Зайченко І. В. - Про внесок В.М.Костарчука (1918–2001) у розвиток вищої педагогічної освіти (2017)
Радул О. С. - З історії управління в європейських університетах (2017)
Куля Е. - Шляхи кар’єрного зростання науково-викладацьких кадрів у Польщі в ХХ–ХХІ ст.: нарис проблематики (2017)
Штефан Л. А. - До витоків організації університетської освіти в Канаді (2017)
П’ятакова Г. П. - Особливості підготовки магістрів філології в університетах Європи (2017)
Горук Н. М. - Особливості підготовки магістрів освіти дорослих в університетах США (2017)
Шуппе Л. В. - Аналіз освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів романської філології у Франції (2017)
Клонцак О. І. - Організація академічно-громадського навчання як складової курікулуму в університетах США (2017)
Dolinska N. V. - Typology of assistantship programs in us universities and their role in future faculty training (2017)
Фельцан І. М. - Особливості іншомовної підготовки в освіті дорослих у європейських країнах (2017)
Мищишин І. Я. - Перспективи модернізації змісту педагогічної освіти у світлі сучасних соціально-культурних і професійних викликів (2017)
Koshmanova T. - International students’ views on teaching as moral craft, Otalbaye D. (2017)
Machynska N. I. - Leader and manger – staff corporate development strategy in educational institutions, Panchuk B. B. (2017)
Горбулін В. П. - Національна безпека України: фокус пріоритетів в умовах пандемії, Даник Ю. Г. (2020)
Патон Б. Є. - Звіт про діяльність Національної академії наук України у 2015–2019 роках (2020)
Наумовець А. Г. - Звіт про діяльність Секції фізико-технічних і математичних наук НАН України у 2015–2019 роках (2020)
Горбулін В. П. - Звіт про діяльність НАН України з підвищення обороноздатності і безпеки держави у 2015–2019 роках (2020)
Кошечко В. Г. - Звіт про діяльність Секції хімічних і біологічних наук НАН України у 2015–2019 роках (2020)
Пирожков С. І. - Звіт про діяльність Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України у 2015–2019 роках (2020)
Загородній А. Г. - Звіт про діяльність НАН України з координації міждисциплінарних досліджень, міжнародну співпрацю та роботу з науковою молоддю у 2015–2019 роках (2020)
Богданов В. Л. - Звіт про діяльність Президії та Бюро Президії НАН України у 2015–2019 роках (2020)
Савенець М. В. - Лісові пожежі квітня 2020 року та зумовлені ними зміни якості атмосферного повітря в Україні, Осадчий В. І., Орещенко А. В. (2020)
80-річчя академіка НАН України В. М. Єгорова (2020)
75-річчя академіка НАН України В. М. Локтєва (2020)
70-річчя академіка НАН України П. М. Мележика (2020)
70-річчя академіка НАН України О. В. Кириленка (2020)
60-річчя академіка НАН України І. М. Мриглода (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України А. М. Довбні (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України П. С. Кнопова (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Р. І. Костика (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Рибалки (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. І. Корнелюка (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Д. М. Говоруна (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України Р. С. Стойки (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Моці (2020)
50-річчя члена-кореспондента НАН України О. П. Круковського (2020)
Дробязко С. І. - Методичні аспекти фінансового обліку товарних запасів підприємства (2020)
Кузьменко О. В. - Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу, Яровенко Г. М., Бойко А. О., Миненко С. В. (2020)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методики аудиту готової продукції для покращення системи обліку на підприємстві, Феофанова І. В., Лісіна Н. Л. (2020)
Кононенко Ж. А. - Фактори зміни величини фінансових результатів підприємства, Грибовська Ю. М., Ходаківська Л. О. (2020)
Пильнова В. П. - Дотримання балансу дебіторської та кредиторської заборгованості як показник стабільного фінансового стану підприємства (2020)
Джинджоян В. В. - Внутрішньокорпоративні соціальні програми туристичних підприємств (2020)
Тимошенко М. В. - Щодо деяких особливостей росту та ролі науки (2020)
Доценко В. Ф. - Інформаційні технології в готельній індустрії України: реалії та перспективи, Шидловська О. Б., Медвідь І. М., Бєдусенко Л. С. (2020)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення організації обліку заробітної плати, Панченко А. М. (2020)
Kvitka A. - Entrepreneurship in the sharing economy: social benefits and digital growth, Kramarenko A. (2020)
Крамаренко І. С. - Напрями державного сприяння зміцненню інвестиційного потенціалу підприємств, Давидова О. А. (2020)
Гейдор А. П. - Джерела фінансування стартапів в Україні, Бізбіз Т. М. (2020)
Маммадова Айан Урфан кызы - Концептуальные основы определения стратегии управления предприятий в современный период (2020)
Гусаревич Н. В. - Оцінка стану бідності в Україні та шляхи її подолання, Сергієнко О. С., Шевченко Ю. В. (2020)
Остропольська Є. В. - Недержавні пенсійні фонди як суб'єкти фінансового ринку України, Ашиткова Я. В., Черенкова В. Е., Гоптар Я. П. (2020)
Орликовський М. О. - Управління інвестиційним забезпеченням конкурентоспроможного розвитку основних видів діяльності фг "пантус-вв" хорошівського району житомирської області, Місюрова М. О., Железнякова А. В., Школа Д. О. (2020)
Жовнірчик Я. Ф. - Електронне врядування та електронна демократія стосовно децентралізації в Україні: стратегії реалізації та розвитку, Квасюк В. В. (2020)
Ніколюк О. В. - Стратегічні орієнтири державної політики підтримки конкурентоспроможності малого бізнесу в Україні (2020)
Яровой Т. С. - Становлення державного управління у сфері національної безпеки України. ретроспектива 2000—2013 роки, крізь призму лобістського впливу (2020)
Усаченко О. О. - Державні методи стимулювання інноваційних процесів розвитку оборонної промисловості (2020)
Білозір О. В. - Вирішення питань безробіття та еміграції в умовах європейської інтеграції (2020)
Бакай А. Є. - Розвиток системи медичного забезпечення сил охорони правопорядку України в контексті її європейської та євроатлантичної інтеграції, Купрієнко Д. А. (2020)
Клочан В. В. - Особливості об'єднання територіальних громад в Україні, Мірошник В. О., Надточий К. П. (2020)
Шевченко М. М. - Методологічні підходи до оцінювання ефективності функціонування державного механізму інформаційно-аналітичного забезпечення політики національної безпеки, Соколов В. А. (2020)
Подольчак Н. Ю. - Поняття публічного маркетингу та приклади його застосування в Україні, Білик О. І., Ханик Ю.-Б. Р. (2020)
Карлаш В. В. - Державне регулювання сучасним станом охорони здоров'я України (2020)
Клімкін П. - Європейська Україна як цінність (2014)
Klimkin P. - European Ukraine as a value (2014)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2014)
Величко В. - Україна для нас — надійний партнер (2014)
Velychko V. - Ukraine is our reliable neighbor (2014)
Уклеба М. - Ми друзі та партнери (2014)
Ukleba M. - We are partners and friends (2014)
Саід Ш. Х. С. - Ірак — відкрита країна (2014)
Said S. K. S. - Iraq is an open country (2014)
Оттоне Х. А. Б. - З Україною у мене "кохання з першого погляду" (2014)
Ottone G. A. B. - I fell in love with Ukraine at first sight (2014)
Чиналієв У. - "Тополинка у червоній хустинці" на Херсонщині (2014)
Chinaliev U. - "A little poplar in a red kerchief" in Kherson Region (2014)
Сіюнь Ч. - В основі нашої дружби — міцний фундамент (2014)
Siyun Ch. - Our friendship is based on a firm foundation (2014)
Даудзе А. - Латвія з вами, українці (2014)
Daudze A. - Latvia supports Ukrainian people (2014)
Бан Ч. Т. - Катастрофа Боінгу 777 рейсу MH17: віддати належне українцям (2014)
Ban Ch. T. - The MH17 disaster: a tribute to ukrainians (2014)
Ді Котроне А. Г. П. - Суверенний Мальтійський Орден: цінності та традиції задля мирного майбутнього (2014)
Di Cotrone A. G. P. - Sovereign Military Order of Malta: values and traditions for the sake of a peaceful future (2014)
Стевіле І. - Будуємо відносини на принципах добросусідства (2014)
Stevile I. - Our bilateral relations are based on the principles of good-neighborliness (2014)
Нордслеттен О. - Там, де інші бачать недоліки, я бачу потенціал (2014)
Nordsletten O. - Where the others see problems, I see the potential (2014)
Літвін Г. - Польща та Україна: стратегічне партнерство і взаємодопомога (2014)
Litwin H. - Poland and Ukraine: strategic partnership and mutual support (2014)
Турянський І. - Як усе починалося... (Перший Посол незалежної України в Турецькій Республіці згадує) (2014)
Turianskyi I. - Diplomacy of Independent Ukraine at the Beginning: (The first Ambassador of independent Ukraine in the Republic of Turkey recalls...) (2014)
Сліпченко О. - На зламі епох (2014)
Slipchenko O. - At the turning point (2014)
Богаєвський Ю. - Україна–Канада: становлення міждержавних відносин. Екскурс у недалеке минуле (2014)
Лаврук В. В. - Сучасний стан та завдання інвестиційного забезпечення розвитку та підвищення конкурентоспроможності галузей сільського господарства, Будняк Л. М. (2020)
Bohayevsky Yu. - Canada-Ukraine: the development of bilateral relations. A brief review of a not distant past (2014)
Остропольська Є. В. - Зарубіжний досвід залучення інвестицій в інтелектуальний капітал, Ашиткова Я. В., Черенкова В. Е., Гоптар Я. П. (2020)
"Вірю у могутній потенціал нації" (80 років виповнилося Юрію Щербаку — дипломату, державному діячеві, письменнику) (2014)
Меліхова Т. О. - Удосконалення методичних підходів до контролю касових операцій для підвищення ефективності діяльності підприємства, Ярашикли Ю. С. (2020)
"I believe in nation’s powerful potential" (80th birthday of Yurii Shcherbak — diplomat, statesman, writer) (2014)
Антоненко І. Я. - Розвиток туристичного потенціалу чернігівського регіону, Харенко В. С. (2020)
Патон Б. - Шановні колеги! (2014)
Макаренко А. П. - Удосконалення аудиту розрахунків з покупцями та замовниками на підприємстві, Кучкіна Д. Д. (2020)
Paton B. - Dear Colleagues! (2014)
Михайліченко Г. І. - Розвиток дестинацій замкового туризму (на прикладі тернопільської області), Клімова А. М. (2020)
Кулінич М. - Вітання колективу, редакційній колегії та авторам наукового щорічника "Україна дипломатична" (2014)
Пильнова В. П. - Оцінка і контроль кредитоспроможності суб'єктів малого бізнесу (2020)
Kulinych M. - A Congratulatory Address to the team, the editorial board and authors of the annual academic publication Diplomatic Ukraine (2014)
Bondarenko L. - Ukrainian cryptоcurrency implementation as a tool for the digital economy development, Kots O., Lashchyk I. (2020)
Наливайко О. - На пульсі епохи (2014)
Романишин В. О. - Фінансова стратегія та її роль у забезпеченні стійкого розвитку підприємства, Бернацька А. О. (2020)
Nalyvaiko O. - On the epoch’s pulse (2014)
Бондаренко О. М. - Економічна сутність та класифікація запасів: обліковий та управлінський аспекти, Тітаренко А. Д. (2020)
Кийков О. - Становлення позитивного іміджу України: внесок видань ГДІП (2014)
Федоренко Т. М. - Дослідження конкурентного середовища суб'єктів ринку туристичних послуг України в контексті формування стратегії сталого розвитку (2020)
Kyikov O. - The publications of the SE "GDIP" contribute to the creation (2014)
Бондарчук М. Є. - Стратегічні цілі розвитку ринку харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки (2020)
Губерський Л. - Київський національний університет імені Тараса Шевченка в авангарді української освіти (до 180-річчя від дня заснування університету) (2014)
Тростенюк Т. М. - Основні продукти діяльності державних закладів вищої освіти в економічному контексті (2020)
Hubersky L. - Taras Shevchenko National University of Kyiv contributes to the vanguard of Ukrainian education (in commemoration of the 180th anniversary of the founding of the University) (2014)
Ситник П. К. - Принципи децентралізації державного управління у сфері культури, Купрійчук В. М., Карлова В. В., Небожук Р. А. (2020)
Андрущенко В. - Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова — міжнародна якість освіти (2014)
Усаченко О. О. - Особливості формування державного оборонного замовлення в Україні (2020)
Andrushchenko V. - National pedagogical university Named after M.P. Drahomanov — International quality of education (2014)
Яровой Т. С. - Концептуальні засади лобіювання як інструмент реалізації цілей державної безпеки (2020)
Сосса Р. - Утвердження України в картографічному світі (до 70-річчя видавництва (2014)
Терешкевич Г. Т. - Державне регулювання стосунків між державою та церквою (2020)
Sossa R. - Strengthening of Ukraine in the sphere of cartography (70 years anniversary of publishing house) (2014)
Мельник Л. А. - Стан імплементації європейських стандартів щодо захисту прав дитини в законодавство України (2020)
Дем’янюк О. - Україна – ЮНЕСКО: 60 років партнерства, Захарчук Б., Дем’янюк О. (2014)
Білозір О. В. - Оцінка механізмів боротьби з безробіттям в умовах європейської інтеграції (2020)
Demyanyuk O. - Ukraine – UNESCO: 60 years of partnership, Zakharchuk B., Demyanyuk O. (2014)
Марушева О. А. - Шляхи вдосконалення механізму нормативно-правового регулювання соціально-економічних відносин у будівництві в Україні (2020)
Кривонос П. - Україна миру та єднання (2014)
Барзилович А. Д. - Реформування системи охорони здоров'я в Україні: стратегічні аспекти (2020)
Kryvonos P. - Peace and unity of Ukraine (2014)
Прав Р. Ю. - Протидія зовнішнім інформаційним загрозам в Україні (2020)
Віднянський C. - Угода про асоціацію з Європейським Союзом як цивілізаційний вибір України, Мартинов А. (2014)
Дроздов Д. В. - Управління розвитком міст-агломерацій та прилеглих об'єднаних територіальних громад за допомогою сучасних містобудівних та транспортних концепцій (2020)
Vidnyanskyi S. - Association agreement with the EU as Ukraine’s civilizational choice, Martynov A. (2014)
Мар'янович М. Е. - Роль міжнародних фінансових організацій у розбудові критичної інфраструктури для досягнення цілей сталого розвитку в Україні (2020)
Перепелиця Г. - Російська воєнна агресія проти України: міжнародний та внутрішньополітичний контекст (2014)
Музхер Хуссеін Музхер Марван - Перспективні механізми розвитку партнерських відносин держави та банківського сектору (2020)
Perpelytsya H. - Russian military aggression against Ukraine:international and domestic political context (2014)
Ткаченко В. - Україна і Росія: зруйновані мости? (2014)
Tkachenko V. - Ukraine and Russia: is temporal connection over? (2014)
Чекаленко Л. - Територіальна цілісність і непорушність кордонів. Українсько-російський кордон (2014)
Chekalenko L. - Territorial integrity and inviolability of borders. Ukrainian-Russian border (2014)
Шкляр Л. - Політика війни як спосіб існування Російських імперій ХХ — початку XXI століть (геополітичний аналіз) (2014)
Shklyar L. - Political warfare as a means for the existence of the russian empire during the 20th century and the start of the 21st (geopolitical analysis) (2014)
Кулінич М. - Співпраця між Україною та Японією в галузі ядерної безпеки: формат "Фукусіма–Чорнобиль" (2014)
Kulinych M. - Cooperation between Ukraine and Japan in the sphere of nuclear safety:Fukushima–Chornobyl format (2014)
Моцик О. - Сучасний стан і перспективи розвиткуукраїнсько-американських відносин (2014)
Motsyk O. - The modern state and perspectives of the development of Ukraine–U.S. relations (2014)
Шергін С. - Зовнішня політика та дипломатія України за умов глобалізації та регіоналізації (2014)
Sherhin S. - Foreign policy and diplomacy of Ukraine under conditions of globalization and regionalization (2014)
Надзвичайні і Повноважні Посли України в іноземних державах (2014)
Надзвичайні і Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2014)
Представники України при міжнародних організаціях (2014)
Представники міжнародних організацій в Україні (2014)
Романюк І. - Дипломатична діяльність Святослава Ігоревича (964–972 рр.), Кушко І. (2014)
Romanyuk I. - Diplomatic activity of Svyatoslav Igorevych (964–972), Kushko I. (2014)
Ціватий В. - Європейський дипломатичний простір і дипломатичні практики ХVІ–ХVІІІ ст.: український контекст (2014)
Tsivatyi V. - European diplomatic space and diplomatic practicesof the early time of the Modern period (XVI–XVIII centuries): Ukrainian context (2014)
Дубина О. - Роль польського чинника в утворенні шведсько-українського союзу 1708 року (2014)
Dubyna O. - Formation of the Swedish-Ukrainian union in 1708 and the Polish role (2014)
Гай-Нижник П. - Візит гетьмана Павла Скоропадськогодо Німеччини у контексті політичного життя України 1918 року (2014)
Gai-Nyzhnyk P. - Hetman Pavlo Skoropadskiy’s official visitto Germany in the context of Ukrainian political life in 1918 (2014)
Гончар Б. - Американська дипломатія і початок Першої світової війни 1914–1918 рр. (2014)
Honchar B. - American diplomacy and the outbreak of 1914–1918 World War (2014)
Лоссовський І. - Історія, сучасний стан та перспективи врегулювання корейської кризи (2014)
Lossovsky I. - History, contemporary status and perspectives of the Korean settlement (2014)
Матяш I. - Євген Слабченко: нові документи до біографії (2014)
Matyash I. - Yevhen Slabchenko: new documents to the biography (2014)
Щегельська Ю. - Інформаційне забезпечення та супровід промоційної політики м. Києвана міжнародній арені (2008–2013) (2014)
Shchehelska Yu. - Information management and maintenance of the city of Kyiv promotional policy in the international arena (2008–2013) (2014)
Жалоба І. - Віртуальна дипломатія як допоміжний засіб формування громадської думки, Куцюк І. (2014)
Zhaloba I. - Virtual diplomacy as an auxiliary tool of shaping public opinion, Kutsyuk I. (2014)
Балабанов К. - Структура публічної дипломатії США, Трофименко М. (2014)
Balabanov K. - The Structure of the U.S. Public Diplomacy, Trofymenko M. (2014)
Юрійчук Є. - Зовнішньополітичні аспекти спостереження представниками ОБСЄ за ходом виборів і референдумами у державах Балтії, Республіці Білорусь та країнах Центральної Азії (2014)
Yuriychuk Ye. - Foreign policy aspects of OSCE’s monitoring of the elections and referendums in the Baltic states, Belarusand central Asia by the OSCE’s (2014)
Держалюк М. - Особливості конституційного реформування в сучасній Угорщині та європейський контекст (2014)
Derzhaliuk M. - Peculiarities of constitutional reform in modern Hungary and its European context (2014)
Гуменюк Б. - Республіка Кіпр: від Угоди про Асоціацію до повного членства в ЄС (2014)
Humenyuk B. - The Republic of Cyprus: from Association Agreement to full membership in the EU (2014)
Hагорний С. - Енергетична ситуація у країнах розширеного Чорноморсько-Каспійського басейну у зв’язку НАТО: висновки для України, Нагорний Д. (2014)
Hahornyi S. - The Energy Situation in the Extended Black Sea-Caspian Sea Basin as Related to NATO: Lessons for Ukraine, Nahornyi D. (2014)
Святійший Патріарх Київський і всієї Руси-України Філарет - Найжахливіше зло людське (2014)
Filaret Filaret - The most horrible evil is human evil (2014)
Полянський П. - Українське питання напередодні Другої світової війни: дипломатичний контекст (2014)
Polyanskyi P. - Situation over Ukraine before World War II: diplomatic context (2014)
Головченко В. - Боротьба за соборність України в контексті Другої світової війни (2014)
Holovchenko V. - Problem of Ukrainian Unity in the context of World War I (2014)
Денисенко В. - Хто не ризикує — той не дивує світ (Штрихи до політичного портрету Уінстона Черчілля) (2014)
Denysenko V. - He who runs no risks, doesn’t make the world wonder (Defining touches to Winston Churchill’s political portrait) (2014)
Денисенко А. - Представляли Україну на Генеральній асамблеї ООН, Туркевич В. (2014)
Denysenko A. - Combat veterans delegated to the General Assembly of the UN, Turkevych V. (2014)
Щупак І. - Дипломати — "Праведники народів світу", Глущенко Д. (2014)
Shchupak I. - Diplomats – righteous among the nations, Hlushchenko D. (2014)
Харченко О. - Союзники з високою місією, або журналістита дипломати на інформаційному фронті (2014)
Kharchenko O. - Noble mission allies or journalists and diplomats on information battlefield (2014)
Шматов М. - Відкриваймо Україну світові (2014)
Shmatov M. - Let’s open Ukraine to the world together (2014)
Томіленко С. - Міжнародна діяльність Національної спілки журналістів України (2014)
Tomilenko S. - International cooperation of Ukraine’s National Union of Journalists (2014)
Брага С. - Зовнішньополітична проблематика на сторінках "Урядового кур’єра" (2014)
Braha S. - Foreign policy agenda on the pages of "Uryadovyi kurier" (2014)
Лазебник С. - Закордонне українство — невичерпний потенціал України (2014)
Lazebnyk S. - Ukrainians Living Abroad as Inexhaustible Potential of Ukraine (2014)
Таланчук П. - Міжнародна діяльність університету "Україна" (2014)
Talanchuk P. - International activity of the University "Ukrayina" (2014)
Ільїн М. - Тисяча журавлів перенесуть Україну навіть через Гімалаї (2014)
Ilin M. - Thousand cranes will bring Ukraine over the "Himalayas" (2014)
Оморі Н. - Інформаційна війна і мир (2014)
Omori N. - Information War and Peace (2014)
Здіорук С. - Оптимізація зовнішньої політики засобами духовної культури (2014)
Zdioruk S. - Foreign policy optimization by means of spiritual culture (2014)
Присутність вірних та громад Української Греко-Католицької Церкви в Казахстані (2014)
The presence of believers and communities of Ukrainian greek catholic church in Kazakhstan (2014)
Трахтенберг І. - Гордість націй (2014)
Trakhtenberg I. - Honor of the nations (2014)
Пирожков С. - Дипломатична діяльність України у сучасному світі (2014)
Pyrozhkov S. - Diplomatic activity of Ukraine in the modern world (2014)
Алексєєнко І. - Пробудження нації (2014)
Alekseenko I. - Uprising of a nation (2014)
Биркович О. І. - Судоустрій та судочинство України в контексті національної ментальності (2019)
Тимощук О. А. - Актуальне питання розвитку інституту перекладача у кримінальному процесі (2019)
Корнуш А. О. - Принцип гласності і відкритості діяльності органів судової влади як об'єкт наукових дослівджень (2019)
Талалай Д. В. - Сили та засоби забезпечення національної безпеки України, Щербина Л. І. (2019)
Нестор Н. В. - Проблемні питання юридичного механізму контрольно-наглядової діяльності за судовою владою (2019)
Войтов Г. В. - До дискусії про принципи адміністративного-правового запобігання корупцій в органах та установах виконання кримінальних покарань України (2019)
Потопальський А. В. - Поняття та особливості професійної підготовки поліцейських як об'єкта адміністративно-правового регулювання (2019)
Шейбут Д. В. - Сучасне визначення правового статусу мігранта в українському законодавстві (2019)
Лисенко С. О. - Інформаційна густина як критерій інформаційної безпеки (2019)
Клименко О. А. - Проблемні питання реформування органів досудового розслідування (2019)
Ільїна О. В. - Булінг: соціальна та кримінально-правова характеристика (2019)
Носевич Н. Р. - Методи діяльності державного бюро розслідувань у сфері протидії злочинності (2019)
Маслова Н. Г. - Радикалізм у структурі індивідуальної свідомості особистості (2019)
Пащенко Є. М. - Особливості кількісних показників злочинності військовослужбовців (2019)
Кисько А. І. - Ознаки організованості злочинної групи у змісті предмета кримінального процесуального доказування (2019)
Ганенко І. С. - До питання імунітету близьких родичів та членів сім'ї підозрюваного (обвинувачиного) (2019)
Мискова Г. М. - Міжнародний досвіт запобігання сексуальній експлуатації дитини (2019)
Семененко Є. П. - Особливості трасологічної експертизи нетрадиційних слідів людини, Гріда В. В. (2019)
Черенков А. М. - Типові слідчі ситуації розслідування декларування недостовірної інформації (2019)
Ордулі Е. Є. - До питання про темперальні положення угоди TRIPS (2019)
Забродін М. О. - Психологія прийняття рішень арбітражним керуючим (2019)
Omid N. - Multimodel transport and international conventions (2019)
Рудюк В. С. - Філософські засади та методологія визначення впливу європейської правової традиції на трансформацію судочинства в Україні (2019)
Яворській І. І. - Специфіка механізму реалізації процесуальних норм бюджетного права (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Klyuchko O. M. - Computer recognition of chemical substances based on their electrophysiological characteristics, Biletsky A. Y. (2019)
Tigunova O. - Metabolic engineering of solventogenic Clostridia, Beyko N., Andrijash G., Shulga S. (2019)
Gahramanova M. - The use of herbal remedies in the treatment of hepatobiliary diseases: trends and prospects, Rudyk M., Skivka L. (2019)
Gorobets S. V. - Production of magnetically controlled biosorbents based on fungi Agaricus bisporus and Lentinula edodes, Yevzhyk L. A., Kovalchuk I. A., Kovalev O. V. (2019)
Kryvtsova M. - Аntimicrobial, antibiofilm-forming and some biochemical properties of Potentilla erecta rhizome extract, Koščová J., Eftimova J., Spivak M. J. (2019)
Sablii L. - Using of Lemna minor for polluted water treatment from biogenic elements, Korenchuk M., Kozar M. (2019)
Gorbunov L. V. - Mathematical model for describing the post-cryopreservation viability of fruit and berry cuttings, Petrov I. V., Zviahintseva O. V. (2019)
Розвадовський В. І. - Поняття "правового стасусу особи" як методологічна основа для дослідження статусу учасників коституційного прорвадження (2019)
Теремцова Н. В. - Проблема реалізації юридичної відповідальності держави: теоретико-правовий аспект, Абдуллаєв М. Ф.-огли (2019)
Левчук М. В. - Особливості проведення процедури докимасії в стародавніх Афінах (2019)
Антошкіна В. К. - Суб'єкти, об'єкти, способи, обсяг як основні складові юридичної технології тлумачення (2019)
Денисюк Л. М. - Механізми взаємодії суспільства, бізнесу та влади в Україні (2019)
Курко М. Н. - Взаємодія та співпраця державних органів та недержавних організацій у сфері забезпечення безпечних міграційних процесів (2019)
Бортник Н. П. - Проблеми соціального захисту населення в Україні, Хомишин І. Ю. (2019)
Іванов Д. В. - Запит та доступ до публічної інформації: специфіка відео-,аудіоматеріалів з урахуванням охорони права на приватність (2019)
Капітан О. І. - Правове регулювання соціальної сфери: сучасний стан та напрями удосконалення (2019)
Abriny A. - Extra-judicial ways of resolving legal disputes used in the practice of business activity (2019)
Капля О. М. - Філософсько-правова концепція засад (принципів) кримінального процесу України (2019)
Бєліков К. А. - Окремі питання детермінації вуличних крадіжок у сільській місцевості, Приходько А. А. (2019)
Маслова Н. Г. - Орієнтуюча складова національної стратегії протидії кримінальному радикалізму в Україні (2019)
Сийплокі М. В. - Практика призначення покарань за кримінальні правопорушення, що посягають на громадську та приватну охоронну діяльність в Україні (2019)
Ганенко І. С. - Нормативно-правове визначення дипломатичного імунітету в кримінальному процесуальному законодавстві України (2019)
Кисько А. І. - Слідчі (розшукові) дії початкового етапу розслідування злочинів, вчинених у складі організованої групи (2019)
Марисюк К. Б. - Питання потерпілого у складі злочину, передбаченого ст.164 КК України, Комарницька М. П. (2019)
Герц А. А. - Окремі аспекти внесення майнових прав інтелектуальної власності до статутного капіталу господарських товариств, Турчин Л. Я. (2019)
Шашкова-Журавель І. О. - До питань про сутність міжнародного трудового права (2019)
Шахбазян К. С. - Суб'єкти міжнародно-правового регулювання Інтернет. Діяльність міжнародних державних організацій в галузі регулювання Інтернет-відносин (2019)
Устименко Б. М. - Щодо правового статусу Азовського моря та Керченської протоки, Устименко Т. П. (2019)
Андрущенко Г. С. - Удосконалення правового статусу, завдань державної аудиторської служби України: необхідність чи політична доцільність (2019)
Коваленко А. А. - Відновлювальна функція фінансово-правової відповідальності (2019)
Коврига М. М. - Виникнення та походження криптовалют, їх потенціал як платіжного засобу (2019)
Долженков О. В. - Відновлення спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського господарства задля відродження тваринницької галузі (2019)
Ванджурак Р. В. - Світоглядні витоки та онтологічні особливості давньогрецької філософії права досократичного періоду (2019)
Стасишин Р. О. - Оцінка ризику погіршення психофізіологічного та емоційного статусу працівників, діяльність яких відбувається в умовах з підвищеною небезпекою, Кальниш В. В., Оліскевич М. О. (2019)
Martirosova V. G. - Blue light as an occupational health problem, Sorokin V. M., Nazarenko V. I., Cherednichenko I. N., Tikhonova N. N., Beseda O. Y. (2019)
Кальниш В. В. - Мониторинг психофизиологических функций операторов в процессе их трудовой деятельности (2019)
Кудієвський Я. В. - Оцінка змін функціонального стану серцево­судинної системи у лікарів­хірургів залежно від віку та стажу роботи при добовому моніторингу артеріального тиску (2019)
Луговський С. П. - Морфофункціональні зміни у внутрішніх органах щурів за тривалого введення в черевну порожнину наночастинок оксиду заліза (Fe2O3), Дмитруха Н. М., Діденко М. М., Бакало Л. В., Лагутіна О. С., Мельник Н. А. (2019)
Омельчук С. Т. - Гігієнічна оцінка умов праці при застосуванні пестицидів на сої, Стеценко О. В., Гиренко Т. В., Борисенко А. А., Алексійчук В. Д. (2019)
Ковальчук Т. А. - Спосіб прогнозування порушень слуху у працівників гірничо­металургійної галузі, Дедунов С. В. (2019)
Реферати (2019)
Леонов Б. Д. - Проблеми правового та експертного забезпечення правоохоронної діяльності у сфері протидії кіберзлочинності, Серьогін В. С. (2019)
Надіжко М. М. - Деякі питання науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності в системі СБ України (на прикладі комп’ютерно-технічних досліджень) (2019)
Остроухов В. В. - Соціально-психологічний аналіз тероризму як граничної форми екстремізму, Присяжнюк М. М., Прогонюк М. С. (2019)
Романов І. В. - Методологія комплексного оцінювання розвитку національних інтересів України в секторі економічної та державної безпеки, Рижов І. М., Тонконог І. О. (2019)
Берездецький Ю. М. - Окремі аспекти забезпечення кібербезпеки об’єктів критичної інфраструктури: досвід для України, Пальчик М. Л. (2019)
Бойко В. Д. - Кібербезпека в ЄС та країнах-членах: генезис та проблеми її підвищення, Василенко М. Д., Кухаренко С. В. (2019)
Слюсарчук І. В. - Подвійне громадянство: реальні та потенційні загрози національній безпеці. Законодавче регулювання, Мітенко О. В. (2019)
Форноляк В. М. - Особливості співробітництва антитерористичних організацій країн Європейського Союзу щодо протидії тероризму (2019)
Бурба В. В. - Корупційні ризики як складова терористичних проявів в контексті гібридної війни, Суворов О. М. (2019)
Заруба О. Г. - Лідерство у вищих військових навчальних закладах: моделі та програми підготовки (2019)
Іжутова І. В. - Використання технологій стратегічних комунікацій під час запровадження в Україні правового режиму воєнного стану, Сальнікова О. Ф. (2019)
Рижов І. М. - Парадигмальні риси антитерористичної безпеки сучасного інформаційного суспільства (2019)
Трофименко О. Г. - Моніторинг рівня кібербезпеки України у світових рейтингах, Прокоп Ю. В., Логінова Н. І., Задерейко О. В. (2019)
Волошинов С. А. - Теоретичні аспекти організації інформаційно-технологічного середовища професійної підготовки майбутніх морських фахівців (2019)
Сошенко С. М. - Засади компетентісного підходу підготовки фахівців у системі вищої освіти, Шмельова А. С. (2019)
Разумова Г. В. - Методологія оцінювання розвитку національної економіки (2019)
Khovrak I. - Comparative analysis of labor market transformation in Ukraine and the USA under condition of balanced regional development, Solodkov D. (2019)
Васільєва Л. М. - Особливості вибору та обґрунтування облікової політики аграрних підприємств (2019)
Гапіч Г. В. - Оцінювання рівня екологічної та експлуатаційної безпеки низьконапірних гідротехнічних споруд (2019)
Мислюк О. О. - Екологічна оцінка кислотно-основних властивостей урбоземів м. Черкаси, Хоменко О. М., Єгорова О. В. (2019)
Атаєв С. В. - Прогнозування масштабів впливу на стан прирічкових територій при відновленні малих гідроелектростанцій (2019)
Зайцев Е. П. - Сравнение влияния термочувствительности и высокотемпературного теплообмена на термоупругость цилиндра из сплавов алюминия, титана и стали (2019)
Чуй Ю. В. - Дослідження впливу залежності коефіцієнта фільтрації тонкого глинистого включення від концентрації хімічних речовин на величину стрибка напорів, Мартинюк П. М. (2019)
Конох І. С. - Керування процесом сушіння технічного вуглецю за допомогою зонних регуляторів, Найда В. В., Істоміна Н. М., Краснопольська Ю. О. (2019)
Сохін Н. Л. - Моделі та методи прогнозування мережевого трафіку в реальному часі, Гученко М. І., Кирса А. О. (2019)
Кипин М. М. - Влияние равномерности термического нагрева слябов на вибрацию клети в процессе прокатки (2019)
Собко Б. Ю. - Оцінка інвестиційної привабливості комплексного освоєння обводнених титан-цирконієвих родовищ, Ложніков О. В. (2019)
Загинайло И. В. - Численное моделирование процессов теплопереноса в композитах с полиразмерными включениями, Писаренко А. Н., Спиридонов Д. А., Левицкий Д. В. (2019)
Markevich A. - Special functioning aspects of city passenger route transport (by the example of Kremechuk), Markevych A. (2019)
Батсайхан Жанар - Разработка теории взаимодействия пакетного плоскостного глубинного виброуплотнителя с бетонной смесью (2019)
Розен В. П. - Бенчмаркінг енергоефективності електротехнічних комплексів вугільних шахт, Давиденко Л. В., Волинець В. І., Давиденко В. А., Давиденко Н. В. (2019)
Папаїка Ю. А. - Оцінка достовірності техніко–математичної моделі головної водовідливної установки в задачах електромагнітної сумісності, Лисенко О. Г., Рогоза М. В., Родна К. С., Якимець С. М. (2019)
Altunbas M. - Study Concerning Berger Type Deformed Sasaki Metric on the Tangent Bundle, Simsek R., Gezer A. (2019)
Chueshov I. - Quasi-Stability Method in Study of Asymptotic Behavior of Dynamical Systems, Fastovska T., Ryzhkova I. (2019)
Gorkavyy V. - On the Sharpness of One Integral Inequality for Closed Curves in R4, Posylaieva R. (2019)
Gurbuz N. - Three Anholonomy Densities According to Bishop Frame in Euclidean 3-Space (2019)
Jamreh M. - Some Non-Trivial and Non-Gradient Closed Pseudo-Riemannian Steady Ricci Solitons, Nadjafikhah M. (2019)
Борис Яковлевич Левин (2019)
Author Index to Volume 15 for Year 2019 (2019)
Бойченко М. - Соціально-педагогічна підтримка дітей із особливими освітніми потребами: досвід європейських країн, Чистякова І. (2019)
Годлевська К. - Розвиток освіти дорослих Угорщини (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Іванова В. - Форми і методи підготовки майбутніх фахівців дошкільної освіти в університетах Сполученого королівства Великої Британії і Північної Ірландії (2019)
Коваленко Н. - Компетентнісна модель молодіжного працівника: досвід Фінляндії (2019)
Степанець М. - Ґенеза вищої педагогічної освіти в Канаді (2019)
Білєр О. - Вплив розвивального середовища на розвиток сенсомоторного інтелекту молодших дошкільників, Данько Н., Павлущенко Н. (2019)
Гаращенко Л. - Реалізація ідеї здоров’язбереження у фізичному вихованні дітей дошкільного віку: фізична культура на повітрі, Крижанівська В. (2019)
Казакова Н. - Використання ігрових технологій у позакласній виховній роботі початкової школи (2019)
Мармаза О. - Історіографічні аспекти ґенези менеджменту в освіті (2019)
Парфілова С. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках української мови та літературного читання, Литвиненко І. (2019)
Сєрих Л. - Нормативно-методичні основи взаємодії закладів загальної середньої та позашкільної освіти в естетичному вихованні підлітків (2019)
Скоробагатська О. - Методика позитивного та негативного підкріплення в педагогічній психології (2019)
Шупик Т. - Казка як засіб творчого розвитку старших дошкільників (2019)
Гаврило О. - Поняття готовності майбутніх вихователів до формування поведінкового компоненту екологічної культури дошкільників у педагогічних дослідженнях (2019)
Гаврилюк О. - Контроль знань та вмінь з англійської мови у майбутніх учителів у закладі вищої освіти як педагогічна проблема (2019)
Гончарук О. - Модель системи підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвіллєвої діяльності учнів (2019)
Kozlov D. - Innovative behavior of a future manager as a factor of effective management by personnel of a secondary education institution (2019)
Кривонос О. - Проблеми дидактичної адаптації студентів педагогічного університету (2019)
Купенко О. - Сучасний стан і перспективні засоби розвитку компетентності майбутніх бакалаврів соціальної роботи (2019)
Непомняща Г. - Підготовка майбутнього вчителя до використання елементів ейдетики у процесі вивчення математичної галузі в початковій школі (2019)
Пшенична Л. - Від креативного студента до неординарного фахівця, Мотречко В. (2019)
Рибалко П. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури до подальшої фахової діяльності (2019)
Семеног О. - Формування професійної мобільності майбутніх магістрів педагогічної освіти: теорія і практика, Козлова О. (2019)
Білозуб Л. - Теоретичні аспекти сучасної дизайн-освіти (2019)
Данько Н. - Методи мистецької освіти молодших школярів, Кондратюк С., Павлущенко Н. (2019)
Жулінський М. - Дизайн архітектури як виразник невпинного процесу дегуманізації людини, Садовський О. (2019)
Пушкар Л. - Інноваційні технології активного навчання музики в дошкільній освіті (2019)
Zhou Ye. - Pedagogical conditions and methods of gaining artistic-emotional experience by future musical art teachers (2019)
Яо Пейчань - Проблема педагогічної спрямованості професійної підготовки майбутніх учителів хореографічного мистецтва в сучасних наукових розвідках (2019)
Герзанич С. О. - Взаємодія факторів ризику невиношування вагітності в умовах природного йодного дефіциту, Мулеса О. Ю., Лоя Н. О., Гецко Н. В. (2019)
Гребініченко Г. О. - Можливості двовимірного ультразвукового дослідження для оцінки ступеня герніації печінки в грудну клітку при вродженій діафрагмальній килі у плода, Гордієнко І. Ю., Тарапурова О. М., Слєпов О. К. (2019)
Калугіна Л. В. - Клініко-морфологічні особливості хронічного сальпінгоофориту з різними варіантами перебігу в жінок репродуктивного віку, Задорожна Т. Д., Юско Т. І. (2019)
Лук'янова І. С. - Особливості перинатальної діагностики й тактики при вроджених вадах серця (досвід ДУ "Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук'янової НАМН України", 2015–2019 рр.), Медведенко Г. Ф., Дзюба О. М., Тарасюк Б. А. (2019)
Сіромаха С. О. - Тромбоемболія легеневої артерії у вагітних та породіль, Руснак А. О., Лежненко С. П., Огородник А. О., Давидова Ю. В., Лазоришинець В. В. (2019)
Ошлянська О. А. - Особливості взаємозв'язків між показниками функціонального стану серцево-судинної системи та біохімічними маркерами ендотеліальної дисфункції у дітей з дисплазією сполучної тканини, Остапенко Ю. Ю., Чайковський І. А. (2019)
Буднік Т. В. - Оцінка впливу різних терапевтичних підходів на характер змін уробіому в дітей із рекурентним перебігом інфекції сечової системи, Квашніна Л. В., Мордовець Є. М., Тихоненко Н. О., Гороховська Т. О., Маркотенко О. О., Виноградова Т. М. (2019)
Дронова В. Л. - Огляд наукових праць із проблем перинатальної допомоги вагітним жінкам з уперше виявленими доброякісними новоутвореннями грудної залози під час даної вагітності, Дронов О. І., Мокрик О. М., Бакунець Ю. П., Теслюк Р. С. (2019)
Іщенко Г. І. - Гепатити та вагітність (огляд літератури), Деменіна Н. К. (2019)
Мартич А. М. - Еволюція у поглядах на етіопатогенез розвитку пре еклампсії, Явір В. С., Спічак К. О., Сокол І. В., Говсєєв Д. О. (2019)
Горобець А. О. - Вітаміни і мікроелементи як специфічні регулятори фізіологічних та метаболічних процесів в організмі дітей та підлітків (2019)
Мальська А. А. - Леопард синдром: множинний лентигіноз та гіпертрофічна кардіоміопатія. Випадок із практики, Куриляк О. Б. (2019)
Strategic action plan on human rights and technologies in biomedicine (2020–2025) (2019)
До ювілею В. П. Черних (2020)
Kachaniuk V. V. - The substantiation of the quality control method for determining the radionuclide purity and the total radioactivity of radiopharmaceuticals, Shevel V. M. (2020)
Полова Ж. М. - Визначення показників якості спрею "аргоцид-мідь" для застосування у ветеринарії, Алмакаєва Л. Г. (2020)
Blazheyevskiy M. Ye. - Determination of l-cystine in tablets using the chemiluminescence method, Bondarenko N. Yu., Serdiukova Yu. Yu., Yaremenko V. D. (2020)
Сліпченко Г. Д. - Фармакотехнологічні дослідження з розробки препарату на основі рослинної сировини для лікування серцево-судинних захворювань, Рубан О. А., Колісник Т. Є. (2020)
Сиденко Л. Н. - Выбор оптимального увлажнителя при разработке состава и технологии получения капсул с нифуроксазидом, Казаринов Н. А. (2020)
Рухмакова О. А. - Безвідходні технології переробки продуктів бджільництва (аналітичний огляд), Олійник С. В., Котенко О. М., Герасимова І. В., Борщевська М. І. (2020)
Рибачук В. Д. - Маркетинговий аналіз порошків для нашкірного застосування (присипок), представлених на ринку україни, Рубан О. А. (2020)
Moroz Sv. G. - The analysis of features of retail pharmaceutical market at the regional level, Nemchenko A. S., Podgaina M. V., Lebedyn A. M. (2020)
Датхаев У. М. - Тенденции развития мирового фармацевтического рынка, Шопабаева А. Р., Ержанова Р. Б. (2020)
Висоцька О. І. - Дослідження асортименту та визначення обсягів споживання антиретровірусних лікарських засобів на фармацевтичному ринку україни впродовж 2017-2019 років, Яковлєва Л. В., Баглай Т. О. (2020)
Шевцов І. І. - Дослідження гормоноподібних властивостей гліоксирену (2020)
Gorchakova N. A. - Amino acids in cardiology, gastroenterology and neurology, Zaychenko A. V., Sorokopud K. Yu. (2020)
Губанова Ю. С. - Действие химических мутагенов на характеристики растений Nigella damascena L. поколения М1, Сорока А. И. (2019)
Калінова М. Г. - Порівняльна оцінка теплостійкості спорофіту та гаметофіту ріпаку озимого, Комарова І. Б. (2019)
Леус Т. В. - Наследование расположения ветвей, высоты растения и времени выхода из стадии розетки у сафлора красильного (2019)
Товстановська Т. Г. - Успадкування ознак габітусу рослин у міжвидових і внутрішньовидових гібридів F1 льону олійного, Лях В. О. (2019)
Яранцева В. В. - Онтогенетические изменения пигментного состава листьев льна масличного сорта циан в степной зоне Украины (2019)
Буділка Г. І. - Оцінка зразків гірчиці сизої озимої за комплексом господарсько цінних ознак, Журавель В. М. (2019)
Ведмедєва К. В. - Результати селекції кондитерського сорту соняшнику, Махова Т. В. (2019)
Кутіщева Н. М. - Вплив погодних факторів на мінливість господарських показників у гібридів соняшнику, Одинець С. І., Шудря Л. І., Середа В. О., Безсусідній О. В. (2019)
Полякова И. А. - Сравнительная характеристика методик оценки коллекционных образцов Arachis hypogaea, Мартыненко Е. Е. (2019)
Вожегова Р. А. - Формування продуктивності сортів сої під впливом інокуляції в умовах степу України, Коковіхін С. В., Дробітько А. В. (2019)
Заєць С. О. - Вплив систем захисту рослин на врожайність сортів сої в умовах зрошення, Рудік О. Л., Нетіс В. І., Фундират К. С. (2019)
Літошко С. В. - Реакція соняшнику на додаткове живлення за різних систем основного обробітку грунту (2019)
Міхєєва О. О. - Виживаність рослин сої залежно від комплексного впливу способу сівби та норми висіву насіння в східному лісостепу України, Рожков А. О., Міхєєв В. Г. (2019)
Поляков О. І. - Особливості формування продуктивності сафлора під впливом додаткового мінерального живлення та застосування стимуляторів росту, Алієва О. Ю. (2019)
Поляков О. І. - Формування продуктивності кунжуту під впливом агроприйомів вирощування в посушливих умовах степу України, Нікітенко О. В. (2019)
Шувар А. М. - Вплив строків сівби сортів льону олійного на продуктивність за різних норм висіву (2019)
Чехова І. В. - Регіональний аспект виробництва сої (2019)
Lukisha A. P. - Recalculating technique of the thermo-hydraulic parameters of straight-flow smooth-walled steam generators from boundary conditions of the second kind for boundary conditions of the third kind (2018)
Бразалук Ю. В. - Асимптотические математические модели фильтрации газа через тонкую стенку. Часть 1. Постановка проблемы, изотермический случай, Губин А. И., Давыдова А. В., Евдокимов Д. В., Стояновский М. А., Шульга Р. А. (2018)
Джусов А. А. - Инвестиционный потенциал акций компаний аэрокосмического и оборонного сектора, Притыкин А. А., Джусов П. А. (2018)
Желябов П. А. - Алгоритм управления токовой катушкой в системах угловой ориентации и стабилизации космических аппаратов, Кулабухов А. М. (2018)
Nosova T. V. - Processing aluminum alloys by dispersion modifiers, Kalinina N. E., Kalinin V. T., Davidyuk A. V., Vovk A. M. (2018)
Лабуткина Т. В. - Метод "объемного плетения" для генерации гипотетических зон механических поликонфликтов, рассматриваемых в исследовательских задачах, Котюк А. А. (2018)
Сокол Г. И. - Метод определения вида источников акустического излучения в первые секунды старта ракет космического назначения (2018)
Khaminich A. - Calculation of temperature modes of grain filters manufactured by low temperature technology after defrosting, Heti K., Matyash O. (2018)
Костицький М. В. - Діяльність конституційного суду України на сучасному етапі: здобутки, проблеми та перспективи, Камінська Н. В. (2019)
Свєшнікова М. М. - "Паритетна демократія" та "гендерна демократія": правова природа та співвідношення (2019)
Кікінчук В. Ю. - Адміністративні процедури проходження служби в органах Національної поліції України (2019)
Нестор Н. В. - Теоретичні характеристики предметної направленості заходів контролю та нагляду за суддями в Україні (2019)
Шейбут Д. В. - Врегульовані міграційні процеси як фактор розвитку України (2019)
Тильчик В. В. - Особливості вирішення спорів у сфері публічно-правових відносин засобами адміністративго судочинства в межах "скандинавського закону": досвід для України (2019)
Ковальчук С. О. - Клопотання слідчого, прокурора про арешт майна під час досудового розслідування: структура і вимоги до змісту (2019)
Лисенко С. О. - Вплив швидкості передачі інформації на безпеку суспільства (2019)
Носач А. В. - Параметри національної стратегії захисту державного сувернітету і територіальної цілісності України (2019)
Самотієвич В. О. - До питання обмеження суддівського розсуду під час призначення покарання (2019)
Сазанов В. В. - Рівні кримінологічного забезпечення економічної безпеки (2019)
Носевич Н. Р. - Принципи організації та діяльності державного бюро розслідувань щодо протидії злочинності (2019)
Мірюк Т. М. - Стан дослідження заходів, пов'язаних із ізоляцієюнеповнолітніх, у вітчизняній кримінально-правовій доктрині (2019)
Маслова Н. Г. - Система детермінантів кримінального радикалізму (2019)
Сийплокі М. В. - Насильство як ознака злочинів у сфері правоохоронної та державної охоронної діяльності (2019)
Сокуренко В. В. - Кримінологічний аналіз стану протиправного впливу на результати офіційних спортивних змагань в Україні (2019)
Бурлака Я. А. - Щодо визначення поняття процесуального самостійності слідчого (2019)
Семенененко Д. - Правове регулювання застосування технічних засобів у кримінальному провадженні (2019)
Пащенко Є. М. - Військові насильницькі злочини (поняття, ознаки, кримінологічна класифікація) (2019)
Кисько А. І. - Призначення угоди визнання винуватості (2019)
Назимко О. В. - Зміст, обумовленість і генезис міжнародного-правового виміру трудового права України (2019)
Маліков С. К. - Адміністративні реформи та методики контролю та нагляду у сфері містобудівної діяльності (2019)
Ордулі Е. Є. - Про стан та деякі проблеми імплементації положень угоди TRIPS у національне законодавство України (2019)
Гнатюк Т. М. - Форма договору управління майновим комплексом підприємства (2019)
Бандурка С. С. - Правове забезпечення екрномічної безпеки підприємницької діяльності: досвід окремих країн та можливості його використання в Україні (2019)
Костюченко Я. М. - Правові механізми вирішення спорів в угоді про асоціацію між Україною та ЄС (2019)
Лобач А. М. - Міжнародно-правові стандарти у сфері охорони права на отримання освіти (2019)
Камінська Н. В. - Рецензія теоритичні та практичні виміри місця угоди про асоціацію між Європейським Союзом та Україною у національному правопорядку україни (2019)
Потопальський А. В. - Зарубіжний досвід правового забезпечення професійної підготовки поліцейських та можливості його використання в Україні (2019)
Серединська Н. М. - Моделювання артеріальної гіпертензії шляхом тривалого сольового навантаження. Моніторинг функціонування серцево-судинної системи та динаміки інтегральних показників життєдіяльності в щурів (частина I), Мохорт М. А., Хоменко В. С., Марченко-Толста К. С., Киричок Л. М., Марченко О. М. (2019)
Свіргун І. С. - Вплив лецитинів на поведінку тварин за умов інтоксикаційного стресу, Мухаммед Адаб, Кошелєв О. С., Дроздов О. Л. (2019)
Носівець Д. С. - Вплив нестероїдних протизапальних засобів на руховий, дослідницький та емоційний статус щурів у тесті "відкрите поле" за умов експериментального гіпотиреозу й остеоартрозу (2019)
Онищук Л. В. - Вплив вагінальних супозиторіїв з протизапальною та протимікробною активністю на функціональні показники лейкоцитів крові щурів за умов експериментального вагініту (2019)
Серединська Н. М. - Порівняльна оцінка протизапальної активності німесуліду та целекоксибу на фоні експериментального ревматоїдного артриту, Суворова О. С., Марченко-Толста К. С. (2019)
Shevchuk O. O. - Histological findings at application of newly designed granular carbon enterosorbent under subchronic doxorubicin toxicity in rats, Datsko T. V., Posokhova K. A., Nikolaev V. G. (2019)
Зайченко Г. В. - Дослідження токсикологічних властивостей ректального крему комбінованого складу для лікування проктологічної патології, Стахорська М. О. (2019)
Набока Ю. М. - Дослідження хронічної токсичності препарату "Артритан": вплив на функціональний стан і лабораторні показники щурів, Зубицька Н. П., Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2019)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2019)
Eliseev V. I. - Numerical simulation of the mass transfer in a hemodialysis cell machine, Sovit Yu. P., Molchanov R. N. (2018)
Сокол Г. И. - Векторно-фазовые характеристики низкочастотного акустическая поля в полости рупора, Омелюшко О. С. (2018)
Polyakov M. V. - Design parameters of mesh phase delimeters for ensuring repeated starting of spacecraft in the conditions of heightless, Davudov S. А., Davudova А. V., Heti К. V. (2018)
Kondratyuk Ye. A. - Review of external problems of reactive missiles of reactive volley fire systems, Lipovsky V. I. (2018)
Полишко С. А. - Влияние химического состава колесной стали марки R7 на механические свойства при парной и групповой корреляциях (2018)
Alekseyenko S. V. - Simulation of the air-droplet flow in the aircraft icing problems (2018)
Малий М. С. - Датчик горизонту космічного апарату, Рахматов М. О., Гребенкіна О. А., Кулабухов А. М. (2018)
Коростюк К. В. - Современные тенденции в сфере применения суборбитальных ракет-носителей, Дронь Н. М. (2018)
Манько Т. А. - Технологические особенности изготовления композитного корпуса топливного бака с фланцами из углепластика, Литот А. В., Шилин С. А. (2018)
Турянський Ю. І. - Глобалізація прав людини (2019)
Фатхутдінов В. Г. - Основні напрями діяльності пенсійного фонду України (1990-1998 рр.) (2019)
Тертишник В. - Синергетика абсурду: негативна селекція та інші проблеми формування громадянського суспільства (2019)
Шевченко А. Є. - Відродження довіри до права як необхідна умова забезпечення його дії, Старостюк А. В. (2019)
Теремцова Н. В. - Становлення та розвиток інституту громадянського суспільства в державі: теоритичний аспект, Захарченко Р. О. (2019)
Назаренко О. А. - Теорія держави і права як основа системи юридичних наук (2019)
Науменко О. П. - Деякі міркування щодо правових принципів утворення та діяльності правозахисних громадських організацій (2019)
Антошкіна В. К. - Особливості тлумачення правових норм. що містять оцінні поняття (2019)
Бортник Н. П. - Міграційна політика та міграційно-правова політика: порівняльний аналіз, Парпан У. М., Малець М. Р. (2019)
Крушельницька Т. А. - Лобіювання інтересів громадського суспільства в системі забезпечення безпеки України (2019)
Buryak Y. Y. - Theoretical bases of administrative and legal protection of a person's interests in public administration (2019)
Войтов Г. В. - Лексема "корупція" у понятійно-категоріальному апараті наукових досліджень та актах права (2019)
Стариченко А. О. - Поняття "охорона прав дітей" як категорія ювенальних правовідносин (2019)
Ткаченко М. С. - Можливості застосування зарубіжного досвіду в контексті вдосконалення організаційний засад взаємодії органів державної влади України з питань протидії корупційним правопорушенням (2019)
Амелін О. Ю. - Доступність публічної інформації як проблема сучасного інформаційно-правового забезпечення діяльності прокуратури України (2019)
Майоров В. В. - До питання адміністративно-правового регулювання "правоохоронної функції" чи "правоохоронної діяльності" Національної поліції України (2019)
Скрипченко В. О. - До питання про поняття та природу принципів адміністративного судочинства (2019)
Шевченко А. В. - Управлінські рішення в адміністративній діяльності голови суду, Гірський Б. О. (2019)
Стельмащук П. Я. - Здійснення виконавчого провадження за кордоном: досвід для України (2019)
Іванець М. Я. - Інноваційна діяльність в умовах трансформації економіки (2019)
Бєліков К. А. - Міжнародні практики участі громадськості у запобіганні вуличним майновим злочинам (2019)
Маслова Н. Г. - Ідологічна (світоглядна) складова національної стратегії протидії кримінальному радикалізму в Україні (2019)
Красник К. С. - Форми здійснення права повнолітньої особи на сім'ю (2019)
Спасибо В. В. - Правові підстави виникнення цивільно-правових відносин з аеропортового обслуговування (2019)
Філонова Ю. М. - Захист прав користувача чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб за цивільним законодавством України (2019)
Лисенко С. О. - Аналіз природи інформаційної безпеки живих та неживих об'єктів (2019)
Шахбазян К. С. - Доктрина у сфері міжнародного-правового регулювання охорони та захисту прав інтелектуальної власності в інтернеті (2019)
Сегеда І. С. - Особливості правового регулювання корпоративного договору у державах магрибу (Алжир, Марокко, Туніс) (2019)
Острогляд В. В. - Роль рішень Європейського суду з прав людини у доказуванні в кримінальному провадженні (2019)
Черновський О. К. - Особливості використання спеціальних психологічних знань в окремих категоріях цивільних проваджень, Федіна А. В. (2019)
Кравцова З. С. - Підходи до розуміння і конституційно-правового закріплення принципу поділу державної влади (2019)
Содержание (2018)
Горский П. В. - Влияние поверхностных явлений на ориентацию плоскостей спайности монокристаллов теллурида висмута относительно широких граней щелевого контейнера (2018)
Никируй Л. И. - Влияние поведения носителей заряда на термоэлектрические свойства тонких пленок PbTe:Bi, Возняк О. М., Яворский Я. С., Шендеровский В. А., Дзумедзей Р. О., Костюк О. Б., Запухляк Р. И. (2018)
Гайдар Г. П. - Концентрационные и температурные зависимости термоэлектрических характеристик упруго деформированного кремния, Баранський П. И. (2018)
Анатычук Л. И. - Влияние миниатюризации на эффективность термоэлектрических модулей в режиме нагрева, Вихор Л. М., Прибила А. В. (2018)
Анатычук Л. И. - Результаты клинического применения термоэлектрического прибора для лечения заболеваний кожи, Денисенко О. И., Шуленина О. В., Микитюк О. П., Кобылянский Р. Р. (2018)
Анатичук Л. И. - Эффективность предпусковых нагревателей с термоэлектрическими источниками электричества, Максимук Н. В. (2018)
Ницович О. В. - Исследование условий формирования плоского фронта кристаллизации при выращивании термоэлектрического материалана основе Bi2Te3 методом вертикальной зонной плавки (2018)
Анатычук Л. И. - Автоматизация и компьютеризация измерений термоэлектрических параметров материалов, Гаврилюк М. В., Лысько В. В., Тюменцев В. А. (2018)
Передмова (2020)
Світленко С. І. - Інтелектуальний світ професора В. К. Якуніна (2020)
Кривчик Г. Г. - Етичні та наукові принципи вченого (спогади про професора В. К. Якуніна) (2020)
Мороз В. І. - В. К. Якунін - вчений, громадський і політичний діяч часів "перебудови" та реформування українського Суспільства на Придніпров’ї, Щепова Д. Р. (2020)
Лучка Л. М. - Книжкові обрії та читацький всесвіт професора В. К. Якуніна (2020)
Мирончук В. Д. - Художньо-мистецькі образи у творчості професора В. К. Якуніна (2020)
Коломоєць Ю. І. - Початок виникнення української політичної еміграції в швейцарії у другій половині 1870-х рр. (2020)
Шляхов О. Б. - Етнополітичні протиріччя на Катеринославщині в умовах системної кризи російського самодержавства кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2020)
Захарова Л. В. - Український народолюбець-педагог Б. Д. Грінченко В історіографічному ракурсі (2020)
Міронова І. С. - Практика боротьби з пияцтвом та алкоголізмом серед робітничого населення півдня україни (кінець хіх – початок ХХ ст.) (2020)
Сарнацький О. П. - Боротьба каральних органів царизму з українськими політичними партіями наддніпрянщини в роки Першої російської революції (2020)
Берестень Ю. В. - Становлення початкової та середньої сільськогосподарської освіти на катеринославщині на початку ХХ століття (2020)
Яценко В. Я. - Міжпартійне протистояння в Катеринославській Міській думі наприкінці жовтня 1917 р. (2020)
Борисов В. Л. - Участь інтелігенції у роботі органів місцевого самоврядування м. Дніпропетровська у 1941–1943 рр., Левін О. Л. (2020)
Шахрайчук І. А. - Організаційна діяльність української допоміжної управи м. Дніпропетровськ в період нацистської окупації 1941–1943 рр. (2020)
Чепурко О. О. - Життєвий шлях колаборанта: за матеріалами архівно-слідчої справи Густава Якобовського, Шевцов І. Д. (2020)
Венгер А. Г. - Історія одного злочинця: Андрій Сапсай і злами ХХ століття, Головань М. В. (2020)
Ковальська-Павелко І. М. - Мілітарні комеморативні практики Як складова історичної пам’яті українського народу Про другу світову війну (2020)
Бурмага В. П. - Формування образу Богдана Хмельницького в історичній літературі сталінської доби (2020)
Коротаєв О. О. - Реалізація радянськими органами держбезпеки антирелігійної політики на прикладі проведення операцій "3224/м", "Пророки" та "Фанатики" (1943-1957 рр.) (2020)
Марченко В. О. - Радянські політико-правові норми як один із чинників формування повсякденності повоєнного українського села (2020)
Нікілєв О. Ф. - Матеріально-виробнича сфера українського села: спроби реформування за часів хрущовської "Відлиги" (2020)
Цюп'як В. Р. - Особливості історіографії дисидентського руху в Україні в 1950–1980-ті рр. (2020)
Коломоєць О.Ю. - Радянський сатиричний куплет 1950–1980-х рр.: Тематика та історичний контекст (2020)
Бородін Є. І. - Запровадження концепції розмежування функцій КПРС та органів державної влади (період горбачовської "перебудови") (2020)
Архірейський Д. В. - До питання про характер радянської модернізації (2020)
Наші автори (2020)
Бочелюк В. - Формування професійних та життєвих компетенцій в концепції livelong learning: досвід психологів (2019)
Omelchenko M. - Investigating professional awareness of the correctional pedagogue (2019)
Вдовіченко О. - Значення міста в мовній свідомості жителів (семантична інтерпретація результатів психолінгвістичного експерименту со словом "Одеса") (2019)
Dorozhko I. I. - Lego construction sets as a means of primary schoolchildren’s critical thinking development, Turishcheva L. V. (2019)
Kudryavtsev K. O. - Psychological features of the city image (on the example of Kharkiv), Podenko A. V., Bashkstova S. A., Khodeyeva A. I., Pavlikova V. E. (2019)
Кузнецов О. - Релігійний світогляд як фактор екзистенційної осмисленості життя (2019)
Меднікова Г. - Особливості суб’єктності дівчат юнацького віку з різним ставленням до зовнішності, Даниленко Н. (2019)
Pomazova О. V. - Psychological features of self-concept of the teenagers with subjective experience of loneliness (2019)
Fomenko K. I. - Hubristic motivation as a factor of the primary school’s pupils’ personal development, Nadyon V., Diomidova N. Yu., Shukalova O. S. (2019)
Щербакова О. - Типологія академічних здібностей учнів основної школи з різною успішністю у навчанні (2019)
Большакова А. М. - Діагностика життєтворчих здібностей у підлітковому віці: методика ожз-п (опитувальник життєтворчих здібностей) (2019)
Savrasov N. V. - Metacreative abilities: scientific approaches and experimental introspective research methods (2019)
Книш С. В. - Актуальні проблеми розвитку адміністративно-правових відносин у сфері охорони здоров’я (в умовах реформи) (2019)
Мельник С. М. - Організаційно-правові засади співробітництва суб’єктів військового управління України і Європейського Союзу (2019)
Лещинська-Вьонцек М. - Реституція як засіб захисту цивільних прав та інтересів (2019)
Білоус І. М. - Аналіз сучасного стану системи охорони інтелектуальної власності в Україні (2019)
Хараберюш І. Ф. - Спеціальна техніка правоохоронних органів: поняття та система (2019)
Нестор Н. В. - Оптимізація критеріїв оцінювання під час здійснення контролю за діяльністю судів (суддів) (2019)
Андріїв В. М. - Кваліфікація працівників як категорія трудового права, Вахонєва Т. М. (2019)
Бутирін Є. О. - Місцеве самоврядування періоду козацької доби (кінець ХV ст. – перша половина ХVII ст.) (2019)
Вахонєва Т. М. - Юридична природа та значення технологічної дисципліни в трудових правовідносинах (2019)
Шелухин Н. Л. - О научных конференциях в области права и не только (2019)
Алєксєєв С. О. - Теоретичні підходи до визначення норм міжнародного права, що регламентують судочинство в господарських судах України (2019)
Волков О. Є. - Компетенція органів публічної влади у сфері використання та охорони лісового фонду: теоретико-методологічний аналіз (2019)
Шелухин Н. Л. - Рецензия на монографию профессора Б. Г. Розовского "Рынок в ожидании эпохи социализма оцифрованной экономики" (2019)
Марцеляк О. В. - Рецензія на індивідуальну монографію кандидата юридичних наук Годованика Євгена Валентиновича "Ефективність конституційно-правових норм: теоретико-методологічні аспекти" (2019)
Відомості про авторів (2019)
Редакційна політика наукового видання "Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Право" (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей для публікації в збірнику наукових праць (2019)
Тертишник В. М. - Синергетика правового абсурду на теренах земельних реформ (2019)
Яковенко М. М. - Генеза вчень про справедливість як соціальне явище (2019)
Биркович О. І. - Трансформація устоїв судочинства та судоустрою в Україні X-XIII ст. (2019)
Ключкович В. Ю. - Поняття судової дискреції як елемента правозастосування суду: теоретико-правовий аспект (2019)
Коршун А. О. - Суб'єкти реалізації принципу гласності і відкритості діяльності органів судової влади (2019)
Тимощук О. А. - Актуальне питання щодо порядку залучення перекладача до участі у кримінальному провадженні (2019)
Шевченко Ю. В. - Нормативно-правові засади діяльності правоохоронних органів УСРР у 20-х роках XX ст. (2019)
Нестор Н. В. - Оптимізація критеріїв оцінювання під час здійснення контролю вищою радою правосуддя за діяльностю судів (суддів) (2019)
Войтов Г. В. - Катування ув'язнених з метою отримання неправомірної вигоди адміністрацією місць несвободи: історико-правові аспекти (2019)
Букін М. П. - Адміністративно-правові засади діяльності Національної поліції щодо надання публічних послуг, Столба В. А. (2019)
Авдєєв О. О. - Щодо необхідності регулювання системи державних закупівель методом "Електронного майданчика", Шевелев К. Є. (2019)
Маслова Н. Г. - Соціально-економічний і політико-правовий фон кримінального радикалізму (2019)
Мартовицька О. В. - Процесуальні підстави залучення захисника у кримінальному провадженні (2019)
Кушпіт В. П. - Використання спеціальних знань під час розслідування злочиннів у сфері службової діяльності (2019)
Мискова Г. М. - Віктимологічні заходи сексуальній експлуатації дитини (2019)
Ганенко І. С. - Імунітет священнослужителів у кримінальному провадженні (2019)
Надіжко М. М. - Правове регулювання судово-експертної діяльності в Україні: окремі теоретико-правові проблеми (2019)
Бардачов В. В. - Детермінанти, що сприяють вчиненню злочинів працівниками патрульної поліції Національної поліції України (2019)
Цилюрик І. І. - Учасники освідування під час кримінального провадження (2019)
Мицька О. І. - Становлення міжнародно-правової основи застосування покарання у виді штрафу до неповнолітніх (2019)
Григорова Є. В. - Проблеми розслідування підкупу виборця, учасника референдуму (2019)
Костюченко О. Є. - Первинні та вторинні правові режими у трудовому праві (2019)
Попова С. О. - Правова природа особистих немайнових прав юридичних осіб: право на недоторканість ділової репутації, таємницю коренспонденції та інформацію (2019)
Філонова Ю. М. - Самозахист речових прав на чуже майно в Україні (2019)
Лощихін О. М. - Рецензія на монографію С. В. Кудіна на тему: "Порівняльна історія права: вітчизняна традиція концептуалізації" (2019)
Степовик Д. - Паризький процес: від дезінформації до декумунізації. Рецензія на кн.: Паризький процес: причини, наслідки, реалії, перспективи. Документи та матеріали (1917–2017 рр.); у 4 ч. / Упоряд.: Л. Рябошапко, О. Кучерук, В. Яремчук, О. Ярмиш; За ред. Л. Рябошапка, О. Ярмиша. - Львів: Простір - М, 2018. - 2374 с. (2019)
Банчук-Петросова О. В. - Виникнення та розвиток інтелектуального права в Україні (2019)
Чуйкова В. Ю. - До питання щодо принципів спадкового права (2019)
Содержание (2018)
Горский П. В. - Оценка электрического и теплового контактных сопротивлений и термоЭДС переходного контактного слоя "термоэлектрический материал-металл" обусловленных неплоскостностью поверхности полупроводника (2018)
Маник О. М. - Теоретические модели упорядочивающихся сплавов антимонидов кадмия, Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р. (2018)
Ромака В. А. - Исследование термоэлектрических материалов ZR1-XVXNISN, Ромака Л. П., Стадник Ю. В., Ромака В. В., Горынь А. М., Романов И. М. (2018)
Анатычук Л. И. - Влияние контактов на эффективность термоэлектрических модулей в режиме нагрева в условиях миниатюризации, Вихор Л. М., Прибила А. В. (2018)
Дмитриченко М. Ф. - О перспективах использования термоэлектрических генераторов в системе пуска холодного двигателя внутреннего сгорания с тепловым аккумулятором, Гутаревич Ю. Ф., Трифонов Д. М., Сирота О. В., Шуба Е. В. (2018)
Закордонец В. С. - Расчет системы охлаждения светодиода на базе тепловой трубы, Кутузова Н. В. (2018)
Лусте О. Я. - Ускоренные методы испытаний для прогнозирования надежности (2018)
Микитюк П. Д. - Защита термопреобразователей от электрических перегрузок, Микитюк О. Ю. (2018)
Сомкина Т. - Характерные особенности украинских разработок программного обеспечения, Литвинова О., Дыменко Р., Лобан О. (2018)
Title (2018)
Contents (2018)
Созанський М. А. - Cинтез напівпровідникових тонких плівок цинк сульфіду і цинк селеніду. Огляд, Шаповал П. Й., Ятчишин Й. Й., Стаднік В. Є., Ларук М. М. (2018)
Дібрівний В. М. - Термічний аналіз карбон-, силіцій- та нітрогенвмісних органічних пероксидів, Мельник Г. В., Кочубей В. В., Шевченко Д. C. (2018)
Якимович А. Б. - Cинтез N-кумінпохідних імідів дикарбонових кислот С4, Долинська Л. В., Гевусь О. І. (2018)
Грабаровська А. С. - Дослідження активування природного клиноптилоліту надвисокочастотними електромагнітними випромінюваннями, Знак З. О., Оленич Р. Р. (2018)
Slyuzar А. V. - Сlassification of methods of gases purification from hydrogen sulfide, Kalymon Y. A., Bukliv R. L. (2018)
Znak Z. O. - Investigation of cavitational expansion of sodium hypochlorite under isothermal conditions, Hnatyshyn N. M., Zin O. I., Olenych R. R. (2018)
Семеген Р. І. - Дослідження сировинної бази та технологічних параметрів виробництва пористих склокерамічних гранульованих матеріалів, Кочубей В. Л., Підвисоцький С. В. (2018)
Субтельний Р. О. - Eмульсійна олігомеризація вуглеводнів фракції C9 у присутності гідроген пероксиду та стеаратів металів, Оробчук О. М., Мельник С. Р., Дзіняк Б. О. (2018)
Кічура Д. Б. - Oдержання карбоксилвмісних олігомерів на основі фракцій C5 рідких продуктів піролізу, Дзіняк Б. О. (2018)
Мельник Ю. Р. - Каталітичне окиснення циклогексану у присутності речовин, які впливають на поверхневий натяг, Реутський В. В., Мельник С. Р. (2018)
Крвавич А. С. - Одержання та дослідження екстрактів калусної біомаси Cаlendula officinalis, Петріна Р. О., Суберляк С. А., Прохера О. П., Федоришин О. М. (2018)
Червецова В. Г. - Окремі фізіологічні та технологічні характеристики промислових йогуртів для дитячого харчування, Губрій З. В., Швед О. В., Микитюк О. М., Новіков В. П. (2018)
Скіп О. С. - Альтернативне використання субстратів опалого листя у вермикультивуванні, Буцяк А. А., Гавриляк В. В., Швед О. В., Буцяк В. І. (2018)
Червецова В. Г. - Отримання та оптимізація умов культивування нагромаджувальних культур целюлолітичних мікроорганізмів для компостування, Заярнюк Н. Л., Швед О. В., Буцяк В. І., Новіков В. П. (2018)
Бучкевич І. Р. - Дослідження реакційної здатності аміногрупи в 2-, 6- та 7- положеннях 1,4-нафтохінону, Хом’як С. В., Курка М. С., Федоришин О. М., Марінцова Н. Г. (2018)
Василюк С. В. - Cинтез тіосульфоестерів із сим-триазиновим фрагментом, Шиян Г. Б., Монька Н. Я., Шиян А. В., Лубенець В. І. (2018)
Добровецька О. Я. - Електроокиснення CH3OH на поверхні наноструктурованих Pd-Au/GC електродів, Стадник Р. В. (2018)
Гузьова І. О. - Моделювання та оптимізація роботи ректифікаційної колони для отримання 97 % пропілену (2018)
Попович О. Р. - Очищення інфільтратів сміттєзвалища та вивчення педотрофних мікроорганізмів озер інфільтратів Львівського полігону твердих побутових відходів, Вронська Н. Ю., Гнатуш С. О., Масловська О. Д., Слюсар В. Т. (2018)
Дячок В. В. - Вивчення впливу електромагнітного випромінювання на приріст хлорофілсинтезуючих мікроводоростей, Мандрик С. Т., Гуглич С. І. (2018)
Баран Н. М. - Формування композиційних плівкових гідрогелевих мембран із поліамідним шаром, Мельник Ю. Я., Суберляк С. А., Яцульчак Г. В., Земке В. М. (2018)
Шевчук О. М. - Hанокомпозитні гідрогелі, наповнені мінеральними наночастинками, Букартик Н. М., Чобіт М. Р., Надашкевич З. Я., Токарев В. С. (2018)
Krasinskyi V. V. - Development of the obtaining method of montmorillonitepolyvinylpyrrolidone modifier for the thermoplastics, Suberlyak O. V., Khamula N. V., Grytsenko T. O., Klym Y. V. (2018)
Гриценко О. М. - Закономірності відцентрового формування металонаповнених гідрогелевих плівок, Суберляк О. В., Похмурська А. В., Красінський В. В., Волошкевич П. П. (2018)
Кривошеїн В. В. - Соціально-політичні ризики віртуалізації держави (2019)
Міхно Н. К. - Елементи стріт-арту у семантико-синтагматичному просторі міста (2019)
Стрільчук М. В. - Єврейський опір під час Голокосту в Україні: історіографічний аспект (2019)
Гао Вейчжень - Концепт "інновація" у європейській інтелектуальній традиції та азій­ських соціокультурних практиках (2019)
Мірошниченко О. В. - Офіційна церква і старообрядці на Катеринославщині у ХVІІІ – на початку ХХ століть (2019)
Кононов І. Ф. - Олександр Богданов: нереалізований проект соціології (2019)
Михайльова К. Г. - Проблеми організації мережевої взаємодії соціальних інститутів освіти та охорони здоров’я у формуванні здорового способу життя школярів , Шкурапет Н. І. (2019)
Кривчик Г. Г. - Врядування та політичні режими в УРСР і сучасній Українській державі: порівняльний нарис (2019)
Содержание (2018)
Дзундза Б. С. - Автоматизированный программно-аппаратный комплекс для измерения термоэлектрических параметров полупроводниковых материалов (2018)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрические генераторы с пламенными источниками тепла переменной мощности, двухкаскадными термобатареями и акумуляторами электрической энергии, Прибила А. В. (2018)
Ницович О. В. - Компьютерное моделирование процесса кристализации Вi2Те3 при наличии электрического тока (2018)
Горский П. В. - Влияние геометрии контейнера на ориентацию и степень параллельности плоскостей спайности монокристаллов теллурида висмута, Разиньков В. В. (2018)
Закордонец В. С. - Расчет термоэлектрической системы охлаждения светодиодов, Кутузова Н. В. (2018)
Максимук Н. В. - Об экеномических аспектах использования предпускового отопителя с термоэлектрическим источником электричества (2018)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрический прибор для определения теплового потока с поверхности глаз, Пасечникова Н. В., Науменко В. О., Задорожный О. С., Денисенко О. И., Кобылянский Р. Р. (2018)
Микитюк П. Д. - К вопросу о виборе материала термопары для термопреобразователей метрологического назначения, Микитюк О. Ю. (2018)
Запаров С. Ф. - Устройство для получения образцов термоэлектрического материала прямоугольной формы, Захарчук Т. В. (2018)
Мальцев Д. В. - Клініка, діагностика та лікування HHV-7-нейроінфекції (2019)
Пантелеєнко Л. В. - Хвороба Фара. Огляд літератури та власне клінічне спостереження, Деркач С. В., Пелешок С. Р. (2019)
Кальбус О. І. - Статево-вікові особливості поширеності міастенії в окремих регіонах України (2019)
Приймак Х. В. - Електронейроміографічні показники та особливості стоматологічного статусу у дітей з дитячим церебральним паралічем, Зорій І. А., Біденко Н. В. (2019)
Покровська Т. В. - Діагностика серозних менінгітів у дітей, Гнатюк В. В. (2019)
Слинько Є. І. - Діагностика та хірургічне лікування хворих із фіксованим спинним мозком у дорослому віці, Спірідонов А. В., Хонда О. М. (2019)
Дзяк Л. А. - Особенности электрофизиологического мониторинга у больных с дискогенными острыми пояснично-крестцовыми радикулопатиями, Шульга А. А., Шульга А. Н. (2019)
Домрес Н. В. - Особливості клінічних виявів спастичності у хворих на розсіяний склероз залежно від типу перебігу, тривалості та ступеня тяжкості захворювання, Соколова Л. І. (2019)
Поясник І. М. - Глюкокортикоїди у лікуванні хворих із туберкульозним менінгітом — два боки однієї медалі (сучасні тенденції, клінічний випадок) (2019)
BerezutskyY V. I. - Spes phthisica: the case of Frederic Chopin, Berezutska M. S. (2019)
Умови публікації в "Українському неврологічному журналі" (2019)
Борзих О. І. - Використання сучасних компютерних технологійдля визначення можливості акліматизації адвентивних фітофагів в Україні при проведенні аналізу фітосанітарного ризику (АФР), Клечковський Ю. Е., Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2018)
Андрійчук Т. О. - Мікроелементи проти фомозу картоплі, Скорейко А. М., Мельник А. Т. (2018)
Бабич А. Г. - Золотиста картопляна цистоутворююча нематода та заходи контролю її чисельності, Бабич О. А., Статкевич А. О., Бондар В. А. (2018)
Вавринович О. В. - Вплив сівозмінного фактора на гербологічний стан посівів зернових та зернобобових культур, Качмар О. Й., Дубицький О. Л., Дубицька А. О. (2018)
Гаврилюк Л. Л. - Бур’яни — потужні конкуренти молодим насадженням верби прутовидної Salіx viminalis L, Немченко А. О. (2018)
Гунчак М. В. - Захист яблуневих насаджень від хвороб в умовах Західного Лісостепу, Скорейко А. М. (2018)
Дмитрук О. О. - Ризики поширення вірусів картоплі в агроценозах України, Дерев’янко С. В., Решотько Л. М. (2018)
Клечковський Ю. Е. - Біологічний захист суниці від сірої гнилі, Могилюк Н. Т., Ігнатєва О. В. (2018)
Клечковський Ю. Е. - Використання еколого-географічного аналізу для створення прогностичної моделі поширення карантинних адвентивних фітофагів в Україні, Тітова Л. Г., Палагіна О. В. (2018)
Леженіна І. П. - Американський білий метелик — Hyphantria cunea (Drury, 1773) в Харківському районі Харківської області, Станкевич С. В., Забродіна І. В. (2018)
Ляска Ю. М. - Ефективність протруйників проти ґрунтових фітофагів на посівах кукурудзи, Стригун О. О., Кравченко В. П. (2018)
Мар’єва О. М. - Загроза поширення небезпечного карантинного бур’яну родини Asteraceae — амброзії трироздільної, Жуйборода О. В. (2018)
Медвєдєва Т. В. - Принципи оздоровлення вірус-інфікованих сортів малини методом хемотерапії в культурі in vitro, Натальчук Т. А., Супрун К. І., Ряба І. А., Тряпіцина Н. В. (2018)
Микуляк І. С. - Стійкість самозапилених ліній кукурудзи проти пухирчастої сажки за штучного зараження в умовах Буковини, Лінська М. І., Карп Т. Я., Козак Г. В., Заплітний Я. Д. (2018)
Мороз М. С. - Оптимізація трофіки Соссinellidae в умовах біодинамічного землеробства (2018)
Нямцу Є. Ф. - Двоокис вуглецю — активний носій фумігантів (2018)
Оліфірович В. О. - Особливості поширення несіяних видів у посівах багаторічних трав залежно від складу травосумішки та режиму використання травостою (2018)
Осадчук В. Д. - Продуктивність міскантусу залежно від площі живлення в умовах Лісостепу західного, Семенчук В. Г., Гунчак Т. І., Сандуляк Т. М. (2018)
Писаренко В. М. - Органічне землеробство — землеробство XXI століття, Писаренко П. В. (2018)
Піковський М. Й. - Шкідливість білої гнилі гороху, Кирик М. М., Арнаута Н. В. (2018)
Секун М. П. - Удосконалення технології захисту ріпаку озимого від шкідливих організмів у Західному Поліссі, Сніжок О. В. (2018)
Семенчук В. Г. - Продуктивність картоплі залежно від застосування регулятора росту рослин Агат-25К (2018)
Сігарьова Д. Д. - Поширення та шкідливість бульбової нематоди Ditylenchus destructor на вітчизняних сортах картоплі, Федоренко С. В., Бондар Т. І., Тактаєв Б. А., Чігрін Н. О. (2018)
Сігарьова Д. Д. - Випробування селекційного матеріалу картоплі на стійкість проти Globodera rostochiensis (Ro1), Федоренко О. Л., Тактаєв Б. А. (2018)
Сігаръова Д. Д. - Розмноження ентомопатогенних нематод роду Steinernema Travassos, 1927 (Rhabditida: Steienernematidae) на личинках малиново-суничного довгоносика anthonomus Rubi Herbst, 1795 (Coleoptera: Curculionidae), Харенко В. В. (2018)
Сікура О. А. - Можливість використання ентомопатогеннпх нематод та ентомофагів в якості біоагентів західного кукурудзяного жука (Diabrotica virgifera virgifera Le Conte), Гунчак В. М. (2018)
Скрипник Н. В. - Небезпечний інвазійний вид Miscanthus sinensis (2018)
Скорейко А. М. - Особпивості розвитку сумчастої стадії збудника парші яблуні Venturia inaequales (Cooke) Wint. та прояв хвороби у Західному Лісостепу України, Андрійчук Т. О., Гунчак М. В. (2018)
Соломійчук М. П. - Застосування систем біопогічного захисту картоплі від колорадського жука (Leptonotarsa dezemlineata Say.) та фітофторозу (Phytophthora infestans (Mont) de Bary.), Кордулян Ю. В. (2018)
Тряпіцина Н. В. - Сертифікація кісточкових культур в Україні, Удовиченко К. М., Васюта С. О. (2018)
Юсько П. С. - Критерії запровадження вільної зони від регульованих шкідливих орагнізмів плодовт культур, Гунчак В. М. (2018)
Volosciuc L. - The biological preparations for plant protection in organic farming (2018)
Gavrilita L. - Trichogramma entomophage in integrated plant protection as means to reduce pests' population density on annual crops (2018)
Meparishvili G. - Study of quarantine plant diseases in Georgia, Gorgiladze L., Sikharulidze Z., Meparishvili S. , Muradashvili M., Ghoghoberidze S. (2018)
Batco M. - The sensitivity of some species of entomoacarifages to the insectocaricides used in the protection of apple culture, Sumencova V., Iordosopol E. (2018)
Tsetskladze Ts. - Screening of tomato varieties for resistance to major fungal diseases and bacterial wilt, Sikharulidze Z., Muradashvili M., Sikharulidze K. (2018)
Правила для авторів (2018)
Коліушко Д. Г. - Математична модель для визначення зони захисту у разі довільної конфігурації розташування стрижньових блискавковідводів, Істомін О. Є., Руденко С. С. (2020)
Волков И. В. - Импульсный резонансный преобразователь постоянного напряжения с дозированным отбором и передачей энергии, Подольный С. В. (2020)
Мазуренко Л. І. - Імітаційна модель та алгоритм керування автономною гідровітровою системою електроживлення, Василів К. М., Джура О. В., Коцюруба А. В. (2020)
Задорожня І. М. - Аналіз показників якості процесів перетворення енергії в процесі демпфірування електроприводом коливань пружної механічної передачі, Задорожній М. О. (2020)
Bibik O. V. - Efficient operating conditions of induction motors for piston compressors with frequency regulation, Golovan I. V., Popovych O. M., Shurub Y. V. (2020)
Hongbo Qiu - Rotor structure with double cage for improved synchronous capability of line-start permanent magnet synchronous motors, Yong Zhang, Cunxiang Yang, Ran Yi (2020)
Стогній Б. С. - Вдосконалення методу визначення місця однофазного замикання на лініях сигналізації, централізації та автоблокування залізниць, Гребченко М. В., Максимчук В. Ф., Пилипенко Ю. В. (2020)
Яндульський О. С. - Визначення величини резерву активної потужності ТЕС та ГЕС для регулювання частоти та перетоків в ОЕС України, Нестерко А. Б., Труніна Г. О. (2020)
Карп І. М. - Водень в електро - та транспортній енергетиці (2020)
Burian S. O. - Energy-efficient control of pump units based on neural-network parameters observer, Kiselychnyk O. I., Pushkar M. V., Reshetnik V. S., Zemlianukhina H. Y. (2020)
Михаль А. А. - Анализ импедансной модели двухэлектродной контактной кондуктометрической ячейки, Мелещук Д. В. (2020)
Памяти Паука Юрия Ивановича (2020)
Степаненко В. І. - Сучасні тенденції щодо захворюваності на ВІЛ/СНІД у світі та в Україні: перcпективні заходи вирішення проблеми, Іванов С. В. (2019)
Александрук О. Д. - Вплив лікування на поверхневу мікробіому шкіри хворих на атопічний дерматит та хронічну істинну екзему (2019)
Бардов П. В. - Оцінка клінічної ефективності застосування тіотриазоліну в лікуванні хворих на хронічний простатит і простатовезикуліт, ускладнених порушеннями копулятивної та репродуктивної функцій, Шевченко О. П., Коржова Т. П. (2019)
Резніченко Н. Ю. - Комбінована терапія вульгарних акне: бути чи не бути?, Веретельник О. В., Резніченко Г. І., Сініцин Б. І., Кауке Ю. І. (2019)
Литинська Т. О. - Роль і місце макролідів у комплексній терапії хворих із гнійничковими ураженнями шкіри та її придатків (2019)
Савоськина В. А. - Акне. Новые возможности лечения (в соответствии с европейскими и американскими руководствами 2016 г. по лечению акне) (2019)
Розендаль К. - Алгоритм "Хаос і натяки" у рутинній практиці аналізу дерматоскопічного зображення, Волошинович М. С., Гірник Г. Є. (2019)
Шкарапута Л. М. - Застосування "Теобону-дитіомікоциду" та композицій, створених на його основі, при лікуванні грибкових захворювань, Степаненко В. І., Митрохіна Л. Л., Тищенко Л. О., Шевченко Л. А., Морозова І. П. (2019)
Поліщук Д. С. - Лімфоцитарна інфільтрація Ієсснера — Канофа. Клінічне спостереження, Поліщук С. Й. (2019)
Diehl C. - Use of nicotinamide in dermatology (2019)
Богомолов А. Є. - Використання антигістамінних препаратів у пацієнтів зі сверблячими дерматозами в практиці дерматолога (огляд літератури та результати власних досліджень), Клименко Т. І. (2019)
Коляденко К. В. - Новини Міжнародного тижня обізнаності про бульозний епідермоліз, Федоренко О. Є., Ткачишина К. С. (2019)
Коляденко К. В. - 28-й конгрес Європейської академії дерматології та венерології, Ткачишина К. С. (2019)
Ткач В.Є. - До 100-річчя від дня народження доктора медичних наук, професора Л.М. Гольдштейна (1919—2005), Александрук О. Д., Козлик І. В., Бахталовський В. Б. (2019)
До 80-ї річниці з дня народження Миколи Дмитровича Нечипоренка (2019)
До 60-річчя професора Геннадія Івановича Маврова (2019)
До 65-річчя заслуженого лікаря України Хилинського Михайла Михайловича (2019)
До уваги авторів (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Bugyna L. M. - Food products database: transnational application problems, Pallah O. V., Meleshko T. V., Bati V. V., Koval N. V., Boyko N. V. (2019)
Özcan Ö. Ö. - Cancer diagnostics, imaging and treatment by nanoscale structures targeting, Karahan M. (2019)
Kirpenko N. - Biotechnological perspectives of microalgae, Leontieva T. (2019)
Sakovich V. V. - Metalloprotease from the cultural liquid of Pleurotus osreatus, Stohniy Ye. M., Zhernosekov D. D., Rebriev A. V., Korolova D. S., Marunych R. Yu., Chernyshenko V. O. (2019)
Pirog T. P. - Post-harvest treatment of vegetables with exometabolites of Nocardia vaccinii IMV B-7405, Аcinetobacter calcoaceticus IMV В-7241 and Rhodococcus erythropolis IMV Ас-5017 to extend their shelf life, Geichenko B. S., Zvarych A. O. (2019)
Taranenko A. M. - Development of vectors for Agrobacterium-mediated genetic transformation of plants containing the synthetic cry1Аb gene encoding resistance to lepidopteran pests, Nitovska I. O., Velykozhon L. H., Maystrov P. D., Kuchuk M. V., Morgun B. V. (2019)
Malinovska I. M. - Irection and strength of microbiological processes in layers of gray forest soil under different regimes of management (2019)
Kozlov D. - Innovative culture in the mainstream development of the modern society: theoretical analysis (2019)
Білоусова Л. І. - Проблеми реалізації холістичного підходу в професійній підготовці майбутнього вчителя інформатики, Гризун Л. Е., Житєньова Н. В. (2019)
Гаріна С. М. - Нерівномірність георозподілу цільової аудиторії закладів вищої освіти як фактор впливу на результати вступної кампанії, Тверезовська Н. Т. (2019)
Герасимова К. В. - Статистичні ідеі в курсі фізики технічних університетів, Ткаченко Г. І. (2019)
Друшляк М. Г. - Організація автоматизованого контролю знань з використанням Plickers, Семеніхіна О. В. (2019)
Друшляк М. Г. - Словник візуальної освіти: графічна культура, візуальна культура (2019)
Зайцева Т. В. - Комп'ютерне моделювання в системі підготовки спеціалістів морської галузі, Терещенкова О. В. (2019)
Володко И. М. - Формирование исследовательских умений на примере научно-исследовательской деятельности учащихся средних школ Латвии, Черняева С. В., Эглите И. В. (2019)
Іщенко Р. М. - Роль першої лекції з фізики у формуванні мотивації студентів технічного університету до подальшого вивчення дисципліни (2019)
Карупу О. В. - Про особливості викладання окремих розділів аналітичної геометрії англомовним студентам Національного авіаційного університету, Олешко Т. А., Пахненко В. В. (2019)
Конюхов С. Л. - Організаційно-методичні умови формування професійної компетентності майбутніх інженерів-програмістів у процесі вивчення об’єктно-орієнтованого програмування (2019)
Крутоус Т. П. - Формування математичної компетентності у студентів економічних спеціальностей засобами ІКТ технологій (2019)
Лещенко М. - Використання цифрових технологій у ході реалізації теорії множинного інтелекту в зарубіжних освітніх практиках, Гринько В. (2019)
Лучанінова О. П. - Фундаментальні та прикладні педагогічні дослідження в умовах вітчизняного ринку та європейських викликів (2019)
Мар’єнко М. В. - Наукові платформи та хмарні сервіси, їх місце у системі наукової освіти вчителя (2019)
Павленко М. П. - Розробка застосунку для проведення анкетувань та тестувань в освітньому процесі мовою Python, Павленко Л. В., Хоменко В. Г. (2019)
Павлова Н. С. - Самооцінювання сформованості методичної компетентності майбутніх учителів інформатики: аналіз проблеми дослідження, Войтович І. С. (2019)
Слободяник О. В. - Використання комп’ютерних моделей під час індивідуальної роботи учнів з фізики (2019)
Татауров В. П. - Використання сервісів Microsoft Office 365 у процесі навчання дисципліни "Інформаційні технології в освіті" у закладі вищої педагогічної освіти, Шишкіна М. П. (2019)
Шабельник Т. В. - Аналіз інформаційно-технічного інструментарію виявлення академічного плагіату, Горбашевська М. О., Нетреба М. М., Тимофєєва І. Б. (2019)
Юрченко А. О. - Дослідження рівня знань майбутніх учителів фізики при використанні цифрових лабораторій, Удовиченко О. М., Хворостіна Ю. В., Петренко С. І. (2019)
Яковлєва О. М. - Аналіз завдань практичного змісту ЗНО з математики 2017-2019 років, Каплун В. М. (2019)
Яловега І. Г. - Витоки дизайн-мислення: евристика в перший та другий етапи розвитку філософії та науки (2019)
Криворот Т. Г. - Оцінка методики підготовки студентів до застосування математичної статистики (2019)
Глотов Б. Б. - Європейський досвід правового регулювання етнонаціональної сфери та особливості його імплементації в Україні, Козловець М. А. (2019)
Кириленко О. М. - Здоров’я населення та його збереження як об’єкт соціологічних досліджень (2019)
Klimova G. P. - The conditions of innovative climate formation in higher education (2019)
Куцепал С. В. - Споживання як соціальний феномен (2019)
Михайльова К. Г. - Потенціал освіти в управлінні талантами організацій в умовах сучасних соціальних змін (2019)
Панфілов О. Ю. - Історичні аспекти сучасної соціології війни, Савченко О. О. (2019)
Pohribna V. L. - Problem of "language of sociology" usage in legal theory and practice, Sakhan O. M. (2019)
Поліщук І. О. - Партія як соціально-політичний інститут (2019)
Требін М. П. - Радикалізм у сучасному світі: соціально-політичний аналіз (2019)
Vodnik V. D. - Dysfunctional family as one of the factors of juvenile delinquency (2019)
Волянська О. В. - Еволюція критеріїв класового символізму в сучасних соціологічних теоріях, Підкуркова І. В. (2019)
Гузьман О. А. - Стигматизація суїцидальної поведінки як соціокультурний феномен, Саппа Г.-М. М. (2019)
Прохоренко Т. Г. - Особливості професійної соціалізації молоді в умовах глобалізації (2019)
Наші автори (2019)
Іменний покажчик (2019)
Вимоги до оформлення статей у збірнику (2019)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Nitsuk Yu. A. - Optical properties of of ZnS:Fe nanochrystalls obtained by colloidal method, Vaksman Yu. F., Tepliakova I. V., Smyntyna V. A., Korenkova G. V., Brytavskyi Ie. V. (2019)
Bulyga Y. I. - Electrophysical properties of zinc oxide thin films obtained by chemical methods, Chebanenko A. P., Grinevych V. S., Filevska L. M. (2019)
Makarova A. O. - Spectroscopy and dynamics of multielectron atom in a magnetic field: new approach, Buyadzhi A. A., Dubrovsky O. V. (2019)
Efimova E. A. - Theoretical auger spectroscopy of the neon: transition energies and widths, Chernyshev A. S., Buyadzhi V. V., Nikola L. V. (2019)
Kuznetsova A. A. - Spectroscopy of multielectron atom in DC electric field: relativistic operator perturbation theory, Glushkov A. V., Romanenko E. S., Plisetskaya E. K. (2019)
Ternovsky V. B. - Theoretical studying Rydberg states spectrum of the uranium atom on the basis of relativistic many-body perturbation theory (2019)
Tsudik A. V. - Relativistic spectroscopy of heavy Rydberg atomic systems in a black-body radiation field, Kuznetsova A. A., Zaichko P. A., Mansarliysky V. F. (2019)
Antoshkina O. A. - Relativistic calculation of the hyperfine structure parameters for complex atoms within many-body perturbation theory, Makushkina M. P., Khetselius O. Yu., Tkach T. B. (2019)
Buyadzhi V. V. - Electron-collisional spectroscopy of atoms and ions: advanced energy approach (2019)
Dubrovskaya Yu. V. - Relativistic theory of spectra of pionic and kaonic atoms: hyperfine structure, transition probabilities for nitrogen, Serga I. N., Chernyakova Yu. G., Vitavetskaya L. A. (2019)
Glushkov A. V. - Theoretical studying spectral characteristics of Ne-like ions on the basis of optimized relativistic many-body perturbation theory, Cherkasova I. S., Ternovsky V. B., Svinarenko A. A. (2019)
Ignatenko A. V. - Spectroscopic factors of diatomic molecules: optimized green’s functions and density functional method, Lavrenko A. P. (2019)
Chernyshev A. P. - Relativistic theory of calculation of e1 transition amplitudes, and gauge invariance principle, Mykhailov O. L., Tsudik A. V., Cherkasova I. S. (2019)
Khetselius O. Yu. - Advanced photochemical box and quantum-kinetic models for sensing energy, radiation exchange in atmospheric gases mixtures and laser- molecules interaction, Glushkov A. V., Stepanenko S. N., Svinarenko A. A., Bunyakova Yu. Ya., Vitovskaya E. T. (2019)
Ternovsky E. V. - Relativistic spectroscopy of multicharged ions in plasmas: Li-like ions (2019)
Mykhailov O. L. - Hyperfine structure parameters for Li-like multicharged ions within relativistic many-body perturbation theory, Efimova E. A., Ternovsky E. V., Serga R. E. (2019)
Pavlov E. V. - Dynamical and topological invariants of PbO dynamics in a resonant electromagnetic field, Ignatenko A. V., Kirianov S. V., Mashkantsev A. A. (2019)
Vilinskaya L. N. - Features of application of the thermoluminescent method for dating, Burlak G. M., Borschak V. A., Kutalova M. I., Zatovskaya N. P. (2019)
Kulikov S. S. - The study of homogeneous and heterogeneous sensitized crystals of cadmium sulfide. Part III. oscillations of excited carriers, Brytavskyi Ye. V., Borshchak V. A., Zatovskaya N. P., Kutalova M. I, Karakis Y. N. (2019)
Iнформація для авторів наукового збірника "Photoelectronics" (2019)
Информация для авторов научного сборника "Photoelectronics" (2019)
Іnformation for contributors of "Photoelectronics" articles (2019)
Рой И. В. - Применение радиочастотной нейроабляции в лечении болевого синдрома у пациентов с остеоартрозом тазобедренного сустава 3-4-й стадии, Фищенко Я. В., Григоровський В. В., Коструб О. О., Блонський Р. І., Малюк М. О., Костогриз О. А., Костогриз Ю. О. (2019)
Григоровський В. В. - Вплив умов отримання аутологічної плазми, збагаченої тромбоцитами, на динаміку морфологічних змін та деякі показники репаративної регенерації сухожилля після гострої механічної травми в експерименті , Коструб О. О., Блонський Р. І., Малюк М. О., Григоровська А. В. (2019)
Костогриз О. А. - Фізична реабілітація хворих із пігментним віллонодулярним синовітом (теносиновіальною гігантоклітинною пухлиною) колінного суглоба після ендопротезування, Костогриз Ю. О. (2019)
Фищенко Я. В. - Особенности применения кинезотерапии у пациентов после хирургической коррекции воронкообразной деформации грудной клетки, Шевчук А. В., Кравчук Л. Д. (2019)
Турчин О. А. - Застосування радіальної екстракорпоральної ударно-хвильової терапії в комплексному лікуванні хронічного больового синдрому у хворих із підошовним фасціїтом, Коструб О. А., Блонський Р. І., Семененко О. А. (2019)
Жук П. М. - Роль та місце монокондилярного ендопротезування в системі оперативного лікування гонартрозу, Маціпура М. М., Куленко І. В., Мазур В. П., Каяфа А. М., Мінкін В. В. (2019)
Ковальчук В. Н. - Оптимизация напряженно-деформированного состояния кинематической цепи "бедренная кость – мини-эндопротез – большеберцовая кость” методом конечных элементов при ми ни-эндопротезировании суставной поверхности мыщелка бедренной кости, Евсеенко В. Г., Зазирный И. М. (2019)
Страфун Сергій Семенович (2019)
Зазірний І. М. - Зшивання менісків колінного суглоба – від початку до сьогодення, Семенів І. П., Сім’ячко Є. А. (2019)
Гайко Г. В. - Відкриття музею історії до 100-літнього ювілею інституту, Немирович-Булгакова О. І., Лєсков В. Г. (2019)
Інформаційний лист-запрошення ВГО "Українська асоціація спортивної травматології, хірургії коліна та артроскопії” взяти участь у роботі науково-практичної конференції з міжнародною участю "Актуальні питання артроскопії, хірургії суглобів та спортивної травми”, яка відбудеться 17-18 вересня 2020 р. у м. Києві (2019)
Швець Олексій Іванович (2019)
Антощенко М. І. - Щодо встановлення небезпечних властивостей вугільних шахтопластів, Тарасов В. Ю., Захарова О. І., Зубцов Є. І. (2019)
Бєлкін Д. І. - Синтез пентаеритриту в реакторах різного типу, Демченко О. О. (2019)
Білошицька Н. І. - Аналіз комфортності прибудинкових територій різних типів забудови у м. Сєвєродонецьк, Білошицький М. В., Татарченко З. С., Медвідь І. І. (2019)
Денисов О. C. - Одержання цинк оксиду: карбамідне осадження, Корчуганова О. М. (2019)
Дісковська Т. А. - Інженерно-конструкційне рішення підготовки підживлювальної води ТЕЦ, Білошицька Н. І., Піддубний С. В. (2019)
Клочков Ю. П. - Розробка системи термографічного аналізу обладнання морських суден на базі методу кількісної термографії, Ганношина І. М. (2019)
Кулєшова Т. С. - Кінетика реакції окиснення метилфенілкарбінолу озоном в ацетатній кислоті, Галстян А. Г., Галстян Г. А. (2019)
Кулыгина З. П. - Прямое введение аминогруппы в ароматическое ядро ІV. Взаимодействие бензолкарбоновых кислот с гидроксиламином в кислой среде в присутствии металлов переменной валентности, Исак А. Д., Попов Е. В. (2019)
Піддубний С. В. - Застосування відходів виробництва для виготовлення дорожнього цементобетону, Білошицький М. В. (2019)
Philips Tobenna C. - Influence of catalytic mass content in catalytic combustion of isopropyl alcohol using aerosol nanocatalysis technology, Kudryavtsev S. A., Glikina I. M., Korol D. R. (2019)
Рымар Т. Э. - Использование поверхностно-активных веществ в качестве пеностабилизаторов при получении жидкостеколоных неорганических пеноматериалов холодной поризации (2019)
Соколенко В. М. - Проблеми та передумови доповнення функцій регіональної типології в сучасних умовах Луганської області, Подлєвський О. Е., Соколенко К. В. (2019)
Соколенко Н. М. - Вивчення умов процесу конденсації фенолу, формальдегіду та сульфіту натрію в технології водорозчинних поверхнево-активних речовин, Попов Є. В. (2019)
Татарченко Є. С. - Моделі та методи оцінки стану IT компаній, Лифар В. О. (2019)
Татарченко Г. О. - Аналіз скло-алюмінієвих фасадних конструкцій та систем кріплення, Калачов Ю.О., Медвідь І.І., Поркуян С. Л. (2019)
Татарченко Г. О. - Дослідження забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автотранспорту в міському середовищі, Кравченко.І. В., Писаренко М. В., Поркуян С. Л. (2019)
Уваров П. Є. - Класифікації та логіко-смисловє моделювання в передпроектно-проектних циклах "проектування - будівництво - реконструкція", Татарченко Г. О., Білошицька Н. І, Шпарбер М. Є. (2019)
Усов Д. І. - Дослідження електрохімічних характеристик та опору грунту анодних заземлень під час тривалої експлуатації, Архипов О. Г., Любимова-Зінченко О. В. (2019)
Хорошун Г. М. - Модель надання послуги з використання оптичної лабораторії в умовах індивідуальних потреб замовника (2019)
Целіщева М. О. - Обгрунтування фотохімічної технології знешкодження хлорвмістного пестицидного препарату сімазин, Целіщев О. Б., Лорія М. Г. (2019)
Чигирик Н. Д. - Зниження енерговитрат тягового рухомого складу в експлуатації , Сумцов А. Л., Вихопень І. Р., Силенко А. В. (2019)
Масуд Абдо-Аллах - Вдосконалення технології синезу 6-метилурацил-5-сульфохлориду та одержання сульфонамідів і сульфоефірів на його основі, Шипідченко М. В., Мороз О. В., Попов Є. В., Ісак О. Д. (2019)
Захожай О. І. - Інформаційна технологія гібридного розпізнавання образів для обробки неоднорідних даних в складних системах (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Coropceanu E. - Impact of Training Through Research on the Evolution of Contemporary Teaching Technology (2019)
Novak O. - Shaping Information and Communication Competence of Future Lecturers of Professional Education (Occupational Safety and Health) through the Course "Pedagogy of Higher Education" (2019)
Багно Ю. М. - Професійна підготовка майбутніх магістрів освіти в умовах дуального навчання (2019)
Вихрестенко Ж. В. - Використання технологїї партнерства в груповій навчальній діяльності майбутніх учителів початкових класів (2019)
Жорова І. Я. - Розвиток шкільної економічної освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Коцур С. Г. - Сутність, складові та європейські тенденції професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2019)
Лозовський О. М. - Психологічні фактори у формуванні позитивного іміджу керівника, Іванчук Д. О. (2019)
Носаченко Т. Б. - Методологічні основи вивчення орнаменту у процесі професійної підготовки вчителів мистецтва (2019)
Панімаш Ю. В. - Проблема готовності курсантів профільних закладів вищої освіти ДСНС України до управлінської діяльності (2019)
Поліщук Г. В. - Освітнє середовище вищої школи як фактор формування конфліктологічної компетентності майбутніх учителів іноземних мов (2019)
Плужник О. В. - Чеський досвід підготовки майбутніх учителів до роботи в умовах інклюзивної освіти, Шапран О. І. (2019)
Сергійчук О. М. - Вища професійна освіта в контексті євроінтеграційних освітніх реформ (2019)
Фастовець І. А. - Психолого-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів фізичного виховання Нової української школи, Овчарова Н. А. (2019)
Хмельницька О. С. - Професійна підготовка педагога до практичної реалізації ідеї Нової української школи (2019)
Шапран О. І. - Особливості застосування технології "перевернутого навчання" у закладах вищої освіти, Шапран О. Ю. (2019)
Шапран Ю. П. - Використання імітаційних технологій навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців із охорони праці (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Alokhin V. I. - Mineralogical features of the clastic dykes of the Eastern Carpathians Skybova zone, Tikhlivets S. V., Murovska A. V., Puhach A.V. (2018)
Mohamed A. - Spatial dynamics of land cover in the Sdamas region (Tiaret, Algeria), Benchohra M., Leila S., Belgacem N., Mohamed B., Mohamed M. (2018)
Baranov P. - Eco-aesthetic features of mineral deposits, Slyvna O., Matyushkina O. (2018)
Bezruchko K. A. - Transformation of the energy state of the molecular structure of coal in the process of metamorphism, Pymonenko L. I., Burchak A. V., Suvorov D. A. (2018)
Bozhuk T. I. - Cross-Border Ukrainian-Hungarian Cooperation in the Sphere of Tourism, Buchko Z. I. (2018)
Buts Y. - Influence of technogenic loading of pyrogenic origin on the geochemical migration of heavy metals, Asotskyi V., Kraynyuk O., Ponomarenko R. (2018)
Chyr N. V. - Tendencies in Photo Tourism Development in Ukraine (on the example of Transcarpathian region) (2018)
Денисик Г. І. - Cелитебні ландшафти долин малих річок Середнього Побужжя, Лаврик О. Д., Берчак В. С. (2018)
Khilchevskyi V. K. - Chemical composition of different types of natural waters in Ukraine, Kurylo S. M., Sherstyuk N. P. (2018)
Maksymenko N. V. - Geochemical aspect of landscape planning in forestry, Voronin V. O., Cherkashyna N. I., Sonko S. P. (2018)
Mokritskaya T. P. - Forecast landslide activity in the zones of technogenic geochemical anomalies of urban areas based on remote sensing data, Dovganenko D. A. (2018)
Nesterovsky V. A. - New biocenosis model of Vendian (Ediacaran) sedimentation basin of Podilia (Ukraine), Martyshyn A. I., Chupryna A. M. (2018)
Нікітенко І. С. - Петрографічне дослідження кам’яних стел доби енеоліту-бронзи з олтавського краєзнавчого музею, Супруненко О. Б., Куцевол М. Л. (2018)
Савосько В. - Екологічна та геологічна зумовленість поширення дерев і чагарників на девастованих землях Криворіжжя, Лихолат Ю., Домшина К., Лихолат Т. (2018)
Шепелюк М. О. - Закономірності зміни складу руд Інгулецького ГЗКу, Євтєхов В. Д., Смірнов О. Я. (2018)
Ulytsky O. - Risk of man-made and ecological disasters at the filter stations in the Donetsk and Luhansk regions, Yermakov V., Buglak O., Lunova O. (2018)
Yavorska V. V. - The main components of the formation of recreational and tourism activity, Hevko I. V., Sych V. A., Kolomiyets K. V. (2018)
Yevgrashkina G. P. - Ecological-hydrogeological history of the development of the coal industry in the Western Donbas under the influence of a complex of technogenic factors, Marchenko V. K., Tkachenko I. O., Korol O. I., Masenko A. V. (2018)
Заваріка Г. М. - Екологічні ризики розвитку туризму на прикладі Донбасу (2018)
Семеног А. Ю. - Порівняльний аналіз систем регулювання ринку фінансових технологій: зарубіжний та вітчизняний досвід, Бухтіарова А. Г., Борт Н. К. (2019)
Люта О. В. - Теоретичні засади управління ліквідністю та платоспроможністю підприємств, Пігуль Н. Г., Глядько К. М. (2019)
Мордань Є. Ю. - Методичний підхід до побудови системи управління оборотними активами підприємства, Сумченко А. О. (2019)
Савченко Т. Г. - Становлення транспарентності банківської системи України, Миненко Л. М. (2019)
Літвіненко А. В. - Трансформаційні процеси в контексті переходу до "зеленої" економіки, перспективи для України (2019)
Школьник І. О. - Сучасний стан фінансового забезпечення підприємств аграрного сектору України, Кривозуб В. І. (2019)
Вакуленко І. А. - Підходи до розгортання розумних енергетичних мереж, Колосок С. І., Прийменко С. А., Матвєєва Ю. А. (2019)
Большунов В. В. - Аналіз проблем кредитування бізнесу в Україні, Рябушка Л. Б., Бєлова І. В. (2019)
Галинська Ю. В. - Кластеризація машинобудівних підприємств сумської області як конвергенція бізнесу та науки, Живицький Д. О., Галинський Д. М. (2019)
D’yakonova I. I. - The development of the fintech industry and its influence on the financial sector, Drofa A. O. (2019)
Касьяненко В. О. - Індикатори фінансової безпеки держави в умовах світової глобалізації, Антонюк Н. А., Миронова А. М., Люльов О. В. (2019)
Бондаренко А. Ф. - Оцінка кредитоспроможності позичальника комерційного банку, Моісеєнко М. А., Гордієнко В. П., Дутченко О. О. (2019)
Матвєєва Ю. Т. - Особливості проведення енергетичних реформ iз застосуванням "розумних" технологiй, Котюк Р. В. (2019)
Євдокимова А. В. - Європейський та український досвід реалізації енергетичних технологій, Колосок С. І., Петренко Н. О. (2019)
Kostyuchenko N. M. - Transnational companies’ strategic planning in the context of the global sustainable development goals, Zakorko A. A. (2019)
Вихідні дані (2019)
Адаменко О. М. - Техногеологічна карта Старунського геодинамічного полігону на Прикарпатті, Стельмахович Г. Г., Мосюк М. І. (2019)
Rybak M. P. - Development of management measures to bring the territory of Carpathian Biosphere Reserve into alignment with the international requirements, Lukianova V. V. V. O., V. O., Anpilova Y. S. (2019)
Улицький О. А. - До питання оцінки прогнозу змін гідрогеологічних умов техноекосистеми Селидівської групи шахт, Єрмаков В. М., Луньова О. В., Бойко К. Є. (2019)
Стефанишин Д. В. - Деякі критичні зауваження щодо якості звітів з оцінки впливу на довкілля малих гідроелектростанцій в Україні, Власюк Ю. С. (2019)
Хомицький В. В. - Захист пляжу активними берегозахисними спорудами, Воскобійник В. А., Харченко А. Г., Воскобойник О. А., Терещенко Л. М., Воскобійник А. В., Нікітін І. А. (2019)
Азаров С. І. - Аналіз природних катастроф та їх впливу на довкілля, Задунай О. С. (2019)
Radomska M. M. - The assessment of visual environment quality at Solomyansky district, Kyiv city, Yurkiv M. V., Husieva A. V. (2019)
Крячко Г. Ю. - Дослідження пульсацій якості чавуну в процесі доменної плавки, Кузнецов М. С., Валуєва Н. М., Семенча С. М. (2019)
Сигарьов Є. М. - Характеристика металевих корольків у шлаку після десульфурації чавуну за схемою коінжекції реагентів, Похвалітий А. А., Довженко О. В., Чубіна О. А. (2019)
Максименко О. П. - Cистемный аспект продольной устойчивости процесса прокатки, Никулин А. В., Лобойко Д. И. (2019)
Багрій В. В. - Автоматичне управління комплексом поперечно-клинової прокатки програмованим логічним контролером на базі апаратно-програмної платформи arduino, Волошин Р. В., Чабан В. А. (2019)
Мещанінов С. К. - Розробка математичної моделі для підвищення ефективності прокатного виробництва, Волошин Р. В., Лі М. А., Сай О. В. (2019)
Лысенко А. Б. - Влияние состава на термическую устойчивость аморфных сплавов на основе легких лантаноидов, Калинина Т. В., Шулешова К. П., Брусенцов В. Р. (2019)
Гасило Ю. А. - Аналіз методів збільшення ресурсу роботи ґрунтових насосів, Романюк Р. Я., Крюковська О. А. (2019)
Kruglyak I. V. - Research of residual stresses on coatings obtained using composite powder materials (2019)
Sereda B. P. - Research of corrosion resistance of materials working in coal resin and formation of sediments before grinulation of the perk, Gaidaenko A. S., Maksimenko O. P., Sereda D. B. (2019)
Дерець О. Л. - Моделирование режимов позиционирования оптимизированной по быстродействию релейной системы управления при изменении расчётной амплитуды напряжения, Садовой О. В., Дерець Г. О. (2019)
Количев С. В. - Експериментальне дослідження електромеханічних характеристик асинхронного двигуна з індукційними реостатами в колі ротора, Поляков Р. М., С’янов О. М. (2019)
С’янов О. М. - Дослідження асинхронного електропривода з частотно-залежним індукційним реостатом, Косухіна О. С., Косухін О. В. (2019)
Хмельницький Є. Д. - Дослідження причин появи вищих гармонік та структури коефіцієнтів несинусоїдальності струму і напруги мережі живлення підприємства з прокатним виробництвом, Клюєв О. В., Волошин Ю. А. (2019)
Хоменко В. І. - Порівняльна оцінка режимів форсування синхронного генератора автономної генеруючої установки, Нізімов В. Б. (2019)
Жульковський О. О. - Розробка комп’ютерної системи для дослідження теплового режиму камерної печі за допомогою spa-технології, Соколовська І. Є., Журавський О. Д., Павленко Ю. О. (2019)
Яшина К. В. - Розробка програмного забезпечення для інтенсифікації процесів трансферу знань, Ялова К. М. (2019)
Коваленко А. Л. - Комплексные соединения купрум (іі) с аминоспиртами как активаторы пролиферации гепатоцитов, Кизымишина Т. А. (2019)
Коваленко А. Л. - Характеристика комплексних сполук купрум (II) хлориду і купрум (II) нітрату з аліфатичними амінами пірідіном і його похідними в кристалічному стані, Кізимішина Т. О. (2019)
Корнієнко І. М. - Дослідження ефективності використання ферменту β-фруктофуранозидаза в практиці випікання хліба з покращеними органолептичними властивостями, Гедзун Є. О., Преснова Т. В. (2019)
Бєлоконь К. В. - Прогнозування розсіювання в атмосферному повітрі викидів промислових підприємств, що містять оксид вуглецю і вуглеводні, Міхайлуца О. М., Зануда Т. О., Тарабан Є. В. (2019)
Маховський В. О. - Аналіз причин виникнення та ймовірного сценарію розвитку аварій при розвантаженні нафтопродуктів на автозаправних станціях, Крюковська О. А., Романюк Р. Я. (2019)
Дранишников Л. В. - Оцінка ризиків виникнення надзвичайних ситуацій при розгерметизації ємностей зріджених вуглеводневих газів (2019)
Романюк Р. Я. - Щодо обов’язковості викладання дисциплін з охорони праці, безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у вищих навчальних закладах, Крюковська О. А. (2019)
Дранишников Л. В. - Експертна система успішності у вищих навчальних закладах на основі нечіткої логіки, Гордієнко Т. М. (2019)
Дерець Є. В. - Вдосконалення міжпредметних зв’язків при навчанні вищої та прикладної математики (2019)
Худа Ж. В. - Проблеми впровадження новітніх технологій навчання математики, Тонконог Є. А. (2019)
Таран В. Г. - Використання альтернативних методик навчально-лабораторних досліджень в курсі загальної фізики при підготовці інженерно-технічних фахівців механічних напрямів, Губарєв С. В., Калініна Т. В., Микита К. А. (2019)
Таран В. Г. - Застосування інформаційних технологій для оцінювання результатів вимірювань в лабораторному практикумі загального курсу фізики, Карімов І. К., Губарєв С. В., Литвинова Є. С. (2019)
Губарєв І. В. - Вдосконалення навичок перекладу під час проведення виробничої практики в реальних умовах міжнародних змагань з шашкового спорту, Гольтер І. М., Левченко М. М. (2019)
Борзенко О. П. - Мотивація як головний інструмент заохочення викладачів іноземної мови до вдосконалення рівня професійної компетентності (2019)
Боярська-Хоменко А. В. - Освіта дорослих у країнах Центральної та Східної Європи у першій половині ХХ століття (2019)
Ворожбіт-Горбатюк В. В. - Досвід Фінляндії щодо організації виховання батьків учнів: цільовий і змістовий компоненти, Волкова Я. В. (2019)
Друганова О. М. - Кейс-технологія як ефективний спосіб підготовки сучасного викладача вищої школи, Мартиненко І. І. (2019)
Каліна К. Є. - Методологічні підходи до дослідження проблем педагогічної теорії і практики, Штефан Л. А. (2019)
Нікіфорова С. М. - Еволюція методів навчання іноземної мови, Пивоварова Н. І., Пивоварова О. І. (2019)
Поливач В. М. - Методика та роль визначення суб’єктивної оцінки якості фізичного виховання студентів факультету підготовки лікарів для Збройних Сил України як фактор покращення системи освіти військових лікарів (2019)
Портян М. О. - Формування проектувальної компетентності майбутніх учителів початкової школи і вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Пригодін М. Д. - Особливості формування творчих умінь майбутніх учителів образотворчого мистецтва в процесі аналізу творів мистецтва (2019)
Псарьова М. Д. - Становлення інклюзивної освіти в англомовних країнах (Великобританія, Канада, США) (2019)
Ткачова Н. О. - Реалізація освітнього процесу в сучасній вітчизняній малокомплектній школі: основні переваги та недоліки (2019)
Хромченко О. В. - Психолого-педагогічні засоби підготовки майбутніх учителів-філологів до педагогічної комунікації (2019)
Черненко А. В. - Використання соціальних мереж для навчання студентів у закладах вищої освіти (2019)
Шпак І. О. - Експериментальна перевірка педагогічних умов підготовки викладачів економічних дисциплін до використання сучасних педагогічних технологій (2019)
Яковенко В. В. - Підготовка дошкільних працівників до організації трудового виховання дітей (кінець ХІХ – перша половина ХХ ст.) (2019)
Skupniewicz P. N. - Mozaika Aleksandra Wielkiego i hellenistyczne ikony przemocy (2018)
Александрович В. С. - Класичні акценти у львівському малярстві першої половини XVI ст. (2018)
Флікоп-Світа Г. А. - Асаблівасці ансамбля іканастасаў і бакавых алтароў у беларускіх уніяцкіх храмах Кіеўскай архіепархіі ў XVII – першай трэці XIX ст. (2018)
Студницька М. Р. - Малярська програма іконостасів церков Східної Галичини кінця ХІХ – початку ХХ ст. (2018)
Бакович О. П. - Сюжет "Тайна вечеря" у іконостасах церков Східного Опілля другої половини XVIII – середини XIX ст. Художні та іконографічні особливості (2018)
Білик С. Л. - Апокрифи та гомілії Святих Отців Церкви про Успіння Пресвятої Богородиці та їх вплив на формування іконографії свята (2018)
Карэлін У. П. - Рэдкія сюжэты ў іканаграфіі святых у храмах Беларусі, Мельнікаў М. Г. (2018)
Wypchło-Perzyńska S. В - Konserwacja i restauracja obrazu ukazującego św. Antoniego, znajdującego się w kościele pod wezwaniem św. Wojciecha w Wielgiem (Polska), Gawęcka B. Р. (2018)
Іжевський А. В. - Никифор-Єпіфаній Дровняк: життя та творчість релігійного спрямування (2018)
Балуненко И. И. - Изобретенные традиции в храмовой архитектуре Русской православной церкви постсоветского периода (2018)
Габрусь Т. В. - Адметны тып драўлянага храмабудаўніцтва Беларусі (2018)
Федорів Т. І. - Синагога у Збаражі: історія та архітектура (2018)
Кіндратюк Б. Д. - Церковна музика в "Історії української літератури" Михайла Грушевського (2018)
Мацелюх О. В. - Фактори сакрального і профанного в органному мистецтві Львова ХІХ–ХХ ст. (2018)
Степаненко Н. О. - Торашилди з колекції юдаїки Дніпропетровського національного історичного музею ім. Д. Яворницького: символіка зображень та елементи геральдики у композиції, Тихонова М. М. (2018)
Гаюк І. Я. - Дохристиянський релігійний контекст християнської символіки (на прикладі барельєфу "Втеча Святої Родини до Єгипту" з Львівського музею історії релігій) (2018)
Агеева Л. Я. - Символика ритуала в знаковом пространстве рушника (2018)
Матюхіна О. А. - Міф про створення світу в давньослов’янській міфології (2018)
Кожолянко О. Г. - Історичні корені культу Богині-матері (2018)
Павленко П. Ю. - Змирщення витокового євангельського віровчення як свідчення адаптації християнства до "світу цього" (на підставі трансформації ідей про зречення світу і "блаженство бідних") (2018)
Панков Г. Д. - Чудесные видения в аскетическом дискурсе Киево-Печерского патерика (2018)
Цісар О. В. - Сакраметальне значення сповіді в духовному самовдосконаленні людини (2018)
Сислюк Я. Г. - Філософсько-релігієзнавчий зміст праці Івана Франка "Сотворення світу", Сислюк І. П., Дубик В. Я. (2018)
Сахно О. В. - "Сьогодні снилося мені, що є на світі Бог” (О. Довженко та релігія) (2018)
Загребельний І. В. - До проблеми власного еклезіального проекту Гавриїла Костельника (2018)
Цимбал Т. В. - Евристичний потенціал концепції самодетермінації особистості у католицькому персоналізмі Ж. Марітена (2018)
Гордієнко М. Г. - Імперативи християнства як чинники соціального порядку (2018)
Аношка С. А. - Новая дактрына Касцёла ці ўдасканальванне каталіцкае Традыцыі? Маральна-тэалагічныя спрэчкі вакол адгартацыі "Amoris laetitia" (2018)
Литвин-Кіндратюк С. Д. - Психолого-історичні фігурації ритуальної поведінки особистості та типи раціональності (2018)
Недавня О. В. - Релігійна ідентичність українських греко-католиків: історичні віхи розвитку (2018)
Кулагіна-Стадніченко Г. М. - Богословський потенціал сучасного православ’я та його вплив на розвиток індивідуальної релігійності віруючого (2018)
Щедрін А. Т. - Неоесхатологія в універсумі культури "Цивілізації ризику": філософсько-релігієзнавчі, культурологічні виміри (2018)
Колодний А. М. - Конфесійна мережа України у 2016–2017 рр. (2018)
Филипович Л. О. - "Православний атеїст" як специфічна форма релігійної ідентичності в сучасній Україні (2018)
Моісєєнко Л. М. - Проблеми війни та миру в трактуванні християнських конфесій (2018)
Bugaj T. Р. - Свобода совести и вероисповедания в современной России. Шаг вперед или возвращение к советским репрессиям? (2018)
Єгрешій О. І. - Сучасні виклики перед християнством ХХІ ст.: гендерна ідеологія та ювенальна юстиція (2018)
Борейко Ю. Г. - Молодіжні православні братства в Україні: особливості функціонування в реаліях сьогодення (2018)
Грушева Т. В. - Протестантизм у контексті політичних реалій сучасної України (2018)
Виступ Президента України Віктора Януковича на загальних дебатах 65-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН 23 вересня 2010 року (2010)
Speech of Viktor Yanukovych, the President of Ukraine, at the general discussion of the 65th session of the un general assemby on september 23, 2010 (2010)
Грищенко К. - Українська дипломатія — час дії (2010)
Gryshchenko K. - Ukraine Diplomacy — Time for Action (2010)
Гнатишин І. - Імідж держави: поступ, досягнення та перспективи (2010)
Надзвичайні та Повноважні Посли України в іноземних державах (2010)
Надзвичайні та Повноважні Посли іноземних держав в Україні (2010)
Генеральні консули України в іноземних державах (2010)
Почесні консули іноземних держав в Україні (2010)
Позаштатні консульські посадові особи України за кордоном (2010)
Представники України при міжнародних організаціях (2010)
Кривонос П. - Дипломати подорожують Україною (2010)
Дашкевич Я. - Українсько-­турецькі політичні відносини в першій половині ХХ ст.: національний аспект (2010)
Дубина О. - Шведський вектор геополітики гетьмана Мазепи (2010)
Матвієнко В. - Східна Галичина: від Габсбурзької лояльності до державної незалежності (2010)
Гай-Нижник П. - Повалення УНР і переворот П. Скоропадського у 1918 р.: причини і рушійні сили (внутрішні та зовнішні чинники) (2010)
Дорошко М. - Діяльність уряду УСРР у відстоюванні зовнішньополітичних прерогатив республіки (1922–1923 рр.) (2010)
Гуменюк Б. - Глобальним викликам — глобальні рішення (2010)
Ціватий В. - Інституціональна модель та інформаційні технології у підготовці дипломата ХХІ століття (2010)
Ігнатьєв П. - Україна та країни Південної Азії: перспективи співробітництва (2010)
Гарагонич В. - Єврорегіони у транскордонному співробітництві України (2010)
Нагорний С. - Пріоритетні питання зовнішньої політики України на Близькому і Середньому Сході, Нагорний Д. (2010)
Кийков О. - Міста­-побратими Києва — витоки регіональної дипломатії сучасної України (2010)
Яценківський О. - Актуальні питання співробітництва України та ЮНЕСКО, Присяжнюк О. (2010)
Костенко Ю. - На шляху до стратегічного партнерства (2010)
Моцик О. - Єднає нас культура. Україна і Польща — культурне співробітництво (2010)
Жумабаєв А. - "Казахстанський шлях" (2010)
Чжан Сіюнь - Китай та Україна — добрі друзі, які довіряють один одному (2010)
Яків Дов Блайх - Україна — наша історична пам’ять (2010)
Тамім А. - Іслам на території України (2010)
Відкриття мiжнародної конференцiї з питань паломництва (2010)
Паломники-хасиди під час святкування Рош-а-Шана (2010)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського