Калинюк Т. В. - Національно-культурна семантика фразеологічних одиниць крізь призму взаємозв’язку мови та культури (2018)
Коваленко Н. Д. - Пасивна лексика в сучасних діалектних словниках і текстах, Коваленко Б. О. (2018)
Козак Р. В. - Підходи до теоретичного опису складні української мови у лінгвістичних працях Івана Огієнка (2018)
Комінярська І. М. - Проспекція глаголиці та кирилиці Івана Огієнка (2018)
Кравченко-Дзондза О. Е. - Іван Огієнко – дослідник літературної мови Галичини (2018)
Кропивко І. В. - Етнолокалістські мовні дискурси в сучасній художній літературі України та Польщі (2018)
Литвинюк О. М. - Роль англійської та німецької мов для українських науковців, Фоміна Г. В. (2018)
Мартіна О. В. - Комунікативні умови формування мовної особистості учнів початкових класів (на основі педагогічних ідей Івана Огієнка) (2018)
Марчук Л. М. - Поняття фемінності (за Іваном Огієнком) та становлення фемінітивів у сучасній українській мові (2018)
Мєлєкєсцева Н. В. - Формування національно-мовної особистості майбутніх учителів початкових класів на основі рідномовних обов’язків Івана Огієнка (2018)
Мозолюк О. М. - Просторові словосполучення в драматичних поемах "Вікові наші рани" Івана Огієнка (2018)
Монастирська Р. І. - І. Огієнко про культурно-освітній вплив України на Московію в XVII столітті (2018)
Огар А. О. - Вербалізація концепту Україна в художніх творах Івана Огієнка (2018)
Пентилюк М. І. - Культуромовний підхід до виховання особистості в контексті наукової спадщини І. Огієнка, Гайдаєнко І. В. (2018)
Сірант А. М. - Мовні засоби творення образу Богдана Хмельницького в історичній поемі І. Огієнка "Недоспівана пісня" (2018)
Сукаленко Т. М. - Лінгвокультурний типаж "пані" в українському художньому дискурсі ХІХ ст. (2018)
Тимкова В. А. - Вивчення професійної фразеології студентами аграрного профілю крізь науковий дискурс Івана Огієнка (2018)
Федькова І. А. - Перифрази у "Філософських містеріях" митрополита Іларіона, Беркещук І. С. (2018)
Шмирко О. С. - Патріотичне виховання засобами навчальних дисциплін (на прикладі наукових творів Івана Огієнка) (2018)
Яремчук І. М. - Лінгвістичні особливості спадщини Івана Огієнка (2018)
Волковинська І. В. - Епітетний комплекс як носій символічних значень у поемі І. Огієнка "На Голготі" (2018)
Громик Л. І. - "Буття на чужині": Іван Огієнко про національну свідомість української еміграції (2018)
Загоруйко Н. А. - Публіцистичний дискурс епістолярної спадщини Івана Огієнка (2018)
Кирильчук О. М. - Українська еміграційна мазепіана 1950-60-х років (2018)
Мітроусова Т. В. - І. Огієнко і видатні постаті XX століття (2018)
Набитович І. Й. - Ведута Парижа та французький імпресіонізм у літературному доробку Дарії Віконської (2018)
Никитюк С. І. - Етнокультурний пласт Івана Огієнка (2018)
Нога Г. М. - Етика як повсякденна практика: виховні ідеали Григорія Сковороди у його епістолярії (2018)
Почапська О. І. - Освітні ідеали Івана Огієнка та радянська студентська періодика: інформаційний вакуум як стратегічна домінанта радянської пропаганди (на матеріалі аналізу газети Кам’янець-Подільського державного університету "Радянський студент") (2018)
Починок Л. І. - Мотив духовного заповіту у творчому просторі Ольги Кобилянської (2018)
Райбедюк Г. Б. - Націософські ідеї Івана Огієнка в науково-художньому дискурсі Ірини Калинець (2018)
Ромас Л. М. - Художнє осмислення внеску братів Розумовських у розбудову державності та питання впливу української культури на московську (на матеріалі роману Ю. Мушкетика "Останній гетьман") (2018)
Свідер І. А. - До проблеми вивчення речового образу на ранньому етапі становлення літератури (2018)
Хохель Д. Ю. - "Уріж та його духи" Галини Пагутяк у світлі ідей Івана Огієнка (2018)
Янковська Ж. О. - Історико-релігійна монографія Івана Огієнка "Дохристиянські вірування українського народу" в контексті поступування народознавчої науки (2018)
Джурбій Т. О. - Байкарські традиції Поділля: типологічні особливості (2018)
Добринчук О. О. - Мова як засіб патріотичного виховання (на матеріалі казки подільського письменника Миколи Магери "Казка про хоробрих з найхоробріших") (2018)
Лаврусевич Н. О. - "Непишна квітка рідного Поділля…". Подільські топоси в поезії Наталії Кащук (2018)
Немченко І. В. - Художня модель степу в творчості поета-подолянина Василя Загороднюка (2018)
Павлова А. К. - Іманентне і трансцендентне як аспекти однієї ідеї у поетичній творчості Оксани Шалак (2018)
Тимченко А. О. - Фоніка поезії Володимира Свідзінського (2018)
Гудима Н. В. - Комунікативна компетентність учителя початкової школи як один із чинників його успішної професійної діяльності (2018)
Гурський В. А. - Педагогічні погляди та просвітницька діяльність М. Пирогова на Поділлі (2018)
Кучинська І. О. - Виховання громадянськості у педагогічних поглядах Івана Огієнка (2018)
Олинець Т. В. - Педагогіка партнерства у концепції НУШ та у світлі ідей Івана Огієнка (2018)
Поліщук С. В. - Духовне виховання студентської і учнівської молоді у творчій спадщині Івана Огієнка (2018)
Рева Л. Г. - Іван Іванович Огієнко, його роль в українській культурі (2018)
Романчук С. М. - Духовна прірва молодого покоління: ретроспективний погляд Івана Огієнка, Мичак Н. Г. (2018)
Третяк Н. В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до розв’язання дидактичних проблем (на основі педагогічних ідей І. Огієнка) (2018)
Франчук Т. Й. - Ідеї фундаторів Кам’янець-Подільського університету через призму сучасної освітньої стратегії розвитку (2018)
Крецька Ю. А. - I. Ohijenko – Fundator und Rektor der Kamjanez'-Podilsker Universit?t (2018)
Насмінчук Г. Й. - У руслі традицій Івана Огієнка: здобутки і перспективи кафедри історії української літератури та компаративістики, Рарицький О. А. (2018)
Урсу Н. О. - Десять мовних заповідей Івана Огієнка (2018)
Кеба О. В. - Сакральний текст навіки-віків (2018)
Кульбабська О. В. - Лексикографічний порадник з проблем валентно зумовленого керування дієслів сучасної української мови (2018)
Степаненко М. І. - Комунікація як лінгвопсихоментальний процес (2018)
Наші автори (2018)
Вихідні дані (2018)
Яворська Т. І. - Оцінка рівня спеціалізації сільськогосподарського виробництва (2019)
Гавриленко О. В. - Теоретичні основи контролю економічних результатів та його роль у діяльності аграрних підприємств (2019)
Мостова А. Д. - Механізми інтервенцій у забезпеченні продовольчої безпеки держави: зарубіжний досвід та вітчизняна практика (2019)
Морозов В. І. - Стан і трансформація сучасного маркетингу в його віртуально-електронному форматі (2019)
Насібова О. В. - Сутність фінансового планування розвитку підприємства, Манік В. О. (2019)
Пустовгар С. А. - Управління ризиками кредитного портфелю банку на основі аналізу альтернатив їх мінімізації, Коваленко Д. М. (2019)
Богданович О. А. - Оптимізація галузевої структури виробництва продукції в сільськогосподарських підприємствах (2019)
Рижикова Н. І. - Особливості державного регулювання інноваційно-орієнтованого інвестиційного бізнесу в Україні (2019)
Кравченко Ю. М. - Екологічна безпечність та якість сільськогосподарської продукції та її конкурентоспроможність в умовах міжнародної інтеграції, Антощенкова В. В. (2019)
Бондар Н. О. - "Зелена економіка" в індустрії туризму: проблеми і перспективи розвитку в контексті впливу на економічний стан місцевих громад, Тодріна І. В. (2019)
Крутько М. А. - Теоретичні аспекти інноваційно-інвестиційного забезпечення розвитку підприємств АПК, Рижик І. О., Пантус О. С. (2019)
Бабан Т. О. - Експортний потенціал малих суб’єктів господарювання аграрної сфери (2019)
Кравченко О. М. - Механізм формування цінового ланцюга на тваринницьку продукцію в сучасних умовах розвитку України (2019)
Павленко Н. В. - Неформальна зайнятість населення України (2019)
Сєвідова І. О. - Особливості організаційно-економічного механізму забезпечення конкурентоспроможності маркетингової діяльності аграрних підприємств, Плигун С. В. (2019)
Романюк І. А. - Формування маркетингової стратегії підприємств галузі туризму (2019)
Бобловський О. Ю. - Обґрунтування стратегії управління персоналом в публічних установах, Падалка В. М. (2019)
Маренич Т. Г. - Напрями вдосконалення управління витратами в аграрних підприємствах (2019)
Kuskova S. V. - Principles of office development management, Zaika S. О., Gridin О. V. (2019)
Ніценко В. С. - Проблеми та напрями оптимізації витрат виробництва свинини (2019)
Квятко Т. М. - Роль сучасних теорій конкуренції у економічній науці (2019)
Сьомич М. І. - Науково-методологічні положення концепції організаційно-правової безпеки підприємства (2019)
Могильницька А. М. - Прийняття та реалізація управлінських рішень в діяльності керівника аграрного підприємства, Дідковська М. А. (2019)
Мандич О. В. - Управління проектами через інструментарій маркетингу підприємства (2019)
Богомолова К. С. - Протиріччя функціонування державних органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, Краля В. Г., Пащенко А. Д. (2019)
Лізут Р. А. - Загальні та деталізовані стратегії управління організаційно-економічною безпекою підприємств (2019)
Гацько А. Ф. - Формування стратегії розвитку малого міста, Сагачко Ю. М., Скляр Д. А. (2019)
Омельченко Г. Ю. - Інвестиційна привабливість підприємств туристичної сфери (2019)
Потишняк О. М. - Роль публічно-приватного партнерства у фінансуванні інфраструктурних проєктів, Міненко С. І., Ракчєєв І. Ю. (2019)
Бабко Н. М. - Маркетингове управління: особливості імплементації в систему менеджменту аграрних підприємств, Калініченко С. М., Микитась А. В., Харчевнікова Л. С. (2019)
Нестерчук Ю. О. - Вплив факторів економічної глобалізації на продовольчу безпеку домогосподарств країни (2019)
Швець О. В. - Діагностика стимулювання економічної активності населення регіонів: методичний контекст (2019)
Смолій Л. В. - Система державних інструментів захисту продовольчої незалежності країни в умовах глобалізації (2019)
Турленко Н. В. - Концептуальні засади забезпечення стабільності та подолання територіальних диспропорцій розвитку регіональної агросфери, Чайковська М. А., Лагодієнко В. В. (2019)
Завгородній А. В. - Основні тенденції зовнішньоекономічної діяльності українського Причорномор’я (2019)
Воронюк Т. А. - Кав'ярня як різновид спеціалізованих закладів ресторанного господарства (2019)
Довгаль О. В. - Розвиток галузі скотарства в сільськогосподарському секторі виробництва Миколаївської області, Лагодієнко Н. В. (2019)
Ільченко С. В. - Інвестиційний клімат розвитку транспортної галузі в контексті економічних тенденцій регіону, Машканцева С. О. (2019)
Клочан І. В. - Оцінка якості інвестиційної діяльності аграрних підприємств Миколаївської області, Потриваєва І. А. (2019)
Ярова Н. В. - Логістичний менеджмент як інструмент ефективного управління транспортною системою підприємств регіону, Омельчук К. С. (2019)
Прокопенко О. В. - Особливості функціонування аграрних підприємств через використання систем менеджменту (2019)
Ганжуренко І. В. - Трансформація механізмів та систем менеджменту маркетингово-збутової та логістичної діяльності аграрних підприємств та об'єднань (2019)
Маркіна І. А. - Організаційній засади створення віртуальної платформи "забезпечення інформаційної безпеки підприємств агропродовольчої сфери" на засадах інтелектуального краудсорсингу, Дячков Д. В. (2019)
Провотар О. І. - Нечіткі ймовірності нечітких подій, Провотар О. О. (2020)
Хиленко В. В. - Применение блокчейн-технологий для повышения качества АСУ сложных динамических систем (2020)
Литвиненко А. Е. - Алгоритмы вывода решений на основе унифицированных логических моделей управления (2020)
Горбулін В. П. - Оптимізація маршрутів команди БПЛА за наявності альтернативних та динамічних депо, Гуляницький Л. Ф., Сергієнко І. В. (2020)
Власенко Л. А. - О стохастическом оптимальном управлении дескрипторной системой, Руткас А. Г., Семенец В. В., Чикрий А. А. (2020)
Бородіна О. М. - Математичне моделювання диверсифікації сільськогосподарських культур в Україні: наукові підходи та емпіричні результати, Киризюк С. В., Фраєр О. В., Єрмольєв Ю. М., Єрмольєва Т. Ю., Кнoпов П. С., Горбачук В. М. (2020)
Краснитский С. М. - О теоремах бакстеровского типа для обобщенных гауссовских случайных процессов с независимыми значениями, Курченко А. А. (2020)
Шило В. П. - Генетичні алгоритми турнірного витиснення з гаусовою мутацією, Глибовець М. М., Гулаєва Н. М., Нікіщіхіна К. В. (2020)
Норкин В. И. - Обобщенные градиенты в задачах динамической оптимизации, оптимального управления и машинного обучения (2020)
Стоян Ю. Г. - Багатоетапний підхід до розв’язання оптимізаційної задачі пакування неопуклих багатогранників, Чугай А. М. (2020)
Горбійчук М. І. - Оптимальний розподіл проходок за глибиною свердловини в умовах невизначеності, Лазорів О. Т., Заячук Я. І. (2020)
Донец Г. А. - Метод решения задачи условной оптимизации с квадратичной функцией цели на множестве перестановок, Колечкина Л. Н., Нагорная А. Н. (2020)
Потьомкін М. М. - Система підтримки прийняття рішень для розв’язання багатокритерійних задач під час дослідження складних систем, Дублян О. В., Хомчак Р. Б. (2020)
Шаташвили А. Д. - Об одном методе предварительного прогноза временных рядов финансовых данных, Дидманидзе И. Ш., Кахиани Г. А. (2020)
Лукашів Т. О. - Про необхідні та достатні умови стійкості в середньому квадратичному лінійних стохастичних диференціально-різницевих рівнянь у частинних похідних під дією зовнішних збурень типу випадкових величин, Юрченко І. В., Ясинський В. К. (2020)
Поліщук О. Д. - Про уразливість складних мережевих структур та систем (2020)
Игнатенко С. М. - Оценки стойкости симметричной шифрсистемы Ring-LWE относительно атаки с выбранным открытым текстом (2020)
Соловьев В. И. - Обоснование принципиальной возможности применения нейронных сетей глубокого обучения для построения системы выявления следов цифровой обработки фонограмм, Рыбальский О. В., Журавель В. В. (2020)
Гнатів Л. О. - Цілочислові модифіковані синусні перетворення. Метод побудови і роздільні направлені адаптивні перетворення для intra-прогнозування в кодуванні зображень/відео (2020)
Гладун О. В. - Підліток у соціальному просторі (з досвіду сталого розвитку позашкільної освіти туристсько-краєзнавчого профілю) (2017)
Онофрійчук Л. М. - Педагогічний аспект дитячого музичного театру в історичному контексті (2017)
Федчишина Т. Л. - Педагогічні умови використання ІКТ у фаховій підготовці вихователя дошкільного навчального закладу (2017)
Фурман О. Д. - Інклюзивна освіта: створення комфортного середовища для дітей із різними стартовими можливостями (2017)
Гордійчук Г. Б. - Використання методів інтерактивного навчання у закладах професійної освіти, Кирильчук С. М. (2017)
Зельман Л. Н. - Професійна підготовка кваліфікованих робітників сфери обслуговування в нових соціально-економічних умовах (2017)
Кобися В. М. - Використання інформаційних технологій у професійній освіті, Лиса А. І. (2017)
Черненко Я. І. - Реалізація компетентнісного підходу під час навчання математики учнів ПТНЗ (2017)
Ілясова Ю. С. - Аналіз закордонного досвіду підготовки медичних молодших спеціалістів (2017)
Караманова З. А. - Урахування психолого-педагогічних особливостей діяльності та особистості студентів машинобудівного коледжу в процесі навчання математики (2017)
Авраменко Н. О. - Педагогічні аспекти навчання професійної термінології іноземних абітурієнтів у вищих медичних навчальних закладах (2017)
Балендр А. В. - Методика розробки навчального курсу за галузевою рамкою кваліфікацій для підготовки прикордонників країн ЄС (2017)
Безлюдна В. В. - Методологічні основи професійної підготовки майбутніх учителів іноземних мов (2017)
Безносюк Н. С. - Хімічна компонента у змісті професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання та технологій (2017)
Білозерська Г. О. - Педагогічні та музично-естетичні вимоги до формування розвивального середовища професійної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2017)
Благий О. С. - Формування медико-фізіологічної складової змісту професійного навчання майбутніх інженерів-технологів харчової галузі (2017)
Блажко О. А. - Реалізація компетентнісного підходу у процесі професійної підготовки майбутнього вчителя хімії, Блажко А. В. (2017)
Бойчук В. М. - Застосування комп’ютерно орієнтованих технологій у художньо-графічній підготовці майбутніх учителів (2017)
Бондар Н. Д. - Формування позитивної мотивації студентів щодо вивчення іноземної мови засобами дистанційних технологій, Бірецька Л. С. (2017)
Бурдейна Л. І. - Аналіз стану адаптації студентської молоді до навчання у ВНЗ аграрного профілю (2017)
Вакалюк Т. А. - Аналіз вітчизняного досвіду використання хмарних технологій у навчальному процесі вищої школи (2017)
Вовчаста Н. Я. - Формування іншомовної професійної готовності майбутніх фахівців цивільного захисту: результати експерименту (2017)
Вотякова Л. А. - Про метод побудови диференціальних рівнянь, які є одночасно однорідними і в повних диференціалах, Руда О. Г. (2017)
Вотякова Л. А. - Постановка комплексних задач, Шмулян Я. В (2017)
Габрійчук Л. Е. - Використання мультимедійних засобів у процесі викладання іноземних мов, Тульчак Л. В. (2017)
Горбатюк Р. М. - Формування готовності майбутніх педагогічних фахівців засобами мобільних технологій до професійної діяльності, Потапчук О. І. (2017)
Жовнич О. В. - Система вправ для формування компетентності професійно орієнтованого англомовного писемного спілкування майбутніх журналістів (2017)
Зузяк Т. П. - Основні закономірності та тенденції розвитку педагогічної освіти на поділлі в кінці XVII – початку XX ст. (2017)
Іванчук А. В. - Елементи машинознавства як засіб формування технічного світогляду вчителів технологій (2017)
Кадемія М. Ю. - Інтенсифікація навчального процесу засобами інтерактивного навчання, Дідух Л. І. (2017)
Кириленко Н. М. - Формування комунікативної культури вчителя іноземної мови за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій, Кириленко В. В. (2017)
Костиря І. В. - Теоретичні аспекти формування лідерської позиції майбутніх інженерів у вищих технічних навчальних закладах (2017)
Компанець Н. - Використання інформаційно-комунікативних технологій для активізації пізнавальної діяльності студентів (2017)
Коношевський Л. Л. - Використання ІКТ у навчальному процесі як засобу підвищення доступності та якості освітніх послуг, Коношевський О. Л. (2017)
Крижановський А. І. - Теоретичний аналіз особливостей професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах компетентнісного підходу (2017)
Кучерак І. В. - Культурологічна парадигма вищої освіти: європейські стандарти розвитку (2017)
Мартиненко І. О. - Ідеї акторської театральної майстерності у професійній діяльності вчителя (2017)
Найко Д. А. - Особливості побудови тестових завдань з математичних дисциплін (2017)
Папушина В. А. - Вивчення стану сформованості естетичної культури студентства в процесі навчання літератури (2017)
Уманець В. О. - Можливості застосування інноваційних методик у навчальному процесі ВНЗ, Покаместова Н. Д. (2017)
Поливана А. С. - Огляд провідних тенденції виховання громадянської культури майбутніх учителів на початку XXI ст. (2017)
Скорюкова Я. Г. - Особливості використання системи e-learning server 3000 у процесі вивчення графічних дисциплін, Собчук Н. В., Слободянюк О. В., Гречанюк М. С. (2017)
Тарасенко Г. С. - Моніторинг художньо-творчого потенціалу майбутніх учителів початкових класів у контексті усвідомлення ними аксіологічних домінант виховної діяльності (2017)
Ткаченко В. В. - Особистісно орієнтоване навчання майбутніх менеджерів основам масових комунікацій у процесі викладання дисципліни "соціологія" (2017)
Цюприк А. Я. - Теоретичні засади самостійної роботи студентів у контексті діяльнісного підходу (2017)
Шахіна І. Ю. - Особливості використання соціальних мереж у навчальному процесі та професійній діяльності педагога, Медведєв Р. П. (2017)
Шевчук О. Ф. - Наскрізний електронний посібник фахового спрямування: переваги та особливості (2017)
Швець О. А. - Аспекти дизайн-освіти у Фінляндії, Макар З. Ю. (2017)
Яровенко А. Г. - Об'єктно зорієнтований підхід до вивчення текстових редакторів (2017)
Zarichna O. - Incorporating video content in the esl classroom: learning strategies and conceptual sidelines, Melnyk L., Litvinova A. (2017)
Дзигаленко Л. М. - Дефініція поняття "фахова компетентність" учителя технологій у науково-педагогічній літературі (2017)
Мальцев Д. В. - Клініка, діагностика і лікування первинного вибіркового дефіциту специфічних антитіл у людей (2019)
Наумова О. О. - Сенсибілізація до пилку дерев з точки зору молекулярної алергодіагностики, Гогунська І. В., Забродська Л. В. (2019)
Ткачова Т. М. - Складний шлях діагностики екзогенного алергічного альвеоліту у дітей, Охотнікова О. М., Попова Н. О. (2019)
Клещевой боррелиоз (2019)
Ильченко С. И. - Эффективность применения респираторного пробиотика Streptococcus salivarius K12 для коррекции дисбиотических нарушений ротовой полости у детей с ювенильным ревматоидным артритом, Фиалковская А. А., Иванусь С. Г. (2019)
Климова Е. М. - Спектр антигенных мишеней антинуклеарных антител при определенных клинических фенотипах аутоиммунной миастении и склеродермии, Дроздова Л. А. (2019)
Wollenberg A. - Рекомендації з лікування атопічного дерматиту Європейського дерматологічного форуму, 2019 (European Dermatology Forum), Girolomoni G., Simon D., Barbarot S., Bieber T., Christen-Zaech S., Deleuran M., Fink-Wagner A., Gieler U., Lau S. (2019)
Сучасні питання алергології м. Дніпро, 2–3 квітня 2019 р. (2019)
Передплата (2019)
Малій О. Г. - Оцінювання фінансового і ресурсного потенціалу за фінансовими показниками (на прикладі підприємства авіабудування) (2019)
Гавриленко О. В. - Тенденції ефективності виробництва і реалізації сільськогосподарської продукції аграрних підприємств (2019)
Remynyak I. - Formation and development of professional competences of medical workers, Semenenko A., Semenenko N. (2019)
Насібова О. В. - Методичні підходи фінансового аналізу підприємства, Шипенко А. А. (2019)
Антощенкова В. В. - Управління матеріальними потоками та формування сировинної зони в молокопродуктовому секторі (2019)
Дузькрятченко В. В. - Механізми та системи управління розвитком виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств (2019)
Романюк І. А. - Основні напрями державної підтримки надання послуг сільського зеленого туризму аграрними підприємствами (2019)
Сєвідова І. О. - Сучасні аспекти розвитку маркетингової діяльності підприємств аграрної галузі (2019)
Лозинська Т. М. - Вдосконалення мотиваційного механізму в управлінні державними підприємствами (на прикладі ДП "ДГ "Степне"), Куріпта С. С. (2019)
Кравченко О. М. - Трансмісія ціни між учасниками агропродовольчого ланцюга продукції скотарства, Нетецький Л. Г. (2019)
Грідін О. В. - Передумови забезпечення економічної ефективності виробництва молока та продуктів його переробки в Україні, Мирний Є. В. (2019)
Німкович А. І. - Сутність стратегічного забезпечення та його роль у розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку (2019)
Дерев’янко О. Г. - Оцінювання економічного зростання підприємств за критерієм капіталізації (2019)
Гмиря В. П. - Фінансові інструменти підтримки виробництва аграрної продукції як невід’ємної складової продовольчої безпеки країни (2019)
Мельник О. В. - Аналітичні моделі управлінського оцінювання фундаментальної вартості підприємств (2019)
Петренко Л. А. - Стратегії розвитку компаній-інноваторів на основі інтелектуальної власності (2019)
Маренич Т. Г. - Основні засади інноваційно-інвестиційної діяльності в АПК України, Крутько М. А., Бірченко Н. О. (2019)
Квятко Т. М. - Агромаркетинг в Україні: аспекти розвитку, Вітковський Ю. П. (2019)
Kuskova S. V. - Communications as an effective management instrument, Zaika S. О., Gridin О. V. (2019)
Лагодієнко Н. В. - Необхідність та особливості сталого розвитку аграрного виробництва, Богданов О. О., Дідковська М. А. (2019)
Сьомич М. І. - Аналіз рівня організаційно-правової безпеки суб’єктів аграрного бізнесу (2019)
Сіньмень Хань - Місце експортного потенціалу підприємств агропромислового виробництва в економічному потенціалі країни (2019)
Мандич О. В. - Маркетинговий менеджмент як основа забезпечення конкурентоспроможного розвитку аграрних підприємств (2019)
Дудник О. В. - Вдосконалення процесу забезпечення якісних адміністративних послуг, Калініченко С. М., Микулянець В. А. (2019)
Лізут Р. А. - Критерії класифікації стратегій управління безпекою основної діяльності підприємств (2019)
Подольська О. В. - Види ефективності у публічному адмініструванні та критерії їх оцінювання, Харчевнікова Л. С., Дьякова К. В. (2019)
Омельченко Г. Ю. - Моделювання конкурентних стратегій розвитку підприємств сфери сільського зеленого туризму (2019)
Бабко Н. М. - Механізм формування ідеї для стратегічного маркетингу суб’єктів агробізнесу, Микитась А. В., Науменко І. В. (2019)
Завгородній А. В. - Географічна структура та основні напрямки зовнішньої торгівлі товарами Причорноморського регіону (2019)
Лагодієнко В. В. - Характеристика економічної безпеки підприємств та оцінка основних індикаторів безпеки, Суханова А. В. (2019)
Машканцева С. О. - Методичні аспекти оптимізації витрат в системі мультимодальних перевезень (2019)
Нестерчук Ю. А. - Споживання населенням України продуктів харчування рослинного походження: стан і напрямки поліпшення (2019)
Омельчук К. С. - Якість послуг як індикатор конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі регіону (2019)
Смолій Л. В. - Формування системи продовольчого забезпечення населення України в умовах глобалізаційних викликів (2019)
Турленко Н. В. - Інструменти підвищення інвестиційної привабливості агросфери регіону, Чайковська М. А., Лагодієнко В. В. (2019)
Швець О. В. - Безробіття населення в умовах сталого розвитку регіону (2019)
Прокопенко О. В. - Менеджмент як система управління для забезпечення стратегічного розвитку підприємств (2019)
Майборода О. В. - Маркетинговий механізм підвищення ефективності виробництва плодоовочевої продукції в аграрних підприємствах (2019)
Степаненко С. В. - Роль податку на додану вартість у формуванні доходів бюджету та його ефективність (2019)
Власенко Т. А. - Оцінювання рівня готовності підприємств сільськогосподарського машинобудування до стратегічних змін (2019)
Ганжуренко І. В. - Маркетингові стратегії як основа здійснення збутової та логістичної діяльності аграрного підприємства (2019)
Гопцій Д. О. - Земельна реформа в Україні: актуальні проблеми і перспективи завершення (2019)
Павлов Р. А. - Декомпозиція змін надлишкової доходності фондового індексу ПФТС: визначення каналів впливу економічних інформаційних сигналів, Павлова Т. С., Левкович О. В. (2019)
Андрушків Б. М. - Фейки, чутки та плітки як засіб суспільної дезінформації і послаблення безпекової компоненти управління державою, Вівічар О. І., Кирич Н. Б., Погайдак О. Б. (2019)
Бобиль В. В. - Оподаткування малого бізнесу: нормативно-організаційний аспект, Тщпоркова О. А. (2019)
Мелихова Т. О. - Аналіз фінансового стану та виявлення загроз як засіб прогнозування ймовірності банкрутства промислового підприємства (2019)
Гриньох Н. В. - Національний бренд як індикатор соціально-економічного розвитку України (2019)
Дяченко Л. А. - Формування систем лояльності споживачів на ринку туристичних послуг у контексті тотального управління якістю (2019)
Каира З. С. - Оптимизация объёмов продаж на международных рынках, Ващенко А. П., Шамшин В. М. (2019)
Вівчар О. І. - Формування логістичної стратегії системи економічної безпеки підприємств транспорту із застосуванням апарату економіко-математичного моделювання (2019)
Матусевич О. О. - Підходи та функції до управління змінами підприємств залізниці в сфері пасажирських перевезень, Чаркіна Т.Ю., Галушко Л. Д. (2019)
Дятлова В. В. - Автотранспортний комплекс України: управління розвитком на засадах стандартизації і сертифікації, Дзюба Б. В. (2019)
Дмитрук В. І. - Паблік рилейшнз як інструмент формування репутаційного капіталу підприємств сфери туризму (2019)
Гармідер Л. Д. - Мотиваційні фактори результативності персоналу підприємства, Гончар Л. А. (2019)
Головкова Л. С. - Психологічне забезпечення розвитку соціотехнічних систем професійної діяльності, Шевяков О. В., Головкова А. Е. (2019)
Бакалінський О. В. - Цілісне управління споживчою цінністю залізничних пасажирських перевезень: практика запровадження методологічного підходу, Мельник Т. С. (2019)
Квасній Л. Г. - Еволюція промислових змін у контексті цифрової та поведінкової економіки, Цубов Л. В., Щербан О. Я. (2019)
Дебунов Л. М. - Формування датасету та вибір параметрів для побудови штучної нейронної мережі класифікації підприємств за фінансовою стійкістю, Яковенко О. Г. (2019)
Семенова С. М. - Особливості оподаткування та економічний розвиток Монако, Шпирко О. М. (2019)
Цимбал О. І. - Інституціоналізація механізмів мінімізації ризиків економічної актуалізації людського потенціалу (2019)
Коцур Д. В. - Порівняльний аналіз алгоритмів спрощення многокутників та ламаних ліній (2018)
Азаров О. Д. - Швидкодіючі Фібоначчієві лічильники для систем обробки сигналів, Черняк О. І. (2018)
Кожем’яко А. В. - Знаходження дефектів на дервині шляхом сегментації зображення, Колесник Г. C. (2018)
Яровий А. А. - Інформаційна технологія побудови 3D сцен для віртуальної реальності з підвищеною швидкодією, Крилик Л. В., Кулик О. О., Пасічник Д. Г., Небожанов О. В. (2018)
Новаковська О. Ю. - Топографічна структури Мюллер-матричних зображень полікристалітних мереж біологічних шарів, Дуболазов О. В., Олар О. В., Ушенко Ю. О., Підкамінь Л. Й., Томка Ю. Я. (2018)
Карачевцев А. В. - Взаємозв’язок поляризаційно-сингулярного та поляризаційно-кореляційного підходів до аналізу оптичних властивостей біологічних полікристалітних мереж, Дуболазов О. В., Олар О. В., Ушенко Ю. О., Підкамінь Л. Й., Томка Ю. Я. (2018)
Дуболазов О. В. - Поляризаційна неоднорідність і сингулярності зображень полікристалітних біологічних мереж, Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М., Ушенко Ю. О. (2018)
Заболотна Н. І. - Аналіз методів та систем лазерної поляриметрії для відтворення анізотропних параметрів біологічних шарів , Шолота В. В., Колівошко А. І. (2018)
Makhniy V. P. - Prospects for the use of ZnSe |Te| crystals in hyperspectral optical systems, Kinzerska O. V., Senko I. M. (2018)
Проскурін М. П. - Генезис інтегральних схем з оптичним зв`язком на мікропотужних оптронах і їх елементах (2018)
Скорюкова Я. Г. - Особливості впровадження сучасного освітлення в навчальних аудиторіях, Марков С. М. (2018)
Папінов В. М. - Багатофункціональна комп’ютеризована лабораторія для наскрізної практичної підготовки студентів спеціальності 151, Кулик Я. А. (2018)
Суприган О. І. - Комбінування генетичних алгоритмів в елементах штучної нейронної мережі, Ваховська Л. М. (2019)
Дуболазов О. В. - Лазерна поляриметрія оптично анізотропних шарів із просторово-частотною фільтрацією об’єктних полів, Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М., Ушенко Ю. О. (2019)
Дуболазов О. В. - Просторово-частотна фільтрація поляризаційних проявів лінійного та циркулярного двопроменезаломлення полікристалічної структури плівок плазми крові людини, Сахновський М. Ю., Олар О. В., Григоришин П. М., Ушенко Ю. О. (2019)
Новаковська О. Ю. - Мюллер-матрична сингулярно-параметрична діагностика полікристалічних мереж біологічних тканин і рідин у завданнях діагностики патологічних станів, Дуболазов О. В., Олар О. В., Ушенко Ю. О., Підкамінь Л. Й., Томка Ю. Я. (2019)
Карачевцев А. В. - Принципи Мюллер-матричної діагностики змін двопроменезаломлення полікристалітних мереж плівок біологічних рідин, Дуболазов О. В., Олар О. В., Ушенко Ю. О., Підкамінь Л. Й., Томка Ю. Я. (2019)
Заболотна Н. І. - Зображальна система поляризаційного відтворення та аналізу орієнтаційно-фазових параметрів двошарових біологічних тканин, Шолота В. В., Окарський Г. Г. (2019)
Khomenko J. - Biometric signal processing at radar remote diagnostics of cardio-respiratory human activity, Pavlov S. (2019)
Зильгараева А. К. - Технологии неинвазивных оптических методов определения уровня глюкозы в крови, Павлов С. В., Смайлов Н. К. (2019)
Павленко Ю. В. - Фотометричний метод і прилад для моніторингу рівня глюкози хворих на цукровий діабет, Тужанський С. Є (2019)
Абраменко Л. В. - Оцінювання діабетичного макулярного набряку за допомогою апарату нечітких множин, Павлов С. В., Салдан Й. Р., Тимченко Л. І., Горбатюк Т. Л. (2019)
Злепко С. М. - Оптико-електронна система для оцінювання периферичного кровообігу нижніх кінцівок людини, Клапоущак А. Ю., Скорюкова Я. Г., Павлов В. С., Безсмертний Ю. О., Безкревний О. С. (2019)
Тимчик С. В. - Удосконалення методу нормованої уніфікації різноякісної медичної інформації в оптико-електронних медичних системах (2019)
Хоменко Ж. М. - Методи визначення інформативних сигналів, відбитих від біологічних об’єктів, при побудові медичних радарів, Злепко С. М. (2019)
Шайко-Шайковский А. Г. - Методика оценки собственных частот колебаний систем с несколькими степенями свободы на примере термоэлектрических охладителей (2019)
Стадній О. Ю. - Аварійні ситуації в роботі асинхронних двигунів, заходи та засоби їх запобігання, Васюра А. С., Дорощенков Г. Д. (2019)
Кожем’яко А. В. - Оптоелектронна система екологічного моніторингу, Сидорук О. О., Урсан М. І. (2019)
Маліновський В. І. - Волоконно-оптична система для передачі сигналів в промислових мережах систем управління сучасних промислових підприємств, Бойчук В. О., Байдаков І. С. (2019)
Кластер відкриває нові горизонти (2017)
Узбецько-Український форум текстильної промисловості (2017)
Актуальні питання технічного регулювання у легкій промисловості (2017)
Експорт одягу і взуття до країн ЄС. Бізнес-посібник (2017)
Микольська Н. - Світ вдягає та взуває українське. Як сприяти цьому (2017)
Перший весняний фестиваль (2017)
АТ "Чинбар" (2017)
Петрушенко М. - Ода світлим головам і вмілим рукам (2017)
Рубанка М. М. - Підвищення надійності різьбових з'єднань деталей в'язальних машин (2017)
Ковальов Ю. А. - Огляд та аналіз сучасних пристроїв для перевантаження об'єктів транспортування, Плешко С. А. (2017)
Іщенко О. В. - Використання водорозчинних полімерів для отримання плівок медичного призначення, Ісак Н. В., Бессарабов В. І., Плаван В. П., Ресницький І. В. (2017)
Баранова А. І. - Дослідження форми та колориту традиційного одягу жінок ближнього сходу та їх впливу на формування сучасної моди, Ніколаєва Т. В., Петрунів О. М. (2017)
Пашковська Т. А. - Мода та задачі сучасного моделювання дитячих зачісок (2017)
Махній Т. М. - Eкономіко-математичний підхід до знаходження площ лекал деталей одягу, Волошин Г. А. (2017)
Галько С. В. - Світовий ринок товарів: ковдри і пледи, Михайлова Г. М., Осієвська В. В. (2017)
Українська мода 1940-1990 (2017)
Kyiv Fashion. 32-й Міжнародний фестиваль моди (2017)
Innovation news (2017)
Аннан К. - Демократія - це спосіб життя (2003)
Зленко А. - Європейський поступ України (2003)
Яловий В. - Роль Києва як столиці в становленні та розвитку дипломатичних відносин сучасної Української держави (2003)
Губерський Л. - Європейські студії у навчальних закладах України (2003)
Пирожков С. - Думки з приводу концептуальних засад зовнішньо-політичної діяльності України (2003)
Гуменюк Б. - Кадри для зовнішньої політики України третього тисячоліття (2003)
Кривонос П. - Дипломатія без краваток (2003)
Дашкевич Я. - Турецьке дипломатичне листування українською мовою в 40-х рр. XVI ст. (2003)
Тимошик М. - Рукописна і друкована україніка у Франції як джерело дослідження українсько-французьких відносин (2003)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2003)
Посли України в іноземних державах (2003)
Іноземні посли в Україні (2003)
Грабар С. - Міжнародні зв’язки Київської Русі (2003)
Брехуненко В. - Дипломатія українського козацтва й Кримський ханат: укладення військового союзу в 1624 р. (2003)
Бульвінський А. - Українська дипломатія на Варшавському сеймі 1659 р. (2003)
Сергійчук В. - Неусвідомлення України (2003)
Будков Д. - Міжнародно-інформаційна діяльність УСРР (1917—1923 рр.) (2003)
Головченко В. - Угода між урядом УНР і російським політичним комітетом Бориса Савінкова (2003)
Матвієнко В. - УНР і балтійські конференції (2003)
Солдатенко В. - Українська революція й пошук зовнішньополітичних орієнтацій УНР (2003)
Соловйова В. - Дипломатична діяльність Української Держави в країнах Західної Європи (2003)
Гай-Нижник П. - Фінансові взаємини Української Народної Республіки і Української Держави з Німеччиною та Австро-Угорщиною (1918 р.) (2003)
Ходоровський М. - Міжнародні зв'язки українських політичних діячів-масонів (2003)
Лозицький В. - Українсько-польське протистояння на Волині й у Поліссі (2003)
Дробот І. - Міжнародна діяльність українських соціал-демократів у боротьбі за державність (2003)
Катамадзе Г. - Я люблю Україну (2003)
Зюлковскі М. - Польсько-українські взаємини як складова архітектури сучасної Європи (2003)
Чапо Х. Д. П. - Україна—Куба. Дружні зв’язки міцніють (2003)
Гарднер Д. - Україна — важливий партнер ООН (2003)
Сардачук П. - Дипломатія — служіння Вітчизні (2003)
Несук М. - День української дипломатії: історичні підстави визначення (2003)
Калакура Я. - Історизм української дипломатії (2003)
Пахомов Ю. - Захист інтересів України в контексті інтегрування в глобальний простір (2003)
Войцехівська І. - Фрагмент з дипломатичних студій Віталія Ейнгорна (2003)
Кагамлик С. - Києво-Печерська лавра в культурно-просвітницьких взаєминах з релігійними центрами Європи ХVІІ—ХVІІІ ст. (2003)
Кияк Т. - Євроінтеграція України очима ЄС (2003)
Коломієць П. - Україна — транзитна держава: економіка і геополітика (2003)
Мхитарян Н. - Україна і Організація Чорноморського економічного співробітництва (2003)
Лукаш О. - Українсько-індійські відносини (2003)
Свинарчук Є. - Андське співтовариство націй і Україна (2003)
Варнавський Д. - Україна—Іран: горизонти співробітництва (2003)
Рубцова М. - Україна—Африка: обрії співробітництва (2003)
Гончар Б. - Олександр Шульгин — перший міністр закордонних справ незалежної України (2003)
Осташко Т. - Вячеслав Липинський — історик, політик, дипломат (2003)
Мукомела О. - Дипломатичні візії Євгена Касьяненка (2003)
Денисенко А. - Великий дар Юрія Кочубея (2003)
Сорока М. - Реалії і виклики нового віку (2003)
Орленко П. - В об’єднаному Берліні (2003)
Кравченко Є. - Пам'ятні зустрічі (2003)
Засєда І. - Спорт, який об’єднує світ (2003)
Набруско В. - Свобода слова як рушійна сила розвитку демократичного суспільства (2003)
Пасак В. - Світ на телеекрані (2003)
Шкляр В. - Мас-медіа в новому столітті (2003)
Крижанівський В. - Країнознавча підготовка дипломата (2003)
Кириченко В. - Проблеми консульської служби України (2003)
Капелюшний В. - Українська дипломатія в постатях (2003)
Марусик В. - Дипломатія у фотооб’єктиві (2003)
Коломієць П. - Дипломатичне досьє. 2002 рік (2003)
Гуревич Р.С. - Проблеми вищої освіти в Німеччині: погляд із середини, Кадемія М. Ю., Бойчук В. М. (2017)
Лазаренко Н. І. Громов Є. В. - Викладання навчальних дисциплін у педагогічних університетах іноземною мовою як чинник євроінтеграції (2017)
Бачинська Р.С. - Аналіз вітчизняної теорії та практики формування математичної компетентності учнів (2017)
Бліденко О. О. - Організація проектної діяльності молодших школярів, Шахіна І. Ю. (2017)
Бромірська А. М. - Можливі напрями і способи гуманізації та гуманітаризації викладання фізики, Коломієць Д. І. (2017)
Дроздова К. Є. - Роль музичного мистецтва у вихованні національної самосвідомості учнів (2017)
Катеринюк Г. Д. - Аналіз програм з математики щодо місця і ролі математичного моделювання в системі математичних компетентностей учнів (2017)
Коломієць Д. І. - STEAM-проекти на уроках трудового навчання, Бабчук Ю. М., Бірюк О. О. (2017)
Коломієць Д. І. - Формування в учнів на уроках трудового навчання навичок роботи в команді, Ніщук Г. М., Миколайчук К. А. (2017)
Коношевський Л. Л. - Інформаційна культура дітей старшого дошкільного віку, Стецька Ю. В. (2017)
Цимбал Т. О. - Роль педагога у розвитку креативності учня початкових класів, Шахіна І. Ю. (2017)
Кобися В. М. - Використання педагогічних програмних засобів у процесі викладання хімії в загальноосвітніх навчальних закладах, Пантелейчук А. І. (2017)
Кобися А. П. - Використання комп’ютерних технологій та інтернет сервісів під час вивчення хімії, Стах В. В. (2017)
Коваль М. С. - Педагогічна обдарованість як психологічна передумова розвитку здібностей до професій соціономічного типу (2017)
Лісова А. В. - Роль сучасних інформаційних технологій у формуванні творчого підходу до навчально-виховного процесу (2017)
Богдадюк М. В. - Професійна підготовка фахівців художнього профілю у птнз західної україни другої половини хх– початку ххі ст. у сучасній професійно-технічній освіті (2017)
Замфереско О. В. - Особливості професійної підготовки майбутніх майстрів ресторанного обслуговування у вищих професійних училищах (2017)
Акімова О. В. - Діагностика сформованості творчого мислення майбутнього вчителя як його ключової компетентності, Сапогов В. А. (2017)
Бабчук Ю. М. - STEAM-освіта в підготовці до дизайнерської діяльності, Коломієць Д. І., Швець О. А. (2017)
Бойчук В. М. - Експерементальна перевірка ефективності організаційно-педагогічних умов підготовки вчителів до профорієнтаційної роботи, Коношевський Л. Л., Сагадіна О. Ю. (2017)
Бузенко І. Л. - Формування екологічної компетентності майбутніх учителів у процесі фахової підготовки (2017)
Вдович С. М. - Естетичне виховання у науковому доробку Івана Андрійовича Зязюна (2017)
Вічавська О. С. - Роль вокальної мініатюри у процесі фахової підготовки студентів мистецького спрямування (2017)
Волохата К. М. - Формування природознавчої компетентності майбутніх учителів початкових класів: Результати педагогічного експерименту (2017)
Герасімова О. В. - Науково-методичні аспекти розвитку професійних компетентностей засобом дистанційного навчання в системі післядипломної освіти у контексті концепції "Нова українська школа", Києнко-Романюк Л. А. (2017)
Грінченко Т. Д. - Застосування принципів системи К. Станіславського в інструментальній підготовці вчителя музики (2017)
Демчук Т. В. - Сутність і роль моделювання та наукового дослідження у формуванні професійної компетентності майбутнього вчителя математики, Яровенко А. Г. (2017)
Жамардій В. О. - Визначення ефективності методичної системи застосування фітнес-технологій на заняттях із фізичного виховання студентів (2017)
Жовнич О. В. - Модель навчання студентів-журналістів англомовного писемного спілкування засобами блог-технологій (2017)
Задорожна О. І. - Оцінювання рівнів сформованості в майбутніх лікарів німецькомовної стратегічної компетентності в рецептивних видах мовленнєвої діяльності (2017)
Іванчук А. В. - Навчальний матеріал про кристаліти металів і сплавів як засіб формування елементів технічного світогляду майбутніх учителів технологій, Гунько М. М., Довгалюк Д. М. (2017)
Коломієць Л. І. - Психологічні засади оптимізації мотиваційно-ціннісної складової підготовки майбутніх соціальних педагогів і працівників до професійної діяльності, Шульга Г. Б. (2017)
Компанець Н. М. - Формування інформаційної культури студентів біомедичного профілю (2017)
Конівіцька Т. Я. - Риторична складова професійної компетентності майбутніх психологів (2017)
Кучер С. Л. - Критерії, показники та рівні дизайн-технологічної компетентності майбутніх учителів технологій (2017)
Магрламова К. Г. - Використання інтерактивних педагогічних технологій у професійній підготовці майбутніх лікарів у Великій Британії (2017)
Марчук І. А. - Модель підготовки майбутніх магістрів медицини до реалізації маркетингу в професійній діяльності (2017)
Мунтян О. А. - Пакети прикладних програм статистичного аналізу результатів наукових досліджень, Мунтян М. Л., Яровенко А. Г. (2017)
Нагорняк С. В. - Формування правосвідомості у правовому вихованні майбутніх юристів (2017)
Парубок К. О. - Особливості інформаційної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2017)
Повстин О. В. - Аналіз підготовленості фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності (2017)
Поливана А. С. - Вплив соціально-політичних, культурних і освітніх перетворень у системі громадянського виховання студентської молоді в 1990-х роках (2017)
Полянська І. В. - Комунікативно-інтенційна модель у контенті нової біозбалансованої еволюційної освіти (Розміркування щодо полеміки з колегами-філологами), Чернявська С. М., Сладких І. Я. (2017)
Руденко Л. А. - Самоосвіта і саморозвиток майбутніх фахівців соціального захисту в інформаційному суспільстві (2017)
Терепа А. М. - Запровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в управлінську діяльність керівників ВНЗ (2017)
Уманець В. О. - Мережеві технології в навчальному процесі ЗВО, Левченко Г. О. (2017)
Федюк Г. З. - Формування професійно-педагогічної позиції вчителя (2017)
Шевчук О. Д. - Методи математичного аналізу та контролю різних етапів інфляційного процесу, Найко Д. А. (2017)
Геник Я. В. - Зміни в лісових екосистемах північного мегасхилу Карпат під впливом трансформаційних процесів, Чернявський М. В., Ященко П. Т. (2013)
Козій Н. І. - Формування стоку дощових паводків з малого карпатського водозбору та його різнозаліснених частин, Кульчицький-Жигайло І. Є. (2013)
Pavlyuk N. V. - Distribution of herbaceous vegetation depending on the beech stand age and closure in the forest-park zone of the city of Lviv (2013)
Оріховський Р. Я. - Дослідження впливу надійності обладнання на ефективність функціонування автоматичних ліній (2013)
Заячук В. Я. - Сучасний стан, структура та шляхи збагачення дендрофлори раївського парку, Семків С. І. (2013)
Бакай Б. Я. - Метод оцінювання виробничого потенціалу підіймально-транспортувальних машин маніпуляторного типу на лісових складах (2013)
Руденко А. В. - Морфолого-анатомічні показники хвої сосни звичайної в борах малого полісся, Заїка В. К. (2013)
Луцишин В. Є. - Показники рекреаційної характеристики лісів Українського Розточчя (2013)
Гайда С. В. - Технології та рекомендації до використання вживаної деревини в деревообробленні (2013)
Козак Р. О. - Визначення способу сушіння солом'яної стружки для виробництва стружкових плит (2013)
Копанський М. М. - Оптимізація параметрів режиму розкроювання волокнистих плит дисковими ножами, Бринь О. О., Кусняк І. І. (2013)
Яріш О. В. - Фотополімеризація ЛФМ під дією емітованого твердотільними джерелами уф-випромінювання в лабораторних умовах (2013)
Салдан Р. Й. - Вплив гідротермічної обробки деревини бука на декоративні та механічні властивості радіального струганого шпону, Козак Р. О., Шепелюк О. О. (2013)
Удовицький О. М. - Моделювання роботи конвеєра з врахуванням динамічних навантажень (2013)
Білий Я. М. - До питання формостійкості щитових заготовок, Грицак С. А. (2013)
Губер Ю. М. - Експериментальне визначення межі насичення волокон термодеревини бука, Ільків M. M. (2013)
Салдан Р. Й. - Особливості технології виготовлення паливних гранул з подрібненої деревини хвойних порід, Вакулін І. В. (2013)
Кусняк І. І. - Можливість використання термопластичних полімерів у виробництві фанери, Копанський М. М. (2013)
Борячинський В. В. - Аналіз технології сушіння на дп "Новоград-Волинське ДЛМГ", Пінчевська О. О. (2013)
Гайда В. С. - Створення ВЕБ-сайту "Меблеві вироби на замовлення" (2013)
Білий Я. М. - Обґрунтування впливу різних факторів на захисні і декоративні властивості покриттів кухонних меблів, Грицак С. А. (2013)
Кійко І. О. - Визначення ролі деревини та деревних матеріалів в меблевому виробництві на основі соціологічного дослідження (2013)
Тушніцька P. P. - Проблема організації просторово-предметного середовища заміських рекреаційних житлових об'єктів, Швець O. O. (2013)
Білецький М. О. - Аналіз конструктивних особливостей круглих пилок для поздовжнього розпилювання круглих лісоматеріалів, Сірко З. С. (2013)
Малахова О. С. - Аналіз деревних відходів та шляхів використання тонкомірної деревини, Лакида Ю. П. (2013)
Білей П. В. - Результати експериментальних досліджень густини деревини сосни, Рокунь Р. О. (2013)
Ачкасов С. М. - Хімічна пластифікація деревини перед гнуттям, Овсянніков С. І. (2013)
Комбаров А. М. - Методика дослідження початкової тепловологообробки пиломатеріалів перед сушінням, Білей П. П. (2013)
Петрів М. М. - Дослідження горючості лакофарбових покриттів на основі водорозчинного лаку із введенням антипірену, Яремчук Л. А., Демчина Р. О. (2013)
Рожак П. І. - Автоматизоване проектування та дослідження лісо-сушильних камер засобами solidworks api і flow simulation (2013)
Хмарик Л. В. - Дослідження фізико-механічних характеристик по-криттів деревини на основі модифікованої лляної олії (2013)
Борисов В. М. - Моделювання струмів поляризації деревини у діелькометричному імпульсному методі (2013)
Ференц О. О. - Визначення еколого-економічної ефективності комплексного використання деревини, Кіндрат Р. Я. (2013)
Чаплигін Є. М. - Експериментальне обладнання для дослідження акустичної емісії деревини, Шевченко С. А. (2013)
Шевченко С. А. - Оптимізація розкрою колод на обрізні дошки з непаралельними крайками (2013)
Шевченко С. А. - Методика оптимізації перехідної вологості при атмсферно-камерному сушінні деревини, Павленко Ю. С. (2013)
Andrashek Yo. V. - Modeling and simulation of heat-and- mass transfer in wood during thermal treatment in СО2 environment, Shchupakivskyy R. B., Kryvko O. V. (2013)
Яремчук Л. А. - Дослідження впливу каніфолі на товщину плівки, створеної олійними композиціями, Іващук М. В. (2013)
Білий Я. М. - Дослідження формостійкості щитових заготовок в процесі личкування, Грицак С. А. (2013)
Макар З. Ю. - Завдання навчальної дисципліни "комп'ютерна графіка" в контексті професійного спрямування підготовки молодших спеціалістів-дизайнерів (2013)
Фалендиш І. М. - Лофт як сучасний принцип організації житлового предметно-просторового середовища, Макар З. Ю. (2013)
Кравець М. З. - Дослідження актуальності використання ручної графіки та комп'ютерних програм у діяльності дизайнера, Швець О. А. (2013)
Лабунська Х. А. - Сенсорні кімнати: аспекти проектування і застосування, Купчик Р. М. (2013)
Баволяк Н. М. - Аспекти сучасного дизайну громадських бібліотек, Ткачук К. І., Швець О. O. (2013)
Вольська В. Б. - Екологічний підхід формотворення просторово-предметного середовища заглибленої та "зеленої" архітектури, Прусак В. Ф. (2013)
Павленко Ю. Я. - Взаємозв'язок житлового та природнoго середовища в контексті його екологізації, Прусак В. Ф. (2013)
Кордіяка І. В. - Екологічний дизайн у вирішенні соціальної проблеми "відходів життєдіяльності людини", Прусак В. Ф. (2013)
Ляховський І. В. - Художній стиль поп-арт та його трансформація у сучасному дизайні, Сприса Т. В. (2013)
Маковецька М. І. - Малі архітектурні форми в проектах архітекторів Львова поч. ХХ ст.: з архівних документів, Боднар О. Я. (2013)
Михайлюк Х. Ю. - Інтегративний характер психології творчої діяльності дизайнера, Прусак В. Ф. (2013)
Навротний С. Й. - Особливості конструктивної будови в рисунку деталей голови (на прикладі зображення вуха) (2013)
Пунда М. І. - Особливості застосування техніки вітража в естетичній організації сучасного інтер'єру, Прусак В. Ф. (2013)
Сидорчак О. І. - Особливості застосування анімаційних мотивів у дизайні житлового та громадського інтер'єру, Сприса Т. В. (2013)
Вахніна Т. М. - Перероблення подрібнених побутових поліетиленових відходів у деревинно-полімерні композити, Крилов А. А. (2013)
Солонинка В. Р. - Вивчення впливу властивостей полімеру-основи на міцність клейових з'єднань деревини твердолистяних порід дуба сформованих полівінілацетатними дисперсіями (2013)
Бобрик О. О. - Дослідження режимів гнуття заготовок з деревини вільхи, Кушпіт А. С. (2013)
Корельская М. А. - О тенденциях лесоснабжения на лесоэкспортных предприятиях (2013)
Ференц О. Б. - Сучасні технології ефективного використання деревини у лісопильному виробництві, Кіндрат Р. Я., Ференц О. О. (2013)
Качинський А. Б. - Інформаційний і кібернетичний простори як джерело сучасних загроз, Стьопочкіна І. В. (2019)
Пустовіт О. С. - Про нові потоковi алгоритми створення чутливих дайджестiв електронних документів, Устименко В. О. (2019)
Іванов В. Г. - Теоретико-методичні аспекти концепції забезпечення необхідного рівня повноти безпеки автоматизованих систем управління об'єктами підвищеної небезпеки, Лифар В. О., Лифар О. К. (2019)
Буланчук Г. Г. - Текстурна адвекція при моделюванні в'язких течій методом ґраткових рівнянь Больцмана, Буланчук О. М., Остапенко А. О., Чабану Р. В. (2019)
Oliynyk A. P. - Usage of the apparatus of ordinary differential equations in modelling of economic and environmental systems, Grygorchuk G. V., Nezamay B. S., Feshanych L. I. (2019)
Горлинський Б. В. - Обчислювальний метод нечіткого декодування багатокомпонентних турбо кодів в безпроводових засобах передачі даних (2019)
Стефанишин Д. В. - Логіко-імовірнісне моделювання і прогнозування аварій на напірних гідроспорудах Дністровського гідровузла (Частина 2. Результати досліджень) (2019)
Дунаев Б. Б. - Депрессию экономики вызывает и сохраняет денежная дефляция, Любич А. А. (2019)
Реферати (2019)
Інформація про авторів (2019)
Горлинський Б. В. - Метод підготовки первинної інформації для адаптивних безпроводових засобів передачі даних, Зайцев С. В. (2019)
Zakhozhay O. I. - Situational-event model of the hybrid patterns recognition for heterogeneous data processing in complex systems (2019)
Тихонов Ю. Л. - Індикатори та індекси рівня розвитку освіти, Полумієнко С. К. (2019)
Азаров С. І. - Природно-ресурсний потенціал сталого розвитку України як нелінійна динамічна система, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2019)
Тулякова Н. О. - Математичні методи рентгенівської комп'ютерної томографії, Трофимчук О. М. (2019)
Ляшенко І. О. - Модель ситуації у функціональній системі когнітивного поля, Стефанцев С. С., Шемаєв В. М. (2019)
Stefanyshyn D. V. - An approach to predicting based on monitoring data by means of combined situational-inductive modeling (the main idea and expected results) (2019)
Татарченко Є. С. - Оцінка стану та визначення показників ризику IT компаній при злиттях та поглинаннях, Лифар В. О. (2019)
Дробязко А. А. - Моделювання монетарного регулювання відтворення економіки, Дунаєв Б. Б., Любіч А. А. (2019)
Бекетов М. М. - Математична та Просторова модель Періодичного закону хімічних елементів (2019)
Реферати (2019)
Інформація про авторів (2019)
Кремень В. Г. - Ціннісний вимір буття людини в синергії комунікації (2018)
Ничкало Н. Г. - Педагогіка медіальна у контексті міждисциплінарності (2018)
Биков В. Ю. - Концептуальні засади формування і розвитку хмаро орієнтованого навчально наукового середовища закладу вищої педагогічної освіти, Гуржій А. М., Шишкіна М. П. (2018)
Lazarenko N. - The strategy for the development of academic mobility of students and teachers (2018)
Васянович Г. П. - Духовні смисли використання інформаційно-комунікаційних технологій у навчально виховному процесі (2018)
Гуревич Р. С. - Інтернет – залежність як проблема сучасної молоді та суспільства, Козяр М. М. (2018)
Коломієць А. М. - Вплив наукових шкіл на розвиток науково-педагогічного потенціалу університетів (2018)
Василенко Н. В. - Сучасні парадигми профільного навчання: науковий часопис академіка Р. С. Гуревича (2018)
Бойчук В. М. - Міждисциплінарність у підготовці майбутнього учителя технологій як чинники професійного розвитку творчої особистості (2018)
Васильєв І. Б. - Гуманістична стратегія розвитку професійної освіти: століття ХХІ (2018)
Домінський О. С. - Місцеві коледжі у США (2018)
Каплінський В. В. - Забезпечення ціннісного ставлення майбутнього вчителя до когнітивного компоненту системи його професійного становлення (2018)
Jan S. - Edukacja ekonomiczna w społeczeństwie informacyjnym (2018)
Рассказова О. Л. - Соціально-економічні умови розвитку неформальної освіти дорослих (2018)
Скиба М. Є. - Заклади вищої освіти як провайдери освітніх послуг для молоді та дорослих, Красильникова Г. В., Косянчук Т. Ф. (2018)
Sopivnyk R. V. - Adaptation of higher education of Ukraine to the modern needs of "knowledge society": alternative directions, Klochko O. V. (2018)
Візнюк І. М. - Генезис механізмів поведінки розладів іпохондричної особистості та їх принципи психодіагностичного дослідження (2018)
Герасімова О. В. - Науково-методичні аспекти розвитку професійних компетентностей засобом дистанційного навчання в системі післядипломної освіти у контексті концепції "Нова українська школа", Києнко-Романюк Л. А. (2018)
Клімішина А. Я. - Критерії та показники готовності майбутніх учителів математики до розвитку інтелектуальної культури учнів (2018)
Макарова В. В. - Підготовка вчителя інформатики до реалізації компетентнісного підходу в професійній діяльності (на прикладі навчання теми "Електронне листування") (2018)
Сільвейстр А. М. - Формування в учнів уявлень про статистичні закономірності під час навчання фізики засобами мультимедіа, Нечипорук В. М. (2018)
Тютюнник Д. О. - Дослідження стану впровадження компетентнісного підходу у шкільній математичній освіті (2018)
Баглай В. І. - Удосконалення змісту фахової підготовки майбутніх залізничників у контексті апробації дуальної форми навчання (2018)
Білошапка Н. М. - Спецкурс з формування в майбутніх учителів математики вмінь візуалізувати навчальний матеріал (2018)
Герлянд Т. М. - Дослідницькі проектні технології: сутність та особливості використання у навчальному процесі закладів професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Дрозіч І. А. - Застосування навчальних кейсів у підготовці майбутніх кухарів (2018)
Литвин А. В. - Вплив психології на педагогічну науку та практику: полемічні аспекти, Руденко Л. А. (2018)
Петренко Л. М. - Організаційні методи дистанційного навчання в закладах професійної (професійно-технічної) освіти (2018)
Сліпчишин Л. В. - Виготовлення сувенірної продукції учнями закладів професійно-технічної освіти (2018)
Булейко О. І. - Сучасні інформаційні технологіі в організації освітнього процесу в коледжі, Карлова О. М. (2018)
Головська І. В. - Практика з позакласної виховної роботи студентів педагогічного коледжу як складова формування професійної компетентності (2018)
Креденець Н. Д. - Освітній менеджмент у формуванні та розвитку професійної компетентності спеціалістів у процесі навчальної підготовки (2018)
Крижановський А. І. - Організація самостійної роботи майбутніх учителів початкової школи з використанням Веб-проектів (2018)
Моторна Л. В. - Методична компетентність як складова професійної компетентності викладача коледжу (2018)
Овчар І. М. - Впровадження STEM-технологій в навчання математики студентів технічних спеціальностей коледжів та технікумів (2018)
Очкань Г. О. - Інтерактивне навчання як спеціальна форма організації пізнавальної діяльності студентів на заняттях української мови в технікумах і коледжах (2018)
Прохорчук П. С. - Дефініція професійно-етична культура графічного дизайнера (2018)
Сірак І. П. - Проблема підготовки майбутніх медичних сестер у педагогічній теорії та практиці (2018)
Ткачук М. В. - Розвивальні можливості цифрових технологій на заняттях української словесності в технічному коледжі, Кучинська О. Г. (2018)
Акімова О. В. - Національне виховання майбутніх учителів в умовах інтеграції україни у світове співтовариство, Опушко Н. Р. (2018)
Астрейко Е. С. - Науково-дослідна діяльність студентів – важливий чинник підготовки кваліфікованих фахівців, Шахіна І. Ю. (2018)
Tripses J. - International social justice: american–ukrainian partnerships on school leadership, Noe M., Kuzmina S. I., Yamchynska T. I. (2018)
Білецька Г. А. - Проектування результатів підготовки майбутніх вчителів біології та здоров’я людини з урахуванням компетентнісного підходу в освіті, Міронова Н. Г. (2018)
Бідюк Н. М. - Дистанційне навчання в системі післядипломної педагогічної освіти німеччини (2018)
Бондар Н. Д. - Формування іншомовної компетенції фахівців немовних спеціальностей в процесі вивчення іноземної мови, Прадівлянний М. Г. (2018)
Бровчак Л. С. - Інноваційні тенденції фахової підготовки викладачів мистецьких дисциплін, Старовойт Л. В., Ліхіцька Л. М. (2018)
Газінський В. І. - Формування дослідницьких навичок студентів у класі хорового диригування, Лозінська Т. О. (2018)
Горохівська Т. М. - Професійно значущі якості особистості як складова професійно-педагогічної компетентності викладача (2018)
Гедзик А. М. - Міжпредметні зв’язки як фактор оптимізації процесу графічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2018)
Гордійчук Г. Б. - Науково-дослідницька діяльність студентів у процесі формування їх екологічної компетентності, Яценко Н. А. (2018)
Громов Є. В. - Про основні аспекти державної політики польщі та чехії з питань вивчення англійської мови, Мазайкіна І. О. (2018)
Джеджула О. М. - Шляхи розвитку графічної культури майбутніх фахівців інженерних спеціальностей (2018)
Дроздова К. Є. - Педагогічні умови формування готовності майбутніх учителів музичного мистецтва до виховання національної самосвідомості учнів у загальноосвітніх закладах, Василевська-Скупа Л. П. (2018)
Жуковський В. М. - Роль інформаційно-комунікаційних технологій у навчальному процесі студентів ВНЗ, Галецький С. М. (2018)
Іванчук А. В. - Машинознавча складова загальнотехнічної підготовки майбутніх учителів технологій у контексті реалізації культурологічної концепції технологічної освіти (2018)
Кадемія М. Ю. - Відкрите SMART-середовище навчання в підготовці педагогічних працівників у закладах вищої освіти, Коваль М. С. (2018)
Камінська О. М. - Гуманістично-філософська складова вищої технічної освіти (2018)
Кільдеров Д. Е. - Основні завдання зво для підготовки майбутніх учителів технологій на основі інтегративного навчання (2018)
Ковтонюк М. М. - Формування інноваційного середовища майбутніх учителів математики та фізики, Дідовик М. В. (2018)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Теоретико-методологічні засади модернізації професійно-педагогічної освіти (2018)
Кузьменко В. В. - Особливості використання навчально-тренажерного комплексу у підготовці майбутніх моряків, Рябуха І. М. (2018)
Левко М. І. - Педагогічна модель формування політичної культури майбутніх офіцерів вищих військових начальних закладів (2018)
Мартинюк О. В. - Різновиди англійської мови як важливий змістовий компонент фахових лінгвістичних дисциплін, Лисак Г. О. (2018)
Марцева Л. А. - Актуальні питання модернізації професійної освіти (2018)
Марущак О. В. - Дизайн у системі професійної підготовки майбутніх учителів технологій, Савчук І. В., Казьмірчук Н. С. (2018)
Матвійчук Т. Ф. - Методика формування педагогічної майстерності у майбутніх учителів фізичної культури у процесі вивчення психолого-педагогічних дисциплін, Соловйов В. Ф. (2018)
Матвіїшина Н. В. - Методичні аспекти використання інструментів системи openproj при підготовці майбутніх фахівців з програмної інженерії (2018)
Можаровська О. Е. - Методика визначення початкового рівня готовності до професійно орієнтованого іншомовного спілкування майбутніх фахівців технічного профілю (2018)
Пайкуш М. А. - Експериментальний аналіз моделі інтеграції природничонаукової та професійно-практичної підготовки майбутнього лікаря (2018)
Пінаєва О. Ю. - Підготовка майбутніх соціальних працівників у сучасних умовах, Пінаєв Б. О. (2018)
Повстин О. В. - Модель підготовки фахівців у галузі безпеки людини до управлінської діяльності у ВНЗ ДСНС україни (2018)
Пришляк В. М. - Виробничі функції агроінженера та технології проектної підготовки у закладах вищої освіти (2018)
Пшенична О. С. - Інформатична компетентність як складова сучасного педагогічного дослідження (2018)
Рогульська О. О. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці компетентних фахівців нової генерації, Тарасова О. В. (2018)
Слюсаренко Н. В. - Розвиток інформаційних технологій в системі морської освіти України: Історія та сьогодення, Задорожня О. І. (2018)
Тарасенко Г. С. - Інструментально-виконавська підготовка майбутніх учителів музичного мистецтва: діалог традиційної методики та освітньої інноватики, Ковальова Л. О. (2018)
Тимейчук А. М. - Управління туристичними проектами як основний функціональний елемент практичного туризмознавства (2018)
Ткачук С. І. - Компетентнісний підхід як основа професійної підготовки інженерів-педагогів харчового профілю у вищих педагогічних навчальних закладах (2018)
Третько В. В. - Методичні засади професійної підготовки магістрів публічного адміністрування в університетах США, Шевченко А. С. (2018)
Туржанська О. С. - Використання комп’ютерних програм математичного призначення при викладанні курсу вищої математики у педагогічному університеті (2018)
Фрицюк В. А. - Методологічні підходи до проблеми професійного саморозвитку майбутніх учителів (2018)
Холковська І. Л. - Технології формування загальнопедагогічної компетентності майбутніх учителів (2018)
Цвілик С. Д. - Організація проектної діяльності майбутніх учителів трудового навчання та технологій засобами хмарних сервісів, Гаркушевський В. В., Шимкова І. В. (2018)
Шевченко Л. С. - Проектування інноваційних технологій підготовки майбутніх учителів до освітньої діяльності (2018)
Ящук С. М. - Самостійно-індивідуальна робота у процесі фахової підготовки магістра технологічної освіти як важливий чинник їх професійного зростання (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Babenko L. M. - Phenolic compounds in plants: biogenesis and functions, Smirnov O. E., Romanenko K. O., Trunova O. K., Kosakіvskа I. V. (2019)
Ferenchuk Ye. O. - Glutathione influence on energy metabolism in rat liver mitochondria under experimental nephropathy, Gerush I. V. (2019)
Sevastyanov O. V. - Kinetics of casein hydrolysis by peptidase from Bacillus thuringiensis var. israelensis IMB B-7465, Shesterenko Yu. A., Ryzhak A. A., Romanovska I. I., Dziubliuk N. A., Varbanets L. D. (2019)
Manko B. O. - Adaptive respiratory response of rat pancreatic acinar cells to mitochondrial membrane depolarization, Bilonoha O. O., Manko V. V. (2019)
Shlykov S. G. - Сalix |4| arene chalcone amides effects on myometrium mitochondria, Kushnarova-Vakal A. M., Sylenko A. V., Babich L. G., Chunikhin О. Yu., Yesypenko O. A., Kalchenko V. I., Kosterin S. O. (2019)
Fafula R. V. - Kinetic properties of Na+,K+-АТРase of spermatozoa from fertile and infertile men under effect of calix |4| arene C-107, Meskalo O. I., Besedina A. S., Nakonechnyi Io. A., Vorobets D. Z., Vorobets Z. D. (2019)
Minchenko O. H. - Insulin resistance in obese adolescents and adult men modifies the expression of proliferation related genes, Viletska Y. M., Minchenko D. O., Davydov V. V. (2019)
Metelytsia L. O. - New anti-candida active nitrogen-containing bisphosphonates as inhibitors of farnesyl pyrophosphate synthase Candida albicans, Hodyna D. M., Kobzar O. L., Kovalishyn V. V., Semenyuta I. V. (2019)
Galkin O. Yu. - New monoclonal antibodies to the Chlamydia trachomatis main outer membrane protein and their immunobiological properties, Besarab O. B., Gorshunov Yu. V., Ivanova O. M. (2019)
Sokolenko V. L. - Lipid profile parameters and oxidative processes intensity in the persons who have been affected by small doses of radiation, Sokolenko S. V. (2019)
Виноградова Р. П. - Розвиток знань з біохімії гормонів у роботах нобелівських лауреатів першої половини ХХ ст. Ф. Г. Бантинг, Д. Дж. Р. Маклеод, Г. О. Віланд, А. О. Віндаус, А. Бутенандт, Л. Ружичка, Е. Кендалл, Ф. Хенч, Т. Рейхштейн, Данилова В. М., Комісаренко С. В. (2019)
Danylova T. V. - Born in Ukraine: Nobel prize Winners Ilya Mechnikov, Selman Waksman, Roald Hoffmann, and Georges Charpak, Komisarenko S. V. (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Osadchuk T. V. - 1,3-Oxazol-4-ylphosphonium salts as new non-peptide inhibitors of furin, Kibirev V. K., Shybyryn O. V., Semyroz A. V., Velihina Ye. S., Abdurakhmanova Е. R., Brovarets V. S. (2019)
Zaiets I. V. - p60-S6K1 represents a novel kinase active isoform with the mode of regulation distinct from p70/p85-S6K1 isoforms, Holiar V. V., Sivchenko A. S., Smialkovska V. V., Filonenko V. V. (2019)
Krynina O. I. - Role of the heparin-binding domain in intracellular trafficking of sHB-EGF, Manoilov K. Yu., Kolybo D. V., Komisarenko S. V. (2019)
Danylovych H. V. - Sources and regulation of nitric oxide synthesis in uterus smooth muscle cells, Danylovych Yu. V., Bohach T. V., Hurska V. T., Kosterin S. O. (2019)
Pavlova O. S. - High thiamine dose restores levels of specific astroglial proteins in rat brain astrocytes affected by chronic ethanol consumption, Tykhomyrov A. A., Mejenskaya O. A., Stepanenko S. P., Chehivska L. I., Parkhomenko Yu. M. (2019)
Ekeigwe I. B. - Curcuma longa aqueous extract prevents myocardial injury in hypercholesterolaemic albino rat, Ikegwuonu I. C., Uchendu I. K., Uchenna C. A., Okongwu U. C. (2019)
Falfushynska H. I. - Carassius auratus as a novel model for the hyperglycemia study, Horyn O. I., Gnatyshyna L. L., Buyak B. B., Rusnak N. I., Fedoruk O. O., Stoliar O. B. (2019)
Kustovska A. D. - Calculations of supramolecular structures of peptidylboronic acid (bortezomib) with ABO blood system antigen, Prymachenko S. V., Minchenko Zh. M., Liubarets T. F., Dmytrenko O. O. (2019)
Kosterin S. O. - Consideration of the contribution of chemical (non-enzymatic) conversion of substrate in the general mechanism of enzyme reaction, Karakhim S. O., Zhuk P. F. (2019)
Bobrovnik S. A. - Kinetics of interaction between polyreactive immunoglobulins and antigen. The theory, Demchenko M. O., Komisarenko S. V. (2019)
Данилова В. М. - Внесок лауреатів Нобелівської премії в розвиток знань з біохімії вітамінів: Х. Ейкман, Ф. Г. Гопкінс, А. Сент-Дьорді, У. Хоуорс, П. Каррер, Р. Кун, Х. Дам, Е. А. Дойзі, Дж. Майнот, У. Мерфі, Дж. Віпл, Д. Ходжкін, Р. Вудворд, Виноградова Р. П., Комісаренко С. В. (2019)
Бондаренко Н. О. - Набуття досвіду парламентської діяльності галицькими українцями та його значення у формуванні національної правосвідомості (1848–1914 роки) (2019)
Гринчак С. В. - Кримінально-правова охорона життя та здоров'я особи в сфері медичної діяльності (2019)
Дуфенюк О. М. - Польський досвід підготовки юристів до роботи з науковими доказами у кримінальному провадженні (2019)
Ковалишин О. Р. - Роль міжнародних організацій в уніфікації господарського права (2019)
Ларченко М. О. - Соціально-економічні фактори в прогнозній оцінці стану злочинності в Україні (2019)
Мельник С. Б. - Правомірна державна допомога суб’єктам господарювання: законодавче відображення, Феофанова І. М. (2019)
Чалий Ю. І. - Справедливість як метод цивілістики (2019)
Drobush I. V. - Municipalism in Ukraine: Historical Experience and Perspectives on Development (2019)
Зозуля О. І. - Напрямки вдосконалення конституційно-правового статусу комітетів Верховної Ради України (2019)
Погребняк В. Я. - Концепція виникнення суб’єктивного цивільного права (2019)
Соболь Є. Ю. - Правові засади контрольно-наглядової діяльності органів публічної адміністрації у сфері охорони земель, Чорна М. В. (2019)
Сугоняко Н. В. - Інформаційна діяльність у сфері права та її особливості (2019)
Сіделковський О. Л. - Адміністративно-правові принципи створення єдиного медичного простору України (2019)
Зозуля І. В. - Рецензія на монографію Л. О. Золотухіної "Феномен публічного інтересу як категорії адміністративного права" (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Zozulia I. V. - Is the National Police of Ukraine European? (2019)
Marushchak O. A. - The Formation and Establishment of the Scientific Category of "State Functions" (2019)
Larchenko M. O. - Social-Economic Factors in the Predictive Estimation of Crimes in Ukraine (2019)
Marushchak N. V. - Some Aspects of Human Defense in the Work of Expressed Representatives of Philosophical Opinion of New Hours (2019)
Zozulia I. V. - Administrative and Legal Principles of Activity of Sports Federations in Ukraine: Analysis of Current Problems, Dovgan O. I. (2019)
Tiaglo A. V. - To Understanding of the Burden of Proof in Anglo-American Law (2019)
Title (2019)
Contents (2019)
Shixaliyev K. - Rheological Properties of Melts and X-Ray Method of Study of Cross-Linked Polyethylene, Abbasov I., Sadig K. (2019)
Zelenyak V. - Mathematical Modeling of the Thermoelastic State in a Circular Disk With a Crack Due to the Action of the Heat Source, Kolyasa L. (2019)
Shоlovii Y. - Substantiation of Geometric Parameters of Discharge Hopper Hole at Gravitational Outflow of Finely Dispersed Bulky Material, Maherus N. (2019)
Kuzio I. - Substantiation of the Shape of a Solid Oxide Fuel Cell Anode Using the Stress-Strain and Shape-Dependent Crack Deceleration Approaches, Vasyliv B., Korendiy V., Borovets V., Podhurska V. (2019)
Molkov Y. - Experimental Determination of Critical Strain Energy Density of Ductile Materials, Ivanyts’kyi Y., Lenkovs’kyi T., Trostianchyn A., Kulyk V., Shyshkovskyy R. (2019)
Uvarov V. - Prediction Of Tribological Properties оf Structural Steels Using Artificial Neural Networks, Bespalov S. (2019)
Korendiy V. - Substantiation of Structure and Parameters of Pneumatic System of Mobile Robot With Orthogonal Walking Drive, Zinko R., Muzychka D. (2019)
Vorobyov M. - Elements of the Theory of Closed-Loop Mechanisms Formed By Rolling Bodies Without Kinematic Sliding, Prokopenko D. (2019)
Brytkovskyi V. - Influence of the Ignition System Parameters on the Ecological Indicators of the Automobile Gas-Fueled Engine, Kachmar R., Lanets O. (2019)
Kindratskyy B. - Oscillation Processes in a Transmission With a Dual-Mass Flywheel While Moving a Car From Rest, Litvin R. (2019)
Никонов В. В. - Обращение главного редактора (2020)
Кочін І. В. - Організація охорони медичних закладів (2020)
Яковлева Л. М. - Ушкодження міокарда, Матузок О. Е. (2020)
Сорокіна О. Ю. - Скринінг і діагностика сепсису при тяжких опіках, Коваль М. Г. (2020)
Лысенко В. И. - Оксидативный стресс как неспецифический фактор патогенеза органных повреждений (обзор литературы и собственных исследований) (2020)
Мальцева Л. А. - Энтеральная толерантность у критических пациентов (обзор литературы), Мищенко Е. А., Кутовой А. Б., Мосенцев Н. Ф., Лисничая В. Н., Казимирова Н. А. (2020)
Стаднік С. М. - Серцеві тропоніни в клінічній практиці (2020)
Олейник Г. И. - Опыт клинического применения Имибацида при ожоговой травме, Коршунов А. В. (2020)
Філик О. В. - Рівень транстиретину сироватки крові та динаміка співвідношення транстиретину та С-реактивного протеїну в дітей із гострою гіпоксемічною дихальною недостатністю: поширеність порушень та вплив на результати лікування (2020)
Михневич К. Г. - Реникса в медицине, или Критика механического внедрения физических принципов в биологию и медицину, Волкова Ю. В., Баранова Н. В., Науменко В. А., Долженко М. А. (2020)
Кришевський Ю. П. - Мікробіологічна структура та чутливість патогенної флори до антибіотиків у пацієнтів із пораненнями черевної порожнини, Горошко В. Р., Хитрий Г. П. (2020)
Машин О. М. - Порівняння показників гемодинаміки й вентиляції при використанні різних методик анестезіологічного забезпечення лапароскопічної холецистектомії (2020)
Семененко С. І. - Дослідження впливу адемолу на обмін монооксиду азоту в головному мозку щурів із черепно-мозковою травмою, Семененко А. І., Поліщук С. С., Вознюк Л. А., Семененко О. М. (2020)
Романенко І. Ю. - Головний біль напруження й мігрень у жінок із загрозливим перериванням вагітності: клініко-діагностичні аспекти (2020)
Шмидт Е. Ю. - Расслаивающая аневризма аорты как одна из ведущих причин летальности при синдроме Марфана на примере клинического случая, Прилуцкая Е. Ю., Грицай А. О. (2020)
Ехалов В. В. - Повешение: патофизиологические и клинические аспекты, маршрут пострадавшего (клиническая лекция), Хоботова Н. В., Криштафор Д. А. (2020)
Бильченко А. В. - Тропонины. Клиническое значение и интерпретация результатов лабораторных тестов (2020)
Усенко Л. В. - Конфликтные ситуации в медицинской практике: этические и правовые аспекты, Кобеляцкий Ю. Ю., Клопоцкая Н. Г., Царев А. В., Усенко А. А., Оленюк Д. В. (2020)
Ткачишин В. С. - Інтоксикації тетраетилсвинцем (2020)
Ткачишин В. С. - Інтоксикації сірковуглецем (2020)
Содержание (2020)
Божков А. И. - Предварительная адаптация Dunaliella viridis к сернокислой меди влияет на термоустойчивость культуры, Ковалева М. К., Голтвянский А. В., Ушакова Е. О., Цапко Г. Е., Гавриш А. А. (2020)
Леонтьева Т. А. - Интенсивность роста Chlorophyta на разных культивационных средах, Кирпенко Н. И. (2020)
Мухтарова Ш. Дж. - Чек-лист Bacillariophyta континентальных водоемов Республики Азербайджан, Джафарова С. К. (2020)
Пшенникова Е. В. - Водоросли термокарстовых озер бассейна реки Татты (Центральная Якутия, Россия), Копырина Л. И. (2020)
Хан Х. - Новый представитель Сhlorophyta (Ulva) из прибрежных вод Карачи (Пакистан), Айша К. (2020)
Амери М. - Применение иммобилизованных клеток микроводорослей для очистки сточных вод, Хавари-Неджад Р. А., Солтани Н., Наджафи Ф., Багери А. (2020)
Зотов А. Б. - Применение теории "соотношения ресурсов" при анализе структурных изменений морских сообществ фитопланктона (2020)
Кузнецов В. А. - История альгологических исследований в Одесском университете в период 1930–1965 гг., Ткаченко Ф. П. (2020)
Баринова С. С. - Альгоіндикація водних об’єктів України: методи та перспективи, Білоус О. П., Царенко П. М. (2020)
Білик Р. С. - Інноваційна економіка в системі світового господарства (2017)
Марченко Т. В. - Національна інноваційна політика в контексті європейської інтеграції України (2017)
Чугаєв О. А. - Ефекти величини економіки країни в умовах валютної інтеграції (2017)
Możyłowski P. - Fiscal and non fiscal functions of taxes. Theoretical aspects (2017)
Євтух О. Т. - Кредит як інструмент нормування економічних відносин (2017)
Легкоступ І. І. - Актуальні питання фінансової децентралізації в Україні, Брязкало А. Є. (2017)
Саінчук Н. В. - Проблематика залучення іноземних інвестицій в економіку України (2017)
Терлецька Н. М. - Сучасні інформаційні технології як чинник ефективності інтегрованої інформаційно-аналітичної системи пенсійного забезпечення, Білоконь К. В. (2017)
Krasnahir S. - Social entrepreneurship in the Eurasian Economic Union (2017)
Терлецька Ю. О. - Інноваційна діяльність як засіб адаптації суб'єкта господарювання до умов нестабільного зовнішнього середовища (2017)
Долга Г. В. - Професійно важливі якості керівника як чинник ефективності управлінської діяльності (2017)
Кучменко В. О. - Формування механізму управління капіталом підприємства, Івченко Н. С. (2017)
Шерстюк О. Л. - Аудиторський аспект ідентифікації фінансової інформації (2017)
Бонарев В. В. - Організація обліку трансакційних витрат: теорія та методологія, Танасієва М. М., Михалків А. А. (2017)
Бірюк Л. Я. - Методічні основи застосування інтегративного підходу в процесі професійної підготовки майбутніх учителів початковіх класів (2020)
Волощук І. А. - Розвиток толерантних якостей майбутніх вчителів в системі фахової підготовки, Вакуліна А. В. (2020)
Гнезділова К. М. - Структура та зміст управлінських навичок майбутніх викладачів вищої школи, Тимченко О. С. (2020)
Данилко О. Г. - Критерії та рівні пізнавальної активності майбутніх диспетчерів із забезпечення польотів, Тимошенко Г.С., Сагановська Л.А. (2020)
Демченко І. В. - Експерементальне дослідження процесу формування мотивації іноземців-майбутніх фахівців авіаційної галузі до професійної комунікації (2020)
Ломакіна М. Є. - Методи та засоби формування мотивації навчальної діяльності майбутніх авіадиспетчерів, Суркова К. В. (2020)
Мазуренко Ю. А. - Аналіз нормативно-правової бази підготовки авіаційних інжерів-механіків до професійної комунікації (2020)
Martynenko N. - Definining the concept of inercurtural interaction for aviation education (2020)
Morska L. - Analyzing identity issues: traditional and current approaches to definition, Skibska J. (2020)
Невзоров Р. В. - До питання наземного навчання бойовим польотам майбутніх льотчиків такстичної авіації (2020)
Омельяненко С. В. - Формування загальних компетентностей майбутніх фахівців у процесі моделювання професійних ситуацій, Омельяненко Н. В. (2020)
Плачинда Т. С. - Імідж студента закладу вищої освіти, Довга Т. Я. (2020)
Покалюк В. М. - Основні напрями наукового й методологічного розроблення проблеми спілкування в системі професійної діяльності кваліфікованих робітників структурних підрозділів Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту України (2020)
Сиваш С. В. - Структурно-функціональна модель розвитку творчого потенціалу вчителів української мови і літератури в системі післядипломної педагогічної освіти (2020)
Скрипник О. С. - Обґрунтування структурно-функціональної моделі формування професійного іміджу майбутніх учителів хореографії в процесі фахової підготовки (2020)
Смирнова І. Л. - Креативний підхід до формування інтегративних теоретичних знань майбутніх авіафахівців (2020)
Топольницька Г. Ю. - Соціально-психологічні аспекти формування культури міжособистісної взаємодії у курсантів-прикордонників (2020)
Форостовська Т. О. - Становлення професійного самовизначення майбутніх вчителів хімії як педагогічна проблема (2020)
Шевченко Р. І. - Готовність майбутнього офіцера ВМС ЗСУ як інтегративний результат їх професійної підготовки (2020)
Grzybek G. - Satysfakcja seksualna, prawa człowieka, samowychowanie erotyczne. Refleksja etyczna, Siwek S. (2020)
Драга І. М. - Становлення та розвиток вищої військової освіти в Польщі, Чистякова І. А. (2020)
Колесниченко Н. Ю. - Проблема модернізації професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в контексті досліджень вчених Німеччини, Цокур О. С. (2020)
Попроцький І. С. - Підготовка військових моряків в Румунії за стандартами країн-членів НАТО (2020)
Харадзе Е. - Некоторые проблемные вопросы обучения в начальных классах (на примере грузинских общеобразовательных школ) (2020)
Багрій Г. В. - Формування професійної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей на основі інтегративного підходу (2020)
Головченко Г. О. - Аналіз термінів та дефініцій медіаосвіти в англомовному дискурсі (2020)
Терентьєва Н. О. - Розвиток громад в контексті забезпечення здоров'язбереження (цілі сталого розвитку) (2020)
Романько І. І. - Підготовка в Україні авіаційних фахівців за дуальною формою здобуття вищої освіти: історія та сьогодення (2020)
Voronova Y. - Formation and development of technical communication skills in foreign languages at the non-linguistic university (2020)
Зеленська Л. М. - Авіаційна підмова у професійному спілкуванні диспетчерів управління повітряним рухо, Тимченко С. В. (2020)
Харламова Л. С. - Сучасні технології викладання іноземних мов у технічних ЗВО, Чала Н. Д., Ковальова І. В. (2020)
Малахова Ж. В. - Організація і проведення самостійних занять в умовах вищого медичного закладу, Бєлкова Т. О. (2020)
Титул, зміст (2019)
Від редакції (2019)
Татарiнцева К. В. - Комплексні гемологічні, фізичні, хімічні та мікроскопічні дослідження коштовних органогенних матеріалів (корал, кістка, перламутр), Бeлiченко О. П., Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Фуголь Л. Д. (2019)
Бeлiченко О. П. - Мікросвіт мінералів. Включення в рубінах, сапфірах синіх, смарагдах і олександритах, Гаєвський Ю. Д., Ладжун Ю. І., Татарiнцева К. В. (2019)
Бєлєвцев О. Р. - Дослідження домішкового складу рубінів з колекції ДГЦУ методом кількісного рентгенофлуоресцентного аналізу, Ємельянов І. О., Грущинська О. В., Андреєв О. О., Ковтун О. В. (2019)
Гелета О. Л. - Розробка системи підвищення інвестиційної привабливості та проектування індустріального парку родовищ лабрадоритів Українського щита, Сергієнко І. А., Ляшок В. І., Курило М. М. (2019)
Грущинська О. В. - Розробка дистанційного навчального курсу з гемології, Ладжун Ю. І., Кормакова К. Є., Максюта O. В., Стич О. І. (2019)
Кисіль А. І. - Концепція дистанційного навчання у сфері гемології, Грущинська О. В., Максюта O. В. (2019)
Рішення Міжнародної науково-практичної конференції "Сучасні технології та особливості видобутку, обробки і використання природного каміння" (2019)
Михайлина Д. Г. - Сучасні зрушення у корпоративній системі глобального ланцюга створення вартості, Саєнко О. С. (2017)
Роговська-Іщук І. В. - Прояви та наслідки фінансової глобалізації у світі та в Україні, Ковальчук К.-О. В. (2017)
Гороховська К. В. - Транспортна інфраструктура як елемент розвитку транскордонного співробітництва в Україні (2017)
Antohov А. - The strategic premises for the technological-singularity of the economic system of the carpathian region (2017)
Павлов О. І. - Об'єднана територіальна громада як модель сільсько-міського континууму (2017)
Lopatynskyi Y. - The policy of development of the national economy agrarian sector, Kindzerskyi V. (2017)
Khalatur S. - Factors affecting agriculture as guidelines for the economic development (2017)
Меглей В. І. - Сучасні принципи управління якістю та екологічною безпечністю аграрного продукту (2017)
Хитрова О. А. - Антикризова стратегія управління національною економікою в умовах глобального конкурентного середовища (2017)
Hryhorkiv M. - Modeling of eco-economic dynamics of single sectoral economy in the case of specified share of industrial pollution utilization (2017)
Верстяк А. В. - Оцінка ефективності функціонування української економіки в розрізі видів економічної діяльності, Іщенко С. В. (2017)
Скращук Л. В. - Агрегована модель оптимального керування динамікою кінцевої продукції в екологічно збалансованій економіці (2017)
Soboliev V. - Theoretical approaches to assess the impact of non-price methods on competition, Sobolieva M. (2017)
Губатюк І. В. - Методологічні основи еволюції теорії конкуренції (2017)
Білик Р. С. - Вплив корпоративного сектору на структурні трансформації в інноваційній сфері (2017)
Гороховська К. В. - Роль державно-приватного партнерства у розвитку транспортної інфраструктури транскордонного співробітництва (2017)
Худик О. Б. - Розвиток методики стратегічного аналізу фінансової безпеки підприємства (2017)
Чередниченко М. І. - Формування інформації про фактичні операційні витрати (2017)
Вінничук І. С. - Аналіз впливу макроекономічних факторів на рівень тіньової економічної діяльності, Вінничук О. Ю. (2017)
Бойчук М. В. - Моделювання оптимальної кредитної стратегії дистриб'ютора фармацевтичної продукції у випадку кусково-сталої відсоткової ставки за кредитом, Ярошенко О. І. (2017)
Терен Г. М. - Аналітичне обґрунтування параметрів економіко-математичної моделі ліквідності сільськогосподарського підприємства (2017)
Дроздовська Н. Ю. - Дослідження художньо-образних ознак традиційного балетного костюму для проектування колекції жіночого одягу у стилі кежуал, Струмінська Т. В. (2020)
Харченко А. С. - Вплив екосистем підводного світу на розвиток екологічного напрямку в художньому проектуванні сучасних колекцій, Ніколаєва Т. І., Ніколаєва Т. В. (2020)
Колісник О. В. - Система візуальної комунікації в контексті її традиційних і сучасних форм, Волкова В. В., Лук’яненко К. С. (2020)
Колісник О. В. - Візуально-комунікативний дизайн інтерфейсів комп’ютерних ігор, Яменко К. О., Дідовець О. В. (2020)
Людкевич Х. Б. - Рекламний дизайн вітрин Львова Різдвяного циклу свят, Квасниця Р. Б., Галишич Р. Я. (2020)
Безсмертна Т. В. - Удосконалення технологічного процесу лиття під тиском деталей взуття із полімерних матеріалів, Злотенко Б. М. (2020)
Обрізан В. А. - Визначення стійкості підошви до стирання та багаторазового згинання, Злотенко Б. М., Рубцова А. О. (2020)
Івасенко М. В. - Кастомізація при проектуванні сумки-рюкзака методом крос-стилістичної трансформації, Щербина В. О. (2020)
Первая Н. В. - Вплив конструкцій спеціальних ременів на робочий процес фотографа, Льон О. С. (2020)
Шундик І. С. - Формування каталогу для індивідуального пошиву, Кернеш В. П. (2020)
Тесленко А. В. - Адаптивна система керування напрямком повітря побутового вентилятора, Стаценко В. В. (2020)
Марченко Р. М. - Стенд для дослідження системи живлення електричного компресора із використанням сонячної енергії, Стаценко В. В. (2020)
Барилко С. В. - Дослідження можливості використання ультразвукових хвиль для контролю параметрів матеріалу із складною структурою, Зубович А. Д., Габіт Л. В., Кошель О. С., Маніло І. П., Дрегуляс В. Є. (2020)
Бойко А. М. - Моделювання автоматизованої системи оперативного управління параметрами "розумного будинку" в середовищі PROTEUS, Дроменко В. Б. (2020)
Гришко В. В. - Візуалізація стану автоматизованої системи управління пасажирськими ліфтами багатоповерхової офісної будівлі, Дроменко В. Б. (2020)
Голубєв Л. П. - Модернізація системи керування промислового маніпулятора, Ківа І. Л., Цись Б. І. (2020)
Lopatynskyi Y. - State policy in the field of investment and innovation (2017)
Павлова І. О. - Брендинг сільських територій як міждисциплінарний науковий напрям (2017)
Попович Н. М. - Кластерний підхід у визначенні ефективності сільського господарства (2017)
Гетьман О. О. - Застосування сучасних персонал-технологій підбору і найму персоналу на вітчизняних підприємствах, Шаляпіна А. С. (2017)
Панченко О. В. - Методичні засади визначення ефективності маркетингових комунікацій діяльності банків (2017)
Дребіт Г. М. - Впровадження контролінгу грошових потоків на підприємствах (2017)
Клевчік Л. Л. - Стратегічне управління фінансовою безпекою підприємства (2017)
Городинський С. І. - Розвиток спорту як елемент корпоративної соціальної відповідальності, Чубатенко С. Ю. (2017)
Isurabil Z. - Social entrepreneurship a drive for eradicating poverty and sustaining development in Ghana (2017)
Bychkovska К. - Digital technology perspective on social entrepreneurship (2017)
Koller P. - Eugen Ehrlich, Bukovina’s great legal scholar, and his intellectual relationship to Schumpeter (2018)
Шумпетер Й. - О концепции социальной стоимости (2018)
Чорний О. В. - Міждисциплінарна економічна наука, як некласичний економічний дискурс (2018)
Білик Р. С. - Науково-технічний потенціал як фактор інноваційного розвитку країн в умовах глобальної конкуренції (2018)
Марченко Т. В. - Інтелектуалізація інноваційної сфери України через участь в європейському дослідницькому просторі (2018)
Харинович-Яворська Д. О. - Публічно-приватне партнерство як спосіб забезпечення концепції сталого розвитку інноваційної економіки України, Урсакій Ю. А. (2018)
Маркович Г. Б. - Фінансування загальної середньої освіти в контексті впровадження реформ в Україні, Остріщенко Ю. В. (2018)
Мельничук Г. Л. - Роль корпоративного волонтерства у зміцненні громадянського суспільства: досвід ЄС для України (2018)
Djusov A. - Digital innovations in private capital management, Apalkov S. (2018)
Федулова І. В. - Дослідження впливу основних факторів на діяльність малих суб'єктів підприємницької діяльності (2018)
Черданцева І. Г. - Основні тенденції розвитку франчайзингу в сфері торгівлі України, Венгер Є. І., Чоботар В. В. (2018)
Войтович С. Я. - Сутність та особливості застосування логістики у сфері послуг (2018)
Грунтковський В. Ю. - Розвиток соціальної відповідальності закладів вищої освіти (2018)
Буднікевич І. М. - Напрямки розвитку регіональної логістичної системи у транскордонній взаємодії України та Румунії, Крупенна І. А. (2018)
Буднікевич І. М. - Ціновий імідж території в партнерській концепції розвитку, Крупенна І. А. (2018)
Бак Н. А. - Міжбюджетні трансферти як інструмент інвестиційного розвитку територіальних громад в Україні (2018)
Вахович І. М. - Прибуток як складова оцінки капіталізації суб'єктів господарювання регіону, Нестерова С. В. (2018)
Vorobiyenko P. P. - Timed signal constructions as a tool forcode channel multiplexing (2019)
Nikityuk L. - A system of cognitive monitoring of a patient's condition in a telemedicine network, Tsaryov R., Chernyshova T., Povitchan A., Sapeha A. (2019)
Ложковский А. Г. - Методы расчета характеристик качества обслуживания неоднородного трафика мультисервисных сетей связи (2019)
Bondarenko O. V. - Temperature coefficient of linear expansion and young’s fictive modulus of self-supporting optical cable, Starenkyi I. V., Hadzhyiev M. M., Kiforuk S. V., Polishchuk A. V. (2019)
Gofaizen O. V. - Possible video sequences coding approach, Osharovska O. V., Patlayenko H. A., Pilyavskiy V. V., Jakob M. I. (2019)
Ivaschenko P. V. - Algorithm for estimating and correcting multipath channel parameters for demodulation ofdm signals, Oryabinskaya O. A. (2019)
Kadatskyi A. F. - Analysis of conversion power of switched-mode buck converters with two power sources, Rusu A. P. (2019)
Одегов Н. А. - Оценки предельной скорости передачи в магистральных волоконно-оптических системах (2019)
Strelkovskaya I. - Use of spline-extrapolation to improve the quality indicators Of telecommunication systems, Solovskaya I., Tolmak V. (2019)
Romanuke V. V. - Training probabilistic neural networks on the single class pattern matrix and on concatenation of pattern matrices, Yegoshyna G. A., Voronoy S. M. (2019)
Korchynskyi V. V. - Methods for generating noise-like timer signals based On pseudo-random tuning of the operating frequency, Kildishev V. I., Berdnikov F. V., Bielova I. V. (2019)
Stopakevych A. - A simple method for a precise solution of the digital optimal Controllers design problem for siso objects with delay, Stopakevych O., Tigariev A., Tigarieva T. (2019)
Корчинский В. В. - Риски инсайдерських угроз в системах защиты Информации предприятий, Аль-Файюми Халед, Копытин Ю. В., Копытина М. В. (2019)
Алиев Х. С. - Влияние электротерморазрядовой кристаллизации на электретные, пьезоэлектрические и теплофизические свойства композитных преобразователей (2019)
Большакова І. А. - Стабільність сенсорів Холла на основі наноплівок золота та молібдену, опромінених потоками реакторних нейтронів, Васильєв О. В., Горелкін П. С., Кость Я. Я., Кууч T., Михащук Ю. С., Мороз А. П., Павлик Б. В., Радішевський М. І., Шуригін Ф. М. (2019)
Титул, зміст (2019)
Баркалов О. О. - Кодування наборів мікрооперацій у трьохрівневому суміщеному автоматі, Тітаренко Л. О., Візор Я. Є., Матвієнко О. В. (2019)
Зудов О. М. - Система мобільного супутникового зв’язку з пасивними терміналами на основі, Рибасова Н. О., Горіна В. В. (2019)
Полухін А. В. - Про вплив завад у сигналі глісадної радіомаякової системи на точність автоматичного заходу літака на посадку, Закалата Д. Ю., Ляховський В. (2019)
Савченко А. С. - Аналітичне конструювання системи оптимального управління комп‘ютерною мережею, Моденов Ю. Б., Климова А. С., Чуба І. В., Куликовський Р. М. (2019)
Соколов К. О. - Підхід до розробки елементів структури системи виявлення деструктивного впливу у кіберпросторі, Гудима О. П. (2019)
Radomska M. M. - The analysis of soils pollution with petrochemicals by the means of electrometric method, Nazarkov T. I., Ponomarenko M. S. (2019)
Іванець О. Б. - Оцінювання функціонального стану організму на основі критерію небезпеки відхилення, Кулаков П. І., Шкіндер Г. П., Кулакова А. П. (2019)
Kuzmin V. M. - Comparative analysis of two methods for taking into account heteroskedasticity during mathematical models building, Zaliskyi M. Yu., Petrova Yu. V., Cheked I. V. (2019)
Бахтіяров Д. І. - Особливості вибору моделі розповсюдження електромагнітних випромінювань усередині приміщення (2019)
Volianska L. - Energy and exergy efficiency analysis of combined heat and power plant, Pikul M. (2019)
Аскеров І. M. - Асимптотичний метод вирішення однієї оптимальної регульованої задачі в безперервній формі (2019)
Коскіна Ю. О. - Процесний підхід до декомпозиції транспортного процесу перевезення вантажів морським транспортом (2019)
Тамаргазін О. А. - Керування процесом використання єдиного інформаційного поля забезпечення технологічних процесів в аеропорту, Ліннік І. І. (2019)
Contents (2018)
Sandal Ja.-U. - Entrepreneurship & gender – myths or the scientific truth? (2018)
Naumik-Gladka K. - Neuropsychological approach to entrepreneurship development (2018)
Kiyko O. - Entrepreneurship as the key instrument to overcome the global financial crisis and its impact on the economy of Ukraine (2018)
Heorhiian M. - The role and the attitude of female entrepreneurship in the Ukrainian society (2018)
Hakman Yu. - Innovation as change mechanism of development of democracy (2018)
Nepal A. - Capitalism or socialism: which replaces? (2018)
Omarov E. - Evolution of scientific approaches to management of consumer behavior (2018)
Ulizko K. - Critical thinking as a determinant economic development (2018)
Velychko M. - Equity financing of entrepreneurial Ukrainian and Norwegian startups (2018)
Sereda V. - Social entrepreneurship as an innovative legal basis for a development of an economy of the modern state (theoretical aspect) (2018)
Rudko K. - Social entrepreneurship as an innovative mechanism to solve the social problems in Ukraine and Norway: comparative aspect (2018)
Harasymiv V. - The essence of social entrepreneurship in terms of impact on the economy of Ukraine (2018)
Krasnianska Yu. - Social entrepreneurship development in alternative energy of Ukraine (2018)
Дюк А. А. - Еволюція теоретичних положень концепції соціального підприємництва (2019)
Нафус І. І. - Чинники формування соціального капіталу у сучасній економіці (2019)
Продан І. В. - Фактори глобалізації та євроінтеграції у формуванні інноваційної політики (2019)
Буднікевич І. М. - Методика розробки стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва, Крупенна І. А., Гавриш І. І. (2019)
Тимоць М. В. - Концептуальні підходи до формування фінансової стратегії підприємства, Борович О. В. (2019)
Саінчук Н. В. - Сучасний стан інноваційної діяльності промислових підприємств в Україні (2019)
Войтович С. Я. - Сутність та особливості застосування логістики у сфері послуг (2019)
Чумак О. В. - Архітектоніка політики антикризового управління державного підприємства (2019)
Легкоступ І. І. - Ринок платіжних карток: стан, проблеми та перспективи розвитку в Україні, Ваганова О. В. (2019)
Собкова Н. Д. - Проблеми та вектори розвитку державного фінансового контролю на місцевому рівні, Ібрагімова Л. С., Городинський С. І. (2019)
Григорків М. В. - Формалізація середнього класу та оцінки нерівномірності розподілу суспільного багатства, Григорків В. С. (2019)
Вержиховська О. М. - Особливості розвитку моторики у дошкільників з порушеннями інтелектуального розвитку (2020)
Дідик Н. М. - Соціальна профілактика наркозалежності в закладах освіти, Гевчук Н. С. (2020)
Гевчук Н. С. - Актуальність розвитку професії "соціальний педагог" в умовах сьогодення, Дідик Н. М. (2020)
Голова Н. І. - Професійна підготовка працівників соціальної сфери в процесі волонтерської практики (2020)
Грабчак О. В. - Сімейна медіація як актуальний напрямок роботи соціального працівника (2020)
Данилюк О. І. - Особливості надання соціальної допомоги людям похилого віку, Співак В. І. (2020)
Данильчук Л. О. - Теоретико-методологічні засади реалізації концепту "критичне мислення" у вирішенні соціальних проблем, Романовська Л. І. (2020)
Калаур С. М. - Психолого-педагогічні підходи до формування міжетнічної толерантності студентів у закладах вищої освіти (2020)
Ковальчук В. І. - Створення інформаційно-освітнього простору школи для формування в учнів навичок 21 століття, Єрмак Т. М. (2020)
Косенко Ю. М. - Розвиток правової освіти дітей з порушеннями інтелектуального розвитку в Україні з початку ХХ століття до 1991 року (2020)
Малихін О. В. - Професійна підготовка майбутніх перекладачів як психолого-педагогічна проблема, Дзюбенко Г. Ю. (2020)
Малихін О. В. - Перспективи розвитку цифрової компетентності викладачів за допомогою 3d віртуального навчального середовища в системі безперервної освіти як основа успішної професійної діяльності, Ярмольчук Т. М. (2020)
Мельник Ж. В. - Правові аспекти розвитку волонтерського руху на Україні (2020)
Мельник Л. П. - Особливості соціальної роботи по профілактиці ВІЛ/СНІДу в молодіжному середовищі (2020)
Миронова С. П. - Особливості сюжетно-рольової гри при різних порушеннях дитячого розвитку (2020)
Опалюк О. М. - Особливості адаптації дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування в прийомних сім’ях, Филиппова Ю. Д. (2020)
Опалюк Т. Л. - Професійна компетентність майбутнього соціального працівника: особливості структурної організації (2020)
Раєвська Я. М. - Особливості та напрями соціальної роботи з внутрішньо переміщеними особами в Україні (2020)
Сербалюк Ю. В. - Безробіття серед молоді та можливості його подолання (2020)
Товстоган В. С. - Методика формування професійно-трудової компетентності в учнів з порушенням інтелектуального розвитку (2020)
Утьосов Я. А. - Формування соціальних компетентностей у підлітків з інтелектуальними порушеннями на базі освітніх і реабілітаційних установ (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Титул, зміст (2020)
Білавич Г. - Пастирська діяльність зі здоров'язбереження дітей у Західній Україні (кінець XIX - 40-ві роки XX ст.), Білавич І, Блавт О. (2020)
Нагрибельний Я. - Осмислення ідей Я. А. Коменського в контексті сучасних реалій (2020)
Вознюк Л. - Особливості управління інноваційними процесами в умовах реформування шкільної освіти, Мартиненко О. (2020)
Лютко О. - Теоретико-методологічні засади мотиваційного менеджменту в освіті (2020)
Нижник О. - Підвищення кваліфікації вчителів у сфері інтелектуальної власності в умовах диверсифікації освітніх по слуг (2020)
Остапчук Н. - Використання GOOGLE CLASSROOM для організації уроків інформатики: структура віртуального класу, Полюхович Н. (2020)
Крутова Н. - Формування мотивації професійного розвитку вчителів у сфері ІКТ (2020)
Позднякова Т. - QR-коди: їх створення та використання на уроках біології (2020)
Тимчина В. - Нові перспективи освітнього процесу: віртуальна та доповнена реальність, Тимчина Н. (2020)
Колодич О. - Розвиток мовленнєвої компетентності дітей з особливими освітніми потребами як засіб комунікативної активності (2020)
Смольська Л. - Мотивація здоров'ятворчості педагогів у реаліях сучасності (2020)
Лавренчук В. - Сучасні моделі літературної комунікації в умовах Нової української школи, Лавренчук М. (2020)
Мандрик Н. - Писемність як засіб проникнення в історію українства (2020)
Романишина Н. - Методика аналізу художніх творів у зіставленні з кінематографічними адаптаціями, Гресик Л. (2020)
Саприкіна О. - Молодіжний сленг у сучасній англійській лексикології (2020)
Сидоренко Ю. - Вивчення взаємозв'язків між персонажами у творах із міфологічною образністю на уроках української літератури (2020)
Джаман Т. - Неперервна освіта вчителів початкової школи в умовах сьогодення (2020)
Белешко Д. - Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках математики (2020)
Коваль В. - Екологічне виховання учнів старшої школи на уроках математики, Несен А. (2020)
Козяр М. - Роль регіональної олімпіади з геометричного моделювання та анімації збірок у професійному становленні майбутнього фахівця, Фещук Ю., Парфенюк О. (2020)
Марченко О. - Регіональний науково-методичний проект "Культурні коди математики" як інструмент розвитку полікультурної компетентності педагогів (2020)
Чачіна Г. - Реалізація ідей педагогіки співробітництва в освітньому процесі (2020)
Глінчук Ю. - Здоров'язберігаючий урок в освітньому просторі сьогодення (2020)
Юзик О. - Мотивація вибору професії як важливий чинник розвитку та становлення вчителя інформатики (2020)
Джеджера К. - Особистісна реалізація студентів у позааудигорній діяльності (на прикладі Рівненського державного гуманітарного університету)...., Черніговець Т. (2020)
Михасюк Т. - Розвиток образного мовлення молодших школярів у процесі поглиблення їхніх знань про українську народну символіку (2020)
Омельчук В. - Проблема взаємовідносин та спілкування в педагогічній спадщині Василя Сухомлинського, Мартолог Н. (2020)
Паніна Л. - Національно-патріотичне виховання учнівської молоді в умовах Нової української школи (2020)
Димченко С. - Український концерт для баяна: передумови виникнення та шляхи розвитку жанру (на прикладі Концерту № 1 для баяна із симфонічним оркестром Миколи Різоля), Петренко Т. (2020)
Жулковський Б. - Галицька та карпато-руська традиції церковно-монодійного співу XIX століття (на прикладі монострофних кондаків) (2020)
Никон О. - Формування професійних компетенцій студентів-магістрантів музичного мистецтва засобами інтерактивного навчання, Ковлева М. (2020)
Столярчук Б. - Інструментальний ансамбль традиційної народної музики "Хутірські музики" та його роль у вихованні майбутніх керівників фольклорних колективів (2020)
Гражевська Н. І. - Інституційні пастки ринкового реформування економіки України, Заваженко А. О. (2019)
Роговська-Іщук І. В. - Дисбаланси та диспропорції світового та вітчизняного фондових ринків, Мартинюк А. Ю. (2019)
Гаврилюк О. В. - Причини та напрямки впливу прямих іноземних інвестицій на економіку приймаючої країни, Дольний Ю. З. (2019)
Марченко Т. В. - "Горизонт 2020": підвищення інноваційності України (2019)
Sanotska K. - Ukrainian-Poland сross-border cooperation : current situation, Saienko O., Bilyk R. (2019)
Лопатинський Ю. М. - Економічна ефективність участі у кластерах потенційних учасників, Попович Н. М., Лопащук І. А. (2019)
Романюк Н. В. - Регіональна освітня мережа: поняття й особливості (2019)
Буднікевич І. М. - Аналіз споживчих настроїв на продовольчому ринку України у 2016-2019 рр., Черданцева І. Г. (2019)
Філіна О. В. - Особливості використання соціальної мережі Facebook для просування бізнесу (2019)
Водянка Л. Д. - Динаміка впливу іноземних інвестиційних потоків на регіональне виробництво, Козак В. С., Мельник Я. В. (2019)
Курас І. - Українська дипломатія: історія і сьогодення (2002)
Зленко А. - Зовнішня політика незалежної України: 10 років випробувань і здобутків (2002)
Яловий В. - Поріднені міста Києва: досвід і перспективи регіональної дипломатії (2002)
Губерський Л. - Молода зміна української дипломатії (2002)
Гуменюк Б. - Інформаційна революція і дипломатія (2002)
Пирожков С. - Енергетична безпека та транзитний потенціал України: зовнішньополітичні аспекти (2002)
Кривонос П. - Інформаційне забезпечення дипломатичного корпусу (2002)
Дипломатичне життя в ілюстраціях (2002)
Наулко В. - Питання походження народів і дипломатія (2002)
Чишко В. - Створюється біографічний словник "Дипломати України" (2002)
Посли України в іноземних державах (2002)
Іноземні посли в Україні (2002)
Грабар С. - Міжнародні зв’язки Київської Русі (продовження) (2002)
Сергійчук В. - Перші кроки дипломатичної діяльності Івана Виговського (2002)
Мицик Ю. - Україна—Крим. Середина XVII ст. (2002)
Туранли Ф. - Дипломатичні стосунки гетьмана Петра Дорошенка з Високою Портою за даними тюркських історичних джерел (2002)
Солдатенко В. - Перша дипломатична акція УНР — Берестейська угода (2002)
Головченко В. - Аргентина—Україна. 1921 рік (2002)
Лозицький В. - Про архів надзвичайної дипломатичної місії УНР у Берні (1918—1926) (2002)
Дробот І. - Зовнішньополітична орієнтація української еміграції 1920—1930 рр. (2002)
Плав’юк М. - Діаспора на захисті прав людини в Радянській Україні (2002)
Сілванян Г. - Десять років незалежної Вірменії (2002)
Етерович Н. - Візит Святійшого Отця в Україну (2002)
Скрипнюк О. - Соціальна правова держава як фактор інтеграції України у Європейське та світове співтовариство (2002)
Лещенко Л. - Україна—Китай: підсумки та нові обрії співробітництва (2002)
Антонович М. - Україна в європейській системі захисту прав людини (2002)
Квіт С. - Україна і НАТО: розмова про некорисне (2002)
Шкляр В. - Світ мас-медіа: надбання і перспективи творчої інтеграції (2002)
Сорока М. - Шлях до міжнародного визнання Української держави (нотатки журналіста) (2002)
Набруско В. - Україна і світовий інформаційний простір (2002)
Пасак В. - Куба — дітям Чорнобиля (2002)
Чамара В. - Інформаційна дипломатія: кроки становлення (2002)
Свинарчук Є. - Україна і латино-американський світ (2002)
Шокало О. - Громадські ініціативи товариства "Україна—Світ" (2002)
Денисенко А. - Родом з України (2002)
Матвієнко В. - Зовнішня політика Західноукраїнської Народної Республіки в персоналіях (2002)
Ляхоцький В. - Микола Василько: парадокси пам’яті та забуття (2002)
Кучерук О. - Дипломатичні зносини України та Ватикану у 1917—1921 рр. (2002)
Вєдєнєєв Д. - Остання резиденція дипломата (2002)
Войцехівська І. - Дипломатична мемуаристика як об’єкт джерелознавства (2002)
Кияк Т. - Молдово-румуно-українські взаємини (2002)
Орленко П. - Данія — королівство демократії (2002)
Пахомов Ю. - Україна та Росія в сучасному світі (2002)
Осташко Т. - Нариси з історії дипломатії України (2002)
Савченко О. - Перший том Енциклопедії Сучасної України (2002)
Коломієць П. - Дипломатичне досьє. 2001 рік (2002)
Тугай О. А. - Сучасне уявлення змісту діяльності будівельно-інжинірингових фірм, Орищенко В. В. (2019)
Сердюк В. Р. - Композиційні матеріали як джерело економії енергетичних ресурсів в будівництві, Франишина С. Ю. (2019)
Шатрова І. А. - Дослідження характеристик процесу виконання будівельно-монтажних робіт житлового будівництва (2019)
Шебек М. О. - Організаційні та виробничі складові на етапі інженерної підготовки інвестиційно-будівельного проекту, їх роль в управлінні циклом будівельного виробництва, Дубинка О. В., Тугай А.О., Явтушенко Д. П. (2019)
Григоровський П. Є. - Інструментальні вимірювання як основа автоматизації технологічних процесів при зведенні та експлуатації будівель і споруд (2019)
Чернишев Д. О. - Методичне підґрунтя та адміністративно-управлінські засади вдосконалення операційно-виробничої системи та організаційної структури девелоперської компанії, Тугай О. А., Поколенко В. О., Горбач М. В., Малихін М. О., Скакун Є. В. (2019)
Шатрова І. А. - Активні будинки, що виробляють енергію, Белих В. О. (2019)
Zeltser R. - Improvement of organizational and technological decisions of building production and remote control of construction projects using UAV, Kolot M., Panasyuk I. (2019)
Клис М. В. - Використання віртуальної реальності при розробці проекту будівництва, Катаранчук О. В. (2019)
Осипова А.О. - Дослідження та обґрунтування упорядкованої системи організаційно-технологічних рішень ревіталізації процесів будівельного виробництва (2019)
Чертков О. Ю. - Застосування сучасного підходу до прийняття організаційно технологічних рішень в умовах щільної забудови та стислих умов на базі DAD-підходу, Цегельний В. О., Єрмолович Д. С., Плаксюк Д. Ю. (2019)
Галінський О. М. - Інженер-консультант – нова професія в галузі будівництва України (2019)
Чепурний В. В. - Ефективна модернізація існуючих зимових блокових теплиць, Чепурна Н. В. (2019)
Новак Є. В. - Огляд існуючих методів зимового бетонування (2019)
Матвієвський С. В. - Використання сучасного комп’ютерного програмного забезпечення для планування будівельного виробництва, Клис М. В. (2019)
Шатрова И. А. - Перспективы инвестиционной деятельности в Чеченской республике, Ужахов И. (2019)
Нікогосян Н. І. - Реінжиніринг організаційно-технологічних процесів як чинник підвищення якості будівництва, Демидова О. О., Литвиненко Л. В. (2019)
Савенко В. И. - Задачи управления, вытекающие из необходимости обеспечения оптимальных режимов использования ресурсов и основные аспекты процесса управления, Пальчик С. П., Малец Н. А., Карим А., Анас А. (2019)
Осипов О. Ф. - Технологія влаштування буронабивних паль на складному рельєфі, Літнарович Є. В. (2019)
Зоря О. В. - Ресурсоощадна технологія очистки промислових стічних вод від нікелю, Терновцев О. В., Зоря Д. І. (2019)
Дорошенко В. М. - Щодо питань державного регулювання з позиції забезпечення енергозбереження у будівництві (2019)
Осипов О. Ф. - Проблеми реконструкції житлових будинків перших масових серій, Лєка Д. Р. (2019)
Рябчун Я. І. - Аналіз планувальних і конструктивних рішень об’єктів АПК, як чинника впливу на методику визначення тривалості їх будівництва (2019)
Тугай О. А. - Вдосконалення проекту на основі підвищення ефективності інвестиційної діяльності (2019)
Молодід О. С. - Технологія ремонту тріщин в залізобетонних конструкціях залежно від ширини їх розкриття, Плохута Р. О. (2019)
Бутенко В. В. - Ефективність використання технології цегляної кладки з "лего-цегли", Нестеренко І. С. (2019)
Романушко Є. Г. - Моделювання суміщеного виконання будівельних робіт при реконструкції, Романушко В. Є. (2019)
Терновий В. І. - Технології вогнезахисту залізобетонних конструкцій підсилених вуглецевим волокном, Коряк Л. М. (2019)
Чебанов Л. С. - Технологія зведення силосів із ЛМК, Чертков О. Ю., Савченко В. М., Романьков Д. А., Купко К. А., Миколюк В. О., Шербак А. О. (2019)
Савенко В. І. - Цілі як формуючий фактор виробничої (будівельної) організації, Клюєва В. В., Нестеренко І. С., Пальчик С. П., Победа С. С. (2019)
Чебанов Л. С. - Технологія монтажу церковних дзвонів, Козленко Д. Ю. (2019)
Ребрина П. В. - ВІМ-технології в Україні, Нестеренко І. С. (2019)
Сорокман Т. В. - Показники фізичного розвитку дітей, хворих на целіакію, Попелюк Н. О., Колєснік Д. І., Сокольник І. С. (2020)
Снісарь В. І. - Періопераційна інфузійна терапія у дітей молодшого віку з ургентною абдомінальною патологією, Єгоров С. В., Павлиш О. С. (2020)
Каруліна Ю. В. - Порушення моторної функції верхнього відділу травного каналу у дітей з вегетативною дисфункцією (2020)
Абатуров О. Є. - Місцеве лікування фарингіту в дітей, Токарєва Н. М. (2020)
Бєлоусова О. Ю. - Функціональні гастроінтестинальні розлади в дітей раннього віку: лікувати, спостерігати чи корегувати?, Казарян Л. В. (2020)
Никитюк С. О. - Проблема діагностики набутих гемолітичних анемій у дитячому віці, Галич М. М., Галіяш Н. Б., Борис З. Я., Яцюк М. Й. (2020)
Соколова К. Ю. - Час початку лікувальної гіпотермії та перебіг гіпоксично-ішемічної енцефалопатії у доношених новонароджених (2020)
Абатуров О. Є. - Медикаментозна терапія вегетативної дисфункції у дітей, Борисова Т. П., Нікуліна А. О. (2020)
Буднік Т. В. - Актуальні питання інфекції сечової системи у дітей раннього віку (2020)
Абатуров А. Е. - Медикаментозное управление диспергированием биопленки за счет регуляции активности бактериального циклического дигуанозинмонофосфата (часть 1) (2020)
Нікіфоров П. О. - Економічна людина та біхевіористична концепція теоретичного дослідження у фінансовій науці, Кузьмук С. Г. (2016)
Заволічна Т. Р. - Особливості "земельних відносин" в полі досліджень економічної теорії (2016)
Губатюк І. В. - Фінансово-економічні аспекти гармонізації системи економічних інтересів трансформаційного періоду (2016)
Катаранчук Г. Г. - Економіко-теоретичні засади дослідження поведінки домашніх господарств як суб'єктів ринкової економіки (2016)
Білоскурський Р. Р. - Еколого-економічний розвиток: сутність, функції, ознаки (2016)
Заблодська І. В. - Інфраструктурне забезпечення активізації міжрегіонального співробітництва в Україні: результети наукових досліджень (2016)
Рогозян Ю. С. - Європейський досвід реалізації стратегій розвитку міжрегіонального співробітництва: Німеччина та Італія (2016)
Клевчік Л. Л. - Основні аспекти інтеграції українського ринку економічної інформації у глобальний ринок факторів виробництва (2016)
Рекова Н. Ю. - Організаційно-економічний механізм державного регулювання енергозбереження, Клопов І. О. (2016)
Білик Р. С. - Шляхи поліпшення інвестиційного клімату України в умовах глобальної фінансової нестабільності (2016)
Мишкович О. В. - Характеристика методів визначення рівня економічної безпеки підприємтв (2016)
Галушка З. І. - Поведінкові підходи у методології стратегічного управління організацією (2016)
Терлецька Н. М. - Інноваційний потенціал суб'єкта господарювання як результат його інноваційної політики, Терлецька Ю. О., Горобець-Надольська Ж. В. (2016)
Самодай В. П. - Особливості застосування маркетингових інструментів у туризмі з уразуванням тенденцій національної економіки, Пішта Н. А. (2016)
Соболєва М. В. - Управління рекламною діяльністю на окремих етапах життєвого циклу товару (2016)
Sowa B. - Elementy kształtujące wynik finansowy przedsiebiorstwa, Dziekański P. (2016)
Sowa B. - Wynik finansowy jako podstawowa kategoria w toku zarządzania finansami przedsiębiorstwa (wybrane aspekty), Olak A. (2016)
Dobrowolska-Wesołowska M. - Z tarczą czy na tarczy? - Polska wojna z dopalaczami. analiza porównawcza rynku narkotykowego i dopalaczowego w aspekcie prawnym, Raczyński J. (2016)
Борщевський В. В. - Формування соціально-економічного простору транскордонного регіону в контексті стимулювання конвергентних процесів, Куцаб-Бонк К. К. (2016)
Вахович І. М. - Сутність капіталізації економіки регіонального рівня, Чапюк О. П. (2016)
Нікіфоров П. О. - Напрями активізації участі громади міста в інноваційному розвитку території, Бабух І. Б. (2016)
Дєгтяр О. А. - Проблеми державного управління розвитком соціальної сфери регіону в умовах сталого розвитку (2016)
Непочатенко О. О. - Економічна оцінка ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємтв регіону дослідження, Пташник С. А. (2016)
Гавриш І. І. - Теоретичні аспекти інвестиційної привабливості регіону: маркетинговий підхід (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського