Федоронько Л. - Виконавська реконструкція обрядів як один з методів трансмісії народної музичної традиції (2019)
Василиків І. - Застосування інформаційних технологій для розвитку творчого мислення учнів на уроках і в позакласній роботі в початковій школі (2019)
Самойленко О. - Кваліфікаційно-компетентнісний підхід до підготовки фахівців у закладах вищої освіти: європейський досвід (2019)
Цимбал-Слатвінська С. - Конструювання поетапного використання форм, методів, технологій професійної підготовки майбутніх логопедів (2019)
Бобечко О. - Михайло Голинський – співак світової слави, Шевченко Н. (2019)
Садова І. - Формування інклюзивної готовності майбутніх учителів початкової школи (2019)
Яців C. - Риторизація початкової мовної освіти: теоретичний і практичний виміри (2019)
Валько Н. - Аналіз освітніх програм навчання майбутніх вчителів у контексті STEM-освіти (2019)
Годованюк Т. - Методична підготовка майбутніх учителів математики як педагогічна проблема (2019)
Гуров С. - Педагогічні умови виховання духовно-моральних цінностей студентів гуманітарних спеціальностей (2019)
Дембіцька С. - Проблеми та перспективи підготовки майбутніх фахівців механічної інженерії до працеохоронної професійної діяльності (2019)
Загородня А. - Профілізація загальної середньої освіти в контексті ідей НУШ (2019)
Гончар Л. - Інновації у формуванні професійної культури майбутніх менеджерів (2019)
Булавенко С. - Співпраця батьків та школи для формування соціальної активності учнів (2019)
Тробюк Н. - Формування толерантності у майбутніх офіцерів Національної гвардії України як науково-педагогічна проблема, Дем’янишин В., Александрова О., Гончар В. (2019)
Гелетій А. - Можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій у процесі навчання учнів техніці ручної вишивки хрестиком (2019)
Степанчак О. - Проектно-технологічна діяльність на уроках трудового навчання (на прикладі виготовлення поясного виробу: спідниці) (2019)
Любас А. - Організаційні аспекти формування міжкультурної компетентності майбутніх фахівців бойового та оперативного забезпечення за кордоном (2019)
Рутьян Л. - Соціально-педагогічні умови впровадження неформальної освіти в освітнє середовище закладів вищої освіти (2019)
Муайяд Ахмед К. - Діагностика сформованості естетичної компетентності майбутніх фахівців образотворчого мистецтва (2019)
Магрламова К. - Концепція забезпечення населення закладами охорони здоров’я та медичними спеціалістами як основна передумова реалізації пріоритетного розвитку медичної освіти (2019)
Ашиток Н. - Суперечності становлення інклюзивної освіти в Україні (2019)
Багорка А. - Оцінка професійної підготовки майбутніх фахівців фізичної культури і спорту в системі "коледж-університет”: розумовий критерій, Конох А. (2019)
Шпак О. - Профорієнтаційна робота в закладах загальної середньої освіти як основа соціалізації школярів, Булавенко С., Примаченко Н. (2019)
Кутняк О. - Навчальні інтерактивні платформи у початковій школі (2019)
Мойко О. - Розвиток логічного мислення молодших школярів на уроках інформатики (2019)
Даниляк Р. - Педагогічні умови формування моральної культури учнів початкової школи (2019)
Гуманкова О. - Інтеграція у навчанні іноземної мови дітей дошкільного віку, Михайлова О. (2019)
Якубовська М. - Традиції Івана Федоровича у сучасному духовному просторі: традиції творення українських підручників, Стахів М. (2019)
Маслій О. - Аналіз впливу педагогічних умов системи професійної підготовки майбутніх офіцерів ракетно-артилерійського озброєння на якість їхньої успішності (2019)
Кміта Є. - Когнітивний компонент професійної (іншомовної) комунікативної компетентності диспетчерів управління повітряним рухом (2019)
Ротар В. - Шляхи підвищення професійної компетентності фахівця з пожежної безпеки, Ножко І. (2019)
Колісник-Гуменюк Ю. - Визначення ефективності науково-методичної системи підготовки фахівців художнього профілю щодо формування мотиваційного та когнітивного компонентів (2019)
Грач Ю. - Деякі аспекти професійної компетентності на рівні вивчення навчальної дисципліни "світові моделі та стандарти підготовки фахівців соціальної сфери” (2019)
Гевко О. - Особливості формування професійно-творчих можливостей майбутнього вихователя, Биців М. (2019)
Стечак Г. - Формування та розвиток педагогічної компетентності у студентів медичних закладів вищої освіти з використанням інноваційних технологій (2019)
Яців C. - Формування мовленнєвої культури студентів-першокурсників у ракурсі викликів сьогодення (2019)
Петровська Ю. - Сучасні підходи до стратегічного планування у коледжі, Зайчук Є. (2019)
Шумовецька С. - Педагогічні умови формування професійної культури майбутніх офіцерів-прикордонників: використання потенціалу проблемних методів (2019)
Винницька Н. - Застосування групової та колективної форм навчання на уроках у початковій школі (2019)
Вишківська В. - Організація процесу навчання в новій українській школі: теоретико-практичний аспект, Шикиринська О. (2019)
Чубрей О. - Рівні підготовленості майбутніх вчителів географії до професійної діяльності на засадах компетентнісного підходу (2019)
Тонконог І. - Навчання англійської мови студентів ресторанно-готельної справи, Ювковецька Ю. (2019)
Жигайло О. - Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкової школи шляхом використання дидактичних та ділових ігор (2019)
Теодорович С. - Екстроспективна та інтроспективна увага в професійній діяльності педагога-хормейстера, Ковбасюк М. (2019)
Бондар В. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до здійснення позакласної роботи (2019)
Стонога А. - Структура готовностi майбутнiх iнженерiв-педагогiв до професiйної комунiкацiї (2019)
Примаченко Ю. - Розвиток організаційної роботи з фізичної культури у загальноосвітніх школах (2019)
Пономаренко Н. - Служба Google Classroom як засіб формування мовленнєвої компетентності майбутніх молодших спеціалістів з журналістики (2019)
Заблоцька І. - Навчально-професійна мотивація майбутніх фахівців харчових технологій як чинник готовності до професійної діяльності (2019)
Шпак О. - Формування споживчої культури школярів як основи соціальної активності особистості, Булавенко С., Бендерець Н. (2019)
Микитюк О. - Шляхи створення екологоорієнтованого освітнього середовища у закладах вищої освіти, Конечна Р., Швед О., Никитюк Г., Крвавич А., Новіков В. (2019)
Дудікова Л. - Інтернаціоналізація вищої освіти: особливості розвитку, Марлова А. (2019)
Тогочинський О. - Педагогічні умови професійної підготовки фахівців відділів нагляду та безпеки установ виконання покарань до ідентифікації в умовах євроінтеграції (2019)
Завгородня Т. - Українські педагоги про проблеми виховання і навчання в Китаї, Стражнікова І. (2019)
Мукан Н. - Операційно-діяльнісна компонента готовності до професійної діяльності фахівців інформаційної, бібліотечної та архівної справи, Блавт О., Миськів І., Кухтяк О. (2019)
Шоробура І. - Концептуальні ідеї формування досвіду музично-педагогічної діяльності майбутніх учителів музичного мистецтва, Михаськова М. (2019)
Савчук Б. - Проблема самоосвіти майбутнього викладача вищої школи в рецепції української педагогічної думки, Білавич Г., Яців C., Власій О. (2019)
Слуцький Я. - Особливості взаємозв’язку між розвитком академічної мобільності та статистично-дослідницької інфраструктури у Сполучених Штатах Америки (2019)
Спринська З. - Роль процесу невротизації у появі соціальної фрустрованості в старшому шкільному віці, Федьович О. (2019)
Гончар Л. - Сутнісні характеристики процесу формування культури професійної діяльності майбутніх менеджерів (2019)
Прокопчук В. - Мистецьке краєзнавство як чинник національно-патріотичного виховання майбутніх педагогів (2019)
Довгий О. - Самостійна робота з математики для майбутніх учителів початкових класів як умова їхнього професійного зростання (2019)
Стукаленко З. - Функції професійної толерантності майбутнього вчителя музичного мистецтва (2019)
Грач Ю. - Роль соціально-виховних механізмів у процесі соціалізації студентської молоді в сучасних умовах здобуття вищої освіти (2019)
Гречаник Н. - Квінтесенція складових культурологічної підготовки майбутнього вчителя початкової школи (2019)
Лобачук І. - Впровадження методу проектів як одного з креативних методів навчання іноземної мови для формування ціннісної сфери студентів (2019)
Гевко О. - Педагогічні умови формування творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку (2019)
Ілляш С. - Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації спортивно-оздоровчої діяльності, Савченко Л. (2019)
Розман І. - Джерельна база досліджень українських науковців про зарубіжну іншомовну освіту, Гарапко Л. (2019)
Фрайт І. - Джазове мистецтво у творчій діяльності Стефана Ґраппеллі, Метеньканич О. (2019)
Нагорна О. - Сучасний стан професійної підготовки фахівців з міжнародного арбітражу в університетах України (2019)
Скалич Л. - Родинне виховання учнів початкової школи за творами Мирослава Стельмаховича (2019)
Tryma K. - Quality assurance of higher education in the process of interaction between Ukrainian NGOs and national HEIs: a theoretical analysis (2019)
Медвідь Ю. - Методика формування готовності майбутніх офіцерів запасу до службово-бойової діяльності в процесі професійної підготовки, Ященко Е., Ященко І. (2019)
Степаненко К. - Відродження фольклорної стилістики в українському кіно 2000-х років (2019)
Фурт Д. - Формування термінологічної компетентності студентів-іноземців. Практичний аспект (2019)
Фоменко Л. - Результати педагогічного експерименту з розвитку пізнавальної активності майбутніх учителів інформатики у процесі математичної підготовки (2019)
Турко Б. - Практична підготовка майбутніх асистентів до роботи з обдарованими дітьми у Канаді (2019)
Агіляр Туклер В. - Система виховання ініціативності дітей старшого дошкільного віку в сюжетно-рольовій грі (2019)
Title (2019)
Table of Contents (2019)
Binhas A. - Long Term Immigrants as Teachers of New Immigrant Students (2019)
Gieba K. - Territory of Agon. Civilian Perspective in a Besieged City in the Computer Game This War of Mine (2019)
Howitt D. - Black Light and Condensed Space: The Image of the Universe (2019)
Kleszczynski K. - Games and the Future of Man. Gamification as a Transhumanist Program (2019)
Rozin V.M. - System Approach for Cosmology: a Version of a High-Potential Philosophical Research (2019)
Shcherbyna O. - Silence in Argumentative Practices as a Manifestation of Tolerance, Shashkova O. (2019)
Sukhonos S. - Creating cyberspace in the Solar System: Future Human Image (2019)
Terepyshchyi S. - Development of Methodology for Applying Non-Violent Conflict Resolution in Academic Environment, Khomenko H. (2019)
Trocha B. - Speculative Fiction for the Future of Man and Civilization (2019)
Turenko V. - View on Human in the Ukrainian Philosophical Studies in the Interwar Period: from Past to Future (2019)
Tytarenko V. - Non-Classical Approach to a History of Philosophy: Modern Status and Research Prospects (2019)
Zalesny J. - Ontological Core of the Social Concept of Global Constitutionalism: a Socio-Philosophical Analysis of Content and Evolution, Goncharov V. (2019)
Zhukova N. - Imperative for the Future Human Happiness (Project of Volodymyr Vynnychenko) (2019)
Title (2020)
Table of Contents (2020)
Rudenko S. - Editor’s Preface (2020)
Boichenko M. - Intermarium as One of the Future European Image of Ukraine (2020)
Hnatovska H. - The Image of Philosophy in Indian Culture: Etymology and Untranslatability of Terms (2020)
Khomenko I. - Exploring the meaning of arguing in folk culture and language in Ukraine (2020)
Krichevsky S. - Creation of a "Cosmic” Human: Ideas, Technologies, Projects, Experience, Risks, Limitations, and Prospects (2020)
Kryvda N. - The Influence of Language on Transforming Ukraine’s Image in 20th — early 21st Century (2020)
Ma B. - Value Shaping of "Ecological Man”: External Standard and Internal Idea (2020)
Nguyen N.T. - Marine Culture of Northeast Vietnam: Approaching from the Theory of Culture Ecology (2020)
Nguyen T.T.T. - Cultural Features Reflected in Polish and Vietnamese Proverbs (2020)
Rudenko S. - Anthropological Discourse in the Performative Context of Body-Spatial Experience, Prykhodko V. (2020)
Stelmakh S. - Concept of an "Ideal Europe” in the Philosophical Discourse during World War I (1914 - 1918): British Rationalism versus German "Individualism”, Kotova S. (2020)
Svyrydenko D. - Cultural and Economic Strategies of Modern China: In Search of the Cooperation Models across the Global World, Stovpets O. (2020)
Tan Y. - Toward a law of healthy peoples: From the Perspective of the Right to Health (2020)
Сердюк А. М. - Концепція формування стратегії попередження дефектів надання медичної допомоги у вітчизняній системі охорони здоров'я, Скалецький Ю. М., Риган М. М. (2020)
Томашевська Л. А. - Перекисне окислення ліпідів при дії електромагнітного випромінювання. До питань механізму дії, Кравчун Т.Є. (2020)
Добрянська О. В. - Роль самооцінки у формуванні здоров’я осіб різного віку, Волощук О. В. (2020)
Павленко Т. О. - Особливості планування досліджень рівнів радону у повітрі будинків у рамках реалізації плану дій, Аксьонов М. В., Фризюк М. А., Оперчук А. П., Федоренко О. В. (2020)
Гущук І. В. - Демографічна ситуація та стан захворюваності населення Рівненської області за 2013-2017 роки, Гільман А. Ю., Кулеша Н. П. (2020)
Осипчук Н. О. - Чутливість до синтетичних аромациклічних аміноспиртів ізолятів Candida, що виділені від пацієнтів з цукровим діабетом 1-го типу, Настенко В. Б., Широбоков В. П., Короткий Ю. В. (2020)
Лотоцька О. В. - Особливості організації централізованого водопостачання населення у західному регіоні України, Прокопов В. О., Кондратюк В. А. (2020)
Makhniuk V. M. - Research of the factors influencing the health of rural and urban schoolchildren studying at secondary educational institutions by sanitary-hygienic indicators, Harkavyi S. I., Nazarenko V. I., Chorna V. V. (2020)
Черниченко І. О. - Захворюваність на рак передміхурової залози та вплив хімічного забруднення навколишнього середовища на її формування, Баленко Н. В., Литвиченко О. М., Бабій В. Ф., Главачек Д. О., Кондратенко О. Є. (2020)
Бугина Л. М. - Програма LANGUAL як інформаційна база у практиці ідентифікації продуктів харчування, Паллаг О. В., Мелешко Т. В., Рукавчук Р. О., Баті В. В. (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Marchenko A. N. - Determination Of The Horizontal Strain Rates Tensor In Western Ukraine, Perii S. S., Lompas O. V., Golubinka Yr. I., Marchenko D. A., Kramarenko S. О., Salawu A. (2019)
Pavlyk V. G. - Features Of The Influence Of Seasonal Variation Of Soil Moisture On Vertical Movements Of The Earth’S Surface, Kutnyi A. M., Kalnyk O. P. (2019)
Burshtynska K. V. - Influence Of Geological Structures On The Nature Of Riverbed Displacements For The Rivers Of The Dnister Basin Upper Part, Babushka A. V., Bubniak I. M., Babiy L. V., Tretyak S. K. (2019)
Heneralova L. V. - Serpentines As The Indicators Of Geodynamic Conditions Of Mesozoic Peridotites Metamorphic Transformations In The Marmarosh Rocky Zone (Inner Ukrainian Carpathians, Stepanov V. B., Bilyk N. T., Slyvko Y. М. (2019)
Anakhov P. V. - Three-Dimentional Model Of The Deformation Of Structural Merian Basin By Standing Waves (2019)
Kuzmenko E. D. - Integration Of Electric Prospectingmethods For Forecasting The Subsidence And Sinkholes Within The Salt Deposits In The Precarpathian Area, Maksymchuk V. Y., Bagriy S. M., Sapuzhak O. Y., Chepurnyi I. V., Deshchytsya S. A., Dzoba U. O. (2019)
Предборський В. А. - Просторовий аспект функціонування "автономно" тіньової влади (2020)
Студінська Г. Я. - Науково–теоретичні підходи до оцінки національних брендів (2020)
Іванов Є. І. - Вміст імпортної складової в експорті товарів і послуг України (2020)
Духновська Л. М. - Роль податку на додану вартість у складі надходжень до державного бюджету України, Величко І. С. (2020)
Довбуш В. І. - Вплив євроінтеграційних процесів на стандартизацію обліку в Україні, Шитря Ю. В. (2020)
Колодійчук А. В. - Методи дослідження ризиків впровадження інформаційно–комунікаційних технологій в умовах розвитку національної економіки (2020)
Крахмальова Н. А. - Фінансова реструктуризація підприємств як фактор зміцнення їх фінансового потенціалу, Пузирьова П. В. (2020)
Данило С. І. - Діяльність торговельних мереж на ринку України, Гуштан Т. В. (2020)
Попрозман О. І. - Етапи розробки загальної стратегії розвитку підприємства в умовах трансформації економіки (2020)
Румик І. І. - Застосування когнітивного інструментарію у дослідженнях економічних моделей продовольчого забезпечення (2020)
Рибакова Л. П. - Комплексна система обліку створеної доданої вартості на підприємстві (2020)
Бужин О. А. - Удосконалення оцінки підготовки осіб рядового та начальницького складу системи служби цивільного захисту, Зажома В. М., Швиденко А. В. (2020)
Васильчак С. В. - Вплив трудової еміграції на економічну безпеку прикордонних регіонів України, Галаченко О. О., Данило О. А. (2020)
Чорний Р. С. - Особливості туристичної підприємницької діяльності в аграрній сфері Карпатського регіону, Чорна Н. П. (2020)
Габрель М. М. - Феномен динамізму та імпульсності в соціально–економічному розвитку урбанізованих систем, Хром’як Й. Я., Лисяк Н. М. (2020)
Смочко В. Ю. - Удосконалення організаційно-управлінських аспектів фінансового планування на підприємстві (2020)
Title (2020)
Михайло Михайлович Кужко – ювіляр! (2020)
Недашківський С. М. - Інфузійна терапія в неврології та нейрохірургії: оновлені сучасні рекомендації, Галушко О. А. (2020)
Сахелашвілі М. І. - Основні причини неефективності хіміотерапії у хворих на мультирезистентний туберкульоз легень, Платонова І. Л., Сахелашвілі-Біль О. І., Тлустова Т. В. (2020)
Raznatovska О. М. - The relevance of household contacts tracing among child contacts of patients with multidrug-resistant tuberculosis, Moskaliuk A. S., Grekova T. A., Chernyshova L. I., Pushnova O. O., Shelestina T. I. (2020)
Бабінець Л. С. - Оцінка стану мікробіоценозу товстої кишки при хронічному обструктивному захворюванні легень у коморбідності з хронічним панкреатитом (2020)
Chaves Torres N. M. - Factors predictive of the success of tuberculosis treatment: a systematic review with meta-analysis, Quijano Rodríguez J. J., Porras Andrade P. S., Arriaga M. B., Netto E. M. (2020)
Тези Національної науково-практичної конференції "Актуальні питання ведення хворих на хіміорезистентний туберкульоз: міжнародний та національний досвід", 19 - 20 березня 2020 р., м.Київ (2020)
Вимоги до авторів (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Azarian A. А. - Geophysical methods for controlling the content of the useful component as a basis of the quality management system of mining and processing enterprises, Azarian W. А. (2020)
Bayrak G. R. - Geological and geomorphological objects of the Ukrainian Carpathians’ Beskid Mountains and their tourist attractiveness, Teodorovych L. V. (2020)
Bilanchyn Y. M. - Specificity of genetic nature and classification characteristics of Zmiiny Island chernozem soils, Leonidova I. V., Bulysheva D. V. (2020)
Buts Y. V. - Geoecological analysis of the impact of anthropogenic factors on outbreak of emergencies and their prediction, Kraynyuk O. V., Asotskyi V. V., Ponomarenko R. V., Kalynovskyi A. J. (2020)
Duk N. M. - Heritage objects as a resource for the development of tourism within the states and territories of Australia, Sumatokhina I. M., Dmytrenko I. S. (2020)
Goshovskyi S. V. - Technogenic load on the environment when using heat pumping geothermal wells, Zurian O. V. (2020)
Kirin R. S. - The State Geonadra as the subject of the right of geological control, Baranov P. M., Khomenko V. L. (2020)
Kornus A. O. - The regional nosogeographical analysis and factors affecting population respiratory morbidity (on example of the Sumy region, Ukraine), Kornus O. H., Shyshchuk V. D., Potseluev V. I. (2020)
Kovalska L. V. - Development of tourism is in the epoch of economically-politically reforms and war in Ukraine, Shchuka H. P., Mikhailuk A. R., Zagnibidа R. P., Tkachenko T. I. (2020)
Lyalko V. I. - Detection of Changes in Terrestrial Ecosystems of Ukraine Using Remote Sensing Data, Romanciuc I. F., Yelistratova L. A., Apostolov A. A., Chekhniy V. M. (2020)
Manyuk V. V. - Ukraine in the history of the movement for the conservation of geological heritage in Europe, Bondar O. V., Yaholnyk O. V. (2020)
Masyuk O. M. - Remote and ground-based observations of land cover restoration after forest reclamation within brown coal basin, Kharytonov M. M., Stankevich S. A. (2020)
Mienasova A. S. - The Late Creataceous phosphatized ichnofaunas fossils from Eocene basal horizon of Middle Dniper area, Krochak M. D., Ogienko O. S. (2020)
Moghadam B. R. - Gradation and geochemistry of The Fenced Lagoon sediments (Bandar Anzali) with an attitude towards source rock and tectonic location, Rezaei K., Solgi A., Ghiahchi P., Aleali M. (2020)
Ovcharuk V. A. - The analysis of time series of river water mineralization in the Dnieper basin with the use of theoretical laws of random variables distribution, Daus M. E., Kichuk N. S., Myroshnychenko M. I., Daus Y. V. (2020)
Tarikhazer S. A. - The geographical prerequisites for the identification and prevention of dangerous geomorphological processes in the mountain geosystems of the Alpine-Himalayan belt (on the example of the Major Caucasus of Azerbaijan) (2020)
Tikhlivets S. V. - Mineralogical studies of amphibolite outcrops within the Kryvyi Rih Basin, Yevtiehov V. D., Filenko V. V., Hrytsai O. Y. (2020)
Tsaryk L. P. - Geoecological problems of decentralization (on Ternopol region materials), Yankovs’ka L. V., Tsaryk P. L., Novyts’ka S. R., Kuzyk I. R. (2020)
Vyshnevskyi V. I. - Use of remote sensing data to study ice cover in the Dnipro Reservoirs, Shevchuk S. A. (2020)
Yaholnyk O. V. - International legislation as the important instrument of creation the geopark in Ukraine (2020)
Title (2020)
Table of Contents (2020)
Shchetinin V. - Modern Approaches to Quality Evaluation of Enzyme-Linked Immunoassay Diagnostic Kits (2020)
Nesteruk I. - Statistics-Based Predictions of Coronavirus Epidemic Spreading in Mainland China (2020)
Іванченко Д. А. - Розроблення умов поверхневого біосинтезу пігменту продігіозину Serratia marcescens (2020)
Ujowundu C. O. - Attenuation of Paraquat-Induced Nephrotoxicity and Dysfunction in Male Wistar Albino Rats, Anaba P. I., Ulinasombu N. B., Ujowundu F. N., Igwe K. O., Ogbuagu H. D. (2020)
Поліщук О. С. - Конструктивні рішення для попередження розвитку вторинної катаракти після імплантації інтраокулярних лінз, Козяр В. В. (2020)
Севастьянов О. В. - Особливості кінетики гідролізу Micrococcus lysodeikticus іммобілізованими формами лізоциму, Романовська І. І., Декіна С. С. (2020)
Фокіна А. В. - Ризогенез живців origanum Vulgare L. при мікроклональному розмноженні in vitro, Денисюк К. В., Сатарова Т. М. (2020)
Размышляев А. - Оптимальные параметры продольного магнитного поля, обеспечивающие перемешивание расп-лава в ванне при электродуговой наплавке, Агеева М. (2019)
Пасов Г. - Шліфування фасонних поверхонь на верстаті ВЗ-208-Ф3, Венжега В., Бакалов В. (2019)
Болотов М. - Дослідження енергетичних параметрів тліючого розряду в довгих трубках малого діаметра (2019)
Слєднікова О. - Модульне тривимірне моделювання процесів зняття припуску та формоутворення при фрезеруванні кулачків орієнтованим інструментом, Винник В., Скляр В., Аксьонова О. (2019)
Сіра Н. - Дослідження динамічних характеристик при чистовому шліфуванні циліндричної та голчастої поверхонь валика текстильної машини, Кологойда А., Литвин О., Кальченко Д. (2019)
Кальченко В. - Експериментальне дослідження чистового однопрохідного шліфування циліндричної поверхні вала орієнтованим інструментом, Кальченко В., Кужельний Я., Морочко В. (2019)
Дубягін О. - Міжрівневий баланс: показники рівневої структури об’єкта, її зміни та координації – агрегатна форма, Гур’єв В., Фірсова І. (2019)
Филимонов И. - Способы автоматического определения положения движущейся платформы в пространстве, Ревко А., Лысенко И. (2019)
Чубаєвський В. - Моделювання інформаційно-аналітичної системи обліку робочого часу співробітників підприємства, Рзаєва С., Рзаєв Д. (2019)
Нескородева Т. - Методика формализации задач системы аудита первого уровня (2019)
Наумчик П. - Пристрій експрес-контролю якості енергозберігаючих склопакетів, Новик К. (2019)
Бардик Є. - Оцінка режимної надійності електроенергетичної системи на основі визначення індексу ризику при відмовах вузлів навантаження з відповідальними споживачами, Бондаренко О. (2019)
Бойко С. - Особливості електропостачання залізорудних підприємств при впровадженні розосередженої генерації, Некрасов А., Городній О., Борисенко О., Кас’янов Є. (2019)
Денисова Н. - Використання збродженого яблучного соку в технології виробництва житньо-пшеничного хліба, Гаркава А., Буяльська Н. (2019)
Буяльська Н. - Використання йодовмісних добавок у виробництві хлібобулочних виробів оздоровчого призначення, Воєдило В., Денисова Н. (2019)
Божко Н. - Білоквмісна сировина регіонального виробництва в технології м’ясомісткої варено-копченої ковбаси, Тищенко В., Пасічний В., Ревенко Р. (2019)
Гречко В. - Харчові волокна як функціональний інгредієнт у м’ясних напівфабрикатах, Страшинський І., Пасічний В. (2019)
Гуменюк О. - Заміна гідрогенізованих жирів на рослинну олію у складі борошняних кондитерських виробів, Ксенюк М., Дениско О., Кирій А. (2019)
Дудла І. - Визначення оптимальних параметрів теплозахисних властивостей натуральних та синтетичних наповнювачів для виготовлення верхнього дитячого одягу, Хребтань О. (2019)
Сахно Є. - Проведення геосистемного моніторингу вирубки лісів у Чернігівському районі, Терещук О., Янченко О. (2019)
Смілка В. - Функціональна модель системи містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2019)
Крячок С. - Визначення сталої віддалеміра електронного тахеометра під час прив’язки до стінних геодезичних знаків, Мамонтова Л., Беленок В. (2019)
Іванишин В. - Інженерно-геологічні дослідження ділянки (мікрорайон "Масани" в Чернігові) між вулицями Красносільського та Глібова під будівництво багатоповерхових житлових будинків, Бугай В. (2019)
Buiskyh N. - Deformation of round pine assortment of construction size (2019)
Кальченко В. - Підвищення точності та продуктивності обробки торців роликів підшипників кочення, Кальченко Д., Венжега В., Рябов С. (2019)
Єрошенко А. - Точність формоутворення поверхонь тіл обертання при шліфуванні з використанням мастильно-охолоджуючого технологічного середовища, Дорошенко О. (2019)
Фальченко Ю. - Дифузійне зварювання інтерметаліду TiAl з конструкційними сплавами через наношаруваті фольги, Петрушинець Л., Новомлинець О. (2019)
Шаповалов О. - Застосовуваність і залежність параметрів зубчастих передач авіаційних редукторів від технологічних процесів їх виготовлення, Колесник Д., Пилипенко О. (2019)
Andrienko О. - Software-hardware complex of qualification evaluation of Mi-171 helicopter simulator, Huchenko М., Zinchenko V., Zhorniak О. (2019)
Kelemen M. - Tracked robot for cleaning of pipe, Bobal L. (2019)
Jánoš R. - Analysis of rescue robots (2019)
Kelemenová T. - Identification of maximum inaccuracy of toolmakers microscope, Dovica M. (2019)
Marcinko P. - The review for implementation of simple 3d printers to educational process, Kočan M. (2019)
Šarga P. - Design and realization of MyRIO controlled robotic car, Kollár A. (2019)
Semjon J. - Proposal of handling process on robotized workplace with dual arm robot, Demko R. (2019)
Sukop M. - Design of intelligent robotic cell with camera system, Ferenčík P. (2019)
Tuleja P. - Design and realization of grippers with permanent magnets (2019)
Vagaš M. - Automation of assembly operation based on dual-arm robot, Šimšík D. (2019)
Varga M. - Simulation and analyzes of inverse-kinematic model of humanoid robot hand, Filakovský F., Virgala I. (2019)
Дубягін О. - Міжрівневий баланс: показники структури, інтенсивності та координації руху одиниць об'єкта – агрегатна форма, Гур’єв В., Фірсова І. (2019)
Повхан І. - Питання гнучкості логічних дерев класифікації в задачах розпізнавання образів (2019)
Гріненко С. - Інформаційна технологія забезпечення сталого розвитку ІТ-підприємств (2019)
Rákay R. - Comparison of communication protocols for smart devices, Galajdová A. (2019)
Hroncová D. - Bond graph methodology in the RLC circuit analysis (2019)
Miková Ľ. - Design and stress analysis of wheel mobile robot (2019)
Alekseevskiy D. - Averaged model of a boost–type pulse DC converter, Mikhailutsa O., Pozhuyev A. (2019)
Войтенко В. - Моделі елементів системи електроприводів квадрокоптерів та автономних роботів, Єршов Р. (2019)
Шевченко В. - Оцінка точності моделі двошарової котушки індуктивності для бездротової передачі енергії за допомогою методу скінчених елементів, Кондратенко І., Гусев О., Хоменко О., Тительмаєр К. (2019)
Бойко С. - Прогнозування електроспоживання залізорудних підприємств при впровадженні до системи їх електропостачання розосередженої генерації, Некрасов А., Городній О., Хебда А., Дмитренко А., Ножнова М. (2019)
Kovalenko V. - Characteristic layouts of distribution networks with the analysis of voltage deviations and expediency of its control, Levchenko S., Tryputen M., Kuznetsov V., Tryputen M., Gorodny O., Kuznetsova A., Kuznetsova Ye. (2019)
Болгова Н. - Використання екстракту листя волоського горіха у технології плавлених сирів, Кревсун К. (2019)
Буяльська Н. - Використання продуктів переробки амаранту у виробництві хлібобулочних виробів, Литвиненко О., Денисова Н. (2019)
Денисова Н. - Використання добавок безглютенового борошна в технології виробництва хлібобулочних виробів, Зінюк М., Буяльська Н. (2019)
Дубініна А. - Аналіз впливу лікарсько-рослинних екстрактів на мікрофлору баклажанів, Летута Т., Фролова Т. (2019)
Миколенко С. - Вплив інфрачервоного сушіння на якість свіжої і замороженої черешні, Куянов Ю., Баранік П. (2019)
Осика В. - Характеристика мікроструктури та властивостей паперу різної щільності, Коптюх Л., Комаха В., Шульга О. (2019)
Гомеля М. - Розробка інгібіторів корозії металів у водних середовищах з різним рівнем мінералізації, Степова О., Камаєв В. (2019)
Терещук О. - Проблеми забезпечення водокористування садівничих товариств Чернігівщини в сучасних умовах, Мовенко В. (2019)
Крячок С. - Теоретичне обґрунтування точності визначення площ земельних ділянок полюсним методом, Мамонтова Л., Щербак Ю. (2019)
Менейлюк О. - Підвищення достовірності нормування будівельних робіт, Нікіфоров О. (2019)
Мельник В. М. - Hеефективного лікування хворих на туберкульоз легень, Новожилова І. О., Матусевич В. Г. Причини (2020)
Гаврисюк В. К. - Ближайшие и отдаленные результаты монотерапии метилпреднизолоном и метотрексатом больных впервые выявленным саркоидозом легких, Дзюблик Я. А., Гуменюк Г. Л., Меренкова Е. А., Быченко О. В., Морская Н. Д., Ячник А. И., Пендальчук Н. В., Страфун О. В., Лещенко С. И. (2020)
Богомолов А. Є. - Визначення сенсибілізації до пилкових алергенів берези та вільхи у хворих на респіраторні алергічні захворювання за допомогою імуноблоту та мультиплексного компонентного тестування, Зайков С. В. (2020)
Загаба Л. М. - Результативность морфологической диагностики патологии органов грудной полости у вич-инфицированных пациентов в зависимости от вида диагностических хирургических вмешательств, Лискина И. В., Кузовкова С. Д., Мельник О. А., Шпак О. И., Бычковский В. Б., Брянский Н. В. (2020)
Професору Mихайлу Mихайловичу Kужко — 70 років (2020)
Ільюк І. А. - Сучасні досягнення в розвитку знань про ХОЗЛ та підходів до їх лікування (за матеріалами респіраторного форума експертів центральної та східної Європи), Лещенко С. І. (2020)
Юдина Л. В. - Роль и место моксифлоксацина в лечении больных внегоспитальной пневмонией (2020)
Гаврисюк В. К. - Компьютерно-томографическая характеристика поражений паренхимы легких при саркоидозе, Мусиенко Н. Н., Меренкова Е. А., Гуменюк Г. Л., Быченко О. В. (2020)
Опанасенко Н. С. - Необычный случай развития склерозирующей гемангиомы (пневмоцитомы) легкого у подростка, Лискина И. В., Терешкович А. В., Шалагай С. М., Леванда Л. И., Шпак О. И., Кирилова Т. В., Билоконь С. М., Лысенко В. И., Загаба Л. М. (2020)
Вплив ердостеїну на частоту та тривалість загострень хронічного обструктивного захворювання легень (хозл): дослідження restore (за матеріалами статті dal negro rw, wedzicha ja, iversen m, et al. effect of erdosteine on the rate and duration of COPD exacerbations: the restore study. eur respir j 2017; 50: 1700711) (2020)
Журило О. А. - Мycobacterium avium — збудник мікобактеріозу людини, Барбова А. І., Сладкова Л. М. (2020)
Білько В. В. - Система il-33/st2 регулює запалення при бронхолегеневій патології, Кайдашев І. П. (2020)
8 науково-практична конференція "актуальні проблеми лікування хворих на хронічне обструктивне захворювання легень" інформаційне повідомлення (2020)
Перелік наукових фахових видань україни. категорія "А" та "Б". галузь науки — медичні (2020)
Авторам журнальних публікацій (2020)
Передплата за журнал (2020)
Новомлинець О. - Нова технологія зварювання тиском алюмінію з міддю через прошарок, Ющенко С., Олексієнко С., Половецький Є., Алексеєнко І. (2019)
Размишляєв О. - Формування зони проплавлення при нульовій швидкості електродугового наплавлення дротяним електродом під флюсом, Іванов В., Агєєва М. (2019)
Агеева М. - Влияние комбинированного магнитного поля на производительность расплавления проволоки при дуговой наплавке, Размышляев А. (2019)
Венжега В. - Зменшення впливу автомобільного транспорту на довкілля, Пасов Г. (2019)
Filakovský F. - Anylsis of pipe mechanism locomotion, Virgala I. (2019)
Varga M. - Simplification and verification of dynamic equations of movement of an autonomus underwater vehicle (2019)
Semjon J. - Proposal of robotized cell with robot kuka KR 6 for educational purposes, Kocan M. (2019)
Ihnat I. - Industrial design approach to specific engineering design, Jánoš R. (2019)
Gmiterko A. - Snake-like robot rectilinear motion analysis (2019)
Tuleja P. - Measuring methodology and parametric tests of rotary positioning table (2019)
Винник В. - Аналіз методів обробки криволінійних поверхонь кулачків розподільних валів орієнтованим інструментом (2019)
Казимир В. - Динамічний аналіз послідовностей API-викликів ОС Android, Карпачeв І., Сіпаков В. (2019)
Дубягін О. - Міжрівневий баланс: балансові показники міжрівневого пересування одиниць об'єкта – агрегатна форма, Гур’єв В., Фірсова І. (2019)
Kelemenova T. - Repeatability and validity of the measurements made on toolmakers microscope (2019)
Vagaš M. - Proposal of a vision system for automated line MPS 500, Galajdová A., Džongov M. (2019)
Kelemen M. - Experimental identification of sensitivity of tilt sensor (2019)
Marcinko P. - Measuring chain for checking the vibration of mechanical parts, Hajduk M., Kočan M. (2019)
Rákay R. - Wireless servomotor control for remote actuation (2019)
Miková L. - Design of a controller for ideal positioning servosystem (2019)
Šarga P. - Modernization of the transport system control of the production system, Záboly T. (2019)
Prada E. - Determination of transfer function of magnetic levitation model and experimental verification of optical sensor (2019)
Литвин О. - Удосконалення електричної складової електробагі подвійного застосовування, Скляр В., Сікалюк В., Сахно Д. (2019)
Сінчук О. - Метод визначення потенціалу розосереджених джерел енергії в умовах залізорудних підприємств, Бойко С., Городній О., Некрасов А., Федь М., Ножнова М. (2019)
Денисов Ю. - Синтез регулятора контуру кута крену системи управління квадрокоптера з компенсуючим регулятором контуру струму, Городній О., Середа О. (2019)
Трус І. - Використання сорбентів на основі магнетиту для очищення води від іонів важких металів, Гомеля М., Крисенко Т., Сенькова К. (2019)
Савченко О. - Технологія виготовлення житньо-пшеничного хліба на заквасках з використанням базиліку, Калініченко Ю. (2019)
Дубініна А. - Зберігання плодів абрикоса з використанням лікарсько-рослинних екстрактів, Летута Т., Новікова В. (2019)
Plavan V. - Modified polysaccharides application for antiseptic leather processing, Ishchenko O., Resnytskyi I., Liashok I., Kuchynska D. (2019)
Квартенко О. - Застосування комбінованих методів в технологіях очищення багатокомпонентних підземних вод (2019)
Смілка В. - Онтологічна модель містобудівного моніторингу земель населених пунктів (2019)
Поморцева О. - Технологія використання геоінформаційних систем при обробці геодезичних даних, Пілічева М., Анопрієнко Т. (2019)
Бойко О. - Концептуальні засади ВІМ/GIS інтеграції геопросторових даних аеропортів, отриманих лазерним скануванням, Ляшенко Д., Прусов Д. (2019)
Болотов М. - Шляхи підвищення корозійної стійкості залізобетону, Болотов Г., Прибитько І., Корзаченко М. (2019)
Каплін М. І. - Математична модель оптимізації технологічного розвитку нафтогазової галузї, Макаров В. М., Перов М. О. (2020)
Шульженко С. В. - Модель математичного програмування з цілочисельними змінними визначення оптимального складу та завантаження енергоблоків теплових електростанцій та гідроагрегатів гідроакумулюючих електростанцій при покритті добового графіка електричних навантажень енергосистеми України, Тюрютіков О. І., Іваненко Н. П. (2020)
Кулик М. М. - Роль і механізми впливу похідних від регулюючих потужностей на стабільність частоти в енергосистемах з вітровими електростанціями, Згуровець О. В. (2020)
Азаров С. І. - Аналіз сценаріїв розвитку атомної енергетики України, Сидоренко В. Л., Задунай О. С. (2020)
Тесленко О. І. - Аналіз тенденцій та напрямів розвитку теплової електроенергетики в Україні, Горський В. В., Маляренко О. Є. (2020)
Коберник В. С. - Економічні аспекти впровадження заходів зменшення викидів з димовими газами на ТЕС України (2020)
Лещенко І. Ч. - Загальна оцінка потенціалу скорочення викидів парникових газів у нафтогазовій галузі України на період до 2040 року, Єгер Д. О. (2020)
Дудник О. М. - Розвиток світового ринку енергоустановок на паливних елементах. Створення нормативної бази водневої енергетики, Дунаєвська Н. І., Соколовська І. С. (2020)
Реферати (2020)
Інформація для авторів (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Babytska S. I. - Essence and specificity of modern state cultural policy (2019)
Bogdanenko A. I. - Investing in real estate of Great Britain during Brexit (2019)
Vavreniuk S. A. - Improving the efficiency of public administration of the development of the system of higher education of Ukraine (2019)
Haiduchenko S. A. - To the question of realization of national representation in power structures of Ukraine (2019)
Hbur Z. V. - Influence of water supply development state on the quality of economic security of Ukraine, Кrylova I. I. (2019)
Hrebeniuk M. V. - The directions of improving the legislative framework in the sphere of supply state security in the vector — fight against organized crime (2019)
Datsii N. V. - Global processes as to improve the development of the country and border regions (2019)
Dolhaleva O. V. - The social pillar of sustainable development, Yeshchenko M. H. (2019)
Kifriak O. N. - Evolution of the docrinal and normative approaches of the European Union to the phenomenon of transparency in public administration (2019)
Lytvyn N. M. - The state of territorial communities and analysis of their investment attractiveness (2019)
Logvinov V. G. - Formation of national digital infrastructure of scientific researches of Ukraine in the context of European initiatives, Malonoga S. O. (2019)
Marusheva O. A. - Features of Legal Regulation of Socio-Economic Relations in Construction: Foreign Aspect (2019)
Kachan Y. V. - Professional education and professional development as the composition of the state personnel policy of Ukraine (2019)
Moroz S. A. - Evaluation of the quality of higher education by Chinese students as the basis for the usage of its experience in improving systems of management of the educational sphere of Ukraine (2019)
Onyschuk S. V. - Legal aspects of the transfer of public officials, Knysh P. V. (2019)
Platonov O. I. - State financial support prospects for inland waterways upgrading to include the river transport in a multimodal transport system (2019)
Ponomarenko T. V. - Structure of educational organization as a management object (2019)
Prav R. Y. - Regulatory and legal bases for formation and implementation of the state security policy in the informational sphere (2019)
Ratynska I. S. - Mechanisms of strategic management by state joint stock companies: the essence and variants (2019)
Romanenko Y. O. - Electronic voting – ways to implementation of the electronic mechanisms of direct democracy in Ukraine (2019)
Sychova A. O. - Tourism as a mobile way for building horizontal trust (2019)
Fedorenko T. A. - Ministry of Health of Ukraine in the Mechanism of Interaction with the Public on Issues of Formation and Implementation of State Policy in the Field of Medicine (2019)
Voronin V. N. - Tools for efficiency and performance growth of pedagogical leadership within the Primary Years Programme in Britain, Fishchuk A. H. (2019)
Zhukova I. V. - Theoretical-methodological and socio-practical actualization of the communication role, Dolgiy O. A. (2019)
Yuzkova O. I. - Innovation leadership as a form of professional evolution in public administration (2019)
Title (2019)
Content (2019)
Aleksandrov A. V. - Issues of information-analytical activity of public authorities in the writings of domestic and foreign thinkers (2019)
Boyko О. P. - The problem of formation of the election commissions in the system of development of the forms of representative democracy in Ukraine (2019)
Vavreniuk S. A. - Influence of the process of reforming the higher education of Ukraine on the healthy lifestyle of student youth (2019)
Hrabovenko N. V. - Ensuring quality of education as a priority area of public policy (2019)
Dmitruk S. F. - Analysis of the threat of government in the field of national security (2019)
Dovhan O. V. - Fluctuation of sense in the process of deployment socio-communicative mechanism sn the public administration sphere, Lenda R. I. (2019)
Zhukova I. V. - Methodological aspects of public-civic communication research (2019)
Karshieva A. I. - Implementation of mediation in the state government industry in Ukraine (2019)
Kyrychenko G. V. - Nature of information and communication mechanisms of the image’s formation of government authorities (2019)
Kovach V. O. - Forecasting the mechanism of the labor market management (2019)
Коzakov V. N. - Formation and implementation of the state-public communication in the field of consumer protection, Lukianiuk O. N. (2019)
Kondratenko M. V. - The main directions for improving quality of public services in amalgamated communities (2019)
Korobka I. N. - Innovative approaches to the flight safety management of the aviation of the state emergency service of Ukraine (2019)
Murashko V. S. - Categorical and state-administrative aspects of the national security formation (2019)
Petrenko O. M. - The influence of social factors on improvement of state regulation of public passenger transport (2019)
Porayko U. N. - Theoretical basis of the formation of efficient macroeconomic policy and external borrowing management system in Ukraine (2019)
Romanenko Y. O. - Agroclusters – innovative form of development of rural territories of Ukraine (2019)
Serniak O. I. - "Demonopolization” of higher education as a component of national security of Ukraine (archetypal approach (2019)
Suray I. G. - Features of personnel management in the police of the Lithuanian Republic, Pylypenko O. A. (2019)
Yarovoy T. S. - Modeling the systems of ensuring the state security (2019)
Tytarenko L. M. - Professionalism of employees in public administration in the conditions of social and political change, Yatsenko V. A. (2019)
Владимиров В. - Четвертий етап інформаційної революції:ймовірні риси, неймовірні можливості (2020)
Белецька А. В. - Аксіоми як основні тези дослідження масових емоцій у соціальних комунікаціях (2020)
Єлісовенко Ю. П. - Новітні тенденції залучення глядача до створення аналітичного продукту телеканалу ZIK, Нитченко А. І. (2020)
Горевалов С. І. - Фотографія й становлення фотосправи в Україні:історія та сучасність (до 180-річчя фотографії), Зикун Н. І. (2020)
Козак С. Б. - Часопис "Українські вісті": американський період (1978–2000 рр.) (2020)
Неіленко С. М. - Презентація гастрономічної культури в соціальних мережах (2020)
Кобинець А. В. - Лабораторні заняття з "Агенційної журналістики" як спосіб вироблення у студентів базових навичок для роботи над новинним контентом (2020)
Мамалига А. І. - Науково-теоретичне осучаснення концепції синтаксису української мови в підручниках для вищої школи, Бикова О. М. (2020)
Грубич К. В. - Архітектоніка і темп прес-марафону президента України В. Зеленського (2020)
Нагорняк М. В. - Фемінітиви в новинах першого каналу Cуспільного радіо) (2020)
Благовірна Н. Б. - Власні назви як заголовок рубрики покажчика друкованої книги:критерії відбору та особливості формулювання, Кошелюк О. В. (2020)
Фіголь Н. М. - Модифіковані фраземи в сучасних медіа, Файчук Т. Г. (2020)
Мариненко І. О. - Інформаційна недостатність як компонент атрактивності медійного заголовка (2020)
Баджі Я. - Порушення професійної журналістської практики в Алжирі. Можливості та перешкоди, Такиеддін Я. (2020)
Ващенко Н. М. - Головні наративи сучасної російської пропаганди в умовах консцієнтальної війни Росії проти України (2020)
Вихідні дані (2020)
Кудря С. О. - Причини і результати перегляду оцінки потенціалу вітрових електростанцій України, Мхітарян Н. М., Тучинський Б. Г., Рєпкін О. О., Іванченко І. В., Петренко К. В. (2020)
Матях С. В. - Визначення ефективності впровадження систем сонячного гарячого водопостачання, Суржик Т. В., Рєзцов В. Ф. (2020)
Бордаков М. М. - Особливості конструкції частини силової електроніки в сонячних мережевих інверторах (2020)
Кныш Л. И. - Оценка тепловых потерь трубчатого приёмника тепла солнечных параболо-цилиндрических модулей (2020)
Головко В. М. - Підвищення потужності генератора вітроустановки за рахунок зменшення повітряного проміжку між статором і ротором, Дубчак Є. М., Заморока О. Ю. (2020)
Перминов Ю. Н. - Проектирование ветрогенераторов повышенной мощности (600÷3600) кВт с возбуждением от постоянных магнитов, Монахов Е. А., Волков Л. П. (2020)
Обухов Е. В. - Внешний водообмен в полезном объеме среднеднепровского водохранилища в проектных и его современных параметрах (2020)
Васько П. Ф. - Моделювання динаміки навантажувальних режимів роботи гідронасосної станції з електроприводом за живлення від вітроелектричної установки з синхронним генератором, Пазич С. Т. (2020)
Барило А. А. - Аналіз гідрогеологічних і геотермічних характеристик геотермальних об’єктів України (2020)
Рохман Б. Б. - Теоретическое исследование нестационарного процесса воздушной газификации твердого топлива в неподвижном слое при атмосферном давлении, Нехамин М. М. (2020)
Вимоги до публікацій (2020)
XXI міжнародна науково-практична конференція "Відновлювана енергетика та енергоефективність у ХХІ столітті" (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
Halil D. K. - Government Support, Entrepreneurial Activity and Firm Growth (2019)
Rakotoarisoa M. A. - Effects of Regular Off-farm Activities on Household Agricultural Income: Evi-dence from Kenya’s Kerio Valley, Kaitibie S. (2019)
Rahimipordanjani M. - Impact of Mediterranean Climatic factors in Algarve on loyalty over International Tourist (Case study of Algarve, Portugal), Khan Yu. H., Rebelo E. (2019)
Tovmasyan G. - Exploring The Role Of Gastronomy In Tourism (2019)
Horvath A. - Advertising In The Environment Of Movies, A Literature Study, Gyenge Balazs (2019)
Hammerstrom L. - Influence of Big Data & Analytics on Corporate Social Responsibility, Giebe C., Zwerenz D. (2019)
Singh S. N. - Climate Change and Agriculture in Ethiopia: A Case Study of Mettu Woreda (2019)
Meresa M. - The Effect of Strategic Management Practices on the institutional Performance; the case of Dedebit credit and saving institution in Eastern Tigray (2019)
Jahangir A. - Influential Factors of Green Consciousness in Bangladesh: A Pragmatic Study on General Public in Dhaka City, Bazlur R. (2019)
Yapo A. R. V. - Dynamics Of Overqualification: Identification Of Graduates At The Beginning Of Their Careers On The Labour Market In Cote d'Ivoire (2019)
Page of editor (2019)
Tovarnichenko V. - Pseudoscience and information security in smart-society (2019)
Bilohur V. - Formation of the concept of innovative sports management in Ukraine (2019)
Jaruševičienе L. - Development of cultural and sporting activities in villages of Lithuania (2019)
Mejeryte-Narkeviciene K. - Higher education community documents available to academic community aiming at increasing academic integrity literacy and preventing corruption of Lithuania, Karanauskiene D., Cesnaitiene V. (2019)
Соснін О. В. - Проблемні питання виховання інформаційно-комунікаційної стійкості молоді в умовах нової психо-комп'ютерної реальності, Кононець М. О. (2019)
Buhaichuk O. - Strategies of information and innovation activity development at enterprise in digital conditions (2019)
Voronkova V. - System analysis of the economy of sustainable development as environmentally balnced and socially oriented one, Metelenko N., Nikitenko V., Silina I. (2019)
Zhuravel K. - Concept of flexible management at enterprise in digitalization and lean production conditions (2019)
Кириченко М. О. - Вплив цифрових технологій на розвиток людського і соціального капіталу в умовах діджиталізованого суспільства (2019)
Melnik V. - Agile-management 3.0 concept as a factor of technological progress development in the digital society (2019)
Nikitenko V. - Formation ofsustainable digital economical concept: challenges, threats, priorities, Andriukaitiene R., Punchenko O. (2019)
Petrošiene B. - Developing corporate management to improve the quality of customer service, Ivanauskiene R. (2019)
Череп А. В. - Інформаційні та інноваційні технології як чинник підвищення ефективності цифрової економіки та бізнесу в умовах Глобалізації 4.0, Воронкова В. Г., Файсал Муц Луай, Фурсін О. О. (2019)
Наші автори (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей (2019)
Блог головного редактора (2020)
Мустафаев А. А. - Системный подход к стратегическим задачам повышения конкурентоспособности АПК северного региона (2020)
Павлов К. В. - Формы и методы цифровизации экономики, Aсадуллина Н. Р. (2020)
Чеботарьов Є. В. - Ідентифікація категорії "Національні ділові культури" як вихідна основа міжнародного підприємництва (2020)
Зайцева Л. О. - Фінансіалізація в забезпеченні сталого розвитку компаній (2020)
Калінеску Т. В. - Розвиток страхової системи України в нестабільному соціально-економічному середовищі (2020)
Колечков Д. В. - Теоретические аспекты финансовых ресурсов внебюджетных фондов (2020)
Ліхоносова Г. С. - Формування динамічного потенціалу страхового ринку України (2020)
Костирко Л. А. - Фінансовий потенціал кредитних спілок у системі розвитку малих форм агробізнесу, Соломатіна Т. В. (2020)
Конончук И. А. - Эффективность налоговых льгот в Республике Беларусь, Пригодич И. А., Киевич А. В. (2020)
Костирко Р. О. - Соціальний облік як інструмент соціальної відповідальності підприємств, Прозоров Д. В. (2020)
Васильченко А. О. - Оценка ресурсно-рекреационного потенциала и инфраструктуры устойчивого туризма в Брестской области, Демьянов С. А. (2020)
Грінченко Ю. Л. - Управління розвитком аеропортів: інституційні аспекти (2020)
Новини науки та практики (2020)
Редакційна колегія рекомендує (2020)
Рецензенти (2020)
Вимоги до оформлення статтей (2020)
Облікові дані (2020)
Recommendations for Paediatric Urology practice during COVID-19 epidemic (2020)
Постреліз. Pediatric colorectal course 2020. Nijmegen, Netherlands, 06–07/03/2020 (2020)
Гордість Малинщини Гаманюк Анатолій Іванович - лікар, хірург, наставник (до 70-річчя від дня народження) (2020)
Шавлюк Р. В. - Модельне обґрунтування просторових параметрів хірургічного доступу при мініінвазивному оперативному лікуванні пілонідальної хвороби у дітей, Конопліцький В. С., Паламарчук І. П. (2020)
Слєпов О. К. - Органозберігаючі принципи реконструктивних оперативних втручань при атрезії тонкої кишки ІV типу у новонароджених дітей, Мигур М. Ю., Пономаренко О. П. (2020)
Притула В. П. - Тактичні підходи до лікування кіст селезінки у дітей, Кривченя Д. Ю., Кузик А. С., Хуссейні С. Ф., Сільченко М. І. (2020)
Переяслов А. А. - Співвідношення нейтрофілів до лімфоцитів як маркер гострого апендициту та його деструктивних форм у дітей, Бобак А. І., Никифорук О. М., Стеник Р. В., Опікан Н. М., Переяслова Ж. М. (2020)
Перова-Шаронова В. М. - Порівняння різних методів післяопераційного знеболення у дітей з перитонітом, ускладненим \ інтраабдомінальною гіпертензією (2020)
Притула В. П. - Реконструкція кишкового тракту після тотальної колектомії у дітей з агангліозом, Сільченко М. І., Курташ О. О., Хуссейні С. Ф. (2020)
Шульга О. В. - Класифікація та механізм формування повздовжньої плоскостопості у дітей (2020)
Рибальченко В. Ф. - Еволюція лікувальної стратегії гемангіом у дітей та внесок вітчизняних науковців, Русак П. С., Шевчук Д. В., Рибальченко І. Г., Конопліцький Д. В. (2020)
Кліманський Р. П. - Сучасні методи діагностики та лікування вродженої непрохідності тонкої кишки у дітей (огляд літератури), Жаріков С. О., Нгуєн Н., Юдін О. І. (2020)
Хоменко В. С. - Підслизові новоутворення шлунка: клініка, діагностика, лікування (огляд літератури та власні клінічні спостереження), Строцький К. П., Сироткін А. В., Перепелиця В. П., Хоменко Л. В. (2020)
Горбач О. Р. - Клінічний випадок завороту кишечника, спричиненого тривалим знаходженням магнітних кульок у травному тракті, у хлопчика шести років, Содома О. М., Никифорук О. М. (2020)
Management and Screening of Primary Vesicoureteral Reflux in Children (2010, amended 2017) (2020)
Світлої пам’яті Людмили Леонідівни Дяченко (2020)
Правила подачі та оформлення статей (2020)
Page of editor (2019)
Vodop’yanov P. - On the way to "new enlightenment" as an alternative to consumer society, Sidorenko I. (2019)
Karalash Y. - Self-organization in social systems: essence, features and purposeful nature (2019)
Кириченко М. О. - Вплив глобалізації на розвиток цифрових технологій та інновацій в умовах четвертої промислової революції 4.0 (2019)
Korsak K. - Myths, pseudosciences, sciences & arts in the XXI century noophilosophical analysis, Korsak Y., Lyashenko L., Pokhresnyk A. (2019)
Лепський М. А. - Феномен історичної пам’яті в дослідженні середовища міста (на прикладі флорентійської експедиції, вересень 2019 року), Мальцев О. В. (2019)
Nikitenko V. - The impact of digitalization on value orientations changes in the modern digital society (2019)
Punchenko O. - Basic strategic technology of intellectual duality of humanity in information technology, Punchenko N. (2019)
Akranglyte G. - Formation of character and image of sportsman as a competitive advantage in mass media, Andriukaitiene R., Bilohur V. (2019)
Šarūnas B. - Factors for the preparation of high master athletes in the context of sports organization staff competences (2019)
Дзюбак Р. Б. - Концепції секуляризації на тлі глобальних трансформацій релігійного ландшафту сучасності (2019)
Oleksenko R. - Position and role of modern economic education as the main megatrend of innovative development of Ukraine (2019)
Voronkova V. - Conceptualization of digital reality expertise in conditions of stochaic insurance: nonlinear methodology, Cherep A., Nikitenko V., Andriukaitiene R. (2019)
List of authors (2019)
Вимоги до оформлення наукових статей (2019)
Гусарчук Т. В. - Дванадцятий псалом у поетичній та музичній інтерпретаціях (Артемій Ведель, Тарас Шевченко, Мирослав Скорик), Літвінова С. А. (2019)
Корчова О. О. - Гротеск у творчості Джакомо Пуччіні як ознака модерністського типу мислення (2019)
Іванніков Т. П. - Венесуельська гітарна музика XX століття: Антоніо Лауро, Аліріо Діас, Філатова Т. В. (2019)
Тукова І. Г. - Звукопошукова тенденція у композиторській практиці другої половини ХХ — початку ХХІ століття (2019)
Гуй Цзюньцзе - Традиції масової та духовної музики в "A Little Jazz Mass" Боба Чілкотта (в інтерпретації китайських хорових колективів) (2019)
Омельченко-Агай Кухі Г. С. - Перетворення барокового жанрового інваріанту в Кантаті для сопрано і камерного оркестру Валентина Сильвестрова на вірші Федора Тютчева та Олександра Блока (2019)
Романенко А. Р. - Український родовід Володимира Пухальського (2019)
Самікова Н. Е. - Тезаурус сучасної культурології: полікультурне та його термінологічні модифікації (2019)
Наукове життя НМАУ ім. П. І. Чайковського (2019)
Самойленко О. І. - Граб У. Б. Мирослав Антонович: інтелектуальна біографія. Еміграційне музикознавство в українському культуротворенні повоєнних десятиліть. Львів : Вид-во УКУ, 2019. 456, 24 с. : іл. (Серія "Історія української музики: дослідження" Вип. 27) (2019)
Вимоги до статей (2019)
Title (2020)
Contents (2020)
Kaya H. D. - An Application Of Stock-Trak In ‘Investments’: What Common Mistakes Do Students Make While Studying Socioeconomic Processes?, Kwok J. S. (2020)
Kashyap G. C. - Respiratory Health Upshots due to Contaminated Living Environment: A Cross-Sectional Study of the Industrial Belt of Kanpur City, India, Puri P., Singh S. K. (2020)
Ágnes U.T. - Transformation of Z-Generation in the context of globalization and place marketing: the case of Hungarian students (2020)
Rajska D. - Parent-Child Relationship Cases Before the ECtHR (2020)
Ali A. - Bangladesh’s Claim for Reparation from Myanmar due to Rohingya Influx: Options and Challenges (2020)
Thomas G. - Data Usage in Talent Management – Challenges for SMEs in the Field of Skilled Crafts (2020)
Singh S. N. - Role Of Street Vending In Urban Livelihood (In Case Of Mettu Town) (2020)
Awujola A. - Examination Of The Relationship Between Oil Price Shock And Macroeconomic Variables In Nigeria, Iyakwari A. D. B., Bot R. E. (2020)
Goncharenko T. - Balance Between Risk And Profit In The Context Of Strategic Management: The Example Of Ukrainian Banks, Lopa L. (2020)
Pavlyk V. - Institutional determinants of reducing energy efficiency gaps in the economy (2020)
Титул (2020)
Contents (2020)
Getmanyuk P. - Development of architectural models of interaction of virtual communities for organizing the collective documentation process, Forkun Y. (2020)
Dotsenko N. - Methodological support for formation of resource requirements in multi-project environment (2020)
Kirillova O. - Security assurance of port services as a factor of their competitiveness, Makushev P., Perepichko M., Piterska V., Raskevych I. (2020)
Rusanova S. - Development of transport and technological process options’ concept for goods delivery with participation of maritime transport, Onyshchenko S. (2020)
Tokar M. - Development of blind frame synchronization for transfer system with differential space-time block coding (2020)
Shyshatskyi A. - Development of resource distribution model of automated control system of special purpose in conditions of insufficiency of information on operational development, Sova O., Zhuravskyi Yu., Zhyvotovskyi R., Lyashenko А., Cherniak O., Zinchenko K., Lazuta R., Melnyk A., Simonenko A. (2020)
Al-Hilali Z. - Expanding the functionality of learning management systems and analysis of the implementation results (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2020)
Bugaieva L. - Selection of catalysts for the process of oxidative condensation of methane using the intelligent decision support system, Shagan D., Beznosyk Yu. (2020)
Shtepa V. - Substantiation of the environmental and energy approach of improvement of technological regulations of water treatment systems, Plyatsuk L., Ablieieva I., Hurets L., Sherstiuk M., Ponomarenko R. (2020)
Lyashenko V. - Development of natural underground ore mining technologies in energy distributed massifs, Khomenko O., Topolny F., Golik V. (2020)
Bojko T. - Application of simulation modeling for assessment of environmental safety of soils, Skladannyy D., Zaporozhets J., Plashykhin S. (2020)
Pusik L. - Research of winter garlic storage depending on the elements of the post-harvest refinement, Pusik V., Postnova O., Safronska I., Chervonyi V., Mohutova V., Kaluzhnij A. (2020)
Labeiko M. - Analysis of the influence of technological parameters of the chlorogenic acid extraction process from sunflower meal on the degree of its extraction, Gladkiy F., Bochkarev S., Mazaeva V., Litvinenko Е., Ovsiannikova T., Zhyrnova S., Sytnik N. (2020)
Sokolenko N. - Study of the toxicological characteristics of water-soluble surface-active substances obtained based on phenol, formaldehyde and sodium sulphite, Ruban E., Ostrovka V., Moroz О., Popov Ye., Sedych А. (2020)
Vlasenko I. - The influence of the composition of bacterial starter cultures on the maturation process and the quality of hard rennet cheese, Semko T., Palamarchuk V. (2020)
Kovalchuk K. - Influence of raw materials on the change of crystal structure of gingerbread in the storage process, Bodak M., Katruk M., Gyrka O., Tkachenko A., Guba L., Havrylyshyn V. (2020)
Biletska Y. - Research of the phytoestrogens content in soybean and chickpea flour, Plotnikova R. (2020)
Abstract and References (2020)
Title (2020)
Content (2020)
Shcherbyna V. Yu. - Bioethics and technologies of reproductive medicine (2020)
Kyrychenko О. V. - Symbiotic productivity of phyto-bacterial systems under the action of N-acetyl-D-glucosamine on diazotrophic microorganisms (2020)
Kryvtsova M. - Antibiofilm-forming and antimicrobial activity of extracts of Arnica montana L., Achillea millefolium L. on Staphylococcus genus bacteria, Koščová J. (2020)
Ivanchenko D. A. - In vitro activity of prodigiosin isolated from Serratia marcescens in combination with two groups of antibiotics against gram-positive microorganisms (2020)
Zlenko O. B. - Development of recombinant antigen-based Elisa for the detection of anti-tularemia antibodies in swine and human sera: a pilot study, Popp C., von Buttlar H., Gerilovych A. P., Schwarz J. (2020)
Sablii L. - Usage of Lemna minor duckweed for malt plant wastewater treatment from ferrum compounds, Korenchuk M. (2020)
Authors rules (2020)
Contents (2020)
Lukashova L. - Evaluation of the synergetic effect from implementation of economic activity by small business entities (2020)
Kitchenko O. - Decision making on the direction of investment in the development of separate parameters of agricultural equipment, Kuchina S. (2020)
Petrovska S. - Development of a method for forecasting random events during instability periods (2020)
Filippov V. - Formation of a polyfunctional structure of the system of transition mechanisms of Ukraine to sustainable development (2020)
Zaika S. - Human capital development in the agricultural economy sector, Gridin O. (2020)
Mishchuk Ie. - Improvement of the methodology for assessing the safety of the economic and information interests of the enterprise (2020)
Vasylchenko L. - Analysis of consumer behavior formation models under the influence of marketing communication environment of the enterprise (2020)
Kropelnytska S. - Research of institutional aspects of the project financing of socio-economic development of the region, Hryhoriv O. (2020)
Kubiv S. - Research of the influence of humanomics on the economic effect of compensation agreements, Balanyuk Y. (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2020)
Vasilenko S. - Thermodynamic analysis of sugar production heat technological complex: analysis method, Samiilenko S., Bondar V., Bilyk O. (2020)
Loginov V. - Assessment of the authenticity of a semiempirical turbulent combustion method in afterburner of a gas turbine engine, Rublov V., Yelansky А. (2020)
Bazhenov V. - Research of nonlinear dynamic deformation of spatial bodies with cracks, Vabischevich M. (2020)
Oleksyshen V. - Determination of geometric and kinematic characteristics of FDM 3D print process, Sokolskyi A., Kolosov A., Solovei V. (2020)
Savenko V. - Research of temperature change of pavement heating in the process of hot in-place recycling of asphalt concrete, Illiash S., Stasiuk T. (2020)
Myronyuk O. - Evaluation of the surface energy of dispersed aluminium oxide using Owens-Wendt theory, Baklan D., Nudchenko L. (2020)
Onopreichuk D. - Research of the wear resistance of multi-component bronze in the conditions of the hydraulic oil processed by the power field, Stefanov V. (2020)
Zorik I. - Numerical simulation of the outflow of two phase flow from detonation unit barrel (2020)
Surmai M. - Analysis of strength and deformativity of glass plate joints under static loading, Tkach R. (2020)
Bilynsky Y. - Development of a mathematical model of measuring control device of natural gas humidity, Horodetska O., Novytskyi D., Voytsekhovska O. (2020)
Zheliazkov Y. - Circuit design of buck-voltage converter with digital control system (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2020)
Bojko T. - Software implementation of the technogenic risk assessment method of an industrial object using the Monte-Carlo method, Abramova A., Skladannyy D., Vavulin P. (2020)
Kovtun T. - Determination of peculiarities of analysis of integration risks in projects of creation of transport and logistics centers, Smokova T., Smrkovska V. (2020)
Blintsov V. - Genesis of technologies and ways to improve design and construction of towed underwater systems for shallow-water areas, Kucenko P. (2020)
Lada N. - Synthesis of sets of non-symmetric two-operand two-bit crypto operations within the permutation accuracy, Dzyuba V., Breus R., Lada S. (2020)
Fedorchenko I. - Development of a method for compressing images on the basis of JPEG algorithm, Oliinyk А., Stepanenko А., Korniienko S., Kharchenko A., Laktionov V. (2020)
Lakhno V. - Development of an intelligent subsystem for operating system incidents forecasting, Sagun A., Khaidurov V., Panasko E. (2020)
Kazymyrenko Y. - System and analytical research of the development of transport and technological systems of railway ferries, Drozd O., Yeholnikov O., Morozova H. (2020)
Slavinska O. - Development of road sector’s lend valuation method for aims of asset management, Kharchenko A., Bubela A., Chechuha О. (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2020)
Bordiug N. - Microbiological assessment of drinking water quality at different stages of water treatment, Rashchenko А., Feshchenko O., Sargan P. (2020)
Lyashenko V. - Substantiation of environmental and resource-saving technologies for void filling under underground ore mining, Khomenko O., Golik V., Topolnij F., Helevera O. (2020)
Honcharenko I. - Development of priority measures (solutions) for the environmentally safe management of municipal waste at the community level, Anishсhenko L., Pisnia L. (2020)
Filatieva E. - Evaluation of gas evolution outside the extraction section at the activation of coal-bearing stratum displacement, Oleinichenko A., Filatiev M. (2020)
Kharchenko J. - Modeling of technological parameters of filament joints of clothing parts for professional sports fencing, Bilotska L. (2020)
Biletska Y. - Research of the influence of soybean germination on changes in the amino acid composition and the content of phytic acid, Semeniuk A., Perepelytsia A. (2020)
Kаsabova K. - Development of a method for producing fruit berry paste and equipment for its implementation, Zagorulko A., Zahorulko A. (2020)
Liubych V. - Comparative characteristics of technological properties of four-sprcies triticale grain comparative to classic triticale and common wheat grain, Novikov V., Zheliezna V., Prykhodko V., Petrenko V., Khomenko S., Zorunko V., Balabak O., Moskalets V., Moskalets T. (2020)
Abstract and References (2020)
Contents (2019)
Eliopoulos P. - From the Moral Limits of Personal Interest to the Derogation of Individual Identity: Colonialism and Oppression (2019)
Khomenko I. - Facing Aggressiveness in Face-to-Face Arguing, Bura K. (2019)
Kyianytsia L. L. - The One Belt One Road Initiative as a New Silk Road: The (Potential) Place of Ukraine (2019)
Oleksiyenko A. - Why Is Governance Research Important for University Reforms in Ukraine? (2019)
Pavlova O. - Comic and Dynamics of Its Political Applications (2019)
Svyrydenko D. - The Condition of Contemporary Ukrainian Culture: The Postcolonial Retrospective and Perspective, Możgin W. (2019)
Tkach O. - Volunteer Movement in Ukraine in the Situation of External Aggression, Tkach A. (2019)
Turenko V. - Discourse of Love as Discourse of War and Battle: from Mythology to Philosophy (2019)
Vilkov V. - The Modernization of the Russian Marxist Concept of the Nation in the Social Sciences and Humanities in the USSR in the Second Half of the Twentieth Century, Rudenko S. (2019)
Yakushik V. - Importance of Inter-Civilizational and Intra-Civilizational Dialogue in National State Consolidation and Development (2019)
Contents (2020)
Mishchuk Ie. - Evaluation of the performance of implementation of strategic measures of ensuring economic security of enterprises (2020)
Bugrov O. - Control process development on the ground of project value dynamics laws, Bugrova O. (2020)
Kolos I. - Substantiation of influence factors on the value stream in the context of lean enterprise management (2020)
Kubiv S. - Development of a mathematical model of conflict between the parties in the implementation of the offset transaction, Balanyuk Y. (2020)
Biletska Y. - Development of an integrated method for implementation of food diets to medical and health institutions, Badyhina H., Semeniuk A. (2020)
Abubakar A. M. - Driving faster financial inclusion in developing nations, Daneji B. A., Muhammed A. I., Chekene I.-A. B. (2020)
Romanika T. - Unemployment research in the conditions of the labour market transformation (2020)
Abstract and References (2020)
Balinchenko S. - Conflict-Related Democracy Predictors in Ukraine: Tolerance and Participation Tendencies in Migration-Affected Communities (2019)
Binhas A. - Shared Living in Israel — Higher Education as an Agent of Change in a Conflicted Society (2019)
Fatkhutdinov V. H. - Pension Legislation of Ukraine: Current State and Development Prospects (2019)
Filipchuk V. - Information and Digital Toolset in a Fight against Liberal Democracy and Values of Open Society (2019)
Kyianytsia L. L. - A ‘Triangular’ Relationship with the Great Powers: The Case of the post-Cold War Vietnam Balancing versus China and the USA (2019)
Orzechowski M. - Conflict in Donbass as a Case Study of the Deconstruction of Ukraine’s Statehood. Present State and Prospects for Regulating It (2019)
Petrenko I. - The Features of German Think Tanks Development and Their Interactions with the Authorities (2019)
Piliaiev I. - The Value Dichotomy Curse of Ukraine’s Modernization: to Break, or not to Be (2019)
Pryziglei M. - Imitating Democracy and Populism as an Attribute of Modern World Countries (2019)
Svyrydenko D. - The Soft Power of the State as a Dialectic of Contemporary Dependencies in the International Arena, Możgin W. (2019)
Terepyshchyi S. - The Dialectics of Humanism and Pragmatism as a Basis for the Formation of Higher Education Strategy Development, Khomenko H. (2019)
Титул, зміст (2020)
До 150-річчя від дня народження академіка Є. О. Патона (2020)
Позняков В. Д. - Використання сталей класів міцності С350–С490 при виготовленні будівельних зварних конструкцій (2020)
Лобанов Л. М. - Розробка зварної конструкції бічної рами візка вантажного вагону підвищеної надійності, Махненко О. В., Книш В. В., Соловей С. А., Павловський В. І. (2020)
Царюк А. К. - Зварювання в енергетичній промисловості України, Лєвченко Є. В., Гришин М. М., Вавілов А. В., Кантор А. Г., Бивалькевич А. І. (2020)
Лабур Т. М. - Зварні конструкції з алюмінієвих сплавів (2020)
Максимова С. В. - Паяння – перспективний метод отримання нероз'ємних з'єднань (2020)
Інженерний центр електронно-променевого зварювання ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Науково-виробничий центр "Титан" ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Міжнародний центр електронно-променевих технологій ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
"Патон Турбайн Текнолоджіз" (2020)
Дослідний завод зварювального устаткування ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Дослідний завод зварювальних матеріалів ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Дослідний завод спецелектрометалургії ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Дослідне конструкторсько-технологічне бюро ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Інженерний центр зварювання тиском ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
НІЦ "Матеріалообробка вибухом" ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Китайско-українский інститут зварювання ім. Є. О. Патона (2020)
Міжгалузевий учбово-атестаційний центр ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Міжнародний науково-технічний центр забезпечення якості та сертифікації "ПАТОНСЕРТ" (2020)
Атестаційний центр з неруйнівного контролю при ІЕЗ ім. Є. О. Патона (2020)
Волошенюк Л. В. - Інноваційна екосистема: поняття, функції, рівні інноваційного розвитку, приклади, Горностай Н. І., Михальченкова О. Є. (2020)
Бєляєва Н. С. - Поняття та елементи системи проведення кадрового аудиту: аналіз наукових джерел (2020)
Баланчук І. С. - Інновації у косметичній індустрії: стислий огляд (2020)
Назаренко I. I. - Системне оновлення структури та змісту технічної освіти (2020)
Гламаздін В. П. - Розвиток нафтогазового сектору як складової енергетики України, Мельник О. В., Тонкоголосюк В. М. (2020)
Березняк Н. В. - Процес підприємницького відкриття в контексті регіональної смарт-спеціалізації: деякі теоретичні і концептуальні аспекти, Рожкова Л. В. (2020)
Кваша Т. К. - Діяльність закладів вищої освіти у сфері трансферу технологій, Паладченко О. Ф., Молчанова І. В. (2020)
Півоваров О. А. - Особливості технології вилучення перхлорату амонію з продуктів утилізації твердого ракетного палива, Челтонов М. М. (2020)
Фещенко Ю. І. - Спонтанний апоптоз лімфоцитів у хворих на бронхіальну астму з різною її контрольованістю, Ільїнська І. Ф., Курик Л. М., Матвієнко Ю. О., Ареф’єва Л. В. (2020)
Богомолов А. Є. - Порівняльне дослідження шкірного тестування з екстрактами кліщових алергенів різних виробників для специфічної алергодіагностики у пацієнтів з респіраторними алергічними захворюваннями, Зайков С. В., Стремедловський Б. А. (2020)
Zhylenko I. A. - Cytologic peculiarities of different forms of allergic rhinitis in children, Nedel’s’ka S. N. (2020)
Ковчун А. В. - Лікування анемії хронічного запалення у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Приступа Л. Н. (2020)
Кужко М. М - Ефективність ердостеїну в комплексному лікуванні хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Бутов О .Д., Тлустова Т. В., Тараненко А. В. (2020)
Перцева Т. О. - Перехрест бронхіальної астми і хронічного обструктивного захворювання легень: критерії діагностики та принципи лікування, Конопкіна Л. І., Бабенко А. О. (2020)
Ігнатьєва В. І. - Реактивація вірусної інфекції епштейн-барр як одна з причин гіпердіагностики бронхіальної астми (2020)
Ільюк І. А. - Сучасні досягнення в розвитку знань про хозл та підходів до їх лікування (за матеріалами респіраторного форума експертів Центральної та Східної Європи), Лещенко С. І. (2020)
Сердечно вітаємо Михайла Михайловича Кужка з 70–річчям! (2020)
Авторам публікацій у журналі "Астма та алергія": правила оформлення і підготовки статей (2020)
Чернишова Л. І. - Коронавірусна інфекція (лекція) (2020)
Крамарев С. А. - Место азитромицина при лечении инфекционных заболеваний у детей, Закордонец Л. В. (2020)
Сорокман Т. В. - Клінічна та імунологічна ефективність застосування бактеріального лізату OM-85 у дітей з інфекцією дихальних шляхів, Молдован П. М., Попелюк Н. О., Колєснік Д. І., Сокольник І. С. (2020)
Ильченко С. И. - Эффективность применения респираторного пробиотика Streptococcus salivarius K12 у детей с рекуррентными тонзиллитами, Фиалковская А. А., Иванусь С. Г. (2020)
Незгода І. І. - Ефективність застосування препарату рацекадотрил у комплексній терапії ротавірусної інфекції в дітей, Науменко О. М., Асауленко А. А., Онофрійчук О. С., Бровінська Л. М., Колесник А. М., Нікульченко О. В., Сінчук Н. І. (2020)
Тези науково-практичної конференції з міжнародною участю "Інфекційні захворювання у дітей. Сучасний погляд на діагностику, лікування та профілактику" (2020 р., м. Київ, Україна) (2020)
Stavytskyi V. V. - Substituted pyrrolo|1,2-a||1,2,4|triazolo-(triazino-)|c|quinazolines – a promising class of lipoxygenase inhibitors, Nosulenko I. S., Portna O. O., Shvets V. M., Voskoboinik O. Yu., Kovalenko S. I. (2020)
Safonov A. A. - Synthesis of novel 3-(2-bromophenyl)-4-substituted-1H-1,2,4-triazole- 5(4H)-thiones derivatives, Nevmyvaka A. V. (2020)
Hlazunova T. V. - Synthesis and structure of salts of 2-(((3-mercapto-5-methyl-4H-1,2,4- triazole-4-yl)imino)methyl)benzoic acid (2020)
Галстян А. Г. - Озонолітичний синтез ацетофенону – напівпродукту для виготовлення лікарських препаратів заспокійливої дії, Бушуєв А. С., Котова В. В., Демченко О. О. (2020)
Карпенко Ю. В. - Дослідження кінетики реакції естерифікації монохлороцтової кислоти, Панасенко Т. В., Генчева В. І., Карпун Є. О., Ярова М. Д. (2020)
Карпун Є. О. - Молекулярний докінг і біодоступність S-алкіл похідних 5-(3-флуорофеніл)-, 5-(5-бромофуран-2-іл)- та 5-(((3-(піридин-4-іл)-1H-1,2,4-тріазол-5-іл)тіо)метил)-4-метил-4H-1,2,4-тріазолів in silico методами, Карпенко Ю. В., Парченко М. В., Бігдан О. А. (2020)
Klosova K. H. - Spectrophotometric determination of a substance trifusol in a veterinary suppository, Miedviedieva K. P., Vasiuk S. O., Bushuieva I. V. (2020)
Одинцова В. М. - Порівняльна хромато-мас-спектроскопія настоянок валеріани пагононосної, Корнієвська В. Г., Корнієвський Ю. І., Кокітко В. І. (2020)
Мига М. М. - Порівняльне фармакогностичне та фармакологічне дослідження листя Salvia verticillata та Salvia officinalis для встановлення перспективи створення нового лікарського засобу, Кошовий О. М., Гамуля О. В., Верховодова Ю. В., Кіреєв І. В., Комісаренко А. М. (2020)
Дуюн І. Ф. - Дослідження анатомічної будови надземних органів Achillea micranthoides Klok. et Krytzka, Мазулін О. В., Опрошанська Т. В. (2020)
Danukalo M. V. - Isoform profile of NOS enzyme in structure of rats’ solitary-vagal complex in arterial hypertension of various origin, Hancheva O. V. (2020)
Farat O. K. - Prediction of biological activity of spiroquinazolone derivatives as protein kinase inhibitors FGFR1 and CK2, Varenychenko S. A., Markov V. I. (2020)
Набока Ю. М. - Дослідження впливу фітокомпозиції на основі препарату "Артритан" на ультраструктуру хряща щурів із системним стероїдним артрозом, Зубицька Н. П., Зупанець І. А., Шебеко С. К., Отрішко І. А. (2020)
Кучеренко Л. І. - Вибір допоміжних речовин для отримання сублінгвальних таблеток гліцину з тіотріазоліном методом прямого пресування. Повідомлення 1. Вивчення впливу допоміжних речовин на насипну густину, насипну густину після усадки, текучість і кут природного укосу порошкових мас гліцину з тіотріазоліном, Хромильова О. В., Німенко Г. Р., Моряк З. Б. (2020)
Бурлака Б. С. - Дослідження впливу поверхнево-активних речовин на вивільнення ноопепту з назальної лікарської форми, Бєленічев І. Ф., Гладишев В. В. (2020)
Zarichna T. P. - Research on the motivation of pharmaceutical workers in pharmacies, Brytanova T. S., Raikova T. S., Knysh Ye. H. (2020)
Алексєєв О. Г. - Фармацевтичний сектор України: сучасний стан правового регулювання (2020)
Будняк Л. І. - Дослідження асортименту препаратів для лікування хронічного обструктивного захворювання легень на фармацевтичному ринку України, Диня Є. Ю. (2020)
Маганова Т. В. - Аналіз ринку протизаплідних лікарських засобів у контексті фармацевтичної безпеки, Ткаченко Н. О. (2020)
Бушуєва І. В. - Ритейл ветеринарних імунобіологічних препаратів на українському ринку ветеринарних вакцин, Борисенко Н. М. (2020)
Блавт О. З. - Контроль фізичних станів студентів спеціальних медичних груп із порушеннями опорно-рухового апарату як передумова розробки програм фізичної терапії, Корягін В. М., Дорошенко Е. Ю., Левченко Л. І., Пузік С. Г., Гурєєва А. М., Черненко О. Є., Олійник М. О. (2020)
Масленніков С. О. - Особливості фізичної терапії пацієнтів після ендопротезування кульшового суглоба зі зміцненням капсульно-зв’язкових структур, Головаха М. Л., Дорошенко Е. Ю., Малахова С. М., Пузік С. Г., Левченко Л. І., Гурєєва А. М., Олійник М. О. (2020)
Самура Б. Б. - Серцево-судинні ускладнення поліхіміотерапії множинної мієломи: сучасні напрями в діагностиці, Панасенко М. О. (2020)
Титул,Зміст (2020)
Катан Л. І. - Формування місцевих бюджетів в умовах реформування суспільних фінансів України, Качула С. В., Демчук Н. І., Павлова Д. К. (2020)
Кустріч Л. О. - Підвищення ефективності діяльності як основа розвитку логістичного підприємництва в Україні (2020)
Голян В. А. - Фінансово-економічне регулювання сільськогосподарського виробництва: пріоритети та інструменти, Заставний Ю. Б. (2020)
Сегеда С. А. - Аналіз і оцінка тенденцій та структури імпорту засобів виробництва аграрного сектору економіки (2020)
Негода Ю. В. - Інтеграційні процеси як складова підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору економіки (2020)
Семенда Д. К. - Сучасний стан та шляхи підвищення економічної ефективності виробництва зерна кукурудзи, Семенда О. Вс., Семенда О. В. (2020)
Опенько І. А. - Теоретико-методологічні засади формування економічного механізму раціонального використання та охорони земель лісогосподарського призначення в Україні (2020)
Шира Т. Б. - Стратегія забезпечення корпоративної безпеки підприємства (2020)
Коноваленко А. С. - Технологічні чинники розвитку ринку продуктів харчування для дітей (2020)
Рожко Н. Я. - Стратегії досягнення конкурентних переваг виробників на ринку овочів та фруктів (2020)
Утенкова К. О. - Система економічної безпеки аграрного сектору: принципи функціонування (2020)
Дідух С. М. - Сталий розвиток агропромислових холдингів України: особливості та напрямки вдосконалення, Корікова А. К. (2020)
Візіренко С. В. - Удосконалення організації і методики внутрішнього аудиту на будівельних підприємствах, Федоренко І. О. (2020)
Нетудихата К. Л. - Діагностика формування та оптимізація структури капіталу підприємств будівельної галузі, Прокопович Л. Б., Сачава К. О. (2020)
Подмешальська Ю. В. - Удосконалення аудиту основних засобів, Феофанов Л. К., Качан К. А. (2020)
Пугачова Н. С. - Формування та реалізації "зеленої" економіки як особливий об'єкт державної політики (2020)
Титул, Зміст (2020)
Судомир С. М. - Методологія формування результативного портфеля стратегій розвитку сільськогосподарських підприємств на синергетичних засадах (2020)
Лазарєва О. В. - Формування концепції екоменеджменту в практиці управління земельними ресурсами (2020)
Мартинюк О. А. - Формування сучасної моделі бюджетного менеджменту (2020)
Збарський В. К. - Методологічні основи дослідження функціонування туристичної галузі, Грибова Д. В. (2020)
Голян В. А. - Фінансово-економічна підтримка сільського господарства: специфіка органічних виробництв, Заставний Ю. Б. (2020)
Карпук А. І. - Фінансово-економічне регулювання нарощення потенціалу біорізноманіття лісів: перспективи імплементації передового іноземного досвіду, Марчук Ю. М., Несторяк Ю. Ю. (2020)
Стуглик Джоанна - Моделювання взаємозв'язку ринкових трансформацій та динаміки соціально-економічних показників в Україні: регіональний аспект, Семцов В. М., Мороз Є. О., Цуркан С. Ф. (2020)
Євтушенко О. В. - Аналіз франчайзингової діяльності на туристичному ринку України, Гапоненко Г. І., Шамара І. М. (2020)
Самайчук С. І. - Формування та використання трудового потенціалу сільських територій (2020)
Пелех О. Б. - Структурні дисбаланси ввп з погляду оплати праці та їх наслідки (2020)
Ляховська О. В. - Основні тенденції зовнішньої торгівлі України м'ясом та м'ясними продуктами (2020)
Спринчук Н. А. - Алгоритм визначення оптимальних об'ємів товарного кормовиробництва для фермерського господарства (2020)
Заплатинський М. В. - Проблеми фінансового забезпечення інноваційної діяльності підприємств в Україні (2020)
Головчук Ю. О. - Виставково-ярмаркові заходи як складові формування партнерських відносин, Середницька Л. П. (2020)
Маркевич Л. С. - Понятійний апарат терміну "органічна продукція" та напрями її обліку, Подолянчук О. А. (2020)
Масляєва О. О. - Формування організаційно-економічних відносин в агропромислових підприємствах, Ганзюр І. О. (2020)
Титул, Зміст (2020)
Зось-Кіор М. В. - Розвиток інноваційного потенціалу аграрних суб'єктів підприємницької діяльності, Мірошниченко О. О. (2020)
Дюк А. А. - Соціальна відповідальність у розвитку сільськогосподарських підприємств: значення і аспекти оцінки (2020)
Негода Ю. В. - Концепція реалізації програмно-цільового управління при системній трансформації аграрного сектору економіки (2020)
Тульчинська С. О. - Дослідження напрямів мінімізації впливу ризик-факторів на діяльність комунальних підприємств соціальної сфери м. києва на прикладі комунального підприємства "промінь", Солосіч О. С., Тульчинський Р. В. (2020)
Мельник С. І. - Теоретичні аспекти застосування антисипативного управління фінансовою безпекою підприємства (2020)
Грінченко Ю. Л. - Формування методичних засад якісного економічного зростання авіаційної галузі (2020)
Дідур К. М. - Економічна ефективність впровадження заходів з охорони праці, Дмитрюк С. П. (2020)
Гончарук І. В. - Маркетинг як фактор конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої галузі, Шевчук Г. В. (2020)
Місевич М. А. - Європейський досвід управління в сфері культури, Дідковська Т. В. (2020)
Літвінов В. І. - Моделювання системи матеріального стимулювання персоналу сільськогосподарських підприємств до ефективної праці (2020)
Кривоберець М. М. - Вплив конкурентного середовища на маркетингове планування потенціалу туристичного підприємства (2020)
Туманов О. О. - Cтатистичний аналіз використання соціальних медіа в освіті та навчанні (2020)
Титул, Зміст (2020)
Безус Р. М. - Кооперація та інтеграція в аграрному бізнесі, Крючко Л. С. (2020)
Дергалюк Б. В. - Причини необхідності структурної модернізації економіки регіонів України (2020)
Гайбура Ю. А. - Концептуальні засади формування фінансових ресурсів підприємств за сучасних умов (2020)
Здирко Н. Г. - Функції обліку, аналізу та контролю в управлінні публічними закупівлями, Фабіянська В. Ю. (2020)
Сегеда С. А. - Статистичний аналіз виробництва та споживання овочів, баштанних продовольчих і картоплі в Україні (2020)
Міщук Є. В. - Удосконалення формування структури служби економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств гірничодобувної промисловості) (2020)
Грінченко Ю. Л. - Напрями вдосконалення державної політики розвитку авіаційної галузі (2020)
Бойко Л. О. - Сучасні тенденції розвитку овочевої галузі в умовах євроінтеграції України (2020)
Мулик Т. О. - Методичні підходи до аналітичного забезпечення управління доходами (2020)
Малюта І. А. - Розвиток зовнішньоторговельного та інвестиційного співробітництва України з туреччиною, Небаба Н. О., Рудь-Вольга Д. В. (2020)
Мосієвич О. О. - Підходи в оцінюванні компаній при венчурному фінансуванні, Сєміколенова С. В. (2020)
Набока Ю. В. - Результати економічної діяльності підприємств у сфері надання послуг медичного туризму в Україні (2020)
Обруч Г. В. - Теоретичні засади збалансованого розвитку підприємств залізничного транспорту (2020)
Головко Р. А. - Особливості ризику фермерського виробництва як форми підприємництва (2020)
Титул, Зміст (2020)
Карпук А. І. - Фінансово-інвестиційне забезпечення комплексного природокористування в умовах децентралізації: специфіка карпатського регіону, Марчук Ю. М., Миклуш Т. С. (2020)
Кирилов Ю. Є. - Популяризація рису як напрям брендингу херсонщини, Фесенко Г. О. (2020)
Таран-Лала О. М. - Імідж підприємства як фактор впливу на його конкурентоспроможність, Зось-Кіор М. В., Андрусенко М. М. (2020)
Міщук Є. В. - Методологічні засади оцінки рівня та стану стратегічної економічної безпеки підприємств (2020)
Самайчук С. І. - Аналіз виробництва сільськогосподарської продукції: регіональний аспект (2020)
Мулик Я. І. - Аудиторська діяльність в Україні: сучасний стан, реформування та розвиток (2020)
Саковська О. М. - Диверсифікація діяльності як основа розвитку сільськогосподарських кооперативів (2020)
Рудік Н. М. - Потенціал кооперації як системи соціально-економічних відносин та шляхи його реалізації (2020)
Аверчева Н. О. - Ефективний розвиток свинарства у фермерських господарствах на основі застосування інноваційних підходів до годівлі тварин, Соляник М. Б., Кушниренко В. Г. (2020)
Галат Л. М. - Проблеми і перспективи розвитку особистих селянських господарств у галузі плодоовочівництва України (2020)
Бурлака Н. І. - Екологічні наслідки деградації грунту та інноваційні шляхи її подолання, Панько В. В. (2020)
Тітенко З. М. - Бюджетна децентралізація як фактор розвитку сільських територій України (2020)
Величко Т. Г. - Основні напрями стратегічного управління підприємством в умовах сталого розвитку (2020)
Сакун А. Ж. - Формування системи інфраструктури сільського зеленого туризму в Україні, Гакал Т. О. (2020)
Крамаренко І. С. - Ретроспективний аналіз формування та розвитку інвестиційного потенціалу в умовах нестабільності, Войт Д. С., Прокопенко Н. О., Клецов Є. С., Кльоц Ю. Ю. (2020)
Малюта І. А. - Світовий автомобільний ринок: сучасний стан і тенденції розвитку, Небаба Н. О., Колісник А. Е. (2020)
Shatnenko K. - Substantial relationship of industrial and finance capital in Ukraine: peculiarities, Vyazmikina I., Maslov D. (2020)
Заставний Ю. Б. - Органічне сільськогосподарське виробництво як пріоритетний напрям розвитку сільських домогосподарств: фінансово-економічні аспекти (2020)
Титул, Зміст (2020)
Будзяк В. М. - Перспективи ринку земель сільгосппризначення державної власності, Будзяк О. С. (2020)
Маркіна І. А. - Системно-організаційний підхід до дослідження розвитку споживчої кооперації України, Таран-Лала О. М. (2020)
Згурська О. М. - Цінові тенденції на національному ринку агропромисловості, Сьомкіна Т. В. (2020)
Збарський В. К. - Регіональні особливості інфраструктурного забезпечення розвитку туризму в Україні, Грибова Д. В. (2020)
Тульчинський Р. В. - Методичне забезпечення оцінки економічної безпеки регіону в сучасних умовах, Ханін С. Г. (2020)
Третяк А. М. - Рекреаційне землекористування в межах водоохоронних зон та прибережних захисних смуг міст в контексті забезпечення сталого розвитку, Третяк Н. А., Юсипенко О. М. (2020)
Соломатіна Т. В. - Діагностика ризиків втрати стратегічного фінансового потенціалу суб'єктів господарювання аграрного сектора економіки (2020)
Петруха С. В. - Сучасні виклики сталому розвитку аграрного сектору економіки України: теоретико-концептуальні аспекти, Стахов Б. В. (2020)
Шашина М. В. - Параметри структурної модернізації регіональної економіки (2020)
Фабіянська В. Ю. - Аудиторські докази: сутність, оцінка в контексті забезпечення вимог достатності та прийнятності (2020)
Лутковська С. М. - Забезпечення сталого розвитку за умов модернізації системи оцінки рівня екологічної бeзпeки (2020)
Набока Р. М. - Особливості ситуаційного управління логістичною діяльністю харчових підприємств, Шукліна В. В. (2020)
Романовська Ю. А. - Аналiз соцiальної полiтики територiальних громад, Курiєнко А. В., Коротчук I. В. (2020)
Яременко Л. М. - Особливості бухгалтерського обліку фінансових результатів об'єднань підприємств, Авдалян К. В. (2020)
Малиновська Ю. Б. - Особливості та результативність фінансового планування суб'єктів господарювання державного сектору економіки України (2020)
Шмаров Д. М. - Механізм фінансово-кредитного забезпечення комплексного розвитку переробної ланки аграрного сектора (2020)
Головко Р. А. - Обгрунтування моделі страхового кооперативу в системі ризик-менеджменту фермерських господарств (2020)
Лучечко Ю. М. - Стимулювання нарощення потужностей у сфері переробки сільськогосподарської сировини: фінансово-інвестиційні аспекти (2020)
Юдкін І. М. - Феноменологічна інтуїція в мистецькій інтерпретації історії (2020)
Чміль Г. П. - Тіло як реальність у знаковій системі екранної культури та сексуальність як її ідеологія, Корабльова Н. С. (2020)
Скуратівський В. Л. - Синкретизм давній і синкретизм новітній (2020)
Більченко Є. В. - Транснаціональні парадокси глобального світу: культурологічний аналіз (2020)
Отрешко Н. Б. - Поняття Свій/Чужий у сучасній філософії та культурології (2020)
Бенч О. Г. - Українсько-словацькі відносини: погляд з перспективи культури (2020)
Trocha B. - The psychedelic reinterpretation of Corpus Christi by Philip K. Dick (2020)
Соколова А. В. - Витоки походження жанру Англійської Маски (2020)
Гриценко О. А. - Історична праця як текст культури, або професійні історики в обіймах національних дискурсів (2020)
Причепій Є. М. - Ромб і косий хрест у архаїчній символіці й народних геометричних орнаментах (2020)
Міщенко М. О. - Сучасні способи матеріалізації пам'яті про об'єкти культурної спадщини, які перебувать під загрозою знищення (2020)
Гончаренко Н. К. - Депортація 1944 року в культурній пам’яті кримськотатарського народу (на прикладах творів Ервіна Умерова та Шаміля Алядіна) (2020)
Берегова О. М. - Інтеграція української гуманітаристики у світовий науково-інформаційний простір: виклики та перспективи (2020)
Судакова В. М. - Культурні практики та проблеми їхньої модернізації в культурному просторі сучасних суспільств (2020)
Русаков С. С. - Подія як ціннісно-смисловий чинник розвитку арт-ринку (2020)
Вимоги до оформлення статей (2020)
Ларіна Т. Ф. - Формування інвестиційної стратегії суб'єкта міжнародних економічних відносин, Потишняк О. М. (2019)
Зибарева О. В. - Відтворювальний потенціал сільських територій Чернівецької області в умовах транскордонного співробітництва: асиметрії розвитку та шляхи їх подолання, Белей С. І., Лучик О. І. (2019)
Усикова О. М. - Аналіз управління економічним потенціалом регіональних систем галузевого комплексу (2019)
Власенко Т. А. - Формування механізму управління стратегічними змінами підприємства (2019)
Машканцева С. О. - Формування та особливості функціонування регіональних транспортно-логістичних центрів (2019)
Ганжуренко І. В. - Адаптивність маркетингово-логістичних систем суб'єктів аграрного бізнесу (2019)
Півень А. В. - Організаційно-економічний механізм управління інтеграцією підприємств агропромислового виробництва (2019)
Голованова Г. Є. - Механізми управління товарною спеціалізацією аграрних підприємств (2019)
Хань Сіньмень - Маркетинговий інструментарій в механізмах управління розвитком експертного потенціалу підприємств агропромислового виробництва (2019)
Ткач У. В. - Сталий розвиток туристичної сфери регіону: теоретичний базис та умови становлення (2019)
Сьомич М. І. - Управління організаційно-правовою безпекою при формуванні конкурентоспроможності суб'єктів аграрного бізнесу (2019)
Маркіна І. А. - Управління витратами як фактор підвищення економічної безпеки підприємства, Лень В. В., Шапка В. О. (2019)
Халін С. В. - Об'єкти управлінського впливу в системі менеджменту кадрової безпеки підприємства (2019)
Лізут Р. А. - Ефективність систем стратегічного управління організаційно-економічною безпекою аграрних підприємств (2019)
Бестужева С. В. - Концептуальні підходи до визначення сутності ділового спілкування у сфері міжнародного бізнесу: аналітичний аспект (2020)
Гапак Н. М. - Реалії розвитку економіки знань на сучасному етапі у світовій економіці, Бойко Я. М., Гаврилюк М. В. (2020)
Січка І. І. - Управління проєктами на міжнародному готельному ринку (2020)
Цалан М. І. - Реалізація кластерних ініціатив у Європі (2020)
Жук М. В. - Сутність інституцій та їхня роль у розвитку аграрного сектора України (2020)
Лагодієнко Н. В. - Наслідки для аграрного виробництва від зростання відкритості національної економіки (2020)
Пітель Н. Я. - Концепція логістичного забезпечення зовнішньоторговельних зв’язків (2020)
Ремзіна Н. А. - Сучасний стан та детермінанти розвитку постійних пристроїв транспортних систем України (2020)
Сабецька Т. І. - Технологія стратегічного управління діяльністю закладів сфери охорони здоров’я, Стефанишин Л. С. (2020)
Ярова Ю. М. - Розвиток малого бізнесу на сільських територіях України за підтримки державної політики (2020)
Білянський Ю. О. - Оптимізації зовнішньоторговельної діяльності аграрних підприємств України в умовах посилення євроінтеграції (2020)
Близнюк Т. П. - Оцінка культури персоналу мультинаціональної компанії на прикладі університетів (2020)
Бовкун О. А. - Формування та реалізація розвитку малого підприємництва на сільських територіях (2020)
Бурачек І. В. - Психологія кольору з погляду маркетингу, Верстова В. Я., Ярмолюк Д. І. (2020)
Васильців Н. М. - Digital-реклама як один з основних складників рекламно-комунікаційного ринку (2020)
Грицьков Є. В. - Міжнародні аспекти функціонування будівельної сфери, Величко В. А. (2020)
Громова О. Є. - Конкурентоспроможність підприємства в контексті її маркетингового забезпечення (2020)
Деркач О. Г. - Вплив факторів зовнішнього та внутрішнього середовища на формування іміджу менеджерів (на прикладі НАК "Нафтогаз України"), Метошоп О.-А. Ю. (2020)
Долга Г. В. - Управління інноваційною діяльністю підприємств туристичного бізнесу (2020)
Дуга В. О. - Профілактичні заходи щодо створення умов безпечного відпочинку агротуриста (2020)
Завідна Л. Д. - Формування стратегії розвитку підприємства готельного господарства (2020)
Зубачова В. І. - Принципи корпоративної соціальної відповідальності як фактор формування конкурентних переваг організації, Урусова З. П. (2020)
Іванов В. Б. - Особливості внутрішнього контролю процесів закупівель товарів та послуг у логістичній компанії (2020)
Коптєва Г. М. - Концепція забезпечення економічної безпеки бізнес-процесів торговельного підприємства (2020)
Ляшенко Р. В. - Застосування інновацій під час формування системного менеджменту в агробізнесі (2020)
Мазур Ю. В. - Основні підходи до рейтингової оцінки ефективності діяльності підприємств, що надають послуги перевезення вантажів (2020)
Морозов Р. В. - Вирощування продукції рослинництва господарствами населення на земельних ділянках особистого селянського господарства: науковий пошук ефективності з урахуванням правових аспектів, Петько В. М., Морозов І. Р. (2020)
Морозов Р. В. - Управління логістично-збутовою діяльністю аграрних підприємств, Потанер Л. Д. (2020)
Вихідні дані (2020)
Орищин Т. М. - Оцінка фінансово-економічної безпеки підприємств: методичний аспект, Крихівська Н. О., Тягур С. І. (2020)
Прокопець Л. В. - Проблеми та концепції ефективного розвитку підприємств аграрного сектору, Смола М. Р., Доліцой О. Ю. (2020)
Турчіна С. Г. - Кадрова політика аудиторських підприємств – надавачів послуг суб’єктам ЗЕД, Дашутіна Л. О. (2020)
Фаізова О. Л. - Напрями енергозбереження під час виробництва феросплавів, Фаізова С. О., Гуцалова В. І. (2020)
Шестакова А. В. - Стан та напрями розвитку персоналу аграрних підприємств в умовах цифрової економіки (2020)
Щербань О. Д. - Місце кредиторської заборгованості у структурі позикового капіталу підприємства (2020)
Клюс Ю. І. - Аналіз інституційних факторів підвищення економічної безпеки інноваційної діяльності промислових підприємств регіону, Івченко Є. А., Івченко Ю. А. (2020)
Машканцева С. О. - Наукові засади інституційного регулювання розвитку транспортної галузі регіону (2020)
Турленко Н. В. - Прогнозування та оцінка інвестиційного ризику в сталому розвитку аграрної сфери регіону (2020)
Швець О. В. - Сучасні особливості регулювання безробіття (2020)
Ільїна М. В. - Екосистемні послуги як інструмент екологічно орієнтованої організації сільського простору, Шпильова Ю.Б. (2020)
Калина Т. Є. - Рекреаційне землекористування урбанізованих територій, Шушулков С. Д. (2020)
Тарасова В. В. - Сучасний стан екологічного туризму Житомирщини, Ковалевська І. М. (2020)
Хитра О. В. - Роль крауд-технологій у забезпеченні підприємства робочою силою, Поліщук Л. М. (2020)
Аберніхіна І. Г. - Вдосконалення моделі прогнозування прибутку банку з використанням кореляційно-регресійного аналізу, Валенюк Н. В., Суботіна Г. О. (2020)
Борейко Н. М. - Специфіка електронної комерції у вітчизняному сегменті мережі інтернет (2020)
Козій Н. С. - Аналіз функцій електронних грошей в Україні, Чернишова Т. О. (2020)
Побоча К. П. - Сучасний стан банківського кредитування в Україні: проблеми та шляхи їх подолання, Білюк В. А., Гарник М. О. (2020)
Шумська С. С. - Капіталізація та економічний розвиток: роль синергії та трансформації форм капіталу (2020)
Вакульчик О. М. - Управління процесом ціноутворення на основі аналізу маржинального доходу та рентабельності, Загній А. В., Протасова Є. В. (2020)
Панченко О. Д. - Big Data як основа інформаційного забезпечення реалізації аналітичної функції управлінського обліку в рослинництві (2020)
Пчелинська Г. В. - Облікова політика щодо активів, зобов’язань в управлінні витратами підприємства (2020)
Кавун Г. М. - Використання методів економіко-математичного моделювання для розрахунку оптимального розподілу мінеральних добрив, Лобода О. М. (2020)
Кучер М. М. - Статистичний аналіз трудової міжнародної міграції в Україні, Запорожець Г. В., Роздобудько Е. В. (2020)
Ларченко О. В. - Впровадження інформаційних технологій для ефективного управління економічними системами (2020)
Степаненко Н. В. - Поліпшення продуктивних показників кросів з використанням математичних методів та моделей (2020)
Вихідні дані (2020)
Грициняк І. І. - Перспективи аквакультури великоротого окуня (Micropterus salmoides Lacеpеde, 1802) з огляду на адаптацію до зміни клімату, а також розвиток рекреаційного рибальства та міжнародного рибальського туризму (огляд), Гущин В. О., Ситник Ю. М. (2020)
Худіяш Ю. М. - Вплив екологічних умов окремих озер м. Києва на стан іхтіофауни, Причепа М. В., Потрохов О. С., Зіньковський О. Г., Горбатюк Л. О., Коваленко Ю. О., Медовник Д. В. (2020)
Снігірьов С. М. - Стан промислових запасів коропа (Cyprinus carpio Linnaeus, 1758), ляща (Abramis brama Linnaeus, 1758), тарані (Rutilus rutilus Linnaeus, 1758) та судака (Sander lucioperca Linnaeus, 1758) у Дністровському лимані в 2000–2019 рр., Леончик Є. Ю., Бушуєв С. Г. (2020)
Kolesnyk N. - Cultivation of dipterous (Diptera Linnaeus, 1758) insects, such as fruit flies, synanthropic flies larvae and chironomids larvae for fish feeding (review), Simon M., Marenkov O., Nesterenko O. (2020)
Кофонов К. - Вплив хлориду амонію та монофосфату калію на біохімічні показники молоді краснопірки звичайної (Scardinius erythrophthalmus Linnaeus, 1758), Потрохов О. С., Зіньковський О. Г. (2020)
Грициняк І. Й. - Методи фізіолого-біохімічних досліджень риб. Тематична бібліографія, Швець Т. М. (2020)
Шекк П. В. - Дослідження східної субтропiчної прiсноводної креветки (Macrobranchium nipponense Dе Haan, 1849). Тематична бібліографія, Астафуров Ю. О. (2020)
Довгий С. - Вступне слово (2019)
Барвіцька Г. - Використання онтологічного реєстру архівних матеріалів, пов’язаних з Т. Г. Шевченком, у навчально-дослідницькій діяльності учнівської молоді, Ладичук О., Попова М. (2019)
Букрєєва І. - STEM-проєкт на уроках хімії (2019)
Величко Н. - Економічна самоосвіта майбутніх кваліфікованих робітників як необхідна умова успішної професійної діяльності (2019)
Веселова Т. - Політехнічний підхід при формуванні конкурентоспроможних фахівців в умовах інноваційної економіки з упровадженням STEM-освіти (2019)
Воронкін О. - Застосування таксономії Блума при оцінюванні ефективності формування математичної компетентності учнів закладів загальної середньої освіти (2019)
Грищенко О. - Формування соціальної і громадянської компетентностей на уроках громадянської освіти (на прикладі закладу професійної освіти) (2019)
Дем’яненко В. - Формування мережецентричного інформаційно-освітнього середовища, Бєлан Т., Киричук Л. (2019)
Казаков Є. - Упровадження дистанційної форми навчання для здобувачів освіти залізничних професій у закладах професійної освіти (2019)
Крамаренко В. - Предметні тижні як універсальна форма інтегрованого навчання (2019)
Купар М. - Створення позитивного психоемоційного середовища під час масових STEM-заходів. Досвід роботи міської станції юних техніків Дніпра, Луценко О., Шибка О. (2019)
Тропіна М. - Дослідження соціальних мереж як нового феномену сучасного світу (2019)
Удовіченко Н. - Система оцінки якості професійної підготовки в країнах Європейського Союзу (2019)
Юрова О. - Формування STEM-освітнього середовища в системі професійної (професійно-технічної) освіти, Євтушенко О., Савченко І. (2019)
Ладичук О. - Онтологічний підхід до формування віртуального музею НАН України, Бєлан Т., Олійник Р. (2019)
Кудляк В. - Стратегії електронної освіти: проєктування та створення інтерактивних просторових оглядів об’ємних тіл для багатовимірних структурованих інформаційних сайтів, Пронякін Ю., Олійник Р., Бєлан Т. (2019)
Русанова М. - Об’єднана Європа як "проєкт" Великої Британії: історія питання (2019)
Персоналії авторів (2019)
Єлісєєва Л. В. - Взаємовплив соціального капіталу та державних інститутів в умовах інформаційно-мережевої економіки (2019)
Ломачинська І. А. - Поведінкова економіка та її вплив на розвиток банкінгу, Кесарь Я. П. (2019)
Мисилюк В. С. - Огляд досліджень та актуалізація питання розбудови організаційного дизайну внутрішнього підприємництва (2019)
Дугієнко Н. О. - Роль держави у формуванні ринку землі в умовах глобалізації економіки України, Бондаревська О. А. (2019)
Желібо Є. П. - Тенденції розвитку торговельно-економічних відносин в сучасних умовах, Сагайдак Ю. А., Харченко Т. Б. (2019)
Косіченко І. І. - Механізми функціонування сучасних конкупераційно-мережевих форматів глобальної консалтингової індустрії (2019)
Лизун М. В. - Тенденції кредитної діяльності транснаціональних банків, Ліщинський І. О. (2019)
Любчик К. Л. - Еволюційний характер методології досліджень медіаіндустрії у світовому просторі (2019)
Ананійчук Ю. В. - Інфраструктурне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки (2019)
Бортнік Н. В. - Пенсійне страхування: зарубіжний досвід та можливості застосування в Україні (2019)
Братусь Г. А. - Інтелектуальна власність в контексті розвитку постіндустріального суспільства (2019)
Кравченко С. І. - Вдосконалення нормативно-правового забезпечення національної інноваційної системи України в контексті основних імперативів ефективного її розвитку (2019)
Кравчук Н. О. - Проблеми формування інтелектуального потенціалу суспільства (2019)
Лагодієнко Н. В. - Формування інституційного середовища аграрного сектору економіки (2019)
Левченко Я. С. - Определение "критических составляющих" финансового обеспечения мостостроения Украины (2019)
Лойко Д. М. - Аналіз динаміки споживчого попиту в Україні: інноваційні зміни у поведінці споживачів (2019)
Обруч Г. В. - Особливості управління персоналом залізничного транспорту в умовах цифровізації (2019)
Піріашвілі О. Б. - Напрями інституційних змін в інноваційному розвитку залізничного транспорту (2019)
Познякова О. О. - Дослідження стану конкурентоспроможності вітчизняної сфери гостинності (2019)
Робул Ю. В. - Функціонування і розвиток цифрового маркетингу як маркетингової системи (2019)
Шапошнікова І. О. - Визначення комерційного потенціалу новобудов (2019)
Юхновська Ю. О. - Теоретичний підхід до визначення економічної категорії "туристичний кластер" (2019)
Білянський Ю. О. - Тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності агропромислових підприємств України: Європейський вибір (2019)
Васильченко Л. С. - Розвиток інтегрованих маркетингових комунікацій підприємства: принципи та фактори (2019)
Ватченко О. Б. - Генезис поняття "криза" у розвитку соціально-економічних систем, Шаранов Р. С. (2019)
Головаш О. В. - Стратегічний потенціал закладів охорони здоров’я АТ "Укрзалізниця": поняття та структура (2019)
Григорчук Т. В. - Диверсифікація в системі менеджменту суб’єкта соціокультурної сфери, Тадля О. М. (2019)
Довгань Л. П. - Використання прийомів і інструментів фінансового менеджменту для забезпечення підвищення вартості корпоративних прав (на прикладі ПАТ "Арселорміттал Кривий Ріг"), Клішина М. С. (2019)
Дячков Д. В. - Характеристика сучасних загроз системі управління інформаційною безпекою аграрних підприємств (2019)
Занора В. О. - Проектне управління потенціалом та розвитком промислових підприємств, організацій, установ: особливості та проблемні аспекти (2019)
Зубков С. О. - Методологічні підходи до дослідження процесів управління підприємствами сфери харчування (2019)
Каліна І. І. - Інноваційні інструменти маркетингу в епоху цифровізації (2019)
Капінус Л. В. - Маркетингові технології інтернет-магазинів на онлайн-ринку, Гулька В. І., Бєлова Т. Г. (2019)
Кобченко М. Ю. - Формування моделі ефективного землекористування аграрних підприємств (2019)
Мозгова Г. В. - Електронні майданчики державних закупівель як джерело маркетингової інформації в інтернеті, Мозгова А. Д., Белякова К. С. (2019)
Пилипенко А. А. - Оцінювання зрілості логістичної діяльності в управлінні економічною безпекою розвитку об’єднань торговельних підприємств, Пилипенко С. М. (2019)
Savchenko O. - Research of the impact of the energy management сondition on the sustainable development of the European countries, Turan U. (2019)
Свістунов О. С. - Основні орієнтири постіндустріального суспільства для формування нової парадигми технологічного оновлення промислових підприємств (2019)
Сигида Л. О. - Дослідження маркетингової діяльності мережі "аптека низьких цін", Ілляшенко А. Г. (2019)
Вихідні дані (2019)
Ткачук Г. О. - Механізм ідентифікації загроз пріоритетних трансформаційних перетворень підприємства (2019)
Чубук Л. П. - Сучасна функціонально-видова система управління нерухомим майном (2019)
Шабан К. С. - Аналіз впливу детермінант на маркетингову інноваційну діяльність поліграфічних підприємств (2019)
Шалений В. А. - Переробка вторинних матеріальних ресурсів як один з напрямів підвищення прибутковості та інвестиційної привабливості харчових підприємств (на прикладі олійножирової промисловості), Просолович О. Б. (2019)
Яровий І. М. - Оцінка ймовірності банкрутства за моделями Альтмана, Спрінгейта, Таффлера (на прикладі компанії "КВС-Україна"), Харченко І. Г. (2019)
Богуславська С. І. - Механізм формування промислової політики регіону, Стуглик Д. (2019)
Зелінська О. З. - Концептуальні засади підвищення ефективності єврорегіонального співробітництва (2019)
Зінченко О. А. - Комплексний розвиток регіонів України: проблеми оцінки ризиків кластероутворення, Буряк Є. В. (2019)
Кузнєцова Г. О. - Відновлювана енергетика як фактор ціноутворення на енергетичних ринках регіонів (2019)
Лагодієнко В. В. - Інструменти інвестиційного супроводження регіональних структурних трансформацій в агробізнесі, Басюркіна Н. Й., Турленко Н. В. (2019)
Лещук Г. В. - Континуум залучення інвестицій у розвиток об’єднаних територіальних громад (2019)
Машканцева С. О. - Логістична інфраструктура як вектор розвитку транспортної галузі регіону (2019)
Мельниченко Г. М. - Інституційна трансформація економіки під час переходу до інноваційного розвитку як системна проблема (2019)
Панкова Л. І. - Проблеми теоретико-методологічного забезпечення кластерної політики регіонів України (2019)
Підвальна О. Г. - Напрями управління інноваційною діяльністю в компаніях індустрії туризму: територіальний аспект (2019)
Радченко А. А. - Система державного регулювання агропромислового комплексу в регіоні (2019)
Цимбалюк І. О. - Механізм управління інклюзивним розвитком регіону в умовах фінансової децентралізації (2019)
Андрощук І. В. - Пріоритетні інструменти економічного регулювання у сфері поводження з відходами, Бондарчук Л. Ф., Дубинчук Л. І. (2019)
Галицький А. Е. - Інституційний базис екологізації розвитку аграрного сектора (2019)
Печенюк А. В. - Екологічний маркетинг як інструмент забезпечення сталого розвитку сільських територій, Печенюк А. П. (2019)
Андрійчук Ю. А. - Сучасні аспекти управління персоналом: теоретичні засади та прикладні інструменти, Рісна Л. А. (2019)
Якимова Н. С. - Світова практика функціонування систем страхування по безробіттю в умовах трансформації поведінкових моделей суб’єктів ринку праці (2019)
Антонюк О. І. - Макропруденційна політика: теоретичний та методичний аспекти (2019)
Благун І. І. - Банки як головні учасники фінансового ринку (2019)
Кришталь Г. О. - Банківська діяльність у забезпеченні соціально-економічного розвитку країни (2019)
Кузьменко В. М. - Аналіз стану державного фінансування інвестиційної діяльності підприємств в Україні, Урванцева С. В. (2019)
Насібова О. В. - Фінансова складова системи соціальних пільг (2019)
Рибакова Т. О. - Сучасний механізм фінансово-кредитного регулювання зовнішньоекономічної діяльності (2019)
Сироветник О. С. - Податок на додану вартість та його роль у процесі формування доходів державного бюджету України (2019)
Dikan L. - Development of the Ukrainian market of consulting services by implementation of international experience, Shevchenko I. (2019)
Долішня Т. І. - Трансакційні витрати: сутність, їх облік, Кафка С. М. (2019)
Кузнєцова Г. О. - Аналіз динаміки залучення інвестицій в інноваційний розвиток промисловості України, Аніщенко О. В. (2019)
Лопін А. О. - Нормативно-правове забезпечення обліку природного капіталу (2019)
Малярець Л. М. - Обліково-аналітичне забезпечення формування системи контролю витрат підприємства (2019)
Поліщук Є. А. - Фінансовий контролінг у виявленні корпоративного шахрайства: основні зміни та крос-регіональний аналіз, Безверхий К. В., Настенко Д. В. (2019)
Поляк К. Ю. - Аналітичне забезпечення управління господарською діяльністю підприємства в умовах надзвичайних ситуацій (2019)
Сергєєва Н. В. - Ідентифікація капітальних інвестицій як об’єкта бухгалтерського обліку (2019)
Khalleefah Ahmed Mohammed Saed - Forming the information space of controlling within enterprise management (2019)
Цебень Р. Л. - Організація внутрішнього аудиту на підприємствах сільського господарства (2019)
Ценклер Н. І. - Особливості обліку венчурного фінансування, Сірмай Н. (2019)
Вихідні дані (2019)
Башук Л. - Вступне слово, Стрижак О. (2018)
Букун О. - Педагогіка партнерства як засіб самореалізації ліцеїста в умовах інноваційного закладу освіти (2018)
Кондрашов М. - Управління якістю освітнього процесу в системі ліцейської освіти (2018)
Клім-Клімашевська Г. - "Лабораторія підготовки творчого вчителя" як форма наукового співробітництва педагогів Польщі й України, Кондрашова Л. (2018)
Литвинова О. - Інноваційні форми організації навчальної діяльності учнів на уроках хімії (2018)
Полякова В. - Удосконалення муніципального управління щодо питання організації і проведення зовнішнього незалежного оцінювання на місцевому рівні (2018)
Лавріненко Т. - Освітнє онлайн-середовище як засіб самореалізації педагогів та учнів (2018)
Мурза Л. - Програма "Lazarus" як основа формування інформаційно-цифрових компетентностей учнів в допрофільних класах (2018)
Швед С. - Організація роботи наукових гуртків МАН України в умовах розвитку ІТ-технологій (2018)
Труханенко Г. - Упровадження STEM-освіти в ліцеї: крок до консолідації базових знань із профільних предметів (2018)
Католіченко О. - Екологічна спрямованість дослідницьких робіт учнів як важлива складова STEM-підходів в екологічній освіті (2018)
Фадєєва О. - Інтегрований курс "Англійська мова для фізиків" як засіб реалізації STEM-навчання (2018)
Шапран Л. - Модель формування готовності вчителя до STEM-навчання в інноваційно- освітньому просторі ліцею, Чаговець Б. (2018)
Козлова Н. - Нові підходи до організації навчально-виховного процесу в ліцеї для обдарованих учнів (2018)
Кондрашова К. - Превенція – важлива складова професіоналізму творчого вчителя (2018)
Кондрашова Л. - Розвиток творчих якостей особистості – стратегія сучасної ліцейської освіти (2018)
Луценко К. - Формування мовленнєвої компетенції старшокласників засобами моделювання рольових ситуацій на уроках англійської мови (2018)
Харитонов В. - Особливості співпраці з батьками учнів-членів МАН України, Харитонова Т. (2018)
Федоров Д. - Збільшення комфорту життя за допомогою інтелектуальних машин "Безпечний будинок" (2018)
Биндю Т. - Діти та молодь у контексті реалізації політики державного атеїзму в Україні в другій половині 1920-х – 1930-х роках, Дудка Л. (2018)
Копичинська О. - Розвиток науково-дослідницьких інтересів учнів на уроках математики і фізики (2018)
Перегуда Н. - Впровадження моделей комп’ютерно-орієнтованого середовища – перспективний напрям модернізації освітнього процесу (2018)
Тропіна І. - Формування компетентності "підприємливість" здобувачів закладів освіти в позаурочний час, Храпач Г. (2018)
Тропіна М. - Заклад освіти як інститут соціалізації та виховання особистості (2018)
Персоналії авторів (2018)
Довгий С. - Вступне слово (2018)
Баніт О. - Реалії та перспективи запровадження дуальної освіти в підготовці менеджерів (2018)
Горетько Т. - Підготовка IT-менеджерів у системі освіти України (2018)
Маслова Т. - Формальна та неформальна освіта в Польщі в умовах європейського освітнього простору (2018)
Русанова М. - Beit Professorship та імперська історія, Черевичний Г. (2018)
Савченко І. - Популяризація наукової та інноваційної діяльності серед учнівської молоді: досвід Чеської республіки, Стрижак О., Храпач Г. (2018)
Тименко В. - Етнодизайн у контексті освітньо-культурного синтезу, Тропіна І. (2018)
Штепура А. - Науково-технологічні засади використання WEB-quest як інноваційного методу навчання (2018)
Баранова Л. - Формування кроскультурної компетентності студентів у відкритому освітньому просторі (2018)
Ващенко Л. - Реалії та перспективи неформальної освіти дорослих в умовах єдиного відкритого інформаційного освітнього простору (2018)
Воронкін О. - Демонстраційні досліди з теми "Ультрафіолетове випромінювання. значення в природі та використання у техніці і мистецтві" (2018)
Євтушенко О. - Трансдисциплінарні взаємозв’язки загальноосвітньої та професійної підготовок майбутніх кваліфікованих робітників, Сніжинська С. (2018)
Кальной С. - Е-сценарій навчання, як засіб організації навчально-операціональної взаємодії учасників науково-освітнього процесу (2018)
Косінова Н. - Використання переліковних типів при розв’язуванні задач на мові Паскаль (2018)
Косик В. - Розвиток професійної компетентності учителів географії засобами інформаційно-комунікаційних технологій у системі післядипломної педагогічної освіти (2018)
Перегуда Н. - Використання мультимедійного контенту в освітньому процесі (2018)
Поштарук Я. - Особливості роботи в середовищі мови об’єктно-орієнтованого програмування С++ (2018)
Ростока М. - Інформаційно-дидактичне моделювання змісту е-підручника на засадах онтологічного підходу, Гуралюк А. (2018)
Лакоза Н. - Природничо-наукова дослідницька екскурсія як засіб підвищення мотивації школярів до навчання у контексті STEM-підходу в освіті, Білик Ж. (2018)
Шеремет О. - Інноваційні засоби та форми організації освітнього процесу в позашкільних навчальних закладах у контексті STEM-підходу (на прикладі Малої академії наук України), Шеремет А. (2018)
Наумова Т. - Духовне та моральне виховання молодізасобами збереження національної спадщини нашого народу, Юрова О. (2018)
Тропіна М. - Волонтерська діяльність як засіб розвитку особистості, її духовного становлення та самореалізації (2018)
Персоналії авторів (2018)
Стрижак О. Є. - Вступне слово, Патрикєєва О. О. (2018)
Бирка М. Ф. - Бар’єри, виклики та принципи ефективної реалізації STEM-освіти в Україні (2018)
Безродна Т. М. - Інформаційно-комунікаційні технології STEM- освіти в сільській школі, Гордієнко Н. В. (2018)
Воронкін О. С. - Віртуальний лабораторний практикум "Електричний струм" (2018)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського