Шароді Ю. В. - Реалізація нової освітньої парадигми "навчання упродовж життя" в педагогічній освіті США (2020)
Козубовський Р. В. - Міжетнічна толерантність соціального працівника в полікультурному регіоні як умова ефективної професійної діяльності (2020)
Акіншина І. М. - Стан промисловості Донбасу в періодиці регіону 1941-1943 рр. (2020)
Столярчук О. С. - Волонтерський рух як відповідь на виклик часу (2020)
Липченко Т. С. - Інфокульторологія в системі соціальних комунікацій (2020)
Столярчук О. С. - Проблема культури в умовах глобалізації (2020)
Мединська С. І. - Інтегрування розвитку глобальних навичок у навчальний процес при вивченні ділової іноземної мови студентами нефілологічних спеціальностей (2020)
Столярчук О. С. - Соціальна робота з дітьми вулиці (2020)
Гондюл О. Д. - Університети та COVID-19: чорні лебеді та сриятливі можливості (2020)
Процко С. А. - Состязательность как важний фактор развития общества (2020)
Столярчук О. С. - Соціально-правовий захист дітей від насильства в сім'ї (2020)
П’ятакова Г. П. - Компетентнісний підхід у НУШ у контексті формування ключових компетенцій європейця (2020)
Кроншталь Г. С. - Формування здорового способу життя студентів за допомогою засобів фізичного виховання (2020)
Ткемаладзе З. П. - Застосування інноваційних технологій у процесі пдіготовки майбутніх керівників гуртків естрадного вокалу (2020)
Колісник Л. О. - Особливості ставлення підлітків до власного здоров’я, Химан Г. П. (2020)
Єремія Я. І. - Функціональний стан організму школярів старших класів закладів загальної середньої освіти (2020)
Єдер О. С. - Філософія російського космізму і вчення В. І. Вернадського про біосферу, техносферу і ноосферу (2020)
Іванченко А. С. - Інклюзивне навчання: проблеми та перспективи (2020)
Бабенко В. М. - Ієрархічна структура імен Бога в трактаті Ареопагіта "Про Божествені імена" (2020)
Іванченко В. В. - Психологічні особливості формування особистісних духовних і релігійних спрямувань (2020)
Процко С. А. - Значення та роль філософії в житті людини (2020)
Мох Ю. А. - Формативне оцінювання на заняттях з іноземної мови у немовному виші, Радченко О. І. (2020)
Овчаренко О. В. - Урахування комунікативних потреб іноземних слухачів у структурі навчальних посібників з науково-природничих дисцеплін на етапі підготовнки до вступу у заклади вищої освіти, Колєчкіна І. В., Кушпіль Н. О. (2020)
Тюфтій Н. В. - Соціально-педагогічна корекція агресивності підлітків (2020)
Кучумова Н. І. - Ерготерапія та фізична терапія -нові спеціальності в українській системі реабілітаційної роботи (2020)
Малютіна Н. О. - Вплив тренінгнових занять на роботу молодих викладачив (2020)
Яковлева К. І. - Мотивація в освіті: огляд ключових теорій (2020)
Дячкова В. Б. - Психолого-методична основа розвитку метакогнітивних вмінь у процесі навчання математики (2020)
Франко Н. О. - Духовна культура українського народу (2020)
Процко С. А. - Творчість як рушійна сила прогресу людства (2020)
Шуплецова Л. Ю. - Використання комунікативних властивостей музики в сплкуванні з дітьми під час карантину (2020)
Процко С. А. - Значене волонтерства в жизни современного общества (2020)
Полицька О. М. - Ефективність використання плавання при сколіозі (2020)
Чуйко О. Д. - Роль церкви в системі торгівельних відносин Київської русі (2020)
Гулієва Ф. Р. - Історичні передумови та засади розвитку сучасної концепції патріотичного виховання в Азербайджані (2020)
Підлісна О. В. - Арт-обєкти, дизайнерські елементи та вулична скульптура - Харків креативний (2020)
Пашкова Н. І. - Гуцульська гражда (2020)
Буглак А. О. - Вплив медіа продукції на туристичну сферу (2020)
Ху Сянь - Сценічна театральна маска як один із головних носіїв культурної та історичної памяті Китаю (2020)
Чиркова Н. В. - Розвиток реставраційної справи в Національному музеї у Львові на поч. ХХ століття (2020)
Солодка Л. О. - Концепт "тлінність" у поетичному доробку А. Ґріфіуса (2020)
Носач А. М. - ЗУНР: історичний досвід державостворення (2020)
Малієнко Г. В. - Деякі аспекти психологічного підходу в роботі режисера театру-студії (2020)
Кирпита Т. В. - Втілення християнського вчення про смертні гріхи у різдвяних історіях Р. Л. Стівенсона "Маркгейм" і "Олалла" (2020)
Чжао Чженгуан - Дослідження жанрів китайської традиційної гравюри у XV-XIX століттях (2020)
Демченко В. М. - Мова як об'єкт соціально-гуманітарного розвитку українського суспільства (2020)
Сікоза Д. М. - Археологічний комплекс Червоний маяк і його перспективи як історико-культурного заповідника та туристичного об’єкта-скансена "Амадока", Линецький М. В., Дзнеладзе О. С. (2020)
Жолновач А. В. - Вокально-сценічні традиції втілення образу демона з опери Антона Рубінштейна "Демон" (2020)
Вовкодав О. Ю. - Характерні особливості категорії абстрактності як засобу лексичного збагачення мови (2020)
Солодка Л. О. - Мотиви в романі "Сто років самотності Маркеса" (2020)
Мішеніна Н. І. - З практичного досвіду використання платформи Zoom під час дистанційного навчання іноземній мові, Шеїна Л. О. (2020)
Сваричевська А. П. - Засоби вдосконалення мовнокомунікативної копетентності майбутніх офіцерів цивільного флоту, Тесліцька Г. І. (2020)
Папко С. В. - Інноваційні підходи та методи до вивчння іноземних мов (2020)
Халявка Л. В. - Особливості творчого стилю Джеймса Хедлі Чейза (2020)
Калиновська І. М. - Функціонально-просторові основи і мистецька специфіка формування інтер'єру громадських будівель (2020)
Пилипишин С. І. - Українські (малогусько-галицькі) літературно-історичні відносини кінця ХІХ століття в науковій інтерпретації (2020)
Тітенко З. М. - Фінансове забезпечення інноваційної діяльності підприємств України (2020)
Кобець Ю. В. - Особливості інтеграції ЄС і України в умовах "гібридноївійни": безпековий вимір, Міщук М. Б. (2020)
Вергун А. М. - Особливості управління економічною безпекою на підприємстві в умовах євроінтеграції (2020)
Ганзенко М. В. - Адміністративно-правова характеристика гендерної політики у органах державної виконавчої служби в України, Закрутний Д. О. (2020)
Карпінський Б. А. - Національні цінності як стратегіологічний базис виховання й формування державотворчого патріотизму нації, Мучичко К. Ю. (2020)
Тимошенко О. С. - Впровадження єдиного рахунку для податків та ЄСВ, Байрак К. С. (2020)
Рассомахіна О. А. - Особливості виконання та припинення особистих зобов'язань, пов'язаних з особою боржника (2020)
Шарко Є. І. - Впровадження інновацій банківського обслуговування в Україні (2020)
Лимар Д. І. - Особливості розвитку ринку роздрібної торгівлі (2020)
Гончаренко Т. І. - Оптимізація системи оподаткування на прикладі суб'єкта малого підприємництва (2020)
Олійник Є. О. - Підстави виникнення та перспективи розвитку в Україні інституту банкрутства фізичних осіб (2020)
Abere Ayodeji - Management of the company's competitiveness (2020)
Третяк К. В. - Страхові посередники та їх роль у реалізації страхових послуг, Коломійченко В. О. (2020)
Adams Damilola - Stages of company strategy development (2020)
Mahmoud Ben-Abdalla - Information technologies in healthcare (with the example of "Karolinska University Hospital" (2020)
Павличук Д. В. - Роль держави в управлінні ризиком у виробництві продукції сільського господарства (2020)
Брежнєва-Єрмоленко О. В. - Оподаткування страхової діяльності в Україні: теоритичний аспект, Гапоненко А. Р. (2020)
Портненко О. С. - Дія Закону про фінансовий моніторинг та зміни для клієнтів банків, Новицька Н. О., Волошина-Сідей В. В. (2020)
Березнай В. М. - Стан транспортної інфраструктури в Карпатському туристичному регіоні (2020)
Кравчук О. Ю. - Прогнозування можливостей забезпечення політичної безпеки в контексті особливостей політичної системи України (2020)
Лавриненко Л. М. - Ринок праці та освітніх послуг: виклики сучасності, Рудюк Л. В. (2020)
Грабовська В. М. - Поняття фактичних шлюбних відносин в Україні в умовах глобалізації (2020)
Маценко Ю. О. - Сутність системи адаптації персоналу в сучасних умовах (2020)
Гуцман А. О. - Вплив коронавірусу на зовнішньоекономучну діяльність країн світу (2020)
Макарова В. В. - Фунціональна роль системних обмежень у проектуванні структури сталого сільськогосподарського землекористування (2020)
Шептуха О. М. - Формування ефективної старатегії розвитку ІТ-галузі в Україні (2020)
Федорищак Х. І. - Політичні партії - актори публічної політики (2020)
Титул, зміст (2020)
Sancı A. - A case of alcohol-related emphysematous cystitis, Aydoğ E., Karaburun M. C., Süer E. (2020)
Muhammad Izzuddin Hamzan - Illicit Penile Augmentation: A Short Review in a Single Institution, Mohamad Jeremi Jeffrey, Ahmad Sukari Halim (2020)
Kolesnуk M. - Cytokines and SLPI profiles in children and adults with urinary tract infections, Driianska V., Stepanova N., Lavrenchuk O., Bagdasarova I., Poroshina T., Holod V. (2020)
Kuru M. - Technetium-99m-MIBI-SPECT for prostate cancer diagnosis, Talat Z., Sağer M. S., Demirdağ Ç. (2020)
Колесник М. - Сечова кислота та ризик порушення функції нирок у хворих на гломерулонефрит з нефротичним синдромом: попередні результати поточного одноцентрового проспективного дослідження, Степанова Н., Снісар Л., Лебідь Л., Непомнящий В., Савченко С. (2020)
Кондратюк В. Є. - Характеристика порушень мелатонінутворювальної функції епіфізу у хворих на хронічну хворобу нирок V стадії, які лікуються методом гемодіалізу залежно від клініко-демографічних показників, Петрова А. С. (2020)
Семидоцкая Ж. Д. - Почки и микробиота, Чернякова И. А., Авдеева Е. В. (2020)
Ткачук Б. В. - Оптимальний дизайн та забезпечення стабільного функціонування системи водоочищення для гемодіалізу/гемодіафільтрації, Лісовий В. М., Колесник М. О., Сокол Е. І., Томашевський Р. С., Котулевич Н. Я., Михайлюк Л. В. (2020)
Вимоги до робіт, що подаються до публікації в "Український журнал нефрології та діалізу” (2020)
Довгий С. О. - Інноваційність – важлива ознака функціонування сучасної освіти та здійснення педагогічної діяльності (2014)
Лісовий О. В. - Критерії та показники визначення рівнів сформованості в дітей дошкільного і шкільного віку навчально-дослідницьких умінь, необхідних для вияву пізнавальної самостійності в інформаційно-освітньому середовищі Малої академії наук україни (2014)
Іваницька Н. А. - Застосування методики веб-квесту для самостійного проведення учнями малої академії наук України теоретичного дослідження з фізики, Іваницька Ю. А., Чернецький І. С. (2014)
Коновальчук В. І. - До проблеми філософських засад освітнього простору (2014)
Нікітіна О. О. - Загальнонавчальні вміння та навички як предмет наукових пошуків (80-ті роки ХХ – початок ХХІ століття) (2014)
Чернецька Т. І. - Суть навчально-дослідницької діяльності в контексті організації різноспособового учіння (2014)
Ленів З. П. - Формування та розвиток інформаційно-освітнього Середовища педагогічного ВНЗ в умовах модернізації освіти (2014)
Петрова Л. Г. - Використання WIKI-технології для організації lifelong learning педагогів Сумщини, Ніколаєнко С. П. (2014)
Гагаріна Н. П. - Розвиток музичних здібностей у старших дошкільників з використанням елементів інноваційних технологій, Ємєліна Л. І. (2014)
Зайцева Л. І. - Роль експериментальної діяльності в засвоєнні наукових знань про об’єкти довкілля дітьми дошкільного віку (2014)
Водолазська Т. В. - Дослідницька стратегія навчання в освітньому середовищі початкової школи (2014)
Гончарук В. О. - Особливості розвитку творчого потенціалу дітей молодшого шкільного віку в умовах загальноосвітньої школи (2014)
Котелянець Н. В. - Дослідницька діяльність на уроках трудового навчання – джерело формування спостережливості молодших школярів (2014)
Марущак О. М. - Кримськотатарські періодичні видання для дітей: на допомогу навчальному процесу (2014)
Нагорнова А. Ю. - Проблема формирования эмпатических установок у младших школьников средствами метафоры (2014)
Павлюк Р. О. - Розвиток емоційної сфери учнів початкової школи засобами творення віртуально-навчального іншомовного середовища (2014)
Цимбалару А. Д. - Особливості моделювання освітнього простору молодших школярів в умовах варіативності організаційних форм навчання (2014)
Черняченко Л. М. - Структурно-змістовий аналіз букварів (на прикладі підручників, діючих у школах Житомирщини) (2014)
Чупріна О. В. - Психолого-педагогічний аспект використання мультимедійних технологій в сучасній початковій школі (2014)
Бузько В. Л. - Організація навчально-дослідницької діяльності учнів в основній школі як засіб формування пізнавального інтересу до фізики (2014)
Вікторіна О. М. - Матеріали до "словника степових і суміжних говірок Середнього Дніпро-Бузького межиріччя" (назви їжі та напоїв II) (2014)
Голодюк Л. С. - Формування навчально-дослідницьких умінь учнів з математики: системний підхід (2014)
Калюжна Л. Б. - Використання елементів біографічного аналізу в процесі навчально-дослідницької діяльності учнів під час вивчення творчості Василя Симоненка (2014)
Клішевич Н. А. - Соціально-педагогічні умови формування організаційно-адаптаційних умінь підлітків у процесі особистісного становлення (2014)
Небеленчук І. О. - Навчально-дослідницька діяльність учнів у процесі аналізу творів українських і російських письменників про місто Єлисаветград - Кіровоград (2014)
Омельчук С. А. - Мовна навчально-дослідницька діяльність учня в системі навчання української мови (2014)
Рибалко Л. М. - Упровадження еколого-еволюційного підходу в практику шкільного навчання біології (2014)
Савош В. О. - Моделювання як засіб формування в старшокласників умінь самостійно розв’язувати фізичні задачі (2014)
Топузов О. М. - Проблемне навчання географії як умова реалізації діяльнісного підходу (2014)
Голубовський О. В. - Науково-дослідницька діяльність учнів з особливими потребами у процесі підготовки фахівців (із досвіду роботи житомирського вищого професійного училища-інтернату) (2014)
Еремина Л. И. - Креативное развитие студентов в процессе социализации (2014)
Когут І. В. - Особливості формування професійно-педагогічної комунікативної компетентності майбутнього вчителя у контексті розвитку навчально- дослідницьких умінь учнів (2014)
Шелег Т. В. - Дитяча творчість як передумова життєтворчості (2014)
Яременко Л. А. - Творчість і креативність: смисловий концепт та умови розвитку (2014)
Антас-Ящук А. - Современные формы семейной патронажной опеки в Польше. детские поселения SOS, Никитин С. (2014)
Дяченко-Лисенко Л. М. - Порівняльно-типологічні дослідження лексики кінця XX – початку XXI сторіччя в контексті реконструкції окремих фрагментів і блоків давньої слов’янської духовної культури (2014)
Кашуба Л. В. - Особливості використання образотворчого мистецтва в процесі розвитку зв’язного мовлення дітей з психофізичними порушеннями (2014)
Климова К. Я. - Проблема фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи як словесників у контексті формування креативності сучасного педагога (2014)
Міцай Ю. В. - Особливості організації навчально-дослідницької діяльності школярів в умовах учнівського лісництва (2014)
Нос Л. С. - Можливості використання прогресивних ідей канадського досвіду у вищих педагогічних закладах україни (2014)
Рогуска А. - Деятельность локальных и региональных сми в пользу социума потребителей в образовательном контексте (2014)
Тылюсь У. - Совершенствование прагматического потенциала cамовоспитания среди учеников современной школы (2014)
Nazaruk S. - Multicultural education as an opportunity to develop within a community positive attitudes towards refugees, Nikitin S. (2014)
Козяр О. С. - Навчально-дослідницька діяльність як засіб формування творчості учнів (2014)
Правий В. П. - Організація навчально-дослідницької діяльність учнів у позаурочний та позанавчальний час: з досвіду роботи (2014)
Відомості про авторів (2014)
Титул, зміст (2020)
Mostafi M. - The outcome of Daclatasvir and low dose Sofosbuvir therapy in end-stage renal disease patients with hepatitis C virus infection, Jabin M., Chowdhury Z., Khondoker M. U., Ali S. M., Tamanna R., Rezwan R., Alomgir S. B. (2020)
Karaarslan Cengiz O. - Prevalence of abdominal aortic aneurysm among stage 3-4 chronic kidney disease patients aged 55 years and older, Nergizoglu G. (2020)
Волкогон А. Д. - Аналіз зв’язку поліморфізму rs1899663 гена довгої некодуючої РНК HOTAIR із виживаністю пацієнтів із раком нирки, Гарбузова В. Ю., Атаман О. В., Гарбузова Є. А., Колногуз А. В. (2020)
Шіфріс І. М. - Hосійство метицилін-резистентного золотистого стафілококу та коморбідність хворих на хронічну хворобу нирок VД стадії: 3-річне проспективне дослідження (2020)
Dewi I. P. - Renal artery stenosis: the challenging in diagnosis and therapy, Dewi K. P., Mardiana N. (2020)
Дудар І. О. - Антикоагулянтна та антиагрегантна терапія хворих на хронічну хворобу нирок, Михалойко І. С. (2020)
Суржко Л. М. - Розширений гемодіаліз: нові можливості та надії (2020)
Дудар І. О. - Cистемне хронічне запалення у хворих на хронічну хворобу нирок та можливі лікувальні підходи (2020)
Колесник М. - Оновлені рекомендації щодо визначення, діагностики та лікування гепаторенального синдрому (2020)
Редакційна інформація (2020)
Вимоги до робіт, що подаються до публікації в "Український журнал нефрології та діалізу” (2020)
Title (2017)
Contents (2017)
Cherkashyna T. Y. - Literary biography: narrative features (2017)
Ivanenko V. A. - Deferring the other and apparition of the inapparent: nauntological phenomena in A. L. Kennedy's collection of short stories indelible acts (2002) (2017)
Kryvoruchko S. K. - Educational system in the work of Amelie Nothomb "Glossary of proper names" (2017)
Lewaszkiewicz T. - The role of the high prestige languages in the formation of european literary languages (2017)
Mercantini S. - Semantics of approximative particles in contemporary Italian (2017)
Moklytsia M. V. - Mythical allegories of fear (a psychoanalytic aspect) (2017)
Myroniuk V. M. - Specifics of modeling of the national character in the works by les Martovych (2017)
Nazarets V. M. - Genealogical specificity of the poetic epistle (2017)
Vysotska N. O. - Dynamics of American literary canons: from classical antiquity to "Revolution of plurality" (2017)
Outgoing data (2017)
Title (2018)
Contents (2018)
Andreev F. M. - Stunning destinies of famous students of Kharkov university (2018)
Belyavskaya M. Y. - Ideological and artistic world in the novel by A. Nothomb "Metaphysique des tubes" (2018)
Bovsunivska T. V. - Images of melancholy in the novel "Istambul memories of a city" by Orhan Pamuk (2018)
Chub V. P. - Metautopic discourse in Antoine Volodine's novels (2018)
Gurevich O. A. - "The little world" by Giovannino Guareschi: how the microcosm of a province becomes the image of the whole country (2018)
Yemets A. V. - Pragmatic and stylistic aspects of expressing tolerance in modern American short stories (2018)
Outgoing data (2018)
Title (2019)
Contents (2019)
Andreev F. M. - A son of Kharkiv soil and his double anniversary (2019)
Fedchushuna O. O. - L’ideale cristiano e l’ideologia comunista nel romanzo di Eugenio Corti "Il Cavallo Rosso", Mercantini S. (2019)
Latorre J. - La imagen del minotauro en la obra de Pablo Picasso. Un estudio iconologico de lo subconsciente (2019)
Moroz A. A. - The Russian Army of Nicholas I, Seen by the British during the Russian-Turkish War of 1853-1856 (Linguoimagologacal Aspect) (2019)
Rondena E. - Eugenio Corti: testimone della carita nella ritirata di Russia (2019)
Scaglione P. - Eugenio Corti e il comunismo (2019)
Semeryn K. D. - The Conquest and Resistance, a Woman and a Man: Feminist and Imagological Reading of W. S. Maughan's "The Unconquered" (2019)
Outgoing data (2019)
Title (2017)
Contents (2017)
Kot S. Y. - Signs of place in native American literature: affinity of indigenous space and text (2017)
Libertini R. - Galileo between history and myth new observations on the life and works of Galileo Galilei (2017)
Morozova O. I. - Linguoecologacal approach to capturing concepts: a case study of transparency (2017)
Obykhvist M. Y. - Female charachters in the novel The Moor's last sigh as the key element to revealing Indian identity (2017)
Ponce N. - Bartolome Leal: the white negritude of alterity (2017)
Yakovenko I. V. - American inaugural poetry: poetics and style (2017)
Zhuzhgina-Allakhverdian T. M. - The dialogue between the poet's pure soul and nature: transformation, interpretation and translation (2017)
Outgoing data (2017)
Авчіннікова Г. - Напрями профілізації навчання в американській старшій школі (2014)
Андрущенко І. - Зміст поняття "технічна компетентність майбутнього фахівця" в сучасній педагогічній практиці (2014)
Баранюк І. - Василь Сухомлинський про розвиваючий потенціал письмових творів у початковій школі (2014)
Богуш А. - Катехизис образу рідного слова в лінгводидактичній спадщині Василя Сухомлинського (2014)
Божко О. - Аналіз тексту на уроках вивчення синтаксису складного речення (2014)
Бондаренко З. - Формування міждисциплінарної інформаційно-математичної компетентності майбутніх інженерів, Кирилащук С., Черноволик Г., Миронюк В. (2014)
Браславська О. - Передумови сучасного стану вітчизняної географічної освіти: історичні аспекти ХХ–ХХІ століття (2014)
Будас А. - Методичні умови ефективності навчання правознавства студентів економічних спеціальностей (2014)
Васильєва Р. - Співпраця закладів освіти та "Клініки дружньої до молоді" щодо збереження здоров’я студентів (2014)
Воробьёва А. - Обучение логичности риторического дискурса на уроках языка в основной школе (2014)
Гончаренко І. - Підвищення кваліфікації кадрів військової медицини як предмет наукового аналізу (2014)
Гончарук В. - Формування національно-мовної особистості майбутнього учителя-словесника у процесі його професійної підготовки, Гончарук В. (2014)
Греб М. - Тенденції розвитку наукових засад методики навчання елементів лексикології в початковій школі (2014)
Дем’яненко О. - До проблеми формування мовної особистості студентів мовних спеціальностей в умовах кроскультурної інтеграції (2014)
Денищич Т. - Спеціальні та власне методичні принципи формування термінологічної компетентності майбутніх соціологів (2014)
Заболотна О. - Державний контроль за діяльністю альтернативних шкіл у країнах Європейського Союзу (2014)
Зенченко Т. - Реалізація принципу перспективності у процесі формування у молодших школярів морфологічної компетентності на матеріалі прикметника (2014)
Зубехіна Т. - Структурний аналіз інформаційної культури бакалаврів з туризму (2014)
Ігнатенко В. - Електронний кейс як ефективний засіб навчання майбутніх філологів анотативного і реферативного перекладів в умовах самостійної позааудиторної роботи (2014)
Каліш В. - Формування чуття мови в молодших школярів у процесі роботи над художніми текстами, Собко В. (2014)
Каримова Л. - Проектирование содержания обучения иностранным языкам как фактор личностного развития студента (2014)
Клименко Ю. - З історії створення міжнародних мов (2014)
Корчова О. - Риторика як засіб формування мовної особистості майбутнього фахівця соціономічної сфери (2014)
Котик Т. - Особливості уроку української мови в початковій школі за умов компетентнісного підходу (2014)
Кучеренко І. - Особистісно орієнтована технологія сучасного уроку української мови (2014)
Кучерук О. - Пріоритетні напрями в шкільній лінгводидактиці (2014)
Лейко С. - Педагогічні умови формування математичної компетентності майбутніх інженерів-будівельників (2014)
Ляпунова В. - Мовна толерантність як основа комунікативної компетенції майбутнього педагога (2014)
Майєр Н. - Дослідницькі знання, навички та вміння майбутнього викладача французької мови (2014)
Мамчур Л. - Текстова основа розвитку комунікативної компетентності учнів (2014)
Марущак О. - Використання дитячих періодичних видань мовних меншин України у навчально-виховному процесі початкової школи (2014)
Можаровська О. - Теоретичні засади використання інформаційно-комунікаційних технологій в іншомовній підготовці майбутніх фахівців технічної сфери (2014)
Нищета В. - Психолого-педагогічні умови формування риторичної компетентносту учнів основної школи в процесі навчаня української мови (2014)
Обміняна Г. - Колективна творча діяльність студентської групи як засіб формування професійно орієнтованої особистості майбутнього вчителя (2014)
Оліяр М. - Формування комунікативно-стратегічної компетентності майбутніх учителів початкових класів як пріоритетний напрям сучасної мовної освіти (2014)
Омельчук С. - Парадигматичні відношення в українській лінгводидактичній термінології (2014)
Пархета Л. - Формування фахової компетентності студентів-філологів у процесі педагогічних практик (2014)
Журавльова І. - Інформаційний простір у сучасній університетській бібліотеці (2020)
Гужва А. - Стратегії комплектування: виклики цифрової доби (2020)
Бабічева О. - "Електронний архів періодичних видань Karazin.Back2News": перший досвід створення відкритих повнотекстових ресурсів у вітчизняних бібліотеках (2020)
Боброва М. - Перший бібліотекар університетської книгозбірні, Кононенко І. (2020)
Гребнєва Г. - Авторство і псевдонім: у пошуках правди (евристичний метод дослідження) (2020)
Мохонько В. - Спадщина Івана Світличного у фондах Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2020)
Давидова А. - Формування навичок та вмінь з інформаційної грамотності у користувачів Центральної наукової бібліотеки Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, Штан Г. (2020)
Полякова Ю. - Співпраця бібліографів з видавництвами, авторами (2020)
Байрамова К. - Коли бібліотека стає територією натхнення, Малиновська В. (2020)
Журавльова О. - Школярі ХХІ століття у бібліотеці Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна (2020)
Лискова К. - "Вікно в Америку" – простір можливостей: проєкт співпраці Центральної наукової бібліотеки ХНУ імені В. Н. Каразіна і Посольства США в Україні (2020)
Павловська М. - Професійні контакти бібліотекарів Кракова, Катовіце, Харкова: соціокультурний аспект (2020)
Лазаренко Н. - "Бібліотекар року" – професійний конкурс бібліотечних інновацій (2020)
Завацька Н. Є. - Особливості цілісного адаптаційного процесу особистості у соціальних системах та інтернет-мережі (2013)
Александровская В. Н. - Проблема идеального "образа-я" в зарубежной психологии личности (2013)
Афанасенко Л. А. - Проблема розвитку професійної самосвідомості студента-аграрія в умовах соціально-психологічного тренінгу (2013)
Афоніна І. Ю. - Копінг-ресурси особистості як складові інтегрованої поведінки в процесі адаптації до важких життєвих ситуацій (2013)
Борозенцева Т. В. - Деятельностные аспекты в решении социально-личностной проблематики и построении гражданского общества, Малюта А. Н. (2013)
Боханова Л. В. - Соціально-психологічні детермінанти симптомів тривожності у дітей дошкільного віку (2013)
Bohoncova Y. O. - Psychology of future professional self-determination of modern seniors (2013)
Бугайова Н. М. - Психологічні особливості формування мотивації до занять фізичною культурою у студентів вищих навчальних закладів (2013)
Гамага О. О. - Загальні теоретичні моделі ефективності управлінської діяльності керівника (2013)
Garkavet’s S. - Effect of transformation processes in the formation destructive values ukrainian citizens (2013)
Gerasymenko М. М. - Gender stereotypes and the problem of economic socialization of students (2013)
Єргакова Ю. Г. - Аналіз соціально-психологічних особливостей дезадаптивної поведінки підлітків в умовах інтернатних навчальних закладів (2013)
Zavatskaya N. E. - Effect of confidence on the socio-psychological adaptation of students, Borovskay V. S. (2013)
Завацька Н. Є. - Особливості вплив самооцінки на ефективність навчальної діяльності студентів вищих навчальних закладів, Дюкарєва О. Ю. (2013)
Завацька Н. Є. - Соціально-психологічні особливості духовно-особистісного становлення студентської молоді, Нікішина Ю. В. (2013)
Задорожна О. М. - Дослідження гендерних відмінностей у формуванні життєвих перспектив старшокласників (2013)
Зеленская В. Ю. - Теоретические предпосылки изучения социальных проявлений психологических защитных механизмов у подростков (2013)
Камбалова Т. С. - Дослідження гендерних особливостей формування життєвих сценаріїв особистості в юнацькому віці (2013)
Karamushka L. M. - Organizational culture of secondary educational institutions: staff’s’ assessment of real and desirable types of culture, Shevchenko A. M., Ivkin V. M. (2013)
Карамушка Т. В. - Типи та чинники розвитку кар’єрних орієнтацій у аспірантів (2013)
Киреева З. А. - Невербальные репрезентации времени (2013)
Кононенко А. О. - Диференціальна модель самопрезентації особистості (2013)
Кузікова С. Б. - Дослідження змістово-дієвих характеристик саморозвитку в юнацькому віці (2013)
Левченко В. В. - Соціально-психологічні засоби зниження проявів гіпердинамічного синдрому у дітей шкільного віку (2013)
Литвиненко О. О. - Емпіричні можливості дослідження психологічних механізмів сприймання літературних текстів (2013)
Літвінова О. В. - Психологічні аспекти взаємодії поколінь як історично та культурно змінюваного явища (2013)
Лосієвська О. Г. - Аналіз підходів до проблеми комуникативних компетенцій професіоналізму студентів у системі вищої освіти (2013)
Ляльчук Г. Д. - Аналіз соціально-психологічних чинників деструкції родинних зв'язків у сім'ях трудових мігрантів (2013)
Маврич С. И. - Изучение феномена обесценивания состояния здоровья людей трудоспособного возраста (2013)
Макарова Л. Л. - Теоретико-емпіричний аналіз особливостей національної самосвідомості молоді (2013)
Максимова Е. В. - Духовно-нравственные ценности в представлениях современной студенческой молодежи (2013)
Mechetnyj Ju. M. - Psychic norm as a multidimensional personality criterion which determines the vectors of its adaptation strategies, Kratinova I. P., Mechetnyj A. Ju. (2013)
Мітічкіна О. О. - Соціально-психологічні особливості організаційної культури закладу вищої освіти (2013)
Носко О. П. - Аналіз матримоніальних уявлень як чинника суб’єктивного благополуччя молодих людей у шлюбі (2013)
Онуфрієва Л. А. - Психологічна культура і професійне становлення майбутніх фахівців соціономічних професій (2013)
Пащенко С. Ю. - Вплив академічної мобільності на особливості професійної діяльності педагога ВНЗ (2013)
Пелешенко О. В. - Психологічні особливості різних видів анімалотерапії в системі комплексної допомоги дітям з особливими потребами (2013)
Пілецька Л. С. - Вплив зовнішніх чинників на професійну мобільність особистості (2013)
Пономарьова Н. С. - Вплив емоційно-вольових та індивідуально-типологічних особливостей підлітків на процес їхньої ресоціалізації у закритих навчальних закладах (2013)
Поцулко О. А. - До питання про вплив комунікацій на формування особистості дитини підліткового віку (11-16 років) (2013)
Пчельникова Е. И. - Психологические аспекты проявления тревоги смерти у сотрудников психиатрических отделений (2013)
Радченко О. Б. - Взаємостосунки працівників у колективі як чинник організаційних конфліктів у професійно-технічних навчальних закладах (2013)
Радчук В. М. - Шлюбно-сімейні стосунки у предметному просторі психологічного дослідження (2013)
Світич С. А. - Психологічні аспекти підготовки педагогів до роботи з соматично ослабленими учнями молодшого шкільного віку (2013)
Сидоренко А. В. - Структурні компоненти психологічної готовності молоді до сімейних стосунків (2013)
Cкляр П. П. - Гендерні стереотипи як чинник соціалізації студентів гуманітарних спеціальностей, Мамаєв Д. Ю. (2013)
Харченко В. Є. - Економічні уявлення молоді як показник рівня адаптації до умов сучасного ринкового середовища (2013)
Чернікова А. О. - Стилі виховання, що впливають на формування юнацького егоцентризму (2013)
Chernykh L. А. - Analysis of communicative culture formedness of future specialists in the sphere "person-person” (2013)
Чумакова Д. В. - Психологічні особливості явища інтернет-адикції (2013)
Шевченко О. В. - Дослідження професійної адаптації у дорослих з вадами зору (2013)
Яремчук В. В. - Соціально-психологічні аспекти формування девіантної поведінки особистості в умовах соціокультурного простору (2013)
Ходакевич О. Г. - Оцінка студентами функціональної ролі грошей: вплив соціально-демографічних, соціально-професійних та соціально-економічних чинників (2013)
Блискун О. О. - Сучасний соціокультурний контекст процесу реінтеграції молоді: до постановки проблеми (2013)
Вихідні дані (2013)
Черкасов В. Г. - Краніометричне та остеометричне дослідження скелета акромегалоїдного гіганта Ізота Руденка, Маліков О. В. (2019)
Бобровська О. А. - Вплив елементів технології вирощування на вміст БАР у деяких сортотипах NICOTIANA TABACUM в умовах клімату Поділля, Сергєєв С. В. (2019)
Прокопчук О. Г. - Вивчення динаміки протисудомної та анксіолітичної дії при пероральному введенні хлориду олова (II), Александрова О. І., Кравченко І. А. (2019)
Семененко С. І. - Оцінка нейропротективних властивостей Адемолу в умовах експериментальної черепно-мозкової травми, Ходаківський О. А., Семененко О. М., Яковлева О. О., Семененко Н. О. (2019)
Півторак К. В. - Вплив ангіоліну на функціональний стан печінки при експериментальному стеатогепатиті (2019)
Яніцька Л. В. - Роль нікотинаміду в корекції функцій нирок за діабетичної нефропатії, Осінська Л. Ф., Редько А. В. (2019)
Гусейнов Е. М. о. - Поширеність поліморфізму (Arg753Gln) гену TLR-2 у хворих з гострим бруцельозом з ураженням печінки (2019)
Звягіна О. В. - Поширеність анемії у хворих на анкілозивний спондиліт та особливості гемопоезу і ферокінетики залежно від ступеня анемії, Шевчук С. В., Шевчук О. В. (2019)
Кулешов О. В. - Показники вегетативного гомеостазу у дітей з пролапсом мітрального клапана до та після лікування, Медражевська Я. А. (2019)
Московко Г. С. - Порівняння ефективності каудальних та трансфорамінальних епідуральних блокад при больовому синдромі попереково- крижового відділу хребта на тлі дегенеративно- дистрофічних захворювань хребта, Нікітчук Я. В., Костюченко А. В., Титаренко Н. В., Семененко А. І. (2019)
Саволюк С. І. - Динаміка клінічних характеристик та біомаркерів коагуляційного гемостазу при застосуванні методу ендовенозного електрозварювання з приводу варикозної хвороби нижніх кінцівок, Глаголєва А. Ю. (2019)
Сторожук Н. В. - Частота і характер ускладнень та показники гемостазу у хворих з ІХС, яким виконувалась перкутанна коронарна ангіопластика (за результами 18-ти місячного клінічного спостереження), Довгалюк Т. В., Сторожук Б. Г. (2019)
Чернюк С. В. - Предиктори несприятливого перебігу міокардиту зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка (2019)
Мороз Л. В. - Клініко-лабораторні особливості перебігу ВГВ у ВІЛ-інфікованих хворих Замбії, Соні С. Ч., Чічірельо- Константинович К. Д., Куляс С. М., Попович О. О. (2019)
Хіміч С. Д. - Лікування гриж живота з використанням різних пластичних матеріалів, Желіба М. Д., Рева А. І., Фуніков А. В., Превар А. П., Форманчук А. М., Кателян О. В., Рауцкіс В. П. (2019)
Хижняк К. А. - Результати спостереження перебігу післяопераційного періоду у хворих з хірургічною патологією аорти після проведеного оперативного втручання з використанням штучного кровообігу, Волкова Ю. В., Шарлай К. Ю., Хартанович М. В. (2019)
Немцова В. Д. - Вплив гормонального дисбалансу на зміну швидкості старіння у хворих на артеріальну гіпертензію і коморбідні ендокринопатії, Ільченко І. А., Златкіна В. В. (2019)
Денисюк О. М. - Нові функції і задачі викладача сучасної вищої медичної школи у підготовці кваліфікованого спеціаліста, Волощук Н. І., Саєнко А. В., Пашинська О. С., Мельник А. В., Семененко О. М. (2019)
Рикало Н. А. - Шляхи оптимізації викладання предмету "патофізіологія" та підготовка майбутніх лікарів на базі Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Піліпонова В. В. (2019)
Саволюк С. І. - Сучасні можливості застосування проектного методу при організації навчального процесу на післядипломному рівні, Ходос В. А., Лисенко В. М., Завертиленко Д. С. (2019)
Сарафинюк Л. А. - Методичні аспекти викладання спортивної медицини на медичному факультеті Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова, Кириченко Ю. В., Кириченко В. І., Стефаненко І. С. (2019)
Жмурчук В. М. - Клінічні особливості перебігу бронхіальної астми у дітей Вінниччини залежно від віку та рівня контролю захворювання (2019)
Редчіц М. А. - Ультрафіолетове бактерицидне опромінення повітря навчальних приміщень молодших школярів-ліцеїстів та його ефективність, Сергета І. В., Редчіц Є. М. (2019)
Lykhytskyi О. О. - Modern views on etiopathogenesis of traumatic injuries of the lower jaw against the background of osteoporosis and the use of drugs for correction of the processes of reparative osteogenesis (2019)
Льовкіна О. Л. - Чи всім парам при використанні допоміжних репродуктивних технологій показане проведення preimplantation genetic testing for aneuploidies (PGT-A)?, Дерій С. С., Кузьменко Ю. Р. (2019)
Лозинська М. С. - Значення поліморфізму гена альдостеронсинтетази (CYP11B2), як компонента ренін-ангіотензин- альдостеронової системи в патогенезі гіпертрофії міокарда при гіпертонічній хворобі: огляд літератури і власний досвід, Жебель В. М. (2019)
Гунько П. М. - Ребальзамування тіла М. І. Пирогова: історіографічний зріз, Гайдуков В. О., Мартинова З. С. (2019)
Гунько П. М. - Роль і значення медичної статистики у працях М. І. Пирогова з воєнно-польової хірургії, Юкальчук М. І., Антощук К. Ф. (2019)
Prypik Ye. - The Formation of an Independent Vietnamese State with its Transformation into a Centralized Feudal Monarchy during the Xth - XIVth Centuries (2020)
Рудяков П. М. - Сербські військові поселення Нова Сербія та Слов’яносербія на українських землях у XVIII ст. (Частина 2) (2020)
Chalyi A. - The Concept of Modernization of the Ottoman Empire in the XVIII century (2020)
Бевзюк Є. В. - Інтелектуальні інститути науково-академічної фази чеського національного руху, Табанюхова Е. М. (2020)
Добролюбська Ю. А. - Французька експедиція в Морею 1828 - 1833 років: витоки колоніального дискурсу, Присяжнюк О. М. (2020)
Кудряченко А. І. - Історичні етапи розселення німців на теренах України (2020)
Айсфельд А. - Немцы Украины в межвоенные годы (1918 - 1941 гг.) (2020)
Мартиненко В. Л. - Евакуація німецького населення з генерального округу "Житомир"(листопад 1943 р. – березень 1944 р.) (2020)
Любчик І. Д. - Депортація українців з етнічних теренів у Польщі та споглядальність міжнародної спільноти у 1944 - 1946 рр. (2020)
Мітрофанова О. О. - Еволюція зовнішньої та внутрішньої політики Франції (1946 - 1958 рр.) (2020)
Венгер А. Г. - Дніпропетровські "всесвітники" пізньорадянського часу у спогадах Сергія Плохія (2020)
Нові надходження до бібліотеки ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2020)
Вихідні дані (2020)
Шаповал Ю. І. - Політика пам’яті і євроінтеґраційні прагнення України (2014 - 2019 рр.) (2020)
Ткаченко В. М. - Війни історичної пам’яті (до постановки проблеми), Якуба В. В. (2020)
Перга Т. Ю. - Політика Австралії щодо корінного населення (кінець XIX ст. – перша третина ХХ ст.) (2020)
Деннингхаус В. - "Мы не так глупы, чтобы устраивать бунты и восстания...": попытка массовой эмиграции немецкого населения из СССР в Канаду в 1929 г. (2020)
Oliynyk O. - Historic Role of China in International Development (2020)
Meteliova T. - The Impact of Confucian Values on China’s Foreign Policy During the Period of "Reforms and Openness", Chghen V. (2020)
Fesenko M. - The Danger of Confrontation between the United States and China in the New Cold War (2020)
Деменко О. Ф. - Нова "холодна війна" та її вплив на формування пріоритетів зовнішньої політики України (2020)
Добровольська А. Б. - Загальні закономірності та національні особливості формування ідентичності на пострадянському просторі: досвід Молдови (2020)
Зернецька О. В. - Розвиток культури в Австралії протягом ХХ ст: кіноіндустрія (2020)
Качараба С. П. - Європейський народ, забутий в історії, Сіромський Р. Б. (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вимоги до оформлення статей для публікації в журналі (2020)
Вихідні дані (2020)
Костюк Г. Я. - Зміни у протоках підшлункової залози при панкреонекрозі, Костюк О. Г., Бурков М. В., Голубовський І., Булько М. П., Бандура Л. О., Магдебура Л. П. (2019)
Шеремета Б. В. - Структурно- гемодинамічні зміни сонних артерій у молодих практично здорових осіб з нормальною геометрією серця та з концентричним ремоделюванням лівого шлуночка, Осовська Н. Ю. (2019)
Жабоєдова Н. В. - Дослідження метаболічних процесів у головному мозку за умов геморагічного інсульту на тлі фармакотерапії адемолом, Ходаківський О. А. (2019)
Булат Л. М. - Особливості гарячкової реакції у дітей з герпесвірусною інфекцією, Медражевська Я. А., Фік Л. О., Гилюк О. Г., Кириченко Д. Ф. (2019)
Семененко С. І. - Можливості фармакологічної корекції порушення вуглеводного обміну в головному мозку щурів із черепно-мозковою травмою (2019)
Татаріна О. В. - Роль порушень метаболізму в формуванні порушення функції печінки та нирок при тетрахлоридвуглецевій інтоксикації (2019)
Іванов В. П. - Вплив феротерапії на клініко-інструментальні показники у хворих хронічною серцевою недостатністю зі зниженою фракцією викиду лівого шлуночка з супутнім латентним залізодефіцитом, Колесник М. О., Колесник О. М. (2019)
Кулешов О. В. - Вегетативне забезпечення у дітей з малими серцевими аномаліями (2019)
Мисула Ю. І. - Особливості диссомній при первинному епізоді біполярного афективного розладу, Венгер О. П. (2019)
Сторожук Н. В. - Оцінка коагуляційного балансу плазми крові у хворих з ІХС та перкутанною коронарною ангіопластикою за допомогою загального гемостатичного потенціалу, Іванов В. П., Сторожук Б. Г., Довгалюк Т. В. (2019)
Волощук О. С. - Найближчі результати пункційної вертебропластики при ізольованих травматичних компресійних переломах тіл хребців, Красиленко О. П. (2019)
Чайка Г. В. - Ефективність застосування вагінальних супозиторів АПІ НОРМ® у пацієнток після хірургічного лікування ектопії шийки матки асоційованих із ВПЛ, Кучеренко О. М., Стріченко Л. Д. (2019)
Григурко Д. О. - Порівняльний аналіз неонатальних наслідків після класичного за M. Stark та модифікованого кесаревого розтину (2019)
Непомнящий В. В. - Місце декомпресії кишківника для лікування хворих на гостру товстокишкову непрохідність (2019)
Іванов В. П. - Структурно- функціональний стан міокарда лівого шлуночка у пацієнтів із ГХ II стадії залежно від рівнів галектину-3 і альдостерону, Онищук Т. П. (2019)
Тивончук О. С. - Вплив довжини біліопанкреатичної петлі при міні-шунтуванні шлунка на компенсацію супутніх метаболічних порушень та нутритивну недостатність, Москаленко В. В., Виноградов Р. І. (2019)
Лисиця Ю. М. - Клінічні маски соматоформних розладів шлунково-кишкового тракту та сечовидільної системи у дітей, асоційованих з афективними станами, Булат Л. М., Пипа Л. В., Свістільнік Р. В., Філик А. В. (2019)
Лозинська М. С. - Мозковий натрійуретичний пептид в діагностиці структурно-функціональних змін міокарда у чоловіків з неускладненою та асимптоматичною гіпертонічною хворобою при носійстві поліморфних варіантів гена CYP11B2 (2019)
Сулейманова В. Г. - Випадок спонтанного великого гемотораксу у хворого з артеріо-венозною мальформацією лівої легені, Мітюк Б. О., Поліщук В. І., Усатюк Ю. О., Домбровський В. Ю., Лисак П. С. (2019)
Єфіменко О. О. - Прогнозування та профілактика виникнення ускладнень менопаузальної гормональної терапії (2019)
Дубас Л. Г. - Біохімічні маркери та ефективність профілактичної терапії дистресу плода та загрози передчасних пологів у вагітних з багатоводдям (2019)
Черкасов В. Г. - Колекція препаратів кафедри анатомії людини, її роль у навчально- виховній роботі зі студентами, Маліков О. В. (2019)
Стравська М. Я. - Динаміка змін функціональної активності сім'яників щурів за умов експериментального дозованого стенозу сім'яного канатика та після його усунення, Гантімуров А. В., Стравський Т. Я., Сверстюк А. С., Галицька-Хархаліс О. Я. (2019)
Ходаківський О. А. - Підготовка (навчання) на базі навчально-науково- дослідної лабораторії "Фармадар" як складова освітньої підготовки доктора філософії за спеціальністю "222 Медицина", Волощук Н. І., Жабоєдова Н. В. (2019)
Черепаха О. Л. - Мнемотехніка для кращого та швидшого запам'ятовування інформації з гістології для англомовних студентів медичного та стоматологічного факультетів, Гаджула Н. Г., Горай М. A. (2019)
Рудавка С. І. - Стан продовольчої безпеки України в ракурсі покращення здоров'я населення та збільшення тривалості його життя (2019)
Сухолєнцев О. М. - Експериментальне дослідження порушень сну у пожежних-рятувальників міста Кропивницького й області, Ковальчук Н. Д. (2019)
Бедрега С. М. - Досвід надання послуги раннього втручання в муніципальному закладі охорони здоров'я, Якименко О. О., Китайська О. П., Горіщак С. П., Кривоногова О. В. (2019)
Черних М. О. - Клініко-морфологічні зміни серцево-судинної системи у хворих на кардіоневроз (нейроциркуляторна дистонія), Березовський А. М., Шамрай В. А., Постоловський Л. Ю. (2019)
Vakhovskyi V. V. - Features of teleroentgenographic indices determined by the methods of Bjork, Sassouni, Jarabak and Kim (scientific literature analysis) (2019)
Al-Qaraleh O. B. A.-R. - Constitutional features of the occurrence and course of psoriasis (analysis of scientific literature) (2019)
Хміль С. В. - Вплив екологічних факторів на якісні та кількісні параметри еякуляту чоловіків (літературний огляд), Майорова О. Ю., Дудчук І. В. (2019)
Невоя М. В. - Дисфункціональні розлади дихання у дітей. Сучасний стан проблеми та значення в клінічній практиці, Пипа Л. В., Свістільнік Р. В. (2019)
Дерезюк А. В. - "Бути людиною" (М. І. Пирогов) (до 210 річниці від дня народження М. І. Пирогова), Головчанська-Пушкар С. Є., Паламар І. В., Байдюк І. А. (2019)
Гунько П. М. - Анатомо-фізіологічна основа лікарської і наукової діяльності М. І. Пирогова, Антощук К. Ф., Юкальчук М. І. (2019)
Конюх С. А - Молекулярні механізми нефропротекторного впливу поліфенолів за експериментальної хронічної хвороби нирок. Зв'язок з системою гідроген сульфіду, Волощук Н. І., Мельник А. В., Денисюк О. М., Жорняк П. В. (2019)
Сарафинюк Л. А. - Моделювання належних показників варіаційної пульсометрії у волейболістів мезоморфного соматотипу залежно від антропометричних особливостей організму, Сивак А. В., Піліпонова В. В., Дусь С. В., Лежньова О. В. (2019)
Лілевська А. А. - Прогностичні біомаркери ризику виникнення та прогресування ішемічної хвороби серця у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень, Сєркова В. К., Савицька О. О. (2019)
Коновалова Н. В. - Клінічний випадок ненавмисного передозування парацетамолу, Стопінчук О. В., Мазур Ю. П., Гончаров О. Л. (2019)
Коваль О. І. - Визначення показань до лікування тимчасових зубів в умовах загального знеболення у дітей дошкільного віку на основі вивчення показників насичення киснем головного мозку за допомогою методу церебральної оксиметрії (2019)
Костюк Т. М. - Особливості психологічного супроводу хворих на м'язево-суглобову дисфункцію скронево- нижньощелепного суглобу (2019)
Назарова М. С. - Рівні тол-подібних рецепторів 2 та 4 в сироватці крові у чоловіків з післяінфарктним кардіосклерозом: зв'язок з компонентами антифосфоліпідного синдрому, Станіславчук Н. А., Бурдейная Л. В. (2019)
Палій І. Г. - орівняльний аналіз результатів 3-х годинного езофаго-гастро-рН- моніторингу у хворих з поєднаним перебігом гастроезофагеальної рефлюксної хвороби та артеріальної гіпертензії залежно від наявної гіпотензивної фармакотерапії, Ксенчин О. О., Заїка С. В. П (2019)
Ісаков Р. І. - Аналіз структури та проявів алекситимії у жінок, хворих на депресивні розлади, з різною вираженістю психосоціальної дезадаптації (2019)
Перебетюк Л. С. - Добова варіабельність рівня інтерлейкіну-1β у жінок, хворих на ревматоїдний артрит, асоційований з фіброміалгією, Мороз Л. В., Шевчук С. В., Сегеда Ю. С, Штатько О. І. (2019)
Чирка Н. М. - Значущість діагностичних аспектів холтерівського моніторування ЕКГ у верифікації причин синкопальних станів у пацієнтів молодого віку (клінічні випадки), Ваколюк Л. М. (2019)
Рациборинська-Полякова Н. В. - Лікування Гліциседом непсихотичних психічних порушень в учасників бойових дій із коморбідною гіпертонічною хворобою, Семененко К. М. (2019)
Кулешов O. В. - Особливості реоенцефалографії у дітей з первинним пролапсом мітрального клапана, Булат Л. М., Медражевська Я. А., Малик С. Л., Чигирь І. В. (2019)
Булат Л. М. - Деякі вікові особливості внутрішньоутробної інфекції у недоношених дітей, Пипа Л. В, Лисунець О. В., Курець О. О., Гилюк О. Г. (2019)
Дністрянська А. П. - Порівняльна оцінка стану кровотоку плода і стану серцевої системи вагітних з патологією мітрального клапана, Коноваленко Ю., Годлевська Н. А., Буртяк Н. Г., Байда Л. С. (2019)
Дністрянська А. П. - Порівняльна характеристика стану фетоплацентарного комплекса у жінок з цукровим діабетом 1 типу та у вагітних з гестаційним діабетом, Мусієнко О. С., Яремчук Л. В. (2019)
Торопін В. М. - Антимікробні полімери з іммобілізованими активними групами для використання в медицині, Мурашевич Б. В., Кременчуцький Г. М., Степанський Д. О., Маслак Г. С., Бурмістров К. С. (2019)
Марчак Т. В. - Шляхи удосконалення навчального процесу під час вивчення медичної хімії в сучасних умовах, Смірнова О. В., Мельник А. В. (2019)
Непомнящий В. В. - Диференціальна діагностика та лікування післяопераційного динамічного ілеусу (2019)
Сторожук О. Б. - Можливості використання маркерів гемостазу та параметрів гемостатичного потенціалу для прогнозування тромботичних ускладнень у хворих ХХН VД стадії, Шевчук С. В., Селезньова І. Б., Сторожук Л. О., Довгалюк Т. В., Сторожук Б. Г. (2019)
Сергієнко Р. О. - Клінічна діагностика м'якотканинних пошкоджень плечового суглобу, Сатишев М. М. (2019)
Старинець М. О. - Аналіз витрати-вигода програм попередження спазму акомодації у школярів, Очередько О. М. (2019)
Сідоров А. А. - Підвищення прихильності до лікування ХОЗЛ: чи можна зменшити вартість лікування? (2019)
Косенко К. А. - Рівень психосоціального стресу та стан психічного здоров'я у моряків далекого плавання (2019)
Рудавка С. І. - Шляхи забезпечення оптимальних обсягів виробництва продуктів харчування в Україні та їх економічної доступності населенню родин з онкологічним пацієнтом на різних етапах розвитку захворювання (2019)
Кривоніс Т. Г. - Особливості психологічного статусу родин з онкологічним пацієнтом на різних етапах розвитку захворювання (2019)
Шевчук Т. І. - Молекулярно-генетичні механізми і рівні визначення статі у людини та їх порушення, Хлєстова С. С., Горбатюк С. М., Васенко Т. Б., Спрут О. В. (2019)
Korol T. M. - Clinical-morphological study of lung diseases in basic treatment with the use of antioxidants of different origin and without, Ahafonov K. M. (2019)
Al-Omary A. O. A. - Constitutional and psychological features of the occurrence and course of eczema in men and women (analysis of scientific literature) (2019)
Крук О. Ю. - Проблема поєднаних захворювань репродуктивної системи жінки (2019)
Khasawneh A. R. - Constitutional and psychological features of seborrheic dermatitis (analysis of scientific literature) (2019)
Гаврилов О. О. - Питання синдрому відміни алкоголю з делірієм: сьогоденний стан проблеми (2019)
Мота О. М. - Болеслав Омелянович Дерінг - хірург, анатом, педагог (до 100-ї річниці від дня народження), Галюк У. М. (2019)
Мазаракі А. - Цифрові детермінанти трендів підготовки фахівців, Новікова Н., Сонько Ю. (2020)
Лагутін В. - Онтологічні та гносеологічні засади економічної науки ХХІ століття (2020)
Mykhailichenko H. - Planning of event portfolio for torism destination in post-quarantine period, Kravtsov S., Zabaldina Y. (2020)
Kharsun L. - The cold supply chains of food: determinants of management and development, Patkovskyi S. (2020)
Москвін Б. - Банкрутство як механізм антикризового управління підприємством (2020)
Hrynyuk N. - Cooperative consumer network of Europe (2020)
FIedler M. - Fake reviews in e-commerce marketing, Kissling M. (2020)
Чугунов І. - Державна фінансова політика забезпечення соціального розвитку суспільства, Качула С. (2020)
Демиденко О. В. - Структурний стан чорноземів Лісостепу за агрогенного впливу (2020)
Кудря С. І. - Вплив зерно-бурякових сівозмін із різними бобовими попередниками пшениці озимої на поживний режим чорнозему типового (2020)
Скрильник Є. В. - Баланс гумусу в чорноземі опідзоленому важкосуглинковому під впливом курячого посліду і компостів на його основ,  Гетманенко В. А.,  Кутова А. М.,  Товстий Ю. М. (2020)
Гораш О. С. - Вплив позакореневого підживлення рослин пивоварного ячменю на вміст білка в зерні, Климишена Р. І. (2020)
Кургак В. Г. - Ефективність застосування мінеральних добрив і азотофіксувальних мікробіологічних препаратів на бобово-злакових лучних агрофітоценозах, Карбівська У. М. (2020)
Катеринич О. О. - Розвиток перепелівництва в Україні, Панькова С. М. (2020)
Мягка К. С. - Уміст антибіотиків у меду за умови обробки ними бджолиних сімей,  Єфіменко Т. М.,  Односум Г. В. (2020)
Вишневська О. В. - Випробування різних сортів сорго цукрового в зоні Полісся для потреб біоенергетики, Маркіна О. В. (2020)
Вожегова Р. А. - Вплив густоти рослин і доз добрив на фотосинтетичну діяль­ність і врожайність сої середньостиглого сорту Святогор в умовах зрошення, Боровик В. О., Марченко Т. Ю., Рубцов Д. К. (2020)
Воробель М. І. - Ефективність впливу біокомпозиції з грибів Basidiomycota на рівень виділення вуглекислого газу з гною великої рогатої худоби, Мороз В. В., Каплінський В. В. (2020)
Вергунов В. А. - Досвід інноваційної діяльності установ аграрної науки на регіональному рівні (2020)
Іваніна Р. В. - Вплив доз і способів унесення азотних добрив на врожайність і якість зерна пшениці озимої (2020)
Гладій М. В. - Коронавірусні інфекції тварин і птиці в контексті пандемічного поширення коронавірусної хвороби людей COVID-19 (стан і перспективи розв’язання проблеми), Стегній Б. Т., Герілович А. П., Корнєйков О. М., Стегній М. Ю., Музика Д. В., Вовк Д. В. (2020)
Заришняк А. С. - Формування поживного режиму кислих ґрунтів за біологізації систем удобрення буряків цукрових в умовах Лісостепу України, Іваніна В. В., Сипко А. О., Стрілець О. П., Зацерковна Н. С., Гончарук Г. С., Грицишина Л. Г., Костащук М. В., Мазур Г. М., Поплавський В. Б. (2020)
Демиденко О. В. - Баланс фосфору за різних систем удобрення в агроценозі Центрального Лісостепу (2020)
Стариченко В. М. - Порівняльна характеристика різновидностей жита озимого за кількістю квіток у колосках та зерновою продуктивністю, Губа І. І. (2020)
Бялковська Г. Д. - Новий перспективний сорт тютюну української селекції — Берлей 46, Юречко А. А., Вельган Є. Л., Пащенко В. І. (2020)
Кіроянц М. О. - Філогенетичний аналіз домінантних мікроорганізмів родів Bacillus i Phyllobacterium, ізольованих з ризосфери ячменю ярого, Патика Т. І., Патика М. В. (2020)
Єфіменко Т. М. - Визначення противароатозного ефекту консорціуму мікроорганізмів Інсектурин на бджолиних сім’ях за природного інвазійного фону, Односум Г. В., Воробій О. А., Скроцький С. О., Хоменко Л. А. (2020)
Булгаков В. М. - Дослідження стійкості руху модульного машинно-тракторного агрегату, Надикто В. Т., Головач І. В., Присяжнюк Д. В., Парахін О. О. (2020)
Вожегова Р. А. - Регулювання меліоративного стану ґрунтів у зоні дії Інгулецької зрошувальної системи, Козирєв В. В., Малярчук А. С. (2020)
Кухтин М. Д. - Ефективність сучасних дезінфікувальних і мийно-дезінфікувальних засобів для санітарної обробки молочного обладнання, Болтик Н. П., Рущинська Т. М., Крижанівський Я. Й., Салата В. З., Коваленко В. Л. (2020)
Вергунов В. А. - О.О. Созінов — видатний український агробіолог та організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи (2020)
Борисов В. І. - Ефективність кримінально-правової політики, Фріс П. Л. (2014)
Фріс П. Л. - Криміналізація і декриміналізація у кримінально-правовій політиці (2014)
Туляков В. О. - Порівняльний метод у науці кримінального права (2014)
Kharytonova O. V. - Differentiation and integration of scientific knowledge: regularities of development of Ukrainian criminal law science (2014)
Таций В. Я. - Ответственность за проступок: концептуальная модель, Тютюгин В. И., Каплина О. В., Гродецкий Ю. В., Байда А. А. (2014)
Колос М. І. - Становлення та розвиток науки кримінального права в Україні (2014)
Музика А. А. - Про загальне поняття предмета злочину, Лащук Є. В. (2014)
Гуртовенко О. Л. - Проміжний стан психіки людини під час вчинення нею небезпечного діяння у науці кримінального права (2014)
Баулін Ю. В. - Обставини, що виключають злочинність діяння (2014)
Novikova K. A. - Restraint of liberty and probation in foreign criminal law: intersection points (2014)
Березовська Н. Л. - Деякі проблемні питання призначення покарань неповнолітнім (2014)
Дудоров О. О. - Злочини у сфері господарської діяльності: особливості кримінальної відповідальності (2014)
Дудоров О. О. - Злочини проти громадської безпеки, безпеки виробництва, безпеки руху та експлуатації транспорту: особливості кваліфікації, Калмиков Д. О. (2014)
Костенко О. М. - Модернізація доктрини сучасної кримінології у парадигмі соціального натуралізму (2014)
Батиргареєва В. С. - Вплив глобалізаційних процесів на розвиток української кримінології (2014)
Стрельцов Є. Л. - Реалізації кримінологічних ідей у кримінально-правових приписах (2014)
Шостко О. Ю. - Організована злочинність у системі координат зарубіжного досвіду (2014)
Дубович О. В. - Особливості запобігання злочинності осіб без визначеного місця проживання (2014)
Iakovets I. S. - Analysis of the legal framework for optimizing the penal enforcemen, Avtukhov K. A. (2014)
Панов Н. И. - Чезаре Беккариа и его знаменитый трактат "О преступлениях и наказаниях" (2014)
Тацій В. Я. - Ще одна спроба "гуманізації" кримінального законодавства України, Тютюгін В. І., Городецький Ю. В., Байда А. О. (2014)
Тютюгін В. І. - Новітнє теоретико-прикладне дослідження інституту звільнення від покарання та його відбування (рецензія на монографію Письменського Є. О. Теоретико-прикладні проблеми звільнення від покарання та його відбування за кримінальним правом України. – Луганськ : РВВ ЛУВДС ім. Е. О. Дідоренка, 2014. – 728 с.), Євдокимова О. В. (2014)
Новикова К. А. - Четверті харківські кримінально-правові читання (2014)
Туляков В. О. - Кримінальне право сьогодення: ренесанс моделі сталого розвитку (2014)
Savchenko A. V. - Modern criminal legislation of Ukraine: state and future development (2014)
Скулиш Е. Д. - Проблема систематизации законодательства об уголовной ответственности: предмет дискуссии в теории уголовного права Украины, Шамара А. В. (2014)
Панов М. І. - Заходи кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб як новела у кримінальному законодавстві України, Харитонов С. О. (2014)
Курилюк Ю. Б. - Диференціація кримінальної відповідальності у кримінальному праві (2014)
Оробець К. М. - Корислива мета злочину: поняття, основні види та кримінально-правове значення (2014)
Макаренко А. С. - Теоретичні основи пеналізації кримінальних проступків (2014)
Назимко Є. С. - Мета та методика компаративістського дослідження інституту покарання неповнолітніх у кримінальному праві України (2014)
Савінова Н. А. - Умисне поширення недостовірної інформації ЗМІ: аргументи на користь потреби криміналізації (2014)
Демидова Л. М. - Соціальна зумовленість встановлення кримінальної відповідальності за злочини проти власності (2014)
Музика А. А. - Кваліфікований вид складу порушення встановлених правил обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (ч. 2 ст. 320 КК України), Лісняк В. В. (2014)
Радутний О. Е. - Кримінально-правова охорона інформаційного простору України (2014)
Лантінов Я. О. - Проблеми кримінально-правової охорони основ громадянського суспільства України (2014)
Слінько Д. С. - Кримінально-правова характеристика дій, спрямованих на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (2014)
Володіна О. О. - Кримінально-правове значення способів захоплення заручників (2014)
Павликівський В. І. - Світові стандарти свободи слова та їх значення для вдосконалення кримінального законодавства України (2014)
Євтєєва Д. П. - До питання про суб’єкт злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування (ст. 166 КК України) (2014)
Соловйова А. М. - Щодо джерел кримінального законодавства зарубіжних держав про відповідальність за злочини проти власності (2014)
Олійник П. В. - Співвідношення та взаємозв’язок соціально-економічних і правових чинників при визначенні поняття предмета злочинів проти власності (2014)
Каменський Д. В. - Кримінальна відповідальність за злочини, пов’язані з банкрутством, в Україні та США (2014)
Анісімов Г. М. - Особливості кваліфікації злочинів, що вчиняються шляхом зловживання службовим становищем (2014)
Albrecht Peter-Alexis - Safety mechanisms for the autonomy and independence of the judiciary: insights from and on the Third Power in Europe (2014)
Осадча А. С. - Пеналізація суспільно небезпечних діянь з урахуванням спеціального суб'єкта злочину (2014)
Муратова С. О. - Судимість як інститут кримінального права (2014)
Рубащенко М. А. - Дії, вчинені з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку встановленого Конституцією України: поняття та види (2014)
Алексєєва Н. Ю. - Актуальні проблеми розмежування злочинів проти правосуддя, що вчиняються свідками (2014)
Панов М.І. - Наука кримінального права і проблеми її міждисциплінарних зв'язків (за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції з кримінального права 9–10 жовтня 2014 р.), Зінченко І. О. (2014)
Борисов В. І. - Василь Якович Тацій – стратег і фундатор у науці кримінального права, Демидова Л. М. (2014)
Демидова Л. М. - Вітання Тихому Володимиру Павловичу (2014)
Деркач С. А. - Антибіотикорезистентність та фагочутливість регіональних штамів-збудників гнійно-запальних захворювань (S. aureus та P. aeruginosa), Городницька Н. І., Куцай Н. М., Габишева Л. С., Коцар О. В. (2020)
Бурова Л. М. - Порівняльна характеристика антимікробної активності антибіотиків та різних класів протимікробних препаратів щодо ізолятів Staphylococcus aureus, Корнійчук О. П., Павлій С. Й., Мазепа Є. Д. (2020)
Трофіменко Ю. Ю. - Дослідження ефективності використання антисептичних композицій на основі декаметоксину для обробки ендотрахеальних трубок з метою попередження розвитку вентилятор-асоційованої пневмонії у пацієнтів відділення інтенсивної терапії, Жорняк О. І., Фоміна Н. С., Буркот В. М., Кулик А. В., Жорняк П. В. (2020)
Ганюк В. М. - Видовий склад мікрофлори інфекційних ускладнень, що пов'язані з наданням медичної допомоги у відділенні реанімації та інтенсивної терапії, Хіль В. Ю., Кондратюк В. М., Францішко А. А., Поліщук Л. М. (2020)
Нагайчук В. І. - Аналітичне прогнозування чутливості до фторхінолонів S. aureus як збудників інфекційних ускладнень при опіках, Назарчук О. А., Бабіна Ю. М., Осадчук Н. І., Бобир В. В., Дмитрієв Д. В., Палій Д. В., Макац Є. Ф., Чорнопищук Р. М. (2020)
Осадчий А. В. - Характеристика мікрофлори, що приймає участь у розвитку гнійних парапроктитів, та її чутливість до дії озону, Колодій С. А., Кордон Ю. В., Коваленко І. М., Дівінскі Д. М. (2020)
Пантьо В. В. - Протимікробна активність гетеро- циклічних катіонних поверхнево-активних речовин, Фізер М. М., Фізер О. І., Коваль Г. М., Данко Е. М. (2020)
Павлюк Н. В. - Вивчення протимікробної активності екстрактів рути садової Ruta graveolens L. щодо клінічних штамів мікроорганізмів (2020)
Ерліх Г. - Дослідження протимікробної активності похідних бромтирозину природного походження, Ковальчук В. П., Воронкіна А. С., Вовк І. М., Сідько І. Ю., Трет'яков М. С. (2020)
Лисенко А. П. - Дослідження взаємозв'язку латентної туберкульозної інфекції з розвитком мієлоїдного та лімфобластного лейкозу, Власенко І. Г., Власенко В. В., Римша О. В., Назарчук О. А., Гончар О. О., Сорокоумова Л. К. (2020)
Юрчишин О. І. - Біоавтографічна ідентифікація активних компонентів, що проявляють синергізм протимікробної дії з макролідами, екстрактів суплідь вільхи сірої Alnus incana (L. ) Moench. та кореневищ герані лугової Geranium pratense L. (2020)
Назарчук О. А. - Дослідження протимікробної ефективності композиції з пролонгованою антисептичною дією щодо планктонної та плівкової форми клінічних штамів неферментуючих грамнегативних бактерій, Нагайчук В. І., Римша О. В., Палій В. Г., Вовк І. М., Бобир Н. А., Прокопчук З. М., Стукан О. К. (2020)
Шапринський В. О. - Дослідження чутливості збудників гнійно-запальних процесів середостіння до сучасних антисептиків, Римша О. В., Мітюк Б. О., Вовк І. М., Назарчук С. А., Ходаківський М. А., Іванова М. О. (2020)
Руско Г. В. - Скринінгове дослідження протимікробних властивостей рослинних екстрактів на 90% водному етанолі щодо Propionobacterium acnes - етіологічного фактору у виникненні вугрової хвороби (2020)
Назарчук О. А. - Дослідження впливу комбінованого застосування антисептика декаметоксину і фторхінолонів на клінічні штами S. aureus, Павлюк С. В., Назарчук Г. Г., Мруг В. М., Дудар А. О., Сорокоумова Л. К. (2020)
Іванов В. П. - Місце соталолу в лікуванні екстрасистолії у хворих з гіпертонічною хворобою, Булат Л. М., Лисунець О. В., Дідик Н. В. (2020)
Покидько М. І. - Випадок ехінококової кісти з локалізацією у воротах печінки та розвитком гострого некалькульозного холециститу, Форманчук Т. В., Вознюк О. В., Вовчук І. М., Форманчук А. М. (2020)
Колісник П. Ф. - Застосування озонотерапії в лікуванні трофічних діабетичних виразок нижніх кінцівок, Баранова І. В., Колісник С. П., Долинна О. В., Безсмертний Ю. О., Безсмертна Г. В., Постовітенко К. П., Кравець Р. А. (2020)
Фомін О. О. - Характеристика ефективності лікування вогнепальних поранень з використанням VAC-терапії, Фоміна Н. С., Кондратюк В. М., Колодій С. А. (2020)
Тамм Т. І. - Особливості діагностики та лікування хворих з післяопераційним перитонітом, Непомнящий В. В., Бардюк О. Я., Захарчук О. П. (2020)
Вовк І. М. - Мікробіологічне обґрунтування антимікробного лікування експериментального псевдомонадного кератиту, Кривецька Н. В., Буркот В. М., Дудар А. О., Кулик А. В. (2020)
Фаустова М. О. - Вплив антиміробної композиції на основі альгінату кальцію на музейні штами мікроорганізмів, Назарчук О. А., Лобань Г. А., Ананьєва М. М., Коваленко С. В., Превар С. А., Мартинчук Н. О. (2020)
Іванова С. А. - Складові ефективності проведення практичних занять з клінічної мікробіології інтернам хірургічного профілю, Назарчук Г. Г., Крижановська А. В. (2020)
Перешивайло О. І. - Перспективи використання наночастинок срібла для створення композитних стоматологічних матеріалів з антимікробними властивостями, Голубнича В. М., Корнієнко В. В. Крижановська А. В. (2020)
Малачкова Н. В. - Моделювання експериментального псевдомонадного кератиту: мікробіологічні та клінічні аспекти, Кривецька Н. В., Вовк І. М., Коваленко І. М. (2020)
Мруг В. М. - Інтердисциплінарна інтеграція мікробіології та психіатрії в діагностиці прогресивного паралічу, Мруг О. Ф., Римша О. В., Стукан О. К., Щепіна Н. В. (2020)
Романюк Л. Б. - До питання про доцільність проведення IFOM для вітчизняних студентів-медиків, Климнюк С. І., Кравець Н. Я., Ткачук Н. І., Борак В. П. (2020)
Фоміна Н. С. - До удосконалення методів лікування афтозних уражень слизової оболонки порожнини рота, Сукманська Г. Д., Кордон Ю. В., Трофіменко Ю. Ю. (2020)
Мухаровська І. Р. - Базові принципи комунікації лікаря з сім'єю онкологічного пацієнта, Маркова М. В., Кривоніс Т. Г., Абдряхімова Ц. Б., Клебан К. І., Сапон Д. М. (2020)
Маркова М. В. - Особливості аддиктивної реалізації та психосоціального стресу у представників робітничого складу морського торговельного та пасажирського флотів, Косенко К. А., Гапонов К. Д. (2020)
Чорна В. В. - Показники захворюваності і поширеності та сучасні погляди на профілактику хвороб, Хлєстова С. С., Гуменюк Н. І., Махнюк В. М., Сидорчук Т. М. (2020)
Ісаков Р. І. - Структура "внутрішнього конфлікту" і "внутрішнього вакууму" як результат дисоціації між вибором життєвих цінностей і їх доступністю у жінок з депресією різного ґенезу та різної вираженості макро-, мезо- і мікросоціальної дезадаптації (2020)
Fiks D. O. - The results of the assessment of the condition at the time of admission to the hospital, the functional result at the time of discharge and planning of the outpatient stage in stroke patients according to the register of hospitals in vinnytsia for 2017-2019 (2020)
Яковлева О. О. - Структура рецептора вітаміну D та його геномні регуляторні функції, Дорошкевич І. О., Ніколова О. М. (2020)
Ковальчук В. П. - Палій Гордій Кіндратович - фундатор наукової школи подільських мікробіологів, Назарчук О. А. (2020)
Батова О. М. - Поширеність і шкідливість кореневих гнилей пшениці озимої в Україні (2019)
Беспалько В. В. - Використання МП НВЧ в технології вирощування ячменю ярого, Жукова Л. В. (2019)
Васильєв С. В. - Зелена яблунева попелиця в садах на крапельному зрошенні у Східному Лісостепу України, Леженіна І. П. (2019)
Горяінова В. В. - Прогностична модель розвитку септоріозу в посівах пшениці ярої в Східному Лісостепу України (2019)
Євтушенко М. Д. - Внесок науковців кафедри зоології та ентомології ім. Б. М. Литвинова в екологізацію захисту рослин і підготовку кадрів вищої кваліфікації (2019)
Жупінська К. Ю. - Стовбурові шкідники на рослинах роду Populus L. (2019)
Карпович М. С. - Технологічні особливості біологічного захисту насаджень від соснового шовкопряда (Dendrolimus pini (Linnaeus, 1758)) в лісах Черкащини, Дрозда В. Ф. (2019)
Кузьменко Н. В. - Прогноз розвитку кореневих гнилей ячменю ярого, Туренко В. П., Заярна О. Ю., Луханін І. В. (2019)
Лутицька Н. В. - Шкідлива ентомофауна сої у світі та Україні, Станкевич С. В. (2019)
Мартиненко В. І. - Вплив сучасних комбінованих фунгіцидів на розвиток фітофторозу картоплі (2019)
Мєшкова В. Л. - Динаміка чисельності популяцій п'ядунів у лісових смугах лісостепової частини Харківської області, Байдик Г. В., Бережненко Ж. І. (2019)
Мєшкова В. Л. - Ентомофаги стовбурових шкідників у соснових насадженнях Сумської області, Омеліч А. Р., Рідкокаша А. Д. (2019)
Наконечна Ю. О. - Географічне поширення американського білого метелика (Hyphantria cunea Drury, 1773) в Україні та світі, Станкевич С. В. (2019)
Олейніков Є. С. - Вплив органічних і мінеральних добрив на розвиток бурої листкової іржі пшениці озимої (2019)
Плєтнікова Н. Я. - Бактеріальне в’янення (вілт) кукурудзи у Харківській області (2019)
Поєдинцева А. А. - Основні хвороби квасолі в Україні (2019)
Рожкова Т. О. - Зв'язок зовнішніх ознак патології насіння пшениці озимої з внутрішньою мікобіотою в умовах Північного Сходу України (2019)
Сіроус Л. Я. - Популяційна динаміка сисних шкідників у пізніх насадженнях капусти Харківської області (2019)
Синявін А. В. - Біла плямистість суниці садової у Харківській області (2019)
Слобода Л. В. - Динаміка чисельності яблуневої плодожерки в яблуневому саду Північно-Східного Лісостепу України (2019)
Станкевич С. В. - Аналіз ринку пестицидів України (2019)
Статкевич О. І. - Життєздатність лабораторних культур ектопаразита габробракона Habrobracon hebetor Say. (Hymenoptera, Braconidae) як визначальний фактор його ефективності (2019)
Татаринова В. І. - Фітопатогенний комплекс бульб картоплі під час зберігання (2019)
Тесля Т. О. - Вплив гідротермічних чинників довкілля на видовий склад збудників фузаріозної гнилі гороху (2019)
Тимошенко О. П. - Вплив Біограну та систем удобрення на ризоктоніоз картоплі, Андрєєва Г. П., Селінний М. М., Бондар І. М. (2019)
Туренко В. П. - Прогностичні моделі поширеності хвороб люцерни (2019)
Правила для авторів (2019)
Куцепал С. В. - Діалектика інноваційних процесів в освітянській галузі України (2019)
Радіонова Н. В. - Культурно-освітній статус академічної книги на Слобожанщині ХІХ ст. (2019)
Садоха О. В. - Трасформації освітніх стратегій: "Ризик навпаки" (2019)
Сааков С. О. - Освіта і ринкова економіка: їх взаємозв’язок і взаємовплив (2019)
Пилипенко С. Г. - Конотації землі у викликах сучасності (2019)
Канцурак В. В. - Формування екологічної культури в контексті політичного виховання суспільства та особистості (2019)
Grigorova N. V. - The terminology of the german idealism in the formal and informal practices of philosophizing (2019)
Філіппова Т. О. - Функціонування міста: ландшафтний контекст (2019)
Дзюбенко В. Д. - Релігійний вимір діяльності Хамас та його значущість у розвитку арабо-ізраїльського конфлікту (2019)
Селищева Д. В. - Дальний собеседник поэзирующего как возможность экзистирования читателя (2019)
Дубняк З. О. - Парадокс модерної індивідуалізації і соціальна філософія Джона Дьюї (2019)
Субботін В. М. - Новітні тенденції та проблеми глобалізації і антиглобалізму у контексті перспектив демократизації суспільного розвитку (2019)
Шаблевська І. Ю. - Людина і суспільство пізнього модерну: філософськополітичні детермінанти (2019)
Актуальна інформація для авторів та читачів (2019)
Антошкіна В. К. - Сутність і підходи до тлумачення права у роботах вітчизняних учених (2019)
Мельник М. В. - Філософсько-правові інтерпретації деформацій правосвідомості у XX – на початку XXI ст. (2019)
Бондарєв Е. М. - Сторони акціонерного договору (2019)
Веклюк О. В. - Види відпочинку за трудовим законодавством, якими користуються працівники Національної поліції України (2019)
Сорочан Н. В. - Визначення поняття принципів правового регулювання заохочення працівників Національної поліції України (2019)
Байдюк І. І. - Принципи взаємодії Державної прикордонної служби України з іншими правоохоронними органами (2019)
Біла В. Р. - Нормативні акти публічної адміністрації: питання класифікації (2019)
Валко П. - Європейський досвід регламентації права особи на безоплатну вторинну правову допомогу (2019)
Віткова В. С. - Нормативно-правова регламентація та порядок притягнення до відповідальності посадових осіб за порушення права на доступ до публічної інформації (2019)
Гріненко Я. В. - Функції та повноваження Збройних Сил України у сфері протидії злочинності (2019)
Іванцов В. О. - Принципи адміністративного права як призма оцінювання змісту нормативно-правових положень: можливості для встановлення проблем і шляхи їх вирішення (2019)
Левченко К. Б. - Громадські організації: діяльність із протидії торгівлі людьми та виклики в роботі, Швед О. В. (2019)
Муляр Г. В. - Програмне регулювання та стратегічне планування у сфері охорони здоров’я (2019)
Самбор М. А. - Місце органів виконавчої влади у здійсненні права на свободу мирних зібрань (2019)
Сидоренко О. В. - Адміністративно-правові засади взаємодії митних постів з державними органами і громадянами України (2019)
Чумак В. В. - Діяльність Збройних Сил Латвії, Литви та Естонії: досвід для України (2019)
Хань О. О. - Перспективи використання програмного підходу в діяльності правоохоронних органів України (2019)
Щербаковський М. Г. - Комплексні телекомунікаційно-автотехнічні експертизи, Коршенко В. А. (2019)
На книжкову полицю (2019)
Новини наукового життя (2019)
Наші автори (2019)
До уваги авторів (2019)
Випускні дані (2019)
Title (2018)
Content (2018)
Sahan N. T. - Morphofunctional changes of structural components of masticatory muscles of mature animals in mercazolilum-induced hypothyroidism (2018)
Dmitriev M. O. - Determination of individual linear and angular characteristics of the position of upper central incisors in Ukrainian young men and women with orthognathic bite, Gunas I. V., Gnenna V. O., Smolko N. M. (2018)
Kramar S. B. - Morphometric studies of the damaged skin area after experimental thermal trauma and during correction with cryo-lyophilized xenograft skin substrate, Volkov K. S., Nebesna Z. M. (2018)
Chernysh A. V. - Regression models of individual cephalometric indicators used in the method of E. P. Harvold, Hasiuk P. A., Yasko V. V., Smolko D. G. (2018)
Monastyrskyi V. M. - Organometric parameters of the remaining kidney after removal of the contralateral in immature rats (2018)
Gunas V. І. - General phenotypological picture of the finger dermatoglyphics of Ukrainian men: the contribution of individual regions, Mishalov V. D., Serebrennikova О. А., Klimas L. А. (2018)
Podolyuk M. V. - Comparative anatomy of the uterine tube of human and laboratory white rat females (2018)
Volkov K. S. - Electron microscopic changes of the testis germinal epithelium after an experimental thermal trauma in the application of cryo-lyophilized xenograft skin substrate, Muha S. Yu. (2018)
Rekun T. O. - The role of the transcription factor Sox2 and cytokeratins in the formation and development of the gastroesophageal junction epithelial cell differon, Vernygorodskyi S. V., Kyselova T. M., Tataryna O. V., Cherepakha O. L. (2018)
Turchyna N. S. - Pathological changes on basis of ischemia with associated virus infection in mice brain, Savosko S. I., Ribalko S. L., Starosila D. B., Kolisnik D. I. (2018)
Євтушенко С. К. - Звернення головного редактора (2020)
Vinychuk S. M. - Clinical vascular syndromes of thalamic strokes in anterior and paramedian vascular territories: a prospective hospital-based cohort study, Prokopiv M. M., Trepet L. M., Fartushna O. Ye. (2020)
Палагута Г. В. - Діагностика поясної складнокурабельної міопатії з використанням методу МРТ (науковий огляд і особисте спостереження), Смоланка В. І., Дутка І. Ю. (2020)
Марценковський І. А. - Вплив протиепілептичних лікарських засобів на когнітивне функціонування підлітків, хворих на епілепсію, Марценковська І. І., Скрипник Т. О., Макаренко Г. В. (2020)
Filimonov D. - Impact of baseline free serum triiodothyronine on stroke severity and outcome in patients with atherothrombotic ischemic stroke, Yeresko A., Fedorova A., Marusichenko V., Belotserkovskaya M., Trubnikova N. (2020)
Копчак О. О. - Сучасні уявлення про диференціальну діагностику й лікування полінейропатій (2020)
Дубенко О. Е. - Головная боль при медикаментозной передозировке: клинические и диагностические аспекты (2020)
Костенко В. В. - Характеристика больового синдрому при хворобі рухового нейрона (2020)
Товажнянская Е. Л. - Нейробион — оригинальный В-витаминный комплекс с самой широкой доказательной базой при острой и хронической боли в спине, Некрасова Н. А., Марковская Е. Л., Каук О. И., Соловьева Е. Т. (2020)
Заславская А. А. - Особенности вегетативного портрета детей с хроническим лямблиозом (2020)
Романенко В. І. - Використання природного компонента уридину в терапії хронічного болю з проявами нейропатії (2020)
Сабовчик А. Я. - Астенічний синдром при мозкових катастрофах, Орос М. М., Савицька Н. О. (2020)
Сорокин Ю. Н. - Поражение центральной нервной системы при васкулитах (2020)
Vinychuk S. M. - Clinical syndromes of a thalamic stroke in the lower lateral vascular territory: a prospective hospital-based cohort study, Prokopiv M. M., Trepet L. M., Fartushna O. Ye. (2020)
Лабунец И. Ф. - Изменения структуры нейронов черной субстанции, показателей антиоксидантной защиты головного мозга и поведения у мышей разного возраста с МФТП моделью паркинсонизма, Утко Н. А., Савосько С. И., Пантелеймонова Т. Н., Бутенко Г. М. (2020)
Lekomtseva Ye. V. - Higher levels of creatine phosphokinase in the patients with long-term consequences after traumatic brain injury (2020)
Гичка К. М. - Дослідження процесів глікозилювання антитіл у сироватці крові й цереброспінальній рідині хворих на розсіяний склероз як біомаркер при цьому захворюванні, Негрич Т. І., Білий Р. О. (2020)
Багмут І. Ю. - Роль ліпідно-фосфоліпідного стану в розвитку нейродеструкції внаслідок компресії корінців спинного мозку, Погорєлов В. В., Жуков В. І. (2020)
Онопрієнко О. П. - Клінічний випадок поетапного комбінованого лікування ішемічного інсульту в особи похилого віку (2020)
Копчак О. О. - Проблема болю в нижній ділянці спини з позиції доказової медицини (2020)
Бурчинський С. Г. - Комбінована нейропротекція при хронічній ішемії головного мозку: цілі, завдання, інструменти (2020)
Літовченко Т. А. - Цереброваскулярні захворювання й деменції: сучасні погляди на діагностику та лікування симптоматичної епілепсії в осіб похилого віку, Пасюра І. М. (2020)
Витовский Р. М. - Острое нарушение мозгового кровообращения как первое проявление миксомы левого предсердия, Исаенко В. В., Пищурин А. А., Мартыщенко И. В., Онищенко В. Ф., Дядюн Д. Н., Коноплева Ю. Л. (2020)
Кузьменко С. Г. - Неатеросклеротическая васкулопатия как причина инфаркта головного мозга в молодом возрасте, Пономарев В. В. (2020)
Пономарев В. В. - История статуэтки "Женщина с болезнью Паркинсона" (2020)
Баранов М. И. - Антология выдающихся достижений в науке и технике. Часть 53: Лауреаты Нобелевской премии по физике за 2016 - 2019 гг (2020)
Милых В. И. - Характеристики цилиндрического индуктора вращающегося магнитного поля технологического назначения при его питании от сети с заданным напряжением, Шилкова Л. В. (2020)
Прахт В. А. - Сравнительный анализ двух однофазных высокоскоростных машин с магнитами на статоре, Дмитриевский В. А., Казакбаев В. М., Ошурбеков С. Х. (2020)
Kuznetsov B. I. - Active shielding of magnetic field with circular space-time characteristic, Nikitina T. B., Bovdui I. V., Petrov S. V., Kolomiets V. V., Kobilyanskiy B. B. (2020)
Баранов М. И. - Расчетно-экспериментальное определение усредненного числа квантованных продольных электронных полуволн де Бройля в цилиндрическом проводнике с импульсным аксиальным током, Рудаков С. В. (2020)
Толмачев С. Т. - Принцип взаимности для нелинейной анизотропной среды без гистерезиса: теория и практика применения, Ильченко А. В. (2020)
Батыгин Ю. В. - Экспериментальные исследования распределения тока на поверхности листовой заготовки в линейных инструментах магнитно-импульсного притяжения, Чаплыгин Е. А., Шиндерук С. А. (2020)
Беспрозванных А. В. - Метод вейвлет анализа временных рядов параметров диэлектрической абсорбции электроизоляционных конструкций, Костюков И. А. (2020)
Пальчиков О. О. - Определение эффективной диэлектрической проницаемости гетерогенного материала (2020)
Ромашко В. Я. - Регулювальні характеристики імпульсного регулятора понижувального типу, що заряджає акумулятор від сонячної батареї, Батрак Л. М., Абакумова О. О. (2020)
Regad M. - Optimal frequency control in microgrid system using fractional order PID controller using Krill Herd algorithm, Helaimi M., Taleb R., Gabbar H., Othman A. (2020)
Буряковский Сергей Геннадиевич. К 60-летию со дня рождения (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Moroz V. M. - Sex-related features of walking with cognitive tasks, Yoltukhivskyy M. V., Vlasenko O. V., Moskovko G. S., Bogomaz O. V., Rokunets I. L., Tyshchenko I. V., Kostyuk L. V., Suprunov K. V. (2019)
Cherkasov V. G. - Comparative analysis of the effects of various detoxification solutions on the structure of the kidneys in experimental burn disease in rats, Lachtadyr T. V., Fedoniuk L. Ya., Shypitsyna O. V. (2019)
Tymoshenko I. O. - Structural changes of the intestinal epithelial barrier of the duodenum of rats in burn injury of skin under experimental streptozotocin-induced diabetes mellitus (2019)
Harapko T. V. - Structural changes of the spleen in experimental obesity (2019)
Lysenko D. A. - Pharmacological correction of various morphological forms of oral mucositis in patients with leukemia, Lukianovych O. I., Sergyeyev S. V., Bobrowska O. A., Gurova O. O. (2019)
Fik V. B. - Ultrastructural condition of rats periodontal tissue in opioid influence during two weeks and after its four-week withdrawal on correction, Paltov Ye. V., Kryvko Yu. Ya. (2019)
Cherkasov V. G. - Reactive and destructive changes of Peyer's patches in rats with experimental burn disease under infusion of detoxification solutions, Matkivska R. M., Cherkasov E. V., Kaminskyi R. F., Yaremenko L. M. (2019)
Proniaiev D. V. - Characteristics of the uterine tubes in the fetal period: topographic and morphometric parallels, Bulyk R. Ye. (2019)
Sydorenko M. I. - Structural organization of the ileum of laboratory animals in normal and in a comparative view aspect (2019)
Bobyr V. V. - Modeling of viral-bacterial infections against antibiotic-induced intestinal dysbiosis, Stechenko L. О., Shyrobokov V. P., Cryvosheyeva О. І., Nazarchuk О. А., Ponyatovskyi V. А., Chuhrai S. М. (2019)
Baida E. I. - Investigations of the dynamics of a bistable electromagnet with improved characteristics for medium voltage vacuum circuit breakers, Klymenko B. V., Vyrovets S. V., Pantelyat M. G., Clemens M. (2020)
Маляр В. С. - Моделювання динамічних режимів асинхронного електроприводу при періодичному навантаженні, Гамола О. Є., Мадай В. С. (2020)
Kuznetsov B. I. - The effectiveness of active shielding of magnetic field with circular space-time characteristic and with different shielding coils spatial positions, Nikitina T. B., Bovdui I. V. (2020)
Розов В. Ю. - Активное экранирование внешнего магнитного поля трансформаторных подстанций, встроенных в жилые дома, Кундиус Е. Д., Пелевин Д. Е. (2020)
Хлопенко Н. Я. - Расчет и проектирование робастного регулятора скорости системы частотного управления асинхронного электропривода (2020)
Оникієнко Ю. О. - Моделювання режимів роботи та електромагнітних завад перетворювача на GaN транзисторах, Пілінський В. В., Попович П. В., Лазебний В. С., Смоленська О. І., Баран В. С. (2020)
Безпрозванних Г. В. - Забезпечення технічних параметрів резистивних кабелів системи теплої підлоги за умови зберігання теплової стійкості ізоляції, Гринишина М. В., Кєссаєв О. Г., Гречко О. М. (2020)
Boukhechem I. - Sensorless direct power control for three-phase grid side converter integrated into wind turbine system under disturbed grid voltages, Boukadoum A., Boukelkoul L., Lebied R. (2020)
Kalkoul S. - An adaptive harmonic compensation strategy for three-phase shunt active power filter based on double second-order generalized integrator with prefilter, Benalla H., Nabti K., Abdellatif R. (2020)
Louze L. - An effective control of an isolated induction generator supplying DC load for wind power converting applications, Abdessemad O., Nemmour A. L., Khezzar A. (2020)
Андрієнко Петро Дмитрович. До 80-річчя з дня народження (2020)
Барский Виктор Алексеевич. К 85-летию со дня рождения (2020)
Кириленко Олександр Васильович. До 70-річчя з дня народження (2020)
Колиушко Георгий Михайлович. К 80-летию со дня рождения (2020)
Title (2019)
Content (2019)
Gubar I. V. - Evaluation of protective effect of Thiocetam drug by morphological changes in the heart and vessels after administration of lead nanoparticles of various sizes (experimental study), Sokurenko L. M., Savosko S. I., Apykhtina O. L., Yavorovsky O. P., Chaikovsky Yu. B. (2019)
Bodnar P. Ya. - Structural features of the lower limb deep vein remodeling as a morphologic component in the pathogenesis of pulmonary thromboembolism in cancer patients (2019)
Mironov Ye. V. - Histological picture in the skin of rats within a month after burn II-III degree against the background of the introduction for first 7 days 0. 9% NaCl solution (2019)
Vastyanov R. S. - Pathophysiological model of indirect revascularization in rats with microangiopathy of limbs caused by experimental streptozocin diabetes, Chekhlova O. V. (2019)
Kravchuk A. N. - The influence of hydrogen sulfide on the structural characteristics of leukocytes mitochondrial apparatus in patients with arterial hypertension, Rozova E. V. (2019)
Shevchenko B. F. - Structural and functional state of the liver in patients with extrahepatic cholestasis of non-tumor genesis, Zeleniuk O. V., Klenina I. A., Babii O. M. (2019)
Syvak A. V. - Features of the relationship between cardiointervalographic indices and constitutional characteristics in highly skilled mesomorphic somatotype wrestlers, Sarafyniuk L. A., Sarafyniuk P. V., Pilhanchuk L. I., Sorokina N. O. (2019)
Zhmud Т. М. - Meibomian gland dysfunction and dry eye disease symptoms in patients with type 2 diabetes mellitus, Malachkova N. V., Andrushkova O. O., Hrizhymalska К. Y. (2019)
Yuzko R. V. - Organometric parameters of hepatoduodenal ligament n the perinatal period, Slobodian O. M. (2019)
Vorovskyі О. О. - Morphological changes of a great omentum at implantation of polypropylene and composite prostheses at allohernioplasty, Shaprynskyі V. O., Sadyk I. M. (2019)
Title, Content (2020)
Sova O. - Development of a methodology for training artificial neural networks for intelligent decision support systems, Shyshatskyi A., Zhuravskyi Yu., Salnikova O., Zubov O., Zhyvotovskyi R., Romanenko I., Kalashnikov Ye., Shulhin A., Simonenko O. (2020)
Yevseiev S. - Development and analysis of game-theoretical models of security systems agents interaction, Milov O., Milevskyi S., Voitko O., Kasianenko M., Melenti Y., Pohasii S., Stepanov H., Turinskyi O., Faraon S. (2020)
Yakovenko V. - The models of anthropogenic emergencies for decision support systems, Ulianovska Yu., Yakovenko T. (2020)
Trunov A. - Forming a method for determining the coordinates of sound anomalies based on data from a computerized microphone system, Byelozyorov Zh. (2020)
Borisenko V. - Constructing a method for the geometrical modeling of the lame superellipses in the oblique coordinate systems, Ustenko S., Ustenko I. (2020)
Elias Munapo - Improvement of the branch and bound algorithm for solving the knapsack linear integer problem (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Mohammad Adhitya - Experimental analysis in the test rig to detect temperature at the surface disc brake rotor using rubbing thermocouple, Rolan Siregar, Danardono A Sumarsono, Nazaruddin Nazaruddin, Ghany Heryana, Sonki Prasetya, Fuad Zainuri (2020)
Douaissia Omar Hadj Aissa - CFD modeling of multiphase flows in the gas turbine engines oil cavities, Lysytsia O., Mykhailenko T., Petukhov I. (2020)
Trishevskij O. - Establishing patterns in the temperature distribution within a deformation zone during thin strip rolling, Kaliuzhnyi O., Yuгchenko О., Avtukhov A., Levchenko V., Akhlestin O. (2020)
Vovchenko А. - Control of a high-voltage discharge-pulse installation when implementing technological modes of an electrochemical explosion, Demydenko L., Kozyrev S. (2020)
Korohodskyi V. - Determining the characteristics for the rational adjusting of an fuel-air mixture composition in a twostroke engine with internal carburetion, Kryshtopa S., Migal V., Rogovyi A., Polivyanchuk A., Slyn’ko G., Manoylo V., Vasylenko O., Osetrov O. (2020)
Havenko S. - Determining the factors that affect the quality of test prints at flexographic printing, Ohirko M., Ryvak P., Kotmalova O. (2020)
Boshkova I. - Testing a microwave device for the treatment of plant materials by various technologies, Volgusheva N., Boshkov L., Potapov M., Kolesnychenko N., Demianchuk B., Lapkin O. (2020)
Monchenko O. - Development a mathematical model of acoustic signals for the implementation of a universal leak detection method, Kutniak Y., Martyniuk H., Marchenko N. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Motovoy I. - Аn experimental study of Al2O3 nаnoparticles influence on caloric properties of propylene glycol based coolants, Artemenko S., Khliyeva O., Zhelezny V., Semenyuk Yu., Paskal A. (2020)
Kotok V. - Selection of the formation mode of a zinc mesh electrode for an electrochromic device with the possibility of energy recovery, Kovalenko V. (2020)
Rykusova N. - Establishing the regularities in forming the properties of ceramic wall materials containing waste from gas extraction (drilling sludge), Shestopalov O., Shchukina L., Yashchenko L., Stanovska І., Muradian A., Ocheretna V. (2020)
Gomelya N. - Devising a corrosion inhibitor for steel St37-2 in a water-oil mixture, Trus І., Stepova O., Kyryliuk O., Ivanenko O., Khomenko A. (2020)
Norman Subekti - Development of environmental friendly corrosion inhibitor from the extract of areca flower for mild steel in acidic media, Johny W. Soedarsono, Rini Riastuti, Folo Daniel Sianipar (2020)
Gatot Soebiyakto - Addition of bio-additive as a catalyst of burning vegetable oil influenced by 4 pole magnetic field, Wardana I. N. G., Nurkholis Hamidi, Lilis Yuliati (2020)
Cherkashina A. - Development and research of a label caseine adhesive for packaging the industrial and household products, Rassokha A., Ryshchenko I., Komarovа O. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Moch. Agus Choiron - Characteristics of deformation pattern and energy absorption in honeycomb filler crash box due to frontal load and oblique load test (2020)
Trapezon K. - Analysis of free oscillations of circular plates with variable thickness based on the symmetry method, Trapezon A. (2020)
Grigorenko O. - Discovering a pattern in the free vibrations of gently sloping shells of different geometry in the classic and refined statements, Parkhomenko O., Darmosiuk V., Vasil’eva L. (2020)
Bovsunovsky A. - Analysis of conditions of effective crack detection in simply supported rod based on change of damping, Litvinenko A., Kadomsky S., Boyko Y. (2020)
Fomin O. - Defining patterns in the longitudinal load on a train equipped with the new conceptual couplers, Lovska A., Kovtun O., Nerubatskyi V. (2020)
Kulyk M. - A numerical study of performance of the small-size uav pushing tandem propeller with joined blades, Kirchu F., Hussein Hanesh (2020)
Isametova M. - Determination of the rational number of blades of the centrifugal wheel of a submersible pump, Karaivanov D., Nussipali R. (2020)
Filimonikhina I. - Indentifying the conditions for the occurrence of static self-balancing for an assymetric rotor on two isotropic elastic supports, Deikun V., Ienina I., Mezitis M., Pirogov V., Strautmanis G., Yakimenko S. (2020)
Antoshchenkov R. - Solution of the system of gas-dynamic equations for the processes of interaction of vibrators with the air, Nikiforov A., Galych I., Tolstolutskyi V., Antoshchenkova V., Diundik S. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Litkovets S. - Constructing a method of multi-coordinate control over the static thyristor compensators with forced commutation (2020)
Plakhtii O. - Improving the harmonic composition of output voltage in multilevel inverters under an optimum mode of amplitude modulation, Nerubatskyi V., Sushko D., Hordiienko D., Khoruzhevskyi H. (2020)
Panchenko A. - Development of a powerful low-voltage dc converter for systems of electric power accumulation, Karlov D., Kusakin Yu., Kuravskiy M., Drol O. (2020)
Satworo Adiwidodo - Performance of cylindrical and planar meso-scale combustor with double narrow slit flame holder for micropower generator, Wardana I. N. G., Lilis Yuliati, Mega Nur Sasongko (2020)
Andi Sanata - Flame behavior inside constant diameter cylindrical meso-scale combustor with different backward facing step size, Lilis Yuliati, Mega Nur Sasongko, Wardana I. N. G. (2020)
Gichov Yu. - An effectiveness analysis of the pulsed resonant fuel combustion in the processes of steel-casting ladle drying and warming, Stupak M. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Galchonkov O. - Exploring the efficiency of the combined application of connection pruning and source data preprocessing when training a multilayer perceptron, Nevrev A., Glava M., Babych M. (2020)
Kozlovskyi V. - Applying an adaptive method of the orthogonal Laguerre filtration of noise interference to increase the signal/noise ratio, Scherbak L., Martyniuk H., Zharovskyi R., Balanyuk Y., Boiko Y. (2020)
Perederko A. - Development of a high sensitive inductive movement sensor (2020)
Abdulhammed O. Y. - Strengthening steganoghraphy by using crow search algorithm of fingerprint image (2020)
Kalashnikov N. - A steganographic method of improved resistance to the rich model-based analysis, Kokhanov O., Iakovenko O., Kushnirenko N. (2020)
Abbas A. H. - Design and simulation a video steganography system by using FFT-turbo code methods for copyrights application Al-Thahab O. Q. J. (2020)
Yudin O. - Development of methods for identification of information-controlling signals of unmanned aircraft complex operator, Ziubina R., Buchyk S., Matviichuk-Yudina O., Suprun O., Ivannikova V. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Pospelov B. - Use of uncertainty function for identification of hazardous states of atmospheric pollution vector, Rybka E., Meleshchenko R., Krainiukov O., Harbuz S., Bezuhla Yu., Morozov I., Kuruch A., Saliyenko O., Vasylchenko R. (2020)
Tsapko Yu. - Determination of the laws of thermal resistance of wood in application of fire-retardant fabric coatings, Tsapko А., Bondarenko O. (2020)
Shpariy M. - Extraction of iron-containing catalyst from chlororganic wastes generated by ethylene chlorination, Starchevskyy V., Znak Z., Mnykh R., Poliuzhyn I. (2020)
Dmitrieva O. - Choosing the phytoremediation technologies for cleaning various types of wastewater, Khorenzhaja I., Vasylenko V., Osypenko S., Teliura N., Lomakina O., Melnik L., Koldoba I. (2020)
Hulida E. - Engineering method for determining rational fire protection parameters of warehouses, Pasnak I., Renkas A., Sharyy V. (2020)
Gusar B. - Thermotechnical properties of the fire-extinguishing powder for extinguishing materials based on magnesium alloy chips, Kovalyshyn V., Pozdieiev S., Kovalyshyn Vol., Zemlianskyi О., Myhalenko K. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Kakimov A. - Identifying patterns in the effect exerted by a cooling process and the fine grinding modes on the qualitative indicators of a meat and bone paste, Kabdylzhar B., Yessimbekov Zh., Suychinov A., Baikadamova A. (2020)
Grynchenko N. - Devising the technological principles for making a granulated filler obtained through ionotropic gelation, Tishchenko О., Grynchenko O., Pyvovarov P. (2020)
Pusik L. - Preservation of winter garlic depending on the elements of postharvest treatment, Pusik V., Postnova О., Safronska I., Chervonyi V., Mohutova V., Kaluzhnij А. (2020)
Tvorogova А. - Nucleation intensification in the ice cream production, Shobanova T., Landikhovskaya A., Sitnikova P., Gurskiy I. (2020)
Zahorulko An. - Improvement of zefir production by addition of the developed blended fruit and vegetable pasteinto its recipe, Zagorulko Al., Kasabova K., Shmatchenko N. (2020)
Samilyk M. - Influence of the structure of some types of fillers introduced to the yogurt recipe on changes in its rheological indicators, Helikh A., Ryzhkova T., Bolgova N., Nazarenko Y. (2020)
Shydakova-Kameniuka O. - Harnessing the technological potential of chia seeds in the technology of cream-whipped candy masses, Shkliaiev О., Samokhvalova О., Artamonova М., Stepankova G., Bolkhovitina O., Rogova A. (2020)
Kovaliova O. - Identification of patterns in the production of a biologically-active component for food products, Tchoursinov Yu., Kalyna V., Koshulko V., Kunitsia E., Chernukha A., Bezuglov O., Bogatov O., Polkovnychenko D., Grigorenko N. (2020)
Abstract and References (2020)
Title, Content (2020)
Sagalovych A. - Development of the chemical vapor deposition process for applying molybdenum coatings on the components in assembly and engine construction, Popov V., Sagalovych V., Dudnik S., Popenchuk R. (2020)
Sobol`O. Sobol`O. - Determination of regularities of the influence of the elemental composition of niobium-based alloys on their structure and properties, Meilekhov A., Subbotina V., Rebrova O. (2020)
Aladin Eko Purkuncoro - The effect of LFG plasma sputtering power on hardness of carbon thin films on SKD11 steel using target material from battery carbon rods, Rudy Soenoko, Dionysius Joseph Djoko Herry Santjojo, Yudy Surya Irawan (2020)
Kovalenko V. - Bifuctional indigocarmin-intercalated Ni-Al layered double hydroxide: investigation of characteristics for pigment and supercapacitor application, Kotok V. (2020)
Glyva V. - Development and study of protective properties of the composite materials for shielding the electromagnetic fields of a wide frequency range, Kasatkina N., Nazarenko V., Burdeina N., Karaieva N., Levchenko L., Panova O., Tykhenko O., Khalmuradov B., Khodakovsky O. (2020)
Rassokhin D. - Determining the strength and thermal-, chemical resistance of the epoxy polymer-composite filled with basalt micronano fiber in the amount of 15–80 % by weight, Starokadomsky D., Ishchenko A., Tkachenko O., Reshetnyk M., Kоkhtych L. (2020)
Abstract and References (2020)
Содержание (2019)
Дроздник И. Д. - Межбассейновая сырьевая база коксохимического производства Украины: отечественная и импортная составляющие, Десна Н. А, Бидоленко Н. Б. (2019)
Кузниченко В. М. - Максимальная влагоемкость углей разных классов крупности, Балаева Я. С. (2019)
Бехтер А. А. - О факторах влияния на качество каменноугольной смолы в условиях действующего коксохимического предприятия, Гайдаенко А. С., Ткалич Г. М., Зеленский В. В., Ковалев Е. Т., Чешко Ф. Ф. (2019)
Топал А. И. - Использование промышленных отходов обогащения коксующегося угля для производства электроэнергии, Голенко И. Л., Гапонич Л. С., Выфатнюк В. Г. (2019)
Сергєєв П. В. - Теоретична оцінка раціональних витрат латексного реагенту при селективній флокуляції тонкодисперсного вугілля, Круть О. А., Білецький В. С. (2020)
Деменко В. В. - Оценка эффективности проектных решений подготовки шихты и рассева кокса с технологией трамбования на коксовых батареях № 5, 6 ПАО "АРСЕЛОРМИТТАЛ КРИВОЙ РОГ" (2020)
Борисенко А. Л. - Управление отходами углеобогатительных фабрик Украины и оценка эколого-экономической эффективности природоохранных мер при хранении отходов, Касимов А. М. (2020)
Білець Д. Ю. - Визначення оптимального розміру вуглецевої насадки електроконвертору при утилізації в’язких органічних супутніх продуктів коксохімічного виробництва, Карножицький П. В., Мірошниченко Д. В. (2020)
Присяжний Ю. В. - Застосування рідких продуктів коксування вугілля для одержання модифікаторів дорожніх нафтових бітумів, Пиш’єв С. В., Борбеїйонг Гурі Ісайя, Корж Д. В., Гунька В. М., Червінський Т. І., Гриценко Ю. Б. (2020)
Тамаркина Ю. В. - Влияние степени метаморфизма на пористую структуру углей, активированных гидроксидом калия, Саберова В. А., Мысык Р. Д., Кучеренко В. А. (2020)
Мирошниченко І. В. Мірошниченко Д. В. Шульга І. В. - Прогноз теплоти згоряння коксу, Балаєва Я. С. (2020)
Григоров А. Б. - Вплив температури на адгезійні властивості рециклінгових пластичних мастил (2020)
Трембач Т. Ф. - Расчетные методы определения воздействия шума технологического оборудования на селитебную зону, Мезенцева М. В., Кривомлин А. В., Радычук И. А. (2020)
Багрова В. В. - Важность стадии отбора в получении достоверных результатов при контроле качества твердого топлива, Голик Н. М. (2020)
Title (2019)
Table of contents (2019)
Gusarov С. - Finality of Judgments in Civil Cases and Related Considerations:The Experience of Ukraine and Lithuania (2019)
Kroitor V. - Adversial Principle Under the New Civil Procedure in Ukraine, Mamnitskyi V. (2019)
Boscheinen-Duursma H. - Austria and Ukraine Comparative Study of E-Justice:Towards Confidence of Judicial Rights Protection, Khanyk-Pospolitak R. (2019)
Bondarieva M. - The Role of the Notary in the Efficient Protection of Property Rights (2019)
Vinychuk S. M. - Clinical syndromes of thalamic stroke in the central vascular territory: a prospective hospital-based cohort study, Prokopiv M. M., Trepet L. M., Fartushna O. Ye. (2020)
Бойчук М. О. - Прогностичне значення дослідження експонування глікозильних детермінант на молекулах IgG у сироватці крові хворих на розсіяний склероз залежно від проведеної медикаментозної терапії, Негрич Т. І. (2020)
Stadnik S. M. - Immunological aspects in the acute period of ischemic stroke, Saiko O. V., Hayda I. V. (2020)
Hubetova I. V. - Epidemiology of Parkinson’s disease in the Southern Ukraine (2020)
Ковальчук Т. А. - Особливості концентрації гомоцистеїну у сироватці крові дітей із вазовагальними синкопе, Боярчук О. Р. (2020)
Малець М. В. - Клінічні й субклінічні форми епілепсії у пацієнтів після вентрикулоперитонеального шунтування, Чомоляк Ю. Ю. (2020)
Лукашевич В. А. - Классификация моторных нарушений после инфаркта мозга по признаку особенностей адаптивной кинематики, Пономарев В. В. (2020)
Кирилова Л. Г. - Розлади аутистичного спектра в дітей раннього віку: еволюція поглядів та можливості діагностики (частина 2), Мірошников О. О., Юзва О. О. (2020)
Мальцев Д. В. - Діенцефальні ураження головного мозку герпесвірусної етіології у людей: огляд літератури та клінічний випадок (частина ІІ) (2020)
Title (2020)
Table of contents (2020)
van Rhee С. Н. - Towards Harmonised European Rules of Civil Procedure:Obligations of the Judge, the Parties and their Lawyers (2020)
Zoroska-Kamilovska T. - Privatization of Civil Justice: Is it Undermining or Promoting the Rule of Law? (2020)
Golab A. - Recent Developments in Polish Civil Procedure in the Field of Public Hearing (2020)
Turkanova V. - Open Enforcement: New Approach of Ukraine in Access to Justice (2020)
Якимчук Н. А. - Апробация методов частотно-резонансной обработки спутниковых снимков и фотоснимков на некоторых геологических структурах и месторождениях в Австралии И Новой Зеландии, Корчагин И. Н. (2020)
Якимчук Н. А. - Технология частотно-резонансной обработки данных ДЗЗ: результаты практической апробации при поисках полезных ископаемых в различных регионах земного шара. Часть III, Корчагин И. Н. (2020)
Соловьев В. Д. - Глубинная структура и новые экспериментальные данные о вулканах пролива Брансфилд (Западная Антарктика), Бахмутов В. Г., Якимчук Н. А., Корчагин И. Н. (2020)
Лубков М. В. - Моделювання процесів фільтрації у неоднорідних анізотропних газоносних пластах, Захарчук О. О. (2020)
Міхеєва Т. Л. - Прямая и обратная задачи магнитометрии для совокупности горизонтально расположенных cтержневых тел, Лапіна О. П., Панченко Н. В. (2020)
Причепий Т. И. - Модификации мнимых векторов, их свойства и возможности при визуализации магнитотеллурического поля (2020)
Азімов О. Т. - Забруднення ґрунтів та інших об’єктів довкілля важкими металами в районах полігонів захоронення твердих побутових відходів, Кураєва І. В., Трофимчук О. М., Кармазиненко С. П., Злобіна К. С. (2020)
Зацерковний В. І. - Аналіз геоекологічних проблем мегаполісів (на прикладі м. Києва), Романуха Д. П., Пампуха І. В., Савков П. А., Синявська І. К. (2020)
Тимків М. М. - Особливості проєктування мережі гідрогеологічного моніторингу в межах окремого річкового басейну (2020)
Євтушенко С. К. - Візит EPNS/TAB в Україну (2020)
Vinychuk S. M. - Clinical syndromes of thalamic strokes in posterolateral vascular territory: a prospective hospital-based cohort study, Prokopiv M. M., Trepet L. M., Fartushna O. Ye. (2020)
Moskovko S. P. - Assessment of compliance with current clinical guidelines on clinical and hardware diagnosis of stroke according to the data of the Vinnytsia register for the period of 2017–2019, Fiks D. O., Shayuk А. V. (2020)
Зорій І. А. - Нейрофізіологічні особливості спастичного синдрому в дітей із дитячим церебральним паралічем залежно від вираженості моторних порушень, Пашковський В. М., Васильєва Н. В., Ніка О. М. (2020)
Волошина Н. П. - Клинико-математический анализ различий для разных типов течения при спорадической и семейной формах рассеянного склероза, Негреба Т. В., Киржнер В. М., Погуляева Т. Н., Василовский В. В., Терещенко Л. П., Черненко М. Е., Федосеев С. В., Песоцкая К. О., Воробьева Т. Г. (2020)
Сіделковський О. Л. - Венозний інфаркт потиличної частки головного мозку в пацієнта молодого віку (клінічний випадок), Овсянніков О. А., Ігнатіщев М. Р. (2020)
Кирилова Л. Г. - Розлади аутистичного спектра в дітей раннього віку: еволюція поглядів та можливості діагностики (частина 1), Мірошников О. О., Юзва О. О. (2020)
Мальцев Д. В. - Діенцефальні ураження головного мозку герпесвірусної етіології у людей: огляд літератури та клінічний випадок (частина I) (2020)
Мартинюк В. Ю. - Дитяча неврологічна служба України. Історичний нарис1 (2020)
Title, content (2020)
Hooshang Eivazy - Developing a multilevel distribuiting crowdsourcing system for aiding and rescuing to overcome widespread crises, Mohammad Reza Malek (2020)
Chalyi S. - Development of the technology for changing the sequence of access to shared resources of business processes for process management support, Levykin I., Biziuk A., Vovk A., Bogatov Ie. (2020)
Pron S. - Modeling of the transport and production complex in the growing of agricultural crops, taking into account the aviation component, Soloviova O., Herasymenko I., Borets I. (2020)
Sherstеnnikov Y. - Management of an advertising campaign based on the model of the enterprise's logistic system, Rudyanova T., Barannуk L., Datsenko V., Novikova L. (2020)
Lapkina I. - Content optimization of the development of multi-project of a shipping company, Prykhno Yu., Lapkin O. (2020)
Tarandushka L. - Assessing the quality level of technological processes at car service enterprises, Mateichyk V., Kostian N., Tarandushka I., Rud M. (2020)
Abstract and References (2020)
Титул, зміст (2020)
Voychuk S. I. - Influence of the Radiofrequency Electromagnetic Field 40.68MHz on Adhesion of Saccharomyces cerevisiae Cells Deficient in Polyphosphatase PPN1 to Dental Alloys, Gromozova O. M., Ozhogan Z. R. (2020)
Shtenikov M. D. - Characteristics of Genome of Bacillus velezensis ONU 553 Strain Isolated from the Bottom Sediments of the Black Sea, Ostapchuk A. M., Vasylieva N. Y., Luzhetskyy A. M., Rückert C., Kalinowski J., Ivanytsia V. O. (2020)
Гойчук А. Ф. - Асоційовані з Pseudomonas syringae pv. savastanoi бактерії у патології Fraxinus excelsior L., Кульбанська І. М., Швець М. В. (2020)
Пирог Т. П. - Вплив біологічних індукторів на антимікробну, антиадгезивну активність та деструкцію біоплівки поверхнево-активними речовинами Nocardia vaccinii ІМВ В-7405, Скроцька О. І., Шевчук Т. А. (2020)
Воробей Н. А. - Оцінка токсичності впливу фунгіцидів на бульбочкові бактерії Bradyrhizobium japonicum у чистій культурі, Кукол К. П., Коць С. Я. (2020)
Борзова Н. В. - Особливості продукції α-галактозидази Penicillium restrictum, Гудзенко О. В., Варбанець Л. Д. (2020)
Kyrychenko A. - The Physical Properties of Bean Common Mosaic Virus Distributed in Ukraine, Prylipko V. (2020)
Balko O. I. - Bacteriocins of Some Groups of Gram-Negative Bacteria, Balko O. B., Avdeeva L. V. (2020)
Гвоздяк Ростислав Ількович (до 90-річчя з дня народження) (2020)
Нові правила для авторів (2020)
Коваль Л. М. - Сучасні аспекти управління діловою репутацією підприємства на товарному ринку, Сарай Н. І. (2020)
Ткаченко А. М. - Запровадження інновацій – нагальне завдання сьогодення, Тиха Н. Д. (2020)
Зось-Кіор М. В. - Мотиваційні аспекти управління еколого-економічним потенціалом аграрних підприємств (2020)
Хілуха О. А. - Теоретичні засади соціальної відповідальності менеджменту підприємства, Надейко М. М. (2020)
Левковець Н. П. - Передумови виникнення та впровадження bitcoin в економіку України (2020)
Бочко О. Ю. - Ціна як основний чинник кластерного аналізу ринку овочів та фруктів, Рожко Н. Я. (2020)
Орлов В. М. - Роль технопарків в інноваційному розвитку регіону, Петрашевська А. Д., Гуйгова Ю. І., Маслова К. Г. (2020)
Красномовець В. А. - Екологізація підприємств ресторанної сфери, Босецька Н. Г. (2020)
Гузь Д. О. - Методичні аспекти оцінки поточної стратегії економічного розвитку підприємств туристичної галузі, Кусик Н. Л. (2020)
Михайлова Н. В. - Готельний бізнес в Україні: проблеми та основні тенденції розвитку, Рогова Н. В., Рибакова С. С. (2020)
Дейнега І. О. - Теоретичні засади побудови комплексу маркетингових комунікацій закладів вищої освіти, Дейнега О. В. (2020)
Щука Г. П. - Формування маркетингу відносин у туристичному комплексі, Гальків Л. І. (2020)
Делія Ю. В. - Правова характеристика визначення поняття "внутрішньо переміщена особа" (2020)
Пайда Ю. Ю. - Філософський підхід до регулювання права на свободу слова та віросповідання в юридичній науці України (2020)
Стецюк Б. Р. - Місце юридичної деонтології в системі юридичних наук, Чорнобай О. Л. (2020)
Тарановська А. О. - Сучасні секуляритивні процеси в соціально-політичному та правовому просторі європейської культури (2020)
Титаренко О. О. - Злочинність у промислових центрах східної України повоєнного періоду: особливості прояву (2020)
Туренко О. С. - Спортивна теорія походження держави Х. Ортеги-і-Гасета (2020)
Деревянко Б. В. - Тенденції розвитку законодавства України про "зелені" тарифи на електричну енергію (2020)
Кадала В. В. - Законодавча площина діяльності суб'єктів туристичного бізнесу: проблематичні та рекомендаційні аспекти, Гузенко О. П. (2020)
Клемпарський М. М. - Перспективи розвитку законодавства у сфері професійного розвитку працівників, Назимко О. В. (2020)
Роженко О. В. - Правове регулювання страхування інвестицій в Україні (2020)
Діхтяр д. Ю. - Сутність захисту критичної інфраструктури та призначення органів, які забезпечують охорону об’єктів критичної інфраструктури (2020)
Лосич С. В. - Зміни в податковому законодавстві, спричинені пандемією COVID-19, Рутвян К. О. (2020)
Нестеренко К. О. - Особливості реформування нотаріату в Україні, Булгакова О. В. (2020)
Савчук Д. А. - Етапи провадження із застосування заходів примусу правоохоронними органами: окремі аспекти (2020)
Ярмоленко О. С. - Особливості правового статусу посадових та службових осіб органів державної податкової служби України (2020)
Гранкіна В. І. - Щодо впровадження інституту пробації в Україні (2020)
Кондратов В. Г. - Відповідальність за посягання на життя та здоров’я працівника правоохоронних органів за нормами сучасного кримінального права держав Далекого Сходу (2020)
Назимко Є. С. - Заходи профілактики вуличної злочинності в окремих країнах Азії, Бєліков К. А. (2020)
Пилипенко є. О. - Залишення в небезпеці матір’ю своєї новонародженої дитини як кваліфікований склад злочину, передбачений ч. 2 ст. 135 КК України (2020)
Семенишин М. О. - Використання зарубіжного досвіду правоохоронних органів у запобіганні організованій злочинності в Україні (2020)
Бабенко І. Ю. - Особливості забезпечення прав людини під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій (2020)
Котова В. В. - Засоби підвищення ефективності забезпечення безпеки осіб, які виконують спеціальне завдання (2020)
Кубарєв І. В. - Сутність психологічного контакту під час проведення допиту (2020)
Потоцький М. М. - Функціональне призначення кримінального процесуального затримання (2020)
Шульга А. О. - Відносно доцільності народовладдя в системі кримінального провадження України, Куракін О. М. (2020)
Лопатинська І. С. - Фасилітація як одна з умов результативності опанування іноземної мови, Андріяшевська М. С. (2020)
Панченко М. А. - Актуальні питання запровадження в Україні бальної системи обліку порушень правил дорожнього руху (2020)
Червінчук А. В. - Проникнення поліції до транспортного засобу як захід адміністративного примусу (2020)
Вимоги щодо оформлення та подання статей до збірника наукових праць "Правовий часопис Донбасу" (2020)
Відомості про авторів (2020)
Вихідні дані (2020)
Title (2020)
Contents (2020)
Kyyko V. M. - Matching Based Multistyle License Plate Recognition (2020)
Biloshytska O. K. - The Use of Complexity and Variability Characteristics for the Analysis of Complex Dynamic Systems, Nastenko Ie. A., Pavlov V. A. (2020)
Mishchenko M. D. - Methods of Model Predictive Control for Discrete Multi-Variable Systems with Input, Gubarev V. F. (2020)
Gritsenko V. I. - Current State and Prospects for the Development of Digital Medicine, Fainzilberg L. S. (2020)
Азархов О. Ю. - Застосування iнформацiйної технологiї визначення циркулюючих пухлинних клiтин для дiагностування злоякiсних пухлинних захворювань, Чернишова Т. А. (2020)
До уваги авторiв (2020)
Довгий С. О. - Освітня діяльність Малої академії наук України: міжнародний вимір (2013)
Лісовий О. В. - Організація літньої позашкільної освіти дітей та учнівської молоді (2013)
Вознюк О. В. - Кіберсоціалізаційні наслідки комп'ютеризації як суттєвого чинника побудови сучасного інформаційно- освітнього простор (2013)
Стрижак О. Є. - Онтологічні електронно-освітні ресурси, Гуржій А. М. (2013)
Попова М. А. - Комп’ютерні онтології як засіб агрегації та представлення інформаційних ресурсів на Інтернет-порталах знань (2013)
Іваницька Н. А. - Використання елементів дистанційного навчання при написанні учнями дослідницької роботи у малій академії наук, Іваницька Ю. А. (2013)
Зайцева Л. І. - Науково-практичне оволодіння старшими дошкільниками об’єктами довкілля (2013)
Коновалюк Е. - Здоровьесберегающее образование в практике дошкольного воспитания на примере детского сада №15 в г. Бяла-Подляска, Кубиньска З. (2013)
Чернецька Т. І. - Дошкільний період розвитку дитини як передумова ефективної організації навчально-дослідницької діяльності в першому класі (2013)
Калиниченко Л. Д. - Спостереження як метод і прийом у процесі навчання молодших школярів (2013)
Марущак О. М. - Сучасна українська періодика для дітей (2013)
Нікітіна О. О. - Стан проблеми формування навчально-дослідницької діяльності молодших школярів в Україні на початку ХХІ ст (2013)
Цимбалару А. Д. - Педагогічні особливості організації освітнього середовища учнів першого класу: діяльнісний компонент (2013)
Чупріна О. В. - Проблема розвитку аудіативних умінь учнів початкових класів (2013)
Бузько В. Л. - Ігрова діяльність як функціональна складова навчального середовища у вивченні фізики в основній школі, Величко С. П. (2013)
Голодюк Л. С. - Формування та розвиток соціально-інтерактивних умінь учнів у процесі навчання математики (2013)
Гринюк О. С. - Методика викладання біологічного компонента природничо-наукової освіти основної школи як складова інформаційно-освітнього простору (2013)
Заніздра І. В. - Проектна діяльність як ефективний шлях формування дослідницьких навичок учнів (2013)
Зенченко Т. В. - Упровадження проектних технологій на уроках біології та в позаурочний час (2013)
Курлова О. М. - Організація пізнавальної діяльності учнів як засіб формування математичної компетентності (2013)
Кузнецова И. В. - Возможности сети интернет в фундаментальном математическом образовании будущих педагогов (2013)
Омельчук С. А. - Комп’ютерна програма "українська мова: електронний практикум" як засіб активізації дослідницької діяльності учнів (2013)
Грузін А. О. - Психологічний супровід ефективної підготовки юного науковця на етапі захисту дослідницького проекту (2013)
Яременко Л. А. - Творчі здібності у світлі особистісного розвитку (2013)
Trębicka-Postrzygacz B. - Józef Sikorski - founder of the polish culture of educational. the pioneer of teaching deaf children in the royal care institution for the deaf in Poznań, Antas-Jaszczuk A. (2013)
Коломієць М. В. - Дослідження в сучасній педагогічній практиці (2013)
Tyluś U. - Institutional education in the context of improving existential consciousness among own students (2013)
Матысюк Р. - Социальная работа с семьей в ситуации применения насилия к ребенку (2013)
Гончаренко О. В. - Аналіз педагогічного інструментарію викладачів системи підвищення кваліфікації державних службовців (досвід Франції) (2013)
Roguska A. - Thesocio - cultural determinants of the mass media development (2013)
Харитонова И. В. - Сущность практической наглядности при преподавании высшей геометрии (2013)
Кытманов А. А. - О многообразии модулей Mp3 (2;0,13) стабильных 2-расслоений с классами черна c1 = 0 и c2 = 13 на P3, Осипов Н. Н., Тихомиров С. А., Трошина Т. Л. (2013)
Тренбицка-Постжигач Б. - Модель поддержки тугоухих и глухих студентов в естественно-гуманитарном университете в г. Седльце: информационно-образовательные аспекты, Бродацка-Адамович Е. (2013)
Литвиненко Н. Д. - Роль неозначеного артикля при вираженні інформаційної структури речення в ранньоновоанглійській мові (2013)
Мачушник О. О. - Функції означеного артикля в творах в. Шекспіра (2013)
Терещук К. Ю. - Інформаційно-структурне навантаження середньоанглійсьго адверба only (2013)
Відомості про авторів (2013)
Анісімов М. - Принципи побудови інтегрованих професій (2014)
Бардус І. - Реалізація міжпредметних зв’язків за видами та функціями діяльності при професійно-орієнтованому навчанні фундаментальних дисциплін майбутніх інженерів-педагогів комп’ютерного профілю (2014)
Безлюдний О. - До питання розвитку умінь і навичок усного й писемного мовлення в студентів немовних спеціальностей (2014)
Бєлікова Н. - Структурний аналіз готовності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації до здоров’язбережувальної діяльності (2014)
Біницька К. - Досвід розвитку медіаосвіти в зарубіжних країнах 37-44 (2014)
Борбич Н. - Сучасний аналіз дефініції "соціальна компетентність" особистості (2014)
Браславська О. - Сучасні підходи до створення організаційно-педагогічних умов педагогічної практики студентів ВНЗ, Макаревич І. (2014)
Гладка Л. - Системний підхід до оцінки якості знань у формі комп’ютерного тестування (2014)
Глазкова І. - Бар’єр: фасилітатор або інгібітор пізнавальної активності студентів (2014)
Гусак В. - Специфіка виявлення та розвитку виконавської вправності музиканта-педагога (2014)
Деркач С. - Стандартні вимоги до майбутніх учителів англійської мови: польський досвід (2014)
Дишко О. - Теоретичне підґрунтя готовності бакалаврів з туризму до професійної взаємодії зі споживачами туристичних послуг (2014)
Дягилева О. - Вплив науково-дослідницького середовища на професійну підготовку студентів навчальних закладів морського профілю (2014)
Жданова В. - Роль системи електронного тестування у формуванні працеохоронної культури бакалаврів ВНЗ України (2014)
Ивлева Н. - Туристско-краеведческая деятельность как составная часть образовательных программ (2014)
Ізотова А. - Аналіз основних моделей вивчення процесу соціалізації особистості (2014)
Камишин В. - Особливості врахування людського чиннику в процесах професійної підготовки авіаційних операторів (2014)
Кардашевська Г. - Проблема формування професійних ціннісних орієнтацій у студентів медичного університету в наукових дослідженнях (2014)
Ключова Л. - Професійні вимоги до педагогічного працівника: етичний аспект (2014)
Коваль В. - Роль ключових компетентностей у професійній підготовці майбутніх учителів-словесників (2014)
Коляда Н. - Чинники виникнення дитячого руху як нової соціально-педагогічної реальності початку ХХ ст. (2014)
Король О. - Проблеми побудови непрофільного інформатичного курсу для студентів різних спеціальностей ПВНЗ, Алексєєв О. (2014)
Краснова И. - Туризм как средство образования и воспитания детей (2014)
Крисак Л. - Підготовка студентів медичних спеціальностей до англомовного професійно орієнтованого діалогічного мовлення (2014)
Кришмарел В. - Методико-методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального спрямування (2014)
Крохмалюк Р. - Знайомство з історією рідного краю у контексті християнських цінностей (на прикладі роботи краєзнавчого гуртка НВК c. Вербовець) (2014)
Лазарєв О. - Критерії, показники та рівні сформованості професійної комунікативної компетентності майбутніх фахівців аграрного профілю (2014)
Лаппо В. - Прилучення студентської молоді до цінностей духовної культури в освітньому просторі класичного університету (2014)
Лис В. - Организационно-методические основы формирования профессионально-педагогической идентичности у студентов технических университетов (2014)
Логвиновська Т. - Значення студентського самоврядування у процесі виховання соціальної спрямованості молоді (2014)
Лоза Т. - Педагогічна підтримка як базова технологія виховання дитини-сироти в умовах дитячого будинку сімейного типу (2014)
Люленко С. - Компонентний склад підготовки майбутнього вчителя природничих дисциплін до природоохоронної роботи (2014)
Мамчур Л. - Стандартизація мовної освіти учня як об’єкт вивчення лінгводидактики вищої школи (2014)
Маслюк Р. - Логіко-історичний аналіз розвитку комплексів "педагогічний коледж – педагогічний університет" у системі неперервної педагогічної освіти (2014)
Мишкарьова С. - Освітньо-виховна діяльність Братства православних богословів у Польщі (1934–1938 рр.) (2014)
Можаровська О. - Метод case-study як сучасна технологія професійно-орієнтованого іншомовного навчання (2014)
Науменко С. - Рівень володіння географічною компетентністю та її складовими в учнів основної та старшої школи (результати анкетування учнів) (2014)
Осаульчик О. - Професійне спілкування на іноземній мові як невід’ємний елемент успішної фахової реалізації (2014)
Остраус Ю. - Структура професійного самовдосконалення майбутніх сімейних лікарів як психолого-педагогічної категорії (2014)
Павленко А. - Наукові підходи до формування загальнокультурної компетентності учнів професійно-технічних навчальних закладів (2014)
Пернарівська Т. - Рефлексивний тренінг як засіб формування в студентів готовності до гармонізації міжособистісних відносин (2014)
Побірченко О. - Професійна підготовка майбутніх учителів образотворчого мистецтва в контексті застосування сучасних інноваційних технологій (2014)
Радзієвський В. - Про виховний аспект православної духовності в контексті української культури в 1941–1945 рр. (2014)
Руссков С. - Письмо как исторически универсальное средство и культура общения между людьми (2014)
Семина И. - Проблема подготовки кураторов к содействию психологической адаптации первокурсников к условиям вуза (2014)
Сідун М. - Організація самостійної роботи студентів педагогічного профілю щодо вивчення професійно орієнтованої іноземної лексики (2014)
Соколенко Л. - Здоровий спосіб життя як умова й передумова свідомого виховання сучасного вчителя (2014)
Сорочинська Т. - Формування засад моральної культури радянського вчителя педагогічних закладів Рівненщини (1939–1950 рр.): історико-педагогічний аспект (2014)
Ткачук С. - Формування готовності до професійної діяльності майбутніх інженерів-педагогів харчового профілю під час проведення практичних робіт з дисциплін професійного спрямування (2014)
Хоменко В. - Проблема проектування змісту професійної підготовки студентів інженерно-педагогічних спеціальностей комп’ютерного профілю в умовах компетентністного підходу (2014)
Хоменко О. - Аналіз мовної політики Європейського Союзу в контексті іншомовної підготовки бізнес-студентів в умовах глобалізації (2014)
Хомік О. - Особливості формування у майбутніх економістів управлінських умінь і навичок (2014)
Азізов Т. - Стратегічний розвиток напряму "професійна освіта. будівельна справа" у підготовці фахівців, Мельник О. (2013)
Антонова К. - Структурні компоненти соціально-освітнього середовища медичного університету в процесі адаптації іноземних студентів (2013)
Байбекова Н. - Формування готовності майбутніх психологів до консультативної роботи у вищих педагогічних навчальних закладах (2013)
Бербец В. - Організаційно-дидактичні принципи та функції використання інформаційно-комунікаційних засобів у процесі підготовки майбутніх учителів технологій (2013)
Бербец Т. - Засоби організації процесу самостійної творчої діяльності учнів на уроках трудового навчання (2013)
Білецька І. - Форми та методи підготовки бакалаврів з іноземної мови у США (2013)
Бовтрук Н. - Сучасні підходи до застосування педагогічних програмних засобів на уроках технологій (2013)
Браславська О. - Науково-технічні інновації й сучасна географічна освіта (2013)
Вдовенко І. - Інформаційна компетенція у процесі формування майбутнього учителя професійної діяльності (2013)
Вдовенко О. - Підготовка майбутніх викладачів спецтехнологій засобами інформаційно-комунікаційних технологій навчання (2013)
Гайдук В. - Процес формування практичних умінь і навичок на заняттях з технологічного практикуму (2013)
Гервас О. - Засоби формування знань з декоративних властивостей деревини у майбутніх інженерів-педагогів у галузі деревообробки (2013)
Герлянд Т. - Цільові орієнтири змісту та технологічних особливостей зарубіжного досвіду загальноосвітньої підготовки у ПТНЗ аграрного профілю (2013)
Єжова О. - Педагогічні умови наступності в навчанні технології швейного виробництва майбутнього вчителя технологій в системі "професійно-технічний навчальний заклад – вищий навчальний заклад" (2013)
Журба Г. - Проблемне навчання як інтегруючий метод освітньої та виробничої діяльності майбутніх фахівців професійної освіти (2013)
 
Відділ інформаційно-комунікаційних технологій
Пам`ятка користувача

Всі права захищені © Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського