Токарчук Л. М. - Дитячий будинок сімейного типу: питання правового регулювання (2019)
Яблокова О. І. - До питання про класифікацію авторських договорів (2019)
Назаров В. В. - Засади кримінального провадження та проблеми їх реалізації під час досудового розслідування (2019)
Ніпіаліді О. Ю. - Рейдерство як реальна загроза безпеці власника бізнесу в Україні (2019)
Павлова Т. О. - Правова природа обмежувальних заходів за чинним Кримінальним кодексом України (2019)
Панасюк А. О. - Алгоритмізація використання мережі Інтернет при виявленні та розслідуванні злочинів (2019)
Богустов А. А. - Соотношение понятий "коммерческая тайна" и "рационализаторское предложение" в законодательстве Беларуси и Украины: сравнительно-правовой анализ (2019)
Гачкевич А. О. - Вжиття адекватних заходів як ознака комерційної таємниці: аналіз досвіду США, Казарян Т. Р. (2019)
Левандовски Е. Н. - Торпедирующий иск как разновидность forum shopping в процессуальном праве Европейского Союза. Часть I: Предпосылки "торпедирующего иска" и Декрет ЕС № 44/2001 (2019)
Мануїлова К. В. - Інституційна система регулювання міжнародної міграції (2019)
Палько В. И. - Международно-правовое регулирование репатриации моряков (2019)
Горошкова Л. А. - Нова загроза фінансовій стійкості об’єднаних територіальних громад, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Горошкова Л. А. - Аналіз та оцінка методів державної підтримки реформування житлово-комунального господарства, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2018)
Молоканова В. М. - Інтегрування поведінкового підходу у ціннісний контекст розвитку організації через проекти, Ольховікова Ю. М. (2018)
Савіна О. Ю. - Ідентифікація та аналіз ризиків портфеля наукомістких проектів підприємства з утилізації відходів за технологією "Екопірогенезіс", Маркіна Л. М. (2018)
Кулик В. О. - Управління інноваційним потенціалом підприємства на основі ресурсного підходу, Петренко В. О. (2018)
Bisimwa M. C. - Management of the creation of vocational training center in Bukavu based on the project methodology (2018)
Maagone A Mpone C. C. B. - Management of the creation of Cameroonian tea shops based on the project methodology in Cameroon (2018)
Omoloba O. - Review of project, portfolio and program management in the agricultural sector of Nigeria (2018)
Sheriff V. S. - Analysis of projects programs and portfolio management methodologies used in municipal engineering management sector in Freetown city Council (2018)
Asare J. - Conceptual model of the risks of financing small and medium enterprises’ business-projects in developing economies (2018)
Ліхоносова Г. С. - Структурна впорядкованість підприємства як базис регулювання рівня його соціально-економічного відторгнення (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Гриценко В. І. - Система бездротового зв'язку 5G, Суровцев І. В., Бабак О. В. (2019)
Barseghyan V. R. - The Problem of Control of Membrane Vibrations with Non-Separated Multipoint Conditions at Intermediate Moments of Time (2019)
Zhiteckii L. S. - Solving a Problem of Adaptive Stabilization for Some Static MIMO Systems, Azarskov V. N., Solovchuk K. Yu. (2019)
Bondarenko M. A. - Mathematical Modeling of DNA Damages in Irradiated Cells at Different Oxygenation Degrees, Knigavko V. G., Zaytseva O. V., Rukin A. S. (2019)
Aralova N. I. - Mathematical Models of Conflict Controlled Processes under Functional Self-Organization of the Respiratory System, Aralova A. A. (2019)
Kiforenko S. I. - Information Technology for Supporting Self-Control in the Formation of a Rational Lifestyle for Diabetics Patients, Hontar T. M., Orlenko V. L., Ivaskiva K. Y., Obelets T. A. (2019)
До уваги авторiв (2019)
Волянська Я. Б. - Метод відбору організацій для технічного обслуговування і ремонту багатоцільових суден подвійного призначення, Мазур О. М., Обнявко Т. С., Онищенко О. А. (2018)
Горошкова Л. А. - Моделювання складних систем кластерного типу, Волков В. П., Карбівничий Р. О. (2018)
Горошкова Л. А. - Вплив житлово-комунального господарства на фінансову спроможність місцевих органів самоврядування, Волков В. П., Карбівничий І. О. (2018)
Бхушан Ш. Ш. - Удосконалення метаевристичної кластеризаціі при реалізаціїї проекту розгортання бездротових сенсорних мереж, Антощук С. Г., Лобачев І. М., Тесленко П. О. (2018)
Рач Д. В. - Управление рисками в проектах в условиях контекстной и поведенческой неопределенности: резюме исследования (2018)
Хлевна Ю. Л. - Проблеми впровадження методологій управління проектами на проектно-орієнтованих підприємствах (2018)
Asare J. - Administration and finance as factors of ensuring the success of projects in developing economies: practical aspect (case on projects within Ghana youth employment program) (2018)
Пилипенко А. І. - Класифікація статистичних та математичних методів аналізу даних у процесі прийняття управлінських рішень (2018)
Россошанська О. В. - Проблеми оцінювання економічної безпеки сучасних інноваційних проектно-орієнтованих підприємств (2018)
Завгородній А. В. - Специфіка експорту та імпорту підприємств агропродовольчої сфери Причорноморського регіону (2019)
Школа В. Ю. - Стратегічний вимір впливу глобалізації на розвиток національної інноваційної системи, Омельяненко В. А., Касьяненко Т. В. (2019)
Бурляй А. П. - Оцінка виробництва органічних ягід в Україні, Бурляй О. Л., Світовий О. М. (2019)
Дергалюк Б. В. - Інституціональне забезпечення збалансування структури економіки України (2019)
Колокольчикова І. В. - Принципи сегментування ринку плодово-ягідної продукції півдня України (2019)
Аранчій В. І. - Стратегічні напрями інвестиційно-інноваційного розвитку аграрного виробництва на галузевому та господарському рівнях, Зоря О. П., Голбан Т. Т. (2019)
Вареник І. В. - Фінансові інновації для підтримки підприємництва в Україні, Руденко Т. В. (2019)
Власенко Т. А. - Оцінка впливу чинників зовнішнього середовища на підприємства галузі сільськогосподарського машинобудування України (2019)
Гайдаєнко О. М. - Методичні аспекти вдосконалення бізнес-процесів підприємств, Шевчук Н. С. (2019)
Дем'яненко Н. В. - Основні складові організації мотивації праці в сільськогосподарському підприємстві, Галич О. А., Тараненко В. С. (2019)
Денисенко М. П. - Заходи активізації інноваційного розвитку вітчизняних туристичних підприємств (на прикладі ТОВ "Агентство "Pan Ukraine""), Шацька З. Я., Захарченко О. О. (2019)
Куліш Г. П. - Особливості оцінки та систематизація чинників вартості компаній на ринках, що розвиваються, Галай Т. О. (2019)
Нагорний Є. І. - Дослідження та аналіз причин комерційних невдач товарних інновацій (2019)
Федоренко I. А. - Комплексний підхід до визначення сутності фінансової стійкості промислового підприємства, Верещак В. О., Яцишина А. О. (2019)
Шира Т. Б. - Забезпечення корпоративної безпеки шляхом розвитку корпоративної культури підприємства (2019)
Музиченко-Козловська О. В. - Використання туристичних артефактів у процесі формування та просування бренду міста Одеси (2019)
Панасюк В. М. - Механізми та інструменти удосконалення і модернізації соціальної інфраструктури регіону (2019)
Хомюк Н. Л. - Наукові підходи до вивчення розвитку сільських територій (2019)
Голодовська О. Я. - Теоретичні аспекти еколого-економічної діагностики річки Рата, Кохалевич К. Р. (2019)
Грабар М. В. - Ревайлдінг: ідеологічні засади та перспективи розвитку через туристичну діяльність, Сіденко Н. О. (2019)
Pidkhomnyi O. - Management of counteracting the invasive crops' spread in the Ukrainian economy agrarian sector security system, Revak I. (2019)
Фещур І. В. - Екологічний маркетинг та концепція екологічно відповідального бізнесу в Україні (2019)
Захарчин Г. М. - Інтелектуальна культура та духовний інтелект як сучасні чинники інноваційного розвитку (2019)
Лозинська Т. М. - Стан державного контролю щодо якості та безпечності харчових продуктів, Дем’яненко Н. В., Чупилко В. О. (2019)
Благун І. І. - Необанки як нова бізнес-модель фінансового посередництва (2019)
Денис О. Б. - Перспективи використання технології Blockchain на фінансових ринках, Делас В. А. (2019)
Дубина М. В. - Світовий досвід розвитку пірингового (Р2Р) кредитування, Жаворонок А. В., Савчук Д. Г. (2019)
Житар М. О. - Методичний підхід до моделювання властивостей побудови фінансової архітектури економіки (2019)
Плескун І. В. - Теоретичний підхід до визначення сутності поняття ризик-контролю клієнтів банків в системі фінансового моніторингу (2019)
Харченко Т. О. - Обґрунтування прийняття управлінських рішень, Шестакова Ю. В. (2019)
Смірнова І. В. - Підходи до формування облікової політики машинобудівних підприємств щодо оперативного обліку незавершеного виробництва, Смірнова Н. В. (2019)
Хорунжак Н. М. - Облік в умовах цифрової економіки: проблеми і перспективи, Лукановська І. Р. (2019)
Рахман М. С. - Аналіз тенденцій розвитку експортно-імпортних операцій сільськогосподарської продукції України, Книш А. С. (2019)
Доценко С. І. - Про природний та штучний інтелект кібернетичних систем (2019)
Абрамов С. К. - Анализ и прогнозирование эффективности фильтрации одномерных сигналов на основе дискретного косинусного преобразования, Абрамова В. В., Кривенко С. С., Лукин В. В. (2019)
Олійник В. П. - Безконтактне електроживлення імплантатів, Теличко Д. В. (2019)
Соколов Д. Д. - Екологічний моніторинг з використанням безпровідних сенсорних мереж: розроблення та експерименти, Мерлак В. Ю., Орєхов О. О., Плахтеев А. П. (2019)
Стрєлкіна А. А. - Інформаційна технологія оцінювання і забезпечення гарантоздатності медичних ІоТ систем (2019)
Морікова А. Д. - Модифікація методу урахування ризиків проекту розробки технічних систем, Погудіна О. К. (2019)
Фесенко Г. В. - Визначення оптимального маршруту обльоту заданих точок території потенційно небезпечного об’єкту флотом БПЛА, Харченко В. С. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Шемшученко Ю. С. - Вступне слово (2019)
Скрипнюк О. В. - Державна влада в Україні: питання вдосконалення її організації та розвитку на сучасному етапі (2019)
Мороз О. О. - Шлях до гідності (2019)
Карпунцов В. В. - Органи прокуратури в системі координат державної влади на сучасному етапі (2019)
Оніщенко Н. М. - Довіра і мотивація до інститутів влади: доктринальний контекст (2019)
Нагребельний В. П. - Концептуальні засади вдосконалення правового забезпечення державного управління та підвищення його ефективності (2019)
Пархоменко Н. М. - Теоретичні та практичні виміри ефективності законодавчої влади в Україні (окремі аспекти) (2019)
Ющик О. І. - Конституція України і політика: до питання критерію істинності (2019)
Андрійко О. Ф. - Органи державної влади як суб’єкти державного управління (2019)
Батанов О. В. - Конституційний лад України: протиріччя, конфліктогенний потенціал, виклики сучасності (2019)
Кресіна І. О. - Основні принципи і напрями реформування системи освіти і науки в Україні (2019)
Тарасюк В. М. - Системна криза суспільства й парламентаризму (2019)
Бовкун Е. М. - Проблемні питання реалізації конституційних прав внутрішньо переміщених осіб в Україні (2019)
Рекомендації круглого столу "Питання вдосконалення державного управління та забезпечення ефективності діяльності органів державної влади в Україні" (до 23-ї річниці Конституції України) (2019)
Прилуцький С. В. - Судова влада в Україні: сучасні проблеми легальності (2019)
Ахтирська Н. М. - Консультативний висновок ЄСПЛ як засіб формування єдності судової практики (2019)
Шпенова П. Ю. - Актуальні питання щодо структури та чисельності апарату суду (2019)
Кравець О. О. - Конституційна скарга в Україні: теоретичні та практичні питання визначення і застосування (2019)
Ахмедов В. А. - Роль особистості злочинця в системі факторів, що обумовлюють вчинення злочинів проти правосуддя (2019)
Короєд С. О. - Характеристика підстав застосування інституту повернення заяви (скарги, клопотання) в цивільному судочинстві України (2019)
Бутирська І. А. - Професійна правнича допомога у господарському процесі (2019)
Короєд С. О. - Грунтовне дослідження міжнародного співробітництва в кримінальному провадженнні (2019)
Шушура О. М. - Фактори створення стратегії безпеки інформаційних технологій сучасного підприємства, Довбешко С. В., Золотухіна О. А., Асєєва Л. А. (2019)
Ярцев В. П. - Пристрій для усунення міжсимвольної інтерференції сигналів у волоконно-оптичних лініях зв’язку, Гололобов Д. О., Котомчак О. Ю., Сударєва О. В., Сєньков О. В. (2019)
Зайченко В. В. - Модель тропосферного каналу зв’язку з повторною передачею інформації у двох частотних діапазонах (2019)
Сорокін Д. В. - Приватні мережі на базі LTE в гірничо-видобувній промисловості, Бондарчук А. П., Сторчак К. П., Горба Д. Б. (2019)
Торошанко О. С. - Багатокрокова модель прогнозування та виявлення перевантаження телекомунікаційної мережі (2019)
Dibrivniy О. А. - Application-oriented usage of neural networks (2019)
Ткаленко О. М. - Інтелектуальні технології та системи штучного інтелекту для підтримки прийняття рішень, Макаренко А. О., Полоневич О. В. (2019)
Кресін О. - Вступне слово (2019)
П’ять бесід із майстром Інтерв’ю професора Університету штату Пенсильванія (США) Батлера Вільяма Елліотта – головному редакторові журналу "Право України” Святоцькому Олександру та координатору актуальної теми Кресіну Олексію (2019)
Тихомиров О. Д. - Проблеми компаративної саморефлексії порівняльного правознавства як юридичної компаративістики (2019)
Varga C. - Comparative Jurisprudence as Scholarship and Profile of Education (2019)
Бехруз Х. - Порівняльне правознавство як навчальна дисципліна у системі юридичної освіти України: занепад чи сподівання на оновлення? (2019)
Ткаченко О. В. - Несамодостатність права як фундаментально-онтологічна основа правового порівняння (2019)
Дамірлі М. - Порівняльний фікх: предметна характеристика (2019)
Кресін О. В. - Особливе в праві та класифікація національних правопорядків у другій половині XVIII – першій третині ХІХ ст. (до питання про генезис порівняльно-правової картини світу) (2019)
Butler W. E. - What Makes Socialist Legal Systems Socialist? (2019)
Лук’янов Д. В. - Правова система: поняття та різноманітність у сучасному світі (2019)
Харитонов Є. О. - Лабільність правових систем як чинник правової акультурації, Харитонова О. І. (2019)
Оніщенко Н. М. - Порівняльно-правові дослідження: прагматичний контекст (2019)
Саїдов А. - Порівняльне правознавство і національна правова система Узбекистану (2019)
Ancel F. - Is Renovating the General Law of Contracts Useful? The French Experience, Fauvarque-Cosson B. (2019)
Кресін О. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина порівняльного правознавства” (2019)
Кологойда О. В. - Щодо поняття та критеріїв корпоративного спору (2019)
Теленик С. С. - Служба безпеки України як суб’єкт державної системи захисту критичної інфраструктури (2019)
Тітов М. І. - Визначення правових дефініцій як ключ до успішного продовження реформи з децентралізації влади в Україні (2019)
Kресін О. В. - Видатний компаративіст Патрик Гленн (2019)
Тихомиров О. Д. - Становлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень (рецензія на монографію Олексія Кресіна "Становление теоретических оснований сравнительно-правовых исследований во второй половине XVIII – первой трети XIX века: компаративная концептуализация”) (2019)
Кресін О. - Міжнародна асоціація юридичних наук при ЮНЕСКО (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 29 червня 2006 р. у справі "Пантелеєнко проти України” (2019)
Про новацію як підставу припинення існуючого зобов’язання за договором оренди землі (2019)
Вихідні дані (2019)
Фера М. О. - Особливості впливу соціально-гігієнічних факторів на формування стоматологічної захворюваності органів ротової порожнини у жителів низинної зони Закарпаття, Фера О. В., Криванич В. М., Форос А. І., Кухарчук Л. В. (2019)
Фера М. О. - Дослідження впливу способу життя на виникнення карієсу серед населення віком від 30 до 35 років у м. Мукачево, Фера О. В., Криванич В. М., Головчак В. Ю., Кобака К. С. (2019)
Maidannyk V. - Correlation connections of calcium metabolism disorders in children with paroxysmal autonomic failure against the back pathology of the cervical spine, Mityuryayeva I., Hnyloskurenko H., Kreposniak A., Dotson S., Churilina A., Kornienko A. (2019)
Корчинська О. О. - Cоціальна напруга як один із факторів виникнення акушерсько-перинатальних ускладнень, Вайнагій С. М., Чабан Ю. А., Чабан А. Т., Костур К. П. (2019)
Дудник В. М. - Oцінка ризиків і шансів розвитку дефіциту заліза у дітей, хворих на бронхіальну астму, як предикторів тяжкості перебігу і контролю захворювання, Жмурчук В. (2019)
Horlenko F. V. - Ultrasound examination criteria for the choice of surgical treatment in patients with obliterating atherosclerosis of the lower extremities (2019)
Рогач І. М. - Огляд динаміки демографічної ситуації в Україні та її регіонах на фоні країн ЄС та світу: проблеми та перспективи, Керецман А. О., Гаджега І. І. (2019)
Архій Е. Й. - Розлади системи антиоксидантного захисту у пацієнтів із хронічним панкреатитом у поєднанні з гіпертонічною хворобою та шляхи корекції, Прилипко Л. Б., Горленко О. М., Галай Б. М. (2019)
Паламарчук О. С. - Взаємозв'язок між психофізіологічним статусом студентів-медиків і функціональним станом автономної регуляції за даними варіабельності серцевого ритму (2019)
Kishko O. - Prevalence of silent myocardial ischemia in middle-aged patients with type 2 diabetes mellitus, Kishko N., Derňarová Ľ. (2019)
Волянська Я. Б. - Методика підтримки прийняття "компромісних рішень" при синтезі складних систем різного призначення, Обнявко Т. С., Волянський С. М., Онищенко О. А. (2018)
Кулик В. О. - Метод відбору та оцінки інноваційної компоненти проекту (2018)
Чернова Л. С. - Теоретичні аспекти процесів управління реалізацією програм розвитку (2018)
Марущак І. О. - Моделі і методи проактивного управління змінами у проектах територіального розвитку проектно-орієнтованих організацій (2018)
Петренко В. О. - Застосування нейронних мереж в системах підтримки та прийняття рішень маркетингової інформаційної системи підприємства, Бушуєв К. М., Савчук Л. М., Фонарьова Т. А. (2018)
Ченчик О. О. - Особливості впровадження Agile-методології управління ІТ-проектами компанії: аналіз практичного досвіду (2018)
Штапаук С. С. - Відстрочений вибір інвестиційного проекту в стадії впровадження (2018)
Гжешчик K. - Системи відеоспостереження та методи виділення контурів на зображеннях, Загородня Д. І., Саченко А. О., Русин Б. П. (2018)
Каньовський А. А. - Віртуальне просторове відображення динамічних графічних об’єктів, Саченко А. О., Кочан В. В., Карачка А. Ф. (2018)
Ситник В. А. - Управління прототипуванням та ризиками IT-проектів з відкритим кодом, Тесленко П. О., Бедрій Д. І., Шерстюк О. І. (2018)
Шведчикова І. О. - Удосконалення пластинчастої матриці поліградієнтного електромагнітного сепаратора, Романченко Ю. А., Мелконова І. В. (2019)
Шавьолкін О. О. - Моделювання комбінованої системи електроживлення локального об’єкту з багатофункціональним перетворювальним агрегатом фотоелектричної батареї, Становський Є. Ю., Підгайний М. О. (2019)
Злотенко Б. М. - Комп’ютерна енергоефективна система керування опаленням та гарячим водопостачанням будівель, Стаценко Д. В. (2019)
Бурмістенков О. П. - Дослідження енергоефективності обладнання для змішування сипких матеріалів, Біла Т. Я., Стаценко В. В. (2019)
Смолянінов В. Г. - Енергоефективне керування лінійним кроковим пристроем, Сухопара О. М. (2019)
Залюбовський М. Г. - Визначення кутової швидкості ведучого валу машини для обробки деталей: енергетичний підхід, Панасюк І. В., Малишев В. В. (2019)
Демішонкова С. А. - Функціональна діагностика параметрів трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором, Демішонков Я. В., Кулік Т. І. (2019)
Pavlenko V. - Investigation of recuperator efficiency using in residential premises, Volianyk O. (2019)
Дешко В. І. - Використання енергетичного моделювання будівель при розробці проектів з підвищення енергоефективності, Суходуб І. О., Сердечний П. Ю. (2019)
Шевченко О. М. - Енергоефективний кампус КПІ: інструменти та методи досліджень, Шовкалюк М. М. (2019)
Арабулі С. І. - Оцінка показників комфортності білизняних трикотажних полотен для занять спортом, Арабулі A. Т., Ототюк С. С., Клочко В. В., Черепенко Д. Ю. (2019)
Жигун С. - Моделювання простору в українському детективі другої половини ХХ ст. (2019)
Федоренко О. - Образотворчі риси козака-характерника – героя роману Ю. Мушкетика "Погоня" (2019)
Вірченко Т. - Засади оцінки та канонізації драматургічних творів українськими публіцистами кінця XIX початку XX ст., Козлов Р. (2019)
Врублевський І. Й. - Визначення параметрів двомасового вібраційного транспортера великої вантажності (2019)
Залипка В. Д. - Вплив радіальної зміни розмірів коліс на курсову стійкість автомобіля, Манзяк М. О. (2019)
Климчук В. Т. - Використання полімерної добавки "Nanoterrasoil" виробництва Німеччини для стабілізації ґрунтів військово-автомобільних (польових, лісових) доріг та площадок, Прищепа О. А., Совєцький В. Л. (2019)
Нанівський Р. А. - Дослідження кінематики робочого органа трала під час руху по мінному полю з нерівностями, Ємельянов О. В. (2019)
Khaustov Ya. - Image fusion for a target sightseeing system of armored vehicles, Khaustov D., Lychkovskyi Е., Ryzhov Ye., Nastishyn Yu. (2019)
Вода Ю. Л. - Рекомендації щодо визначення вогневих можливостей артилерійських підрозділів, Казаков В. М. (2019)
Мирончук Ю. А. - Методика підготовки і планування повітряної розвідки на оперативно-тактичну глибину з використанням БпЛА, Оверчук С. П. (2019)
Степаненко О. В. - Спосіб застосування снарядів, обладнаних пристроєм ретрансляції навігаційних сигналів з метою визначення установок для стрільби, Діденко Є. Ю. (2019)
Ткачук П. П. - Науково-методичний апарат моделювання процесу розвідки, Стеців С. В., Бурдейний М. В., Мізін В. С. (2019)
Коротченко Л. А. - Аналіз застосування методу прогнозування надійності радіоелектронних засобів за рівнем тестового шуму, Радзівілов Г. Д., Гулій В. С., Яковенко С. М. (2019)
Sakovych L. - Method of time distribution for repair of radio electronic means with multiple defects, Ryzhov Ye., Soboliev A. (2019)
Чорний М. В. - Формалізація "еталонного" механіка-водія в системі оцінювання рівня базової підготовки з водіння бойових машин на тренажерах, Купріненко О. М., Матузко Б. П. (2019)
Бондаренко О. В. - Використання псевдовипадкових послідовностей в еволюційних алгоритмах при раціональному проектуванні зубчастих циліндричних редукторів та коробок передач, Устиненко О. В. (2019)
Зинченко Е. И. - Оптимизация параметров быстроходных кулачковых и кулачково-рычажных механизмов, Прокопенко Н. В., Краснокутский В. Н., Крахмалев А. В. (2019)
Коноваленко О. Є. - Мультиагентні системи управління та підтримки прийняття рішень, Брусенцев В. О. (2019)
Краснокутський В. М. - Методикa розрахунку параметрів повороту фронтального навантажувача на базі колісного трактора та вивчення впливу навантажень на втомну довговічність його стріли, Зінченко О. І., Разарьонов Л. В., Ярижко О. В. (2019)
Крахмальов О. В. - Вплив умов експлуатації на міцність паяних з’єднань, Зінченко О. І., Ковалевський С. Г., Корнієнко О. В. (2019)
Прокопенко М. В. - Аналіз сучасного стану методів опису процесів утоми, повзучості і прогнозування тривалої міцності поршнів швидкохідних форсованих дизелів, Зінченко О. І. (2019)
Ткачук М. А. - Контактна взаємодія елементів прес-форм та проектно-технологічне забезпечення їх технічних характеристик, Грабовський А. В., Ткачук М. М., Зарубіна А. О., Саверська М. с., Мухін Д. С., Куценко С. В. (2019)
Ткачук М. А. - Розрахункові дослідження напружено-деформованого стану елементів конвеєрів, Кохановська О. В., Ткачук Г. В., Зарубіна А. О., Храмцова І. Я., Марусенко С. І., Мухін Д. С., Куценко С. В. (2019)
Ткачук M. M. - Розрахунково-експериментальне дослідження контактної взаємодії елементів універсально-збірних пристосувань, Грабовський А. В., Бондаренко М. О., Саверська М. С., Ткачук М. А., Тесля Д. О. (2019)
Шаталов О. Є. - Комплексна математична модель аналізу захищеності бойових машин легкої категорії за масою стрілецької зброї з урахуванням геометрії машини, рельєфу місцевості й додаткового бронювання, Дудар Є. Є., Васильєв А. Ю. (2019)
Вихідні дані (2019)
Андрєєв С. М. - Застосування анаморфозних картографічних моделей для аналізу геоданих, Жилін В. А., Мельник А. П. (2019)
Zaporozhets O. - Risk and exposure control of aviation impact on environment, Levchenko L., Synylo K. (2019)
Mikay?lov T. N. - The possibility of creating an automated control system of the various military groups, Bayramov A. A. (2019)
Шейкус А. Р. - Оптимізація процесу ректифікації використанням неперервних рухливих керуючих впливів шляхом перерозподілу живлення (2019)
Borozenec I. - Method development of the information models' design and synthesis for infocommunication systems of air traffic control, Dmitriiev О., Melnichuk М., Pavlenko М., Shcherbak G., Shylo S. (2019)
Маковейчук О. М. - Новий тип маркерів доповненої реальності (2019)
Серков О. А. - Технологія забезпечення вимог електромагнітної сумісності мобільних систем безпроводового зв'язку, Трубчанінова К. А. (2019)
Дубницкий В. Ю. - Вычисление индикаторов подобия и численное интегрирование критериев подобия, интервально определённых в системе центр – радиус, Кобылин А. М., Кобылин О. А. (2019)
Kuznietsov O. - Evaluation of the possibilities of providing the necessary accuracy of the radial velocity measuring of a target by coherent-pulse radars outside the line of sight, Karlov V., Petrushenko V., Biesovа O., Lukashuk O. (2019)
Shyshatskyi A. - Vector-space approach to evaluation of the efficiency of use of radio electronic controls, Zhuravskyi Yu., Kuvshinov O., Hurskyi T., Vozniak R., Pikul R., Pikul O. (2019)
Тітов Г. О. - Recognition of road objects as a means of solving the problem of inattention on the road, Розсоха С. В. (2019)
Chalyi S. - Knowledge representation in the recommendation system based on the white box principle, Leshchynskyi V. (2019)
Yevseiev S. - Mathematical models of hybrid crypto code constructions on damaged codes, Bakirova L., Sushchenko M. (2019)
Pevnev V. - Use of a method of Pascal of calculation of checksums in noise proof coding, Tsuranov M., Zemlianko H., Kharchenko V. (2019)
Rudnytskyi V. - The implementation of strict stable cryptographic coding operation, Opirskyy I., Melnyk O., Pustovit M. (2019)
Aloshin G. - Method of radioelectronic measurer's optimization, Kolomiytsev O., Tkachev A., Klivets S., Posohov V. (2019)
Kasimov A. - Application of the automatic control theory for searching rational ways of technical diagnostics and improvement of technical characteristics of 2E36 stabiliser, Shpinda Ye., Horbov O., Kovtunov Yu., Kolobov I., Krasnoshapka Yu. (2019)
Makogon H. - Definition of residual operation resource of starter batteries by way of impedance research at different service terms, Vasylenko D., Potapov D., Piskun S., Bazilevskij I., Ivanov V., Klimov O., Prichina V., Zobnin O. (2019)
Momit O. S. - Method of forecasting the condition of radio-electronic situation of multiple systems in the conditions of uncertainty (2019)
Сокол Є. І. - Підвищення ефективності глюкозотолерантних тестів при використанні поліноміальних моделей динаміки глікемії, Щапов П. Ф., Чмихова О. В., Куліченко В. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Коломієць Т. - Вступне слово, Колпаков В. (2019)
Kolomoіets T. - Legal Identificatino of Administrtive Procedure, Kolpakov V. (2019)
Лук’янець Д. М. - Категорія протиправності в доктрині адміністративного судочинства (2019)
Смокович М. І. - Правова природа поняття "інтерес” як об’єкта судового захисту в адміністративному судочинстві (2019)
Писаренко Н. Б. - Верховенство права, конвенційні гарантії справедливого суду та принципи адміністративного судочинства (2019)
Стеценко С. Г. - Захист інтересів держави в адміністративному судочинстві як наукова та практична проблема, Щавінський В. Р. (2019)
Мельник Р. С. - Про допустимість оскарження в адміністративному суді індивідуальної податкової консультації (за матеріалами судової практики) (2019)
Slaveykova-Rukova M. - Der Einfluss der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte auf Normbildende und Rechtssprechungspraxis (Erfahrung des Bulgariens in Bezug auf Einführung der Kompensatorischen Mechanismen zur Sicherstellung der Gerichtlichen Beilegung der Konflikte in Einer Angemessenen Zeit) (2019)
Бевзенко В. М. - Зміст і види процесуального розсуду Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду (2019)
Kuzmenko O. - Topical Issues of Consideration by the Administrative Courts of Proceedings on the Cases on the Administrative Claims Related to Refoulement or Compulsory Deportation and Detention of Foreigners or Stateless Persons, Chorna V. (2019)
Лученко Д. В. - Правова природа позову в адміністративному судочинстві (2019)
Коломоєць Т. - Висновки та рекомендації з актуальної теми, Колпакова В. (2019)
Вибрана Бібліографія З Актуальної Теми "Національна доктрина адміністративного судочинства” (2019)
Галецька Н. Б. - Автоматизація правового регулювання: праволюдинний аспект (2019)
Самбор М. А. - Надзвичайний стан як умова обмеження права на свободу мирних зібрань (2019)
Рогатюк І. В. - Невинуватість чи невинність. Невідповідність дефініцій Кримінального процесуального та Кримінального кодексів статті 62 Конституції України, Мінченко О. В. (2019)
Опришко В. Ф. - Вагомий крок на шляху формування наукової теорії правової культури (рецензія на монографію Лариси Макаренко "Правова культура: теоретико-методологічні основи дослідження”) (2019)
Посикалюк О. О. - Науковий коментар рішення Суду Європейського Союзу у справі "Компанія Гугл Спейн СЛ і Гугл ІНК проти Іспанського агентства із захисту даних (AEPD) і Маріо Костеха Гонсалеса” (щодо права бути забутим) (2019)
Надмірні вимоги стосовно дозволу керувати автомобілем можуть перешкоджати вільному пересуванню осіб (2019)
Про обставини, що підлягають встановленню при розгляді позову про визнання недійсною податкової консультації (2019)
Вихідні дані (2019)
Була C. C. - Глибина обвуглення вогнезахищених стійок дерев’яних каркасних стін в умовах пожежі, Шналь Т. М. (2019)
Вознюк Л. І. - Виготовлення ефективних збірних плит перекриття в заводських умовах, Демчина Б. Г., Сурмай М. І., Артеменко В. В. (2019)
Воловецький В. Б. - Спорудження міжпромислових газопроводів для стабільного видобутку вуглеводнів, Щирба О. М. (2019)
Гнідець Б. Г. - Нові збірні залізобетонні конструкцій каркасів багатоповерхових будинків і технології їх виготовлення та монтажу, Гнідець З. Б. (2019)
Гоголь М. М. - Показники енергоефективності мультикомфортних будинків (2019)
Жук В. М. - Гідрографи притоку з водонепроникних басейнів стоку за методикою SWMM та за секторним методом, Мисак І. В. (2019)
Ілів В. В. - Дослідження піноутворювачів для виробництва пінобетонів безавтоклавного тверднення, Ілів Х. В. (2019)
Камінський А. Т. - Використання лужного прискорювача на основі алюмінату натрію в технології бетону (2019)
Kapalo P. - Evaluating the state of sanitary and hygienic conditions in ventilated rooms, Klymenko H., Voznyak O., Zhelykh V., Adamski M. (2019)
Качмар І. З. - Особливості використання водопроникних удосконалених покриттів для управління дощовим стоком, Жук В. М. (2019)
Коренєв Р. В. - Вплив діафрагм на напружено-деформований стан та стійкість аркових систем спеціального типу (2019)
Коцій Я. Й. - Методика вибору схем руху екскаваторів при влаштуванні котлованів (2019)
Kramarchuk А. - The influence of long term dynamic and vibratory loads on bearing structures of the ammonia refrigerating system building, Ilnytskyy B, Bobalo Т., Barabash О., Lytvyniak O. (2019)
Кропивницька Т. П. - Концепція екоефективних наномодифікованих лужноактивованих композиційних цементів із високою ранньою міцністю (2019)
Кущенко В. М. - Підсилення фундаментів шахтних вентиляційних установок за умов техногенної ерозії грунтової основи, Канюк В. М., Лободанов М. М. (2019)
Мельник І. В. - Дослідження порожнистих бетонних блоків, Приставський Т. В., Сорохтей В. М., Партута В. П. (2019)
Менейлюк І. О. - Варіантний розрахунок окупності будівництва за різних організаційних та фінансових умов, Нікіфоров О. Л. (2019)
Онищенко А. М. - Оцінювання напружень від усадки в цементобетонному покритті автомобільних доріг, Лапченко А. С., Чиженко Н. П. (2019)
Перетятко Б. М. - Аналіз технологічних схем просочення деревини у автоклавних печах, Гаврилко О. А., Білінський Б. О. (2019)
Позняк О. Р. - Перспективи виробництва теплоізоляційного ніздрюватого бетону на основі композиційних в’яжучих, Луцюк І. В., Якимечко Я. Б., Мельник В. М. (2019)
Сало В. Ю. - Дослідження міцності і деформативності попередньо напруженої збірно-монолітної балки прогонової будови довжиною 18 м при різних режимах завантаження, Сало О. Ю. (2019)
Сидор Н. І. - Дослідження властивостей інженерних цементуючих композитів (2019)
Соболь Х. С. - Аналіз ефективності використання тонкомеленого доменного гранульованого шлаку в бетоні, Марків Т. Є., Петровська Н. І., Гідей В. В. (2019)
Соболь Х. С. - Активність полідисперсних мінеральних компонентів та їх роль у формуванні структури та міцності цементів, Марків Т. Є., Петровська Н. І., Гуняк О. М. (2019)
Солодкий С. Й. - Ефективність дорожніх основ під бетонні покриття із матеріалів, укріплених цементом, Думич І. Ю., Турба Ю. В. (2019)
Flys І. Y. - Cylindric nozzles with lateral inlets installed in distributive pipeline. Investigational bench for investigation of operation of nozzles, Ivaniv V. V., Bihun I. V. (2019)
Холод П. Ф. - Спорудження фундаментів оперного театру у м. Львові, Гнатюк О. Т., Лапчук М. А., Мазурак А. В. (2019)
Юркевич Ю. С. - Застосування кімнатних рекуператорів для вентилювання шкільних приміщень, Возняк О. Т., Савченко О. О., Гулай Б. І. (2019)
Бахтiн О. К. - Задача про екстремальне розбиття комплексноії площини з вільними полюсами (2019)
Бойчук О. А. - Критерій розв'язності резонансних рівнянь та побудова іхніх розв'язків, Макаров В. Л., Ферук В. А. (2019)
Голуб А. П. - Узагальнені моментні зображення та багатовимірні багатоточкові апроксимації типу Паде, Пожарський О. А., Чернецька Л. О. (2019)
Islomov B. I. - On a Frankl-type boundary-value problem for a mixed-type degenerating equation, Ochilova N. K., Sadarangani K. S. (2019)
Літовченко В. А. - Гіперболічні системи у просторах Гельфанда і Шилова (2019)
Mazko A. G. - Робастна стабілізація і зважене гасіння обмежених збурень у дескрипторних системах керування, Kotov T. O. (2019)
Noor K. I. - A class of meromorphic Bazilevič-type functions defined by a differential operator, Ahmad Q. Z., Orhan H., Khan N., Arif M. (2019)
Янченко С. Я. - Апроксимативні характеристики класів функцій Нікольського–Бєсова S(ϒ 1,θ) B (ℝd), Радченко О. Я. (2019)
Belkhelfa M. - Second order parallel tensors on S-manifolds and semi-parallel hypersurfaces of S-space forms, Mahi F. (2019)
Nguyen Huy Hoang - Ruin probabilities for risk models with constant interest (2019)
Раєвська І. Ю. - Локальні майже-кільця з мультиплікативною групою Шмідта, Раєвська М. Ю. (2019)
Білоус Н. М. - Рейтингова оцінка діяльності страхових компаній в Україні зі страхування життя, Пелешанко А. В. (2018)
Бондарєва Т. Г. - Обліково-аналітичний аспект управління біологічними активами в сільськогосподарських підприємствах, Немкович О. Б. (2018)
Валіулліна З. В. - Інформатизація у забезпеченні результативності корпоративного управління (2018)
Вовк В. М. - Особливості аналізу фінансової звітності суб’єктів малого підприємництва, Кирдей Ю. О. (2018)
Нladchenko А. Y. - Potential of Implementation of the European Experience to Achieve Macroeconomic Equality in the Context of Sustainable Development Policy (2018)
Довгалець Ю. В. - Принципи управлінського обліку в історичному аспекті (2018)
Залужний А. Л. - Сутність та класифікація потреб у міждисциплінарному вимірі (2018)
Зубілевич С. Я. - Формування та розкриття облікової політики за МСФЗ 15 "Дохід від договорів з клієнтами" (2018)
Ковшун Н. Е. - Удосконалення обліку теплоспоживання як стимулювання енергозбереження у житловому господарстві (2018)
Кондрацька Н. М. - Управління прибутком підприємства, Горбатюк А. Л. (2018)
Мальчик М. В. - Методи управління ризиками при іпотечному кредитуванні аграрної сфери, Гонтаренко Н. А., Хоменчук Д. В. (2018)
Мельник Л. В. - Методи управління ризиками при іпотечному кредитуванні аграрної сфери (2018)
Мельник Л. М. - Механізм фінансування вищої освіти в Україні, Яковчук О. (2018)
Онокало В. Г. - Теоретичні аспекти та оцінка ефективністі інвестицій у розвиток персоналу підприємства (2018)
Петрук В. А. - Вибір стратегічних альтернатив бізнесу торговельних підприємств у сучасних умовах підприємництва, Петрук І. Р. (2018)
Позняковська Н. М. - Професійна бухгалтерська освіта за міжнародними стандартами (2018)
Попко О. В. - Вітчизняний законодавчий базис адаптації до європейської моделі контролю якості та безпечності харчової продукції (2018)
Криворучко О. П. - Модель інвестиційного забезпечення у галузь транспорту в Україні (2018)
Сазонець І. Л. - Сутність та трансформація основних форм підприємницької діяльності, Саленко А. С. (2018)
Стець Н. В. - Управління персоналом як складова система аграрного менеджменту, Стець С. Є. (2018)
Юрчик Г. М. - Тенденції розвитку та соціальноекономічна значимість малого бізнесу в Україні, Коваль А. (2018)
Юрчик Г. М. - Тенденції та напрями подолання безробіття в Україні, Човпило М. М. (2018)
Федина К. М. - Бюджетний дефіцит та шляхи його подолання в Україні, Колеснікова М. М. (2018)
Zalyubovskyi M. G. - Analytical determination of the time of handling process of polymeric details in a machine with a complex movement of working container, Panasyuk I. V., Smirnov Y. I., Kuznetsova O. O., Malyshev V. V. (2019)
Воляник О. Ю. - Аналіз коливальних процесів у відцентровій барабанній пральній машин, Гладчук О. З. (2019)
Дворжак В. М. - Силовий аналіз механізму коливального руху вушкових голок основов’язальної машини (2019)
Нода О. М. - Розробка принципу систематизації методів проектування дизайну тканин технологічними засобами, Закора О. В., Рязанова О. Ю., Федорченко О. В. (2019)
Кизимчук О. П. - Текстиль для захисту від електромагнітного випромінювання, Арабулі С. І., Власенко В. І. (2019)
Первая Н. В. - Оцінювання формостійкості шкіряних матеріалів для верху взуття (2019)
Сірко З. С. - Розроблення модифікованого намету УСБ-56, Запталов Б. Й., Стариш Є. А., Торчилевський Д. П., Котлярова І. І. (2019)
Баула О. П. - Розробка підходів до формування стратегії контролю трансдермальних терапевтичних систем, Іщенко О. В., Черкас С. С., Бессарабов В. І., Ресницький І. В. (2019)
Кислова О. В. - Інгібування амідами заміщених бензойних кислот цитоплазматичної алкогольдегідрогенази нечінки щурів (2019)
Кучеренко Є. В. - Аналіз теплофізичних властивостей волокнистих нетканих матеріалів різного складу, Плаван В. П., Будаш Ю. О., Романюк О. О. (2019)
Гохман О. Р. - Оцінка еволюції пор у α-залізі під нейтронним опроміненням, Кондря М. С., Совкова Т. С. (2019)
Pasichna V. M. - Nucleation and competition of compounds in strongly inhomogeneous open systems – new developments, Gusak A. M. (2019)
Шматко І. О. - Стадійність коміркового розпаду пересиченого твердого розчину Co- 13aт. %W, Ляшенко Ю. O., Шматко О. О. (2019)
Мазанко В. Ф. - Дифузія у залізі та його сплавах після насичення поверхні іонами аргону та криптону при відпалах та імпульсних навантаженнях, Герцрікен Д. С., Новомлинець О. О., Міронов В. М., Міронов Д. В. (2019)
Сторожук Н. В. - Елементарна модель прямого з’єднання матеріалів при низькій температурі, Гусак А. М. (2019)
Дерев’янко С. І. - Вплив обробки поверхні за технологією SMAT на механічні властивості поверхневих шарів міді, Морозович В. В., Красовський Т. А., Ляшенко Ю. О. (2019)
Баранюкова І. С. - Ідентифікація дисипативних характеристик осциляторів Ван Дер Поля, Щербак В. Ф. (2019)
Гонда А. Р. - Фрактальна будова електроосаджених у стохастичних режимах прошарків міді та її вплив на фазоутворення в реакціях з оловом, Морозович В. В., Король Я. Д., Ляшенко Ю. О. (2019)
Чувтаєв Ю. В. - Моделювання розподілу пор за розмірами в дифузійній зоні, Корнієнко С. В. (2019)
Гулівець О. А. - Безкоординатний метод диференціювання векторних функцій скалярного аргумента, Олійник С. Ю. (2019)
Бондарєва Т. Г. - Прямі інвестиції за кордон: стан та перспективи розвитку, Немкович О. Б. (2018)
Бондарєва Т. Г. - Сучасний стан правового забезпечення здійснення валютних операцій суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності, Немкович О. Б. (2018)
Безтелесна Л. І. - Ротація як результат реалізації ефективного управління компетенцією людських ресурсів (2018)
Галасюк В. В. - Актуальні проблеми виходу України на позитивну траєкторію економічного зростання (2018)
Гладченко А. Ю. - Регіонально-інтеграційні пріоритети макроекономічної рівноваги в Україні (2018)
Зінкевич О. В. - Облік основних засобів на етапі завершення життєвого циклу інвестицій в них (2018)
Зима І. Я. - Формування основ державного управління охороною здоров’я європейської цивілізації: еволюційний аспект (2018)
Ковшун Н. Е. - Моделювання показників фінансовоекономічної безпеки, Гураль Н. В., Клюха О. О. (2018)
Конарівська О. Б. - Роль та особливості маркетингу у сфері туристичних послуг, Коротун О. П. (2018)
Мазур Н. О. - Гармонізація інтересів суб’єктів соціальнотрудових відносин на основі запровадження гнучких режимів робочого часу (2018)
Мельник Л. В. - Оцінка стану іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників та факторів, що на нього впливають (2018)
Оплачко І. О. - Проблеми та перспективи управління діяльністю підприємств цементної промисловості в сучасних умовах (2018)
Подлевський А. А. - Перспективи розвитку блокчейну у Fintech, Яркевич Г. В. (2018)
Позняковська Н. М. - Реформування бухгалтерського обліку установ державного сектору як невід’ємна складова євроінтеграційних процесів, Підгрушний В. А. (2018)
Попко О. В. - Експортний потенціал харчової промисловості України (2018)
П'ятка Н. С. - Світова практика екологічного оподаткування як засіб стимулювання інвестиційної діяльності (2018)
Радько А. О. - Вплив технологічного розвитку на здійснення електронної комерції, Мельник І. Б. (2018)
Рощик І. А. - Трансформування економічних механізмів підвищення ефективності використання водних ресурсів (2018)
Сиротинська А. П. - Практичні аспекти використання інформаційних систем суб'єктами державного сектору, Сиротинський О. А., Смалько М. М. (2018)
Стрільчук В. М. - Облігації, як форма здійснення екологічних інвестицій в регіоні (2018)
Хаджинов І. В. - Концептуальні основи структурної трансформації моделі розвитку економіки країни в умовах глобалізаційних викликів, Усик І. О. (2018)
Ковшун Н. Е. - Оптимізація функціонування і розвитку локальних і національних транспортних підсистем в умовах інтеграції, Шевченко І. В. (2018)
Яворська М. К. - Критеріальний аналіз результатів вітчизняної науки (2018)
Галушкіна Т. П. - Екологічна політика України в контексті глобальних кліматичних викликів, Жемба А. Й., Серницька К. В. (2018)
Коваль С. І. - Особливості формування інтегрованих маркетингових комунікацій в умовах конкурентного середовища (2018)
Осадча О. О. - Система внтурішнього аудиту суб’єкта господарювання в сучасних соціальноекономічних умовах (2018)
Савіна Н. Б. - Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки, Дорощук Н. І. (2018)
Мельник Р. - Вступне слово (2019)
Бойко І. В. - Доктринальні ідеї та цілі адміністративного права (2019)
Стеценко С. Г. - Предмет адміністративного права як "вічнозелений” сюжет адміністративно-правової науки (2019)
Мельник Р. С. - Джерела адміністративного права: сучасний погляд на сталі конструкції (2019)
Вдовічен В. А. - Ціннісні виклики адміністративно-процедурного законодавства, Подорожна Т. С. (2019)
Коломоєць Т. О. - Правова природа патронатної служби, Колпаков В. К. (2019)
Кузніченко С. О. - Межі надзвичайного правового регулювання: доктринальні визначення (2019)
Мосьондз С. О. - Концептуалізація освітнього права як підгалузі адміністративного права України (2019)
Мельник Р. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана Бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина адміністративного права” (2019)
Тітов М. І. - Про деякі аспекти моделювання нового адміністративно-територіального устрою держави (укрупнення районів) (2019)
Софінська І. Д. - Світоглядне ядро громадянства: від традиційних до емансипативних цінностей (2019)
Задирака Н. Ю. - Природа відповідальності суб’єктів публічної адміністрації при використанні публічного майна (2019)
Fedorenko V. - Advisory Message on the Results of Expert Research: Concept, Content, Scope, Sobin O., Zazimko S. (2019)
Cтановлення теоретичних засад порівняльно-правових досліджень у другій половині XVIII – першій третині ХІХ століття (за підсумками презентації однойменної монографії Кресіна О. В., Київ, 13 травня 2019 року) (2019)
Посикалюк О. О. - Науковий коментар постанови Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду від 17 липня 2018 року у справі № 910/14972/17 (щодо прямої дії положень Угоди про асоціацію) (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 14 грудня 2017 року у справі "Дакус проти України” (2019)
Заподіяння істотної шкоди не є обов’язковою умовою для кваліфікації дій особи за частиною 2 статті 365 Кримінального кодексу України (2019)
Вихідні дані (2019)
Акімова Л. М. - Загальна характеристика податкових систем країн Північної Європи: переваги та недоліки, Яркевич Г. В. (2019)
Безтелесна Л. І. - Якість життя працівників легкої промисловості України: оцінка та умови забезпечення, Давидчук Б. Б. (2019)
Бондарєва Т. Г. - Особливості обліку витрат основної діяльності сільськогосподарських підприємств, Немкович О. Б. (2019)
Савіна Н. Б. - Потенціал креативних індустрій у розвитку банківського сектору національної економіки, Баланюк М. В. (2019)
Vashaі Y. V. - Analysis of the Investment Security of Ukraine: Factors, Threats, Prospects, Doroshenko O. O. (2019)
Zinkevych O. - Ujecie Wyniku Finansowego w Polskim Prawie Podatkowym, Rzeszutek K. (2019)
Бочко О. Ю. - Аналіз експорту молочної продукції в контексті розширення умов євроінтеграції, Малецька О. І., Савіна Н. Б. (2019)
Зима І. Я. - Історичний контекст формування основ державного управління охороною здоров’я європейської цивілізації (2019)
Клімова А. В. - Функції ліцензування як інструменту державного регулювання у сфері вищої освіти України (2019)
Костриченко В. М. - Практичні аспекти підвищення конкурентоспроможності підприємства (2019)
Костюкевич А. М. - Науково-методичні підходи до розроблення механізму підтримки молодіжного підприємництва в Україні, Костюкевич Р. М. (2019)
Котик О. В. - Проблеми та перспективи фінансової децентралізації в Україні, Любовська М. М. (2019)
Мельник Л. В. - Аналіз законодавчої бази щодо іпотечного кредитування сільськогосподарських виробників (2019)
Олійник О. О. - Міграційні орієнтири населення транскордонних регіонів України: гендерний аспект, Пожарський Д. С., Торяник Т. В. (2019)
Pavelko О. V. - Evaluation, Calculation, Documentation: Influence of Accounting Method Elements on Financial Results Accounting of Building Companies (2019)
Vovk V. - Rachunek Kosztow we Wspolczesnej Rachunkowosci, Koniecpolska P. (2019)
Cкрипчук П. М. - Вигоди та витрати використання нематеріальних інструментів економіки природокористування, Біда П. І. (2019)
Солодкий В. О. - Тенденції та стратегічні напрямки розвитку житлово-комунального господарства (2019)
Швець Ф. Д. - Формування ринку землі в Україні: забаганка чи необхідність, Пахаренко О. В. (2019)
Шило Ж. С. - Основні напрями стабілізації банківської системи в умовах ризикової економіки (2019)
Юрчик Г. М. - Тіньова зайнятість та заробітна плата в Україні: тенденції та загрози, Комар С. О. (2019)
Галасюк В. В. - Спеціалізація національної економіки як засадничий фактор економічного зростання і добробуту (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Hiriak V. - Comparison of the measured values of total electron content (TEC) with the corresponding TEC values, obtained according to global ionopheric maps (GIM) data, Savchuk S. (2019)
Dvulit P. - Determination of plumb lines with using trigonometric levelling and GNSS measurements, Dvulit Z., Sidorov I. (2019)
Paziak M. - Determination of precipitable water vapour, from the data of aerological and GNSS measurements at european and tropical stations (2019)
Коlb І. - Methods of creation and practical application of mask-maps of high-level terrain objects at orthotransformation of digital aerial photographs (2019)
Chetverikov B. - Estimation aссuracy of orthotransformation of space images applying satellite Pleiades-1 by GNSS surveying, Lompas O., Protsyk M., Teteruk D. (2019)
Vashaі Y. V. - Macroeconomic Analysis of Ukraine's Financial Security and Its Information Support, Doroshenko O. O. (2019)
Vovk V. - Charakterystyka Wyniku Finansowego, Przygodzka A. (2019)
Заячківська О. В. - Особливості організації фінансово-економічної безпеки на підприємствах: світовий та вітчизняний досвід (2019)
Zinkevych O. - Systemy Rachunkow Kosztow w Rachunkowosci Finansowej i Zarzadczej, Baczyńska A. (2019)
Міклуха О. Л. - Сучасні трансформації в освіті: новітні тренди і виклики для спеціальності "Облік і оподаткування", Позняковська Н. М. (2019)
Олійник О. О. - Аналітика реалізації соціальної відповідальності в сфері праці України (2019)
Павелко О. В. - Інвентаризація, рахунки та подвійний запис як важелі впливу на облік фінансових результатів будівельних підприємств (2019)
Петрук І. Р. - Особливості стратегій бізнесу торговельних підприємств та їх ефективність, Петрук В. А. (2019)
Савіна Н. Б. - Тенденції фінансового забезпечення освітньої галузі національної економіки, Дорощук Н. І. (2019)
Cкрипчук П. М. - Теоретико-методичні засади формування кластерів з органічного агровиробництва, Трохлюк Т. М. (2019)
Солодкий В. О. - Стійкий розвиток у контексті ефективного зростання економіки держави (2019)
Іванченко А. М. - Державне регулювання фінансових механізмів реалізації обєктів нерухомості (2019)
Саленко А. С. - Напрями розвитку високотехнологічного корпоративного підприємництва в Україні (2019)
Джинджоян В. В. - Стратегічне управління підприємством на основі використання інформаційного потенціалу (2019)
Смирнова К. - Вступне слово (2019)
Смирнова К. В. - Розвиток доктрини прямої дії міжнародних угод у праві Європейського Союзу, Березовська І. А. (2019)
Лазовскі А. - Верховенство права Європейського Союзу: юридична авантюра, що окупилася (2019)
Petrov R. А. - The Impact of the Court of Justice of the European Union on the Legal System of Ukraine (2019)
Комарова Т. В. - Роль Суду справедливості Європейського Союзу у формуванні доктрини конституціоналізації права ЄС (2019)
Костюченко Я. М. - Доктрина acquis у праві Європейського Союзу та її відображення в правовій системі України (2019)
Христова Г. О. - Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини: основні аспекти розуміння (2019)
Шпакович О. М. - Розвиток доктрини права Ради Європи та взаємодії міжнародних і національних правопорядків (2019)
Karvatska S. - The European Court of Human Rights Interptetation of Migrants Cases: Basic Doctrinal Approaches (2019)
Смирнова К. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Бібліографія з актуальної теми - "Доктрини європейського права” (2019)
Кіндюк Б. В. - Основні напрями правотворчої діяльності Костя Левицького, Стечишин А. В. (2019)
Рабінович П. М. - Явища права: потребова інтерпретація (2019)
Малюга Л. Ю. - Національні особливості соціального законодавства Федеративної Республіки Німеччина: досвід для України (2019)
Горбатенко В. П. - Гуманістичні й політико-правові заповіді професора Володимира Бабкіна (до 95-річчя від дня народження), Усенко І. Б. (2019)
Щодо обов’язку повідомляти особисті дані для забезпечення ефективного захисту авторських прав у межах цивільного провадження (2019)
Про питання наявності між сторонами деліктних зобов’язань та цивільно-правової відповідальності за заподіяну шкоду, завдану неможливістю повернути арештований товар після зняття арешту (2019)
Вихідні дані (2019)
Турченюк В. О. - Комплекс заходів з підвищення ефективності функціонування рисових зрошувальних систем, Рокочинський А. М., Волк П. П., Приходько Н. В., Ричко Д. М. (2018)
Макарова Т. К. - Економічна ефективність хімічної меліорації фосфогіпсом на іригаційно солонцюватих чорноземах (2018)
Клімов С. В. - Математичне моделювання процесу фільтрації в дренажно-екранному модулі при глибокому заляганні водоупору і розміщенні екрану безпосередньо біля дрени (2018)
Яковлева-Гаврилюк О. М. - Застосування аналітичних методів при визначенні оптимальних діаметрів напірних тунелів ГЕС (2018)
Клименко М. О. - Дослідження температурних режимів в генерованих вихрових повітряних потоках, Кухнюк О. М. (2018)
Калініченко О. В. - Дослідження напружено-деформованого стану масиву при відпрацюванні і закладці очисних камер першої черги твердіючою закладкою (2018)
Колосов В. О. - Відпрацювання складноструктурних крутоспадних покладів залізних руд з нестійкими породами висячого боку, Маланчук З. Р., Письмений С. В. (2018)
Янчук О. Є. - Використання інформаційної моделі будівлі для вирішення прикладних задач її експлуатації, Янчук Р. М., Трохимець С. М., Рудик Н. О. (2018)
Бичковська Л. С. - Проблема гендерної рівності в сучасній архітектурі, Косюк К. С. (2018)
Турченюк В. О. - Використання дренажно-скидних вод – складова екологічно-безпечної технології вирощування рису, Кропивко С. М., Козішкурт С. М. (2018)
Гопчак І. В. - Оцінка впливу Хмельницької АЕС на екологічний стан басейну р. Горинь (2018)
Білоконь С. О. - Вплив забруднення поливної води на пропускну здатність дощувальної техніки та величину поливної норми при зрошенні, Турбал Ю. В., Токар Л. О., Токар О. І., Приходько Н. В. (2018)
Волк П. П. - Проблеми раціонального природокористування на територіях агромеліоративних ландшафтів зони Полісся України (2018)
Литвиненко Л. Л. - Інтенсифікація процесу пом’якшення води з використанням магнітодисперсних матеріалів, Вижевська Т. В. (2018)
Косінов В. П. - Обґрунтування оптимальної конструктивності вузлів водопровідної мережі при її проектуванні і реконструкції, Трач Ю. П., Трач Р. В., Лаврєнтьєва Т. М. (2018)
Хлапук М. М. - Математична модель визначення мінімальної глибини води у поплавку-затворі гідроавтоматичного регулятора рівня з подовженим гідравлічним зв’язком, Ніколайчук О. М. (2018)
Клімов С. В. - Ревіталізація річки Устя в межах міста Рівне, Ольховик О. І., Клімова А. В. (2018)
Кравченко Н. В. - До питання влаштування поквартирного підігрівання води в існуючих багатоквартирних будинках із централізованим гарячим водопостачанням, Кравченко В. С. (2018)
Клименко М. О. - Експериментальне дослідження вихрових повітряних потоків, Кухнюк О. М. (2018)
Мобіло Л. В. - Дослідження і обгрунтування параметрів робочого обладнання автомобільного крана (2018)
Пахаренко В. Л. - Моделювання управління транспортними потоками з використанням інтелектуальних транспортних систем, Голотюк М. В., Дорощук В. О., Кучерук М. О. (2018)
Нестеренко В. П. - Дослідження робочого процесу землерийно-транспортної машини безперервної дії, Черех Р. В. (2018)
Маланчук Є. З. - Особливості передавання голосу в мережі LTE, Христюк А. О., Загоровський В. Н. (2018)
Христюк А. О. - Розробка автоматичного мікропроцесорного пристрою для вимірювання відстані, Жабчик В. В., Салівоник Н. О. (2018)
Новак А. І. - Технологія видобутку вугілля широкозахватними вугільними комбайнами з індивідуальним кріпленням очисного вибою, Заєць В. В., Карпюк М. А. (2018)
Калініченко О. В. - Методика та порядок виконання експериментальних досліджень сумішей на моделях з еквівалентних матеріалів (2018)
Маланчук З. Р. - Дослідження стійкості оголень камерних систем розробки при відпрацюванні складноструктурних покладів залізних руд Криворізького басейну, Ступнік М. І., Федько М. Б., Письменний С. В., Колосов В. О., Курносов С. А. (2018)
Корнієнко В. Я. - Особливості формування творчої особистості фахівця в гірничій галузі (2018)
Сорока В. С. - Технологія системного підходу впровадження якості освіти в НУВГП на основі ESG 2015, Корбутяк В. І., Малиновська М. Ф. (2018)
Бичковська Л. С. - Чикаго – батьківщина хмарочосів, Котович І. Р. (2018)
Титул, зміст (2003)
Кучеревський В. В. - Збереження рідкісних, ендемічних та реліктових видів регіональної флори у Криворізькому ботанічному саду (2003)
Мельник B. I. - Ценопопуляції Paeonia tenuifolia L. (Paeoniaceae) в степових культурфітоценозах, Гриценко В. В., Перегрим М. М. (2003)
Ісайкина О. П. - Водні макрофіти у Канівському водосховищі (2003)
Клименко C. B. - Кизил (Cornus mas L.) в природе и культуре в Украине, Харчишин B. T., Кустовский А. П. (2003)
Гнатюк А. М. - Еколого-ценотичні особливості Colchicum umbrosum Stev. (Colchicaceae) в умовах Гірського Криму (2003)
Собко В. Г. - Суходільні і гідрофільні екобіоморфи флори Тернопільського плато, Яворівский Р. Л. (2003)
Шлапак В. П. - Підсумки інтродукції у лісовому господарстві України (2003)
Булах П. Е. - Значение информационно-энергетической теории и основные перспективы ее использования в интродукции растений (2003)
Криклива С. Д. - Інтродукція Trifolium apertum Bobr. в Правобережному Лісостепу України (2003)
Смілянець Н. М. - Інтродукція Cyperus esculentus L. в Лісостепу України (2003)
Демидась Г. І. - Зміцнення кормової бази за рахунок підсівних культур (2003)
Галушко P. B. - Морфобиологические особенности Davidia involucrata Baill. var. vilmoriniana (Dode) Wagner и Camptotheca acuminata Decne, Шевченко C. B. (2003)
Лаврентьєва A. M. - Насіннєве та клональне розмноження сортів Camellia japonica L. в культурі in vitro, Харченко I. I. (2003)
Сикура А. И. - Морфологические особенности плодов и семян семейства зонтичных (Umbelliferae Moris. = Apiaceae), Сикура И. И. (2003)
Паламарчук Е. П. - К анатомии плода видов рода Pastinaca L., Вакуленко Т. Б. (2003)
Колдар Л. А. - Особливості формування декоративного посадкового матеріалу церцисів шляхом пікірування (2003)
Свиденко Л. В. - Изучение биохимии гибридов полыни и их исходных видов в условиях Херсонской области, Работягов В. Д. (2003)
Біляновська Т. М. - Вплив використання вуглеамонійних солей на наявність алелопатично активних сполук у лучно-чорноземному ґрунті при вирощуванні гороху за ґрунтозахисною технологією, Сторчак М. М., Іутинсбка Г. О., Кирильчук О. Г. (2003)
Кузнецов С. І. - Паркознавство як біоекологічна основа паркобудівництва, Клименко Ю. О. (2003)
Косенко І. С. - "Софіївка" як прообраз французьких пейзажних парків другої половини XVIII століття (2003)
Головко Э. А. - Аплелопатия и дизайн ландшафтных композиций, Пузик В. К. (2003)
Рубцова О. Л. - П'ятдесят років з півниками (2003)
Черевченко Т. М. - Вірі Вікторівні Протопоповій – 70 років, Мельник В. І., Клименко С. В., Ільїнська А. П., Шевера М. В. (2003)
Черевченко Т. М. - Роль Данила Федоровича Лихваря у становленні Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР (до 100-річчя від дня народження), Чувікіна Н. В. (2003)
Рахметов Д. Б. - Вклад професора Д. Ф. Лихваря у створення колекцій рослин та розгортання наукової діяльності Центрального республіканського ботанічного саду АН УРСР, Мороз П. А. (2003)
Бараш Є. - Вступне слово (2019)
Бараш Є. Ю. - Концептуальні засади реформування Державної кримінально-виконавчої служби України та пробації (2019)
Литвинов О. М. - Інституційні засади реформування сучасної кримінально-виконавчої політики України, Орлов Ю. В. (2019)
Степанюк A. Ф. - До питання про реформи у сфері виконання покарань (2019)
Колб О. Г. - Про правові засади застосування в Україні заходів вгамування до засуджених, позбавлених волі, Колб І. О. (2019)
Крикушенко О. Г. - Багатофакторний аналіз процесу виконання та відбування покарання у виді позбавлення волі (2019)
Ковальчик М. - Напрями ресоціалізаційних і терапевтичних впливів в умовах ізоляції (2019)
Денисова Т. А. - Визначення ефективності виправного впливу на осіб, засуджених до позбавлення волі. (2019)
Батиргареєва В. С. - Замісна підтримувальна терапія у місцях позбавлення волі: pro et contra (2019)
Стеблинська О. С. - Досвід застосування замісної підтримуючої терапії в пенітенціарних установах, Куценок І. Б. (2019)
Яковець І. С. - Шлях впровадження та подальші перспективи інституту оцінки ризиків вчинення повторного правопорушення в Україні, Автухов К. А. (2019)
Рудницьких М. І. - Проблемні аспекти реалізації заходів пенітенціарної пробації в Україні (2019)
Бараш Є. - Висновки та рекомендації з актуальної теми (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина кримінально-виконавчого права: правові засади реформування кримінально-виконавчої політики України" (2019)
Ліщина І. Ю. - Порушення права власності шляхом скасування остаточних судових рішень: практика Європейського суду з прав людини та сучасний стан проблеми в українській судовій системі (2019)
Бакумов О. С. - Відповідальність Парламенту України в системі юридичної відповідальності держави: конституційно-правовий аналіз (2019)
Пухтецька А. А. - Принцип рівності перед адміністрацією та шляхи його впровадження у національній доктрині та правозастосовній практиці (2019)
Гартман М. Т. - Правові способи впровадження емансипації євреїв Європи в XVIII – XIX століттях (2019)
Антоненко А. В. - Про причини відсутності адміністративно-правових досліджень проблематики з відчуження об’єктів приватної власності для суспільних потреб чи з мотивів суспільної необхідності (2019)
Гріненко О. О. - Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: теорія і практика застосування та імплементації у національному правопорядку України (рецензія на монографію Ярослава Костюченка "Правове регулювання відносин асоціації між Україною та Європейським Союзом") (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини 1 березня 2006 року у справі "Сейдович проти Італії" (2019)
Щодо пред’явлення цивільного позову до Моторного (транспортного) страхового бюро України у межах кримінального провадження (2019)
Окрема думка суддів Великої Палати Верховного Суду В. Британчука, М. Гриціва, О. Прокопенка, О. Ситнік (Витяг) (2019)
Вихідні дані (2019)
Предборський В. А. - "Автономне" тіньове двоєвладдя: ґенеза та фактори розвитку (2019)
Дорош Ю. М. - Корупційні загрози економічній безпеці України (2019)
Шостак Л. Б. - Парадигмальний дискурс про майбутнє інновацій в Україні, Дікарєв О. І. (2019)
Гавриленко А. С. - Формування нового технологічного укладу як напрям прискорення інноваційного розвитку України (2019)
Грьогер Л. - Історичний ринок нерухомості Польщі – проблеми оцінки (2019)
Пузирьова П. В. - Концепція функціонування та стратегії розвитку підприємств готельно–ресторанної сфери (2019)
Кудренко Н. В. - Технології аудиту та їх взаємозв'язок з сучасним розвитком інформаційних систем, Дзингар М. В. (2019)
Васильєва Н. Б. - Основні функції контролінгу в бізнесі інтегрованих систем (2019)
Левицька І. В. - Формування стратегії управління персоналом в системі ефективного управління підприємством, Климчук А. О. (2019)
Рябуха Г. І. - Оцінка перспектив розвитку галузі тваринництва на основі удосконалення механізму пільгового кредитування (2019)
Важинський Ф. А. - Антикографічний туризм на Півдні України: стан, передумови й специфіка, Колодійчук А. В. (2019)
Русіна Ю. О. - Механізм управління системою фінансової стійкості на підприємстві, Норець В. Г. (2019)
Чобаль Л. Ю. - Використання інтернет–технологій в практиці маркетингових комунікацій туристичних підприємств в Україні, Сімех К. Ю. (2019)
Манцуров І. Г. - Еволюція парадигми розвитку регіонів у контексті світових глобалізаційних трансформацій, Храпунова Я. В., Манцурова А. М. (2019)
Габрель М. М. - Цінність об'єкта культурної спадщини у визначенні його ринкової вартості (приклади з практики Львова), Лисяк Н. М., Шиленко В. А. Герич О. (2019)
Касич А. О. - Продуктивність праці як індикатор ефективної економічної політики держави (2019)
Батажок С. Г. - Можливості та локалізації розвитку соціального підприємництва в Україні (2019)
Богадьорова Л. М. - Сучасний розвиток сільськогосподарського виробництва України: проблеми, тенденції та перспективи (2018)
Бухта І. О. - Проблеми поводження з твердими побутовими відходами у м. Львові (2018)
Гаврилюк О. К. - Аналіз підходів оцінки рівня урбанізації: кейс Північно-Східного макрорегіону України (2018)
Гаврюшин О. В. - Просторово-часовий аналіз полісонімів дніпропетровщини засобами гіс, Турчинська А. Р. (2018)
Гринюк Д. Ю. - Економічний потенціал та його вплив на конкурентоспроможність київської області (2018)
Грицку В. С. - Перспективи підвищення ефективності туристичної діяльності у транскордонних регіонах на основі інформаційно-рекламного забезпечення (2018)
Гукалова І. В. - Соціально-географічні аспекти інтегрованого міського розвитку: українські реалії (2018)
Кисельов Ю. О. - Чорноморська інтеграція України як основа реалізації балтійсько-середземноморської геополітичної доктрини, Сонько С. П. (2018)
Клапчук В. А. - Просторовий розвиток торговельних мереж Львова (2018)
Кобилін П. О. - Фактори формування і розвитку сфери торгівлі в Україні (2018)
Костащук І. І. - Чинники формування релігійного простору України: суспільно-географічний контент (2018)
Логвинова М. О. - Рентабельність сільського господарства Харківської області як показник його економічної ефективності (2018)
Мальчикова Д. С. - Вимушена зміна зайнятості та основні потреби внутрішньо переміщених осіб внаслідок воєнного конфлікту на Сході України та анексії Криму, Ковальова К .І., Лозова Л. В. (2018)
Машкова О. В. - Раціональне використання природних ресурсів у закладах розміщення сезонного типу на прикладі ФОП "Корал" (м. Гола Пристань) (2018)
Петровська М. А. - Чинники формування споживчої поведінки домогосподарств міста Львова, Петровський С. В. (2018)
Романченко Т. Т. - Умови життя населення Черкаської області: регіональне дослідження (2018)
Сливка Р. Р. - Просторові трансформації міського середовища Донбасу під впливом воєнного урбіциду, Закутинська І. І., Глуханюк Б. В. (2018)
Степанець І. О. - Регіональний вимір взаємозв’язків молоді та місцевого самоврядування: суспільно-географічне дослідження (2018)
Суптело О. С. - Міста України в контексті концепції глобальних міст (демографічні аспекти) (2018)
Філоненко І. М. - Сучасні наукові підходи до вивчення сепаратизму, Ріпа В. М. (2018)
Хоцевич Н. Д. - Сучасний стан та розвиток агропромислового виробництва Волинської області, Коцан Н. Н. (2018)
Шулевський С. О. - Використання правила "ранг – розмір" у дослідженні міських систем розселення для формування нового адміністративно-територіального устрою України (2018)
Бургаз О. А. - Оцінка надходження забруднюючих речовин у Чорне море зі стоком головних річок, Верлан В. А., Тітяпкин А. С. (2018)
Давидов О. В. - Аналіз морфогенетичних особливостей коси-острова Джарилгач, Котовський І. М., Ціомашко О. В., Герасимчук А. М. (2018)
Ігнатишин В. В. - Дослідження зв’язку варіацій аеродинамічних параметрів та сейсмотектонічних процесів на геологічних структурах, Іжак Т. Й. (2018)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічна модель басейнової системи озера Кримне для формування кадастрового паспорта, Зубкович І. В. (2018)
Мельничук А. Л. - Просторові трансформації міських територій: методичні підходи до збору та обробки даних з використанням геінформаційних технологій (2018)
Молочко А. М. - Картосеміотичні положення картографічного моделювання елементів змісту об’єктів досліджень, Молочко М. А. (2018)
Охременко І. В. - Сучасні морфокліматичні фактори розвитку нижньодніпровських пісків, Чернишова К. В. (2018)
Сопов Д. С. - Структура землекористування в Луганській області: формування, сучасний стан, динаміка (2018)
Тамбовцев Г. В. - Роль экологической оценки территории в районной планировке, Хрущ Ю. Н., Смолинская М. А., Здоренко А. В., Ордян Л. Л. (2018)
Чебанова Ю. В. - Результати еколого-ландшафтознавчого аналізу ключових ділянок Запорізької області (2018)
Бєлоусова Н. В. - Теоретичні аспекти походження та використання поняття "реабілітаційна географія" (2018)
Велиева Гюнель - Климат в развитии туристической индустрии Азербайджана (2018)
Гурова Д. Д. - Сучасна географія туристських прибуттів та світові тенденції розвитку туризму (2018)
Зюзін С. Ю. - Організація рекреаційного природокористування на полонинах масиву Чивчин Українських Карпат, Андрейчук Ю. М., Рожко І. М., Матвіїв В. П. (2018)
Ільїна О. В. - Мобільний додаток "Lutsk city guide": обґрунтування та перспективи використання в туристичній діяльності, Бояр Л. П. (2018)
Король О. Д. - Економічний чинник розподілу іноземних (в’їзних) туристичних потоків (2018)
Машкіна В. В. - Кінотуризм – інноваційний напрямок розвитку культурно-пізнавального туризму, Салімон С. С. (2018)
Нестерчук І. К. - Відбитки харчування поліщуків на тлі фізико-географічної області Волинського Полісся (2018)
Пандяк І. Г. - Сталий розвиток готельної індустрії (2018)
Смирнов І. Г. - Українсько-польський досвід геомаркетингу туризму в історичних містах: продуктовий та регіональний аспекти (2018)
Тищенко С. В. - Сільський зелений туризм у контексті розвитку нетрадиційної форми господарювання (2018)
Гуров О. І. - "Листи з чужини" Я. Окуневського: географія і геополітика, Ткаченко Р. П. (2018)
Ведерніков М. Д. - Науково-теоретичні і методичні підходи виміру здібностей робітників до праці на прикладі потоково-конвеєрного виробництва, Баксалова О. М. (2019)
Дороніна О. А. - Кадрова політика як інструмент стратегічного розвитку закладу вищої освіти, Рязанов М. Р. (2019)
Волянська-Савчук Л. В. - Теоретичні засади ринку праці в економічній системі, Красовський В. О. (2019)
Волянська-Савчук Л. В. - Використання інноваційних персонал-технологій в управлінні персоналом на підприємствах, Мацишина М. В. (2019)
Дутова Н. В. - Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні: проблеми та вдосконалення на базі досвіду зарубіжних країн, Лесік Є. С. (2019)
Захарова О. В. - Нормативне підґрунтя активізації інноваційного розвитку регіонів України, Барбанова І. С. (2019)
Захарова О. В. - Особливості підбору ІТ-фахівців: новітні підходи, Калашник О. В. (2019)
Наумова М. А. - Таксономічний аналіз стану ринку праці регіонів України, Любінчак К. Р. (2019)
Руденко О. А. - Особливості регулювання інвестиційних процесів та дослідження інвестиційного потенціалу в постсоціалістичних країнах (2019)
Таранич А. В. - Особливості брендингової політики споживчих товарів, Шаповал А. С. (2019)
Таранич О. В. - Ефективність управління об’єктами державного сектору України, Ярошенко О. П. (2019)
Клочковська В. О. - Стан та перспективи розвитку подієвого туризму у Вінницькій області, Клочковський О. В. (2019)
Безпалько О. М. - Роль територіальних громад у забезпеченні місцевого економічного розвитку: теоретичні засади дослідження (2019)
Губарев В. Ф. - Методы нахождения регуляризированного решения при идентификации линейных многомерных многосвязных дискретных систем, Романенко В. Д., Милявский Ю. Л. (2019)
Романова Т. Є. - Технології паралельних обчислень для розвя’зання оптимізаційних задач геометричного проєктування, Стецюк П. I., Чугай А. М., Шеховцов С. Б. (2019)
Сергиенко И. В. - Двухуровневая задача оптимизации распределения межбюджетных трансфертов при заданных ограничениях, Семенова Н. В., Семенов В. В. (2019)
Стойкова Л. С. - Точные оценки некоторых линейных функционалов от унимодальных функций распределения при неполной информации, Ковальчук Л. В. (2019)
Коба Е. В. - Системы обслуживания с циклическим временем возвращения заявок и диспетчеризацией (2019)
Мащенко С. О. - Максимизирующие альтернативы в задаче принятия решений с целевым нечетким множеством типа-2 (2019)
Козин И. В. - Фрагментарные структуры в задаче двумерной упаковки в полуограниченную полосу, Батовский C. Е. (2019)
Emelichev V. - On a quasistability radius for multicriteria integer linear programming problem of finding extremum solutions, Nikulin Yu. (2019)
Ротштейн А. П. - Нечетко-когнитивный подход к ранжированию факторов, влияющих на надежность человеко-машинных систем, Кательников Д. И., Кашканов А. А. (2019)
Потьомкін М. М. - Підхід до розроблення, вдосконалення та модифікації багатокритерійних методів прийняття рішень, Дублян О. В., Хомчак Р. Б. (2019)
Гуляницький Л. Ф. - Алгоритми оптимізації мурашиними колоніями з диверсифікованим пошуком у задачі оптимізації авіаперельотів, Павленко А. І. (2019)
Гладкий А. В. - Об одной схеме расщепления в задачах диффузии и теплопроводности, Гладкая Ю. А. (2019)
Кирилюк В. С. - Полиэдральные когерентные меры риска и робастная оптимизация (2019)
Зражевский Г. М. - Математические методы поиска оптимального управления колебаниями шарнирно закрепленной балки (детерминированный случай), Голодников A. Н., Урясьев С. П. (2019)
Раппопорт И. С. - Достаточные условия сближения управляемых объектов в игровых задачах динамики. II (2019)
Рачковский Д. А. - Быстрый поиск сходных графов по расстоянию редактирования (2019)
Семенов В. Ю. - Метод глобальної мінімізації функцій з використанням оператора Кравчика, Семенова Є. В. (2019)
Каменська О. О. - Визначення категорії "Людський капітал" в системі нематеріальних активів сучасної економіки (2018)
Беззубко Б. І. - Проблема якості води у Донецькій області, Беззубко Ю. І. (2018)
Гевлич І. Г. - Компетентнісний підхід при підготовці сучасного будівельника, Гевлич Т. І. (2018)
Беззубко Л. В. - Напрями створення ефективного мотиваційного механізму праці персоналу підприємства, Романченко Ю. К. (2018)
Пашков В. Ф. - О влиянии начальных параметров теплообменивающихся сред на коэффициенты тепломассообмена, Ковтун С. В. (2018)
Кравець В. А. - Дослідження властивостей металургійного графіту з метою подальшої утилізації (2018)
Попов А. Л. - Причины образования выбросов в атмосферу при производстве и хранении альтернативных коксохимических топлив, Падалко С. И., Кондакова Н. Ю., Щербаков Д. С. (2018)
Падалко С. И. - Сравнительная оценка экологических характеристик эксплуатации транспортных средств, использующих электро- либо бензиновые двигатели, Новак Д. А. (2018)
Падалко С. И. - Оценка потенциальных объемов биогаза при переработке органических отходов города Краматорска, Дерюга В. Л. (2018)
Міхєєнко В. М. - Пошук екологічно безпечних та нешкідливих миючих засобів для шкіри голови, Дерюга В. Л. (2018)
Іватіна О. Ю. - Розвиток громадянського суспільства у місті, Беззубко Л. В. (2018)
Назарова О. Ю. - Підходи щодо виміру рівня життя населення на регіональному рівні, Беззубко Ю. І. (2018)
Дудкевич Н. С. - Специфіка управління сталим розвитком Донецького регіону, Долгальова О. В. (2018)
Степанів Н. О. - Напрями соціально-економічного розвитку постконфліктних території, Єфременко В. В. (2018)
Біличенко С. А. - Порівняльний аналіз ефективності застосування комплектних систем КНАУФ для улаштування внутрішніх огороджувальних конструкцій, Хохрякова Д. О. (2018)
Карпов В. С. - Вибір методів улаштування збірних основ підлоги у будівлях невиробничого призначення, Хохрякова Д. О. (2018)
Хохрякова Д. О. - Нормування улаштування зовнішніх каркасно-обшивних стін із застосуванням цементних плит Aquapanel® Outdoor, Скубко Ю. В. (2018)
Скубко Ю. В. - Проведення експеременту по визначенню нормативного значення опору теплопередачі комплектних систем малої масивності, розроблених з використанням цементної плити Aquapanel® Outdoor, Ситніченко М. В. (2018)
Шамріна Г. В. - Характеристики звукоізоляції гіпсокартонних перегородок за технологією КНАУФ з нетиповим рішенням обшивки, Василенко О. В. (2018)
Паращенко А. О. - Ефективність застосування універсального кріплення Kremmer для установки маячкових штукатурних профілів, Коноваленко С. М. (2018)
Паращенко А. О. - Аналіз конструктивно-технологічних рішень улаштування плоских покрівель з використанням плит КНАУФ Aquapanel® Cement Board Roof, Шестаков М. В. (2018)
Черних І. Ю. - Порівняння будівельних норм України з зарубіжними нормами при розрахунку похилих перерізів залізобетонних конструкцій, Полянський К. В., Сухолад О. В. (2018)
Губанов А. В. - Композиционно-художественные возможности применения системы фасадной отделки KNAUF Aquapanel в архитектуре (2018)
Токарева Л. М. - Проблеми складання локальних кошторисів на нову технологію улаштування каркасно-обшивних стін з легких стальних тонкостінних конструкцій, Олійник Г. А. (2018)
Алиева Л. - Проблемы демографического развития и регулирования сельского расселения в Кура-Араксинской низменности (2018)
Байназаров А. М. - Наукові підходи до визначення сутності поняття "приміська зона", Логвинова М. О., Редін В. І., Сегіда К. Ю. (2018)
Бурла М. П. - Особенности рынка труда Приднестровья в условиях демографического кризиса и нелинейной экономической динамики, Бурла О. Н. (2018)
Ващенко О. В. - Просторовий розподіл показника сальдо міграцій у столичному обласному регіоні (2018)
Гаврюшенко Г. В. - Інноваційні підходи до викладання дисципліни "основи економіки" студентам, які навчаються за спеціальністю "Середня освіта (Географія)" (2018)
Заваріка Г. М. - Суспільно-географічне дослідження безпеки туризму в умовах глобалізації і конфліктів (2018)
Кисельов Ю. О. - Українсько-турецьке стратегічне партнерство: геополітичні аспекти, Сонько С. П. (2018)
Кононенко С. І. - Перспективи реанімації картографії на основі сучасних геоінформаційних та фотограмметричних технологій, Шемякін М. В., Удовенко І. О. (2018)
Маслова Н. М. - Динаміка електоральних симпатій населення Кіровоградської області в контексті політико-географічних процесів в Україні, Мирза-Сіденко В. М. (2018)
Мезенцев К. В. - Пострадянські трансформації системи розселення індустріального регіону – кейс Запорізької області, Неліпа К. Г. (2018)
Редін В. І. - Інфраструктура як фактор розвитку міст україни в контексті концепції глобальних міст, Суптело О. С., Байназаров А. М., Нємець Л. М. (2018)
Сліпчук А. О. - Ретроспективний аналіз формування трудового потенціалу Волинської області (2018)
Бончковський О. С. - Оцінка геоморфологічної безпеки басейну Хрінницького водосховища (р. Стир) (2018)
Бузіна І. М. - Дослідження ризиків поширення забруднення ландшафтної екосистеми важкими металами в умовах змін клімату, Хайнус Д. Д. (2018)
Давидов О. В. - Особливості еволюції вздовжберегової літодинамічної системи "Тендра-Джарилгач" в умовах антропогенного перетворення, Котовський І. М., Роскос Н. А., Зінченко М. О. (2018)
Ігнатишин В. В. - Зв’язок електромагнітної емісії низькочастотного діапазону з геодинамічним та сейсмічним станами Закарпаття у 2017 році, Іжак Т. Й., Ігнатишин А. В., Ігнатишин М. Б. (2018)
Кузнєцова Ю. О. - Фотосинтез хвої шпилькових під час підвищення температури в умовах півдня України (2018)
Липка Л. О. - Екологічна оцінка території національного природного парку "Кременецькі гори", можливі екологічні проблеми та шляхи їх вирішення (2018)
Мартинюк В. О. - Ландшафтно-географічне моделювання термічної стратифікації природно-аквального комплексу озера Світле (Волинське Полісся), Зубкович І. В., Андрійчук С. В. (2018)
Мирза-Сіденко В. М. - Географічний аналіз лісоустрою та лісокористування на території Кіровоградської області, Маслова Н. М. (2018)
Mustafayeva F. - Role of alternative and renewable energy sources in the improvement of the ecology of Shirvan city (2018)
Онойко Ю. Ю. - Сутність, особливості діяльності та просторової організації національних природних парків України (2018)
Охременко І. В. - Еколого-аудиторський аналіз об’єктів молочної промисловості Херсонської області (на прикладі ТОВ "Данон-Дніпро"), Новгородська Г. В. (2018)
Пасічник М. П. - Озерний сапропель Рівненської області: особливості поширення та ресурси (2018)
Прохорова Л. А. - Особенности геолого-геоморфологического строения кос и пересыпей северного побережья Азовского моря, Непша А. В., Завьялова Т. В., Сапун Т. А. (2018)
Прохорова Л. А. - Современные черты рельефа Северо-Западного Приазовья, Непша А. В., Иванова В. М. (2018)
Шакірзанова Ж. Р. - Розрахункові характеристики максимального стоку весняного водопілля річок Півдня України, Докус А. О., Романова Є. О., Ємельянова К. Б. (2018)
Щеглов О. A. - Зимові синоптичні процеси, що формують значні за площею осередки з аномально високою температурою повітря в Східній Європі (2018)
Юрасов С. М. - Часова мінливість і розподіл показників якості вод на прикладі р. Дністер – м. Біляївка, Кур’янова С. О., Алексєєнко О. А. (2018)
Арсененко І. А. - Геопросторове розміщення об’єктів всесвітньої спадщини ЮНЕСКО та їх значення для розвитку туризму у світі, Донченко Л. М., Левада О. М., Донець І. А. (2018)
Бернадська Г. О. - Тенденції розвитку фестивального туризму на території Рівненської області (2018)
Гурова Д. Д. - Крафтовий пивний туризм, Зайцева В. М., Яценко Д. Я. (2018)
Косенко Ю. Ю. - Застосування сучасних геоінформаційних технологій у розвитку екологічного туризму (2018)
Мельнійчук М. М. - Проблеми та перспективи найпопулярніших автобусних туристичних маршрутів школярів та молоді Волині, Зейко В. О. (2018)
Нестерчук І. К. - Гастрономічний образ території правобережного Полісся в туристичному проектуванні (2018)
Ткачук Л. М. - Переосмислення з позицій політико-географічного дослідження окремих моделей систем туризму (2018)
Браславська О. В. - Випереджувальне навчання – необхідна умова для формування предметних географічних компетентностей учнів, Герасименко О. В. (2018)
Мельник І. Г. - Формування в учнів понятійно-термінологічного апарату географії населення, Деканенко О. І. (2018)
Богадьорова В. С. - Теоретико-методологічні аспекти суспільно-географічного дослідження фермерських господарств регіону (2019)
Ващенко О. В. - Вікова структура населення Київської області: досвід просторової типізації (2019)
Гукалова І. В. - До питання соціально-географічної концептуалізації інклюзивного розвитку (2019)
Логвинова М. О. - До питання про чинники розміщення внутрішньо переміщених осіб зі Сходу України (2019)
Мальчикова Д. С. - Стратегічні напрями та пріоритети урбаністичного розвитку Херсонської області в контексті поліпшення якості життя населення, Омельченко Н. В. (2019)
Міщенко О. В. - Історико-географічні аспекти формування та функціонування тафальних ландшафтів (2019)
Нападовська Г. Ю. - Особливості сільського розселення в контексті децентралізації (на прикладі Херсонської області) (2019)
Поручинська І. В. - Регіональні особливості злочинності у Волинській області, Камець Ю. Л. (2019)
Сільченко Ю. Ю. - Тенденції розвитку та територіальні особливості ринку праці Кіровоградської області, Семенюк Л. Л. (2019)
Сливка Р. Р. - Вплив змін довкілля на ґенезу територіально-політичних суперечностей (2019)
Смаль В. В. - Суспільно-географічні особливості розвитку жіночого підприємництва в Україні, Алєшугіна Н. О., Зеленська О. О. (2019)
Смирнов І. Г. - Геологістичні стратегії розвитку туристичного та готельно-ресторанного бізнесу в умовах овертуризму (2019)
Суптело О. С. - Передумови постіндустріального розвитку міст (на прикладі міста Харкова) (2019)
Гавриленко О. П. - Конфлікти природокористування в контексті втрати екосистемних послуг (2019)
Гелевера О. Ф. - Багаторічна динаміка кліматичних показників за даними метеостанції Кропивницький (2019)
Гопченко Є. Д. - Сучасні методи дослідження максимального стоку весняних водопіль і дощових паводків річок України, Бурлуцька М. Е., Романчук М. Є., Мартинюк М. О. (2019)
Давидов О. В. - Визначення поняття "Крилатий мис": історичний аналіз та загальна характеристика (2019)
Denysyk H. I. - Accumulation of heavy metals in road landscape engineering systems, Didura R. V. (2019)
Ігнатишин В. В. - Метеорологічний аспект геодинамічного стану Закарпатського внутрішнього прогину, Іжак Т. Й., Ігнатишин М. Б., Ігнатишин А. В. (2019)
Кисельова О. О. - Проблеми екологічної оптимізації структури сільськогосподарського землекористування в Луганській області, Кисельов Ю. О., Сопов Д. С., Сопова Н. В. (2019)
Онойко Ю. Ю. - Закономірності поширення та загальні морфологічні особливості солонців межиріччя Дніпро-Молочна, Мовчан С. В. (2019)
Польовий А. М. - Оцінка впливу змін клімату на агрокліматичні умови формування продуктивності лучної та степової рослинності Північного степу України, Божко Л. Ю., Барсукова О. А. (2019)
Бєлоусова Н. В. - Природні ресурси як складник географічних досліджень для розвитку інклюзивного туризму в Україні (2019)
Добровольська Н. В. - Просторово-часові особливості розвитку туризму в Україні, Кандиба Ю. І. (2019)
Кузишин А. В. - Територіальна організація оздоровчо-відпочинкового туризму в Тернопільській області, Галицька І. Б. (2019)
Семенко Б. В. - Інфраструктурне забезпечення міжнародного туризму України (2019)
Гаврюшенко Г. В. - Методичні підходи до формування економічних компетентностей учнів під час викладання шкільного курсу географії "Україна і світове господарство" (на прикладі розділу "вторинний сектор господарства") (2019)
Підкова О. М. - Навчальна географічна професійно-орієнтована практика: теоретико-методологічні аспекти та досвід проведення, Лаврук Т. М. (2019)
Бугера Ю. Ю. - Педагогічна технологія формування уваги в процесі навчання молодших школярів із порушеннями розумового розвитку (2017)
Вержиховська О. М. - Роль і головне призначення методики переконання у роботі вихователя спеціальної школи (2017)
Голова Н. І. - Теоретичні засади вивчення принципів соціально-педагогічного захисту дітей та молоді в практичній діяльності соціальних працівників (2017)
Іванюк Т. С. - Статево-рольова свідомість як складова частина загальної статевої культури особистості (2017)
Кобилянська Л. І. - Розвиток наставництва як форми соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в Україні (2017)
Марчук М. В. - Розвиток суспільної опіки дітей на Буковині у міжвоєнний період (1918–1940 рр.) (2017)
Мельничук А. Ю. - Профілактика негативних соціально-правових, економічних, наслідків цивільного шлюбу в сучасній Україні (2017)
Опалюк О. М. - Впровадження традиційних технік образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва в прикладні методики соціальної роботи (2017)
Палилюлько О. М. - Історія князівської благодійності в Київській Русі (2017)
Поліщук І. Р. - Соціальні стереотипи сучасної молоді як суспільний феномен (2017)
Попов О. А. - Німецькі підходи до класифікації методів і концептів соціальної роботи (2017)
Романовська Л. І. - Дитячі громадські об’єднання як чинник протидії залученню підлітків у неформальні угрупування асоціальної спрямованості (2017)
Сербалюк Ю. В. - Історичний досвід соціального служіння римо-католицькими громадами Правобережної України у кінці ХІХ – на початку ХХ ст. (2017)
Соловйова Т. Г. - Міжособистісні конфлікти серед молоді з обмеженими можливостями та шляхи їх профілактики (2017)
Співак В. І. - Особливості адаптації прийомних дітей до нового соціального середовища (2017)
Шинкарук О. В. - Консультативна допомога у професійному самовизначенні непрацюючих громадян в умовах Центру зайнятості населення (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Гевчук Н. С. - Технологія розробки соціального проекту (2017)
Голованюк Ю. М. - Засоби масової інформації як механізм впливу на формуваннясоціальної спрямованості особистості (2017)
Грабчак О. В. - Формування в студентської молоді культури здорового способу життя (2017)
Данилюк О. І. - Формування економічної компетентності у майбутніх фахівців соціальної сфери з використанням інтерактивнихметодів навчання (2017)
Дідик Н. М. - Інноваційні соціально-педагогічні форми і методи протидії торгівлі людьми (2017)
Капська А. Й. - Роль дизайнерської діяльності у структурі соціального виховання, Лю Сінь (2017)
Ковбас Б. І. - Соціально-педагогічний супровід дітей із сімей, постраждалих у ході АТО, Протас О. Л. (2017)
Мельник Л. П. - Характеристики програми формування просоціальної поведінки в умовах позашкільного закладу, Чайковська О. М. (2017)
Михайленко О. В. - Соціально-педагогічна підтримка дітей та підлітків, що опинилися у складних життєвих обставинах: теоретичні аспекти (2017)
Опалюк Т. Л. - Розуміння сутності соціально-рефлексійної компетентності майбутнього вчителя: методологічний аспект (2017)
Платаш Л. Б. - Інклюзивне середовище загальноосвітньої школи: категоріальна специфіка поняття (2017)
Раєвська Я. М. - Етапи професійного становлення сучасного фахівця соціальної сфери, Мельник Ж. В. (2017)
Сабат Н. І. - Діти мігрантів: сучасні дефініції та типології (2017)
Синюк Н. В. - Структурно-функціональна модель підготовки майбутніх соціальних педагогів до профілактики адиктивної поведінки учнів в загальноосвітніх навчальних закладах (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вихідні дані (2017)
Симон В. В. - Повышение адгезионных свойств волокон модификацией их поверхностей, Омельченко Н. П., Коваленко Л. И. (2018)
Бойко В. Ю. - Аналіз використання ферм з трубчастими елементами, Колесніченко С. В. (2018)
Алексєєва А. Д. - Підвищення ефективності роботи будівельно-монтажного підрозділу крупної корпорації у контексті розвитку територіального ринку будівельної продукції, Новікова О. В. (2018)
Савіна К. О. - Міжнародна практика управління витратами будівельного виробництва та її застосування у будівельно-монтажному підрозділі корпорації, Новікова О. В. (2018)
Кравец В. А. - Влияние числа Рейнольдса на движение, свободнопадающей струи воды, Новак Д. А. (2018)
Міхєєнко В. М. - Хімічні джерела струму та їх переробка, Паніна Д. Д. (2018)
Постнікова Г. Є. - Проведення антикризового дослідження на селидівському виробничому управлінні водопровідно-каналізаційного господарства, Беззубко Л. В. (2018)
Попова Г. Ю. - Подолання інституційної недостатності в процесі модернізації локальних ринків Донецького регіону, Новікова О. В. (2018)
Ремесник Т. С. - Реформа децентралізації влади в Україні, Долгальова О. В. (2018)
Орлова Д. В. - Процес стратегічного планування на підприємстві, Долгальова О. В. (2018)
Росла Ю. С. - Економічна оцінка діяльності будівельно-монтажного управління ПАТ "НКМЗ", Єфременко В. В. (2018)
Кулік Ю. Є. - Розробка пропозицій з поліпшення фінансових результатів діяльності підприємства КВП "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради, Гордієнко В. В. (2018)
Каменська О. О. - Проблеми планування та фінансування видатків місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2018)
Чубар Т. C. - Розробка та впровадження нової системи стимулювання та мотивації праці в краматорському УГГ ПАТ "Донецькоблгаз", Точонов І. В. (2018)
Козловська А. С. - Удосконалення збутової діяльності торгівельного підприємства на регіональному ринку будівельних матеріалів, Попова Г. Ю. (2018)
Шмакова Н. П. - Удосконалення розвитку територіальної організації господарства України на регіональному рівні, Єщенко М. Г. (2018)
Штихан Н. В. - Обгрунтування резервів підвищення продуктивності праці ПП "Проком", м. Краматорськ, Гордієнко В. В. (2018)
Фролова Я. С. - Економічний аналіз професорсько-викладацького складу та персоналу ДонНАБА, Єфременко В. В. (2018)
Дудкевич Н. С. - Етична компетентність менеджерів та її значення у професійній діяльності, Єщенк М. Г. (2018)
Мінаєва А. О. - Самоменеджмент як технологія саморозвитку особистості, Долгальова О. В. (2018)
Івасечко Т. В. - Міжнародний досвід фінансово-кредитної підтримки розвитку малих підприємств, Новікова О. В. (2018)
Мірошниченко В. Ю. - Удосконалення діяльності підприємства на підставі економічного аналізу, Гордієнко В. В. (2018)
Гордіченко К. Д. - Фінансово-економічні аспекти покращення результатів інвестиційної діяльності підприємства будівельної галузі, Попова Г. Ю. (2018)
Кулік Ю. Є. - Як вплинули ринкові умови господарювання на ціноутворення будівництва в Україні, Токарева Л. М. (2018)
Бегас Л. Д. - Історичні аспекти розвитку соціальної педагогіки як науки, її предмет, мета, завдання та особистість соціального педагога (2019)
Бікус О. О. - Історико-соціальні контексти формування системи соціальної роботи у Німеччині (2019)
Вержиховська О. М. - Емоційне стимулювання учнів з порушеннями інтелектуального розвитку (2019)
Гаврилюк Л. П. - Виховання толерантності особистості як запорука попередження проявів ксенофобії у суспільстві, Куб’як Н. І. (2019)
Гевчук Н. С. - Соціальна профілактика булінгу в закладах освіти, Дідик Н. М. (2019)
Голова Н. І. - Соціальний захист та обслуговування осіб з особливими потребами на прикладі розвинутих країн світу (2019)
Гудзь Т. О. - Соціально-психологічна реабілітація українських ветеранів (2019)
Дідик Н. М. - Зміст соціальної реабілітації осіб з інвалідністю в закладах різного типу, Троцковець М. Р. (2019)
Дубич К. В. - Сучасний стан реформування системи соціальних послуг в Україні, Данилюк К. В. (2019)
Медіна Т. В. - Поінформованість та поведінкові настанови населення Чернівецької області щодо пенсійної реформи (на матеріалах емпіричного дослідження), Яремчук С. С. (2019)
Миронова С. П. - Особистість підлітка з інтелектуальним порушенням як суб’єкта соціальнопсихологічного супроводу інклюзивного навчання, Матвєєва М. П. (2019)
Опалюк О. М. - Особливості соціальнопрофілактичної роботи щодо жорстокого поводження з дітьми, Ковальчук Я. Л. (2019)
Сербалюк Ю. В. - Соціальний захист з боку владних структур у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. в Україні (2019)
Співак Я. O. - Змістовні компоненти соціально-правової компетентності фахівців із соціального захисту прав молоді (2019)
Тимчук Л. І. - Роль освіти дорослих у подоланні неписьменності населення: досвід 20-30-х років ХХ століття (2019)
Ярошенко А. А. - Розпізнати нерівність: гендерний аналіз навчальних матеріалів у соціальній роботі, Семигіна Т. В. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Tarika K. Patel - Heat Transport in One-dimensional Dimer Chain, Gajjar P. N. (2019)
Klochko N. P. - Effect of Glow-discharge Hydrogen Plasma Treatment on Zinc Oxide Layers Prepared through Pulsed Electro-chemical Deposition and via SILAR Method, Klepikova K. S., Petrushenko S. I., Nikitin A. V., Kopach V. R., Khrypunova I. V., Zhadan D. O., Dukarov S. V., Lyubov V. M., Khrypunova A. L. (2019)
Benseba G. - Basic Study of Mono-like Silicon Material Properties under Chemical Treatments: Comparison with Single and mc-Silicon, Moussi A., Meziani S., Hocine D., Belkaid M. S. (2019)
Daoud Salah - Structural and Piezoelectric Properties of BSb under High Pressure: a DFT Study (2019)
Galat A. B. - Analytical Estimation of Recombination Current of Sharp Asymmetric p-n Junction, Donchenko A.L. (2019)
Yanuar H. - Growth of Palladium Thin Film Deposited on Stainless Steel Current Electrodes by Wet Chemical Method for Actived Carbon Supercapacitor and Their Electrochemical Properties, Asmi S., Farma R., Awitdrus A., Taer E., Mardhiansyah M. (2019)
Oksanich A. P. - Effect of Porous GaAs Layer Morphology on Pd/porous GaAs Schottky Contact, Pritchin S. E., Kogdas M. G., Kholod A. G., Shevchenko I. V. (2019)
Benabdelkrim B. - Evaluation and Extraction of Electrical Parameters of Different Photovoltaic Models Using Iterative Methods, Benatillah A., Ghaitaoui T. (2019)
Sebaa N. - Effect of Increasing Concentrations on Sprayed Cu2ZnSnS4 Thin Films, Adnane M., Djelloul A., Abderrahmane A., Sahraoui T. (2019)
Loboda V. В. - High-vacuum Pump of Orbitron Type: Electrophysical Principles of Work and Design Features, Ren J. Q., Dovzhyk M. Ya., Khursenko S. M., Liang M. C. (2019)
Vella Durai S. C. - Structural, Optical, Morphological and Thermal Properties of CuO Nanoparticles Prepared by Sol-gel Technique, Ganapathi Raman R., Kumar E., Muthuraj D. (2019)
Filali W. - The Efficiency of Best-so-far ABC Algorithm versus Analytical Methods for Schottky Diode Parameters Extraction, Garoudja E., Oussalah S., Sengouga N., Henini M., Taylor D. (2019)
Marchuk V. Ye. - Physical Interpretations of Internal Magnetic Field Influence on Processes in Tribocontact of Textured Dimple Surfaces, Kindrachuk M. V., Mirnenko V. I., Mnatsakanov R. G., Kornіenko A. O., Bashta O. V., Fedorchuk S. V. (2019)
Fedulov I. N. - Density of Surface States in 3D Topological Insulators in the Presence of Magnetic Field with Hexagonal Warping Effect (2019)
Sally K. Abbas - Functionalized Carbon Nanotubes on Porous Silicon for Sensing Application, Asama N. Naje (2019)
Olenych I. - Electrical Properties of Porous Silicon Nanocrystals in a Dielectric Matrix, Girnyk I., Orovcík L. (2019)
Choudapur V. H. - Synthesis and Characterization of Cu Doped ZnS Thin Films Deposited by Spin Coating, Kapatkar S. B., Raju A. B. (2019)
Reva V. I. - Simulation of Spherical Metal Nanoclusters Containing Monovacancy, Vasylenko O. V., Pogosov V. V. (2019)
Nebesniuk O. Y. - Impact of Defects on Quality Contact Systems for Photoelectric Converters, Nikonova Z. A., Nikonova A. A., Khrypko S. L. (2019)
Ryabtsev S. I. - Structure, Electrical and Corrosion Properties of Quasicrystalline Al–Cu–Fe–Sc Thin Films, Polonskyy V. A., Sukhova O. V., Berun M. V. (2019)
Lyutyy T. V. - Forced Precession of a Ferro-magnetic Nanoparticle with a Finite Anisotropy Suspended in a Liquid: Nonlinear Aspects, Reva V. V., Petrenko N. S., Pavlyuk M. O. (2019)
Lysenko A. V. - Space Charge Wave with Broad Frequency Spectrum Formation in Transit Section of Klystron-type Two-stream FEL with Helical Electron Beam, Volk I. I., Oleksiienko G. A., Shmat’ko A. A. (2019)
Vadets D. I. - The Grüneisen Parameter and the Apparent Part of the General Measure of Anharmonicity of Solid Solutions of the Fe-Ni System, Garashchenko V. I., Garashchenko O. V., Romaniv O. Y. (2019)
Ptashchenko F. - DFT-modeling of Ammonia Molecules Protonation on a p-type Silicon Surface (2019)
Sulaiman A. A. - Optical and Electrical Properties of n-type Porous Silicon Produced by Electrochemical Etching and Study of the Influence of γ-irradiation, Muhammed A. A. K., Ivashchenko M. M. (2019)
Ajay Kumar Sharma - Enhanced Optical and Dielectric Properties of PANI/rGO Nanocomposites for Supercapacitor Application, Praveen Kumar Jain, Rishi Vyas, Vishal Mathur, Vipin Kumar Jain (2019)
Rogacheva E. I. - Effect of Deviation from Stoichiometry on Thermoelectric Properties of Bi2Te3 Polycrystals and Thin Films in the Temperature Range 77-300 K, Novak K. V., Doroshenko A. N., Nashchekina O.N., Budnik A.V. (2019)
Mar’yan M. I. - Formation and Modeling of Nanosized Levels of the Self-organized Structures in the Non-crystalline Thin Films of Ge-As-Te(S, Se) Systems, Yurkovych N. V., Seben V. (2019)
Venger Ye. - Physics and Technology of Heterosystems with Films of Germanium and Germanium with Gallium, Kolyadina O., Holevchuk V., Matveeva L., Matiyuk I., Mitin V. (2019)
Kramar O. I. - Effective Masses of Carriers in the Degenerate Conduction Band: Interplay of Density of Electronic States Peculiarities and Magnetization, Skorenkyy Yu. L., Dovhopyaty Yu. M. (2019)
Smyntyna V. A. - Influence of Technology on the Formation of Luminescence Centers in CdS Quantum Dots, Skobeeva V. M., Verheles K. A., Malushin N. V. (2019)
Shved V. M. - Electronic and Magnetic properties of RMO3 (M = Co, Fe) Perovskites: A First Principle Study, Hreb V. M., Vasylechko L. O. (2019)
Balabai R. M. - Use of the Adsorbed Organic Molecules as Dopants for Creation of the Built-in Lateral p-n Junctions in a Sheet of Black Phosphorene, Solomenko A. G. (2019)
Kovalenko О. V. - Modification of Surface of ZnO:Mn Nanocrystals Synthesized by the Cryochemical Method, Vorovsky V. Yu., Bulanyi M. F., Khmelenko О. V. (2019)
Bilozeretseva V. - Modeling of Photon Crystals of Microwave Range Using Interference Matrixes, Diakonenko N., Ovcharenko O. (2019)
Samila A. P. - Actual Problems of Computer Parametric Identification of the NMR and NQR Spectra: a Review, Lastivka G. I., Tanasyuk Yu. V. (2019)
Beresnev V. M. - Tribotechnical Properties of (TiZr)N/(TiSi)N Multilayer Coatings with Nanometer Thickness, Lytovchenko S. V., Horokh D. V., Mazilin B. O., Stolbovoy V. A., Kolodiy I. N., Kolesnikov D. A., Grudnitsky V. V., Srebniuk P. A., Glukhov О. V. (2019)
Shanmugapriya T. - Electrochemical Investigation of Nitrogen Doped Graphene Oxide / Yttrium Oxide Nanocomposites, Balavijayalakshmi J. (2019)
Phuong M. T. - Effect of Graphene Nanoplatelet Concentration on the Thermal Conductivity of Silicone Thermal Grease, Trinh P. V., Tuyen N. V., Dinh N. N., Minh P.N., Dung N. D., Thang B. H. (2019)
Sumanta Kumar Tripathy - Effect of Grain Size on Strain in a Copper Oxide Nanofilm for Gas Sensing Applications, Sanjay Kumar, Divya Aparna Narava (2019)
Kaykan L. S. - Effect of Nickel Ions Substitution on the Structural and Electrical Properties of a Nanosized Lithium-iron Ferrite Obtained by the Sol-gel Auto-combustion Method, Mazurenko J. S., Yaremiy I. P., Bandura Kh. V., Ostapovych N. V. (2019)
Ajay Kumar Sharma - Effect of rGO Concentration on the Thermal Stability of PANI/rGO Nano-composites, Praveen Kumar Jain, Rishi Vyas, Vishal Mathur, Vipin Kumar Jain (2019)
Bardashevska S. D. - Optical Properties of ZnSe Quantum Dots in Carbon Matrices, Budzulyak I. M., Budzulyak S. I., Rachiy B.I., Yablon L. S., Morushko O. V. (2019)
Вихідні дані (2019)
Гомонюк О. М. - Втілення зарубіжного досвіду формування професійно-педагогічної культури майбутніх фахівців соціальної сфери у практику роботи вітчизняних закладів вищої освіти, Мельник Л. П. (2019)
Гуляєва М. М. - Професія "андрагог": міжнародні та національні кваліфікаційні системи і стандарти підготовки (2019)
Данилюк О. І. - Міждисциплінарні зв’язки як інструмент професійної підготовки майбутніх менеджерів у соціальній сфері (2019)
Ковальчук В. І. - Підготовка фахівців соціальної сфери до професійної діяльності засобами інноваційних технологій (2019)
Мельник Ж. В. - Оволодіння комунікативними професійними якостями фахівця соціальної сфери як умова його успішної діяльності (2019)
Опалюк О. М. - Особливості впровадження нетрадиційних технік образотворчого мистецтва в арт-терапевтичні методики соціальної роботи, Мартинюк Л. П. (2019)
Опалюк Т. Л. - Методичні рекомендації щодо підвищення результативності процесів формування адаптивної та соціальнорефлексійної компетентностей майбутніх фахівців соціальної сфери (2019)
Попов Р. А. - Сукупність організаційно-дидактичних умов реалізації моделі системи розвитку автономності студентів (2019)
Потапкіна Л. В. - Інформаційно-комунікаційні технології, що використовуються для інноваційної організації економічних процесів (2019)
Протас О. Л. - Соціально-педагогічний супровід розвитку креативно обдарованих дітей в умовах загальноосвітнього навчального закладу (2019)
Раєвська Я. М. - Особливості здійснення міждисциплінарного підходу в процесі підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії (2019)
Романовська Л. І. - Профілактика насилля над підлітками в сім’ї: теоретичні та практичні аспекти (2019)
Синюк Н. В. - Моніторинг соціальних проектів як технологія комплексного наукового супроводу (2019)
Співак В. І. - Оcобливості прояву та корекції агресивності у молодших школярів (2019)
Тернавська Т. А. - Ефективний стиль роботи менеджера в сучасній соціально-педагогічній сфері, Кошолап В. В. (2019)
Череп А. Д. - Особливості підготовки майбутніх учителів гуманітарних дисциплін до морально-етичного виховання старшокласників (2019)
Хрипун Д. М. - Внесок Наталії Федорівни Засенко у розбудову вітчизняної системи підготовки сурдопедагогів (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Kuryliuk A. N. - Molecular Dynamics Modeling of Mechanical Properties of Nanocrystalline SiC, Maliutiak K. V., Kuryliuk V. V. (2019)
Suyundykova G. S. - X-ray Investigation of SiC Nano-structure on Cu Films, Mansurov B. Z., Partizan G., Kenzhegulov А. K., Medyanova B. S., Aliev B. A., Nakysbekov Zh. T., Zhumadilov B. E. (2019)
Najim S. A. - Effect of Au Dopant on the Structural and Optical Properties of ZnO Thin Films Prepared by CVD, Jamil N. Y., Muhammed K. M. (2019)
Ourahmoun O. - Performance Dependence of Organic Solar Cells as a Function of Active Layer Thickness, Luminous Intensity and Temperature of Thermal Annealing (2019)
Tsaregradskaya T. L. - Initiation of the Explosive Crystallization Process in Amorphous Alloys of the Fe-Zr System by Pulse Laser Treatment, Kunitskyi Yu. A., Kаlenyk О. О., Plyushchay I. V., Turkov O. V. (2019)
Kang Byung-Sub - Chalcopyrite Al(Ga, Mn)As2 and AlGa(As, P) Quaternary Semiconductor: A First-principle Study, Song Kie-Moon (2019)
Maistruk E. V. - Electrical Properties of the Cu2O/Cd1–xZnxTe Heterostructure, Koziarskyi I. P., Koziarskyi D. P., Maryanchuk P. D. (2019)
Rahmouni M. - Defect Pool Numerical Model in Amorphous Semiconductor Device Modeling Program, Belarbi S. (2019)
Botsula O. V. - Generation of Electromagnetic Oscillations of Submillimeter Range by GazIn1-zAs Diodes Using Impact Ionization, Prykhodko K. H. (2019)
Boussoum O. - Effect of the Annealing Gas and RF Power Sputtering in the Electrical, Structural and Optical Properties of ITO Thin Films, Belkaid M. S., Renard C., Halais G., Farhati F. (2019)
Lagraf Fairouz - Channel Length Effect on Subthreshold Characteristics of Junctionless Trial Material Cylindrical Surrounding-Gate MOSFETs with High-k Gate Dielectrics, Rechem Djamil, Guergouri Kamel, Zaabat Mourad (2019)
Kumar Sharma A. - Optical Properties of In-situ Chemically Synthesized PANI-TiO2 Nanocomposites, Vyas R., Kumar Jain P., Chand U., Kumar Jain V. (2019)
Mygal V. P. - Visualization of Signal Structure Showing Element Functioning in Complex Dynamic Systems – Cognitive Aspects, Mygal G. V., Balabanova L. M. (2019)
Yatsenko I. V. - Regularities of Influence of Electron-beam Technology Modes on the Performance Characteristics of Optical Elements, Antonyuk V. S., Vashchenko V. A, Kyrychenko O. V., Tishchenko O. M. (2019)
Khot S. S. - DC, AC, and Transient Simulation Study of MEMS Cantilever, Patil A. A., Mokashi V. N., Waifalkar P. P., More K. V., Kamat R. K., Dongale T. D. (2019)
Ptashchenko F. - Effect of Long-range Passivation of Impurity Atoms by Surface Dangling Bonds on the Conductivity of Porous Silicon (2019)
Matveev D. Yu. - The Concentration Measurements of Tellurium Donor Impurity in Lamellar Bismuth Samples by the Time-of-flight Mass Spectrometry Method, Starov D. V. (2019)
Patel Hiral - Lattice Mechanical Properties of Alkaline Earth Metals Calcium and Strontium, Kumar Priyank, Bhatt N. K., Vyas P. R., Gohel V. B. (2019)
Druzhinin A. - Spin-orbit Splitting of Valence Band in Silicon Whiskers under Strain, Ostrovskii I., Khoverko Y., Liakh-Kaguy N. (2019)
Fedosov S. N. - Interrelation between Pyroelectricity and Residual Polarization in Thin Films of a Ferroelectric Polymer with Nanoscale Structure, Sergeeva A. E. (2019)
Dahraoui N. - New Deconvolution Technique to Improve the Depth Resolution in Secondary Ion Mass Spectrometry, Boulakroune M., Benatia D. (2019)
Lebedynskyi S. O. - Relativistic Correction of the Field Emission Current in the Fowler-Nordheim Formalism, Pasko O. O., Kholodov R. I. (2019)
Luniov S. V. - Calculation of Electron Mobility for the Strained Germanium Nanofilm (2019)
Petrushenko I. K. - A DFT Study of Hydrogen Adsorption onto h-BN: Boron Doping Effects (2019)
Belfar A. - The Simultaneous Impacts of the p nc-SiOx:H Window Layer Band Gap and the Back Reflection on the Performances of a-Si:H Based Solar Cells, Belmekki M., Hammour F, Aït-Kaci H. (2019)
Bereznyak Yu. S. - Crystalline Structure and Physical Properties of High-Entropy Film Alloys, Opielak M., Odnodvorets L. V., Poduremne D. V., Protsenko I. Yu., Shabelnyk Yu. M. (2019)
Novikov V. Yu. - Structure and Physicomechanical Properties of Superhard Multicomponent Multilayer Coatings (TiAlСrY/Zr)/(TiAlСrYN/ZrN) with Double Modulation Period of the Structure, Beresnev V. М., Kolesnikov D. A., Ivanov О. N., Lytovchenko S. V., Glukhov О. V., Gorokh D. V., Kozachenko A. O., Krytsyna E. V., Sirota V. V. (2019)
Syrotyuk S. V. - Excitonic Properties of Perylene Diimide Based Dyes, Klysko Yu. V. (2019)
Yanuar H. - Formation and UV-Vis Studies of Lead Sulfide Nanoparticles, Iwantono B., Nabok A.V. (2019)
Zaidi B. - Role of TCO Films in Improving the Efficiency of CdS/MoS2 Heterojunction Solar Cells, Ullah M. S., Houaidji N., Gagui S., Hadjoudja B., Chouial B. (2019)
Muminov R. A. - Physical Features of Double Sided Diffusion of Lithium into Silicon for Large Size Detectors, Saymbetov A. K., Japashov N. M., Toshmurodov Yo. K., Radzhapov S. A., Kuttybay N. B., Nurgaliyev M. K. (2019)
Yakovenko O. S. - Interface Interaction as a Factor of Dielectric Properties of Epoxy-based Composites with Graphite Nanoplatelets, Matzui L. Yu., Perets Yu. S., Vovchenko L. L., Klepko V. V., Lobko Ye. V. (2019)
Malinkovich M. D. - Modelling of Vibration Sensor Based on Bimorph Structure, Kubasov I. V., Kislyuk A. M., Turutin A. V., Bykov A. S., Kiselev D. A., Temirov A. A., Zhukov R. N., Sobolev N. A., Teixeira B. M. S. (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Ananina O. - Quantum-chemical Simulation of Divacancy Defects on C(100)-(2×1) Diamond Surface, Yanovsky O. (2019)
Diha A. - The Crystalline Structure, Optical and Conductivity Properties of Fluorine doped ZnO Nanoparticles, Benramache S., Fellah L. (2019)
Vasiljev A. G. - Hydrogen Treatment of Gold Contact on Silicon, Kozonushchenko О. I., Vasyliev T. A., Zhuravel V. V., Doroshenko T. P. (2019)
Pavliuchenko A. M. - The Wall Temperature Measurement and Effects on the Missile Complex Surface Based on the Semiconductor Diode and Electronic System, Shyiko O. M., Klochkova T. I. (2019)
Shevchenko V. B. - Effect of Nucleic Acids on Oxidation and Photoluminescence of Porous Silicon, Datsenko O. I., Kravchenko V. M., Makara V. A., Prorok V. V. (2019)
Prasanna D. - Effects of High Magnetic Field on the Energy Spectra of Two Donors in a Strained Zinc Blende Quantum Dot, Elangovan P. (2019)
Vovchenko L. L. - Electrical and Thermal Conductivity of Ternary Composites Graphite Nanoplatelets/TiO2/Epoxy, Len T. A., Matzui L. Yu., Turkov O. V., Perets Yu. S. (2019)
Lukavenko I. M. - Effect of Ultrasound Radiation on Biological Tissues: Physical Bases and Technological Principles, Andryushchenko V. V., Yazykov O. V. (2019)
Malykhin S. V. - Structure and Phase Formation Features of Ti-Zr-Ni Quasicrystalline Films under Heating, Kondratenko V. V., Kopylets I. А., Surovitskiy S. V., Baturin А. А., Mikhailov I. F., Reshetnyak M. V., Borisova S. S., Bogdanov Yu. S. (2019)
Gaidar G. P. - Modification of the Defective Structure of Silicon under the Influence of Radiation, Pinkovska M. B., Starchyk M. I. (2019)
Kemerchou I. - Processing Temperature Effect on Optical and Morphological Parameters of Organic Perovskite CH3NH3PbI3 Prepared Using Spray Pyrolysis Method, Rogti F., Benhaoua B., Lakhdar N., Hima A., Benhaoua O., Khechekhouche A. (2019)
Vashchynskyi V. M. - Structural Properties of Porous Carbon Material Formation Activated with Potassium Hydroxide, Boychuk A. M., Vashchynska Ya. B. (2019)
Sobol' O. V. - Structural Engineering and Mechanical Properties of (Ti-V-Zr-Nb-Hf-Ta)N Coatings Obtained at Different Pressures, Andreev A. A., Postelnyk H. O., Meylekhov A. A., Sagaidashnikov Yu. Ye., Stolbovoy V. A., Yevtushenko N. S., Syrenko T. O., Kraievska Zh. V., Zvyagolskiy A. V. (2019)
Kindrachuk M. V. - Polymeric Materials Modified by Semiconductor Substances in Friction Units of Breaking Devices, Volchenko O. I., Volchenko D. O, Volchenko N. O., Polyakov P. A., Kornienko A. O., Yurchuk A. O. (2019)
Musiienko I. I. - Influence of Vacancies and Pores that Appear during Irradiation in the Surface Metal Layer on Field Emission Current, Kholodov R. I. (2019)
Ghelani L. - Electrodeposition and Mechanical Characterization of Ni/SiC Composite Coatings, Naoun M., Aissani L., Abbassi A., Boulahrouz S. (2019)
Kondratenko S. - Determination of Optical Characteristics of Nanocoatings by Lorentz Transformation Approach, Poperenko L., Prorok V., Rozouvan S. (2019)
Пелещак Р. М. - Просторовий перерозподіл міжвузлових атомів та вакансій у напівпровідниках під впливом імпульсного лазерного опромінення, Кузик О. В., Даньків О. О. (2019)
Prykhodko A. V. - Planar Defects Impact on Non-fundamental Efficiency Losses in mc-Si Solar Cells (2019)
Petrus R. - Surface-barrier Structures Au/n-CdS: Fabrication and Electrophysical Properties, Ilchuk H., Kashuba A., Semkiv I., Zmiiovska E., Honchar F., Lys R. (2019)
Bushkova V. S. - Sol-Gel Synthesis, Structure and Optical Properties of Nickel-Manganese Ferrites, Yaremiy I. P., Ostafiychuk B. K., Riznychuk N. I., Solovei R. S. (2019)
Hignjak V. G. - Diffusion Saturation of U8A Steel in a Mixture of Metal Powders with the Chloride Ammonia, Loskutova T. V., Calashnicov G. Y., Pohrebova I. S., Nikitina N. S., Kharchenko N. A., Hоvоrun Т. P., Smokovych I. Y. (2019)
Piven O. B. - Peculiarities of Crystallization of Amorphous Silver at 77 K in Conditions of Laser Herschel Effect, Piven O. B., Lopatkin Yu. M. (2019)
Diachenko O. V. - Efficiency Modeling of Solar Cells Based on the n-Zn1-xMgxO / p-SnS Heterojunction, Dobrozhan O. A., Opanasyuk A. S., Kurbatov D. I., Grynenko V. V., Plotnikov S. V. (2019)
Subbotina V. V. - Use of the Method of Micro-arc Plasma Oxidation to Increase the Antifriction Properties of the Titanium Alloy Surface, Sobol' O. V., Belozerov V. V., Makhatilova A. I., Shnayder V. V. (2019)
Konobeeva N. N. - Three-dimensional Extremely Short Optical Pulses in Graphene with Inhomogeneities, Belonenko M. B. (2019)
AlAriqi H. T. - Temperature Characteristics of Silicon Nanowire Transistor Depending on Oxide Thickness, Jabbar W. A, Manap H. B, Hashim Y. (2019)
Marasanov V. V. - Energy Spectrum of Acoustic Emission Signals in Coupled Continuous Media, Sharko A. V., Sharko A. A. (2019)
Neyezhmakov P. І. - Increasing the Measurement Accuracy of Wide-aperture Photometer Based on Digital Camera, Lyashenko О. М., Tymofeiev E. P., Kupko О. D., Litvinenko А. S. (2019)
Pazukha I. M. - Electrophysical Properties of Multilayer Film Systems Based on Permalloy and Silver, Shuliarenko D. O. (2019)
Tsaregradskaya T. L. - Effect of Ultrasonic Treatment on Phase Formation Processes in Amorphous Alloy Fe76Ni4Si14B6, Kozachenko V. V., Kuryliuk A. M., Turkov O. V., Saenko G. V. (2019)
Poperenko L. V. - Modification of Optical Properties of Surface Layers and Thin Films by Laser Treatment, Stukalenko V. V., Yurgelevych I. V. (2019)
Artyukhov A. E. - Evaluation of the Impact Made by the Hydrodynamic Regime of the Granulation Equipment Operation on the Nanoporous Structure of N4HNO3 Granules, Krmela J., Gavrylenko O. M. (2019)
Dadgar Z. - An Efficient Design for Coplanar Ripple Carry Adder in Quantum-dot Cellular Automata Technology, Rezai A. (2019)
Luchechko A. - Thermally Stimulated Luminescence and Conductivity of β-Ga2O3 Crystals, Vasyltsiv V., Kostyk L., Tsvetkova O., Pavlyk B. (2019)
Ostafiychuk B. K. - Effect of Orthophosphoric Acid on Morphology of Nanoporous Carbon Materials, Lisovskiy R. P., Al-Saedi Abdul Halek Zamil, Rachiy B. I., Kotsyubynsky V. O., Kolkovsky P. I., Merena R. I., Hrubiak A. B. (2019)
Bezdidko O. V. - Formation of Ordered Magnetic Nanoparticles Arrays Using Various Obtaining Techniques, Cheshko O. V., Kostiuk D. M., Protsenko S. I. (2019)
Vodopyanov V. M. - Formation of Graphite Nanostructures on the Surface of Layered n-InSe Crystal, Tkachuk I. G., Ivanov V. I., Kudrynskyi Z. R., Kovalyuk Z. D. (2019)
Mukherji R. - Review on Available Theoretical Models for Room Temperature Ferromagnetism in Dilute Magnetic Semiconductors, Mathur V. (2019)
Вихідні дані (2019)
Губанов А. В. - Архитектурные решения технопарков в современных условиях, Вязовский В. Е., Гончарова И. В. (2018)
Губанов А. В. - Замок шабельского в с. Черкасское, Гончарова И. В. (2018)
Губанов О. В. - Природно-інтеграційний принцип проектування об’єктів короткочасного туризму, В’язовский В. Є., Гончарова Ю. В. (2018)
Рожнова В. Д. - Сучасна спрямованість в реновації промислових територій, В’язовський В. Є., Губанов О. В. (2018)
Губанов О. В. - Приклади вирішення реабілітаційних центрів для дітей з обмеженими можливостями, В’язовский В. Є., Зеленська І. А. (2018)
Жмихова В. Р. - Розрахунок металевих конструкцій каркасу громадських будівель з урахуванням сейсмічних навантажень різної бальності на території України, Колесніченко С. В. (2018)
Шаров А. И. - Тепловизионный контроль. Методы и возможности использования, Колесниченко С. В. (2018)
Черних І. Ю. - Застосування звукопоглинаючих стель при організації інтер`єру, Левичев Е. С. (2018)
Ткаченко В. М. - Про деякі питання до нових "Правил охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском", Кравець В. А. (2018)
Беззубко Л. В. - Визначення особливостей розвитку малого міста у процесі стратегічного планування (на прикладі м. Южного, Одеська область), Булгакова К. В. (2018)
Виходцева А. О. - Перспективи розвитку управління персоналом на підприємстві, Єщенко М. Г. (2018)
Бабій В. В. - Проблеми розвитку трудового потенціалу Донеччини, Боброва Т. А. (2018)
Пархоменко А. В. - Удосконалення використання економічного потенціалу підприємства житлово-комунального господарства, Попова Г. Ю. (2018)
Дудкевич Н. С. - Особливостi удосконaлення системи упрaвлiння персонaлом у соцiaльнiй сферi в сучaсних економiчних умовaх, Єщенко М. Г. (2018)
Беззубко Л. В. - Аналіз стратегії розвитку будівельного підприємства, Кулік Д. О. (2018)
Каменська О. О. - Формування бюджетів промислового підприємства на основі нефінансових показників, Козичев А. В., Козичева Т. О., Козичева А. В. (2018)
Беззубко Л. В. - Аналіз фінансового стану підприємства та шляхи його покращення, Кулик О. А. (2018)
Беззубко Л. В. - Проблеми підвищення фінансової стійкості підприємтства "Краматорська тепломережа" Краматорської міської ради, Карташова Ю. С. (2018)
Долгальова О. В. - Соціальна відповідальність як складова стратегії розвитку бізнесу на підприємствах України, Лукащова К. М. (2018)
Беззубко Б. І. - Напрями покращення організації управління збутом, Мінаєва А. О. (2018)
Беззубко Б. І. - Економічні аспекти медичної реформи, Карасьова М. О. (2018)
Беззубко Б. І. - Економічний ефект децентралізації, Ремесник Т. С. (2018)
Долгальова О. В. - Функціонування системи адміністративного менеджменту в сучасних умовах, Мінаєва А. О. (2018)
Ільченко С. І. - Клініко-функціональний портрет дітей раннього віку з синдромом регургітації, Можейко Т. В., Крамаренко Н. М., Дупленко Н. В. (2019)
Коренюк Е. С. - Особенности течения болезни Кавасаки у детей раннего возраста, Крамаренко Н. Н., Иванусь С. Г. (2019)
Няньковський С. Л. - Оцінка ефективності застосування пробіотиків при атопічному дерматиті на фоні харчової алергії в дітей, Няньковська О. С., Городиловська М. І., Томків Я. В., Вівчарівська Г. З., Шайдич В. Д., Горайська О. М., Заставна Л. В., Возняк А. В., Троцький Г. М. (2019)
Страшок Л. А. - Критерії прогресування стеатогепатозу у підлітків з ожирінням та ознаками метаболічного синдрому, Бузницька О. В. (2019)
Заславская А. А. - Особенности состояния функции желчевыводящей системы при гельминто-паразитарных заболеваниях (2019)
Завгородня Н. Ю. - Пробіотична терапія антибіотик-асоційованої діареї в дітей, Петренко Л. Л. (2019)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное влияние на диспергирование биопленки. Производные представителей семейства диффундирующего сигнального фактора, Крючко Т. А. (2019)
Няньковський С. Л. - Гостре отруєння амлодипіном у підлітковому віці. Клінічний випадок, Фуртак Р. Н., Яцула М. С., Бережна І. Ю., Микитчин О. М., Романів О. І. (2019)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Виктор Ильич Курдиновский (2018)
Капустин А. Б. - Судебная реформа в Украине 2018: правовой коллапс и его причины (2018)
Плавич В. П. - Духовна основа природного самоконтролю суб’єкта (2018)
Левенець А. В. - Нормативно-правові гарантії муніципальних прав людини в Україні (2018)
Прієшкіна О. В. - Імплементація міжнародних стандартів захисту прав людини у компетенцію органів місцевого самоврядування у сфері соціального захисту прав дитини: проблеми та перспективи розвитку, Кривошликова А. С. (2018)
Гаркуша В. В. - Напрямки вдосконалення матеріально-технічного забезпечення Національної поліції (2018)
Коптєв А. М. - Передовий досвід використання автоматизованих систем в діяльності сервісних центрів МВС (2018)
Миколенко О. І. - Процесуальна форма в адміністративному судочинстві та проблеми законотворчості в Україні (2018)
Миколенко О. М. - Дискусійні питання щодо визначення предмету адміністративно-деліктного права та його функціональне призначення в системі права України (2018)
Палько В. И. - Анализ нормативно-правового определения термина "незаконный ввоз мигрантов" (2018)
Апаров А. М. - Особливості спадкування корпоративних прав, Коваленко Я. Г. (2018)
Апаров А. М. - До питання про становлення господарського права в радянський період, Котул В. О. (2018)
Смітюх А. В. - Щодо правової природи права на дивіденд (2018)
Борисова Ю. Є. - Особливості та умови деліктної відповідальності неповнолітніх осіб (2018)
Завертнева-Ярошенко В. А. - Проблеми гармонізації законодавства України та Європейського Союзу в сфері захисту прав споживачів, Кисель А. С. (2018)
Феденко А. Е. - К вопросу о правовом статусе юридического лица как субъекта производного авторского права (2018)
Грицюк І. В. - Гласність та відкритість судового провадження як передумови законного та справедливого кримінального судочинства України, Лабадзе М. В. (2018)
Орловський Б. М. - Категорії кримінально-правового захисту у законодавстві англо-американських країн: їх систематизація (2018)
Гайденко Д. В. - Законність як категорія міжнародного права (2018)
Комарова Т. В. - Практика Суду справедливості ЄС та конституціоналізація права Європейського Союзу (2018)
Левандовскі К. М. - Економічні санкції в міжнародному публічному праві. Частина І: історико-правовий огляд, Левандовскі А. В. (2018)
Каташинський Є. О. - Концепція "Responsibility to Protect" як підстава для втручання у внутрішні справи держави (2018)
Соколова В. А. - Європейський напрямок у зовнішній політиці Великої Британії через аналіз діяльності її лідерів у XXI столітті (2018)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Петр Николаевич Шеймин (2018)
Бойчук А. Ю. - Аксіологічний зміст функцій юридичної відповідальності за екологічні правопорушення (2018)
Дудник Р. М. - Міграційне право як цілісність (2018)
Миневич О. І. - Юридичні помилки: теоретико-правове дослідження (2018)
Плавич В. П. - Становлення і розвиток сучасного права в умовах глобалізації (2018)
Попсуєнко Л. О. - Суд присяжних в Стародавній Греції та сучасній Україні, Ругало Ю. І. (2018)
Божко В. М. - Правовий механізм впливу органів самоорганізації населення на якість житлово-комунальних послуг, Стрілець М. В. (2018)
Бориславська О. М. - Парламентаризм в умовах європейської моделі конституціоналізму: доктринальні основи та сучасні виклики (2018)
Ільєва Н. В. - Правове регулювання дотримання нотаріальної таємниці в Україні, Крістєва Е. А. (2018)
Кармазіна К. Ю. - Страхування адвокатської діяльності в Україні: бути чи не бути?, Фурсова М. Ю. (2018)
Ковбан А. В. - Витоки сучасної конституційної інженерії (2018)
Новиков О. В. - Застосування джеррімендерингу у виборчому процесі в Україні та США, Білоус І. В. (2018)
Баламуш М. А. - Державна міграційна політика, державне управління і публічне адміністрування у сфері міграції: співвідношення та суб’єкти реалізації (2018)
Веселов М. Ю. - Спірні питання відповідальності власників транспортних засобів за адміністративні правопорушення у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, зафіксовані в автоматичному режимі, Маммедова А. А. (2018)
Іщенко І. В. - Адміністративна відповідальність як засіб ювенальної превенції (2018)
Миколенко О. І. - Поняття "державне управління" і "публічне адміністрування" в категоріальному апараті адміністративного права (2018)
Пєров А. П. - Адміністративно-правове регулювання державної служби України: історико-правовий аспект (2018)
Плачкова Т. М. - Проблеми правового регулювання безпеки автономного судноплавства (2018)
Стукаленко В. А. - Актуальні питання розуміння виборчих спорів (2018)
Терещук Г. А. - Транспарентність в діяльності органів публічної адміністрації як один із ключових принципів (2018)
Петруненко Я. В. - Місце обмежень та лімітів у системі господарсько-правових засобів державного регулювання економіки (2018)
Смітюх А. В. - Право засновника корпоративного підприємства на внесення вкладу (2018)
Богустов А. О. - Правовая природа указания происхождения товара по законодательству постсоветских стран (2018)
Возняковська К. А. - Про принципи права неплатоспроможності банківських установ (2018)
Турлова Ю. А. - Дотримання прокурором принципу змагальності у цивільному судочинстві (2018)
Нарожна О. В. - Проблеми зберігання речових доказів при розслідуванні злочинів проти об’єктів культурної спадщини (на прикладі слідства щодо картини Караваджо "Взяття під варту") (2018)
Павлова Т. О. - Класифікація суб’єктів охоронних кримінально-правових відносин (2018)
Павлова Т. О. - Деякі проблеми кримінально-правової характеристики гіпнозу, Каташинський Є. О. (2018)
Форос Г. В. - Правові основи захисту інформації в кіберпросторі (2018)
Левандовски Е. Н. - Экономические санкции в международном публичном праве. Часть II: основы и границы, Левандовски А. В. (2018)
Мак А. О. - Розвиток євроінтергаційних процесів в Україні: від початку незалежності до сучасності (2018)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Владимир Викторович Сокольский (2018)
Ровинська К. І. - Законодавче закріплення прозорості та відкритості владних інституцій місцевого рівня: міжнародний досвід (2018)
Стрільчук В. А. - Муніципалізація концепту стійкого (збалансованого) розвитку (2018)
Завгородня Л. О. - Особливості кваліфікації правопорушень, передбачених статтею 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення (2018)
Іщенко І. В. - Удосконалення взаємодії поліції з іншими органами публічного адміністрування та громадськістю у сфері ювенальної превенції (2018)
Миколенко О. І. - Проблеми оскарження результатів кваліфікаційного оцінювання для підтвердження відповідності судді займаній посаді (2018)
Ровинський Ю. О. - Модернізація системи правового забезпечення державного фінансового контролю України в контексті європейського досвіду (2018)
Берестова І. Е. - Значення публічного інтересу при застосуванні принципу пропорційності у цивільному процесуальному праві (2018)
Булат Н. М. - Поняття кіберсквотингу та його види (2018)
Завертнева-Ярошенко В. А. - До питання становлення та розвитку державно-приватного партнерства (2018)
Пилипенко Ю. О. - Усиновлення дітей особами, що проживають однією сім'єю, але не перебувають у шлюбі між собою (2018)
Козаченко В. І. - Засада законності в кримінальному провадженні України та ФРН, її структурні складові (2018)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського