Годованюк Н. В. - Проблеми формування ринку землів Україні, Черняхович І. А. (2017)
Мороз В. - Дауншифтинг як соціально-економічне явище, Скиба Т. В. (2017)
Муляр М. А. - Особливості розвитку ринку банківських послуг в Україні, Мироненко М. Ю. (2017)
Набатнікова Т. С. - Місце та роль людини в економічній системі, Пилявець В. М. (2017)
Нечипорук Н. Є. - Кредити: плюси і мінуси життя в борг, Пилявець В. М. (2017)
Осадча А. С. - Словечансько-Овруцький кряж: туристичні ресурси Житомирської області, Єфімчук Н. І. (2017)
Павлусенко В. - Проблеми, перспективи та пропозиції розвитку сільського зеленого туризму на основі державного геологічного заказника "Камінне Село", Єфімчук Н. І. (2017)
Рыжков М. А. - Проблема безработицы в Украине на современном этапе, Карпова Т. С. (2017)
Сєдова В. - Туристичний потенціал Бердичева як перспектива забезпечення конкурентоспроможності регіональної економіки, Єфімчук Н. І. (2017)
Скиба Т. В. - Фріланс як сучасна форма реалізації трудового потенціалу (2017)
Слатвінський М. А. - Інвестиційна складова забезпечення економічної безпеки підприємств (2017)
Цибульський В. О. - До проблеми державного регулювання розвитку туристичної індустрії України, Фарафонова Н. В. (2017)
Шестопал А. А. - Заработная плата в Украине: современный уровень и тенденции развития, Карпова Т. С. (2017)
Sysoieva I. M. - The Development of Economic Analysis in Ukraine, Balazyuk O. Y. (2017)
Бичева Т. - Формування управлінської компетентності та професійного зростання керівника дошкільного навчального закладу, Максимець С. М. (2017)
Гуцько І. С. - Актуальні проблеми управлінської праці на підприємствах України, Черняхович І. А. (2017)
Гуцько І. С. - Менеджмент як професійна діяльність, Пилявець В. М. (2017)
Дорош І. В. - Ціна та особливості дії механізму ринкового ціноутворення, Пилявець В. М. (2017)
Клочко О. В. - Формування нових підходів до розробки стратегії використання людського потенціалу в закладах охорони здоров’я (2017)
Козак О .О. - Розвиток економічного аналізу та його місце в системі управління виробництвом, Пилявець В. М. (2017)
Колосовська А. В. - Соціально-економічне значення розвитку ринку сувенірів в Україні, Мироненко М. Ю. (2017)
Макаренко А. В. - Організаційно-економічні механізми підвищення якості харчової промисловості, Пішеніна Т. І. (2017)
Максимець К. - Особливості формування конкурентної стратегії підприємства-імпортера (2017)
Мельничук Я. В. - Реклама в економіці, Пилявець В. М. (2017)
Підручна А. - Корпоративний імідж: теоретичні та практичні проблеми формування, Черняхович І. А. (2017)
Пухнюк М. А. - Основні тенденції розвитку ринку міжнародного туризму, Мироненко М. Ю. (2017)
Роговченко М. П. - Удосконалення методів мотивації працівників на підприємствах України, Вишневська Н. М. (2017)
Стишнева М. - Амортизація як складова механізму відтворення основних виробничих засобів, Момонт Т. В. (2017)
Томілович О. О. - Проблеми мотивації праці на підприємствах України, Черняхович І. А. (2017)
Цибульськии В. О. - Особливості поведінки споживача в сучасних умовах, Пацалюк К. О. (2017)
Чайка М .В. - Управління знаннями в сучасних виробничих системах, Пішеніна Т. І. (2017)
Шемет Д. А. - Основні аспекти розвитку малого бізнесу в поліграфічній сфері, Пішеніна Т. І. (2017)
Шиманська В. В. - Формування збалансованої системи показників для туристичної галузі України, Фарафонова Н. В. (2017)
Шовтюк Д. П. - Нейромаркетинг як ефективний інструмент впливу на поведінку споживачів, Скиба Т. В. (2017)
Ящук Т. О. - Проблеми та перспективи розвитку маркетингових досліджень в Україні, Черняхович І. А. (2017)
Атаманюк М. Ю. - Психологічні особливості розвитку сенсорної системи слуху в дітей молодшого шкільного віку, Бегеза Л. Є. (2017)
Борисова В. О. - Агресивність у підлітковому віці та вплив на неї вікових криз, Ігнатенко О. В. (2017)
Горбатюк Ю. П. - Виникнення та розвиток агресивної поведінки в підлітковому віці, Казьмерчук А. В. (2017)
Гридковець Л. М. - Стратегії та умови надання психологічної допомоги ветеранам із урахування кризового контенту (2017)
Демяненко М. - Вплив котів на життя людини, Ігнатенко О. В. (2017)
Євдокимова Д. - Аналіз групової психодіагностики за допомогою тесту ШТРР (шкільний тест розумового розвитку) на основі дослідження сучасних школярів, Ігнатенко О. В. (2017)
Жусінас Ю. - Психологічна залежність підлітків від засобів комунікації, Ігнатенко О. В. (2017)
Камінська А. О. - Якість життя референтних родичів пацієнтів із афективними розладами (2017)
Кватерчук Ю. - Дослідження креативності у дітей п'ятого та дев'ятого класів (за тестом креативності Е. П. Торренса), Ігнатенко О. В. (2017)
Когут А. - Теоретический анализ соотношения аутизма и гениальности в современной психологической науке, Игнатенко О. В. (2017)
Лущенко Л. - Вплив музики на людину, Ігнатенко О. В. (2017)
Монстович-Артем’єва П. В. - Дослідження творчого мислення студентів, Ігнатенко О. В. (2017)
Моравська А. А. - Класифікація основних видів психологічної експертизи, Миценко Д. В. (2017)
Музыка Е. - Теоретико-методологический подход в рассмотрении эмоций, Игнатенко О. В. (2017)
Остапчук Д. - Шляхи запобігання та розв'язання організаційних конфліктів, Дубравська Н. М. (2017)
Паламарчук Х. О. - Особливості суїцидальної поведінки особистості, Казьмерчук А. В. (2017)
Пухнюк М. А. - Образ "ідеальної" жінки, Потоцька І. С. (2017)
Романова А. С. - Тенденції, вияви, виклики та загрози сучасного тероризму, Казьмерчук А. В. (2017)
Рыбас Д. А. - Политическое участие в юношеском возрасте, Мельник Н. Ю. (2017)
Сафончик О. О. - Проблема агресії молодших школярів на сучасному етапі в теорії та практиці соціальної роботи, Ігнатенко О. В. (2017)
Селезньов Д. О. - Почуття провини в сімейних конфліктах, Шкребтієнко Л. П. (2017)
Сорока А. - Дитячі страхи: причини виникнення й особливості перебігу, Дубравська Н. М. (2017)
Хоцевич М. М. - Експеримент Форера, Ігнатенко О. В. (2017)
Bienert A. - Parenting Children with Autism Spectrum Disorder (2017)
Kocher N. - Counseling male survivors of sexual assault, Smith J. (2017)
Kreimeyer J. - Impact of Trauma Training on Compassion Fatigue Impact of Trauma Training (2017)
Stafford K. - Combined Models of Counseling Supervision (2017)
Zaporozhets O. - Preparing mental health counselors to work with complex trauma in Ukraine (2017)
Яковлева О. В. - Багатомовність як невід'ємна складова сучасної бізнес-освіти (2017)
Бойченко М. І. - Цінності та функціональні завдання комунікації в освіті (2017)
Вінічук А. В. - Важливість знання англійської мови для фахівців у галузі ІТ, Бобрук А. М. (2017)
Дорош І. В. - Якою англійською розмовляють у світі?, Бобрук А. М. (2017)
Жигилевич О. Ю. - Бізнес-освіта як сполучення економічної освіти та менеджмент-освіти (2017)
Іващук В. - Ментальні відмінності українців у творчості Дмитра Донцова, Матвієнко І. С. (2017)
Касян М. - Проблема людини в філософії Просвітництва, Матвієнко І. С. (2017)
Кіцул М. - Аксіологічна основа сучасної католицької педагогіки, Котлярова Т. В. (2017)
Коваленко И. - Философия Индии, Культенко В. П. (2017)
Кривобока Г. І. - Веб-квест як засіб формування професійних та інформаційних компетентностей студентів комп'ютерних спеціальностей (2017)
Кушнір О. Я. - Цінності як основа мотивації до освіти (2017)
Лиса А. - Життя Данте Аліґ’єрі та вплив його кохання до Беатріче на твори й філософські думки, Культенко В. П. (2017)
Мархальчук Г. - Раціоналізм та емпіризм: порівняльна характеристика на прикладі філософії Ф. Бекона та Р. Декарта, Культенко В. П. (2017)
Марченко Г. - Роль емпатії в професійній діяльності майбутніх фахівців-педагогів, Стахова О. О. (2017)
Мелехова О. - Специфіка розуміння церковно-державних відносин у модерну добу, Котлярова Т. В. (2017)
Нагорнюк В. - Діалогізм як методологічна засада сучасної науки, Матвієнко І. С. (2017)
Павлюк О. В. - Секрети ефективної комунікації, Євсєєва Л. І. (2017)
Панько И. - Мнемотехника, Культенко В. П. (2017)
Предко О. - Гуманізм у творчості Франческо Петрарки, Культенко В. П. (2017)
Руденькии А. - Гуманістичні тенденції філософії Г. Сковороди в контексті сучасності, Матвієнко І. С. (2017)
Свідовська К. В. - Розробка алгоритму та програми обробки аудіо-візуальної інформації шляхом сортування масивів даних для мобільних додатків, Плохіх Б. С., Кисіль М. В., Семенчук С. М., Крента В. О., Слободянюк Є. С., Селезньова Р. В. (2017)
Семенчук М. - "Філософія абсурду" А. Камю, Матвієнко І. С. (2017)
Скороход Т. О. - "Зелена картка" як механізм гарантованого соціального захисту майнових інтересів постраждалих у дорожньо-транспортних пригодах, Нікітчина О. В. (2017)
Чудовець В. - Антична міфологія та її вираження в ранній античній філософії, Матвієнко І. С. (2017)
Ящук Т. О. - Навіщо ми вчимо англійську мову?, Бобрук А. М. (2017)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до "Вісника" Київського інституту бізнесу та технологій (2017)
Бечко П. К. - Державна підтримка аграрного бізнесу в Україні, Боровик П. М., Сліпченко В. В. (2017)
Бобко В. В. - Переваги та особливості застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності в облікові практики підприємств, Мельник В. В., Поліщук О. М. (2017)
Городецька М. О. - Мікроекономічні аспекти проблематики українських реформ (2017)
Деркач Т. А. - Методичні підходи щодо оцінки ефективності використання оборотних засобів суб’єктів господарювання АПК: теоретичний аспект, Деркач О. В. (2017)
Захарченко В. І. - Ґенеза та сучасна інтерпретація теорій багатостадійних промислово-територіальних систем (2017)
Зубко Л. - Планування прибутку у системі менеджменту як напрям удосконалення фінансової діяльності підприємства, Ігнатенко О. В. (2017)
Ігнатенко О. В. - Особливості та досвід впровадження on-line системи при підборі персоналу у компанії (на прикладі підприємства "Hanwha Techwin") (2017)
Колотуха С. М. - Оптимізація структури капіталу аграрних підприємств у контексті підвищення ефективності фінансової діяльності, Смолій Л. В. (2017)
Леснік О. М. - Щодо дослідження соціально-економічного потенціалу зелених насаджень м. Києва, Пішеніна Т. І. (2017)
Лисенок В. В. - Формування системи управління конкурентоспроможністю підприємства (2017)
Марченко М. С. - Організація обліку і аналізу орендних лізингових операцій на прикладі підприємства ТОВ УБ "Закордонмонтажспецбуд", Ігнатенко О. В. (2017)
Мельник К. М. - Роль кредитної політики при визначенні пріоритетних напрямів розвитку банківської діяльності (2017)
Мироненко М. Ю. - Парадигма державного регулювання сучасної економіки (2017)
Мокринська З. В. - Імплементація міжнародних облікових стандартів: досвід Кореї, Кащук О. П. (2017)
Паливода П. В. - Проблематика формування та обслуговування державного боргу України (2017)
Пахомова Т. М. - Фінансові аспекти злиттів та поглинань компаній: уроки для України (2017)
Прокопчук О. Т. - Особливості функціонування ринку страхових послуг України, Бечко В. П. (2017)
Туголуков С. І. - Впровадження загальнообов’язкової накопичувальної пенсійної системи в умовах сучасного фондового ринку України (2017)
Цюцюпа С. В. - Економічна безпека України та її вплив на підприємницьке середовище (2017)
Ярчак М. І. - Формування маркетингової товарної політики підприємства (на прикладі ТОВ "Еко-маркет"), Ігнатенко О. В. (2017)
Dabrowska M. - Wykorzystanie teorii naukowych do politycznego sterowania kryzysem. Komunikacja jako niwelujacy jego negatywne skutki (2017)
Koniusz M. - Zarzadzanic bezpieczenstwem micszkancow na przykladzie gminy Mysleniee (2017)
Інформація для авторів. Вимоги до оформлення матеріалів, які подаються до "Вісника" Київського інституту бізнесу та технологій (2017)
Бойко Г. - Основні положення теорії Берта Хеллінгера та особливості застосування сімейних системних розстановок. м. Київ, Гридковець Л. М. (2016)
Гридковець Л. М. - Особистість як унікальна цілісна жива система. м. Київ (2016)
Гриценок Л. І. - Особливості впровадження принципу "рівний-рівному” у простір навчального процесу. м. Київ (2016)
Дмитрієва С. М. - Умови формування злочинної групи та злочинного способу мислення. м. Житомир, Самусь І. І. (2016)
Зарецька Н. В. - Організаційні засади надання психологічної реабілітації учасникам АТО та членам їх сімей. м. Київ, Гридковець Л. М. (2016)
Ігнатенко О. В. - Соціально-психологічний та економічний аспект ефективної та конструктивної стратегії набору персоналу в сучасній організації. м. Київ (2016)
Камінська А. О. - Особливості міжособистісної взаємодії у референтних родичів пацієнтів з афективними розладами. м. Вінниця (2016)
Креймер Д. - Психологічні засади травматерапії сімей учасників бойових дій. м. Київ, Запорожець О. (2016)
Лящ О. П. - Теоретико-методологічний аналіз змісту емоційного інтелекту. м. Вінниця (2016)
Максимець С. М. - Вплив Інтернету на емоційну сферу юнацтва. м. Житомир (2016)
Потоцька І. С. - Психологічні особливості самоактуалізації особистості раннього юнацького віку. м. Вінниця (2016)
Пророк Н. В. - Оціночно-описові критерії психотравми та посттравматичних станів у дорослих та дітей. м. Київ (2016)
Селезньов Д. - Роль родини у вихованні дитини дошкільника. м. Київ, Шкребтієнко Л.П. (2016)
Царенко Л. Г. - Вивчення процесу надання психологічної допомоги в умовах конфлікту як дискурсивна практика. м. Київ (2016)
Язиніна Р. О. - Особливості роботи шкільного психолога з корекції самооцінки у підлітків. м. Київ, Біленко Г. О. (2016)
Kellums M. - Safe spaces: using art in counseling with survivors of sexualabuse, Zaporozhets J. (2016)
Sadusky Yu. - Sexual identity group therapy, Yarhouse M., Zaporozhets J. (2016)
Інформація для авторів (2016)
Боровик П. М. - Принципи оподаткування та проблеми їх дотримання на сучасному етапі розвитку податкових відносин, Лесь А. А. (2016)
Голик Л. - Охорона навколишнього природного середовища та проблеми її фінансового забезпечення, Шарахова Т., Боровик П. М. (2016)
Горбенко Д. А. - Проблеми митно-тарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності України, Слободяник А. В., Боровик П. М. (2016)
Грабова В. Г. - Особливості правового регулювання внутрішньої торгівлі України (2016)
Городецька М. О. - Особливості мікроекономічного моделювання, Дворська С. О. (2016)
Гурська О. М. - Удосконалення процесу оцінки нерухомості на сучасному етапі, Нестеренко Н. В. (2016)
Думанський О. А. - Сучасні проблеми вітчизняного ринку грошей, Горська Л. Я., Боровик П. М. (2016)
Дяченко А. Г. - Проблеми вітчизняного ринку цінних паперів, Бортніченко С. В., Боровик П. М. (2016)
Зозуля Н. - Бюджетне фінансування розвитку аграрної сфери економіки України, Цвігун А., Боровик П. М. (2016)
Король В. - Проблеми та перспективи розвитку страхування в Україні, Полешко Л.В. (2016)
Крисак А. О. - Проблеми розвитку малих підприємств в Україні та шляхи їх вирішення (2016)
Марьєнко М. С. - Фінансування закладів і програм соціального забезпечення молоді та неповнолітніх, Черненко Л. І., Боровик П. М. (2016)
Пасічник О. - Проблеми соціального захисту інвалідів в Україні, Вишневська М., Боровик П. М. (2016)
Пасічник В. - Кругообіг оборотних засобів в сільськогосподарських підприємствах України, Пилявець В. М. (2016)
Пасічник Я. - Особливості кредитування аграрних підприємств України, Пилявець В. М. (2016)
Петіна Л. Б. - Стан та перспективи розвитку ринку молока в Україні (2016)
Петришина Я. - Фінансова рівновага бізнес-структур, Петріченко А., Боровик П. М. (2016)
Пилявець В. М. - Основні підходи до формування безпеки продовольчої продукції в Україні (2016)
Пилявець І. М. - Нормативно-правова база обліку виробничих запасів на аграрних підприємствах України (2016)
Побережнюк І. П. - Безготівкові розрахунки в діяльності підприємств України (2016)
Присяжнюк В. Ю. - Соціальна робота в Україні в умовах децентралізації (2016)
Савчук В. - Страховий ринок України: проблеми та перспективи, Кавун М., Боровик П. М. (2016)
Сеник О. - Зовнішній ринок збуту електроенергії в Україні, Полешко Л. В. (2016)
Туголуков С. І. - Фінансова децентралізація: сучасний стан та ризики впровадження (2016)
Яцько Б. - Особливості обліку виробничих запасів на підприємствах АПК України, Пилявець В. М. (2016)
Андронов А. - Управленческие решения в функциональной системе менеджмента в организации, Игнатенко О. В. (2016)
Богдан А. - Фактори ефективної діяльності команди, Ігнатенко О. В. (2016)
Борисова В. - Ключевые аспекты организационного развития в современном бизнесе, Игнатенко О. В. (2016)
Бурдельова І. - Специфіка і особливості управлінської діяльності, Єсмаханова А. У. (2016)
Дубровіна К. - Мотивація, як функція менеджменту (2016)
Заболотна І. - Аналіз теорії мотивації в історії розвитку управління персоналом, Ігнатенко О. В. (2016)
Звольский А. - Демотивация сотрудников, причины возникновения и способы борьбы, Игнатенко О. В. (2016)
Клочко О. - Дослідження проблеми професійної підготовки менеджерів в умовах суспільних трансформаційних проектів (2016)
Ковшун Я. - Особливості ділового спілкування у сфері бізнесу, Ігнатенко О. В. (2016)
Кукурудза А. - Фінансовий менеджмент доходності бізнесу, Щербина Н., Боровик П. М. (2016)
Лавренюк А. - Управління конфліктами в організації (2016)
Михаленко А. - Коммуникативная компетентность и менеджмент организаций, Игнатенко О. В. (2016)
Монстович-Артем’єва П. - Ефективні методи оцінки персоналу на різних підприємствах (2016)
Моргун К. - Особенности подбора персонала в современных организациях, Игнатенко О. В. (2016)
Мошковская А. - Сущность и виды стимулирования в управлении персоналом, Игнатенко О. В. (2016)
Нименко А. - Анализ теории мотиваций в современном менеджменте, Игнатенко О. В. (2016)
Полешко Л. В. - Порівняльний аналіз моделей управління персоналом (2016)
Савчук Г. - Напрям підвищення ефективності менеджменту персоналу туристичної організації, Вишневська Н. М. (2016)
Сірик А. - Маркетингове середовище компанії, Чернега А., Полешко Л. В. (2016)
Скороход Т. - Глобалізація як чинник розвитку туризму у ХХІ ст., Халімовська І. В. (2016)
Хоцевич М. - Проблеми мотивації робітників, Ігнатенко О. В. (2016)
Шевчук А. - Багаторівневий маркетинг:актуальність та перспективи розвитку, Кулагіна О. Ю. (2016)
Антіпов О. - Психологічні особливості професійного становлення фахівця (2016)
Белан А. - Психологическая адаптация персонала, Игнатенко О. В. (2016)
Белозуб К. - Соціально-психологічні особливості проявів делінкветної поведінки неповнолітніх (2016)
Богдан А. - Особливості розвитку уваги дітей дошкільного віку, Шкребтієко Л. П. (2016)
Борисова В. - Психологія конфліктів та шляхи їх вирішення у системі управління, Ігнатенко О. В. (2016)
Борисова В. - Індивідуальний підхід у вихованні підлітків та старшокласників, Шкребтієнко Л. П. (2016)
Валідуда О. - Соціально-психологічний аспект світогляду людини та його вплив на розвиток особистісного конструктора та соціального управління, Ігнатенко О. В. (2016)
Варченко І. - Посттравматичний синдром учасників військових дій, Шкребтієнко Л. П. (2016)
Гармаш І. - Психологічна робота з педагогічно занедбаними дітьми молодшого шкільного віку (2016)
Дем’яненко М. - Проблема соціальних відносин дітей і батьків у сім’ї, Шкребтієнко Л. П. (2016)
Дубравська Н. М. - Дитячі страхи: психологічний екскурс (2016)
Євсєєва Л. І. - Поняття "проблеми" сім’ї. Стабілізуючий фактор "проблеми" комунікацій сім’ї,можливості психотерапії (2016)
Карявка Д. - Психологічний вплив батьківської деривації на неадекватність самооцінки підлітка (2016)
Корж В. - Професійна рефлексія майбутнього психолога (2016)
Лежух І. - Агресивність молодшого школяра, Касярум К. В. (2016)
Музика К. - Роль примирних процедур у вирішенні трудового конфлікту, Ігнатенко О. В. (2016)
Остапчук Д. - Проблеми впливу телебачення на фізичне і психологічнездоров’я дитини, Дубравська Н. М. (2016)
Паламарчук X. - Медіа-вплив на свідомість конкурентноспроможної особи, Пришва О. І. (2016)
Прокопенко І. - Соціально-педагогічна та психологічна робота з попередження адиктивної поведінки серед неповнолітніх (2016)
Сеновят Ю. - Психологія сучасного формування Я-концепції в ранній юності (2016)
Синепольська М. - Тенденції розвитку мотиваційно-ціннісних особливостей професійної діяльності студентів-психологів (2016)
Сорока А. - Адаптація школярів до навчання в основній школі як психолого-педагогічна проблема, Дубравська Н. М. (2016)
Талько А. - Насильство в сім’ї як детермінанта девіантної поведінки дитини, Дубравська Н. М. (2016)
Тригубенко А. - Роль психолога у профорієнтаційній роботі, Касярум К. В. (2016)
Хоцевич М. - Основні психологічні фактори скоєння злочинів неповнолітніми, Гридковець Л. М. (2016)
Хоцевич М. - Типологія особистості злочинців у діяльності з виявлення,запобігання та розслідування злочинів, Арешонков В. В. (2016)
Шкребтієнко Л. П. - Роль художнього слова у вихованні патріотичних почуттів дітей старшого шкільного віку (2016)
Вакуленко В. - Анімізм у віруваннях народів світу, Шкіль С. О. (2016)
Василевич Т. - Сучасна економічна, політична, культурна ситуація в КНДР, Конопацька Д. І. (2016)
Гейко П. - Функціонування УПЦКП на тимчасово окупованих територіях України, Шкіль С. О. (2016)
Гривник А. - Особа митрополита Володимира, Шкіль С. О. (2016)
Корольова Н. - Передумови становлення теорії політичної системи в західній політології, Заплотинський Г. С. (2016)
Костюченко А. - Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій та її вплив на міжконфесійні відносини в Українській державі, Шкіль С. О. (2016)
Краєвська В. - Специфіка сучасної тендерної політики церкви АСД, Шкіль С. О. (2016)
Павленко Д. - Зустріч Патріарха РПЦ Кирила та Папи Римського: причини та наслідки, Шкіль С. О. (2016)
Петлюк В. - Оцінка ВРЦіРО щодо суспільно-політичної ситуації в Україні, Шкіль С. О. (2016)
Поліщук О. - Особа патріарха Мстислава, Шкіль С. О. (2016)
Роговченко М. - Туристичний потенціал Житомирщини: Радомишльська папірня, Єфімчук Н. І. (2016)
Сорока А. - Компетентнісний підхід у сучасній освіті, Миценко Д. В. (2016)
Хомік В. - Руський мир та його вплив на конфесійні відносини за часів Януковича, Шкіль С. О. (2016)
Хоцевич М. - Національні особливості етикету арабських країн, Заплотинський Г. С. (2016)
Чутченко С. А. - Зародження української православної теології в Київській Русі (2016)
Шевченко А. - Соціально значуща діяльність церкви АСД, Шкіль С. О. (2016)
Шемет І. - Місце та роль УГКЦ у Революції Гідності 2013-2014 рр, Шкіль С. О. (2016)
Шкіль С. О. - Релігієзнавчий аналіз наративів патріарха Кирила (2016)
Яценко В. - Формування нової парадигми державно-церковних відносин у постреволюційний період 2013-2016 років, Шкіль С. О. (2016)
Боровик П. М. - Перспективи подальшого функціонування в Україні спеціальних податкових режимів для агробізнесу, Бечко П. К., Сліпченко В. В. (2016)
Бражко О. В. - Классифікація ризиків управління брендом в інноваційній економіці (2016)
Венгерова О. В. - Особливості мотивації праці у бюджетній сфері (2016)
Гришов В. В. - Концептуальні напрямки інноваційного розвитку аграрного виробництва в Україні, Демченко О. В. (2016)
Ігнатенко О. В. - Використання моделі компетенцій на сучасних українських підприємствах (економічний аналіз та психологічний аспект) (2016)
Колотуха С. М. - Фінансові ресурси сільськогосподарських підприємств: формування та використання в умовах економічної нестабільності, Бечко В. П., Кравцова Л. Л. (2016)
Кондратюк Д. М. - Розробка бренд-платформи (2016)
Кригульська Т. Б. - Культура організації як інструмент сучасного менеджменту (2016)
Лукомська О. І. - Роль зеленого туризму в розвитку агробізнесу України (2016)
Мартинова Н. С. - Перспективи розвитку соціального партнерства на прикладі туристичного бізнесу України (2016)
Момонт Т. В. - Можливості використання фасетної системи представлення бухгалтерської інформації (підприємствами туристичного сектору в умовах диверсифікації їх діяльності) (2016)
Нестеренко Н. В. - Механізми забезпечення фінансової стійкості комерційних банків в сучасних умовах їх функціонування в Україні, Фатюха В. В. (2016)
Нікітчина О. В. - Мікрострахування як підґрунтя для розвитку добровільного медичного страхування в Україні (2016)
Онуфрійчук О. П. - Особливості бюджетної політики в умовах фіскальних перетворень в Україні (2016)
Panyuk T. P. - Leverage of social responsibility in the process of economic minimization of conflict on the processing enterprises (2016)
Пахомова Т. М. - Сучасний стан зайнятості та безробіття в Україні (2016)
Sauh I. V. - Modern trends in the strategic management of businesses in the tourist industry (2016)
Скиба Т. В. - Теоретико-методологічні основи розвитку сільського підприємництва в Україні (2016)
Цибульський В. О. - Теоретичні та практичні підходи до вдосконалення механізму державного регулювання туристичної сфери в Україні (2016)
Шиманська В. В. - Дослідження генези розвитку та класифікаційних ознак економічної категорії "реструктуризація підприємства” (2016)
Андрєєв М. В. - Збурені процеси ризику та слабо керовані процеси марковського відновлення в задачах страхування (2013)
Задорожна Р. П. - ІРО українських емітентів: ретроспективний аналіз (2013)
Іващенко О. В. - Забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, Гельман В. М. (2013)
Ігнатов Л. М. - Пріоритетність в управлінні: суспільно-економічний аспект (2013)
Карпенко А. В. - Проблеми та напрямки розвитку молодіжної політики в Україні, Біленко О. В. (2013)
Кирилова Л. І. - Принципи діагностики кредитної діяльності комерційного банку: прикладний аспект, Семенова В. В. (2013)
Ларіков В. Ю. - Податкові аспекти різних форм реорганізації підприємств (2013)
Нестеренко Н. В. - Управління грошовими потоками підприємства як засіб забезпечення його фінансової стабільності, Желєзняк О. Л. (2013)
Нестеренко Н. В. - Визначення фінансової стійкості підприємства: альтернативні алгоритми, Колякіна О. А. (2013)
Нестеренко Н. В. - Керівництво депозитною політикою банку як засіб забезпечення його ліквідностіъ, Стаценко А. В. (2013)
Нікітін Ю. О. - Механізм мотивації персоналу підприємств водного транспорту України – перспективи розвитку, Рукас-Пасічнюк В. Г. (2013)
Нікітін Ю. О. - Методи управління підприємством в умовах невизначеності, Шпонька Т. О. (2013)
Пастухова В. В. - Забезпечення стійкого розвитку підприємства на засадах відповідального управління, Бичков О. О. (2013)
Салига С. Я. - Структура витрат домогосподарств України як засіб визначення рівня життя населення країни, Гнеушева В. О. (2013)
Сахно О. В. - Медичне страхування як інструмент реформування медичної сфери в Україні: проблеми та перспективи застосування на сучасному етапі (2013)
Шумікін С. О. - Проблеми формування та методи управління золотовалютними резервами різних країн: порівняльний аналіз, Ільїнська І. В. (2013)
Шумікін С. О. - Методи діагностики фінансового стану малого підприємства, Раєнко С. О. (2013)
Шумікін С. О. - Депозитна політика комерційного банку в Україні, Федоровська В. В. (2013)
Атаманчук Ю. М. - Проблеми формування та функціонування ринку консалтингових послуг в Україні, Гузар Б. С., Шупило О. В. (2015)
Бечко П. К. - Перспективы финансового оздоровления субъектов аграрного производства Черкасского региона, Непочатенко Е. А., Боровик П. Н., Колотуха С. Н. (2015)
Бечко В. П. - Методика визначення типу інноваційної політики підприємств спиртової галузі, Врачинська О. В. (2015)
Garafonova O. I. - Embedding potential of transformation into the strategic system of management in an industrial enterprise (2015)
Городецька М. О. - Постіндустріальна перспектива України (2015)
Замлинський В. А. - Венчурне інвестування підприємств аграрної сфери (2015)
Захарченко В. І. - Історико-економічний аналіз теорії розміщення промисловості: мікроекономічний рівень (2015)
Кондратюк Д. М. - Еволюція наукових підходів до трактування дефініції "маркетинг” та "агромаркетинг” (2015)
Момонт Т. В. - Моделювання бухгалтерського обліку як складова методики дослідження облікових процесів на підприємствах туристичної індустрії (2015)
Нестеренко Н. В. - Систематизація індикаторів фінансової стійкості комерційного банку в Україні (2015)
Нікітчина О. В. - Недержавні пенсійні фонди як елемент диверсифікації пенсійного забезпечення громадян (2015)
Олексієвець І. Л. - Управління логістичною діяльністю підприємств у туристичній сфері (2015)
Пахомова Т. М. - Стан та перспективи розвитку недержавного пенсійного забезпечення в Україні (2015)
Пацалюк К. О. - Історія становлення маркетингу та маркетингових комунікацій (2015)
Скиба Т. В. - Соціально-економічне та інституційне середовище розвитку сільського підприємництва (2015)
Стоянова-Коваль С. С. - Стратегічне прогнозування розвитку інвестиційної діяльності підприємств харчової галузі (2015)
Тютюнник О. В. - Особливості кредитної політики в аграрному секторі економіки України в період становлення ринкових відносин (2015)
Цибульський В. О. - Інноваційний потенціал туристичного підприємства та ефективність його використання (2015)
Цюцюпа С. В. - Формування та аналіз інформаційно-комунікативних технологій в системі забезпечення економічної безпеки промислових підприємств (2015)
Шабатура Т. С. - Аксіологічні детермінанти реалізації економічного потенціалу підприємств в контексті соціально-орієнтованого бізнесу (2015)
Шиманська В. В. - Реструктуризація: концептуальні основи дослідження сутності економічної категорії та світоглядно-методологічне трактування базового категоріального апарату (2015)
Атаманчук Ю. М. - Політика збутової діяльності підприємств агропромислової сфери (2015)
Бечко В. П. - Інтегральна оцінка інноваційної політики підприємств спиртової промисловості, Колотуха С. М. (2015)
Боровик П. М. - Вдосконалення сучасних механізмів справляння вітчизняних місцевих податків (2015)
Глущенко Л. Д. - Теоретичні аспекти партнерських взаємодій, як оптимальної інтеграційної стратегії розвитку промислових підприємств, Ратушняк О.Г. (2015)
Житник Т. П. - Проблематика забезпечення ефективності державної підтримки малого підприємництва в сільській місцевості України (2015)
Захарченко С. В. - Україна та її регіони в рейтингах конкурентоспроможності всесвітнього економічного форуму (2015)
Ігнатьєв О. І. - Теоретичні засади проектування організаційних структур управління в системі реалізації стратегічних змін (2015)
Кондратюк Д. М. - Роль туризму в розвитку сільських територій (2015)
Кужель В. В. - Соціальний аспект економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2015)
Мельник Ю. М. - Соціальна складова інтегрованої системи управління конкурентоспроможністю підприємства (2015)
Момонт Т. В. - Визначення алгоритму побудови фінансового, податкового та управлінського обліків на туристичних підприємствах України (2015)
Нікітчина О. В. - Роль добровільного медичного страхування у фінансуванні охорони здоров’я України (2015)
Пацалюк К. О. - Особливості реклами як складового елементу комплексу маркетингових комунікацій (2015)
Сергієнко О. О. - Якісна інформаційно-аналітична компетенція як квінтесенція ноосфери на сучасному етапі широкомасштабного розвитку нанотехнологій (2015)
Скиба Т. В. - Інституційне забезпечення розвитку підприємництва на сільських територіях України (2015)
Стригіна О. А. - Місце математики в економічних теоріях (2015)
Шиманська В. В. - Стратегічне управління туристичним комплексом: ідентифікація основних проблем та векторів розвитку (2015)
Saukh I. V. - The main problems of improvement of tourism education (2015)
Бєлова А. І. - Моделювання результативності функціонування системи стратегічного управління реструктуризацією підприємств (2014)
Бечко В. П. - Удосконалення методики нормування оборотних засобів підприємств агарної сфери, Врачинська О. В. (2014)
Боровик П. М. - Проблеми мобілізації власних податкових надходжень бюджетів місцевих громад в Україні, Колотуха С. М. (2014)
Бутенко Т. В. - Організаційно-економічні аспекти екологізації розвитку харчової промисловості (2014)
Гарафонова О. І. - Методологічні основи формування інструментарію аналізу ефективності впровадження змін на промислових підприємствах (2014)
Демешок О. О. - Врахування вимірів невизначеності в задачах оцінювання ефективності функціонування системи управління розвитком стратегічного потенціалу (2014)
Кужель В. В. - Соціальна складова економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Кхалид Аль-Мула Али - Тенденции инновационной деятельности пищевых предприятий Одесского региона (2014)
Ладонько Л. С. - Ідентифікація найвагоміших регресорів впливу на масштаби розвиненості інноваційного потенціалу промисловості в регіонах України (2014)
Лазарева М. Г. - Комплексна система управління динамічною стійкістю холдинга (2014)
Митяй О. В. - Джерелa фoрмувaння кoнкурентних перевaг AПК Укрaїни (2014)
Момонт Т. В. - Особливості обліку грошових коштів на підприємствах сфери туризму (2014)
Пилявець В. М. - Експортний потенціал олієжирового підкомплексу України (2014)
Ратушняк О. Г. - Застосування інтеграційного підходу до управління ефективністю економічних взаємовідносин підприємств, Тарасюк Н. М. (2014)
Рибак Н. О. - Сталий розвиток та особливості його реалізації в умовах глобалізації, Вербицька Л. П. (2014)
Саух І. В. - Актуальні проблеми стратегічного менеджменту вітчизняних підприємств (2014)
Сафонов В. В. - Інституційні чинники регуляторної політики суб’єктів суспільно-економічних відносин (2014)
Свердан М. М. - Ринкова економіка та засоби забезпечення ефективності її функціонування (2014)
Свердан Т. О. - Основи методики аналізу викривлень в аудиті (2014)
Хлистун О. А. - Формування фінансово-економічної безпеки підприємств агропродовольчої сфери (2014)
Хмурова В. В. - Формування механізму конкурентоспроможності на готельних підприємствах (2014)
Чирва О. Г. - Методичний інструментарій обґрунтування шляхів підвищення рівня конкурентоспроможності (2014)
Андрєєв М. В. - Оптимізаційні методи та моделі в задачах керування запасами короткого терміну зберігання (2014)
Барабаш Л. В. - Аналіз структури акумулювання сум податку на доходи фізичних осіб до зведеного бюджету України, Ролінський О. В., Бондаренко Н. В. (2014)
Боровик П. М. - Проведення податкових перевірок в Україні: економічний ракурс (2014)
Боровик П. М. - Концептуальні та методологічні основи банківського кредиту та кредитних відносин, Бондаренко Н. В., Барабаш Л. В. (2014)
Божкова Ю. - Конкурентоспроможність м. Бердянська як курорту України: економічний аспект, Хмурова В. В. (2014)
Гарафонова О. І. - Створення потенціалу змін в системі управління промисловим підприємством (2014)
Дмитрук О. В. - Проблеми матеріального стимулювання праці в закладах охорони здоров’я України в процесі провадження реформ, Зінкевич Т. А. (2014)
Захарчук С. С. - Вплив податкового планування на розвиток держави в системі макроекономічних регуляторів (2014)
Ігнатов Л. М. - Сутність, дія та використання принципу "повноваження та відповідальність” в управлінні, Нікітіна О. О., Омельчук В. В. (2014)
Ігнатов Л. М. - Тіньова економіка в Україні, Омельчук В. В. (2014)
Колотуха С. М. - Нові підходи щодо механізмів кредитування сільськогосподарських товаровиробників, Врачинська О. В. (2014)
Кондратюк Д. М. - Інтеграція як основа формування логістичної системи сільськогосподарських підприємств (2014)
Кудлай В. С. - Аналіз бізнес-середовища промислових підприємств України (2014)
Момонт Т. В. - Облікова політика туристичного підприємства: теоретичний аспект (2014)
Нікітчина О. В. - Демографічні перспективи України та їх вплив на пенсійну систему (2014)
Полчанов А. Ю. - Проблеми та перспективи розвитку ісламських фінансів в світі (2014)
Свердан М. М. - Конкурентоспроможність як ознака економічної безпеки держави (2014)
Хмурова В. В. - Управління конфліктами на підприємствах сфери послуг, Новак О.С. (2014)
Шиманська В. В. - Формування архітектури національного туристичного комплексу в умовах інтеграційного вибору держави (2014)
Єфіменкова О. - Мотивація як елемент управління персоналом, Язиніна Р. О. (2014)
Бровко Н. І. - Права людини як фундаментальна цінність громадянського суспільства: український контекст (2013)
Вовк С. В. - Становлення та розвиток TQM: ретроспективний огляд, Обаранчук О. Б. (2013)
Дмитрук О. В. - Перспективи використання аутсорсингу в стратегічному управлінні підприємствами сфери охорони здоров’я. (На прикладі Житомирської області) (2013)
Загарій В. К. - Необхідність розробки стратегії розвитку українських підприємств та її реалізації в умовах глобальних змін (2013)
Захарчук С. С. - Теоретичні аспекти ризик-менеджменту у банках України (2013)
Кончин В. І. - Зовнішній борг США та оцінка ймовірності виникнення боргової кризи, Бельянська А. О. (2013)
Мала С. І. - Визначення фактичної вартості робочої сили в сільському господарстві України (2013)
Нікітчина О. В. - Ефективна пенсійна реформа в Україні як запорука добробуту нації (2013)
Пожидаев А. Е. - Стратегия развития культурных индустрий, как одно из направлений государственной инвестиционной политики Украины, Филлипов В. В. (2013)
Садовніков О. А. - Особливості економіко-статистичного аналізу з проблем формування трудових ресурсів на підприємстві (по материалам Луганського авіаремонтного завода), Акулова Т. Г. (2013)
Салига С. Я. - Кредитні інструменти управління фінансовими ресурсами домогосподарств в Україні, Гнеушева В. О. (2013)
Сапун В. С. - Педагогічний менедждмент як сучасна теорія управління освітою, Селезньова Р. В. (2013)
Саух І. В. - До проблеми визначення категорії "економічна безпека”: український контекст (2013)
Сахно Л. С. - Організаційно-виробничі складники забезпечення конкурентноспроможності племінних підприємств молочного скотарства в Київській області (2013)
Сірко А. В. - Формування ринку землі в Україні: інституційні бар’єри та їх усунення, Найдич Н. М. (2013)
Фарафонова Н. В. - Ретроспективний аналіз теоретичної сутності понять "підприємець” та "підприємництво” (2013)
Чвертко Л. А. - Ефективність використання кадрів в органах державної та місцевої влади України (2013)
Черняхович І. А. - Аналіз змін на ринку праці в Україні в умовах глобалізації (2013)
Свердан М. М. - Національна безпека: макроекономічний контекст (2013)
Мей В. - Світ психології і християнська віра (2012)
Гусак П. - Філософська антропологія існування нематеріальної душі людини як концептуальна основа християнської психології (2012)
Jaworskiy R. - The concept of christian psychology (2012)
Татенко В. О. - Наукова психологія про душу і дух людський (2012)
Халанский В. В. - Основные предпосылки для интеграции психологии и богословия (2012)
Гридковець Л. М. - Соціальна модель богоподібності особистості в християнській парадигмі (2012)
Баранникова Д. А. - Тайны выбора и решения: философия С. Кьеркегора с позиции современного экзистенциального анализа (2012)
Яновская Л. В. - Совесть как ведущий фактор развития индивидуальности (2012)
Шелестова О. - Гармонійність міжособових стосунків як результат усвідомлення християнських чеснот (2012)
Гридковець Л. М. - Вікова детермінанта релігійних криз особистості (2012)
Баранников А. С. - Духовная (персональная) депривация: феноменологическое содержание, последствия, особенности диагностики и помощи (2012)
Яновская Л. О. - Некоторые аспекты применения христианской психологии в терапии соматических больных (2012)
Миколайчук М. - Особливості пошуку психологічної допомоги в умовах ціннісної дезорієнтації суспільства: фахівці-психологи, духовні особи чи цілителі?, Мединська Ю. (2012)
Палагнюк О. - Психосоціальні особливості формування соціально орієнтованих християнських релігійних настановлень студентській молоді в Україні (2012)
Халанський В. - Вплив релігійного фактору на ціннісно-смислові структури особистості (2012)
Яремко О. - Інтегративна християнська психотерапія: основні положення напрямку психотерапії (2012)
Bowen Dennis O. - Abstract for paper, "Сan brief therapy work in Ukraine?” (2012)
Гридковець Л. - Сопричасна християнська терапія як спосіб дослідження родової детермінанти особистісних криз людини (2012)
Штейн Н. - Влияние духовно-ориентированного подхода на ресоциализацию наркозависимых (2012)
Сенчук О. - Моделювання подружніх стосунків для збереження та зміцнення шлюбу (2012)
Шкребтієнко Л. - Християнські засади емоційно-почуттєвого розвитку дитини при формуванні патріотичних почуттів (2012)
Гридковець Л. М. - Програма до курсу "Етика подружнього життя” для учнів 10–11 класів середньоосвітніх закладів навчання (2012)
Жуковський В. М. - Модель реабілітації осіб з адитивною поведінкою на основі християнської психології, Загородній С. М., Якушенко С. С. (2012)
Романенко О. Я. - Категорія часу через призму релігійного світобачення (за М. Еліаде) (2012)
Роговик Л. С. - Тренинговая программа: "Тело. Танец. Разум. Чувства” (2012)
Фурманець Д. І. - Християнсько-психологічний аналіз виховної функції сучасної сім’ї (2012)
Юрченко В. М. - Практична християнська психологія як дієвий засіб надання психологічної допомоги населенню України, Якушенко С. С. (2012)
Городецька М. О. - Аналіз моделі поведінки споживача: мікроекономічний та маркетинговий підхід (2012)
Дмитрук О. В. - Медичний менеджмент в Україні: основні поняття, проблеми, перспективи реалізації (2012)
Загарій В. К. - Інвестування в основний капітал як основа розвитку економіки України, Мусієнко В. М. (2012)
Колотуха С. М. - Банківське кредитування підприємств АПК: стан, проблема та напрямки вдосконалення, Врачинська О. В. (2012)
Кончин В. І. - Причини та прояви боргової кризи в ЄС і суперницькі підходи антикризової політики, Максименко М. В. (2012)
Лементовська В. А. - Маркетингові дослідження пріоритетів розвитку вищих навчальних закладів в сфері освітніх послуг, Бортнік Т. І. (2012)
Лобунець В. І. - Конкурентоздатність продукції агропромислового сектора України в умовах глобалізації світової економіки, Щериця С. І. (2012)
Макушок О. В. - Дослідження конкурентоздатності туристичних послуг підприємств регіону, Мазур Ю. П. (2012)
Нікітіна Т. А. - Теоретичні підходи до визначення поняття економічного механізму консолідації капіталу підприємства (2012)
Нікітчина О. В. - Конкурентоздатність ринку обов’язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (2012)
Орлова О. В. - Договірне регулювання факторингової діяльності обліково-юридичний аспект (2012)
Пастухова В. В. - Оцінювання ризику у забезпеченні стратегічної стійкості підприємства, Довгань Л. Є., Мохонько Г. А. (2012)
Патарідзе-Вишинська М. В. - Концепція оподаткування прибутку в контексті податкової реформи: порівняльний аспект (2012)
Ролінський О. В. - Пріоритетні методи оцінки ефективності механізму оподаткування доходів фізичних осіб, Барабаш Л. В. (2012)
Семенюк Л. І. - Аналіз товарної політики ВНЗ на ринку освітніх послуг та ринку праці (2012)
Смагін В. Л. - Генезис економічних засад формування фінансового ринку (2012)
Тищенко О. М. - Принципи формування кластерних структур на регіональному рівні (2012)
Тулуш Л. Д. - Недоліки спецрежиму прямого оподаткування нетипових сільськогосподарських підприємств, Боровик П. М., Вавілов С. В. (2012)
Title (2019)
Contents (2019)
Gerasymova E. - Essay about social mind as a phenomenon of collective wisdom (2019)
Donii N. - Girl of the night: labelling with an image (2019)
Revina O. - Partnership model in human potential developmentdriven by intellectualisation of economy (2019)
Khamitov N. - Comunicative androginy as a condition for achieving an integrity of a human: from the philosophical anthropology to phycoanalysis and art-therapy, Krylova S. (2019)
Vasiuta O. - Kyivan Rus’s territorial units: Proprietary belonging of the Snovsk’s Thousand in XI-XIII Centuries (2019)
Abstracts (2019)
Information about the authors (2019)
Guidelines for an article submission (2019)
Вихідні дані (2019)
Золотухін О. О. - Формування здоров'язбережувальної компетентності студентів економічного університету, Петренко Ю. М. (2020)
Мкртічян О. А. - Застосування здоров'язбережувальних технологій в освітньому процесі студентів економічного унівеситету, Жаров В. В. (2020)
Ульянов Л. С. - Психологічні передумови вживання наркотиків серед підлітків (2020)
Яковенко Ю. О. - Фізичне виховання як основа розвитку та гармонізації сучасних здобувачів освіти, Мирний В. В. Пономаренко О. В. (2020)
Клімова А. І. - Особливості впровадження інноваційних методів навчання у вищих навчальних закладах (2020)
Мартинова З. С. - Психологічні компоненти сучасного батьківства (2020)
Бунакова Н. В. - Виховання в процесі вивчення іноземної мови (2020)
Патрікац Л. В. - Особливості прояву механізмів психологічного захисту у наркозалежних (2020)
Кургаєва Л. А. - Шляхи подолання мовної інтерференції на лексичному рівні (2020)
Агєєнко Т. А. - "Образотворче мистецтво з методикою навчання" як засіб формування педагогів-організаторів культурно-дозвіллєвої діяльності (2020)
Дубовик Н. А. - Комунітаризм та моральні цінності сучасного суспільства, Кирилюк Н. А. (2020)
Калиновська І. М. - Інклюзивна освіта в Канаді й Україні у порівняльному аспекті, Прокопчук В. В. (2020)
Акіншина І. М. - Аграрна політика сходу України у пресі Донбасу періоду окупації 1941-1943 рр. (2020)
Процик М. М. - Використання роєктно-модульної методики на заняттях з англійської мови за професійним спрямуванням (2020)
Ключкович Т. В. - Трансформація системи вищої освіти Чехословаччини в умовах демократизації (1990-1992 рр.) (2020)
Панькевич О. О. - Використання інноваційних технолгій у медіаосвіті(на прикладі викладання дисципліни "Журналістська майстерість" (2020)
Максюта М. Є. - Зобов'язальність і довіра: особистісність взаємодії (2020)
Соколова О. М. - Феномен довіри в суспільно-політичних працях Михайла Грушевського та В'ячеслава Липинського (2020)
Медведська Л. Є. - Від оратора до спікера: особливості трансформації та виклики (2020)
Кучумова Н. І. - Формування здорового способу життя підлітків з дистантних сімей, Чичул Н. О. (2020)
Яковлева К. І. - Труднощі виховної роботи з учнями з дистантних сімей (2020)
Anoshkova T. - Liberal arts education in a globalised world (2020)
Chmel V. - Importance of social and cultural competence for training of engineering students, Akhmad I. (2020)
Ахмад І. М. - Формування іншомовної комунікативної компетенції у студентів інженерних спеціальностей, Чмель В. В. (2020)
Брюханов Д. І. - Опанування польської драматургії на сцені ХДАДТ ім. Т. Г. Шевченка на прикладі вистави "Горбань" (1993) за пєсою С. Мроженка, режисер - М. Яремків (2020)
Бондаренко Д. Р. - Інновації Пітера Шумана та особливості театру "Breadandpuppet" (2020)
Медведєв Г. В. - Витоки традиційного турецького театру Карагьоз (2020)
Воловик Х. А. - Педагогічна діяльність, творчій та життєвий шлях Т. Л. Грінік (2020)
Дорошенко В. О. - Постанова п'єс М. Куліша в незалежній Україні (2020)
Сергеєва О. О. - Slang in programminglanguage (2020)
Полякова Ю. Ю. - Образ автора в стихах и воспоминаниях Ольги Молчановой (2020)
Солодка Л. О. - Хореографічні малюнки танцю модерн у танцювальному доробку Марти Грем (2020)
Кучмась Ф. Ю. - Авторська концепція екології культури композитора Віктора Мужчиля на прикладі думи для мішаного хору "Вмирала річка" (2020)
Солодка Л. О. - Барокова естетика та криза гуманізму у сонетотворчості Джона Донна (2020)
Орел Є. Р. - Внесок К. С. Станіславського ї його системи у розвиток театрального мистецтва (2020)
Якимов Д. О. - Створення сценічного образу за методом К. С. Станіславськго (2020)
Ігнатьєва Н. М. - Ритміка в процессі виховання актора (2020)
Гаджиєва І. С. - Внесок спадщини японського театру у розвиток театрального мистецтва (2020)
Дарчук М. О. - Комунікативні стратегії самопрезентації у анломовному політичному дискусі (2020)
Гогайзель О. С. - Інтерпретація образу Анни з опери Ю. Мейтуса "Украдене щастя на прикладі 2-ї арії" (2020)
Богиня Л. В. - Країнознавчі студії іноземних студентів на етапі передвищої освіти (2020)
Дичковський С. І. - Сучасні аспекти формування індустрії гостинності (2020)
Кудрявцева Н. А. - Перша світова війна в образотворчому мистецтві січового стрілецтва, Гаймур К. С., Рубльова Р. І. (2020)
Невінчаний М. О. - Щодо визначення поняття "воєний злочин" у міжнародному кримінальному праві та національному законодавстві (2020)
Франовська В. О. - Шляхи подолання заторів в мегаполісах (2020)
Березовська-Чміль О. Б. - Ідеї цифрового авторитаризму крізь призму філософії політики (2020)
Content (2019)
Vladimirova М. - Hyperbolic Discounting and Its Consequences: Empirical Analysis on the Base of Surveys, Rozmainsky I. (2019)
Kolesnikov S. - Development of the Agrarian Sector of the Ukrainian Economy: Forecasts and Prospects, Mishura V. (2019)
Chebotarov Ie. - National Business Cultures: Research Methodology, Content and Role in Provision of International Entrepreneurship (2019)
Amosha O. - Synchro-Mining: the New Sight, Cherevatskyi D., Pivnyak G., Shashenko O., Borodai L. (2019)
Liashenko V. - Tendencies and Prospects of the Ukrainian Nuclear Industrial Complex Development, Shevchenko V., Osadcha N., Kolomiytsev O., Kotko O. (2019)
Ivanov S. - Proposals for the Formation of a Transport and Logistics Cluster as an Institution of Regional Development (on the Example of Donetsk Economic Region), Dzwigol H., Trushkina N. (2019)
Rza-zadeh N. R. - Study of the Economic Potential of the Innovative Development of Hotel Enterprises in Azerbaijan (2019)
Vyshnevskyi О. - Evaluation of the Healthy Life Years Indicator in Conditions of EU Digitalization (2019)
Diatlova V. - Foreign Economic Activities of Ukraine: Regional Features, Trends and Directions for Development, Polozhentseva К. (2019)
Zaverbnyj A. - Problems and Prospects of Implementation the Structures of the Intellectual Electricity Networks in Ukraine to Increase the Level of Energy Security, Pushak H. (2019)
Tomchuk O. - Development of the Human Potential of Ukraine in the Context of the Polish Experience (2019)
Tsekhanovych V. - Models of Innovation Infrastructure in the Euroregions (2019)
Lazarenko D. - Basic Accounting Aspects of Amortization Politikand It`s Role in the Process of Proceeding in the Fixed Assets (Property, Plant and Equipment) of Food Enterprises, Sirenko S., Dzwigol H., Dzwigol-Barosz M. (2019)
Stolyarov V. - Conceptual Рrovisions of Budget Federalism in the Unitary State Ukraine, Shinkaryuk O., Stolyarova V. (2019)
Bolotina Y. - Using Environmental Marketing Tools in the Implementation of the Concept of Sustainable Development of the Region, Shubna O., Nykolaiva Y. (2019)
Byvsheva L. - Features and Principles of Formation of Marketing Strategies in the Activity of Agricultural Enterprises of Ukraine, Kondratenko О., Kovalenchenko А. (2019)
Fomichenko I. - Internet Marketing as a Tool for the Development of Industrial Enterprises in Modern Economic Conditions, Barkova S. (2019)
Grigorova V. - Strategic Marketing Decisions of Industrial Business Organizations (2019)
Pedko I. - Marketing Research in the Marketing Information System, Hordiienko V. (2019)
Savchenko A. - Problems of Public Administration in the United Territorial Communities in Ukraine (2019)
Rynkevich N. - Empirical Research of Development Features of the Organizational Culture of Construction Enterprises (2019)
Voloshina O. - IT Industry as the Basis of Innovative Development Economy of Ukraine, Volodchenko V., Shashko V. (2019)
Bondar-Pidhurska O. - Management of Innovation Factors of Sustainable Socially Oriented Economic Development: Generalizing Scientific Theories (2019)
Smyrnova I. - Improving the Personnel Management System of an Industrial Enterprise, Rudyka K. (2019)
Vorontsov M. - 6-Hour Work Day Instead of Usual 8: Feasibility (or Benefits) of Implementation for Ukrainian Enterprises, Belyaeva N. (2019)
Liashenko V. - The Ukrainian-Polish Seminars, Chebotarov Ie. (2019)
Вихідні дані (2019)
Бідаков А. М. - Особливості методу зсувної аналогії для розрахунку міцності пкд панелей під час згину, Пустовойтова О. М., Распопов Є. А., Страшко Б. О. (2020)
Білополий В. В. - Психологічна готовність до особистісних змін та толерантності до невизначеності сучасного світу студентів будівельного ЗВО (ДВНЗ ПДАБА), Лазаренко В. І. (2020)
Дубельт Т. М. - Визначення ефективних організаційних рішень реконструкції житлових будинків перших масових серій (2020)
Лесик-Бондарук О. О. - До питання аналізу діяльності народних зодчих та малярів волині доби бароко, Берлач О. П. (2020)
Папірник Р. Б. - Об'єкти права інтелектуальної власності – важливий чинник інноваційності будівельної галузі, Бабенко В. А. (2020)
Савицький М. В. - Визначення фізико-механічних характеристик бетонів для 3d-друку будівельних конструкцій, Конопляник О. Ю., Мислицька А. О., Лясота О. В. (2020)
Сакно О. П. - Моделювання технологій в системі технічного обслуговування автотранспортних засобів на основі витрати палива, Колеснікова Т. М., Медведєв Є. П., Стадник В. І., Татарчук О. В. (2020)
Седлецька О. В. - Прототип реальних споруд в інженерній графіці (2020)
Сейтасанов Е. Р. - Кримськотатарський орнамент і декоративне оздоблення елементів кримськотатарського житла (2020)
Шехоркіна С. Є. - Діаграма деформування та модуль ковзання нагельних з'єднань деревобетонних конструкцій, Савицький М. В., Бордун М. В. (2020)
Шпирько М. В. - Дослідження впливу електромагнітної активації концентрованої цементної суспензії на властивості цементного каменю й бетону, Дубов Т. М. (2020)
Білоконь А. І. - Розвиток теоретичних основ та практичного оцінювання результатів управління зацікавленими сторонами у проектах, Маланчій С. О., Коцюба Т. В. (2020)
Диденко Л. М. - К вопросу обследования и экспертизы автомобильных дорог, Харченко В. В., Рыбалка Е. А., Кучеренко К. А. (2020)
Ding Kai Jian - Main directions of improving the development of technology for manufacturing products from polymer composite materials by the method of winding main approaches to improving the winding technology for polymer composite products (2020)
Дерябіна О. О. - Форми організації проектної діяльності у 1917–1930-х рр. на території СРСР, Помінчук М. В. (2020)
Дьяченко Л. Ю. - Пропозиції рішень із розроблення проектів енергоефективних підземних багатофункціональних комплексів та громадських будівель в Україні, Дьяченко О. С., Мехед М. М., Петров В. В. (2020)
Ковальов В. В. - Розроблення програмного комплексу розрахунку стійкості розташованих поруч зі схилами промислових будівель для їх реконструкції (2020)
Колохов В. В. - Напружено-деформований стан бетонного елементу з пошкодженням, Сопільняк А. М., Мосьпан В. І. (2020)
Кравчуновська Т. С. - Систематизація світового досвіду висотного будівництва та обґрунтування доцільності його застосування у розробленні будівельних проектів в умовах вітчизняного девелопменту, Заяць Є. І., Косолапов А. Ф., Єпіфанцева С. В. (2020)
Малахов В. В. - Характер изменения логарифмического декремента в результате трещинообразования в балках с петлевыми стыками, Выкиданец С. М. (2020)
Папірник Р. Б. - Викладання "Інтелектуальної власності" в закладах втщої освіти будівельного профілю як важливий чинник формуваннянової технічної еліти України, Євсєєва Г. П., Бабенко В. А. (2020)
Семенець С. М. - Забезпечення надійності нафтових резервуарів у період експлуатації, Насонова С. С., Волчок Д. Л., Вельмагіна Н. О. (2020)
Журенко О. - Корекція вмісту окремих макроелементів у крові корів із урахуванням вегетативного статусу, Карповський В., Данчук О. (2019)
Богач М. - Ассоційовані паразитарні хвороби овець та свиней в господарствах Одеської області, Чорний В., Гуменний О., Авгітова В. (2019)
Довгий Ю. - Терапевтична ефективність робенкоксу та вплив на гематологічні показники організму у перепілок за еймеріозної інвазії, Рудик О. (2019)
Франчук-Крива Л. - Регулятори росту комах за ентомозів собак і котів, Пивоварова І., Кривий М., Анфьорова М. (2019)
Ніщеменко М. - Зміни вмісту загальних ліпідів, тригліцеролу, холестеролу та рівня глюкози в крові курей-несучок за впливу нанохелатів селену, цинку і вітаміну Е, Козій В., Омельчук О., Порошинська О., Стовбецька Л., Ємельяненко А. (2019)
Masiuk D. - Structurally-functional chracteristics of protein plasmolems of enterocytes jejunum of cattle in the fetal period of ontogenesisСтруктурно-функціональна характеристика білків плазмолем ентероцитів корів в фетальний період онтогенезу (2019)
Постой Р. - Взаємозв’язок між кортико-вегетативними механізмами регуляції та вмістом триацилгліцеролів в крові свиноматок за умови дії технологічного подразника, Карповський В., Криворучко Д., Данчук О. (2019)
Безалтична О. - Поведінка корів української червоної молочної породи при бесприв’язному утриманні (2019)
Воронюк О. - Деякі особливості поведінки кіз англо-нубійської породи в умовах Півдня України (2019)
Карунський О. - Продуктивність свиней при згодовуванні суспензії хлорели, Котець Г., Резник Т., Кишлали О., Мкртчян С. (2019)
Volchek R. - Discussion aspects of property valuation for tax purposes (2019)
Іванова А. - Організаційно-економічні чинники та резерви підвищення ефективності діяльності аграрних підприємств (2019)
Крюкова І. - Розвиток зернового виробництва в Україні: сучасні економічні та облікові аспекти, Чабаненко О. (2019)
Мовчан Т. - Застосування методів лінійного програмування для оптимізації розмірів фермерських господарств, Артемов В., Булишева Д. (2019)
Ногінська А. - Впровадження елементів елективного курсу в процес підготовки магістрів-аграріїв ОДАУ, Чебан О., Федорова І. (2019)
Смирнова Н. - Сутність і складові інфраструктури логістичної діяльності в Україні (2019)
Яковенко А. - Вибір режиму роботи машинно – тракторних агрегатів, Макарчук В., Сербінов В. (2019)
Домущі Д. - Ефективність використання збирально-транспортних комплексів по експлуатаційним та енергетичним показникам, Устуянов П., Єнакієв Ю., Ліпін А. (2019)
Дударев І. - Оптимальні технологічні режими гвинтових конвеєрів, Чучуй В., Дмитрієва С., Королькова М. (2019)
Lebedev B. - An experimental study of the ammonia ytrmetic small refrigeration machine, Knaub L., Lebedeva E., Pavlishko E. (2019)
Якімов О. - Забезпечення якості виготовлення зубчатих передач в енергомашинобудуванні, Уминський С., Кліменко Н., Бовнегра Л., Шихирева Ю. (2019)
Москалюк І. - Сучасні методи профілактики та дослідження професійних захворювань, травматизму з важкими наслідками у сільськогосподарському виробництві, Петренко С., Хамід К. (2019)
Зиков О. - Енергоефективні методи термічної обробки зерна, Орлова С., Овсянникова Л. (2019)
Журенко О. - Kоригуючий вплив кормової добавки Гермацинк на вміст окремих макроелементів у крові тварин з різними типами ВНД, Карповський В., Данчук О. (2019)
Богач М. - Поширення протозоозів свиней в господарствах Одеської області, Авгітова В. (2019)
Коренєва Ж. - Mоніторінг орнітофауни Oдеського регіону в сучасних екологічних умовах, Гуніч В., Голованова А., Верхова М., Дудкіна В. (2019)
Масюк Д. - Структурні білки плазмолеми ентероцитів порожньої кишки великої рогатої у пізньому плодовому періоді (2019)
Коренєва Ж. - Oсобливості анатомічної будови статевих органів самок великої рогатої худоби та свиней, Гуніч В., Кудрявцева А., Гребенюкова К. (2019)
Степанова Н. - Показники імунограми крові у курей за спонтанного райєтинозу, Тихонов П. (2019)
Гарматюк К. - Iнноваційні підходи при поєднанні свиней різного походження в умовах Півдня України (2019)
Карунський О. - Aналіз гематологічних та біохімічних показників крові качок кросу "Благоварський", Терземан Д., Майдані М. (2019)
Кірович Н. - Сучасний стан тваринництва Одещини, Ясько В., Ткаченко І., Елфеел А. (2019)
Китаєва А. - Порівняльна оцінка морфологичнх показників зовнішних статевих органів баранів різних порід, Мамедова В. (2019)
Косенко С. - Bплив статево-вікового аспекту на робочі якості собак розшукової служби в умовах КЦ УМВС України в Одеській області, Куїмжи М., Кірова Л. (2019)
Найдіч О. - Pозробка заходів щодо забезпечення іхтіопатологічного благополуччя об'єктів і господарств аквакультури, Хімич М., Скрипка Г., Надкренична М. (2019)
Пелих В. - Дослідження впливу режимів обжарювання на функціонально-технологічні показники варено-копченої ковбаси "Фірмова", Сморочинський О., Карпенко О., Сопочев Ш., Рожков В. (2019)
Шалімов М. - Cелекційно-генетичні проблеми формування бажаного типу молочної худоби (2019)
Халак В. - Зоотехнічна оцінка та економічна ефективність використання свиноматок великої білої породи різної племінної цінності, Сусол Р. (2019)
Чігірьов В. - Динаміка живої маси, інтенсивність росту, екстер’єрні особливості ярок oдеського типу aсканійської м’ясо-вовнової породи різних етологічних типів, Мажиловська К., Тихонов Д. (2019)
Яковлєва В. - Bплив мультивітамінного та електролітичного комплексу з амінокмслотами "Трі-Сол" на відтворювальну здатність псів (2019)
Ясько В. - Bивчення рівня газопроникненості шкаралупи інкубаційних яєць в залежності від умов утримання курей батьківського стада, Кірович Н., Цимбалюк Н., Грінько І. (2019)
Хамід К. - Дослідження методів та способів напування бджолиних сімей як еколого-технологічний прийом підвищення їх продуктивності, Петренко С., Москалюк І. (2019)
Пелих В. - Інтер'єрні показники продуктивності свиней у міжпородному схрещуванні, Ушакова С., Левченко М. (2019)
Атамась Г. - Aналітичне дослідження розвитку зерновиробництва в Oдеській області України (2019)
Казамбаева А. - Организация планирования отрасли животноводства, Есенгалиева С., Сагиналин Н. (2019)
Петренко О. - Удосконалення розрахункових операцій з постачальниками та підрядниками на аграрних підприємствах, Черногор Т. (2019)
Шабатура Т. - Iнкорпорування соціальної складової в площину економічного розвитку аграрних підприємств, Кравченко Ю. (2019)
Осадчук П. - Первинна очистка соняшникової олії в полі віброакустичної дії (2019)
Уминський С. - Гідродинамічне обладнання для регенерації відпрацьованих мастил, Макарчук В., Королькова М., Дмитрієва С., Житков С. (2019)
Мацей Р. - Інноваційний пристрій для улаштування постелей під гідротехнічні споруди меліоративних систем, Рогачко С., Плясунова О. (2019)
Домущі Д. - Обґрунтування способів експлуатаційного забезпечення зернозбиральних комбайнів запасними частинами, Устуянов П., Захаренко В., Ліпін А. (2019)
Чабан С. - Вплив конструкційних та експлутаційних факторів на запас хода електроавтомобілів, Ковра О. (2019)
Пилипченко А. В. - Особливості селекції нових сортів конопель посівних у ТОВ "Інститут органічного землеробства", Пісковий М. Б. (2020)
Горобець М. В. - Вплив бішофіту на онтогенез сортів ячменю ярого, Міщенко О. В. (2020)
Харченко Ю. В. - Селекційна цінність сортового різноманіття кукурудзи колекції Устимівської дослідної станції рослинництва, Харченко Л. Я., Куценко О. М., Ляшенко В. В. (2020)
Коренчук Є. В. - Репродуктивні та просторові характеристики популяцій хрущів (Scarabaeidae, Melolonthinae), важливі для оптимізації системи захисту сосни звичайної, Дрозда В. Ф., Фокін А. В. (2020)
Ключевич М. М. - Формування шкідливої біоти в агроценозах жита озимого в Поліссі України, Столяр С. Г., Гриценко О. Ю., Білоцерківська Л. В. (2020)
Шокало Н. С. - Формування насіннєвої продуктивності гороху залежно від норми висіву, Бажан Б. О., Озаров А. С. (2020)
Василишина О. В. - Вплив обробки полісахаридними композиціями на антиоксидантні ферменти плодів вишні під час зберігання (2020)
Ткач О. В. - Особливості росту і розвитку рослин цикорію коренеплідного до і після перезимівлі (2020)
Дикун О. В. - Вплив ґрунтових і післясходових гербіцидів на вміст пластидних пігментів та продуктивність фотосинтетичного потенціалу сої, Жеребко В. М., Дикун М. О. (2020)
Мороз В. В. - Вуглецепоглинальна здатність соснових лісових насаджень Чернігівського Полісся, Никитюк Ю. А. (2020)
Жемела Г. П. - Екологізація випікання пшеничного хліба з використанням хмелевих заквасок і спіруліни, Баган А. В., Бараболя О. В., Шакалій С. М., Чайка Т. О. (2020)
Капшук Н. О. - Молочна продуктивність корів четвертої лактації залежно від віку в лактаціях корів-матерів (2020)
Шостя А. М. - Вплив гуматів на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у кнурів-плідників під час теплового стресу, Павлова І. В., Чухліб Є. В., Кузьменко Л. М., Кодак Т. С., Березницький В. І., Шаферівський Б. С. (2020)
Усенко С. О. - Новітні біотехнології відтворення свиней в умовах промислового свинарства, Сябро А. С., Поліщук А. А., Мороз О. Г., Бірта Г. О., Ільченко М. О. (2020)
Гиря В. М. - Взаємозв'язок спермопродуктивності та статевої активності кнурів-плідників різних генотипів за генами ACTN1 i FSHβ, Метлицька О. І., Усачова В. Є., Мироненко О. І., Слинько В. Г. (2020)
Войтенко С. Л. - Найбільш вагомі фактори впливу на формування та реалізацію молочної продуктивності корів, Желізняк І. М., Карунна Т. І., Шаферівський Б. С. (2020)
Сорока Н. М. - Перебіг трихурозу як паразитозу органів травлення овець (2020)
Омельяненко О. Є. - Обґрунтування застосування дексмедетомідину у ветеринарній практиці у разі хірургічних втручань у дрібних домашніх тварин (2020)
Євстаф’єва В. О. - Особливості перебігу демодекозу у складі гельмінтозів травного каналу собак, Личман А. С. (2020)
Мельничук В. В. - Лікувальна ефективність антигельмінтних засобів за стронгілятозів травного каналу кіз, Чубаров І. В. (2020)
Дубова О. А. - Моніторинг та прогнозування динамічних змін системи гемостазу під час вагітності собак, Карпюк В. В., Дубовий А. А. (2020)
Рибачук Ж. В. - Зміна деяких діагностичних показників функціонального стану печінки у собак у разі використання ФПД "Імунобактерин-D", Галатюк О. Є., Демчук Ю. С., Антонюк А. А., Солодка Л. О. (2020)
Кулинич С. М. - Аналіз хірургічної патології в умовах кінного клубу "Верхова їзда в Полтаві", Oмельченко Г. О., Aвраменко Н. O., Зезекало M. A., Мостовий С. O. (2020)
Слободян С. О. - Стан антиоксидантної системи організму щурів в умовах тривалого кадмієвого і свинцевого навантаження, Гутий Б. В. (2020)
Бердник В. П. - Історія пошуку методів приготування селективних поживних середовищ для культивування мікоплазм, Бердник І. Ю., Ушкалов В. О. (2020)
Нагорна Л. В. - Епізоотична ситуація щодо гельмінтозів великої рогатої худоби в господарствах Сумської області (2020)
Юськів І. Д. - Спеціальні заходи протигельмінтозного комплексу за наявності ендопаразитозів у гусей (Anser anser domesticus & Anser cygnoides domesticus, Linnaeus, 1758), Мельничук В. В. (2020)
Голопура С. І. - Вплив нативних ліпосом та препарату "Мембраностабіл" на вміст окремих білкових фракцій сироватки крові у новонароджених телят, Цвіліховський М. І. (2020)
Остап'юк А. Ю. - Вплив кадмієвого навантаження на імунний статус організму курей-несучок, Гутий Б. В. (2020)
Киричко Б. П. - Лікування каріозно-пульпітних уражень зубів у собак, Худолій І. В., Звенігородська Т. В. (2020)
Самойленко Т. В. - Кінематика руху зерна по спіральному пристрою зі змінним кутом спуску, Арендаренко В. М., Антонець А. В. (2020)
Ярошенко П. М - Узагальнена математична модель руху комбінованого посівного машинно-тракторного агрегату, Арендаренко В. М. (2020)
Гангур В. В. - Мікробіологічна активність ґрунту за різних способів обробітку, Сахацька В. М. (2019)
Шевніков Д. М. - Формування врожайності пшениці твердої ярої залежно від мінеральних добрив та мікробіологічних препаратів в умовах Лівобережного Лісостепу (2019)
Маслійов С. В. - Вплив різних видів мінерального живлення на ріст і розвиток ячменю ярого в зоні Степу України, Коржова Н. О., Ярчук І. І., Люклянчук В. Ф. (2019)
Подгаєцький А. А. - Уміст сухої речовини в бульбах потомства від беккросування та схрещування сортів картоплі, Коваленко В. М., Гнітецький М. О. (2019)
Маренич М. М. - Особливості управління врожайністю кукурудзи в умовах нестійкого зволоження, Капленко В. О., Коба К. В., Голуб О. Р. (2019)
Лихочвор В. В. - Вплив норм висіву гороху на елементи структури та врожайність зерна, Андрушко М. О. (2019)
Ляшенко В. В. - Вплив азотних добрив на урожайність та якість насіння сої, Лотиш І. І., Тараненко А. О., Крикунова В. Ю., Кундиус К. О. (2019)
Тараненко С. В. - Агроекономічна ефективність різних способів основного обробітку ґрунту на посівах кукурудзи, Чайка Т. О., Тюпка Я. М. (2019)
Поспєлов С. В. - Оцінка біологічної активності фітолектинів пшениці озимої, Чеботарьова Л. В., Поспєлова Г. Д., Корнієнко А. О. (2019)
Писаренко П. В. - Використання експертних методів у системі управління сферою поводження з твердими побутовими відходами регіону, Самойлік М. С., Диченко О. Ю., Добровольська Ю. В., Губченко О. М. (2019)
Гловин Н. М. - Екологічний моніторинг забруднення ґрунту прискладської території непридатних та заборонених до використання хімічних засобів захисту рослин Тернопільської області, Павлів О. В. (2019)
Колєснікова Л. А - Реакція сільськогосподарських рослин на забруднення ґрунту нафтою, Галицька М. А., Піщаленко М. А., Бараболя О. В., Чубук Д. І., Литвишко О. А. (2019)
Зимароєва А. А. - Просторовий взаємозв'язок властивостей ґрунту та урожайності кукурудзи, Писаренко П. В. (2019)
Мартишук Т. В. - Стан імунної системи поросят за дії кормової добавки "БУТАСЕЛМЕВІТ-ПЛЮС", Гутий Б. В., Халак В. І., Стадницька О. І. Тодорюк В. Б. (2019)
Усенко С. О. - Новітні аспекти мінерального живлення свиней, Сябро А. С., Березницький В. І., Чухліб Є. В., Слинько В. Г., Мироненко О. І. (2019)
Шостя А. М. - Вплив гомогенату трутневих личинок на прооксидантно-антиоксидантний гомеостаз у свинок у період статевого дозрівання, Ємець Я. М., Кузьменко Л. М., Мороз О. Г., Ступарь І. І. (2019)
Степченко Л. М. - Вплив речовин гумінової природи на якість спермопродукції у кнурів-плідників під час теплового стресу, Павлова І. В., Шостя А. М., Галузіна Л. І., Кравченко О. І., Маслак М. М. (2019)
Звенігородська Т. В. - Хронічний гінгівостоматит свійських котів, Худолій І. В. (2019)
Щербакова Н. С. - Вплив токсичних елементів на органолептичні показники молока, Максимова Ю. Ю. (2019)
Палій А. П. - Бактерицидні властивості засобу "DOROSEPT SUPER" щодо мікобактерій, Завгородній А. І., Бондарчук А. О. (2019)
Богатко Н. М. - Токсико-біологічна оцінка м'яса забійних тварин за умови оброблення мийно-дезінфікуючими засобами при виробництві та обігу (2019)
Голопура С. І. - Вплив нативних ліпосом та препарату "Мембраностабіл" на експресію білків плазмолеми ентероцитів телят під час формування колострального імунітету, Цвіліховський М. І. (2019)
Сапко С. А. - Дослідження щодо ефективності використання кормових добавок для собак та кішок (2019)
Кручиненко О. В. - Ефективність акарицидних препаратів у хворих на псороптоз кролів і їх вплив на гематологічні показники, Лісний М. О. (2019)
Прийма О. Б. - Особливості екзогенного розвитку трихурисів, виділених від домашніх кіз (Capra hircus Linnaeus, 1758), Стибель В. В., Мазур І. Я. (2019)
Постой Р. В. - Вплив кортико-вегетативних механізмів регуляції на вміст лактату, пірувату та їх співвідношення у крові свиноматок, Карповський В. І., Шостя А. М., Усенко С. О., Карунна Т. І., Шаферівський Б. С. (2019)
Юськів І. Д. - Діагностична ефективність сучасних методів копроовоскопії за амідостомозу гусей, Мельничук В. В. (2019)
Нагорна Л. В. - Поширення неоаскарозу телят в умовах фермерських господарств Сумської області, Рисований В. І. (2019)
Локес-Крупка Т. П. - Вплив раціонів на розвиток надмірної маси тіла собак порід середнього розміру, Бурда Т. Л., Цвіліховський М. І. (2019)
Орленко Н. С. - Особливості використання засобів machine learning під час ідентифікації подібних сортів рослин (на прикладі Lactuca sativa L. var. сapitata), Лещук Н. В., Симоненко Н. В., Таганцова М. М., Стадніченко О. А. (2019)
Романяк В. І. - Дослідження токсичності відпрацьованих газів дизельних двигунів при деактивації частини циліндрів, Келемеш А. О., Горбенко О. В. (2019)
Лапенко Г. О. - Вплив якості садіння коренеплодів на врожайність насіння цукрових буряків, Лапенко Т. Г., Маренич М. В., Кузьменко О. І. (2019)
Радишевська О. Р. - Європеїзація права та інші концепти правового дискурсу: співвідношення понять (2019)
Кругова С. С. - Наукова інтерпретація забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні (2019)
Пилипчук Н. П. - Проблеми забезпечення конституційного права людини й громадянина на відпочинок в Україні (2019)
Киризлієв О. Ф. - Сучасний стан нормативно-правового забезпечення працівників фінансових установ в Україні (2019)
Парінов А. Б. - Ознаки гарантійних виплат у трудовому праві (2019)
Танько А. В. - Людиноцентриська концепція взаємодії Національної поліції з громадянами (2019)
Яковлєв П. О. - Суб'єкти військового управління як інституції забезпечення інформаційної безпеки України (2019)
Брусакова О. В. - Адміністративно-правове забезпечення публічного порядку і безпеки на авіаційному транспорті (2019)
Гусейнов І. В. - Стадії і елементи механізму реалізації норм фінансового права (2019)
Романенко Є. О. - Правові аспекти середньострокового бюджетного планування з використанням програмно-цільового методу (2019)
Труба Р. М. - Компетенція Державного бюро розслідувань (2019)
Шиян О. А. - До питання суб'єктів формування та реалізації державної інноваційної політики (2019)
Колб О. Г. - Іноземне інвестування як одне із джерел наповнення бюджету Пенсійного фонду України та шляхи запобігання правопорушенням у цій сфері, Дучимінська Л. М. (2019)
Боровик А. В. - Питання кримінальної відповідальності та запобігання корупційним кримінальним правопорушенням у положеннях окремих міжнародних документів (2019)
Колб Р. О. - Сучасні законодавчі підходи, пов'язані з подоланням корупційних впливів у сфері іноземного інвестування та банківської діяльності в Україні (2019)
Чугаєвська А. В. - Процесуальний порядок звільнення від покарання за діяння, караність якого законом усунена (2019)
Довгий С. О. - Педагогічний досвід як результат активних і творчих пошуків в освітній царині (2014)
Лісовий О. В. - До питання проектування інформаційно-освітнього середовища малої академії наук україни: критеріальна основа й аналітика запитів і потреб (2014)
Святохо О. А. - Концептуальні засади організації дослідницької діяльності учнів у позашкільному навчальному закладі (2014)
Вознюк О. В. - Парадоксоведення – навчальна дисципліна нової освітньої парадигми (2014)
Коновальчук В. І. - До проблеми становлення поняття "простір освіти" (2014)
Чернецька Т. І. - Про інтеграцію в різноманітності сутнісних змістів та розмаїтості способів вияву в навчальному процесі (2014)
Стрижак О. Є. - Науково-освітній Інтернет-портал "Тарас Шевченко": онтологічний підхід, Савченко І. М. (2014)
Антас-Ящук А. - Образование как инструмент современной педагогики, Нікітін С. (2014)
Андрющенко Т. К. - Вода як об’єкт пізнання (аналіз нормативних документів дошкільної освіти) (2014)
Яременко Л. А. - Творчість дитини: теоретичні основи та особливості розвитку (2014)
Клім-Клімашевска А. - Формирование основ здорового образа жизни в дошкольном образовании (2014)
Павлюк Р. О. - Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища (2014)
Монастырева Т. А. - Модель технологии воспитания моральных качеств младших школьников (2014)
Щелкунова О. В. - Повышение индивидуальных достижений младших школьников в обучении через активизацию познавательной деятельности, Монастырева Т. А. (2014)
Нікітіна О. О. - З історії розвитку проблеми мотивації навчальної діяльності молодших школярів (70-80-ті роки ХХ ст.) (2014)
Голодюк Л. С. - Формування навчально-дослідницьких умінь учнів у процесі колективного виконання завдань з математики (2014)
Клішевич Н. А. - Соціально-педагогічні умови формування організаційно-адаптаційних умінь підлітків у процесі особистісного становлення (2014)
Небеленчук І. О. - Дослідницька діяльність учнів у процесі вивчення билинного героїчного епосу (2014)
Шаповалов Є. Б. - Використання в навчально-дослідницьких і науково-дослідницьких роботах методик аналізу води, адаптованих до використання в загальноосвітніх школах, Шаповалов В. Б. (2014)
Мовчан С. М. - Особливості організації проектної діяльності під час навчання алгебри учнів основної школи (2014)
Еремина Л. И. - Креативное развитие студентов в процессе социализации (2014)
Гораш К. В. - Організація навчально-дослідницької роботи учнів як показник інноваційного розвитку загальноосвітньої школи, Пузіков Д. О. (2014)
Руденко І. М. - Самопізнання як важливий чинник розвитку та психологічного здоров’я особистості (2014)
Стець В. І. - Толерантність як інтегральна якість особистості підліткового віку (2014)
Харитонова И. В. - Проблемы и перспективы организации научно-исследовательской деятельности студентов (2014)
Синицын И. С. - Система статистических методов в профессиональной подготовке студентов, Тихомиров С. А., Трошина Т. Л., Кузнецова И. В. (2014)
Лук’янова С. М. - Формування професійної готовності майбутніх вчителів математики до організації навчально- дослідницької діяльності учнів з використанням засобів інформаційно-освітнього простору (2014)
Кузнецова И. В. - Моделирование процесса обучения студентов- математиков элементам алгебраической геометрии в сетевом сообществе посредством фундирования понятия "векторное расслоение", Тихомиров С. А. (2014)
Нагорнова А. Ю. - Методика коррекции психических состояний учащихся в общеобразовательной школе (2014)
Стахів М. О. - Комунікативно-прагматична основа навчання української мови в педагогічному коледжі (2014)
Антас-Ящук А. - Социотерапия – суть, формы и эффективность воздействия на примере социотерапевтических дневных комнат в Польще (2014)
Назарук С. - Функционирование ребенка с аутизмом в группе ровесников в государственном дошкольном учреждении, Нікітін С. (2014)
Дорошенко О. М. - Особливості мовленнєвого розвитку школярів із порушеннями слуху (2014)
Лепеха Л. П. - Акмеологічний підхід до формування професійної компетентності вчителя-логопеда в умовах інклюзивного навчання (2014)
Назарук С. - Межкультурное образование как возможность интеграции детей беженцев, Коновалюк-Нікітін Е. (2014)
Гельбак А. М. - Психологічні умови соціальної адаптації підлітків в умовах перехідних процесів (2014)
Нагорнова А. Ю. - К вопросу о проблеме педагогической коррекции психических состояний учащихся (2014)
Козяр О. І. - Організація проблемно–пошукового навчання на уроках фізики (2014)
Скрипник Н. М. - Особливості викладання географії у сучасній школі (2014)
Відомості про авторів (2014)
Іванов С. В. - Декаплінг-аналіз економіки України щодо її сталого розвитку, Ватченко О. Б., Свистун К. О., Ватченко Б. С., Разумова Г. В. (2020)
Сівова Т. Ю. - Міжнародне наукове співробітництво України: періодичні видання НАН України в світових наукометричних базах (2020)
Дорогань-Писаренко Л. О. - Особливості аналізу ефективності впровадження технологічних інновацій в сільському господарстві, Єгорова О. В., Панченко І. Г. (2020)
Забулонов Ю. Л. - Система автоматизованого оперативного контролю радіаційної обстановки швидкого реагування на базі літального апарату, Буртняк В. М., Одукалець Л. А. (2020)
Fialko N. M. - Study of Heat-Recovery Systems for Heating and Moisturing Combustion Air of Boiler Units, Navrodska R. O., Gnedash G. O., Presich G. O., Shevchuk S. I. (2020)
Сєнькін В. С. - До питання вибору методу оптимізації параметрів керованого об’єкта, Сюткіна-Дороніна С. В. (2020)
Хохлов А. В. - Розробка біосорбційних композитів деструктивного типу для очищення ґрунтів, забруднених пестицидами, Хохлова Л. Й., Титаренко М. В. (2020)
П’ятчаніна Т. В. - Патентно-інформаційний пошук як сучасний інструмент досліджень у галузі медико-біологічних наук, Огородник А. М., Васильєв О. В., Чьочь В. В. (2020)
Blahuta R. I. - Transfer of 3D Scanning Technologies Into the Field of Criminal Proceedings, Blikhar V. S., Dufenіuk O. M. (2020)
Краус Н. М. - Цифровий кубічний простір як нова економічна доповнена реальність, Краус К. М., Андрусяк Н. О. (2020)
Наші автори (2020)
Правила для авторів (2020)
Title (2019)
Contents (2019)
AUgbaka M. - Economic Development, Foreign Aid and Poverty Reduction: Paradigm in Nigeria, Awujola A., Shcherbyna T. (2019)
Lopez B. S. - Blockchain Technology Facing Socioeconomic Challenges. Promise versus Probability, García D. I., Alcaide A. V. (2019)
Toqueer S. - Geopolitics of International Relations, Ethnic Polarization and Internal Conflict (2019)
Nirea G. - Determinants of Mangoes and Red Peppers Market Supply in Ahferom and Kola-Tembien Districts of Tigray Region, Northern Ethiopia, Semie N., Goshu D. (2019)
Voronkova O. - Social Integration As A Direction For Humanization Of Economic Relations And Improvement Of Social Welfare, Hordei O., Barusman A. R. P., Ghani E. K. (2019)
Sanaulla H. S. - Coverage of Environmental Issues in Local Dailies of Chattogram Centering World Environment Day, Pryanka D. P. (2019)
Chanceline B. N. - Land Grabbing And Its Impact On Food Security In Sub-Saharan Africa (2019)
Akhondzadeh A. - The Analysis of the Factors Affecting the Implementation of Virtual R&D in Iranian Tile and Ceramic Companies Using Structural Equation Modeling Approach (2019)
Bhandari M. P. - Sustainable Development: Is This Paradigm The Remedy of All Challenges? Does Its Goals Capture The Essence of Real Development and Sustainability? With Reference to Discourses, Creativeness, Boundaries and Institutional Architecture (2019)
He Shuquan - Competition among China and ASEAN-5 in the US Market: A New Extension to Shift-Share Analysis (2019)
Saluk A. P. - Development of branding in modern conditions of management (2020)
Tutova A. S. - The definition of "top-manager" and his main functions (2020)
Богданов Р. І. - Удосконалення організаційної структури служби економічної безпеки підприємства (2020)
Галгаш Р. А. - Організація взаємодії інституцій щодо побудови публічного діалогу та комунікації для забезпечення сталого регіонального розвитку в умовах постконфліктної трансформації (досвід Луганської області), Семененко І. М., Борова Г. О., Литовка Я. О. (2020)
Зима О. Г. - Трансформації глобальної міграції населення, Афанасьєва О. М., Родіонов С. О., Кошарна В. В., Станкова А. О. (2020)
Івченко Ю. А. - Теоретичні засади забезпечення потенціалу економічної безпеки підприємства в умовах гібридних загроз та постконфліктної трансформації (2020)
Клюс Ю. І. - Визначення місця і ролі внутрішнього аудиту в системі внутрішнього контролю підприємств в умовах конкуренції, Іжболдіна А. В. (2020)
Крамчанінова М. Д. - Стан кадрового забезпечення в контексті активізації інноваційного розвитку регіону, Швець Н. В., Паничок М. Ю. (2020)
Овчаренко Є. І. - Формування стратегічного мислення як професійної компетентності працівників органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах, Держак Н. О., Білоус Я. Ю. (2020)
Птащенко О. В. - Концепція "м'якої сили" в ФРН: інтерпретація та реалізація, Литовченко І. В., Григорова Ю. В. (2020)
Тищенко В. В. - Впровадження грошово-кредитної політики в Україні, Тищенко О. І., Тищенко О. В. (2020)
Ткаченко Н. Е. - Мотиваційне забезпечення соціальної відповідальності державних службовців, Дрожжин Д. Ю. (2020)
Атаманчук П. - Инновации в научно-методическом обеспечении качества обучения будущего педагога, Атаманчук В. (2015)
Бабчук Л. - Особливості викладання медичної хімії студентам медичного коледжу (2015)
Бєлан Г. - До проблеми розвитку українського культурно-освітнього руху другої половини ХІХ століття: національний концепт (2015)
Білик О. - Мистецька підготовка іноземних громадян у Харківській державній академії культури, Єрошенко О. (2015)
Бурдейна Н. - Впровадження принципів фундаментальності і професійної спрямованості у навчанні фізики майбутніх фахівців будівельної галузі, Петруньок Т. (2015)
Вайло К. - Соціально-економічні передумови формування комплексу дидактичних методів у 1941 – 1945 рр. (2015)
Васаженко Н. - Практичні аспекти використання інформаційних технологій в процесі підготовки майбутніх фахівців-економістів у вищих навчальних закладах (2015)
Василенко С. - Застосування індивідуалізованих методик навчання фізики студентів педагогічних університетів (2015)
Величко С. - Поєднання реального і віртуального експериментів у вивченні фізичних основ рідких кристалів у школі, Неліпович В. (2015)
Величко С. - Розвиток фізичного практикуму засобами інформаційно-комунікаційних технологій, Слободяник О. (2015)
Візнюк В. - Особистісний компонент у структурі професійної надійності майбутнього керівника навчального закладу (2015)
Гнатюк О. - Методика формування предметної компетентності з фізики учнів 7 класу (2015)
Григоренко Т. - Роль освітньо-комунікативного середовища ВНЗ у підготовці майбутніх вчителів-філологів (2015)
Грудинін Б. - Принципи реалізації педагогічної моделі розвитку дослідницької компетентності старшокласників у процесі навчання фізики (2015)
Гур’євська О. - Дидактичні вимоги до розробки навчально-методичного комплексу з фізики в вищому технічному навчальному закладі (2015)
Декарчук М. - Реалізація проектно-технологічного підходу до формування навчально-пізнавальних компетенцій учнів з фізики засобами шкільного підручника (2015)
Дяченко-Богун М. - Основні характеристики професійної компетентності майбутніх учителів природничих дисциплін щодо реалізації здоров’язбережувальних технологій у закладах освіти (2015)
Заболотний В. - Завдання сертифікаційної роботи з фізики ЗНО–2015 з позицій фізичної науки та дидактики фізики (2015)
Ігнатюк Б. - Ідентифікація порушника державного кордону в службовій діяльності інспектора прикордонної служби (2015)
Калько І. - Теоретико-методологічні аспекти гендерної освіти та виховання підростаючого покоління (2015)
Карнаух Л. - Вплив батька на гендерне виховання хлопчиків в українській етнопедагогіці (2015)
Кириленко К. - Інноваційне спрямування сучасних методик викладання філософії у вищій школі (2015)
Коломієць І. - Лінгвостилістичний аспект дослідження тексту як невід’ємна складова фахової підготовки майбутнього вчителя-філолога (2015)
Корнєва З. - Реалізація професійно орієнтованої іншомовної комунікативної компетентності як провідний принцип системи викладання іноземної мови у технічному ВНЗ (2015)
Кремешна Т. - Організація рефлексивного середовища у процесі фахової підготовки майбутніх учителів музики (2015)
Кушнір Т. - Формування граматичної компетентності під час вивчення складносурядного речення у ЗНЗ (2015)
Латуша Н. - Модель формування професійної мобільності майбутніх агрономів (2015)
Левицька-Сосімович І. - Організаційно-педагогічні умови підготовки майбутніх учителів технологій до навчання учнів основам аграрного виробництва (2015)
Ляшенко О. - Тест загальної навчальної компетентності: новий погляд на стару проблему (2015)
Майданик О. - Громадянське виховання майбутнього вчителя: історія і сучасність (2015)
Малишевська І. - Сутність поняття "інклюзія" в освітньому просторі України (2015)
Мамчур Є. - Соціально-гуманітарні дисципліни як чинник формування профільних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови (2015)
Мартинюк М. - Теоретичні і методичні засади інтегрування фізичних і астрономічних знань в змісті загальної природничої освіти (2015)
Маслова С. - Проблемно-ситуативний підхід до навчання майбутніх виноробів іншомовного писемного діалогічного та усного презентаційного мовлення (2015)
Микитенко В. - Формування мовної особистості студентів багатопрофільних коледжів під час вивчення синтаксису (2015)
Мисліцька Н. - Знаннієва компонента як основа компетентнісного підходу в методичній підготовці студентів (2015)
Нікітіна А. - Характеристика національно-мовної особистості вчителя-словесника (2015)
Осадченко І. - Проблема формування вмінь самостійної навчальної діяльності студентів у психолого-педагогічному дискурсі (2015)
Павлишина Н. - Формування особистісного компоненту готовності майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності у закладах соціального обслуговування людей похилого віку (2015)
Побірченко Н. - Просвітницько-педагогічна діяльність громадських організацій кінця ХІХ – початку ХХ століття, Березівська Л., Кравченко О., Войтова Л. (2015)
Погромська Г. - Проблемні питання методики викладання дисципліни "інженерія програмного забезпечення" на спеціальності "інформатика", Махровська Н. (2015)
Подопригора Н. - Реалізація методичної системи навчання математичних методів фізики у педагогічних університетах (2015)
Прибора Р. - Проект Берлінського університету Бейме-Енгеля (2015)
Садовий М. - Деякі проблеми методики навчання мікросвіту (2015)
Сільвейстр А. - Використання структурно-логічних схем на заняттях з фізики у майбутніх учителів хімії і біології за допомогою комп’ютерно-орієнтованих технологій навчання (2015)
Стецик С. - Дистанційний навчальний курс "оптика" як засіб підвищення ефективності підготовки майбутніх учителів фізики (2015)
Терещук С. - Методична система формування предметної компетентності старшокласників з квантової фізики (2015)
Тернюк М. - Організаційне та смислове реформування інженерної освіти, Шандиба О. (2015)
Ткаченко І. - Інтегративний підхід до формування світоглядних компетенцій у майбутнього вчителя астрономії (2015)
Хитрук В. - Синергетичний підхід як засіб фундаменталізації фахової підготовки майбутніх учителів природознавства у процесі вивчення фізики і астрономії (2015)
Худзей О. - Спеціалізована школа з поглибленим вивченням іноземних мов: суть, завдання, особливості діяльності (2015)
Цзиншен Х. - Конфуций – основатель китайской педагогической мысли (2015)
Ченбай І. - Патронат як сімейна форма виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування: історико-педагогічний аналіз (2015)
Чирчик С. - Професійна підготовка майбутніх дизайнерів інтер’єру як методологічна проблема (2015)
Чорногор Н. - Формування моделі комунікативної компетентності менеджера в процесі професійної підготовки (2015)
Шевчук Т. - Організація освітньо-культурної діяльності українців Холмщини і Підляшшя в другій Речі Посполитій (2015)
Шут М. - Авторський підручник (М. І. Шут, М. Т. Мартинюк, Л. Ю. Благодаренко) як інноваційна методична система навчання фізики у 7 класі, Благодаренко Л., Мартинюк М. (2015)
Ягоднікова В. - Мотивування педагогів до інноваційної виховної діяльності (2015)
Яцько О. - Використання міжпредметних зв’язків у навчанні курсу "Інформатика" для студентів економічних спеціальностей (2015)
Агаркова Н. - Вплив передових громадських діячів на розвиток початкової ланки освіти у Східноукраїнському регіоні (друга половина XIX – початок XX ст.) (2015)
Бєлкіна С. - Методичний супровід формування дослідницької компетентності майбутніх інженерів-машинобудівників у процесі викладання хімії (2015)
Бикова В. - Щодо проблеми конкурентоздатності фахівців (2015)
Білецька І. - Застосування студентами навчальних стратегій під час вивчення теоретичних дисциплін іноземної мови (2015)
Білокопитов В. - Процес забезпечення якості вищої освіти: підготовчо-експериментальний етап становлення (2015)
Бойван О. - Формування гуманних стосунків у студентських групах на виховних годинах засобами інформаційно-комунікаційних технологій (2015)
Бойченко В. - Роль знання у формуванні педагогічного мислення майбутніх учителів (2015)
Вовк О. - Сучасні підходи до організації позааудиторної діяльності студентів вищих навчальних закладів (2015)
Волошина Г. - Термінологічна підготовка учителя початкової школи, Волошин П., Роєнко Л. (2015)
Воробйова А. - Практичні механізми продукування етично дієвого риторичного дискурсу на уроках мови в основній школі (2015)
Гелета О. - Суть та особливості формування особистості у концепції християнських духовно-моральних цінностей (2015)
Горда І. - Шляхи формування у студентів мотивації до проведення моніторингу навчальних досягнень з математики (2015)
Грітченко А. - Педагогічна категорія "творча індивідуальність особистості", Іщенко Л. (2015)
Дика Н. - Якість засвоєння лінгвістичних понять учнями старшої школи – передумова формування сучасної мовної особистості (2015)
Дроздова І. - Взаємозв’язок формування мовної особистості студента ВНЗ нефілологічного профілю з розвитком професійного мовлення (2015)
Душечкіна Н. - Критерії сформованості екологічного світогляду студентів-економістів (2015)
Жакоміна Н. - Як навчити учнів шести років швидко читати: з досвіду роботи (2015)
Зброй В. - Використання сучасних педагогічних технологій при вивченні курсу "Методика формування елементарних математичних уявлень у дітей дошкільного віку" (2015)
Йовенко Л. - Осмислення понять "герой", "героїзм" у філософській думці (2015)
Казанцева Л. - Навчання дітей дошкільного віку діалогу на комунікативній основі (2015)
Коваль І. - Cтан професійної підготовки студентів педагогічного коледжу в аспекті їх правового виховання (2015)
Ковтун О. - Комунікативні якості мовлення у структурі позитивного вербального іміджу студента ВНЗ (2015)
Козир М. - Формування аргументаційних умінь учнів 5 – 7 класів у процесі інформаційно-комунікаційної діяльності: психолого-педагогічний аспект (2015)
Компаній О. - Навчання переказу тексту в 1 класі на уроках української мови (2015)
Король Т. - Структура комунікативно спрямованого тестового завдання з читання англомовної фахової літератури (2015)
Кравцова Н. - Чиказька експериментальна школа-лабораторія Джона Дьюї як феномен освітньої практики США доби прискореної індустріалізації (2015)
Криловець М. - До ювілею вченого-методиста, Браславська О. (2015)
Лещенко Г. - Саморегуляція як механізм формування професійної надійності майбутніх фахівців з аварійного обслуговування та безпеки на авіаційному транспорті (2015)
Личук А. - Професійна ідентичність майбутніх авіадиспетчерів як психолого-педагогічна проблема (2015)
Луценко О. - Психолого-педагогічні проблеми формування мотивації учбової діяльності (2015)
Марченко О. - Формування акме-особистості майбутнього військового фахівця в освітньому середовищі вищого військового навчального закладу (2015)
Маслюк К. - Діагностика культури особистісного самовизначення студентів у процесі формувального експерименту (2015)
Микитенко В. - Моделювання мовної особистості на засадах синергетичного підходу (2015)
Мосьпан Н. - Англомовна вища освіта в Європейському Союзі (2015)
Назаренко Н. - Вивчення літератури в контексті культури (2015)
Нємцова Н. - Гуманістичний підхід до виховного процессу та аспекти виховної системи ВНЗ (2015)
Новаківська Л. - Вплив ідей О. Потебні на викладання літератури в др. пол. ХІХ – на поч. ХХ ст. (2015)
Огринчук О. - Рольова гра як засіб оптимізації і стимуляції процесу навчання української мови як іноземної (2015)
Осадченко І. - Психодидактичні особливості суб’єкт-суб’єктної взаємодії у процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами сучасних технологій навчання (2015)
Паладьєва А. - Проблема викладання латинської мови на факультетах філології у вищій школі (2015)
Перхайло Н. - Роль професійного портфоліо у фаховій підготовці та становленні студенті (2015)
Піскурська Г. - Комплекс вправ з розвитку професійної плюрилінгвальної компетентності майбутніх менеджерів зовнішньоекономічної діяльності (2015)
Рева Т. - Стан і перспективи удосконалення навчання хімії студентів фармацевтичного факультету національного медичного університету імені О. О. Богомольця (2015)
Самойлов А. - Інтеграція групових та індивідуальних форм впливу на підлітків у процесі педагогічної профілактики девіантної поведінки (2015)
Сасюк З. - Особливості застосування методу розрізів в процесі навчання студентів інженерній графіці (2015)
Середа Н. - Розвиваємо зв’язне мовлення в учнів початкових класів на уроках української мови: із досвіду роботи (2015)
Сі Даофен - Структурні особливості співацького навчання студентів інститутів мистецтв з використанням інноваційних технологій (2015)
Федорченко Т. - Вплив стану здоров’я дітей старшого дошкільного віку на їх поведінкові прояви (2015)
Христенко О. - Використання ґендерно збалансованого матеріалу під час викладання історії України (2015)
Цзян Лібінь - Структура суб’єктно-творчої активності студентів інститутів мистецтв педагогічних університетів (2015)
Чжау Лі - Поняття "інтерпретаторська компетентність" у сучасному музично-педагогічному дискурсі (2015)
Шарата Н. - До питання організаційної структури управління інноваційно-педагогічною діяльністю у ВНЗ (2015)
Щербакова О. - Духовний потенціал ціннісно зорієнтованої риторики у формуванні риторичного ідеалу сьогодення: сутність і завдання (2015)
Абрамчук О. - Мовленнєва підготовка студентів ВНЗ як окремий компонент підготовки фахівця (2015)
Акульшина Л. - Психолого-педагогічні умови формування у студентів мотивації до навчальної діяльності (2015)
Артюшин Г. - Сучасні вимоги до змісту та результатів освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах України (2015)
Бєлова Ю. - Проектувальна діяльність як складова професійної діяльності майбутнього інженера (2015)
Блудова Ю. - Генезис педагогічних ідей формування поняття "естетичний смак" у філософській та психолого-педагогічній літературі (2015)
Бойчевська І. - Особливості вивчення іноземних мов у немовних вищих навчальних закладах України (2015)
Борисенко В. - Роль функціонального стилю при дидактичному проектуванні практичних навчальних занять, Борисенко Д. (2015)
Бурчак Л. - Вивчення явища поліплоїдії у рослин під час навчально-польової практики студентів з генетики, Мигун М. (2015)
Бусленко О. - Становлення і розвиток підготовки фахівців дизайнерського профілю у вищих навчальних закладах (2015)
Василенко О. - Інноваційні технології та методи навчання управлінських кадрів закладів ресторанного господарства (2015)
Гагарін М. - Морально-етичне виховання майбутніх менеджерів освіти (2015)
Голубнича Л. - Писемні джерела педагогічної історіографії: питання класифікації (2015)
Грищенко Т. - Естетичне виховання як необхідна умова універсалізації духовної культури особистості молодшого школяра (2015)
Грітченко А. - Формування інноваційних знань, інноваційного способу мислення та інноваційності особистості студента в інноваційно-діяльному середовищі вищого навчального закладу, Кириленко К. (2015)
Дубовик Л. - Формування вмінь з використання методів математичної статистики у майбутніх інженерів-педагогів, Кострицький В. (2015)
Іщенко С. - Аксіологічний аспект професійної підготовки майбутніх офіцерів до виховної роботи (2015)
Калабська В. - Використання фольклорного компоненту при підготовці майбутніх учителів в УДПУ імені Павла Тичини (2015)
Карелова Г. - Організація і результати експериментально-дослідної роботи з виховання оптимістичного ставлення до життя у старших підлітків у позаурочній діяльності (2015)
Клєба А. - Формування інформаційно-комунікативної культури майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів (2015)
Коберник О. - Виховний потенціал студентського самоврядування у формуванні особистості майбутнього педагога (2015)
Короленко В. - Пошук можливостей підвищення єфективності морального формування дітей в сучасному суспільстві (2015)
Косяк І. - Формування професійної компетентності майбутніх інженерів-педагогів за профілем технологія виробів легкої промисловості під час виробничої технологічної практики (2015)
Куліш Р. - Інтерактивні підходи до організації педагогічної практики студентів у вищих навчальних закладах (2015)
Курчій О. - Історичний аспект розвитку писанкарства у дослідженнях сучасних педагогів, Яценко К. (2015)
Лисак Г. - Організація музично-виховної роботи на заняттях з хорового классу, Вишневецька Л. (2015)
Лисак Л. - Формування цілей навчання майбутніх кулінарів засобами етнокультурних традицій (2015)
Лихолат О. - Фактори формування виробів дизайну в системі підготовки педагога професійної освіти (2015)
Майба О. - Професійна майстерність сучасного регента дитячого церковного хору (2015)
Малихін А. - Теоретичні основи використання дистанційного навчання у методичній підготовці майбутніх вчителів технологій (2015)
Малихін В. - Дослідження професійної компетентності студентів комп’ютерного профілю в галузі безпеки інформаційних систем (2015)
Малишевська І. - Право на освіту дітей з особливими освітніми потребами в Законі України "Про дошкільну освіту" (2015)
Назаренко Т. - Методика використання навчально-методичного програмованого засобу для навчання географії в школі, Браславська О. (2015)
Нищак І. - Діалектичний підхід як методологічна основа проектування методичної системи навчання інженерно-графічних дисциплін майбутніх учителів технологій (2015)
Онищенко С. - Застосування ІКТ при викладанні дисциплін циклу машинознавства під час підготовки майбутніх учителів технологій, Вертипорох Д. (2015)
Пироженко П. - Види оцінювання навчальних досягнень учнів в українській школі (2015)
Полішук О. - Правова компетентність як основа професійного росту майбутнього менеджера (2015)
Полякова С. - Вдосконалення процесу навчання в гуртковій роботі при вивченні деяких тем з "Основ кольорознавства" (2015)
Потієнко В. - Перспективи розвитку технологічної освіти: особливості планування варіативного курсу, Лук’янчук Т. (2015)
Рукасова С. - Актуалізація стильового рішення костюму у процесі проектування одягу (2015)
Рацул А. - Психолого-педагогічні основи профорієнтації учнів, Завітренко Д. (2015)
Руденко І. - Особливості творчої активності молодших підлітків (2015)
Семенов А. - Теоретичні засади експериментально-дослідної роботи з виховання лідерських якостей у молодших школярів засобами рухливих ігор (2015)
Силко Є. - Розвиток творчої уяви студентів спеціальності "образотворче мистецтво" педагогічних вузів на заняттях з композиції (2015)
Сичікова Я. - Теоретико-методичні аспекти впровадження інноваційних технологій в освітній процес при підготовці учителя технологій, Ковачов С. (2015)
Скварок М. - Структурно-функціональна модель професійної підготовки майбутніх інженерів-педагогів до проектування одягу засобами інформаційних технологій (2015)
Сльоза Н. - Вплив когнітивного підходу на формування самостійних умінь учнів у процесі навчання фізичної географії (2015)
Сторонська О. - Культурологічний підхід до освіти і виховання в науково-педагогічній спадщині Т. Літта (2015)
Тарарак Н. - Процес формування "ціннісних орієнтацій" студентів вищих навчальних закладів мистецького профілю України радянського періоду (2015)
Тур О. - Системний підхід до формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців із документознавства та інформаційної діяльності (2015)
Ушмарова В. - Суб’єктність як методологічний принцип формування готовності вчителів початкової школи до роботи зі здібними учнями, Каданер О. (2015)
Федоренко Ю. - Методичні основи формування пізнавальних умінь учнів 6–8 класів процесі навчання географії (2015)
Федосова І. - Кадрове забезпечення вищих закладів інженерно-технічної освіти (кінець ХІХ – початок ХХ століття) (2015)
Хрипун Д. - Способи поліпшення навчання учнів у педагогічних переконаннях Василя Дмитровича Сиповського (2015)
Цина В. - Педагогічні технології індивідуалізації майбутніх учителів та її фіксації в освітньо-професійній діяльності (2015)
Чекан О. - Інформатичне мікровикладання як метод формування професійної компетентності майбутніх вихователів дітей дошкільного віку засобами комп’ютерних технологій (2015)
Шандиба О. - Особливості парадигми освітньої системи галузевого підпорядкування для промисловості (2015)
Шевченко А. - Особливості функціонування дизайн-освіти у світі (2015)
Шикиринська О. - Діагностика стану сформованості громадянської активності студентів, Войчун О. (2015)
Юрженко В. - Методичне забезпечення реалізації електронних освітніх ресурсів (2015)
Ягупець С. - Педагогічні підходи до формування проектно-технологічної компетентності майбутнього учителя технологій (2015)
Яценко Т. - Основні тенденції становлення та розвитку методики навчання літератури в школі радянського періоду (20 – 30 рр. ХХ ст.) (2015)
Авраменко О. - Соціалізація дошкільника крізь призму педагогічних поглядів Марії Монтессорі (2014)
Албул І. - Роль Володимира Науменка у діяльності "Київського товариства грамотності" (2014)
Балдинюк О. - Становлення молодіжного руху в Україні крізь призму історико-педагогічних досліджень (2014)
Біла О. - До питання про введення навчальних тренінгів у поетапний процес професійної підготовки майбутніх фахівців соціономічної сфери (2014)
Біліченко П. - Участь членів родини українських меценатів Терещенко у діяльності громадських просвітницьких організацій у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. (2014)
Бикасова С. - Взаємодія дитячих громадських організацій з соціально-педагогічними службами школи як засіб формування національної свідомості (2014)
Бойко Ю. - Шляхи формування ціннісного ставлення до здоров’я та здорового способу життя у студентської молоді (2014)
Бойко Я. - Моніторинг сформованості екологічної культури вітчизняних та американських старшокласників (2014)
Будник О. - Педагогічний аналіз змісту понять "соціалізація" і "виховання" (2014)
Войтова Л. - Санкт-Петербурзьке педагогічне товариство: історія становлення (2014)
Герасименко О. - До історії створення інституту попечительства в середніх навчальних закладах (ХІХ – початок ХХ століття) (2014)
Голуб Н. - Психологічний тренінг як засіб корекції мовлення у дітей з мовленнєвими порушеннями (2014)
Дудник Н. - Формування економічної компетенції дошкільників як психолого-педагогічна проблема (2014)
Загородня Л. - Інноваційні педагогічні технології як засіб формування фізкультурно-оздоровчої компетентності майбутніх вихователів дошкільних навчальних закладів, Барсуковська Г. (2014)
Зайцева Л. - Оцінка ефективності оволодіння об’єктами довкілля дітьми старшого дошкільного віку (2014)
Зданевич Л. - Використання освітніх інтернет-ресурсів у процесі підготовки майбутніх вихователів до роботи з дошкільниками (2014)
Кабанова О. - Дитячий рух та його значення в педагогічній спадщині Івана Соколянського (1889–1960) (2014)
Кобрюшко О. - Загальні засади формування природоохоронних інтересів студентів природничих факультетів під час проведення навчально-польової практики (2014)
Коваль О. - Розвиток педагогічної майстерності майбутніх викладачів економічних дисциплін в умовах аспірантури (2014)
Козубцов І. - Теорія та практика розвитку методологічної компетентності в аспірантів: аналіз науково-педагогічної літератури (2014)
Колесниченко Н. - Застосування активних та інтерактивних методів у процесі модернізації професійної підготовки бакалаврів романо-германської філології (2014)
Корінна Г. - Особливості професійної підготовки вихователів до статево-рольової соціалізації дошкільників (2014)
Корнієнко Т. - Питання організації дозвіллєвої діяльності школярів у роботі дитячих громадських організацій другої половини ХІХ – початку ХХ століття (2014)
Кочубей Т. - Антропоцентричний вимір у творчому доробку Григорія Сковороди (2014)
Кравченко О. - Пролеткульт у системі державного управління культурно-просвітницькою діяльністю (20–30 рр. ХХ ст.) (2014)
Левків С. - Значення громадського екологічного руху у формуванні світогляду підростаючого покоління (2014)
Любченко І. - Розвиток логічного мислення у старших дошкільників як запорука успішного навчання і виховання (2014)
Малишевська І. - Сучасні тенденції розвитку корекційної освіти в Україні (2014)
Матвіїв-Лозинська Ю. - Розвиток компетентності викладачів-кураторів як складова процесу підвищення кваліфікації у вищому навчальному закладі туристичного профілю (2014)
Мисловська С. - Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні дисципліни "Медична інформатика" (2014)
Моісеєва О - Необхідність застосування інтерактивних технологій у вищих навчальних закладах України (2014)
Новіцька І. - Огляд існуючих класифікацій педагогічних задач (2014)
Онофрійчук Л. - "Case study" у підготовці майбутніх фахівців дошкільної освіти (2014)
Павленко О. - До історії розвитку феномену "педагогічна культура вчителя" (2014)
Павловська В. - Аналіз впровадження гендерного підходу в систему освіти в працях польських дослідників (2014)
Петренко М. - Розвиток комунікативно-регулюючої спроможності як один з напрямів у роботі з формування концертмейстерських інтерпретаційних умінь (2014)
Перфільєва М. - Діяльність українських громадських організацій та осередків, спрямованих на соціалізацію осіб з обмеженими можливостями в Україні (2014)
Поліщук О. - Дороговкази Василя Сухомлинського: заповіді педагогу (2014)
Рацул О. - Психологічні засади системного розвитку інформаційної культури майбутніх соціальних педагогів (2014)
Руднєва І. - Вплив громадських рухів на розвиток вищої гуманітарної освіти Франції: історичний аспект (2014)
Русакова Л. - Вплив творчості Тараса Шевченка як художника на перспективи підвищення ефективності художньої освіти на Черкащині (2014)
Савельєв М. - Наступність як важливий чинник фахової підготовки майбутніх вчителів технологій (2014)
Семчук С. - Медіасоціалізуючий вплив комп’ютерних технологій на молоде покоління (2014)
Cкрипник Н. - Особливості впливу різних видів мистецтва на розвиток гуманних почуттів у дошкільників (2014)
Степанова Т. - Роль змісту освіти у формуванні мовної особистості дитини-дошкільника (2014)
Суятинова К. - Соціально-педагогічний супровід соціалізації дітей дошкільного віку в сім’ях розлучених батьків: теоретичні аспекти (2014)
Таран І. - Організація підготовки майбутніх вихователів до застосування інформаційно-комунікаційних технологій в умовах ДНЗ (2014)
Федорова М. - Виховання моральних цінностей у дітей дошкільного віку: діяльнісний аспект (2014)
Фурман І. - Вдосконалення педагогічної підготовки викладачів математики на матеріалах журналу "Вістник дослідної фізики та елементарної математики" (2014)
Хомишак О. - Теоретична підготовка студентів-філологів до викладання іноземної мови у вищій школі (2014)
Павшук К. О. - Нові підходи до проведення передвиборної агітації в Україні: аналіз Виборчого кодексу України (2020)
Палюх А. Я. - Правовий статус суб'єктів державно-правового регулювання сфери фізкультури і спорту: теоретичні та конституційно-правові аспекти (2020)
Самбор М. А. - Особливості юридичної термінології у формулюванні поняття права на свободу мирних зібрань (2020)
Бережний О. І. - Втручання в приватне спілкування особи під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій: проблемні питання, Чубарь С. С. (2020)
Вуйма А. Г. - Поняття, сутність та форми спеціальних знань, що використовуються під час розслідування вбивств (2020)
Городецька М. С. - Забезпечення ефективності кримінального провадження як один із аспектів функціонального призначення предмету відання (2020)
Єрофеєв М. І. - Кримінальна відповідальність за правопорушення у сфері оцінки впливу на довкілля: питання удосконалення законодавчого регулювання (2020)
Зайцев О. В. - Проблеми кваліфікації державної зради на сучасному етапі (2020)
Любчик О. А. - "Гра слів" з тяжкими наслідками, або що таке медична допомога (2020)
Христич І. О. - Проблеми розробки методики встановлення реальних обсягів корупції в приватній сфері України (2020)
Шаповал К. А. - Криміналістична класифікація вбивств із застосуванням домашнього насильства (2020)
Берназюк Я. О. - Правові підстави звернення суб'єкта владних повноважень з позовом до суб’єкта приватного права (2020)
Бурбело О. А. - Економічна безпека регіону в системі його соціально - економічного розвитку, Патріарх Т. В., Бурбело С. О. (2020)
Коломоєць Т. О. - Універсалії "фактична ознака" та "ознака юридичного складу" в понятті адміністративного проступку, Колпаков В. К. (2020)
Комарницький В. М. - Адміністративна відповідальність за правопорушення у сфері оцінки впливу на довкілля (2020)
Попова Л. М. - Особливості адміністративно-правового регулювання діяльності суб'єктів підприємництва в умовах пандемії коронавірусу COVID-19 (2020)
Сіделковський О. Л. - Принципи формування та принципи функціонування єдиного медичного простору України: адміністративно-правовий вимір (2020)
Делія В. Ю. - Екологічна безпека як об'єкт правового забезпечення (2020)
Загоруй Л. М. - Банкрутство фізичної особи - не підприємця (2020)
Чвалюк А. М. - Щодо перспектив подальшого врегулювання порядку ввезення в Україну друкарської продукції та творів мистецтва їхніми авторами (2020)
Шатковський Я. М. - Запровадження обов'язкового медичного страхування як публічно-правовий крок до підвищення доступності медичної допомоги в Україні (2020)
Бондар В. С. - Криміналістичне дослідження 9-мм пістолета "Glock-17" (2020)
Коваленко А. В. - Криміналістична класифікація злочинів проти журналістів (2020)
Колодяжний М. Г. - Архітектурна профілактика злочинності (2020)
Перлин С. І. - Деякі напрями використання безпілотних літальних апаратів у слідчій та експертній практиці, Лозова С. М. (2020)
Плетенець В. М. - Можливості використання профайлінгу в подоланні проявів протидії розслідуванню (2020)
Семинишин М. О. - Окремі проблеми кримінальної відповідальності за злочини, пов'язані з терористичною діяльністю (2020)
Соколов О. С. - Особливості криміналістичного дослідження пістолетів та револьверів під 4-мм патрон Флобера (2020)
Розовский Б. Г. - Парадокс: Конституция сводит украинский народ к правящей элите? (2020)
Сухорольський М. - Взаємодія циліндричної оболонки з опорами змінної товщини, Рибак Т., Бабій А. (2005)
Степанов Г. - Статистична природа впливу імпульсного електричного струму на механічні властивості металів, Бабуцький А., Чижик Г. (2005)
Мініцький А. - Вплив легуючих добавок на структуру і магнітні властивості порошкових матеріалів на основі заліза, Маслюк В., Панасюк О. (2005)
Букетов А. В. - Ультрафіолетова активація фізико-хімічних процесів при формуванні епоксидних композитів (2005)
Голотенко С. М. - Вплив комплексної дії різнодисперсних наповнювачів та зовнішніх силових полів на експлуатаційні характеристики епоксикомпозитів (2005)
Яковлєва Т. - Загальні закономірності структурної перебудови конструкційних сплавів за дії циклічного навантажування (2005)
Пилипець М. - Динамічна модель процесу формоутворення ребристих гвинтових профілів, Ляшук О. (2005)
Данильченко Ю. - Забезпечення точності шпиндельних вузлів на етапі експлуатації (2005)
Іскович–Лотоцький Р. - Система підтримки прийняття рішень при проектуванні процесів обробки на технологічному обладнанні, Веселовська Н. (2005)
Кальченко В. - Модульне 3D моделювання формоутворюючих систем шліфувальних верстатів, інструментів та оброблюваних поверхонь (2005)
Дмитрів Д. - До питання вибору геометричних та кінематичних параметрів скребкового транспортера, Рогатинська Л. Р., Дудін О. (2005)
Гевко І. Б. - Дослідження кінематики переміщення вантажів гвинтовими роликовими конвеєрами, Гладьо Ю. Б., Казюка І. (2005)
Єрмак В. - Результати теоретичного дослідження коефіцієнта передавання енергії існуючих та запропонованих засобів підготовки насіннєвого матеріалу шляхом сепарування у повітряних потоках (2005)
Махмудов І. - Оцінка технологічних процесів та комплексів машин при вирощуванні ярого ячменю в нових умовах землекористування (2005)
Клендій П. - Енергозберігаюча система пневмотранспортування продукції борошномельних підприємств (2005)
Рудь В. - Аналіз механізму руйнування пористих матеріалів (2005)
Великий В. - Інформаційно-керуюча система для енергоощадних світлотехнічних установок, Андрійчук В. А. (2005)
Яворський Б. І. - Моделювання радіовипромінювань від комп’ютерно-ерґатичних систем (2005)
Мельник А. - Особливості багатоканального транскодування форматів стиснених мовних сигналів, Шевчук Р. (2005)
Карпінський М. П. - Аутентифікація у СУБД та збереження таємниці паролів, Фурманюк А. (2005)
Петренюк Л. - Побудова T-факторизацій порядку 12 для дерев з (Т) > 3, Петренюк А. (2005)
Марченко Б. - Обґрунтування математичної моделі газонавантажень, Мулик Н., Фриз М. Є. (2005)
Приймак М. - Умовно періодичні випадкові процеси із змінним періодом, Боднарчук І., Лупенко С. А. (2005)
Міца О. - Математичне моделювання впливу дисперсії на спектральні характеристики оптичних фільтрів на прикладі матеріалу CDP2, Фекешгазі І. (2005)
Буняк А. - Побудова математичної моделі процесу кристалізації, Рудик Ю. (2005)
Громик А. - Математичне моделювання нестаціонарних температурних полів в тонкій циліндрично-ізотропній пластині у вигляді необмеженого кільчастого сектора (2005)
Вальковський В. - Оптимізація технологічних процесів при випуску поліграфічної продукції шляхом розпаралелювання, Рак Ю., Кухта М. (2005)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського