Гаркавенко Ю. С. - Трансформація медіарецепції інституту президентства в Україні (за матеріалами європейських видань) (2020)
Гудошник О. В. - Трансмедіальні наративи коміксової журналістики: світовий та український досвід (2020)
Іванова С. А. - Криза інформації: суть і потенціал (2020)
Кирилова О. В. - Українські перспективи імерсивної журналістики (2020)
Пащенко Б. Г. - Nikkei як повноцінна крос-медійна система (2020)
Пикалюк Р. В. - Нативна реклама в українських нішевих онлайн-виданнях, Шульга Д. О. (2020)
Підмогильна Н. В. - Освітні вектори у сфері видавничої справи та редагування, Терханова О. В. (2020)
Росінська О. А. - Асоціативне поле концепту "інформаційна безпека" у дискурсі медіа-психологічної освіти студентів-журналістів (2020)
Темченко Л. В. - Урбаністичні медіапрактики: європейський та український досвід (2020)
Федорова О. Л. - Facebook-сторінки латвійських порталів новин: ефективність використання функціоналу (2020)
Хміль-Чуприна В. В. - Жанрова палітра публіцистичних матеріалів на літературну тематику (2020)
Блинова Н. М. - Іміджевий копірайтинг: жанри і способи створення іміджевих текстів, Полішко Н. Є., Михайлова А. А. (2020)
Мироненко В. В. - Вимірювання ефективності PR-діяльності: варіативність критеріїв та підходів (2020)
Терещеня О. В. - Стратегічні комунікації у науково-теоретичному дискурсі (2020)
Бірюченко С. Ю. - Мотиваційна складова активізації інноваційного розвитку підприємств промисловості (2019)
Герасименко Ю. В. - Ідентифікація стейкхолдерів підприємств та оцінка їхнього впливу: теоретичний аспект (2019)
Міщук Є. В. - Використання показників часу при оцінюванні економічної безпеки підприємств (2019)
Парій О. М. - Механізм управління інтелектуальним капіталом підприємства (2019)
Смачило В. В. - Обґрунтування характеристик кадрового потенціалу підприємств, Цесельська К. А. (2019)
Тимошенко М. М. - Передумови та шляхи удосконалення земельних відносин в контексті сталого соціально-економічного розвитку сільських територій (2019)
Ткачук Г. Ю. - Сучасні тенденції розвитку сільського господарства в контексті забезпечення його економічної безпеки (2019)
Тютюнник Г. О. - Теоретичні засади організації екологоорієнтованого землекористування на основі інклюзивного підходу (2019)
Череп А. В. - Соціальна відповідальність промислових підприємств за охорону навколишнього середовища, Гуцман А. О. (2019)
Шестакова А. В. - Соціальне підприємництво як інструмент вирішення суспільно-економічних проблем (2019)
Бруханський Р. Ф. - Науково-практичні проблеми відображення земельних ресурсів у системі бухгалтерського обліку, Бінчаровська Т. А. (2019)
Іваненко В. О. - Оцінка маркетингового потенціалу підприємства: компаративний аналіз наукових підходів, Ковальчук О. Р. (2019)
Ковальчук В. В. - Концесія як форма реалізації проектів державно-приватного партнерства: загальна характеристика об’єкта бухгалтерського обліку (2019)
Лайчук С. М. - Формування ефективної організаційної структури бухгалтерської служби (2019)
Макурін А. А. - Проблеми обліку концесії на вуглевидобувних підприємствах (2019)
Поплавська В. В. - Теоретичні засади та моделі брендингу: облікові аспекти (2019)
Тітарчук М. І. - Методичні положення економічного аналізу процесів формування проектів державно-приватного партнерства (2019)
Фокін О. К. - Оцінка стану витрат великих промислових підприємств як об’єкта управління та економічного аналізу (2019)
Щирська А. Ю. - Напрями трансформації бухгалтерської звітності та її видів в забезпеченні якості інформаційних ресурсів (2019)
Данілова Е. І. - Ідентифікація об’єкта управління економічною безпекою підприємства (2019)
Кулаковський Т. Ю. - Психосемантичний образ робітника як фактор формування робочої сили підприємства, Кулаковська О. Г. (2019)
Тарасюк Г. М. - Управління технологічними процесами виробництва енергетичних батончиків з натуральної сировини в закладах готельно-ресторанного господарства, Чагайда А.О., Мілінчук О. В. (2019)
Шабан К. С. - Концептуальна модель міжорганізаційної мережі поліграфічних підприємств на основі маркетингу відносин (2019)
Кобилянська А. В. - Еволюція режимів глобального економічного врядування: від неолібералізму до неосередньовіччя (2019)
Абрамова Д. С. - Механізм формування професійної етики в системі державного управління: специфіка та проблематика, Дика О. С., Сергієнко І. Г. (2019)
Dragan І.О. - Impact of corruption activity on state economic policy, Nonik V.V., Kravchuk К.М. (2019)
Загурська-Антонюк В. Ф. - Механізми державного регулювання у сфері трудової міграції сучасної України, Мошенський С. З. (2019)
Кравчук О. В. - Формалізація інформаційного механізму державного управління у сфері охорони громадського порядку (на прикладі розслідування злочинів) (2019)
Гордей О. Д. - Бюджетування як основа стратегічного планування на підприємствах малого і середнього бізнесу в Україні, Довбуш Н. Є. (2019)
Дячек С. М. - Система внутрішньобанківського контролю як напрям попередження появи проблемних кредитів у банках, Виговський В. Г. (2019)
Коцюбинська Є. Б. - Оцінка наукових підходів до визначення бюджетного ризику (2019)
Цюкало Л. В. - Фінансовий аспект забезпечення житлом військовослужбовців Збройних Сил України (2019)
Яременко Л. М. - Сучасні тенденції нової моделі фінансування системи вищої освіти України (2019)
Ali A. - Ulam–Hyers stability analysis of a three-point boundary-value problem for fractional differential equations, Shah K. (2020)
Асанов А. - Об одном классе неклассических линейных интегральных уравнений Вольтерра первого рода, Бекешов Т. (2020)
Бахтін О. К. - Оцінки максимуму добутків внутрішніх радіусів областей, що взаємно не перетинаються, Денега І. В. (2020)
Benaissa A. - Nonhomogeneous elliptic Kirchhoff equations of the p-Laplacian type, Matallah A. (2020)
Гаврилюк І. П. - Метод фіктивних областей та гомотопія як нова альтернатива для багатовимірних рівнянь із частинними похідними в областях довільної форми, Макаров В. Л. (2020)
Kanca F. - Solution of the boundary-value problem of heat conduction with periodic boundary conditions, Baglan I. (2020)
Kaya U. - Strongly statistical convergence, Aral N. D. (2020)
Любашенко В. В. - Модельна структура на категоріях, пов’язаних із категоріями комплексів (2020)
Станжицкий А. Н. - Усреднение в краевых задачах для систем дифференциальных и интегро-дифференциальных уравнений, Мынбаева С. Т., Марчук Н. А. (2020)
Tuan T. - On the Fourier sine and Kontorovich–Lebedev generalized convolution transforms and applications (2020)
Алдашев С. А. - Корректность смешанной задачи в цилиндрической области для одного класса многомерных гиперболо-параболических уравнений (2020)
Копилов С. - Десять літ у товаристві "Історичної дидактики", Мисан В. (2019)
Лозовий В. - Роль історичної освіти у формуванні української національної ідентичності та подоланні деструктивного впливу російської гуманітарної експансії, Карпенко М. (2019)
Санкович М. - Концепт дидактики у контексті сучасних цивілізаційних викликів (2019)
Франчук Т. - Модульність як змістова основа компетентнісної моделі професійної підготовки вчителя (2019)
Горбатюк О. - Формування громадянської компетентності, як інтегрованої якості особистості майбутнього вчителя історії (2019)
Камбалова Я. - Музейно-педагогічна програма як інноваційний напрям діяльності сучасного музею (2019)
Кравченко О. - Історико-біографічний та історико-психологічний портрет П. Куліша: формування медіаосвітніми засобами, Бакка Т., Загребельна Н. (2019)
Коляда І. - Формування історичних уявлень про політичне життя засобами художньої літератури та живопису на уроках історії України у 8 класі (на прикладі теми: "Україно-московський договір. Переяславська рада" (1654 р.)) (2019)
Кравчук О. - Реалізація програми національно-патріотичного виховання учнівської молоді на уроках історії та в роботі класного керівника (2019)
Коляда І. - Усна історія та усноісторичні науково-дослідницькі роботи з історичного краєзнавства учнів - членів МАН України: проблеми та перспективи (2019)
Омельчак Т. - Національно-патріотичне виховання історією в умовах сучасних викликів (2019)
Дубінський В. - Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60-х - середина 80-х рр. ХХ ст.): інформаційний аспект, Верстюк В. (2019)
Панченко Н. - Особливості шкільної історичної освіти в Італійській Республіці, Боровець І. (2019)
Боровець І. - Викладання історії у середній школі Великої Британії на межі ХХ-ХХІ ст., Грачов А. (2019)
Дуткевич Т. - Стан сформованості особистісного сенсу історичного пізнання у студентів педагогічних спеціальностей (2019)
Комарніцький О. - "Розвиток капіталістичних відносин у Наддніпрянському селі в ХІХ - на початку ХХ ст.": з досвіду викладання навчальної дисципліни (2019)
Паур І. - Навчальна дисципліна "Сфрагістика і геральдика" для студентів спеціальності "Реставрація творів мистецтва": з досвіду викладання (2019)
Белінська Л. - З досвіду підготовки студентів коледжу до ДПА у формі ЗНО з історії України (2019)
Філінюк А. Г. - Міжнародний науковий туризм як напрям діяльності ЗВО України на сучасному етапі (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
Бачишин Б. Д. - Обґрунтування граничного відхилення залізобетонних колон від вертикалі на основі аналізу їх напружено-деформованого стану, Ярмолін Д. В. (2018)
Войтенко С. П. - Імовірнісно-статистичний аналіз осідань і деформацій інженерних споруд (2018)
Старовєров В. С. - Оцінка точності дистанційної діагностики трубопроводу із застосуванням БПЛА серії SUPERCAM, Нікітенко К. О. (2018)
Третяк К. Р. - Оптимальне проектування і згущення інженерних ГНСС-мереж, Дума М. В. (2018)
Медведский Ю. В. - Решение задачи геодезического мониторинга высотных сооружений с применением неметрических цифровых камер (2018)
Бурак К. О. - До питання визначення деформацій інженерних споруд тригонометричним нівелюванням, Ковтун В. М., Дорош Л. І. (2018)
Шульц Р. В. - Застосування методу групового врахування аргументів для прогнозування вертикальних переміщень точок на зсувах, Хайлак А. М. (2018)
Петраковська О. С. - Методика забезпечення необхідними земельними ресурсами при будівництві об’єктів інженерно-транспортної інфраструктури, Михальова М. Ю. (2018)
Петраковська О. С. - Систематизація факторів, що впливають на визначення розмірів обмежень у використанні земель, Трегуб Ю. Є. (2018)
Лященко А. А. - Шляхи удосконалення системи умовних картографічних позначень для автоматизації підготовки містобудівної документації в ГІС, Максимова Ю. С. (2018)
Гуцул Т. В. - Прикладні аспекти програмно-апаратної реалізації методу геоінформаційної мультиагентної оптимізації планування транспортних потоків дорожньої мережі (2018)
Томащук М. М. - Можливості геоінформаційного аналізу в дослідженнях транспортної доступності потенційних адміністративних центрів об`єднаних територіальних громад (2018)
Лященко А. А. - Методичні засади геоінформаційного моніторингу осушуваних земель, Залужна В. В. (2018)
Гаврюшин О. В. - Узагальнення різночасових даних з історії адміністративно-територіального поділу засобами ГІС (2018)
Примак Л. В. - Основні вимоги до складу топографічного забезпечення для радіочастотного планування телекомунікаційних систем (2018)
Лазоренко-Гевель Н. Ю. - Геоінформаційні моделі бази геопросторових даних будівель і споруд, Галіус І. О. (2018)
Четверіков Б. В. - Методика визначення наслідків стихійних лих за різночасовими даними ДЗЗ (на прикладі штатів Техас і Флорида), Онуфрак К. Р. (2018)
Seredovich V. - Analysis of the three-dimensional vector façade model created from photogrammetric data, Kamnev I. (2018)
Vach K. - Application of 3D-technology for modelling of architectural monuments in the Czech republic (2018)
Горковчук Ю. В. - Дослідження крену споруди баштового типу методом наземного лазерного сканування, Горковчук Д. В., Куліченко Н. В. (2018)
Куліковська О. Є. - Результати калібрування цифрової камери БПЛА за аерознімками тестового полігону, Атаманенко Ю. Ю., Копайгора О. К. (2018)
Сосса Б. Р. - Визначення оптимального типу і розміру площинних марок, що застосовуються під час калібрування наземних лазерних сканерів (2018)
Гончерюк О. М. - Методика виконання попереднього розрахунку точності фотограмметричних моделей створених за даними low-cost фотограмметрії (2018)
Карпінський Ю. О. - Архітектура – будівництво – транспорт – туризм, Рейцен Є. О., Кучеренко Н. М. (2018)
До відома авторів (2018)
Клименко С. В. - Особливості інституційної регламентації надання допомоги фізичній особі як учаснику цивільних відносин (2019)
Мамчур Л. - Термінологічна категорія "знак для товарів та послуг" у цивільному законодавстві України і особливості її використання у правозастосовній та освітній діяльності, Ситцевой В. (2019)
Ковтун О. М. - Право на одержання екологічної освіти в Україні у світлі реформування освітнього та екологічного законодавства (2019)
Муза О. В. - Особливості застосування заходів процесуального примусу в адміністративному судочинстві України (2019)
Вереша Р. В. - Теоретичні та порівняльно-правові аспекти необережної форми вини у кримінальному праві (2019)
Колесник В. А. - Можливість та порядок проведення впізнання особи за її тактильним образом (2019)
Бояров В. І. - Використання інформації, отриманої слідством в результаті аналізу відеозаписів, Масалітін А. О. (2019)
Бойко А. А. - Аналіз банківських операцій як інструмент формування слідчих версій та планування подальших слідчих дій у досудовому розслідуванні злочинів в сфері закупівель послуг з розробки програмної продукції (2019)
Форноляк В. М. - Загальнотеоретичні та організаційно-правові аспекти взаємодії суб’єктів боротьби з тероризмом із засобами масової інформації (2019)
Кубов Н. А. - Правове регулювання екологічного інвестування в Україні та зарубіжних країнах як важливий напрям екологізації суспільства (2019)
Загороднюк А. О. - Механізми врегулювання інвестиційних спорів в рамках міжнародних інвестиційних угод (2019)
Вступне слово директора Державного підприємства "Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної безпеки" (2019)
Шугайло О. П. - Окремі аспекти практичного використання нормативних вимог до сполучення експлуатаційних та сейсмічних навантажень для тепломеханічного обладнання та трубопроводів, Рижов Д. І., Мустафін М. А., Підгаєцький Т. В., Лєткова Н. Г. (2019)
Васильченко В. М. - Визначення жорсткісних характеристик опорних елементів реактора ВВЕР-1000, Колядюк А. С., Посох В. О., Дубковский В. О. (2019)
Kukhotskyi O. - Licensing of the Neutron Source in Ukraine: Challenges and Solutions, Bilodid I., Shepitchak A., Nemtsova S. (2019)
Borysenko V. - Determination of VVER-1000 Thermal Power Based on Background Signals of Self-Powered Neutron Detectors, Budyk D., Goranchuk V. (2019)
Яновський С. Е. - Валідація теплогідравлічної моделі реактора ВВЕР-440/В-213 для розрахункового коду TRACE на основі даних про порушення на енергоблоці РАЕС-1, Жабін О. І., Пустовіт В. В. (2019)
Saad H. M. - Effect of Axial Distribution of Gadolinium Burnable Poison in Advanced Pressurized Water Reactor Assembly, Refeat R., Aziz M. (2019)
Белан Т. Р. - Основные подходы к управлению старением кабельной продукции на АЭС Украины, Резвик И. В., Сахно А. В., Бут А. П., Богданов С. Г (2019)
Berthold A. - Approaches to The Establishment of Safety Conditions for The Fuel-Containing Materials During New Safe Confinement Operation, Kuchler L., Kutina I., Sklyarenko V., Veselov Ye., Kutina L., Kondratiev S., Bielykh D. (2019)
Симонов А. А. - Компьютерная безопасность информационных и управляющих систем АЭС: документы, обосновывающие компьютерную безопасность, Клевцов А. Л., Трубчанинов С. А., Лазуренко А. П. (2019)
Костюшко Я. В. - Підходи до обґрунтування безпеки завантажень контейнерів ВКЗ-ВВЕР ССВЯП ЗАЕС, Дудка О. О., Ковбасенко Ю. П., Шепітчак А. В. (2019)
Попов О. О. - Фізичні особливості розповсюдження забруднюючих речовин в атмосферному повітрі за умов надзвичайної ситуації на АЕС, Яцишин А. В., Ковач В. О., Артемчук В. О., Тарадуда Д. В., Собина В. О., Соколов Д. Л., Демент М. О., Гурковський В. І., Ніколаєв К. Д. (2019)
Баранова А. М. - Теоретико-методологічні підходи до проблем лідерства в психологічній науці (2019)
Віннічук І. П. - Накопичення естетичних вражень як фактор розвитку творчої уяви молодших школярів (2019)
Галушко С. М. - "Прив’язаність" як науковий психологічний термін та особистісна характеристика (2019)
Горбащенко Т. М. - Особливості міжособистісної взаємодії студентів з обмеженими можливостями здоров’я (2019)
Громова З. В. - Внутрішні психологічні чинники опору змінам: тривожність, копінг-стратегії, ригідність (2019)
Гура Т. В. - Психологічна готовність: сутність, зміст і способи активізації, Михайличенко В. Є. (2019)
Добровольська Н. А. - Соціально-психологічні аспекти структури і вікової динаміки обдарованості неповнолітніх (2019)
Іщук О. В. - Концептуальні підходи до розуміння психологічної сутності поняття "вибір", Лукасевич О. А. (2019)
Калюжна Є. М. - Методологічні підходи до визначення поняття "тілесність" у сучасній психології, Савченко Н. В. (2019)
Клочко А. О. - Емпіричне дослідження особистісних характеристик формування інноваційних стилів управління менеджерів освітніх організацій (2019)
Малина О. Г. - Психологічні особливості готовності чоловіків до батьківства (2019)
Міляєва В. Р. - Особливості психологічно-педагогічного супроводу професійного самовизначення старшокласників, Калюжна І. П. (2019)
Ортікова Н. В. - Проблематика побудови моделі кар’єрного зростання фахівців державної служби зайнятості: теоретичний аспект (2019)
Пилипенко Н. Г. - Психологічні складові якості медичного обслуговування: теоретико-методологічні основи дослідження (2019)
Попелюшко Р. П. - Психологічні особливості переживання посттравматичного стресового розладу учасниками бойових дій, Боярова Д. І. (2019)
Пріб Г. А. - Професіогенез особистості: соціально-психологічні аспекти, Бегеза Л. Є. (2019)
Степаненко І. М. - Теоретичні підходи до проблеми вікових особливостей прояву сором’язливості (2019)
Tkalych M. - Work-life balance individual strategies in sportsmen’s professional productivity increase programs, Snyadanko I., Voitsekhovska O., Yakupova O. (2019)
Трофимчук В. В. - Психологічні характеристики чинників агресивності підлітків з адиктивною поведінкою (2019)
Ushakova K. Yu. - Peculiarities of Professional "Self-image" Development of the Future Medical Workers, Spivak L. M., Hladkevych M. I. (2019)
Шевченко Н. Ф. - Особливості прояву соціальних страхів у ранньому дорослому віці, Біловоденко І. О. (2019)
Юдіна А. В. - Впровадження тренінгу "Розвиток підприємницьких здібностей та організаційно-професійних характеристик" (2019)
Вихідні дані (2019)
Veresha R. V. - Current global trends in the fight against corruption (2019)
Гора І. В. - Актуальні проблеми сучасної практики комісійної й комплексної судової мистецтвознавчої експертизи (2019)
Попелюшко В. О. - До питання про зародження адвокатури України (2019)
Хотинська-Нор О. З. - Актуальні проблеми сучасного етапу судової реформи в Україні (2019)
Конончук Т. І. - Українська література в обороні права на життя (2019)
Лисько Т. Д. - Окремі правові орієнтири щодо застосування закону про кримінальну відповідальність за вчинення крадіжки (ст. 185 КК України): аналіз судової практики (2019)
Селіна М. Б. - Використання спеціальної інформаційної операції: правові аспекти (2019)
Ходанович О. В. - Актуальні питання психологічної експертизи "булінгу" (2019)
Моткова О. Д. - До питання співмірності форм судового захисту прав людини (2019)
Коновалова Г. В. - Щодо забезпечення безпеки адвоката-захисника в кримінальному судочинстві (2019)
Євдокімова М. О. - Проблеми соціальної адаптації жінки після відбуття покарання (2019)
Tитул (2019)
Gutik O. - Extensions of semigroups by symmetric inverse semigroups of a bounded finite rank, Sobol O. (2019)
Mokrytskyi T. - On the dichotomy of a locally compact semitopological monoid of order isomorphisms between principal filters of ℕn with adjoined zero (2019)
Заболоцький М. - Логарифмічна похідна цілих функцій з υ-щільністю нулів по кривих правильного обертання, Басюк Ю., Галь Ю., Тарасюк С. (2019)
Bandura A. - Grows estimated of analytic functions in Dxℂ having bounded L-index in joint variables, Tsvigun V. (2019)
Mulyava O. - Remarks to relative growth of entire Dirichlet series, Sheremeta M. (2019)
Грабчак Г. - Асимптотичні властивості жорсткої спектральної задачі для оператора Лапласа на геометричному графі (2019)
Lopushanska H. - Inverse source problem for semilinear time fractional equation, Myaus O. (2019)
Академія, присвячена пам'яті Юзефа Пузини (1856-1919) (2019)
Міжнародна конференція "Banach Spaces and their Applications", присвячена 70-й річниці з дня народження Анатолія Миколайовича Плічка (2019)
Архипова С. П. - Заняттєва терапія як ресурс для соціальної роботи та професійної підготовки соціальних працівників (2016)
Березан В. І. - Соціально-виховний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутніх соціальних педагогів (2016)
Бутенко Л. Л. - Технології проблематизації в навчальній та науково-дослідницькій діяльності студентів університету (2016)
Іванчикова С. М. - Дослідження психологічних показників студентів вищих навчальних закладів у процесі занять фітнесом (2016)
Ларіонова Н. Б. - Дискусійний метод у формуванні професійної готовності майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників (2016)
Панченко Н. В. - Специфіка використання рекламно-інформаційних технологій як засобу розвитку соціальної активності майбутніх соціальних педагогів та соціальних працівників (2016)
Шинкарьов С. І. - Інноваційні технології в процесі підготовки вчителя фізичної культури, Костенко С. Ю. (2016)
Щука Г. П. - Технологія організації практик студентів (2016)
Бондаренко Г. М. - Психолінгвістичні аспекти розвитку монологічного мовлення дітей дошкільного віку (2016)
Гончар Г. Д. - Первинна логопедична діагностика дітей з розладами аутичного спектра (2016)
Ільченко О. В. - Особливості мовленнєвого розвитку дітей з порушеннями інтелекту, Тарасова В. В. (2016)
Мурсамітова І. А. - Естетичне виховання дошкільників та учнів початкової ланки засобами національного мистецтва, Брюховецька О. А. (2016)
AL Ghanimi Qabas Jameel Rashid - Difficulties of reading skills (2016)
Веприцька Н. М. - Технологія розвивального навчання в діяльності вчителя початкових класів як науково-практична проблема (2016)
Головня В. О. - Кібербулінг як форма жорстокої поведінки сучасних учнів основної школи (2016)
Жучок В. Г. - Національно-патріотичне виховання учнів на прикладі життя та науково-громадської діяльності вчених-фізиків українського походження (2016)
Жучок Л. Д. - Формування компетентностей учнів на уроках математики через реалізацію Державного стандарту базової та загальної середньої освіти (2016)
Зажарська Г. П. - Розвиток мовлення учнів початкових класів в системі уроків літературного читання (2016)
Крошка С. А. - Основні підходи до вирішення проблем надання освіти учнівській молоді з особливими потребами, Борисенко Л. Л. (2016)
Правова Н. В. - Деякі аспекти формування культури українського мовлення російськомовних учнів початкової школи (2016)
Роман С. В. - Реалізація еколого-гуманістичного потенціалу шкільної хімічної освіти через зміст хімічних задач (2016)
Федотова Т. В. - Взаємодія майбутнього вчителя початкових класів з сім’ями ВПЛ в умовах практики (2016)
Білик О. М. - Соціалізація іноземних студентів у контексті соціально-педагогічної діяльності в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Бондар О. А. - Соціально-педагогічна профілактика раннього неусвідомленого девіантного батьківства в підлітковому середовищі (2016)
Веретенко Т. Г. - Досвід розв’язання проблем вимушених переселенців в Україні та зарубіжжі, Нестеренко О. О. (2016)
Гуренко О. І. - Соціально-педагогічний супровід дітей-мігрантів в умовах дошкільного навчального закладу (2016)
Калько І. В. - Реалізація гендерного підходу в навчально-виховному процесі (2016)
Клочан Ю. В. - Майстерність соціального педагога в попередженні і вирішенні міжособистісних конфліктів (2016)
Краснова Н. П. - Ситуаційно-рольова гра як засіб розвитку у підлітків суб’єктності у взаємодії (2016)
Литвинова Н. А. - Соціально-педагогічна робота в умовах недержаних організацій (на прикладі Луганського обласного відділення "МБО БФ "СОС Дитяче містечко") (2016)
Максимовська Н. О. - Принципи управління системою анімаційної соціально-педагогічної діяльності зі студентською молоддю у сфері дозвілля (2016)
Малков Д. Ю. - Соціально-педагогічні шляхи організації змістовного дозвілля підлітків за місцем проживання (2016)
Муляр Н. В. - Соціалізація дітей з інвалідністю молодшого шкільного віку в умовах Центру соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з функціональними обмеженнями, Тимошенко Н. Є. (2016)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-педагогічна та психологічна підтримка дітей та молоді у стресових ситуаціях на депресивній території (2016)
Проскурняк О. І. - Соціокультурне виховання дітей з порушеннями інтелекту засобами поліхудожньої творчості (2016)
Скорік Х. Є. - Соціально-педагогічна підтримка родин з дітьми: резильєнтний підхід (2016)
Спіріна Т. П. - Соціально-педагогічна профілактика адиктивної поведінки учнів професійно-технічних навчальних закладів, Качан А. В. (2016)
Степаненко В. І. - Результати впровадження системи профілактики асоціального впливу релігійних культів на підлітків у соціально-педагогічному середовищі загальноосвітньої школи (2016)
Тунтуєва С. В. - Супервізія як метод професійної підтримки батьків-вихователів дитячих будинків сімейного типу та прийомних батьків (2016)
Чернецька Ю. І. - Критерії та показники ресоціалізованості наркозалежних осіб (2016)
Безбородих С. М. - Акмеологічне середовище як педагогічна умова професійного зростання майбутніх конкурентоспроможних педагогів (2016)
Бутенко Л. Л. - Ризики прагматизації професійної підготовки педагогічних та науково-педагогічних працівників у сучасних університетах (2016)
Волкова Н. П. - Навчання у співробітництві як організаційна основа процесу професійної підготовки майбутніх фахівців, Кожушко С. П. (2016)
Костюченко Т. М. - Формування здоров'язбережувальної компетентності як провідна стратегія університетської освіти в транзитивному суспільстві (2016)
Ларіонова Н. Б. - Зміст підготовки педагогів до сексуального виховання дитини (2016)
Печко О. М. - Підготовка спеціалістів з фізичної реабілітації в системі вищої освіти України (2016)
Стрельніков В. Ю. - Проектування змісту навчання з метою його інтенсифікації (2016)
Теплинська В. В. - Дефініційний аналіз поняття "міжособистісні стосунки" (2016)
Ігнатуша А. Л. - Підходи до підготовки майбутніх вчителів у світлі вимог сучасної освіти, Ляшенко К. І. (2016)
Лаппо В. В. - Передумови використання ресурсів мережі Інтернет в якості засобів духовно-морального виховання студентів класичного університету (2016)
Максимовська Н. О. - Педагогічний консалтинг як фактор оптимізації освітнього процесу закладу вищої освіти в умовах інформаційного суспільства (2016)
Мальцева О. І. - Методи дистанційного навчання у ВНЗ (2016)
Пивоварова Г. С. - Технології електронного навчання в практиці вищої освіти, Хомич О. М. (2016)
Птахіна О. М. - Сучасні тенденції інноваційного розвитку дистанційної навчання в системі вищої освіти (2016)
Рижанова А. О. - Актуальні проблеми підготовки фахівців до соціально-педагогічного супроводу в умовах інформаційного суспільства (2016)
Черних О. О. - Компентентнісний підхід у формуванні безпечної поведінки підлітків в Інтернеті (2016)
Шевчук О. Б. - Aналіз архітектури сучасних інтелектуальних та експертних навчаючих систем (огляд ІІ) (2016)
Баранюк І. Г. - Казка як навчально-виховний інструмент у професійній підготовці вчителя початкової школи (На матеріалі наукової спадщини Костянтина Ушинського та Василя Сухомлинського) (2016)
Башкір О. І. - Стан науково-дослідницької роботи кафедри педагогіки ХДПІ імені Г. С. Сковороди в передвоєнні роки (1933-1941) (2016)
Васиньова Н. С. - Передумови розвитку теорії управління вищими навчальними закладами в Україні (остання чверть ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Ковпак О. С. - Соціально-історичні передумови розвитку заочної педагогічної освіти в Україні (50-80-ті рр. ХХ ст.) (2016)
Нелін Є. В. - Розвиток вищої педагогічної освіти України: від більшовизації до глобалізації (2016)
Олексієнко О. Г. - Сучасна дефініція соціальної відповідальності на основі ретроспективного аналізу творів видатних світових вчених (2016)
Хриков Є. М. - Аналіз стану періодизацїї історико-педагогічних явищ (2016)
Бадер С. О. - Професійна підготовка учителів початкової школи в контексті освітніх реформ (2016)
Д'яченко І. М. - Феномен української культурної традиції – підґрунтя формування філоменологічної компетентності студентів вищих медичних навчальних закладів України в умовах боротьби за незалежність і суверенітет (2016)
Зубкова Л. М. - Життєтворче середовище вищого навчального закладу як інструмент формування життєвої компетентності студентів (2016)
Караман О. Л. - Напрями і зміст діяльності університету в умовах гібридної війни на Сході України (2016)
Сулаєва Н. В. - Формування світоглядних орієнтацій майбутніх учителів в умовах отримання неформальної мистецької освіти (2016)
Царьов О. Д. - Організація професійної підготовки працівників Національної поліції України до дій в екстремальних умовах, Циб І. С. (2016)
Шевирьова І. Г. - Аналіз проблеми формування медіа-компетентності сучасного вчителя початкової школи (2016)
Гарбузюк Т. В. - Національно-патріотичне виховання як засіб формування соціальних та життєвих компетентностей студентської молоді, Мурсамітова І. А. (2016)
Ливацький О. В. - Особливості та роль фізичного виховання у контексті національно-патріотичного виховання студентської молоді (2016)
Мінєнко Г. М. - Особливості формування громадянської позиції майбутнього вчителя в процесі фахової підготовки у педагогічному коледжі, Літовка О. П. (2016)
Отравенко О. В. - Національно-патріотична спрямованість професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2016)
Проскурняк О. І. - Підготовка студентів до організації національно-патриотичного виховання у спеціальних закладах освіти (2016)
Сидоренко Н. М. - Формування у молоді національної свідомості та самосвідомості як основа виховання, Аль-Хамадані Н. Д. (2016)
Тернопільська В. І. - Зміст та особливості формування національного самоствердження особистості (2016)
Соержание (2019)
Абрамов Ю. О. - Контроль технічного стану генераторів водню як профілактика їх пожежної безпеки, Борисенко В. Г., Кривцова В. І. (2019)
Антошкін О. А. - Автоматизація розв’язання задачі формування шлейфів пожежної сигналізації та аналіз якості результатів (2019)
Афанасенко К. А. - Щодо перспектив встановлення причин виникнення пожеж в Україні, Липовой В. А., Михайлюк А. П., Семків О. М. (2019)
Болібрух Б. В. - Удосконалена методика розрахунку сил і засобів для гасіння пожеж нафти та нафтопродуктів у резервуарах, Сенчихін Ю. М., Куськовець С. Л., Грицина І. М., Безугла Ю. С. (2019)
Болібрух Б. В. - Комплексний вплив на пожежного-рятувальника небезпечних та шкідливих факторів, Лісняк А. А., Токарський О. І. (2019)
Бондаренко С. Н. - Определение параметров распределительного трубопровода систем водяного пожаротушения с учетом его стоимости, Мурин М. Н. (2019)
Гасанов Х. Ш. - Експериментальна оцінка зміни температури деревяних виробів при пожежі, Ключка Ю. П. (2019)
Дубінін Д. П. - Експериментальне дослідження методу гасіння пожежі водяним аерозолем у приміщеннях складної конфігурації, Коритченко К. В., Криворучко Є. М., Думчикова Д. М. (2019)
Дурєєв В. О. - Визначення динамічних параметрів сповіщувачів за даними експерименту (2019)
Калиновський А. Я. - Визначення сил, що діють на контейнер (капсулу) при організаціїї дискретній доставки вогнегасної речовини, Ковальов О. О., Поліванов О. Г. (2019)
Кальченко Я. Ю. - Способи визначення часу спрацьовування теплових пожежних сповіщувачів, Абрамов Ю. О. (2019)
Киреев А. А. - Экспериментальное исследование влияния толщины слоя гранулированного пеностекла на горение спиртов, Трегубов Д. Г., Савченко А. В., Васильченко А. В. (2019)
Коровникова Н. И. - Современные методы снижения горючести волокнистых материалов, Дубына А. М., Олейник В. В. (2019)
Кулаков О. В. - Вплив параметрів електричної мережі на вибір апаратів захисту від короткого замикання електроустановок у вибухонебезпечних зонах, Катунін А. М., Бодрик О. О. (2019)
Левтеров А. А. - Акустический инженерно-технический метод предупреждения чрезвычайных ситуаций, возникающих в результате пожара внутри потенциально-опасного объекта (2019)
Литвяк А. Н. - Исследования режимов работы электростатического осаждения огнетушащего аэрозоля, Деревянко А. А. (2019)
Луценко Ю. В. - Теоретичні аспекти створення термозахисного спеціального одягу з кріогенною системою охолодження (2019)
Назаренко С. Ю. - Визначення пружних властивостей пожежного рукаватипу "т" з діаметром 77 мм при крученні, Чернобай Г. О., Коханенко В. Б., Асоцький В. В., Лузан Д. А. (2019)
Остапов К. М. - Установка пожежогасіння дрібнорозпиленими струменями гелеутворюючих складів, Сировий В. В., Сенчихін Ю. М., Аветісян В. Г. (2019)
Отрош Ю. А. - Підхід для визначення технічного стану залізобетонних конструкцій при силових і високотемпературних впливах, Гапонова А. С., Рубан А. В., Морозова Д. М. (2019)
Петухова О. А. - Визначення ефективності використання пожежних кран-комплектів у висотній житловій будівлі, Горносталь С. А., Щербак С. М. (2019)
Плюта І. М. - Комп’ютерне моделювання параметрів водного середовища за допомогою окремого модулю програмного комплексу FLOW VISION, Тищенко В. О., Єременко С. А., Іванов Є. В. (2019)
Поспелов Б. Б. - Метод раннего обнаружения пожара в помещениях на основе корреляционной размерности опасных факторов газовой среды, Рыбка Е. А., Мелещенко Р. Г., Бородич П. Ю., Самойлов М. А. (2019)
Роянов О. М. - Спосіб оцінки та контролю пожежовибухонебезпеки процесу примусової вентиляції резервуарів зберігання світлих нафтопродуктів, Гарбуз С. В., Богатов О. І. (2019)
Рудаков С. В. - Вплив експлуатації житлових будинків на регіональні значення ризиків для жителів зіткнутися з пожежею, Миргород О. В. (2019)
Савельєв Д. І. - Вогнезахисні властивості гелеутворюючих систем на модельному вогнещі низової лісової пожежі великих розмірів, Борисенко В. Г., Барабаш І. О. (2019)
Саламов Д. О. - Алгоритм розрахунку охолоджувальної дії водної плівки, що стікає по стінці резервуара, Абрамов Ю. О., Басманов О. Є. (2019)
Скородумова О. Б. - Технологічні особливості одержання бінарних захисних покриттів по тканинах в системі золь SiO2 – антипірени , Тарахно О. В., Тополь М. Є., Чеботарьова О. М. (2019)
Федюк І. Б. - Вибір місць розташування зрошувачів установок автоматичного пожежогасіння штабелів вибухонебезпечних речовин, Чернуха А. М. (2019)
Хижняк А. А. - Моделі пожежогасіння при використанні мобільної установки, Абрамов Ю. О., Тищенко Є. О. (2019)
Шахов С. М. - Визначення вогнегасної ефективності компресійної піни під час гасіння нею твердих горючих речовин, Виноградов С. А., Кодрик А. І., Тітенко О. М. (2019)
Щербак С. С. - Моделі процесів виникнення та поширення лісових пожеж зі складними радіаційними умовами формування пожежного навантаження, Шевченко Р. І., Азаров С. І. (2019)
Содержание (2019)
Мокиенко А. В. - Вода як детермінанта громадського здоров'я (2019)
Щербань М. Г. - Дещо про необхідність збереження чудового дару природи людству – води та її благотворного впливу на життя людини, Сокол К. М., Завгородній І. В., Сидоренко М. О. (2019)
Лотоцька О. В. - Актуальність пошуку нових способів контролю якості води, Кондратюк В. А., Кучер С. В., Лотоцький В. В. (2019)
Соломаха К. В. - Особливості функціонування аквапарків. Фактори ризику для здоров'я відвідувачів, Гаркавий С. І. (2019)
Григоренко Л. В. - Аналіз стану здоров'я сільського населення Дніпропетровської області внаслідок довготривалого впливу питної води, Шевченко О. А. (2019)
Загороднюк К. Ю. - Еколого-гігієнічна оцінка процесів очистки стічних вод при застосуванні біорегенератора "Oxydol" (на прикладі комплексу очисних споруд каналізації лівого берега м. Кам'янське, Дніпропетровська область, Україна), Омельчук С. Т., Гуща С. Г., Загороднюк Ю. В., Войцеховський В. Г., Рахамімов В. Д. (2019)
Щербань М. Г. - Гігієнічна оцінка стану виконання програми охорони басейна ріки Сіверський Донець в межах Донецької області на основі ретроспективного аналізу, М'ясоєдов В. В., Литвиненко М. І., Безродна А. І., Шевченко О. А., Васенко О. Г. (2019)
Лотоцька О. В. - Сучасний стан та якість питної води з систем децентралізованого питного водопостачання у західному регіоні України, Кондратюк В. А., Данчишин М. В., Сопель О. М., Крицька Г. А., Федорів О. Є. (2019)
Гущук І. В. - Еколого-гігієнічний моніторинг за водозабезпеченням сільського населення Рівненщини у 2004–2018 рр., Брезицька Д. М., Гільман А. Ю., Кулеша Н. П., Сафонов Р. В., Хоронжевська І. С. (2019)
Насібуллін Б. А. - Вплив перорального введення води особливого складу та властивостей на морфофункціональні зміни органів-мішеней щурів при моделюванні ерозивно-виразкових ушкоджень слизової шлунку, Гуща С. Г., Загороднюк К. Ю., Волянська В. С., Трубка І. О., Загороднюк Ю. В. (2019)
Козішкурт О. В. - Поширення кишкових вірусів у водних об'єктах регіону північно-західного Причорномор'я (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Булат А. Ф. - Оцінка ризику прориву води і замулюючої пульпи до гірничих виробок, як техногенної аварії, Бунько Т. В., Ященко І. О., Кокоулін І. Є. (2018)
Булат А. Ф. - Состояние добычи базальтов в Ровенской и Волынской областях и обоснование необходимости комплексного использования продуктов его переработки, Надутый В. П., Маланчук З. Р., Корниенко В. Я. (2018)
Рубель А. А. - Исследование и совершенствование конструкций боковых направляющих устройств подъемных сосудов (2018)
Рогач Ю. П. - Інтегральний показник рівня професійного ризику (2018)
Луньова О. В. - Моделювання сценаріїв розвитку техноекосистем (2018)
Блюсс Б. О. - Моделювання квазіточкового турбулентного вихору в закручених течіях рідини в збагачувальному устаткуванні, Лук’янов П. В., Дзюба С. В. (2018)
Назимко В. В. - Еволюція скручуючих і згинальних моментів спецпрофілю рамних кріплень у процесі їх пластичного деформування, Кусень О. Б., Захарова Л. М. (2018)
Sheiko A. V. - Geomechanical principles for designing crosscuts in steep sedimentary rock mass (2018)
Ильин С. Р. - Концепция системы мониторинга при эксплуатации глубоких стволов шахт и рудников Украины, Адорская Л. Г., Радченко В. К., Самуся В. И., Ильина И. С. (2018)
Стаднік М. І. - Вплив технології транспортування вугілля на енергоефективність конвеєрного транспорту шахти, Семенченко Д. А., Семенченко А. К., Белицький П. В. (2018)
Круковская В. В. - Численное моделирование связанных процессов, происходящих при взрыве зарядов ВВ на компенсационную скважину, Круковский А. П. (2018)
Горобей М. С. - Теоретичні дослідження процесу осадження карбоновмісного пилу в гравітаційних та електростатичних полях (2018)
Mokritska T. P. - On some soil subsidence estimations based on the particle size, Tushev A. V. (2018)
Слащов І. М. - Методологія оцінки комплексу параметрів стану масиву порід для забезпечення вимог безпеки систем підтримання гірничих виробок, Макеєв С. Ю., Слащова О. А. (2018)
Носаль Д. А. - Процедура классификации, анализа и реагирования на опасные действия, Шевченко В. Г. (2018)
Антощенко Н. И. - К вопросу определения границ влияния очистных выработок на земную поверхность, Филатьева Э. Н., Филатьев М. В. (2018)
Проців В. В. - Використання гребнєзмащувачів коліс на рейковому транспорті кар’єрів і шахт, Мацук З. М., Козечко В. А., Колесник Є. В. (2018)
Кирия Р. В. - Влияние угла наклона боковых роликов на предельный угол наклона конвейера с лентой глубокой желобчатости, Монастырский В. Ф., Мищенко Т. Ф. (2018)
Антощенко Н. И. - К вопросу установления групп пожароопасности угольных шахтопластов, Тарасов В. Ю., Захарова О. И. (2018)
Вихідні дані (2018)
Титул, Content (2020)
Popov S. - Improving the abrasive resistance of a slide frame in a mortar mixer, Gnitko S., Vasyliev A. (2020)
Ivasiv V. - Determining the influence of the condition of rock-destroying tools on the rock cutting force, Yurych A., Zabolotnyi S., Yurych L., Bui V., Ivasiv O. (2020)
Nadryhailo T. - Modeling the trajectory of motion of metallic and abrasive particles in a washing gutter, Vernyhora V., Korobochka A., Sasov A. (2020)
Pozdieiev S. - Revealing patterns of the effective mechanical characteristics of cellular sheet polycarbonate for explosion venting panels, Myhalenko K., Nuianzin V., Zemlianskyi О., Kostenko T. (2020)
Burdun Ye. - Prediction of the service life of deep-sea conical acrylic portholes at designing, Kochanov V., Yuresko Т. (2020)
Afandiyev E. - Improving the retention capacity of clamping elements, Nuriyev M. (2020)
Slavinska A. - Simulation model of the morphological field of data for constructing a universal design of trousers, Syrotenko О., Dombrovska O., Mytsa V. (2020)
Abstract and References (2020)
Vasylenko O. V. - Innovative Forms and Metods in Adult Education: Foreigh Experience (2016)
Довгань Н. Ю. - Інноваційні педагогічні технології формування фізичної культури студентської молоді ВНЗ у процесі позааудиторної спортивно-масової роботи (2016)
Дудник О. М. - Впровадження контекстного навчання в професійну підготовку майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Ігнатович О. Г. - Використання метафоричних моделей педагогічного дискурсу в процесі викладання педагогічних дисциплін в університеті (2016)
Кисельова О. Б. - Трансформація самоосвітньої діяльності майбутніх фахівців в умовах сьогодення (2016)
Кочерга Є. В. - Критерії та показники сформованості здоров'язбережувальної компетентності майбутнього вчителя хімії (2016)
Лебедик Л. В. - Модульний підхід у підготовці викладачів вищої школи до проектування дидактичних систем в умовах магістратури (2016)
Литвиненко О. Г. - Структура соціальної активності молодшого школяра (2016)
Матліна О. В. - Організація діяльності Центру молодіжних ініціатив в умовах функціонування органів студентського самоврядування у Відокремленому підрозділі "Лисичанський педагогічний коледж Луганського національного університету імені ТарасаШевченка", Чурілова В. Є. (2016)
Міщенко С. Г. - Орієнтованість науково-методичної роботи коледжу на формування у педагогів мотивації до безперервного професійного самовдосконалення (2016)
Мороз В. П. - Оcoбенности формирования лидерских качеств студентов в процессе деятельности органов студенческого самоуправления: экспертный опрос (2016)
Пономарьова О. Ю. - Особливості толерантності взаємин дітей і батьків (2016)
Роман С. В. - Системний підхід як методологія вдосконалення професійної підготовки майбутніх учителів хімії до формування еколого-гуманістичних цінностей у школярів (2016)
Сбітнєва Л. М. - Підготовка майбутнього вчителя музичного мистецтва до музично-естетичної роботи в сучасній школі (2016)
Тадаєва А. В. - Особливості впливу нових медіа на дитину в різні етапи її розвитку (2016)
Трубавіна І. М. - Вища освіта в контексті андрогогічної моделі навчання (2016)
Босенко М. В. - Реформування системи вищої освіти у контексті болонського процесу: проміжні результати та виклики (2016)
Бровко К. А. - Сутнісні характеристики феномену корпоративна культура особистості (2016)
Гришак С. М. - Критика традиційної системи освіти пострадянських країн: гендерний аспект (2016)
Doctorovich M. - Foreign Language and Informative Competence of Specialists of Social Sphere, Kazakova M. (2016)
Дячок Н. В. - Формування професійно мобільного фахівця як базис модернізації вищої освіти (2016)
Зеленський Б. Р. - Проблема формування професійної мобільності студентів вищих фармацевтичних навчальних закладів у контексті реалізації компетентнісного підходу до підготовки фахівця фармацевтичної галузі (2016)
Кравченко О. І. - Аналіз стратегій розвитку зарубіжних університетів за спрямованістю діяльності (2016)
Мінєнко Г. М. - Інтеграція діяльності ВНЗ як засіб інтенсифікації інноваційного розвитку, Сергієнко Л. В., Осіпов І. В. (2016)
Пісоцька М. Е. - Тлумачення індивідуальності людини та процесу індивідуалізації в психоаналітичному напрямі зарубіжної психології (2016)
Савченко С. В. - Конкурентоспроможність педагогів як новий якісний стан професіонала (2016)
Самовілова Н. О. - Контент-аналіз центрів кар’єри провідних українських ВНЗ (2016)
Царьова І. В. - Комунікативна компетентність майбутніх поліцейських як складник інтегративного підходу навчання (2016)
Чіжова Н. В. - Роль методу проектів у розвитку особистісної мобільності студентів вузів (2016)
Босак О. С. - Педагогічні умови корекції поведінки агресивних підлітків у навчально-виховному процесі загальноосвітньої школи (2016)
Верченко Л. С. - Тренінги у процесі формування соціально-комунікативної компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2016)
Гліченко О. О. - Сучасні освітні технології в системі професійної підготовки практичних психологів (2016)
Горобей М. П. - Дотримання режиму дня як фактор самозбережувальної поведінки студентів (2016)
Загородня А. А. - Підготовка фахівців економічної галузі у вищих навчальних закладах України: форми і методи (2016)
Ішутіна О. Є. - Педагогічні аспекти моніторингу лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови (2016)
Краснова Н. П. - Активні методи навчання у ВНЗ в контексті сучасних освітніх технологій (2016)
Переяславська С. О. - Інтерактивні підходи до дистанційного навчання студентів інженерних спеціальностей галузі "Інформаційні технології", Смагіна О. О. (2016)
Рускуліс Л. В. - Особливості реалізації системи вправ у процесі підготовки майбутнього вчителя української мови (на прикладі дисциплін циклу фахових компетентностей) (2016)
Стрельніков М. В. - Технології навчання і розвитку підприємницької компетентності магістрантів з бізнес-адміністрування (2016)
Содержание (2018)
Яланский А. А. - Разработка новых способов охраны подготовительных горных выработок литыми полосами, Слащев И. Н., Слащева Е. А., Селезнев А. М., Арестов В. В. (2018)
Рубель А. А. - Исследование и совершенствование конструкций направляющих устройств сосудов в лобовом направлении (2018)
Булат А. Ф. - Використання безпілотних літальних апаратів для обстеження аварійних та загрозливих дільниць при виникненні аварійних ситуацій у вугільних шахтах і на будівельних об'єктах, Бунько Т. В., Шатов С. В., Кокоулін І. Є., Ященко І. О., Папірник Р. Б. (2018)
Барановський В. І. - Механізм формування слідів газогенерації у кам‘яному вугіллі, Савицький В. В., Бурчак О. В. (2018)
Булат А. Ф. - Стандартизація понять і термінів аварійності і аварійних ризиків вугільних шахт і будівельної індустрії, Бунько Т. В., Ященко І. О., Кокоулін І. Є., Мирошниченко В. В., Папірник Р. Б. (2018)
Chepak O. P. - Determination parameters of geothermal heat-exchangers for biological treatment facilities, Kostenko V. K., Zavialova O. L., Tavrel M. I. (2018)
Луньова О. В. - Методологія вибору технологічних рішень оптимізації функціонування техноекосистем (2018)
Рогач Ю. П. - Професійна компетентність оператора мобільної техніки з питань охорони праці як критерій оцінки рівня ризику його діяльності (2018)
Блюсс Б. О. - Динаміка вихрових структур в напірних течіях гідросумішей при переробці мінеральної сировини, Лук’янов П. В. , Дзюба С. В. (2018)
Минеев С. П. - Моделирование десорбции метана, адсорбированного в угольном пласте, с учетом межмолекулярных сорбционных взаимодействий, Прусова А. А., Минеев А. С. (2018)
Минеев С. П. - Исследование влияния метанообильности выемочного участка на эффективность дегазации при оставлении дегазационных скважин в неконтролируемых выработках, Кочерга В. Н., Корнеев Ю. А., Янжула А. С., Гулай А. А., Самопаленко П. М. (2018)
Кусень О. Б. - Вдосконалення конструкції рамно-анкерного кріплення сумісного опору, Назимко В. В., Яйцов О. О. (2018)
Булат А. Ф. - Зниження ризику обвалень під час проведення гірничих виробок, Бунько Т. В. , Шейко А. В., Кокоулін І. Є. (2018)
Sheiko A. V. - The improved empirical and naturalistic methods for forecasting methane content in the coal seams (2018)
Булат А. Ф. - Інституційне забезпечення економіки космосу, Осадча Н. В., Кутумов І. В. (2018)
Минеев С. П. - Вопросы метановыделения на выемочных участках при ведении горных работ, Беликов И. Б., Самопаленко П. М., Головко А. М., Самохвалов Д. Ю. (2018)
Титов А. А. - Модернизация валковых дробилок для повышения эффективности разрушения прочных горных пород (2018)
Горобей М. С. - Теоретичні дослідження динаміки пилових потоків у гірничих виробках і розробка фізичної моделі взаємодії диспергованої рідини з завислим у повітрі карбоновмісним пилом (2018)
Шевченко В. Г. - Процедура идентификации опасностей и оценки рисков в области охраны труда, Носаль Д. А. (2018)
Антощенко Н. И. - Необходимые классификационные требования к выбору схем проветривания выемочных участков угольных шахт, Тарасов В. Ю., Филатьева Э. Н. (2018)
Слащев А. И. - Совершенствование цифровой системы прогноза напряженно-деформированного состояния породного массива (2018)
Вихідні дані (2018)
Бившев Р. О. - Інфляція та її вплив на економіку України, Листопадов А. О. (2019)
Задорожный Г. В. - Уномика как наука о развертывании человечного хозяйства (2019)
Сердюк О. С. - Інституціоналізм як квінтесенція теорії добробуту, Петрова І. П. (2019)
Файчук О. М. - Нова економіка для досягнення цілей сталого розвитку в Україні, Акулович Ю. А. (2019)
Задворних С. С. - Перспективи існування безготівкового суспільства та роль готівки у світовій фінансовій системі (2019)
Вакулич М. М. - Глобалізаційні виклики економіки України: діагностування стану інвестиційного клімату як рушійної сили в контексті економічних тенденцій сьогодення (2019)
Шпанковська Н. Г. - Особливості організації й функціонування корпорацій в умовах глобалізації, Городянська Л. В. (2019)
Кочешкова І. М. - Енергетична бідність в країнах ЄС та Україні (2019)
Несвіт К. В. - Соціальні чинники стійкого розвитку промисловості регіону (2019)
Череватський Д. Ю. - Суспільне здоров’я, якість життя і споживання енергоресурсів по областях України (2019)
Латишева О. В. - Витрати підприємства: можливості управління та оптимізації на основі функціонального моделювання та перепроектування бізнес-процесів, Касьянюк С. В., Голубова І. В., Хаджийський Є. А. (2019)
Палига Є. М. - Удосконалення корпоративного управління видавничо-поліграфічних підприємств, Базилюк В. Б., Палига І. Є. (2019)
Бойченко М. В. - Можливі шляхи інноваційного розвитку вугільних підприємств (2019)
Кендюхов О. В. - Дослідження тенденцій інноваційного розвитку економіки України, Болгов В. Є., Тарапата С. О. (2019)
Миценко І. М. - Проблеми промислового комплексу України та державна політика щодо його розвитку (2019)
Омельяненко В. А. - Аналіз інституційно-еволюційного аспекту розвитку високотехнологічних сфер на прикладі приладобудування (2019)
Бондаревська К. В. - Оцінка рівня соціальної безпеки на ринку праці України та напрями її забезпечення (2019)
Жуков С. А. - Людський капітал в економічній системі сучасного суспільства: механізм формування, інвестиції та перспективи розвитку в Україні, Зеліч В. В., Сойма С. Ю. (2019)
Гуцалюк О. М. - Анализ состояния кадрового обеспечения сферы здравоохранения Украины в период реформирования (2019)
Ринкевич Н. С. - Інтегральна методика оцінки розвитку організаційної культури підприємств (за результатами експертного опитування) (2019)
Томчук О. В. - Теоретико-методологічні підходи до визначення змісту і структури людського потенціалу території (2019)
Борко Є. А. - Маркетингові дослідження фармацевтичного ринку України щодо перспектив створення нової лікарської форми, Ковалевська І. В., Рубан О. А. (2019)
Іванов С. В. - Тенденції розвитку транспортно-логістичної системи Придніпровського економічного району, Ляшенко В. І., Шамілева Л. Л., Трушкіна Н. В. (2019)
Гриценко С. І. - Стратегія розвитку екологічно спрямованих транспортно-логістичних кластерів блакитного океану (2019)
Ольховська О. Л. - Оптимізація пасажирських перевезень у крупному транспортному вузлі, Бутко К. Р. (2019)
Белопольський М. Г. - Формування концесійного механізму морських портів, Котенко В. В., Яковцев С. С. (2019)
Малиновська А. М. - Віртуальні валюти: поширення та передумови до визнання (2019)
Мамонова А. В. - Передумови запровадження контролю віртуальних валют (криптовалют) в Україні (2019)
Стеблюк Н. Ф. - Матрична модель оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств, Опаренко В. В. (2019)
Калінін О. В. - Фінансові показники як фактор інвестиційного маркетингу диверсифікованих підприємств (2019)
Богачов О. С. - Система інформаційної підтримки стратегії підприємства, Онофрійчук О. П., Коростова І. А. (2019)
Мішура В. Б. - Перспективи розвитку ІT-кластерів в Україні на основі венчурного фінансування, Володченко В. В. (2019)
Новицька І. В. - Digital-маркетинг як технологія просування органічної продукції (2019)
Передерій Т. С. - Стратегія цифрової безпеки підприємства як драйвер цифрової трансформації економіки України (2019)
Шелеметьєва Т. В. - Діяльність туристичних інформаційних центрів: світовий досвід та вітчизняна практика, Булатов С. В. (2019)
Феденко Д. О. - Agile та Scrum в бухгалтерії (2019)
Андрушків Б. - Культ-освітня компонента в сфері управління як засіб попередження вульгаризму у взаємовідносинах та поширення фейків в ЗМІ або важелі посилення економічної безпеки в державі, Гагалюк О., Кирич Н., Погайдак О. (2019)
Столяров В. Ф. - Наукове-методичне забезпечення стратегічного планування та державного регулювання регіонального людського розвитку в Україні (2019)
Інституту економіки промисловості НАН України 60 років! (2019)
К 100-летию Бориса Петровича Бельгольского (2019)
Миценку Івану Михайловичу – 70! (2019)
До 75-річчя Євгена Миколайовича Палиги (2019)
Рамазанову Султану Курбановичу — 70! (2019)
Анотації (2019)
Мінаєв А. - До питання про статус військовополонених у міжнародному праві наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., Мінаєва Т. (2007)
Сахновский О. - Ірландське повстання 1916 р.: наслідки політичних репресій коаліційного уряду Герберта Асквіта (2007)
Федорів О. - Галицька Соціалістична Радянська Республіка в політиці Радянської Росії (2007)
Папук В. - Положение венгерского, немецкого и еврейского этнических меньшинств в составе Румынского королевства в 20-х – 30-х гг. ХХ в (2007)
Новосьолов О. - Участь румунських військ у бойових операціях на території України (1941 – 1944 рр (2007)
Піддубний І. - Діяльність аеропорту м. Чернівці у другій половині 40-х рр. ХХ ст. (До 600-ліття першої згадки м. Чернівці) (2007)
Гакман С. - Проблема территориальной принадлежности Бессарабии и Буковины на начальном этапе Второй мировой войны в исторических трудах ХХ ст. (2007)
Червінська О. - Рецепція історичної постаті на перетині наукового та художнього дискурсів (Жанна Д’Арк) (2007)
Безаров О. - Юлій Ісідорович Гессен – історик єврейського питання в Російській імперії (2007)
Мінаєв А. - Ґенеза та розвиток соціалістичних ідей в ХІХ – початку ХХІ ст. (короткий історичний огляд) (2007)
Павлюк О. - Евразийская концепция культуры Н. Трубецького (2007)
Власний погляд (2007)
Казарин В. - Битва за ясли Господни. Проиграла ли Россия Восточную (Крымскую) войну 1853 – 1856 годов? (2007)
Холодницький В. - Становлення та діяльність кафедри історії нового та новітнього часу Чернівецького державного університету в 1940-1955 рр. (2007)
Сыч А. - По следам незаконченной полемики. Хантингтон С. П. Если не цивилизации, то что? Парадигмы мира после "холодной войны" // Foreign Affairs. - ноябрь / декабрь 1993. - т. 72. - № 5. - С. 186 - 194 (2007)
Сич О. - Рецензія на: Історія епохи очима людини. Україна та Європа у 1900 – 1939 роках. Навчальний посібник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Комаров Ю., Мисан В., Осмоловський А., Білоножко С., Зайцев О. – Київ: "Генеза”, 2004. – 256 с., іл., карти (2007)
Відомості про авторів (2007)
Білик О. М. - Підвищення якості підготовки іноземних студентів у контексті професійної соціалізації в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Горобець Л. В. - Підготовка студентів до впровадження в навчальний процес початкової школи здоров’язбережувальних технологій, Алексєєва К. І. (2016)
Докучаєва В. В. - Проектувальна компетентність як результативний складник якості підготовки майбутніх фахівців освіти (2016)
Жубрид С. М. - Загальнодидактичні та інноваційні технології навчання у початковій школі (2016)
Краснова Н. П. - Тестування як засіб внутрішньоуніверситетського моніторингу якості знань студентів (2016)
Курило В. С. - Досвід упровадження науково-дослідної теми "Моніторинг якості навчального процесу у вищих навчальних закладах України" у Луганському національному університеті імені Тараса Шевченка, Савченко С. В. (2016)
Лаппо В. В. - Технологія залучення творів кіномистецтва у процес виховання духовних цінностей студентів ВНЗ (2016)
Михайлова А. О. - Некоторые аспекты интонационной работы в курсе сольфеджио (2016)
Питецька Н. І. - Використання новітніх інформаційних технологій у навчальному процесі вищих навчальних закладів (2016)
Попова Л. О. - Особливості засвоєння правил мовленнєвого етикету студентами нефілологічних спеціальностей (2016)
Садикова В. А. - Использование новых педагогических технологий в профессиональной подготовке будущих специалистов, Кутепова Л. М., Тимербулатова И. Р. (2016)
Сич Т. В. - Тематика магістерських досліджень спеціальності "Управління навчальним закладом" (2016)
Спіріна Т. П. - Готовність майбутніх фахівців соціальної сфери до використання інноваційних технологій у професійній діяльності, Качан А. В. (2016)
Чепіга І. В. - Щодо гнучких педагогічних технологій навчання студентів у ВНЗ, розроблених в українській педагогіці на рубежі ХХ-ХХІ століття (2016)
Чечко Т. М. - Сучасні підходи до класифікації видів порушень психофізичного розвитку у дітей (2016)
Шалигіна Н. П. - Сутність та особливості службово-ділового спілкування офіцерів багатонаціональних штабів (2016)
Шинкарьов С. І. - Вплив спадковості на морфофункціональні показники і фізичні якості у відборі юних спортсменів, Ковальський С. А. (2016)
Бобела С. І. - Погляди Августина Волошина щодо взаємодії школи та сім’ї у соціальному вихованні учнівської молоді (2016)
Птахіна О. М. - Механізм оцінювання якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів (2016)
Ржевська Н. В. - Перспективи стандартів вищої освіти як рушійної сили для економічних перетворень (2016)
Алдакимова О. В. - Формирование родительских компетенций: историко-педагогический аспект (2016)
Головач Н. В. - Діагностика стану професійно значущих якостей у процесі підготовки фахівців з управління персоналом та економіки праці (2016)
Гуцол А. В. - Проблеми та перспективи розвитку гендерної освіти в Україні (2016)
Дячок Н. В. - Формування професійної мобільності як спосіб забезпечення якісної освіти (2016)
Желанова В. В. - Полікультурні аспекти проблеми якості сучасної вищої освіти (2016)
Каркачова Н. К. - Готовність студента до науково-дослідної діяльності як провідна якість майбутнього фахівця (2016)
Коношенко Н. А. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до реалізації функцій соціально-педагогічної роботи в реабілітаційну центрі, Руденко А. В. (2016)
Крохмаль І. М. - Проблема формування професійної готовності у психолого-педагогічній літературі (2016)
Лі Цзіці - Лідерські якості як вектор успішної підготовки фахівця (2016)
Мацай Н. Ю. - Проблеми сучасної екологічної підготовки у вищих навчальних закладах в контексті освіти для сталого розвитку, Губська О. П. (2016)
Муромець В. Г. - Зміст і сутнісна характеристика загальних компетентностей студентів магістратури у закладах вищої школи (2016)
Назмієв А. О. - Фасилітація як форма реалізації соціальної компетентності студентів ВНЗ (2016)
Олійник О. М. - Використання спортивно-орієнтованого підходу для поліпшення якості фізкультурної освіти у вищому навчальному закладі, СорокінЮ. С. (2016)
Ратєєва В. О. - Аналіз дослідно-експериментальної роботи з формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії (2016)
Рєзнік К. М. - Розвиток комунікативної культури старшокласників в інформаційному суспільстві (2016)
Роман С. В. - Технологія використання хімічного експерименту для якісного інтегрованого формування еколого-гуманістичних цінностей, хіміко-екологічної компетентності й культури безпеки життєдіяльності майбутніх учителів хімії (2016)
Сорокін І. І. - Соціальна компетентність підлітків: вектори розвитку (2016)
Устименко Ю. С. - Щодо проблеми використання інтерактивних методів навчання в процесі підготовки майбутніх стоматологів до професійної взаємодії (2016)
Федічева Н. В. - Навчання студентів вишів загальнолюдських цінностей на заняттях з іноземних мов (2016)
Цзя Яочен - Професійна культура сучасного фахівця як шлях до успіху (2016)
Шароватова О. П. - Компетентнісний підхід при підготовці нового покоління фахівців у сфері цивільної безпеки (2016)
Шинкарьова О. Д. - Теоретичні основи методики використання оздоровчого бігу та ходьби, Галій С. М. (2016)
Іванов Є. В. - Демократизація управління освітніми закладами як індикатор якості освіти: ретроспективний аспект (2016)
Мокляк В. М. - Академічні свободи – індикатор якості вищої освіти (2016)
Смуток Л. - Фінансове господарство Нового Самбора у XVI-XVIII ст. (2007)
Бабкова В. - К вопросу об особенностях адаптации северокавказской меннонитской общности (2007)
Циганенко Л. - Структура та функції бессарабського дворянства (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2007)
Каганов Ю. - Релігійний чинник в контексті опозиційного руху в Центрально-Східній Європі (друга половина XX ст.) (2007)
Коваленко Л. - Військово-політичний статус об’єднаної Німеччини за матеріалами слухань Конгресу США (1989-1990 рр.) (2007)
Мінаєв А. - Концепція "радянського термідору” в працях Л. Троцького (2007)
Сич О. - Жовтень 1917 року: переворот чи революція? (матеріали наукового семінару кафедри історії нового та новітнього часу, 23 жовтня 2007 р.), Мінаєв А. (2007)
Киридон А. - Нове прочитання історії: сучасний зарубіжний дискурс, Троян С. (2007)
Вигнання нового часу (Domańska Ewa. Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach. Wydanie drugie uzupełnione i uaktualnione. – Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2005. – S. 39 – 50 (2007)
Сич О. - Рецензія на кн.: Маккалаф Л. 1776. – Нью – Йорк, 2006 (2007)
Сахновський Є. - Рецензія на кн.: Totalitarian and Authoritarian Regimes in Europe. Legacies and lessons from Twentieth Century / Edited by Jerzy Borejsza and Klaus Ziemer. – New York – Oxford: Berghahn books, 2006. – XIV, 607 p. (2007)
Лукенчук А. - Рецензія на кн.: Приліпко М. Іван Піддубний – сила України: Історико-документальне дослідження. – Черкаси: Брама України, 2006. – 156 с., Піддубний І. (2007)
Відомості про авторів (2007)
Інформація (2007)
Кондратюк С. Є. - Від головного редактора (2019)
Юркова О. І. - Механічні властивості високоентропійних АlCoFeCrVNi та AlCoFeCrVTi сплавів після спікання під тиском, Кушнір В. В., Чернявський В. В., Бірюкович Л. О. (2019)
Кондратюк С. Є. - Оптимізація режимів відпалу швидкорізальної литої сталі, Пархомчук Ж. В., Вейс В. І. (2019)
Vakulenko I. A. - Reason of destruction side frame of the trolley, Vakulenko L. I., Proydak S. V. (2019)
Панарін В. Є. - Растрова електронна мікроскопія в дослідженні структур евтектичних сплавів заліза та хрому з тугоплавкими боридами (2019)
Айкін М. Д. - Біорозчинний ливарний сплав медичного призначення на основі магнію, Шаломєєв В. А., Цивірко Е. І. (2019)
Гурія І. М. - Виготовлення шаруватого метал-інтерметалідного армованого композиційного матеріалу, Смірнова Я. О., Лобода П. І., Солодкий Є. В. (2019)
Мініцький А. В. - Розробка вольфраммідних сильнострумових контактів на основі відходів металообробки, Биба Є. Г., Мініцька Н. В., Власова О. В., Ведель Д. В. (2019)
Гайдук Н. О. - Формування професійного іміджу майбутніх вчителів фізичної культури, Подибайло О. Ю. (2016)
Котова О. В. - Професійна підготовка фахівців з фізичного виховання та принципи організації профільного навчання в старшій школі (2016)
Леонтьєв О. В. - Контроль успішності студентів інституту фізичного виховання і спорта в процесі вивчення дисципліни "Спортивні ігри з методикою викладання", Максимов Г. Я., Леонтьєва І. В. (2016)
Сичов Д. В. - Процес підготовки майбутніх учителів фізичної культури у вищих навчальних закладах та спрямування його на формування творчої особистості, Гукова Г. В. (2016)
Фоменко Е. В. - Физическое воспитание студенток высших педагогических учебных заведений с помощью нетрадиционных оздоровительных видов гимнастики, Фоменко В. Х. (2016)
Отравенко О. В. - Технологія використання тренажерних пристроїв зі старшокласниками на уроках фізичної культури, Гребенюк А. В. (2016)
Павлюк О. М. - Профільне навчання учнів старших класів за спортивним напрямком "Баскетбол", Дубовой О. В., Шунькин О. О. (2016)
Полулященко Т. Л. - Педагогічні умови виховання учнів основної школи у процесі позакласних занять, Полулященко Ю. М. (2016)
Савко Э. И. - Современные тенденции преемственности оздоровительной направленности физического воспитания в учреждениях системы образования, Ереметько С. Н. (2016)
Бойченко А. В. - Использование игрового метода на занятиях мини-футболом в разрезе с традиционными формами подготовки, Таможанська Г. В. (2016)
Гончаренко В. І. - Програмування фізичної підготовки кваліфікованих спортсменок (півзахисників) у хокеї на траві в підготовчому періоді річного макроциклу (2016)
Дубовой О. В. - Поліпшення психічних властивостей особистості студентів, які обрали університетський курс занять зі східних єдиноборств, Саєнко В. Г., Павлюк О. М. (2016)
Омельченко А. О. - Особливості психологічної підготовки спортсменок в художній гімнастиці, Кадацька Г. С. (2016)
Полулященко Ю. М. - Особливості багаторічної підготовки спортсменів, які спеціалізуються з важкої атлетики, Клименчуков О. В. (2016)
Шинкарьов С. І. - Особливості відбору юних спринтерів (2016)
Галій С. М. - Оздоровчий пауерліфтинг – як одна із форм організації дозвілля, Савенко В. О., Семененко Д. В. (2016)
Дорохов Р. Н. - Первые шаги на пути к оздоровлению поколения, Дорохов А. Р., Бубненкова О. М. (2016)
Онучак Я. С. - Розкриття можливостей формування соціального здоров’я старших підлітків у навчальному та позанавчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів, Бабич В. І., Зубюк Л. В. (2016)
Отравенко О. В. - Впровадження оздоровчих фітнес-програм у рекреаційну діяльність студенток ВНЗ (2016)
Савко Э. И. - Педагогические аспекты формирования физического и духовного здоровья молодежи (2016)
Соколенко О. І. - Сутність ціннісного ставлення студентів до свого здоров’я (2016)
Шинкарьова О. Д. - Основні закономірності формування фізкультурно-оздоровчих технологій у фізичному вихованні (2016)
Школа О. М. - Валеологізація фізкультурної освіти учнівської молоді, Пятницька Д. В., Кабацька О. В. (2016)
Щурова Н. В. - Оцінка стану здоров’я сучасних школярів Луганщини (2016)
Ярошенко П. В. - Шляхи формування здорового способу життя у студентів вищих навчальних закладів, Гайдук Н. О. (2016)
Карпенко М. І. - Сучасні засоби фізичної реабілітації при захворюваннях опорно-рухового апарату, Любченко Р. В., Бровко І. В. (2016)
Лігус С. О. - Цукровий діабет. Фізична реабілітація при цукровому діабеті, Сергієнко Д. О. (2016)
Ліцоєва Н. В. - Особливості хронічних захворювань у спортсменів високої кваліфікації у ранньому періоді після завершення спортивної кар’єри, Кий-Кокарєва В. Г., Григор’єва В. О. (2016)
Несчетна Л. М. - Методика відновлення колінного суглобу при остеоартрозах, Полулященко Т. Л. (2016)
Очкалов А. Ф. - Анализ метода самостоятельного снижения боли в позвоночнике и суставах (2016)
Ковалюк Р. - Проблема успадкування престолу іспанської монархії в контексті європейської політики 80-90-х рр. ХVII ст. (2019)
Мінаєва Т. - До питання про втрати російської армії військовополоненими у роки Першої світової війни (2019)
Шміґель М. - "Революція в Карпатах": зусилля угорської та чеської політики щодо втримання Словаччини та Підкарпаття у 1918-1919 рр., Сирний М. (2019)
Савченко А. - Джерела доходів селян у роки хрущовської "відлиги" (на матеріалах УРСР) (2019)
Мінаєв А. - Основні форми, прояви та етапи суспільно-політичного протесту молоді в 60-х роках ХХ ст. в країнах Заходу (2019)
Холодницький В. - До питання про відновлення діяльності партійних та радянських органів влади Чернівецької області в умовах війни (1943-1944 рр.) (2019)
Сич О. - Проблеми імміграції та етнодемографічної ситуації в США наприкінці ХХ століття (2019)
Піддубний І. - Розпад Австро-Угорської імперії та події на Буковині у жовтні-листопаді 1918 р. в світлі румунської історіографії (1928-2018 рр.) (2019)
Срібняк М. - "Між тим справа допомоги полоненим не жде…": організація репатріації вояків-українців з теренів Центральних держав, 1918-1919 рр. (історіографічно-джерелознавчий огляд) (2019)
Мартьянова Я. - Таборові видання інтернованого вояцтва УГА в ЧСР, жовтень 1919 – 1923 рр. (історіографічний нарис) (2019)
П'ятничук Т. - Американська зовнішня політика кінця ХІХ – поч. ХХ ст.: джерельна база (2019)
Глібіщук М. - Сучасна західна історіографія Першої світової війни (реферативний огляд) (2019)
Безаров О. - Рец. на кн: Піддубний І. А. Партії, парламент, король та уряд. Розвиток і взаємодія елементів політичної системи Румунії у 1918–1938 рр. / наук. ред. О. І. Сич. Чернівці: Друк Арт, 2019. 912 с. (2019)
Пам’яті Петра Івановича Яценюка (1941-2019) (2019)
Содержание (2019)
Гапонова О. П. - Структурно-фазовий стан жаростійких покриттів, отриманих методом електроіскрового легування (2019)
Марцинковский В. А. - Экологические аспекты систем герметизации, Радионов А. В., Тарельник В. Б. (2019)
Кирик Г. В. - Проблемы и решения реновации роторов винтовых компрессоров комбинированными технологиями. Часть 2, Жарков П. Е., Коноплянченко Е. В., Волошко Т. П., Домашенко В. В. (2019)
Марцинковский В. А. - Аналіз динамічних характеристик багатошпаринних ущільнень, Позовний О. О. (2019)
Загорулько А. В. Марцинковский В. А. - Нестаціонарний аналіз двофазної течії та динамічних коефіціентів шпаринних ущільнень (2019)
Марцинковский В. С. - Комбинированные технологии повышения качества ответственных деталей компрессорного и насосного оборудования, Лазаренко А. Д. (2019)
Володимир Марцинковський – шепетівчанин зі світовим іменем (2019)
К сведению авторов журнала (2019)
Авторское соглашение (2019)
Титул, зміст (2020)
Тітова Л. Г. - Eutetranychus orientalis Klein (східний павутинний кліщ) — аналіз фітосанітарного ризику для України, Клечковський Ю. Е., Палагіна О. В. (2020)
Бакалова А. В. - Ефективність сумісного застосування інсектицидів та комплексних добрив при захисті смородини чорної від сисних шкідників у Поліссі України, Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В., Крукодера Є. О., Герасимчук Д. В. (2020)
Бомок С. К. - Біохімічні зміни в уражених бульбах картоплі, Тактаєв Б. А., Піковський М. Й., Мар’єва О. М. (2020)
Медвідь Я. А. - Роль нектароносів у привабленні кокцинелід (Coleoptera: Coccinellidae) (2020)
Цвей Я. П. - Екологічне контролювання чисельності бур’янів у посівах пшениці озимої, Іваніна Р. В., Дубовий Ю. П. (2020)
Баженов Л. В. - Події Другої світової війни на Поділлі в працях професора Сергія Гальчака (до 75-річчя Великої Перемоги) (2019)
Баженов О. Л. - Середній палеоліт України: історіографічний аспект, Лубчинський А. А. (2019)
Гриськова Н. Р. - Подільська ікона як соціальний інститут: історико-релігієзнавчий аспект (на прикладі її шанування представниками різних станів) (2019)
Лубчинський А. А. - Висвітлення правових аспектів впровадження НЕПу на Поділлі в регіональній пресі, Баженов О. Л. (2019)
Пилипенко О. Є. - Наукові джерела з історії становлення університетської освіти в Наддніпрянській Україні в першій половині ХІХ століття (2019)
Ребрик О. В. - Деякі питання історіографії розвитку шляхів сполучення в Правобережній Україні наприкінці ХVІІІ - в першій половині ХІХ ст. (2019)
Савчук І. І. - Річпосполитська проблематика на сторінках журналу "Україна" (2019)
Трубчанінов С. В. - Історико-географічні уявлення в контексті осягнення історії України Михайлом Максимовичем (2019)
Філінюк А. Г. - Проблема "Поділи Речі Посполитої і українські землі" в зарубіжній історіографії (2019)
Дзира І. Я. - Євреї у складі Війська Запорозького Низового середини ХVІІІ століття (2019)
Заводовський А. А. - Початки формування української національної ідеології в українських етно-регіонах у "довгому ХІХ ст." (2019)
Задорожнюк А. Б. - Братські функції ремісничих цехів на Поділлі у ХІХ ст. (2019)
Магась В. О. - Переслідування за політичними мотивами неполітичних громадських організацій в Російській імперії у 1905-1917 рр., Магась-Демидас Ю. І. (2019)
Савчук Н. І. - Витоки учнівської екскурсійної справи в Наддніпрянській Україні (1880-ті - 1900 рр.) (2019)
Сидорук С. А. - Перехід від рекрутської до загальної військової повинності в Правобережній Україні: регіональний аспект (2019)
Стецюк В. Б. - Правобережна Україна і російсько-турецька війна 1877-1878 рр. (2019)
Januszkiewicz B. - Demograficzno-socjalne zmiany w składzie narodowościowym Polaków w Kamieńcu Podolskim w latach 1897-2001 (2019)
Комарніцький О. Б. - Діяльність студентів педагогічних технікумів УСРР у наукових гуртках у 1920-ті рр. (2019)
Кучеров Г. Г. - "Червоні "Просвіти" Правобережної України як культурно-освітні осередки радянського режиму на селі (1920-1923 рр.) (2019)
Ляскович Р. С. - Проблеми формування військових частин УНР в контексті польсько-українських відносин (січень-травень 1920 р.) (2019)
Марчук О. І. - Скарбниця при головноуповноваженому уряду УНР як інструмент реалізації завдань представництва української влади у Кам’янці-Подільському (квітень-червень 1920 р.) (2019)
Олійник С. В. - Заручництво, арешти, депортації, біженство: реалії галицької інтелігенції в умовах російської окупації 1914-1916 років (2019)
Яблонська Д. Р. - М. О. Хитьков (Хитько, Хітько): діяльність освітянина, природознавця, музейника і наставника майбутніх педагогів (2019)
Газін В. В. - Чуднівська кампанія 1660 р. - рубіжна подія московсько-польського протистояння в боротьбі за Україну (2019)
Кліщинський П. В. - Трансформаційні процеси в промисловості Хмельниччини в роки незалежності (на матеріалах статистики) (2019)
Ляскович Т. В. - Діяльність української влади із забезпечення військовиків білизною у 1919 р. (на матеріалах Поділля) (2019)
Markova S. V. - The Holodomor of 1932-1933 in Podillya and south-eastern Volyn: Latent components (2019)
Михайлик А. О. - Політичні репресії проти інтелігенції на Поділлі в 20-ті роки ХХ ст. (2019)
Олійник М. П. - Вплив україно-польських відносин на суспільні процеси на Поділлі в 1921-1923 рр. (2019)
Ярич В. П. - Секретна операція боївки Василя Галаси "Орлана" в Кам’янець-Подільській області (2019)
Боровець І. І. - Міжнародна конференція "Культ в історії" (м. Ружомберок, Словацька республіка) (2019)
Завальнюк О. М. - Ювілейна трилогія про Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара: люди, події, звершення (2019)
Філінюк А. Г. - Конференційна осінь вчених-істориків Кам’янець-Подільського національного університету імені Івана Огієнка, Глушковецький А. Л., Комарніцький О. Б. (2019)
Завальнюк О. М. - Історику-професіоналу, професору В. С. Лозовому - 60, Філінюк А. Г. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Шнюков Е. Ф. - Сучасні проблеми літології осадових басейнів України та суміжних територій, Гожик П. Ф., Митропольський О. Ю., Шехунова С. Б. (2018)
Иванова А. В. - К проблеме генезиса янтаря, Зайцева Л. Б., Мачулина С. А. (2018)
Федорончук Н. А. - Литологическая характеристика балтских и сарматских песков междуречья рек Савранка и Кодыма как возможных коллекторов накопления тяжелых минералов, Сучков И. А., Турбалак В. А., Гончарова И. О., Баранова Л. Ф. (2018)
Клюшина Г. В. - Літофації олігоценових відкладів північно-західного шельфу і континентального схилу Чорного моря (2018)
Гриценко В. П. - Верхньовендська теригенна (піщано-глиниста) формація Поділля (2018)
Іванченко К. В. - Фаціальні особливості пізньовендського басейну (2018)
Баранов В. А. - Спонтанная сублимация и десублимация угольного вещества (2018)
Матрофайло М. М. - Різновиди мінливості морфології вугільних пластів кам'яновугільних басейнів (2018)
Streltsova I. O. - The burial history of Permian sediments in the central part of the Dnieper-Donets basin, Virshylo I. V. (2018)
Сучков І. О. - Геолого-геохімічні дослідження при проведенні нафтогазопошукових робіт на морському шельфі, Пономарева Л. П., Бацко В. В., Нагребецький В. С., Гончарова І. О., Нетребська Е. Я. (2018)
Коржнев П. М. - Фаціальні особливості палеогеографії турнейсько-ранньовізейського часу у межах Мехедівсько-Свиридівської сідловини та суміжних територій, Стрижак Л. І., Науменко О. Д. (2018)
Popova T. L. - Shale gas potential of the Lower Carboniferous deposits of Dnieper-Donets basin and non-anticlinal traps, Prigarina T. M., Makogon V. V. (2018)
Сюмар Н. П. - Аналіз вивченості верхньодевонської солесносної формації в південній крайовій частині Прип’ятського прогину (2018)
Маметова Л. Ф. - Вторинні перетворення мінералів – інформаційні показники геологічних процесів (2018)
Баран А. М. - Кореляційний аналіз потужностей осадів на півночі Українського щита (2018)
Куриленко В. С. - Факторы, определяющие соляной диапиризм в Днепровско-Донецкой впадине (2018)
Шехунова С. Б. - Літогенез "калюських верств" едіакарію (венду) Поділля за результатами літолого-геохімічних досліджень, Стадніченко С. М., Палій В. М., Пермяков В. В., Гудзенко В. В. (2018)
Хрущов Д. П. - Современное состояние и проблемы исследований осадочной оболочки Земли (2018)
Алексєєнкова М. В. - Геолого-літологічні особливості нижньопермської соленосної формації зони зчленування Дніпровсько-Донецької западини та північно-західного Донбасу (2018)
Селівачова У. М. - Проект Українського літологічного комітету "Літологи та седиментологи України": від ідеї до втілення (2018)
Клюшина Г. В. - Пам’яті Неоніли Никодимівни Цихоцької (2018)
Чекаленко Л. - Закордонні українці: автохтонність як джерело збереження ідентичності (2020)
Кобченко К. - Українці в епоху Ді-Пі: від культури повсякдення до творення (транс)національної громади (2020)
Карась Г. - Культуротворча діяльність українських хорових диригентів в умовах таборів Ді Пі після Другої світової війни (2020)
Тронь-Радомська А. - Культурно-освітня сфера як фактор збереження національної ідентичності українців (за матеріалами діяльності Українського центрального комітету – УЦК) (2020)
Сергійчук В. - Міграційні процеси української людності в перший період Другої світової війни (2020)
Рендюк Т. - До питання про "етнічні чистки" в роки Другої світової війни (2020)
Ціватий В. - Типологія третьої хвилі української еміграції та історичні паралелі міграційного сьогодення (2020)
Цапко О. - Нова хвиля примусового переселення українців-"остарбайтерів" у післявоєнний період (2020)
Romanenko O. - A Round Trip, or the Myth of No Return in Eastern European Migration (2020)
Антонюк Т. - Етнокультурний профіль третьої хвилі української еміграції (2020)
Астапцева Х. - Відображення в пресі культурно-освітнього руху та громадсько-політичних буднів діячів еміграції третьої хвилі (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Ahaiev R. A. - Establishing the interrelation of the main influencing factors on the safety of methane-air mixture transportation, Dudlia K. E., Prytula D. O. (2019)
Baranovskyi V. I. - Petrographic assessment of coal gas content, Kuznetsova L. D. (2019)
Bezruchko K. A. - Analysis of tectonic deformations dynamics on the example of the area of the south-west wing of Kalmius-Toretsk kettle hole, Diachenko N. A., Diachenko A. S. (2019)
Vlasenko V. V. - Hydrodynamic impact on coal mass before crossing the most outburst-prone coal seams, Zhytlonok D. M. (2019)
Hladkov O. Yu. - Estimate of intrinsic safety of capacitive circuits, Mnukhin A. H., Stasevych R. K. (2019)
Zberovskyi V. V. - Evaluation of the cavitation generator efficiency in the hydro impulsive loosening of a coal-bed, Zhulai Yu. A., Myrnyi S. S. (2019)
Zmiievska K. O. - Study of the ravine-gully system of the city of dnipro with the aim of returning their territories to the urban infrastructure, Zmiievskyi A. S. (2019)
Kliuiev E. S. - Geotechnological methods of gas extraction from technogenic coal deposits, Sapunova I. O., Ivanov V. A. (2019)
Kurnosov S. A. - Laws of gas draining in the massif disturbed by mining operations, Zerkal V. V. (2019)
Lukinov V. V. - Forecast of the position of promising sand reservoirs in the cross-section of the carboniferous gas-bearing stratum, Zhykaliak M. V. (2019)
Novikov L. A. - Calculation of degassing networks taking into account the accumulation of the liquid phase, Bokii О. B. (2019)
Pymonenko L. I. - Geological factors of gassing of the east inclined longwall №3 of m3 bed at O. F. Zasiadko mine, Karhapolov A. A., Kuznetsova L. D., Prykhodchenko O. V. (2019)
Prykhodchenko O. V. - Determining of integral permeability of undermined coal rock mass in closed mines, Prykhodchenko S. Yu., Tokar L. O. (2019)
Sapehin V. M. - Successive approximation method applying to obtain the transient elastic medium deformations (2019)
Slashchov O. A. - Water effect on the rocks and mine roadways stability (2019)
Sofiiskyi K. K. - The results of experimental research of the parameters of methane capturing by local degassing wells in the undermining area, Petukh O. P. (2019)
Tynyna S. V. - Investigation of the fluids influence on change of sandstones collectors mechanical properties during saturation and degassing, Babenko V. G. (2019)
Shevchenko V. G. - Justification of the basic algorithms of the mine safety information system, Slashchov A. I. (2019)
Shevchenko H. O. - Oscillation modes of vibrating feeders with vibro-impact adaptive drive at the output of reflacted ore from chambers of wining blocks, Sushchenko O. I., Zozulia H. P. (2019)
Output data (2019)
Василенко В. - Між хутором і світом: трикнижжя "Ost" Уласа Самчука (2020)
Рязанцева Т. - Дискурс війни в поезії Олекси Стефановича (2020)
Новацький А. - Роль пам’яті в будуванні національної ідентичності ("Країна гіркої ніжності" Володимира Лиса) (2020)
Якубовська-Кравчик К. - Дитинство у контексті історії (2020)
Купідура Р. - Заанґажоване ґонзо, насильство репрезентації та мозаїка національних фантазмів (про "українську трилогію" Зємовіта Щерека) (2020)
Шимонік Д. - Іван Франко на сторінках "Kuriera Lwowskiego": щодо слов’янських питань (2020)
Ісіченко І. - "Гібридна війна" на сцені Києво-Могилянської Академії (1736—1737 рр.) (2020)
Харчук Р. - Шевченківська тема у спадщині історика й педагога Миколи Володимировича Стороженка (1861—1944) (2020)
Кравець Я. - Україніка Федора Вовка на сторінках бельгійського фольклорного журналу Revue des traditions populaires (2020)
Сулима М. - Штрихи до історії одного твору Володимира Дрозда (2020)
Боронь О. - Корективи до датування портрета Бажанових роботи Шевченка (2020)
Бурлака Г. - 6 Текстологічні читання пам’яті Миколи Єфремовича Сиваченка (2020)
Сулима В. - Науковий семінар "Прототекст, текст, контекст: до проблеми інтерпретаційних стратегій дослідження української давньої літератури" (2020)
Палій В. М. - Актуальні проблеми седиментологічних досліджень (за матеріалами 20-го Міжнародного седиментологічного конгресу), Шехунова С. Б. (2019)
Іванченко К. В. - Cистематичний склад безскелетної фауни вендських відкладів Подільського Придністров’я (2019)
Боярина Н. И. - Палеогеоботанический аспект обоснования межрегиональной корреляции верхнекаменноугольных отложений Донецкого бассейна (2019)
Дернов В. С. - Новые местонахождения остатков фауны в разрезе башкирского яруса (нижний пенсильваний) Донецкого бассейна, Удовиченко Н. И. (2019)
Нездолій Є. С. - Нові палеонтологічні знахідки дрібних ссавців з плейстоценового місцезнаходження Меджибіж 1 (2019)
Очаковський В. Ю. - Реконструкція клімату періоду формування бурштиномісних відкладів Українського Полісся за спорово-пилковими даними методом Coexistence approach (апроксімації інтервалу співіснування) (2019)
Сіренко О. А. - Розвиток рослинності та грунтів центральної частини Придніпровської височини протягом широкинського і мартоноського етапів еоплейстоцену – раннього неоплейстоцену, Матвіїшина Ж. М., Дорошкевич С. П. (2019)
Шехунова С. Б. - Закономірності розвитку природних та природно-техногенних небезпечних геологічних процесів на території містечка Солотвино (Закарпаття, Україна), Алексєєнкова М. В., Стадніченко С. М. (2019)
Саприкін В. Ю. - Модельні оцінки інфільтраційних потоків вологи крізь ґрунтові екрани хвостосховищ промислових відходів Придніпровського хімічного заводу (м. Кам’янське), Бугай Д. О., Скальський О. С. (2019)
Кріль Т. В. - Глибинно-функціональна схема геологічного середовища для освоєння підземного простору урбанізованих територій (2019)
Капеліста І. М. - Оцінка геоекологічного стану лівих приток р. Дністер (Могилів-Подільська ділянка) (2019)
Пермяков В. В. - Электронно-зондовый микроанализ углеродсодержащих пород (2019)
Азімов О. Т. - Основні принципи методології дослідження особливостей внутрішньої структури землі за даними аерокосмічних знімань (2019)
Янко В. В. - Історія геологічного розвитку північно-західного шельфу Чорного моря в пізньому неоплейстоцені-голоцені, Кондарюк Т. О., Кадурін С. В. (2019)
Селівачова У. М. - Текля Юхимівна Лапчик (1904–1983) 115 років від дня народження (2019)
Олійник Г. А. - Інтумесцентні системи: реактивні вогнезахисні покриття будівельних конструкцій, Кураков Д. Е., Черних І. Ю. (2019)
Кірєєв О. О. - Техніко-економічний аналіз легких гратчастих сталевих конструкцій покриттів будівель, Кислюк О. С., Мнацаканян К. Б. (2019)
Кірєєв О. О. - Організація праці в менеджменті підприємства: сутність, завдання та напрямки організації праці, Долгальова О. В. (2019)
Козловська А. С. - Дослідження ефективності комерційної діяльності підприємства та шляхи її покращення, Попова Г. Ю. (2019)
Мірошниченко В. Ю. - Аналіз стану основних виробничих фондів підприємства та ефективність їх використання, Положенцева К. Л. (2019)
Росла Ю. С. - Антикризові заходи щодо діяльності донбаської національної академії будівництва і архітектури, Єфременко В. В. (2019)
Руднєв С. С. - Проблеми оцінки ефективності управлінських рішень у судово- експертній діяльності (на прикладі донецького науково- дослідного інститут судових експертиз Міністерства юстиції України), Беззубко Б. І. (2019)
Штихан Н. В. - Аналіз економічного потенціалу підприємства, Беззубко Л. В. (2019)
Давидова О. В. - Методологічні основи стимулювання праці персоналу підприємства, Точонов І. В. (2019)
Зубов М. А. - Формування системи мотивації праці робітників сучасного підприємства, Беззубко Б. І. (2019)
Кислюк О. С. - Управління інвестиційною діяльністю підприємства: сутність, особливості та механізм, Долгальова О. В. (2019)
Фролова Я. С. - Маркетингова стратегія Донбаської національної академії будівництва і архітектури, Точонов І. В. (2019)
Орлова Д. В. - Стратегічний менеджмент: становлення та розвиток, Долгальова О. В. (2019)
Гевлич Т. І. - Технології переробки харчових відходів: вітчизняний та закордонний досвід, Міхєєнко В. М. (2019)
Ткаченко В. М. - Про деякі проблеми використання документу "Правила охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання", Кравець В. А. (2019)
Буценко А. В. - Особливості розвитку фізичного виховання молоді в спортивних товариствах та об’єднаннях на півдні України (кінець ХІХ століття) (2016)
Веретенко І. М. - Зміст соціально-педагогічної роботи в загальноосвітньому навчальному закладі у період 2006-2015 роки (2016)
Гришак С. М. - Соціально-економічні передумови формування політики гендерної рівності в системі освіти пострадянських суспільств (90-ті роки ХХ ст.) (2016)
Ковпак О. С. - Історіографія та джерельна база розвитку заочної педагогічної освіти в Україні 50-80-х рр. ХХ ст. (2016)
Попова А. О. - Зародження соціальної роботи з дітьми в місцевих громадах США (2016)
Бєлоліпцева О. В. - Розвиток соціальної активності в контексті соціальності особистості (2016)
Доннік М. С. - Професійна компетентність соціального педагога соціального гуртожитку (2016)
Максимовський М. І. - Соціальна культура молоді в інформаційному суспільстві: постановка проблеми (2016)
Мальцева О. І. - Виховання толерантності у підлітків як одне з завдань соціального педагога (2016)
Мухіна А. Ю. - Особливості взаємодії між суб’єктами педагогічного процесу при різних моделях його організації (2016)
Прошкін В. В. - Навчання, засноване на дослідженнях: від ідеї до реалізації, Прошкіна І. О. (2016)
Сєромаха Н. Є. - Формування компетенцій спеціального психолога щодо корекції поведінки розумово відсталих молодших школярів в ситуаціях фрустрації (2016)
Солодюк Н. В. - Поняття "інтерактивний метод навчання" як лінгводидактична категорія (2016)
Тимошенко Н. Є. - Професійне самовизначення особистості як психолого-педагогічна проблема (2016)
Турсиду Н. Ю. - Уровни владения языком и уровневый подход в процессе обучения русскому языку как иностранному студентов-греков (2016)
Цалапова О. М. - Формування культури декламації в учнів початкової школи (2016)
Шевчук О. Б. - Кібернетичні принципи проектування та розробки експертних навчаючих систем (2016)
Бадер С. О. - Проблема підготовки майбутніх вихователів до екологічного виховання дошкільників у науковій літературі, Брюховецька Н. О. (2016)
Волкова К. С. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів початкових класів до оцінювальної діяльності в процесі інклюзивної освіти (2016)
Докучаєва В. В. - Професійно-творче завдання в системі діагностичного моніторингу якості підготовки майбутніх педагогів (2016)
Дудник О. М. - Стан дослідженості феномену "педагогічна задача" у контексті професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів (2016)
Іванчикова С. М. - Динаміка характеристик гнучкості та координаційних здібностей студентів університетів у процесі занять фітнесом (2016)
Ігнатович О. Г. - Варіативність дискурсивних практик в освітньому середовищі університету (2016)
Караман О. Л. - Теоретичні засади підготовки соціального педагога у вищому навчальному закладі (2016)
Козак М. В. - Фoрмування грaматичних нaвичок y стyдентів немoвних спеціальнoстей (2016)
Лозинська Л. Ф. - Зорієнтованість педагогічного процесу вищого медичного навчального закладу на формування потреби у майбутніх лікарів у самовихованні як педагогічна умова виховання толерантності, Ціхоцька О. А. (2016)
Мордовцева Н. В. - Формування дослідницької компетентності студентів нефілологічних спеціальностей (2016)
Павлюк Р. О. - Компоненти та наукові підходи до проектування системи науково-предметної іншомовної підготовки магістрів (2016)
Пивоварова Г. С. - Психологічний аспект впровадження медіа-освіти у ВНЗ, Хомич О. М. (2016)
Починкова М. М. - Особливості застосування платформи Moodle 2.8. у дистанційних курсах філологічного спрямування (2016)
Самойлова І. В. - Визначення професійної підготовки майбутніх учителів-логопедів у вищому навчальному закладі (2016)
Степаненко В. В. - Проблеми фундаменталізації вищої медичної освіти (2016)
Тельна О. А. - Фахова підготовка студентів-дефектологів на прикладі навчальної дисципліни "Інклюзивне виховання" (2016)
Темченко О. В. - Моделювання як ефективний метод дослідження процесу формування професійної позиції майбутнього вчителя (2016)
Хлєстова С. С. - Структурно-функціональна модель формування деонтологічної культури майбутніх фахівців гуманних професій у процесі соціально-виховної роботи університетів (2016)
Черних Ю. А. - Професійна свідомість як складова професійної культури майбутніх лікарів (2016)
Шинкарьова О. Д. - Особливості комплексного підходу до проблеми травматизму на заняттях з фізичного виховання студентів молодших курсів, Шинкарьов С. І. (2016)
Юрків Я. І. - Підготовка майбутнього соціального педагога до роботи з дітьми, які зазнали насильства у сім’ї (2016)
Лісіна Г. В. - Сучасні стандарти - інструмент розвитку вашого бізнесу (2019)
Марковець О. В. - Використання новітніх технологій для забезпечення комунікації сфері менеджменту організації, Паздерська Р. С. (2019)
Савченко О. В. - Удосконалення протипожежного захисту об’єктів обґрунтуванням загальних положень системи управління пожежною безпекою, Зенкін А. С., Козелло Н. Л., Сізіков О. О., Ніжник В. В., Балло Я. В. (2019)
Пашук Я.О. - Корпоративна культура як елемент ефективного управління персоналом підприємства, Розбицька Т. В., Сухенко В. Ю. (2019)
Редько В. В. - Аналізування впливу на діяльність організації, визначення та обрання стратегії забезпечення неперервності діяльності організації відповідно до технічних специфікацій (2019)
Триснюк В. М. - Удосконалення процедури управління ризиками органічної продукції, Демиденко О. О. (2019)
Адамчук Л. О. - Оцінювання якості бджолиного обніжжя, Сухенко В. Ю., Акульонок О. І., Іванішова Е. (2019)
Когут Г. М. - Удосконалення методів експлуатації газових мереж у контексті сталого розвитку, Карпаш О. М. (2019)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2019)
Беззубець Т. Я. - Стандартизація термінології у сфері страхового фонду документації, Болбас О. М., Стогній Н. С. (2020)
Шевченко І. І. - Дослідження міжнародних стандартів адаптації нормативної бази державної системи страхового фонду документації до вимог європейської системи технічного регулювання, Шевченко І. А. (2020)
Григор’єва Л. І. - Доповнення екологічних критеріїв якості зрошувальної води нормативами вмісту радіоактивних речовин, Алексєєва А. О. (2020)
Плескач В. М. - Науково-технічна термінологія у галузі композиційних матеріалів (2020)
Черевашко Д. І. - Аналізування стандартних показників і розроблення бальної та рейтингової оцінки якості пива, Корець Л. І., Сухенко В. Ю. (2020)
Adamchuk L. O. - Quality and safety indicators of Ukrainian honey, Suсhenko V. Yu., Pshinko G. M. (2020)
Бойко Г. А. - Визначення відповідності якісних характеристик целюлози із соломи ненаркотичних конопель для одержання паперу, Богданова О. Ф., Оліфірук В. В. (2020)
Кузьміна Т.О. - Визначення фізико-механічних показників якості лляного волокна на основі оптичних властивостей, Єдинович М.Б., Толмачов В.С., Березовський Ю. В. (2020)
Чурсіна Л. А. - Комплексе оцінювання якості волокна однодомних сортів конопель та обґрунтування нових сфер їхнього застосування, Богданова О. Ф., Забродіна О. С. (2020)
Шугалій Є. П. - Методи оброблення експертної інформації про характеристики завдань в органах державного управління, Пеньківський В. І. (2020)
Новини міжнародної та регіональної стандартизації (2020)
Содержание (2019)
Самсоненко Н. И. - Глагольная морфологическая доминанта категории времени как основа темпорального плана и композиционной структуры лирического произведения (2019)
Попов С. Л. - О научно-мессианской новизне эволюционно-синтетической языковой теории А. Д. Кошелева (2019)
Радчук О. В. - Отсутствие: теоретическая значимость понятия для когнитивных исследований (2019)
Савицкая Л. В. - Моделирование и системное описание реализации концепта в фольклорной картине мира (на материале концепта "хитрость"), Безуглая И. В. (2019)
Тараненко В. В. - Межъязыковые формально-семантические соответствия в церковнославянском и современном русском языках. Лексикографический анализ евангельской притчи о сеятеле, Доценко Т. Г. (2019)
Козлова А. Г. - Звукові образи в ліриці Б. О. Чичибабіна (2019)
Скоробогатова Е. А. - На пути к созданию теории когнитивного синтаксиса. Рецензия на монографию: Рецензия на монографию: Палатовская Е. В. Сложное предложение в когнитивно-дискурсивном аспекте: Монография. Киев: ПП"Фірма "Гранмна”", 2019. 400 с. (2019)
Полякова Т. М. - Отсутствие: на пересечении языка и мысли. Рецензия на монографию: Радчук О. В. Лингвокогнитивная репрезентация понятия "отсутствие" в русском языке: Монография. Харьков: Юрайт, 2019. 288 с. (2019)
Степанченко И. И. - Когнитивное исследование дискурсивной семантики. Рецензия на монографию: Чернцова Е. В. Дискурсивное варьирование когнитивной семантики слова: опыт интегрального исследования (на материале глагольных предикатов казаться, показаться, девербатива кажимость, парентезы кажется). Харьков: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2019. 428 с. (2019)
Григоренко В. Л. - Професійна підготовка соціальних вихователів до здійснення медико-соціальної допомоги дітям в умовах інклюзивної освіти, Рассказова О. І., Рассказова П. І. (2016)
Заблоцький А. Р. - Діяльність працівників соціальної сфери щодо встановлення альтернативних форм державної опіки над дітьми (2016)
Ігнатенко К. В. - Сучасні виклики у фаховій підготовці соціальних працівників (2016)
Калаур С. М. - Підготовка майбутніх фахівців соціальної сфери до розв'язання професійних конфліктів в умовах освітнього процесу ВНЗ (2016)
Олексюк Н. С. - Професійна підготовка фахівців соціальної реабілітації в Україні як вимога часу (2016)
Отрощенко Н. Л. - Деякі теоретико-практичні орієнтири щодо профорієнтаційної роботи майбутніх соціальних педагогів в новій школі (2016)
Рассказова О. І. - Розробка концепції підготовки соціальних працівників у педагогічному ВНЗ на засадах регіонального підходу, ЧернецькаЮ. І. (2016)
Сорока О. В. - Інноваційні методи підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери у процесі викладання дисциплін управлінського циклу (2016)
Степаненко В. І. - Проблеми підготовки соціальних працівників до професійної діяльності у галузі охорони здоров'я (2016)
Циган Н. В. - Теоретичні аспекти управління підготовкою соціальних працівників у вищих навчальних закладах (2016)
Юрків Я. І. - Особливості формування психологічної готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у вищому навчальному закладі (2016)
Вдовиченко О. М. - Теоретичні основи формування соціально-комунікативної культури студентів вищих медичних навчальних закладів (2016)
Гордійчук С. В. - Якість як пріоритетний напрям освітньої діяльності медичного навчального закладу (2016)
Греб М. М. - До питання формування лексичної і фразеологічної компетентностей майбутніх учителів початкових класів: генезис явища (2016)
ДрачукЮ. З. - Якість вищої освіти і економічна конкурентоспроможність держави, Сав'юк Л. О., Снітко Є. О. (2016)
Заїка А. Ю. - Зміст, принципи, підходи та умови моделювання процесу підготовки майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності з учнями старшої школи (2016)
Коваленко В. Є. - Психологічні умови підвищення якості дистанційного навчання студентів з особливими освітніми потребами (2016)
Кравчишина О. О. - Формування медіа-грамотності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів: практичний аспект (2016)
Муромець В. Г. - Методологічні основи дослідження розвитку загальних компетентностей студентів магістратури: у закладах вищої освіти (2016)
Мхитарян О. Д. - Технологізація підготовки фахівців-філологів до корегованого навчання літератури (2016)
Плахотський О. В. - Роль і значення теорії педагогічної філософії у практиці освіти сучасної України (2016)
Починкова М. М. - Моніторинг якості засвоєння знань з філологічних дисциплін під час навчання майбутніх учителів початкових класів (традиційна та дистанційна форма) (2016)
Степаненко В. В. - Проблеми стандартизації вищої освіти у галузі охорони здоров'я (2016)
Федотова Т. В. - Розвиток мотиваційно-смислових характеристик майбутнього вчителя початкових класів (2016)
Чепіга І. В. - Багатоваріантний характер і використання гнучких педагогічних технологій навчання в сучасній практиці вищої освіти, Чепіга В. Т. (2016)
Черв'якова Н. І. - Реалізація задачного підходу у процесі формування професійної мобільності майбутнього педагога (2016)
Чуркіна В. Г. - Науково-методичний супровід технології формування ціннісних орієнтацій особистості у ХХІ ст., Мельник С. А. (2016)
Шехавцова С. О. - Суб'єкт-суб'єктна взаємодія в освітньому процесі як умова організації навчально-дослідної діяльності учнів, Вєрємєєва М. В. (2016)
Докучаєва В. В. - Технологія проектування інноваційних педагогічних систем як стратегія впливу на майбутній стан системи та її оточення (2016)
Желанова В. В. - Здоров'язбережувальне середовище дошкільного навчального закладу як чинник формування здорової особистості дитини (2016)
Литвинова Н. А. - Соціально-педагогічна допомога дітям та їх сім’ям в умовах суспільної кризи та збройного конфлікту в країні, Тунтуєва С. В. (2016)
Акименко О. А. - Самоопределение личности: социально-психологический аспект (2016)
Горбаль І. С. - Порівняльний аналіз уявлень молоді та літніх людей про суб'єктивне благополуччя у старості (2016)
Коробка Л. М. - Самовизначення особи та спільноти щодо здоров'я в контексті проблеми адаптації до умов і наслідків воєнного конфлікту (2016)
Лісойван О. В. - Концептуальні підходи до побудови теоретичної моделі дослідження реконструкції особистісної системи символів (2016)
Макаров В. И. - Психологические особенности взаимосвязи социальных и индивидуальных факторов (2016)
Репкина Н. В. - Психологические предпосылки становления студента как субъекта учебно-профессиональной деятельности (2016)
Слово Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія виголошене 12 вересня 2019 року в Національному університеті "Львівська політехніка" (2019)
Слово Блаженнійшого Митрополита Київського і всієї України Епіфанія виголошене 23 вересня 2019 року на засіданні круглого столу "Патріотизм і духовність у сучасній Україні" у Національному університеті біоресурсів і природокористування Україниї (2019)
Бойко П. (протоієрей) - Гімн "Світло тихе": богословсько-літургічний аналіз (2019)
Дудченко А. (протоієрей) - Євхаристійність як покликання людини в богослов'ї прот. Олександра Шмемана (2019)
Звонська Л. - Неправомірність передачі Київської Митрополії Московському Патріархату 1686 року: зіставний аналіз першоджерел та перекладів патріарших грамот (2019)
Клос В. (протоієрей) - Хроніка ігумена Феодосія Софоновича (1655 – 1677), як джерело з історії Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря та хрещення киян (2019)
Колот С. (священик) - Єдність і помісність Церкви у трактаті священномученика Кипріана Карфагенського "Про єдність Церкви" (2019)
Кузьменко Т. - Михайлівська церковно-учительна школа при Києво-Золотоверхому монастирі (кін. XIX ст.) (2019)
Лозінський К. (протоієрей) - Святий Єфрем Антіохійський (? – 545) та його час (2019)
Мицик Ю. (протоієрей) - Про рід о. Филимона Кульчинського і його листування з митрополитом Іларіоном (Огієнко) (2019)
Романчук Я. (протоієрей) - Шлюб і безшлюбність за вченням апостола Павла (2019)
Рубан М. (диякон) - Громадська та суспільно-політична діяльність єпископа Полікарпа (Гуца) (2019)
Сивак М. (протоієрей) - Ісихастська традиція в контексті антропології цілісності митрополита Сурозького Антонія (2019)
Трофимлюк О. (протоієрей) - "Православний вісник Київського Патріархату": витоки та сьогодення (2019)
Чокалюк C. - Технології забезпечення життя та моральна криза людини (2019)
Звіт про навчальну, методичну, наукову, організаційну та іншу діяльність КПБА у 2017 / 2018 (2019)
Відомості про авторів (2019)
Гребік О. В. - Аналіз травматизму у студентів в процесі занять спортивними іграми, Файдевич В. В., Тарасюк В. Й. (2020)
Крайник Я. Б. - Використання спеціальних бігових і стрибкових вправ для розвитку рухових якостей і функціонального стану крайніх і центральних захисників 13-14 років у футболі, Мулик В. В., Коваль С. С., Федорина Т. Є. (2020)
Лаврін Г. З. - Результати опитування студентів, щодо ефективності застосування засобів гри рінго у процесі фізичного виховання, Середа І. О. (2020)
Собко І. М. - Особливості інтегральної підготовки молодих суддів з баскетболу перед ігровим сезоном, Дугінова Г. С., Золотухін О. О. (2020)
Стрикаленко Є. А. - Ефективність побудови тренувального процесу футзалістів ФК "Продексім" в підготовчому періоді, Шалар О. Г., Гузар В. М. (2020)
Тарасевич О. А. - Формування жіночої олімпійської програми у спортивних іграх (2020)
Філенко Л. В. - Інформаційні технології вивчення регбі-5 у середній школі, Церковна О. В., Філенко І. Ю. (2020)
Хіменес Х. Р. - Особливості сучасних систем змагань у баскетболі (на прикладі NBA та професійних турнірів під егідою FIBA), Дмитренко А. В., Пітин М. П. (2020)
Гринько В. М. - Теоретико-методичні аспекти організації занять з фізичного виховання у сучасній вищій освіті, Куделко В. Е. (2020)
Журід С. М. - Техніко-тактична підготовленість збірних студентських команд з футболу, Довбій О. П., Худякова В. Б. (2020)
Моїсеєв С. О. - Вплив формувального оцінювання на теоретичну та технічну підготовленість учнів 6-х класів під час вивчення модулю "Волейбол", Гузар В. М., Юськів С. М. (2020)
Несен О. О. - Динаміка показників швідкісно-силових здібностей гравців студентських команд у баскетболі 3х3 під впливом спеціально підібраних вправ, Ширяєва І. В. (2020)
Перцухов А. А. - Інтенсивність та ефективність застосування пресингу футболістами команд високого рівня (2020)
Помещикова І. П. - Зміни показників координаційних здібностей баскетболістів студентської команди під впливом спеціально підібраних вправ з м’ячами, Чуча Н. І., Чуча Ю. І., Кудімова О. В. (2020)
Темченко В. А. - Исследование физической подготовленности девушек, занимающихся настольным теннисом в процессе спортивно-ориентированного физического воспитания, Ковтун Е. В., Тимченко А. Н. (2020)
Черніна С. М. - Стилі керівництва волейбольними командами студентів першокурсників в Українському державному університеті залізничного транспорту (2020)
Шейко Л. В. - Ефективність використання рухливих ігор при розвитку спритності у плавців 9-10 років (2020)
Хоменко В. В. - Показники фізичної і технічної підготовленості футболістів різного амплуа студентської команди з футболу, Юськів С. М., Гузар В. М., Свирида В. С. (2020)
Содержание (2019)
Попов С. Л. - О стадиальной типологии инкорпорирующих языков, разработанной ранним И. И. Мещаниновым: когнитивно-эволюционная интерпретация (2019)
Степанченко И. И. - Текст как идиоматическое образование в системе слово – фразеологизм – текст (2019)
Юрьева Ж. А. - Антропоним Толстой в лирике Бориса Чичибабина (2019)
Тараненко В. В. - Межъязыковые формально-семантические соответствия в церковнославянском и современном русском языках. Лексикографический анализ евангельской притчи о плевелах, Безкоровайная Л. С. (2019)
Мирошниченко М. П. - О проективности художественного произведения (на материале заметок И. Е. Репина и А. М. Горького о Л. Н. Толстом) (2019)
Скоробогатова О. О. - Грамматический маркер интертекстуальних связей: Смеляков – Маяковский (2019)
Педченко Л. В. - Принципы номинации органов зрительного восприятия в русском языке (2019)
Радчук О. В. - Корреляция понятия "отсутствие" с семантическими категориями лишительности, каритивности и необладания (2019)
Воробьева О. А. - Классификация пародийных текстов по типу оценочной парадигмы (2019)
Гулак А. Т. - О разных интерпретационных подходах к художественному тексту (2019)
Нестеренко К. В. - Развитие исследований в области патографии в художественной литературе (методологический аспект) (2019)
Козлова А. Г. - Христианские мотивы и образы в онейрическом пространстве романа Л. Улицкой "Казус Кукоцкого", Борисенко И. Г. (2019)
Козорог О. В. - Мир французской истории и детской книги в ранней лирике Марины Цветаевой, Дедушек Т. В. (2019)
Мисак Н. Ф. - "Молодіж не повинна укладатися в готові вже, вироблені шаблони ... ": Михайло Грушевський та українське студентство (2019)
Трач В. М. - "Гігієна є мірилом культури": українські фахові кола та гігієнічний рух у Львові на початку ХХ століття (2019)
Надрага М. С. - Бібліотечна сфера у Другій Речі Посполитій: законодавче регулювання (1923–1939) (2019)
Фіногенов О. М. - Західноукраїнське товариство Ліги Націй: створення, статутні завдання, перші кроки на міжнародній арені (2019)
Онишко Л. В. - Голодомор 1932–1933 років в Україні: основні етапи поширення інформації (2019)
Ruda O. V. - Educational issue in the Polish socialist party activities during the interwar years of the 20th century (2019)
Пагіря О. М. - Співпраця чехословацьких військових і "Карпатської Січі" у протидії диверсійним акціям Польщі й Угорщини проти Карпатської України (1938–1939) (2019)
Стасюк О. Й. - Політичні настрої західних українців під час виборчих кампаній повоєнного періоду (2019)
Ільницький В. І. - Обставини загибелі провідника окружного проводу ОУН Закарпаття Дмитра Бандусяка (2019)
Муравський О. І. - Галицька асамблея (1991): витоки, спекуляції, ухвали (2019)
Артимишин П. І. - "Газові війни" Російської Федерації та України 2006 та 2009 років: візії української суспільно-політичної думки (2019)
Ляскович Р. С. - Мобілізації українського населення до війська ЗУНР: організація, проблеми, наслідки (листопад-грудень 1918 року) (2019)
Стукаліна Н. Т. - Військово-політичні успіхи та прорахунки органів державної влади і військового управління ЗУНР у битві за Львів у польсько-українській війні 1918–1919 років, Лук'янченко С. В. (2019)
Губський С. І. - Становлення та діяльність військової авіації в українських арміях (1917–1920): історіографічний нарис (2019)
Виздрик В. С. - Аграрна політика уряду ЗУНР (ЗОУНР), Мельник О. М. (2019)
Олійник С. В. - Подільська сторінка історії Української Галицької армії у спогадах сучасників (2019)
Borchuk S. M. - ZUNR (West Ukrainian People's Republic) in encyclopaedic editions, Zasypko M. V. (2019)
Ткачук А. П. - Участь Збройних сил України в системі колективної безпеки в державній політиці незалежної України (2019)
Сова А. О. - Участь Івана Боберського в Науковому товаристві ім. Шевченка напередодні Першої світової війни (2019)
Хома І. Я. - Євген Коновалець і Листопадовий чин у Львові (2019)
Середюк М. С. - Від самостійницьких гасел до нормалізації: громадсько-політична діяльність Володимира Целевича (1931–1939) (2019)
Романюк М. В. - Василь Кук: до біографії Головного командира УПА (1941–1954) (2019)
Дидик-Меуш Г. М. - Сполучуваність vs комбінаторика для розвитку історії української мови (2019)
Сокіл Б. М. - До проблеми функціювання української мови в судах Східної Галичини (на матеріалах засідань Галицького сейму) (2019)
Галайчук В. В. - Борщ у ритуально-обрядовій та магічній практиці поліщуків Чернігівщини (за польовими матеріалами) (2019)
Гаврилів Т. І. - Територія само(в)пізнання: "Чар Марока" Софії Яблонської-Уден (2019)
Прокіп В. А. - "Небуденна" жінка залізної вдачі: Олена Пчілка очима сучасників (на матеріалі спогадів про письменницю) (2019)
Пастух Т. В. - Рец.: На перехресних стежках барокових перекладів (2019)
Козловський С. О. - Рец.: Перша українська військова енциклопедія: проект "Історія війн і військового мистецтва" (2019)
Кобиринка Г. С. - Рец.: Наталя Хобзей і її стезя, закосичена науковими думками, рідними словами, Рябець Л. В. (2019)
Калужинська Ю. - Засоби створення негативної оцінки на сторінках газети "Україна молода" (2018)
Шинкар Т. - Оказіоналізми в мові української преси початку ХХІ століття: функціонально-стилістичний аспект (2018)
Молоткіна Ю. - Футбольна лексика іншомовного походження у сучасних українських Інтернет-виданнях (2018)
Овсієнко А. - Метафора в масмедійному дискурсі (2018)
Шеремет А. - Фемінативи в заголовках Інтернет-новин (2018)
Бугайова О. - Семантичні лексико-словотвірні поля в соціальній рекламі як засіб мовного програмування (2018)
Єфименко О. - Євроінтеграційні процеси в мовному питанні сучасної української мови (2018)
Навальна М. - Особливості редагування відабревіатурних утворень (2018)
Дрок П. - Розвиток видавничо-поліграфічної справи за часи незалежності (2018)
Куцик П. О. - Кооперативно-інтеграційні принципи та форми організації господарства сільських територій в Україні (2019)
Крук С. М. - Особливості розвитку креативного потенціалу вітчизняної медицини (2019)
Заярна Н. М. - Іноземне інвестування в Україні у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів, Процак І. І., Мармулевич В.-І. З. (2019)
Батьковець Г. А. - Актуальні проблеми формування системи соціальної відповідальності в Україні, Ляшук К. П. (2019)
Беля А. Р. - Адміністративно-фінансова децентралізація як чинник реформування фінансового контролю на місцевому рівні (2019)
Гірняк Л. І. - Розвиток кейтерингу як перспективного виду діяльності, Глагола В. А. (2019)
Holyk M. M. - Tourism industry of Ukraine: current state, problems of development and ways of improvement (2019)
Міценко Н. Г. - Формування збутового потенціалу вітчизняних підприємств на європейському ринку, Іванова Б. В., Шаповалова Є. В. (2019)
Куцик В. І. - Особливості використання світового досвіду управління персоналом на вітчизняних підприємствах, Кліпкова О. І., Амелін М. О. (2019)
Ощипок І. М. - Інформаційна інфраструктура регіону як засіб забезпечення розвитку підприємств сфери обслуговування, Лоїк Г. Б. (2019)
Свидрук І. І. - Соціально-економічне підґрунтя креативного менеджменту організації, Турянський Ю. І. (2019)
Вовчанська О. М. - Маркетингове аналізування ролі і значення хостелів на ринку готельних послуг, Іванова Л. О. (2019)
Колянко О. В. - Управління комунікаціями та інформаційними каналами телекомунікаційних підприємств (2019)
Матвійчук Т. В. - Психологія споживачів кави і компетентність бариста, Церклевич В. С., Коломієць О. М. (2019)
Шевчик Б. М. - Метафізика нооекономіки, Свінцов О. М., Кушлик Н. А. (2019)
Черкасова С. В. - Розвиток системи фінансового посередництва в Україні, Басюк О. О. (2019)
Власюк Н. І. - Проблеми збалансування місцевих бюджетів України, Чуй І. Р., Ковенська О. А. (2019)
Андрейків Т. Я. - Банківська система України та її роль у розвитку реального сектору економіки, Кицун С. М., Курят О. О. (2019)
Мисак Н. Ф. - Ідеї соборності та самостійності в українському молодіжному середовищі Галичини наприкінці ХІХ – початку ХХ століття (2018)
Фіногенов О. М. - "Ліонський сюжет" (1924) у діяльності Західноукраїнського товариства Ліги Націй (2018)
Стасюк О. Й. - Роль рад депутатів трудящих у процесі радянізації Західних областей УРСР (1939–1941) (2018)
Лук'янченко С. В. - Агропромисловий комплекс Рівненської області в першій половині 1960-х років (2018)
Дацків І. Б. - Діяльність зовнішньополітичної служби Західноукраїнської Народної Республіки в 1918–1923 роках (2018)
Королько А. З. - Становлення і функціонування органів української влади на Снятинщині періоду ЗУНР (1918–1919) (2018)
Пірко М. І. - Видавничі проекти державного секретаріату ЗУНР (2018)
Ткачук П. П. - Участь польових духівників у життєдіяльності збройних сил ЗУНР, Кривизюк Л. П. (2018)
Пагіря О. М. - ЗУНР і національно-визвольний рух на Закарпатті в 1918–1919 роках (2018)
Ткачук А. П. - Політика безпеки в коаліційній угоді депутатських фракцій у Верховній раді України V скликання (2018)
Попко С. М. - Державна програма співробітництва України з НАТО на 2001–2004 роки: пріоритети та завдання у контексті євроатлантичної інтеграції (2018)
Сова А. О. - Внесок Івана Боберського в підготовку та проведення Шевченківського здвигу 1914 року у Львові (2018)
Патер І. Г. - Суспільно-політичні процеси в Галичині 1919–1920 року в оцінці Євгена Чикаленка (за матеріалами "Щоденника") (2018)
Соляр І. Я. - Дмитро Левицький у визвольних змаганнях українців у 1914–1923 роках (2018)
Середюк М. С. - Громадсько-політична діяльність Володимира Целевича в роки національно-визвольних змагань (1918–1923) (2018)
Каменцев Д. С. - "Мене завжди тішило й почасти дивувала та велика напружена праця, яку переводять наші вояки...": роль Володимира Сальського в організації української військової еміграції (1921-1940) (2018)
Кравець Н. П. - Національно-культурна діяльність Василя Проходи в таборах військовополонених у роки Першої світової війни (2018)
Осінчук Ю. В. - Лексика на позначення Божих Осіб, святих і ангелів в українському історичному словнику за редакцією Євгена Тимченка (2018)
Bahniuk N. V. - Researching written monuments in the context of changing scientific paradigms (2018)
Черевко І. В. - Здобутки української діалектної фразеографії ХХІ століття (2018)
Гаврилів Т. І. - Ідентичнісні імплікації: "З країни рижу та опію" Софії Яблонської-Уден (2018)
Когут С. Н. - Видавничі стратегії Михайла Рудницького міжвоєнного періоду: ідеї, проекти, перспективи (2018)
Рутар Х. Д. - Мандрівка до (своєї) пам'яті: міжвоєнний Львів і Львів у часі Другої світової війни в сучасному українському тексті (на матеріалі романів "Музей покинутих секретів" Оксани Забужко й "Танґо смерті" Юрія Винничука) (2018)
Лановик М. Б. - Рец.: "Пов'язати розгублені кінці життя і мистецтва" |на|: Мочернюк Н. Поза контекстом: Інтермедіальні стратегії літературної творчості українських письменників-художників міжвоєння: монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2018. 392 с. + 16 кольор. вкл. (2018)
Романюк М. В. - Рец. на: Сова А., Тимчак Я. Іван Боберський – основоположник української тіловиховної і спортової традиції / за наук. ред. Євгена Приступи. Львів: ЛДУФК, Апріорі, 2017. 232 с. (2018)
Yastremska T. O. - Dialectological studies: history, topics, structure (2018)
Бадер С. О. - Особливості соціального розвитку дітей третього року життя (2018)
Богайчук В. Ж. - Досвід іноземних держав по створенню системи демократичного цивільного контролю (2018)
Будагьянц Л. М. - Стратегічні комунікації як модель забезпечення згоди в постсучасних демократіях, Осьодло В. І. (2018)
Єпіхіна М. А. - Позакласні виховні заходи з національно-патріотичного виховання як засіб соціалізації молодших школярів (2018)
Кононович Д. О. - Засоби масової інформації як агент соціалізації молоді в умовах сучасних викликів (2018)
Краснова Н. П. - Соціальні аномалії як негативний результат сімейної соціалізації дитини в умовах сьогодення (2018)
Малиш В. І. - Економічна соціалізація підлітків з багатодітних сімей як соціально-педагогічна проблема (2018)
Маркова Н. В. - Особливості адаптації дітей вимушених переселенців (2018)
Мухіна А. Ю. - Вплив складу сім’ї на гендерну соціалізацію дівчат підлітків з нормальним і порушеним інтелектуальним розвитком (2018)
Починкова М. М. - Методи і прийоми критичного мислення у процесі професійної підготовки як засіб соціалізації майбутніх учителів початкової школи (2018)
Розлуцька Г. М. - Формування національної єдності українського суспільства церквою в умовах сучасних викликів (2018)
Стрепко М. Б. - Волонтерська діяльність як шлях формування нової культури громадянського суспільства (2018)
Безбородих С. М. - Діалогова взаємодія як основа співробітництва учасників педагогічного процесу (2018)
Гордійчук С. В. - Обґрунтування внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти у КВНЗ "Житомирський медичний інститут" в умовах європейської вищої школи (2018)
Дудник О. М. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної компетентності майбутнього вчителя початкової школи (2018)
Іванова Т. В. - Формування конкурентоздатності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки (2018)
Караман О. Л. - Підготовка соціального педагога до соціально-профілактичної діяльності в ЗВО (2018)
Колосов А. М. - Зміна дидактичних акцентів при підготовці менеджерів в умовах невизначеного ринкового середовища, Савченко О. С. (2018)
Кофанова О. В. - Розвиток хімічних компетентностей майбутніх екологів при вивченні професійно-орієнтованих і фахових дисциплін у вищому технічному закладі освіти (2018)
Круковська І. М. - Обґрунтування освітньої програми підготовки магістрів з громадського здоров’я на основі компетентнісного підходу, Махновська І. Р. (2018)
Кучерук І. В. - Мотивація навчальної діяльності та механізми її формування у студентів КВНЗ "Житомирський медичний інститут" Житомирської обласної ради на заняттях при вивченні дисципліни "Клінічна фармакологія з токсикологією" (2018)
Мальцева О. І. - Історія запровадження медіаосвіти в країнах Європи та Північної Америки (2018)
Мацай Н. Ю. - Особивості екологічної освіти для сталого розвитку в закладах вищої освіти, Губська О. П. (2018)
Мокляк В. М. - Автономія вітчизняних університетів у законодавчих актах Міністерства народної освіти ХІХ ст (2018)
Мороз В. П. - Роль студентського самоврядування в процесі формування лідерських якостей студентів закладів вищої освіти (2018)
Птахіна О. М. - Соціально-професійна мобільність фахівця як фактор професійної успішності (2018)
Самборська Н. М. - Визначення стану сформованості соціально-комунікативної компетентності майбутніх фахівців зі спеціальності "Медсестринство" (2018)
Тєтєрєв В. О. - Структура професійної компетентності майбутніх вчителів інформатики (2018)
Шевчук О. Б. - Проблеми створення та використання високоефективних інформаційних технологій навчання у професійної підготовки фахівців фінансово-економічного напряму (2018)
Шигонська Н. В. - Засади підготовки медичних фахівців у закладах вищої освіти (2018)
Поплавська С. Д. - Методологічні підходи до формування комунікативної компетентності майбутніх медичних сестер (2018)
Степаненко В. В. - Основні аспекти професійного спілкування лікаря-лаборанта, Івченко А. В. (2018)
Веретенко І. М. - Когнітивно-інформаційна парадигма соціально-педагогічної роботи в закладах загальної середньої освіти (2018)
Докучаєва В. В. - Сингулярна траєкторія розвитку особистості як сфера соціально-педагогічного інжинірингу (2018)
Драченко А. А. - Вплив насильства на життєдіяльність сім’ї та на розвиток особистості дитини (2018)
Отрощенко Н. Л. - Соціально-педагогічна підтримка підлітків закладів середньої освіти у контексті Нової української школи (2018)
Степаненко В. І. - Девіантна віктимність обдарованих учнів (2018)
Трубавіна І. М. - Система соціальної профілактики торгівлі людьми в закладах середньої освіти (2018)
Чечко Т. М. - Комплексна програма соціально-педагогічної підтримки батьків дітей з особливостями психофізичного розвитку в дошкільних навчальних закладах (2018)
Яріко М. О. - Тиша як атрибут екзистенційного, культурного та релігійного туризму (2018)
Атрощенко Т. О. - До питання освіти дітей національних меншин Закарпаття (2018)
Дрозд Л. В. - Сформованість життєвого цілепокладання у підлітків з порушеннями психофізичного розвитку як передумова їх готовності до професійного самовизначення (2018)
Зажарська Г. П. - Роль і місце художньої словесності в процесі навчання учнів початкових класів (2018)
Котєнєва І. С. - Історичні засади естетико-екологічного виховання особистості (2018)
Швирка В. М. - Педагогічний підхід до визначення поняття "толерантність" (2018)
Шевирьова І. Г. - Медіа-продукт як результат практичної діяльності майбутніх учителів початкових класів (2018)
Варенко В. - Нестандартні методи збору інформації в аналітиці, Свердлик З. (2019)
Демуз І. - Інформаційно-аналітична складова професійної компетентності майбутніх документознавців (2019)
Дідух Л. - Дослідження особливостей організації праці й управління в архівних установах України: теоретичні засади та практичне втілення, Гула О. (2019)
Довжук І. - Інформатизація архівної справи та використання інформаційних ресурсів НАФ України (2019)
Зворський С. - Спільні точки співпраці архівів і бібліотек на сучасному етапі (2019)
Зленко А. - Молодіжні організації радянської України 1920-30-х рр.: сучасний історіографічний дискурс (2019)
Ісайкіна О. - Медіакомунікації як інструмент маркетингу соціальних мереж (2019)
Нечитайло В. - Інформаційний потенціал Інтернет-ресурсів у вивченні проблем грошового обігу України-Гетьманщини (2019)
Орлик С. - Правові джерела з історії податкової політики уряду Російської імперії в роки Першої світової війни (2019)
Патряк О. - Маршрутизація та процеси життєвого циклу внутрішніх електронних документів (2019)
Сустрєтов А. - Паперові грошові знаки російської імперії на українських землях в дореформений період: історіографія ХІХ – початку ХХ ст. (2019)
Шимченко Л. - Самореалізаційний механізм формування педагогічної майстерності, як запорука ефективного професійно-творчого розвитку особистості майбутнього педагога професійного навчання (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського