Назаров В. В. - Практична неоднозначність застосування заходів кримінально-процесуальної відповідальності (2018)
Філіппов С. О. - Протидія транснаціональній злочинності: кластерна модель (2018)
Коч О. В. - Визнання та виконання іноземних арбітражних рішень в Україні: тенденції судової практики (2018)
Левандовски Е. Н. - Экономические санкции. Часть III: Европейское союзное право, Левандовски А. В. (2018)
Нігреєва О. О. - "М’яке право" у міжнародній системі: до питання про зміст та функції (2018)
Кисель А. С. - Особливості оподаткування нерухомого майна, відмінного від земельної ділянки (2018)
Мартинюк Л. П. - Дистриб’юторський договір та його місце в системі цивільно-правових договорів (2018)
Котенко Н. О. - Дослідження основних тенденцій сучасної розробки веб-сайтів, Жирова С. В., Чубаєвський В. І., Десятко А. М. (2019)
Соколов В. О. - Порівняльний аналіз пропускної здатностімалопотужних безпроводових iot-комутаторів, Вовкотруб Б. В., Зоткін Є. О. (2019)
Шевченко С. М. - Математичні методив кібербезпеці: фрактали та їх застосування в інформаційній та кібернетичній безпеці, Жданова Ю. Д., Спасітєлєва С. О., Негоденко О. В., Мазур Н. П., Кравчук К. В. (2019)
Havrylova А. А. - Mathematical model of authentication of a transmittedmessage based on a mceliece scheme on shorted and extendedmodified elliptic codes using UMAC modified algorithm, Korol О. H., Milevskyi S. V., Bakirova L. (2019)
Бржевська З. М. - Критерії моніторингу достовірності інформації в інформаційному просторі, Довженко Н. М., ГайдурГ. І., Аносов А. О. (2019)
Борсуковський Ю. В. - Визначення вимог щодо побудови концепції інформаційної безпеки в умовах гібридних загроз.частина 1 (2019)
Абрамов В. О. - Захищені кабельні інтерфейси сенсорних мереж інтернету речей (2019)
Ільницький А. І. - Статистичні критерії оцінювання інформативності ознак джерел радіовипромінювання телекомунікаційних мереж і систем при їх розпізнаванні, Бурба О. І. (2019)
Мелешко Є. В. - Дослідження робастності рекомендаційних систем з колаборативною фільтрацією до інформаційних атак, Хох В. Д., Улічев О. С. (2019)
Муляр Г. В. - Форма державного Устрою Київської Русі в період язичництва: кочова імперія, Настюк А. А., Ховпуч О. С. (2019)
Чеховська І. В. - Правове регулювання евтаназії: міжнародний досвід, Білоусюк В. В. (2019)
Лаговська Н. В. - Правовий статус суб'єкта спадкового права (2019)
Мацелик Т. О. - Функції національних служб у сфері надання адміністративних послуг, Стріяшко Г. М. (2019)
Біла В. Р. - Правові форми публічного адміністрування: питання класифікації (2019)
Островський С. О. - Актуальні проблеми законодавчого регулювання питань взаємодії Національної гвардії України з правоохоронними органами та Збройними Силами України (2019)
Попова Л. М. - Адміністративно-правові засади контролю у сфері соціального підприємництва (2019)
Сластьоненко О. О. - Проблеми правового забезпечення бюджетного фінансування освіти в Україні та шляхи їхнього вирішення, Шумінська М. І. (2019)
Чорна В. Г. - Детермінанта обмежень в адміністративному праві (2019)
Антипов В. І. - Щодо повноти імплементації міжнародних договорів у Кримінальному кодексі України (2019)
Богатирьов А. І. - Спеціально-кримінологічні заходи запобігання злочинності серед засуджених у місцях несвободи (2019)
Журавська З. В. - Міжнародні стандарти реалізації права засуджених до позбавлення волі на гуманне ставлення та повагу їхньої людської гідності (2019)
Михайлик О. Г. - Катування як специфічний вид насильства в установах виконання покарань України (2019)
Супрун Т. М. - Поняття та види корупції та її характеристика: теоретико-правовий аспект (2019)
Лихошерст Л. М. - До питання про кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків (2019)
Галаган В. І. - Процесуальна діяльність захисника з дотримання прав та законних інтересів учасників проведення обшуку, Дульський О. Л. (2019)
Цимбал П. В. - Роль криміналістичної одорології в методиці розслідування втечі засуджених з місць позбавлення волі, Влад В. Ф. (2019)
Антонюк А. Б. - Особливості здійснення прокурором процесуального керівництва, Мациборук К. А., Рудакова В. В. (2019)
Завидняк В. І. - Проблеми впровадження прецедентних рішень ЄСПЛ у кримінальне судочинство України (2019)
Лазебний А. М. - Криміналістичне забезпечення розслідування організованої злочинності, Левицький Б. С. (2019)
Мілевський О. П. - Розслідування терористичних проявів (тактичні прийоми проведення окремих слідчих дій), Милевська А. В. (2019)
Сіренко О. В. - Електронні докази у кримінальному провадженні (2019)
Фрідман-Козаченко М. М. - Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження (аналіз нормативно-правового регулювання) (2019)
Косаняк С. С. - Особа потерпілого від зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги (2019)
Priymachenko D. V. - The questions of legal ensuring and development of european security, Morozov O. V., Pasichnyk A. V. (2019)
Омельчук Л. В. - Потреба реформування прокуратури України як засіб розбудови правової держави, Колосов О. О. (2019)
Рецензія на монографію О. В. Токарчук "Розвиток державно-правових учень представниками української еміграції (1920-1930-і рр.)" (2019)
Пуряєва Н. - Словник літургійної мови: концепція і загальні принципи укладання (2019)
Ніка О. - Історична дискурсологія в сучасній проекції (2019)
Царалунга І. - "Ку вѣчнои хвалε Богу всεмогущому...": вербалізація релігійності у Вижвівській міській книзі XVII ст. (2019)
Брус М. - Найменування Божої Матері в давньоукраїнському релігійному книгописанні (2019)
Венжинович Н. - Українська біблійна фразеологія на тлі інших слов’янських і неслов’янських мов (на матеріалі словника "Лепта библейской мудрости" вісімнадцятьма мовами) (2019)
Кузь Г. - Світ духовних вірувань буковинців у фразеології (2019)
Вергалюк М. - Функції біблійних фразеологізмів у художніх текстах (2019)
Скаб М. - Традиційне й нове у стилістиці використання біблійного матеріалу українськими авторами (на матеріалі концептів АДАМ та ЄВА), Скаб М. (2019)
Піддубна Н. - Мовна гра в системі біблїізмів (2019)
Пена Л. - "Слова" Софрона Мудрого: риси мовостилю (2019)
Вітрук Н. - Односкладні речення апеляції у текстах релігійного стилю: функційно-стилістичний аспект (2019)
Колесник Н. - Фольклорна онімія як свідчення неперервності української сакральної традиції (2019)
Галаур С. - Бібліїзми-регулятеми в сучасній українській художній прозі (2019)
Браїлко Ю. - Сакральні конотації хороніма Україна (на матеріалі української поезії) (2019)
Редьква М. - Особливості сприйняття та розрізнення говорів української мови з погляду перцептивної діалектології (на основі анкетування, проведеного у м. Чернівцях), Стаховський К. (2019)
Шуляк С. - Семантика хроматичних кольороназв у текстах українських замовлянь (2019)
Czapla А. - Imiona zachodniochrześcijańskie i schodniochrześcijańskie w toponimii Ziemi Lwówskiej i Halickiej (2019)
Котович В. - Астіоніми України, мотивовані християнськими іменами: лінгвокультурологічний портрет (2019)
Попович Н. - Функційно-семантичне поле означеної кількості у поезії Михайла Івасюка (2019)
Міхєєва Т. - Символічні значення біблійних зооморфізмів лев, левчук, вівця, пес, орел (2019)
Majewska-Wójcik A. - Values and valuing in the letters of Stanisław Witkiewicz written to his son (2019)
Majewska-Wójcik A. - Значення репресованого "Словника ділової мови" сьогодні. Рецензія на: Дорошенко М., Станіславський М., Страшкевич В. Словник ділової мови. Термінологія та фразеологія. Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018. XVI, 248 с. Репринт з видання 1930 р. (Серія "Словникова спадщина України") (2019)
Горальський Л. П. - Особливості морфології мозочка, спинного мозку та гіпофіза великої рогатої худоби, Сокульський І. М., Колеснік Н. Л., Радюк Ю. Г., Сокольський В. П. (2019)
Горальський Л. П. - Мікроскопічна будова серця, органів кровотворення та імунногенезу собак за експериментального відтворення парвовірозу, Радзиховський М. Л., Дишкант О. В. (2019)
Подібовський С. С. - Личинки ixodes ricinus, їх морфофізіологічні особливості, сезонна активність та епідеміологія в умовах тернопілля, Федонюк Л. Я. (2019)
Мягка К. С. - Фізико-хімічні показники меду залежно від термінів зберігання після обробки бжолосімей хлорамфеніколом, Ткачук С. А. (2019)
Усатенко Н. Ф. - Передумови пдвищення безпечності копчених харчових продуктів, Калашник М. Г., Доброскок С. С., Вербицький С. Б. (2019)
Кучерук М. Д. - Дослідження хімічного складу м’яса органічних курчат (2019)
Корейба Л. В. - Особености белкового обмена в высокопродуктивных глубокостельных коров в разные года, Дуда Ю. В. (2019)
Еверт В. В. - Патоморфологічні зміни лімфовузлів свиней на різних стадіях розвитку клінічно вираженої цирковірусної інфекції ІІ типа (2019)
Сачук Р. М. - Діагностика метаболічних порушень в організмі корів у період отелу та розробка превентивних заходів, Жигалюк В. С., Стравський Я. С., Кацараба О. А., Магрело Н. В., Нікітінський П. А. (2019)
Колечко А. В. - Корекція рубцевого травлення у телят (2019)
Довгій Ю. Ю. - Ефективність застосування цифлуру при ентомозах кіз, Прус П. М. (2019)
Постой Р. В. - Динаміка вмісту сечовини у крові свиноматок залежно від особливостей діяльності нервової системи, Карповський В. І., Данчук О. В., Криворучко Д. І. (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Бондаренко С. М. - Мінералізація стануму в літієвих родовищах Шполяно-Ташлицького рудного району Українського щита, Сьомка В. О., Курило С. І., Степанюк Л. М., Донський М. О. (2019)
Артеменко Г. В. - Сульфидная минерализация в породах Александровской интрузии (Среднеприднепровский мегаблок Украинского щита), Самборская И. А., Кануникова Л. И., Бутырин В. К. (2019)
Бобров О. Б. - Перша знахідка силіцидів і силіцію в палеорозсипищах Леоно-Ліберійського щита (Сьєрра Леоне, Західна Африка), Степанюк Л. М., Курило С. І., Бондаренко С. М., Какаранза С. Д., Яськевич Т. Б. (2019)
Сьомка В. О. - Нові дані про речовинний склад і вік рудоносних скарнів Волинського мегаблоку Українського щита, Степанюк Л. М., Довбуш Т. І., Висоцький О. Б., Бондаренко С. М., Сьомка Л. В. (2019)
Кривдік С. Г. - Специфіка парагенезисів мінералів у карбонатитах Чернігівського масиву (Західне Приазов'я) (2019)
Осьмачко Л. С. - Етапи становлення структури Росинсько-Тікицького мегаблоку Українського щита (2019)
Карли З. В. - Миколаївський рудопрояв REE-U-Тh мінералізації в Побузькому урановорудному районі Українського щита, Бондаренко С. М., Сьомка В. О., Степанюк Л. М., Сьомка Л. В. (2019)
Кирилюк В. П. - Петропарагенезисы и возможная природа суперкрустальных формаций побужского гранулитового комплекса (западная часть Украинского щита). Статья 3. Предполагаемый исходный состав и условия формирования комплекса, Богданова М. И., Савина Е. И. (2019)
Сукач В. В. - Наукова конференція "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні", присвячена 50-річчю Інституту геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України, Кривдік С. Г., Донський М. О. (2019)
Рішення наукової конференції "Здобутки і перспективи розвитку геологічної науки в Україні" (2019)
Пам'яті Георгія Наумова відомого геохіміка і термобарогеохіміка (2019)
Баранов А. П. - Сучасний стан розвитку публічного управління в Україні (2019)
Грабовенко Н. В. - Людиноцентристські пріоритети державного управління якістю освіти (2019)
Сорока М. А. - Смарт-спеціалізація у стратегічному плануванні на регіональному та місцевому рівнях: витоки підходу та перспективи для України (2019)
Яремчук О. В. - Напрями сучасної політики у сфері охорони здоров’я (2019)
Онуфрієнко О. В. - Архітектоніка електронного врядування у США: концептуалізація та реалізація ініціативи "е-уряд" президентською адміністрацією ДЖ. Буша-Мол. (2019)
Соколовська О. О. - Проведення громадських обговорень проектів регуляторних актів як дієвий механізм запобігання корупції в органах місцевого самоврядування, Сомсіков К. В. (2019)
Присяжнюк П. В. - Проект закону про публічні консультації в контексті модернізації правового забезпечення комунікації між суспільством та державою (2019)
Матвеєва О. Ю. - Аналіз тенденцій розвитку галузі охорони здоров’я Дніпропетровської області України (2019)
Valmiki A. - Is decolonization or revitalization of education necessary in post-colonial India? A philosophical introspection (2019)
Puradkar Pitale R. A. - Sri Aurobindo’s education policy in pre­and post-colonial India (2019)
Yatsenko O. - The transgression of strategies of colonialism contemporary (2019)
Svyrydenko D. - Higher education as a tool of peacebuilding and decolonization: Ukrainian case and global perspective, Zou C., Gao W. (2019)
Мулярчук Є. І. - Етос покликання в освіті: учительство і учнівство (2019)
Терещенко О. В. - Проблеми соціокультурної трансформації світогляду мігрантів на прикладі українсько-грецьких зв'язків (2019)
Співак В. В. - Політично-філософська складова повчань Антонія Радивилівського (2019)
Горохолінська І. В. - Церква у віртуальному просторі: місія та форми проповіді в умовах постмодерну (на прикладі УПЦ КП) (2019)
Моргун А. С. - Вивчення перерозподілу зусиль в стрічкових пальових фундаментах методом граничних елементів, Мойсеєнко Е. О. (2019)
Бурбело М. Й. - Аналіз чутливості виявлення споживачів, які спотворюють якість електроенергії, методом умовних потужностей, Степура О. В. (2019)
Мокін Б. І. - Системний підхід до аналізу процесів переміщення вантажів підйомним краном, Мокін О. Б., Кривоніс О. М. (2019)
Мокін Б. І. - До питання оптимізації руху електромобіля з асинхронним електроприводом, Мокін О. Б., Горенюк В. В. (2019)
Півошенко В. В. - Аналіз та експериментальне дослідження методу безмодельного навчання з підкріпленням, Кулик М. С., Іванов Ю. Ю., Васюра А. С. (2019)
Мокін В. Б. - Аналіз експериментальних даних, необхідних для синтезу математичної моделі прогнозування розповсюдження алергенних спор грибів Alternaria, Родінкова В. В., Дратований М. В. (2019)
Варчук І. В. - Розробка програмного модуля автоматизації обробки даних для поставок медичних товарів, Мельник О. Л. (2019)
Варчук І. В. - Розробка програмного модуля веб-додатка для розподілення робочих процесів "Менеджер завдань", Лишак О. М. (2019)
Мокін В. Б. - Системний аналіз розмірів фрагмента зображень аерофотозйомки сільськогосподарських угідь для пошуку аномалій у них методами машинного навчання, Грузман Д. М., Довгополюк С. О., Лотоцький А. О. (2019)
Онищенко С. П. - Сутність, специфіка і формування систем доставки вантажів, Коскіна Ю. О. (2019)
Дерібо О. В. - Вплив технологічних факторів на максимальні припуски для механічної обробки плоских поверхонь заготовок деталей типу "Фланець", Дусанюк Ж. П. (2019)
Грушко О. В. - Деформовність маловуглецевого дроту в процесі його багатоступінчастого холодного волочіння, Огородніков В. А., Слободянюк Ю. О. (2019)
Гречановська О. В. - Діагностика сформованості психологічного компонента конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2019)
Яценко О. Д. - Конститутивні функції символічних форм культури Е. Кассірера (2019)
Ревін Ф. Г. - Конститутивні аспекти колективної діяльності: умови та протиріччя реалізації кооперативних відносин (2019)
Хоменко Г. В. - Освіта в конфліктному суспільстві: розвиток ідей толерантності (2019)
Мізюк В. А. - Аналіз готовності закладів загальної середньої освіти до впровадження цифрової освіти (2019)
Чумак М. Є. - Внесок українських педагогів-фізиків у розвиток вітчизняної освіти та науки (перше двадцятиріччя XX століття) (2019)
Slabko V. - "Formal" and "non-formal" education in the differentiation of intrinsic properties, Marusynets M., Strelnik O. (2019)
Доценко Н. А. - Дослідження стану використання навчальних комп’ютерних інтерактивних тренажерів в умовах інформаційно-освітнього середовища при підготовці бакалаврів з агроінженерії (2019)
Трунова В. А. - Вивчення української мови молодшими школярами в умовах багатомовності (2019)
Куцепал С. В. - Орієнтація на особистість – маркер інновацій в освітній сфері (2019)
Кивлюк О. П. - Екстерналізація освітніх послуг як шлях до реалізації дуальної освіти, Жукова Г. В. (2019)
Сакун А. В. - Комунікативна парадигма в рефлексіях навчально-освітнього процесу (2019)
Яценко О. Д. - Онтологія культури в цивілізаційних концепціях світової історії (2019)
Сальнікова Н. М. - Прагматичні інтерпетації мета-фізичних проблем (Вільям Джеймс) (2019)
Магера С. І. - Ідеологізація культури як основа її деформації в тоталітарних суспільствах (2019)
Цибулько О. С. - Світоглядні засади трактування терміну "духовність” українськими педагогами другої половини ХІХ століття (2019)
Гальченко М. С. - Модус інформаційного мислення в континуумі техногенної цивілізації (2019)
Григоров О. В. - Бічні сили, що діють на колеса мостових кранів, і деякі методи їх зниження, Турчин О. В., Аніщенко Г. О., Петренко Н. О., Стрижак В. В., Радченко В. С. (2019)
Семенюк В. Ф. - Вплив жорсткості пружини на ефективність пружинно-гідравлічного гальма, Вудвуд О. М. (2019)
Проценко В. О. - Основи конструювання пальців затискних мехнізмів для закріплення канатів (2019)
Погребняк Р. П. - Кінематичний синтез кривошипно-повзункового механізму за енергетичним індексом передачі руху, Погребняк М. Р. (2019)
Ловейкін В. С. - Система оптимального керування рухом мостового крана, Ромасевич Ю. О., Крушельницький В. В. (2019)
Малащенко В. О. - Аналіз силових залежностей кулькових обгінних муфт з урахуванням тертя, Семенюк В. Ф., Стрілець О. Р. (2019)
Човнюк Ю. В. - Аналіз поздовжніх коливань у пружній стрічці конвеєра, яка переміщується по нерухомих котках: двохвильова форма розв’язку задачі, Кравчук В. Т., Комоцька С. Ю., Марченко О. А., Кадикало І. О. (2019)
Ткачук К. В. - Визначення вітрових навантажень, діючих на механізм зміни вильоту стріли, Суглобов В. В. (2019)
Григоров О. В. - Поліпшення роботи кранових металевих конструкцій шляхом застосування гідроприводу та деяких інших рішень в механізмах пересування та повороту, Аніщенко Г. О., Петренко Н. О., Стрижак В. В., Турчин О. В., Радченко В. С., Окунь А. О., Глушкова М. Ю. (2019)
Семенюк В. Ф. - Вплив гідравлічного опору на ефективність пружинно-гідравлічного гальма, Вудвуд О. М. (2019)
Малащенко В. О. - Будова, принцип роботи та розрахунки муфти фланцево-пальцевої пружної, Стрілець В. М., Андрушков В. І., Стрілець О. Р., Шаран А. С. (2019)
Ловейкін В. С. - Обгрунтування крайових умов руху в задачі оптимізації режиму повороту стрілового крана, Ромасевич Ю. О., Кадикало І. О. (2019)
Михайлов Є. П. - Стенд для дослідження мехатронних пристроїв логістичних систем, Кнюх О. Б., Козеровська В. О. (2019)
Чаюн И. М. - Трение нити расположившейся по винтовой линии при растяжении на цилиндрической поверхности, Вовк П. Е. (2019)
Ловейкін В. С. - Математична модель динаміки зміни вильоту стрілової системи крана-маніпулятора, Ромасевич Ю. О., Сподоба О. О. (2019)
Ковалевський С. Г. - Дослідження напружень в металоконструкції тягової рами напівпричіпного скрепера, Ярижко О. В., Краснокутський В. М. (2019)
Герасименко С. Ю. - Оцінка рівня фізичної працездатності учнів 8-х класів, Жигульова Е. О. (2019)
Деркаченко И. В. - Сравнительный анализ техники бега с препятствиями, на примере висококвалифицированных легкоатлетов, специализирующихся в стипль-чез, Мыцыков Н. В., Деркаченко С. С. (2019)
Касьян А. В. - Диференційований підхід до фізичної підготовки баскетболістів у підготовчому періоді в умовах закладів вищої освіти (2019)
Кириченко Т. Г. - Здоров'я в системі ціннісних пріоритетів студентів педагогічного закладу вищої освіти (2019)
Ковальчук А. А. - Динаміка змін у морфофункціональному стані та здоров'ї волейболісток за період формувального педагогічного експерименту, Ковальчук О. В. (2019)
Кравцова Г. Л. - Особенности развития взрывной силы детей 11–13 лет, специализирующихся в кикбоксинге, Коростиленко Е. П. (2019)
Куценко О. В. - Методика розвитку швидкості та гнучкості у молодших школярів на заняттях з футболу (2019)
Ляска О. П. - Особливість навчальної дисципліни "Реабілітація та рекреація у санаторно-курортних закладах" у підготовці бакалавра з фізичної терапії (2019)
Отравенко О. В. - Рухова культура як компонент якісної професійної підготовки здобувача вищої освіти (2019)
Поливач В. М. - Методика та роль визначення суб'єктивної оцінки якості фізичного виховання студентів факультету підготовки лікарів для Збройних сил України як фактор покращення системи освіти військових лікарів (2019)
Прищепа Т. В. - Деякі особливості оволодіння іноземними мовами студентами ЗВО спортивної спрямованості в рамках процесу їх професійної соціалізації та здоров'ї волейболісток за період формувального педагогічного експерименту, Коваленко Н. Л. (2019)
Радионов С. В. - Критерии оценки уровня сформированности культуры здоровья студентов специальных медицинских групп высших учебных заведений, Димитренко Е. В. (2019)
Самолюк О. И. - Условия формирования профессионально-прикладных компетенций у студентов профиля "Начальное образование" в рамках элективного курса по физической культуре (2019)
Самусь А. І. - Фізична підготовка у студентських командах футболістів із різним ігровим амплуа (2019)
Тищенко В. А. - Инновации в совершенствовании специальной физической подготовки в спортивных единоборствах (современный аспект), Лисенчук Г. А. (2019)
Цибанюк О. О. - Організаційно-правові засади визнання фізичного виховання і спорту Румунії пріоритетним напрямком розвитку держави (1948-1989 рр.) (2019)
Чистякова М. А. - Проблемы и противоречия в вопросах гендерного равенства в спорте, Шишкин А. П. (2019)
Шинкарьова О. Д. - Підвищення ефективності фізичного вдосконалення здобувачів вищої освіти засобами кросфіту (2019)
Ячнюк М. Ю. - Легкоатлетичний біг як засіб оздоровлення різних верств населення, Ячнюк І. О., Ячнюк Ю. Б. (2019)
Вихідні дані (2019)
Содержание (2019)
Онищенко А. - Библиотеки в цифровой среде: курс на индивидуальный интегированный сервис (Вступление (2019)
Горева В. - Национальная библиотека Украины имеи В. И. Вернадского как научно-исследовательский институт: итоги пятилетней деятельности, перспективы инновационного развития, Кулаковская Т. (2019)
Костенко Л. - Национальный библиометрический проект: пять лет на службе науки Украины, Симоненко Т., Жабин А. (2019)
Лобузина Е. - Электронная библиотека "Украиника": портал знаний национальной библиотеки, Переесиенко И., Лощинская Н. (2019)
Панасина О. - Социально-культурные проекты с "научным акцетом" (2019)
Гранчак Т. - Перспективы развития библиотек в русле трансформационных процессов современности (2019)
Березкина Н. - Оценка эффективности деятельности библиотек в республике Беларусь (2019)
Попик В. - Новые гуманитарные технологии поддержки историко-биографических исследований, издательской и информационной работы библиотек в области пропаганды биографических знаний, Марченко Н., Стамбол И. (2019)
Бондаренко Е. - Информационно-библиографическая деятельность Центральной научной библиотеки НАН Беларуси в информационной среде (2019)
Клименко О. - Специализированные научные периодические издания как составляющая часть библиотечно-информационной деятельности научной библиотеки, Сокур Е. (2019)
Астапович Л. - Унификация поискового образа документов в электронном каталоге Центальной научной библиотеки НАН Беларуси в условиях корпоративной каталоизации, Зенькевич Ж. (2019)
Курганова Е. - Историография проблемы влияния стиля барокко на украинскую книжную культуру XVII - XVIII вв.в современных книговедческих исследованиях (2019)
Алиева-Кенгерли А. - Отражение военно-политической истории в Сефевидской рукописной книге, Эфендиев А. (2019)
Лис М. - Французские старопечатные издания в книжном собрании П. Н. Беркова (2019)
Захарова Н. - Социокультурная деятельность академической библиотеки в условиях информатизации общества (2019)
Исходные данные (2019)
Романчук Л. Д. - Еколого-біологічні властивості збудника хвороби шютте на сосні звичайній (Pinus sylvestris L.) в умовах лісів Полісся Житомирщини, Діденко П. В. (2019)
Карпенко В. П. - Вміст сирої клейковини і білка у зерні пшениці полби звичайної за використання біологічно активних речовин, Павлишин С. В., Гнатюк М. Г. (2019)
Грабовський М. Б. - Продуктивність кукурудзи на силос та вихід біогазу залежно від густоти стояння рослин (2019)
Кравченко Н. В. - Продуктивність міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів залежно від умов випробування, Бондус Р. О., Скляр В. Г., Подгаєцький А. А., Дегтярьова М. С. (2019)
Рижук С. М. - Стан галузі хмелярства в Україні та можливості підвищення її ефективності у сучасних умовах, Сухораба В. П., Надточій П. П., Проценко Л. В., Цибульський В. О., Ратошнюк Т. М. (2019)
Карпенко В. П. - Вміст пігментів у листках сочевиці за дії біологічних препаратів, Новікова Т. П., Притуляк Р. М., Гнатюк М. Г. (2019)
Манушкіна Т. М. - Ріст, розвиток та формування продуктивності лаванди вузьколистої в умовах Південного Степу України (2019)
Господаренко Г. М. - Зміна фізико-хімічних показників родючості чорнозему опідзоленого в сівозміні залежно від різного удобрення, Прокопчук І. В., Черно О. Д., Бойко В. П. (2019)
Глупак З. І. - Стандартизаці та сертифікація зерна в Україні та країнах Європейського Союзу (2019)
Василишина О. В. - Застосування методу багатокритеріальної оптимізації для вибору кращого сорту заморожених плодів вишні (2019)
Устименко В. І. - Видове різноманіття вищих судинних рослин свіжих борів природного заповідника "Древлянський" (2019)
Вимоги до матеріалів, що подаються до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Гуральська С. В. - Патоморфологія органів курей за респіраторної, нефрозо-нефритної та репродуктивної форм інфекційного бронхіту, Кот Т. Ф., Заїка С. С., Сокульський І. М., Хоменко З. В. (2019)
Камбур М. Д. - Вплив зниженого рівня протеїну на рубцеву ферментацію, обмін речовин та продуктивність корів (2019)
Замазій А. А. - Амінокислотний склад крові новонароджених функціонально активних телят та телят з ознаками гіпоксії (2019)
Ємець О. М. - Аляріоз мʼясоїдних тварин і його емерджентної форми у людини, Ємець М. О. (2019)
Дуда Ю. В. - Показники клітинного імунітету кролів за впливу цистицеркозної інвазії, Шевчик Р. С., Кунєва Л. В. (2019)
Насонов И. В. - Сравнительная эффективность сорбентов при выведении антибиотиков из организма цыплят-бройлеров для получения экологически чистой продукции (2019)
Котелевич В. А. - Вплив мінеральних речовин та "нутріселу" на якість молока і молочну продуктивність корів, Довгій Ю. Ю., Сеніченко В. Ю., Довгій Х. О. (2019)
Постой В. В. - Неспецифічні та антигенспецифічні властивості трансфер-фактора, отриманого з молозива сенсибілізованих до збудника сальмонельозу корів (2019)
Каркач П. М. - Яєчна продуктивність батьківського стада перепелів залежно від термінів їх фотостимуляції, Машкін Ю. О., Бількевич В. В., Фесенко В. Ф. (2019)
Ятусевич А. И. - Биологические свойства противопаразитарных препаратов на основе вахты трехлистной, Горлова О. С. (2019)
Бобрицька О. М. - Біорезонансний метод оцінки метаболічної функції печінки у собак, Югай К. Д., Водоп’янова Л. А., Карповський В. І., Трокоз В. О., Данчук О. В. (2019)
Мерзлов С. В. - Дія екстрагентів на показники елімінації сичужних ензимів, Білий В. Ю., Риндін А. В. (2019)
Романчук Л. Д. - Оцінка вмісту радіонукліду 137cs у продуктах харчування мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Лопатюк О. В., Ковальова С. П. (2019)
Никитюк Ю. А. - Компенсаційні інструменти управління та організаційно-економічні особливості формування ринку екосистемних послуг в лісовому господарстві, Коморна О. М., Никитюк І. Ю. (2019)
Правила для авторів, які подають матеріали до наукового журналу "Наукові горизонти. Scientific horizons" (2019)
Саух С. Е. - Метод прогнозирования помесячной динамики объемов выработки электроэнергии энергоблоками АЭС Украины, Борисенко А. В. (2019)
Красильников А. И. - Семейство распределений Субботина и его классификация (2019)
Іванюк В. А. - Адаптивний метод ідентифікації моделей нелінійних динамічних систем інтегральними рядами Вольтерри, Федорчук В. А. (2019)
Tkachuk V. M. - Function Optimization Based on Higher-Order Quantum Genetic Algorithm, Kozlenko M. I., Kuz M. V., Lazarovych I. M., Dutchak M. C. (2019)
Гільгурт С. Я. - Побудова асоціативної пам’яті на цифрових компараторах реконфігуровними засобами для вирішення задач інформаційної безпеки (2019)
Куцан Ю. Г. - Аналіз чутливості порівняльної оцінки варіантів ядерно-паливних циклів Україниіантів ядерно-паливних циклів України, Годун О. В., Кир'янчук В. М. (2019)
Фархадзаде Э. М. - Компьютерная технология оценки взаимосвязи технико-экономических показателей энергоблоков, Мурадалиев А. З., Рафиева Т. К., Рустамова А. А. (2019)
Круковський П. Г. - Моделювання тепловологого стану тунелів Київського метрополітену, Тадля О. Ю., Дейнеко А. І., Скляренко Д. І., Олійник В. С. (2019)
Bezgrebelnaya E. - Features of changes in individual states of the nervous system of students of special medical groups in the process of physical education, Koryahin V., Blavt O. (2019)
Jałowiecka-Frania A. - Zjawiska językowe w schizofazji dziecięcej (2019)
Zavydivska N. - Features of free time pedagogy in the conditions of health preserving study of student, Zavydivska O., Khanikiants O. (2019)
Zubal M. - Statistical interconnections between the increment of 7–8-year-old boys' physical qualities of different somatotypes, Raitarovska I. (2019)
Бойчук Ю. - Дослідження інтересу студенток до розвитку фізичних якостей педагогічними засобами і методами, Єдинак Г., Галаманжук Л., Клюс О., Скавронський О. (2019)
Імас Є. - Діагностика сформованості праксеологічного компонента професійної компетентності майбутніх фітнес-тренерів у закладах вищої освіти, Василенко М. (2019)
Ленарт Д. - Оптимізація навчально-тренувального процесу військових п'ятиборців в умовах недостатнього навчально-матеріального забезпечення, Романчук С., Андрес А., Лесько О., Романів І. (2019)
Пронтенко К. - Вплив занять гирьовим спортом на фізичний розвиток курсантів військових закладів вищої освіти, Андрейчук В., Безпалий С. (2019)
Слюсарчук В. - Сформованість у дівчат – майбутніх офіцерів-прикордонників рефлексії до фізичного самовдосконалення (2019)
Фурман Ю. - Вплив спеціальних фізичних вправ на швидкісні показники зовнішнього дихання юнаків, хворих на бронхіальну астму, Онищук В., Гаврилова Н. (2019)
Вихідні дані (2019)
Калиновский Я. А. - Методика выбора гиперкомплексных числовых систем для моделирования цифровых реверсивных фильтров третьего и четвертого порядков, Бояринова Ю. Е., Хицко Я. В. (2019)
Клипков С. И. - Некоторые особенности матричных представлений октонионов (2019)
Огір О. О. - Метод підвищення якості реконструкції діагностичних зображень на основі інтегральних перетворень (2019)
Ефанов Д. В. - Коды с с уммированием единичных и одного взвешенного разрядов с произвольными модулями счета, Сапожников В. В., Сапожников Вл. В. (2019)
Мохор В. В. - Дослідження правомірності подання ризиків векторами у евклідовому просторі, Гончар С. Ф. (2019)
Яцишин А. В. - Принципи та методи управління екологічною безпекою на основі інтелектуального аналізу даних мережі моніторингу атмосферного повітря, Куцан Ю. Г., Артемчук В. О., Каменева І. П., Попов О. О., Ковач В. О. (2019)
Годун О. В. - Розрахункова модель визначення раціональних конфігурацій інноваційних ядерно-паливних циклів (2019)
Contents (2019)
Mizernaya M. A. - The main geologi-cal-industrial types of gold deposits in East Kazakhstan, Miroshnikova A. P., Pyatkova A. P., Akilbaeva A. T. (2019)
Prykhodchenko V. F. - Influence of local orogeny and ­reservoir characteristics of enclosing rocks on the location of gas traps within the coal bearing deposits, Khomenko N. V., Zhykalyak M. V., Prykhodchenko D. V., Tokar L. O. (2019)
Diomin V. F. - Studying coal seam bedding tectonic breach impact on supporting parameters of mine workings with roof bolting, Khalikova E. R., Diomina T. V., Zhurov V.V. (2019)
Dychkovskyi R. O. - Technological, lithological and economic aspects of data geometrization in coal mining, Lozynskyi V. H., Saik P. B., Dubei Yu. V., Cceres Cabana E., Shavarskyi Ia. T. (2019)
S?adkowski A. - Energy ad-vantages of container transport technology in deep careers, Utegenova A., Kuzmin S., Rakishev B., Stolpovskikh I. (2019)
Kalchenko V. V. - Determination of instan-taneous temperature in the cutting zone during abrasive processing, Yeroshenko А. М., Boyko S. V., Ignatenko P. L. (2019)
Boudjellal D. E. - Study on the interaction of the rock massive and support setting of tunnels, Hafsaoui A., Aissi A. (2019)
Paliichuk I. I. - Deformation of the long casing string on cen-tralizers in the process of its installation in a horizontal well, Nezamay B. S., Malyk H. D. (2019)
Matsyuk I. M. - Substantiation of rational drive parameters for reliable operation of heavy-loaded mechanisms, Shlyahov E. М., Yehurnov O. I. (2019)
Kagadiy T. - Mathematical modeling in the calculation of reinforcing elements, Shporta A. (2019)
Maksymovych O. V. - Determination of stress in composite plates with cracks on the basis of the method of integral equations and solutions by Green, Dzyubyk A. R., Barvinska Kh. A., Dzyubyk L. V. (2019)
Nesterenko M. P. - Vibration platform for forming large-sized reinforced concrete products, Molchanov P. О., Savyk V. М., Nesterenko M. M. (2019)
Strutynsky V. - Determination of static equilibrium conditions of a mobile terrestrial robotic complex, Hurzhii A., Kozlov L. (2019)
Samorodov V. B. - Comparative analysis of transmissions of mine diesel ­locomotives with different component schemes, Taran I. O., Bondarenko A. I., Klymenko I. Yu. (2019)
Plakhtii O. A. - Active single-phase four-quadrant rectifier with improved hysteresis modulation algorithm, Nerubatskyi V. P., Kavun V. Ye., Hordiienko D. A. (2019)
Romaniuk Yu. F. - Peculiarities of electric power loss calculation in power supply systems with compensating devices, Solomchak O. V., Nykolyn P. M., Nykolyn U. M. (2019)
Loveikin V. S. - Energy optimization of a hoisting engine acceleration, Romasevych Yu. О., Kurka V. P. (2019)
Koriashkina L. S. - On determining productive capacity of EV traction battery repair area, Deryugin O. V., Fedoriachenko S. O., Cheberiachko S. I., Vesela M. A. (2019)
Popovych V. V. - Study of physical and chemical properties of edaphotopes of the waste dumps at coal mines in the Novovolynsk mining area, Henyk Ya. V., Voloshchyshyn А. І., Sysa L. V. (2019)
Yesilevskyi V. - LSTM networks for anaerobic digester control, Dyadun S., Kuznetsov V. (2019)
Sidletskyi V. M. - Integrated control system of the thermal power complex us-ing the tensor analysis methods, Elperin I. V. (2019)
Horban H. - Development of the Ukrainian coal basins as a so-cio-economic system, Hornyk V., Kravchenko S. (2019)
Terepyshchyi S. - Evaluation of Donbas universities’ economic potential: problems of personnel training and unemployment, Svyrydenko D., Zakharenko K., Bezgin K., Kulga O. (2019)
Prokhorova V. - Safety of industrial enterprises development: evaluation of innovative and investment component, Protsenko V., Abuselidze G., Mushnykova S., Us Yu. (2019)
Petryshyn H. Р. - Territorial planning of Lviv-Volyn coal-field: history and prospects, Rusanova I. V., Skliarova I. V. (2019)
Vagonova O. G. - Conceptual approach to financial support of regional territory infrastructure development, Prokopenko V. I., Vvedenska T. Yu., Yaremchuk I. O. (2019)
Марусенкова Т. А. - Імітаційні моделі синтезу шумів MEMS гіроскопів (2019)
Сафоник А. П. - Моделювання та автоматизація процесу отримання коагулянту для освітлення та знебарвлення промислових стічних вод, Таргоній І. М. (2019)
Кравцов Г. А. - Сильный искусственный интеллект: предпосылки, Левитин В. В., Кошель В. И., Никитченко В. В., Примушко А. Н. (2019)
Зубок В. Ю. - Особливості моделі порушника при аналізі атак на глобальну маршрутизацію в Інтернеті (2019)
Пількевич І. А. - Метод синтезу бездротової інформаційно-комунікаційної мережі на основі багатокритерійної кластеризації, Бойченко О. С., Гуменюк І. В. (2019)
Яцишин А. В. - Засоби інтелектуального аналізу та візуалізації геопросторових даних моніторингу стану атмосферного повітря, Куцан Ю. Г., Артемчук В. О., Каменева І. П., Попов О. О., Ковач В. О. (2019)
Konashevych O. I. - Data Insertion in Blockchain for Legal Purposes. How to Sign Contracts Using Blockchain (2019)
Щербина В. - Вступне слово, Рєзнікова В. (2019)
Коваль І. Ф. - Охоронна функція господарського права, Павлюченко Ю. М. (2019)
Устименко В. А. - Міграція, монетарна політика та сталий розвиток: господарсько-правовий вимір, Гудіма Т. С. (2019)
Джабраілов Р. А. - Публічні закупівлі як засіб державного регулювання господарської діяльності та реалізації цілей сталого розвитку, Малолітнева В. К. (2019)
Бобкова А. - Види організаційно-господарських відносин., Г. Захарченко А. М. (2019)
Щербина В. С. - Господарсько-правова відповідальність у доктрині господарського права України та її законодавче закріплення (2019)
Шаповалова О. В. - Принципи інституціоналізації цифрової інфраструктури контролю у сфері господарювання (2019)
Радзивілюк В. В. - Концептуальні зміни цільової спрямованості новітнього законодавства про банкрутство (2019)
Смітюх А. В. - Корпоративний пай (частка), неоформлений як цінний папір, як об’єкт речових прав і правовідносин (2019)
Поєдинок В. В. - "Корпоративна соціальна відповідальність” та "бізнес і права людини”: співвідношення концепцій (2019)
Лукач І. В. - Принцип пропорційності частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю праву на управління (2019)
Кологойда О. В. - Правові аспекти оцінки ринкової вартості акцій у процедурах squeeze-out та sell-out, Маленко О. М. (2019)
Попова А. В. - Поняття, ознаки та види господарських правовідносин на ринках небанківських фінансових послуг (2019)
Мілаш В. С. - Законодавчі дефініції термінів "зовнішньоекономічна діяльність” і "зовнішньоекономічний договір”: подальший розвиток чи поглиблення дефекту (2019)
Рєзнікова В. В. - Поняття, види та склад торговельно-посередницьких правовідносин, Кравець І. М. (2019)
Щербина В. - Висновки та рекомендації з актуальної теми, Рєзнікова В. (2019)
Вибрана бібліографія з актуальної теми "Національна доктрина господарського права” (2019)
Доліва-Клепацька А. - Право на справедливий суд: окремі питання застосування у Республіці Польща, Бутирська І. А. (2019)
Самбор М. А. - Конституційні форми здійснення права на мирні зібрання: збори, мітинги, походи, демонстрації (2019)
Кучерявенко М. П. - Ще раз до питання щодо рівня наукових наробок: запрошення до дискусії (2019)
Акуленко В. І. - Етюди до портрета професора Володимира Денисова в енциклопедичному інтер’єрі (до 70-річчя Інституту держави і права імені В. М. Корецького НАН України та виходу в світ "Енциклопедії міжнародного права” в трьох томах) (2019)
Витяг із рішення Європейського суду з прав людини від 27 червня 2019 року у справі "ТОВ ‘Світ розваг’ та інші проти України” (переклад неофіційний) (2019)
Про реалізацію дискреційних повноважень адміністративного органу та врахування обсягу таких повноважень (2019)
Вихідні дані (2019)
Tsjovh L. - Implementation of innovative pedagogical technologies in the control of physical education of students of special medical groups, Koryahin V., Blavt O. (2019)
Андрійчук О. - Підготовка фізичних терапевтів до практичної діяльності (2019)
Бєлікова Н. - Сучасний стан організації позакласної роботи з фізичної культури, Подубінська С. (2019)
Богуш А. - Практичне забезпечення модернізації занять фізичною культурою дітей у дошкільний період, Галаманжук Л. (2019)
Боднар А. - Аналіз динаміки сформованості когнітивного компоненту готовності майбутніх учителів фізичної культури до олімпійської освіти молодших школярів, Солопчук Д., Стасюк І. (2019)
Заікін А. - Динаміка морфофункціональних показників студентів наявних соматотипів із різною спортивною спеціалізацією, Воронецький В., Рябцев С. (2019)
Носко М. - Передумови персоналізації в розвитку координації учнів початкової школи, Єдинак Г. (2019)
Прозар М. - Зміна показників фізичної підготовленності юних борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки, Стасюк І., Петров А., Чобітько М. (2019)
Слюсарчук В. - Загальна фізична підготовленість дівчат – майбутніх офіцерів на початку навчання в спеціалізованому закладі вищої освіти, Панчук Н. (2019)
Вихідні дані (2019)
Кюрчев В. М. - Експериментальні дослідження механічного висівного апарату, Сербій Є. К. (2019)
Леженкін О. М. - Математична модель руху часточки обчісаного вороху зернових у повітряному потоці, Головльов В. А., Михайленко О. Ю., Рубцов М. О. (2019)
Головльов В. А. - Методика аналітичного визначення швидкості руху часточки обчісаного вороху, Леженкін О. М., Вершков О. О., Рубцов М. О. (2019)
Михайлов Є. В. - Теоретичний аналіз процесу псевдозрідження зернового вороху, Задосна Н. О., Афанасьєв О. О. (2019)
Михайлов Є. В. - Методика обґрунтування конструктивної схеми стрілчастої лапи на основі біологічного прототипу, Волик Б. А., Теслюк Г. В., Коновий А. В. (2019)
Дереза О. О. - Визначення конструктивних параметрів змішувача-кормороздавача з вертикальним бункером, Болтянський Б. В., Дереза С. В. (2019)
Журавель Д. П. - Моделювання працездатності машино-тракторного агрегату при експлуатації на біодизелі (2019)
Сербій В. К. - Обґрунтування параметрів комбінованого сошника для стрічкового посіву зернових та внесення повних доз мінеральних добрив посівного комплексу, Михайленко О. Ю., Антонова Г. В., Чаплінський А. П. (2019)
Самойчук К. О. - Оптимізація експериментальних параметрів та визначення експериментального значення критерію вебера струминно-щілинного гомогенізатора молока, Ковальов О. О., Колодій О. С., Сєрий І. О. (2019)
Стручаєв М. І. - Підвищення ефективності використання твердопаливних топок, Постол Ю. О., Борохов І. В. (2019)
Пеньов О. В. - Підвищення довговічності та надійності роботи роликових розкаток, Черкун В. В., Мирненко Ю. П. (2019)
Єременко О. І. - Результати досліджень процесу брикетування соломистих матеріалів ударним пресом, Зубок Т. О., Лук’янець В. О. (2019)
Караєв О. Г. - Термодинамічна модель отримання добрив з тріски зрізаних гілок плодових дерев, Бондаренко Л. Ю., Стручаєв М. І. (2019)
Леженкін О. М. - Теоретичний аналіз руху шару ґрунту по криволінійній робочій поверхні розпушувача, Сєрий І. О., Коломієць С. М., Рубцов М. О. (2019)
Леженкін О. М. - Дослідження руху компостної суміші в циліндричному решеті, Чаплинський А. П., Науменко М. М., Гурідова В. О. (2019)
Галько С. В. - Використання когенераційних фотоелектричних модулів для зарядки акумуляторів електромобілів (2019)
Квітка С. О. - Енергозберігаючі режими роботи асинхронних електродвигунів при змінному завантаженні, Вовк О. Ю., Стребков О. А., Волошина А. А. (2019)
Дідур В. В. - Обґрунтування конструктивно-технологічних параметрів електрофлотаційної установки для очищення пресової рицинової олії, Дідур В. А., Назаренко І. П. (2019)
Гулевський В. Б. - Удосконалення конструкції електромагнітного відстійника для очищення технічних рідин від механічних домішок, Постол Ю. О., Яценко В. В. (2019)
Тиховод С. М. - Планирование эксперимента для выбора оптимальных значений параметров асинхронного двигателя, Афанасьева И. О., Романиченко Г. Н., Козлов В. В. (2019)
Броварець О. О. - Методика розрахунку питомої електропровідності агробіологічного ґрунтового середовища стаціонарним контактним методом робочих електродів інформаційно-технічної системи локального оперативного моніторингу (2019)
Данченко О. О. - Вплив екстракту вівса посівного на псування гарбуза при зберіганні, Здоровцева Л. М., Данченко М. М., Майборода Д. О., Коляденко В. В., Федорко А. С., Гапоненко Т. М. (2019)
Федорова Д. В. - Кулінарні вироби з використанням риборослинних напівфабрикатів (2019)
Товма Л. Ф. - Обгрунтування інгредієнтного складу та розробка технології продукту спеціального споживання батончиків "Vitabar", Морозов І. Є., Євлаш В. В., Штриголь С. Ю. (2019)
Кравченко М. Ф. - Оптимізація хімічного складу марципанових паст, Рибчук Л. А. (2019)
Бандура І. І. - Аналіз морфологічних характеристик гливи легеневої штаму Pleurotus pulmonarius (fr.) Quél.2314 ІВК як складових якості грибної сировини, Кулик А. С., Гапріндашвілі Н. А., Макогон С. В. (2019)
Кулик А. С. - Розробка рецептури пресервів на основі бичка азовського та гливи звичайної, Бандура І. І., Булгаков І. В., Макогон С. В., Загорко Н. П. (2019)
Григоренко О. В. - Розширення асортименту та поліпшення якості хлібобулочних виробів з тритикале (2019)
Жукова В. Ф. - Вплив антиоксидантної обробки плодів на збереженість якості гетерозисних сортів томата з генами уповільненого достигання, Гапріндашвілі Н. А., Сухаренко О. І., Коляденко В. В. (2019)
Miguel H. M. - Аnalysis of the efficiency of data compression in a three-dimensional scanning system using the rle algorithm, Gregorio T. G., Jose I. C., Jose L. A., Fernanda M. S., Cesar Antonio A. R., Alieksieieva H., Sosnytska N. (2019)
Єремєєв В. С. - Математична модель для вивчення впливу швидкості відкачування рідини на тиск ґрунтових вод в зоні опускних колодязів, Наумук О. В., Брянцев О. А., Печерський Р. В. (2019)
Єремєєв В. С. - Програмне забезпечення для оптимізації процесу методом бокса-бенкіна у разі трифакторного експерименту з декількома вихідними параметрами, Прокоф’єв Є. Г., Наумук О. В., Брянцев О. А. (2019)
Пихтєєва І. В. - Алгоритм до знаходження верхньої граничної траєкторії на лемішно-відвальній поверхні, Антонова Г. В. (2019)
Пихтєєва І. В. - Вирішення задачі по визначенню технологічних параметрів процесу простого обтягування, Івженко О. В., Лубко Д. В. (2019)
Дьоміна Н. А. - Моделювання сферичних та циліндричних квантових точок, Морозов М. В. (2019)
Вихідін дані (2019)
Голованова В. В. - Исследование структуры и химического состава тонких поликристаллических пленок сульфида кадмия при γ-облучении, Буковский В. Е., Назарчук Б. В., Голованов В. В. (2015)
Каримов А. В. - Особенности усилительных свойств полевого транзистора в схеме с динамической нагрузкой, Ёдгорова Д. М., Каманов Б. М., Джураев Д. Р., Тураев А. А. (2015)
Фреїк Д. М. - Приповерхневі шари і товщинні залежності термоелектричних властивостей парофазних конденсатів last на ситалі, Дзундза Б. С., Костюк О. Б., Межиловська Л. Й., Тринога Ю. Т. (2015)
Конотопский Л. Е. - Многослойные периодические композиции ZrC/Mg для длины волны 30,4 нм, Копылец И. А., Кондратенко В. В. (2015)
Мокляк В. В. - Оцінка структурної досконалості епітаксійних плівок залізо-ітрієвого гранату (2015)
Зозуля В. Л. - Эволюция напряженного состояния и структуры поверхности трения подшипника, Исаков Д. И., Колупаева З. И., Пугачев А. Т., Суровицкий С. В. (2015)
Белоус В. А. - Модификация поверхности сплава Zr1Nb осаждением многослойных Ti/TiN и Zr/ZrN покрытий, Леонов С. А., Носов Г. И., Хороших В. М., Толмачева Г. Н., Клименко И. О. (2015)
Каримов Ш. Б. - Технология получения и исследование гетероструктурных солнечных элементов на основе n-CdS/p-CdTe, Каримов Б. Х. (2015)
Лисенков Е. А. - Вивчення структурних особливостей багатошарових вуглецевих нанотрубок методом рентгеностуктурного аналізу, Клепко В. В., Бохван С. І., Яковлев Ю. В., Гомза Ю. П., Несін С. Д. (2015)
Соболь О. В. - Твердость и адгезионная прочность ионно-плазменных покрытий квазибинарных систем TiB2-WB2 и TiC-WC, Шовкопляс О. А., Сребнюк П. А., Арсеенко М. Ю. (2015)
Сердюк І. В. - Дослідження властивостей вакуумно-дугових нітридних покриттів на основі високоентропійних сплавів, Андреєв А. О., Горбань В. Ф., Соболь О. В., Столбовий В. О. (2015)
Будзуляк І. М. - Адсорбційні властивості пористих вуглецевих матеріалів, отриманих методом хімічної активації, Ващинський В. М., Рачій Б. І. (2015)
Малеев М. В. - Особенности распыления кремниевых и углеродных мишеней ускоренными ионами фуллерена C60, Зубарев Е. Н., Пуха В. Е., Дроздов А. Н., Вус А. С., Девизенко А. Ю. (2015)
Геворкян Е. С. - Структуроутворення та властивості композиційних матеріалів алмаз–(Fe-Cu-Ni-Sn), отриманих гарячим пресуванням, Мечник В. А., Бондаренко М. О., Нестеренко Ю. В., Мельник О. М., Чишкала В. О., Литовченко С. В. (2015)
Правила оформлення рукописів (2015)
Тематичні напрямки (2015)
Афанасьева Е. С. - О граничном поведении классов Соболева с критическим показателем, Рязанов В. И., Салимов Р. Р. (2019)
Семенов В. В. - Дворівнева оптимізація розподілу міжбюджетних трансфертів при заданих обмеженнях (2019)
Бабич С. Ю. - До задачі розповсюдження поверхневих хвиль Релея в попередньо напружених тілах з криволінійними границями, Глухов Ю. П., Корнієнко В. Ф. (2019)
Быстров В. М. - Краевой эффект и приповерхностная потеря устойчивости в слоистом композитном материале при сжатии поверхностной нагрузкой (2019)
Діхтярук М. М. - Плоска періодична контактна за дача для двох пружних смуг з початковими напруженнями (2019)
Васильєва A. O. - Квантово-хімічне моделювання низькотем пературної аргонової матриці з вбудованими кластерами води, Дорошенко І. Ю., Булавін Л. А. (2019)
Стратійчук Д. А. - Отримання надтвердих композитів у системі Салм—SiB4—WC в умовах високих тисків та температур, Туркевич В. З., Бушля В. М. (2019)
Лялько В. І. - Зміна параметрів вітру на території України в період глобальних кліматичних змін, Єлістратова Л. О., Апостолов О. А., Ходоровський А. Я. (2019)
Іванніков Р. В. - Прототипи лікарських форм для пролонгованої десорбції антиоксидантів на основі кремнезем-желатинових матриць та екстрактів орхідних, Лагута І. В., Ставинська О. М., Казакова О. О., Буюн Л. І. (2019)
Кловак В. О. - Флюоресцентні характеристики асоціатів еозину Н з катіонними поверхнево-активними речовинами у водно-міцелярних системах Triton X-100, Нечпай Л. О., Лелюшок С. О., Куліченко С. А., Запорожець О. А. (2019)
Ковальчук І. А. - Сорбційне очищення мінералізованих підземних вод від сполук урану з використанням піларованих глин, Пилипенко І. В., Корнілович Б. Ю., Бащак О. Є. (2019)
Кузнєцова Г. М. - Цитостатичні, цитотоксичні та антиоксидантні ефекти антипухлинної сполуки — похідногомалеіміду, Линчак О. В., Бєлінська І. В., Черещук І. О., Мілохов Д. С., Хиля О. В., Рибальченко В. К. (2019)
Межжерин С. В. - Зона генетической нестабильности у полиплоидных гибридных щиповок (Сypri niformes, Cobitidae, Cobitis) на Среднем Днепре, Циба А. А., Салий Т. В., Луценко Д. С. (2019)
Інформація для авторів журналу "Доповіді Національної академії наук України" (2019)
Орлов В. В. - Гордость ОНУ имени И.И. Мечникова – его ученые (о юбилярах 2018 года) (2019)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Александр Фёдорович Фёдоров (2019)
Берестова І. Е. - Правова категорія "публічний інтерес" з позиції системного підходу (2019)
Буроменська Н. Л. - Поняття та ознаки принципу заборони зловживання правом (2019)
Плавич В. П. - Філософсько-правові проблеми феномену "душі" (2019)
Плавич В. П. - Природний самоконтроль суб’єкта: становлення і розвиток нової концепції душі, Стрілецька О. В. (2019)
Смазнова И. С. - Философские основы толерантности (2019)
Клейман М. Ю. - Адміністративно-правовий статус приватного детектива (2019)
Миколенко О. І. - "Конфлікт інтересів" в національній правосвідомості та законодавстві України (2019)
Миколенко О. М. - Каральна функція адміністративно-деліктного права (2019)
Нефедова А. В. - Спеціальні ознаки суб’єкта адміністративних проступків на автомобільному транспорті (2019)
Петруненко Я. В. - Поєднання прямих та непрямих господарсько-правових засобів забезпечення ефективного використання державних коштів: пошук оптимальних моделей (2019)
Лавриненко М. Р. - Істотні умови договору найму (оренди) земель сільськогосподарського призначення у цивільному праві України, Франції та ФРН (2019)
Лесько А. О. - Проблеми дотримання прав та інтересів осіб, які не брали участі у справі (2019)
Труба В. І. - Забезпечення права дітей на утримання: новели законодавства (2019)
Жученко О. Д. - До питання про передумови розроблення електронного кримінального провадження в Україні (2019)
Кучанська Л. С. - Моральність як кримінально-правова та кримінологічна категорія (2019)
Форос Г. В. - Особливості трактування поняття "кібербезпека" в сучасній юридичній науці, Жогов В. С. (2019)
Чуваков О. А. - К вопросу о структуре национальной безопасности Украины (2019)
Шаповалова К. Г. - Роль прокурора в додержанні законності під час обмеження конституційних прав і свобод людини в кримінальному провадженні (2019)
Ващенко В. А. - Вихід держави з міжнародної організації як особливий вид денонсації її установчого акту (2019)
Карвацька C. Б. - Включення норм міжнародних договорів до національного законодавства України: проблеми та пошуки шляхів вирішення (2019)
Любашенко В. І. - Денонсація міжнародних договорів між Україною та Росією у світлі агресії Росії проти України (2019)
Фединяк Г. С. - Юрисдикція держав стосовно транснаціональних корпорацій (2019)
Чайковський Ю. В. - Міжнародна міграція і внутрішня безпека держави (2019)
Бєлогубова О. О. - Визначення підсудності справ з іноземним елементом (2019)
Дорофєєв О. В. - Плюрілатеральні угоди в системі права СОТ (на прикладі угоди СОТ про урядові закупівлі) (2019)
Кононенко Д. Ф. - Економічні санкції як обставини непереборної сили (2019)
Лефтерова О. І. - Міжнародно-правове забезпечення реалізації права дитини на інформацію про власне походження (2019)
Дзера О. В. - Рецензія на монографію Мальського Маркіяна Маркіяновича "Міжнародний виконавчий процес: теорія та практика" (2019)
Снітинський В. - Екологічна оцінка вмісту Плюмбуму та Кадмію в рослинному опаді та ґрунтах Яворівського національного природного парку, Хірівський П., Корінець Ю. (2019)
Зубов А. - Оцінка можливості використання породних відвалів вугільних шахт у регіональних екологічних мережах (2019)
Снітинський В. - Екологічний моніторинг гідрологічних умов Язівського сірчаного рудника Львівської області, Зеліско О., Хірівський П., Корінець Ю., Кректун Б. (2019)
Гілета Л. - Вплив туристичної діяльності на екологічний стан міста Львова (2019)
Лисак Г. - Екотуристична рекреаційна діяльність Яворівського національного природного парку, Біляк М., Годованець О., Любинець І., Хірівський П., Панас Н. (2019)
Снітинський В. - Системний підхід в агроекології: дослідницький і навчальний аспекти, Гнатів П., Зинюк О., Корінець Ю, Дацко Т. (2019)
Григорів Я. - Зміна поживного режиму дерново-підзолистого ґрунту за вирощування ріпаку озимого в короткоротаційній сівозміні, Стельмах О. (2019)
Бінерт Б. - Врожайність і якість бульб картоплі залежно від способу передсадивного обробітку ґрунту в умовах Західного Лісостепу, Шувар І., Корпіта Г. (2019)
Лихочвор В. - Урожайність і якість зерна озимої пшениці сорту Кубус залежно від норм добрив (2019)
Дудар І. - Кореляційний зв’язок урожайності з елементами її структури у гібридів картоплі залежно від рівня мінерального живлення, Влох В., Литвин О., Бомба М., Дудар О. (2019)
Дмитрик П. - Продуктивність фенхеля звичайного сорту Чернівецький 3 за різних строків сівби (2019)
Гаврилюк Ю. - Шкодочинність бур’янів у посівах соняшника в умовах Лівобережного Степу України, Мацай Н. (2019)
Андрушко М. - Урожайність зерна гороху залежно від елементів системи удобрення, Лихочвор В., Андрушко О. (2019)
Карбівська У. - Симбіотична азотфіксація бобово-злакових травосумішок (2019)
Шувар А. - Продуктивність льону-довгунцю в насіннєвих посівах залежно від біологічних особливостей сорту й строків збирання (2019)
Мельничук Т. - Вплив строків сівби та застосування гербіцидів на продуктивність розторопші плямистоїв умовах Прикарпаття, Сендецький В., Кифорук І., Стельмах О., Жирун Г., Харук І. (2019)
Панасюк Р. - Особливості формування продуктивності сої залежно від удобрення, Панасюк О., Дацко Т., Борисюк В. (2019)
Бомба М. - Структура врожаю сортів ячменю ярого залежно від норми мінерального удобрення, Дудар І., Литвин О., Потопляк О., Тучапський О. (2019)
Шувар І. - Формування гербологічного стану агроценозу короткої ротації Західного Лісостепу України, Корпіта Г., Бінерт Б., Бойко І. (2019)
Панцирева Г. - Ріст, розвиток і продуктивність сортів люпину білого в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Гамаюнова В. - Вплив оптимізації живлення на продуктивність ярих олійних культур на чорноземі південному в зоні Степу України під впливом біопрепаратів, Хоненко Л., Москва І., Кудріна В., Глушко Т. (2019)
Лещук Н. - Особливості ідентифікації сортів Lactuca sativa L.var. angustana jrish, Коховська І., Башкатова О., Дидів О., Дидів І. (2019)
Рожко І. - Основоположні засади ягідництва (2019)
Гулько В. - Вивчення клонових підщеп груші у розсаднику в умовах Західного Лісостепу України, Гулько Б. (2019)
Стефанюк С. - Помідори: гібриди та їхня урожайність (2019)
Завірюха П. - Результати створення фітофторостійких форм картоплі з іншими цінними господарськими ознаками, Неживий З., Коновалюк М. (2019)
Михайличенко В. - Оцінка вихідних ліній перцю солодкого для створення гетерозисних гібридів в умовах плівкових теплиць, Горкуценко В., Куліков Ю., Василенко І. (2019)
Перегрим О. - Формування ознакової колекції конюшини повзучої як джерела вихідного матеріалу для селекції (2019)
Буряк С. - Особливості впливу регуляторів росту рослин на насіннєву продуктивність ліній батьківських компонентів гібридів кукурудзи (2019)
Косилович Г. - Захист пшениці озимої від хвороб і шкідників, Голячук Ю. (2019)
Карась І. - Ідентифікація та вивчення антагоністичних особливостей грибів – деструктантів целюлози щодо збудника фузаріозної гнилі коренеплодів цукрових буряків, Невмержицька О., Плотницька Н., Павлюк І. (2019)
Голячук Ю. - Грибні хвороби сої в умовах Навчально-наукового центру Львівського національного аграрного університету, Косилович Г. (2019)
Fedak G. - Multiple disease resistance in intergeneric hybrids, Chi D., Hiebert C., Fetch T., McCallum B., Xue A., Cao W. (2019)
Гнатів П. - Ґрунтознавство й агрохімія у Львівському національному аграрному університеті крізь призму століть, Снітинський В. (2019)
Господаренко Г. - Значення органічних добрив у системі удобрення культур польової сівозміни, Черно О., Чередник А. (2019)
Позняк С. - Роль і значення ґрунтознавчої науки у розвитку соціальної сфери суспільства (2019)
Гамаюнова В. - Оптимізація живлення картоплі за вирощування в умовах Південного Степу України, Хоненко Л., Іскакова О., Гирля Л., Пилипенко О. (2019)
Дмитрук Ю. - Предикативні ґрунтові картографічні матеріали як елемент сучасних великомасштабних обстежень, Черлінка В., Демид І. (2019)
Гаськевич В. - Особливо цінні ґрунти Сокальського пасма, Пшевлоцький М., Михальченко Г. (2019)
Погромська Я. - Вплив систем удобрення на забезпеченість чорнозему звичайного рухомими формами NPK залежно від способів його обробітку (2019)
Indoitu D. M. - Dynanics of plant-available phosphorus in the long-term field experiment with fertilizers on calcareous chernozem of Moldova, Indoitu D. D. (2019)
Дубицька А. - Біологічна оцінка ефективності використання екологічно безпечних систем удобрення за вирощування пшениці озимої, Качмар О., Дубицький О., Вавринович О. (2019)
Панфілова А. - Вплив біодеструктора стерні на поживний режим грунту, Гамаюнова В. (2019)
Качмар О. - Вплив систем удобрення на динаміку нестабільних гумусових речовин у короткоротаційних сівозмінах, Вавринович О., Дубицька А., Дубицький О., Щерба М. (2019)
Трофименко П. - Методологія визначення інтенсивності дихання ґрунтів та емісійні втрати вуглецю агроландшафтами Лівобережного Полісся наприкінці періоду вегетації рослин, Трофименко Н., Веремеєнко С., Борисов Ф. (2019)
Гнатів П. - Генетична типологія грунтів Східних Картпат у зв’язку з антропогенними процесами (2019)
Вега Н. - Закономірності зміни висоти рослин та формування урожайності ячменю ярого під впливом мінеральних добрив і позакореневих підживлень у Західному Лісостепу (2019)
Оліфір Ю. - Вплив тривалого удобрення і періодичного вапнування на динаміку окисно-відновного потенціалу ясно-сірого лісового поверхнево оглеєного ґрунту під кукурудзою, Гавришко О., Партика Т. (2019)
Пархуць Б. - Продуктивність сої залежно від рівня мінерального удобрення на темно-сірих опідзолених ґрунтах (2019)
Полюхович М. - Порівняльна ефективність різних систем удобрення на темно-сірому опідзоленому ґрунті Західного регіону (2019)
Павкович С. - Вплив структури раціону на жирнокислотний склад молочного жиру корів, Вовк С., Бальковський В., Огородник Н., Іванків М., Сірко Я. (2019)
Скаб О. - Біологічні і токсикологічні ефекти хрому (VI) в організмі тварин і людини (2019)
Онисковець М. - Вплив Плюмбуму на експресію протеїнів теплового шоку (HSP70 і HSC70) у зябрах та печінці коропа, Лопотич Н. (2019)
Вихідні дані (2019)
Goloskokov A. E. - Assessment of the complex system condition (on the example of an it company), Yakovenko A. A. (2019)
Куценко О. С. - Розв’язання матричного рівняння Сільвестра спектральним методом, Одарченко М. А. (2019)
Гамбаров Л. А. - Разработка методических основ повышения эффективности математического инструментария решения задач производственно-транспортной логистики, Пашнев А. А., Смолин П. А., Хацько Н. Е. (2019)
Орєхов С. В. - Розробка програмного забезпечення для вирішення задачі побудови ІТ команди на основі оцінки корпоратівної культури та типу особистості, Стратієнко Н. К., Малигон Г. В. (2019)
Прочухан Д. B. - Формування професійної комунікативної компетентності під час проектно-орієнтованого навчання в умовах використання методології Scrum (2019)
Тоніца О. B. - Методи стохастичного моделювання фізико-механічних полів (2019)
Лисицкий В. Л. - Модели сбалансированного планирования входных, выходных потоков продуктов логистической системы территории, Межирицкий В. С. (2019)
Гармаш Д. В. - Розробка Android додатку для системи підтримки холтерівського моніторування, Дорофєєв Ю. І. (2019)
Dvukhhglaov D. E. - Development of a database structure for storing models for determinated alphabetes classes recognition based on the set of heterogeneous characteristic, Riabukha T. O. (2019)
Паржин Ю. В. - Анализ информации в нейроморфных информационных моделях нейронов, Солощук М. Н., Любченко Н. Ю. (2019)
Годлевський М. Д. - Шляхи підвищення якості процесу розробки програмного забезпечення на основі моделей зрілості, Гончаренко Т. Є., Бурлаков Г. О., Малець Д. К. (2019)
Liutenko I. V. - Using the aggregated criteria to evaluate the software tests quality, Kurasov O. I., Lukinova D. A., Yershova S. I., Semanik A. O. (2019)
Borysova N. V. - Efficiency estimation of methods for sentiment analysis of social network messages, Melnyk K. V. (2019)
Шевченко С. В. - Обґрунтування попереднього вибору архітектури системи обробки даних з використанням нечіткої логіки, Гужва В. О., Малиш В. Д., Морква I. Ю. (2019)
Джигирей В. С. - Зниження рівня шуму під час роботи деревообробного обладнання, Катренко Л. А., Яцюк Р. А., Литвиняк О. Я. (2019)
Сліпчук А. М. - Дослідження напруженого стану елементів шарошок та вставного твердосплавного породоруйнівного оснащення тришарошкових бурових доліт, Яким Р. С. (2019)
Стоцько З. А. - Побудова математичної моделі руху сипкого матеріалу в процесі вібраційної сепарації, Ребот Д. П., Топільницький В. Г. (2019)
Карпик Р. Т. - Дослідження технологічних параметрів процесу обробки отворів малого діаметра під час глибокого свердління, Костюк Н. О. (2019)
Литвиняк Я. М. - Технологічне забезпечення нарізання зубчастих коліс середніх і великих модулів черв’ячними фрезами, оснащених вставними твердосплавними зубцями із зменшеним кутом профілю, Юрчишин І. І., Гвоздик Є. В. (2019)
Сокіл Н. І. - Оптимізація температурних режимів формувальних елементів автомату випічки зернових хлібців, Бойко М. В., Серкіз О. Р. (2019)
Дейнека Р. - Визначення характеристик накладного сенсора для дефектоскопії феромагнітних матеріалів (2019)
Вікович І. А. - Обґрунтування підвищення ефективності вітроенегетичної установки із обертовим ротором, Афтаназів І. С., Строган О. І., Балабанська І. І. (2019)
Завербний А. Р. - Визначення параметрів пневматичної вимірювальної системи автоматичного контролю керамічних сопел розпилювачів, Шеремета Р. М., Кодра Ю. В. (2019)
Школяр М. - Актуалізація історичної пам’яті в контексті національної ідентичності (2019)
Масюк О. - Креативне сподівання як засіб для соціальних перетворень (2019)
Іваненко В. - Червоний терор проти меншовицької опозиції на Катеринославщині початку 1920-х років (2019)
Borysov R. - The influence of the ascriptive statuses at the intensity of students’ educational practices, Sheremet I. (2019)
Kulyk O. - Chaos in Heinrich Rickert’s philosophy (2019)
Семенець-Орлова І. - Політика системних змін у сфері вищої освіти в Україні (2019)
Крашевська Є. - Державна служба як соціальний ліфт до регіональних еліт: у вимірі якісної соціології, Ратушна Т., Кудінов І. (2019)
Бойко В. - Якість життя у великому місті (на прикладі міста Дніпро) (2019)
Берладин О. - Початкова школа сільської місцевості як компонент соціальної інфраструктури села (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) (2017)
Durmanenko O. - The monitoring of the organization of educational work at the university (2017)
Кузьмінська Ю. - Тенденції розвитку іншомовної освіти в Україні (2017)
Мельничук О. - Історичні аспекти становлення та організації вищої педагогічної освіти у Великій Британії (2017)
Сергеєва В. - Загальні тенденції актуалізації дошкільного виховання в Україні на межі ХІХ - ХХ століть (2017)
Алексінцева Т. - Артпедагогіка та коучинг як інноваційні технології творчого розвитку студентів (2017)
Альоша О. - Психологічні проблеми інноваційних форм інклюзивної та дистанційної освіти в Україні (2017)
Галацин К. - Тренінг у формуванні комунікативної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей, Фещук А. (2017)
Гарбуз Т. - Вокально-хорова робота в процесі підготовки майбутніх вчителів музичного мистецтва в сучасній вищій школі, Потапчук Т. (2017)
Данилюк О. - До проблеми формування правильної звуковимови у дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком у процесі вивчення української мови (2017)
Єлова Т. - Готовність майбутнього вчителя початкової школи до професійного cамовизначення: теоретичні аспекти (2017)
Іовхімчук Н. - Мовленнєво-комунікативна культура як компонент ділового етикету (2017)
Книш Т. - організація самостійної роботи з іноземної мови студентів немовних спеціальностей вищих навчальних закладів (2017)
Корміна Л. - Методичні основи формування світоглядних знань студентів у навчанні: емоційно-особистісний аспект (2017)
Мацюк З. - Комунікативні здібності як домінантна характеристика мовленнєвої особистості дитини, Хвесик О. (2017)
Пріма Р. - До питання формування екологічної компетентності майбутнього вчителя, Рославець Р., Орлова С. (2017)
Стасюк Л. - Формування педагогічної культури як складової педагогічної етики майбутніх вихователів (2017)
Фенко М. - Діалог культур у контексті мовної освіти особистості, Кулак М., Рущак М. (2017)
Гладун О. - Критерії, показники та рівні готовності майбутніх педагогів до роботи з низькостатусними учнями в колективі (2017)
Гунько С. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до роботи з соціально дезадаптованими дітьми (2017)
Остапйовський І. - Використання інтерактивних технологій як важлива педагогічна умова формування професійного іміджу майбутніх соціальних працівників (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Дубовая Е. В. - Морфологические и биохимические особенности подземных органов различных видов многолетнего подсолнечника, Груба Е. А., Лях В. А. (2018)
Журавель В. М. - Використання рецесивної маркерної ознаки блідо-жовте забарвлення пелюсток квіток у селекції гірчиці сизої (Brassica juncea czern.), Буділка Г. І., Вендель Г. В. (2018)
Ведмедева К. В. - Наследование признака крупности семян у подсолнечника (Hellianthus annuus L.) в комбинации скрещивания Л12Б х КП11Б, Носаль Е. А. (2018)
Сорока А. И. - Особенности влияния гормональных компонентов питательной среды на индукцию новоообразований при получении гаплоидов у рапса в культуре in vitro (2018)
Ведмедева К. В. - Оценка образцов клещевины по хозяйственно - ценным признакам, Кавязина М. Ю., Махова Т. В. (2018)
Ведмедєва К. В. - Морфологічні ознаки зразків кунжуту, відмінних за забарвленням насіння, Білозуб А. С., Кобзєва Д. О. (2018)
Одинець С. І. - Біометричний аналіз сім'ядольних листків проростків рицини (2018)
Поляков О. І. - Продуктивність соняшнику залежно від густоти стояння рослин та застосування біодобрива (2018)
Поляков О. І. - Вплив системи догляду за посівами на продуктивність сортів сафлору на безгербіцидному та гербіцидному фонах, Алієва О. Ю. (2018)
Поляков О. І. - Вплив мінерального живлення на продуктивність гірчиці ярої за різних норм висіву, Нікітенко О. В., Вендель Г. В. (2018)
Ткаліч Ю. І. - Оцінка біологічної та господарської ефективності гербіцидів в посівах соняшнику (2018)
Шувар А. М. - Вплив форм азотних добрив на продуктивність льону олійного в умовах лісостепу західного (2018)
Чехова І. В. - Регіональний аспект виробництва соняшнику (2018)
Оляк А. - Социальная активность индивида в информационном обществе, Крауз А., Тшына А. (2018)
Бриндіков Ю. Л. - Спортивно-масові заходи як інструмент ресоціалізації та реабілітації комбатантів, що отримали інвалідність під час виконання службових обов’язків, Шинкарук О. В. (2018)
Бугера Ю. Ю. - До проблеми соціальної адаптації дітей з розладами спектру аутизму засобами казкотерапії (2018)
Вержиховська О. М. - Особливості використання методів емоційного стимулювання при роботі з учнями з порушеннями інтелектуального розвитку (2018)
Гевчук Н. С. - Дослідження соціально-психологічної готовності молоді до проходження військової служби в Збройних Силах України, Тимків М. В. (2018)
Горянін І. І. - Методи формування прихильності до АРВ-лікування у ВІЛ-інфікованого партнера в дискордантній щодо ВІЛ сімейній парі (2018)
Грабчак О. В. - Вплив куратора академічної групи на формування професійного становлення майбутніх фахівців соціальної сфери (2018)
Grzybek G. - Sexual ethics of catholic religion versus development ethics, Tobiczyk P. (2018)
Гомонюк О. М. - Психологічна складова професійної підготовки менеджерів (2018)
Данилюк О. І. - Теоретико-методологічні підходи щодо професійної підготовки фахівців соціономічного профілю, Опалюк Т. Л. (2018)
Дідик Н. М. - Соціально-психологічна підтримка сім’ї, яка виховує дитину з порушеннями психофізичного розвитку (2018)
Дідух І. Я. - Проблематика застосування корпоративного волонтерства в Україні та світі, Дідух А. П. (2018)
Ковальчук О. В. - Профілактика торгівлі людьми: реалії і перспективи, Савицька В. А. (2018)
Куліковська І. С. - Естетичне виховання у вокально-хоровій роботі вчителя загальноосвітньої школи (2018)
Левко М. І. - Педагогічні умови формування політичної культури майбутніх офіцерів у фаховій підготовці в умовах вищих військових навчальних закладів (2018)
Мельник Ж. В. - Визначення поняття "інноваційні технології", їх види та функції у роботі фахівця соціальної сфери (2018)
Мельник Л. П. - Теоретико-діагностичний аспект дослідження просоціальної поведінки в умовах позашкільного освітнього середовища, Чайковська О. М. (2018)
Опалюк О. М. - Впровадження традиційних та нетрадиційних технік образотворчого мистецтва в прикладні методики соціальної роботи (2018)
Платаш Л. Б. - Інклюзивна компетентність суб’єктів освітнього середовища сучасної школи (2018)
Попов Р. А. - Розвиток автономності студентів в умовах інтеграції освітньої й самоосвітньої діяльності: дидактичні закономірності (2018)
Маликовский Р. - Историческое знание и заинтересованность студентов – на примере выборки учащихся в университете г. Жешув (2018)
Раєвська Я. М. - Сучасний стан професійної підготовки фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії (2018)
Рудкевич Н. І. - Характеристика форм організації позааудиторної роботи зі студентами (2018)
Букальски С. - Социальная работа с мигрантами как один из современных вызовов государственных институтов и костела (2018)
Сербалюк Ю. В. - Історичний досвід правового регулювання соціальної допомоги в Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2018)
Співак В. І. - Основні проблеми українського суспільства і шляхи їх вирішення, Бойчук М. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Содержание (2019)
Рудыка В. И. - Государственному предприятию "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИ-РОВАНИЮ ПРЕДПРИЯТИЙ КОКСОХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ" (ГП "ГИПРОКОКС") – 90 лет (2019)
Ковалев Е. Т. - Сотрудничество отраслевых научно-исследовательского и проектного институтов в современных условиях (2019)
Кравченко С. А. - Разработка отопительной системы коксовых печей со ступенчатым подводом воздуха, Коськова Г. Э., Стельмаченко С. Ю., Васильев Ю. С., Шульга И. В., Фидчунов Л. Н. (2019)
Кравченко С. А. - Комплекс полупромышленной коксовой печи для испытаний насыпных и трамбованных угольных шихт, Земляной А. И. Колесников А. Г. (2019)
Кудрявцев Е. И. - Грануляция сульфата аммония методом компактирования, Манекина Н. И., Присняк И. И., Казак Л. А. (2019)
Трембач Т. Ф. - Возможные техногенные аварийные ситуации на коксохимическом производстве, Мезенцева М. В., Радычук И. А., Карножицкий П. П. (2019)
Рудыка В. И. - Новая редакция "Правил технической эксплуатации коксохимических предприятий". ПТЭ – 2017, Боровок С. В., Борисов Л. Н., Борзенкова Т. С. (2019)
Абдуллин C. Ю. - Повышение энергоэффективности коксохимического производства, Качура А. А. (2019)
Авдєєва С. О. - Тренінг "Формування психологічної готовності керівників до управління освітніми організаціями в умовах інклюзії" (2019)
Канівець Т. М. - Загальний показник психологічної готовності студентів до здійснення майбутньої професійної кар’єри: рівень розвитку та зв’язок з організаційно-професійними та соціально-демографічними чинниками, Фесун Г. С. (2019)
Карамушка Л. М. - Феномен "здоров’я" як актуальний напрям досліджень в організаційній психології, Дзюба Т. М. (2019)
Карамушка Л. М. - Роль внутрішньо організаційного підприємництва в реалізації концепції "Нова українська школа", Креденцер О. В. (2019)
Клибанівська Т. М. - Особливості адаптації до навчальної діяльності студентів-правників (2019)
Клочко А. О. - Розвиток емоційного інтелекту у менеджерів освітніх організацій: зв’язок із соціально-демографічними та організаційно-професійними чинниками (2019)
Паршак О. І. - Вплив соціально-демографічних та організаційно-професійних характеристик персоналу комерційних організацій на його оцінку способів отримання грошей (2019)
Снігур Ю. С. - Рівень професійного стресу в керівників загальної середньої освіти: зв’язок з чинниками мезорівня (2019)
Tereshchenko Tereshchenko - Assessment of educational staff’s tolerance, K. V. (2019)
Борисенко А. Л. - Получение высококачественного кокса из шихт с повышенным участием газовых углей с применением метода частичного брикетирования шихты. Сообщение 2. Коксование частично-брикетированных шихт с использованием в качестве связующего отдельных углеводородных продуктов коксохимического производства и их смесей с оценкой свойств получаемого из них кокса, Дроздник И. Д., Десна Н. А, Кафтан Ю. С., Балаева Я. С. (2019)
Хоха Ю. В. - Напівкоксування сапропелітового вугілля окремих шахт Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну, Брик Д. В. (2019)
Кучеренко В. А. - Щелочное промотирование окисления антрацита кисло родом, Тамаркина Ю. В., Фролова И. Б. (2019)
Касимов А. М. - Влияние породных отвалов угледобывающих предприятий и угольных ТЭС Украины на состояние окружающей природной среды, Борисенко А. Л. (2019)
Хоботова Э. Б. - Очистка промывных вод кавитационной обработки нефти от хлорид-ионов, Даценко В. В. (2019)
Sokolov A. V. - Effect of binary orthogonal transform type on the cardinality and structure of constant amplitude codes for the MC-CDMA technology (2019)
Лебедєва О. Ю. - Розробка алгоритму створення панорамного відео, Золотарьова Д. О., Ситник В. М. (2019)
Хорошко В. О. - Виявлення локального порушення цілісності цифрового зображення, Бобок І. І. (2019)
Ахмаметьєва Г. В. - Модифікація стеганографічного методу вбудови цифрового водяного знаку в зображення на основі вейвлет-перетворення, Баранюк Г. А., Казаков А. І. (2019)
Зоріло В. В. - Алгоритм виявлення обробки цифрового зображення фільтром "Motion Blur", Карпова О. А. (2019)
Лебедєва О. Ю. - Розробка алгоритму пошуку та відстеження об’єктів на відео, Бирченко Т. О., Лебіга В. М. (2019)
Зоріло В. В. - Модифікація алгоритму хеш-стеганографії, Бохонько М. В., Казаков А. І. (2019)
Яковенко О. О. - Розробка системи розпізнавання осіб на основі згорткової нейронної мережі, Кушніренко Н. І., Дорофєєва І. С., Євтушенко А. Р. (2019)
Zorilo V. V. - Analysis and modification of the algorithm for the blur detection in a digital image, Lebedieva O. Yu., Safronov P. S. (2019)
Тігарєв В. М. - Розробка інформаційної моделі опори для ходьби дітей хворих на ДЦП, Салій В. І., Бабич Ю. І., Кіценко К. В. (2019)
Технічна сторінка (2019)
Тамаркина Ю. В. - Изменение надмолекулярной структуры ископаемых углей при активации гидроксидом калия, Саберова В. А.; Мысык Р. Д., Кучеренко В. А. (2019)
Борисенко А. Л. - Получение высококачественного кокса из шихт с повышенным участием газовых углей с применением метода частичного брикетирования шихты. Сообщение 1. Изучение возможности использования в качестве связующих для брикетирования углеводородных продуктов коксохимического производства, Дроздник И. Д., Десна Н. А, Кафтан Ю. С., Балаева Я. С. (2019)
Швед М. Є. - Застосування інден-кумаронової фракції для отримання адгезійної добавки до нафтових дорожніх бітумів, Присяжний Ю. В., Астахова О. Т., Колісник А. Ю. (2019)
Пиш'єв С. В. - Вплив кількості каталізатора на процес одержання модифікаторів дорожніх бітумів з фенольної фракції кам'яновугільної смоли, Демчук Ю. Я., Гунька В. М., Банніков Л. П. (2019)
Григоров А. Б. - Применение вакуумной перегонки для получения дисперсионной среды пластичных смазок (2019)
Малік І. К. Мірошниченко Д. В. - Розробка пристрою для піролізу вуглецьмістких матеріалів, Шумейко В. М. (2019)
Поздравляем (2019)
Содержание (2019)
Дунаєвський М. С. - Моделювання системи оптимального використання водних, енергетичних та продовольчих ресурсів (2019)
Петренюк B. I. - Нова верхня межа неорієнтованого роду склейки простих графів, Петренюк Д. А. (2019)
Панченко Б. Е. - Высокоточные максимальные напряжения в задаче о взаимодействии упругих волн с неподвижным включением в условиях плоской деформации, Ковалев Ю. Д., Сайко И. Н. (2019)
Верёвка О. В. - Структуры данных в задачах с неопределенностью (2019)
Горбачук В. М. - Теорія організації конкурсів, Сирку А. А., Сулейманов С.-Б. (2019)
Писаренко В. Г. - Про засоби 3D-навчання "Управління_ТЕП", Писаренко Ю. В., Остапенко В. О., Чумаков В. Г., Коваль О. С. (2019)
Саввакін В. О. - Діагностична система на основі нечітких знань, Провотар О. І. (2019)
Березовский О. А. - Об одной оценке для сепарабельной минимаксной задачи квадратичной оптимизации (2019)
Вагис А. А. - Генетические алгоритмы оптимизации (2019)
Вдовиченко Р. О. - Реалізація розріджено-розподіленої пам’яті на сучасних графічних процесорах і дослідження характеристик моделі (2019)
Гуляницький Л. Ф. - Оптимізація маршрутів групи БПЛА модифікованим алгоритмом мурашиних систем, Сторчевий В. В. (2019)
Семенов В. Ю. - Метод извлечения квадратных корней в кольцах полиномов с помощью решения систем нелинейных уравнений (2019)
Гупал А. М. - Генетические алгоритмы в биоинформатике, Гупал Н. А. (2019)
Гупал А. М. - Об эволюции живых организмов (2019)
Лукьянов И. О. - Использование разнообразности начальной популяции в многопопуляционном генетическом алгоритме, Литвиненко Ф. А., Криковлюк Е. А. (2019)
Журбенко Н. Г. - К численной эффективности одной модификации r-алгоритма, Лиховид А. П. (2019)
Измаилов А. Ф. - Алгоритм emshor и его octave реализация, Стецюк П. И., Фишер А. (2019)
Сидорук В. А. - Інтелектуалізація обчислень для задач математичного моделювання складних процесів і об’єктів, Єршов П. С., Богурський Д. О., Марочканич О. Р. (2019)
Титул, зміст (2019)
Трубчанінова К. А. - Модуляція випромінювання лазерного діода OFDM-сигналом, Курцев М. С., Михайлов М. В., Дученко В. Ю. (2019)
Нерубацький В. П. - Аналіз енергетичних процесів у семирівневому автономному інверторі напруги при різних алгоритмах модуляції, Плахтій О. А., Карпенко Н. П., Гордієнко Д. А. , Цибульник В. Р. (2019)
Прохоров В. М. - Розробка математичної моделі для оптимізації плану формування швидкісних пасажирських поїздів, Калашнікова Т. Ю., Мураховський Т. О., Лотиш Ю. О., Шабатура В. В (2019)
Клименко Л. А. - Аналіз методів стиснення зображень на основі дискретно - косинусного перетворення, Гордієнко А. Ю. (2019)
Прилипко А. А. - Моделювання точкових колійних датчиків з підвищеною завадостійкістю, Змій С. О., Бойнік О. А. (2019)
Продащук С. М. - Обґрунтування доцільності впровадження швидкісних поїздів на напрямку Київ–Львів, Ковальов А. О., Шаповал Г. В., Дуля В. В., Писаренко Г. М., Коваленко Д. Г. (2019)
Штомпель М. А. - Аналіз особливостей застосування оптичних волокон у телекомунікаційній інфраструктурі залізничного транспорту, Парпура С. Ю. (2019)
Анненкова Н. - Музичне мистецтво як засіб розвитку естетичного досвіду майбутніх вчителів музичного мистецтва, Потапчук Т. (2017)
Білоконь Г. - Теоретичні засади проблеми гуманізації виховного процесу (2017)
Гац Г. - Музичне виховання як невід’ємний чинник гармонійного розвитку дітей дошкільного віку, Добринюк Л. (2017)
Клименко Ю. - Методичне забезпечення просвітницької діяльності вітчизняних есперантистів: до історії питання (2017)
Лякішева А. - Гуманізація навчально-виховного процесу у початкових класах, Баховська А. (2017)
Ольхова А. - Виміри професійної культури майбутнього педагога (2017)
Потапчук Т. - Аналіз морального й естетичного ідеалів у наукових дослідженнях (2017)
Рожко І. - Емоції в музично-мнемічній діяльності молодших школярів (2017)
Савчук В. - Історія фізики і її можливості в сучасній системі підготовки вчителя фізики (2017)
Березіна О. - Вимірювання вихідного рівня ефективності освітньої діяльності дошкільних навчальних закладів нового типу (2017)
Боярчук С. - Інтегроване навчання як засіб оптимізації освітньо-виховного процесу в сучасному дошкільному закладі (2017)
Горбач В. - Професійна спрямованість змісту математичних дисциплін у процесі організації самостійної роботи студентів економічних спеціальностей (2017)
Новосельська Н. - Поезія Ліни Костенко як чинник національного виховання учнів початкових класів (на матеріалах читанок для початкової школи) (2017)
Olkhova N. - Aspects of mathematical preparation of future primary school teacher, Olkhova N. (2017)
Осадченко І. - Психодидактичні проблеми інноваційної діяльності педагога у контексті застосування сучасних креативних технологій навчання, Ковальчук М. (2017)
Прокопчук В. - Методична компетентність вчителя історії та правознавства як складова професійної компетентності (2017)
Смолюк І. - Використання інноваційних методів навчання у підготовці фахівців дошкільного профілю, Солодуха Ю., Ясінська Н. (2017)
Чосік Л. - Системний підхід у навчанні старших дошкільників розв’язувати арифметичні задачі (2017)
Бартків О. - Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників до мультидисциплінарної взаємодії (2017)
Єгорова К. - Модель формування готовості майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем (2017)
Корпач Н. - Проблеми молоді та шляхи їх вирішення в сучасній Україні, Філонова Н. (2017)
Кузава І. - Особливості розвитку толерантної особистості у період становлення інклюзивної освіти, Кайдалова Г. (2017)
Кузава І. - Спектр аутизму: особливості і проблеми психологічної допомоги учням спеціальної школи, Нечипорук Л. (2017)
Орлянська А. - Особливості поведінки у дітей раннього віку з порушеннями розумового розвитку (2017)
Стасюк Л. - Аналіз проблем сімей, які виховують дитину з вадою слуху, Слюсар М. (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Маслова Г. С. - Джерело мудрості вченого, педагога і лікаря (до 50-річчя з дня народження д. мед. н., проф. Скрипника І. М.), Гопко О. Ф. (2019)
Невмержицкая Н. Н. - Леонардо да Винчи – гениальный анатом эпохи возрождения (к 500-летию со дня памяти), Дзевульская И. В., Кузьменко Ю. Ю. (2019)
Білаш С. М. - Сучасне уявлення про морфологію венозної системи серця та методи її дослідження, Проніна О. М., Люлька Є. М. (2019)
Гальченко А. В. - Вимушена міграція як фактор виникнення психосоціальної дезадаптації та невротичних розладів, Погорілко О. В., Волошин В. А., Гринь К. В., Лук'янченко О. В. (2019)
Катеренчук І. П. - Вторинний гіперпаратиреоз: особливості перебігу, вплив на ступінь кардіоваскулярного ризику та на якість життя у хворих з хронічною хворобою нирок V стадії, Рустамян С. Т. (2019)
Кока В. М. - Сучасні погляди на функціональну морфологію слизової оболонки язика та її зміни за умов соматичних захворювань та впливу окремих екзогенних полютантів, Старченко І. І., Мустафіна Г. М., Ройко Н. В. (2019)
Неміш І. Л. - Патогенетичні особливості коморбідного перебігу стабільної ішемічної хвороби серця при поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень та ожирінням (огляд літератури), Ступницька Г. Я., Федів О. І. (2019)
Федорченко І. Л. - Морфологія великого чепця людини та клінічні аспекти, Степанчук А. П. (2019)
Яковцова І. І. - Молекулярні характеристики раків легень та сучасні уявлення щодо їх молекулярно-біологічної діагностики, Янчевський О. В., Чертенко Т. М., Долгая О. В., Олійник А. Є. (2019)
Али С. Г. - Некоторые фенотипические характеристики культуры клеток спинальных ганглиев неонатальных поросят, Коваленко И. Ф., Божок Г. А. (2019)
Землянских Н. Г. - Асимметричное распределение фосфатидилсерина в мембране эритроцитов при криоконсервировании с глицеролом и полиэтиленгликолем, Бабийчук Л. А., Мигунова Р. К. (2019)
Новикова О. Ю. - Характеристики нативной и криоконсервированной культур клеток дермальной папиллы вибрисс новорожденных кроликов, Бондаренко Т. П. (2019)
Поліщук О. І. - Акумуляція металів у гаметофітах деяких видів мохів на території міста Львова (Україна), Антоняк Г. Л., Першин О. І. (2019)
Pocherniaeva V. F. - Prevention of free radical-induced pathology in the staff dealing with sources of ionizing radiation, Zhukova T. O., Vasko L. M., Nestulia K. I., Sokolova N. A. (2019)
Багмут І. Ю. - Компресійні деструктивні пошкодження корінців спинного мозку та аспекти антиоксидантного захисту нейросудинних структур поперекового відділу хребта, Погорєлов В. В., Жуков В. І. (2019)
Білай С. І. - Дослідження функціонального стану нирок та показників метаболічних порушень у хворих на уратний нефролітіаз коморбідний з метаболічним синдромом, Довбиш М. А. (2019)
Білай І. М. - Дослідження гострої токсичності похідних 3-метил-(1,3-диметил)-7-β-гідрокси-γ-арилоксипропілксантиніл-8-тіооцтової кислоти, Цис О. В., Іванченко Д. Г., Романенко М. І. (2019)
Білецький О. В. - Вплив магнезіальної терапії на виживаність у пацієнтів з політравмою вкрай тяжкого ступеня, що загинули в профільному відділенні анестезіології та інтенсивної терапії, Курсов С. В. (2019)
Бубало Н. М. - Лептин, як біомаркер метаболічних порушень і ожиріння у хворих, що перенeсли гострі отруєння гербіцидами на основі 2,4-дихлорфеноксиоцтової кислоти, Балан Г. М., Жмінько П. Г., Проданчук М. Г., Кравчук О. П., Рашківська І. О., Усенко Т. В., Бубало В. О., Колянчук Я. В., Колесник С. Д. (2019)
Городкова Ю. В. - Мікробіологічні особливості розподілу патогенів та антибіотикорезистентність при позалікарняних пневмоніях ускладненого перебігу у дітей раннього і дошкільного віку, Курочкін М. Ю., Давидова А. Г. (2019)
Дубівська С. С. - Віддалені наслідки післяопераційної когнітивної дисфункції, Григоров Ю. Б. (2019)
Ждан В. М. - Кардіоренальний синдром 2 типу: патогенетичний підхід до діуретичної терапії, Катеренчук О. І., Кир'ян О. А., Хайменова Г. С. (2019)
Завгородній С. М. - Порівняння результатів лікування пацієнтів після симультанних та ізольованих оперативних втручань, Кубрак М. А., Данилюк М. Б., Рилов А. І. (2019)
Завгородний С. Н. - Частота диагностики паховых грыж и доброкачественной гиперплазии предстательной железы у лиц пожилого возраста в условиях урологического стационара, Рылов А. И., Данилюк М. Б., Кубрак М. А., Мороз И. Ю., Щуров Н. Ф. (2019)
Золотько К. Н. - Динамика поведенческих тестов у крыс с интрацеребральным кровоизлиянием после введения криоконсервированных нейральных клеток, Сукач А. Н., Компаниец А. М. (2019)
Іманов Е. - Хірургічні методи лікування немовлят з критичним аортальним стенозом, Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Лазоришинець В. В. (2019)
Казаков Ю. М. - Клініко-біохімічні особливості функціонального стану печінки у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки, Мануша Ю. І., Трибрат Т. А., Чекаліна Н. І., Шуть С. В. (2019)
Кальбус О. І. - Показники оксидантного та нітрозинового стресу при генералізованій міастенії (2019)
Колянчук Я. В. - Модулирующее действие пестицида лямбда-цигалотрина в исследовании репродуктивной токсичности на самцах и самках крыс Wistar Han, Шeпельская Н. Р., Проданчук Н. Г., Бубало Н. Н., Петрашенко Г. И. (2019)
Кулєш Д. В. - Дослідження біодеградації та біосумісності полімерних плівкових матеріалів з лізоцимом, Сташенко К. В., Наражайко Л. Ф., Гриценко В. П., Закашун Т. Є. (2019)
Лавро З. Я. - Оцінка стану системи гемостазу у пацієнтів із шлунково-кишковою кровотечею, Лебедь Г. Б., Ястремська О. О., Максимюк Г. В., Дем’янчук Н. Р., Порохнавець Л. Є. (2019)
Лаповець Л. Є. - Особливості змін кліренсу креатиніну при ішемічній хворобі серця, ускладненій ожирінням, Башта Г. В., Щурко М. М., Ткачук С. О. (2019)
Марченко О. Г. - Предиктори прогресування та прогнозування розвитку туберкульозу у ВІЛ-інфікованих пацієнтів на фоні антиретровірусної терапії (2019)
Машин О. М. - Аналіз анестезіологічного забезпечення з використанням севофлюрану при лапароскопічній холецистектомії в умовах розширеного моніторингу перебігу анестезії, Кобеляцький Ю. Ю. (2019)
Муратова Т. М. - Профілактика постінсультної депресії в умовах інсультного центру, Храмцов Д. М., Ворохта Ю. М., Вікаренко М. С. (2019)
Носівець Д. С. - Дослідження впливу хондроітину сульфату на прояви остеоартрозу внаслідок гіпотиреозу (2019)
Оклей Д. В. - Вплив глюкозаміну гідрохлориду на ефект стрептокінази за регіонарного тромболізису на моделі венозного тромбозу, Штриголь С. Ю., Лар’яновська Ю. Б. (2019)
Панченко Ю. О. - Частота та значення діабетичного макулярного набряку у структурі рецидивів при хірургічному лікуванні діабетичної макулопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Могілевський С. Ю. (2019)
Процак В. В. - Ефективність застосування ентеросорбенту Ентероклін у комплексі зі стандартною терапією хворим з атопічним дерматитом у стадії загострення з мокнуттям (2019)
Псарьова В. Г. - Рівні адипокінів і прозапальна активність при гіпертонічній хворобі з різною масою тіла (2019)
Ракша Н. Г. - Протеолітичний дисбаланс як фактор розвитку хронічного панкреатиту окремо та за наявності цукрового діабету 1 типу, Галенова Т. І., Вовк Т. Б., Суходоля С. А., Берегова Т. В., Остапченко Л. І. (2019)
Старішко О. М. - Лактобацили у складі мікробіоти урогенітального тракту жінок, які ведуть здоровий спосіб життя і тих, які палять, Воронкова О. С. (2019)
Stepanov Y. M. - Aspects of immunological status and carbon metabolism in patients with non-alcoholic fatty liver disease in correlation with its fibrous transformation, Didenko V. I., Konenko I. S., Tatarchuk O. M., Petishko O. P. (2019)
Фелештинський Я. П. - VAC-терапія в комплексному хірургічному лікуванні абсцесів і флегмон у ВІЛ-інфікованих пацієнтів, Шиленко Ю. О., Сміщук В. В. (2019)
Ханюков О. О. - Роль модифікації факторів ризику серцево-судинних ускладнень в покращенні якості життя пацієнтів та попередженні розвитку фатальних і нефатальних ускладнень у хворих на артеріальну гіпертензію, Єгудіна Є. Д., Сапожниченко Л. В., Каракай В. Л. (2019)
Цвіренко С. М. - Клінічний випадок дифузного токсичного зобу у дитини 3-річного віку, Фастовець М. М., Похилько В. І., Калюжка О. О., Черевко І. Г. (2019)
Чорнобай А. В. - Вплив однонуклеотидного поліморфізму Т869C (rs1982073) гену TGF-β1 на розвиток дифузного типу пухлини у хворих на рак шлунка, Чорнобай М. А., Шликова О. А., Ізмайлова О. В. (2019)
Шейко Н. І. - Характеристика функціонального стану автономної нервової системи молодих осіб після курсу дихальної гімнастики йога (2019)
Дмитренко І. В. - Рівень експресії гена BCR/ABL1 через 3 місяці терапії інгібіторами тирозинкіназ — прогностичний фактор відповіді на терапію у пацієнтів з хронічною мієлоїдною лейкемією, Мінченко Ж. М., Мартіна З. В., Шляхтиченко Т. Ю., Дмитренко О. О., Дягіль І. С. (2019)
Шаргородська Є. Б. - Рівень фактору росту ендотелію судин під час вагітності та алельний поліморфізм rs2010963 гена VEGF у жінок з вродженими вадами серця у плода, Макух Г. В., Гайбонюк І. Є., Малахова А. Й., Бобик О. Б. (2019)
Шкарупа В. М. - Поліморфізм Lys198Asn гена EDN1 у чоловіків з хронічним обструктивним захворюванням легень, Сєркова В. К., Лілевська А. А. (2019)
Воробій В. Д. - Удосконалення засвоєння окремих тем з дисципліни "Акушерство та гінекологія" при викладанні студентам медичного факультету (2019)
Ждан В. М. - Сучасні інтерактивні методи в підготовці сімейного лікаря, Бабаніна М. Ю., Кітура Є. М., Ткаченко М. В., Кир'ян О. А. (2019)
Курташ Н. Я. - Проблема формування мотивації у студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів при вивченні дисципліни "Акушерство та гінекологія" (2019)
Римарчук М. І. - Дистанційна форма навчання – прогресивний крок в освітній післядипломній платформі (2019)
Скрипников П. М. - Вдосконалення підготовки лікарів у проблемі "Актуальні питання онкології в стоматології", Баштан В. П., Марченко А. В., Скрипнікова Т. П., Хміль Т. А., Гуржій О. В., Коломієць С. В. (2019)
Ярмошук І. Р. - Ефективність інтерактивних форм навчання та мультимедійних технологій на курсі "Хірургічна стоматологія" навчально-наукового інституту післядипломної освіти Івано-Франківського національного медичного університету (2019)
Калашніков Д. В. - Переваги та недоліки 3-D моделювання в стоматології, Король Д. М., Тончева К. Д., Кіндій Д. Д., Зубченко С. Г. (2019)
Кошарний В. В. - Використання діагностичних речовин для вивчення регіонального кровообігу в нормі та при патології, Пілін Є. В., Молчанов Р. М., Абдул-Огли Л. В., Дем'яненко І. А. (2019)
Єлисеєва І. В. - До питання розробки комплексної дифтерійної вакцини з бактеріальним ад'ювантом, Бабич Є. М., Ждамарова Л. А., Білозерський В. І., Колпак С. А. (2019)
Kryvtsova M. V. - Antimicrobial, antioxidant and some biochemical properties of Arnica montana L., Trush K., Koščová J., Eftimova J. (2019)
Скрипій К. Ю. - Біологічні особливості стафілококів та стрептококів виділених при запальних захворюваннях дихальних шляхів, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2019)
Антонюк О. П. - Морфогенез дванадцятипалої кишки у ранньому періоді онтогенезу людини, Вовк Ю. М. (2019)
Гнатюк М. С. - Особливості структурної перебудови кардіоміоцитів передсердь в умовах пострезекційної легеневої гіпертензії, Татарчук Л. В., Слабий О. Б. (2019)
Головацький А. С. - Морфометрична характеристика лімфатичних пазух клубових лімфатичних вузлів білих щурів-самців в умовах довготривалого впливу опіоїду налбуфіну, Валько О. О., Кочмарь М. Ю. (2019)
Єрошенко Г. А. - Особливості структурної організації нервового апарату залозистої зони твердого піднебіння щурів, Білаш С. М., Вільхова О. В., Лисаченко О. Д., Борута Н. В., Ячмінь А. І. (2019)
Єрошенко Г. А. - Структурні зміни нирок щурів при гострому іммобілізаційному стресові та їх корекція, Білаш С. М., Проніна О. М., Коптєв М. М., Ячмінь А. І. (2019)
Коноваленко С. О. - Особливості структурної перебудови венозного русла яєчок при пострезекційній портальній гіпертензії (2019)
Медицька А. К. - Структурні особливості слизової оболонки кінчика язика щурів після дії 1 % ефіру метакрилової кислоти, Єрошенко Г. А. (2019)
Радчук В. Б. - Деякі аспекти перебудови ясенних епітеліоцитів після протезування металокерамічними коронками у віддалені терміни клінічних спостережень (2019)
Рожнов В. Г. - Мінливість положення піднижньощелепного вузла у залежності від форми черепа, Горбаченко О. Б., Шепітько К. В., Білич А. М., Дубровіна О. В., Коптев М. М. (2019)
Фік В. Б. - Тканини пародонта на ультраструктурному рівні за умов восьмитижневого впливу опіоїду, Пальтов Є. В., Дмитрів Г. М., Кривко Ю. Я. (2019)
Щерба В. В. - Мікроскопічні зміни структурних компонентів пародонту щурів за умови пародонтиту на тлі гіпотиреозу, Мачоган В. Р., Небесна З. М., Корда М. М. (2019)
Яковенчук Н. М. - Експресія металлопротеїнази-1 в суглобовому хрящу та субхондральній кістці в умовах остеоартрозу та остеопорозу (експериментально-клінічне дослідження) (2019)
Потапов С. М. - Імуногістохімічна характеристика проліферативно-апоптотичних процесів в окремих герміногенних пухлинах яєчка, Плітень О. М., Галата Д. І., Сидоренко Р. В., Андрєєв А. В. (2019)
Возна І. В. - Ефективність психологічної підготовки працівників заводу "Дніпроспецсталь" на рівень комфортності взаємодії з лікарем стоматологом (2019)
Ошивалова О. О. - Аналіз думки практикуючих лікарів та організаторів охорони здоров'я щодо клініко-організаційних підходів профілактики епідермальних дисплазій шкіри, Зюков О. Л. (2019)
Лук’янцева Г. В. - Особливості варіабельності серцевого ритму та динаміки збудження у серці легкоатлетів, Пастухова В. А. (2019)
Гармаш О. В. - Стан стоматогнатичної системи осіб популяції Харківської області та прилеглих областей, які народилися макросомами (2019)
Коваль О. І. - Церебральна оксиметрія під час проведення санації порожнини рота у дітей віком 0-3 роки під загальним знеболенням в амбулаторних умовах (2019)
Kruchak R. Yu. - Acute odonthogenic inflammatory diseases of maxillofacial area. Variant of the course of different clinical forms, Ilnytskyy Ya. M. (2019)
Пантус А. В. - Вивчення біохімічних маркерів кісткового ремоделювання при застосуванні волокнистого полімерного матриксу в процесі направленої кісткової регенерації щелеп, Рожко М. М., Ярмошук І. Р., Грекуляк В. В., Когут В. Л. (2019)
Смаглюк Л. В. - Результати міографії жувальних м’язів у молодих людей різних соматотипів, Шешуков Д. В. (2019)
Удод О. А. - Вплив карієспрофілактичних заходів на динаміку біохімічних показників ротової рідини у хворих на цукровий діабет, Куліш А. С. (2019)
Дичко Д. В. - Рівень клітинної реактивності організму дітей з патологією зору віком 10-16 років, Дичко В. В., Буров Ю. В. (2019)
Бурляй А. П. - Оцінка впливу еколого-економічних чинників на розвиток сільського господарства (2019)
Жук О. П. - Освітня компонента у процесі формування людського потенціалу національної економіки, Дроздовська Л. О. (2019)
Забаштанський М. М. - Виклики та загрози туристичній індустрії України у сучасних умовах, Роговий А. В., Забаштанська Т. В. (2019)
Кравченко С. І. - Обґрунтування цільових орієнтирів розвитку національних інноваційних систем (2019)
Лойко Д. М. - Аналіз сучасного стану споживчого сектору економіки України в умовах розвитку циркулярної економіки (2019)
Мартиненко В. В. - Боргова безпека України: теоретичні засади та оцінка стану, Замота І. О. (2019)
Стаматін О. В. - Економічна ефективність спільного використання e-ticket та GPS у громадському транспорті (2019)
Matthnai Ekouaghe - Practical features of the use of marketing technologies in the management of a tourism enterprise (2019)
Гребинаха А. В. - Інструменти підвищення конкурентоспроможності підприємств вагонобудування (2019)
Пилипенко А. А. - Ресурсний менеджмент та управління витратами інтегрованих об’єднань корпоративних підприємств, Пилипенко С. М. (2019)
Пряхіна К. А. - Людський капітал як основа розвитку малого підприємництва полтавського регіону, Білик М. Ю. (2019)
Савіцький А. В. - Формування змісту "економічності" у контексті факторів управління прибутковістю експортоорієнтованого підприємства (2019)
Соловйов І. О. - Ко-маркетинг як сучасний етап розвитку концепції маркетингу, Соловйов А. І. (2019)
Швець Ю. О. - Особливості управління структурою капіталу промислового підприємства в умовах кризи, Кузнецова А. В. (2019)
Томашук І. В. - Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій Вінницької області: рівень, проблеми і тенденціії здійснення (2019)
Давидов О. І. - Оцінка інвестованого капіталу в моделі фундаментально-стейкхолдерської доданої вартості підприємств (2019)
Мельник Л. В. - Формування заставного потенціалу під час іпотечного кредитування аграрної сфери (2019)
Гудзенко Н. М. - Особливості визнання та оцінки ризику для його відображення в обліку, Гавриш Н. Л. (2019)
Дорошенко О. О. - Інформація системи бухгалтерського обліку як підґрунтя оцінки показників економічної безпеки реального сектору економіки, Вашай Ю. В., Якимчук А. Ю. (2019)
Здирко Н. Г. - Удосконалення методичного забезпечення обліку пального на підприємстві (2019)
Каричковський В. - Теоретичні основи професійно-орієнтованого навчання іноземної мови у немовних ВНЗ України, Каричковська С. (2017)
Остапйовська І. - Розвиток творчих здібностей молодших школярів на уроках математики, Свистун Н. (2017)
Панасюк С. - Музично-педагогічні ідеї Василя Верховинця (2017)
Пріма Р. - Новаторство педагогічних ідей Я. А. Коменського, Новосад В. (2017)
Сеник А. - Формування державницької позиції учнівської молоді позашкільних навчальних закладів як виховна система (2017)
Гладуш В. - Перетворення Лоренца в освіті учнів фізико-математичного профілю навчання, Савчук В. (2017)
Ковальова К. - Моделювання комунікативних ситуацій професійної діяльності як педагогічна умова формування комунікативної компететності майбутніх інженерів-аграрників (2017)
Остапйовська І. - Інтерактивні технології у початковій школі, Ласкевич О. (2017)
Гапончук О. - Консультативна діяльність у загальноосвітньому навчальному закладі: зарубіжний досвід (2017)
Єрьоміна Л. - Готовність особистості до сімейного життя: соціально-правовий аспект (2017)
Остапйовська І. - Підготовка майбутніх учителів початкових класів до викладання математики в умовах інклюзивного підходу (2017)
Потапчук Т. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до професійної діяльності в інклюзивному середовищі загальноосвітнього навчального закладу (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Ґрещук В. В. - Василь Сімович про роль рідної мови в інтелектуальному розвитку дитини (2019)
Tverdokhlib Т. с. - Homiletics in Kyiv theological academy: specific features of teaching pedagogically oriented discipline (the end of the 19th century – the beginning of the 20th century) (2019)
Баб'як Ж. В. - Використання матеріалів на заняттях еsр: автентичні завдання чи традиційні підручники, Джиджора Л. А., Перенчук О. З. (2019)
Bеi I. Y. - Retrospective analysis of using project-based learning in educational institutions of the USA (2019)
Bilianska І. P. - Developing speech perception skills for better listening comprehension (2019)
Маруневич Б. М. - Специфіка навчання німецької мови як спеціальності в умовах штучного субординативного білінгвізму (2019)
Сівкович Г. М. - Навчання та виховання дівчат у жіночих виділових школах Галичини: методичні аспекти (кінець ХІХ – початок ХХ століть), Бойчук А. П., Титунь О. Л. (2019)
Гелеш А. В. - Кадрове забезпечення започаткування та провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти України (2019)
Стойчик Т. І. - Умови формування соціального партнерства в закладах професійної (професійно-технічної) освіти в Україні (2019)
Чжиюн Пей - Сутність поняття "професійні цінності" (2019)
Джус О. В. - Мистецький компонент змісту професійної підготовки вчителів Українського високого педагогічного інституту ім. М. Драгоманова у Празі (2019)
Карбашевська О. В. - Інтерпретація поетичних текстів як засіб розвитку лінгвосоціокультурної компетентності студентів, Білянська І. П. (2019)
Марченков С. М. - Наукові аспекти формування інформаційно-аналітичної компетентності в майбутніх офіцерів (2019)
Сабат Н. В. - Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього соціального працівника, Сабат Н. І. (2019)
Сушенцева Л. Л. - Проблема взаємозв'язку академічної та професійної мобільності студентів, Тютченко С. М. (2019)
Тимченко М. Ю. - Художньо-проектна діяльність як провідний засіб розвитку творчих здібностей майбутніх дизайнерів (2019)
Царьова Є. С. - Роль майстра виробничого навчання у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця (2019)
Chumak M. E. - The development of technical education of Naddnipryanshchyna in the first twenty years of the XX century (2019)
Бачур Б. С. - Забытые имена: Петр Евгеньевич Казанский (2018)
Іванова Н. Г. - Інноваційні методи вивчення іноземних мов: аналітичний огляд сайту для студентів-юристів, Пахалкова-Соіч Т. В. (2018)
Смазнова І. С. - Парність категорій агресії і толерантності: юридичний вимір (2018)
Соіч О. В. - Колективні суб’єкти як особливий різновид суб’єктів права (2018)
Тернавська В. М. - Принципи сучасної правової політики України (2018)
Берестова І. Е. - Прояв публічного інтересу у практиці Конституційного Суду України (2018)
Кармазіна К. Ю. - Надання безоплатної правової допомоги засудженим особам в Україні, Гончарук Ю. О. (2018)
Гаран О. В. - До питання про шляхи вирішення проблеми в сфері використання транспортних засобів, ввезених з Європейського Союзу, Каташинський Є. О. (2018)
Клімова С. М. - Оптимізація інформаційно-правового забезпечення управління публічними фінансами (2018)
Петруненко Я. В. - Податкова пільга як засіб державного регулювання господарської діяльності: порівняльно-правовий аналіз зарубіжного та вітчизняного досвіду (2018)
Сливінська А. В. - Проблеми визнання недійсними рішень загальних зборів господарських товариств (2018)
Степанова Т. В. - Щодо відповідності Кодексу України з процедур банкрутства вимогам до кодифікації та стану економіки України (2018)
Ященко Н. Л. - Поняття та ознаки державно-приватного партнерства (2018)
Богустов А. А. - Проблема определения правового режима имущества государственных предприятий (на примере законодательства Польши) (2018)
Завертнева-Ярошенко В. А. - Проблеми правового захисту комерційної таємниці в Україні, Ячменська М. М. (2018)
Труба В. І. - Виконання батьками обов’язку з утримання повнолітньої дитини, яка продовжує навчання (2018)
Каташинський Є. О. - До питання про сучасні тенденції реформування органів досудового розслідування в Україні, Миколенко О. М. (2018)
Павлова Т. О. - Правовий аналіз норм Кримінального кодексу України щодо гендерної рівності та протидії насильству стосовно жінок та домашньому насильству, Кривошликова А. С. (2018)
Гольденберг Т. В. - Юридичні підстави діяльності Всесвітньої організації охорони здоров’я (2018)
Кононенко В. П. - Доказування в міжнародному суді ООН (2018)
Тетерук М. А. - Визнання та виконання рішень міжнародних комерційних арбітражів: новели законодавства та судова практика (2018)
Фединяк Г. С. - Правові підстави виконання роботи громадянами України за кордоном (2018)
Богуш Л. - Теоретичне обгрунтування закономірностей становлення професійної кар’єри майбутніх фахівців з міжнародної інформації (2017)
Задорожна Г. - Правове виховання особистості дитини: поняття, сутність, особливості (2017)
Малишева Л. - Феномени здоров’я та здоров’язбереження молоді в контексті сучасних наукових поглядів (2017)
Мельникова О. - Превентивне виховання дітей дошкільного віку – педагогічна проблема сучасності (2017)
Таможська І. - Роль попечителів навчальних округів у вирішенні кадрових питань університетами України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) (2017)
Вахнова А. - Формування культури здоров’я учнів старшої школи на уроках фізичної культури, Смоляр І. (2017)
Войтович О. - Виконання студентами-екологами технологічних проектів із використанням хмарних технологій, Сергієнко В. (2017)
Вірста С. - Критичне мислення як спосіб формування літературної компетентності на уроках зарубіжної літератури (2017)
Галацин К. - Методичний аспект критеріально-рівневого дослідження сформованості комунікативної культури студентів (2017)
Гончарук О. - Змістовий потенціал навчальних дисциплін професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи до організації дозвілля школярів (2017)
Дурманенко О. - Підготовка майбутніх педагогів до моніторингової діяльності (2017)
Кліпа Ю. - Практика як складова підготовки майбутніх економістів до професійної діяльності (2017)
Cідоров В. - Розроблення електронних освітніх ресурсів у системі кроскультурної підготовки майбутніх фахівців галузі туризму (2017)
Трофаїла Н. - Експериментальна модель підготовки майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку (2017)
Шкарупа Г. - Проблема розвитку художньо-конструктивної компетентності у майбутнього дизайнера (2017)
Бартків О. - Діагностика мотивацій студентів до відповідального батьківства, Смалько О. (2017)
Долинний Ю. - Модель системи підготовки майбутніх фахівців з фізичного виховання i спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями (2017)
Кузава І. - Вертебрологія як метод комплексної реабілітації в умовах інклюзії, Печерських В. (2017)
Наші автори (2017)
Інформаційна сторінка (2017)
Зразок оформлення матеріалів (2017)
Вихідні дані (2017)
Маляр В. А. - Патогенетичні аспекти пізніх абортів у жінок із недеференційованими дисплазіями сполучної тканини на тлі порушень мікробіоценозу піхви, Маляр Вол. В., Цмур О. В., Маляр В. В. (2019)
Архій Е. Й. - Варіабельність ланок гомеостазу у маніфестації системної запальної відповіді при хронічному панкреатиті в поєднанні з гіпертонічною хворобою,шляхи корекції, Прилипко Л. Б., Галай Б. М. (2019)
Бисага Н. Ю. - Сучасні можливості діагностики прееклампсії у вагітних жінок групи високого ризику, Корчинська О. О., Гецко Н. В. (2019)
Бойко С. О. - Алгоритм хірургічного лікування нирково-клітинного раку з пухлинним тромбозом нижньої порожнистої вени (2019)
Гарапко Т. В. - Гістологічна перебудова структурних компонентів лімфатичних вузлів при експериментальному ожирінні (2019)
Лоя Н. О. - Актуальні питання функціонування фетоплацентарного комплексу у вагітних жінок з дефіцитом вітаміну D, Корчинська О. О., Гецко Н. В. (2019)
Ібадова Т. В. - Гестаційний процес при недиференційованій дисплазії сполучної тканини на тлі йододефіційних станів (огляд літератури), Маляр В. В., Маляр В. А. (2019)
Романенко С. Ю. - Особливості клінічних проявів функціональних розладів жовчного міхура і сфінктера Одді, Марфіян О. М. (2019)
Микита Х. І. - Гігієнічна оцінка джерел децентралізованого водопостачання населених пунктів Закарпатської області в динаміці впродовж 2014-2018 років, Рогач І. М. (2019)
Турінський О. В. - Автоматизація управління функціонуваннямта структурною динамікою складних систем військового призначення при динамічній зміні оперативно-стратегічної обстановки, Гриб Д. А., Демідов Б. О., Кучеренко Ю. Ф., Хмелевська О. О. (2019)
Головін О. О. - Застосування методології трансдисциплінарних онтологій в інформаційно-аналітичній системі підтримки процесів оснащення озброєнням та військовою технікою (2019)
Боровик О. В. - Методика оцінки ефективності військових перевезень колоною техніки, Купельський В. В. (2019)
Малюга В. Г. - Вибір показників ефективності застосування авіаційного угруповання, чутливих до змін його організаційної структури, Крижанівський І. М. (2019)
Лазебник С. В. - Моделі та методика формування раціональної структури системи радіаційного, хімічного, біологічного захисту Повітряного командування, Поплавець С. І. (2019)
Зоц Ф. Ф. - Застосування BDS-статистики для розпізнавання повітряних цілей за дальнісними портретами (2019)
Канюк Г. І. - Розробка fuzzy регулятора для трьохмасової електромеханічної системи з застосуванням Matlab, Василець Т. Ю., Варфоломієв О. О., Близниченко О. М., Толсторебров О. Т. (2019)
Карлов Д. В. - Використання поля фрактальної розмірності для векторизації об’єктів розвідки, Березіна С. І., Рєзніков Ю. В., Коробецький О. В. (2019)
Климченко В. Й. - Радіоелектронне подавлення комплексів бістатичної локації "на просвічування”, Тютюнник В. О., Трофимов І. М., Дончак Д. А. (2019)
Луковський О. Я. - Розробка методу селекції і виявлення малорозмірних, малошвидкісних надводних об'єктів на фоні моря, Дзеверін І. Г., Карлов В. Д., Ряполов І. Є., Дудко М. В., Трофименко Ю. В. (2019)
Піскунов С. М. - Метод врахування кореляційного моменту оцінок згладжених координат цілі для застосування розширеного фільтру Калмана в когнітивних РЛС, Шевченко А. Ф., Ясинський О. М., Дрібниця C. C. (2019)
Коцюруба В. І. - До питання оцінювання рівня мінної небезпеки, Черних І. В., Малюга В. Г., Місюра О. М. (2019)
Павловський О. В. - Методичний підхід до визначення потрібної чисельності резерву людських ресурсів, періодичності та тривалості навчальних зборів з резервістами (військовозобов’язаними), Клепіков В. Ф. (2019)
Семенюк В. І. - "Михтиму" або неперевершеному Калашникову – 100, Жуйков Д. Б., Фрунт Р. М. (2019)
Чупрун В. Т. - Методика визначення раціонального складу пошукових команд (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Денисенко О. В. - Моделювання скануючого детектора транспорту в пакеті VisSim (2019)
Korzhov I. - Space optimization models of informative features for control and diagnostics of the technical state of dynamic industrial objects, Shchapov P., Mygushchenko R., Kropachek O. (2019)
Kosenko V. - Models of making decisions to select the techniques for countering innovative project risks (2019)
Meteshkin K. - Modelling of professional knowledge as an educational technologies method, Morozova O. (2019)
Aloshin G. - Separable programming method for solving multi-dimensional problems of optimizing the parameters of laser information measurement systems, Kolomiitsev O., Tkachov A., Posokhov V. (2019)
Dergachov K. - Web-cameras stereo pairs color correction method and its practical implementation, Krasnov L., Cheliadin O., Plakhotnyi O. (2019)
Meleshko Ye. - Method of generating recommendations lists with considering activity indexes of users in a recommendation system (2019)
Нескородєва Т. В. - Постановка елементарних задач аудиту передумови положень бухгалтерського обліку в ІТ системи підтримки прийняття рішень (2019)
Yaskov G. - Methodological basis of solving sphere packing problem: transformation of knapsack problem to open dimension problem, Shekhovtsov S. (2019)
Galagan R. - Statistical analysis of thermal nondestructive testing data, Momot A. (2019)
Главчева Ю. М. - Розробка підходу для ранжування академічних установ за показниками наукової діяльності, Главчев М. І., Каніщева О. В., Кучук Г. А. (2019)
Karlov V. - Evaluation of the accuracy of measuring the radial velocity of a target with an exponential and alternating decrease in phase correlation of the burst radio signal, Kuznietsov O., Artemenko A., Karlov А. (2019)
Kovtun A. - Determination of reliability indicators of complex elements of rocket complexes in transportation of rockets, Tabunenko V. (2019)
Makogon H. - Studying of the information exchange process in office local networks by using mathematical apparatus of the queuing theory, Musaiev R., Dychko A., Krylenko I., Dumych Ye. (2019)
Sotnikov A. - The existing methods and protection products analysis of radio electronic equipment from the powered pulmonary electromagnetic radiation effect of ultrasonic short-term permeability, Yasechko M., Tantsiura A., Ochkurenko A., Maksiuta D. (2019)
Yakhno I. - Method of assessment of information availability of radio inflammation sources by devices of radioelectronic recognition, Malyk O., Hatsenko S., Shyshatskyi A., Pikul O. (2019)
Gryshmanov E. - Prognosis method of unfavorable airborne events during flight based on convolutional and recurrent neural networks, Kalimulin T., Zakharchenko I. (2019)
Shmatko O. - A new framework designed for knowledge management in distributed software development, Liang Dong, Havrylova A., Aleksiyev V. (2019)
Yaloveha V. - Usage of convolutional neural network for multispectral image processing applied to the problem of detecting fire hazardous forest areas, Hlavcheva D., Podorozhniak A. (2019)
Даник Ю. Г. - Методологічні та змістовні особливості підготовки фахівців кібербезпеки для дій в умовах комплексних кібервпливів, Воробієнко П. П. (2019)
Qasim Abbood Mahdi. - The method of increasing the immunity of communication systems (2019)
Milov O. - Adaptive decision support systems for cyber security (2019)
Serkov A. - The concept of information security in the IoT system, Kravets V., Kasilov O., Lazurenko B., Mickus A. (2019)
Андрєєв С. М. - Методика розробки земельно-кадастрової документації ділянки під забудову об’єкту медичного призначення, Жилін В. А. (2019)
Bayramov A. A. - Development of UAV SoS flight combat reconnaissance mission program, Hashimov E. G. (2019)
Павлій В. О. - Інформаційна технологія обробки зображень бортових систем оптико-електронного спостереження в умовах розфокусування та змазування (2019)
Наші автори (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Титул, зміст (2018)
Вей В. - Сучасні моделі періодизації річної підготовки у швидкісно-силових видах легкої атлетики, Козлова О. (2018)
Гуцол Є. - Актуальність показників крові як маркера під час інноваційної підготовки елітних легкоатлетів в умовах середньогір’я, Пилипей Л. (2018)
Кравченко О. - Змагальна діяльність біатлоністів високої кваліфікації: проблеми та перспективи, Карленко В. (2018)
Нікітенко О. - Розвиток спритності та координації спортсменів, які займаються рукопашним боєм (2018)
Подгурський С. - Особливості змагальної діяльності кваліфікованих спортсменів різних вагових категорій у таїландському боксі (2018)
Хом'яченко O. - Шляхи вдосконалення координаційних здібностей спортсменів-танцюристів на етапі підготовки до вищих досягнень з урахуванням виду обраної спеціалізації (2018)
Бишевець Н. - Візуальний скринінг робочої пози студентів у процесі навчання із використанням інформаційних комп’ютерних технологій, Денисова Л., Сергієнко К. (2018)
Бурка В. - Сучасні технології, програми, які використовують у процесі фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку з депривацією сенсорних систем (2018)
Вавренюк С. - Сучасні підходи до підвищення загальної фізичної роботоздатності курсантів у процесі їх фізичної підготовки (2018)
Випасняк І. - Корекція статури студентів у процесі фізичного виховання з урахуванням стану їхньої постави, Шанковський А. (2018)
Кузнецова Л. - Оцінка добової рухової активності студентів коледжу методом метаболічного еквіваленту, Трачук С., Покас Б. (2018)
Маляренко А. - Сучасні підходи до використання засобів функціонального багатоборства у процесі фізичної підготовки військовослужбовців-десантників (2018)
Нагорний Я. - Особливості реабілітації осіб з цервікальною атаксією із застосуванням мануальної терапії, Федоренко С. (2018)
Савлюк С. - Визначальні чинники покращення фізичного стану та здоров’я дітей молодшого шкільного віку, Слюсарчук В. (2018)
Бріскін Ю. - Впровадження інноваційних форм олімпійської освіти, Передерій В. (2018)
Круглик И. И. - Эволюция идей олимпизма от античности до современности, Круглик И. П. (2018)
Фігурний Ю. - Аналіз українських етнічних, націєтворчих та етнокультурних процесів (2018)
Дмитренко В. - Вікові характеристики парафіяльних ієреїв Пирятинської протопопії 60-70-х років XVІІІ ст. (2018)
Кагамлик С. - Українська церковна еліта у захисті інтересів Православної Церкви проти російського централізму часів Катерини ІІ (2018)
Колесник О. - Доброчинна діяльність Російської Православної Церкви у Полтавській єпархії на сторінках часопису "Полтавские Епархиальные Ведомости" (2018)
Мельников Е. - Реформування Київського та Харківського військових округів у 80-ті роки ХІХ ст. (2018)
Левицький В. - Розвиток шкіряної промисловості у Наддніпрянській Україні у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття (2018)
Буравський О. - Культурно-освітня діяльність Римо-католицької церкви на Правобережній Україні та Білорусі на початку ХХ ст. (2018)
Магась В. - Діяльність Союзу робітників для захисту своїх прав у Харкові у роки Першої російської революції (2018)
Магась-Демидас Ю. - Соціально-економічні чинники розвитку кооперації у Правобережній Україні у ІІ пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2018)
Радчук А. - Творча співпраця Михайла Старицького та Марії Заньковецької у контексті історії українського професійного театру (2018)
Доморослий В. - Українська парламентська еліта та її діяльність у боротьбі за вирішення політичних прав і свобод у діяльності Першої Державної Думи Російської імперії (1906 р.) (2018)
Гусєва С. - Місце ІV Універсалу Центральної Ради в українському державотворенні (до 100-сторіччя прийняття) (2018)
Дацків І. - Створення дипломатичних представництв Української Народної Республіки, Крушельницька С. (2018)
Рудько С. - Вектори політичної діяльності Миколи Василенка у період Гетьманату Павла Скоропадського (2018)
Шишко О. - Контррозвідувальні відділення у системі білого терору в Одесі (серпень 1919 р. – лютий 1920 р.) (2018)
Нагірняк А. - Польська освітня політика на західноукраїнських землях у міжвоєнний період (2018)
Старжець В. - Ідеологізація навчально-виховного процесу у педагогічних училищах Західної України (1944-1953 рр.) (2018)
Касьянова Н. - Система житлового забезпечення сільськогосподарських переселенців в УРСР (1940-1960-ті рр.) (2018)
Лук’яненко О. - Остарбайтери серед студентів повоєнних випускників Полтавського педінституту (2018)
Лахно О. - Опозиційні Євангельські християни-баптисти vs органи влади: повсякденні практики радянського соціуму другої половини ХХ століття (2018)
Лаврут О. - Нормативно-правове забезпечення діяльності учителів Української РСР у 1970-х – першій половині 1980-х рр. (2018)
Кожанов А. - Розгортання національно-демократичного руху на Одещині наприкінці 1980-х – на початку 1990-х рр. (2018)
Лєбєдєва Ю. - Система громадянського суспільства та місце у ній держави (2018)
Теміров Б. - Місця пам’яті щодо постаті Степана Бандери (2018)
Михайлуца М. - Китайці в Одесі: трудова міграція та заробітна платня в умовах становлення національної валюти (90-ті рр. ХХ ст.), Деречина В. (2018)
Хрящевська Л. - Мовна структура та рівень урбанізації етнічних меншин в Україні наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. (2018)
Попович О. - УПА vs АК у публічному дискурсі української та польської влади (2005-2017) (2018)
Титул, зміст (2019)
Борисова О. - Організація й управління гандболом у Франції, Петрушевський Є. (2019)
Когут І. - Сучасні підходи до класифікації спортсменів з порушеннями опорно-рухового апарату в карате, Маринич В., Чебанова К. (2019)
Лісенчук Г. - Дослідження функціонального стану футзалістів високої кваліфікації протягом змагального макроциклу, Тищенко В. (2019)
Мічуда Ю. - Умови формування організаційних основ застосування маркетингу в футболі Лівану, Ісмаїл М. (2019)
Мухаммед Фахмі Рабін Х - Методичні підходи до участі у змаганнях легкоатлетів високої кваліфікації (2019)
Мулик В. - Характеристика фізичних якостей єдиноборців-ветеранів різних вікових груп, Ананченко К., Перевозник В., Перебийніс В., Сорока В. (2019)
Олешко В. - Динаміка спортивних досягнень важкоатлетів світового рівня після введення нових вагових категорій, Деха Н., Янг ТанСунг, Мухін Є. (2019)
Русанова О. - Сучасні основи контролю функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності кваліфікованих спортсменів, Ван В. (2019)
Уварова Н. - Аналіз результатів швидкісного спортивного лазіння на еталонній трасі серед жінок і перспективи його розвитку в Україні, Кадієва М. (2019)
Чжао Дун - Вплив спеціальної силової підготовки на специфічні компоненти функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності спортсменів у веслуванні академічному, Дяченко А. (2019)
Приступа Є. - Вплив занять за авторською програмою спортивно-реабілітаційної підготовки в адаптивному спорті на якість життя осіб з ушкодженнями опорно-рухового апарату, Бріскін Ю., Розторгуй М., Передерій А. (2019)
Андрєєва О. - Використання засобів оздоровчого фітнесу у професійно- прикладній фізичній підготовці майбутніх фахівців правоохоронної сфери, Гресь М., Пилипей Л. (2019)
Метелица А. - Влияние интеллектуальных учебных заданий на актуализацию потребностей в физкультурных знаниях и физкультурном мышлении учащихся, Старченко В. (2019)
Нагорний Я. - Мануальна терапія як засіб фізичної реабілітації при атаксіях (2019)
Сущик В. - Характеристика фізичної активності чоловіків другого періоду зрілого віку та їх мотиваційної спрямованості до занять оздоровчим плаванням (2019)
Борисова О. - Формування клубної системи у тенісі в Європі наприкінці XIХ – на початку ХХ ст., Петренко Г., Ши Ш. (2019)
Булатова М. - Міжнародному олімпійському комітету 125 років (2019)
Содержание (2018)
Shatrovskiy O. G. - First record of Helophorus villosus Düftschmid, 1805 (Coleoptera: Hydrophyloidea: Helophoridae) in Ukraine (2018)
Kravchenko O. М. - First record of the soft-winged flower beetle from the genus Cerapheles Mulsant et Rey (Coleoptera: Malachiidae) in Ukraine (2018)
Lezhenina I. P. - Megabruchidius dorsalis (Fåhreus, 1839) (Coleoptera: Chrysomelidae: Bruchinae) is a new adventive species in the Kharkiv Region (Ukraine), Vasylieva Yu. V. (2018)
Єпішін В. В. - Видовий склад лускокрилих (Insecta: Lepidoptera) Регіонального ландшафтного парку "Міжрічинський" (Чернігівська область, Україна), Кавурка В. В. (2018)
Гончар Г. Ю. - Різноманіття диких бджіл (Hymenoptera: Apoidea) Національного ботанічного саду імені М. М. Гришка НАН України, Гнатюк А. М. (2018)
Правила для авторов (2018)
Кузовков В. - Італія та Візантія: до проблеми політичного статусу Остготського королівства у 493-540 рр. (2018)
Шеретюк Р. - Станіслав Конарський як видатний реформатор сфери освіти та виховання Речі Посполитої (середина – друга половина ХVІІІ ст.), Стоколос Н. (2018)
Верховцева І. - Уніфікація волосного самоврядування у прибалтійських губерніях Російської імперії у 1866-1889 рр.: між становим і територіальним (2018)
Бондаренко Д. - Монархічна контрреволюція у Центральній і Східній Європі у період завершення Першої світової війни: термінологія, класифікація, географія, хронологія (2018)
Попенко Я. - Політична боротьба за Бессарабію на Паризькій мирній конференції упродовж травня-серпня 1919 р. (2018)
Срібняк І. - Табір інтернованих Військ УНР у Каліші, Польща (перша половина 1921 р.): моральний стан старшинства та заходи з його нормалізації (2018)
Малець О. - "Більшовизація" Комуністичного інтернаціоналу в 20-х рр. ХХ ст. (2018)
Стародубець Г. - Міжнародна політика періоду завершення Другої світової війни в оцінці ідеологів українського повстанського руху (2018)
Священко З. - Участь СРСР у громадянській війні у Китаї (1945-1949 рр.) (2018)
Скрипник О. - Історичні передумови становлення співробітництва ЄС з країнами Північної Африки (2018)
Бурцева М. - Канадська провінційна імміграційна політика на прикладі Квебеку у 1970-х рр. (2018)
Поспелов А. - Израильская внешняя политика в зоне Ближневосточного конфликта на фоне внешнеполитического противостояния США и СССР (1973-1979 гг.) (2018)
Вовчук Л. - Стан відносин між Румунією та Європейським Союзом після вступу до організації, Поляшенко А. (2018)
Хмель А. - Євроскептицизм у зовнішній політиці Великої Британії на початку ХХІ століття, Єрьоміна В. (2018)
Любич О. - Соціально-економічне становище малоросійського козацтва через призму історіографічно-джерелознавчого аналізу (2018)
Бараненко С. - Вивчення сучасними російськими дослідниками дворянства на українських землях (2018)
Петренко І. - Історія німецьких поселенців (колоністів) на Полтавщині у науковій спадщині історика Віри Жук (1928-2008) (2018)
Каран Д. - Оцінка праць К. В. Харламповича про стан і розвиток православних шкіл на теренах Речі Посполитої його сучасниками (2018)
Ломако Л. - Підготовка вчителів на педагогічних курсах у Наддніпрянській Україні другої половини ХІХ – початку ХХ ст.: сучасна історіографія проблеми (2018)
Бундак О. - Всеросійський селянський союз в енциклопедичних виданнях (2018)
Мальшина К. - "Жолгерова устава" як джерело для вивчення проблем словенського державотворення за часів Держави СХС (жовтень-листопад 1918 р.), Волобуєв В. (2018)
Ковальов М. - Обставини утворення та розпаду союзу махновців з військами Директорії УНР влітку 1919 року: історіографія питання (2018)
Біловус Л. - Тематика голодомору в україномовній періодиці діаспори США як чинник збереження національної ідентичності (2018)
Горбуров Е. - О награждении граждан СССР британскими орденами и медалями и британских подданных – советскими знаками отличия в годы Второй мировой войны, Горбуров К. (2018)
Нефьодов Д. - Повоєнне робітництво УРСР (1946-1965 рр.) у сучасній російській історіографії (2018)
Кондратюк О. - Розвиток суднобудування на Півдні України у 1945-1991 рр.: історіографія проблеми (2018)
Бондарчук А. - Перебудова в дії: політика відкритого діалогу з читацькою аудиторією журналу "Огонек" (2018)
Неєжмаков П. І. - Чому керівники міжнародної метрології назвали Нову SI "фундаментально кращою” і чи може вона бути ще кращою?, Павленко Ю. Ф., Буняєва Ю. Ю. (2019)
Velychko O. - Main Results of GULFMET.EM-S4 Supplementary Comparison of Inductance for 10 and 100 mH at 1 kHz, Shevkun S., Gordiyenko T. (2019)
Солдатов В. В. - Служба єдиного часу і еталонних частот України. Синхронізація часу з використанням Інтернет протоколів NTP і PTP: стан та перспективи розвитку (2019)
Івков А. Г. - Щодо оцінювання вимог до меж припустимої невизначеності вимірювань координат кольорів Державного Прапора України, Неєжмаков П. І., Говорова К. В. (2019)
Neyezhmakov P. - Development of standard conditions for measuring the illuminance, Kupko O., Tereshchenko V. (2019)
Скляров В. В. - Індустрія 4.0 та дигіталізація національних еталонів, Прокопов О. В. (2019)
Tiupa S. - Determination of the reliability of control of curved surfaces by eddy current transducer, Tiupa I., Boussi S. (2019)
Затока С. А. - Моделювання оцінки характеристик магнітних матеріалів осцилографічним методом (2019)
Гіленко О. П. - 13-та Генеральна Асамблея EURАMET, Неєжмаков П. І. (2019)
Оголошення про набір на курси підвищення кваліфікації фахівців (2019)
Содержание (2019)
Karolinskiy Ye. O. - On the fauna of Lepidoptera (Insecta) of the National Nature Park "Dvorichanskyi" (Kharkiv Region, Ukraine) and its environs. Contribution 3, Demyanenko S. O., Bidzilya O. V., Budashkin Yu. I., Guglya Yu. O., Kavurka V. V., Mushinskiy V. G., Zhakov O. V. (2019)
Будашкин Ю. И. - Аннотированный список молей-чехлоносок (Lepidoptera: Coleophoridae) Луганской области, Бидзиля А. В., Демьяненко С. А. (2019)
Маркина Т. Ю. - Памяти Александра Зиновьевича Злотина (28.08.1937–29.06.2016), Шатровский А. Г., Вовк Д. В. (2019)
Правила для авторов (2019)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського