. - Оцінка способу життя та поширення факторів ризику серцево-судинних захворювань серед лікарів військової первинної медичної допомоги, Михайлик О. П. (2018)
Олійник Н. - Конкурентоспроможність підприємства як визначальна характеристика ефективності його функціонування, Бурик Ю. (2018)
Моторнюк У. - Сучасні тенденції транснаціоналізації світової економікиу, Теребух М., Кузяк В. (2018)
Кужда Т. - Особливості планування інноваційного розвитку підприємства (2018)
Мачуга Р. - Сучасний стан використання хмарних обчислень на підприємствах в Україні, Польщі і інших країнах європейського союзу (2018)
Мельник І. - Аспекти та наслідки державного регулювання розвитку сфери товарного обігу в Українів (2018)
Мельник Л. - Формування системи мотиваційних детермінант забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємстви, Шерстюк Р., Дяків Л. (2018)
Омельчак Г. - Формування конкурентного середовища як умова ефективної реалізації потенційних можливостей ПАТ "Укрзалізниця" (2018)
Строцень Л. - Аналіз попиту на сільськогосподарську техніку вітчизняного виробництва (2018)
Островська Г. - Стратегія інноваційно-технологічного прориву в європейський економічний простір промислових підприємств на основі ефективного використання інтелектуального потенціалу (2018)
Ратинський В. - Аутсорсинг як елемент інноваційної стратегії управління діяльністю сервісних підприємств (2018)
Созанський Л. - Оцінка залежності економіки України від імпорту промислової продукції (2018)
Владимир О. - Порушення соціальної справедливості як фактор дисбалансу розвитку національної економіки України (2018)
Шкільняк М. - Діагностика середовища функціонування закладу охорони здоров’я як передумова проведення змін, Кривокульська Н. (2018)
Андрушків Б. - Взаємовідносини Україна – Польща – Росія в умовах гібридного міждержавного протистояння (Аналітика історичних поглядів на духовний, політичний та соціально-економічний розвиток добросусідських, міждержавних відносин в умовах суспільної нестабільності), Погайдак О., Кирич Н., Решетник В., Паляниця В. (2018)
Оніщук М. В. - Підготовка кандидатів на посаду судді – як загальнодержавне завдання (2017)
Onishchuk M. V. - Preparation of candidates for a judge's position - as a national task (2017)
Куріс Е. - Стаття 18 Європейської конвенції з прав людини: підхід Страсбурзького суду (Продовження статті, початок у № 4 (17) журналу за 2016 рік, № 1 (18) за 2017 рік) (2017)
Kūris E. - Article 18 of the European Convention on human rights: the (in) consistency of the Strasbourg court's approach (Continuation of the article, beginning at № 4 (17), 5 (18) magazine) (2017)
Бризанська О. В. - Концепція свавілля у практиці Європейського суду з прав людини в контексті захисту права на свободу (2017)
Демський Е. Ф. - Процесуальний примус у правовій системі України: постановка проблеми (2017)
Крупнова Л. В. - Органи доходів і зборів у системі суб'єктів делегованих повноважень у сфері виконавчого провадження (2017)
Розгон О. В. - Позовна давність при визнанні батьківства (2017)
Жигальська Ю. Ю. - Аналіз судової практики у сфері визнання договорів обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів нікчемними (2017)
Ніколенко Л. М. - Вдосконалення термінології проекту Господарського процесуального кодексу України як запорука його подальшої ефективності (2017)
Арланова Р. Д. - Особливості відсторонення від посади осіб, які призначаються Президентом України (2017)
Безкровний Є. А. - Особливості розгляду звернень прокурорів та інших осіб з приводу діяльності прокурорів уповноваженими органами (2017)
Інформація про роботу Національної школи суддів України в І півріччі 2017 року (2017)
Новини (2017)
Вихідні дані (2017)
Мельничук Н. - Погляд на проблему неадекватного скринінгу колоректального раку в Україні, Шабат Г. (2019)
Чернуский В. Г. - Влияние индуктора интерферона (циклоферона) на неспецифические и гуморальные факторы иммунитета при бронхиальной астме у детей, Попов Н. Н., Летяго А. В., Говаленкова О. Л. (2019)
Киркилевский С. И. - Перитонеоэктомия в сочетании с внутрибрюшной гипертермической химиоперфузией, Машуков А. А., Максимовский В. Е., Ткаченко А. И., Ярема Р. Р., Лисаченко В. В., Пирогов В. В. (2019)
Красовська О. В. - Особливості перебігу перинатального періоду та пологів при вагітності з єдиною пупковою артерією плода, Лакатош В. П., Іващенко О. В., Гужевська І. В., Лакатош П. В. (2019)
Лоскутова Т. О. - Диференційований підхід до оцінки ризику розвитку плацента-асоційованих ускладнень при прееклампсії вагітних (2019)
Галушко О. А. - Приховані ускладнення післяопераційного періоду: діагностика та лікування (2019)
Дубовская С. С. - Выбор нейропротекторной терапии когнитивной дисфункции в послеоперационном периоде, Григоров Ю. Б., Волкова Ю. В., Битчук Н. Д., Ефимов Д. С. (2019)
Черкова Н. В. - Сравнительная характеристика использования физических методов при холецистэктомии в эксперименте, Душик Л. Н., Герасимов Г. Н., Душик А. О. (2019)
Одрехівський М. В. - Проблеми побудови міжнародної карпатської валеологічної інноваційної системи, Пшик-Ковальська О. О. (2019)
П'ятницький Ю. С. - Оцінка інноваційної діяльності наукових установ у сфері охорони здоров'я України за 2016 рік, Закрутько Л. І., Мислицький О. В., Волосовець О. П., Кочет О. М., Білан Л. Г., Петрашенко П. Р. (2019)
Винниченко І. О. - Перспективи застосування найсучасніших методів діагностики раку легень, Москаленко Ю. В., Винниченко О. І., Сердюк М. Ю., Терновенко О. А. (2019)
Хрущ В. І. - Стан систем гомеостазу у хворих на інфекційну екзему, Павленко О. В., Шухтін В. В., Шухтіна І. М. (2019)
Лінський І. В. - Вживання алкогольних напоїв і розлади адаптації у комбатантів (результати пілотного дослідження), Мінко О. І., Бараненко О. В., Овчаренко М. О., Линев О. М., Євтушенко Ю. О., Вербицький Є. Ю., Самойлова О. С., Лісна Н. М., Гольцова С. В. (2019)
Недоборенко В. М. - Вплив ожиріння на перебіг залізодефіцитної анемії у жінок та оцінка їх якості життя, Кайдашев І. П. (2019)
Герич П. Р. - Патогенетичні ефекти комбінованої терапії в лікуванні коморбідної патології, Попадинець І. Р., Яцишин Р. І., Мигович В. В., Камінський В. Я. (2019)
Бишовець С. М. - Асинхронна інтратекальна анестезія при хірургічному лікуванні пахової грижі, Дзюба Д. О. (2019)
Кононенко А. В. - Експериментальне обґрунтування застосування карбокситерапії при лікуванні больового синдрому, Дроговоз С. М., Бутко Я. О., Зупанець М. В. (2019)
Маланчук Л. М. - Результати лапароскопічного та лапаротомного лікування хворих із зовнішнім генітальним ендометріозом при використанні імуномодулятора, Краснянська Л. О., Кучма З. М., Мартинюк В. М. (2019)
Sakhanda І. V. - Comparative pharmacoeconomic research and evaluation of enalapril generics in treatment of patients with arterial hypertension, Kosyachenko K. L., Nehoda Т. S., Kabachna A. V., Davtian L. L., Gladyshev V. V., Gladukh I. V. (2019)
Александров Д. - Соціально-психологічне забезпечення службово-бойової діяльності як напрям попередження небойових втрат у зоні проведення АТО (2017)
Льовочкіна А. - Здатність діяти у стресових ситуаціях як професійна компетентність соціального працівника (2017)
Оляницька М. - Моделі психологічного благополуччя людей похилого віку (2017)
Остролуцька Л. - Соціальна робота з дітьми та молоддю з інвалідністю: міфи та українська реальність (2017)
Тохтамиш О. - Стратегія фокусування на вирішенні в консультативній соціальній роботі (2017)
Тучна І. - Модель соціального центру для літніх людей в Чеській республіці (2017)
Швалб Ю. - Самовизначення особистості у складних життєвих обставинах (2017)
Гук О. - Методи формування соціально активної життєвої позиції підлітків, Михайленко В. (2017)
Канішевська Л. - Теоретичні аспекти проблеми формування ціннісного ставлення до здоров’я у студентської молоді (2017)
Полівко Л. - Соціально-психологічні умови успішності включення дитини з особливими потребами в загальноосвітній простір (2017)
Чернуха Н. - Польський "Освітній прорив": досвід і перспективи, Снітко Є., Яворська М. (2017)
Скорбатюк А. - Реабілітаційні моделі надання послуг в Німеччині (2017)
Ткаченко Д. - Технології профілактики емоційного вигорання волонтерів та працівників недержавних організацій (2017)
Удовенко Ю. - Встановлення контакту з дитиною під час її влаштування та адаптації до центру соціально-психологічної реабілітації дітей (2017)
Васильєва-Халатникова М. - Критерії та показники рівнів сформованості професійної рефлексії майбутніх фахівців з соціальної педагогіки (2017)
Рижиков В. - Значення професійних якостей в цільовій моделі навчально-виховного процесу підготовки військових (2017)
Співак Я. - Вектори професійного успіху соціального працівник (2017)
Хміль Т. - Студенське бачення освітнього середовища університету (2017)
Shubchynska A. - The research and practice implementation in the education system of social workers (through the example of Finland) (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Монастирський В. А. - Яке з двох вчень достовірне – вчення про старіння та антистаріння чи вчення про біокоагуляційну альтерацію і біодекоагуляційну регенерацію (2018)
Казмирчук В. Е. - Длинный путь к исцелению (редкие неклассические заболевания человека) (2018)
Иванова Л. П. - Оценка содержания остаточных количеств глифосата как критерий безопасности для здоровья человека применения десикантов на его основе (2018)
Єсипова С. І. - Диференціальна діагностика стридорозного дихання в педіатричній практиці (огляд літератури та власні дані) (2018)
Shcherbina N. А. - Immunological predictors of intrauterine infection of the fetus and newborn in pregnancies complicated by bacterial and viral infection, Vygіvska L. А. (2018)
Дола О. Л. - Показники місцевого імунітету у жінок з персистуючою формою латентної папіломавірусної інфекції шийки матки після вакцинації проти ВПЛ, Лакатош В. П., Антонюк М. І., Лакатош П. В. (2018)
Сельська З. В. - Досвід застосування холекальциферолу у дітей з алергічними захворюваннями та оцінка рівня 25(ОН) D, IgE та IgG в їх крові (2018)
Лебедєва Є. О. - Гемодинамічні механізми розвитку коронарної недостатності при звивистості вінцевого русла, Лазоришинець В. В., Груша М. М., Брянський М. М. (2018)
Чернюк С. В. - Інструментальна діагностика міокардиту: сучасні можливості, Козлюк А. С., Кириченко Р. М. (2018)
Євтушенко В. В. - Ураження ендотелію при гострих інфекційних захворюваннях у дітей та його оцінка за біомаркером E-селектином, Крамарьов С. О., Шадрін В. О., Закордонець Л. В. (2018)
Сірчак Є. С. - Диференційований підхід до лікування дисбіозу товстої кишки у хворих після холецистектомії та порівняльна оцінка його ефективності, Курчак Н. Ю. (2018)
Тиш О. Б. - Взаємозв’язок мікробіоценозу бронхів та кишечника у пацієнтів молодого віку з рекурентним бронхітом, Матюха Л. Ф. (2018)
Герасименко Л. О. - Особливості психосоціальної дезадаптації у жінок з клінічно визначеними розладами адаптації (2018)
Малыш Н. Г. - Ротавирусная инфекция в Украине: особенности эпидемиологии, Доан С. И., Чемич О. Н. (2018)
Рекалов Д. Г. - Клиническое значение биомаркёров для детерминации костно-хрящевой деструкции на раннем этапе развития ревматоидного артрита, Прыткова А. В. (2018)
Соломенчук Т. М. - Астенія і якість життя хворих з артеріальною гіпертензією: ефективність мельдонію, Копчак Л. М., Чнгрян Г. В. (2018)
Лисунець О. В. - Діагностика вродженої патології у практиці сімейного лікаря, Дідик Н. В. (2018)
Музиченко П. Ф. - Порівняльний аналіз використання різних інструментальних методів тимчасової зупинки кровотечі в хірургії магістральних судин, Черняк В. А. (2018)
Саволюк С. І. - Порівняння традиційної за Мілліган – Морганом та степлерної циркулярної гемороїдектомії, Шуляренко О. В., Ігнатов І. М., Шуляренко Л. В., Сіряченко В. Г., Зуєнко В. В. (2018)
Кузнецова Л. П. - Оцінка якості життя хворих на остеоартроз з коморбідною патологією за MOS SF-36, Бондарь М. В., Строгонова Т. В., Богослав Т. В. (2018)
Шевчук В. І. - Кістковоміопластична ампутація та реампутація гомілки, Безсмертний Ю. О., Безсмертна Г. В., Шевчук С. В. (2018)
Юрченко О. Н. - Комбинированная внутривенная анестезия в оперативной гинекологии одного дня (2018)
Маланчук Л. М. - Оцінка концентрації оксиду азоту в крові як маркера гестаційної ендотеліальної дисфункції, Кривицька Г. О., Маланчук А. С. (2018)
Каськова Л. Ф. - Ефективність застосування способу вторинної профілактики флюорозу постійних зубів у дітей, Амосова Л. І., Бережна О. Е., Солошенко Ю. І., Моргун Н. А. (2018)
Ільків О. П. - Кількісна характеристика структурних змін в яєчках щурів в умовах постструмектомічного гіпотиреозу, Герасимюк Н. І., Флекей Н. В. (2018)
Керечанин І. В. - Динаміка змін в ультраструктурі ендотеліоцитів судин гемомікроциркуляторного русла вилочкової залози щурів під дією метилтретбутилового ефіру (2018)
Жилка Н. Я. - Тенденції материнської смертності в Україні та її основні чинники, Кудря А. В. (2018)
Horachuk V. - Research of geographical accessibility of secondary health care to the population in some region of Ukraine, Bugro V. (2018)
Гринько Л. П. - Проблемні питання призначення та проведення судово-медичної експертизи при ятрогенних злочинах, Гринько П. О., Теремецький В. І., Батрин О. В. (2018)
Mandryk-Melnychuk M. V. - Andreas Vesalius (1515–1564): at the crossroads of origination and formation of new principles of world perception, Kotsur V. A., Biduchak A. S., Chornenka Zh. A. (2018)
Байдарова О. - Використання інтернет-технологій для розвитку соціальних послуг у громаді для дітей з інвалідністю та їх сімей, Лаврент'єва Д. (2018)
Льовочкіна А. - Волонтерська діяльність як засіб формування соціальної активності переселенців (2018)
Karam A. - Formation of aesthetic culture of personality in the socialization process (2018)
Костенко Д. - Формування міжкультурної компетентності студентів:реалії та виклики сучасного освітнього середовища (2018)
Крупник З. - Теоретичний аналіз проблеми формування відповідального ставлення до здоров'я у дітей та молоді (2018)
Плиска Ю. - Особистість творчого вчителя в зарубіжній теорії і практиці (2018)
Zhai Shi - Orienting pointsof modern polycultural education (2018)
Шестопалова І. - Cоціалізуючі аспекти дисципліни "Іноземна мова", Потапенко Х. (2018)
Гриб Н. - Профілактика деструктивної агресивності у військовослужбовців (2018)
Тохтамиш О. - Технологія "Wings" як засіб протидії насильству стосовно жінок із групи підвищеного ризику, Пархоменко В., Сарнацька А. (2018)
Pakhomova L. - Social and pedagogical training in the system of professional training of social teachers to work with teenagers of "risk group" (2018)
Рутьян Л. - Практико зорієнтований сегмент професійної підготовки студентів у вищій школі (2018)
Співак Я. - Фундаментальне значення формування соціально-комунікативної культури майбутніх соціальних працівників (2018)
Chernukha N. - Priority vectors of professional training of modern specialists in fine art, Anad Ali Shaheid (2018)
Annex 1. Extended abstract in English and references (in Latin) (2018)
Додаток 2. Відомості про авторів (2018)
Вихідні дані (2018)
Нестеренко С. А. - Теоретико – методологічні основи оцінки трудового потенціалу підприємства (2017)
Андрєєва Л. О. - Методичні аспекти формування товарної політики підприємства (2017)
Болтянська Л. О. - Від вибору бізнес-ідеї до її реалізації, Тебенко В. М. (2017)
Збарський В. К. - Ефективність використання матеріально-технічних ресурсів – неодмінна умова конкурентоспроможного господарювання, Єременко Д. В. (2017)
Шквиря Н. О. - Створення системи інформаційно-методичного забезпечення стратегічного планування (2017)
Краснодєд Т. Л. - Удосконалення товарної структури продукції АПК України в контексті підвищення її конкурентоспроможності на світовому ринку, Бакіна Т. В. (2017)
Лисак О. І. - Перспективи розвитку електронної комерції в Україні (2017)
Кальченко С. В. - Особливості розвитку тваринництва в особистих селянських господарствах (2017)
Ковальова О. В. - Історико-еволюційні засади формування теоретичних основ структурної політики (2017)
Линенко А. В. - Проблеми об’єднання у кластери підприємств машинобудування в Україні (2017)
Рудич О. О. - Теоретико-методологічні засади до трактування категорії "ризик" (2017)
Шепель Т. П. - Організаційно-економічні засади збуту тваринницької продукції особистими селянськими господарствами (2017)
Арестенко Т. В. - Методичні підходи до виділення ринкових ніш, Арестенко В. В. (2017)
Bocharova N. A. - Synergetic effect as a key element of business administration and the result of the effective personnel management in the management of organizations, Ivanova V. A. (2017)
Карман О. В. - Теоретичні підходи до функціонування організаційно-економічного механізму регулювання ринку овочів відкритого ґрунту (2017)
Коноваленко А. С. - Необхідність генерування інноваційних ідей на основі інтрамаркетингу (2017)
Куліш Т. В. - Дослідження конкурентних позицій ПП "Олком" на локальному ринку молока та молочних продуктів (2017)
Плотніченко С. Р. - Формування позитивного іміджу підприємств у суспільстві та органах влади, Анастасова К. А. (2017)
Речка К. М. - Зміст і рушійні сили економічного зростання і розвитку сільського господарства (2017)
Розуменко С. М. - Розвиток системи регіонального управління, Нестеренко С. А. (2017)
Серських Н.С. - Особливості розвитку інтернет-маркетингу в Україні (2017)
Шаульська Л. В. - Аналіз інвестиційної і фінансової спроможності міста як передумова реалізації стратегії розвитку, Лактіонова О. А. (2017)
Шевчук О. Ю. - Стратегічне управління соціально-економічного розвитку малих і середніх міст: тенденції та проблеми (2017)
Яворська Т. І. - Аналіз стану малого підприємництва у місті (2017)
Аблязова Е. З. - Фіскальна політика у контексті реформування податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (2017)
Анастасова К. А. - Фінансування аграрного сектору: синергетичний ефект стратегічного планування, Почерніна Н. В. (2017)
Гудзь М. В. - Біржова торгівля: вітчизняний та іноземний досвід (2017)
Осипенко С. О. - Наукова парадигма фінансової децентралізації (2017)
Танклевська Н. С. - Підходи до формування механізму фінансового забезпечення соціальної сфери (2017)
Тимошенко А. О. - Результати узгодження національної фіскальної політики з вимогами європейських інституцій (2017)
Трусова Н. В. - Симптоматика фінансової безпеки в управлінні санаційною спроможністю аграрних підприємств, Карман С. В. (2017)
Грицаєнко М. І. - Трансакційні витрати: сутність, класифікація та зв'язок з соціальним капіталом (2017)
Демчук О. М. - Бухгалтерський облік в управлінні сільськогосподарськими підприємствами, Демчук Н. І., Ткаченко О. С. (2017)
Синяєва Л. В. - Особливості екологічного бухгалтерського обліку та аудиту в Україні в сучасних умовах, Кондратюк О. В., Микульський В. С. (2017)
Сокіл О. Г. - Функції, принципи та складові системи обліково-аналітичного забезпечення управління сталим розвитком сільськогосподарських підприємств (2017)
Власюк Ю. О. - Застосування економіко-математичних методів у дослідженні конкурентоспроможності підприємств, Педченко Г. П. (2017)
Чернявський І. Ю. - Методичні засади оцінки експортного потенціалу насіннєвих підприємств (2017)
Васильченко О. О. - Удосконалення методики оцінки трудового потенціалу сучасного підприємства, Баєва О. І. (2017)
Іванько А. В. - Напрями підвищення рівня економічної безпеки сільськогосподарських підприємств в умовах сучасних викликів їх розвитку, Ксенофонтов М. М. (2017)
Карман С. В. - Формування рівня економічної безпеки України у фінансовій сфері, Приступа Т. С. (2017)
Свиноус І. В. - Організаційно-економічні засади формування маркетингових стратегій м'ясопереробних підприємств, Гура А. М. (2017)
Колокольчикова І. В. - Розвиток садівництва в Запорізькій області (2017)
Яцух О. О. - Оцінка діючого механізму залучення фінансових ресурсів в аграрний сектор економіки на умовах фінансового лізингу (2017)
Anisimov V. N. - Technological features of processing linear block-polyurethanes of different morphology, Anisimov V. V. (2019)
Апостолова Р. Д. - Синтез и характеристики цинк-производных оксида V2O5–x?yH2O, полученных ионообменным способом, для использования в электродах литиевого аккумулятора (2019)
Бойчук Т. М. - Вплив складу і методу приготування нанесених In-, Co-оксидних каталізаторів на їх активність у відновленні N2O і NO карбон(II) оксидом, Орлик С. М. (2019)
Давиденко Н. А. - Фотовольтаические свойства фоточувствительных олигомерных пленочных композиций на основе галоидпроизводных карбазола, Мокринская Е. В., Студзинский С. Л., Кравченко В. В. (2019)
Дикун О. М. - Реакційна здатність основ Шиффа госиполу в реакціях з 2,2'-дифеніл-1-пікрилгідразилом у присутності хлоридної кислоти, Редько А. М., Аніщенко В. М., Рибаченко В. І., Дзюба О. І. (2019)
Дмитрієва Т. В. - Деградабельні властивості композицій на основі поліетилену під впливом бінарних функціональних добавок природновідновлюваного походження, Кримовська С. К., Бортницький В. І., Кобилінський С. М., Рябов С. В. (2019)
Zaichuk А. V. - Blue-green spinel-type ceramic pigments prepared from the slag of aluminothermal production of ferrotitanium, Amelina А. А. (2019)
Знак З. О. - Інтенсифікація кавітаційного розкладу бензену у водному середовищі, Сухацький Ю. В., Зінь О. І., Вирста К. Р. (2019)
Klymentiy N. - Reinvestigation of the system Ti–Cu–Al at 8000C, Pukas S., Orovинk L., Gladyshevskii R. (2019)
Kostiv I. S. - Determination of optimal conditions for preparation of 2-hydroxyethyl-1,3,4-trimethylcyclohex-3-encarboxylate, Havryliv R. I. (2019)
Матвейчук Ю. В. - Селенат-селективные электроды на основе высших четвертичных аммониевых солей со стерически доступным обменным центром (2019)
Мельник Г. - Рівновага рідина – пара та надлишкові термодинамічні функції системи бензол–кремнійвмісний ацетиленовий пероксид, Дібрівний В., Герасимчук С., Шевченко Д. (2019)
Melnyk Yu. - Transesterification of sunflower oil triglycerides by 1-butanol in the presence of d-metal oxides, Starchevskyi R., Melnyk S. (2019)
Murashevych B - Chemical properties of some new quinoneimine derivatives, Nychyk N., Toropin N., Trush Y., Burmistrov K. (2019)
Нестеренко А. И. - Учёт особенностей реального эксперимента по кавитационной интенсификации крекинга нефтепродуктов, Нестеренко Н. Г. (2019)
Нефедов В. Г. - Анализ условий образования зародыша пузырька при электролизе воды, Атапин А. Г. (2019)
Pikh Z. H. - Mechanism and kinetics of the reaction of unsaturated aldehydes with hydrogen peroxide in the presence of selenium compounds, Nebesnyi R. V., Pich A. Z., Ivasiv V. V., Kharandiuk T. V. (2019)
Сачанова Ю. І. - Вплив режиму електролізу на кількісний і фазовий склад покривів Fe–Co–W(Mo), Ведь М. В., Сахненко М. Д., Єрмоленко І. Ю. (2019)
Semeniuk I. V. - Study of the composition of humic acids of different origins, Kocubei V. V., Karpenko O. Ya., Midyana H. H., Karpenko O. V., Serheyev V. V. (2019)
Струтинська Н. Ю. - Вплив природи МIII на закономірності кристалізації складних фосфатів у розчин-розплавах системи Rb2O–P2O5–TiO2–MIII2O3, Слободяник М. С. (2019)
Трунова О. К. - Cпектрально-люмінесцентні властивості комплексів Sm(III) з ненасиченими β-дикетонами, Бережницька О. С., Федоров Я. В., Русакова Н. В., Смола С. С. (2019)
Fedorchuk A. A. - Synthesis and crystal structure of Ag(I) p-toluenesulphonate complex with 5-methyl-3-allyl-2-thiohydantoin, Slyvka Yu. I., Mys’kiv M. G. (2019)
Салех Е. Н. - Внутривенные анестетики с позиций химической безопасности в хирургии, Шафран Л. М. (2018)
Єсипова С. І. - Діагностика лактазної недостатності та ведення дітей з цією патологією (огляд літератури та власні дані) (2018)
Дужий І. Д. - Лікарські помилки при діагностиці і лікуванні плевриту та синдрому плеврального випоту, Олещенко В. О., Дужий В. І., Олещенко Г. П., Юрченко А. В., Хурса Т. Г. (2018)
Бичков О. А. - Роль адгезивних та цитокінових порушень у перебігу артеріальної гіпертензії, поєднаної з подагрою, Бичкова Н. Г. (2018)
Kondratyuk M. O. - Individual prognosis of complications in the presence of chronic heart failure, Gutor T. G., Strilchuk L. M., Zhakun I. B., Sorokopud O. O., Besh O. M. (2018)
Кебкало А. Б. - Порівняльна характеристика лабораторних досліджень септичних станів при некротичному панкреатиті, Поточилова В. В., Миценко І. М., Яцик І. М., Чантурідзе А. А., Рейті А. О., Бондарчук Б. Г., Руднєва К. Л., Ткачук О. В., Гордовський В. А. (2018)
Савченко Л. В. - Порушення харчового режиму як чинник розвитку аліментарного ожиріння у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Кайдашев І. П. (2018)
Марусик У. І. - Асоціація ацетиляторного статусу школярів, хворих на бронхіальну астму фізичного напруження, із зрушенням показників імунного захисту (2018)
Красносельский Н. В. - Роль плазмозаменителей в раннем послеоперационном периоде у больных c онкологическими заболеваниями после торакальных операций, Крутько Е. Н., Юрченко О. Н., Калинич С. Н. (2018)
Гуменюк Г. Л. - Можливості імуносупресивної терапії у хворих на саркоїдоз легень, Меренкова Є. О. (2018)
Луценко Н. С. - Неспецифический вагинит: поновому к "старой" проблеме, Мазур О. Д., Островский К. В., Плотникова В. Н. (2018)
Капустник Н. В. - Гемодинамічні зміни у жінок з хронічними запальними захворюваннями придатків матки (2018)
Сенчук А. Я. - Функціональний стан плода у вагітних з хронічним сальпінгоофоритом в анамнезі, Заболотна А. В. (2018)
Щербина Н. А. - Состояние маточно-плацентарного ангиогенеза при позднем гестозе, Липко О. П., Щербина И. Н., Дынник А. А. (2018)
Зозуляк Н. В. - Досвід застосування L-аргініну у хворих на стабільну стенокардію ІІІ функціонального класу із супутньою артеріальною гіпертензією, Зозуляк З. В., Нейко В. Є., Ромаш І. Б., Ромаш І. Р., Гайова І. М., Тимків І. В., Близнюк М. В., Ромаш Н. І. (2018)
Kazуmуrko V. K. - State of small vessels (intra-parenchymal arteries, arterioles, capillaries, venules) in patients with thromboangiitis obliterans, Nadashkevіch O. N., Klochko V. E., Ivanitska L. M., Silantieva T. S., Dubkova A. G. (2018)
Колоскова О. К. - Шляхи оптимізації лікування бронхіальної астми у дітей з урахуванням фенотипової, ендотипової та генотипової неоднорідності захворювання, Білоус Т. М., Білик Г. А., Дікал М. В., Ломакіна Ю. В., Копчук Т. Г. (2018)
Федорич П. В. - Діагностика та лікування поєднаних уражень сечостатевої системи трихомонадами різних видів і мікроорганізмами, асоційованими з бактеріальним вагінозом (2018)
Коржова Т. П. - Включення тіотріазоліну в схему лікування хронічного простатиту і простатовезикуліту, ускладнених порушенням копулятивної та репродуктивної функції, Бардов П. В., Шевченко О. П. (2018)
Керечанин І. В. - Ультраструктура кровоносних капілярів вилочкової залози щурів у нормі та під впливом метилтретбутилового ефіру в експерименті (2018)
Oliievska S. K. - The changes in the blood agregative system under the influence of lead chloride on the example of albino rats, Kuzminska O. V., Trunina T. I. (2018)
Дученко К. А. - Вплив фуроксану на екскреторну функцію нирок на фоні водного навантаження, Корнієнко В. І., Ладогубець О. В., Дроговоз С. М. (2018)
Шевчук В. И. - О рациональном и нерациональном типах заживления конца опила кости при различных способах ампутационной пластики, Бессмертный Ю. А., Бессмертная Г. В., Шевчук С. В. (2018)
Курильців Н. Б. - Експериментальне вивчення морфологічних змін ока при бактерійному ендофтальміті з використанням різних методів лікування (2018)
Закрутько Л. І. - Розробка та впровадження результатів наукових досліджень за напрямами "медична реабілітація. Фізіотерапія" за останні п’ять років у сфері охорони здоров’я України, Горбань А. Є., Лемко І. С., Гайсак М. О., Закрутько А. О. (2018)
Музыченко П. Ф. - Экономическая эффективность внедрения инноваций (2018)
Любчак В. П. - Підвищення якості надання трансфузіологічної допомоги на прикладі використання нових методик проведення плазмаферезу при псоріазі, Загребельна А. О., Любчак В. В. (2018)
Шаповалов В. В. - Результати авс /ven -аналізу наркотичних аналгетичних лікарських засобів, застосовуваних у фармакотерапії злоякісних новоутворень, Гудзенко А. О., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2018)
Коляса О. - Політичні інститути через призму органістичного підходу (2018)
Suray I. G. - Licensing of economic activity in Ukraine health care system, Ohten V. I. (2018)
Лембрик І. С. - Синдром емоційного вигорання у викладача медичного вузу, Приймак Р. Ю. (2018)
Bilawska W. S. - "Wróć, bo czereśnie kwitną..." – obraz dzieciństwa w poezji Andrzeja Bartyńskiego, Rudiuk O. V. (2019)
Getka J. - Przed "pierwszą falą". Losy zesłańców Barskich: XVIII-wieczne świadectwa literackie" (2019)
Бовсуновська М. А. - Мовна асиміляції поляків на Житомирщині (2019)
Денисюк В. В. - Рефлексія українсько-польських старожитніх фразеологічних паралелей (2019)
Титаренко В. М. - Фонетичні та морфологічні риси польської мови в привілеях Київському міському магістратові (2019)
Hordiichuk O. O. - Mentalność Ukraińska a Polska: cechy wspólne i różniące (2019)
Башманівський Д. М. - Поняття інформаційного простору в контексті соціально-філософського дослідження (2019)
Кобетяк А. Р. - Українське церковне питання в контексті протистояння "паралельних православних світів" (2019)
Козловець М. А. - Європейський досвід інтерпретації дихотомії доброчесності і солідарності, Туренко О. С. (2019)
Мельничук М. С. - Aggioma-mento сакральної складової мистецтва католицизму (2019)
Слюсар В. М. - PR-діяльність у релігійній сфері як складова соціальної діяльності: досвід України та Польщі, Маршевський М. (2019)
Березюк О. С. - До проблеми застосування проектної діяльності у сучасній системі вищої освіти, Тимченко М. Ю. (2019)
Власенко О. М. - Соціально-культурні фактори та механізми формування системи громадянських цінностей старшокласників в освітньому середовищі (2019)
Березюк Ю. В. - Підручник іноземної мови зарубіжного видання як провідний засіб навчання (2019)
Каплінський В. В. - Професійне становлення майбутнього вчителя в процесі загальнопедагогічної підготовки (2019)
Карман О. В. - Теоретико-методичні підходи функціонування ринку овочів (2018)
Почерніна Н. В. - Добробут домогосподарств у сільській місцевості в системі цілей економічної політики регіону (2018)
Шепель Т. П. - Організаційно-економічні засади щодо формування підприємницької ініціативи в особистих селянських господарствах (2018)
Рудич О. О. - Методичні підходи до оцінки рівня ризику на сільськогосподарських підприємствах (2018)
Свиноус І. В. - Організаційні підходи до оцінки конкурентоспроможності м’ясопереробних підприємств, Гура А. М. (2018)
Житник Т. П. - Ресурсний потенціал агропромислового підприємства як фактор стратегії підвищення його конкурентоспроможності (2018)
Кукіна Н. В. - Кон’юнктурний аналіз стратегії ціноутворення: мікроекономічний аспект, Васильченко О. О. (2018)
Нехай В. В. - Застосування методології консолідованого маркетингу для вирішення проблем збуту підприємств галузі сільськогосподарського машинобудування (2018)
Редько Л. І. - Доцільність бізнес-адміністрування діяльності логістичних підприємств (2018)
Єфременко А. Г. - Економічна ефективність інфраструктурного забезпечення: методи оцінки та аналіз релевантності їх використання, Малашенко Ю. А., Заволока Ю. М. (2018)
Поляк Ю. Я. - Вплив прямих іноземних інвестицій на інноваційні процеси економіки України, Войтович Н. В. (2018)
Ковальова О. В. - Структурна політика в механізмі трансформацій аграрного сектора економіки: теоретико-методичний аспект досліджень (2018)
Воронянська О. В. - Внесок Запорізької області в розвиток зернової галузі України та її економічні проблеми (2018)
Збарський В. К. - Потенціал аграрних формувань Черкащини – основа їх конкурентоспроможності, Збарська А. В. (2018)
Кальченко С. В. - Теоретико-методичні засади оцінки результатів економічної діяльності селянських господарств, Кібенко К. А. (2018)
Кальченко С. В. - Інституційні засади забезпечення розвитку вітчизняних селянських домогосподарств, Ніколаєвич О. В. (2018)
Грицаєнко Г. І. - Соціальні інвестиції: сутність, стан та особливості здійснення на селі (2018)
Валуйський І. А. - Шляхи удосконалення сучасної бюджетної політики України (2018)
Demchenko I. V. - Formation of financial potential of enterprise (2018)
Завадських Г. М. - Сучасний стан та перспектви розвитку біржового товарного ринку України, Тебенко В. М. (2018)
Котова С. О. - Аналітичні можливості показників дохідності в оцінці ефективності управління формуванням прибутку на сільськогосподарських підприємствах (2018)
Легеза Д. Г. - Управління прибутком на підприємствах хлібопекарської галузі (2018)
Рубцова Н. М. - Особливості страхування майбутнього урожаю зернових культур за програмою форвардних закупівель, Захарова Н. Ю. (2018)
Трусова Н. В. - Боргові зобов’язання підприємств: процедура банкрутства та визнання вимог кредиторів (2018)
Чкан І. О. - Стан фінансової безпеки страхового ринку України (2018)
Безверхня Ю. В. - Управлінський облік: аналітичний аспект (2018)
Голуб Н. О. - Документування та його значення для підприємства (2018)
Левченко О. П. - Особливості обліку розрахунків по оплаті праці з персоналом підприємства (2018)
Пономаренко О. Г. - Удосконалення синтетичного обліку нетоварної дебіторської заборгованості: розвиток наукових уявлень (2018)
Трачова Д. М. - Місце облікової інформації в системі постіндустріального інформаційного суспільства в контексті формування амортизаційної політики (2018)
Бунчак О. М. - Економічна ефективність застосування органічних добрив у технології вирощування гречки в умовах західного лісостепу (2018)
Кочетков О. В. - Детермінанти виробництва біогазу в контексті сталого розвитку землеробства аграрних підприємств, Гончаренко С. І., Кочетков Ю. О. (2018)
Сендецький В. М. - Шляхи підвищення економічної ефективності вирощування кукурудзи (2018)
Васильківський Д. М. - Методи управління ризиками господарської діяльності підприємств АПК (2018)
Нестеренко С. А. - Інформаційно-аналітичне забезпечення управління ризиками господарської діяльності підприємств зернопродуктового підкомплексу, Мартинова Л. В. (2018)
Kepko О. І. - Analysis of economic efficiency of using different fuel types in individual heating systems, Kepko V. М., Pushka О. S. (2018)
Серських Н. С. - Роль переговорів в процесі надання консалтингових послуг (2018)
Гальчинська Ю. М. - Генезис концепцій маркетингу та пріоритетність їх застосування в умовах сучасних ринків (2018)
Когут І. А. - Бюджетна система та бюджетний устрій в умовах реформування системи публічного управління (2018)
Варченко О. М. - Удосконалення економічних відносин підприємств бурякоцукрового виробництва (2018)
Вертегел С. Я. - PR-технології в системі маркетингових комунікацій (2018)
Яцух О. О. - Вплив нормативно грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення на податкове навантаження товаровиробників (2018)
Козявкін В. І. - Когнітивні порушення при дитячому церебральному паралічу та їх корекція, Шестопалова Л. Ф., Мелех Н. В. (2019)
Дубенко А. Є. - Статистичний портрет дорослого пацієнта з епілепсією, Смоланка В. І., Кутіков О. Є., Кутіков Д. О., Сазонов С. О., Колєснік Т. М., Орос М. М., Грабар В. В. (2019)
Кальбус О. І. - Аналіз поширеності міастенії в україні залежно від території та місця проживання (2019)
Куфтеріна Н. С. - Характеристика болю та особливості порушень рухового паттерну у осіб молодого віку, що страждають на вертеброгенні попереково-крижові больові синдроми (2019)
Стоянов А. Н. - Экспериментальное обоснование и дозозависимые эффекты терапии мексикором ишемического поражения мозга у крыc, Вастьянов Р. С., Колесник Е. А., Мащенко С. С., Антоненко С. А. (2019)
Зінченко О. М. - Особливості динаміки захворюваності на органічні непсихотичні розлади серед сільського населення України (2019)
Лінська К. І. - Метод об'єктивної оцінки ефективності терапії хворих на депресію (2019)
Марута Н. О. - Особливості порушень психічного здоров’я та механізми їх формування у внутрішньо переміщених осіб, Панько Т. В., Каленська Г. Ю. (2019)
Мисула Ю. І. - Деякі предиктори біполярності при первинному епізоді біполярного афективного розладу (2019)
Огоренко В. В. - Аналіз ролі соціально-демографічних та психосоціальних чинників у виникненні дезадаптивної поведінки хворих, інфікованих вірусом імунодефіциту людини, Гненна О. М. (2019)
Ромаш І. Р. - Динаміка показників якості життя при метаболічному синдромі у хворих на параноїдну шизофренію на тлі застосування атипових нейролептиків та корекції супутньої патології, Винник М. І. (2019)
Семікіна О. Є. - Критерії та особливості діагностики психопатологічних станів у внутрішньо переміщених осіб, Федченко В. Ю., Марута О. С. (2019)
Харитонов В. І. - Роль особистості хворого в формуванні депресій при епілепсії (2019)
Хоміцький М. Є. - Клініко-психопатологічні та медико-соціальні характеристики хворих на ендогенні психози з епізодичним перебігом в контексті постманіфестних патоперсонологічних трансформацій (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Реабілітація пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при змішаній деменції (2019)
Черненко М. Е. - Современные немедикаментозные методы воздействия на нейропластичность в системе нейрореабилитации (обзор литературы) (2019)
Бовт Ю. В. - Системні порушення функцій головного мозку у віддаленому періоді вибухової закритої черепно-мозкової травми: клінічний випадок, Забродіна Л. П., Коршняк В. О., Привалова Н. М., Сухоруков В. В. (2019)
Марута Н. О. - Сучасні підходи до терапії біполярного афективного розладу (огляд рекомендацій професіональних психіатричних асоціацій) (2019)
Юрьева Л. Н. - Клинический анализ случая психотического расстройства вследствие комбинированного злоупотребления психоактивными веществами, Кокашинский В. А., Рачинская Т. В. (2019)
Науково-практичний симпозіум з міжнародною участю "профілактика і чинники ризику неврологічних, психічних та наркологічних розладів" (3—4 жовтня 2019 р., м. Тернопіль) (2019)
Прокопчук В. С. - Основы общей теории патологии (Часть 3. Сепсис как приспособительная защитная реакция организма), Люкбэк А. В. (2018)
Богдан Т. В. - Роль сірковмісних амінокислот та їх похідних у патогенезі атеросклерозу, Добровольська І. О., Лавор Я. М., Моргун І. Л., Чередніченко Ю. В., Яковенко А. Ю. (2018)
Kuzminova N. V. - Diagnostic and prognostic value of cystatin C as an early marker of renal dysfunction in patients with cardiovascular pathology, Ivankova A. V., Ivanov V. P., Lozinsky S. E. (2018)
Царик В. В. - Роль герпесвірусів 6-го та 7-го типів у розвитку синдрому хронічної втоми (огляд літератури і описання клінічних випадків), Дубовенко З. О., Новоскольцев А. К. (2018)
Головко Т. О. - Динаміка змін структурно-функціональних параметрів серця у дітей з патологією міокарда з урахуванням морфофункціональних особливостей правого шлуночка (2018)
Деміхова Н. В. - Зв’язок ліпідного обміну і рівня альбумінурії з однонуклеотидним поліморфізмом –204А > С, Чернацька О. М., Мазур Т. С., Бокова С. І., Руденко Т. М., Бумейстер Л. В., Хотєєв Є. О., Руденко Є. П. (2018)
Кебкало А. Б. - Імунний дисбаланс у патогенезі абдомінального сепсису при первинних та вторинних абсцесах печінки. особливості діагностики та оптимізація комплексного лікування, Чантурідзе А. А., Ткачук О. В. (2018)
Сидорчук Л. І. - Екологічний стан мікробіоти порожнини товстої кишки хворих на хронічний вірусний гепатит С, Ротар Д. В., Сидорчук А. С., Дейнека С. Є., Сидорчук І. Й. (2018)
Колоскова О. К. - До питання оптимізації верифікації бронхіальної астми у дітей з проявами бронхообструктивного синдрому, Іванова Л. А., Білоус Т. М., Микалюк Л. В. (2018)
Сивак Л. А. - Прогнозування індивідуальної чутливості до хіміопрепаратів, Тарасенко Т. Є., Лялькін С. А., Касап Н. В., Кліманов М. Ю., Майданевич Н. М., Аскольський А. В., Верьовкіна Н. О. (2018)
Россоха З. І. - Дослідження асоціації поліморфних варіантів гена FGB (-455G/A, С148T) з рівнем фібриногену у жінок з репродуктивним розладами, Шейко Л. П., Медведєва Н. Л., Горовенко Н. Г. (2018)
Король П. О. - Діагностична роль остеосцинтиграфіїї у ранньому прогнозуванні параендопротезних ускладнень при ендопротезуванні кульшових та колінних суглобів, Ткаченко М. М. (2018)
Якименко Д. О. - Деякі особливості взаємозв’язку патогенетичних механізмів гіпосалівації при ревматоїдному артриті та синдромі Шегрена (2018)
Зозуляк Н. В. - Потенціювання стандартної терапії хворих на стабільну стенокардію ІІІ функціонального класу із супутньою артеріальною гіпертензією шляхом застосування донатора оксиду азоту L-аргініну, Зозуляк З. В., Нейко В. Є., Ромаш І. Б., Ромаш І. Р., Гайова І. М., Тимків І. В., Близнюк М. В., Ромаш Н. І., Тодорів Т. В. (2018)
Кolomiytsev V. I. - Peculiarities of clinical presentation and surgical treatment of patients with occult carcinoma of gallbladder, Syroid О. M., Lukavetskiy О .V. (2018)
Литинська Т. О. - Роль порушення мікробіоти товстої кишки в патогенезі псоріазу та інфекційної екземи, Коржова Т. П. (2018)
Красносельский Н. В. - Опыт применения неинвазивной вентиляции лёгких у больных с онкологическими заболеваниями после лобэктомии, Крутько Е. Н., Юрченко О. Н., Галушко А. А. (2018)
Khukhlina O. S. - Impact of smoking on the main pathogenetic links of comorbid course of chronic obstructive pulmonary disease and chronic pancreatitis, Ursul O. O., Dudka I. V., Viligorska K. V., Kaniovska L. V., Gaidychuk V. S., Voevidka O. S., Kovalenko S. V. (2018)
Матюха Л. Ф. - Лікування загострень інфекції сечовивідних шляхів в амбулаторних умовах, Титова Т. А. (2018)
Аймедов К. В. - Модель мультидисциплінарної допомоги особам з наслідками неврологічного захворювання, Бабієнко В. В., Горищак С. П., Асєєва Ю. О. (2018)
Пшук Н. Г. - Стани професійної дезадаптації у лікарів хірургічного та терапевтичного профілю, Камінська А. О. (2018)
Заболотна А. В. - Клінічна і лабораторна ефективність комплексних протизапальних препаратів для лікування гострого сальпінгоофориту, Сенчук А. Я. (2018)
Бессмертный Ю. А. - Кровообращение в культе кости при различных способах ампутационной пластики, Шевчук В. И., Бессмертная Г. В., Шевчук С. В. (2018)
Гудзенко А. О. - Організаційно-правові та судовофармацевтичні дослідження фармацевтичного забезпечення психічних розладів постраждалих в умовах надзвичайних ситуацій на регіональному рівні, Шаповалов В. В., Шаповалова В. О., Шаповалов В. В. (2018)
Михайлик О. П. - Результати вивчення предиспозиційних чинників, що спричинюють розвиток дезадаптивних станів у курсантів військових закладів вищої освіти (2018)
Любчак В. В. - Журнал "Врачебное дело": у джерел 100-річної історії української медичної публіцистики, Плакса В. М., Малігон О. І., Любчак В. П., Хоменко Л. М. (2018)
Агєєва І. В. - Теоретичні аспекти корпоративної культури в організації (2018)
Бочарова Н. О. - Відбір персоналу як базис ділового адміністрування та елемент мотиваційного менеджменту (2018)
Застрожнікова І. В. - Електронне урядування в аграрному секторі економіки України (2018)
Нестеренко С. А. - Окремі проблеми формування рівня ефективності витрат при виробництві зернових культур (2018)
Редько Л. І. - Закони прийняття управлінських рішень на рівні логістичних систем підприємства (2018)
Синяєва Л. В. - Удосконалення якості життя працівників у сфері освіти та медицини, Ярчук А. В. (2018)
Шевчук О. Ю. - Стратегічні організаційні зміни як елемент менеджменту організації (2018)
Андрєєва Л. О. - Практичні аспекти бізнес-проектування як передумова торговельного підприємництва (2018)
Крисанов Д. Ф. - Управління ринковою стійкістю підприємства в умовах інтеграції України до ЄС (2018)
Радько В. І. - Теоретико-методичні підходи до трактування категорії "Економічна стійкість" (2018)
Свиноус І. В. - Управління дебіторською заборгованістю як складовою економічної безпеки сільськогосподарських підприємств, Рудич О. О. (2018)
Бідула П. П. - Методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності аграрного сектору України на зовнішньому ринку (2018)
Волощук Ю. О. - Соціально-економічна ефективність розвитку конвергенції технологій агропромислового комплексу (2018)
Вороніна Ю. Є. - Напрями формування системи регіонального стратегічного планування (2018)
Кальченко С. В. - Стратегічні напрямки розвитку селянських господарств на засадах соціальної відповідальності (2018)
Кацан А. М. - Прямі іноземні інвестиції у сільському господарстві України (2018)
Легеза Д. Г. - Стратегічний розвиток сільськогосподарських підприємств в умовах євроінтеграції (2018)
Майборода Г. О. - Вплив факторів мікросередовища на маркетингову діяльність підприємств хлібопекарської галузі (2018)
Колокольчикова І. В. - Міжнародний досвід діяльності канадських фермерів на ринку плодово – ягідної продукції (2018)
Серських Н. С. - Контракт як формальна процедура в консалтинговій практиці (2018)
Когут І. А. - Фінансові інструменти формування спроможних територіальних громад (2018)
Трусова Н. В. - Концепція ризику інвестиційного бізнес-проекту, Терновський В. О., Зайцева О. І., Бериславська А. В. (2018)
Трусова Н. В. - Раціональне кредитне забезпечення інвестиційних проектів підприємств України, Вигоднер І. В. (2018)
Тулай О. І. - Фінансовий стан сільськогосподарських підприємств та основні напрями його зміцнення (2018)
Якушева І. Є. - Інституції посередництва на ринку фінансових послуг в Україні (2018)
Яцух О. О. - Теоретичні засади фінансового забезпечення діяльності сільськогосподарських підприємств (2018)
Яковець І. С. - Умовно-дострокове звільнення від відбування додаткового покарання суб'єктів пробації: нормативні та прикладні проблеми (2019)
Петров Є. В. - Інформаційна безпека в умовах функціонування електронного суду, Барікова А. А. (2019)
Катаєва Е. В. - Формування інстуту судових комунікацій в Україні: реалії та перспективи, Шамрай О. В. (2019)
Пашук Т. І. - Дисциплінарна відповідальність судді за юридичну помилку: порівняльно-правова перспектива в контексті принципу судової незалежноті (2019)
Богданевич Т. С. - Методологічне забезпечення добору кадрів для системи правосуддя (2019)
Хижна О. Р. - Реалізація засади свободи від самовикриття та права не свідчити проти близьких родичів та членів сім'ї на стадії досудового розслідування, Омельченко О. Є. (2019)
Дубінко Д. О. - Реалізація принципу прав людини як стрижнева основа судочинного процесу (2019)
Янчук О. Б. - Становлення та розвиток пробації в Україні: сучасний стан і перспективи (2019)
Лесько А. О. - Ціна позову в контексті реалізації права на касаційне оскарження судового рішення (2019)
Заварза Т. В. - Повноваження судів апеляційної інстанції у випадку прийняття нових доказів від сторін у цивільній справі (2019)
Стрільців О. М. - Характеристика вчинених порушень встановлених правил обігу наркотичних засобів, психоторопних речовин, їх аналогів або прекурсорів (2019)
Фоміна Т. Г. - Критерії визначення слідчим суддею, судом розміру застави під час кримінального провадження (2019)
Баранова Ц. С. - Територіальна громада в умовах децентралізації: реалії та перспективи (2019)
Новини (2019)
Вихідні дані (2019)
Дем'яненко І. В. - Щодо запровадження інституту наставництва для суддів (2017)
Савчин М. В. - Конституційні принцип та їх інтерпретація (2017)
Гетманцев Д. О. - До питання щодо легітимності публічних фінансів: теоретико-правовий підхід (2017)
Шуляк Ю. Л. - Формування санкцій та їх наповнення в законотворчій діяльності Верховної Ради України (2017)
Федчишин Д. В. - Здійснення прав на земельну ділянку за її цільовим призначенням (2017)
Ігнатенко І. В. - Правові аспекти децентралізації влади у сфері земельних відносин (2017)
Шкуропацький О. І. - Відкладення розгляду адміністративної справи в контексті правового статусу учасників судового процесу: новели Кодексу адміністративного судочинства України, Андрієць М. О. (2017)
Штефан А. С. - Розрізняльні ознаки письмових доказів (2017)
Печений О. П. - Особливості вирішення спорів про спадщину у контексті оновлення процесуального законодавства (2017)
Інформаційно-аналітичний звіт про діяльність Національної школи суддів України у 2017 році (2017)
Новини (2017)
Вихідні дані (2017)
Прокопчук В. С. - Основы общей теории патологии (часть 1) (2017)
Філоненко К. С. - Лікування хворих на дифузну В-великоклітинну лімфому групи високого ризику: стан проблеми, Крячок І. А., Мартинчик А. В. (2017)
Залесский В. Н. - Стволовые клетки, регенеративная медицина и клеточная реабилитация (2017)
Абрамова Н. О. - Современные представления о синдроме эутиреоидной патологии в клинической практике, Пашковская Н. В. (2017)
Ponomaryov V. I. - Sleep and its disorders: is the problem neuropsychiatric or somatic?, Vovk V. I., Chernenko M. E., Ponomaryova V. V. (2017)
Домбровська Н. С. - Роль іонізуючого випромінювання у виникненні та розвитку цукрового діабету типу 2 (2017)
Король С. В. - Фактори ризику віддаленого несприятливого прогнозу після перенесеного інфаркту міокарда в гострому із зубцем Q (2017)
Жданюк Ю. И. - Иммунологическая диагностика поражений миокарда, вызванных энтеровирусной инфекцией, Гомозова Е. А., Лесниченко Д. А., Такташов Г. С. (2017)
Могильницька Л. А. - Рівень фібронектину в сироватці крові хворих з артеріальною гіпертензією, Маньковський Б. М. (2017)
Меньшикова А. О. - Системні маркери запалення у недоношених дітей з дуже низькою масою тіла при народженні залежно від методу вторинної неінвазивної дихальної підтримки (2017)
Визир В. А. - Васкулярный континуум у больных с хронической болезнью почек: фокус на остеопонтин, Садомов А. С., Овская Е. Г. (2017)
Сивак Л. А. - Роль иммунного микроокружения в развитии рака молочной железы, Грабовой А. Н., Верёвкина Н. О., Лялькин С. А., Майданевич Н. М., Аскольский А. В., Климанов М. Ю. (2017)
Хомовський В. В. - Диференційоване застосування вертебротерапевтичних методів при артеріальній гіпертензії (2017)
Пивоваров О. В. - Співвідношення інсуліноподібного фактора росту-1 та показників стану вуглеводного обміну у хворих з поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукрового діабету типу 2, Журавльова Л. В. (2017)
Ходан В. В. - Вплив агресивних параметрів і тривалості штучної вентиляції легень на розвиток бронхолегеневої дисплазії у недоношених дітей (2017)
Веселовская Н. M. - Психоэмоциональное напряжение – один из основных факторов повышения внутриглазного давления и развития глаукомы, Веселовская З. Ф., Жеребко И. Б. (2017)
Нагорная В. Ф. - рН влагалищного секрета в определении типа влагалищной микробиоты и прогнозировании осложнений гестации, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А. (2017)
Georgiyants M. A. - Optimization of current postoperative period after childrens’ adenotomy, Pushkar M. B., Vysotska E. V., Porvan A. P. (2017)
Кирик Д. Л. - Організація комплексного епідеміологічного нагляду за кампілобактеріозом в сучасних умовах (2017)
Гуцаленко О. О. - Клінічний поліморфізм позапечінкових системних проявів хронічної нсv-інфекції у хворої з поєднаною коморбідною патологією, Катеренчук І. П., Баштан В. П., Мохначов О. В., Сало Л. М., Томенко В. В., Манойло О. В., Муковоз О. Є., Місютіна В. І., Дзюба А. М., Фалько В. П. (2017)
Авраменко А. А. - Отсутствие реакции иммунной системы на высокую концентрацию хеликобактерной инфекции у больной хроническим неатрофическим гастритом (2017)
Лиходед А. Н. - Поликистоз почек в стадии функциональной компенсации, Шухтин В. В., Шухтина И. Н., Гоженко А. И. (2017)
Вежновець Т. А. - Кадрові ризики організаційно-управлінського ґенезу в установах охорони здоров`я (2017)
Сердюк А. М. - Питання безпеки хворих у системі забезпечення якості надання медичної допомоги, Риган М. М., Науменко О. М., Асаулюк І. К., Скалецький Ю. М. (2017)
Хоменко В. І. - Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин та принципи доказової медицини, Бичков В. В., Базика Д. А. (2017)
Погребняк О. С. - Правове регулювання обов’язкової госпіталізації хворого до протитуберкульозного диспансеру в Україні (2017)
Коваленко В. В. - Особливості лікування сучасних бойових ушкоджень щелепно-лицевої ділянки (2017)
Іващенко С. М. - Вплив режиму рухової активності на стан осіб, які займаються оздоровчою фізичною культурою (2017)
Содержание (2017)
Черняк В. А. - Современные аспекты хирурги ческой профилактики ишемического инсульта, Мишалов В. Г., Зоренко Е. В., Дыбкалюк С. В., Зоргач В. Ю., Боркивец А. Н. (2017)
Мохорт Г. А. - Нециклический эпидемический процесc инвазивных бактериальных инфекций (2017)
Івасик Н. О. - Порівняльна характеристика показань до застосування фізичної реабілітації як складової пульмонологічної реабілітаціі при бронхолегеневих захворюваннях (2017)
Домбровська Н. С. - Адипонектин та його біологічні ефекти (2017)
Савчук Н. В. - Структурно-функціональний стан серця у хворих із серцевою недостатністю, які перенесли інфаркт міокарда, залежно від проведеної реперфузії, Вакалюк І. П. (2017)
Беловол А. Н. - Гормонально-метаболические нарушения у больных с артериальной гипертензией и сахарным диабетом типа 2, Бобронникова Л. Р., Аль-Травнех Е. В. (2017)
Середюк В. Н. - Вплив s-амлодипіну і небівололу на динаміку показників нейрогуморальної й системної імунозапальної активізації, ендотеліальних і мітогенних факторів росту та індукторів апоптозу у хворих з артеріальною гіпертензією (2017)
Філіппова О. Ю. - Динаміка антропометричних і біохімічних показників під впливом різних схем лікування у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки у поєднанні з ожирінням і патологією біліарного тракту (2017)
Стаховський Е. О. - Функція нирок і верхніх сечовивідних шляхів у хворих на рак сечового міхура, Кононенко О. А., Стаховський О. Е., Войленко О. А., Вукалович П. С., Вітрук Ю. В., Пікуль М. В., Семко С. Л., Мариниченко М. В. (2017)
Yakovlev P. G. - Influence of the melanin from yeast-like fungies Nadsoniella nigra spр. X1 (i. Galindez, Antarctica) on proliferation, adhertion and apoptoses of tumor cells with epithelial origin, Garmanchuk L. V., Falalyeyeva T. M., Shelest D. V., Bilyuk A. A., Nikulina V. V., Skachkova O. V., Beregova T. V., Ostapchenko L. I. (2017)
Оржешковський В. В. - Клініко-нейрофізіологічні особливості перебігу спадкової моторно-сенсорної нейропатії і типу, зумовленої тандемною дуплікацією гена рмр22 (2017)
Поворознюк В. В. - Информативность алгоритма FRAX® в оценке риска остеопоротических переломов у женщин украинской популяции, Григорьева Н. В., Проценко В. В., Канис Дж. А., Йохансон Х., Мак Клоски Е. В. (2017)
Волошин К. В. - Анализ эндоскопических изменений пищевода и результатов применения опросника GerdQ у детей с заболеваниями органов гастродуоденальной зоны, Павленко Н. В., Слободянюк А. Л., Ганзий Е. Б. (2017)
Абу Шамсія Р. Н. - Лапароскопічна протезуюча герніопластика з використанням електрозварювальних технологій, Мальцев В. М., Добржанський О. Ю. (2017)
Добрянський Д. В. - Ефективність комбінованої терапії у хворих із загостренням хронічного обструктивного захворювання легень, Дудка П. Ф., Ільницький Р. І., Тарченко І. П., Резнікова Н. М. (2017)
Iliuk I. A. - Influence of the traditional therapy and its combination with Thiotriazolin® on dynamics of the endogenous intoxication indicators, cytological composition of sputum and adaptive responses of the patients with community-acquired pneumonia, Shevchuk S. V., Postovitenko K. P., Leshchenko S. I., Galiutina O. Yu., Bezsmertna G. V., Shevchuk O. V., Saienko A. V. (2017)
Жук В. І. - Ефективність та безпечність інтратекального введення морфіну гідрохлориду для лікування хронічного больового синдрому у хворих на онкологічні захворювання в термінальній стадії, Новосад Ю. І. (2017)
Vasylyeva G. Yu. - Sleep disorders, associated with anxiety and depressive disorders, and their corrections peculiarities in the oncogynecological practice (2017)
Черных В. П. - Карбокситерапия – стиль Off-label use (лекарственные средства вне инструкции), Дроговоз С. М., Зупанец И. А., Сироштан Г. Н., Зупанец М. В., Корниенко В. И., Дроговоз Е. В. (2017)
Fedyshyn T. V. - Reproductive health of women with early miscarriages in anamnesis associated with vaginal dysbiosis, Maliar V. A. (2017)
Горбатюк О. Г. - Спосіб корекції клімактеричних порушень у жінок перита післяменопаузального віку (2017)
Фера О. В. - Особливості формування прикусу в осіб віком від 6 до 12 років залежно від характеру харчування, Костенко Є. Я., Фера М. О., Мельник В. С., Криванич В. М., Мельник С. В. (2017)
Kostiuk T. M. - Substantiation of relaxings plintused on patients with the parafunction of chewing muscles, Chrol N. S., Shevchuk V. O., Shpak D. Yu. (2017)
Лисенко Н. С. - Якісні та кількісні показники при дисплазії кульшових суглобів у дітей в до- та післярепозиційному періоді (за даними рентгенологічного дослідження), Шармазанова О. П., Вороньжев І. О., Корольков О. І., Проценко В. В., Єршов Д. В., Крамний І. О. (2017)
Важничая Е. М. - Брадикардия, вызванная нитроглицерином, Колот Э. Г. (2017)
Konyshevskaya A. A. - Clinical characteristic of juvenile rheumatoid arthritis debut and course, Vaizer N. V., Shelestova L. P. (2017)
Barylo O. S. - Efficacy of Nucleo C. M. P. Forte in Restorative Therapy after Nerve Injury, Polishchuk S. S., Furman R. L., Zakalata T. R. (2017)
Власова Е. М. - Оценка риска функциональных нарушений у работников, занятых на подземных горных работах, Алексеев В. Б., Шляпников Д. М., Шевчук В. В. (2017)
Karlova O. O. - The endogenous intoxication in workers exposed to lead, Kuzminska O. V., Trunina T. I., Melnyk V. V. (2017)
Чабан О. П. - Розмежування понять "медична послуга" та "медична допомога" як складових страхової медицини, Бойко О. В., Блавацька О. Б., Лотоцька Л. Б., Гриньків Я. О. (2017)
Волянський П. Б. - Шляхи розвитку навчання з домедичної допомоги в Україні (2017)
Бєляєва О. М. - Латинська мова як мова наукового прогресу. Медицина XVІ–XVII ст. (2017)
Plujko V. A. - Test of models for photon strength functions of electric dipole photoexcitation, Goriely S., Gorbachenko O. M., Solodovnyk K. M. (2019)
Рудчик А. Т. - Механізми реакції 12С(15N, 14С)13N при енергії 81 МеВ та взаємодія ядер 14С + 13N, Рудчик А. А., Куцик О. Е., Русек К., Кемпер К. В., П’ясецкі Е., Столяж А., Тщіньска А., Пірнак Вал. М., Понкратенко О. А. (2019)
Мазур В. М. - Дослідження перерізів (γ, n)-реакцій на р–ядрах 120Те, 136Се в області енергій гігантського Е1–резонансу, Біган З. М., Деречкей П. С., Желтоножський В. О., Саврасов А. М. (2019)
Buyukuslu H. - Evaluated empirical systematics of (n, nα) reaction cross-sections at 14 - 15 MeV incident energy, Kaplan A. (2019)
Гульчук Ю. С. - Сортування половинок зразків-свідків відносно їхнього положення при опроміненні в реакторі ВВЕР-1000, Чирко Л. І. (2019)
Голяк М. Г. - Радіаційне окрихчування матеріалів корпусу реактора енергоблока № 1 Рівненської АЕС унаслідок повторного опромінення після відпалу, Гринченко Г. П., Ревка В. М., Тригубенко О. В., Чайковський Ю. В., Чирко Л. І., Шкапяк О. В. (2019)
Желтоножская М. В. - Исследование чернобыльских выпадений в 30-км зоне ЧАЭС после установки конфайнмента, Кулич Н. В., Мызников Д. Е., Слисенко В. И. (2019)
Кривохижа М. В. - Вплив низьких доз рентгенівського випромінювання на гени фотоперіодичного механізму регуляції цвітіння рослин, Рашидов Н. М. (2019)
Авдеева Л. В. - Восстановление дрожжевых клеток от лучевых повреждений с помощью магнитных изотопов: Новый подход к созданию противолучевых средств для биомедицины, Евстюхина Т. А., Кольтовер В. К., Королев В. Г., Кутлахмедов Ю. А. (2019)
Краснов В. П. - Динаміка питомої активності 137Cs у конвалії звичайної (Convallaria majalis L.) у лісах Полісся України після аварії на ЧАЕС, Мельник В. В., Курбет Т. В., Жуковський О. В., Зборовська О. В., Орлов О. О. (2019)
Хомутінін Ю. В. - Картографування забруднених радіонуклідами сільськогосподарських угідь для повернення їх у господарське використання, Кашпаров В. О., Лазарєв М. М., Левчук С. Е., Процак В. П., Павлюченко В. В. (2019)
Малоштан І. М. - Динаміка коефіцієнтів переходу та накопичення 137Cs трав’янистою рослинністю природних луків на торф’яно-болотних ґрунтах у початковий період після імітації радіоактивних випадань, Поліщук С. В., Хомутінін Ю. В. (2019)
Міхєєв О. М. - Очищення водних об’єктів від 137Cs за допомогою біоплато, Лапань О. В. (2019)
До 70-річчя Анатолія Петровича Войтера (2019)
Бахов І. С. - Проблеми психічного здоров’я у студентської молоді американських університетів і коледжів (2017)
Борисенко Л. Л. - Здоров’язберігаючі освітні технології як засіб оптимізації навчальної діяльності студентів, Журавська Л. М., Мендрух Ю. М. (2017)
Вакуліч Т. М. - Психологічні фактори формування віктимної поведінки жінок в Україні (2017)
Гавриловська К. П. - Соціальне благополуччя самотніх жінок у сучасному світі, Фальковська Л. М., Музичко Л. В. (2017)
Головатий М. Ф. - Психологія здоров’я в контексті радикальних кризових ситуацій глобалізованого cтоліття, Холіч О. М. (2017)
Пальм Н. Д. - Психологические аспекты мифотворчества в современной культуре (2017)
Музичко Л. В. - Емоційне вигорання викладачів вищої школи та їхнє професійне здоров’я, Фальковська Л. М., Гавриловська К. П. (2017)
Papathanasiou I. V. - Professional burnout in Staff of Mental Units: The Role of Working Conditions, Tsaras K., Christodoulou E., Daglas A., Kourakos M., Kleisiaris C., Fradelos E. C. (2017)
Пузирний В. Ф. - Інтелектуальний розвиток та соціалізація особистості (2017)
Фальковська Л. М. - Конструкт "здоров’я" у структурі свідомості студентської молоді, Музичко Л. В., Гавриловська К. П. (2017)
Школяр М. В. - Можливості соціальної роботи у громаді в процесі включення внутрішньо переміщених осіб в нові територіальні спільноти (2017)
Шопша О. Л. - Вплив міжособистісних конфліктів на показники психічного здоров’я акторів театру (2017)
Бикова І. М. - Ефективність стилів керівництва колективом: соціально-психологічний аспект (2017)
Туриніна О. Л. - Особливості формування психічного здоров’я у студентів вищих навчальних закладів (2017)
Vajpayee A. - Impact of Visual Literacy Skill Program on Visual Literacy of Deprived Children and Non-Deprived Children (2017)
Грабовенко Н. В. - Діагностика як ключовий етап соціальної роботи з сім’ями, що виховують дітей з дитячим церебральним паралічем, Євменова Т. М. (2017)
Губська О. Ю. - Професійні шкідливості в анестезіології та інтенсивній терапії як фактор ризику психоемоційних порушень лікарів-інтенсивістів, Рибак Є. В. (2017)
Гуменюк Л. І. - Зміни психоемоційного стану хворих на патологію печінки, Губська О. Ю., Кузьмінець А. А. (2017)
Коляденко Н. В. - Етіопатогенетичні основи розвитку реабілітаційного потенціалу хворих із синдром Ретта, Мальцев Д. В., Живаго Х. С., Федосова Л. О. (2017)
Лозова О. М. - Парадокси потребово-мотиваційної сфери осіб з нервовою орторексією, Дробот О. В., Фатєєва М. С. (2017)
Мазяр О. В. - Психофізіологічний механізм формування невротичного розладу (2017)
Портницька Н. Ф. - До питання проявів страхів та тривожності у дітей з розумовою відсталістю, Тичина І. М. (2017)
Шамне А. В. - Варіативність психосоціального розвитку і психічне здоров’я особистості в підлітковому і юнацькому віці (2017)
Шмаргун В. М. - Взаємозв’язок показників інтелекту та когнітивних стилів у психічному розвитку дітей (2017)
Грись А. М. - Переживання цілісності "Я" як основа психічного здоров’я у підлітковому віці, Прокоф’єва О. О. (2017)
Christos I. K. - Children with depression and family, Lambrini K. I., Alexandros M. G. (2017)
Войтенко О. В. - Психологічні наслідки бойового стресу у військовослужбовців, Ткачук Т. Л. (2017)
Доріченко В. А. - Саморозкриття як індикатор психічного здоров’я військовослужбовців при здійсненні миротворчих операцій (2017)
Колесніченко Л. А. - Досвід психотерапії психосоматичних розладів, Тімакова А. В. (2017)
Maksymov M. V. - Music space influence on human mental health (2017)
Максимова Н. Ю. - Психологічна діагностика схильності до адиктивної поведінки (2017)
Mielkov Yu. O. - Human personality in the complex world: pluralism of identities and the problem of world-attitude (2017)
Омельченко Л. М. - Особливості адаптивного потенціалу дружин постраждалих військовослужбовців, Вус В. І. (2017)
Fradelos E. C. - Religiosity in nursing: The translation, validation and cultural adoption of the centrality of religiosity scale – 10 in Greek language, Papathanasiou I. V., Kourakos M., Zyga S., Tzavella F., Tsaras K. (2017)
Chrysostomou G. - Integrated Care Platforms to support Mental Health Patients (2017)
Бідзюра І. П. - Організація охорони психічного здоров’я в сучасній Україні (2017)
Lambrini K. I. - Treatment of dermatological diseases related to mental disorders, Christos I. K., Papathanasiou I. V. (2017)
Вус В. I. - Ціннісно-семантична детермінація психічного здоров’я пожежників та рятувальників, Kравчук С. M. (2017)
Губська О. Ю. - Вивчення впливу вегетаріанських дієт на розвиток депресії, Прівалов М. А., Альянова Т. С., Таран А. І., Родіонова І. О., Алексєєва В. В., Лавренчук І. О., Кузьмінець А. А. (2017)
Данилова Т. В. - За межами дихотомії біологічного і соціального: холістичний підхід до психічного здоров’я, Салата Г. В. (2017)
Ладиченко В. В. - Європейські стандарти права дітей на психічне здоров’я, Головко Л. О. (2017)
Мартинюк І. А. - Готовність студентської молоді до самоосвітньої діяльності як запорука її соціального й ментального благополуччя (2017)
Михайлюк І. В. - Феноменологія змін особистості в умовах посттравматичного зростання (2017)
Нич Т. В. - Феномен самогубства: екзистенційний вибір особистості чи соціальна проблема (філософсько-психологічний аналіз) (2017)
Павлюк М. М. - Цінність самостійності у контексті психічного здоров’я особистості майбутнього фахівця (2017)
Савченко О. В. - Конструктивні та деструктивні форми рефлексії (2017)
Solomka T. M. - Integrity as a factor of mental health in the context of the interdisciplinary problem of personal self-construction, Shopshа O. L. (2017)
Тімашова В. М. - Психічне здоров’я як складник понятійної сфери здоров’я та перспективний напрям розвитку служби охорони психічного здоров’я в Україні, Тімашов В. О. (2017)
Тюріна Т. Г. - Духовність як визначальний чинник духовного здоров’я особистості та суспільства (у світлі вчення про ноосферу В. Вернадського), Зачепа А. М. (2017)
Терентьєва Н. О. - Особливості збереження психічного здоров’я викладачів внз в умовах рейтингування, Яшник С. В. (2017)
Прокопович Є. М. - Психічне благополуччя та детермінація схильності підлітків до девіантної поведінки (сучасний український досвід), Траверсе Т. М., Крайніков Е. В. (2017)
Черемшинська Н. М. - Особливості емоційного стану жінок, які стали жертвами сімейного насильства: аспекти психологічної корекції (2017)
Содержание (2017)
Knyazkova І. І. - Arterial stiffness as a risk factor for arterial hypertension, Bogun M. V., Kuzmіnova N .V ., Zhadan A. V. (2017)
Сівкович С. О. - Діагностика та лікування хвороби Ходжкіна, Калюта А. О. (2017)
Король С. В. - Стратифікація ризику та розробка алгоритмів диференційованого лікування після перенесеного інфаркту міокарда з зубцем Q (2017)
Журавлёва Л. В. - Связь уровня асимметричного диметиларгинина с модифицируемыми и немодифицируемыми факторами сердечнососудистого риска, выраженностью атеросклеротического поражения коронарных сосудов, Лопина Н. А. (2017)
Ковалевська Л. А. - Можливості покращання функції нирок у хворих з порушенною систолічною функцією лівого шлуночка на фоні ішемічної та гіпертонічної хвороби серця, Загородня Л. І., Вороніна Т. В., Гойдик В. С., Хрущ В. І., Герасименко О. А. (2017)
Атаходжаева Г. А. - Вариабельность ритма сердца у больных с хронической сердечной недостаточностью и метаболическим синдромом, Рахимов Ш. М., Азимова Н. З. (2017)
Абрамова Н. О. - Особенности обмена тиреоидных гормонов в зависимости от С/Т полиморфизма гена DIO1 и PRO197LEU полиморфизма гена GPX1 у больных с метаболическим синдромом, Пашковская Н. В. (2017)
Бичкова С. А. - Клінічна та імунологічна характеристика різних фенотипів хронічного обструктивного захворювання легень (2017)
Тімохіна Т. О. - Клініко-імунологічні особливості перебігу та оцінка якості життя хворих на генералізований пародонтит (2017)
Manasova G. S. - Perinatal infection may worse the state of maternal bone, Zelinsky A. А., Shpak I. V., Rudenko I. V., Moskalenko T. Ya. (2017)
Муратова Н. Д. - Цитотоксическая активность фактора TGF-B2 в отношении клеток миомы матки, Бабаджанова Г. С., Эшонходжаева Д. Д. (2017)
Корниенко С. М. - Патология эндометрия на фоне вегетативной дисфункции у женщин позднего репродуктивного и пременопаузального периода (2017)
Медвідь І. І. - Стан адаптаційних механізмів при поєднанні гіпертонічної хвороби з хронічним панкреатитом, Бабінець Л. С., Герасимець І. І. (2017)
Кolomiytsev V. І. - Acute cholecystitis in patients with liver cirrhosis: peculiarities of diagnosis and minimally invasive treatment (2017)
Флаерті М. П. - Психологічні умови підвищення якості медико-соціальної допомоги хворим на шизофренію, Вус В. І., Омельченко Л. М., Макаренко О. М. (2017)
Терёшина И. Ф. - Оценка эффективности комбинированного средства на основе L-5-гидрокситриптофана (5-НТР) и мелатонина при лечении инсомнии, Круглова О. В. (2017)
Найдёнова Е. В. - Влияние табакокурения на здоровье человека, Ковальчук Л. И., Дычко Т. А., Ротарь В. Э. (2017)
Сербина И. М. - Изучение сосудистого эндотелиального фактора роста у больных с гнёздной алопецией (2017)
Виговська Я. І. - Хронічна імунна тромбоцитопенія і вагітність, Бужерак Н. Ф., Орел В. Г., Дяків Г. Л., Шевченко Л. В., Виговська О. Я., Войціцький Ю. В. (2017)
Аксьонова А. В. - Прогностична роль генів ліпідного обміну в ризику розвитку прееклампсії, Венцківська І. Б., Біла В. В., Вітовський Я. М., Аксьонов П. В. (2017)
Maliar V. V. - Reproductive evaluation of pregnancy and consequences accouchement women with low and polyhydramnios of unexplained etiology (2017)
Москвяк Н. В. - Порівняльна характеристика формування фізичного розвитку молодших школярів у навчальних закладах різного типу, Мудра І. Г. (2017)
Garmash О. V. - Analisis of oral health in newborns with macrosomia in Кharkiv city (2017)
Удод О. А. - Характеристика каріозного ураження контактних поверхонь бічних зубів у хворих на генералізований пародонтит, Оболонська Г. О. (2017)
Кирик Д. Л. - Молекулярно-генетичний контроль контамінації продуктів птахівництва бактеріями роду Campylobacter (2017)
Karlova O. O. - Stratified risk assessment of the complications in lead-exposed workers, Kuzminska O. V., Trunina T. I. (2017)
Бондарчук Г. О. - Морфологічні прояви реакції мікроциркуляторного русла стінки тонкої кишки щурів в умовах дії циклофосфаміду на ранніх термінах, Гаврилюк А. О. (2017)
Тарабань І. Б. - Клінічний випадок гіпоглікемії невизначеної етіології, Шуляренко Л. В., Комісаренко Ю. І., Бобрик М. І., Кирієнко Д. В. (2017)
Avramenko A. А. - Formation of mediagastric ulcer in judoist during physical training, Korolenko R. N. (2017)
Сіромаха С. О. - Мультидисциплінарна допомога вагітним та породіллям з кардіальною патологією в Україні (2017)
Hamaidia A. - Palliative care and mental health in Algeria (2017)
Павловский Л. Н. - Открытие метода культивирования тканей – одно из важнейших достижений медицины (2017)
Ніколаєв М. - Ономастика та просопографія у відновленні монетних монограм (на прикладі Ольвії IV ст. до н. е.) (2019)
Надвірняк О. - "Фальшивомонетництво", "неофіційні імітації" чи "неофіційне монетне виробництво"? До питання присутності "литих" денаріїв І - ІІІ століття н. е на "ваврварських" територіях Південно-Східної Європи (за матеріалами межиріччя середнього Дністра і Південного Бугу), Погорілець О. (2019)
Тупчієнко М. - Монети римського часу з шкільного музейного зібрання Гайворонщини, Пересунчак О. (2019)
Хромов К. - Блукаючи шляхами "Via Tatarica" (Проблеми визначення торгових шляхів джучидської доби на теренах сучасної України) (2019)
Крижанівський А. - Визначення ступенів рідкісності при складанні каталогу на прикладі монет Галицької Руси XIV - XV ст. (2019)
Романкевич В. - Комплекс з османськими монетами XV ст., знайдений в Криму, Янов Д. (2019)
Нечитайло В. - Теорії щодо емісій українськими Гетьманами власних монет (2019)
Крицук Р. - Денежно-вещевой клад второй половины 60-х годов XVII века из окрестностей деревни Погост-Загородский (из коллекции Национального Исторического Музея Республики Беларусь, находка 1966 г. ) (2019)
Бутко А. - Нумізматична колекція Світловодського міського краєзнавчого музею як джерело вивчення історії грошового обігу Задніпрських місць Гетьманщини (2019)
Пасічник Н. - Грошова реформа Є. Ф. Канкріна (1839 – 1843 рр. ) в історико-критичному огляді П. П. Мігуліна, Куклік Б. (2019)
Гуржій І. - Видання з нумізматики у відділі бібліотечних зібрань та історичних колекцій Інституту книгознавства Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського, Деменко Л. (2019)
Бойко-Гагарін А. - Огляд Всеукраїнського фахового семінару "Грошовий обіг на теренах Південно-Східної Європи в XIV – XVІІ ст. " (2019)
Бойко-Гагарін А. - Рецензія на дисертацію Янова Д. "Обіг монет Османської імперії у Карпато-Дністровському регіоні (1381 - 1691 рр. )” (2019)
Filipow К. - In memoriam. Jaroslaw Dutkowski (1954 - 2019) (2019)
Колесніченко Є. - In memoriam. Владлен Опанасович Анохін (1930 - 2019) (2019)
Алєксєєнко О. - Концепт дому як фактор особистісного становлення Миколи Савича (на матеріалі історичного оповідання Юрія Косача "Молодість Савича") (2016)
Амирян Т. - Автофикциональное письмо и "Аустерлиц" В. Г. Зебальда. Фактор доверия (2016)
Бакіна Т. - "Дитяча кімната" як культурне та літературне явище (на прикладі художніх творів про дітей і для дітей) (2016)
Баринова Е. - Образ дома в дневниковых записях Сильвии Плат первой половины 50-х гг: семиотический аспект (2016)
Біляшевич Р. - Образи дому та храму в поезії Т. С. Еліота (2016)
Біляшевич Т. - Образ будинку із секретами у творчості Жоржа Бернаноса (2016)
Бородін К. - Поетика довоєнних назв львівських будинків і вілл, Гонак І. (2016)
Варецька С. - Концепт династійного дому (на прикладі роману "Будденброки" Т. Манна) (2016)
Вещикова О. - "Особливі" будинки у прозі Галини Пагутяк (2016)
Випасняк Г. - Простір та ідентичність у прозі Оксани Забужко (на матеріалі роману "Музей покинутих секретів") (2016)
Воробей Н. - Чужий/рідний дім у збірці оповідань "Босоногий лютий" Герти Мюллер (2016)
Гайдаш А. - Гетеротопія будинку престарілих у сучасній драматургії США (на матеріалі п’єси Тіни Хау "У пошуках Мане") (2016)
Гірняк М. - Від притулку до дому: специфіка часопросторових координат у дилогії Галини Пагутяк "Писар східних воріт притулку" і "Писар західних воріт притулку" (2016)
Гольник О. - Уріж – територія духу (дискурс містичного в повісті Галини Пагутяк "Захід сонця в Урожі") (2016)
Гон О. - Будинки Еліота і храми Паунда (2016)
Гребенюк Т. - "Магічний трюк, який несила розгадати": архітектурний екфразис у романі Софії Андрухович "Фелікс Австрія" (2016)
Григорчук Ю. - Образ дому в поезії Віри Вовк (2016)
Демська-Будзуляк Л. - Приватний простір у соціо-культурних практиках українського літературознавства 10-20-х років ХХ ст. (випадок літературно-мистецького салону) (2016)
Демченко А. - Поетика тріади "дім - не-дім – анти дім" у збірці С. Жадана "Життя Марії" (2016)
Жук О. - Модель автокомунікації як "самособоюнаповнення" у ліричних текстах Василя Стуса (2016)
Закалюжний Л. - "Дім на злам" О. Слаповського: між драмою і реаліті-шоу (2016)
Іваненко В. - "Внутрішня імперія" білого "англосакса", або (не)повернення блудного сина (на матеріалі роману Джеймса Келмана (2016)
Калініченко М. - Ідеологема дому в дискурсі популярної літератури американського "жіночого відродження" (2016)
Канчура Є. - Дім на перехресті світів у літературі фентезі: відкриття шляху до індивідуації (2016)
Кирилова Т. - Дім як імажинарний конструкт культури в романі Юдіт Германн "Початок усякої любові" (2014) (2016)
Ковацька О. - Дім як місце досвіду і простір пам’яті (на матеріалі романів Тараса Прохаська "Непрості" та Леоніда Кононовича "Тема для медитації") (2016)
Колесник Г. - Метафора дому в романі Пітера Акройда "Дім доктора Ді" (2016)
Косарєва Г. - "Абрикосові дерева вирвані з корінням...": топос дому у поезіях Любові Якимчук (2016)
Лебединцева Н. - Втрачений дім – віднайдений світ: історія дорослішання в поетичній інтерпретації Р. Скиби (2016)
Левицька О. - Полісемантика закритого простору дому в романі Джона Фаулза "Колекціонер" (2016)
Левченко Г. - Образ-символ дому в романах С. Андрухович "Фелікс Австрія" і Г. Маркеса "Сто років самотності": типологічні збіги (2016)
Левченко О. - Образи дому в рефлексіях ліричного героя поезій Юрка Ґудзя (2016)
Маланій Н. - Війна – травма – дім (на матеріалі оповідання "Повернення солдата" Ернеста Хемінгуея) (2016)
Матвєєва О. - Концепт дому в "Щоденнику" (1920–1951) В. Винниченка (2016)
Маценка С. - "Посередині далечі": образ дому в романі "Прокляття дому" Дженні Ерпенбек (2016)
Мейзерська Т. - Поетика приміщень/переміщень у художньому світі роману Сергія Жадана "Месопотамія" (2016)
Онопрієнко А. - Особливості функціонування внутрішнього простору у ліриці Ш. Бодлера (2016)
Павленко Ю. - Письмо про Себе фікційного суб'єкта французького роману: герой у пошуках дому (2016)
Пашкова Н. - Семантика дому в балкано-карпатському фольклорі (2016)
Первушина Л. - Архетип дома и особенности его художественного воплощения в эмигрантской поэзии (Дж. Николич, Т. Карпович, И. Бродский) (2016)
Пікун Л. - Своєрідність трансформації образу дому в творах про Франкеншейна (2016)
Пичугина Т. - Стереотипы вены в текстах Г. фон Гофмансталя и Л. Андриана (2016)
Прушковська І. - Функціонування феномену дому в сучасній турецькій драматургії (2016)
Пухонська О. - Відновлення національної пам’яті як повернення до ментального дому (на прикладі сучасного українського роману) (2016)
Романова С. - Інтер’єр як вид жіночого тексту у романах Роси Монтеро (2016)
Рязанцева Т. - Екфрасис і гіпотипозис у ранній прозі Дж. Р. Р. Толкіна (описи осель Валарів у "Книзі Забутих Переказів") (2016)
Свербілова Т. - Метафорична семіотика дому в системі постколоніальної гібридної культури прикордонних регіонів в романах С. Жадана "Ворошиловград" і "Месопотамія" (2016)
Сембе К. - Трансформація міфологеми дому у латиноамериканському контексті (на матеріалі роману Маріо Варгаса Льйоси "Зелений Дім") (2016)
Стеценко А. - Будинок без вікон: естетика роману Андре Жіда "Іммораліст" (2016)
Сушко С. - Концептуальна множина та художня структура образу дому у романах Вільяма Гесса "The Tunnel" та "Middle C" (2016)
Тарнашинська Л. - Антропологічні "межі" приватного: тоталітарний вимір повсякдення (2016)
Тихомирова Е. - Травма утраты дома и поиск идентичности детскими персонажами фэнтезийного цикла Дж. Р. Р. Мартина "Песнь льда и пламени" (2016)
Тростогон В. - "Номадизм і аутсайдерство як модуси існування поетичного "Я" (2016)
Турган О. - Дім і бeздомів’я в онтології драм Лeсі Українки (2016)
Узлова О. - Топос "кімнати хворого" в романах Девіда Лоджа кінця ХХ – початку ХХІ століть (2016)
Федько О. - Семантична парадигма універсалії дому у віршованих романах Л. Горлача "Руїна", "Чисте поле" (2016)
Шостак О. - Сакральні та секулярні виміри дому у сучасній романістиці північноамериканських письменників корінного походження (2016)
Шульгун М. - Ментальні мандри в романі-подорожі Еріка Емманюеля Шмітта "Улісс із Багдаду" (2016)
Юферева Е. - От бродяги до "бомжа": поэтика поведения нового героя в трэвел-блогах (2016)
Юхимук Я. - Музичний екфразис у функції міжпросторового медіуму (на матеріалі роману Є. Положія "Мері та її аеропорт") (2016)
Яковенко І. - Мріючи про втрачений дім: афроцентричний аналіз сучасної жіночої поезії США (2016)
Bart V. - Homely and hostile academia in Vladimir Nabokov’s Pnin and Pale Fire (2016)
Ferens D. - Can the Home be Interesting? Homeliness and Affects in Contemporary Asian American Fiction (2016)
Landsbergyte-Becher J. - The concept of Lithuanian homeland. Transcendental landscapes (2016)
Mond-Kozlowska W. - The human heart as a metaphor for the concept of the national home (2016)
Terentieva Yu. - Traumascape of home in the novels The Wasp Factory and The Bridge by Iain Banks (2016)
Velie A. R. - Gerald Vizenor’s Chancers and Campus Unrest (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Prokopenko I. G. - Synthesis of Nonparametric Algorithms for Detection of Radar Correlated Signals Against the Background of Markov Correlated Noise (2019)
Kondratiuk V. M. - Zhuliany Airport as a Possible Candidate for Ranging Integrity Monitoring Station Placement in Kyiv Region, Konin V. V., Ilnytska S. I., Kutsenko O. V. (2019)
Prodeus A. М. - Kurtosis and Normalized Variance as Measures of Speech Signals Clipping Value, Kotvytskyi I. V., Didkovska M. V., Kukharicheva K. A. (2019)
Tunik A. A. - Synthrsis of Quadrotor Robust Guidance and Control System VIA Parameterization of All Stabilizing Н-infinity State-Feedback Gains, Ilnytska S. I., Sushchenko O. A. (2019)
Churina O. Y. - Optimization Tasks for Controlling an Ergatic Electric Power Systems (2019)
Melnyk O. S. - Nanodevices with Programmable Logic, Yurchyk I. I. (2019)
Sineglazov V. M. - Experimental Investigation of Wind Energy Plant with Helicoidal Rotor, Daskal E. V., Ziganshin A. A. (2019)
Chumachenko O. I. - Hybrid Neuron Networks Based on Q-, W- and Classical Neurons, Dychko S. T., Rizhiy A. R. (2019)
Sineglazov V. M. - Algorithmic Support of the Visual Navigation System, Ischenko V. S. (2019)
Ostroumov I. V. - An Accuracy of Location Line Maintaining by Angles at Limited Airspace Volume, Kuzmenko N. S. (2019)
Filonenko S. F. - Mutual Change of Acoustic Emission Statistical Energy Parameters at Treating Tool Wear, Stakhova A. P. (2019)
Statsenko O. V. - Regenerative Electronic Load for Uninterruptible Power Source Testing (2019)
Silvestrov A. M. - Modification of the Method of Least Squares, M'yakshylo О. М., Kryvoboka G. I. (2019)
Manuylenko R. I. - Equations System Parameterization for the Radio Emission Sources Coordinates Determination, Pantyeyev R. L., Kozlov A. P., Opanasiuk Y. A. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Publisher's imprint (2019)
Содержание (2017)
Яворовський О. П. - Генотоксична та цитототоксична дія наночастинок нітриду титану і дисиліциду хрому як критерії оцінки впливу на організм, Мінченко Д. О., Солоха Н. В., Шиш А. М., Мінченко О. Г. (2017)
Мальцев Д. В. - Эффективность высокодозовой внутривенной иммуноглобулинотерапии у детей с расстройствами аутистического спектра, ассоциированными с генетическим дефицитом ферментов фолатного цикла (2017)
Швед Н. И. - Обоснованность гормонозаместительной терапии у больных со стабильной стенокардией и субклиническим гипотиреозом, проживающих в йододефицитных регионах, Геряк С. Н., Киричок И. Б., Кицак Я. М., Бойко Т. В., Якимчук Е. А. (2017)
Лизогуб В. Г. - Доцільність застосування метаболічної терапії для корекції змін міокарда на фоні цукрового діабету, Завальська Т. В., Бєлікова Ю. О., Пітух С. С. (2017)
Ashcheulova Т. V. - Dislipidemia: definition, diagnostics and treatment, Gerasimchuk N. N., Demydenko G. V., Kompaniiets K. N., Kochubiei O. A. (2017)
Зозуля І. С. - Взаємозв’язок генетичних та соціальних факторів ризику залежно від часу виникнення ішемічного інсульту, Зозуля А. І., Волосовець А. О. (2017)
Копчак О. О. - Стан когнітивних функцій у хворих з коморбідністю дисциркуляторної енцефалопатії та метаболічного синдрому на фоні застосування гіполіпідемічної терапії (2017)
Крячок І. А. - Прогностична цінність позитронноемісійної томографії у первинних хворих на лімфому Ходжкіна, Новосад О. І., Пастушенко Я. В., Скрипець Т. В., Горбач О. І., Каднікова Т. В., Титоренко І. Б., Кущевий Є. В., Ульянченко К. О., Філоненко К. С. (2017)
Корець К. В. - Особливості хромосомних аномалій у клітинах кісткового мозку на час встановлення діагнозу множинної мієломи, Ружинська О. Е., Скороход І. М., Карнабеда О. А., Коренькова І. М., Андреєва С. В. (2017)
Лісовий В. М. - Ультра-міні перкутанна нефролітотрипсія та ретроградна інтраренальна хірургія у лікуванні хворих на нефролітіаз, Савенков В. І., Мальцев А. В., Левченко Д. А. (2017)
Яковлев П. Г. - Рівень лімфоцитів периферичної крові як диференційний індикатор фази патологічного процесу у хворих онкоурологічного профілю, Клюшин Д. А. (2017)
Коваленко О. Є. - Фактори ризику та прогнозування виникнення спастичної форми дитячого церебрального паралічу, Абраменко В. В. (2017)
Шатилович К. Л. - Моніторинг системи мати – плацента – плід при прееклампсії (2017)
Вернигородський С. В. - Структурно-функціональна перебудова товстої кишки після першого етапу реконструктивновідновних операцій, Шапринський В. О., Школьніков В. С., Шалигін С. М., Григорійчук В. І. (2017)
Gorobchenko K. N. - Effects of probiotics on intestinal microflora of patients with HIV, Dyachenko A. G., Savinova O. M., Ivakhnjuk T. V. (2017)
Kniazkova I. I. - Magnesium deficiency and stress, Bogun M. V., Golovachova V. A., Leshchyna I. V. (2017)
Курята О. В. - Лептин та інсулінорезистентність у хворих на остеоартрит у поєднанні з ожирінням і динаміка їх рівнів на фоні лікування симптоматичними препаратами швидкої дії (напроксен натрію), Черкасова Г. В. (2017)
Назарчук І. А. - Вплив соматотипу конституції людини на клінічну картину рефлекторних вертеброневрологічних розладів у шийному відділі хребта (2017)
Gushcha D. K. - The experience of using the diagnostic apparatus "CompaDent” in clinical estimation of electric power characteristics of fixed metal prostheses, Khrol N. S., Shevchuk V. O., Mykhailov A. A., Koval Ie. A., Koval M. (2017)
Каськова Л. Ф. - Фактори ризику виникнення фісурного карієсу у дітей, Солошенко Ю. І., Амосова Л. І., Бережна О. Е., Хміль О. В. (2017)
Бабич І. І. - Досвід використання скловолоконних штифтів для відновлення девітальних молярів у пацієнтів різних вікових груп, Шевченко Д. О., Юлдашева Л. Х. (2017)
Fares R. - Research of the pharmacological activity of capsules diaplant, Bobrytska L. A., Drogovoz S. M., Popova N .V., Shpychak O. S., Hrytsenko V. I., Ivko T. I., Kononenko A. V. (2017)
Попель С. Л. - Активність антиоксидантної системи в еритроцитах та м’язовій тканині при довготривалій гіпокінезії, Мицкан Б. М., Мицкан Т. С., Остафійчук Я. Ф., Земська Н. О. (2017)
Shevchuk V. I. - Functional and morphological state of the amputation stump muscles after various methods of the stump plasty, Bezsmertnyi Yu. O., Shevchuk S. V., Bezsmertna H. V., Postovitenko K. P. (2017)
Мокрицька Н. П. - Планування організації громадських робіт у сфері охорони здоров’я як гарантія працевлаштування медичних працівників (2017)
Поступной А. - Елена Александровна Якуба и Татьяна Ивановна Заславская: два взгляда на сущность социологии (2018)
Радзік Р. - Культурні контексти відходу від правди: приклади польські і не тільки (2018)
Батаева Е. - Методические аспекты измерения милитарной идентичности, Артеменко А. (2018)
Sokurianska L. - Educational Risks as an Actualization Factor of the Ukrainian Studentship?s ProfessionalSelf-Realization Risks, Deineko A. (2018)
Головченко Т. - Нелінійні професійні траєкторії студентства: конструювання, практики, наслідки, Кутирьова В. (2018)
Кузьмін В. - "Cитуація ножиць" як інституційна пастка реалізації кар’єрних стратегій в Україні: чинники появи та шляхи подолання (2018)
Дубликаш Т. - Средневековые корни Европейского Союза (2018)
Воронкова А. - Дозвіллєві практики як прояв професійно-класової ідентичності українців, Ковальська Є., Проценко О., Шевчук М. (2018)
Приступа М. - Мотивація до роботи: емпірична типологія та перспективи диференціації (2018)
Нехаєнко О. - Політична коректність як суспільний феномен: ґенеза та соціологічна концептуалізація (2018)
Шідловський В. О. - Медикаментозне лікування первинного гіперальдостеронізму (огляд літератури), Шідловський О. В., Товкай О. А., Павловський І. М., Кравців В. В. (2019)
Азизова Р. Б. - Фармакотерапия когнитивного дефицита при эпилепсии, Абдуллаева Н. Н. (2019)
Бабінець Л. С. - Формування алгоритму амбулаторного ведення пацієнта з інфекцією сечовивідних шляхів з урахуванням потреб профілактики можливих ускладнень, Коцаба Ю. Я. (2019)
Беденюк О. С. - Патоморфологічні особливості розвитку ліпополісахаридного пародонтиту на фоні хронічного атрофічного гастриту, Корда М. М. (2019)
Белов О. О. - Клінічна характеристика сучасних ендогенних депресивних розладів на симптоматологічному рівні, Пшук Н. Г. (2019)
Вадзюк С. Н. - Вплив вестибулярного навантаження на психомоторні особливості молодих осіб, Шмата Р. М. (2019)
Волков Р. К. - Ефективність використання компресійного одягу та силіконових пластин для профілактики та лікування патологічних рубців шкіри у пацієнтів після травм та операцій (2019)
Воронкіна І. А. - Характеристика складу мікрофлори кишечника у хворих з діареєю та підозрою на clostridium difficile-інфекцію, Кхедер С. С., Марющенко А. М., Дяченко В. Ф., Тараненко Г. П., Оветчин П. В. (2019)
Гнатюк М. С. - Морфометрична оцінка особливостей ремоделювання гемомікроциркуляторного русла сім'яників при дії на організм рубоміцину гідрохлориду, Коноваленко С. О., Татарчук Л. В. (2019)
Жарінова В. Ю. - Особливості використання та ефективність основних класів препаратів в лікуванні ішемічної хвороби серця в осіб старших вікових груп, Войнаровська Г. П. (2019)
Кадырова Ф. Ш. - Клиническое течение хронической сердечной недостаточности с сохраненной и промежуточной фракцией выброса левого желудочка, Рахимова М. Э. (2019)
Малютіна Н. В. - Актуальність симуляційних методів навчання на етапі післядипломної освіти випускників вищих медичних навчальних закладів, Бабак С. І., Клименко Л. В., Погоріла О. І. (2019)
Мацькевич В. М. - Випадок унілатерального шилопід'язикового синдрому, поєднаного з гіпоплазією вертебральної артерії, Ленчук Т. Л., Жулкевич І. В., Мицик Ю. О. (2019)
Мисула Ю. І. - Сучасні особливості клінічної феноменології первинного епізоду біполярного афективного розладу (2019)
Набока Ю. М. - Морфологічне вивчення суглобових тканин щурів із експериментальним остеоартритом під впливом фітокомпозиції на основі препарату "Артритан", Зубицька Н. П., Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2019)
Регеда-Фурдичко М. М. - Динаміка змін процесів ліпопероксидації та антиоксидантної системи в легенях у патогенезі розвитку експериментального контактного дерматиту (2019)
Сміян С. І. - Особливості клінічного перебігу ревматоїдного артриту, асоційованого з Borrelia burgdorferi, Юськевич В. В. (2019)
Стойкевич Г. В. - Вплив політравми на гістофункціональні зміни у тканинах міокарда в динаміці посттравматичного періоду при поєднаній травмі на фоні гіпокінетичного остеопорозу в експерименті, Погорецька Х. В., Дуда К. М., Лебідь О. І., Мачоган В. Р. (2019)
Телев'як А. Т. - Ультраструктурні зміни судин гемомікроциркуляторного русла задніх кінцівок щурів при гострій ішемії, викликаній накладанням артеріального турнікета, Сельський П. Р., Кліщ І. М., Вастьянов Р. С., Кузів О. Є., Вольська А. С., Курило Х. І., Боймиструк І. І., Сельський Б. П. (2019)
Федченкова Ю. А. - Встановлення ефективної дози рідкого екстракту ліщини звичайної листя та дослідження його антиоксидантної активності, Фіра Л. С., Хворост О. П., Скребцова К. С. (2019)
Хіміон Л. В. - Традиційні фактори ризику та інтерлейкін-10 у розвитку запалення та атеросклерозу в хворих на псоріатичний артрит, Бойко А. В. (2019)
Шацький В. В. - Динаміка антиоксидантно-прооксидантного балансу кіркового і мозкового шарів нирки після гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, та його корекція карбацетамом, Гудима А. А., Федонюк Л. Я. (2019)
Шевченко-Бітенський К. В. - Клінічні особливості медикаментозного комплаєнсу пацієнтів із галюцинаторно-параноїдними розладами при судинній деменції (2019)
Шевчук О. О. - Структурна реорганізація печінки, спричинена мелфаланом, та при корекції препаратами гранулоцитарного колонієстимулюючого фактора і ентеросорбцією (2019)
Яремчук О. З. - Дослідження вмісту каспази-3 у тканині печінки за умов антифосфоліпідного синдрому та при застосуванні модуляторів синтезу оксиду азоту, Посохова К. А., Летняк Н. Я. (2019)
Мандзій З. П. - Клінічні випадки хвороби гоше у дорослих, Самогальська О. Є. (2019)
Резолюція наради алергологів України "Актуальні питання виявлення і лікування алергічних захворювань". м. Київ, 16 жовтня 2019 р. (2019)
Толох О. С. - GOLD-2019: еволюція застосування інгаляційних кортикостероїдів у хворих на ХОЗЛ з позицій доказової медицини, Рудницька Н. Д., Чуловська У. Б. (2019)
Ходош Э. М. - Васкулиты и гранулематоз с полиангиитом: клинико-морфологическая параллель в вопросах и ответах, Грифф С. Л. (2019)
Мальцев Д. В. - Клініка, діагностика, лікування первинного ізольованого дефіциту IgM у людей (2019)
Одінцова І. В. - Себорейний дерматит і Malassezia spp., Дюдюн А. Д., Гладишев В. В. (2019)
Шаргородська І. В. - ОКТ-ангіографія в повсякденній офтальмологічній практиці (2019)
Яковенко О. К. - Метастатичне ураження легень: клінічний випадок внутрішньопечінкової холангіокарциноми, асоційованої з цирозом та HBV- і HCV-інфекцією, Морочковський Р. С., Гріфф С. Л. (2019)
Стасишин О. В. - Агрегація білкових препаратів як передумова імунних ускладнень, Красівська В. В., Матюха Л. О. (2019)
Al-Ahmad Mona - Синдром комбінованого алергічного риніту та астми (2019)
Matthew S. - Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів: порівняння ефективності та безпечності застосування іміпенему/циластатину в комбінації та монотерапії в рамках проспективного рандомізованого подвійного сліпого дослідження, Mariyanovski V., McLeroth P. (2019)
Wollenberg A. - Рекомендації з лікування атопічного дерматиту Європейського дерматологічного форуму, 2019 (European Dermatology Forum), Girolomoni G., Simon D. (2019)
Фещенко Ю. І. - Епідеміологічна ситуація з туберкульозу в Україні, Мельник В. М., Гуменюк М. І., Линник М. І. (2019)
Тодоріко Л. Д. - Прогностичний аналіз ситуації з туберкульозу у світі за результатами щорічної доповіді ВООЗ, Гуменюк М. І., Шевченко О. С., Єременчук І. В., Сем’янів І. О. (2019)
Бабінець Л. С. - Якість життя пацієнта при коморбідності хронічного панкреатиту та хронічного обструктивного захворювання легень на тлі тютюнопаління, Квасніцька О. С. (2019)
Raznatovska O. M. - Clinical course of pregnancy and postpartum in a multidrug-resistant tuberculosis/HIV co-infected patient receiving bedaquiline-containing regimen as antimycobacterial therapy, Tertishniy S. I., Syusyuka V. G., Fedorec A. V., Sahaidak T. K., Grekova T. A., Shalmina M. O., Makhonchuk S. M. (2019)
Ніколаєва О. Д. - Ефективність лікування генералізованого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів (2019)
Гуменюк М. І. - Питання фтизіатрії на Міжнародному конгресі Європейського респіраторного товариства 2019 року: досягнення вітчизняних науковців, Гуменюк Г. Л., Д. О. Бутов Д. О., Опімах С. Г. (2019)
Heijl I. - Confounding by indication of the safety of de-escalation in community-acquired pneumonia: а simulation study embedded in a prospective cohort, Schweitzer V. A., Boel C. H. E., Oosterheert J. J., Huijts S. M., Dorigo-Zetsma W., Linden P. D., Bonten M. J. M., Werkhoven C. H. (2019)
Внутрішньолікарняні заходи з антимікробного стюардшипу в дорослих пацієнтів із раком і реципієнтів гемопоетичних стовбурових клітин: огляд літератури (2019)
Застосування антибіотиків та ефективність інгібіторів імунних контрольних точок в онкологічних хворих: об’єднаний аналіз 2740 пацієнтів із раком (2019)
Фактори ризику інвазивного кандидозу у хворих на рак, які перебувають у критичному стані після різних гастроінтестинальних втручань: 4-річне ретроспективне дослідження (2019)
Вимоги до авторів (2019)
Степанюк Р. Л. - Напрями розвитку структури і змісту криміналістичної техніки в Україні, Перлін С. І. (2019)
Сокиран Ф. М. - Застосування психологічного впливу в кримінальному судочинстві (2019)
Хаткевич Е. П. - Подготовка кадров высшей квалификации в сфере судебно-экспертной деятельности (2019)
Пиріг І. В. - Організація і тактика проведення огляду місця події в сучасних умовах розвитку науки і техніки (2019)
Гуцал В. В. - Криміналістичні критерії визначення холодної зброї та їх вплив на висновки експерта (2019)
Олефір Ю. С. - Можливості судової товарознавчої експертизи в межах кримінального провадження (2019)
Рева Т. М. - Електронні документи як об'єкт судової економічної експертизи (2019)
Петров А. Д. - Визначення слідів контактної взаємодії з вибуховими речовинами, Тарасов В. Ю., Захарова О. І. (2019)
Хох А. Н. - Установление места происхождения лесоматериалов из древесины сосны дендрохронологическим методом, Ермохин М. В. (2019)
Стаднюк С. Х. - Вплив зміни конструкції мотоцикла на параметри гальмування та зважання на них під час автотехнічної експертизи, Соловейчик О. В. (2019)
Сидоренко Л. О. - Установлення єдиного джерела походження об'єктів кодовими мітками кольорових електрофотографічних апаратів (2019)
Чисников В. Н. - Евгений Федорович Буринский - выдающийся ученый-криминалист (к 170-летию со дня рождения) (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Bandos I. - Spinor moving frame, polarized scattering equation for 11D supergravity, and ambitwistor super-string (2019)
Catto S. - Effective Ha-dronic supersymmetry from quantum chromodynamics, Gürcan Y., Nicolescu B., Yu E. (2019)
Fedorchuk V. M. - On the classification of symmetry reductions and invariant solutions for the Euler–Lagrange–Born–Infeld equation, Fedorchuk V. I. (2019)
Kurochkin Yu. A. - Free motion of particles in the Lobachevskii space in terms of the scattering theory (2019)
Kisel V. V. - Fradkin equation for a spin-3/2 particle in the presence of external electromagnetic and gravitational fields, Ovsiyuk E. M., Ivashkevich A. V., Red’kov V. M. (2019)
Anchishkin D. - Finite-temperature Bose–Einstein condensation in interacting boson system, Mishustin I., Stashko O., Zhuravel D., Stoecker H. (2019)
Bespalov Y. - Categories: Between cubes and globes. Sketch I (2019)
Duviryak A. - Action-at-a-distance and radiation reaction of point-like particles in de sitter space, Yaremko Yu. (2019)
Gavrilik A. M. - Composite fermions as deformed oscillators: Wavefunctions and entanglement, Mishchenko Yu. A. (2019)
Kuzmichev V. V. - Quantum corrections to the dynamics of the gravitational system, Kuzmichev V. E. (2019)
Simulik V. M. - Symmetries of relativistic hydrogen atom, Gordievich I. O. (2019)
To the Memory of Moisei Isaakovych Kaganov (2019)
Author’s index to the 64th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2019 (2019)
Subject index to the 64th volume of "Ukrainian Journal of Physics" for 2019 (2019)
Богаєнко В. А. - Ідентифікація параметрів однієї дробово-диференціальної моделі міграції розчинних речовин, Булавацький В. М., Гладкий А. В. (2019)
Bomba A. Ya. - Numerical Complex Analysis Method for Parameters Identification of Anisotropic Media Using Applied Quasipotential Tomographic Data. Part 2: Algorithm and Numerical Experiment, Boichura M. V. (2019)
Вакал Л. П. - Найкраще рівномірне наближення сплайнами з використанням диференціальної еволюції, Вакал Є. С. (2019)
Верлань А. Ф. - Інтегральні моделі нестаціонарних задач теплопровідності на основі методу теплових потенціалів, Федорчук В. А., Іванюк В. А. (2019)
Горбачук В. М. - Характеристики рівноваг ланцюгів постачання, Дунаєвський М. С., Морозов О. О. (2019)
Горбенко І. Д. - Оптимізація пошуку дискретних складних сигналів з необхідними властивостями для застосування у сучасних інформаційно-комунікаційних системах, Замула О. А., Хо Ч. Л. (2019)
Горбенко Ю. І. - Аналіз актуальних проблемних питань щодо перспективної асиметричної криптографії, Акользіна О. С., Подгайко В. О. (2019)
Єсіна М. В. - Моделі безпеки постквантових криптографічних примітивів (2019)
Корнієнко Б. Я. - Оптимізація системи зaхиcту інформації корпоративної мережі, Галата Л. П. (2019)
Кудін А. М. - Теоретичні засади та застосування блокчейн-технологій: імплементація нових протоколів консенсусу та краудсорсінг обчислень, Ковальчук Л. В., Коваленко Б. А. (2019)
Кудряшов І. С. - Аналіз властивостей електронних підписів на базі MQ-перетворень, Малєєва Г. А. (2019)
Малачівський П. С. - Чебишовське наближення раціональним виразом функцій двох змінних, Монцібович Б. Р., Пізюр Я. В., Малачівський Р. П. (2019)
Матійко А. А. - Порівняльний аналіз алгоритмів шифрування NTRUEncrypt та NTRUCipher (2019)
Мітін С. В. - Застосування алгоритму bkw для відновлення систематичних лінійних блокових кодів за наборами спотворених кодових слів (2019)
Николайчук Л. М. - Методи нейропроцесорного опрацювання сигналів та комунікаційних взаємодій у середовищі суб’єктів права, Воронич А. Р., Заведюк Т. О. (2019)
Николайчук Я. М. - Високопродуктивні матричні та потокові перемножувачі цифрових даних, Возна Н. Я., Грига В. М., Круліковський Б. Б., Давлетова А. Я. (2019)
Огурцов М. І. - Розробка протоколу захищеного обміну даними для спеціальних мереж (2019)
Олексійчук А. М. - Обґрунтування стійкості потокового шифру "Струмок" відносно кореляційних атак над скінченними полями характеристики 2, Конюшок С. М., Поремський М. В. (2019)
Онопрієнко В. В. - Порівняльний аналіз постквантових асиметричних алгоритмів шифрування, Пономар В. А. (2019)
Pankratov A. - Decomposition Algorithm for Optimization Placement Problems, Romanova T. (2019)
Пітух І. Р. - Алгоритми опрацювання моніторингових даних у діалогових системах, Процюк Г. Я., Процюк В. Р. (2019)
Шевчук Б. М. - Підвищення інформаційної ефективності мереж та засобів інтернету речей (2019)
Якименко І. З. - Криптосистема Рабіна на основі операції додавання, Касянчук М. М., Івасьєв С. В. (2019)
Відомості про авторів (2019)

Title (2020)
Contents (2020)
Hasan A. K. - Positive parity levels of 21,23Na isotopes by using the nuclear shell, Obeed F. H., Rahim A. N. (2020)
Borovik V. - Electron-impact excitation of the 5p55d6s2 autoionizing states in Ba atom, Hrytsko V., Shafranyosh I., Borovik O. (2020)
Licata I. - Quantum mechanics interpretation on Planck scale (2020)
Gotsulskyi V. Ya. - Extraordinary properties of alcohols from the homologous series of methanol, Malomuzh N. P., Chechko V. E. (2020)
Khorolskyi O. V. - Calculation of the macromolecular size of bovine serum albumin from the viscosity of its aqueous solutions, Moskalenko Yu. D. (2020)
Alekseev O. M. - Structural transition in dilute solutions of rod-like macromolecules, Zabashta Y. F., Kovalchuk V. I., Lazarenko M. M., Rudnikov E. G., Bulavin L. A. (2020)
Pogodin A. I. - Electrical conductivity studies of Composites based on (Cu1–xAgx)7GeSe5I solid solutions, Luchynets M. M., Studenyak V. I., Kokhan O. P., Studenyak I. P., Kúš P. (2020)
Bobkov V. V. - Implantation of Dduterium and helium ions into a tungsten-c oated composite structures, Tishchenko L. P., Kovtunenko Yu. I., Staro-voytov R. I., Logachev Yu. E., Tsapenko A. B., Gamayunova L. A. (2020)
Zavalistyi O. I. - The structure of oxide film on the porous silicon surface, Makarenko O. V., Odarych V. A., Yampolskyi A. L. (2020)
Korsun I. V. - Contribution of ukrainian sientists to the development of electrodynamics (2020)
In memory of Volodymyr Mykhailovych Sysoev (1948–2019) (2020)
Верлань А. Ф. - Інверсно-обчислювальний підхід у задачі динамічної корекції вимірювальних систем із застосуванням інтегральних моделей (2019)
Verlan A. - Methods of Complex Dynamic Systems' Models' Equivalent Conversion, Sterten Jo (2019)
Громик А. П. - Математичне моделювання коливних процесів у необмеженому кусково-однорідному клиновидному порожнистому циліндрі (2019)
Ivanyuk V. A. - Vector-Matrix Method of Numerical Implementation of the Polynomial Integral Volterra Operators, Fedorchuk V. A. (2019)
Климюк Ю. Є. - Комп'ютерне прогнозування адсорбційної доочистки води від домішок у швидких багатошарових фільтрах конусоподібної форми, Бомба А. Я. (2019)
Kuzminykh V. O. - Refining the Typical Scenarios by Additional Factors, Koval O. V., Otrokh S. I. (2019)
Москаленко Ю. В. - Середовище моделювання нейронних мереж для розв'язання задачі кластеризації (2019)
Мусій Р. С. - Визначення джоулевого тепла та пондеромоторної сили у пластинчастому електропровідному елементі за дії зовнішнього неусталеного електромагнітного поля, Наконечний А. Й., Бандирський Б. Й., Шиндер В. К., Орищин О. Г. (2019)
Soloviov S. - Modelling the Optimal Schemes of Population Vaccination Using Epidemiological Data, Bandurka O. (2019)
Furtat І. E. - Condensation heat and mass transfer at direct contact of the reacting phases (2019)
Фуртат Ю. О. - Властивості інтегральних динамічних моделей у вигляді операторів і рівнянь типу Вольтерра (2019)
Шаповалова С. І. - Розв'язання логічних задач на основі машинного навчання, Бараніченко О. М. (2019)
Верлань Д. А. - Чисельна реалізація інтегральних динамічних моделей на основі методу вироджених ядер, Понеділок В. В. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бак С. М. - Про обмеженість глобального розв'язку задачі Коші для нескінченної системи нелінійних осциляторів на двовимірній ґратці (2019)
Гудима У. В. - Критерії екстремальної послідовності для задачі відшукання відстані між двома опуклими множинами лінійного нормованого простору, Гнатюк В. О. (2019)
Конет І. М. - Параболічні крайові задачі в необмеженому кусково-однорідному клиновидному суцільному циліндрі, Пилипюк Т. М. (2019)
Мусій Р. С. - Методика побудови розв'язку двовимірної задачі електродинаміки для електропровідного тіла з плоскопаралельними межами за дії зовнішнього нестаціонарного електромагнітного поля, Наконечний А. Й., Шиндер В. К., Андрусяк І. В., Бродяк О. Я. (2019)
Мусурівський В. І. - Про проблему стабілізації керованих стохастичних дифереціально-функціональних систем із скінченним запізненням (2019)
Петрова Т. О. - Узагальнення поточкових інтерполяційних оцінок опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну, Петрова І. Л. (2019)
Сачук Ю. В. - Аналітико-числове обчислення ітераційними методами областей контакту для задачі про зношування пружної півплощини канонічними штампами, Максимук О. В., Саланда І. П. (2019)
Семчишин Л. М. - Розв'язання блочної системи з числовими елементами в середовищі MatLab, Павелчак-Данилюк О. Б. (2019)
Sorych V. A. - The Joint Approximation integrals by Fejer'S sums in the metric Lp, Sorych N. M. (2019)
Сосницька Н. Л. - Моделювання стану електронів у конічних квантових точках, Кравець В. І., Морозов М. В., Онищенко Г. О., Халанчук Л. В. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Журавльов Д. В. - Генезис центральних органів виконавчої влади в Україні (2017)
Волинець В. В. - Правова сутність дискримінації та недискримінації у трудових відносинах (2017)
Котова Л. В. - Правові особливості впровадження та розвитку електронного урядування на місцевому рівні, Тютюнник В. К. (2017)
Шульженко О. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, що пов’язані з терористичною діяльністю за законодавством Франції, Побережний Д. В. (2017)
Буглак Ю. О. - Історичний генезис розмежування повноважень між органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування України (2017)
Валецька О. В. - Види переведення у трудових відносинах (2017)
Любимов О. К. - Основні підходи щодо розуміння сутності поняття "державна служба" (2017)
Невідома Н. В. - Суб’єктивні ознаки вчинення злочину організованою групою (2017)
Різак М. В. - Напрямки розвитку адміністративного законодавства у сфері обігу та обробки персональних даних (2017)
Севостьянова Н. І. - Сутність елементів структури соціального забезпечення публічної служби в Україні (2017)
Чурсін О. В. - Державна служба як особливий вид трудової діяльності (2017)
Шкляр С. В. - Щодо визначення сутності поняття контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції (2017)
Гаращук В. В. - Адміністративна відповідальність: поняття, сутність та значення (2017)
Губська Я. В. - Професійна підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації як важливі види соціальних послуг у сфері загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (2017)
Дарсанія Л. В. - Шляхи удосконалення правового регулювання ризиків у національному трудовому праві та праві соціального забезпечення (2017)
Олійник Н. М. - Сучасна сутність та зміст засади рівності у трудовому праві Україні (2017)
Романюк Р. В. - Міжнародно-правові стандарти формування корпусу професійних суддів (2017)
Трофименко Д. С. - Дематеріалізація як процес зміни форми існування цінних паперів (2017)
Шитик Л. В. - Гніздовий принцип класифікації ахроматичних колірних дериватів (на матеріалі психобіографічних романів Степана Процюка), Маслюк Н. В. (2019)
Аксьонова І. О. - Семантична типологія синтаксичних конкретизаторів в українських засобах масової комунікації (2019)
Новікова О. О. - Історія вивчення пояснювальних конструкцій в лінгвоукраїністиці (2019)
Руденко Н. П. - Поняття модальності та засоби її вираження (2019)
Гриценко С. П. - Запозичення як детермінанта динаміки лексикону української мови XVI–XVII ст. (2019)
Зелінська О. Ю. - Морфологічні засоби персвазії в пастирських посланнях Андрея Шептицького (2019)
Таран А. А. - Ключові поняття доби в сучасному українському суспільно-політичному лексиконі (2019)
Гашибаязова О. В. - Поняття конотації в лінгвістичному вимірі (2019)
Чайка О. І. - Структура бізнес-мономіалів в англійському термінологічному корпусі мови, Бамбура А. І. (2019)
Мартинова Г. І. - Словник Середньонаддніпрянських говірок: географія реєстрових слів (2019)
Жуган Н. А. - Лексико-семантичні групи назв знарядь, пов'язаних із прядінням, у середньонаддніпрянських говірках (2019)
Поліщук С. С. - Найменування садовини в говірках Середнього Надбужжя (2019)
Щербина Т. В. - Мовна особистість носія говірки с. Журавка Шполянського р-ну Черкаської обл (2019)
Бобер Т. Б. - Лексика одягу, взуття та прикрас як об'єкт наукового вивчення (2019)
Калько В. В. - Лінгвосеміозис українських паремій: семантичний вимір (2019)
Ярмоленко Г. А. - Віддієслівні nomena agentis давньоруської мови: когнітивно-ономасіологічний аспект (2019)
Алєксєєва Н. М. - Англомовні гіпоніми в мовленні (2019)
Комиссаров С. А. - Общественный (публичный) порядок: проблемы и некоторые решения, Розовский Б. Г., Бочковой А. В. (2018)
Шаповалова О. В. - Договір підряду на капітальне будівництво як правова форма господарських зв’язків (2018)
Чурсин Н. Н. - О формировании нормативно-правовых основ использования информационных систем в сфере высшего образования, Силютина И. Н. (2018)
Клемпарський М. М. - Працівник та роботодавець як ключові суб’єкти трудового права (2018)
Мілаш В. С. - Європеїзація господарського договірного права України як напрям правової інтеграції (2018)
Айдинян А. В. - Розуміння вини у фінальній теорії кримінального права: конкретний зміст та його оцінка (2018)
Арсентьєва О. С. - Особливості регулювання праці осіб, зайнятих на сезонних роботах (2018)
Буглак Ю. О. - Значення розмежування компетенції та повноважень органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування (2018)
Валецька О. В. - Переміщення та зміна істотних умов праці як вид зміни умов трудового договору (2018)
Гриценко Г. М. - Правовий аналіз застосування законодавства у сфері житлово-комунальних послуг у історичному аспекті (з управління багатоквартирним будинком) (2018)
Дубінський О. Ю. - Аналіз сутності поняття транспорту в єдиній транспортній системі України (2018)
Завальний М. В. - Місце державних органів в системі суб’єктів правоохорони (2018)
Котова Л. В. - Суд присяжних у кримінальному судочинстві Україні: сучасний стан та проблеми функціонування, Косторной Е. Л. (2018)
Лісна І. С. - Зарубіжний досвід функціонування судових систем та можливість його використання під час проведення судової реформи в Україні (2018)
Савченко А. С. - Процесуальні передумови знесення об’єктів самочинного будівництва (2018)
Сергієнко Г. С. - Архівні установи Луганщини як складова єдиного державного фонду (20-ті роки ХХ ст.), Денисенко Г. О. (2018)
Семеніхін М. В. - Фактор протидії при відібранні експериментальних зразків почерку, Качурін С. Г. (2018)
Солодченко С. В. - Здійснення контролю суб’єктами господарювання у виробничо-господарських відносинах (2018)
Татаренко Г. В. - Проблеми взаємодії міжнародних органів та організації з питань моніторингу прав дитини в умовах збройного конфлікту з національними органами та організаціями, Алієва К. Е. (2018)
Татаренко Г. В. - Інформаційна агресія Російської Федерації проти України: історичні паралелі, Арсентьєва О. С. (2018)
Шульженко О. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, що пов’язані з терористичною діяльністю за законодавством Франції, Побережний Д. В. (2018)
Кліменко Ю. Ю. - Поняття та особливості правових відносин, що виникають у сфері адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері праці (2018)
Мицай М. О. - Новації щодо кодифікації пенсійного законодавства: сутність, проблеми, перспективи (2018)
Головному редактору "Народознавчих зошитів" — 70! (2018)
Кирчів Р. - Учений і організатор науки (2018)
Яців Р. - Інтеграли успіху: наукові та організаційні моделі Степана Павлюка (2018)
Пащенко Є. - Хорватський напрям Степана Павлюка (2018)
Мушинка М. - Відгомін праць Володимира Гошовського у Чехії та Словаччині (2018)
Павлюк С. - З безмежною любов'ю до Бога, з тривогою і відповідальністю за український народ! (2018)
Сополиґа М. - Сучасне політичне русинство в регіоні Карпат — антиукраїнський проект (на прикладі Словаччини) (2018)
Кирчів Р. - З біографії історико-етнографічної монографії "Бойківщина" (2018)
Кожолянко Г. - Солярний культ в давніх українців (2018)
Кожолянко О. - Пасхальні (Великодні) обряди на Буковині (2018)
Сегеда С. - Петро Калнишевський: соловецьке ув'язнення, доля могили, антропологічний портрет (2018)
Балагутрак М. - Етнопсихологічні погляди Михайла Драгоманова та Івана Франка і нова доба європейської гуманістики (2018)
Кісь О. - "Жіноче питання" в ідеології і пропаганді ОУН (2018)
Іванкова-Стецюк О. - Між двома світами: актуальні життєві стратегії постаждалих від військового конфлікту в Україні, Марков І. (2018)
Пацай Т. - Етнографічні експедиції Товариства приятелів Гуцульщини (2018)
Кузьменко О. - Фольклорні знаки воєнного буття у тріаді концептів "воля" — "неволя" — "доля" (2018)
Болюк О. - Теоретичний інструментарій пізнання феномену церковного художнього дерева: до питання основних понять (2018)
Демчук М. - Найдавніші українські ойконіми відантропонімного походження: питання етимології (2018)
Радович Р. - Традиційне житло на північному заході Східного Полісся кін. ХІХ — сер. ХХ ст. (за матеріалами Ріпкинського р-ну Чернігівської обл.) (2018)
Сапеляк О. - Творча співпраця владики Андрія Сапеляка з Інститутом народознавства НАН України (2018)
Левицька М. - Концепт "Святая Русь" і сакралізація імперської влади засобами церковного мистецтва (на прикладі Почаївської Лаври у ХІХ столітті) (2018)
Тарас Я. - Суспільно-громадські допомоги на Покутті: толоки, клаки, помочі, супряги (2018)
Файник Т. - Поняття межі та його відображення в традиційно-народних підходах до організації житлово-господарських комплексів в українських селах (2018)
Герус Л. - Українська лялька у народному одязі: історичний досвід та сучасна практика (2018)
Яців Р. - Етнокультурне знамено мистецьких зусиль Петра Грегорійчука (2018)
Стельмащук Г. - Відданість ідеалам як спосіб життя: лікар, поет, письменник, український патріот, громадський діяч — Михайло Качалуба (110 років від дня народження) (2018)
Врочинська Г. - Освоєння та відтворення художніх традицій українських народних жіночих прикрас у творчості сучасних митців (2018)
Косміна О. - Назви прикрас XI—XVIII століть (матеріали до термінологічного словника) (2018)
Клімашевський А. - Французький королівський слід античного кохання у львівському гобелені, Герій О. (2018)
Павлюк С. - Продовження апологетики абсурду, Кирчів Р. (2018)
Мушинка М. - Два ювілейні збірники до 95-ліття Володимира Гошовського (2018)
Ярмоленко Н. - Фундаментальне дослідження народної прози про голодомори ХХ ст. в Україні (2018)
Мушинка М. - Відзначення 70-річчя Степана Павлюка у Львові (2018)
Пацай Т. - Основні результати діяльності Інституту народознавства НАН України у 2017 р. (2018)
Содержание (2019)
Колодніцький В. М. - Від відкриття О. І. Лейпунського до досягнень творців українських алмазів, Колодніцька Н. І. (2019)
Судаков А. К. - Научная школа Б.А.М. – поколения учеников и инновационных технологий, Мартыненко И. И., Судакова Д. А. (2019)
Kozhevnykov A. - The drill bits: history and modern experience, Dreus A., Ratov B., Sudakov A. (2019)
Гасанов Р. А. - Анализ механизма взаимодействия эксплуатационных колонн с окружающим массивом пород и разработка методики их проектирования, Бекиров Ш. Х., Гасанов А. Р., Зейналов А. И., Гасымова Д. Р., Асланов Т. А., Мусаев Ш. С. (2019)
Эфендиев Г. М. - Методы и средства повышения качества информации при принятии решений в управлении процессом бурения скважин, Кулиев Г. Г., Пиривердиев И. А., Джанзаков И. И., Буктыбаева С. К. (2019)
Ратов Б. Т. - Новое лопастное долото и его испытания в лабораторных условиях, Федоров Б. В., Байбоз А. Р., Коргасбеков Д. Р. (2019)
Вдовиченко А. И. - К вопросу о неисчерпаемости глубинных углеводородных ресурсов (2019)
Мрозек Є. Р. - Досвід буріння похило-спрямованих та горизонтальних свердловин електробуром, Наритник І. І., Вдовиченко А. І. (2019)
Исонкин А. М. - Влияние термодинамических циклических нагружений на механизм износа высокопрочных алмазов при разрушении горной породы, Ткач В. Н. (2019)
Виноградова О. П. - Аналіз продуктів зношування композиційного алмазовмісного матеріалу, Майстренко А. Л., Шмегера Р. С., Манохін А. С., Ільницька Г. Д., Олійник Н. О., Петасюк Г. А., Ткач В. М., Васильчук О. С., Бологова Л. М. (2019)
Каракозов А. А. - Обоснование конструкций однослойных алмазных коронок с нечётным количеством радиальных рядов в укороченном секторе, Закора А. П., Парфенюк С. Н., Остапюк А. Ю. (2019)
Попова М. С. - Армирование породоразрушающего инструмента крупным синтетическим монокристаллом (2019)
Судаков А. К. - Изоляция поглощающих горизонтов буровых скважин термопластичными материалами, Судакова Д. А. (2019)
Ігнатов А. О. - Закономірності роботи забійного механізму подавання при застосуванні гнучкої колони бурильних труб (2019)
Студент М. М. - Механічні характеристики шарів, наплавлених за дії механічної вібрації деталей, Похмурська Г. В., Судаков А. К., Дзюбик А. Р., Войтович А. А. (2019)
Давиденко О. М. - Механіка ефективного руйнування гірських порід шарошково-ланцюговими долотами, Ігнатов А. О. (2019)
Давиденко О. М. - Оцінка властивостей активованих промивальних рідин, Ігнатов А. О., Науменко М. О. (2019)
Ставичний Є. М. - Особливості кріплення стовбура свердловини у хемогенних відкладах, Ігнатов А. О. (2019)
Запорожец О. И. - Упругие свойства и пластичность поликристаллов и режущих композиционных материалов на основе кубического нитрида бора, Петруша И. А., Дуб С. Н., Михайловский В. А., Дордиенко Н. А., Галкина А. А., Бушля В. Н., Осипов А. С., Мельнийчук Ю. А., Смирнова Т. И. (2019)
Соколов А. Н. - Новые сверхтвердые материалы: теория и эксперимент (2019)
Долматов В. Ю. - Зона химических реакций при детонационном синтезе наноалмазов на фазовой диаграмме углерода, Дорохов А. О., Мюллюмаки В., Веханен А., Марчуков В. А. (2019)
Боримский И. А. - Синтез кристаллов BNсф с применением в качестве затравок микропорошков BNсф и BNв (2019)
Петасюк Г. А. - Кількісне дослідження геометричної формоподібності проекції зерен шліфпорошків синтетичного алмазу широкого діапазону марок, Лавріненко В. І., Сирота Ю. В. (2019)
Ножкина А. В. - Влияние химически активных к углероду элементов на термостойкость алмазосодержащих композиционных материалов, Костиков В. И. (2019)
Ильницкая Г. Д. - Физико-механические и эксплуатационные характеристики порошков синтетического алмаза, синтезированных с использованием сплавов-растворителей углерода Ni–Mn и Fe–Si, Соколов А. Н., Лавриненко В. И., Зайцева И. Н., Смоквина В. В., Пасичный О. О., Беляева Т. Н., Ущаповский Ю. П. (2019)
Полторацкий В. Г. - Совместная кристаллизация нитевидного и глобулярного углерода на алмазе и cBN при создании композиционных абразивных термостойких порошков, предназначенных для шлифовального инструмента (2019)
Осипов А. С. - Влияние термообработки на состав и свойства композита алмаз-CaMg(CO3)2, полученного методом термобарического спекания, Исонкин А. М., Быков А. И., Бондаренко Н. А., Мельнийчук Ю. А., Петруша И. А., Стратийчук Д. А., Слипченко Е. В., Запорожец О. И., Смирнова Т. И. (2019)
Slipchenko K. V. - cBN based materials with TiN-Al binder phase: sintering, structure, properties, Turkevich V. Z., Bushlya V. M., Ståhl J.-E. (2019)
Rumiantseva Yu. Yu. - Influence of reinforcement by the whiskers of Si3N4 and Mg2B2O5 on the properties of cBN-based composites, Bushlya V. N., Petrusha I. A., Turkevich V. Z. (2019)
Беженар М. П. - Особливості формування структури композитів системи сBN–TiC–Al, Романенко Я. М., Гарбуз Т. О. (2019)
Лещенко О. В. - Применение композиционных алмазосодержащих материалов, структурированных углеродной связкой, и керамических материалов на основе AlN в поглотителях микроволнового излучения, Часнык В. И., Бочечка А. А., Полторацкий В. Г. (2019)
Туркевич В. З. - Дослідження структури АТП, спечених з використанням активуючих добавок, Стасюк Л. П., Стратійчук Д. А., Ткач В. М., Закора А. П., Мельнійчук Ю. О., Білявіна Н. М. (2019)
Чернієнко О. І. - Вплив термообробки нанорозмірних порошків алмазу в аргоні та водні на зміну функціональних груп їхньої поверхні та морфологію цих порошків після напилення на них титану та вольфраму, Гаращенко В. В., Соколюк Д. В., Ткач В. М., Матвійчук О. О., Бочечка О. О., Луцак Е. М., Куриляк Т. О. (2019)
Савіцький О. В. - Електрорезистивні властивості графіту за високих тисків та високих температур, Лисаковський В. В., Бовсунівський О. В. (2019)
Шульженко А. А. - Свойства композита с медной матрицей и добавкой n-слойного графена, Соколов А. Н., Jaworska L., Гаргин В. Г., Кузьменко Е. Ф., Романко Л. А., Луцак Э. Н., Шульженко А. А., Русинова Н. А. (2019)
Бочечка О. О. - Вплив покриття титаном та вольфрамом поверхні алмазних монокристалів на зносостійкість виготовлених з них породоруйнівних елементів, Соколюк Д. В., Ісонкін О. М., Ільницька Г. Д., Ткач В. М. (2019)
Полторацкий В. Г. - Модифицирование шлифпорошков синтетического алмаза и компактов на основе микропорошков cBN термостойкими оксидами и хлоридами методом жидкофазного нанесения, Бочечка А. А., Лавриненко В. И., Ткач В. Н., Петасюк Г. А., Билоченко В. А., Лещенко О. В., Грищенко Г. С. (2019)
Сафонова М. Н. - Особенности формирования структуры композиционных материалов на металлической основе с упрочнителями из порошков природного алмаза, Федотов А. А. (2019)
Кузей А. М. - Влияние фрикционного взаимодействия при резании стали алмазным кругом на износ поликристаллов алмаза, Бабич В. Е. (2019)
Возняковский А. П. - Сравнительные исследования эффективности использования 2D-графеновых структур различной предыстории в биопрепаратах, Шугалей И. В., Новикова И. И., Бойкова И. В., Неверовская А. Ю., Возняковский А. А., Лапшина А. Д. (2019)
Панов В. С. - Влияние состава и структуры связующей фазы твердых сплавов на их эксплуатационные свойства (2019)
Бондаренко В. П. - Вплив тривалості дії зовнішнього одноосьового тиску на густину твердих сплавів ВК20 та ВН20 при їх кінцевому спіканніу вакуумі, Юрчук М. О., Шестаков С. І., Барановський О. М. (2019)
Прокопів М. М. - Вплив умов спікання на властивості і експлуатаційну стійкість інструменту із особливодрібнозернистого сплаву WC-6Со, Харченко О. В. (2019)
Lisovsky A. F. - Thermodynamics of formation liquid interlayers in composite materials, Davidenko S. A. (2019)
Литошенко Н. В. - Оцінка залишкових термічних напружень в тонких прошарках кобальтової зв’язки сплавів WC-Co (2019)
Ботвинко В. П. - Вплив легуючих мікродобавок VC, ТаС, Cr3C2 на структуру та фізико-механічні властивості твердого сплаву ВН20 (2019)
Олейник Н. А. - Вопросы ресурсосбережения при извлечении частиц алмаза из шлама горной породы, образующегося в процессе работы алмазного бурового и камнеобрабатывающего инструмента, Ильницкая Г. Д., Виноградова Е. П., Закора А. П., Базалий Г. А., Майстренко А. Л., Ткач В. Н., Петасюк Г. А. (2019)
Лавриненко В. И. - Алмазная обработка керамики: аспект абразивного влияния частиц шлама (2019)
Дутка В. А. - Моделювання теплового стану комірки апарату високого тиску при спіканні крупногабаритних виробів із карбіду бору, Майстренко А. Л., Боримський О. І., Кулич В. Г. (2019)
Дутка В. А. - Використання моделювання для мінімізації перепаду температури в заготовці з карбіду бору при високошвидкісному спіканні під тиском, Майстренко А. Л., Кулич В. Г. (2019)
Липян Е. В. - Структура карбидотитановых твердых сплавов, полученных электроразрядным синтезом, Сизоненко О. Н., Олейник Н. А. (2019)
Лавріненко В. І. - Аналіз наявного зв’язку між фізичними властивостями оксидів для отримання модифікованих термостійкими оксидами алмазних шліфпорошків з метою доправлення оксидних матеріалів в зону обробки, Полторацький В. Г., Пасічний О. О., Петасюк Г. А., Солод В. Ю., Музичка Д. Г. (2019)
Часник В. І. - Вплив дисперсності порошку молібдену на формування діелектричних властивостей AlN–композитів, Часник Д. В., Фесенко І. П., Радченко П. Я., Кайдаш О. М., Гетьман О. І. (2019)
Полторацкий В. Г. - Абразивная способность ставролитового минерального концентрата*. применение ставролита в абразивных пастах и в шлифовальном инструменте, Бочечка А. А., Лавриненко В. И., Лещенко О. В., Пасичный О. О., Ущаповский Ю. П., Скрябин В. А., Солод В. Ю. (2019)
Кайдаш О. М. - Вплив кисню на рідкофазне спікання керметів з нанодисперсних систем TiN–Ni (2019)
Філатов Ю. Д. - Вплив реологічних властивостей дисперсної системи на показники полірування підкладок із ситалу, Сидорко В. І., Сохань С. В., Ковальов С. В., Панова А. М., Ковальов В. А., Гаращенко В. В., Вєтров А. Г. (2019)
Гнатенко І. О. - Вплив зварювання тертям з перемішуванням на корозійну стійкість високоміцних алюмініевих сплавів, Олійник Н. О., Ільницька Г. Д., Лукаш В. А., Майстренко А. Л., Базалій Г. А., Заболотний С. Д. (2019)
Мечник В. А. - Трибология композитов Fe-Cu-Ni-Sn и Fe-Cu-Ni-Sn-VN, полученных методами порошковой металлургии, Бондаренко Н. А., Колодницкий В. Н., Дуб С. Н., Закиев В. И., Закиев И. М. (2019)
Девін Л. М. - Параметри перерізу зрізу при косокутному тонкому точінні радіусним інструментом, Ричев С. В. (2019)
Ткач В. Н. - Диспергирование стекла при шлифованиии полировании. механизм его удаления, Денисенко А. П., Белорусец В. В., Беляева Т. Н., Кузменко Е. Ф. (2019)
Кухаренко С. А. - Вплив порошків нтм на структурні перетворення в склокомпозитах при термообробці (2019)
Гаврилова В. С. - Вплив взаємодії полімерної матриці епоксидно-полісилоксанових композитів з металевими підкладками на структуру межі поділу фаз, Жильцова С. В., Пащенко Є. О., Штомпель В. І. (2019)
Пащенко Є. О. - Дослідження феніленових олігомерів структурованих монтморилонітом, Бичихін В. М., Савченко Д. О., Кухаренко С. А., Шатохін В. В., Лажевська О. В., Лещук І. В., Черненко А. М., Скороход С. В., Щур Н. А. (2019)
Пащенко Є. О. - Вплив кислотності середовища на структурні зміни під час синтезу в олігомері на основі монтморилоніту та олігофенілену, Бичихін В. М., Савченко Д. О., Кухаренко С. А., Шатохін В. В., Лажевська О. В., Лещук І. В., Черненко А. М., Скороход С. В., Щур Н. А. (2019)
Шимон В. М. - Характеристики біоскла в лікуванні дефектів довгих кісток, Алфелдій С. П., Стойка В. В., Шимон М. В. (2019)
Ібадова Т. В. - Недиференційована дисплазія сполучної тканини – фактор високого ризику ІЦН при невиношуванні й недоношуванні вагітності, Маляр В. В., Маляр В. А. (2019)
Дудник В. М. - Рання діагностика ушкоджень шийного відділу хребта у новонароджених дітей, Ізюмець О. І., Фурман В. Г. (2019)
Горленко О. М. - Клініко-інструментальна оцінка вегетативної дисфункції у дітей із метаболічним синдромом (ожирінням), Петрик К. Ю. (2019)
Горленко О. М. - Клінічна презентація у пацієнтів із хронічним панкреатитом у поєднанні з гіпертонічною хворобою, Ганич Т. М., Фейса С. В., Москаль О. М., Студеняк В. М. (2019)
Горленко О. М. - Гіпотрофія: білково-енергетична недостатність у дітей, сучасний стан проблеми (огляд літератури), Гема-Багина Н. М. (2019)
Іваськевич В. З. - Обґрунтування вибору оптимального методу лікування вестибулярного положення ікл (2019)
Томей А. І. - Психоемоційне неблагополуччя у дітей як фактор ризику розвитку порушень здоров'я, Томей А. М. (2019)
Титул, зміст (2019)
Кедя Ю. О. - Особливості використання та законодавчого регулювання "продакт плейсмент" в аудіовізуальних творах в Україні: порівняльний аналіз за законодавством України та Франції (2019)
Дроб'язко В. C. - Реформування авторського права і суміжних прав у Німеччині (2019)
Зайківський О. Б. - Щодо забезпечення державного управління інтелектуальною власністю у сфері національної безпеки і оборони, Оністрат Оністрат, О. А. (2019)
Болотіна А. О. - Кримінально-правова охорона права інтелектуальної власності на лікарські засоби: проблеми судового захисту (2019)
Шабалін А. В. - Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС (2019)
Ордулі Е. Є. - До питання про правовий механізм захисту прав інтелектуальної власності в Україні (2019)
Штефан А. C. - Електронні докази: ознаки та особливості використання (2019)
Чернюк В. І. - Правове регулювання інтелектуальної власності наукового парку: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Харченко О. С. - Новели сприяння захисту прав інтелектуальної власності під час переміщення товарів через митний кордон України (2019)
Логвиненко М. І. - Особливості поетапного здійснення медіації у сфері інтелектуальної власності: перспективи для України, Кордунян І. В. (2019)
Бутнік-Сіверський О. Б. - Економіко-правовий погляд щодо розвитку обліку нематеріальних активів на шляху до неоекономіки (2019)
Коротюк О. В. - До питання змісту понять "інтелектуальна власність" та "право інтелектуальної власності" (2019)
Дорошенко О. Ф. - Визначення поняття "фахівець в галузі техніки": міжнародний досвід, Работягова Л. І. (2019)
Орлюк О. П. - Освіта з інтелектуальної власності у системі вищої освіти України: проблеми та завдання (2019)
Тематичний показчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2019 року (2019)
Bandos I. - Spinor moving frame, polarized scattering equation for 11D supergravity, and ambitwistor super-string (2019)
Catto S. - Effective Hadronic supersymmetry from quantum chromodynamics, Gürcan Y., Nicolescu B., Yu E. (2019)
Fedorchuk V. M. - On the classification of symmetry reductions and invariant solutions for the Euler–Lagrange–Born–Infeld equation, Fedorchuk V. I. (2019)
Kurochkin Yu. A. - Free motion of particles in the Lobachevskii space in terms of the scattering theory (2019)
Kisel V. V. - Fradkin equation for a spin-3/2 particle in the presence of external electromagnetic and gravitational fields, Ovsiyuk E. M., Ivashkevich A. V., Red’kov V. M. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського