Заболотний Д. І. - Гірудотерапія при presbyacuzis praecox в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції у післяаварійних роках, Міщанчук Н. С. (2019)
Звірич В. В. - Білатеральний аваскулярний некроз латеральних мас крижів при повному клініко-радіологічному регресі після неоад’ювантної хіміопроменевої терапії місцево поширеного дистального раку прямої кишки. Клінічний випадок, Махмудов Д. Е., Палій М. І., Ашихмін А. В., Колеснік О. О. (2019)
Костюк В. Ю. - Результати хірургічного лікування у хворих з пухлинами тазової кістки за використання передопераційного 3D-моделювання, Дєдков А. Г., Лазарев І. А., Максименко Б. В., Бойчук С. І. (2019)
Теплий В. В. - Використання радіочастотної абляції при лікуванні келоїдних та гіпертрофічних рубців, Гребченко К. М. (2019)
Правила для авторів (2019)
Коляда Н. В. - Превентивна профілактика вигорання у професійному самозбереженні здоров’я соціальних працівників та психологів, Теслик Н. М., Король С. М. (2019)
Ковальчук Н. Д. - Конотації концептів ґендеру і статі у феміністичних студіях, Шакун Н. В., Мельник О. Є. (2019)
Вербицька А. В. - Напрями підвищення академічної доброчесності як складової забезпечення якості вищої освіти, Василенко О. В. (2019)
Левицька Н. С. - Розвиток підприємливості у студентів різних спеціальностей у позааудиторній роботі, Децюк Т. М. (2019)
Кривоконь Н. І. - Дефініція категорії "соціальні послуги": проблеми концептуалізації (2019)
Лещенко М. Є. - Толерантність як чинник формування успішної особистості (2019)
Москаленко В. В. - Підліткова група як соціально-психологічний простір формування гендерної ідентичності особистості, Максьом К. В. (2019)
Мульована Л. І. - Аналіз результатів емпіричного дослідження базових переконань учасників антитерористичної операції, Острянко Т. С. (2019)
Філіпович В. М. - Особливості формування та функціонування освітніх середовищ в контексті їх ролі у формуванні інтелектуальних здібностей (2019)
Чепурна Г. Л. - Розвиток уявлень про перфекціонізм у площині соціогуманітарного знання (2019)
Черняков В. В. - Термінологічна компетентність фахівця з фізичного виховання – запорука успішної професійної діяльності, Дудоров О. М., Самійленко В. П. (2019)
Lisenaya A. M. - Symbols and Images in the Modality of Systemic Family Psychotherapy, Liseniy E. V. (2019)
Giacomuzzi S. - Violence Against Infants and Children - Practical Implications Regarding Prevention Issues, Garber K., Ertl M., Barinova N., Kocharian A. (2019)
Yatsenko T. S. - Destruction of the Psyche and its Leveling in the Deep Cognition (2019)
Khomulenko T. B. - Complex of Methods of Imaginative Psychotherapy of the Body in Healthy Psychotechnology "RIC”: Efficiency and Features of Application, Kramchenkova V.O., Fomenko K. I., Obukhov-Kozarovitsky Ya. L. (2019)
Argiropoulos D. - Neurodevelopmental Disorder (2019)
Zubenko O. - Psychological Factors of Life Script’ Constructing at Modern Young Women (2019)
Kharchenko A. О. - Structural Features for Cognitive Representations of Traumatic Emotional Experience Among Demobilized Combatants in Ukraine with Post-Stress Psychological Disadaptation (2019)
Коcharyan G. S. - Hypersexuality in the Form of Porno Addiction: Clinical Observation (2019)
Лукеря Т. М. - Побудова синтезованої моделі дослідження електоральної поведінки на основі теорії дуалізму М. Арчер (2019)
Пивоварова Н. П. - Особливості включеності киян в інформаційний простір щодо процесів європейської та євроатлантичної інтеграції, Залізняк Г. М., Дмитрук Н. А. (2019)
Дмитрук Д. А. - Роль навчання впродовж життя у формуванні людського капіталу, Левін Р. Я. (2019)
Бородіна О. М. - Інклюзивний підхід до розвитку сільського туризму в Україні та Європі, Михайленко О. В. (2019)
Яровий В. Д. - Світовий досвід і перспективи запровадження солідарного сільського господарства в Україні, Фраєр О. В. (2019)
Прокопа І. В. - Поліпшення доступу до суспільних послуг на селі як напрям інклюзивного сільського розвитку (на прикладі охорони здоров’я та освіти) (2019)
Гук Л. П. - Баланс між підготовкою кадрів з професійно-технічною освітою та потребами національного ринку праці у робочій силі середнього професійно-кваліфікаційного рівня (2019)
Ергашев Р. Х. - Економічний механізм державної підтримки малого бізнесу та приватного підприємництва в Узбекистані, Тайлакова Д. Б. (2019)
Балакірєва О. М. - Динаміка соціально-економічних оцінок і очікувань населення України наприкінці 2019 р., Дмитрук Д. А. (2019)
Нестеренко Є. О. - Дайджест опитувань U-Report: ІV квартал 2019 р., Людоговська К. В. (2019)
Круглий стіл "Соціологічні дослідження в умовах протистояння на Донбасі: можливості та обмеження" (2019)
Балакірєва О. М. - Методологічні аспекти реалізації емпіричних досліджень на непідконтрольних Уряду України територіях (2019)
Міщенко М. Д. - Проблеми організації соціологічних досліджень в умовах воєнного конфлікту (2019)
Савельєв Ю. Б. - Вирішення методологічних і етичних проблем соціологічних досліджень в умовах війни та поляризації суспільства (2019)
2 Всеукраїнська науково-практична конференція "Міжкультурна комунікація і глокалізаційні процеси у соціологічному вимірі" (запрошення до участі) (2019)
Україна і ЄС: політико-правові перспективи інтеграції. ХХХІІІ Харківські політологічні читання (запрошення до участі) (2019)
Автори номера (2019)
Покажчик статей, опублікованих у журналі "Український соціум" 2019 року (2019)
Сурков Д. М. - Застосування ультраселективного похідного клонідину для подовженої седації у доношених новонароджених з гіпоксично-ішемічною енцефалопатією (2019)
Пасько А. Я. - Вплив рівня продуктів окисної модифікації білків та ферментів антиоксидантного захисту на процес виникнення післяопераційного гіпопаратиреозу (2019)
Дейнеко І. В. - Комбіноване та комплексне лікування хворих на високодиференційований місцево-розповсюджений рак щитоподібної залози, Жмуренко Е. В., Кравченко В. А., Меренкова С. П. (2019)
Кульбалаєва Ш. А. - Постнатальна діаґностика синдрому палістера-кілліана за допомогою інтерфазного fish-методу на клітинах букального епітелію, Циганкова М. А., Галаган В. О., Куракова В. В., Радзіховська О. В. (2019)
Ломіковська М. П. - Фагоцитарна активність нейтрофілів та моноцитів у пацієнтів з реактивним артритом, спричиненим хламідійною та Епштейна-Барр вірусною інфекціями, Кріль І. Й., Чопяк В. В. (2019)
Вовк В. І. - Інформаційно-пошукова система для аналізу результатів патогістолоґічних досліджень післяопераційного матеріалу хворих, оперованих з приводу захворювань щитоподібної залози, Курьянович О. В., Омеляш У. В. (2019)
Січкоріз О. Є. - Результати навчання здобувачів вищої освіти на післядипломному рівні в залежності від їхньої успішності на додипломному етапі (2019)
Шимон В. М. - Динаміка лабораторних показників щурів після імплантації матеріалу біоскла і склокераміки, Алфелдій С. П., Шимон М. В., Стойка В. В. (2019)
Сліпецький Р. Р. - Огляд сучасних методів лікування раннього раку гортані, Фецич Т. Г. (2019)
Ястремська О. О. - Галактоманановий антиґен як один із маркерів діаґностики інвазійного аспергільозу, Лебедь Г. Б. (2019)
Кобза I. I. - Діаґностика та хірурґічне лікування аневризм ниркових артерій, Кобза Т. І., Мота Ю. С. (2019)
До відома наших авторів (2019)
Акімова Н. - Вплив досвіду користування інтернетом на особливості розуміння текстів інтернету, Олександренко К. (2019)
Афанасьєва Н. - Психосемантичний аналіз уявлень психологів-практиків про місце психологічного консультування, Світлична Н., Шайда О. (2019)
Бочелюк В. - Верифікація психодіагностичних можливостей рукописних текстів, Панов М., Зайцева В. (2019)
Handzilevska H. - Psycholinguistic Aspects of Realisation of Acme Potential of Life Scripts of Ukrainian Writers-Emigrants, Nikitchuk U., Balashov E. (2019)
Доцевич Т. - Метакогнітивні стратегії розвитку читацької компетентності в студентів закладів вищої освіти (2019)
Zasiekina L. - Acculturating Stress, Language Anxiety and Procrastination of International Students in the Academic Settings, Zhuravlova O. (2019)
Зданевич Л. - Подолання комунікативної дезадаптації у мовленнєво пасивних дітей дошкільного віку, Крутій К. (2019)
Калмикова Л. - Проблеми моделювання процесів аудіювання у світовій психолінгвістиці, Харченко Н., Мисан І. (2019)
Krylova-Grek Yu. - Psycholinguistic Aspects of Humanitarian Component of Cybersecurity (2019)
Кючуков Х. - Овладение падежной системой в ромском языке (2019)
Лозова О. - Наративні індикатори дисфункційних когнітивних схем підлітків, Литвиненко О. (2019)
Максименко С. - Нейропсихолінгвістичне дослідження політичних гасел із зовнішньої реклами, Ткач Б., Литвинчук Л., Онуфрієва Л. (2019)
Mykhalchuk N. - The Peculiarities of the Perception and Understanding of Sonnets Written by W. Shakespeare by the Students of the Faculty of Foreign Languages, Kryshevych O. (2019)
Савелюк Н. - Психолінгвістичні особливості неканонічного (персонального) релігійного дискурсу, Ткач Т. (2019)
Sadeghi T. - Contextual Inferencing Strategies and Changes in Reading Attitudes: the Case of Iranian EFL Undergraduates, Marzban A. (2019)
Токарева Н. - Моделювання асоціативно-семантичного контенту у логіко-смисловому вимірі мовлення підлітків (2019)
Фомина Н. - Отражение в речи индивидуально-типологических особенностей языковой личности (2019)
Хижняк І. - Аналіз проблеми сприймання й розуміння студентами-філологами творів художньої літератури, Ляшов Н. (2019)
Shymko V. - On the Question of the Place and Role of Language in the Process of Personality Socialization: Structural-Ontological Sketch (2019)
Vaskivska H. - Psycholinguistic Aspects of Formation of Culture of Dialogical Communication, Palamar S., Poriadchenko L. (2019)
Горошко О. - Освіта 2.0: психолінгвістичний аналіз, Полякова Т. (2019)
Грукач В. - Стимул "Україна" й асоціативно-смислове поле ментальних лексиконів студентів, Ткаченко О., Соловйова Т. (2019)
Демецька В. - Адаптивна модель перекладу в психолінгвістичному вимірі (2019)
Дорофеєва М. - Інформаційна ентропія у перекладі: психолінгвістичні аспекти, Андрущенко Т. (2019)
Засєкін С. - Дослідження когнітивних і психолінгвальних рис перекладних закономірностей (2019)
Іваницька М. - Формування особистості перекладача: компетентнісний підхід (2019)
Івасишина Т. - Природа слова в контексті біблійного дискурсу: психолінгвістичний аналіз, Руденко І. (2019)
Can E. - Spontaneous Speech in Dementia, Kuruoğlu G. (2019)
Kuzmenko A. - Zoonymic Peculiarity in Feature Cartoons for Children (2019)
Летюча Л. - Концепт УНІВЕРСИТЕТ: порівняльна характеристика лексикографічного та психолінгвістичного портрета, Петров О., Завацький В. (2019)
Лисичкіна І. - Мас-медійні особливості побудови ефективного наративу як інструмента стратегічних комунікацій (2019)
Личук М. - Cемантика іронічного заперечення у структурі напівфразеологізованих речень: через призму психолінгвістичних особливостей мовленнєвої діяльності (2019)
Мамич М. - Вульгаризація мови дитячого мультиплікаційного тексту як психолінгвістична проблема (2019)
Марчук Л. - Психолінгвістичні передумови функціювання градації в індивідуальній картині світу, Рарицький О. (2019)
Ощепкова В. - Память и темпоральность высказывания, Тивьяева И. (2019)
Скляренко О. - Психолінгвістичні особливості контекстуальної реалізації концепту "MACHT" у мовно-культурному просторі німців, Акімова А., Свириденко О. (2019)
Храбан Т. - Психолингвистические аспекты визуальных компонентов интернет-мемов (2019)
Shevchenko L. - Electronic Filing System of Language Innovations in Media: Psycholinguistic Metric, Syzonov D. (2019)
Предборський В. А. - Пучок причин тінізації влади в Україні як інструментарій адекватного дослідження (2020)
Гужва І. Ю. - Промисловість України: сучасні тенденції та фактори розвитку, Гончаренко К. О. (2020)
Лисенок О. В. - Удосконалення сутності та класифікації власного капіталу банку (2020)
Рижакова Г. М. - Еколого-економічні імперативи біосферосумісності як інноваційний напрямок забезпечення енергетичної безпеки України, Предун К. М., Дружинін М. А., Івахненко І. С. (2020)
Лалакулич М. Ю. - Напрями розвитку методології бухгалтерського обліку в частині результатів інноваційної діяльності (2020)
Малихіна О. М. - Особливості індикації бізнес-процесів у динамічних системах: перспективи інвестиційних рішень в сучасному будівельному девелопменті, Іщенко Т. М., Савчук Т. В., Петренко Г. С. (2020)
Кудрицька Н. В. - Методологія оцінки конкурентоспроможності морських портів (2020)
Чобаль Л. Ю. - Методика оцінки економічної ефективності стратегій суб’єктів підприємництва сфери сільського аграрного туризму, Кляп М. П., Роман Я. Ю. (2020)
Попрозман О. І. - Стратегія діяльності підприємства в умовах монополізації ринку (2020)
Труш Ю. Л. - Мехaнізм фoрмувaння тa викoриcтaння мaйнoвoгo пoтенціaлу підприємcтвa, Шетела O. М. (2020)
Левченко Ю. Г. - Pecуpcнe зaбeзпeчeння eфeктивнoї дiяльнocтi пiдпpиємcтвa, Чикаленко Н. В. (2020)
Рижаков Д. А. - Сучасна технологія економічної діагностики в системі процесно-структурованого менеджменту будівельних організацій, Пакова Г. В., Хоменко О. М., Максим'юк Ю. С. (2020)
Мельник В. І. - Деякі аспекти фінансової математики педагогічної діяльності (2020)
Пилявський Ю. М. - Екологічні погляди лібертаріанців як об’єкт дослідження: теоретичний аспект (2020)
Чорний Р. С. - Проблеми сталого розвитку аграрної сфери регіонів України, Чорна Н. П. (2020)
Мирончук Ю. А. - Математичне моделювання затухання температурної хвилі в контейнерах з підвищеною тепловою інерцією стінок при зберіганні і транспортуванні плодоовочевої продукції, Томчик О. М., Хмельнюк М. Г. (2019)
Бошкова І. Л. - Дослідження явищ теплопровідності при мікрохвильовому сушінні матеріалу, Волгушева Н. В., Потапов М. Д. (2019)
Макєєва Є. Н. - Обґрунтування застосування робочих речовин "нового покоління" у випарниках холодильних і теплонасосних установок, Книш О. А. (2019)
Лавренченко Г. К. - Термодинамічне дослідження нового циклу для виробництва енергії, холоду і тепла, Кравченко М. Б., Грудка Б. Г. (2019)
Denysova A. E. - Analysis of modern approaches to improve the efficiency of blackout accident management at nuclear power plants, Skalozubov V. I., Spinov V. M., Spinov D. V., Pirkovskiy D. S., Gablaya T. V. (2019)
Surkov S. V. - Numerical modeling of a hydrocyclone in the system of technical water supply under the conditions of the UAE, Hussam Ghanem, Kravchenko V. P. (2019)
Лавренченко Г. К. - Аналіз результатів з’єднання термодинамічних циклів парокомпресорних холодильних машин, Кравченко М. Б., Грудка Б. Г. (2019)
Очеретяний Ю. О. - Експериментальні дослідження транспортного абсорбційного холодильного приладу, тітлов О. С. (2019)
Морозюк Л. І. - Термодинамічний аналіз циклів машин когенерації комерційного призначення, Соколовська-Єфименко В. В., Гайдук С В., Бодюл О. С. (2019)
Surkov S. - The wave model of secondary flows and coherent structures in pipes (2019)
Buyak N. - Assessment of the window replacement influence on building energy consumption and human thermal comfort on the basis of dynamic modeling, Deshko V., Bilous I., Gureev M., Holubenko O. (2019)
Тітлов О. С. - Підвищення енергетичної ефективності абсорбційних холодильних приладів, Гратій Т. І., Біленко Н. О. (2019)
Ярошенко В. М. - Термодинамічна ефективність газодинамічного наддуву двигунів внутрішнього згоряння (2019)
Від редактора-засновника (2020)
Макар В. - Українці Канади та їх роль у відстоюванні української державності (2020)
Макар Ю. - Канадознавство в Чернівецькому університеті (2020)
Макух-Федоркова І. - Сучасні інформаційні виклики та формування кібернетичної стратегії Канади (2020)
Meerts P. W. - Ukraine and Canada: The European Union as a Partner in Negotiation (2020)
Перепелиця Г. - Особливе партнерство України і Канади в безпековій та оборонній сферах (2020)
Фісанов В. - Впливи Маршалла Маклюена на глобальні та канадські медійні практики: погляд із ХХІ століття (2020)
Бойчук О. - 60-та річниця Варшавського повстання в контексті польсько-німецьких відносин (2020)
Bonusiak G. - Norwegia w procesie stanowienia międzynarodowej ochrony praw ludów rdzennych (2020)
Івасюк Г. - Основні виклики сучасній зовнішній політиці Німеччини (2020)
Kuzio Т. - Western Historians of "Russia” and Crimea: Why do they Continue to Use Imperialist and Racist Frameworks? (2020)
Лук’янова І. - Роль Норвегії в розвитку відновлюваної енергетики в країнах, що розви-ваються в контексті "нішевої дипломатії" (2020)
Микитчук Н. - Близькосхідний вектор у зовнішній політиці країн Центральної Азії (2020)
Ротар Н. - Особливості позиціонування зовнішньополітичних пріоритетів Європейсько-го Союзу (2020)
Żak W. - Mowa nienawiści w polskim dyskursie medialnym: na przykładzie kryzysu migracyjnego w Europie w latach 2015-2016 (2020)
Кокорєв О. - Дефекти демократії Естонії в умовах глобального погіршення якості лібе-ральної демократії (2020)
Миндреску Ю. - Особливості стратегічного планування антикорупційної політики в Румунії (2020)
Семенкова М. - Підходи до виявлення зовнішнього керування міжнародними міграцій-ними процесами (2020)
Сичов В. - Досвід Королівства Швеція з міграційної політики в процесі зближення України з ЄС (2020)
Bohatyrets V. - Thematic Priorities For Sustainable Development of Ukraine-Romania Cross-Border Cooperation (The Case Study of Chernivtsi Region), Melnychuk L., Zoriy Y. (2020)
Гринюк І. - Роль кордону та прикордоння в польсько-українських відносинах (2020)
Мосора М. - Угорський автономізм на Закарпатті: сучасні реалії (2020)
Макар В. - Події 1914-1922 років в Україні: їх сенс та історичне значення (Частина 3), Макар Ю., Стецюк А., Камінська О. (2020)
Монолатій І. - "Дорожня карта" колонізації Українських Карпат (2020)
Title (2019)
Арзянцева Д. А. - Проблеми використання цифрових активів у діяльності віртуальних організацій, Захаркевич Н. П. (2019)
Віблий П. І. - Дослідження кредитних ризиків комерційних банківта методи їх оцінювання, Жарчинська А. Ю. (2019)
Кириченко Г. В. - Основні підходи оцінки вартості та можливість їх застосування на підприємствах транспорту (2019)
Крамарчук С. П. - Методичні підходи до формування конкурентних переваг підприємства на засадах бенчмаркінгу (2019)
Кузьмін О. Є. - Формування витрат від дії негативних наслідків сценаріїв використання програмного забезпечення, Станасюк Н. С., Берднік Д. А. (2019)
Лубкей Н. П. - Теоретичні засади управління капіталом підприємства (2019)
Мельник О. Г. - Особливості застосування системного підходу до моделювання бізнес-процесів на підприємстві, Двуліт З. П., Злотнік М. Л., Малиновська Ю. Б. (2019)
Сватюк О. Р. - Менеджмент інноваційних змін у діяльності підприємства, Белей О. І. (2019)
Федулова І. В. - Стратегія ризик-менеджменту (2019)
Бережницька У. Б. - Інтелектуальний потенціал інституцій інфраструктури підтримки підприємництва, Горда М. В. (2019)
Горбаль Н. І. - Україна в рейтингах глобальної конкурентоспроможності, Григор’єв О. Ю., Козачук А. Ю., Козачук Н. Ю. (2019)
Єфімова Г. В. - Адаптація суднобудівного підприємства до змін стимулів його розвитку, Рогов В. Г. (2019)
Кузьмін О. Є. - Оцінка відповідності стандартам якості у Європейському Союзі, Мельник О. Г., Юринець О. В., Логвиненко Р. Л. (2019)
Лукашова Л. В. - Актуальні питання розвитку креативного підприємництва в Україні (2019)
П’ятницька Г. Т. - Електронна комерція В2С: розвиток у Східній Європі, ризики та ефект інституціонального витіснення, Григоренко О. М. (2019)
Стеців І. С. - Франшиза в Україні: проблеми та шляхи вирішення, Стеців І. І. (2019)
Комарницька Г. О. - Державно-партнерський потенціал та державно-партнерська привабливість територіальних утворень (2019)
Title (2019)
Двуліт З. П. - Ризики зовнішньоекономічної діяльності: особливості та методи управління ними, Передало Х. С., Моторнюк У. І., Наумчук С. І. (2019)
Жуковська В. М. - Цифрові виклики кадрового забезпечення підприємства (2019)
Кузьмін О. Є. - Приклади результатів від дії негативних сценаріїв використання програмного забезпечення, Станасюк Н. С., Берднік Д. А. (2019)
Lema H. V. - Corporate social responsibility at emerging market: ukrainian dimension, Oleksiv I. B., Kharchuk V. Yu., Lisovych T. Yu. (2019)
Мельник О. Г. - Особливості моделювання бізнес-процесів підприємства та їх оптимізування в контексті здійснення міжнародної діяльності, Мукан О. В., Злотнік М. Л. (2019)
Горбаль Н. І. - Конкурентна розвідка: сутність, значення, перспективи розвитку, Смерека Л. В., Микитин О. З. (2019)
Лучишин Л. М. - Роль податків і зборів у доходах місцевих бюджетів (2019)
Григор’єв О. Ю. - Перспективні напрями інвестування в українську економіку, Вовчанська І. М., Микитин О. З. (2019)
Жаворонкова Г. В. - Розбудова інноваційно-технологічної інфраструктури в регіоні: теоретико-методологічний аспект, Жаворонков В. О. (2019)
Лісовська Л. С. - Фактори та проблеми налагодження співпраці з питань інновацій в Україні, Лютак О. М., Здоровега М. В. (2019)
Зомчак Л. М. - Наукастинг ВВП України з урахуванням календаря оприлюднення статистичної інформації, Ракова А. С. (2019)
Воробець С. Й. - Оцінювання рівня розвитку країн Європи в контексті моделі сталого розвитку із застосуванням методів теорії нечітких множин, Лесюк О. Ю. (2019)
Герасимчук В. Г. - Промислове відродження як об’єктивна необхідність формування та реалізації нової державної парадигми (2019)
Зеленко Н. М. - Аналіз ринку недержавного пенсійного страхування в Україні: соціально-економічний вимір, Зеленко В. А. (2019)
Балабанова Т. - Грамматические особенности задач-установок упражнений как дидактического дискурса (на материале немецкого языка), Грушецкая Е. (2020)
Вертейко Е. - Причины возникновения вариантов антропонимов на пограничье (2020)
Golyakevich N. - About variations in translation non-finite forms of the verb from English into Russian in the belles-lettres (2020)
Гороф'янюк І. - Вода в магічних віруваннях подолян: етнолінгвістичні спостереження, Волинець В. (2020)
Демешко І. - Морфонологічні класи словотвірних гнізд із членованими вершинними дієсловами в українській мові (2020)
Денисюк В. - Семантична характеристика відтопонімних прикметників Чернігівського літопису (2020)
Ivanchenko M. - Principles of concept fate actualization in English language consciousness (2020)
Мазуркевіч Л. - Словаўжыванне каларатыва зялёны ў тэкстах беларускіх лекавых замоў (2020)
Маланюк М. - Особливості походження та семантики топонімів Канади (2020)
Паляшчук Н. - Тыпы выказнікаў у полацкіх пасланнях (2020)
Петрушэўская Ю. - Нацыянальна-культурны кампанент у складзе ўласна беларускіх прыказак (2020)
Protassowa N. - Die sprachliche Persönlichkeit in der multikulturellen Welt (2020)
Ярмоленка Э. - Функцыянаванне давальнага прыдзеяслоўнага ў старабеларускай літаратурна-пісьмовай мове (2020)
Лопушан Т. - Проблема жіночої емансипації у творах Івана Франка та Стефана Жеромського, Савенко Т. (2020)
Рой С. - Зібрання творів відомих українських і зарубіжних письменників, виданих у другій половині ХІХ ст., у фондах Ніжинського краєзнавчого музею ім. І. Г. Спаського (2020)
Ямчук П. - Вікопомне джерело нашої пам'яті (2020)
Ямчук П. - Вірність українській долі і слову. Одесит. Український професор Євген Миколайович Прісовський (2020)
Інформація для авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Глуханько Л. - Английские заимствования в спортивной терминологии русского языка (2019)
Глуховцева І. - Фраземікон твору Панаса Мирного та Івана Білика "Хіба ревуть воли, як ясла повні?": етнолінгвістичний аспект (2019)
Губич П. - Ідеографічна класифікація фразеологізмів польської мови із семантикою пересування в просторі (2019)
Ільченко О. - Діяльність Національної гвардії України в комунікативній інтерпретації ЗМІ, Горлов А. (2019)
Коваленко Н. - Фраземи на позначення понять "голодний", "голодувати" в діалектному мовленні (2019)
Колоїз Ж. - Дискусійні моменти теорії вставлень (2019)
Молодичук О. - Вербалізація концептуальної парадигми "життя / смерть" в українських народних баладах, Шиманська В. (2019)
Осташ Л. - Лексика села Стриганці як об'єкт лексикографічного опрацювання. З. 7 (зара – засунути), Осташ Р. (2019)
Поліщук Л. - Східноподільські назви традиційного будівництва в загальноукраїнській проєкції (2019)
Repnik O. - Adverbials used metonymically in constructions (2019)
Рингевич В. - Имена существительные в лексиконе Григория Печорина: семантическая и частотная классификация (на материале романа "Герой нашего времени" М. Ю. Лермонтова) (2019)
Соловйова Т. - Змістовно-типологійний аспект прецедентних висловлень в українському політичному дискурсі (на матеріалі дебатів П. Порошенка та В. Зеленського) (2019)
Starostina А. - Epitheta in romanen von I. Melesh "Menschen im Sumpf", "Schneestürme, Dezember" und ihre Übersetzung in die Deutsche sprache (2019)
Титаренко В. - Мовна характеристика листа Сигізмунда-Августа до київського підвоєводи М. Мишки-Варковського (2019)
Chaika O. - Monomials in english for law, Zakatei Yu. (2019)
Шарманова Н. - Лінгвалізація часу в паремійних кліше (2019)
Yakubava V. - Models of interaction between the established and the new knowledge in popular science texts (2019)
Димовська А. - "Голгофа" Леся Гомона в контексті антирелігійного / атеїстичного кітчу української літератури 1920–1930-х років (2019)
Ємельянова М. - Специфіка художнього відображення концептосфери "мала вітчизна" в романі "Оксана" Влодзимежа Одоєвського (2019)
Кавун Л. - Культура / цивілізація в художній інтерпретації українських модерністів 1920-х (2019)
Ямчук П. - Примусова трансформація поетики мистецтва слова в умовах утвердження та подальшого панування окупаційно-тоталітарної дегуманізації українського суспільства в УРСР (рецепція Євгена Маланюка та Олександра Довженка) (2019)
Інформація для авторів (2019)
Вихідні дані (2019)
До читачів (2020)
Переднє слово (2020)
Ахутін А. - Справа Мартина Гайдеґера: рецепція невловимого, Бистрицький Є., Бойченко М., Воронюк О., Дахній А., Єрмоленко А., Іващенко І., Карівець І., Кобець Р., Комаров О. (2020)
Ахутін А. - Гайдеґер: казус філософії (2020)
Кобець Р. - Екзистенційне поняття науки у фундаментальній онтології (2020)
Комаров О. - "Мова є дім буття". Що означає вислів Гайдеґера? (2020)
Карівець І. - Справа мислення Мартина Гайдеґера (2020)
Зборовська К. - Мартин Гайдеґер: вкоріненість у традиції. Інтерв’ю Ксенії Зборовської з Андрієм Дахнієм, Дахній А. (2020)
Морозова Д. - Український золотоуст. Свт. Димитрій Туптало і антіохійська спадщина (2020)
Малахов В. - Зернятка на долоні. Філософські мініатюри (2020)
Ахутін А. - Обговорення перекладу "Метафізики" Аристотеля, Берлянд І., Вестель Ю., Головач У., Зборовська К., Звонська Л., Йосипенко С., Карачевцева Л., Малишев О., Панич О. (2020)
Богачов А. - Гусерлеві феноменологічні осяяння в українському викладі, Вахтель А., Кебуладзе В., Терлецький В. (2020)
Амінов Р. Ф. - Вплив ендоксану на імунну систему щурів, Фролов О. К., Амінова А. С., Гранкіна А. О., Свириденко А. П. (2019)
Бекасова О. Ф. - Показники периферичної крові в жінок при розвитку синдрому гіперстимуляції яєчників, Авраменко Н. В., Кабаченко О. В., Іванова К. Д., Копійка В. В. (2019)
Богдан А. М. - Гостра токсичність та гіпоглікемічна активність 7-хлоро-4-тіозаміщених хіноліну, Бражко С. О., Лабенська І. Б., Бражко О. А. (2019)
Воронова Н. В. - Ефективність дії природних акарицидів на імаго іксодових кліщів (ixodes ricinus), Горбань В. В., Богаткіна В. А. (2019)
Козодавов С. В. - Зимівля водно-болотних птахів у районі дніпровської гідроелектростанції у 2015 – 2019 роках (2019)
Романенко Я. І. - Оцінка біологічної дії похідних 4-гідразинохіноліну, Клімова О. О., Бражко О. А. (2019)
Швидка С. П. - Визначення раціонального обсягу вибірки в паразитологічних дослідженнях бутстреп-методом, Левчук С. А., Сарабєєва Є. В. (2019)
Sarabeev V. L. - Helminth parasites of grey mullets (teleostei: mugilidae) in the mediterranean region: a review, Tkach Ie. V. (2019)
Омельянчик Л. О. - Наукова школа біологічного факультету ЗНУ – "Біоорганічна хімія": здобутки та перспективи розвитку (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Біологічні науки" (2019)
Вихідні дані (2019)
Ахундов В. М. - Приповерхностный эффект в эластичном цилиндре с кольцевыми волокнами под воздействием вращения при свободной посадке, Кострова М. М., Наумова И. Ю. (2019)
Гаценко А. В. - Гомогенізація в’язкопружного трансверсально-ізотропного композиційного матеріалу, Клименко М. І., Корзюков М. О., Діоба Н. О. (2019)
Городецький В. Г. - Дослідження моделі гідроімпульсної системи з нелінійним пружним елементом (2019)
Григоренко Я. М. - Дослідження впливу локального навантаження на напружений стан порожнистих циліндрів з увігнутим гофрованим поперечним перерізом, Рожок Л. С. (2019)
Ігнатченко М. С. - Візуалізація геометричних областей складної форми в паралельних обчислювальних системах зі спільною пам’яттю, Кудін О. В. (2019)
Киричок І. Ф. - Постановка задачі про резонансні коливання і дисипативний розігрів гнучкої циліндричної оболонки з п’єзоактивними шарами з врахуванням деформацій зсуву, Жук Я. О., Чернюшок О. А., Тарасов А. П. (2019)
Козін І. В. - Особливості пошуку оптимальних класифікацій: еволюційні алгоритми, Селютін Є. К. (2019)
Kryvokhata А. G. - Design sound classification iot system with genetic algorithms, Kudin O. V., Gorbenko V. I. (2019)
Кузьменко В. І. - Зв’язані контактні задачі про дію важких штампів зі змінним центром мас, Плашенко С. О. (2019)
Куреннов С. С. - Напруження в клейовому з’єднанні двох коаксіальних труб. спрощена двовимірна модель, Барахов К. П. (2019)
Леонтьєва В. В. - Керованість динамічної системи з гіроскопічною структурою при дії дисипативних сил та сил радіальної корекції з урахуванням певного нелінійного змішаного виду зовнішніх збурень, Кондрат’єва Н. О. (2019)
Михайлишин В. С. - Моделювання пружнопластичних процесів в тілах при відпалі та наступних термомеханічних впливах (2019)
Морозов М. В. - Моделювання стану електрона у циліндричній квантовій точці з оболонкою, Халанчук Л. В. (2019)
Николишин М. М. - Розтяг кусково-однорідної пластини з двома поверхневими тріщинами на прямолінійній межі поділу матеріалів з урахуванням пластичних зон по їх фронту, Опанасович В. К., Куротчин Л. Р., Слободян М. С. (2019)
Остос О. Х. - Дослідження поведінки гумоподібного матеріалу на прикладі термомеханічної задачі про коливання в’язкопружного циліндричного стержня, Жук Я. О. (2019)
Панасенко Є. В. - Збурення крайової задачі для рівняння Ляпунова у просторі Гільберта, Анохін А. І., Гужва А. А., Чміль М. М. (2019)
Selezov I. T. - Timoshenko equation, violation of continuity and some applications (2019)
Сенченков И. К. - Расчет температурного поля и квазистатического напряженно-деформированного состояния подкрепленного оболочкой вязкоупругого цилиндра при нестационарном термическом нагружении, Червинко О. П., Доля Е. В. (2019)
Шейко Т. И. - Математическое и компьютерное моделирование рабочих колес насосов для реализации на 3D-принтере, Максименко-Шейко К. В., Литвинова Ю. С., Морозова А. И. (2019)
Янчевський І. В. - Нестаціонарні вісесиметричні коливання електропружної циліндричної оболонки скінченної довжини, Савченко О. А. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки" (2019)
Процес рецензування (2019)
Вихідні дані (2019)
Ахундов В. М. - Эластоармированная труба из трех слоев с кольцевыми волокнами под воздействием внутреннего давления, Наумова И. Ю., Забродская А. А. (2019)
Базилевич Ю. Н. - Про один підхід до вирішення лінійних рівнянь у частинних похідних першого порядку, Костюшко І. А., Левчук О. С. (2019)
Белова О. В. - Ортотропний прямокутник під впливом плоского штампа, Щербина І. В. (2019)
Галішин О. З. - Неізотермічна повзучість порожнистого циліндра, Склепус С. М. (2019)
Григоренко О. Я. - Чисельний аналіз вільних коливань прямокутних пластин на основі різних підходів, Борисенко М. Ю., Бойчук О. В., Новицький В. С. (2019)
Дем’яненко А. Г. - Динаміка пружних систем з рухомим інерційним навантаженням: механічні, математичні моделі, їх особливості та дослідження, Гурідова В. О., Клюшник Д. В. (2019)
Дихтярук Н. Н. - Контактные задачи для одной и двух предварительно напряжённых полос, усиленных бесконечным стрингером, Ярецкая Н. А. (2019)
Козлов В. І. - Чисельне моделювання нестаціонарних коливань шаруватих тіл обертання з в’язкопружного матеріалу, Зінчук Л. П., Шевченко О. Ю. (2019)
Левчук С. А. - Застосування апарату матриць типу Гріна та матричної алгебри в задачі про статичне деформування круглих пластин дискретно-змінної товщини, Хмельницький A. A., Швидка С. П. (2019)
Сторожук Є. А. - Концентрація напружень у нелінійно-пружній ортотропній циліндричній оболонці з прямокутними отворами, Максимюк В. А., Чернишенко І. С., Корнієнко В. Ф. (2019)
Сулим Г. Т. - Нестаціонарне температурне поле в циліндрі з покриттям при змішаному нагріванні, Турчин І. М., Василько Г. В. (2019)
Хома Н. Г. - Нова постановка крайової 2π-періодичної задачі для гіперболічного рівняння другого порядку в асимптотичній теорії нелінійних коливань, Хома–Могильська С. Г., Хохлова Л. Г. (2019)
Чопоров С. В. - Матриця жорсткості "напівнескінченного" скінченного елемента для слабкостисливого матеріалу на основі моментної схеми, Манько Н. І.-В., Спиця О. Г., Гребенюк С. М. (2019)
Чопорова О. В. - Оптимізація згорткових нейронних мереж та їх ансамблів, Кривохата А. Г. (2019)
Шевченко В. О. - Активне гасіння коливань вала з лопатями поворотно-лопатевої гідротурбіни, Лимаренко Ю. О., Попівщий В. І. (2019)
Шпорта А. Г. - Урахування тертя та зчеплення в контактній задачі для криволінійного сектора, Кагадій Т. С. (2019)
Ярош А. О. - Позитивність дискретної динамічної математичної моделі П. Леслі та її модифікацій, Леонтьєва В. В., Кондрат’єва Н. О., Єлховська Я. А. (2019)
Galchenko A. - Block cipher modes in the deniable encryption, Choporov S. (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету. Фізико-математичні науки" (2019)
Вихідні дані (2019)
Ботнер В. С. - Своєрідність хронотопу в прозі Г. Лупинос (2019)
Галич О. А. - Олесь Гончар і Запоріжжя: щоденникова рецепція (2019)
Дудніков М. О. - Варіанти використання історичного факту в сучасному зарубіжному романі, Мохначова О. В. (2019)
Костецька Л. О. - Художній простір Донбасу в циклі "Розкладання” Любові Якимчук (2019)
Кушнарьова М. Б. - Розмова автора з власним твором: приклади автокомунікації в італійській ренесансній літературі (2019)
Ласкава Ю. В. - Інтерпретація образу останнього кошового Запорозької Січі Петра Калнишевського в історичній поемі В.Северинюка "Україна козацька” (2019)
Ніколаєнко В. М. - Екзистенційний дискурс філософської лірики М. Брацило, Смирнов О. В. (2019)
Новодворчук О. В. - Опозиція образів-символів "вітер / ракета” як стилістичний прийом активізації ідейного змісту оповідання "Були вони смагляві й золотоокі” Рея Бредбері (2019)
Проценко О. А. - "Не грішми – римою-віршем за все плачу…” (природа поетичного світу В. Северинюка) (2019)
Слижук О. А. - Розвиток поезії для підлітків в Україні від давнини до кінця ХХ ст. (діахронний аспект) (2019)
Юферева О. В. - Clamor validus gandershemensis: рецепція творчості ґросвіти гандерсґеймської в сучасній медієвістиці (2019)
Білоусенко П. І. - Словотвірна структура іменників pluralia tantum у староукраїнській мові ХІV–ХVІІ ст., Бойко Л. П. (2019)
Гамали О. И. - Семантика сравнений в поэтике А. Тарковского, Каневская О. Б. (2019)
Жуйкова М. В. - До питання про виокремлення лексико-семантичних варіантів багатозначних дієслів (на матеріалі дієслова залишити) (2019)
Зубець Н. О. - Авторські алюзії у збірці Миколи Білокопитова "Вам таке й не снилося!” (2019)
Калужська Л. О. - Особливості англійськомовного перекладу фразеологічних одиниць в українських політичних текстах (2019)
Корнієнко С. І. - Старослов’янізми в українській мові: від семантики до стилю (2019)
Коца Р. О. - Семантико-стилістична диференціація основ много- і багато- (2019)
Марчук Л. М. - Тематичні групи діалектної фразеології поділля: лінгвокультурологічний аспект (на матеріалі збірки фразеологізмів села Оринин Кам’янець-Подільського району Хмельницької області), Рарицький О. А. (2019)
Микитів Г. В. - Модифікація архетипного символу "вогонь” у сучасному медіатексті (2019)
Міняйло Р. В. - Рибальська лексика і фразеологія як складник національної культури (2019)
Павлюк О. О. - Концепт fierté в романі Ромена Роллана "L'âme enchantée” (2019)
Царьова І. В. - Особливості функціонування сполучників у сучасному юридичному тексті (2019)
Рахно К. Ю. - Відгомін скіфського землеробського свята в легендах Нижньої Наддніпрянщини (2019)
Вимоги до оформлення статей у "Вісник Запорізького національного університету” за фахом "Філологічні науки” (2019)
Вихідні дані (2019)
Абизова Л. - Модернізація освітніх стратегій: перспективи, ризики, сподівання, Єщенко М. (2016)
Бацуровська І. - Експериментальна модель підготовки магістрів до освітньо-наукової діяльності в умовах масових відкритих дистанційних курсів (2016)
Бахмат Н. - Формування фахової компетентності вчителя початкової школи в умовах інноваційного освітнього середовища (2016)
Баранецька Ю. - Стан сформованості культури дозвілля студентської молоді на сучасному етапі розбудови вітчизняної системи освіти (за результатами констатувального експерименту) (2016)
Вайнтрауб М. - Методологічні основи професійної підготовки студентів педагогічного університету зі спеціальності "Охорона праці" (2016)
Василенко Л. - Задоволеність студентів навчальною діяльністю як чинник успішності їхньої професійної підготовки (2016)
Горбатюк О. - Критерії визначення рівня педагогічної майстерності в умовах переходу на стандарти компетентнісної освіти (2016)
Горбенко О. - Наукові підходи щодо сутності феномена "компетентність" (2016)
Даюк Ж.. - Культурно-просвітницька діяльність викладачів Кременецького ліцею (ХІХ–поч. ХХ ст.) у регіоні та в Україні, Овсіюк Н. (2016)
Демченко О. - Сучасні тенденції реформування початкової освіти в США (2016)
Діденко І. - Освітянські з’їзди кінця 1905 – початку 1906 рр. як основний чинник прогресивних зрушень у реформуванні середньої школи в нашій країні (2016)
Дічек Н. - На зламі епох: українські психологи і впровадження особистісно орієнтованої парадигми шкільної освіти (кінець 1980-х – перша половина 1990-х рр.) (2016)
Земба Б. - Насилие между ровесниками в школе и его влияние на самочувствие учеников гимназии, Зайдель И. (2016)
Калаур С. - Потенціал інформаційних технологій у формуванні готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розв’язання конфліктів у професійній діяльності (2016)
Ковальчук Г. - Виховна роль діяльності учнівських виробничих бригад у сільських загальноосвітніх школах України 50-60 рр. XX ст. (2016)
Ковальчук О. - Гуманістичні детермінанти та цінності соціальної роботи (2016)
Кужель М. - Формування нових підходів до занять із фізичної культури у вищих навчальних закладах (2016)
Кучинська І. - Перспективні орієнтири змісту виховного процесу у сучасній вищій школі (2016)
Лещук Г. - Організаційно-педагогічні особливості дистанційного навчання фахівців соціальної сфери (2016)
Максимова О. - Історико-педагогічний аспект виховання толерантної особистості (2016)
Мельник Н. - Методологічні підходи до аналізу професійної підготовки дошкільних педагогів у країнах Західної Європи (2016)
Моцик Р. - Європейський досвід використання дистанційного навчання в освіті та його ефективність, Моцик Л. (2016)
Музиченко С. - Семантичний аналіз поняття професійної самостійності вчителя (2016)
Олексюк Н. - Зміст соціального захисту особи в процесі її соціальної реабілітації (2016)
Онопрієнко О. - Дидактико-методичні підходи до реалізації контролю й оцінювання навчальних досягнень учнів (2016)
Петришин Л. - Синергетичний підхід як необхідний складник процесу підготовки фахівців соціальної сфери до креативної діяльності (2016)
Поліщук В. - Інтелектуальна власність як категорія науково-освітянського простору сучасної України (2016)
Поліщук В. - Форми, методи та підходи до організації самостійної й індивідуальної роботи студентів в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу, Поліщук С. (2016)
Рибалко Л. - Застосування інноваційних підходів до навчання студентів загальній теорії здоров’я (2016)
Самойленко О. - Класифікації хмарних технологій у професійній освіті: педагогічний аспект (2016)
Слозанська Г. - Професійна підготовка майбутніх соціальних працівників у вищих навчальних закладах на основі застосування контекстного підходу (2016)
Сорока О. - Діагностика управлінської культури у майбутніх соціальних працівників (2016)
Черній Г. - Масові відкриті онлайн курси як сучасний засіб підготовки бакалаврів із туризму (2016)
Шандрук С. - Система педагогічної освіти у Сполучених Штатах Америки (2016)
Шевченко С. - Організація навчального процесу у школах національних меншин в умовах незалежної України (1991-1997 рр. ХХ ст.) (2016)
Юзик О. - Особливості використання мультимедійних засобів у процесі підготовки молодших спеціалістів до роботи в системі інклюзивної освіти (2016)
Янченко Т. - Психологічне вивчення дитини як результат еволюції ідей педології (60 – 70-ті роки ХХ ст.) (2016)
Анісімов М. - Застосування графічних редакторів у процесі вивчення навчального предмета "Креслення" (2016)
Гнатенко О. - Сюжетні задачі як засіб розвитку математичного мислення молодших школярів (2016)
Кир’ян Т. - Упровадження новітніх освітніх технологій у сучасній вищій медичній освіті України (2016)
Кобильник Т. - Методичні аспекти навчання однофакторного дисперсійного аналізу з використанням пакету R (2016)
Науменко С. - Модель міжнародних порівняльних моніторингових досліджень якості загальної середньої освіти (2016)
Перетятько В. - Застосування диференційованих завдань на лабораторних заняттях з хімії як засіб дидактичної адаптації студентів-першокурсників, Ткачук О. (2016)
Аліксійчук О. - Культурологічні засади диригентсько-хорової діяльності заслуженого працівника культури України М. А. Олексійчука (2016)
Борисова Т. - Театр як засіб розвитку духовної сфери особистості (2016)
Бурчак І. - Етимологія розвитку спортивно-бального танцю (2016)
Воєвідко Л. - Організація самостійної роботи здобувачів вищої освіти (2016)
Вознюк О. - Методи вокального навчання в класі сольного співу (2016)
Демчик К. - Наступність у змісті та методах навчання образотворчого мистецтва між сучасним дошкільним навчальним закладом і початковою школою (2016)
Зайцева А. - Педагогічні умови формування художньо-комунікативної культури майбутнього вчителя музики (2016)
Заходякин О. - Організація самостійної навчальної роботи студентів мистецьких вузів, Цюлюпа Н. (2016)
Каньоса Н. - Особливості розвитку творчої особистості дитини засобами образотворчого мистецтва (2016)
Карташова Ж.. - Організація інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва на основі інтегративного підходу (2016)
Ковальський Р. - Розвиток професійної рефлексії майбутніх керівників інструментальних колективів (2016)
Лабунець В. - Методика інноваційної інструментально-виконавської підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Лаврентьєва Н. - Творче мислення майбутнього вчителя музики в контексті змісту його професійної підготовки (2016)
Лань Сін Цзюнь - Моделювання процесу наступності фортепіанного навчання студентів з КНР у системі музично-педагогічної освіти України (2016)
Маринін І. - Інструментально-виконавська підготовка вчителя музичного мистецтва в контексті багатофункціональності професійної діяльності (2016)
Мозгальова Н. - Взаємодія педагогічних практик як змістова та процесуальна складова підготовки вчителів музичного мистецтва (2016)
Московчук Л. - Артистичні вміння молодших школярів: зміст, структура та система оцінювання на уроках музичного мистецтва (2016)
Палаженко О. - Технічні та художні компоненти виконавської майстерності музиканта-духовика (2016)
Пастушенко Л. - Технологічний концепт розвитку професійної компетентності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2016)
Прядко О. - Педагогічна спадщина Олександра Мишуги (2016)
Рева В. - Культура музыкального восприятия слушателя: принципы воспитания (2016)
Стратан-Артишкова Т. - Інноваційний аспект творчо-виконавської підготовки майбутнього педагога-музиканта (2016)
Урсу Н. - Домініканський храм Св. Михайла архангела у Кам’янці на Поділлі (2016)
Черкасов В. - Методика роботи з першокласниками над інтерпретацією творів музичного мистецтва (2016)
Чжоу Цянь - Особливості музично-естетичної діяльності у вихованні духовної культури студентів (2016)
Альмерот О. - Діагностичний апарат сформованості комунікативної компетентності майбутніх учителів початкової школи засобами артпедагогіки (2016)
Бабюк С. - Фізична підготовка дітей старшого дошкільного віку під час занять із фізичного виховання (2016)
Бабюк Т. - Вплив вікових особливостей дітей на формування здорового способу життя старших дошкільників та молодших школярів (2016)
Ватаманюк Г. - Організаційно-методичні аспекти роботи з дитячою книжкою в дошкільному навчальному закладі (2016)
Гнізділова О. - Порівняльна дошкільна педагогіка як інтердисциплінарна галузь наукового знання (2016)
Дичківська І. - Інноваційна діяльність майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів у контексті методології синергетичного підходу (2016)
Калініченко Л. - Внесок Г. Костюка у дослідження проблеми формування творчого мислення учнів початкової школи (1950-1960-ті роки) (2016)
Каньоса Н. - Роль учителя початкових класів у формуванні культури здоров’я молодших школярів (2016)
Коржук О. - Чуйна особистість вихователя дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2016)
Луценко І. - Роль дитячої книжки у вихованні людяності в дітей дошкільного віку (2016)
Манжелій Н. - Сутність та структурні компоненти екологічно безпечної поведінки дошкільників, Вашак О. (2016)
Новосельська Н. - Національно-патріотична спрямованість змісту букварів (середина 80-х – середина 90-х років ХХ століття) (2016)
Олійник О. - Сутність педагогічних умов формування емоційної культури старших дошкільників у процесі театралізованих ігор (2016)
Семенов О. - Управлінські засади гурткової роботи зі старшими дошкільниками в позашкільному навчальному закладі (2016)
Бабушко С. - Вивчення англійської мови як іноземної дорослими учнями різних вікових категорій у неформальному/інформальному навчальному середовищі, Соловей Л. (2016)
Галицька М. - Критерії та рівні сформованості у майбутніх фахівців сфери туризму готовності до іншомовного спілкування (2016)
Гордійчук М. - Методика активізації пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в контексті проблеми мовленнєвого розвитку (2016)
Гудима Н. - Технології увиразнення мовлення молодших школярів синонімами (2016)
Денисовець І. - Емоційно-експресивна та комічна природа мовної гри у творах сучасних українських дитячих письменників (2016)
Кужель О. - Психологічні особливості формування англомовної компетентності у читанні з використанням навчальної комп’ютерної програми (2016)
Мартіна О. - Система вправ як засіб розвитку творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстом (2016)
Мєлєкєсцева Н. - Інформаційно-комунікаційні технології у процесі вивчення прикметника на уроках української мови в початкових класах (2016)
Наконечна Л. - Збагачення мовлення молодших школярів емоційно забарвленою лексикою (2016)
Третяк Н. - Методика формування комунікативної компетенції учнів під час вивчення простого речення в початкових класах (2016)
Чепіль М. - Патріотизм як ціннісна орієнтація української молоді у творчому доробку Івана Франка (1856–1916) (2016)
Яцук О. - Лінгводидактичний аспект фоностилістичних засобів увиразнення картин природи в поезії для дітей (2016)
Барановська О. - Міжпредметна інтеграція як провідна тенденція в організації профільного навчання (2017)
Бахмат Н. - Професійно-педагогічна освіта: підготовка вчителів для нової української школи (2017)
Бондар Т. - Особливості фінансування інклюзивної освіти в Канаді (2017)
Браткова О. - Сутність та структура готовності майбутнього юриста до професійної взаємодії (2017)
Власенко Н. - Професійне самовдосконалення вчителя фізичної культури як процес якісних змін його особистісно-професійної сфери і педагогічної діяльності, Кириленко Г., Кириленко О. (2017)
Войтович О. - Методи формування емоційної культури майбутніх вихователів (2017)
Воліченко А. - Теоретичні аспекти підготовки майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту до професійної діяльності, Гогоць В. (2017)
Вонсович В. - Формування управлінської культури керівника сучасної школи (2017)
Горбатюк О. - Інтерактивні форми і методи формування професійної культури майбутнього вчителя (2017)
Городиська О. - Формування педагогічного мислення майбутнього вчителя (2017)
Грошовенко О. - Формування світоглядно-екологічних цінностей майбутніх педагогів: контекст філософсько-концептуального аналізу (2017)
Демченко О. - Особливості підготовки американських учителів початкової школи: історичний досвід та сучасні тенденції, Ломакович В. (2017)
Дічек Н. - Актуальність ідей Ю.З. Гільбуха про ставлення до обдарованих дітей (2017)
Дроздова В. - Використання інтерактивних технологій з драматургійно-рольовим компонентом для розвитку професійних якостей викладача ВНЗ (2017)
Дудка Т. - Діалектичність освітнього процесу європейських університетів ХІХ століття (2017)
Дуткевич Т. - Формування професійного досвіду студентів у процесі вивчення дитячої психології (2017)
Єгоров Р. - Філософсько-психологічна основа педагогічних ідей Львівсько-Варшавської філософської школи (1895 – 1939 рр.) (2017)
Єзерський В. - Динаміка підвищення в підлітків рівня інтересу до занять фізичними вправами у літньому оздоровчому таборі (2017)
Заїка Л. - Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності у контексті застосування технології імітаційного моделювання (2017)
Іноземцев А. - Роль самоосвіти в професійному зростанні майбутнього офіцера-вихователя, Іноземцев Т. (2017)
Каньоса Н. - Особливості адаптації молодших підлітків до навчання в основній школі (2017)
Ковальчук Г. - Формування педагогічної культури майбутніх фахівців з фізичного виховання в умовах навчання у ВНЗ (2017)
Ковальчук-Дорож І. - Педагогічні умови виховання світоглядної культури студентів засобами художньо-трудової діяльності, Ковальчук А. (2017)
Kрaуз A. - Наука сегодня, полупрограммирование в профобразовании современного человека, Палюх М. (2017)
Кучинська І. - Духовно-моральне виховання дітей і молоді: сучасні завдання й перспективи їх вирішення (2017)
Мажец Б. - Моніторинг та аналіз досягнень дітей на основі модифікацій дошкільних виховних програму Польщі (2017)
Момот О. - Траєкторія професійного зростання особистості майбутнього вчителя в здоров’язбережувальному середовищі вищого навчального закладу (2017)
Онишків З. - Педагогічна практика як засіб підготовки студентів до професійної діяльності (2017)
Остапов А. - Технологія формування управлінської компетенції сучасного фахівця з фізичної культури і спорту в умовах спеціалізованих вузів, Гордієнко О., Гордієнко Ю. (2017)
Потапчук Т. - Моральна відповідальність: основні складові поняття (2017)
Рибалко Л. - Організація процесу навчання студентів основ здоров’я та здорового способу життя на засадах компетентнісного підходу (2017)
Сімак К. - Педагогічні передумови розвитку академічної мобільності студентів у Канаді (2017)
Смирнова І. - Професійна підготовка вчителів технологій у зарубіжних країнах (2017)
Соколовський В. - Виховання патріотизму в учнів підліткового віку в процесі позакласної та позашкільної роботи (2017)
Столяренко О. - Психологічні особливості міжособистісних конфліктів у педагогічному колективі мало комплектної школи (2017)
Тарасенко Н. - Методичні рекомендації щодо формування безпечного освітнього середовища в ВНЗ (2017)
Хіля А. - Використання діагностичного потенціал у арт-терапевтичних технологій у соціальній роботі в Україні (2017)
Чепіль М. - Діяльність кафедри загальної педагогіки та дошкільної освіти Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка в умовах української держави (2017)
Червінська І. - Соціокультурний простір громадсько-активної школи Карпатського регіону (2017)
Шапаренко І. - Теоретико-методичні аспекти викладання дисципліни "Екологічна гігієна фізичної культури та спорту" в системі підготовки магістрів із спеціальності "Фізичне виховання" (2017)
Шевченко В. - Життя та діяльність польського дворянин а Фелікса Францовича Мовчановського (кінець ХІХ – початок ХХ століття (2017)
Шевченко С. - Розвиток шкіл з польською мовою навчання в умовах незалежної України як відображення зовнішньої диференціації в організації шкільної освіти (1991–2010) (2017)
Шевчук Л. - Управлінсько-лідерські та підприємницькі здібності школярів: основні аспекти (2017)
Яцзюнь Ван - Комунікативна культура особистості на векторі розвитку "схід-захід" (2017)
Березкіна О. - Особистісний компонент змісту фізичної культури особистості підлітків, Кошельник Т. (2017)
Дяченко-Богун М. - Основні напрями модернізації підготовки майбутніх учителів біології до реалізації здоров’язбережувальних технологій у професійній діяльності (2017)
Колток Л. - Особливості застосування оздоровчих технологій під час вивчення природознавства у початковій школі (2017)
Комарова О. - Система знань старшокласників із загальної біології та її якості (2017)
Лупало О. - Актуалізація емоційно-ціннісного ставлення студентів-медиків до здорового способу життя, Сосненко Є. (2017)
Моцик Р. - Використання Google-сервісів у професійній діяльності педагогічного працівника, Моцик Л. (2017)
Назаренко Т. - Методичні особливості навчання географії в школі (2017)
Науменко С. - Природничо-наукова компетентність як об’єкт моніторингу якості загальної середньої освіти (2017)
Олійник Н. - Формування пізнавальної активності старшокласників у процесі вивчення економіки (2017)
Павлюк Т. - Формування логіко-математичної компетенції дошкільників засобами народної математики (2017)
Перетятько В. - Засвоєння методики надання домашнього завдання майбутніми вчителями хімії, Ткачук О. (2017)
Концур В. В. - Слово про людину і вченого, Муратова О. В. (2008)
Вовк М. А. - Проблема равенства мужчин и женщин в деятельности Международной организации труда (2008)
Гулечко Т. М. - Аспекти організаційної діяльності профспілок із питань інформаційного забезпечення управління закладами позашкільної освіти (2008)
Докашенко В. М. - Одержавлення профспілок у колі статутних повноважень (середина 50-х – середина 60-х рр.) (2008)
Захарова Л. М. - Профспілки України у сфері позаекономічного стимулювання праці (1956 - 1964 рр.), Концур В. В. (2008)
Євсеєнко С. А. - Виникнення й діяльність профспілок серед промислового робітництва Донбасу в 1900 - 1907 роках (2008)
Євсюкова Н. В. - Обумовленість процесу політизації українських профспілок: соціально-економічний аспект (1991 - 2000 рр.) (2008)
Єпішева А. О. - Профспілки й охорона праці в історичному вимірі "відлиги” (2008)
Коваленко Г. В. - Кадровое обеспечение деятельности профсоюзов в условиях трансформации общественных, экономических и социальных отношений в Украине. Проблемы и пути решения (2008)
Коваль Л. Є. - Роль профспілок у маркетинговому управлінні навчальними закладами (2008)
Концур В. В. - Ідеологічна функція українських профспілок у добу "відлиги”: методологія проблеми (2008)
Корольова О. Ю. - Кадрова політика профспілок на кінцевому етапі тоталітаризму (1975 - 1985) (2008)
Коротун О. В. - Виборча система профспілок у світлі повоєнних тоталітарних відносин (1946 - 1950 рр.) (2008)
Навка І. О. - Інтереси національних меншин крізь призму діяльності неурядових організацій (на прикладі профспілок, партій та національно-культурних товариств), Комар Я. В. (2008)
Нейко О. В. - Вопросы подготовки профсоюзных работников и профсоюзных активистов к информационно-разъяснительной работе в трудовых коллективах Донецкой области в первом десятилетии XXI столетия (2008)
Постернак О. О. - Південноросійська буржуазія і профспілкове питання під час революції 1905 - 1907 рр (2008)
Самойленко Є. М. - Гендерна політика як важлива складова діяльності профспілок про посилення свого впливу на суспільно-політичне життя і формування в Україні громадянського суспільства (2008)
Тупиця О. Л. - Профспілки та політичні партії: способи взаємодії в сучасній політичній системі (2008)
Шелиханов Е. В. - Профсоюзное образование: вызовы современности и перспективы развития (2008)
Шемяков О. Д. - Дієздатність профспілок як фактор впливудосягнення тривалої стабільності суспільно-політичної системи незалежної України (2008)
Грідіна І. М. - Духовні цінності українського народу в роки Другої світової війни: до методології дослідження (2008)
Касперович П. М. - Євреї Донеччини у дзеркалі періодичної преси регіону (1991 - 2008 роки) (2008)
Лук’яненко В. П. - Аграрне питання в українських губерніях Росії на початку XX ст. Погляд дореволюційних науковців (2008)
Разумна Н. М. - Досвід земських органів самоврядування з розвитку охорони здоров’я в Україні в к. ХІХ – на поч. ХХ ст. Історіографія проблеми (2008)
Стяжкіна О.В. - Становлення органів Донецької обласної прокуратури (1919 - 1925 рр.) (2008)
Темірова Н. Р. - Технологічний рівень поміщицьких господарств українських губерній Росії доби капіталізму (2008)
Шевченко Т. Б. - Культура України в умовах нової соціальної реальності (2008)
Абакелія Ю. І. - Історичні традиції розвитку україно-болгарських культурних зв’язків до ХХ ст (2008)
Віднянський С. В. - Міжнародні аспекти ядерного роззброєння України та вразливість гарантій її національної безпеки (2008)
Володіна М. О. - НАТО в системі трансатлантичної безпеки США (90-і роки ХХ ст.) (2008)
Докашенко Г. П. - Політичні сили повоєнної Болгарії про стратегію розвитку освітянської сфери (2008)
Каракуц А. М. - Фактор НАТО в процесі об’єднання Німеччини (1989 - 1990 рр.) (2008)
Крапивин А. В. - Трансформация политического режима в Болгарии (конец 80-х – 90-е годы ХХ в.) (2008)
Разумный В. В. - Социально-экономические предпосылки деятельности террористических организаций в арабских странах в 1968 - 1998 гг (2008)
Руда В. В. - Розвиток інтеграційної співпраці західноєвропейських країн під час конфліктів у колишній Югославії (2008)
Тодоров І. Я. - Європейська та євроатлантична інтеграція України: методологічний вимір (2008)
Відомості про авторів (2008)
Вихідні дані (2008)
Титул, зміст (2018)
Новікова А. М. - Фінансування громадських послуг з перевезення пасажирів – рівняння на європейський рівень якості, Ященко Т. М., Ковальчук Н. М., Леонов М. А. (2018)
Агеєв В. Б. - Застосування математичного моделювання SafeFITS у системі управління безпекою дорожнього руху, Горпинюк А. В., Хабутдінов А. Р., Коськовецький В. М. (2018)
Форнальчик Є. Ю. - Рівень насичення автомобільною технікою обласних і міських поселень та кількість ДТП, Гілевич В. В. (2018)
Бойків М. В. - Аналіз досліджень якості обслуговування велосипедного руху, Житенко О. В., Мацех Р. З. (2018)
Шкуротяний Ю. В. - Добровільна сертифікація частин та обладнання КТЗ, Стучинський М. О., Пономарьова Ю. В. (2018)
Вирожемський В. К. - Вплив технологічних температур на зчеплюваність бітумів, модифікованих адгезійними добавками, з мінеральним матеріалом, Кіщинський С. В., Копинець І. В., Соколова О. Б., Гудима І. В., Юнак А. Л. (2018)
Боднар Л. П. - Критерії формування планів обстежень мостів, Коваль П. М., Степанов С. М. (2018)
Вирожемський В. К. - Визначення оптимального варіанту ширини смуги руху на автомобільних дорогах, Нагребельна Л. П. (2018)
Нагребельна Л. П. - Підняті пішохідні переходи, як засіб забезпечення безпеки пішоходів, Беленчук О. В., Кононенко А. О. (2018)
Афонін М. О. - Зміна функціонального стану водія при перевезенні небезпечного наливного вантажу за різної складності дорожніх умов, Постранський Т. М., Семків Д. В. (2018)
Титул, зміст (2018)
Назаренко Я. Я. - Пріоритетні напрями розвитку міського пасажирського транспорту в умовах трансформації соціально-економічного розвитку суспільства (2018)
Омельницький О. - Який транспорт зможе стати альтернативою метрополітену в Україні та швидко витіснити "маршрутки" з наших міст (2018)
Федоров В. В. - Вдосконалений глушник шуму бронеавтомобіля з врахуванням ефекту Доплера, Яновський В. В., Кондратенко В. М. (2018)
Хабутдінов А. Р. - Ергатичні основи комплексного підвищення безпеки та енергоефективності автотранспортних операцій (2018)
Копаниця І. В. - Підтвердження професійної компетентності як один із засобів зниження аварійності на автомобільних дорогах України, Дихтун А. В. (2018)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: пальне чи паливо?, Пономарьва Ю. О. (2018)
Бондар Т. В. - Методика оцінювання безпеки нерегульованих пішохідних переходів за бальною системою, Єфименко Р. В., Петрашенко О. П., Теплюк Є. Ф. (2018)
Золотарьов В. А. - Какие дороги строить: жесткие или нежесткие? (2018)
Литвиненко А. С. - До питання визначення розрахункових значень показників деформативності і міцності зв’язних ґрунтів при розрахунках дорожніх одягів автомобільних доріг (2018)
Коваль П. М. - Міжнародна науково-практична конференція (2018)
Титул, зміст (2018)
Редзюк А. М. - Щодо стратегії підвищення ефективності використання енергії дорожнім транспортом, Клименко О. А. (2018)
Ковальов С. О. - Розроблення електронної системи управління газовими ДВЗ із примусовим запалюванням, переобладнаними на базі дизелів для роботи на зрідженому нафтовому газі (2018)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: спалини, Пономарьова Ю. О. (2018)
Нагайчук В. М. - Особливості гарячого ресайклінгу на дорозі зі зміною гранулометричного складу асфальтобетонної суміші, Ілляш С. І., Терещенко Т. А. (2018)
Nagaychuk V. M. - Experience on implementation of hot in-place recycling of asphalt concrete in Ukraine, Illiash S. I., Tereshchenko T. A. (2018)
Каредін В. С. - Кредо на службі у дорожників, Павленко Н. В. (2018)
Титул, зміст (2019)
Клименко О. А. - Аналіз результатів досліджень викидів забруднювальних речовин легковими автомобілями, що були в користуванні, та імпортовані в Україну з США, Устименко В. С., Колобов К. С., Ричок С. О., Гора М. Д., Науменко Н. О. (2019)
Баранов Г. Л. - Формування концепції інформаційної технології управління міської інтелектуальної транспортної системи, Мнацаканян М. С., Данилова Т. Г. (2019)
Мержиєвський В. В. - Галузевий словник: "гальмовий чи гальмівний", Пономарьова Ю. О. (2019)
Федоров В. В. - Вдосконалений глушник шуму бронеавтомобіля КрАЗ "ФІОНА", Яновський В. В., Ковальчук Д. М. (2019)
Попелиш Д. М. - До стійкості автоцистерни у гальмівному режимі, Селюк Ю. М., Томчук С. М. (2019)
Коваль П. М. - Вплив складу бетону на корозійний стан сталевої арматури та довговічність залізобетонних конструкцій, Зеленовський В. А. (2019)
Боднар Л. П. - Про посібник до Національного стандарту щодо проведення динамічних випробувань автодорожніх мостів, Редченко В. П. (2019)
Александров С. Н. - Опыт борьбы с угольной пылью на шахте имени Дзержинского, ГП "Дзержинскуголь", Берчак Ю. И. (2013)
Аль-Джерди Орва - Управление процессом гидравлического воздействия на угольный пласт с применением специализированного автоматического устройства (2013)
Антипов И. В. - Инструментальные наблюдения конвергенции вмещающих пород и смещения краевой части угольного пласта в очистном забое шахты "Трудовская", Савенко А. В., Стаднюк Е. Д., Жуковцов И. В., Козырь С. В. (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка влияния изменения натяжения конвейерной ленты на параметры процесса виброочистки (2013)
Арефьев Е. М. - Оценка толщины неотделенного в результате виброочистки слоя горной массы на конвейерной ленте (2013)
Бабиюк Г. В. - Распорно-податливая крепь с регулируемыми параметрами, Леонов А. А., Пунтус В. Ф. (2013)
Біла Н. С. - Основні визначення, нормативна база і актуальність проблеми електробезпеки (2013)
Білашенко О. Г. - До питання використання геофізичних методів для вирішення геоекологічних завдань (2013)
Борщевский С. В. - К вопросу исследования основных причин нарушений крепи вертикальных стволов Донбасса, Прокопов А. Ю., Формос В. Ф., Глебко В. В. (2013)
Chmurko M. - Work analysis of frictional joint with the resistance wedge (2013)
Brodny J. - Determining the working characteristic of a friction joint applied in mining yielding support (2013)
Васильковский В. А. - Пикнометрические исследования каменных углей шахт Донбасса: поиск закрытой пористости и зависимости плотности от степени измельчения угля (2013)
Волошина Н. И. - Пути повышения эффективности щитовой выемки, Череповский П. В. (2013)
Гулько С. Е. - Анализ состава и состояния гидротехнических сооружений угольных шахт, Гомаль И. И. (2013)
Деменков П. А. - Геомеханическое обоснование разных схем строительства многофункционального подземного комплекса с пересадочным узлом метрополитена, Карасев М. А. (2013)
Деменков П. А. - Геомеханический прогноз напряженно-деформированного состояния обделок взаимовлияющих перегонных тоннелей (2013)
Касьян Н. - Лабораторные исследования способа закрепления анкера методом статического вдавливания, Дрипан П. С., Андрейко В. А. (2013)
Ефремов И. А. - Охрана окружающей среды и энергообеспечение промышленных горнодобывающих регионов путем создания теплоэнергетических комплексов (2013)
Зуєвська Н. В. - Аварійні явища на міських об’єктах в умовах лесових просадних грунтів в присутності температурного чинника (2013)
Костюк И. С. - Прогнозирование направлений научных исследований по разработке индивидуальных информационных систем для обеспечения безопасности труда шахтеров, Казуб Б. Н. (2013)
Калініченко О. В. - Особливості механізму оптимізації управління страховими ризиками на гірничовидобувних підприємствах (2013)
Калякин С. А. - Пожаровзрывоопасность угля и пылегазовых смесей в шахтах (2013)
Калякин С. А. - Условия разрушения горных пород и строительных конструкций накладными зарядами ВВ в режиме гидровзрывания, Шевцов Н. Р., Стрильчук Р. А., Сирачев И. Ж. (2013)
Калякин С. А. - Управление разрушающим действием взрыва удлиненного шпурового заряда взрывчатого вещества, Шкуматов А. Н., Лабинский К. Н. (2013)
Каменец В. И. - Совершенствование проведения и поддержания выработок уклонного поля шахты "Октябрьский рудник", Татаренко Н. Н. (2013)
Клочко И. И. - Обоснование и расчет предельного пролета породного слоя над выработанным пространством, Лобков Н. И. (2013)
Кольчик Е. И. - Влияние труднообрушаемой основной кровли угольных пластов на метановыделение в выемочные выработки, Волошина Н. И., Кольчик А. Е. (2013)
Копылов А. Б. - Геомеханическое обоснование особенностей поддержания горных выработок в слабых глинистых породах, Харламов А. Е. (2013)
Литвинский Г. Г. - Учет формы образца при испытаниях бразильским методом, Бикяшева Ю. Н. (2013)
Литвинский Г. Г. - Оптимальный прокатный профиль для рамной крепи, Фесенко Э. В. (2013)
Манидина Е. А. - К вопросу снижения аэродинамического шума на промышленных предприятиях, Белоконь К. В., Румянцев В. Р., Матухно Е. В. (2013)
Кратт О. А. - Побудова цифрової моделі проекту вуглевидобутку для кількісного дослідження його ризиків, Мерзлікін А. В., Назимко В. В. (2013)
Негрей С. Г. - Поддержание выемочных выработок для обеспечения их эксплуатационного и безаварийного состояния, Негрей Т. А., Курдюмов Д. Н. (2013)
Петренко Ю. А. - Новые способы повышения устойчивости выработок, закрепленных податливой крепью, Новиков А. О., Резник А. В., Шестопалов И. Н., Петришин Р. И. (2013)
Приходько С. Ю. - Возможности применения современных технологий в экологии, Курапов С. А. (2013)
Приходько С. Ю. - Системный метод оценки устойчивого функционирования природно-промышленных систем, Поляков П. И., Грищенков Н. Н. (2013)
Прокопенко Е. В. - Создание динамической модели для рационального размещения пород в отвале (2013)
Резник А. В. - Анализ состояния горных выработок глубоких шахт Донбасса (2013)
Рябич О. М. - Реформування вугільної галузі і створення вільного біржового ринку вугілля (2013)
Самойлов В. Л. - Разработка мероприятий по повышению добычи угля из очистного забоя пласта k6н шахты имени В.И. Ленина ГП "Макеевуголь", Подкопаев С. В., Рубан Я. И. (2013)
Сахно И. Г. - Лабораторные исследования изменения скорости гидратации и фазового состояния саморасширяющихся смесей при воздействии электрического поля (2013)
Стариков Г. П. - Перспективы отработки выбросоопасных угольных пластов на больших глубинах, Худолей О. Г., Навка Е. А., Пилюгин Д. В. (2013)
Ступнік М. І. - Організаційно-методичні положення розробки ефективних схем розкриття родовищ на шахтах Кривбасу концентраційними горизонтами (2013)
Тарабаева И. В. - Автоматизация проектирования технологических схем сушки обогащенного угля (2013)
Терещук Р. Н. - Шахтные исследования поведения приконтурного массива наклонных горных выработок, закрепленных рамно-анкерной крепью (2013)
Фролов О. О. - Обґрунтування раціональних відстаней між циліндричними зарядами при їх підриванні в скельному масиві гірських порід (2013)
Шубин А. А. - Оценка состояния торкретбетонных конструкций с фибронаполнителем (2013)
Гуревич Р. С. - Професійна спрямованість вивчення загальноосвітніх дисциплін у профільній школі (2012)
Горбатюк Р. М. - Проектування педагогічної системи підготовки інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2012)
Гордієнко М. Г. - Феномен відкритої освіти як наслідок інформатизації суспільства (2012)
Зубченко О. С. - Iнформацiйно-комyнiкацiйні тexнологiї у пeдагогiчнiй тeорiї та практицi Вeликобританiї (2012)
Макаренко О. А. - Комп’ютерна етика як складова професійної етики педагога (2012)
Маладика Л. В. - Практичний аспект організації самостійної роботи в умовах реалізації основних вимог Болонського процесу (2012)
Поліщук Н. М. - Здоров'язбігаюча компетентність особистості: сутність, структура (2012)
Толок І. В. - Методика проведення експериментального дослідження формування психолого-педагогічної компетентності військових фахівців оперативно-тактичного рівня підготовки (2012)
Требенко Д. Я. - Порівняльний аналіз змісту курсів вищої алгебри різних університетів світу (2012)
Шевчук С. В. - Дистанційне навчання в системі нових педагогічних технологій (2012)
Алексєєнко-Лемовська Л. В. - Становлення слова у дітей дошкільного віку: теоретичний аспект (2012)
Білянін Г. І. - Формування комунікативної компетентності здібних до педагогічної діяльності учнів (2012)
Бобовська Х. Ю. - Методика навчання учнів старших класів технології оздоблення виробів художнього розпису тканини у гуртковій роботі, Бобовська М. Ю., Бобовська З. В. (2012)
Бутурлим Т. І. - Технології формування ґендерної культури старшокласників засобами української літератури (2012)
Гончарова І. В. - Використання методичних прийомів під час проектування початку та кінця уроку математики (2012)
Грицик Т. А. - Розвиваємо творче мислення учнів на уроках математики (2012)
Данильчук О. М. - Сучасні інформаційні технології в навчанні та розвитку обдарованих дітей з математики, Сердюк І. В. (2012)
Дідик Л. В. - Навчання молодших школярів говорінню з використанням методу "Total Physical Response" на уроках англійської мови в загальноосвітній школі (2012)
Жук І. В. - Фахова компетентність вчителя математики під час виконання наближених обчислень (2012)
Казьмірчук Н. С. - Трудове навчання у контексті гуманітарно-освітнього процесу (2012)
Лов’янова І. В. - Проблеми використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання в процесі математичної освіти старшокласників (2012)
Матохнюк Л. О. - Деякі аспекти вдосконалення пізнавальної активності учнів і студентів у процесі викладання точних наук, Боровик Г. Д. (2012)
Москаленко О. А. - Підготовка вчителя математики: організаційно-процесуальний компонент, Москаленко Ю. Д., Марченко В. О. (2012)
Романишин Р. Я. - Реалізація компетентнісного підходу у навчанні молодших школярів у нових програмах і підручниках з математики (2012)
Рудницька-Юрійчук І. Р. - Організація самостійної ігрової діяльності в українському дитячому садку в Канаді (2012)
Салтановська Н. І. - Прийоми усних обчислень як засіб розвитку особистості учня основної школи, Моспанок В. О. (2012)
Шаповалова Н. В. - Сучасні підходи до навчання еліптичної геометрії, панченко Л. Л. (2012)
Дьоміна О. В. - Самооцінка мотиваційних станів учнів професійного ліцею-шлях до ефективного уроку (2012)
Лозинська Л. І. - Методологічні засади професійно-технічної підготовки дизайнерів одягу (2012)
Луговська Е. М. - Компетентнісний підхід до формування фахової компетентності майбутніх техніків-механіків сільського господарства в процесі професійної підготовки (2012)
Слатвінська О. А. - Використання "кейс"-методу як засобу для формування дидактичних комплексів у професійно-технічній освіті (2012)
Собко Я. М. - Педагогічні умови організації спільної діяльності викладача та учнів ПТНЗ у процесі ігрового проектування (2012)
Якимович Т. Д. - Особливості методів формування умінь у процесі професійно-практичної підготовки (2012)
Кристопчук Т. Є. - Застосування мультимедійних технологій у професійній підготовці фахівців у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації в умовах інформатизації вищої освіти, Люльчик В. О. (2012)
Лутковська С. М. - Проблеми екології й становлення екологічної освіти в аграрних коледжах України (2012)
Токарчук О. М. - Педагогічні умови формування математичної компетентності фахівців економічного профілю у процесі вивчення математичних дисциплін (2012)
Шевчук Н. І. - Пріоритети превентивності в організації виховного процесу в навчальному закладі (з досвіду роботи) (2012)
Авраменко О. Б. - Науково-методологічні основи формування технічних знань (2012)
Акуленко І. А. - Методична аналітико-синтетична діяльність майбутнього вчителя математики профільної школи (2012)
Алімасова Д. П. - Теоретичні аспекти інформатичної компетентності в процесі підготовки майбутніх менеджерів готельного та туристичного підприємств (2012)
Антонюк Л. В. - Дослідження готовності майбутніх вчителів математики до навчально-дослідницької діяльності, Зарудня Т. О. (2012)
Благодир Л. А. - Превентивна культура вчителя математики: знання та уміння (2012)
Блажко О. А. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки студентів до профільного навчання хімії (2012)
Босовський М. В. - Методика вивчення теореми про границю проміжної послідовності та монотонних послідовностей, Бочко О. П. (2012)
Бойчук В. М. - Підготовка майбутнього вчителя технологій у вищому педагогічному навчальному закладі, Зброжек І. С. (2012)
Боблієнко О. П. - Педагогічні умови формування поліхудожньої компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Браніцька Т. Р. - Вивчення поняття "конфлікт" у працях вітчизняних та зарубіжних авторів (2012)
Bryga T. R. - The concept of educational management (2012)
Бубнова М. Ю. - Особливості створення електронних курсів з математичних дисциплін у системі дистанційного навчання Moodle (2012)
Бузінська Я. М. - Проблема підготовки та перепідготовки вчителів початкової школи (2012)
Вассалатій Ю. В. - Умови впровадження спецкурсу з організації самостійної роботи у профільній школі для майбутніх вчителів математики (2012)
Гаєвець Я. С. - Підготовка майбутніх учителів до навчання математики молодших школярів (2012)
Гнатюк Н. Є. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців біотехнічного профілю та шляхи їх розв’язання (2012)
Головченко О. В. - Лекція - як засіб формування компетентності майбутніх лікарів у контексті інтеграції медичної освіти до європейського інформаційного простору, Кравчук М. Г. (2012)
Гомонюк О. М. - Особливості формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів з позицій компетентнісного підходу (2012)
Гуменюк С. В. - Гуманізація і демократизація фізичного виховання на основі особистісно орієнтовного підходу (2012)
Гусак Л. П. - Організація самостійної діяльності студентів у процесі актуалізації знань і вмінь з вищої математики (2012)
Гусєва В. О. - Проблеми готовності вчителів початкових класів до забезпечення наступності навчання між початковою та середньою ланками шкільної освіти (2012)
Дідух Л. І. - Використання веб-квестів у процесі вивчення гуманітарних дисциплін (2012)
Денькович І. В. - Управління якістю освіти у ВНЗ (2012)
Джулай Л. - До питання алгоритму дидактичної обробки навчального матеріалу (2012)
Єнигін Д. В. - Інтегральний аналіз феномену "проективне вміння" (в аспекті формування проективних умінь майбутніх учителів іноземних мов) (2012)
Закусило А. І. - Про використання комп’ютерних технологій під час математичної обробки результатів експерименту в процесі підготовки магістрів технологічної освіти (2012)
Ільчук В. В. - Роль бібліотеки в професійному становленні сучасного студента (2012)
Кабак В. В. - Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до використання комп’ютерних технологій (2012)
Кадемія М. Ю. - Використання технології "Веб-квест" у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців (2012)
Карпушина М. Г. - Роль міжпредметних зв’язків у формуванні вмінь розв’язувати проблемні ситуації майбутніми офіцерами-прикордонниками (2012)
Кобися В. М. - Педагогічні аспекти використання систем онлайнового офісу у навчальному процесі (2012)
Коношевський Л. Л. - Формування методичної й інформаційної культур майбутніх учителів математики засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Ноношевський О. Л. (2012)
Кондратюк В. Д. - Розвиток творчої особистості учнів на уроках "Технологій" засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Креденець Н. Д. - Сучасні інформаційні технології як основа компетентнісно-орієнтованого формування професіоналізму спеціалістів у процесі їхньої освітньої підготовки (2012)
Кучер З. С. - Формування професійно-технологічної компетентності студентів засобами інформаційних технологій (2012)
Кучер С. Л. - Проектування дизайнерських компетенцій майбутнього вчителя технології в умовах кредитно-модульної системи навчання (2012)
Кушнір В. С. - Інформаційні ресурсні джерела як засіб формування іншомовної компетенції майбутніх лікарів під час самостійної роботи (2012)
Ленчук І. Г. - Психолого-педагогічні основи реалізації ідей і методів конструктивізму в евклідовій геометрії (2012)
Максимчук І. А. - Провідні компоненти змісту діяльності вчителя фізичної культури у контексті розвитку педагогічної майстерності (2012)
Мартинова Н. С. - Професійна підготовка майбутніх менеджерів туризму як психолого-педагогічна проблема (2012)
Матяш О. І. - Актуальні проблеми формування методичних компетенцій майбутніх учителів математики (2012)
Михайленко Л. Ф. - Деякі форми позанавчальної роботи у фаховій підготовці вчителя математики, Коношевський О. Л. (2012)
Міхо О. І. - Використання електронних презентацій в професійній підготовці фахівців сфери туризму (2012)
Моштук В. В. - Місце інформаційних технологій у проектно-технологічній діяльності майбутнього вчителя технологій і креслення (2012)
Наконечна Л. Й. - Використання інтерактивних технологій навчання для формування професійної компетентності майбутніх учителів математики (2012)
Нелін Є. П. - Підвищення якості фахової підготовки вчителя математики засобами педагогічного тестування, Сушко Ю. С. (2012)
Панасюк Н. Л. - Організація експериментальної перевірки моделі системи формування економічних знань майбутніх інженерів-педагогів (2012)
Петруняк Н. Є. - Тенденції розвитку гендерної педагогіки (2012)
Половенко Л. П. - Дослідження чинників забезпечення якості професійної підготовки майбутніх фахівців з економічної кібернетики (2012)
Полудьонна Н. С. - Рейтингова оцінка як елемент системи діагностики якості результату навчальної діяльності курсантів (студентів, слухачів) у вищому юридичному навчальному закладі (2012)
Протас О. Л. - Підготовка майбутніх соціальних педагогів до супроводу професійного самовизначення старшокласників засобами впровадження інноваційних технологій (2012)
Прус А. В. - Формування методичних компетентностей вчителя на заняттях із методики навчання математики (2012)
Радченко С. П. - До питання про інформатизацію самостійної роботи студентів у вивченні математичних дисциплін (2012)
Савюк Л. А. - Проектирование дистанционных курсов студентов инженерного уровня подготовки (2012)
Самохіна Н. М. - Новий погляд на проблему готовності майбутніх учителів музики до музично-просвітительської діяльності (2012)
Свірщук Н. С. - Теоретична готовність майбутніх учителів фізичної культури до фізкультурно-рекреаційної роботи в школі (2012)
Сиверин Ю. В. - Реалізація компетентнісного підходу у підготовці фахівців сфери зв'язку: теоретичний аспект (2012)
Синчишина О. А. - Соціально-педагогічні аспекти супроводу навчального процесу з використанням сучасних інформаційних технологій (2012)
Слободиська О. А. - Mультимедійна презентації як форма самостійної науково-дослідної роботи студентів при вивченні курсу "Соціологія" (2012)
Спринчук Н. О. - Інтеграція медіаосвіти вчителів початкових класів у систему післядипломної освіти (2012)
Сторчова Т. В. - Методика презентації граматичного матеріалу часів системи перфекта латинської мови студентам-германістам (2012)
Стечкевич О. О. - Особливості реалізації компетентнісного підходу в професійній підготовці учнів ПТНЗ (2012)
Тягай І. М. - Активні методи навчання математичних дисциплін у вищій школі (2012)
Федорина Т. П. - Сутність техніко-конструкторської підготовки студентів в сучасних умовах (2012)
Фурман О. А. - Шляхи та методи активізації навчально-пізнавальної діяльності засобами комп’ютерних технологій (2012)
Цвілик С. Д. - Системний підхід у дослідженні наступності професійної підготовки вчителя технологій, Гаркушевський В. С. (2012)
Шевчук Л. О. - Іншомовна підготовка фахівців технічного профілю в умовах Болонського процесу (2012)
Цюприк А. Я. - Проблема самостійної діяльності студентів у контексті компетентнісного підходу (2012)
Якимович О. Н. - Результати дослідження формування соціально-економічних знань майбутніх фахівців сфери обслуговування (2012)
Яровенко А. Г. - Компетентнісний підхід до проектування навчальних програм (2012)
Сорока О. В. - Вдосконалення процесу адаптації молодших школярів до навчання у середній загальноосвітній школі за допомогою методів арт-терапії (2012)
Сметанюк Л. В. - Підтримка використання регулярних виразів в комп’ютерних системах тестування (2012)
Требик О. С. - Новітні інформаційні технології в курсі "Алгебра і початки аналізу" (2012)
Ярмоленко В. О. - Складові результативності процесу розвитку інтелектуальної культури студентів-економістів як об’єкти моделювання: практичний аспект, Поліщук Н. В., Бондар М. В. (2012)
Деркач О. О. - Концептуальні засади педагогіки життєтворчості та їх реалізація в умовах оновлення системи вищої професійно-педагогічної освіти (2012)
Драч І. І. - Основні підходи до визначення професійної компетентності педагога (2012)
Дубовик О. В. - Пріоритети реформування професійної освіти США (2012)
Жорова І. Я. - інновації в системі післядипломної освіти Eкраїни (30-40-і рр. XX століття) (2012)
Захарчук М. Є. - Підготовка фахівців у сша до роботи в інклюзивному освітньому середовищі (2012)
Кохановська О. В. - Трансформація основних елементів дидактичної системи у використанні дистанційних технологій (2012)
Макєєв С. Ю. - Аналіз досвіду впровадження ікт у навчальний процес загальноосвітніх навчальних закладів у країнах Європи та США (2012)
П’ятак М. М. - Можливості соціальних сервісів Google у контексті інформатизації освіти (2012)
Петришин О. Л. - Організація науково-дослідної роботи студентів екологічного профілю в університетах США (2012)
Плахотнюк Г. М. - Галузева термінологія - засіб формування іншомовної професійної комунікативної компетенції (2012)
Поддубей О. В. - Стан розвитку відкритої освіти у зарубіжних країнах: італійський досвід (2012)
Попко І. А. - Передумови виникнення дистанційного навчання у франкомовній Канаді (2012)
Скрипник А. В. - Патронатне виховання дітей, позбавлених батьківського піклування, в США (2012)
Федоренко С. В. - Креативність особистості у контексті сучасної освіти для сталого розвитку (2012)
Гуревич Р. С. - Моніторинг навчальних досягнень учнів в умовах профільного навчання (2012)
Байкачова К. В. - Сучасний стан і проблеми економічної освіти молодших школярів (2012)
Баранецька Ю. М. - Проблема виховання дітей та молоді в історії зарубіжної та вітчизняної педагогічної думки: філософсько-культурологічний аспект (2012)
Бордакова О. М. - Основні форми профорієнтаційної роботи з учнівською молоддю в Україні та Польщі (2012)
Гавриліна О. В. - Психолого-дидактичні та методичні основи дослідницької діяльності старшокласників у процесі поглибленого вивчення елементів інтегрального числення (2012)
Гаркуша С. В. - Моніторинг розподілу учнів загальноосвітніх навчальних закладів на групи здоров’я (2012)
Григорович А. Г. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій У системі роботи з обдарованою молоддю в Дрогобицькому педагогічному ліцеї, Заяць О. В., Хлопик Р. М. (2012)
Дмитренко Л. И. - Подготовка студента к работе над формированием музыкального мышления младших школьников (2012)
Ємельова А. П. - Внесок предводителя дворянства Е. К. Бродського в розвиток трудового навчання в Катеринославській губернії (2012)
Іванова О. І. - Педагогічна підтримка проектування самозмін молодших підлітків (2012)
Комарівській В. Д. - Створення динамічних об’ємних рисунків до задач з стереометрії використовуючи геометричне середовище Geogebra (2012)
Косовець О. П. - Метод асоціацій у викладанні інформатики слухачам з особливими потребами (2012)
Матвієнко В. Г. - Елективні курси як важлива складова допрофільної економічної освіти (2012)
Мельник Г. М. - Розвиток творчого потенціалу учнів на уроках трудового навчання (2012)
Мішак В. М. - Вплив корелятивної дидактики на форми та методи викладання релігії в австрійських школах (2012)
Онофрійчук Л. М. - Розвиток пізнавальної активності школярів в умовах сценічно-ігрової діяльності (2012)
Палій А. А. - Когнітивно-стильовий підхід до діагностики і психологічного супроводу інтелектуально обдарованих учнів (2012)
Чумак Л. В. - Деякі аспекти деонтологічного виховання учнів старших класів (2012)
Василина С. І. - Розвиток критичного мислення учнів професійно-технічних навчальних закладів у вивченні правознавчих дисциплін (2012)
Вдович С. М. - Стан використання сучасних освітніх технологій у професійній підготовці майбутніх фахівців у ПТНЗ (2012)
Височина Т. М. - Особливості формування системи підготовки кваліфікованих робітників у ар крим у 20-40 роки ХХ століття (2012)
Дегтярьова Г. С. - Організація педагогічної взаємодії в процесі професійної підготовки фахівця в ПТНЗ (2012)
Мацейко О. В. - Теоретичні основи використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійно-технічній освіті (2012)
Палка О. В. - Смартфон як засіб активізації навчання на заняттях з іноземної мови у ПТНЗ (2012)
Сліпчишин Л. В. - Моделювання організації творчої діяльності учнів у рамках комплексу "ПТНЗ – будинок техніки – мала робітнича академія" (2012)
Кордонська А. В. - Ефективність використання інноваційних комп’ютерних технологій на заняттях української словесності (2012)
Лебеденко Ю. М. - Роль інтерактивних методів навчання у формуванні творчої особистості педагога, Лебеденко І. С. (2012)
Лутковська С. М. - Екологічна освіта – сфера змін у суспільній свідомості широких соціальних і освітніх парадигм (2012)
Очкань Г. О. - Творчі завдання як засіб соціокультурної лінії на заняттях української мови у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації (2012)
Попова О. О. - Системий підхід до вирішення проблеми девіантної поведінки студентів вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, Гринчук О. Д. (2012)
Цирульник С. М. - Нові підходи до виконання лабораторних робіт з дисципліни "підсилювальні пристрої", Метелиця А. О., Ткачук В. М. (2012)
Антонюк Л. В. - Проектування методики формування готовності майбутнього вчителя фізико-математичних дисциплін до навчально-дослідницької діяльності (2012)
Атаманська К. І. - Модульне навчання в процесі формування професійного іміджу майбутнього соціального педагога (2012)
Беженарь Ю. П. - Использование компьютерно-графического моделирования в художественно-графической подготовке учащихся, Бойчук В. Н. (2012)
Браніцька Т. Р. - Особливості попередження конфліктних ситуацій у студентському колективі (2012)
Буга О. І. - Роль і місце педагогічних технологій у економічній підготовці майбутніх учителів трудового навчання (2012)
Волошина Т. А. - Развитие творческих способностей студента (2012)
Гаврілова Л. Г. - Використання музичних мультимедійних програм, електронних шкіл і тренажерів з метою формування інформаційної компетентності майбутніх учителів музики (2012)
Гапонова В. М. - Методика використання засобів інтерактивних технологій на заняттях гуманітарного циклу з метою підвищення готовності майбутніх офіцерів-прикордонників до професійної діяльності, Кирилюк В. В. (2012)
Головченко О. В. - Практичне заняття з медичної паразитології як засіб формування компетентності майбутніх лікарів, Кравчук М. Г., Груша М. М., Панчук О. В. (2012)
Гомонюк О. М. - Розкриття сутності поняття "соціально-педагогічна діяльність" у працях вітчизняних і зарубіжних дослідників (2012)
Горбатюк Р. М. - Визначення готовності майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю до професійної діяльності (2012)
Деркач Ю. Я. - Проблема естетичного виховання студентів у навчально-виховному середовищі педагогічного коледжу (2012)
Дідух Л. І. - Використання веб-квестів у вивченні гуманітарних дисциплін (2012)
Довгаль О. П. - Електронний підручник як засіб індивідуалізації навчання в процесі вивчення математичного аналізу в педагогічних університетах (2012)
Долгош К. І. - Використання презентацій POWER POINT у процесі вивчення іноземної мови спеціальності (2012)
Дягілєва Л. Д. - Роль метафори у навчанні майбутніх правоохоронців французькій юридичній термінології (2012)
Кадемія М. Ю. - Інформаційно-комунікаційна компетентність магістрів –педагогів, Савчук І. В. (2012)
Кірей К. О. - Діяльнісний підхід у процесі теоретичної підготовки майбутніх менеджерів (2012)
Ковалькова Т. О. - Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі (2012)
Ковтонюк М. М. - Конструювання і моделювання навчальної математичної дисципліни як методологічна основа розробки технології навчання (2012)
Колісник-Гуменюк Ю. І. - Роль гуманітарної підготовки у становленні професійних якостей майбутніх медиків (2012)
Копитков Д. М. - Моделювання успішності навчання майбутніх фахівців з організації перевезень і управління на автомобільному транспорті як основа формування їхньої професійної компетентності (2012)
Кравчук О. М. - Формування у студентів готовності до розвитку свого творчого потенціалу в процесі самоосвітньої діяльності, Кравчук М. А. (2012)
Краєвська О. Д. - Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців у реаліях і перспективах інформаційного суспільства (2012)
Крецька Ю. А. - Формування професійної мотивації майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Кулеша Н. П. - Психологічні особливості адаптації студентів i курсу навчання у вищих навчальних закладах (2012)
Лазебна О. М. - Формування професійної компетентності у процесі навчання спеціальним дисциплінам майбутніх фахівців екологічного профілю, Шевченко В. Г. (2012)
Максимович О. М. - Ціннісні орієнтири сучасної системи економічного виховання як вихідна ланка становлення життєвої позиції особистості, Стефанків О. М. (2012)
Максимчук Б. А. - Рівні підготовленості майбутніх учителів у процесі формування валеологічної компетентності (2012)
Матвійчук Л. А. - Інноваційні аспекти формування професійних знань майбутніх фахівців інженерів-програмістів у вищих навчальних закладах (2012)
Мовчан В. О. - Практичні аспекти формування екоетичного світогляду студентів, Ілюк Н. А. (2012)
Павлова Н. С. - Спеціальні курси з інформатики на педагогічному факультеті, Гнедко Н. М. (2012)
Петрицин І. О. - Використання навчальних мультимедійних відеофільмів у професійній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Петрицин О. І. - Мультимедійні навчальні технології як засіб формування професійних знань і вмінь майбутнього вчителя (2012)
Попадич О. О. - Цілі та зміст правого виховання майбутніх фахівців комп’ютерної галузі у вищій школі (2012)
Прокоф’єва М. Ю. - Зміст і структура спецкурсу для майбутніх учителів початкових класів "індивідуалізація та диференціація навчання молодших школярів" (2012)
Раскалинос В. Н. - Использование контекстного обучения в формировании профессиональной компетентности социального педагога (2012)
Романенко Ю. А. - Проблеми впровадження методики портфоліо студента у навчальний процес ВНЗ (2012)
Савченко К. Ю. - Моделювання педагогічних ситуацій як засіб формування професійної компетентності майбутніх учителів (2012)
Савченко Л. О. - Використання педагогічної діагностики як основа успішності навчання майбутніх учителів (2012)
Саприкіна Л. В. - Зміст професійної компетентності майбутніх дизайнерів одягу (2012)
Соколова І. В. - Проблеми впровадження новітніх інформаційних технологій у навчальний процес вищих навчальних закладів, Грузнова С. В. (2012)
Соколюк О. В. - Визначення готовності майбутніх фахівців фізичного виховання до здійснення дистанційного навчання (2012)
Сулима Т. С. - Формування творчих педагогічних Умінь як складової професійної компетентності майбутніх педагогів професійного навчання (2012)
Тарнауз О. І. - ключові компетентності майбутніх учителів-філологів (2012)
Тверезовська Н. Т. - Міжнародні стандарти забезпечення якості освіти, Касаткін Д. Ю. (2012)
Тинний В. І. - Інформаційно-комунікаційні технології як засіб реалізації самоосвітньої діяльності фахівців з економіки (2012)
Товканець Г. В. - Застосування інноваційних методів навчання у процесі підготовки майбутніх фахівців економічного спрямування (2012)
Трояновська Т. І. - Методи кластерного аналізу у сприйнятті студентами навчального матеріалу дистанційного курсу, Непийвода М. В., Бортнік В. М. (2012)
Федорук Г. М. - Компетентність як педагогічна категорія (2012)
Хижняк І. А. - Структура та зміст електронного навчально-методичного комплексу з методики навчання української мови (2012)
Хом’юк І. В. - Компетентнісний підхід як методологічна основа формування професійної мобільності майбутніх інженерів (2012)
Хотунов В. І. - Діагностика навчальних досягнень з математики майбутніх фахівців з інформатики та обчислювальної техніки в коледжі (2012)
Хоцкіна С. М. - Дидактична модель формування комунікативної компетентності майбутніх викладачів економіки (2012)
Худенко О. М. - Післядипломна освіта як інноваційне середовище розвитку індивідуального стилю професійної діяльності вчителя (2012)
Цюра С. Б. - Сучасний стан організації білінгвальної освіти для національних меншин в Україні, Боднарчук Т. В. (2012)
Шевченко І. А. - Сучасні підходи до визначення сутності поняття фахова компетентність учителів природничих дисциплін (2012)
Шереметьева Ю. А. - Профессиональная подготовка инженеров-педагогов швейного профиля: особенности и современное состояние (2012)
Шпортун О. М. - Розвиток комунікативної компетентності майбутніх учителів (2012)
Шпиталевська Г. Р. - Можливості змісту спецкурсу у процесі підготовки майбутніх учителів початкових класів до формування загальнокультурної компетентності молодших школярів (2012)
Яскевіч О. В. - Педагогічні умови формування інформаційної компетентності викладача іноземної мови (2012)
Авшенюк Н. М. - Світовий досвід використання потенціалу транснаціональної вищої освіти у розвиткові країн: уроки для України (2012)
Андрущенко Н. О. - Освіта впродож життя-шлях до успіху, Власенко А. М. (2012)
Гагіна Н. В. - Моделювання процесу формування в майбутніх менеджерів умінь конструктивної взаємодії в ситуації конфлікту (2012)
Горбатюк Р. М. - Комп’ютерне моделювання як ефективний метод підготовки фахівців у галузі інформаційно-комунікаційних технологій (2012)
Гордієнко Т. В. - З історії становлення багаторівневої педагогічної освіти (2012)
Грітченко А. Г. - Підвищення педагогічної ефективності навчання у процесі використання мультимедіа, Захаревич М. А. (2012)
Давиденко О. В. - Становлення середньої освіти на теренах окупованої Польщі (1939-1944 рр.) (2012)
Довгань Л. І. - Концептуальні засади формування полікультурних цінностей в освітніх закладах США (2012)
Коржов О. Ю. - Особливості розвитку феномену глобалізації сучасних соціокультурних процесів засобами гуманітарно-інформаційних технологій (2012)
Кравченко Т. В. - Особливості інженерно-педагогічної освіти з урахуванням вимог європейського освітнього простору (2012)
Павлюк О. С. - Аналіз підходів визначення професійного самовдосконалення у педагогічній сфері (2012)
Погоріла І. О. - Сімейна медицина як перспективний напрямок удосконалення системи охорони здоров’я громадян України (2012)
Тулашвілі Ю. Й. - Ефективність формування iнформацiйно-комунікативної компетентності в осіб із порушеннями зору в умовах професійної комп’ютерної підготовки (2012)
Ушаков А. С. - Електронний навчальний контент в аспекті навчання іноземних мов (2012)
Ferschke O. - Wikipedia revision toolkit: efficiently accessing wikipedia’s edit history, Zesch T., Gurevych I. (2012)
Чучмій І. І. - Підготовка фахівців аграрного профілю в системі вищої освіти: зарубіжний досвід (2012)
Шульга Н. В. - Періодизація розвитку полікультурної освіти у зарубіжній педагогічній думці (2012)
Василенко Н. В. - Співвідношення понять "компетентності" і "компетенції" керівників профільних загальноосвітніх навчальних закладів у контексті вимог до післядипломної освіти (2012)
Везетіу К. В. - Принципи функціонування системи післядипломної педагогічної освіти (2012)
Гайдамашко І. А. - Технології роботи майбутнього соціального педагога з профілактики агресії підлітків (2012)
Гедзик А. М. - Використання компʼютерної тестової системи у процесі професійно-графічної підготовки майбутніх учителів технологій (2012)
Гервас О. Г. - Тенденеції та розвиток ергодизайнерської діяльності учнів у системі професійної освіті (2012)
Гусєва В. О. - Шляхи практичного розвитку критичного мислення учнів початкових класів (2012)
Демінська Л. О. - Психологічне здоров'я учня як головна цінність педагогічного процесу (2012)
Дмітренко Н. Є. - Розв’язання проблеми впливу інформаційно-телекомунікаційних технологій на підлітків у психолого-педагогічних дослідженнях (2012)
Дремова І. Б. - Диференціація навчання і професійне самовизначення старшокласників у зарубіжній профільній школі (2012)
Коломієць Л. І. - Модель професійної підготовки вчителів початкових класів до забезпечення наступності навчання дітей дошкільного і молодшого шкільного віку (2012)
Ліщинська-Кравець Г. Л. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів технологій як складової їхньої педагогічної майстерності (2012)
Москалюк А. М. - Використання ігрових педагогічних технологій у навчально-виховному процесі початкової школи (2012)
Назарчук А. А. - Педагогічне сприяння самовизначенню школярів у виборі професії вчителя іноземної мови (2012)
Осаволюк О. А. - Особливості професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів у Великосорочинській учительській семінарії (2012)
Смелянська В. В. - Особливості оцінювання навчальних досягнень з іноземної мови в початковій школі США (2012)
Сотська Г. І. - Формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва у контексті культурологічного підходу (2012)
Чеховская О. Л. - Реализация интегративного подхода к обучению русскому языку в начальной школе (2012)
Шугуан Шугуан - Структурні складові "досвіду виконавської діяльності" педагога-музиканта (2012)
Шульга Г. Б. - Психолого-педагогічні засади підготовки майбутнього вчителя до формування наукових понять в учнів початкової школи (2012)
Величко Н. О. - Поліпшення працевлаштування випускників ПТНЗ шляхом упровадження рейтингового оцінювання в навчальний процес (2012)
Волкова Т. В. - Моделювання підготовки інженера-педагога в галузі комп’ютерних технологій до інформаційно-аналітичної діяльності (2012)
Гуменний О. Д. - Інформаційна культура директора як потенціал розвитку професійно-технічного навчального закладу (2012)
Гуралюк А. Г. - Концепція контент-бібліотеки електронних підручників для системи професійно-технічної освіти України (2012)
Кадемія М. Ю. - Модернізація професійно-технічної освіти в умовах інформаційного суспільства, Адабашев Б. В. (2012)
Майборода Л. А. - Методичні аспекти використання відеоматеріалів у формуванні інформаційно-технологічної культури майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Нестерова Л. В. - Дидактичні умови формування економічної культури кваліфікованого робітника в процесі його професійної підготовки (2012)
Пулінець О. Б. - Професійно-технічна освіта в Австралії: сучасний стан і перспективи (2012)
Ростока М. Л. - Інформаційне навчальне середовище профтехосвіти (2012)
Савченко Р. А. - Кооперативно-діяльнісний підхід: сутність і реалізація у формуванні музично-педагогічної компетентності педагогів дошкільної освіти (2012)
Сараєва С. О. - Підготовка кваліфікованих робітників сфери обслуговування до професійної взаємодії як дидактична проблема (2012)
Скварок М. Ю. - Підготовка майбутніх інженерів-педагогів швейного профілю до використання ІТ-технологій у професійно-педагогічній діяльності (2012)
Кордон Ю. В. - Тестовий контроль як один із методів перевірки знань, умінь студентів у вищих медичних навчальних закладах, Керницька Г. С. (2012)
Лановенко А. О. - Сучасний підхід у викладанні іноземних мов (2012)
Марцева Л. А. - Сучасні аспекти формування професійної компетентності молодших спеціалістів технічного профілю (2012)
Моторна Л. В. - Компетентність як інтегративна характеристика особистості фахівця (2012)
Петрович С. Д. - Особливості створення інформаційно-освітнього порталу у вищих навчальних закладах, Білик О. О. (2012)
Стахова О. А. - Компоненти та рівні професійної готовності майбутніх молодших спеціалістів технічного профілю (2012)
Акуленко К. Ю. - Визначення рівнів готовності студентів економічних спеціальностей до професійної діяльності (2012)
Арабаджи Т. Д. - Спортивна кар'єра і професійне самовизначення спортсмена (2012)
Базиляк Н. - Місце педагогічної практики в процесі формування творчих можливостей студентів (2012)
Білецька Г. А. - Тенденції і проблеми розвитку екологічної освіти (2012)
Бородулін В. Т. - Основи вокальної майстерності, Штепа Ж. В. (2012)
Власенко К. В. - Евристичний підхід до навчання елементів векторної алгебри та аналітичної геометрії студентів технічних ВНЗ, Реутова І. М. (2012)
Вовк М. П. - Аксіологічний підхід до аналізу фольклористичної підготовки майбутніх словесників-фольклористів (2012)
Гандзюк В. О. - Використання можливостей мережі Інтернет у системі професійної підготовки журналістів (2012)
Горохівська Т. М. - Упровадження інформаційних технологій навчання в процес викладання суспільних дисциплін у вищій школі (2012)
Горчакова І. А. - Позбудова педагогічної моделі підготовки економістів-кібернетиків на основі сучасних інформаційних технологій (2012)
Грітченко І. А. - Використання сучасних засобів Інтернет-технологій у процесі навчання аудіюванню майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Джеджула О. М. - Комплексний підхід до організації наукової роботи майбутніх інженерів-механіків у ВНЗ, Нахайчук О. В., Островський А. Й., Хом'яківський Ю. Л. (2012)
Друзь І. М. - Готовність майбутнього інженера до професійної діяльності (2012)
Дудорова Л. Ю. - Упровадження сучасних технологій навчання у процес професійно-туристичної підготовки майбутніх учителів фізичної культури (2012)
Євсюкова Л. С. - Формування самоосвітньої компетенції-необхідна умова якісної підготовки майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності (2012)
Іванчук А. В. - Дидактична обробка технічних розв’язань винахідницьких задач (2012)
Іць С. В. - Застосування медіаосвітніх технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови (2012)
Кащук М. Г. - Особливості використання інноваційних методик у процесі навчання іноземної мови (2012)
Кириленко В. В. - Формування інформаційної культури студентів педагогічногоуніверситету у процесі використання інформаційного освітнього Інтернет-порталу, Кириленко Н. М. (2012)
Коломієць С. С. - Рольова гра як засіб розвитку творчої педагогічної активності студентів, Гулецька Я. Г. (2012)
Кравченко К. А. - Форми навчання в німецькій моделі підготовки майбутніх учителів іноземної мови (2012)
Кулешова О. В. - Роль і місце почуття гумору викладача в навчальному процесі (2012)
Кушнір С. Л. - Професійна підготовка майбутніх екологів: інтеграція знань із радіобіології у зміст нормативних навчальних дисциплін (2012)
Лапшин С. А. - Проблемне навчання як складова сучасних освітніх технологій у процесі вивчення курсу "Політологія" у ВНЗ (2012)
Левчук О. В. - Мета та завдання математичної підготовки студентів економічних спеціальностей, Миронюк М. В. (2012)
Миколюк О. П. - Творча професійна діяльність майбутніх інженерів-конструкторів аграрного профілю (2012)
Міхеєва Л. В. - Особливості формування навчально-пізнавальної мотивації у студентів-першокурсників спеціальності "Практична психологія" (2012)
Мозгальова Н. Г. - Інтеграційний і тезаурусний підходи як методологічні орієнтири дослідження інструментально-виконавської підготовки вчителів музики (2012)
Онишко О. Г. - Трансформація змісту навчання інформатики з метою розвитку творчих здібностей студентів (2012)
Очеретна Н. Д. - Використання інформаційно-компютерних технологій у процесі підготовки майбутніх аграріїв у вищих навчальних закладах (2012)
Підбуцька Н. В. - Досвід упровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес НТУ "ХПІ", Гуріна Г. І. (2012)
Похилько О. В. - Вимоги до створення та особливості функціонування і використання веб-ресурсу ВНЗ, Коломієць Т. Д. (2012)
Радзіховська Л. М. - Удосконалення змістовної складової у процесі викладання вищої математики майбутнім економічним кібернетикам (2012)
Ракович Г. М. - Взаємозв’язок інноваційних педагогічних технологій та інформаційно-комунікаційних технологій в організації самостійної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів (2012)
Рибачук А. В. - Стан використання педагогічних технологій у фаховій підготовці юристів (2012)
Рощіна С. М. - Теоретичні засади формування професійно-педагогічної готовності майбутніх учителів (2012)
Рум’янцева К. Є. - Роль міжпредметних зв’язків у професійній підготовці студентів економічних спеціальностей, Мартусенко І. В. (2012)
Сорочинська О. А. - Готовність майбутнього вчителя біології до впровадження інформаційних технологій у позакласну еколого-натуралістичну роботу з учнями основної школи (2012)
Староста В. І. - Самооцінка рівня інноваційної культури майбутніх учителів, Кепенача А. Р. (2012)
Творун О. В. - Розвиток навичок самоосвіти студентів технічних ВНЗ засобами ІКТ (2012)
Філоненко О. С. - Особливості соціально-психологічної адаптації студента-практиканта у дитячому оздоровчому таборі (2012)
Хмуринська Т. О. - Суть і значення системного підходу у процесі формування соціально-професійної зрілості майбутніх соціальних педагогів (2012)
Чопик Т. В. - Компетентнісний підхід у процесі професійно-педагогічної підготовки майбутніх тренерів-викладачів у вищому навчальному закладі (2012)
Шахіна І. Ю. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх учителів математики (2012)
Шелудешева М. В. - Формування готовності майбутніх вчителів фізичної культури до спортивно-оздоровчої роботи в дитячих громадських об’єднаннях (2012)
Шинін О. С. - Особливості вивчення образотворчого мистецтва студентамивнз гуманітарного профілю (2012)
Ярхо Т. А. - До питання про поглиблення фундаментальної підготовки в сучасній інженерній освіті, Емельянова Т. В. (2012)
Чекман І. С. - Природні нанотехнології у живій клітині: погляд на проблему (2012)
Лизогуб В. Г. - Вікові особливості нейрогуморального впливу дофамінергічної системи на діяльність серцево-судинної системи в осіб похилого віку, Долинна О. В., Завальська Т. В. (2012)
Габулавічене Ж. М. - Порівняльний аналіз ефективності комбінованого антигіпертензивного лікування учасників ліквідації наслідків чорнобильської аварії, хворих на гіпертонічну хворобу (2012)
Бебешко В. Г. - Роль радіаційних та нерадіаційних факторів у розвитку та перебігу гострої лейкемії у дітей, Бруслова К. М., Кузнєцова О. Є., Цвєткова Н. М., Гончар Л. О., Яцемирський С. М., Самсон Ю. М., Пушкарьова Т. І. (2012)
Воронков Л. Г. - Поліморфізм I/D гена ангіотензинперетворюючого ферменту: морфофункціональні зміни міокарда та прогностичне значення у хворих з хронічною серцевою недостатністю, Горовенко Н. Г., Мазур І. Д., Ляшенко А. В. (2012)
Плескач Г. В. - Асоціація поліморфізму rs966221 гена фосфодіестерази 4D з ризиком розвитку інфаркту міокарда, Чумак А. А., Зелінська А. В., Шеденко Л. І. (2012)
Свінціцький А. С. - Порушення моторно-евакуаторної функції шлунка в патогенезі ерозій шлунка при захворюваннях жовчовивідних шляхів, Соловйова Г. А. (2012)
Зрячкин Н. И. - Клинико-лабораторная характеристика ацетонемического синдрома у детей с тяжёлой формой острой кишечной инфекции, Чудакова Т. К., Бучкова Т. Н. (2012)
Песоцкая Л. А. - Кирлианография при железодефицитной анемии у больных с гастроэнтерологической патологией, Евстигнеев И. В., Боброва Е. А., Малый В. П., Капшученко О. Н., Вязовская В. Н. (2012)
Буряк В. Н. - Особенности клинических проявлений у детей с синдромом раздражённого кишечника, Бессараб П. А. (2012)
Абу Шамсия Р. Н. - Лапароскопические вмешательства в неотложной абдоминальной хирургии (2012)
Орос М. М. - Фармакогенетичні критерії фармакорезистентності епілепсії (2012)
Рыткис И. С. - Прогнозирование риска формирования никотиновой зависимости у студенческой молодёжи (2012)
Самохін А. В. - Досвід оперативного лікування переломів виростків великогомілкової кістки, Мельник І. В. (2012)
Дмитренко М. І. - Функціональний стан скроневих та жувальних м’язів у пацієнтів із зубощелепними аномаліями, ускладненими скупченістю фронтальних зубів, Куроєдова В. Д., Дворник В. М. (2012)
Камалов Р. Х. - Клиническая эффективность препарата Мажезик® при лечении постпломбировочной боли в терапевтической стоматологии, Павловская Т. В. (2012)
Тутченко Л. П. - Дослідження впливу внутрішньокамерного введення вітчизняного лідокаїну на товщину рогівки при факоемульсифікації катаракти, Знаменська М. А., Джулай М. В., Джулай І. М. (2012)
Зюганов В. В. - Случай успешного лечения инфицированной раны стопы в фазе некроза, вызванного аллергическим дерматитом, препаратом БАД "Леюрус Арктика+", Бойко А. Г., Фомченков С. В. (2012)
Корж А. Н. - Рациональная фармакотерапия больных с ишемической болезнью сердца в сочетании с тревожными расстройствами, Краснокутский С. В., Майборода О. Ф. (2012)
Фролов В. М. - Эффективность энтеросорбента Белый Уголь® в лечении больных циррозом печени, Соцкая Я. А., Пересадин Н. А., Круглова О. В. (2012)
Киселёва И. А. - Применение растительного препарата Альба® в лечении больных с патологией щитовидной железы, Тёплая Е. В., Каминский А. В. (2012)
Попов С. В. - Застосування "Рейтоілу" в профілактиці атеросклерозу у хворих на цукровий діабет, Мелеховець О. К., Деміхова Н. В., Винниченко Л. Б., Хілько Є. С., Тичина Д. О., Мурга І. В. (2012)
Дячук Д. Д. - Удосконалення діяльності лікувально-профілактичної установи – шлях до підвищення задоволеності пацієнтів якістю медичної допомоги, Зюков О. Л. (2012)
Сівкович С. О. - Стан медичної допомоги хворим з онкогематологічними захворюваннями у Києві, Зінченко В. Н., Зубрицька Т. Б. (2012)
Покажчик статей (2012)
Імений покажчик (2012)
Інформація (2012)
Залесский В. Н. - Нанобиофотоника: фотонассоциированные нанобиотехнологии для лазерной и персонализированной медицины, Мовчан Б. А. (2013)
Загородний М. І. - Квантово-фармакологічні аспекти дослідження серцевосудинних лікарських засобів, Небесна Т. Ю., Казакова О. О., Горчакова Н. О., Свінціцький А. С., Чекман І. С. (2013)
Витрук С. К. - К вопросу об этиологии и патогенезе атеро склероза (2013)
Лизогуб В. Г. - Постпрандіальна гіпотензія, Завальська Т. В., Стахурська Л. А., Пліскевич Д. А., Долинна О. В., Банас Т. С. (2013)
Лысенко И. М. - Синдром "Часто болеющий ребёнок", Романцов М. Г. (2013)
Спасьонова Л. Г. - Особливості розвитку проатерогенних порушень у жінок з різним репродуктивним статусом, Дмитрук С. М., Медведєва І. М., Дмитрук С. А. (2013)
Попов С. В. - Распространённость малых аномалий развития сердца у детей, рождённых поздненедоношенными, Бокова С. И. (2013)
Приступюк О. М. - Біомаркери та фактори ризику серцево-судинних уражень у хворих на цукровий діабет типу 2 (2013)
Мурашко Н. К. - Клініко-неврологічні особливості розвитку ішемічного інсульту у хворих з фібриляцією передсердь, Шкляєва О. П. (2013)
Михалойко О. Я. - Зміни в хребцевих артеріях у хворих на задньоциркулярний ішемічний інсульт за результатами дуплексного сканування, Герасимчук Р. Д. (2013)
Донськой Б. В. - Прогностичне значення акцентованої експресії CD158a рецептора на NK-лімфоцитах у пацієнток з репродуктивними втратами, Чернишов В. П., Судома І. О., Гончарова Я. О., Осипчук Д. В. (2013)
Абу Шамсия Р. Н. - Лапароскопия в лечении осложнённых форм острого холецистита (2013)
Побережная Н. В. - Особенности групповой психопрофилактики и психокоррекции пивной зависимости у подростков (2013)
Асадов Д. А. - Эффективность современных технологий в акушерской практике, Ан А. В. (2013)
Лемко О. І. - Комплексне відновлювальне лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень з використанням галоаерозольтерапії та бластомунілу (віддалені результати), Болоховська В. А. (2013)
Савченко Л. Г. - Клінічна характеристика ефективності комбінації метформіну та раміприлу в комплексній терапії хворих з метаболічним синдромом, Кайдашева Е. І., Куценко Л. О., Куценко Н. Л., Гординська І. Л., Мамонтова Т. В., Маркіна Т. М., Кайдашев І. П. (2013)
Иващенко С. Н. - Исследование динамики изменения показателей эмоционального состояния в ходе учебного процесса у иностранных и отечественных студентов спортивных специальностей (2013)
Казімірко Н. К. - Активність деяких ферментів в еритроцитах периферічної крові спортсменів, Гаврилін В. О., Шейко В. І., Ал-Хашiмi Садад Халаф Тамiр, Aл-Хашiмi Кавакiб Джабер Саад (2013)
Сорока І. М. - Життя і наукова діяльність видатного українського акушера-гінеколога Григорія Федоровича Писемського (до 150-річчя від дня народження) (2013)
Інформація (2013)
Аліксійчук О. - Методичні особливості проведення уроків-спектаклів у процесі опанування учнями старшої школи дисципліни "Художня культура" (2017)
Борисова Т. - Театральна діяльність як засіб формування інтерактивної компетентності школярів (2017)
Буцяк В. - Теоретико-методичні засади розвитку техніки на початковому етапі фортепіанної підготовки (2017)
Василенко Л. - Структурні компоненти професійної культури педагога-музиканта (2017)
Воєвідко Л. - Самостійна робота здобувачів вищої освіти з методики музично го виховання (2017)
Крижановська Т. - Розвиток професіоналізму вчителя музично го мистецтва в процесі вивчення творчого спадку М.В. Лисенка (2017)
Лабунець В. - Конструювання змісту інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики в умовах неперервно ї мистецької освіти (2017)
Лабунець В. - Особливості методичної підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення інструментально-виконавських дисциплін, Карташова Ж.. (2017)
Чао Ло - Компонентна модель вокально ї підготовки майбутнього вчителя музики в контексті технології персоніфікації (2017)
Маринін І. - Духовно-патріотичний тематизм у вокально-хоровій творчості композитора Олексія Беца (2017)
Мартинюк А. - Диригентська школа Миколи Колесси як феномен української музично ї культури ХХ століття (2017)
Мартинюк Т. - Навчальний хор педагогічного університету у дзеркалі науково ї концепції академіка Анатолія Авдієвського (2017)
Мозгальова Н. - Історія становлення хореографічного мистецтва в Україні (2017)
Палаженко О. - Художня інтерпретація як елемент виконавської майстерності музиканта-духовика (2017)
Прядко О. - Специфіка формування вокально-технічних умінь та навичок майбутніх педагогів-музикантів у процесі їх фахової підготовки (2017)
Ситник Т. - Засади розвитку вокально-виконавських умінь студентів ВНЗ у класі сольного співу (2017)
Тарківська-Нагиналюк О. - Поняття музично-ритмічного чуття: визначення дефініцій (2017)
Теплова О. - Шляхи формування готовності майбутніх учителів музичного фаху до творчої самореалізації в системі мистецьких виконавських практик (2017)
Турчин Т. - Деякі функції початкової загальної музичної освіти в сучасних умовах розвитку суспільства (2017)
Урсу Н. - Донатори домініканських осередків на землях Правобережної України (2017)
Форостюк В. - Творча активність студентів як важлива складова професійної підготовки майбутніх учителів образотворчого мистецтва У ВНЗ України (XX-XXI ст.) (2017)
Чайка С. - Педагогічне значення української народної пісенної творчості у вихованні особистості (2017)
Люсін Чен - Педагогічний потенціал романсової лірики у формуванні творчих якостей майбутніх учителів музичного мистецтва (2017)
Ашиток Н. - Проблеми наступності в комунікативній соціалізації дошкільнят (2017)
Бабюк С. - Виховання свідомого ставлення дітей старшого дошкільного віку до занять фізичною культурою за експериментальною технологією взаємодії дошкільного навчально го закладу і сім’ї (2017)
Бабюк Т. - Готовність майбутнього вихователя до формування екологічно мотивованої поведінки старших дошкільників (2017)
Бурсова С. - Реалізація системи П. Іванова в закладах освіти, Карапузова І. (2017)
Ватаманюк Г. - Теоретичні основи формування лексично ї компетенції старших дошкільників у процесі сприйняття художніх картин (2017)
Горопаха Н. - Формування у майбутніх вихователів дошкільних закладів готовності до роботи з обдарованими дітьми (2017)
Іщук Т. - Розвиток педагогічної спостережливості як умова забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти, Мазуренок Н. (2017)
Кіліченко О. - Професіограма вчителя, здатного забезпечити наступність дошкільного і початкового навчання в умовах модернізації освіти (2017)
Олійник О. - Шляхи реалізації театрально-ігрової діяльності як джерела ефективного формування емоційної культури дітей у дошкільному закладі (2017)
Омері І. - Особливості мотивації навчання дітей у дошкільній та початковій освіті, Спесивих О., Комоцька О. (2017)
Падалка О. - Мотиваційний компоненту структурі пріоритетних педагогічних цінностей майбутніх вихователів (2017)
Федорова М. - Деякі аспекти реалізації наступності між дошкільним закладом і початково ю школою у вихованні моральних цінностей дітей (2017)
Шевцова Г. - Моральне виховання молодших школярів як основа формування майбутньої особистості (2017)
Шовкопляс О. - Theoreticaiiy-methodic aspects of monitoring of the early childhood development in preschool educational institutions, Савченко І. (2017)
Шулигіна Р. - Самоосвіта як складова фахово ї майстерності майбутнього педагога дошкільної та початково ї ланок освіти (2017)
Гордійчук М. - Педагогічні умови ефективно ї роботи з орфоепії на уроках української мови в початковій школі (2017)
Гудима Н. - Формування національної свідомості учнів початкових класів засобами фразеологізмів (2017)
Дружененко Р. - Теоретичне обґрунтування комунікативно -прагматично го аналізу простого речення як прийому навчання синтаксису студентів вищих педагогічних закладів освіти (2017)
Компаній О. - Навчання молодших школярів писати лист и на завершальному етапі початкової мовної освіти в умовах принципу наступності (2017)
Майєр Н. - Методична підготовка майбутнього викладача до організації самостійної позааудиторної роботи студентів з французької мови (2017)
Мартіна О. - Розвиток зв’язного мовлення молодших школярів у період навчання грамоти (2017)
Мацько В. - Українська школа в еміграції: проблеми рідно мовно го навчання в початкових класах (2017)
Мєлєкєсцева Н. - Технології розвитку зв’язного мовлення молодших школярів (2017)
Олинець Т. - Інтерактивні вправи на уроках англійської мови в початковій школі (2017)
Паламар С. - Формування літературної компетентності в учнів основної школи засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2017)
Пасічник О. - Система вправ і завдань у змісті елективного курсу "Англійська мова для ділового спілкування" (2017)
Пасічник О. - Особливості навчання мови фаху студентів немовних спеціальностей у ВНЗ (2017)
Полонська Т. - Сутність компетентнісно-орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі (2017)
Попович А. - Дисципліна "Стилістика української мови": предмет і об’єкт вивчення (2017)
Рибак Т. - Дидактичні компоненти в підручниках з української мови для початкових класів освітніх установ західної діаспори (2017)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського