Савіцька Ю. В. - Структурнофункціональний стан серця у хворих з нічною серцевою недостатністю залежно від величини інтегральних показників якості життя, визначених за анкетою MOS SF-36 (2016)
Юзвишина О. В. - Кальциноз клапана аорти і особливості регургітації на ньому у хворих з гіпертонічною хворобою і кальцинозом клапанів серця (2016)
Сидорчук Л. П. - Показники системної запальної відповіді у хворих на набряковий панкреатит залежно від генотипів генів IL-4 (C-590T), TNF-a (G-308A), PRSS1 (R122H), SPINK1 (N34S) i CFTR (delF508C), Іващук С. І. (2016)
Передерій В. Г. - Синдром надмірного росту мікроорганізмів у тонкій кишці: порівняльний аналіз методів діагностики, Матяш Л. О. (2016)
Avramenko A. A. - Frequency detection of gastroesophageal reflux disease in patients with low back pain, which treated in rehabilitation center, Yablonska T. M. (2016)
Юрко К. В. - Оцінка порушень профілю цитокінів у ВІЛ-інфікованих, хворих на хронічний гепатит С або ко-інфекцію ВІЛ/ХГС, Козько В. М., Соломенник Г. О., Руденко С. С. (2016)
Анчева И. А. - Особенности и влияние психоэмоционального состояния беременных Юго-Востока Украины на течение беременности и исход родов (2016)
Орос М. М. - Постінсультна епілепсія: особливості старт-терапії, Смоланка В. І., Софілканич Н. В., Андрух П. Г., Луц В. В. (2016)
Герасимчук В. Р. - Корекція холінергічної недостатності у лікуванні постінсультних когнітивних порушень (2016)
Самохин А. В. - Качество тела как инновационный диагностический показатель (2016)
Нагорна В. Ф. - Бактеріальний вагіноз: інтерпретація даних клінічних та параклінічних досліджень, Москаленко Т. Я., Гриценко А. А., Манасова Г. С, Шухтін В. В., Шухтіна І. М. (2016)
Фліс П. С - Дистальний прикус: необхідність дотримання рекомендацій оториноларинголога під час планування ортодонтичного лікування, Касьяненко Д. М., Васильчук О. С. (2016)
Безкоровайна І. М. - Клінічні особливості змін сітківки залежно від типу цукрового діабету, Воскресенська Л. К., Ряднова В. В., Шаткун А. А. (2016)
Агзамходжаева С. С. - Клиническая оценка эффективности и безопасности применения импульсного света при лечении акне, Азизов Б. С. (2016)
Астапенко О. О. - Результати лікування потерпілих з приводу перелому верхньої щелепи та деформації середньої ділянки обличчя, Кульбашна Я. А., Литовченко Н. М. (2016)
Syvoplias-Romanova H. S. - A problem of congenital tuberculosis in newborns, Klymenko V. A., Piontkovska O. V., Perkhun M. I., Zoria O. O., Marchenko O. V. (2016)
Довгань Р. С. - Периндоприл - квантово-фармакологічні властивості, Казакова О. О., Загородний М. І. (2016)
Акбаров А. Н. - Альтернативные биоматериалы для остеозамещения: получение и тестирование, Туляганов Ж. Ш., Туляганов Д. У., Азизов Б. С. (2016)
Любчак В. В. - Проект створення економічно обґрунтованої моделі плазмацентру для рентабельної заготівлі донорської плазми та виконання лікувального плазмаферезу, Любчак В. П. (2016)
Хоменко В. І. - Трансплантація гемопоетичних стовбурових клітин (економічні аспекти), Бичков В. В., Базика Д. А. (2016)
Pohrebniak O. S. - The procedural peculiarities of brining the lawsuit and court trial on involuntary hospitalization of a person to tubercular institution in Ukraine (2016)
Фомін П. - Василь Дмитрович Братусь - видатний міністр-реформатор охорони здоров'я України, ректор, вчений, хірург (до 100-річчя від дня народження), Лизогуб В., Іванчов П. (2016)
Мазур В. А. - Висота рослин кукурудзи залежно від технологічних прийомів вирощування, Циганська О. І., Шевченко Н. В. (2018)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на стійкість гібридів кукурудзи до вилягання (2018)
Панцирева Г. В. - Вплив кліматичних умов на врожайність і якість зерна люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу (2018)
Поліщук І. С. - Формування продуктивності сортів ячменю ярого залежно від впливу позакореневих підживлень в умовах Лісостепу Правобережного, Телекало Н. В. (2018)
Пелех Л. В. - Особливості динамічних змін забур'яненості агрофітоценозу ярого ячменю за зміни системи основного обробітку ґрунту (2018)
Броннікова Л. Ф. - Формування азотного поживного режиму ґрунту при вирощуванні кукурдзи на зерно (2018)
Цицюра Я. Г. - Формування зернової продуктивності соняшника залежно від застосування мікробіологічного добрива граундфікс в умовах Лісостепу Правобережного України, Первачук М. В. (2018)
Окрушко С. Є. - Вплив стимулятора росту Вимпел на врожайність моркви (2018)
Циганська О. І. - Вплив мінеральних добрив, передпосівної обробки насіння та позакореневого підживлення мікроелементами на якісні показники зерна сортів сої (2018)
Буткалюк Т. О. - Забур'яненість посівів кукурудзи на зерно та ефективний її контроль в умовах дослідного поля ВНАУ, Вергелес П. М., Ватаманюк О. В. (2018)
Шевчук О. А. - Анатомо-морфологічні показники вегетативних органів культури цукрового буряка за дії ретардантів (2018)
Разанов С. Ф. - Екологічна придатність бобових багаторічних трав у якості попередників озимої пшениці, Ткачук О. П. (2018)
Нагорнюк О. М. - Особливості екологічного аудиту та паспортизації сільськогосподарських об'єктів (2018)
М'ялковський Р. О. - Ефективність застосування мікродобрив на посівах картоплі в умовах Правобережного Лісостепу України (2018)
Найченко В. М. - Вплив оброблення речовинами антимікробної дії плодів баклажана на тривалість їх зберігання та вихід товарної продукції, Миронюк С. С., Волкова Т. В. (2018)
Мазур О. В. - Економічна та енергетична ефективність вирощування сортів квасолі звичайної (2018)
Дудник Є. Г. - Вплив антропогенних та природних чинників настан дендрофлори урбоекосистем Вінницької області (2018)
Боднар О. С. - Специфіка розвитку експертно-консультативної діяльності в умовах модернізації освіти, Івасів О. В. (2019)
Wawrzak-Chodaczek M. - Education in the field of new information and communication technologies (2019)
Гаратик А. - Активізація учнів і студентів, а також співпраця із зовнішніми зацікавленими сторонами у процесі вдосконалення якості освіти (на прикладі факультету історичних і педагогічних наук Вроцлавського університету) (2019)
Герцюк Д. Д. - Освітньо-просвітницька діяльність Лева Ясінчука у таборовий період української еміграції (1944–1949) (2019)
Голос Г. А. - Практика формування японської ідентичності в загальноосвітній школі (2019)
Джура Н. М. - Організація екоосвітньої діяльності для сталого розвитку в умовах загальноосвітньої школи (2019)
Дзіковська М. І. - Хімічний експеримент – невід’ємна частина професійної підготовки фахівців-хіміків у коледжі (2019)
Дзядик О. В. - Навчально-розвивальне середовище закладу початкової освіти як інтегрована система, Ковальчук Л. О. (2019)
Заремба О. І. - Методичні засади складання та використання розрахункових задач під час навчання хімії, Муць Н. М., Павлюк О. В. (2019)
Калагурка Х. І. - Науково-педагогічна діяльність Галини Паперної у Львівському університеті (2019)
Король Т. В. - Самостійна позааудиторна робота студентів: реферат чи мультимедійна презентація? (2019)
Крива М. В. - Формування екологічної компетентності учнів початкових класів у європейському контексті, Лисак І. А. (2019)
Крохмальна Г. І. - До проблеми функціонування концептів явища "якість освіти” в умовах інформаційного суспільства, Крохмальний Р. О. (2019)
Матковський М. Й. - Актуальність гуманістичних ідей Івана Франка в контексті формування освітнього простору сучасної української молоді (2019)
Machynska N. I. - Formation of readiness of the primary school teacher for professional development in the context of vocational training, Derkach Y. Y. (2019)
Мачинська Н. І. - Особливості підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня педагогічного профілю до професійної діяльності: практичний аспект, Кость С. П. (2019)
Микитів О. М. - Теоретичні основи формування професійної компетентності редактора в сучасних ринкових умовах (2019)
Мищишин І. Я. - Професійне вигоряння менеджерів освітньої сфери: аналіз причин виникнення, шляхів запобігання й подолання (2019)
Мищишин І. Я. - Особливості професійної компетентності вчителя інклюзивного класу початкової школи, Микитюк І. В. (2019)
Mitręga A. - Practical aspects of education of "new” parents (2019)
Півоварчик М. - Управління якістю вищої освіти: стратегія, ціли, завдання і діяльність (на прикладі внутрішньої системи забезпечення якості освіти Вроцлавського університету) (2019)
Равчина Т. В. - Організація освітнього процесу в системі фахової передвищої освіти у вимірі законодавчих змін, Шемелюк Г. О. (2019)
Сікорська Л. Б. - Індивідуальні особливості навчальних стресів студентів-психологiв (2019)
Струтинська О. В. - Міжпредметні зв’язки освітньої робототехніки (2019)
Ферт О. Г. - Особливості інклюзивного освітнього процесу в Україні та Іспанії, Баранович Ю. В. (2019)
Цуркан М. В. - Базові поняття методичної системи навчання української мови як іноземної в медичних закладах вищої освіти (2019)
Цюра С. Б. - Соціокультурні та педагогічні акценти освітнього простору української школи: перспектива й ретроспектива (2019)
Швед М. С. - Сучасний освітній простір у фокусі змін і ризиків (2019)
Шуневич Б. І. - Перспективи використання масових відкритих онлайн-курсів у закладах вищої освіти України, Рак Н. В. (2019)
Братусь Г. А. - Загальні особливості теорії інтелектуальної власності та її захисту (2019)
Васильєв І. М. - Проблеми стратегічного планування, Беляєва М. В. (2019)
Воркут Т. А. - Удосконалення методичних підходів до оптимізації постачань швидкопсувних продуктів харчування, Волинець Л. М., Сопоцько О. Ю., Халацька І. І. (2019)
Карбовська Л. О. - Стратегічне управління зовнішньоекономічною діяльністю підприємства на засадах маркетингу в умовах конкурентного середовища, Могилевська О. Ю. (2019)
Мазур Ю. В. - Теоретичні підходи щодо формування попиту і пропозиції на транспортні послуги (2019)
Могилевська О. Ю. - Особливості ведення бізнесу в умовах глобальної діджиталізації, Сідак І. В. (2019)
Опанасюк В. В. - Кваліметричні параметри ефективності інвестицій у маркетинг, Пісний А. Є. (2019)
Ремига Ю. С. - Специфіка електронного бізнесу при здійсненні вантажних перевезень (2019)
Бугаєнко Б. О. - Державна політика у сфері реалізації співпраці громадянського суспільства, місцевого самоврядування та органів виконавчої влади, Шандлоренко Є. М. (2019)
Виноградчий В. І. - Теоретико-методологічні засади дослідження взаємодії національного та іноземного інвестування в умовах глобалізації, Штанько В. О. (2019)
Вяткіна Т. Г. - Сільський зелений туризм як перспективний напрям розвитку Черкаського регіону, Тищенко О. Л. (2019)
Захарін С. В. - Розвиток сфери туризму, курортів і готельного господарства в Україні: проблеми й перспективи (2019)
Мягкова О. В. - Аналіз заходів з розвитку територіального громадського самоврядування, Занін Ю. Ю. (2019)
Виноградчий В. І. - Циклічність розвитку світової економіки: теорія і практика, Погодін М.П. (2019)
Кузьмінська П. О. - Зовнішній борг як глобальна проблема сучасності, Пацап В. С. (2019)
Домбровська Т. М. - Фіскальна ефективність екологічного податку: досвід України та ЄС, Школяренко Ю.П. (2019)
Момот О. М. - Сучасні проблеми нагляду за транснаціональними банками з точки зору глобального системного ризику, Дудатий С. М. (2019)
Гордійчук М. В. - Перспективи вдосконалення законодавства щодо встановлення адміністративної відповідальності за незаконне переміщення товарів через митний кордон (2019)
Сивак Л. А. - Сучасні погляди на діагностику та лікування токсичних проявів хіміотерапії у хворих на злоякісні пухлини грудної залози, Губарева Г. О., Філоненко К. С., Майданевич Н. М., Алексик О. М., Лялькін С. А., Кліманов М. Ю., Аскольський А. В., Касап Н. В. (2015)
Левада О. А. - Мозговой нейротрофический фактор BDNF: нейробиология, маркёрное значение в нейропсихиатрии, Чередниченко Н. В. (2015)
Назарчук И. А. - Конституция человека и её роль в современной медицине (2015)
Курган Д. М. - Динаміка показників імунітету хворих на Т-клітинну лімфому шкіри та псоріаз при лікуванні методами активізації механізмів саногенезу, Кокоруз М. В., Курган М. Г., Новак В. Л. (2015)
Литвинець-Голутяк У. Є. - Роль імунологічних змін при одонтогенній кісті (2015)
Яковенко Л. Ф. - Анти-Hsp60 антитіла у хворих з артеріальною гіпертензією та в осіб з обтяжливою спадковістю з гіпертонічної хвороби, Смалюк Ю. В., Капустян Л. М., Чорний С. А., Погрібна А. П., Граніч В. М., Доброход А. С., Торбас О. О., Радченко Г. Д., Сіренко Ю. М., Сидорик Л. Л. (2015)
Єрмоленко О. В. - Активність ліпопероксидації та стан антиоксидантної системи у хворих на гастроезофагеальну рефлюксну хворобу на фоні хронічного обструктивного захворювання легень, Соцька Я. А. (2015)
Костьев И. К. - Патогенетическое значение нарушений со стороны системы глутатиона у больных неалкогольным стеатогепатитом на фоне сахарного диабета типа 2, Терёшин В. А., Соцкая Я. А., Хомутянская Н. И., Долгополова Е. В., Саламех К. А. (2015)
Крайдашенко О. В. - Роль биомаркёров в оценке поражения тубулоинтерстициальной ткани почек у больных хроническим гломерулонефритом, Абрамов А. В., Долинная М. А. (2015)
Тяжка О. В. - Експресія генів, що контролюють метаболізм глюкози, в крові дітей чоловічої статі з ожирінням, ускладненим резистентністю до інсуліну, Мінченко Д. О., Давидов В. В., Молявко О. С., Будрейко О. А., Кулєшова Д. К., Мінченко О. Г. (2015)
Станіславчук Л. М. - Циклічні варіації стенозуючого ларинготрахеїту у дітей (2015)
Prokopchook-Lyckback Alexander V. - Structural basis of the vascular hemostatic mechanism in the uterine cervix (2015)
Лизогуб В. Г. - Аналіз особливостей відносного вмісту арахідонової кислоти у фосфоліпідах мембран еритроцитів та тромбоцитів у хворих на ішемічну хворобу серця з фібриляцією передсердь, Завальська Т. В., Меркулова І. О., Брюзгіна Т. С. (2015)
Христич Т. Н. - Течение хронического панкреатита при других заболеваниях органов пищеварения, Гонцарюк Д. А. (2015)
Чернявський В. В. - Віддалені результати замісної ферментної терапії, призначеної за даними 13С-тригліце ридного дихального тесту, Гвоздецька Л. С. (2015)
Терещук Т. О. - Можливість одержання алогенної антименінгококової свіжозамороженої плазми крові та контроль показників її якості (2015)
Матяш М. М. - Когнітивні розлади у хворих на травматичну енцефалопатію, Худенко Л. І. (2015)
Маланчук В. О. - Діагностика положення моторних і тригерних точок жувальних м’язів при переломах вилицевого комплексу, Воловар О. С., Тімощенко Н. М., Костюк Т. М. (2015)
Тронько Н. Д. - Аналіз результатів ультразвукових, цитологічних та морфологічних досліджень у хворих на дифузний токсичний зоб, Шляхтич С. Л., Булдигіна Ю. В., Бережна І. Ю., Антонів В. Р. (2015)
Бондаренко Н. П. - Діагностична цінність комбінованого методу імуноферментного аналізу та полімеразної ланцюгової реакції для виявлення внутрішньоутробного інфікування плода парвовірусом В19, Лакатош В. П., Лакатош П. В., Маланчук О. Б., Поладич І. В. (2015)
Левенец С. А. - Факторы риска и клинические особенности вторичной олигоменореи у девочек-подростков, Новохатская С. В., Шелудько О. Ю. (2015)
Королёв В. А. - Контроль гипергликемии в клинической практике, Макарова М. О. (2015)
Довгань Р. С. - Структурно-функціональні зміни міокардка шурів з артеріальною гіпертензією при застосуванні індапамиду та елагової кислоти, Чекман І. С. (2015)
Максимчук О. О. - Вплив яктону на показники кардіо- і системної гемодинаміки у кролів при інтоксикації фторурацилом (2015)
Ракша Н. Г. - Зміни білкового складу в печінці та головному мозку щурів при хронічній алкогольній інтоксикації, Савчук О. М., Харченко О. І., Галенова Т. І., Остапченко Л. І. (2015)
Музиченко П. Ф. - Триньова Я. О. Біоетичні проблеми кримінального права України (2015)
Безпала Г. - Імплементація міжнародного стандартного ідентифікатора для бібліотек і пов’язаних із ними установ (ISIL) у роботу бібліотек німецькомовного простору (Німеччина, Швейцарія, Австрія) (2019)
Бублик О. - Методика проведення інтелектуального квест у науковій бібліотеці (на прикладі досвіду НБУВ) (2019)
Василенко О. - Нормативно-методичне забезпечення системи обліку фонду наукової бібліотеки (2019)
Венідиктова А. - Методики визначення якості та ефективності функціонування бібліотек у контексті нормативних документів ISO та ARL (2019)
Дем'янюк Л. - Стандарт із міжнародної бібліотечної статистики ISO 2789: 2013: основні аспекти оновлення та його впровадження в зарубіжних країнах (2019)
Добко Т. - Науково-методичні засади розвитку освітянських бібліотек як важливого складника освітнього середовища: підсумки наукового дослідження, Хемчян І. (2019)
Іванова М. - Критерії охороноздатності баз даних у діяльності бібліотек (2019)
Клименко О. - Аспектуалізація взаємодії наукових бібліотек в умовах формування національного інтегрованого ресурсу (на матеріалах фахової періодики), Сокур О. (2019)
Коваль Т. - Особливості механізму захисту персональних даних користувачів бібліотек у законодавстві ЄС та системі стандартів IFLA, Лопата О. (2019)
Коваль Т. - Організація статистичного обліку користувачів НБУВ, Туровська Л., Шевченко І. (2019)
Литвинова Л. - Розширення відкритого доступу до результатів наукових досліджень, які фінансуються державою (2019)
Мудроха В. - Система підвищення кваліфікації бібліотечного персоналу Львівської національної наукової бібліотеки України імені В. Стефаника (2019)
Палеха Ю. - Інформаційна культура бібліотеки як відображення рівня її діяльності (2019)
Посмєтна О. - Методичні аспекти розробки та застосування коефіцієнтів індексації балансової вартості документів бібліотечного фонду при їх вилученні з обліку, Клочок Т. (2019)
Соколова І. - Інформаційне забезпечення впровадження національних і міжнародних стандартів у діяльність бібліотек України (2019)
Солоіденко Г. - Стан і тенденції розвитку стандартизації в бібліотечній cправі (2019)
Стрішенець Н. - Нова 3R версія міжнародного стандарту "Опис та доступ до ресурсу" ("Resource Description and Access") (2019)
Хемчян І. - Науково-методичне забезпечення діяльності мережі освітянських бібліотек Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України: досвід роботи Державної науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського (2019)
Багрій І. - Створення авторитетних файлів на найменування організацій: досвід, можливості, перспективи (2019)
Галицька С. - "Економіка. Економічні науки" тематичного навігатора НБУВ: забезпечення ефективності інтелектуального пошуку, Медвідь Т. (2019)
Збанацька О. - Використання інформаційно-пошукового тезауруса онлайн при предметизуванні документів (2019)
Самохіна Н. - Електронна наукова бібліотека як засіб інтелектуального доступу до документів (2019)
Самохіна Н. - Бібліотечні наукові видання в системі унікальних цифрових ідентифікаторів, Кудименко Л., Мартинюк О. (2019)
Слюсар М. - Практики втілення інтелектуальних сервісів у діяльність бібліотек, Ясінська О. (2019)
Головащук А. - Творчість М. В. Гоголя у бібліографічних посібниках кінця XIX – початку XX ст. (2019)
Гришина Т. - Бібліографічні покажчики змісту українських літературознавчих часописів 1990-х – 2000-х років як історико-літературне джерело (2019)
Добко Т. - Дослідження бібліографічних джерел українського літературознавства, Шкаріна В., Радченко В. (2019)
Дуднік О. - Більшовицький терор і репресії в революційну добу: особливості відображення у бібліографічних посібниках (2019)
Лощинська Н. - Біографістика в електронній бібліотеці "Україніка" (спроба класифікації) (2019)
Шумілова А. - Відображення творчості репресованих українських письменників у бібліографічних покажчиках (2019)
Вихідні відомості (2019)
Островська О. В. - Про клас iнтегровних зображень вiкiвського аналогу CCR, Проскурiн Д. П., Якимiв Р. Я. (2017)
Клімчук Т. В. - Фрикційний контакт двох півнескінченних штампів і пружної смуги, Острик В. І. (2017)
Рожок Л. С. - Рівновага порожнистих некругових циліндрів при зміні форми їх поперечного перерізу (2017)
Aliyev N. - Investigation of the boundary problem for the composite type equation with boundary condition involving non-local and global terms, Ibrahimov N., Niftullayeva Sh. (2017)
Бармак О. В. - Моделювання системи прогнозування тексту, Крак Ю. В., Багрій Р. О. (2017)
Івохін Є. В. - Про окремі математичні моделі процесу розповсюдження реклами в соціумі, Науменко Ю. О. (2017)
Кузьмич О. І. - Аналіз стійкості руху мобільних роботів. Застосування до задачі аналізу руху літака по злітній смузі, Мекуш О. Г., Протасюк Н. А. (2017)
Путренко В. В. - Інтелектуальний аналіз геопросторових даних як інструмент планування сталого розвитку, Пашинська Н. М. (2017)
Рудницький А. В. - Програмно-апаратний комплекс для автоматичної побудови панорамних знімків, Кобзар А. Ю. (2017)
Ставровський А. Б. - Навчальна система для відображення та обчислення опору ділянки електричного кола, Ніщик О. В. (2017)
Стоян В. А. - Про математичне моделювання розв’язку тривимірної задачі динамічної теорії пружності, Даниш С. Т. (2017)
Терещенко В. М. - Розпізнавання та побудова контуру об’єкта на зображенні за допомогою діаграми Вороного, Танчук В. В., Терещенко Я. В. (2017)
Федорус О. М. - Застосування ПАРКС-C# для моделювання паралельно-рекурсивних процесів (2017)
Шевчук Ю. М. - Моделі розповсюдження інформації з малим параметром (2017)
Natarov R. M. - Compensation of magnetic field spatial heterogeneity in magnetic resonance imaging system, Sudakov O. O., Radchenko S. P. (2017)
Бардик В. Ю. - Контракція водних розчинів метанолу, Тимофєєв М. В. (2017)
Горкавенко Т. В. - Ab initio розрахунок взаємодії домішки азоту з крайовою дислокацією в кремнії, Плющай І. В., Плющай О. І., Макара В. А. (2017)
Гриценко К. П. - Застосування нанесених у вакуумі перфторполімерних плівок в органічних світлодіодах, органічних польових транзисторах і фотовольтаїчних пристроях, Ящук В. М., Навозенко О. М., Шрадер С. 3. (2017)
Курилюк В. В. - Вплив деформації на теплопровідність SiGe гетероструктур з квантовими точками, Кріт О. М., Суховерська Н. М. (2017)
Мельниченко Л. Ю. - Оптична анізотропія наноструктурованого кремнію, Поперенко Л. В., Юргелевич І. В. (2017)
Мотолига О. В. - Впровадження режиму цифрового томосинтезу з використанням обладнання цифрової рентгенографії, Сенчуров С. П. (2017)
Нагорна Т. В. - Дослідження непружного розсіяння нейтронів за допомогою спектрометра НЕРА, Свечнікова О. С., Худоба Д. (2017)
Ніколаєнко А. В. - Рентгенівська дилатометрія С та 2С політипів сегнетоелектрика TlInS2 в діапазоні температур 180 К - 300 К, Гололобов Ю. П., Боровий М. О. (2017)
Поперенко Л. В. - Скануюча тунельна мікроскопія вітаміну B12, Пророк В. В., Розуван С. Г., Шайкевич І. А. (2017)
Сіжук А. С. - Спостереження когерентного перевипромінювання пару HF у багатопрохідній комірці Уайта (2017)
Перспективи трансплантації серця в Україні (2019)
Руденко С. А. - Ішемічна мітральна регургітація: огляд сучасних доказових даних про ехокардіографічну діагностику, оцінювання та стратифікацію ризику, Поташев С. В., Грубяк Л. М., Мазур О. А., Гогаєва О. К., Руденко А. В. (2019)
Вітовський Р. М. - Шляхи покращення результатів хірургічного лікування пацієнтів при багатоклапанній корекції в поєднанні з коронарною патологією, Семенів П. М., Купчинський О. В., Оніщенко В. Ф., Клименко Л. А. (2019)
Захарова В. П. - Патогенетична роль мітрального клапана при гіпертрофічній кардіоміопатії, Руденко О. В., Трембовецька О. М., Захарцева Л. М. (2019)
Мохнатий С. І. - Оцінювання факторів, що впливають на віддалені результати хірургічного лікування вираженої мітральної недостатності при пролапсі мітрального клапана, Довгань О. М. (2019)
Пукас К. В. - Фактори стабілізації синусового ритму у віддаленому періоді після протезування мітрального клапана (2019)
Петренко А. П. - Вузлова ектопічна тахікардія після радикальної корекції тетради Фалло у дітей віком до 1 року, Якімішен О. О., Бойко С. М. (2019)
Кравченко І. М. - Розшаровуюча аневризма аорти типу А: причини розвитку, методи діагностики та результати лікування, Кравченко В. І., Жеков І. І., Осадовська І. А., Зіновчик І. І., Горбань Д. В. (2019)
Кравченко І. М. - Хірургічні методи лікування посткоарктаційних аневризм аорти, Кравченко В. І., Тарасенко Ю. М., Черпак Б. В., Клименко С. Г, Лазоришинець В. В. (2019)
Стычинский А. С. - Аритмии у пациентов с врожденными пороками сердца: современный взгляд на проблему, Альмиз П. А., Топчий А. В., Петканич М. М., Лазоришинец В. В. (2019)
Стычинский А. С. - Суправентрикулярные тахиаритмии при аномалии Эбштейна, Альмиз П. А., Топчий А. В., Плиска Н. В., Поканевич А. В., Ковальчук А. В. (2019)
Сіромаха С. О. - Інфекційний ендокардит і вагітність, Руснак А. О., Лучинець О. Ф., Огородник А. О., Малишева Т. А., Лазоришинець В. В. (2019)
Вітовський Р. М. - Особливості діагностики та хірургічного лікування тромбозу правого шлуночка, що ускладнився тромбоемболією легеневої артерії (клінічний випадок), Семенів П. М., Руснак А. О., Іванов Я. Р., Оніщенко В. Ф. (2019)
Кузик Ю. І. - Хронічна розшаровуюча аневризма аорти: клініко-патоморфологічне дослідження, Сіра О. О., Бешлей Д. М., Фадейчук Н. В. (2019)
Вимоги до публікацій у журналі "Український журнал серцево-судинної хірургії" (2019)
Содержание (2016)
Сівкович С. О. - Роль молекулярно-генетичних методів в діагностиці злоякісних В-клітинних лімфопроліферативних захворювань, Бубнов В. В., Мнішенко В. М., Марченко Л. П., Донець О. В. (2016)
Казмирчук В. Е. - Современный взгляд на малые иммунодефицитные болезни, Царик В. В. (2016)
Мальцев Д. В. - Ефективність довготривалої безперервної імуномодулюючої терапії рекомбінантним гамма-інтерфероном хворих з клінічно маніфестними формами дефіциту мієлопероксидази нейтрофільних гранулацитів (2016)
Яремчук Т. П. - Низький вміст циркулюючих імунних комплексів у крові хворих сифілісом пролікованих вагітних (2016)
Мясников Г. В. - Вплив статинів на вираженість системного запалення та обмін ліпідів у ранньому періоді гострого коронарного синдрому із стійким підйомом сегмента ST на електрокардіограмі, Левшова З. В. (2016)
Візір В. А. - Вплив кістково-мінеральних порушень на процеси серцево-судинного ремоделювання у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які знаходяться на програмному гемодіалізі, Садомов А. С., Овська О. Г. (2016)
Деміхова Н. В. - Дисфункція лівого шлуночка у хворих з артеріальною гіпертензією та діабетичною нефропатією в динаміці лікування, Винниченко Л. Б., Чернацька О. М., Руденко Т. М. (2016)
Стадник О. И. - Сосудисто-вазодилататорная функция эндотелия у больных ишемической болезнью почек (2016)
Дужий І. Д. - Електрокардіографічні порушення у хворих з шлунково-кишковою кровотечею при госпіталізації до стаціонару, Сміянов В. А., Братушка В. О., Кравець Я. В., Харченко С. В. (2016)
Чуприна Г. М. - Аналіз больових синдромів у хворих на розсіяний склероз в аспекті коморбідності (2016)
Горобченко К. М. - Маркери мікробної транслокації в крові ВІЛ-інфікованих, Дьяченко А. Г., Савінова О. М. (2016)
Савченко О. В. - 6-Хвилинний тест з ходьбою, Завальська Т. В., Лизогуб В. Г., Байцер М. С., Запека Ю. С. (2016)
Майданник В. Г. - Клінічні особливості моно- та мікст-варіантів ротавірусної кишкової інфекції у дітей раннього віку, Сміян-Горбунова К. О., Бинда Т. П., Сміян О. І. (2016)
Жук В. И. - Опыт использования полностью имплантируемых инфузионных систем центрального венозного доступа у больных онкологическими заболеваниями, Новосад Ю. И., Белогубов А. А. (2016)
Маркевич В. Е. - Нейроспецифічна енолаза – маркер перебігу гіпоксичного ураження центральної нервової системи у недоношених новонароджених, Петрашенко В. О., Тарасова І. В., Редько О. К., Зайцев І. Е., Маркевич В. В. (2016)
Закаляк Н. Р. - Роль комбінованого впливу засобів фізичної реабілітації в зміцненні здоров’я при остеохондрозі хребта (2016)
Матолич У. Д. - Динаміка зміни інтегральних індексів інтоксикації у хворих з флегмоною та абсцесом щелепнолицевої ділянки (2016)
Кузьмінова Н. В. - Особливості лікування хворих похилого віку: досвід застосування Олатропілу® для корекції когнітивної та вегетативної дисфункцій на фоні артеріальної гіпертензії, Осовська Н. Ю., Князькова І. І. (2016)
Соцкая Я. А. - Возможности и перспективы использования сочетания Циклоферона® и Цитофлавина® в лечении больных острым тонзиллитом тяжёлого течения, Коваленко А. Л., Пересадин Н. А., Заплутанов В. А., Дьяченко Т. В., Кузовлева И. А. (2016)
Гонгальский В. В. - Фасеточный синдром. Состояние содержимого межпозвонкового отверстия при сублюксационном фасеточном синдроме грудного уровня (2016)
Сідашенко О. І. - Експериментальний дисбактеріоз піхви у мишей шляхом введення плівкоутворювального або неплівкоутворювального штаму S. epidermidis, Воронкова О. С., Сірокваша О. А., Вінніков А. І. (2016)
Труніна Т. І. - Випадок атипового рожевого лишаю Жибера (2016)
Герцик А. М. - До проблеми управління реабілітаційним процесом (2016)
Голованова І. А. - Динаміка інвалідності внаслідок онкологічної захворюваності працездатного населення, Жабо Т. М. (2016)
Iorgachova K. - Optimization of recipe for bakery products with low-moisture content for reducing the glycemic index, Sokolova N., Kotlik S. (2019)
Kaprelyants L. - Functional foods: prospects in Ukraine, Yegorova A., Trufkati L., Pozhitkova L. (2019)
Zhygunov D. - Adjusting flour quality by enzymes: current state, problem analysis, future development prospects, Marchenkov D., Lebedenko T. (2019)
Krusir G. - The role of soil microbiocenosis in the composting of the organic component of the municipal solid waste, Shpyrko T., Sagdeeva О., Zakharchuk V. (2019)
Vinnikova L. - The problems of meat products thermal treatment, Synytsia O., Kyshenia A. (2019)
Danchuk V. - The fatty acids content in the liver of japanese quails after the chemical treatment of hatching eggs, Trach V., Midyk S., Danchuk О., Ushkalov V., Kepple O. (2019)
Nikolova M. - Optimisation of organic solvent extraction of total carotenoids from bulgarian tomato processing waste, Prokopov T., Taneva D., Dimitrov N. (2019)
Polischuk G. - Studies of water freezing features in ice cream with starch syrup, Sharahmatova T., Breus N., Bass O., Shevchenko I. (2019)
Topchii O. - Use of oilseed polyfunctional supplements in the manufacture of meat products, Kotliar Ye., Honcharenko T., Petryna A., Tarasiuk O. (2019)
Tsykhanovska I. - Influence of food additive "Magnetofood” on physical and chemical parameters, functional properties of model minced meat systems, Skurikhina L., Evlash V., Pavlotska L. (2019)
Maryam Sardarodiyan - Investigating functional characteristics of watersoluble polysaccharide isolated from Balangu seed (Lallemantia royleana) gum, Akram Arianfar, Ali Mohamadi Sani, Sara Naji-Tabasi (2019)
Deinychenko G. - Research of the safety indicators of berry sauces with seaweed’s raw materials, Lystopad Т., Kolisnychenko T. (2019)
Dulka O. - The improvement of the water treatment technology for the kvass production, Prybylskyi V., Oliynyk S., Kuts A., Kovalenko O. (2019)
Yegorov B. - The development advanced granulation technology of compound feeds, Batievskaya N. (2019)
Sakibaev K. - Technology improvement and evaluation consumer properties of dry breakfast, Pylypenko L., Nikitchina T., Kasyanov G. (2019)
Fedorova D. - Technology and quality of food products with powders of hydrobionts, Diachuk L., Palamarek K. (2019)
Від редакції (2017)
Пахолків С. - Боргова проблема галицьких кагалів: до історії її виникнення та вирішення за Марії Терезії та Йосифа ІІ (2017)
Балабан Б. - Карпатська Україна та єврейське питання (жовтень 1938 – березень 1939), Гайдук Т. (2017)
Радченко Ю. - Українська поліція та Голокост на Донбасі (2017)
Мартиненко М. - Спроба єврейського погрому в радянському Львові. "Справа 14 червня 1945 року" (2017)
Сікорська О. - Порятунок євреїв у колективній пам’яті галичан на прикладі Унева та Унівської Лаври (2017)
Балабан М. - Проблеми замкнених наративів та можливі шляхи їх подолання. Роздуми над двома книгами про насильство у Львові 1941 року. Рецензія на: Dieter Schenk. Der Lemberger Professorenmord und der Holocaust in Ostgalizien (Bonn, 2007); Андрій Боляновський. Убивство польських учених у Львові в липні 1941 року: факти, міфи, розслідування (Львів, "Видавництво Львівської політехніки", 2011) (2017)
Гийдел Е. - Ахіллесова діра. Рецензія на: Raz Segal, Genocide in the Carpathians: War, Social Breakdown, and Mass Violence, 1914–1945 (Stanford: Stanford University Press, 2016) (2017)
Lane H. - Review of the monograph Iryna Vyshko. The Politics of Cultural Retreat: Imperial Bureaucracy in Austrian Galicia, 1772–1867 (Yale University Press, 2015) (2017)
Polonsky A. - Timothy Snyder. Black Earth: The Holocaust as History and Warning (New York: Tim Duggan Books, 2015) (2017)
Поль Д. - Нова інтерпретація масового винищення євреїв в Україні? (2017)
Струве К. - Timothy Snyder. Black Earth: The Holocaust as History and Warning (New York: Tim Duggan Books, 2015) (2017)
Snyder T. - Lecture delivered on reception of the Annetje Fels Kupferschmidt Award from the Dutch Auschwitz Committee on 24 January, 2016 (2017)
Струве К. - ОУН(б), німці та антиєврейське насильство в Галичині влітку 1941 року (2017)
Павлишин О. - Тигр у підніжжя галицького Сіону: Буськ очима Клємансо (2017)
Клємансо Ж. - Буськ (2017)
Котова С. - Рецензія на книгу Жінки Центральної та Східної Європи у Другій світовій війні: гендерна специфіка досвіду в часи екстремального насильства: зб. наук. праць / за наук. ред. докторки істор. наук Г. Грінченко, канд. істор. наук К. Кобченко, канд. істор. наук О. Кісь (Київ: ТОВ "АРТКНИГА", 2015) (2017)
Himka J.-P. - Review of the monograph Eric C. Steinhart. The Holocaust and the Germanization of Ukraine (Cambridge University Press, 2015) (2017)
Ясіна Л. - Рецензія на книгу 20 років капіталізму в Україні. Історія однієї ілюзії / упоряд. Кирило Ткаченко (АРТ КНИГА, 2015) (2017)
Коваль Н. - Thomas D. Grant. Aggression against Ukraine: Territory, Responsibility and International Law (Palgrave Macmillan, 2015) (2017)
Рябчук А. - Twenty Years After Communism. The Politics of Memory and Commemoration /Ed. by Michael Bernhard and Jan Kubik (Oxford University Press, 2014) (2017)
Юрчук Ю. - Serhy Yekelchyk. The Conflict in Ukraine. What Everyone Needs to Know (Oxford University Press, 2015) (2017)
Дудко О. - Simon Rabinovitch. Jewish Rights, National Rites. Nationalism and Autonomy in Late Imperial and Revolutionary Russia (Stanford: Stanford University Press, 2014) (2017)
Гаухман М. - Іван Монолатій. Вічний жид з Коломиї (Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2015) (2017)
Наші автори (2017)
Вихідні дані (2017)
Полька Н. С. - Основні результати наукової діяльності ДУ "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва НАМН України" за 2016 рік, Савіна Р. В., Коркач В. С., Новохацька С. М., Лейких С. В., Мельченко Ю. В., Мартищенко Н. В., Зінченко Г. Г., Сорокіна Т. В. (2017)
Сердюк А. М. - Формування гігієни планування населених місць у періоди доземської та земської медицини, Махнюк В. М., Савіна Р. В., Гринзовський А. М., Могильний С. М. (2017)
Турос О. І. - До питання обігу озоноруйнівних речовин, Ковтуненко І. М., Харченко К. О. (2017)
Горова А. І. - Оцінка інтегральної небезпеки впливу забруднення атмосферного повітря викидами промислових підприємств міста на здоров'я населення, Бучавий Ю. В., Колесник В. Є. (2017)
Романова Г. Ю. - Визначення бактерицидної та фунгіцидної активності знезаражувача-очисника повітря "ТІОН "А 310", Росада М. О., Журба А. Ю., Ніконова Н. О. (2017)
Капранов С. В. - Разработка автоматизированной системы статистической обработки результатов исследований атмосферного воздуха, Тарабцев Д. В. (2017)
Турос О. І. - Забруднення атмосферного повітря зваженими частками пилу (ЗЧ10 и ЗЧ2,5) у Деснянському районі м. Києва, Маремуха Т. П., Кобзаренко І. В., Петросян А. А., Михіна Л. І., Брезіцька Н. В., Давіденко Г. М., Харченко К. О. (2017)
Гущук І. В. - Моніторинг за якістю питної води при водозабезпеченні міського населення Рівненської області за 1999-2015 роки, Брезецька О. І., Сафонов Р. Р., Бялковський О. В., Кулакова О. В., Гущук В. І., Драб Р. Р. (2017)
Прокопов В. О. - Вимоги до вибору та використання водоочисників для доочищення водопровідної питної води у місцях безпосереднього її споживання, Липовецька О. Б. (2017)
Капранов С. В. - Разработка автоматизированной системы статистической обработки результатов исследований питьевой воды, Тарабцев Д. В. (2017)
Станкевич В. В. - Нормативно-методичні питання оцінки поверхневих водойм, Тарабарова С. Б. (2017)
Шевченко О. А. - Оцінка фітотоксичної дії нафтопродуктів на етапі їх гігієнічного регламентування у ґрунті, Кулагін О. О., Антомонов М. Ю. (2017)
Черниченко І. О. - Ще раз про небезпеку спалювання кам'яновугільного палива на теплоенергетичних установках, Бабій В. Ф., Литвиченко О. М., Соверткова Л. С., Кондратенко О. Є., Смирнова Г. І. (2017)
Раєцька О. В. - Ефірні олії: безпека застосування, Голіченков О. М., Яловенко О. І., Ляшенко В. І. (2017)
Яловенко О. І. - Токсикологічні властивості найбільш поширених терпеноїдів у складі запашників для косметичних засобів та товарів побутової хімії, Голіченков О. М., Ляшенко В. І., Раєцька О. В., Останіна Н. В., Кузнецова О. М. (2017)
Яловенко О. І. - Безпечність та законодавче регулювання використання інгредієнтів на основі запашних речовин, Голіченков О. М., Ляшенко В. І., Раєцька О. В. (2017)
Сурмашева О. В. - Актуальні проблеми мікробіологічного контролю якості парфумерно-косметичної продукції, гігієнічно-профілактичних засобів та предметів особистої гігієни, Олійник З. А., Романенко Л. І, Міхієнкова А. І., Ніконова Н. О. (2017)
Черніченко І. О. - Охорона здоров'я населення від впливу поєднаної дії магнітного поля промислової частоти – 50 Гц та нітрозамінів (НА), Думанський В. Ю., Нікітіна Н. Г., Сердюк Є. А., Соверткова Л. С., Баленко Н. В., Литвіченко О. М., Томашевська Л. А., Григоренко Л. Є., Біткін С. В. (2017)
Borysenko O. D. - Investigation of non-autonomous fourth order random oscillating systems in the case of complex roots of characteristic equation, Borysenko O. V. (2017)
Безверха А. П. - Гігієнічна оцінка електромагнітного випромінювання, що створюється засобами транкінгового зв'язку (2017)
Альфавіцька С. О. - Двовісний згин пластини з двома тріщинами за наявності лінійчастих пластичних зон з урахуванням контакту їх берегів та зміцнення матеріалу, Николишин М. М., Опанасович В. К., Білаш О. В. (2017)
Акіменко В. Я. - Удосконалення анкетного опитування по вивченню психофізіологічного впливу на людину природного освітлення та інсоляції житлових приміщень, Стеблій Н. М. (2017)
Балабанов В. О. - Математичне моделювання стаціонарної та хвильової провідності артеріальних систем як бінарних дерев, Кізілова Н. М. (2017)
Назаренко В. І. - Особливості впливу гіпогеомагнітного поля на ЕКГ білих щурів в хронічному експерименті, Никифорук О. І., Кудієвский Я. В. (2017)
Bogdanova O. S. - On the influence of the biaxial loading on the initial stages of the fracture of an orthotropic viscoelastic plate with a crack (2017)
Яригін А. В. - Експериментальне визначення на волонтерах мінімальної еритемної дози ультрафіолетового випромінювання, Кононова О. В., Кончаковська С. В. (2017)
Борисейко О. В. - Коливання циліндричної п’єзооболонки, заповненої рідиною, Денисенко В. І., Діденко Ю. Ф. (2017)
Кононова О. В. - Вплив освітлення житлових приміщень на психосоматичний стан мешканців, Яригін А. В., Стеблій Н. М. (2017)
Вайсфельд Н. Д. - Хвильове поле пружного шару з абсолютно жорстким циліндричним включенням, Мойсеєнок О. П., Фесенко Г. О. (2017)
Семашко П. В. - Методичні підходи до розрахунку акустичних характеристик потоків залізничного транспорту, Думанський В. Ю., Біткін С. В. (2017)
Вайсфельд Н. Д. - Новый подход к решению динамической задачи для упругого слоя, Плюснов Д. С. (2017)
Яцина Г. С. - Санітарно-епідеміологічна служба в умовах радіаційної аварії, Попов О. І. (2017)
Годес А. Ю. - Дугова тріщина в електрострикційному композиті, Лобода В. В. (2017)
Фризюк М. А. - Аналіз шляхів надходження радону у будинки на прикладі с. Ольшаниця, Аксьонов М. В. (2017)
Горошко І. О. - Підхід до розв’язання задачі параметричної ідентифікації моделі згинних коливань лопаті вітрової турбіни (2017)
Циганенко О. І. - Еколого-гігієнічні проблеми сучасного харчування спортсменів. Шляхи вирішення, Першегуба Я. В., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2017)
Грінченко В. Т. - Про моделювання випромінювання звуку надзвуковим струменем, Вовк І. В., Маципура В. Т. (2017)
Харченко О. О. - Скрінінговий метод контролю відсутності наночастинок у розчинах Н-цитратів цинку та магнію, Гуліч М. П., Ємченко Н. Л., Антомонов М. Ю., Ященко О. В., Любарська Л. С., Моісеєнко І. Є., Ольшевська О. Д. (2017)
Дудик М. В. - Модель пластичної зони в адгезійному шарі біля вершини міжфазної тріщини, що виходить з кутової точки ламаної межі поділу, Решітник Ю. В., Феньків В. М. (2017)
Корзун В. Н. - Використання дієтичної добавки "Зіравіт" при патології щитоподібної залози у дітей, Коваленко О. М., Копилова О. В., Деркач А. В. (2017)
Жук О. П. - Дія радіаційної сили в звуковому полі на тверду сферичну частинку в околі вільної поверхні рідини, Жук Я. О. (2017)
Платонова А. Г. - Обґрунтування гігієнічних принципів контролю за показниками безпеки іграшок з урахуванням міжнародного досвіду, Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М., Сомова Т. Є. (2017)
Журавльова З. Ю. - Про напружений стан вірусу PCV2, Нерух Д. О., Реут В. В., Козачков Д. Г., Вайсфельд Н. Д. (2017)
Гозак С. В. - Гігієнічна оцінка впливу розкладу уроків на розвиток втоми учнів загальноосвітніх навчальних закладів, Шумак О. В., Єлізарова О. Т., Балачук Ю. І. (2017)
Зражевський Г. М. - Оптимізаційний підхід до розрахунку гармонічних коливань круглої пластини, Зражевська В. Ф. (2017)
Гозак С. В. - Особливості невротичних розладів у дітей шкільного віку, Єлізарова О. Т., Парац А. М. (2017)
Калиняк Б. М. - Нестаціонарне температурне поле у неоднорідному за товщиною довгому порожнистому циліндрі, яке забезпечує відсутність напружень (2017)
Карпенко Л. В. - Оцінка ефективності репелентних засобів для захисту дітей від нападу кровосисних комах, Таран В. В., Осіпова О. Е. (2017)
Кирилова О. І. - Напружений стан у нескінченному циліндрі довільного перерізу з тунельною тріщиною при коливаннях в умовах плоскої деформації, Попов В. Г. (2017)
Таран В. В. - Науково-методичні засади проведення дезінфекційних заходів у дитячих закладах, Карпенко Л. В., Осіпова О. Е. (2017)
Киричок І. Ф. - Постановка задачі про резонансні коливання і вібророзігрів гнучких непружних пластин з врахуванням деформацій зсуву, Круць С. Ю., Жук Я. О. (2017)
Борисова І. В. - Аналіз стоматологічного здоров’я молоді в аспекті медико-соціальної характеристики пацієнтів (2017)
Кіт Г. С. - Термонапружений стан півпростору з вільною межею за теплоізоляції у паралельній до неї круговій області, Андрійчук Р. М. (2017)
Платонова А. Г. - Порівняльна оцінка тривалості контакту з іграшками дітей, що виховуються вдома та у дошкільному навчальному закладі, Яцковська Н. Я., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М., Мартинюк Л. В. (2017)
Кіт Г. С. - Двовимірна задача термопружності для півпростору з вільною, жорстко, гладко або гнучко закріпленою межею за тепловиділення у перпендикулярній до неї стрічковій області, Івасько Н. М. (2017)
Межибецька І. В. - Вплив шкідливих чинників малої інтенсивності на адаптацію учнів професійно-технічних закладів, Тимошенко Л. В., Попов О. І., Попова Т. М., Ходаковська В. О., Бойко Л. Т., Семко Н. Г., Попова Т. О. (2017)
Козачок О. П. - Вплив реального газу у міжконтактних просвітах на взаємодію пружного тіла і текстурованої квазіеліптичними виїмками жорсткої основи, Слободян Б. С. (2017)
Педан Л. Р. - Хвороба Дауна і статеве співвідношення у новонароджених (огляд літератури з власними дослідженнями), Галаган В. О., Омельченко Е. М., Качко Г. О., Полька О. О., Тимченко О. І. (2017)
Колодій Ю. О. - Змішана нестаціонарна задача теплопровідності для півбезмежного циліндра з покриттям, Турчин І. М., Хома В. В. (2017)
Павленко Н. П. - Санітарно-гігієнічні умови для дітей в існуючих та проектованих загальноосвітніх навчальних закладах України, Махнюк В. М., Гозак С. В. (2017)
Кривий О. Ф. - Деякі крайові задачі для анізотропної чверть площини, Архипенко К. М. (2017)
Мізюк М. І. - Особливості психоемоційного стану учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів, Суслик З. Б., Єремчук Я. О. (2017)
Кундрат М. М. - Періодична система гнучких співдотичних підсилень для півбезмежної пластини, Заблотська Ю. В. (2017)
Калиниченко Д. О. - Соціально-гігієнічні аспекти репродуктивної поведінки та репродуктивних установок дівчат 17-22 років (2017)
Курилко О. В. - Перемішування в’язкої рідини всередині прямокутної порожнини уявними стержнями (2017)
Гущук І. В. - Моніторинг за епідеміологічним процесом при дирофіляріозі, на прикладі Рівненської області, Драб Р. Р., Сафонов Р. Р., Бялковський О. В. (2017)
Куценко О. Г. - Осесиметричне кручення тонких кілець під дією різних силових факторів, Харитонов О. М., Куценко А. Г., Дикий П. В. (2017)
Першегуба Я. В. - Куріння – основна загроза громадського здоров'я, Крилов Є. Д., Марчук Н. М. (2017)
Кушнір Р. М. - Визначення термопружного стану тришарової термочутливої порожнистої кулі за складного теплообміну, Калиняк Б. М., Горошко В. О. (2017)
Устінова І. І. - Еколого-демографічні аспекти урбанізації та сталого розвитку, Трахтенгерц Г. Я. (2017)
Лебедєва І. В. - Коливання металевих та напівпровідникових наночастинок, Борисейко О. В., Ящук В. М. (2017)
Ходаківська В. О. - Гігієнічна оцінка застосування дезінфекційних засобів в об'єктах соціально-побутового обслуговування населення, Попов О. І., Тимошенко Л. В., Бойко Л. Т., Семко Н. Г. (2017)
Лежоєв Р. С. - Вимірювальний перетворювач геометричних і механічних величин з багатоелектродним ємнісним давачем (2017)
Томашевська Л. А. - До питання про застосування цитохімічного методу визначення реактивності нейтрофілів в крові щурів, Богданович Л. В., Кравчун Т. Е. (2017)
Лежоєв Р. С. - Вимірювання та контроль енергії живлення електронних приладів з мікро- і нано-амперним струмом споживання (2017)
Лубков М. В. - Застосування в’язкопружної моделі Кельвіна-Фойгта для моделювання геотектонічних процесів (2017)
Маковійчук М. В. - Оцінка міцності циліндричної оболонки з поперечними коленіарними тріщинами, підсиленої гнучким покриттям, Шацький І. П., Щербій А. Б. (2017)
Маланчук Н. І. - Вплив ідеального газу на часткове термічне проковзування тіл з регулярним рельєфом поверхонь, Чумак К. А. (2017)
Мартиненко М. А. - Збурення осесиметричного гармонічного поля параболоїдним включенням, Лебедєва І. В. (2017)
Мартиняк Р. М. - Часткове проковзування пружних тіл за наявності періодичної системи кругових підповерхневих включень, Маланчук Н. І., Слободян Б. С. (2017)
Мішарін А. С. - Дослідження напруженого стану біля тріщини і включення, що виходять з однієї точки, при дії силою поздовжнього зсуву, Попов В. Г. (2017)
Можаровский В. В. - Методика розрахунку напружено-деформованого стану шаруватих труб з урахуванням явищ повзучості і релаксації, Кузьменков Д. С., Голубева О. А. (2017)
Мусій Р. С. - Побудова розв’язків динамічних задач термомеханіки двошарових електропровідних циліндричних тіл за нестаціонарної електромагнітної дії, Мельник Н. Б., Андрусяк І. В. (2017)
Николишин М. М. - Двовісний розтяг кусково-однорідної пластини з прямолінійною межею поділу матеріалів та двома поверхневими тріщинами в ній з урахуванням пластичних зон біля їх вершин, Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2017)
Онишкевич В. М. - Задача про термопружний контакт півплощини з прямокутним штампом за теплоутворення від тертя, Сулим Г. Т. (2017)
Остос О. Х. - Постановка задачі про коливання і дисипативний розігрів еластомерного в’язкопружного кільця при попередньому деформуванні, Жук Я. О., П’ятецька О. В. (2017)
Павлюк Я. В. - Повзучість ізотропних однорідних і нестаріючих лінійно-в’язкопружних матеріалів за умов складного напруженого стану, Фернаті П. В., Рагуліна В. С. (2017)
Перепічка В. В. - Нестаціонарна взаємодія пружного стержня з недеформівною основою через жорсткопластичний прошарок із зміцненням, Шацький І. П. (2017)
Попов С. А. - Визначення пружних характеристик зразків гірських порід циліндричної форми методом резонансів, Андрущенко Т. В., Краснікова О. О. (2017)
П’ятецька О. В. - Вплив дисипативного розігріву на показники п’єзоелектричного сенсора (2017)
Рево С. Л. - Визначення напруження початку пластичної течії нанокомпозитних матеріалів методом мікроіндентування, Мельниченко М. М., Силенко П. М., Іваненко К. О., Андрущенко В. О., Шевченко І. П. (2017)
Реут О. В. - Антиплоска задача для чверть площини, що послаблена довільно орієнтованою тріщиною, Реут А. В. (2017)
Савельєва К. В. - Поперечні плоскі хвилі в нанокомпозитних матеріалах, Сінчило С. В., Симчук Я. В. (2017)
Самойленко В. Г. - Двосолітонні розв’язки рівняння Кортевега-де Фріза та їх асимптотичні і чисельні наближення, Вовк В. С. (2017)
Семенович К. О. - Вплив рівномірного витікання на динаміку кутового руху резервуару з рідиною (2017)
Семенюк М. П. - Стійкість циліндричних анізотропних оболонок під дією зсувного навантаження в тривимірній постановці, Трач В. М., Подворний А. В. (2017)
Середницька Х. І. - Теплові потоки на берегах заповненої теплопровідним середовищем міжфазної тріщини, Мартиняк Р. М. (2017)
Слободян М. С. - Двосторонній розтяг пластини з круговим отвором та радіальною тріщиною з урахуванням пластичних зон поблизу її вершин, Матулка М. І., Білаш О. В. (2017)
Соловйова О. М. - Дисперсія хвиль у заповнених рідиною в’язкопружних трубках із закріпленою стінкою, Кізілова Н. М. (2017)
Tymokha O. N. - Resonant steady-state sloshing in upright tanks performing a three-dimensional periodic motion, Raynovskyy I. A. (2017)
Троценко Я. П. - Автоколивальні процеси в циліндричному каналі зі стенозами (2017)
Федорченко Л. М. - Вплив стороннього струму на напружено-деформівний стан ортотропної циліндричної оболонки (2017)
Hashemi M. - The effects of volume fraction of nanofibers on self-heating and failure of composite structure elements under static and cyclic loading, Zhuk Y. A. (2017)
Хома І. Ю. - Третя крайова задача деформування транстропної пластини з круговим отвором при чистому зсуві на нескінченності, Дашко О. Г., Прощенко Т. М. (2017)
Хотенко О. О. - Двовимірна динамічна задача теорії гіперпружності, Хотенко І. М. (2017)
Хурденко М. І. - Постановка задачі про параметричні коливання непружних прямокутних пластин з п’єзоелектричними сенсорами і актуаторами з врахуванням деформації зсуву, Жук Я. О. (2017)
Шакери Мобараке П. - Амплитудно-частотные характеристики пьезокерамических пластин в зависимости от формы границ, Гринченко В. Т., Андрущенко В. О., Никитенко В. Н. (2017)
Ярема Є. Б. - Двовісний розтяг пластини з жорсткою криволінійною шайбою та прямолінійною наскрізною тріщиною, Опанасович В. К., Слободян М. С., Рощот В. В. (2017)
Яровой Л. К. - Проблеми застосування трихвилевого лазерного віброметра для підвищення чутливості до механічних коливань з надмалими амплітудами (2017)
Яцків О. І. - Обернена задача термопружності з ідентифікації набору теплофізичних параметрів та визначення термонапруженого стану циліндра з тонким приповерхневим шаром (2017)
Федорус О. М. - Моделювання засобами ПАРКС операцій реляційної алгебри вибору (2017)
Находкін М. Г. - Вплив відпалювання на зернограничну енергію кремнієвих плівок з дендритною структурою, Родіонова Т. В. (2017)
Sachkovskyi B. V. - New artificial life boid model based on neural networks, Agafonov O. M, Gryaznov D. B., Boyko Y. V. (2017)
Kravets V. G. - Optical properties of metal-dielectric structures with surface graphene layer, Kudriavtsev Yu. V., Liashenko I. O., Poperenko L. V., Shcherbakov A. O. (2017)
Levandovsky L. - Biotechnology of alcohol fermentation with yeast recirculation, Vitriak O., Demichkovska M. (2019)
Bayramov Е. - Physical and chemical processes developing in the mass of components during dough mixing, Nabiev A. (2019)
Borta A. - Study of the influence of anaerobic storage conditions of maize grain on the regularities of change indicator "Falling number”, Zhelobkova M. (2019)
Zhygunov D. - Investigation of the bakery properties of wholemeal flour obtained from black wheat, Khorenghy N. Voloshenko O., Zhyhunova H. (2019)
Kambulova Yu. - Microstructure of creams made from whipped cream with polysaccharides and various species of sugars, Zvyagintseva-Semenets Yu., Kobylinskaya E., Korzun V., Sokolovskaya I. (2019)
Karputina M. - Physical, chemical, and organoleptic characteristics of low alcohol beverages based on sugar sorghum, Khargeliia D., Melnik I. (2019)
Lashko N. - Effect of light on the kinetics of oxidation reactions in vegetable oils, Chausovsky G., Derevianko N., Brazhko O. (2019)
Lou W. - Recent advances in studying tannic acid and its interaction with proteins and polysaccharides, Bezusov A., Bo Li, Dubova Н. (2019)
Vishnikin A. - Development of berry drinks with a high content of ascorbic acid, Melnikov K., Kolisnychenko T., Lystopad Т., Pidhorna D. (2019)
Iegorov B. - Investigation of the effect of heat treatment on the quality of the feed additive containing carrot pomace, Cherneha I., Fihurska L., Tsiundyk О. (2019)
Kozak K. - Formation and control of the quality of food and feeds: from the basic technologies to the human factor, Kalaman O., Yegorova A., Strunova O. (2019)
Kraevska S. - Optimization of the technological process of flax seed germination, Yeshchenko O., Stetsenko N. (2019)
Kuznetsova I. - Heavy metals in milk infant formulas, Krusir G., Garkovich O., Kovalenko I. (2019)
Lehnert S. - Quality and safety of new blended oils, Khomenko О., Dubinina A., Vinnikova V., Tatar L. (2019)
Shebanin V. - Mathematical modelling of the technology of processing the seed mass of vegetables and melons, Atamanyuk I., Gorbenko O., Kondratenko Y., Dotsenko N. (2019)
Pylypenko L. - The safe transdermal cosmetic product with antityrosinase activity, Sevastyanova E., Novikova N., Makovska Т., Kilimenchuk H. (2019)
Аветiсян Д. А. - Оцiнювання параметру дифузiї стохастичного рiвняння теплопровiдностi з бiлим шумом, Шевченко Г. М. (2018)
Iванов О. В. - Консистентнiсть оцiнок Коенкера-Бассетта в лiнiйнiй моделi регресiї, Каптур Н. В., Савич I. М. (2018)
Мiрошниченко В. О. - Узагальнений метод найменших квадратiв для сумiшi нелiнiйних регресiй (2018)
Розора I. В. - Швидкiсть збiжностi для оцінки iмпульсної перехiдної функцiї у просторi неперервних функцiй (2018)
Тилищак О. А. - Про незвiднiсть мономiальних матриць 7-го порядку над локальними кiльцями (2018)
Зімін О. І. - Про асимптотичну поведінку математичного сподівання повної енергії гармонічного осцилятора при випадковому збуренні, Кулініч Г. Л. (2018)
Петрова Т. О. - Один контрприклад для опуклого наближення функцій, що мають дробову похідну, при r>4 (2018)
Бевза М. В. - Об’єднання вбудовувань для покращення регуляризації нейронних мереж для задачі розпізнавання іменованих сутностей (2018)
Нікітін А. В. - Оптимізація функціоналів в умовах невизначеності для стохастичних диференціальних рівнянь Іто-Скорохода у гільбертових просторах, Балясникова О. А. (2018)
Слабоспицький О. С. - Рекурентний алгоритм для оцінювання нестаціонарних параметрів методом найменших квадратів з найменшими відхиленнями від точок "тяжіння” для білінійних дискретних динамічних систем (2018)
П'ятецька О. В. - Чисельно-аналітичний розв’язок задачі про демпфірування ізотермічних коливань прямокутної в’язкопружної пластини (2018)
Бур’ян С. А. - Особливості оцінки контактного кута на наномасштабі, Гребньов О. А., Сисоєв В. М., Ісаєв М. В. (2018)
Грідякіна О. В. - Нелінійно-оптичні властивості рідкокристалічних середовищ на основі метал-алканоатів, Бордюг Г. Б., Білоус О. І. (2018)
Конончук Г. Л. - Особливості взаємодії фізичного вакууму та світлових хвиль (2018)
Макаренко О. В. - Особливості змін оптичного відгуку в межах поверхневого оксидного шару в Si та GaAs, Завалістий О. І., Ямпольський А. Л., Поперенко Л. В. (2018)
Ніколаєнко Т. Ю. - Визначення дипольних моментів ковалентних зв’язків за допомогою CLPO-аналізу (2018)
Сиволожський О. А. - Особливості інтеркаляції вуглецевих наноматеріалів, що містять нанотрубки, Овсієнко І. В., Мацуй Л. Ю., Лень Т. А. (2018)
Авраменко Г. Ю. - Неспецифічні адаптаційні реакції хворих на гострий інфаркт міокарда, Сидорчук Л. П. (2019)
Бакун О. В. - Вплив генітального ендометріозу та супутніх захворювань на безпліддя за даними ретроспективного аналізу історій хвороби, Ткачук А. І. (2019)
Білецький С. В. - Вплив метаболітотропної терапії на метаболічні показники крові у хворих на гіпертонічну хворобу II стадії у поєднанні з ішемічною хворобою серця і цукровим діабетом 2-го типу з різними генотипами гена PPARγ2, Сидорчук Л. П., Бойко В. В., КазанцеваТ. В., Петринич О. А. (2019)
Грозав А. М. - Цілеспрямований синтез протимікробних агентів на основі функціоналізованих імідазолів: здобутки та перспективи, Чорноус В. О., Братенко М. К., Яковичук Н. Д., Дейнека С. Є. (2019)
Дуда К. М. - Клінічне обґрунтування лікування хронічного катарального гінгівіту у дітей, Лебідь О. І., Стойкевич Г. В. (2019)
Кіцак Т. С. - Оцінка стану тканин пародонта в динаміці лікування хронічного катарального гінгівіту в дітей, хворих на дифузний нетоксичний зоб (2019)
Кривко Ю. Я. - Еволюція наукових поглядів діагностики, лікування та роль сестри медичної при патології підшлункової залози, Ільчишин О. В. (2019)
Лавринович О. М. - Особливості клінічного перебігу остеоартрозу в поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки (2019)
Левандовська Х. В. - Цитопротекторна та метаболічна терапія пацієнтів з перенесеним Q-QS та не-Q інфарктом міокарда, ускладненим декомпенсованою серцевою недостатністю у фокусі виконання дозованих фізичних навантажень (2019)
Лучак М. В. - Маркери ранньої діагностики гепатобіліарних розладів у дітей, які проживають в екологічно несприятливих регіонах (2019)
Милиця М. М. - Особливості накладання та укріплення товстокишкового анастомозу у хворих з інсулінорезистентністю, Стеблянко В. В., Олійник Т. В. (2019)
Молотягін Д. Г. - Діагностичне значення пентраксину-3 та зв’язок з клінічними варіантами ішемічної хвороби серця у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Кравчун П. Г., Кадикова О. І. (2019)
Нечитайло Д. Ю. - Особливості функціональних проб серцево-судинної системи у дітей з підвищеним рівнем артеріального тиску, Міхєєва Т. М., Ковтюк Н. І. (2019)
Nechytaіlo D.Yu. - Adolescents taste sensitivities in clinical practice, Pidmurniak O.Y., Kovtiuk N.I. (2019)
Потапов С. М. - Міжклітинна адгезія в герміногенних пухлинах яєчка, Плітень О. М., Галата Д. І., Кривошапка О. В. (2019)
Семененко С. І. - Порівняльний вплив адемолу, амантадину сульфату, магнію сульфату на неврологічний дефіцит та мнестичні функції у щурів із моделлю черепно-мозкової травми (2019)
Синяченко О. В. - Пуриновий дисметаболізм при раку стравоходу, Алієв Р. Ф., Єрмолаєва М. В., Бондар В. Г. (2019)
Синяченко О. В. - Порівняльна оцінка ефективності різних методів хірургічного лікування варикозної хвороби, Гюльмамедов П. Ф., Пилипенко Р. В., Синяченко Ю. О. (2019)
Стрільчук Л. М. - Клініко-прогностичне значення визначення рівня загального фібриногену і його роль в ураженні серця при різних станах жовчного міхура (2019)
Тащук В. К. - Некоронарні захворювання міокарда (міокардіальні містки, гіпертрофічна кардіоміопатія, вторинна ішемія) – право на існування, Маліневська–Білійчук О. В., Маковійчук І. О., Турубарова–Леунова Н. А., Дубінська М. В., Анфілофієва В. В., Герасим Н. Д. (2019)
Томків З. В. - Оцінка режиму дня дітей із гастродуоденальною патологією (2019)
Хухліна О. С. - Вплив пролактину сироватки крові на результати ехокардіографії хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу, Дрозд В. Ю., Антонів А. А., Мандрик О. Є., Рощук О. І. (2019)
Цисар Ю. В. - Цитокіновий статус дівчат пубертатного віку з порушенням менструального циклу, Албота О. М., Приймак С. Г. (2019)
Чепишко С. І. - Оцінка ефективності хірургічного лікування стоматологічних хворих шляхом порівняння класичного хірургічного методу з електрозварюванням живих тканин, Максимів О. О. (2019)
Гараздюк М. С. - Сучасний стан проблеми насильства у сім'ї в Україні та шляхи вдосконалення підготовки лікарів медичних закладів щодо виявлення та профілактики даного явища (2019)
Шорікова Д. В. - Особливості системи медичної освіти у вищій медичній школі Ганновера, Шоріков Є. І., Геруш І. В., Хухліна О. С., Горбатюк І. Б. (2019)
Бедзай А. О. - Хімічні елементи в організмі людини, їх значення та вплив на біологічні процеси (огляд літератури) (2019)
Глущенко Т. А. - Єдність патогенетичних особливостей метаболічного синдрому та захворювань пародонта (огляд літератури), Батіг В. М., Басиста А. С. (2019)
Ляшук П. М. - Коморбідність цукрового діабету і тиреоїдної патології (огляд літератури), Ляшук Р. П., Сходницький І. В., Анексевич І. В., Глуговська С. В. (2019)
Фітькало О. С. - Досвід використання метаболічного нейропротекторного препарату цитофлавін у клінічній медицині (2019)
Ковальчук Т. А. - Розробка та впровадження системи управління якістю за ДСТУ ISO 9001:2015 у Науково-дослідному інституті медичного профілю – власний досвід, Савочкіна М. В., Івчук В. В. (2019)
Медичні інтернет-вісті (2019)
Вимоги до оформлення рукописів,що направляються до журналу"Буковинський медичний вісник” (2019)
Ткаченко С. А. - Зразковість діяльності персоналу аналітичної обробки техніко-господарських інформаційних емпірик (даних), Ткаченко В. А., Ткаченко С. В. (2019)
Фурсова В. А. - Класифікація факторів впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства, Карацева Н. З., Рубан М. М. (2019)
Грищук Н. В. - Управління фінансовою стійкістю як детермінанта конкурентоспроможного розвитку аграрних формувань (2019)
Ганас Л. М. - Розвиток StartUp проектів, Дорош О. І., Приведа Р. Б., Пліш І. В. (2019)
Костакова Л. Д. - Характеристика інвестиційного потенціалу підприємства та його джерел (2019)
Олейникова О. О. - Стратегічні підходи до диверсифікації бізнесу, Панченко М. О., Тимко Ю. В. (2019)
Соловей Н. В. - Сучасні методи оцінки кредитоспроможності підприємства, Турова Л. Л., Пироженко Ю. В. (2019)
Ломакіна І. Ю. - Правила корпоративної соціальної відповідальності як інструмент саморегулювання сільського господарства (2019)
Tитул (2018)
Від редакції (2018)
Економічна історія у Східній Европі. Учасники: Тимофій Брік, Владислава Москалець, Олексій Шляхов, Костянтин Арделіану, Мартін Краг, Миколай Малиновський, Стівен Нафзіґер (2018)
Єремєєва К. - "Кооператори, бізнесмени, рекетири…”: нові економічні еліти в радянських сатиричних виданнях періоду перебудови (2018)
Забірко О. - Чарівні маски зла. Образ "олігарха” між естетизацією та демонізацією (літературно-історичний нарис), Шпрьоде А. (2018)
Potapenko S. - Loyalty in Exchange for Wealth: Slobidska Ukraine Peripheral Nobility in the Late Eighteenth and Early Nineteenth Century (2018)
Kulick O.-M. - Soviet Military Production and the Expanding Influence of Ukrainian Regional Elites under Khrushchev and Brezhnev (2018)
Zubytska L. - The Rise and Establishment of Oligarchs as Party Substitutes in Ukraine: An Assessment of the Post-Revolutionary (Orange) Years (2018)
Soderbaum H. - Elite Giving in Ukraine: State Relations and Legitimacy (2018)
Лиман І. - З’єднуючи Британську, Російську і Німецьку імперії: родина британського віце-консула Джона Ґрієвза в аванґарді модернізації на Півдні України, Константінова В. (2018)
Пляйнес Х. - Олігархи й політика в Україні. Зв’язки між неформальними маніпуляціями та динамікою політичного режиму (2018)
Ціґлер Д. - Тяглість і розриви німецької економічної еліти від 1900 до 1938 років (2018)
Москалець В. - Еліти та мережі: нові підходи до дослідження єврейської економічної історії (2018)
Петренко-Лисак А. - Уявити і почути Донбас. Рецензія на книгу Ільченко М. та ін.; Куліков В., Склокіна І., ред. "Праця, виснаження, успіх: промислові мономіста Донбасу”. Львів: ФОП Шумилович, 2018 (2018)
Шевченко В. - Скубій І. "Торгівля в Харкові в роки непу (1921–1929): економіка та повсякденність”. Харків: Раритети України, 2017 (2018)
Скубій І. - Geoffrey J. "Profits and Sustainability. A History of Green Entrepreneurship”. Oxford: Oxford University Press, 2017 (2018)
Сморжевська О. - Мусієздов О. "Міська ідентичність у (пост)сучасному суспільстві: український досвід”. Харків: ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2016 (2018)
Гомза І. - Noctes Ucrainicae. Henry H. and Orttung R., eds. "Beyond the Euromaidan: Comparative Perspectives on Advancing Reform in Ukraine”. Stanford: Stanford University Press, 2016 (2018)
Trupia F. - Kevin McD. and Stibbe M. eds. "De-Stalinising Eastern Europe. The Rehabilitation of Stalin’s Victims after 1953”. New York: Palgrave Macmillan, 2015 (2018)
Кравчук П. - Про користь фактів історії, або витоки безособової держави. Рецензія на книжку Дуґлас Н., Волліс Д. та Вайнґест Б. "Насильство та суспільні порядки. Основні чинники, які вплинули на хід історії”. Київ: Наш формат, 2017 (2018)
Скубій I. - Mayhill F. "Beau Monde. On Empire’s Edge: State and Stage in Soviet Ukraine”. Toronto: University of Toronto Press, 2017 (2018)
Полтораков О. - "Повернення холодної війни” як повернення в холодну війну? Рецензія на: Laurence J. (Larry) and Johns M. eds.; assisted by Theriault A. "The Return of the Cold War: Ukraine, the West, and Russia”. Abingdon, Oxon; New York: Routledge, 2016 (2018)
Сичова В. - Мацієвський Ю. "У пастці гібридності: зиґзаґи трансформацій політичного режиму в Україні (1991–2014)”. Чернівці: Книги – XXI, 2016 (2018)
Єремєєв П. - Історія російського православ’я: спроба дистанційованого погляду. Рецензія на: Бремер Т. "Церква та імперія. Нариси історії російського православ’я”. Київ: Дух і Літера, 2018 (2018)
Куліков В. - Plokhy S. "Chernobyl: The History of a Nuclear Catastrophe”. New York: Basic Books, 2018 (2018)
Брайлян Є. - Нова візія розв’язання проблеми бідности на пострадянському просторі. Рецензія на: Satre A.-M., Ildiko Asztalos Morell, eds. "Attitudes, Poverty, and Agency in Russia and Ukraine”. London–New York: Routledge, 2016 (2018)
Куліков В. - "…Краса чи потворність передусім в очах того, хто дивиться, або ще раз про іншування Донбасу” (з приводу рецензії Алли Петренко-Лисак), Склокіна І. (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Tatsiy V. Ya. - Two-Chamber Parliament: Comparative Analysis and Experience of Constitutional Reforming in Ukraine, Petryshyn O. V. (2019)
Pylypchuk V. G. - Theoretical and Legal Basis for the Security and Defense Strategic Communications System Development (2019)
Savchyn M. V. - Institutional Capacity of the State and Human Rights (2019)
Perederii O. S. - Modernization of the Legal System of Ukraine and Expansion of the Legal Space of the European Union (2019)
Marushchak A. I. - Methods of Legal Regulation of the Security of the Individual, Society, State in the Information Sphere (2019)
Politanskyі V. S. - Electronic Education as Foundation for Democratic and Legal Future (2019)
Bohutskyi P. P. - Methodological Bases of Knowledge of the Ukraine's National Security Law (2019)
Vinnyk O. M. - Composition of E-Commerce Relationships in the Context of Consumer Rights Protection (2019)
Kostruba A. V. - Hereditary Legal Succession in the Civil Law of Ukraine: Problematic and Theoretical Aspect (2019)
Monaienko A. O. - Development of Administrative Justice in Ukraine and Germany: Comparative Law Aspect, Radyshevska O. R., Dobkovski Y. (2019)
Karagussov F. S. - Modernization of Corporate Legislation of the Republic of Kazakhstan in the Context of Legislative Reforms and Concepts (2019)
Salei O. А. - Civil Code of the Republic of Belarus: Issues and Directions of Reform (2019)
Shumylo M. Ye. - Evidence in Criminal Proceedings: Admissibility Issues in Modern Realities (2019)
Khamzina Zh. A. - Employment Discrimination: Issues of Efficiency of National and International Standards, Buribayev Ye. A. (2019)
Khamzin A. Sh. - International Legal Mechanisms of Ensuring Social and Labor Human Rights, Buribayev Ye. A., Khamzina Zh. A. (2019)
Бесчастний В. М. - Тлумачення Конституційним Судом України поняття "конституційний лад": теоретико-правовий аспект (2020)
Єпринцев П. С. - Федеральне бюро розслідувань США: історія, правова основа професійної діяльності, завдання, структура, Носевич Н. Р. (2020)
Кононенко Т. В. - Ціннісно-смислові орієнтири особистості: філософсько-правовий аспект (2020)
Туренко О. С. - Обрії свободи людини в Геґелевій теорії держави (2020)
Абдель Фатах А. С. - Історія дитячої праці та її законодавчого регулювання в ХІХ столітті (2020)
Буга В. В. - Право на забуття в системі захисту персональних даних, Турбін Д. О. (2020)
Гузенко О. П. - Тіньова економіка як факторний сегмент загрози рівню економічної безпеки, Кадала В. В. (2020)
Єремєєв А. В. - Пільговий господарсько-правовий статус в обмін на нездійснення господарської діяльності в місці реєстрації – визначальна ознака офшорної компанії (2020)
Буга Г. С. - Сутність громадської експертизи в Україні (2020)
Бурый В. Е. - К вопросу о реформе административного законодательства в Республике Беларусь в 2020 году (часть 1) (2020)
Веселова Л. Ю. - Зміст адміністративно-правових заходів забезпечення безпеки в кібернетичній сфері (2020)
Веселов М. Ю. - Ювенальна превенція в системі ювенальної юстиції (2020)
Пайда Ю. Ю. - Порядок розробки, прийняття, набрання чинності та дії актів публічного управління (2020)
Половніков В. В. - Окремі питання адміністративно-правового регулювання статусу суб’єктів управління Державної прикордонної служби України (2020)
Савчук Д. А. - Ґенеза адміністративно-правового забезпечення застосування примусу правоохоронними органами України (2020)
Джужа О. М. - Чи існує генетична схильність особи до вчинення кримінального правопорушення?, Тичина Д. М. (2020)
Кондратов В. Г. - Об’єкт злочинів проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об'єднань громадян (2020)
Політова А. С. - Каліцтво статевих органів як один із наслідків умисного тяжкого тілесного ушкодження, Акімов М. О. (2020)
Семенишин М. О. - Кримінологічна детермінація корисливо-насильницької злочинності (2020)
Бабенко І. Ю. - Гарантії прав людини в кримінальному провадженні на стадії досудового розслідування (2020)
Волобуєв А. Ф. - Слідчо-оперативна група як суб’єкт досудового розслідування, Меденцев А. М. (2020)
Котова В. В. - Загальні правила застосування заходів забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання (2020)
Дзевицька Л. С. - Особливості викладання іноземної мови професійного спрямування студентам юридичних спеціальностей, Романенко О. В. (2020)
Короткова Ю. М. - Організація адаптаційної роботи в закладі вищої освіти зі специфічними умовами навчання, Ромашенко В. Є. (2020)
Делія Ю. В. - Правоохоронні органи у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів людини та громадянина (2020)
Приходько А. А. - Деформація правосвідомості працівників Національної поліції: причини виникнення і шляхи подолання, Кравцова М. О. (2020)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в збірнику наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Ткаченко С. А. - Операторная самостоятельность целостного анализа в пределах специальной подсистемы функционально развитых доктрин стратегического координирования типового назначения объединениями, предприятиями, Ткаченко В. А., Ткаченко С. В. (2019)
Пацарнюк О. В. - Економічний зміст інновацій як об'єкта аналізу та аудиту (2019)
Прямухіна Н. В. - Ecological and economic competitiveness: the modern paradigm (2019)
Герман Р. С. - Теоретичні аспекти контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємства, Діденко Ю. Ю. (2019)
Панченко М. О. - Комунікаційні процеси в системі управління, Олейникова О. О., Іванов С. І. (2019)
Петренко Л. М. - Управління економічною безпекою підприємства: синергетичний підхід, Іванова Л. І. (2019)
Башинська І. О. - Realities of Ukrainian industrial enterprises on the way to smartization (2019)
Селіщев С. В. - Забезпечення вимог конфіденційності в ході аудиторської перевірки дотримання принципу безперервності діяльності підприємства (2019)
Костенко Н. В. - Новини прайм-тайму провідних українських телевізійних каналів напередодні президентських виборів: результати моніторингу новин – березень 2019 р., Іванов В. Ф. (2019)
Захарченко А. П. - Використання українськими медіа фреймінгу як інструменту маніпуляції (на прикладі критики президента України у 2018-початку 2019 рр.), Стуканов С. Р., Санченко А. В. (2019)
Гоян О. Я. - Перші комерційні радіостанції в Україні: від експериментів до бізнесу, Гоян В. В. (2019)
Женченко М. І. - Підручники для Нової української школи як засіб ефективної освітньої комунікації: дискурс-аналіз і проблеми культури видання, Женченко І. В., Прихода Я. В., Харламова Т. Б. (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kovalenko Y. - Humanism as a Philosophical Category and Socio-Cultural Phenomenon in the Society’s Life Management, Khlystun O., Martynyshyn Y. (2019)
Shcherbina-Yakovleva E. - The Manager’s Competence of Socio-Cultural Activity in Measuring Socio-Cultural Effects, Nazarov M. (2019)
Povalii T. - Professional Profile of the Nowadays Manager of the Socio-Cultural Activity (2019)
Blaskova M. - Trust, Fairness and Helpfulness of Japan and Slovak University Students, Kokubo H., Tumova D., Blasko R. (2019)
Batchenko L. - Strategic Alternatives Formation for Organizational and Economic Development of Enterprises in Socio-Cultural Sphere, Honchar L., Blyzniuk I. (2019)
Boyko O. - Postmodern University Understanding: organizational and managerial aspects, Svitaylo N. (2019)
Hrushyna A. - The State Policy Formation of Educational Management (2019)
Бондаренко О. М. - Організація та методика обліку, аудиту грошових коштів та аналізу грошових потоків на авіаційних підприємствах, Вересоцький Б. О. (2019)
Шельчук Т. С. - Проблема дефіциту демократії у Європейському Союзі (2019)
Маліновська О. Я. - Особливості функціонування територіальних громад та формування їх матеріально-фінансового забезпечення, Моторнюк У. І. (2019)
Ніконорова К. Ю. - Практика Європейського суду з прав людини та її значення для адміністративного судочинства (2019)
Сисоєв А. В. - Система інструментів контролінгу операційної діяльності підприємства торгівлі (2019)
Бедратий Ю. В. - Сучасна концепція судового захисту прав інтелектуальної власності (2019)
Tитул (2019)
Від редакції Справа філософії у сучасній Україні: запитання й відповіді (2019)
Філософія в Україні: у вічному пошуку себе. Анатолій Єрмоленко, Володимир Турчиновський, Володимир Фадєєв, Олексій Вєдров, Іван Іващенко, В’ячеслав Циба (2019)
Йосипенко C. - Історія філософії та проблема внутрішньої тяглости національної філософії (2019)
Ґорюнов М. - Російська філософія, Її Імперська Величність і ліки від душевних ран: ким є російські філософи й чого вони хочуть? (2019)
Перепелиця Л. - (Не)можливість віддержавлення філософії, Шильман М. (2019)
Воронюк О. - Убогість філософії (2019)
Волковський В. - Доля філософії в епоху постправди: слуга короля чи клоун на агорі (2019)
Мінаков М. - Сучасність і мир. Уроки прикладного просвітництва Канта (2019)
Малахов В. - Діялогічне спілкування та його роль у досягненні суспільного примирення й порозуміння (2019)
Довгополова О. - "Розриви" колективної пам’яті: проблематика виявлення та лікування (2019)
Шпарага О. - Само- та взаємоповага: по той бік абстрактности та соціяльного приниження (2019)
Черенков М. - Традиційні цінності як постсекулярний конструкт у пострадянському контексті: "скрепы" "русского мира" проти української "революції цінностей" (2019)
Гарман Ґ. - Політика істини, сили і проживання (пер. Тарасюка А.) (2019)
Ваттімо Д. - Яка потреба, яка метафізика? (2019)
Арендт Г. - Ми біженці (2019)
Монастирський Є. - Епілог для Ганни: "Горе всім, хто не повернеться до власного дому" (2019)
Циба В. - Ніцше в українському контексті. Лютий Т. "Ніцше. Самоперевершення”. К.: Темпора, 2016 (2019)
Ковчак В. - Що таке "бути"? Лакс М. "Метафізика: сучасний вступний курс”, пер. з англ. Симчич М., Поляков Є. К.: Дух і Літера, 2016 (2019)
Денисенко А. - Що сучасно? Коротко про декілька есеїв Агамбена Д. Рецензія на: Агамбен Д. "Что современно?”, пер. с итал. Соколовски A. К.: Дух і Літера, 2012 (2019)
Медведовська А. - Маґочій П.-Р. "Історичний Атлас Центральної Європи”. Третє видання, перероблене та розширене. Торонто – Баффало – Лондон: University of Toronto Press, 2018 (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Кушніренко І. В. - Клінічні прояви передракових станів шлунка: особливості й застереження, Мосійчук Л. М., Сімонова О. В. (2020)
Сірчак Є. С. - Ефективність використання Bifidobacterium infantis 35624 для лікування хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, Грига В. І., Петричко О. І., Пічкар Й. І. (2020)
Степанов Ю. М. - Особливості імунологічного статусу та вуглеводного обміну на різних стадіях фіброзу печінки у хворих на хронічний гепатит, асоційований із вірусом С, Діденко В. І., Коненко І. С., Татарчук О. М., Петішко О. П. (2020)
Гайдар Ю. А. - Гендерні та вікові особливості морфологічного стану слизової оболонки товстої кишки хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, Стойкевич М. В., Сімонова О. В., Милостива Д. Ф., Тітова М. В., Недзвецька Н. В. (2020)
Губская Е. Ю. - Исследование железодефицитных состояний у больных глютензависимыми заболеваниями, находящихся на аглиадиновой диете, Кузьминец А. А., Наумова О. А., Родионова И. А., Долько А. А. (2020)
Псарьова І. В. - Зв’язок біомаркерів запалення в товстій кишці з індексами активності неспецифічного виразкового коліту (2020)
Степанов Ю. М. - Порушення мікробіоценозу товстого кишечника й частота синдрому надлишкового бактеріального росту у хворих на хронічні запальні захворювання кишечника, Тітова М. В., Татарчук О. М. (2020)
Степанов Ю. М. - Оцінка мікробного пейзажу й показників цитопротекції товстої кишки у хворих із хронічними запорами, Власова О. М., Кленіна І. А. (2020)
Zavhorodnia N. Yu. - Assessment of the intestinal microbiota and fecal short-chain fatty acids content in children with non-alcoholic fatty liver disease, Lukianenko O. Yu. , Klenina I. A., Hrabovska O. I., Tatarchuk O. M., Vishnarevska N. S. (2020)
Скирда І. Ю. - За матеріалами науково-практичної конференції "Поліморбідна патологія органів травтравлення у практиці сімейного лікаря", Недзвецька Н. В. (2020)
Чабан М. П. - Микола Кудрицький: від земського лікаря — до професора, Шевцова З. І., Гапонов В. В. (2020)
Артамонова Н. С. - Інструменти превентивного управління стабілізаційними процесами на підприємстві, Ковальова Г. О. (2019)
Літвінова І. Ф. - Виконання державної політики у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, Ковальова В. О. (2019)
Роман Л. П. - Методика реінтеграції українських трудових мігрантів у контексті державної міграційної політики (2019)
Ямненко Т. М. - Юридична відповідальність за правопорушення, вчинені у зв'язку з наданням медичної допомоги та послуг, Александров О. В. (2019)
Шевченко-Перепьолкіна Р. І. - Організація хостелу як перспективного напряму діяльності для сфери малого бізнесу (2019)
Карамишев Д. В. - Стратегічні орієнтири розвитку моніторингу освітньої діяльності закладів вищої світи як складової системи управління якістю (2019)
Białynicki-Birula P. - The Evolution of Public Policy Tools: from Traditional Administration to Interactive Governance (2019)
Котух Є. В. - Проблеми кібербезпеки в сучасному світі (2019)
Торічний В. О. - Інформаційне забезпечення безпеки держави в контексті використання комп’ютерних технологій: державно-управлінський аспект (2019)
Лукін С. Ю. - Публічний простір міста як інструмент вивчення емпіричного прояву трансформаційних змін суспільства (2019)
Присяжнюк П. В. - Комунікативні моделі: ґенеза та сучасний стан (2019)
Тихоненко О. О. - Теоретичні аспекти профайлінгу в системі управління державною безпекою (2019)
Даудова Г. В. - Стратегічний менеджмент як інструмент підвищення управління фінансами в Україні, Ковальчук В. Г., Курносов О. В. (2019)
Савченко І. Г. - Концептуальні засади та механізми державного управління фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Україні, Чумак О. В. (2019)
Токар М. Ю. - Функціональний комплаенс громадської організації як цільовий результат публічно-управлінських інновацій (2019)
Кузнецов А. О. - Геоінформаційні технології в управлінні розвитком систем водопостачання та водовідведення, Панов В. В. (2019)
Махортов П. П. - Поняття "цивільна оборона (захист)" у системі державного управління як складова громадської безпеки (2019)
Ходякова К. С. - Інституціональні механізми та технології публічного регулювання розвитку промисловості у процесах децентралізації влади (2019)
Коваленко Н. О. - Місцеве самоврядування в системі сучасного публічного управління (2019)
Пахнін М. Л. - Інтернет-медіа у сучасному інформаційному просторі України: соціально-правовий аспект, Германова Ю. Д. (2019)
Баранов А. П. - Визначення принципів публічного управління та адміністрування в нормативно-правих документах України (2019)
Статівка Н. В. - Вплив мотивації персоналу на кадрове забезпечення діяльності Державної казначейської служби України, Марченко Л. Ю. (2019)
Євдокимов В. О. - Темний бік мотивації персоналу на публічній службі (2019)
Кірєєв Є. В. - Розвиток трудового потенціалу працівників органів публічного управління в сучасних умовах (2019)
Ксенич І. А. - Децентралізація в практиці: управління інституціями культури польськими органами місцевого самоврядування (2019)
Бондаренко Д. П. - Моделі державної політики зайнятості молоді в Україні і Польщі: порівняльний аналіз (2019)
Іванчук О. М. - Добровільне медичне страхування: зарубіжний досвід для України (2019)
Фесенко В. О. - Сучасні світові тенденції розвитку системи управління персоналом в органах публічної влади (2019)
Застрожнікова І. В. - Сучасний стан державного регулювання освітніх новацій в Україні, Ульянченко Ю. О. (2019)
Бігарі М. І. - Мовні відносини як об’єкт державного регулювання: ретроспективний аналіз (2019)
Гордієнко Є. П. - Соціальна адаптація та психологічна реабілітація як засіб збереження соціального капіталу учасників бойових дій (2019)
Клименко М. О. - Оцінка агроекологічного стану орних земель лісостепової частини Рівненської області, Клименко О. М., Долженчук В. І., Онищук Н. В. (2019)
Цуман Н. В. - Оцінка водного балансу при вирощуванні сільськогосподарських культур на осушених торфових ґрунтах зони Полісся України, Сивко Ю. В., Прогожук Р. М., Кручок І. В. (2019)
Клименко Л. В. - Обґрунтування системи екологічного моніторингу середніх міст (2019)
Зубкович І. В. - Агроекологічна оцінка міграції хімічних елементів з ґрунтів водозбору озера Посвітське (Волинське Полісся) (2019)
Турчина К. П. - Ефективність застосування нетрадиційних видів добрив та меліорантів на радіоактивно забруднених ґрунтах, Брежицька О. А., Стецюк Л. М. (2019)
Залеський І. І. - Антропізація ландшафтів у верхів’ях басейну Прип’яті, Майборода Х. А. (2019)
Бєдункова О. О. - Біологічні ефекти та правові аспекти при розміщенні базових станцій мобільного зв’язку в житлових зонах населених пунктів, Мороз О. Т., Клименко В. О. (2019)
Лико Д. В. - Геоекологічний стан локальних територій як передумова розвитку сільських об’єднаних територіальних громад ЗахідноПоліського регіон, Мудрак О. В., Лико С. М., Портухай О. І., Мартинюк В. О., Зубкович І. В., Якута О. О. (2019)
Копилова О. М. - Хрінницьке водосховище як невід’ємний елемент водної екосистеми р. Стир, Вознюк Н. М., Ліхо О. А. (2019)
Клименко М. О. - Оцінка стану пам’яток природи Рівненщини, Борщевська І. М., Стецюк Л. М., Буднік З. М. (2019)
Бондарчук С. П. - Оцінка агроекологічного стану осушуваних земель Маневицького району Волинської області, Бондарчук Л. Ф., Мерленко І. М., Ковальчук Н. С. (2019)
Федонюк В. В. - Зміни агрокліматичних чинників в зоні Полісся в контексті глобального потепління (на прикладі Волинської області), Мерленко І. М., Федонюк М. А., Линюк Р. В., Ковальчук Н. С. (2019)
Старцев Д. А. - Графічні знаки в нотних текстах Йоганнеса Брамса (2019)
Мироненко-Міхейшина О. Ю. - Зміст явища акценту в сучасній музиці (на матеріалі творів Вітольда Лютославського) (2019)
Кутлуева Д. В. - Жанровые слагаемые фортепианного квартета и их отражение в исполнительских интерпретациях (на примере Квартета № 1 Es-dur Людвига ван Бетховена) (2019)
Дашак Є. Л. - "Рапсодія", "Скерцо" та "Балада" для фортепіанного квартету Йозефа Маркса: пізньоромантичні принципи формоутворення (2019)
Чень Юньцзя - Фактор симметрии и ее преодоления на разных уровнях целостности как особенность китайского симфонизма (на примере увертюры "Танец народа Яо" в редакции Мао Юаня) (2019)
Дяблова К. О. - Піснеспіви свята Преображення у східнослов'янських співочих рукописах єрусалимського уставу (2019)
Василенко О. А. - Особливості хорової творчості Віктора Степурка 90-х років у контексті мистецьких тенденцій кінця ХХ століття (2019)
Юріна Л. Є. - Українсько-німецькі перехрестя: естетика Маурісіо Кагеля як імпульс для творчих експериментів Сергія Зажитька (2019)
Горобец А. С. - Второй фортепианный концерт Сергея Прокофьева: к проблеме образно-смысловой многозначности текста (2019)
Пєшкова В. А. - Принципи роботи з поетичним текстом у ранніх мадригалах Клаудіо Монтеверді (2019)
Гайдук М. І. - "Марс" Густава Холста та образно-інтонаційний типаж "сил зла" в сучасному кінематографі (2019)
Ідрісова С. А. - Чуттєва культура і музикознавство: аналіз есею Жоржа Кастнера "Les Voix de Paris" (1857) (2019)
Кірдеєва М. О. - Картина Арнольда Бекліна "Острів мертвих" як відкритий твір у музичній культурі межі ХІХ–ХХ століть (2019)
Харакоз Г. В. - Хорова фуга як об'єкт художньо-виконавської інтерпретації (на прикладі "In sempiterna saecula, Amen" з кантати "Stabat Mater" Джоаккіно Россіні) (2019)
Білоусова Т. А. - До питання щодо виконавської інтерпретації образу Марфи в опері "Хованщина" Модеста Мусоргського (2019)
Новохатько Л. М. - Телоніус Монк "Brilliant Corners": до питання про авторські композиції в альбомі (2019)
Verba et numeri (кількісні підходи до аналізу мови й тексту) (2019)
Васильєв О. - Математичні методи й моделі в лінгвістиці, Чалий О., Васильєва I. (2019)
Ровенчак А. - Квантові розподіли і дослідження текстів: температура та література, Бук С. (2019)
Романюк А. - Векторні представлення слів для української мови (2019)
Кульчицький І. - Окремі аспекти квантитативних досліджень української мови (2019)
Друль О. - Кількісна оцінка пуризму Бориса Грінченка (2019)
Головач Ю. - Математика й міти – кількісний підхід до порівняльної мітології, Кенна Р., Керрон П.М., Сарканич П., Федорак Н., Хосе Дж. (2019)
Ровенчак А. - Кількісний аналіз систем письма: алфавіт нко (2019)
Гаухман М. - "Відсутня колона": сучасні видання праць Василя Шахрая та Сергія Мазлаха і значення націонал-комунізму для української історіографії. Шахрай, Васыль. Революция на Украине, вступ. ст. и коммент. А. Здорова, А. Клименко и др. Одесса: ТЭС, 2017; Мазлах, Сергій і Шахрай, Василь. До хвилі (Що діється на Вкраїні і з Україною?), наук. ред. А. Здоров, вступ. ст. та комент. А. Здоров, А. Клименко; імен. та геогр. покажч. М. Гриценко. Одеса: Астропринт, 2019. (2019)
Гентош Л. - Історія вибору Романа Шептицького. Nowak, Magdalena. Dwa Światy. Zagadnienie identyfikacji narodowej Andrzeja Szeptyckiego w latach 1865–1914. Gdańsk: Wydawnictwo Universytetu Gdańskiego, 2018 (2019)
Польовий М. - Короткий нарис історії української кліометрики, Святець Ю. (2019)
Халанчук В. - Bringing the Gun Back In. Taylor, Brian D. State Building in Putin’s Russia: Policing and Coercion After Communism. Cambridge University Press, 2011. (2019)
Наші автори (2019)
Вихідні дані (2019)
Балака Є. І. - Підвищення рівня освіти абітурієнтів з сільської місцевості, Лючков Д. С., Резуненко М. Є. (2018)
Бельмаз Я. М. - Викладацьке портфоліо як один з провідних методів професійного розвитку викладачів вищої школи США (2018)
Боченко О. В. - Проблема гармонізації сімейних стосунків майутніх фахівців, Гвоздюк Я. В., Котелевець М. А. (2018)
Брик Т. О. - Особливості професійно орієнтованого навчання іноземній мові курсантів в ЗВО, Григорова І. Г. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Потенціал акмеології та акмеологічного підходу в організації реабілітаційної діяльності військовослужбовців – учасниками бойових дій фахівцями соціальних служб (2018)
Варганич Г. О. - Вербальне спілкування диригента з хором - основний засіб їх взаємодії у процесі диригентської діяльності (2018)
Василенко О. М. - Педагогічні умови професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до використання здоров’язбережувальних технологій у роботі з дошкільниками (2018)
Голозубова О. В. - Самоосвіта педагога як умова особистісного та професійного розвитку, Матенко Є. П. (2018)
Грицак Н. Р. - Самостійна робота як органічна складова процесу професійного зростання студентів - філологів (на матеріалі вивчення зарубіжної літератури) (2018)
Дорош Т. Л. - Роль педагога в адаптації студентів музичного мистецтва до навчання у закладах вищої освіти (2018)
Комарова І. А. - Разработка и содержание спецкурса "формирование осознанного отношения к природе у дошкольников, проживающих в условиях радиоционного загрязнения", Спірін С. В. (2018)
Коржавих І. М. - Формування творчої особистості на уроках хорового диригування, Юришева Л. В., Литвинова І. Є. (2018)
Котова А. В. - Види та змість завдань самостійної роботи студентів немовних факультетів з англійської мови, Савченко Н. М. (2018)
Лєшньова Н.О. - Роль викладача у підготовці студентської наукової презентації англійською мовою, Павлова Л. В. (2018)
Мицик Г. М. - Кадрове забезпечення організації логопедичної допомоги дітям дошкільного віку в сільській місцевості (1945 – 1959 рр.) (2018)
Онипченко О. І. - Роль батьків у процесі статеворольової соціалізації дітей та підлітків у педагогічних дискусіях на початку ХХ століття (2018)
Павинська Н. А. - Формування світогляду у майбутніх учителів (2018)
Пономарьова Г. Ф. - Теоретико-методологічні засади самовиховання майбутніх педагогів у процесі модернізації вищої педагогічної освіти (2018)
Радченко К. А. - Міждисциплінарний підхід як умова формування професійної компетентності майбутніх військових юристів (2018)
Степанець І. О. - Науково-методична робота в історії вітчизняної та зарубіжної вищої освіти (друга половина XVI – початок XX століття) (2018)
Томаз І. А. - Професійна самореалізація викладача закладу вищої освіти – запорука якості освіти (2018)
Цуранова О. О. - Педагогчні умови підготовки майутніх учителів музичного мистецтва до виконавської діяльності, Булгакова В. А. (2018)
Яценко В. В. - Тайм-менеджмент в організації навчальної діяльності студентів закладів вищої освіти (2018)
Яцинік А. В. - Формування організаційної культури майбутнього корекційного педагога засобами ігрових педагогічних технологій (2018)
Павлюк С. - Унікальний підрозділ української академічної науки (2018)
Герус Л. - Мотивація й шляхи реалізації проекту "Українське декоративне мистецтво 1990—2020-х років: етнічні смисли творчих практик" (2018)
Никорак О. - Михайло Станкевич — дослідник теорії декоративного мистецтва (2018)
Федорчук О. - Концепція етнічної мистецької традиції бісерного оздоблення народної ноші українців (Частина 2. Чинники формування, еволюціонування та актуалізації етнічної мистецької традиції) (2018)
Лебедєва А. - "Народний дизайн": поняття, що не стало терміном (2018)
Федорчук О. - У пошуках етномистецької ідентичності: українсько-литовські студії (зустріч перша), Куцир Т., Кумпікайтє Е. (2018)
Болюк О. - Сучасний стан творчих практик українського декоративно-ужиткового мистецтва (наративи інтернет-джерел): Питання перше: спроби класифікації корисної інформації (2018)
Куцир Т. - Пошук національної ідентичності шляхом реконструкції українського народного вбрання (2018)
Віннікава М. - Головні убори в традиційному жіночому костюмі білорусько-українського пограниччя (Західне Полісся) (2018)
Тріска О. - Традиція хатньої ікони на склі: відродження, інтерпретація (на прикладі львівського осередку) (2018)
Козакевич О. - Традиція плетіння поясів на Гуцульщині в ХХ — на поч. ХХІ століття (2018)
Гасанова В. - Публікація азербайджанських народних казок (2018)
Цимбалюк О. - Звичаєва флористика села Словіти на Львівщині початку ХХІ століття (2018)
Івашків Г. - Кераміка двох поколінь родини Чорних: традиції і новаторство (2018)
Гілязова Н. - Вітражі у відновлених сакральних спорудах Івано-Франківська кінця ХХ — початку ХХІ століття (2018)
Макогін Г. - Народне мистецтво у дизайні одягу поч. ХХІ ст.: прийоми і особливості стилізації (2018)
Луковська О. - Кореляція традицій і новацій у художньому текстилі України на зламі ХХ—ХХІ ст. (2018)
Сидор В. - Сакральна ландшафтна скульптура Галичини кінця ХХ — початку ХХІ століть: типологічні новації та іконографічні характеристики образу Христа (2018)
Дутка Р. - Шляхи актуалізації української народної вибійки у ХХІ столітті (2018)
Олійник О. - Ткацтво Покуття кінця ХХ — початку ХХІ століття: традиція та образно-стильові інспірації (2018)
Ямборко О. - Модерне і традиційне у килимах Олени та Ольги Кульчицьких (2018)
Мойсей Л. - Формування етнохудожньої культури студентів в сфері декоративно-прикладного мистецтва, Бабіна Ю. (2018)
Мотиль Р. - Традиційна кераміка в системі художньої освіти (на прикладі Косівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва ім. Василя Касіяна Львівської національної академії мистецтв) (2018)
Чіх-Книш Б. - Роль Косівського осередку мистецької освіти у збереженні традиційних ремесел Гуцульщини (2018)
Климчик І. - Організація навчальної практики в Дніпропетровській академії музики імені Михайла Глінки (2018)
Селівачов М. - Роль Василя Парахіна в українському народному мистецтві на межі ХХ і ХХІ століть (до 80-річчя від народження) (2018)
Шпак О. - Традиційний розпис Яворівщини як джерело творчих інспірацій Наталії Дюг (2018)
Березуцька М. - Репертуар сучасного ансамблю бандуристів: синтез народного і академічного (2018)
Ваврух М. - Львівська графіка другої половини 1960-х — початку 1970-х рр. через призму національної самоідентифікації та її вплив на покоління митців кінця ХХ — початку ХХІ ст. (2018)
Флікоп-Світа Г. - Іконопис на склі в Білорусі: витоки ремесла, твори 1920—1930-х рр. в музейних збірках та приватних колекціях (2018)
Герус Л. - Міжнародний науковий форум "Традиційний білоруський костюм в європейському культурному просторі" (2018)
Брайченко О. - Етнологічна студія глиняного посуду в українській народній культурі харчування (2018)
Title (2020)
Contents (2020)
Koliada M. O. - Ky Fan Norm Application for Video Segmentation (2020)
Tymchenko B. I. - Segmentation of Cloud Organization Patterns From Satellite Images using Deep Neural Networks, Marchenko Philip O., Spodarets D. V. (2020)
Nguyen Thi Khanh Tien - Non-Stationary time Series Prediction using One-Dimensional Convolution Neural Network Models, Antoshchuk S. G., Nikolenko A. A., Tran Kim, Thanh Thanh, Babilunha O. Yu. (2020)
Mezentseva O. O. - Optimization of Analysis and Minimization of Information Losses in Text Mining, Kolomiiets A. S. (2020)
Khoma Yu. V. - Development of Scientific-Methodological Approaches of Machine Learning Application in Biosignals Processing, Szmajda Miroslaw, Pelc Mariusz (2020)
Arsirii O. О. - Heuristic Models and Methods for Application оf the Kohonen Neural Network in the Intellectual System of Medical -Sociological Monitoing, Manikaeva O. S., Nikolenko A. O., Babilunha O. Yu. (2020)
Teslenko O. K. - Implementation of Arbitrary Bitness Permutations in One of the Classes of Linear Structures, Bondarchuk M. Y. (2020)
Busher V. V. - Improved Algorithm for Supervisory Control and Data Acquisition of Combined Vessel’s Energy System , Zakharchenko V. N., Glazeva O. V., Khandakji Kamal (2020)
Nazarova O. S. - Experimental Research and Computer Modeling оf the Obstruction Occurrence in the Pneumatic Conveying Systems Peculiarities, Meleshko I. A. (2020)
Author list (2020)
Список авторів (2020)
Scientific publication (2020)
Єрмоленко С. - Думки понад часом (2018)
Єрмоленко С. - Стилістика – механізм формування і розвитку літературної мови (2018)
Бибик С. - Леонід Арсенійович Булаховський: біля витоків української лінгвостилістики (2018)
Коць Т. - Формування термінологічної основи публіцистичного стилю в українській лінгвостилістиці (2018)
Мех Н. - Академіки-літератори – культуротворці та мовотворці (2018)
Тищенко О. - Задачі Олекси Синявського до курсу української мови (з неопублікованого) (2018)
Ткаченко Б. - Нарис української стилістики (2018)
Франко З. - Стилістичні проблеми усного мовлення (2018)
Пилинський М. - До спостережень над мовою Т. Шевченка (2018)
Єрмоленко С. - Літературна мова і художній переклад, Русанівський В. (2018)
Дацишин Х. - Невтомний сіяч українського слова (Культура мови в науковій рецепції професора Олександри Сербенської) (2018)
Філон М. - Шевченкові візії омріяного раю України: вірш "І досі сниться: під горою…" (2018)
Бойко Н. - Контраст як ознака ідіолекту Євгена Маланюка (2018)
Беценко Т. - Фольклорні джерела поетичної мови Василя Голобородька (2018)
Боярова Л. - Термінологія як об’єкт сучасної загальномовної лексикографії (2018)
Черемська О. - Про "потебніанство", "потебніанців" і "неопотебніанців" (2018)
Цимбалюк-Скопненко Т. - Фраземна норма та джерела української фразеології (2018)
Скопненко О. - Відтворення власних білоруських назв українською мовою: кодифікаційний та узуальний аспекти (2018)
Кислюк Л. - Узуальне й оказіональне в авторських новотворах назв осіб (2018)
Бутко С. - Релігійні складники мовної картини світу ХVІ – першої половини ХVІІ століть (2018)
Ганжа А. - Специфіка лінгвального контенту українських документальних фільмів про В. Вернадського (2018)
Кушнір О. - Звукова культура мовлення ведучих дитячих програм: телевізійна платформа Тернопільщини (2018)
Ястремська Т. - Діалектна мапа Львівщини (2018)
Мацько Л. - "Український лексикон кінця ХVІІІ – початку ХХІ ст.: словник-індекс" як новітнє явище української лексикографії (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до публікацій (2018)
Вихідні данні (2018)
Naydonov I. - Development of voice information formalization in motor transport dispatching control systems (2018)
Barybin O. - Implementation and testing of hash function based on modified skein algorithm, Tkachenko V., Zhabska YE., Petrova I. (2018)
Leshchynskyi V. - Improvement of the method of collaborative filtering, taking into account the characteristics of the consumer to personalize recommendations in the e-commerce system, Leshchynska I. (2018)
Chala O. - Development of information technology to support management decisions using the probabilistic inference in a temporal knowledge base (2018)
Stenin A. - Information technologies of formation of the content of disciplines and optimization of the curriculum of the specialty, Tkach M., Gubskiy A., Shitikova I. (2018)
Asieiev V. - Modeling of cooperative behavior in multiagent systems, Kulakovska I. (2018)
Merkulova K. - Font visual classification system using neural networks, Zaitseva E., Kovalchuk A. (2018)
Savenko O. - Interoperability of distributed multiple system for malware detection based on components levels of safety (2018)
Yakovenko V. - Posingthe problemof identifying unauthorised alarm messages in the automated systems of early detection of emergent situations, Ulianovska Y. (2018)
Ohnieva O. - The use of the fuzzy game model in manufacture planning at the agroenterprise, Vyshemyrska S., Larchenko O., Kavun H. (2018)
Khodakov V. - Research in computerized information technologies as bases of training and educational systems, Sokolov A., Veselovskaya G. (2018)
Алієв Х. М. - Методологічні підходи як підгрунтя професійної підготовки студентів педагогічного університету до дистанційного навчання (2017)
Ануфрієва О. Ф. - Теоретичні засади професійної самореалізації майбутніх інженерів під час навчальної практики (2017)
Бондаренко В. В. - Комунікативне лідерство як основа формування компетентного інженера-педагога (2017)
Борозенець І. О. - Розробка освітніх електронних ресурсів та їх використання в підготовці курсантів, Сумцов Д. В. (2017)
Брославська Г. М. - Створення кросвордів та тестів з математики та фізики, як засіб формування інструментальної компетентності майбутніх учителів (2017)
Вигранка Т. В. - Мовленнєва компетентність викладача як складова авторитету педагога в контексті історичної спадщини А. С. Макаренко (2017)
Долгопол О. О. - Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти (2017)
Донцов А. В. - Формування морально-духовних потреб майбутніх учителів (2017)
Козуб С. М. - Система оцінювання знань як одна із технологій компетентнісного підходу до навчання, Козуб П. А. (2017)
Комишан А. І. - Метод проектів як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів, Щокіна Н. Б. (2017)
Криворучко С. К. - Педагогічні системи у творі Амелі Нотомб "Словник імен власних", Ричкова Л. В. (2017)
Лутаєва Т. В. - Напрями громадсько-просвітницької діяльності науковців Харківського медичного товариства (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) (2017)
Лученко О. О. - Українсько-японські відносини в галузі освіти і науки, Огнівенко З. Г. (2017)
Маракли Е. Ш. - Підготовка майбутніх учителів-філологів у республіці Туреччина: історико-педагогічний аспект (2017)
Мкртічян О. А. - Формування мотивації до занять оздоровчим фітнесом у студентів вищих навчальних закладів, Маракушин А. І. (2017)
Мокроменко О. В. - Діяльність закладів елементарної освіти у великій Британії останньої третини ХІХ ст. (2017)
Наливайко О. О. - Визначення поняття "Lifelong learning" у світовій педагогічній думці (2017)
Невзоров Р. В. - Психолого-педагогічні аспекти організації підготовки курсантів-льотчиків до виконання бойових завдань, Онипченко П. М. (2017)
Палевич С. В. - Научно-практический опыт применения компьютерных технологий в системе боевой подготовки и в учебном процессе физического воспитания (2017)
Попенко Н. В. - Роль соціально-гуманітарних дисциплін у професійній підготовці фахівців природничих спеціальностей (2017)
Приходько А. М. - Реалізація технології формування професійно-комунікативної компетентності іноземних студентів у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Сирова Г. О. - Компетентністний підхід в вирішенні проблем англомовних студентів-першокурсників в процесі їх адаптації, Козуб С. М. (2017)
Title (2020)
Contents (2020)
Komleva N. O. - Methodology of Information Monitoring and Diagnostics of Objects Represented by Quantitative Estimates Based on Cluster Analysis, Liubchenko V. V., Zinovatna S. L. (2020)
Novikova N. O. - Changing and Tracing of Software Requirements at Level of Conceptual Classes (2020)
Filatova A. E. - Application of Probabilistic-Time Graphs for Evaluating the Effectiveness of the Electrocardiological Study Process, Povoroznyuk A. I., Fahs Mohamad (2020)
Bukaros A. Y. - Algorithm for Estimation of Ship Refrigeration unit Energy Efficiency Using Full Order Observers, Bukaros V. M., Onishchenko O. A., Sergeiev V. V. (2020)
Fomin O. О. - Construction of the Diagnostic Model Based on Combining Spectral Characteristics of Nonlinear Dynamic Objects, Pavlenko V. D., Ruban O. D., Fedorova H. M. (2020)
Beskorovainyi V. V. - Specific Subset Effective Option in Technology Design Decisions, Petryshyn L. B., Shevchenko O. Yu. (2020)
Kolesnikova K. V. - The Role of a Higher Education Diploma in the Professional Career of the Specialist in the Future, Lukianov D. V., Olekh T. M. (2020)
Author list (2020)
Список авторів (2020)
Scientific publication (2020)
Бондаренко Т. - Содержание и объем понятия "мониторинг качества профессиональной подготовки, Агєєва О. (2017)
Єльникова Г. - Адаптивні технології в освіті (2017)
Кухарчук П. - Моделі управління професійно-технічною освітою на регіональному рівні, Полосков В. (2017)
Назаренко Л. - Аксіологічна платформа концепту управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Нічуговська Л. - Професійна рефлексія як чинник розвитку творчого потенціалу викладача вищого навчального закладу (2017)
Ростока М. - Концептуальні аспекти створення загальнодержавної мережевої інформаційно-аналітичної системи оцінювання досягнень учнівської молоді, Савченко І., Храпач Г. (2017)
Рябова З. - Маркетинг та логістика освітніх послуг (2017)
Бобир В. - Особливості професійного розвитку керівників дошкільних навчальних закладів: з досвіду Святошинського району міста Києва (2017)
Волошина В. - Реалізація компетентнісно орієнтованої освіти в умовах адаптивного управління загальноосвітнім навчальним закладом нового типу (2017)
Голубєв С. - Особливості ресурсного забезпечення закладів вищої освіти в контексті внутрішнього забезпечення якості (2017)
Деньга Н. - Результати пілотного дослідження рівня сформованості здатності до самоактуалізації викладачів математичних дисциплін коледжів (2017)
Єрьоменко О. - Загальні питання професійної підготовки магістрів у вищих закладах освіти України (2017)
Завальнюк О. - Шляхи і засоби оновлення змісту науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів географії в умовах глобалізації та інформатизації освітніх систем (2017)
Ковригіна Л. - Індивідуальний підхід до дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (2017)
Кравченко Г. - Розвиток кафедральної системи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти на адаптивних засадах (2017)
Кудикіна Н. - Реалізація компетентнісного та комунікативного підходів у процесі навчання мов у загальноосвітніх навчальних закладах, Яновицька Н., Кохно Т., Хорошковська Т. (2017)
Лапшина І. - Використання інформаційних технологій в процесах глобалізації регіональної післядипломної педагогічної освіти (2017)
Лугова В. - Сучасні підходи до оцінки якості науково-педагогічних працівників закладів вищої освіти (2017)
Лузан Л. - Інноваційні підходи до підвищення професійної компетентності вчителів філологічних дисциплін в умовах нової української школи (2017)
Махиня Т. - Сутність та специфіка діяльності навчальних закладів у сфері зв'язків з громадськістю (2017)
Міровська М. - Забезпечення якості освітнього процесу університету через розвиток потенціалу студента (2017)
Митник Д. - Отологічний підхід до вирішення проблеми пошуку інформації в глобальній мережі Internet (2017)
Одайник С. - Застосування хмарних технологій у професійній діяльності керівників загальноосвітніх навчальних закладів - необхідний компонент забезпечення якості надання освітніх послуг (2017)
Сидоренко В. - Курикулум підвищення кваліфікації педагогічних працівників в України: підходи та особливості розроблення, Скрипник М. (2017)
Скрипник М. - Закономірності та принципи формування змісту підвищення кваліфікації педагогічних працівників в проектованому курикулумі (2017)
Сорочан Т. - Підготовка учителя нової української школи до опанування філософії національного курикулуму (2017)
Сюравчик М. - Наукові основи та технології організації виховного процесу в закладах освіти (педагогічна наука про виховання як цілеспрямований процес становлення особистості), Мастеркова Т. (2017)
Яндола К. - Кваліметричне оцінювання якості управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів в системі післядипломної освіти (2017)
Власенко А. - Становлення національних систем освіти в постколоніальних країнах Латинської Америки в умовах соціальних і соціально-психологічних трансформацій (2017)
Cвистун В. - Зарубіжні підходи до полікультурної компетентності фахівців аграрної галузі, Макодзей Л. (2017)
Міровська М. - Процедура та результати експертного оцінювання системи управління освітнім процесом закладу вищої освіти на основі кейс-менеджменту (2017)
Томенко М. Г. - Математична модель системи раннього визначення аварійності складних технологічних виробництв на базі автономних п’єзотранспондерів, Томенко В. І. (2019)
Півень О. Б. - Мікроконтролерна система керування поливом земельних ділянок із обміном даних, Бойко О. В. (2019)
Федоров Е. Е. - Нейросеть TDNN для диагностики состояния вентиляторной установки главного проветривания, Ярош И. В., Черняк Т. А. (2019)
Дворецький М. Л. - Інформаційна технологія визначення корисних даних при оптимізації структури та мінімізації обсягів вузла розподіленої БД, Дворецька С. В., Давиденко Є. О. (2019)
Колесніков К. В. - Особливості проектування Web-орієнтованих інформаційних систем на основі гнучкої методології SCRUM, Гарячий В. С. (2019)
Ступень П. В. - Моделювання характеристик обладнання комп’ютерних мереж у ракурсі інформаційної безпеки, Дiкусар К. В., Рябой А. А. (2019)
Сисоєнко С. В. - Оптимізація функціональних можливостей інформаційної системи для розвитку туризму, Дахненко Д. В. (2019)
Чорній А. М. - Дослідження впливу завантаженості мережі на якість передавання VoIP, Журбинський Д. А., Євтушенко І. О. (2019)
Миронець І. В. - Удосконалення інформаційної системи моніторингу освітнього процесу, Бобошко А. В. (2019)
Астрелин И. М. - Сравнительные характеристики коррозионной активности воды, Герасименко Ю. С., Белоусова Н. А., Косогина И. В. (2019)
Знак З. О. - Модифікування термічно активованого природного клиноптилоліту йонами аргентуму, Грабаровська А. С., Зінь О. І., Дяденчук А. В. (2019)
Суворін О. В. - Високоефективна технологія знешкодження Cr (VI)-вмісних промивних вод електрохімічних виробництв, Шорохов М. М., Ожередова М. А., Зубцов Є. І. (2019)
Концевой А. Л. - Моделювання двопотокової регенерації розчину моноетаноламіну, Концевой С. А. (2019)
Столяренко Г. С. - Теоретические основы процесса озонирования жидкого топлива и изучение влияния малых доз озона на работу карбюраторного двигателя внутреннего сгорания (ДВС) (2019)
Бернацький А. В. - Визначення технологічних особливостей лазерного зварювання стикових з’єднань з різнорідних нержавіючих аустенітних сталей у вертикальному просторовому положенні, Шелягін В. Д., Сидорець В. М., Берднікова О. М., Сіора О. В., Набок Т. М. (2019)
Осипенко В. І. - Визначення залишкових напруг в інструментальній сталі У7А після електроерозійного дротяного вирізання, Кондаков А. В., Тімченко О. В. (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, нові системні підходи із застосуванням БШКТ, МРТ, ДЗЗ ПЕТ/КТ (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю "Інформаційні системи та технології в медицині" (ISM-2019) (2019)
Редька И. В. - Современные подходы к обнаружению и удалению артефактов из ЭЭГ-сигналов. Обзор (2019)
Майоров О. Ю. - Критерии ("маркеры") депрессии у подростков на основе оценки состояния нейродинамики методами нелинейного анализа ЭЭГ и корреляции со шкалой CDRS-R, Михайлова Е. А., Михальчук О. Я., Кочина М. Л., Редька И. В., Прогнимак А. Б., Матковская Т. Н., Мителёв Д. А. (2019)
Raimondi G. - Artificial intelligence for heart rate variability analyzing with arrhythmias, Martynenko A., Marchitto N., Ostropolets S. (2019)
Boreiko M. G. - Development of advanced method for heart ventricular fibrillation detection (2019)
Ляшенко А. В. - Прогнозування настання комбінованої критичної події пацієнтів з хронічною серцевою недостатністю та зниженою фракцією викиду лівого шлуночка при їх тривалому спостереженні, Бабич П. М., Воронков Л. Г. (2019)
Martynenko A. - Robust entropy estimator for heart rate variability, Raimondi G., Budreiko N. (2019)
Батаева Ю. Е. - Оценка функции эндотелия с учетом положения "рабочей точки" эндотелиальной регуляции, Кириченко В. А., Кульбашевская Т. В., Сергеев В. Г. (2019)
Соколов В. Н. - Роль МСКТ, МРТ, ДВИ, ПЭТ/КТ, 3D-реконструкции и виртуальной эндоскопии в выявлении патологии толстой кишки, Ситникова Е. С., Рожковская Г. М., Цвиговский В. М., Дорофеева Т. К., Анищенко Л. В., Корсун А. А., Дойкова Е. М., Мудрова А. И., Арбатская О. С., Соколов Д. В. (2019)
Гринченко В. Т. - Система дистанционной аускультации, Городецкая Н. С., Макаренкова А. А., Макян С. В., Старовойт И. В. (2019)
Кальниш В. В. - Информационные аспекты поддержания профессионального долголетия (2019)
Панченко О. А. - Інформаційна підтримка безпеки дорожнього руху, Кабанцева А. В., Антонов В. Г., Сердюк І. О. (2019)
Кочина М. Л. - Підходи до прогнозування зміни функціонального стану спортсменів, які спеціалізуються у рукопашному бої, з використанням нечіткої логіки, Чернозуб А. А., Кочін О. В., Адамович Р. Г., Штефюк І. К., Фірсов О. Г. (2019)
Бондарев Н. В. - Разведочный и нейросетевой анализ медицинских данных пациентов, принимавших бензодиазепины (2019)
Госпітальна інформаційна система "Інститут-МіТ@Клініка®" (2019)
Памяти Юрия Ивановича Губского (2019)
Памяти Владимира Николаевича Фенченко (2019)
Памяти Анатолия Павловича Чуприкова (2019)
Постанова Кабінету Міністрів України "Деякі питання договорів медичного обслуговування населення" від 27 листопада 2019 р. № 1073 (2019)
До 25-річчя кафедри Клінічної інформатики та інформаційних технологій в управлінні охороною здоров’я Харківської медичної академії післядипломної освіти (2019)
До Ювілею Анатолія Олексійовича Морозова (2019)
ГО Українська Асоціація "Комп’ютерна Медицина" (УАКМ) (2019)
International Medical Informatics Association (IMIA) (2019)
European Federation for Medical Informatics Association (EFMI) (2019)
European Association of Healthcare IT Managers (HITM) (2019)
MIE 2020 — Digital Personalized Medicine (2019)
Нові книги з медичної інформатики, аналізу медичних зображень, комп’ютерних методів діагностики, медичної статистики, телемедицини (2019)
Науково-практична конференція з міжнародною участю: Оптимізація методів променевої діагностики онкологічної патології черевної порожнини, нові системні підходи із застосуванням МСКТ, МРТ, ДЗЗ, ПЕТ/КТ. Матеріали конференції (2019)
Антонова А. - Методологічні та теоретичні основи естетичного виховання сучасної студентської молоді (2018)
Борова Т. - Адаптивне управління професійним розвитком науково-педагогічних працівників у контексті європейських цінностей забезпечення якості вищої освіти (2018)
Гуралюк А. - Сучасні засоби візуалізації предметних онтологій на адаптивних засадах, Ростока М. (2018)
Єльникова Г. - STEM-освіта в контексті адаптивного підходу (2018)
Мандражи О. - Управління освітніми проектами (2018)
Андрієвська В. - Використання ІКТ у навчальному процесі початкової школи у векторі запровадження нового державного стандарту початкової загальної освіти (2018)
Бобрикова Ю. - Сучасні та інноваційні методи викладання і навчання спеціалістів у вищій школі (2018)
Бруєва В. - Актуальність підготовки фахівців з управління інтелектуальною власністю у вищій школі на адаптивних засадах (2018)
Ветренко М. - Управління якістю дошкільної освіти на основі освітнього моніторингу, Кравченко Г. (2018)
Дем'яненко В. - Комп'ютерні основи відкритих систем адаптивного навчання, Дем'яненко В. (2018)
Завязун Т. - Дослідження сучасних підходів до проблеми виникнення труднощів комунікації дошкільників (2018)
Карпова Л. - Науково-методична система створення освітньо-розвивального середовища школи-інтернату нового типу "Обдарованість" (2018)
Кривошеєва І. - Технологія формування управлінської культури керівників закладу дошкільної освіти (2018)
Марчук А. - Особливості застосування стилів комунікації у процесі управління педагогічною взаємодією (2018)
Міровська М. - Потреби та запити студента закладу вищої освіти України в умовах сучасності (2018)
Перерва В. - Навчально-польова практика як засіб формування професійної компетентності майбутнього вчителя біології (2018)
Петренко В. - Адаптивне управління підготовкою студентів-менеджерів до міжкультурної професійної взаємодії як педагогічна умова (2018)
Погорєлова Т. - Корпоративна соціальна відповідальність як складова професійної компетенції майбутнього менеджера (2018)
Савєльєва Т. - Педагогічні умови підготовки молодших спеціалістів сфери обслуговування в професійно-педагогічних навчальних закладах (2018)
Сасіна Л. - Соціологічне дослідження ставлення студентів до навчання (2018)
Сюравчик М. - Інституціоналізація культурного капіталу особливо обдарованих учнів у системі загальної середньої освіти, Мастеркова Т. (2018)
Баніт О. - Професійний розвиток менеджерів транснаціональних корпорацій у системі неперервної освіти (2018)
Геєць В. М. - Енергетична стратегія: прогнози і реалії (огляд), Кириленко О. В., БасоК Б. І., Базєєв Є. Т. (2020)
Котляревський Я. В. - Нова економіка: еволюція форм та методології досліджень, Мельниченко А. А., Іваницька О. М., Семенюк Е. П., Князєв С. І., Мельников О. В. (2020)
Бублик С. Г. - Наукометричне оцінювання наукової спрямованості вітчизняного законодавства, Булкін І. О., Мех О. А. (2020)
Grinyov B. V. - Technology for Deep Purification of Cesium iodide single Crystal Production Wastes from heavy metals, Cherginets V. L., Rebrova T. P., Ponomarenko N. V., Varich A. G., Rrebrov A. L. (2020)
Вовк М. І. - Комп’ютерний програмно-апаратний комплекс персонального відновлення усного мовлення після інсульту, Галян Є. Б., Куцяк О. А. (2020)
Пащенко Є. О. - Розробка технології виготовлення та впровадження нового класу інструменту з CvD-алмазу для шліфування високоточних зубчастих коліс спеціальних редукторів, Кухаренко С. А., Рябченко С. В., Бичихін В. М., Шатохін В. В. (2020)
Pinchuk S. Y. - Improvement of the operational Properties of sintered Copper steel through the use of an efficient alloying method, Vnukov O. O., Kushnir Yu. J., RosLyk I. G. (2020)
Mohammadreza SharifIbamrood - Designing and manufacturing the arad rescue robot and evaluating its efficiency for usar missions, MajiD MAFi (2020)
Pецензія на монографію: Олександр Попович "Науково-технологічна та інноваційна політика: основні механізми формування та реалізації" (за редакцією д. е. н., професора Б.а. Маліцького) (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Pashkevych K. L. - Modern directions of eco-design in the fashion industry, Khurana K., Kolosnichenko O. V., Krotova T. F., Veklich A. M. (2019)
Герасименко О. Д. - Художньо-композиційні особливості дитячого костюму у колекціях високої моди ХХ – початку ХХІ століття, Пашкевич К. Л., Омельченко Г. В., Загрійчук Б. П., Колосніченко М. В. (2019)
Засорнова І. О. - Дизайн-проектування жіночого ансамблю в стилі мілітарі, Краснюк Л. В., Журавльова Х. О. (2019)
Козакевич О. Р. - Єврейські осередки текстильного виробництва в Галичині кінця ХІХ – першої третини ХХ ст.: тенденції, асортимент (2019)
Михайлова Р. Д. - Українські етнічні елементи в дизайні сучасного готельного інтер'єру: витоки та особливості, Плисюк Ю. О. (2019)
Навольська Л. В. - Історіографічні аспекти формоутворення чоловічого одягу (2019)
Пашкевич К. Л. - Дизайн-проектування сучасних суконь з оздобленням з урахуванням властивостей тканин, Єжова О. В., Кротова Т. Ф., Креденець Н. Д., Лю Цзянсінь, Фесюк І. Я. (2019)
Полетаєва Г. Н. - Етапи розвитку художньо-виразних складових комп'ютерних ігор (2019)
Полякова О. В. - Еволюція дизайну інтер’єру офісних просторів IT-індустрії, Кисіль С. С., Булгакова Т. В., Півніцька Ю. В. (2019)
Рубанка М. М. - Особливості застосування сучасних програм у дизайн-проектуванні ювелірних виробів, Остапенко Н. В., Рубанка А. І. (2019)
Шмельова О. Є. - Особливості дизайну просторів сучасних коворкінгів залежно від їх функціонального призначення, Сафронова О. О., Булгакова Т. В., Синицька М. О. (2019)
Приходько-Кононенко І. О. - Художньо-композиційні елементи костюма народів Північної Америки як творче джерело для розробки колекції одягу, Винничук М. С., Васильєва О .С., Пристав Т. В., Маслікова М. І. (2019)
Грищенко І. М. - Колосніченко Марина. До 60-річчя від дня народження, Остапенко Н. В., Пашкевич К. Л. (2019)
Бевз Г. - Концептуальні підходи щодо соціального управління закладами вищої освіти (2018)
Гуменюк В. - Управлінська діяльність керівника школи з упровадження STEM-освіти як фактору розвитку ефективного освітнього середовища (2018)
Єльникова Г. - Сучасні проблеми взаємоадаптації суб'єктів управління освітніми системами (2018)
Кива В. - Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності викладачів системи військової освіти як методологічна проблема (2018)
Лузан Л. - Роль проектних технологій у професійному розвитку вчителя (2018)
Полякова Г. - Концептуальні основи та технологія формування внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти (2018)
Ростока М. - Научная школа как адаптивная среда просвещения: информатизация деятельности (2018)
Рябова З. - Кваліметричний підхід до оцінювання якості надання освітніх послуг (2018)
Апончук Т. - Забезпечення якості початкової освіти в умовах Нової української школи, Кравченко Г. (2018)
Армейський О. - Розвиток професійно-правової діяльності вчителів технологій у післядипломної освіті на сучасному етапі, Армейська Л. (2018)
Білоконенко А. - Інструментарій формування, моніторингу, (само)оцінки розвитку системи внутрішнього забезпечення якості у закладі вищої освіти (2018)
Бобрікова В. - Компетентнісний підхід у формуванні творчих умінь майбутніх інженерів-педагогів у системі вищої професійної освіти (2018)
Борова Т. - Деякі аспекти управління процесом вивчення англійської мови студентами із залученням електронних технологій навчання, Маслова Н. (2018)
Butkovska N. - Educational process management: proper use of online resources in foreign language classroom, Polezhaeva O. (2018)
Гончарова О. - Деякі аспекти формування професійної культури майбутніх викладачів закладів вищої освіти (2018)
Гришко В. - Передумови створення університетів третього віку (2018)
Гуменюк І. - Рамка безперервного професійного вдосконалення вчителів іноземних мов як дієвий інструментарій управління розвитком їхньої фахової компетентності (2018)
Давидова Н. - Теоретичні засади управління розвитком лідерськими якостями менеджера освіти (2018)
Данькевич В. - Виховання здобувачів освіти засобами традиційної народної культури, Тропіна М. (2018)
Карпова Л. - Методологічне підґрунтя до управління процесами створення освітньо-розвивального середовища для обдарованих дітей у закладах загальної середньої освіти (2018)
Мастеркова Т. - Розвиток професійної компетентності педагога в міжатестаційний період на засадах адаптивного управління (2018)
Скрипка К. - Створення інклюзивного освітнього середовища в закладах загальної середньої освіти України (2018)
Сологуб О. - Модель розвитку інформаційно-комунікаційної компетентності методистів регіональних служб у процесі підвищення кваліфікації (2018)
Шкіренко О. - Психолого-педагогічні особливості розвитку духовного потенціалу викладача іноземних мов у системі неперервної самоосвіти, Ясинська В. (2018)
Шмельова А. - Особливості сучасних методів викладання правових дисциплін в магістратурі закладів вищої освіти України, Кірюхіна М. (2018)
Чехратова О. - Управління навчальним процесом: роль викладача у начальній автономії (2018)
Горетько Т. - Менеджмент в освіті дорослих: зарубіжний досвід для України (2018)
Маслова Т. - Теоретичні засади професійного розвитку вчителя в Україні в Республіці Польща (2018)
Вишневський В. П. - Технологічні розриви: концепція, моделі, шляхи подолання, Гаркушенко О. М., Князєв С. І. (2020)
Burkynskyi B. V. - Tools of Decision Making in the Field of strategic advertisement of pharmaceutical Enterprises, Sokolovska Z. M., Alyokhin A. B., Khumarova N. I., Kapustyan I. V. (2020)
Гончаренко О. Г. - Методичний підхід до оцінювання інноваційного потенціалу легкої промисловості України, Аніщенко В. О., Сіренко К. Ю. (2020)
Банніко В. Д. - Перспективні напрями розвитку механіки сипучого середовища, Тютькін О. Л. (2020)
Сур’янінов М. Г. - Експериментальні та комп’ютерні дослідження залізобетонних колон за високих температурних впливів, Отрош Ю. А., Балдук П. Г., Дадашов І. Ф. (2020)
Дікарев К. Б. - Експериментальні дослідження експлуатаційних показників термоактивної покрівельної панелі, Кузьменко О. М., Петренко В. О., Саньков П. М., Кислиця Л. В., Ібадов Н. (2020)
Кучук-Яценко С. І. - Операційний контроль як засіб оцінки якості зварних з’єднань при контактному стиковому зварюванні сучасних високоміцних сталей методом оплавлення, Руденко П. М., Гавриш В. С., Дідковський О. В., Антіпін Є. В., Зяхор І. В. (2020)
Semykin S. I. - Improving the Efficiency of the low-Voltage potential application Method at top oxygen Blowing in Converter, Golub T. S., Dudchenko S. A. (2020)
Kobets V. - Data analysis of personalized investment Decision Making using robo-advisers, Yatsenko V., Mazur A., Zubrii M. (2020)
Богданович В. Ю. - Метод інформаційно-часового супроводження глобальних, локальних соціально-політичних та інших процесів у сучасному безпековому середовищі, Сиротенко А. М., Пєвцов Г. В., Довгань О. Д., Дублян О. В. (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Євдокименко М. О. - Метод ієрархічно-координаційної міждоменної маршрутизації у програмно-конфігурованій інфокомунікаційній мережі із забезпеченням нормованої якості обслуговування (2019)
Невзорова О. С. - Вдосконалення потокової моделі багатоадресної маршрутизації на принципах технології Traffic Engineering, Слейман Б., Мерсні А., Сухотеплий В. М. (2019)
Лебеденко Т. М. - Результати експериментального дослідження методу активного управління чергами на інтерфейсах телекомунікаційних мереж, Головешко М. В., Северілов А. В. (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Аналіз електромагнітної сумісності угрупувань радіоелектронних засобів в мережах мобільного зв’язку при рефармінгу радіочастотного спектру, Чурсанов М. О. (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Аналіз алгоритму розподілу частотно-часового ресурсу у мережі когнітивного радіо, Муляр Б. П. (2019)
Kuzminykh I. - Mechanisms of ensuring security in Keystone service, Fliustikova M. (2019)
Куценко Є. Є. - Оцінка частоти основного тону голосового сигналу користувача системи автентифікації, Пастушенко М. С. (2019)
Інформаційне повідомлення щодо проведення першого IEEE Українського мікрохвильового тижня "The First IEEE Ukrainian microwave week" – UkrMW-2020 (2019)
Інформаційне повідомлення щодо проведення ювілейної сорокової IEEE Міжнародної конференції "Electronics and nanotechnology" – ELNANO-2020 (2019)
Антонова А. - Психологічні основи педагогічної саморегуляції (2020)
Боднар О. - Сутність та взаємозв’язок основних понять теорії управління змінами в освіті у філософсько-соціальному аспекті, Горішна О. (2020)
Гуралюк А. - Бібліотека в інформаційному суспільстві: онтологічний підхід (2020)
Єльникова Г. - Філософський аспект адаптивного управління соціально-педагогічними системами, Суліма Є. (2020)
Ростока М. - Інформаційно-аналітичний супровід освіти як сфера наукової діяльності ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського (2020)
Селецький А. - Теоретичне і методичне забезпечення розвитку системи освіти як напрям діяльності Національної академії педагогічних наук України (2020)
Бартків О. - Візуалізація як ефективний метод вивчення студентами педагогіки, Дурманенко Є., Смалько О. (2020)
Бобрикова Ю. - Використання інноваційних методів та технологій під час викладання економічних дисциплін у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2020)
Брацлавська А. - Особливості формування готовності майбутніх льотчиків військової авіації до професійної взаємодії під час використання спільного повітряного простору (2020)
Гавриловський С. - Впровадження моделі управління науково-дослідницькою діяльністю майбутніх керівників закладів освіти (2020)
Гермак О. - Теоретичні засади формування професійної компетентності майбутніх електромонтерів засобами ЕОР (2020)
Гречаник О. - Оцінка якості виховної діяльності закладу загальної середньої освіти (2020)
Григораш В. - Оцінювання педагогічної діяльності вчителів закладу загальної середньої освіти як елемент внутрішньої системи забезпечення якості освіти (2020)
Грищук Д. - Молодіжні клуби як приклад впровадження адаптативно-соціалізаційної концепції соціальної роботи у закладі освіти (2020)
Сухович Г. - Факторно-критеріальна модель визначення результатів ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України (2020)
Тимошко Г. - Розвиток організаційної культури керівника закладу освіти на засадах педагогічної майстерності (2020)
Хлєбнікова Т. - Самоосвіта як засіб розвитку професійної компетентності педагога (2020)
Шемигон Н. - Розвиток адаптивних можливостей особистості з особливими освітніми потребами в адаптивному інклюзивному просторі (2020)
Оліфіра Л. - Консорціум в освіті: процеси диверсифікації та моделі підвищення кваліфікації керівних, педагогічних і науково-педагогічних працівників, Синенко С. (2020)
Алфімов В. М. - Позашкільні форми роботи з обдарованими учнями в Ізраїлі, Золотарьова О. В. (2019)
Вархолик Г. В. - Тенденції розвитку християнської моралі дошкільників у контексті екологічного виховання, Сливка Б. С., Тушніцький Н. І. (2019)
Кухта М. І. - Правове виховання як соціально значущий напрям змісту сучасного шкільного виховання (2019)
Пислар А. Б. - Визначення сутності поняття "виховання учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти" (2019)
Товканець О. С. - Інноваційні методи розвитку лідерства в освітніх установах (2019)
Чабан Н. І. - Організація позаавдиторної роботи студентів з вивчення народознавства й фольклору України, Левченко М. Г. (2019)
Моїсеєв С. О. - Концептуальні засади розвитку предметних компетентностей учнів 1–4 класів на уроках фізичної культури в Новій українській школі, Гузар В. М., Шалар О. Г. (2019)
Овчиннікова О. М. - Сутність та компоненти гуманітарної освіти (2019)
Сіладі В. В. - Іншомовна освіта в забезпеченні комунікативної культури особистості в школах Угорщини (2019)
Tymenko M. M. - Digital skills in schools of the United Kingdom: integrating digital technology in the school curriculum (2019)
Ткаченко В. І. - Шляхи формування мовленнєвої компетенції на уроках української мови (2019)
Чекрій І. І. - Особливості створення рукопису шкільного підручника (за матеріалами ЮНЕСКО) (2019)
Юрченко С. Р. - Трансформація змісту підручників з географії для 8-х класів закладів середньої освіти України (2000–2016 рр.) (2019)
Євтух М. Б. - Формування професійної культури майбутнього вчителя (2019)
Задорожна І. П. - Проблеми та перспективи розвитку вищої іншомовної освіти в Україні (2019)
Зеленська О. П. - Іноземна мова та формування науково-дослідної компетентності в здобувачів вищої освіти нелінгвістичної магістратури та аспірантури (2019)
Mukan N. V. - The analysis of professional training of bachelor of arts in international relations in Canada, Istomina K. Iu., Yaremko H. V., Blavt O. Z. (2019)
Терентьєва Н. О. - Тенденції розвитку закладів вищої освіти щодо підготовки фахівців: багатовимірність та прогностичність (2019)
Адамова Г. В. - Стан вивчення проблеми формування текстотвірної компетентності майбутніх філологів у письмовому перекладі (2019)
Валько Н. В. - Побудова моделі STEM-навчання засобами нейронних мереж (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського