Сьомкін В. В. - Інноваційність парадигми сучасної технології освіти зі спеціальності "Дизайн" (2016)
Чжан Ібо - Сян Цзін: "Найпростіше — коротке питання" (2016)
Чурсін О. В. - Мистецькі пленери як засіб підвищення живописної майстерності художників-педагогів (2016)
Шевлюга О. А. - Щодо проблеми намісної ікони ПечерськоїБогородиці (2016)
Шемет Л. В. - Дитяче оркестрове виконавство в народно-інструментальному мистецтві України (історичний аспект) (2016)
Шепеть Т. М. - Розвиток станкової графіки у Львові 1990–2000-х років: мистецькі процеси та персоналії (2016)
Шкляр С. П. - Відеоекологія: організація архітектурного середовища з урахуванням основних законів візуального і психологічного сприйняття (2016)
Шкурко В. Ю. - Отображение художественных направлений в модных инновациях ХХ века (2016)
Власюк О. П. - Виховний потенціал народного мистецтва та його засобів у професійній підготовці майбутніх художників (2016)
Галушка О. О. - Дизайн-екологічна експертиза промислових (технічних) виробів (2016)
Зотов Д. І. - Проблематика початкового етапу розвитку саксофона як інноваційного інструмента європейського музичного мистецтва (2016)
Каменський В. І. - Містобудівна композиція міст Стародавнього світу (на прикладі міст Давнього Єгипту та Шумеру) (2016)
Коновалова И. Ю. - Вербальные тексты композиторов ХХ века в семиосфере музыкальной культуры (2016)
Косенко Г. Г. - Формирование тембрового амплуа альта в квартетном творчестве композиторов XX столетия (2016)
Кривуц С. В. - Засоби організації території парків на основі принципів універсального дизайну, Катріченко К. О. (2016)
Кукіль Л. Л. - Маскарон як елемент архітектурно-декоративної пластики Львова (2016)
Кукош Ю. С. - Розробка рекомендацій зі створення шкільного одягу (2016)
Кулешов Р. Н. - Неомифологический дискурс видеоигр: семантика изобразительных инвариантов (2016)
Логінський Я. В. - Ремінісценції краківської малярської школи у творчій та педагогічній практиці Василя Забашти (2016)
Медведева А. О. - Проблема адаптации и сохранения архитектурной среды города Харькова, Солобай П. А. (2016)
Фисун М. Н. - Соул в контексте терминологических и феноменологических поисков музыковедения второй половины XX - начала XXI века (2016)
Чурсін О. В. - Творчість В. І. Зарубіна в контексті загальноєвропейських тенденцій неоромантизму початку XX століття (2016)
Вєдєнєєв Д. В. - Духовно-культурна та науково-педагогічна спадщина архієпископа Чернігівського і Ніжинського Варлаама (Денисова, 1804–1873 рр.), Моїсей (Філоненко Д. І. (2019)
Гаюк І. Я. - Церковно-релігійне життя вірменської діаспори України в I пол. XX ст. (2019)
Коваленко Є. Я. - Особливості культури менеджменту пізнього індустріалізму (2019)
Кундеревич О. В. - Специфіка філософсько-художнього осягнення світу як проблема цілісності духовної культури (2019)
Панченко С. А. - Розвиток релігійного туризму і сприяння паломництву в Україні (на прикладі християнських маршрутів) (2019)
Савченко А. А. - Соціокультурні виміри правової культури (2019)
Тормахова А. М. - Взаємодія міста і візуальних медіа-технологій крізь призму urban studies (2019)
Шевченко Н. О. - Об'єкти мистецтва з календарною символікою як елементи культурної спадщини (2019)
Олійник О. М. - Брендинг міста як предмет культурологічного дослідження: ключові позиції (2019)
Недзельський Р. С. - Історичні чинники формування національного культурного простору (2019)
Струтинський Б. Д. - Ментально-ідентифікаційні цінності в умовах глобалізаційних трансформацій (2019)
Акімов Д. І. - Маркетинг мистецтва та інтегровані маркетингові комунікації (реклама, стимулювання збуту, паблік рилейшнз) (2019)
Бермес І. Л. - Педагогічні методи Миколи Колесси (на основі спогадів та інтерв‘ювання учнів і колег маестро) (2019)
Мельник О. Я. - Комунікативні концепції та технологічні інновації у дизайні сучасного плакату, Штець В. О. (2019)
Антошко М. О. - До проблеми вивчення історичних витоків китайської народної музики (2019)
Безугла Р. І. - Гламур і тілесність: до проблеми естетичного ідеалу в сучасному візуальному мистецтві (2019)
Береговська Х. О. - Архетип батька в мистецтві Василя Курилика: типологія та смислові конотації (2019)
Варивончик А. В. - Статут Української ради художніх промислів кооперативних організацій (рад і артілей) "Укрхудожпромспілки" (2019)
Легка С. А. - Балет академічної спадщини П. Чайковського "Лускунчик" в редакціях українських балетмейстерів Київського державного академічного театру опери та балету ім. Т. Шевченка (2019)
Лю Кетін - Музично-культурний регіоналізм Тайваню у співвідношенні з європейською аналогією баварського в німецькому в композиціях К. Орфа (2019)
Малиневська В. М. - Марія Федорівна Бровченко як фундатор Ніжинської вокальної школи (до сторіччя з дня народження) (2019)
Minenko O. - Female hairstyle in the context of the ancient philosophy of beauty (2019)
Нєйчева Л. В. - Болгарський національний знак в музиці XX – початку ХХІ ст. (2019)
Перцов М. О. - Композиторський стиль Олега Безбородька: візії постмодерну (2019)
Прищенко С. В. - Художньо-естетичні аспекти фотографіки, Сенчук Т. В. (2019)
Слівінська А. Ф. - Візуалізація "духовної реальності" у сценічній композиції "Жовтий звук" В. Кандинського, Цвєткова Л. Ю. (2019)
Татарнікова А. А. - Алілуйна екстатика в традиції гимнічної-славильної музики на грані нового й новітнього часів (2019)
Холодинська С. М. - Творча спадщина Давида Бурлюка як об‘єкт теоретичного аналізу (2019)
Шевченко Л. М. - Стильово актуальне виконання творів Й. С. Баха у фортепіанному мистецтві Одеси (2019)
Мустафаєв Ф. М. - Синергетика інтелектуального та емоційно-чуттєвого у творчій діяльності вокаліста (2019)
Цугорка О. П. - Стилістичні новації іконостасів доби українського бароко (2019)
Ларіонов Ю. Г. - Формування творчого мислення бакалаврів – архітекторів (2019)
Биченко Н. А. - Cтратегія роботи над інсценізацією драматичного твору (2019)
Гриценко О. Г. - Культурологічні аспекти інтерпретації вокально-симфонічного циклу у творчості композитора Валерія Антонюка (2019)
Кулик А. В. - Естетико-психологічна роль кольору в дизайні вхідних груп вбудованих підприємств торгівлі, Швець І. В. (2019)
Лінь Цюньда - Соната № 11 op. 22 b-dur Л. Бетховена в ряду актуального інтонування в поставангардній – пост-поставангардній культурі сучасності (2019)
Чорна К. В. - Інфотейнмент на українському телебаченні (2019)
Айгістова А. А. - Синергія традицій і новацій як підґрунтя існування культури (2019)
Бережник С. І. - Atlas Weekend – найбільший музичний фестиваль в Україні (2019)
Вердіян М. С. - Сьома симфонія Авета Тертеряна як втілення ідеї апокаліпсису (2019)
Гайдичук О. С. - Внесок вихідців Бережанщини в музичну культуру західної української діаспори (2019)
Давітадзе А. Г. - Двадцять ірландських пісень з тріо-супроводом (WoO153) в обробці Л. ван Бетховена: на перетині національного та авторського стилів (2019)
Дружинець М. І. - Культурно-історичні прогресії напрямів естрадно-музичного мистецтва (2019)
Dubrivnyi P. - Modern web-design: features, development trends, forecasting (2019)
Жадейко О. М. - Етнічні образи у творчості Валерія Гегамяна (2019)
Каменецька Ю. В. - Відображення авторського стилю в екслібрисах українських митців на міжнародних виставках-конкурсах у Бресті (2019)
Козек М. І. - Регіональні особливості культу вогню в традиційній обрядовості на Буковинській Гуцульщині (2019)
Лукашева Л. Т. - Творчий феномен М.М. Синельникова у контексті формування культурного простору України кінця ХІХ – початку ХХ століття: методологічні засади дослідження (2019)
Любенко Н. В. - Музичний театр Іспанії XIX сторіччя у річищі культурно-історичних і духовних підвалин Ренасім‘єнто (2019)
Малярчук К. Г. - Грим як об'єкт наукової рефлексії (2019)
Скрипник Н. С. - Між естетикою та ідеологією: деякі аспекти оцінки музичних процесів "капіталістичного світу" у працях Т. Чередниченко (2019)
Тимофеєнко А. В. - Європейська рецепція японської філософії (на прикладі кіно матеріалів др. пол. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2019)
Фененко А. О. - Музейні віртуальні ресурси у парадигмі "інтелектуального вебу" (2019)
Чебан В. О. - Символізм жіночого образу в декорі архітектурних споруд стилю модерн (2019)
Чуріков Є. С. - Дефініція "виконавська техніка валторніста" в історичній ретроспективі (2019)
Шан Юн - "Африканка" Дж. Меєрбера і традиції французького музичного театру XIX століття (2019)
Якименко К. С. - Семіотика іконографічного канону в сюжеті "Жертвоприношення Авраама" (2019)
Кущ А. В. - Живопис Петра Зикунова (2019)
Більченко Є. В. - Рецензія на монографічне дослідження Садовенко Світлани Миколаївни "Хронотопи аксіосфери української народної художньої культури" (2019)
Сунєгін С. О. - Молода наука України: здобутки та нові горизонти (2020)
Денис Малюська: електронна система нотаріату може бути запущена до кінця 2020 року (2020)
Валерія Коломієць: запрацював Telegram-канал системи БПД (2020)
Програма HELP допомагає юристам та адвокатам БПД захищати права внутрішньо переміщених осіб (2020)
Оновлений ЄДР планується запустити в тестовому режимі у травні 2020 року (2020)
Розпочато удосконалення процедури державної реєстрації підзаконних нормативно-правових актів (2020)
Майже 800 військовослужбовців звернулися до системи БПД за правовим захистом (2020)
Оніщук О. - Міністерство юстиції не місце для власних амбіцій, це робота на виснаження заради спокою громадян (2020)
На міжнародній конференції представлено досвід України з відновного правосуддя для дітей (2020)
Українська школа практичних знань з питань доступу до правосуддя презентована на світовому форумі інновацій (2020)
Мін’юст: діалог з нотаріусами та державними реєстраторами (2020)
Мін’юст готовий співпрацювати з Офісом Прокурора Міжнародного кримінального суду (2020)
Україна та Малайзія узгодили текст договору про передачу засуджених осіб (2020)
Рішення Європейського Суду з Прав Людини (2020)
Кіндюк Б. В. - Ідея Української Незалежності в праці К. Левицького "Історія політичної думки галицьких українців 1848–1914 рр." (2020)
Волошин Ю. О. - Розслідування катастрофи рейсу PS 752: міжнародні стандарти та правозастосовна реальність, Короткий Т. Р. (2020)
Аброськін В. В. - Правове регулювання надзвичайного стану у період Великої Вітчизняної війни (1941-1945 рр.), Кіндюк К. Б. (2020)
Призначення (2020)
Вітання (2020)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у січні 2020 року (2020)
Вимоги щодо оформлення наукових статей, які публікуються в загальнодержавному науково-практичному фаховому виданні "Бюлетень Мін’юсту України" (2020)
Реклама (2020)
Чергове засідання робочої групи з розробки проєкту Закону України "Про нормативно-правові акти" (2020)
Триває антикорупційна інформаційна кампанія у системі БПД (2020)
Андрій Гайченко: Кабмін підтримав постанову щодо передачі лікарням конфіскованих товарів протиепідеміологічного призначення (2020)
У Мін’юсті відбувся круглий стіл за участі судових експертів та детективів НАБУ (2020)
"Приватний сектор не може собі дозволити неефективних працівників, то чому держава має на них витрачатися?" – Дмитро Кирилюк (2020)
Співпраця Міністерства юстиції з Консультативною місією ЄС щодо Національної стратегії у сфері прав людини (2020)
Україна підписала Конвенцію про визнання та виконання іноземних судових рішень у цивільних або комерційних справах (2020)
До Міністерства юстиції України завітала делегація студентів з Німеччини (2020)
Справа "Мякотін проти України" (2020)
Справа "Бурлаков та Лисенко проти України" (2020)
Коцур М. М. - Правові засади застосування заходів медичного та виховного характеру для соціальної реабілітації осіб, хворих на наркоманію (2020)
Призначення (2020)
Вітання (2020)
Перелік нормативно-правових актів Міністерства юстиції України, виданих у лютому 2020 року (2020)
Реклама (2020)
У сфері державної реєстрації найчастіше оскаржується внесення змін до відомостей державних реєстрів щодо власників нерухомого майна та бізнесу (2020)
Право на працю: як система БПД захищає трудові права українців (2020)
Олена Висоцька: ситуація з коронавірусом в установах виконання покарань – під контролем (2020)
Система безоплатної правової допомоги в Україні – одна з найбільш передових серед усіх 47 країн-членів Ради Європи (2020)
Як звернутися до Європейського Суду з Прав Людини (2020)
Оніщенко Н. М. - Права і свободи дитини: забезпечення та захист у контексті сучасних викликів, Богініч О. Л., Львова О. Л., Сунєгін С. О. (2020)
Проблема захисту прав наркозалежних осіб в Україні (2020)
Історія польського конституціоналізму: початковий етап (2020)
Правове регулювання боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів в Україні у період з 1990-1999 рр. (2020)
Вітання (2020)
Вєдєнєєв Д. В. - Політика радянської держави із знищення православних храмів в Україні: механізм та духовно-культурні наслідки (1920-ті – 1965 рр.) (2019)
Буцикіна Є. О. - До питання щодо культурних вимірів дизайн-практик та їхнього теоретичного обґрунтування (2019)
Дичковський С. І. - Інкорпорація віртуальних практик в систему віртуального туризму (2019)
Лисенко Л. В. - Штучні мови у фокусі лінгвокультурологічного дослідження (2019)
Рудніцька О. О. - Соціокультурна інтеграція ромів в українську культуру ХХІ століття(на прикладі творчості Ігоря Крикунова та Петра Чорного) (2019)
Бардік М. А. - Образи українських політичних діячів у живописі Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII?ХХІ століть (2019)
Брайченко Т. Ф. - Поетика академічних і естрадних пісень у сучасних українських авторів (2019)
Вовкун В. В. - Фолк-опера "Коли цвіте папороть" Є. Станковича: історія та режисерські рефлексії (2019)
Каблова Т. Б. - Проект "Sax Kolo" специфіка втілення та існування в контексті джазової культури, Цимбал К. О., Цимбал С. В. (2019)
Міщенко І. І. - Творчість художника як відбиття соціально-політичної ситуації в Україні (2019)
Підгорбунський М. А. - Первинні градації виконання богослужбових текстів: псалмодіювання розспівне читання (2019)
Tatarnikova A. - Intonational-semantic aspects of the implementation of the images of glorification-praise in the german protestant musical and historical tradition (2019)
Шевченко Л. М. - Стильові особливості ансамблевої музики К.Сен-Санса у грі піаністів Одеси (2019)
Білаш О. С. - Балет "Марна пересторога" в історії українського балетного театру (2019)
Базела Д. Д. - Діяльність клубів спортивного бального танцю в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку (2019)
Вакуленко О. М. - Специфіка хореографічних постановок "A Puro Tango Company" (2019)
Глуханич О. М. - Розвиток вокальної школи у контексті становлення професійної освіти на Закарпатті (2019)
Іванова Л. О. - П'єси для голосу й фортепіано В. Власова у виявленні типологій мистецтва поставангарду (2019)
Кеба М. Є. - Естетична виразність спортивного бального танцю (2019)
Косінова О. М. - Корпоративна культура як вагомий чинник професійної підготовки телеведучих (2019)
Леонтієва С. Л. - Вокальне мистецтво та репертуар у сучасному культурологічному просторі епохи (2019)
Поліщук А. В. - Інструментальні конкурси в сучасному мистецькому дискурсії, Сабрі С. С. (2019)
Рукомойніков О. В. - Концерт для альт-саксофона з оркестром Es dur О. Глазунова: взірецьсвітової класики в концертному репертуарі саксофоніста (2019)
Сорока М. В. - Сценічний синтез мистецтв модерну (2019)
Фоменко Н. В. - Афект в теорії та виконавській практиці "Stylus phantasticus"(на прикладі "Хроматичної фантазії" Й. С. Баха (2019)
Чабаненко Н. А. - Неофольклоризм як стильовий напрям в композиторській творчості ХХ ст. (2019)
Юдов М. О. - Проблеми індивідуального підходу в системі підготовки режисерів драматичного театру в умовах заочної форми навчання у ВНЗ, Раденко Ю. В. (2019)
Ялоза А. Г. - Моцартіанські стильові виміри великої сонати для гітари і фортепіано Н. Паганіні (2019)
Айгістова А. А. - Гармонізація культури як механізм її саморозвитку: синергетичний підхід (2019)
Беда О. М. - Андеграунд в українській музиці неакадемічної традиції (2019)
Бекіров У. Р. - Огляд наукової літератури з проблем становлення професійної кримськотатарської музики (2019)
Дульська О. В. - До питання культурологічної спадщини інтелектуальної духовності в теоретичних дослідженнях (2019)
Кацевич О. В. - Вплив кольору на формування інтер'єрного простору (2019)
Лук’яненко К. А. - Балетне мистецтво в умовах соціокультурних трансформацій періоду хрущовської "відлиги" (2019)
Мельник В. О. - Сучасні тенденції гео-пластичних форм у ландшафтній архітектурі (2019)
Наумов О. Г. - Художня емаль у хронотопі українського мистецтва (2019)
Волкомор В. В. - Аудіомастерінг у логіці мистецтвознавчого дискурсу (2019)
Соболєвська С. О. - Український аматорський театр у культурних процесах ХХ – ХХІ століття (2019)
Чень Менмен - Хуан Цзи – композитор і вчений: творчі звершення фундатора національної музичної китайської культури новітньої доби (2019)
Чень Юньцзя - Особливості програмного симфонізму 1990-х років у сучасній китайській композиторській традиції на прикладі "П'яти Стихій" ("Wu Xing", "Les CinqElements") для симфонічного оркестру Цигана Ченя (2019)
Шевелюк М. М. - Особливості розвитку структурних компонентів культурного туризму Львівщини (2019)
Шкільник Б. С. - До питання еволюції жанру хорової обробки духовної пісні в творчості українських композиторів (90-ті рр. ХІХ – 40-ві рр. ХХ ст.) (2019)
Ян То - Історичний генезис та перший період формування китайської фортепіанної сонати (2019)
Станиславская Е. И. - "Kulakovius" Андрея Пучкова: киевский профессор о киевском профессоре. Рецензия на книгу Пучков А. Kulakovius: Киевский профессор римской словесности в стружках времени (Эпопея). Нью-Йорк: Алмаз, 2019. 1136 с.: 480 ил. (2019)
Пучков А. А. - Образцовая упаковка культурной памяти. Архитектор Иосиф Каракис на мелованной бумаге. Рецензия на книгу Юнаков Олег. Архитектор Иосиф Каракис: Жизнь, творчество и судьба. Нью-Йорк: Алмаз, 2016. 544 с.: ил. ISBN 978-1-68082-000-3 (2019)
Горбань Ю. І. - Проектна діяльність в індустрії моди – нова парадигма для майбутніх досліджень (2019)
Оспанова Я. Н. - Роль клубной деятельности в формировании у подростков толерантности к детям с особыми образовательными потребностями, Слюсаренко Н. В. (2020)
Богайчук О. С. - Психолінгвістичні основи навчання письмового перекладу юридичних документів (2020)
Зелений П. О. - Типи екологічних проєктів та алгоритм їхнього розроблення на основі проєктно-задачного підходу (2020)
Савош В. О. - Засобово орієнтовані складники системи неперервної освіти: різноаспектний аналіз формальної, інформальної та неформальної освіти (2020)
Жерноклєєв І. В. - Формування освітнього середовища в умовах дуальної форми навчання майбутніх учителів технологій (2020)
Іванченко Є. А. - Сутність та структура самоосвітньої компетентності майбутнього військового інженера, Пірко Ю. О. (2020)
Плахотнік О. В. - Особливості організації науково-дослідної роботи студентів у вітчизняних та зарубіжних закладах вищої освіти (2020)
Шмалєй С. В. - Організаційно-педагогічні засади охорони та гігієни голосу вчителів музичних дисциплін, Цюра К. М. (2020)
Базиль С. М. - Авторська модель формування інформатичної компетентності в майбутніх педагогів професійного навчання (2020)
Бурчак С. О. - Характеристика моделі системи розвитку творчості майбутніх учителів математики (2020)
Вишневська Я. А. - Визначення сутності поняття "післядипломна освіта керівників закладів загальної середньої освіти України" (2020)
Гриценко А. П. - Упровадження спецкурсу "Мультимедійні технології в історичній освіті" в системі підготовки майбутніх учителів історії (2020)
Колесник М. О. - Становлення причинно-системного світогляду майбутнього вчителя як основа формування наукової картини світу (2020)
Котловський А. М. - Комунікативні стратегії для ефективного представлення презентації-доповіді майбутніми економістами (2020)
Марецька Л. П. - Актуалізація проблеми мовленнєвої культури вчителя сучасного закладу освіти (2020)
Микитенко М. М. - Сутність та структура лінгвістичної компетенції та компетентності майбутніх викладачів англійської мови (2020)
Микитенко О. В. - Алгоритм усвідомленого оволодіння іноземною мовою студентами спеціальності "Право" (2020)
Сиротенко Л. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні економічної компетентності педагогів професійного навчання (2020)
Сотер М. В. - Cутність поняття "підготовка фахівців технічних спеціальностей" (2020)
Стеценко Н. М. - Використання сучасних англомовних серіалів у навчанні студентів іноземної мови, Стеценко Д. В. (2020)
Шагова О. Ю. - Результати статистичної перевірки ефективності моделі формування готовності майбутніх офіцерів Збройних сил України до застосування STEM-технологій у професійній діяльності (2020)
Завгородня Т. К. - Зарубіжний досвід моніторингу якості вищої освіти в дослідженнях вітчизняних науковців (2020)
Шоробура І. М. - Зарубіжний досвід державно-громадського управління освітою (2020)
Doronina O. V. - The role of educational services and programs among the services for the elderly in Australia (2020)
Курант О. Є. - Особливості формування готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності засобами коучингу (2020)
Жорова І. Я. - Етапи становлення та розвитку морської освіти України в другій половині ХХ – початку ХХІ століття (2020)
Кохановська О. В. - Вплив мовної політики в освітній галузі на зміст підвищення кваліфікації вчителів філологічних дисциплін південних областей України (40-ві рр. ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Кузьменко В. В. - Розвиток діалектико-матеріалістичного світогляду учнів під час проведення дослідної роботи (60-ті – 80-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Ляшкевич А. І. - Формування радянської системи морської освіти (1922–1941) (2020)
Примакова В. В. - Специфіка розвитку професійної компетентності майбутніх моряків у закладах морської освіти України (90-і роки ХХ – початок ХХІ століття) (2020)
Багрій М. А. - Доробок письменників-учителів Західної України в контексті розвитку української педагогічної думки кінця ХVIII – 30-тих років ХХ ст. (2020)
Красновська І. П. - Теоретичне обґрунтування понять "компетенція" і "компетентність" у дослідженнях науковців (друга половина XX – початок XXI століття) (2020)
Куценко І. В. - Реформування моніторингу навчальних досягнень студентів морських навчальних закладів на Херсонщині (80-ті роки ХХ століття) (2020)
Овчиннікова О. М. - Гуманітарна освіта в морських навчальних закладах України (1965–1972 рр.) (2020)
Пислар А. Б. - Правове виховання учнівської молоді в закладах професійно-технічної освіти України (70-ті рр. ХХ ст.) (2020)
Солодовник А. О. - Схема класифікації архівних джерел у контексті історико-педагогічних досліджень розвитку вітчизняної системи морської освіти в кінці ХІХ – на початку ХХІ століття (2020)
Швед Г. В. - Аналіз поняття "розвиток післядипломної освіти педагогічних працівників закладів дошкільної освіти" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Всеукраїнський з'їзд легкої промисловості (2018)
"Енергоефективний університет" збирає друзів. VII міжнародна науково-практична конференція (2018)
"Зброя та безпека-2018". XV міжнародна спеціалізована виставка (2018)
Актуальні інтерв'ю. Дискусійна платформа (2018)
KyivTex&Fashion. I міжнародна наукова конференція текстильних та фешн технологій (2018)
Best Fashion Awards (2018)
Remix-Eurasia 2018 (2018)
Пашкевич К. Л. - Особливості дизайн-проектування колекцій одягу з використанням оздоблення тканин, Лю Цзянсінь, Вінтоняк І. М. (2018)
Зубкова Л. І. - Удосконалення процесу проектування спеціального одягу для шахтарів, Гаманюк С. В. (2018)
Скоробагатько Т. А. - Дослідження принципів формоутворення та декорування сучасного молодіжного одягу на основі гармонізації форми та оздоблення, Волянська А. А., Ніколаєва Т. В. (2018)
Бурдак М. О. - Особливості фізико-механічних властивостей полівінилхлоридних композицій, наповнених відходами гуми, Костенко А. Ю., Березненко Н. М., Новак Д. С., Лаврук В. І. (2018)
Training grants available for young textile (2018)
Премія імені Леоніда Гавриша (2018)
Гаюк І. Я. - Особливості формування етнокультурної самосвідомості вірмен на українських землях (2019)
Дьяченко Р. В. - Сучасні ресторанні заклади України як осередки дозвілля (2019)
Коваленко Є. Я. - Біхевіоризм як специфічний напрям в культурі індустріального менеджменту (2019)
Кухаренко О. О. - Цілі ритуальних церемоній і визначення характеру дій епізодів у структурі циклу національної весільної обрядовості, Кухаренко А. В. (2019)
Сапожнік О. В. - Культурологічний зміст поняття ідентичності (2019)
Турчак Л. І. - Творчість Володимира Горовиця у контексті світового мистецтва (2019)
Холодинська С. М. - Шляхи поетичної самореалізації фундатора української моделі футуризму Михайля Семенка (2019)
Шевченко Н. О. - Актуалізація культурної спадщини як ресурс модернізації та розвитку сучасних туристичних дестинацій (2019)
Куцак С. А. - Карнавал як явище святкової культури в сучасному світі (2019)
Олійник О. М. - Місто та ідентичність: у пошуках самовизначення (2019)
Струтинський Б. Д. - Інформаційно-культурна глобалізація як феномен сучасного cтану цивілізаційних трансформацій (2019)
Недзельський Р. С. - Розвиток національного культурного простору в умовах трансформаційних змін сучасності (2019)
Айгістова А. А. - Схід і Захід у звукообразах світової гармонії: дихотомія та дуалізм культур (2019)
Боголюбова І. В. - Урбаністична культурологія: почути образ міста (частина І) (2019)
Борисенко Ю. С. - Animation as a kind of cultural activity of open-air museums in Ukraine (2019)
Братіцел М. Л. - Ресторанна діяльність в контексті розвитку сучасної екокультури (2019)
Вернигоренко О. С. - "Зарозуміла мова" в російському футуризмі як "явище" та "річ в собі" відповідно до "Критики чистого розуму" Іммануїла Канта (2019)
Козек М. І. - Регіональні особливості поховальної обрядовості на Буковинській Гуцульщині (2019)
Береговська Х. О. - Метафізика образу спокуси в малярстві Василя Курилика (2019)
Бондарчук Я. В. - Найдавніші образи териантропів (звіролюдей) як відображення теротеїстичних та тотемicтичних уявлень первісного людства (2019)
Босий І. М. - Технології створення арт-об’єктів з деревини (на прикладі робіт студентів кафедри дизайну середовища ХДАДМ), Брижаченко Н. С. (2019)
Безугла Р. І. - Дендізм і гламур в контексті англійської художньої літератури ХІХ століття (2019)
Варивончик А. В. - Реорганізація промислового об’єднання "Укрхудожпром" та присвоєння товарного знаку (2019)
Цугорка О. П. - Образ Богоматері в українському бароковому іконописі: минуле і сучасність (2019)
Василишина Н. А. - Дантеана у французькому живописі епохи романтизму (2019)
Стрілець В. Ф. - Виникнення меблевого формотворення в доісторичний період (2019)
Решетньова Г. О. - Майсенська порцеляна у Сумському обласному художньому музеї ім. Н. Онацького (2019)
Легка С. А. - Значення творчого доробку Ростислава Захарова для розвитку українського балетного театру першої половини ХХ століття (2019)
Павлюк Т. С. - Специфіка італійської школи у контексті сучасних тенденцій конкурсного бального танцю (2019)
Равлюк-Голіцина О. М. - Кіноекран як медіальна поверхня (2019)
Крись А. І. - Тенденції розвитку драматургії сценічної бальної хореографії у контексті світових процесів (2019)
Локтіонова-Ойцюсь О. О. - Українське музичне телебачення 1990-х – 2000-х років як соціокультурний та мистецький феномен (2019)
Поспєлов О. О. - Циркові вистави у Львові та Чернівцях 1860-х рр. (2019)
Ситченко К. В. - Хореографія як важливий компонент у підготовці спортсменів в синхронному плаванні (2019)
Хоцяновська Л. Ф. - Курт Йосс – теоретик, практик, педагог та його вплив на розвиток сучасного хореографічного мистецтва (2019)
Козлін В. Й. - Створення музики у Сakewalk SONAR Platinum (частина 2), Грищенко В. І. (2019)
Кушнірук О. П. - Джерелознавчі аспекти проблеми "композитор і фольклор” у творчості О. Яковчука (2019)
Лю Кетін - Стильові домінанти китайського мистецтва ХХ століття й художня практика Тайваню (2019)
Нєйчева Л. В. - Національні особливості болгарської мови і традиції національного вокалу (2019)
Татарнікова А. А. - "Gloria" Ф. Пуленка в контексті традицій християнського славослів’я: образно-смислові і жанрово-стильові аспекти (2019)
Шевченко Л. М. - Актуальний соціокультурний зріз виразності фантазії на теми Рябініна А. Аренського (2019)
Ярошенко І. В. - Специфіка композиторської творчості Андрія Кушніренка (2019)
Мустафаєв Ф. М. - Концертно-гастрольна діяльність під час бойових дій (2019)
Ігнатенко Є. В. - Осмогласник Каллістрата 1769 року: авторизація грекомовних причасників і херувимських пісень (2019)
Гриценко О. Г. - Композитор Валерій Антонюк: риси стилю (2019)
Дружинець М. І. - Пісенний конкурс Євробачення та вокальні телевізійні талант- шоу як фактор європеїзації та євроінтеграції української культури (2019)
Тущенко М. М. - М. Стецюн "Іспанський концерт” для гітари з оркестром: до питання створення національного репертуару в галузі гітарного мистецтва (2019)
Бережник С. І. - Сучасний український рок-фестиваль (2019)
Бучок Л. В. - Особливості становлення та розвитку закарпатської композиторської школи у прикладах фортепіанної творчості др. пол. ХХ ст. (2019)
Василенко О. А. - Діалогічність як виконавська установка у "Missa movere" Віктора Степурка (2019)
Давлатова Т. І. - Штрихи до біографії Марії Донець-Тессейр (За архівними матеріалами) (2019)
Єрмак І. Ю. - Ритмічна альтерація у флейтовому виконавському мистецтві XVIII століття (2019)
Казнох І. Б. - Музично-віршова організація празника Вознесіння Господнього (На матеріалі Любачівського Ірмологіона 1674 року) (2019)
Марченко М. О. - Принципи роботи диригента-хормейстера з українським партесним твором в контексті сучасної вітчизняної виконавської культури (2019)
Омельченко-Агай К. Г. - Перетворення жанрового інваріанту сольної кантати у творчості В. A. Моцарта (2019)
Шадько М. О. - Новий підхід до виразових можливостей фортепіано у творчості американських композиторів ХХ століття (2019)
Шило А. П. - Лариса Руденко на сцені Київської опери: вокальна творчість у повоєнні роки (за архівними матеріалами) (2019)
Перевальський В. Є. - Рецензія на монографію "Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині ХІХ століття” Марини Бардік (2019)
Бабин І. А. - Дослідження метрологічних характеристик пристрою для вимірювання вакуумметричних параметрів лінії промивки доїльної установки (2018)
Калетнік Г. М. - Розробка кінематичної схеми причіпного комбайна для збирання енергетичної верби, Шаргородський С. А., Браніцький Ю. Ю. (2018)
Rutkevych V. - Development of mulchers branch of fruit trees between the rows of an intensive garden (2018)
Гунько І. В. - Обгрунтування параметрів пристрою для доподрібнення зерна при заготівлі кукурудзяного силосу, Холодюк О. В., Кузьменко В. Ф. (2018)
Шимко Л. С. - Обґрунтування та оцінка економічної ефективності зернозбирального комбайна, обладнаного самоскидним зерновим бункером, Шатров Р. В., Опалко В. Г., Солтисюк В. І. (2018)
Погорілий С. П. - Дослідження процесу руху сільськогосподарського агрегату на базі автомобільного шасі (2018)
Труханська О. О - Підвищення якості ремонту і технічного обслуговування сільськогосподарської техніки (2018)
Гунько І. В. - Універсальне енергозберігаюче пастеризаційне обладнання для виробництва жирових продуктів, Майборода Ю. В., Зозуляк І. А. (2018)
Гунько І. В. - Гідравлічні приводи в системах подрібнення деревини, Кравець С. М., Служанюк М.О. (2018)
Матвійчук В. А. - Дослідження напружено-деформовного стану матеріалу заготовок при прямому витискуванні методом штампування обкочуванням, Колісник М. А., Штуць А. А. (2018)
Островський А. Й. - Інноваційний підхід у використанні універсально-збірних пристосувань (2018)
Гунько І. В. - Визначення факторів впливу біопалива на глобальні зміни клімату, Галущак О. О., Бурлака С. А. (2018)
Стаднік М. І. - Дослідження пуску стрічкових конвеєрів, Видмиш А. А. (2018)
Козлов Л. Г. - Вплив параметрів регуляторів на стійкість та динамічні характеристики мехатронної гідросистеми, Коріненко М. П., Пилявець В. Г. (2018)
Федушко С. - Е-бібліотеки Канади і Словенії, Сєров Ю. (2020)
Гах І. - Перспективи розвитку мультимедійних технологій у бібліотечних мережах (2020)
Дуднік О. - Бібліографічна винниченкіана (ХХ – початок ХХІ ст.) (2020)
Соколов В. - Діяльність Центральної польської державної бібліотеки у Києві (1925–1937) (2020)
Гранчак Т. - Шкільна бібліотека – провідний інформаційний осередок Нової української школи. Рец. на кн.: Сучасна шкільна бібліотека: організація роботи : практ. посіб. / НАПН України, Держ. наук.-пед. б-ка України ім. В. О. Сухомлинського ; |авт. кол.: Л. М. Бондар, Н. В. Вараксіна, С. М. Глазунова, Н. Д. Грудініна, Т. В. Добко, Л. М. Дунаєва, Н. Є. Зоріна, С. Г. Коваленко, І. Г. Лобановська, О. Є. Матвійчук, Н. Г. Мацібора, Я. М. Ніколаєнко, Н. В. Онищенко, О. Г. Помчалова, А. І. Рубан, І. І. Хемчян, О. А. Шило ; наук. ред.: Т. В. Добко, О. Є. Матвійчук, І. Г. Лобановська, І. І. Хемчян|. Київ, 2019. 359 с. (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек"; вип. 21). (2020)
Рубан А. - Бібліографічний посібник для бібліотекарів закладів освіти. Рец. на кн.: Бібліотека навчального закладу в контексті інформатизації суспільства : наук.-допом. бібліогр. покажч. Для б-к закл. заг. серед., проф.-техн., вищої освіти. Вип. 4 / НАПН України, ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського ; |упоряд.: А. І. Рубан, І. І. Хемчян ; наук. консультант Т. В. Добко ; бібліогр. ред. А. І. Рубан|. Київ : |б. в.|, 2019. 500 с. (Серія "На допомогу професійній самоосвіті працівників освітянських бібліотек" ; вип. 23). (2020)
П’яті бібліотекознавчі студії, присвячені пам’яті професора Михайла Семеновича Слободяника (2020)
Всесвітня акція Safer Internet Day (2020)
Катерина Ієронімівна (Єронімівна) Скокан – бібліограф українського письменства (2020)
Грицун А. В. - Дослідження впливу соскової гуми на дійки вимені корів, Бабин І. А., Севостьянов І. В. (2018)
Мазур В. А. - Вплив кількості технологічних операцій на фізико-механічні властивості біомаси люцерни при заготівлі сіна, Балагура О. В., Журенко Ю. І. (2018)
Кондратюк Д. Г. - Шляхи збільшення продуктивності посівних агрегатів (2018)
Гунько І. В. - Дослідження доцільності зміни складу суміші дизельного та біодизельного палив в процесі роботи автономних енергетичних установок, Галущак О. О. (2018)
Швець Л. В. - Розробка пристрою для очищення та відновлення мастила (2018)
Фіалковська Л. В. - Дослідження і розробка технології збагаченого молока (2018)
Любін М. В. - Аналіз конструктивних і технологічних рішень, спрямованих на ефективність виробництва при виготовленні різьбових отворів в нержавіючих сталях, Токарчук О. А. (2018)
Матвійчук В. А. - Розробка і дослідження процесів штампування обкочуванням складно профільних заготовок, Колісник М. А., Любін М. В. (2018)
Боднар Л. А. - Особливості визначення теплофізичних властивостей генераторного газу (2018)
Алієв Е. Б. - Установка для виготовлення паливних брикетів, Яропуд В. П., Гаврильченко О. С., Іванченко О. В., Пацула О. М. (2018)
Рябошапка В. Б. - Форсування потужності дизельного двигуна за рахунок використання турбонаддування, П’ясецький А. А., Єленич А. П. (2018)
Зелінська О. В. - Задачі моделювання технічних систем як об’єктів розробки (2018)
Колесник Л. Г. - Обгрунтування ефективності використання газодизеля в роботі двигуна д – 240 машинно – тракторного агрегата мтз-80/82 під час оранки (2018)
Бабин І. А. - Фізико-математичний апарат руху двофазного миючого розчину по молокопровідній лінії (2019)
Гунько І. В. - Сільськогосподарські роботизовані машини в навчально-фермерських господарствах ННВК "Всеукраїнський навчально-науковий консорціум", Завальнюк П. Г, Ємчик В. В. (2019)
Курило В. Л. - Механіко-технологічні властивості стебел як передумова до розробки робочих органів сільськогосподарських машин і формування проектних компетентностей агроінженера , Пришляк В. М. (2019)
Пришляк В. М. - Науково-технічні особливості проектування дискових знарядь для інноваційних технологій виробництва цукрових буряків як методологічна складова формування професійних компетентностей агроінженера , Курило В. Л. (2019)
Севостьянов І. В. - Обладнання для високоефективного очищення стічних вод на підприємтвах АПК, Грицун А. В., Бабин І. А., Чуйко С. Л. (2019)
Поляков А. П. - Методика формування номенклатури та кількості запасних частин для технічного обслуговування і ремонту спеціальних машин військового призначення (2019)
Веселовська Н. Р. - Моделювання робочих режимів вібраційних та віброударних машин, Зелінська О. В., Гнатюк О. Ф., Іванчук Я. В. (2019)
Котов Б. І. - Математичне моделювання динамічних режимів зерносушарки з індукційним підведенням енергії, Швидя В. О., Панцир Ю. І., Герасимчук І. Д. (2019)
Гунько І. В. - Вплив високотемпературної обробки молока напроцес термокислотної коагуляції білків, Орлюк Ю. Т., Зозуляк О. В. (2019)
Будяк Р. В. - Обробка гільз силових циліндрів гідросистем сільськогосподарських машин (2019)
Видмиш А. А. - Синхронізовані асинхронні двигуни з фазним ротором для енергозберігаючих технологій в агропромисловому комплексі (2019)
Ляшук О. Л. - Експериментальні дослідження транспортування сипких матеріалів трубчастим скребковим транспортером, Дзюра В. О., Клендій В. М., Бортник І. М., Задорожний В. Ю. (2019)
Дубчак В. М. - Розв’язання прикладних задач автоматизації підготовки сучасних технологічних процесів механічної обробки (2019)
Колесник Л. Г. - Шляхи очищення альтернативного палива для роботи машинно-тракторного агрегата (2019)
Веселовська Н. Р. - Обгрунтування основних параметрів подрібнювача гілок ущільненого саду, Склярук О. В. (2019)
Курило В. Л. - Теорія та практика зрізання стебел у технологіях проектування сільськогосподарських машин і формування професійних компетентностей майбутнього агроінженера, Пришляк В. М. (2019)
Малаков О. І. - Моделювання живильно-подрібнювального апарата кормозбирального комбайна кск-600, Бурлака С. А., Ярощук Р. О. (2019)
Середа Л. П. - Внесення органічних рідинних добрив в умовах фермерських господарств, Швець Л. В., Труханська О. О. (2019)
Холодюк О. В. - Оцінка конкурентоспроможності підбирача валків з бітерно-ножовим подрібнювальним апаратом , Спірін А. В., Ковальова І. М. (2019)
Гунько І. В. - Дослідження технічного сервісу машин в АПК, Музичук В. І., Служанюк М. О. (2019)
Бандура В. М. - Технологічні процеси сушіння сої, Поп’як О. Г. (2019)
Гунько І. В. - Дослідження напрямків удосконалення пластинчастих теплообмінників, Севостьянов І. В., Орлюк Ю. Т. (2019)
Соломон А. М. - Кисломолочні десерти збагачені біфідобактеріями, Полєвода Ю. А. (2019)
Фіалковська Л. В. - Дослідження процесу екстракції на установцідля екстрагування в електромагнітному інтенсифікатори (2019)
Бубновська І. А. - Аналіз напруженого стану заготовок при вальцюванні (2019)
Паладійчук Р. Б. - Обробка глибоких отворів комбінованою протяжкою, Швець Л. В., Кондратюк Д. Г. (2019)
Грибик Р. І. - Аналіз комбінованих агрегатів для передпосівного обробітку ґрунту (2019)
Сосновська Л. В. - Шляхи підвищення родючості ґрунтів України (2019)
Бабік І. - Проблеми та перспективи військової політики КНР (2019)
Домарецька В. - The role of BRICS in international relations (2019)
Голотюк Ю. - Європейська стратегія у сфері клімату та енергії (2019)
Bereźnicka M. - The attitudes of National Security students towards sexting (2019)
Вознюк Є. - Поширення впливу мексиканських картелів засобами інформаційних технологій і пропаганди (2019)
Карпчук Н. - Консцієнтальна війна Російської Федерації в Україні й світі (2019)
Ніколаєнко Н. - Комунікативні стратегії інформаційної складової російсько-української гібридної війни, Василевич Ю., Комарчук О. (2019)
Зіскін О. - Інститут соціальної держави: визначення чинників руйнівного впливу та оцінка перспектив функціонування (2019)
Лапін О. - До питання про теоретико-методологічну основу дослідження політичної стабільності (2019)
Ткачук А. - Національний бренд України на міжнародній арені (2019)
Яковлєв М. - Інтертекстуальність дискурсу та концептів у теоріях міжнародних відносин (2019)
Нофенко А. - Особливості російсько-української гібридної війни та її значення для європейської безпеки (2019)
Yuskiv Kh. - Separatism against the state: the case of Catalonia (2019)
Філюк В. - Сучасні найвпливовіші терористичні організації Африки (2019)
Алієв Е. Б. - Автоматизована система керування технологічним процесом доїння, Яропуд В. М., Гаврильченко О. С., Костеніков О. О. (2019)
Бабин І. А. - Аналіз сучасних автоматичних способів промивання доїльних установок (2019)
Руткевич В. С. - Розробка косарки для мульчування пристовбурних смуг дерев в інтенсивних садах (2019)
Севостьянов І. В. - Підвищення продуктивного потенціалу земель за рахунокудосконалення технології та обладнання длярозчинення мінеральних речовин у біологічних добривах (2019)
Анісімов В. Ф. - Аналіз і вибір методів дослідженнянадійності автотракторних двигунів, Музичук В. І. (2019)
Берник І. М. - Інноваційний підхід до одержання високоякісного молока-сировини (2019)
Соломон А. М. - Пробіотики і їх роль у виробництві кисломолочних продуктів спеціального призначення, Полєвода Ю. А. (2019)
Фіалковська Л. В. - Розроблення технології згущених молочних консервів з плодово-ягідними наповнювачами (2019)
Ковальова І. М. - Пристосування для підвищення продуктивності роботи фрезерного верстата з чпк mcv-1000 (2019)
Руткевич В. С. - Експериментальний стенд для ресурсного дослідження золотникового роздільника потоку (2019)
Яропуд В. М. - Теоретичне обґрунтування конструктивних параметрівмолочного фільтру, Токарчук О. А. (2019)
Соловей І. М. - Дослідження впливу високочастотного електричного поля на посівні якості насіння зернових культур (2019)
Стадник М. І. - Мобільний пристрій для дослідження експлуатаційних параметрів сонячних панелей, Проценко Д. П. (2019)
Ткаченко С. Й. - Підготовка пари з визначеними термодинамічними параметрами в теплотехнологічній системі, Степанова Н. Д. (2019)
Волонтир Л.О. - Управління проектуванням комп’ютерних систем, Зелінська О.В. (2019)
Гряник В. О. - Автоматизована обробка даних у єдиній системі кадастрової реєстрації нерухомого майна (2019)
Патер І. Г. - Союз визволення України і Ольґерд Іполит Бочковський: практичний зв'язок із національно-визвольним рухом (2017)
Марченко Я. В. - Зовнішньополітичні чинники у польсько-українській війні 1918–1919 років (2017)
Пасіцька О. І. - Бізнес і освіта: діяльність торговельно-кооперативних навчальних закладів у Галичині в першій третині ХХ століття (2017)
Раманава І. М. - Рэпрэзентацыі бальшавіцкага тэрору у школьных навучальных курсах (2017)
Стасюк О. Й. - Структура та компетенція радянських органів представницької влади (2017)
Романюк М. В. - Форми і методи протистояння збройного підпілля ОУН Золочівської округи радянській тоталітарній системі у другій половині 1940-х – початку 1950-х років (2017)
Муравський О. І. - Народний Рух України за перебудову: особливості інституційної розбудови у західноукраїнському регіоні (лютий-вересень 1989 р.) (2017)
Ткачук А. П. - "Кримський чинник" українсько-російських відносин у візії Народного Руху України (2017)
Костюк О. А. - Крим як інструмент впливу в політиці РФ щодо України у першій половині 1990-х років (2017)
Підшибякін С. В. - Мінські угоди 2014–2015 років в українському партійному дискурсі (2017)
Бурачок Л. В. - Державотворча діяльність Осипа Назарука в уряді ЗУНР (2017)
Сова А. О. - Іван Боберський у громадському житті міжвоєнного Львова (2017)
Посівнич М. Р. - Державотворча діяльність Степана Бандери в 1939–1941 роках (2017)
Каменцев Д. С. - "З них всіх являється дійсним українським генералом демократом...": політичний портрет військового міністра УНР в екзилі Володимира Сальського (2017)
Каранда І. І. - Громадсько-політична діяльність Зиновія Пеленського у першій третині ХХ ст.: штрихи до політичної біографії (2017)
Кравець Н. П. - Василь Прохода – організатор і дослідник українського сокільства в ЧСР у 1920-х роках (2017)
Полтавець Ю. С. - Культурне життя, організація дозвілля та побуту в Національній академії сухопутних військ (2017)
Возняк Т. С. - Два принципи формування політичної нації (2017)
Сова А. О. - "Щирий привіт з XI Олімпійських всесвітних змагань в Берліні!" – з невідомого листування Івана Боберського та керівництва українського товариства "Сокіл-Батько" (2017)
Відомості про авторів (2017)
Веселовська Н. Р. - Математичне моделювання механізму вивішування косарки-плющилки причіпної кпп-4.2, Малаков О. І., Бурлака С. А. (2019)
Ковбаса В. П. - Визначення впливу сільськогосподарської техніки на грунт, Пришляк В. М., Ярощук Р. О. (2019)
Бандура В. М. - Проблематика побудови математичної моделі процесу мікрохвильового сушіння сої, Поп’як О. Г. (2019)
Гладушняк О. К. - Економія енергоресурсів при первинній переробці рослинної сировини, Всеволодов О. М., Рєзнік К. В. (2019)
Соломон А. М. - Вплив показників якості молока на продукти харчування, Полєвода Ю. А. (2019)
Соломон А. М. - Дослідження сировинної бази вінницької області, Полєвода Ю. А., Бондар М. М. (2019)
Веселовська Н. Р. - Методика оцінки ефективності та надійності функціонування вібраційних машин, Шаргородський С. А. (2019)
Видмиш А. А. - Оптимізація характеристик перетворювача в гальмівних перехідних режимах тягового двигуна постійного струму, Возняк О. М. (2019)
Возняк О. М. - Дослідження графоаналітичного метода визначення стандартних w- параметрів чотириполюсника, Видмиш А. А., Штуць А. А. (2019)
Стаднік М. І. - Метод покриття графіку навантаження тваринницької ферми при автономному електропостачанні, на базі біогазових установок, Грицун А. В., Проценко Д. П. (2019)
Бабин І. А. - Обґрунтування режимів роботи системи промивання молокопроводів доїльної установки (2019)
Барановська Т. В. - Обліково-контрольне забезпечення управління розрахунками з покупцями, Ковальчук В. В. (2018)
Вигівська І. М. - Облікові аспекти управління ризиками надання благодійної допомоги в умовах гібридної війни, Хоменко Г. Ю. (2018)
Грабчук І. Л. - Організація захисту облікової інформації в умовах гібридної війни (2018)
Grytsyshen D. O. - Public procurement as an object of analysis in the context of reforming the system of public finance management, Svirko S. V., Suprunova I. V. (2018)
Жиглей І. В. - Суб'єктні характеристики соціальної відповідальності та їх вплив на обліковий процес (2018)
Остапчук Т. П. - Інвентаризація земельних ділянок: обліково-практичний аспект, Гавриловська Д. В. (2018)
Павелко О. В. - Розвиток понятійно-категоріального апарату в частині ідентифікації фінансових результатів: адаптація до діяльності будівельних підприємств (2018)
Свірко С. В. - Передумови запровадження управлінського обліку в державних закладах вищої освіти, Тростенюк Т. М. (2018)
Тітарчук М. І. - Складові системи економічного аналізу формування та реалізації проекту державно-приватного партнерства (2018)
Травін В. В. - Культурні передумови формування відношення до свободи вибору в системі бухгалтерського обліку, Нагіленко І. А. (2018)
Хоменко Г. Ю. - Сучасні проблеми обліку інвестиційної діяльності підприємств України, Вознюк О. В. (2018)
Щирська А. Ю. - Бухгалтерський облік як система генерування інформаційних ресурсів: трансформація завдань (2018)
Грищенко К. - Зовнішня політика України в умовах глобального світу (2004)
Сташевський С. - Політика України: роздуми парламентарія (2004)
Яловий В. - На рубежі Європи та Азії: київські сюжети міжнародних відносин (2004)
Кулінич М. - Дипломатія України в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (2004)
Кривонос П. - Зарубіжні дипломати відкривають Україну (2004)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2004)
Губерський Л. - Тут народжується дипломатія (2004)
Пирожков С. - Україна в системі міжнародної безпеки та військового співробітництва (2004)
Яцків Я. - На шляху до інтеграції української науки у світову систему (2004)
Андрущенко В. - Виклики ХХІ століття: погляд зсередини на світову динаміку у сфері глобальної політики (2004)
Шкляр Л. - Зовнішньополітичний вимір вітчизняної етнополітики (2004)
Дашкевич Я. - Персько-українські дипломатичні контакти у 1610—1620-х роках (2004)
Маврін О. - Спогади Арнольда Марголіна про роботу Української делегації на Паризькій Мирній Конференції 1919 р. (2004)
Посли України в іноземних державах (2004)
Іноземні посли в Україні (2004)
Сергійчук В. - Князь Дмитро Вишневецький як засновник козацької дипломатії (2004)
Борисенко В. - Зовнішньополітичні орієнтири української дипломатії в 1652—1653 рр. (2004)
Солдатенко В. - Зовнішньополітичний курс гетьманської держави Павла Скоропадського (2004)
Дробот І. - Карпатська Україна і європейський простір (1919—1939 рр.) (2004)
Матвієнко В. - Маловідомі сторінки діяльності української дипломатії на Кавказі (2004)
Амае К. - Сучасний стан та перспективи розвитку японсько-українських двосторонніх відносин (2004)
Гуменюк Б. - Кіпрське питання: шлях до вирішення (2004)
Щербак Ю. - Коли Україна стане членом НАТО? (2004)
Віднянський С. - Міжнародні зв’язки України в сучасній вітчизняній історіографії: основні напрями, проблеми та перспективи дослідження (2004)
Даниленко В. - Українсько-російські відносини у складі СРСР у другій половині ХХ ст. (2004)
Падалка О. - Сучасна українська цивілізація в Європейському та світовому просторі: проблеми місця та ролі (2004)
Ковальчук М. - Дипломатія Антанти, російський білий рух і незалежність України (травень-серпень 1919 р.) (2004)
Гошуляк І. - Перше посольство України до Сполучених Штатів Америки (2004)
Кучерук О. - Вічний надзвичайнийі повноважний посол України (2004)
Перепелиця Г. - Теоретичні аспекти асиметричних відносин в українсько-російському контексті (2004)
Песчаний О. - Швейцарія та Україна в 90-ті роки ХХ століття (2004)
Варнавський Д. - Україна та Іран: стан і перспективи міждержавного економічного співробітництва (2004)
Ялова О. - Міжнародний імідж України (2004)
Гузар Л. - Справа міждержавних порозумінь — це і наша, церковна справа (2004)
Павленко С. - Представники таємної та прозорої дипломатії за гетьманства Івана Мазепи (1687—1709 рр.) (2004)
Денисенко А. - Таємна подорож Василя Капніста (2004)
Вєдєнєєв Д. - Нащадок славного роду: дипломат Микола Галаган (2004)
Брицький П. - Роман Смаль-Стоцький: дипломатична, громадсько-політична та науково-педагогічна діяльність (2004)
Сорока М. - Європейські екзамени Угорщини і їхнє відлуння в Україні (2004)
Чамара В. - Дипломатична місія інформації (2004)
Пасак В. - Він був нашим другом (2004)
Набруско В. - Україна у світовому радіопросторі (2004)
Петрів Т. - Журналістська освіта як дипломатія ХХІ століття в контексті інформаційної епохи (2004)
Денисенко В. - Здобутки і втрати української дипломатії у зближенні "рандштатів" (2004)
Лубківський М. - Дипломатичне досьє. 2003 рік (2004)
Трофименко О. Л. - Фенетика дерматогліфів великої рогатої худоби різних порід, Вінничук Д. Т. (1992)
Власов В. І. - Селекційний індекс для оцінки і відбору бугаїв за відтворною здатністю, Мільченко Ю. В., Попов О. Є. (1992)
Давиденко В. В. - Якісний склад молока великої рогатої худоби і методи його поліпшення (1992)
Вінничук Д. Т. - Відгодівельні та м'ясні якості червоних степових та помісних бугайців, Мушкарьов В. М., Бурдукало М. М., Тітков С. А. (1992)
Шеремета В. І. - Зміни морфології яєчників та внутрішніх органів тварин при суперовуляції ГСЖК різних серій виготовлення, Щастний П. В., Букаров Н. Г., Букарова В. І. (1992)
Яцун А. С. - Вплив умов вирощування на розвиток племінних бугайців, Дородько М. Р., Дідковський М. Р., Опольська Л. О. (1992)
Тимченко О. Г. - Ефективність вирощування різних типів та порід великої рогатої худоби в умовах півдня України, Козир В. С., Величко О. І., Тимченко Л. О. (1992)
Романенко А. А. - Результативність використання голштинської породи при удосконаленні чорно-рябої худоби, Волковська З. А. (1992)
Сірацький Й. З. - Вплив різних факторів на відтворну здатність бугаїв-плідників та їх потомства (1992)
Терек В. І. - Забійні показники бичків чорно-рябої породи при інтенсивному вирощуванні, Федак В. Д. (1992)
Цимбалюк М. Ф. - Вплив комплексу електрофізичних факторів (ІЧ-обігрівів, УФ-опромінення та іонізації повітря) у період вирощування на відтворну здатність худоби (1992)
Кругляк А. П. - Перспективи наукових досліджень в біології розмноження і штучного осіменіння сільськогосподарських тварин (1992)
Петренко І. П. - Багатоплідність родин племінної симентальської худоби на Україні (1992)
Глазко В. І. - Динаміка морфологічних ознак і генетичних маркерів у процесі формоутворення (1992)
Вінничук Д. Т. - Мікроеом у системі племінного обліку, Гавриленко В. П. (1992)
Подоба Б. Є. - Імуногенетична оцінка заводських стад великої рогатої худоби, Дідик М. В., Грінченко О. М. (1992)
Козир В. С. - Результати вирощування бичків південного мʼясного типу в підсосний період залежно від сезону народження, Ярмак В. С. (1992)
Дубін А. М. - Якісне вдосконалення симентальських стад у господарствах Черкаської області, Бащенко М. І., Хаврук О. Ф. (1992)
Вітальні слова на адресу Конституційного Суду України (2016)
Баулін Ю. В. - Двадцять років вітчизняної конституційної юрисдикції: здобутки та перспективи (2016)
Сторінками історії Конституційного Суду України (2016)
Спогади суддів Конституційного Суду України у відставці (2016)
Футей Б. - 20 років Конституції України (2016)
Георгієвський Ю. В. - Оптимізація співвідношення деконцентрації та децентралізації як вимога конституційної модернізації (2016)
Касмінін О. В. - Актуальні питання захисту права на працю та права на соціальний захист громадян Конституційним Судом України (2016)
Колісник В. П. - Сприйняття ідей конституціоналізму на тлі штучної міфологізації масової свідомості (2016)
Костицький М. В. - Про античні витоки розуміння права (правності) і закону (законності) та можливість їх урахування в сучасному конституційному судочинстві (2016)
Мельник М. І. - Про межі конституційної юрисдикції та пряму дію норм Конституції України при здійсненні правосуддя, Різник С. В. (2016)
Петришин О. В. - Форма державного правління: до пошуку конституційної моделі в Україні (2016)
Речицький В. В. - До питання про конституційно-правові гарантії народного суверенітету в Україні (2016)
Сліденко І. Д. - Абсолютне в праві, або аксіоматичність базисних категорій сучасного конституційного права (конституціоналізм) (2016)
Стецюк П. Б. - Зміни до Основного Закону України щодо правосуддя (конституційно-юрисдикційний зріз) (2016)
Шаптала Н. К. - Викладення резолютивної частини рішення Конституційного Суду України (2016)
Шишкін В. І. - Конституційні основи правового реагування органів державної влади на акти воєнної агресії (2016)
Бірмонтієне Т. - "Невидимі" поправки до конституції: роль конституційного суду (2016)
Селіванов А. О. - Конституція України у правоутворенні сучасного публічного права (2016)
Вакарчук І. О. - Квант — геніяльна здогадка чи "вимушений” крок? (2001)
Пляцко Р. - Про порівняння розв'язків рівнянь Дірака й Матісона–Папапетру в полі Шварцшільда (2001)
Харченко Д. О. - Режим аномальної дифузії в стохастичних системах (2001)
Zhydachevskii Ya. A. - Radiation and optical properties of the LiNbO3 crystals doped with d- and f-elements, Matkovskii A. O., Sugak D. Yu., Potera P., Pracka I., Łukasiewicz T., Solskii I. M., Mierczyk J. (2001)
Солдатова Є. Д. - Дослідження властивостей металевого церію в околі критичної точки, Снегірьов М. Г. (2001)
Дiдух Л. Д. - Енерґія основного стану й перехід метал-діелектрик у моделі вузькозонного парамагнетика, Скоренький Ю. Л. (2001)
Кужель Б. С. - Гiстерезис температурних залежностей термо-е.р.с. та електроопору у твердих розчинах на основі тернарних сполук Eu (2001)
Ковалюк З. Д. - Характер шумів у шаруватих монокристалах і плівках InSe, Орлецький В. Б., Будзуляк І. М., Нетяга В. В. (2001)
Бабич О. Й. - Вплив приферміївської структури густини станів на нормальні властивості надпровідника YBa2Cu3O7, Луців Р. В. (2001)
Derzhko O. - Jordan–Wigner fermionization for spin-½ systems in two dimensions: A brief review (2001)
Стадник В. Й. - Рефрактометрія механічно деформованих кристалів RbNH4SO4, Романюк М. О. (2001)
Шопа Я. I. - Вимірювання оптичної активности в кристалах групи KDP методами високоточної поляриметрії (2001)
Колінько М. І. - Бромид індію: оптичні спектри в ділянці 2–30еВ, Бовгира О. В., Кітик І. В., Пясецкі М. (2001)
Підзирайло М. С. - Оптико-спектральні характеристики чистих та активованих йонами Tl+ монокристалів K2$ZnI4, Вістовський В. В., Максимович Х. К., Стефанський І. В. (2001)
Носенко А. Є. - Люмінесценція домішкових йонiв Eu3+ у кристалах кальцiй-ґалiй-ґерманієвого ґранату та кальцій-ґалоґерманату, Костик Л. В., Лещук Р. Є. (2001)
Ковальчук М. - Нерівноважне утворення слабких ліній рідкісноземельних елементів у сонячній атмосфері: CeII, Стоділка М., Благодир Я., Гірняк М. (2001)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2001)
Копилов В. О. - Аксіологічне осмислення освітнього процесу, Панфілов О. Ю. (2019)
Bataeva K. V. - Consumerism in students' practices in higher education (2019)
Абдуллаєв А. - Структурні реформи в Азербайджані як частина ефективності демократичного управління (2019)
Жарких В. Ю. - Філософія національної / особистої самоідентифікації в контексті глобалізації (2019)
Проценко О. П. - Етикетна імперативність в існуванні моральної культури поведінки та спілкування (2019)
Бродецька Ю. Ю. - Етика співбуттєвості: універсалії й механізми буття-разом (2019)
Нварукве Ч. - Використання мови як інструменту для управління конфліктами (2019)
Добридень О. В. - Діалектика форми та змісту здоров'язбережувальної активності соціальних суб'єктів в умовах суспільства споживання (2019)
Міаніє М. Ю. - Нова єдина теорія розвитку суспільства, її ідеологія. Пропозиції з розроблення й реалізації (2019)
Васильєва Л. А. - Явище публічного дійства в реаліях соціального примусу інформаційного суспільства, Чмихун С. Є. (2019)
Ушно І. М. - Капітализація особистості в умовах інформаційного суспільства (2019)
Медведь О. В. - До уточнення параметрів термінологічної системності в прикладному термінознавстві, Рижкова В. В. (2019)
Нварукве Ч. - Культура у вивченні іноземних мов (2019)
Научитель О. Д. - Психологічна структура професійної "Я-концепції" військовослужбовців із різним типом професійної ідентичності, Гулий Ю. І., Садіков Г. М. (2019)
Северин В. Д. - Джерело створення асоціативного образу в дизайні, Северин Н. В. (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Редакційна етика й процедура рецензування (2019)
Мазур В. А. - Оцінка стійкості сортів сої до вірусної мозаїки та фузаріозу (2019)
Дідур І. М. - Вплив позакореневих підживлень та інокуляції насіння на симбіотичну та зернову продуктивність нуту, Мордванюк М. О. (2019)
Мазур О. В. - Пластичність і стабільність стійкості до хвороб сортозразків квасолі звичайної, Мазур О. В. (2019)
Паламарчук В. Д. - Вплив позакореневих підживлень на вміст хлорофілу у гібридів кукурудзи різних груп стиглості (2019)
Цицюра Я. Г. - Оцінка ефективності конструювання агрофітоценозів та удобрення редьки олійної на основі модульно-віталітетного методу (2019)
Липовий В. Г. - Особливості формування продуктивності різних сортів топінамбура, Шевчук О. А., Гуцол Г. В., Князюк О. В. (2019)
Забарна Т. А. - Динаміка густоти стояння та виживаність сої, залежно від озакореневих підживлень в умовах Правобережного Лісостепу (2019)
Гайдай Л. С. - Вплив передпосівної обробки насіння на польову схожість і виживання рослин квасолі звичайної в умовах Правобережного Лісостепу України (2019)
Мацера О. О. - Дослідження формування показників економічної ефективності вирощування ріпаку озимого залежно від елементів технології (2019)
Шевчук О. А. - Дія ретарданта на ростові процеси та анатомічні характеристики культури пшениці, Вергеліс В. І., Ткачук О. О., Ходаніцька О. О. (2019)
Телекало Н. В. - Ефективність використання бактеріальних препаратів при вирощуванні гороху посівного (2019)
Гончарук Г. С. - Чинник агрохімічних властивостей грунту у вирощуванні енергетичних культур, Броннікова Л. Ф. (2019)
Пінчук Н. В. - Динаміка поширення та особливості розвитку американського білого метелика на Вінниччині, Вергелес П. М., Коваленко Т. М. (2019)
Окрушко С. Є. - Контроль чисельності бур'янів у посівах кукурудзи (2019)
Пелех Л. В. - Оцінка гербологічної ситуації агрофітоценозу ячменю ярого за різних попередників в умовах дослідного поля ВНАУ (2019)
Панцирева Г. В. - Сучасний стан та перспективи використання однорічних квітниково-декоративних рослин в озелененні паркової зони Вінницького національного аграрного університету (2019)
Разанов С. Ф. - Вплив рівня забруднення ґрунтів важкими металами на інтенсивність накопичення їх у листі розторопші плямистої (Sílybum Mariánum), Разанова А. М., Овчарук В. В. (2019)
Кравчук Г. І. - Аналіз екологічного стану лісових екосистем Східного Поділля, Гуцол Г. І. (2019)
Шкатула Ю. М. - Агроекологічне обгрунтування меліоративних заходів щодо покращення стану грунтів Калинівського району (2019)
Мудрак О. В. - Екологічний моніторинг агроландшафтів України як основа їх оптимізації та ефективного використання, Мудрак Г. В. (2019)
Klich J. - Gmo and health risks selected issues, Monarkh V. (2019)
Лукомський В. П. - До теорії нелінійної дисперсії хвильових пакетів у методі багатьох масштабів, Седлецький Ю. В. (2001)
Токарчук М. В. - Узагальнені рівняння переносу дифузійно-реакційних процесів. Метод нерівноважного статистичного оператора, Костробій П. П., Гуменюк Й. А. (2001)
Васильєв О. М. - Вплив обмежувальної поверхні на анізотропні властивості рідкої системи в околі критичного стану, Чалий О. В. (2001)
Vakarchuk I. O. - Representation of the short-range interactions in liquid helium via modified hard sphere potentials, Rovenchak A. A. (2001)
Шуаiбов О. К. - Електророзрядне джерело випромiнювання низького тиску на хлоридах Ar, Kr, Xe і молекулах Cl2*, Шимон Л. Л., Дащенко А. Й., Шевера I. В. (2001)
Жовтанецький М. І. - Електродний потенціял уздовж криволінійної межі контакту електроліту з напружено-деформованим металом, Стащук М. Г., Паракуда В. В., Горопацький В. Г., Стащук А. М. (2001)
Склярчук В. М. - Перехід метал-неметал у розплавах Cux(CuAsSe2)1-x, Плевачук Ю. О. (2001)
Возняк О. М. - Вплив магнетного поля на локалізацію електронних збуджень у моделі сильного зв'язку з діягональним безладом (2001)
Баран О. Р. - Каскади фазових переходів вхід-вихід у моделі Блюма–Емері–Ґріфітса на простій кубічній ґратці. Наближення двочастинкового кластера, Левицький Р. Р. (2001)
Білий М. У. - Люмінесцентні властивості домішкових йонів самарію в кристалах вольфрамату кадмію, Неділько С. Г., Чукова О. В., Лимаренко Л. М., Мороз З. Т., Пашковський М. В. (2001)
Стодiлка М. I. - Задача переносу поляризованого випромінювання (2001)
Durrer R. - The theory of CMB anisotropies (2001)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2001)
Мазур В. А. - Еколого-збалансоване використання маргінальних земель при вирощуванні енергетичних культур, Кравчук Г. І., Гончарук Г. С. (2019)
Дідур І. М. - Вплив технологічних прийомів вирощування на формування елементів структури врожаю гороху овочевого в умовах Лісостепу Правобережного, Мостовенко В. В. (2019)
Цицюра Я. Г. - Вплив позакореневих підживлень на формування якісних показників насіння редьки олійної в умовах Лісостепу Правобережного України, Ковальчук Ю. О. (2019)
Паламарчук В. Д. - Характеристика мікробіологічного та агрохімічного складу органічного добрива Ефлюент, Кричковський В. Ю. (2019)
Телекало Н .В. - Шляхи підвищення продуктивності люцерни посівної на насіння, Мельник М. В. (2019)
Поліщук І. С. - Тривалість періоду вегетації та міжфазних періодів сортів сої залежно від строків сівби та норм висіву насіння, Поліщук М. І., Юрченко Н. А. (2019)
Панцирева Г. В. - Перспективи використання в озелененнні паркової зони Вінницького національного аграрного університету декоративних рослин роду Hemerocallis L. (2019)
Циганська О. І. - Вплив мінеральних добрив та способів використання комплексу мікроелементів на висоту рослин сої, Циганський В. І. (2019)
Palamarchuk V. D. - Stalk lodging resistance of corn hybrids depending on the planting date, Kolisnyk O. M. (2019)
Мазур О. В. - Пластичність і стабільність зернобобових культур за господарсько-цінними ознаками та селекційними індексами, Мазур О. В. (2019)
Пінчук Н. В. - Контроль чисельності основних шкідників у посівах гороху, Вергелес П. М., Коваленко Т. М., Рудська Н. О. (2019)
Aleksidze G. - The role of pulse crops (alfalfa, sainfoin) in soil fertility enhancement, Lolishvili R. (2019)
Matusiak M. V. - Optimization of oak tree stands growing in conditions of vinnytsia region (2019)
Паламарчук І. І. - Динаміка формування площі листків рослин буряка столового залежно від сортових особливостей та строку сівби в умовах правобережного Лісостепу України (2019)
Вдовенко С. А. - Особливості росту та розвитку ріпи (Brassica rapa) залежно від висіву насіння (2019)
Разанов С. Ф. - Розповсюдження омели білої на медоносних деревах в умовах Вінниччини, Недашківський В. М. (2019)
Алєксєєв О. О. - Екологічні аспекти функціонування ринку землі (2019)
Yakovets L. A. - Changes in heavy metals content in winter wheat grain and flour under right-bank forest-steppe conditions (2019)
Monarkh V. V. - Risk characterization is the fourth stage of ecological risk assessment (2019)
Шинкарук В. - Состояние и перспективы производства кукурузы в Молдове, Табакарь Р., Полищук М., Мельник В. (2019)
Preface (2001)
Pylyuk I. V. - Thermodynamic characteristics of three-dimensional ising-like systems as functions of microscopic parameters. The ρ6 model approximation (2001)
Holovatch Yu. - A marginal dimension of a weakly diluted quenched m-vector model, Dudka M., Yavors'kii T. (2001)
Shalaev B. N. - Kramers–Wannier symmetry and strong-weak-coupling duality in 2D Φ4 field models (2001)
Pavlov R. L. - Hyperfine interactions of the nuclear spin with electron systems in the density matrix methods, Raychev P. P., Dimitrova-Ivanovich M., Valdemoro C. (2001)
Pavlov L. I. - Time-resolved photoelectron spectrometry of a dephasing process in pyrazine, Pavlova S. I., Pavlov R. L., Delchev Ya. I. (2001)
Blavats'ka V. - A three-dimensional random Ising model: resummation of five-loop series, Holovatch Yu. (2001)
Stasyuk I. V. - Phase transitions in pseudospin-electron model at weak coupling, Mysakovych T. S. (2001)
Pakhnin D. V. - How to distinguish between cubic and isotropic critical behaviours, Sokolov A. I. (2001)
Prudnikov P. V. - Critical behaviour of weakly disordered systems with replica symmetry breaking potentials, Prudnikov V. V. (2001)
Kokorina E. E. - A "soft” superparamagnetic state and boundaries of its stability in an Ising model of a disordered granular magnet, Medvedev M. V. (2001)
Rahola J. C. - First order phase transitions induced by magnetic fluctuations and dimensional crossover in type I superconductor films (2001)
Gorban I. S. - Quantum biexcitonic liquid in β-ZnP2 crystal, Yeshchenko O. A., Dmitruk I. M., Bilyi M. M. (2001)
Boyadjiev T. L. - A study of the modified Ginzburg–Landau type equation for a Josephson junction, Genchev Z. D. (2001)
Micevski V. - The influence of Ag addition on the superconducting properties of Bi(Pb)SrCaCuO ceramics, Lovchinov V., Milosavlevski Z., Stoimenov S. (2001)
Kleinert H. - Two different scaling regimes in Ginzburg–Landau model with Chern–Simons term, Nogueira F. S. (2001)
Willner M. - Magnetic impurities in the borocarbide YNi2B2C, Manalo S., Michor H., El-Hagary M., Hilscher G. (2001)
Shopova D. V. - Mean field analysis of two coupled Heisenberg models, Boyadjiev T. L. (2001)
Shvaika A. M. - Dynamical susceptibilities in the strong coupling approach: a general scheme and the Falicov–Kimball model (2001)
Busiello G. - Linear and cubic dynamic susceptibilities in quantum spin glass, Saburova R. V., Sushkova V. G. (2001)
Stoimenov S. - Phase transition determined by ultrasound in shape memory materials (2001)
Персоналії, хроніка, бібліографія (2001)
Авторський покажчик тому 5 (2001)
Андріяш В. І. - Міжнародний досвід фінансування реформ у сфері охорони здоров'я, Малікіна О. А., Полякова О. А. (2019)
Ємельянов В. М. - Кібербезпека як складова національної безпеки та кіберзахист критичної інфраструктури України, Бондар Г. Л. (2019)
Коваленко Н. В. - Стан управління реформами в Україні в умовах сучасних змін (2019)
Котляр Л. І. - Концептуальні засади професіоналізації державних службовців: історико-філософський аналіз проблеми прокрастинації (2019)
Сиченко В. В. - Вплив децентралізації на статутну нормотворчість об'єднаних територіальних громад, Тарасенко Т. М., Пугач А. М. (2019)
Fyshchuk I. - Change management process through tourism in finance aspects according to the transnational project as the new silk road, Giese R., Tussupova L. (2019)
Худоба О. В. - Підготовка кадрів як інструмент управління суспільними відносинами: адаптивний підхід в контексті проблематики деменції (2019)
Шевченко Н. О. - Соціальний захист населення в умовах реформування місцевого самоврядування, Носулько Б. В. (2019)
Штирьов О. М. - Реалізація механізмів державної підтримки регіонального розвитку на прикладі Миколаївської області, Гіржев А. О. (2019)
Шульга А. А. - Окремі аспекти проведення місцевих виборів в Україні: проблеми та способи їх вирішення (2019)
Бакуменко В. Д. - Тенденції дисертаційних досліджень з державного управління у 2015 – 2019 роках (2019)
Верланов Ю. Ю. - Децентралізація в Україні: тенденції і фактори формування доходів місцевих бюджетів, Радиченко О. А. (2019)
Єгоров С. А. - Реформування адміністративно-територіального устрою Миколаївщини як шлях до здійснення децентралізації, Андріяш В. І., Штирьов О. М. (2019)
Ємельянов В. М. - Особливості реалізації концепції SMART-спеціалізації в Україні, Козлова Л. В. (2019)
Жовнірчик Я. Ф. - Електронне врядування та електронний документообіг у процесі прийняття управлінських рішень, Марценюк А. П. (2019)
Івашова Л. М. - Особливості державного регулювання будівництва нового та реконструкції застарілого житлового фонду за участі громадянського суспільства, Івашов М. Ф., Усаченко О. О. (2019)
Іголкіна В. - Державна політика з підтримки інновацій у сфері екології та охорони здоров’я (на прикладі Ізраїлю), Іголкін С. М. (2019)
Лізаковська С. В. - Нормативно-правові основи забезпечення взаємодії органів влади з громадянами в країнах Європейського союзу (2019)
Маліновська Н. Л. - Обласні цільові програми як механізм реалізації реформ житлово-комунального господарства України, Штирьов О. М., Непочатих А. Є. (2019)
Сергієнко Л. В. - Соціальна політика щодо захисту громадян, які постраждали в наслідок Чорнобильської катастрофи: стан та перспективи у Житомирській області, Горушко К. В., Крикун О. Д., Петрик С. М. (2019)
Тимофєєв С. П. - Місце антикорупційної культури у процесі запобігання корупції в Україні (2019)
Antonov V. N. - Low-temperature MnBi alloys: electronic and magnetic properties, constitution, morphology and fabrication, Antropov V. P. (2020)
Нацик В. Д. - Нестационарный термоэлектрический эффект в Не II и влияние на него перехода от ламинарного к турбулентному режиму тепловых колебаний, Рыбалко А. С. (2020)
Рудавский Э. Я. - Механизмы диссипации колебаний камертона в сверхтекучих растворах 3Не–4Не, Чаговец В. К., Шешин Г. А., Вракина В. А. (2020)
Шевченко С. И. - Противотоковая теплопроводность и электрическая активность сверхтекучих систем в магнитном поле, Константинов А. М. (2020)
Амелин И. И. - Связь волн зарядовой плотности и сверхпроводящего состояния в двухжидкостной модели сверхпроводимости (2020)
Коротун А. В. - Инфракрасное поглощение ахиральными углеродными нанотрубками, Карандась Я. В. (2020)
Zloba D. I. - Low-temperature sensibilization of naphthalene phosphorescence using ortho-bromobenzophenone, Pyshkin O. S., Strzhemechny M. A., Stepanian S. G., Adamowicz L., Buravtseva L. M. (2020)
Семеренко Ю. А. - Низкотемпературный пик внутреннего трения в высокоэнтропийном сплаве Al0,5CoCrCuFeNi, Нацик В. Д. (2020)
Жунь Г. Г. - Вакуумно-десорбционный метод разделения изотопной смеси H2 + D2 с использованием квантового процесса орто–пара-конверсии при водородной температуре, Борщ О. Е. (2020)
Osipov V. - Clustering in the context of inclusive development of the regions, Gramatik A., Palariev A. (2019)
Suptelo O. - Methodological levels of research the post-industrial development of the city (2019)
Lohvynova M. - To the methodology of socio-geographical research of the internal displacement of the population (2019)
Нємець К. A - Дослідження міських агломерацій в аспекті реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні (на прикладі Харківської області), Сегіда К. Ю., Нємець Л. М., Кравченко К. О., Телебєнєва Є. Ю., Ключко Л. В., Редін В. І. (2019)
Сливка Р. Р. - Вразливість півостровів щодо прояву територіально-політичних конфліктів (2019)
Lozynskyi R. - Rethinking the role of land privatization in peri-urban transformations in Ukraine: the case study of Sokilnyky, Lviv oblast (2019)
Корнус А. О. - Географія вирощування зернових та зернобобових культур у Cумській області, Корнус О. Г., Сюткін С. І., Данильченко О. С. (2019)
Кучерява Г. О. - Розвиток туризму у Великій Британії: особливості та перспективи, Козак Т. (2019)
Мельник Л. В. - Демографічна ситуація в регіонах України як передумова формування та розвитку трудового потенціалу, Батиченко С. П. (2019)
Правила оформлення та подання статей (2019)
Вихідні дані (2019)
Cодержание (2016)
Геец В. М. - Общественный капитал – 25: огосударствленность или государственное созидание? (2016)
Зверяков М. И. - Уроки рыночной трансформации в Украине (2016)
Вишневский В. П. - Глобальная неоиндустриализация и ее уроки для Украины (2016)
Данилишин Б. М. - Тактика эволюционизма в современном экономическом развитии мира (в аспекте Третьей и Четвертой промышленных революций) (2016)
Либанова Э. М. - Кризис политики доходов в Украине (2016)
Базилевич В. Д. - Экономическая наука и образование в эпоху системных трансформаций: новые вызовы и запросы к фундаментальной теории (2016)
Амоша А. И. - Промышленность Донбасса на пути к восстановлению (2016)
Буркинский Б. В. - Большие возможности и недостижимые мечты (2016)
Summaries (2016)
Cодержание (2017)
Тарасевич В. Н. - Четверть века независимости Украины: актуальные контексты и императивы социально-экономических реформ (2017)
Вишневский В. П. - Смарт-промышленность: перспективы и проблемы, Князев С. И. (2017)
Рябинина Л. Н. - Проблемы теоретической обоснованности ряда определений в законодательных и нормативных документах по банковскому делу (2017)
Клименко О. В. - Устойчивость и стабильность рынков небанковских финансовых услуг Украины (2017)
Погорелов В. С. - Организация межбюджетных отношений в условиях фискальной децентрализации (2017)
Колодийчук В. А. - Перспективы развития зернопродуктового подкомплекса АПК Украины в условиях унификации международных логистических стандартов, Яцив И. Б. (2017)
Мельникова М. В. - Модернизация коммунальной инфраструктуры городских агломераций, Градобоева Е. С. (2017)
Хвесик М. А. - Физическая экономия: обновление взглядов на концепт устойчивого развития (2017)
Summaries (2017)
Редакционная политика и этические принципы (2017)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Колісника В. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Саса С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шевчука С. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо офіційного тлумачення положення "на наступній черговій сесії Верховної Ради України", яке міститься у статті 155 Конституції України (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини першої статті 13 Закону України "Про психіатричну допомогу" (справа про судовий контроль за госпіталізацією недієздатних осіб до психіатричного закладу) (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) абзацу сьомого частини дев’ятої статті 11 Закону України "Про державну допомогу сім’ям з дітьми" (справа про припинення виплати допомоги при народженні дитини) (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п’ятої статті 141 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України конституційності) положень частини третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п’ятої статті 141 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Касмініна О. В. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційними поданнями Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України конституційності) положень частини третьої, абзаців першого, другого, четвертого, шостого частини п’ятої статті 141 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" та положень пункту 5 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення" (справа про щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці) (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності)окремого положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремого положення пункту 11 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Литвинова О. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини п’ятої статті 21 Закону України "Про свободу совісті та релігійні організації" (справа про завчасне сповіщення про проведення публічних богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій) (2016)
Козюбра М. І. - Теорія юридичної аргументації та її особливості в конституційному судочинстві (2016)
Шаптала Н. К. - Співвідношення конституційних прав і свобод людини і громадянина та забезпечення національної безпеки України (2016)
Щербанюк О. В. - Удосконалення нормативно-правового забезпечення діяльності Конституційного Суду України як шлях до формування європейської моделі конституційного судочинства (2016)
Гультай М. М. - Засади вітчизняного конституціоналізму за козацької доби (2016)
Тупицький О. М. - Повноваження Конституційного Суду України та ефективність національних засобів індивідуального доступу до конституційного правосуддя (2016)
Сліденко І. Д. - Політизація конституційних судів: причини та наслідки (2016)
Рабінович С. П. - Соціальні передумови конституційної державності в Україні: методологічні аспекти дослідження (2016)
Зовнішні зв'язки Конституційного суду України. Січень – жовтень 2016 року (2016)
Огляд Міжнародної конференції "Конституційний контроль і процеси демократичної трансформації у сучасному суспільстві" (2016)
V Літня школа конституційного права (2016)
Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю (2016)
Нові видання з теорії держави і права та конституційного права (2016)
До уваги шановних авторів (2016)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2017)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень другого речення частини сьомої статті 43, першого речення частини першої статті 54 Закону України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" (2017)
Баулін Ю. В. - Принцип верховенства права у рішеннях Конституційного Суду України (2017)
Скрипник А. В. - Право на правову допомогу: трансформація в аспекті конституційно-правової реформи (2017)
Нога П. П. - Проблеми реалізації права на медичну допомогу в сфері трансплантології (2017)
Ярега Г. З. - Критерії прийнятності (фільтри) конституційних скарг у європейських державах: порівняльно-правовий аналіз (2017)
Пригуза П. Д. - Судовий збір як бар'єр доступу до правосуддя: європейські стандарти та національна практика (2017)
Огляд використання практики Європейського суду з прав людини в рішеннях Конституційного Суду України у 1997–2016 роках (2017)
Огляд обговорення питань, пов'язаних із клопотаннями щодо соціального захисту громадян в аспекті положень частин другої, третьої статті 22 Конституції України (2017)
Гультай М. М. - Засади вітчизняного конституціоналізму за козацької доби (2017)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2016 рік (2017)
Вітаємо ювіляра (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Рибалкіна Олександра Володимировича щодо офіційного тлумачення положень частин третьої, четвертої статті 117, частини першої статті 181 Кодексу адміністративного судочинства України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 41, частини п’ятої статті 124, пункту 9 частини третьої статті 129 Конституції України, частини першої статті 14, статті 383 Цивільного процесуального кодексу України, статті 7, частини першої статті 8, пунктів 4, 6 частини першої статті 37, частини четвертої статті 82 Закону України "Про виконавче провадження" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини першої статті 1, частин першої, другої, третьої, шостої, сьомої, чотирнадцятої статті 3, пунктів 1, 2, 3 частини першої статті 5, частини першої статті 6 Закону України "Про військово-цивільні адміністрації" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадської організації "Публічний аудит" щодо офіційного тлумачення положень статті 267 Податкового кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Ярощука Василя Григоровича щодо офіційного тлумачення положення пункту 1 частини другої статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Петруся Віктора Івановича щодо офіційного тлумачення положень частини шостої статті 118 Земельного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Гадяцького Анатолія Павловича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 46 Конституції України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Лихолая Валерія Євгенійовича щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 117 Кодексу законів про працю України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянки України Драмарецької Валентини Григорівни щодо офіційного тлумачення словосполучення "з приводу", яке міститься в частині першій статті 114 Цивільного процесуального кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Кузьміна Рената Равелійовича щодо офіційного тлумачення положень пункту 25 частини першої статті 85 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 1 Закону України "Про тимчасове виконання обов’язків посадових осіб, яких призначає на посаду за згодою Верховної Ради України Президент України або Верховна Рада України за поданням Президента України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "Київметал" щодо офіційного тлумачення положень абзацу першого пункту 288.1, пункту 288.2, підпункту 288.5.1 пункту 288.5 статті 288 Податкового кодексу України у системному зв’язку з положеннями частини першої статті 15 Закону України "Про оренду землі", пункту 7 розділу X "Перехідні положення" Земельного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Драмарецької Валентини Григорівни щодо офіційного тлумачення положень частини першої статті 1241 Цивільного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 2 розділу ІІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо пенсійного забезпечення", пункту 2 розділу ІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Ваца Олексія Івановича щодо офіційного тлумачення положень статті 10, частини другої статті 35 Закону України "Про місцеві вибори" у взаємозв’язку з положеннями статті 38 Конституції України, статті 10 Закону України "Про вибори народних депутатів України", частини першої статті 10 Закону України "Про вибори Президента України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Карася Валерія Володимировича щодо офіційного тлумачення окремих положень частини другої статті 4 Закону України "Про застосування амністії в Україні", пункту "є" статті 8 Закону України "Про амністію у 2014 році" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини десятої статті 214 Регламенту Верховної Ради України, затвердженого Законом України "Про Регламент Верховної Ради України", частини другої статті 81 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Чернова Станіслава Вікторовича щодо офіційного тлумачення положення першого речення частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 48 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Постанови Верховної Ради України "Про перейменування міста Дніпропетровськ Дніпропетровської області" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням громадянина Черних Андрія Федоровича щодо офіційного тлумачення положень пунктів 1, 2 частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" у системному зв’язку з положеннями статті 4 цього закону, частини третьої статті 24 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Національної асоціації адвокатів України щодо офіційного тлумачення положень статей 45, 46 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", статті 17 Кодексу адміністративного судочинства України, статті 15 Цивільного процесуального кодексу України в контексті положень частини першої статті 55 Конституції України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пунктів 6, 7 розділу ІІ "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про забезпечення права на справедливий суд" (2017)
Медвідь А. Б. - Доцільність внесення змін до статті 35 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (2017)
Тупицький О. М. - Еволюція індивідуального доступу до конституційного правосуддя: український досвід та загальноєвропейські тенденції (2017)
Вітаємо ювілярів (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Калініна Віталія Юрійовича щодо офіційного тлумачення положення пункту 2 частини першої статті 445 Кримінального процесуального кодексу України у взаємозв’язку з положеннями частини першої статті 58 Конституції України, частини першої статті 5 цього кодексу (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням Федерації професійних спілок України щодо офіційного тлумачення положення статті 1 Закону України "Про підприємства, установи та організації союзного підпорядкування, розташовані на території України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням товариства з обмеженою відповідальністю "Торговий дім "Арматура України" щодо офіційного тлумачення положення пункту 5 частини першої статті 80 Господарського процесуального кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним зверненням публічного акціонерного товариства "УкрСиббанк" щодо офіційного тлумачення положення другого речення частини четвертої статті 559 Цивільного кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення абзацу першого частини десятої статті 72 Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Харківської міської ради щодо офіційного тлумачення положень абзацу другого частини четвертої статті 23 Закону України "Про прокуратуру" у системному зв’язку з положеннями абзацу першого частини третьої, абзаців першого, третього частини четвертої, абзаців першого, другого частини шостої статті 23 цього закону, статті 20 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним зверненням благодійного фонду "Розвиток" щодо офіційного тлумачення положень частини другої статті 22 Закону України "Про доступ до публічної інформації" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 45 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень абзацу другого пункту 2 та окремого положення пункту 15 розділу І Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України" від 24 грудня 2015 року № 911–VIIІ (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо офіційного тлумачення словосполучення "позбавлення волі", яке міститься в частині п’ятій статті 72 Кримінального кодексу України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури України щодо офіційного тлумачення положення статті 257 Цивільного кодексу України у взаємозв’язку з положеннями його статті 5, частини першої статті 261, частини першої статті 268 (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень Закону України "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг" та цього закону в цілому (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих положень законів України "Про театри і театральну справу", "Про культуру", "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 11 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 51 народного депутата України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 Прикінцевих положень Закону України "Про Державний бюджет України на 2016 рік" (2017)
Гультай М. М. - Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України (2017)
Гринюк Р. Ф. - Вплив Конституційного Суду України на формування конституційної правосвідомості як засіб зміцнити його авторитет, Багрій О. І. (2017)
Колодій А. М. - Конституційна юстиція і правова доктрина: проблеми взаємного впливу в умовах демократичного поступу (2017)
Оніщенко Н. М. - Виважена соціальна політика та дієвий конституційний контроль як чинники розбудови правової європейської держави (2017)
Речицький В. В. - Чи може існувати в Україні офіційна конституційна доктрина? (2017)
Шевченко А. Є. - Спроможна територіальна громада як учасник демократичної трансформації у сучасному суспільстві, Гапоненко Л. В. (2017)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Листопад 2016 року — травень 2017 року (2017)
Носовський А. Б. - Щодо перспектив будівництва нових атомних електричних станцій (2019)
Королёв А. В. - Некоторые особенности работы турбины на уровнях мощности ниже номинальной, Комарова Я. О. (2019)
Васильченко В. Н. - Аттестация системы вихретокового контроля теплообменных труб и перемычек коллекторов парогенераторов "CASTOR", Инюшев В. В., Кустов К. В. (2019)
Носовський А. В. - Фізичне обґрунтування завдання автоматичної діагностики систем механічного ущільнення валу головних циркуляційних насосів АЕС, Шараевсъкий Г. І., Фіалко Н. М., Шараевсъкий I. Г., Зімін Л. Б. (2019)
Інюшев В. В. - Аналіз існуючих підходів до розрахункового обґрунтування безпечної експлуатації опорних елементів реактора, Колядюк А. С., Посох В. О., Дубковський В. О. (2019)
Kholodiuk А. О. - Preliminary assessment of the total activity of disposed radioactive waste in module A-1 of the radioactive waste disposal site "Pidlisnyi", Kupriianchuk S. V., Pavlovskii L. I., Fedorchenko D. V., Antropov v. M., Tretyak O. G. (2019)
Пуртов О. А. - Порівняльний аналіз оновлених концепцій зняття з експлуатації діючих АЕС України, Масько О. M. (2019)
Ольховик Ю. О. - Щодо поводження з реакторним графітом Чорнобильської АЕС (2019)
Павлюченко M. І. - Полімерне покриття в підпокрівельному просторі об’єкта "Укриття", Муляр Д. О., Дорошенко А. О. (2019)
Панасюк М. І. - Зміни радіогідроекологічних умов під впливом установлення "Арки" над об’єктом "Укриття" Чорнобильської АЕС, Сосонна Н. В., Коваленко І. О., Люшня П. А., Левін Г. В., Паламар Л. А., Чикур Л. Б., Онищенко І. П. (2019)
Правила для авторів (2019)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Верховного Суду України щодо офіційного тлумачення словосполучення "як неправосудного", що міститься у частині четвертій статті 62 Конституції України (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Служби зовнішньої розвідки України щодо офіційного тлумачення положень пункту 7 частини першої, пункту 3 частини другої статті 3, підпункту 1 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про очищення влади"; частини третьої статті 4, підпункту 1 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону у взаємозв’язку з його положеннями частини другої статті 1; статті 19 Конституції України у взаємозв’язку з положеннями її статті 64, частини третьої статті 4, підпункту 1 пункту 2 розділу "Прикінцеві та перехідні положення" цього закону (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 76 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про відновлення довіри до судової влади в Україні" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про припинення конституційного провадження у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пункту 3 Постанови Кабінету Міністрів України "Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням" від 22 серпня 1996 року № 992 та пунктів 4, 6, 14, 17 Порядку працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка яких здійснюється за державним замовленням, затвердженого зазначеною постановою (2017)
Гультай М. М. - Захист прав і свобод людини і громадянина Конституційним Судом України (2017)
Костицький М. В. - До питання про методологію конституційної юрисдикції, Кушакова-Костицька Н. В. (2017)
Огляд Другого конгресу Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (2017)
Резолюція Другого конгресу Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів (2017)
Річний звіт Асоціації конституційного правосуддя країн регіонів Балтійського та Чорного морів за 2016 рік (2017)
Вітальна промова судді Конституційного Суду України Станіслава Шевчука на XVII Конгресі Конференції європейських конституційних судів (2017)
Виступ судді Конституційного Суду України М. Мельника на XVII Конгресі Конференції європейських конституційних судів (2017)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Травень – липень 2017 року (2017)
Реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, що вийшли друком у 2017 році (2017)
До уваги шановних авторів (2017)
Посох Б. О. - Методичні підходи до визначення зусиль, що діють на опорні елементи реактора ВВЕР-1000 при проектних режимах експлуатації енергоблока (2020)
Носовський А. В. - Математична модель автоматичного розпізнавання латентних передаварійних станів системи механічного ущільнення вала головних циркуляційних насосів АЕС, Шараєвський Г. І., Фіалко H. М., Шараєвський І. Г., Зімін Л. Б. (2020)
Виговський О. В. - Діагностичні ознаки закупорки порожнистих провідників та підвищеного струму в елементарних провідниках обмотки статора турбогенераторів АЕС України (2020)
Kukhotskyi О. V. - Thermal hydraulics verification safety studies to support the licensing of neutron source Accelerator Driven System, Nosovskyi А. V. (2020)
Mykhailov О. V. - Analysis of radionuclide contamination features in solid radioactive waste of the "light" eastern compartment of solid waste repository of Chornobyl NPP, Bezmylov V. M., Terzi A. K. (2020)
Высотский E. Д. - Экспертная оценка текущего уровня подкритичности скоплений топливосодержащих материалов в объекте "Укрытие" после установки нового безопасного конфайнмента, Сущенко К. А., Годун P. Л. (2020)
Шинкаренко В. К. - Радіоактивні аерозолі в ближній зоні Чорнобильської атомної електростанції у 2018 р., Талерко М. М., Кашпур В. О., Скоряк Г. Г., Свирид О. А. (2020)
Лев Т. Д. - Особенности создания картографического материала для решения задач оценки и прогноза радиоэкологической обстановки, Тищенко О. Г, Пискун В. Н. (2020)
Пузырная Л. Н. - Радиоактивные элементы в природной и питьевой воде Украины, Масъко А. Н., Пшинко Г. Н., Гончарук В. В. (2020)
Шабалін Б. Г. - Дослідження кінетики сорбції 90Sr і 137Cs природним, кислотно- та лужно-модифікованим кліноптилолітами Сокирницького родовища, Ярошенко К. К., Колябіна I. Л. (2020)
Правила для авторів (2020)
Петрова І. В. - Святкова культура Версалю як засіб репрезентативної політики Людовіка XIV (2019)
Степанова О. А. - Семіосфера біблійних образів: функціонування в культурі (2019)
Шинкарук В. Д. - Шевченкова спадщина – унікальний культурний скарб українського народу, Шинкарук О. В. (2019)
Авер'янова Н. М. - Цивілізаційний розвиток українського народу: культуротворчі аспекти, Воропаєва Т. С. (2019)
Дичковський С. І. - Нові тенденції культурного туризму в парадигмі дігітал-ейч: від індустрії вражень до культурного брендування (2019)
Косінова О. М. - Характеристика педагогічного спілкування і його значення для формування корпоративної культури тележурналістів (2019)
Богданець-Білоскаленко Н. І. - Культурні коди і мистецька комунікація діячів українського театру кінця XIX‒ початку XX століть, Недін Л. М., Погребняк І. В. (2019)
Karpov V. - Mythology of aesthetics: assembly of antiques musts and laws of neurostetics, Syrotynska N. (2019)
Лошков Ю. І. - Мистецько-інформаційні виміри музичного тезаурусу, Калашник М. П. (2019)
Прищенко С. В. - Функционалізм Баухаузу та його вплив на розвиток дизайну і реклами (до 100-річного ювілею) (2019)
Титаренко В. П. - Полтавська традиційна вишивка (2019)
Школьна О. В. - Зміни підходів до адміністрування художньо-виробничих процесів Києво-Межигірської фаянсової фабрики впродовж ХІХ століття (2019)
Shumilina O. - Church works by M. Berezovsky in the interpretation aurum of post-author editions (2019)
Яковець І. О. - Концепт "мистецький патерн художнього музею" (2019)
Бардашевська Я. М. - Фактори жанрового міксту й хорової сонорики у втіленні образності світських творів В. Степурка (2019)
Бардік М. А. - Православний живопис і невідомий малюнок М. Врубеля (2019)
Varakuta M. - Traditions of choral concert in the psalmody of H. Havrylets (2019)
Васюта О. П. - Творча діяльність Володимира Суховерського в контексті розвитку музичної освіти України новітньої доби (2019)
Григорчук Т. В. - Культурний простір міста як середовище реалізації музичної культури, Тадля О. М. (2019)
Дем'янчук А. Л. - Створення хореографічного образу засобами пластичних і часових мистецтв, Кундис Р. Ю. (2019)
Микуланинець Л. М. - Міфотворчість як складова життєпису митця (2019)
Міщенко І. І. - Скульптура Буковини середини ХХ початку ХХІ століття: від соціалістичного реалізму до постмодернізму (2019)
Одрехівський В. В. - Концептуально-пластичні аспекти поліхромії та кінетизму в українській скульптурі ХХ століття, Одрехівський В. В. (2019)
Павлюк Т. С. - Формування стандартної та латиноамериканської програм у системі конкурсного бального танцю в Німеччині (2019)
Палійчук А. В. - Ноематичні риси авторської мови В. Івасюка, Чавус Л. І. (2019)
Погребняк Г. П. - Образ автора в кіномистецтві як відображення картини світу. Частина 1. літературний і кіноавтор:перехресний взаємовплив (2019)
Солярська-Комарчук І. О. - Особливості зображення Свято-Іллінської церкви в Суботові у роботах художників (2019)
Татарнікова А. А. - Видіння радості у "Фауст-симфонії" Ф. Ліста як втілення епохального символу романтизму (2019)
Трофімов А. - Стильові особливості ранніх симфоній Й. Гайдна (2019)
Шевченко Л. М. - Сучасна піаністична культура і бетховеніанство – моцартіанство в ній (2019)
Глуханич О. М. - Постать Д.Задора у контексті становлення професійної музичної освіти на Закарпатті (2019)
Чабаненко Н. А. - Українська фортепіанна музика кінця ХХ ст. та тенденції авангардизму (2019)
Лук'яненко К. А. - Творчі пошуки балетмейстерів українського балетного театру в 1960-ті роки (2019)
Білоножко Н. Є. - Рецензія на книгу Еліс Фокс і Ханни Макферсон "Практика інклюзивного мистецтва та його дослідження: критичний маніфест" (2019)
Title (2020)
Table of Contents (2020)
Baturin Y. - The Astronaut’s Legal Status (2020)
Bezzubov D. - Administrative and Legal Forms of Regulation of the Modern Market of Space Services and Technologies (2020)
Drozd O. - Cooperation between Ukraine and Kazakhstan in the Space Sector: Background, Regulatory Framework, and Further Development (2020)
Halunko V. - International Legal Regulation of the Missile Technology Control Regime in the Aspect of Private Space Company Activities, Buhlak Y., Pauk O. (2020)
Kostenko I. - Current Problems and Challenges in International Space Law: Legal Aspects (2020)
Ma B. - The Cooperation between China and Ukraine in Space Exploration: Genesis and Development, Soroka L. (2020)
Prykhodko A. - Corruption Factor as a Destabilizing Element of Development of the Space Industry, Oksin V. (2020)
Rуzhenko I. - International Legal Regulation of Space Tourism, Halahan O. (2020)
Semenyaka V. - National Space Activities: Modern Realities and Legal Challenges (2020)
Sokiran M. - Space Critical Infrastructures as Part of Critical Infrastructures: Threats and Methods of Protection (2020)
Liu J. - China Airlines "Escort” to Fight Outbreak Prevention and Control (2020)
Будяк В. В. - Колористичні та орнаментально-декоративні прийоми "гламуризації" одягу та доповнень до нього (2015)
Глебова Т. А - Трансформация пластического образа человека в контексте эволюции философско- эстетической трактовки тела в парадигме классического искусства (2015)
Гоголь В. Д. - Атракційна скульптура як особлива форма вираження в пластичному мистецтві (проблеми типології) (2015)
Ламонова О. В. - Олександр Івахненко — ілюстратор російської класики (2015)
Попович К. М. - Літографії В. М. Іванова-Ахметова у контексті графічного мистецтва Києва (2015)
Мельникова У. П. - Художньо-естетичні пошуки першої третини ХХ століття в Україні (2015)
Мотиль Р. Я. - До історії української народної кераміки середини ХХ — початку ХХІ століття (2015)
Назарчук М. В. - Типологія творів народного ткацтва Волинського Полісся ХІХ — першої третини ХХ століття: вбрання (2015)
Приймак Х. П. - Народне декоративно-ужиткове мистецтво Сокальщини 2 пол. XIX — 1 пол. XX ст. у порубіжній зоні в контексті соціально-економічних і суспільно політичних чинників (2015)
Якимчук О. В. - Візуальна складова екранізованого образу Кощія Безсмертного, Артеменко М. П., Фефелов А. О. (2015)
Васильєва Л. А. - Морально-імперативний дискурс реклами у літературно-художній творчості, Проценко О. П. (2015)
Дудник М. Г. - Инновационные игры в методах генерирования идей (2015)
Коваленко Ю. Б. - Атрактивно-гносеологічні чинники репрезентації людей з особливими потребами на сучасному екрані (2015)
Костогрыз С. А. - Влияние инструментализма на специфику интонационной жанровости в композиторском творчестве для балалайки (2015)
Кригін О. І. - Значення діяльності А. Сеговії в контексті еволюції мистецтва фламенко ХХ ст.: традиції і новації (2015)
Миславський В. Н. - Побутові фільми в українському кінематографі 1927-1930-х років (2015)
Муединов Д. М. - Микрохроматика в истории исполнительства на духовых инструментах (2015)
Олійник Н. П. - Захисні дії в купальській обрядовості українців Харківсько-Бєлгородської етноконтактної зони (за матеріалами фольклорно-етнографічних експедицій) (2015)
Потоцька О. В. - Типологія інтерпретаційного мислення у працях дослідників: до питання постановки проблеми (2015)
Присталов И.К. - Принципы пианистической свободы в свете "Теории энергетического равновесия в исполнительском искусстве", Петренко И. А. (2015)
Шумська Я. І. - Міжнародні фестивалі перформансу: виникнення, співпраця та мистецький взаємообмін (2015)
Гавронский В. П. - Законы зрительного восприятия скульптурного произведения (2015)
Жердев В. В. - Мавзолей на горе Ротенберг: любовь никогда не умрет (2015)
Король Н. Я. - Народна вишивка в моделюванні святкового одягу для дітей: художні аспекти промислового виготовлення дитячих вишиванок в сучасній Україні (2015)
Кудрявцева К. П. - Форми предметів і простору як чинники композиційної цілісності станкової картини (2015)
Майовець А. І. - Вплив технологічних чинників на особливості відтворення та художньо-образний лад ілюстрацій в книгах для дітей (на прикладі митців львівського мистецького середовища) (2015)
Мельничук Л. Ю. - Колекціонування творів мистецтва як складова художнього життя (2015)
Присяжнюк Д. А. - Специфіка дизайну інтер'єрів у контексті девелопменту житлової нерухомості в Україні (2015)
Яремчук О. М. - Когда "технэ" перестало быть искусством. Часть 3. Марксистко-ленинская концепция техники (2015)
Кюнцлі Р. В. - Тенденції розвитку сакральної архітектури Львівщини початку ХХІ століття: пошуки нових об'ємно-просторових вирішень сучасного храму (2015)
Малясова Г. В. - Свободное художественное образование послереволюционной Украины: опыт реформы по материалам ГАРФ (1918-1921) (2015)
Соколюк Л. Д. - Михайло Жук: шляхом модернізму (перший чернігівський період. 1905-1916 рр.) (2015)
Шевлюга О. А. - Ікона "Спас у Славі" в українських іконостасах XV — XVi ст. (2015)
Миславский В. Н. - Музыкальное сопровождение фильмов в Украине в 1920-х годах (2015)
Олійник Н. П. - Антропоморфна атрибутика календарної обрядовості слобожан та її магічні функції (2015)
Присталов И. К. - Опорный механизм вокального процесса в свете "Теории энергетического равновесия в исполнительском искусстве" (2015)
Тополевський В. Ю. - Потенціал педагогічної діяльності як здобуток театральної школи ВНЗ (2015)
Уманець О. В. - Інтерпретація концепту знання та фаустівської міфологеми в романі В. Брюсова "Вогняний ангел" (2015)
Цехмістро О. В. - Методологія постановки естрадного голосу: стан розробки проблеми (2015)
Ященко І. А. - Умови опанування принципу позиційно-багаторядного аплікатурного методу гри на багаторядному баяні (2015)
Title (2019)
Болкот П. А. - Математична модель визначення магнітних провідностей давачів кута із трансверсною магнітною системою, Хай М. В., Харчишин Б. М. (2019)
Гавдьо І. Р. - Математична модель магнітного стану колекторного двигуна із магнітоелектричним збудженням (2019)
Гапанович В. Г. - Експериментальні дослідження динамічних процесів статичного тиристорного компенсатора для системи електропостачання шахтного навантаження, Бахор З. М. (2019)
Куцик А. С. - Математичне моделювання в реальному часі асинхронного генератора з інвертором напруги в колі ротора, Плахтина О. Г. (2019)
Лисяк В. Г. - Моделювання усталених режимів електромережі зі синхронним електроприводом гідравлічного навантаження, Олійник М. Й., Сабат М. Б., Шелех Ю. Л. (2019)
Місюренко В. О. - Дослідження можливостей використання перетворювача частоти ATV340 для задач синхронізації швидкостей механічно не зв’язаних електроприводів механізмів, Семенюк М. Б. (2019)
Ткачук В. І. - Вентильний реактивний двигун із буфером енергії в системах із автономним живленням обмеженої потужності, Біляковський І. Є., Каша Л. В. (2019)
Чабан А. В. - Математичне моделювання комутаційних електромагнітних процесів у довгих лініях електропередач у циклі АПВ, Лисяк Г. М., Левонюк В. Р. (2019)
Щур І. З. - Людино-машинне керування одновісним двоколісним персональним електричним транспортним засобом за умови лінійного руху, Дзьоба Т. Я., Голубовський П. Й. (2019)
Яцун М. А. - Вихідна напруга локального первинного внутрішнього вихрострумового перетворювача трансформаторного типу в електропровідній феромагнітній трубі (2019)
Чабан В. Й. - Синґулярні проблеми в задачах електрики і механіки за ідеалізації математичного опису, Крохмальний Б. І. (2019)
Акімов Д. І. - Основні функції музеїв у контексті маркетингу мистецтва (2019)
Дичковський С. І. - Культурний туризм як сфера реалізації дозвіллєвих технологій та віртуального досвіду (2019)
Савченко А. А. - Історичні виміри правової культури: концептуальний аспект (2019)
Сидоренко І. Г. - Ціннісні виміри взаємодії культур у сучасному європейському просторі (2019)
Фабрика-Процька О. Р. - Динаміка культурної та етнічної ідентифікації на українському пограниччі в період сьогодення (2019)
Айгістова А. А. - Гармонія і культурно-світоглядні трансформації: синтез мистецтв (2019)
Боголюбова І. В. - Урбаністична культурологія: почути образ міста (частина ІІ) (2019)
Соболєвська С.О. - Методологічні засади дослідження культуротворчої функції українського аматорського театру (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2019)
Шворак І. Ю. - Ґендерні субкультури у весільній традиції західної Волині як соціально-міфологічна структура (2019)
Кущ А. В. - Архітектоніка заголовків та рубрикація у періодичних виданнях, Тишкевич К. І. (2019)
Бардік М. А. - Видання Києво-Печерської лаври як джерело атрибуції розписів Київського Софійського собору XVIII століття – 1840-х років (2019)
Бойко Х. С. - Епітафії давніх юдейських кладовищ східної Галичини як джерело для історичних та мистецьких студій (2019)
Несен І. І. - Українське народне житло в контексті проблеми синтезу мистецтв (2019)
Ус В. Ф. - Пріоритетні питання збереження та охорони православних сакральних пам?ятників (2019)
Лампека М. Г. - Продукція Київського експериментального кераміко-художнього заводу в фондах Національного музею українського народного декоративного мистецтва (2019)
Гуренко М. О. - Гламур як потреба самовиразу в індустрії дизайну (2019)
Бабченко Я. Ю. - Графічний дизайн у просторі інформаційно-комунікативних технологій сучасності (2019)
Вовкун В. В. - Поема Івана Франка "Лис Микита" у постановках театрів України на початку ХХІ століття (2019)
Косінова О. Н. - Підготовка студентів вищих навчальних закладів мистецтв як актуальний напрямок естетичного виховання в інформаційному суспільстві (2019)
Литвиненко В. А. - Народна поетична творчість як джерело образності в народно-сценічній хореографії (2019)
Базела Д. Д. - Міжнародні організації та їх вплив на розвиток спортивно-танцювального руху в Україні (2019)
Вакуленко О. М. - Новаторство сценічних бальних танців початку XXI століття (2019)
Дем’яненко С. М. - Фестиваль театрального мистецтва "Коломийські представлення": становлення і розвиток (2019)
Лук’яненко К. А. - Хореографічний симфонізм в контексті оновлення українського балетного театру (50-60-і рр. ХХ ст.) (2019)
Майборода Н. В. - Специфіка каскадерського мистецтва в сучасній вітчизняній кіноіндустрії (2019)
Сорока М. В. - Креативні вимірювання сценічного синтезу авангарду (2019)
Козлін В. Й. - Створення музики в Cakewalk SONAR Platinum (частина 3), Грищенко В. І. (2019)
Мустафаєв Ф. М. - Історичні аспекти розвитку української вокально-педагогічної школи в ХХ - на початку XXI століття (2019)
Кравченко А. І. - Етнокультурні витоки семіозису української камерно-інструментальної музики (2019)
Лю Кетін - Стильові принципи китайського мистецтва ХХ століття і музика Тайваню (2019)
Підгорбунський М. А. - Археографічний аналіз українських рукописних співочих збірок Тріодей XVI ст . (2019)
Степурко В. І. - Наративні концепти творчості композитора Михаїла Шуха (2019)
Татарнікова А. А. - Славословний аспект поетики реквієму "Lux aeterna" М. Шуха в руслі духовних традицій української культури (2019)
Шевченко Л. М. - Особливості клавірного наповнення музики мюзиклу "Привид опери" Л.Уеббера (2019)
Кдирова І. О. - Етнічний ренесанс в умовах розвитку Української державності (2019)
Базіна Н.Ю. - Нові аспекти музичної мови в творчості Сергія Прокоф'єва і їх виконавська рецепція (на прикладі сонати для скрипки і фортепіано ор. 80, №1) (2019)
Бекіров У. Р. - Джаз в творчості композиторів Криму (2019)
Глуханич О. М. - Роль Ужгородського інституту культури і мистецтв у розвитку професійної музичної освіти Закарпаття (2019)
Остапчук Н. М. - Неофольклористичні тенденції у творчості баяністів-акордеоністів XX ст. (2019)
Чень Юньцзя - Увертюра "Рух вітру" Го Веньцзін як зразок інноваційного підходу до китайської програмної увертюри (2019)
Чабаненко Н. А. - Інтонаційність музики як категорія виконавського мистецтва (2019)
Title (2020)
Баран П. М. - Автоматичне повторне ввімкнення в електричній мережі з ізольованою нейтраллю за однофазного замикання на землю, Кідиба В. П., Пришляк Я. Д., Сабадаш І. О. (2020)
Білецький Ю. - Синтез та аналіз системи енергоформуючого керування вітросонячною енергоустановкою з гібридною системою накопиченя енергії, Кузик Р.-І., Ломпарт Ю. (2020)
Боровець Т. В. - Застосування нечіткого фільтра частинок для спостереження станів динамічної системи в режимі реального часу (2020)
Варецький Ю. О. - Паралельна робота трансформаторів в системі електропостачання шахти, Коновал В. С. (2020)
Гавдьо І. Р. - Оцінка стійкості до розмагнічування двигуна постійного струму зі збудженням від постійних магнітів (2020)
Макарчук О. В. - Особливості проектування індукційного водонагрівача, Крохмальний Б. І., Гайдук В. Г. (2020)
Marushchak Y. - Influence analysis of unstable zeroes and poles on the stability of the feedback systems, Moroz V., Tsyapa V., Holovac I., Chupylo I. (2020)
Мороз В. І. - Комп’ютерне моделювання системних стабілізаторів потужності електроенергетичних систем, Коновал В. С. (2020)
Паранчук Я. С. - Шляхи удосконалення електромеханічної системи керування наведення озброєння бойової машини БМ-21 на основі нечіткої логіки, Євдокімов П. М., Кузнєцов О. О. (2020)
Харчишин Б. М. - Основні конструктивні співвідношення лінійного генератора імпульсної дії, Хай М. В., Бойчук Б. Г., Радович М. М. (2020)
Геєць В. М. - Суспільний капітал – 25: одержавленість чи державотворчість? (2016)
Звєряков М. І. - Уроки ринкової трансформації в Україні (2016)
Вишневський В. П. - Глобальна неоіндустріалізація та її уроки для України (2016)
Данилишин Б. М. - Тактика еволюціонізму в сучасному економічному розвитку світу (в аспекті Третьої та Четвертої промислових революцій) (2016)
Лібанова Е. М. - Криза політики доходів в Україні (2016)
Базилевич В. Д. - Економічна наука та освіта в епоху системних трансформацій: нові виклики і запити до фундаментальної теорії (2016)
Амоша О. І. - Промисловість Донбасу на шляху до відновлення (2016)
Буркинський Б. В. - Великі можливості та недосяжні мрії (2016)
Summaries (2016)
Тарасевич В. М. - Чверть століття незалежності України: актуальні контексти та імперативи соціально-економічних реформ (2017)
Вишневський В. П. - Смарт-промисловість: перспективи і проблеми, Князєв С. І. (2017)
Рябініна Л. М. - Проблеми теоретичної обгрунтованості ряду визначень у законодавчих та нормативних документах з банківництва (2017)
Клименко О. В. - Стійкість і стабільність ринків небанківських фінансових послуг України (2017)
Погорєлов В. С. - Організація міжбюджетних відносин в умовах фіскальної децентралізації (2017)
Колодійчук В. А. - Перспективи розвитку зернопродуктового підкомплексу АПК України в умовах уніфікації міжнародних логістичних стандартів, Яців І. Б. (2017)
Мельникова М. В. - Модернізація комунальної інфраструктури міських агломерацій, Градобоєва Є. С. (2017)
Хвесик М. А. - Фізична економія: оновлення поглядів на концепт сталого розвитку (2017)
Summaries (2017)
Редакційна політика та етичні принципи (2017)
Скрипник А. В. - Оптимізація газопостачання в умовах світової експансії скрапленого природного газу, Нам'ясенко Ю. О. (2019)
Ігнатюк А. І. - Безпека страхового ринку України в умовах фінансової глобалізації: загрози та напрями регулювання, Шолойко А. С. (2019)
Балтабеков М. Д. - Эволюция теоретических подходов к определению актива в системе Международных бухгалтерских стандартов (2019)
Thom N. - Talent management by means of "trainee programmes" (2019)
Шамілева Л. Л. - Резерви розвитку соціального і трудового потенціалів України, Хандій О. О. (2019)
Махсма М. Б. - Передумови розвитку дистанційної зайнятості сільського населення, Гаврилов В. М., Волощук С. Д. (2019)
Архангельский Ю. С. - О ключевых современных проблемах Украины (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Кораблін С. О. - Щодо окремих аспектів взаємовідносин України і МВФ (2019)
Петрик О. І. - Україна та МВФ: основні аспекти співробітництва (2019)
Шаров О. М. - "Труднощі перекладу", або існуючі підходи до співпраці з МВФ та реальні можливості (2019)
Борзенко О. О. - Порядок розрахунку квот після реформи МВФ: зміни в єдиному пакеті (2019)
Плотніков О. В. - Проблеми співробітництва України з міжнародними фінансовими організаціями (2019)
Панфілова Т. О. - Роль МВФ як суб’єкта глобального управління в розвитку світової економіки (2019)
Редзюк Є. В. - Співпраця з МВФ: вплив на економічне зростання країн світу і України (2019)
Кузняк Б. Я. - Проблеми розвитку в Україні фермерських господарств і кооперативів, що їх обслуговують (2019)
Крючкова І. В. - Кваснюк про залежність економічного зростання від рівня заощаджень (2019)
Відомий вчений, освітянин, громадський діяч (2019)
Summaries (2019)
Редакційна політика та етичні принципи (2019)
Колодко Гж. В. - Економіка Нового прагматизму: тотожність, мета, методи (2020)
Пустовийт Р. Ф. - Воздействие институциональных факторов и рисков политической нестабильности на экономику государства, Куклин О. В. (2020)
Кудряшов В. П. - Управління фінансуванням державного бюджету України (2020)
Диба М. І. - Глобальні тенденції та потенціал розвитку ринку краудфандингу в Україні, Гернего Ю. О. (2020)
Гордіца К. А. - Структурні перетворення в Україні в контексті розвитку міжнародних економічних відносин: історичний вимір, Сливка Т. О. (2020)
Редакційна політика та етичні принципи (2020)
Хрипко С. А. - Феномен української антропоніміки: духовно-семантичний контекст осмислення, Ломачинська І. М., Яценко Г. Ю. (2019)
Керстюк З. В. - Діяльність Католицької церкви у підтримці християн Близького Сходу (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського