Брила А. Ю. - Про одну задачу паретівської оптимізації з інтервальними оцінками (2018)
Нестеренко А. Н. - Проблеми ефективного розв’язування систем нелінійних рівнянь на багатоядерних комп’ютерах з процесорами Intel Xeоn Phi другого покоління, Полянко В. В., Герасимова Т. О. (2018)
Семенов В. Ю. - Метод классификации пола диктора, основанный на аппроксимации параметров голоса моделью гауссовых смесей (2018)
Стецюк П. І. - Двоетапна транспортна задача з обмеженням на кількість проміжних пунктів, Бисага О. П., Трегубенко С. С. (2018)
Березовський О. А. - Алгоритм знаходження двоїстої оцінки для квадратичної екстремальної задачі (2018)
Масол В. І. - Алгоритм оцінювання розв’язків деяких погано обумовлених систем лінійних алгебраїчних рівнянь, Шевченко Є. О. (2018)
Михайлюк В. О. - Реоптимізація 2-критеріальної задачі про узагальнену виконуваність, Чепрасова Т. І., Дрейчан Н. А. (2018)
Вступне слово головного редактора (2013)
Кремень В. Г. - Інноваційні аспекти освітньої діяльності (2013)
Товажнянський Л. Л. - Потенціал науковця, педагога, громадянина (до 60-річчя Олександра Георгійовича Романовського) (2013)
Зязюн І. - Дивосвіт людськості й людяності Олександра Романовського (до 60-річчя від дня народження) (2013)
Кудин В. А. - Эмоционально-эстетические факторы преподавания и образования (2013)
Васянович Г. - Добро- й анти-добро-дія учителя у творчій спадщині Івана Франка (2013)
Голозубов А. В. - Герой и героическое в социокультурном пространстве ХХ века: опыт тоталитаризма и общества потребления (2013)
Прокопенко І. Ф. - Розвиток інноваційної педагогічної освіти як пріоритетний напрям модернізації національних систем підготовки освітянських кадрів у ХХІ ст. (2013)
Олійник В. В. - Тенденції розвитку післядипломної педагогічної освіти в умовах трансформації суспільства (2013)
Шестопалюк О. В. - Модернізація підготовки сучасного вчителя в педагогічному університеті (2013)
Гуревич Р. С. - Педагогический профессионализм преподавателя как актуальная проблема профессионального образования, Кадемия М. Е. (2013)
Биков В. Ю. - Хмарна комп'ютерно-технологічна платформа відкритої освіти та відповідний розвиток організаційно-технологічної будови ІТ-підрозділів навчальних закладів (2013)
Коваленко О. Е. - Підготовка інженерів-педагогів магістерських програм – якою їй бути? (2013)
Бабаєв В. М. - Науково-освітні шляхи розвитку світлотехнічної галузі (2013)
Карамушка Л. М. - Психологічні чинники професійного стресу у держслужбовців, Куриця Д. І. (2013)
Рыбалка В. В. - Ретроспектива научных определений личности отечественных психологов, педагогов и социологов второй половины ХІХ – конца ХХ века (2013)
Крутій О. М. - Соціально-психологічний механізм формування діалогових компонентів особистості як суб’єкта управління соціальними системами (2013)
Титул, зміст (2019)
Безмилов М. - Організація та критерії відбору спортсменів в ігрових видах спорту на етапі підготовки до досягнення вищої спортивної майстерності (2019)
Соронович І. - Підвищення ефективності фізичної підготовки кваліфікованих спортсменів у спортивних танцях шляхом поєднання класичних підходів та інноваційних тенденцій тренування, Хомяченко О., Веселкіна С. (2019)
Павленко Ю. - Фізична підготовка спортсменів у сучас1ному п’ятиборстві на етапі попередньої базової підготовки: проблеми та шляхи вирішення, Чувашев О. (2019)
Тищенко В. - Проблеми теоретичної підготовки в циклічних видах спорту (на прикладі плавання), Коваленко Ю., Лісенчук Г. (2019)
Аравіцька М. - Ефективність корекції ліпідного та метаболічного дисбалансу у пацієнтів із морбідним ожирінням засобами фізичної терапії, Лазарєва О. (2019)
Бісмак О. - Роль мануального м’язового тестування під час оцінювання функціональних порушень при периферичних невропатіях верхньої кінцівки (2019)
Кашуба В. - Корекція рухових порушень у дітей молодшого шкільного віку зі спастичними формами церебрального паралічу на основі диференційованого підходу, Чухловіна В., Долбишева Н. (2019)
Когут І. - Стан та перспективи застосування протезних систем у адаптивній фізичній культурі, Маринич В., Бекар С. (2019)
Круцевич Т. - Стан захворюваності школярів у регіонах України протягом навчання в школі, Червотока М. (2019)
Лісенчук Г. - Особливості залучення школярів до оздоровчо-рекреаційної діяльності з використанням засобів футболу, Жигадло Г., Литвиненко О., Борецька Н., Лісенчук С. (2019)
Матвієнко І. - Аналіз ринку фітнес-послуг (на прикладі м. Івано-Франківськ) (2019)
Усенко Д. - Наукові підходи до стандартизації професійної діяльності фітнесконсультанта (2019)
Федоренко С. - Кооперація держави та приватного сектору як шлях до розбудови сучасної системи фізичної терапії в Україні, Балаж М., Вітомський Вітомський, В. В., Лазарєва О., Вітомська М. (2019)
Чеверда А. - Передумови залучення дітей старшого дошкільного віку до занять дитячим фітнесом з елементами спортивних танців (2019)
Ван В. - Контроль функціонального забезпечення спеціальної роботоздатності кваліфікованих веслувальників з урахуванням спеціалізації у веслуванні на байдарках і каное, Русанова О., Дяченко А. (2019)
Muzyka S. - The spatiotemporal parameters of movements of the top tennis ­players, Polishchuk L., Nagorna V. (2019)
Арнаутова Л. - Копінг-стратегії подолання стресу спортсменами, Петровська Т. (2019)
Мельник М. І. - Міста обласного значення у процесі формування об’єднаних територіальних громад: особливості приєднання та перспективи розвитку, Щеглюк С. Д. (2019)
Борщевський В. В. - Економіка великого міста: структурні трансформації в епоху глобальних змін (2019)
Шульц С. Л. - Нормативно-правові засади розбудови прикордонної інфраструктури, Луцків О. М. (2019)
Семів Л. К. - Методичний підхід до оцінки середовища освітньої міграції населення Карпатського регіону (2019)
Васильців Т. Г. - Проблеми розвитку малого підприємництва та їх вплив на міграційну активність населення гірських районів Карпатського регіону України, Лупак Р. Л. (2019)
Синюра-Ростун Н. Р. - Особливості формування локальної освітньої політики в об’єднаних територіальних громадах Карпатського регіону (2019)
Хомюк Н. Л. - Концептуальні підходи до розвитку сільських територій в умовах децентралізації, Павліха Н. В. (2019)
Колодійчук І. А. - Ідентифікація факторів системи управління відходами (2019)
Сторонянська І. З. - Особливості та тенденції бюджетного забезпечення розвитку Запорізької області в умовах бюджетної децентралізації, Беновська Л. Я. (2019)
Алєксєєв І. В. - Суб’єкти та ефективність податкового контролю, Паранчук С. В., Червінська О. С. (2019)
Тимчишин Ю. В. - Бюджетна безпека регіонів України в умовах децентралізації державного управління (2019)
Загорський В. С. - Децентралізація як інституціальний механізм забезпечення інвестиційних процесів (2019)
Бандура Т. І. - Дослідження інвестиційного потенціалу Карпатського регіону (в інституційному секторі домогосподарств) (2019)
Лещух І. В. - Вплив адміністративно-фінансової децентралізації на інвестиційні процеси у Центральному регіоні України (2019)
Іщук С. О. - Ресурсне забезпечення деревообробних виробництв України: міждержавні і міжрегіональні порівняння, Созанський Л. Й. (2019)
Білоконь В. П. - Особливості психологічної характеристики футболу як засобу професійно-прикладної психофізичної підготовки (2019)
Березовський В. А. - Особливості змагальної діяльності у спортивному орієнтуванні на лижах (2019)
Вареник О. Н. - Структура организационных связей между субъектами массового спорта в Курдистане, Абдулрахман Раман Нури (2019)
Гулбани Р. Ш. - Коррекция гибкости суставов у женщин зрелого возраста методами физической реабилитации и виброакустическим массажем, Чурсина Н. А. (2019)
Иванюта Н. В. - Формирование личного опыта управления психофизическим состоянием в профессионально-личностном развитии студенток (2019)
Кашуба В. О. - Підвищення ефективності професійно-прикладної фізичної підготовки студентів на основі використання мультимедійних технологій, Асаулюк І. О., Дяченко А. А. (2019)
Квасниця І. М. - Особливості сутності конкурентоспроможності майбутнього тренера-викладача з виду спорту, Квасниця О. М. (2019)
Керестей В. В. - Ефективність застосування методу функціонального тренування у програмі фізичної реабілітації пацієнтів з наслідками гострого порушення мозкового кровообігу у пізньому відновному періоді, Баннікова Р. О. (2019)
Кравчук Л. Д. - Відновлення функції ходи у хворих з розривами ахіллового сухожилля, Зінченко В. В., Коваль О. А., Ходирев Д. Є. (2019)
Лихолай А. С. - Дефініція поняття "олімпійська спадщина" як елемент олімпійської освіти (2019)
Несен О. О. - Зміна показників спеціальної підготовленості баскетболістів під впливом занять із застосуванням спеціальної тренувальної маски, Харченко Є. С. (2019)
Новицкая Н. А. - Проблемы организации физического воспитания в высших учебных заведениях на современном этапе его реформирования (2019)
Пальнікова М. Є. - Особливості побудови занять з пілатесу для жінок у другому триместрі вагітності, Яковенко О. О. (2019)
Панін І. М. - Інноваційна діяльність Міжнародного союзу сучасного п'ятиборства (2019)
Панкратов Н. С. - Двигательная активность в системе подготовки студентов к трудовой деятельности (2019)
Пасічник В. М. - Індивідуально-типологічні особливості дітей дошкільного віку, Пітин М. П., Романчук І. В. (2019)
Подгурський С. Е. - "Гиря Подгурского" как эффективное средство повышения физической подготовленности спортсменов (2019)
Пронтенко К. В. - Класифікація помилок спортсменів-гирьовиків у техніці виконання ривка гирі, Грибан Г. П., Романчук В. М., Пронтенко В. В., Андрейчук В. Я., Романів І. В. (2019)
Розторгуй М. С. - Адаптивний спорт як засіб підвищення якості життя осіб з вадами зору, Гладкий В. Я., Гангур О. В., Нос А. Б., Посенко О. О. (2019)
Саннікова М. В. - Формування галузі спортивного права у структурі державної влади (2019)
Терещенко В. І. - Загальна характеристика керування у спортивно-педагогічних систем, Штанько Л. О. (2019)
Толмачева С. Е. - Психолого – педагогические основы физического воспитания студентов в высших учебных заведениях (2019)
Томчук И. С. - Признаки нарушения терморегуляции, возникающие у спортсменов при посещении бани/сауны, Томчук Л. А. (2019)
Фотинюк В. Г. - Аналіз результатів державного тестування студентської молоді з фізичної підготовленості (2019)
Хомяк І. І. - Характеристика техніко-тактичної підготовленості висококваліфікованих боксерів в умовах змагальній діяльності, Задорожна О. Р. (2019)
Чередниченко І. А. - Зміни показників фізичної підготовленості студентів-юнаків 18-18 років у процесі секційних занять з волейболу (2019)
Меркотан К. К. - Багаточастинкові поля і механізм Гіґґса, Зеленцова Т. М., Чудак Н. О., Пташинський Д. А., Урбаневич В. В., Потієнко О. С., Войтенко В. В., Березовський О. Д., Шарф І. В., Русов В. Д. (2018)
Nilesh B. - Statistical analysis of nobel prizes in physics: from its inception till date, Pranav B. (2018)
Куньо І. М. - Зонно-енерґетична структура (N(CH3)4)2ZnCl4, Кашуба А. І., Карпа І. В., Стахура В. Б., Свелеба С. А., Катеринчук І. М., Голинський І. С., Возняк Т. І., Коваленко М. В. (2018)
Сеті Ю. О. - Електронний спектр у відкритій двобар'єрній наносистемі з плавною просторовою залежністю потенціалу та ефективної маси, Ткач М. В. (2018)
Лисов В. І. - Кероване наноструктурування з аморфного стану в багатокомпонентних сплавах на основі кобальту, Цареградська Т. Л., Курилюк А. М., Турков О. В., Саєнко Г. В. (2018)
Васильєв О. М. - Модель розповсюдження чуток у спільноті з опортуністичною поведінкою (2018)
Workshop on Current Problems in Physics (Lviv, 03–04 July 2018) (2018)
Мриглод I. М. - До 80-лiтнього ювiлею Iгоря Васильовича Стасюка, Iванкiв О. Л., Швайка А. М. (2018)
Knyazev M. A. - Two-kink solution for the Hirota–Ramani equation for degenerated parameters (2018)
Rovenchak A. - Department for Experimental Physics, University of Lviv, in 1872-1939: Contributions to biobibliography (2018)
Головач Ю. - Фізика і фізики в НТШ у Львові, Гончар Ю., Красницька М. (2018)
Демків Т. М. - Особливості люмінесценції полістирольного композита з вкрапленими наночастинками YVO4:Eu, Галяткін О. О., Чилій М. О., Малий Т., Вістовський В. В., Булик Л. І., Демків Л. С., Волошиновський А. С. (2018)
Гайдар Г. П. - Вплив різних режимів термообробки на голлівські параметри та час життя носіїв заряду трансмутаційно леґованих кристалів кремнію (2018)
Гамерник Р. В. - Оптичні властивості тонких кристалічних плівок ICuIn0.5Ga0.5Se2, отриманих лазерним осадженням, Плевачук Ю. О., Склярчук В. М., Вірт І. С., Кулик Ю. О. (2018)
Hrebnov O. - Dielectric properties of aqueous cellulose nanocrystals and nanofibers suspensions, Matzui L., Bulavin L. (2018)
Vidybida A. K. - Fast Cl-type inhibitory neuron with delayed feedback has non-markov output statistics (2018)
Авторський покажчик тому 22 (2018)
Бабаян Ю. - Історико-педагогічний аналіз категорії "освіта" (2019)
Загородня Л. - Історико-ретроспективний аналіз підготовки магістрів спеціальності дошкільна освіта у вітчизняній теорії та практиці (2019)
Меняйленко О. - Дидактичні системи інтелектуальних інформаційних технологій навчання, Шевчук О. (2019)
Нагрибельний Я. - Роль Мирослава Стельмаховича в становленні й розвитку історії педагогіки в незалежній Україні (2019)
Дашковська А. - Підвищення рівня фахової компетентності педагогів у використанні народної іграшки в корекційно-освітньому процесі дітей молодшого шкільного віку зі зниженим зором (2019)
Кеда Н. - Актуальні питання, мета і завдання корекційно-реабілітаційних служб України для дітей з інвалідністю та/або з особливими освітніми потребами (2019)
Курчатова А. - Теоретичні аспекти формування поведінкового компонента готовності старшого дошкільника до навчання в школі (2019)
Мога Н. - Методические особенности коррекции тугоподвижности в суставах в физическом воспитании детей раннего возраста со спастическими формами двигательных нарушений (2019)
Омеляненко А. - Розвиток діалогічної стадії формування умінь дітей старшого дошкільного віку складати розповідь-роздум (2019)
Валюк В. - Проблема прикладної спрямованості навчання хімії в системі шкільної освіти (2019)
Кушнірюк С. - Сенсовизначальні принципи фізичної культури в Новій українській школі, Кравченко Л., Коновальська Л. (2019)
Цапенко М. - Модель методики формування енергозбережувальної компетентності на уроках фізики в учнів закладу загальної середньої освіти (2019)
Глазкова І. - Класифікація бар'єрів оволодіння учнями профільної школи іншомовновною діяльністю (2019)
Греб М. - Есе в початковій школі: композиційні особливості, методика написання, Грона Н. (2019)
Безкопильний О. - Реалізація контекстного підходу в підготовці майбутніх учителів фізичної культури до здоров`язбережувальної діяльності в основній школі, Матусевич А., Кандиба П. (2019)
Вакалюк Т. - Доцільність введення дисципліни "Освітні технології та навчання в цифрову епоху" у процес навчання майбутніх фахівців з інформаційних технологій, Морозов А., Єфіменко А., Антонюк Д. (2019)
Валько Н. - Аналіз та перспективи підготовки майбутніх учителів інтегрованого курсу "Природничі науки" (2019)
Волошинов С. - Проблема професійної підготовки фахівців морської галузі у науково-педагогічній теорії (2019)
Дичківська І. - Формування міжетнічної толерантності майбутніх вихователів дошкільної освіти у процесі професійної підготовки (2019)
Завражна О. - Викладання теми "Рівняння Лагранжа на основі диференціального варіаційного принципу Д'Аламбера-Лагранжа" (2019)
Іванова О. - Особистісно-рефлексивний компонент активної професійної позиції фахівців сфери послуг (2019)
Козьменко О. - Використання інструменту оцінки ефективності навчання й успішності студентів вищих навчальних закладів (2019)
Мороз-Рекотова Л. - Модель формування професійно-комунікативної культури майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Осіпов В. - Особливості підготовки майбутніх фізичних терапевтів до професійної діяльності в умовах реформування системи медичної реабілітації в Україні (2019)
Павленко Л. - Портфоліо, як засіб фіксації та накопичення освітніх досягнень студента, Павленко М. (2019)
Панова Н. - Формування технологічної компетентності учителів іноземної мови як пріоритетний напрям підготовки у закладах вищої педагогічної освіти за відповідною спеціальністю (2019)
Пасічник Т. - Структура і зміст професійної компетентності усного перекладача як основа розробки моделі його методичної компетентності (2019)
Слуцький Я. - Компетентнісний підхід як елемент адаптації особистості іноземного студента (2019)
Тернавська Л. - Формування культури іншомовного професійного спілкування майбутніх юристів (2019)
Трифонова О. - Компоненти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності у навчанні фізики і технічних дисциплін при підготовці майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2019)
Тютюма Т. - Типологійні вияви простого ускладненого речення крізь призму дидактичного аспекту (2019)
Khalabuzar O. - Forming of the Logical Skills with the Help of the Samples of Fantasy Fiction (2019)
Хатунцева С. - Проблема формування готовності до самовдосконалення у майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів під час клінічної практики, Кара С. (2019)
Юдіна О. - Інтегроване навчання майбутніх менеджерів фахових дисциплін та іноземної мови на основі інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Білик Н. - Талановитий науковець України (з нагоди 80-річного ювілею Н. Г. Ничкало) (2019)
Чубрей О. - Сучасні тенденції трансформації системи загальної середньої освіти України (2019)
Водолазська Т. - Місце традицій чи простір інновацій: трансформації української школи (2019)
Журавська Н. - Соціально-психологічний клімат педагогічного колективу: ocoбливocтi cтилiв керівництва, Ящук С., Олещенко О. (2019)
Підгорний К. - Формування лідерських якостей сучасного педагога в системі післядипломної педагогічної освіти (2019)
Ващенко Л. - Проблема професійної підготовки фахівців для роботи у сфері неформальної освіти (2019)
Тринус О. - Методологічні підходи до самовиховання вчителя (2019)
Романюк О. - Організація експериментального дослідження розвитку педагогічної майстерності викладачів економічних дисциплін в умовах магістратури (2019)
Слухенська Р. - Аналіз формування творчого потенціалу майбутніх лікарів (комплексний підхід), Іванушко Я., Мурадханян І. (2019)
Житєньова Н. - Модель підготовки майбутніх учителів природничо-математичних дисциплін до застосування технологій візуалізації у предметно-професійній діяльності (2019)
Гришко В. - Методичні засади навчання в університетах третього віку: польський досвід (2019)
Maslova T. - Wymiana międzynarodowa nauczycieli polskich w ramach programów europejskich (2019)
Говорун І. - Організаційно-педагогічні засади професійної підготовки вчителів початкової школи у Федеративній Республіці Німеччина (2019)
Винничук Р. - Поліпарадигмальність проблеми цінностей особистості в освіті: культурологічно-аксіологічна інтерпретація, Кравченко Л. (2019)
Цуркан М. - Мова як засіб соціологізації студента-іноземця в медичних закладах вищої освіти (2019)
Власова С. - Орфоепічні закономірності української літературної мови у співацькій практиці (2019)
Каблаш В. - Діагностика лідерських якостей майбутніх психологів за допомогою методу анкетування (2019)
Дяченко А. - Причини та усунення байдужості і протесту у студентів до національного дизайну. Методи заохочення (2019)
Іванець Н. - Педагогіка партнерства як засіб формування мультикультурної компетентності в учнів початкової школи (2019)
Сінельнікова В. - Деякі питання засвоєння автентичної традиції співу у міському молодіжному фольклористичному колективі, Сінельніков І. (2019)
Гобдич М. - Духовні концерти Андрія Рачинського: від наукової реконструкції до виконання (2019)
Гетьман А. П. - Сучасні проблеми законодавчого забезпечення використання й охорони природно-ресурсного потенціалу України в контексті державної інноваційної й екологічної політики, Анісімова Г. В. (2018)
Дмитрик О. О. - Деякі дискусійні аспекти проведення фактичних перевірок (2018)
Внукова Н. М. - Перспективи використання спеціальних видів кредитування для розвитку інноваційного підприємництва (2018)
Батигіна О. М. - Правове регулювання органічного виробництва сільськогосподарської продукції (2018)
Токарєва К. О. - Відстрочення або розстрочення податкових платежів як форма державної допомоги суб’єктам господарювання (2018)
Борисов І. В. - Організаційні форми інноваційної діяльності (2018)
Бойчук Р. П. - Проблеми правового забезпечення державного регулювання господарської діяльності (2018)
Kurashova I. M. - Control as a Self-Regulatory Tool of the Construction Industry (2018)
Шаптала Є. Ю. - Податкові пільги як різновид податково-правових стимулів (2018)
Бойчук Н. Р. - Окремі питання правового регулювання корпоративних інвестицій (2018)
Сарибекян М. С. - Сучасний стан конкурентоспроможності вітчизняного ринку сільськогосподарського машинобудування на міжнародній арені (2018)
Клімова Г. П. - Концепт інноваційного суспільства: соціально-філософський дискурс (2018)
Черкас М. Є. - Правовий менталітет як складова правосвідомості: особливості становлення та розвитку в Україні (2018)
Чепкаленко Д. О. - Організаційно-правові засади функціонування інституту судових виконавців протягом 1929–1938 рр (2018)
Мороз М. В. - Міри цивільно-правової відповідальності за порушення зобов’язання з договору найму (оренди) (2018)
Маліновська І. М. - Сучасні тенденції правової охорони інтелектуальної власності (2018)
Ярошенко О. М. - Актуальні питання практики припинення трудового договору з підстави закінчення строку (2018)
Вапнярчук Н. М. - Особливості правового забезпечення професійного розвитку працівників у зарубіжних країнах (2018)
Кохан В. П. - Здійснення фундаментальних наукових досліджень в умовах цифрової економіки (2018)
Любчич А. М. - Інноваціна політика: індонезійський досвід і рекомендації для України (2018)
Калмикова О. С. - Імплементація норм міжнародного права, що забороняють дискримінацію, в національне законодавство України (2018)
Старинець Н. Г. - Алекситимія при розсіяному склерозі, Старинець Г. О. (2019)
Сайко О. В. - Клінічний аналіз цереброваскулярної патології у військовослужбовців, евакуйованих у військово-медичний клінічний центр Західного регіону із зони ведення бойових дій на сході України (2019)
Гончарук О. О. - Походження запаморочень, Трінус К. Ф. (2019)
Марута Н. О. - Особливості емоційного вигорання в працівників сфери охорони неврологічного й психічного здоров'я, Чабан О. С., Каленська Г. Ю. (2019)
Кононець О. М. - Проблема хронічної церебральної венозної конгестії в структурі соматоневрології: діагностичні та лікувальні аспекти (2019)
Герцев В. Н. - Новые патогенетические аспекты взаимосвязи некоторых факторов риска цереброваскулярных заболеваний и болезни Паркинсона, Стоянов А. Н., Мащенко С. С., Антоненко С. А. (2019)
Демченко А. В. - Тривожно-депресивні розлади при хворобі Паркінсона (2019)
Сорокин Ю. Н. - Транзиторная ишемическая атака и ишемический инсульт в Международной классификации болезней 11-го пересмотра (2019)
Загорський В. С. - Особливості державного регулювання економіки перехідного періоду (2016)
Ковшун Н. Е. - Фінансування капітальних витрат у водогосподарського комплексу України: стан та перспективи, Мельник О. М. (2016)
Щеглюк С. Д. - Особливості регулювання електронної торгівлі в Україні, Яремчук Р. Є. (2016)
Попадинець Н. М. - Оцінка якості проведених масових заходів (2016)
Борщевський В. В. - Децентралізація влади як засіб стимулювання конвергенції в українсько-польському транскордонному регіоні, Куцаб-Бонк К. (2016)
Пастернак О. І. - Використання механізмів маркетингу територій для розвитку кластерів в прикордонних регіонах (2016)
Колодійчук І. А. - Оцінка системи управління розвитком гірських територій в Україні (2016)
Музика І. С. - Децентралізація в галузі охорони здоров’я: проблеми та перспективи реформи для об’єднаних територіальних громад (2016)
Огієнко А. В. - Пошук потенційних ділових партнерів на ринку країн Європейського Союзу при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності, Огієнко М. М. (2016)
Лазановський П. П. - Аналіз регіонального видавничого підприємництва: методичний та практичний аспекти, Обертан Д. В. (2016)
Дишкантюк О. В. - Наукові засади формування стратегії розвитку індустрії гостинності як вектору об’єднання її інфраструктурних секторів (2016)
Домище-Медяник А. М. - Особливості впровадження інновацій в індустрію гостинності: пріоритети для України (2016)
Колтунович О. С. - Інноваційно-технологічна модернізація як ключовий фактор формування нового технологічного укладу в економічному розвитку (2016)
Коломієць О. Г. - Особливості розвитку ІТ-кластерів в Україні (2016)
Біль М. М. - Інституційна довіра в системі управління фінансовим забезпеченням регіону (2016)
Козоріз Г. Г. - Вплив страхування на розвиток економіки країн (2016)
Стащук О. В. - Управління структурою капіталу в системі фінансової безпеки акціонерного товариства (2016)
Журавель Ю. В. - Напрями та функції стратегічного планування на підприємствах харчової промисловості (2016)
Кіт Л. З. - Технології та критерії розвитку мережевих фармацевтичних бізнес-структур (2016)
Ткачук І. Г. - Механізм майнового оподаткування в Україні та необхідність його реформування, Мигович Т. М., Юган О. І. (2016)
Раделицький Ю. О. - Формування місцевих бюджетів на території сучасної України: умови становлення та особливості формування (2016)
Галамай Р. Я. - Теоретико-методичні основи розвитку податкової системи (2016)
Прокіпчук Л. І. - Система адміністрування митних платежів: теоретичні основи та інституційні засади розвитку (2016)
Гуйне О. - Вплив освітньої політики Малайзії на готовність молоді до працевлаштування (2019)
Кальченко Т. - Геополітична конфліктність в умовах глобальної економічної кризовості, Олійник В. (2019)
Молчанова Е. - Методологічні підходи до визначення суспільного добробуту країни, Ковтонюк К., Савич О. (2019)
Луцишин З. - Сучасна офшоризація бізнесу у конструкті національної фіскальної безпеки, Южаніна Н., Фролова Т., Мазур М., Перебийніс Д. (2019)
Токар В. - Концептуалізація ґендерної компоненти економічної безпеки країни, Васілєвска Н. (2019)
Величко В. - Просторова структура індустрії культури Китаю: виклики і рішення (2019)
Ткач В. О. - Формування інструментарію регуляторної політики в туристичній галузі, Камушков О. С. (2016)
Ярема І. І. - Теоретико-методологічні підходи до екологічного планування у контексті сталого лісокористування (2016)
Буднікевич І. М. - Сегментація в маркетингу сільських та міських територій як основа позиціонування територіального продукту, Черданцева І. Г. (2016)
Іщук С. О. - Виробнича активність в Україні: міжрегіональні порівняння (2016)
Жидяк О. Р. - Роль регіональних інноваційних центрів із технологічного обслуговування виробництва в аграрній сфері, Васильчак С. В., Гринів Ю. О. (2016)
Західна О. Р. - Аналіз стану децентралізації в Україні та ризики, що виникають в процесі її впровадження, Мидлик Ю. І., Шукатка Ю. П. (2016)
Жук П. В. - Оцінка потенціалу відновлюваної енергетики Карпатського регіону України та його використання, Башинська Ю. І. (2016)
Білик Р. Р. - Емпіричне оцінювання взаємозв’язків конкурентоспроможності регіону та економічної безпеки держави (2016)
Яскал І. В. - Асиметрія внутрішньорегіонального соціально-економічного розвитку в сучасному науковому дискурсі (2016)
Фітель О. І. - Чинники конкурентоспроможності територіальних громад (2016)
Жежерун С. Ю. - Аналіз соціально-економічного розвитку міської місцевості українських регіонів: на прикладі міст обласного значення (2016)
Созанський Л. Й. - Інтегральна оцінка економічної активності промисловості регіонів України (2016)
Галаченко О. О. - Регіональна політика розвитку санаторно-курортних послуг: теоретичний аспект (2016)
Казьмір Л. П. - Кластерний підхід до активізації розвитку агробізнесу в регіоні (2016)
Семів Л. К. - Неадитивні характеристики працересурсної системи та їх врахування у побудові сценаріїв регіонального розвитку (2016)
Демидова М. М. - Особливості мотивації праці персоналу в аграрних підприємствах (2016)
Mulska O. - Forecasting and modeling of social economy: challenges in crisis conditions (2016)
Калинець К. С. - Оцінка ефективності HR-менеджменту сучасної організації, Коркуна І. І. (2016)
Пинда Ю. В. - Сучасний стан і тенденції міграційних процесів працівників будівельної сфери (2016)
Борщевський В. В. - Інвестиційно-інноваційні процеси у розвитку транспортної інфраструктури прикордонних з ЄС регіонів України як чинник європейської інтеграції держави, Бабій Г. Я. (2016)
Шиба О. А. - Еволюція наукових поглядів щодо взаємозв'язку розвитку транспортної інфраструктури та економічного зростання (2016)
Раделицький Ю. О. - Концептуальні складові фінансової децентралізації: проблеми та перспективи, Піхоцька О. М. (2016)
Павлюк Л. І. - Сучасний стан та передумови розвитку підприємництва в умовах дисбалансів функціонування внутрішнього ринку (2016)
Вахович І. М. - Теоретичні засади капіталізації підприємств в умовах структурної модернізації економіки регіону, Пушкарчук І. М., Мишко О. А. (2016)
Васильчак С. В. - Кредитні інструменти розвитку лізингу та ризики в аграрних підприємствах, Жидяк О. Р., Жидяк О. Р. (2016)
Лаврів І. М. - Аналіз факторів впливу на формування та використання експортного потенціалу аграрних підприємств (2016)
Kudrya Ya. - The simulation of control the turnover of industrial corporations working capital (2016)
Реверчук Н. Й. - Управління діловою репутацією підприємста: необхідність, особливості та чинники розвитку, Дзямулич О. С. (2016)
Корсун А. С. - Аналіз тенденцій розвитку аграрних підприємств як потенційних лізингоодержувачів (2016)
Бирка М. І. - Концептуальна модель розвитку системи залучення прямих іноземних інвестицій на підприємство (2016)
Попадинець Н. М. - Розвиток державного підприємництва у ринковій економіці (2016)
Волчанська Л. В. - Напрямки покращення інвестиційної привабливості аграрних підприємств (2016)
Пелехатий А. О. - Грошовий обіг та грошові потоки сільськогосподарських підприємств (2016)
Сенищ П. М. - Вплив банківських інвестицій на економічне зростання: сучасні тенденції та проблемні аспекти (2016)
Демченко М. В. - Стан та тенденції розвитку добровільного накопичувального та пенсійного страхування в сучасних соціально-економічних умовах (2016)
Ткач В. О. - Фінансова складова роздрібної торгівлі в регіональному вимірі, Пелехатий А. О. (2016)
Горняк О. В. - Міжорганізаційні мережі в структурі сучасної національної економіки, Доленко Л. Х., Примаченко І. Ф. (2019)
Колоша В. В. - Теоретико-методологічні засади дослідження мультиринкової конкуренції (2019)
Дячек В. В. - Шляхи виходу українських підприємств на міжнародний ринок в умовах євроінтеграційних процесів (2019)
Кочергіна О. Ю. - Угода про асоціацію з ЄС як чинник стимулювання розвитку підприємництва в Україні (2019)
Кравченко С. И. - Профилирование национальной инновационной системы Украины (2019)
Петрук І. П. - Оцінка антикризового управління національною економікою на основі кореляційно-регресійного методу (2019)
Булик О. Б. - Особливості функціонування оптових ринків в Україні (2019)
Єпіфанова І. Ю. - Методичні підходи до оцінки інвестиційної привабливості промислових підприємств, Гладка Д. О. (2019)
Іщенко І. С. - Особливості розвитку інвестиційної діяльності підприємств в Україні (2019)
Каличева Н. Є. - Вплив маркетингу на функціонування підприємств залізничного транспорту в сучасних умовах господарювання, Глущенко І. В. (2019)
Коноваленко А. С. - Політико-правові чинники розвитку ринку продуктів харчування для дітей шкільного віку (2019)
Палагута С. С. - Вдосконалення інституційного забезпечення національної системи опрацювання звернень до органів виконавчої влади (2019)
Писаренко С. В. - Зарубіжні моделі мотивації персоналу та можливість їх застосування в Україні, Ващенко С. С., Мороз М. В. (2019)
Пряхіна К. А. - Український ринок кави: маркетинговий аналіз (2019)
Сахно І. В. - Теоретичні засади управління маркетинговою діяльністю підприємств ресторанного господарства, Часник М. О. (2019)
Ситник Й. С. - Потенціал інтегрування складників систем управління підприємствами на основі інтелектуалізації (2019)
Кальченко С. В. - Рекреаційні аспекти організації анімаційної діяльності в сільському туризмі, Грибова Д. В., Демко В. С. (2019)
Переверзєва А. В. - Управління трудовими ресурсами об’єднаних територіальних громад: світовий досвід (2019)
Гулик Т. В. - Планування та розроблення системи екологічного менеджменту на підприємстві, Гулик В. А., Сандул О. В. (2019)
Благун І. І. - Вплив фінтех на розвиток фінансового ринку України (2019)
Дибко Н. М. - Особливості фінансової політики в умовах трансформації економіки (2019)
Журибіда Н. Р. - Цільові орієнтири та функціональні аспекти економічної безпеки банків (2019)
Кушнір А. І. - Методики оцінки фінансової стійкості місцевих бюджетів (2019)
Лаврук В. В. - Фінансове забезпечення конкурентоспроможного розвитку тваринництва (2019)
Мельничук Н. Ю. - Реалії бюджетного планування в Україні в останні роки (2019)
Пугачова В. І. - Розвиток аналітичного інструментарію регулювання ліквідності банків, Погореленко Н. П., Христофорова О. М. (2019)
Романчукевич В. В. - Роль державної фінансової політики сталого розвитку в умовах глобалізації (2019)
Савіцька О. П. - Обґрунтування вибору джерела фінансування інноваційної діяльності підприємств, Новоставська О. І. (2019)
Чмерук Г. Г. - Цифрова трансформація як нова форма трансформації фінансових відносин суб’єктів господарювання, Стороженко О. О. (2019)
Шевчук Ю. В. - Особливості управління фінансовою безпекою банківського сектору України, Білорус А. І. (2019)
Побережець О. В. - Судово-бухгалтерська експертиза в Україні: поточний стан і перспективи розвитку, Гусєв А. О. (2019)
Наші автори (2019)
Для нотаток (2019)
Вихідні дані (2019)
Іщук С. О. - Оцінка експортно-імпортних операцій із давальницькою сировиною в Україні і Львівській області (2017)
Горбенко О. В. - Вантажні автомобільні транспортні біржі в Україні: поточний стан і тенденції розвитку (2017)
Гринкевич С. С. - Проблема зовнішнього державного боргу України: аналіз динаміки, поточна ситуація та подальші перспективи, Федів Р. Д., Байдецький Ю. Ю. (2017)
Поздняков Ю. В. - Методологічне підґрунтя підвищення достовірності ставки капіталізації при оцінюванні нерухомості, Лапішко М. Л. (2017)
Шульц С. Л. - Економічне зростання регіонів: кількісні та якісні складові, Луцків О. М., Сімків Л. Є. (2017)
Максимчук М. В. - Проблеми функціонування та розвитку мережі закладів культури в об’єднаних територіальних громадах Львівщини (2017)
Павлов К. В. - Регіональні особливості формування конкурентних відносин між суб’єктами ринку житлової нерухомості в Україні (2017)
Созанський Л. Й. - Промисловий сектор економіки Кіровоградської області: конкурентні переваги та перспективи розвитку (2017)
Бутусов О. Д. - Вітчизняні методичні підходи до оцінки конкурентоспроможності регіону, Андришин В. П. (2017)
Григорців М. В. - Процес формування стратегічного планування на підприємстві, Журавель Ю. В. (2017)
Kudria Ya. - Economy methods of improving the financial reliability of industrial corporate capitals (2017)
Тороній Л. І. - Удосконалення сучасної моделі компетенцій менеджера, Бондаренко В. М. (2017)
Бабець І. Г. - Економічна безпека сільських територій в умовах інтеррегіонального співробітництва України (2017)
Лазановський П. П. - Дослідження функціонування книговидавничої діяльності Львівської області методом кореляційно-регресійного аналізу, Єременко А. О. (2017)
Попадинець Н. М. - Зарубіжний досвід децентралізації сфери культури та можливості його використання в Україні (2017)
Cемену Ароновичу Ваксману – 80! (2019)
Банах А. В. - Аналіз взаємного впливу параметрів природної та антропогенної містобудівних систем, Полтавець М. О. (2019)
Безлюбченко О. С. - Тенденції та напрямки підвищення якості об'ємно-планувальної та містобудівної організації житлового середовища, Апатенко Т. М. (2019)
Булах І. В. - Соціально-економічні та демографічні чинники реформування містобудівної мережі дитячих закладів охорони здоров'я України (2019)
Войко Н. Ю. - Типологія міських відкритих громадських просторів, Добровольська О. Ю. (2019)
Войко Н. Ю. - Вплив природних та штучних чинників на психоемоційний стан людини, Каранда А. О. (2019)
Габрель М. М. - Урбаністична діяльність та управління містом як системою-процесом (2019)
Горда О. В. - Класифікація зображень об’єктів в області суміжності дефекту типу "тріщина", Пузько О. О. (2019)
Гордієнко С. М. - Можливі наслідки обмеження швидкості руху в містах і населених пунктах (2019)
Денисенко Н. О. - Можливості маркетингового аудиту в урбан-аналізі, Тригуб О. О. (2019)
Дмитренко А. Ю. - Малі міста України: сучасний стан та тенденції розвитку, Кузьменко Т. Ю. (2019)
Дьомін М. М. - Урбаністично-комунікаційні взаємозв'язки у вирішенні транспортних проблем великих міст, Габрель М. М. (2019)
Єгоров Ю. П. - Проблемні аспекти масштабу пропорцій зорового сприйняття забудов берегової території Азовського моря, Фостащенко О. М., Архіпова К. К., Сілогаєва В. В., Чачарський М. А. (2019)
Жовква О. І. - Архітектурна спадщина. Окремі питання охорони культурної спадщини (2019)
Зоря О. В. - Очистка промивних стічних вод від хрому за допомогою виробничих відходів, Терновцев О. В. (2019)
Ідак Ю. В. - Підходи до визначення понять "морфологія" та "морфологія міста" в контексті теорії містобудування (2019)
Ісаєв О. П. - Аналіз дисертаційних робіт, представлених на захист в спеціалізовану вчену раду Д26.056.09 у 2015 – 2018 роках, Чередніченко П. П. (2019)
Кузьміна Г. В. - Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування, Хакбаз З. С. (2019)
Левківський Д. В. - Застосування узагальненого методу прямих для дослідження теплового поля вісесиметричних тіл, Сович Ю. В. (2019)
Левченко Л. О. - Графо-аналітичний метод оптимізації геометричних параметрів електромагнітних екранів, Колумбет В. П., Багрій М. М. (2019)
Лещенко Н. А. - Регенерація житлового кварталу Подільського району в контексті історичної забудови міста Києва, Гулей Д. В. (2019)
Мельник Т. Д. - Особливості архітектурного формоутворення вертикальних агро–ферм, Самойлович В. В., Юнаков С. Ф. (2019)
Мерилова І. О. - Світовий досвід ренатуралізації промислових територій, Калюжний Є. С. (2019)
Мещеряков В. М. - Відтворений Одеський кафедральний Спасо-Преображенський собор – пам'ятка історії України (2019)
Микитась М. В. - Розробка концепції впровадження BIM-технології в процеси формування енергоефективних архітектурно-будівельних кластерів (2019)
Мостовенко А. В. - Определение потенциала энергии в произвольной точке пространства от точечного источника энергии и его отражения (2019)
Мыза А. С. - Расчет комбинированных балок с учетом кручения, Азизов Т. Н. (2019)
Ніжник В. В. - Оцінка обмеження поширення пожежі між житловим будинком та автозаправною станцією, Балло Я. В., Поздєєв С. В., Некора В. С. (2019)
Осєтрін М. М. - Особливості організації бульварів як елемента вулично-дорожньої мережі міст, Лебідь М. І. (2019)
Осипенко К. В. - Соціальна, економічна та екологічна підсистеми формування сталого розвитку населених пунктів (2019)
Осипова А. О. - Класифікація факторів, що впливають на вибір організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва (2019)
Панова О. В. - Методологія визначення захисних властивостей електромагнітних екранів та шляхи їх удосконалення, Ходаковський О. В. (2019)
Панчишин О. Є. - Особливості проектування спеціальних об'єктів для соціально-незахищених груп населення (2019)
Патракеєв І. М. - Структура та принципи побудови каталогу метаданих первинних показників метаболізму міського середовища, Зіборов В. В. (2019)
Рочняк Ю. А. - Моделі простору архітектури залізничних вокзалів (2019)
Руденко М. О. - Аналіз досліджень впливу колористичних рішень закладів громадського харчування на фізичний стан відвідувачів, Руденко Т. В. (2019)
Саєнко Д. М. - Досвід Японії та Китаю у проектуванні дитячих дошкільних закладів (2019)
Скрипин Т. В. - Функціонально-просторове переосвоєння постпромислових територій гірських районів Івано-Франківської області, Скрипин Д-Т. В. (2019)
Соколенко В. М. - До питання визначення функцій та статусу адміністративного (обласного) центру Луганської області, Подлєвський О. Е. (2019)
Соловій Л. С. - Інтеграція житлових одиниць в громадські та виробничі споруди, Баб'як В. І., Лук'янченко С. О. (2019)
Старовєров В. С. - Розрахунок параметрів тепловізорной аерофотозйомки при визначенні просторового положення труби магістрального газопроводу, Нікітенко К. О. (2019)
Тихенко О. М. - Дослідження електромагнітних полів міського електричного транспорту та обгрунтування засобів їх нормалізації (2019)
Топилко С. І. - Основні чинники та впливи процесу формування архітектурно-планувальної структури містечок Галичини, закладених у другій половині XVI-XVII ст., Іваночко У. І., Лисенко О. Ю. (2019)
Трегуб М. В. - Систематизація видів відходів на землях промисловості, Чайка Т. М. (2019)
Філонов Ю. П. - Стохастична модель роботи витратного резервуару, Наголкіна З. І. (2019)
Човнюк Ю. В. - Використання георадарних технологій у процесах моніторингу фізичного стану капілярно-пористих структур дорожнього одягу, Чередніченко П. П., Остапущенко О. П. (2019)
Давимука С. А. - Дискурс щодо сучасної ролі культури та формування культурних індустрій, Федулова Л. І. (2017)
Попадинець Н. М. - Особливості споживчої поведінки населення України та країн-членів Європейського Союзу (2017)
Яремчук Р. Є. - Оцінка основних чинників та передумов локалізації підприємницької активності в ІТ-секторі України (2017)
Семів Л. К. - Нові тенденції впливу факторів макросередовища на вітчизняний ринок праці, Здрок О. В. (2017)
Ткач В. О. - Шляхи забезпечення ґендерної рівності на регіональних ринках праці, Камушков О. С., Поліщук Н. О. (2017)
Тріпак М. М. - Соціально-економічні та організаційні аспекти функціонування спеціалізованого інклюзивного ВУЗу у національному освітньому просторі (2017)
Кушнірецька О. В. - Розвиток освітньо-виробничої інтеграції як інструменту налагодження ділової активності індустріальних форм просторової організації бізнесу (2017)
Карп І. М. - Суперечності людино-центристської та еколого-центристської концепцій глобального економічного розвитку (2017)
Синюра-Ростун Н. Р. - Просторові освітні системи: передумови виникнення та функціонування (2017)
Басюк Д. І. - Стратегічні орієнтири розвитку туристичного потенціалу малих міст України, Каплун І. В. (2017)
Святогор В. В. - Інноваційний потенціал України в дзеркалі міжнародних економічних рейтингів (2017)
Бандура Т. І. - Інвестиційний потенціал регіону: сутність та основні підходи до його визначення (2017)
Войцещук А. Д. - Фіскальні та нефіскальні ризики митного простору України в умовах лібералізації торгівлі й спрощення митних процедур (2017)
Заблоцький М. Б. - Балансова регулятивна система: фінансово-виробничі аспекти взаємозв’язку (2017)
Жмайлов В. М. - Інноваційно-інвестиційне забезпечення сталого розвитку сільських територій, Рижикова Н. І. (2017)
Boryshkevych I. - Strategic management at agricultural enterprises as an essential tool on the way to European integration (2017)
Борщевський В. В. - Розвиток прикордонних сільських територій як чинник активізації інвестиційно-інноваційних процесів у межах українсько-польського транскордонного регіону, Бабій Г. Я. (2017)
Пастернак О. І. - Особливості маркетингу прикордонних регіонів в умовах дії Угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2017)
Калат Я. Я. - Перспективи розвитку інституціоналізованих форм транскордонного співробітництва в Україні, Демедюк О. П. (2017)
Ksenzhuk О. - Global precious stones market and modern tendencies of diamonds market development (2017)
Притула Х. М. - Особливості стимулювання соціально-економічного розвитку депресивних територій: європейська практика та українські реалії, Винар Н. В. (2017)
Колодійчук І. А. - Механізми стимулювання розвитку гірських та проблемних територій (зарубіжний досвід) (2017)
Карбовська К. А. - Окремі питання правового забезпечення функціонування стартапів (2018)
Любчич А. М. - Оцінка технологічних парків: правовий аспект та їх роль в національній інноваційній системі (2018)
Черкасов О. В. - Формування ефективної моделі корпоративного управління в інноваційному суспільстві (2018)
Кудрявцева В. В. - Господарсько-правові засоби реалізації державної інвестиційної політики (2018)
Бойчук Р. П. - Проблеми правового забезпечення державного санкційного регулювання господарської діяльності (2018)
Матвєєва А. В. - Спеціальний правовий режим господарювання: поняття і види (2018)
Врублевська-Місюна К. М. - Правове регулювання діяльності інтернет-магазину (2018)
Черняєва Д. А. - Методи державного регулювання господарської діяльності: теоретичний аспект (2018)
Чубенко В. А. - Державне замовлення як засіб державного регулювання виробництва та постачання високотехнологічної продукції (2018)
Гришина Н. В. - Значення та роль принципів адміністративного права (2018)
Солнцева Х. В. - Щодо адміністративно-правового статусу органів поліції Латвійської республіки, Сливна В. А. (2018)
Походзіло Ю. М. - Основні етапи розвиту наукових поглядів про фінанси в Російській імперії у ХІХ столітті (2018)
Рожнов О. В. - Штраф в системі заходів процесуального примусу (2018)
Калмикова О. С. - Захист права людини на недискримінацію у практиці Європейського суду з прав людини (2018)
Трунова Г. А. - Окремі проблеми правового регулювання у сфері пенсійного страхування в Україні (2018)
Тищенко М. В. - Вплив системи удобрення цукрових буряків на продуктивність короткоротаційної плодозмінної сівозміни, Філоненко С. В. (2019)
Панфілова А. В. - Урожайність пшениці озимої залежно від попередника та біодеструктора стерні, Гамаюнова В. В., Дробітько А. В. (2019)
Маренич М. М. - Ефективність способів застосування гумінових стимуляторів в технології вирощування пшениці озимої (2019)
Пісковий М. Б. - Особливості розвитку біоти ґрунту в посівах конопель за технологіями органічного землеробства та її вплив на продуктивність, Пилипченко А. В. (2019)
Гангур В. В. - Вплив природних і антропогенних факторів на динаміку гумусу та продуктивність пшениці озимої в умовах беззмінного вирощування, Кохан А. В., Глущенко Л. Д., Олепір Р. В., Лень О. І. (2019)
Єремко Л. С. - Мінеральне живлення як фактор підвищення фотосинтетичної продуктивності і урожайності посівів гороху, Гангур В. В., Киричок О. О., Сокирко Д. П. (2019)
Грицюк Н. В. - Ефективність комплексного застосування препаратів різного походження проти фузаріозної кореневої гнилі пшениці озимої, Дереча О. А., Бакалова А. В., Складановська Я. М., Попелянська Т. В. (2019)
Бакалова А. В. - Фенологічні особливості розвитку смородинової вузькотілої златки в насадженнях смородини чорної в умовах Полісся України, Ткаленко Г. М., Грицюк Н. В., Дереча О. А., Щепанівський Д. С. (2019)
Дереча О. А. - Застосування системних фунгіцидів проти грибних хвороб вівса в умовах Житомирської області, Грицюк Н. В., Бакалова А. В., Ковальчук Р. С., Шамрай Т. І. (2019)
Шепілова Т. П. - Вплив регуляторів росту на продуктивність сої в умовах Північного Степу України (2019)
Писаренко В. М. - Формування родючості ґрунту в умовах органічного землеробства, Писаренко П. В., Писаренко В. В., Горб О. О., Чайка Т. О. (2019)
Чайка Т. О. - Екологізація систем обробітку ґрунту задля відновлення та підвищення родючості ґрунтів, Яснолоб І. О., Горб О. О., Лотиш І. І., Березницький Є. В. (2019)
Писаренко П. В. - Прогнозування процесів евтрофікації водойм на прикладі річки Ворскла, Корчагін О. П. (2019)
Чернявська Т. О. - Якісний склад молока корів української червоно-рябої молочної породи, Ізмайлова Н. О. (2019)
Вовкогон А. Г. - Порівняльна характеристика нативної і іммобілізованої на модифікованому пектині закваски для йогурту за різного часу і умов зберігання (2019)
Усенко С. О. - Циклічна лабільність гомеостазу у свинок (2019)
Батуревич О. О. - Ефективність використання мінералів природного походження в раціоні самиць коропа (2019)
Шевченко Т. С. - Гематологічні показники крові хворої на трихуроз великої рогатої худоби відповідно до різних схем лікування (2019)
Сорокова С. С. - Порівняльна ефективність способів копроовоскопічної діагностики стронгілоїдозу овець (2019)
Міластная А. Г. - Імпульсно-хвильове допплерівське дослідження підшлункової залози собак за гострого панкреатиту, Духницький В. Б. (2019)
Заїка С. С. - Гістохімічна характеристика яєчників великої рогатої худоби, вирощеної на радіоактивно забрудненій території, Кот Т. Ф., Гуральська С. В., Сокульський І. М., Хоменко З. В. (2019)
Мельничук В. В. - Особливості терапевтичної дії сучасних лікарських засобів за трихурозу овець (2019)
Фірсова Є. С. - Обґрунтування доцільності різних методів лікування уролітіазу в котів, Канівець Н. С., Бездєльна А. С., Хоменко А. М. (2019)
Євстаф’єва В. О. - Особливості поширення токсаскарозу собак у місті Полтава, Голофаєв Б. Ю. (2019)
Щербакова Н. С. - Узагальнення інформації щодо лігулідозної інвазії риб, Крупа К. П. (2019)
Стець О. В. - Удосконалення класичного копроовоскопічного способу флотації шляхом використання знезолених фільтрів (2019)
Бородай Є. О. - Поширення та особливості перебігу трихурозу собак на території міста Полтава, Година В. П. (2019)
Гончаров С. Л. - Вікова динаміка зараження риб родини Gobiidae трематодами Cryptokotyle Luhe, 1899 (Trematoda: Heterophyidae) в лиманних водах та акваторії Чорного моря півдня України (2019)
Євстаф’єва В. О. - Вплив ектопаразитів роду Ctenocephalides на гематологічні показники інвазованих собак, Горб К. О. (2019)
Локес-Крупка Т. П. - Клінічні та морфометричні показники у свійських кота і собаки за наявності ожиріння, що зумовлено цукровим діабетом, Цвіліховський М. І. (2019)
Журенко О. В. - Вплив типу вищої нервової діяльності на вміст фосфору в крові корі, Карповський В. І., Данчук О. В., Трокоз В. О. (2019)
Назаренко О. С. - Вплив вароозної інвазії на тривалість життя медоносної бджоли Apis mellifera L., 1758 (2019)
Кручиненко О. В. - Терапевтична ефективність клозафену й клозіверону за дикроцеліозно-стронгілятозної інвазії корів, Михайлютенко С. М., Клименко О. С. (2019)
Лєві Л. І. - Формалізація вологопереносу в ненасиченій зоні модульної ділянки ґрунту як об’єкту керування на основі нео-фаззі мереж (2019)
Ковальчук С. Б. - Аналітичний розв’язок задачі згину багатошарової симетричної кругової арки під дією нормальної сили у середньому перерізі. Повідомлення 2. Арки малої кривизни, Горик О. В. (2019)
Вихідні дані (2019)
Мазур Т. В. - Правовий статус громадських об’єднань та окремих громадян у сфері охорони культурної спадщини України (2019)
Сухоребра Т. І. - Штрафні санкції за порушення природоохоронних норм у Статуті Великого князівства Литовського 1588 р. (2019)
Кофман Б. Я. - Покоління прав людини та їх вплив на становлення і трансформацію конституційно-правового статусу людини і громадянина (2019)
Ладиченко В. В. - Муніципалітет як регулятор поводження з побутовими відходами, Головко Л. О., Капплова О. (2019)
Хлабистова К. В. - Принципи управління відходами та ресурсами у країнах ЄС, Гулак О. О. (2019)
Безкровний Є. А. - Особливості реалізації принципу транспарентності в діяльності органів прокуратури (2019)
Алєксєєв С. О. - Імплементація норм міжнародного права як конституційно-правовий засіб взаємодії міжнародного та національного конституційного права (2019)
Дуб Б. С. - До питання діагностики систем економічної безпеки підприємств АПК (2019)
Фролов A. Ю. - Світовий досвід організації ринку зелених облігацій та можливості його запровадження в Україні (2019)
Шестаковська Т. Л. - Інноваційні фактори забезпечення економічної безпеки аграрного сектору, Кушнір С. О. (2019)
Казарян Г. Г. - Державне регулювання у напрямку соціально-економічного забезпечення осіб з інвалідністю, Гришова Р. В. (2019)
Павлов С. С. - Інформаційний механізм публічного антикризового управління ризиками виникнення надзвичайних ситуацій в Україні (2019)
Сороченко А. В. - Історичні передумови виникнення та проблеми реалізації проектів публічно-приватного партнерства в Україні і світі (2019)
Ховрак І. В. - Політико-правове забезпечення збалансованого регіонального розвитку: український та світовий досвід (2019)
Чекаленко Л. Д. - Американська та британська системи підготовки дипломатів (2019)
Клименко О. М. - Рецензія на підручник за редакцією Грушка В. І. та Скулиш Ю. І. "Пенсійна система", Куян І. А., Данилюк Ю. В. (2019)
Комар О. М. - Аналіз показників найбільш розповсюджених захворювань, що передаються статевим шляхом, у Вінницькій області, Підлісна І. В. (2019)
Талалаєв К. О. - Динаміка змін епідемічної ситуації з туберкульозу в областях Причорноморського регіону та в Україні в період з 2006 до 2018 р., Гойдик В. С., Вастьянов Р. С., Тодорова А. В. (2019)
Skrypnikova O. S. - Early detection and screening as the main components of the cancer prevention strategy, Yurochko T. P. (2019)
Сміянов В. А. - Громадське здоров’я та поведінкова економіка, Курганська В. О., Сміянова О. І., Дрига Н. О. (2019)
Лотоцька О. В. - Профілактична медицина як важлива складова громадського здоров’я, Кондратюк В. А., Сопель О. М., Крицька Г. А., Пашко К. О., Федорів О. Є. (2019)
Гавловський О. Д. - Аналіз реабілітації учасників Операції об’єднаних сил, Голованова І. А., Харченко Н. В. (2019)
Ошивалова О. О. - Вивчення думки пацієнтів з епідермальними дисплазіями шкіри щодо важливості та задо­во­леності спеціалізованою медичною допомогою (2019)
Комар О. М. - Оцінка діяльності гастроентерологічної служби у Вінницькій області за 2016–2018 рр., Кізлова Н. М. (2019)
Тодуров І. М. - Рукавна резекція шлунка у хворих на морбідне ожиріння: вплив на показники ліпідограми, Перехрестенко О. В., Калашніков О. О., Косюхно С. В., Плегуца О. І., Якимець В. М. (2019)
Лілевська А. А. - Клініко-функціональні критерії ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Сєркова В. К., Романова Л. О., Савицька О. О. (2019)
Крячкова Л. В. - Урахування кар’єрних прагнень та інших медико-соціальних чинників для підвищення інтересу студентів-медиків до громадської охорони здоров’я, Лехан В. М., Кротова Л. О. (2019)
Ліштаба Л. В. - Алгоритм побудови дерева онтологій понят­тя професійної компетентності фахівців громад­ського здоров’я (2019)
Литвинова О. Н. - Глобальні виклики для здоров’я. Як зміню­ватимуться підходи до формування політики здоров’я через призму реформи механізму оплати праці сімейних лікарів, Юріїв К. Є., Петрашик Ю. М. (2019)
Слободян Н. О. - Проблемні аспекти формування системи громад­ського здоров’я в Україні (2019)
Шейко Н. І. - Сучасні уявлення про вплив йоги на організм людини, Ківежді К. Б. (2019)
Марценюк В. П. - Використання біосенсорів для моніторингу навколишнього середовища, Жулкевич І. В., Сверстюк А. С., Мельник Н. А., Козодій Н. В., Березовська І. Б. (2019)
Оксак Г. А. - Телемедицина як форма якісного надання медичних послуг (2019)
Кофман Б. Я. - Фактори, що сприяють удосконаленню та розширенню правового статусу людини, особистості та громадянина в умовах глобалізації (2019)
Мазур Т. В. - Удосконалення правової охорони культурної спадщини в Українській РСР (середина 1940-х – початок 1950-х років) (2019)
Myshchak I. M. - Constitutional lawmaking on the protection of the rights of national minorities in the West Ukrainian People’s Republic (2019)
Штефан А. С. - Доказування у цивільному судочинстві: процесуальний, розумовий і пізнавальний аспекти (2019)
Ковтун А. В. - Проблеми застосування принципів належного урядування в адміністративному праві України (2019)
Глущенко Ю. А. - Доходи місцевих бюджетів як джерело фінансового забезпечення на місцевому локальному рівні (2019)
Гришова І. Ю. - Бенчмаркінг як метод підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств: практичний досвід застосування, Дяченко О. П., Герасименко А. В. (2019)
Корсікова Н. М. - Підвищення результативності організації управлінської діяльності в органах державної влади, Туренко Я. С. (2019)
Рябець К. А . - Модель формування політико-правових засад публічного управління у галузі водного господарства України (2019)
Шаульська Г. М. - Взаємозв’язок розвитку ринку землі та громадянського суспільства в Україні (2019)
Мельник А. В. - Кластерний аналіз урожайності сортів та гібридів ріпаку озимого в різних агрокліматичних зонах України, Бондарчук І. Л., Присяжнюк О. І. (2017)
Кулик М. І. - Урожайність веґетативної надземної маси проса прутоподібного залежно від застосування підживлення (2017)
Пісковий М. Б. - Вплив технологій вирощування конопель на поживний стан ґрунту, Магда М. А., Пилипченко А. В., Ситник В. П. (2017)
Гарбар Л. А. - Особливості формування продуктивності посівів соняшнику, Горбатюк Е. М. (2017)
Гутянський Р. А. - Грамініциди в посівах нуту, Панкова О. В., Фесенко А. М., Безпалько В. В. (2017)
Кнап Н. В. - Урожайність картоплі залежно від норм висаджування та маси садивного матеріалу, Гарбар Л. А. (2017)
Колесников Л. О. - Стеблевой мотылек (Ostrinia nubilalis Hbn.) и его вредоносность на промышленных посевах современных гибридов кукурузы, Васильев А. А. (2017)
Маренич М. М. - Вплив допосівної обробки насіння біологічно активними речовинами на ріст і розвиток рослин пшениці озимої на початкових стадіях, Юрченко С. О. (2017)
Новицька Н. В. - Формування урожайності сої під впливом інокуляції та підживлення, Джемесюк О. В. (2017)
Тригуб О. В. - Джерела господарських та селекційно-цінних ознак для селекції гречки звичайної (Fagopyrum esculentum Moench.), Ляшенко В. В. (2017)
Тогачинська О. В. - Оцінка технологій вирощування пшениці озимої за еколого-агрохімічними показниками темно-сірого опідзоленого ґрунту, Тимощук Т. М. (2017)
Суханова С. Ф. - Продуктивность гусей родительского стада при использовании кормовой добавки "Ветосел Е форте", Азаубаева Г. С. (2017)
Вишневський Л. В. - Автоматизована інформаційна система в тваринництві як основа селекційного процесу з породами (2017)
Гавриленко О. С. - Експертні дослідження м'яса та м'ясних продуктів, Хоміцька О. А., Загорулько О. В. (2017)
Писаренко П. В. - Мультифункціональне моделювання регіональної системи управління твердими відходами з урахуванням синергічного ефекту, Самойлік М. С. (2017)
Самойлік М. С. - Екологічні аспекти впливу полігонів твердих побутових відходів на навколишнє середовище. Фільтрат, Молчанова А. В. (2017)
Бердник В. П. - Фізіологічні показники курчат-бройлерів після внутрішнього застосування мінерального комплексу Mg++ в умовах господарства, Бублик О. О., Марченко Т. М., Щербак В. І., Трирог О. Г. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Щодо питання якості та безпечності молока на території Полтавської області, Клименко О. С., Мельничук В. В., Натягла І. В. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Ефективність застосування ферментно-пробіотичних засобів за дегельмінтизації свиней, Мельничук В. В., Манойло Ю. Б. (2017)
Євстаф’єва В. О. - Юридичні аспекти щодо адаптації українського законодавства до вимог Європейського Союзу з питань жорстокого поводження з тваринами, Кручиненко О. В., Клименко О. С., Мельничук В. В. (2017)
Моргун О. А. - Гістологічні зміни у печінці бичкових риб, заражених личинками нематоди Eustrongylides exisus, Сорока Н. М. (2017)
Ковпак В. В. - Порівняльна характеристика фенотипових змін культур клітин жирової тканини та кісткового мозку в процесі культивування, Ковпак О. С. (2017)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики інфекційного ринотрахеїту котів в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" (Полтава), Забіяка О. О. (2017)
Коне М. С. - Ефективність лікування та профілактики парвовірусного ентериту собак в умовах ветеринарних клінік ТОВ "Біоцентр" (Полтава), Романова А. Л. (2017)
Передера С. Б. - Моніторинг некробактеріозу великої рогатої худоби в агрофірмі "Маяк" Котелевського району Полтавської області, Колотій М. В., Передера Ж. О., Щербакова Н. С. (2017)
Арендаренко В. М. - Гвинтова шліфувально-полірувальна машина для поверхневої обробки зерна бобових культур, Іванов О. М. (2017)
Бурлака О. А. - Теоретичні аспекти процесу відцентрового розвантаження зерна в елеваторі зернозбирального комбайну, Яхін С. В. (2017)
Левчук В. І. - Дослідження навантаженості та експлуатаційних режимів трансмісії трактора класу 14 КН із системою міжколісного автоблокування, Лихвенко С. П. (2017)
Прасолов Є. Я. - Удосконалення вертикально-фрезерного адаптера для смугового обробітку ґрунту, Бєловол С. А., Бєловол Ю. Ю., Мацаков А. В. (2017)
Петровський О. М. - Теоретичне моделювання фізичних процесів іонізації середовища, Кузнецова Т. Ю., Курись Ю. О. (2017)
Довгаль Г. П. - Оцінка залежності урожайності озимої пшениці від впливу метеорологічних факторів в умовах зони Лісостепу (2017)
Іванова К. О. - Фенологія і особливості поширення шкідників сорго в Лісостепу України (2017)
Лотиш І. І. - Формування площі листкової поверхні посівів сої залежно від сорту, способу сівби та норми висіву в умовах недостатнього зволоження Лісостепу (2017)
Єресько В. І. - Вплив капілярій на гематологічні показники інвазованих гусей (2017)
Заїка О. А. - Вплив меланіну на продуктивність молодняку свиней при відлученні (2017)
Поліщук В. А. - Формування результативної інноваційної системи як шлях підвищення конкурентоспроможності аграрних підприємств (2017)
Власенко І. - Книга, виплекана життям, Федорова М. (2017)
Тендитник В. С. - Жизнь, достойная подвига, благодарной памяти и подражания (памяти С. В. Аранчия) (2017)
Тендитник В. С. - Неугомонная энергия большой души патриота своей страны (памяти Н. А. Добровольского) (2017)
Аннотации (2017)
Положення про порядок формування науково-виробничого фахового журналу "Вісник Полтавської державної аграрної академії" (2017)
Бахтін А. М. - Мотивація прагнення студентської молоді до патріотизму в сучасному середовищі, Туртаєв Ю. В. (2019)
Бердій Х. В. - Патріотичне виховання молодших школярів в урочній роботі (2019)
Берегова М. І. - Форми роботи зі студентами-логопедами як основа фахової підготовки (2019)
Біланчин Я. М. - Система формування готовності студентів-географів одеського національного університету імені І. І. Мечникова до майбутньої професійної діяльності у загальноосвітній і вищій школі, Адобовська М. В., Попельницька Н. О. (2019)
Бочков П. М. - Методы развития и коррекции равновесия у дошкольников (2019)
Варварук М. М. - Лінгводидактичні засади формування діалогічної компетентності учнів початкової школи (2019)
Васильєва Л. Л. - Семантика форми в рок-музиці: художньо-педагогічний аспект (на прикладі hard-and-heavy) (2019)
Вичалковська Н. В. - Дані різноманіття фауни гідрологічного заказника "Солоне озеро" як плідний результат науково-дослідної роботи із залученням студентів (2019)
Волошинов С. А. - Використання інформаційно-освітніх середовищ у професійній підготовці майбутніх морських фахівців: аналіз досвіду (2019)
Гевко І. В. - Ілюстративна і когнітивна функції комп’ютерної графіки в освітньому процесі (2019)
Hladyshev V. V. - Dmytro Kremin`s Poetical Admonition, Daskal N. (2019)
Годованюк Т. В. - Системний підхід як основа методичної підготовки майбутніх учителів математики (2019)
Граматик Н. В. - Професійна підготовка майбутнього вчителя біології: базові теорії природничо-наукового дискурсу (2019)
Гречановська О. В. - Методологічні засади формування конфліктологічної культури майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2019)
Дудка Т. Ю. - Педагогічний потенціал соціального волонтерства студентської молоді в умовах військово-політичної нестабільності України (2019)
Жигінас Т. В. - Глобалізаційні тенденції в освіті. фахова підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва – гедоністичний підхід (2019)
Заболотна О. А. - Участь студентів канадського університету Альберти в управлінському процесі ЗВО, Підгаєцька А. В. (2019)
Kaminska І. Т. - Aspects of using dictionaries in the process of academic english teaching and acquisition (2019)
Кисличенко В. А. - Діагностика сформованості фонематичних процесів у дітей із ЗНМ ІІІ рівня засобами комп’ютерних технологій, Шлапак А. І. (2019)
Корнещук В. В. - Функціонально-компетентнісний підхід до магістерської підготовки майбутніх фахівців із соціальної роботи (2019)
Кузьменко Ю. О. - Використання новітнього методу "перевернутий клас" (flipped classroom) для навчання курсантів та офіцерів вищих військових закладів освіти іноземної мови (2019)
Курінна Л. В. - Модель формування соціокультурної компетентності майбутніх соціальних працівників у процесі професійної підготовки (2019)
Куцин Е. К. - Педагогічний потенціал арт-терапевтичного впливу музичного мистецтва (2019)
Ласточкіна О. В. - Сучасні напрями роботи з сім’єю, що виховує дитину з порушеннями мовлення, Лянни О. В., Литвиненко В. А. (2019)
Лімін Вей - Діагностика творчої самореалізації магістрантів музичного мистецтва (2019)
Лелека В. М. - Шляхи та засоби формування патріотизму студентської молоді у поза навчальній виховній діяльності (2019)
Лісова Л. І. - Особливості труднощів на етапі скороченого запису арифметичної задачі молодшими школярами з ТПМ (2019)
Маковський Д. О. - Навчально-розвивальний потенціал інформаційно-комунікаційних технологій для формування розуміння музики в учнів початкової школи на уроці музики (2019)
Мізюк В. А. - Змішане навчання як інноваційний підхід інтеграції навчального процесу у закладах освіти (2019)
Муращенко О. В. - Критерії, показники та рівні готовності вчителів початкових класів до інтегрованого навчання (2019)
Петренко О. М. - Музичний код поезії Дмитра Кременя (2019)
Ревенко Н. В. - Український фортепіанний концерт в репертуарі майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Русалкіна Л. Г. - Стан англомовної професійної підготовки майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти (2019)
Сироткіна Ж. Є. - Розвиток музичних здібностей дітей в процесі вокально-інтонаційної діяльності, Чеботар Л. І. (2019)
Ситченко А. Л. - До поняття і структури формування компетентного читача у шкільному курсі української літератури (2019)
Сіює Пен - Критеріальна структура сформованості тембрального слуху майбутніх учителів музики у процесі інструментального навчання (2019)
Скиба Ю. А. - Профіль професійних компетентностей доцента закладу вищої освіти України (2019)
Соколовська О. С. - Моральне виховання дітей на засадах педагогічних ідей Василя Сухомлинського в освітньому просторі нової української школи (2019)
Староста В. І. - Підходи до сутнісної характеристики готовності студентів до професійної діяльності (2019)
Стеблюк С. В. - Професійна компетентність майбутніх фахівців з підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, її структура (2019)
Хайрудінов М. А. - Реалізація наступності сумісної діяльності закладів дошкільної освіти і початкової школи з формування готовності до шкільного навчання (2019)
Чжан Чун - Результати діагностики акмеологічної культури майбутніх учителів музики у процесі співацької діяльності (2019)
Чередник А. А. - Педагогічні умови підготовки майбутніх учителів-реабілітологів до роботи в умовах інклюзивного навчання учнів (2019)
Шовкопляс О. М. - Формування готовності майбутніх вихователів до здоров’язбережувальної діяльності з дошкільниками у вітчизняній та зарубіжній освітній теорії й практиці (2019)
Шумовецька С. П. - Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання діалогічних методів навчання (2019)
Юаньсінь Ван - Гедоністичний підхід у музично-ритмічній компетентності майбутніх учителів музики і хореографії (2019)
Якубовська М. С. - Система аксіологічних цінностей у творчості Тараса Григоровича Шевченка – важлива складова формування особистості сучасних студентів, Будзінська В. М. (2019)
Лобко М. М. - Деякі аспекти правового режиму воєнного стану в Україні: порядок введення та припинення дії, Семененко В. М., Фучко А. Й. (2019)
Мазуренко І. М. - Геополітичні характеристики як форма реалізації геополітики (2019)
Щипанський П. В. - Мобілізаційний резерв як фактор збільшення можливостей національної економіки задовольнити потреби Збройних Сил України, Вдовін О. Г. (2019)
Гріненко О. І. - Мобілізаційні спроможності оборонного сектору національної економіки України: погляди на ефективність, Кутовий О. П., Шапталенко М. І. (2019)
Наливайко А. Д. - Теоретичні основи побудови функціональної моделі процесу оборонного планування складових сил оборони, Поляєв А. І., Наливайко Л. П. (2019)
Левчук О. В. - Аналіз нормативно-правової бази здійснення оборонних закупівель, Левчук В. Д (2019)
Хомік М. М. - Проблемні аспекти управління екологічною безпекою при застосуванні Збройних Сил України під час надзвичайних ситуацій і в районі проведення операції Об’єднаних Сил (2019)
Сніцаренко П. М. - Аналіз стану виявлення та оцінювання негативного інформаційного впливу на особовий склад Збройних Сил України в системі протидії такому впливу, Грицюк В. В. (2019)
Галаган В. І. - Пропозиції щодо удосконалення процесу впровадження інформаційних систем іноземного виробництва в діяльність Збройних Сил України, Бондарчук С., Полішко С. В. (2019)
Бобров С. В. - Визначення рейтингу ризиків проекту, Романченко О. А., Утюшев М. К., Педан Ф. П. (2019)
Закалад М. А. - Підходи до організації управління ризиками впровадження Єдиної інформаційної системи управління оборонними ресурсами, Беляченко В. В., Мулявка А. С. (2019)
Федорієнко В. А. - Тенденції розвитку спеціального програмного забезпечення технології SIEM, Берестов Д. С., Кульчицький О. С., Шпура М. І., Онофрійчук О. А. (2019)
Ткаченко М. В. - Сучасні методи автоматичної ідентифікації диктора за голосом, Федоренко Р. М., Берестов Д. С. (2019)
Пилипчук Ю. В. - Аналіз стану метрологічного забезпечення збройних сил провідних країн світу, Яровий В. С., Цимбал І. В., Троцько Л. Г., Жовтун А. А. (2019)
Лаптєв О. А. - Удосконалення методики пошуку цифрових радіозакладок у діапазоні Wi-Fi, Федоренко Р. М., Берестов Д. С. (2019)
Плющ О. Г. - Алгоритм налаштування адаптивної антенної решітки, який не потребує присутності опорного сигналу, Рибидайло А. А. (2019)
Кириленко В. А. - Глобальна проблема розмінування: стан і підходи до розв’язання, Нероба В. Р. (2019)
Волотівський П. Б. - Воєнно-економічні аспекти бойових дій в прилеглих до чорноморського узбережжя України районах моря, Левчук О. В., Хвостіченко В. М. (2019)
Думенко М. П. - Пропозиції щодо формалізації критеріїв оцінювання службової діяльності військовослужбовців для укомплектування підготовленим особовим складом, Прокопенко О. С., Мороз Д. П. (2019)
Марко І. Ю. - Зарубіжний досвід забезпечення соціальних гарантій військовослужбовців, Марко Є. І., Чернишова І. М. (2019)
Вимоги до статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Железняк М. - Українська електронна енциклопедистика: тенденції розвитку та місце в інформаційному просторі держави (2017)
Савченко О. - Проблеми поєднання наукової і творчої спадщини у статтях-персоналіях "Енциклопедії Сучасної України" (2017)
Пилипчук Р. - Енциклопедична справа як технологія поширення й пропаганди духовних цінностей держави (2017)
Железняк М. - "Енциклопедія українознавства" як об’єкт і джерельна база в наукових дослідженнях, Іщенко О. (2017)
Авраменко А. - Чумаченко Віктор Кирилович (1956–2017): життєвий і науковий шлях енциклопедиста з Кубані (2017)
Шушківський А. - Костянтин Георгійович Бреславець (2017)
Муха В. - П’ята міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" (2017)
Савченко О. - Енциклопедична хроніка, Давиденко О. (2017)
Вінаї Д. - Видано перші два томи Сербської енциклопедії, Стаценко Н. (2017)
Шушківський А. - Науково-практична конференція "Російська багатонаціональна енциклопедистика: історія і сучасність" (2017)
Железняк М. - Епістолярні пам’ятки як джерело підготовки біографічних статей в ЕСУ (Огляд деяких історіографічних видань Миколи Степаненка), Іщенко О. (2017)
Очеретянко С. - Нові надходження до бібліотеки Інституту енциклопедичних досліджень НАН України (2017)
Железняк М. - Енциклопедична справа в Національній академії наук України: історія та сьогодення (2018)
Іщенко О. - Про порушення і захист "екології" енциклопедичних знань (огляд звіту Центру досліджень Європейського парламенту про національні онлайн-енциклопедії в країнах Європи) (2018)
Білецький В. - Галузева енциклопедія як важливий етап розвитку наукової дисципліни та її терміносистеми (на прикладі циклу праць із гірництва й геології "Гірнича енциклопедія"), Гайко Г. (2018)
Железняк М. - Академічні онлайн-енциклопедії в контексті розвитку сучасного інформаційного простору, Іщенко О. (2018)
Березюк Т. - Матеріали до словника енциклопедичних термінів, Іщенко О., Железняк М., Очеретянко С., Пилипчук Р., Савченко О., Фещенко Н., Шушківський А. (2018)
Березюк Т. - Енциклопедична хроніка, Давиденко О. (2018)
Шишкіна М. П. - Використання хмаро орієнтованих сервісів опрацювання даних у системах відкритої науки, Попель М. В. (2019)
Іщенко Т. Д. - Інструментарій підвищення якості освітніх послуг у коледжах аграрного профілю, Євстрат’єв С. В. (2019)
Бондаренко Т. В. - Технологія створення та розпізнавання qr-кодів як ефективний інструмент підвищення навчальних досягнень студентської молоді (2019)
Барановська І. Г. - Мистецькі інтегративні технології в поліхудожній освіті (2019)
Вдовичин Т. Я. - Особливості вивчення програмування майбутніми вчителями інформатики, Лазурчак Л. В. (2019)
Денисенко С. М. - Перспективи використання хмаро орієнтованого освітнього середовища у професійній підготовці бакалаврів видавництва та поліграфії (2019)
Рєзіна О. В. - Технології створення програми перевірки орфографії, Косюг Р. М. (2019)
Борушенко О. - Бразилійська Україна (2015)
Бушак С. - Видатні особистості козацького роду Скоропадських (2015)
Гриновець В. - Львівська університетська медична школа в "Енциклопедії львівського університету", Синиця В., Ріпецька О. (2015)
Гриновець В. - Передумови створення Медичної енциклопедії України, Ріпецька О. (2015)
Добко Т. - Мистецький світ Василя Копайгоренка (2015)
Железняк М. - Онлайн-версія "Енциклопедії сучасної України": до початку реалізації проекту, Кацалап Р. (2015)
Зворський С. - "Українська бібліотечна енциклопедія": від задуму до практичної реалізації (2015)
Корочкина А. - История и перспективы развития российской региональной энциклопедистики (2015)
Манолаке К. - Академик Иосиф Фартичян (1910–1982), главный редактор "Молдавской советской энциклопедии" (1974–1982), Ксенофонтов И. (2015)
Манолаке К. - Ученые-основатели Академии наук Молдовы. Энциклопедический подход, Ксенофонтов И. (2015)
Матяш І. - Міфи і реалії життя Євгена Слабченка (2015)
Мирорчук А. - Історіографічна традиція Уложеної комісії 1767–1768 рр. на сторінках енциклопедичних видань (2015)
Пилипчук Р. - Військові заклади та установи Києва на сторінках українських енциклопедичних видань (2015)
Сиражитдинова Н. - Дневник писателя как источник информации в создании литературной энциклопедии (на примере энциклопедии "Мустай Карим") (2015)
Старовойт С. - "Українська радянська енциклопедія" та АН УРСР (2015)
Черниш Н. - "Українська радянська енциклопедія" (1930–1934) та її редактор М. Скрипник: маловідомі сторінки історії видавничої справи (2015)
Шушківський А. - Особливості наповнення статей про науковців у галузевих енциклопедіях України (2015)
Шушківський А. - Дмитро Єлисейович Макаренко (1925–2008) (2015)
Академіку Ярославові Яцкову – 75! (2015)
Железняк М. - Берковські читання (Міжнародна наукова конференція, Мінськ, 26–27 травня 2015 року) (2015)
Жалдак М. І. - Деякі особливості україномовної інформатичної термінології (2019)
Морзе Н. В. - Використання технологій "перевернутого" навчання на основі відео-матеріалів, Варченко-Троценко Л. О. (2019)
Кузьміна Н. М. - Навчання еволюційних алгоритмів студентів інформатичних спеціальностей, Кузьмін А. В. (2019)
Підгорна Т. В. - Педагогічна інформатика як складова підготовки майбутніх вчителів до роботи в умовах інформатизованого навчального процесу (2019)
Самусенко П. Ф. - Деякі застосування елементів теорії скінченних границь до розв'язування задач з математичного аналізу (2019)
Давиденко А. А. - Програмний засіб для дослідження ходу променів в різних оптичних приладах, Покришень Д. А. (2019)
Клочко В. І. - Теоретико-методологічні засади реалізації адхократичного підходу до вивчення дисциплін математичного циклу із використанням систем комп'ютерної математики, Клочко О. В. (2019)
Франчук В. М. - Використання веб-орієнтованого віртуального середовища Proxmox в педагогічних закладах освіти (2019)
Брескіна Л. В. - Фундаменталізація змістового компоненту навчання web-програмування майбутніх учителів інформатики, Шувалова О. І. (2019)
Іщук А. А. - Розв'язування багатокритеріальних задач оптимізації за допомогою комп'ютера (2019)
Біляй Ю. П. - Комп'ютерно-орієнтовані системи у STEAM-освіті (2019)
Єфименко В. В. - Особливості курсу "Проектування та опрацювання баз даних" для майбутніх вчителів інформатики (2019)
Франчук Н. П. - Теоретичні аспекти навчання "Лінгвістичної інформатики" як прикладної лінгвістичної дисципліни (2019)
Кушнір О. Н. - Формування алгоритмічних компетентностей майбутніх учителів інформатики на новому етапі розвитку освіти, Шакотько В. В. (2019)
Струтинська О. В. - Деякі аспекти навчання мов та технологій програмування систем штучного інтелекту майбутніх магістрів інформатики, Умрик М. А. (2019)
Гарпуль О. З. - Застосування програмного забезпечення в процесі навчання елементів теорії ймовірностей та математичної статистики студентів спеціальностей "Математика" та "Інформатика" (2019)
Малюх Є. В. - Особливості навчання інформатики в закладах вищої освіти під час підготовки молодших бакалаврів (2019)
Симоненко К. П. - Інформаційні технології та їх використання в навчальному процесі (2019)
Радченко С. П. - Формування за методом шаблонів схем генерування завдань для вивчення дискретних випадкових величин (2019)
Вембер В. П. - Використання хмарних сервісів для пірінгової взаємодії у навчальному процесі, Настас Д. Л. (2019)
Нестерова О. Д. - Деякі питання та приклади популяризації математики (2019)
Малежик П. М. - Формування технічних умінь в системі професійної підготовки майбутніх фахівців з інформаційних технологій (2019)
Содержание (2018)
Дубоделов В. И. - Условия получения сплавов со структурой замороженной микроэмульсии и мгд-технология выплавки расплава меди с ультрадисперсными kаплями на основе FeCrC, Середенко В. А., Кириевский Б. А., Середенко Е. В., Паренюк А. А. (2018)
Белов Б.Ф. - Aнализ структурно-химического состояния и классификация оксидных и металлических фаз системы кремний-барий-кислород. Полигональная диаграмма состояния системы SiO2−CaO−ВaO. Сообщение 1, Троцан А. И., Карликова Я. П., Рябчиков И. В. (2018)
Котлярский Ф. М. - О жидкотвердой зоне в затвердевающей отливке (2018)
Цуркин В. Н. - Aспекты кристаллизации расплава при его охлаждении, Иванов А. В., Честных Н. В. (2018)
Кулинич А. А. - Mоделирование влияния параметров структуры на механические свойства сплава амг6л, Доний А. Н., Христенко В. В. (2018)
Ворон М. М. - Структура и свойства сплавов системы Al−Si−Cu после кристаллизации в магнитном поле, Дрозд Е. А., Берест Д. А. (2018)
Калюжный П. Б. - Tеплофизическая модель литья по газифицируемым моделям с применением аэродинамического перемещения формовочного материала в контейнере (2018)
Скидин И. Э. - Исследование биметаллических образцов, сплавленных высокотемпературным синтезом, Калинин В. Т., Бялик Г. А., Саитгареев Л. Н., Жбанова Е. Н. (2018)
Перечень статей, опубликованных в журнале "Процессы литья" в 2017 г. (2018)
Железняк М. - Слово про Вчителя (2014)
Железняк М. - До проблеми укладання біобібліо- та бібліографічних довідкових видань про діячів науки, Шушківський А., Гутник Л. (2014)
Руденко Р. - Генеалогічні довідкові видання: спроба загальної характеристики, Журило Л. (2014)
Пилипчук Р. - Особливості представлення родинних зв’язків в енциклопедичних виданнях, Журило Л. (2014)
Попович-Кузнецова Н. - Епістолярна спадщина В. Кубійовича: документальна історія створення енциклопедії українознавства (2014)
Трус М. - Украінская літаратура на старонках энцыклапедыі "Максім Багдановіч" (2014)
Березюк Т. - Василь Семенович Лісовий (1937 – 2012) (2014)
Березюк Т. - Зоя Анатоліївна Чегусова – подвижниця українського мистецтвознавства (2014)
Очеретянко С. - Два ворожих літака чи два ворожі літаки? (2014)
Очеретянко С. - Півтора місяці чи півтора місяця? (2014)
Савченко О. - М. Хомляк: "ЕСУ понад усе" (2014)
Муха В. - Книгозбірня Інституту енциклопедичних досліджень НАН України, Очеретянко С., Руденко Р. (2014)
Рябець Л. - Казуси і колізії українського правопису (2014)
Чечельницький А. - Про проект ELUL та А. М. Біленка (2014)
Железняк М. - Міжнародна науково-практична конференція "Сучасна енциклопедистика: Виклики і перспективи" (Москва, 3-5 вересня 2013 року) (2014)
Рябець Л. - Друга міжнародна наукова конференція "Українська енциклопедистика" (Київ, 17 червня 2011 року) (2014)
Железняк М. - Переднє слово (2011)
Березюк Т. - Каталог періодичних видань 20-го століття бібліотеки НТШ, Давиденко О., Железняк М., Журило Л., Савченко О., Пилипчук Р., Фещенко Н., Шушківський А. (2011)
Алфавітний покажчик (2011)
Пиза Д. М. - Повышение эффективности компенсации активной составляющей комбинированной помехи, Романенко С. Н., Семенов Д. С. (2019)
Ципоренко В. В. - Оптимізація безпошукового цифрового методу кореляційно-інтерферометричного пеленгування з реконструюванням просторового аналітичного сигналу, Ципоренко В. Г., Нікітчук Т. М. (2019)
Artiukh A. V. - Application of R-functions method and smoothed particle hydrodynamics for fluid simulation, Kozyrenko S. I., Shabalin O. O., Lytvyn I. R. (2019)
Kodnyanko V. A. - Economical dichotomous search for minimizing one-variable functions (2019)
Кряжич О. О. - Алгоритм визначення початкової точки при моделюванні за методом можливих напрямків, Трофимчук О. М., Коваленко О. В. (2019)
Левин В. И. - Интервальный подход к определению градуировочных характеристик преобразователей информации (2019)
Tarasov V. N. - Queueing systems with delay (2019)
Жаркова А. В. - Разработка метода расчета вторичных признаков заболевания по его первичным симптомам, Нагорный В. В. (2019)
Субботин С. А. - Методы синтеза моделей количественных зависимостей в базисе деревьев регрессии, реализующих кластер-регрессионную аппроксимацию по прецедентам (2019)
Beletsky A. Ya. - Synthesis of сryptoresistant generators of pseudorandom numbers based on generalized galois and fibonacci matrixes (2019)
Коляденко Ю. Ю. - Анализ характеристик систем цикловой синхронизации с использование протокола PTP (IEEE1588V2), Шостко И. С., Агеев Д. В. (2019)
Korchynskyi V. V. - Increasing the secrecy of transmission information based on combined random coding, Kildishev V. I., Holev D. V., Berdnikov O. M. (2019)
Процько І. О. - Обчислення факторизації числа в мультипотоковому режимі на кристалі, Грищук О. В. (2019)
Рачок Р. В. - Методика ефективного розміщення різнотипних елементів складної системи спостереження, Боровик О. В., Боровик Л. В. (2019)
Tvoroshenko I. S. - Software determination of the optimal route by geoinformation technologies, Kramarenko O. O. (2019)
Фрейман В. И. - Исследование характеристик кодов Рида-Соломона для реализации в устройствах систем управления (2019)
Шинкаренко В. И. - Cоставление расписания занятий университета на основе конструктивного моделирования, Жеваго А. А. (2019)
Lutska N. M. - Identification of the mathematical models of the technological objects for robust control systems, Ladanyuk A. P., Savchenko T. V. (2019)
Тимченко В. Л. - Pобастно-оптимальная стабилизация нелинейных динамических систем, Лебедев Д. О. (2019)
Бондаренко В. Д. - Єдність православних в Україні як основа консолідації української нації (2019)
Ломачинська І. М. - Психологія масової свідомості у християнському релігійному лідерстві (2019)
Горохолінська І. В. - Ідейно-теоретичні важелі постсекулярного осмислення аксіологічних вимірів соціальної дійсності (2019)
Шарко Є. А. - Релігійна свобода і воля віри як основа філософсько-релігійної концепції свободи совісті працях М. П. Драгоманова (2019)
Хрипко С. А. - Семантика хлібної культури в сакральній традиції українського народу, Яценко Г. Ю. (2019)
Готич М. І. - Тріадологія Августина в її інтерпретаціях у сучасній православній теології (2019)
Висоцька Т. М. - Православна Церква України: як реальність і образ майбутнього (2019)
Картаєв В. В. - Відкритий теїзм і герменевтичний підхід Грега Бойда (2019)
Валкевич О. М. - Сакральна антропологія Ж. Батая: філософський аналіз (2019)
Стрижачук Ф. В. - Тринітарне богослов'я Кетрін Маурі ЛаКугни (2019)
Додонов Р. О. - Одухотворений космос vs бездушний простір, Додонова В. І. (2019)
Сторіжко Л. В. - Екзистенціальний психоаналіз – нова методологія пізнання сутності людини (2019)
Шамша И. В. - Фриссон как проявление души человека (2019)
Гордєєва І. - Проблема гендерної рівності в сучасній Україні (2019)
Волков О. Г. - Основні феномени виховання (2019)
Тимoшeнкo O. Т. - Трaнсфoрмaція ЗМІ в нoвoму кoмунікaтивнoму прoстoрі: сoціaльні мережі (2019)
Хоменко Г. В. - Соціально-філософський аналіз феномену миробудівництва в контексті вищої освіти (2019)
Облова Л. А. - Органіка досвіду розрізнення (2019)
Мозговий А. А. - Конфлікти в цифровому міському просторі: природа і методи дослідження (2019)
Піхорович В. Д. - Філософські та соціально-педагогічні погляди С.Х. Чавдарова (2019)
Гончаренко К. С. - Постдокументаластика: трансформація чи подолання візуальності постмодернізму? (2019)
Демарьов О. Г. - Художня література як соціальна педагогіка (2019)
Кириченко М. С. - Постсучасна філософія: pro et contra / post-contemporary philisophy: pro et contra (2019)
Пономаренко В. В. - Філософські погляди П'єтро Помпонацці на душу та мораль в контексті сучасності (2019)
Бондар Т. І. - Художня література як засіб впливу на формування світоглядних орієнтирів особистості (2019)
Безуглий А. А. - Розробка філософскої проблематики у кінематографі. Досвід Д. Гриффіта, С. Эйзенштейна (2019)
Прудка Т. - Свобода в екзистенціальній філософії Сартра (2019)
Содержание (2018)
Zimoglyad A. Y. - Development of a system for thermal evaporation, Guda A. I. (2018)
Vovk S. M. - Criteria and techniques for processing noisy data with anomalous values, Нnatushenko V. V. (2018)
Potebenko O. V. - Research of possibilities of application InftyReader OCR-systems in pattern recognition problems of graphical objects of scientific and technical documentation, Mikhalyov A. I. (2018)
Белозёров В. Е. - Квадратичные модели популяционной динамики и неквадратичные обобщения вольтерровских систем, Волкова C. А. (2018)
Зайцев В. Г. - О некоторых проблемах численного моделирования управления нелинейной системой Генесио-Теси (2018)
Mikhalyov A. І. - Synthesis of optimal consumption fuels one class of linear nonstationary systems (the method of predicted control), Stenin A. A., Ignatenko V. N., Soldatova M. A., Stenin A. S. (2018)
Mikhalyov A. I. - Classification and assessment of the quality of industrial products, Stenin A. A., Drozdovich I. G., Stenin S. A., Tymoshin YU. A. (2018)
Muzyka L. V. - Quality control of the grinding products, Pryadko N. S., Ternovaya E. V., Shvachich S. V. (2018)
Tokareva E. L. - BTVCS functional circuit on one control channel of the mid-flight space rocket stage engine, Ternovaya E. V., Pryadko N. S., Strelnikov G. A. (2018)
Якунин А. А. - Международная электронная коммерция для малых и средних предприятий (2018)
Mikhalyov O. I. - Large cities road traffic self-similarity research, Kozar O. V. (2018)
Якунин А. А. - Управление транспортной логистикой на крупных промышленных предприятиях (2018)
Vasiliv S. S. - Computer simulation of the fuel component mixing process in the combustion chamber of detonation rocket engine (2018)
Варивончик Д. В. - Стан медико-соціального забезпечення реабілітації інвалідів по зору в Україні, Денисюк Л. І., Мішенін А. Б. (2015)
Децик О. З. - Медико-організаційна технологія ранньої діагностики та запобігання прогресуванню первинної глаукоми на рівні первинної медичної допомоги, Митник З. М., Кощинець О. Б. (2015)
Баринов Ю. В. - Выбор метода лучевой диагностики при рецидивирующем дакриоцистите у детей (2015)
Завгородняя Н. Г. - Особенности гемодинамических и морфометрических изменений диска зрительного нерва у пациентов с оптической нейропатией при высокой осложненной близорукости, Денисова О. О. (2015)
Могілевський С. Ю. - Значення поліморфних варіантів гена akr1b1 rs759853 та rs9640883 при діабетичній ретинопатії, Денисюк Л. І., Бушуєва О. В. (2015)
Риков С. О. - Поліморфні варіанти гена VEGF rs6921438 та rs2010963 при діабетичній ретинопатії, Гудзь А. С., Захаревич Г. Є. (2015)
Рыков С. А. - Усовершенствованный алгоритм анализа снимков оптической когерентной томографии макулярной области сетчатки при диабетическом макулярном отеке, Могилевский С. Ю., Пархоменко О. Г., Сук C. А. (2015)
Цыбульская Т. Е. - Изменения аккомодационной функции и гемодинамики глаза при разных способах оптической коррекции миопии у детей, Завгородняя Т. С. (2015)
Веселовская З. Ф. - Результаты отсроченных комбинированных микрохирургических операций в реабилитации больных с тяжелой травмой глаза, Веселовская Н. Н. (2015)
Жабоедов Д. Г. - Способ интрасклеральной шовной фиксации отечественной ИОЛ SL-907 Centrix DZ после факоэмульсификации катаракты при дефектах хрусталиковой сумки (2015)
Луценко Н. С. - К вопросу о формировании капсульного блока при проведении факоэмульсификаци осложненной катаракты на фоне псевдоэксфолиативного синдрома, Исакова О. А., Рудычева О. А. (2015)
Сакович В. Н. - Пробиотики в лечении аденовирусных конъюнктивитов (2015)
Вітовська О. П. - Використання β-блокаторів для місцевого лікування гемангіом, Барінов Ю. В., Войтко Л. О. (2015)
Рудычева О. А. - Синдром Эди: случай из практики, Черныш Э. Ю., Турлюн-Матюха О. С., Кравченко Е. В. (2015)
Тутченко Л. П. - Нормотензивна глаукома – особливості діагностики та лікування (огляд літератури) (2015)
Варивончик Д. В. - Наукове обґрунтування національної стратегії боротьби зі сліпотою в Україні на період до 2030 року, Риков С. О., Гудзь А. С., Денисюк Л. І. (2015)
Ковтун М. И. - Особенности организации офтальмологической помощи больным катарактой в условиях реформирования системы здравоохранения в Украине (2015)
Орлова Н. М. - Стан офтальмологічного здоров’я, чинники ризику та методика індивідуального прогнозування розвитку порушень зору у школярів м. Києва, Костецька А. О. (2015)
Бездетко П. А. - Перфузионное давление у больных передней ишемической оптической нейропатией в зависимости от уровня артериального давления, Мартынюк Д. И. (2015)
Витовская О. П. - Перспективы использования технологии LED-трансиллюминации для контроля внутренних оболочек глаза у больных сахарным диабетом, Плюто И. В., Таха С. А. (2015)
Петренко О. В. - Особливості клініки та лікування післятравматичних дефектів допоміжного апарату ока (2015)
Рыков С. А. - Изменения функционального состояния мононуклеарных клеток крови у больных с первичной открытоугольной глаукомой, Игрунова К. Н., Радченко Ю. А. (2015)
Сергиенко Н. М. - Исследование глубины фокуса и объема псевдоаккомодации у пациентов с артифакией, Никоненко Д. П. (2015)
Сидоренко Е. И. - Новые механизмы патогенеза ретинопатии недоношенных. Сообщение 1, Николаева Г. В. (2015)
Бездітко П. А. - Ефективність нового способу ревізії фільтраційної подушки після імплантації пристрою Ex-PRESS для фільтрації рідини при глаукомі, Медведчук С. П. (2015)
Ефимова Ю. В. - Эффективность применения фторхинолонов в лечении кератитов, Витовская О. П. (2015)
Могилевский С. Ю. - Иммуномодулирующая терапия в комплексе профилактики помутнений роговой оболочки после бактериальных кератитов и язв, Гаффарова Г. В., Петренко О. В., Коробова А. В., Елазаби М. К. (2015)
Могилевский С. Ю. - Эффективность статинов и фибратов в профилактике прогрессирования диабетической ретинопатии у больных сахарным диабетом 2 типа: 1 год наблюдения, Коробова А. В., Петренко О. В. (2015)
Тутченко Л. П. - Кератоконусе, тобі всяк вік підвладний? (2015)
Бездетко П. А. - Псевдоэксфолиативный синдром (2015)
Сергиенко Н. М. - Оценка методов коррекции близорукости (2015)
Человек. Гражданин (светлой памяти Л. И. Ферфильфайна) (2015)
Барінов Ю. В. - Результати впливу вродженої патології органа зору на якість життя дітей раннього віку (2017)
Слабкий Г. О. - Громадське здоров’я як наукова спеціальність, Шафранський В. В., Миронюк І. С., Качала Л. О. (2017)
Гудзь А. С. - Розподіл генотипів та асоціація поліморфізмів гена VEGFA (RS2010963 та RS699947) з діабетичною ретинопатією і цукровим діабетом 2 типу, Захаревич Г. Є. (2017)
Гудзь А. С. - Дослідження тромбоцитів in vitro: пошук лабораторних показників прогресування непроліферативної діабетичної ретинопатії, Максимців М. Л. (2017)
Заремба Є. Х. - Ураження органа зору у хворих на артеріальну гіпертензію при недиференційованій дисплазії сполучної тканини, Рак Н. О., Шевчун-Пудлик О. М., Донарська Т. П., Гриб Н. В. (2017)
Малачкова Н. В. - Особености артериального давления у больных диабетической ретинопатией, сахарным диабетом 2 типа и ожирением, Кирилюк М. Л., Комаровская И. В. (2017)
Могілевський С. Ю. - Особливості діабетичної ретинопатії у хворих на цукровий діабет 2 типу, Бушуєва О. В., Натрус Л. В. (2017)
Риков С. О. - Вплив модифікованих мікропризм френеля на контрастну чутливість органа зору, Антонов Є. Є., Мелліна В. Б., Алеєва Н. М. (2017)
Рыков С. А. - Воспалительные заболевания поверхности глаза: современные возможности диагностики и лечения, Шаргородская И. В., Николайчук Н. С., Гурская Д. Д., Леменева А. А., Вадюк Л. И., Беляева О. А. (2017)
Сердюк В. Н. - Двухэтапное лечение неоваскулярной глаукомы в сочетании с осложненной катарактой и диабетической ретинопатией у больных сахарным диабетом 2 типа, Головкин В. В. (2017)
Бездетко П. А. - Эффективность лечения поверхностных герпетических кератитов с помощью аллоферона, Зубкова Д. А. (2017)
Дрожжина Г. И. - Применение нового комбинированного препарата в лечении синдрома "сухого" глаза, Тройченко Л. Ф. (2017)
Соболєва І. А. - Застосування інгібітора карбоангідрази у лікуванні відкритокутової глаукоми (2017)
Луценко Н. С. - Случай острой ишемической оптикопатии обоих глаз при гигантоклеточном артериите, Рудычева О. А., Исакова О. А., Поляков Н. Ф. (2017)
Петренко О. В. - Современное состояние проблемы лечения проникающих ранений глаз с вовлечением зоны лимба, Бондарь Н. И. (2017)
Авраменко Н. О. - Експериментальне дослідження формування готовності до оволодіння професійною термінологією іноземних абітурієнтів - майбутніх лікарів (2018)
Арістова Н. О. - Зміст і сутність готовності майбутніх філологів до професійної діяльності (2018)
Бойчук О. Г. - Формування ефективного стилю управління керівників навчальних закладів (2018)
Волошановська А. О. - Діагностика готовності майбутніх соціальних працівників щодо роботи з сім’ями, які опинилися в складних життєвих обставинах, Співак В. І. (2018)
Галецька Ю. В. - Особливості дослідження причин неуспішності молодших школярів (2018)
Гевчук Н. С. - Особливості роботи фахівця соціальної сфери із жінками, що мають ризик відмови від дитини, Боршуляк Н. В. (2018)
Гомонюк О. М. - Використання педагогічних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх менеджерів у вищих закладах освіти (2018)
Данилюк О. І. - Управлінська компетентність – як складова професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей (2018)
Дідик Н. М. - Діяльність молодіжних центрів в Україні (2018)
Кібук О. В. - Особливості індивідуально-профілактичної роботи з важковиховуваними підлітками, Опалюк О. М. (2018)
Людкевич Т.-С. Я. - Соціально-правові аспекти вдосконалення захисту материнства в Україні, Сербалюк Ю. В. (2018)
Мельник Ж. В. - Проблеми бідності населення України та шляхи їх розв’язання, Козлова І. В. (2018)
Мельник Л. П. - Ігрові технології як засіб продуктивної діяльності соціального працівника з дітьми у складних життєвих обставинах, Лябига А. І. (2018)
Опалюк Т. Л. - Діагностичний інструментарій для визначення рівня сформованості соціальної рефлексії майбутнього вчителя (2018)
Покудіна Л. С. - Експериментальне дослідження ефективності застосування міждисциплінарного підходу у професійній підготовці майбутніх бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування (2018)
Раєвська Я. М. - Соціальна допомога людям похилого віку, Мишевська Н. Л. (2018)
Семчишина О. А. - Соціально-правові аспекти проблеми насильства в сім’ї, Сербалюк Ю. В. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Култаєва М. Д. - Критичний потенціал німецької філософської педагогіки як критика і самокритика освітніх реалій: німецький досвід (2017)
Razumenko О. - Humanitarization of education to cope with alienation (2017)
Бурлука О. В. - Самоосвіта особистості як процес створення власного образу (2017)
Дроботенко М. О. - Зміст і значення формулювання філософії викладання у професійній діяльності учителя-освітнього філософа (2017)
Камбур Н. О. - Управління і право в інституціоналізації освіти:філософськісмисли (2017)
Капустін С. В. - Модернізація освіти в контексті реалізацій компетентнісного підходу до формування цілісного світогляду молоді (2017)
Силадій І. М. - Основні технології і спрямування педагогічного дискурсу (2017)
Дольська О. О. - Роздуми про сучасні ментальні зміни після перегляду театральної вистави (до характеристики людини пізнього модерну) (2017)
Гончаренко О. А. - Михайло Рудницький та Казимир Твардовський: на перетині літератури і філософії (2017)
Григорова Н. В. - Концепт Literacy та семантики свободи у німецькій філософській традиції (2017)
Шніцер М. М. - Змістовні ознаки і функціональне покликання метафори (2017)
Петрова Л. О. - Мовні стратегії в професійній майстерності педагога (2017)
Захаренко К. В. - Стратегія формування ефективної системи державної інформаційної безпеки (2017)
Петренко М. О. - Філософія свободи в контексті проблеми людської гідності (2017)
Чернієнко О. В. - Ідентичність як концепт (2017)
Усов Д. В. - Деякі особливості осмислення ідеї суспільної угоди в сучасній українській філософії (2017)
Субботін В. М. - Формування інформаційного суспільства і сучасні парадигми цивілізаційного розвитку нової інституційної системи глобалізації (2017)
Кушнір О. Я. - Проективна сутність людини як чинник визначення соціальних змін (2017)
Поліщук О. С. - Вплив віртуалізації суспільного життя на комунікацію людини (соціально-філософський аспект), Поліщук О. В. (2017)
Количева Т. В. - Гештальт як повсякденність, Даніл’ян В. О. (2017)
Левкулич В. В. - Еволюція уявлень про справедливість: фактори і причинно-наслідкові зв‘язки (2017)
Сошніков А. О. - Річ як опредмечена інформація: критерії музеалізаційного відбору культурних артефактів (2017)
Азарова А. О. - Комплексна цільова програма покращення соціального забезпечення засобами ієрархічного цільового оцінювання альтернатив на основі сучасних СППР, Логвинюк М. П. (2017)
Азарова А. О. - Математичні методи оцінювання людського капіталу, домінас А. А. (2017)
Базилюк В. Б. - Вплив інституційного середовища на розвиток галузей у регіонах (2017)
Азарова А. О. - Проблеми розвитку платіжної системи України та шляхи їх вирішення, Теслюк О. В. (2017)
Білик Р. Р. - Оцінювання взаємозв’язків економічної безпеки та конкурентоспроможності регіону (2017)
Васильківський Д. М. - Формування системи стратегічних заходів на запропонованих управлінських проекціях розвитку підприємств, Яременко О. Ф. (2017)
Давиденко Н. М. - Формування та розвиток системи безінфляційних грошей, Присяжнюк О. Ю. (2017)
Дмитришин Л. І. - Моделювання оцінки економічного капіталу банку як інтегральної міри величини прийнятих операційних ризиків, Кушнір О. С. (2017)
Драч О. І. - Функціональний аспект взаємозв'язку елементів конкурентного потенціалу машинобудівного підприємства (2017)
Зачоса О. Д. - Інституційне забезпечення управління людським капіталом в системі формування економіки знань (2017)
Заіка А. М. - Витрати і заощадження домогосподарств України (2017)
Іващенко А. - Комплексні підходи до аналізу ефективності діяльності підприємств туристичного бізнесу, Дзюба Т. (2017)
Климчук А. О. - Особливості оцінювання результатів діяльності персоналу в управлінні машинобудівним підприємством (2017)
Коцеруба Н. В. - Аналіз реалізації товарів та витрат підприємств роздрібної торгівлі, Лагдан А. В. (2017)
Кравчук І. А. - Методологічні основи формування доданої вартості продукції (2017)
Кривий Р. З. - Інвестиційна привабливість суб’єктів господарювання України, Кобеля З. І., Мельник О. І. (2017)
Лущай В. І. - Синтез прогнозних моделей для системи підтримки рішень щодо підвищення прибутку ПАТ "ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО", Щука В. Г. (2017)
Ліхоносова Г. С. - Типологія формацій соціально-економічного відторгнення відповідно функціональним групам його носіїв (2017)
Мартинова Л. Б. - Державна політика у сфері захисту літніх людей в Україні (2017)
Марко М. Я. - Використання методу послідовного введення обмежень для розв’язання однієї двокритеральної задачі планування виробництва, Цегелик Г. Г., Грипинська Н. В. (2017)
Малик О. В. - Формування та реалізація сучасної стратегії управління фінансовою безпекою підприємства (2017)
Мерінова С. В. - Оцінка стійкості економічних систем з урахуванням соціальної та екологічної складових, Бондар М. В. (2017)
Мельничук Д. П. - Трудовий потенціал населення сільських територій: соціально-демографічні передумови та проблеми розвитку, Шпиталенко Г. А. (2017)
Микитенко Н. В. - Аутсорсинг роздрібних торговельних мереж: світові тенденції та українські реалії, Денисенко І. П. (2017)
Мороз О. В. - Сучасний стан та проблеми розвитку швейної промисловості Вінниччини, Іванцов В. В. (2017)
Олійник Н. М. - Оцінка інвестиційної складової економічної безпеки херсонського регіону з метою залучення міжнародних проектів, Корчевська Л. О., Макаренко С. М. (2017)
Олійник О. О. - Соціальна відповідальність у трудовій сфері: галузевий аспект (2017)
Рзаєва Т. Г. - Напрями оцінки інвестиційної привабливості регіону та їх спрямування відповідно до аналітичних потреб, Вакулова В. О. (2017)
Рзаєв Г. І. - Напрями аналітичної оцінки інвестиційної привабливості галузі, Вакулова В. О. (2017)
Родіонова I. В. - Фінансове забезпечення розвитку туристично-рекреаційної сфери в Україні (2017)
Савін С. Ю. - Цілісність соціально-трудових структур (2017)
Cкалюк Р. В. - Забезпечення ефективного формування та розвитку економічного потенціалу підприємства, Вакулова В. О. (2017)
Скрипник Т. К. - Маркетингові дослідження для фірми з продажу меблів, Лищук О. А., Підгайчук В. О. (2017)
Стадник В. В. - Структурування цілей брендингу за рівнями управління конкурентоспроможністю національної економіки (2017)
Углава А. О. - Регіональна економічна політика в сфері малого та середнього підприємництва, Сакун Л. М. (2017)
Федорова Ю. В. - Глобализация: экономический аспект (2017)
Чаговець Л. О. - Нейронечітке моделювання оцінки загрози фінансової кризи підприємства, Панасенко О. В. (2017)
Чекановський В. П. - Зростання економічної ролі місцевих бюджетів в умовах децентралізації (2017)
Чорна Н. Ю. - Поняття і сутність конкурентоспроможності і конкурентних переваг підприємства (2017)
Чуріканова О. Ю. - Підходи до моделювання сталого розвитку регіонів України, Загорулько К. А. (2017)
Шарко М. В. - Интеллектуализация управления и инновационная политика как целевые ориентиры международных отношений, Корчевская Л. А., Гусарина Н. В., Петрушенко Н. В. (2017)
Шульга О. А. - Методологія аналізу соціально-економічних суперечностей в системі аграрних відносин (2017)
Юзва І. І. - Використання економіко-математичних моделей, синтезованих за допомогою мгуа, для підвищення ефективності прийняття рішень ПАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКГАЗ", Щука В. Г. (2017)
Ярема Я. Р. - Актуальні проблеми справляння непрямих податків в Україні та їх реформування в контексті євроінтеграції, Базюк І. Д. (2017)
Яремко С. А. - Розробка web-додатку "my medical card" для дистанційної комунікації лікарів з пацієнтами, Нестерчук О. І. (2017)
Князєва О. - Інституційна довіра у сучасному українському соціумі: загальні тенденції та методологічні аспекти (2019)
Rovynska K. - Establishing and developing the institute of court management in Ukraine, Minakov A. (2019)
Азарова І. - Порівняльна характеристика методів управління проектами в публічній та комерційній сферах (2019)
Bachynskay E. - Taxes and law: a comparative analysis, Maruhschak O. (2019)
Куспляк Г. - Зарубіжний досвід застосування механізмів управління в капітальному будівництві, Куспляк І. (2019)
Макарова І. - Сутність поняття інформаційного менеджменту в публічному управлінні, Сметаніна Л. (2019)
Robochyi V. - Management model of population provision with the essential goods (2019)
Якубовський О. - Сучасна регіональна кадрова політика та нова модель її реалізації (2019)
Яценко В. - Стратегічне управління системою охорони здоров’я в контексті сучасних реформ в Україні (2019)
Нагорна І. - Формування сприятливих умов розвитку територіальних громад (2019)
Смачний В. - Співробітництво територіальних громад та стратегування їх розвитку: чинники співвідношення (2019)
Риков С. О. - Історія становления кафедри офтальмології Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (1918–1941 роки), Варивончик Д. В. (2018)
Карлійчук М. А. - Клінічна ефективність комплексного лікування хворих на початкову стадію аксіальної діабетичної оптичної нейропатії (2018)
Малачкова Н. В. - Зв’язок поліморфізму rs35934224 гена TXNRD2 з первинною відкритокутовою глаукомою, Веретельник С. П. (2018)
Могілевський С. Ю. - Порушення агрегації тромбоцитів як чинник розвитку діабетичної макулопатії та діабетичного макулярного набряку у хворих на непроліферативну діабетичну ретинопатію при цукровому діабеті 2-го типу, Панченко Ю. О., Зябліцев С. В., Натрус Л. В. (2018)
Риков С. О. - Оклюзії судин сітківки після кардіохірургічних втручань: 6 місяців спостереження, Венедіктова О. А. (2018)
Риков С. О. - Вплив поляризованого світла на запалення передньої поверхні ока в комбінованій експериментальній моделі хвороби сухого ока у щурів, Шаргородска І. В., Войтенко Н. В., Агашков К. С., Краснякова М. Є., Лємєнєва А. А. (2018)
Риков С. О. - Роль герпесвірусів і вірусу папіломи людини у виникненні птеригіуму, Усенко К. О., Могілевський С. Ю., Зябліцев С. В. (2018)
Сакович В. М. - Бальна оцінка ефективності лікування хворих на травматичний кератит, Острікова Т. О. (2018)
Тутченко Л. П. - Каналікуліт: проблеми діагностики й лікування, Черняк Є. М., Петренко І. М. (2018)
Ткаченко О. В. - Неврологічні скарги та їх характеристики в пацієнтів із глаукомою, Риков С. О., Шаргородська І. В., Масович С. О. (2018)
Завгородня Н. Г. - Результати корекції рогівкового астигматизму при факоемульсифікації катаракти з імплантацією торичної інтраокулярної лінзи та за програмою "Біоптика", Новікова В. Ю. (2018)
Биховець М. Ю. - Роль метаболічних порушень і генотипу в розвитку діабетичної ретинопатії (огляд літератури), Риков С. О., Натрус Л. В. (2018)
Петренко О. В. - Современные возможности антиоксидантной терапии шафраном в офтальмологической практике: обоснование применения и потенциальная клиническая эффективность, Яковец А. И. (2018)
Рефракційний пленер 2018: огляд ключових питань (2018)
Титул, содержание (2019)
Красносельская Е. Г. - Инжиниринг, роботы, аддитивные технологии компании Triada Welding. Миссия компании: "Мы делаем мир технологичней, создавая умные производства" (2019)
Степахно А. - ОЗСО ИЭС им. Е. О. Патона расширяет номенклатуру своей продукции (2019)
Никитюк Ю. А. - Линейка новых установок для наплавки прокатных валков, Гримальский Е. В., Лащенко Г. И. (2019)
Патон Б. Е. - Начало эры космических сварочных технологий (2019)
Крівцун І. В. - Гібридне лазерно-мікроплазмове зварювання тонколистового титанового сплаву Ti–Al–V, Хаскін В. Ю., Коржик В. М., Клочков І. М., Квасницький В. В., Бабич О. А., Cai D., Luo Z., Han Sh. (2019)
Haiyan W. - Influence of laser power and welding velocity on the microstructure of Zr-based bulk metallic glass welded joints, Ma Ya., Zhang Yu., Dong Ch., Yi Ya., Xi H. (2019)
Пулька Ч. В. - Вплив горизонтальної механічної вібрації на експлуатаційні властивості наплавленого металу, Підгурський М. І., Сенчишин В. С., Шарик М. В., Гаврилюк В. Я. (2019)
Борисова А. Л. - Диффузионные жаростойкие покрытия для нержавеющей и углеродистой сталей, Капорик Н. И., Цымбалистая Т. В., Васильковская М. А. (2019)
Патон Б. Е. - Электрошлаковый сварочный процесс. Анализ состояния и тенденции развития (Обзор), Ющенко К. А., Козулин С. М., Лычко И. И. (2019)
Турык Э. - Особенности гибридной лазерно-дуговой сварки нержавеющей стали, Банасик М., Стано С., Урбаньчык М. (2019)
Фальченко Ю. В. - Диффузионная сварка в вакууме интерметаллида γ-TiAl с жаропрочным никелевым сплавом с применением нанопрослоек A1/Ni, Петрушинец Л. В., Мельниченко Т. В., Устинов А. И., Федорчук В. Е. (2019)
Клочков І. М. - 72-а щорічна асамблея Міжнародного інституту зварювання (2019)
Ахонин С. В. - Международная конференция "Ті-2019" (2019)
Пам’яті Г. М. Григоренка (2019)
Американскому сварочному обществу — 100 (2019)
Голякевич А. А. - Стратегия ООО "ТМ.ВЕЛТЕК" на современном этапе (2019)
Корниенко А. Н. - Рождение и становление электрошлаковой сварки, Макаренко Н. А. (2019)
Титул, зміст (2018)
Семенюк К. - Порушення у сфері авторського права: некоректне цитування та плагіат (2018)
Коваленко Т. - Експертиза торговельних марок, які суперечать суспільним інтересам, принципам гуманності та моралі (2018)
Самоловова Н. - Порівняльне дослідження об’єктів авторського права та промислових зразків при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності (2018)
Зайківський О. - Удосконалення державної політики щодо відповідальностіза порушення прав інтелектуальної власності в оборонній сфері, Оністрат О. (2018)
Шабалін А. - Деякі питання захисту права інтелектуальної власності в ЄС: Директива ЄС2004/48/ЕС "Про забезпечення захисту прав інтелектуальної власності" (2018)
Штефан О. - Деякі питання застосування чи незастосування медико-технологічних документів як підстава для судового захисту (2018)
Сопова К. - Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки (2018)
Федорова Н. - Директива про повернення культурних об’єктів, незаконно вивезених з території держав-членів ЄС (2018)
Работягова Л. - Продовження строку дїї патенту на винахід, об’єктом якого є лікарський засіб, Андрощук Г. (2018)
Петренко С. - Межі дослідження формули винаходу (корисної моделі) при проведенні судової експертизи (2018)
Дроб’язко В. - Процесуальні питання захисту авторського права в Українській РCР у 30-х роках ХХ ст. (2018)
Еннан Р. - Правовий режим електронних документів та електронних підписів: міжнародний і європейський досвід (2018)
Петренко А. - Ознаки бази даних як об’єкта авторського права (2018)
Блажівська Н. - Обмеження прав інтелектуальної власності відповідно до практики Європейського суду з прав людини (2018)
Рецензія на монографічне дослідження завідувача відділу авторського права і суміжних прав НДІ інтелектуальної власності НАПрН України, кандидата юридичних наук Анни Штефан "Вчення про механізм доказування у цивільному судочинстві" (2018)
Тематичний покажчик статей і матеріалів, надрукованих у журналі 2018 року (2018)
Годований О. - Захворювання пародонту та аномалії і деформації зубощелепної системи у хворих різного віку (стан проблеми та шляхи її вирішення), Мартовлос А., Годована О. (2019)
Думич Т. - Участь гідролітичних ензимів нейтрофілів у модифікації циркулюючих імунних комплексів за умов експериментального сепсису, Парижак С., Білий Р. (2019)
Согуйко Р. - Аналіз динаміки мінерального складу кісткової тканини на тлі опіоїдного впливу, Масна З. (2019)
Конечний Ю. - Видовий профіль мікробних чинників нозокоміальних інфекцій, Скуратівський Ю., Тимчук І., Підгірний Я., Корнійчук О. (2019)
Бабляк О. - Інноваційний підхід – мініінвазивне багатосудинне коронарне шунтування в умовах передньої торакотомії, Дем’яненко В., Бабляк Д., Мельник Є., Ревенко К., Стогов О. (2019)
Oryshchyn N. - Left ventricular non-compaction cardiomyopathy, Ivaniv Y. (2019)
Негрич Т. - Міастенія – труднощі діагностики та лікування (розбір клінічного випадку), Боженко Н., Кирилюк С. (2019)
Була Н. - Досвід малоінвазивних - ендоскопічних методів зупинки коровотеч з верхніх відділів травної системи, Шаваров Ю., Савицький Я., Савицька М. (2019)
Іванків Я. - Структурна організація ланок гемомікроциркуляторного русла матки щура за умов шестититижневого введення налбуфіну (2019)
Паляниця І. - Варіабельність розміщення третіх молярів у нижній щелепі, Чех Б., Масна З. (2019)
Стадник О. - Юліуш Кароль Марішлер (1869-1931) – науковець, педагог, клініцист до 150-річчя з дня народження (2019)
Стойка Р. - Видатні постаті в історії розвитку біохімії у Львові в період до другої світової війни (2019)
Івасюк Г. - Кафедра неврології Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького – історичні віхи, Негрич Т., Матвієнко Ю., Боженко Н., Криса В. (2019)
Федоренко В. - Ідея збереження та поліпшення здоров’я нашого народу – кредо життя професора Ірини Даценко (2019)
Кіцера О. - Етюди з медичної термінології, Кіцера Р. (2019)
Chevtchik O. - Difficult Decisions in Cardiothoracic Critical Care Surgery. An Evidence-Based Approach /Editor Vassyl A. Lonchyna, 2019 (2019)
Lonchyna V. - Bandyopadhyay N, Fass R, Yamasaki T and Hemond C. Pocket Handbook of Esophageal Disorders, 2018 (2019)
Завадка О. - Внутрішні Хвороби. Підручник заснований на принципах доказової медицини 2018/2019, 2018 (2019)
Календар (2019)
Ященко А. - До ювілею професора Олександра Луцика (2019)
Гриновець В. - Пам’яті видатного вченого, професора Володимира Монастирського (1930-2019, Ковалишин В. (2019)
Правила для авторів (2019)
Author guidelines (2019)
Титул, зміст (2019)
Штефан А. - Деякі проблеми застосування Угоди про асоціацію як джерела авторського права України (2019)
Улітіна О. - Особливості розподілу авторського права на фотографічний твір, що створений за участю моделі (2019)
Петренко І. - Особливості реєстрації авторського права в Україні та інших країнах світу (2019)
Городецька Н. - Недобросовісна конкуренція на ринку лікарських засобів (2019)
Зеров К. - Судова заборона як спосіб захисту авторського права (2019)
Сопова К. - Висновки експертів, патентних повірених та інших фахівців у справах щодо прав на торговельні марки (2019)
Бутнік-Сіверський О. - Теоретичні аспекти капіталізації майнових прав інтелектуальної власності з позиції домінанти неоекономіки (2019)
Зайківський О. - Інтелектуальна власність в оборонній сфері, Оністрат О. (2019)
Воронцова К. - Особа, що отримала право на зайняття народною медициною (цілительством) як суб’єкт права інтелектуальної власності у сфері охорони здоров’я (2019)
Майданик Л. - Поняття та межі об’єктивної форми вираження твору: аналіз європейського та українського підходів (2019)
Рецензія на монографічне дослідження кандидата юридичних наук Ігоря Кушніра "Нематеріальні активи будівельної галузі та її вплив на інноваційний розвиток України" (в контексті податково-правового регулювання) (2019)
Шлапінський В. - Олістострома в олігоцені Кросненського (Турківський субпокрив) і Дуклянсько-Чорногорського покривів Українських Карпат, Павлюк М., Медведєв А., Тернавський М. (2019)
Савчак О. - Геолого-геохімічні особливості міграції та формування газових родовищ у нафтогазоносних регіонах України (2019)
Локтєв А. А. - Кількісний показник Сорг різновікових комплексів Закарпатського прогину як критерій оцінки нафтогазогенераційного потенціалу (2019)
Хоха Ю. - Газогенераційний потенціал бітумінозних аргілітів Українських Карпат за формалізмом Джeйнса, Любчак О., Яковенко М. (2019)
Лисак Ю. - Петрофізичні моделі теригенних колекторів кам’яновугільних відкладів центральної частини Дніпровсько-Донецької западини, Шпот Ю., Шира А., Кучер З., Куровець І. (2019)
Кость М. - Геохімічні особливості природних вод ДП "Санаторно-курортний лікувальний центр "Шкло" (Львівська область), Медвідь Г., Гарасимчук В., Телегуз О., Сахнюк І., Майкут О. (2019)
Гринів С. - Святослав Васильович Кушнір (до 90-річчя від уродин), Кость М. (2019)
Павлюк М. - Професор Михайло Іванович Куровець – учений, педагог, організатор науки та освіти (до 90-річчя від уродин), Наумко І. (2019)
Васильців Т. Г. - Аналіз державної політики формування технологічної конкурентоспроможності економіки України, Зайченко В. В. (2019)
Кравець Г. І. - Перспективи впровадження публічно-приватного партнерства як інструменту стимулювання розвитку інфраструктури України (2019)
Максименко А. О. - Методологічні підходи до дослідження глобальних ланцюгів вартості (2019)
Борщевський В. В. - Особливості трансформації економіки великих і середніх міст Західного регіону України: порівняльний аналіз (2019)
Іщук С. О. - Оцінка економічної спеціалізації регіонів України у контексті світових трендів, Созанський Л. Й. (2019)
Мельник М. І. - Просторові тенденції та особливості соціально-економічного розвитку міст і сільських територій регіону, Яремчук Р. Є. (2019)
Щеглюк С. Д. - Інструменти стимулювання створення об’єднаних територіальних громад на базі міст обласного значення (2019)
Процевят О. С. - Оцінювання динаміки й структури товарного експорту з Львівської області до країн-членів Європейського Союзу (2019)
Ляховська О. В. - Тенденції виробництва та переробки зерна в регіонах України (2019)
Казьмір П. Г. - Ключові напрями та методичні особливості сучасних досліджень змін у землекористуванні, Казьмір Л. П. (2019)
Юринець З. В. - Регресійна модель оцінювання платоспроможності клієнта та банківських ризиків у процесі кредитування, Юринець Р. В., Кунанець Н. Е., Мищишин І. Р. (2019)
Паньків О. Р. - Обґрунтування та типові ознаки моделей венчурного інвестування енергоорієнтованих стартапів (2019)
Семів Л. К. - Особливості середовищного творення освітньої міграції в Україні (2019)
Мельник О. В. - Концептуальні засади стратегії інкорпорованої капіталізації підприємства (2019)
Мушка Д. В. - Особливості реклами транснаціональних корпорацій у соціальних мережах, Ерфан Є. А. (2019)
Титул, зміст (2019)
Штефан А. - Компенсація за порушення авторського права і суміжних прав (2019)
Смородина А. - Типові ліцензійні договори за законодавством України: історія і сучасність (2019)
Кашинцева О. - Пошук правового компромісу при впровадженні сертифікатів додаткової охорони винаходів (2019)
Пономарьова О. - Примусова, відкрита та добровільна ліцензії на лікарські засоби: деякі аспекти правозастосування (2019)
Дідук А. - Порушення "права на" комерційну таємницю та ноу-хау (2019)
Зайківський О. - Щодо впливу порушень прав інтелектуальної власності на обороноздатність держави, Оністрат О. (2019)
Штефан О. - Мирові суди та перспектива їх запровадження в Україні (2019)
Кириленко А. - Перспективи створення Багатостороннього інвестиційного суду та потенційний вплив цієї інституції на національну систему правової охорони та захисту прав інтелектуальної власності (2019)
Чернюк В. - Удосконалення правового регулювання внесення об’єктів права інтелектуальної власності до статутного капіталу наукового парку (2019)
Андрощук Г. - Тенденції розвитку технологій штучного інтелекту: економіко-правовий аспект (2019)
Опанасенко А. - Представництво кримськотатарського народу в Україні на сучасному етапі (2019)
Волинець І. - Кіберзлочинність у сфері охорони здоров’я: реальність, що потребує захисту (2019)
Еннан Р. - Правовий режим "віртуальної власності": поняття, ознаки, сутність і правова природа (2019)
Покальчук О. - Окремі аспекти застосування ДРТ для осіб, які пройшли процедуру зміни (корекції) статевої належності (2019)
Оголошення про набір до аспірантури (2019)
Гуда Б. Б. - Сучасні підходи до призначення радіойод-діагностики та радіойод-терапії хворим, прооперованим із приводу папілярної карциноми щитоподібної залози, Гулеватий С. В., Тронько М. Д. (2019)
Зелінська Г. В. - Цитологічні та імуноцитохімічні прогностичні чинники радіойодрезистентності метастазів папілярного раку щитоподібної залози (2019)
Скумс А. В. - Вплив рентгенендоваскулярної селективної електрокоагуляційної оклюзії судин надниркових залоз на періопераційні зміни гемодинаміки в пацієнтів, які перенесли лапароскопічну адреналектомію з приводу феохромоцитом та інших адренальних пухлин, Коваленко А. Є., Болгов М. Ю., Гулько О. М., Кондратюк В. А., Симонов О. М., Михайлюк О. С. (2019)
Большова О. В. - Застосування аналога інсуліну деглюдек у базисно-болюсній терапії дітей і підлітків, хворих на цукровий діабет 1-го типу, Самсон О. Я., Музь Н. М., Вишневська О. А., Малиновська Т. М., Лукашук І. В., Спринчук Н. А. (2019)
Ткач С. М. - Вплив комбінованого фітопрепарату Седаристон на вуглеводний обмін і психоемоційний стан хворих на цукровий діабет із депресивним синдромом (2019)
Олексик О. Т. - Повногеномний пошук асоціацій у пацієнтів української популяції з акромегалією, Щубелка Х. М., Волфсбергер В. В. (2019)
Водолажський М. Л. - Актуальні питання стану та тенденції розвитку дослідницьких робіт за напрямком "Дитяча діабетологія”, Сидоренко Т. П., Фоміна Т. В., Кошман Т. В. (2019)
Гуда Б. Б. - Молекулярно-генетичні механізми патогенезу злоякісних пухлин щитоподібної залози (частина 2), Пушкарьов В. М., Коваленко А. Є., Пушкарьов В. В., Ковзун О. І., Тронько М. Д. (2019)
 

   Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського