Remeniaka O. S. - The Elemental Feelings (2019)
Rohotchenko S. V. - Blacksmithing Art in the Eastern Ukraine as a Component Part of Ukrainian Cultural Process (2019)
Shkolna O. V. - Mirror interiors in Iranian architecture of the 19th – 21st centuries (2019)
Storchay O. V. - Sacral Painting by Mikhail Vrubel: Problem of Canon (Kyiv Period Of Creative Activity) (2019)
Zhadeyko O. - Lyricism as a Style-Forming Trait of Landscape Paintings by Valentyn Zakharchenko (2019)
Надвипускні та випускні дані (2019)
Титул, зміст (2019)
Фоміна О. О. - Україна на шляху економічного зростання, Гоголєва Н. Ф., Лабузова Ю. Г. (2019)
Пугачевська К. С. - Детермінанти експортоорієнтованого розвитку відкритих економік (2019)
Бірюков Є. І. - Світовий досвід державної підтримки суб’єктів електроенергетичного ринку (2019)
Карасьова Н. А. - Досвід розвинених країн у сфері креативної економіки (2019)
Семенова К. Д. - Глобальні економічні ризики та проблема економічної безпеки держави, Тарасова К. І. (2019)
Бондаревська К. В. - Міжнародна міграція робочої сили: стан, проблеми, перспективи (2019)
Іванов Ю. Б. - Експертиза законодавчих і нормативно-правових актів в економічній сфері: проблеми та напрями вирішення, Іванова О. Ю. (2019)
Гринько П. Л. - Інноватизація як прогностична ідея розвитку бізнесу в умовах цифрової економіки (2019)
Хімій Б. І. - Європейський банк реконструкції та розвитку: співпраця з Україною (2019)
Савіцька О. П. - Активізація інвестиційних процесів в Україні, Щур О. М., Савіцька Н. В. (2019)
Вороніна О. О. - Вплив інституційного середовища на динаміку ПІІ в Україні (2019)
Швед А. Б. - Напрями інституціонального забезпечення управління економічним розвитком регіонів (2019)
Денисов К. В. - Аналіз зовнішньої торгівлі товарами Запорізької області у 2013–2018 рр., Кондратенко А. І. (2019)
Савченко М. В. - Фінансова стійкість як передумова розвитку міжнародного бізнесу, Шкуренко О. В. (2019)
Бріль М. С. - Методика макроекономічного дослідження рівня соціальної напруженості: аналіз, оцінка, діагностика, Пивавар І. В. (2019)
Пілько А. Д. - Модель формування параметрів монетарної політики, Крамар В. Р. (2019)
Бурєннікова Н. В. - Діяльність промислових підприємств: сутність, морфологія, деякі підходи до вимірювання результатів, Завгородній І. В., Бурєнніков Ю. Ю. (2019)
Шевченко А. В. - Стратегічні пріоритети впровадження смарт-спеціалізації у промисловості України (2019)
Рахман М. С. - Структурні зміни кон’юнктури ринку нерухомості Харківської області, Малько В. В. (2019)
Сталінська О. В. - Сутність економічної безпеки підприємства та її основні принципи (2019)
Гордей О. Д. - Сучасний стан соціального та економічного розвитку України, Миркун Б. А. (2019)
Лазебник Ю. О. - Аналіз регіональної диференціації та тенденцій розвитку сфери охорони здоров’я в Україні, Чала Т. Г., Буракова А. О. (2019)
Маляр Д. В. - Дистанційна зайнятість: передумова, форма прояву та наслідок розвитку цифрової економіки (2019)
Безручук С. Л. - Документування чи доказовість? (До питання про основний принцип забезпечення якості облікової інформації) (2019)
Ізмайлов Я. О. - Удосконалення підготовки майбутніх фахівців з обліку та оподаткування через реалізацію концепції дуальної освіти, Осмятченко В. О. (2019)
Челомбітько Т. В. - Роль фінансового сектора в економіці країни та особливості потенціалу банківського сектора національної економіки (2019)
Рахман М. С. - Фінансовий ринок як потенціал інвестиційного пожвавлення економіки України, Шевцова В. В. (2019)
Коляда Т. А. - Бюджeтне фiнaнсувaння сoцiaльних пoслуг в Укpaїнi: особливості та перспективи розвитку, Мороз О. О. (2019)
Слободянюк Н. О. - Моделювання механізму фінансової безпеки підприємства, Шокер Р. І. (2019)
Костяна О. В. - Проблеми ефективності адміністрування митних платежів в Україні (2019)
Ситник Н. С. - Оцінка фінансової безпеки страхового ринку в сучасних умовах, Кравцова О. В. (2019)
Копилюк О. І. - Стратегічний підхід до антикризового управління в банках України, Музичка О. М., Лозинська О. І. (2019)
Баранов А. Л. - Застосування методу грошових потоків в оцінюванні вартості страхової компанії (2019)
Черненко Д. І. - Формування системи метаданих для забезпечення управління взаємодією зі стейкхолдерами, Корепанов Г. С., Парфенцева Н. О., Чала Т. Г. (2019)
Шевців Л. Ю. - Теорія і практика впровадження системи контролінгу в умовах інформаційної економіки, Непевна Б. О., Шевців А. Б. (2019)
Омельченко О. І. - Система оцінювання ефективності компанії як складова дієвого менеджменту, Тищенко В. Ф. (2019)
Філіна С. В. - Концептуальні засади впровадження процесного менеджменту на торговельних підприємствах споживчої кооперації (2019)
Колещук О. Я. - Структурно-змістовна характеристика методології стратегічного управління інноваційністю підприємств (2019)
Кондратенко Н. О. - Організаційно-економічний механізм антикризового фінансового управління машинобудівними підприємствами, Колесник М. С. (2019)
Бурмака Т. М. - Обґрунтування управлінських рішень щодо мотивації персоналу, Забурдайло А. М. (2019)
Шевченко В. С. - Визначення факторів розвитку управлінського персоналу як засобу підвищення його ефективності, Біда С. С. (2019)
Хаджинов І. В. - Аналітичний аспект міжнародного маркетингу високих технологій в Європі (2019)
Корепанов О. С. - Бренд-менеджмент преміум-сегмента у сфері моди: основні концепції та моделі, Галушка К. О. (2019)
Кизим М. О. - Мале та середнє підприємництво в Україні: особливості та проблеми розвитку, Чечетова-Терашвілі Т. М., Хаустова В. Є. (2019)
Молодід О. С. - Технологічні чинники, які впливають на експлуатаційні показники відновлених залізобетонних конструкцій, Шарикіна Н. В. (2019)
Лепська Л. А. - Формування раціональних комплектів оснастки для примусових методів монтажу каркасів малоповерхових будівель (2019)
Васильев А. А. - Современное стеновое ограждение для энергоэффективных зданий каркасного типа, Козунова О. В., Скрипченко И. А. (2019)
Сергачев С. А. - Проблемы эффективности организационно-технологических решений в архитектуре на современном этапе, Скрипченко И. А. (2019)
Шатрова І. А. - Оптимізація тривалості робіт житлового будівництва при їх виконанні спеціалізованими бригадами, Демидова О. О. (2019)
Ємельянова О. М. - Управління якістю будівництва, Титок В. В. (2019)
Шебек М. О. - Оптимізація строків і вартості інвестиційно-будівельних проектів шляхом деталізації складових життєвого циклу обєктів з використанням інформаційного моделювання, Дубинка О. В., Петренко Д. В., Орищенко В. В., Тугай А. О. (2019)
Чернишев Д. О. - Сучасна технологія моделювання організаційної підготовки територій об’єктів будівництва, Тугай О. А., Малихін М. О. (2019)
Polonina E. N. - Estimation of mechanical properties of modified cement stone by nanoindenting method, Leonovich S. N. (2019)
Чебанов Л. С. - Термомодернізація житлового фонду України, Джанов Л. В. (2019)
Бурба C. С. - Залежність класу енергетичної ефективності будівлі від типу влаштованих світлопрозорих конструкцій (2019)
Кулик Т. Р. - Переваги та недоліки введеного в дію ЗУ Про внесення змін до закону України "Про будівельні норми" щодо удосконалення нормування у будівництві, Кулик М. М. (2019)
Максимов А. С. - Вдосконалення підходів до організації термомодернізації на прикладі будвництва загальноосвітньої школи (2019)
Сердюк В. Р. - Актуальність підвищення ролі будівельних матеріалів в зеленому будівництві, Рудченко Д. Г. (2019)
Нікогосян Н. І. - Вдосконалення підходів до проведення та етапи моніторингу якості будівництва, Литвиненко О. В. (2019)
Доненко В. І. - ВІМ-технології як метод оптимізації використання ресурсів в будівельній галузі, Іщенко О. Л., Вакулюк Я. Є. (2019)
Зоря О. В. - Вдосконалена ресурсоощадна технологія очистки мідьвміщуючих стічних вод феритизацією, Терновцев О. В., Зоря Д. І., Walery M.-J. (2019)
Новак Є. В. - Моделювання впливу температури зовнішнього повітря на параметри бетонування (2019)
Сорокіна Л. В. - Дослідження ціноутворюючих характеристик нерухомості за допомогою вейвлет-перетворень часових рядів, Гойко А. Ф. (2020)
Кіщенко Т. Є. - Підвищення ефективності діяльності девелоперських компані за рахунок використання концептуальних підходів до реалізації проектів котеджної забудови (2020)
Гумега В. В. - Особливості аудиту будівельних підприємств (2020)
Росинський А. В. - Енергоефективність будівельного виробництва як інструмент розвитку економічного потенціалу девелоперської компанії, Онофрійчук І. І. (2020)
Поляк О. П. - Економічний механізм управління ризиками інвестиційних проектів у житловому будівництві (2020)
Хоменко Н. Ю. - Формування механізму розвитку інноваційного потенціалу будівельного підприємства (2020)
Шевчук К. І. - Інжиніринг як інструментарій підвищення ефективності будівництва (2020)
Рубцова О. С. - Трансакційні витрати будівельних підприємств у зовнішньоекономічній діяльності (2020)
Мостовенко О. О. - Децентралізація - це нові можливості об‘єднаних територіальних громад, Зінченко М. М., Гончаров В. В. (2020)
Зельцер Р. Я. - Вдосконалення валютного законодавства та лібералізація валютного ринку в Україні, Столяр М. М. (2020)
Фісуненко П. А. - Зарубіжний досвід забезпечення доступності житлового будівництва, Дзюба С. В., Фісуненко Н. О. (2020)
Назаров Є. О. - Дослідження поняття моніторингу діяльності підприємства будівництва (2020)
Ізмайлова К. В. - Регресивна модель впливу проектних рішень на енергоефективність будівлі (2020)
Ткаченко В. В. - Перспективи розвитку когнітивних технологій на засадах концепту "smart-city", Тугай А. А., Климчук М. М. (2020)
Новиков Д. М. - Інноваційні технології в будівництві, Лаврухіна К. О., Кушик-Стрельніков Я. В. (2020)
Шевченко Ю. С. - Ефективне використання оборотних коштів будівельного підприємства як фактор економічної безпеки, Боліла Н. В., Цифра Т .Ю. (2020)
Бєлєнкова О. Ю. - Формування конкуренції на ринках первинної нерухомості: теоретичні передумови, моделі, чинники, Титок В. В. (2020)
Докашенко В. М. - Оплата праці у порівняльному аналізі положень про комісію профспілок із заробітної плати (2009)
Євсеєнко С. А. - Місцеве сільське населення півдня України, як джерело поповнення промислового робітництва наприкінці XIX – на початку XX ст (2009)
Євсюкова Н. В. - Політична діяльність профспілок крізь призму її доцільності (1991 – 2000 рр.) (2009)
Єпішева А. О. - Роль профспілок у сфері охорони праці жінок під час "відлиги" (2009)
Захарова Л. М. - "Карпаторусинство”: русини чи українці? (до історії питання) (2009)
Захарова Л. М. - Україно-російські відносини кінця XVII – першої половини XVІІІ століття: політичний аспект, Окунцов Б. П. (2009)
Касперович П. М. - Українські школи на Донеччині (за матеріалами регіональної періодики): 1990 – 2009 роки (2009)
Концур В. В. - Ідеологізація трудящих мас засобами культурно-освітніх закладів профспілок України (1956 – 1964) (2009)
Лишко С. В. - Слобідські козацькі полки: становлення та реформування організаційної структури і системи (2009)
Муратова О. В. - Мовне питання як чинник виникнення літературного шістдесятництва в Україні (2009)
Навка І. О. - Історичний аспект формування менталітету українського народу (2009)
Разумна Н. М. - Джерела з історії розвитку земської медицини на Україні в період 1864 -1914 рр. (2009)
Шевченко Т. Б. - Вища освіта України в соціокультурних змінах сучасності (2009)
Абакелія Ю. І. - Сутність та функціонування громадсько-державної системи управління культурою в Болгарії в 60-х – 70-х рр. ХХ ст. (2009)
Беловолов М. Ю. - Испанский капитал в Латинской Америке (90-е годы XX – начало XXI века) (2009)
Бочаров С. В. - Україна у зовнішній політиці Польщі на рубежі ХХ - ХХІ століть (2009)
Докашенко Г. П. - Этнические функции образования (на материалах болгарской школы) (2009)
Комар Я. В. - Історичні аспекти мовного спілкування (на прикладі україно-болгарських мовних зв’язків), Кудря О. А. (2009)
Разумный В. В. - Позиция мусульманских стран по отношению к кризису в Косово в 1999 году (2009)
Разумний В. В. - Історичні аспекти територіального питання КНР у контексті формування міжнародних відносин учасності, Саражина О. С. (2009)
Руда В. В. - Збройні сили Європейського Союзу як інстумент реагування на міжнародні кризи (2009)
Санжарова Г. Ф. - Влияние внутриполитической борьбы на формирование национального самосознания средневековой Франции (на примере творчества Кристины Пизанской) (2009)
Тодоров І. - Стан та перспективи інформаційної діяльності щодо євроатлантичної інтеграції України, Дмітрієва К. (2009)
Гуржій І. Ю. - Розвиток міжнародного туризму як ознака "відлиги" (середина 50-х – середина 60-х рр. ХХ ст.) (2009)
Відомості про авторів (2009)
Вихідні дані (2009)
Горбинко В. М. - Організація оздоровлення дітей в Україні кінця ХІХ першої третини ХХ століття та діяльність Профспілок у загальному процесі (2011)
Докашенко В. М. - Профспілки і тоталітаризм: між предметом і об’єктом. проблеми методології дослідження (2011)
Євсеєнко С. А. - Робітничий рух у грудні 1905 року на Донбасі, Євсеєнко О. С. (2011)
Євсюкова Н. В. - Профспілки Франції та України: досвід політичної діяльності (2011)
Єпішева А. О. - Соціальне страхування у порівняльному аналізі Положень про комісію Профспілок із соціального страхування (50-ті – середина 60-х рр. XX століття) (2011)
Кондратюк Г. М. - Діяльність Профспілок у контексті національної політики в Кримській АРСР (20 - 30-ті роки XX ст.) (2011)
Концур В. В. - Ідеологічна діяльність Профспілок України у сфері матеріального виробництва (1956 - 1964) (2011)
Шемяков О. Д. - Роль Профспілок у становленні механізму державного управління соціальним діалогом (2011)
Захарова Л. М. - Міграційні процеси в Україні (1944 - 1947 рр.) (2011)
Касперович П. М. - Війни та репресії як фактории посилення еміграційних процесів (на матеріалах української еміграції) (2011)
Лук’яненко В. П. - Шляхи розв’язання аграрної проблеми громадсько-політичними організаціями України на початку XX ст. (2011)
Муратова О. В. - Державна політика в галузі літератури як чинник виникнення літературного шістдесятництва в Україні (до проблеми історичної трансформації методу соцреалізму) (2011)
Попова О. Ю. - Образ внутреннего врага в советской периодической печати в 1930-е годы: историографический обзор проблемы (2011)
Стяжкина Е. В. - Постсоветская гендерная оптика в методологиях исторической наук (2011)
Шабельніков В. І. - Адміністративно-територіальні реформи в Україні (1923 - 1932 рр.) (2011)
Шевченко Т. Б. - Виховна робота у вищих навчальних закладах України періоду незалежності (2011)
Докашенко Г. П. - Тоталітарна держава і освіта (спроба порівняльного аналізу шкільної освіти СРСР та Болгарії), Навка І. О. (2011)
Комар Я. В. - Болгари-"трудармійці" та спецпереселенці в пенітенціарній системі в роки Великої Вітчизняної війни та післявоєнний період (2011)
Разумный В. В. - Покушение на Президента Египта Анвара Садата 6 октября 1981 года: исторический аспект (2011)
Руда В. В. - Основні аспекти участі України в розв’язанні Балканської кризи к. ХХ ст. (2011)
Тодоров І. Я. - Європейська інтеграція України у вимірі її сучасного зовнішньополітичного курсу, Хоменко А. (2011)
Тригуб П. М. - Українсько-російські відносини в нових політичних реаліях та перспективи їх розвитку, Мосійчук О. В. (2011)
Кормильцева Ю. В. - Розподіл власності та профспілки (90-ті роки ХХ ст.) (2011)
Овинникова Р. В. - Профсоюзное образование в Украине на рубеже ХХ - ХХІ столетий (2011)
Стяжкіна О. В. - Рецензія на книгу: Шабельніков В. І. Адміністративно-територіальний устрій України: історичний досвід і уроки (1917 – червень 1941 рр.): Монографія. – Донецьк: ДонНУ, 2011 (2011)
Вітаємо ювілярів (2011)
Відомосі про авторів (2011)
Вихідні дані (2011)
Титул, зміст (2018)
Редзюк А. М. - Вибір міжкалібрувального інтервалу, Агеєв В. Б., Устименко В. С., Волков О. Ф., Лесик О. С., Колобов К. С., Ричок С. О., Волков Р. О., Котельницький Д. О. (2018)
Брегіда Ф. М. - Про класифікацію колісних транспортних засобів категорії L, Данько А. І., Мержиєвський В. В., Пінчук В. А., Пономарьова Ю. О., Риндін Ю. В. (2018)
Ковбасенко С. В. - Визначення раціональних під-параметрів регулятора газодизельної мікропроцесорної системи живлення, Голик А. В., Петренко В. Г., Гутаревич С. Ю. (2018)
Пожидаєв С. П. - Уточнення поняття моменту сили у механіці (2018)
Мнацаканян М. В. - Формування транспортної мережі індустріального центру на базі методів імітаційного моделювання, Данилова Т. Г., Назаренко М. Б., Кузьмич В. П. (2018)
Маковська Ю. А. - Модель визначення ціни довгострокового контракту на поточний ремонт та утримання автомобільних доріг (2018)
Литвиненко А. С. - Про алгоритм розрахунку кількості рейсів машин для перевезення ґрунту за його вагою і об’ємом при спорудженні дорожніх насипів (2018)
Волошина І. В. - Безперешкодне переміщення осіб з обмеженими фізичними можливостями автомобільними дорогами у світі, Докукіна В. І., Миколаєнко О. А., Стоянович Н. С. (2018)
Докашенко В. М. - Радянські Профспілки і контроль за діяльністю підприємств торгівлі та громадського харчування: аналіз одного профспілкового положення (2012)
Єпішева А. О. - Профспілки України та пенсійне забезпечення під час "відлиги” (2012)
Захарова Л. М. - Міграційні процеси у повоєнному Донбасі як чинник поліетнічності робітничого классу (2012)
Навка И. А. - Структура и специфические черты советской модели тоталитаризма (2012)
Wyrwicz M. - Threats to freedom. Libertarianism and totalitarianism. Totalitarianism lexical and plato (2012)
Diawoł A. - Rewolucje w autorytarnych krajach Afryki Północnej – nowe wyzwania dla Europy (2012)
Mianowski R. - Totalitaryzm w Europie na przykładzie Związku Radzieckiego w okresie stalinizmu (2012)
Piziak-Rapacz A. - Współczesna ocena dyktatury generała F. Franco skutki totalitaryzmu (2012)
Piziak-Rapacz A. - Totalitatryzm na przykładzie reżimu F. Castro (2012)
Fiałek S. - Totalitaryzm a problem respektowania prawa człowieka z uwzględnieniem mediów (2012)
Habas P. - Przejawy totalitaryzmu i problemy Białorusi w dążeniu do demokratycznych reform po upadku Związku Radzieckiego (2012)
Czajkowska K. - Autorytaryzm Islamski a szanse akcesji Turcji do Unii Europejskiej (2012)
Гветадзе І. Г. - Просвітницька діяльність іноземців на півдні україни (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Євсюкова Н. В. - Політична трансформація профспілок в контексті законодавчого забезпечення їхньої діяльності (1991 – 2000 рр.) (2012)
Зенько Ю. О. - Діяльність баптистських громад у Полтавській губернії на початку ХХ ст. (2012)
Ільницький В. І. - Кадрове наповнення Стрийського надрайонного проводу ОУН (1945 - 1952) (2012)
Коляда І. А. - Науково-культурницька та громадська діяльність П. П. Чубинського (за матеріалами спогадів сучасників) (2012)
Кондратюк Г. Н. - Деятельность Крымскотатарской национальной секции ОК РКП(Б) по реализации политики коренизации в Крымской АССР (20-е гг. ХХ века) (2012)
Корольова Г. І. - Оцінка селянами заходів влади проти "антигромадського способу життя" громадян України (друга половина 40-х – перша половина 50-х рр. XX ст.) (2012)
Кузьміна С. Б. - Місце та роль іноземних колоністів у розвитку сільського господарства Бессарабії в першій половині ХІХ ст. (2012)
Курзенкова А. О. - Застосування методу контент-аналізу до вивчення Скандинавських Рун як історичного джерела з історії Давньої Русі Х – ХІ ст. (2012)
Максименко Є.В. - Муніципальна геральдика Донецької області: автори гербів та гербознавці (2012)
Медовкіна Л. Ю. - Наукові зв’язки К. В. Харламповича з українськими та російськими вченими (1914 – 1932 рр.) (2012)
Сараєва О. В. - Взаємодія Бахмутського повітового земства із суспільством у процесі реалізації медичних заходів (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2012)
Ольхін А. Б. - Динаміка зростання житлового фонду міст Донбасу у тридцяті роки ХХ сторіччя (2012)
Плотников С. А. - Историко-культурные предпосылки христианского просвещения в современной Украине (2012)
Разумна Н. М. - Запровадження земствами системи соціальної допомоги медичним працівникам (др. пол. ХІХ – поч. ХХ ст.) (2012)
Шандра І. О. - Установи сприяння розвитку промисловості й торгівлі та їх діяльність в Україні (ХІХ – поч. ХХ ст. (2012)
Шипович М. А. - К вопросу о причинах появления Приказа № 227 "Ни шагу назад!” (2012)
Бочаров С. В. - Роль і місце Польщі в інституціональній системі Європейського Союзу (2004 – 2010 рр.) (2012)
Разумний В. В. - Трансформація зовнішньополітичного курсу Арабської Республіки Єгипет щодо вирішення Палестинського Питання в 1970-х роках (2012)
Харламов М.І. - До питання про відновлення системи пожежної безпеки в РСФРР У 1920 – 1925 роках (2012)
Чернікова Н.С. - Граф О. О. Бобринський і становлення парламентаризму в Росії (початок ХХ ст.) (2012)
Докашенко Г. П. - До питання про джерела з історії повоєнного Донбасу (2012)
Євсеєнко С. А. - Радянська історіографія про селянський рух 1905 - 1907 років в Україні, Євсеєнко О. С. (2012)
Касперович П. М. - Історична література про компартійні організації на промислових підприємствах України (1960 – 1990 роки) (2012)
Лук’яненко В. П. - Постановка проблеми селянського малоземелля в Україні на межі XIX–XX ст. дореволюційними науковцями (2012)
Муравік Г. М. - Вивчення радянськими істориками становища робітників України в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2012)
Муратова О. В. - Українське літературне шістдесятництво: історіографія питання (2012)
Ольхіна Н. І. - Запорозька Січ в українській історіографії ХІХ – початку ХХ ст. Стан наукової розробки проблеми (2012)
Савічев А. В. - Вища партійна номенклатура УРСР 1953 – 1964 рр.: історіографія проблеми (2012)
Мартинчук І. І. - Формування професійно-педагогічних якостей майбутнього вчителя історії (2012)
Мишечкін Г.В. - Вдосконалення нормативно-правової бази підготовки фахівців-істориків у ВНЗ України (90-ті рр. ХХ ст.) (2012)
Кривоконь О.Г. - Становлення системи випробування тракторів на етапах зародження й розвитку вітчизняного тракторобудування (2012)
Відомості про авторів (2012)
Примітки (2012)
Ахмід С. С. - VI археологічний з’їзд в Одесі (1884 р.) в контексті становлення охорони пам’яток в Північно-Західному Причорномор’ї (2013)
Бабкина Е. А. - Интеллектуал, интеллигент, профессионал: рядовой научный сотрудник в совестком обществе 1960 - 1980-х гг (2013)
Гедьо А. В. - Дитячі притулки Відомства Установ Імператриці Марії Федорівни в Таврійській губернії (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.), Остроушко Ю. Р. (2013)
Головко М. Л. - Соціальна корпоративність як сутнісний фактор еволюції громадянського суспільства України в контексті цивілізаційного розвитку (2013)
Гріза В. А. - Духовно-релігійний розвиток населення Південно-Східної України (кінець XVIII – початок XX ст.): історіографія проблеми (2013)
Демченко О. В. - Роль річкового промислу в житті населення Дніпровського Надпоріжжя в Мезоліті та ранньому Неоліті (2013)
Докашенко В. М. - Метаморфози організаційної будови радянських профспілок (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2013)
Докашенко Г. П. - Проблема трудових ресурсів крізь призму перебудовних процесів на території Донбасу (2013)
Євсюкова Н. В. - Політичний потенціал профспілкового руху України (1990 - 2002 рр.) (2013)
Єпішева А. О. - Профспілки України і соціальне страхування у сфері медичного обслуговування під час "відлиги” (2013)
Захарова Л. М. - Суперечливість процесу відбудови вугільної промисловості Донбасу в умовах повоєнного тоталітаризму (2013)
Знак З. М. - Кадрове забезпечення освітньої сфери у Дрогобицькій області (1944 - 1959) (2013)
Ільницький В. І. - Застосування публічних форм покарання проти представників Українського визвольного руху у Карпатському краї ОУН (1945 - 1954) (2013)
Ольхін А. Б. - Принципи розподілу продуктів харчування в містах Донбасу в 1929 – 1935 рр. (2013)
Пахоменко С. П. - Ідентичнісні дискурси як суспільно-політична технологія: Український націоналізм і регіональний патріотизм в Донецьких медіа, Подибайло М. Т. (2013)
Попова О. Ю. - В мастерской по созданию образа врага: из истории газетной журналистики советской Украины (конец 1920-х – 1930-е гг.) (2013)
Шабельніков В. І. - Розвиток мережі міських населених пунктів України (20 - 30-ті рр. ХХ ст.) (2013)
Шевченко О. М. - Особливості й характер зрушень у вітчизняній економіці в період 1991 - 2004 рр. і їх вплив на становлення інвестиційної моделі розвитку України (2013)
Шемяков О. Д. - Роль профспілок у розвитку виробничої демократії (2013)
Шипік Н. Ф. - Мобілізація робочої сили на відбудову важкої промисловості Донбасу у 1943-1945 рр. (2013)
Володіна М. О. - Місце України в Американській зовнішній політиці 90-х років XX ст. (2013)
Дмитрук Е. П. - Формирование ББСП маршала Ю. Пилсудского на Западнобелорусских землях, его роль в системе власти (2013)
Желєзняк І. С. - Американо-Російські відносини в зовнішній політиці Б. Клінтона (2013)
Жихарєва Т. Л. - Освітньо-наукове співробітництво університетів Німеччини та України (90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (2013)
Комар Я. В. - Из Болгарии в СССР на ПМЖ (нетипичные примеры периода "хрущевской оттепели”) (2013)
Полуденко С. В. - Європейські історичні цінності в контексті Україно-Російських відносин (2013)
Руда В. В. - Передумови формування спільної зовнішньої політики й політики безпеки країн Європейського Союзу у 70-80-х рр. ХХ ст. (2013)
Титовская Ж. В. - Московский женский батальон смерти как воинское формирование Российской армии в период Первой мировой войны (2013)
Тодоров І. - Вибори до Верховної Ради – 2012: зовнішньополітичний контекст, Тодорова Н., Хоменко А. (2013)
Черняк Ю. В. - Борьба с Украинскими антисоветскими формированиями на территории БССР (1944 - 1945 гг.) (2013)
Petrova O. - Totalitarianism in Hungary and its impact on the position of Jewish population in 1950 - 60s (2013)
Habas P. - Controversies over totalitarianism and the introduction of profound changes leading to democracy in Belarus-Proposals for political reforms, economic and social integration perspectives opening Belarus to the European Union (2013)
Зирянова О. О. - Роль церковних установ у благодійних процессах на Українських землях: сучасна історіографія проблеми (2013)
Ковальська Л. А. - Сучасні документальні фільми з історії Руху Опору в роки війни як зображальний тип історичного джерела (2013)
Мірошніченко С. В. - Особливості сучасного етапу досліджень історії періодичного друку Слобідсько-Української (Харківської) губернії XIX – початку XX ст. (2013)
Негода Ю. С. - Законодавчі акти Російської імперії як джерело з історії розвитку освіти іноземців Херсонської губернії (XVIII – початок XX ст.) (2013)
Петрова І. - Картографічні та військово-топографічні дослідження Харківської (Слобідсько-Української) губернії у ХІХ ст. (2013)
Медовкіна Л. Ю. - І. І. Соколов (1865 - 1939): трагічна доля історика церкви (2013)
Балінченко С. П. - Напрямки аналізу тоталітарної моделі й осмислення шляхів подолання тотальності в повоєнній європейській філософії (2013)
Навка И. А. - Идеология и тоталитаризм (2013)
Відомості про авторів (2013)
Вихідні дані (2013)
Лісовський В. М. - Особливості регіональної політики України в контексті становлення єдиної національної ідентичності (2020)
Ковальська-Павелко І. М. - Ментальне підґрунтя історичної пам’яті українського народу: соціально-правовий аспект (2020)
Токовенко О. С. - Парадигмальність у сучасних політологічних дослідженнях: від міждисциплінарності до авторської концептуальності (2020)
Мурашкін М. Г. - Гнозис і метапізнання (2020)
Довгаль С. А. - Філософські проблеми трансформації медіапростору під впливом цифрових технологій, Бутурліна О. В., Тухтарова Т. К. (2020)
Ткачук А. П. - Ідея створення національних збройних сил у суспільно-політичному дискурсі УРСР на зламі 80 – 90-х рр. ХХ ст (2020)
Терлецька Н. О. - Людина в метаантропології та трансгуманізмі й смисл людського буття (2020)
Комарова Т. Г. - Ціннісні смисли суспільного порозуміння в Україні (2020)
Міхно Н. К. - "Пам’ять міста" і "пам’ять у місті": евристичні ресурси хвильової концепції Е. Тоффлера (2020)
Іваненко В. В. - Химера всеросійської "учредилки" і крах ілюзій української Центральної Ради (кінець 1917 – початок 1918 р.) (2020)
Бадер А. В. - Сутнісні основи збройного насилля крізь призму феномену соціального насилля (2020)
Стройний Я. - Динаміка процесів приватизації та реструктуризації економіки Польщі на прикладі Підкарпатського воєводства (2020)
Бевз Т. А. - Інтелектуальні контексти Українського ХІХ століття. Рецензія на книгу Світленко С. І. "Українське ХІХ століття: етнонаціональні, інтелектуальні та історіософські контексти" (Дніпро : ЛІРА, 2018. 480 с. ) (2020)
Atlasiuk O. M. - On Fredholm parameter-dependent boundary-value problem in Sobolev spaces, Mikhailets V. A. (2020)
Ryazanov V. I. - Mappings with finite length distortion and Riemann surfaces., Volkov S. V. (2020)
Doroshenko A. Yu. - Formal methods of parallel software design automation, Yatsenko O. A. (2020)
Григоренко Я. М. - Напружено-деформований стан циліндричних оболонок з еліптичним поперечним перерізом зі скісними зрізами, Григоренко О. Я., Крюков М. М., Яремченко С. М. (2020)
Білявина Н. М. - Ізотермічний переріз діаграми стану системи Ti—Al—Ga при 850 °С, Наконечна О. І., Курилюк А. М., Макара В. А. (2020)
Тітов Ю. О. - Електрофізичні властивості Sr2LaBIIIBIVO7 (BIII = Sc, In, BIV = Sn, Ti) з шаруватою перовськітоподібною структурою, Слободяник М. С., Кузьмін Р. М., Полубінський В. В., Чумак В. В. (2020)
Бахмутов В. Г. - Глубинные расплавы крупных вулканов и вулканических провинций Западной Антарктиды: новые экспериментальные данные, Соловьев В. Д., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2020)
Олійник О. П. - Типи тектонічних порушень і їхній вплив на формування соляних структур та пасток вуглеводнів Дніпровсько-Донецької западини, Мачуліна С. О. (2020)
Калінін І. В. - Вміст іонів карбонатно-кальцієвої рівноважної системи в питних підземних водах Київської області, Богатиренко В. А., Біленко М. А., Нестеровський В. А., Євдокименко В. О. (2020)
Кобзар О. Л. - Азометинові похідні п-амінобензойної кислоти як антиоксиданти та інгібітори ксантиноксидази, Татарчук А. В., Качаєва М. В., Пільо С. Г., Суховєєв О. В., Суховєєв В. В., Броварець В. С., Вовк А. І. (2020)
Міщук О. О. - Особливості біс-хелатних комплексів магнію(ІІ), як екологічно безпечних високоефективних змащувальних додатків нового покоління, в аспектах механохімії сталевої поверхні, Коваль Л. І., Дзюба В. І., Пехньо В. І. (2020)
Кваско А. Ю. - Створення рослин пшениці з дріжджовими генами біосинтезу трегалози TPS1 і TPS2, Ісаєнков С. В., Дмитрук К. В., Ємець А. І. (2020)
Дульнева Т. Ю. - Очищення води від гідроксосполук купруму мікрофільтраційними трубчастими мембранами з природних матеріалів, Деремешко Л. А., Баранов О. І., Кучерук Д. Д., Гончарук В. В. (2020)
Титул (2020)
Погудин А. В. - Минимизация времени подготовки рабочего тела к запуску двигательной установки с электронагревным двигателем, Губин С. В. (2020)
Радченко М. І. - Порівняння характеристик глибокого охолодження повітря на вході ГТУ для різного типу клімату, Трушляков Є. І., Портной Б. С., Кантор С. А., Зонмін Я. (2020)
Радченко Р. М. - Охолодження повітря на вході малообертового двигуна ежекторною холодильною машиною при експлуатації судна в тропічних умовах, Пирисунько М. А., Чен Нiн, Хан Баочен (2020)
Ванеев С. М. - Моделирование энергетических характеристик струйно-реактивной турбины, Радченко Н. И., Мелейчук С. С., Бага В. Н., Родимченко Т. С. (2020)
Куреннов С. С. - Оптимальное проектирование статически определимой балки при ограничении на максимальный прогиб (2020)
Лебедь В. И. - Анализ тенденций развития и постобработки аддитивно произведённых деталей, Чащин Н. А. (2020)
Федорович О. Є. - Дуальна освіта як прогресивна форма якісної підготовки фахівців для інноваційного виробництва аерокосмічної техніки, Лещенко Ю. О., Западня К. О. (2020)
Li F. - Analysis of two-step approach for compressing texture images with desired quality, Krivenko S. S., Lukin V. V. (2020)
Інформаційне повідомлення (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Яловий В. - Слово до читачів (2000)
Гуменюк Б. - Перші кроки Дипломатичної академії (2000)
Кривонос П. - З турботою про іноземні місії (2000)
Чишко В. - Важливий атрибут цивілізованої нації (2000)
Посли України в іноземних державах (2000)
Іноземні посли в Україні (2000)
Грабар С. - Міжнародні зв’язки Київської Русі (2000)
Кучерук О. - Династичні шлюби (2000)
Сергійчук В. - Дипломатичні зносини Богдана Хмельницького (2000)
Фрагменти із спогадів часів УНР (2000)
Дорошенко Д. - Як починалася українська дипломатія (2000)
Суровцова Н. - Гетьманський ранок (2000)
Лукасевич Є. - Швейцарські перипетії (2000)
Налисник Ю. - Робота не пішла на марне (2000)
Гуммерус Г. - Повіренний у справах (2000)
Марголін А. - На берегах туманного Альбіону (2000)
Левицький Д. - Дипломатичні маневри на данському терені (2000)
Ляхоцький В. - Іван Огієнко та закордонні установи УНР (2000)
Нордслеттен О. - Із варяг у кияни (2000)
Серрі Р. - Виникає відчуття, що я на порозі чогось нового (2000)
Скрипнюк О. - Правове забезпечення основ зовнішньої політики України на сучасному етапі державотворення (2000)
Шкляр В. - Мас-медіа України у міжнародному інформаційному просторі (2000)
Денисенко А. - На перехресті епох. До п’ятиріччя Міжнародного історичного клубу "Планета" (2000)
Орленко П. - Вікно у світ. До 40-річчя товариства "Україна" (2000)
Вихідні дані (2000)
Фурдичко О. І. - Оцінювання екосистемних послуг лісів за даними дистанційного зондування Землі, Дребот О. І, Кучма Т. Л., Ільєнко Т. В. (2019)
Собко В. І. - Переваги використання ГІС з відкритим програмним кодом для картування ґрунтів, Малженська М. В., Палійчук О. М. (2019)
Бондар Ю. О. - Значення шапкових грибів у міграції 137Cs на території Чернігівської області, Дмитренко О. В., Ковальова С. П., Ткаченко-Канарська С. П. (2019)
Романова С. А. - Баланс гумусу в короткоротаційний польовій сівозміні, Гульванський І. М., Задорожна С. В., Матвєєва В. О. (2019)
Хитрук О. Г. - Динаміка кислотності ґрунтів у зоні Степу, Задорожна С. В., Матвєєва В. О., Боярко Ю. В. (2019)
Черствий С. М. - Значення сполук Fe у фосфатному режимі торфових ґрунтів болота Замглай, Шабанова І. І. (2019)
Нагорнюк О. М. - Значення матеріально-технічного забезпечення технологій органічного виробництва для екобезпеки агросфери України, Палапа Н. В., Темченко В. В., Ткач І. Я. (2019)
Fedorchuk S. - Рeculiarities of development of potato diseases Alternaria solani and Phytophthora infestans when applying various types of plants protection, Trembitska О., Klymenko Т., Radko В., Lisovyy М. (2019)
Гаврилюк Л. В. - Вплив екзометаболітів рослин різних сортів сої на швидкість радіального росту Fusarium graminearum, Косовська Н. А., Парфенюк А. І., Мостов’як І. І. (2019)
Романенко О. Л. - Водозабезпеченість та водоспоживання за вирощування пшениці озимої в посушливих умовах Степу, Кущ І. С, Агафонова А. В., Солодушко М. М., Усова Н. М. (2019)
Григоренко Т. В. - Екологічний стан рибницьких ставів за вирощування популяцій Антонінсько-Зозуленецької породи коропа, Постоєнко Д. М., Шумигай І. В., Добрянська О. П., Базаєва А. М. (2019)
Пінчук В. О. - Ефективність використання азоту у промисловому тваринництві України, Бородай В. П. (2019)
Symochko L. - Аntibiotics in agroecosystems: soil microbiome and resistome, Mariychuk R., Demyanyuk O., Symochko V. (2019)
Шевчик Т. В. - Геоботанічна та фітоіндикаційна характеристика ценопопуляцій Amorpha fruticosa L. в умовах серійних ценозів заплави у нижньому б'єфі Канівської ГЕС, Фіцайло Т. В., Соломаха І. В. (2019)
Дерев'янко С. В. - Токсичність композиції наночастинок неметалів у культурі клітин нирки ембріона свині, Решотько Л. М., Васильченко А. В., Дмитрук О. О., Харчук М. С. (2019)
Якимович Е. А. - Вредоносность сорных растений на плантациях эхинацеи пурпурной Еchinacea purpurea (L.) Moench (2019)
Шкапенко В. В. - Екологічні аспекти біокорозії бетонних конструкцій, Мусич О. Г., Дем'янюк О. С., Благініна А. А. (2019)
Солдатенко В. Ф. - Порівняльна історіографічна оцінка міжнародного становища України за доби Гетьманату П. Скоропадського (2017)
Kamusella T. - Between Civic and Ethnic Nationalism (2017)
Черкасов С. С. - Акт Варшавської конфедерації 1573 р. та проект скликання Національного Собору у політичній програмі польського реформаційного руху XVI ст. (2017)
Ціватий В. Г. - Європейська модель дипломатії та національні особливості дипломатичних служб Іспанії, Італії та Франції доби раннього Нового часу (ХVI-ХVIII ст.) (2017)
Кряжев П. В. - Посади генерал-губернаторів та віце-королів у колоніальній Бразилії (2017)
Корольов Г. О. - Слов’янська федерація і "Вільна Спілка", або українські дебати про федералізм у "довгому ХІХ ст." (2017)
Мартинов А. Ю. - Популістські партії у країнах-членах Європейського Союзу: ідеологічний профіль та діяльність на початку ХХІ ст. (2017)
Держалюк М. С. - Угорська революція 1956 року: причини, результати та уроки (Частина 2) (2017)
Chzen V. - Confucian Principles in the Chinese History and Modernization Processes of the Last Quarter of XX Century (2017)
Павлюченко О. В. - Робота дипломатичних представництв України в умовах військового стану (2017)
Дацків І. Б. - Особливості україно-британських дипломатичних відносин у період Української революції (1917-1921 рр.) (2017)
Сацький П. В. - Політико-правові аспекти спроби створення судових установ УНР в евакуації на території Польщі у липні-серпні 1920 р. (2017)
Срібняк І. В. - Інтерновані вояки армії УНР у таборі Стшалково, Польща (друга половина 1921 р. – початок 1922 р.): моральний стан та умови перебування (2017)
Біловус Л. І. - Світовий конгрес українців на шпальтах української діаспори США (після 1991 р.) – напрями роботи для збереження національної ідентичності (2017)
Рудяков П. М. - Зернецька О.В. Глобальна комунікація. - К.: Наукова думка, 2017. - 350 с. (2017)
Михальченко М. І. - Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору: монографія / За ред. А. Г. Бульвінського. - Київ: ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України", 2017. - 288 с. (2017)
Відомості про авторів (2017)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2017)
Шевченко Л. І. - Етика ідеалів і "прози життя" в епістолярії Пантелеймона Куліша (2020)
Alyeksyeyeva I. O. - Between me, my younger self and the whole world: letters to one's younger self as epistolary genre (2020)
Строкаль О. М. - Між добром і злом: мовна експлікація амбівалентності Всесвіту в поезії О. Довгого (2020)
Сизонов Д. Ю. - Фразеологізм-заголовок як маніпулятивна домінанта медіатексту (2020)
Плясун О. М. - Синтаксичні інструменти творення іміджу України в медійному просторі (2020)
Рудюк Л. О. - Мовна особистість у сфері масмедіа: наукова інтерпретація та характерні ознаки (2020)
Снитко О. С. - Стратегічні наративи у системі механізмів протидії інформаційним впливам (2020)
Компанцева Л. Ф. - Лінгвістична експертиза соціальних мереж в умовах гібридних викликів національній безпеці України (2020)
Botsman A. B. - Trans-germanic peculiarities of preterite-present verbs, Dmytruk O. V. (2020)
Шморгун О. О. - Всесвітньо-історичні тренди: порятунок чи катастрофа?! (2018)
Вєтринський І. М. - Особливості соціокультурного розвитку Сирії від найдавніших часів до початку ХХ ст. (2018)
Бульвінський А. Г. - Українські воєнні втрати у XVII ст.: європейський контекст (2018)
Толстов С. В. - Стратегічні підходи та пріоритети в зовнішній політиці США: від Г. Трумена до Д. Трампа (2018)
Кудряченко А. І. - Становлення та розвиток політики "подолання минулого" в національній пам’яті ФРН (2018)
Зернецька О. В. - Концепція історичної пам’яті у Великій Британії (2018)
Метельова Т. О. - Трансформація політики пам’яті в умовах глобалізації (на прикладі Туреччини та Індії) (2018)
Розумюк В. М. - Політика пам’яті як інструмент становлення національних держав на Балканах: здобутки та прорахунки (2018)
Швед В. О. - Рада співробітництва арабських держав Перської затоки: історичний розвиток у контексті сучасної катарської кризи (2018)
Lakishyk D. - Trends and Prospects of the Development of Democracy in the Modern World (2018)
Ткаченко В. М. - Український шлях: від державності приватизованої – до правової (2018)
Солошенко В. В. - Викрадене мистецтво в структурі політики пам’яті ФРН (2018)
Железняк М. Г. - Країни світу і Україна: енциклопедія: у 5 т. Т. 1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України"; гол. ред. А. І. Кудряченко. – К.: "Фенікс", 2017. – 564 с., Іщенко О. С. (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2018)
Шергін С. О. - Політичні системи та політичні еліти пострадянських держав за умов глобалізації (2018)
Метельова Т. О. - Теоретичні та методологічні засади політики пам’яті у світовому контексті: історія і сучасність, Солошенко В. В. (2018)
Филиппов А. А. - Государства крестоносцев во внешней политике государства первых мамлюков (1248/1250-1260 гг.) (2018)
Ціватий В. Г. - Дипломатичні раути й дилеми нової дипломатії періоду Тридцятилітньої війни (1618-1648 рр.): інституціональний дискурс (2018)
Слісаренко О. М. - Утворення україно-шведського союзу під час Великої Північної війни (2018)
Бевзюк Є. В. - Лужицький етнозберігаючий рух в революції 1848-1849 рр. (2018)
Безаров О. Т. - Особливості політико-правового становища євреїв періоду Великих реформ у Російській імперії (2018)
Перга Т. Ю. - Екологічні аспекти "Нового курсу" президента США Франкліна Рузвельта (2018)
Пендзей І. В. - Карой Грос: основні пріоритети політики реформ (1987-1989 рр.) (2018)
Зернецька О. В. - Досвід боротьби із сепаратизмом у Великій Британії (2018)
Кудряченко А. І. - ФРН-НДР: досвід об’єднання і роль у ньому міжнародних акторів (2018)
Срібняк І. В. - Громада полонених українців "Самостійна Україна" на завершальному етапі існування табору Раштат, Німеччина (травень-листопад 1918 р.) (2018)
Цапко О. М. - Взаємини Української православної церкви і Константинопольського патріархату в історичній ретроспективі (2018)
Солошенко В. В. - Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів (2018)
Відомості про авторів (2018)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2018)
Ільїн В. В. - Деконструкція: методологічна рефлексія і спосіб переосмислення соціальної історії та культури (2019)
Павленко В. М. - Мюнхенська криза і крах Версальської системи напередодні Другої світової війни (2019)
Лакішик Д. М. - Зовнішньополітична стратегія США на початковому етапі "холодної війни", Пугачова-Лакішик Д. В. (2019)
Ковальський С. В. - Кіпрське питання в політиці адміністрації Джиммі Картера (2019)
Пророченко Н. О. - Еволюція ролі шиїтського духовенства у суспільно-політичному розвитку Ірану (2019)
Швед В. А. - Арабські країни Перської затоки у системі геополітичних змін початку ХХІ ст. (2019)
Грубінко А. В. - Роль Великої Британії у військово-технічному співробітництві держав Європейського Союзу (2019)
Мартинов А. Ю. - Балкани в сучасній європейській системі міжнародних відносин (2019)
Толстов С. В. - Українсько-американські відносини в контексті зовнішньополітичних пріоритетів США (2019)
Пількевич В. О. - Основні напрями діяльності Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) (2019)
Венгер А. Г. - Секція загальної історії Дніпропетровської науково-дослідної кафедри українознавства: організація та діяльність (2019)
Дацків І. Б. - Роль постаті Василя Панейка в розвитку міжнародних відносин Західноукраїнської народної республіки (1918-1923 рр.) (2019)
Сухобокова О. О. - Громадська та культурна діяльність Никифора Григорієва у США та Канаді (2019)
Горенко О. М. - Діалог на зламі історичного часу (До публіцистичної збірки Василя Ткаченка "Україна-Росія: на сконі "пропащого часу"". – Вид. 2-е, доп. – К.: Видавництво Політія, 2019. – 548 с.) (2019)
Давлєтов О. Р. - Пошуки відповіді на питання "Чому я став нацистом?": маловідомі матеріали соціологічного опитування 1934 р. на теренах Третього рейху (Огляд збірки: "Warum ich Nazi wurde” – Biogramme früherNationalsozialisten. Die einzigarten Sammlung des Theodor Abel /Wieland Giebel. – Berlin: Berlin StoryVerlag, 2018. – 930 s. / "Чому ястав нацистом" – Біографії ранніх націонал-соціалістів зприватного зібрання Теодора Абеля / Віланд Гіебель. –Берлін: Berlin Story Verlag, 2018. – 930 с.) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2019)
Титул, зміст (2019)
Дяченко Т. А. - Безвізовий режим з ЄС: виклики та перспективи для національної економіки (2019)
Мостепанюк А. В. - Сутність, принципи та методи реалізації корпоративної соціальної відповідальності в сучасній ринковій економіці (2019)
Абрамов Ф. В. - Заходи з попередження маніпулювання суспільними настроями (2019)
Степаненко С. В. - Господарський менталітет як чинник економічного розвитку України, Сакало О. Є. (2019)
Квасній О. Р. - Теоретичні основи визначення фіскального простору територіальних громад в умовах децентралізації (2019)
Пугачевська К. С. - Експорт-промоушн у вимірі еволюції глобальних торговельних регуляторів (2019)
Євтушенко В. А. - Методологічні основи зовнішньоекономічної діяльності, Ляшевська В. І., Токар Ю. В. (2019)
Кобилянська А. В. - Мережеві режими глобального економічного врядування в умовах неоінтеграції: мегарегіональні об’єднання та глобальні мережі створення вартості (2019)
Ситник Н. С. - Концептуальні аспекти реіндустріалізації економіки на основі технологічної модернізації, Шушкова Ю. В. (2019)
Кричевська Т. О. - Причини вразливості та стійкості конвенційного монетарного режиму – гнучкого інфляційного таргетування (2019)
Кифяк В. І. - Системний підхід до аналізу міграційних процесів, Шелюжак І. Г., Водянка Л. Д. (2019)
Середюк Т. Б. - Концептуальні основи і стратегічні напрями розвитку дифузії інновацій у секторі ІКТ (2019)
Доброскок Ю. Б. - Інноваційна стратегія як основа розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства (2019)
Корнілова І. М. - Стратегічне управління інтелектуальною власністю організації в контексті процесного підходу, Оліх Л. А. (2019)
Ареф’єва О. В. - Стратегічне управління інноваційністю бізнес-процесів підприємства на конкурентних ринках, Побережна З. М. (2019)
Михайліченко Г. І. - Оцінювання інноваційного розвитку туристичних підприємств, Жученко В. Г. (2019)
Чала Т. Г. - Основні бар’єри при впровадженні в Україні електронної медичної картки пацієнта, Туманова О. В. (2019)
Nashchekina O. M. - An Elusive Concept: The Problem of Defining Social Entrepreneurship, Tymoshenkov I. V., Nwafor F. N. (2019)
Сергієнко О. А. - Методи і моделі аналізу ефективності систем електронної комерції, Шапран О. Є., Соснов І. І. (2019)
Коцюба О. С. - Розвиток інструментарію вимірювання ризику при моделюванні невизначеності за допомогою нечітко-множинного підходу (2019)
Глухова В. І. - Модернізація основних засобів гірничо-збагачувальних підприємств України, Циган Р. М., Харченко Д. М. (2019)
Рахман М. С. - Парадигми виробників тютюнового ринку та місце Philip Morris International в Україні, Руденко А. М. (2019)
Фурдак М. М. - Удосконалення сортової політики як вектор розвитку вітчизняної виноградарсько-виноробної галузі (2019)
Гаврись П. О. - Актуальні питання впровадження ринку землі та проведення земельної реформи в Україні, Гаврись О. М. (2019)
Степаненко В. О. - Морська транспортна інфраструктура: сутність, класифікація та переваги (2019)
Грицуленко С. І. - Український ринок телекомунікаційних послуг у контексті стратегії поведінки його учасників в умовах цифрової трансформації економіки та соціуму, Джигалюк О. І. (2019)
Левченко Р. В. - Удосконалення методичних підходів до формування оптимального розміру товарних запасів на підприємствах оптової торгівлі, Овчиннікова М. А. (2019)
Архієреєв С. І. - Методика поетапної оцінки конкурентоспроможності торговельного підприємства, Мєшкова В. В. (2019)
Траченко Л. А. - Експертне оцінювання якості виконання електромонтажних робіт на підприємствах сфери інжинірингових послуг (2019)
Дядін А. С. - Управління фінансами підприємства як об’єкт антикризової діяльності (2019)
Ситник Г. В. - Планування дивідендів на підприємстві, Рибак Р. І. (2019)
Каленич І. С. - Економічна сутність витрат і собівартості продукції (2019)
Шликова В. О. - Розвиток споживчого ринку України в умовах макроекономічної нестабільності, Леванда О. М. (2019)
Легомінова С. В. - Блокчейн-технологія як результат інноваційних трансформацій в умовах цифровізації економіки країн, Кочура Т. О. (2019)
Лобода Н. О. - Управлінський облік у структурі облікової діяльності підприємства, Чабанюк О. М., Себестянович І. С. (2019)
Селіщев С. В. - Оцінка аудитором діяльності системи внутрішнього контролю суб’єкта господарювання при перевірці дотримання принципу безперервності діяльності (2019)
Вавілов В. В. - Організація бухгалтерського обліку у фізкультурно-оздоровчих закладах (2019)
Аверкин Я. Ф. - Облік доходів та фінансових результатів операційної діяльності (2019)
Лебідь О. В. - Особливості діяльності офшорних зон та їх роль у системі світових фінансових центрів, Гаркуша В. О. (2019)
Німкович А. І. - Формування стратегії розвитку інститутів інфраструктури фондового ринку (2019)
Західна О. Р. - Аналіз поточного та капітального фінансування з місцевих бюджетів, Сенишин Б. Б. (2019)
Виниченко Е. Н. - Обложение НДС операций по возврату основных фондов из уставного капитала предприятия, Магдич А. С. (2019)
Рудик Н. В. - Фіскальна діджиталізація – інструмент партнерства держави та малого і середнього бізнесу (2019)
Левкович О. В. - Перспективи розвитку медичного страхування в Україні з урахуванням іноземного досвіду, Онишкевич Н. О. (2019)
Башинська І. О. - Ризикостійкість як критерій безпекоорієнтованого управління промисловим підприємством (2019)
Мушникова С. А. - Конвергенція як системна основа побудови концепції управління безпекою розвитку промислового підприємства (2019)
Мезенцева О. О. - Оптимізація процесів менеджменту успіху клієнтів у сегменті B2B (2019)
Семенчук Т. Б. - Інструменти "Ощадливого виробництва" для вдосконалення діяльності транспортного підприємства, Сорокун Ю. С. (2019)
Якимчук І. М. - Вітчизняний і зарубіжний досвід використання контролінгу в діяльності підприємств, Демочані О. Е. (2019)
Євтушенко Г. І. - Управління персоналом на державній службі: європейські стандарти, Мороз О. О. (2019)
Геращенко І. М. - Людські ресурси як основний чинник конкурентоспроможності та стратегічного планування підприємства (2019)
Колещук О. Я. - Інтелектуалізація концептуально-стратегічного мислення в управлінні машинобудівними підприємствами з використанням теорії хаосу (2019)
Пилипенко А. А. - Фінансовий механізм логістизації діяльності корпоративних інтегрованих об’єднань (2019)
Таранішин О. О. - Удосконалення роботи веб-сайту для зміцнення іміджу закладу вищої освіти, Калугіна Н. А., Сакун Г. О. (2019)
Кетова Т. Б. - Економічна сутність власних торгових марок у торгівлі та їх функції (2019)
Коляда С. П. - Особистий бренд як прояв лідерства в цифровому суспільстві (2019)
Ільченко Н. Б. - Розвиток роздрібних торговельних мереж мас-маркет сегмента індустрії моди в Україні, Войнілович В. Є. (2019)
Севрук І. М. - Роль маркетингових комунікаційних технологій у забезпеченні просування експорту (2019)
Шталь Т. В. - Вплив маркетингу на формування конкурентоспроможності фірми, Беліков М. П. (2019)
Касьянова Н. В. - Оцінка рекламного контенту в соціальних мережах, Жаб’як С. А. (2019)
Закон України "Про Конституційний Суд України" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням 47 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини шостої статті 96 Кодексу законів про працю України, частини шостої статті 6 Закону України "Про оплату праці" (2017)
Ухвала Конституційного Суду України про відмову у відкритті конституційного провадження у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень частини сьомої статті 12 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" (2017)
Гультай М. М. - Конституційна скарга як національний засіб правового захисту в контексті доступу до європейського суду з прав людини, Христова Г. О. (2017)
Ободовський О. В. - Про відповідальність за декларування недостовірної інформації: конституційні та кримінально-правові проблеми (2017)
Колісник В. П. - Масова конституційна свідомість і суперечливі уявлення про Голодомор в умовах поширення постправди (2017)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Серпень – вересень 2017 року (2017)
Реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2017 році (2017)
Вітаємо ювіляра (2017)
Увага, конкурс! (2017)
Рішення XIV позачергового з'їзду суддів України "Про призначення судді Конституційного Суду України" (2017)
Біографія Городовенка Віктора Валентиновича (2017)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України (конституційності) положення третього речення частини третьої статті 315 Кримінального процесуального кодексу України від 23 листопада 2017 року № 1-р (2017)
Литвинов О. М. - До питання визначення меж повноважень Конституційного Суду України у провадженнях за конституційними скаргами: теоретичні аспекти, Богуш В. В. (2017)
Кіселичник В. П. - Інститут конституційної скарги в Україні: європейський досвід та українські реалії (2017)
Кресін О. В. - Ідея суспільного договору в політико-правовому вченні Ж. Бодена (2017)
Марковський В. Я. - Проблеми та перспективи реалізації статті 7 "Мова освіти" Закону України "Про освіту" 2017 року, Шевченко В. С. (2017)
Тихий В. П. - Виборчі і референдні права та їх кримінально-правове забезпечення (2017)
Харатян Т. Н. - Зміст права людини на життя у рішеннях Європейського суду з прав людини та національних органів конституційної юрисдикції (2017)
Черняк Є. В. - Новели українського законодавства щодо конституційної скарги (2017)
Тупицький О. М. - Європеїзація конституційного права України: тенденції використання Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод 1950 року та позицій Європейського суду з прав людини в практиці Конституційного Суду України (2017)
Кампо В. М. - До питання про модернізацію української конституційної науки (2017)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Жовтень – листопад 2017 року (2017)
Реферативний огляд джерел із конституційно-правової тематики, опублікованих у 2017 році (2017)
Вітаємо ювілярів (2017)
Методологія життя і наукової творчості академіка Михайла Костицького (2017)
До 40-річчя науково-педагогічної діяльності польського колеги-конституціоналіста, професора Богуслава Банашака (2017)
Слово редактора (2019)
Шморгун О. О. - Перша світова війна: витоки і наслідки (всесвітньо-історичний контекст) (2019)
Деменко О. Ф. - Повстання 1916 року та його вплив на формування національної ідентичності казахського народу (2019)
Кириченко О. В. - Дезінтеграція Російської імперії під час Першої світової війни на прикладі впливу латвійського національного чинника (2019)
Shindo R. - Japan, der Volkerbund und der Standige Internationale Gerichtshof zur Frage von Oberschlesien, Wilna und Memel (2019)
Срібняк І. В. - "Подати товаришам дрібку душевної розради і забуття про власну недолю": таборова газета полонених вояків-українців "Вільне слово" (Зальцведель, Німеччина) у 1916-1917 рр., Голоско С. М. (2019)
Солошенко В. В. - Колективна пам’ять про Першу світову війну – складова перетворень у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії) (2019)
Шевченко В. В. - Велика війна 1914-1918 рр. і Україна: історична пам’ять та комеморація (2019)
Кудряченко А. І. - Федеративна Республіка Німеччина – друга німецька демократична держава (2019)
Віднянський С. В. - Вацлав Гавел: символ демократичних змін у ЦентральноСхідній Європі (до 30-річчя "оксамитової революції" у Чехословаччині) (2019)
Зернецька О. В. - Вільям Вентворт – демократ за світоглядом, австралійський політик і мандрівник за покликанням (2019)
Eftekhari A. - Main Foreign Policy Challenges of Islamic Republic of Iran in the Caucasus (in Iranian Historiography) (2019)
Добровольська А. Б. - Молдова: пошуки національної ідентичності – від імперського минулого до сьогодення (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2019)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" від 20 грудня 2017 року № 2-р/2017 (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мельника М. І. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Мойсика В. Р. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 7 частини другої статті 42 Закону України "Про вищу освіту" (2018)
Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі" (справа про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії) від 21 грудня 2017 року № 3-р/2017 (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Гультая М. М. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі" (справа про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії) (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Запорожця М. П. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі" (справа про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії) (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Сліденка І. Д. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі" (справа про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії) (2018)
Окрема думка судді Конституційного Суду України Шаптали Н. К. стосовно Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 49 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини дев’ятої статті 61, частини третьої статті 105 Закону України "Про вибори народних депутатів України", пункту 3 розділу II "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про вибори народних депутатів України" щодо виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку партії у багатомандатному окрузі" (справа про виключення кандидатів у народні депутати України з виборчого списку політичної партії) (2018)
Литвинов О. М. - Тлумачення законодавчої норми під час перевірки її конституційності у справі за конституційною скаргою: теоретичні аспекти (2018)
Шишкіна Е. В. - Дотримання прав людини у процесі здійснення люстрації (2018)
Романюк Р. О. - Право громадян на мирні зібрання як гарантія реалізації інших конституційних прав і свобод людини і громадянина (2018)
Нога П. П. - Повноцінне забезпечення права осіб, які направляються в зону бойових дій, на батьківство та/або материнство як конституційна гарантія (2018)
Матат А. В. - Конституційна скарга як інструмент захисту соціальних прав людини, гарантованих конституцією України (2018)
Розвадовський В. І. - Конституційні цінності та проблеми українського державотворення 1989–2017 років (2018)
Кампо В. М. - Блокування парламентом процедури формування Конституційного Суду України у 1992–1995 роках: причини і наслідки (2018)
Колос М. І. - Український конституціоналізм: матеріалізація через ідеї та дії Л. Юзькова (2018)
Ставнійчук М. І. - Конституційна доктрина Л. Юзькова (2018)
Стець А. - Судова реформа 2017 року в Республіці Польща: суспільні очікування і критичні думки (2018)
Черняк Є. В. - Природа конституції: практичні аспекти утвердження концепції Л. Юзькова у конституційному процесі держави Україна (2018)
Зовнішні зв'язки Конституційного Суду України. Листопад - грудень 2017 року (2018)
Інформація про виконання бюджету Конституційним Судом України за 2017 рік (2018)
Вітаємо ювіляра (2018)
Підсумки конкурсу на кращу наукову статтю (2018)
Шморгун О. О. - Ідеал західної демократії та правової держави як концептуальна основа формування національних політичних інтересів (2019)
Розумюк В. М. - Теоретична рефлексія проблематики співвідношення суспільних ідеалів та політичних інтересів, Васильців О. О. (2019)
Рудяков П. М. - Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов’яносербія на українських землях у XVIII ст. (Частина 1) (2019)
Малець О. О. - Організаційні та ідейно-політичні зміни у міжнародному робітничому русі напередодні та під час Першої світової війни, Малець Н. Б. (2019)
Мартиненко В. Л. - Нормативно-правові аспекти фільтрації і визначення статусу німецьких біженців, евакуйованих з СРСР владою Німеччини в 1943-1944 рр. (2019)
Зернецька О. В. - Переосмислення ролі Великої Британії: від світової імперії до національної держави (2019)
Деменко О. Ф. - Центральна Азія у сучасній системі міжнародної безпеки (2019)
Зайцева З. І. - Процес європейської інтеграції Румунії: основні результати та досвід для України, Ротар Н. Ю. (2019)
Недошитко І. Р. - Українська діаспора США у формуванні міжнародного іміджу України (1991-2018 рр.) (2019)
Мудрієвська І. І. - Інституційний вимір збереження історико-культурної спадщини в Об’єднаних Арабських Еміратах (2019)
Ткаченко В. М. - Ідеологія, міф і політична утопія в структурі національної ідеї: проблема оптимізації політичного дискурсу (сторінками книги "Философия и идеология от Маркса до постмодерна" / Отв. ред. А.А. Гусейнов, А. В. Рубцов, сост. А. В. Рубцов. – М.: Прогресс-Традиция, 2018. – 464 с.) (2019)
Відомості про авторів (2019)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2019)
Голубовська І. О. - Наукова спадщина проф. Ф. О. Нікітіної як синтез трьох мовознавчих парадигм (2019)
Бацевич Ф. С. - Лінгвістичні аспекти "неприродної" наратології: образ автора неіснуючого тексту (2019)
Дерба С. М. - Метод проєктування та його прийоми на практичних заняттях з української мови як іноземної (2019)
Довбищенко Ф. В. - "Виховання Кіра" Ксенофонта й "Історія Римської держави після Марка Аврелія" Геродіана: структурна подібність через століття давньогрецької історіографії (огляд рецепцій у сучасній класичній філології) (2019)
Єрмоленко С. С. - Тематико-ідеографічний аспект опису та аналізу епонімії, Остапенко М. П. (2019)
Зінкевич А. В. - Мовна політика Рейхскомісаріату Україна (2019)
Карпова К. С. - Лінгвістичні особливості реалізації персуазивних стратегій і тактик в англомовній рекламі екологічних товарів (2019)
Кирилюк О. Л. - Особливості мікрополя "ворожі війська" у структурі асоціативно-семантичного поля "ворог" (на матеріалі дискурсу російсько-української інформаційної війни) (2019)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості вираження персуазивності у "Філіпіках" Демосфена, Рябцев К. А. (2019)
Левченко О. П. - Слова року в українському публічному дискурсі: статистичний та культурний аспекти (2019)
Матвєєва С. А. - Термінознак як центральна одиниця паралельного корпусу юридичних текстів: перекладацький аспект (2019)
Материнська О. В. - "Анатомія війни" у сучасних німецькомовних та україномовних масмедіа (2019)
Михайлова О. Г. - Латинська мова в інтернет-мемах: нова комунікативна функція (2019)
Охріменко Т. В. - Лінгвоконцептуальний статус знаків матеріальної культури слов’янства (2019)
Письменна Ю. О. - Репрезентація концепту POPULUS у латинській мові (на матеріалі лексикографічних джерел) (2019)
Просяник О. П. - Лінгвістична концепція і лінгвістична теорія у дискурсивному вимірі (2019)
Сніговська О. В. - "Червона" Одеса очами Н. Казандзакіса: документально-художній двосвіт автора (на матеріалі тревелогу "Подорожуючи: Русія"), Малахіті А. В. (2019)
Строкаль О. М. - Вербалізація міфологеми "сад" у мові поезії Олексія Довгого (2019)
Тищенко О. В. - Обрядова термінологія шлюбу: перекладні еквіваленти паремій, семантична динаміка та ціннісні концепти, Маланюк М. С., Попко І. А. (2019)
Чернюх Б. В. - Маркери прямої мови у римській поезії епохи Августа (на матеріалі "Метаморфоз" Овідія) (2019)
Вижва М. - Використання концепції Дж. Скуллера у розробці програми розвитку лідерських властивостей старшокласників (2019)
Гончаренко Н. - Особливості взаємодії батьків з дітьми, які мають синдром дефіциту уваги та гіперактивності (2019)
Горбащенко Т. - Теоретичні підходи до проблем осіб з обмеженими можливостями здоров'я (2019)
Гречуха І. - Психологічні особливості розвитку емпатії учасників шкільних літературних студій (2019)
Котлова Л. - Психологічні особливості конфліктних форм поведінки студентів з різним рівнем емоційного інтелекту, Зінченко М. (2019)
Новик Л. - Особистісні чинники суб'єктної активності майбутнього фахівця соціальної роботи, Мазур Т. (2019)
Пономаренко Т. - Особливості побудови зворотного зв'язку в онлайн комунікації психолога при груповій взаємодії (2019)
Сокол Л. - Гідність як психологічна складова моделі соціального партнерства (2019)
Старинська О. - Особливості становлення соціального інтелекту особистості пізнього юнацького віку (2019)
Степаненко І. - Психологічні особливості сором'язливості студентів – майбутніх психологів (2019)
Сушко Д. - Співзалежна поведінка у контексті наукових досліджень (2019)
Ширяєва Л. - Теоретичні підходи до дослідження проблеми ускладненої реалізації репродуктивного потенціалу в сучасній психологічній науці, Капустіна Ю. (2019)
Титул, зміст (2019)
Туманов О. О. - Соціальні медіа як об’єкт статистичного дослідження (2019)
Ковальова О. М. - Обґрунтування теоретичних засад управління структурою капіталу підприємства (2019)
Пугачевська К. С. - Інтелектуалізація капіталу як фактор посилення конкурентних позицій міжнародних компаній, Воробей Ю. М. (2019)
Мукан О. В. - Удосконалення митного оформлення безалкогольної продукції вітчизняних підприємств в умовах європейської інтеграції, Приведа Р. Б., Феденко П. І. (2019)
Макарчук К. О. - Сучасний стан і перспективи залучення прямих іноземних інвестицій в економіку Китаю, Шуба М. В. (2019)
Сухонос Ю. С. - Прямі іноземні інвестиції Китаю та їх вплив на країни ЄС (2019)
Дуна Н. Г. - Економіка Великої Британії в умовах трансформації відносин з ЄС, Ковтун Т. Д. (2019)
Ismayil Z. N. - Tariff and Regulatory Barriers for Freedom to Trade in the Eastern Partnership Countries (2019)
Кнір М. О. - Зарубіжний досвід управління зовнішнім державним боргом і перспективи його імплементації в Україні, Плєшакова Н. А., Плєшакова О. А., Криворучко Я. В. (2019)
Орлов В. М. - Фактори формування стратегічних альянсів, Петрашевська А. Д., Драган К. Ю., Статірова К. В. (2019)
Колещук О. Я. - Формування інтегрованого механізму стратегічного управління інноваційністю машинобудівних підприємств (2019)
Намлієва Н. В. - Загрози інвестуванню в національну економіку України в нестабільній ситуації та заходи для їх уникнення (2019)
Ханін І. Г. - Роль освіти в національній інноваційній системі, Білозубенко В. С. (2019)
Ярмоленко В. О. - Вимірювання ефективності процесів функціонування компонент системи на основі моделей складових результативності: енергетичний аспект, Бурєннікова Н. В. (2019)
Ареф’єва О. В. - Інтенсифікація управління економічною поведінкою підприємства на конкурентних ринках, Побережна З. М. (2019)
Проценко А. В. - Стійкий рівень інноваційного потенціалу як пріоритетне стратегічне завдання функціонування промислових енергетичних підприємств (2019)
Козіна К. Г. - Регіональні особливості розвитку ринків вантажних автотранспортних перевезень (2019)
Ярошенко І. В. - Аналіз принципів стратегічного планування із упровадженням елементів розумних технологій у процес управління місцевим територіальним розвитком в Україні, Семигулін П. К. (2019)
Ярошенко І. В. - Аналіз проблем розвитку сільських територій в умовах реалізації реформи децентралізації влади в Україні, Семигуліна І. Б. (2019)
Писаревський І. М. - Туристично-рекреаційний потенціал як елемент конкурентоспроможності територій, Мелешко К. К. (2019)
Якименко О. В. - Теоретичні аспекти формування та використання потенціалу промислових підприємств регіону (2019)
Лук’янов В. І. - Дослідження умов розвитку транспортної галузі в регіонах України (2019)
Бурик Ю. І. - Харчова промисловість Херсонської області: регіональний вимір сучасної динаміки (2019)
Stepanova A. A. - Investment Attractiveness of the Plant Extracts Market of Ukraine, Pavlenko I. I. (2019)
Петренко О. І. - Морські контейнерні перевезення: світові тенденції (2019)
Наумік-Гладка К. Г. - Мотиваційний потенціал розвитку етнографічного туризму Харківського регіону, Семків М. О. (2019)
Козуб С. О. - Система планування на торговельному підприємстві: сутність і критерії оцінювання (2019)
Кетова Т. Б. - Можливості та ризики розвитку власних торгових марок торговельного підприємства (2019)
Булавченко О. С. - Методичний підхід до вдосконалення моніторингу стану ринку праці в умовах системних трансформацій (2019)
Голян В. А. - Рентна плата за природний газ у контексті виникнення феномену "голландської хвороби": українські реалії, Гордійчук А. І., Андрощук І. І. (2019)
Любохинець Л. С. - Методологічні засади гнучкого управління системою економічної безпеки підприємств, Рудніченко Є. М. (2019)
Марченко В. М. - Управління ризиками цінності проекту (2019)
Маслак О. І. - Функціональні особливості логістичної діяльності машинобудівних підприємств, Нікітюк В. Г. (2019)
Птащенко О. В. - Особливості логістичної діяльності в різних умовах господарювання, Кущ Я. М. (2019)
Мушникова С. А. - Рівень безпеки розвитку підприємства як баланс статики та динаміки: параметризація основних показників діяльності (2019)
Гринчак Н. А. - Статистичний моніторинг розвитку ринку міжнародних контейнерних перевезень (2019)
Мазуренко О. К. - Технології Blockchain в інформаційному забезпеченні логістичних послуг (2019)
Гавриленко М. М. - Трансформація економічних систем під впливом цифровізації, Гораль Л. Т., Берлоус М. В. (2019)
Бережний Є. Б. - Організаційна модель аудиту витрат діяльності підприємства (2019)
Торба О. В. - Організація бухгалтерського обліку інтелектуального капіталу (2019)
Пінчук К. С. - Організація бухгалтерського обліку та контролю на будівельних підприємствах (2019)
Капелюшна Т. В. - Аналіз та тенденції розвитку фондового ринку в Європейському регіоні та Україні (2019)
Нечипоренко А. В. - Тенденції розвитку структурних складових фінансової безпеки України, Хмара Л. С. (2019)
Pleskun I. V. - Improvement of the Methodology to Control Risk of Bank Customers in the Context of Implementation of an Effective Risk-Based Approach (2019)
Хлівний В. К. - Аналітична складова макрофінансових індикаторів сталого розвитку, Рудик Н. В. (2019)
Bezrodna O. S. - Strategic Risk of a Bank: Assessment Proposals and Interrelation with the Compliance Risk (2019)
Садовенко М. М. - Проблеми та шляхи вдосконалення системи прямого оподаткування в Україні, Арієнчук А. М. (2019)
Західна О. Р. - Основи фінансування бюджетних установ, Сподарик Т. І. (2019)
Бенч Л. Я. - Кредитні інструменти як складова політики "зелених" фінансів, Андрійчук А. Ю., Пономарьова К. С. (2019)
Бойко С. В. - Фінансова безпека АТП у контексті розвитку ринку вантажних перевезень в Україні, Теслюк Н. П., Левковець Н. П. (2019)
Лиса О. В. - Порівняльна характеристика методик оцінювання фінансової безпеки суб’єктів господарювання, Корнієнко І. С. (2019)
Синютка Н. Г. - Електронна резидентність та пряме оподаткування: аспекти фінансової безпеки, Червінська О. С., Гоменюк В. В. (2019)
Zubkova A. B. - International Business Management: Agility Journey for High-Tech Companies, Rusanova L. D. (2019)
Манойленко О. В. - Моделювання розвитку складних ієрархічних виробничих систем на засадах процесно-функціонального менеджменту, Сергієнко О. А., Касьмін Д. С. (2019)
Світлична К. С. - Методичні підходи до оцінки результативності функціонування інтегрованої системи менеджменту фармацевтичного підприємства, Шуть О. Ю., Коваленко П. В. (2019)
Кульомза Д. Р. - Світовий досвід фінансового управління компаніями: стейкхолдери підвищення його ефективності, Портна О. В. (2019)
Колесник Т. М. - Аналіз факторів впливу на управління конкурентоспроможністю організації (2019)
Кондратенко Н. О. - Зарубіжний досвід використання системи мотивації та стимулювання персоналу організації, Волкова М. В., Магомедова М. А. (2019)
Козирєва О. В. - Теоретичні аспекти управління проектними ризиками в ІТ-компаніях, Іванов М. Є. (2019)
Томчук О. В. - Парадигма управління людським потенціалом території в контексті поведінкової економіки (2019)
Новіков Д. Ф. - Ефективне управління технологіями машинобудівних підприємств – важливий фактор підвищення якості їх продукції, соціальної відповідальності, збільшення прибутку та конкурентоспроможності (2019)
Жарська І. О. - Система маркетингових комунікацій закладу вищої освіти: поєднання "класичних" і "цифрових" інструментів (2019)
Шталь Т. В. - SMM як сучасні технології маркетингу, Дмитрієв Г. Б. (2019)
Бойченко І. - Психолого-педагогічні особливості становлення професійної самоідентичності майбутнього психолога (2020)
Бондарчук О. - Психологічні особливості сором’язливості у дітей молодшого дошкільного віку (2020)
Вольнова Л. - Чинники виникнення та посилення проявів тривоги у дітей дошкільного віку, Ганна Д. (2020)
Гордієнко І. - Феномен самоприйняття та його прояви: контент-аналіз творів-самозвітів (2020)
Zhuravlova L. - Psychological Peculiarities of the Interpersonal Interaction in Adolescence, Kolomiiets T., Shmygliuk O. (2020)
Клочек Л. - Розвиток ціннісного ставлення майбутніх учителів до справедливості у педагогічній взаємодії (2020)
Костіна Т. - Аналіз стандартизованого психодіагностичного інструментарію у сфері гендерних досліджень (2020)
Котлова Л. - Структура моральної самосвідомості особистості (2020)
Кузьменко В. - Активізація творчого потенціалу студентів у процесі професійної підготовки, Гальченко В. (2020)
Меленчук Н. - Самоставлення авантюрних осіб: пошук відмінностей (2020)
Санніков О. - Розумність у структурі рішимості особистості, Саннiкова А. (2020)
Саннікова О. - Особливості експресії осіб з різною схильністю до алекситимії, Чжун Жень. (2020)
Сидоренко О. - Психологічні особливості емоційного вигорання у менеджерів комерційних організацій, Яновська Е. (2020)
Улунова Г. - Особливості спрямованості як конструкту функціональних компонентів культури професійного спілкування державних службовців із різним стажем діяльності (2020)
Щербак Т. - Психологічні особливості образу Я вагітних (2020)
Andelkovic M. - Necessity of transformation political into the economic state, Radosavljevic D., Lilic V. (2019)
Нікішин Е. В. - Закони регуляції економічних систем (2019)
Нестеренко О. П. - Австрійська традиція економічного аналізу: філософсько-методологічні імперативи (2019)
Гіжевський В. К. - Митне регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні: історія і сучасність, Бабенко В. В. (2019)
Денисенко М. П. - Розвиток міжнародного туризму в контексті прогнозів всесвітньої туристичної організації, Ольшанська О. В., Григорчук Д. В. (2019)
Підлісна О. А - Систематизація факторів сучасної міграції промислових підприємств, Коновалова Н. С. (2019)
Дешко А. Л. - Узгодженість фіскальної та монетарної політики для забезпечення фінансової стабільності в Україні (2019)
Кришталь Г. О. - Принципи роботи банківського сектора в забезпеченні соціально-економічного розвитку країни (2019)
Румик І. І. - Стратегія фінансової підтримки продовольчого виробництва (2019)
Ельгувірі Х. - Вимірювання та облік витрат на якість продукції як складова забезпечення міжнародної конкурентоспроможності підприємства (2019)
Сисоліна Н. П. - Управління ресурсним потенціалом підприємства з використанням методу побудови дерева прийняття рішень, Савеленко Г. В., Нісфоян С. С. (2019)
Панченко В. А. - Теоретичні засади оцінювання кадрової безпеки підприємства як складова антикризового управління персоналом (2019)
Бойко І. В. - Розробка та впровадження показників маркетингової безпеки для зменшення ризиків при просуванні інноваційного продукту, Літвін Н. М. (2019)
Заблоцька А. В. - Глобалізаційні виклики для української освіти як однієї з цілей сталого розвитку (2019)
Мельохін С. П. - Роль соціальних ЗМІ у підвищенні ефективності реклами, Терехов В. І. (2019)
Віткін Л. М. - Моделі інтеграції ризик-орієнтованого мислення у діяльність випробувальної лабораторії легкої промисловості, Сингаївська О. О. (2019)
Маринович В. В. - Зміни в рамкових умовах використання конкурентного бенчмаркінгу (2019)
Шацька З. Я. - Класифікація інтеграційних форм підприємницьких структур в глобалізованому просторі (2019)
Герасименко О. М. - Концептуальні основи ризик-орієнтованого підходу до управління у процесі забезпечення системи економічної безпеки підприємств різних галузей народного господарства, Пасєка С. Р. (2019)
Дмитренко В. І. - Система економічної безпеки підприємств будівельної галузі (2019)
Єгорова-Гудкова Т. І. - Економічна безпека держави: вплив фундаментальних факторів та пріоритети розвитку, Кригін А. С., Кригін Д. С., Звірков О. Є. (2019)
Лойко В. В. - Динаміка розвитку промисловості України як чинника забезпечення економічної безпеки національної економіки, Лойко Д. М. (2019)
Кириченко О. С. - Удосконалення інвестиційно-інноваційного забезпечення модернізації промисловості України в умовах переходу до технологій четвертої промислової революції (2019)
Медведовський Д. Г. - Складнощі впровадженні інноваційних фінансових інструментів на макроекономічному рівні (2019)
Моргачов І. В. - Специфіка оцінювання регіональних інноваційних процесів (2019)
Орджі Л. Ч. - Інноваційно-інвестиційні складові забезпечення привабливості та конкурентоспроможності сільськогосподарського виробництва (2019)
Тіпанов В. В. - Ключові чинники формування національних інноваційних систем, Ткаленко С. І. (2019)
Антонюк-Кириченко С. А. - Синестетичні особливості латинських дотикових прикметників (на матеріалі творів Вергілія, Горація, Овідія) (2019)
Bivolaru A. - Traducerea ca mijloc de comunicare interculturală: traducerile literare recente din ucraineană în limba română (2019)
Богомолець-Бараш О. М. - "Слова року" в українській літературній мові ХХІ століття як репрезентанти змін у мовній картині світу українців (2019)
Бондаренко В. В. - Еволюція непрямого способу в нідерландській мові, Боцман А. В. (2019)
Бондаренко М. О. - Українські ойконіми, мотивовані назвами рослин, як джерело вивчення історії української мови (2019)
Godun C. - Imaginea ucraineanului în mentalitatea polonezilor. Studiu de caz pornind de la cartea Borş Ucrainean a jurnalistului Piotr Pogorzelski (2019)
Лучканин С. М. - Ідеологізація теоретичного українського та румунського мовознавства в ХХ ст.: спільне та відмінне (2019)
Nedelcu O. - Studiul limbii ucrainene la universitatea din București: istoric și perspective (2019)
Оліщук Р. Л. - Концептуально-тематична група "Тварини" у романі Лонга, Макар І. С. (2019)
Строкаль О. М. - Рослинний світ у поезії Олексія Довгого (2019)
Пачковський Ю. Ф. - Соціологічна спадщина Михайла Грушевського: у пошуках джерел і витоків суспільного розвитку, Лапан Т. Д. (2018)
Князьков С. Г. - Інструментарій соціологічного вивчення компетенцій фармпрацівників у кроснаціональному виміру (2018)
Калиняк О. Т. - (Де)мотиваційні аспекти військової служби за контрактом в умовах воєнного конфлікту в сучасній Україні, Прихід М. С. (2018)
Рущенко І. П. - Російсько-українська війна: міжцивілізаційна складова конфлікту (2018)
Савка В. Є. - Нові ідентичності: реальність плюралістичного суспільства, чи гра на розкол?, Школяр М. В. (2018)
Кріслата О. З. - Конструювання конфліктних ситуацій щодо Євробачення-2017 в інтернет-виданнях і соціальних мережах (2018)
Варга Н. І. - Соціальна природа і наслідки неформальної зайнятості населення (2018)
Дзябка І. Р. - Соціальне підприємництво: види та основні характеристики (2018)
Новосад К. Я. - Міграція населення у міждисциплінарному та соціологічному вимірі (2018)
Прокопиши Т. Д. - Соціально-функціональний вимір нових форм медіапрактик ( на прикладі сфери журналістики), Савчинський Р. О. (2018)
Селещук Г. П. - Спільноти українських мігрантів за кордоном із перспективи теорії соціального капіталу: окреслення предметного поля (2018)
Петренко-Лисак А. О. - Фотопортрет як "місце пам'яті" людей і речей (2018)
Химович О. С. - Основні теоретичні концепції у вивченні стереотипів (2018)
Diachuk O. - Electronic commerce and social characteristics of consumption in information society (2018)
Syvokhina K. - Life strategies as a socio-cultural phenomenon (2018)
Kudrynska H. - Consumer behavior as a modus of economic behavior: conceptualization and manifestation peculiarities, Butylina O. (2018)
Москаленко Л. М. - Неформальна освіта в Україні: вимір можливостей (за результатами соціологічного дослідження) (2018)
Титул, зміст (2020)
Тимошенко О. В. - Системна трансформація національної економіки України, Лісковецька Т. П. (2020)
Московкин В. М. - Теоретико-методологические аспекты изучения рынка научных исследований (на примере рынка экономических исследований), Сизьунго М., Синюань С., Журавка А. В. (2020)
Шуба О. А. - Сучасні резервні валюти: боргова стійкість країн – емітентів резервних валют, Травкіна К. В. (2020)
Перепелюкова О. В. - Узагальнення світового досвіду щодо використання інструментів позиціонування територіальних громад (2020)
Мухін В. В. - Структурні трансформації європейського ринку природного газу в контексті енергетичної безпеки, Письменна У. Є., Лапко О. О. (2020)
Уманець Т. В. - Економічні детермінанти структурних змін світового ринку інноваційних технологій, Бутенко А. І., Гриневич Л. В. (2020)
Колещук О. Я. - Структурні трансформації як пріоритетний вектор розвитку інноваційного потенціалу машинобудівних підприємств (2020)
Хименко О. А. - Розвиток інноваційної діяльності та державне управління: деякі методологічні аспекти (2020)
Сіленко О. Е. - Удосконалення управління інноваційною діяльністю науково-виробничого підприємства, Пуліна Т. В., Хмара Н. О. (2020)
Черноіванова Г. С. - Інноваційна стратегія як елемент забезпечення управління інноваційною складовою підприємства (2020)
Проценко А. В. - Концептуальні основи управління структурними трансформаціями інноваційного потенціалу промислових енергетичних підприємств (2020)
Зеленько О. О. - Інвестиційний клімат в економіці Україні: сучасний стан і напрями покращення, Гуцан Т. Г., Гура А. О. (2020)
Чернова Н. Л. - Аналіз просторово-часової структури ф’ючерсної секції ринку металів, Гур'янова Л. С. (2020)
Канєва Т. В. - Пріоритети підвищення ефективності видатків бюджетних установ (2020)
Novik A. Y. - Designing a System Dynamics Model of Shadow Wage Formation in Ukraine (2020)
Моргачов І. В. - Регулювання регіональних інноваційних процесів та їх інфраструктурного забезпечення (2020)
Сахно Т. А. - Економічне забезпечення діяльності об’єднаних територіальних громад (2020)
Кузьминчук Н. В. - Усунення диспропорцій у регіоні як підґрунтя розвитку підприємницької діяльності, Куценко Т. М. (2020)
Мних О. Б. - Факторне середовище диверсифікації розвитку енергетичних підприємств у ринкових умовах, Савченко О. К. (2020)
Бечко П. К. - Стратегічне планування в системі регуляторних механізмів розвитку підприємницької діяльності аграрного сектора економіки, Власюк С. А., Ролінський О. В., Кобилянський М. О. (2020)
Сегеда С. А. - Статистичний аналіз імпорту товарів повсякденного вжитку, виготовлених з продукції аграрно-продуктового виробництва (2020)
Гуторов А. О. - Теоретичні засади контрактації в аграрному секторі економіки (2020)
Крамчанінова М. Д. - Механізм соціального інвестування будівельних проектів як чинник економічного зростання Луганської області в умовах посткризових трансформацій, Паничок М. Ю., Бовт О. А. (2020)
Гапоненко Г. І. - Тенденції розвитку лоукост-авіакомпаній в Україні та їх вплив на вітчизняний туристичний ринок, Василенко А. В. (2020)
Шталь Т. В. - Оцінка організаційно-економічного забезпечення логістичної діяльності торговельних підприємств України, Уварова А. Є. (2020)
Азаренкова Г. М. - Особливості формування підсистеми інформаційного забезпечення системи фінансової безпеки суб’єкта господарювання, Майборода А. В. (2020)
Бурєннікова Н. В. - Теоретико-прикладні аспекти управління ефективністю інвестицій промислових підприємств з позицій стейкхолдерської теорії: сутність, показники, Ярмоленко В. О., Кавецький В. В. (2020)
Мушникова С. А. - Прийнятний рівень загроз і ризиків безпеки розвитку підприємств як вихідний параметр визначення біфуркаційних станів (2020)
Проценко В. М. - Парадигма неоіндустріалізації як об’єктивна основа переходу вітчизняних промислових підприємств до економіки інноваційного типу (2020)
Гінчук Л. І. - Індикатори та критерії оцінювання якості інформації про адміністративні правопорушення, її статистичного виробництва, Башкіров С. В. (2020)
Цаль-Цалко Ю. С. - Класифікація у сфері соціальних медіа: прикладна статистика та система обліку, Мороз Ю. Ю. (2020)
Рудакова С. Г. - Dіgital HR – майбутнє кадрового адмінстрування, Данилевич Н. С., Щетініна Л. В., Касяненко Я. А. (2020)
Лупак Р. Л. - Інституціональні аспекти державного регулювання розвитку цифрової економіки України, Штець Т. Ф., Пришляк О. П. (2020)
Шот А. П. - Аналіз впливу служби внутрішнього аудиту на діяльність суб’єктів господарювання (2020)
Назарова К. О. - Аудит діяльності мережевих ритейлерів в умовах економіки з відкритим доступом, Федоренко О. П. (2020)
Лук’яненко І. Г. - Роль державно-приватного партнерства в розбудові критичної інфраструктури для досягнення Цілей сталого розвитку в Україні, Мар’янович М. Е. (2020)
Литвинчук А. О. - Аналіз базових факторів, урахування яких необхідне для ефективного середньострокового прогнозу надходжень податку на додану вартість в Україні, Іванченко Д. І. (2020)
Рудик В. К. - Інституціональне забезпечення функціонування системи обов’язкового накопичувального пенсійного страхування, Бурденюк С. В. (2020)
Костирко Л. А. - Концептуальні засади стратегічного розвитку фінансового потенціалу суб’єктів господарювання аграрного сектора економіки, Соломатіна Т. В. (2020)
Савастєєва О. М. - Аналіз сучасного стану фінансування регіонального розвитку (на прикладі Одеської області) (2020)
Смирна О. В. - Особливості та проблеми реалізації факторингових операцій в Україні, Береславець О. А. (2020)
Мельничук Н. Ю. - Аналіз концептуальних засад розвитку інтегрованої інформаційно-аналітичної системи "Прозорий бюджет" в Україні (2020)
Чорна М. В. - Система стратегічного маневрування підприємств роздрібної торгівлі зі створення нового ринкового простору та його економічного захисту, Бугріменко Р. М., Зонвіре О. (2020)
Богданов Р. І. - Засади керованості та проектування структур управління в системі економічної безпеки підприємства (2020)
Портна О. В. - Вплив стану національної економіки на запровадження антикризового управління на підприємствах, Дереза Б. П. (2020)
Вітюк А. В. - Ідентифікація змісту та значення просторового розвитку підприємства (2020)
Новіков Д. Ф. - Соціально відповідальний маркетинг в управлінні якістю та конкурентоспроможністю машинобудівної продукції (2020)
Пасько М. І. - Економіко-філософські основи управління маркетинговою діяльністю підприємства (2020)
Шимко О. В. - Мерчандайзинг у системі управління торговельним підприємством (2020)
Біскуп В. С. - Нова кар'єра: індивідуальні чинники подолання прекаризації, Демків О. Б. (2019)
Москаленко Л. М. - Тенденції розвитку неформальної освіти в Україні (за результатами соціологічного дослідження) (2019)
Черниш Н. - Інклюзивна освіта у фокусі культурсоціології, Собко І. (2019)
Dudek M. - The impact of advertisements on pre-school children, Dolinska E. (2019)
Łukawska M. - Volunteer activity among primary school students (2019)
Szymanski P. A. - Christian song as a product of the contemporary christian culture (2019)
Калашнікова Л. В. - Соціальні страхи та тривожність як суб'єктивні індикатори безпеки життєдіяльності: аналіз емпіричних даних (2019)
Кузьмін В. В. - Феномен кар'єри в роботах класиків соціологічної думки (2019)
Черниш Н. - Рецензія на видання: Ідентичності народів Центрально-Східної Європи: колективна монографія / Н. Гапон, В. Мішталь, Л. Хижняк та ін.; за ред. Проф. Коваліско Н.В., д-ра А. Єкатеринчука, проф. Р. Радзіка. – Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2018. – 248 С. (2019)
Демків О. - Рецензія на монографію Polsko-ukraińskie doświadczenia współpracy euroregionalnej / Українсько-польський досвід єврорегіональної співпраці. Red. K.Rejman, Y.Pachkovskyy, B.Petrecka. – Jaroslaw: PWSTE, 2018. – 266 s. (2019)
Голубовська І. О. - Дослідницький проект: Мова і дискурсивні практики світового медіапростору у контексті змін аксіологічних домінант, Дарчук Н. П., Черненко А. А. (2018)
Golubovska I. O. - How Greek Language is Studied and Researched in Ukraine (on the occasion of International Greek Language Day 9.02.19. (2018)
Васильєва Т. О. - Морбіальна метафора в економічному дискурсі сучасних іспаномовних ЗМІ (2018)
Гриценко С. П. - Статика і динаміка мови: проблеми рівноваги (2018)
Довбищенко Ф. В. - Авторська наративна стратегія в І книзі твору Ксенофонта "Виховання Кіра" (2018)
Заєць В. Г. - Дериваційна парадигма дієслова (на матеріалі художньої прози Є. Гуцала) (2018)
Ковальова О. К. - Дискурс та функціональний стиль: проблема співвідношення (2018)
Коренькова О. А. - Лексико-семантична класифікація дієслів гносичного психічного стану в українській, німецькій та англійській мовах (2018)
Крисальна Ю. В. - Лінгвокультурний концепт FASHION крізь призму релігійної концептосфери (на матеріалі сучасних англомовних медіаресурсів) (2018)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості давньогрецьких фразеологізмів із компонентом-дендронімом (2018)
Левко О. В. - Вербалізація мізогіністичних уявлень у давньогрецьких пареміях, Чухно Ю.В. (2018)
Lepetiuk I. G. - Le fonctionnement des genres du discours dans les textes des romans du XX s. (2018)
Милик О. В. - Номінативне поле субконцепту SANITAS в латинській мові (2018)
Москвичова О. А. - Поетичний текст як специфічний засіб відтворення дійсності (2018)
Трищенко І. В. - Функціонування алюзійних імен в художньому тексті (2018)
Хайдар Д. М. - Поняття мовної норми та французької літературної мови з позиції соціолінгвістики (2018)
Долін В. В. - Сучасні проблеми геохімії техногенезу(замість передмови) (2019)
Shabalin B. - Phase formation processes in steel – bentonite interface in the conditions of radioactive waste geological repository evolution, Lavrynenko O., Buhera S., Mitsiuk N. (2019)
Ярощук М. А. - Металлогения урана и тория межблоковых шовных зон Украинского щита (на примере Белоцерковско-Одесской зоны), Осьмачко Л. С. (2019)
Буглак О. В. - Техногенне забруднення атмосфери внаслідок функціонування і закриття вугільних шахт та заходи щодо його запобіганню (мінімізації) (2019)
Бондар Ю. В. - Використання композитних волокон для селективного вилучення 137CS з модельного мультикомпонентного розчину, Кузенко С. В., Сливінський В. М. (2019)
Долін В. В. - Морфометрично-мінералогічні особливості пилового забруднення атмосфери в зоні впливу Трипільської ТЕС), Щербак О. В., Самчук А. І., Пампуха Г. Г. (2019)
Покалюк В. В. - Дибровское уран-торий-редкоземельное рудопроявление Украинского щита (литолого-стратиграфические критерии генезиса и локализации рудных тел), Верховцев В. Г., Михайличенко А. Н., Михальченко И. И., Жиляк Е. Д. (2019)
Магльована Т. В. - Механізм взаємодії похідних полігексаметиленгуанідіну з горючими біоматеріалами лісових екосистем, Долін В. В. (2019)
Губина В. Г. - Очистка поверхности минеральных зерен от шламистых частиц ультразвуковыми и электрохимическими способами, Равинская В. О., Губин Г. Г. (2019)
Інформація для авторів (2019)
Березко О. В. - Особливості застосування масштабності, засобів навігації, світлового рішення та предметного наповнення комунікативного простору торговельно-розважальних центрів (2020)
Antonova D. V. - Strength of conventional and damaged reinforced concrete beams strengthened by carbon plastic under the action of a small load of high levels, Karpiuk V. М. (2020)
Blikharskyy Ya. Z. - Digital image correlation method for analysis of reinforced concrete structures, Kopіika N. S. (2020)
Murashko O. V. - Approval of the developed visual assessment of seismic resistance, taking into account the irregular wall infill, Ilham B., Abdelhadi M. (2020)
Петров В. М. - Конструкції обладнання для вантажно-розвантажувальних робіт, Жданов О. О., Бондаренко А. Є. (2020)
Сурьянинов Н. Г. - Экспериментальные исследования деформативности железобетонной пустотной плиты перекрытия , Неутов С. Ф., Корнеева И. Б. (2020)
Surianinov M. - Experimental and computer researches of hollow-core slabs oscillations, Makovkina T., Chuchmai O. (2020)
Джирма С. О. - Методика аналізу процесу теплопередачі у вузлах огороджувальних конструкцій будівель, Пашинський В. А., Настоящий В. А., Пашинський М. В. (2020)
Dovgan A. D. - Dispersed-reinforced decorative concrete: influence of composition factors on shrinkage deformations, Vyrovoy V. М., Dovgan P. М. (2020)
Дудник Л. В. - Модифіковані керамзитобетони забезпеченої довговічності для тонкостінних конструкцій морських гідротехнічних споруд, Кровяков С. О., Мішутін А. В. (2020)
Колесников А. В. - Исследование отвердевания гипсовых композитов на основе уравнений колмогорова, Семенова С. В., Казмирчук Н. В., Кириленко Г. А. (2020)
Николаев А. П. - Актуальность внутреннего контроля вяжущих свойств портландцемента, Кондращенко Е. В. (2020)
Savchenko S. V. - Analysis of the effect of the phased introduction of additives on maintaining the mobility of concrete mix for monolithic housing construction, Koval S. V. (2020)
Rogachko S. I. - Floating flexible protective structure, Pliasunova О. О. (2020)
Волк Л. Р. - Аналіз сучасного стану питання розвитку теорії руху потоку в трубопроводах (2020)
Oleynik T. P. - Hydrochemical peculiarities of the groundwater composition of the dundry waterway region, Semenova S. V., Makovetskaya E. A., Dmitrenko М. Р. (2020)
Novskiy A. V. - Results of determining the deformation characteristics of a limestone-shell rock depending on its anisotropy, Bichev I. K., Novskiy V. A., Yeresko E. G., Vivcharuk V. V. (2020)
Титул, зміст (2020)
Котляр В. Ю. - Проблеми моделювання соціально-економічних систем, Смирнова О. В. (2020)
Ломачинська І. А. - Концептуальні підходи до визначення сутності імпакт-інвестицій (2020)
Лимар В. В. - Стратегія інклюзивної глобалізації "Один пояс, один шлях", Цзі Ч. (2020)
Кобилянська А. В. - Причини та наслідки приєднання до глобальних мереж створення вартості – місце національної економіки в оцінюванні неоінтеграції (2020)
Любчик К. Л. - Сучасні форми медійної глобалізації (2020)
Derkach T. V. - The Impact of Financial System Development on Economic Growth of Spain and Greece (2020)
Саліхова О. Б. - Ендогенізація економічного розвитку через розбудову високотехнологічних фармацевтичних виробництв: досвід Європи, уроки для України, Гончаренко Д. О. (2020)
Гуторов А. О. - Корпоратизація в системі секторального економічного розвитку (2020)
Фадєєва І. Г. - Науково-методичні підходи до оцінювання ефективності науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, Гринюк О. І., Кучерявий В. А. (2020)
Гринько П. Л. - Концепція управління інноваційним розвитком організації в умовах цифрової економіки в ракурсі інноваційної культури (2020)
Оберемчук В. Ф. - Особливості планування виведення на ринок нового продукту, Саміло Т. О. (2020)
Дорошкевич К. О. - Стратегія і тактика інноваційного розвитку підприємств: cутність і взаємозв’язок понять, Івасюк В. В., Іськів О. В. (2020)
Чкан І. О. - Іноземні інвестиції в аграрний сектор України: стан і аспекти розвитку (2020)
Майданюк С. І. - Урахування екологічних складових при оцінці ефективності інвестицій, Привалова Н. В. (2020)
Ковальчук В. А. - Економіко-математичне моделювання оптимальної структури інвестиційних вкладень гірничо-збагачувального підприємства, Ковальчук Т. М. (2020)
Шашина М. В. - Вплив інтеграційних процесів на структурну модернізацію регіональних господарських систем (2020)
Мельник О. Г. - Аналізування стану та тенденцій розвитку циркулярної економіки у Львівській області, Злотнік М. Л. (2020)
Романко О. П. - Наскрізний аналіз заходів з підвищення конкурентоспроможності інноваційно-інвестиційної діяльності (2020)
Шушкова Ю. В. - Ідентифікація чинників та перешкод реіндустріалізації економіки України на засадах інноваційно-технологічної модернізації (2020)
Кушніренко О. М. - Імперативи інноваційних трансформацій промисловості України в умовах посилення технологічних викликів Індустрії 4.0 (2020)
Сперчун А. В. - Оцінка розвитку телекомунікаційних технологій у цифровому суспільстві, Кудрицька Ж. В. (2020)
Янчук М. Б. - Методологічні особливості формування наскрізних тарифних ставок операторами мультимодальних перевезень (2020)
Mykhailichenko H. I. - The Brand Event Program in Tourism Development in Ukraine, Kravtsov S. S., Zabaldina Y. B. (2020)
Головкова Л. С. - Комплексний аналіз та оцінка впливу чинників на формування та розвиток туристичної галузі України, Юхновська Ю. О. (2020)
Дубина М. В. - Теоретичні аспекти функціонування та розвитку лісового господарства в Україні, Зінкевич О. В. (2020)
Безтелесна Л. І. - Інноваційний розвиток будівельних підприємств на локальному рівні, Паламарчук О. С. (2020)
Данилевич Н. С. - Економічна ситуація в Україні: очікування бізнесу, Рудакова С. Г., Щетініна Л. В., Ващенко Є. О. (2020)
Ватаманюк-Зелінська У. З. - Підвищення фінансової ефективності підприємницької діяльності в умовах реалізації адміністративно-територіальної реформи в Україні (2020)
Бутенко Н. В. - Мережеві ознаки підприємництва в умовах глобалізації, Бердар М. М. (2020)
Решетняк О. І. - Особливості управління науково-інноваційними системами в умовах економіки знань, Сахненко О. І. (2020)
Посилкіна О. В. - Удосконалення системи показників оцінки фінансового стану вітчизняних підприємств – виробників лікарських засобів з урахуванням вимог міжнародних стандартів фінансового аналізу, Гладкова О. В. (2020)
Міщук Є. В. - Удосконалення методології оцінювання рівня безпеки фінансово-економічних інтересів підприємства (2020)
Мушникова С. А. - Формування параметричних обмежень відповідності безпеки розвитку та життєвих циклів підприємства (2020)
Проценко В. М. - Методи оцінки економічної поведінки промислових підприємств в умовах неоіндустріальної модернізації (2020)
Туманов О. О. - Статистичні методи аналізу даних соціальних медіа (2020)
Шубенко І. А. - Тенденції діджиталізації на страховому ринку України (2020)
Орлова О. М. - Трансформація тіньової економіки у сфері онлайн-діяльності, Шевчук І. Б. (2020)
Легомінова С. В. - Інноваційні градієнти як атрибути цифрового економічного розвитку (2020)
Shevchuk I. B. - Business Risk Management Techniques and Expert Methods of their Evaluation, Starukh A. I., Vaskiv O. M. (2020)
Гончарук С. М. - Обліково-аналітичні аспекти внутрішнього аудиту комунальних підприємств, Приймак С. В., Шот А. П. (2020)
Комірна О. В. - Детермінанти обліку та контролю розрахунків з персоналом вітчизняних підприємств, Міняйло В. П., Нежива М. О., Негоденко В. С. (2020)
Усатенко О. В. - Ведення бухгалтерського обліку на основі блокчейн для бережливого виробництва, Макурін А. А. (2020)
Лобода Н. О. - Аутсорсинг як механізм облікових інновацій на українських підприємствах, Чабанюк О. М., Сенишин Б. Б. (2020)
Ковтуненко К. В. - Стан і перспективи розвитку світового фінансового ринку, Благодатських А. С. (2020)
Сова О. Ю. - Пріоритети капіталізації банківської системи України, Якімова І. Л. (2020)
Чібісова В. Ю. - Проблема забезпечення ефективного регулювання ліквідності банків у сучасних умовах (2020)
Мельник В. М. - Аналіз сучасних домінант кількісного виміру розвитку фінансової архітектури економіки України в розрізі публічних фінансів, Сосновська О. О., Житар М. О. (2020)
Вєдєнєєв В. А. - Особливості визначення вартості агропідприємств України (2020)
Васильчук І. П. - Дивідендна політика та її вплив на фінансову стійкість підприємства, Чміль Д. О. (2020)
Стойко О. Я. - Становлення та розвиток фінтех-бізнесу в Україні (2020)
Временко Л. В. - Про відмінності категорій "споживач" і "клієнт" у сфері страхових послуг, Громакова В. В. (2020)
Романовська Ю. А. - Стійкість бюджету урбогеосистеми в забезпеченні її соціально-економічної безпеки (2020)
Уголькова О. З. - Регулювання краудфандингу як об’єкта кредитно-інвестиційної політики держави, Гончар С. Й. (2020)
Ільчук В. П. - Фінансові показники як індикатори виявлення фінансових ризиків промислових підприємств, Шишкіна О. В. (2020)
Красностанова Н. Е. - Цілі сталого розвитку в контексті формування та розвитку людського капіталу, Стоян Р. Г. (2020)
Столярук Х. С. - Кар’єрний консалтинг: становлення та розвиток в Україні (2020)
Царук В. Ю. - Прозорість у системі корпоративного управління: облікова інтерпретація розвитку (2020)
Кривешко О. В. - Оцінка взаємозалежності основних видів конкурентоспроможності (2020)
Natorina A. O. - A Simulation Model of the Retailer’s Response to Negative Online Buyer’s Reviews and Comments (2020)
Яцкевич І. В. - Толерантність до ризику та апетит-ризик стартапу: сутність та оцінка (2020)
Чобіток В. І. - Інтелектуалізація управління холістичним розвитком підприємств: категоріальний силогізм (2020)
Лепейко Т. І. - Визначення рівня організаційної культури підприємства за допомогою методу опитування, Баркова К. О. (2020)
Олешко Т. І. - Сучасний стан і перспективи розвитку ринку електромобілів, Касіротська К. О. (2020)
Журавель О. В. - Наукові основи методології дослідження економічних явищ і процесів інноваційного менеджменту, Мамонтенко Н. С. (2020)
Алєксєєва І. О. - Що таке рідна домівка для дитини третьої культури? (2018)
Битко Н. С. - Англійська мова в Нігерії: історія вивчення (2018)
Карпенко Ю. В. - Газетний дискурс як тип масово-інформаційного дискурсу (2018)
Купріянов Є. В. - Системні відношення, "приховані" в тексті тлумачного словника іспанської мови (2018)
Левко О. В. - Соматичні фразеологізми з компонентом "серце" у давньогрецьких трагедіях класичної доби, Тирнова О. О. (2018)
Мудринич С. Ю. - Валентність слів семантики стану в українській та англійській мовах (2018)
Пасенчук Н. В. - Соціально-культурний контекст драматичного тексту: проблеми відтворення (на матеріалі перекладів українською та російською мовами п’єси Теннессі Вільямса "The Glass Menagerie") (2018)
Пирогов В. Л. - Дериватизація базової словотворчої моделі "свій-чужий" в японській мові з погляду історичної динаміки форм японського письма: діахронічний та синхронічний аспекти (2018)
Руда Н. В. - Синтаксичні засоби мовної репрезентації поняття зменшеності (на матеріалі української, англійської та латинської мов) (2018)
Харитонова Д. Д. - Неофразеологізми як вербалізатори тактик персуазивного впливу (на матеріалі блогів) (2018)
Шуляк С. А. - Концепт ВІТЕР у текстах українських народних замовлянь (2018)
Рецензія проф. Гнатюк Л. П. на монографію А. А. Черненко "Мовленнєвий вплив на ціннісні системи. Діапазон імовірностей" (Київ: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2018) (2018)
Голубовська І. О. - Політичний дискурс як інструмент маніпулювання свідомістю електорату (на матеріалі інавгураційної промови Дональда Трампа 20 січня 2017 р.), Орлова Т. В. (2017)
Аль-Шабуль І. - Психолингвистический анализ речевых действий студентов, изучающих русский язык (2017)
Бальсис Р. - Lada в балтийских и славянских источниках (2017)
Вовчанська С. І. - Das "idealle" terminologische Bedeutungs- und Übersetzungswörterbuch der deutschen fachsprache Geodäsie: semantische, paradigmatische und syntagmatische Prinzipien (2017)
Задерій І. Ю. - Мовні засоби пробудження емоції страху в кінотекстах А. Хічкока (2017)
Зевако В. І. - Звукові явища на початку слова у східнополіських говірках Новгород-Сіверщини (2017)
Клименко Л. В. - Когнітивна організація концептосфери МОВНЕ ПИТАННЯ В УКРАЇНІ (на матеріалі читацьких коментарів) (2017)
Корольов І. Р. - Модус увічливості кооперативної комунікативної поведінки українців, росіян, литовців і американців: авто- і гетеростереотипи (2017)
Крамар Н. А. - Риторика науки: здобутки і перспективи (2017)
Пирогов В. Л. - Специфіка перекладу тривіршів хайку з точки зору дихтомії "ієрогліфічне – буквенно-фонетичне письмо": (порівняльно-типологічний аспект) (2017)
Письменна Ю. О. - Універсалізм і релятивізм у світлі ідей сучасної когнітивної лінгвістики (2017)
Ruga E. - Modern Socio-economic Language and Communication (Brexit Topic), Hioară N. (2017)
Руда Н. В. - Демінутивна енантіосемія в українській мові (2017)
Сурмач О. Я. - Номінативне поле концепту REICHTUM у німецькій мові (2017)
Харитонова Д. Д. - Поняття персуазивності та аргументативності як макро- та мікрокатегорії у політичному дискурсі (2017)
Охріменко В. І. - Відношення у системі модальних значень когнітивно-семантичного поля достовірності (на матеріалі італійської мови) (2017)
Відзив офіційного опонента проф. Голубовської І. О. про дисертацію Козлової Тетяни Олегівни "Принцип іконічності та його реалізація в лексиці індоєвропейської прамови" поданої у формі рукопису на здобуття наукового ступеня доктора філологічних наук за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство (2017)
Рецензія проф. Голубовської І. О. на монографію С. П. Гриценко "Динаміка лексикону української мови XVI-XVII століть" (Київ, 2017) (2017)
Bunko T. V. - Increase of energy efficiency of mine fans work on a mine vent network, Shyshov M. V., Bokii O. B., Belikov A. S., Zhalilov O. Sh., Kokoulin I. Ye. (2019)
Bezruchko K. A. - Gas generation by coal matter in contemporary conditions, Burchak O. V., Balalaiev O. K. (2019)
Ilin S. R. - Conceptual bases of intensification of mining operations in mines of Ukraine based on monitoring and condition management of mine hoisting systems, Adorska L. H., Samusia V. I., Kolosov D. L., Ilina I. S. (2019)
Ishchenko K. S. - New methodical approaches to justify selection explosive for destruction of solid rocks, Us S. A., Ishchenko O. K., Koba D. V. (2019)
Karhapolov A. A. - Distribution of seisms foci during the mining of 19th eastern longwall and eastern inclined longwall № 3, Prykhodchenko S. Yu., Chelkan V. V. (2019)
Lapshyn Ye. S. - Method for determining the rational parameters of dynamic dampers of low-frequency vibrations, Molchanov R. N., Khaminich A. V. (2019)
Poluliakh A. D. - Extractions of size granding classes in undersize, Poluliakh D. A., Kostyria S. V., Kabakova L. B. (2019)
Prokhorets L. V. - On the informativeness of the shock pulse method for controlling the geocomposite constructions strength (2019)
Serhiienko V. M. - Defectoscope for control of concrete timbering underground constructions (2019)
Skipochka S. I. - Conceptual basis of mining intensification by the geomechanical factor (2019)
Trokhymets М. Y. - Method and equipment for the safe development of preparatory workings in the gas-bearing coal seams, Maltseva V. Y., Vialushkin Y. O., Antonchik V. Y., Moskalova Т. V., Polushyna M. V. (2019)
Tytov O. O. - Modelling of mined rock thin layer disintegration taking into consideration its properties changing during compaction, Haddad J. S., Sukhariev V. V. (2019)
Yelisieiev V. I. - Response of oscillatory system "liquid layer- rod" to driving disturbances, Lutsenko V. I., Shevchenko S. А., Shevchenko A. Р., Tolstopyat O. Р., Flieier L. О. (2019)
Шановні читачі! (2019)
Хижняк І. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя початкової школи до використання електронних освітніх ресурсів у професійній діяльності (2019)
Набока О. - Проблеми і перспективи застосування компетентнісного підходу у професійній освіті, Давискиба В. (2019)
Гончар Л. - Підвищення ефективності формування професійної культури майбутніх менеджерів засобами позааудиторної діяльності університету (2019)
Співак Я. - Неформальна освіта як вектор професійної самореалізації особистості (2019)
Ступак О. - Концептуальні основи формування соціальної активності молоді в інститутах громадянського суспільства (2019)
Проскунін В. - Вивчення курсу "Історія соціальної роботи" у ЗВО як запорука успішної реалізації концепції НУШ (2019)
Вороненкова Т. - Критерії стану сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вивчення дисциплін гуманітарного циклу (2019)
Колган Т. - Підготовка керівних кадрів закладів загальної середньої освіти до управління Новою українською школою (2019)
Нікітіна Н. - Інноваційні технології освітнього менеджменту, Решетова І. (2019)
Головко С. - Тьюторський супровід як ресурс модернізації освітнього процесу закладу вищої освіти, Головко О., Мелещенко Л. (2019)
Гордєєва К. - Особливості процесу соціалізації особистості у складний період української держави (2019)
Григоренко Г. - Формування здорового способу життя та ціннісного ставлення до здоров’я в структурі діяльності Нової української школи (2019)
Дмитрієва О. - Зарубіжні науковці про поняття "здоров’я" та "здоровий спосіб життя" (2019)
Другов М. - Реалізація соціокультурного підходу у змісті навчання іноземної мови в ЗВО (2019)
Роздимаха Є. - Неформальні рухи молоді у їх соціальній динаміці (2019)
Хващевська О. - Громадянська соціалізація студентів у ЗВО (2019)
Ябурова О. - Міжкультурна комунікація у освітньому просторі вітчизняного вишу: соціально-педагогічний аспект (2019)
Гавриш О. - Сучасний стан культурно-соціальної інтеграції мігрантів у Європейському Союзі (на прикладі Німеччини) (2019)
Наріжна Л. - Методи соціально-виховної роботи інтернатних установ першої половини XX століття (2019)
Шулик Т. - Заклади вищої освіти України як осередки профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України другої половини Хх століття та сьогодення (2019)

Клименко Н. Ф. - У семантичному просторі іменника пояс (зіставний аспект) (2017)
Гера Є. В. - Еволюція поняття 'familia Goliae' та 'Golias' у літературних, патристичних та історичних пам’ятках (2017)
Довбищенко Ф. В. - Інформаційний дисонанс рівнів авторської та нараторської комунікації у III книзі "Історії…" Геродіана (2017)
Івашків-Ващук О. В. - Образи богів та героїв як складники макроконцепту ЛЮДИНА (на матеріалі творів Теокріта) (2017)
Кожушний О. В. - Лексичні та метричні особливості поетичного мовлення Григорія Богослова (2017)
Корольова Н. В. - Морфологічні особливості латинськомовних інскрипцій XVІ-XVІІІ ст. українського походження (2017)
Лазер-Паньків О. В. - Особливості фонетичного варіювання давньогрецьких паремій: система вокалізму (2017)
Левко О. В. - Соматизми як засоби вербалізації гніву в давньогрецькій та українській мовах (2017)
Лефтерова О. М. - Мовленнєві тактики в латинській художньо-мовній традиції (на матеріалі "Енеїди" Вергілія) (2017)
Михайлова О. Г. - Грецькі боги-цілителі та відомості про магічні властивості лікарських рослин (2017)
Харик О. В. - Метафорична номінація в кардіологічній термінології (на матеріалі латинськомовних анатомічних термінів) (2017)
Панасенко Е. - Теоретичні й прикладні аспекти формування гендерної компетентності студентів вищих педагогічних закладів освіти, Макаренко А., Рейлян Ю. (2019)
Саяпіна С. - Реалізація моделі виховної системи в сучасному педагогічному університеті, Кривошапко І. (2019)
Коркішко О. - Науковий гурток у системі науково-дослідної роботи магістрів педагогіки вищої школи, Барисевич І. (2019)
Саяпіна С. - Формування інформаційно-комунікаційної компетентності майбутніх учителів, Дроздова І. (2019)
Горідько Н. - Шляхи підвищення якості професійної іншомовної підготовки студентів інженерних спеціальностей, Астаніна Н. (2019)
Доценко Н. - Аналіз платформ інформаційно-освітнього середовища для професійної підготовки бакалаврів з агроінженерії (2019)
Дьоміна В. - Педагогічні умови формування професійної культури спілкування у майбутніх перекладачів, Сніцар В., Нікольська Н. (2019)
Кайдан Н. - Методика навчання математичним дисциплінам з використанням технології flipped classroom, Пащенко З., Глазова В. (2019)
Салі О. - Сутність та структурно-компонентний склад соціокультурної компонентності майбутніх учителів філологічних спеціальностей (2019)
Сипченко О. - Медіаосвітні технології як засіб формування професійної компетентності майбутніх викладачів, Кизь Н. (2019)
Харченко І. - Методологічний концепт формування культури професійної комунікації фахівців з економіки в умовах інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти (2019)
Ковалевська О. - Досвід і деякі напрямки інтеграції талановитої молоді в інноваційний простір, Ковалевський С., Кошева Л. (2019)
Карелін М. - Роль куратора академічної групи у формуванні громадянської культури студентської молоді, Норенко М. (2019)
Контимирова В. - Професійна компетентність як чинник формування конкурентоспроможності майбутніх фахівців (2019)
Грищенко Т. - Естетичне виховання студентської молоді в системі педагогічної освіти України (2019)
Кошева Л. - Компетентнісно-ціннісне моделювання з використанням нейромережного базісу, Ковалевський С., Ковалевська О. (2019)
Топольник Я. - Хмарні технології інформаційно-комунікаційної підтримки наукових досліджень майбутніх магістрів та докторів філософії в галузі освіти, Карелін М. (2019)
Зеленська Л. - Підходи до компонування змісту навчальної програми "музика" для закладів загальної середньої (базової ) освіти Фінляндії (2019)
Федь В. - Світоглядний імператив Ієроніма Босха в контексті історії мистецтва та сьогодення (2019)
Чередник О. - Соціокультурні константи розвитку системи освіти України (друга половина ХХ ст.), Руденська Ю. (2019)
Ступак О. - Діагностичний інстурементарій дослідження рівня соціальної активності молоді (2019)
Domina V. - Communicative competence of a specialist in social work, Roganov M., Shuba D. (2019)
Mukhina V. - Criterion-level basis of studying socialization of student youth by means of folk art (2019)
Кузьміна О. - Національно-патріотичне виховання в закладах позашкільної освіти, Верещага Т. (2019)
Шалашна Н. - Вплив специфіки регіонального варіанту історичної пам’яті на формування змісту краєзнавчої роботи в школі, Проскунін В. (2019)
Беседін Б. - Формування евристичної діяльності учнів на уроках математики, Чернякова Я. (2019)
Баклашова Т. - Формування дослідницької компетенності учнів в процесі шкільної краєзнавчої роботи, Проскунін В. (2019)
Дзина Л. - Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів при вивченні фізики в контексті впровадження ST(R)E(A)M-освіти (2019)
Єгорова О. - Роль самоактуалізації в подоланні тривожності у дівчат та юнаків, студентів педагогічних вишів, Асланян Т. (2019)
Малій Н. - Інтернальність як психологічна передумова професійного становлення особистості студентів-психологів (2019)
Прокопенко І. А. - Форми, методи та прийоми організації фасилітаційної взаємодії (2019)

Звонська Л. Л. - Вплив рукописної традиції грецьких скрипторіїв на формування мінускульних шрифтів (2016)
Лефтерова О. М. - Соматизми в мистецько-літературній течії XVI ст. (2016)
Myronova V. - Chancellery Latin in the XV-th-XVI-th Century (2016)
Оліщук Р. Л. - Вербалізація концепту КОХАННЯ в романі Ахілла Татія "Левкіппа і Клітофонт", Макар І. С. (2016)
Чекарева Є. С. - Антропоцентричний принцип організації групи іменників просторової семантики в давньогрецькій мові (2016)
Поліщук А. С. - Джерела і шляхи формування назв тварин сімейства felidae (леопарда/гепарда) в давніх індоєвропейських мовах (2016)
Левко О. В. - Діахронні виміри вербалізації концептів ПРАВЕДНІСТЬ і ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ в українській мові та грецькій мові Нового Завіту: точки перетину (2016)
Яранцева О. І. - Вербалізація концептів ФОРТУНА, ФАТУМ у "Моральних листах до Луцилія" Луція Аннея Сенеки Молодшого (2016)
Антонюк С. А. - Вираження рис характеру людини та вдачі людини тактильними прикметниками у поетичних творах письменників епохи принципату Августа (2016)
Олійник Л. Р. - Назви осіб за фахом "архітектура, будівництво" у трактаті Вітрувія "De architectura" (2016)
Гнатишак М. Ю. - Компенсаторні засоби еліптованих одиниць-конструкцій у текстах трагедій Софокла (2016)
Мегель О. П. - Лексико-синтаксична організація епіграфічних текстів посвят Північного Причорномор'я (2016)
Мосаковська Х. В. - Еволюція латинськомовного сфрагістичного напису (2016)
Савчук Г. О. - Стилістичні функції оказіонально субстантивованих прикметників та дієприкметників у давньогрецькій мові (на матеріалі IV книги "Історії" Геродота та трагедії Софокла "Антігона") (2016)
Скрипник Ю. С. - Номен aeger та його особливості в латинському семантичному просторі (2016)
Будейко В. Е. - Сучасний нарис дериватів буквених імен східнослов’янського і латинського алфавітів (2016)
Івасишина Т. А. - Сакральні словесні формули: когнітивно-прагматичний аналіз (на матеріалі латинської та української мов) (2016)
Любченко Т. В. - Типологічний напрям у розумінні категорії аспектуальності як лінгвістичної універсалії (2016)
Нікіфорова В. Г. - Тлумачення свободи в давньогрецькій і новогрецькій лінгвокультурах (2016)
Руда Н. В. - З історії формування системи демінутивних суфіксів англійської мови (2016)
Єрмоленко С. С. - Із проблем дослідження дейктичної полісемії (2016)
Загнітко А. П. - Категорійний і парадигмальний простір сучасної лінгвоперсонології (2016)
Левченко О. П. - Рефлексії в епоху пост(модернізму), нео(лібералізму)та мульти(культуралізму) над словникарством (2016)
Luchkanyn S. - Influenta ideologica si particularitatile tratarii unor conceptii lingvistice in lingvistica teoretica romaneasca din "obsedantul deceniu” (anii 1950-prima jumatate a anilor 1960) (2016)
Пакальнішкієне Д. - Діалект у сучасній Литві в контексті глобалізації, Лубієне Ю. (2016)
Гриценко С. П. - Запозичення як елемент розвитку українського лексикону другої половини XVI–XVII ст. (2016)
Корольов І. Р. - Методологія і методика дослідження національної кооперативної комунікативної поведінки (2016)
Тукова Т. В. - Методологические основы исследования эволютивных процессов в языке на синхронном срезе (2016)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського