Maidenberg-Todorova K. - Improvisational orchestra as an actual phenomenon of modern professional music (2019)
Олексів Г. В. - "Марш" з опери "Любов до трьох апельсинів" Сергія Прокоф‘єва: перекладення для баяна (2019)
Pavelchuk I. - Key cezannism images in the New York practice of Abram Manevich 1921-1927 (2019)
Paliichuk I. - Genre and stylistic trends in the development of miniatures for brass instruments in the Ukrainian musical culture of 30-70s of XX century (2019)
Палійчук А. В. - Діалогічні виміри творчості В. Івасюка у контексті соціокультурного розвитку України другої половини ХХ століття, Чавус Л. І. (2019)
Pashkevich K. - The analysis of de luxe clothing in the collections of world and Ukrainian designers, Mihus R. (2019)
Полюга В. В. - Кітч в музиці (рецепція досвіду і дійсності) (2019)
Протас М. О. - Когнітивні інновації культури як ризик посткультурної стагнації (2019)
Пупина О. О. - Исполнительская стратегия Д. Циффры в организации музыкального времени (на примере фортепианного цикла "Третий год странствий" Ф. Листа) (2019)
Підлипський А. І. - Народно-сценічний танець Тернопільщини в хореографічній культурі України радянського періоду (2019)
Synkevych N. - Civic and patriotic motivation of Kyrylo Stetsenko‘s life creativity (2019)
Сідлецька Т. І. - Народно-інструментальне мистецтво України як явище музичної культури (2019)
Tatarnikova A. - "The Triumphal Song" by J. Brahms at the context of the german spiritual, historical and musical tradition of the second half of the XIX century (2019)
Підлипська А. М. - Соцреалістичний канон та балетна критика середини 30-х рр. ХХ ст. (2019)
Трач Ю. В. - Проблеми вивчення культури в світлі її взаємодії з технікою (2019)
Тукова І. Г. - Класична наукова картина світу і класичний музичний стиль: про особливості умонастрою епохи (2019)
Турчак Л. І. - Творчість Давида Бурлюка у контексті світової культури (2019)
Хорошавіна О. А. - Фольклорна тенденція як виявлення національного стилю у творчості У. Дойчиновича (на прикладі "З землі опанака") (2019)
Шевченко Л. М. - Музика О. Скрябіна в Одесі і в репертуарних вподобаннях одеських піаністів (2019)
Лесів Т. В. - Естетичний та соціальний вимір сучасного іконопису (2019)
Панова Н. А. - Давидсбюнд Роберта Шумана в авторському слові та поетиці фортепіанних творів 1830-х років (2019)
Petryk O. - Herman Isupov‘s performing and ballet master‘s searches in the Lviv opera and ballet theatre (2019)
Глуханич О. М. - Використання народнопісенних інтонацій у хоровій творчості закарпатських композиторів у контексті полікультурного розвитку краю (2019)
Руснак Ю. М. - Вплив європейських традицій на формування одеської піаністичної школи (2019)
Цугорка О. П. - Ікона як один із традиційних елементів українського інтер‘єру, Бондар І. С. (2019)
Чабаненко Н. А. - Розвиток бандурного виконавства діаспори в контексті міжкультурних взаємодій (2019)
Карпов В. В. - Рецензія на монографію І. О. Пістоленко "Музеї Полтавщини (становлення та розвиток до 1991 року)" (2019)
Круль П. Ф. - Рецензія на монографічне дослідження Садовенко Світлани Миколаївни "Хронотопи аксіосфери української народної художньої культури" (2019)
Булига О. С. - Національно-конфесійні трансформації Почаївського монастиря кінця ХVI – першої чверті ХХ ст. Історіографічні аспекти (2020)
Довбня О. А. - Релігійний аспект політичних репресій проти населення Західної України (1939–1989 рр.) у сучасному вітчизняному історіографічному дискурсі (2020)
Панков Г. Д. - Испытание в аскетическом дискурсе Киево-Печерского патерика (2020)
Лехнюк Р. О. - З історії ультрамонтанства в Галичині: роль Інсбруцького університету у формуванні ідей і поглядів о. Онуфрія Волянського (2020)
Мартин М. М. - Соломон Бейм і націоналізм кримських караїмів (2020)
Сабат П. В. - Запровадження "Вселенського Синодика” у Київській Русі в неділю "Торжества Православ’я” та його формування у церквах Володимирового хрещення впродовж століть (2020)
Popelyastyy V. M. - Liturgical Penitential Rites in the Stryatyn Trebnyk of 1606 (2020)
Навроцька А. І. - Судові справи церковних братств за 1668-1708 рр. (на підставі аналізу книг духовного суду Львівської єпархії) (2020)
Прокоп'юк О. Б. - Соціальний склад жертводавців Софії Київської (за ризничними описами 1740 та 1750 рр.) (2020)
Rodger N. - Sprawy wyznaniowe na łamach tygodnika "Холмская Русь”oraz obraz Polaka-katolika widzianego oczami Rosjanina (2020)
Скочиляс І. Я. - Львівський "помісний” собор 1591 р. в добу першого руського культурно-релігійного оновлення: канонічний статус, типологія та реформаційна програма (2020)
Кісь Н. Д. - До питання про "спадщину київського християнства Володимирового хрещення”. Греко-католики та ідея об’єднання українських церков (2020)
Шустова Ю. Е. - Видання Анфологіонів у друкарні Львівського Ставропігійського братства XVII – першої половини XVIII ст. (2020)
Бідун Ю. В. - Створення гуртожитків для своєкоштних вихованців Київської духовної семінарії в другій половині ХІХ ст. (2020)
Ширай В. С. - Кременчуцька Спасо-Преображенська церкваї (2020)
Мосюкова Н. Г. - Священники Катеринославської (Дніпропетровської) римо-католицької парафії (радянський період) (2020)
Воробей Н. Ф. - Збережені чудотворні ікони Богоматері XVII – XVIII т. та їх списки XVIII – ХІХ ст. з Північного Лівобережжя (2020)
Флікоп-Світа Г. А. - Іканастасы і іх выканаўцы для кафедральнага сабора Святых Пятра і Паўла ў Мінску: новыя матэрыялы пра пераабсталяванні сакральнага інтэр’еру на працягу ХІХ ст. (2020)
Бакович О. П. - Ікони "Мойсей установлює пасху євреям" та "Сьома кара єгипетська" середини ХІХ ст. з церкви с. Надрічне на Бережанщині. Іконографія та атрибуція (2020)
Мацелюх О. В. - Еволюція органного мистецтва у контексті сакральності (2020)
Відомості про авторів (2020)
Боб’як Д. Д. - Інспірації мотивів народного мистецтва у творчості Ольги Ямборко (2015)
Брижаченко Н. С. - Підходи формування дизайну громадських інтер’єрів на основі включення інтерактивних мультимедійних об’єктів (2015)
Васіна О. В. - Дизайн і суспільство: екологічний аспект взаємодії (2015)
Пригодін М. Д. - Формування творчих умінь майбутнього вчителя художніх дисциплін у педагогічних навчальних закладах освіти, Грищенко Т. М. (2015)
Соболев О. В. - Методика проектування об’єктів інформаційного дизайну (2015)
Сотник Л. І. - Колір і його значення у мистецтві (2015)
Фефелов А. О. - Використання багатошарової візуалізації в дизайні тривимірної графіки і анімації (2015)
Храмова-Баранова О. Л. - Графічний шрифтовий дизайн: естетичні аспекти (2015)
Якимчук О. В. - Зачіска та макіяж як елементи системи авангардного костюму. Сучасні світові тенденції (2015)
Бардік М. А. - До питання оновлення монументального живопису храму Софії Київської у першій половині ХІХ століття (Успенський приділ) (2015)
Ісмайлова М. С. - Типографіка як інструмент рішення функціональних та естетичних аспектів у дизайні поліграфічної рекламної продукції раннього модернізму (1910-1935) (2015)
Лотоцька В. М. - Сад як ідеальний образ довкілля в українському пластичному мистецтві XVI-XX ст. (2015)
Небесник І. І. - Графічне мистецтво Закарпаття другої половини ХХ ст.: етапи розвитку, стилістичні особливості (2015)
Половна-Васильєва О. А. - Художньо-стильові особливості оздоблення натільного вбрання Придніпров’я початку ХХ століття (2015)
Рожак-Литвиненко К. Б. - Теми й образи Українського січового стрілецтва у творчості Івана Іванця (до проблеми батального жанру в українському мистецтві першої третини ХХ століття) (2015)
Рибалко С. Б. - "Білий період" в японському різьбленні з кістки (2015)
Соколюк Л. Д. - Портрети Михайла Жука першого чернігівського періоду (1905-1916) (2015)
Artemenko A. - Principles of visual representation of dynamic objects, Artemenko Ya. (2015)
Ivanova K. - Cultural transformations: philosophical analysis, Balabay Ya. (2015)
Лачко О. Ю. - Перформанс у просторі української театральної сцени (2015)
Ляхович А. В. - Варіантний метод тематичного розвитку в Другій сонаті Рахманінова (2015)
Мужчиль В. С. - Трансгрессия приемов игры на струнно-смычковых инструментах в музыке ХХ века (2015)
Поликарпова Н. В. - Стратегии вокально-сценического решения монообраза на примере монооперы Ф. Пуленка "Голос человеческий" (2015)
Романова А. В. - Принципи освоєння музичної структури у виконавстві (2015)
Рябуха Т. Н. - Песня как жанрово-стилевой феномен (2015)
Копанєва В. О. - Концептуальна модель бібліотеки в середовищі цифрової науки (2019)
Філіпова Л. Я. - Трансформаційні характеристики професійної діяльності американських бібліотекарів в умовах Інтернет-комунікацій, Олійник О. В. (2019)
Анісімова О. М. - Сучасна українська книга в житті молоді через призму соціологічного дослідження, Крисько Н. М. (2019)
Щербіна О. С. - Кооперація бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини, Шевчук О. С. (2019)
Яворська Т. М. - Формування медіа - та інформаційної культури: зарубіжний досвід публічних бібліотек, Щусь Н. В. (2019)
Дудник О. Я. - Герої національно-визвольних змагань українського народу (1917–1921 рр.): відображення у бібліографічних виданнях (2019)
Тур О. М. - Стандарти ISO присвячені процесам оцифровування, конверсії та міграції документів, Шабуніна В. В. (2019)
Лукаш Г. П. - Категоріальні парадигми тексту документа (2019)
Ковальчук Н. В. - Документні комунікації в управлінні бібліотекою (2019)
Бойко Н. В. - Веб-сайт як складова документно-комунікаційного простору органів місцевого самоврядування: структура, ресурси, зміст (2019)
Ющенко Л. О. - Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності "Інформаційна, бібліотечна та архівна справа" у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації, Базар В. О. (2019)
Komova М. - Socio-communication resources of cultural information in modeling thinking and behavior of information consumers, Peleshchyshyn A. (2019)
Коржова Т. В. - До питання розробки стратегії брендингу університету (2019)
Хміль-Чуприна В. В. - Формування читацької компетенції і культури у студентської молоді в проекті "Книга у віртуальному просторі" (2019)
Dobrovolska V. - Theoretical framework for study of socio-communication space of culture (2019)
Tyshkevych K. - Digitalization and information and communication services of the network of Ukraine libraries for youth (2019)
Покажчик змісту за 2019 рік (2019)
Вимоги до публікацій в наукових журналах Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв (2019)
Артеменко М. П. - Колористичні особливості соціокультурного середовища Херсона в контексті дизайну костюма як засобу туристичної атракції (2017)
Бобровський І. В. - Аспекти дизайну у проектуванні інтер’єрів (2017)
Ван Чжаохуй - Концепция "белого куба" и актуальность ее реализации в современном музейном пространстве (2017)
Герасименко О. Д. - Принципи формування асортименту колекцій одягу ready-to-wear, Фролов І. В., Пашкевич К. Л., Колосніченко М. В. (2017)
Закриничний І. В. - Три виміри кольору: вага, температура, вологість (2017)
Іваненко Т. О. - Актуальні проблеми дизайну візуальних комунікацій у контексті вищої освіти україни (2017)
Северин В. Д. - Системи голограмних зображень в експозиційному дизайні (2017)
Соболєв О. В. - Образотворчі концепції книжкової ілюстрації дитячої книги (2017)
Сухорукова Л. А. - До питання формування понятійно-термінологічного апарату в мультимедійному дизайні (2017)
чен чжоу. - Китайська каліграфія та дизайнерські практики заходу (2017)
Алфьорова З. І. - Екранна форма новітньої доби: стратегії трансформації (2017)
Ген Чжижун - Європейський досвід у китайському мистецтві на прикладі живописного твору Ван Сянмінґа і Джин Лілі "Прагнення до миру" (2017)
Дмитренко Н. О. - Живописні твори в українських палацах графів Браницьких (2017)
Зінчук О. О. - Степан Костирка: художник-живописець, педагог (2017)
Кравчук К. Г. - Роль музею в художньому житті регіону (на прикладі Хмельницької області) (2017)
Осадча О. А. - Розвиток релігійної проблематики в радянському мистецтві 1960–1980-х рр. (2017)
Рижова О. О. - Дослідження, реставрація та атрибуція ікони "Святі безсрібники, цілителі і чудотворці" з колекції національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника (2017)
Токар М. І. - Трансформація образу української дитячої книги в контексті мистецтва графіки початку ХХI ст. (2017)
Фединчук О. - Основні тенденції розвитку шийно-нагрудних прикрас на Буковині від первісності до давньоруського періоду (2017)
Філімонова А. С. - Стилістичні новації у творчості В. Орловського 1880–1910 років (2017)
Бернат Ф. - Транскрипція Кацухіто Ямашити "Картинок з виставки" М. Мусоргського для гітари: нові темброві виміри (2017)
Борисенко T. В. - Художньо-образні конотації Перпетуум мобіле в австрійській музиці ХIХ століття (2017)
Бреславець Г. М. - Методологічні засади сучасного сценічного втілення українського побутового танцю (2017)
Воскобойнікова В. В. - Композиторська діяльність П. Г. Чеснокова: спроба системної періодизації (2017)
Выставкина А. И. - Образ рыцаря Хуго в опере Г. А. Лорцинга "Ундина" в контексте эстетики немецкого романтизма (2017)
Гребнева И. В. А. - А. Корелли как один из создателей жанра concerto grosso (2017)
Дубка А. С. - Современная соната для тромбона: критерии жанрово‑стилевой классификации (2017)
Зимогляд Н. Ю. - Казки ор. 20 М. Метнера: виконавський аспект (2017)
Касьяненко М. А. - Творчість і вік співачки: пізній період життєтворчості Євгенії Семенівни Мірошниченко (за спогадами автора) (2017)
Криченкова А. С. - Фактура как репрезентант хорового стиля (2017)
Куртбединова Л. - Фольклорные истоки камерно-инструментального творчества Н. Амедова (2017)
Лі Шуай - Професійні біг-бенди в сучасному джазовому виконавстві України (2017)
Павленко А. М. - Симфонія op. 6 № 6 Франсуа-Жозефа Госсека як приклад жанрових пошуків автора (2017)
Пастухов О. В. - Вільям Уотерхаус і Моріс Аллард: видатні постаті в історії фаготного виконавства (2017)
Польская И. И. - Музыкально-исполнительское пространство ансамбля: структура и функции (2017)
Прохоренко‑Деньгуб Я. А. - Українська народна музика у творчому доробку композиторів — випускників Харківської консерваторії (клас С. С. Богатирьова) (2017)
Синяк Л. В. - Хор як основний носій ідеї в музичному театрі Гріга—Бйорнсона (2017)
Сунь Бо - Аура вокального интонирования в сочинениях Г. Свиридова на слова А. Блока (на примере песни "За горами, лесами…") (2017)
Шарабар К. В. - Історичні події Козаччини в ідейно-тематичному та героїко-персональному аспектах у творчості Миколи Лисенка (2017)
Bak S. M. - Global well-posedness of the Cauchy problem for system of oscillators on 2D-lattice with power potentials (2019)
Бахтин А. К. - Экстремальное разбиение комплексной плоскости со свободными полюсами II, Денега И. В. (2019)
Banakh T. - Minmax bornologies, Protasov I. (2019)
Чуйко С. М. - О решении линейной нетеровой краевой задачи для дифференциально-алгебраической системы с сосредоточенным запаздыванием методом наименьших квадратов (2019)
Dovgoshey O. - Isotone extensions and complete lattices (2019)
Huriev Ya. - "Predator and prey" model revisited - influence of external fluxes and noise, Gusak A. (2019)
Ильютко Д. П. - О равностепенной непрерывности семейств обратных отображений римановых многообразий, Севостьянов Е. А. (2019)
Mogilevskii V. I. - On compressions of self-adjoint extensions of a symmetric linear relation with unequal deficiency indices (2019)
Пагіря М. М. - Використання континуанти для оцінки залишкового члена інтерполяційного ланцюгового дробу Тіле (2019)
Bazyl L. - A design teacher in the context of pedagogical reflection, Orlov V., Fursa O. (2019)
Михайличенко О. - Методика обучения изобразительному искусству: история становления (2019)
Філіпчук Н. - Становлення музейної педагогіки в західній Україні (2019)
Ткачук О. - Музичне краєзнавство в системі наукового знання: історико-педагогічний аспект (2019)
Смірнова О. - Особливості розвитку мистецьких закладів позашкільної освіти в умовах становлення нової української школи (2019)
Franc М. - Terapia autoprezentacja przez sztuke (2019)
Ван Ся - Художньо-виконавська самоефективність як професійна якість учителя музичного мистецтва (2019)
Чжан Шенвень - Стильова культура виконання музичних творів: сутність, структура, функції в діяльності педагога-музиканта (2019)
Лілік О. - Підготовка майбутніх учителів української літератури до шкільного аналізу ліричних творів (2019)
Паньків Л. - Педагогічні принципи організації мистецької діяльності учнів в умовах позашкільної освіти (2019)
Єфіменко І. - Особливості керівництва дитячим музичним інструментальним колективом (2019)
Ходацька О. - Педагогічна майстерня як інтерактивна форма розвитку професіоналізму вчителів української мови та літератури в умовах неформальної освіти (2019)
Максимова А. - Педагогічна технологія поетапного розвитку проектної культури майбутніх дизайнерів-графіків у професійній підготовці (2019)
Бойта В. - Використання прийомів мнемотехніки для запам'ятовування навчального матеріалу з української мови та літератури у коледжах мистецького профілю (2019)
Денисенко Л. - Композиційний аналіз як основа системи вправ навчальної дисципліни "історія костюма" для майбутніх дизайнерів одягу (2019)
Косінська Н. - Діагностика сформованості сценічно-образної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки (2019)
Свінцицька Н. - Методика впровадження технології модульного навчання з декоративно-прикладної творчості у вищій школі (2019)
Вернигора О. - Форми і методи формування лінгвокраїнознавчої компетентності майбутніх учителів української мови і літератури (2019)
Макаров В. Л. - Вагові оцінки точності методу перетворення Келі для абстрактних крайових задач у банаховому просторі, Майко Н. В. (2020)
Gutlyanskiĭ V. Ya. - The Dirichlet problem for the Poisson type equations in the plane, Nesmelova O. V. (2020)
Дмитриева Е. А. - О влиянии продольной растягивающей нагрузки на деформацию нелинейного упругого анизотропного тела с трещиной нормального отрыва, Каминский А. А., Курчаков Е. Е. (2020)
Поляков В. Л. - Математическое моделирование безотрывного фильтрования водной суспензии со сменой направления (2020)
Гайдар Г. П. - Особливості зміни структури й електрофізичних характеристик n-Si під впливом різних режимів термообробки (2020)
Лукин А. Е. - Черные миникурильщики — возможный фактор образования черносланцевых формаций эвксинского типа, Лукин Я. В., Самойленко И. И. (2020)
Грищук О. В. - Перспективи введення арильних замісників у 1,3-функціоналізований циклобутановий цикл за реакціями С—С крос-сполучення трифлуороборатів, Тимцунік А. В., Москвіна В. С., Григоренко О. О. (2020)
Кобзар О. Л. - Прогнозування біоактивності і синтез нових 3-заміщених 5-тіазоліл мети л енро данінів, Година Д. М., Синенко В. О., Ковалішин В. В., Трохименко О. П., Сливчук С. Р., Музичка О. В. (2020)
Кузема П. О. - Пірогенний кремнезем з прищепленими кремнієгідридними групами як редокс-активний компонент у складі композита з кавовою кислотою, Лагута І. В., Ставинська О. М., Циба М. М., Тьортих В. А. (2020)
Тітов Ю. О. - Вплив заміщення атомів лантану на будову шаруватої структури індатів ВаLa1–xNdxInO4, Білявина Н. М., Слободяник М. С., Чумак В. В., Тимошенко М. В., Слива Т. Ю. (2020)
Бузіашвілі А. Ю. - Лінії томатів, які експресують ген лактоферину людини, характеризуються стійкістю до фітофторозу, Чередніченко Л. М., Кропивко С. В., Ємець А. І. (2020)
Pankivskyi S. V. - RNA-binding protein SAM68 interacts with endocytic proteins and actin cyto skeleton modulators, Senchenko N. V., Busko P. B., Rynditch A. V. (2020)
Буданов П. Ф. - Моделювання предаварійних та аварійних ситуацій на електростанціях на основі фрактально-кластерної теорії, Бровко К. Ю., Борисенко Є. О., Краснояружський А. А. (2019)
Мазур В. А. - Анализ параметров генератора на основе электродинамической волноводной системы, Михайлова Л. Н. (2019)
Черенков А. Д. - Анализ метода стабилизации частоты диодного генератора, Косулина Н. Г. (2019)
Бобух А. О. - Розробка математичної моделі технології регенерації газів із розчмнів виробництва кальцинованої соди, Переверзєва А. М. (2019)
Луданов К. И. - Эксергетический анализ концентрации прямого солнечного излучения (2019)
Лимонов Л. Г. - Безредукторные ветроэнергетические установки, Соколовський Ю. Б. (2019)
Куріс Ю. В. - Температурні режими метаногенезу та технологічні схеми отримання біогазу (2019)
Нефедов Ю. И. - Давление гидравлического удара – альтернатива напора воды гидроэлектростанций (2019)
Бабенко В. О. - Кластерний підхід до оцінки рівня інформатизації країн світу в умовах міжнародної глобалізації, Перепелиця А. С., Сідоров М. В. (2019)
Мехович С. А. - Аналіз кластерних форм взаємодії промислових підприємств (2019)
Про основні показники pоботи паливно-енергетичного комплексу (2019)
Подання матеріалів статей до журналу (2019)
Бахтин А. К. - Экстремальное разбиение комплексной плоскости со свободными полюсами, Денега И. В. (2019)
Gol'dshtein V. - On functional properties of weak (p,q)-quasiconformal homeomorphisms, Ukhlov A. (2019)
Грищук С. В. - Моногенные функции в комплексных коммутативных алгебрах второго ранга и система равновесия Ляме для одного класса плоской ортотропии (2019)
Кальчук І. В. - Наближення класів Wrβ Hα тригармонiйними iнтегралами Пуассона, Кравець В. І., Грабова У. З. (2019)
Korolyuk V. S. - Filtering of stationary Gaussian statistical experiments, Koroliouk D. V. (2019)
Рязанов В. И. - О гёльдеровости отображений в областях и на границах, Салимов Р. Р., Севостьянов Е. А. (2019)
Skrypnik I. I. - B1 classes of De Giorgi, Ladyzhenskaya and Ural’tseva and their application to elliptic and parabolic equations with nonstandard growth, Voitovych M. V. (2019)
Власик Г. М. - Оцінки найкращих ортогональних тригонометричних наближень та ортопроекційних поперечників класів періодичних функцій багатьох змінних у рівномірній метриці, Шкапа В. В., Замрій І. В. (2019)
Чепкій В. В. - ТМетодологічна дескрипція проблеми стабілізації системи адаптивного управління мобільними структурами наземного робототехнічного комплексу в збурених середовищах, Скачков В. В., Єфимчиков О. М., Набок В. К., Сергєєв О. Ю., Єльчанінов О. Д. (2019)
Ковальчук О. В. - Глушники звуку пострілу стрілецької зброї з наствольною розширювальною камерою, Скорохватов О. М., Галкін А. О. (2019)
Головань В. Г. - Сучасний стан та перспективи розвитку радіолокаційних станцій контрбатарейної боротьби, Герасимов В. М., Головань А. В., Масліч Н. Я. (2019)
Обухов О. А. - Методика визначення пробивної дії готових елементів ураження осколково-фугасної бойової частини, Усенко С. М. (2019)
Нероба В. Р. - Систематизація умов і факторів, що впливатимуть на видові технічні засоби розвідки мін безпілотного літального апарату (2019)
Майстренко О. В. - Визначення розмірів захисних зон для забезпечення заходів безпеки під час полігонних випробувань зразків озброєння та військової техніки ракетних військ і артилерії, Петрушенко М. М., Нікул С. О., Сініло Ю. Г. (2019)
Семененко О. М. - Методичний підхід до моделювання безвідмовності відновлюваного та не відновлюваного зразка озброєння та військової техніки, Слюсаренко М. О., Коркін О. Ю., Добровольський Ю. Б., Зарицький О. І. (2019)
Лисий О. В. - Про альтернативний варіант розрахунку автомобільних ресор, Козлов М. А. (2019)
Діденко Є. Ю. - Застосування методу вимірювання пружних деформацій ствола під час пострілу для визначення початкової швидкості снаряда (міни), Степаненко О. В. (2019)
Будур О. М. - Розробка рекомендацій щодо розрахунку механізму відділення перспективних твердопаливних ракет з від’ємною в польоті бойовою частиною та механізмом відділення, Нікул С. О., Петрушенко М. М., Головань В. Г., Сергеєв О. Ю., Тарасенко С. М. (2019)
Грубель М. Г. - Методологічні підходи визначення параметрів прохідності колісної військової автомобільної техніки під час руху засніженими опорними поверхнями (2019)
Пучков Б. В. - Інженерна методика визначення геометричних розмірів багатотрубних біагентних конденсаторів, Копєйкіна Т. Г. (2019)
Шелухін С. В. - Тенденції забезпечення живучості коліс військової автомобільної техніки, Клименко В. В. (2019)
Петров Л. М. - Дослідження автомобіля з додатковим реактивним поштовхом в зоні плями контакту колісного рушія з опорною поверхнею, Скориченко О. І., Шимонець М. В., Верпівський С. М. (2019)
Петров Л. М. - Дослідження елементів модернізації циліндро-поршневої групи двигуна внутрішнього згоряння, Лисий О. В., Нікішин В. А., Кішянус І. В. (2019)
Бордіян П. П. - Аналіз проблем боротьби з безпілотними літальними апаратами при зберіганні ракет і боєприпасів на польових артилерійських складах, Максимчук Д. С., Дехтяренко К. М., Гордішевський Л. Г., Масліч Н. Я. (2019)
Лісовенко В. Д. - Світлодіодний модуль з електроннокерованими світлотехнічними параметрами, Лісовенко Д. В., Базик О. І. (2019)
Ковалішин С. С. - Шляхи підвищення ситуаційної поінформованості наземних роботизованих комплексів в умовах ведення мережецентричних бойових дій, Симоненков В. М., Коркін О. Ю., Абрамов С. В. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до статей (2019)
Угольніков О. П. - Точний розв'язок задач динамічного моделювання процесів в системах транспортної логістики, Дем'янчук Б. О., Колесниченко Н. О., Малиновський О. А. (2019)
Левченко І. С. - Аналіз існуючих методик оцінювання ефективності системи тилового забезпечення окремої механізованої бригади під час ведення бойових дій (2019)
Маханьков В. А. - Матеріальні запаси в системі військової логістики, Мальцев О. В., Купринюк О. П., Обертас В. Ф. (2019)
Булгаков Р. В. - Аналіз чинників, що впливають на організацію технічного забезпечення підрозділів та військових частин під час пересування в ході проведення Операції Об’єднаних сил, Бордіян В. П., Бордіян П. П., Ярмолюк В. М., Максимчук Д. С. (2019)
Беліков В. Т. - Сучасні системи енергозабезпечення модульних транспортних платформ наземних роботизованих комплексів для скритного ведення бойових дій, Григор’єв О. П., Ковалішин С. С., Симоненкова І. В. (2019)
Лазня О. О. - Сучасні вимоги до тактичного маскування озброєння та військової техніки за допомогою пневмомакетів, Трофименко П. Є., Нікул С. О., Сініло Ю. Г., Кнауб Л. В. (2019)
Гончарук А. А. - Визначення перспективного складу системи енергозабезпечення у складі комплексів бойового екіпірування військовослужбовців підрозділів військової розвідки Збройних Сил України, Оленєв В. М., Шлапак В. О., Дідик В. О., Оленєв М. В. (2019)
Кривогуз Г. І. - Особливості планування матеріального забезпечення підрозділів механізованого батальйону при участі у стабілізаційних діях (2019)
Кіндеркнехт Л. В. - Дії армійської авіації під час ведення рейду підрозділами Десантно-штурмових військ, Мінасов В. С., Смоляний М. В. (2019)
Колчін Р.В. - Використання пакетів моделювання системної динаміки управління запасами в виробничо-торгових організаціях, які поставляють матеріально-технічні засоби для Збройних Сил України, Чайкін І.В., Бикова Л. Г. (2019)
Saienko I. V. - Problematic issues of Ukraine's information security under hybrid warfare, Iefimenko A. E., Rozmaznin O. P., Efimenko A. A. (2019)
Геворгян Р. Г. - Взаємодія сил і засобів розвідки і вогневого ураження в бою, Святокум К. В., Босий О. В., Григоренко С. А., Малишкін О. В. (2019)
Семененко О. М. - Алгоритм контррадіоелектронної протидії бортовим станціям активних перешкод противника в умовах створення нею поляризаційних перешкод та загальний підхід до оцінювання ефективності його ведення в повітряному бою, Каблуков О. А., Шкурпіт О. М., Сєченєв О. М., Мироненко В. С. (2019)
Назаркін В. М. - Структурно-логічна схема проведення досліджень щодо воєнно-економічного обґрунтування раціональної чисельності Збройних Сил України під час формування програм їх розвитку, Семененко О. М., Єфіменко А. Є., Іванов В. Л. (2019)
Поліщук Л. І. - Автоматизація процесу прийняття рішення на ведення бойових дій в Сухопутних військах Збройних Сил України, Климович О. К., Богуцький С. М. (2019)
Іванов Т. С. - Визначення основних вимог до проектування та технологічного процесу виготовлення патронів до стрілецької зброї, Петрушенко М. М., Костюченко С. М., Островський А. О. (2019)
Галак О. В. - Застосування покривів оксиду титану для нейтралізації небезпечних хімічних речовин, Полторак М. Ф., Кравчук О. І., Сінько В. В., Король Я. І. (2019)
Кобзар О. В. - Сучасні методики до зниження та подолання мінної небезпеки для кораблів (суден) та катерів Військово-Морських сил Збройних Сил України в Чорному та Азовському морях, Щербакан В. Г. (2019)
Пасько І. В. - Підхід до формування вихідних даних інформаційно-розрахункових задач, які вирішуються на пунктах управління артилерійських підрозділів, Петрушенко М. М., Нікул С. О., Сініло Ю. Г., Будур О. М. (2019)
Семененко О. М. - Сучасна проблематика та аналіз ефективності застосування різних підходів до знищення інформації на магнітних носіях, Водчиць О. Г., Коверга В. Л., Лукаш Р. В., Луценко О. К. (2019)
Чернявський О. Ю. - Напрямки використання інформації системи контролю та аналізу космічної обстановки в інтересах Збройних Сил України (2019)
Яковенко В. В. - Обґрунтування порядку розрахунку показників ефективності нанесення втрат бойовим броньованим машинам прямою наводкою перспективними протитанковими засобами, Хома В. В., Люлька О. В. (2019)
Булгаков Р. В. - Методика розподілу науково-дослідних робіт серед колективів виконавців наукових проектів вищих військових навчальних закладів, Головань В. Г., Кнауб Л. В. (2019)
Семененко Л. М. - Сучасні особливості формування іншомовної дискурсивної компетенції у курсантів і офіцерів вищих військово-навчальних закладів, Колєннікова О. В., Акініна Т. Л., Кульбашевський В. А., Науменко М. П. (2019)
Алфавітний покажчик (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до статей (2019)
Габрель Т. М. - Площі Львова: архітектура, функція, дизайн (2016)
Гайдучик Д. В. - Духовні твори Якова Яциневича у церковно-співацькій практиці ХХ століття (за архівними матеріалами) (2016)
Горбунов В. М. - Звукоподражание и трансформация как компонент комплексной подготовки артиста-кукловода (2016)
Дем’янчук А. Л. - "Матір Божа Неустанної Помочі" в іконному малярстві Галичини кінця ХІХ — початку ХХІ сторіччя: історія та іконографія (2016)
Жердев В. В. - Храм на Святогорском Фаворе и парижский проект архитектора А. Ф. Петцольда (2016)
Кузюра-Сметана О. В. - Типологія поліфункціональних комплексів високогір’я Центрально-Східної Європи кінця XIX — першої половини XX сторіччя в контексті розвитку наукових досліджень (2016)
Kiuntsli R. - Modern Ukrainian peasant dwelling: the search for self-expression and affirmations (2016)
Ламонова О. В. - Георгій Якутович сімдесятих: пейзажі та інтер’єри (2016)
Ма Цзяцзя - Вокальный цикл Цзо Чженьгуаня "Три романса на стихи древних китайских поэтов" как образец межстилевого синтеза (2016)
Манько С. Б. - Репертуар українських естрадних артистів у XXI сторіччі: авторські твори та кавер-версії відомих пісень (2016)
Mysak M. I. - Paper folding in social and art spaces (2016)
Романюк І. А. - Музичний трактат О. Щетинського за текстами Г. Сковороди: українська картина світу ХХІ століття (2016)
Сьомкін В. В. - Інноваційність парадигми сучасної технології освіти зі спеціальності "Дизайн" (2016)
Чжан Ібо - Сян Цзін: "Найпростіше — коротке питання" (2016)
Чурсін О. В. - Мистецькі пленери як засіб підвищення живописної майстерності художників-педагогів (2016)
Шевлюга О. А. - Щодо проблеми намісної ікони ПечерськоїБогородиці (2016)
Шемет Л. В. - Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України (історичний аспект) (2016)
Шепеть Т. М. - Розвиток станкової графіки у Львові 1990–2000-х років: мистецькі процеси та персоналії (2016)
Шкляр С. П. - Відеоекологія: організація архітектурного середовища з урахуванням основних законів візуального і психологічного сприйняття (2016)
Шкурко В. Ю. - Отображение художественных направлений в модных инновациях ХХ века (2016)
Власюк О. П. - Виховний потенціал народного мистецтва та його засобів у професійній підготовці майбутніх художників (2016)
Галушка О. О. - Дизайн-екологічна експертиза промислових (технічних) виробів (2016)
Зотов Д. І. - Проблематика початкового етапу розвитку саксофона як інноваційного інструмента європейського музичного мистецтва (2016)
Каменський В. І. - Містобудівна композиція міст Стародавнього світу (на прикладі міст Давнього Єгипту та Шумеру) (2016)
Коновалова И. Ю. - Вербальные тексты композиторов ХХ века в семиосфере музыкальной культуры (2016)
Косенко Г. Г. - Формирование тембрового амплуа альта в квартетном творчестве композиторов XX столетия (2016)
Кривуц С. В. - Засоби організації території парків на основі принципів універсального дизайну, Катріченко К. О. (2016)
Кукіль Л. Л. - Маскарон як елемент архітектурно-декоративної пластики Львова (2016)
Кукош Ю. С. - Розробка рекомендацій зі створення шкільного одягу (2016)
Кулешов Р. Н. - Неомифологический дискурс видеоигр: семантика изобразительных инвариантов (2016)
Логінський Я. В. - Ремінісценції краківської малярської школи у творчій та педагогічній практиці Василя Забашти (2016)
Медведева А. О. - Проблема адаптации и сохранения архитектурной среды города Харькова, Солобай П. А. (2016)
Фисун М. Н. - Соул в контексте терминологических и феноменологических поисков музыковедения второй половины XX - начала XXI века (2016)
Чурсін О. В. - Творчість В. І. Зарубіна в контексті загальноєвропейських тенденцій неоромантизму початку XX століття (2016)
Вєдєнєєв Д. В. - Духовно-культурна та науково-педагогічна спадщина архієпископа Чернігівського і Ніжинського Варлаама (Денисова, 1804–1873 рр.), Моїсей (Філоненко Д. І. (2019)
Гаюк І. Я. - Церковно-релігійне життя вірменської діаспори України в I пол. XX ст. (2019)
Коваленко Є. Я. - Особливості культури менеджменту пізнього індустріалізму (2019)
Кундеревич О. В. - Специфіка філософсько-художнього осягнення світу як проблема цілісності духовної культури (2019)
Панченко С. А. - Розвиток релігійного туризму і сприяння паломництву в Україні (на прикладі християнських маршрутів) (2019)
Савченко А. А. - Соціокультурні виміри правової культури (2019)
Тормахова А. М. - Взаємодія міста і візуальних медіа-технологій крізь призму urban studies (2019)
Шевченко Н. О. - Об'єкти мистецтва з календарною символікою як елементи культурної спадщини (2019)
Олійник О. М. - Брендинг міста як предмет культурологічного дослідження: ключові позиції (2019)
Недзельський Р. С. - Історичні чинники формування національного культурного простору (2019)
Струтинський Б. Д. - Ментально-ідентифікаційні цінності в умовах глобалізаційних трансформацій (2019)
Акімов Д. І. - Маркетинг мистецтва та інтегровані маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшнз) (2019)
Бермес І. Л. - Педагогічні методи Миколи Колесси (на основі спогадів та інтерв‘ювання учнів і колег маестро) (2019)
Мельник О. Я. - Комунікативні концепції та технологічні інновації у дизайні сучасного плакату, Штець В. О. (2019)
Антошко М. О. - До проблеми вивчення історичних витоків китайської народної музики (2019)
Безугла Р. І. - Гламур і тілесність: до проблеми естетичного ідеалу в сучасному візуальному мистецтві (2019)
Береговська Х. О. - Архетип батька в мистецтві Василя Курилика: типологія та смислові конотації (2019)
Варивончик А. В. - Статут Української ради художніх промислів кооперативних організацій (рад і артілей) "Укрхудожпромспілки" (2019)
Легка С. А. - Балет академічної спадщини П. Чайковського "Лускунчик" в редакціях українських балетмейстерів Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка (2019)
Лю Кетін - Музично-культурний регіоналізм Тайваню у співвідношенні з європейською аналогією баварського в німецькому в композиціях К. Орфа (2019)
Малиневська В. М. - Марія Федорівна Бровченко як фундатор Ніжинської вокальної школи (до сторіччя з дня народження) (2019)
Minenko O. - Female hairstyle in the context of the ancient philosophy of beauty (2019)
Нєйчева Л. В. - Болгарський національний знак в музиці XX – початку ХХІ ст. (2019)
Перцов М. О. - Композиторський стиль Олега Безбородька: візії постмодерну (2019)
Прищенко С. В. - Художньо-естетичні аспекти фотографіки, Сенчук Т. В. (2019)
Слівінська А. Ф. - Візуалізація "духовної реальності" у сценічній композиції "Жовтий звук" В. Кандинського, Цвєткова Л. Ю. (2019)
Татарнікова А. А. - Алілуйна екстатика в традиції гимнічної-славильної музики на грані нового й новітнього часів (2019)
Холодинська С. М. - Творча спадщина Давида Бурлюка як об‘єкт теоретичного аналізу (2019)
Шевченко Л. М. - Стильово актуальне виконання творів Й. С. Баха у фортепіанному мистецтві Одеси (2019)
Мустафаєв Ф. М. - Синергетика інтелектуального та емоційно-чуттєвого у творчій діяльності вокаліста (2019)
Цугорка О. П. - Стилістичні новації іконостасів доби українського бароко (2019)
Ларіонов Ю. Г. - Формування творчого мислення бакалаврів – архітекторів (2019)
Биченко Н. А. - Cтратегія роботи над інсценізацією драматичного твору (2019)
Гриценко О. Г. - Культурологічні аспекти інтерпретації вокально-симфонічного циклу у творчості композитора Валерія Антонюка (2019)
Кулик А. В. - Естетико-психологічна роль кольору в дизайні вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі, Швець І. В. (2019)
Лінь Цюньда - Соната № 11 op. 22 b-dur Л. Бетховена в ряду актуального інтонування в поставангардній – пост-поставангардній культурі сучасності (2019)
Чорна К. В. - Інфотейнмент на українському телебаченні (2019)
Айгістова А. А. - Синергія традицій і новацій як підґрунтя існування культури (2019)
Бережник С. І. - Atlas Weekend – найбільший музичний фестиваль в Україні (2019)
Вердіян М. С. - Сьома симфонія Авета Тертеряна як втілення ідеї апокаліпсису (2019)
Гайдичук О. С. - Внесок вихідців Бережанщини в музичну культуру західної української діаспори (2019)
Давітадзе А. Г. - Двадцять ірландських пісень з тріо-супроводом (WoO153) в обробці Л. ван Бетховена: на перетині національного та авторського стилів (2019)
Дружинець М. І. - Культурно-історичні прогресії напрямів естрадно-музичного мистецтва (2019)
Dubrivnyi P. - Modern web-design: features, development trends, forecasting (2019)
Жадейко О. М. - Етнічні образи у творчості Валерія Гегамяна (2019)
Каменецька Ю. В. - Відображення авторського стилю в екслібрисах українських митців на міжнародних виставках-конкурсах у Бресті (2019)
Козек М. І. - Регіональні особливості культу вогню в традиційній обрядовості на Буковинській Гуцульщині (2019)
Лукашева Л. Т. - Творчий феномен М.М. Синельникова у контексті формування культурного простору України кінця ХІХ – початку ХХ століття: методологічні засади дослідження (2019)
Любенко Н. В. - Музичний театр Іспанії XIX сторіччя у річищі культурно-історичних і духовних підвалин Ренасім‘єнто (2019)
Малярчук К. Г. - Грим як об'єкт наукової рефлексії (2019)
Скрипник Н. С. - Між естетикою та ідеологією: деякі аспекти оцінки музичних процесів "капіталістичного світу" у працях Т. Чередниченко (2019)
Тимофеєнко А. В. - Європейська рецепція японської філософії (на прикладі кіно матеріалів др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2019)
Фененко А. О. - Музейні віртуальні ресурси у парадигмі "інтелектуального вебу" (2019)
Чебан В. О. - Символізм жіночого образу в декорі архітектурних споруд стилю модерн (2019)
Чуріков Є. С. - Дефініція "виконавська техніка валторніста" в історичній ретроспективі (2019)
Шан Юн - "Африканка" Дж. Меєрбера і традиції французького музичного театру XIX століття (2019)
Якименко К. С. - Семіотика іконографічного канону в сюжеті "Жертвоприношення Авраама" (2019)
Кущ А. В. - Живопис Петра Зикунова (2019)
Більченко Є. В. - Рецензія на монографічне дослідження Садовенко Світлани Миколаївни "Хронотопи аксіосфери української народної художньої культури" (2019)
Сунєгін С. О. - Молода наука України: здобутки та нові горизонти (2020)
Денис Малюська: електронна система нотаріату може бути запущена до кінця 2020 року (2020)
Валерія Коломієць: запрацював Telegram-канал системи БПД (2020)
Програма HELP допомагає юристам та адвокатам БПД захищати права внутрішньо переміщених осіб (2020)
Оновлений ЄДР планується запустити в тестовому режимі у травні 2020 року (2020)
Розпочато удосконалення процедури державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів (2020)
Майже 800 військовослужбовців звернулися до системи БПД за правовим захистом (2020)
Оніщук О. - Міністерство юстиції не місце для власних амбіцій, це робота на виснаження заради спокою громадян (2020)
На міжнародній конференції представлено досвід України з відновного правосуддя для дітей (2020)
Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя презентована на світовому форумі інновацій (2020)
Мін’юст: діалог з нотаріусами та державними реєстраторами (2020)
Мін’юст готовий співпрацювати з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду (2020)
Україна та Малайзія узгодили текст договору про передачу засуджених осіб (2020)
Рішення Європейського Суду з Прав Людини (2020)
Кіндюк Б. В. - Ідея Української Незалежності в праці К. Левицького "Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914 рр." (2020)
Волошин Ю. О. - Розслідування катастрофи рейсу PS 752: міжнародні стандарти та правозастосовна реальність, Короткий Т. Р. (2020)
Аброськін В. В. - Правове регулювання надзвичайного стану у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.), Кіндюк К. Б. (2020)
Призначення (2020)
Вітання (2020)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2020 року (2020)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України" (2020)
Реклама (2020)
Чергове засідання робочої групи з розробки проєкту Закону України "Про нормативно-правові акти" (2020)
Триває антикорупційна інформаційна кампанія у системі БПД (2020)
Андрій Гайченко: Кабмін підтримав постанову щодо передачі лікарням конфіскованих товарів протиепідеміологічного призначення (2020)
У Мін’юсті відбувся круглий стіл за участі судових експертів та детективів НАБУ (2020)
"Приватний сектор не може собі дозволити неефективних працівників, то чому держава має на них витрачатися?" – Дмитро Кирилюк (2020)
Співпраця Міністерства юстиції з Консультативною місією ЄС щодо Національної стратегії у сфері прав людини (2020)
Україна підписала Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах (2020)
До Міністерства юстиції України завітала делегація студентів з Німеччини (2020)
Справа "Мякотін проти України" (2020)
Справа "Бурлаков та Лисенко проти України" (2020)
Коцур М. М. - Правові засади застосування заходів медичного та виховного характеру для соціальної реабілітації осіб, хворих на наркоманію (2020)
Призначення (2020)
Вітання (2020)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2020 року (2020)
Реклама (2020)
У сфері державної реєстрації найчастіше оскаржується внесення змін до відомостей державних реєстрів щодо власників нерухомого майна та бізнесу (2020)
Право на працю: як система БПД захищає трудові права українців (2020)
Олена Висоцька: ситуація з коронавірусом в установах виконання покарань – під контролем (2020)
Система безоплатної правової допомоги в Україні – одна з найбільш передових серед усіх 47 країн-членів Ради Європи (2020)
Як звернутися до Європейського Суду з Прав Людини (2020)
Оніщенко Н. М. - Права і свободи дитини: забезпечення та захист у контексті сучасних викликів, Богініч О. Л., Львова О. Л., Сунєгін С. О. (2020)
Проблема захисту прав наркозалежних осіб в Україні (2020)
Історія польського конституціоналізму: початковий етап (2020)
Правове регулювання боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні у період з 1990-1999 рр. (2020)
Вітання (2020)
Вєдєнєєв Д. В. - Політика радянської держави із знищення православних храмів в Україні: механізм та духовно-культурні наслідки (1920-ті – 1965 рр.) (2019)
Буцикіна Є. О. - До питання щодо культурних вимірів дизайн-практик та їхнього теоретичного обґрунтування (2019)
Дичковський С. І. - Інкорпорація віртуальних практик в систему віртуального туризму (2019)
Лисенко Л. В. - Штучні мови у фокусі лінгвокультурологічного дослідження (2019)
Рудніцька О. О. - Соціокультурна інтеграція ромів в українську культуру ХХІ століття(на прикладі творчості Ігоря Крикунова та Петра Чорного) (2019)
Бардік М. А. - Образи українських політичних діячів у живописі Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII?ХХІ століть (2019)
Брайченко Т. Ф. - Поетика академічних і естрадних пісень у сучасних українських авторів (2019)
Вовкун В. В. - Фолк-опера "Коли цвіте папороть" Є. Станковича: історія та режисерські рефлексії (2019)
Каблова Т. Б. - Проект "Sax Kolo" специфіка втілення та існування в контексті джазової культури, Цимбал К. О., Цимбал С. В. (2019)
Міщенко І. І. - Творчість художника як відбиття соціально-політичної ситуації в Україні (2019)
Підгорбунський М. А. - Первинні градації виконання богослужбових текстів: псалмодіювання розспівне читання (2019)
Tatarnikova A. - Intonational-semantic aspects of the implementation of the images of glorification-praise in the german protestant musical and historical tradition (2019)
Шевченко Л. М. - Стильові особливості ансамблевої музики К.Сен-Санса у грі піаністів Одеси (2019)
Білаш О. С. - Балет "Марна пересторога" в історії українського балетного театру (2019)
Базела Д. Д. - Діяльність клубів спортивного бального танцю в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2019)
Вакуленко О. М. - Специфіка хореографічних постановок "A Puro Tango Company" (2019)
Глуханич О. М. - Розвиток вокальної школи у контексті становлення професійної освіти на Закарпатті (2019)
Іванова Л. О. - П'єси для голосу й фортепіано В. Власова у виявленні типологій мистецтва поставангарду (2019)
Кеба М. Є. - Естетична виразність спортивного бального танцю (2019)
Косінова О. М. - Корпоративна культура як вагомий чинник професійної підготовки телеведучих (2019)
Леонтієва С. Л. - Вокальне мистецтво та репертуар у сучасному культурологічному просторі епохи (2019)
Поліщук А. В. - Інструментальні конкурси в сучасному мистецькому дискурсії, Сабрі С. С. (2019)
Рукомойніков О. В. - Концерт для альт-саксофона з оркестром Es dur О. Глазунова: взірецьсвітової класики в концертному репертуарі саксофоніста (2019)
Сорока М. В. - Сценічний синтез мистецтв модерну (2019)
Фоменко Н. В. - Афект в теорії та виконавській практиці "Stylus phantasticus"(на прикладі "Хроматичної фантазії" Й. С. Баха (2019)
Чабаненко Н. А. - Неофольклоризм як стильовий напрям в композиторській творчості ХХ ст. (2019)
Юдов М. О. - Проблеми індивідуального підходу в системі підготовки режисерів драматичного театру в умовах заочної форми навчання у ВНЗ, Раденко Ю. В. (2019)
Ялоза А. Г. - Моцартіанські стильові виміри великої сонати для гітари і фортепіано Н. Паганіні (2019)
Айгістова А. А. - Гармонізація культури як механізм її саморозвитку: синергетичний підхід (2019)
Беда О. М. - Андеграунд в українській музиці неакадемічної традиції (2019)
Бекіров У. Р. - Огляд наукової літератури з проблем становлення професійної кримськотатарської музики (2019)
Дульська О. В. - До питання культурологічної спадщини інтелектуальної духовності в теоретичних дослідженнях (2019)
Кацевич О. В. - Вплив кольору на формування інтер'єрного простору (2019)
Лук’яненко К. А. - Балетне мистецтво в умовах соціокультурних трансформацій періоду хрущовської "відлиги" (2019)
Мельник В. О. - Сучасні тенденції гео-пластичних форм у ландшафтній архітектурі (2019)
Наумов О. Г. - Художня емаль у хронотопі українського мистецтва (2019)
Волкомор В. В. - Аудіомастерінг у логіці мистецтвознавчого дискурсу (2019)
Соболєвська С. О. - Український аматорський театр у культурних процесах ХХ – ХХІ століття (2019)
Чень Менмен - Хуан Цзи – композитор і вчений: творчі звершення фундатора національної музичної китайської культури новітньої доби (2019)
Чень Юньцзя - Особливості програмного симфонізму 1990-х років у сучасній китайській композиторській традиції на прикладі "П'яти Стихій" ("Wu Xing", "Les CinqElements") для симфонічного оркестру Цигана Ченя (2019)
Шевелюк М. М. - Особливості розвитку структурних компонентів культурного туризму Львівщини (2019)
Шкільник Б. С. - До питання еволюції жанру хорової обробки духовної пісні в творчості українських композиторів (90-ті рр. ХІХ – 40-ві рр. ХХ ст.) (2019)
Ян То - Історичний генезис та перший період формування китайської фортепіанної сонати (2019)
Станиславская Е. И. - "Kulakovius" Андрея Пучкова: киевский профессор о киевском профессоре. Рецензия на книгу Пучков А. Kulakovius: Киевский профессор римской словесности в стружках времени (Эпопея). Нью-Йорк: Алмаз, 2019. 1136 с.: 480 ил. (2019)
Пучков А. А. - Образцовая упаковка культурной памяти. Архитектор Иосиф Каракис на мелованной бумаге. Рецензия на книгу Юнаков Олег. Архитектор Иосиф Каракис: Жизнь, творчество и судьба. Нью-Йорк: Алмаз, 2016. 544 с.: ил. ISBN 978-1-68082-000-3 (2019)
Горбань Ю. І. - Проектна діяльність в індустрії моди – нова парадигма для майбутніх досліджень (2019)
Оспанова Я. Н. - Роль клубной деятельности в формировании у подростков толерантности к детям с особыми образовательными потребностями, Слюсаренко Н. В. (2020)
Богайчук О. С. - Психолінгвістичні основи навчання письмового перекладу юридичних документів (2020)
Зелений П. О. - Типи екологічних проєктів та алгоритм їхнього розроблення на основі проєктно-задачного підходу (2020)
Савош В. О. - Засобово орієнтовані складники системи неперервної освіти: різноаспектний аналіз формальної, інформальної та неформальної освіти (2020)
Жерноклєєв І. В. - Формування освітнього середовища в умовах дуальної форми навчання майбутніх учителів технологій (2020)
Іванченко Є. А. - Сутність та структура самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера, Пірко Ю. О. (2020)
Плахотнік О. В. - Особливості організації науково-дослідної роботи студентів у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти (2020)
Шмалєй С. В. - Організаційно-педагогічні засади охорони та гігієни голосу вчителів музичних дисциплін, Цюра К. М. (2020)
Базиль С. М. - Авторська модель формування інформатичної компетентності в майбутніх педагогів професійного навчання (2020)
Бурчак С. О. - Характеристика моделі системи розвитку творчості майбутніх учителів математики (2020)
Вишневська Я. А. - Визначення сутності поняття "післядипломна освіта керівників закладів загальної середньої освіти України" (2020)
Гриценко А. П. - Упровадження спецкурсу "Мультимедійні технології в історичній освіті" в системі підготовки майбутніх учителів історії (2020)
Колесник М. О. - Становлення причинно-системного світогляду майбутнього вчителя як основа формування наукової картини світу (2020)
Котловський А. М. - Комунікативні стратегії для ефективного представлення презентації-доповіді майбутніми економістами (2020)
Марецька Л. П. - Актуалізація проблеми мовленнєвої культури вчителя сучасного закладу освіти (2020)
Микитенко М. М. - Сутність та структура лінгвістичної компетенції та компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2020)
Микитенко О. В. - Алгоритм усвідомленого оволодіння іноземною мовою студентами спеціальності "Право" (2020)
Сиротенко Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні економічної компетентності педагогів професійного навчання (2020)
Сотер М. В. - Cутність поняття "підготовка фахівців технічних спеціальностей" (2020)
Стеценко Н. М. - Використання сучасних англомовних серіалів у навчанні студентів іноземної мови, Стеценко Д. В. (2020)
Шагова О. Ю. - Результати статистичної перевірки ефективності моделі формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності (2020)
Завгородня Т. К. - Зарубіжний досвід моніторингу якості вищої освіти в дослідженнях вітчизняних науковців (2020)
Шоробура І. М. - Зарубіжний досвід державно-громадського управління освітою (2020)
Doronina O. V. - The role of educational services and programs among the services for the elderly in Australia (2020)
Курант О. Є. - Особливості формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності засобами коучингу (2020)
Жорова І. Я. - Етапи становлення та розвитку морської освіти України в другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Кохановська О. В. - Вплив мовної політики в освітній галузі на зміст підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін південних областей України (40-ві рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Кузьменко В. В. - Розвиток діалектико-матеріалістичного світогляду учнів під час проведення дослідної роботи (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Ляшкевич А. І. - Формування радянської системи морської освіти (1922–1941) (2020)
Примакова В. В. - Специфіка розвитку професійної компетентності майбутніх моряків у закладах морської освіти України (90-і роки ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Багрій М. А. - Доробок письменників-учителів Західної України в контексті розвитку української педагогічної думки кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. (2020)
Красновська І. П. - Теоретичне обґрунтування понять "компетенція" і "компетентність" у дослідженнях науковців (друга половина XX – початок XXI століття) (2020)
Куценко І. В. - Реформування моніторингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів на Херсонщині (80-ті роки ХХ століття) (2020)
Овчиннікова О. М. - Гуманітарна освіта в морських навчальних закладах України (1965–1972 рр.) (2020)
Пислар А. Б. - Правове виховання учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти України (70-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Солодовник А. О. - Схема класифікації архівних джерел у контексті історико-педагогічних досліджень розвитку вітчизняної системи морської освіти в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття (2020)
Швед Г. В. - Аналіз поняття "розвиток післядипломної освіти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості (2018)
"Енергоефективний університет" збирає друзів. VII міжнародна науково-практична конференція (2018)
"Зброя та безпека-2018". XV міжнародна спеціалізована виставка (2018)
Актуальні інтерв'ю. Дискусійна платформа (2018)
KyivTex&Fashion. I міжнародна наукова конференція текстильних та фешн технологій (2018)
Best Fashion Awards (2018)
Remix-Eurasia 2018 (2018)
Пашкевич К. Л. - Особливості дизайн-проектування колекцій одягу з використанням оздоблення тканин, Лю Цзянсінь, Вінтоняк І. М. (2018)
Зубкова Л. І. - Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для шахтарів, Гаманюк С. В. (2018)
Скоробагатько Т. А. - Дослідження принципів формоутворення та декорування сучасного молодіжного одягу на основі гармонізації форми та оздоблення, Волянська А. А., Ніколаєва Т. В. (2018)
Бурдак М. О. - Особливості фізико-механічних властивостей полівінилхлоридних композицій, наповнених відходами гуми, Костенко А. Ю., Березненко Н. М., Новак Д. С., Лаврук В. І. (2018)
Training grants available for young textile (2018)
Премія імені Леоніда Гавриша (2018)
Гаюк І. Я. - Особливості формування етнокультурної самосвідомості вірмен на українських землях (2019)
Дьяченко Р. В. - Сучасні ресторанні заклади України як осередки дозвілля (2019)
Коваленко Є. Я. - Біхевіоризм як специфічний напрям в культурі індустріального менеджменту (2019)
Кухаренко О. О. - Цілі ритуальних церемоній і визначення характеру дій епізодів у структурі циклу національної весільної обрядовості, Кухаренко А. В. (2019)
Сапожнік О. В. - Культурологічний зміст поняття ідентичності (2019)
Турчак Л. І. - Творчість Володимира Горовиця у контексті світового мистецтва (2019)
Холодинська С. М. - Шляхи поетичної самореалізації фундатора української моделі футуризму Михайля Семенка (2019)
Шевченко Н. О. - Актуалізація культурної спадщини як ресурс модернізації та розвитку сучасних туристичних дестинацій (2019)
Куцак С. А. - Карнавал як явище святкової культури в сучасному світі (2019)
Олійник О. М. - Місто та ідентичність: у пошуках самовизначення (2019)
Струтинський Б. Д. - Інформаційно-культурна глобалізація як феномен сучасного cтану цивілізаційних трансформацій (2019)
Недзельський Р. С. - Розвиток національного культурного простору в умовах трансформаційних змін сучасності (2019)
Айгістова А. А. - Схід і Захід у звукообразах світової гармонії: дихотомія та дуалізм культур (2019)
Боголюбова І. В. - Урбаністична культурологія: почути образ міста (частина І) (2019)
Борисенко Ю. С. - Animation as a kind of cultural activity of open-air museums in Ukraine (2019)
Братіцел М. Л. - Ресторанна діяльність в контексті розвитку сучасної екокультури (2019)
Вернигоренко О. С. - "Зарозуміла мова" в російському футуризмі як "явище" та "річ в собі" відповідно до "Критики чистого розуму" Іммануїла Канта (2019)
Козек М. І. - Регіональні особливості поховальної обрядовості на Буковинській Гуцульщині (2019)
Береговська Х. О. - Метафізика образу спокуси в малярстві Василя Курилика (2019)
Бондарчук Я. В. - Найдавніші образи териантропів (звіролюдей) як відображення теротеїстичних та тотемicтичних уявлень первісного людства (2019)
Босий І. М. - Технології створення арт-об’єктів з деревини (на прикладі робіт студентів кафедри дизайну середовища ХДАДМ), Брижаченко Н. С. (2019)
Безугла Р. І. - Дендізм і гламур в контексті англійської художньої літератури ХІХ століття (2019)
Варивончик А. В. - Реорганізація промислового об’єднання "Укрхудожпром" та присвоєння товарного знаку (2019)
Цугорка О. П. - Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність (2019)
Василишина Н. А. - Дантеана у французькому живописі епохи романтизму (2019)
Стрілець В. Ф. - Виникнення меблевого формотворення в доісторичний період (2019)
Решетньова Г. О. - Майсенська порцеляна у Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького (2019)
Легка С. А. - Значення творчого доробку Ростислава Захарова для розвитку українського балетного театру першої половини ХХ століття (2019)
Павлюк Т. С. - Специфіка італійської школи у контексті сучасних тенденцій конкурсного бального танцю (2019)
Равлюк-Голіцина О. М. - Кіноекран як медіальна поверхня (2019)
Крись А. І. - Тенденції розвитку драматургії сценічної бальної хореографії у контексті світових процесів (2019)
Локтіонова-Ойцюсь О. О. - Українське музичне телебачення 1990-х – 2000-х років як соціокультурний та мистецький феномен (2019)
Поспєлов О. О. - Циркові вистави у Львові та Чернівцях 1860-х рр. (2019)
Ситченко К. В. - Хореографія як важливий компонент у підготовці спортсменів в синхронному плаванні (2019)
Хоцяновська Л. Ф. - Курт Йосс – теоретик, практик, педагог та його вплив на розвиток сучасного хореографічного мистецтва (2019)
Козлін В. Й. - Створення музики у Сakewalk SONAR Platinum (частина 2), Грищенко В. І. (2019)
Кушнірук О. П. - Джерелознавчі аспекти проблеми "композитор і фольклор” у творчості О. Яковчука (2019)
Лю Кетін - Стильові домінанти китайського мистецтва ХХ століття й художня практика Тайваню (2019)
Нєйчева Л. В. - Національні особливості болгарської мови і традиції національного вокалу (2019)
Татарнікова А. А. - "Gloria" Ф. Пуленка в контексті традицій християнського славослів’я: образно-смислові і жанрово-стильові аспекти (2019)
Шевченко Л. М. - Актуальний соціокультурний зріз виразності фантазії на теми Рябініна А. Аренського (2019)
Ярошенко І. В. - Специфіка композиторської творчості Андрія Кушніренка (2019)
Мустафаєв Ф. М. - Концертно-гастрольна діяльність під час бойових дій (2019)
Ігнатенко Є. В. - Осмогласник Каллістрата 1769 року: авторизація грекомовних причасників і херувимських пісень (2019)
Гриценко О. Г. - Композитор Валерій Антонюк: риси стилю (2019)
Дружинець М. І. - Пісенний конкурс Євробачення та вокальні телевізійні талант- шоу як фактор європеїзації та євроінтеграції української культури (2019)
Тущенко М. М. - М. Стецюн "Іспанський концерт” для гітари з оркестром: до питання створення національного репертуару в галузі гітарного мистецтва (2019)
Бережник С. І. - Сучасний український рок-фестиваль (2019)
Бучок Л. В. - Особливості становлення та розвитку закарпатської композиторської школи у прикладах фортепіанної творчості др. пол. ХХ ст. (2019)
Василенко О. А. - Діалогічність як виконавська установка у "Missa movere" Віктора Степурка (2019)
Давлатова Т. І. - Штрихи до біографії Марії Донець-Тессейр (За архівними матеріалами) (2019)
Єрмак І. Ю. - Ритмічна альтерація у флейтовому виконавському мистецтві XVIII століття (2019)
Казнох І. Б. - Музично-віршова організація празника Вознесіння Господнього (На матеріалі Любачівського Ірмологіона 1674 року) (2019)
Марченко М. О. - Принципи роботи диригента-хормейстера з українським партесним твором в контексті сучасної вітчизняної виконавської культури (2019)
Омельченко-Агай К. Г. - Перетворення жанрового інваріанту сольної кантати у творчості В. A. Моцарта (2019)
Шадько М. О. - Новий підхід до виразових можливостей фортепіано у творчості американських композиторів ХХ століття (2019)
Шило А. П. - Лариса Руденко на сцені Київської опери: вокальна творчість у повоєнні роки (за архівними матеріалами) (2019)
Перевальський В. Є. - Рецензія на монографію "Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині ХІХ століття” Марини Бардік (2019)
Бабин І. А. - Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакуумметричних параметрів лінії промивки доїльної установки (2018)
Калетнік Г. М. - Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби, Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. (2018)
Rutkevych V. - Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden (2018)
Гунько І. В. - Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при заготівлі кукурудзяного силосу, Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. (2018)
Шимко Л. С. - Обґрунтування та оцінка економічної ефективності зернозбирального комбайна, обладнаного самоскидним зерновим бункером, Шатров Р. В., Опалко В. Г., Солтисюк В. І. (2018)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу руху сільськогосподарського агрегату на базі автомобільного шасі (2018)
Труханська О. О - Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки (2018)
Гунько І. В. - Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів, Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. (2018)
Гунько І. В. - Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини, Кравець С. М., Служанюк М.О. (2018)
Матвійчук В. А. - Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням, Колісник М. А., Штуць А. А. (2018)
Островський А. Й. - Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань (2018)
Гунько І. В. - Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату, Галущак О. О., Бурлака С. А. (2018)
Стаднік М. І. - Дослідження пуску стрічкових конвеєрів, Видмиш А. А. (2018)
Козлов Л. Г. - Вплив параметрів регуляторів на стійкість та динамічні характеристики мехатронної гідросистеми, Коріненко М. П., Пилявець В. Г. (2018)
Федушко С. - Е-бібліотеки Канади і Словенії, Сєров Ю. (2020)
Гах І. - Перспективи розвитку мультимедійних технологій у бібліотечних мережах (2020)
Дуднік О. - Бібліографічна винниченкіана (ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Соколов В. - Діяльність Центральної польської державної бібліотеки у Києві (1925–1937) (2020)
Гранчак Т. - Шкільна бібліотека – провідний інформаційний осередок Нової української школи. Рец. на кн.: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; |авт. кол.: Л. М. Бондар, Н. В. Вараксіна, С. М. Глазунова, Н. Д. Грудініна, Т. В. Добко, Л. М. Дунаєва, Н. Є. Зоріна, С. Г. Коваленко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, Н. Г. Мацібора, Я. М. Ніколаєнко, Н. В. Онищенко, О. Г. Помчалова, А. І. Рубан, І. І. Хемчян, О. А. Шило ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян|. Київ, 2019. 359 с. (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек"; вип. 21). (2020)
Рубан А. - Бібліографічний посібник для бібліотекарів закладів освіти. Рец. на кн.: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. Для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; |упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан|. Київ : |б. в.|, 2019. 500 с. (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 23). (2020)
П’яті бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника (2020)
Всесвітня акція Safer Internet Day (2020)
Катерина Ієронімівна (Єронімівна) Скокан – бібліограф українського письменства (2020)
Грицун А. В. - Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів, Бабин І. А., Севостьянов І. В. (2018)
Мазур В. А. - Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна, Балагура О. В., Журенко Ю. І. (2018)
Кондратюк Д. Г. - Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів (2018)
Гунько І. В. - Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок, Галущак О. О. (2018)
Швець Л. В. - Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила (2018)
Фіалковська Л. В. - Дослідження і розробка технології збагаченого молока (2018)
Любін М. В. - Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях, Токарчук О. А. (2018)
Матвійчук В. А. - Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок, Колісник М. А., Любін М. В. (2018)
Боднар Л. А. - Особливості визначення теплофізичних властивостей генераторного газу (2018)
Алієв Е. Б. - Установка для виготовлення паливних брикетів, Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. (2018)
Рябошапка В. Б. - Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування, П’ясецький А. А., Єленич А. П. (2018)
Зелінська О. В. - Задачі моделювання технічних систем як об’єктів розробки (2018)
Колесник Л. Г. - Обгрунтування ефективності використання газодизеля в роботі двигуна д – 240 машинно – тракторного агрегата мтз-80/82 під час оранки (2018)
Бабин І. А. - Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії (2019)
Гунько І. В. - Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК "Всеукраїнський навчально-науковий консорціум", Завальнюк П. Г, Ємчик В. В. (2019)
Курило В. Л. - Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера , Пришляк В. М. (2019)
Пришляк В. М. - Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера , Курило В. Л. (2019)
Севостьянов І. В. - Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК, Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. (2019)
Поляков А. П. - Методика формування номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту спеціальних машин військового призначення (2019)
Веселовська Н. Р. - Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин, Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я. В. (2019)
Котов Б. І. - Математичне моделювання динамічних режимів зерносушарки з індукційним підведенням енергії, Швидя В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2019)
Гунько І. В. - Вплив високотемпературної обробки молока напроцес термокислотної коагуляції білків, Орлюк Ю. Т., Зозуляк О. В. (2019)
Будяк Р. В. - Обробка гільз силових циліндрів гідросистем сільськогосподарських машин (2019)
Видмиш А. А. - Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі (2019)
Ляшук О. Л. - Експериментальні дослідження транспортування сипких матеріалів трубчастим скребковим транспортером, Дзюра В. О., Клендій В. М., Бортник І. М., Задорожний В. Ю. (2019)
Дубчак В. М. - Розв’язання прикладних задач автоматизації підготовки сучасних технологічних процесів механічної обробки (2019)
Колесник Л. Г. - Шляхи очищення альтернативного палива для роботи машинно-тракторного агрегата (2019)
Веселовська Н. Р. - Обгрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду, Склярук О. В. (2019)
Курило В. Л. - Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера, Пришляк В. М. (2019)
Малаков О. І. - Моделювання живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна кск-600, Бурлака С. А., Ярощук Р. О. (2019)
Середа Л. П. - Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств, Швець Л. В., Труханська О. О. (2019)
Холодюк О. В. - Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом , Спірін А. В., Ковальова І. М. (2019)
Гунько І. В. - Дослідження технічного сервісу машин в АПК, Музичук В. І., Служанюк М. О. (2019)
Бандура В. М. - Технологічні процеси сушіння сої, Поп’як О. Г. (2019)
Гунько І. В. - Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників, Севостьянов І. В., Орлюк Ю. Т. (2019)
Соломон А. М. - Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями, Полєвода Ю. А. (2019)
Фіалковська Л. В. - Дослідження процесу екстракції на установцідля екстрагування в електромагнітному інтенсифікатори (2019)
Бубновська І. А. - Аналіз напруженого стану заготовок при вальцюванні (2019)
Паладійчук Р. Б. - Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. (2019)
Грибик Р. І. - Аналіз комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту (2019)
Сосновська Л. В. - Шляхи підвищення родючості ґрунтів України (2019)
Бабік І. - Проблеми та перспективи військової політики КНР (2019)
Домарецька В. - The role of BRICS in international relations (2019)
Голотюк Ю. - Європейська стратегія у сфері клімату та енергії (2019)
Bereźnicka M. - The attitudes of National Security students towards sexting (2019)
Вознюк Є. - Поширення впливу мексиканських картелів засобами інформаційних технологій і пропаганди (2019)
Карпчук Н. - Консцієнтальна війна Російської Федерації в Україні й світі (2019)
Ніколаєнко Н. - Комунікативні стратегії інформаційної складової російсько-української гібридної війни, Василевич Ю., Комарчук О. (2019)
Зіскін О. - Інститут соціальної держави: визначення чинників руйнівного впливу та оцінка перспектив функціонування (2019)
Лапін О. - До питання про теоретико-методологічну основу дослідження політичної стабільності (2019)
Ткачук А. - Національний бренд України на міжнародній арені (2019)
Яковлєв М. - Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин (2019)
Нофенко А. - Особливості російсько-української гібридної війни та її значення для європейської безпеки (2019)
Yuskiv Kh. - Separatism against the state: the case of Catalonia (2019)
Філюк В. - Сучасні найвпливовіші терористичні організації Африки (2019)
Алієв Е. Б. - Автоматизована система керування технологічним процесом доїння, Яропуд В. М., Гаврильченко О. С., Костеніков О. О. (2019)
Бабин І. А. - Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок (2019)
Руткевич В. С. - Розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах (2019)
Севостьянов І. В. - Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунокудосконалення технології та обладнання длярозчинення мінеральних речовин у біологічних добривах (2019)
Анісімов В. Ф. - Аналіз і вибір методів дослідженнянадійності автотракторних двигунів, Музичук В. І. (2019)
Берник І. М. - Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини (2019)
Соломон А. М. - Пробіотики і їх роль у виробництві кисломолочних продуктів спеціального призначення, Полєвода Ю. А. (2019)
Фіалковська Л. В. - Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами (2019)
Ковальова І. М. - Пристосування для підвищення продуктивності роботи фрезерного верстата з чпк mcv-1000 (2019)
Руткевич В. С. - Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку (2019)
Яропуд В. М. - Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрівмолочного фільтру, Токарчук О. А. (2019)
Соловей І. М. - Дослідження впливу високочастотного електричного поля на посівні якості насіння зернових культур (2019)
Стадник М. І. - Мобільний пристрій для дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей, Проценко Д. П. (2019)
Ткаченко С. Й. - Підготовка пари з визначеними термодинамічними параметрами в теплотехнологічній системі, Степанова Н. Д. (2019)
Волонтир Л.О. - Управління проектуванням комп’ютерних систем, Зелінська О.В. (2019)
Гряник В. О. - Автоматизована обробка даних у єдиній системі кадастрової реєстрації нерухомого майна (2019)
Патер І. Г. - Союз визволення України і Ольґерд Іполит Бочковський: практичний зв'язок із національно-визвольним рухом (2017)
Марченко Я. В. - Зовнішньополітичні чинники у польсько-українській війні 1918–1919 років (2017)
Пасіцька О. І. - Бізнес і освіта: діяльність торговельно-кооперативних навчальних закладів у Галичині в першій третині ХХ століття (2017)
Раманава І. М. - Рэпрэзентацыі бальшавіцкага тэрору у школьных навучальных курсах (2017)
Стасюк О. Й. - Структура та компетенція радянських органів представницької влади (2017)
Романюк М. В. - Форми і методи протистояння збройного підпілля ОУН Золочівської округи радянській тоталітарній системі у другій половині 1940-х – початку 1950-х років (2017)
Муравський О. І. - Народний Рух України за перебудову: особливості інституційної розбудови у західноукраїнському регіоні (лютий-вересень 1989 р.) (2017)
Ткачук А. П. - "Кримський чинник" українсько-російських відносин у візії Народного Руху України (2017)
Костюк О. А. - Крим як інструмент впливу в політиці РФ щодо України у першій половині 1990-х років (2017)
Підшибякін С. В. - Мінські угоди 2014–2015 років в українському партійному дискурсі (2017)
Бурачок Л. В. - Державотворча діяльність Осипа Назарука в уряді ЗУНР (2017)
Сова А. О. - Іван Боберський у громадському житті міжвоєнного Львова (2017)
Посівнич М. Р. - Державотворча діяльність Степана Бандери в 1939–1941 роках (2017)
Каменцев Д. С. - "З них всіх являється дійсним українським генералом демократом...": політичний портрет військового міністра УНР в екзилі Володимира Сальського (2017)
Каранда І. І. - Громадсько-політична діяльність Зиновія Пеленського у першій третині ХХ ст.: штрихи до політичної біографії (2017)
Кравець Н. П. - Василь Прохода – організатор і дослідник українського сокільства в ЧСР у 1920-х роках (2017)
Полтавець Ю. С. - Культурне життя, організація дозвілля та побуту в Національній академії сухопутних військ (2017)
Возняк Т. С. - Два принципи формування політичної нації (2017)
Сова А. О. - "Щирий привіт з XI Олімпійських всесвітних змагань в Берліні!" – з невідомого листування Івана Боберського та керівництва українського товариства "Сокіл-Батько" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Веселовська Н. Р. - Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причіпної кпп-4.2, Малаков О. І., Бурлака С. А. (2019)
Ковбаса В. П. - Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт, Пришляк В. М., Ярощук Р. О. (2019)
Бандура В. М. - Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої, Поп’як О. Г. (2019)
Гладушняк О. К. - Економія енергоресурсів при первинній переробці рослинної сировини, Всеволодов О. М., Рєзнік К. В. (2019)
Соломон А. М. - Вплив показників якості молока на продукти харчування, Полєвода Ю. А. (2019)
Соломон А. М. - Дослідження сировинної бази вінницької області, Полєвода Ю. А., Бондар М. М. (2019)
Веселовська Н. Р. - Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин, Шаргородський С. А. (2019)
Видмиш А. А. - Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму, Возняк О. М. (2019)
Возняк О. М. - Дослідження графоаналітичного метода визначення стандартних w- параметрів чотириполюсника, Видмиш А. А., Штуць А. А. (2019)
Стаднік М. І. - Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні, на базі біогазових установок, Грицун А. В., Проценко Д. П. (2019)
Бабин І. А. - Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки (2019)
Барановська Т. В. - Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями, Ковальчук В. В. (2018)
Вигівська І. М. - Облікові аспекти управління ризиками надання благодійної допомоги в умовах гібридної війни, Хоменко Г. Ю. (2018)
Грабчук І. Л. - Організація захисту облікової інформації в умовах гібридної війни (2018)
Grytsyshen D. O. - Public procurement as an object of analysis in the context of reforming the system of public finance management, Svirko S. V., Suprunova I. V. (2018)
Жиглей І. В. - Суб'єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процес (2018)
Остапчук Т. П. - Інвентаризація земельних ділянок: обліково-практичний аспект, Гавриловська Д. В. (2018)
Павелко О. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату в частині ідентифікації фінансових результатів: адаптація до діяльності будівельних підприємств (2018)
Свірко С. В. - Передумови запровадження управлінського обліку в державних закладах вищої освіти, Тростенюк Т. М. (2018)
Тітарчук М. І. - Складові системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства (2018)
Травін В. В. - Культурні передумови формування відношення до свободи вибору в системі бухгалтерського обліку, Нагіленко І. А. (2018)
Хоменко Г. Ю. - Сучасні проблеми обліку інвестиційної діяльності підприємств України, Вознюк О. В. (2018)
Щирська А. Ю. - Бухгалтерський облік як система генерування інформаційних ресурсів: трансформація завдань (2018)
Грищенко К. - Зовнішня політика України в умовах глобального світу (2004)
Сташевський С. - Політика України: роздуми парламентарія (2004)
Яловий В. - На рубежі Європи та Азії: київські сюжети міжнародних відносин (2004)
Кулінич М. - Дипломатія України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (2004)
Кривонос П. - Зарубіжні дипломати відкривають Україну (2004)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2004)
Губерський Л. - Тут народжується дипломатія (2004)
Пирожков С. - Україна в системі міжнародної безпеки та військового співробітництва (2004)
Яцків Я. - На шляху до інтеграції української науки у світову систему (2004)
Андрущенко В. - Виклики ХХІ століття: погляд зсередини на світову динаміку у сфері глобальної політики (2004)
Шкляр Л. - Зовнішньополітичний вимір вітчизняної етнополітики (2004)
Дашкевич Я. - Персько-українські дипломатичні контакти у 1610—1620-х роках (2004)
Маврін О. - Спогади Арнольда Марголіна про роботу Української делегації на Паризькій Мирній Конференції 1919 р. (2004)
Посли України в іноземних державах (2004)
Іноземні посли в Україні (2004)
Сергійчук В. - Князь Дмитро Вишневецький як засновник козацької дипломатії (2004)
Борисенко В. - Зовнішньополітичні орієнтири української дипломатії в 1652—1653 рр. (2004)
Солдатенко В. - Зовнішньополітичний курс гетьманської держави Павла Скоропадського (2004)
Дробот І. - Карпатська Україна і європейський простір (1919—1939 рр.) (2004)
Матвієнко В. - Маловідомі сторінки діяльності української дипломатії на Кавказі (2004)
Амае К. - Сучасний стан та перспективи розвитку японсько-українських двосторонніх відносин (2004)
Гуменюк Б. - Кіпрське питання: шлях до вирішення (2004)
Щербак Ю. - Коли Україна стане членом НАТО? (2004)
Віднянський С. - Міжнародні зв’язки України в сучасній вітчизняній історіографії: основні напрями, проблеми та перспективи дослідження (2004)
Даниленко В. - Українсько-російські відносини у складі СРСР у другій половині ХХ ст. (2004)
Падалка О. - Сучасна українська цивілізація в Європейському та світовому просторі: проблеми місця та ролі (2004)
Ковальчук М. - Дипломатія Антанти, російський білий рух і незалежність України (травень-серпень 1919 р.) (2004)
Гошуляк І. - Перше посольство України до Сполучених Штатів Америки (2004)
Кучерук О. - Вічний надзвичайнийі повноважний посол України (2004)
Перепелиця Г. - Теоретичні аспекти асиметричних відносин в українсько-російському контексті (2004)
Песчаний О. - Швейцарія та Україна в 90-ті роки ХХ століття (2004)
Варнавський Д. - Україна та Іран: стан і перспективи міждержавного економічного співробітництва (2004)
Ялова О. - Міжнародний імідж України (2004)
Гузар Л. - Справа міждержавних порозумінь — це і наша, церковна справа (2004)
Павленко С. - Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства Івана Мазепи (1687—1709 рр.) (2004)
Денисенко А. - Таємна подорож Василя Капніста (2004)
Вєдєнєєв Д. - Нащадок славного роду: дипломат Микола Галаган (2004)
Брицький П. - Роман Смаль-Стоцький: дипломатична, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність (2004)
Сорока М. - Європейські екзамени Угорщини і їхнє відлуння в Україні (2004)
Чамара В. - Дипломатична місія інформації (2004)
Пасак В. - Він був нашим другом (2004)
Набруско В. - Україна у світовому радіопросторі (2004)
Петрів Т. - Журналістська освіта як дипломатія ХХІ століття в контексті інформаційної епохи (2004)
Денисенко В. - Здобутки і втрати української дипломатії у зближенні "рандштатів" (2004)
Лубківський М. - Дипломатичне досьє. 2003 рік (2004)
Трофименко О. Л. - Фенетика дерматогліфів великої рогатої худоби різних порід, Вінничук Д. Т. (1992)
Власов В. І. - Селекційний індекс для оцінки і відбору бугаїв за відтворною здатністю, Мільченко Ю. В., Попов О. Є. (1992)
Давиденко В. В. - Якісний склад молока великої рогатої худоби і методи його поліпшення (1992)
Вінничук Д. Т. - Відгодівельні та м'ясні якості червоних степових та помісних бугайців, Мушкарьов В. М., Бурдукало М. М., Тітков С. А. (1992)
Шеремета В. І. - Зміни морфології яєчників та внутрішніх органів тварин при суперовуляції ГСЖК різних серій виготовлення, Щастний П. В., Букаров Н. Г., Букарова В. І. (1992)
Яцун А. С. - Вплив умов вирощування на розвиток племінних бугайців, Дородько М. Р., Дідковський М. Р., Опольська Л. О. (1992)
Тимченко О. Г. - Ефективність вирощування різних типів та порід великої рогатої худоби в умовах півдня України, Козир В. С., Величко О. І., Тимченко Л. О. (1992)
Романенко А. А. - Результативність використання голштинської породи при удосконаленні чорно-рябої худоби, Волковська З. А. (1992)
Сірацький Й. З. - Вплив різних факторів на відтворну здатність бугаїв-плідників та їх потомства (1992)
Терек В. І. - Забійні показники бичків чорно-рябої породи при інтенсивному вирощуванні, Федак В. Д. (1992)
Цимбалюк М. Ф. - Вплив комплексу електрофізичних факторів (ІЧ-обігрівів, УФ-опромінення та іонізації повітря) у період вирощування на відтворну здатність худоби (1992)
Кругляк А. П. - Перспективи наукових досліджень в біології розмноження і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (1992)
Петренко І. П. - Багатоплідність родин племінної симентальської худоби на Україні (1992)
Глазко В. І. - Динаміка морфологічних ознак і генетичних маркерів у процесі формоутворення (1992)
Вінничук Д. Т. - Мікроеом у системі племінного обліку, Гавриленко В. П. (1992)
Подоба Б. Є. - Імуногенетична оцінка заводських стад великої рогатої худоби, Дідик М. В., Грінченко О. М. (1992)
Козир В. С. - Результати вирощування бичків південного мʼясного типу в підсосний період залежно від сезону народження, Ярмак В. С. (1992)
Дубін А. М. - Якісне вдосконалення симентальських стад у господарствах Черкаської області, Бащенко М. І., Хаврук О. Ф. (1992)
Вітальні слова на адресу Конституційного Суду України (2016)
Баулін Ю. В. - Двадцять років вітчизняної конституційної юрисдикції: здобутки та перспективи (2016)
Сторінками історії Конституційного Суду України (2016)
Спогади суддів Конституційного Суду України у відставці (2016)
Футей Б. - 20 років Конституції України (2016)
Георгієвський Ю. В. - Оптимізація співвідношення деконцентрації та децентралізації як вимога конституційної модернізації (2016)
Касмінін О. В. - Актуальні питання захисту права на працю та права на соціальний захист громадян Конституційним Судом України (2016)
Колісник В. П. - Сприйняття ідей конституціоналізму на тлі штучної міфологізації масової свідомості (2016)
Костицький М. В. - Про античні витоки розуміння права (правності) і закону (законності) та можливість їх урахування в сучасному конституційному судочинстві (2016)
Мельник М. І. - Про межі конституційної юрисдикції та пряму дію норм Конституції України при здійсненні правосуддя, Різник С. В. (2016)
Петришин О. В. - Форма державного правління: до пошуку конституційної моделі в Україні (2016)
Речицький В. В. - До питання про конституційно-правові гарантії народного суверенітету в Україні (2016)
Сліденко І. Д. - Абсолютне в праві, або аксіоматичність базисних категорій сучасного конституційного права (конституціоналізм) (2016)
Стецюк П. Б. - Зміни до Основного Закону України щодо правосуддя (конституційно-юрисдикційний зріз) (2016)
Шаптала Н. К. - Викладення резолютивної частини рішення Конституційного Суду України (2016)
Шишкін В. І. - Конституційні основи правового реагування органів державної влади на акти воєнної агресії (2016)
Бірмонтієне Т. - "Невидимі" поправки до конституції: роль конституційного суду (2016)
Селіванов А. О. - Конституція України у правоутворенні сучасного публічного права (2016)
Вакарчук І. О. - Квант — геніяльна здогадка чи "вимушений” крок? (2001)
Пляцко Р. - Про порівняння розв'язків рівнянь Дірака й Матісона–Папапетру в полі Шварцшільда (2001)
Харченко Д. О. - Режим аномальної дифузії в стохастичних системах (2001)
Zhydachevskii Ya. A. - Radiation and optical properties of the LiNbO3 crystals doped with d- and f-elements, Matkovskii A. O., Sugak D. Yu., Potera P., Pracka I., Łukasiewicz T., Solskii I. M., Mierczyk J. (2001)
Солдатова Є. Д. - Дослідження властивостей металевого церію в околі критичної точки, Снегірьов М. Г. (2001)
Дiдух Л. Д. - Енерґія основного стану й перехід метал-діелектрик у моделі вузькозонного парамагнетика, Скоренький Ю. Л. (2001)
Кужель Б. С. - Гiстерезис температурних залежностей термо-е.р.с. та електроопору у твердих розчинах на основі тернарних сполук Eu (2001)
Ковалюк З. Д. - Характер шумів у шаруватих монокристалах і плівках InSe, Орлецький В. Б., Будзуляк І. М., Нетяга В. В. (2001)
Бабич О. Й. - Вплив приферміївської структури густини станів на нормальні властивості надпровідника YBa2Cu3O7, Луців Р. В. (2001)
Derzhko O. - Jordan–Wigner fermionization for spin-½ systems in two dimensions: A brief review (2001)
Стадник В. Й. - Рефрактометрія механічно деформованих кристалів RbNH4SO4, Романюк М. О. (2001)
Шопа Я. I. - Вимірювання оптичної активности в кристалах групи KDP методами високоточної поляриметрії (2001)
Колінько М. І. - Бромид індію: оптичні спектри в ділянці 2–30еВ, Бовгира О. В., Кітик І. В., Пясецкі М. (2001)
Підзирайло М. С. - Оптико-спектральні характеристики чистих та активованих йонами Tl+ монокристалів K2$ZnI4, Вістовський В. В., Максимович Х. К., Стефанський І. В. (2001)
Носенко А. Є. - Люмінесценція домішкових йонiв Eu3+ у кристалах кальцiй-ґалiй-ґерманієвого ґранату та кальцій-ґалоґерманату, Костик Л. В., Лещук Р. Є. (2001)
Ковальчук М. - Нерівноважне утворення слабких ліній рідкісноземельних елементів у сонячній атмосфері: CeII, Стоділка М., Благодир Я., Гірняк М. (2001)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2001)
Копилов В. О. - Аксіологічне осмислення освітнього процесу, Панфілов О. Ю. (2019)
Bataeva K. V. - Consumerism in students' practices in higher education (2019)
Абдуллаєв А. - Структурні реформи в Азербайджані як частина ефективності демократичного управління (2019)
Жарких В. Ю. - Філософія національної / особистої самоідентифікації в контексті глобалізації (2019)
Проценко О. П. - Етикетна імперативність в існуванні моральної культури поведінки та спілкування (2019)
Бродецька Ю. Ю. - Етика співбуттєвості: універсалії й механізми буття-разом (2019)
Нварукве Ч. - Використання мови як інструменту для управління конфліктами (2019)
Добридень О. В. - Діалектика форми та змісту здоров'язбережувальної активності соціальних суб'єктів в умовах суспільства споживання (2019)
Міаніє М. Ю. - Нова єдина теорія розвитку суспільства, її ідеологія. Пропозиції з розроблення й реалізації (2019)
Васильєва Л. А. - Явище публічного дійства в реаліях соціального примусу інформаційного суспільства, Чмихун С. Є. (2019)
Ушно І. М. - Капітализація особистості в умовах інформаційного суспільства (2019)
Медведь О. В. - До уточнення параметрів термінологічної системності в прикладному термінознавстві, Рижкова В. В. (2019)
Нварукве Ч. - Культура у вивченні іноземних мов (2019)
Научитель О. Д. - Психологічна структура професійної "Я-концепції" військовослужбовців із різним типом професійної ідентичності, Гулий Ю. І., Садіков Г. М. (2019)
Северин В. Д. - Джерело створення асоціативного образу в дизайні, Северин Н. В. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Редакційна етика й процедура рецензування (2019)
Мазур В. А. - Оцінка стійкості сортів сої до вірусної мозаїки та фузаріозу (2019)
Дідур І. М. - Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту, Мордванюк М. О. (2019)
Мазур О. В. - Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної, Мазур О. В. (2019)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у гібридів кукурудзи різних груп стиглості (2019)
Цицюра Я. Г. - Оцінка ефективності конструювання агрофітоценозів та удобрення редьки олійної на основі модульно-віталітетного методу (2019)
Липовий В. Г. - Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура, Шевчук О. А., Гуцол Г. В., Князюк О. В. (2019)
Забарна Т. А. - Динаміка густоти стояння та виживаність сої, залежно від озакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу (2019)
Гайдай Л. С. - Вплив передпосівної обробки насіння на польову схожість і виживання рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Мацера О. О. - Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології (2019)
Шевчук О. А. - Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці, Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. (2019)
Телекало Н. В. - Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного (2019)
Гончарук Г. С. - Чинник агрохімічних властивостей грунту у вирощуванні енергетичних культур, Броннікова Л. Ф. (2019)
Пінчук Н. В. - Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині, Вергелес П. М., Коваленко Т. М. (2019)
Окрушко С. Є. - Контроль чисельності бур'янів у посівах кукурудзи (2019)
Пелех Л. В. - Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ (2019)
Панцирева Г. В. - Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету (2019)
Разанов С. Ф. - Вплив рівня забруднення ґрунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої (Sílybum Mariánum), Разанова А. М., Овчарук В. В. (2019)
Кравчук Г. І. - Аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля, Гуцол Г. І. (2019)
Шкатула Ю. М. - Агроекологічне обгрунтування меліоративних заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району (2019)
Мудрак О. В. - Екологічний моніторинг агроландшафтів України як основа їх оптимізації та ефективного використання, Мудрак Г. В. (2019)
Klich J. - Gmo and health risks selected issues, Monarkh V. (2019)
Лукомський В. П. - До теорії нелінійної дисперсії хвильових пакетів у методі багатьох масштабів, Седлецький Ю. В. (2001)
Токарчук М. В. - Узагальнені рівняння переносу дифузійно-реакційних процесів. Метод нерівноважного статистичного оператора, Костробій П. П., Гуменюк Й. А. (2001)
Васильєв О. М. - Вплив обмежувальної поверхні на анізотропні властивості рідкої системи в околі критичного стану, Чалий О. В. (2001)
Vakarchuk I. O. - Representation of the short-range interactions in liquid helium via modified hard sphere potentials, Rovenchak A. A. (2001)
Шуаiбов О. К. - Електророзрядне джерело випромiнювання низького тиску на хлоридах Ar, Kr, Xe і молекулах Cl2*, Шимон Л. Л., Дащенко А. Й., Шевера I. В. (2001)
Жовтанецький М. І. - Електродний потенціял уздовж криволінійної межі контакту електроліту з напружено-деформованим металом, Стащук М. Г., Паракуда В. В., Горопацький В. Г., Стащук А. М. (2001)
Склярчук В. М. - Перехід метал-неметал у розплавах Cux(CuAsSe2)1-x, Плевачук Ю. О. (2001)
Возняк О. М. - Вплив магнетного поля на локалізацію електронних збуджень у моделі сильного зв'язку з діягональним безладом (2001)
Баран О. Р. - Каскади фазових переходів вхід-вихід у моделі Блюма–Емері–Ґріфітса на простій кубічній ґратці. Наближення двочастинкового кластера, Левицький Р. Р. (2001)
Білий М. У. - Люмінесцентні властивості домішкових йонів самарію в кристалах вольфрамату кадмію, Неділько С. Г., Чукова О. В., Лимаренко Л. М., Мороз З. Т., Пашковський М. В. (2001)
Стодiлка М. I. - Задача переносу поляризованого випромінювання (2001)
Durrer R. - The theory of CMB anisotropies (2001)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2001)
Мазур В. А. - Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур, Кравчук Г. І., Гончарук Г. С. (2019)
Дідур І. М. - Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного, Мостовенко В. В. (2019)
Цицюра Я. Г. - Вплив позакореневих підживлень на формування якісних показників насіння редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України, Ковальчук Ю. О. (2019)
Паламарчук В. Д. - Характеристика мікробіологічного та агрохімічного складу органічного добрива Ефлюент, Кричковський В. Ю. (2019)
Телекало Н .В. - Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння, Мельник М. В. (2019)
Поліщук І. С. - Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння, Поліщук М. І., Юрченко Н. А. (2019)
Панцирева Г. В. - Перспективи використання в озелененнні паркової зони Вінницького національного аграрного університету декоративних рослин роду Hemerocallis L. (2019)
Циганська О. І. - Вплив мінеральних добрив та способів використання комплексу мікроелементів на висоту рослин сої, Циганський В. І. (2019)
Palamarchuk V. D. - Stalk lodging resistance of corn hybrids depending on the planting date, Kolisnyk O. M. (2019)
Мазур О. В. - Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами, Мазур О. В. (2019)
Пінчук Н. В. - Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху, Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. (2019)
Aleksidze G. - The role of pulse crops (alfalfa, sainfoin) in soil fertility enhancement, Lolishvili R. (2019)
Matusiak M. V. - Optimization of oak tree stands growing in conditions of vinnytsia region (2019)
Паламарчук І. І. - Динаміка формування площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та строку сівби в умовах правобережного Лісостепу України (2019)
Вдовенко С. А. - Особливості росту та розвитку ріпи (Brassica rapa) залежно від висіву насіння (2019)
Разанов С. Ф. - Розповсюдження омели білої на медоносних деревах в умовах Вінниччини, Недашківський В. М. (2019)
Алєксєєв О. О. - Екологічні аспекти функціонування ринку землі (2019)
Yakovets L. A. - Changes in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions (2019)
Monarkh V. V. - Risk characterization is the fourth stage of ecological risk assessment (2019)
Шинкарук В. - Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове, Табакарь Р., Полищук М., Мельник В. (2019)
Preface (2001)
Pylyuk I. V. - Thermodynamic characteristics of three-dimensional ising-like systems as functions of microscopic parameters. The ρ6 model approximation (2001)
Holovatch Yu. - A marginal dimension of a weakly diluted quenched m-vector model, Dudka M., Yavors'kii T. (2001)
Shalaev B. N. - Kramers–Wannier symmetry and strong-weak-coupling duality in 2D Φ4 field models (2001)
Pavlov R. L. - Hyperfine interactions of the nuclear spin with electron systems in the density matrix methods, Raychev P. P., Dimitrova-Ivanovich M., Valdemoro C. (2001)
Pavlov L. I. - Time-resolved photoelectron spectrometry of a dephasing process in pyrazine, Pavlova S. I., Pavlov R. L., Delchev Ya. I. (2001)
Blavats'ka V. - A three-dimensional random Ising model: resummation of five-loop series, Holovatch Yu. (2001)
Stasyuk I. V. - Phase transitions in pseudospin-electron model at weak coupling, Mysakovych T. S. (2001)
Pakhnin D. V. - How to distinguish between cubic and isotropic critical behaviours, Sokolov A. I. (2001)
Prudnikov P. V. - Critical behaviour of weakly disordered systems with replica symmetry breaking potentials, Prudnikov V. V. (2001)
Kokorina E. E. - A "soft” superparamagnetic state and boundaries of its stability in an Ising model of a disordered granular magnet, Medvedev M. V. (2001)
Rahola J. C. - First order phase transitions induced by magnetic fluctuations and dimensional crossover in type I superconductor films (2001)
Gorban I. S. - Quantum biexcitonic liquid in β-ZnP2 crystal, Yeshchenko O. A., Dmitruk I. M., Bilyi M. M. (2001)
Boyadjiev T. L. - A study of the modified Ginzburg–Landau type equation for a Josephson junction, Genchev Z. D. (2001)
Micevski V. - The influence of Ag addition on the superconducting properties of Bi(Pb)SrCaCuO ceramics, Lovchinov V., Milosavlevski Z., Stoimenov S. (2001)
Kleinert H. - Two different scaling regimes in Ginzburg–Landau model with Chern–Simons term, Nogueira F. S. (2001)
Willner M. - Magnetic impurities in the borocarbide YNi2B2C, Manalo S., Michor H., El-Hagary M., Hilscher G. (2001)
Shopova D. V. - Mean field analysis of two coupled Heisenberg models, Boyadjiev T. L. (2001)
Shvaika A. M. - Dynamical susceptibilities in the strong coupling approach: a general scheme and the Falicov–Kimball model (2001)
Busiello G. - Linear and cubic dynamic susceptibilities in quantum spin glass, Saburova R. V., Sushkova V. G. (2001)
Stoimenov S. - Phase transition determined by ultrasound in shape memory materials (2001)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2001)
Авторський покажчик тому 5 (2001)
Андріяш В. І. - Міжнародний досвід фінансування реформ у сфері охорони здоров'я, Малікіна О. А., Полякова О. А. (2019)
Ємельянов В. М. - Кібербезпека як складова національної безпеки та кіберзахист критичної інфраструктури України, Бондар Г. Л. (2019)
Коваленко Н. В. - Стан управління реформами в Україні в умовах сучасних змін (2019)
Котляр Л. І. - Концептуальні засади професіоналізації державних службовців: історико-філософський аналіз проблеми прокрастинації (2019)
Сиченко В. В. - Вплив децентралізації на статутну нормотворчість об'єднаних територіальних громад, Тарасенко Т. М., Пугач А. М. (2019)
Fyshchuk I. - Change management process through tourism in finance aspects according to the transnational project as the new silk road, Giese R., Tussupova L. (2019)
Худоба О. В. - Підготовка кадрів як інструмент управління суспільними відносинами: адаптивний підхід в контексті проблематики деменції (2019)
Шевченко Н. О. - Соціальний захист населення в умовах реформування місцевого самоврядування, Носулько Б. В. (2019)
Штирьов О. М. - Реалізація механізмів державної підтримки регіонального розвитку на прикладі Миколаївської області, Гіржев А. О. (2019)
Шульга А. А. - Окремі аспекти проведення місцевих виборів в Україні: проблеми та способи їх вирішення (2019)
Бакуменко В. Д. - Тенденції дисертаційних досліджень з державного управління у 2015 – 2019 роках (2019)
Верланов Ю. Ю. - Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів, Радиченко О. А. (2019)
Єгоров С. А. - Реформування адміністративно-територіального устрою Миколаївщини як шлях до здійснення децентралізації, Андріяш В. І., Штирьов О. М. (2019)
Ємельянов В. М. - Особливості реалізації концепції SMART-спеціалізації в Україні, Козлова Л. В. (2019)
Жовнірчик Я. Ф. - Електронне врядування та електронний документообіг у процесі прийняття управлінських рішень, Марценюк А. П. (2019)
Івашова Л. М. - Особливості державного регулювання будівництва нового та реконструкції застарілого житлового фонду за участі громадянського суспільства, Івашов М. Ф., Усаченко О. О. (2019)
Іголкіна В. - Державна політика з підтримки інновацій у сфері екології та охорони здоров’я (на прикладі Ізраїлю), Іголкін С. М. (2019)
Лізаковська С. В. - Нормативно-правові основи забезпечення взаємодії органів влади з громадянами в країнах Європейського союзу (2019)
Маліновська Н. Л. - Обласні цільові програми як механізм реалізації реформ житлово-комунального господарства України, Штирьов О. М., Непочатих А. Є. (2019)
Сергієнко Л. В. - Соціальна політика щодо захисту громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи: стан та перспективи у Житомирській області, Горушко К. В., Крикун О. Д., Петрик С. М. (2019)
Тимофєєв С. П. - Місце антикорупційної культури у процесі запобігання корупції в Україні (2019)
Antonov V. N. - Low-temperature MnBi alloys: electronic and magnetic properties, constitution, morphology and fabrication, Antropov V. P. (2020)
Нацик В. Д. - Нестационарный термоэлектрический эффект в Не II и влияние на него перехода от ламинарного к турбулентному режиму тепловых колебаний, Рыбалко А. С. (2020)
Рудавский Э. Я. - Механизмы диссипации колебаний камертона в сверхтекучих растворах 3Не–4Не, Чаговец В. К., Шешин Г. А., Вракина В. А. (2020)
Шевченко С. И. - Противотоковая теплопроводность и электрическая активность сверхтекучих систем в магнитном поле, Константинов А. М. (2020)
Амелин И. И. - Связь волн зарядовой плотности и сверхпроводящего состояния в двухжидкостной модели сверхпроводимости (2020)
Коротун А. В. - Инфракрасное поглощение ахиральными углеродными нанотрубками, Карандась Я. В. (2020)
Zloba D. I. - Low-temperature sensibilization of naphthalene phosphorescence using ortho-bromobenzophenone, Pyshkin O. S., Strzhemechny M. A., Stepanian S. G., Adamowicz L., Buravtseva L. M. (2020)
Семеренко Ю. А. - Низкотемпературный пик внутреннего трения в высокоэнтропийном сплаве Al0,5CoCrCuFeNi, Нацик В. Д. (2020)
Жунь Г. Г. - Вакуумно-десорбционный метод разделения изотопной смеси H2 + D2 с использованием квантового процесса орто–пара-конверсии при водородной температуре, Борщ О. Е. (2020)
Osipov V. - Clustering in the context of inclusive development of the regions, Gramatik A., Palariev A. (2019)
Suptelo O. - Methodological levels of research the post-industrial development of the city (2019)
Lohvynova M. - To the methodology of socio-geographical research of the internal displacement of the population (2019)
Нємець К. A - Дослідження міських агломерацій в аспекті реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні (на прикладі Харківської області), Сегіда К. Ю., Нємець Л. М., Кравченко К. О., Телебєнєва Є. Ю., Ключко Л. В., Редін В. І. (2019)
Сливка Р. Р. - Вразливість півостровів щодо прояву територіально-політичних конфліктів (2019)
Lozynskyi R. - Rethinking the role of land privatization in peri-urban transformations in Ukraine: the case study of Sokilnyky, Lviv oblast (2019)
Корнус А. О. - Географія вирощування зернових та зернобобових культур у Cумській області, Корнус О. Г., Сюткін С. І., Данильченко О. С. (2019)
Кучерява Г. О. - Розвиток туризму у Великій Британії: особливості та перспективи, Козак Т. (2019)
Мельник Л. В. - Демографічна ситуація в регіонах України як передумова формування та розвитку трудового потенціалу, Батиченко С. П. (2019)
Правила оформлення та подання статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Cодержание (2016)
Геец В. М. - Общественный капитал – 25: огосударствленность или государственное созидание? (2016)
Зверяков М. И. - Уроки рыночной трансформации в Украине (2016)
Вишневский В. П. - Глобальная неоиндустриализация и ее уроки для Украины (2016)
Данилишин Б. М. - Тактика эволюционизма в современном экономическом развитии мира (в аспекте Третьей и Четвертой промышленных революций) (2016)
Либанова Э. М. - Кризис политики доходов в Украине (2016)
Базилевич В. Д. - Экономическая наука и образование в эпоху системных трансформаций: новые вызовы и запросы к фундаментальной теории (2016)
Амоша А. И. - Промышленность Донбасса на пути к восстановлению (2016)
Буркинский Б. В. - Большие возможности и недостижимые мечты (2016)
Summaries (2016)
Cодержание (2017)
Тарасевич В. Н. - Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ (2017)
Вишневский В. П. - Смарт-промышленность: перспективы и проблемы, Князев С. И. (2017)
Рябинина Л. Н. - Проблемы теоретической обоснованности ряда определений в законодательных и нормативных документах по банковскому делу (2017)
Клименко О. В. - Устойчивость и стабильность рынков небанковских финансовых услуг Украины (2017)
Погорелов В. С. - Организация межбюджетных отношений в условиях фискальной децентрализации (2017)
Колодийчук В. А. - Перспективы развития зернопродуктового подкомплекса АПК Украины в условиях унификации международных логистических стандартов, Яцив И. Б. (2017)
Мельникова М. В. - Модернизация коммунальной инфраструктуры городских агломераций, Градобоева Е. С. (2017)
Хвесик М. А. - Физическая экономия: обновление взглядов на концепт устойчивого развития (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини) (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п’ятої статті 141 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України конституційності) положень частини третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п’ятої статті 141 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України конституційності) положень частини третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п’ятої статті 141 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці) (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності)окремого положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Козюбра М. І. - Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві (2016)
Шаптала Н. К. - Співвідношення конституційних прав і свобод людини і громадянина та забезпечення національної безпеки України (2016)
Щербанюк О. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України як шлях до формування європейської моделі конституційного судочинства (2016)
Гультай М. М. - Засади вітчизняного конституціоналізму за козацької доби (2016)
Тупицький О. М. - Повноваження Конституційного Суду України та ефективність національних засобів індивідуального доступу до конституційного правосуддя (2016)
Сліденко І. Д. - Політизація конституційних судів: причини та наслідки (2016)
Рабінович С. П. - Соціальні передумови конституційної державності в Україні: методологічні аспекти дослідження (2016)
Зовнішні зв'язки Конституційного суду України. Січень – жовтень 2016 року (2016)
Огляд Міжнародної конференції "Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві" (2016)
V Літня школа конституційного права (2016)
Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю (2016)
Нові видання з теорії держави і права та конституційного права (2016)
До уваги шановних авторів (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2017)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2017)
Баулін Ю. В. - Принцип верховенства права у рішеннях Конституційного Суду України (2017)
Скрипник А. В. - Право на правову допомогу: трансформація в аспекті конституційно-правової реформи (2017)
Нога П. П. - Проблеми реалізації права на медичну допомогу в сфері трансплантології (2017)
Ярега Г. З. - Критерії прийнятності (фільтри) конституційних скарг у європейських державах: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Пригуза П. Д. - Судовий збір як бар'єр доступу до правосуддя: європейські стандарти та національна практика (2017)
Огляд використання практики Європейського суду з прав людини в рішеннях Конституційного Суду України у 1997–2016 роках (2017)
Огляд обговорення питань, пов'язаних із клопотаннями щодо соціального захисту громадян в аспекті положень частин другої, третьої статті 22 Конституції України (2017)
Гультай М. М. - Засади вітчизняного конституціоналізму за козацької доби (2017)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2016 рік (2017)
Вітаємо ювіляра (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Рибалкіна Олександра Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частин третьої, четвертої статті 117, частини першої статті 181 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 41, частини п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, частини першої статті 14, статті 383 Цивільного процесуального кодексу України, статті 7, частини першої статті 8, пунктів 4, 6 частини першої статті 37, частини четвертої статті 82 Закону України "Про виконавче провадження" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 1, частин першої, другої, третьої, шостої, сьомої, чотирнадцятої статті 3, пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 5, частини першої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадської організації "Публічний аудит" щодо офіційного тлумачення положень статті 267 Податкового кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Ярощука Василя Григоровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Гадяцького Анатолія Павловича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 46 Конституції України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Лихолая Валерія Євгенійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 117 Кодексу законів про працю України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки України Драмарецької Валентини Григорівни щодо офіційного тлумачення словосполучення "з приводу", яке міститься в частині першій статті 114 Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Кузьміна Рената Равелійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 25 частини першої статті 85 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 1 Закону України "Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Київметал" щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого пункту 288.1, пункту 288.2, підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 15 Закону України "Про оренду землі", пункту 7 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Драмарецької Валентини Григорівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 1241 Цивільного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення", пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Ваца Олексія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 10, частини другої статті 35 Закону України "Про місцеві вибори" у взаємозв’язку з положеннями статті 38 Конституції України, статті 10 Закону України "Про вибори народних депутатів України", частини першої статті 10 Закону України "Про вибори Президента України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Карася Валерія Володимировича щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 4 Закону України "Про застосування амністії в Україні", пункту "є" статті 8 Закону України "Про амністію у 2014 році" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини десятої статті 214 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", частини другої статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Чернова Станіслава Вікторовича щодо офіційного тлумачення положення першого речення частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Черних Андрія Федоровича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1, 2 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у системному зв’язку з положеннями статті 4 цього закону, частини третьої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національної асоціації адвокатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 45, 46 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 15 Цивільного процесуального кодексу України в контексті положень частини першої статті 55 Конституції України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 6, 7 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (2017)
Медвідь А. Б. - Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (2017)
Тупицький О. М. - Еволюція індивідуального доступу до конституційного правосуддя: український досвід та загальноєвропейські тенденції (2017)
Вітаємо ювілярів (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Калініна Віталія Юрійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 445 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 58 Конституції України, частини першої статті 5 цього кодексу (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Федерації професійних спілок України щодо офіційного тлумачення положення статті 1 Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Арматура України" щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" щодо офіційного тлумачення положення другого речення частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого частини десятої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини четвертої статті 23 Закону України "Про прокуратуру" у системному зв’язку з положеннями абзацу першого частини третьої, абзаців першого, третього частини четвертої, абзаців першого, другого частини шостої статті 23 цього закону, статті 20 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського