Танько Т. - Естетичне виховання дошкільників як наукова проблема у першій половині ХХ століття, Чернявська М. (2019)
Барановська О. - Сучасні тенденції та принципи реалізації педагогічних технологій профільного навчання за філологічним спрямуванням (2019)
Бондар Н. - Використання засобів дистанційного навчання для організації самостійної роботи фахівців туристичної сфери (на прикладі іноземних мов) (2019)
Войнаровська Н. - Особливості іншомовної білінгвальної підготовки фахівців туристичної та готельної галузі (викладання німецької на базі англійської), Самохвал О. (2019)
Горошкін І. - Наступність формування ключових компетентностей учнів початкової школи в процесі навчання іноземної мови: інтерпретування результатів аналізу чинних навчальних програм (2019)
Гудима Н. - Діяльність кафедри теорії та методик початкової освіти К-ПНУ ім. І. Огієнка щодо підготовки педагога до роботи в умовах нової української школи (2019)
Мартиненко В. - Смислове читання молодшими школярами науково-художніх текстів (2019)
Мартіна О. - Наступність розвитку мовлення старших дошкільників і молодших школярів у мовленнєво-ігровій діяльності (2019)
Мєлєкєсцева Н. - Навчання іноземної мови молодших школярів із особливими освітніми потребами (2019)
Міщенко О. - Розвиток предметної компетентності старшокласників у процесі аналізу художніх сновидінь на уроках української літератури (2019)
Олинець Т. - Інтерактивні технології та критичне мислення на заняттях іноземної мови у закладах вищої освіти (2019)
Підлужна Г. - Компетентнісний підхід до розвитку комунікативних умінь молодших школярів на уроках української мови (2019)
Полонська Т. - Особливості контролю навчальних досягнень учнів початкової школи з іноземних мов на засадах компетентнісного підходу (2019)
Третяк Н. - Формування мовної компетентності учнів під час вивчення тексту на основі функціонально-стилістичного підходу (2019)
Титул, зміст (2019)
Стоцький А. О. - Поширеність та структура хвороб ратиць у корів у господарствах республіки Казастан та Грузії, Стоцький О. Г. (2019)
Лазоренко Л. М. - Поширення паразитозів органів травлення коней у сезонному та віковому аспектах, Негреба Ю. В. (2019)
Коваленко Л. М. - Динаміка змін клініко-гематологічних показників у поросят за інфекційної патології, Коваленко О. І. (2019)
Плюта Л. В. - Поглинання тканинами молочної залози корів фосфору впродовж доби та за періодами лактації (2019)
Кистерна О. С. - Використання геоінформаційних технологій (ГІС) в системі моніторингу та профілактики лептоспірозу тварин Черкаської області, Водяник А. В., Мусієнко О. В. (2019)
Ребенко Г. І. - Зменшення ризиків виникнення зоонозів через вирішення проблеми безпритульних собак, Нечипоренко О. Л., Пономаренко В. П., Мусієнко Ю. В., Фотін А. І., Сторчак Ю. Г., Баканова О. В. (2019)
Зон Г. А. - Аналіз сучасного спектру ветеринарних послуг в Україні, Івановська Л. Б., Зон І. Г. (2019)
Лівощенко Є. М. - Корекція деяких показників крові індиків цитомединами на різних стадіях росту та розвитку, Лівощенко Л. П. (2019)
Титул, зміст (2019)
Камбур М. Д. - Вплив якості кукурудзяного силосу на використання, перетравлення та баланс речовин в організмі овець (перше повідомлення), Замазій А. А., Калашник О. М. (2019)
Bondarenko I. - Structural and morphological changes of endometrium related to ovary cycle and condition of genital function of cows, Lazorenko A., Krajewsky A. (2019)
Плюта Л. В. - Використання тканинами молочної залози корів магнію впродовж доби та за періодами лактації (2019)
Шкромада О. І. - Дослідження дезінфікуючих властивостей препарату контравір для дезінфекції об’єктів ветеринарного призначення, Дудченко Ю. А., Неджеря Т. І., Абубакарі І. К. (2019)
Петров Р. В. - Оцінка товарної риби, що реалізується в торгівельній мережі міста Суми, Назаренко С. М., Муравйов Ф. Г., Кутах О. А., Підлубний О. В. (2019)
Касяненко О. І. - Способи зниження рівня бактеріальної контамінації тушок птиці, Гусєв В. О. (2019)
Нагорна Л. В. - Визначення якості м'яса птиці за ураження ектопаразитами, Вовк Б. А., Дубініна Д. К. (2019)
Назаренко С. М. - Санітарне оцінювання риби виловленої зі ставів Сумщини, Бублик А. А., Назарова Є. О. (2019)
Титул, зміст (2019)
Камбур М. Д. - Рубцева ферментація у овець за умов згодовування кукурудзяного силосу різної якості (друге повідомлення), Замазій А. А. (2019)
Hu Jianhe - Research advances in african swine fever virus (minireview), Rebenko H., Zhang Jingjing (2019)
Зон Г. А. - Інфекційний гепатит собак (стан проблеми), Івановська Л. Б., Зон І. Г. (2019)
Петров Р. В. - Оцінка якості та безпечності коропів при мікотоксикозах, Фотін А. І., Підлубний О. В. (2019)
Мусієнко О. В. - Електрохімічно активовані розчини у бджільництві, Кистерна О. С., Демяненко Д. В. (2019)
Чекан О. М. - Порівняльна характеристика різних методів профілактики та лікування післяродових захворювань у корів, Хилько С. М. (2019)
Шкромада О. І. - Підвищення якості молока за рахунок формування мікроклімату на тваринницьких фермах, Палій А. П., Палій А. П., Скляр О. І., Дудченко Ю. А., Неджеря Т. І. (2019)
Борейко Ю. Г. - Інтерпретація культурної події в умовах соціальних змін: український вимір (2020)
Красівський О. Я. - Міжкультурна комунікація в контексті глобалізації та її вплив на самовизначення українців Закарпаття, Красівський Д. (2020)
Petrova I. - Ancient roman otium as a cultural practice and theoretical reflection (2020)
Шман С. Ю. - Методологічні засади експертної діяльності в Україні (2020)
Єргієв І. Д. - Феномен авторсько-виконавської постнеокласичної творчості як наукова проблема (діалектично-творча колізія "автор–артист") (2020)
Жовква О. І. - Символічний зміст сакральних об’єктів світових релігій (2020)
Клековкін О. Ю. - Періодизація і метод історії театру: маркери (2020)
Опанасюк О. П. - Про розрізнення змістової конфігурації та структуру інтенціональності (2020)
Храмова-Баранова О. Л. - Вплив графічних технік на розвиток образотворчого мистецтва і дизайну в Україні, Яковець І. О. (2020)
Shkolna O. - Production of high faience at the Pacykyvska faience factory during 1912–1939 (2020)
Антошко М. О. - Розвиток фортепіанного мистецтва у Китаї (2020)
Батанов В. Ю. - Европейские традиции фортепианной музыки в творчестве китайских композиторов ХХ века (2020)
Дем’янчук А. Л. - Філософські та богословські основи іконо творчості (2020)
Kapliyenko-Iliuk Yu. - Psychological preconditions of musical creativity (2020)
Міщенко І. І. - Живопис Артема Присяжнюка: від тематичної картини до абстрактної композиції (2020)
Оборська С. В. - Специфіка орнаментальної стилізації декору стилю модерн (2020)
Павлюк Т. С. - Становлення та тенденції розвитку спортивного бального танцю в Німеччині (2020)
Підлипська А. М. - Репертуар балетного театру Радянської України другої половини 20-х років ХХ століття у світлі критики (2020)
Плахотнюк О. А. - Героїко-патріотична спрямованість сучасної хореографії в рамках фестивалю "Сурми звитяги" (2020)
Погребняк Г. П. - Образ автора в кіномистецтві як відображення картини світу. Частина 2. Автор і герой: кінематографічний вимір (2020)
Северин В. Д. - Дизайн виставкових експозицій у сучаснійпроектно-художній діяльності, Северин Н. В., Проценко О. П. (2020)
Tatarnikova A. - "Libuse" by B. Smetana in terms of culture the national glorification (2020)
Москаленко-Висоцька О. М. - Особливості релевантності української екранізації (2020)
Дружинець М. І. - Міжнародний пісенний конкурс Євробачення як важливий етап інтеграції української культури (2020)
Лук’яненко К. А. - Український балетний театр 1960–1970-х рр.: сценічні практики (2020)
Михайлина Л. П. - Рецензія на монографію М. А. Бардік "Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині ХІХ століття" (2020)
Титул, зміст (2019)
Ладика В. І. - Продуктивність поросят на дорощуванні за великогрупового утримання на полімерній та бетонній підлозі, Хмельничий Л. М., Шпетний М. Б., Вечорка В. В. (2019)
Хмельничий Л. М. - Особливості розвитку ремонтних телиць українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід у господарствах сумського регіону, Бардаш Д. О. (2019)
Войтенко С. Л. - Вплив генотипових та паратипових факторів на реалізацію молочної продуктивності корів, Карунна Т. І., Шаферівський Б. С., Желізняк І. М. (2019)
Михалко О. Г. - Відтворювальні якості свиноматок данського та французького походження в умовах промислового комплексу, Повод М. Г. (2019)
Yingying Q. - Effects of ambient temperature on broilers physiology. performance and meat quality, Kyselov O., Changzhong L. (2019)
Адміна Н. Г. - Оцінка бугаїв-плідників за екстер’єрним типом та якісним складом молока їх дочок, Осипенко Т. Л., Філіпенко І. Д., Адмін О. Є. (2019)
Волощук В. М. - Пошук оптимізованих рішень при розробці проекту з виробництва продукції свинарства потужністю 24 тис. голів у рік, Смислов С. Ю., Підтереба М. О., Підтереба О. І., Хмельничий Л. М. (2019)
Гуцуляк Г. С. - Тривалість лактаційного періоду та фізіологічна активність корів голштинської породи (2019)
Корх І. В. - Вплив ультрадисперсних наноалмазів детонаційного синтезу на продуктивність вівцематок, інтенсивність росту ягнят та окремі біохімічні показники сироватки крові, Помітун І. А., Косова Н. О., Бойко Н. В., Паньків Л. П., Рязанов П. О., Іващенко В. М., Бородін В. Г. (2019)
Кунець В. В. - Сучасний стан та наукове забезпечення галузі тваринництва східного регіону України, Камишан Н. В. (2019)
Лихач В. Я. - Вплив технології утримання на продуктивність підсисних свиноматок, Лихач А. В., Фаустов Р. В., Трибрат Р. О., Кисельова С. О. (2019)
Марченко В. А. - Обґрунтування механізмів оптимізації технолого-економічних параметрів молочних ферм і комплексів різної виробничої потужності, Корх І. В., Петраш В. С., Ткачов А. В. (2019)
Патрєва Л. С. - Оцінка реалізації спадкового потенціалу продуктивності корів голштинської породи, Нежлукченко Т. І., Луговий С. І., Стріха Л. О., Зайцев Є. М. (2019)
Ткачова І. В. - Ефективність схрещування російської рисистої породи української популяції з французькою рисистою, Ткаченко О. О. (2019)
Церенюк О. М. - Коефіцієнти фенотипової консолідації показнику багатоплідності свиноматок уельської породи, Мартинюк І. М., Акімов О. В., Шкавро Н. М., Хмельничий Л. М. (2019)
Шабля В. П. - Порівняльна оцінка впливу вирощування телиць і годівлі корів на надої, Задорожна І. Ю., Шабля П. В. (2019)
Анісімов М. - Історичний погляд на професійну систему: структура середніх професійно-технічних училищ (2019)
Браткова О. - Структурно-функціональна модель процесу формування готовності майбутніх юристів до професійної взаємодії (2019)
Довгань О. - Проблема неуспішності молодших школярів у сучасних психолого-педагогічних дослідженнях і творчому доробку В.О. Сухомлинського (2019)
Дорож І. - Діагностика духовно-моральної зрілості студента у вияві світоглядної культури, Ковальчук А. (2019)
Дудка Т. - Світоцентричні імпульси історичного розвитку вітчизняної вищої школи: виклики часу чи наслідки міжнародного співробітництва? (2019)
Дутко О. - Неперервність етапів виробничої практики, інтеграції навчальної та практичної діяльності в закладах вищої освіти як основа реалізації компетентнісного підходу (2019)
Ковальчук Г. - Проблема трудової підготовки учнів сільської школи у науково-педагогічній діяльності Івана Ткаченка, Присакар В. (2019)
Кондрацька Г. - Соціокультурні умови освітньо-просвітницького розвитку Київщини у ХІХ столітті (2019)
Кучинська І. - Керівник у сфері освіти: інтелігент, інтелектуал, менеджер-новатор (2019)
Лебідь І. - Самоосвіта вчителя у суспільно-політичному освітньому просторі 1917-1920 рр. (2019)
Мороз П. - Реалізація компетентнісного підходу в процесі конструювання практикуму "Історія України в джерелах”, Мороз І. (2019)
Онищук Л. - Формулювання та алгоритмічний виклад понятійного апарату в педагогічних дослідженнях із позицій методологічної логістики (2019)
Поліщук С. - Інноваційний розвиток вітчизняної освітньої системи в умовах незалежності і демократизації суспільства (2019)
Поліщук С. - Історико-педагогічне осмислення розвитку навчальних закладів в Україні й організація управління ними в умовах радянської педагогіки (2019)
Пометун О. - Розвиваймо критичне мислення як наскрізне уміння у навчанні історії, Гупан Н. (2019)
Савицька О. - Часова компетентність керівників закладів освіти: сутність і технологія розвитку в системі підвищення кваліфікації (2019)
Сагач О. - Мотивація як складова професійного розвитку майбутнього вчителя (2019)
Ситник П. - Педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів права в умовах інформаційно-освітнього середовища закладу вищої освіти (2019)
Согоконь О. - Формування здоров'язбережувальної компетентності студентів сучасного закладу освіти (2019)
Терещенко С. - Змістовні характеристики креативності підлітків у контексті сучасних методологічних підходів (2019)
Федорчук В. - Ігрова діяльність як засіб активізації пізнавального інтересу під час вивчення психолого-педагогічних дисциплін у закладі вищої освіти (2019)
Черняк С. - Моделювання як метод теоретико-емпіричного обґрунтування виховних систем (2019)
Шаповал Є. - Ефективність підходу до організації фізкультурно-спортивної роботи зі студентами на основі використання різних ігрових моделей суперництва і співпраці у міні-футболі, Донець О., Петришин О. (2019)
Матяш Н. - Реалізація варіативного складника профільного навчання біології здобувачів освіти в контексті компетентнісного підходу (2019)
Остапов А. - Біологічні та соціальні функції фізичної культури в системі професійної соціалізації майбутніх педагогів, Остапова О. (2019)
Перетятько В. - Застосування методики онлайн тестування в навчанні хімії, Коваль В. (2019)
Юаньсінь Ван - Комунікативний аспект формування музично-ритмічної компетентності майбутніх учителів музики і хореографії (2019)
Воєвідко Л. - Формування педагогічної майстерності у здобувачів вищої освіти шляхом реалізації предметних (фахових) компетентностей (2019)
Врубель Г. - Зміст і значення поняття "диригентська компетенція" у творчому самовираженні педагога-музиканта (2019)
Горобець Т. - Диригентсько-хорова й інструментальна підготовка студентів педагогічного коледжу відділення "Музичне виховання" в контексті підготовки до педагогічної практики, Шкоба В. (2019)
Гріньова В. - Нестандартні форми проведення уроків із музично-теоретичних дисциплін у сучасній музичній школі (2019)
Карташова Ж. - Аспекти організації самостійної роботи майбутнього вчителя музичного мистецтва в процесі вивчення інструментально-виконавських дисциплін, Александрович Н. (2019)
Коваленко Л. - Зміст і специфіка роботи концертмейстера у хоровому класі в закладах вищої освіти (2019)
Лабунець В. - Формування готовності майбутнього вчителя музичного мистецтва до інноваційної діяльності, Александрович Н. (2019)
Мазур Д. - Компонентна структура розвитку професійної рефлексії керівника інструментального колективу (2019)
Маринін І. - Теоретико-методологічні основи розвитку естрадно-джазового акордеонно-баянного виконавства в Україні (друга половина ХХ-початок ХХІ ст.) (джерелознавчий аспект), Александрович Н. (2019)
Мержева Л. - Специфіка змісту підготовки музиканта-педагога в хорових школах XIX століття, Назаренко І. (2019)
Переверзєва О. - Педагогічні аспекти професійної діяльності концертмейстера у загальнокультурному та музично-естетичному розвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Печенюк М. - Творча спадщина Т. Ганицького в літературних джерелах (2019)
Прядко О. - Виховання і розвиток уваги студентів музично-педагогічних спеціальностей закладів вищої освіти у процесі їх фахової підготовки (2019)
Пухальський Т. - Модель формування професійної компетентності майбутнього учителя музики засобами диригентсько-хорових дисциплін (2019)
Савлук І. - Комплементація стилістичних мистецьких напрямів як основа фортепіанного стилю Василя Барвінського (2019)
Ситник Т. - Значення елементів театральної педагогіки у формуванні творчої особистості учителя (2019)
Ткаченко Т. - Роль музикотерапії в оздоровчій виховній і моральній функції особистості (2019)
Чайка С. - Жанрове розмаїття української дитячої народно-пісенної музичної творчості (2019)
Чорпіта Р. - Педагогічні умови розвитку художнього смаку майбутніх учителів музики у процесі інструментальної підготовки (2019)
Шевченко О. - Методичне забезпечення формування вокально-виконавського досвіду майбутнього музиканта-педагога (2019)
Яропуд З. - Характерні ознаки народної лірико-пісенної творчості Кам'янеччини (2019)
Аліксійчук О. - Формування художньо-образного сприймання учнів початкової школи на уроках мистецтва в процесі слухання музики (2019)
Борисова Т. - Художньо-інтегративні технології патріотичного виховання молодших школярів на уроках мистецтва (2019)
Горбатюк О. - Сучасні підходи до підготовки педагогічних фахівців дошкільної освіти (2019)
Гордійчук М. - Організація педагогічної роботи щодо використання сюжетно-рольових ігор із формування соціально-комунікативних навичок старших дошкільників (2019)
Демченко О. - Використання філософських вправ у контексті підготовки творчих педагогів обдарованих дітей, Лимар Ю., Турчина І. (2019)
Ларіна І. - Формування музично-естетичного смаку дітей дошкільного віку засобом взаємодії музики і живопису, Доля Ю. (2019)
Максимова О. - Експериментальне дослідження рівня міжособистісної толерантності у дітей старшого дошкільного віку в когнітивній та емоційній сферах, Федорова М. (2019)
Московчук Л. - Духовна музика та її роль у вихованні особистості здобувача початкової освіти (2019)
Панчук Н. - Психологічні особливості особистості обдарованої дитини старшого дошкільного та молодшого шкільного віку (2019)
Тимченко О. - Використання квест-технології для формування медіакомпетнтності майбутніх фахівців початкової школи (2019)
Чернявська М. - Роль музичного мистецтва у професійній підготовці майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти (2019)
Гончарук О. - Формування комунікативних компетенцій дітей старшого дошкільного віку як теоретична проблема (2019)
Городиська О. - Методологічна культура як важливий чинник становлення сучасного вчителя іноземної мови (2019)
Гудима Н. - Фраземіка української мови як засіб формування національно-патріотичного виховання учнів початкової школи (2019)
Дічек Н. - До проблеми змісту шкільної освіти: Е.Д. Гірш і "Базові знання” (2019)
Мартіна О. - Діалогічне мовлення як засіб формування комунікативної компетентності учнів початкових класів (2019)
Мєлєкєсцева Н. - Розвиток критичного мислення молодших школярів засобами сучасної української дитячої літератури (2019)
Олинець Т. - Використання колажної наочності на уроках англійської мови в початковій школі (2019)
Третяк Н. - Методика розвитку творчих здібностей молодших школярів у роботі над текстами різних типів на уроках української мови (2019)
Титул, зміст (2019)
Ладика В. І. - Фенотипова консолідованість селекційних груп корів сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи різного походження за лінійними ознаками екстер’єрного типу, Хмельничий С. Л. (2019)
Войтенко С. Л. - Ефективність селекції молочної худоби за основними ознаками продуктивності, Сидоренко О. В. (2019)
Кочук-Ященко О. А. - Господарськи корисні ознаки корів-первісток симентальської породи залежно від тривалості сервіс-періоду при органічному виробництві молока, Кучер Д. М., Мамченко В. Ю. (2019)
Піддубна Л. М. - Вплив генотипу бугая на господарськи корисні ознаки корів українських молочних порід, Гунтік Т. О., Захарчук Д. В. (2019)
Почукалін А. Є. - Господарськи корисні ознаки корів бурої карпатської породи великої рогатої худоби (еволюційний контекст), Прийма С. В., Різун О. В. (2019)
Салогуб А. М. - Вплив генотипових та паратипових чинників на ознаки молочної продуктивності корів української червоно-рябої молочної породи (2019)
Федорович Є. І. - Вплив середовищних чинників на молочну продуктивність корів, Федорович В. В., Мазур Н. П., Боднар П. В., Филь С. І. (2019)
Хмельничий Л. М. - Характеристика корів українських чорно-рябої та червоно-рябої молочних порід за промірами та індексами будови тіла, Вечорка В. В. (2019)
Хмельничий Л. М. - Формування ознак молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи під впливом генетичних чинників, Вечорка В. В. (2019)
Бардаш Д. О. - Популяційно-генетичні параметри ознак молочної продуктивності корів українських червоно-рябої та чорно-рябої молочних порід (2019)
Михалко О. Г. - Сезонна залежність продуктивності свиноматок данського походження від конструктивних особливостей систем вентиляції приміщень у період опоросу та лактації, Повод М. Г. (2019)
Храмкова О. М. - Оцінка кнурів-плідників сучасних генотипів за показниками їхньої спермопродуктивності, Повод М. Г. (2019)
Була Л. В. - Оцінка робочих якостей собак норних порід в умовах Львівської області, Павленко Ю. М., Ладика Л. М., Свисенко С. В. (2019)
Титул, зміст (2019)
Хмельничий Л. М. - Мінливість лінійних ознак екстер’єру корів-первісток сумського внутрішньопородного типу української чорно-рябої молочної породи за різних варіантів підбору генеалогічних формувань, Бондарчук Л. В. (2019)
Хмельничий Л. М. - Показники довголіття корів української червоно-рябої молочної породи залежно від частки спадковості голштинської породи, Бардаш Д. О. (2019)
Федорович Є. І. - Відтворювальна здатність корів та їх потомків різних генерацій, Федорович В. В., Мазур Н. П., Боднар П. В., Филь С. І. (2019)
Повод М. Г. - Інтенсивність росту та оплата корму самців свиней за різного способу кастрації, Шпетний М. Б., Михалко О. Г., Жижка С. В., Пелипенко А. В., Михайлик В. О. (2019)
Підпала Т. В. - Розведення за лініями в різні етапи виведення та консолідації української червоної молочної породи великої рогатої худоби, Шевчук Н. П. (2019)
Войтенко С. Л. - Вплив поліпшувальної породи на молочну продуктивність корів різних порід вітчизняної селекції, Сидоренко О. В. (2019)
Желізняк І. М. - Можливість підвищення молочної продуктивності корів української чорно-рябої молочної породи за рахунок селекційно-технологічних чинників, Войтенко С. Л., Карунна Т. І. (2019)
Капшук Н. О. - Реалізація продуктивного потенціалу молочної продуктивності первісток на промисловому комплексі (2019)
Ковальчук І. В. - Аналіз стану молочного скотарства України, як перспективного сектора економіки, Слюсар М. В., Ковальчук І. І. (2019)
Почукалін A. Є. - Популяційно-генетичні параметри відбору заводських родин волинської м’ясної худоби (2019)
Повод М. Г. - Продуктивні якості свиноматок та їхнього потомства залежно від тривалості підсисного періоду, Швачка Р. П., Михалко О. Г., Юрьєва К. В. (2019)
Жижка С. В. - Відтворювальні якості свиноматок залежно від систем мікроклімату впродовж року, Повод М. Г. (2019)
Була Л. В. - Робочі якості та показники нервової діяльності собак породи середньоазіатська вівчарка, Павленко Ю. М., Свисенко С. В., Малікова А. І. (2019)
Титул, зміст (2019)
Shandyba A. B. - Ecology-economic estimation of damage from water pollution, Khursenko S. M., Semernya O. V. (2019)
Коноплянченко Є. В. - Розробка методики інтегральної оцінки економічних показників процесу автоматизованого складання виробів, Колодненко В. М., Бало П. М. (2019)
Горовий С. О. - Моменти основних радіальних та кутових сил шпаринного ущільнення відцентрового насоса (2019)
Тарельник В. Б. - Новий спосіб відновлення і зміцнення деталей з листової сталі, що піддаються в процесі експлуатації абразивному зносу, Саржанов Б. А., Гапон А. А. (2019)
Довжик М. Я. - Спосіб врахування відводу коліс при визначенні траєкторії криволінійного руху трактора, Соларьов О. О., Калнагуз О. М., Таценко О .В. (2019)
Яковлєв В. Ф. - Експериментальні дослідження процесу трансформації ударного імпульсу через біологічні об’єкти фіксованої геометричної форми (2019)
Бондар М. М. - Розвивальні можливості контролю навчальних досягнень студентів у формуванні їх готовності до майбутньої діяльності в галузі агроінженерії, Плавинська О. В. (2019)
Саржанов О. А. - Обгрунтування вибору посівних комплексів вітчизняного виробництва методом математичного моделювання за критеріями експлуатаційних показників, Барабаш Г.І. (2019)
Зубко В. М. - Фактори, що впливають на глибину обробітку ґрунту дисковими боронами, Соколік С. П. (2019)
Думанчук М. Ю. - Використання комп’ютерного моделювання при проектування УСП для хонінгування гільзи ДВС (2019)
Титул, зміст (2019)
Kundera C. - Tests of PTFE composite materials for sliding rings, Bochnia J. (2019)
Горовий С. О. - Гідравлічні енергетичні складові коефіцієнта корисної дії турбонасосного агрегата, Головченко Г. С. (2019)
Подригало М. А. - Дослідження буксування ведучих коліс трактора при русі по деформовуваній опорній поверхні, Гецович Є. М., Артьомов М. П., Холодов М. П. (2019)
Пастухов В. І. - Визначення якості виконання технологічної операції відповідно до потреб рослин, Зубко В. М. (2019)
Таценко О. В. - Дослідження та моделювання залежності зміни твердості грунту в різних видах обробітку під цукрові буряки в умовах Сумщини (2019)
Барабаш Г. І. - Залежність техніко-економічних показників використання зернозбиральних комбайнів від рівня врожайності озимої пшениці, Мікуліна М. О. (2019)
Шандиба О. Б. - Еколого-економічна оцінка попередженої шкоди від забруднення водойм, Хурсенко С. М., Семерня О. В. (2019)
Семірненко Ю. І. - Дослідження процесу охолодження та сушки паливних брикетів, Семірненко С. Л. (2019)
Ярошенко П. М. - Про керованість і стійкість руху транспортного агрегату з гідрооб’ємним рульовим керуванням (2019)
Некислих К. М. - Використання підходу, базованому на вирішенні комунікативних завдань (task-based approach) для формування математичного мовного портфелю у іноземних студентів на довузівському етапі навчання, Баталова А. Б. (2019)
Титул, зміст (2019)
Antoszewski B. - Investigations of resistance to seizing of laser-textured elements (2019)
Горовий С. О. - Розрахунок гідравлічних радіальних та кутових сил гладкого шпаринного ущільнення (2019)
Solarov A. - Main tensions in the soil under tractor wheels, Perepichay S. (2019)
Головченко Г. С. - Результати досліджень по очищенню насіння цукрового буряка від дикої редьки в залежності від подачі магнітного порошку зі змішуванням вихідного матеріалу з магнітним порошком на електромагнітних насіннєочисних машинах (2019)
Сабадаш С. М. - Дослідження кінетики процесу сушіння дисперсних продуктів в сушарках із псевдозрідженим шаром інертного носія, Савченко-Перерва М. Ю., Колодненко В. М. (2019)
Сердюк В. В. - Витрати енергії при роботі ударно-сепараційного подрібнювача, Руденко В.А., Зубко В. М. (2019)
Рожкова Л. Г. - Децентралізація енергопостачання і експлуатаційні характеристики автономних вітроустановок (2019)
Гецович Е. М. - Прогнозирование требований к эффективности торможения автомобилей, Подригало М. А., Тарасов Ю. В. (2019)
Герук С. М. - До питання історії розвитку електромобілів, Сукманюк О. М., Калнагуз О. М. (2019)
Ребрій А. М. - Впровадження інформаційних технологій в навчальний процес, Рибенко І. О. (2019)
Пилипак С. Ф. - Загальний підхід до знаходження кінематичних характеристик точок веденої ланки плоских механізмів із застосуванням тригранника й формул Френе , Чепіжний А. В. (2019)
Хижняк М. В. - Хірургічне лікування гриж міжхребцевих дисків на поперековому рівні, ускладнених стенозом хребтового каналу, Ксензов А. Ю., Ксензов Т. А. (2020)
Фищенко Я. В. - Бипортальная эндоскопическая хирургия позвоночника при поясничном спинальном стенозе, Кравчук Л. Д. (2020)
Любич Л. Д. - Застосування стовбурових клітин у лікуванні черепно-мозкової травми, Єгорова Д. М. (2020)
Посохов М. Ф. - Удосконалення перкутанного доступу до вузла і чутливого корінця трійчастого нерва (2020)
Федірко В. О. - Епідеміологічні аспекти вестибулярних шванном – стан проблеми в Україні. Власний досвід хірургічного і радіохірургічного лікування, Чувашова О. Ю., Лісяний О. М., Грязов А. Б., Гудков В. В., Оніщенко П. М., Набойченко А. Г., Скобська О. Є., Земскова О. В., Никифорова А. М., Малишева О. Ю., Борисенко О. М., Педаченко А. Є., Кмeтюк Я. В., Сілаєва О. С., Цибрій Н. Ю., Новіков Р. Р., Бурик В. М. (2020)
Славні ювілеї. Професор Микола Єфремович Поліщук: 75 років життя та 50 років у нейрохірургії (2020)
Токарському Андрію Юрійовичу – 60 (2020)
Содержание (2019)
Косаківська І. В. - Особливості росту і мікроструктура поверхні вегетативних і репродуктивних органів водної папороті Salvinia natans, Бабенко Л. М., Щербатюк М. М., Вашека О. В. (2019)
Курта Х. М. - Алельний поліморфізм українських популяцій веслоноса (Polyodon spathula), Малишева О. О., Євтушенко М. Ю., Спиридонов В. Г. (2019)
Ляшенко В. А. - Оцінка якості вод р. Удай за організмами макрозообентосу у межах НПП "Пирятинський", Лукашов Д. В. (2019)
Клоченко П. Д. - Продукционно-деструкционные характеристики фитопланктона водоемов с разной степенью загрязнения неорганическими соединениями азота и фосфора, Шевченко Т. Ф., Незбрицкая И. Н., Белоус Е. П., Горбунова З. Н., Батог С. В. (2019)
Причепа М. В. - Особливості біохімічних реакцій риб на антропогенний вплив за умов урбанізації, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2019)
Силкина Н. И. - Влияние антропогенного загрязнения на уровень иммунных комплексов, общих липидов и окислительных процессов у моллюска Rapana venosa (Valenciennes, 1846), Микряков Д. В., Микряков В. Р., Соколова А. С. (2019)
Коваленко Ю. О. - Фізіолого-біохімічні особливості адаптації карася сріблястого до забруднення водойм амонійним азотом (2019)
Мехед О. Б. - Сезонная динамика токсического влияния гербицидов на активность ферментов конечных реакций глюконеогенеза и содержание глюкозы в тканях карпа, Яковенко Б. В., Искевич Е. В. (2019)
Явнюк А. А. - Процеси переходу 90Sr та 137Cs між абіотичними та біотичними компонентами озер Глибоке та Далеке Чорнобильської зони відчуження, Шевцова Н. Л., Петрусенко В. П., Кутлахмедов Ю. О. (2019)
Волкова Е. Н. - 137Cs в высших водных растениях и рыбах водоемов Украины, Беляев В. В., Гудков Д. И., Пришляк С. П., Пархоменко А. А. (2019)
Хильчевский В. К. - Абиотическая типизация рек и озер украинской части бассейна Вислы и ее сопоставление с результатами исследований в Польше, Гребень В. В., Забокрицкая М. Р. (2019)
Вдовина О. Н. - Состав и структура макрозообентоса озер подтаежной подзоны Западной Сибири, Безматерных Д. М. (2019)
Содержание (2019)
Афанасьев С. А. - Структура доминирования- разнообразия сообществ донных макробеспозвоночных в реках Карпат, Летицкая Е. Н. (2019)
Говорин И. А. - Вариации численности, размерно-массовой и фенотипической структуры донных поселений мидий Mytilus galloprovincialis в прибрежных районах северо-западной части Черного моря в зимний период (2019)
Клоченко П. Д. - Фитоэпифитон как биоиндикатор состояния верхнекаскадных днепровских водохранилищ, Шевченко Т. Ф. (2019)
Шелюк Ю. С. - Закономерности формирования первичной продукции речных экосистем (бассейны рек Припяти и Тетерева, Украина) (2019)
Крахмальный А. Ф. - Chimonodinium lomnickii (Wolosz.) Craveiro et al. (Dinoflagellata) — возбудитель зимнего "цветения" Одесского залива, Теренько Г. В. (2019)
Медовник Д. В. - Еколого-фізіологічні особливості аборигенного та інвазивного видів риб у малих річках за різного ступеня урбанізації (2019)
Горбатюк Л. О. - Нафтове забруднення води і донних відкладів київської ділянки Канівського водосховища під впливом мегаполісу, Пасічна О. О., Арсан О. М., Платонов М. О., Бурмістренко С. П., Бхакта Дж. Н. (2019)
Кузьменко М. И. - Радиорезистентность, радиоадаптация, сокращение продолжительности жизни и факторы, модифицирующие реакции водных биосистем на хроническое ионизирующее облучение (2019)
Жежеря В. А. - Улучшение гидрохимического режима малых водоемов урбанизированных территорий в условиях искусственной аэрации (на примере озера Тельбин), Линник П. Н., Белоус Е. П. (2019)
Содержание (2019)
Протасов А. А. - Состав и структура зооперифитона на экспериментальных субстратах в Каневском водохранилище: многолетний аспект, Морозовская И. А., Ласковенко Н. Н., Рогальский С. П. (2019)
Щербак В. И. - Зимнее подледное "цветение" Aphanizomenon gracile Lemmermann, Семенюк Н. Е., Линчук М. И. (2019)
Шевелева Н. Г. - Зоопланктон внутренних водоемов о-ва Ольхон (оз.Байкал): таксономический состав, количественные характеристики, Пенькова О. Г., Евстафьева И. Т., Макаркина Н. В., Шабурова Н. И. (2019)
Козийчук Э. Ш. - Качественное и количественное разнообразие фитомикробентоса водотоков Килийской дельты Дуная (2019)
Доленко С. А. - Влияние гуминовых кислот на выживаемость микроорганизмов разных групп в водной среде, Кравченко А. М., Вембер В. В., Абрамов В. В., Таранов В. В. (2019)
Романенко В. Д. - Еколого-фізіологічні та біотехнологічні дослідження гідробіологів НАН України, Крот Ю. Г. (2019)
Причепа М. В. - Особливості гормональної реакції риб за умов коливань температурного режиму водойми, Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Худіяш Ю. М. (2019)
Каглян А. Е. - Рыбы Чернобыльской зоны отчуждения: современный уровень радионуклидного загрязнения и дозовые нагрузки, Гудков Д. И., Киреев С. И., Юрчук Л. П., Гупало Е. А. (2019)
Волкова Е. Н. - Оценка мощности поглощенной дозы излучения 137Cs воздушно-водными растениями в олиготрофном и эвтрофном водоемах, Беляев В. В., Пришляк С. П., Пархоменко А. А. (2019)
Жиліна Т. М. - Видове багатство вільноживучих нематод р. Стрижень (басейн Дніпра), Шевченко В. Л. (2019)
Пам’яті колеги (2019)
Содержание (2019)
Кузьменко М. И. - Радиоэкология природных вод в Украине: становление и развитие (2019)
Бухтиярова Л. Н. - Эпифитные сообщества Bacillariophyta в лентических экосистемах киевской городской агломерации (2019)
Яворський В. Ю. - Багаторічні зміни стану макрозообентосу оз. Гайтан (середня течія р. Десни) (2019)
Громова Ю. Ф. - Состав и таксономическое богатство зоопланктона водоемов и водотоков бассейна реки Припяти и их многолетняя динамика, Гулейкова Л. В., Щербак С. Д. (2019)
Усенко О. М. - Фенолкарбоновые кислоты погруженных водных растений и их влияние на структуру фитоэпифитона, Коновец И. Н., Таращук О. С., Горбунова З. Н. (2019)
Уваєва О. І. - Багаторічна динаміка росту молюсків родини Viviparidae у водоймах Українського Полісся (2019)
Хижняк С. В. - Вплив гіперокси-гіперкапнічного середовища на вміст жирних кислот у білих м’язах стерляді Acipenser ruthenus, Мідик С. В., Сисолятін С. В., Войціцький В. М. (2019)
Юришинец В. И. - Особенности формирования структуры симбиотических сообществ пресноводных гидробионтов на организменном и популяционном уровнях, Рыбка Т. С., Толстой В. А. (2019)
Линник П. Н. - Роль фракций взвешенных веществ с различным размером частиц в накоплении и миграции металлов в озерных системах, Жежеря В. А., Игнатенко И. И. (2019)
Михайло Ілліч Кузьменко (1936 — 2019) (2019)
Содержание (2019)
Ляшенко А. В. - Особливості структурно-функціональних характеристик контактуючих гідробіоценозів, Зоріна-Сахарова К. Є., Гулейкова Л. В., Погорєлова М. С. (2019)
Плигин Ю. В. - Дрейссениды (Mollusca: Bivalvia) в бентосе Киевского водохранилища и факторы, определяющие их распространение, Железняк Н. И. (2019)
Гупало Е. А. - Характеристика популяции и особенности питания плотвы Rutilus rutilus в условиях зарегулированной малой реки Киевского Полесья, Абрамюк И. И., Афанасьев С. А., Мантурова О. В., Савченко Е. В. (2019)
Борисенко М. М. - Вплив роботи Канівської ГЕС на личинок волохокрильців (Insecta: Trichoptera) перифітонних угруповань берегоукріплювальних споруд нижнього б’єфу, Лукашов Д. В. (2019)
Рогальский С. П. - Развитие перифитона на защитном покрытии, модифицированном катионным биоцидом, Морозовская И. А., Борецкая М. А., Чернявская Т. В., Тарасюк О. П., Джужа О. В., Шелудько Е. В., Богомолов Ю. И., Протасов А. А. (2019)
Старосила Е. В. - Активность каталазы в донных отложениях разнотипных водных объектов, расположенных на урбанизированной территории (2019)
Пасичная Е. А. - Оценка возможности использования водных макрофитов для биомониторинга и фитоиндикации загрязнения природных вод тяжелыми металлами, Горбатюк Л. О., Арсан О. М., Платонов Н. А., Бурмистренко С. П., Годлевская О. А., Гопинат A. (2019)
Жиденко А. О. - Чутливість та стійкість коропових риб до дії гербіцидів (огляд), Бібчук К. В., Паперник В. В. (2019)
Житова О. П. - Вплив гідрохімічних показників на зараженість прісноводних молюсків трематодами (2019)
Содержание (2019)
Кирпенко Н. И. - Токсикологические аспекты проблемы "цветения” поверхностных вод (обзор), Крот Ю. Г., Усенко О. М. (2019)
Шелюк Ю. С. - Формирование потоков энергии в малых водохранилищах (2019)
Яныгина Л. В. - Индикация загрязнения горных водотоков Алтая по показателям видового разнообразия макробеспозвоночных, Евсеева А. A. (2019)
Стрельникова А. П. - Особенности летнего питания и пищевая специализация молоди окуня в оз. Кривом (Северная Карелия), Березина Н. А., Жгарева Н. Н. (2019)
Воденеева Е. Л. - Оценка качества воды некоторых правобережных притоков р. Волги (бассейн Чебоксарского водохранилища) с использованием функциональной классификации фитопланктона, Коломина К. Е., Шарагина Е. М., Кулизин П. В., Охапкин А. Г. (2019)
Медведь В. А. - Особенности накопления биомассы и пигментов в клетках зеленых водорослей при различной освещенности и длине фотопериода, Горбунова З. Н. (2019)
Линник П. Н. - Гидрохимические исследования рек и водоемов бассейна Днестра в ретроспективе и современных условиях, Морозова А. А., Осипенко В. П. (2019)
Отюкова Н. Г. - Гидрохимический режим русловых прудов (на примере малого притока Рыбинского водохранилища) (2019)
Указатель статей, опубликованных в "Гидробиологическом журнале" в 2019 г. (2019)
Hojo M. - Mechanism of enhanced oxidation ability of dilute nitric acid and dissolution of pure gold in seawater with nitric acid (2019)
Kalugin O. N. - Electrical conductivity, ion-molecular and interionic interactions in solutions of some tetraalkylammonium salts in acetonitrile: the influence of the ion and temperature, Lukinova E. V., Novikov D. O. (2019)
Vovchynskyi I. S. - Force field of tetrafluoroborate anion for molecular dynamics simulation: a new approach, Kalugin O. N. (2019)
Дударев Д. С. - Межчастичные взаимодействия и динамика в растворах BmimBF4 и LiBF4 в пропиленкарбонате: МД моделирование, Логачёва Е. О., Колесник Я. В., Калугин О. Н. (2019)
Kharchenko A. Yu. - Aqueous solution of poly (hexamethylene guanidine hydrochloride) and poly (diethylenamine guanidine hydrochloride) as studied with acid-base indicators, Romakh M. A., Yanova K. V., Tereshchuk M. N., Mchedlov-Petrossyan N. O. (2019)
Marfunin N. A. - Behavior of fullerene C70 in binary organic solvent mixtures as studied using UV-Vis spectra and dynamic light scattering, Mchedlov-Petrossyan N. O. (2019)
Правила для авторів (2019)
Артеменко Г. О. - Проблеми підготовки майбутніх фахівців спеціальності "дизайн" в сучасних вищих навчальних закладах України (2019)
Авдєєва М. С. - Особливості синтезу мистецтв радянської архітектури України ХХ століття, Авдєєва Н. Ю. (2019)
Буравченко С. Г. - Аспекти систематизації сценарних методів проектування об’єктів архітектури (2019)
Гатальська Н. В. - Естетичне сприйняття композиційної структури паркового середовища (2019)
Гнатюк Л. Р. - Напрямки ревіталізації річкового вокзалу та поштової площі м. Київ, Пилипенко Н. А. (2019)
Коновалюк А. В. - Роль і значення функції в створенні умов існування людини в архітектурному просторі (2019)
Мерилова И. А. - Музей в структуре приднепровской государственной академии строительства и архитектуры (ПГАСА), Подолинный С. И., Болдырева Е. Г., Трощило А. В. (2019)
Магей А. С. - Неоготична садиба в селі Капустяни Вінницької області: спроба гіпотетичної реконструкції (2019)
Семироз Н. Г. - Вплив інформаційних технологій на організацію навчального процесу на прикладі wyższa szkoła biznesu - National-Louis University" (республіка Польша, м.Новий Сонч) (2019)
Ященко О. Ф. - Храм при дорозі (2019)
Свистун І. В. - Роль композиційного апарату у архітектурному формоутворенні на межі ХХ–ХХI ст (2019)
Бець С. М. - Вплив глобалізаційних процесів на культурну ідентифікацію та розвиток дизайну на теренах України (2019)
Рижакова Г. М. - Загально-методична регламентація та аналітико-інформаційне забезпечення процесами адміністрування в сучасній системі будівельного девелопменту, Рижаков Д. А., Лещинська І. В., Кістіон Д. В., Кондрацький В. О. (2019)
Габрель М. М. - Принципи й методи визначення меж агломерації. Приклад "Великого Львова", Габрель М. М., Фенчук О. Т. (2019)
Довганюк А. І. - Детальний план території – перспективний територіально-містобудівний розвиток міста Чернівці (2019)
Дьомін М. М. - Вимоги критерії формування міських агломераційних утворень. Досвід Польщі та практика України, Маршал Тадеуш, Габрель М. М. (2019)
Жирак Р. М. - Керований розвиток малих поселень рекреаційного профілю Івано-Франківщини (2019)
Чернишев Д. О. - Формування методичного підґрунтя інвестиційного контролінгу на платформі BIM-технологій: сучасна практика містобудівних інновацій, Дружинін М. А., Малихіна О. М., Предун К. М., Петруха С. В. (2019)
Косьмій М. М. - Просторовий фактор в організації та розвитку урбанізованих систем (2019)
Шпакова Г. В. - Концептуально-аналітичні особливості атрибуції проектів біосферосумісного будівництва на платформі декаплінгу в системі девелоперського управління, Шпаков А. В., Приходько Д. О., Горбач М. В., Хоменко О. М., Ваколюк А. С. (2019)
Банах А. В. - Особливості технічного обстеження, ремонту і реновації виробничих будівель, Єгоров Ю. П., Галич В. Г., Малишева Ю. О. (2019)
Булах І. В. - Розпис як шлях індивідуалізації інтер'єру лікарні (2019)
Гарбар М. В. - Принципи архітектурно-планувальної організації споруд для велосипедів у містах (2019)
Товбич В. В. - Концептуально-методичні аспекти архітектурно-планувальної організації зупиночно-призупиночних територій міст, Куліченко Н. В., Сисойлов М. В. (2019)
Яковенко М. С. - Огляд видів геодезичного моніторингу будівель і споруд в складних інженерно-геологічних умовах, Нестеренко О. В. (2019)
До відома авторів статей! (2019)
Вихідні дані (2019)
Артеменко Г. О. - Чинники й умови формування школи українського монументального мистецтва та її зв’язок з архітектурою (кін. ХІХ - поч. ХХ століття) (2020)
Гнатюк Л. Р. - Протиріччя у формуванні художнього образу сакрального простору в архітектурі XX століття (2020)
Головатюк А. К. - Влияние зависимости от социальных сетей на отношение к публичным пространствам города (2020)
Дерябіна О. О. - Елісон та Пітер Смітсон: теоретична концепція бруталізма (2020)
Завада В. Т. - Розвиток графоаналітичних засобів дослідження історії будівельного мистецтва (2020)
Kysil O. - Digital registration cards of HBIM -based architectural heritage as a new stage of historic preservation of Krakow (Poland), Naichuk N. (2020)
Коновалюк А. В. - Сценографія, як природня властивість архітектури (2020)
Левченко О. В. - ВІМ кадри від користувачів до експертів, Михайленко А. В. (2020)
Марковський А. І. - Пертурбація національних мотивів в архітектурі центральної України першої половини XX ст. (2020)
Франків Р. Б. - Термінологічні та означальні рамки поняття "неомодернізм" в сучасній теорії архітектури, Лясковський О. Й. (2020)
Яблонська Г. Д. - Архітектура українського бароко: акварелі, малюнки, креслення Дмитра Яблонського (2020)
Криворучко Ю. І. - Методологічні підходи осягнення сакрального у архітектурі (2020)
Вяткін К. І. - Субурбанізація: теоретико-методологічні основи та практика впровадження (2020)
Булах І. В. - Містобудівна мережа закладів первинного рівня медичного обслуговування (2020)
Дьомін М. М. - Метрополії Лодзі та Львова: особливості формування і розвитку, Маршал Тадеуш, Габрель М. М. (2020)
Зінов'єва О. С. - Безбар'єрне проектування як елемент екологічного підходу до формування архітектурного середовища (2020)
Косьмій М. М. - Нематеріальні чинники в просторовій організації та розвитку міст (2020)
Каранда А. О. - Ідейно-тематична відповідність та стильова єдність, як основна складова принципу формування художньо-образного середовища спеціалізованих культурно-пізнавальних парків (2020)
Мостовенко О. В. - Вплив екранів на утворення фізичного поля при заданих джерелах енергії (2020)
Олешко О. П. - Художньо-композиційні прийоми озеленення як засоби виразності в просторі міста, Петровська Ю. Р. (2020)
Прокопов О. В. - Проблема формування естетичного образу об’єктів для занять екстремальними видами спорту на прикладі скейт-парків (2020)
Чижевська Л. О. - Ландшафтне планування – важлива складова просторового планування сільських територіальних громад туристично-рекреаційного спрямування (2020)
Топорков В. Г. - Трансформація як засіб підвищення ефективності використання житлового простору (2020)
Буравченко С. Г. - Сценарні методи формування сталої архітектури багатоквартирних житлових будинків (2020)
Ексарева Н. М. - Феномен архитектурной благотворительности и зарождение жилья нового типа в Одессе, в конце ХIХ в., Ексарев В. А. (2020)
Мусієвська В. О. - Формування архітектури кіностудійних комплексів. Досвід США (2020)
Яковенко М. С. - Аналіз методів геодезичного моніторингу деформацій інженерних споруд та зсувних процесів ґрунтових масивів, Нестеренко О. В. (2020)
Товбич В. В. - Перспективи розвитку зупиночно-територіальних структур та субпідрядних підструктур міст і поселень різного рівня ієрархії, Куліченко Н. В., Чжан Синь Му, Сисойлов М. В. (2020)
До відома авторів статей! (2020)
Вихідні дані (2020)
Дзьобань О. П. - Свобода й відповідальність як аксіологічні маркери трансформації інформаційного суспільства, Рубан О. О. (2020)
Радутний О. Е. - Напрямок часу в системі права (2020)
Брижко В. М. - Приватність, конфіденційність та безпека персональних даних, Пилипчук В. Г. (2020)
Варава І. - Інновації у професійній діяльності юристів: використання потужностей штучного інтелекту (2020)
Корж І. Ф. - Концептуальні засади правової безпеки (2020)
Доронін І. М. - Безпекова сутність функцій держави (2020)
Солодка О. М. - Забезпечення інформаційного суверенітету держави: правовий дискурс (2020)
Гуцалюк М. В. - Загрозливі тенденції організованої кіберзлочинності (2020)
Петров С. Г. - Організаційні і правові основи вирішення проблем протидії кіберпосяганням у Європейському Союзі (2020)
Дорогих С. О. - Залучення громадян до законотворчого процесу: деякі підсумки (2020)
Батиргареєва В. С. - Концептуальна модель захисту інформаційного простору України засобами кримінального права (2020)
Жорняк А. В. - Про підходи до класифікації інформаційних послуг у сфері господарювання (2020)
Головко О. М. - Право на правосуддя та право на доступ до інформації: кореляція та взаємозалежність, Друзь В. Д. (2020)
Маньгора В. В. - Інформаційно-правове забезпечення юридичної освіти (2020)
Маньгора Т. В. - Набувальна давність на земельну ділянку (2020)
Рекомендації міжнародної науково-практичної конференції на тему: "Система військової юстиції у забезпеченні національної безпеки України”, м. Київ, 29 жовтня 2019 року (2020)
Рекомендації міжвідомчого "круглого столу” на тему: "Наукова діяльність та інформація з обмеженим доступом: актуальні проблеми і шляхи їх вирішення”, м. Київ, 14 листопада 2019 року (2020)
Скулиш Є. Д. - Рецензія на монографію: "Національна безпека України в інформаційну епоху: правові аспекти” / авт. І. М. Доронін; рецензент керівник науково-дослідного центру правового забезпечення інформаційної і національної безпеки НДІІП НАПрН України, заслужений юрист України, доктор юридичних наук, професор Є. Д. Скулиш (2020)
До відома авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Коваленко В. В. - Щодо стану та перспектив розвитку держави (2015)
Сидорчук Ю. М. - Філософсько-правове розуміння інформаційних технологій (2015)
Нестерович В. Ф. - Конституційно-правова суб’єктивність громадськості в Україні (2015)
Хорватова О. О. - Современное понятие и значение принципов международного права в связи с военно-политической ситуацией в Украине (2015)
Григор’єва В. В. - Щодо властивостей законної сили рішення господарського суду (2015)
Тимошенко О. А. - Правове регулювання касаційного провадження в цивільному процесі України: історія становлення та розвитку (2015)
Тимошенко М. О. - Господарська діяльність приватних вищих навчальних закладів: сучасний стан та перспективи розвитку (2015)
Хараджа Н. В. - Нормотворча діяльність судів у контексті застосування принципів сімейно-правового регулювання (2015)
Власова Г. П. - Спрощене провадження на досудовій та судовій стадіях кримінального процесу України: можливості застосування, Крутов В. В. (2015)
Лук’янчиков Є. Д. - Законодавче регулювання індетифікації об’єктів за слідами пам’яті, Лук’янчиков Б. Є. (2015)
Клименко Н. И. - Актуальные проблемы судебной экспертизы (2015)
Колб О. Г. - Про деякі проблемні питання, пов’язані із визначенням змісту запобіжної діяльності прокуратури, Супруненко Д. О. (2015)
Таран О. В. - Призначення окремих видів інженерно-технічних експертиз при розслідуванні злочинів проти безпеки виробництва (2015)
Цимбал П. В. - Спрощене провадження у формі приватного обвинувачення: деякі нариси з історії, Діков І. В. (2015)
Стаскевич Г. С. - Роль судово-медичної експертизи при дослідженні обставин дорожньо-транспортних пригод (2015)
Татаріна О. Ю. - Історико-порівняльний аспект законодавства, яке передбачає кримінальну відповідальність за незаконне заволодіння автотранспортними засобами, що вчиняються організованими групами (2015)
Кравчук П. Ю. - Роль та особливості призначення судової психіатричної експертизи під час розслідування грабежів і розбоїв (2015)
Калюжна Н. - Протиріччя тарифної лібералізації в умовах неопротекціонізму, Сторожчук В. (2020)
Михайліченко Г. - Світовий туристичний ринок: трансформації після пандемії, Клімова А. (2020)
Онищенко В. - Генезис світового економічного порядку (2020)
Boiar A. - Differences in integration utility of the eu member states (2020)
Саліхова О. - Фармацевтична промисловість Франції, Гончаренко Д. (2020)
Ткачук Т. - Luxury-сервіс на світовому ринку готельних послуг (2020)
Hellyer M. - Effect of Ukraine’s exchange rate devaluation on trade with the EU (2020)
Король С. - Директива 2013/34/ЄС: досвід імплементації в національне законодавство (2020)
Самсонова Л. - Бізнес-моделі інвестування в агропродовольчі системи (2020)
Грищенко І. - Український інститут відкрили в піднебесній: Київський національний університет технологій та дизайну експортує освітні послуги в Китай: Інтерв'ю ректора академіка НАПН України лауреата Державної премії в галузі науки і техніки І. Грищенка / Інтерв'ю взяв М. Петрушенко (2019)
Проблеми інтеграції освіти, науки та бізнесу в умовах глобалізації (2019)
Новації для армії (2019)
Енергоефективний університет (2019)
Обмін науковими досягненнями в галузі індустрії моди (2019)
Гараніна О. О. - Визначення впливу поверхнево-активних речовин на якість забарвлення за механізмом гетерокоагуляції, Редько Я. В., Корж А. С. (2019)
Внукова О. М. - Роль стилю "Family look” у розвитку особистості дитини на основі сімейних цінностей, Бердичевська Ю. А., Юрко Х. Ю. (2019)
Ващук Н. Ф. - Розвиток інноваційних технологій в сучасному виробництві спеціального взуття (2019)
Галавська Л. Є. - Удосконалення конструкції та технології виготовлення натільної білизни для пілотів бойових машин, Кузьменко О. О. , Прохоровський А. С. (2019)
Титул, зміст (2020)
Дмітренко Н. Є. - Теоретико-методичний аспект професійно орієнтованого англомовного спілкування (2020)
Корнєва З. М. - Методичні засади навчання майбутніх інженерів-механіків англійського професійно орієнтованого монологу-міркування, Ващило О. В. (2020)
Майєр Н. В. - Контроль і оцінювання тестової компетентності майбутніх учителів іноземних мов і культур (2020)
Пасічник Т. Д. - Проблема визначення структури методичної компетентності викладача усного перекладу (2020)
Дзіман Г. М. - Модель організації навчального процесу для формування у майбутніх офіцерів з інформаційних технологій англомовної компетентності в академічному письмі з використанням хмарного сервісу Google Classroom (2020)
Ігнатенко В. Д. - Використання сучасних інформаційних технологій у підготовці майбутніх філологів (2020)
Іващук А. С. - Загальна характеристика навчальних планів і звітів з французької мови в Галичині (1890 – 1918 рр.) (2020)
Бойко Г. А. - Комплекс вправ і завдань для формування у майбутніх фахівців з харчових технологій англомовної компетентності в професійно орієнтованому монологічному мовленні (2020)
Bondar L. - Une série d’exercices pour apprendre aux étudiants en philologie à traduire des textes français du domaine informatique (2020)
Melnyk Y. - Devenir poète avec "Chansons sans Frontières" (2020)
Титул, зміст (2020)
Antonyuk O. - Foreign trade of oil food complex products in the conditions of integration of Ukraine, Antonyuk P., Stupnytska T., Volodina O. (2020)
Гмиря В. П. - Проблеми функціонування ринку харчових продуктів у контексті забезпечення продовольчої безпеки України (2020)
Дерев’янко О. Г. - Капіталізація виробників харчових продуктів в аспекті забезпечення продовольчої безпеки (2020)
Коноваленко А. С. - Управління безпекою харчування дітей (2020)
Kuprina N. - Peculiarities of analysis of enterprise's own capital in modern conditions, Markova T., Volodina O., Stupnytska M. (2020)
Козак К. Б. - Типологія конфліктних особистостей та алгоритм взаємодії з ними в робочому процесі, Корсікова Н. М., Древова В. В. (2020)
Танклевська Н. С. - Перспективи адаптації зарубіжного досвіду агрострахування в Україні, Ярмоленко В. В. (2020)
Нікішина О. В. - Методичні положення щодо оцінки природно-ресурсного потенціалу сільського господарства у координатах сталого розвитку України (2020)
Іванечко Н. Р. - Цифрові технології в роздрібній торгівлі: зарубіжний та український досвід, Процишин Ю. Т., Никитишин Т. В. (2020)
Kozak K. - Peculiarities of staff policy in the conditions of innovative changes, Sedikova I., Klevets M. (2020)
Nikoliuk O. - Reverse forms of globalization and their impact on the public governance system, Donets L., Klevets M. (2020)
Савенко І. І. - Децентралізація влади, як інноваційний вектор вдосконалення публічного управління в Україні, Седікова І. О. (2020)
Білоус Н. В. - Двоїстість світу почуттів у поезїї А. фон Дросте-Гюльсхоф (2019)
Бігунова Н. О. - Статусні та гендерні стосунки учасників мовленнєвих актів компліменту та лестощів (2019)
Василькевич Г. П. - Культурний текст краєзнавчої тематики у практиці викладання української мови як іноземної (2019)
Вовк О. В. - Маніфестація емоції жаху крізь призму описів емоційних станів персонажів-жертв (2019)
Гірняк О. Г. - Емоція гніву у сучасній емотивній лексиці: теоретичний аспект (2019)
Грабовецька О. С. - Відтворення біблійної інтертекстуальності поезії в прозі "The Master” Оскара Вайлда в українському перекладі (2019)
Грищенко О. В. - Art-техніка Катерини Білокур: писати, щоб пам’ятати (на матеріалі роману В. Яворівського "Автопортрет з уяви") (2019)
Гудманян А. Г. - Функціонально-прагматична адекватність машинного перекладу публіцистичних текстів, Сітко А. В., Струк І. В. (2019)
Добровольська М. Б. - Поняття імпліцитності та імпліцитної оцінки в лінгвістиці (2019)
Іванченко М. Ю. - Особливості відтворення метафор зради в українських перекладах (2019)
Кобилко Н. А. - Кольорова символіка образу дороги в химерному прозописьмі Володимира Дрозда та Валерія Шевчука (2019)
Корнєлаєва Є. В. - Лінгвістична природа евфемізмів (2019)
Літвінова Н. В. - Причини, види та засоби семантичних змін у слові (2019)
Лефтерова О. М. - Образ печери в тексті римської античності (2019)
Маланій Н. І. - Дизабілиті в британському літературному просторі початку ХІХ століття (2019)
Мороз Л. В. - Типи рольового героя у ліриці Івана Франка (2019)
Mosiichuk A. V. - Ancient poetics as a precursor of cognitive studies of poetic syntax, Grachova I. Ye. (2019)
Петренко Л. О. - Концептосфера ПОРИ РОКУ в поетичній мові початку ХХІ століття (2019)
Петров О. О. - Поняттєвий компонент концепту "згода" в англійській, німецькій та турецькій мовах, Юмрукуз А. А. (2019)
Приймак Д. М. - Протистояння запозиченням у сучасному французькому термінотворенні: досвід для України (2019)
Приходченко О. О. - Репрезентація опозиції ЖИТТЯ – СМЕРТЬ іконічними знаками-діаграмами (на матеріалі готичних романів про вампірів) (2019)
Приходько Г. І. - Полістатусність категорії оцінки (2019)
Савіна Ю. О. - Інконгруентність як когнітивний механізм комічного та її відтворення в українськомовних перекладах (2019)
Stasenko R. - Stereotypisches Bild der Juden anhand der Werke von Leopold von Sacher-Masoch (2019)
Телегіна Н. І. - Функції та засоби творення психологічного підтексту в романі Француази Саган "Охоронець серця", Цюцяк І. М. (2019)
Телеки М. М. - Епонімні термінологічні словосполучення в інфектології (2019)
Тищенко О. В. - Рухомі і динамічні ігри: номінація, символіка, прагматика (слов’яно-германські контексти та паралелі) (2019)
Царьова І. В. - Варіантність реалізації юридичної мови (2019)
Шостак О. Г. - Літературний націоналізм у критичній думці корінних народів Північної Америки початку ХХІ сторіччя (2019)
Yurko N. A. - The characteristics of English terms structure in tourism industry, Styfanyshyn I. M., Romanchuk O. V. (2019)
Анотації (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Волинчук Ю. В. - Сталий розвиток Волині: цільові орієнтири, Камінська І. М. (2019)
Завадська О. М. - Нетворкінг бізнесу: поняття та особливості (2019)
Ковальська Л. Л. - Регіональна господарська система: сутність та структуризація (2019)
Ковальська Л. Л. - Стадії та особливості розвитку інноваційного підприємництва регіону, Таран С. Ф. (2019)
Кривов’язюк І. В. - Нарощення підприємницького потенціалу регіону як результат створення регіональних студій підприємницької майстерності (2019)
Кривов’язюк І. В. - Стан житлового будівництва в регіонах України, Заблоцька І. Л. (2019)
Кулик Ю. М. - Комплексне застосування сучасних методів управління для підвищення ефективності діяльності підприємств галузі машинобудування, Нікітін Т. О. (2019)
Куцай Н. С. - Особливості формування програми інноваційного розвитку регіону (2019)
Матвійчук Л. Ю. - Структурна модернізація туристичної галузі регіону шляхом впровадження смарт-спеціалізаці (2019)
Морохович В. С. - Ключові індикатори розвитку підприємств готельного господартсва в Закарпатській області, Газуда С. М. (2019)
Оксенюк К. І. - Розвиток стартапів в Україні (2019)
Павлюк Л. В. - Напрями нарощення вартості гудвілу машинобудівних підприємств регіону, Савош Л. В. (2019)
Погуда Н. В. - Туризм як індикатор розвитку економіки (2019)
Полінкевич О. М. - Регіональні системи розвитку бізнесу через управління фізичною активністю стейкхолдерів (2019)
Потьомкіна О. В. - Сучасний стан та напрями вдосконалення системи працевлаштування у Волинській області, Шульган Ж. А. (2019)
Рудь Н. Т. - Інноваційний розвиток регіону: попит на інноваційну інфраструктуру (2019)
Фесіна Ю. Г. - Перспективи формування циклічної моделі економіки у сфері поводження з побутовими відходами регіону, Дзюбинська О. В. (2019)
Шубалий О. М. - Тенденції зміни та напрями покращення кадрового забезпечення сфери охорони здоров’я України, Зімич Р. (2019)
Турінський О. В. - Аналіз можливостей використання позитивного світового досвіду для обґрунтування і реалізації планів і програм розвитку системи озброєння протиповітряної оборони, Дзеверін І. Г., Демідов Б. О., Гриб Д. А., Хмелевська О. О. (2020)
Бзот В. Б. - Обробка розвідувальних відомостей з використанням автоматизованих інформаційних систем, Мурзін М. В. (2020)
Шуляков С. О. - Шляхи удосконалення розвідувального забезпечення бойового застосування ракетних військ і артилерії, Бзот В. Б., Жилін Є. І., Шигімага Н. В., Артеменко А. А. (2020)
Лезік О. В. - Шляхи підвищення ефективності розвідувальних дій підрозділів ППО СВ, які озброєні зенітними комплексами малої дальності в зоні проведення операції Об’єднаних сил, Алексеєнко І. В., Галушков В. Р., Синько А. І. (2020)
Нєкрасов С. В. - Методика обґрунтування технічного обрису тренажерних засобів озброєння і військової техніки військ протиповітряної оборони сухопутних військ та їх характеристик, Галузінський А. Г., Зливка Г. А. (2020)
Гудков М. В. - Методика оцінки рівнів підготовки льотних екіпажів (2020)
Вовк О. В. - Результати порівняльного оцінювання системи льотної підготовки курсантів льотчиків тактичної авіації Повітряних Сил Збройних Сил України комплексним критерієм оцінки ефективності, Іщук В. О., Компанієць О. М., Литвинчук Д. В., Туленко М. В. (2020)
Дівіцький А. С. - Аналіз методів прогнозування змін маршрутів передачі даних в бездротових самоорганізованих мережах, Боровик Л. В., Сальник С. В., Голь В. Д. (2020)
Литовченко А. О. - Аналіз складових похибок траєкторних вимірювань натурних випробувань складних технічних об’єктів, Хижняк В. В., Дмитрієв А. Г. (2020)
Худов Г. В. - Оптимізація сумісного дискретного пошуку та виявлення повітряних об’єктів в радіолокаційних системах, Ковалевський С. М., Василенко В. В., Тах’ян К. А. (2020)
Мінухін С. В. - Дослідження продуктивності кластера Apache Spark на платформі Azure для методів машинного навчання (2020)
Джус Р. М. - Мікроструктурні та фазові особливості поверхневого шару, зміцненого іонно-плазмовим азотуванням, як фактор підвищення втомної міцності, Стадніченко М. Г., Стадниченко В. М., Плешкунов С. А. (2020)
Литвяк О. М. - Обгрунтування законів регулювання гідрогальмівної установки для наземних випробувань турбовальних ГТД, Комар С. В. (2020)
Невлюдов І. Ш. - Контроль якості електричних міжз’єднань гнучких структур, Демська Н. П., Разумов-Фризюк Є. А., Новоселов С. П. (2020)
Горбенко В. М. - Оцінювання можливих механізмів досягнення Російською Федерацією політичних цілей в Україні з використанням концепцій стратегічного паралічу та операцій на основі ефектів, Коршець О. А., Королюк Н. О. (2020)
Чернявський І. Ю. - Реєстрація та аналіз параметрів гамма-випромінювання у системі виявлення та оцінювання ядерної обстановки (2020)
Алфавітний покажчик (2020)
Albert V. - From SOV to SVO: a complete breakdown in law and order? (2019)
Білецька Т. О. - Категорія оцінки в англомовному дискурсі жіночого глянцевого журналу: лінгвопрагматичний вимір, Гаврилюк О. О. (2019)
Боклах Д. Ю. - Цивілізаційні типи локусів міста у творчості Т. Шевченка: поетика художньої організації локальних елементів топосу (2019)
Випасняк Г. О. - Реставратори травматичної пам’яті: типологія образу (2019)
Голик С. В. - Концепт OLD AGE в науковій картині світу (на матеріалі англомовної медичної термінології) (2019)
Грон Ю. Г. - Лексико-семантичні особливості фразеологізмів із кольором чорний у англійській мові (2019)
Губич П. В. - Соматична метафора у пожежній термінології української, польської та англійської мов (2019)
Didukh L. I. - Different symbols in Stephen King’s novels: a linguopoetic aspect (2019)
Давидова Т. В. - Актуалізація концепту GOD у вікторіанському художньому дискурсі (2019)
Дзикович О. В. - Тексти пісень сучасних німецьких виконавців у дзеркалі культури мовлення, Весельська Р. В. (2019)
Дзикович О. В. - Функціональна специфіка політичного гумору у розважальних медіаформатах, Рибкіна О. В. (2019)
Дзядик Ю. І. - Однорідні присудки у загальній теорії про предикатні синтаксеми (2019)
Запорожська Д. М. - Вербалізація образу України у поетичних текстах сучасних рок-гуртів (2019)
Ізотова Н. П. - Прийом оповідної маски в ігровій стилістиці романів Дж. М. Кутзее (2019)
Кауза І. Б. - Думка у думці у структурно-семантичному моделюванні текстопростору романів Маргарет Дреббл (2019)
Козлова Т. О. - Концепт LOVE в англійськомовному танцювально-спортивному дискурсі, Сєдакова М. В. (2019)
Козлова Т. О. - Роль британського діалектного субстрату у формуванні новозеландського варіанту англійської мови (2019)
Корнєлаєва Є. В. - Лексичні та граматичні трансформації під час перекладу англомовних рекламних слоганів (2019)
Костенко В. Г. - Функціонально-прагматичні особливості синтаксичних засобів у формах поінформованої згоди на стоматологічне втручання, Сологор І. М. (2019)
Кришталь С. М. - Конверсія як джерело метафоричного збагачення англійської мови (2019)
Левченко Т. М. - Діалектна побутова лексика у засобах масової комунікації (2019)
Лесінська О. М. - Дослідження ономастикону художнього простору текстів Д. Г. Лоуренса (2019)
Лещенко Т. О. - Типові помилки в синтаксисі наукового стоматологічного тексту, Жовнір М. М., Бондар Н. В. (2019)
Ликова К. І. - Ґендерний аспект лінгвістичних досліджень художнього тексту (2019)
Марінашвілі М. Д. - Синтаксичні засоби реалізації суб’єктивної модальності у книзі Олів’є Маньї "Dessine-moi un parisien” (2019)
Myronova N. V. - Expansion des codes culturels au langage naturel (2019)
Олейнікова Г. О. - Особливості фрактальної організації темпоральної перспективи у творах науково-фантастичного жанру (2019)
Остапчук Я. В. - Модальність речень з фактивними предикатами (2019)
Попко І. А. - Вербалізація концепту ДАР в тексті української, англійської та французької народної казки (2019)
Рижа У. В. - Можливості трансформації оповідної перспективи в плані фразеології (2019)
Руднянин О. І. - Щоденники Олекси Ізарського: теми і мотиви (2019)
Скрипник Н. І. - Соціокультурна компетентність як складова мовної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі (2019)
Слаба О. В. - Засоби досягнення ґендерної коректності у сучасній німецькій мові (2019)
Смаглій В. М. - Дослідження периферійної зони номінативного концепту WORD (2019)
Стефанова Н. О. - Семантична структура імені матричного аксіоконцепту TRUTH (2019)
Топчій О. Ю. - Палітра відтінків колорономену ЧЕРВОНИЙ у мовній картині світу (2019)
Царьова І. В. - Діяльнісно-онтологічна концепція структури сучасного українського юридичного тексту (2019)
Черниш А. Є. - Деструктивний патомеханізм психіки героя у романі С. Процюка "Тотем" (2019)
Шапочкіна О. В. - Ранжування предикатів стану на позначення сприйняття у давньогерманських мовах (2019)
Шевченко Т. М. - Автобіографізм в есеїстичній творчості Василя Махна (2019)
Широкова І. І. - Особливості репрезентації часу в індивідуально-авторській картині світу Вільяма Блейка (2019)
Шуляк І. М. - Прагматичне транспонування мовленнєвих актів в англомовному художньому дискурсі (2019)
Вимоги до публікацій (2019)
Наукові редактори (2019)
Вороненко Ю. В - Магістри публічного управління та адміністрування НМАПО імені П.Л. Шупика — нова модель фахівців національної сфери охорони здоров’я, Михальчук В. М., Радиш Я. Ф. (2019)
Чуприна Г. М. - Особливості клініко-параклінічних параметрів та коморбідної патології у хворих з діабетичною полінейропатією, Дубинецька В. М., Вашенюк O. A., Вашенюк Н. О. (2019)
Ткаченко В. І. - Вплив вітаміну D на виникнення і прогресування цукрового діабету 2 типу, Березовська Л. О . (2019)
Тарасенко В. О. Підлісний О. В. - Обґрунтування технологічних параметрів ведення процесу виготовлення крему для лікування інфекційних та гнійно-запальних захворювань шкіри, Козіко Н. О., Соломенний А. М. (2019)
Шекеро О. Г. - Високий рівень нормативно-правового забезпечення — основа ефективної системи охорони здоров'я (2019)
Царенко А. В. - Обґрунтування функціонально-організаційної моделі спеціалізованої паліативної і хоспісної допомоги населенню в Україні (2019)
Наукові редактори (2019)
Мінцер О. П. - Партисипація пацієнтів як один з найважливіших елементів забезпечення якості надання первинної медичної допомоги, Шекера О. Г. Новик А. М. (2019)
Бабінець Л. С. - Можливості корекції стану червоної крові і протеїнограми при хронічному Н. руlоrі-асоційованому гастриті на тлі хронічного панкреатиту, Махніцько І. В. (2019)
Глєбова Є. Є. - Якість життя жінок з віковими змінами шкіри (2019)
Бондаренко Т. М. - Вплив флавоноїдів на показники клітинного імунітету у пацієнтів з гострими респіраторними вірусними інфекціями на тлі хронічної рецидивуючої кропив'янки, до і після лікування (2019)
Кузнецова С. М. - Мультимодальное влияние антиоксидантов на функциональное состояние сер д ц а и мозга у пожилых с церебральным атеросклерозом и сахарным диабетом 2 типа, Черская М. С., Комиссарова О. С. (2019)
Білоус М. В. - Дослідження сучасного стану логістичних процесів у закладах та підрозділах медичного постачання Збройних Сил України, Дроздов Д. В., Шматенко О. П., Трохимчук В. В. (2019)
Закон України "Про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини" (2019)
Вимоги до оформлення статей (2019)
Паньків В. І. - Звернення головного редактора (2020)
Pashkovska N. V. - Obesity and Alzheimer’s disease, Pankiv V. I., Pashkovska O. V. (2020)
Сазонова Е. Г. - Cостояние тиреоидной функции у пациентов с сахарным диабетом 1-го типа и хронической болезнью почек, получающих почечно-заместительную терапию, Мохорт Т. В., Карлович Н. В., Снапков В. С., Валовик О. Э., Ильинчик О. В. (2020)
Саволюк С. І. - Критичні моменти післяопераційного періоду, постдекомпресійна дисфункція печінки в хірургії непухлинної обтураційної жовтяниці (2020)
Перцева Н. О. - Зміни варіабельності ритму серця під впливом цукрознижуючої терапії у хворих на цукровий діабет 2-го типу, Мошенець К. І. (2020)
Большова О. В. - Вміст кислотно-лабільної субодиниці в крові дітей з ознаками затримки внутрішньоутробного розвитку на тлі нормосоматотропінемії, Музь Н. М. (2020)
Глов’як Х. П. - Особливості обміну глюкози у хворих на бронхіальну астму школярів, які отримують базисну протизапальну терапію інгаляційними глюкокортикостероїдами, Колоскова О. К. (2020)
Кваченюк А. М. - Нейроендокринні пухлини: аспекти діагностики (огляд літератури), Кваченюк Д. А. (2020)
Панькив И. В. - Основные и плейотропные эффекты витамина D у пациентов с сахарным диабетом 1-го и 2-го типа (2020)
Паньків В. І. - Синдром тиреотоксикозу: нові клінічні можливості корекції тиреоїдної дисфункції (2020)
Генделека Г. Ф. - Инсулинотерапия сахарного диабета второго типа, Генделека А. Н. (2020)
Радченко О. М. - Глікований гемоглобін: механізми утворення та клінічне значення (огляд літератури і власні дослідження), Королюк О. Я. (2020)
Kostek H. Y. - Insulin-induced oedema: a rare complication in a patient with newly diagnosed type 1 diabetes mellitus (a case report), Köroğlu N., Çömlek F. Ö., Dilek E., Tutunculer F. (2020)
Вдовиченко М. М. - Досвід роботи відділу репродуктивної ендокринології Вінницького обласного клінічного високоспеціалізованого ендокринологічного центру, Вернигородський В. С., Власенко М. В., Паламарчук А. В., Прудиус П. Г. (2020)
Лісяний М. І. - Клітинна терапія при експериментальній черепно-мозковій травмі (2020)
Слынько Е. И. - Клинические классификации травматических повреждений шейного отдела позвоночника на субаксиальном уровне. Часть 3. Шкала оценки тяжести повреждений шейного отдела позвоночника (CSISS), Нехлопочин А. С., Вербов В. В. (2020)
Цимбалюк В. І. - Електрозварна технологія у відновленні цілісності травмованого периферичного нерва: огляд літератури і власних експериментальних даних, Медведєв В. В., Іванчов П. В., Молотковець В. Ю., Чайковський Ю. Б., Корсак А. В. (2020)
Єрошкін О. А. - Нейролізис сонячного сплетення під КТ-контролем у лікуванні пацієнтів із вираженим больовим синдромом верхнього поверху черевної порожнини, Романуха Д. М. (2020)
Palamar O. I. - Endoscopic endonasal approaches to the skull base tumors: minimally-invasive approach with achievement of radicality. Our experience, Huk A. P., Aksyonov R. V., Okonskyi D. I., Teslenko D. S. (2020)
Поліщук М. Є. - Минуле і сьогодення кафедри нейрохірургії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика (до 75-річчя від дня створення), Гончарук О. М., Короткоручко А. О., Макєєва Т. І., Муравський А. В., Педаченко Ю. Є., Шкіряк А. А. (2020)
Банах А. В. - Функціональна модель прийняття рішень при управлінні міським господарством, Полтавець М. О. (2020)
Булах І. В. - Вітчизняний досвід контекстуального містобудівного розміщення лікарень (2020)
Васильєва Г. Ю. - Проектування міських територій, Лісниченко С. В., Приймаченко О. В., Міщенко О. Д., Уcова О. С., Чередніченко П. П. (2020)
Вяткін К. І. - Нормативно-законодавчі основи територіального розвитку (2020)
Габрель М. М. - Озеленені території міст і оточення. Пошук шляхів оптимізації екологічних відносин у концепції "Великого Львова" (2020)
Гіжа О. О. - Про підвищення точності розрахунку непрямого гіравлічного удару у системах міського водопостачання (2020)
Дмитренко А. Ю. - Ревіталізація промислових територій та об’єктів у великих містах України, Кузьменко Т. Ю. (2020)
Дюжев С. А. - Композиційні тригер-схеми здійснення міського ландшафту (автопоезис і психіка феноменів дійсності розселення) (2020)
Казимірський В. Б. - Світові тенденції реновації центрів історичних міст, Панченко Т. Ф., Яценко В. О., Гошовська В. М. (2020)
Кисельов В. М. - Особливості організації тематичного парку (на прикладі створення парку-мініатюр в м. Одеса), Кисельова Г. В. (2020)
Конопльова О. В. - Ідея вертикального зонування в містобудівних концепціях 1920–1930-х рр. та її розвиток в сучасній архітектурі, Дерябіна О. О. (2020)
Косьмій М. М. - Категорійно-понятійний апарат та стан дослідження феномену нематеріального (2020)
Ліпянін В. А. - Містобудівний аналіз закладів повної середньої освіти м. Рівне, Сальчук В. Л. (2020)
Лях В. М. - Сучасні проблеми і практика розвитку малих міст в системах розселення (на прикладі м. Новояворівськ Львівської області) (2020)
Адаменко В. М. - Дослідження впливу ефектів другого порядку на прикладі сталевого каркасу аеропорту, Мавдюк А. М. (2020)
Махиня О. М. - Вплив геометричних розмірів дверних отворів на техніко-економічні показники їх влаштування при реконструкції цегляних будинків, Ратушняк Г. В. (2020)
Nevgomonnyi G. - Redevelopment of the industrial territories. Dvorets Truda in Dnipro: history, stages of construction, modern condition, IMerylova I., Podolynnyi S., Sivakova A. (2020)
Олешко О. П. - Організація предметно-просторового середовища пришкільних територій, Петровська Ю. Р. (2020)
Потапчук І. В. - Ландшафтний урбанізм як один з перспективних напрямів містобудівних перетворень, Бичковська Л. С. (2020)
Семироз Н. Г. - Інтеграція гелікортів в архітектурне середовища міста (2020)
Старовєров В. С. - Визначення параметрів ЛЕП за допомогою БПЛА з технологією лідарного сканування, Гайкін Д. В. (2020)
Товбич В. В. - Наскрізна класифікація світлоколірних об’єктно-просторових середовищних систем у структурі зупиночних просторів, Куліченко Н. В., Кондрацька О. І., Сисойлов М. В. (2020)
Чижевська Л. О. - Фактори, що впливають на розвиток рекреаційно - туристичної діяльності в сільських територіях і поселеннях (2020)
Шишкін Е. А. - Методика реновації промислових об’єктів розташованих на території міста, Гайко Ю. І., Вяткін К. І., Панкеєва А. М. (2020)
До відома авторів статей! (2020)
Oleksiuk O. O. - Interdisciplinarity in the development of post-classical art education (2019)
Zeman A. - The culturally creative meaning of communication during choral concert (2019)
Падалка Г. М. - Художньо-методична культура викладача мистецьких дисциплін: сутність, принципи саморозвитку (2019)
Черкасов В. Ф. - Реформування загальної музичної освіти у Великій Британії (2019)
Тушева В. В. - Пошук методологічних орієнтирів у гуманітарному дослідженні в контексті мистецької педагогіки (2019)
Кифенко А. М - Професійна діяльність диригента навчального хорового колективу, Голян Х. В. (2019)
Комендант Т. П. - Художники Республики Молдова в рамках современности (на примере работ художников Валерия и Иона Жабинских), Юдина Е. М. (2019)
Троєльнікова Л. О. - Моделі художнього освоєння світу в освітніх практиках країн Сходу та Заходу (2019)
Проців Л. Й. - Історія української музичної педагогіки: віденські зустрічі (2019)
Зайцева В. І. - Нові художньо-естетичні засади творчості українських графіків періоду "хрущовської відлиги" (2019)
Куліш М. І. - Редакторський стиль О. Зілоті: досвід інтерпретації (на матеріалі редакцій творів Йоганна Себастьяна Баха та Моріса Равеля) (2019)
Гмиріна С. В. - Методи роботи студентів над вокальними творами у класі сольного співу (2019)
Шпирка А. О. - Методи емоційної саморегуляції у формуванні емоційної виразності майбутнього вокаліста (2019)
Косінська Н. Л. - Стимулювання творчої самореалізації майбутніх учителів музичного мистецтва у соціокультурній вокальній діяльності як педагогічна умова формування сценічно-образної культури (2019)
Вишневецька М. В. - Формування естетичної культури майбутнього вчителя музичного мистецтва як психолого-педагогічна проблема (2019)
Хоружа Л. - Партнерство освіти та бізнесу: у пошуках нових форм взаємодії, Тадеуш О. (2020)
Cherepekhina O. - The concept research of development pedagogical competence of a future teacher of psychology in magistracy (2020)
Скрипник Т. - Неперервний експертний коучинг у процесі підвищення компетентності учасників інклюзивного процесу в закладах освіти, Бірюкова К. (2020)
Петренко Н. - Підвищення мотивації на заняттях з фізичного виховання в аграрному університеті (2020)
Грицак Н. - Аксіологічний компонент структури жанрової грамотності майбутніх учителів зарубіжної літератури (2020)
Tsiuniak O. - Personal and motivation criteria development of masters in primary education to innovative activities (2020)
Нетреба М. - Стартап як дипломний проєкт: від ідеї до практичного втілення (2020)
Огурцова О. - Процесуальна мотивація студентів під час змішаного навчання ділової англійської мови, Петрова С. (2020)
Mikhno O. - Characteristic of a student in experimental pedagogy by O. Nechaev and G. Rossolimo (2020)
Бульвінська О. - Система наук про освіту: досвід європейських університетів (2020)
Михаськова М. - Зарубіжний досвід професійної підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва (2020)
Pavlenko O. - Professional training of electronics engineers: applying us experience to Ukranian higher education institutions (2020)
Pappas G. - Quality of education in the European union strategic documents: a critical analysis (2020)
Batechko N. - The French model for assessing the quality of higher education: current trends, Durdas A. (2020)
Kaminska M. - Standards of quality of life for people with disabilities in the European Union’s policy (2020)
Федик А. О. - Психологічний аналіз професійної діяльності офіцерів прикордонників (2020)
Журавльова О. В. - Особливості соматизації в осіб із різним рівнем прокрастинації, Журавльов О. А. (2020)
Онопченко І. В. - Рівні прояву трудоголізму у вчителів (2020)
Ерліш Е. А. - Психологічні чинники встановлення гармонійних сімейних взаємин у консультативному процесі (2020)
Голентовська О. С. - Використання wisc-4 у практиці проведення комплексної оцінки розвитку дитини (2020)
Адамова О. С. - Подолання кризи в особистісних відносинах: окремі практичні аспекти (2020)
Вовченко О. А. - Роль емоційного інтелекту у формуванні емоційної компетентності підлітків з порушеннями розумового розвитку (2020)
Горбань Г. О. - Особливості вияву соціалізованості сучасного вчителя, Кротенко В. М., Хомич О. Б. (2020)
Каргіна Н. В. - Психологічне благополуччя студентів у просторі смисложиттєвих орієнтацій (2020)
Кічук А. В. - До питання про концептуалізацію пізнання психоемоційного здоров'я студентів (2020)
Костіна Т. О. - Категорія ставлення у психологічній науці: компоненти ставлення до гендерної нерівності (2020)
Lytvynenko O. D. - Socio-psychological features of the adaptation potential of modern youth (2020)
Якимчук Б. А. - Психологічні особливості розвитку творчого потенціалу особистості (2020)
Уханова А. І. - Гендерні особливості агресивної поведінки в контексті психічного здоров’я старших школярів, Архипова Т. М. (2020)
Джежик О. В. - Теоретичні аспекти віктимології: сексуальна агресія та сексуальне насильство (2020)
Лосієвська О. Г. - Розвиток комунікативних компетенцій професіоналізму у майбутнього фахівця гуманітарного профілю (2020)
Виноградова В. Є. - Характеристика психологічного профілю творчої особистості науковця (на прикладі В. І. Вернадського та І. І. Мечникова) (2020)
Побокіна Г. М. - Особливості здійснення вибору та його вплив на життєдіяльність особистості в період ранньої дорослості (2020)
Toba M. V. - Cross-cultural study of attitude to attention deficiency syndrome, Zavatska N. E., Zavatsky Y. A., Fedorova O. V., Smyrnova O. O. (2020)
Жигаренко І. Є. - Ресурси особистісно-професійної адаптації людини в сучасному соціуму (2020)
Завацький В. Ю. - Психологічні та соціологічні вектори розвитку здатності особистості до передбачення в умовах життєвих змін (2020)
Грицук О. В. - Емоційні стани здобувачів вищої освіти під час навчальних занять (2020)
Мейтарчан С. Ю. - Проблеми діагностики психологічної готовності майбутніх керівників до мотивування персоналу (2020)
Бєлавіна Т. І. - Проблеми соціально-психологічного супроводу неповнолітніх в період підготовки до звільнення з місць позбавлення волі (2020)
Вихідні дані (2020)
Горбань О. - Трансформація консолідуючих ціннісних орієнтацій сучасного українського студентства, Купрій Т., Овсянкіна Л. (2019)
Міхно О. - Психографічні листки та карти індивідуальності учня у школах західної україни у 1920-1930-х роках (2019)
Мартьянова М. - Особливості викладацької діяльності французького педагога ХХ століття Алена (2019)
Лупаренко С. - Опіка дітей як напрям їх соціокультурного забезпечення в Україні (початок ХХ ст.) (2019)
Прохорчук В. - Формування навичок говоріння у дітей дошкільного віку на заняттях з іноземної мови (2019)
Бондаренко Г. - Нова стратегія підготовки менеджера систем якості в початковій освіті, Кипиченко Н. (2019)
Бульвінська О. - Cучасні методи навчання і викладання на основі дослідження: зарубіжний досвід (2019)
Баренкова Н. - Формування іншомовної комунікативної компетентності студентів немовних закладів вищої освіти методом інноваційних диктантів, Лашук Н. (2019)
Сукач Т. - Підвищення рівня мотивації вивчення вищої математики через розв’язання задач професійної спрямованості, Бірюкова Т. (2019)
Дячок Н. - Мобільність педагога як шлях реалізації положень нової концепції педагогічної освіти (2019)
Гвоздій С. - Професійні ролі викладача вищої школи у підготовці майбутніх фахівців, Устянська О. (2019)
Чижикова О. - Сучасні підходи до навчання студентів-правознавців у закладах вищої освіти (2019)
Pavlyshyna N. - Model of formation of future social workers' readiness for the professional activity in the institutions of social services for the elderly in ukraine, Kovalchuk O. (2019)
Бурко О. - Модель методичної системи формування загальнокультурної компетентності студентів університету (2019)
Лук'янець А. - Характеристика сучасного стану професійної культури менеджера міжнародного туризму (2019)
Кошарна Н. - Тенденції реформування системи педагогічної освіти Швеції на рубежі ХХ – ХХІ століть (2019)
Нежива О. - Освітня модель у швеції: демократичні засади та особистісна орієнтація (2019)
Головатенко Т. - Особливості змісту професійної підготовки вчителя початкової школи до роботи в мультилінгвальному середовищі в Україні та Фландрії (Бельгія) (2019)
Світайло С. - Методичний дискурс диригентсько-хорової підготовки вчителя музичного мистецтва (2019)
Теряєва Л. - Застосування музичних інформаційних технологій при вивченні навчальної дисципліни "хорове диригування" (2019)
Михалюк А. - Педагогічний вимір українського фортепіанного мистецтва як чинник формування виконавської культури майбутніх педагогів-музикантів (2019)
Панченко А. - Управління закладом загальної середньої освіти з інклюзивним навчанням в умовах нової української школи, Кравчук Н. (2019)
Тимчик О. - Можливість використання маркетингового інструментарію у залученні до закладів загальної середньої освітифахівців (2019)
Солдатенко О. - Концептуальні засади школи особистісного зростання: від творчої самореалізації до особистісного становлення (пошуки та перспективи) (2019)
Гладкова В. - Відповідальна професійна поведінка фахівця соціономічного профілю: акмеологічні аспекти (2019)
Проценко О. - Акмеологічна компетентність майбутнього викладача закладу вищої освіти: структура та зміст (2019)
Кремень В. Г. - Входження людини у світ науки і культури в умовах глобалізації (2012)
Зязюн І. А. - Неперервний розвиток і саморозвиток педагогічної майстерності вчителя у післядипломний період (2012)
Ничкало Н. Г. - Інформаційне суспільство і розвиток субдисциплін педагогічної науки (2012)
Биков В. Ю. - Інноваційний розвиток засобів і технологій систем відкритої освіти (2012)
Зіньковський Ю. Ф. - Головне завдання педагогіки професійної школи (2012)
Шестопалюк О. В. - Інноваційна модель діяльності вищого навчального закладу (2012)
Гуревич Р. С. - Використання соціальних мереж інтернету у взаємодії педагогів і студентів (2012)
Дубасенюк О. А. - Технологічні засади впровадження особистісно орієнтованого підходу у професійно-педагогічній підготовці майбутнього вчителя (2012)
Zimny Jan - Pedagogika katolicka drog? budowy "europy karpat" (2012)
Каплунович И. Я - Невербальные алгоритмы решения управленческих задач, Каплунович С. М., Зорин А. В. (2012)
Козяр М. М. - Використання інформаційного освітнього середовища в самостійній роботі студентів (2012)
Коломієць А. М. - Престижність професії педагога як чинник професійного самовизначення випускників педагогічних внз, Коломієць Д. І. (2012)
Лавріненко О. А. - Сценічна мова у вимірах педагогічної майстерності (2012)
Лук’янова Л. Б. - Андрагогічний досвід організації професійного навчання на виробництві (2012)
Woźniak Nataliya - Zastosowanie i znaczenie nowoczesnych informacyjnych technologii oraz innowacyjnych metod we wsp??czesnym procesie edukacyjnym (2012)
Espeland Berge - Responsive music listening as an innovative method in professional training of norwegian students and teachers (2012)
Černák Igor - Application neural network in human interaction system, Volner Rudolf (2012)
Laska Eugenia Iwona - Aktywność edukacyjna dorosłych - wyzwaniem dla jednostki w współczesnym społeczeństwie (2012)
Круль Р. - Рефлексивний практик як постульований взірець викладача вузів (2012)
Gurevych Iryna - Where the journey is headed: collaboratively constructed multilingual wiki-based resources, Matuschek Michael (2012)
Bucoń Paweł - U źródeł prawa pozytywnego (2012)
Грітченко А. Г. - Сучасна трудова підготовка молоді в умовах сільського соціуму (2012)
Домінський О. С. - Робота з обдарованими студентами внз і-іі рівнів акредитації (2012)
Карпенко Н. О. - Формування читацької компетентності майбутніх логопедів як складової комунікативної компетентності (2012)
Плахотнік О. В. - Інтеграція екологічної і економічної освіти у змісті природознавчих наук вищої школи, Безносюк О.О. (2012)
Лисейчиков О. Е. - Культуросообразно-многомерный подход к проектированию содержания общего среднего образования в условиях информационного общества (2012)
Огієнко О. І. - Інформаційно-технологічне забезпечення підготовки майбутніх вчителів (2012)
Оршанський Л. В. - Зміст багаторівневої вищої технологічної освіти як об’єкт педагогічного проектування (2012)
Петрук В. А. - Динаміка формування культурологічної компетентності у майбутніх інженерів, Гречановська О. В. (2012)
Строкань Е. А. - Проблема индивидуального подхода к обучению эффективному поведению в экстремальной ситуации (2012)
Шевченко Л. С. - Класифікація та критерії ефективності педагогічних інновацій (2012)
Шерман М. І. - Педагогічне забезпечення інформаційної складової професійної підготовки майбутніх юристів (2012)
Дмитрієнко O. О. - Використання ппз для розв’язування прикладних задач з теми "інтеграл" (2012)
Зінченко Д. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках технології в старшій школі (2012)
Кабанець М. М. - Інклюзивна освіта як шлях до демократизації суспільства (2012)
Копняк Н. Б. - Аналіз використання мови pascal з метою вивчення програмування у шкільному курсі інформатики (2012)
Олефіренко Н. В. - Сучасні інструментальні засоби створення електронних ресурсів навчального призначення для початкової школи (2012)
Олефіренко І. В. - Інформаційно-комунікаційні технології в роботі класного керівника, Ольховський Є. О. (2012)
Пастовенський О. В. - Адміністративно-територіальна реформа як необхідна умова розвитку громадської складової в управлінні загальною середньою освітою (2012)
Курок В. П. - Аналіз стану методичного забезпечення закладів інженерно-педагогічної освіти в 50-х роках xx ст, Шевель Б. О. (2012)
Литвин А. В. - Перспективи застосування телекомунікаційних технологій у професійно-технічній освіті (2012)
Руденко Л. А. - Обґрунтування структурно-компонентного складу комунікативної культури фахівців сфери обслуговування (2012)
Савченко І . М. - Аналіз результатів впровадження інформаційно-аналітичної системи "профтех" у птнз м. Києва (2012)
Сергеєва Л. М. - Інформатизація професійно-технічної освіти як технологічна основа ефективного управління професійно-технічного навчального закладу (2012)
Сліпич Т. І. - Особливості професійного спілкування робітника торгівлі (2012)
Стойчик Т. І. - Деякі аспекти нормативного забезпечення професійної підготовки кваліфікованих робітників гірничого профілю (2012)
Сушенцев О. О. - Інформаційна компетентність як умова конкурентоздатності майбутнього електромеханіка на ринку праці (2012)
Сушенцева Л. Л. - Методологічні проблеми формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників (2012)
Уманець В. О. - Модель підготовки кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах засобами освітнього інформаційного середовища (2012)
Василик В. В. - Поєднання традиційних та інноваційних методів навчання правознавчих дисциплін у підготовці молодших спеціалістів-юристів (2012)
Величко Т. Г. - Застосування методу проектів в процесі виховання студентської групи, Асауленко Л. М. (2012)
Власюк І. В. - Ділова гра як засіб формування професійної термінології економістів (2012)
Каплунович И Я. - Построение индивидуального образовательного маршрута студентов с учетом феноменологии их мышления, Каплунович С. М. (2012)
Кордон В. М. - Моніторинг оцінювання ефективності застосування інформаційних технологій в могилів-подільському медичному коледжі (з досвіду роботи), Костецька В. В., Королюк В. П. (2012)
Агейкіна-Старченко Т. В. - Експериментальна перевірка педагогічних умов підвищення кваліфікації вчителів мистецьких дисциплін у системі післядипломної освіти (2012)
Астрейко Е. С - Практическая значимость индивидуального портфолио студента как средства подготовки к профессиональной деятельности, Астрейко Н. С, Войнова Я. А. (2012)
Бойчук В. М. - До питання впливу культури на розвиток особистості майбутнього вчителя технологій (2012)
Василевська-Скупа Л. П. - Культуротворчий аспект мистецької освіти: проблеми і перспективи (2012)
Вовчаста Н. Я. - Використання мультимедійних тренінгів під час підготовки фахівців пожежно-рятувальної служби, Ткаченко Т. В. (2012)
Гнатишин І. Л. - Педагогічні засади формування готовності до професійної діяльності майбутніх фахівців художньої культури (2012)
Гомонюк О. М. - Формування професійно-педагогічної культури майбутніх соціальних педагогів через організацію волонтерської діяльності (2012)
Гордійчук Г. Б. - Підготовка педагогів до здійснення навчальної дослідницької діяльності учнів середньої загальноосвітньої школи (2012)
Гриневич Л. М. - Оцінювання професійної діяльності вчителя як складова моніторингу якості освіти: зарубіжний досвід (2012)
Громов Є. В. - Підвищення конкурентоспроможності української технічної освіти на європейському ринку освітніх послуг (2012)
Дика С. П. - Дистанційне навчання та проблеми його впровадження в процес сучасної освіти (2012)
Емельянова Т. В. - Об одной из составляющих математической подготовки экологов в техническом университете, Ярхо Т. А. (2012)
Зарічанська Н. В. - Реальний стан готовності вчителів філологічних дисциплін до інноваційної діяльності (2012)
Кадемія М. Ю. - Сутність і зміст технології веб-квест (2012)
Коваль М. С. - Впровадження інноваційних технологій у навчальний процес львівського державного університету безпеки життєдіяльності, Кусій М. І. (2012)
Колєнцова В. М. - Оптимізація процесу навчання правопису ветеринарних термінів студентів вищих аграрних закладів освіти (2012)
Кут В.І. - Моделювання процесів формування індивідуальних навчальних планів для систем дистанційного навчання, Павлов О. А., Пасічник В. В. (2012)
Лазарєва Т. А. - Самостійна робота у креативному навчанні майбутніх фахівців харчової галузі, Ільмінська О. О. (2012)
Лісниченко А. П. - Гуманістичні взаємовідносини студентів і викладачів як один із шляхів підготовки майбутніх вчителів до творчої самореалізації в професійній діяльності (2012)
Логвінова Я. О. - Потенціал природничих дисциплін у формуванні екологічної компетентності особистості майбутнього викладача біології (2012)
Максимчук І. А. - Формування педагогічної майстерності майбутнього учителя фізичної культури (2012)
Максимчук Б. А. - Теоретичні основи валеологічної підготовки студентів у процесі фізичного виховання (2012)
Мартинюк О. С. - Апаратно-програмний комплекс на основі машини атвуда для навчального експерименту з механіки (2012)
Мєдвєдєва М. Б. - Методологія використання коучингу на прикладі практичного заняття "клінічна класифікація запальних захворювань пародонту" (2012)
Мищенко О. Н. - Модель индивидуально-ориентированного обучения студентов в вузе (2012)
Поляковська Ю.В. - Вплив мотивації на навчальну діяльність студента (2012)
Попович Н. М. - Специфіка використання інформаційних технологій у процесі формування професійно-особистісного досвіду майбутнього вчителя музики (2012)
Райковська Г. О. - Оцінка сформованості інженерно-конструкторських знань, умінь і навичок у світлі сучасних інноваційних процесів на виробництві й освіті (2012)
Романюк Л. П. - Вивчення поширених розладів навчання майбутніми вчителями іноземних мов в ізраїлі (2012)
Сергієнко В. П. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі викладання навчальної дисципліни "стратегія збалансованого розвитку", Скиба Ю.А. (2012)
Соколова С. В. - Правова культура у формуванні ідентичності особистості інженера-педагога (2012)
Солтик О. О. - Визначення надійності професійної діяльності викладача фізичного виховання (2012)
Тарасова О. - Key methodological aspects of professional training specialists in international relations at leading american universities (2012)
Ткачук С. І. - Технологія підготовки вчителя трудового навчання до формування в учнів технологічної культури (2012)
Томіліна А. О. - Дидактичні умови контролю й оцінювання знань студентів з гуманітарних дисциплін при використанні інформаційних технологій (2012)
Шевчук О. Б. - Стан дослідження проблеми використання інформаційних експертних систем у підготовці майбутніх фахівців фінансово-економічних спеціальностей (2012)
Шовковий В. М. - Методика формування соціокультурної компетенції у процесі навчання класичних мов (2012)
Ярмоленко В. О. - Індекси складових результативності як індикатори оцінювання дієвості педагогічного процесу, Поліщук Н. В. (2012)
Скупий О. М. - Інтерактивність навчання - засіб підвищення рівня прпофексійної підготовки студентів (2012)
Шестопалюк О. В. - Формування професійної компетентності викладача ВНЗ (2011)
Гуревич Р. С. - Педагогічна компетентність і професіоналізм педагога (2011)
Денькович І. В. - Cучасні освітні технології навчання в контексті моніторингових досліджень (2011)
Каплунович И. Я. - Теоретико-информационная модель восприятия в самообучающей системе (2011)
Козяр М. М. - Професійна компетентність майбутніх фахівців безпеки життєдіяльності, Євсюкова Л. С. (2011)
Лавриш Ю. Е. - Форми стимулювання наукової та інноваційної діяльності студентів медсестринських факультетів університетів Канади (2011)
Мовчан Л. В. - Інтеграція Австралії у міжнародний освітній простір (2011)
Нежданова Л. І. - Теорія гуманістичних цінностей у світлі етично-філософських концепцій стародавнього світу, середньовіччя та епохи Відродження (2011)
Паласюк Г. Б. - Проблемно орієнтоване навчання-засіб формування професійної компетентності у неперервній підготовці медичних сестер Австрії (2011)
Пастовенський О. В. - Рівні впливу громадських чинників на систему управління загальною середньою освітою (2011)
Пономаревський С. Б. - Полікультурна освіта у контексті міжкультурної толерантності (на прикладі Російської Федерації) (2011)
Рахманов В. О. - Удосконалення інформаційної системи процесу навчання як засіб підвищення якості освіти (2011)
Романовська О. О. - Соціально-економічна освіта як один із засобів підготовки конкурентоздатного фахівця (2011)
Сігаєва Л. Є. - Використання сучасних інформаційних технологій в освіті дорослих України (2011)
Гуревич Р. С. - Реформи загальної освіти в сучасній Німеччині, Ігнатова О. М. (2011)
Бутенко О. І. - Використання сучасних інформаційних джерел та інформаційно-комунікативних технологій у проектно-технологічній діяльності учнів старших класів, Солоднюк А. О. (2011)
Василенко Н. В. - Технологія портфоліо як засіб розвитку професійної соціокомунікативної компетентності педагога (2011)
Витковский А. Е. - Развитие цветоощущения у детей младшего школьного возраста в процессе восприятия художественных произведений и репродукций, Симак А. И. (2011)
Головська І. В. - Аналіз ефективності впровадження педагогічних умов формування моральної вихованості молодших школярів у процесі взаємодії загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів і сім'ї (2011)
Гордійчук Г. Б. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою формування в учнів СЗШ природничо-математичних знань, умінь і навичок (2011)
Демінська Л. О. - Вимоги до сучасного вчителя фізичного виховання (2011)
Дунаєвська Н. В. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій у професійній підготовці учнів старших класів (2011)
Заводнюк В. Л. - Формування інформаційної компетентності учнів на уроках предмету "Технології" (2011)
Капелюшна Т. В. - Технологічна підготовка учнівської молоді США (2011)
Кільдерова Л. В. - Роль індивідуального підходу в розвитку творчих здібностей старшокласників (2011)
Кондратюк В. М. - Модульне навчання учнів старшої школи основам технологій, Фіногєєва С. М., Ніколишина О. С. (2011)
Симак А. - Художественное образование в республике Молдова в свете требований Болонского процесса (2011)
Ткачук С. І. - Особливості технологічної підготовки старшокласників в умовах ринку праці (2011)
Уварова А. - Специфика изучения современной композиционно-проектной деятельности в области художественной обработки металлов, Даги О. (2011)
Федорук Г. М. - Методичні аспекти реалізації змісту економічної освіти учнів у трудовому навчанні (2011)
Андрющенко М. П. - Формування професійних умінь і навичок учнів ПТНЗ інформаційно-комунікаційними засобами (2011)
Величко Н. О. - Збалансування попиту і пропозицій на ринку праці у кваліфікованих робітниках шляхом моніторингу працевлаштування випускників ПТНЗ (2011)
Гириловська І. В. - Навчання учнів професійно-технічних навчальних закладів будівельного профілю розв'язуванню стереометричних задач на побудову (2011)
Кобися А. П. - Застосування телекомунікаційного освітнього середовища у навчальному процесі ПТНЗ (2011)
Кобися В. М. - Ефективність упровадження моделі підготовки електромеханіків засобами проектування комп'ютерно-орієнтованих технологій навчання у ПТНЗ (2011)
Хамуляк О. Й. - Періодизація професійної підготовки фахівців залізничного транспорту в системі ПТНЗ (2011)
Власюк І. В. - Професійна компетентність як складова якісної професійної підготовки майбутнього економіста (2011)
Головенко Л. О. - Сутність інтерактивного навчання (2011)
Лутковська С. М. - Використання мультимедійних технологій у навчальному процесі (2011)
Андрущенко Н. О. - Сучасний менеджер і шляхи досягнення його компетентності (2011)
Арбуз-Спатарь О. - Методические основы развития творческих способностей студентов художественно-графических факультетов педвузов на занятиях по текстильному искусству (2011)
Афанасьєва Л. В. - Формування культури професійного спілкування як складова підготовки майбутніх менеджерів (2011)
Білан С. В. - Метод проектів як засіб пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення курсу "Інформаційні системи та мережі" (2011)
Білецька Г. А. - Формування екологічної свідомості студентів-екологів засобами туристично-краєзнавчої діяльності (2011)
Бірецька Л. С. - Формування комунікативної компетентності майбутніх лікарів у процесі вироблення іншомовних навичок читання (2011)
Бовдир О. С. - Педагогічні умови виховання комунікативної культури студентів-юристів (2011)
Бойчук В. М. - До питання виникнення графічних зображень (2011)
Василик В. В. - Тенденції на ринку юридичних послуг і вимоги до професійних якостей молодших юристів (2011)
Вовк М. П. - Інформаційно-семіотична концепція культури у контексті формування системи підготовки фольклориста у класичних університетах України (2011)
Воробйова Є. В. - Педагогічна спрямованість управлінської діяльності (2011)
Гаркушевський В. С. - Методологія наступності навчання у змістовому компоненті професійної освіти, Цвілик С. Д. (2011)
Герасімова О. В. - Формування професійно-комунікативної компетентності майбутнього педагога (2011)
Гомонюк О. М. - Визначення коефіцієнта ефективності формування професійно-педагогічної культури соціальних педагогів (2011)
Горбатюк Р. М. - Оцінка рівня професійної готовності майбутніх інженерів-педагогів комп'ютерного профілю до роботи у ПТНЗ (2011)
Горохівська Т. М. - Зміст поняття "професійна культура майбутнього учителя історії" на сучасному етапі розвитку освіти в Україні (2011)
Гречановська О. В. - Обгрунтування ключових культурологічних компетенцій випускників технічних ВНЗ, Петрук В. А. (2011)
Гудзевич Л. С. - Особливості організації польових практик з природничих дисциплін та чинники їх безпеки (2011)
Гуренкова О. В. - Концептуальні підходи до організації екологічної освіти у технічних ВНЗ (2011)
Гусєва В. О. - Проблема наступності навчання у вітчизняній і зарубіжній педагогіці: сучасні аспекти (2011)
Дзяна О. С. - Спецкурс "Конфліктологічна культура майбутніх фахівців сфери обслуговування" як засіб формування конфліктологічної культури студентів (2011)
Добровольська Н. В. - Використання веб-квестів для формування креативності майбутніх менеджерів (2011)
Дутка Г. Я. - Філософські передумови фундаменталізації змісту професійної освіти (2011)
Емельянова Т. В. - Об одном примере реализации совершенствования содержательной составляющей общего курса высшей математики, Ярхо Т. А. (2011)
Іващенко О. Г. - Підготовка перекладача для роботи в інформаційних умовах ХХІ століття. Деякі філософсько-освітні аспекти (2011)
Кадемія М. Ю. - Активізація пізнавальної діяльності студентів на основі використання Web-квестів (2011)
Кириленко Н. М. - Моделювання процесу навчальної ігрової діяльності в умовах використання освітньо-наукового порталу вищого педагогічного навчального закладу (2011)
Кізім С. С. - Формування інформаційної компетентності майбутнього вчителя технологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2011)
Клочко В. І. - Професійна спрямованість фундаментальної освіти майбутніх інженерів (2011)
Коломієць А. М. - Упровадження інноваційних методів і технологій навчання у підготовку викладача вищої школи в системі магістратури, Супрун М. В. (2011)
Кондратюк В. Д. - Аналіз педагогічних програмних засобів і їх застосування в підготовці майбутнього вчителя технологій (2011)
Кондратюк В. Д. - Аналіз змісту інформаційно-комунікаційних технологій при підготовці вчителів (2011)
Коношевський Л. Л. - Формування професійної компетентності майбутнього вчителя в інформаційному освітньому середовищі, Коношевський О. Л. (2011)
Коростіянець Т. П. - Особливості професійного самовизначення особистості у процесі навчання у ВНЗ (2011)
Лєсовий В. Ю. - Мотивація навчальної діяльності як основний чинник адаптації першокурсників ВНЗ (2011)
Макоцьоба Ю. С. - Формування професійної медіакомпетентності вчителя технології (2011)
Максимчук Б. А. - Навчально-пізнавальна активність студентів у контексті валеологічних завдань педагогічної освіти (2011)
Максимчук І. А. - Основні знання й уміння фахівця галузі фізичної культури та спорту (2011)
Мельник Л. В. - Забезпечення якісного контролю вмінь і навичок студентів педагогічних ВНЗ у процесі застосування інтерактивних технологій (2011)
Мулик К. О. - Критерії сформованості експресивних здібностей майбутніх учителів суспільно-гуманітарних дисциплін (2011)
Надточій Ю. М. - Дослідження впливу соціальних факторів на зміст і форму текстів у професійній підготовці перекладачів (2011)
Очеретна Н. Д. - Інтенсифікація навчальної діяльності студентів-аграріїв (2011)
Падалко А. М. - Організація практичної підготовки майбутніх інженерів-електриків (2011)
Парфенова Н. Д. - Конформные отображения со свободно распространяемой системой компьютерной математики Махіма (2011)
Пастирська І. Я. - Дидактичні можливості інтегративних форм навчання (2011)
Петрович С. Д. - Компетентнісний підхід в процесі використання інформаційно-освітнього порталу у педагогічному університеті (2011)
Піжук Ю. М. - Особливості професійної підготовки майбутніх учителів історії в Російській Федерації (2011)
Поночовна-Рисак Т. М. - Проблеми професійної підготовки майбутніх фахівців державної податкової служби України (2011)
Прозор О. П. - Теоретичні засади формування когнітивно-творчої компетенції у студентів інженерних спеціальностей (2011)
Пудова С. С. - Аналіз сучасних досліджень формування професійної культури майбутніх лікарів в Україні та світі (2011)
Радзіховська Л. М. - Застосування диференціального числення функції однієї змінної у розв 'язуванні прикладних задач економіки (2011)
Радчук О. В. - Використання освітнього сайту в навчальній і науковій роботі студентів (2011)
Рибачук А. В. - Сучасний стан і проблематика фахової підготовки майбутніх юристів (2011)
Сальникова С. В. - Проблеми підготовки майбутнього тренера-викладача до організації дитячого аквафітнесу (2011)
Свірщук Н. С. - Діагностика рівня сформованості теоретичних знань і практичних навичок учителів фізичної культури до проведення фізкультурно-рекреаційної роботи в школі (2011)
Скороход О. М. - Система функціонально-цільової підтримки віртуальної педагогічної системи як фактор підвищення її ефективності (2011)
Слабко В. М. - Психолого-педагогічні аспекти підготовки майбутніх учителів технологій з основ дизайну (2011)
Слободянюк А. В. - Місце та роль інформаційної системи Інтернет у житті студента (2011)
Сотська Г. І. - Теоретичні та методичні засади формування естетичної культури майбутнього вчителя образотворчого мистецтва (2011)
Тарасенкова Н. А. - Формування умінь майбутнього вчителя математики конструювати диференційовану систему вимог до тематичних результатів навчання, Коломієць О. М., Боркач Є. І. (2011)
Тихолаз С. І. - Тренінг професійної спрямованості студентів медичного університету (2011)
Уваров Ю. В. - Формування професійної готовності перекладачів до роботи в умовах нестандартної зайнятості (2011)
Шаполова В. В. - Особистість менеджера як провідний чинник його професійної діяльності (2011)
Шестопал О. В. - Формування професійної компетентності майбутнього педагога (2011)
Шинін О. С. - Концептуальне творче мислення у формальній композиції (2011)
Шлапак О. - Особливості застосування дидактичних ігор у навчальному процесі ВНЗ (2011)
Шовковий В. М. - Методика формування лексичних рецептивних навичок з латинської та давньогрецької мов у студентів вищих навчальних закладів (2011)
Шпортун О. М. - Розвиток інтелектуальної активності майбутніх педагогів у процесі фахової підготовки (2011)
Іванова К. - Місце філософії в університетській системі підготовки фахівців, Балабай Я., Кулакова О. (2020)
Зуб С. - Розвиток е-інфраструктури в системі освіти і науки України, Прокопенко А., Яловега І. (2020)
Селецький А. - Національна академія педагогічних наук України у науково-методичному забезпеченні освітньої сфери (2020)
Пазиніч С. - Чікаґська школа Джона Дьюї, Пономарьов О., Черемський М. (2020)
Таймасов Ю. - Науковець, педагог, керівник, Зуб О. (2020)
Панченко С. - Перспективи розвитку дуальної освіти при підготовці висококваліфікованих фахівців залізничного транспорту, Приходько С., Каменєв О., Лапко А., Василега Л., Терещенко Ю. (2020)
Нешко С. - Організація навчального процесу з урахуванням новітніх тенденцій, Близнюк Л. (2020)
Маракушин А. - Деякі аспекти фізкультурно-оздоровчої та рекреаційно-дозвіллєвої діяльності студентів, Мкртічян О. (2020)
Юрченко В. - Особливості спрямування та розвитку наукових досліджень кафедри безпеки життєдіяльності та інженерної екології ХНУБА, Даньшева С., Шилін В. (2020)
Дорожко І. - Прийоми з активізації пізнавальної активності старшокласників у груповій роботі, Малихіна О., Туріщева Л. (2020)
Левашова Ю. - Особливості викладання природничих дисциплін іноземним студентам, Косенко Н. Лебедєва О., Коваленко А. (2020)
Laguta T. - Methods for overcoming communication difficulties, Verzhanskaya O. (2020)
Пономарьова Н. - Етапи становлення системи професійної орієнтації в Україні в аспектно-історичній ретроспективі (2020)
Штефан Л. - Наукові школи кафедри історії педагогіки і порівняльної педагогіки (2020)
Мокроменко О. - Фактори становлення елементарної освіти у Великій Британії ХІХ ст. (2020)
Третя щорічна конференція проекту "Голос громади у місцевому самоврядуванні" Програми DOBRE в ОТГ Харківської області (2020)
Анотації (2020)
Бахмат Н. - Педагогічна підготовка майбутніх учителів початкової школи в умовах реформування освіти (2018)
Березкіна О. - Актуалізація проблеми формування свідомого ставлення особистості до здорового способу життя, Кошельник Т., Кошель В. (2018)
Бодак Л. - Теоретико-методичні засади виховання у педагогічній спадщині О. Макарушки (2018)
Боднар Д. - Історико-педагогічні дослідження О. Мазуркевичем педагогічних поглядів передових діячів освіти, науки і культури дорадянської доби в контексті розвитку педагогічної науки (2018)
Боровець О. - Проектні технології як засіб реалізації діяльнісного підходу до організації професійної підготовки майбутніх педагогів (2018)
Буклов Ю. - Народознавчий гурток як форма національно-патріотичного виховання учнівської молоді (2018)
Бхіндер Н. - Інтерактивні технології у підготовці прикордонників у відомчих навчальних закладах республіки Індія (2018)
Вонсович В. - Удосконалення професійної компетентності викладача закладу вищої освіти (2018)
Герасимова І. - Методологічні принципи формування професійної мобільності майбутніх фахівців із вищою освітою (2018)
Голуб Л. - Дослідження впливу соціальних чинників фізкультурно-спортивної діяльності на формування здорового способу життя особистості, Гогоць В. (2018)
Горбатюк О. - Компетентнісний підхід щодо розвитку управлінської майстерності сучасного керівника навчального закладу (2018)
Даниляк Р. - Виховання загальнолюдських чеснот як складова морального виховання молодших школярів засобами дитячої періодики (2018)
Дічек Н. - Проблема індивідуалізації навчання школярів у суверенній Україні крізь внесок у її вирішення В.Г. Кременя (біографічний підхід) (2018)
Довгань О. - Психолого-педагогічні особливості навчально-виховної діяльності учнів підліткового віку, Соколан О. (2018)
Ельбрехт О. - Проблеми термінології в освіті (2018)
Ілляш С. - Професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи у системі підготовки до педагогічної діяльності (2018)
Кириленко Г. - Чинники здоров’язбережувальної діяльності навчального закладу, Кириленко О., Воліченко А. (2018)
Кліпа Ю. - Педагогічні етапи готовності економістів-підприємців до професійної освіти (2018)
Ковальчук Г. - Організація професійної освіти у міжшкільних навчально-виробничих комбінатах України в 70-80 рр. XX ст. (2018)
Колток Л. - Місце та роль педагогічного дискурсу в освітньому процесі вищої школи, Заяць О. (2018)
Косарєва Г. - Аналіз сформованості поведінкового компонента толерантного ставлення до дітей з особливими потребами у майбутніх вихователів, Руденко Н. (2018)
Kurlishchuk I. - University student volunteering as a modern trend in Ukrainian higher education, Aleksieieva O. (2018)
Кучинська І. - Професійна компетентність науково-педагогічного працівника закладу вищої освіти: ключові орієнтири, завдання й результат (2018)
Лісовець О. - Формування соціально-правової компетентності майбутніх соціальних працівників на засадах компетентнісного підходу (2018)
Мажец Б. - Професійний розвиток педагогів дошкільних закладів Польщі (2018)
Марущак М. - Цінність науково-дослідної роботи в університетській підготовці медичних кадрів, Криницька І., Бекус І., Мазур Л., Петренко Н. (2018)
Муращенко О. - Ретроспективний аналіз розвитку інтегративних процесів в освіті (2018)
Могорита В. - Тенденції українського підручникотворення на прикладі підручника історії для 6 класу закладів загальної середньо ї освіти (2018)
Назаренко Т. - Наукові поняття як засіб формування в учнів ліцею предметної компетентності (2018)
Науменко С. - Результати апробації моніторингової системи оцінювання природничо-наукової компетентності учнів закладу загальної середньо ї освіти (із застосуванням тестових технологій) (2018)
Олійник Н. - Мотиваційний процес та його реалізація в процесі застосування методів навчання (2018)
Оніщук І. - Іншомовна освіта як невід’ємна складова освітнього процесу у закладах вищої освіти України (2018)
Остапова О. - Фізична культура професійно-прикладної спрямованості як невід’ємна складова загальної культури особистості сучасного фахівця, Остапов А. (2018)
Палюх M. - Национальный реестр правонарушителей, совершивших проступки сексуального характера, как важный элемент системной защиты интересов социума, Шайна К. (2018)
Петришин Л. - Позитивні девіації як соціально-культурний феномен особистісного розвитку (2018)
Плєтіке А. - Особливості міжособистісних стосунків підлітків з порушенням слуху (2018)
Поліщук В. - Релігійний туризм, його значення та роль у виховному процесі та становленні особистості (2018)
Поліщук С. - Виховання дітей у контексті вчень зарубіжних педагогів-реформаторів (2018)
Поліщук С. - Реформування вітчизняної освітньої системи в період національно-визвольних змагань (20-ті рр. ХХ ст.) (2018)
Савош В. - Освіта дорослих у ранзі суб’єкт орієнтованого складника системи неперервної освіти (2018)
Сагач О. - Професійне зростання вчителів як складова неперервної педагогічної освіти у скандинавських країнах (2018)
Садова І. - Формування толерантності учнів початкової школи до дітей із особливими освітніми потребами (2018)
Старокожко О. - Дескриптивний континуум структури аксіологічної парадигми управління освітою (2018)
Трубачева С. - Дидактичні особливості метапредметних педагогічних технологій в умовах профільного навчання (2018)
Черненко Г. - Соціалізація особистості молодшого школяра на уроках "Я у світі” (2018)
Чорноус О. - Дидактичні особливості мультимедійної складової у педагогічній технології з розвитку критичного мислення старшокласників (2018)
Шевченко С. - Розвиток шкіл із єврейською мовою навчання в умовах незалежної України як відображення зовнішньо ї диференціації в організації шкільної освіти (1991-2010) (2018)
Шелудько І. - Формування педагогічних умов використання інформаційних технологій у процесі професійної підготовки майбутніх інженерів-викладачів швейного профілю (2018)
Юхимець О. - Організаційно-педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх правознавців в умовах інтеграційних процесів (2018)
Балакірєва В. - Компоненти підготовки майбутніх учителів до організації трудового навчання учнів в освітньому процесі початкової школи (2018)
Гнатенко О. - Формування алгоритмічного мислення молодших школярів у процесі розв’язування задач (2018)
Грошовенко О. - Педагогічні умови формування основ екологічної культури молодших школярів у контексті освітніх інновацій, Присяжнюк Л. (2018)
Комарова О. - Принципи формування системи знань старшокласників у процесі навчання біології (2018)
Максимова О. - Формування екологічної компетентності як складової готовності дитини до школи (2018)
Перетятько В. - Деякі аспекти формування професійної компетентності у майбутніх учителів біології (2018)
Стахова І. - Ґенеза проблеми формування природничої компетентності вчителя початкової школи у вітчизняних та зарубіжних психолого-педагогічних дослідженнях (2018)
Довгий С. - Вступне слово (2019)
Сліпухіна І. - Цифрова дидактика фізики: методика дослідження процесу випарювального охолодження, Чернецький І., Євтушенко Д., Сич В. (2019)
Попова М. - Використання медичних онтологій у навчальному процесі, Ладичук О., Приходнюк В. (2019)
Кузьменко О. - Цифрова реальність у навчанні фізики на основі технологій STEM-освіти в технічних закладах вищої освіти: на прикладі лабораторій "PASCO" і "Phywe" (2019)
Кальной С. - Принцип мережевої організації навчальних ресурсів у форматі сценаріїв бази знань і засіб їх інсталяції у формат "призма знань" (2019)
Білик Ж. - Здоров’язбережувальний потенціал STEM-технології (2019)
Войтенко О. - Виховання в учнів початкових класів цінностей здорового способу життя засобами ігрової діяльності (2019)
Сергієнко О. - Особливості організації та психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу здобувачів освіти з особливими освітніми потребами в закладі професійної (професійно-технічної) освіти, Бондаренко В. (2019)
Бублик О. - Булавінське повстання в контексті краєзнавчих розвідок (2019)
Чоладзе М. - Пошукова робота в рамках проведення практичних занять з історії (2019)
Савченко Я. - Перші інтерактивні музеї науки і техніки для юнацтва: ретроспективний аспект (2019)
Персоналії авторів (2019)
Титул, зміст (2019)
Славкова О. П. - Державна політика детінізації економіки: податковий аспект, Гордієнко М. І. (2019)
Кравченко А. С. - Інституційні засади функціонування фінансового ринку в умовах цифровізації суспільства (2019)
Лозинська І. В. - Сучасний стан та передумови розвитку відновлювальної енергетики в Україні, Скрипник О. А., Скрипник Д. М. (2019)
Хмєліньска М. В. - Проблемні аспекти розвитку ринків ЖКП в Україні на сучасному етапі (2019)
Шевченко Т. І. - Обґрунтування доцільності створення оператора руху електронних відходів від користувача до переробного підприємства для запобігання розвитку неформального сектору поводження з відходами в Україні, Гончарова Н. І., Мельник Ю. Ю. (2019)
Zhao Haipeng - Under the "Belt and Road” initiative, the China and Ukraine governments should assume greater responsibility to promote trade, Bliumska-Danko K., Lu Xu (2019)
Усикова О. М. - Аналіз та використання м’ясного кластеру в сільськогосподарській галузі (2019)
Бортнік С. М. - Формування та розвиток логістичної інфраструктури України в контексті євроінтеграції (2019)
Дмитрієва О. І. - Просторова нерівність та галузево-регіональна асиметрія інноваційного розвитку транспортної інфраструктури України (2019)
Галамай Р. Я. - Податкова децентралізація як чинник формування фінансової бази територій (2019)
Пелехатий А. О. - Методологічні засади управління процесами формування та реалізації бюджетної політики розвитку територій (2019)
Прокіпчук Л. І. - Досвід Європейського Союзу у питаннях адміністрування митних платежів: теоретичні основи та практичні рекомендації (2019)
Шушулков С. Д. - Соціально-економічні аспекти розвитку рекреаційного землекористування (2019)
Вітковський Ю. П. - Пoтенцiaл екoнoмiчнoгo зpoстaння суб’єктiв aгpapнoгo бiзнесу і його типoлoгiя (2019)
Ганжуренко І. В. - Мapкeтингoвo-лoгicтичнa дiяльнicть в cиcтeмi мeнeджмeнту aгpapних пiдпpиємcтв (2019)
Матвєєв П. М. - Методологічні підходи до відтворення ресурсного потенціалу аграрного підприємства (2019)
Сьомич М. І. - Роль та місце організаційно-правової безпеки в структурі економічної безпеки підприємства (2019)
Орел А. М. - Інноваційна орієнтація інвестиційної діяльності суб’єктів аграрного бізнесу, Руденко С. В. (2019)
Гевко В. Л. - Формування моделі управління організаційною культурою підприємств мережевих структур в контексті макротрендів бізнесу (2019)
Лагодієнко Н. В. - "Точки відновлення" сталого розвитку аграрного виробництва в умовах зростання відкритості національної економіки (2019)
Турленко Н. В. - Моделювання програм інвестиційної підтримки розвитку агросфери регіону (2019)
Машканцева С. О. - Економічна діагностика стану та перспективи діяльності підприємств транспортної галузі регіону (2019)
Спатар О. В. - Особливості функціонування аміакопроводу в структурі трубопровідного транспорту Миколаївського регіону (2019)
Попадинець Н. М. - Інвестиційно-інноваційний розвиток національної економіки на засадах діджиталізації та дизайн-менеджменту, Журавель Ю. В. (2019)
Скрипник С. В. - Підвищення конкурентоспроможності продукції фермерських господарств і сільськогосподарських підприємств як організаційно-економічний пріоритет їх функціонування та розвитку (2019)
Адамчик О. О. - Методичні засади визначення та оцінки конкурентоспроможності підприємств сільського зеленого туризму (2019)
Данило С. І. - Сутність і особливості розвитку роздрібних торговельних мереж в Україні (2019)
Коркуна О. І. - Аналіз сучасного стану монетарної політики України та її вплив на сферу туризму, Коркуна І. І., Цільник О. Я., Бордун О. В. (2019)
Зубков С. О. - Торговельний кластер в стратегіях розвитку підприємств торгівлі (2019)
Титул, зміст (2019)
Деменко В. М. - Фітосанітарний стан посівів ріпаку ярого в умовах північно-східного Лісостепу України, Голінач О. Л., Власенко В. А., Хілько Н. В., Жатов О. Г., Троценко В. І. (2019)
Зубцова І. В. - Віталітетна структура ценопопуляцій Melilotus officinalis (L.) Pall. в умовах заплавних лук Кролевецько-Глухівського геоботанічного району, Скляр В. Г., Мельничук C. Д., Бондарєва Л. М. (2019)
Кременецька Є. О. - Фізико-хімічні властивості ґрунтів у лісопаркових насадженнях м. Києва, Мельник А. В. (2019)
Подгаєцький А. А. - Вплив зовнішніх умов на прояв багатобульбовості у міжвидових гібридів картоплі, їх беккросів, Кравченко Н. В., Гордієнко В. В., Бондус Р. О., Мухоїд Т. І. (2019)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського