Анчишкін Д. - Бозе–ейнштейнівська конденсація у системі взаємодіючих бозонів при скінченних температурах, Мішустін І., Сташко О., Журавель Д., Штокер Х. (2019)
Bespalov Y. - Categories: Between cubes and globes. Sketch I (2019)
Дувіряк А. - Дія на відстані та реакція випромінювання точкових частинок у просторі де Сіттера, Яремко Ю. (2019)
Гаврилик О. М. - Складені ферміони як деформовані осцилятори: хвильові функції та заплутаність, Міщенко Ю. А. (2019)
Кузьмичов В. В. - Квантові поправки до динаміки гравітаційної системи, Кузьмичов В. Є. (2019)
Симулик В. М. - Симетрії релятивістського атома водню, Гордієвич І. О. (2019)
Пам'яті Мойсея Ісаковича Каганова (2019)
Авторський покажчик до 64 тому "Українського фізичного журналу за 2019 рік" (2019)
Тематичний покажчик до 64 тому "Українського фізичного журналу за 2019 рік" (2019)
Білорус О. Г. - Стратегічна альтернатива ХХІ століття: конвергентно-синергетичний ноосферний співрозвиток (2019)
Тимченко О. М. - Зарубіжний досвід сегментації податкових боржників та можливості його імплементації в Україні (2019)
Олієвська М. Г. - Людський капітал у контексті досягнення Цілей сталого розвитку (2019)
Ткаченко Н. В. - Мейнстрими формування академічного капіталізму у світовому освітньому просторі, Цікановська Н. А. (2019)
Клименко К. В. - Наукові підходи до реформування інфраструктури ринку капіталу України (2019)
Корнилюк Р. В. - Рейтингування банків на основі відкритих даних для оцінки системного ризику, Корнилюк А. В. (2019)
Парасій-Вергуненко І. М. - Факторний аналіз виконання бюджетів витрат закладів вищої освіти: методичні аспекти (2019)
Левицька С. О. - Соціальна складова інтегрованої звітності вітчизняних підприємств (2019)
Коритник Л. П. - Проблеми методичного забезпечення формування собівартості державних послуг (2019)
Перелік статей, надрукованих у журналі "Фінанси України” в 2019 році (2019)
Івчук Ю. Ю. - Медіація як спосіб вирішення міжнародних спорів, Івчук К. І., Примак Ю. О. (2018)
Розовський Б. Г. - Праця створила людину ... і на тисячоліття зупинила її розвиток, Арсентьєва О. С. (2018)
Руденко М. В. - Прокурор як учасник оновленого господарського, цивільного та адміністративного судового процесу: питання правової визначеності (2018)
Шаповалова О. В. - Знання про цифрову економіку – у сучасну освіту: спосіб має значення (2018)
Бабенко Е. В. - Масове вивільнення працівників при припиненні трудових правовідносин у разі змін в організації виробництва і праці (2018)
Валецька О. В. - Соціальна сфера України через призму міжнародних стандартів (2018)
Волкова А. О. - Перспективи відображення принципу справедливості у житловій політиці держави щодо внутрішньо переміщених осіб в умовах сталого розвитку економіки України (2018)
Гриценко Г. М. - Реформування галузі туристичної діяльності в аспекті господарсько-правового механізму (2018)
Капліна Г. А. - Проблеми чинного законодавства в сфері протидії корупції у державних органах (2018)
Коваленко Ю. О. - Адміністративно-правовий механізм інформаційного забезпечення протидії корупції в правоохоронних органах України (2018)
Ковальова С. Г. - Ремісничий цех за середньовічним міським правом (2018)
Котова Л. В. - Право осіб з інвалідністю на соціальне забезпечення: аналіз національного та міжнародного законодавства, Бабіч-Касьянєнко К. В. (2018)
Кравченко І. М. - Порівняльно-правове дослідження статусів "військовополонений" і "цивільний заручник" в зв'язку з проведенням Україною операції Об'єднаних Сил (АТО) щодо забезпечення національної безпеки і оборони, відбиття і стримування збройної агресії РФ в Донецькій і Луганській областях (2018)
Ліксіна Н. П. - Електронні докази: новий інститут процесуального права, Татаренко Г. В. (2018)
Лісна І. С. - Історико-правові аспекти проголошення Західноукраїнської Народної Республіки (2018)
Любимов О. К. - Проблемні питання оплати праці державних службовців та напрямки їх вирішення (2018)
Погорєлова К. В. - Заочний розгляд справ у цивільному процесі України, Татаренко Г. В. (2018)
Гніденко В. І. - Правове регулювання неповної зайнятості: сучасний стан та перспективи (2018)
Башинський О. І. - Вогнестійкість будівельних конструкцій складських будівель для зберігання легкозаймистих та горючих рідин, Пелешко М. З., Бережанський Т. Г. (2019)
Башинський О. І. - Аналіз причин пожежної небезпеки висотних будинків та будинків підвищеної поверховості міста Львів, Пелешко М. З., Судніцин Ю. Т. (2019)
Вовк С. Я. - Дослідження впливу полісилокса - нового захисного покриття на вогнестійкість конструкцій з алюмінієвих сплавів, Ференц Н. О., Харишин Д. В. (2019)
Войтович Т. М. - Особливості проектування і розрахунку системи "підшарового” гасіння, Ковалишин В. В., Чернецький В. В. (2019)
Гуліда Е. М. - Забезпечення протипожежного захисту виробничо-складських об’єктів промислових підприємств з урахуванням пожежного ризику, Коваль О. М., Шарий В. В. (2019)
Ковальов О. О. - Розробка окремих аспектів контейнерного методу пожежогасіння, Калиновський А. Я., Поліванов О. Г. (2019)
Кравець І. П. - Чинники пожежної небезпеки електрообладнання та електроустановок, Башинський О. І., Кушнір А. П., Шаповалов О. В. (2019)
Кузик А. Д. - Особливості процесу ліквідації пожежі у забруднених радіонуклідами лісах на території зони відчуження, Лагно Д. В. (2019)
Лазаренко О. В. - Пожежогасіння та проведення інших невідкладних робіт в електрокарах, Синельнікова О. Д., Биков І. М., Кусковець А. С. (2019)
Лущ В. І. - Обгрунтування поправкових коефіцієнтів для визначення часу роботи ланок газодимозахисної служби, Лазаренко О. В., Лоїк В. Б., Волошко С. В. (2019)
Пастухов П. В. - Хімічностійкі вогнезахисні покриття на основі модифікованих купрум(ІІ) карбонатом епоксіамінних композицій, Кочубей В. В., Лавренюк О. І., Михалічко Б. М. (2019)
Ренкас А. А. - Забезпечення вогнестійкості залізобетонних багатопустотних плит перекриття із застосуванням листових будівельних матеріалів (2019)
Рудик Ю. І. - Визначення обсягу горючого матеріалу кабельних виробів при випробуванні за показниками пожежної безпеки, Шунькін В. М. (2019)
Тацій Р. М. - Визначення нестаціонарного температурного поля в системі двох циліндричних тіл за умов пожежі, Пазен О. Ю., Шипот Л. С. (2019)
Ференц Н. О. - Дослідження небезпеки вибуху сферичних резервуарів підприємств нафтогазопереробної промисловості, Вовк С. Я., Лин А. С., Харишин Д. В. (2019)
Яковчук Р. С. - Механізм поширення пожежі поверхнею конструкцій зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією з горючим утеплювачем та опорядженням штукатуркою, Кузик А. Д., Ємельяненко О. С., Скоробагатько Т. М. (2019)
Баланюк В. М. - Проблеми гасіння пожеж спиртів та їх сумішей, Козяр Н. М., Копистинський Ю. О., Кравченко А. В. (2018)
Башинський О. І. - Вплив складу композиційного цементу на властивості залізобетонних конструкцій, що працюють в умовах високих температур, Пелешко М. З., Вовк С. Я., Пазен О. Ю. (2018)
Гащук П. М. - Моделювання теплообмінних процесів, що перебігають в циліндрах двигуна внутрішнього згоряння, Нікіпчук С. В. (2018)
Гудим В. І. - Мікроструктурний фазовий аналіз зразків мідних дротів нагрітих постійним струмом, Назаровець О. Б., Шпак Т. О. (2018)
Гуліда Е. М. - Основні напрямки зниження ризиків виникнення пожеж на об’єктах захисту, Мовчан І. О. (2018)
Дашанов І. Ф. - Експериментальне дослідження охолодження горючої рідини гранулами піноскла (2018)
Ковалишин В. В. - Обгрунтування методики випробувань вогнегасних порошків спеціального призначення, Марич В. М., Гусар Б. М., Наваляний В. І., Федюк Я. І. (2018)
Ковальчик В. М. - Розроблення перекривного ствола для комбінованого гасіння пожеж на початковій стадії їх виникнення, Кіндзер Р. В., Ємельяненко С. О. (2018)
Копчак Б. Л. - Синтез регуляторів дробового порядку для системи підпорядкованого регулювання поворотом люльки пожежного автопідіймача, Кушнір А. П., Кравець І. П. (2018)
Пастухов П. В. - Особливості впливу купрум(II) карбонату на схильність до займання епоксіамінних композицій, Лавренюк О. І., Михалічко Б. М., Петровський В. Л. (2018)
Руденко Д. В. - Дослідження впливу теплового потоку на багатофункціональний роботизований модуль під час гасіння гірничих виробок шахти, Домінік А. М. (2018)
Рудик Ю. І. - Сучасні підходи до влаштування системного блискавкозахисту споруд з урахуванням пожежної небезпеки та особистого ризику, Назаровець О. Б., Головатчук І. С. (2018)
Семерак М. М. - Дослідження ефективності вогнезахисту трубобетонних колон вогнезахисними матеріалами, Харишин Д. В., Ференц Н. О., Бережанський Т. Г. (2018)
Смоляк Д. В. - Методика використання рятувального трикутника для рятування потерпілих з висоти та підземних колекторів (колодязів), Баран Ю. С. (2018)
Товарянський В. І. - Експериментальні дослідження пожежної небезпеки хвої у лабораторних та польових умовах, Паснак І. В. (2018)
Шаповалов О. В. - Вплив структури електроенергетичної системи на надійність електропостачання систем протипожежного захисту, Кравець І. П. (2018)
Kozonova J. - The sweet ices for pregnant women, Telegenko L., Salavelis A. (2019)
Sarkisian G. - Research of the properties of grape processing products in relation to its application in SPA and Wellness industries (2019)
Iorgacheva E. - Synbiotic additives in the waffles technology, Korkach H., Lebedenko T., Kotuzaki O. (2019)
Skliar V. - Investigation of the fat fraction enzymatic hydrolysis of the waste from production of hydrogenated fat by the lipase Rhizopus japonicus, Krusir G., Zakharchuk V., Kovalenko I., Shpyrko T. (2019)
Ahmadi-Dastgerdi A. - Оxidative stability of mayonnaise supplemented with essential oil of Achillea millefolium ssp millefolium during storage, Ezzatpanah H., Asgary S., Dokhani Sh., Rahimi E., Gholami-Ahangaran M. (2019)
Bilko М. - The influence of tannin preparations on the content and form of anthocyanins of model wine systems in the conditions of induced oxidation, Ishchenko М., Tsyhankova О., Yakovenko Т., Кyrpel Т. (2019)
Ghanbari Shendi E. - Effects of Filtration Process and Storage Time on The Chemical Changes and Sensory Properties of Olive Oil Extracted From Turkish Uslu Cultivar, Sivri Ozay D., Ozkaya M.T., Ustunel N.F (2019)
Nosenko T. - Сomparative study of the biological value and oxidative stability of walnut and pumpkin-seed oils, Koroluk T., Usatuk S., Vovk G., Kostinova T. (2019)
Ovsiannykova L. - New aspects of using millet grain in bread manufacturing, Valevskaya L., Yurkovska V., Orlova S., Sokolovskaya O. (2019)
Ozyurt V.H. - Optimization of extraction parameters for fucoxanthin, gallic acid and rutin from Nitzschia thermalis, Erdogan A., Demirel Z., Conk Dalay M., Otles S. (2019)
Pivovarov O. - Features of grain germination with the use of aqueous solutions of fruit acids, Kovaliova O. (2019)
Piliugina І. - Study of the foaming properties of gelatin with solubilized substances for the production of marshmallows, Artamonova M., Murlykina N., Shidakova-Kamenyuka О. (2019)
Hryshchenko A. - Use of dried carrot pomace in the technology of wheat bread for elderly people, Bilyk O., Bondarenko Yu., Kovbasa V., Drobot V.I. (2019)
Yegorov B. - Prospects of using by-products of sunflower oil production in compound feed industry, Turpurova Т., Sharabaeva E., Bondar Y. (2019)
Mardar M. - Microbiota of instant cereals and its change during storage, Stateva M., Yegorova А., Evdokimova G., Ustenko I., Masanski S. (2019)
Peshuk L. - Efficiency of using the animal protein complex in the technology of cooked sausage, Gorbach O., Galenko O., Vovk L. (2019)
Hasan A. K. - Positive parity levels of 21,23Na isotopes by using the nuclear shell, Obeed F. H., Rahim A. N. (2020)
Borovik V. - Electron-impact excitation of the 5p55d6s2 autoionizing states in Ba atom, Hrytsko V., Shafranyosh I., Borovik O. (2020)
Licata I. - Quantum mechanics interpretation on Planck scale (2020)
Гоцульский В. Я. - Надзвичайні властивості спиртів метанолового ряду, Маломуж М. П., Чечко В. Е. (2020)
Хорольський О. В. - Обчислення розмірів макромолекул бичачого сироваткового альбуміну згідно даних із в'язкості його водних розчинів, Москаленко Ю. Д. (2020)
Алєксєєв О. М. - Структурний перехід у розбавлених розчинах стрижнеподібних макромолекул, Забашта Ю. Ф., Ковальчук В. І., Лазаренко М. М., Рудніков Є. Г., Булавін Л. А. (2020)
Pogodin A. I. - Electrical conductivity studies of Composites based on (Cu1–xAgx)7GeSe5I solid solutions, Luchynets M. M., Studenyak V. I., Kokhan O. P., Studenyak I. P., Kúš P. (2020)
Бобков В. В. - Імплантація іонів дейтерію та гелію у композиційну структуру з вольфрамовим покриттям, Тищенко Л. П., Ковтуненко Ю. І., Старовойтов Р. І., Логачов Ю. Є., Цапенко О. Б., Гамаюнова Л. О. (2020)
Завалістий О. І. - Структура окисної плівки на поверхні поруватого кремнію, Макаренко О. В., Одарич В. А., Ямпольський А. Л. (2020)
Корсун І. В. - Внесок українських науковців у розвиток електродинаміки (2020)
Пам'яті Володимира Михайловича Сисоєва (1948–2019) (2020)
Гражевська Н. І. - Трансформація ринку праці під впливом штучного інтелекту, Розум Д. В. (2019)
Анісімова О. Ю. - Інтернаціоналізація освітніх послуг: сутність та моделі (2019)
Кібук Т. М. - Вигоди та витрати від євроінтеграції України (2019)
Рогач О. І. - Багатонаціональні підприємства та розвиток теорії міжнародного бізнесу (2019)
Дюк А. А. - Сучасна практика розвитку соціального підприємництва: аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду (2019)
Лотиш О. Я. - Кластерний аналіз у сегментації галузі (2019)
Мазур Г. Ф. - Розвиток механізмів стимулювання агропромислового виробництва у забезпеченні галузевої конкурентоспроможності та продовольчої безпеки (2019)
Мангушев Д. В. - Дослідження та шляхи вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності на підприємстві, Євтушенко В. А., Задорожний В. І. (2019)
Радченко О. П. - Особливості відтворення людського капіталу в аграрному секторі України в умовах інтеграції (2019)
Павлович О. Р. - Стратегічні фактори конкурентоспроможності професійної системи менеджменту (2019)
Батченко Л. В. - Стратегічні альтернативи організаційно-економічного розвитку туристичних підприємств в Україні, Гончар Л. О., Близнюк І. О. (2019)
Бойченко К. С. - Управління інтегрованим розвитком підприємства (2019)
Клюс Ю. І. - Виникнення структурних зрушень та їхній вплив на економічну безпеку промислових підприємств регіону внаслідок постконфліктної трансформації, Івченко Є. А., Івченко Ю. А. (2019)
Колач С. М. - Теоретичні та практичні засади розвитку сільськогосподарської обслуговуючої кооперації як одного з основних напрямів відродження аграрного сектору національної економіки, Булик О. Б., Келеберда Т. В. (2019)
Лєзіна А. В. - Удосконалення системи управління персоналом підприємства: теоретичні підходи та аналіз практики, Крамар О. Ю. (2019)
Лихопьок Д. П. - Особливості управління підприємствами сфери професійних послуг (2019)
Онокало В. Г. - Оцінка ефективності діяльності підприємства: теоретичні аспекти (2019)
Парфентьєва О. Г. - Розвиток логістичних функцій в умовах активізації зовнішньоекономічної діяльності автотранспортних підприємств України (2019)
Козловський С. В. - Забезпечення економічної безпеки аграрної галузі на основі механізму реалізації сучасної кадрової політики, Козловський В. О., Козловський А. В. (2019)
Бухтіарова А. Г. - Сучасні програми підвищення ефективності та прозорості публічних фінансів в Україні, Духно Ю. О. (2019)
Ліснічук О. А. - Бюджетно-податкова політика: українські реалії та зарубіжний досвід, Матвіюк Т. О. (2019)
Бабіченко В. В. - Визначення категорії "власний капітал підприємства": різноманітність поглядів, Ананченко А. О. (2019)
Височан О. С. - Проблематика аналітичного опрацювання облікових даних щодо адміністративних витрат підприємства, Литвиненко Н. О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Лавриненко Г. А. - Спільність "радянський народ" як універсальна політична ідентичність громадян СРСР (2019)
Ходус О. В. - "Приватне Я" в ситуації "зникнення" Іншого: парадокс надлишковості (2019)
Бескаравайний С. С. - Становлення штучного інтелекту крізь призму биогенетического закону Геккеля (2019)
Баштанник О. В. - Інституціоналізм раціонального вибору: теоретико-методологічні основи та українська політична наука (2019)
Гудзенко О. З. - Соціальний активізм як практика формування мережевих суспільних рухів (2019)
Бубняк С. М. - Внутрішньо переміщені особи в контексті сучасних міграційних процесів в Україні (2019)
Чорномаз Б. Д. - Національна пам'ять як зброя в інформаційній війні (2019)
Title (2015)
Table of contents (2015)
Lukyanova L. V. - The study of the influence of the infusion from rubus caesius leaves the permeability of rats’ vascular walls (2015)
Bolokadze E. - Chronic obstructive pulmonary disease: role of urgent aspects of diagnosis and prognosis (2015)
Zhuravlyova L. V. - The influence of interleukin-1β, carbohydrate and lipid metabolism on formation of myocardial diastolic dysfunction in type 2 diabetes mellitus, Sokolnikova N. V., Filonenko M.V. (2015)
Dobrzhanska Yu. - Immunopathological features of psoriasis (2015)
Dashchuk A. M. - Immunohistochemical characteristic of skin in patients with psoriasis and correction of the revealed disorders, Pustova N. O., Plotnikova V. V. (2015)
Latoguz S. I. - The effect of treatment with trimetazidine on the course of arrhythmia in patients with ischemic heart desease and diabetes mellitus, Kirichenko M. P. (2015)
Senatorova A. S. - Induced sputum analysis of interleukins spectrum in children with pulmonary diseases, Lupaltsova O. S. (2015)
Senatorova G. S. - Quality of life and health factors among women of reproductive age in Ukraine, Riga O. O., Gonchar M.A., Kondratova I. Yu., Boychenko A. D., Senatorova A. V., Teslenko T. A., Komova V. A. (2015)
Boyko V. - View on the question of acute adhesive intestinal obstruction, Yevtushenko D. A. (2015)
Ioffe I. V. - Differentiated inotropic support as a mean of prophylactic of the hepatorenal syndrome in patients with abdominal sepsis, Posternak G. I., Satsuta S. V., Sokolov A. S., Krivoruchko М. Е., Khanin Y.V. (2015)
Smachylo R. M. - Treatment of patients with bile leaks after laparoscopic cholecystectomy (2015)
Kryvoruchko I. A. - The questions of a chronic pancreatitis pathogenesis and its complications, Goncharova N. M., Tonkoglas O. А. (2015)
Lisovy V. N. - Conscience-based medicine: new approaches to the management of prostate cancer patients, Pilipenko I. N., Pilipenko N. I. (2015)
Bezditko P. - Regulation of the uveoscleral outflow in thepatients with primary open-angle glaucoma, Shchadnykh M. (2015)
Zavgorodnii I. V. - Hygienic features of the influence produced by a complex of environmental factors of nicu on the health of premature newborns, Semenova N. V., Chehovskaya I. M., Piontkovska O. V., Besh A. I. (2015)
Башкирова О. - Гендерні аспекти становлення особистості в сучасній українській літературі для дітей та юнацтва (2019)
Гальчук О. - Античність в українській міфоідеології 1920–1930-х років (2019)
Ігошев К. - Проблеми жанрової класифікації літератури фанфікшн (2019)
Руснак І. - Художня рецепція образу Ярослава Мудрого у творах про його доньок-королев (2019)
Філатова О. - "Чужі діалоги" в художній семіосфері П. Капельгородського та О. Досвітнього (2019)
Циганок О. - Деякі форми рецепції Цицерона у підручнику з красномовства "Могилянський оратор" (1636), Галаган В. (2019)
Шимчишин М. - Яничари імперії ХХІ століття: роман Мохсіна Хаміда "Названий фундаменталістом" (2019)
Боклах Д. - Координати топосу Києва в повісті "Близнецы" Т. Шевченка: особливості зображення урбаністичного простору буття (2019)
Динниченко Т. - Інтертекстуальний перегук повісті А. Жід "Ізабель" і п’єси А. Чехова "Вишневий сад" (2019)
Каспіч Г. - Жанрова природа драматургічного циклу В. Герасимчука "П’єси про великих" (2019)
Ліхоманова Н. - Структура і функції родинного наративу в романі Кейт Аткінсон "За лаштунками в музеї" (2019)
Плющик О. - Поетика любові у збірці Василя Махна "Паперовий міст" (2017) (2019)
Савенко О. - "Вірші на страсті Господні" Димитрія Туптала (2019)
Сотникова В. - Варіативність топосу "держава" в поетичній моделі національної ідентичності (на матеріалі лірики Володимира Базилевського) (2019)
Телець Ю. - Гедонізм як механізм опору тоталітарній системі (на матеріалі української прози кінця ХХ — початку ХХІ століть) (2019)
Шарова Т. - "Тематичні сфери" і стильові маркери малої прози Костя Гордієнка (2019)
Бондарева О. - Есеїстичні лабіринти доби Web-2.0 (2019)
Бондар В. І. - Становлення сучасної методики навчання педагогіки як науки та навчальної дисципліни у вищих педагогічних навчальних закладах, Коханко О. Г. (2016)
Бодрова Т. О. - Педагогічні практики в системі методичної підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Бордюк О. М. - Педагогічні умови формування перцептивної культури студентів інститутів мистецтв засобами ІКТ (2016)
Братанич А. А. - Комп’ютерно-орієнтоване середовище навчання фахових дисциплін майбутнього вчителя: теоретико-методологічний аспект (2016)
Василюк О. С. - Теоретичні аспекти міжпредметних звязків з української літератури у навчанні історії учнів 8-9 класів загальноосвітньої школи (2016)
Волосюк М. А. - Адаптація іноземних студентів до навчання у ВНЗ на основі концепції безперервності та спадкоємності, Проценко О. М. (2016)
Гладка І. А. - Рoль аудіювання у рoзвитку діалoгічнoгo мoвлення англійськoю мoвoю на практичних заняттях у ВНЗ (2016)
Грицюк О. А. - Гуманітаризація професійної підготовки майбутніх учителів музики як важливий чинник її модернізації (2016)
Католик Г. В. - Інноваційні підходи до формування професійної я-концепції психолога-практика в умовах безперервної професійної освіти (за напрямком психодинамічна інтегративна дитячо-юнацька психотерапія) (2016)
Коваленко О. М. - Роль професійних організацій у процесі становлення й розвитку іншомовної освіти Великої Британії (2016)
Корзун В. В. - Формування здібністі до музично-інтонаційних узагальнень (2016)
Курач М. С. - Особливості визначення рівня художньо-проектних знань і умінь у майбутніх учителів технологій (2016)
Ленд’єл-Сяркевич А. А. - Естетичні категорії прекрасного й піднесеного як світоглядні домінанти українського етносу в етнокультурній підготовці майбутніх учителів музики (2016)
Мельник М. Т. - Актуальні напрямки еволюції фешн-освіти в Україні (2016)
Моргунова С. О. - Суть соціальної взаємодії як педагогічної категорії (2016)
Нищак І. Д. - Система рівнів інженерно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій: якісно-оцінювальний аспект (2016)
Олефіренко Т. О. - Методика навчання майбутніх учителів технологій та професійної освіти побудові та читанню складальних креслень: реконструкція зображень, Цішковський В. О. (2016)
Орос І. - Формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи у контексті глобалізації європейського освітнього простору (2016)
Остапчук Т. С. - Технологія формування інформаційної компетентності майбутніх інженерів (2016)
Парфіненко Т. О. - Формування мотиваційно-ціннісного ставлення студентів до здорового стилю життя (2016)
Піддячий В. М. - Обґрунтування форм культурологічної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Підгорна Т. В. - Педагогічна пропедевтична практика майбутніх учителів інформатики, Тополя Л. В. (2016)
Приходько Д. С. - Сучасний стан та перспективи розвитку системи профорієнтації молоді: український та європейський досвід (2016)
Світайло С. В. - Диригентсько-хорова підготовка учителів музики в системі вищої професійної освіти (2016)
Семеняко І. М. - Формування англомовної компетентності майбутніх фахівців у міжнародних відносинах в реферуванні суспільно-політичних текстів (2016)
Сірик Л. М. - Благодійні організації Сполучених Штатів та специфіка їх діяльності (2016)
Слабошевська Т. М. - Формування нового дидактичного мислення в студентів педагогічних вузів у галузі мультимедіа технологій (2016)
Уварова Т. Ю. - Критерії та показники сформованості у підлітків уявлень про щастя як особистісної самореалізації (2016)
Федосєєв С. Е. - Організаційно-дидактичні умови інтерактивного навчання старшокласників математики, Забранський В. Я. (2016)
Цепкало О. В. - Експериментальна перевірка ефективності методики навчання комунікативних стратегій професійно спрямованого писемного спілкування майбутніх фахівців з машинобудування (2016)
Хижун Я. В. - Триступеневе інтерв’ю та інші короткі групові стратегії в педагогічній системі вивчення англійської мови на практичних заняттях у ВНЗ (2016)
Чирва Г. М. - Особливості використання інформаційних технологій у процесі підготовки майбутніх вчителів технологічної галузі (2016)
Яременко-Гасюк О. О. - Іноземна мова як інструмент у творчій взаємодії викладача та студента (на матеріалах стажування у мовній школі Оxford-Кlass), Саченко Л. М. (2016)
Ястремська Н. В. - Розвиток уяви в учнів перших і других класів (2016)
Відомості про авторів (2016)
Чорний О. В. - Корупція як міждисциплінарна наукова проблема: теоретичний огляд (2019)
Шульга О. А. - Розвиток аграрного сектору економіки в умовах нової технологізації (2019)
Сімонов Р. В. - Інноваційні корпоративні стратегії фармацевтичних компаній в глобальних умовах (2019)
Якубовський С. О. - Особливості реформування економіки Румунії: досвід для України, Кифак А. О., Тафінцева О. В. (2019)
Calugareanu I. - Management of municipal public administration competitiveness, Cocerhan M. (2019)
Бец Б. Б. - Формування та розвиток об’єднаних територіальних громад в Україні (2019)
Братусь Г. А. - Міжнародний досвід державного регулювання та стимулювання розвитку інтелектуальної власно (2019)
Глущенко В. В. - Еволюційний розвиток податків із фізичних осіб, Ломака Є. А., Федорова Г. Ю. (2019)
Доброва Т. Г. - Інвестиційний потенціал грошових переказів трудових мігрантів (2019)
Педан М. Л. - Визначення базових елементів стратегічного маркетингу зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах розвитку інтеграційних процесів (2019)
Сас Л. С. - Державне програмне забезпечення технологічного оновлення виробництва та модернізації діяльності сільськогосподарських підприємств, Матковський П. Є. (2019)
Судакова О. І. - Методологічні аспекти організації ефективної інформаційної безпеки підприємства, Формалюк В. Д., Черевко В. О. (2019)
Ткачук М. П. - Управління змінами в контексті забезпечення сталого розвитку підприємства, Коваль Л. А., Артюшок В. С. (2019)
Фірсова С. Г. - Методичний інструментарій прийняття управлінських рішень під час виведення товару на новий ринок, Долгова Д. Д. (2019)
Хаврова К. С. - Вплив діджиталізації на інтелектуалізацію діяльності підприємств, Поставной М. С. (2019)
Шляга О. В. - Перспективи розвитку інтернет-маркетингу (2019)
Шукліна В. В. - Теоретичні підходи до розуміння сутності ситуаційного управління підприємством в умовах інформатизації економіки (2019)
Свидрук І. І. - Психологічні передумови формування інноваційного стилю управління розвитком персоналу (2019)
Хоружий С. Г. - Інституційна організація регулювання і нагляду за діяльністю фінансових установ (2019)
Шевцова О. Й. - Стратегічні аспекти управління капіталом банку, Шип Д. О. (2019)
Свічкар Н. М. - Порядок організації, облік і оподаткування платних послуг у дошкільних навчальних закладах, Кравченко Ю. В. (2019)
Юдіна М. І. - Сучасні проблемні домінанти в організації обліку розрахунків з оплати праці на підприємстві (2019)
Вихідні дані (2019)
Авраменко О. В. - Технологія формування в майбутніх хореографів інформаційно-комунікаційної компетентності (2017)
Бикова Т. Б. - Стратегія адаптованого використання дистанційних курсів-ресурсів у процесі запровадження змішаного навчання, Іващенко М. В. (2017)
Галус О. М. - Структурна модель організації наукової роботи у вищому педагогічному навчальному закладі, Крищук Б. С. (2017)
Доброскок І. І. - Розвиток автономності і відповідальності здобувачів вищої освіти – ключова умова ефективної професійної діяльності майбутніх фахівці (2017)
Доценко С. О. - Трансформація природничо-математичних дисциплін у контексті STEM-освіти (2017)
Келемен А. В. - Психолого-педагогічні підходи до характеристики педагогічної культури як наукової категорії (2017)
Келемен Р. Ю. - Роль юридичної клініки в професійній підготовці майбутніх фахівців правознавства (2017)
Кіщук В. М. - Організація професійної підготовки майбутніх фармацевтів: психолого-педагогічні аспекти (2017)
Маслій О. М. - Концептуальні засади професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння (2017)
Осадчук Д. Д. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх офіцерів морського торговельного флоту до роботи в екстремальних ситуаціях (2017)
Рожко-Павлишин Т. А. - Умови професійної успішності вихователя дошкільного навчального закладу (2017)
Прокопенко І. А. - Подолання професійного вигорання вчителів шляхом упровадження здоров’язбережувальних технологій (2017)
Рідкодубська Г. А. - Особливості вивчення дисципліни "Вступ до спеціальності" при підготовці майбутніх соціальних працівників (2017)
Сердюк Н. Ю. - Основні напрями реформування сучасної вищої освіти України (2017)
Чень Цзін - Організація освітнього процесу фахівців з хореографії (2017)
Цзінцю Сунь - Пізнавальна самостійність особистості: сутність, основні характеристики, структура (2017)
Данилевська О. М. - Мовна ситуація та мовна політика в українській шкільній освіті за оцінками мовців різних вікових груп (2019)
Малаш О. В. - Дослідження болгарського мовного острова в українських періодичних виданнях XX – XXI ст. (2019)
Фудерер Т. О. - Вікові та поколіннєві відмінності в ставленні до мови в соціолінгвістичній традиції: українська перспектива (2019)
Волковинская Н. А. - Лексикографическая модель семантического поля хлебобулочные и мучные кондитерские изделия (на материале английского языка) (2019)
Кирилюк О. В. - Особливості мікрополя "ворожі війська" у структурі асоціативно-семантичного поля "ворог" (на матеріалі дискурсу російсько-української інформаційної війни) (2019)
Подсєвак К. С. - Лексико-семантичні та стилістичні засоби вербалізації бінарних опозицій (на матеріалі англомовних текстів Рея Бредбері) (2019)
Шкута О. Г. - Вербалізація концепту СТРАХ в англійськомовному молодіжному антиутопічному романі Сюзанни Коллінз "The Hunger Games" (2019)
Ходаковська Н. Г. - Дескриптивні і прескриптивні норми в лінгвістиці (2019)
Колодяжна К. В. - Типи адресата мовленнєвого акту teasing (дражніння) в сучасному англомовному дискурсі (2019)
Кравченко Н. К. - Прагмасемиотика: введение термина и ракурсы исследования (2019)
Prihodko G. I. - Frame structure of the evaluative utterance (2019)
Хаботнякова П. С. - Реалізація біблійних образів-символів у репрезентативних і директивних мовленнєвих актах (на матеріалі містичних трилерів Френка Перетті) (2019)
Варчук Л. В. - Типологія оповідачів у сучасній англомовній амеріндіанській прозі (2019)
Галуцьких І. А. - Символіка (після) порогової тілесності в художніх текстах англійського постмодернізму (на матеріалі роману Дж. Вінтерсон "Written on the Body") (2019)
Романенко В. Г. - Семіотика образу-символу води в сучасній американській мультикультуральній прозі (на матеріалі романів "Black Water" Джойс Керол Оутс та "Beloved" Тоні Моррісон) (2019)
Акмалдінова О. М. - Мовна та концептуальна картини світу в інтеркультурній репрезентації художнього перекладу, Стежко Ю. Г. (2019)
Доброштан Т. В. - "Английский юмор в переводе": языковые пути формирования юмористических контекстов в русскоязычных переводах детективных повестей Артура Конан Дойла о Шерлоке Холмсе (2019)
Журавель Т. В. - Інваріантні перекладацькі трансформації кінотексту для збереження комунікативно-прагматичного потенціалу мовленнєвих актів оригіналу в умовах дублювання та субтитрування (2019)
Ніконова В. Г. - Образні порівняння як засоби репрезентації індивідуально-авторської світобудови та їхні відтворення в художньому перекладі (на матеріалі українських перекладних версій сучасної англійської поезії), Луценко Р. І. (2019)
Волкова С. В. - Типи трансформацій в українському перекладі тексту Дж.К. Роулінг "Harry Potter and the philosopher’s stone": лінгвосеміотичний аспект, Лучинська А. В. (2019)
Вимоги до рукописів (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Braendle U. - Editorial: Corporate governance and regulation is getting ready for the 2020s (2019)
Ballas P. - Quality of financial reporting under IFRS and corporate governance influence: Evidence from the Greek banking sector during crisis, Garefalakis A., Lemonakis C., Balla V. (2019)
Xanthos G. - The multi-factor partitioning model and a suggestion for its modification, Psimarni K. (2019)
Otman K. - Corporate governance challenges: In the context of MENA countries (2019)
Caverzalli E. - Analysts’ recommendations and the market impact of the valuation methods, Cervellati E. M., Pattitoni P., Rigoni U. (2019)
Piras L. - A critical analysis of the impact measurement in impact finance (2019)
Eltweri E. - Does CSR encourage customer loyalty: A case study – Libyan telecom sector?, Eltweri A. (2019)
Mariani M. - A new tool to gather debt capital: Green bond. Risks and opportunities for firms and investors, Grimaldi F., Caragnano A. (2019)
Borysenko O. D. - Non-autonomous stochastic logistic differential equation with non-centered Poisson measure, Borysenko D. O. (2017)
Mishura Y. S. - Extreme measures for entropy functionals, Zhelezniak H. S. (2017)
Батюк Л. В. - Моделювання ламінарних течій суспензій еритроцитів крові як бінгамівських мікрорідин, Кізілова Н. М. (2017)
Беспалова О. І. - Визначення напружено-деформованого стану спряжених гнучких оболонок обертання при докритичних навантаженнях, Яремченко Н. П. (2017)
Кізілова Н. М. - Моделювання мікроциркуляції крові та тепломасопереносу в тканинах людини, Коробов А. М. (2017)
Мартинюк А. А. - До теорії одноланкового маніпулятора із пружним зчленуванням, Хорошун А. С. (2017)
Петрищев О. М. - Математичне моделювання перетворювачів електромагнітного типу в режимі збудження ультразвукових хвиль, Романюк М. І. (2017)
Хорошун А. С. - Про стабілізацію руху Tora (2017)
Fabunmi S. - Семантика деяких атомарних операторів у IPCL (2017)
Волошин О. Ф. - Методи адаптивного оцінювання у тестувально-методичних системах електронного навчання, Супрун О. О., Ковальов Д. І. (2017)
Деревянченко О. В. - Застосування системи ПАРКС-Java та Google Cloud Platform для хмарних обчислень, Сакевич Р. Д. (2017)
Завадський І. О. - Удосконалення обчислення зсуву вікна пошуку для пошукових алгоритмів MAWP, Кабан В. О. (2017)
Завадський І. О. - Оптимізація багатовимірних алгоритмів пошуку рядка в тексті, Козоріз Н. В. (2017)
Іванов С. М. - Виявлення екстремальних властивостей локально дифеоморфних систем (2017)
Івохін Є. В. - Про деякі моделі процесів розповсюдження інформації на основі гібридного дифузійного рівняння, Чижикова Є. В. (2017)
Король В. О. - Аналіз проблем доповненої реальності та шляхи їх вирішення (2017)
Kotsur D. V. - An algorithm for Lp-Voronoi diagram construction on discrete grid in 2D (2017)
Кузьмич О. І. - Проблема керування стійкою поставою людини при наявності проблем ЦНС, Мекуш О. Г., Пех П. А., Багнюк Н. В. (2017)
Kulian V. R. - Portfolio optimization with restrictions, Yunkova O. O., Petrovich V. M. (2017)
Мисник Б. В. - Відновлення пропусків даних в базах знань підприємств галузі як мультиагентної системи, Волошин О.Ф., Снитюк В.Є. (2017)
Насіров Еміл М. - Блочно-діагональний підхід до невід’ємної факторизації розріджених лінгвістичних матриць і тензорів надвеликої розмірності з використанням латентного розподілу Діріхле (2017)
Orlov E. A. - Architecture of a system for content based video information retrieval (2017)
Панченко Т. В. - Розширений динамічний стан та модель породження екземплярів у IPCL, Іванов Є. В., Fabunmi S., Скідоненко А. В., Трофименко Є. О. (2017)
Побоченко В. Ю. - Прикладне застосування методу рівномірного розподілу для транспортної задачі оптимального розташування зарядних станцій для електромобілів, Аткаєв С.-А. Х. (2017)
Таірова М. С. - Алгоритми побудови максимальної множини практичної стійкості лінійного дискретного включення (2017)
Sheludenko A. S. - Limit theorems for some statistics of the Kolmogorov-Smirnov type (2017)
Шишацька О. В. - П’ятизначні логіки: побудова та інтерпретація (2017)
Yatsenko V. А. - Guaranteed prediction of the Dst index (2017)
Голуб М. О. - Фотоемісійні властивості плівки Si-Gd-O при енергії фотонів поблизу порогу фотоефекту, Литвин П. М., Мельник П. В., Федорченко М. І. (2017)
Григорук В. І. - Шнурування струму в прямозміщених польових мікротранзисторах, Павлюк С. П., Телега В. М., Петричук М. В., Іванчук А. В., Малишев В. Ю. (2017)
Azovskyi V. A. - Some problems in design of luminescent converter for Si solar cells, Yashchuk V. M. (2017)
Аль-Омари М. А. М. - Особливості генерації параметричного рентгенівського випромінення у порошках мікророзмірних частинок алмазу, Боровий М. О. (2017)
Бардік В. Ю. - Кінематична зсувна в'язкість чистих рідких металів Sn, Bi, Pb і їх бінарних розплавів, Махлайчук В. М. (2017)
Ніколаєнко Т. Ю. - Квантово-хімічне дослідження нековалентної взаємодії молекул пентанової кислоти та D-глюкозаміну (2017)
Поперенко Л. В. - Оптичні властивості вуглецевих нанотрубок з дефектами кристалічної гратки, Розуван С. Г., Шайкевич І. А., Розуван К. П. (2017)
Роговець А. В. - Автоматизація вимірювань: алгоритм візуального розпізнавання шкали приладу, реалізований у LabView, Карленко Б. В, Макаренко О. В., Ямпольський А. Л. (2017)
Хорольський О. В. - Еволюція властивостей розчинів полівінілового спирту в диметилсульфоксиді, Свечнікова О. С., Руденко О. П. (2017)
Ломакин И. Э. - Линеамент карпинского – структурный элемент древнего регматогенного тектонолинеаментного каркаса Евразии, Покалюк В. В., Кочелаб В. В. (2019)
Тищенко Ю. Є. - Метод просторового відображення полів розподілу радіаційних показників на прикладі обробки результатів вимірювань на території Новокостянтинівського родовища урану (2019)
Пушкарьов О. В. - Фракціонування важких ізотопів водню в динамічних системах, Севрук І. М., Деміхов Ю. М., Долін В. В. (2019)
Яценко В. Г. - Новые данные о высокоуглеродистых шунгитоподобных породах млынковского участка (Криворожско-Кременчугская зона, Украинский щит), Заборовская Л. П., Покалюк В. В., Лашко С. П., Заборовский В. С., Лыжаченко Н. Н. (2019)
Удалов І. В. - Трансформація якісного складу питних підземних вод центральної частини ДДАБ, Левонюк С. М. (2019)
Сущук К. Г. - Металогенія урану в фанерозої платформної частини України, Верховцев В. Г. (2019)
Шевченко О. Л. - Методологічні принципи та головні оціночні показники радіаційного моніторингу довкілля, Долін В. В. (2019)
Киселёв Ю. В. - Повышение экологичности оценки детонационных характеристик автомобильных бензинов с помощью октанометра ОК-2М, Архипенко О. Н., Стоколос М. А., Жебровская Е. И. (2019)
Магльована Т. В. - Використання гуанідинових полімерів для гасіння лісових пожеж та мінімізації їх наслідків, Долін В. В. (2019)
Ярошенко К. К. - Сорбція 90Sr І 137Cs з модельних розчинів рідких радіоактивних відходів природним та модифікованим цеолітами Сокирницького родовища, Шабалін Б. Г., Колябіна І. Л., Бондаренко Г. М. (2019)
Фомін Ю. О. - Форми знаходження елементів – супутників урану у альбітитах Українського щита, Деміхов Ю. М., Верховцев В. Г., Дудар Т. В. (2019)
Інформація для авторів (2019)
Старова В. - 3-(2-Піридил)-5-(2-гідроксіфеніл)-1,2,4-тріазол як реагент для флуориметричного визначення мікрокількостей цинку, Хоменко Д., Дорощук Р., Лампека Р. (2019)
Смик Н. - Модифікований електрод для вольтамперометричного визначення NO3– в солоних водах, Копаниця Б. (2019)
Верба В. - Сорбційне концентрування та визначення стибію і телуру на модифікованому силікагелі, Запорожець О., Кухаренко І., Кульбака Є. (2019)
Головата Н. - Моделювання термодинамічних властивостей розплавів потрійної системи Ge-Mn-Gd, Котова Н., Усенко Н. (2019)
Шилін С. - Синтетичні піридиновмісні амінокислоти та їхні похідні, Войтенко З., Нечай М. (2019)
Шилін С. - Окремі випадки утворення о-алкоксикоричних кислот на основі кумаринів в умовах O-алкілювання, Шабликіна О., Шабликін О., Хиля В., Нагорна З. (2019)
Давиденко Н. - Влияние природы заместителя в азобензольных хромофорах на дифракционную эффективность поляризационных голограмм, Давиденко И., Кравченко В., Мокринская Е., Павлов В., Студзинский С., Тарасенко В., Тонкопиева Л. (2019)
Харченко О. - Термостабілізація полістиролу стирилхінолінвмісними метакрилатами, Смокал В., Крупка О., Колендо О. (2019)
Овденко В. - Синтез та фотовольтаїчні властивості симетричних біс-азометинів з акцепторними замісниками у 4,4'-положенні, Вишневський Д., Студзинський C., Давиденко М. (2019)
Харченко О. - Кінетичні дослідження метакрилових мономерів на основі 2-стирилхіноліну, Смокал В., Крупка О., Колендо О. (2019)
Ніколаєва О. - Осадова кополімеризація 4-вінілпіридину зі стиролом, Вретік Л., Яновська Е., Кондратенко О., Тун Г. (2019)
Антоненко І. І. - Компетентнісний підхід у навчанні студентів видавничо-поліграфічних спеціальностей англомовного писемного мовлення (2016)
Безкопильний О. О. - Сучасний погляд на систему підготовки майбутніх учителів фізичної культури до здоров’язбережувальної діяльності в основній школі (2016)
Богославець Л. П. - Електронний підручник – інструментарій модульного середовища освітнього процесу, Житеньова Л. В. (2016)
Братанич А. А. - Теоретичні підходи до застосування особистісно орієнтованих технологій навчання у інформатичній підготовці майбутнього вчителя (2016)
Ван Сяочень - Роль гуманістичної світоглядної позиції в реалізації освітнього потенціалу майбутнього вчителя музики в мультикультурному освітньому просторі (2016)
Воронцова К. В. - Досвід освітньої підготовки юристів у Польщі (2016)
Гевко І. В. - Характеристика підходів британських дослідників до професіоналізму як соціально-педагогічного явища (2016)
Гу Жань - Етнокультурна педагогічна підтримка майбутніх учителів музики як важливий чинник формування естетичних цінностей студентів (2016)
Дячук Н. - Особливості психодіагностичних умінь майбутніх учителів початкових класів з виявлення учнів, які зазнали сімейного насильства (2016)
Зайцева А. В. - Логіка реалізації педагогічної технології формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2016)
Іншакова Г. В. - Фахова підготовка біостатистиків для медичної сфери: міжнародний та національний контекст (2016)
Каландирець Н. М. - Критерії та показники підприємницької компетентності майбутніх економістів у вищому аграрному навчальному закладі (2016)
Клейно Є. О. - Переваги використання інтерактивного програмного забезпечення у навчально-виховному процесі сучасної школи (2016)
Кміта Є. В. - Методична система підвищення професійної іншомовної комунікативної компетентності диспетчерів управління повітряним рухом у процесі перепідготовки з використання високоточних диспетчерських тренажерів в Україні (2016)
Кінішенко Н. Л. - Релаксаційні вправи як частина розкладу дня, Яковенко Ю. Л. (2016)
Колодько Т. М. - Специфіка використання дискусії у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2016)
Кононенко А. М. - Збереження етнічної ідентичності українськими переселенцями (2016)
Корзун В. В. - Проблемне навчання у формуванні професійно-творчого мислення студента-музиканта (2016)
Корчевський Д. О. - Методична система професійної підготовки фахівців з комп’ютерної графіки і дизайну (2016)
Мельникова О. В. - Дослідження формування акцентуацій характеру у дітей молодшого шкільного віку (2016)
Насіковська Я. В. - Стан розвитку соціальної опіки над дітьми в Україні (1943–1953 рр.) (2016)
Насіров Р. М. - Спеціальна підготовка, як складова професійної діяльності фахівців державної фіскальної служби України, Сергієнко Ю. П., Антоненко С. А. (2016)
Одайський С. І. - Розвиток виховної системи ПТНЗ в контексті реформаційних освітніх процесів (2016)
Орос Ільдіко - Теоретико-методологічні засади формування полікультурної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2016)
Полубок Н. М. - Проблеми та перспективи формування професійної компетентності фахівця з освітніх вимірювань в процесі вивчення психометрії (2016)
Романовський О. О. - Формування комуникативної компетенції майбутніх технічних перекладачів у процесі вивчення гуманітарних і технічних дисциплін фахового спрямування, Панов С. Ф. (2016)
Сірик Л. М. - Евристична технологія навчання – інноваційний феномен креативної освіти (2016)
Скляренко І. Ю. - Кадрове забезпечення навчальних закладів міністерства шляхів сполучення в Україні у 1920-60 р.р. ХХ ст. (2016)
Скорнякова О. В. - Складові конкурентоспроможності фахівця з інформаційних технологій (2016)
Слабошевська Т. М. - Мультимедійні освітні технології в підготовці майбутнього фахівця (2016)
Чернова Т. Ю. - Концепт педагогічного коучингу: суб’єкт-суб’єктна взаємодія учасників освітнього процесу, Голіяд І. С. (2016)
Відомості про авторів (2016)
Драгомирецька Н. М. - Концепції сталого розвитку: теоретико-історичний аспект (2019)
Євсєєва Г. П. - Формування системи місцевого управління в Україні (1990 – 2010 рр.), Кривчик Г. Г. (2019)
Онуфрієнко О. В. - Електронне врядування: логіка еволюції концепції в контексті універсального тренду на конвергенцію громадянського суспільства та держави (досвід США) (2019)
Рождєственська І. В. - Взаємодія суспільства і держави у філософських працях Арістотеля (2019)
Рудік О. М. - Стратегічні підходи до розроблення ефективної європейської політики: досвід Норвегії (2019)
Бородін Є. Є. - Інструменти забезпечення консенсусу в системі публічного управління (2019)
Дунаєв І. В. - Кластери та перші стратегії смарт-спеціалізації для українських регіонів: проектування трансформаційних змін (2019)
Комаровський І. В. - Методологія якісного аналізу взаємодії "доменів впливу" в процесі місцевого економічного розвитку (2019)
Лаврук О. В. - Державна інноваційна політика та її функціональна спрямованість на розвиток тваринництва (2019)
Невмержицький О. І. - Особливості правового статусу суб’єктів правовідносин під час здійснення контролю за наданням адміністративних послуг у сфері земельних відносин (2019)
Пархоменко-Куцевіл О. І. - Формування політики державної безпеки України в контексті запобігання та протидії корупції (2019)
Шпортюк Н. Л. - Пріоритетні напрями державного регулювання інноваційних процесів в аграрному секторі економіки, Пугач А. М. (2019)
Акімов О. О. - Неадитивність системогенезу професійної діяльності державних службовців (2019)
Маланчій М. О. - Координати особистісно-професійного розвитку особового складу державної прикордонної служби України (2019)
Бобровська О. Ю - Удосконалення організаційно-економічних відносин державної і місцевої влади як чинник розвитку територій, Полянська Я. В. (2019)
Незять В. І. - Шляхи формування кадрового потенціалу посадових осіб місцевого самоврядування (2019)
Несват Т. В. - Реалізації молодіжної політики в умовах децентралізації влади на регіональному рівні (на прикладі Запорізької області) (2019)
Письменний І. В. - Територіальні громади як суб’єкти активного розвитку громадянського суспільства в Україні (2019)
Сахарова К. О. - Методичні підходи до оцінювання інтелектуального потенціалу територіальної громади (2019)
Тарасенко Т. М. - Вплив Конституційного Суду України на визначення відповідальності суб’єктів владних повноважень місцевого самоврядування (2019)
Відомості про авторів (2019)
Bondarenko V. - Strengthening of a theorem on Coxeter-Euclidean type of principal partyally ordered sets, Styopochkina M. (2018)
Журавльов В. М. - Проективні гратки черепичних порядків, Циганівська І. М. (2018)
Kozachenko Yu. - Equivalence between tails, Grand Lebesgue Spaces and Orlicz norms for random variables without Cramer's condition, Ostrovsky E., Sirota L. (2018)
Lavrenyuk Ya. - On measure preserving self-homeomorphisms of path spaces of simple stationary Bratteli diagrams (2018)
Розора I. В. - Про швидкiсть збiжностi для оцiнки iмпульсної перехiдної функцiї у просторi Lp(T) (2018)
Slyvka-Tylyshchak A. - The conditions of existence with probability one of generalized solutions of Cauchy problem for the heat equation with a random right part (2018)
Baranets V. - Mathematical modelling of particle aggregation and sedimentation in the inclined tubes, Kizilova N. (2018)
Кізілова Н. М. - Ефективна фрактальна модель системи мікроциркуляції крові в поверхневих тканинах людини, Коробов А. М. (2018)
Кізілова Н. М. - Особливості тепломасообміну в ламінарних течіях мікро і нанорідин по трубках і каналах, Ткаченко Є. Д. (2018)
П’ятецька О. В. - Демпфірування неізотермічних осесиметричних згинних коливань в'якопружних пластин (2018)
Бевза М. В. - Розпізнавання іменованих сутностей в текстах за допомогою розмітки частин мов (2018)
Бобиль Б. В. - Аналіз методів передтренування та ініціалізації нейронних мереж, Терещенко В. М. (2018)
Koval Iu. - Sieve sorting algorithm, Krak Iu. (2018)
Гайдар В. О. - Аналіз методів машинного навчання для раннього детектування та прогнозування епілептичних нападів (2018)
Британ А. В. - Автоматизована інформаційно-вимірювальна система моніторингу характеристик атмосферного озону, Іванов Б. О., Осіс В. Б. (2018)
Дацюк В. В.. - Роль поверхневої провідності в електромеханіці та електрогідродинаміці діелектричної кулі, Павлинюк О. Р. (2018)
Микитюк А. О. - Оптичні властивості PEDOT:PSS-кремнієвих сонячних елементів, Кондратенко С. В. (2018)
Ямпольський А. Л. - Стокс-поляриметрія надтонких острівцевих плівок Au та Sn, Макаренко О. В., Лендел В. В., Пророк В. В., Шарапа А. І., Поперенко Л. В. (2018)
Квеліашвілі І. М. - Принципи як концептуальна основа державного управління митною справою (2019)
Рудік О. М. - Європейський Союз напередодні чергового інституційного циклу: десять ключових досягнень у 2014 – 2019 рр. (2019)
Широков С. Б. - Явище патріотизму: структурний аналіз (2019)
Архипенко І. М. - Зарубіжний досвід формування й реалізації регіональної економічної політики (2019)
Кравченко М. В. - Шляхи державного сприяння адаптації та інтеграції внутрішньо переміщених осіб та учасників АТО: регіональний вимір (2019)
Москалюк С. В. - Особливості реалізації державної енергетичної політики України (2019)
Обушна Н. І. - Особливості інституціоналізації Рахункової палати в Україні як вищого органу аудиту (2019)
Пастух К. В. - Сучасна державна регіональна політика в Україні: соціально-економічний вимір (2019)
Ревенко Н. - Управління технологічним розвитком країни як чинник економічного зростання, Надточій І. І. (2019)
Турчак А. В. - Реалізація національних механізмів протидії інформаційним загрозам (2019)
Шпортюк Н. Л. - Пріоритетні напрями державної політики щодо кадрового забезпечення агропромислового комплексу (2019)
Шульга О. С. - Система інклюзивної освіти як об’єкт державного управління в Україні, Царькова О. В., Сахарова К. О. (2019)
Гуртова Ю. В. - Імідж судової влади в Україні (2019)
Маланчій М. О. - Кадровий менеджмент у системі державного управління: принципи реалізації (2019)
Новогребельська І. М. - Вищий корпус державної служби: сутнісно-понятійний аспект (2019)
Чалих С. Г. - Вектори діяльності апарату Верховної Ради України (2019)
Назаренко Д. Л. - Світові тенденції реалізації адвокасі у процесах територіального розвитку (2019)
Шпекторенко І. В. - Депутатська діяльність у місцевих радах України: професіологічний, діяльнісний та компетентнісний підходи (2019)
Шумляєва І. Д. - Розвиток взаємовідносин органів публічної влади та громадян на місцевому рівні в умовах формування правової держави (2019)
Відомості про авторів (2019)
Величко З. - Державотвірний аспект публіцистики Осипа Назарука 1918‒1923 рр.: історичні уроки (до 100-річчя ЗУНР) (2018)
Кость С. - Військова преса ЗУНР (до 100-річчя ЗУНР) (2018)
Пастушина В. - Пропаганда як ідеологічна складова журналів "Сурма" та "Розбудова нації" (2018)
Рудик М. - Державотворчі функції публіцистики Володимира Здоровеги (2018)
Романчук В. - Українська військова тематика на сторінках журналу "Універсум" (1993-2018) (2018)
Ertanowska D. - The Manner of historical Narration in the Mass Media by the Example of the Lemko’s ethnic Minority (Poland and Slovakia) (2018)
Бурич Л. - Жанрова модифікація інтернет-колумністики (за колонками онлайн-видання "Українська правда") (2018)
Лозинський М. - Тематичний аналіз історіографічних праць про чин св. Василія Великого (за матеріалами наукових видань української діаспори другої половини XX ст.) (2018)
Соколова Н. - Тематичні новини у підсумкових інформаційних програмах "ТСН. Тиждень" та "Подробности недели" (2018)
Чорнодон М. - Сучасна гендерно маркована періодика: особливості гендерної концептосфери (2018)
Яремчук О. - Факт проти вигадки у літературному репортажі (2018)
Житарюк М. - "Історична тяглість" щодо України (від Й. Сталіна до В. Путіна) у сценаріях реанімування Російської імперії (2018)
Лось Й. - Перспектива сенсу та емпатії у публіцистиці (2018)
Мельник О. - Демонізація як публіцистичний інструмент (на прикладі текстів Оріани Фаллачі) (2018)
Мельник Ю. - Розвиток публіцистичної думки в країнах субсахаріальної Африки (2018)
Михайлів Н. - До розмежування понять "якісна" та "елітарна" преса (на прикладі США) (2018)
Klepka R. - How the media scandal works: Igor Stachowiak’s death case, Piekarz M. (2018)
Ципердюк I. - Глушіння програм українських редакцій закордонних радіостанцій у період "холодної війни" (2018)
Вишивана Х. - Перспективи розвитку християнських мас-медіа України: професія релігійного журналіста (2018)
Петровська Ж. - Ефект фреймінгу: пострадянський та західний досвід (2018)
Романчук О. - Штучний інтелект в епоху нових медій (2018)
Сергеєв М. - Філософський смисл поезії Т. Г. Шевченка у мас-медіа сучасного українського інформативного простору (2018)
Хоменко Т. - Пропаганда національних смислів на шпальтах часопису "День" (2018)
Pavlyuk L. - Terminology in the Media Analysis of War: Naming Conflict, Strategies and Solutions (2018)
Погранична З. - Комунікаційні стратегії журналу "The New Yorker" у соціальних мережах: характерні особливості (на прикладі профільних сторінок у соціальних мережах Фейсбук, Твіттер та Інстаграм) (2018)
Кріслата О. - Контрастне позиціонування Євробачення-2017 у інтернет-виданнях і соціальних мережах в умовах гібридної війни (2018)
Лавриш Ю. - Жанрова палітра нових медій: специфіка і креативність (2018)
Лешко У. - Типологія жанрів інтернет-журналістики: теоретичні аспекти (2018)
Туркевич К. - Класифікація медичних періодичних інтернет-видань України (2018)
Зіненко О. - Ефект "публічної події": репрезентація взаємодії соціального та медіального (2018)
Драган-Іванець Н. - Макропомилки на сторінках всеукраїнської газети "Експрес" (2018)
Капелюшний А. - Логічна компонента творення конструкцій з однорідними членами речення в телевізійному мовленні наживо (2018)
Лильо Г. - Візуалізація концепту 'патріотизм' в українському медіадискурсі 2014−2018 років (2018)
Ріпей М. - Лексеми "відбивати" і "дозволяти" в газетних матеріалах (2018)
Яцимірська М. - Імпресивна мова ЗМІ: навігація до результату (2018)
Партико З. - Особливості викладання логіки для студентів-журналістів (2018)
Лильо Т. - Політичний детермінізм де(ре)ідеологізації суспільства і засобів масової інформації в посткомуністичних обставинах (2018)
Мельник А. - Консервативний погляд: публіцистика Роджера Скрутона у тижневику "The Spectator" (2018)
Павлюк І. - Квазікомунікація. Психоаналітичний дискурс (2018)
Скленар І. - Проповідь як наукова категорія в працях українських гуманітаріїв загалом та журналістикознавців зокрема: особливості трактування (2018)
Крупський І. - Правдива інформація – фундамент національної безпеки держави (2018)
Ващук А. - Явища конвергентності та мультимедійності в сучасних українських ЗМІ (на прикладі газети "День", радіо "Сковорода" та "Еспресо TV") (2018)
Ківалов С. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в освітньому процесі в галузі права (2019)
Цуркан-Сайфуліна Ю. В. - Зв'язок влади і права у концепціях юридичного позитивізму (2019)
Бальжик І. A. - Гідність і свобода як базові християнські цінності концепту прав людини (2019)
Мішин С. І. - Теоретично-методологічні засади реформування системи місцевого самоврядування (2019)
Кормич Л. І. - Соціальні пріоритети молодіжної політики України в світлі євроінтеграційних процесів, Краснопольська Т. М. (2019)
Завгородня Ю. В. - Особливості розв'язання конфліктів та управління конфліктами у пострадянських країнах (на прикладі Молдови, Грузії, України), Кройтор А. В., Пехник А. В. (2019)
Милосердна І. М. - Імідж політичного лідера як категорія PR-технології (2019)
Вайєр А. М. - Інтерактивні форми політичної комунікації (2019)
Хендель Н. В. - Організаційно-правові аспекти діяльності Всесвітньої організації охорони здоров'я як координуючої універсальної організації (2019)
Орінда Е. Н. - Роль Центрів регіонального співробітництва по контролю та профілактиці захворювань в Африці у боротьбі з епідеміями та пандеміями (2019)
Akhmedova E. - The importance of the Black Sea Security cooperation between the Republic of Turkey and Ukraine and the European Union Black Sea Synergy Security System (2019)
Савон К. В. - Міжнародний імідж України: сучасний стан та перспективи розвитку (2019)
Іванова А. В. - Особливості застосування принципу "zero tolerance policing" в рамках національної безпеки держави (2019)
Короткий Т. Р. - Міжнародне морське право в космічну еру: право та екологія (2019)
Миронюк А. І. - Особливості діяльності Міжнародної морської організації (2019)
Зулгарін В. Г. - Актуальні питання оподаткування міжнародної торгівлі (2019)
Пасечник О. В. - Стандарти Організації Об'єднаних націй у сфері трансплантації органів і / або тканин, клітин (2019)
Буроменська Н. Л. - Заборона зловживання правом у сфері публічно-правових відносин (2019)
Кедик В. П. - Генезис повернення обвинувального акту та клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурору (2019)
Капустин А. В. - Правові та організаційні питання імплементації міжнародного гуманітарного права у військове законодавство України (2019)
Лобода К. С. - Соціальний вплив держави на протидію сепаратизму в Україні (2019)
Гавриш Н. С. - Рецензія на монографію Ріпенка А. І. "Використання земель для містобудівних потреб: теоретичні та практичні проблеми" (2019)
Кудрявцева М. В. - Перезавантаження влади як публічноуправлінський феномен: теоретико-методологічні засади (2019)
Мельничук О. В. - Управління критичною інфраструктурою держави: базові методи та критерії ідентифікації об’єктів (2019)
Баштанник В. В. - Еволюція інститутів публічного управління в контексті загальноєвропейського політичного тренду, Рагімов Ф. В. (2019)
Рудік О. М. - Порядок денний Європейської Комісії 2019 – 2024 рр.: нові орієнтири європеїзації (2019)
Терханов Ф. І. - Формування основ забезпечення територіальної цілісності в умовах децентралізації державної влади в Україні (2019)
Акімов О. О. - Формування владних повноважень суб’єктів правовідносин у публічному управлінні: системогенезний підхід (2019)
Беззубко Л. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення вирішення житлової проблеми вимушених переселенців, Беззубко Б. І. (2019)
Кожушко А. О. - Стратегія спільних інновацій у публічному управлінні: європейський досвід (2019)
Кришень О. В. - Розв’язання проблеми молоді як завдання нової соціальної регіональної політики в країнах Європейського Союзу (2019)
Онуфрієнко О. В. - Ініціатива "відкритий уряд" президентської адміністрації Б. Обами: реітерація чинного суспільного договору за допомогою інструментарію е-врядування (2019)
Пєша І. В. - Напрями та завдання молодіжної політики на рівні територіальної громади (2019)
Рєзніков В. В. - Безвізовий режим як важливий складник формування та реалізації державної політики у сфері європейської інтеграції України (2019)
Семенюк Ю. Є. - Визначення та основні поняття децентралізації освіти: публічноуправлінський контекст, Колісніченко Н. М. (2019)
Хожило І. І. - Роль та функції Всесвітньої організації охорони здоров’я у наднаціональній системі управління у сфері народної медицини, Мороз С. М. (2019)
Гончарук Н. Т. - Удосконалення механізму добору кадрів на державну службу в Україні в контексті вітчизняного та зарубіжного досвіду, Кулакова Є. О. (2019)
Кустова Т. С. - Формування й реалізація антикорупційної політики в системі державної служби України: сучасний стан та шляхи вдосконалення (2019)
Маланчій М. О. - Інституціоналізація кадрового менеджменту в Державній прикордонній службі України (2019)
Пирогова Ю. В. - Соціально-психологічний підхід до управління людськими ресурсами в системі публічної служби України (2019)
Шевцов В. Г. - Мобільність як ключовий принцип надання стоматологічної допомоги в об’єднаних територіальних громадах (2019)
Відомості про авторів (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Gopkalo O. - Estimation of the structural elements damage based on coercitive force measurements. Report 2. The results of experimental investigations of coercimetric control use for evaluation of paramagnetic austenitic steel damage degree under mechanical stress, Nekhotiashchiy V., Bezlyudko G., Gopkalo O., Kurash Y. (2019)
Kravchuk R. - Determination of mechanical properties of alloy steel 30Kh2SN2MFA according to the instrumented indentation results, Katok O., Kotliarenko A., Shvets V., Bisyk S., Slyvinskyi O., Voroniuk A., Vaskivskyi M. (2019)
Pochapskyy Y. - Mathematical model and informative parameters of the magnetoelastic acoustic emission signal, Klym B., Melnyk N. (2019)
Dubyk Y. - The local stress state of the pipeline with axial and angular weld misalignment, Seliverstova I. (2019)
Yeriomina Y. - Investigating the influence of fine-dispersed aluminum, nickel and titanium on the properties of phenylone, Burya A., Rybak T. (2019)
Burya A. - Ir-spectal analysis of organicplastics based on polyeteraphthorethylene, Kalinichenko S., Suchilina-Socolenko S. (2019)
Kovbashyn V. - Method of reaction-sintered products processing based on silicon carbide and molibdenum disilicide, Bochar I. (2019)
Baranovsky V. - Experimental investigations of the homogeneity coefficient of root crops crushed particles, Gritsay Y., Marinenko S. (2019)
Zhuk G. - Universal system of electrode wire feed control for mechanized electric arc welding and surfacing equipment (2019)
Sverstiuk A. - Numerical simulation of electric signal in the cyber-physical immunosensor system on rectangular lattice in R package (2019)
Lyshuk V. - Simulation of dynamic modes in the asynchronous motor, Selepyna Y., Kostiuchko S., Litkovets S. (2019)
Burmaka V. - Impact of the translucent structures of exterior wall envelope orientation on the energy balance of the premises, Tarasenko M., Kozak K., Khomyshyn V. (2019)
Yaskiv A. - Integration of magnetic amplifier switch model into computer aided design for power converters, Yavorskyy B. (2019)
Stashchuk M. - Determination of hydrogen concentration influence on stresses in structures, Boiko V., Hromyak R. (2019)
Kozbur H. - Prediction technique for thin-walled cylindrical tubes boundary state (2019)
Вихідні дані (2019)
Мочалов Ю. А. - Восстановление анатомической формы боковых зубов с применением окклюзионной матрицы и отечественных пломбировочных материалов, Голинка О. П. (2019)
Барило О. С. - Мікробіологічне обґрунтування використання препарату для підвищення резистентності твердих тканин зубів у пацієнток з дисбалансом естрогену, Агафонов К. В., Фурман Р. Л. (2019)
Попович І. Ю. - Особливості підтримуючої терапії хворих з генералізованим пародонтитом, Петрушанко Т. О. (2019)
Бургонський В. Г. - Аспекти використання особливостей лазерного випромінювання для оптимізації діагностичних методів при курації пацієнтів з генералізованими захворюваннями пародонта, Миколайчук С. І., Бондарчук О. Л., Мультян В. В., Гайворонський В. Я. (2019)
Іщенко П. В. - Функціональне відновлення цілісіності зубного ряду у хворих з генералізованим пародонтитом у стадії стабілізації без дефекту зубного ряду за допомогою сучасних інтердентальних шин, Борисенко В. А., Махньова А. В. (2019)
Борисенко А. В. - Особливості місцевого імунітету порожнини рота у хворих на генералізований пародонтит і супутні загальні захворювання, Коленко Ю. Г., Ліновицька Л. В., Несін О. Ф., Тімохіна Т. О., Печковський К. Є. (2019)
Різник Ю. Б. - Індексна оцінка стану тканин пародонта у хворих на цукровий діабет II типу, Різник С. С. (2019)
Кононова О. В. - Корекція психоемоційного стресу при лікуванні хворих на генералізований пародонтит (2019)
Батіг В. М. - Віддалені результати комплексного лікування хворих із загостреним перебігом генералізованого пародонтита й переважанням парасимпатичної вегетативної нервової системи (2019)
Несин А. Ф. - Возможные ошибки в диагностике рака слизистой оболочки полости рта и красной каймы губ, которых можно избежать, Печковский К. Е., Печковская И. М. (2019)
Рагимов Ч. Р. - Применение виртуального моделирования для совершенствования круговой орбитотомии при лечении различных краниофациальных патологий, Фарзалиев И. М., Гаджиева Г. И. (2019)
Авербух И. Ф. - Исследование напряженного состояния нижней челюсти с имплантатами, Павленко А. В., Долгов М. А., Павленко М. А., Сиренко А. Ф. (2019)
Мищенко О. Н. - Морфологические аспекты интерфейса имплантат-кость в отдаленные сроки функционирования дентальных, Любчак И. В., Олешко А. Н., Погорелов М. В. (2019)
Ожоган Р. З. - Клінічна ефективність лікування пацієнтів з функціональними розладами скронево-нижньощелепного суглоба із застосуванням запропонованих методів, Рожко М. М., Ожоган З. Р. (2019)
Макеев В. Ф. - Водопоглинання полімерів для тимчасового незнімного протезування та його вплив на міцнісні характеристики, Скальський В. Р., Кирманов О. С. (2019)
Вишемирська Т. А. - Взаємозв’язок виникнення сагітальних аномалій прикусу з порушенням носового дихання (2019)
Фліс П. С. - Особливості діагностики та ортодонтичного лікування пацієнтів з незрощенням губи та піднебіння, Іванова К. В., Циж А. В., Ращенко Н. В. (2019)
Павленко О. В. - Медична стоматологічна допомога в моделях медичного страхування різних країн, Вахненко О. М., Єрмакова Л. Г., Павленко М. О., Фефер Е. І., Авербух Й. Ф. (2019)
Палійчук В. І. - Деякі аспекти професійної підготовки майбутніх стоматологів методами ситуативного моделювання (2019)
Коленко Ю. Г. - Комунікативна компетентність майбутніх лікарів-стоматологів як необхідна складова оптимізації системи надання стоматологічних послуг, Ліновицька О. В., Малунова Г. Д. (2019)
Привітання з ювілеєм Лариси Федорівни Сідельнікової (2019)
Kitsa M. - Information warfare: historiography of the concept, definition, mechanisms of implementation, Mudra I. (2019)
Ділай А. - Війна за Україну: від інформаційних операцій до прямого вторгнення (2019)
Імбіровська-Сиваківська Л. - Правове регулювання ЗМІ під час збройного конфлікту (2019)
Кияшко Ю. - Фактчекінг як інструмент протидії маніпулятивному впливу електронних ЗМІ (2019)
Кікерчук Р. - Стрим-трансляція як новітній спосіб висвітлення надзвичайних ситуацій (2019)
Коник А. - Російсько-український конфлікт у дзеркалі ЗМІ: війна в пам’яті та війни пам’ятей (2019)
Левантович О. - Гібридні війни ХХІ століття: нові виклики для медіапростору (2019)
Лісневська А. - Дезінформація в новинному відеоконтенті: маркери та методи розпізнавання (2019)
Огірко І. - Логічні засади проведення інформаційних кампаній в інформаційних війнах, Партико З. (2019)
Полісученко А. - Розширена реальність як новітній інструмент журналістики: від витоків до сучасності (2019)
Сиваківський Я. - Журналістські стандарти в умовах війни: позиція громадянина чи об’єктивний професіоналізм (2019)
Табінський Я. - Маніпуляція у фотожурналістиці під час інформаційної війни (2019)
Хардель Р. - Історична свідомість як об’єкт інформаційного впливу в нових медіа під час протистояння Російської Федерації з Україною, Виздрик В. (2019)
Шевченко В. - Трансформація професії журналіста в цифровому середовищі (2019)
Гандзюк В. - Державотворча домінанта в контексті часопису "Поділля" (1918) (2019)
Кость C. - Преса українських літературних напрямів і угруповань у Східній Галичині (20–30-і роки ХХ століття). Частина 1 (2019)
Лозинський М. - Послання Митрополита Андрея Шептицького – національно-духовна спадщина для науковців та журналістів (2019)
Нагорняк М. - Радіотелеграф УНР (1917-1921 рр.): зародження, основні характеристики, стильові особливості (2019)
Почапська О. - Антирадянська пропаганда як основна комунікативна стратегема в друкованих періодичних виданнях 1943 року (на матеріалі аналізу газети "Відродження") (2019)
Романчук В. - Публіцистика журналу "Універсум" (1993–2018) як дієвий чинник утвердження української державності (2019)
Слотюк Т. - Проблема мови у москвофільській пресі Східної Галичини (поч. ХХ ст.) (2019)
Вільчинський О. - Особливості вербалізації ідеї державності у мас-медійному тексті (на матеріалі газети "Тернопіль Вечірній" в період суспільних змін 1990-1991 років) (2019)
Дрешпак В. - Жанрові моделі місцевих газет України (на прикладі видань Дніпра та Харкова) (2019)
Кузнєцова Т. - Мова ворожнечі в регіонах: сучасні надбання в одеських медіа (2019)
Yaroshchuk O. - New forms of investigative journalism in the XXI century: what to expect soon (2019)
Волошин І. - Публіцистика у радіоефірі: дослідження феномену книги Клайва Стейплза Льюїса "Просто християнство" (2019)
Житарюк М. - Бібліографічний аспект шевченкознавства в Румунії і монографічно-хрестоматійна антологія "Сторінки румунської шевченкіани" (2019)
Ліченко А. - Інтерактивна візуалізація як спосіб представлення великих обсягів даних у медіа (на прикладі видання "The Guardian") (2019)
Лось Й. - Чільний акцент сучасності: медіатизація концепції самовизначення особистості і спільноти (2019)
Melnyk A. - Anticipation of the "post-truth" era in Hannah Arendt’s essay "Truth and Politics" (2019)
Михайлів Н. - Тілесний аспект ідейно-концептуального виміру журналу "Харперс Базар" (США) (2019)
Саківська І. - Україна в порядку денному "Newsweek" у першому кварталі 2014 року (2019)
Semotiuk O. - Russian-Ukrainian military conflict in American, German and Ukrainian political cartoons: quantitative and qualitative analysis (2019)
Ципердюк І. - Українська редакція радіо "Свобода": протидія російським інформаційним фейкам (2019)
Вільчинська Т. - Специфіка лінгвалізації концепту "мир" у мас-медійному тексті (2019)
Кузнецова О. - Пріоритети мовознавчих досліджень професора Олександри Сербенської (2019)
Яцимірська М. - Мовна політика Європейського Союзу (2019)
Лизанчук В. - Журналістська правда і постправда в контексті гібридної війни Російської Федерації проти України (2019)
Табінська І. - Діалог і діалогічний текст: джерела, засади, адаптація в медіа (2019)
Хоменко Т. - Толерантність ЗМІ в умовах кризових ситуацій (2019)
Porpulit O. - Social networks as a factor of political mobilization (2019)
Василюк Т. - Аудиторія як автор інформації: роль користувачів у створенні контенту (2019)
Євтушенко Л. - Бімедійність в епоху глобалізації, Загуменна Н. (2019)
Йордан Г. - Питання генези та функціонування емодзі в сучасному інтернет-дискурсі, Йордан Х. (2019)
Романчук О. - "Суржикізація" української мови з погляду державотворення (2019)
Величко З. - Концепція преси в публіцистиці Осипа Назарука (20-30-і роки ХХ століття) (2019)
Колкутіна В. - Ідея державності як концептуальна засада публіцистики Дмитра Донцова (2019)
Кость C. - Преса українських літературних напрямів і угруповань у Східній Галичині (20-30-і роки ХХ століття). Частина 2 (2019)
Павлюк І. - Поетика публіцистики і прози Василя Симоненка (2019)
Присяжна-Гапченко Ю. - Публіцистика С. Бандери 50-х років ХХ ст: основні засади визвольної концепції (2019)
Хамедова О. - Ідеологія, гендер, дискурс: нові підходи до вивчення історії преси (2019)
Яценко А. - Публіцистика Юрія Шевельова в газеті "Свобода" (США) (2019)
Захарченко А. - Прогнози в українських медіа як засіб маніпуляції та мірило відповідальності редакцій, Півторак О., Воронова О. (2019)
Карнаух А. - Методичне забезпечення дослідження спортивних комунікацій в сучасному медіапросторі (2019)
Кушнір О. - Суспільні реформи в інтернет-виданнях Тернополя "Терен" і "20 хвилин": медична та освітня тематика (2019)
Мединська О. - Проблеми державотворення у пресовому дискурсі (за матеріалами газети "День") (2019)
Міклушка Є. - Українське телебачення в умовах сучасної масовоінформаційної ситуації у суспільстві (2019)
Нагорняк М. - Медіатекст новин Першого каналу Суспільного радіо (2019)
Паславський І. - Президентська виборча кампанія: інформаційний ресурс кандидатів та їхня медійна тактика на стартовому етапі (2019)
Пелешок О. - До проблеми регіональної ідентичності в краєзнавчому дискурсі: районні газети Тернопільщини (2019)
Рудик М. - Cучасні тенденції розвитку журналістських жанрів у блогосфері (2019)
Бикова О. - Специфіка висвітлення пострадянського простору у збірці репортажів Я. Гуґо-Бадера "Біла гарячка" (2019)
Bożek M. - Student etudes. Creation of the presented world. Activity presentation of Rzeszów University student journalist’s club tv workshop (2019)
Ertanowska D. - Media of Ukrainian national community in Vojvodina (by the example of Ruske Slovo and RTV) (2019)
Головко Х. - Жанрові особливості польської школи літературного репортажу (2019)
Житарюк В. - Ідейно-аргументний потенціал екологічної публіцистики (на прикладі світового бестселера Наомі Кляйн "Змінюється все. Капіталізм проти клімату"), Житарюк М. (2019)
Іванюха Т. - Репрезентація правозахисної проблематики у вітчизняному та англомовному телепросторі (2019)
Мельник Ю. - Медійна гегемонія колонізаторів у Південній Африці: візія Стіва Біко (2019)
Мончук А. - Роль медіа в польсько-українських стосунках (трактування Богдана Осадчука) (2019)
Федорчук Л. - Культурна тематика в ефірі France 24: уроки для України, Пушкарук Н. (2019)
Pochynok Yu. - Psychology of creativity: the socionical concept of media-text as a new trend (done on the project material Medialab Ternopil) (2019)
Гадьо Н. - Спільні та відмінні напрямки у вивченні релігійних медій у працях закордонних та українських дослідників (2019)
Гоцур О. - Репрезентація томосу про автокефалію Православної Церкви України у пресі (2019)
Писаренко Л. - Патріотизм як концепт сучасних медіатекстів (2019)
Стєкольщикова В. - Інвестигейтори: гендерний аспект професійної діяльності (2019)
Гриценко О. - Нові форми демократії, політична комунікація й громадянське суспільство (2019)
Zaliznyak Yu. - Peculiarities of the American Print Media Coverage of Russian-Ukrainian Conflict in the Kerch Strait of 2018 (2019)
Рижко О. - Рецепція геймифікації новин як нової конвергенції (2019)
Синоруб Г. - Мобільні технології та сучасний медіатекст (2019)
Хлестова C. - Потенціал коміксу як медіаповідомлення: на прикладі текстів про збройну агресію РФ на Донбасі ("Кіборги" та "Перехрестя. Дев’ять історій про війну та насильство") (2019)
Grazyna F. - Hyperbole as a Strategy of Gaining New Readers on the Example of Information Web Portal (2019)
Іващук А. - Трансформація жанру нарису у нових медіа (2019)
Лавриш Ю. - Віртуальна реальність у системі нових медіа (2019)
Чабаненко М. - Напрями трансформації репортажу в онлайновій журналістиці (2019)
Росінська О. - Маніпулятивний вплив ЗМІ на свідомість в умовах інформаційної війни (2019)
Семенець О. - (Від)творення світу в медіа: право на істину? (2019)
М’яснянкіна Л. - Експліцитні та імпліцитні внутрішньотекстові зв’язки між частинами рекламного тексту (2019)
Павлюк Л. - Риторичні фігури на геополітичній шахівниці: тропологічно-символічні ресурси в аналізі міжнародного конфлікту (2019)
Ріпей М. - Виразність газетного заголовка (2019)
Міщенко М. - Третій семестр: організація студентської практики як чинник професійного становлення молодого журналіста (2019)
Ворончук C. - Образ України у ЗМІ Франції (2019)
Петренко C. - Правда і "своя правда" як виклики журналістики постмодерної доби (2019)
Тихолоз Н. - "Чути себе українцями…" (Творча династія Франків на перехрестях ХХ ст.) (2019)
Шестакова Е. - Мета та засади спокуси у сучасному кулінарному медіатексті (2019)
Баштан С. О. - Особливості електрокардіографічних характеристик молодших школярів із затримкою психічного розвитку, Шапкіна Т. І. (2019)
Богдан А. М. - Біологічна активність 7-хлорозаміщених хіноліну(огляд літератури), Сільванович О. О., Завгородній М. П., Корнет М. М., Бражко О. А. (2019)
Єрмошина Т. В. - Стан популяцій прісноводних молюсків водойм басейну річки Тетерів (2019)
Гвоздій С. П. - Основні форми і методи навчання у процесі підготовки майбутніх учителів біології та здоров'я людини (2019)
Давидов Д. А. - Vallisneria spiralis l. (Hydrocharitaceae) в україні: поширення та ценотична активність, Давидова А. О. (2019)
Дідух А. Я. - Біоморфологічна характеристика dionaea muscipula ellis в умовах інтродукції, Дідух М. Я., Мазур Т. П. (2019)
Конайкова В. О. - Раритетний фітоценофонд природного заповідника "Єланецький степ" (2019)
Кундельчук О. П. - Екологія морських трав роду зостера (Zostera), Давидов О. В. (2019)
Сікура А. Й. - Досягнення якісних результатів наукового експерименту майбутніми біологами в умовах лабораторного дослідження, Мегалінська Г. П., Босенко А. І. (2019)
Швець В. А. - Участь цитокінів у адаптаційних реакціях (огляд літератури), Гасюк О. М. (2019)
Сердюк А. М. - Еколого-гігієнічна оцінка впливу діяльності підприємств з виготовлення асфальтобетону на стан довкілля з урахуванням вимог вітчизняного законодавства та директив ЄС, Махнюк В. М., Гаркавий С. І., Стирта З. В. (2018)
Махнюк В. М. - Гігієнічна оцінка проектування сучасних житлових будинків із однокімнатними квартирами для проживання однієї особи (типу "смарт-квартир") з урахуванням вітчизняного та зарубіжного досвіду, Мельниченко С. О., Запорожська О. А., Воскобійник Д. І., Костильова В. А. (2018)
Махнюк В. М. - Гігієнічна оцінка впливу діяльності об’єктів виробничої потужності підприємства з видобутку та переробки вогнетривких та тугоплавких глин Андріївського родовища, Могильний С. М., Мишковська А. А. (2018)
Махнюк В. М. - Санітарно-епідеміологічна складова проектування сучасних стоматологічних медичних закладів, вбудованих в житлові будинки, Очеретяна Г. В., Гаркавий С. С., Акберов А. Е., Сташко І. С. (2018)
Махнюк В. М. - Гігієнічна оцінка впливу наслідків діяльності підприємств на довкілля при запровадженні нових сучасних технологій на цукрових заводах, Пелех Л. В., Мельниченко С. О., Петров Ю. А. (2018)
Черненко Л. М. - Спостереження за станом забруднення атмосферного повітря, як складова соціально-гігієнічного моніторингу (2018)
Сурмашева О. В. - Оцінка антимікробної дії електрозволожувача повітря "Іон", Романова Г. Ю., Журба А. Ю., Ніконова Н. О., Росада М. О. (2018)
Григоренко Л. В. - Аналіз показників стану здоров’я дорослого та дитячого населення Кам’янсько-Дніпровського сільського району (2018)
Григоренко Л. В. - Динаміка інфекційної і паразитарної захворюваності серед дитячого населення сільських районів та водний фактор, що її обумовлює (2018)
Тарабарова С. Б. - Забруднення води підземних водоносних горизонтів при експлуатації хвостосховищ гірничо-збагачувальних комбінатів Кривбасу, Станкевич В. В. (2018)
Мельниченко Т. І. - Впровадження прогресивних технологій утилізації відходів на об’єктах спиртової промисловості – запорука збереження довкілля, Кадошніков В. М., Жебровська К. І., Петренко О. Д., Пугач О. В. (2018)
Коваль Н. М. - Еколого-гігієнічні аспекти функціонування асфальтобетонних установок в Україні в сучасних умовах господарювання (2018)
Трахтенгерц Г. Я. - Проблема відходів в контексті розвитку урбаністичного процесу, Устінова І. І. (2018)
Черниченко І. О. - Визначення небезпеки забруднення навколишнього середовища бенз(а)піреном в екстремальних умовах під час пожежі, Бабій В. Ф., Соверткова Л. С., Литвиченко О. М., Баленко Н. В., Кондратенко О. Є., Главачек Д. О., Смирнова Г. І. (2018)
Гулай Т. О. - Оцінка потенційної екотоксикологічної небезпечності гербіциду Стратос Ультра і його діючої речовини циклоксидиму, Омельчук С. Т., Антоненко А. М. (2018)
Омельчук С. Т. - Гігієнічне обґрунтування гранично допустимої концентрації нового фунгіциду класу карбаматів – бентіавалікарб-ізопропілу у воді водойм, Сирота А. І. (2018)
Зінченко Т. І. - Еколого-гігієнічні проблеми хімічного захисту ягідних насаджень у сільському господарстві України, Пельо І. М., Сирота А. І. (2018)
Кондратюк В. А. - Комбінована дія ацетату свинцю з стеаратами на печінку піддослідних тварин, Федорів О. Є., Лотоцька О. В., Дацко Т. В., Крицька Г. А. (2018)
Яловенко О. І. - Законодавче регулювання поводження з товарами побутової хімії, Голіченков О. М., Раєцька О. В., Ляшенко В. І. (2018)
Карпенко Л. В. - Дослідження ефективності репелентних засобів для захисту людей від нападу кровосисних комах, Таран В. В., Осіпова О. Е. (2018)
Таран В. В. - Актуальні питання проведення дезінфекційних заходів при туберкульозі, Карпенко Л. В., Осіпова О. Е. (2018)
Федоренко В. І. - Експериментальне вивчення впливу нітратів, нітритів та свинцю на функціональний стан ЦНС, Кіцула Л. М. (2018)
Думанський Ю. Д. - Проблема охорони здоров'я населення від несприятливої дії факторів довкілля, що створюються в процесі експлуатації аеропортів цивільної авіації України, Нікітіна Н. Г., Думанський В. Ю., Біткін С. В., Семашко П. В., Томашевська Л. А., Зотов С. В., Безверха А. П., Сердюк Є. А., Галак С. С., Стеблій Н. М. (2018)
Томашевська Л. А. - Вплив сумісної дії електромагнітного поля, шуму та температура на показники енергетичного обміну в організмі тварин, Кравчун Т. Є., Нікітіна Н. Г. (2018)
Семашко П.В. - Розрахунковий метод визначення рівнів експозиції шуму від прольотів літаків (2018)
Стеблій Н. М. - Пошук критеріїв гігієнічної оцінки параметрів мікроклімату та його вплив на комфортне перебування пасажирів і працюючих в приміщеннях аеровокзалів, Яригін А. В., Семашко П. В., Кононова О. В., Кончаковська С. В. (2018)
Думанський В. Ю. - Санітарно-гігієнічна оцінка впливу фізичних факторів при використанні турманієвих теплових стимуляторів, Яригін А. В., Біткін С. В. (2018)
Павленко Т. О. - Радіаційний захист населення: вимоги до обмеження опромінення природними джерелами (2018)
Аксьонов М. В. - Концептуальні засади створення плану дій щодо захисту населення від радону (огляд міжнародних вимог), Фризюк М. А., Тарасюк О. Є. (2018)
Bandazhevsky Yu. I. - Associations between thyroid hormones and homocysteine in children living in areas affected by the Chernobyl nuclear power plant accident, Dubovaya N. F. (2018)
Івахно О. П. - Сучасні методичні підходи до нормування харчування дитячого населення в Україні, Козярін І. П., Омельчук С. Т. (2018)
Івахно О. П. - Гігієнічні вимоги до використання дезінфекційних засобів у закладах для дітей, Козярін І. П., Росада М. О. (2018)
Полька Н. С. - Зміни у показниках фізичного розвитку дітей 3 - 4 років в лонгітудінальному аспекті (1912 - 1962 - 2018 рр.), Платонова А. Г., Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2018)
Теклюк Р. В. - Гігієнічні аспекти оцінки когнітивно-мотиваційних детермінант здорового способу життя учнів старших класів загальноосвітніх шкіл, Сергета І. В. (2018)
Бердник О. В. - Епідеміологічні аспекти оцінки значущості здоров’яформуючих чинників, Добрянська О. В., Скочко Т. П., Рудницька О. П., Голубчикова Т. В. (2018)
Гуліч М. П. - До питання необхідності впровадження здоров’язберігаючих освітніх технологій в навчальний процес вищих навчальних закладів, Петренко О. Д., Любарська Л. С. (2018)
Останіна Н. В. - Інформаційні технології у науково-практичній діяльності Інституту громадського здоров’я ім. О. М. Марзєєва. Основні етапи розвитку, Влодек О. Б., Брязкало В. В., Череменко А. М. (2018)
Розов В. Ю. - Активное экранирование магнитного поля воздушных линий электропередачи (посвящается светлой памяти Юрия Даниловича Думанского), Кузнецов Б. И., Никитина Т. Б., Бовдуй И. В. (2018)
Широбоков В. П. - Оздоровительные средства на основе Смектита, Янковский Д. С., Дымент Г. С. (2015)
Гоженко А. И. - Динамика заболеваемости оппортунистическими инфекциями и соматическими заболеваниями ВИЧ-инфицированных больных, получавших стационарное лечение в 2006–2012 гг., Гойдык В. С., Шухтин В. В., Гойдык Н. С., Сервецкий С. К. (2015)
Кондрашова В. Г. - Якість життя дітей з малими аномаліями розвитку серця, які народилися від батьків, опромінених в дитячому віці в результаті аварії на ЧАЕС, Домбровська Н. С. (2015)
Фединчук Г. В. - Особливості перебігу вагітності та наслідки розродження жінок з прееклампсією в умовах природного дефіциту йоду, Маляр В. А. (2015)
Плегуца І. М. - Стан клітинної ланки системного імунітету хворих на травматичну хворобу, Сидорчук Р. І., Плегуца О. М. (2015)
Беловол А. Н. - Подагра и артериальная гипертензия, Князькова И. И., Мирошникова И. А. (2015)
Лебедєва Є. О. - Особливості діагностики ішемічної хвороби серця, обумовленої звивистістю коронарних артерій, Лазоришинець В. В., Бешляга В. М., Груша М. М. (2015)
Приступа Л. Н. - Bcl1 поліморфізм гена рецептора глюкокортикоїдів та захворювання органів дихання, Гарбузова В. Ю., Кмита В. В. (2015)
Базалицька С. В. - Імуногістохімічні особливості експресії протеїну Ubiquitin в перитуморальній тканині хворих на герміногенні пухлини яєчка, Романенко А. М., Сакало В. С., Сакало А. В. (2015)
Діброва Ю. В. - Ретроспективна оцінка епідемії грипу А (H1N1) В Україні з позиції патолога (2015)
Кочкина Н. А. - Влияние современных ортопедических конструкций на состояние тканей пародонта у пациентов с генерализованным пародонтитом (2015)
Каськова Л. Ф. - Динаміка показників карієсу у дітей із зубощелепними аномаліями під впливом профілактичних заходів, Марченко К. В., Бережна О. Е., Амосова Л. І. (2015)
Герич П. Р. - Ефективність використання комбінації рофлуміласту та кверцетину для корекції кисеньнезалежних механізмів і фагоцитарної активності клітин макрофагальної системи у хворих із загостренням хронічних обструктивних захворювань легень при поєднанні з ішемічною хворобою серця, Яцишин Р. І. (2015)
Дужий І. Д. - Плевректомія як основний метод функціональної реабілітації хворих на хронічний туберкульозний плеврит, Гресько І. Я., Ельасталь Р. З. (2015)
Сміян О. І. - Динаміка вмісту цитокінів у дітей раннього віку з гострим обструктивним бронхітом на фоні тимомегалії, Плахута В. А., Бинда Т. П., Попов С. В. (2015)
Чурилін Р. Ю. - Диференціальна діагностика пухлиноподібного варіанта абсцесу і раку легень (2015)
Юлдашев А. Х. - Способы выполнения конверсии при лапароскопической холецистэктомии (2015)
Перехрестенко Т. П. - Вивчення відповіді на терапію інгібіторами тирозинкінази у хворих на хронічну мієлоїдну лейкемію залежно від індексу Socal, Дягіль І. С. (2015)
Орленко В. Л. - Вплив комбінованих хондропротекторів на перебіг діабетичної артропатії (2015)
Сивак Л. А. - Прог нозування та профілактика гастроінтестинальної токсичності хіміотерапії у хворих на рак грудної залози, Майданевич Н. М., Лялькін С. А., Аскольский А. В., Алексік О. М., Кліманов М. Ю., Касап Н. В. (2015)
Бідучак А. С. - Оптимізація профілактики поведінкових чинників ризику в практиці медичного працівника (2015)
Трахтенберг І. М. - Нові дані про досвід гігієнічної оцінки високих технологій одержання нанометалів та потенційного ризику їх впливу на організм працюючих, Яворовський О. П., Зінченко Т. О., Шевцова В. М., Веремей М. І. (2015)
Величко В. І. - Поширеність передсердних порушень ритму у кардіологічних хворих з супутніми захворюваннями, Найчук О. В., Лагода Д. О., Амірова Г. Ю. (2015)
Дудник В. М. - Біохімічні маркери ураження міокарда у дітей після оперативної корекції вроджених вад серця, Зборовська О. О. (2015)
Дудник В. М. - Характеристика змін з боку серцево-судинної системи у дітей з грипозною інфекцією, Мантак Г. І., Андрікевич І. І., Ройзман А. Ф. (2015)
Дудник В. М. - Медико-соціальна експертиза як складова реабілітації дітей та підлітків з ювенільним ревматоїдним артритом, Попов В. П., Скакун З. А., Гумінська Г. С., Віннічук Л. Л., Марчук О. І. (2015)
Марушко Ю. В. - Особливості клінічної картини та оптимізація лікування дітей з поєднаною патологією гастродуоденальної зони та первинною артеріальною гіпертензією, Злобинець А. С. (2015)
Загорский С. Э. - Полиморфизм глютатион-S-трансферазы Р1 у детей с рефлюкс-эзофагитом, Мельнов С. Б., Синевич Е. А. (2015)
Садова О. Р. - Оцінка ефективності лікування гастроезофагеальної рефлюксної хвороби у дітей за допомогою дослідження якості життя (2015)
Михайленко В. Л. - Переваги каліперометричного методу оцінки жировідкладення у дітей (2015)
Іванців-Гріга І. С. - Вплив характеру вигодовування на формування атопії у немовлят групи ризику (2015)
Марушко Ю. В. - Терапія транзиторної лактазної недостатності у дітей грудного віку, Іовіца Т. В. (2015)
Таринська О. Л. - Харчування підлітків як чинник здорового способу життя, Марушко Ю. В. (2015)
Городиловська М. І. - Особливості лікування еозинофільного езофагіту у школярів (2015)
Клименко В. А. - Грудное вскармливание и формирование постнатальной тревоги матерей, Лупальцова О. С. (2015)
Дудник В. М. - Ефективність 10-денної фармакотерапії у дітей з хронічною гастродуоденальною патологією, що асоційована з CagA-позитивними штамами Helicobacter рylori, Руденко Г. М. (2015)
Уська В. Р. - Роль психологічних факторів в етіології бронхіальної астми в дітей (2015)
Юхименко О. О. - Значення рецидивуючого інфекційноасоційованого бронхообструктивного синдрому у дітей раннього віку (2015)
Самарін Д. В. - Гематологічні індекси в діагностиці обструктивного бронхіту у дітей, Вдовіна Н. М. (2015)
Няньковський С. Л. - Проблеми вітамінодефіциту у дітей із позашпитальною пневмонією, Бабік І. В. (2015)
Сивопляс-Романова А. С. - Случай врождённого туберкулёза у недоношенного новорождённого, Клименко В. А., Пионтковская О. В., Перхун М. И., Зоря О. А. (2015)
Величко В. И. - Исследование частоты встречаемости полиморфизма С677Т гена MTHFR и уровня фолиевой кислоты плазмы крови у пациентов с униполярной депрессией, Кудлач О. И., Шелепина Е. А. (2015)
Фетеску С. А. - Коморбідні стани у хворих на гіперпластичні процеси ендометрію (2015)
Дудник В. М. - Генетичні аспекти хронічного гломерулонефриту у дітей, Звенігородська Г. Ю., Гумінська Г. С. (2015)
Цапок А. А. - Вегетативна та вертебральна дисфункції у дітей (2015)
Харченко Ю. П. - Особливості клінічного перебігу інфекційного мононуклеозу у дітей залежно від етіології, Зарецька А. В., Слободніченко Л. М., Юрченко І. В. (2015)
Куновська Л. М. - Бактерійний чинник та внутрішньоутробне інфікування плоду, Куновська О. В. (2015)
Величко В. І. - Особливості ліпідного обміну тварин під дією бактеріального ліпополісахариду, Ткачук В. В., Ткачук І. В. (2015)
Большова О. В. - Панкреатична екзокринна недостатність та її корекція у дітей з цукровим діабетом типу 1 в поєднанні з целіакією, Лукашук І. В., Лукашук В. Д. (2015)
Величко В. І. - Ефективна методика скринінгу порушень вуглеводного обміну, Саід О. В., Аствацатрян Г. Р., Карпинська Т. Л. (2015)
Самарін Д. В. - Випадок синдрому нетримання пігменту (Incontinentia Pigmenti) у новонародженої дитини, Пісоцька С. А., Злобинець А. С. (2015)
Ізюмець О. І. - Порушення слуху у новонароджених: рання діагностика, Неживенко Т. В., Мурашко Т. В. (2015)
Стоєва Т. В. - Стан здоров’я та розвиток дітей, народжених внаслідок допоміжних репродуктивних технологій, Синенко В. В., Бондаренко Т. О. (2015)
Ковальчук Л. І. - Сучасні освітні технології засвоєння практичних навичок лікарями загальної практики, Прокопчук Ю. В., Найдьонова О. В. (2015)
Віленський А. Б. - Реалізація прав дітей-пацієнтів при наданні медичної допомоги в Україні (2015)
Величко О. М. - Особливості застосування V-моделі при розробленні та оцінюванні якості програмного забезпечення засобів вимірювальної техніки, Грабовський О. В., Гордієнко Т. Б. (2019)
Мащенко В. А. - Визначення динамічних модулів пружності полімерних ауксетиків за допомогою імпульсних імерсійних вимірювань швидкостей поширення ультразвукових хвиль, Квасніков В. П., Бордюк М. А., Шевчук Т. М. (2019)
Федоров О. Г. - Дослідження холодильної машини на пропілені (2019)
Балашов Д. О. - Вплив включень наночасток до робочого тіла холодильної машини на якість її роботи, Мілованов В. І. (2019)
Kolomiets L. V. - Determination of the stressed-deformed status of the lower jaw numerous-analytical optional method of boundary elements, Orobey V. F., Lymarenko O. M., Lymarenko A. S. (2019)
Квасніков В. П. - Розробка структурної схеми інформаційно-вимірювального комлексу для контролю геометричних параметрів шестерні з урахуванням похибки, Діхтієвський О. В. (2019)
Коломієць Л. В. - Обґрунтування комп’ютерного моделювання ортопедичних конструкцій, Лимаренко О. М., Лимаренко А. С., Яцинюк О. М. (2019)
Мірошниченко О. І. - Моніторинг швидкості руху транспортних засобів за допомогою GPS-навігатора, Бугаєв С. В., Солоненко І. П., Лещенко О. І. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Беловол А. Н. - Остеопороз у женщин пременопаузального возраста, Князькова И. И., Кузьминова Н. В. (2015)
Кондрашова В. Г. - Внутрішньосерцева гемодинаміка у дітей з ізольованими аномальними хордами лівого шлуночка залежно від локалізації та кількості (2015)
Руденко М. Ю. - Показатели иммунитета у больных персистирующей часто рецидивирующей герпесвирусной инфекцией в динамике комплексной терапии (2015)
Труняков М. В. - Показники цитокінового профілю крові хворих на хроні чний токсичний гепатит, поєднаний з хронічним обструктивним захворюванням легень, Тєрьошин В. О., Якимович С. Є., Кузовлєва І. О. (2015)
Сидорчук Л. П. - Алельний стан генів ангіотензинперетворюючого ферменту (I/D) та ендотеліальної азоту оксиду синтази (894 G > T) у хворих з гострим коронарним синдромом, Урсуляк Ю. В. (2015)
Микитюк М. Р. - Клініко-біохімічні і гормональні предиктори гіпертрофії лівого шлуночка у хворих на акромегалію (2015)
Свиридова Н. К. - Ефективність діагностики та лікування цереброваскулярних порушень при гіпертензивній енцефалопатії у хворих похилого віку шляхом вивчення особливостей церебральної гемодинаміки та стану перфузії головного мозку, Яворський В. В. (2015)
Журавльова Л. В. - Фактори прогресування метаболічних порушень у підшлунковій залозі у хворих з поєднаним перебігом хронічного панкреатиту і цукрового діабету типу 2, Шеховцова Ю. О. (2015)
Могильницька Л. А. - Рівень ендотеліального моноцитактивуючого пептиду-ІІ у сироватці крові хворих на цукровий діабет типу 1, що виник в дитинстві, та в осіб молодого віку з ожирінням (2015)
Краснопьоров С. М. - Особливості діагностики пошкоджень зв’язкового апарату латерального відділу надп’ятково-гомілкового суглоба у гострому періоді, Шишка І. В., Головаха М. Л. (2015)
Яковец О. В. - Особенности морфологической картины фаций ротовой жидкости у беременных (2015)
Денесюк О. В. - Ефективність корекції ремоделювання і ендотеліальної дисфункції плечової артерії при концентричній та ексцентричній гіпертрофії лівого шлуночка у хворих з нестабільною стенокардією та коморбідною артеріальною гіпертензією (2015)
Клименко О. В. - Особливості лікування вертеброгенного больового синдрому, Бєльська І. В. (2015)
Тєрьошина І. Ф. - Показники макрофагальної фагоцитуючої системи у хворих з рекурентними депресивними розладами (2015)
Турчина С. И. - Влияние дифференцированной терапии на соматополовое развитие подростков с диффузным нетоксическим зобом роль лептина в формировании вторичной аменореи у девочек-подростков, Плехова Е. И., Косовцова А. В., Костенко Т. П., Вародова О. В., Банников Б. В. (2015)
Левенец С. А. - Роль лептина в формировании вторичной аменореи у девочекподростков, Начётова Т. А., Кашкалда Д. А. (2015)
Слободяник О. Я. - Локальні та системні зміни цитокінового балансу при передчасних пологах в різні гестаційні терміни (2015)
Стець Н. М. - Опыт лечения беременных с острым хирургическим заболеванием органов брюшной полости, Черненко В. М. (2015)
Дедков А. Г. - Результаты спользования тартратрезистентной кислой фосфатазы в ранней диагностике костных метастазов у больных почечноклеточным раком, Бойчук C. И., Стаховский Э. А., Кукушкина М. Н., Ковальчук П. А. (2015)
Оболонская А. А. - Нехирургический способ реконструкции межзубных сосочков при реставрации апроксимальных кариозных полостей как один из этапов реабилитации пациентов с генерализованным пародонтитом (2015)
Нагорна О. О. - Вплив квінаприлу в комбінації з ангіоліном на компоненти сполучної тканини щурів при експериментальній гіпертензії, Магомедов С., Горчакова Н. О., Белєнічев І. Ф., Чекман І. С., Кузуб Т. А. (2015)
Поготова Г. А. - Вплив адеметіоніну на енергетичний обмін, прооксидантно-антиоксидантну систему в печінці, міокарді та головному мозку щурів при дихлоретановому гепатиті (2015)
Корж Н. А. - Применение препарата Кокарнит у больных после эндопротезирования тазобедренного и коленного суставов, Филиппенко В. А., Леонтьева Ф. С., Туляков В. А., Бондаренко С. Е. (2015)
Юган Я. Л. - Ефективність сучасного імуноактивного препарату імунофану при медичній реабілітації хворих на неалкогольний стеатогепатит, поєднаний з нейроциркуляторною дистонією, після перенесеного інфекційного мононуклеозу, Соцька Я. А., Хабарова А. В. (2015)
Тимченко А. С. - Термінологія процедур забору крові та отримання її компонентів, Сміянов В. А., Любчак В. П., Любчак В. В. (2015)
Мазур В. А. - Вплив технологічних прийомів вирощування на формування якісних показників зерна кукурудзи, Шевченко Н. В. (2017)
Дідур І. М. - Вплив інокулянтів та мікродобрив на густоту стояння та висоту рослин нуту, Темченко М. О. (2017)
Чередниченко Л. І. - Особливості технології вирощування квасолі овочевої (цукрової) на біб-лопатку, Литвинюк Г. В. (2017)
Чернецький В. М. - Вплив сорту та стимулятора росту рослин на динаміку наростання площі листового апарату кабачка в умовах Лісостепу Правобережного, Паламарчук І. І. (2017)
Вдовенко С. А. - Оптимізація світлового режиму за вирощування розсади пасльонових рослин, в тому числі фізалісу мексиканського в умовах захищеного ґрунту (2017)
Цицюра Я. Г. - Cистема удобрення редьки олійної , як чинник формування її продуктивності в умовах Лісостепу Правобережного України (2017)
Мацера О. О. - Формування площі листової поверхні та фотосинтетичного потенціалу рослин озимого ріпаку залежно від строку посіву та системи удобрення (2017)
Пелех Л. В. - Вплив обробітку ґрунту та удобрення на урожайність пшениці озимої в умовах правобережного Лісостепу України (2017)
Дідора В. Г. - Технологічні показники якості льону олійного залежно від елементів технології вирощування в умовах Полісся України (2017)
Панцирева Г. В. - Вплив елементів технології вирощування на якісний склад насіння люпину білого (2017)
Коваленко Т. М. - Вивчення впливу передпосівної інокуляції біопрепаратом поліфункціональної дії на урожайність люцерни, Вергелес П. М. (2017)
Телекало Н. В. - Вплив технологічних прийомів вирощування гороху на забезпеченість грунту азотом (2017)
Поліщук І. С. - Історичний огляд та обгрунтування вибору ширини міжрядь при вирощуванні буряків цукрових, Чернецький В. М., Мацько О. Ю. (2017)
Мазур О. В. - Порівняльна оцінка сортів квасолі звичайної за господарсько-цінними ознаками (2017)
Прокопчук В. М. - Особливості проведення реконструкції зелених насаджень ботанічного саду "Поділля" ВНАУ, Матусяк М. В. (2017)
Монарх В. В. - Удосконалення системи екотоксикологічного моніторингу пестицидів шляхом оцінки екологічних ризиків (2017)
Ткачук О. П. - Динаміка виробництва зерна та внесення мінеральних добрив під зернові культури у Вінницькій області, Яковець Л. А. (2017)
Врадій О. І. - Застосування біологічних препаратів на посівах багаторічних бобових трав, як засіб забезпечення грунтів атмосферним азотом (2017)
Вітер Н. Г. - Аналіз стану води річки Південний Буг (2017)
Краєвська Л. С. - Особливості формування показників фотосинтетичної продуктивності квасолі звичайної в залежності від передпосівної обробки насіння (2017)
Кавун Е. М. - Метод оцінки дендрологічної інвазії з боку омели білої viscum album l. та можливості його використання (2017)
Кравчук Г. І. - Вдосконалення моделей пошкодження ожеледдю лісових насаджень (2017)
Разанов C. Ф. - Характеристика та застосування сорбуючих речовин в птахівництві в умовах техногенного пресингу, Войтко О. С. (2017)
Мудрак Г. В. - Науково-методичні і практичні принципи й підходи щодо створення екологічної мережі, Ковка Н. В. (2017)
Khomiakovska T. O. - Pedagogical research as an effective means of secondlanguage teaching technologies improvement (2017)
Манжос Е. О. - Особливості формування міжетнічної толерантності у студентів аграрних навчальних закладів України, Матієнко О. С. (2017)
Лебедєва Н. А. - Професійно-ціннісне середовище, як основа розвитку комунікативної взаємодії у контексті викладання мов у аграрному виші (2017)
Олійник Н. А. - Оцінка і корекція збалансованого харчування студентів з метою запобігання виникнення ознак перевтоми, Бочарова В. Б. (2017)
Kurdachenko L. A. - On the nonperiodic groups, whose subgroups of infinite special rank are transitively normal, Subbotin I. Ya., Velychko T. V. (2020)
Ведель Я. И. - Двухэтапный проксимальный алгоритм для задачи о равновесии в пространстве Адамара, Семёнов В. В., Чабак Л. М. (2020)
Багно А. М. - О влиянии конечных начальних деформаций на волновой процесс в системе, состоящей из упругого полупространства и слоя вязкой сжимаемой жидкости (2020)
Tsybrii Z. F. - Infrared blocking materials, Sizov F. F., Golenkov A. G. (2020)
Никитченко Ю. В. - Наночастицы ортованадата гадолиния увеличивают выживаемость старых крыс, Клочков В. К., Кавок Н. С., Капенко Н. А., Седых О. O., Божков А. И., Малкин Ю. В., Семиноженко В. П. (2020)
Стратійчук Д. А. - Спікання надтвердих композитів інструментального призначення групи BL у системі cBN-NbC-Al в умовах високих p,Т-параметрів, Туркевич В. З., Сліпченко К. В., Бушля В. М., Білявина Н. М. (2020)
Гринь Д. М. - Глибинна будова Ялинського насуву Дніпровсько-Донецької западини за даними сейсмічного профілю DOBREflection-2000 (2020)
Дикань К. В. - Болтиська астроблема (імпактна структура): Де? Коли? Як?, Дикань Н. І. (2020)
Миронцов Н. Л. - Экспериментальная оценка эффективности многозондового комплекса низкочастотного индукционного каротажа, Кармазенко В. В., Семенюк В. Г., Стасив О. С., Тереб С. Н., Туник Е. В. (2020)
Тітов Ю. О. - Природа SrLn2BIVBIIIO7(Ln=La-Sm, BIV = Ti, Sn, BIII= Sc, In) з шаруватою перовськітоподібною структурою, Слободяник М. С., Чумак В. В., Тимошенко М. В. (2020)
Межжерин С. В. - Репродуктивное преимущество партеногенетического дождевого червя Aporrectodea trapezoids над родительским амфимиктическим видом A. caliginosa (Oligochaeta, Lumbricidae), Чайка Ю. Ю., Жалай Е. И. (2020)
Tytar V. M. - Bioclimatic modeling of the distribution of brown marmorated stink bug Halyomorpha halys (Stål, 1855), with special reference to Ukraine, Kozynenko I. I. (2020)
Babenko L. M. - Stress temperature and soil drought effects on amino acid composition in winter wheat, Romanenko K. O., Kosakivska I. V. (2020)
Чуйко С. М. - Обобщение метода Ньютона—Канторовича для систем нелинейных вещественных уравнений (2020)
Prusov V. A. - An efficient computational method for mesoscale weather forecasting, Doroshenko A. Yu. (2020)
Орленко С. П. - Чисельне моделювання динаміки тришарової сферичної оболонки з дискретно неоднорідним заповнювачем (2020)
Селіванов М. Ф. - Вплив неврахування умови плавності змикання берегів тріщини при визначенні критичного навантаження, Процан В. В. (2020)
Герасимов О. І. - Солітон в одновимірному силовому ланцюжку з герцівськими контактами, Співак А. Я. (2020)
Наконечна О. І. - Особливості формування фаз NiCx (x ⩽ 0,33) за умов механохімічного легування сумішей Ni-ВНТ і Ni-графіт, Білявина Н. М., Іваненко К. О., Курилюк А. М., Душейко М. Г., Макара В. А. (2020)
Сич О. Є. - Вплив добавки міді на стабільність у фізіологічних розчинах біокераміки на основі біогенного гідроксіапатиту та натрійборосилікатного скла, Бошицька Н. В., Куда О. А., Демида М. Б., Пінчук Н. Д., Томила Т. В., Батаєв Ю. М., Батаєв М. М., Проценко Л. С., Будиліна О. М. (2020)
Орлюк М. І. - Магнітні поля Київського метрополітену: екологічний аспект, Роменець А. О., Орлюк І. М. (2020)
Prysiazhnuk D. V. - Enzymatic deracemization of halogenated dihydroindenols and dihydroindenediols substituted in benzene ring, Kolodiazhna O. O., Kolodiazhnyi O. I. (2020)
Акімов І. А. - Проблема трихінельозу серед диких тварин в Україні та небезпека для населення, Дідик Ю. М. (2020)
Kozynenko I. I. - Bioclimatic modeling of the European distribution of the invasive Asian tiger mosquito, Aedes (Stegomyia) albopictus (Skuse, 1895), with special reference to Ukraine, Tytar V. M. (2020)
Пушкарьов В. В. - Активація МАРК в мононуклеарах крові людини при діабеті 1-го та 2-го типу, Соколова Л. К., Ковзун О. І., Червякова С. А., Вацеба Т. С., Пушкарьов В. М., Тронько М. Д. (2020)
Коваленко І. М. - Екологічна диференціація як фактор співіснування рослин у нижніх ярусах лісових фітоценозів (2020)
Дідур І. М. - Вплив інокуляції насіння на урожайність сортів гороху в умовах Лісостепу Правобережного, Захарчук В. В. (2017)
Прокопчук В. М. - Удосконалення елементів вегетативного розмноження самшиту вічнозеленого (buxus sempervirens l.) методом живцювання в умовах закритого грунту, Циганський В. І., Циганська О. І. (2017)
Юрків З. М. - Перспективи підвищення продуктивності лісів України методами лісової селекції та лісового насінництва, Нейко І. С. (2017)
Телекало Н. В. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність люцерни посівної в умовах Лісостепу Правобережного, Блах М. В. (2017)
Липовий В. Г. - Фотосинтетична продуктивність одновидових і сумісних посівів кукурудзи з соєю, Князюк О. В. (2017)
Мазур О. В. - Оцінка вихідного матеріалу для селекції квасолі звичайної на ранньостиглість та урожайність, Пороховник І. І. (2017)
Мазур О. В. - Відмінності сортів квасолі звичайної за ознаками технологічності та продуктивності, Роїк М. В. (2017)
Sobieralska К. - Хімічні сполуки, які містяться в їстівних грибах і їх вплив на організм людини, Dawidowicz L., Golak-siwulska I., Вдовенко С. А. (2017)
Новікова А. В. - Економічна та біоенергетична ефективність застосування кулісних посівів та систем удобрення за вирощування цибулі ріпчастої в озимій культурі на богарі в умовах північно-східного Лісостепу України (2017)
Максімова І. М. - Дослідження зміни якості зерна кукурудзи при зберіганні в сховищах різних типів, Соляр Л. В., Галущак Л. Б., Степанова І. С. (2017)
Максімова І. М. - Зберігання соняшнику з різним вмістом жиру, Соляр Л. В., Галущак Л. Б., Папуша К. Ф. (2017)
Ткачук О. П. - Вплив сільськогосподарських токсикантів на агроекологічний стан грунту, Зайцева Т. М., Дубовий Ю. В. (2017)
Кавун Е. М. - Ідентифікація водяного горіха trapa natans l. серед водної рослинності на водоймищах україни з використанням супутникових методів, Костишина Н. А. (2017)
Кавун Е. М. - Географо-екологічні аспекти поширення стовбурових шкідників хвойних порід дерев в межах Житомирської та Вінницької областей та їх динаміка, Логінова С. О. (2017)
Мудрак Г. В. - Аналіз науково-методичних засад оцінки придатності земель спеціальних сировинних зон екологічним вимогам, Вдовиченко І. П. (2017)
Разанов С. Ф. - Ефективність вирощування та використання лікарських рослин в сучасних екологічних умовах довкілля, Настояща А. М. (2017)
Ковальова С. П. - Токсикологічний стан поверхневих вод Житомирщини, Ільніцька О. В., Рубан І. М. (2017)
Буткалюк Т. О. - Контроль чисельності та шкодочинності основних шкідників і хвороб яблуневого саду, Пінчук Н. В., Вергелес П. М. (2017)
Окрушко С. Є. - Вплив стимулятора росту вимпел на урожайність капусти білоголової (2017)
Броннікова Л. Ф. - Структура рельєфу грунтового покриву Вінниччини, як чинник інтенсивності ерозійних процесів (2017)
Чорна В. І. - Екологічна функція бору при вирощуванні соняшника (Helianthus L.) на техногенно-порушених ґрунтах, Вагнер І. В. (2017)
Гуцаленко О. В. - Інноваційні технології підготовки майбутніх агрономів в умовах автоматизації сільськогосподарського виробництва, Комаха В. П. (2017)
Волошина О. В. - Іншомовна комунікативна компетентність студентів-аграріїв у незалежній Україні (2017)
Клибанівський Я. В. - Мотиваційно-ціннісне ставлення студентів до занять фізичною культурою у неспортивних закладах освіти (2017)
Олійник Н. А. - Умови підвищення мотивації до відвідування занять з фізичного виховання з використанням фізкультурно-оздоровчих засобів у дівчат ВНЗ, Совик Л. А. (2017)
Даниленко В. М. - Суспільно-політичні орієнтири Володимира Вернадського (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (15 січня 2020 р.) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (29 січня 2020 р.) (2020)
Наумовець А. Г. - Про виконання цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України "Фундаментальні проблеми створення нових наноматеріалів і нанотехнологій" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 січня 2020 р.) (2020)
Горбулін В. П. - Щодо подальшого розвитку нормативно-правового забезпечення наукової сфери та вдосконалення структури управління в НАН України (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 15 січня 2020 р.) (2020)
Куссуль Н. М. - Формування українського сегменту європейського дослідницького простору у сфері спостереження Землі (за матеріалами наукової доповіді на засіданні Президії НАН України 29 січня 2020 р.) (2020)
Шульга М. Ф. - Щодо створення музею науки в Національному науковому центрі "Харківський фізико-технічний інститут" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 29 січня 2020 р.) (2020)
Комісаренко С. В. - Редагування геному, або CRISPR/CAS9 — панацея від багатьох невиліковних хвороб чи перший крок до генного апокаліпсису?, Романюк С. І. (2020)
Скопненко О. І. - Український правопис: традиції і сучасність (малі штрихи до великої історії) (2020)
Кушнір Р. М. - Відомий фахівець у галузі математичних проблем механіки структурно-неоднорідних тіл (до 90-річчя члена-кореспондента НАН України Г.С. Кіта), Міщенко В. О. (2020)
Шульга М. О. - Талановитий організатор соціологічної науки (до 80-річчя академіка НАН України В.М. Ворони) (2020)
90-річчя академіка НАН України Є. Ф. Шнюкова (2020)
75-річчя академіка НАН України Ю. І. Якименка (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. Ф. Олексенка (2020)
75-річчя члена-кореспондента НАН України В. А. Макари (2020)
60-річчя члена-кореспондента НАН України А. В. Рагулі (2020)
Мазур В. А. - Стан і перспективи розвитку технологій вирощування біоенергетичних культур в Україні, Ганженко О. М., Шляхтуров Д. С. (2017)
Мазур В. А. - Особливості вирощування проса лозовидного в умовах Лісостепу Правобережного, Браніцький Ю. Ю., Поліщук І. С. (2017)
Мазур В. А. - Вплив технологічних прийомів вирощування на урожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу, Панцирева Г. В. (2017)
Паламарчук В. Д. - Вміст крохмалю у зерні гібридів кукурудзи залежно від строків посіву (2017)
Мельник М. В. - Процеси росту і розвитку люцерни посівної залежно від елементів технології вирощування в умовах Лісостепу Правобережного (2017)
Липовий В. Г. - Фотосинтетична продуктивність сорго цукрового залежно від елементів технології вирощування, Поліщук І. С. (2017)
Поліщук М. І. - Формування продуктивності ячменю ярого залежно від застосування регуляторів росту рослин в умовах Лісостепу Правобережного (2017)
Дідур І. М. - Формування зернової продуктивності кукурудзи залежно від застосування мікробіологічного добрива граунфікс в умовах Лісостепу Правобережного, Циганський В. І. (2017)
Гетман Н. Я. - Формування травостою люцерни посівної в рік сівби в умовах Лісостепу Правобережного, Ткачук Р. О. (2017)
Мазур О. В. - Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за зерновою продуктивністю, адаптивністю та їх успадкуванням (2017)
Цицюра Я. Г. - Особливості формування ентомокомплексу посівів редьки олійної в умовах Лісостепу правобережного України (2017)
Броннікова Л. Ф. - Роль рівня родючості грунтів у формуванні урожайності на прикладі кукурудзи на зерно (2017)
Прокопчук В. М. - Первинна інтродукційна оцінка сортів antirrhinum majus в умовах біостаціонару Вінницького національного аграрного університету (2017)
Матусяк М. В. - Особливості формування видового складу деревостанів рубками догляду в умовах Вінниччини (2017)
Василевський О. Г. - Сучасний стан природних дубових лісостанів ДП "Вінницьке ЛГ", Єлісавенко Ю. А., Нейко І. С., Монарх В. В. (2017)
Вдовенко С. А. - Глива легенева pleurotus pulmonarius (fr.) quel перспективний їстівний гриб для функціонального харчування, Sobieralska К., Dawidowicz L. (2017)
Паламарчук І. І. - Врожайність рослин кабачка залежно від сортових особливостей в умовах Лісостепу правобережного України (2017)
Разанов С. Ф. - Динаміка густоти – як екологічна передумова довговічності бобових багаторічних трав, Ткачук О. П. (2017)
Гайдай Л. С. - Індивідуальна продуктивність і урожайність квасолі звичайної в умовах правобережного Лісостепу України (2017)
Врадій О. І. - Біологічні препарати, як чинник посилення мікробіологічної діяльності агрофітоценозу бобових культур (2017)
Мудрак О. В. - Збалансований розвиток екологічної мережі Тиврівського району, Мудрак Г. В., Охріменко К. А. (2017)
Від Редакційної колегії (2019)
Ляшко С. М. - Постійна комісія для складання Біографічного словника діячів України (1919–1933): сучасний контекст (2019)
Попик В. І. - Здобутки і завдання провідного осередку вітчизняної біографістики: до 25-річчя Інституту біографічних досліджень (2019)
Єкельчик С. О. - Творчий метод Івана Лисяка-Рудницького: концептуальні та методологічні виміри (2019)
Буряк Л. І. - Іван Лисяк-Рудницький: матеріали до біографії у вимірі оточення і часу (2019)
Зашкільняк Л. О. - Українсько-польські стосунки в листуванні Івана Лисяка-Рудницького і Єжи Ґедройця (2019)
Кирчів У. А. - Іван Лисяк-Рудницький та Пьотр Равич: українсько-єврейська дружба (2019)
Корпусова В. М. - Християнський світогляд Віктора Петрова (Домонтовича) (2019)
Іваницька С. Г. - Сергій Єфремов та Віктор Петров: відмінність естетичних уподобань чи конфлікт генерацій? (2019)
Ляшко С. М. - Вацлав Ржевуський у пошуках ідентичності (за біографічним нарисом В. Петрова-Домонтовича "Ой поїхав Ревуха та по морю гуляти"), Тимченко В. М. (2019)
Марченко Н. П. - Стратегії біографічного письма та дискурс біографіки для дітей і юнацтва в Україні (2014–2019 рр.) (2019)
Любовець Н. І. - Бібліографія українських мемуарів: досвід та сучасні виклики (2019)
Ківшар Т. І. - Листи Ольги Петлюри до Дорис Янди (2019)
Патик В. В. - Неопублікована праця Г. П. Житецького як джерело дослідження біографії вченого (2019)
Кароєва Т. Р. - Інформаційний потенціал маргіналій у біографічних студіях (на прикладі маргіналій на книгах з бібліотеки П. О. Адріанова (1855–193?)) (2019)
Міщук С. М. - Національні меншини Волині в наукових студіях Василя Кравченка (1920–1931 рр.) (2019)
Курганова О. Ю. - Розробка концепту "українське літературне бароко" як не(до)оцінена сторінка наукової біографії С. І. Маслова (2019)
Вербіцька О. І. - Участь члена-кореспондента НАН України П. М. Попова у підготовці академічного видання творів Т. Г. Шевченка у десяти томах (за документами особового архівного фонду Інституту рукопису НБУВ) (2019)
Яценко О. М. - Некролог як складова частина біобібліографічного ресурсу "Український національний біографічний архів" (2019)
Вернік Ю. В. - Всеукраїнський бібліотечний "Біографічний рейтинг": динаміка змін інформаційного ресурсу (2019)
Буряк Л. І. - Терези інтелектуала, або Ще одне наближення до світу Миколи Костомарова (Рецензія на видання: Ясь О. Багатоликий Микола Костомаров / заг. ред. і вступ. слово В. Смолія. – Київ : : Либідь, 2018. – 304 с. : іл.) (2019)
Александрова Г. А. - Жінка, яка уособлює світло (Рецензія на видання: "Жінка з хистом Аріадни": Життєвий світ Наталії Кобринської в генераційному, світоглядному і творчому вимірах : монографія / Алла Швець ; Інститут Івана Франка НАН України ; Лекторій СУА з жіночих студій УКУ ; ВГО "Союз Українок". – Львів, 2018. – 752 с.) (2019)
Горська Н. О. - "Видання з автографами українських діячів науки і культури : каталог колекції Національної історичної бібліотеки України" (Київ, 2018) (Інформація), Любовець Н. І. (2019)
Пелешок О. О. - Біографіка на сторінках преси Тернопільщини: краєзнавчий аспект (2019)
Котлярова Т. В. - Українська біографіка: історичний поступ та сучасні виклики. П’ятнадцяті Біографічні читання (Київ, 6 червня 2019 р.) (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2016)
Сівак Л. А. - Нейротоксичність сучасних протипухлинних препаратів, Лялькін С. О., Верьовкіна Н. О. (2016)
Орос М. М. - Астенія як наслідок черепно-мозкової травми (2016)
Стадник О. И. - Состояние сосудисто-двигательной функции эндотелия при гипертонической болезни (2016)
Крамарьова В. Н. - Прогностичне значення фактора Віллебранда й агрегації тромбоцитів у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічними порушеннями, Полонська Л. Н., Лизогуб В. Г . (2016)
Громнацька Н. М. - Асоціації між субклінічним гіпотиреозом та серцевосудинними змінами у дітей з метаболічним синдромом (2016)
Дужий І. Д. - Штам вакцини БЦЖ як чинник розвитку післявакцинальних ускладнень, Сміянов В. А., Шевченко М. Ю., Шевченко Ю. Ю., Овечкін Д. В. (2016)
Гарбузюк В. В. - Вагітність і туберкульоз: перспективи наукового пошуку, Польова С. П., Коптєва Л. М. (2016)
Kondratiuk V. K. - Features of genitalia microbiocenosis in women with hyperproliferative diseases and cervical pathology, Narolska A. I., Gorban N. E., Danilenko H. G. (2016)
Яремчук Т. П. - Алгоритм ведення вагітності при сифілісі (2016)
Савченко О. В. - Застосування навантажувальних проб в кардіології, Завальська Т. В., Лизогуб М. С. Байцер В. Г., Запека Ю. С. Кречко Я. В. (2016)
Kniazkova I. I. - The role of amlodipin for the arterial hypertension therapy in patients with coronary artery disease, Kuzminova N. V., Osovska N. Yu., Golovachova V. A. (2016)
Сміян О. І. - Стан мікрофлори кишечника у дітей дошкільного віку, хворих на гострі респіраторні вірусні інфекції на фоні аденоїдних вегетацій і хронічного аденоїдиту, Дмітрова Є. В., Бинда Т. П., Сміянов В. А., Поцелуев В. І. (2016)
Ромаш І. Р. - Порівняльний аналіз неврологічних симптомів при застуванні рисперидону і галоперидолу у хворих на шизофренію (2016)
Ріга О. О. - Результати катамнестичного спостереження за дітьми групи ризику (2016)
Турчин А. М. - Хірургічне лікування переломів таранної кістки із застосуванням біомеханічно обґрунтованої системи фіксації уламків кісток, Анкін М. Л., Лябах А. П., Омельченко Т. М., Шидловський М. С., Димань М. М. (2016)
Knyazkova І. І. - Pharmacotherapy of osteoporosis in males, Kuzmіnova N. V., Osovska N. Yu., Bogun M. V. (2016)
Геряк С. М. - Шляхи зниження частоти ускладнень вагітності за допомогою вітамінно-мінерального комплексу, Петренко Н. В., Добрянська В. Ю., Швед М. І. (2016)
Сіліна Т. М. - Корекція вагінального дисбіозу як стратегія профілактики запальних захворювань жіночих статевих органів, Коваль Г. Н., Сіліна Г. Н., Бухановська Т. М., Добрянська М. Б. (2016)
Бойко В. І. - Клінічна ефективність комбінованого методу лікування ендометріозу яєчників, Нікітіна І. М., Сміян С. А., Кузьоменська М. Л., Іконописцева Н. А., Сухарев А. Б., Бабар Т. В., Калашник Н. В. (2016)
Makarenko М. V. - The effectiveness imposing circular seam on the cervix with the mersilene thread in case of the placenta previa, Govseyev D. O., Gorodnycha L. M., Vorona R. M. (2016)
Антоненко А. М. - Особливості токсикодинаміки та механізм дії на органи-мішені гербіцидів інгібіторів 4-гідроксифенілпі руватдіоксигенази, Коршун М. М., Бардов В. Г. (2016)
Єрмоленко Т. І. - Нефропротекторні властивості натрієвої солі полі-(2,5-дигідроксифенілен)-4-тіосульфо кислоти при експериментальному гострому токсичному пошкодженні нирок, Киричок Л. Т., Александрова А. В., Карнаух Е. В., Гордійчук Д. О., Онашко Ю. М. (2016)
Вежновець Т. А. - Особливості емоційного інтелекту керівників установ охорони здоров’я з різним стажем роботи (2016)
Петрюк С. Є. - Методичні основи викладання медичних дисциплін у педагогічному університеті (2016)
Тамбовцева О. В. - Ефективність лікування дисбіозу піхви у спортсменок із застосуванням антигомотоксичних препаратів (2016)
Залесский В. Н. - Регуляция экспрессии малых РНК методами низкоинтенсивной лазерной терапии и фотодинамического воздействия (к 50-летию лазерной медицины), Самосюк И. З. (2016)
Цехмістер Я. В. - Становлення післядипломної освіти в національному медичному університеті імені О. О. Богомольця (110 років історії), Кучин Ю. Л., Лисенко О. Ю., Горобець М. М. (2016)
Содержание (2016)
Фартушна О. Є. - Особливості формулювання діагнозу у пацієнтів з хронічною попереково-крижовою радикулопатією професійного ґенезу, Басанець А. В., Селіна О. Г., Фартушний Є. М. (2016)
Конюшевская А. А. - Наследственный фосфат-диабет: причины, симптомы, диагностика, лечение (данные литературы и собственного наблюдения), Шелестова Л. П., Сидоренко Н. В., Севастьянова Н. Е., Кузеванова М. В. (2016)
Степанова Е. И. - Роль оксида азота и VNTR 4a/4b полиморфизма гена еNOS в развитии функциональных расстройств системы дыхания у детей, проживающих на радиоактивно загрязнённых территориях, Колпаков И. Е., Литвинец О. М., Вдовенко В. Ю., Кондрашова В. Г., Леонович Е. С., Зигало В. Н. (2016)
Сидорчук Л. П. - Поліморфізм генів коннексину 26 (GJB2) та інтерлейкіну 4 (С-590Т) у дітей – жителів Буковини із втратою слуху, Іфтода О. М., Кушнір О. В. (2016)
Король С. В. - Шкала оцінки ризику віддаленого несприятливого прогнозу після перенесеного інфаркту міокарда із зубцем Q: етапи створення (2016)
Крамарьова В. Н. - Вплив гіперінсулінемії на віддалений прогноз у хворих З артеріальною гіпертензією та метаболічними порушеннями, Полонська Л. Н., Лизогуб В. Г. (2016)
Knyazkova І. І. - Effect of stress on the development of arterial hypertension, Kuzmіnova N. V., Osovska N. Yu., Bogun M. V., Vernygorodskyi S. V. (2016)
Скрипник І. М. - Ішемічна хвороба серця як фактор ризику антрациклініндукованої кардіотоксичності, Маслова Г. С., Лиманець Т. В. (2016)
Динник Н. В. - Модифікація способу життя хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Cвінціцький А. С., Соловйова Г. А., Гвоздецька Л. С. (2016)
Манжалій Е. Г. - Залежність тяжкості депресії у хворих з печінковою енцефалопатією від рівня цитокінів, Вірченко О. В., Никула Т. Д., Бондур В. В., Мойсеєнко В. О., Кондаурова А. Ю. (2016)
Попов С. В. - Вплив комплексу лікувально-оздоровчих заходів на динаміку функціонального стану серцевосудинної системи школярів, народжених передчасно, Бокова С. І., Сміян О. І., Деміхова Н. В. (2016)
Назарчук Л. В. - Неоптерин – індикатор інфікування донора крові, Буркова І. С. (2016)
Сивак Л. А. - Гастроінтестинальні ускладнення хіміотерапії у хворих на "тричі негативний" метастатичний рак грудної залози, Майданевич Н. М., Лялькін С. А., Аскольський А. В., Касап Н. В., Кліманов М. Ю. (2016)
Гонгальский В. В. - Некоторые клинические проявления внутричерепной венозной гипертензии при односторонней аплазии и гипоплазии сигмовидного и поперечного синусов твёрдой мозговой оболочки, Басов А. В., Гололобов А. В. (2016)
Абу Шамсия Р. Н. - Многоплодная беременность и лапароскопически ассистированная аппендэктомия, Поладич И. В. (2016)
Романюк О. В. - Комплексне лікування порушень менструального циклу у жінок репродуктивного віку, хворих на туберкульоз, Польова С. П., Аврамишин Д. А. (2016)
Удовикова Н. А. - Клинический полиморфизм первичной олигоменореи у девочек-подростков, Булич И. Н. (2016)
Бондаренко Н. П. - Цитопатичний вплив парвовірусної інфекції на плаценту, Стеченко Л. О., Лакатош В. П., Лакатош П. В. (2016)
Маланчук О. Б. - Сучасна стратегія профілактики гнійно-септичних ускладнень в акушерстві та перинатології, Наритник Т. Т., Лакатош В. П., Аксьонова А. В., Сазоненко Л. В. (2016)
Маслій Ю. В. - Передімплантаційний генетичний скринінг ембріонів за допомогою порівняльної гібридизації геномів у жінок з багаторазовою невдачею імплантації в програмах допоміжних репродуктивних технологій, Судома І. О., Мазур П. С., Микитенко Д. О., Осадчук С. В. (2016)
Шуба Н. М. - Вивчення ефективності та безпеки екстракту кореня імбиру в лікуванні хворих з гонартрозом, Воронова Т. Д., Хамбір Т. С. (2016)
Турчин О. А. - Ін’єкційне лікування підошовного фасциїту під контролем ультразвукової навігації, Осадча Л. Є., Лябах А. П. (2016)
Омельченко Т. М. - Модифікована методика резекційного артродезу у хворих з наслідками уражень надп’ятково-гоміл кового суглоба, Бур’янов О. А., Лябах А. П. (2016)
Гоженко А. І. - Вплив активізації АТР-залежних калієвих каналів флокаліном на стан протеолізу і фібринолізу в умовах експериментального хронічного пошкодження нирок, Філіпець Н. Д., Філіпець О. О., Шухтін В. В., Дзецюх Т. І., Шухтіна І. М. (2016)
Марушко Ю. В. - Результати велоергометричної проби у дітей з первинною артеріальною гіпертензією на фоні комплексного лікування із застосуванням магне-В6, Гищак Т. В., Злобинець А. С., Бойко Н. С. (2016)
Князькова И. И. - Ксипамид: от фармакологических свойств к клиническому применению, Кузьминова Н. В., Осовская Н. Ю. (2016)
Вежновець Т. А. - Особливості професійного розвитку керівників установ охорони здоров’я, Парій В. Д. (2016)
Буженко А. І. - Придатність до військової служби, якість життя і поліморбідність у чоловіків мобілізаційного віку з артеріальною гіпертензією та ішемічною хворобою серця (2016)
Швець А. В. - Вікові особливості госпіталізації військових керівників з гіпертонічною хворобою, Салієв А. Ю. (2016)
Гаврилов В. М. - Стан та відновлення системи охорони здоров’я в областях Північного Лівобережжя України в перші післяокупаційні роки (2016)
Мазур В. А. - Створення вихідних форм сортів цукрових буряків стійких до ризоманії в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України, Гончарук Г. С., Пінчук Н. В. (2017)
Мазур В. А. - Створення ліній цукрових буряків, стійких до гербіцидів суцільної дії (раундап та баста) в умовах Ялтушківської ДСС ІБ і ЦБ НААН України, Гончарук Г. С., Коваленко Т. М. (2017)
Роїк М. В. - Параметри екологічної пластичності та стабільності гібридів вітчизняної селекції буряків цукрових, Присяжнюк О. І., Коровко І. І., Дячинська О. М. (2017)
Мазур О. В. - Генотипні відмінності сортозразків квасолі звичайної за технологічністю, Колісник О. М., Телекало Н. В. (2017)
Маслоїд А. П. - Вплив бактеризації поліміксобактерином і агрофілом насіння буряків цукрових на польову схожість (2017)
Поліщук І. С. - Стан виробництва картоплі на вінниччині та ефективність позакореневих підживлень, Кравчук С. В. (2017)
Шевчук О. А. - Дія регуляторів росту рослин на карпогенез та показники насіннєвої продуктивності цукрового буряка (2017)
Антонів С. Ф. - Особливості технології вирощування насіння нових та перспективних сортів бобових трав в умовах Лісостепу України, Запрута О. А., Рудницький Б. О. (2017)
Панчишин В. З. - Урожайність та виявлення кореляційних зв'язків між елементами кормової продуктивності гірчиці білої у суміші з вівсом в умовах Полісся України, Мойсієнко В. В., Стоцька С. В. (2017)
Прокопчук В. М. - Біостаціонар Вінницького національного аграрного університету як навчальна, наукова та виробнича база у підготовці фахівців садово-паркового господарства, Циганський В. І., Циганська О. І., Матусяк М. В. (2017)
Вдовенко С. А. - Цінний і маловідомий вид гливи Pleurotus nebrodensis (Inzengae) quel, Dawidowicz L. (2017)
Гриник І. В. - Динаміка зміни вмісту сухих і пектинових речовин в плодах яблуні в процесі зберігання при використанні препарату Вапор Гард, Кисельов Д. О. (2017)
Шкатула Ю. М. - Гербіциди та стимулятори росту у технології вирощування квасолі на зерно, Булавко О. В. (2017)
Монарх В. В. - Проблема накопичення непридатних та заборонених пестицидів у країнах колишнього СРСР (2017)
Кабаченко О. С. - Інтенсивність забруднення фуражної кормової сировини важкими металами в зоні інтенсивного землеробства (2017)
Єгорова Т. М. - Біогеохімічні особливості зональних агроландшафтів Правобережного Лісостепу, Терновий Ю. В., Сапсай Т. П. (2017)
Лебедєва Н. А. - Вплив стресу на рівень самооцінки студентів – аграріїв: теоретичні аспекти (2017)
Матієнко О. С. - Куратор академічної групи – вихователь, науковець, організатор у вищих аграрних закладах освіти (2017)
Левчук О. В. - Формування математичної складової професійно-інноваційної компетентності майбутніх аграріїв в умовах поглиблення інтеграційних зв’язків у системі "наука-освіта-виробництво" (2017)
Содержание (2016)
Витрук С. К. - Фазовость патогенеза атеросклероза (2016)
Крячок И. А. - Первичная медиастинальная В-крупноклеточная лимфома: современные подходы к диагностике и лечению, Степанишина Я. А., Титоренко И. Б., Новосад О. И., Филоненко Е. С, Мартынчик А. В., Кадникова Т. В., Алексик Е. М., Кущевой Е. В., Пастушенко Я. В. (2016)
Амбросова Т. М. - Роль адипонектину у генезі серцевої недостатності, Ащеулова Т. В., Компанієць К. М. (2016)
Konyshevskaya A. A. - The particulares of the hereditory renal polycystosis with children (information from science literature and own observation), Shelestova L. P., Kramarenko I. Ye., Sevastyanova N. Ye. (2016)
Король С. В. - Спрощена шкала оцінки ризику несприятливого наслідку в стаціонарі у хворих з гострим коронарним синдромом з елевацією сегмента ST (2016)
Крамарьова В. Н. - Розчинний фібрин і показники фібринолізу як предиктори несприятливих подій у хворих на артеріальну гіпертензію з метаболічними порушеннями, Полонська Л. Н., Меркулова І. О., Тиравська Ю. В., Слободяник О. В., Лизогуб В. Г. (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського