Преловська І. М. - Володимир Мусійович Чехівський (1876–1937) – головний ідеолог УАПЦ (до 140-ої річниці з дня народження) (2016)
Нестеренко В. А. - Римсько-католицька церква на Поділлі у 1920-ті роки, Сторчовий В. М. (2016)
Іжевський А. В. - "Війна пам’ятників" у графіці та галицькій сатирі ХІХ –початок ХХ ст. (2016)
Киридон А. М. - Поховальна обрядовість в умовах трансформації ціннісних смислів (1920-і рр.) (2016)
Дудка Л. О. - Преса як засіб реалізації антирелігійної пропаганди в Україні періоду 1920-х – 1930-х років (2016)
Коцур Ю. О. - Антирелігійні кампанії 30-х років ХХ століття як засіб боротьби з релігійністю українського селянства Роменщини (2016)
Lichota М. М. - Wpływ konkordatu polskiego 1925 r. na konkordat włoski 1929 r. (2016)
Siebieszuk D. W. - The election and coronation of Pius XII in the view of "Kurjer Białostocki" (2016)
Kot A. S. - Dekanat łukowski diecezji podlaskiej w okresie międzywojennym – zmiany administracyjne (2016)
Dydycz R. W - Organizacja i działalność parafii neounickich1 w diecezji podlaskiej (2016)
Гуменяк А. Р. - Господарство Домініканських монастирів у Львові та Золотому Потоці у другій половині ХІХ – 30-х роках ХХ ст. (2016)
Маслій О. Д. - Ліквідація жіночих чернечих спільнот УГКЦ у Галичині (друга половина 1940-х рр.) (2016)
Михайлуца М. І. - Регламентація релігійного життя в українських землях Буго-Дністровського межиріччя (1941-1944 рр.) (2016)
Киричук О. С. - Радянська система покарання за віру (на прикладі 18-літнього ув’язнення митрополита Української греко-католицької церкви Йосифа Сліпого) (2016)
Яворська І. Т. - Протестанти УРСР та їх боротьба за право виїзду з країни (1919–1991) (2016)
Швець О. С. - Особливості розвитку п’ятидесятницьких громад в Україні упродовж 1970-х років (2016)
Годованська О. М. - "На Великдень завжди ми робили недільник, та чесне слово!": антирелігійні практики радянського періоду у вчительських спогадах (2016)
Хоружий Г. С. - Католицька церква в СРСР (2016)
Pudłocki T. M. - Spojrzenie z boku – Kościół bizantyńsko-ukraiński w świetle kroniki klasztoru oo. Franciszkanów-Reformatów (ofm) w Przemyślu w latach 1988–1991 (2016)
Відомості про авторів (2016)
Содержание (2017)
Горский П. В. - Оптимизация термоэлектрических материалов на основе сплавов Zn-Cd-Sb для анизотропных термоэлементов (2017)
Маник О. Н. - Кристаллическая структура и химическая связь Cd-Sb-Zn, Маник Т. О., Билинский-Слотыло В. Р. (2017)
Ромака В. А. - Особенности механизмов электропроводности термоэлектрического материала ZrNi1-xRhxSn, Ромака Л. П., Рогль П.-Ф., Ромака В. В., Стаднык Ю. В., Горынь А. М., Опирский И. Р. (2017)
Анатычук Л. И. - Компьютерное моделирование тепловых процессов глаза человека, Пасечникова Н. В., Кобылянский Р. Р., Прибыла А. В., Науменко В. О., Задорожный О. С., Назаретян Р. Е., Мирненко В. В. (2017)
Анатычук Л. И. - О влиянии качества теплообменников на свойства термоэлектрических тепловых насосов жидкость-жидкость, Прибыла А. В. (2017)
Михайловский В. Я. - Экспериментальные исследования термоэлектрическогогенераторного каскадного модуля для ТЭГ на твердом топливе, Разиньков В. В., Максимук Н. В., Гаврилюк Н. В. (2017)
Микитюк П. Д. - Проектирование термоэлектрических каскадных модулей для ТЭГ на твердом топливе (2017)
Анатычук Л. И. - Влияние деградации на ресурсные свойства термоэлектрических материалов, Лусте О. Я. (2017)
Поліщук Т. В. - Продуктивність селери коренеплідної у відкритому ґрунті за розмноження з меристем у культурі in vitro, Кецкало В. В. (2019)
Біленька О. М. - Зразки цибулі шалот з комплексом господарських ознак для використання в селекційних програмах, Крутько Р. В. (2019)
Кондратенко С. І. - Адаптивний потенціал колекційних зразків гібридів F1 кабачка, Могильна О. М., Сергієнко О. В., Самовол О. П., Ланкастер Ю. М., Крутько Р. В. (2019)
Вдовенко С. А. - Особливості застосування мікоризних препаратів за вирощування перцю солодкого в закритому ґрунті (2019)
Вітанов О. Д. - Біологічні особливості сортів квасолі овочевої та економічнічна ефективність її вирощування, Гарбовська Т. М., Щербина С. О., Урюпіна Л. М., Зелендін Ю. Д., Чефонова Н. В. (2019)
Куц О. В. - Продуктивність ланки овоче-кормової сівозміни, накопичення енергії та баланс елементів живлення залежно від системи удобрення, Парамонова Т. В., Михайлин В. І., Мозговський О. Ф., Семененко І. І., Романов О. В., Романова Т. А. (2019)
Паламарчук І. І. - Динаміка росту листків, урожайність і біометричні показники ознак сортів і гібридів патисона у Лісостепу Правобережному України (2019)
Могильна О. М. - Господарська та агроекологічна оцінка використання гербіцидів за вирощування маточників цибулі ріпчастої, Музика Л. П., Гончаренко В. Ю. (2019)
Ткаленко Г. М. - Біологічні особливості та шкідливість трипса цибулевого (Thrips tabaci Lind.) на посівах цибулі ріпчастої в Правобережному Лісостепу України, Ігнат В. В., Кудла В. В. (2019)
Рудь В. П. - Морква м’ясиста: зональне виробництво, наукове забезпечення, Сучкова В. М., Терьохіна Л. А., Урюпіна Л. М., Стовбір О. П., Сидора В. В. (2019)
Содержание (2017)
Горский П. В. - Эффективность термоэлектрических материалов системы Zn-Cd-Sb на основе порошков (2017)
Шафранюк В. П. - Исследование структурного совершенства термоэлектрических материалов CdSb рентгенодифракционными методами, Процак Т. В. (2017)
Ромака В. А. - Электронная структура термоэлектрического материала ZrNi1-xRhxSn, Ромака Л. П., Рогль П.-Ф., Ромака В. В., Стаднык Ю. В., Горинь А. М., Романив И. М., Опирский И. Р. (2017)
Анатычук Л. И. - О холодильном коэффициенте термоэлектрическихтепловых насосов жидкость-жидкость с учетом энергии на перемещение теплоносителя, Прибыла А. В. (2017)
Кшавецький О. С. - Оценка эффективности частного случая процессов тепломассообмена между тепловыми насосами и движущимся веществом, часть 1 (2017)
Зайков В. П. - Модель взаимосвязи показателей надежности однокаскадного охладителя с геометрией ветвей термоэлементов, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2017)
Лысько В. В. - О погрешностях измерения электропроводности образцов термоэлектрических материалов двухзондовым методом (2017)
Филин С. О. - Сравнительный анализ энергетических характеристик современных термоэлектрических холодильников (2017)
Мамедов М. М. - К 80-летию со дня рождения (2017)
Содержание (2018)
Ху Ж. - Конструирование троичных обратимых/квантових последовательных элементов, Дейбук В. (2018)
Горский П. В. - Роль элементарных процессов роста в формировании монокристаллов термоэлектрических материалов на основе теллурида висмута (2018)
Бхаттачария С. - Определение термэлектрической добротности через максимальное снижение температуры при использовании эффекта охлаждения Пельтье, Голдсмид Х. Дж. (2018)
Анатычук Л. И. - Оптимизация системы теплообмена термоэлектрического теплового насоса жидкость-жидкость, Прибыла А. В. (2018)
Бохан Ю. И. - Термоэлектрический керамический элемент с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, Варнава А. А. (2018)
Максимук М. В. - Стендовые исследования термоэлектрического предпускового источника тепла для автомобилей (2018)
Микитюк П. Д. - О влиянии термопары на распределение температуры в нагревателе измерительного термопреобразователя, Микитюк О. Ю. (2018)
Филин С. О. - Влияние теплового контакта поверхности охлаждения с объектом на быстродействие термоэлектрических охладителей напитков (2018)
Зайков В. П. - Сравнительный анализ динамики функционирования одно-каскадного термоэлектрического охлаждающего устройства с разной геометрией ветвей термоэлементов, Мещеряков В. И., Гнатовська А. А., Журавльов Ю. И. (2018)
Ровенчак А. А. - Поділ кафедри фізики Львівського університету на теоретичну та експериментальну в документах (2018)
Гнатенко Х. П. - Вплив імпульсної некомутативності на рух системи вільних частинок у сферично-симетричному некомутативному фазовому просторі (2018)
Мелех Б. Я. - Перевiрка надiйностi визначення хiмiчного вмiсту планетарних туманностей дiагностичним методом у поєднаннi з популярними виразами для iонiзацiйно-корекцiйних множників, Хмілевська О. А, Кашеба М. Д. (2018)
Буря О. І. - ІЧ-спектральний аналіз органопластиків на основі політрифторхлоретилену, Калініченко С. В., Сучиліна-Соколенко С. П., Томіна А.-М. В., Синельна А. І. (2018)
Матвіїв Р. Б. - Структура та рефрактивні параметри домішкових кристалів K2SO4, Рудиш М. Я., Стадник В. Й., Брезвін Р. С., Матвіїшин І. М., Карплюк Л. Т. (2018)
Болеста І. М. - Плазмонні спектри наночастинок срібла, Васьків А. П., Вельгош С. Р., Кушнір О. С., Шмигельський Я. А. (2018)
Соловйов М. В. - Синтез та фотолюмінесценція нанокристалів Tl4CdI6, TI4HqI6 вбудованих у приподні порожнини (2018)
Демків Т. М. - Люмінесценція полістирольних композитів з вкрапленими наночастинками LaF3Gd, Булик Л. І., Малий Т. С., Жишкович А. Г., Дячук М. В., Вістовський В. В., Волошиновський А. С. (2018)
Содержание (2018)
Горский П. В. - Оценка электрического и тепловогоконтактных сопротивлений и термоэдс переходного контактного слоя "термоэлектрический материал-металл"на основе теории композитов (2018)
Анатычук Л. И. - Компьютерное моделирование нестационарного температурного влияния на кожу человека, Кобилянский Р. Р. (2018)
Анатычук Л. И. - Термоэлектрические генераторы с пламенными источниками тепла переменной мощности и стабилизаторами температуры термобатарей, Максимук Н. В., Прибыла А. В., Розвер Ю. Ю. (2018)
Зайков В. П. - Влияние среднеобъемной температуры ветви термоэлемента на основные параметры, показатели надежности и динамику функционирования термоэлектрического тепловогонасоса, Мещеряков В. И., Журавлев Ю. И. (2018)
Максимук Н. В. - Натурные исследования термоэлектрического предпускового источника тепла для автомобиле (2018)
Кшевецький О. С. - Оценка эффективности в частном случаепроцессов тепломассообмена между тепловыми насосами и движущимся веществом, часть 2 (2018)
Микитюк П. Д. - Распределение температуры в нагревателе с переменным по длине сопротивлением в термо-электрическом преобразователя, Микитюк О. Ю. (2018)
Кокодий Н. Г. - Термоэлектрический матричный приемник оптического и терагерцевого излучения, Разиньков В. В. (2018)
Анатычук Л. И. - Пути повышения качества измерений термоэлектрических свойств материалов абсолютным методом, Гаврилюк Н. В., Лысько В. В. (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Rifert V. G. - Evolution of centrifugal distillation system with a thermoelectric heat pump for space mission Part 1. Review of publications on centrifugal distillation in the period of 1990 – 2017, Anatychuk L. I., Barabash P. O., Usenko V. I., Strikun A. P., Solomakha A. S., Petrenko V. G., Prybyla A. V. (2019)
Lysko V. V. - Viscous fluid approximation when simulating bi2te3 based thermoelectric material extrusion process (2019)
Romaka V. A. - Features of structural, energy, electrokinetic and magnetic characteristics of Ti1-xScxCoSb thermoelectric material, Romaka L. P., Stadnyk Yu. V., Romaka V. V., Horyn A. M., Romaniv I. M., Krayovskyy V. Ya., Konyk M. B., Rokomaniuk M. V. (2019)
Anatychuk L. I. - Method for taking into account the phase transition in biological tissue during computer-aided simulation of cryodestruction process, Kobylianskyi R. R, Fedoriv R. V. (2019)
Zakharchuk T. V. - Оn the efficiency of spiral girotropic thermoelements in cooling mode, Konstantynovych I. A, Konstantynovych A. V., Forbatiuk A. V. (2019)
Cherkez R. G. - Effect of leg segmentation on the efficiency of permeable thermoelement of co-sb based materials (2019)
Mykytiuk P. D. - Design of an annular thermopile for a single acting current source, Mykytiuk O. Y., Anatychuk L. I. (2019)
Anatychuk L. I. - Оn the efficiency of thermoelectric air-conditioners for vehicles, Prybyla A. V. (2019)
Бондаревська К. В. - Тенденції зовнішньоторговельної політики України в умовах інтеграції до світового господарства, Оразмухаммедов М. С. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Сталий розвиток аграрного виробництва як модель людино-та екологоцентричної аграрної економіки (2019)
Маркович Н. В. - Організаційно-економічне обґрунтування виробництва буряка столового в особистих селянських господарствах Львівщини (2019)
Наконечна Т. В. - Вплив інноваційних проектів на екологічний та соціально-економічний потенціал транспортно ї системи країни, Таранський І. П., Яричевська Я. І. (2019)
Січка І. І. - Інвестиційна привабливість готельного бізнесу в Україні (2019)
Балацька Н. Ю. - Фреймовий підхід до формування стратегії соціально-економічного розвитку підприємства ресторанного бізнесу (2019)
Бойченко К. С. - Класифікаційна архітектоніка інтегрованого розвитку підприємства (2019)
Брінь П. В. - Багаторівнева класифікація проектів за абсолютними та відносними ознаками, Абуд Ахмад Халіль Абуд (2019)
Бугас В .В. - Управління ризиками інноваційної діяльності підприємства: міжнародний досвід, Бугас В. В., Степанова І. В., Скрипка А. В. (2019)
Бугас В. В. - Управління прибутком на підприємстві та шляхи поліпшення цього процесу, Бугас В. В., Чупрун В. О., Ромас О. Ю. (2019)
Гончарук О. В. - Обґрунтування асортиментної політики підприємства харчової промисловості, Семенова Т. В., Титаренко Т. І. (2019)
Гордієнко М. І. - Координаційне забезпечення управління розвитком об’єднаних територіальних громад (2019)
Дашко І. М. - Прогнозування стратегії забезпечення конкурентоспроможності промислових підприємств (2019)
Журибіда Н. Р. - Вдосконалення інструментарію оцінювання рівня економічної безпеки банків (2019)
Корпан О. С. - Сучасні аспекти функціонування та оцінювання системи торговельного обслуговування населення (2019)
Кудінов В. В. - Аналіз процесу управління необоротними активами підприємства, Васильєва С. І., Ігнатова О. М. (2019)
Лугінін О. Є. - Сучасні підходи системного аналізу в оцінці підприємницьких ризиків, Терлич С. В., Антофій Н. М. (2019)
Мельник О. В. - Результативність управління капіталом вітчизняних промислових підприємств (2019)
Морозова Г. С. - Управління кредиторською заборгованістю в забезпеченні сталого розвитку сільсько господарських підприємств (2019)
Рачинський О. В. - Базові аспекти формування системи оцінки фінансової стійкості промислових підприємств (2019)
Ситник Н. С. - Фінансова безпека банківської системи України та перспективи її розвитку, Гринда А. М. (2019)
Сударкіна Л. Ю. - Формування засобів інтеграції принципів оптимального управління в практику ресурсозбереження в сільському господарстві (2019)
Suprunenko S. - Project management features in the banking sector (2019)
Теплюк М. А. - Підвищення ефективності діяльності підприємства шляхом використання альтернативних джерел енергії, Пузько С. Г. (2019)
Шапоренко О. О. - Крафт-пакування як інструмент просування органічних продуктів: зарубіжний досвід та українські реалії (2019)
Білоусов О. М. - Зовнішньоекономічні аспекти розвитку промисловості України, Дикий О. В. (2019)
Завгородній А. В. - Особливості зовнішньоекономічної діяльності Причорноморського регіону (2019)
Захарченко О. В. - Складники формування інвестиційного потенціалу сталого розвитку агропродовольчої сфери регіону, Алєксєйчук О. О. (2019)
Кузнєцова Г. О. - Стратегія формування конкурентного середовища на регіональному ринку відновлюваних енергоресурсів (2019)
Машканцева С. О. - Формування механізмів інноваційного розвитку транспортної системи регіону (2019)
Мельниченко Г. М. - Методи прогнозування напрямів інноваційного розвитку регіону (2019)
Радченко А. А. - Значення та переваги малого бізнесу в сільській місцевості (2019)
Руснак А. В. - Активізація розвитку нових моделей організації виробничої та інноваційної діяльності регіону, Карнаушенко А. С., Прохорчук С. В. (2019)
Тимчишин Ю. В. - Удосконалення методичного інструментарію оцінювання соціальної безпеки регіонів (2019)
Радіонова О. М. - Аналіз доступності туризму для осіб з обмеженими можливостями в Україні, Труфанова К. А. (2019)
Гірченко Т. Д. - Особливості організації та управління ризика ми проектного фінансування в Україні, Тіщенко Є. О. (2019)
Ізюмська В. А. - Удосконалення формування дохідної частини зведеного бюджету України, Кільчевська В. В. (2019)
Ситник І. П. - Трансформація платіжної системи України та методологічні аспекти її функціонування за нових умов (2019)
Височан О. О. - Облік адміністративних витрат у ракурсі вітчизняної науки, Оліховський В. Я. (2019)
Пушкарьова О. Ю. - Організаційно-нормативні аспекти запровадження внутрішнього аудиту в державному секторі економіки (2019)
Свічкар Н. М. - Особливості контролю розрахунків із постачальниками, Атаманюк В. В. (2019)
Шевчук І. Б. - Кластерний підхід до дослідження динаміки змін у банківській системі України, Депутат Б. Я., Шашкевич В. П. (2019)
Вихідні дані (2019)
Синицький Л. А. - Синтез автоколивних систем, що відтворюють один із розв'язків гамільтонової системи, Смаль І. В. (2000)
Ваврух М. В. - Температурна залежність поправки на локальне поле, Паславський В. Н., Тишко Н. Л. (2000)
Vakarchuk I. O. - A potential energy of interaction between helium atoms, Babin V. V., Rovenchak A. A. (2000)
Токарчук М. В. - Коефіцієнти пеpеносу сумішей густих газів заpяджених та незаряджених частинок, Кобрин О. Є., Гуменюк Й. А. (2000)
Datsyuk V. V. - Informative-theoretical analysis of the nanosecond gain dynamics in KrF laser amplifier (2000)
Гой Р. - Густина електронних станів у сполуках AIBIIIC2VI, Лукіянець Б. (2000)
Константинович А. В. - Спектр випромiнювання системи заряджених частинок, що рухаються в непоглинаючому iзотропному середовищi, Мельничук С. В., Раренко І. М., Константинович І. А., Жаркой В. П. (2000)
Tabunshchyk K. V. - Hamilton-Jacobi method for classical mechanics in Grassmann algebra (2000)
Анісімов І. О. - Збудження кільватерних хвиль зарядженим згустком у неоднорідній плазмі, Любич К. І. (2000)
Казіміров В. П. - Аналіз структури розплавів системи Fe–Sn з використанням методу RMCA, Смик С. Ю. (2000)
Горлей П. М. - Точне розв'язання задачi водневої пасивацiї кремнiю, Возний М. В. (2000)
Baschenko S. M. - The action of XeCl*-laser radiation on temperature dependence of porous silicon luminescence integral intensity, Blonskyy I. V., Skryshevskyy Yu. O. (2000)
Григорчак І. І. - Структура та фізичні властивості InSe і GaSe, селективно інтеркальованих літієм, Гаврилюк С. В., Нетяга В. В., Ковалюк З. Д. (2000)
Янішевський В. С. - Намагніченість спінової сітки в моделі Ізинґа. Ґауссове наближення, Цмоць В. М. (2000)
Stasyuk I. V. - Microscopic model of phase transition in the crystals of the DMAAlS and DMAGaS types, Velychko O. V. (2000)
Головко М. Ф. - До теорiї катiонного гiдролiзу у водних розчинах електролiтiв, Калюжний Ю. В., Дручок М. Ю. (2000)
Bulavin L. A. - Non-thermal influence of the mm-range electromagnetic radiation on the peroxide oxidation of egg yolk lipoproteins, Zabolotna N. M. (2000)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (2000)
Воронов Г. К. - Перспективи використання відходів каменеобробки для одержання архітектурно-будівельної кераміки, Фесенко О. І., Саввова О. В., Мельник С. О., Дегурко О. П. (2019)
Корсканов В. В. - Вплив наночастинок золота на теплопровідність водних розчинів графену, Фесенко О. М., Цебрієнко Т. В., Будник О. П., Долгошей В. Б. (2019)
Петрова Ж. О. - Дослідження процесів диспергування композиційних колоїдних капілярно-пористих матеріалів, Вишнєвський В. М., Новікова Ю. П., Петров А. І. (2019)
Глуховський В. В. - Низькоенергоємні композиції на основі неорганічних в'яжучих, Глуховський І. В. (2019)
Корсканов В. В. - Сучасний стан розвитку науки в Україні та її вплив на патентну та інноваційну діяльність, Фесенко О. М., Погорецький П. П., Будник О. П., Долгошей В. Б. (2019)
Вергелес К. О. - Залежність спектрів фотолюмінесценції КТ CdS від стехіометрії, Сминтина В. А., Скобєєва В. М., Малушин М. В. (2019)
Ваврух М. В. - Новий метод розрахунку рівноваги зір з осьовим обертанням, Тишко Н. Л., Дзіковський Д. В., Стельмах О. М. (2019)
Gnatenko Kh. P. - Relation of parameters of noncommutative algebra with mass and the equivalence principle in a space with quadratic noncommutativity of coordinates, Hryhorchak O. I. (2019)
Жаба В. І. - Розрахунки формфакторів дейтрона (2019)
Гольський Ю. З. - Заплутаність спінів у трикутному спіновому кластері, Гнатенко Х. П. (2019)
Собко Б. А. - Сyперадитивна модель ідеального фермі-газу поблизу абсолютного нуля температури, Ровенчак А. А. (2019)
Єрьоміна К. А. - Використання математичного моделювання при дослідженні теплофізичних властивостей вуглепластиків, Буря О. І. (2019)
Turko B. - Green luminiscence of ZnO microrods, Rudko M., Dendebera M., Kapustianyk V., Duviryak A., Serkiz R., Tereshko V. (2019)
Наталіч Б. - Моделювання термічної стабільності та плавлення біметалевої наночастинки Ag@Pd, Швець У., Борисюк В. (2019)
Малий Т. С. - Люмінесцентні властивості мікрокристалів YVO4-Bi, Eu, Цюмра В. Б., Жишкович А. В., Вістовський В. В., Васьків А. П., Волошиновський А. С. (2019)
Щепанський П. О. - Кореляційний аналіз між структурними і рефрактивними параметрами кристалів групи ABSO4, Рудиш М. Я., Матвіїв Р. Б., Стадник В. Й., Брезвін Р. С., Кушнір О. С., Карплюк Л. Т. (2019)
Дендебера М. П. - Вплив умов синтезу на люмінесцентно-кінетичні властивості колоїдних наночастинок CsPbBr3, Чорнодольський Я. М., Жишкович А. В., Салапак В. М., Мітіна Н. Є., Гамерник Р. В., Вістовський В. В., Волошиновський А. С. (2019)
Карнаушенко В. О. - Електронна енергетична структура кристала LaF3:Ce, Чорнодольський Я. М., Сиротюк С. В., Волошиновський А. С. (2019)
Бондаренко Л. Б. - Ефект етил 2-(хіназолін-4-іламіно)-4,5,6,7-тетрагідробензо|b|тіофен-3-карбоксилат гідрохлориду на ДНК, РНК, білки хроматину й показники стану антиоксидантної системи в карциномі Герена та незмінених тканинах матки щурів, Карацуба Т. А., Хавич О. О., Шаяхметова Г. М., Шарикіна Н. І., Коваленко В. М., Левицька Н. В., Полковниченко К. В., Калачінська М. М. (2019)
Деримедвідь Л. В. - Антиокиснювальні й антицитолітичні властивості екстракту листя лепехи звичайної, Коранг Л. А. (2019)
Дуюн И. Ф. - Изучение эффективности липофильного экстракта травы Achillea collina J. Becker ex Reichenb на модели термического ожога у крыс, Мазулин А. В., Беленичев И. Ф., Абрамов А. В. (2019)
Луценко Р. В. - Експериментальне дослідження кардіопротекторної дії 2-гідрокси-N-нафтален-1-іл-2-(2-oксо-1,2-дигідро-індол-3-іліден)-ацетаміду, Цивунін В. В., Койро О. О., Лар’яновська Ю. Б. (2019)
Харченко Ю. В. - Порівняльна характеристика гепатопротекторних ефектів фіксованої комбінації іпідакрину/фенібуту, пре/пробіотиків і S-аденозил- L-метіоніну за умов ізоніазид-рифампіцинового ураження печінки в щурів, Дьомшина О. О., Андрейко Т. Г., Бондаренко О. О., Пієржиновська К. О., Ушакова Г. О., Жилюк В. І. (2019)
Шаяхметова Г. М. - Клінічні біохімічні показники сироватки крові здорових статевозрілих білих щурів-самців (ретроспективна оцінка), Коваленко В. М., Басовська О. Г., Возна А. В. (2019)
Іванов Л. В. - Вивчення спорідненості до мембран допоміжних речовин й фармакологічно активних інгредієнтів методами флуоресцентних і спінових зондів, Щербак О. В., Кравченко В. Г., Деримедвідь Л. В., Безугла О. П. (2019)
Непролиферативные и пролиферативные поражения женской репродуктивной системы крыс и мышей (2019)
Надія Іванівна Шарикіна. До ювілею з дня народження (14 грудня 1939 року) (2019)
Knyazev M. A. - Calculation of three-kink states in ϕ4-theory with damping (2000)
Бубін С. М. - Прецизійні варіяційні розрахунки енерґетичних спектрів кулоноподібних систем трьох та чотирьох частинок, Сименог І. В. (2000)
Маркович Б. М. - Поліномний підхід і точкові канонічні перетворення для побудови квазіточно розв'язуваних потенціялів у квантовій механіці (2000)
Васильєв О. М. - Кореляцiйнi властивостi просторово обмежених анiзотропних середовищ при використаннi методу Мюнстера в тримоментному наближеннi, Чалий О. В. (2000)
Склярчук В. М. - Теплофізичні властивості розплавів на основі селену, Плевачук Ю. О. (2000)
Казіміров В. П. - В'язкість та електропровідність водних розчинів солей Ni(II), Легкобит Г. Ю. (2000)
Пелещак Р. М. - Залежність спектра електрона напруженої гетероструктури ZnSe/GaAs від відстані між дислокаціями невідповідности, Лукіянець Б. А., Тупичак В. П. (2000)
Костробій П. П. - Кінетика електронів та дифузія атомів газу в системі "метал–адсорбат–газ–вістря”. Узагальнені рівняння переносу, Рудавський Ю. К., Токарчук М. В. (2000)
Цмоць В. М. - Вплив розподілу NiSi2-фази на магнетну сприйнятливість сплавів системи Si–Ni, багатих на кремній, Штим В. С., Белан Б. Д., Бодак О. І., Протасов В. С. (2000)
Стасюк І. В. - Вплив напруги зсуву σ6 на фазовий перехід і фізичні властивості сеґнетоелектриків типу KD2PO4, Левицький Р. Р., Зачек І. Р., Моїна А. П., Дуда А. С. (2000)
Гарасевич С. - Ізотопнi ефекти в спектрах комбінаційного розсіяння світла гiротропних кристалiв дифосфiдiв цинку та кадмiю, Коренюк П., Слободянюк О., Янчук З. (2000)
Опанасюк А. С. - Деякі особливості реконструкції розподілів глибоких станів методом інжекційної спектроскопії, Проценко І. Ю., Тиркусова Н. В. (2000)
Georgiev J. K. - Stability and calibrating methods of some thin film platinum thermometers in the range 13.8–273.16 K, Dimitrov D. A., Zahariev A. L. (2000)
Мелех Б. Я. - Розподіл енерґії в спектрі випромінювання ядер областей HII в голубих компактних карликових галактиках за λ 912 Å (2000)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (2000)
Костицький М. В. - Перспективи вдосконалення діяльності конституційного суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій, Камінська Н. В., Кушакова-Костицька Н. В. (2019)
Яковлєв А. А. - Питання євроатлантичної інтеграції в сучасному конституційному процесі України (2019)
Білоус О. В. - Трансформація конституційно-правового статусу прокуратури в Україні та зарубіжний досвід (2019)
Басалаєва А. В. - Поняття та види строків у процедурі вирішення виборчого спору (2019)
Ішханян А. Р. - Правове регулювання запобiгання корупцiйним ризикам пiд час надання електронних послуг, Легеза Є. О. (2019)
Бедрій М. М. - Копне право і його застосування в українському копному судочинстві (XIV-XVIII ст.) (2019)
Abstract and References (2019)
Міроненко А. П. - Грип в Україні: підсумки сезону 2018–2019 рр. і прогноз наступної епідемії, Голубка О. С., Лейбенко Л. В. (2019)
Буске Ж. - Рекомендації щодо впровадження інноваційного досвіду з використання цифрових технологій з метою надання комплексної, особистісно-орієнтованої медичної допомоги пацієнтам з ринітом і астмою: результати проекту ARIA у 2018 р., Бедбрук А., Чарлевськи В. (2019)
Яковенко О. К. - Антифосфоліпідний синдром під маскою легеневої патології: клінічні спостереження пульмонолога, Гріфф С. Л., Яковенко Т. Л. (2019)
Ходош Э. М. - Тромбоз легочных артерий вследствие генетической тромбофилии: клинический случай, Безродная А. И., Ходош Е. Э. (2019)
Інноваційні напрями в ринології: за матеріалами Українсько-польського конгресу 2019 р. (2019)
Гострий кашель: призначення протимікробних препаратів. NICE guideline, 2018 (2019)
Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми,у дорослих і дітей старше 5 років. Global Initiative for Asthma, GINA, перегляд 2019 р. (2019)
Кишенькове керівництво Глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLD, перегляд 2019 р. (2019)
Рекалова О. М. - Ефективність бактеріального імуномодулятора бластолену у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень та хронічний бронхіт, Панасюкова О. Р., Матвієнко Ю. О. (2019)
Небезпечний вейпінг: Рекомендації CDC щодо менеджменту захворювань, спричинених вживанням електронних сигарет (2019)
Харченко В. Ф. - Тричастинкова теорія поляризаційної взаємодії легкої зарядженої частинки і двочастинкового комплексу на проміжних відстанях (2000)
Мриглод І. М. - Механізм формування збуджень типу "спінова хвиля" в магнетних рідинах, Дубик С. О., Рудавський Ю. К. (2000)
Васильєв О. М. - Метод Мюнстера для бiнарних сумiшей, Чалий О. В. (2000)
Pokhmurskii V. I. - Quantum mechanical calculations of electronic structures of multiple sphalerite clusters, Kopylets V. I., Kornii S. A., Janchuk O. M., Biletska G. A. (2000)
Datsyuk V. V. - Simulation of vibrational relaxation in the excimer lasers, Izmailov I. A. (2000)
Шовгенюк М. В. - Швидкісний гібридний корелятор сумісного фур'є-перетворення, Фітьо В. М., Муравський Л. І., Глушак П. А. (2000)
Шуаібов О. К. - Коронний розряд у робочих середовищах лазерів на фторидах та молекулах інертних газів й атомах фтору, Шимон Л. Л., Миня О. Й. (2000)
Нечволод М. К. - До теорії логарифмічної низькотемпературної повзучости, зумовленої виснаженням дислокацій, Голоденко М. М., Надточий В. О., Гриценко Ю. М., Сущенко Д. Г. (2000)
Rudka M. - Luminescent properties of CdBr2, Charambura S., Antonyuk V., Matviishyn I., Kostyuk B. (2000)
Фурман В. - Критерії вибору псевдопотенціялу в теорії металів (2000)
Leyarovski E. - Specific heat and transport properties of SmIn3, Leyarovska L., Popov C., Baychev M., Kalaydjiev K., Kirov M. (2000)
Федосов А. В. - Вплив iзовалентної домiшки Ge на п'єзоопiр кремнiю, Хвищун М. В., Ящинський Л. В. (2000)
Міцай Ю. - Мікроскопічна теорія пов'язаних магнетопружних хвиль у двовимірних феромагнетиках при довільній орієнтації хвильового вектора, Фрідман Ю., Спірін Д. (2000)
Романюк М. О. - П'єзооптика фероїків (2000)
Волошиновський А. С. - Люмінесцентно-кінетичні властивості Pb-вмісних мікрокристалів, дисперґованих у матрицях AI (A = Cs, Rb, K), Мягкота С. В., Глосковський А. В. (2000)
Ткач М. В. - Спектри електронів i дiрок у сферичних наногетероструктурах, Головацький В. А., Войцехівська О. М., Міхальова М. Я., Фартушинський Р. Б. (2000)
Кавецький Т. - Вплив гама-опромінення на ІЧ спектри оптичного пропускання халькогенідних склоподібних напівпровідників системи Ge–Sb–S (2000)
Стасюк І. В. - Функція розподілу й умови стійкости полімерних комплексів уранілу з подвійними містками водневих зв'язків, Голубець Т. В. (2000)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (2000)
Волошинова М. - Оновлення предметної лексики українських східнослобожанських говірок (на прикладі лексико-семантичної групи "Назви посуду для пиття”) (2019)
Глуховцева К. - Національно-культурні особливості мовного образу людини в автобіографічних розповідях діалектоносіїв Слобожанщини (2019)
Дружук І. - До питання про явище а < е (*е, *ь) у волинсько-поліських говірках (2019)
Юсікова О. - Особливості творення агентивів із семантикою збірності в говірках Закарпаття (2019)
Плечко А. - Поліські легенди про Всесвітній потоп (2019)
Доброльожа Г. - Етноконцепт ЯЙЦЕ в ареальній фразеологічній традиції (на матеріалі фразеології Середнього Полісся) (2019)
Ляшчынская В. - Сімволіка нажа і яе адлюстраванне ў фразеалагізмах беларускай мовы з кампанентам нож (2019)
Бехта І. - Думка у думці як ендофазна форма мовлення в художній проекції персонажного дискурсу (2019)
Мельник С. - Коментар до статті в мережевому виданні як специфічний мовленнєвий жанр (за матеріалами сучасного українського жіночого інтернет-глянцю "Коліжанка”), Сікорська В. (2019)
Найрулін А. - Етикетні формули в епістолярію Ольги Кобилянської як вияв прагмалінгвального (конотативного) компонента (2019)
Антонян І. - Використання інтерактивних методів навчання при викладанні іноземних мов у закладах вищої освіти, Попович Н. (2019)
Кравець О. А. - Оцінка генетичного та репродуктивного стану інвазивних популяцій Ulmus pumila та U. Suberosа у степовому придніпров’ї за умов зміни клімату, Пірко Я. В., Калафат Л. О., Рабоконь А. М., Постовойтова А. С., Білоножко Ю. О., Приваліхін С. М., Лихолат Ю. В., Блюм Я. Б. (2020)
Булатова К. М. - Генетическое разнообразие казахстанского коллекционного фонда инбредных линий подсолнечника по белковым и SSR маркерам, Мазкират Ш., Гаврилова О. А., Юсаева Д. А., Бабисекова Д. И., Альчимбаева П. А. (2020)
Глинкина Т. В. - Корреляция между нуклеотидными заменами в гене глицерол-3-фосфат оксидазы, уровнем продукции пероксида водорода и цитотосичностью Mусoplasma pneumoniae, Костюк С. А. (2020)
Косаківська І. В. - Ендогенні фітогормони гаметофітів папороті Polystichum aculeatum (L.) Roth на різних етапах морфогенезу в культурі in vitro, Васюк В. А., Войтенко Л. В., Щербатюк М. М., Романенко К. О., Бабенко Л. М. (2020)
Курта Х. М. - Порівняльний аналіз генетичної структури популяцій веслоноса (Polyodon spathula) за мікросателітними ДНК-маркерами, Малишева О. О., Спиридонов В. Г. (2020)
Калмикова О. O. - Зміни стану запалення білої жирової тканини щурів за умов розвитку ожиріння при різних режимах введення мелатоніну, Юрченко А. В., Савчук О. М., Дзержинський М. Е. (2020)
Антоненко С. В. - Взаємодія онкобілка Bcr-Abl з білком GLG1 у клітинах K562: роль у патогенезі хронічної мієлоїдної лейкемії, Кравчук І. В., Телегєєв Г. Д. (2020)
Межжерин С. В. - Поликлоновая структура поселений однополого европейского карася (Carassius gibelio (Bloch, 1782)) в северной Украине: сравнительный анализ аллозимных маркеров и числа хромосом, Пухтаевич П. П., Кокодий С. В. (2020)
Golovko A. - Consistent production of mice with conditional knockout alleles by CRISPR/Cas9-mediated genome editing using two guides/two oligos approach, Adams J., Guo H., Ballard J., Gonzales A., Morpurgo B. (2020)
Daskalova N. - Taxonomic relationships and genetic variability of wild Secale L. species as a source for valued traits in rye, wheat and triticale breeding, Spetsov P. (2020)
Sangita Ch. P. - In silico characterization of microRNAs and their target transcripts from cranberry (Vaccinium macrocarpon), Ashutosh Sh., Richa M., Sujay P. (2020)
Безтелесна Л. І. - Людські ресурси банківського сектору національної економіки: кількісна оцінка та вектори управління, Кондратюк Є. С. (2019)
Траченко Л. А. - Формування систем управління якістю підприємств сфери інжинірингових послуг: організаційно-методологічні аспекти (2019)
Коваль С. І. - Роль маркетингу у формуванні корпоративної культури компанії (2019)
Костюкевич Р. М. - Методичні підходи до формування та управління портфелями проектів реалізації стратегій розвитку об’єднаних територіальних громад, Костюкевич А. М. (2019)
Кузнєцова Т. В. - Актуальні проблеми розвитку франчайзингу в Україні, Левун О. І. (2019)
Кушнірук Ю. С. - Економічні аспекти туристично-рекреаційного потенціалу Франції, Попова В. М. (2019)
Мельник Л. М. - Оцінка передумов формування децентралізованих фінансових ресурсів регіону, Середа О. А. (2019)
Пивоварчук Л. В. - Місце криптовалют у сучасному світовому фінансовому просторі, Буткевич Д. В. (2019)
Сазонець І. Л. - Економічна антропологія в системі методологій дослідження соціальних процесів, Джинджоян В. В. (2019)
Саленко А. С. - Організаційно-економічні чинники лібералізації високотехнологічного корпоративного підприємництва (2019)
Самолюк Н. М. - Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на економічні результати діяльності підприємств, Міщук В. А. (2019)
Cкрипчук П. М. - Експорт зернових з України в умовах глобалізації: геоуправління, стандартизація, механізми забезпечення якості сільськогосподарських земель, Щербакова А. С., Судук О. Ю., Скрипчук В. П. (2019)
Солодкий В. О. - Особливості реалізації стратегії сталого розвитку в Україні (2019)
Dong Xinying - Composite Methodology Efficiency of Innovative Development of Small Business (2019)
Zinkevych O. - Koszty i ich klasyfikacja, Wdowiak K. (2019)
Vovk V. - Kredyt kupiecki w dzialalnosci podmiotow gospodarczych, Maćkowiak W. (2019)
Uchaikin V. V. - Telegraph equation in random walk problem, Saenko V. V. (2000)
Назаренко А. - Виключення польових ступенів вільности у релятивістській системі точкових частинок із безмасовим скалярним полем (2000)
Дорошко Н. Л. - Дослiдження еволюцiї розпаду i часу iснування радiоактивних ядер, Долинська М. Е. (2000)
Головко М. Ф. - Екрановані потенціали просторово неоднорідної системи: йон–дипольна суміш — пористе середовище, Сов'як Є. М. (2000)
Ваврух М. В. - Застосування модельних потенціялів у теорії електронних кореляцій, Коваль С. П., Тишко Н. Л. (2000)
Лісовий О. О. - Аналітичні властивості пропаґатора в точно розв'язуваній теорії поля (2000)
Шафраньош І. І. - Надпружне розсіяння електронів на метастабільних атомах магнію, Марушка В. І. (2000)
Стахіра Й. М. - Квазірезонансна взаємодія динамічної трирівневої квантової системи з електромагнетним випромінюванням, Демків Л. С. (2000)
Держко О. В. - Властивості неоднорідного плину атомів в електричному полі. Ґрадієнтне наближення, Мигаль В. М. (2000)
Балицький О. О. - Діяграми парціяльних тисків систем In–Se–O та Ga–Se–O, Берченко М. М., Савчин В. П. (2000)
Колінько М. І. - Параметри електронного спектра орторомбічних монокристалів хлориду індію, Невідомський А. Г. (2000)
Мельничук С. В. - Особливості зонної структури надґраток типу (CdTe)m/(Cd1-xMnxTe)n, Михайлевський Я. М., Юрійчук І. М. (2000)
Левицький Р. Р. - Термодинаміка моделі Ізинґа в поперечному полі в кластерному наближенні, Баран О. Р. (2000)
Бердичевський О. М. - Спектроскопія кристалів Cs2ZnI4:Mn і Rb2ZnI4:Mn, Вістовський В. В., Пашук І. П., Підзирайло М. С. (2000)
Apunevych S. - Large scale structures and integrated Sachs–Wolfe effect in non-zero Λ cosmologies, Novosyadlyj B. (2000)
Хроніка, бібліоґрафія, персоналії (2000)
Авторський покажчик тому 4 (2000)
Title, content (2020)
Burdo O. - Development of power-efficient and environmentally safe coffee product technologies, Bezbah І., Zykov A., Terziev S., Gavrilov A., Sirotyuk I., Mazurenko I., Yunbo Li (2020)
Sabadash S. - Improvement of equipment in order to intensify the process of drying dispersed food products, Savchenko-Pererva M., Radchuk O., Rozhkova L., Zahorulko A. (2020)
Kravchenko M. - Determining the rational concentration of dry demineralized whey in a formulationfor marzipan pastes, Rybchuk L., Fedorova D., Romanenko R., Рiddubnyi V., Danyliuk I., Palamarek K., Marusyak T., Nezveshchuk-Kohut T. (2020)
Zubkova K. - Influence of preliminary processing of vegetables on increasing the content of γ-amino-butyric acid in juices, Stoianova O. (2020)
Myroshnyk Y. - Exploring a possibility of using ultrasound in the technology of confectionery products, Dotsenko V., Sharan L., Tsyrulnikova V. (2020)
Biletska Y. - Devising a technology for making flour from chickpea enriched with selenium, Plotnikova R., Skyrda O., Bakirov M., Iurchenko S., Botshtein B. (2020)
Oliinyk S. - Studying the influence of meats from wheat and oat germs, and rose hips, on the formation of quality of rye-w heat dough and bread, Samokhvalova O., Lapitskaya N., Kucheruk Z. (2020)
Tkachenko A. - Managing safety of the developed cakes made from organic raw materials with improved fatty-acid composition, Syrokhman I., Basova Y., Kobischan A., Artemenko A., Kovalchuk Kh., Kalashnyk O., Katruk M., Zakharchyn R., Havrylrshyn V. (2020)
Abstract and References (2020)
Сокіл Б. - Питання української мови як навчальної на засіданнях Австрійського Парламенту (2019)
Глуховцева К. - Мовне втілення соціальних орієнтирів жителів Луганщини в діалектних текстах ареалу (2019)
Марєєв Д. - Зі спостережень за вигуками для підкликання та відгону птахів у східнополіських говірках (2019)
Слободян О. - Специфіка значень народних географічних термінів на позначення лугу в українських східнослобожанських говірках Луганщини (2019)
Холодьон О. - Невербальні засоби вираження семантики дієслів Східного Полісся: види і функції жестів (2019)
Волошинова М. - Принципи укладання словника предметної лексики українських східнослобожанських говірок (2019)
Клименко Н. - Принципи укладання хрестоматії східностепових говірок Донеччини (2019)
Хібеба Н. - Матеріали до словника говірки села Росохи Старосамбірського району Львівської області (2019)
Глуховцева І. - Фразеологія твору Пантелеймона Куліша "Чорна рада” (2019)
Бобух Н. - Семантико-стилістичні функції контрастивів у художніх текстах Івана Нечуя-Левицького (2019)
Завалій С. - "Мій дім – в долонях світлої журби…” (описово-оцінна функція оксиморонних синтагм у поетичному словнику) (2019)
Колесникова Л. - Теоретичні аспекти дослідження метафори (2019)
Кравченко О. - Лексичні опозиції в назвах постів С. Жадана як засіб вираження авторської інтенції (2019)
Кружилко О. Є. - Дослідження впливу глобальних проблем на охорону праці в Україні, Лисюк М. О. (2019)
Lahori A. H. - Enhancing phosphorus solubility from rock phosphate integrated with farmyard manure in P-deficient soil, Memon K. S., Memon M., Vambol V., Yasoob H., Aziz A., Naheed Z. (2019)
Aziz A. - Evaluating environmental, health and safety practices in hospitals:a case study in Karachi, Hassan K., Maystrenko V., Lahori A. H., Pirzada A. M. (2019)
Здановський В. Г. - Підвищення ефективності наглядової діяльності з охорони праці у агропромисловому комплексі України на основі ризик-орієнтованого підходу, Радіонов М. О. (2019)
Вихідні дані (2019)
Українській дипломатії — 90 років! (2007)
Яценюк А. - Українська дипломатія: від попередників до сучасників (2007)
Черновецький Л. - Київ на перехресті часу: міжнародні контакти (2007)
Кривонос П. - Київ дипломатичний (2007)
Це - моя Україна (2007)
Кучерук О. - Від Генерального секретарства міжнаціональних справ до Міністерства міжнародних справ Української Народної Республіки (2007)
Вєденєєв Д. - Система дипломатичного представництва за доби Директорії Української Народної Республіки. 1918—1920 рр. (2007)
Будков Д. - Організація міжнародного інформування за часів Української Держави гетьмана П. Скоропадського (2007)
Дорошко М. - Дипломатія Радянської України у 1917—1923 рр.: головні дійові особи (2007)
Гісем О. - "Закордот" у системі дипломатичних відносин між Польщею та УСРР (1921—1923 рр.) (2007)
Вішка О. - Українські дипломатичні, військові та економічні представництва у Варшаві в 1919—1923 рр. (2007)
Власенко В. - До діяльності Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Румунії (1919—1923 рр.) (2007)
Матяш І. - Дипломатична історія України могла побачити світ в середині 1960-х (2007)
Нагірняк О. - Зовнішньополітична діяльність гетьмана Івана Мазепи (2007)
Гай-Нижник П. - Німецька цензура в Українській Державі (мовою документів 1918 р.) (2007)
Бубряк Р. - Особливості дипломатичної діяльності Ватикану (2007)
Тимошенко Ю. - Українсько-болгарські взаємини кінця ХХ століття (2007)
Мотрук С. - Головні напрями зовнішньої політики Чеської Республіки на рубежі ХХ—ХХІ ст. (2007)
Кияк Т. - Українська діаспора як чинник внутрішньої та зовнішньої політики України (2007)
Губарець В. - Боротьба за свободу і утвердження Української держави: преса українців Північної Америки про відносини України і США в 1985—1994 рр. (2007)
Трюхан М. - Картографо-геодезична складова делімітації та демаркації державного кордону України (2007)
Тимошик М. - Українська преса і книговидання в Канаді як джерело дослідження українсько-канадських відносин (2007)
Посли України в іноземних державах (2007)
Іноземні посли в Україні (2007)
Пирожков С. - Україна та Молдова: від сусідства до партнерства (2007)
Кулінич М. - Україна може опанувати своїм місцем на азійському ринку (2007)
Шамшур О. - Розширення людських контактів та активна ділова співпраця — запорука зміцнення україно-американського стратегічного партнерства (2007)
Шеферс Р. - Німецько-українські стосунки: на міцному фундаменті, налаштовані на майбутнє (2007)
Юркович І. - Церква і вища освіта (2007)
Ключковські Я. - Відчуваю себе як на другій батьківщині (2007)
Зленко А. - Формування та реалізація концептуальних засад зовнішньої політики України (2007)
Гуменюк Б. - Академія, де вчать мистецтва дипломатії (2007)
Андрущенко В. - Виховуємо європейського вчителя (2007)
Перепелиця Г. - Російсько-українські відносини в контексті європейської безпеки (2007)
Кононенко П. - Україна і Європа (2007)
Хентшел Ф. - Знайомтеся: веселкова країна (2007)
Пригоровський В. - Дипломат Олександр Довженко (2007)
Денисенко А. - Діалоги з Джуро Відмаровичем (2007)
Чамара В. - Укрінформ: 90 років історії і поступу на міжнародні інформаційні терени (2007)
Шевченко В. - Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення — конституційний орган, що дбає про дотримання в країні європейських стандартів розвитку інформаційної сфери (2007)
Юричко В. - Новизна помножена на щирість спілкування (2007)
Махінчук М. - Побачити Париж і… не померти (2007)
Шкляр Л. - Сценарії реформування влади крізь призму парламентських виборів (2007)
Щегельська Ю. - Вплив доктрин "месіанства", "сарматизму" та "прометеїзму" на формування політичної культури польського суспільства та інтегрованого образу країни (2007)
Хроніка подій (2007)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2007)
Вигівська І. М. - Особливості калькулювання кейтерингу: організаційно-методичні засади, Макарович В. К. (2018)
Гик В. В. - Передумови формування обліково-інформаційного забезпечення управління кластером (2018)
Дерій В. А. - Управлінський облік і аналіз бізнес-процесів у підприємстві, Гуменна-Дерій М. В. (2018)
Завалій Т. О. - Сутність та структура клієнтського капіталу: управлінський аспект (2018)
Корнійчук А. А. - Особливості комерційної діяльності хлібопекарських підприємств (2018)
Коцюбинська Є. Б. - Сучасний стан соціального страхування в Україні (2018)
Ремлейн Мажена - Управління валютними ризиками та облік хеджування – порівняння польського та українського нормативного регулювання, Ксендзук В. В. (2018)
Moshenskyi S.Z. - Bооm and crisis of "dot-сoms" in the USA (1995–2000) (2018)
Овандер Н. Л. - Оцінка системи фінансового планування підприємства на основі збалансованої системи показників, Оверчук А. В. (2018)
Рудейчук C. В. - Сутність та характеристики публічно-приватного партнерства в Україні: обліковий вимір (2018)
Толмачова А. М. - Особливості організації внутрішнього аудиту неприбуткових організацій (2018)
Сенченко М. - Нова світова еліта на авансцені історії (2020)
Татарінова Л. - Тенденції розвитку книгодрукування та книгорозповсюдження у провідних країнах світу крізь призму проблем читання (2020)
Тур О. - Джерела інформації про книжкові видання й роль ЗМК у популяризації читання серед студентської молоді Кременчука, Хміль-Чуприна В. (2020)
Білик О. - До ювілею П. Куліша (2020)
Сенченко М. - Ідеологічне підґрунтя організаційної війни (2020)
Матвієнко О. - Науково-педагогічні школи в документознавчій освіті: сучасні особливості формування й розвитку, Цивін М. (2020)
Асєєв Г. - Особливості документів, що функціонують в інфокомунікаціях (2020)
Шевченко М. - Краєзнавчі документи: пріоритетний об'єкт оцифрування" (2020)
Богданов Г. - Газета як джерело забезпечення iнфопотреб та об'єкт соціологічних досліджень (2020)
Дояр Л. - Київ у друкованих виданнях 1918 року (2020)
Шумілова А. - Український кіноплакат 1947—1994 років із фондів НБУВ, як особливий вид творчості та масової комунікації (2020)
Вступне слово (2020)
Святоцький О. Д. - Витоки, етапи становлення та розвиток української державності, Бойко І. Й. (2020)
Семків В. О. - Методологічні аспекти історико-правової доктрини української державності (2020)
Захарченко П. П. - Історія українського права: поняттєва, історіографічна та компаративістична складові її ідентифікації (2020)
Гавриленко О. А. - Зародження права на території України в античну добу (2020)
Єрмолаєв В. М. - Становлення українського права та його вплив на державотворчі процеси в Київській Русі (2020)
Бойко І. Й. - Розвиток права як важливої ознаки Галицько-Волинської держави (1199–1349 роки) (2020)
Ковальова С. Г. - Місце українського права у правовій системі Великого князівства Литовського та Речі Посполитої. (2020)
Кольбенко А. В. - Звичаєве право Запорозької січі як важливий етап української державності (2020)
Шевчук Л. Е. - Основоположні засади та чинники формування національної правової системи Української козацької держави – Гетьманщини, Шевчук Т. П. (2020)
Головко О. М. - Місце українського права у правових системах Російської та Австрійської (Австро-Угорської) імперій (2020)
Терлюк І. Я. - Становлення українського національного законодавства у сфері соціально-економічних відносин (1917–1921 роки) (2020)
Тищик Б. Й. - Розвиток права у Західноукраїнській Народній Республіці (1918–1919 роки) (2020)
Кобилецький М. М. - Вплив магдебурзького права на розвиток місцевого самоврядування в Україні (ХІV–ХІХ століття) (2020)
Рум’янцев В. О. - Витоки, природа влади та правові засади Української держави гетьмана Павла Скоропадського (2020)
Гончаренко В. Д. - Повноваження найвищих органів державної влади та управління України в галузі законотворчості у період перебудови (1985–1991 роки) (2020)
Середа О. В. - Пам’ятки права як невід’ємні атрибути та фундамент української державності в концепції Національного проєкту "Скарбниця пам’яток українського права" (2020)
Висновки та рекомендації з актуальної теми (2020)
Вибрана бібліографія з актуальної теми: "Історико-правова доктрина Української державності" (2020)
Sagach I. - Address to Seminar "Constitutional Legacy of Pylyp Orlyk" (Kristianstad Kommun, 20 June 2019) (2020)
Haggman B. - The Bendery Constitution and Pylyp Orlyk and His Government-in-Exile in Sweden in 1715–1720 (2020)
Василь Якович Тацій: життя, присвячене служінню освіті, науці, державі і народу України (2020)
Панов М. І. - Вячеслав Васильович Комаров – багатогранність таланту (2020)
Вихідні дані (2020)
Тайманов Р. Е. - Научно-технические основы повышения достоверности измерений, Сапожникова К. В. (2014)
Фединець В. О. - Вплив умов теплообміну на інерційність термоперетворювачів для вимірювання температури газових потоків, Лесовой Л. В. (2014)
Чинков В. М. - Методика оцінювання похибок цифрових лічильників електроенергії, заснованих на вимірюванні потужності методом перемножування (2014)
Большаков В. Б. - Особливості калібрування ЗВТ витрати рідини, Косач Н. І. (2014)
Стенцель Й. І. - Дослідження точності вимірювання за реологічних перетворень фізичної величини, Літвінов К. А. (2014)
Малышев Ю. О. - Автоматизация Государственного специального эталона единицы удельной теплоемкости твердых тел в диапазоне температур 1337—1800 К "ГЭТ 67-75" (2014)
Лактіонов І. С. - Розроблення математичної моделі та обґрунтування структури засобу вимірювального контролю вологості ґрунту (2014)
Мачехин Ю. П. - Модель измерения здоровья человека. Метрологический подход, Курской Ю. С. (2014)
Козубовський В. Р. - Побутові комбіновані прилади подвійного призначення — пожежні сповіщувачі газові та газосигналізатори загазованості приміщень, Карватський Ю. Я. (2014)
Калинюк М. М. - Організація процесу аналізу титанових сплавів на вміст домішок кисню, азоту, водню та вуглецю (2014)
Моцак Т. О. - Проблемні питання проведення міжлабораторних порівнянь результатів вимірень у вуглехімічних лабораторіях, Уткіна Л. О., Єрмакова О. В., Корчагіна О. М., Говорова К. С. (2014)
Безрук З. Д. - Методи і засоби контролю викидів сміттєспалювального заводу (2014)
План набору слухачів на 2014 рік (2014)
Вітальні послання директорів Міжнародних бюро з мір і вагів Мартіна Мілтона та законодавчої метрології Стівена Паторея з нагоди Всесвітнього дня метрології 2014 Вимірювання та глобальний енергетичний виклик (2014)
Ведміцький Ю. Г. - Функція аналітичного квантування неперервних, кусково-неперервних та дискретних сигналів, Кухарчук В. В., Володарський Є. Т. (2014)
Роман В. І. - Визначення вагових коефіцієнтів акустичних каналів ультразвукових витратомірів, Матіко Ф. Д. (2014)
Кузьменко Ю. В. - Дослідження ефективності стабілізації потоку води у вимірювальній ділянці витратомірних установок за допомогою нового демпфера-деаератора, Гаврилкін М. В., Зайцева О. О., Лабунський В. С. (2014)
Тайманов Р. Е. - Группа новых национальных стандартов РФ как фактор, стимулирующий повышение достоверности измерений, Сапожникова К. В. (2014)
Євтух П. С. - Варіант методу найменших квадратів за визначення характеристик високовольтних вимірювальних трансформаторів напруги, Кислиця Т. А., Бохняк Я. Є. (2014)
Міхаль О. О. - Аналіз метрологічних характеристик вимірювального кола з порівнянням струмів для кондуктометричних біосенсорів, Гребеньков І. М. (2014)
Гріненко Т. О. - Пристрій підтримання синхронізації за телевізійним сигналом для цифрової мережі зв’язку АСУ ТП, Костиря О. О., Нарєжній О. П. (2014)
Омельченко А. В. - Автосейсмічна складова похибки симетричного балістичного гравіметра, зумовлена коливаннями фундаменту, Болюх В. Ф., Вінніченко О. І. (2014)
Назаренко Л. А. - Фотометрія присмеркового зору, Мироненко Т. В. (2014)
Dmitrenko D. - The Impact Analysis of the Finite Element Type and Size on the Error in Calculation of Stressed-Deformed State for Systems with Complicated Geometric Configuration, Skliarov V. (2014)
До 80-річчя Юліана Михайловича Туза (2014)
План набору слухачів на 2014 рік (2014)
Гіленко О. П. - Департамент технічного регулювання Мінекономрозвитку: метрологічна діяльність у 2013 році (2014)
Неєжмаков П. І. - Сучасна модель національної метрологічної системи — основа її подальшого розвитку (2014)
Матіко Ф. Д. - Визначення балансу об’єму природного газу в системах його транспортування та розподілу, Пістун Є. П. (2014)
Туз Ю. М. - Прилади вимірювання та аналізу відносної зміни поточних значень потужності з переналагоджованою програмною корекцією, Вдовиченко А. В., Токовенко С. О. (2014)
Мошаренков В. В. - Методи підвищення оперативності й точності повірки ЗВТ (2014)
Голуб К. Ю. - Розроблення методики визначення вологовмісту пилу під час випробувань апаратури системи управління різного призначення на стійкість до впливу пилу, Заболотний О. В., Чумаченко О. В. (2014)
Козубовський В. Р. - Вимірювання та опрацювання даних мультисенсорного датчика з використанням нейронної мережі, Федак М. В. (2014)
Dmitrenko D. - The Calculation Methodology of the Systems of the Complex Geometrical Configuration and the Changeable Physical Structure, Skliarov V. (2014)
Філинюк М. А. - Пристрій визначення характеру реактивності імітансу навантаження довгої лінії, Ліщинська Л. Б., Чехместрук Р. Ю. (2014)
Мотало В. П. - Синтез структури кваліметричної системи на основі методології багатовимірного шкалювання (2014)
Шевченко О. І. - Вплив критичних кутів на трансформацію поверхневих хвиль Лява та Релєя за неруйнівного контролю якості адгезії покриттів на хромі та чавуні (2014)
Чеберячко С. І. - До питання підвищення якості випробування протипилових респіраторів, Радчук Д. І. (2014)
Неєжмаков П. І. - 18-е засідання Ради Президента СООМЕТ (2014)
План набору слухачів на 2014 рік (2014)
Гаркавий С. І. - Академік Євген Гнатович Гончарук (до 90-річчя від дня народження) (2019)
Сердюк А. М. - Відповідність державного регулювання санітарної охорони водних об'єктів в Україні вимогам Директив ЄС: еколого-гігієнічні, архітектурно-планувальні та правові аспекти, Махнюк В. М., Гаркавий С. І., Мишковська А. А., Руденко І. С., Риженко Н. О., Жуковський В. К., Тарасова Н. М. (2019)
Очеретяна Г. В. - Гігієнічні вимоги до місць зберігання автотранспорту на території закладів охорони здоров‘я приватної форми власності з урахуванням закордонного досвіду, Махнюк В. М., Горваль А. К., Чорна В. В. (2019)
Павленко Н. П. - Гігієнічні питання нормування об’ємно-планувальних показників будівництва загальноосвітніх закладів в Україні та країнах Європейського союзу (2019)
Махнюк В. М. - Обґрунтування розробки розмірів санітарно-захисної зони для вітроелектростанцій різної потужності з урахуванням закордонного досвіду, Мельниченко С. О., Пелех Л. В., Тарасова Н. М., Гончарук В. С., Запорожська О. А., Воскобійник Д. І. (2019)
Могильний С. М. - Обґрунтування внесення змін до нової редакції ДСП "Планування і забудова населених пунктів" в частині унормування нових розмірів СЗЗ для АЗС різної потужності (2019)
Ковтуненко І. М. - Особливості палінації домінуючих пилкових аероалергенів в м. Києві в контексті змін клімату (2019)
Прокопов В. О. - Результати гігієнічного моніторингу питної води поліпшеної якості в Україні, Зоріна О. В. (2019)
Станкевич В. В. - Сучасні технології очистки господарсько-побутових стічних вод на малих каналізаційних очисних спорудах з обробкою шкідливих вентиляційних викидів на озонових та сорбційних установках, Тарабарова С. Б. (2019)
Станкевич В. В. - Санітарно-гігієнічні особливості застосування пробіотиків для обробки твердих побутових відходів, Тетеньова І. О. (2019)
Черниченко І. О. - Визначення неканцерогенних ризиків від перорального надходження пріоритетних хімічних речовин в організм, Бабій В. Ф., Литвиченко О. М., Кондратенко О. Є., Баленко Н. В., Главачек Д. О. (2019)
Сурмашева О. В. - Оцінка біоцидної дії композитів з наночасток срібла та протимікробних препаратів, Романенко Л. І., Ніконова Н. О., Корчак Г. І., Кистерська Л. Д., Логінова О. Б., Садохін В. П. (2019)
Думанський В. Ю. - Гігієнічна оцінка електромагнітного та акустичного випромінювання у житловій забудові прилеглих територій аеропорту "Бориспіль", Нікітіна Н. Г., Семашко П. В., Біткін С. В., Зотов С. В., Безверха А. П., Сердюк Є. А., Гоц А. В., Галак С. С., Стеблій Н. М. (2019)
Думанський В. Ю. - Методологічні основи еколого-гігієнічної оцінки сумісної дії електромагнітного випромінювання та авіаційного шуму, Нікітіна Н. Г., Біткін С. В., Семашко П. В., Зотов С. В., Безверха А. П., Коблянська А. В., Галак С. С., Сердюк Є. А., Гоц А. В. (2019)
Семашко П. В. - Обґрунтування зон придатності прилеглих до аеропортів територій під забудову з умов впливу авіаційного шуму (2019)
Зотов С. В. - Поведінка білих щурів при поєднаній дії магнітного поля промислової частоти (50 Гц) та нітрозамінів, Безверха А. П. (2019)
Томашевська Л. А. - Дослідження впливу електромагнітних випромінювань на стан про- та антиоксидантних процесів в крові піддослідних тварин, Кравчун Т. Є, Дідик Н. В. (2019)
Томашевська Л. А. - Система крові тварин за умов сумісної дії магнітного поля і нітрозамінів, Кравчун Т. Є., Цицирук В. С. (2019)
Аксьонов М. В. - Світовий досвід запровадження планів дій щодо захисту від радону (огляд), Фризюк М. А., Павленко Т. О. (2019)
Гуліч М. П. - Організація шкільного харчування: міжнародний та вітчизняний досвід, Петренко О. Д., Любарська Л. С., Харченко О. О., Ященко О. В. (2019)
Моісеєнко І. Є. - Сорбінова і бензойна кислоти – харчові добавки і природні консерванти, Ємченко Н. Л., Любарська Л. С., Ольшевська О. Д., Харченко О. О., Ященко О. В. (2019)
Циганенко О. І. - Органічне землеробство, як шлях покращення здоров’я населення через продукти здорового харчування, Першегуба Я. В., Захарова Н. М., Авраменко Л. М., Склярова Н. А., Оксамитна Л. Ф. (2019)
Останіна Н. В. - Роль дієтичних добавок для харчування людей та стан контролю їх безпеки та якості для споживання на сучасному етапі, Кузнецова О. М. (2019)
Полька Н. С. - Характеристика фізичного розвитку дітей 5 років м. Києва на сучасному етапі, Платонова А. Г., Яцковська Н. Я., Жебеленко М. Г., Шкарбан К. С., Саєнко Г. М. (2019)
Сергета І. В. - Особливості показників соціально-психологічної адаптації студентів у динаміці навчання в закладі вищої медичної світи, Стоян Н. В., Мостова О. П., Панчук О. Ю. (2019)
Платонова А. Г. - Фізичний розвиток дітей та етапі переходу від дошкільної до загальної середньої освіти за 10 років, Яцковська Н. Я., Жебеленко М. Г. (2019)
Єлізарова О. Т. - Прогнозування здоров'я міських дітей 12-15 років з урахуванням щоденної рухової активності, Антомонов М. Ю., Гозак С. В., Станкевич Т. В., Парац А. М. (2019)
Bandazhevsky Yu. I. - Physical development and calcium-phosphorus metabolism in the children from the regions affected the Chornobyl nuclear power plant accident, Dubovaya N. F. (2019)
Тимощук О. В. - Особливості показників соціально-психологічної адаптації учнів і студентів сучасних закладів освіти різних типів за результатами тесту Люшера (2019)
Станкевич В. В. - Гігієнічна проблема забруднення гельмінтами довкілля та профілактичні заходи боротьби з гельмінтозами (огляд), Тарабарова С. Б., Черевко О. М. (2019)
Потейко П. И. - Воздействие окружающей среды на изменение гематологических показателей у больных туберкулезом легких, работавших во вредных условиях производства, Ткач С. И., Попов О. И., Ширапова О. В., Белих Л. М., Бойко Л. Т., Константиновськая О. С., Ходаковська В. О., Семко Н. Г., Попова Т. О. (2019)
Крутько В. С. - Окружающая среда как фактор успешной беременности больной с рецидивом гранулематоза Вегенера, Потейко П. И., Попов О. И., Ходош Е. М., Шевченко О. С., Бойко Л. Т., Ходаковская В. А., Семко Н. Г., Попова Т. О. (2019)
Николаева Я. Ю. - Использование биофармацевтической классификационной системы для оптимизации контроля качества лекарственных препаратов на рынке Украины, Останина Н. В., Левин М. Г. (2019)
Величко О. М. - Розвиток та трансформація національного законодавства у сфері метрології (2014)
Петриченко Г. І. - Методика визначення температурної залежності поправок для зменшення дії впливних факторів на результати вимірення температури за інфрачервоним випроміненням в умовах виробництва, Назаренко Л. А., Гоц Н. Є. (2014)
Пістун Є. П. - Дослідження похибки ультразвукових витратомірів за умов спотвореної структури потоку на основі CFD-моделювання, Матіко Ф. Д., Роман В. І., Стеценко А. А. (2014)
Володарський Є. Т. - Оцінювання повторюваності методик лабораторних випробувань, Савельєва Л. О. (2014)
Лошак М. Г. - Алмазна випробувальна лабораторія — надійність та достовірність результатів, Александрова Л. І., Косенчук Т. О., Лисаковський В. С. (2014)
Купко О. Д. - Аналіз похибок вимірювання сили світла автомобільних фар, Терещенко В. В. (2014)
Народницький Г. Ю. - Щодо повірки еталонних металевих мірників 1-го розряду (2014)
Мельничук С. І. - Використання розподілу результатів вимірень для оцінювання метрологічних характеристик первинних перетворювачів та інформаційно-вимірювальних каналів, Мануляк І. З. (2014)
Євтух П. С. - Особливості оцінювання впливу систематичних похибок на результати високовольтних вимірень, Кислиця Т. А., Бохняк Я. Є. (2014)
Чабан О. П. - Розвиток структурних складових нормативно-технічної документації в технічній та медичній діагностиці, Юзевич Л. В. (2014)
Івах Р. М. - Математична модель ємнісного первинного перетворювача методом факторного експерименту, Домінюк Т. І., Питель І. Д. (2014)
Дементьєв Ю. В. - Інформаційна система обліку етилового спирту, Дементьєв С. Ю., Білоус В. М., Пачевський В. В. (2014)
Руденко М. В. - Що вимірює лічильник газу? Проблема впливу температурного фактора на показання побутових лічильників, Нікіфоров Ю. О. (2014)
Рожнов М. С. - Ювілейне засідання Генеральної асамблеї Eurachem, Левбарґ О. С. (2014)
План набору слухачів на 2015 рік (2014)
Жалдак М. С. - Європейський вектор розвитку метрології (2014)
Чалий В. П. - Єдність і метрологічна простежуваність результатів вимірень потужності ультразвуку, Ільницька Т. М., Кізлівський І. Г. (2014)
Коробко А. І. - Оцінювання придатності (валідація) випробувального устатковання, Тарасов Ю. В., Шеїн В. С., Костенко О. С., Радченко Ю. А. (2014)
Заболотний О. В. - Оцінка ступеня довіри до результатів експериментального дослідження методу спалювання природного газу, Сухобрус М. А. (2014)
Большаков В. Б. - Випробувальні регіональні лабораторії з ядерної криміналістики — інструмент МАГАТЕ та ЄС у боротьбі з міжнародним тероризмом, Косач Н. І. (2014)
Глєбов А. Б. - Результати 2-го раунду програми міжлабораторних порівнянь результатів вимірень, Голубець Р. А., Облап Р. В., Малієнко В. А., Новак Н. Б., Волошинець В. Г., Чичерін М. С. (2014)
Квасніков В. П. - Аналоговий інтерфейс для дистанційних вимірювань сигналів генераторних датчиків, Орнатський Д. П., Михалко Н. В. (2014)
Середюк О. Є. - Теоретичні засади застосування напірного витратоміра для визначення енергетичної цінності природного газу, Малісевич В. В. (2014)
Зубков Д. П. - Гоніофотометрична установка для вимірювання світлотехнічних характеристик потужних світлодіодів, Назаренко Л. А. (2014)
Козубовський В. Р. - Хімічні датчики (2014)
Бойко В. М. - Питання створення автономної системи частотно-часового забезпечення споживачів Збройних сил України на основі використання методу пасивної синхронізації шкал часу і частоти, Гаврилов А. Б., Рондін Ю. П., Костиря О. О. (2014)
До 70-річчя Євгена Тимофійовича Володарського (2014)
План набору слухачів на 2015 рік (2014)
Леонов Г. І. - Вимірювання великих сил методом паралельного навантаження групи динамометрів, Демченко А. Ю., Ціпоренко О. В. (2014)
Стенцель Й. І. - Дослідження точності вимірювання за реологічних перетворень фізичної величини з конвекційним перенесенням, Літвінов К. А., Шаповалов О. І. (2014)
Бабюк С. М. - Можливість визначення похибок високовольтних вимірювальних трансформаторів струму під навантаженням (2014)
Бовсуновська Ю. О. - Дослідження первинних вимірювальних перетворювачів системи безпеки гідротехнічних споруд каскаду ГЕС ПАТ "Укргідроенерго", Кричевець О. М., Орлов В. О., Шабаліна Л. О., Кухтаров С. О. (2014)
Подригало М. А. - Система метрологічного забезпечення випробувальної лабораторії, Коробко А. І., Радченко Ю. А. (2014)
Сурду М. Н. - Аналіз джерел похибок логарифмічних вимірників параметрів імпедансу — вимірювальний ланцюг, Ламеко О. Л., Панич О. В. (2014)
Чинков В. М. - Оцінювання похибок обчислювальних алгоритмів цифрових вимірників статистичних характеристик ергодичних випадкових процесів (2014)
Косач Н. І. - Аналіз охолодних пристроїв в оборотних системах водопостачання АЕС, Бейнер Н. В. (2014)
Евтух П. С. - Зниження похибки визначення балансів електроенергії та потужності у високовольтних мережах, Михайлов О. В., Вакуленко О. О. (2014)
Тревого І. С. - Метрологічна атестація еталонного базису технологією GNSS, Цюпак І. М. (2014)
Мачехин Ю. П. - Норма энтропии как реперная точка шкалы измерения здоровья, Курской Ю. С. (2014)
Калинюк М. М. - Визначення вмісту "поверхневого" та "об’ємного" водню в алюмінії та сплавах на його основі (2014)
Рекомендації конференції "Метрологія-2014" (2014)
План набору слухачів на 2015 рік (2014)
Харазішвілі Ю. М. - Ідентифікація рівня енергетичної безпеки України з позицій сталого розвитку (2019)
Брюховецька Н. Ю. - Інтелектуалізація як пріоритетний напрям розвитку промислових підприємств в умовах індустрії 4.0, Чорна О. А. (2019)
Кравченко С. І. - Регулювання національної інноваційної системи у глокалізаційному аспекті (2019)
Солдак М. О. - Промислові екосистеми і технологічний розвиток (2019)
Череватский Д. Ю. - Генеральные акторы мёбиусной экономики (2019)
Іванов Ю. Б. - Індустрія 4.0: ризики, виклики, можливості (2019)
Амоша О. І. - 60 років Інституту економіки промисловості НАН України: історія та досягнення, Землянкін А. І., Солдак М. О. (2019)
Буник М. З. - Адміністративні реформи в Німеччині на місцевому рівні: досвід для України, Франке Х. (2019)
Красівський О. Я. - Чинники консолідації українського суспільства на сучасному етапі його розвитку: ціннісно-культурний, політичний та соціально-економічний виміри, Мороз О. Ю. (2019)
Майстро С. В. - Теоретико-методологічні основи державної політики у сфері європейської інтеграції, Рєзніков В. В. (2019)
Пасічник В. М. - Національна ідея як чинник формування національної ідентичності України (2019)
Акімов О. О. - Формування та реалізація повноважень органів державної влади: системогенезний аспект (2019)
Дем'янчук І. Я. - Оповіщення населення великих міст про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій: реалізація повноважень органів управління (2019)
Колосовська І. І. - Механізми здійснення публічної політики регіонального розвитку (2019)
Купрійчук В. М. - Соціальна функція держави та особливості її реалізації в умовах сучасних глобалізаційних викликів, Венцель В. Т. (2019)
Матвеєва О. Ю. - Огляд актуальних тенденцій розвитку туристичної галузі в Дніпропетровській області: державно-управлінський аспект (2019)
Проценко О. В. - До питання формування механізмів державного управління в роботі з дітьми, які проживають у сім'ях у складних життєвих обставинах (2019)
Проць Т. А. - Державне сприяння розвитку освіти у сфері фізичної культури на регіональному рівні: проблема узгодженості державних політик (2019)
Токар М. Ю. - Функціональне визначення громадської організації як соціального сервіс-провайдера (2019)
Бліщук К. М. - Інноваційний розвиток національної економіки України: проблеми та перспективи, Третяк Г. С. (2019)
Борщук Є. М. - Особливості формування інноваційно-інвестиційної політики розвитку агропромислових підприємств України, Сидорчук О. Г. (2019)
Давтян С. Г. - Взаємодія органів публічної влади на регіональному та місцевому рівнях із реалізації власних повноважень у сфері соціального захисту населення, Єльчієва О. Р. (2019)
Матвіїшин Є. Г. - Використання майна територіальних громад як засобу для місцевого економічного розвитку, Заброцька О. В. (2019)
Федець А. В. - Удосконалення механізму державного регулювання ринку надання послуг з інкасації коштів та перевезень валютних цінностей в Україні (2019)
Шевчук П. І. - Дотримання рівнів соціального забезпечення в Україні часів незалежності, Шевчук А. П. (2019)
Тарасюк Б. - Повернення України в об’єднану Європу: роль зовнішньої політики (2006)
Кривонос П. - Київ дипломатичний (2006)
Пирожков С. - Реформування сектора безпеки й оборони України після помаранчевої революції (2006)
Віднянський С. - У пошуках оптимальної зовнішньополітичної парадигми України (2006)
Шкляр Л. - Вітчизняна етнополітика: уроки та перспективи (2006)
Бех В. - Ідея соціального організму як імператив концепції національної безпеки України у ХХІ столітті (2006)
Посли України в іноземних державах (2006)
Іноземні посли в Україні (2006)
Генеральні консули іноземних держав в Україні (2006)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2006)
Матяш І. - Про невідому посаду Симона Петлюри на дипломатичній службі (2006)
Матвієнко В. - "Апогей готичної Русі": дипломатія Володимира Великого і Ярослава Мудрого (2006)
Головченко В. - Дипломатична історія Галицько-Волинської держави: об’єднавчий період (2006)
Денисенко В. - Вплив візантійської та болгарської культур на формування духовної освіти у Давній Руси–Україні (дипломатичний екскурс) (2006)
Захарчук О. - Українська тема в записках польського генерала Міхала Сокольницького (2006)
Кулінич М. - Інтереси України в Азійсько-Тихоокеанському регіоні (2006)
Гай-Нижник П. - Фінансові взаємини Української Народної Республіки з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) (2006)
Калакура О. - Польсько-українське порозуміння на тлі небезпеки більшовизму (1919–1921 рр.) (2006)
Солдатенко В. - Берестейський договір: військова складова та її реалізація в Україні (2006)
Дробот І. - Європейська модель української державності в ідеологемі історико-філософського спадку В.К. Липинського (2006)
Кудряченко А. - Геополітичні дилеми сучасної України (2006)
Стрельчук Н. - Зовнішньополітичні орієнтації громадян Македонії (90-ті роки ХХ ст. — поч. ХХІ ст.) (2006)
Кулінич М. - Свята, які завжди з тобою... (Японський календар очима українця) 536-557 (2006)
Ключковські Я. - У відносинах — довіра та надійність (2006)
Гуменюк Б. - Республіка Кіпр: офшор чи повноправний бізнес-партнер України? (2006)
Рилач В. - Деякі аспекти зовнішньої політики України на Близькому Сході (2006)
Перебійніс Є. - Українці Словаччини: вдома у Європейському Союзі (2006)
Соловйова В. - Михайло Тишкевич — український дипломат і політичний діяч (2006)
Денисенко А. - Щоб Україну бачили у світі (2006)
Железняк М. - Енциклопедія Сучасної України: історія, сучасний стан та перспективи (2006)
Дещиця А. - Дипломатичне досьє. 2006 рік (2006)
Title (2019)
Contents (2019)
Пам’яті члена-кореспондента НАН України Б. М. Малиновського (2019)
Летичевський О. О. - Алгебраїчний підхід у формалізації вразливостей в бінарному коді, Гринюк Я. В., Яковлев В. М. (2019)
Нагірна А. М. - Квадратична задача на множині сполучень та метод її розв’язання (2019)
Savchenko Ye. A. - Metalearning as One of the Task of the Machine Learning Problems, Rybachok N. A. (2019)
Лозінський А. П. - Синтез технологій платформ хмарних обчислень (2019)
Sazhok M. M. - Automatic Speech Recognition For Ukrainian Broadcast Media Transcribing, Seliukh R. A., Fedoryn D. Ya., Yukhymenko O. A., Robeiko V. V. (2019)
Sukhoruchkina O. N. - The Virtual Sensors for Intelligent Control of the Mobile Robot (2019)
Antonyuk Ya. M. - Diagnostic Methods and Traffic Management on Campus Networks (2019)
Our Authors (2019)
Інструкція для авторів (2019)
Алфавітний іменний покажчик статей за 2019 рік (2019)
Систематичний покажчик статей, опублікованих у 2019 році (2019)
Барболіна Т. М. - Властивості Евклідових задач лексикографічної комбінаторної оптимізації на розміщеннях (2019)
Галба Є. Ф. - Зважене сингулярне розвинення матриць та методи розв'язування задач зваженої псевдоінверсії з виродженими вагами, Варенюк Н. А., Тукалевська Н. І. (2019)
Emmenegger J.-F. - Sraffa and Leontief Revisited. Mathematical Methods and Models of a Circular Economy (Book Presentation), Chable D., Nour Eldin H. A., Knolle H. (2019)
Задірака В. К. - Елементи теорії оптимального інтегрування швидкоосцилюючих функцій на класах функцій, Луц Л. В. (2019)
Качко О. Г. - Оптимізація функції множення поліномів для звичайної та product форми задання одного з поліномів, Кандій С. О., Острянська Є. В. (2019)
Козин И. В. - Фрагментарная модель размещения производства, Полюга С. И., Сардак В. И. (2019)
Коломис О. М. - Оцінка похибки заокруглення алгоритму обчислення оцінки спектральної щільності (2019)
Крот А. М. - Модель эволюции хаотических волновых процессов в сложных динамических системах на основе теории матричной декомпозиции (2019)
Лаптин Ю. П. - О приближенном вычислении коэффициентов точных штрафных функций, Бардадым Т. А. (2019)
Литвин О. М. - Метод одночасного рівномірного наближення сплайнами тригонометричних функцій та їх похідних, Литвин О. О., Ткаченко О. В. (2019)
Макаренко А. С. - Новые подходы к сокращению искусственных колебаний в численных решениях. Антидиффузия, антидисперсия и лангольеры (2019)
Маринець В. В. - Про один підхід дослідження крайової задачі для квазілінійного рівняння гіперболічного типу з розривною правою частиною, Когутич О. І. (2019)
Недашковський М. О. - Обчислення кортежів розв'язків матричних поліноміальних рівнянь (2019)
Нестеренко А. Н. - Розв'язування систем нелінійних рівнянь на комп’ютерах з паралельною організацією обчислень, Попов О. В., Рудич О. В. (2019)
Нечуйвітер О. П. - Оптимальна за порядком точності кубатурна формула наближеного обчислення подвійного інтегралу від швидкоосцилюючих функцій загального виду, Каргапольцева Г. В., Дараган К. В. (2019)
Першина Ю. І. - Розв'язання задачі відновлення розривних функцій методом мінімакса, Пасічник В. О. (2019)
Петренюк В. І. - Структура 20-ти 9-ти вершинних графів-обструкції тора (2019)
Покутний О. О. - Гомоклінічний хаос та рівняння Нав'є–Стокса (2019)
Поліщук О. Д. - Центральність у складних мережах та посередництво у мережевих системах (2019)
Савкіна М. Ю. - Рівність оцінок МНК та Ейткена моделі лінійної регресії у випадку гетероскедастичних відхилень (2019)
Семёнов В. В. - Модифицированный экстраградиентный метод с дивергенцией Брэгмана для вариационных неравенств (2019)
Семенов В. Ю. - Метод розв'язання систем бітових рівнянь на основі принципу гілок та границь, Семенова Є. В. (2019)
Сергієнко І. В. - Від теорії похибок до сучасних комп’ютерних технологій, Задірака В. К., Швідченко І. В. (2019)
Скуратовский Р. В. - Решение обратной задачи к удвоению точки скрученной кривой Эдвардса над конечным полем (2019)
Старков В. М. - Про вплив похибок вимірювань на інтерпретацію результатів лазерних експериментів, Томчук П. М. (2019)
Стецюк П. І. - Про усереднення чисел та лінійних сплайнів, Хом'як О. М. (2019)
Тимофієва Н. К. - Критерії подібності динамічних задач комбінаторної оптимізації (2019)
Устименко В. О. - Про нові потоковi алгоритми створення дайджестiв електронних документів з високорiвневим аваланч ефектом, Пустовіт О. С. (2019)
Хіміч О. М. - Використання мішаної розрядності у математичному моделюванні, Сидорук В. А. (2019)
Чистяков О. В. - Гібридний ітераційний алгоритм для розв'язування часткової проблеми власних значень (2019)
Чистякова Т. В. - Про вибір розрядності обчислень в інтелектуальній системі обробки матриць, Єршов П. С. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Бандура О. О. - Антропологія права як складова філософської антропології (загальний нарис) (2019)
Вдовичин І. Я. - Аксіологічні основи моделі мовної політики: теоретико-методологічний аналіз, Савойська С. В. (2019)
Островська Б. В. - Розвиток біоетики в міжнародному праві як глобальної платформи для розв’язання проблем прав людини (2019)
Кельман М. С. - Осмислення методології пізнання наукових теорій у правознавстві, Кельман Л. М., Романська І. В. (2019)
Бєлкін Л. М. - Методологія визначення податкової відповідальності: співвідношення адміністративного та кримінального права, Юринець Ю. Л., Бєлкін М. Л. (2019)
Шемчук В. В. - Механізм забезпечення інформаційної безпеки держави: теоретично-методологічні основи (2019)
Павлишин О. В. - Двопалатний парламент як форма демократичної влади в Україні: історико-правовий аналіз і перспективи, Дурдинець М. Ю. (2019)
Роговенко М. М. - Проблема аномії в історії філософсько-правової думки, Семижон А. В. (2019)
Shumeiko O. - Philosophical and Legal Analysis of the European Institution of Family in the Middle Ages (2019)
Гвоздік О. І. - Судово-процесуальне доказування в логічному вимірі (2019)
Джуська А. В. - Право працівників поліції України на повагу до їхньої гідності під час виконання службових обов’язків, Джуський В. В. (2019)
Кравець В. В. - Генеза становлення та розвитку сфери медичного обслуговування населення в первісний період розвитку суспільства (2019)
Стрельченко О. Г. - Доктринальна характеристика публічної служби в Україні: поняття та класифікація (2019)
Рудюк В. С. - Світоглядний рівень бачення трансформації судочинства в Україні (2019)
Довгань О. О. - Теоретичні засади професійної діяльності журналістів (2019)
Варга Ч. - Важливий внесок в історію юридичних наук (2019)
Камінська В. В. - Роль соціокультурного середовища у професійному розвитку педагогів (2019)
Корнейко А. О. - Організація та проведення зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, на Волині у 2019 році, Кутовий Р. С. (2019)
Поліщук Н. А. - Теоретико-практичні засади формування здоров’язбережувальної компетентності педагогів у системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Сташенко М. О. - Михайло Пилипович Кравчук у процесі наукової популяризації 20-х рр. ХХ ст., Трачук Т. В. (2019)
Турчина Л. І. - Особливості психологічного супроводу вчителя Нової української школи (2019)
Бабула І. І. - Забезпечення якості освіти на принципах академічної доброчесності (2019)
Попович В. Й. - Моделювання освітнього середовища в площині дослідницької діяльності школи (2019)
Верба Т. П. - Навчання дорослих у системі післядипломної педагогічної освіти у ВІППО, Кліванська Ю. А. (2019)
Рубльова Н. О. - Засоби для інтерактивного педагогічного спілкування в інтернеті (2019)
Друкачук Ю. О. - Створення графічного інтерфейсу користувача для програм мовою Python за допомогою Tkinter (2019)
Кобель Г. П. - Третій етап LVІ Всеукраїнської олімпіади з фізики, Савош В. О. (2019)
Мирончук О. П. - Бінарні уроки як форма STEM-орієнтованої організації освітнього процесу, Трофімук М. Б., Кащенюк М. Р. (2019)
Сашко В. Й. - Виховання стійкого інтересу до навчання шляхом розвитку мислення і творчої активності молодших школярів, Тарасюк В. Й. (2019)
Граузе О. Е. - Сучасний урок зарубіжної літератури – урок життя і сили людського співчуття (2019)
Шинкарук І. В. - Всеукраїнський конкурс "Учитель року" як фактор особистісного та професійного вдосконалення вчителя (2019)
Гребенюк М. П. - Використання програмних засобів для виявлення плагіату в наукових та методичних роботах (2019)
Барабаш Ю. Г. - Виявити майбутнього вчителя, Позінкевич Р. О. (2019)
Зоря Ю. М. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у патріотичному вихованні учнівської молоді (2019)
Гуцол А. В. - Роль гендеру та тендерної освіти в суспільному житті України на початку третього тисячоліття (2016)
Потапчук Т. В. - Професійна компетентність учителів у структурі наукових досліджень (2016)
Панькевич О. О. - Методика викладання дисципліни "Українська мова за професійним спрямуванням”: комунікативний підхід (2016)
Максимовська Н. О. - Становлення та розвиток анімаційного підходу до соціально-педагогічної діяльності (2016)
Цибулько Л. Г. - Підвищення кваліфікації спеціалістів, які здійснюють соціально- педагогічну роботу з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування (2016)
Алексєєва О.Р. - Інтернет-простір та медіа-засоби як мезофактори соціалізації підлітків (2016)
Роман С. В. - Формування емоційно-ціннісного ставлення учнів до хімічних знань через навчальний зміст еколого-гуманістичного спрямування (2016)
Дубова Н. В. - Дизайнерська діяльність як засіб розвитку творчого потенціалу учнів на уроках технологій, Харитонова В. В. (2016)
Пісоцька М. Е. - Нормативно-правове забезпечення індивідуалізації навчання студентів вищої педагогічної школи УРСР другої половини ХХ століття (2016)
Силкіна С. А. - Проблема виховання важковиховуваних підлітків у педагогічній спадщині А. Макаренка та В. Сухомлинського (2016)
Заграй Л. - Тематичний аналіз як якісний метод у феміністичних дослідженнях (2019)
Литвин-Кіндратюк С. - Історико-еволюційний вектор студій розвитку особистості в сучасній психології (2019)
Вітюк Н. - Особливості дискурсу політичної пропаганди в умовах інформаційно-психологічної війни (2019)
Гринчук О. - Інфантильна поведінка студентської молоді: основні показники та особливості прояву, Оленич Т. (2019)
Іванцев Л. - Стратегія життя особистості та можливості її побудови як предмет теоретико-методологічного аналізу, Іванцев Н. (2019)
Кулеша-Любінець М. - Гендерні особливості мотивації до лідерства у студентів університету, Ляхович Т. (2019)
Лютак О. - Щастя як соціально-психологічний феномен, Федик О. (2019)
Чуйко О. - Психологічні особливості самореалізації жінок у ситуації безробіття, Левкун Г. (2019)
Вовченко О. - Психолого-педагогічний вплив корекційно-розвиткових занять на формування життєвих компетентностей підлітків з порушеннями інтелектуального розвитку (2019)
Куравська Н. - Прояви психологічних проблем гендерного характеру в організаціях (2019)
Паркулаб О. - Військова дисципліна як компонент психологічної готовності особистості до армійської служби, Котілок Т. (2019)
Пенькова Н. - Проблеми соціально-психологічної адаптації курсантів національної гвардії України до навчання, Шевченко В. (2019)
Федоришин Г. - Вплив конкурентної взаємодії підприємців на організаційну культуру, Фучко Р. (2019)
Федорук О. - Досвід проекції досліджень емоційного інтелекту на проблему формування професійної компетентності управлінців (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Title (2018)
Contents (2018)
Krusir G. - Improvement of the Composting Technology of Food Component of Municipal Solid Waste, Sagdeeva O., Kovalenko I., Malovanyy M., Zakharchuk V. (2018)
Plyatsuk L. - System Approach to the Assessment of Anthropogenic Impact on Marine Ecosystems During Oil Production Activities, Ablieieva I., Gabbasova S., Mamutova A. (2018)
Rylskyi O. - Efficiency of Fibrous Carrier Use in Biotechnologically Intensified Process of Additional Treatment of Industrial Waste Water From Petroleum Products, Dombrovskyi K., Gvozdyak P. (2018)
Grochowska J. - Preliminary Characteristics of the Water Chemistry of Lake Czarne Located in Catchment of Drwęca River, Płachta A., Łopata M., Gołaś I., Augustyniak R., Tandyrak R., Parszuto K., Tur M. (2018)
Azarov I. - Analysis of Radiological Indicators in the Process of Environmental Certification of the Chornobyl Exclusion Zone Territory, Zadunaj O. (2018)
Koliehova A. - Electrochemical Extraction of Zinc From Acid and Neutral Regeneration Solutions, Trokhymenko H., Gomelya M. (2018)
Lomtatidze N. - Results of the Drinking Water Ecological Monitoring on the Territory of the Ajara Autonomous Republic, Ghachava N., Abuladze L. (2018)
Operacz A. - The Effective Hydropower Potential of the Mszanka River in South Poland – the Course Of Estimation, Kotowski T., Bugajski P. (2018)
Yevheniy S. - The Liquid Phase Recirculation Under Methanogenic Fermentation of Chicken Manure, Anatoliy S. (2018)
Chugai A. - The Life Path and Scientific Priorities of Professor Tamerlan Safranov (2018)
Верховська М. В. - Критерії, показники й рівні готовності викладача фізичного виховання вищого закладу освіти до використання фізкультурно-оздоровчих технологій у професійній діяльності (2019)
Верховська М. В. - Формування спеціальних рухових навичок викладачів фізичного виховання засобами фізкультурно-оздоровчих технологій, Газаєв В. Н. (2019)
Гринько В. М. - Дослідження рівня впливу занять аеробного характеру на загальну витривалість студентів у групах зі спортивною спрямованістю (2019)
Зігунов В. М. - Формування фахової компетентності майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до організації екологічного туризму (2019)
Крюков Ю. М. - Використання засобів загартовування студентів на заняттях з фізичного виховання, Товстоп’ятко Ф. Ф. (2019)
Остапенко Г. А. - Оценка эффективности организационно-педагогической модели формирования готовности будущих учителей физической культуры к организации здоровье сберегающей учебно-воспитательной среды (2019)
Остапенко Г. О. - Особливості розвитку фізичної підготовленості дітей 5-7 років засобами дитячого фітнесу, Дорошенко В. В., Федорович Л. А. (2019)
Пономарьов В. О. - Вплив тренувань різної спрямованості на фізичний розвиток і функціональну підготовленість юнаків та дівчат в умовах позашкільної спортивної секції, Коваленко Ю. О., Сорока І. Г. (2019)
Чередниченко І. А. - Проблеми та шляхи підвищення ефективності рівня фізичної підготовленості студентів ЗНУ, Брухно Е. Л., Корж Н. Л. (2019)
Верховська М. В. - Використання функціональних петель "ТРХ" у лікувальній фізичній культурі в студентів спеціальної медичної групи з порушенням постави в процесі фізичного виховання у вищому закладі освіти (2019)
Іванська О. В. - Застосування кінезіотейпування в дітей з дитячим церебральним паралічем у фізичній терапії (2019)
Марченко В. О. - Ортопедичні ігри та нестандартне обладнання в програмі корекції функціональної недостатності стопи в дітей 5-6 років в умовах спеціалізованого будинку дитини, Дорошенко В. В. (2019)
Гальченко Л. В. - Роль і значення вболівальників у структурі спортивної індустрії, Дядечко І. Є., Горох О. О. (2019)
Горбуля В. О. - Формування індивідуальних тактичних дій у нападі баскетболістів 14-15 років у ДЮСШ, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2019)
Димова А. М. - Особливості розвитку максимальної сили в юнаків 15-16 років в академічному веслуванні, Димов К. В., Димов А. В. (2019)
Клочко Л. І. - Вплив гірської підготовки на тренувальний процес бігунок-марафонок вищого світового рівня, Віндюк О. В. (2019)
Крюков Ю. М. - Планування інтенсивності фізичних навантажень у навчально-тренувальній роботі, Дядечко І. Є., Бєлоус М. A. (2019)
Куксова А. С. - Порівняльний аналіз результатів тестування студентів-волейболістів у підготовчий період, Самоленко Т. В., Гамов В. Г., Черепов О. В. (2019)
Петрушевський Є. І. - Специфіка французької моделі спорту вищих досягнень (2019)
Сундукова І. В. - Складові психологічної готовності гімнастів до змагань (2019)
Тищенко В. О. - Удосконалення спеціальної фізичної підготовленості борців вільного стилю на етапі попередньої базової підготовки, Парлаг Д. А., Тищенко Д. Г. (2019)
Черненко О. Є. - Вплив регулярних занять тхеквондо на фізичний розвиток та фізичну підготовленість хлопців 6-8 років, Сердюк Д. Г., Черненко А. Є., Лукіна К. М. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2019)
Аркушин Г. Л. - Вплив говіркового оточення на зооніми північно-західної України (2016)
Барилова Г. К. - Назви традиційних народних ігор з м’ячем (2016)
Волошинова М. О. - Багатослівні номени на позначення предметно-побутової лексики в українських східнослобожанських говірках (2016)
Глуховцева К. Д. - Назви магічних дій в українських східнослобожанських говірках (на матеріалі обрядових та звичаєвих текстів) (2016)
Гримашевич Г. І. - Відіменникові прислівники в середньополіських говірках Житомирської області (2016)
Грицевич Ю. В. - Відображення позиційної реалізації голосного |’а| в текстах західнополіського фольклору (2016)
Глуховцева І. Я. - Структурно-семантичні особливості порівнянь у творі Сергія Жадана "Месопотамія” (2016)
Доброльожа Г. М. - Етноконцепт жаба як відображення народної свідомості та світобачення українця (на матеріалі фразеології Середнього Полісся) (2016)
Паночко М. М. - Чужомовні запозичення як джерело збагачення українського правничого лексикону ХІХ ст. (2016)
Сухачова Н. С. - Семантична класифікація термінологічних одиниць парцели оrganization / організація як складника концептуального домену management / менеджмент (2016)
Найрулін А. О. - Прагмалінгвальний компонент мовної семантики в епістолярному тексті (2016)
Шутова Л. І. - Засоби вербалізації емоційного стану жінок у художньому тексті (2016)
Островська Л. С. - Статус атрибутивних компонентів у структурі простого речення (2016)
Гайда О. М. - Прийменник отъ у пам’ятках української мови XVI – XVII ст. (2016)
Аркушин Г. Л. - Новобойківське видання. Рецензія на книгу: Бойко-Сікора К., Сікора Л. Жива бесіда. – Дрогобич: Посвіт, 2016. – 312 с. (2016)
Мойсієнко В. М. - Рецензія на монографію: Купчинська З. О. Стратиграфія архаїчної ойконімії України / З. О. Купчинська. – Л.: НТШ, 2016. – 1278 с.; 56 картосхем (2016)
Вихідні дані (2016)
Title (2019)
Contents (2019)
Kuryliak V. - "New economy" in the context of global knowledge, information and innovation management, Kuryliak M. (2019)
Oriekhova T. - Circular economy as a global imperative (2019)
Savelyev Y. - Economic convergence in the european integration space in the context of relations between Ukraine and the visegrad four, Smalyuk H. (2019)
Lishchynskyy I. - Territorial cohesion policy in the context of EU regional security (2019)
Dubrovina N. - The evaluation of indices of public finance distribution on central and local levels for EU countries, Neubauerova E., Fabus M., Tulai O. (2019)
Gumenyuk Y. - Prospects for development of restaurant business in agrarian and industrial state (2019)
"Journal of european economy" in 2019 (2019)
Our Authors (2019)
Гришко Ю. А. - Особливості здорового способу життя студентської молоді (2019)
Доля О. О. - Дослідження рівня фізичного здоров’я школярів, Бабій В. Г., Дробот К. В. (2019)
Доля О. О. - Спортивно-масова робота в початковій школі як засіб залучення до здорового способу життя, Сердюк Д. Г., Коваленко Ю. О. (2019)
Дорошенко І. Е. - Дослідження впливу ігор з елементами футболу на психофізичний стан молодших школярів (2019)
Захарова О. М. - Здоров’язбережувальна освіта студентів закладу вищої освіти, Сметанін С. В. (2019)
Іванська О. В. - Підвищення фізичного стану студентів засобами аквааеробіки, Маліков М. В., Соколова О. В. (2019)
Коваленко Ю. О. - Особливості застосування оздоровчих систем у фізичному вихованні школярів, Голець В. О. (2019)
Богдановська Н. В. - Корекційно-розвиваючі технології вінклюзивній освіті дітей із затримкою психічного розвитку, Кальонова І. В. (2019)
Кальонова І. В. - Досвід застосування ерготерапії з пацієнтами з постінсультним парезом верхньої кінцівки, Богдановська Н. В. (2019)
Позмогова Н. В. - Формування фахової компетентності майбутніх фахівців з фізичної терапії при захворюваннях опорно-рухового апарату, Калга О. В., Козачок А. В. (2019)
Горбуля В. О. - Методика розвитку рухових здібностей волейболісток 9-10 років на початковому етапі підготовки, Горбуля В. Б., Горбуля О. В. (2019)
Кокарев Б. В. - Дослідження впливу додаткових занять з акробатики на розвиток фізичних якостей спортсменів 7-9 років в черлідингу, Кокарева С. М., Дудник Ю. І. (2019)
Крюков Ю. М. - Фізичні вправи на етапі загальної базової підготовки плавців, Бєлоус М. А., Глухов І. Г. (2019)
Крюков Ю. М. - Оцінка розвитку рухових здібностей плавців, Бабій В. Г. (2019)
Лювей Ю. - Контроль фізичної підготовленості бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки, Каратник І. В., Бубела О. Ю., Пітин М. П. (2019)
Sokolova O. V. - Diagnostic functional condition in sport, Tyshchenko V., Mordvinov K. (2019)
Скрипка І. М. - Удосконалення швидкісно-силових якостей спортсменів-гирьовиків на попередньому базовому етапі спортивної підготовки, Чередніченко С. В., Леоненко А. В. (2019)
Тищенко В. А. - IT-технологии как средство определения уровня теоретической подготовки в спорте высших достижений, Соколова О. В., Сапун Т. А. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету" за фахом "Фізичне виховання та спорт" (2019)
Дидик-Меуш Г. М. - Атрибутив і жанр. 3. (за текстом львівської пам’ятки ІІ половини XVII ст.) (2016)
Ткач Л. О. - Англізми в українських рекламних текстах кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.: матеріали до словника, Прокопова А. Ю. (2016)
Шпить О. Б. - Присвійний займенник свій в українській мові XVI – XVII століть: семантика і граматика (2016)
Білик Я. С. - Локативні конструкції з прийменником в (у) у східностепових говірках: семантика і функції (2016)
Волошинова М. О. - Назви посуду для варіння їжі в українських східнослобожанських говірках (2016)
Глуховцева К. Д. - Назви конкретних фізичних дій у діалектному дискурсі українських східнослобожанських говірок (2016)
Гороф’янюк І. В. - Фольклорні тексти збірки О. Курило "Матеріяли до діялектології та фольклористики” як джерело портретування подільського говору (2016)
Колесников А. О. - Із спостережень над словотворенням іменників в українських південнобессарабських говірках (2016)
Слободян О. В. - Структурно-семантична характеристика географічних народних термінів на позначення лісу в українських східнослобожанських говірках Луганщини (2016)
Коваленко Н. Д. - Просторовий зв’язок фразем та їх компонетів (2016)
Мельник О. А. - Емпороніми Вінниччини (кінець ХХ – початок ХХІ ст.) (2016)
Ивко А. С. - Модели образования универбов-глаголов в русском языке (2016)
Царьова І. В. - Сучасні тенденції дослідження юридичної лексики (2016)
Глуховцева І. Я. - Фразеологізми у творі Сергія Жадана "Месопотамія” (2016)
Гуменюк Н. Г. - Особливості маніпулятивного складника політичного дискурсу Хілларі Клінтон (на матеріалі виступу в Рено, Невада, 25.08.16 р.) (2016)
Колесникова Л. Л. - Лексична варіативність архетипного символу вогонь (2016)
Моісеєнко О. Ю. - Взаємодія мов та культур у контексті глобалізації (2016)
Ніколаєнко І. О. - Розмовні елементи в художній мові Івана Низового та Василя Старуна (2016)
Вихідні дані (2016)
До 80-річчя ректора Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, відповідального редактора збірника наукових праць "Проблеми законності" Тація Василя Яковича (2020)
Гетьман А. П. - Академік В. Я. Тацій – фундатор збірника наукових праць "Проблеми законності" (2020)
Петришин О. В. - Тацій Василь Якович – президент-організатор, перший та почесний президент Національної академії правових наук України (2020)
Барабаш Ю. Г. - Харківський міжнародний юридичний форум: від ідеї академіка В. Я. Тація до масштабної реалізації амбітних планів (2020)
Гончаренко В. Д. - Творчий внесок академіка В. Я. Таціяв становлення та розвиток законодавства незалежної України, Панов М. І. (2020)
Шило О. Г. - Від ідеї до конституційної норми: аналіз наукового доробку академіка В. Я. Тація (2020)
Харитонова О. В. - Професор В. Я. Тацій та харківська школа кримінального права (2020)
Навроцький В. О. - Кримінальний закон у судженнях Василя Тація (2020)
Шепітько М. В. - Популяризація та розвиток кримінального права крізь призму громадської діяльності академіка Василя Яковича Тація (2020)
Тютюгін В. І. - Вчення про стабільність та динамізм кримінального законодавства у працях професора В. Я. Тація, Пономаренко Ю. А., Суходубова І. В. (2020)
Гродецький Ю. В. - Роль академіка В. Я. Тація у розробці концептуальних засад упровадження інституту проступку до законодавства України (2020)
Демидова Л. М. - Учення про об'єкт злочину в працях академіка В. Я. Тація (2020)
Зайцев О. В. - Проблеми державної зради в науці кримінального права та шляхи їх вирішення в дослідженнях академіка В. Я. Тація, Рубащенко М. А. (2020)
Киричко В. М. - Проблематика об'єкта і системи господарських злочинів у наукових працях В. Я. Тація (2020)
Тютюгін В. І. - Науковий внесок академіка В. Я. Тація у вирішення проблем кваліфікації умисного вбивства за обтяжуючих обставин, Демидова Л. М. (2020)
Головкін Б. М. - Питання державної політики боротьби із злочинністю в наукових дослідженнях Василя Яковича Тація (2020)
Капліна О. В. - Внесок Василя Яковича Тація у становлення кримінальної процесуальної науки (2020)
Серьогіна С. Г. - Науковий доробок академіка В. Я. Тація в галузі муніципального права України (2020)
Демидова Л. М. - Академік Василь Якович Тацій – мій учитель (науковий консультант 2011–2014 рр.) (2020)
Козак В. А. - Мій науковий керівник – професор В. Я. Тацій (2020)
Мохончук С. М. - Та ми живем, щоб слід лишити: дім чи стежину, дерево чи слово (2020)
Бойченко М. - Змістові засади патріотичного виховання школярів у Республіці Польща, Пахотіна Т. (2020)
Карпусь О. - Термінологічний інструментарій дослідження проблеми здоров’язбереження у Фінляндії (2020)
Куліченко А. - Інноваційна діяльність у медичній освіті США (1910–1940 рр.) (2020)
Леврінц М. - Трансформація концептуальних положень системи підготовки вчителів іноземних мов у США (2020)
Чупахіна С. - Застосування інформаційних технологій у корекційно-розвитковій роботі з дітьми з інтелектуальними порушеннями: зарубіжний досвід (2020)
Гученко Г. - Рухливі ігри як засіб підвищення фізичної підготовленості та виховання патріотизму й морально-вольових якостей підлітків у позаурочний час, Прокопова Л., Міщенко О. (2020)
Жадько О. - Організація взаємодії закладів загальної середньої освіти й органів місцевого самоврядування в освіті та вихованні дітей (2020)
Лісневська Н. - Особливості застосування кольоротерапії в роботі з дітьми дошкільного віку як засобу впливу на їх здоров’я (2020)
Потьомкіна Н. - Соціально-педагогічна профілактика залежності старшокласників від соціальних мереж засобами кінопродукції (2020)
Приходькіна Н. - Навчальна програма з медіа- та інформаційної грамотності ЮНЕСКО: концептуальні основи (2020)
Сокаль В. - Управління розвитком креативного закладу загальної середньої освіти, Гурінчук Л. (2020)
Стежко Ю. - Мотиваційні домінанти та методологічні засади освітніх інновацій в імперативах українських реалій (2020)
Цибулько О. - Особливості педагогіки духовності у світлі сучасного світського та релігійного виховання (2020)
Ковальчук Ж. - Забезпечення відповідності наукової діяльності вітчизняних учених у галузі спеціальної освіти директивам керівних органів УРСР у 1970-1991-у рр. (2020)
Будянська В. - Шляхи формування мовленнєвої культури в закладах вищої освіти, Мариківська Г. (2020)
Глінчук Ю. - Професійно-орієнтовані інноваційні педагогічні технології формування працеохоронної компетентності майбутніх учителів (2020)
Гречаник Н. - Емоційно-вольові основи культурологічної компетентності майбутніх учителів початкової школи (2020)
Загородня Л. - Дисципліна "Імідж закладу дошкільної освіти" як інтегрований складник формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладі дошкільної освіти (2020)
Калініченко Л. - Риторична культура як основа формування професійної мовнокомунікативної компетентності майбутніх правників (2020)
Кіцера Н. - Упровадження інтерактивних методів викладання основ медичної генетики студентам-медикам (2020)
Kozlov D. - Criteria and evaluation instrument for determining the state of innovative culture development of the future manager of the general secondary education institution in the masters’ training process (2020)
Корнєєва І. - Монолог-презентація як ефективний метод іншомовного професійно орієнтованого навчання майбутніх дизайнерів (2020)
Курок В. - Дуальна освіта як інноваційна форма підготовки фахівців у закладах вищої освіти, Гребеник А. (2020)
Невзоров Р. - Наземне навчання бойовим польотам як умова якісної фахової підготовки майбутніх льотчиків тактичної авіації (2020)
Парфіненко Т. - Визначення рівнів сформованності здорового стилю життя студентів у процесі навчання основ здоровья (2020)
Плющ В. - Самостійна робота як одна з форм самоосвіти студентів (2020)
Погребняк Д. - Методика розвитку фахової компетентності начальників фізичної підготовки та спорту військових частин збройних сил України в системі післядипломної освіти, Коновалов Д. (2020)
Ровенська О. - Удосконалення математичної компетентності студентів інформаційно-технологічних спеціальностей засобами НДР з теорії наближення, Астахов В. (2020)
Silchuk O. - The problem of moral values among the agrarian university students: a role of humanities (2020)
Томенко О. - Особливості секційної моделі організації фізичного виховання студентів у закладах вищої освіти, Матросов С., Ярова О. (2020)
Sharova T. - Modern technologies of teaching philological disciplines in higher education institutions, Zotova V., Kopeitseva L., Zemlianska A. (2020)
Чень Чень - Умови формування презентаційних умінь у контексті комунікативної діяльності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2020)
Гриценко С. П. - На роздоріжжі: запозичення чи питоме утворення (2017)
Ткач Л. О. - Запозичення з англійської мови в українських рекламних текстах кінця XIX - першої половини XX ст, Прокопова А. Ю. (2017)
ТкачЛ. О. - До історії опрацювання англізмів в українській лексикографії (за матеріалами "Словаря чужих слів” 3. Кузелі й М. Чайковського, Чернівці, 1910), Прокопова А. Ю., Марко І. В. (2017)
ГлуховцеваК. Д. - Тавтологія в українських східнослобожанських говірках (2017)
Поістогова М. В. - Суфіксальне творення назв полів з-під сільськогосподарських культур у східнополіському діалекті на загальнослов’ янському тлі (2017)
Сікора Г. В. - Високе функційне навантаження окремих приголосних фонем у сучасному львівському койне (2017)
Холод вон О. М. - Мовна картина світу носіїв східнополіських говірок за даними дієслівної лексики (2017)
Юсікова О. В. - Із спостережень над динамікою архаїчних лексичних одиниць говірки села Хоробичі Городнянського району Чернігівської області (2017)
Глуховцева І. Я. - Символьно-культурологічний зміст лексеми горобець в українській мові (2017)
Карлова Н. М. - Вербалізація предметно-побутового субкоду культури у фразеології східнослобожанських і східностепових говірок (2017)
Кучер А. С. - Структура й функції парцельованих та приєднувальних конструкцій у сучасній лінгвістиці (2017)
Беценко Т. П. - Концепт воля в українському народному героїчному епосі (думах) (2017)
Бобух Н. М. - Антонімічні лексеми в поетичному тексті (на матеріалі творів Олександра Олеся) (2017)
Гуменюк Н. Г. - Дискурс харизматичного лідера: інавгураційна промова Д. Трампа від 20.01.17 р (2017)
Найрулін А. О. - Запозичення в письменницькому епістолярію кінця XIX - початку XX ст. (на матеріалі листів Б. Грінченка, М. Коцюбинського, Лесі Українки) (2017)
Поповський А. М. - Живомовні елементи в поетичній збірці Д. І. Яворницького "Вечірні зорі” (2017)
Тищенко Л. М. - Лексика поезій Якова Щоголева (2017)
Кравченко О. Л. - Денотати алюзій у назвах сучасних українських видавництв (2017)
Флорінська С. С. - Статус зооніма в ономастичній системі української мови: функційний аспект (на матеріалі Кіровоградської області) (2017)
Загороднова В. Ф. - Формування мовної особистості через публіцистичний дискурс (2017)
Вихідні дані (2017)
Bakirov V. - Sociology in Ukraine: institutional status and research agenda, Sokurianska L. (2019)
Голиков А. - Метапорядок категорий vs/and метакатегория порядка (2019)
Иванова А. - Динамика глобальных (нео)колониальных неравенств: эвристики концепции Джованни Арриги (2019)
Крижанівська В. - Політична участь та мотивація до неї: евристичний потенціал соціологічних концепцій Донателли Делла Порти і Дрю Халфмана (порівняльна характеристика) (2019)
Селещук Г. - Соціальний капітал спільнот українських мігрантів: теоретизації та досвід емпіричного дослідження (2019)
Борисенко О. - Дискурсивне конструювання поняття "реформа" в політичному полі (на прикладі стенограм засідань Верховної Ради України) (2019)
Закутня А. Ю. - Змістова кореляція англомовних та українськомовних текстових компонентів у рекламі послуг "Тhе Scranton Electric Company” (за публікаціями газети "Народна Воля”, 1941 р.), Ткач Л. О. (2017)
Хобзей Н. В. - Життєві та наукові стежки Івана Панькевича (до 130-річчя від дня народження) (2017)
Яремій М. Р. - Народнорозмовна лексика в реєстрі "Словаря української мови” за редакцією Б. Ерінченка: джерела словникового матеріалу, семантика, паспортизація (2017)
Волошинова М. О. - Назви перших рідких страв в українських східнослобожанських говірках (2017)
Глуховцева К. Д. - Нові тенденції у функціонуванні діалектологічних термінів (2017)
Делюсто М. С. - Особливості дослідження обрядів у мультилінгвальному ареалі межиріччя Дністра і Дунаю, Копанська А. В. (2017)
Слободян О. В. - Структурно-семантична характеристика географічних народних термінів на позначення ґрунту в українських східнослобожанських говірках Луганщини (2017)
Процик І. Р. - "Це не були футбольні змагання, а бій за Україну”: назви українських футбольних команд як чинник національної ідентифікації у XX столітті (2017)
Бондаренко Г. I. - Мова як провідний чинник об’єднання українського народу, Пустовіт В. Ю. (2017)
Борзова О. Д. - Сленг північноамериканських студентських братств (на матеріалі "організацій грецьких літер" ) (2017)
Колесникова Л. Л. - Лексична організація та семантика колорономена золотий (2017)
Кошлата А. В. - Теоретичні основи дослідження дискурсивного простору соціальних медіа (2017)
Моісеєнко О. Ю. - Мовні аспекти концептуалізації збройного конфлікту на сході України (2014-2017) в американському медійному дискурсі (2017)
Шведова М. О. - Проблема літературної норми української мови з огляду на її регіональні варіанти (за регіонально анотованим корпусом української мови) (2017)
Кравченко О. Л. - Інтернет-ресурси для перевірки унікальності тексту як складника SEO-аналізу (2017)
Іванніков Т. П. - Куатро як історичний феномен венесуельського гітарного мистецтва, Філатова Т. В. (2019)
Дробиш А. А. - Псалом 112 Антона Брукнера: на шляху до творчої зрілості (2019)
Решетілов Б. Ю. - Фелікс Мендельсон. Концерт для фортепіано зі струнним оркестром ля мінор: романтичні принципи оновлення традиційного жанру (2019)
Хмара Г. М. - Роль італійського періоду у формуванні композиторського стилю Дмитра Бортнянського (на прикладі камерно-інструментальних творів) (2019)
Довжинець І. Г. - Невідомий Костянтин фон Фейст: композитор, піаніст, педагог (2019)
Гуй Цзюньцзе - Духовні хорові твори Джоаккіно Россіні та Джузеппе Верді в аспекті порівняння європейських та китайських інтерпретацій (2019)
Шворак І. Ю. - Семантика смерті та переродження у весільній традиції Потур’я: на прикладі обрядів переходу (2019)
Гаюк І. Я. - Вірмени в музичному житті України (до 200-річчя від дня народження Кароля фон Мікулі) (2019)
Кдирова І. О. - Корейські етнонаціональні мистецькі традиції в Україні (творчість ансамблю корейського танцю "Тораді") (2019)
Ювілейні та пам'ятні дати (2019)
Кононова М. В. - Теоретико-методичний концепт вокальної виконавської школи у працях Валентини Антонюк (2019)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2019)
Покажчик публікацій "Часопису…" за 2019 рік. №№ 1 (42) — 4 (45) (2019)
Вимоги до статей (2019)
Корнієнко П. С. - Основні етапи генезису конституційної правозахисної діяльності в Україні (2018)
Багіров С. Р. - Виїзд транспортного засобу за межі проїзної частини із заподіянням шкоди пішоходам унаслідок порушення правил дорожнього руху кількома водіями (аналіз каузальної структури пригоди) (2018)
Кваша О. О. - Терористична організація як форма співучасті, Криворучко І. О. (2018)
Загиней З. А. - Загальновизнане уявлення про гостинність як індикатор корупціогенності у тексті Закону України "Про запобігання корупції" (2018)
Ландіна А. В. - Проблеми законодавчого визначення поняття спеціального суб’єкта злочину (2018)
Горох О. П. - Чи є законним звільнення від відбування покарання з випробуванням при засудженні за корупційний злочин? (2018)
Кубальський В. Н. - Проблеми кримінальної відповідальності за публічні заклики до вчинення злочинів проти державного суверенітету (2018)
Соломатін Є. В. - Підслідність злочинів у військовій сфері (2018)
Короєд С. О. - Проблема неналежного відповідача у цивільному судочинстві як перешкода ефективному судовому захисту прав позивача (2018)
Головачов Я. В. - Узагальнення судової практики розгляду справ про виключення майна з-під арешту, Левенець Б. Б. (2018)
Глущенко В. А. - Джерела вивчення історії східнослов’янських мов у студіях І. І. Срезневського, Рябініна І. М., Тищенко К. А. (2018)
Жуган Н. А. - Лексико-семантична група назв ткацтва, пов’язаних із первинною обробкою волокна, у середньонаддніпрянських говірках (2018)
Лоснова В. В. - Джерела ранньої лексикографії та їхнє значення для сучасного діалектного словникарства (2018)
Литвиненко Я. О. - Орнітолексика як об’єкт лінгвістичних студій (2018)
Ніколаєнко І. О. - Лексика гончарства в українських східнослобожанських говірках (2018)
Сердега Р. Л. - Мова фольклору - діалект чи наддіалект? (2018)
Чаган О. І. - Архаїзація лексики традиційного сільського будівництва бойківських говірок (2018)
Ястремська Т. О. - Прислівники місця в говорах української мови: статична локалізація (2018)
Краснобаєва-Чорна Ж. В. - Аксіофраземна прагматика часу (2018)
Ляшчынская В. А. - Фразеалагізмьі беларускай мовы з кампанентам рукау і іх сімволіка (2018)
Суханова Н. С. - Семантичний аналіз термінологічних одиниць парцели production / виробництво як складника концептуального домену management / менеджмент (2018)
Бибик С. П. - Поняття "переселення”: лексикографія і дискурс (2018)
Бобух Н. М. - Семантико-стилістичні функції лексичних опозицій у романі Павла Загребельного "День для прийдешнього” (2018)
Кошман И. Н. - Специфика грамматической адаптации украинизмов в интернет-текстах (2018)
Старченко Я. С. - Семантичні варіації концепту щастя-доля у Ліни Костенко (2018)
Шило С. Б. - Комунікативні стратегії і тактики впливу в політичному дискурсі (на матеріалі промови П. Порошенка на прес-конференції "Виклики - 2018”) (2018)
Антонян І. М. - Шляхи навчання фахової лексики (2018)
Загороднова В. Ф. - Міжкультурна комунікація як галузь наукового знання і навчальна дисципліна (2018)
Попова Л. О. - Професійно орієнтований текст у компетентнісній парадигмі сучасної освіти (2018)
Попович Н. Г. - Вимоги до сучасного викладача іноземних мов закладу вищої освіти та його соціальна роль (2018)
Абрамчук Ф. І. - Експериментальне дослідження механічних втрат у мікролітражному чотиритактному двигуні, Кузьменко А. П. (2019)
Двадненко В. Я. - Улучшение экономических и экологических характеристик микрогибридного автомобиля, Пушкарь О. Б. (2019)
Подригало М. А. - Определение показателей и критериев функциональной стабильности тормозных свойств автомобилей, Тарасов Ю. В. (2019)
Смирнов О. П. - Розрахунок енергоємності тягових акумуляторних батарей для електричних транспортних засобів, Борисенко А. О., Марченко А. В. (2019)
Кожушко А. П. - Експериментальні дослідження ергономічних властивостей колісних тракторів з агрегатами змінної маси (2019)
Богомолов В. А. - Распределение нормальных реакций между мостами балансирной тележки грузового автомобиля при торможении, Клименко В. И., Леонтьев Д. Н., Махлай С. Н. (2019)
Нагорний Є. В. - Математична модель технології управління транзитними вантажопотоками Міжнародного транспортного коридору "Південь-Захід", Орда О. О., Литвиненко А. Г. (2019)
Нємий С. В. - Ефективність міських пасажирських перевезень в залежності від пасажиромісткості автобусів (2019)
Гнатов А. В. - Пристрій примусового зниження швидкості з функцією генерування електроенергії, Аргун Щ. В., Гнатова Г. А., Тарасов К. С., Понікаровська С. В. (2019)
Войтків С. В. - Напрямки розвитку конструкцій електричних тягових приводів комерційних електромобілів на основі ведучих мостів балкового і портального типів, Тараненко М. Є. (2019)
Волков А. О. - Обзор холодного газодинамического напыления: проблемы и перспективы (2019)
Роговой А. С. - Численные исследования истечения закрученной затопленной струи (2019)
Ребров О. Ю. - Визначення максимального тиску на ґрунт сільськогосподарських шин при різних способах баластування трактора (2019)
Денисюк С. П. - Формування складових інтелектуальної платформи керування енергетичними системами та мережами, Стшелецькі Р. (2019)
Бойко І. Ю. - Актуальність застосування динамічної тарифікації для генеруючих систем MicroGrid (2019)
Черноусенко О. Ю. - Раціоналізація підходів числового моделювання геометрично-складного обертового обладнання електричних станцій, Пешко В. А., Марисюк Б. О. (2019)
Попов В. А. - Сравнительная оценка альтернативных вариантов применения распределенной генерации по совокупности режимных показателей с учетом неопределенности информации, Ярмолюк Е. С., Федосенко Н. Н., Ткаченко В. В. (2019)
Деревянко Д. Г. - Оцінювання надійності у локальних системах з установками відновлювальної енергетики, Панасенко В. С., Масло О. С., Загорський О. М. (2019)
Маляренко О. Є. - Удосконалений комплексний метод прогнозування енергоспоживання при різних сценаріях розвитку економіки на довгострокову перспективу, Майстренко Н. Ю. , Станиціна В. В., Богославська О. Ю. (2019)
Безродний М. К. - Комбінована теплонасосна система повітряного опалення та вентиляції з рекуператором теплоти та частковою рецеркуляцією відпрацьованого повітря, Притула Н. О., Опанасюк І. Ю. (2019)
Zaichenko S. - Improving the energy efficiency of an autonomous source of electric energy by regulating the gas distribution of an internal combustion engine, Shevсhuk S., Halem A. (2019)
Kulakovskyi L. - Creating factor model of the peat drying process in pneumatic steam-water dryer, Bosak A. (2019)
Коваленко М. А. - Розробка експериментального стенду для дослідження малопотужних машин постійного струму з електромагнітним збудженням, Самойленко О. О. (2019)
Ширін Л. Н. - Удосконалення методів контролю та діагностики технічного стану самохідного транспортно-технологічного обладнання гірничих підприємств, Інаткін І. В., Сергієнко М. І. (2019)
Крюковська О. А. - Заходи безпеки у виробництві композиційних матеріалів на основі епоксидних та фенолформальдегідних смол, Литвинова Є. Е. (2019)
Гапотій В. - Теоретико-правовий підхід до розв'язання мовного питання в Україні (2018)
Джус О. - Місце і роль українського педагогічного товариства у професійному становленнімолоді в Чехо-Словацькій республіці міжвоєнної доби (2018)
Куликова Л. - Переклад як різновид міжкультурної комунікації, Насалевич Т., Харченко Т. (2018)
Мільчевська Г. - Організація соціально-виховної роботи з підлітками в дитячому закладі оздоровлення й відпочинку, Петухова К. (2018)
Окса М. - Виховні ідеали українського козацтва, Іваненко В. (2018)
Tarasenko T. - The ways to overcome misunderstandings in intercultural communication, Kulykova L. (2018)
Федорова О. - Формування християнських сімейних цінностей в учнів основної школи, Георгадзе Т. (2018)
Дубяга С. - Використання технології розвитку критичного мислення на уроках української мови в початкових класах, Саєнко Ю., Дубяга В. (2018)
Лаппо В. - Теоретико-методичні засади оптимізації процесу формування толерантності в учнів старшої школи (2018)
Меняйло В. - Готовність майбутнього доктора філософії до дослідницько-інноваційної діяльності як психолого-педагогічна проблема (2018)
Потапчук Т. - Змістовий аспект готовності студентів ЗВО до духовно-морального розвитку молодших школярів (2018)
Савлук І. - Сутність понять "творчість" і "майстерність музиканта-виконавця" в контексті діяльнісного підходу (2018)
Титаренко Н. - Активізація пізнавальної діяльності студентів з диференціальної геометрії за допомогою інтелект-карт, Стрілець О. (2018)
Шевченко Ю. - Сутність і структура готовності студентів закладів вищої освіти до духовно-морального розвитку молодших школярів (2018)
Абдуллаєв А. - Місце і значення курсу "Спортивна боротьба з методикою викладання" в підготовці майбутніх учителів фізичної культури, Ребар І., Нестеров О. (2018)
Грушко Н. - Розширення інструментарію лінгводидактики для іноземних студентів (2018)
Gurova T. - Phonetic competence of future translators: features of formation, Riabukha T., Zinenko N., Gostishcheva N. (2018)
Єрмоленко С. - Ноосферна освіта на уроках української мови в 5 класі (2018)
Коноваленко Т. - Розвиток умінь застосовувати пізнавальні бар’єри для організації дитиноцентрованого навчання на уроках англійської мови (2018)
Коновалюк-Никитин Х. - Активизирующие методы обучения в практике учителей дошкольных заведений г. Бяла Подляска. Рапорт по результатам исследования, Назарук С. (2018)
Котова О. - Педагогічна практика як основа формування професійної компетентності майбутніх учителів фізичної культури, Проценко А. (2018)
Круглик В. - Формування змісту гуманітарної і соціально-економічної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти (2018)
Левада О. - Формування картографічних компетентностей у шкільному курсі географії, Іванова В., Непша О. (2018)
Логвіна-Бик Т. - Особистісно-професійний підхід до підготовки майбутніх учителів біології в умовах реалізації концепції Нової української школи, Бик Н. (2018)
Мінкова О. - Диктант як одна зі сходинок на шляху усунення труднощів під час вивчення укранської мови, Волкова І., Хомчак О. (2018)
Рубцов М. - Методика вибору статистичного критерію та його застосування до результатів педагогічного експерименту, Муртазієв Е., Рубцова Н. (2018)
Сиско Н. - Тренінг з активізації професійного розвитку викладачів закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Федорова О. - Модель формування готовності майбутніх учителів Нової української школи до роботи в умовах інклюзивної освіти, Федоров М. (2018)
Фефілова Т. - Упровадження технологій інтеграції та диференціації в сучасний урок математики в початковій школі, Фефілова І. (2018)
Чернікова Н. - З досвіду застосування інтерактивних технологій навчання на семінарських заняттях з соціально-гуманітарних дисциплін в аграрних ЗВО, Щепова Д. (2018)
Шандиба О. - Система контролю професійних знань та методика оцінювання рівня підготовки іноземних студентів, які вивчають інженерні дисципліни, Авдєєнко Ю. (2018)
Антибура Ю. - Концептуальні засади викладання історії в контексті Нової української школи (2018)
Таблер Т. - Аналіз поняття "інтерактивні методи навчання математики" (2018)
Відомості про авторів (2018)
Strutynsky C. - Impulse dynamic processes and wave phenomena in the caterpillar mover of the terrestrial robotic complex (2018)
Дубчак В. М. - Встановлення умов ефективного покриття площею круга площі квадрата та деякі випадки узагальнення (2018)
Веселовська Н. Р. - Загальні принципи побудови і дослідження детермінованих моделей вібраційних та віброударних машин з гідроімпульсним приводом, Зелінська О. В., Іванчук Я. В. (2018)
Веселовська Н. Р. - Розробка штамбового струшувача вібраційного типу, Руткевич В. С., Яремчук О. А. (2018)
Франчук В. П. - Определение параметров движения материала по рабочей поверхности грохота с продольными рифлями, Анциферов А. В., Куница В. Ф. (2018)
Водка А. А. - Определение частот и форм колебаний домры на основе подробной геометрической модели, Суханова О. И. (2018)
Анісімов В. Ф. - Дослідження головки шатуна насоса виготовленої холодним штампуванням, Музичук В. І., Любін М. В., Рябошапка В. Б. (2018)
Trukhanska O. - Technological interaction of the roots with the screw surface of the cleaning system (2018)
Ольшанський В. П. - Узагальнена задача механічного удару в теорії герца, Ольшанський С. В. (2018)
Прямухіна Н. В. - Теоретичні засади адаптивного управління у аграрній сфері регіону, Мокрій О. Г. (2019)
Пронько Л. М. - Перспективи розвитку енергозабезпеченості та енергоефективності сільськогосподарського виробництва в Україні, Бранніцький Ю. Ю., Бузинний М. В. (2019)
Брояка А. А. - Вплив соціально-економічних чинників на формування споживчого попиту (2019)
Хаєцька О. П. - Перспективи розвитку ринку органічної продукції в Україні та світі (2019)
Скорук О. П. - Можливості виробництва та доцільність використання біоетанолу в Україні (2019)
Луцяк В. В. - Бізнес-планування комплексу просування продукції підприємства в інтернет, Мазур К. В., Мостенська Т. Г. (2019)
Ruzakova O. - Development of a methodology for formalizing the decision-making process for hopfield-based neural network investmen, Kiporenko S. (2019)
Юрчук Н. П. - Особливості розвитку fintech в сучасних умовах (2019)
Дубчак В. М. - Застосування математичного апарату при вирішенні економічних задач, Пришляк Н. В. (2019)
Чижевська Л. В. - Електронні закупівлі як спосіб подолання корупції в системі державних закупівель в Україні, Псьота В. О. (2019)
Киш Л. М. - Сучасний стан залучення інвестицій у аграрний сектор економіки України (2019)
Aleskerova Y. - Innovative financial technologies in the agrarian sphere, Fedoryshyna L., Todosichuk V. (2019)
Собчишин В. М. - Управління фінансовою стійкістю підприємства: зміст, етапи та напрями, Дроботя Я. А. (2019)
Шевчук А. М. - Важливість та ефективність сценарного планування при формуванні економічного капіталу банку (2019)
Коваль О. В. - Автоматизація бухгалтерського обліку на сільськогосподарському підприємстві в сучасних умовах (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського