Бучакчийская Н. М. - Нарушение осмотического баланса в условиях нетравматического субарахноидального кровоизлияния, Полковникова К. Ю. (2020)
Филимонов Д. А. - Терморегуляторные эффекты производных трийодтиронина: in vivo исследование и обзор потенциальных нейропротекторных свойств, Трубникова Н. Н., Белоцерковская М. А., Федорова А. А., Ересько А. Б., Марусиченко В. В. (2020)
Винник Ю. М. - Структурно-морфометричні та клініко-енцефалографічні особливості епілепсії у хворих у пізньому відновному періоді ішемічного інсульту (огляд літератури), Ярощук І. Б. (2020)
Євтушенко С. К. - Юрій Іванович Головченко, Олексій Леонович Сіделковський (2020)
Mazur K. - Content and significance of the theory of institutionalism as a factor of the agrarian family farm development, Mazur A. (2019)
Лутковська С. М. - Системоутворюючі елементи та чинники впливу на екологоекономічну безпеку сталого розвитку апк (2019)
Прямухіна Н. В. - Раціональне природокористування як складова еколого економічної конкурентоспроможності міських територій (2019)
Жук В. М. - Науково-прикладні основи сталого розвитку за селозберігаючою моделлю аграрного устрою, Сігайов А. О. (2019)
Захарчук О. В. - Використання паливно-енергетичних ресурсів у аграрному секторі економіки (2019)
Доронін А. В. - Вирощування біоенергетичних культур як сировини для біопалива (2019)
Гнатюк Н. В. - Посилення кадрового потенціалу сільських громад в сучасних умовах децентралізації, Фіщук Н. Ю. (2019)
Логоша Р. В. - Структурні та функціональні особливості ринку овочевої продукції в Україні (2019)
Пронько Л. М. - Ринок молочної продукції україни: стан та перспективи розвитку, Колесник Т. В., Самборська О. Ю. (2019)
Підвальна О. Г. - Вплив розвитку агротуристичної діяльності на покращення соціально-економічної діяльності (2019)
Zelinska O. - Ways of improving the site of a touristic company for the successful development of green tourism business, Khomiakovska T. (2019)
Манжос Е. О. - Засвоєння комунікативної компетенції студентами економічних спеціальностей на практичних заняттях з іноземної мови, Горобець А. В. (2019)
Піковська Т. В. - Особливості проведення земельної реформи на закарпатті в 1918-1938 рр. (2019)
Яценко О. В. - Неформальна освіта aflateen: роль міждисциплінарності і набуття практичних навичок пов’язаних з економікою, Чорний О. В. (2019)
Муханов В. М. - Стан та перспективи подальшого розвитку галузі промислового вирощування та переробки сої в україні в XXI ст. (2019)
Охота Ю. В. - Кадровий потенціал як інструмент забезпечення розвитку підприємницької діяльності в аграрній сфері (2019)
Курянов В. В. - Державний фінансовий контроль: сутність та синтез поглядів (2019)
Ковальов Д. В. - Соціальна відповідальність людини в контексті сталого розвитку, Пономаренко А. Б. (2019)
Гaвінcькa О. А. - Пpaвові нacлідки уклaдення шлюбного договоpу (2019)
Томляк Т. С. - Захист прав землекористувачів, власників земельних ділянок та шляхи їх вирішення в розрізі проекту закону України (2019)
Куваєва Т. В. - Дослідження особливостей віртуальних виставок у контексті діджиталізації, Шинкаренко Н. В. (2019)
Рябоконь М. В. - Стратегічні аспекти розвитку інжинірингових шкіл в умовах переходу до інноваційної моделі економіки (2019)
Андрусів У. Я. - Зарубіжний досвід фінансування систем охорони здоров'я, Юрченко Н. Б. (2019)
Дугінець Г. В. - Інформаційна асиметрія в світовій економіці (2019)
Череп А. В. - Формування інвестиційної політики в умовах глобалізаційних викликів, Чеховська В. С. (2019)
Khurdey V. - Logistics system as a direction for increasing competitiveness of the metallurgical plants of Ukraine, Doroginska V. (2019)
Ханін І. Г. - Основні напрями удосконалення державної політики в галузі туризму в Україні, Білозубенко В. С., Шаблій С. Є. (2019)
Ключник Л. В. - Фінансове забезпечення функціонування органів управління в об’єднаних територіальних громадах Карпатського регіону (2019)
Андросова О. Ф. - Теоретичні аспекти корпоративного управління при обслуговуванні корпоративних клієнтів, Семибаламут Я. В. (2019)
Дробот Я. В. - Оптимізація структури капіталу промислового підприємства як чинник його ефективного функціонування, Туча В. О. (2019)
Лабурцева О. І. - Управління витратами підприємства в контексті мінімізації рівня трансакційних витрат (2019)
Севрук І. М. - Власні торговельні марки як стратегія роздрібного брендингу торговельних мереж (2019)
Череп О. Г. - Дослідження сутності та структури санаційного потенціалу підприємства, Павленко А. І. (2019)
Щербина В. В. - Обґрунтування стратегій формування конкурентних переваг телекомунікаційних підприємств (2019)
Юдіна О. І. - Прогнозування сталого економічного розвитку підприємства готельно-ресторанного господарства на основі оцінки його виробничого потенціалу (2019)
Джусов О. А. - Роль ринків відновлювальної енергетики у вирішенні глобальних проблем сучасності, Красніков П. Д. (2019)
Прушківська Е. В. - Теоретичні основи визначення високотехнологічного сектору економіки та його розвитку, Ткачук А. М. (2019)
Gamarli Ramig - Сonceptual directions of China’s innovation activities stimulation in the globalization conditions (2019)
Кара Н. І. - Управління витратами на рекламну діяльність в умовах міжнародних економічних зв'язків, Пасемко Т. І. (2019)
Кахович О. О. - Застосування логістичних моделей управління запасами в зовнішньоекономічній діяльності підприємства, Колісник Д. В. (2019)
Красникова Н. А. - Инвестиционный потенциал секторных биржевых фондов SPDR, Бененсон О. А. (2019)
Нямещук Г. В. - Технологічна революція 4.0 і нові глобальні ринки (2019)
Омран Х. - Перспективи розвитку зовнішньо-торговельних відносин між Україною і країнами Близького Сходу і Африки (2019)
Разінькова М. Ю. - Міжнародний розвиток бізнесу: проблеми та шляхи їх вирішення (2019)
Ковалевська Н. С. - Фасетна класифікація природного капіталу як основа його обліково-звітної інтерпретації, Лопін А. О. (2019)
Богославський М. Ю. - Розвиток інструментарію забезпечення стратегічної стійкості та корпоративної безпеки підприємства в умовах глобальної конкуренції, Заборовець К. Г., Набока Ю. В. (2019)
Вербовська Л. С. - До вибору методу набуття компетенцій як головної складової розвитку персоналу (2019)
Головаш О. В. - Оцінювання рівня стратегічного потенціалу розвитку закладів охорони здоров’я АТ "Укрзалізниця" (2019)
Гринько Т. В. - Проблеми управління інноваційним розвитком промислових підприємств в Україні, Козік В. А. (2019)
Крутова А. С. - Методологічне значення оцінки в моделюванні облікової системи торговельного підприємства, Нестеренко О. О. (2019)
Орел А. М. - Науково-методологічні засади детермінації конкурентного потенціалу підприємства (2019)
Фісуненко П. А. - Критерій оцінювання ефективності діяльності підприємства в забезпеченні їх економічної безпеки, Шевченко К. І. (2019)
Чміль Г. Л. - Обліково-аналітична класифікація маркетингових активів підприємств торгівлі, Верзілова Г. Р. (2019)
Свірко С. В. - Результативні показники виконання бюджетних програм як контрольно-аналітичний об’єкт ДЗВО, Тростенюк Т. М., Яремчук І. М. (2019)
Бабіч І. І. - Загрози фінансовій безпеці аграрних підприємств України в умовах євроінтеграції, Патарідзе-Вишинська М. В. (2019)
Бродська І. І. - Оцінка платоспроможності позичальників небанківських фінансових установ, Ткачук І. М. (2019)
Вахновська Н. А. - До питання розвитку страхового ринку України, Зінюк Л. О. (2019)
Гаврилюк О. О. - Зарубіжний досвід оподаткування підприємств лісового господарства, Костюкевич В. В. (2019)
Голячук Н. В. - Удосконалення обліку фінансових результатів діяльності лісогосподарських підприємств (2019)
Жураковська І. В. - Аналіз бухгалтерських підходів у вирішенні екологічних проблем (2019)
Забедюк М. С. - Теоретичні аспекти управління оборотним капіталом підприємства (2019)
Зеленко С. В. - Економіко-математичне моделювання отриманого прибутку підприємств, Гуляницька Д. В. (2019)
Нагірська К. Є. - Дослідження трансформації звітності в контексті прийняття управлінських рішень, Панасюк І. О. (2019)
Пиріг С. О. - Аналіз сучасного стану розвитку роздрібної торгівлі України, Іщук Л. І., Ніколаєва А. М. (2019)
Писаренко Т. М. - Стратегічний облік виробничих запасів на промисловому підприємстві, Московчук А. Т. (2019)
Полінкевич О. М. - Фінансове навантаження на бюджет фонду соціального страхування через зниження фізичної активності населення (2019)
Рудь Н. Т. - Форсайт: сутність та методологія прогнозування (2019)
Садовська І. Б. - Облік соціального капіталу: проблеми та перспективи удосконалення методології (2019)
Сидоренко Р.В. - Оцінка впливу заборони на експорт необробленої деревини на прибутковість діяльності лісогосподарських підприємств, Зубчик В. Р. (2019)
Талах Т. А. - Організаційні аспекти аналізу і контролю за рівнем економічної безпеки на підприємстві, Бондарук Х. В. (2019)
Шевчук К. В. - Фінансові результати як економічна категорія та особливості відображення їх в обліку та звітності підприємства, Бондар В. І. (2019)
Шубалий О. М. - Напрями вдосконалення системи надання соціальних допомог населенню в Україні, Андрусик І. О. (2019)
Алиев Ф. А. - Метод дискретизации дробно-производных линейных систем обыкновенных дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами, Алиев Н. А., Велиева Н. И., Гасымова К. Г. (2020)
Altun Y. - On the exponential stability of neutral linear systems with variable delays, Tunç C. (2020)
Гладиш Б. І. - Функції з ізольованими критичними точками на межі неорієнтованої поверхні (2020)
Городецький В. В. - Еволюційні псевдодиференціальні рівняння в просторах узагальнених періодичних функцій, Мартинюк О. В. (2020)
Давидович В. В. - Про одну нелінійну математичну модель, що описує боротьбу та співіснування носіїв різних мов, Черніга Р. М. (2020)
Игнатьев А. О. - Анализ положений равновесия системы, описывающей взаимодействие вирусов и иммунной системы (2020)
Сатур О. Р. - Граничні стани багатокомпонентних дискретних динамічних систем (2020)
Слюсарчук В. Ю. - Необхідні та достатні умови оборотності кусково-автономних різницевих операторів у просторі обмежених двосторонніх послідовностей (2020)
Слюсарчук В. Ю. - Рівняння, множини розв’язків яких інваріантні відносно групи відображень, ізоморфної однопараметричній групі поворотів (2020)
Шарковский А. Н. - Компьютерная турбулентность как эффект туннелирования, Романенко Е. Ю., Акбергенов А. А. (2020)
Чуйко С. М. - Автономна нетерова крайова задача у випадку параметричного резонансу, Нєсмєлова О. В., Чуйко О. С. (2020)
Душейко М. Г. - Особливості фотолюмінесценції та спектрів пропускання тонких шарів пористого кремнію на діелектричних основах, Кольцов Г. С., Обухова Т. Ю. (2017)
Перевертайло В. В. - Генерація надвисокочастотної плазми за допомогою еванесцентних хвиль, Кузьмичєв А. І. (2017)
Шинкаренко Н. В. - Поліпшення параметрів рентгенотелевізійних систем на основі електронних перетворювачів (2017)
Ромашко В. Я. - Регулювальні характеристики імпульсних регуляторів з урахуванням внутрішнього опору джерела електроживлення (2017)
Боділовський О. К. - Безконтактний моніторинг параметрів вентиляційної функції легень за допомогою методу оптичного потоку (2017)
Порева А. С. - Методы машинного обучения для исследования звуков легких, Вайтышин В. И., Карплюк Е. С. (2017)
Старовойт Я. И. - Механические поля цилиндрического пьезокерамического излучателя силовой конструкции в присутствии акустического экрана, Лейко А. Г. (2017)
Продеус А. М. - Суб’єктивне оцінювання якості та розбірливості мовних сигналів, спотворених синтезованими шумами, Вітик А. В., Діденко Д. Ю. (2017)
Кучернюк П. В. - Методи і технології захисту комп’ютерних мереж (фізичний та канальний рівні) (2017)
Дорогий Я. Ю. - Застосування генетичного алгоритму для агентного моделювання поведінки об’єктів при виході з палаючої кімнати, Цуркан В. В., Дембіцький А. С. (2017)
Machulianskyi O. V. - Optical properties of nickel nanoparticles in systems with a statistically inhomogeneous structure (2018)
Перевертайло В. В. - Моделювання надвисокочастотного генератора плазми (2018)
Zavorotnyi V. F. - The laboratory tester of solar cells with dynamic reconfigutration of measuring system, Borisov O. V. (2018)
Старовойт Я. И. - Физические поля цилиндрических гидроакустических антенн с экраном и цилиндрическими пьезокерамическими излучателями с радиальной поляризацией, Курдюк С. В., Лейко А. Г. (2018)
Безверхий О. І. - Підхід до розрахунку гармонічних коливань електропружних циліндрів, Григор’єва Л. О. (2018)
Чайка О. С. - Особливі точки векторного поля інтенсивності в хвилеводі з комбінованими границями, Ярошенко М. О., Коржик О. В. (2018)
Кучернюк П. В. - Методи і технології захисту комп’ютерних мереж (мережний, транспортний та прикладний рівні) (2018)
Шпак О. - Праця на благо українського мистецтвознавства (До ювілею Олени Іванівни Никорак) (2018)
Стельмащук Г. - Дослідниця українського народного мистецтва Олена Никорак (2018)
Сапеляк О. - Етнологічні розсліди доктора мистецтвознавства Олени Никорак (2018)
Никорак О. - Традиції українського народного ліжникарства в творчості сучасних мистців (2018)
Герус Л. - Хліб і тканина в обрядовості українців: функції та змістове навантаження (2018)
Болюк О. - Функціональна, тектонічна, символічна структури дерев'яного обладнання церкви у просторі таїнства Євхаристії (2018)
Мотиль Р. - Товсте — самобутній осередок подільського гончарства (2018)
Козакевич О. - Мереживо та в'язання у народному вбранні гуцулів Рахівщини кінця ХІХ — початку ХХІ століття: локальні особливості (2018)
Ямборко О. - Килим в житловому інтер’єрі як елемент радянської культури побуту (2018)
Молинь В. - Мистецькі твори різьбярів династії Шкрібляків на виставках Галичини (160-річчю Миколи Шкрібляка присвячується) (2018)
Юсипчук Ю. - Різьблення та металірство на Гуцульщині у першій половині ХІХ століття (2018)
Тарас Я. - Промисли і ремесла на Покутті (2018)
Радович Р. - Забудова покутського двору: будівлі для утримання домашніх тварин, птиці та малі архітектурні форми (2018)
Зюбровський А. - Традиційні каталізатори процесу бродіння тіста у хлібопеченні населення етнографічної Волині в кінці ХІХ — на початку ХХІ ст. (2018)
Келемен Ю. - Співвідносність обряду і тексту в купальських традиціях Волині (2018)
Сокіл В. - Учитель-патріот (2018)
Коваль Г. - Народнопоетична нумерологія в календарному тексті (2018)
Мовна М. - Якуб Шалль та Ізидор Гьольцель: представники єврейської путівникової візії Львова 30-х рр. ХХ ст. (2018)
Матвєєва Ю. - Вузли на завісах та вузли на колонах у візантійському мистецтві: походження, використання, символіка (2018)
Купчинська Л. - Художники віденської мистецької школи у театральному житті Львова кінця XVIII — першої половини ХІХ століть (2018)
Косів Р. - Іконографія святих монахів Онуфрія, Симеона Стовпника та Сави Освященного у творах риботицьких майстрів 1670—1750-х років (2018)
Тріска О. - Витоки української хатньої ікони: патрональний принцип святості (2018)
Гомирева О. - Художні особливості сепій Тараса Шевченка 1856 року (2018)
Косів В. - Народний орнамент як символ української ідентичності у графічному дизайні УРСР та діаспори 1945—1989 рр. (2018)
Ке С. - Китайський олійний живопис періоду "Шрамів мистецтва" та виникнення неокласицизму (2018)
Юдова-Романова К. - Вогняні ефекти як елемент візуального оформлення публічного простору (2018)
Канаплянікав Д. - Включення в концепт людини білорусами міфологічних персонажів: "невидимі хазяїни" або ельфи білорусі (2018)
Костик В. - Перше фундаментальне видання Фольклористичної енциклопедії в Україні (2018)
Гощіцька Т. - Фундаментальне дослідження традиційної архітектури Полісся (2018)
Machulianskyi O. V. - Specific electric polarizability of copper nanoparticles in the optical range of the spectrum (2018)
Кожушко Ю. В. - Ефективне використання гібридного ємнісного накопичувача енергії джерела живлення для контактного мікрозварювання, Бондаренко О. Ф., Зінченко Д. О., Рижакова Т. О. (2018)
Korotyeyev Ye. - The Process Analysis in Domain of Two Variables, Klytta M. (2018)
Сінчук О. М. - Особливості визначення потенціалу відновлюваних джерел енергії в умовах залізорудних підприємств, Бойко С. М., Шмельов Ю. М. (2018)
Павлов Г. В. - Математична модель перетворювача частоти на основі резонансного інвертора з часо-імпульсним керуванням, Вінниченко І. Л. (2018)
Осипенко К. С. - Розрахунок імовірності отримання енергії заряду/розряду акумулятора на основі використання теорії мартингалів (2018)
Хижняк Т. А. - Діагностика DC-DC перетворювачів з квазі-імпедансною ланкою, Терещенко Т. О., Овсієнко М. Ю., Лайкова Л. Г. (2018)
Терещенко Т. О. - Огляд основних топологій багаторівневих каскадних інверторів напруги, Ямненко Ю. С., Федін І. С. (2018)
Дрозденко А. И. - Излучение максимальной акустической мощности системами гидроакустических цилиндрических пьезокерамических преобразователей с окружной поляризацией, Лейко А. Г. (2018)
Продеус А. М. - Суб’єктивне оцінювання розбірливості мови на тлі шуму та реверберації, Вітик А. В., Дворник О. О., Котвицький І. В., Чайка О. С., Ярошенко М. О. (2018)
Кісь Р. - Свобода та рух смислів (Закінчення. Початок у попередньому випуску журналу) (2018)
Чуйко О. - Кирило-Мефодієвська традиція у формуванні християнської культури Карпатського регіону (2018)
Луців О. - Генезис та інтерпретація поняття "релігія" у соціогуманітарних науках (2018)
Сипко Б. - Міжрелігійний діалог французьких іудеїв і мусульман на початку ХХІ ст.: інституційний рівень (2018)
Радович Р. - Господарська забудова селянського двору на Покутті: будівлі, призначені для зберігання продуктів землеробства (2018)
Коцан В. - Деякі аспекти традиційного народного весілля сіл долини р. Уж ХІХ — першої половини ХХ ст. (за сучасними польовими етнографічними матеріалами) (2018)
Король В. - Зошит із замовляннями із селища Ясіня Рахівського району Закарпатської області (2018)
Винокур О. - Волинський етнічний костюм в формотворенні української моди (2018)
Шмагало Р. - Створення освітньо-наукового цифрового ресурсу художньої культури і мистецтва України: концепція, джерельна база, практика (2018)
Шуляр В. - З історії фахових об’єднань архітекторів Львова (2018)
Гурмак В. - Етнографічна чутливість як основа "грецького дива" у дзеркалі античних монет (2018)
Філас В. - Відпочинок, шинок та жінка у подорожньому побуті чумаків (за картинами І. К. Айвазовського) (2018)
Тарас Я. - Сповідь 95-літньої дулібчанки (2018)
Зятик Б. - Відображення іконографії княжого періоду у поліхроміях храмів Львова 1990—2015 років (2018)
Матвєєва Ю. - Походження та первинне використання велуму (2018)
Кашшай О. - Формування Закарпатської школи живопису у 1920—1940-х рр.: аналіз соціально-культурноі ситуаціі (2018)
Осадца М. - Інтерпретація міського краєвиду в малярстві Івано-Франківщини кінця ХХ — початку ХХІ століття: стилістичні тенденції (2018)
Яремчук В. - Юрій Шумовський — етнограф, археолог: історіографічний аспект (2018)
Мовна М. - Постать Рудольфа Менкіцького (1887—1942) в контексті путівникового дискурсу Львова 20—30-х рр. ХХ ст. (2018)
Жидких О. - Особливості трактування української етнічної тематики при створенні сучасних текстильних одягових прикрас, Тригуб О. (2018)
Требик О. - Включена кумуляція в українських народних казках (2018)
Фурдичко А. - Етнофестивальний розквіт кінця XX — початку XXI ст. як неодмінна складова фольклорного руху України (2018)
Якубовська М. - Архетип творення культурологічної парадигми сучасності: прочитання роману Галини Тарасюк "Пророк і Марія" (2018)
Пацай Т. - Новаторське видання з царини обрядової культури бджільництва українців (2018)
Конопка В. - Комплексне дослідження традиційного житла Полісся (2018)
Клімашевський А. - На пошану вчителя (2018)
Зубань В. - Гончар із гончарів (2018)
Жеплинський Б. - Коляди і співанки, записані Дмитром Дідушком, дударем з Гуцульщини, Ковальчук Д., Ковальчук М. (2018)
Мазур К. С. - Управляемые частотноселективные структуры СВЧ на основе неоднородной микрополосковой линии передачи, Сергеева А. А., Татарчук Д. Д., Диденко Ю. В. (2018)
Федорчук М. М. - Техніка та методи аналізу біосигналів для моніторингу глибини анестезії, Попов А. О. (2018)
Ромашко В. Я. - Особливості режиму роботи узгоджувального імпульсного регулятора, що працює на аккумулятор, Батрак Л. М. (2018)
Осипенко К. С. - Хаотична розширювальна послідовність лінійної частотної модуляції, Жуйков В.Я. (2018)
Комаревич О. М. - Виявлення аномальної поведінки людини у MicroGrid на базі машинного навчання, Хохлов Ю. В., Ямненко Ю. С. (2018)
Дорогий Я. Ю. - Застосування нейронних мереж для вирішення завдання генерації музики, Цуркан В. В., Бельдяга К. Д. (2018)
Снєгірєв В. А. - Дослідження впливу заряду асиметричним струмом на ємність акумуляторних батарей, Волківський В. Б. (2018)
Юраков М. П. - Оцінювання якості музичних сигналів, обмежених за смугою частот, Котвицький І. В., Продеус А. М. (2018)
Коржик М. А. - Импедансные характеристики плоско-параллельного акустического волновода с акустически мягкими границами при возбуждении его двухчастотным сигналом, Курдюк С. В., Коржик А. В. (2018)
Паренюк Д. В. - Дослідження можливості застосування отоакустичної емісії для реєстрації направленного впливу на слуховий канал біологічного об’єкту, Руденька К. Л., Дідковський В. С., Найда С. А., Тімен Г. Е. (2018)
Морозко П. В. - Можливості моделювання повітряного каналу слухової системи, Замша К. С., Луньова С. А. (2018)
Скрипников П. М. - Штрихи до портрету, написані життям До ювілею професора Скрипнікової Таїси Петрівни, Силенко Ю. І., Хміль Т. А., Гуржій О. В., Хребор М. В., Хавалкіна Л. М. (2020)
Невмержицкая Н. Н. - Выдающийся Поль Брокка (к 140-летию со дня памяти), Дзевульская И. В., Безштанько Н. А., Лахтадыр Т. В. (2020)
Бауман С. С. - Поширеність хронічного катарального гінгівіту в дітей різного віку з гастродуоденітом, Шешукова О. В. (2020)
Білаш С. М. - Сучасні погляди на процеси реомоделювання структурних компонентів мозочка за умов дії комплексу хімічних речовин, Проніна О. М., Кононов Б. С. (2020)
Воробець М. З. - Сучасні погляди на патогенез і маркери азооспермії у чоловіків, Фафула Р. В., Воробець Д. З. (2020)
Ждан В. М. - Остеоартроз у поєднанні з метаболічним синдромом у загальнолікарській практиці, Шилкіна Л. М., Бабаніна М. Ю., Олійніченко Я. О., Мартинюк Д. І. (2020)
Зайченко Г. В. - Грелін як потенційний біомаркер та лікарський засіб, Горчакова Н. О., Савченко Н. В., Клименко О. В., Сорокопуд К. Ю. (2020)
Лецин Д. В. - Варіабельність серцевого ритму і його особливості в різні вікові періоди жінки (2020)
Сухоносова О. Ю. - Методологія оцінки якості життя дітей, хворих на епілепсію (2020)
Українська С. І. - Вплив антиоксидантів на фрагментацію ДНК сперматозоїдів, Литвиненко А. П., Калейнікова О. М. (2020)
Устенко Р. Л. - Особенности кровоснабжения предстательной железы человека (обзор литературы) (2020)
Загоруйко Г. Е. - Кинетика развития митохондриома и динамика численности митохондрий в кардиомиоцитах комплекса (ЛЖ+МЖП) в раннем постнатальном онтогенезе крыс Wistar, Марциновский В. П., Загоруйко Ю. В., Филатова В. Л., Шмулич О. В. (2020)
Полохіна К. В. - Взаємодія кластерних сполук ренію(ІІІ) з олігонуклеотидами різного складу, Голіченко О. А., Штеменко О. В., Штеменко Н. І. (2020)
Баширов Н. Х. - Факторы риска в этиопатогенезе сердечно-сосудистых заболеваний (2020)
Говоруха О. Ю. - Моніторинг ротавірусної інфекції серед населення м. Павлоград, Турицька Т. Г., Сидоренко Г. Г. (2020)
Бабов К. Д. - Застосування мінеральних природних вод з метою корекції експериментального гастриту, Гуща С. Г., Бахолдіна О. І., Олешко О. Я., Коєва Х. О., Арабаджи М. В., Захарченко Є. А. (2020)
Бездітко П. А. - Особливості перебігу первинної відкритокутової глаукоми у хворих з первинним маніфестним гіпотиреозом, Бабак Ю. А., Савельєва А. Ю. (2020)
Бондарчук Т. І. - Дослідження впливу донорів гідрогену сульфіду на ступінь оксидативного стресу при експериментальному гострому панкреатиті у щурів, Фоменко І. С. (2020)
Власов О. О. - Динаміка вмісту продуктів перекисного окислення ліпідів та антиоксидантів в крові щурів з кріодеструкцією шкіри та уведенням екстракту кріоконсервованих фрагментів шкіри поросят або водного колоїдного розчину фулерену С60, Ковальов Г. О., Чиж М. О., Гальченко С. Є. (2020)
Ган І. В. - Характеристика динаміки регенераційних процесів кісткової тканини під впливом остеотропних препаратів за результатами процесів ліпопероксидації та антиоксидантної системи в експерименті, Пороховська Н. В., Боднарук Н. І., Фурдичко А. І., Федун І. Р. (2020)
Грицишин Л. Є. - Oкиснювaльний стрес тa ендoгеннa інтoксикaція в щурів зa умoв експериментaльнoгo кaнцерoгенезу тa після зaстoсувaння цитoстaтиків, Фірa Л. С., Лихацький П. Г. (2020)
Громова А. М. - Роль гінекологічних захворювань при затримці внутрішньоутробного росту плода, Бережна В. А. (2020)
Гурская Н. А. - Особенности микрофлоры полости рта при развитии острых респираторных заболеваний (2020)
Гусейнова А. Р. - Частота встречаемости абсолютной и относительной недостаточности витамина В12 у людей без нарушения углеводного обмена, лиц с предиабетом и у больных сахарным диабетом типа 2 (2020)
Дубівська С. С. - Значення 2,3 – дифосфогліцерату як індикатору гіпоксії, що впливає на перебіг післяопераційної когнітивної дисфункції (2020)
Ісаков Р. І. - Якість життя жінок, хворих на депресивні розлади різного генезу та рівню психосоціальної дезадаптації (2020)
Іщенко О. В. - Вплив різних концентрацій пектину на адґезивні властивості клінічних ізолятів, отриманих від хворих на муковісцидоз, Плотнікова М. М., Столєтова Ю. Ю., Шарун О. В., Степанський Д. О. (2020)
Касрашвілі Г. Г. - Особливості мікробного компоненту пацієнтів з хронічними ранами, Ксьонз І. В., Гюльмамедов П. Ф., Андрєєв О. В., Колеснік Г. І. (2020)
Книш О. В. - Структурні та метаболітні деривати безклітинних екстрактів Bifidobacterium bifidum і Lactobacillus reuteri, Пахомов О. В., Погоріла М. С. (2020)
Лятифова Н. Ф. - Изменение некоторых биохимических и иммунологических показателей при хроническом заболевании почек у больных с сахарным диабетом (2020)
Магеррамова Л. И. - Контроль частоты сердечных сокращений и диастолическая функция у пациентов с сохраненной систолической функцией левого желудочка после хирургической реваскуляризации (2020)
Марута Н. О. - Особливості клініко-психопатологічного стану внутрішньо переміщених осіб з психічними розладами, Панько Т. В., Семікіна О. Є., Каленська Г. Ю. (2020)
Марута Н. О. - Клініко-психопатологічна характеристика та соціальне функціонування пацієнтів з галюцинаторно-параноїдними розладами при судинних деменціях помірного ступеня тяжкості, Шевченко-Бітенський К. В. (2020)
Мустафаева С. А. - Показатель "Time in range" в зависимости от степени нарушения системы контроля глюкозы (2020)
Насирли Дж. А. - Реабилитация больных после эндопротезирования крупных суставов нижних конечностей, Ахмедзаде А. Я. (2020)
Носівець Д. С. - Вплив нестероїдних протизапальних засобів та парацетамолу на рівень інтерлейкінів сироватки крові щурів за умов експериментального гіпотиреозу та остеоартрозу (2020)
Петров Є. Є. - Порівняльна характеристика деяких показників ліпідного обміну і функції ендотелію у хворих на компенсоване хронічне легеневе серце бронхо-легеневого генезу та в умовах його коморбідності з гіпертонічною хворобою, Бурмак Ю. Г., Треумова С. І., Іваницька Т. А. (2020)
Петрова А. С. - Взаємозв’язок мелатонінутворювальної функції епіфізу з гіперурикемією у хворих на хронічну хворобу нирок в термінальній стадії, Карпенко О. В., Осташевська Т. Г., Красюк Е. К., Григор'єва Є. М. (2020)
Пивовар С. М. - Асоціація клінічного перебігу серцевої недостатності з рівнями інтерлейкінів у хворих з нетоксичним зобом, Рудик Ю. С., Лозик Т. В., Кротова О. Б., Гальчинська В. Ю., Ченчик Т. О. (2020)
Риков С. О. - Маркери виникнення оклюзії вен сітківки після кардіохірургічних втручань з використанням штучного кровообігу, Венедіктова О. А. (2020)
Савенков О. Ю. - Удосконалення тактики хірургічного лікування ранніх форм раку молочної залози у жінок з метою запобігання розвитку вторинної лімфодеми, Романуха К. Г., Хоменко А. В. (2020)
Тимошенко Г. Ю. - Вікові особливості динаміки вмісту фактору росту фібробластів 19 в сироватці крові у хворих на цукровий діабет 2 типу та біліарну патологію (2020)
Треумова С. І. - Ехокардіографічні показники систолічної і діастолічної функції лівого шлуночка у хворих похилого віку на хронічне легеневе серце бронхо-легеневого ґенезу у поєднанні з ішемічною хворобою серця, Трибрат Т. А., Шуть С. В., Редчиць І. В., Казаков Ю. М. (2020)
Шаргородська І. В. - Дослідження біомеханічних властивостей рогівки та акомодації у дітей з гіперметропією, Даниленко О. С. (2020)
Яремчук О. З. - Вплив L-аргініну та аміногуанідину на вміст каспази-3 та β-актину при акушерському антифосфоліпідному синдромі в експерименті (2020)
Шимон Д. М. - Асоціація ампліфікації гена MYCN та перебудови хромосомних ділянок 1р36 та 11q з ефективністю лікування нейробластоми, Іномістова М. В., Скачкова О. В., Горбач О. І., Климнюк Г. І., Храновська Н. М. (2020)
Боднарук Ю. Б. - Оптимізація навчального процесу при викликах сьогодення у підготовці фахівців за спеціальністю "Стоматологія" (2020)
Герзанич Н. І. - Завдання та функції комунікації та спілкування в медичному середовищі. Основні принципи їх викладання та способи введення в клінічну практику під час навчання лікарів інтернів-стоматологів (2020)
Довганич Н. В. - Модернізовані методи викладання медичної паразитології у студентів першого курсу, Фрич Н. І. (2020)
Кочержат О. І. - Методика клінічного навчання студента – інтеграційна модель в медичній освіті, її мета, цілі, аспекти та види (2020)
Лучко О. Р. - Тестовий контроль, як суб’єктивна складова оцінки знань студента у вищій медичній школі (2020)
Удод О. А. - Проблеми практичної підготовки майбутніх лікарів-стоматологів в умовах реформування охорони здоров'я, Вороніна Г. С., Драмарецька С. І. (2020)
Іманов Е. - Досвід застосування процедури Рашкінда в ДУ, Труба Я. П., Плиска О. І., Дзюрий І. В., Слобода А. О., Лазоришинець В. В. (2020)
Муравйов П. Т. - Ультрасонографічна еластографія як діагностичний інструмент у практиці панкреатобіліарної хірургії, Бородаєв І. Є., Шевченко В. Г., Хархурі Макрем, Волков В. Б. (2020)
Наджафова В. Н. - Информативность лучевых методов в дифференциальной диагностике очаговых поражений печени (2020)
Радченко В. О. - Малоінвазивне лікування латеральних стенозів поперекового відділу хребта, Піонтковський В. К., Златів В. П., Мироник Б. М., Касянчук В. М. (2020)
Ризаев Ж. А. - Разработка метода прогнозирования риска возникновения и раннего выявления возрастной макулярной дегенерации сетчатки, Янгиева Н. Р., Локес Е. П. (2020)
Янішен І. В. - Математичне моделювання напружено-деформованого стану системи кореня зуба при установці куксових вкладок, Білобров Р. В., Герман С. А., Бірюков В. А., Салія Л. Г. (2020)
Яців Т. З. - Клінічне обґрунтування використання радіохвильової цистотомії як методу лікування радикулярних кіст щелеп, Рожко М. М. (2020)
Дерев'янко Т. В. - Порівняльна характеристика антимікробної дії фітопрепаратів, Ананьєва М. М., Фаустова М. О., Лобань Г. А. (2020)
Костиря О. В. - Дослідження складу мікробних асоціацій та антибіотикорезистентності умовно-патогенних мікроорганізмів сечостатевого тракту жінок при патологічних станах, Голодок Л. П., Скляр Т. В. (2020)
Вовк Ю. М. - Краніотопографічні особливості будови бічних шлуночків у залежності від статі людей зрілого віку, Бондаренко С. В. (2020)
Гецько Н. В. - Морфологічні зміни печінки у щурів за умови пасивного тютюнокуріння на тлі тривалого введення натрій глутамату у віковому аспекті, Головата Т. К., Миколенко А. З., Дуб А. І., Криницька І. Я. (2020)
Гринь В. Г. - Імуногістохімічний аналіз пейєрових бляшок тонкої кишки білих щурів у нормі (2020)
Довгаль Г. В. - Експресія імуногістохімічних маркерів в печінці щурів в перший тиждень життя після пренатального впливу ацетату свинцю та за умов корекції, Довгаль М. А., Романенко О. А., Жаріков М. Ю., Романенко К. Л. (2020)
Коноваленко С. О. - Морфометричні зміни структур сім'яників під впливом рубоміцину гідрохлориду, Татарчук Л. В., Гнатюк М. С. (2020)
Кошарний В. В. - Морфофункціональні зміни сім'яних пухирців при порушеннях кровообігу репродуктивної системи, Каграманян А. К., Абдул-Огли Л. В., Кошарний В. Ф., Козловська Г. О., Кушнарьова К. А. (2020)
Крамаренко Д. Р. - Ремоделювання протокової системи піднижньощелепної залози щурів після впливу 1 % ефіру метакрилової кислоти (2020)
Цигикало О. В. - Топографо-анатомічні особливості нервів підпід'язикової ділянки у передплодів та плодів людини, Попова І. С. (2020)
Шаторна В. Ф. - Визначення модифікуючої дії цитратів металів на ембріотоксичність кадмію у щурів, Гарець В. І., Байбаков В. М., Кононова І. І., Слесаренко О. Г., Шамелашвілі К. Л. (2020)
Лісовська В. С. - Канцерогенність карбендазиму: дослідження у хронічному експерименті на щурах Wistar, Недопитанська Н. М., Решавська О. В., Баглій Є. А. (2020)
Волошин O. M. - Рекурентні респіраторні інфекції та макробіоелементний баланс у дітей віком 1-6 років, Марушко Ю. В., Гнилицька І. П., Маснєва Л. П. (2020)
Давидова А. Г. - Роль парентерального харчування у комплексі периоперативної інтенсивної терапії у дітей (2020)
Михайлова Е. А. - Клініко-біологічний аспект депресивного розладу поведінки у підлітків, Багацька Н. В., Матковська Т. Н., Митєльов Д. А., Глотка Л. І. (2020)
Січкоріз О. Є. - Результати опитування лікарів, які пройшли тематичні удосконалення новітнім шляхом мультидисциплінарних циклів (2020)
Алиева Л. А. - Лечение и профилактика воспалительных заболеваний пародонта препаратами на основе гиалуроновой кислоты (2020)
Belikov O. B. - Features manufacturer subsequent resection prosthesis of the upper jaw with a small number of the abutment teeth, Belikova N. I., Vatamaniuk N. V. (2020)
Гармаш О. В. - Дослідження генетичних поліморфізмів RANKL |rs9594738|, VDR |rs 1544410| та IL6 |rs1800795| як можливих маркерів ризику розвитку карієсу постійних зубів у осіб, які народились макросомами (2020)
Коробейніков Л. С. - Рання діагностика показників структурно-функціональних змін кісткової тканини щелеп у пацієнтів із пародонтитом, Коробейнікова Ю. Л., Хавалкіна Л. М. (2020)
Лейбюк Л. В. - Дослідження ступеня дисбіозу ротової порожнини хворих на цукровий діабет у період адаптації до повних знімних пластинкових протезів, Рожко М. М. (2020)
Марковська І. В. - Вміст загального білка та активність деяких ферментів у ротовій рідині осіб, які піддаються впливу електромагнітного випромінювання, Соколова І. І. (2020)
Мельник В. Л. - Особливості лікування пацієнта з парезом лицевого нерва після перенесеного інсульту (клінічний випадок), Шевченко В. К., Костиренко О. П., Шевченко Є. В., Мельник І. В. (2020)
Мигаль О. О. - Оцінка пародонтологічного статусу пацієнтів з хронічною ревматичною хворобою серця, Огоновський Р. З. (2020)
Палков Т. А. - Вимірювання конусності препарування зубів під повні керамічні коронки і мостоподібні протези (2020)
Губін М. В. - Висновки комісійних судово-медичних експертиз при визначенні тяжкості травм під'язиково-гортанного комплексу, Малихіна О. І., Войтов Є. О. (2020)
Дичко О. А. - Вплив комплексу фізичних вправ на динаміку окремих показників функції вегетативної нервової та кардіореспіраторної систем дітей зі сколіозом (2020)
Королевич Л. М. - Критерій вибору діелектрика для кремнієвих МДН-структур, Борисов О. В. (2018)
Чернов А. С. - Перелаштовувана копланарна лінія, Голубєва І. П., Казміренко В. А., Прокопенко Ю. В. (2018)
Сваха Д. М. - Система автоматичного візуального розпізнавання показань лічильника, Варфоломєєв А. Ю. (2018)
Ходнев Т. А. - Поуровнево-декомпозиционная модель оценки интегральной эффективности использования тракта связи с учетом помех, Антонюк А. И., Варфоломеев А. Ю., Лысенко А. Н. (2018)
Абакумова А. О. - Визначення залежності між параметрами стільникової мережі кубічним ермітовим сплайном, Одарченко Р. С., Шутко В. М. (2018)
Куцаченко Є. Р. - Імітаційне моделювання руху проекцій хмар над площиною сонячної електростанції, Клен К. С. (2018)
Чайка О. С. - Визначення первинних класифікаційних ознак монохроматичного джерела звуку в мілкому морі, Ярошенко М. О., Коржик О. В. (2018)
Вдовенко М. В. - Визначення області стереофонічного звучання джерел інформаційних сигналів, Луньова С. А. (2018)
Найда М. С. - Фізичні моделі барабанної перетинки середнього вуха людини, Дідковський В. С., Найда С. А. (2018)
Іщенко О. С. - Акустичний аналіз стверділого приголосного |т|, поширеного в західноукраїнських діалектах (2018)
Булавінець Т. О. - Вплив умов синтезу на формування срібних наноструктур під дією електромагнітного випромінювання, Яремчук І. Я., Бартків Л. В., Бобицький Я. В. (2019)
Королевич Л. Н. - Влияние методов получения тонких пленок оксида церия на вольт-фарадные характеристики МДП-структур, Максимчук Н. В., Борисов А. В. (2019)
Куліков К. В. - Високочастотні властивості GaN, AlN та InN у сильних полях, Москалюк В. О., Тимофєєв В. І. (2019)
Корчака М. О. - Відновлення даних у Micro Grid методом емпіричних ортогональних функцій, Клен К. С., Жуйков В. Я. (2019)
Соїч А. В. - Керування безпосереднім перетворювачем частоти за допомогою геометричного підходу, Миколаєць Д. А. (2019)
Лисенко А. В. - Покращення працездатності у віртуальній реальності шляхом підсилення почуття агенції (2019)
Тєлєга В. В. - Ідентифікація зміни ємності DC-DC перетворювача за допомогою вейвлетів, Лисюк І. Р., Хижняк Т. А. (2019)
Пересунько І. І. - Вплив різних форм напруги силового перетворювача в комплексі вентиляторів головного провітрювання, Сінчук О. М., Кальмус Д. О., Горшков В. В., Михайличенко Д. А. (2019)
Московко А. О. - Застосування методу аналізу періодичних режимів для розрахунку перехідних процесів в електронних колах, Витязь О. О., Ванденбош Гі (2019)
Pareniukf D. V. - The Study of the Possibility of Usage of the Sokolov’s Criteria for Assessing the Results of Directed Influence on the Auditory System of a Biological Object, Naida S. A. (2019)
Волошин А. О. - Перелаштовуваний резонатор, як кінцеве навантаження мікросмужкової лінії, Чернов А. С., Голубєва І. П., Казміренко В. А., Прокопенко Ю. В. (2019)
Kutova O. Yu. - Beta-Lactoglobulin Sensor Based on ISFET with CеO2 Gate Dielectric, Tymofieiev V. I., Dusheiko M. H., Brotons G. (2019)
Сукач Р. В. - Програма для моделювання хмарного покриву над сонячною електростанцією, Клен К. С., Жуйков В. Я. (2019)
Батрак Л. М. - Регулювальні характеристики зарядного пристрою акумулятора від сонячної батареї, Ромашко В. Я. (2019)
Губка Є. О. - Комбінована система електроживлення тролейбуса та економічний ефект від її використання, Вербицький Є. В. (2019)
Панченко І. О. - Застосування методів машинного навчання для біометричної ідентифікації особи за райдужною оболонкою ока, Іванько К. О., Іванушкіна Н. Г. (2019)
Скопець О. М. - Стенд для системи віддаленого аналізу варіабельності серцевого ритму, Короткий Є. В. (2019)
Овсієнко М. Ю. - Прогнозування аварійних станів квазі-Z DC-DC перетворювача, Терещенко Т. О. (2019)
Гарасюк А. О. - Аналіз спектральних характеристик української та декількох європейських мов, Глюк І. Р., Вдовенко М. В., Педченко О. І., Луньова С. А. (2019)
Шишкова К. А. - Випромінювання звуку циліндричним п’єзокерамічним перетворювачем з радіальною поляризацією і жорстким екраном, Лейко О. Г. (2019)
Прокопенко Ю. В. - Влияние топологических параметров на диапазон перестройки микромеханически управляемых микрополосковых резонаторов, Казмиренко В. А., Чернов А. С., Ванденбош Ги А. Е. (2017)
Саурова Т. А - Методика оценки в безразмерных параметрах характеристик эффективности автофазной многолучевой ЛБВ с переменной фазовой скоростью (2017)
Миколаєць Д. А. - Розрахунок фільтро-компенсуючого перетворювача з зарядом акумулятора за середніми значеннями струму та напруг, Жуйков В. Я. (2017)
Ромашко В. Я. - Визначення сталих інтегрування при розрахунку перехідних процесів в перетворювачах, Батрак Л. М. (2017)
Савчук А. В. - Методи та засоби інтелектуального управління протезами верхніх кінцівок, Попов А. О. (2017)
Безверхий О. І. - Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних пластин і стрижнів із розділеними електродами. Частина І: аналітичні співвідношення для коефіцієнтів зв’язку і компонентів повної провідності, Зінчук Л. П., Карлаш В. Л (2017)
Найда С. А. - Метод універсального аудіологічного скринінгу новонароджених, Найда М. С. (2017)
Лейко О. Г. - Физические поля плоских гидроакустических антенн на основе цилиндрических излучателей с внутренними экранами, Святненко А. О (2017)
Богданов О. В - Аналіз сукупного впливу пружних характеристик шару на пружні коливання при ФТА перетворенні (2017)
Кучернюк П. В. Довгаль А. О. - Модель загроз безпеки в інформаційно-комунікаційних системах на основі регресійного аналізу (2017)
Сидоренко С. Б. - Отримання та дослідження конденсату Al-O з розвинутою поверхнею при реакційному іонному осадженні (2017)
Бевза О. М. - Імпульсне збудження магнетронного розряду (2017)
Артеменко М. Ю. - Порівняння енергоефективності стратегій керування паралельним активним фільтром трифазної чотирипровідної системи живлення, Батрак Л. М. (2017)
Мисак Т. В. - Синтез контуру керування вихідною напругою нелінійного твердотільного трансформатора (2017)
Сінчук О. М. - До особливостей реалізації концепції Smart Grid в умовах підприємств гірничо-видобувної галузі, Бойко С. М., Мінаков І. А. (2017)
Кальмус Д. О - Дослідження роботи системи гальмування з врахуванням зміни коефіцієнта зчеплення коліс електровозу з рейками (2017)
Бондаренко О. Ф - Класифікація форм імпульсів для контактного мікрозварювання (2017)
Осипенко К. С. - Визначення віртуальної щільності хмар із застосуванням методу зворотного перетворення (2017)
Бітов М. В. - Акустоелектронні перетворювачі з безконтактними чутливими елементами, Жовнір М. Ф., Писаренко Л. Д., Плешка Т. Є. (2017)
Korotyeyev I. Ye. - Frequency Response Analysis of Inverter Circuit (2017)
Ямненко Ю. С. - Кратномасштабний аналіз дискретних функцій із заданою кількістю фільтрів, Хижняк Т. А., Терещенко Т. О., Левченко В. В. (2017)
Татарчук Д. Д. - НВЧ фазообертачі на основі тонких діелектричних резонаторів, Молчанов В. І., Діденко Ю. В., Франчук А. С. (2017)
Кравчук О. В. - Вплив поверхневої плазмової обробки полімерних підкладок та прискореного старіння на адгезію нанесених за допомогою струменевого друку шарів наночастинок срібла, Бобицький Я. В. (2017)
Федорчук О. П. - Магнітокеровані композиційні елементи на основі системи "діелектричний резонатор/плівка фериту", Попов М. А. (2017)
Дрозд И. М. - Особенности управления газоразрядным прибором с плазменным эмиттером электронов (2017)
Найда С. А. - Электроакустический зонд широкополосного ушного эхо-спектрометра для скрининга слуха новорожденных, Лозенко А. Р. (2017)
Козерук С. О. - Визначення координат джерела пострілу по акустичним хвилям, Мазніченко Д. В. (2017)
Блінов І. В. - Оптимізація місць встановлення індикаторів пошкоджень для моніторингу ліній електропередачі, Парус Є. В., Танкевич С. Є (2017)
Жовнір М. Ф. - Перетворювач переміщень з використанням фазових набігань електричного поля поверхневих акустичних хвиль (2017)
AL-Rawi M. - Performance study of ITU recommendation G726 (2017)
Дрозд В. П. - Порівняльний аналіз зображень за допомогою глибинних нейронних мереж (2017)
Татарчук Д. Д. - Тонкий напівпровідниковий НВЧ резонатор з електронним керуванням, Молчанов В. І., Діденко Ю. В., Поплавко Ю. М., Франчук А. С. (2017)
Майкут С. О. - Исследование отсечки электронов в плоском диоде магнитным полем плоского индуктор, Дрозд І. М., Кузьмичев А. І., Цибульский Л. Ю. (2017)
Каплун В. В. - Розрахунок енергозберігаючого ефекту від застосування паралельних активних фільтрів в трифазній чотирипровідній системі електропостачання при збільшенні інтервалу осереднення вимірюваних величин, Бобровник В. М., Артеменко М. Ю., Поліщук С. Й. (2017)
Kuchanskyi V. V. - The resonance overvoltages in nonsinusoidal modes of extra high voltage transmission lines (2017)
Жуйков В. Я. - Особливості компенсації миттєвої реактивної потужності в лінійних ланцюгах у перехідному режимі при вмиканні навантаження, Вербицький Є. В., Бондаренко О. Ф. (2017)
Сінчук І. О. - До питання ефективності функціонування тягового електромеханічногокомплексу шахтного електровозу в режимі гальмування, Кальмус Д. О. (2017)
Жовнір М. Ф. - Акустоелектронний перетворювач кутової швидкості (2017)
Ямненко Ю. С. - Використання вейвлет-перетворень Хаара та ОБ при аналізі сигналів, Тєлєга В. В., Нємчінова К. С. (2017)
Карлаш В. Л. - Вимушені електропружні коливання п’єзокерамічних пластин і стрижнів із розділеними електродами. Частина II: аналітичне і експериментальне визначення коефіцієнтів зв’язку і компонентів повної провідності, Безверхий О. І., Зінчук Л. П. (2017)
Авраменко В. М. - Комп’ютерний протиаварійний тренажер диспетчерів об’єднаної енергосистеми України, Юнєєва Н. Т., Гурєєва Т. М., Гурєєв В. О. (2017)
Бевза О. М. - Дослідження електронної складової імпульсного магнетронного розряду, Кузьмичєв А. І. (2019)
Заруба Д. С. - Машинне навчання для прогнозування споживання та генерації електроенергії, Швець М. Ю., Хохлов Ю. В. (2019)
Омелян А. В. - Система контролю кутової стабільності лінійного п’єзоелектричного двигуна, Лисенко О. М., Петренко С. Ф. (2019)
Verbytskyi V. Ie. - Input Current Quality Parameters Analysis of Modular AC-DC SEPIC Charger Based on Double Fourier Series (2019)
Лагутін В. В. - Кластеризація медико-біологічних сигналів в розпізнавальних системах, що навчаються з учителем, Сиротенко В. І., Шачиков А. Д., Шуляк О. П. (2019)
Солдатов Д. В. - Удосконалений метод визначення положення суглобових з’єднань скелету людини на відеопослідовностях, Варфоломєєв А. Ю. (2019)
Гарасюк А. О. - Розвиток методів моделювання зовнішнього та середнього вуха людини, Дідковський В. С. (2019)
Волков Д. Д. - Знаходження фізичних параметрів електродинамічного перетворювача методом використання параметра BL та методом доданої маси (2019)
Черниш Н. Й. - Теоретичні та методологічні проблеми емпіричного дослідження мовних проблем у сучасній Україні (2013)
Мацюк Г. П. - Розвиток теорії сучасної соціолінгвістики: формування змісту поняття "інституційний мовний менеджмент" (2013)
Михальчук О. І. - Етномовна спільнота: соціолінгвістичні параметри та статус (2013)
Шабат-Савка C. Т. - Комунікативна інтенція в соціолінгвістичному аспекті (2013)
Гаврилів О. В. - Актуальні тенденції дослідження мови як засобу насильства (2013)
Чучвара А. П. - Про нові ознаки змісту поняття "прізвисько школяра" в соціолінгвістиці (2013)
Літвін К. А. - Труднощі формування дефініції терміна національна меншина в польському законодавстві (2013)
Васильців О. С. - Структура дефініції соціолінгвістичного терміна в українській, англійській та польській мовах (2013)
Добосевич У. Б. - Роль влади і церкви у формуванні статусу та престижу української мови в XVI – першій половині XVII ст. (2013)
Фаріон І. Д. - Унійне духівництво і руська мова (книжна українська) у XVII ст.: тенденції тяжіння і відштовхування (2013)
Макар Г. А. - Мовне питання в громадсько-політичному і культурно-просвітному русі східної України (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) (2013)
Мацько Л. І. - З історії питання про мовну ситуацію в Україні на початку ХХ ст. (2013)
Дуда Л. Є. - Найменування дітей в середовищі соціальної верхівки Львова (перша половина ХХ ст.) (2013)
Пилипчук О. В. - З історії формування соціолінгвістичної термінології: зіставна характеристика відповідників У. Вайнрайха та Ю. Жлуктенка (2013)
Труб В. М. - До проблеми гармонізації мовного питання в Україні (2013)
Фудерер Т. О. - Перегляд правописної української мови як вияв рестандартизації (2013)
Зимовець Г. В. - Засади мовної політики в галузі неймінгу (2013)
Галас А. С. - Вплив двомовності на функціонування перекладних текстів у сучасному українському театрі (2013)
Бацевич Ф. С. - Функції запозичень у сімейному спілкуванні україномовної особистості, Чернуха В. П. (2013)
Ґаудіо С. Д. - Соціолінгвістичний профіль української діаспори в Італії (2013)
Заоборна М. С. - Мовна картина світу студентської молоді: соціопрагматичні аспекти компаративних фразеологізмів як лінгвальні маркери (2013)
Aleksiejuk K. A. - Personal names on the internet: user names as address terms (2013)
Гамулець Д. В. - Мовна репрезентація гендеру у сербській лексиці та фразеології (2013)
Єж М. - Особливості професійного мовлення: термін у сфері туризму (на матеріалі української та польської мов) (2013)
Котенко В. Л. - Соціолінгвістична маркованість сучасного іспанськомовного футбольного дискурсу (2013)
Драган-Іванець Н. В. - Модусна категорія персвазивності в медіатексті (2013)
Чернюх Л. Д. - Мовна гра в словацьких рекламних текстах (2013)
Трумко О. М. - Стратегія кооперативності в комунікації "діти → батьки" в сім’ях з різною етнічною належністю (на матеріалі творів Івана Франка (2013)
Дитина Т. О. - Етнічність, конфесійність, раса в постколоніальній літературі: труднощі перекладу (2013)
Романюк С. К. - Kampka A. Perswazja w języku polityki. – Warszawa : Wydawnictwo naukowe SCHOLAR, 2009. – 248 s. (2013)
Черниш Н. Й. - Україна і глобалізація в соціолінгвістичному контексті (2014)
Samsonova О. A. - Linguistic factor in legal adaptation (2014)
Діомідова О. Ю. - Сучасна юридична лінгвістика: перспективи розвитку (2014)
Шульган О. В. - Соціолінгвістика й еколінгвістика: точки перетину в ойконімії України ХХ століття (2014)
Михальчук О. І. - "Мовна поведінка" як категорія української соціолінгвістики (2014)
Горда О. М. - Авторські концепції терміна в ХІХ ст.: наукові пошуки Г. Шашкевича (2014)
Калита О. М. - Соціолінгвістичні аспекти наукової спадщини Михайла Драгоманова (1841–1895) (2014)
Гонтарук Л. В. - Опозиція "сильний" – "слабкий" у міжкультурній комунікації XIV – першої половини XVII ст. (на матеріалі української та російської мов) (2014)
Дуда Л. Є. - Гендерний чинник у формуванні іменника львів’ян (на матеріалі метричних книг ХІХ ст.) (2014)
Бестерс-Дільґер Ю. А. - Регіональна мовна диференціація України: ознаки стійкості і змін (на матеріалі всеукраїнського опитування 2013 року) (2014)
Чикут В. Й. - Мовно-національний портрет Закарпаття (2014)
Пилипенко П. Д. - Юридичні аспекти мовного питання в Україні (2014)
Галас А. С. - Про розвиток теорії змішаних мов, або про збірник: Trasjanka und Surzyk – gemischte weissrussisch-russischeund ukrainisch-russische Rede. Sprachlicher Inzest in Weissrussland und der Ukraine? (Hentschel, Gerd / Taranenko, Oleksandr / Zaprudski, Sjarhej (Hrsg.)). – Peter Lang Edition, 2014. – 394 s. (2014)
Roslycky L A. - Language, psychological war, national security (2015)
Чучвара А. П. - Формування методології дослідження політичного дискурсу в Україні: практика використання контент-аналізу (2015)
Васильців О. С. - Терміни на позначення взаємодії мови і політики (на матеріалі української, англійської та польської мов) (2015)
Полещук О. В. - Суспільно-політична лексика, суспільно-політична термінологія, суспільно- політичний термін: природа, функції, сутнісні ознаки (2015)
Салецька М. В. - Вербалізація системи цінностей у промовах політичних лідерів Франції: морфологічні показники (2015)
Гончарова М. А. - Роль мови у формуванні різновидів ідентичностей (2015)
Демиденко О. П. - Національна ідентичність: лінгвосеміотичний аспект (2015)
Галас А. С. - Гібридна ідентичність у художньому дискурсі: труднощі переклад (2015)
Сукаленко Т. М. - Когнітивна матриця типажу "пані" (в хронологічній перспективі) (2015)
Гавриш М. М. - Невербальна комунікація: мовчання як соціальний знак Mamych (2015)
Mamych M. V. - Gender stereotypes in periodical magazines for women (based on publication "Soviet womаn" / "Womаn") (2015)
Іванова І. Б. - Соціолінгвістичний вимір рекламного дискурсу (2015)
Процик І. С. - Опозиція "свій" - "чужий" в соціолекті українських футбольних фанатів (2015)
Драган-Іванець Н. В. - Синергетичні зв’язки в інтернет-комунікуванні (2015)
Михайличенко Н. Є. - Естетика усного мовлення та професійна компетентність педагога-філолога (2015)
Мацюк Г. П. - Вступ, Чучвара А. П. (2016)
Бутковська О. С. - До проблеми аналізу метамови соціолінгвістики: методика поетапного моделювання термінологічного поля (2016)
Шелудько В. Л. - Методи дослідження мовної особистості сучасного українського державного службовця (2016)
Чура А. В. - Терміни на позначення представників влади у старослов'янській суспільно-політичній лексиці (2016)
Фаріон І. Д. - Державно-релігійні чинники в запровадженні староукраїнської мови в освітній процес XIV-XVII ст. (2016)
Дуда Л. Є. - Мова і соціум в Галичині першої половини XX ст.: іменник соціогрупи "повитуха" (2016)
Васильєва Л. П. - Вплив суспільно-політичних змін на мовні зрушення в південнослов'янському регіоні (кінець XX-початок XXI ст.) (2016)
Цар І. М. - Лексичні особливості повсякденного мовлення молодих киян (2016)
Труб В. М. - Активний і пасивний словниковий запас та його роль у сучасній мовній ситуації в Україні (2016)
Чучвара А. П. - Вплив просторіччя на формування прізвиськ у соціогрупі "школяр” (2016)
Любовець Г. В. - Національна безпека та її інформаційна складова. Контент як інструментарій гібридно-месіанських агресій., Король В. В. (2016)
Албул О. А. - Досвід вивчення політичної комунікації в Болгарії: "Центр аналізу політичного і журналістського мовлення” (2016)
Трумко О. М. - Маніпулятивний дискурс російських ЗМІ про Україну. Теорія та методи аналізу (2016)
Салецька М. В. - Мовлення політичного лідера: прецедентні імена зі сфери-джерела "Релігія" як засіб вираження комунікативної інтенції (2016)
Гнатюк Л. П. - Національна ідентичність і культура історичної пам’яті : лінгвістичний вимір (2016)
Мартос С. А. - Мова, політика і самоідентифікація молоді: за результатами анкетування студентів, які навчаються у вишах м. Херсона (2016)
Чучвара А. П. - Про XII Всеукраїнський соціолінгвістичний семінар: мова, політика, суспільна думка, пропаганда, ідентичність, національна безпека. Львів, 9 червня 2015 р., Салецька М. В. (2016)
Чучвара А. П. - Про Міжнародну соціолінгвістичну конференцію "Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ”. Львів, 15–16 грудня 2016 р., Бутковська О. С. (2016)
Бутковська О. С. - Romaniuk Svitlana. Ukraiński dyskurs polityczny w latach 2010–2014. Analiza lingwistyczna. – Warszawa – Iwano–Frankiwsk, 2016. – 357 s. (2016)
Інформація про авторів (2016)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статей у збірнику "Мова і суспільство” (2016)
Yermolenko S. S. - Categorizing Ukrainian eponyms from a socio-cultural perspective (2018)
Мацюк З. О. - Соціалізація іноземців засобами української мови як лінгвістична проблема, Антонів О. В. (2018)
Збир І. М. - Явище інтерференції як міждисциплінарна проблема: з досвіду вивчення української мови в Кореї (2018)
Васильєва Л. П. - Мовна ситуація в Хорватії на тлі мовної політики в країні (ХХ–початок XXI ст.) (2018)
Pavliy B. I. - Language switch and tendencies in linguistic choices of Ukrainian bilinguals living abroad: language use of Ukrainians in Japan (2018)
Труб В. М. - Про деякі сучасні тенденції у функціонуванні української мови (2018)
Цар І. М. - Основні напрями дослідження молодіжного мовлення в умовах білінгвізму (на матеріалі записів спонтанного мовлення та інтерв’ю) (2018)
Гергало-Домбек Н. A. - Про деякі аспекти функціонування російської мови в Україні в контексті мовної політики та національної безпеки (2018)
Любовець Г. В. - Мовні потенціали як цивілізаційна основа комунікаційноконтентного спротиву агресору, Король В. В. (2018)
Пелехата О. М. - Ситуаційність самоідентифікації людини українсько-польського пограниччя як проблема соціолінгвістики (2018)
Зимовець Г. В. - Відображення ідеологічних спрямувань і домінантних ідентичностей епохи в класі ергонімів (2018)
Дяченко Н. М. - Природа етнічних стереотипів (2018)
Лукаш Г. П. - Конотації етнонімів у мовній та культурній свідомості українців (2018)
Інформація про авторів (2018)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статей у збірнику "Мова і суспільство” (2018)
Jordan P. A. - The endonym/exonym divide¹ from a cultural-geographical perspective (2019)
Бутковська О. С. - Парадигматичні відношення в терміносистемі соціолінгвістики: семантична група "білінгвізм” (на матеріалі української, польської та англійської мов) (2019)
Дуда Л. Є. - Лексикографічний опис іменника м. Львова: соціолінгвістичний підхід (2019)
Hamans C. A. - The European charter for regional or minority languages as a peace instrument (2019)
Dzyabko Yu. N. - Language ideology and nation-state building in Meiji Japan (2019)
Михальчук О. І. - Мовне планування в законодавстві як соціолінгвістична концепція мовно-національних відносин (2019)
Pavliy B. I. - What languages do Ukrainians in Japan prioritize in daily life? (2019)
Гонтар М. О. - Мовна ситуація у сфері торгівлі та послуг в Україні (територіальний вимір) (2019)
Матвеєва Н. П. - Білінгвізм та диглосія у студентському середовищі Києва (2019)
Smith G. W. - The influence of name sounds in the Congressional elections of 2006 (2019)
Yermolenko S. S. - Linguistic examples as carriers of socio-cultural information (2019)
Трумко О. М. - Емпатія як засіб успішної комунікації у сім’ї (на матеріалі творів І. Франка) (2019)
Батищева Г. М. - Іншомовна професійна компетентність у курсантів військового закладу вищої освіти: соціолінгвістичний підхід, Кузнєцова Н. М., Петрухін В. С. (2019)
Рослицька М. В. - Комунікація політичний лідер – суспільство: змістові, формальні та функціональні характеристики універсально-прецедентних імен (2019)
Ажнюк Л. В. - Рецензія на монографію: Г. Любовець, В. Король. Комунікаційно-контентна безпека: проблематика, підходи, становлення. Розвідки інформаційного простору України за 2002–2017 рр. – Київ: ВІКНУ, 2018. – 446 с. (2019)
Мацюк Г. П. - Про перший соціолінгвістичний словник перекладного типу, або про "Японсько-український словник соціолінгвістичних термінів: термінологічне поле "мовна політика”” Юлії Дзябко (Львів, ЛНУ ім Івана Франка, 2019. -96 с.) (2019)
Інформація про авторів (2019)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статей у збірнику "Мова і суспільство” (2019)
Savelieva L. A. - Communication in society: methodological principles of sociolinguistic research (2017)
Бутковська О. С. - Терміни на позначення взаємодії мов у різних соціолінгвістичних традиціях (2017)
Dzyabko Yu. N. - Semantic structure of the terminological group ‘language attitudes’ in the Japanese language (2017)
Ажнюк Л. В. - Лінгвістична параметризація мовного злочину: методологічні підходи (2017)
Любовець Г. В. - Комунікаційно-контентна безпека як глобальний напрям розвитку креативних індустрій у безпековій сфері, Король В. В. (2017)
Галас А. С. - Мультимодальний дискурс пропаганди крізь призму епістемічної моделі оцінки (2017)
Мацюк Г. П. - Лінгвістичний ландшафт України як взаємодія мови та ідеології: минуле і сьогодення (2017)
Коротич К. В. - Комунікативні стратегії й тактики впливу в дискурсі радянської преси (1932–1933 рр.) (2017)
Чучвара А. П. - Дослідження стратегічних наративів у текстах ЗМІ: можливості методу якісного контент-аналізу (2017)
Рослицька М. В. - Семантичне варіювання власної назви як спосіб організації прецедентних імен у політичному дискурсі (2017)
Ємчура Н. Р. - Неологізми в чеській суспільно-політичній лексиці: кількісні і якісні характеристики (2017)
Дяків Х. Ю. - Політичне відеоінтерв’ю: комунікативні девіації в українській та німецькій мовах (2017)
Забуранна О. В. - Cоціальний статус адресата в комунікативній ситуації прохання і варіативність реквестивних стратегій української та японської мов (2017)
Vujović (Niksic) N. A. - The first dialectology of the Montenegrin language (Adnan Cirgić, Dialectology of Montenegrin Language, FMLL, 2017) (2017)
Інформація про авторів (2017)
Вимоги до змісту та технічного оформлення тексту статей у збірнику "Мова і суспільство” (2017)
Інформація про конференцію (2017)
Тітул (2019)
Łapian T. - Wzorzec animatora w polskiej i zagranicznej literaturze przedmiotu (2019)
Brodnicki M. - Edukacja przyrodnicza Michała Krzysztofa Hanowa w Athenae Gedanenses i Towarzystwie Przyrodniczym (2019)
Руденко Н. М. - Інтерактивні технології навчання на уроках математики у початковій школі: від планування до результату (2019)
Леонтьєва І. В. - Педагогічний кейс як засіб розвитку критичного мислення майбутніх викладачів (2019)
Бровко О. О. - Літературний театр у навчальному процесі: досвід роботи Університетського коледжу та підготовки фахівців на нефілологічних спеціальностях, Вірченко Т. І., Козлов Р. А., Груздьова О. В., Розінкевич Н. В. (2019)
Козир М. В. - Інтерактив як педагогічна інновація в умовах інформаційного суспільства, Олійник О. І. (2019)
Стеченко О.В. - Перехід від модульної до сесійної форми організації навчального процесу: перший досвід НМУ імені О.О. Богомольця (2019)
Клібайс Т. В. - Психологічні особливості настановлень осіб із психосоматичними захворюваннями, Дець О. П. (2019)
Литвиненко О. О. - Депресивні та тривожні прояви у старшокласників залежно від соціодемографічних факторів, Бандура Ю. В. (2019)
Гончар Л. О. - Сучасні концептуальні підходи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів із соціального захисту прав молоді, Співак Я. О. (2019)
Карам А. - Сутнісні характеристики феномену "естетична компетентність особистості" (2019)
Кочеткова О. С. - Формування інформаційно-цифрової компетентності учнів в інтерактивному освітньому середовищі закладу загальної середньої освіти (2019)
Пуйо О. І. - Стан роботи закладів дошкільної освіти щодо формування ціннісних орієнтацій старших дошкільників за допомогою рухливих ігор (2019)
Скачкова В. О. - Психолого-педагогічні умови формування особистості учнів початкових класів (2019)
Стаднік І. В. - Права людини в контексті юридичного позитивізму, Бондар А. С. (2019)
Костров В. О. - Міжнародно-правові стандарти соціальних прав людини та їхнє втілення у Конституції України (2019)
Кошіль Н. М. - Принцип правової визначеності у діяльності судів та інших органів державної влади (2019)
Коваль І. Ф. - Реалізація принципу верховенства права при застосуванні способів захисту прав та інтересів (2019)
Турченко О. Г. - Щодо правового регулювання діяльності Вищої ради правосуддя в контексті принципу верховенства права, Боровицький О. А. (2019)
Щербак І. А. - Щодо процедури добору суддів до Вищого антикорупційного суду, Патюк С. О. (2019)
Ідесіс І. В. - Статути територіальних громад міст: досвід застосування в Україні європейських муніципальних стандартів (2019)
Лехкодух І. О. - Щодо здійснення майнових прав товариств з обмеженою та додатковою відповідальністю однієї особи (2019)
Гринюк Р. Ф. - Щодо правового статусу окремих суб’єктів транспортної діяльності, Деркач Е. М. (2019)
Моргунова К. А. - Теоретико-правові питання щодо об’єкта лізингу (2019)
Бахур О. В. - Профілактика правопорушень у сфері інтелектуальної власності (2019)
Новошицька В. І. - Щодо доказування та доказів у спорах про стягнення збитків у сфері господарювання (2019)
Серебрякова Ю. О. - Захист права власності у господарському судочинстві (2019)
Іванцова З. А. - До питання організаційно-правових форм діяльності органів місцевого самоврядування у землях радянської окупаційної зони ФРН (2019)
Часовников Д. В. - Правова основа застосування адміністративно-господарських санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів (2019)
Петренко А. О. - Загальні збори громадян за місцем проживання у Республіці Болгарія (2019)
Бобкова А. Г. - Здійснення права власності на землю органами державної влади та місцевого самоврядування від імені Українського народу, Липницька Є. О. (2019)
Коваль І. Ф. - Рецензія на навчальний посібник Т. В. Хайлової, О. П. Гузенко "Банківське право" (2019)
Всеукраїнська науково-практична конференція "Правове забезпечення соціально-економічного розвитку: стан та перспективи" (2019)
Анотації (2019)
Abstracts (2019)
Алтухов В. - Питання естетичного виховання дитини в сім’ї в історії зарубіжної педагогіки (2015)
Барбаш Є. - Особливості розвитку системи контролю іншомовних навчальних досягнень учнів у школах України (90-ті роки XX століття) (2015)
Бардінов А. - Підготовка гувернерських кадрів у сучасному освітньому просторі (2015)
Березкіна О. - Пошук нових підходів для вдосконалення якості навчального процесу з урахуванням рівня розвитку фізичних якостей сучасного студента, Кушніренко С. (2015)
Ващенко Л. - Погляд на профільне навчання учасників навчального процесу (2015)
Веліканова Г. - Безперервна підготовка педагогічних кадрів у системі професійної освіти Іспанії (2015)
Власенко Н. - Особливості впливу об’єктивних і суб’єктивних чинників навчальної діяльності на організм студентської молоді, Кириленко Г., Кириленко О. (2015)
Водяна О. - Методичні основи формування професійної готовності майбутніх соціальних працівників до соціального супроводу сімей, у яких перебувають діти під опікою (2015)
Воронова С. - Самоосвіта керівника загальноосвітнього навчального закладу: реалії часу (2015)
Гoрбaтюк O. - Проблеми iмплeмeнтaцiї ocoбиcтicнo-oрiєнтoвaнoгo пiдxoду в практику профeciйної підготовки мaйбутньoгo вчитeля (2015)
Дічек Н. - Доробок українських психологів у галузі індивідуалізації шкільного навчання (кінець 1970-х – 1980-ті роки) (2015)
Долинський Є. - Дидактичні функції інтернет-технологій у професійно-практичній підготовці бакалаврів спеціальності переклад (2015)
Донченко В. - Основні напрями міжнародної діяльності університетів України (2015)
Карпенко О. - Спадщина польських педагогів як джерело творчого проектування власної опікунсько-виховної діяльності з дітьми (2015)
Ковальчук Г. - Виробничі екскурсії у системі трудового виховання в загальноосвітніх закладах України у 30-х роках XX ст. (2015)
Корогод Т. - Експериментальна перевірка технології формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей під час навчання іншомовного професійного спілкування (2015)
Костюк О. - Підготовка канадських учителів до ефективної професійної діяльності з ґендерного виховання учнів (2015)
Кравцова Н. - Розробка ідей саморозвитку і самореалізації дитини в педагогічний спадщині Джона Дьюї (2015)
Бачинська М. - Естетизація виховної дії в педагогічних поглядах Н.Й. Волошиної (2015)
Горбачевська О. - Стан обізнаності майбутніх фахівців-філологів з інформаційних технологій (2015)
Гудима Н. - Інформаційні технології навчання в початкових класах у процесі вивчення граматичних категорій іменника (2015)
Кужель О. - Особливості формування вмінь англомовного читання в учнів основної школи (2015)
Липчанко-Ковачик О. - Компоненти, критерії, показники та рівні готовності бакалаврів-філологів до використання інтерактивних технологій у професійній діяльності (2015)
Майєр Н. - Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: компетентнісний підхід (2015)
Мартиненко В. - Моделювання уроків літературного читання під час опрацювання художніх текстів (2015)
Мартіна О. - Основи граматико-стилістичної роботи в початкових класах (2015)
Мусійовська О. - Формування мотивації студента в умовах комбінованого навчання іноземних мов (2015)
Андрусенко І. - Ретроспективний аналіз становлення та розвитку системи екологічної освіти в Україні (2015)
Бардінов О. - Синтетичний семінар як засіб формування у майбутнього фахівця фізкультурного профілю ділових етичних взаємин з менеджменту у туристичній діяльності (2015)
Борисюк Л. - Модель формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів сестринської справи на основі вивчення хіміко-біологічних дисциплін (2015)
Брушневська І. - Види і функції ймовірного прогнозування (2015)
Гнатенко О. - Підвищення професійного рівня майбутніх учителів початкової школи на основі впровадження зарубіжних технологічних підходів до навчання математики (2015)
Голуб Л. - Педагогічне спілкування як система комунікативних знань, умінь та навичок майбутнього фахівця фізичної культури, Гогоць В., Воліченко А. (2015)
Гроголь О. - Методи та особливості підбору кандидатів на службу в підрозділи управління державної охорони України (2015)
Загнибіда Р. - Акмеологічні ресурси розвитку майбутніх фахівців із туризму та формування їх професіоналізму (2015)
Корносенко О. - Особливості організації процесу підготовки майбутніх фітнес-тренерів у вищих навчальних закладах (2015)
Ліба О. - Використання інноваційних технологій навчання математики в початковій школі як педагогічна проблема (2015)
Лупало О. - Проблематика інтеграції спортивної та фізичної культури у розвиток сучасних практик фізичного виховання (2015)
Мисів В. - Стан використання сучасних інформаційних засобів у вирішення завдання із залучення студентів до рухової активності оздоровчої спрямованості, Юрчишин Ю. (2015)
Аліксійчук О. - Організація та проведення музичних віталень та абонементів у загальноосвітній школі (2015)
Бодрова Т. - Методична підготовка майбутніх учителів музики з позицій задачного підходу (2015)
Борисова Т. - Художньо-інтегративні технології як засіб оптимізації вокально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Боршуляк А. - Особливості інтерпретації клавірних творів Й.С. Баха пасіонного характеру (2015)
Ван Інзюнь - Принципові засади інструментального навчання студентів з КНР у системі музично-педагогічної освіти України (2015)
Воєвідко Л. - Традиції як поліфункціональне суспільно-історичне явище (2015)
Карпенко Т. - Критерії та показники готовності майбутніх педагогів-музикантів до концертмейстерсько-педагогічної діяльності (2015)
Козир А. - Мистецькі національні традиції як методична основа у формуванні освітнього простору Китаю, Кучменко Е. (2015)
Куева Давіл Луїс Сократес - Технологія формування рефлексивної компетентності вчителя музики в процесі професійної підготовки (2015)
Кузнєцова О. - Дитяче хорове виконавство в культурно-мистецькому становленні особистості (2015)
Лі Сянчжень - Специфіка підготовки майбутніх учителів музики до організації вокально-хорової діяльності учнів (2015)
Лін Сяо - Педагогічні умови формування виконавських умінь підлітків в процесі вокального навчання (2015)
Бабюк Т. - Роль наступності між дошкільним навчальним закладом і початковою школою у формуванні здорового способу життя дітей (2015)
Газіна І. - Ейдетика в дошкільній освіті (2015)
Каньоса Н. - Театрально-ігрова діяльність як ефективний засіб збагачення словника старших дошкільників (2015)
Гельжинський А. Ю. - Правове регулювання взаємодії Служби безпеки України з громадянським суспільством у протидії тероризму (2019)
Половніков В. В. - Форми оперативно-службової діяльності органів (підрозділів) охорони державного кордону України: поняття і правове регулювання (2019)
Гармаш В. В. - Місце кінологічних підрозділів у структурі Національної поліції України та в системі Міністерства внутрішніх справ (2019)
Рогозіннікова К. С. - Поняття і сутність адміністративно-правової охорони податкових відносин (2019)
Ткаченко М. С. - Удосконалення адміністративного законодавства, яке регулює взаємодію Національного антикорупційного бюро України з іншими правоохоронними органами (2019)
Шатрава С. О. - Принципи превентивної поліцейської діяльності: поняття, зміст та їх класифікація, Парханов Г. Р. (2019)
Луговий O. M. - Поняття та значення криміналістичної класифікації злочинів, пов’язаних з рейдерським захопленням підприємств (2019)
Титаренко О. О. - Кримінологічні сценарії трансформації стану злочинності в контексті збройного конфлікту на Донбасі в середньостроковій перспективі (2019)
Антошкіна В. К. - Ознаки та особливості права, які обумовлюють необхідність тлумачення (2019)
Бондарєв Е. М. - Окремі питання імперативності та диспозитивності регулювання акціонерних правовідносин (2019)
До уваги авторів наукового журналу "Право і безпека" (2019)
Сторінка редакції (2019)
Випускні дані (2019)
Кучинська І. - Ключові орієнтири громадянського формування студентської молоді в умовах сьогодення (2015)
Малихін О. - Актуалізація здатності студента до самоосвітньої діяльності як фундаційного компонента процесу формування його самоосвітньої компетентності (2015)
Малихіна С. - Сутнісне розуміння поняття "площина дидактичної інтенсифікації" (2015)
Мартинюк Т. - Діяльнісний підхід до організації поточної перевірки та актуалізації знань учнів (2015)
Нелін Є. - Сучасні тенденції професійної підготовки вчителів Італії (2015)
Олексюк Н. - Теоретико-методичні основи роботи соціального педагога з учнями загальноосвітньої школи (2015)
Павич Н. - Організаційно -педагогічні засади інноваційного розвитку закладів післядипломної педагогічної освіти (2015)
Петришин Л. - Креативність як чинник професійної компетентності майбутніх соціальних педагогів (2015)
Поліщук С. - Необхідність вдосконалення навчального і виховного процесів у вітчизняній школі (2015)
Рябкина Л. - Характеристика навчально-виховної роботи інтернатних закладів у 20-30-х рр. XX ст. (2015)
Сесак І. - Педагогічні курси Правобережної України та їх роль у підготовці вчителів початкових шкіл на початку ХХ ст. (1900-1917 рр.) (2015)
Старєва А. - Змістовий компонент формування методичної компетентності майбутнього вчителя суспільствознавства в умовах ступеневої системи освіти (2015)
Тараненко І. - Позашкільне виховне середовище – громадська організація "Спортивний клуб" як засіб реалізації особистісно-орієнтованого підходу до виховання важких підлітків (2015)
Ткаченко А. - Alma mater А.С. Макаренка: професіогенетичний дискурс (2015)
Chomińska L. - Wykluczenie społeczne jako następstwo społecznych nierowności (2015)
Червінська І. - Наступність у родинно-шкільному вихованні особистості в умовах інтеграції України в європейський освітній простіp (2015)
Шапран Ю. - Діагностика професійної компетентності студентів педагогічного університету методом аналізу поведінкових індикаторів (2015)
Штифурак В. - Попередження соціальної деформації студентської молоді на основі утвердження здорової життєдіяльності (2015)
Шулик Т. - Упровадження досвіду соціально-педагогічної профілактики адиктивної поведінки студентської молоді України другої половини ХХ ст. у сучасних ВНЗ (2015)
Яценко В. - Передумови формування продуктивної мотивації учнів до пізнання нового та якісного засвоєння знань (2015)
Пасічник О. - Добір та організація текстового матеріалу в змісті елективного курсу "Англійська мова для ділового спілкування" (2015)
Пушкар Т. - Технологія формування готовності майбутніх філологів до міжособистісної взаємодії засобами комунікативних технологій (2015)
Редько В. - Структурування навчального матеріалу в шкільному підручнику з іноземної мови: форми, способи, результати (2015)
Ткачук Г. - Формування зв’язного мовлення молодших школярів засобами художніх творів В.О. Сухомлинського (2015)
Третяк Н. - Розвиток мовлення молодших школярів на основі текстів про природу (2015)
Фоміна С. - Основні критерії формування саморозвитку студента ВНЗ у процесі вивченні іноземної мови (2015)
Черчата Л. - Формування методичної компетентності студентів-філологів у процесі проходження педагогічної практики (2015)
Яценко Т. - Особливості розвитку методики навчання української літератури в період національного відродження (2015)
Моцик Л. - Дослідження проблеми становлення інформаційного суспільства на сучасному етапі його розвитку (2015)
Мулик К. - Вплив занять спортивно-оздоровчим туризмом та іншими видами спорту на соціальну адаптацію дітей-сиріт середнього та старшого шкільного віку (2015)
Нікора А. - Формування предметно-методичної компетентності майбутнього вчителя суспільствознавчих дисциплін у процесі його професійно-педагогічної підготовки (2015)
Новакова Л. - Теоретичні основи формування здоров’язберігаючої компетентності майбутніх лікарів (2015)
Остапов А. - Особливості впровадження рейтингової системи педагогічного контролю в процес професійної підготовки майбутніх учителів фізичного виховання у вищому навчальному закладі, Гордієнко О., Мусіяченко Є. (2015)
Перетятько В. - Професійна спрямованість методики проведення лабораторних занять для студентів різних напрямів підготовки біологічного факультету, Ткачук О. (2015)
Приходько Т. - Роль неуніверситетських закладів освіти у розвитку підготовки вчителів математики на українських землях (кінець ХІХ – поч. ХХ ст.) (2015)
Самохвал О. - Можливості реалізації основоположень дуальної професійної підготовки майбутніх фахівців сфери туризму Німеччини у вищих навчальних закладах України (2015)
Скиба М. - Еколого-освітнє середовище як чинник підвищення ефективності еколого-педагогічної підготовки майбутніх учителів біології (2015)
Шаповал Є. - Зміст комплексної функціонально-діагностичної методики навчально-тренувального процесу з міні-футболу та особливості її реалізації в процесі базової підготовки юних спортсменок (2015)
Шульце С. - Зміст і форми підготовки майбутніх фахівців із фізичної реабілітації до забезпечення соціальної адаптації школярів з церебральним паралічем (2015)
Юрчишин Ю. - Теоретичні аспекти посилення мотивації студентів до фізичної активності оздоровчого спрямування (2015)
Яцишина О. - Критерії, компоненти, рівні та показники результативності гуманітарної підготовки іноземних студентів – майбутніх лікарів (2015)
Маринін І. - Особливості побутування весільних віватів у традиційній музичній культурі південно-західного Поділля (ХIX – початок ХХІ ст.) (2015)
Мартинюк Л. - Музично-слухова діяльність підлітків-виконавців та шляхи її активізації (2015)
Мащенко А. - Принципи формування музично-естетичної компетентності підлітків у позашкільній освіті України (2015)
Мельник О. - Етапи підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва до музично-просвітницької діяльності (2015)
Новосадова С. - Становлення та розвиток музично-теоретичних дисциплін у системі музичної освіти (2015)
Прядко О. - Використання голосу в мовленні та співі як елемент професійної майстерності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2015)
Нассиб Р. - Основные ошибки в постановке технического аппарата скрипача и их влияние на его исполнительскую технику (2015)
Рева В. - Духовно-телесные основания музыкального восприятия (2015)
Совік Т. - Удосконалення змістово-технологічного аспекту музичної підготовки студентів (2015)
Терещенко Т. - Методологічне підґрунтя музичного виховання учнів підліткового віку у взаємодії школи та сім’ї (2015)
Устименко-Косоріч О. - Компонентна структура сербської баянно-акордеонної школи (2015)
Яропуд З. - Вимоги до аналізу музичних творів (спроба системного підходу) (2015)
Моцик Р. - Проблема наступності у навчанні та підготовка до її реалізації майбутніх учителів початкових класів (2015)
Олійник О. - Методичний інструментарій удосконалення професійної компетентності педагогів дошкільного закладу засобами театралізованої діяльності (2015)
Теличко Н. - Педагогічні цінності у контексті формування педагогічної майстерності майбутніх учителів початкових класів (2015)
"…Різниця між малоросами і росіянами дуже різка" (історико-краєзнавчі нотатки Володимира Вернадського) (2020)
Із зали засідань Президії НАН України (11 березня 2020 р.) (2020)
Андон П. І. - Про цільову програму наукових досліджень НАН України "Математичне моделювання складних міждисциплінарних процесів і систем на основі інтелектуальних суперкомп’ютерних, грід- і хмарних технологій" (стенограма доповіді на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 р.) (2020)
Петрова І. П. - Модернізація економіки старопромислових регіонів на засадах smart-спеціалізації (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 р.) (2020)
Бешлей В. В. - Аналітично-чисельні методи дослідження процесів у залишках наднових зір (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 р.) (2020)
Чугай А. М. - Математичне та комп’ютерне моделювання оптимізаційних задач розміщення тривимірних об’єктів (за матеріалами наукового повідомлення на засіданні Президії НАН України 11 березня 2020 р.) (2020)
Академічність — це насамперед професійність і висока якість (інтерв’ю з директором Видавничого дому "Академперіодика" О.Г. Вакаренко) (2020)
Діденко Ю. В. - Участь у роботі редакційних колегій наукових журналів — шлях до підвищення рейтингу видання, Радченко А. І., Язвинська М. В. (2020)
Богданов В. Л. - Знаний учений і видатний організатор науки (до 70-річчя від дня народження академіка НАН України В.Ф. Мачуліна), Бєляєв О. Є. (2020)
Бар’яхтар В. Г. - З повагою до таланту (до 70-річчя академіка НАН України В.П. Семиноженка) (2020)
Самойленко А. М. - Життєвий і творчий шлях відомого математика (до 70-річчя члена-кореспондента НАН України О.А. Бойчука) (2020)
80-річчя академіка НАН України Г.Л. Камалова (2020)
80-річчя члена-кореспондента НАН України Г.Г. Скибо (2020)
70-річчя члена-кореспондента НАН України І.В. Блонського (2020)
60-річчя члена-кореспондента НАН України Н.М. Мхітаряна (2020)
60-річчя члена-кореспондента НАН України С.К. Коновалова (2020)
Багно Ю. - Формування готовності майбутніх учителів до професійної діяльності в процесі дидактичної практики (2016)
Бахмат Н. - Формування конкурентоспроможного педагога в умовах інформаційно-технологічного середовища вищого навчального закладу (2016)
Боднар Д. - Педагогічні ідеї О.Р. Мазуркевича щодо розбудови системи національної освіти в Україні (2016)
Вдовенко В. - Соціальний статус учителів початкових шкіл України в другій половині ХІХ ст. (2016)
Воронова С. - Формування педагогічної команди в загальноосвітньому навчальному закладі (2016)
Гладун О. - Діагностичний інструментарій для визначення рівня готовності педагога до роботи з учнями із низьким статусом у колективі (2016)
Гривко А. - Особливості оцінювання полікодового тексту підручника (2016)
Даниляк Р. - Формування моральності як результату морального виховання молодших школярів (2016)
Денисовець Т. - Особливості педагогічного впливу на соціально занедбаних дітей під час виховання здорового способу життя в школах-інтернатах, Денисовець І. (2016)
Єфремова Г. - Професійно-особистісний розвиток соціальних педагогів в умовах освітнього середовища закладів післядипломної освіти (2016)
Зайцева Ю. - Етапи процесу формування готовності майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-спортивної роботи у загальноосвітніх навчальних закладах (2016)
Карпенко О. - Теоретичні засади опіки над дітьми в українській педагогіці (ХХ - початок ХХІ ст.) (2016)
Коберник Г. - Наступність дошкільної та початкової шкільної освіти як педагогічна проблема (2016)
Ковальчук Г. - Виховна спрямованість продуктивної праці учнів у школах України в 70-80-х роках XX ст. (2016)
Ковальчук І. - Діагностика теоретико-компетентнісної готовності майбутніх учителів до вияву світоглядної культури (2016)
Куртева О. - Инновационные формы организации непрерывного образования дидактических кадров – веление времени (2016)
Кучинська І. - Управління процесом формування громадянської культури студентської молоді у вищому навчальному закладі (2016)
Мелешко В. - Організація профільного навчання в освітньому окрузі сільської місцевості на принципах мережевої взаємодії (2016)
Момот О. - Зміст теоретико-методологічних підходів до виховання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2016)
Олинець Т. - Стан сформованості кроскультурних цінностей молоді у вищих педагогічних навчальних закладах (2016)
Олійник Н. - Формування індивідуального іміджу майбутнього педагога (2016)
Петренко Л. - Педагогічні погляди Г. Ващенка на творчу особистість учителя (2016)
Пироженко П. - Система оцінювання навчальних досягнень учнів загальноосвітньої школи в КНР (2016)
Підборський Ю. - Особливості морального виховання учнів закладів інтернатного типу в позаурочний час (2016)
Плужник О. - Використання ігрових технологій навчання в процесі підготовки майбутніх учителів (2016)
Поліщук С. - Шляхи реформування і розбудови вітчизняної школи в контексті Закону України "Про освіту" і "Національної доктрини розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті" (2016)
Присакар В. - Етнічна толерантність як домінанта виховання у школярів культури міжетнічних відносин (2016)
Пукас І. - Перспективи оптимізації взаємодії школи та ВНЗ на етапі переходу на стандарти компетентнісної освіти, Франчук Т. (2016)
Сергійчук О. - Сучасні тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні: перспективи та реалії (2016)
Сесак І. - Церковно-вчительські школи правобережної України у кінці ХІX-початку ХХ століття (2016)
Трегуб О. - Сучасні методи застосування проблемного навчання в процесі вивчення фахових дисциплін (2016)
Трофименко А. - Компетентнісна парадигма сучасної іншомовної освіти в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя (2016)
Федорчук В. - Інноваційні педагогічні технології в підготовці майбутнього вчителя (2016)
Хоменко А. - Парадигма виховання як дисциплінарна матриця педагогічної теорії й практики (2016)
Хоменко О. - Сучасна система професійно орієнтованої іншомовної підготовки у вищій школі (2016)
Чернюк С. - Дитячі та молодіжні релігійні об’єднання: сутність поняття (2016)
Шандрук С. - Освітні парадигми системи професійної підготовки вчителів США (2016)
Шапран О. - Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін (2016)
Шапран Ю. - Концептуальна модель формування професійної компетентності майбутніх учителів (2016)
Шевченко В. - Розвиток спеціальної освіти для дітей із психофізичними порушеннями у 1860-1923 рр. (із фондів педагогічного музею України) (2016)
Шулигіна Р. - Педагогічна етика як моральний вимір професійної діяльності майбутнього вчителя (2016)
Яланська С. - Урахування особливостей емоційної сфери особистості у навчально-виховній роботі (2016)
Анісімов М. - Специфічні детермінанти при вивченні предмета креслення в середніх професійних навчальних закладах (2016)
Баландюк Р. - Методика навчання економічних понять у шкільному курсі історії України (2016)
Ващенко Л. - Модель моніторингу рівнів сформованості предметної біологічної компетентності старшокласників профільного ліцею (2016)
Волошена В. - Особливості розвитку умінь математичного моделювання в старшокласників у процесі навчання природничо-математичних предметів (2016)
Гнатенко О. - Використання пошукових таблиць для систематизації часових уявлень молодших школярів, Кушлик Ю. (2016)
Грицай Н. - Методична майстерня як практико-орієнтована технологія навчання майбутніх учителів біології (2016)
Донець О. - Спортивно-педагогічна система діагностики як інструмент управління підготовленістю боксерів (2016)
Кобильник Т. - Опрацювання статистичних даних засобами пакету R (2016)
Корець О. - Напрями формування технічної компетентності майбутніх учителів технологій у процесі вивчення фізико-математичних дисциплін (2016)
Літвінчук А. - Особливості формування професійної комунікативної культури майбутніх інженерів (2016)
Надтока О. - Європейський вектор еволюціонування навчальних понять як один із аспектів розвитку методики навчання географії (2016)
Назаренко Т. - Українознавча компонента в змісті оновленої навчальної програми для основної школи (2016)
Непорожня Л. - Підручник із фізики як засіб розвитку природничо-наукової компетентності старшокласників (2016)
Оніпко В. - Впровадження курсу інноваційні технології навчання біології в процесі підготовки майбутнього вчителя біології до професійної діяльності в профільній школі (2016)
Палюх М. - Общественные патологии как угроза общественному порядку и безопасности индивидуума (исследовательская концепция), Маликовский Р. (2016)
Перетятько В. - Реалізація принципу активності навчання студентівпершокурсників на лабораторних заняттях із хімії, Ткачук О. (2016)
Снісар О. - Застосування візуалізації навчальної інформації при викладанні природничих дисциплін у медичному коледжі (2016)
Сурсаєва І. - Деякі аспекти проблеми формування професійного мислення майбутніх фельдшерів (2016)
Якименко Н. - Організація процесу становлення професійної компетентності фахівця з документознавства та інформаційної діяльності (2016)
Аліксійчук О. - Методичні підходи до виховання духовності учнів старшої школи на уроках художньої культури (2016)
Борисова Т. - Постановка дитячого театрального спектаклю як художньо-педагогічна проблема (2016)
Васильєва Н. - Принципи виховання музично-академічної творчості обдарованих студентів педагогічних університетів (2016)
Вей Лімін - Основні традиції співацького навчання у Китаї (2016)
Воєвідко Л. - Вимоги до самостійної роботи студентів із методики музичного виховання (2016)
Зайцева А. - Функції художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2016)
Карпенко Т. - Характеристика професійної компетентності педагога-музиканта (2016)
Карташова Ж.. - Модель фахової підготовки майбутнього вчителя музики в процесі інтеграції інструментально-виконавських дисциплін (2016)
Лабінцева Л. - Формування виконавського досвіду майбутніх учителів музичного мистецтва в процесі фахової підготовки (2016)
Лабунець В. - Концептуальна модель інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики (2016)
Ліхіцька Л. - Пізнавально-процесуальний напрям мистецької підготовки студентів педагогічних університетів (2016)
Лук’янчиков М. - Теоретичні основи впровадження педагогічного проектування в професійну підготовку майбутнього вчителя музики (2016)
Ляшко М. - Теоретичні основи дослідження проблеми розвитку музичних здібностей (2016)
Майба О. - Зміст, форми і методи навчання церковного співу молодших школярів в умовах Недільної школи (2016)
Маринін І. - Теоретико-методологічні основи дослідження процесу академізації народно-інструментального виконавства в Україні другої половини ХХ – початку ХХІ століть (джерелознавчий аспект) (2016)
Мартинюк А. - Наукова парадигма хорової школи професора Інесси Гулеско (2016)
Мартинюк Л. - Особливості інтерпретаційної системи дириґента в контексті роботи з учбовим студентським хором (2016)
Мартинюк О. - Основні методи формування методичної компетентності майбутнього вчителя музики в процесі вивчення музично-теоретичних дисциплін (2016)
Мартинюк Т. - Художня естетика та педагогічні принципи Миколи Лисенка в контексті становлення національної моделі музичної освіти (2016)
Марцинів В. - Творча діяльність учнів шкіл мистецтв у процесі навчання з використанням електронного музичного інструментарію (2016)
Олійник В. - Актуальні питання викладання навчальної дисципліни "Комп’ютерне моделювання та аранжування" (2016)
Пухальський Т. - Компонентна структура професійної компетентності вчителя музики (2016)
Ситник Т. - Хорове виконавство у формуванні музичного інтересу підлітків (2016)
Совік Т. - Рівні сформованості музичної практико-діяльнісної компетенції в майбутніх учителів початкової школи (2016)
Сунь Лінян - Педагогічні умови самовдосконалення студентів факультетів мистецтв у процесі вокально-хорового навчання (2016)
Урсу Н. - Живописний портрет – джерело дослідження культурно- мистецького життя регіону XVIII-XIX ст. (2016)
Хомич І. - Сучасні підходи до виховання особистості в контексті модернізації вищої мистецької освіти (2016)
Черняк Є. - Методичні аспекти формування професійно-виконавських компетенцій музикантів з різними індивідуально-психологічними особливостями (2016)
Бабюк С. - Використання нетрадиційних технологій у процесі формування інтересу молодших школярів до фізичної культури (2016)
Бабюк Т. - Педагогічні умови формування професійно-валеологічної компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Бадіца М. - Теоретичні основи моделювання процесу формування творчих умінь образотворчого характеру у майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2016)
Ватаманюк Г. - Психолого-педагогічні аспекти формування соціально- комунікативної готовності дошкільників до навчання в школі засобами гри (2016)
Вашак О. - Особливості підготовки майбутніх вихователів до формування творчої особистості дитини дошкільного віку на заняттях із народознавства (2016)
Гордійчук М. - Педагогічні умови ефективної освітньо-самостійної роботи учнів молодшого шкільного віку (2016)
Грітченко Т. - Наступність у формуванні екологічної культури учнів початкової школи та дошкільників: реалії та перспективи (2016)
Калюжка Н. - Комунікативні здібності майбутніх учителів початкової школи як основа їх професійно-педагогічної діяльності (2016)
Каньоса Н. - Наступність дошкільного та початкового навчання в процесі розвитку комунікативних умінь дітей (2016)
Колток Л. - Використання інформаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Лемещук М. - Соціально-комунікативний критерій соціалізації старших дошкільників із загальним недорозвиненням мовлення (2016)
Луценко І. - Неперервність процесу формування активно-патріотичної позиції дитини у виховному просторі дошкільної і початкової освіти (2016)
Максимова О. - Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку як запорука її успішної адаптації до навчання в школі (2016)
Мачинська Н. - Наступність дошкільної та початкової освіти: теоретико- практичний аспект підготовки майбутніх фахівців в умовах вищого навчального закладу (2016)
Моцик Р. - Особливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках у початковій школі, Моцик Л. (2016)
Олійник О. - Теоретичні засади становлення творчої активності дитини в контексті наступності дошкільної і початкової ланок освіти (2016)
Пуглій В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у підготовці майбутнього вчителя початкової школи (2016)
Савченко І. - Реалізація моделі формування довірливого ставлення у дітей 5-6 років до дорослих в умовах дошкільного навчального закладу (2016)
Садова І. - Причини виникнення труднощів у навчанні молодших школярів (2016)
Ткачук Г. - Роль педагога-вихователя і місце дитячої книжки у розвитку творчої особистості (2016)
Трофаїла Н. - Професійна підготовка майбутніх вихователів до емоційного розвитку дітей дошкільного віку в контексті сучасної наукової думки (2016)
Федій О. - Агогічна функція естетотерапії в процесі опанування дитиною основ "Мистецтва життя" (2016)
Воронка Г. - Викладання трансєвропейських лінгвістично-літературознавчих магістерських програм (кентерберійський/ паризький варіанти), використання специфічно-диференційних, інструктивно- диверсифікаційних педагогічних технологій (2016)
Годунко Л. - Реформування змісту підготовки вчителів іноземних мов для початкової та середньої школи у Словацькій республіці (2016)
Голуб Н. - Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі: емоційний аспект (2016)
Голубєва І. - Структура лінгвістичної обдарованості особистості в працях американських учених (2016)
Гордієнко Ю. - Педагогічна толерантність учителя іноземної мови в процесі взаємодії з учнями початкової школи (2016)
Гудима Н. - Комунікативна спрямованість риторики в початковій школі (2016)
Ковальчук О. - Історія дослідження формування із харчових технологій англомовних рецептивних комунікативних компетентностей у майбутніх фахівців (2016)
Ковтун О. - Теоретико-методологічні засади моніторингу якості професійної підготовки майбутніх учителів іноземної мови в початковій школі (2016)
Компаній О. - Наступність у формуванні текстотворчих умінь молодших школярів в умовах мовної освіти (2016)
Купчик Л. - Англійська мова як засіб реалізації білінгвальної освіти у німецькомовних країнах Європи (2016)
Куца Л. - Двосуб’єктність як структурний принцип художнього автора поезії І. Франка "З усіх солодких, любих слів…" (2016)
Майєр Н. - Модель організації самостійної роботи з формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови (2016)
Мартіна О. - Основні етапи навчання діалогічного мовлення молодших школярів (2016)
Мєлєкєсцева Н. - Інтерактивні технології як засіб розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2016)
Новікова К. - Методика проведення тренінгу як ефективного засобу вивчення іноземної мови (2016)
Остапенко С. - Планування заняття з розвитку навичок читання в процесі викладання іноземних мов (2016)
Павлович Ю. - Реформаторські зміни в ранній іншомовній освіті Чеської республіки (кінець ХХ – початок ХХІ століття) (2016)
Пасічник О. - Інформаційні технології в організації самостійної роботи студентів немовних спеціальностей: виклики та перспективи (2016)
Покулевська А. - Методика викладання німецької мови за допомогою комунікаційної системи Skype (2016)
Полонська Т. - Концептуальні засади створення навчального посібника елективного курсу "Культура і мистецтво Великої Британії" для учнів профільної школи (2016)
Попович А. - Лабораторні заняття з методики навчання української мови, їх специфіка та особливості проведення (2016)
Рокіцька Н. - Сучасна модель підготовки майбутніх учителів іноземної мови у Німеччині: реалії та перспективи (2016)
Рудич О. - Інтегративний підхід до викладання літератури в процесі професійної підготовки майбутніх педагогів, Стиркіна Ю. (2016)
Саєнко Н. - Корпусні технології у навчанні іноземних мов у вищій технічній школі (2016)
Сіліванова І. - Діяльність французьких національних агенцій, центрів і відділів із питань вищої освіти та академічної мобільності (2016)
Ткаченко Л. - Застосування естетичної словесної гри в процесі навчання та розваг (на прикладі віршованої творчості Марійки Підгірянки) (2016)
Третяк Н. - Формування мовленнєвих умінь молодших школярів на основі текстового матеріалу (2016)
Трефяк Н. - Проблема вибору методу викладання української мови як іноземної у студентів вищих медичних навчальних закладів (2016)
Фурт Д. - Використання елективних курсів у процесі викладання англійської мови старшокласникам (2016)
Яцук О. - Комунікативна спрямованість застосування елементів лінгвоаналізу в початковій школі (2016)
Головко М. - Система джерельної бази історії методики навчання фізики в Україні (2016)
Семергей Н. В. - Самоорганізація суспільного життя українського народу в другій половині ХІХ – на початку ХХ століття: історіографічна карта (2020)
Яковлєв М. В. - Сутнісно оспорювані концепти як інструмент політологічних розвідок: визначення і характеристики (2020)
Коннова Н. О. - Економіка цінностей та філософія економіки (2020)
Мурашкін М. Г. - Піднесене як стан, його зв'язок з метапізнанням і священними текстами релігійно-містичної культури (2020)
Кузьмін В. В. - Особливості реалізації кар’єрних стратегій у рамках постструктуралізму (2020)
Дубініна В. О. - Структура герменевтичного досвіду (2020)
Терлецька Н. О. - Проблема трансформації людини та критерії "добра" та "зла" в метаантропології і трансгуманізмі (2020)
Дандекар Д. - Концепції політичного лідерства: філософсько-антропологічні та соціокультурні виміри (2020)
Міхно Н. К. - Місто як емоційний простір: теоретико-соціологічний аналіз (2020)
Лучка Л. М. - Бібліотечна справа Катеринославщини у 1917 – 1920 рр.: стан та проблеми (2020)
Бадер А. В. - Громадянська війна як вид збройного насилля: дефініція феномену в українській та зарубіжній політичній науці (2020)
Юрко О. С. - Функціонування інформаційної системи у суспільстві Другого модерну в умовах воєнного конфлікту (2020)
Русецький О. - Абхазька криза: від Концепції усвідомлення спільних загроз до побудови "Абхазької спільноти безпеки", Дорохіна О. (2020)
Костенко А. М. - Людський ресурс громад: аналіз портрету працездатного населення, Король С. М., Панченко Ю. В. (2020)
Aliyeva N. - Armenian claims to Nakhchivan and its impact to the historical geography of the region (1918 – 1924s years) (2020)
Собко Б. Ю. - Обгрунтування ефективності застосування технологічної схеми розробки розкривних порід в умовах обводненого Мотронівсько-Аннівського розсипу, Кардаш В. А. (2020)
Анісімов О. О. - Вирішення проблеми розміщення внутрішніх відвалів при формуванні бортів глибоких кар’єрів крутонахиленими шарами (2020)
Баскевич А. С. - Об устойчивости связи двухатомной молекулы в поле электрического заряда, Куливар В. В., Чоботько И. И., Курляк А. В. Балакин, О. А. (2020)
Bondarenko А. - Substantiation of the parameters of the erosion jet underwater face, Shustov O. (2020)
Заікіна Д. П. - Обґрунтування взаємозв'язку безпеки праці та прибутку підприємства (2020)
Зуєвська Н. В. - Стабілізація ґрунтового масиву за допомогою ін'єкційних анкерів. порівняльний аналіз особливостей проектування, Губашова В. Є. (2020)
Ложніков О. В. - Методологічні основи оцінки ресурсозберігаючих технологічних схем відпрацювання обводнених титан-цирконієвих родовищ (2020)
Лубенець Т. М. - Визначення натягування конвеєрної стрічки стрічкового конвеєра (2020)
Мінєєв С. П. - Питання можливих займань метаноповітряної суміші в шахті за рахунок реалізації механоелектричних і п'єзоефектів при виїмці вугілля, Макеєв С. Ю., Бєликов І. Б., Самопаленко П. М., Головко А. М. (2020)
Пічка Т. В. - Перетворення мікроструктури кам'янного вугілля внаслідок дії слабкого електричного поля (2020)
Пчолкін Г. Д. - Обґрунтування технології розробки техногенного родовища Новотроїцького рудоуправління, Валенко О. С. (2020)
Симоненко В. І. - Щодо екологобезпечної розробки нерудних родовищ твердих корисних копалин із застосуванням конвеєрного транспорту, Черняєв О. В., Гриценко Л. С., Черняєва О. В., Синькевич В. В. (2020)
Феофанов Н. М. - Определение параметров террикона по результатам маркшейдерско-геодезических измерений, Феофанов А. Н. (2020)
Чебанов М. О. - Обґрунтування раціонального місця установки екскаватора драглайна у вибої, при його роботі з автосамоскидами (2020)
Ковров О. С. - Лабораторне дослідження процесу біовилуговування важких металів як явища кислотного шахтного дренажу, Клімкіна І. І., Самарська А. В., Красовський С. А. (2020)
Колесник В. Є. - Обґрунтування розрахункового методу оперативного визначення поточних викидів міських котелень, показників їх енергоефективності та ступеня екологічної небезпеки, Павличенко А. В., Монюк І. В. (2020)
Муліна А. В. - Дослідження стану зелених насаджень м. дніпро в зоні впливу автомобільного транспорту, Павличенко А. В. (2020)
Орлінська О. В. - Оцінка технічного стану та екологічної безпеки експлуатації магістрального каналу Кільченської зрошувальної системи, Пікареня Д. С., Гапіч Г. В., Максимова Н. М., Рудаков Л. М., Чушкіна І. В. (2020)
Бельмас І. В. - Часткове відновлення тягової спроможності гумотросового тягового органа з ушкодженою тросовою основою, Колосов Д. Л., Онищенко С. В., Бобильова І. Т. (2020)
Долгов О. М. - Кінетика тріщини в ізотропній пластині змінної товщини, Долгова І. М., Колосов Д. Л. (2020)
Кравченко Ю. Г. - Кількість абразивних зерен в контакті і товщина зрізу при шліфуванні, Пацера С. Т. (2020)
Дубельт Т. М. - Дослідження зміни тривалості реконструкції житлових будинків перших масових серій (2020)
Бусленко В. В. - Тенденції взаємодії влади та опозиції в Польщі в контексті процесів демократизації (2020)
Бондар Д. В. - Дієздатність системи цивільного захисту Хмельниччини в контексті забезпечення соціального комфорту громади, Прус Л. І. (2020)
Гижко А. П. - Світові практики впровадження децентралізації та їх досвід для України (2020)
Довбиш М. О. - Соціальні програми в контексті державної підтримки захисту населення в країнах ЄС (на прикладi програми "Сiм’я 500+” Республiки Польщі) (2020)
Кухта В. В. - Сучасні авторитарні політичні режими регіону Тропічної Африки та перспективи їх демократизації (2020)
Неприцька Т. І. - Розширення можливостей досягнення гендерного паритету в політиці в контексті децентралізації влади в Україні, Неприцький О. А. (2020)
Pervushyn M. M. - Human rights in cyber-space through the prism of democratic theory (2020)
Поведа О. П. - Дискурс Чеської соціал-демократичної партії щодо європейської інтеграції Чехії (2020)
Павлюх М. В. - Політична ідентичність у польській локальній пресі (1989 ‒ 2005) (2020)
Свідерська О. І. - Інституційно-психологічні детермінанти формування віртуальної маси у епоху постправди (2020)
Steblyna N. O. - Transformation of an authoritarian regime in the digital reality (the case of Belarus 2006 – 2015) (2020)
Аблазов І. В. - Правові основи сучасних українcько-угорських відносин: від Тріанону до сьогодення, Терпяк П. А. (2020)
Велика О. В. - Україно-японські відносини в контексті пріоритетних напрямків зовнішньої політики Японії (2020)
Захарченко А. М. - Відносини між США та ЄС в контексті проблем безпеки Близького Сходу в період президентства Д. Трампа (2020)
Копійка М. В. - Модернізація політики міжнародних організацій у сфері інформаційної безпеки (2020)
Лозова В. В. - Інструменти експортного контролю: дублювання зусиль (2020)
Матчук Я. Ю. - Порівняльна характеристика програмно-інституційної бази цифрової дипломатії Словацької Республіки та Угорщини (2020)
Могильницька К. О. - Україно-литовське партнерство в сфері безпеки та оборони (2020)
Семенюк Ю. В. - Виокремлення та обгрунтування основних складових суспільно-політичної обстановки, Голинський І. М. (2020)
Яцюк П. Ф. - Стратегічне планування у сфері національної безпеки республіки Польща: досвід для України (2020)
Доценко С. І. - Інтелектуальні системи: принцип евристичної самоорганізації (2020)
Лисенко С. М. - Резильєнтність комп’ютерних систем в умовах кіберзагроз: таксономія та онтологія, Харченко В. С., Бобровнікова К. Ю., Щука Р. В. (2020)
Kliushnikov I. M. - Scheduling UAV fleets for the persistent operation of UAV-enabled wireless networks during NPP monitoring, Fesenko H. V., Kharchenko V. S. (2020)
Аль-Хафаджі А. В. - Дослідження марковської моделі готовності системи фізичного захисту з деградацією внаслідок aтак і апаратних відмов, Поночовний Ю. Л., Харченко В. С., Узун Д. Д. (2020)
Makarichev V. O. - On estimates of coefficients of generalized atomic wavelets expansions and their application to data processing, Lukin V. V., Brysina I. V. (2020)
Rvachov V. O. - Tomic functions and lacunary interpolation series in boundary value problems for partial derivatives equations and image processing, Rvachova T. V., Tomilova E. P. (2020)
Фролов В. В. - Анализ подходов к обеспечению безопасности облачных сервисов (2020)
Тереник Д. - Порівняння SQL і NoSQL баз даних на прикладі проектування аффілейт репорт систем, Кучук Г. А. (2020)
Мигаль Г. В. - Когнітивні та ергономічні аспекти взаємодії людини з комп’ютером, Мигаль В. П. (2020)
Прохорова О. М. - Ж.-Л. Лагранж как один из основоположников теории экстремумов функций многих переменных (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Contents (2019)
Sidorenko І. - Decreased reliability of equipment as a result of lower production culture, Kravtsov E., Prokopovych I., Korolkova M., Dmіtrієva S. (2019)
Maslo O. - Principles of representative thermohydraulical scenarios choosing used for strength simulation of NPP units, Bulah P., Chyzhyk G., Shyrokov A., Byalonovich A. (2019)
Skalozubov V. - Qualification of the afterheat removal passive system from the reactor to manage blackout accidents, Spinov V., Spinov D., Gablaya T., Kochnyeva V., Skalozubov K. (2019)
Filonov V. - Estimation of MCP-195M elements stress-strain state at the initialdinamics of shaft jamming/MPA transient process, Dubyk Y., Lukianenko K. (2019)
Bondarchuk A. - Analysis of the impact of global climate warming on electric consumption of multiflat houses in the Odessa city, Nechiporuk E. (2019)
Skalozubov V. - Substantiation of strategies for the management of blackout accident at Nuclear Power Plants with WWER-type reactors, Spinov V., Spinov D., Gablaya Т., Kochnyeva V., Komarov Yu. (2019)
Butenko О. - The coefficient of efficiency of a complex hydraulic circuit, Karamushko A., Podufala T. (2019)
Chulkin O. - Structure and stability of solid solutions crystal lattice based on zirconium dioxide, Kravchenko V., Zotyeyev V., Zotyeyev O. (2019)
Pavlyshyn P. - Damage to power valves and their input control (2019)
Makarenko V. - Analysis of the influence of the power factor corrector on the level of electromagnetic interference of AC/DC converters, Lukashev O. (2019)
Blintsov V. - Classification of projects for the protection of marine critical infrastructure facilities, Maidaniuk P. (2019)
Lyalin V. - Purification of fuelfractions of petroleum products fromsulflr compounds, Drevnitskaya Y. (2019)
Мосьпан Л. П. - Численное моделирование частотно-селективных поверхностей с П-образными апертурами, Кириленко А. А., Кулик Д. Ю., Стешенко С. А. (2020)
Бровенко А. В. - Дифракция электромагнитных волн на композитной структуре "ленточная решетка – ферромагнитное полупространство": резонансы на поверхностных волнах, Мележик П. Н., Поединчук А. Е., Трощило А. С. (2020)
Бычков Д. М. - Космическое радиолокационное наблюдение воздействия приповерхностного ветра на аномально узконаправленное рассеяние радиоволн при эоловой транспортировке песка и пыли в пустынных областях, Иванов В. К., Матвеев А. Я., Цымбал В. Н., Яцевич С. Е. (2020)
Педенко Ю. А. - Радиолокационное многочастотное измерение углов места маловысотных целей над морем с использованием метода root-Music (2020)
Балабан М. В. - Модификация алгоритма обратного проецирования для повышения вероятности обнаружения движущихся целей при обработке данных РСА, Гончаренко Ю. В., Горобец В. Н., Кивва Ф. В., Коворотный А. Л., Фаркухарсон Г. (2020)
Артеменко А. М. - Планарна плазмова антена з діелектричним покриттям, Карлов В. Д., Кириченко Ю. В., Лонін Ю. Ф. (2020)
Аверков Ю. О. - Потери энергии заряженной частицы при взаимодействии с диэлектрическим цилиндром, Прокопенко Ю. В., Яковенко В. М. (2020)
Лысенко А. В. - Влияние продольного электростатического поля на ширину спектра мультигармонической волны пространственного заряда в двухпотоковом супергетеродинном ЛСЭ с винтовым электронным пучком, Алексеенко Г. А., Волк Ю. Ю. (2020)
Миляев М. А. - Управляемый разветвитель на основе планарного гиперболического метаматериала, Недух С. В., Тарапов С. И. (2020)
Шаповал М. - Художня біографія інтелектуала у драматургії С. Росовецького (2020)
Борщ С. - "Легендовий стиль" на прикладі "Просторого житія Костянтина (Кирила) Філософа" (2020)
Титул, зміст (2019)
Serpukhov M. Y. - Methodological Approach to Evaluating the Potential of Under-Served Markets within the Framework of Canada-Ukraine Free Trade Agreement (2019)
Хаустова В. Є. - Дослідження стану та тенденцій розвитку науки в країнах світу та Україні, Решетняк О. І. (2019)
Шлапак А. В. - Мережева модель досліджень інноваційної діяльності США (2019)
Voloshan I. G. - Promoting the Export-Orientation of Ukraine’s Economy: Legislative and Regulatory Aspects, Mazorenko O. V., Pysmak V. O. (2019)
Гуторов А. О. - Теоретичні засади розвитку агропродуктових інтеграційних відносин (2019)
Данілова Е. І. - Концептуальний підхід до оцінювання рівня національної економічної безпеки на основі оцінювання економічної безпеки стадій суспільного відтворення (2019)
Дибчук Л. В. - Маркетингового-логістична модель дистрибуції на продовольчому ринку, Пчелянська Г. О. (2019)
Євтушенко В. А. - Заклади вищої освіти України в національній екосистемі підтримки молодіжних стартапів, Кудінова М. М., Сіладі К. Б. (2019)
Мостова А. Д. - Інституційне забезпечення продовольчої безпеки держави (2019)
Боняр С. М. - Систематизація факторів впливу на інноваційний розвиток підприємства в сучасних економічних умовах, Аляб’єва О. М. (2019)
Власенко Т. А. - Модель оцінки готовності підприємства до стратегічних змін (2019)
Герасименко О. О. - Грейдування як інноваційний підхід в оплаті праці: науково-прикладний сценарій для високотехнологічних підприємств, Герасименко Г. В. (2019)
Давидова І. О. - Дослідження стану ринка праці в Україні як основи для формування імідж-стратегії підприємств у рамках Індустрії 4.0, Гатило В. П. (2019)
Данько Т. В. - Еволюція наукових засад міжнародного бізнесу (2019)
Kravtsov S. S. - Operations Management of Tourism Enterprises Based on the Concept of Experience Economy (2019)
Носовець О. І. - Місце інноваційної інфраструктури у визначенні результатів інноваційної діяльності, Волощук Л. О. (2019)
Прохорова В. В. - Просторово-динамічна оцінка системи управління сучасними промисловими підприємствами, Колещук О. Я. (2019)
Приймак Н. С. - Впровадження управління стратегічними змінами на підприємстві в умовах ідентифікації впливу зовнішніх і внутрішніх драйверів змін (2019)
Квилинский А. С. - Концептуальные подходы к определению термина "информационная экономика", Трушкина Н. В., Рынкевич Н. С. (2019)
Kyzym M. O. - Economic Science in Ukraine: Challenges, Problems and Ways of their Solving, Doronina M. S. (2019)
Нікішина О. В. - Логістичний фактор трансформації теоретичних положень функціонування товарних ринків, Діленко В. О., Тараканов М. Л. (2019)
Романовська Ю. А. - Місто як об’єкт соціально-економічної безпеки (2019)
Ярмоленко В. О. - Вимірювання ефективності процесу функціонування системи з одночасним урахуванням його ефективності у класичному розумінні й коефіцієнта корисної дії: енергетичний аспект, Бурєннікова Н. В. (2019)
Алєксєєв І. В. - Податкові і неподаткові потоки об’єднаних територіальних громад, Паранчук С. В., Червінська О. С. (2019)
Житар М. О. - Фінансова архітектура національної економіки: конфігурація та структурні компоненти (2019)
Макурін А. А. - Визначення правового статусу в Україні та за кордоном сучасних грошових знаків (2019)
Маршалок Т. Я. - Розвиток державних фіскальних інститутів у контексті забезпечення економічної рівноваги в Україні (2019)
Ткачук І. Я. - Демократичні інновації в Україні як чинник змін методології дослідження фінансів громадянського суспільства (2019)
Шірінян А. А. - Ключові показники ефективності функціонування страхового ринку для покупців страхових послуг, Шірінян Л. В. (2019)
Дика О. С. - Ідентифікація об’єктів облікового відображення діяльності небанківських фінансових установ: первинне спостереження та оцінка, Прокопенко Ж. В. (2019)
Крупка Я. Д. - Нові аспекти контролю та регулювання діяльності страхових компаній (2019)
Луцька Н. І. - Загальні положення економічного аналізу необоротних активів, отриманих у концесію, та їх модернізації (2019)
Бондаревська К. В. - Сучасні тенденції розвитку ринку праці в контексті соціальної безпеки держави (2019)
Ткачук В. І. - Cоціально-економічні детермінанти продовольчої незахищеності населення, Кравчук Н. І., Кільніцька О. С. (2019)
Опенько І. А. - Розрахунок економічної ефективності використання земель лісогосподарського призначення у розрізі природно-кліматичних зон України, Степчук Я. А., Цвях О. М. (2019)
Skydan O. V. - The Current State of Applying Space Technologies to Monitor Land Use Efficiency, Dankevych V. Y., Dankevych Y. M. (2019)
Бережний А. О. - Комплекс задач системи підтримки прийняття рішення на планування маршрутів польотів безпілотних літальних апаратів, Крижанівський І. М. (2020)
Тимочко О. І. - Методика формування навчальної вибірки для навчання нечіткої нейронної мережі при автоматизації процесу прийняття рішення в задачах наведення авіації на наземні (морські) цілі, Самокіш А. В., Аросланкін О. О. (2020)
Borozdin M. K. - Improvement of drilling rig electrical equipment, Nepochatov S. S., Primachenko N. O. (2020)
Гаєвський С. В. - Аналіз радіоелектронної системи літака як об’єкта продовження терміну експлуатації, Балакірева С. М., Комаров Д. В., Явтушенко В. О. (2020)
Єрмілова Н. В. - Розроблення сучасної системи автоматичного керування електроприводом бетонороздавача, Кислиця С. Г., Буркун Я. Р., Гончаров А. Г. (2020)
Кійко С. Г. - Модель планування енергоспоживання металургійного підприємства, Дружинін Є. А., Прохоров О. В. (2020)
Kononov V. - Development gauge for control parameters radiation electromagnetic fields, Kushnyeruk Yu., Rak S. (2020)
Kopashynskii S. - Justification of recommendations for improving the functioning of the armored weapons and military equipment recovery system based on the study of the graphical network model, Serpukhov O., Makogon H., Guba S., Isakov O., Babkin Yu., Klimov O. (2020)
Nesterenko K. - Human factor in the quality improvement system of aircraft maintenance, Rahulin S., Sharabaiko A. (2020)
Денисенко О. В. - Новий підхід до визначення пропускної здатності нерегульованих перехресть (2020)
Зеленюх О. М. - Обґрунтування напрямків підвищення технічних характеристик бойових броньованих машин, Тимко А. Ю., Пинчук М. В. (2020)
Ковба М. В. - Обґрунтування технічних рішень щодо підвищення живучості автомобільної техніки Збройних Сил України, Рій В. Б. (2020)
Ковцур К. Г. - До питання визначення часу знаходження автомобілів у пунктах навантаження та розвантаження, Птиця Н. В., Федоров В. Ю. (2020)
Главчева Ю. М. - До питання оцінки якості науки, Главчев М. І. (2020)
Гороховатський В. О. - Дослідження результативності застосування ознак розподілів даних для обчислення релевантності описів зображень, Запорожченко А. П., Сірик Т. О., Тарасенко О. П. (2020)
Ічанська Н. В. - Основні аспекти створення мобільних додатків та вибір інструментів їх розробки, Улько С. І. (2020)
Кошель Т. А. - Вибір метода лінгвістичної стеганографії для виконання завдань з реєстрації сейсмічних подій (2020)
Кучук Н. Г. - Синтез мережевої моделі комп’ютерної системи на гіперконвергентній платформі (2020)
Лада Н. В. - Дослідження і синтез групи симетричних модифікованих операцій правостороннього додавання за модулем чотири, Рудницький С. В., Зажома В. М., Рудницька Ю. В. (2020)
Руденко О. А. - Оцінювання кількості вторинних дефектів програмних засобів шляхом комплексування модифікованих моделей росту надійності Джелінські-Моранди і Шика-Волвертона, Одарущенко О. М., Руденко З. М., Одарущенко О. Б. (2020)
Рудницький В. М. - Спеціалізована комп’ютерна система для розрахунку з підвищеною точністю меха-нічних характеристик задач напружено-деформованого стану тонкостінних циліндричних оболонок змінної товщини, Дзюба В. А. (2020)
Ткачук М. В. - Аналіз та експериментальне дослідження CASE - засобів для моделювання варіабельності в процесах розробки лінійок програмних продуктів, Гамзаєв Р. О., Товстокоренко О. Т., Мартінкус І. О., Нагорний К. А. (2020)
Данова К. В. - Інформаційна ентропія як показник невизначеності у забезпеченні безпеки на робочих місцях працівників із інвалідністю, Малишева В. В. (2020)
Тихенко О. М. - Загальні засади проектування електромагнітних екранів та екрануючих конструкцій (2020)
Третьяков О. В. - Ризик-орієнтований підхід до визначення умов праці окремих категорій працівників транспортної галузі, Гармаш Б. К., Халмурадов Б. Д., Білецька Є. С. (2020)
Триснюк В. М. - Екологічна безпека Карпатського регіону в умовах техногенного пилового забруднення атмосферного повітря, Шумейко В. О., Триснюк Т. В., Курило А. В., Голован Ю. М., Мирончук В. В. (2020)
Зінченко А. О. - Методичний підхід з оцінки ефективності системи зв’язку спеціального призначення, Пікуль Р. В., Зінченко К. А., Любарчук К. В., Юсухно Є. А., Максіменко О. М., Сокіл Ю. М., Риндін Ю. І. (2020)
Kovalevskii S. - Study of detection and radar stealth pinpoint air objects (2020)
Krasnobayev V. - Control and correction of data errors in a residue class, Koshman S. (2020)
Москаленко А. О. - Математична модель формування сигналів з адаптацією по швидкості передавання інформації на основі досконалих двійкових матриць, Сокол Г. В., Глуховець Ю. В., Варич В. В. (2020)
Невлюдов І. Ш. - Підвищення ефективності оптоволоконних каналів зв’язку, Малик Б. О., Токарєва О. В., Невлюдова В. В. (2020)
Серков О. А. - Метод забезпечення завадостійкості рухомого зв’язку при виникненні внутрішньосистемних завад, Трубчанінова К. А., Лазуренко Б. О. (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Іншин М. І. - Зміст механізму реалізації права працівників на відпочинок (2019)
Андрєєв А. В. - Особливості виникнення, розвитку та припинення правовідносин у сфері кадрового забезпечення Державної служби України (2019)
Багрій В. А. - Загальнотеоретична характеристика права працівників на відпочинок (2019)
Кузьменко В. В. - Функції правового звичаю у сучасному трудовому праві України (2019)
Чернега Р. Т. - Доктринальні проблеми у сфері правового забезпечення охорони праці в Україні (2019)
Безусий В. В. - Мета соціального захисту державних службовців (2019)
Гаврилюк В. О. - Переваги та недоліки соціального захисту працівників публічної служби (2019)
Малюга Л. Ю. - Практичні проблеми соціального законодавства в умовах євроінтеграції України та шляхи їх вирішення (2019)
Мельник Я. Я. - Феномен життя людини у постмодерні права або грані сюрреалізму його правової ресоціалізації: антрополого-правовий дискурс (2019)
Сайнецький О. П. - Тенденції подальшого розвитку систематизації соціального законодавства в Україні (2019)
Миколаєць В. А. - Болгарський досвід щодо правового регулювання зразкових та типових справ в адміністративному судочинстві (2019)
Щербань В. Д. - Система принципів функціонування osint у сфері антикорупційної діяльності в правоохоронних органах (2019)
Корнієнко Г. С. - Щодо структури правовідносин у сфері агробізнесу України (2019)
Курчин О. Г. - Система місцевого самоврядування як інституціональна основа містобудівної діяльності на локальному рівні (2019)
Віжунов О. В. - Значення соціального забезпечення в цілому для правової системи (2019)
Габрелян Г. В. - Проблеми захисту медичного персоналу в контексті збройного конфлікту в Україні (2019)
Гаєвий В. В. - Форми, способи та засоби захисту права на відшкодування моральної шкоди, завданої у трудових відносинах (2019)
Кривенко Д. Є. - Поняття медіації як способу вирішення трудових спорів (2019)
Киризлієв О. Ф. - Поняття правового статусу працівників фінансових установ в Україні (2019)
Кириченко Т. М. - Адекватність застосування поняття "моральна шкода" до юридичних осіб (2019)
Куцевич А. А. - Сучасний стан правового регулювання порядку звільнення державних службовців: позитивні та негативні аспекти (2019)
Лисков С. О. - Переваги та недоліки сучасного стану адміністративно-правового регулювання суб’єктів податкової служби в Україні (2019)
Олійник С. Д. - Тенденції подальшого правового регулювання трудової дисципліни в Ураїни (2019)
Реуцьков О. Г. - Загальнотеоретична характеристика правового регулювання атестації працівників поліції (2019)
Світовенко Д. В. - Підстава та умови матеріальної відповідальності працівників (2019)
Сорока В. А. - Періодизація закріплення права роботодавця на розірвання трудового договору за порушення трудової дисципліни: історико-правовий аналіз (2019)
Сухан С. С. - Місце свідка та реалізація його функцій в цивільному процесі (2019)
Труба Р. М. - Теоретичні проблеми адміністративно-правового регулювання діяльності державного бюро розслідувань (2019)
Чепова Л. О. - Соціальні послуги як окрема форма соціального забезпечення працівників у сфері освіти в Україні (2019)
Титул, зміст (2019)
Болквадзе Н. І. - Теоретичні концепти становлення біржових ринків електроенергії у процесі лібералізації енергетичного сектора країн світу (2019)
Догадіна В. Ю. - Особливості функціонування сучасного ринку освітніх послуг (2019)
Кікоть О. Ю. - Евристична оцінка достатності запасів газу, накопичених у газосховищах Європи для проходження осінньо-зимового періоду 2019/2020 рр. (2019)
Аксьонова І. В. - Статистичне оцінювання тиску на ринку праці України (2019)
Гораль Л. Т. - Тарифоутворення для природних монополій в умовах цифровізації економіки, Гавриленко М. М., Войтків Т. І. (2019)
Савченко М. В. - Тенденції і перспективи розвитку агропродовольчого ринку в умовах глобалізації економіки, Шкуренко О. В. (2019)
Шевців Л. Ю. - Тенденції розвитку підприємництва в контексті становлення інформаційної економіки в Україні, Сенишин Б. Б., Сподарик Т. І. (2019)
Жабинець О. Й. - Міста обласного значення у міжнародній торгівлі послугами в умовах глобалізації: регіональний зріз, Сухий О. О. (2019)
Кондратенко Н. О. - Аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку готельного бізнесу в регіонах України, Оболенцева Л. В. (2019)
Моргачов І. В. - Недооцінені складові інфраструктурного забезпечення регіональних інноваційних процесів в Україні (2019)
Перепелюкова О. В. - Диспропорції регіонального розвитку в умовах системних трансформацій (2019)
Якименко О. В. - Теоретико-методичне забезпечення стратегії регіонального розвитку України (2019)
Ярошенко І. В. - Методичні підходи до стратегічного управління розвитком територій в Україні на основі застосування елементів розумності, Семигуліна І. Б. (2019)
Ареф’єва О. В. - Закономірності інтелектуалізації управління підприємством на основі розвитку бізнес-моделей, Побережна З. М. (2019)
Балацька Н. Ю. - Оцінка проблемного простору розвитку підприємств ресторанного бізнесу на основі сучасних технологій нейролінгвістичного програмування (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського