Чень Юньцзя - Увертюра "Рух вітру" Го Веньцзін як зразок інноваційного підходу до китайської програмної увертюри (2019)
Чабаненко Н. А. - Інтонаційність музики як категорія виконавського мистецтва (2019)
Title (2020)
Баран П. М. - Автоматичне повторне ввімкнення в електричній мережі з ізольованою нейтраллю за однофазного замикання на землю, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Сабадаш І. О. (2020)
Білецький Ю. - Синтез та аналіз системи енергоформуючого керування вітросонячною енергоустановкою з гібридною системою накопиченя енергії, Кузик Р.-І., Ломпарт Ю. (2020)
Боровець Т. В. - Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу (2020)
Варецький Ю. О. - Паралельна робота трансформаторів в системі електропостачання шахти, Коновал В. С. (2020)
Гавдьо І. Р. - Оцінка стійкості до розмагнічування двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів (2020)
Макарчук О. В. - Особливості проектування індукційного водонагрівача, Крохмальний Б. І., Гайдук В. Г. (2020)
Marushchak Y. - Influence analysis of unstable zeroes and poles on the stability of the feedback systems, Moroz V., Tsyapa V., Holovac I., Chupylo I. (2020)
Мороз В. І. - Комп’ютерне моделювання системних стабілізаторів потужності електроенергетичних систем, Коновал В. С. (2020)
Паранчук Я. С. - Шляхи удосконалення електромеханічної системи керування наведення озброєння бойової машини БМ-21 на основі нечіткої логіки, Євдокімов П. М., Кузнєцов О. О. (2020)
Харчишин Б. М. - Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної дії, Хай М. В., Бойчук Б. Г., Радович М. М. (2020)
Геєць В. М. - Суспільний капітал – 25: одержавленість чи державотворчість? (2016)
Звєряков М. І. - Уроки ринкової трансформації в Україні (2016)
Вишневський В. П. - Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для України (2016)
Данилишин Б. М. - Тактика еволюціонізму в сучасному економічному розвитку світу (в аспекті Третьої та Четвертої промислових революцій) (2016)
Лібанова Е. М. - Криза політики доходів в Україні (2016)
Базилевич В. Д. - Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії (2016)
Амоша О. І. - Промисловість Донбасу на шляху до відновлення (2016)
Буркинський Б. В. - Великі можливості та недосяжні мрії (2016)
Summaries (2016)
Тарасевич В. М. - Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ (2017)
Вишневський В. П. - Смарт-промисловість: перспективи і проблеми, Князєв С. І. (2017)
Рябініна Л. М. - Проблеми теоретичної обгрунтованості ряду визначень у законодавчих та нормативних документах з банківництва (2017)
Клименко О. В. - Стійкість і стабільність ринків небанківських фінансових послуг України (2017)
Погорєлов В. С. - Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації (2017)
Колодійчук В. А. - Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК України в умовах уніфікації міжнародних логістичних стандартів, Яців І. Б. (2017)
Мельникова М. В. - Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій, Градобоєва Є. С. (2017)
Хвесик М. А. - Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Скрипник А. В. - Оптимізація газопостачання в умовах світової експансії скрапленого природного газу, Нам'ясенко Ю. О. (2019)
Ігнатюк А. І. - Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання, Шолойко А. С. (2019)
Балтабеков М. Д. - Эволюция теоретических подходов к определению актива в системе Международных бухгалтерских стандартов (2019)
Thom N. - Talent management by means of "trainee programmes" (2019)
Шамілева Л. Л. - Резерви розвитку соціального і трудового потенціалів України, Хандій О. О. (2019)
Махсма М. Б. - Передумови розвитку дистанційної зайнятості сільського населення, Гаврилов В. М., Волощук С. Д. (2019)
Архангельский Ю. С. - О ключевых современных проблемах Украины (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Кораблін С. О. - Щодо окремих аспектів взаємовідносин України і МВФ (2019)
Петрик О. І. - Україна та МВФ: основні аспекти співробітництва (2019)
Шаров О. М. - "Труднощі перекладу", або існуючі підходи до співпраці з МВФ та реальні можливості (2019)
Борзенко О. О. - Порядок розрахунку квот після реформи МВФ: зміни в єдиному пакеті (2019)
Плотніков О. В. - Проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2019)
Панфілова Т. О. - Роль МВФ як суб’єкта глобального управління в розвитку світової економіки (2019)
Редзюк Є. В. - Співпраця з МВФ: вплив на економічне зростання країн світу і України (2019)
Кузняк Б. Я. - Проблеми розвитку в Україні фермерських господарств і кооперативів, що їх обслуговують (2019)
Крючкова І. В. - Кваснюк про залежність економічного зростання від рівня заощаджень (2019)
Відомий вчений, освітянин, громадський діяч (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Колодко Г. В. - Економіка Нового прагматизму: тотожність, мета, методи (2020)
Пустовийт Р. Ф. - Воздействие институциональных факторов и рисков политической нестабильности на экономику государства, Куклин О. В. (2020)
Кудряшов В. П. - Управління фінансуванням державного бюджету України (2020)
Диба М. І. - Глобальні тенденції та потенціал розвитку ринку краудфандингу в Україні, Гернего Ю. О. (2020)
Гордіца К. А. - Структурні перетворення в Україні в контексті розвитку міжнародних економічних відносин: історичний вимір, Сливка Т. О. (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
Хрипко С. А. - Феномен української антропоніміки: духовно-семантичний контекст осмислення, Ломачинська І. М., Яценко Г. Ю. (2019)
Керстюк З. В. - Діяльність Католицької церкви у підтримці християн Близького Сходу (2019)
Ян Ці - Українська літургійна мова: релігієзнавчий та історико-філологічний аналіз (2019)
Габрієлян А. А. - Богословсько-релігієзнавчий аналіз феномену "деструктивності" в психоаналітичній філософії Е. Фромма (2019)
Кирилова О. О. - Жіночий суб'єкт як "суб'єкт подвійного розриву" у філософсько-культурологічному психоаналізі Жака Лакана (2019)
Немчинов І. Г. - Микола Бердяєв: спокушений "русской идеей" (2019)
Меніг Л. В. - Міфологічні витоки ґендерної ідентичності, Додонов Р. О. (2019)
Горбань О. В. - Поняття громадянського суспільства в контексті сучасного цивілізаційного розвитку (2019)
Бондар Т. І . - Прогностична функція інтуїції в пізнанні соціальних процесів, Донець О. Б. (2019)
Мартич Р. В. - Філософське осмислення концепту "живого" в контексті сучасного наукового дискурсу (2019)
Пасько Я. І. - Демократичні версії громадянського суспільства (2019)
Гончаренко К. С. - Принцип серійності: парадокс невизначеного регресу (2019)
Облова Л. А. - Метафизика иного пространства (2019)
Дорофеєва Є. О. - Трансформація наукового етосу сучасного вченого після аварії на Чорнобильській АЕС (2019)
Безуглий А. А. - Гиперреальная модель кинематографа. Грёзы кинематографа "мимезического транса" про виртуальную реальность (2019)
Мозговий А. А. - Конфлікти в цифрову добу: проблема суб'єктності та ідентичності (2019)
Кушніренко І. А. - Фундаментальна онтологія М. Гайдеггера: спроба переосмислення людського (2019)
Рябека Є. А. - Соціокультурний виклик європейській аксіології (2019)
Пирогова Т. - Формування естетичних смаків та оцінок (2019)
Мозгова Н. Г. - Рецензія на монографію Ігоря Немчинова "Малининъ/Малінін: реконструкція "Втраченої біографії" київського професора" (2019)
Глушко Т. П. - Огляд міжнародних науково-практичних "академічних читань, присвячених пам'яті Г. І. Волинки: філософія, освіта, наука" (2019)
Пономаренко В. В. - Огляд методичних семінарів, проведених кафедрою філософії, факультету філософії та суспільствознавства та присвячених тематиці "Філософія освіти", Шушкевич Е. М. (2019)
Ашрафутдінова В. А. - Відновлення рухливості суглобів у спортсменів після травм ора засобами фітнесу і фізичної терапії, Вихляєв Ю. М. (2019)
Бабій І. В. - Історині передумови розвитку педагогічної майстерності, Максимчук Б. А., Малихін А. О., Сивохоп Е. М., Короткіх М. А., Грицун Ю. М., Маляр Н. С., Максимчук І. А. (2019)
Бадун Т. О. - Особливості фізичної терапії та ерготерапії при спастичній диплегії, Копочинська Ю. В. (2019)
Бісмак О. В. - Роль та місце ерготерапії в комплексній реабілітації осіб з невропатіями верхньої кінцівки (2019)
Брюховських І. М. - Використання м'яких мануальних технік у пацієнтів з нестабільністю поперекового відділу хребта, Попадюха Ю. А. (2019)
Віндюк П. А. - Використання комплексу фізичної реабілітації після перенесеного ішемічного інсульту, Сапа-Пушкар Л. О. (2019)
Гакман А. В. - Діагностика самооцінки психічних станів людей похилого віку та їх потреба у активності (2019)
Ганчар А. І. - Стан показників належнго формування рухових навичок плавання на 100 м вільним стилем серед курсантів-моряків на 1-2 роках навчання, Чернявський О. А., Ганчар І. Л. (2019)
Горбенко О. В. - Особливості підготовки спортсменів-танцюристів 7-9 років з використанням засобів хореографії, Лисенко А. О. (2019)
Гулбани Р. Ш. - Современные средства физической реабилитации при дегенеративно-дистрофическом поражении позвоночника, Виничук Я. А. (2019)
Гулбани Р. Ш. - Профилактика люмбалгии средствами физической реабилитации у мужчин 25-35 лет, Суханова А. С. (2019)
Дымова А. Н. - Особенности отбора юношей 14-16 лет для занятий академической греблей, Дымов К. В. (2019)
Дымова А. Н. - Формирование тактического мастерства спортсменов высшей квалификации в академической гребле, Дымов К. В. (2019)
Дрюков О. В. - Оцінка і аналіз розвитку спортивного резерву у спортивних організаціях в Україні, Дрюков В. О. (2019)
Єлісєєва Д. С. - Вплив засобів фехтування на морфофункціональні показники студенток (2019)
Єрьоменко Е. - Значимість цінностей фізичної культури та основ здоров'я для студентів і курсантів, які займаються бойовим хортингом (2019)
Жарова І. О. - Методологічні аспекти побудови програм фізичної терапії для хворих із хронічним бронхітом (2019)
Зубрицький Б. Д. - Баскетбол як засіб розвитку психофізіологічних функцій у фізичному вихованні студентів ЗВО нефізкультурного профілю, Павлось Р. М., Павлось Г. В., Зубрицький Я. Я. (2019)
Зюзь В. М. - Вплив фізичної культури і спорту на продуктивність праці у ТОВ "Метінвест-Промсервіс", Бабич Т. М., Балухтіна В. В. (2019)
Иванюта Н. В. - Роль двигательной активности при подготовке студентов к будущей профессиональной деятельности (2019)
Кашуба В. О. - Єфективність технології корекції порушень стану біогеометричного профілю постави чоловіків зрілого віку у процесі занять оздоровчим фітнесом, Руденко Ю. В., Хабінець Т. О., Ватаманюк С. В., Данильченко В. А. (2019)
Копочинська Ю. В. - Психологічні чинники та умови розвитку професіоналізму майбутніх фахівців з фізичної терапії, ерготерапії (2019)
Корзан Т. І. - Корегування постави студентів ЗВО засобами фізичного виховання, Боровик Ю. І., Кубрак Я. Д., Рожко О. І. (2019)
Корольова М. В. - Розвиток спортивного права у міжнародному співтоваристві та в Україні (2019)
Котко Д. М. - Про порушення функцій автоматизму, збудження та провідності у спортсменів, Гончарук Н. Л., Путро Л. М., Левон М. М. (2019)
Koshcheyev O. - Special performance control in taekwondo (poomsae) (2019)
Кривов'яз К. О. - Сучасні підходи до фізичної терапії дітей молодшого шкільного віку з комбінованою плоскостопістю, Глиняна О. О. (2019)
Кушнірук М. В. - Рухова активність студентів як детермінанта покращення їх фізичної підготовленості, Равлюк І. І. (2019)
Максимчук Б. А. - Педагогічна майстерність майбутніх учителів фізичної культури як предмет наукових досліджень, Овчарук В. В, Карасєвич С. А., Овчарук В. Г., Петришин П. В., Шкірта М. І., Тріфан О. М., Максимчук І. А. (2019)
Петрухнов О. Д. - Обґрунтування експериментальної програми фізичної реабілітації для студентів із хронічним бронхітом в період реконвалесценції (2019)
Пронтенко К. В. - Професійно важливі фізичні якості курсантів – майбутніх фахівців технічних спеціальностей, Русанівський С. В., Безпалий С. М., Запорожанов О. В., Юр'єв С. О., Штома В. Д., Корнійчук Ю. М. (2019)
Рожков В. О. - Взаємозв'язок рівня розвитку спеціальної фізичної підготовленості із змагальним результатом стрибунок у висоту які перебувають на етапі попередньої базової підготовки (2019)
Самойлюк О. В. - Особливості фізичного розвитку хлопчиків 7-10 років, які займаються і не займаються спортом (2019)
Сватьєв А. В. - Вдосконалення фізичної та функціональної підготовленості юних дзюдоїстів засобами кардіотренування, Симонік А. В., Царенко К. В., Верітов О. І. (2019)
Сироватко З. В. - Формування мотивації у студентів до секційних занять з волейболу (2019)
Скрипка І. М. - Теоретико-методичні основи застосування єдиноборств у фізичному вихованні дошкільників, Гета А. В., Коломієць А. Я. (2019)
Согоконь О. А. - Інтегроване навчання при підготовці фахівців з фізичного виховання у закладах вищої освіти, Донець О. В. (2019)
Табінська С. О. - Порівняльна характеристика функціонального стану серцево-судинної системи у спортсменів-пауерліфтерів різної кваліфікації, Черкашина Л. П. (2019)
Тарасенко Г. С. - Здоров'я сучасної людини: чинники його вдосконалення, Максимчук Б. А., Браніцька Т. Р., Демченко І. І., Хмеляр І. М., Пічкур М. О., Трофіменко В. О., Максимчук І. А. (2019)
Якубовський Д. А. - Біль в попереку та вплив щоденної активності різної спрямованості на його появ - мета- аналіз літературних джерел, Мамедова В. А., Шабалтун В. М., Івановська О. Є. (2019)
Мулик В. В. - Використання спеціальних боксерських споряджень у загальній фізичній підготовці юних боксерів 15-16 років, Шестак Ю. С., Окунь Д. О. (2019)
Title (2018)
Table of Contents (2018)
Андрушко І. П. - До питання про зміст поняття "космічне право" (2018)
Бригінець А. В. - Космічне право: міжурядові фінансові відносини та регулювання конфіденційності, Дрозд О. Ю. (2018)
Дадерко Л. Ф. - Захист комерційних таємниць у космічній діяльності: дослідження в українському законодавстві (2018)
Діденко С. В. - Вплив резолюцій Генеральної Асамблеї ООН на забезпечення обігу та застосування зброї на Землі і в космосі (2018)
Фатхутдінова О. В. - Вплив правової освіти на розвиток космічного права (2018)
Гарбуз Т. О. - Промислова власність та космічна діяльність: правова охорона (2018)
Іваник О. М. - Принципи адміністративно-правового регулювання космічної оборони України (2018)
Непийвода І. В. - Правове забезпечення орбітальних транспортних послуг: досвід США (2018)
Новіков Є. А. - Правові форми діяльності мереж трансферу технологій, на прикладі аерокосмічної індустрії (2018)
Семеняка В. В. - Міжнародно-правова проблема космічного сміття (2018)
Смолій І. В. - Адміністративне судочинство в Україні і космічне право (2018)
Зубко А. О. - Адміністративно-правовий статус публічної адміністрації, яка здійснює адміністративно-правове регулювання у сфері космічної оборони України (2018)
Title (2018)
Table of Contents (2018)
Беззубов Д. О. - Поняття "аерокосмічний ризик": юридичний складник (2018)
Діденко С. В. - Адміністративно-правовий статус суб’єктів публічної адміністрації які здійснюють правове забезпечення обігу та застосування зброї в Україні, включаючи космічну зброю (2018)
Юринець Ю. Л. - Державне космічне агентство України: історія розвитку нормативної бази (2018)
Казанцева Л. В. - "Зорі не продаються" або правове підґрунтя офіційних найменувань природніх та антропогенних об’єктів (2018)
Хом’яченко С. І. - Використання повітряного простору повітряними суднами: особливості правового регулювання (2018)
Рибачок В. А. - Термін "космічний об’єкт" та його правовий статус (2018)
Риженко І. М. - Участь держави в космічній діяльності: правові підходи та наслідки, Галаган О. Я. (2018)
Шишка Р. Б. - Правовий режим космічних об'єктів: наукова доктрина (2018)
Soroka L. - Sustainable Development of "Green” Technologies: Legal Protection of the Ambient Air from Pollutants , Syntichenko O. (2018)
Світличний О. П. - Право власності на космічні обєкти (2018)
Утко-Масляник Ю. М. - Правові засади співробітництва між Україною та Європейським Союзом у космічній сфері (2018)
Yuldashev S. - The Concept of Overcoming Corruption in the Management of the Space Industry in Ukraine (2018)
Лазаренко Н. І. - Суперечності, проблеми і парадокси в системі сучасної педагогічної освіти (2019)
Гуревич Р. С. - Смарт-технології – крок у суспільство майбутнього, Козяр М. М., Опушко Н. Р., Поліщук А. С. (2019)
Бохан Ю. В. - Дослідницька діяльність як засіб формування хіміко-екологічної та еколого-педагогічної компетентностей у природничій освіті, Форостовська Т. О., Смітюк Н. М. (2019)
Варениченко А. Б. - Методична підготовка майбутнього вчителя початкової школи до організації та проведення екологічних акцій в умовах нової української школи (2019)
Вотякова Л. А. - Постановка комплексних задач через збір і систематизацію інформації навколо факту наявності "Золотого перерізу", Туржанська О. С., Колеснік Д. С. (2019)
Ліхіцька Л. М. - Мистецтвo як зaсiб poзвитку емoцiйнoї сфеpи oсoбистoстi (2019)
Калашникова Є. І. - Як відчути математику?, Калашников І. В. (2019)
Мацук Л. О. - Основні аспекти економічного виховання дітей старшого дошкільного віку в сучасній теорії та практиці дошкільної освіти україни (2019)
Мельник Л. В. - Особливості застосування інтерактивних технологій навчання в інклюзивній освіті, Саранча І. Г. (2019)
Тодосієнко Н. Л. - Формування естетичного сприймання молодших школярів в процесі вокально-творчої діяльності, Маринчук Т. Т. (2019)
Холковська І. Л. - Особливості організації музично-естетичного простору як компонента культурно-освітнього простору загальноосвітньої школи, Добровольська Р. О. (2019)
Шахіна І. Ю. - Дистанційне навчання в сучасній освіті, Павліченко М. О. (2019)
Шевченко Ю. М. - Культурологічний підхід як теоретико-методологічна основа стратегії вдосконалення готовності студентів до духовно-морального розвитку молодшого школяра (2019)
Бойчук О. Ю. - Стан сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників сфери послуг (2019)
Колесникова О. А. - Інтеграція традиційних та інноваційних підходів до проведення навчального фізичного експерименту (2019)
Пилявець М. С. - Особливості розвитку педагогічної майстерності на педагогічних читаннях у закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2019)
Сікорака Л. А. - Зміст та структура економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю: стратегічний погляд (2019)
Сокотов Ю. В. - Добір програмного забезпечення для навчання майбутніх фахівців з деревообробки проектуванню меблевих виробів (2019)
Гомонюк О. М. - Впровадження міждисциплінарного підходу в професійну підготовку майбутніх бакалаврів з фінансів, банківської справи та страхування, Потапкіна Л. В. (2019)
Домінський О. С. - Фахова передвища освіта (2019)
Ємельянова Т. В. - Вплив фонової інформації на когнітивні механізми сприйняття та запам’ятовування у навчальному процесі (2019)
Кіржа Н. В. - Модель формування комунікативної компетентності у студентів медичних коледжів на основі інформаційно-комунікаційних технологій (2019)
Туржанська О. С. - Технології використання математичних середовищ у навчанні математики, Вотякова Л. А., Назарчук О. А. (2019)
Черчик Н. Л. - Біоетична освіта – основа формування біоетичної культури майбутнього медичного фахівця (2019)
Андрієвський І. Ю. - Мотиваційні фактори навчання сучасного покоління студентів у медичному коледжі, Андрієвський І. І., Бондаренко Н. В. (2019)
Bardashevska Y. - The formation of communicative competence in the preparation of future teachers for pedagogical cooperation (2019)
Білозерська Г. О. - Формування хормейстерських навичок майбутнього вчителя музичного мистецтва на заняттях з хорового класу (2019)
Бойчук В. М. - Комунікативна культура як необхідна умова професійного зростання творчої особистості, Лісова А. В. (2019)
Bondar N. D. - Interactive studying as a method of interpreter’s foreign-language competence formation (2019)
Буга О. І. - Педагогічні основи застосування ділових ігор в освітньому процесі вищого педагогічного закладу освіти, Глуханюк В. М., Іванчук А. В. (2019)
Вакалюк Т. А. - Електронний підручник закладу загальної середньої освіти: основні поняття (2019)
Галашова О. Г. - Мотивація іншомовної комунікативної діяльності майбутніх фахівців з економіки у процесі навчання за методом "круглого столу" (2019)
Горохівська Т. М. - Методологічні підходи до проблеми розвитку професійно-педагогічної компетентності викладача (2019)
Гречановська О. В. - Обґрунтування педагогічних умов у процесі формування конфліктологічної культури в майбутніх фахівців технічних спеціальностей (2019)
Давидюк М. О. - Організація екскурсій із тифлокоментарями як засіб розвитку інклюзивної компетентності майбутнього вчителя, Титко О. О., Філь О. В. (2019)
Дембіцька С. В. - Методологічні підходи формування педагогічної компетенції студентів машинобудівних спеціальностей (2019)
Дідух Л. І. - Підготовка практико-орієнтованих фахівців на основі дуальної форми навчання, Кадемія М. Ю., Савчук І. В. (2019)
Єфіменко І. В. - Зміст та структура підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до керівництва музичним інструментальним колективом (2019)
Ігнатова О. М. - Академічні мобільні можливості для викладачів і студентів в рамках місії університету, Безуглий А. І., Гусєв С. О., Поселецька К. А. (2019)
Марущак О. В. - Зміст поняття художньо-естетичної компетентності педагога в галузі декоративно-ужиткового мистецтва, Зузяк Т. П. (2019)
Маслій О. М. - Професійні якості майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння як основа формування їх професіоналізму (2019)
Matiienko O. - Communication is a prerequisite for the formation of a communicative culture of a tolerant personality (2019)
Пугач С. C. - Формування правової компетенції фахівців економічного профілю у закладах вищої освіти (2019)
Пукало М. І. - Партнерство закладів освіти та автомобільного бізнесу в межах дуальної освіти (2019)
Резнік С. М. - Керування самостійною роботою студента як важлива функція викладача-лідера ХХІ століття (2019)
Рогульська О. О. - Готовність майбутніх учителів іноземної мови до професійної діяльності: теоретичний аналіз (2019)
Семенов Є. К. - Сучасні інформаційні технології в професійній освіті (2019)
Слободиська О. А. - Використання інноваційних технологій у підготовці майбутніх учителів музичного мистецтва (2019)
Фрицюк В. А. - Мотивація професійного саморозвитку майбутніх педагогів-музикантів у творчому освітньому середовищі університету, Фрицюк В. М. (2019)
Цвілик С. Д. - Обґрунтування компетентнісної графічної підготовки вчителя трудового навчання та технологій і викладача професійної освіти засобами матричного моделювання, Гаркушевський В. В., Шимкова І. В. (2019)
Трифонова О. М. - Теоретичні та педагогічні аспекти методичної системи розвитку інформаційно-цифрової компетентності майбутніх фахівців комп’ютерних технологій (2019)
Мастепан С. М. - Моніторинг та економічне обґрунтування цін на сервісні послуги (2019)
Скобло Т. С. - Аналіз структуроутворення при заварюванні дефектів у корпусних деталях з сірого чавуну, Сідашенко О. І., Сайчук О. В., Колпаченко Н. М., Калінін Е. І. (2019)
Калюжный А. Б. - Oпределение размеров поровых каналов фильтрующих материалов, Маковецкий Д. Р., Платков В. Я. (2019)
Ачкевич О. М. - Bстановлення параметрів системи транспортування молока від колектора до молокопроводу, Ачкевич О. І. (2019)
Мельник В. І. - Aналіз способів вдавлювання паль при облаштуванні фундаментів, Цимбал Б. М. (2019)
Івлєв В. В. - Eлектромагнітний сортувальник плодів і овочів, Лукашенко М. І. (2019)
Клочко О. Ю. - Pазработка методики прогнозирования структурного состояния гетерогенного сплава при термической обработке (2019)
Дудін В. Ю. - Oгляд світових практик поводження з рідким гноєм та відповідної законодавчо-нормативної бази (2019)
Ольшанський В. П. - Iмпульсне навантаження балки, що підкріплена однобічною пружною основою, Бурлака В. П., Сліпченко М. В. (2019)
Лютенко В. Є. - Tеоретичне дослідження ручної землерийної машини, Будяник П. О. (2019)
Сорокін С. П. - Oсобливості діагностування сучасних бензинових двз за допомогою мотор-тестера, Шкрегаль О. М., Полуденко О. А. (2019)
Замора Я. П. - Дослідження шумового забруднення в салоні автомобіля в умовах проведення практики з керування транспортним засобом, Ліннік А. Ю. (2019)
Нанка А. В. - К моделированию процесса резания упругого материала острым лезвием, Иевлев И. И., Семенцов В. В., Бойко Д. И., Семенцов В. И. (2019)
Семенцов В. В. - Обґрунтування потужності робочого органу дозатора сипких кормів (2019)
Алієв Е. Б. - Обґрунтування автоматизованої системи керування потоком повітря в аеродинамічному сепараторі насіннєвого матеріалу, Гаврильченко О. С. (2019)
Палій А. П. - Стратегія інноваційного розвитку тваринництва (2019)
Лютенко В. Є. - Математична модель віброзаглиблювача паль, Нагорний В. І. (2019)
Рижова В. Ю. - Щодо проблеми відповідності реального проходження то та р до нормативного забезпечення надання послуги в автосервісі (2019)
Павленко В. М. - Пошук нового підходу організації та нормування технічного обслуговування автомобілів та рівня його безпеки (2019)
Ніконов О. Я. - Параметричний синтез системи паливоподавання дизельного двигуна: глибинне навчання системи керування, Серницький Л. М., Аврамов К. В., Успенський Б. В. (2019)
Романюк С. П. - Исследование влияния технологии осаждения на степень неоднородности структуры формируемых покрытий (2019)
Нанка О. В. - Результати польових випробувань експериментальної ґрунтообробної установки, Сиромятников Ю. М. (2019)
Молодан А. О. - Визначення потужності та роботи двигуна в процесі розгону колісної машини (2019)
Волох В. О. - Передумови підвищення ефективності використання подрібнювачів при переробці вторинної харчової сировини, Фоменко О. В., Дзюба О. А. (2019)
Кожушко А. П. - Оцінка енергетичної складової транспортного засобу з агрегатами перемінної маси за рахунок динамічного аналізу вільних коливань (2019)
Зыбцев Ю. В. - Экспериментальная оценка методов расчета времени разгона автомобиля (2019)
Скобло Т. С. - Исследования влияния количества установок при гарантированной наработке до отказа опорных валков, Автухов А. К., Сидашенко А. И., Цыганкова И. В. (2019)
Чаплигін Є. М. - Вплив світлодіодного освітлення на ріст і продуктивні показники індиків батьківського стада, Волох В. О., Мельник В. О., Рябініна О. В. (2019)
Караєв О. Г. - Підвищення ефективності топки для використання енергопродукту з плодової деревини у якості біопалива, Стручаєв М. І., Бондаренко Л. Ю. (2019)
Гуревич Р. С. - Діти та інтернет: деякі проблеми і шляхи їх вирішення, Козяр М. М, Кадемія М. Ю., Опушко Н. Р. (2019)
Волошина О. В. - Проблеми сучасного батьківства: трансформації традиційних сімейних ролей в сучасній родині, Гайдібаді О. В. (2019)
Давидюк М. О. - Дидактичні прийоми формування культури розумової праці молодших школярів, Подуфалов А. І. (2019)
Попадич О. О. - Формування правової компетентності учнів початкової школи на засадах інтегративного підходу (2019)
Олефіренко Т. О. - Особливості системи підготовки, удосконалення та перепідготовки учителів в україні (2019)
Токар Л. П. - Особливості підготовки майбутніх педагогів закладів дошкільної освіти до реалізації інтерактивних технологій в інклюзивному освітньому середовищі (2019)
Бойчук О. Ю. - STREAM – освіта як ефективний спосіб формування професійної комунікативної компетентності майбутнього кваліфікованого робітника в закладі професійної (професійно-технічної) освіти сфери послуг (2019)
Кондратова М. В. - Формування ціннісного ставлення до праці майбутніх будівельників як педагогічна проблема (2019)
Мартиненко Л. В. - Формування професійних здібностей учнів ЗПТО: структура та eтапи (2019)
Pokaliuk V. M. - Characteristics of professional and technical educational establishments of civil protection of Ukraine, Fedorenko D. S. (2019)
Пилявець М. С. - Особливості розвитку партнерства в професійо-технічній освіті україни (2019)
Сікорака Л. А. - Організація педагогічного експерименту щодо формування економічної компетентності майбутніх кваліфікованих робітників машинобудівного профілю (2019)
Титаренко В. В. - Особливості підготовки майбутніх кваліфікованих робітників художнього профілю у закладах професійної освіти україни (2019)
Шаркова Н. Ф. - Іноземна мова в початковій школі: мобільні додатки як один із засобів організації позакласної роботи (2019)
Дяченко Л. Б. - Аналіз результатів педагогічного експерименту з формування науково-дослідницької компетентності майбутніх техніків-технологів легкої промисловості у вивченні природничих дисциплін (2019)
Лісовий М. І. - Проблеми семантизації української лексики в іншомовній аудиторії (2019)
Онищук І. А. - Сучасні підходи до підготовки майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти (2019)
Stakhova M. О. - Foreign language communicative competence as the basis of studying foreign languages, Stakhova O. А. (2019)
Balaniuk O. V. - Mixed reality: reales-virtuelles kontinuum (2019)
Бардашевська Ю. О. - Модульна концепція підготовки майбутніх учителів іноземних мов до педагогічної взаємодії в університетах республіки Польща, Яцишин О. М. (2019)
Волошинов С. А. - Концепція професійної підготовки майбутніх фахівців морської галузі засобами інформаційно-технологічного освітнього середовища (2019)
Зарічанська Н. В. - Використання кейсової методики у процесі навчання іноземних мов (2019)
Кадемія М. Ю. - Дуальна освіта та інноваційні технології навчання, Кобися В. М., Кобися А. П. (2019)
Калашнік Н. В. - Професійно-орієнтована комунікативна підготовка майбутніх лікарів у медичних закладах вищої освіти, Логутіна Н. В. (2019)
Крашеніннік І. В. - Підходи до розробки курикулуму скороченого циклу професійної підготовки майбутніх інженерів-програмістів у закладах вищої освіти (2019)
Левко М. І. - Використання інформаційно-комунікативних технологій на заняттях з іноземної мови як засобу підвищення мотивації до вивчення мови, Щерба О. В. (2019)
Мартиненко І. О. - Шкільний театр і педагогічна майстерність вчителя (2019)
Мілян Р. С. - Порівняльний аналіз дефініцій "критичне мислення" та "логічне мислення" (2019)
Полянська І. В. - Створення методологічної бази в аспекті інтеграційної концепції комунікативно-інтенційної моделі, Хрипунова А. Л., Чернявська С. М., Шокуров О. В. (2019)
Пугач С. С. - Проблеми реалізації принципів навчання в освітньому процесі (2019)
Радзіховська Л. М. - Використання табличного процесора MS Excel у викладанні дисциплін професійного спрямування в економічних ЗВО, Гусак Л. П. (2019)
Франчук Н. П. - Основні аспекти класифікацій архітектур комп’ютерних систем (2019)
Яцишин О. М. - Електронні засоби перекладу в системі інформаційного забезпечення лінгводидактичного процесу: роль, поширення, функціонал, Бардашевська Ю. О. (2019)
Шевченко Л. С. - Використання інноваційних інтернет-технологій у медичних коледжах, Ілясова Ю. С. (2019)
Бойчук В. М. - Сучасні тенденції технологічної освіти в Україні (2016)
Воєвода А. Л. - Аналіз закордонного досвіду підсумкової атестації з математики випускників школи (2016)
Дабіжа Л. П. - Використання навчальних комп'ютерних програм у образотворчій діяльності молодших школярів (2016)
Імбер В. І. - Комп'ютерна грамотність та інформаційна безпека дітей молодшого шкільного віку на уроках інформатики: дуальний підхід (2016)
Kowolik P. - Proces zmian w dochodzeniu do jakosci pracy wspolczesnej szkoly (2016)
Колеснік К. А. - Особливості організації групової діяльності учнів у початковій школі (2016)
Комарівська Н. О. - Розвиток творчого потенціалу дітей дошкільного та молодшого шкільного віку засобами фольклору (2016)
Мамус Г. М. - Використання диференційованих завдань у процесі навчання учнів проектуванню та виготовленню швейних виробів, Уруський А. В. (2016)
Михайленко Л. Ф. - Розв'язування текстових задач як засіб формування математичної компетентності старшокласників, Ковальчук М. Б. (2016)
Наконечна Л. Й. - Нестандартний урок з математики з використанням ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів, Стецюк А. В. (2016)
Радудік О. Є. - Мотивація на навчання - ключ до успіху (2016)
Свіржевський М. П. - Професійно-особистісний саморозвиток учителя (2016)
Сіваш Т. Д. - Проблема художньо-творчого розвитку учнів початкової школи в контексті діалозі традиційних підходів та педагогічної інноватики (2016)
Москов В. А. - Тенденції розвитку та вдосконалення фахової підготовки кваліфікованих робітників будівельного профілю з використання сучасних засобів навчання (2016)
Петренко Л. М. - Концептуальні засади підготовки педагогів професійно-технічних навчальних закладів до впровадження дистанційного навчання кваліфікованих робітників (2016)
Величко Т. Г. - Застосування блочно-модульної технології з рейтинговою системою оцінки знань у аграрному коледжі, Нагачевська С. М., Асауленко Л. М., Прокопенко Н. А. (2016)
Гаврилюк О. А. - Методичні аспекти організації творчої діяльності на заняттях музично-теоретичних дисциплін у педагогічних коледжах (2016)
Зайцева О. - Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у освітній процес як складова професійної діяльності викладача коледжу (2016)
Кордонська А. В. - Ефективність використання інтерактивних технологій у навчально-виховному процесі коледжу, Дрючило О. О., Савицька Г. М. (2016)
Крижановський А. І. - Модель формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи з використанням веб-технологій у педагогічних коледжах (2016)
Лутковська С. М. - Екологічне виховання студентів аграрних коледжів як складова фахової підготовки (2016)
Можаровська О. Е. - Експериментальна перевірка формування готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців у коледжах технічного профілю (2016)
Очкань Г. О. - Соціокультурний розвиток особистості на заняттях української мови у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації (2016)
Адабашев Б. В. - Педагогические условия информатизации учебно-воспитательного процесса в вузах автотранспортного (2016)
Бадюк Ю. В. - Формування ключових компетенцій студентів у проектній діяльності (2016)
Баюрко Н. В. - Сутність поняття екологічної компетентності майбутніх вчителів біології (2016)
Безуглий А. І. - Віртуальний університет: проблеми створення і функціонування (2016)
Бондаренко З. В. - Інтегративний підхід до формування професійних компетенцій майбутніх інженерів шляхом використання засобів математичного моделювання, Клочко В. І., Кирилащук С. А. (2016)
Браніцька Т. Р. - Практика як важливий чинник розвитку кофліктологічної культури майбутніх фахівців соціономічних професій (2016)
Будас Ю. - Формування професійної іншомовної компетентності майбутніх фахівців (2016)
Вернигора О. Л. - Формування фольклористичної компетентності у майбутнії учителів української мови та літератури (2016)
Візнюк І. М. - Детермінанти розвитку іпохондричних явищ у фахівців різних професій (2016)
Virych S. - Euro coordinates of Ukrainian education on labor protection (2016)
Волкова Н. В. - Умови професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів у галузі харчових технологій у контексті сучасних євроінтеграційних процесів (2016)
Гвоздій С. П. - Змістова модернізація дисциплін "Безпека життєдіяльності", "Основи охорони праці", "Основи медичних знань та валеології" за допомогою інформаційних технологій (2016)
Герасімова О. В. - Використання інновацій під час підготовки педагогів до міжкультурної комунікації (2016)
Гомонюк О. М. - Особливості формування валеологічної компетентності як складової професійно-педагогічної культури майбутнього педагога (2016)
Гордійчук Г. Б. - Підготовка майбутніх педагогів в умовах використання інформаційного освітнього порталу навчального закладу (2016)
Грабовська І. Л. - Особливості формування культури безпеки майбутніх фахівців вищих навчальних закладів системи ДСНС (2016)
Гузь С. І. - Розвиток IT-компетентності майбутніх керівників вищих навчальних закладів як проблема сучасної освіти, Кадемія М. Ю. (2016)
Дмітренко Н. Є. - Застосування проблемно-орієнтованого навчання на заняттях з іноземної мови у вищому навчальному закладі, Доля І. В. (2016)
Добровольська Н. В. - Особливості методики викладання дисципліни "Імітаційне моделювання економічних систем" (2016)
Жаровська О. П. - Сучасні підходи до розуміння національної самосвідомості у системі патріотичного виховання студентів педагогічних університетів (2016)
Задворняк Л. С. - Особливості формування активної громадянської позиції студентів у позааудиторній виховній роботі (2016)
Зарішняк І. М. - Особливості самовдосконалення особистості студента-економіста (2016)
Зюков М. Є. - Навчання інтегруванню з використанням Microsoft Mathematics (2016)
Кадемія М. Ю. - Організація навчального процесу у віртуальному університеті (2016)
Каплінський В. В. - Педагогічні умови забезпечення ефективності практичних занять з педагогіки у вищій школі як важливої складової формування загальнопедагогіної компетентності сучасного вчителя (2016)
Кізім С. С. - Он-лайн сервіси у процесі графічної підготовки майбутніх педагогів (2016)
Кобися А. П. - Використання хмарних технологій для створення освітнього середовища викладача та студента у вищих навчальних закладах (2016)
Кобися В. М. - Особливості вивчення програмування з використанням стандарту запитів в SQL на платформах Oracle DataBase XE та MS SQL Server (2016)
Козловський Ю. М. - Наукова освіта викладача вищого навчального закладу (2016)
Козяр М. М. - Інновації у навчальному процесі сучасних вищих навчальних закладів (2016)
Корець О. М. - Умови формування технічної компетентності вчителів технологій у процесі фізико-математичної підготовки (2016)
Корсун Ю. О. - Використання інтерактивних методів навчання у формуванні професійної самосвідомості майбутніх інженерів-механіків (2016)
Кравецька Л. О. - Використання сучасних інформаційних технологій у процесі формування іншомовної компетентності майбутніх викладачів вищої школи (2016)
Кравченко Т. В. - Удосконалення освітньо-кваліфікаційних вимог до інженерів-педагогів харчових технологій (2016)
Krokhmal A. - Effective presentation as the way to develop the students' need of professional (2016)
Куленко Т. В. - Створення і використання відеороликів як метод проведення виховної роботи зі студентами (2016)
Lysa A. - Implementing of problem-based learning in the ESL classroom, Khmyzenko D., Prokopovych N. (2016)
Лисак Г. О. - Місце контролю й оцінювання у структурі професійної діяльності викладача (2016)
Люльчак С. Ю. - Аналіз можливостей використання технологій Веб - 2.0 у процесі підготовки педагогів (2016)
Марусечко І. П. - Ідеї В. Сухомлинського у контексті вимог до сучасного вчителя (2016)
Марущак О. В. - Інтегративний підхід у формуванні професійної компетентності майбутніх учителів технологій з безпеки життєдіяльності та основ охорони праці (2016)
Матіюк Д. В. - Генеза концепції неперервної освіти та її основні положення (2016)
Мельник О. В. - Отруйні речовини загальноотруйної дії та їх фізіологічний вплив на людину (2016)
Мельник Ю. В. - Педологія у структурі вітчизняної педагогічної науки (20-ті-30-ті роки ХХ ст.) (2016)
Найко Д. А. - Перевірка непараметричних гіпотез у педагогічному експерименті (2016)
Наливайко О. Б. - Формування професійної культури майбутніх сімейних лікарів як педагогічна проблема (2016)
Невмержицька О. В. - Самоосвіта вчителя як важлива форма методичної роботи в умовах становлення інформаційного суспільства (2016)
Пагута М. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів трудового навчання і технологій до профорієнтаційної роботи (2016)
Пацкань І. В. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва під час проходження педагогічної практики, Штепа Ж. В. (2016)
Покудіна Л. С. - Міждисциплінарна інтеграція як засіб формування готовності майбутніх фінансистів до професійної діяльності (2016)
Рагільська О. О. - Інтернет-технології у навчанні іноземних мов: переваги та недоліки, Тарасова О. В. (2016)
Савчук І. В. - Використанні інтерактивних технологій з метою розвитку творчих здібностей студентів, Абрамчук О. В. (2016)
Се Фан - Основні методи формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі фортепіанного навчання (2016)
Симак А. - Применение традиций народного орнамента в современном ковроткачестве Молдовы и Украины, Бабин Ю. (2016)
Тарнауз О. І. - Розвиток соціокультурної компетентності (2016)
Твердохліб Н. В. - Формування компонентів та критеріїв креативності у майбутніх учителів музичного мистецтва (2016)
Тимейчук А. А. - Роль проектної діяльності у навчанні майбутніх магістрів туризмознавства (2016)
Троцький Р. - Сутність поняття готовності до управлінської діяльності майбутніх офіцерів у системі МВС України (2016)
Уманець В. О. - Методичні особливості використання елементів дистанційного навчання в процесі вивчення дисципліни "Системне програмне забезпечення" (2016)
Фрицюк В. А. - Підготовка майбутніх педагогів до професійного саморозвитку (2016)
Чучмій І. І. - Державні стандарти управління вищою освітою у Великобританії (2016)
Швець І. Б. - Формування вокально-виконавської культури майбутнього педагога-музиканта як педагогічна проблема (2016)
Шевченко І. А. - Розвиток фахової компетентності вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти: компоненти та рівні готовності (2016)
Шустова Н. Ю. - Психолого-педагогічні засади формування основ професійного самовдосконалення майбутніх учителів початкової школи (2016)
Якимович О. Н. - Вплив середовища вищого навчального закладу на професійне виховання майбутніх фахівців, Ільчишин Я. В. (2016)
Якимович Т. Д. - Форми і методи оцінювання результатів виробничої практики, Макогін О. В. (2016)
Яковліва О. П. - Роль комунікативної компетентності у розвитку психолого-педагогічної майстерності, Яковлів В. Л., Яковлів Є. В. (2016)
Яцишин О. М. - Психолого-педагогічні особливості навчання іноземної мови дорослих слухачів (2016)
Козяр М. М. - Нові технології навчання - виклик сучасної освіти (2015)
Беженарь Ю. П. - Структура и содержание электронного учебно-методического комплекса по черчению для общеобразовательных учреждений (2015)
Беседа Н. А. - Формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-оздоровчої діяльності в загальноосвітній школі (2015)
Бурчак С. О. - Методичне забезпечення рівневого вивчення многогранників та їх об'ємів у старшій школі, Шергін О. М. (2015)
Гнепа О. В. - Проблеми шкільної математичної освіти у педагогічній спадщині Михайла Кравчука (2015)
Шахіна І. Ю. - Використання мультимедійних технологій на заняттях з трудового навчання в основній школі, Гриньчак К. П. (2015)
Гудзевич Л. С. - Соціально-педагогічна реабілітація дітей хворих на ДЦП в умовах навчальних закладів, Крешун Р. А. (2015)
Гулішевська М. Г. - Застосування евристичного навчання на уроках іноземної мови (англійської) в початковій школі (2015)
Дубовик Л. О. - Використання ІКТ та сервісів інтернету на уроках хімії, Колібабчук А. В. (2015)
Залєсова І. В. - Створення безпечного освітнього середовища — продуктивний шлях формування міжнаціональної толерантності учнів (2015)
Кобернік С. Г. - Проблема створення сучасного навчально-методичного комплексу для вивчення географії в загальноосвітній школі (2015)
Кобець Н. М. - Використання нечітких відношень для профорієнтації молоді, Туржанська О. С. (2015)
Кобися А. П. - Використання хмарних технологій для створення електронного навчально-методичного комплексу з історії України (7 клас), Ткаченко А. В. (2015)
Кобися В. М. - Створення і використання мультимедійного інтерактивного електронного підручника "Англійська мова" (8 клас) за допомогою пропрієтарного програмного забезпечення Microsoft Onenote, Оливанчук О. А. (2015)
Коваль І. А. - Мультимедійні технології як засіб підвищення ефективності навчання природничих дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Коломійчук Н. Ю. - Шляхи використання "Хмарних технологій" у навчальному процесі профільної школи (2015)
Кравченко Ю. Л. - Використання інтерактивного мультимедійного електронного підручника з української мови (7 клас) у навчальному процесі загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Круш Т. А. - Застосування інтерактивних плакатів у процесі вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Лоюк О. В. - Методологічні підходи до розвитку творчого мислення молодших школярів (2015)
Мальов С. В. - Використання ІКТ як засобу розвитку активно-творчого мислення учнів початкових класів на уроці музики (2015)
Матієнко О. С. - Загальнопедагогічні принципи виховання та методи їх реалізації при формуванні толерантності у підлітків (2015)
Медяний Р. М. - Використанння інформаційно-комунікаційних технологій на уроках математики (2015)
Мотишена І. С. - Психологічні передумови активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій, Коношевський Л. Л. (2015)
М'ягкоход В. О. - Чинники якісної освіти учнів з обмеженими можливостями загальноосвітнього навчального закладу (2015)
Онофрійчук Л. М. - Розвиток естетичної культури школярів у процесі позакласної музичної діяльності (2015)
Опушко Н. Р. - Формування в учнів національної самоідентифікації: історико-педагогічний аспект (2015)
Паращук Л. М. - Використання технологій майндмеппінгу під час викладанні історії в загальноосвітніх навчальних закладах, Стоянов Є. С. (2015)
Петрович О. Б. - Дослідницька діяльність обдарованої молоді як невід'ємна частина позакласної роботи з української літератури (2015)
Самойлов А. М. - Пріоритети та технології педагогічної профілактики девіантної поведінки підлітків (2015)
Синенька Ю. В. - Створення і використання педагогічного програмного засобу для викладання хімії в 7 класі загальноосвітніх навчальних закладів (2015)
Сойчук Р. Л. - Сутність та провідні принципи виховання національного самоствердження учнівської молоді (2015)
Степчук О. А. - Використання електронних засобів навчання і віртуальних лабораторій на уроках хімії (2015)
Тимощук М. В. - Застосування мультемедіа на уроках інформатики (2015)
Коношевський Л. Л. - ІКТ як засіб активізації пізнавальної діяльності учнів 10-11 класів на уроках технологій, Токарчук Я. О. (2015)
Швай О. Л. - Активізація пізнавальної діяльності учнів за допомогою сучасних інформаційних технологій, Швай К. В. (2015)
Шевчук О. П. - Застосування інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення хімії у загальноосвітніх навчальних закладах (2015)
Шишкова В. В. - Розвиток пізнавальних інтересів учнів загальноосвітніх навчальних закладів шляхом упровадження інформаційно-комунікаційних технологій на уроках хімії (2015)
Юрченко Л. А. - Роль та місце проектних технологій на уроках української мови та літератури (2015)
Величко Н. О. - Аналітична складова інформаційно-аналітичної діяльності заступників директорів ПТНЗ з навчально-виробничої роботи (2015)
Гириловська І. В. - Моніторинг якості професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників в умовах децентралізації професійно-технічної освіти в Україні (2015)
Дацків І. Є. - Соціальний захист молоді у процесі фахової підготовки у навчальних закладах Закарпаття (1919 - 1939 рр.) (2015)
Мала Ю. В. - Структура методичної компетентності сучасного викладача непедагогічного коледжу (2015)
Русакова О. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі вивчення української мови у коледжах, Сагайдак І. П. (2015)
Терепа А. В. - Методичні особливості формування математичної компетентності студентів в умовах гуманітарно-педагогічного коледжу (2015)
Архипенко В. О. - Професійна підготовка пожежних різних країн світу з використанням фізичних вправ силової спрямованості (2015)
Афоніна Д. С. - Створення і використання клоуз-тестів у процесі вивчення української мови у вищих навчальних закладах (2015)
Бойчук В. М. - Застосування комп'ютерно-орієнтованих засобів навчання вчителем технологій у процесі проектування виробів (2015)
Бордюк О. М. - Науково-методичні засади впровадження курсу "Інформаційно-комунікаційні технології в мистецькій освіті" (2015)
Бриліна В. Л. - Педагогічне значення вокального фольклору в музично-естетичному вихованні (2015)
Волошин В. Д. - Особливості методики формування умінь застосовувати спецзасоби та зброю майбутніми офіцерами-прикордонниками у процесі фахової пдготовки (2015)
Гаврилюк Н. М. - Принципи навчання лексиці на заняттях з іноземної мови у вищих навчальних закладах (2015)
Гайдамаха Р. М. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у дослідницькій діяльності магістрів комп'ютерного профілю (2015)
Глазунова І. К. - Формування умінь самостійної художньої інтерпретації музичних творів у майбутніх учителів музики в процесі інструментально-виконавської підготовки в умовах модульно-рейтингового навчання (2015)
Головешко Б. Р. - Сучасні підходи до розвитку лідерства та їх імплементація у вищих навчальних закладах України (2015)
Гомонюк О. М. - Педагогічні технології формування готовності майбутніх педагогів природничих дисциплін до профілактичної роботи з підлітками (2015)
Гордійчук Г. Б. - Підготовка майбутніх педагогів до використання у своїй професійній діяльності мережевих сервісів (2015)
Гудзевич А. В. - "Географія області" у підготовці вчителя географії (2015)
Гуменюк С. В. - Формування педагогічного мислення майбутніх учителів фізичної культури як психолого-педагогічна проблема (2015)
Гуменюк І. П. - Застосування інноваційних технологій у підготовці студентів педагогічного ВНЗ, Коношевський Л. Л. (2015)
Давидюк М. О. - Олімпіада з педагогіки як засіб професійного розвитку майбутнього вчителя, Ігнатова О. М., Шикова Ю. О. (2015)
Дембіцька С. В. - Застосування дистанційного навчання під час викладання охорони праці, Кобилянський О. В. (2015)
Дідух Л. І. - Використання "перевернутого навчання" у ВНЗ (2015)
Добровольська Н. В. - Компетентніший підхід до підготовки майбутніх менеджерів невиробничої сфери (2015)
Заїка О. В. - Електронне навчально-методичне забезпечення курсу проективної геометрії (2015)
Зузяк Т. П. - Політичні передумови розвитку педагогічної освіти Поділля другої половини XVIII століття (2015)
Земліна Ю. В. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи та шляхи їх вирішення (2015)
Іванчук А. В. - Розкриття механізму формування соціальної небезпеки на прикладі алкогольної залежності як дидактична умова стимулювання пізнавальної навчальної діяльності студентів при вивченні навчальної дисципліни "Безпека життєдіяльності" (2015)
Іващук О. В. - Шляхи поглиблення прикладної складової викладання математики здобувачам вищої освіти напряму підготовки "Економічна кібернетика" (2015)
Ігнащук О. В. - Ретроспективний аналіз лікувально-профілактичних методів у практиці викладання історії медицини, Кириченко В. І. (2015)
Кадемія М. Ю. - Інноваційні технології в підготовці педагога вищої школи (2015)
Кириленко В. В. - Розвиток іншомовної комунікативної компетенції студентів в інформаційно-освітньому середовищі вищого педагогічного навчального закладу, Кириленко Н. М. (2015)
Кізім С. С. - Підвищення якості професійної підготовки майбутніх учителів технологій засобами спеціалізованого програмного забезпечення, Люльчак С. Ю. (2015)
Кіяновська Н. М. - Використання систем комп'ютерної математики у процесі навчання вищої математики студентів технічних ВНЗ (2015)
Кобзей Н. В. - Упровадження інноваційних технологій у навчальний процес як один із шляхів модернізації вищої освіти України (2015)
Кобися А. П. - Використання технологій майндмеппінгу у педагогічній діяльності (2015)
Кобися В. М. - Особливості сприйняття візуальної інформації інформаційного освітнього середовища (2015)
Коваленко Ю. Б. - Моделювання процесу підготовки майбутніх фахівців у галузі інформаційної безпеки (2015)
Компанець Н. М. - Іншомовне спілкування майбутніх фахівців сфери біомедичної інженерії, як професійна та педагогічна проблема (2015)
Король В. П. - Проектування процесу професійної підготовки майбутнього вчителя технологій до формування в учнів системи знань про сучасне аграрне виробництво? (2015)
Кугай Н. В. - Навчання майбутніх учителів математики як складна система, Борисов Є. М. (2015)
Кусій М. І. - Концептуальні засади гуманізації математичної підготовки майбутніх фахівців служби порятунку в контексті інтегративного підходу (2015)
Лаврентьєва Н. В. - Методичне мислення та методична майстерність учителя: сутність і взаємозалежність (2015)
Лобачева І. Ф. - Інноваційні методи навчання в процесі підготовки фахівців з економічної кібернетики, Копняк К. В. (2015)
Лунгу Л. В. - Проблеми формування інтелектуальної ініціативи майбутніх учителів філологічних спеціальностей у процесі професійної підготовки (2015)
Марущак О. В. - Структура системного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів технологій (2015)
Матяш О. І. - Теоретичні аспекти формування основ професійного саморозвитку майбутніх учителів, Шустова Н. Ю. (2015)
Мисловська С. К. - Використання електронних навчально-методичних комплексів в організації самостійної роботи студентів-медиків (2015)
Можаровська О. Е. - Інтерактивні методи формування іншомовної професійної комунікативної компетентності фахівців автомобільного профілю (2015)
Осаульчик О. Б. - Інноваційні можливості особистісного типу спілкування у вивченні іноземних мов (2015)
Очеретна Н. Д. - Застосування мультимедійних технологій у фаховій підготовці студентів-аграріїв (2015)
Перкатий Р. М. - Педагогічні умови формування самоосвітньої компетентності майбутніх офіцерів правоохоронних органів (2015)
Пілюгіна Т. В. - Сучасні інформаційні технології навчання іноземних мов у професійній підготовці працівників державної фіскальної служби (2015)
Покалюк В. М. - Особистісна спрямованість процесу професійної адаптації майбутніх працівників пожежно-рятувальних підрозділів (2015)
Потапчук О. І. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у системі професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2015)
Пристай Г. В. - Розвиток творчих здібностей студентів-філологів у процесі вивчення іноземної мови (2015)
Прядко О. М. - Вокально-методична підготовка студентів музично-педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів (2015)
Рацлав Н. І. - Аналіз навчальних планів для підготовки вчителів математики у слов'янському державному педагогічному інституті в 90-их роках XX ст (2015)
Совік Т. В. - Особливості музично-естетичної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2015)
Столяренко О. В. - Гуманістичні аспекти використання інноваційних педагогічних технологій у загальнодержавній стратегії сталого розвитку, Столяренко О. В. (2015)
Тогочинський О. М. - Організація та методика експериментального дослідження з формування соціальної компетентності у слухачів та курсантів вищих навчальних закладів МВС України (2015)
Тульська О. Л. - Використання інноваційних методів навчання у процесі формування комунікативної культури майбутніх екологів (2015)
Холковська І. Л. - Задачний підхід до формування конфліктологічної готовності майбутніх учителів (2015)
Царенко С. О. - Міждисциплінарні дослідження мистецьких явищ як методологія викладання науково-практичної проблематики на прикладі зодчества (2015)
Ціхоцька О. А. - Теоретичні основи гуманістичної педагогіки в сучасних умовах (2015)
Шандиба О. В. - Нова галузева освітня доктрина системи післядипломного професійного навчання інженерних кадрів (2015)
Шехавцова С. О. - Застосування технології тренінгу особистіших змін у процесі формування суб'єктності студентів (2015)
Сивенко М. М. - Застосування інтелектуальної системи електропостачання з відновлювальними джерелами живлення, Мірошник О. О., Мисловскі Я., Пазій В. Г. (2019)
Пушкар М. В. - Регулювання частоти та амплітуди напруги в автономних асинхронних генераторах із самозбудженням, Тригуб А. О., Романенко С. В. (2019)
Черемісін М. М. - Основні напрямки розвитку та впровадження інформаційних технологій на базі платформи Smart Grid, Черкашина В. В., Омеляненко О. В. (2019)
Гриб О. Г. - Акустичні методи діагностики коронного розряду в лініях електропередач, Крапалюк І. Т., Швець С. В., Рудевіч Н. В., Захаренко Н. С. (2019)
Большев В. Е. - Технико-экономическое обоснование внедрения системы мониторинга надёжности электроснабжения и качества электроэнергии на примере сельскохозяйственного объекта, Виноградов А. В., Виноградова А. В. (2019)
Бунько В. Я. - Обґрунтування та аналіз роботи мікропроцесорних терміналів для релейного захисту і телеуправління елементів енергосистеми (2019)
Козловський О. А. - Удосконалення конструкції неізольованих проводів повітряних ліній, що знаходяться в експлуатації, Телюта Р. В. (2019)
Савченко О. А. - Оглядовий аналіз ефективності основних видів сонячних панелей, Попадченко С. А., Коломієць В. О. (2019)
Боярчук В. М. - Використання сонячної енергії у технології сушіння дубового шпону, Коробка С. В., Кригуль Р. Є., Бабич М. І. (2019)
Попадченко С. А. - Аналіз існуючих методів і технічних засобів організації моніторингу електричної мережі, Тоберт М. Ю. (2019)
Лисенко О. В. - Оцінка показників комбінованої локальної енергосистеми з накопиченням енергії, Мельник О. А., Нестерчук Д. М. (2019)
Шутенко О. В. - Діагностика оливонаповненого устаткування з комбінованими дефектами за результатами аналізу розчинених у оливі газів, Кулик О. С. (2019)
Жарков А. В. - Локальна електросистема розподіленої генерації з використанням приватних дахових СЕС та її вплив на ОЕС України (2019)
Шутенко О. В. - Аналіз можливості розпізнавання часткових розрядів в ізоляції високовольтних маслонаповнених вводів за результатами періодичних випробувань, Загайнова О. А., Сердюкова Г. М. (2019)
Дерев’янко Д. Г. - Оцінювання надійності електропостачання у локальних системах з установками відновлюваної енергетики, Панасенко В. С., Масло О. С. (2019)
Кузнецов В. Г. - Дослідження ферорезонансних процесів в мережах з відновлювальними джерелами енергії, Тугай І. Ю., Нікішин Д. А. (2019)
Krivtsov V. V. - On bayesian estimation of reliability function for lifetime distributions, Frankstein M.Ya (2019)
Мороз О. М. - Вимоги законодавства України, щодо прогнозування генерації електричної енергії СЕС та шляхи вирішення цих вимог, Павлов А. О. (2019)
Тугай Ю. І. - Вплив початкових умов на перехідні процеси при комутаціях автотрансформаторів, Кучанський В. В., Лиховид Ю. Г. (2019)
Шевченко С. Ю. - Определение потерь энергии в линейных тарельчастых изоляторах за счет определения tgδ и выделения активной составляющей тока утечки, Борзенков И. И., Данильченко Д. А., Лебединский И. Л., Лебедка С. Н. (2019)
Хоменко І. В. - Енергетична безпека України, Стасюк І. В. (2019)
Дерев’янко Д. Г. - Особливості вибору структури сонячних електростанцій, Загорський О. М., Панасенко В. С. (2019)
Пашковська Н. І. - Вплив опромінення різного оптичного спектру на посівні якості та ростові показники рослин озимої пшениці, Червінський Л. С. (2019)
Лисиченко М. Л. - Енерговитрати при гіперполяризації монохроматичного поляризованого випромінювання, Жила В. І. (2019)
Потапенко М. В. - Оцінка стійкості електропривода при проектуванні потокових ліній біогазових установок, Лещій Р. М., Семенова Н. П. (2019)
Гайдукевич С. В. - Аналіз ефективності електрофізичних методів обробки насіння томатів, Семенова Н. П. (2019)
Давиденко Л. В. - Моделювання електроспоживання в системі комунального водопостачання методом групового урахування аргументів, Давиденко В. А. (2019)
Бєляєв В. К. - Технології визначення діелектричних параметрів ізоляції конденсаторного типу в системах контролю під робочою напругою, Панєнко О. М. (2019)
Шевченко В. В. - Визначення впливу поздовжніх коливань турбогенераторів на їх надійність (2019)
Савченко В. В. - Перехідні процеси в електроприводі транспортера електротехнологічного комплексу для передпосівної обробки насіння в магнітному полі, Синявський О. Ю., Шагай Р. Г. (2019)
Яковлєв В. Ф. - Дослідження моделей та аналіз чутливості блоку фільтрації пристрою визначення якісних ознак біологічних структур (2019)
Жила В. І. - Дослідження швидкості обертання змішувачів кормів та обґрунтування шляхів зменшення енергоспоживання, Гузенко В. В. (2019)
Barsukova G. V. - Development of a fuel element technology to reduce the technogenic load of the environment (2019)
Єгоров О. Б. - Вплив геометричних параметрів ротору синхронного реактивного двигуна на його енергетичні характеристики, Єгорова О. Ю. (2019)
Лисенко В. П. - Оптимізація режимів керування енергетичними потоками в спорудах захищеного ґрунту з використанням нейронечіткого прогнозування, Якименко І. Ю., Дудник А. О. (2019)
Попова І. О. - Розробка алгоритму і структури пристрою захисту трифазного двигуна, Курашкін С. Ф. (2019)
Савойський О. Ю. - Дослідження величини питомого електричного опору яблучної сировини в процесі сушіння, Яковлєв В. Ф., Сіренко В. Ф. (2019)
Яковлєв В. Ф. - Визначення тривалості зондуючих імпульсів при локації внутрішніх пошкоджень біологічних структур акустичним методом (2019)
Хандола Ю. М. - Бездротова схема автоматичного керування насосною станцією системи водопостачання для фермерських господарств, Середа А. І., Назаренко О. Ю., Федюшко Ю. М. (2019)
Гайдукевич С. В. - Підвищення енергоефективності асинхронних електродвигунів, Антонів О. С. (2019)
Красношапка Н. Д. - Електромеханічні властивості електроприводів з асинхронними двигунами з масивними торцевими феромагнітними екранами при зниженні напруги живлення (2019)
Сотнік О. В. - Обґрунтування використання торцевих асинхронних двигунів для привода подрібнювачів кормів, Сотнік О. В., Манжос М. В. (2019)
Бурик М. П. - Вентильно-індукторний електропривод (2019)
Міленін Д. М. - Залежність розвитку внутрішніх органів птахів під впливом лазерного випромінення різних діапазонів, Лисиченко М. Л., Пархоменко Л. І., Дубін Р. А., Обада А. С. (2019)
Алмазова О. Б. - Аппаратура на светоизлучающих диодах для экстракорпорального облучения крови животных, Лисиченко Н. Л., Вейцман П. Л. (2019)
Shigimaga V. A. - Modern methods and devices for electromanipulation in cell engineering (2019)
Косулина Н. Г. - Определение гидродинамических параметров герметизированного напорного екстрактора, Черенков А. Д., Михайлова Л. М. (2019)
Чорна М. О. - Використання інформаційних електромагнітних технологій в сільському господарстві, Вусатий М. В. (2019)
Ляшенко Г. А. - Оцінка параметрів функціонального стану персоналу системи управління при інформаційному впливі НВЧ-випромінювання, Полянова Н. В., Кравченко П. О. (2019)
Megel Y. E. - Prediction techniques and economic breeding index for analyzing multidimensional feature vectors, Mikhnova O. D., Kovalenko S. M. (2019)
Сапрыка В. А. - Анализ качества электрической энергии в сетях наружного освещения, Шмаров И. А., Сапрыка А. В., Морозов Д. И., Черенков А. Д., Косулина Н. Г. (2019)
Ляшенко Г. А. - Моделювання взаємодії біомедичної апаратури з пацієнтом в концепції "людина – машина", Полянова Н. В., Кравченко П. О. (2019)
Фесенко Г. В. - Використання комбінаторного підходу до оцінки живучості флоту безпілотних літальних апаратів при виконанні ним моніторингу потенційно небезпечних об’єктів, Ляшенко Г. А., Черепньов І. А. (2019)
Попрядухін В. С. - Аналіз стану питання підвищення ефективності електроопромінення рослин в теплицях, Попова І. О., Постнікова М. В. (2019)
Гриб О. Г. - Моніторинг якості в електричній мережі за умови цифрової енергетики, Крапалюк І. Т., Швець С. В., Рудевіч Н. В., Захаренко Н. С. (2019)
Трунова І. М. - Аналіз надійності електропостачання споживачів за цільовими показниками, Ященко Є. А. (2019)
Давиденко Л. В. - Принципи інформаційного забезпечення комплексного моніторингу енергоефективності об’єктів водопостачання, Давиденко Н. В. (2019)
Філянін Д. В. - Метод нарахування плати за електроенергію зниженої якості (2019)
Мельников Г. І. - Розробка заходів щодо підвищення ефективності роботи насосного обладнання в умовах водозабору КП "Вода" м. Валки, Шокарьов Д. А., Тищенко А. А., Данилова О. А. (2019)
Сендерович Г. А. - Пристрій для визначення часткової участі споживача при порушенні вимог по коливанням напруги, Дяченко О. В., Захаренко Н. С. (2019)
Шуллє Ю. А. - Енергозбереження у сільському господарстві, Проценко Л. О. (2019)
Попадченко С. А. - Підвищення ефективності технологій smart grid на основі моніторингу параметрів електричної мережі, Савченко О. А., Абрамов М. А. (2019)
Дудніков С. М. - Методика обґрунтування узагальнених показників розвитку мереж Smart Grid (2019)
Мороз О. М. - Гідрологічні досліджень річок Мерефа та Мжа Харківської області та визначення їх енергетичного потенціалу, Середа А. І., Павлов А. О. (2019)
Король С. В. - Векторне керування автономним асинхронним генератором з використанням стратегії максимізації співвідношення момент струм, Шубенко О. В., Хомуйло Ю. О. (2019)
Сабарно Л. Р. - Модель універсальної адаптивної системи релейного захисту для мереж з розподіленою генерацією, Кошман В. І., Севастюк І. М. (2019)
Середа А. І. - Дослідження швидкісної структури та об'ємного збагачення повітрям аерованого потоку, Хандола Ю. М. (2019)
Дерев’янко Д. Г. - Інтегральний показник якості електричної енергії в системах електропостачання з відновлювальними технологіями, Масло О. С., Загорський О. М. (2019)
Kundenko M. Р. - Calculation of the micro flow rate at the surface of a ball modeling embryo, Vitkovsky Y. P., Jiao Kui (2019)
Кунденко М. П. - Дослідження дії електромагнітних хвиль НВЧ в процесі пастеризації молока, Кунденко О. М., Кравченко П. О. (2019)
Єгоров О. Б. - Особливості аварійних режимів роботи електроприводу відновлюваних джерел енергії, Єгорова О. Ю. (2019)
Бородай І. І. - Потенціал розвитку виробництва біогазу в Україні (2019)
Саніна А. О. - Особливості інфекційного захворювання бджіл медоносних на аспергильоз, Романченко М. А. (2019)
Буданов П. Ф. - Аналіз факторів безпеки при експлуатації тепловиділяючих елементів ядерного реактора атомної електростанції, Бровко К. Ю., Хом`як Е. А. (2019)
Бровко К. Ю. - Методика виявлення помилкових спрацьовувань у нештатних режимах функціонування енергооб`єкта, Буданов П. Ф., Бібіков О. О., Федченко-Галаган Є. С. (2019)
Шинкаренко І. М. - Аналіз експериментально-статистичних досліджень теплиці з метою підвищення ресурсоефективності виробництва, Шинкаренко К. О. (2019)
Олійник Ю. С. - Сучасні підходи у напрямку енергозбереження (2019)
Васюченко П. В. - Особливості моделювання фізичних процесів роботи сонячних фотоелектричних батарей, Руденко Д. В., Кононова Т. Г. (2019)
Хватова С. В. - Підвищення техніко-економічних показників роботи систем електропостачання промислових підприємств, Куликовська В. Б., Олійник Ю. С. (2019)
Чернюк А. М. - Особливості технологічних схем генерації електроенергії альтернативними джерелами енергії, Кирисов І. Г., Черевик Ю. О. (2019)
Чміль А. І. - Особливості ініціювання розряду в електродному проміжку в рідині, Олійник Ю. О. (2019)
Попова І. О. - Діагностика механічних пошкоджень асинхронного двигуна, Попрядухін В. С. (2019)
Абраменко І. Г. - Моделювання цифрових систем управління, Чорногорський М. С. (2019)
Бичков I. В. - Адаптація В-сплайн інтерполятора для дворівневих ЧПУ, Бичков М. I. (2019)
Бовчалюк С. Я. - Елементи концепції реалізації функцій нечіткого логічного керування на базі автомата паралельної дії із каскадуванням, Тимчук С. О., Фурман І. О., Малиновський М. Л. (2019)
Бойко О. В. - Багатокритеріальний підхід до оцінки альтернативних варіантів гібридних енергетичних систем, Шендрик В. В., Парфененко Ю. В., Шендрик С. О. (2019)
Бур’ян С. О. - Дослідження роботи електромеханічної системи автоматизації послідовно з’єднаних насосних установок в пакеті SIMHYDRAULICS, Печеник М. В., Землянухіна Г. Ю., Бабарова А. І. (2019)
Дудник А. О. - Система керування тепличними комплексами із застосуванням синергетичного підходу, Гачковська М. А., Заєць Н. А., Лендєл Т. І. (2019)
Загуменна К. В. - Особливості системи залишкових класів, Радченко С. С., Кучерявий В. М. (2019)
Купатадзе Г. П. - Применение солнечных и ветровых энергетических установок в городской cреде, Пискарев А. Н. (2019)
Панов А. О. - Розробка системи автоматизованого керування технологічним процесом виробництва кисломолочного сиру, Скляр Д. А. (2019)
Піскарьов О. М. - Особливості імітаційного моделювання сільськогосподарських машин, Старовєров Р. М. (2019)
Тимчук С. О. - Застосування нечіткої логіки у компенсаторах реактивної потужності в електромережах, Бовчалюк С. Я., Горбачов Я. І. (2019)
Житаренко О. В. - Діагностика позаштатних режимів роботи теплотехнічного обладнання, Холькін О. М. (2019)
Тригуба А. М. - Автоматизація технологічного процесу віброабразивної обробки деталей сільськогосподарських машин, Чубик Р. В. (2019)
Фурман И. А. - Информационная технология проектирования программного обеспечения логического управления технологическим оборудованием, Тимчук С. А., Малиновский М. Л., Аллашев А. Ю. (2019)
Набока О. В. - Перші спроби США створити колоніальну імперію в Тихому океані в 50-х рр. ХІХ ст.: захоплення острову Піль (2015)
Ткаченко К. А. - Еволюція зовнішньополітичного курсу США наприкінці 60-х – на початку 70-х рр. ХХ ст. "Доктрина Ніксона" (2015)
Дем’янчук А. М. - Реформування ООН у планах країн-членів НАТО і в стратегії К. Аннана (1997-2005 рр.) (2015)
Русанова М. І. - Роберт Купер – ідеолог нового ліберального імперіалізму (2015)
Гарькавченко К. Г. - Територіально-політичний поділ світу в ХХІ ст.: боротьба за Арктику (2015)
Штерр Д. І. - Віденський синод 1773 р. та унормування літургійних практик в Мукачевській Греко-Католицькій Єпархії (2015)
Стрілець В. В. - Відносини революційних комітетів Полтавської губернії з політичними партіями та громадськими організаціями (грудень 1919 – квітень 1920 рр.) (2015)
Бублик О. І. - Форми і засоби впливу Православної Церкви на віруючих в період становлення радянської тоталітарної держави в Україні (20-30-і рр. ХХ ст.) (2015)
Офіцинський Ю. Р. - Початок російської агресії в Крим очима світової спільноти (20-28 лютого 2014 р.) (2015)
Радченко Н. М. - Становлення кредитно-банківської системи України у мемуарах С. Ю. Вітте (2015)
Торопцева А. І. - Військово-політична історія України у мемуарах іноземних авторів (1914-1918 рр.) (2015)
Гарнагіна С. О. - Об’єднання українських радянських емігрантів у Маньчжурії у 1920-1945 рр.: історіографія проблеми, Ковальонок С. С. (2015)
Ковальонок С. С. - Джерела з історії повсякденності українців у Китаї в період японської окупації (2015)
Саррий Т. О. - Життя та літературна творчість Данила Мордовця: до історіографії радянського періоду (2015)
Сорокіна О. С. - "Бюлетень Комітету Українців Канади" (КУК) як джерело вивчення історії діяльності емігрантів 50-80-х рр. ХХ ст. (2015)
Алейнікова Д. О. - Відображення діяльності Світового Конгресу Вільних Українців у газеті "Новий шлях" за 1967 рік (2015)
Марченко О. В. - Місце спеціальних історичних дисциплін у науковій спадщині Ф. П. Шевченка (2015)
Халмурадова А. А. - А. Г. Халмурадов та українська школа біохімії вітамінів (2015)
Горнецькі В. В. - Особливості містобудування Закарпаття у кінці ХІХ – початку ХХ ст. (2015)
Вихватенко М. Т. - Наслідки Голодомору 1932-1933 років на Старобільщині (2015)
Офіцинський Р. А. - Створення Закарпатського краєзнавчого музею (до 70-ї річниці заснування), Палинчак-Кутузова В. В. (2015)
Абрамов С. А. - Особливості взаємодії гравців при організації групових тактичних дій у волейболі, Довгопол Е. П. (2019)
Баламутова Н. М. - Изменение показателей дыхания и кровообращения при нагрузках ступенчато-повышающейся мощности у юных пловцов, Блошенко Е. И., Борейко Н. Ю. (2019)
Бобровник В. І. - Аналіз і характеристика результатів виступів бігунів на короткі дистанції (100, 200 м) на основних змагальних форумах 1992-2019 рр., Ткаченко М. Л., Крушинська Н. М. (2019)
Бондаренко В. В. - Сформованість спеціальних умінь і навичок у майбутніх правоохоронців на етапі професійного становлення, Данильченко В. А., Худякова Н. Ю., Чукреєв П. В. (2019)
Браніцька Т. Р. - Наукові підходи до визначення понять здоров 'я та хвороби: порівняльний аналіз, Максимчук Б. А., Демченко І. І., Денисовець Т. М., Квак О. В., Кушнір Л. О., Петренко О. В., Максимчук І. А. (2019)
Ван Вей - Различие в физической подготовке между различными соревнованиями по легкой атлетике, Тангксун Я. (2019)
Галайдюк М. А. - Холістична модель здоров'я у контексті підготовки вчителя, Філоненко Л. В., Сивохоп Е. М., Кузьмік В. Б., Семаль Н. В., Демченко І. І., Максимчук І. А., Максимчук Б. А. (2019)
Ганчар О. І. - Загальні відмінності надійної сформованості рухових навичок плавання за оцінкою досягнень чоловіків та жінок на престижних змаганнях, Чернявський О. А., Ганчар І. Л. (2019)
Демченко І. І. - Умови ефективності здоров'яорієнтованого освітнього процесу, Максимчук Б. А., Тарасенко Г. С., Браніцька Т. Р., Вербин Н. Б., Кушнір Л. О., Доценко О. М., Максимчук І. А. (2019)
Єфременко В. М. - Залежність оволодіння технікою баскетболу від рухових та психічних показників студентів першого курсу (2019)
Жамардій В. О. - Компоненти моделі методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів (2019)
Іванюта Н. В. - Формування мотивації студентів зво технічного профілю до професійно – прикладної фізичної підготовки (2019)
Копочинська Ю. В. - Професійна підготовка майбутніх фахівців з фізичної терапії за освітнім ступенем бакалавра в Норвегії (2019)
Корольова М. В. - Нормативно-правова складова державної політики щодо формування здорового способу життя в Україні (2019)
Крайник Я. Б. - Аналіз виконання техніко-тактичних дій юних футболістів 13-14 років різних ігрових амплуа під час гри, Мулик В. В., Коваль С. С., Федорина Т. Є. (2019)
Максимчук І. А. - Структура педагогічної майстерності у контексті інтровертних характеристик фахівця, Малихін А. О., Демченко І. І., Височан Л. М., Філоненко Л. В., Білозерська Г. О., Лісніченко Ю. М., Максимчук Б. А. (2019)
Оксенюк І. В. - формування професійних компетентностей майбутніх вчителів фізичного виховання засобами спортивних ігор, Ковальський В. В., Кашуба А. А. (2019)
Ошийко М. А. - Особливості фізичної реабілітації в Україні, Пилипенко В. А., Головащенко Р. В. (2019)
Ріпак М. О. - Самооцінка стану здоров'я та рухової активності жінок, які проживають у сільській місцевості, Ріпак І. М. (2019)
Сватьєв А. В. - Зміст загально-освітянського компоненту підготовки майбутнього менеджера фізичної культури і спорту до професійної діяльності (2019)
Седляр Ю. В. - Расчет интенсивности аэробных нагрузок в оздоровительной физической культуре (2019)
Терещенко В. І. - Структура та зміст навантажень спортсменів на етапі безпосередньої передзмагальної підготовки (2019)
Цибанюк О. О. - Особливості післядипломної педагогічної освіти Буковини (фізичне виховання) першої половини ХХ ст., Курнишев Ю. А. (2019)
Ячнюк М. Ю. - Сайклінг як засіб підвищення рухової активності жінок, Ячнюк Ю. Б., Ячнюк І. О. (2019)
Пам’яті Олександра Анатолійовича Приходько (2018)
Евдокимов Д. В. - Прощальное слово о профессоре Александре Анатольевиче Приходько (2018)
Рожкевич А. О. - Оцінка впливу кількості лопатей на енергетичні показники вітроагрегату з вертикальню віссю оберту, Гоман О. Г., Книш Л. І. (2018)
Arsenyuk M. S. - Numerical simulation of unsteady threedimentional detached flow around the reference ahmed car model (2018)
Панин К. В. - Исследование инвариантности J-интеграла при сложном сдвиге (2018)
Biliaiev M. M. - Prediction of microclimate near small architectural constructions, Rusakova T. I. (2018)
Гоман О. Г. - Удар круглого тела о поверхность идеальной несжимаемой жидкости, Никулина Т. М. (2018)
Алексеенко С. В. - Численное моделирование обтекания крыла Onera M6 (2018)
Filipova O. S. - On the problem of an external interface crack in a piezomagnetic bimaterial (2018)
Клим В. Ю. - Про визначення утомленої довговічності простих елементів конструкцій за наявності дисипативного розігріву при циклічному навантаженні (2018)
Елисеев В. И. - Электрические потенциалы на свободной поверхности мениска, Совит Ю. П. (2018)
Беляев Н. Н. - 3D модель для оценки территориального риска, Калашников И. В., Гунько Е. Ю., Савина О. П. (2018)
Кravets E. V. - Influence of turbulence model on exactness calculation of wing aerodynamics in subsonic stream (2018)
Лапшин Е. С. - Обобщение численного моделирования нелинейных колебаний полушара на плоскости, Молчанов Р. Н., Милейковский М. Ю., Блюсс Б. А. (2018)
Miroshnikov V. Yu. - Evaluation of the stress-strain state of half-space with cylindrical cavities (2018)
Lukisha A. P. - Recalculation method of the characteristics of straight-flow tubular porous steam generators from boundary conditions of the second kind for boundary conditions of the third kind (2018)
Гоман О. Г. - Ударноe взаимодействиe жидкости и наклонной пластинки, находящейся на ее свободной поверхности. Определение суммарных силовых характеристик, Катан В. А. (2018)
Зинченко А. В. - О взаимном влиянии расположеных в ряд цилиндров в потоке вязкой несжимаемой жидкости, Мирный С. С. (2019)
Макаренков Є. А. - Термонапружений стан просторових конструкцій на прикладі фундаментів турбогенераторів атомної електростанції, Сясєв А. В. (2019)
Елисеев В. И. - Движение двухфазного потока в фурме, Толстопят А. П., Флеер Л. А., Совит Ю. П., Шевченко А. Ф., Шевченко С. А. (2019)
Тарасов С. В. - Методика расчета коэффициента мощности ротора дарье по результатам испытаний его маломасштабной модели, Выдутая Е. Л., Костюков И. Ю. (2019)
Peka R. I. - Dependence of the profile aerodynamic characteristics on the surface heating at subsonic velocity of flowing around, Кravets E. V. (2019)
Гоман О. Г. - Ударное взаимодействие тела в виде кругового сегмента с жидкостью с образованием зоны отрыва, Никулина Т. М. (2019)
Кузьмич И. Ю. - Методика расчета величины провала давления на входе в электронасосы при заправке ракетоносителя с анализом полученных экспериментальных данных, Седых И. В., Минай А. Н. (2019)
Редчиц Д. А. - Обтекание цилиндра и аэродинамического профиля с учетом ламинарно-турбулентного перехода, Моисеенко С. В., Чашина И. Б., Выгоднер И. В. (2019)
Lukisha A. P. - The recalculating technique the heat-hydraulic characteristics of direct-flow cylindrical steam generators operating on a freon coolant, with the boundary conditions of the second kind for the boundary conditions of the first kind (2019)
Демченко Т. Д. - Теоретическое моделирование безнапорных течений жидкости с растениями, плавающими на свободной поверхности, Семененко Е. В. (2019)
Гоман О. Г. - Расчет параметров течения в диффузоре с учетом взаимного влияния пограничного слоя и ядра потока, Карплюк В. И. (2019)
Андрєєва О. В. - Основні напрями оптимізації рекреаційно-оздоровчої діяльності осіб похилого віку, Гакман А. В. (2020)
Бандуріна К. В. - Застосування активно-пасивної MOTO-med терапії для зниження спастичності у дітей з церебральним паралічем, Федорченко А. О. (2020)
Барладин О. Р. - Фізична реабілітація дітей старшого шкільного віку зі сколіозом при деяких неврологічних захворюваннях, Вакуленко Л. О., Грушко В. С., Храбра С. З., Веремчук О. Д. (2020)
Бісмак О. В. - Механотерапія як засіб фізичної терапії в осіб з травматичними ушкодження периферичних нервів верхньої кінцівки, Сафонцев Д. М. (2020)
Борейко Н. Ю. - Формування педагогічної культури майбутніх фахівців у галузі фізичної культури і спорту, Зінченко Л. В., Пономарьов О. С., Сластіна А. О. (2020)
Гулбани Р. Ш. - Эстетическая коррекция осанки средствами физической реабилитации, Томилова М. В. (2020)
Демченко І. І. - Динаміка розвитку педагогічної майстерності та взаємодія факторів її формування, Максимчук Б. А., Протас О. Л., Козій О. М., Демчишина О. В., Сагач О. М., Плетеницька Л. С., Максимчук І. А. (2020)
Жамардій В. О. - Технологія формування цільового блоку методичної системи застосування фітнес-технологій в освітньому процесі з фізичного виховання студентів (2020)
Котляр С. М. - Удосконалення підготовки лижників-гонщиків на етапі спеціалізованої підготовки, Сидорова Т. В., Овсяннікова О. Ю. (2020)
Кузнецова Л. І. - Особливості впливу ігрової діяльності на дітей дошкільного віку із спектром аутичних порушень в процесі адаптивного фізичного виховання, Бричук М. С., Погасій Л. І., Жижкун К. О. (2020)
Кузнецова Л. І. - Гендерні особливості формування ціннісних орієнтацій до фізичної культури студентської молоді, яка займається і не займається спортом, Дєдух М. О., Волк О. І., Шоно О. В. (2020)
Максимчук Б. А. - Педагогічна робота вчителя початкової школи оздоровчого спрямування, Браніцька Т. Р., Демченко І. І., Жаровська О. П., Семко М. І., Філоненко Л. В., Юзик М. А., Максимчук І. А. (2020)
Никитенко А. О. - Критерії визначення підготовленості боксерів та фехтувальників різної кваліфікації, Бусол В. А., Нікітенко С. А., Шуберт В. С., Бусол В. В. (2020)
Одіяка Л. В. - Покращення якості життя при використанні засобів фізичної терапії з корекції зайвої ваги у жінок, Баришок Т. В. (2020)
Оніщук І. І. - Історичні передумови розвитку іншомовної освіти в Україні в контексті підготовки майбутніх тренерів, Приходько В. С., Соїна І. Ю., Єрмолаєв В. К., Петрусенко Н. Ю., Лінченко Н. Ю., Демченко І. І., Максимчук Б. А. (2020)
Павленко В. О. - Науково-педагогічні аспекти фізичної реабілітації в системі фізичного виховання студентів закладів вищої освіти України, Павленко Є. Є., Павленко Т. В. (2020)
Портна І. Л. - Виховання витривалості у дітей середнього шкільного віку на уроках фізичної культури, Іванько В. В. (2020)
Пронін А. О. - Фізична терапія після тотального ендопротезування кульшового суглобу, Баришок Т. В. (2020)
Суспо В. В. - Покращання стану здоров'я військовослужбовців-жінок засобами гирьового спорту, Михальчук Р. В., Пронтенко В. В., Пронтенко К. В. (2020)
Турчик І. Х. - Формування громадянських та соціальних компетентностей засобами фізичного виховання, Сороколіт Н. С., Цюпак Б. (2020)
Філоненко Л. В. - Історичні аспекти формування ціннісного ставлення до людини в учнів шкіл-інтернатів спортивного спрямування, Фурдуй С. Б., Максимчук Б. А., Демченко І. І., Височан Л. М., Плетеницька Л. С., Котловий С. А., Максимчук І. А. (2020)
Гуржій А. М. - Електронні освітні ресурси — від теорії до практики, Лапінський В. В. (2014)
Брига Т. Р. - Прикладна лінгвістика як галузь мовознавства (2014)
Горбильова О. В.  - Диференціація навчання обдарованих дітей у загальноосвітніх школах Індії (2014)
Грицак А. В. - Учителю про педагогічні вимоги до створення освітніх мультимедійних ресурсів, Коломієць Д. І. (2014)
Гулівата І. О. - Проблема формування конструктивно-геометричних умінь та навичок учнів побудови зображень стереометричних фігур (2014)
Дмітренко Н. Є. - Основні підходи у підготовці майбутніх педагогів до запобігання негативного впливу інформаційно-комунікаційних технологій на підлітків (2014)
Кадемія М. Ю. - Використання мультимедійних проектів як форми інтеграції педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій у підвищенні кваліфікації викладачів (2014)
Костіна Л. С. - Якісний професійний розвиток учителя як ключова детермінанта успішності учнів: австралійський досвід (2014)
Ларіна Т. В. - Перспективи реформування професійного розвитку вчителів в умовах децентралізації української освіти (2014)
Петрович О. Б. - Сучасні підходи до організації позакласної роботи з літературно обдарованими учнями (2014)
Рябовол Л. Т. - Підготовка вчителя до уроку правознавства як системна діяльність (2014)
Cайковська В. В. - Особливості методології хімічної освіти у педагогічній спадщині С. М. Реформатського (2014)
Сербінова Х. О. - Суть та функції пізнавальних бар’єрів навчальної діяльності учнів (2014)
Січко І. О. - Формування особистісного ставлення учнів до природи у психолого-педагогічному контексті (2014)
Скрипник А. В. - Принципи, зміст і методи соціального виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, при різних формах їх влаштування в США (2014)
Тарапака Н. В. - Упровадження тестового контролю під час підготовки майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Гагаріна Н. П. (2014)
Тулашвілі Ю. Й. - Методика побудови змісту навчання професійної комп’ютерної підготовки осіб з порушеннями зору (2014)
Шевчук М. А. - Порівняння показників фізичної підготовленості юних акробатів при початковому відборі (2014)
Айстраханов Д. Д. - Методологические подходы к моделированию профессиональной компетентности выпускников профессионально-технических учебных заведений машиностроительного профиля (2014)
Алєксєєва С. В. - Наукові теорії розвитку професійної кар’єри в сучасних концепціях професійної педагогіки (2014)
Басараб В. Я. - Сучасні вимоги ринку праці до підготовки кваліфікованих обліковців з реєстрації бухгалтерських даних у ПТНЗ (2014)
Ліщун О. Д. - Особливості виховної роботи правових гуртків та клубів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Мацейко О. В. - Педагогічні умови застосування електронних навчально-методичних комплексів у підготовці кваліфікованих робітників у ПТНЗ (2014)
Пятничук Т. В - Стан формування професійної компетентності в сучасній педагогічній практиці професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Робак В. Є. - Вибрані питання реформування професійної підготовки соціальних робітників у контексті зарубіжного досвіду (2014)
Сиверин Ю. В. - Теоретичні основи та принципи побудови інтегрованих навчальних планів у системі ступеневої професійної освіти (2014)
Стечкевич О. О. - Наукові основи інтеграції комп’ютерних технологій у художню освіту (2014)
Хуртенко О. В. - Комплексний вплив вправ фітбол-аеробіки на розвиток фізичних здібностей дітей молодшого шкільного віку (2014)
Асауленко Л. М. - Організація самостійної роботи студентів у ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, Величко Т. Г. (2014)
Булейко О. І. - Організація навчально-виховного процесу навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти (2014)
Гук С. В. - Особливості практичної підготовки фахівців з фізичної реабілітації у великій Британії (2014)
Любарський І. С. - Підготовка викладачів до професійної діяльності у навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти, Любарський С. С. (2014)
Прокопенко Н. А. - З досвіду підготовки техніків-електриків, Нагачевська С. М. (2014)
Саблук А. Г. - Використання ігрової діяльності на заняттях з іноземної мови, Стрижалова О. О. (2014)
Стаднійчук І. П. - Необхідність уведення новітніх підходів у професійну підготовку майбутнього фахівця (2014)
Стецюра Н. В. - Мовленнєвий етикет студентів — культурне обличчя нації (2014)
Айзенбарт Л. М. - Формування міжкультурної компетенції студентів у процесі вивчення іноземної мови (2014)
Барановська І. Г. - Мистецтво — джерело художньо-творчої самореалізації студентів педагогічних ВНЗ (2014)
Барановська Л. В. - Полікультурна спрямованість вищої освіти україни в умовах євроінтеграції, Барановський М. М. (2014)
Барановський Д. М. - Огляд методів розрахунку часу реверберації (2014)
Болдирев О. В. - Фасилітативні функції педагогічних технологій у підготовці майбутніх офіцерів-прикордонників (2014)
Бульба Т. Ю. - Індивідуалізація й диференціація навчання як засоби підвищення результативності процесу самостійної навчальної діяльності студентів (2014)
Вальчук О. А. - Особливості застосування статистичного критерію фішера в психолого-педагогічних дослідженнях, Матохнюк Л. О. (2014)
Воєвода А. Л. - Застосування методу проектів у процесі навчання алгебри і початків аналізу, Струк С. М. (2014)
Волощук І. П. - Реалізація професійно-орієнтованих технологій навчання як чинник успішного працевлаштування студентів випускників ВНЗ (2014)
Гаврилюк Ю. Р. - Самостійна дистанційно-мультимедійна робота іноземних студентів технічних університетів на етапі довишівської підготовки, Сладких І. А. (2014)
Гарапко В. І. - Аналіз упровадження в Україні досвіду великої Британії використання ІТ у підготовці вчителя початкової школи (2014)
Герасимова І. Г. - До обґрунтування моделі формування професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі в процесі психолого-педагогічної підготовки (2014)
Гордієнко Т. В. - Формування педагогічної майстерності студентів-першокурсників через пізнання педагогічної професії (2014)
Гущак Ж. М.  - Основні сучасні засади викладання дисципліни "безпека життєдіяльності" у вищих навчальних закладах (2014)
Дідух Л. І. - Підготовка фахівців пожежно-рятувальної служби засобами мережевих комунікацій (2014)
Дуда О. В. - Формування інформаційної компетентності у професійній діяльності викладачів фізичного виховання ВНЗ, Дуда Б. П., Меркушина І. В., Твардовський І. І. (2014)
Емельянова Т. В. - Формирование базовой математической подготовки иностранных студентов в техническом университете (2014)
Заслуженная А. А. - Особенности подготовки магистра английского языка и литературы в классических университетах Украины (2014)
Захарчук М. Є. - Розвиток соціально-комунікативної компетентності у студентів з особливими потребами у процесі вивчення іноземної мови, Лучит Л. В. (2014)
Зубехіна Т. В. - Теоретична розробка проблеми формування інформаційної культури бакалаврів з туризму у процесі фахової підготовки (2014)
Зузяк Т. П. - Розвиток освіти в подільській губернії у кінці XVIII-XIX (2014)
Іванчук А. В. - Структурування навчального матеріалу з вивчення діаграми стану залізо-цементит для майбутніх учителів технології (2014)
Іващук О. В. - Формування творчої особистості у процесі вивчення дисципліни "математика для економістів" (2014)
Ільєнко О. Л. - Фактори впливу на конкурентоспроможність фахівця муніципальної економіки та самоврядування (2014)
Калюжна Т. Г. - Педагогічна творчість як основа інноваційної діяльності майбутнього вчителя (2014)
Карпенко Н. М. - Розвиток умінь англомовного аудіювання під час аудиторної роботи студентів, Смелянська В. В. (2014)
Кащук М. Г. - Формування іншомовної лексичної компетенції у студентів психологічних спеціальностей (2014)
Кобилянська І. М. - Застосування системного підходу при формуванні компетентності з безпеки життєдіяльності у студентів фінансово-економічного коледжу (2014)
Кобилянський О. В. - Педагогічні умови використання інтернет-технологій у процесі вивчення безпеки життєдіяльності, Дембіцька С. В. (2014)
Ковтонюк Г. М. - Деякі аспекти використання хмарних сервісів у підготовці майбутніх учителів (2014)
Коломієць А. М. - Інноваційні підходи до стилю педагогічного спілкування викладача вищої школи, Ільчук В. В. (2014)
Копняк Н. Б. - Теоретичні підходи до класифікування засобів навчання (на прикладі інтерактивної дошки) (2014)
Коржинська Т. В. - Роль інформаційних технологій у процесі підготовки магістрів митного профілю в контексті болонського процесу: досвід України та республіки Польщі (2014)
Лісниченко А. П. - Творча самореалізація майбутнього вчителя як психологічна проблема (2014)
Марущак О. В. - Дизайн як проектна складова підготовки майбутніх учителів технологій, Горбенко І. В., Клоченок Д. К. (2014)
Масич С. Ю. - Професійна компетентність як результат підготовки викладача вищого навчального закладу (2014)
Мельник Л. В. - Застосування інтерактивних технологій у процесі формування пізнавальної активності під час вивчення іноземної мови (2014)
Мельник О. П. - Застосування тестового контролю знань у процесі підготовки майбутнього спеціаліста (2014)
Мудрян В. Л. - Основні аспекти сучасної професійної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2014)
Нос Л. С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до інноваційної діяльності в сучасних умовах (2014)
Олефіренко Н. В. - Етапи підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів (2014)
Омельченко А. В. - Стратегии самостоятельной работы студентов в дистанционном обучении (2014)
Павлюк Є. О. - Компоненти, критерії та рівні оцінювання професійної компетентності майбутніх тренерів-викладачів (2014)
Петрицин О. І. - Роль і значення інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя технології (2014)
Підрушняк Т. В. - Формування читацьких умінь студентів у процесі вивчення літератури (2014)
Подзигун О. А. - Сучасні педагогічні технології навчання іноземних мов (2014)
Понзель У. В. - Формування професійної компетентності вчителя засобами інформаційних технологій (2014)
Попадич О. О. - Педагогічна сутність правового виховання студентів інформаційних напрямів підготовки у вищих навчальних закладах (2014)
Попко І. А. - Інформаційно-комунікаційні технології та процеси глобалізації в освітньому просторі (2014)
Примакова В. В. - Діяльність методичної служби україни з інноваційної підготовки вчителів початкових класів (2014)
Радзіховська Л. М. - Організація самостійної роботи майбутніх фахівців з економічної кібернетики у процесі вивчення дисципліни "математика для економістів" (2014)
Рехтета Л. О. - Упровадження інновацій у систему професійної підготовки вчителів початкових класів з навчання "основ здоров’я" (2014)
Рибалко А. П. - Комплексне впровадження комп’ютерних технологій у процесі викладання математичних дисциплін у вищих навчальних закладах (2014)
Рускуліс Л. В. - Електронний підручник як ефективна інформаційна технологія у процесі підготовки майбутнього вчителя української мови (2014)
Северіна Т. М. - Створення інноваційного освітнього середовища засобами дискусійних технологій (2014)
Степанченко Н. І. - Основні напрями вищої освіти з фізичного виховання в контексті ідей нової освітньої парадигми (2014)
Ушаков А. С. - Іншомовна підготовка викладачів іноземних мов у Канаді: традиції та інновації (2014)
Федоренко С. В. - Пріоритетність загальногуманітарної підготовки у формуванні гуманітарної культури студентів у США (2014)
Франко Ю. П. - Методика навчання комп’ютерних мережевих технологій для підготовки майбутніх інженерів-педагогів (2014)
Хом’юк В. В. - Предметна мотивація як засіб забезпечення математичної компетентності (2014)
Хомік О. М. - Сучасні тенденції використання мультимедійних технологій навчання у формуванні управлінської культури майбутніх економістів (2014)
Хрупало Н. Н. - Формування професійної компетентності майбутніх офіцерів засобами проектної діяльності: сутність змістового аспекту (2014)
Чучмій І. І. - Програми підготовки фахівців аграрного профілю за напрямом освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр" британських університетів редінг та ноттінгем: порівняльний аспект (2014)
Шахіна І. Ю. - Можливості використання соціальних сервісів WEB 2.0 у навчальному процесі, Ільїна О. І. (2014)
Шацька О. П. - Іншомовна підготовка студентів засобами сучасних технологій у ВНЗ Камбоджі, Таїланду та КНР (2014)
Швець І. Б. - Формування основ естрадного виконавства в контексті підготовки сучасного вчителя музичного мистецтва (2014)
Шимкова І. В. - Організація навчально-пізнавальної діяльності студентів в умовах упровадження хмарних сервісів Microsoft для освіти (2014)
Шролик Г. П. - Основні передумови впровадження дисципліни "англійська мова за професійним спрямуванням" у фахову підготовку майбутнього педагога (2014)
Шульга Н. В. - Міждисциплінарність як складова полікультурної освіти великої Британії (2014)
Tkach O. - Ethnic conflict and violence in heterogeneous societies in the reserch of Tatu Vanhanen, Tkach A. (2019)
Григор О. О. - Поняття консенсусу в сучасній вітчизняній філософсько-політичній думці (2019)
Кукуруз О. В. - Суспільна трансформація крізь призму діалектики і синергетики (2019)
Мостіпан О. М. - "Ніхон Монтоку Тенно Джіцуроку" як державна хроніка з політичної історії Японії періоду Хейан (2019)
Опанасюк В. В. - Доктринальний підхід до класифікації функцій держави: перспективи використання в інформаційному суспільстві (2019)
Газізов М. М. - Державна політика як чинник модернізації суспільства: досвід країн перехідного типу (2019)
Іванова Н. Ю. - Еволюція розуміння цінності демократичної політичної влади в європейських державах: уроки для України (2019)
Гаврилюк В. В. - Особливості відповідальності урядів України та Великої Британії: спільні й відмінні аспекти (2019)
Яворська К. П. - Деформація громадянських і політичних прав людини та громадянина в Молдові на тлі проблем демократизації (2019)
Калініченко Б. М. - Роль засобів масової інформації у політичній стратегії інформаційного суспільства (2019)
Постоловська О. О. - Запит суспільства на "несистемних" політиків: до проблеми вивчення (2019)
Кокарча Ю. А. - Інтернет-технології: еволюція використання у виборчому процесі (2019)
Гарбар О. О. - Вплив процесів глобалізації на ісламістський релігійний екстремізм (2019)
Горбатенко І. А. - Знання про політику як чинник взаємодії суспільства й держави (2019)
Карнаух А. А. - Сутнісні характеристики політичного нігілізму молодіжної субкультури сучасної України, Рихлюк А. В. (2019)
Волянюк О. Я. - Аналіз політики у ретроспективі та перспективі розвитку громадянських якостей (2019)
Наші автори (2019)
Кремень В. Г. - Інноваційні завдання сучасного етапу інформатизації освіти, Биков В. Ю. (2014)
Гуржій А. М. - Електронний посібник: інноваційний засіб навчання у системі професійної освіти, Карташова Л. А. (2014)
Зязюн І. А. - Діалектика індивідуальних характеристик особистості (2014)
Ничкало Н. М. - Інформаційна культура фахівців в інтердисциплінарних дослідженнях (2014)
Шестопалюк О. В. - Підготовка майбутніх учителів на основі компетентнісного підходу (2014)
Гуревич Р. С. - Реалізація компетентнісного підходу у вищій школі на основі використання ідей контексного навчання (2014)
Laska E. I. - Wartości – podstawą dialogu w procesach edukacyjnych (2014)
Dawidziuk S. - Family as the basis of the educational process in the contemporary world (2014)
Соколова И. И. - Тенденции развития образовательных технологий: философско-методологический дискурс (2014)
Васянович Г.П. - Духовна культура й антикультура: можливості ІКТ у вихованні студентської молоді (2014)
Козяр М. М. - Інновації E-learning у підготовці фахівців у ВНЗ (2014)
Коберник О. М. - Теоретико-методичні засади компетентнісного підходу в технологічній освіті (2014)
Меняйленко О. С. - До проблеми патентування педагогічних технологій на основі інформаційних засобів, Монастрина Г. В., Бондаренко Т. В. (2014)
Espeland B. - Responsive music listening as an innovative method in professional training of norwegian students and teachers (2014)
Van Hout C. - Treatment of phobia (2014)
Zinser R. - What do young people need to know for carrer success? (2014)
Каплунович И. Я. - Психолого-педагогические условия интеллектуального условия интелектуального развития студентов посредством технологии адаптивного обучения в зоне ближайшего развития, Каплунович С. М. (2014)
Козловська І. М. - Свобода творчості науковця: духовна єдність вченого і поета (2014)
Лазарєв М. І. - Технологія інтегрованого навчання майбутніх інженерів зварювання виробництва звикористанням системи MATHCAD, Попов М. В. (2014)
Лавріненко О. А. - Сутність психопедагогіки у підготовці майбутнього вчителя: теоретичний аспект (2014)
Литвин А. В. - Модернізація професійної освіти України: науково-методичні засади, Руденко Л. А. (2014)
Артюшина М. В. - Інноваційна діяльність у професійно-технчній освіті: поняття, підходи, технології (2014)
Акімова О. В. - Формування активно-творчого типу засвоєння знань студентів як умова розвитку їх творчого професійного мислення, Сурсаєва І. С. (2014)
Діденко О. В. - Досвід створення електронних підручників для системи професійно-технічної освіти (2014)
Огієнко О. І. - Теоретичні засади інноваційної педагогічної системи (2014)
Оршанський Л. В. - Науково-педагогічні засади розвитку професійних цінностей майбутніх учителів, Пагута М. В. (2014)
Ситников В. Л. - Психопедагогика А. С. Макаренко - основа современного развития личности в коллективе (2014)
Снопкова Е. И. - Внедрение модели виртуальной информационно-обучающей среды учреждения образования как направление инновационной деятельности (2014)
Сушенцева Л. Л. - Проектування змісту професійно-технічної освіти на засадах компетентнісного підходу: методологічний аспект (2014)
Романова Г. М. - Стан та перспективи запровадження особистісно-розвивальних педагогічних технологій у професійно-технічній освіті (2014)
Гомонюк О. М. - Комунікативна компетентність майбутнього фахівця соціономічної сфери як складова професійно-педагогічної культури (2014)
Горбатюк Р. М. - Мобільні техногії у вищих навчальних закладах України: пошук шляхів розвитку, Репський В. І. (2014)
Подолянчук С. В. - Моніторинг наукової діяльності як складова управління університетом (2014)
Ткачук С. І. - Теоретичні аспекти формування компетенції майбутніх інженерів-педагогів у процесі вивчення спецдисциплін (2014)
Хом'юк І. В. - Деякі проблеми викладання фундаментальних дисциплін у вищих технічних навчальних, Петрук В. А. (2014)
Król R. - Hrześcijański nauszyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra: kształtowanie postawy przedsiębiorczej w procesie edukacyjno-wychowawczym (2014)
Безлюдний О. І. - Психологічні особливості засвоєння іншомовної граматики на початковому етапі вивчення іноземної мови (2014)
Гулішевська М. Г. - Застосування евристичного навчання на уроках української мови в початковій школі (2014)
Michalak-Dawidziuk J. - Hrześcijański nauszyciel akademicki w przestrzeni edukacji jutra: kształtowanie postawy przedsiębiorczej w procesie edukacyjno-wychowawczym (2014)
Золотарьова О. В. - Форми роботи з обдарованими школярами в Ізраїлі (2014)
Кобися В. М. - Використання інтерактивних комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання під час вивчення твору "Лісова пісня" Лесі Українки в шкільному курсі української літератури, Дзюбенко Т. А. (2014)
Коломієць Л. І. - Підготовка майбутніх учителів до діагностики психологічної готовності дітй до школи (2014)
Мозговий В .Л. - Режисура педагогічної дії: методологічна характеристика нового знання (2014)
Панасюк Н. Л. - Тенденції розвитку та актуальні проблеми управління якістю освіти (2014)
Вдович С. М. - Можливості використання сучасних педагогічних технологій у мовній підготовці учнів ПТНЗ (2014)
Величко Н. О. - Про систему вивчення діяльності заступника директора ПТНЗ з навчально-виробничої роботи у передастеціайний період (2014)
Герлянд Т. М. - структурні особливості процесу загальноосвітньої підготвки майбутніх кваліфікованих робітників у ПТНЗ аграрного профілю (2014)
Дубницька О. М. - Роль викладача в підготовці майбутніх фахівців художнього профілю (2014)
Зельман Л. Н. - Професійні якості майбутніх кваліфікованих робітників сфери обслуговування (2014)
Кубська Л. І. - Маркетингова діяльність ПТНЗ із використанням PR-технологій (2014)
Оверко Н. Я. - Ососбистісно-діяльнісний і акмеологічний аспекти розвитку педагогічної майстерності викладачів ПТНЗ (2014)
Орлов В.Ф. - Аксіологія уявлень учнів ПТНЗ про професійний успіх (2014)
Сліпчишин Л. В. - До питання формування художньо-естетичного досвіду майбутніх робітників технічних професій (2014)
Якимович Т. Д. - Ефективність професійно-практичної підготовки фахівців деревообробного профілю (2014)
Домінський О. С. - Олімпіади з фізики в коледжах (2014)
Gurevych I. - UKP-WSI: UKP Lab Semeval-2013 Task 11 System Description (2014)
Капелюшна І. М. - Інформаційні технології у виховному процесі: проблеми та шляхи їх вирішення, Лобуренко О. В. (2014)
Кобзар В. М. - Використання технологій Web-квест для моделювання професійної діяльності технологів у коледжі аграрного профілю (2014)
Кордонська А. В. - Використання інформаційно-комунікативних технологій на заняттях у коледжах, Дрючило О. А. (2014)
Марцева Л. А. - Застосування інформаційно-комунікативних технологій на заняттях у коледжах (2014)
Моторна Л. В. - Основні напрями формування методичної компетентності викладача коледжу (2014)
Радченко Ю. Л. - Психолого-педагогічні основи використання інформаційних технологій у навчально-виховному процесі педагогічного коледжу (2014)
Бабушко С. Р. - Роль інформаційних технологій у професійному розвитку фахівців нової генерації (2014)
Баранова І. В. - Особливості організації самостійної роботи студентів та методів їх контролю в умовах кредитно-модульної системи у вищих навчальних медичних закладах (2014)
Бєлікова Н. О. - З досвіду використання інтерактивних методів навчання у професійній підготовці майбутніх фахівців з фізичного вихованнця та спорту (2014)
Білецька Г. А. - Сутність і структура природничо-наукової компетентності майбутнього еколога (2014)
Бойчук В. М. - Мистецька компонента у професійній підготовці майбутнього вчителя технологій (2014)
Василевська-Скупа Л. П. - Мистецька освіта як фактор розвитку національної культури (2014)
Власюк І. В. - Значення ситуативних моделей професійного спідкування для термінологічної підготовки студентів-економістів (2014)
Волошина Н. О. - Гуманізація змісту освіти підготовки студентів-екологів, Лазебна О. М. (2014)
Гордійчук Г. Б. - Використання ІКТ у підготовці майбутніх учителів початкової школи (2014)
Дембіцька С. В. - Педагогічні умови формування культури охорони праці в процесі підготовки фахівців (2014)
Джеджула О. М. - Методика викладання технічних дисциплін англійською мовою на основі використання мультимедійних засобів, Пришляк В. М., Хом'яківська Т. А. (2014)
Дідух Л. І. - Можливості вдосконалення навчального процесу в закладах професійної освіти (2014)
Dubiecka J. - Technologie informacyjne w nauczaniu języka obcego w instytucjach szkolnictwa wyższego (2014)
Зарічанський О. А. - Функції правової культури майбутніх фахівців юридичних спеціальностей (2014)
Кадемія М. Ю. - Блог-квест у підготовці компетентного фахівця, Скупий О. М. (2014)
Клименко А. О. - Інформація та інформаційний пошук у педагогічній діяльності викладача вищої школи (2014)
Кобрій О. М. - Чинники впровадження у внз україни сучасних інформаційних технологій у процесі педагогічної підготовки фахівців (2014)
Король В. П. - Термінологічні аспекти формування професійної компетентності майбутнього фахівця, Марущак О. В. (2014)
Кучер З. С. - Управління якістю учіння з використанням комп’ютерного банку тестових завдань (2014)
Кучерявий А. О. - Механізми управління самостійною навчальною діяльністю майбутніх юристів на рівні кафедри (2014)
Луп’як Д. М. - Інноваційна діяльність майбутнього вчителя технологій у системі педагогічної освіти (2014)
Онишко О. Г. - Розвиток творчих здібностей студентів на заняттях з інформатики за допомогою мультимедійних засобів навчання (2014)
Пайкуш М. А. - Загальнопедагогічні підходи до формування змісту природничонаукової підготовки майбутнього лікаря (2014)
Прушковська Н. Н. - Синтез аналітичних підходів до хорових творів—складова підготовки вчителя музики до практичної діяльності, Дабіжа К. Л. (2014)
Петрова А. І. - Особливості іншомовної підготовки майбутніх педагогів у вищому навчальному закладі (2014)
Пінаєва О. Ю. - Шляхи використання персонального комп’ютера у процесі професійного навчання, Стратій О. Г., Гармазій М. В. (2014)
Резван О. О. - Методологічні підходи до формування професійно-рефлексивної позиції студентів технічного ВНЗ (2014)
Слободяник А. Д. - Можливості сучасних редакторів у вивченні окремих тем з фізики в вищих навчальних закладах (2014)
Смагло Н. С. - Формування системи гуманітарних інтегрованих знань студентів вищих навчальних закладів (2014)
Староста В. І. - Мікровикладання у процесі підготовки майбутніх учителів, Сторожко А. О. (2014)
Stetsko i. - Role-playing as educational technique in foreign languages education (2014)
Федорук Г. М. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів технологій (2014)
Фролова О. О. - Аспекти оптимізації вивчення фахових дисциплін у морських вищих навчальних закладах (2014)
Цвілик С. Д. - Професійна спрямованість навчання графічних дисциплін майбутніх учителів технологій і креслення, Гаркушевський В. С. (2014)
Цяо Лінь - Гармонія інтелекту та емоцій як фактор успішності вокальної підготовки вчителів музики (2014)
Шахіна І. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій та соціальних сервісів у навчанні (2014)
Яцишин А. В. - інститут інформаційних технологій і засобів навчання напн україни — 15 років звершень в інформатизації освіти України (2014)
Передмова (2019)
Олецький О. В. - Про деякі необхідні та достатні умови рівноймовірного вибору альтернатив у рамках марковського ланцюга зміни ймовірностей вибору (2019)
Горборуков В. В. - Пошук оптимальних відхилень значень критеріївдля досягнення обраною альтернативою бажаного результату при розв’язку багатокритеріальної задачі вибору, Франчук О. В. (2019)
Стецюк П. І. - Метод еліпсоїдів для мінімізації опуклої функції, Фішер А., Ляшко В. І. (2019)
Глибовець М. М. - Використання машинного навчання у задачах класифікації звуків, Жиркова А. П. (2019)
Глибовець А. М. - Використання методів машинного навчання для створення аналітичної платформи нерухомості в Україні, Мухопад О. О. (2019)
Жежерун О. П. - Класифікаційна система з підбору персоналу, Рєпкін М. С. (2019)
Глибовець А. М. - Експериментальне порівняння алгоритмів компресії даних, Яблонський В. Р. (2019)
Карайман О. O. - Тривимірна діаграма Ганта як графічне вирішення проблеми планування проектів з обмеженими ресурсами, Афонін А. О. (2019)
Гороховський С. С. - Агентно-базована платформа іоТ для контролю навчального процесу, Ямковий О. В., Кирієнко О. В., Пєчкурова О. М. (2019)
Жежерун О. П. - Використання клітинних автоматів для вирішення задач фільтрації шумів та виявлення контурів зображень, Калітовський Б. В. (2019)
Лесик А. І. - Алготрейдинг криптоактивів із використанням штучного інтелекту, Невмержицький Є. І. (2019)
Відомості про авторів (2019)
Полянський О. С. - Особливості використання зв'язуючих матеріалів при виготовленні паливних брикетів підвищеної якості, Дьяконов О. В., Д’яконов В. І., Бузіна І. М., Криштоп Є. А., Волощенко В. В. (2019)
Подригало М. А. - Імовірнісний метод оцінки динамічного радіуса колеса автомобіля, Гацько В. І., Абдулгазіс А. У., Назарько О. О., Забєлишинський З. Е. (2019)
Цибульський В. А. - Дослідження причин низької ефективності заходів по підвищенню довговічностіходових коліс мостових кранів, Рибалко І. В., Круковська А. В. (2019)
Подригало М. А. - Моделирование вероятностного закона распределения используемых передаточных чисел коробки передач при эксплуатации автомобиля, Коряк А. А. (2019)
Дубинин Е. А. - Повышение надежности колесных машин совершенствованием интеллектуальных бортовых систем, Клец Д. М., Полянский А. С., Холодов А. П. (2019)
Потапов Н. Н. - Определение величины затрачиваемой энергии на смятие шин полноприводного тягово-транспортного средства при движении с блокированным приводом (2019)
Ольшанський В. П. - Про затухання вільних коливань дисипативного осцилятора дуффінга, Бурлака В. В., Сліпченко М. В. (2019)
Клочко О. Ю. - Разработка методики прогнозирования структурного состояния гетерогенного сплава при термической обработке, Обыхвист Д. О. (2019)
Наглюк И. С. - Изменение трибологических свойств моторных, трансмиссионных и компрессорных масел в эксплуатации, Левченко А. В., Наглюк М. И. (2019)
Ольшанський В. П. - Імпульсне навантаження балки, що підкріплена однобічною пружною основою, Бурлака В. П., Сліпченко М. В. (2019)
Коломиец В. В. - Работоспособность минералокерамических инструментальных материалов, Ридный Р. В., Фабричникова И. А., Богданович С. А. (2019)
Молодан А. О. - Визначення залишкового напрацювання до відмови деталей двигуна з тріщиною з відключеними циліндрами, Полянський О. С. (2019)
Наглюк И. С. - Изменение давления в системе смазки двигателя при использовании моторного масла разной вязкости, Наглюк М. И. (2019)
Котов Б. І. - Моделювання процесу очистки повітряних потоків зерносепараторів в прямоточних циклонах, Степаненко С. П., Грищенко В. О., Калініченко Р. А. (2019)
Тришевський О. І. - Дослідження впливу швидкісного режиму при профілювнні на якість гнутих профілей (2019)
Субочев О. І. - Оцінка впливу спеціалізації, потужності і розміщення сервісних підприємств на функціонування їх виробничо-технічної бази, Полоз Ю. О., Мороховець В. М., Січко О. Є. (2019)
Ребров О. Ю. - Аналіз максимального тиску на ґрунт тракторних сільськогосподарських шин при їх заповненні рідиною (2019)
Кожушко А. П. - Дослідження динамічної навантаженості ходової системи колісного трактора з агрегатами змінної маси (2019)
Козаченко О. В. - Стендові випробування різальних елементів з криволінійним профілем та локальним зміцненням леза, Шкрегаль О. М., Каденко В. С., Блезнюк О. В., Сорокін С. П. (2019)
Лузан А. С. - Підвищення ресурсу робочих органів ґрунтообробних машин наплавленням композиційних покриттів на основі сплава пг-10н-01 (2019)
Бантковський В. А. - Проблема оцінювання довговічності лімітуючих деталей і вибір ефективної ремонтної технології зміцнення, Рибалко І. М., Іванов В. І., Гожа Д. М. (2019)
Романюк С. П. - Підвищення зносостійкості пакувального інструмента в процесі експлуатації (2019)
Лузан С. О. - Підвищення довговічності деталей машин під час їх відновлювального ремонту, Петренко Д. М. (2019)
Рыбалко И. Н. - Насосно-компрессорные трубы (нкт), оценка их эксплуатационной стойкости и причины отказов (2019)
Подригало М. А. - Силовий аналіз гальма-зупинки планетарного механізму, Рябушко І. А. (2019)
Палій А. П. - Концепція роботизованого доїння (2019)
Свіргун О. А. - Дослідження впливу напряму навантаження на робочі характеристики гумометалевих підшипників ковзання, Гусєв О. В., Коломієць В. В., Свіргун В. П. (2019)
Семенцов В. В. - Теоретичне дослідження руху сипких матеріалів в бункерах (2019)
Гончаренко А. А. - Использование метода конечных элементов для оценки надежности шлицевых соединений до и после ремонта, Мартыненко А. Д., Колпаченко Н. Н., Фирсова Н. В. (2019)
Мармут И. А. - Анализ влияния приведенных масс в системе "автомобиль-стенд" на точность диагностирования тормозов (2019)
Котов Б. І. - Аналіз процесу знепилювання повітряних потоків в прямоточному циклоні з поперечно-поточною зоною сепарації, Степаненко С. П., Грищенко В. О. (2019)
Бельмас І. В. - Напружений стан стикового з’єднання стрічки конвеєра, Колосов Д. Л., Танцура Г. І., Білоус О. І. (2019)
Петров А. М. - Руйнування бетону по похилій тріщіні в сталебетонних балках (2019)
Зыбцев Ю. В. - Усовершенствование методики измерения скорости движения автомоблилей на неустановившихся режимах (2019)
Назаров О. І. - Оцінка відносного зносу гальм транспортних засобів, Шпінда Є. М., Цибульський В. А. (2019)
Тарельник В. Б. - Підвищення якості робочих поверхонь деталей з аустенітних хромонікелевих сталей методом електроіскрового легування, Гапонова О. П., Мисливченко О. М., Голуб Н. Р., Мельник І. О. (2019)
Савченко В. Б. - Аналіз умов роботи і розрахунок валу сепаратора кбс 1240 на статичну міцність, Полтавченко О. В., Попко К. Г. (2019)
Гапонова О. П. - Аналіз якості сульфоцементованих покриттів, отриманих методом електроіскрового легування (2019)
Лютенко В. Є. - Дослідження процесу заглиблення паль методом вдавлювання, Оданець Б. Р. (2019)
Болтянська Н. І. - Забезпечення високого рівня експлуатації та ремонту машин в тваринництві (2019)
Поляшенко С. О. - Підвищення надійності роботи системи безкабельного контролю сільськогосподарської машини, Єсіпов О. В., Манойло В. М., Шушляпін С. В., Дмитренко О. А. (2019)
Болтянська Н. І. - Аналіз законів розподілу ресурсу елементів при дослідженні надійності прес-гранулятора, Болтянський О. В. (2019)
Калінін Є. І. - Дослідження несучих елементів сільськогосподарських машин у вигляді гофрованих коробчастих балок, Петров Р. М. (2019)
Болтянська Н. І. - Визначення умови економічної доцільності підвищення надійності прес-гранулятора, Комар А. С. (2019)
Шайгородський Ю. Ж. - Ціннісні та міфологічні детермінанти політичної поведінки (2019)
Руденко Ю. Ю. - Консолідаційний потенціал національної ідентичності (2019)
Сушко С. Б. - Екологічна свідомість як чинник формування та основа розвитку сучасної політики (2019)
Точицький М. С. - Особливості політичної культури трансформаційного суспільства (2019)
Новакова О. В. - Комунікативні аспекти формування довіри до влади в українському суспільстві (2019)
Гапоненко В. А. - Роль неформальних інститутів у процесі демократизації політичної системи України (2019)
Іванова Н. Ю. - Політичний популізм в умовах незавершеної трансформації (2019)
Бокоч Ю. М. - Розвиток антикорупційних комунікацій у взаємодії влади та громадянського суспільства (2019)
Буряченко О. В. - Забезпечення паритетних умов участі трудових мігрантів як громадян України у процесі прийняття суспільно-політичних рішень (2019)
Зарічний І. В. - Децентралізація влади в Ураїні як чинник демократизації (2019)
Гуменюк Б. І. - Політика Турецької Республіки блокування євроінтеграційного поступу Республіки Кіпр: політологічний та міжнародно-правовий аспекти (2019)
Остапенко М. А. - Особливості використання таргетингу в політичній сфері (2019)
Горбатенко І. А. - Соціальна політика: світовий досвід і особливості реалізації в Україні (2019)
Волянюк О. Я. - Політична реальність і доповнена реальність: особливості сумісності (2019)
Голішевська А. В. - Особливості формування репутації органів державної влади (2019)
Наші автори (2019)
Content (2019)
Chaikin O. - The imperatives of inclusive economic growth theory, Usiuk T. (2019)
Кваша С. М. - Імперативи формування кон’юнктури ринку біоенергетичних видів палива, Мельник Н. В. (2019)
Левківський Є. В. - Екологічна складова експортної політики підприємств агробізнесу в умовах угоди про асоціацію між Україною та ЄС (2019)
Попова Ю. М. - Зміцнення ресурсної бази сільських територій в умовах реформування публічної влади (2019)
Воронич М. М. - Результати аналітичного огляду аграрного експорту України (2019)
Малкіна В. М. - Регресійний аналіз залежності урожайності вишні від гідротермічних факторів в умовах мультиколінеарності, Іванова І. Є., Сердюк М. Є., Крівонос І. А., Білоус Е. С. (2019)
Кравчук М. М. - Зміна агрофізичних показників ґрунту та продуктивності картоплі за ґрунтозахисних агротехнологій, Кропивницький Р. Б., Андріяш В. В., Климчук В. В., Мисько К. В. (2019)
Подгаєцький А. А. - Бульбоутворююча здатність потомства міжвидових та міжсортових гібридів картоплі, Гнітецький М. О., Пархоменко І. І. (2019)
Орловський М. Й. - Вплив елементів технології вирощування на продуктивність пшениці озимої в умовах Західного Полісся України, Тимощук Т. М., Конопчук О. В., Войцехівський В. І., Дідур І. М. (2019)
Сладковська Т. А. - Формування продуктивності насіння сортів пажитниці багаторічної, Остапчук М. І., Горбатюк С. О. (2019)
Соколовський О. Ф. - Особливості проєктування та експлуатації фотоелектричних систем, Ступак Д. Є. (2019)
Соколюк В. М. - Якість води для напування корів та їх здоров'я, Лігоміна І. П., Козій В. І., Лотоцький В. В. (2019)
Романчук Л. Д. - Оцінка вмісту радіонукліду 137cs у продуктах харчування лісового походження мешканців радіоактивно забруднених територій у віддалений період після аварії на ЧАЕС, Лопатюк О. В., Ковальчук Ю. В., Ковальова С. П. (2019)
Зимароєва А. А. - Оцінка впливу змін клімату на продуктивність кукурудзи в межах Поліської та Лісостепової зон України (2019)
Федонюк Л. Я. - Іксодові кліщі: екологічні особливості, поширення та епідеміологічне значення, Привроцька І. Б., Ружицька О. Ю. (2019)
Вимоги (2019)
Бакітько Д. Е. - Оптимізація повільного SQL-запиту, Нестеров М. В. (2019)
Білобородов О. О. - Механізми низькоенергетичного радіочастотного впливу на біологічні об’єкти (2019)
Білобородова Т. О. - Дослідження технології розпізнавання медичних відеозображень, Скарга-Бандурова І. С., Давіденко М. О., Сіроштан І. В., Приймак С. О. (2019)
Derevianchenko V. S. - A survey of open-source speech recognition software for voice actuated control, Biloborodova T. O., Skarga-Bandurova I. S., Fursa P. S., Koverha M. O. (2019)
Деркач М. В. - Розробка алгоритму управління рухом мобільного робота, Матюк Д. С. (2019)
Кардашук В. С. - Асиметричні алгоритми шифрування в ботнет мережі, Мірошниченко І. І. (2019)
Кардашук В. С. - Дослідження методів тестопридатності та їх застосування, Руденко М. С. (2019)
Мовшук Н. А. - Розробка та аналіз програмного рішення файлового кешування даних в мові С++ на основі технології memory mapped files (2019)
Недзельський Д. О. - Про реальну продуктивність та ефективність ядер сучасних процесорів, Сафонова С. О. (2019)
Покришка С. А. - Удосконалення та підвищення безпеки UDP протоколу (2019)
Хоткін І. О. - Отримання аудіо-відбитків (2019)
Кривуля П. В. - Когнітивні ризики у оцінюванні відносної значущості складових комплекса цілей мегапроектів: абераційний ризик інтуїтивних переваг та консолідаційно-наведений ризик довільних порядків згортки, Кобцева Д. А. (2019)
Штапаук С. С. - Постановка завдання визначення точки вибору альтернативних інвестиційних проектів в стадії впровадження (2019)
Сидоренко Н. - Ґендерні виміри "життєвих історій" в Україні (2019)
Фомиця О. - Музичне оформлення новинних телерадіопрограм як засіб впливу на маси (2019)
Антонович В. - Бібліотечні комунікаційні засоби інформаційного забезпечення готельно-ресторанної сфери в Україні (2019)
Зоріна О. - Перевірка фактів як складова проблема журналістських стандартів (2019)
Садівнича М. - Медіапсихологічні особливості авторських колонок журналу "L’Officiel Україна": емоційна домінанта (2019)
Сучкова В. - Прецедентні тексти в Інтернет-ЗМІ Сумщини: особливості функціонування (2019)
Темчур К. - Роль телепрограми "Енеїда" у популяризації української культури (2019)
Кальненко І. - Неймінг у неспецифічному мовленнєвому середовищі як складова PR-діяльності, Фєдотова Н. (2019)
Вербицька Г. - Роль мультимедійної комунікації в "Арабській весні" (2019)
Тімофєєва К. - Проєвропейські погляди в епістолярному доробку П. Куліша (2019)
Дубецька О. - Нові навчально-методичні видання з журналістики (2019)
Зелінська А. - Узагальнення теоретичного матеріалу з критичним аналізом (2019)
Правила подання статей (2019)
Кулик М. М. - Перспективи та проблеми розвиту об’єднаної енергосистеми України в умовах її приєднання до енергосистеми Євросоюзу і гіпертрофованого використання у її складі вітрових та сонячних електростанцій, Нечаєва Т. П., Згуровець О. В. (2019)
Шульженко С. В. - Модель математичного програмування з цілочисельними змінними визначення оптимального режиму завантаження гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій при покритті добового графіку електричних навантажень енергосистеми України, Тюрютіков О. І., Тарасенко П. В. (2019)
Маляренко О. Є. - Удосконалений підхід до оцінки ефективності енергозберігаючих заходів та технологій на теплоелектроцентралях, Горський В. В. (2019)
Куц Г. О. - Утворення та використання вторинних енергоресурсів в Україні, Літинська Л. О. (2019)
Макаров В. М. - Врахування екологічних обмежень при моделюванні розвитку вугільної промисловості, Каплін М. І., Перов М. О. (2019)
Вольчин І. А. - Оцінка викидів забруднюючих речовин на теплових електростанціях України, Гапонич Л. С. (2019)
Тесленко О. І. - Сценарії розвитку джерел централізованого теплопостачання України, включених до Національного плану скорочення викидів (2019)
Буратинський І. М. - Аналіз застосування систем акумулювання електроенергії в енергосистемах з великим обсягом відновлюваних джерел енергії (2019)
Реферати (2019)
Інформація для авторів (2019)
Гаврилянчик Р. Ю. - Особливості формування елементів продуктивності посівів гречки залежно від оптимізації параметрів сівби, Рарок А. В. (2017)
Дерев'янко Д. А. - Травмування зернівок та режими підсушування при підготовленні насіння, Сукманюк О. М., Дерев'янко О. Д. (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського